Бібліотека
КрНУ імені М.Остроградського
     
     
     
     
     
     
     
     

Систематичний каталог бібліотеки                                                          Перелік книг за тематикою УДК

001 Наука у цілому
 • 001.895 Венчурні проекти
 • 001.895 , 330.341.1 Інновації
 • 002 Друк. Документація. Науково-технічна інформація
 • 002:339.138 Маркетинг інформаційний
 • 004 Інформаційні технології
 • 004.056 Захист інформації, безпека
 • 004.3 Апаратні засоби
 • 004.353 Відіомонітори
 • 004.42 Програмування
 • 004.451 Операційні системи
 • 004.451.64 Апаратні засоби захисту
 • 004.65 Системи управління базами даних (СУБД)
 • 004.7 Комп`ютерні сітки
 • 004.732 Сітки локальні
 • 004.738.5 Інтернет
 • 004.738.5:658.6/9 Електронна комерція
 • 004.77 Електроний бізнес
 • 004.78 : Автоматизовані системи у ...
 • 004.78:025.4.036 Автоматизовані інформаційно-пошукові системи
 • 004.78:336.717 Автоматизовані системи банківських операцій
 • 004.91 Оброблення і створення документів
 • 004.92 Комп`ютерна графіка
 • 006.015.5 Управління якістю
 • 006.063 Сертифікація
 • 006.1 Стандартизація у цілому
 • 006.83 Якість
 • 008 Культура
  021 Організація та развиток бібліотечної справи
  061 Діяльність організацій по охрані природи
 • 061.1ЕС Европейский Союз(ЕС)
 • 1 Філософія
 • 111.1 Онтологія (буття)
 • 130.2 Філософія культури
 • 141.131 Платонізм. Неоплатонізм
 • 141.339 Езотерика
 • 159.9 Психологія
 • 159.923 Психологія особистості
 • 159.942 Емоції
 • 159.9:334.7.012.42 Психологія підприємництва
 • 168.522 Культурологія
 • 172. 4 Міжнародна етика
 • 174 Професійна етика
 • 174.022.1 Професійна та ділова етика. Імідж. Репутація
 • 174.022.1 Імідж
 • 178.1 Алкоголізм
 • 178.7 Паління
 • 2 Релігія
 • 281.9 Православна церква
 • 303.725.36 Примінення теорії систем, теорії управління та кібернетики
 • 311.12 Статистичне угрупування
 • 311.313(058)(477.53) Регіональна статистика: обласн., краєва
 • 314.02 Демографія.Джерела демографічних даних
 • 314.156.5(477) Геноцид українского народа
 • 314.7 Міграція
 • 316 Соціологія
 • 316.323.4 Азіатска деспотія, соціальна структура
 • 316.324.5 Аграрні суспільства, соціальна структура
 • 316.334.55 Соціологія (аграрна політика)
 • 316.343.4 Автохтонне населення в колоніальному суспільстві (соціологія
 • 316.343.653 Адміністратори в капіталістичному суспільстві (соціология)
 • 316.344.32 Інтелектуали
 • 316.346.2-055.2 Жінки
 • 316.422.4 Прогрес
 • 316.422.44 НТП
 • 316.422.6 Регрес (НТП)
 • 316.46 Лідерство
 • 316.462 Авторитаризм ( соціологія)
 • 316.61-056.45 Генії
 • 316.612 Развиток особистості
 • 316.73 Акультурація (соціологія)
 • 321.61 Абсолютизм (форми влади)
 • 321.64 Авторитарні режими нового часу
 • 323 Внутрішня політика
 • 323.17 Автономія та самовизначення нації
 • 323.329 Соціальні спільноти та прошарки. Інтелігенція
 • 323.396 Соціальна еліта
 • 324 Вибори. Референдуми. Виборчі компанії
  325 Міграційна політика
 • 327(477) Зовнішня політика України
 • 327.51 Військові союзи
 • 328 Парламенти. Народні представництва. Уряди
 • 328.132.7 Президентський кабінет. Президентський уряд
 • 330 Економіка
 • 330(477) Економіка України
 • 330.01 Економічна теорія
 • 330.1 Економічні науки
 • 330.101.54 Макроекономіка
 • 330.111.4 Виробничі сили
 • 330.131.7 Ризики
 • 330.131.7:336.71 Ризики банківські
 • 330.131.7:336.743 Валютний ризик
 • 330.142.2 Уставний фонд, капітал
 • 330.142.2 Вкладений капітал.Уставний фонд
 • 330.142.211.4 Амортизація основних фондів
 • 330.31 Кругообіг в народному господарстві. Відтворення
 • 330.322 Інвестиції
 • 330.322.013 Автономні інвестиції ( політекономіка)
 • 330.322.5 Інвестиції, рентабельність та ефективність
 • 330.322:658.589 Венчурне інвестування
 • 330.33 Криза
 • 330.34.014.1 Економіка застійна
 • 330.34.014.2 Економіка, що розвивається
 • 330.341(477) Фактори економічного розвитку України
 • 330.341.1 Развиток виробничих сил. Техн. прогрес. Інновації
 • 330.341.1 Інновації. Технічний прогрес
 • 330.341.1(477) Інновації в Україні
 • 330.341.2:334.758 Кластер
 • 330.342.111 Автаркне господарство (політекономіка)
 • 330.356.3 Ефективність капіталовкладень
 • 330.43 Економетрія
 • 330.46 Теорія систем, управління в кібернетиці та економіці
 • 330.47 Теорія інформації в економіці. Економічна інформатика
 • 330.52 Національна економіка
 • 330.564.2 Прибутки населення
 • 330.59 Життєвий рівень
 • 330.59 Соціально-економічний розвиток
 • 330.8(477) Історія економічної думки.Економічні вчення та школи
 • 330.837 Інституціоналізм. Неоінституціоналізм
 • 331 Праця. Економіка праці
 • 331.07 Адміністративні органи, уповноважені та офіційні особи (прац
 • 331.101.26 Праця, як економічний фактор
 • 331.101.262 Людський капітал
 • 331.102 Види праці
 • 331.103.255 Автоматизована праця
 • 331.106.24 Колективні договори
 • 331.108 Робота з кадрами
 • 331.108.2 Питання кадрів. Управління кадрів
 • 331.108.2 Управління персоналом
 • 331.108.3 Адаптація рабітників ( праця )
 • 331.2 Зарабітня плата
 • 331.21 Управління заробітною платою
 • 331.211 Аванс (праця)
 • 331.215`311` Виплати із соцстраху
 • 331.225 Премії. Окремі виплати
 • 331.23 Акордна оплата праці
 • 331.31 Робочий час
 • 331.315 Відрядження
 • 331.322 Відпустки
 • 331.5 Ринок праці
 • 331.522 Попит і пропозиція на ринку праці. Потенціал робочих місць
 • 331.522 Трудові ресурси
 • 331.556.4 Міграція трудова, міжнародна
 • 331.556.4 Міждержавна мобільність. Міграція
 • 331.582 Трудові резерви
 • 332.012.324 Власність корпорацій
 • 332.025.1 Адміністративне втручання в регіональній економіці
 • 332.1 Регіональна економіка
 • 332.13 Розміщення. Регіональне разміщення
 • 332.142.4 Використання територіальних ресурсів
 • 332.15 Агломерація економічної діяльності (регіональна економіка)
 • 332.2.01 Аграрні теорії (земельне питання)
 • 332.2.021;338.43.02 Аграрна політика
 • 332.72 Ринок праці, нерухомості
 • 332.856 Агенція по квартирному посередництву ( житлове господарство)
 • 334.012.64 Дрібні підриємства
 • 334.7.012.32 Підприємництво (загальне)
 • 334.7.012.42 Підприємництво комерційне
 • 334.722 Приватне підприємництво
 • 334.722.012.42 Підприємництво
 • 334.722.012.64 Мале підприємництво
 • 334.722.8 Акціонерні компанії
 • 334.758 Злиття. Об`єднання фірм. Кластери
 • 334.7:658.589 Венчурні (рискові) підприємства
