Електронна картотека бібліотеки КрНУ імені М.Остроградського
Пошук методичних вказівок

Методичні вказівки щодо виконання виробничої практики для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050202 - Автоматизація та комп`ютерні системи освітнього рівня бакалавр / І.Г. Оксанич, І.В. Шевченко, С.Е. Притчин . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 17c.
Дата надходхення: 18.05.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання випускної роботи бакалавра для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050101-Комп`ютерні науки / Оксанич І.Г.,Шевченко І.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 24c.
Дата надходхення: 10.05.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання економічного розділу у дипломних проектах для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.05070204-Електромеханічні системи автоматизації та електропривод,7.05070207-Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв / Бойко Л.Г.,Огарь В.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 31c.
Дата надходхення: 13.05.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни "PR - технології" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.020105 - Документознавство та інформаційна діяльність / Матета О.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2010. - 35c.
Дата надходхення: 04.08.2014р. Кількість: 3 _____ чз.1- ; чз.2- 3; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "WEB - технології" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050201 - Системна інженерія / Молодика І.С. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 11c.
Дата надходхення: 04.08.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "WEB - технології та WEB - дизайн" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050101 - Комп"ютерні науки / В.О. Тертишний, С.С. Щербак . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 91c.
Дата надходхення: 10.06.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "WEB-MINNING, пошук та добування інформації в інтернеті" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.05010101 - Інформаційні управляючі системи та технології / С.С. Щербак, І.М. Галушка . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 49c.
Дата надходхення: 04.11.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "WEB-програмування" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.040302 - Інформатика / Маркевич А.Г., Бриль Т.С. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 46c.
Дата надходхення: 04.10.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни "WEB-програмування" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.040302 - Інформатика / Маркевич А.Г., Бриль Т.С. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 12c.
Дата надходхення: 04.10.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "WEB-програмування" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.040302 Інформатика (у т.ч.скороч.термін навчання) / Маркевич А.Г.,Бриль Т.С. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 11c.
Дата надходхення: 17.05.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "WEB-програмування Ч 1" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.040302 - Інформатика / Маркевич А.Г., Бриль Т.С. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 58c.
Дата надходхення: 04.10.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "WEB-програмування Ч2" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.040302 - Інформатика / Маркевич А.Г., Бриль Т.С. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 32c.
Дата надходхення: 04.10.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "WEB-технології" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050202 - Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології / Клюй М.І., Щербак С.С., Тертишний В.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 99c.
Дата надходхення: 05.08.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "WEB-технології" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.05020101 - Комп"ютеризовані системи управління та автоматика / А.І. Ломонос . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 55c.
Дата надходхення: 11.03.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "WEB-технології та WEB-дизайн" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050101-Комп`ютерні науки / Тертишний В.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 23c.
Дата надходхення: 25.05.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "WEB-технології та WEB-дизайн : ч.1." для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050101-Комп`ютерні науки / Щербак С.С . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 69c.
Дата надходхення: 20.03.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Автоматиація проектування електронних засобів" для студентів денної форми навчання спеціальність 7.05090201 - Радіоелектронні апарати та засоби / О.П. Міхальчук . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 19c.
Дата надходхення: 02.12.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Автоматизація виробництва радіоелектронних засобів" для студентів денної форми навчання спеціальність 7.05090201 - Виробництво електронних засобів / Гладкий В.В.,Ардашов С.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 66c.
Дата надходхення: 07.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Автоматизація виробництва побутових електронних апаратів" для студентів денної форми навчання спеціальність 7.091003-Електронна побутова апаратура / Гладкий В.В.,Ардашов С.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 66c.
Дата надходхення: 16.05.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Автоматизація виробництва радіоелектронних апаратів" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.05090201 - Радіоелектронні апарати та засоби / Гладкий В.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 18c.
Дата надходхення: 01.09.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Автоматизація виробничих процесів" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050503 - Машинобудування, 6.050502 - Інженерна механіка / В.Г. Доценко, Є.С. Коваль . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 95c.
Дата надходхення: 27.05.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Автоматизація обробки біоінформації, методи та апаратура" для студентів денної форми навчання спеціальність 7.05090204 - Біотехнічні та медичні апарати і системи / Гладкий В.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 17c.
Дата надходхення: 01.09.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Автоматизація обробки біоінформації,методи та апаратура" для студентів денної форми навчання спеціальність 7.05090204 - Біотехнічні та медичні апарати і системи / Гладкий В.В.,Ардашов С.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 66c.
Дата надходхення: 08.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Автоматизація проектування електронних засобів" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050902 - Родіолектронні апарати / Міхальчук О.П. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 31c.
Дата надходхення: 09.10.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Автоматизація проектування технологічних систем" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.050502 - Інженерна механіка / Пузир Р.Г. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 24c.
Дата надходхення: 05.08.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Автоматизація та електрообладнання підйомно-транспортних засобів" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050702 Електромеханіка (у т.ч. скороч.термін навчання) / Сукач С.В.,Хребтова О.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 26c.
Дата надходхення: 17.06.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Автоматизація та електрообладнення" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050702-Електромеханіка( ут.ч. скороч.термін навчання) / Сердюк О.О.,Ковальчук В.Г. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 55c.
Дата надходхення: 28.04.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни "Автоматизація технологічних процесів і виробництв" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.05020202-Ком`ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва / Оксаніч А.П.,Конох І.С.,Горлова Т.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 45c.
Дата надходхення: 6.04.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Автоматизація типових технологічних процесів" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.05070204 - Електромеханічні системи та електропривод / А.І. Гладир, Т.В. Коренькова, О.О. Сердюк, О.Ю. Лещук . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 82c.
Дата надходхення: 14.09.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Автоматизоване проектування електричних машин та апаратів" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050702-Електромеханіка / Ромашихіна Ж.І.,Прус В.В . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 16c.
Дата надходхення: 09.09.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Автоматизований електропривод" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050202-Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології / Найда В.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 15c.
Дата надходхення: 25.05.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Автоматизований електропривод" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050702-Електромеханіка / Сердюк О.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 17c.
Дата надходхення: 20.09.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Автоматизований електропривод : ч.2" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050702-Електромеханіка / Сердюк О.О.,Гладир А.І.,Юхименко М.Ю. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 45c.
Дата надходхення: 10.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Автоматизований електропривод з автномними джерелами живлення" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050702 - Електромеханіка (у тому числі скор. терм. навч.) / Калінов А.П., Мельников В.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 39c.
Дата надходхення: 22.09.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Автоматизований електропривод з автономними джерелами живлення" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050702 Електромеханіка / Калінов А.П.,Мельніков В.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 27c.
Дата надходхення: 20.09.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Автоматизований електропривод з автономними джерелами живлення" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050702 Електромеханіка / Калінов А.П.Ромашихін Ю.В.Мельников В.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 41c.
Дата надходхення: 20.09.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Автоматизований електропривод типових промислових механізмів Ч.1" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050702 - Електромеханіка (у тому числі скор. терм. навч.) / О.О. Сердюк, В.Г. Ковальчук . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 63c.
Дата надходхення: 11.03.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Автоматизовані системи керування системами електропостачання" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.090603-Електротехнічні системи електроспоживання / Бялобржеський О.В.,Сінчук І.О.,Лісний М.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 78c.
Дата надходхення: 11.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Автоматизовані системи керування та оптимізація режимів енергоспоживання" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.05070103,8.05070103-Електротехнічні системи електроспоживання (пром.під-в),7.05070108,8.05070108-Енергетичний менеджмент / Бялобржеський О.В.,Карлик Є.П. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 24c.
Дата надходхення: 11.11.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Автоматизовані системи обліку енергоносіїв" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050701-Електротехніка та електротехнології (у т.ч.скороч.термін навч.) / Шокарьов Д.А.,Глєбов А.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 56c.
Дата надходхення: 10.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Автоматичне регулювання" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.05050305 Колісні та гусеничні транспортні засоби / Павленко О.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 24c.
Дата надходхення: 7.04.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Автоматичне регулювання " для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.05050305 Колесні та гусеничні транспортні засоби / Павленко О.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 64c.
Дата надходхення: 11.04.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Автоматичне регулювання" для студентів заочної форми навчання спеціальність 7.05050305 Колесні та гусеничні транспотні засоби / Павленко О.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 55c.
Дата надходхення: 23.04.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Автоматичне регулювання" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.05050305 Колесні та гусеничні транспортні засоби / Павленко О.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 83c.
Дата надходхення: 23.04.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Автомобілі" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.070106 - Автомобільний транспорт (у тому числі скор. терм. навч) / С.М. Черненко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 20c.
Дата надходхення: 06.02.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Автомобілі" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.070106 Автомобільний транспорт (у т.ч.скороч.термін навчання) / Черненко С.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 22c.
Дата надходхення: 11.02.201р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Автомобілі" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.070106 - Автомобільний транспорт (у тому числі скор. терм. навч.) / С.М. Черненко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 33c.
Дата надходхення: 06.02.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Автомобілі" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.070106 Автомобільний транспорт (у т.ч.скороч.термін навчання) / Черненко С.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 54c.
Дата надходхення: 20.03.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Автомобілі і трактори - основи конструкції (Ч.-2)" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050503-Машинобудування (у т.ч.скорочений термін навчання) / Черниш А.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - c.
Дата надходхення: 25.05.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Автомобілі і трактори - основи конструкції (Ч.-2)" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050503-Машинобудування (у т.ч.скороч.термін навчання) / Черниш А.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 58c.
Дата надходхення: 25.05.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Автомобілі і трактори-основи конструкції" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.050503-Машинобудування (у т.ч.скороч.термін навчання) / Черниш А.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 23c.
Дата надходхення: 25.05.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Автомобілі та трактори - основи конструкції" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050503 - Машинобудування / Черниш А.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 41c.
Дата надходхення: 08.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Автомобілі та трактори - основи конструкції ч.-1" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050503 Машинобудування / Черниш А.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 56 c.
Дата надходхення: 16.05.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Автомобілі та трактори - основи конструкції : ч.2" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050503 - Машинобудування / Черниш А.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 60c.
Дата надходхення: 08.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Автомобілі та трактори - основи конструкції Ч.1" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050503 - Машинобудування / А.А. Черниш . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 96c.
Дата надходхення: 12.05.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Автомобілі та трактори - основи конструкції Ч.1" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050503 - Машинобудування / А.А. Черниш . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 42c.
Дата надходхення: 10.06.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Автомобільні двигуни" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.070106-Автомобільний транспорт (у т.ч.скорроч.термін навч.) / Шапко В.Ф. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 20c.
Дата надходхення: 16.01.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Автомобільні двигуни" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.070106 - Автомобільний транспорт / Шапко В.Ф. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 48c.
Дата надходхення: 12.12.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Автомобільні двигуни" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.070106-Автомобільний транспорт (у т.ч.скороч.термін навч.) / Шапко В.Ф. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 26c.
Дата надходхення: 16.01.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Автономні джерела електроенергії" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050701Електротехніка та електротехнології (у т.ч.скороч. термін навчання) / Михайличенко Д.А.,Бойко С.М.,Чорна В.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 12c.
Дата надходхення: 20.03.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо семінарських занять,самостійної роботи та виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Аграрне право" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030401-Правознавство (у т.ч.скороч.термін навчання) / Латишева В.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 47c.
Дата надходхення: 26.10.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни "Адвокатура України" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030401-Правознавство / Шаповал В.Д. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 41c.
Дата надходхення: 03.06.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Адміністративне право" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030401 Правознавство ( у т.ч.скороч. термін навчання) / Локтіонова В.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 26c.
Дата надходхення: 17.06.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни "Адміністративне право" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030401 Правознавство / Локтіонова В.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 48c.
Дата надходхення: 17.06.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Адміністрування ком"ютерних систем та мереж Ч 2" для студентів денної форми навчання спеціальність 7.04030201 - Інформатика, 8.04030201 - Інформатика / Славко О.Г., Костенко П.П. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 35c.
Дата надходхення: 07.12.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Адміністрування комп" для студентів денної форми навчання спеціальність 7.050102201 - Комп / О.Г. Славко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 26c.
Дата надходхення: 04.12.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Адміністрування комп"ютерних систем та мереж Ч 1" для студентів денної форми навчання спеціальність 7.05010201 - Комп"ютерні систем та мережі / Славко О.Г., Костенко П.П. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 38c.
Дата надходхення: 07.12.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Адміністрування комп"ютерних систем та мереж Ч 1" для студентів денної форми навчання спеціальність 7.04030201 - Інформатика, 8.04030201 - Інформатика / Славко О.Г.. Костенко П.П. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 38c.
Дата надходхення: 07.12.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Адміністрування комп"ютерних систем та мереж Ч2" для студентів денної форми навчання спеціальність 7.05010201 - Комп"ютерні системи та мережі / Славко О.Г., Костенко П.П. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 35c.
Дата надходхення: 07.12.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Актоматизований електропривод типових промислових механізмів" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 8.05070204 Електромеханічні системи автоматизації та електропривод / Коренькова Т.В.,Алєксєєва Ю.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 89c.
Дата надходхення: 11.04.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання розрахункових робіт з навчальної дисципліни "Актуарна математика" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.080201-Інформатика / Кирилаха Н.Г.,Скотнікова Л.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 87c.
Дата надходхення: 14.05.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання розрахункових робіт з навчальної дисципліни "Актуарна математика" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.080201-Інформатика / Кирилаха Н.Г.,Скотнікова Л.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 87c.
Дата надходхення: 16.05.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Актуарна математика" Модуль1" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.04030201-Інформатика / Вербицький І.Л.,Кирилаха Н.Г.,Скотнікова Л.Н. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 59c.
Дата надходхення: 16.05.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Актуарна математика" Модуль2" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.04030201 / Вербицький І.Л.,Кирилаха Н.Г.,Скотнікова Л.Н. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 86c.
Дата надходхення: 16.05.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Алгоритми і методи обчислень.Ч-2" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050102 Комп`ютерна інженерія (у т.ч.скороч.термін навчання ) / Лашко Ю.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 23c.
Дата надходхення: 1.04.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб - ; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Алгоритми і структури даних" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.040302-Інформатика (у т.ч.скороч.термін навч.) / Нечепуренко О.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 65c.
Дата надходхення: 10.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Алгоритми та методи обчислень" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050102-Комп"ютерна інженерія (у т.ч.скороч.термін навч.) / Лашко Ю.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 48c.
Дата надходхення: 07.05.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Алгоритми та структури даних" для студентів 3-го курсу денної форми навчання спеціальність 6.040302-Інформатика / Нечепуренко О.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 17c.
Дата надходхення: 08.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Алгоритми та технології паралельних обчислень" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.040302 Інформатика (у т.ч. скороч.термін навчання ) / Глухова Ю.П.,Бриль Т.С. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 11c.
Дата надходхення: 4.12.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Алгоритми та технології паралельних обчислень" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.040302 - Інформатика / Глухов Ю.П., Нечепуренко О.І., Бриль Т.С., Геращенко С.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 38c.
Дата надходхення: 04.10.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо розрахункової роботи з навчальної дисципліни "Алгоритмічні мови та програмування" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050201-Системна інженерія / Бельська В.Ю., Юдіна А.Л. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 14c.
Дата надходхення: 07.05.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Аналіз даних (модуль 1)" для студентів 3-го курсу денної форми навчання спеціальність 6.040302 - Інформатика / Вербицький І.Л.,Кирилаха Н.Г. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 66c.
Дата надходхення: 08.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Аналіз даних (модуль 2)" для студентів 3-го курсу денної форми навчання спеціальність 6.040302-Інформатика / Вербицький І.Л.,Кирилаха Н.Г . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 68c.
Дата надходхення: 08.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Аналітико-синтетична переобка документної інформації" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020105 - Документознавство та інформаційна діяльність / О.М. Тур . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 28c.
Дата надходхення: 14.09.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Аналітико-синтетична переробка документної інформації" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.020105-Документознавство та інформаційна діяльність / Тур О.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 24c.
Дата надходхення: 07.05.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Аналітико-синтетична переробка документної інформації" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.020105 - Документознавство та інформаційна діяльність / Тур О.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 29c.
Дата надходхення: 06.11.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Аналітична хімія" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.040106 Екологія,охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Бездєнєжних Л.А., Дьомін О.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 101c.
Дата надходхення: 30.04.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Аналітична хімія" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.051401 - Біотехнологія / О.В. Новохатько, О.А. Сакун . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 51c.
Дата надходхення: 13.05.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Анатомія людини" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.010203 Здоров`я людини / Никифоров В.В,Никифорова О.О . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 51c.
Дата надходхення: 15.02.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Анатомія та еволюція нервової системи людини" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030102 - Психологія / Никифоров В.В., Никифорова О.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 63c.
Дата надходхення: 14.01.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Анатомія та еволюція нервової системи людини" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030102 Психологія / Никифоров В.В.,Никифорова О.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 35c.
Дата надходхення: 4.03.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Анатомія та фізіологія рослин" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.051401 - Біотехнологія / В.В. Никифоров, О.А. Сакун . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 51c.
Дата надходхення: 13.05.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Англійська мова" для студентів підготовчих курсів спеціальність з усіх напрямів / Коваленко К.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 72c.
Дата надходхення: 22.02.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо семінарських занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Андрагогіка" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030102-Психологія,8.18010021-Педагогіка вищої школи / Беспарточна О.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 34c.
Дата надходхення: 30.08.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Анотомія людини" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.010203 - Здоров"я людини / В.В. Никифоров, О.О. Никифорова . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 33c.
Дата надходхення: 27.11.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Антенні пристрої" для студентів денної форми навчання спеціальність 7.05090201 - Радіоелектронні апарати та засоби / О.О. Юрко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 15c.
Дата надходхення: 04.09.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Антенні пристрої" для студентів денної форми навчання спеціальність 7.05090201 - Радіоелектронні апарати та засоби / О.О. Юрко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 25c.
Дата надходхення: 04.09.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни "Антикризове управління" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.02010501 Документознавство та інформаційна діяльність / Гришко Н.Є. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 33c.
Дата надходхення: 7.04.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб - 1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни "Антикризове управління" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.02010501 Документознавство та інформаційна діяльність / Гришко Н.Є. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 34c.
Дата надходхення: 17.06.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб - 1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Антикризове управління" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030601 Менеджмент / Загорянська О.Л. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 24c.
Дата надходхення: 19.06.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Антикризове управління" для студентів заочної форми навчання спеціальність 7.02010501 Документознавство та інформаційна діяльність / Гришко Н.Є. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 24c.
Дата надходхення: 4.02.2013р. Кількість: 3 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -3; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Антикризове управління" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.02010501 Документознавство та інформаційна діяльність / Гришко Н.Є. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 21c.
Дата надходхення: 4.02.2013р. Кількість: 3 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -3; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Антикризове управління" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030601 - Менеджмент / Загорянська О.Л. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 13c.
Дата надходхення: 23.07.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Антропологія" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030102 Психологія / Никифоров В.В.,Никифорова О.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 35c.
Дата надходхення: 2.06.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Апаратура біомедичних досліджень" для студентів денної форми навчання спеціальність 7.091002-Біотехнічні та медичні апарати і системи / Григоренко В.Ю. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 26c.
Дата надходхення: 10.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Апаратура біомедичних досліджень" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.05090204 Біотехнічні та медичні апарати і системи / Антонова О.І., Григоренко В.Ю. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 32c.
Дата надходхення: 12.09.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Апаратура біомедичних досліджень" для студентів денної форми навчання спеціальність 7.05090204-Біотехнічні та медичні апарати і системи / Григоренко В.Ю.,Кухаренко Д.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 26c.
Дата надходхення: 11.10.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Апаратура біомедичних досліджень" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.05090204-Біотехнічні та медичні апарати і системи / Антонова О.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 26c.
Дата надходхення: 17.04.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Архівознавство" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020105 - Документознавство та інформаційна діяльність / В.І. Маслак, Д.С. Вирський, Д.П. Василенко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 30c.
Дата надходхення: 29.12.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни "Архівознавство " для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність / Маслак В.І.,Вирський Д.С.,Василенко Д.П. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 58c.
Дата надходхення: 14.05.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни "Архівознавство" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020105 - Документознавство та інформаційна діяльність / Маслак В.І., Вирський Д.С., Василенко Д.П. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 58c.
Дата надходхення: 19.04.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Архівознавство" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність / Маслак В.І.,Вирський Д.С.,Василенко Д.П. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 34c.
Дата надходхення: 10.10.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Архітектура комп"ютерів" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050102 - Комп"ютерна інженерія (у тому чисі скор терм. навч.) / Ю.В. Зілінський, А.Л. Юдіна . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 29c.
Дата надходхення: 17.12.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Архітектура комп"ютерних систем" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.050201-Системна інженерія (у т.ч.скороч.термін навч.) / Колотило І.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 9c.
Дата надходхення: 17.04.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Архітектура комп"ютерних систем" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050201-Системна інженерія (у т.ч.скороч.термін навч.) / Колотило І.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 18c.
Дата надходхення: 16.01.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Архітектура комп"ютерних систем" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050201 - Системне інженерія (у тому числі скор. тем. навч.) / А.Л. Перекрест, І.А. Колотило . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 61c.
Дата надходхення: 18.04.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Архітектура обчислювальних систем Ч.1" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.040302 - Інформатика (у т.ч. скор. термін навч.) / Григорова Т.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 32c.
Дата надходхення: 05.08.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Архітектура обчислювальних систем Ч.2" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.040302 - Інформатика (у тому числі скор. темін навч.) / Григорова Т.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 67c.
Дата надходхення: 05.08.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "АСК та оптимізація режимів енергоспоживання" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.05070103,8.05070103-Електротехнічні системи електроспоживання (промислових підприємств),7.05070108 / Бялобржеський О.В.,Карлик Є.П. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 49c.
Дата надходхення: 14.09.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Атлетизм" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.010203 Здоров`я людини / Лисенко В.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 62c.
Дата надходхення: 7.04.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб - 1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Атлетизм" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.010203 Здоров`я людини / Лисенко В.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 13c.
Дата надходхення: 7.04.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб - 1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Аудит" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030509-Облік і аудит (у т.ч.скороч.термін навч.) / Одінцова Л.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 60c.
Дата надходхення: 24.01.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Аудит" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030509 - Облік і аудит / Гноєва І.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 23c.
Дата надходхення: 22.01.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Аудит" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030509 - Облік і аудит / Гноєва І.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 66c.
Дата надходхення: 22.04.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Аудит" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030509-Облік і аудит ( у т.ч.скороч.термін навч.) / Одінцова Л.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 60c.
Дата надходхення: 21.03.2011р. Кількість: 9 _____ чз.1- 5; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-4.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Аудит" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030509 - Облік і аудит / Гноєва І.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 24c.
Дата надходхення: 30.04.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Аудит" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030509-Облік і аудит (у т.ч.скороч.термін навч.) / Одінцова Л.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 22c.
Дата надходхення: 02.11.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання розділу курсового проекту з навчальної дисципліни "Аудит " для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030509-Облік і аудит / Гноєва І.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 46c.
Дата надходхення: 15.03.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт 1-5 з навчальної дисципліни "Бази даних та знань : ч.1" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.040302-Інформатика / Дерієнко А.І., Геращенко С.О., Яковлева Д.М . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 53c.
Дата надходхення: 04.04.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт 6-10 з навчальної дисципліни "Бази даних та знань : ч.2" для студентів 4-го курсу денної форми навчання спеціальність 6.040302-Інформатика / Дерієнко А.І., Геращенко С.О., Яковлева Д.М . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 39c.
Дата надходхення: 04.04.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Банківська система" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030508 Фінанси і кредит (у т.ч.скороч.термін навчання) / Волошина О.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 29c.
Дата надходхення: 23.04.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Банківська система" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030508 Фінанси і кредит ( у т.ч.скороч.термін навчання ) / Волошина О.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 54c.
Дата надходхення: 14.05.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Банківська система" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030508 - Фінанси і кредит / 6.030508 - Фінанси і кредит . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 15c.
Дата надходхення: 19.02.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Банківські операції" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030508 - Фінанси і кредит / Волошина О.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 49c.
Дата надходхення: 20.03.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Безпека дорожнього руху" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.070106 Автомобільний транспорт / Король С.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 14c.
Дата надходхення: 7.02.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Безпека дорожнього руху" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.070106 - Автомобільний транспорт / С.О. Король . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 28c.
Дата надходхення: 02.02.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Безпека дорожнього руху" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.070106 - Автомобільний транспорт / Король С.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 28c.
Дата надходхення: 22.01.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльности" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність,6.030401 Правознавство,6.030102 Психологія / Губачов О.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 86c.
Дата надходхення: 9.09.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо самостійної та контрольних робіт з навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності" для студентів заочної форми навчання спеціальність з усіх напрямів / Чебенко Ю.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 69c.
Дата надходхення: 19.06.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.040106 - "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", 6.080101 - "Геодезія, картографі / Малишко В.І., Яцина М.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 77c.
Дата надходхення: 21.06.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050902-Радіоелектронні апарати,6.050102-Комп"ютерна інженерія,6.040302-Інформатика / Губачов О.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 73c.
Дата надходхення: 17.04.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності" для студентів денної форми навчання спеціальність всіх напрямів / Малишко В.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 25c.
Дата надходхення: 07.02.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050701-Електротехніка та електротехнології,6.050702-Електромеханіка,6.050201-Системна інженерія / Малишко В.І.,Яцина М.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 78c.
Дата надходхення: 06.03.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030507 - Маркетинг, 6.030601 - Менеджмент, 6.020303 - Філологія / Губачов О.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 93c.
Дата надходхення: 04.08.2014р. Кількість: 2 _____ чз.1- 2; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Біологія" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Пасенко А.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 27c.
Дата надходхення: 24.12.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Біологія клітини" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.0501401 - Біотехнологія / Никифоров В.В., Сакун О.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 55c.
Дата надходхення: 22.09.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Біологія клітини" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.0501401 - Біотехнологія / Никифоров В.В., Сакун О.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 47c.
Дата надходхення: 22.09.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Біологія клітини" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.051401 - Біотехнологія / В.В. Никифоров. А.В. Пасенко, О.А. Сакун . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 23c.