 • 336 Фінанси
 • 336.07 Адміністрація фінансова
 • 336.1 Державні фінанси у цілому
 • 336.14 Державний бюджет. Національний бюджет
 • 336.14.025.3 Фінансова безпека
 • 336.2 Бенефіціар
 • 336.22 Податки. Збори
 • 336.225 Методи оподаткування
 • 336.225.64 Податкова заборгованість
 • 336.225.64 Подакти.Заборгованість податкова
 • 336.225.673 Контроль податковий
 • 336.226.11 Податки на доходи фізичних осіб
 • 336.22:351.713 Перевірки податкові
 • 336.246.025.2 Контроль фінансовий
 • 336.275.3 Державні боргові зобов`язання
 • 336.544 Контроль якості
 • 336.7 Грошовий обіг. Банківська справа
 • 336.71 Банківська справа.Банки
 • 336.71(477) Банківська справа. Банки в Україні
 • 336.71.025.3 Безпека у банках
 • 336.711 Національні, державні банки
 • 336.713 Банки комерційні
 • 336.743 Валюта. Зв`язані валюти
 • 336.748.12 Інфляція
 • 336.76 Фінансовій ринок
 • 336.763;347.72.03 Акції (фінанси), (торгове право), (економіка)
 • 336.77 Кредит. Кредитна справа
 • 336.773 Кредитні спілки (фінанси)
 • 338.12 Економічні цикли
 • 338.23:343.3 Безпека економічна держави
 • 338.242 Управління економікою в ринковому господарстві
 • 338.246.02 Адміністративні заходи (економіка)
 • 338.246.025.2 Регулювання. Контроль
 • 338.246.025.2, 338.268.025 Контроль
 • 338.246.027 Матеріальна допомога
 • 338.246.027.2 Стимулювання. Пільги
 • 338.26 Планування.Соціально-економічне планування
 • 338.26 Народногосподарське планування
 • 338.27 Економічне прогнозування
 • 338.27 Прогнозування економічне
 • 338.33 Теорія виробництва. Структура. Спеціалізація
 • 338.364 Автоматизоване виробництво ( економіка)
 • 338.43 Аграрна промисловість (економ.сільського господарства)
 • 338.43 Сільське господарство.Економіка
 • 338.43 Економіка сільського господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика.Економ.сільск. господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика
 • 338.431 Аграрні відносини. Аграрні структури
 • 338.431 Аграрні структури (економіка сільського господарства)
 • 338.432 Сільськогосподарське виробництво (господарювання)
 • 338.436.33 Агропромисловий комплекс
 • 338.439 Продовольчий комплекс. Продовольче питання
 • 338.439 Продовольчий комплекс (економіка)
 • 338.439 : Виробництво продуктів :м"яса,риби,рису і т.д.
 • 338.439:63 рису,молока і т.д. Виробництво с/г продуктів
 • 338.45 Економіка промисловості і ремісничого виробництва
 • 338.45.01 Промислова політика
 • 338.45:658 Економіка підприємства
 • 338.46 Економіка сфери послуг
 • 338.465.2 Консалтинг
 • 338.465.2 Послуги
 • 338.465.2 Інжиніринг
 • 338.465.2 Консультування
 • 338.47 Економіка транспорту і зв`язку
 • 338.48 Туризм. Економіка туризму
 • 338.48-44(1-22) Сільський туризм
 • 338.49 Інфраструктура економіки
 • 338.5 Ціни. Ціноутворення
 • 338.512 Витрати виробництва
 • 338.516.2 Ринок.Форми ринку
 • 338.516.22 Ціни ринкові
 • 338.532.4.025.24 Контроль за цінами
 • 338.583 Інфраструктура
 • 339 Торгівля
 • 339.13.012 Види ринків
 • 339.13.025 Адміністративні міри впливу на ринок
 • 339.137.2 Конкуренція
 • 339.138 Маркетинг
 • 339.138 : 338.46 Маркетинг послуг
 • 339.138(100) Маркетинг міжнародний
 • 339.138(100) Міжнародний маркетинг
 • 339.138.001.5 Маркетингові дослідження
 • 339.138.1 Маркетинг промисловий
 • 339.138.`313` Маркетинг стратегічний
 • 339.14:338.49 Інфраструктура товарного ринку
 • 339.166.5 Торгівля продуктами розумової праці
 • 339.172 Товарні біржі. Продуктові біржі
 • 339.175 Посередники торгові
 • 339.178 Посередницькі інститути
 • 339.187.62 Лізинг
 • 339.187.67 Абонентне обслуговування ( торгівля)
 • 339.37 Роздрібна торгівля
 • 339.543 Митна політика
 • 339.543.624 Оффшорні зони
 • 339.56 Торгівля зовнішня
 • 339.727.2 Рух капіталів. Міжнародні займи. Міграція капталів
 • 339.727.22/24 Інвестиції іноземні
 • 339.74.025 Адміністративні міри в девізній політиці
 • 339.9 Міжнародні економічні відносини. Світове господарство
 • 339.9.012 ЗЕД
 • 339.9.012.23:346.58(477) Регулювання ЗЕД в Україні (правове)
 • 339.9.012.42 Автаркія (світове господарство)
 • 339.92 Міжнародне економічне співробітництво
 • 339.923 Економічні союзи
 • 339.924 Інтеграція
 • 339.94 Глобалізація
 • 34.07;35.07 Адміністративні органи (право)
 • 340 Право. Юридичні науки
 • 340.12 Теорія права
 • 340.12 Теорія держави і права
 • 340.12(091) Історія держави і права
 • 340.130.53 Закони
 • 340.130.54 Кодекси
 • 340.130.55 Укази
 • 340/.349 Правознавство
 • 341.215.4 Захист прав людини
 • 341.24 Міжнародні правові дії
 • 341.63 Міжнародний арбітраж
 • 342.26 Адміністративно-територіальний поділ держави
 • 342.34 , 321.7 Демократія
 • 342.392 Авторитарні (недемократичні) форми держав та правління
 • 342.518 Виконавча влада.Уряд. Кабінет Міністрів
 • 342.565.2 Конституційні суди
 • 342.7 Права і обов"язки громадян
 • 342.7 Основні права та обов`язки громадян
 • 342.849 Агітаційний матеріал для виборів (державне право)
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративні порушення
 • 342.9(477) Адміністративне право України
 • 342.924 Адміністративні акти (державне право)
 • 343.13 Кримінально-процесуальне право
 • 343.132 Слідчі дії
 • 343.195 Суд присяжних
 • 343.2/.7 (477) Кримінальне право України
 • 343.23 Злочини у цілому
 • 343.237(477) Співучасть, угрупування, зговір (Україна)
 • 343.337 Агресія (кримінальне право)
 • 343.353 Адміністративна влада, зловживання (кримінальне право)
 • 343.353.1 Корупція
 • 343.359 Злочини проти державної казни. Контрабанда
 • 343.575 Заборона вживання та оберту наркотиків
 • 343.6 Злочини проти особистості
 • 343.61 Вбивство
 • 343.62 Аборт (кримінальне право)
 • 343.9 Кримінологія
 • 343.9.01 Загальна теорія злочину та злочинність
 • 346(477) Господарське право України
 • 346.231 Адміністративні установи
 • 346.26 Приватне підприємництво
 • 346.5 : Регулювання: конкуренції, якості, виробництва, НТП
 • 346.548 Безпека бізнесу, підприємництва
 • 346.548 Рейдерство
 • 346.548 ,366.5 Захист споживачів
 • 346.6 Соціальний захист населення
 • 347 Громадянське право
 • 347.133.5 Адміністративні угоди
 • 347.133.9 Абстрактні (причинні) угоди
 • 347.188 Акти громадянського стану (громадянське право)
 • 347.211 Інтелектуальна власність, ресурс
 • 347.214.2 Нерухоме майно. Нерухомість
 • 347.426.6 Відшкодування збитку. Оцінка збитку