Дата надходхення: 23.02.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Біомеханіка" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.010203 Здоров`я людини / Бізін В.П. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 19c.
Дата надходхення: 5.05.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб - 1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Біомеханіка" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.010203 Здоров`я людини / Бізін В.П. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 20c.
Дата надходхення: 5.05.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб - 1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Біомеханіка" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.010203 Здоров`я людини / Бізін В.П. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 20c.
Дата надходхення: 5.05.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб - 1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Біотехнологія" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / В.В. Никифоров, О.О. Никифорова . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 39c.
Дата надходхення: 27.05.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо проходження технологічної (виробничої)практики та оформлення звіту з навчальної дисципліни "Біотехнологія" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.051401-Біотехнологія / Никифоров В.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 29c.
Дата надходхення: 07.10.2016р. Кількість: 2 _____ чз.1- 2; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо проходження навчальної практики та оформлення звіту з навчальної дисципліни "Біотехнологія" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.051401-Біотехнологія / Никифоров В.В.,Пасенко А.В.,Дігтяр С.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 31c.
Дата надходхення: 07.10.2016р. Кількість: 2 _____ чз.1- 2; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо проходження навчальної практики та оформлення звіту (Ч.1) з навчальної дисципліни "Біотехнологія" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.051401-Біотехнологія / Никифорова О.О.,Пасенко А.В.,Сакун О.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 37c.
Дата надходхення: 07.10.2016р. Кількість: 2 _____ чз.1- 2; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "Біотехнологія бродіння" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.051401-Біотехнологія / Пасенко А.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 26c.
Дата надходхення: 26.10.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Біотехнологія бродіння" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.051401-Біотехнологія / Пасенко А.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 26c.
Дата надходхення: 07.10.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Біохімія" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.0501401 - Біотехнологія, 6.010203 - Здоров"я людини / В.В. Никифоров, О.О. Никифорова . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 61c.
Дата надходхення: 27.11.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Біохімія" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.051401 - Біотехнологія / В.В. Никифоров, О.О. Никифоров . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 61c.
Дата надходхення: 27.05.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Біржова справа" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030508 - Фінанси і кредит / Циган Р.М., Глухова В.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 19c.
Дата надходхення: 04.10.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни "Біржове право" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030401 - Правознавство / В.М. Прилипко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 22c.
Дата надходхення: 18.04.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Біржове право України " для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030401 Правознавство / Шаповал В.Д. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 15c.
Дата надходхення: 7.02.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Бортові інформаційні та навігаційні системи транспортних засобів" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050702 Електромеханіка / Браташ О.В.Калінов А.П. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 13c.
Дата надходхення: 20.09.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Будівельна механіка Ч.-1" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.060101 Будівництво / Хохлов О.Г. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 33c.
Дата надходхення: 5.06.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Будівельна механіка Ч.-2" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.060101 Будівництво / Хохлов О.Г. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 42c.
Дата надходхення: 5.06.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Будівельна механіка Ч.-3" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.060101 Будівництво / Хохлов О.Г . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 33c.
Дата надходхення: 5.06.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни "Будівельна механіка Ч.1" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.060101 - Будівництво / О.Г. Хохлов . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 33c.
Дата надходхення: 04.09.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Будівельна техніка" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.080101 Будівництво / Помазан М.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 46c.
Дата надходхення: 7.02.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Будівельне матеріалознавство" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.060101 - Будівництво (ч. 2) / Хохлов О.Г. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 51c.
Дата надходхення: 23.05.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Будівельне матеріалознавство" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.060101 - Будівництво ( ч. 1) / Хохлов О.Г. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 52c.
Дата надходхення: 23.05.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Будівельні (металеві) конструкції" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.060101-Будівництво / Жоняк М.С.,Клюка О.М.,Козарь В.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 38c.
Дата надходхення: 16.01.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Будівельні конструкції" для студентів денної форми навчання спеціальність 192-Будівництво та цивільна інженерія / Хохлов О.Г.,Мацак О.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 40c.
Дата надходхення: 07.10.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030508 Фінанси і кредит (у т.ч. скороч.термін навчання) / Авраменко О.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 26c.
Дата надходхення: 7.04.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб - 1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030508 Фінанси і кредит (у т.ч.скороч.термін навчання) / Авраменко О.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 25c.
Дата надходхення: 7.04.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб - 1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030508 Фінанси і кредит (у т.ч. скороч.термін навчання) / Авраменко О.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 40c.
Дата надходхення: 7.04.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб - 1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік (загальна теорія)" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030509-Облік і аудит (у т.ч.скороч.термін навч.) / Черевик Н.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 34c.
Дата надходхення: 24.01.2012р. Кількість: 6 _____ чз.1- 6; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік (загальна теорія)" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030509-Облік і аудит (у т.ч.скороч.термін навч.) / Черевик Н.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 31c.
Дата надходхення: 12.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік (загальна теорія)" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030509-Облік і ауди (у т.ч.скороч.термін навч.) / Черевик Н.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 61c.
Дата надходхення: 12.2011р. Кількість: 5 _____ чз.1- 5; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік в управлінні підприємством" для студентів заочної форми навчання спеціальність 8.03050901 - Облік і аудит / І.В. Ткаченко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 22c.
Дата надходхення: 04.12.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік в управлінні підприємством" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 8.03050901 - Облік і аудит / І.В. Ткаченко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 31c.
Дата надходхення: 04.12.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік в управлінні підприємством" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 8.03050901 - Облік і аудит / І.В. Ткачнеко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 20c.
Дата надходхення: 04.12.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік в управлінні суб!єктом господарювання" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.03050901 - Облік і аудит / І.В. Ткаченко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 28c.
Дата надходхення: 21.03.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік в управлінні суб"єктом господарювання" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.03050901 - Облік і аудит / І.В. Ткаченко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 18c.
Дата надходхення: 21.03.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік(Загальна теорія)" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030509-Облік і аудит / Циган Р.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 41c.
Дата надходхення: 23.06.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Бухгалтерських облік в управлінні суб"єктом господарювання" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.03050901 - Облік і аудит / І.В. Ткаченко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 21c.
Дата надходхення: 21.03.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Бухгалтреський облік (загальна теорія)" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030509-Облік і аудит (у т.ч.скороч.термін навч.) / Черевик Н.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 30c.
Дата надходхення: 12.2011р. Кількість: 5 _____ чз.1- 5; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Бюджетна система " для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030508 Фінанси і кредит (у т.ч.скороч.термін навчання) / Глухова В.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 34c.
Дата надходхення: 18.02.201р. Кількість: 10 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб - 5; аб.1- ; аб.2- 5.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Бюджетна система" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030508 - Фінанси і кредит / Глухова В.І., Бабіченко В.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 27c.
Дата надходхення: 06.11.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Бюджетна система" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030508 - Фінанси і кредит / Глухова В.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 32c.
Дата надходхення: 06.03.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Бюджетна система" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030508 - Фінанси і кредит / Глухова В.І., Бабіченко В.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 28c.
Дата надходхення: 19.10.2012р. Кількість: 3 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -3; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Бюджетна система" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030508 - Фінанси і кредит / Глухова В.І., Бабіченко В.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 28c.
Дата надходхення: 07.11.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Бюджетна система" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030508 - Фінанси та кредит / Глухова В.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 32c.
Дата надходхення: 11.03.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Бюджетна система" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030508 Фінанси і кредит освітнього рівня / Глухова В.І.,Бабіченко В.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 28c.
Дата надходхення: 22.11.201р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб - 1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занятть і самостійної роботи з навчальної дисципліни "Бюджетне і страхове право" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030401-Правознавство (у т.ч.скороч.термін навч.) / Латишева В.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 17c.
Дата надходхення: 04.04.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Бюджетне і страхове право" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030401-Правознавство ( у т.ч.скороч.термін навч.) / Латишева В.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 18c.
Дата надходхення: 13.02.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Бюджетний менеджмент" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.03050801 Фінанси і кредит / Глухова В.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 42c.
Дата надходхення: 7.02.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Бюджетний менеджмент" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.03050801 - Фінанси і кредит / Глухова В.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 43c.
Дата надходхення: 04.02.2013р. Кількість: 4 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -4; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Бюджетний менеджмент" для студентів заочної форми навчання спеціальність 7.03050801 - Фінанси і кредит / Глухова В.І., Дідур С.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 26c.
Дата надходхення: 04.10.2012р. Кількість: 2 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -2; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Бюджетний менеджмент" для студентів заочної форми навчання спеціальність 7.03050801 - Фінанси і кредит / Глухова В.І., Дідур С.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 26c.
Дата надходхення: 04.10.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Бюджетний менеджмент" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.03050801 - Фінанси і кредит / Глухова В.І., Дідур С.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 22c.
Дата надходхення: 07.11.2012р. Кількість: 4 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -4; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Бюджетування діяльности суб`єктів господарювання" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030508 Фінанси і кредит (у т.ч.скороч.термін навчання) / Шаповал Л.П. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 15c.
Дата надходхення: 1.04.2014р. Кількість: 2 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб - 2; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Бюджетування діяльності суб"єктів господарювання" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030508 - ФІнанси і кредит (у тому числі скор. терм. навч.) / Д.М. Загірняк, Л.П. Шаповал . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 24c.
Дата надходхення: 14.09.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Бюджетування діяльності суб"єктів господарювання" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030508 - Фінанси і кредит (у тому числі скор. терм. навч.) / Д.М. Загірняк, Л.П, Шаповал . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 17c.
Дата надходхення: 14.09.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Валютне регулювання та валютний контроль" для студентів заочної форми навчання спеціальність 7.03050801 - Фінанси і кредит / Л.О. Лактіонова . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 38c.
Дата надходхення: 03.08.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Валютне регулювання та валютний контроль" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.03050801-Фінанси і кредит / Лактіонова Л.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 32c.
Дата надходхення: 30.08.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Валютне регулювання та валютний контроль" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.03050801 Фінанси і кредит 7.03050901 Облік і аудит / Лактіонова Л.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 49c.
Дата надходхення: 20.09.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Вантажні перевезення" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.070101 - Транспортні технології / Чаплінський В.С., Переверзєва Г.Г. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 45c.
Дата надходхення: 22.11.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "ВЕБ-технології" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050202-Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології / Тертишний В.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 16c.
Дата надходхення: 25.05.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Верстати з паралельною кінематикою" для студентів усіх форм навчання спеціальність 6.050503 - Машинобудування, 6.050502 - Інженерна механіка / Доценко В.Г., Шкель С.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 55c.
Дата надходхення: 23.05.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни "Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050503 - Машинобудування / С.В. Олійник . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 24c.
Дата надходхення: 15.10.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Видавнича діяльність в Україні на початку 20 ст." для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030303 - Видавнича справа та редагування / В.І. Саранча . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 27c.
Дата надходхення: 03.08.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Види редагування" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030303 - Видавнича справа та редагування / Т.В. Мержинська . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 69c.
Дата надходхення: 03.08.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Види рерагування" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030303 - Видавнича справа та редагування / Т.В. Мержинська . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 22c.
Дата надходхення: 21.03.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо з навчальної дисципліни "Виконання схемотехнічної частини курсових проектів та кваліфікаційних робіт бакалавра, спеціаліста і магістра" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050902 - Радіоелектронні апарати (спеціальності 7.05090201 - Радіоелектронні апарати та засоби, 7.05090204, 8.05090204 - Біотехнічні та медичні апарати і системи) 6.050903 - Телекомунікації / В.О. Мосьпан, Д.В. Мосьпан . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 142c.
Дата надходхення: 29.12.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо з навчальної дисципліни "Виконання та захист випускної роботи бакалавра" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030504 Економіка підприємства / Маслак О.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 38c.
Дата надходхення: 7.04.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб - 1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно-енергетичних ресурсів" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.0500503 Машинобудування (у т.ч.скороч.термін навчання) / Черненко С.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 37c.
Дата надходхення: 18.02.201р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно-енергетичних ресурсів" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.070106-Автомобільний транспорт ( у т.ч.скороч.термін навч.) / Черненко С.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 23c.
Дата надходхення: 17.04.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Використання інтелектуальних технологій в комп"ютеризованих системах управління" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 8.05020101 - Комп"ютеризовані системи управління та автоматика / А.І. Ломонос . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 31c.
Дата надходхення: 21.03.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Використання інтелектуальних технологій в комп"ютеризованих системах управління" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.05020101-Комп"ютеризовані системи управління та автоматика / Конох І.С.,Носач Є.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 44c.
Дата надходхення: 28.03.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Використання інтелектуальних технологій в комп`ютеризованих системах управління" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 151-Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології / Ломонос А.І.,Бурдільна Є.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 41c.
Дата надходхення: 26.10.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Використання інтелектуальних технологій у комп"ютеризованих системах управління" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 8.05020101-Комп"ютеризовані системи управління та автоматики / Конох І.С.,Носач Є.В.,Сергієнко С.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 38c.
Дата надходхення: 28.03.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Випробування, ремонт, діагностика електромеханічного обладнання : ч.1" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050702-Електромеханіка (у т.ч.скороч.термін навч.) / Калінов А.П., Рєзнік Д.В., Браташ О.В., Ромашихін Ю.В., Ромашихіна Ж.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 66c.
Дата надходхення: 28.03.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Випробування,експлуатація та ремонт електричних машин Ч.-1" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050702 Електромеханіка за професійним спрямуванням / Риков Г.Ю. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 22c.
Дата надходхення: 9.09.2013р. Кількість: 2 _____ чз.1- 2; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Випробування,експлуатація та ремонт електричних машин" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050702 Електромеханіка / Риков Г.Ю. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 13c.
Дата надходхення: 7.11.2012р. Кількість: 2 _____ чз.1- 2; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Випробування,ремонт,діагностика електромеханічного обладнання" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050702-Електромеханіка(у т.ч.скороч.термін навч.) / Рєзнік Д.В.,Браташ О.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 27c.
Дата надходхення: 20.09.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Виробництво електронних апаратів" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050902 - Радіоелектронні апарати / Фомовський Ф.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 72c.
Дата надходхення: 19.11.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Виробництво радіоелектронних апаратів" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050902 - Радіоелектронні апарати / Ф.В. Фомовський . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 35c.
Дата надходхення: 06.02.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Виробництво та раіональна експлуатація сучасного різального інструменту" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.05050301 - Металорізальні верстати та системи / А.М. Федотьєв, Л.П. Федотьєва . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 53c.
Дата надходхення: 21.03.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Виробництво та раціональна експлуатація сучасного різального інструменту" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050503 Машинобудування.Металорізальні верстати та системи / Федотьєв А.М.,Федотьєва Л.П. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 19c.
Дата надходхення: 30.04.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практика з навчальної дисципліни "Виробнича переддипломна практика" для студентів 4-5 курсів денної форми навчання спеціальність 7.05090201-Радіоелектронні апарати та засоби,7.05090204-Біотехнічні та мед.апарати і системи / Антонова О.І.,Фомовський Ф.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 36c.
Дата надходхення: 24.01.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Вища математика" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.070106 - Автомобільний транспорт / Галаган О.Г. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 22c.
Дата надходхення: 14.05.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Вища математика" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.070101 - Транспортні технології / Галаган О.Г. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 21c.
Дата надходхення: 14.05.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Вища математика" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050503 - Машинобудування, 6.070106 - Автомобільний транспорт / Галаган А.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 16c.
Дата надходхення: 14.05.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Вища математика" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050502 - Інженерна механіка / Галаган О.Г. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 25c.
Дата надходхення: 14.05.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Вища математика" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050702 - Електромеханіка / Набок Т.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 42c.
Дата надходхення: 19.02.2013р. Кількість: 3 _____ чз.1- 3; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо самостійної та контрольних робіт з навчальної дисципліни "Вища математика" для студентів денної та заочної форм навчання 2 курсу спеціальність 6.050502 - Інженерна механіка / А.І. Галаган. О.Г. Галаган . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 47c.
Дата надходхення: 24.06.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Вища освіта і болонський процес" для студентів денної форми навчання спеціальність для усіх технічних спеціальностей (у т. ч. скор. термін навч.) / Беспарточна О.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 21c.
Дата надходхення: 05.08.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Вища освіта і болонський процес" для студентів денної форми навчання спеціальність для усіх технічних спеціальностей (у т.ч. скор. термін навч.) / Беспарточна О.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 21c.
Дата надходхення: 05.08.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Вікова фізіологія" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.010203 - Здоров`я людини / О.І. Антонова . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 16c.
Дата надходхення: 14.01.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "ВІкова фізіологія" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.010203 - Здоров`я людини / О.І. Антонова . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 10c.
Дата надходхення: 14.01.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо роботи з документацією на кафедрах з навчальної дисципліни "Впорядк. навчально-методичної документації в електрон.вигляді та розробки електрон. навч.-метод. комплексів дисциплін" для студентів денної форми навчання спеціальність / Сергієнко С.А., Гладир А.І., Зачепа Н.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 1c.
Дата надходхення: 21.06.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Вступ до мовознавства" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.020303 - Філософія / Мізін К.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 48c.
Дата надходхення: 11.06.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо семінарських,практични.,самостійн.робіт з навчальної дисципліни "Вступ до спеціальності" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030102-Психологія / Білоус Р.М.,Кузнецова І.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 28c.
Дата надходхення: 07.02.2012р. Кількість: 5 _____ чз.1- ; чз.2- 5; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Вступ до спеціальності" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.010203 - Здоров"я людини / Ціпов"яз А.Т. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 17c.
Дата надходхення: 22.09.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо семінарських,практичних зан.та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Вступ до спеціальності" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030102-Психологія / Білоус Р.М.,Кузнецова І.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 28c.
Дата надходхення: 13.02.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Вступ до спеціальності" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.010203-Здоров`я людини / Гумениий В.С. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 50c.
Дата надходхення: 07.10.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Вступ до спеціальності "Облік і аудит"" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030509 - Облік і аудит (у тому числі скор. терм. навч.) / І.М. Гноєва . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 21c.
Дата надходхення: 11.12.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Вступ до спеціальності "Фінанси і кредит"" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030508 - Фінанси і кредит (у тому числі скор. терм. навч.) / Л.М. Крот . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 26c.
Дата надходхення: 22.09.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Вступ до спеціальності "Фінанси і кредит"" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030508 - Фінанси і кредит (у тому числі скор. терм. навч.) / Л.М. Крот . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 30c.
Дата надходхення: 22.09.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Вступ до спеціальності "Фінанси і кредит"" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030508 - Фінанси і кредит (у тому числі скор. терм. навч.) / В.І. Глухова . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 19c.
Дата надходхення: 04.09.2015р. Кількість: 4 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -4; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Вступ до спеціальності.Економіка підприємства" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030504-Економіка підприємства / Гришко Н.Є. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 41c.
Дата надходхення: 24.02.2016р. Кількість: 2 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -2; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Вступ до спеціальності`Облік і аудит`" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 071-Облік і оподаткування.Бакалавр. / Гноєва І.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 21c.
Дата надходхення: 26.10.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Вступ до фаху " для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050503 Машинобудування (у т.ч.скороч.термін навчання ) / Єлістратов В.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 12c.
Дата надходхення: 7.04.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Вступ до фаху" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030303 Видавнича справа та редагування / Сізова К.Л. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 99c.
Дата надходхення: 7.02.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Вступ до фаху" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.07006 - Автомобільний транспорт / Єлістратов В.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 14c.
Дата надходхення: 11.06.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Вступ до фаху" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.070106 - Автомобільний транспорт / Єлістратов В.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 19c.
Дата надходхення: 11.06.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Вступ до фаху" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030303 Видавнича справа та редагування / Сізова К.Л. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 28c.
Дата надходхення: 7.02.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Генетика" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.051401 - Біотехнологія / Никифоров В.В., Сакун О.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 62c.
Дата надходхення: 24.09.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Генетика" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.051401 - Біотехнологія / В.В. Никифоров, А.В. Пасенко, О.А. Сакун . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 24c.
Дата надходхення: 23.02.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Генетика" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.051401 - Біотехнологія / Никифоров В.В., Сакун О.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 62c.
Дата надходхення: 22.09.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Географія туризму" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.140103 - Туризм / Л.В. Сухомлин . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 47c.
Дата надходхення: 03.04.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Геодезичне забезпечення землевпорядних робіт" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.080101 - Геодезія, картографія та землеустрій / Домашенко Г.Т., Міхно П.Б. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 53c.
Дата надходхення: 22.01.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни "Геодезичне забезпечення землевпорядних робіт" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.080101 - Геодезія, картографія та землеустрій / Домашенко Г.Т., Міхно П.Б. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 22c.
Дата надходхення: 07.11.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Геодезичні прилади" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.080101 - Геодезія, картографія та землеустрій / Л.М. Козарь . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 23c.
Дата надходхення: 26.03.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Геодезичні прилади" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.080101 - Геодезія, картографія та землеустрій / Л.М. Козарь . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 63c.
Дата надходхення: 12.05.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Геодезичні прилади" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.080101 - Геодезія, картографія та землеустрій / Л.М. Козарь . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 19c.
Дата надходхення: 27.05.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Геодезичні прилади" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.080101 - Геодезія, картографія та землеустрій / Л.М. Козарь . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 35c.
Дата надходхення: 13.05.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо розрахунково-графічної роботи 1 з навчальної дисципліни "Геодезія" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.080101 - Геодезія, картографія та землеустрій / Міхно Б.П. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 24c.
Дата надходхення: 22.01.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Геодезія" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 193-Геодезія та землеустрій (у т.ч.скороч.термін навчання).Бакалавр / Артамонов В.В.,Василенко М.Г.,Міхно П.Б. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 33c.
Дата надходхення: 26.10.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Геодезія Ч.1" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.080101 - Геодезія, картографія таземлеустрій / Куркач М.Ф., Міхно П.Б. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 36c.
Дата надходхення: 22.01.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Геодезія Ч.2" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.080101 - Геодезія, картографія та землеустрій (у тому числі скор. терм. навч.) / Г.Т. Домашенко, П.Б. Міхно . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 33c.
Дата надходхення: 18.04.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Геоінформаційні системи в екології" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 8.04010601-Екологія та охорона навколишнього середовища / Алєксєєва Т.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 23c.
Дата надходхення: 04.05.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Геоінформаційні системи в екології" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 8.04010601-Екологія та охорона навколишнього середовища / Алєксєєва Т.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 33c.
Дата надходхення: 04.05.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Геологія з основами геоморфології" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.040106 - Екологія, охорона наколишнього середовища та збалансоване пиродокористування / С.П. Лашко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 19c.
Дата надходхення: 03.08.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Геологія з основами геоморфології" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / С.П. Лашко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 31c.
Дата надходхення: 03.08.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Геологія з основами геоморфології" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.040106 Екологія,охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Соломін О.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 42c.
Дата надходхення: 9.09.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Геологія і геоморфологія" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.080101 - Геодезія, картографія та землеустрій (у тому числі скор. терм. навч.) / С.П. Лашко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 16c.
Дата надходхення: 03.08.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Геологія і геоморфологія" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.080101 - Геодезія, картографія та землеустрій (у тому числі скор. терм. навч.) / С.Пю Лашко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 20c.
Дата надходхення: 03.08.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Геологія і геоморфологія Ч. 1" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.080101 - Геодезія, картографія та землеустрій (у тому числі скор. терм. навч.) / С.П. Лашко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 24c.
Дата надходхення: 03.08.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Геологія і геоморфологія Ч.2" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.080101 - Геодезія, картографія та землеустрій (у тому числі скор. терм. навч.) / С.П. Лашко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 23c.
Дата надходхення: 03.08.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо семінарських занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Геронтопсихологія" для студентів денної форми навчання спеціальність 7.030102201 - Психологія / Кущ О.С. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 43c.
Дата надходхення: 02.07.2013р. Кількість: 2 _____ чз.1- ; чз.2- 2; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Гігієна" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.010203 Здоров`я людини / Антонова О.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 19c.
Дата надходхення: 5.05.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб - 1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Гігієна" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.010203-Здоров`я людини / Никифоров В.В.,Никифорова О.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 41c.
Дата надходхення: 15.08.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Гігієна і санітарія" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.140103 Туризм / Хоменко М.М.,Семеніхіна В.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 21c.
Дата надходхення: 27.05.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб - 1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Гідравліка та гідропривод" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050502 - Інженерна механіка, 6.050503 - Машинобудування (у тому числі скор. терм. навч.) / О.Ф. Саленко, В.Т. Щетинін, Р.Г. Аргат, Я.В. Беденко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 68c.
Дата надходхення: 23.02.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Гідроекологія" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Пасенко А.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 23c.
Дата надходхення: 24.12.3013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Гідрологія" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.040106-Екологія,охорона навкол.середовища та збаланс.природокорист. / Шалугін В.С. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 20c.
Дата надходхення: 13.02.2012р. Кількість: 2 _____ чз.1- 2; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Гідрологія" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.040106-Екологія,охорона навкол.середовища та збалансов.природокорист. / Шалугін В.С. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 27c.
Дата надходхення: 13.02.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Гідрологія" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.040106-Екологія,охорона навкол.середов. та збалансоване природокористув. / Шалугін В.С. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 45c.
Дата надходхення: 15.02.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Гідрологія" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.040106-Екологія,охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Алєксєєва Т.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 20c.
Дата надходхення: 19.02.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Гімнастика та методика ії викладання" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.010203-Здоров`я людини / Біліченко О.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 51c.
Дата надходхення: 23.06.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Гімнастика та методика ії викладання" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.010203-Здоров`я людини / Біліченко О.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 20c.
Дата надходхення: 07.10.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "ГІС в кадастрових системах" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність Землеустрій та кадастр освітньо-кваліфікаційних рівнів "Спеціаліст", "Магістр" / Козарь В.І., Козарь Л.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 34c.
Дата надходхення: 07.12.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "ГІС в кадастрових системах" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність Землеустрій та кадастр осв.-кваліфік.рівнів "спеціаласт" і "магістр" / Козарь В.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 21c.
Дата надходхення: 11.11.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "ГІС і бази даних" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.080101 - Геодезія, картографія та землеустрій / Козарь В.І., Козарь Л.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 56c.