 • 347.471.03 Адміністрація суспільства (громадянське право)
 • 347.722 Товарні знаки
 • 347.732 Агент за обміном ( торгове право)
 • 347.735 Факторинг
 • 347.746 Вексель
 • 347.77 Патенти
 • 347.771 Авторські свідчення ( патентне право)
 • 347.779 Адміністративна організація охорони промис. і торг. прав
 • 347.78 Авторское право
 • 347.789 Адміністративно-технічна організація авторського права
 • 347.791.3 Адміністративно-правов. регулювання прав власності на суди
 • 347.792 Абандон (морське право)
 • 347.799.2 Аварія (морське право)
 • 347.822.5 Авіаційна метеорологічна служба( служба погоди)
 • 347.918 Арбітраж.Третейський суд
 • 347.921 Адвокати ( громад. процес. право )
 • 347.961(477) Нотаріат, нотаріуси, нотар. контори (Україна)
 • 347.963 Прокурори. Прокуратура
 • 347.965 Адвокатура (громад.процес.право)
 • 347.998.8 Адміністративні суди (громадянське процесуал.право)
 • 347.998.85 Адміністративні суди
 • 347.998.85 (477) Адміністративні суди в Україні
 • 349.2 Трудове право
 • 349.227 Заборона необгрунтованного скорочення
 • 349.233 Матеріальна відповідальність у трудовом погодженні
 • 349.41 Земельне право
 • 349.42 Аграрне право
 • 349.42(477) Аграрне право України
 • 349.6 Правові проблеми охорони навколишнього средовища
 • 35.073.526 Надання та публікація балансу. Аудит
 • 351 Державне адмін. управління
 • 351.077.6 Управлінські рішення
 • 351.087.43 Пенсії. Допомоги
 • 351.087.431 Пенсія. Допомога при звільненні, або виході у відставку
 • 351.087.431.1 Право на пенсію
 • 351.087.431.2 Пенсійні внески
 • 351.087.431.3 Пенсійний фонд
 • 351.087.431.4 Пенсійні надбавки
 • 351.713 Адміністративна діяльність у відношенні податків і зборів
 • 351.741 Організація міліції
 • 351.743 Громадянська охорона.Народні дружини
 • 351.755.61 Паспорти. Паспортна міліція
 • 351.762;343.56 Азартні ігри (адміністративне управління), (кримінальне прав
 • 351.811 Автомобильні дороги ( адміністративний нагляд)
 • 351.814 Авіаційний зв`язок (адміністративне управління)
 • 351.814 Авіація, управління
 • 351.814 Авіатраси (адміністративне управління)
 • 351.822 Адміністративний нагляд за грошовою обіговістю
 • 351.823 Адміністративний нагляд за добуванням сировини
 • 351.824 Адміністративний нагляд за промисловістю та торгівлею
 • 351.825 Адміністративний нагляд за кредитними установами
 • 351.83 Адміністративне регулювання праці і труд.відносини
 • 351.84 Адміністративний нагляд за соціальним забезпеченням
 • 351.853 Нагляд за пам`ятниками. Збереження природних ландшафтів
 • 351.9 Адміністративна юрисдикція (адміністр.управління)
 • 351.9 Нагляд і контроль за держ. управлінням. Скарги
 • 352.07 Адміністративні установи органів управління
 • 353.2 Автономні республіки, області, краї, департаменти,провінції
 • 355.081 Головне командування армії
 • 355.232 Академії (військова справа)
 • 355.469 Авіаційна стратегія (військова справа)
 • 355.75 Адміністративно-господарські установи (військова справа)
 • 356.3 , 355.6 , 359.5 Адміністративно-господарська служба (військова справа)
 • 357.3 Автоколони (військова справа)
 • 359.3 Авіаційні частини військово-морских сил (військова справа)
 • 364.12 Автоматизація виробництва (соціальне забезпечення)
 • 364.2 Основні потреби людини
 • 364.2-262.2 Прожитковий мінімум
 • 364.3 Соціальна допомога. Соц.страхування
 • 364.3-642-264 Індексація виплат. Виплати, основ. на вартості життя
 • 364.3-646.2-3 Організації соціального забезпечення
 • 364.3.-646.2 Пенсії
 • 364.32-642 Соціальні грошові виплати
 • 364.32-642:331.215 Лікарняні, декретні
 • 364.32-642:331.215"313" Декретні
 • 364.6 Соціальне забезпечення. Соціальні проблеми
 • 364.662 Бідність
 • 365 Потреба у житлі та її задоволення
  368 Страхування
 • 368.07 Адміністративні страхові органи
 • 368.08 Адміністративний персонал страхових установ
 • 368.1.021.3 Договір страхування
 • 368.2.025.79 Абандон ( страхування)
 • 368.212/.214 Автомобильный транспорт, перевозки ( страхование)
 • 368.8 Страхування окремих майнових цінностей
 • 368.914 Пенсійне страхування
 • 368.914:061.2 Пенсійне страхування недержавними організаціями
 • 37 Освіта
 • 37(1-87) Освіта за кордоном
 • 37.013 Педагогіка
 • 37.014.15 Законодавсто в області освіти
 • 37.014.543 Фінансування освіти
 • 37.015.3 Психологія освіти
 • 37.015.6 Економіка системи освіти
 • 37.017.4-053.81 Правова культура молоді
 • 37.017.4-053.81 Політична культура молоді. Формування
 • 37.017.4-053.81 : 343.85 Профілактика правопорушень серед молоді
 • 37.018.1 Сімейне виховання та освіта
 • 37.034 Моральне виховання
 • 37.07 Адміністративні проблеми навчальних закладів
 • 371 Організація виховання та освіти
 • 371.058 Організація виховання та освіти. Приватна школа
 • 371.11 Адміністрація учбового закладу (освіта)
 • 371.33 Аудіовізуальні методи навчання ( освіта )
 • 373 Дошкільне виховання і освіта. Загальноосвітня школа
  378 Вища освіта
 • 378(438) Вища освіта в Польщі
 • 378.014.15 Законодавсто в області вищої осіти
 • 378.017.4-057.785 Правова обізнанність студентів
 • 378.017.4-057.785 Правова культура студента
 • 378.02 Методика викладання у вищій школі
 • 378.022 , 37.022 Кредитно-модульна система
 • 378.1 Організація вищої освіти
 • 378.2 Академічні ступені (освіта)
 • 378.4 Університети
 • 379.858 Авіатуризм
 • 392.5 Агамія (етнографія)
 • 398.33 Адвент ( різдвяний піст )
 • 477) Історія української та зарубіжної культури
 • 5(092) Природознавство, біографії
 • 502 Природа. Охорона навколишнього середовища
 • 502 /. 504 Природа. Охорона природних ресурсів
 • 502 /504 Охорона навколишнього середовища. Загрози навколишнього сере
 • 502.1 Охорона навколишнього середовища
 • 502.172 ,502.4 Заповідники
 • 502.174 Відновлення, збереження, економія ресурсів
 • 502.175 Контроль якості средовища. Контроль забруднень
 • 502.2 Середовище у цілому
 • 502.211 Живий світ. Біосфера
 • 502/.504 Екологія
 • 502/504 Природа.Охорона природних ресурсів.Загрози навколишньому сер
 • 502:658.012.32 Екологічний менеджмент
 • 504 Загрози навколишньому середовищу. Екологія
 • 504(084.42) Загрози навколишньому середовищу, атлас
 • 504.5:628.4.047 Забруднення радіоактивне
 • 504.5:628.4.047 Безпека радіоактивна
 • 504:343.3 Безпека екологічна
 • 51 Математика
 • 51(075.8) Математика. Підручник для вищ.шк.
 • 519.237.8 Кластер-аналіз. Класифікація
 • 519.248 Прикладна статистика
 • 519.6 Програмування математичне
 • 519.72 Теорія інформації. Математичні питання
 • 519.816 Теорія прийняття рішень
 • 519.85 Математичне програмування
 • 519.86 Теорія економіко - математичних моделей
 • 519.87 Математичне моделювання
 • 519.876.2 Моделювання процесів управління
 • 53 Фізика
 • 530.145 Квантова механіка
 • 531 Теоретична механіка
 • 539.376 Деформація при постійному навантаженні
 • 544.431.8 Періодичні реакції. Повний безлад
 • 551.58 Кліматологія
 • 553.04 Мінеральні ресурси та запаси
 • 575 Генна інженерія
 • 577.355 Біофізика фотосинтезу
 • 578.828СПИД Вірус СНІД
 • 579.22 Мікробіологія
 • 579.64 Сільськогосподарська мікробіологія
 • 58.006 (477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 58.006.(477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 592/599 Світ тварин.Фауна
 • 611 Анатомія людини
 • 614.2(73) Організація охорони здоров`я в США
 • 614.3 Якість харчових продуктів
 • 615 Фармакологія
 • 616-084 Медицина. Профілактика
 • 616.89-008.441.3 Наркотична залежність
 • 616.89-008.441.44 Самогубство
 • 616.98 Специфічні інфекції
 • 62 - 83 Електропривід
 • 62-82 Гідропривід
 • 62.002.2 Технологія виробництва
 • 620.22 Матеріалознавство
 • 620.9 Загальна енергетика
 • 620.9(477) Загальна енергетика. Енергетика України
 • 620.91 Ресурс енергетики. Альтернативні види
 • 620.91 Альтернативні види енергії
 • 621 Машинобудування
 • 621 438 -714 Газові турбіни, охлодження
 • 621. 426 Дизелі
 • 621.002 Технологія машинобудування
 • 621.039 Атомна енергетика. Атомна промисловість
 • 621.039.586 Аварії ядерних реакторів
 • 621.3 Електротехніка
 • 621.3.01 Теоретичні основи електротехніки
 • 621.31 Електричні апарати
 • 621.31.019.3 Надійність електросистем
 • 621.311.004.12 Енергозбереження
 • 621.311.1 Енергосистеми
 • 621.311.2 Електростанції
 • 621.313.333 Асинхронні електодвигуни
 • 621.314 Перетворення електричної енергії
 • 621.317 Електровимірювальна техніка
 • 621.317.3 Вимірювання електричних величин
 • 621.38 Електроніка
 • 621.382.049.77 Мікроелектроніка
 • 621.391.63 Передача сигналу світловими променями
 • 621.395.721.5 Мобільний зв`язок
 • 621.396 Радіозв`язок
 • 621.396.6 Радіоелектронна апаратура. Схеми
 • 621.396.62 Радіоприймач
 • 621.397.132 Магнітофони
 • 621.397.446 Телевізори
 • 621.397.6 Телевізійна апаратура
 • 621.43 Автомобільні двигуни
 • 621.431.73 Двигуни внутрішнього згоряння для безрейкового транспорту
 • 621.436.21.031.3 Дизелі з пневматичним розпиленням (компресорні)
 • 621.438 - 714 Газові турбіни, системи охолодження
 • 621.438-135 Газові турбомашини
 • 621.6.033:656.07 Нафтотранспортна система
 • 621.7 Обробка тисненням. Пластичне формоутворення
 • 621.74 Ливарне виробництво
 • 621.753 Допуски та посадки
 • 621.81 Деталі машин
 • 621.86 Підйомно-транспортне обладнання у цілому
 • 621.86/.87 Підйомно-транспортні машини
 • 621.865.8 Роботи
 • 621.873.3 : 629.3 Автокрани
 • 621.983 Глибинна витяжка. Холодна штамповка
 • 622.2 Гірничі роботи при розробці корисних копалин
 • 622.276/279 Нафто-газодобувна промисловість
 • 622.323 Добування нафти
 • 622.324 Добування газу
 • 623.4 Зброя
 • 624.046.012.45 Залізобетонні конструкції, стійкість, несуча здатність
 • 625.08 Дорожно-будівні машини
 • 627 Водне господарство
 • 628.1 Водопостачання
 • 628.1(075.8) Водопостачання
 • 628.3 Стічні води. Очистка стічних вод
 • 629. 113 Автомобілебудування
 • 629.083 Склад, огляд, техн. обслуговування автомоб.