Дата надходхення: 06.08.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "ГІС і бази даних" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.080101 - Геодезія, картографія та землеустрій / Козарь В.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 12c.
Дата надходхення: 15.08.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Глобальна економіка" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 8.03050901-Облік і аудит / Касич А.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 24c.
Дата надходхення: 15.08.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Глобальна економіка" для студентів заочної форми навчання спеціальність 8.03050801 - ФІнанси і кредит / І.В. Ховрак . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 30c.
Дата надходхення: 11.01.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Глобальна економіка" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 8.03050801 - ФІнанси і кредит / І.В. Ховрак . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 37c.
Дата надходхення: 11.01.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Глобальна економіка" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.03050801 - ФІнанси і кредит / І.В. Ховрак . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 30c.
Дата надходхення: 11.01.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Глобальна економіка" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 8.03050901-Облік і аудит / Касич А.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 45c.
Дата надходхення: 15.08.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Глобальна економіка" для студентів заочної форми навчання спеціальність 8.03050901-Облік і аудит / Касич А.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 26c.
Дата надходхення: 15.08.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Господарське і трудове право" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.08010103 , 8.08010103 - Землеустрій та кадастр / Даценко Л.Є. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 12c.
Дата надходхення: 11.06.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять та контрольних робіт з навчальної дисципліни "Господарське і трудове право" для студентів заочної форми навчання спеціальність 7.08010103 - Землеустрій та кадастр, 8.08010103 - землеустрій та кадастр / Даценко Л.Є. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 30c.
Дата надходхення: 23.05.2013р. Кількість: 4 _____ чз.1- ; чз.2- 4; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Господарське право" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030601 - Менеджмент / Гайкова Т.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 29c.
Дата надходхення: 14.05.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Господарське право" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030401 - Правознавство / Гайкова Т.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 37c.
Дата надходхення: 07.11.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Господарське право" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030401 - Правознавство / Гайкова Т.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 31c.
Дата надходхення: 07.11.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних і контрольних робіт з навчальної дисципліни "Господарське процесуальне право" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030401-Правознавство / Галунова В.В . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 20c.
Дата надходхення: 09.02.2012р. Кількість: 5 _____ чз.1- ; чз.2- 5; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Господарське процесуальне право" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030401-Правознавство / Галунова В.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 15c.
Дата надходхення: 14.03.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять та контрольної роботи з навчальної дисципліни "Господарське процесуальне право" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030401-Правознавство / Галунова В.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 20c.
Дата надходхення: 13.02.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Господарське та трудове право " для студентів денної форми навчання спеціальність 8.08010103 Землеустрій та кадастр / Латишева В.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 14c.
Дата надходхення: 7.02.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Граматичні проблеми перекладу" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.020303 -Філологія / Чрділелі Т.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 33 c.
Дата надходхення: 16.05.12р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Гроші та кредит" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030508 - Фінанси і кредит / Шаповал Л.П. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 34c.
Дата надходхення: 06.11.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Гроші та кредит" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030504 - Економіка підприємства, 6.030507 - Маркетинг, 6.030509 - Облік і аудит / Олійник Т.В., Шаповал Л.П. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 33c.
Дата надходхення: 24.12.2013р. Кількість: 4 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -4; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Гроші та кредит" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030508 - Фінанси і кредит / Шаповал Л.П. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 34c.
Дата надходхення: 22.11.2012р. Кількість: 2 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -2; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо курсових робіт з навчальної дисципліни "Гроші та кредит" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030508-Фінанси і кредит / Шаповал Л.П. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 36c.
Дата надходхення: 27.10.2011р. Кількість: 15 _____ чз.1- 5; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-10.
Методичні вказівки щодо курсових робіт з навчальної дисципліни "Гроші та кредит" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030508-Фінанси і кредит / Шаповал Л.П. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 36c.
Дата надходхення: 11.10.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Гроші та кредит" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030508 - Фінанси і кредит / Шаповал Л.П. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 26c.
Дата надходхення: 22.11.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Гроші та кредит" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030509 - Облік і аудит, 6.030504 - Економіка підприємства, 6.030507 - Маркетинг ( у тому числі скор. терм. нач.) / Л.П. Шаповал . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 18c.
Дата надходхення: 26.03.2015р. Кількість: 2 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -2; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Гроші та кредит" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030508 - Фінанси і кредит / Шаповал Л.П. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 26c.
Дата надходхення: 07.11.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Гроші та кредит" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030504 - Економіка підприємства, 6.030507 - Маркетинг, 6.030509 - Облік і аудит / Шаповал Л.П. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 23c.
Дата надходхення: 24.12.2013р. Кількість: 4 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -4; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Гроші та кредит" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030508 - Фінанси і кредит (у тому числі скор. терм. навч.) / Л.П. Шаповал . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 18c.
Дата надходхення: 21.03.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Гроші та кредит" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030508 - Фінанси і кредит (у тому числі скор. терм. навч.) / Л.П. Шаповал . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 18c.
Дата надходхення: 26.03.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Грунтознавство" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Алексєєва Т.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 19c.
Дата надходхення: 11.06.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Грунтознавство" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.040106-Екологія,охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Алєксєєва Т.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 28c.
Дата надходхення: 19.02.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять та контрольних робіт з навчальної дисципліни "Гсподарське і трудове право" для студентів заочної форми навчання спеціальність 7.08010103 - Землеустрії та кадастр, 8.08010103 - Землеустрій та кадастр / Даценко Л.Є. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 30c.
Дата надходхення: 14.05.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Д" для студентів денної форми навчання спеціальність / . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 0000. - c.
Дата надходхення: р. Кількість: _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо семінарських занять, самостійної роботи та контрольних робіт з навчальної дисципліни "Державне (конституційне) право зарубіжних країн" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030401 - правознавство (у тому числі скор. терм. нач.) / В.В. латишева. Д.А. Литвиненко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 61c.
Дата надходхення: 10.06.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Державне регулювання економіки" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030601-Менеджмент / Дружиніна В.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 71c.
Дата надходхення: 20.04.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Державне та регіональне управління" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030601-Менеджмент / Дружиніна В.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 35c.
Дата надходхення: 24.01.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Державне управління та місцеве самоврядування" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030401-Право (у т.ч.скороч.термін навч.) / Дзябенко О.Ф. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 16c.
Дата надходхення: 27.09.2011р. Кількість: 5 _____ чз.1- ; чз.2- 5; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Державне управління та місцеве самоврядування" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність Право (у т.ч.скороч.термін навчання) / Дзябенко О.Ф. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 16c.
Дата надходхення: 16.06.11р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Державне управління та місцеве самоврядування" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність Право ( у т.ч.скороч.термін навч.) / Дзябенко О.Ф. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 16c.
Дата надходхення: 16.06.11р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Державне управління та місцеве самоврядування" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030401 / Дзябенко О.Ф. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 17c.
Дата надходхення: 05.05.2011р. Кількість: 6 _____ чз.1- ; чз.2- 6; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Державне управління та місцеве самоврядування" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030401-Право / Дзябенко О.Ф. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 17c.
Дата надходхення: 05.05.2011р. Кількість: 6 _____ чз.1- ; чз.2- 6; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Державний фінансовий контроль" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030508 Фінанси і кредит (у т.ч.скороч.термін навчання) / Лактіонов Ю.Г. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 24c.
Дата надходхення: 17.05.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Державний фінансовий контроль" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030508 - Фінанси і кредит / Лактіонов Ю.Г. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 28c.
Дата надходхення: 04.08.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Дизайн та технічна естетика" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050502 - Інженерна механіка / Мартинов В.Л. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 18c.
Дата надходхення: 04.10.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Динаміка металообробного обладнання" для студентів усіх форм навчання спеціальність 6.050503-Машинобудування,6050502-Інженерна механіка / Відміч С.С. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 79c.
Дата надходхення: 24.01.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Динаміка металообробного обладнання" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050503 Машинобудування,6.050502 Інженерна механіка / Саленко О.Ф.,Доценко В.Г.,Коваль Є.С. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 49c.
Дата надходхення: 2.06.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Динаміка металообробного обладнання" для студентів усіх форм навчання спеціальність 6.50503 - Машинобудування, 6.050502 - Інженерна механіка / Відміч С.С., Коваль Є.С., Доценко В.Г., Саленко О.Ф. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 72c.
Дата надходхення: 02.07.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Дипломатичний протокол" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.02010501 - Докуменознавство та інформаційна діяльність / Л.В. Бутко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 21c.
Дата надходхення: 24.10.14р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Дипломатичний протокол" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.02010501 Документ.та інформ.діяльність / Бутко Л.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 31c.
Дата надходхення: 14.06.20р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб - 1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни "Дипломатичний протокол" для студентів денної форми навчання спеціальність 7.02010501 - / Бутко Л.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 34c.
Дата надходхення: 21.06.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Дипломатичний протокол" для студентів заочної форми навчання спеціальність 7.02010501 Документознавство та інформаційна діяльність / Бутко Л.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 19c.
Дата надходхення: 11.02.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи з навчальної дисципліни "Дипломна робота" для студентів денної форми навчання спеціальність 7.02030304-Переклад / Пірог І.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 35c.
Дата надходхення: 04.04.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи з навчальної дисципліни "Дипломна робота" для студентів денної форми навчання спеціальність 7.03050701 - Маркетинг / Сокур М.І., Кузьменко О.Ю. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 33c.
Дата надходхення: 24.10.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання економічної частини дипломного проекту (роботи) з навчальної дисципліни "Дипломний прект (робота)" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 8.05070103, 7.05070103 - Електромеханічні системи електроспоживання, 8.05070108. 7.05070108 - Енергетичний менеджмент / Богодист К.П.. Чорна В.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 73c.
Дата надходхення: 24.10.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання економічної частини дипломного проекту (роботи) з навчальної дисципліни "Дипломний проект (робота)" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.05070103. 7.05070103 - Електромеханічні системи електроспоживання, 8.05070108, 7.05070108 - Енергетичний менеджмент / Богодист К.П., Чорна В.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 73c.
Дата надходхення: 24.10.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни "Дискретна математика" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050101-Комп`ютерні науки / Оксаніч І.Г. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 36c.
Дата надходхення: 04.05.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Дискретна математика" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050101-Комп`ютерні науки / Оксанич І.Г. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 19c.
Дата надходхення: 03.06.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Дисперсні матеріали та композити" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050403 Інженерне матеріалознавство / Саленко О.Ф.,Хорольська М.С. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 45c.
Дата надходхення: 18.02.201р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб - ; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Дисперсні матеріали та композити" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050403 Інженерне матеріалознавство / Саленко О.Ф.Хорольська М.С. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 19c.
Дата надходхення: 18.02.201р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо семінарських занять, самостійної та контрольної робіт з навчальної дисципліни "Диференціальна психологія" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030102 - Психологія / Кущ О.С. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 54c.
Дата надходхення: 01.09.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Диференціальні рівняння" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.040302 Інформатика / Набок Т.А.,Скотнікова Л.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 62c.
Дата надходхення: 1.11.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни "Діагностика електротехнічних систем електроспоживання" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050701 - електротехніка та електротехнології (у т.ч.скороч.термін навч.) / Сінчук О.М., Чорна В.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 51c.
Дата надходхення: 07.05.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Діагностика та дефектоскопія матеріалів та виробів" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050403 Інженерне матеріалознавство / Хасанов А.Т. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 46c.
Дата надходхення: 7.02.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Діагностика, ремонт та регулювання побутової електронної апаратури" для студентів денної форми навчання спеціальність 7.050902.01 Радіоелектронні апарати та засоби / Бездєнєжних І.Б. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 42c.
Дата надходхення: 20.03.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Ділова іноземна мова (англійська)" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність Менеджмент орг.і адміністрування, Менеджмент ЗЕД, для магістрів і спец. / Мартиненко М.Ю.,Лаврик-Слісенко Л.П. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 40c.
Дата надходхення: 16.01.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Ділова іноземна мова (англійська)" для студентів заочної форми навчання 6 курсу спеціальність 7.08010103 - Землеустрій та кадастр / Скоробогатова Т.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 25c.
Дата надходхення: 19.06.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Ділова іноземна мова (англійська)" для студентів 1-2 курс.денної форми навч. спеціальність 6.030508-Фінанси і кредит(у т.ч.скороч.термін навч.) / Лаврик-Слісенко Л.П.,Мартиненко М.Ю. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 30c.
Дата надходхення: 16.01.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Ділове адміністрування (управління якістю)" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.03060101 - Менеджмент організації і адміністрування (за видами економічної діяльності0 / Бачкір Л.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 65c.
Дата надходхення: 19.09.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Діловодство" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020105 - Документознавство та інформаційна діяльність (2 курс, 3 семестр) / Саранча В.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 30c.
Дата надходхення: 19.02.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Діловодство" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність / Саранча В.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 59c.
Дата надходхення: 7.02.2013р. Кількість: 2 _____ чз.1- ; чз.2- 2; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Діловодство" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність (2 курс,4семестр) / Саранча В.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 30c.
Дата надходхення: 28.03.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Діловодство" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020105 - Документознавство та інформаційна діяльність (2 курс, 4 семестр) / Саранча В.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 35c.
Дата надходхення: 19.02.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Діловодство" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність (2 курс,4 семестр) / Саранча В.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 35c.
Дата надходхення: 28.03.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Діловодство ( 1 частина)" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.020105 - Документознавство та інформаційна діяльність / В.І. Саранча . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 23c.
Дата надходхення: 03.08.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Діловодство ( 2 частина)" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020105 - Документознавство та інформаційна діяльність / В.І. Саранча . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 16c.
Дата надходхення: 03.08.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Діловодство ( 3 частина)" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020105 - Документознавство та інформаційна діяльність / В.І. Саранча . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 21c.
Дата надходхення: 03.08.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Діловодство (1 частина)" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020105 - Документознаство та інформаційна діяльність / В.І. Саранча . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 18c.
Дата надходхення: 03.08.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Діловодство (2 частина)" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.020105 - Документознавство та інформаційна діяльність / В.І. Саранча . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 29c.
Дата надходхення: 03.08.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Діловодство (3 частина)" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.020105 - Документознавство та інформаційна діяльність / В.І. Саранча . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 26c.
Дата надходхення: 03.08.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Діяльність підприємств на фондовому ринку" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030504 Економіка підприємства / Гришко Н.Є. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 19c.
Дата надходхення: 4.02.2013р. Кількість: 3 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -3; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Діяльність підприємств на фондовому ринку" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030504 Економіка підприємства / Гришко Н.Є. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 19c.
Дата надходхення: 4.02.2013р. Кількість: 3 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -3; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Договірне право" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.03060101 - Менеджмент організації та адміністрування / Галунов М.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 14c.
Дата надходхення: 15.07.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять та контрольної роботи з навчальної дисципліни "Договірне право" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.03060101 - Менеджмент організацій та адміністрування / Галунов М.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 25c.
Дата надходхення: 23.07.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Документаційне забезпечення діяльності установ" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність / Саранча В.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 27c.
Дата надходхення: 14.01.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Документаційне забезпечення діяльності установ" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020105 - Документознавство та інформаційна діяльність / В.І. Саранча . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 30c.
Дата надходхення: 04.09.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни "Документаційне забезпечення діяльності установ" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020105 - Документознавство та інформаційна діяльність / В.І. Саранча . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 39c.
Дата надходхення: 03.08.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Документаційне забезпечення діяльності установ" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020105 - Документознавство та інформаційна діяльність / В.І. Саранча . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 19c.
Дата надходхення: 03.08.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Документаційне забеспечення діяльності установ" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.020105 документознавство та інформаційна діяльність / Саранча В,І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 27c.
Дата надходхення: 28.03.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни "Документне фондознавство" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність / Саранча В.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 58c.
Дата надходхення: 20.03.2014р. Кількість: 2 _____ чз.1- ; чз.2- 2; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Документне фондознавство" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність / Саранча В.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 30c.
Дата надходхення: 4.03.2014р. Кількість: 2 _____ чз.1- ; чз.2- 2; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Документне фондознавство" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність / Саранча В.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 27c.
Дата надходхення: 4.03..2014р. Кількість: 2 _____ чз.1- ; чз.2- 2; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Документне фондознавство" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність / Саранча В.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 55c.
Дата надходхення: 20.03.2014р. Кількість: 2 _____ чз.1- ; чз.2- 2; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Документно-інформаційні комунікації" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність / Левінзон Д.І..Самойлов А.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 64c.
Дата надходхення: 5.05.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Документознавство" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність / Бутко Л.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 27c.
Дата надходхення: 11.02.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Документознавство" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність / Бутко Л.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 30c.
Дата надходхення: 11.02.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни "Документознавство" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020105-Документознавство та інформаційна діяльність / Бутко Л.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 27c.
Дата надходхення: 30.08.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Документознавство" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020105 - Документознавство та інформаційна діяльність / Л.В. Бутко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 25c.
Дата надходхення: 11.11.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Документознавство Ч.-1" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність / Бутко Л.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 22c.
Дата надходхення: 27.05.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Документознавство Ч.-2" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність / Бутко Л.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 35c.
Дата надходхення: 27.05.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни "Документознавство Ч.1" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020105 - Документознавство та інформаційна діяльність / Бутко Л.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 27c.
Дата надходхення: 24.10.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни "Документознавство Ч.2" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020105 - Документознавство та інформаційна діяльність / Бутко Л.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 29c.
Дата надходхення: 24.10.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Документознавтво Ч.3" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020105 - Докумнтознавство та інформаційна діяльність / Бутко Л.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 27c.
Дата надходхення: 24.10.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Допуски та посадки деталей РЕА" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050902 - Радіоелектронні апарати, 6.050903 - Телекомунікації / О.В. Фомовська, Ю.А. Дрипан . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 15c.
Дата надходхення: 18.04.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Допуски та посадки деталей телекомунікацій та зв"язку" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050902 - Радіоелектронні апарати, 6.050903 - Телекомунікації / В.О. Мосьпан. О.В. Фомовська, Ю.А. Дрипан . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 40c.
Дата надходхення: 18.04.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Дослідження і пректування комп"ютерних систем та мереж Ч.2" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.05010201 - Комп"ютерні системи та мережі / Славко О.Г. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 50c.
Дата надходхення: 22.09.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Дослідження і проектування комп"ютерних систем і мереж Ч.1" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.05010201 - Комп"ютерні системи та мережі / Славко О.Г. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 40c.
Дата надходхення: 22.09.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Дослідження операцій" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030601 - Менеджмент / Черніченко В.Є. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 30c.
Дата надходхення: 22.01.2014р. Кількість: 6 _____ чз.1- 6; чз.2- ; чз. нтб - ; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Дослідження та визначення похибки закріплення заготовки в патроні токарного верстата " для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050502-Інженерна механіка (у т.ч.скороч.термін навч.) / Гончаров А.М.,Аргат Р.Г. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 11c.
Дата надходхення: 10.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо Збіринк завдань з навчальної дисципліни "Друга іноземна мова (німецька)" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність з усіх спеціальностей / Конюхова Н.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 28c.
Дата надходхення: 27.10.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Друга іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька) для студентів 1-4 курсів" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030601 - Менеджмент / Швецова Л.Ю. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 53c.
Дата надходхення: 04.08.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни "Друга іноземна мова(німецька)" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.140103-Туризм / Конюхова Н.І.,Швецова Л.Ю. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 34c.
Дата надходхення: 09.09.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Дслідження будови, налагодження та проєктування робочих кулачків токарно-револьверного верстата моделі 1Б136 з навчальних дисциплін "Металообробне обл" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050502 - Інженерна механіка, 6.050403 - Інженерне матеріалознавство / Щетинін В.Т. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 36c.
Дата надходхення: 19.02.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Екологічна сертифікація та стандартизація" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 8.04010601-Екологія та охорона навколишнього середовища / Солошич І.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 59c.
Дата надходхення: 15.03.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Екологічне право" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030401 Правознавство / Даценко Л.Є. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 34c.
Дата надходхення: 07.12.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни "Екологічне право" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030401 - Правознавство / Даценко Л.Є. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 81c.
Дата надходхення: 04.08.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни "Екологічне право" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030401 - Правознавство / Л.Є. Даценко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 81c.
Дата надходхення: 02.12.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Екологічне право" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030401 Правознавство / Даценко Л.Є. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 34c.
Дата надходхення: 14.01.2013р. Кількість: 3 _____ чз.1- ; чз.2- 3; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Екологічний менеджмент" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030601-Менеджмент / Шалугін В.С.,Семеніхіна В.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 20c.
Дата надходхення: 14.03.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Екологічний менеджмент" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030601-Менеджмент / Шалугін В.С.,Семеніхіна В.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 58c.
Дата надходхення: 28.03.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Екологічний менеджмент" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.140103 - Туризм / К.П. Мажаренко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 24c.
Дата надходхення: 13.05.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Екологічний менеджмент" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.140103 - Туризм / К.П. Мажаренко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 36c.
Дата надходхення: 14.09.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Екологічний облік і аудит" для студентів заочної форми навчання спеціальність 8.03050901-Облік і аудит / Гноєва І.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 20c.
Дата надходхення: 15.03.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Екологічний облік і аудит" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 8.03050901-Облік і аудит / Гноєва І.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 19c.
Дата надходхення: 15.03.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Екологічний облік і аудит" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 8.03050901-Облік і аудит / Гноєва І.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 23c.
Дата надходхення: 15.03.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Екологічний облік і аудит" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.03050901 - Облік і аудит / І.М. Гноєва . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 17c.
Дата надходхення: 11.12.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Екологічний облік і аудит" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.03050901 - Облік і аудит / І.М. Гноєва . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 21c.
Дата надходхення: 11.12.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Екологічний облік і аудит" для студентів заочної форми навчання спеціальність 7.0350901 - Облік і аудит / І.М. Гноєва . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 20c.
Дата надходхення: 11.12.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Екологія" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.010203 - Здоров"я людини / І.О. Солошич . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 21c.
Дата надходхення: 11.03.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Екологія" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050201 Системна інженерія / Солошич І.О.,Алєксєєва Т.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 28c.
Дата надходхення: 5.05.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Екологія" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.010203 - Здоров"я людини / І.О. Солошич . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 32c.
Дата надходхення: 11.03.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Екологія" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.080101 Геодезія,картографія та землеустрій / Алєксєєва Т.М.,Солошич І.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 16c.
Дата надходхення: 5.05.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Екологія" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020105 - Документознавство та інформаційна діяльність / Алексєєва Т.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 28c.
Дата надходхення: 04.10.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Екологія" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050201 Системна інженерія / Солошич І.О.,Алєксєєва Т.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 21c.
Дата надходхення: 5.05.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Екологія" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.060101 - Будівництво / Т.М. Алексєєва . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 22c.
Дата надходхення: 27.05.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Екологія" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.060101 - Будівництво / Т.М. Алексєєва . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 24c.
Дата надходхення: 27.05.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Екологія" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020105 - Документознавство та інформаційна діяльність / Алексеева Т.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 12c.
Дата надходхення: 04.10.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Екологія" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.080101 Геодезія,картографія та землеустрій / Алєксєєва Т.М.,Солошич І.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 23c.
Дата надходхення: 5.05.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Екологія" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030102-Психологія / Алєксєєва Т.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 13c.
Дата надходхення: 24.01.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Екологія" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050102 Комп`ютерна інженерія / Солошич І.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 28c.
Дата надходхення: 27.05.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Екологія" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030303 - Видавнича справа та редагування / І.О. Солошич . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 22c.
Дата надходхення: 18.04.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Екологія " для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050202 - Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології / Солошич І.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 19c.
Дата надходхення: 19.02.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Екологія" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.140103 Туризм / Алєксєєва Т.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 23c.
Дата надходхення: 23.05.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Екологія" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.140103 Туризм / Алєксєєва Т.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 22c.
Дата надходхення: 23.05.201р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Екологія" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050102 Комп`ютерна інженерія / Солошич І.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 21c.
Дата надходхення: 27.05.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни "Екологія" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030303 - Видавнича справа та редагування / І.О. Солошич . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 32c.
Дата надходхення: 18.04.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Екологія" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050202 - Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології / Солошич І.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 12c.
Дата надходхення: 19.02.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни "Екологія" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030102-Психологія / Алєксєєва Т.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 13c.
Дата надходхення: 24.01.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Екологія людини" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.040106-Екологія,охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Никифоров В.В.,Никифорова О.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 67c.
Дата надходхення: 08.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Екологія людини" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.040106-Екологія,охорона навколишнього середовище та збалансоване природокористування / Никифоров В.В.,Никифорова О.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 20c.
Дата надходхення: 08.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Екологія міських систем" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.040106-Екологія,охорона навколишнього середовища та збалансоване природокорист.2-й семестр / Солошич І.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 34c.
Дата надходхення: 12.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Екологія міських систем : ч.1" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.040106-Екологія,охорона навкол.середовища та... / Солошич І.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 37c.
Дата надходхення: 02.11.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Економетрика" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.040302 Інформатика / Грицюк О.С. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 15c.
Дата надходхення: 14.05.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Економетрика" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.040302 - Інформатика / Кирилаха Н.Г., Грицюк О.С. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 109c.
Дата надходхення: 20.03.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Економетрика" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030508-Фінанси і кредит(у т.ч.скороч.термін навчання) / Черненко В.П. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 47c.
Дата надходхення: 30.08.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни "Економетрика" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030509-Облік і аудит,6.030508-Фінанси і кредит (у т.ч.скороч.термін навчання) / Черненко В.П. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 46c.
Дата надходхення: 28.04.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Економетрія(змістовий модуль 1)" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.040302-Інформатика( у т.ч.скороч.термін навчання) / Кирилаха Н.Г. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 57c.
Дата надходхення: 20.04.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Економетрія(змістовий модуль 2)" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.040302-Інформатика(у т.ч.скороч.термін навчання) / Кирилаха Н.Г. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 50c.
Дата надходхення: 20.04.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Економетрія(змістовий модуль 2)" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.040302- Інформатика / Кирилаха Н.Г. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 37c.
Дата надходхення: 20.04.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Економетрія(змістовий модуль1)" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.040302-Інформатика(у т.ч.скороч.термін навчання) / Кирилаха Н.Г. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 52c.