 • 629.113 Автомобілебудування. Автомобілі
 • 629.113(03) Автомобілебудування - довідники
 • 629.113(477) Автомобільний транспорт в Україні
 • 629.113.02.001.4 Випробовування автомобілів
 • 629.114.4 Грузові автомобілі
 • 629.114.6 Легкові автомобілі
 • 629.114.6.004.6 Легкові автомобілі. Ремонт
 • 629.4 Залізничний транспорт
 • 629.73 Авіація
 • 629.762.5 Ракети небалістичні
 • 629.78 Космічна техніка
 • 63 Сільське господарство
  630 Лісне господарство. Лісівництво
 • 630*2 Лісівництво
 • 630*9 Ліси та лісне гос-во з державної точки зору
 • 631.1 Сільськогосподарське виробництво.Організація та управління
 • 631.1(477) Організація та управління сільськогосподарським виробництвом
 • 631.115.1 Сільськогосподарське приватне підприємство
 • 631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.3.001.4 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.374 Сільськогосподарський транспорт
 • 631.4(092) Грунтознавство. Землезнавство. Біография
 • 631.46 Бактеріологія і біологія грунтів
 • 636 Тваринництво
 • 637.1 Молочна промисловість
 • 64.012 Домогосподарство
 • 640.41 Готель
 • 65 Управління підприємством
 • 65.011.4 Ресурси (резерви) виробництва
 • 65.011.46 Аутсорсинг (управл.ефективністю)
 • 65.012 Управління підприємством. Методи
 • 65.012.2 Планування діяльності
 • 65.012.32 Менеджмент організації
 • 65.012.8 Безпека економічна підприємства
 • 65.012.8 Економічна безпека під-ва
 • 656 Транспорт
 • 656.07 Управління транспортом
 • 656.07 Транспортна система
 • 656.071.32 Бухгалтерія транспортного підприємства
 • 656.13 Автомобільний транспорт
 • 656.13.07 Організація та експлуатація автомобільного транспорту
 • 657 Бухгалтерський облік
  657 Бухгалтерія
 • 657.1 Бухгалтерія
 • 657.15 Фінансовий облік
 • 657.15(047.2/3) Бухгалтерська фінансова звітність
 • 657.2 Бухгалтерскі проводки
 • 657.222 Ведення бухгалтерських операцій
 • 657.372.3 Списання. Амортизація
 • 657.421.3 Бухгалтерський облік ліцензій
 • 657.474.51 Визначення фактичної собівартості. Калькулювання
 • 657.6 Аудит
 • 657.6 Аудит, ревізія
 • 658.011.46 Потенціал підприємства
 • 658.011.47 ФСА
 • 658.012.011.56 Автоматизація
 • 658.012.12 Аналіз господарської діяльності підприємства
 • 658.012.122 Економічна діагностика під-ва
 • 658.012.122 Діагностика економічна
 • 658.012.122 Економічний аналіз
 • 658.012.122:330.4 Діагностична матриця
 • 658.012.32 Менеджмент
 • 658.012.32 : 331.103 Автоматизоване роб.місце менеджера
 • 658.012.324 Корпоративна форма управління підприємством
 • 658.012.61 Корпоративна культура
 • 658.012.7 Контролінг
 • 658.016"313" Стійкість стратегічна підприємства
 • 658.016.7 Санація
 • 658.14/.17 Фінанси підприємств
 • 658.14/.17.012.12 Фінансовий аналіз
 • 658.14/17 Фінансова стійкість підприємства
 • 658.310.8 Штатний розклад
 • 658.345 БЖД
 • 658.345 Охорона праці
 • 658.512.011.56 САПР (система автоматиз.проектування)
 • 658.52 Виробничо-промислова структура
 • 658.527.011.56 - 192 (075.8) Потокове виробництво
 • 658.562 Виробничий контроль.Техн.контроль
 • 658.589 Модернізація
 • 658.589 Реконструкція
 • 658.589 Інноваційна діяльність
 • 658.7 Логістика
 • 658.8 Збут. Продаж. Реалізація продукції
 • 658`313` Стратегія підприємства
 • 659.1, 659.1: Реклама, реклама продукції
 • 659.4 Паблік Рилейшнз
 • 66 Хімічна промисловість
 • 663/664 Харчова промисловість
 • 669 Металургія
 • 67/68 Легка промисловість
 • 678.06.001.2 (03) Вироби із високомолекулярних матеріалів, проектування
 • 681.3.06 Програмування
 • 681.327.22 Відеомонітори
 • 681.5 Теорія автоматичного управління
 • 681.511.42 Системи автомат. управління імпульсні (дискретні)
 • 681.518 Інформаційні системи
 • 681.518 Інформаційні системи в автоматизованому управлінні
 • 681.518.3 Вимірювальні інформац.системи (для управління)
 • 681.518.5.015 Системи автомат.контроля і техн.діагностики. Ідентифікація
 • 687 Швейна промисловість
  69 Будівництво
 • 69.003 Економіка будівництва
 • 697.3 Центральне опалення
 • 7 Культура
 • 7.036.2 Імпресіонізм
 • 712.23 Заповідники, нац.парки та інші природні території, що охоро
 • 725.4 Будівлі пром. підприємств, проектування
 • 744.4 Інженерна графіка
 • 75 Живопис
  78 Музика
 • 78.017 Музиканти
 • 796.525 Альпінізм
 • 811.111 Англійска мова
 • 811.111(038) = 111=161.1 Англо - російські словники
 • 811.161.2 Українська мова
 • 811.161.2"06-26 Українська сучасна літературна мова
 • 82-8 Літературна суміш. Афоризми. Сценарії
 • 82.09 Літературна критика та дослідження
 • 82.09.161.2" " Літературознавство укр.літ."століття"
 • 883 Українська література
  9 Історія
 • 9(477)1934-1941 Історія України в 1934-1941рр.
 • 908 Краєзнавство
 • 908(477.53) Краєзнавство. Полтавська область
 • 91(510) Географія Китаю
 • 930.85(100 Історія української та зарубіжної культури
 • 94(477) Історія України
 • 940(477) Історія України
 • 940`10/17` (477) Історія України Х І - XVIII ст.
 • 94`10/17` (477) Вимірювання електричних величин
 • ЄС Европейский Союз
 • Китай Китай
 • 9 Історія

  Aleksieiev Yuriy History of Ukrain. Textboor for HEE. - K/ : Caravela , 2007. - 2007 c.
  940(477) : 811.111
  C ++:решение инженерных задач : учеб.пособие для вузов / А.В.Луговой,Е.П.Путятин,Д.М.Смагин,В.П.Степанов - Х.;Кременчуг : ЧП Щербатых А.В. , 2004. - 348 c.
  004.43+519.6
  Microvawe Technologies in Telecommunication Systems= Мікрохвильові технології в телекомунікаційних системах / V.P.Babak, T.N.Narytnik, M.E.ILchenko, S.A.Kravchuk. - К. : Техніка , 2002. - 272 c.
  621.396.74 : 811.111
  SWOT- аналіз- основа формування маркетингових стратегій : навч. посібник / за ред. Л.В. Балабанової - 2-ге вид., випр. і доп. . - К : Знання , 2005. - 301 c. - ((Освіта ХХI століття)).
  339.138"313"(075.8)
  Аакер Дэвид А. Стратегическое рыночное управление : учеб.пособие / пер с англ. С.Жильцова под ред. Ю.Н.Каптуревского. - 6-е междунар.изд . - СПб. : Питер , 2003. - 542 c. - (Теория и практика менеджмента).
  339.138            65.290-21
  Аболин Л.М. Психологические механизмы эмоциональной устойчивости человека. - Казань : Изд-во Казан. ун-та , 1987. - 262 c.
  159.942            88
  Абрагам, Анатоль Время вспять, или Физик, физик, где ты был : пер. с фр. / Анатоль Абрагам; под ред. А.С.Боровика - Романова. - М. : Наука , 1991. - 391 c.
  53(093.3)            22.3
  Абразивная и алмазная обработка материалов : справочник / [А.Н.Резников, Е.И.Алексенцев, Я.И.Барац и др.]; под ред. А.Н.Резникова. - М. : Машиностроение , 1977. - 391 c.
  621.922(031)
  Абрайтис В.- Б.Б. Микропроцессорный комплект БИС высокого быстродействия К1800 / В. - Б.Б.Абрайтис, С.Ю.Седаускас, А.-В.В.Пятраускас. - М. : Радио и связь , 1986. - 185 c. - (Массовая б-ка инженера 'Электроника').
  681.325.5 : 621.382.049.771.14
  Абрамов А.И. Измерение 'неизмеримого'. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Атомиздат , 1972. - 200 c.
  539.108 + 530.3
  Абрамов А.С. У Кремлевской стены. - 7-е изд.,доп . - М. : Политиздат , 1987. - 384 c.
  94(47+57)084
  Абрамов К.И. История библиотечного дела в СССР : учебник - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Книга , 1980. - 352 c.
  02(091)
  Абрамов Л.М. Математическое программирование / Л.М.Абрамов, В.Ф.Капустин. - Л. : Изд-во ЛГУ , 1976. - 184 c.
  519.85
  Абрасимов П.А. На дипломатическом посту. - М. : Междунар.отношения , 1987. - 253 c.
  327(47+57)(091)
  Абрикосов А.А. Основы теории металлов : учеб.руководство для физ. спец. вузов. - М. : Наука , 1987. - 520 c.
  669 : 53
  Аваев Н.А. Основы микроэлектроники : учеб.пособие для вузов / Н.А.Аваев, Ю.Е.Наумов, В.Т.Фролкина. - М. : Радио и связь , 1991. - 288 c.
  621.382.049.77
  Августинович К.А. Основы фотографической метрологии/ - М. : Легпромбытиздат , 1990. - 286 c.
  77 : 389
  Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения : учеб.пособие. - М. : ИВЦ `Маркетинг` , 1997. - .194 c.
  339.9            65.5
  Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения : учеб.пособие. - 3-е изд . - М. : ИВЦ `Маркетинг` , 1998. - 196 c.
  339.9            65.5
  Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения : учеб.пособие. - 4-е изд., перераб. и доп . - М.: : ИВЦ `Маркетинг` , 1999. - 261 c.
  339.9            65.5
  Авдонькин Ф.Н. Теоретические основы технической эксплуатации автомобилей : учеб.пособие для вузов. - М. : Транспорт , 1985. - 215 c.
  629.113.004.54
  Аверкиев А.Ю. Методы оценки штампуемости листового металла. - М. : Машиностроение , 1985. - 174 c.
  621.98.043.01
  Аверкиев Ю.А. Технология холодной штамповки : учебник для вузов / Ю.А.Аверкиев, А.Ю.Аверкиев. - М. : Машиностроение , 1989. - 304 c.
  621.983(075.8)
  Авраменко М.П. Сапун - гора : путеводитель. - 2-е изд., перераб . - Симферополь : Таврия , 1985. - 81 c. - ((Музеи Крыма)).
  94(47)084.7 : 069            63.3(2)6 + 79.1г
  Аврамов В.П. Основы автоматики транспортных машин : учеб. пособие для техн. вузов / В.П.Аврамов, Е.Е.Александров. - К. : Вища шк. , 1986. - 87 c.
  629.3 : 681.51            629.11 : 681.51
  Аврелий Августин. Исповедь // Лабиринты души / Августин Аврелий. - Симферополь : Б.и. , 1998. - 206 c.
  1(091)            87.3
  Аврех А.Я. Масоны и революция / [Предисл. П.В.Волобуева]. - М. : Политиздат , 1990. - 350 c.
  061.236.61(47+57)(091)            63.3(2)52
  Автократова М.И. Сокровищница документов прошлого / М.И.Автократова, В.И.Буганов. - М. : Сов. Россия , 1986. - 336 c.
  930.253            63.3(0)
  Автоматизация загрузки прессов штучными заготовками. Расчет и проектирование / В.Ф.Прейс, И.С.Бляхеров, В.В. Прейс и др.; под общ. ред. В.Ф.Прейса. - М. : Машиностроение , 1975. - 280 c.
  621.979 - 52 : 65.011.56
  Автоматизация проектирования БИС : в 6 т. Т.5. Физико - топологическое моделирование структур элементов БИС : практ.пособие / Кремлев В.Я.; под ред. Г.Г.Казеннова. - М. : Высш. шк. , 1990. - 144 c.
  621.382.049.771.14.001.63 : 004
  Автоматизация проектирования БИС :[практ. пособие ] : в 6-ти т. Т.1. Принципы и методология построения САПР БИС / Г.Г.Казеннов, А.Г.Соколов; под ред.Г.Г.Казеннова. - М. : Высш.шк. , 1990. - 141 c.
  621.382.049.771.14.001.63 : 004
  Автоматизация проектирования БИС:[ практ.пособие] : в 6-ти т. Т.6. Проектирование топологии матричных БИС / Г.Г.Казеннов, Е.В.Сердобинцев; под ред. Г.Г.Казеннова. - М . : Высш.шк. , 1990. - 112 c.
  621.382.049.771.14.001.63 : 004
  Автоматизация проектирования БИС:[практ.пособие ] : в 6-и т. Т.2. Функционально - логическое проектирование БИС / П.В.Савельев, В.В.Коняхин; под ред. Г.Г.Казеннова. - М. : Высш.шк. , 1990. - 156 c.
  621.382.049.771.14.001.63 : 004
  Автоматизация проектирования БИС:[практ.пособие ] : в 6-ти т. Т.4. Топологическое проектирование нерегулярных БИС / Г.Г.Казеннов, В.М.Щемилинин; под.ред. Г.Г.Казеннова. - М. : Высш.шк. , 1990. - 110 c.
  621.382.049.771.14.001.63 : 004
  Автоматизация проектирования БИС:[практ.пособие] : в 6-ти т. Т.3. Рабочие станции и проектирование БИС / В.В.Ермак и др.; под ред. Г.Г.Казеннова. - М. : Высш.шк. , 1990. - 144 c.
  621.382.049.771.14.001.63 : 658.012.011.56
  Автоматизация режимов работы тракторных трансмиссий : темат.сб. - М. : ЦИНТИАМ , 1963. - 144 c.
  629.366-235            629.114.2-235
  Автоматизация схемотехнического проектирования : учеб.пособие для радиотехн. спец.вузов / В.Н.Ильин, В.Т.Фролкин, А.И.Бутко и др; под ред. В.Н.Ильина. - М. : Радио и связь , 1987. - 368 c.
  621.396.6.049.77.001.63 : 658.512.011.56
  Автоматизированная подготовка программ для станков с ЧПУ : справочник / под общ.ред. Р.Э.Сафрагана. - К. : Техника , 1985. - 191 c.
  621.9.06-52
  Автоматизированная система ускоренных испытаний автомобильных конструкций / М.С.Высоцкий, А.А.Ракицкий, М.И.Горбацевич и др. - Мн. : Наука и техника , 1989. - 168 c.
  629.113.002.001.4 : 658.012.011.56
  Автоматизированное проектирование конструкций гражданских зданий / Л.Г.Дмитриев, А.В.Касилов, Г.В.Гильман,В.П.Ковбасюк. - К. : Будівельник , 1977. - 236 c. - (Техн.прогресс в строительстве).