Дата надходхення: 20.04.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Економіка будівництва" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.060101 - Будівництво / Квятковська Л.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 22c.
Дата надходхення: 22.11.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Економіка будівництва" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.060101 - Будівництво / Квятковська Л.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 33c.
Дата надходхення: 22.11.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Економіка будівництва" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.060101 Будівництво / Квятковська Л.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 32c.
Дата надходхення: 12.12.2012р. Кількість: 6 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -6; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Економіка будівництва" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.060101 Будівництво / Квятковська Л.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 22c.
Дата надходхення: 12.12.2012р. Кількість: 6 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -6; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Економіка довкілля та природних ресурсів " для студентів денної форми навчання спеціальність 8.04010603-Екологічна безпека,8.04010601-Екологія та охорона навколишнього середовища / Бездєнєжних Л.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 35c.
Дата надходхення: 04.05.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Економіка енергетики" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050701-Електротехніка та електротехнології (у т.ч.скороч.термін навч.) / Чорна В.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 13c.
Дата надходхення: 28.02.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Економіка інноваційного підприємства" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 073-Менеджмент.Магістр. / Маслак О.І.,Глазунова О.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 34c.
Дата надходхення: 26.10.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Економіка інноваційного підприємства" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 073-Економіка інноваційного підприємства / Маслак О.І.,Глазунова О.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 35c.
Дата надходхення: 26.10.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Економіка інноваційного підприємства" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 073-Менеджмент.Магістр. / Маслак О.І.,Глазунова О.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 43c.
Дата надходхення: 26.10.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Економіка інноваційного підприємства" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 073-Менеджмент,освітнього ступеня `Магістр` / Маслак О.І.,Глазунова О.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 35c.
Дата надходхення: 20.10.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Економіка інноваційного підприємства" для студентів денної форми навчання спеціальність 073-Менеджмент,освітнього ступеня`Магістр` / Маслак О.І.,Глазунова О.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 45c.
Дата надходхення: 20.10.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Економіка інноваційного підприємства" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 073-Менеджмент,освітнього ступеня`Магістр` / Маслак О.І.,Глазунова О.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 34c.
Дата надходхення: 20.10.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Економіка підприємства" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.140103-Туризм / Дорожкіна Г.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 46c.
Дата надходхення: 20.04.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Економіка підприємства" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.140103 - Туризм / Г.М. Дорожкіна . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 48c.
Дата надходхення: 04.11.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Економіка підприємства" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.070106 - Автомобільний транспорт / Іщенко С.В., Бала В.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 56c.
Дата надходхення: 20.09.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Економіка підприємства" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.070106 - Автомобільний транспорт / Бала В.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 26c.
Дата надходхення: 20.09.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Економіка підприємства" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030504 Економіка підприємства / Квятковська Л.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 27c.
Дата надходхення: 11.09.2012р. Кількість: 2 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -2; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Економіка підприємства" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030504 - Економіка підприємства / Квятковська Л.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 56c.
Дата надходхення: 20.09.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Економіка підприємства" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050503 - Машинобудування / Іщенко С.В., Бала В.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 32c.
Дата надходхення: 20.09.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Економіка підприємства" для студентів заочної форми навчання спеціальність 7.05050201 - Технології машинобудування / Воробйова Л.Д. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 42c.
Дата надходхення: 11.03.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Економіка підприємства" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030504 - Економіка підприємства / Квятковська Л.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 28c.
Дата надходхення: 04.10.2012р. Кількість: 9 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -4; аб.1-; аб.2-5.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Економіка підприємства" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030504 - Економіка підприємства / Квятковська Л.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 56c.
Дата надходхення: 04.10.2012р. Кількість: 4 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -4; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Економіка підприємства" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050503 Машинобудування / Бала В.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 57c.
Дата надходхення: 11.09.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Економіка підприємства" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.070106 - Автомобільний транспорт / Бала В.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 56c.
Дата надходхення: 06.08.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Економіка підприємства" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050502 - Інженерна механіка / Л.Д. Воробйова . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 17c.
Дата надходхення: 26.03.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Економіка підприємства" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030507 Маркетинг,6.030508 Фінанси і кредит / Бала В.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 48c.
Дата надходхення: 7.02.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Економіка піприємства" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030507 Маркетинг,6.030508 Фінанси і кредит / Бала В.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 29c.
Дата надходхення: 7.02.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Економіка праці і соціально-трудові відносини" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030504 Економіка підприємства,6.030508 Фінанси і кредит,6.030509 Облік і аудит,6.030507 Маркетинг / Квятковська Л.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 49c.
Дата надходхення: 12.12.2012р. Кількість: 10 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -4; аб.1-; аб.2-6.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Економіка праці і соціально-трудові відносини" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030504 Економіка підприємства,6.030508 Фінанси і кредит,6.030509 Облік і аудит,6.030507 Маркетинг / Квятковська Л.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 23c.
Дата надходхення: 12.12.2012р. Кількість: 10 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -4; аб.1-; аб.2-6.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Економіка праці і соціально-трудові відносини" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030504 - Економіка підприємства, 6.030508 - Фінанси і кредит, 6.030509 - Облік і аудит, 6.030507 - Маркетинг / Квятковська Л.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 50c.
Дата надходхення: 22.11.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Економіка праці і соціально-трудові відносини" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030504 - Економіка підприємства, 6.030509 - Облік і аудит, 6.030507 - Маркетинг, 6.030508 - Фінанси і кредит / К.А. Пряхіна . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 29c.
Дата надходхення: 11.03.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Економіка праці і соціально-трудові відносини" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030504 - Економіка підприємства, 6.030508 - Фінанси і кредит, 6.030509 - Облік і аудит, 6.030507 - Маркетинг / Квятковська Л.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 24c.
Дата надходхення: 22.11.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Економіка природокористування" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.040106 Екологія,охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Квятковська Л.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 30c.
Дата надходхення: 24.10.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Економіка природокористування" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.040106 Екологія,охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Квятковська Л.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 60c.
Дата надходхення: 24.10.2013р. Кількість: 6 _____ чз.1- 6; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Економіка природокористування" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.040106 Екологія,охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Квятковська Л.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 30c.
Дата надходхення: 7.04.2014р. Кількість: 5 _____ чз.1- 5; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни "Економіка та організація виробництва" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050701 - Електротехніка та електротехнології (Ч. 1) / Сінчук О.М., Чорна В.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 38c.
Дата надходхення: 20.09.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Економіка та організація діяльності об"єднань підприємств" для студентів заочної форми навчання спеціальність 7.03050401-Економіка підприємства / Воробйова Л.Д.,Квятковська Л.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 12c.
Дата надходхення: 16.01.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Економіка та організація діяльності об"єднань підприємств" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.03050401-Економіка підприємства / Воробйова Л.Д.,Квятковська Л.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 19c.
Дата надходхення: 16.01.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Економіка та організація діяльності об"єднань підприємств" для студентів заочної форми навчання спеціальність 8.03050401 - Економіка підприємства / Воробйова Л.Д. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 12c.
Дата надходхення: 23.05.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Економіка транспорту" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.070101,8.070101 Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільному ) / Мороз М.М.,Мороз О.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 31c.
Дата надходхення: 2.06.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Економіко-математичне моделювання фінансових показників діяльності суб'єктів господарювання" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.03050801 Фінанси і кредит / Лактіонов Ю.Г. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 25c.
Дата надходхення: 28.03.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання розділу дипломної роботи з навчальної дисципліни "Економіко-математичне програмування та персональна комп`ютерна техніка" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.03060104,8.03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності,7.03060101,8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування / Дорожкіна Г.М.,Семеніхіна В.В.,Різніченко Л.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 63c.
Дата надходхення: 7.04.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Економічна безпека підприємства" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030504 Економіка підприємства / Гришко Н.Є. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 22c.
Дата надходхення: 04.02.2013р. Кількість: 3 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -3; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Економічна безпека підприємства" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030504 Економіка підприємства / Гришко Н.Є. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 39c.
Дата надходхення: 4.02.2013р. Кількість: 3 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -3; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Економічна безпека підприємства" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030504 Економіка підприємства / Гришко Н.Є. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 33c.
Дата надходхення: 7.04.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб - 1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Економічна безпека підприємства" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030504 Економіка підприємства / Гришко Н.Є. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 33c.
Дата надходхення: 17.06.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб - 1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Економічна теорія" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030401 - Правознавство / І.В. Ховрак, М.В. Петченко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 33c.
Дата надходхення: 26.03.2015р. Кількість: 2 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -2; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Економічна теорія" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030601 - Менеджмент / Семко Т.В., Мілашенко Т.Т. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 53c.
Дата надходхення: 11.03.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Економічна теорія" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030601 - Менеджмент / Семко Т.В., Мілашенко Т.Т. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 53c.
Дата надходхення: 11.03.2013р. Кількість: 7 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -2; аб.1-; аб.2-5.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Економічна теорія" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030401-Право,6.020105-Документознавство та інформаційна діяльність / Чучіна І.М.,Ховрак І.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 40c.
Дата надходхення: 12.09.2011р. Кількість: 14 _____ чз.1- 5; чз.2- ; чз. нтб -4; аб.1-; аб.2-5.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Економічна теорія" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030601Менеджмент / Чучіна І.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 25c.
Дата надходхення: 11.09.2012р. Кількість: 2 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -2; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Економічна теорія" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030601 Менеджмент / Чучіна І.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 25c.
Дата надходхення: 11.09.2012р. Кількість: 12 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-12.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Економічна теорія" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050201, 6.050702, 6.050701, 6.050503, 6.070106, 6.070101 / Яценко Н.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 26c.
Дата надходхення: 07.05.2012р. Кількість: 4 _____ чз.1- 2; чз.2- ; чз. нтб -2; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Економічна теорія" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.050201, 6.050702, 6.050701, 6.050503, 6.070106, 6.070101 / Яценко Н.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 24c.
Дата надходхення: 07.05.2012р. Кількість: 23 _____ чз.1- 5; чз.2- ; чз. нтб -5; аб.1-13; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Економічна теорія" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050201, 6.050702, 6.050701, 6.050503, 6.070106, 6.070101 / Яценко Н.М., Вірбулевська О.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 29c.
Дата надходхення: 07.05.2012р. Кількість: 5 _____ чз.1- 3; чз.2- ; чз. нтб -2; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Економічна теорія" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030401 - Правознавство (зі скор. терм. навч.) / І.В. Ховрак, Л.М. Крот . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 32c.
Дата надходхення: 26.03.2015р. Кількість: 4 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -4; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Економічна теорія" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030401-Право, 6.020105-Документознавство та інформаційна діяльність / Чучіна І.М.,Ховрак І.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 40c.
Дата надходхення: 14.09.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Економічна теорія" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030401 - Правознавство (зі скор. терм. навч.) / І.В. Ховрак . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 32c.
Дата надходхення: 11.03.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Економічна теорія" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.050201, 6.050702, 6.0505701,6.050503, 6.070106, 6.070101 / Яценко Н.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 24c.
Дата надходхення: 28.03.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Економічна теорія" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030401 - Правознавство / І.В. Ховрак, М.В. Петченко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 23c.
Дата надходхення: 26.03.2015р. Кількість: 2 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -2; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Економічна теорія" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.050403-Інженерне матеріалознавство,6.050102-Комп"ютерна інженерія,6.060101-Будівництво,6.040106-Екологія... / Хоарак І.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 25c.
Дата надходхення: 02.11.2011р. Кількість: 11 _____ чз.1- 6; чз.2- ; чз. нтб -5; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Економічна теорія" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність,6.030303 Видавнича справа та редагування / Ховрак І.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 23c.
Дата надходхення: 20.03.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб - 1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Економічна теорія" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність,6.030303 Видавнича справа та редагування / Ховрак І.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 26c.
Дата надходхення: 20.03.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб - 1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Економічна теорія" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030601 - Менеджмент / Семко Т.В., Крот Л.М., Мілашенко Т.Т. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 44c.
Дата надходхення: 06.11.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Економічна теорія" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050403-Інженерне матеріалознавство,6.050102-Комп"ютерна інженерія,6.060101-Будівництво,6.040106-Екологія... / Семко Т.В.,Ховрак І.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 20c.
Дата надходхення: 02.11.2011р. Кількість: 3 _____ чз.1- 3; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Економічна теорія" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050403-Інженерне матеріалознавство,6.050102-Комп"ютерна інженерія,6.060101-Будівництво,6.040106-Екологія та.. / Ховрак І.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 35c.
Дата надходхення: 02.11.2011р. Кількість: 3 _____ чз.1- 3; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Економічна теорія" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050201; 6.050702;.6.050701; 6.050503; 6.070106; 6.070101 / Яценко Н.М.,Вірбулевська О.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 29c.
Дата надходхення: 04.04.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Економічна теорія" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030601 - Менеджмент / Семко Т.В., Крот Л.М., Мілашенко Т.Т. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 44c.
Дата надходхення: 19.10.2012р. Кількість: 11 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -4; аб.1-; аб.2-7.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Економічна теорія" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050201; 6.050702 ; 6.050701 ; 6.050503; 6.070106;.6.070101 / Яценко Н.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 26c.
Дата надходхення: 04.04.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Економічна теорія" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030401 - Право, 6.020105 - Документознавство та інформаційна діяльність / Чучіна І.М.,Ховрак І.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 33c.
Дата надходхення: 07.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Економічна теорія " для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність,6.030303 Видавнича справа та редагування / Ховрак І.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 34c.
Дата надходхення: 20.03.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб - 1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Економічна теорія" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.03040-Право ; 6.020105-Документознавство та інформ.діяльність / Чучіна І.М.,Ховрак І.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 33c.
Дата надходхення: 4.06.11р. Кількість: 13 _____ чз.1- 3; чз.2- ; чз. нтб -3; аб.1-; аб.2-7.
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни "Економічна теорія" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.020303 - Філологія / І.В. Ховрак, Л.М. Крот . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 29c.
Дата надходхення: 23.02.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Економічна теорія" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.020303 - Філологія / І.В. Ховрак, Л.М. Крот . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 25c.
Дата надходхення: 23.02.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Економічна теорія" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030601 - Менеджмент, 6.140103 - Туризм / Л.М. Крот, І.В. Ховрак . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 58c.
Дата надходхення: 10.06.2015р. Кількість: 2 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -2; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Економічна теорія" для студентів денної форми навчання спеціальність 1.140103-Туризм / Крот Л.М.,Ховрак І.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 64c.
Дата надходхення: 09.09.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Економічне обгрунтування науково-технічних рішень" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.05070103-Електротехнічні системи електроспоживання,8.05070108-Енергетичний менеджмент / Чорна В.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 29c.
Дата надходхення: 20.04.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Економічне обгрунтування науково-технічних рішень" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 8.05070103-Енергетичний менеджмент / Ляпота К.П.,Чорна В.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 51c.
Дата надходхення: 08.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять і самостійних робіт з навчальної дисципліни "Економічне обгрунтування технічних рішень" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.05070103-Електротехнічні сист.електроспоживання, 7.05070108-Енергетичний менеджмент / Богодист К.П.,Чорна В.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 51c.
Дата надходхення: 11.11.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Економічне обгрунтування технічних рішень" для студентів заочної форми навчання спеціальність 7.05070103 - Електротехнічні системи електроспоживання / Чорна В.О., Богодист К.П. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 22c.
Дата надходхення: 14.01.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Економічне обгрунтування технічних рішень" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.05070204 - Електромеханічні системи автоматизації та електропривод, 7.05070204 - Електромеханічне обладнання енергоємних ви / Огарь О.В., Бойко Л.Г. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 124c.
Дата надходхення: 07.12.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Економічне обгрунтування технологічних рішень" для студентів заочної форми навчання спеціальність 7.05070204 - Електромеханічні системи автоматизації та електропривод, 7.05070207 - Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв / Огарь О.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 55c.
Дата надходхення: 11.06.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни "Економічний аналіз" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030509-Облік і аудит(у т.ч.скороч.термін навч.) / Касич А.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 33c.
Дата надходхення: 24.05.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Економічний аналіз" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030509-ОБЛІК І АУДИТ (у т.ч.скороч.термін навч.) / Касич А.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 33c.
Дата надходхення: 16.06.11р. Кількість: 14 _____ чз.1- 5; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-9.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Економічний аналіз" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030509-Облік і аудит,6.030508-Фінанси і кредит / Касич А.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 19c.
Дата надходхення: 14.09.2011р. Кількість: 6 _____ чз.1- 6; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо розрахункових робіт з навчальної дисципліни "Економічний аналіз" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030508-Фінанси і кредит / Касич А.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 35c.
Дата надходхення: 14.09.2011р. Кількість: 13 _____ чз.1- 5; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-8.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Експертиза дорожньо-транспортних пригод" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.07010102-Організація перевезень і управління на транспорті / Коноваленко О.Д. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 18c.
Дата надходхення: 09.09.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Експертиза дорожньо-транспортних пригод" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.07010102-Організація превезень і управління на транспорті / Коноваленко О.Д. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 12c.
Дата надходхення: р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Експертиза дорожньо-транспортних пригод" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.07010102-Організація превезень і управління на транспорті / Коноваленко О.Д. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 12c.
Дата надходхення: р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Експертиза дорожньо-транспортних пригод" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.07010102-Організація превезень і управління на транспорті / Коноваленко О.Д. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 12c.
Дата надходхення: р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Експертиза дорожньо-транспортних пригод" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.07010102-Організація превезень і управління на транспорті / Коноваленко О.Д. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 12c.
Дата надходхення: р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Експертиза дорожньо-транспортних пригод" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.07010102-Організація превезень і управління на транспорті / Коноваленко О.Д. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 12c.
Дата надходхення: р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Експертиза дорожньо-транспортних пригод" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.07010102-Організація превезень і управління на транспорті / Коноваленко О.Д. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 12c.
Дата надходхення: р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Експертиза дорожньо-транспортних пригод" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.07010102-Організація превезень і управління на транспорті / Коноваленко О.Д. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 12c.
Дата надходхення: р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Експертиза дорожньо-транспортних пригод" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.07010102-Організація превезень і управління на транспорті / Коноваленко О.Д. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 12c.
Дата надходхення: р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Експертиза дорожньо-транспортних пригод" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.07010102-Організація превезень і управління на транспорті / Коноваленко О.Д. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 12c.
Дата надходхення: р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Експертиза дорожньо-транспортних пригод" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.07010102-Організація превезень і управління на транспорті / Коноваленко О.Д. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 12c.
Дата надходхення: р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Експертиза дорожньо-транспортних пригод" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.07010102-Організація превезень і управління на транспорті / Коноваленко О.Д. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 12c.
Дата надходхення: р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Експертиза дорожньо-транспортних пригод" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.07010102-Організація превезень і управління на транспорті / Коноваленко О.Д. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 12c.
Дата надходхення: р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Експертиза дорожньо-транспортних пригод" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.07010102-Організація превезень і управління на транспорті / Коноваленко О.Д. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 12c.
Дата надходхення: р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Експертиза дорожньо-транспортних пригод" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.07010102-Організація превезень і управління на транспорті / Коноваленко О.Д. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 12c.
Дата надходхення: р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Експертиза дорожньо-транспортних пригод" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.07010102-Організація превезень і управління на транспорті / Коноваленко О.Д. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 12c.
Дата надходхення: р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Експертиза дорожньо-транспортних пригод" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.07010102-Організація превезень і управління на транспорті / Коноваленко О.Д. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 12c.
Дата надходхення: р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Експертиза дорожньо-транспортних пригод" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.07010102-Організація превезень і управління на транспорті / Коноваленко О.Д. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 12c.
Дата надходхення: р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Експертиза дорожньо-транспортних пригод" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.07010102-Організація превезень і управління на транспорті / Коноваленко О.Д. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 12c.
Дата надходхення: р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Експертиза дорожньо-транспортних пригод" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.07010102-Організація превезень і управління на транспорті / Коноваленко О.Д. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 12c.
Дата надходхення: р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Експертиза дорожньо-транспортних пригод" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.07010102-Організація превезень і управління на транспорті / Коноваленко О.Д. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 12c.
Дата надходхення: р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Експертиза дорожньо-транспортних пригод" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.07010102-Організація превезень і управління на транспорті / Коноваленко О.Д. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 12c.
Дата надходхення: р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Експертиза дорожньо-транспортних пригод" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.07010102-Організація превезень і управління на транспорті / Коноваленко О.Д. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 12c.
Дата надходхення: р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Експертиза дорожньо-транспортних пригод" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.07010102-Організація превезень і управління на транспорті / Коноваленко О.Д. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 12c.
Дата надходхення: р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Експертиза дорожньо-транспортних пригод" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.07010102-Організація превезень і управління на транспорті / Коноваленко О.Д. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 12c.
Дата надходхення: р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Експертиза дорожньо-транспортних пригод" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.07010102-Організація превезень і управління на транспорті / Коноваленко О.Д. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 12c.
Дата надходхення: р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Експертиза дорожньо-транспортних пригод" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.07010102-Організація превезень і управління на транспорті / Коноваленко О.Д. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 12c.
Дата надходхення: р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Експертиза дорожньо-транспортних пригод" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.07010102-Організація превезень і управління на транспорті / Коноваленко О.Д. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 12c.
Дата надходхення: 09.09.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Експертиза дорожньо-транспортних пригод" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.07010102-Організація превезень і управління на транспорті / Коноваленко О.Д. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 12c.
Дата надходхення: р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Експертиза дорожньо-транспортних пригод" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.07010102-Організація превезень і управління на транспорті / Коноваленко О.Д. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 12c.
Дата надходхення: р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Експертиза дорожньо-транспортних пригод" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.07010102-Організація превезень і управління на транспорті / Коноваленко О.Д. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 12c.
Дата надходхення: р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Експертиза дорожньо-транспортних пригод" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.07010102-Організація превезень і управління на транспорті / Коноваленко О.Д. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 12c.
Дата надходхення: р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Експертиза дорожньо-транспортних пригод" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.07010102-Організація превезень і управління на транспорті / Коноваленко О.Д. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 12c.
Дата надходхення: р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Експертиза дорожньо-транспортних пригод" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.07010102-Організація превезень і управління на транспорті / Коноваленко О.Д. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 12c.
Дата надходхення: р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Експертиза дорожньо-транспортних пригод" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.07010102-Організація превезень і управління на транспорті / Коноваленко О.Д. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 12c.
Дата надходхення: р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Експертиза дорожньо-транспортних пригод" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.07010102-Організація превезень і управління на транспорті / Коноваленко О.Д. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 12c.
Дата надходхення: р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Експлуатаційні матеріали" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050503 - Машинобудування (у тому числі скор. терм. навч.) / С.М. Черненко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 15c.
Дата надходхення: 03.08.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Експлуатаційні матеріали" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050503 - Машинобудування (у тому числі скор. терм. навч.) / С.М. Черненко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 37c.
Дата надходхення: 03.08.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Експлуатаційні матеріали" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.070106 Автомобільний транспорт (у т.ч. скороч.термін навчання) / Черненко С.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 37c.
Дата надходхення: 11.04.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Експлуатаційні матеріали" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.070106 Автомобільний транспорт (у т.ч.скороч.термін навчання ) / Черненко С.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 53c.
Дата надходхення: 14.05.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Експлуатаційні матеріали" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.070106-Автомобільний транспорт (у т.ч.скороч.термін навч.) / Черненко С.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 23c.
Дата надходхення: 17.04.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Експлуатація біомедичної апаратури" для студентів денної форми навчання спеціальність 7.091002-Біотехнічні та медичні апарати і системи / Григоренко В.Ю.,Кухаренко Д.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 39c.
Дата надходхення: 16.05.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Експлуатація біомедичної апаратури" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.05090204 - Біотехнічні та медичні апарати і системи / Антонова О.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 20c.
Дата надходхення: 22.11.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Експлуатація біомедичної апаратури" для студентів денної форми навчання спеціальність 7.05090204 , 8.05090204 - Біотехнічні та медичні апарати і системи / Антонова О.І., Григоренко В.Ю. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 49c.
Дата надходхення: 20.04.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо курсових робіт з навчальної дисципліни "Експлуатація біомедичної апаратури" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.05090204-Біотехнічні та медичні апарати і системи / Антонова О.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 33c.
Дата надходхення: 11.10.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Експлуатація та обслуговування машин" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050502 Інженерна механіка,6.050503 Машинобудування,6.070106 Автомобільний транспорт / Вакуленко Р.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 47c.
Дата надходхення: 10.10.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Експлуатація та обслуговування машин" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.070106 - Автомобільний транспорт (у тому числ. скор. терм. навч.) / Р.А. Вакуленко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 16c.
Дата надходхення: 06.02.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Експлуатація та обслуговування машин" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.050502, 6.050503, 6.070106 (у т.ч.скороч.термін навч.) / Чорнокнижний А.І., Вакуленко Р.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 35c.
Дата надходхення: 07.05.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Експлуатація та обслуговування машин" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050503 - Машинобудування / Р.А. Вакуленко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 15c.
Дата надходхення: 18.04.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Експлуатація та обслуговування машин" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050502 - Інженерна механіка (у тому числі скор. тем. навч.) / Р.А. Вакуленко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 15c.
Дата надходхення: 10.06.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Електрична частина станцій та підстанцій" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.050701 Електротехніка та електротехнології (у т.ч.скороч.термін навчання) / Сергієнко С.А.,Шокарьов Д.А.,Чорна В.О.,Курись.Л.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 54c.
Дата надходхення: 23.04.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни "Електрична частина станцій та підстанцій Ч.1" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050701 - Електотехніка та електротехнології ( утому числі скор. терм. навч.) / Д.А, Шокарьов, К.П. Богодист . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 41c.
Дата надходхення: 04.11.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Електричне обладнання автомобілів" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050503 - Машинобудування / Шевченко О.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 23c.
Дата надходхення: 15.07.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Електричне обладнання автомобілів. Електронне та електричне обладнання автомобілів" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050503 - Машинобудування, 6.070106 - Автомобільний транспорт / Шевченко О.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 37c.