  658.512.011.56 : 69
  Автоматизированные информационно-измерительные системы в транспортном строительстве / под общ. ред. В.Л.Бурнштейна. - М. : Транспорт , 1974. - 95 c. - (Тр.Всесоюз. НИИ транспортного строи-ва. Вып.92).
  621.317.39-52 : 69
  Автоматизированные системы управления строительством : учеб.пособие для вузов / И.Г.Галкин, С.П.Бевз, Ю.Г.Клевакин и др.; под ред. И.Г.Галкина. - М. : Высш.шк. , 1982. - 288 c.
  69 : 658.012.011.56
  Автоматика и автоматизация производственных процессов : учеб.пособие для вузов / В.П.Автушко, М.П.Бренч, В.В.Будько и др.; под ред. Н.Ф.Метлюка/ - Минск : Выш/ шк. , 1985. - 302 c.
  629.331-52 + 629.351-52 +681.5            629.113-52 + 629.114.2-52 + 68
  Автоматическая загрузка технологических машин : справочник / И.С.Бляхеров и др.; под общ. ред. И.А.Клусова. - М. : Машиностроение , 1990. - 400 c. - (Автоматическая загрузка машин).
  621.002.5-229.6-52
  Автоматические линии в машиностроении : в 3 т. Т.3. Комплексные автоматические линии и участки : справочник / Д.С.Айзман, А.Л.Акаро, Н.Я.Аникеев; под ред. А.И.Дащенко, Г.А.Навроцкого. - М. : Машиностроение , 1985. - 480 c.
  658.527.011.56 : 621.9.06-52
  Автоматические линии в машиностроении. Проектирование и эксплуатация: справочник : в 3 т. Т.2. Станочные автоматические линии / С.Н.Власов, В.Б.Генин, Г.И.Горелик и др.; под ред. А.И.Дащенко. - М. : Машиностроение , 1984. - 408 c.
  658.527.011.56 : 621.9.06-52
  Автоматические линии в машиностроении.Проектирование и эксплуатация : справочник : в 3 т. Т.1. Этапы проектирование и расчет / Л.И.Волчкевич, В.Б.Губанов, А.И.Дащенко и др.; под ред.Л.И.Волчкевича. - М. : Машиностроение , 1984. - 312 c.
  658.527.011.56 : 621.9.06-52
  Автомобилестроение. Автомобили, прицепы и полуприцепы : сб.гос. и отрасл.стандартов и отраслевых нормалей. Т.1. Ч.3 - изд.офиц . - М. : Изд-во стандартов , 1974. - 339 c.
  629.114.4
  Автомобилестроение. Автомобили, прицепы и полуприцепы: сб.гос.и отрасл.стандартов и отраслевых нормалей. Т.1. Ч.1 - изд.офиц. . - М. : Изд-во стандартов , 1974. - 280 c.
  629.332            629.114.4
  Автомобилестроение. Автомобили, прицепы, полуприцепы : сб.гос. и отрасл.стандартов и отраслевых нормалей. Т.1. Ч.2 - изд.офиц . - М. : Изд-во стандартов , 1974. - 351 c.
  629.33 +629.332            629.114.4
  Автомобили - самосвалы / В.Н.Белокуров, О.В.Гладков, А.А.Захаров, А.С.Мелик - Саркисьянц; под общ.ред. А.С.Мелик - Саркисьянца. - М. : Машиностроение , 1987. - 217 c.
  629.353            629.114.42
  Автомобили - самосвалы и автомобили - тягачи БелАЗ / З.Л.Сироткин, А.Н.Казарез, А.А.Боталенко и др. - М. : Транспорт , 1973. - 304 c.
  629.353 + 629.357 + 623.437.42            629.114.42 + 629.114.2
  Автомобили АЗЛК-2141, АЗЛК-21412. Возможные неисправности и методы их устранения. - Б.м. : Б.и. , 1991. - 64 c.
  629.114.6.004.6
  Автомобили ВАЗ - 2101, 21011, 21013, 2102 : многокрасочный альбом/ / В.А.Вершигора, Е.М.Золотарев, А.П.Игнатов и др. - М. : Машиностроение , 1986. - 93 c.
  629.331.1            629.114.6
  Автомобили ВАЗ -2105, ВАЗ -21051, ВАЗ - 21053. Руководство по ремонту : каталог запасных частей. - Чернигов : Десна , Б.г.. - 303 c.
  629.331.1            629.114.6
  Автомобили ВАЗ : ремонт после аварии : справочник / Р.Д.Кислюк и др.; под общ.ред. А.А.Звягина. - 2-е изд., стер . - Л. : Машиностроение , 1989. - 333 c.
  629.331.1.004.67            629.114.6.004.67(035.5)
  Автомобили ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-21013, ВАЗ-2103 : многокрасочный альбом / В.А.Вершигора, Е.М.Золотарев, А.П.Игнатенко и др. - М. : Машиностроение , 1987. - 94 c.
  629.331.1            629.114.6
  Автомобили ВАЗ-2106, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063, ВАЗ-21065 : руководство по ремонту / сост.: А.П.Игнатов, К.В.Новокшонов,К.Б.Пятков. - Тольятти : Волжское объединения по произ-ву легковых автомоби , 1991. - 200 c.
  629.331-181.4
  Автомобили ВАЗ: ремонт после аварии : справочник / Р.Д.Кислюк, Б.В.Прохоров, А.А.Звягин и др.; под.общ.ред.А.А.Звягина. - Л. : Машиностроение , 1984. - 320 c.
  629.331.1.004.67            629.114.6.004.67
  Автомобили ЗАЗ-968, 968А : руководство по эксплуатации. - Дн. : Промінь , 1978. - 198 c. - (ПО ).
  629.331.1            629.114.6
  Автомобили КАЗ / С.М.Батиашвили, Н.Н.Вишняков и др. - М. : Транспорт , 1970. - 336 c.
  629.351            629.114.4.004
  Автомобили КамАЗ : вопросы и ответы / П.С.Яресько и др. - М. : Транспорт , 1989. - 287 c.
  629.351            629.114.4
  Автомобили КамАЗ: техническое обслуживание и ремонт. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1987. - 350 c.
  629.351.004.54            629.114.4.004.54
  Автомобили КамАЗ: техническое обслуживание и ремонт. - М. : Транспорт , 1984. - 351 c.
  629.351.004.54            629.114.4.004.54
  Автомобили КрАЗ - 255Б и КрАЗ - 255В : инструкция по эксплуатации. - 2-е изд., перераб . - М. : Б.и. , 1970. - 254 c.
  629.351            629.114.4
  Автомобили КрАЗ - 255Б и КрАЗ-255В : техн.описание и инструкция по эксплуатации. - 3-е изд., испр. и доп . - Харьков : Прапор , 1973. - 247 c.
  629.351            629.114.4
  Автомобили КрАЗ - 255Б, 257, 258 : инструкция по эксплуатации. - 4-е изд., перераб . - Харьков : Прапор , 1969. - 168 c.
  629.351            629.114.4
  Автомобили КрАЗ - 6510, КрАЗ-65101, КрАЗ-6444 : руководство по эксплуатации. / под ред. Д.Л.Ястребова. - Харьков : Прапор , 1994. - 174 c.
  629.351            629.114.4
  Автомобили КрАЗ-256Б1, 258Б1 : руководство по эксплуатации 256Б1-3902010РЭ / под ред. С.С.Малова. - 5-е изд., стер . - Харьков : Прапор, , 1993. - 16 c. - ((Кременчугский автомобильный завод).).