Дата надходхення: 23.07.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Електричні машини" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050702-Електромеханіка,6.050701-Електротехніка та електротехнології (у т.ч.скороч.термін навч.) / Некрасов В.О.,Некрасов А.В.,Донченко Р.М.,Ромашина В.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 47c.
Дата надходхення: 14.03.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни "Електричні машини" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050702-Електромеханіка,6.050701-Електротехніка та електротехнології(у т.ч.для скороч.терміну навчання) / Некрасов А.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 17c.
Дата надходхення: 23.06.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Електричні машини. Розділ "Спеціальні машини"" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050702 - Електромеханіка, 6.050701 - Електоромеханіка та електротехнології (у тому числі скор. терм. нач.) / В.О. Некрасов. А.В. Некрасов, В.В. Ромашина . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 31c.
Дата надходхення: 21.03.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Електричні системи та автоматизація електротранспорту" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050702 Електромеханіка / Калінов А.П.,Мамчур Д.Г.,Мельников В.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 25c.
Дата надходхення: 20.09.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни "Електричні системи та мережи" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050701 Електротехніка та електротехнології / Шокарьов Д.А.,Чорна В.С. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 31c.
Дата надходхення: 18.02.201р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо контрольної (розрахункової) роботи з навчальної дисципліни "Електричні системи та мережі" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.050701 - Електротехніка ат електротехнології (у тому числі скор. терм. навч.) / С.А. Сергієнко, Д.А. Шокарьов, В.О. Чорна . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 56c.
Дата надходхення: 18.04.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Електричні системи та мережі" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050701 Електротехніка та електротехнології / Сергієнко С.А.,Шокарьов,Чорна В.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 68c.
Дата надходхення: 5.05.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Електромагнітна сумісність в системах електроспоживання" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050701-Електротехніка та електротехнології / Бялобржеський О.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 77c.
Дата надходхення: 15.08.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Електромагнітні перехідні процеси" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050701 - Електротехніка та електротехнології / Ромашихін Ю.В.,Ромашихіна Ж.І.,Калайда В.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 22c.
Дата надходхення: 07.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Електромагнітні перехідні процеси : ч.1" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050701-Електротехніка та електротехнології / Істоміна Н.М.,Ромашихін Ю.В.,Ромашихіна Ж.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 25c.
Дата надходхення: 2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Електроматеріалознавство" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050403 - Інженерне матеріалознавство / Мичковський Ю.Г. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 21c.
Дата надходхення: 19.02.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо оформлення бакалаврських робіт з навчальної дисципліни "Електромеханіка" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050702 Електромеханіка (у т.ч.скороч.термін навчання) / Істоміна Н.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 58c.
Дата надходхення: 18.02 2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб - ; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050702 - Електромеханіка (у тому числі скор. терм. навч.) / Т.В. Коренькова, Ю.О. Алексєєва, В.Г. Ковальчук . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 29c.
Дата надходхення: 12.05.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Електромеханічні матеріали" для студентів усіх форм навчання спеціальність 6.050702 - Електромеханіка / Мичковський Ю.Г. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 20c.
Дата надходхення: 19.02.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Електромеханічні трансмісії транспортних систем" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050702-Електромеханіка / Калінов А.П.,Ромашихін Ю.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 43c.
Дата надходхення: 2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Електромеханічні трансмісії транспортних систем" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050702 Електромеханіка / Чумачова А.В.,Калінов А.П. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 13c.
Дата надходхення: 20.09.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни "Електромеханічні трансмісії транспортних систем" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050702 Електромеханіка / Калінов А.П.Чумачова А.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 19c.
Дата надходхення: 20.09.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Електроніка і мікросхемотехніка" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.050702 - Електромеханіка / Сніщенко Р.Г. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 64c.
Дата надходхення: 04.10.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни "Електроніка та мікросхемотехніка" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050201 - Системна інженерія,6.050202 - Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології,6.050702 - Електромеханіка / Притчин С.Е. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 28c.
Дата надходхення: 16.05.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Електроніка та мікросхемотехніка" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.050201-Системна інженерія, 6.050702-Електромеханіка (у т.ч.скороч.термін навч.) / Фомовський Ф.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 29c.
Дата надходхення: 24.01.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Електроніка та мікросхемотехніка" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.050201-Системна інженерія,6.050702-Ел.механіка, 6.050701-Ел.техн.та ел.технології(у т.ч.скороч.термін) / Фомовський Ф.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 40c.
Дата надходхення: 16.01.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Електроніка та мікросхемотехніка" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050702 Електромеханіка / Оксанич А.П.,Когдась М.Г. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - c.
Дата надходхення: 23.05.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Електронна комерція" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030601 - Менеджмент (у тому числі скор. термін навч.) / Л.В. Різніченко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 35c.
Дата надходхення: 02.12.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Електронна комерція" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030601 - Менеджмент / Різніченко Л.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 57c.
Дата надходхення: 30.04.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Електронна мікроскопія" для студентів денної форми навчання спеціальність 7.05040301-Прикладне матеріалознавство / Відміч С.С. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 46c.
Дата надходхення: 22.02.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Електронна мікроскопія" для студентів усіх форм навчання спеціальність 8.05040301,7.05040301-Прикладне матеріалознавство / Ведміч С.С.,Саленко О.Ф. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 38c.
Дата надходхення: 22.02.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Електронне та електричне обладнання автомобілів" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.070106 Автомобільний транспорт (у т.ч.скороч.термін навчання) / Шевченко О.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 24c.
Дата надходхення: 18.02.201р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Електронний документообіг" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність / Самойлов А.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 67c.
Дата надходхення: 19.04.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Електронні пристрої побутового зв"язку та радіоуправління" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050902 - Радіоелектронні апарати, 6.050903 - Телекомунікації / Д.В. Кухаренко, Ю.А. Дрипан, В.Ю. Григоренко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 63c.
Дата надходхення: 14.09.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо розрахункові роботи з навчальної дисципліни "Електрообладнання і електроавтоматика в процесах ковальсько-штампувального виробництва" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.05050203 Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування / Загорянський В.Г. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 27c.
Дата надходхення: 6.03.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Електрообладнання і електроавтоматика в процесах ковальсько-штампувального виробництва" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.090206-Обладнання для обробки металів тиском / Савєлов Д.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 58c.
Дата надходхення: 2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Електрообладнання і електроавтоматика в процесах ковальсько-штампувального виробництва" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.05050203 Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування / Загорянський В.Г. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 17c.
Дата надходхення: 6.03.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни "Електропостачання промислових підприємств" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050702-Електромеханіка / Бойко Л.Г.,Шокарьов Д.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 50c.
Дата надходхення: 14.05.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Електротехніка в будівництві" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.060101 Будівництво / Донченко Р.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 17c.
Дата надходхення: 12.09.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Електротехніка та електромеханіка" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050202 - Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології / Ю.В. Ромашихін . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 25c.
Дата надходхення: 13.05.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Електротехніка та електроніка" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050101-Комп`ютерні науки / Когдась М.Г. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 11c.
Дата надходхення: 04.05.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо проходження та оформлення усіх видів практик з навчальної дисципліни "Електротехніка та електротехнології" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050701- Електротехніка та електротехнології(у т.ч.скороч.термін навчання),7(8).05070103-Електротехнічні системи електроспоживання,7(8).0507-108-Енергетичний менеджмент ні / Якімець С.М.,Чорна В.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 76c.
Дата надходхення: 6.04.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо проходження та оформлення усіх видів практик з навчальної дисципліни "Електротехніка та електротехнології" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050701-Електротехніка та електротехнології (у т.ч.скороч.термін навчання) / Якимець С.М.,Чорна В.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 76c.
Дата надходхення: 6.04.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Електротехніка та основи електроніки" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.051401-Біотехнологія / Усатюк.О.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 22c.
Дата надходхення: 26.10.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Електротехніка та основи електроніки" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.051401-Біотехнологія / Усатюк О.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 22c.
Дата надходхення: 07.10.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Електротехніка та основи електроніки" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.051401-Біотехнологія / Усатюк О.О..Донченко Р.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 51c.
Дата надходхення: 07.10.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Електротехнічні матеріали" для студентів усіх форм навчання спеціальність 6.050701 - Електротехніка та електротехнології / Мичковський Ю.Г. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 21c.
Дата надходхення: 19.02.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Електротехнічні установки та пристрої" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050701-Електротехніка та електротехнології (у т.ч.скороч.термін навчання) / Бялобржеський О.В.,Давидов О.Ю. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 19c.
Дата надходхення: 11.11.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни "Електротехнічні установки та пристрої" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050701 Електротехніка та електротехнології (у т.ч.скороч.термін навч.) / Бялобржеський О.В.Середа Д.С. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 40c.
Дата надходхення: 20.09.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо семестрових завдань з навчальної дисципліни "Елементарна математика та основи інформатики" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.040302 - Інформатика / В.П. Ляшенко, Л.Н. Скотнікова . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 119c.
Дата надходхення: 10.06.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Елементи автоматики транспортних засобів" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050702-Електромеханіка / Калінов А.П.,Мельников В.О.,Скрипников О.В.,Прітченко О.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 69c.
Дата надходхення: 2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Елементи електропривода та тренажери електромеханічних комплексів" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050702-Електромеханіка (у т.ч.скороч.термін навч.) / Калінов А.П.,Скрипников О.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 18c.
Дата надходхення: 16.06.11р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Елементи електропривода та тренажери електромеханічних комплексів : ч.2" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050702-Електромеханіка (у т.ч.скороч.термін навч.) / Калінов А.П.,Скрипников О.В.,Мельников В.О.,Прітченко О.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 37c.
Дата надходхення: 2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Елементи і пристрої автоматики та систем управління" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050201-Системна інженерія (у т.ч.скороч.термін навч.) / Колотило І.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 34c.
Дата надходхення: 28.03.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Елементи і пристрої автоматики та систем управління" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050201-Системна інженерія / Колотило І.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 58c.
Дата надходхення: 14.05.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Елементи і пристрої автоматики та систем управління" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050201-Системна інженерія(у т.ч.скороч.термін навч,) / Колотило І.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 54c.
Дата надходхення: 2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо розрахунково-графічної (контрольної) роботи з навчальної дисципліни "Елементи і пристрої автоматики та систем управління" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050201 - Системна інженерія / Колотило І.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 33c.
Дата надходхення: 11.06.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Елементна база електронних апаратів" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050902 - Радіоелектронні апарати, 6.050903 - Телекомунікації / Д.В. Кухаренко, Ю.А. Дрипан, С.В. Саньков, В.Ю. Григоренко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 64c.
Дата надходхення: 13.05.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Елементна база електронних апаратів" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050902-Радіоелектронні апарати / Дрипан Ю.А.та ін.(4 авт.) . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 90c.
Дата надходхення: 02.11.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Елементна база електронних апаратів" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050902-Радіоелектронні апарати,6.050903-Телекомунікації / Юрко О.О.,Григоренко В.Ю. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 47c.
Дата надходхення: 10.05.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Енергетика ковальсько-штампувального виробництва" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.090206-Обладнання для обробки металів тиском / Савєлов Д.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 38c.
Дата надходхення: 14.05.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Енергетичний аудит" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050701-Електротехніка та електротехнології / Чорна В.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 11c.
Дата надходхення: 11.10.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Енергетичні процеси в електромеханічних системах" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050702 - Електромеханіка / Коренькова Т.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 77c.
Дата надходхення: 14.05.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо розрахунково-графічної та контрольної робіт з навчальної дисципліни "Енергетичні процеси в електромеханічних системах" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.050702 - Електромеханіка / Коренькова Т.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 38c.
Дата надходхення: 24.12.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Енергетичні процеси в електромеханічних системах Ч.1" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050702 - Електромеханіка (у тому числі скор. терм. навч.) / Коренькова Т.В., Сердюк О.О., Ковальчук В.Г. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 74c.
Дата надходхення: 24.10.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Енергоефективна експлуатація електричних машин" для студентів денної форми навчання спеціальність 7.05070201,8.05070201 Електричних машини і апарати / Риков Г.Ю. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 13c.
Дата надходхення: 7.11.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Енергоефективна експлуатація електричних машин" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.05070201,8.05070201Електричні машини і апарати / Риков Г.Ю,Чорна В.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 44c.
Дата надходхення: 12.09.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Енергозбереження бідівель і споруд : ч.1" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050701-Електротехніка та електротехнології / Чорна В.О.,Давидов О.Ю. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 35c.
Дата надходхення: 2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Енергозбереження будівель і споруд" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050701-Електротехніка та електротехнології / Чорна В.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 12c.
Дата надходхення: 11.10.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Енергозбереження будівель і споруд : ч.1" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050701-Електротехніка та електротехнології / Чорна В.О.,Давидов О.Ю. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 35c.
Дата надходхення: 11.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Енергозбереження в промисловості" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050701Енергозбереження в промисловості (у т.ч.скороч.термин навч.) / Сінчук О.М.,Михайличенко Д.А.,Сухоніс Т.Ю. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 15c.
Дата надходхення: 11.09.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Енергозбереження в системах виробництва та розподілу енергії" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050701 Електротехніка та електротехнології ( у т.ч.скороч.термін навчання ) / Михайличенко Д.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 50c.
Дата надходхення: 14.01.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Енергозбереження в системах виробництва та розподілу енергії" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050701 - Електротехніка та електротехнології / Михайличенко Д.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 50c.
Дата надходхення: 22.11.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Енергозбереження в системах виробництва та розподілу енергії" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050701 - Електротехніка та електротехнології / Михайличенко Д.А., Середа Д.С. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 20c.
Дата надходхення: 04.10.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Енергозбереження в технологічних процесах та установках" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.05070108-Енергетичний менеджмент / Сінчук О.М.,Михайличенко Д.А.,Чорна В.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 57c.
Дата надходхення: 08.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Енергозберігаючі режими електроспоживання" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.05070103,8.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання / Михайличенко Д.А.,Сінчук І.О.,Бойко С.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 43c.
Дата надходхення: 30.01.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Енергозберігаючі режими електроспоживання" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.05070103,8.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання / Михайличенко Д.А.,Середа Д.С.,Бабенко О.Ю. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 20c.
Дата надходхення: 11.09.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Енергоресурсозбереження" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.05070204 Електромеханічні системи автоматизації та електропривод,7.05070207 Електромеханічне обладнання енергоємних виробни / Огарь В.О.,Алєксєєва Ю.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 47c.
Дата надходхення: 23.04.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичні та самостійні з навчальної дисципліни "Етика і естетика" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність Для усіх напрямів / Тур О.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 35c.
Дата надходхення: 7.02.2013р. Кількість: 2 _____ чз.1- ; чз.2- 2; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Етика і естетика" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.020105,6.030507, 6.020303, 6.030102, 6.030504, 6.030508, 6.030509 / Тур О.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 26c.
Дата надходхення: 16.01.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо семінарських занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Етнопсихологія" для студентів денної форми навчання спеціальність 0301-Соціально-політичні науки,8.03010201-Психологія / Федоренко С.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 28c.
Дата надходхення: 23.05.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Ефективне перетворення та споживання енергії" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.05070108 Енергетичний менеджмент / Михайличенко Д.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 18c.
Дата надходхення: 5.05.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Ефективне перетворення та споживання енергії Ч.1" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.05070108 - Енергетичний менеджмент / Михайличенко Д.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 34c.
Дата надходхення: 22.09.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Ефективність та надійність систем керування" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.05020101 - Камп"ютеризовані системи управління а автоматика / Ломонос А.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 30c.
Дата надходхення: 22.01.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Житлове право" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030401-Право / Галунов М.І.,Галунова В.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 30c.
Дата надходхення: 27.09.2011р. Кількість: 5 _____ чз.1- ; чз.2- 5; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Житлове право" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030401-Право / Галунов М.І.,Галунова В.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 18c.
Дата надходхення: 07.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять та виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "Житлове право" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030401-Право / Галунов М.І.,Галунова В.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 30c.
Дата надходхення: 07.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо семінарських занять, самостійної та контрольних робіт з навчальної дисципліни "Журналістика" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030303 - Видавнича справа та редагування / О.С. Кущ . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 70c.
Дата надходхення: 26.03.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Забезпечення екологічної безпеки" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 8.04010603 - Екологічна безпека / В.М. Шмандій, В.С. Бахарєв, О.В. харламова, Т.Є. Ригас . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 27c.
Дата надходхення: 03.04.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Загальна екологія ( та неоекологія)" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Пасенко А.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 23c.
Дата надходхення: 23.07.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Загальна екологія ( та неоекологія)" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.040106-Екологія.. / Никифоров В.В.,Никифорова О.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 83c.
Дата надходхення: 24.01.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Загальна екологія (та неоекологія)" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.040106 Екологія,охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Никифоров В.В,Никифорова О.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 80c.
Дата надходхення: 12.09.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Загальна методика експериментальних досліджень та обробка експериментальних даних" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.05050305 Колісні та гусеничні транспортні засоби,8.07010601 Автомобілі та автомобільне господарство / Солтус А.П. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 28c.
Дата надходхення: 11.03.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Загальна мікробіологія і вірусологія" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.051401 - Біотехнологія / А.В. Пасенко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 37c.
Дата надходхення: 10.06.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Загальна мікробіологія та вірусологія" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.051401 - Біотехнологія / А.В. Пасенко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 26c.
Дата надходхення: 18.04.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Загальна теорія здоров"я" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.010203 Здоров"я людини / Лошицька Т.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 39c.
Дата надходхення: 11.02.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб - 1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Загальна теорія здоров`я " для студентів денної форми навчання спеціальність 6.010203 Здоров`я людини / Лошицька Т.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 23c.
Дата надходхення: 7.04.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб - 1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Загальна теорія перекладу" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.02030304-Переклад / Артеменко Ю.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 19c.
Дата надходхення: 03.06.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Загальна теорія спорту для всіх" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.010203 - Здоров"я людини / Ціпов"яз А.Т.75 . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 22c.
Дата надходхення: 06.08.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Загальна фізика" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050902 - Радіоелектронні апарати, 6.050903 - Телекомунікації / О.О. Юрко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 27c.
Дата надходхення: 26.01.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Законодавче забезпечення кадастру нерухомості" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.08010103 - Землеустрій та кадастр / Лашко С.П. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 16c.
Дата надходхення: 07.12.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять, самостійної роботи та контрольних робіт з навчальної дисципліни "Законодавчі та правові основи кадастру" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.080101 - Геодезія, картографія та землеустрій / Латишева В.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 59c.
Дата надходхення: 05.08.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Заповідна справа" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Т.М. Алексєєва . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 16c.
Дата надходхення: 27.05.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Заповідна справа" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.040106-Екологія,охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Алєксєєва Т.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 23c.
Дата надходхення: 19.02.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Заповідна справа" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.040106-Екологія,охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 38c.
Дата надходхення: 19.02.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Зарубіжна література" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030303 - Видавнича справа та редагування / Сізова К.Л. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 16c.
Дата надходхення: 19.11.14р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни "Зарубіжна література" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030303 - Видавнича справа та редагування / Сізова К.Л. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 54c.
Дата надходхення: 19.11.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Засоби комплексної механізації та автоматизації навантажувально-розвантажувальних, транспортних і ск" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050503-Машинобудування ( у т.ч.скороч.термін навч.) / Вакуленко Р.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 35c.
Дата надходхення: 04.04.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Засоби та форми наукового пізнання" для студентів заочної форми навчання спеціальність 8.092203 - "Електоромеханічні системи автоматизації та електропивод", 8.092204 - "Електромеханічне обладнання енергоємних вир / Істоміна Н.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 30c.
Дата надходхення: 21.06.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Засоби та форми наукового пізнання" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.05070204-Електромеханічні системи автоматизації та електропривод,8.05070207-Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв,8.05020101-Комп`ютеризовані системи управління і автоматика / Романенко С.С. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 55c.
Дата надходхення: 15.08.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Засоби та форми наукового пізнання" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.05070204-Електромеханічні системи автоматизації та електропривод,8.05070207-Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв,8.05020101-Комп`ютеризовані системи управління і автоматика / Романенко С.С. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 16c.
Дата надходхення: 15.08.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Захист інформаціі" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.020105 - Документознавство та інформаційна діяльність Ч 1 / Гученко М.І., Славко О.Г., Костенко П.П. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 41c.
Дата надходхення: 08.10.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Захист інформації" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.020105 - Документознавство та інформаційна діяльність Ч 2 / Гученко М.І., Славко О.Г., Костенко П.П. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 28c.
Дата надходхення: 08.10.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Захист інформації банківських систем" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050902-Радіоелектронні апарати / Сніщенко Р.Г. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 38c.
Дата надходхення: 2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Захист інформації в комп"ютерних системах 4 курс" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.040302 - Інформатика / Гученко М.І., Яковлева Д.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 17c.
Дата надходхення: 09.10.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Захист інформації в комп"ютерних системах 4 курс" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.040302 - Інформатика / Гученко М.І., Яковлева Д.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 35c.
Дата надходхення: 09.10.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Зварювальні роботи і технологія металів" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.060101-Будівництво / Гайкова Т.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 16c.
Дата надходхення: 13.05.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Зварювальні роботи і технологія металів" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.060101-Будівництво / Гайкова Т.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 34c.
Дата надходхення: 13.05.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Звітність підприємств" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030509-Облік і аудит; 6.030508-Фінанси і кредит / Яценко Н.М.,Черевик Н.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 31c.
Дата надходхення: 22.06.11р. Кількість: 14 _____ чз.1- 5; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-9.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Звітність підприємств" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030508-Фінанси і кредит / Яценко Н.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 25c.
Дата надходхення: 22.06.11р. Кількість: 3 _____ чз.1- 3; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Зелений туризм" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.140103 - Туризм / М.М. Хоменко, Н.Ф. Алексєєва . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 31c.
Дата надходхення: 21.03.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Зелений туризм" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.140103 - Туризм / Н.Ф. Алексєєва . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 21c.
Дата надходхення: 04.12.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять, самостійної роботи та контрольних робіт з навчальної дисципліни "Земельне право" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.080101 - Геодезія, картографія та землеустрій / Латишева В.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 51c.
Дата надходхення: 04.08.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Земельне право" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030401 - Правознавство (у тому числі скор. термін навч.) / Л.Є. Даценко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 30c.
Дата надходхення: 02.12.2014р. Кількість: 4 _____ чз.1- ; чз.2- 4; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Земельне право" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030401 Правознавство (у т.ч.скороч.термін навчання) / Даценко Л.Є. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 44c.
Дата надходхення: 20.03.2014р. Кількість: 3 _____ чз.1- ; чз.2- 3; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Земельне право" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.080101 - Геодезія, картографія та землеустрій (у тому числі скор. терм. навч.) / В.В. Латишева . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 26c.
Дата надходхення: 21.03.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Землевпорядні вишукування" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.080101 - Геодезія, картографія та землеустрій / Лашко С.П. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 17c.
Дата надходхення: 07.12.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Землевпорядні вишукування" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.080101 - Геодезія, картографія та землеустрій / Н.П. Гальченко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 55c.
Дата надходхення: 03.08.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Землевпорядні вишукування" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.080101 - Геодезія, картографія та землеустрій / В.І. Козарь, Н.П. Гальченко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 34c.
Дата надходхення: 03.08.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Зіставна лінгвокультурологія" для студентів 5 курс денної форми навчання спеціальність 7.02030304 - Переклад / К.І. МІзін . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 51c.
Дата надходхення: 03.08.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Зіставна лінгвокультурологія" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.02030304-Переклад / Мізін К.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 51c.
Дата надходхення: 30.08.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Зіставна лінгвокультурологія" для студентів 5 курс денної форми навчання спеціальність 7.02030304 - Переклад / К.І. МІзін . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 32c.
Дата надходхення: 03.08.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Зіставна лінгвокультурологія" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.02030304-Переклад / Мізін К.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 32c.
Дата надходхення: 03.06.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Зовнішньоеконамічна діяльність підприємства" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030601 - Менеджмент / Бачкір Л.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 33c.
Дата надходхення: 23.07.2013р. Кількість: 2 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -2; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Зовнішньоекономічна діяльність підприємста" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030507 - Маркетинг (у т.ч. скор. термін навч.) / Юрко О.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 14c.
Дата надходхення: 06.08.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Зовнішньоекономічна діяльність підприємства" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030504-Економіка підприємства / Квятковська Л.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 32c.
Дата надходхення: 16.06.11р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Зовнішньоекономічна діяльність підприємства" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030507 Маркетинг (у т.ч.скороч.термін навчання ) / Юрко О.А.,Кузьменко О.Ю. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 34c.
Дата надходхення: 20.06.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб - 1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Зовнішньоекономічна діяльність підприємства" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030504-Економіка підприємства (у т.ч.скороч.термін навч.) / Квятковська Л.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 32c.
Дата надходхення: 27.10.2011р. Кількість: 12 _____ чз.1- 7; чз.2- ; чз. нтб -5; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Зоопсихологія та порівняльна психологія" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030102 Психологія / Никифоров В.В.Никифорова О.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 45c.
Дата надходхення: 20.03.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Зоопсихологія та порівняльна психологія" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030102 Психологія / Никифоров В.В.,Никифорова О.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 27c.
Дата надходхення: 1.04.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Информационные технологии в создании подъемно-транспортных,дорожных и строительных машин : справочны" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050503-Машиностроение (в т.ч.сокращ.срок обучения) / Бардаев С.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 59c.
Дата надходхення: 16.01.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни "Іміджелогія" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030601 - / Хоменко М.М., Алексеева Н.Ф. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 35c.
Дата надходхення: 21.06.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Інвестиційний аналіз" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.080101 - Геодезія, картографія та землеустрій / Квятковська Л.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 24c.
Дата надходхення: 11.03.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Інвестиційний аналіз" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.080101 Геодезія,картографія та землеустрій / Квятковська Л.А.,Воробйова Л.Д. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 36c.
Дата надходхення: 14.01.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Інвестиційний аналіз" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.080101 - Геодезія, картографія та землеустрій / Квятковська Л.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 28c.
Дата надходхення: 11.03.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Інвестиційний аналіз" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.080101 Геодезія,картографія та землеустрій / Квятковська Л.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 36c.
Дата надходхення: 14.01.2013р. Кількість: 8 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -8; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Інвестиційний аналіз" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.080101 Геодезія,картографія та землеустрій / Квятковська Л.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 24c.
Дата надходхення: 11.06.2013р. Кількість: 10 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -3; аб.1-; аб.2-7.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Інвестування" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.03504 - Економіка підприємства / К.А. Пряхіна . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 45c.
Дата надходхення: 24.06.2015р. Кількість: 2 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -2; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Інвестування" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030504 - Економіка підприємства / К.А. Пряхіна . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 45c.
Дата надходхення: 03.08.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики з навчальної дисципліни "Інженерна механіка" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050502 Інженерна механіка / Симонова А.А.,Наумова О.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 16c.
Дата надходхення: 11.02.2014р. Кількість: 2 _____ чз.1- 2; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Інженерна та комп"ютерна графіка" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050701-Електротехніка та електротехнологія, 6.050702-Електромеханіка / Калина Д.Ю.,Яцина М.М.,Малякова І.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 57c.
Дата надходхення: 08.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Інженерна та комп"ютерна графіка" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050202 Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані науки / Малякова І.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 14c.
Дата надходхення: 17.05.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Інженерне обладнання територій" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 193-Геодезія та землеустрій.Бакалавр.(у т.ч.скороч.термін навчання) / Артамонов В.В.,Василенко М.Г.,Міхно П.Б. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 27c.
Дата надходхення: 26.10.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Інноваційна діяльність та маркетинг" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.05050301 - Металорізальні верстати та системи / . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 31c.
Дата надходхення: 01.11.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Інноваційна діяльність та маркетинг" для студентів заочної форми навчання спеціальність 7.05050301 Металорізальні верстати та системи / Кузьменко О.Ю. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 13c.
Дата надходхення: 1.04.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб - 1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Інноваційна привабливість проекту" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.05020101 Комп`ютеризовані системи управління і автоматики / Бурдільна Є.В.3 . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 19c.
Дата надходхення: 2.06.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб - 1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Інноваційна привабливість проекту" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 8.05020101 Комп`ютеризовані системи управління і автоматика / Бурдільна Є.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 48c.
Дата надходхення: 20.06.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб - 1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Інноваційний менеджмент" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 8.18010012 - Управління інноваційною діяльністю / В.В. Бала . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 23c.
Дата надходхення: 04.12.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Інноваційний менеджмент" для студентів заочної форми навчання спеціальність 8.18010012 - Управління інноваційною діяльністю / В.В.Бала . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 19c.
Дата надходхення: 04.12.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Інноваційний менеджмент" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 8.1810012 - Управління інноваційною діяльністю / В.В. Бала . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 25c.
Дата надходхення: 04.12.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Інноваційні підходи в технічному забезпеченні лікувальних технологій" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 8.05090204 - біотехнічні та медичні апарати і системи / Д.В. Кухаренко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 37c.
Дата надходхення: 14.09.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Інноваційні підходи в технічному забезпеченні лікувальних технологій" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 8.05090204 - Біотехнічні та медичні апарати і системи / Д.В. Кухаренко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 12c.
Дата надходхення: 14.09.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Іноземна мова" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 8.03040101-Правознавство / Кодрашова О.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 26c.
Дата надходхення: 25.05.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Іноземна мова" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 029-Інформаційна бібліотечна та архівна справа,022-Дизайн,051-Економіка,075-Маркетинг,072-Фінанси,банківська справа та страхування,071-Облік і оподаткування / Бігдан М.В.,Мартиненко М.Ю. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 46c.
Дата надходхення: 09.09.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Іноземна мова" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030102 - Психологія 1 кукс / С.В. Олефіренко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 90c.
Дата надходхення: 26.01.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Іноземна мова" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030102-Психологія / Олефіренко С.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 36c.
Дата надходхення: р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Іноземна мова" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030102-Психологія / Олефіренко С.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 36c.
Дата надходхення: 25.05.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Іноземна мова" для студентів заочної форми навчання спеціальність технічних спеціальностей / Олефіренко С.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 34c.
Дата надходхення: 16.01.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Іноземна мова" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030504 - Економіка підприємства, 6.030508 - Фінанси і кредит, 6.030509 - Облік і аудит / М.Ю. Мартиненко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 25c.
Дата надходхення: 10.06.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Іноземна мова" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.080101Геодезія, картографія та землеустрій,6.040106 Екологія,охорона навколишнього середовища та збалансоване природокорист / Мартиненко М.Ю. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 15c.
Дата надходхення: 22.11.201р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Іноземна мова (англійська )" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.080101 Геодезія,картографія та землеустрій,6.040106 Екологія,охорона навколишнього середовища та збалансоване природокорис / Мартиненко М.Ю. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 26c.
Дата надходхення: 22.11.201р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Іноземна мова (англійська )" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030303 Видавнича справа та редагування / Кантемирова Р.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 45c.
Дата надходхення: 5.05.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Іноземна мова (англійська)" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.080101Геодезія, картографія та землеустрій,6.040106 Екологія,охорона навколишнього середовища та збалансоване природокорист / Мартиненко М.Ю. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 28c.
Дата надходхення: 22.11.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Іноземна мова (англійська)" для студентів 4-го курсу денної форми навчання спеціальність 6.030504-Економіка підприємства / Скоробогатова Т.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 38c.
Дата надходхення: 16.01.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Іноземна мова (англійська)" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.080101 - Геодезія, картографія та землеустрій 3 курс / Скоробогатова Т.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 25c.
Дата надходхення: 22.01.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Іноземна мова (англійська)" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.010203-Здоров`я людини / Скоробогатова Т.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 71c.
Дата надходхення: 15.08.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Іноземна мова (англійська).Іноземна мова за професійним спрямуванням(англійська)" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030601 Менеджмент,6.030509 Облік і аудит,6.030504 Економіка підприємства,6.030508 Фінанси і кредит,6.030507 Маркетинг,6030509 Облік і аудит (у т.ч. скороч.термін навчання ) / Лаврик -Слісенко Л.П. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 33c.
Дата надходхення: 17.06.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Іноземна мова (за професійним спрямуванням )" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність / Наумова О.З. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 32c.
Дата надходхення: 11.02.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Іноземна мова (німецька)" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність усіх напрямів / Швецова Л.Ю. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 56c.
Дата надходхення: 23.07.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Іноземна мова за префесійним спрямуванням (німецька)" для студентів заочної форми навчання спеціальність усіх спеціальностей / Конюхова Н.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 40c.
Дата надходхення: 04.08.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням" для студентів заочної форми навчання спеціальність для магістрів технічних спеціальностей / Гордіенко М.Г. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 36c.
Дата надходхення: 12.09.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.05050301,7.05050301-Металорізальні верстати та системи / Олефіренко С.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 29c.
Дата надходхення: 20.04.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030401 Правознавство (у т.ч.скороч.термін навч.) / Наумова О.З,Резніченко О.Л. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 75c.
Дата надходхення: 11.09.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)" для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальність 6.030401-Право / Наумова О.З.,Кантемирова Р.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 37c.
Дата надходхення: 02.11.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030507 Маркетинг (у т.ч.скороч.термін навчання) / Лаврик -Слісенко Л.П.,Пашивкіна К.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 35c.
Дата надходхення: 20.03.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо збірник тестових завдань з граматики з навчальної дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)" для студентів 1-2 курсів денної форми навчання спеціальність усіх спеціальностей / Бігдан М.В.,Погрібна О.В.,Шаповал Л.Г. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 55c.
Дата надходхення: 16.01.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.010203 - Здоров"я людини / О.З. Наумова, Л.Г. Шаповал . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 65c.
Дата надходхення: 03.08.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо щодо аудиторної та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Іноземна мова наукового спілкування (англійська)" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.07010101 - Організація перевезень і управління на транспорті освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" / Мартиненко М.Ю. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 29c.
Дата надходхення: 22.11.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Іноземна мова професійного спрямування " для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальність технічні спеціальності / С.В. Олефіренко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 100c.
Дата надходхення: 21.03.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Іноземна мова редактора і видавця" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030303 - Видавнича справа та редагування / Кантемирова Р.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 42c.
Дата надходхення: 04.08.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Інспектування з техногенно-екологічної безпеки" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.04010603 - Екологічна безпека / Л.А. Бездєнєжних, В.С. Бахарев . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 34c.
Дата надходхення: 21.03.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050502 Інженерна механіка / Костин В.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 14c.
Дата надходхення: 4.12.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Інтегровані генеративні технології у наукових дослідженнях" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050503 Машинобудування,6.050502 Інженерна механіка / Федотьєв А.М.,Федотьєва Л.П.,Миронов Я.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 29c.
Дата надходхення: 30.04.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Інтелектуальна власність,технічна експертиза та розробка патентної документації" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання,8.05070108 Енергетичний менеджмент / Бялобржеський О.В,Середа Д.С. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 32c.
Дата надходхення: 11.09.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Інтелектуальна власність,технічна експертиза,розробка патентної документації" для студентів заочної форми навчання спеціальність 8.05070204-Електромеханічні системи автоматизації та ел.приволд,8.05070207-Ел.мех обладн.енергоємних виробництв / Романенко С.С. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 23c.
Дата надходхення: 24.01.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Інтелектуальна власність,технічна експертиза,розробка патентної документації" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 8.05070204, 8.05070207, 8.05070201, 8.05020101 / Романенко С.С.,Калайда В.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 21c.
Дата надходхення: 24.01.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Інтелектуальна власність,технічна експертиза,розробка патентної документації" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 8.05070204,8.05070207,8.05070201,8.05020101 / Романенко С.С.,Калайда В.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 70c.
Дата надходхення: 24.01.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Інтелектуальний аналіз даних" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050101-Комп`ютерні науки / Шевченко І.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 13c.
Дата надходхення: 25.05.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Інтелектуальні інформаційні системи" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.040302 - Інформатика (у т.ч. скор. темін навч.) / Бриль Т.С. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 78c.
Дата надходхення: 05.08.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Інтелектуальні технології в системах автоматичного керування" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 8.05020202-Комп`ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва / Оксанич А.П. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 27c.
Дата надходхення: 15.03.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Інтернет технології та ресурси" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність / Самойлов А.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 68c.
Дата надходхення: 19.04.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Інформатика" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050502-Інженерна механіка,6.050503-Машинобудування,6.070106-Автомобільний транспорт / Горлова Т.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 57c.
Дата надходхення: 20.04.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Інформатика" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050502-Інженерная механіка,6.050503-Машинобудування,6.070106-Автомобільний транспорт(у т.ч.скороч.термін навчання) / Горлова Т.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 30c.
Дата надходхення: 6.04.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Інформатика і програмування, Інформатика розділ Програмування на YBA" для студентів заочної форми навчання спеціальність з усіх напрямів / Смагін Д.М., Рилова Н.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 41c.
Дата надходхення: 19.02.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Інформатика та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.010203 - Здоров"я людини (у тому числі скор. терм. навч.) / Т.В. Горлова, Н.В. Рилова . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 78c.
Дата надходхення: 23.02.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Інформатика та комп`ютерна техніка.Інформатика і програмування.Інформатика і системологія.Інформатика. " для студентів заочної форми навчання спеціальність для усіх напрямів / Горлова Т.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 24c.
Дата надходхення: 30.04.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Інформатика, Комп"ютерна техніка та програмування. Обчислювальна техніка та програмування, Обчислювальна техніка та основи програмування. Розділ "Прог" для студентів заочної форми навчання спеціальність всіх напрямів і термінів навчання / Лашко Ю.В., Горлова Т.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 74c.
Дата надходхення: 19.09.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Інформатика, Обчислювальна техніка та програмування, Обчислювальна техніка та основи програмування. Розділ "Програмування в TURBO PASCAL"" для студентів денної форми навчання спеціальність всіх напрямів / Т.В. Горлова . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 70c.
Дата надходхення: 12.05.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Інформатика, Обчислювальна техніка та програмування, Основи інформатики та обчислювальної техніки. Розділ "Табличний процесор MICROSOFT EXCEL"" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність всіх напрямів (у тому числі скор. терм. навч.) / Т.В. Горлова . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 27c.
Дата надходхення: 12.05.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Інформатика,обчилювальна техніка і математична статистика" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050403-Інженерне матеріалознавство(у т.ч. скороч.термін навчання) / Горлова Т.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 19c.
Дата надходхення: 6.04.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Інформатика,обчислювальна техніка і математична статистика" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050403-Інженерне матеріалознавство (у т.ч.скороч.термін навчання) / Горлова Т.В.,Шаповал І.С. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 64c.
Дата надходхення: 28.04.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Інформатика.Обчислювальна техніка та програмування" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність для усіх напрямів / Горлова Т.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 32c.
Дата надходхення: 10.10.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Інформаційна діяльність в державних установах" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 029-Інформаційна,бібліотечна та архівна справа / Саранча В.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 16c.
Дата надходхення: 30.08.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Інформаційна діяльність в державних установах" для студентів заочної форми навчання спеціальність 029-Інформаційна,бібліотечна та архівна справа / Саранча В.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 22c.
Дата надходхення: 30.08.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни "Інформаційна дяльність в державних установах" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 029-інформаційна ,бібліотечна та архівна справа / Саранча В.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 40c.
Дата надходхення: 30.08.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни "Інформаційна дяльність в державних установах" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 029-інформаційна ,бібліотечна та архівна справа / Саранча В.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 40c.
Дата надходхення: 30.08.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Інформаційна стійкість комп`ютерних технологій та мереж" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.05010201-Комп`ютерні системи та мережі / Костенко П.П.,Зілінський Ю.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 46c.
Дата надходхення: 10.05.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Інформаційне забезпечення в гнучких виробничих системах" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.092204-Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв / Носач Є.В.,Найда В.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 40c.
Дата надходхення: 16.05.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Інформаційне забезпечення в гнучких виробничих системах" для студентів усіх форм навчання спеціальність 7.05020101-Комп"ютеризовані системи управління і автоматики,7.05070207-Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв / Носач Є.В.,Нікітіна А.В.,Конох І.С . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 25c.
Дата надходхення: 28.02.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Інформаційне забезпечення в гнучких виробничих системах" для студентів усіх форм навчання спеціальність 7.05020101-Комп"ютеризовані системи управління і автоматики,7.05070207-Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв / Носач Є.В.,Нікітіна А.В.,Конох І.С . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 25c.
Дата надходхення: 28.02.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Інформаційне забезпечення в гнучких виробничих системах : ч.1" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.091401-Системи управління та автоматики,7.092204-Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв / Носач Є.В.,Нікітіна А.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 49c.
Дата надходхення: 2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Інформаційне право" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020105 - Документознавство та інформаційна діяльність / Прилипко В.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 16c.
Дата надходхення: 30.04.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни "Інформаційне право" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020105 - Документознавство та інформаційна діяльність / Прилипко В.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 25c.
Дата надходхення: 30.04.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Інформаційне право" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.020105-Документознавство та інформаційна діяльність / Прилипко В.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 16c.
Дата надходхення: 20.04.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Інформаційне суспільство" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність / Саранча В.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 29c.
Дата надходхення: 4.03.2014р. Кількість: 2 _____ чз.1- ; чз.2- 2; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни "Інформаційне суспільство" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність / Саранча В.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 64c.
Дата надходхення: 20.03.2014р. Кількість: 2 _____ чз.1- ; чз.2- 2; чз. нтб - ; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Інформаційне суспільство" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність / Саранча В.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 26c.
Дата надходхення: 4.03.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Інформаційне суспільство" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність / Саранча В.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 41c.
Дата надходхення: 20.03.2014р. Кількість: 2 _____ чз.1- ; чз.2- 2; чз. нтб - ; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Інформаційний менеджмент" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020105-Документознавство та інформаційна діяльність / Дорожкіна Г.М.,Семеніхіна В.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 43c.
Дата надходхення: 24.05.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Інформаційні системи в інноваційній діяльності" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 8.18010012 - Управління інноваційною діяльністю / В.Є. Черніченко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 75c.
Дата надходхення: 11.03.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Інформаційні системи в інноваційній діяльності" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 8.18010012 - Управління інноваційною діяльністю / В.Є. Черніченко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 19c.
Дата надходхення: 02.02.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Інформаційні системи в інноваційній діяльності" для студентів заочної форми навчання спеціальність 8.18010012 - Управління інноваційною діяльністю / В.Є Черніченко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 22c.
Дата надходхення: 11.03.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Інформаційні системи в менеджменті" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030601 / Дорожкіна Г.М.,Семеніхіна В.В.,Різниченко Н.С. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 23 c.
Дата надходхення: 16.05.12р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Інформаційні системи в менеджменті" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030601-Менеджмент / Дорожкіна Г.М., Семеніхіна В.В., Різніченко Н.С. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 49c.
Дата надходхення: 20.04.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Інформаційні системи і технології" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.070101-Транспортні технології / Кір`янов О.Ф. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 18c.
Дата надходхення: 13.05.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Інформаційні системи і технології" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.070101-Транспортні технології / Кір`янов О.Ф. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 18c.
Дата надходхення: 25.05.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Інформаційні системи і технології в обліку" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030509-"Облік і аудит" / Ткаченко І.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 18c.
Дата надходхення: 30.08.2011р. Кількість: 5 _____ чз.1- 5; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Інформаційні системи і технології в обліку" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030509-Облік і аудит / Ткаченко І.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 34c.
Дата надходхення: 30.08.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Інформаційні системи і технології в обліку" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030509-Облік і аудит / Ткаченко І.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 18c.
Дата надходхення: 16.05.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030509-Облік і аудит / Ткаченко І.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 50c.
Дата надходхення: 15.03.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030509-Облік і аудит / Ткаченко І.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 19c.
Дата надходхення: 15.03.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030509-Облік і аудит / Ткаченко І.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 33c.
Дата надходхення: 15.03.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 8.03060104-Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності / Семеніхіна В.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 26c.
Дата надходхення: 23.06.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.03060104 - Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності / Хоменко М.М., Семеніхіна В.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 26c.
Дата надходхення: 22.01.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Інформаційні системи і технології в управлінні організацією" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (За видами економічної діяльності ) / Хоменко М.М.,Семеніхіна В.В . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 24c.
Дата надходхення: 7.02.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Інформаційні системи і технології в управлінні організацією" для студентів заочної форми навчання спеціальність 7.030601012 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності ) / Хоменко М.М.,Семеніхіна В.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 24c.
Дата надходхення: 11.03.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Інформаційні системи і технології на підприємствах" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030504-Економіка підприємства / Лозовик Д.Б. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 43c.
Дата надходхення: 07.05.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Інформаційні системи та технології" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.070101 - Транспортні технології / О.Ф. Кір . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 60c.
Дата надходхення: 04.12.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Інформаційні системи та технології" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.140103 - Туризм / А.Б. Почтовюк . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 57c.
Дата надходхення: 11.11.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Інформаційні системи та технології Ч.1" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.040103 - Туризм / А.М. Самойлов . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 47c.
Дата надходхення: 03.04.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Інформаційні системи та технології Ч.1" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030601 - Менеджмент / Самойлов А.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 47c.
Дата надходхення: 06.08.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Інформаційні системи та технології Ч.2" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030601 - Менеджмент / А.М. Самойлов . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 92c.
Дата надходхення: 26.03.2015р. Кількість: 2 _____ чз.1- 2; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Інформаційні технології в наукових дослідженнях" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 8.08010103 - Землеустрій та кадастр / В.І. Козарь . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 12c.
Дата надходхення: 12.05.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Інформаційні технології в наукових дослідженнях" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 8.08010103 - Землеустрій та кадастр / В.І. Козарь . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 27c.
Дата надходхення: 13.05.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Інформаційні технології в створенні підйомно-транспортних,дорожніх і будівельних машин" для студентів спеціальність 6.050503-Машинобудування (у т.ч.скороч.термін навч.) / Бардаєв С.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 47c.
Дата надходхення: 2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Інформаційні технології при управлінні перевезеннями" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.070101-Транспортні технології / Кір`янов О.Ф.,Кузев І.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 47c.
Дата надходхення: 15.03.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Інформаційні технології у наукових дослідженнях" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність Землеустрій та кадастр освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" / Козарь В.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 35c.
Дата надходхення: 12.12.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Інформаційні технології у створенні підйомно-транспортних,дорожніх і будівельних машин" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050503 Машинобудування ( у т.ч.скороч.термін навчання ) / Бардаєв С.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 32c.
Дата надходхення: 29.11.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Інформаційно-аналітична діяльність (Ч.-1)" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020105-Документознавство та інформаційна діяльність / Самойлов А.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 13c.
Дата надходхення: 23.05.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Інформаційно-аналітична діяльність (Ч.-1)" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020105-Документознавство та інформаційна діяльність / Самойлов А.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 49c.
Дата надходхення: 10.05.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Інформаційно-аналітична діяльність (Ч.-2)" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020105-Документознавство та інформаційна діяльність / Самойлов А.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 69c.
Дата надходхення: 10.05.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Інформаційно-аналітична діяльність (Ч.-2)" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020105-Документознавство та інформаційна діяльність / Самойлов А.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 17c.
Дата надходхення: 13.05.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Інформаційно-вимірювальні пристрої банківських систем" для студентів денної форми навчання спеціальність 7.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби / Сніщенко Р.Г.,Григоренко В.Ю. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 62c.
Дата надходхення: 08.10.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Інфраструктура товарного ринку" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030507 - Маркетинг / В.В. Герасимчук . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 17c.
Дата надходхення: 10.06.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Інфраструктура товарного ринку" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030507 - Маркетинг / В.В. Герасимчук . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 58c.
Дата надходхення: 10.06.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Інфраструктура туризму" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.14103-Туризм / Дружиніна В.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 73c.
Дата надходхення: 25.05.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Інфраструктура туризму" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.140103 - Туризм / Дружиніна В.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 48c.
Дата надходхення: 24.10.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Ісотрія сучасного світу" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030303 - Видавнича справа та редагування / Д.П. Василенко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 27c.
Дата надходхення: 11.03.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо семінарських занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Історична та етнопсихологія" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030102 психологія / Федоренко С.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 36c.
Дата надходхення: 20.09.2012р. Кількість: 8 _____ чз.1- ; чз.2- 8; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо семінарських занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Історична та єтнопсихологія" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030102 Психологія / Федоренко С.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 36c.
Дата надходхення: 12.09.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Історія англійської мови" для студентів 2-го курсу денної форми навчання спеціальність 6.020303 - Філологія / Шульженко Ю.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 15c.
Дата надходхення: 07.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Історія англійської мови (2 курс)" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.020303 Філологія / Чрділелі Т.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 36c.
Дата надходхення: 5.06.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Історія вчень про державу та право" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030401 Правознавство ( у т.ч.скороч.термін навчання ) / Литвиненко Д.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 19c.
Дата надходхення: 23.05.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Історія вчень про державу та право" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030401 Правознавство (у т.ч.скороч.термін навчання) / Литвиненко Д.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2002. - 23c.
Дата надходхення: 5.05.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Історія держави та права зарубіжних країн" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030401 Правознавство (у т.ч.скороч.термін навчання) / Литвиненко Д.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 21c.
Дата надходхення: 17.05.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Історія держави та права зарубіжних краін" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030401 Правознавство / Литвиненко Д.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 28c.
Дата надходхення: 3.06.2013р. Кількість: 2 _____ чз.1- ; чз.2- 2; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Історія держави та права зарубіжних краін" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030401 Правознавство / Лиитвиненко Д.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 18c.
Дата надходхення: 3.06.2013р. Кількість: 5 _____ чз.1- ; чз.2- 5; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Історія держави та права зарубіжних країн" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030401 Правознавство (у т.ч.скороч.термін навчання) / Литвиненко Д.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 21c.
Дата надходхення: 3.06.2013р. Кількість: 2 _____ чз.1- ; чз.2- 2; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Історія держави та права зарубіжних країн" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030401 Правознавство (у т.ч.скороч.термін навчання) / Литвиненко Д.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 28c.
Дата надходхення: 17.05.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Історія держави та права зарубіжних країн" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030401 Правознавство / Литвиненко Д.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 18c.
Дата надходхення: 17.05.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Історія держави та права Україна" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030401 Правознавство (у т.ч.скороч.термін навчання) / Литвиненко Д.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 37c.
Дата надходхення: 3.06.2013р. Кількість: 2 _____ чз.1- ; чз.2- 2; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Історія держави та права Україна" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030401 Правознавство (у т.ч. скороч.термін навчання) / Литвиненко Д.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 37c.
Дата надходхення: 3.06.2013р. Кількість: 2 _____ чз.1- ; чз.2- 2; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Історія держави та права України" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030401 Правознавство (у т.ч.скороч. термін навчання) / Литвиненко Д.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 37c.
Дата надходхення: 17.05.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 2; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Історія держави та права України" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030401 - Правознавство / Литвиненко Д.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 23c.
Дата надходхення: 23.05.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Історія держави та права України" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030401 Правознавство (у т.ч.скороч.термін навчання) / Литвиненко Д.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 27c.
Дата надходхення: 17.03.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Історія держави та права України" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030401 Правознавство / Литвиненко Д.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 23c.
Дата надходхення: 3.06.2013р. Кількість: 5 _____ чз.1- ; чз.2- 5; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Історія економіки та економічної думки" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030504 - Економіка підприємства, 6.030507 - Маркетинг, 6.030508 - Фінанси і кредит, 6.030509 - Облік і аудит / Крот Л.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 27c.
Дата надходхення: 15.08.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Історія економіки та економічної думки" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030504 - Економіка підприємства, 6.030507 - Маркетинг, 6.030508 - Фінанси і кредит, 6.030509 - Облік і аудит (у тому ч. скор. термін навч.) / Крот Л.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 34c.
Дата надходхення: 15.08.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних (семінарських) занять з навчальної дисципліни "Історія економіки та економічної думки" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030504 - Економіка підприємства, 6.030507 - Маркетинг. 6.030508 - Фінанси і кредит. 6.030509 - Облік і аудит (у тому числі скор. терм. навч.) / Крот Л.М. Петченко М.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 49c.
Дата надходхення: 15.08.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо семінарських робіт з навчальної дисципліни "Історія зарубіжної літератури" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.020303 Філологія / Сізова К.Л. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 55c.
Дата надходхення: 1.11.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Історія зарубіжної літератури" для студентів 3-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020303-Філологія / Шульженко Ю.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 51c.
Дата надходхення: 07.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Історія зарубіжної літератури" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.020303 Філологія / Сізова К.Л. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 15c.
Дата надходхення: 1.11.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Історія зарубіжної літератури" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.020303-Філологія / Шульженко Ю.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 62c.
Дата надходхення: 15.03.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Історія зарубіжної літератури" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.020303-Філологія / Шульженко Ю.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 42c.
Дата надходхення: 15.03.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Історія зарубіжної науки про документ" для студентів заочної форми навчання спеціальність 7.02010501 - Документознавство та інформаційна діяльність / В.О. Крот . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 27c.
Дата надходхення: 10.06.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Історія інженерної діяльності" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050502 - Інженерна механіка, 6.050503 - Машинобудування / Загорянський В.Г. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 16c.
Дата надходхення: 06.03.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Історія інженерної діяльності" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050502 - Інженерна механіка, 6.050503 - Машинобудування / Загорянський В.Г. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 31c.
Дата надходхення: 06.03.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни "Історія мистецтва(Ч.-1)" для студентів денної форми навчання спеціальність 022-Дизайн.Бакалавр. / Лушакова А.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 51c.
Дата надходхення: 26.10.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни "Історія мистецтва(Ч.-2)" для студентів денної форми навчання спеціальність 022-Дизайн.Бакалавр. / Лушакова А.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 37c.
Дата надходхення: 26.10.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Історія мистецтва.(Ч.-1)" для студентів денної форми навчання спеціальність 022-Дизайн.Бакалавр. / Лушакова А.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 47c.
Дата надходхення: 26.10.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 7; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Історія мистецтва.(Ч.-2)" для студентів денної форми навчання спеціальність 022-Дизайн.Бакалавр / Лушакова А.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 41c.
Дата надходхення: 26.10.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни "Історія психології" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030102-Психологія / без автора . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 46c.
Дата надходхення: 11.10.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Історія розвитку обліку і контролю" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030509 Облік і аудит / Ткаченко І.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 18c.
Дата надходхення: 5.05.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб - 1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Історія розвитку обліку і контролю" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030509 Облік і аудит / Ткаченко І.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 18c.
Дата надходхення: 27.05.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб - 1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Історія розвитку обліку і контролю" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030509 Облік і аудит / Ткаченко І.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 17c.
Дата надходхення: 5.05.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб - 1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Історія розвитку обліку і контролю" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030509 Облік і аудит / Ткаченко І.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 16c.
Дата надходхення: 27.05.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб - 1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Історія розвитку обліку і контролю" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030509 Облік і аудит / Ткаченко І.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 17c.
Дата надходхення: 27.05.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб - 1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Історія розвитку обліку і контролю" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030509 Облік і аудит / Ткаченко І.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 16c.
Дата надходхення: 5.05.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб - 1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Історія розвитку фінансів і кредиту" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030508 Фінанси і кредит (у т.ч.скороч.термін навчання) / Лактіонова Л.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 38c.
Дата надходхення: 17.05.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Історія розвитку фінансів і кредиту" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030508 - Фінанси і кредит / Лактіонова Л.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 26c.
Дата надходхення: 19.02.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Історія розвитку фінансів і кредиту" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030508 Фінансів і кредиту (у т.ч.скороч.термін навчання) / Лактіонова Л.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 19c.
Дата надходхення: 11.04.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни "Історія світової видавничої справи" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030303 - Видавнича справа та редагування / Р.М. Кантемирова . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 30c.
Дата надходхення: 11.03.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Історія світової видавничої справи" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030303 - Видавнича справа та редагування / Р.М. Кантемирова . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 25c.
Дата надходхення: 23.02.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо семінарських звнять з навчальної дисципліни "Історія сучасного світу" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030303 - Видавнича справа та редагування / Д.П. Василенко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 63c.
Дата надходхення: 11.03.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни "Історія та теорія класифікації документів" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.02010501 - Документознавство та інформаційна діяльність / Крот В.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 44c.
Дата надходхення: 05.08.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Історія туризму" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.140103 Туризм / Хоменко М.М.,Алексєєва Н.Ф. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 32c.
Дата надходхення: 9.09.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Історія туризму" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.140103 - Туризм / Н.Ф. Алексєєва . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 18c.
Дата надходхення: 11.11.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Історія України" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність усіх напрямів / Маслак В.І., Крот В.О., Василенко Д.П. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 53c.
Дата надходхення: 09.10.2013р. Кількість: 2 _____ чз.1- ; чз.2- 2; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Історія України" для студентів заочної форми навчання спеціальність для усіх спеціальностей / Маслак В.І.,Крот В.О.,Василенко Д.П. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 33c.
Дата надходхення: 11.04.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни "Історія України" для студентів денної форми навчання спеціальність для усіх спеціальностей / Маслак В.І.,Крот В.О.,Василенко Д.П. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 64c.
Дата надходхення: 11.04.2013р. Кількість: 3 _____ чз.1- ; чз.2- 3; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Історія України" для студентів заочної форми навчання спеціальність для всіх напрямів / Маслак В.І., Крот В.О., Василенко Д.П. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 33c.
Дата надходхення: 19.04.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Історія Українськоі культури" для студентів денної форми навчання спеціальність Для усіх напрямів / Лушакова А.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 54c.
Дата надходхення: 23.09.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни "Історія української видавничої справи" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030303 Видавнича справа та редагування / Кантемирова Р.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 52c.
Дата надходхення: 4.03.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб - ; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Історія української видавничої справи" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030303 Видавнича справа і редагування / Кантемирова Р.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 38c.
Дата надходхення: 4.03.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 2; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Історія української культури" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.020105 - Документознавство та інформаційна діяльність, 6.030401 - Правознавство / Крот В.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 31c.
Дата надходхення: 04.10.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни "Історія української культури" для студентів денної форми навчання спеціальність усіх напрямів / Лушакова А.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 54c.
Дата надходхення: 11.06.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Історія української культури" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.050502, 6.050403, 6.050701, 6.050201, 6.070106, 6.050503, 6.070101 / Лушакова А.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 37c.
Дата надходхення: 07.02.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни "Історія управлінської думки" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030601 - Менеджмент / Бачкір Л.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 38c.
Дата надходхення: 19.09.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Історія управлінської думки" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030601 Менеджмент / Бачкір Л.В.,Загорянська О.Л. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 25c.
Дата надходхення: 9.09.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Історія управлінської думки" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030601 - Менеджмент / Бачкір Л.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 24c.
Дата надходхення: 23.07.2013р. Кількість: 2 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -2; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни "Історія фізичної культури" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.010203 Здоров"я людини / Лошицька Т.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 30c.
Дата надходхення: 11.02.201р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб - 1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Історія фізичної культури" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.010203 Здоров"я людини / Лошицька Т.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 20c.
Дата надходхення: 18.02.201р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб - 1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Історія цивілізації" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.020105 - Документознавство та інформаційна діяльність / В.О. Крот . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 26c.
Дата надходхення: 26.06.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Казначейська система" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030508 Фінанси і кредит(у т.ч.скороч.термін навчання) / Шаповал Л.П. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 18c.
Дата надходхення: 11.04.2013р. Кількість: 7 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -3; аб.1-; аб.2-4.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Казначейська справа" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030508 - Фінанси і кредит / Сніщенко Р.Г. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 48c.
Дата надходхення: 30.04.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Казначейська справа" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030508 - Фінанси і кредит / Сніщенко Р.Г. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 29c.
Дата надходхення: 30.04.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Капітал підпиємства : формування та використання" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030504 - Економіка підприємства / Н.Є. Гришко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 28c.
Дата надходхення: 29.12.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Капітал підприємства: формування та використання" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030504 - Економіка підприємства / Н.Є. Гришко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 32c.
Дата надходхення: 29.12.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Капітал підприємства: формування та використання" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030504 - Економіка підприємства / Н.Є. Гришко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 18c.
Дата надходхення: 29.12.2014р. Кількість: 5 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -5; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Капітал підприємства: формування та використання" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030504 - Економіка підприємства / Н.Є. Гришко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 28c.
Дата надходхення: 29.12.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Картографічні методи в екології" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Т.М. Алєксєєва . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 39c.
Дата надходхення: 27.05.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Картографія" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.080101 - Геодезія, картографія та землеустрій (у тому числі скор. тем. навч.) / С.П. Лашко, І.М. Шелковська . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 19c.
Дата надходхення: 03.08.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Керування документацією" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.02010501 Документознавство та інформаційна діяльність / Саранча В.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 31c.
Дата надходхення: 20.09.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни "Керування документацією" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.020105501 Документознавство та інформаційна діяльність / Саранча В.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 30c.
Дата надходхення: 20.09.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Керування документацією" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.02010501 / Саранча В.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 24c.
Дата надходхення: 12.09.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Керування документацією" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.02010501 Документознавство та інформаційна діяльність / Саранча В.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 30c.
Дата надходхення: 28.03.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Керування документацією" для студентів заочної форми навчання спеціальність 7.02010501 - Документ.та інформ.діяльність / Саранча В.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 28c.
Дата надходхення: 14.06.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Керування документацією" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.02010501 Документознавство та інформаційна діяльність / Саранча В.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 31c.
Дата надходхення: 28.03.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Керування документацією" для студентів заочної форми навчання спеціальність 7.02010501 Документознавство та інформаційна діяльність / Саранча В.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 27c.
Дата надходхення: 28.03.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Керування документацією" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.02010501 Документознавство та інформаційна діяльність / Саранча В.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 24c.
Дата надходхення: 28.03.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Керування документаційним процесами" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 029-Інформаційна,бібліотечна та архівна справа / Саранча В.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 23c.
Дата надходхення: 30.08.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Керування документаційними процесами" для студентів заочної форми навчання спеціальність 029-Інформаційна,бібліотечна та архівна справа / Саранча В.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 29c.
Дата надходхення: 30.08.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни "Керування документаційними процесами" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 029-Інформаційна,бібліотечна та архівна справа / Саранча В.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 36c.
Дата надходхення: 30.08.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Керуючі обчислювальні машини та комплекси" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050702-Електромеханіка (у т.ч.скороч.термін навч.) / Перекрест А.Л.,Романенко С.С.,Мамчур Д.Г. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 48c.
Дата надходхення: 2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Керуючі обчислювальні машини та комплекси" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050702 - Електромеханіка ( у т.ч.скороч.термін навч.) / Мамчур Д.Г. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 25c.
Дата надходхення: 07.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Керуючі обчислювальні машини та комплекси" для студентів усіх форм навчання спеціальність 6.050702 - Електромеханіка / Перекрест А.Л.,Мамчур Д.Г. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 14c.
Дата надходхення: 07.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо семінарських,практичних,самостійних робіт з навчальної дисципліни "Клінічна психологія" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030102-Психологія / Давидюк С.Г. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 28c.
Дата надходхення: 07.02.2012р. Кількість: 13 _____ чз.1- ; чз.2- 5; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-8.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Книгознавство" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.020105 - Документознавство та інформаційна діяльність / Шаблій О.П. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 33c.
Дата надходхення: 1.07.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Коип"ютерна електроніка" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050201 - Системна інженерія (у тому числі скор. терм. навч.) / В.О. Мельников . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 24c.
Дата надходхення: 27.05.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Кольорові метали та сплави" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050403-Інженерне матеріалознавство / Залєсов М.Д.,Пушкеля Н.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 47c.
Дата надходхення: 2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Комерційна діяльність підприємств" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.03050401 Економіка підприємства / Гришко Н.Є. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 24c.
Дата надходхення: 7.04.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб - 1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Комп"ютеризовані системи управління" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050201 - Системна інженерія / Рєзнік О.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 60c.
Дата надходхення: 24.12.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо розрахунково-графічного завдання (контрольної роботи) з навчальної дисципліни "Комп"ютерна електроніка" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.050201 - Системна інженерія (у тому числі скор. терм. навч.) / В.О. Мельников . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 33c.
Дата надходхення: 27.05.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Комп"ютерна електроніка Ч.1" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050201 - Системна інженерія (у тому числі скор. терм. навч.) / В.О. Мельников . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 72c.
Дата надходхення: 27.05.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Комп"ютерна електроніка Ч.2" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050201 - Системна інженерія (у тому числі скор. терм. навч.) / В.О. Мельников . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 87c.
Дата надходхення: 27.05.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Комп"ютерна схемотехніка (Ч. 2)" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050102 - Комп"ютерна інженерія / Григоренко В.Ю., Дрипан Ю.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 62c.
Дата надходхення: 19.02.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Комп"ютерна техніка та програмування" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.070101 - Транспортні технології / Горлова Т.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 34c.
Дата надходхення: 19.09.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Комп"ютерне моделювання радіоелектронних пристроїв" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.05090204 - Біотехнічні та медичні апарати і системи / Гладкий В.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 14c.
Дата надходхення: 01.09.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Комп"ютерні системи" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050102 - Комп"ютерна інженерія Ч.1 / Славко О.Г. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 41c.
Дата надходхення: 23.07.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Комп"ютерні системи" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050102 - Комп"ютерна інженерія Ч. 2 / Славко О.Г. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 41c.
Дата надходхення: 23.07.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Комп"ютерні системи" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050102 - Комп"ютерна інженерія / О.Г. Славко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 20c.
Дата надходхення: 04.12.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Комп"ютерні системи в діловодстві" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020105 - Документознавство та інформаційна діяльність / Рилова Н.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 13c.
Дата надходхення: 30.04.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 2; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання магітерських атестаційних робіт з навчальної дисципліни "Комп"ютерні системи та мережі" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.05010201 Комп"ютерні системи та мережі / Луговой А.В.,Сохін Н.Л. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 21c.
Дата надходхення: 5.06.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо організації дипломного проектування з навчальної дисципліни "Комп"ютерні системи та мережі" для студентів денної форми навчання спеціальність 7.05010201 Комп"ютерні системи та мережі / Луговой А.В,Сохін Н.Л. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 31c.
Дата надходхення: 5.06.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо розрахункової роботи з навчальної дисципліни "Комп"ютерні системи штучного інтелекту" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.05010201-Комп"ютерні системи та мережі / Юдіна А.Л.,Бельська В.Ю.,Сохін Н.Л. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 24c.
Дата надходхення: 07.05.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Комп"ютерні ситеми перекладу" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020303 - Філологія / Рилова Н.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 11c.
Дата надходхення: 30.04.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Комп"ютерні технології в діловодстві" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020105 - Документознавство та інформаційна діяльність / Рилова Н.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 13c.
Дата надходхення: 30.04.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 2; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Комплектні електроприводи" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050702 - Електромеханіка (у тому числі скор. терм. навч.) / А.М. Артеменко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 52c.
Дата надходхення: 27.05.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Комплектні електроприводи" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.050702-Електромеханіка (у т.ч.скороч.термін навчання) / Артеменко А.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 31c.
Дата надходхення: 26.10.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Комплектні електроприводи" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050702-Електромеханіка (у т.ч.скороч.термін навчання) / Артеменко А.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 31c.
Дата надходхення: 07.10.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Комп`терна графіка" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050101-Комп`ютерні науки / Оксанич І.Г.,Шаповал І.С. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 75c.
Дата надходхення: 03.06.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Комп`терні мережі та телекомунікації" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020105-Документознавство та інформаційна діяльність / Левінзон Д.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 19c.
Дата надходхення: 04.05.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Комп`ютерна графіка" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050101-Комп`терні науки / Шаповал І.С. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 21c.
Дата надходхення: 03.06.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Комп`ютерна логіка" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050102 - Комп`ютерна інженерія (у тому числі скор терм. навч.) / А.Л. Юдіна, Ю.В. Зілінський . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 24c.
Дата надходхення: 17.12.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Комп`ютерна техніка та програмування" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.070101 Транспортні технології (у т.ч.скорочен.термін навчання) / Рилова Н.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 62c.
Дата надходхення: 12.12.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Комп`ютерне моделювання радіоелектронних пристроїв" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.05090204-Біотехнічні та медичні апарати і системи / Луценко І.А.,Юрко О.О.,Гладкий В.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 38c.
Дата надходхення: 6.04.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "Комп`ютерне проектування біомедичних РЕА" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.05090204 Біотехнічні та медичні апарати і системи / Гладкий В.В.Ардашов С.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 15c.
Дата надходхення: 20.03.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Комп`ютерне проектування біомедичних РЕА" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.05090204 Біотехнічні та медичні апарати і системи / Гладкий В.В.,Ардашов С.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 18c.
Дата надходхення: 20.03.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Комп`ютерні мережі та телекомунікації" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність / Самойлов А.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 74c.
Дата надходхення: 19.04.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Комп`ютерні мережі та телекомунікації" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.020105-Документознавство та інформаційна діяльність / Самойлов А.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 12c.
Дата надходхення: 10.05.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Комп`ютерні системи перекладу" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.020303-Філологія / Ануріна І.С. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 14c.
Дата надходхення: 30.08.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни "Комп`ютерні технології та програмування" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050202-Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології / Оксанич А.П.,Притчин С.Е. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 27c.
Дата надходхення: 13.05.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Комунікативна логіка" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030303 - Видавнича справа та редагування / К.Л. Сізова . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 12c.
Дата надходхення: 15.10.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни "Комунікативна логіка" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030303 - Видавнича справа та редагування / К.Л. Сізова . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 28c.
Дата надходхення: 04.11.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Комунікативний менеджмент" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030601 - Менеджмент / Н.Ф. Алексеєва . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 18c.
Дата надходхення: 04.11.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Комунікативний менеджмент" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030601 Менеджмент / Хоменко М.М.,Алексєєва Н.Ф. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 46c.
Дата надходхення: 9.09.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Комунікативні стратегії другої іноземної мови (Німецька мова)" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.02030304-Переклад / Кучеренко І.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 75c.
Дата надходхення: 04.05.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Комунікативні стратегії другої іноземної мови (німецька мова )" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.02030304-Переклад / Кучеренко І.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 59c.
Дата надходхення: 13.05.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Комунікативні стратегії основної іноземної мови (Англійська мова)" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.02030304-Переклад / Артеменко Ю.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 21c.
Дата надходхення: 30.08.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Комунікативні стратегії основної іноземної мови(Англійська мова)" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.02030304-Переклад / Артеменко Ю.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 39c.
Дата надходхення: 30.08.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Ком`ютерне моделювання та інтенсифікація листового штампування" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.050203 Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування / Симонова А.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 15c.
Дата надходхення: 20.03.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання випускної роботи бакалавра з навчальної дисципліни "Ком`ютерні науки" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050101 - Комп`ютерні науки / І.Г. Оксанич, І.В. Шевченко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 25c.
Дата надходхення: 18.04.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Ком`ютерні системи перекладу" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.020303-Філологія / Ануріна І.С. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 26c.
Дата надходхення: 30.08.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Конкурентоспроможність фірми" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.03050701 - Маркетинг / Збиранник О.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 27c.
Дата надходхення: 07.2011р. Кількість: 3 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -3; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Конкурентоспроможність фірми" для студентів заочної форми навчання спеціальність 7.03050701 - Маркетинг, 7.03051001 - Товарознавство і комерційна діяльність / Збиранник О.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 25c.
Дата надходхення: 07.2011р. Кількість: 3 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -3; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Конкурентоспроможність фірми" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.03050701 - Маркетинг, 7.03051001 - Товарознавство і комерційна діяльність / Збиранник О.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 34c.
Дата надходхення: 07.2011р. Кількість: 3 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -3; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Конкурентоспроможність фірми" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.03050701 - Маркетинг / Збиранник О.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 34c.
Дата надходхення: 07.2011р. Кількість: 3 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -3; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Конкурентоспроможність фірми" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.03050701 - Маркетинг, 7.03051001 - Товарознавство і комерційна діяльність / Збиранник О.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 27c.
Дата надходхення: 07.2011р. Кількість: 3 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -3; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни "Консалтинг в інформаційній діяльності" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 8.02010501 - Документознавство та інформаційна діяльність / Д.П. Василенко, В.І. Маслак . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 50c.
Дата надходхення: 26.01.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Конституційне право України" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030401-Право (у т.ч.скороч.термін навч.) / Дзябенко О.Ф. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 28c.
Дата надходхення: 11.10.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Конституційне право України" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030401-Право (у т.ч.скороч.термін навч.) / Дзябенко О.Ф. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 28c.
Дата надходхення: 11.11.2011р. Кількість: 6 _____ чз.1- ; чз.2- 6; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни "Конституційне право України" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030401-Право / Дзябенко О.Ф. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 29c.
Дата надходхення: 05.05.2011р. Кількість: 5 _____ чз.1- ; чз.2- 5; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Конструкція автотранспортних засобів" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.070106 - Автомобільний транспорт / Черниш А.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 27c.
Дата надходхення: 16.05.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Конструкція автотранспортних засобів" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.070106 Автомобільний транспорт / Черниш А.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 25c.
Дата надходхення: 30.01.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Конструкція автотранспортних засобів" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.070106 Автомобільний транспорт (у т.ч.скороч.термін навчання ) / Черниш А.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 126c.
Дата надходхення: 14.01.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Конструкція двигунів" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.070106 Автомобільний транспорт / Черниш А.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 25c.
Дата надходхення: 30.01.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Конструкція двигунів" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.070106 Автомобільний транспорт (у т.ч.скроч.термін навчання) / Черниш А.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 102c.
Дата надходхення: 14.01.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Конструкція двигунів" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.070106-Автомобільний транспорт / Черниш А.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 23c.
Дата надходхення: 08.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Конструювання електронних засобів" для студентів денної форми навчання спеціальність 7.05090201 - Радіоелектронні апарати та засоби / Мосьпан Д.В., Григоренко В.Ю. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 56c.
Дата надходхення: 04.11.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Конструювання програм і мови програмування" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050902 - Радіоелектронні апарати / Гладкий В.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 27c.
Дата надходхення: 01.09.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни "Конструювання програм та мови програмування" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050902 Радіоелектронні апарати / Гладкий В.В.,Ардашов С.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 14c.
Дата надходхення: 11.02.201р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Конструювання та рохрахунок автомобіля" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.070106 Автомобільний транспорт (у т.ч.скороч.термін навчання) / Солтус А.П.,Павленко В.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 18c.
Дата надходхення: 1.11.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Конструювання та технологія електронної біомедичної апаратури" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.091002-Біотехнічні та медичні апарати і системи / Бєздєнєжних І.Б.,Владов С.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 48c.
Дата надходхення: 07.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Конструювання та технологія електронної біомедичної апаратури", "Конструювання електронної біотехнічної та медичної апаратури" для студентів денної форми навчання спеціальність 7.05090204 - Біотехнічні та медичні апарати і системи, 8.05090204 - Біотехнічні та медичні апарати і системи освітнього рівня / Мосьпан Д.В., Григоренко В.Ю. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 44c.
Дата надходхення: 05.08.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Контроль і ревізія" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030509 - Облік і аудит / Черевик Н.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 56c.
Дата надходхення: 04.02.2013р. Кількість: 7 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -7; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Контроль і ревізія" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030509 Облік і аудит (у т.ч.скороч.термін навчання) / Черевик Н.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 66c.
Дата надходхення: 7.02.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни "Контроль і управління якістю електроенергії" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання (Промислових підприємств) / Бялобржеський О.В.,Сухоніс Т.Ю. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 36c.
Дата надходхення: 4.12.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Конфліктно-керовані системи" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.040302 Інформатика / Кирилаха Н.Г. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 19c.
Дата надходхення: 7.04.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Концепція професійного спрямування" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність / Саранча В.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 29c.
Дата надходхення: 4.03.2014р. Кількість: 2 _____ чз.1- ; чз.2- 2; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Концепція професійного спрямування" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність / Саранча В.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 24c.
Дата надходхення: 4.03.2014р. Кількість: 2 _____ чз.1- ; чз.2- 2; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни "Концепція професійного спрямування" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність / Саранча В.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 64c.
Дата надходхення: 20.03.2014р. Кількість: 2 _____ чз.1- ; чз.2- 2; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Креативний менеджмент" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 8.18010012 - Управління інноваційною діяльністю / Н.Є. Гришко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 17c.
Дата надходхення: 26.03.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Креативний менеджмент" для студентів заочної форми навчання спеціальність 8.18010012 - Управління інноваційною діяльністю / Н.Є. Гришко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 24c.
Дата надходхення: 26.03.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Креативний менеджмент" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 8.18010012 - Управління інноваційною діяльніятю / Н.Є. Гришко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2026. - 26c.
Дата надходхення: 26.03.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Криміналістика" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030401 - Правознавство (у тому числі скор. терм. навч.) / Л.Є. Даценко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 64c.
Дата надходхення: 02.02.2015р. Кількість: 3 _____ чз.1- ; чз.2- 3; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Криміналістика" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030401 Правознавство (у т.ч. скороч.форма навчання) / Даценко Л.Є. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 58c.
Дата надходхення: 7.04.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 2; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Кримінальний процес" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030401Правознавство / Митрофанов І.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 53c.
Дата надходхення: 20.03.2014р. Кількість: 5 _____ чз.1- ; чз.2- 5; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Кримінально - виконавче право" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030401 Правознавство / Митрофанов І.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 22c.
Дата надходхення: 12.09.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Кримінально-виконавче право" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030401-Правознавство (у т.ч.скороч.термін навч.) / Митрофанов І.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 19c.
Дата надходхення: 04.04.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Кримінально-виконавче право" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030401-Правознавство (у т.ч.скороч.термін навч.) / Митрофанова І.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 39c.
Дата надходхення: 14.03.2012р. Кількість: 2 _____ чз.1- ; чз.2- 2; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Кримінально-виконавче право" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030401-Правознавство (у т.ч.скороч.термін навч.) / Митрофанов І.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 39c.
Дата надходхення: 15.02.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Кримінально-виконавче право" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030401 - Правознавство / Митрофанов І.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 22c.
Дата надходхення: 07.11.2012р. Кількість: 5 _____ чз.1- ; чз.2- 5; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Кримінально-виконавче право" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030401 Правознавство (у т.ч.скороч.термін навчання) / Митрофанов І.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 19c.
Дата надходхення: 14.01.2013р. Кількість: 4 _____ чз.1- ; чз.2- 4; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни "Кримінологія" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030401 - Правознавство (у тому числі скор. терм. навч.) / Л.Є.Даценко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 46c.
Дата надходхення: 10.06.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Кримінологія" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030401 Правознавство ( у т.ч.скороч.термін навчання ) / Даценко Л.Є. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 37c.
Дата надходхення: 27.05.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Кримінологія" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030401 Правознавство ( у т.ч.скороч.термін навчання ) / Даценко Л.Є . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 37c.
Дата надходхення: 23.05.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни "Кримінологія" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030401 - Правознавство (у тому числі скор. терм. навч.) / Л.Є. Даценко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 46c.
Дата надходхення: 27.05.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Кристалографія,кристалохімія та мінералогія" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050403 Інженерне матеріалознавство / Лашко Є.Є. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 47c.
Дата надходхення: 28.03.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Крос-платформне програмування" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050101-Комп`ютерні науки / Галушка І.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 15c.
Дата надходхення: 25.05.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Кросплатформне програмування" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050101-Комп"ютерні науки / Щербак С.С. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 50c.
Дата надходхення: 22.02.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Кулінарна етнологія" для студентів денної форми навчання спеціальність 614103-Туризм / Мажаренко К.П. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 30c.
Дата надходхення: 30.08.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Кулінарна етнологія" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.140103-Туризм / Мажаренко К.П. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 36c.
Дата надходхення: 30.08.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Культура видання,видавничі стандарти" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030303 Видавнича справа та редагування / Алексеєнко Н.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 19c.
Дата надходхення: 7.04.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Культура видання.Видавничі стандарти." для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030303 Видавнича справа та редагування / Алексеєнко Н.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 34c.
Дата надходхення: 11.06.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Культура пошуку інформації у світовії мережі" для студентів заочної форми навчання спеціальність 7.02010501 - Документознавство та інформаційна діяльність / Д.П. Василенко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 28c.
Дата надходхення: 11.03.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни "Культура пошуку інформації у світовій мережі" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.02010501 - Документознавство та інформаційна діяльність / Д.П. Василенко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 40c.
Дата надходхення: 11.03.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Ландшафтна екологія" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.040106-Екологія... / Алєксєєва Т.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 33c.
Дата надходхення: 24.01.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Латинська мова" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030401 - Правознавство / Сізова К.Л. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 16c.
Дата надходхення: 06.11.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Латинська мова" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.020303-Філологія / Сізова К.Л. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 21c.
Дата надходхення: 28.03.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Латинська мова" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030401 - Правознавство / Сізова К.Л. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 18c.
Дата надходхення: 06.11.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Латинська мова" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030401 - Правознавство / Сізова К.Л. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 45c.
Дата надходхення: 19.11.14р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Латинська мова" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020303-Філологія / Сізова К.Л. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 12c.
Дата надходхення: 14.03.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Латинська мова" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.020303 - Філологія / К.Л. Сізова . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 34c.
Дата надходхення: 11.12.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Легка атлетика та методика ії викладання" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.010203 Здоро`я людини / Кудряшова Т.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 66c.
Дата надходхення: 20.03.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб - 1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Легка атлетика та методика ії викладання" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.010203 Здоров`я людини / Кудряшова Т.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 43c.
Дата надходхення: 20.03.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб - 1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Лінгвістичні основи документознавства" для студентів 1-2 курсів заочної форми навчання спеціальність 6.020105-Документознавство та інформаційна діяльність / Шабуніна В.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 99c.
Дата надходхення: 20.03.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Лінгвістичні основи документознавства" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020105-Документознавство та інформаційна діяльність / Шабуніна В.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 60c.
Дата надходхення: 10.05.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Лінгвістичні основи документознавства" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020105 - Документознавство та інформаційна діяльність / В,В. Шабуніна . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 26c.
Дата надходхення: 03.08.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Лінгвістичні основи редагування" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030303-Видавнича справа та редагування / Алексеєнко Н.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 78c.
Дата надходхення: 6.04.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Лінгвістичні основи редагування" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030303-Видавнича справа та редагування / Алексеєнко Н.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 26c.
Дата надходхення: 6.04.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови" для студентів денної форми навчання 3 курс спеціальність 6.020303 - Філологія / Ю.М. Шульженко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 26c.
Дата надходхення: 24.06.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови" для студентів 3 курс денної форми навчання спеціальність 6.020303 - Філологія / Ю.М. Шульженко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 31c.
Дата надходхення: 03.08.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Лінгвоукраїнознавство англійської мови" для студентів 4-го курсу денної форми навчання спеціальність 6.020303 - Філологія / Шульженко Ю.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 20c.
Дата надходхення: 07.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо семінарських (практичних) занять, самостійні роботи, контрольні роботи з навчальної дисципліни "Логіка" для студентів денної форми навчання спеціальність усіх напрямів / Овчаренко О.І., Кузнецова І.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 73c.
Дата надходхення: 19.02.2013р. Кількість: 5 _____ чз.1- ; чз.2- 5; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Логістика" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030504 Економіка підприємства / Бала В.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 25c.
Дата надходхення: 7.02.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Логістика" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.070101 Транспортні технології, 6.030507 Маркетинг / Сокур Л.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 70c.
Дата надходхення: 12.09.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Логістика " для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030504 Економіка підприємства / Бала В.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 26c.
Дата надходхення: 7.02.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Логістика" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030504 Економіка підприємства / Бала В.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 38c.
Дата надходхення: 7.02.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Логістика" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030507-Маркетинг / Мороз О.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 24c.
Дата надходхення: 15.03.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Логістика" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030507-Маркетинг / Мороз О.В.,Кузьменко О.Ю. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 54c.
Дата надходхення: 15.03.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Логістична підтримка інноваційної діяльності" для студентів заочної форми навчання спеціальність 8.18010012 - Управління інноваційною діяльністю / В.В. Бала . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 16c.
Дата надходхення: 04.12.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Логістична підтримка інноваційної діяльності" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 8.18010012 - Управління інноваційною діяльністю / В.В. Бала . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 14c.
Дата надходхення: 04.12.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Логістична підтримка інноваційної діяльності" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 8.18010012 - Управління інноваційною діяльністю / В.В. Бала . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 26c.
Дата надходхення: 04.12.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Макетингова товарна політика" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030507 - Маркетинг (у т.ч. скор. термін навч.) / Збиранник О.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 27c.
Дата надходхення: 06.08.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Макроекономіка" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030504 - Економіка підприємства, 6.030508 - Фінанси і кредит, 6.030509 - Облік і аудит, 6.030507 - Маркетинг / Семко Т.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 34c.
Дата надходхення: 07.11.2012р. Кількість: 12 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -4; аб.1-; аб.2-8.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Макроекономіка " для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030504 Економіка підприємства,6.030508 Фінанси і кредит, 6.030509 - Облік і аудит, 6.030507 - Маркетинг / Семко Т.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 33c.
Дата надходхення: 07.11.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Макроекономіка" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030504 Економіка підприємства,6.030507 Маркетинг,6.030508 Фінанси і кредит,6.030509 Облік і аудит / Семко Т.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 33c.
Дата надходхення: 14.01.2013р. Кількість: 16 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -4; аб.1-; аб.2-12.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Макроекономіка" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030504 - Економіка підпиємства, 6.030508 - Фінанси і кредит, 6.030509 - Облік і аудит, 6.030507 - Маркетинг / Семко Т.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 36c.
Дата надходхення: 20.09.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Макроекономіка" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030504 Економіка підприємства 6.030508 Фінанси і кредит 6.030509 Облік і аудит 6.030507 / Семко Т.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 36c.
Дата надходхення: 11.09.2012р. Кількість: 12 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-12.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Макроекономіка " для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030504 Економіка підприємства,6.030507 Маркетинг,6.030508 Фінанси і кредит,6.030509 Облік і аудит / Семко Т.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 33c.
Дата надходхення: 7.02.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Маркетинг" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030507 - Маркетинг / М.І. Сокур, О.Ю. Кузьманко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 36c.
Дата надходхення: 18.04.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо проведення навчальної практики з навчальної дисципліни "Маркетинг" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030507-Маркетинг / Коноваленко О.Д.,Герасимчук В.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 19c.
Дата надходхення: 06.03.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо программи переддипломної практики підготовки фахівцев освтньо-кваліфікаційного рівня `Спеціаліст` з навчальної дисципліни "Маркетинг" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.03050701-Маркетинг / Латишев К.О.,Кратт О.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 19c.
Дата надходхення: 6.04.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Маркетинг" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.140103-Туризм / Семеніхіна В.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 24c.
Дата надходхення: 19.02.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Маркетинг" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030504 - Економіка підприємства / В.В. Герасимчук . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 50c.
Дата надходхення: 17.12.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Маркетинг в автомобіле- та тракторобудуванні" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050503 - Машинобудування / О.М. Збиранник . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 19c.
Дата надходхення: 10.06.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Маркетинг в автомобіле- та тракторобудуванні" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050503 - Машинобудування / О.М. Збиранник . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 23c.
Дата надходхення: 10.06.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Маркетинг інновацій" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 8.18010012 - Управління інноваційною діяльністю / О.І. Маслак, О.О. Безручко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 23c.
Дата надходхення: 11.11.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Маркетинг інновацій" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.18010012-Управління інноваційною діяльністю / Квятковська Л.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 46c.
Дата надходхення: 20.04.2016р. Кількість: 6 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -6; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Маркетинг інновацій" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 8.18010012 - Управління інноваційною діяльністю / О.І. Маслак, О.О. Безручко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 23c.
Дата надходхення: 03.08.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Маркетинг інновацій" для студентів заочної форми навчання спеціальність 8.18010012-Управління інноваційною діяльністю / Квятковська Л.А.,Кулінічев П.К. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 39c.
Дата надходхення: 20.04.2016р. Кількість: 6 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -6; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Маркетинг інформаційних продуктів та послуг" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність / Латишев К.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 15c.
Дата надходхення: 11.02.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб - 1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Маркетинг матеріалів" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050403-Інженерне матеріалознавство / Гаврилюк Ю.М.,Пушкеля Н.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 26c.
Дата надходхення: 16.05.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Маркетинг промислового підприємста" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030507 Маркетинг / Сокур М.І., Мороз О.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 20c.
Дата надходхення: 12.09.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Маркетинг промислового підприємства" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030507 Маркетинг / Мороз О.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 33c.
Дата надходхення: 5.06.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Маркетинг промислового підприємства" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030507 - Маркетинг / Мороз О.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 28c.
Дата надходхення: 20.09.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Маркетинг промислового підприємства" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030507 Маркетинг / Мороз О.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 23c.
Дата надходхення: 12.09.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Маркетинг у галузі автотранспорту" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.07010601 Автомобілі та автомобільне господарство / Збиранник О.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 23c.
Дата надходхення: 20.09.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Маркетинг у галузі автотранспорту" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.07010601 Автомобілі та автомобільне господаство / Збиранник О.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 19c.
Дата надходхення: 20.09.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Маркетинг у галузі автотранспорту" для студентів заочної форми навчання спеціальність 7.07010601 Автомобілі та автомобільне господарство / Збиранник О.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 24c.
Дата надходхення: 20.09.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Маркетинг у галузі автотранспорту" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.07010601 Автомобілі та автомобільне господарство / Збиранник О.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 19c.
Дата надходхення: 24.10.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Маркетинг у галузі автотранспорту" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.07010601 Автомобілі та автомобільне господарство / Збиранник О.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 25c.
Дата надходхення: 24.10.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Маркетингова політика комунікацій" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030507 - Маркетинг / Романенко І.П. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 18c.
Дата надходхення: 01.07.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Маркетингова політика комунікацій" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030507 - Маркетинг / Романенко І.П. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 53c.
Дата надходхення: 01.07.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Маркетингова політика комунікацій" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030507 - Маркетинг / Романенко І.П. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 27c.
Дата надходхення: 01.07.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Маркетингова товарна політика" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030507 - Маркетинг / О.М. Збиранник . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 27c.
Дата надходхення: 02.02.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Маркетингова товарна політика" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030507 - Маркетинг / Збиранник О.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 54c.
Дата надходхення: 06.08.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Маркетингова товарна політика" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030507 - Маркетинг / К.О. Латишев . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 35c.
Дата надходхення: 04.11.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Маркетингова товарна політика" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030507 - Маркетинг (у тому числі скор. терм. навч.) / К.О. Латишев . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 24c.
Дата надходхення: 11.01.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Маркетингова товарна політика" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030507 - Маркетинг (у тому числі скор. тем. навч.) / К.О. Латишев . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 59c.
Дата надходхення: 11.01.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Маркетингове планування" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030507 - Маркетинг / Збиранник О.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 24c.
Дата надходхення: 04.08.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Маркетингове планування" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030507 - Маркетинг / Збиранник О.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 18c.
Дата надходхення: 04.08.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Маркетинговий аналіз" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030507-Маркетинг(у т.ч.скороч.термін навчання) / Збиранник О.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 29c.
Дата надходхення: 09.09.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Маркетинговий аналіз" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030507-Маркетинг(у т.ч.скороч.термін навчання) / Збиранник О.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 19c.
Дата надходхення: 09.09.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Маркетингові дослідження" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030507 - Маркетинг / О.М. Збиранник . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 26c.
Дата надходхення: 29.12.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Масова комунікація та інформація" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030303 Видавнича справа та редагування / Сізова К.Л. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 18c.
Дата надходхення: 22.11.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Масова комунікація та інформація" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030303 Видавнича справа та редагування / Сізова К.Л. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 32c.
Дата надходхення: 1.11.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Масова комунікація та інформація" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030303 - Видавнича справа та редагування / І.Г. Оксанич . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 46c.
Дата надходхення: 18.04.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Математична логіка та теорія алгоритмів" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.040302 Інформатика (у т.ч.скороч.термін навчання) / Кобильська О.Б.,Бриль Т.С.,Геращенко С.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 24c.
Дата надходхення: 7.02.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Математична логіка та теорія алгоритмів" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.040302 Інформатика / Бриль Т.С.,Кобильська О.Б. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 14c.
Дата надходхення: 1.11.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Математична обробка геодезичних вимірів" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.080101 Геодезія,картографія та землеустрій / Велика Г.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 16c.
Дата надходхення: 14.01.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Математична обробка геодезичних вимірів" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.080101-Геодезія,картографія та землеустрій / Велика Г.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 61c.
Дата надходхення: 08.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Математична статистика" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030102 Психологія / Черненко В.П. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 19c.
Дата надходхення: 22.11.201р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Математична статистика" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030102 Психологія освітнього рівня / Черненко В.П. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 26c.
Дата надходхення: 22.11.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо лабораторних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Математичне моделювання в електроенергетиці" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050701-Електротехніка та електротехнології (у т.ч.скороч.термін навч.) / Лісний М.І.,Бялобржеський О.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 86c.
Дата надходхення: 12.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Математичне моделювання в менеджменті" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030601 - Менеджмент / Бачкір Л.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 31c.
Дата надходхення: 23.07.2013р. Кількість: 2 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -2; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Математичне моделювання технічних систем" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050502 - Інженерна механіка, 6.050503 - Машинобудування ( у тому числі скор. термін навч.) / Дудюк В.О., Мана О.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 86c.
Дата надходхення: 19.11.2014р. Кількість: 2 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Математичне моделювання технічних систем" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050503 - Машинобудування / Мана О.М., Хорольська М.С. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 18c.
Дата надходхення: 19.11.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Математичне моделювання технологічних систем" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.050502 - Інженерна механіка / Загорянський В.Г. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 24c.
Дата надходхення: 19.02.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Математичне програмування" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030601 - Менеджмент / Черніченко В.Є. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 59c.
Дата надходхення: 22.11.2012р. Кількість: 3 _____ чз.1- 3; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Математичне програмування" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030508-Фінанси і кредит,6.030509-Облік і аудит,6.030507-Маркетинг / Черніченко В.Є. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2010. - 26c.
Дата надходхення: 27.02.2012р. Кількість: 5 _____ чз.1- 3; чз.2- ; чз. нтб -2; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Математичне програмування" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030601-Менеджмент / Черніченко В.Є. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 58c.
Дата надходхення: 15.02.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Математичні методи в обчисленнях на ЕОМ" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050702 Електромеханіка / Чорний О.М,Істоміна Н.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 46c.
Дата надходхення: 12.09.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Математичні методи в психології" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030102 Психологія / Черненко В.П. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 27c.
Дата надходхення: 24.10.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Математичні методи в психології" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.030102 Психологія / Черненко В.П. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 62c.
Дата надходхення: 7.04.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 2; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Математичні методи в психології : ч.2" для студентів усіх форм навчання спеціальність 6.030102-Психологія / Сидоренко В.М . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 37c.
Дата надходхення: 04.04.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Математичні методи дослідження операцій" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050101-Комп`ютерні науки / Терещенко Л.П. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 15c.
Дата надходхення: 20.04.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо лабораторних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Математичні методи обчислення на ЕОМ : ч.1" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050702-Електромеханіка / Коренькова Т.В., Алєксєєва Ю.О.,Огарь В.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 74c.
Дата надходхення: 11.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Математичні методи оптимізації" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 7.05050201,8.05050201 Технології машинобудування / Загорянський В.Г. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 13c.
Дата надходхення: 30.01.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб - ; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Математичні методи оптимізації" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.05050201 Технології машинобудування / Загорянський В.Г. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 27c.
Дата надходхення: 06.03.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Математичні методи оптимізації" для студентів усіх форм навчання спеціальність 7.05050201, 8.05050201 - Технології машинобудування / Загорянський В.Г. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 38c.
Дата надходхення: 14.01.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Математичні основи інформаційної діяльності" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020105 - Документознавство та інформаційна діяльність / Скапа І.В., Набок Т.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 20c.
Дата надходхення: 19.02.2013р. Кількість: _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Математичні основи інформаційної діяльності (1 модуль)" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність / Скапа І.В.,Набок Т.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 68c.
Дата надходхення: 20.03.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Математичні основи інформаційної діяльності (2 модуль)" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність / Скапа І.В.,Набок Т.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 73c.
Дата надходхення: 20.03.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Математичні основи цифрових систем керування" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050201 / Гаврилець Г.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 22c.
Дата надходхення: 16.06.11р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Математичні основи цифрових систем керування" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050201 / Гаврилець Г.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 32c.
Дата надходхення: 16.06.11.р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Матеріалознавство радіоапаратобудування" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050902 - Радіоелектронні апарати / Фомовська О.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 72c.
Дата надходхення: 24.10.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Матеріалознавство радіоапаратобудування" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050902-Падіоелектронні апарати / Фомовська О.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 49c.
Дата надходхення: 11.10.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Машини для виробництва будівельних матеріалів" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050503 Машинобудування / Саленко Ю.С.,Іткін О.Ф. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 34c.
Дата надходхення: 5.05.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Машини для виробництва будівельних матеріалів" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050503-Машинобудування / Саленко Ю.С. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 21c.
Дата надходхення: 04.04.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Машини для виробництва будівельних матеріалів" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050503-Машинобудування зі спец.6.090214-ПТ.будівельні,дорожні,меліоративні машини та обладнання / Саленко Ю.С. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 36c.
Дата надходхення: 2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Машини для виробництва будівельних матеріалів" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050503 Машинобудування / Саленко Ю.С.,Іткін О.Ф. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 16c.
Дата надходхення: 5.05.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Машини для земляних і меліоративних робіт" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050503 - Машинобудування / Вакуленко Р.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 24c.
Дата надходхення: 12.12.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Машини для земляних і меліоративних робіт" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050503 Машинобудування / Вакуленко Р.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 18c.
Дата надходхення: 10.10.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 6; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Медична апаратура" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.050902-Радіоелектронні апарати / Дріпан Ю.А.,Кухаренко Д.В.,Григоренко В.Ю. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 41c.
Дата надходхення: 2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Медична апаратура" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050902 Радіоелектронні апарати / Григоренко В.Ю. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 38c.
Дата надходхення: 1.04.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Медична апаратура" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050902 Радіоелектронні апарати / Григоренко В.Ю., Дрипан Ю.А . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 23c.
Дата надходхення: 5.05.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб - ; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Медична біологія" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050902 - Радіоелектронні апарати / Антонова О.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 25c.
Дата надходхення: 22.11.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Медична термінологія" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050902-Радіоелектронні апарати / Негрій О.І.,Єрьоміна О.О. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 11c.
Дата надходхення: 16.06.11р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Медична термінологія" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050902-Радіоелектронні апарати / Антонова О.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 12c.
Дата надходхення: 20.03.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- 1; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Менеджмент" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030504 - Економіка підприємства, 6.030509 - Облік і аудит, 6.030508 - Фінанси і кредит / Мажаренко К.П. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 26c.
Дата надходхення: 20.09.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Менеджмент" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.140103 Туризм / Загорянська О.Л. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 20c.
Дата надходхення: 7.04.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб - 1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Менеджмент" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030509 - Облік і аудит, 6.030508 - Фінанси і кредит / Мажаренко К.П. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 56c.
Дата надходхення: 20.09.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Менеджмент (комунікативний менеджмент)" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.14013 - Туризм / М.М. Хоменко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 26c.
Дата надходхення: 11.03.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Менеджмент (комунікативний менеджмент)" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.140103 - Туризм / М.М. Хоменко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 57c.
Дата надходхення: 11.03.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Менеджмент (менеджмент організації)" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.140103 - Туризм / М.М. Хоменко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 41c.
Дата надходхення: 11.11.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Менеджмент (менеджмент організації)" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.140103 - Туризм / М.М. Хоменко, А.Б. Почтовюк, Г.М. Дорожкіна, Н.С. Різниченко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 90c.
Дата надходхення: 15.10.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Менеджмент (менеджмент організації)" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.140103 - Туризм / М.М. Хоменко, А.Б. Почтовюк, Г.М. Дорожкіна, Н.С. Різниченко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 98c.
Дата надходхення: 04.11.2015р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Менеджмент (Менеджмент у туризмі)" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.140103 - Туризм / М.М. Хоменко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 66c.
Дата надходхення: 02.12.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Менеджмент (Менеджмент у туризмі)" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.140103 - Туризм / М.М. Хоменко . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 29c.
Дата надходхення: 02.12.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Менеджмент знань" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.040302-Інформатика / Мосьпан В.О.,Постіл І.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 39c.
Дата надходхення: 14.09.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 8.03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності / Дорожкіна Г.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 44c.
Дата надходхення: 20.03.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб - 1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 8.03060104 - Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності / Дорожкіна Г.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 72c.
Дата надходхення: 07.11.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Менеджмент і адміністрування ("Операційний менеджмент" і "Управління персоналом")" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030601 - "Менеджмент" / Почтовюк А.Б., Сакун Л.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 70c.
Дата надходхення: 21.06.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Менеджмент і адміністрування (операційний менеджмент)" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030601 - Менеджмент / Сакун Л.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 48c.
Дата надходхення: 10.10.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Менеджмент і адміністрування (Операційний менеджмент)" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030601 - "Менеджмент" / Хоменко М.М., Сакун Л.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 74c.
Дата надходхення: 21.06.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Менеджмент і адміністрування (самоменеджмент)" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030601 - Менеджмент / Карлик Ю.Ю. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 20c.
Дата надходхення: 08.10.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Менеджмент і адміністрування (Самоменеджмент)" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030601 -Менеджмент / Карлик Ю.Ю. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 34c.
Дата надходхення: 16.05.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Менеджмент і адміністрування (Самоменеджмент)" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030601-Менеджмент / Карлик Ю.Ю. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 39c.
Дата надходхення: 23.05.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Менеджмент і адміністрування (теорія організації)" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030601 Менеджмент / Дорожкіна Г.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 39c.
Дата надходхення: 28.03.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Менеджмент і адміністрування (теорія організації)" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030601 - Менеджмент / Дорожкіна Г.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 38c.
Дата надходхення: 13.11.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Менеджмент і адміністрування (Управління інноваціями)" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030601 - Менеджмент ( у тому числі скор. терм. навч.) / Сакун Л.М., Бачкір Л.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 56c.
Дата надходхення: 24.10.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Менеджмент і адміністрування (Управління інноваціями)" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030601 - Менеджмент (у тому числі скор. терм. навч.) / Сакун Л.М., Бачкір Л.В. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 55c.
Дата надходхення: 24.10.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Менеджмент організацій" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 8.03060101-Менеджмент організацій і адміністрування / Дорожкіна Г.М.,Хоменко Л.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 109c.
Дата надходхення: 13.02.2012р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Менеджмент персоналу" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.03050701 - Маркетинг / Юрко О.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 18c.
Дата надходхення: 04.08.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Менеджмент у виробництві матеріалів" для студентів денної форми навчання спеціальність 7.05040301 Прикладне матеріалознавство / Лашко Є.Є. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2013. - 17c.
Дата надходхення: 28.03.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Менеджмент у виробництві матеріалів" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050403-Інженерне матеріалознавство / Гаврилюк Ю.М. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 20c.
Дата надходхення: 16.05.2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Менеждмент персоналу" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 8.03050701 - Маркетинг / Юрко О.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 41c.
Дата надходхення: 06.08.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Мережеві технології в управлінні технічними системами" для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.050201 - Системна інженерія / Колотило І.А. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2014. - 32c.
Дата надходхення: 04.08.2014р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Мережі інформаційні технології" для студентів денної форми навчання спеціальність 8.05010201-Комп`ютерні системи і мережі / Костенко П.П. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. - 39c.
Дата надходхення: 10.05.2016р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Металознавство" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050403-Інженерне матеріалознавство / Оголь Л.І. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2011. - 105c.
Дата надходхення: 2011р. Кількість: 1 _____ чз.1- ; чз.2- ; чз. нтб -1; аб.1-; аб.2-.
Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Металознавство" для студентів денної форми навчання спеціальність 6.050403 Інженерне матеріалознавство / Моісеєнко М.С. . - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2012. - 46c.
Дата надходхення: 14.01.2013р. Кількість: 1 _____ чз.1- 1; чз.2- ; чз. нтб -; аб.1-; аб.2-.