  629.351            629.114.4
  Автомобили КрАЗ-6510, КрАЗ-651001 : руководство по эксплуатации 6510-3902010РЭ / под ред. С.С.Малова. - 2-е изд., стер . - Харьков : Прапор , 1994. - 167 c. - ((Кременчугский автомобильный завод).).
  629.351            629.114.4
  Автомобили МАЗ - 64227,МАЗ - 54332.Устройство,техническое обслуживание,ремонт / М.С.Высоцкий, Л.Х.Гилелес, Л.И.Кадолко и др. - М. : Транспорт , 1987. - 191 c.
  629.351            629.114.4.004.5
  Автомобили МАЗ-500А, МАЗ-504А, МАЗ-516.Устройство и техническое обслуживание. - М. : Транспорт , 1973. - 264 c.
  629.351.004.5            629.114.4.004.5
  Автомобили семейства ВАЗ-2104, -2105.Рук-во по техн. обслуживанию и ремонту.Модели ВАЗ - 2104, -21043, -2105, - 21051, -21053 / К.Б.Пятков, А.П.Игнатов, С.Н.Косарев и др. - М.: : КЖИ``За рулем` , 2003. - 224 c.
  629.331.1            629.114.6
  Автомобили семейства ВАЗ-2108, -2109 : руководство по техн. обслуживанию и ремонту / С.Н.Косарев,П.Л.Козлов. - М. : Книжн.изд-во `За рулем`, , 2005. - 2 c.
  629.331.1            629.114.6
  Автомобили семейства ЗИЛ-133.Устройство, техн.обслуживание и ремонт / В.П.Митрофанов, Р.А.Меламуд, Д.М.Глуховский и др. - М. : Транспорт , 1984. - 328 c.
  629.351            629.114.4
  Автомобили ``Жигули`` : иллюстр.пособие в 2-х ч. / В.А.Вершигора, Е.В.Гусенков, Б.В.Ершов и др. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1977. - 75 c.
  629.331.1            629.114.6
  Автомобили ``Жигули`` моделей ВАЗ -2101, 2102, 21011 : устройство и ремонт / В.А.Вершигора, А.П.Игнатов, К.В.Новокшонов, К Б.Пятков. - М. : Транспорт , 1984. - 224 c.
  629.331.1            629.114.6 - 181.4
  Автомобили. Машины большой единичной мощности : учеб.пособие для вузов / М.С.Высоцкий, А.И.Гришкевич, А.В.Зотов и др.; под ред. М.С.Высоцкого, А.И.Гришкевича. - Минск : Выш. шк. , 1988. - 160 c.
  629.35            629.114.42
  Автомобили.Испытания : учеб.пособие для втузов / В.М.Беляев, М.С.Высоцкий, Л.Х.Гилелес, М.И.Горбацевич, А.И.Гришкевич и др.; под ред.А.И.Гришкевича, М.С.Высоцкого. - Мн. : Выш.шк. , 1991. - 187 c.
  629.331.001.4            629.113.001.4
  Автомобили.Конструкция, конструирование и расчет. Системы управления и ходовая часть : учеб.пособие для втузов / А.И.Гришкевич, Д.М.Ломако, В.П.Автушко и др.; под ред.А.И.Гришкевича. - Минск : Выш.шк. , 1987. - 200 c.
  629.331.05.001.6 + 629.331.023.1.001.6            629.113-235
  Автомобили.Конструкция, конструирование и расчет. Трансмиссия : учеб.пособие для втузов / А.И.Гришкевич, В.А.Вавуло, А.В.Карпов и др.; под ред. А.И.Гришкевича. - Минск : Выш.шк. , 1985. - 240 c.
  629.331-235            629.113-235
  Автомобили.Основы проектирования : учеб.пособие для втузов / М.С.Высоцкий, А.Г.Выгонный, Л.Х.Гилелес, С.Г.Херсонский; под ред. М.С.Высоцкого. - Минск : Выш.шк. , 1987. - 152 c.
  629.331.001.63            629.113.001.63
  Автомобили.Специализированный подвижной состав : учеб.пособие для втузов / М.С.Высоцкий, А.И.Гришкевич, Л.Х.Гилелес и др.; под ред. М.С.Высоцкого, А.И.Гришкевича. - Минск : Выш.шк. , 1989. - 240 c.
  629.35/.36            629.114.3
  Автомобили: Основы проектирования: : учеб.пособие для вузов/ / под ред. М.С.Высоцкого.- - Минск: : Высш.шк., , 1987. - 15 c.
  629.113
  Автомобиль ВАЗ - 2105 : многокрасоч.альбом / под ред. Г.К.Мирзоева. - М. : Машиностроение , 1985. - 82 c.
  629.331.1            629.114.6
  Автомобиль ВАЗ - 2105 : многокрасоч. альбом : учеб.пособие для проф.обучения / Г.К.Мирзоев, В.А.Вершигора, Е.М.Золотарев и др. - М. : Машиностроение , 1984. - 82 c.
  629.331.1            629.114.6
  Автомобиль ВАЗ - 2107 : руководство по ремонту. - Чернигов : Б.и. , 1980. - 192 c.
  629.331.1.004.6            629.114.6.004.6
  Автомобиль ВАЗ - 2108 / В.А.Вершигора, А.П.Игнатов, К.В.Новокшонов, К.Б.Пятков. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1986. - 287 c.
  629.331.1            629.114.6
  Автомобиль ВАЗ - 2108 ``Спутник``. Устройство и ремонт / В.А.Вершигора, А.П.Игнатов, К.В.Новокшонов, К.Б.Пятков. - М. : Транспорт , 1987. - 221 c.
  629.331.1            629.114.6-181.4.004.54
  Автомобиль ВАЗ - 2108, ВАЗ - 2109 : многокрасоч.альбом / Г.К.Мирзоев и др. - М. : Машиностроение , 1989. - 92 c.
  629.331.1            629.114.6-181.4
  Автомобиль ВАЗ-2107: : Руководство по ремонту.- - Чернигов : Б.и. , 1980. - 192 c.
  629.114.6.004.6
  Автомобиль ГАЗ - 21 ``Волга `` : красочный альбом / А.И.Гор, Я.И.Вавилов, Ю.А.Морозов и др. - М. : Машиностроение , 1978. - 60 c.
  629.331.1            629.114.6
  Автомобиль ГАЗ - 24 ``Волга ``. Конструктивные особенности, техн.обслуживание и ремонт / сост. В.И.Борисов и др. - М. : Транспорт , 1970. - 328 c.
  629.331.1            629.114.6
  Автомобиль ГАЗ - 24 ``Волга ``. Конструктивные особенности, техн.обслуживание и ремонт. - М. : Транспорт , 1971. - 328 c.
  629.331.1            629.114.6
  Автомобиль ГАЗ - 3102 ``Волга`` / А.Д.Просвиркин, А.И.Гор, Б.А.Дехтяр и др. - М. : Транспорт , 1984. - 304 c.
  629.331.1            629.114.6
  Автомобиль ГАЗ - 52 - 03. Конструкция и рекомендации по техн. обслуживанию / В.И.Борисов, С.Г.Гуткин, И.В.Ирхин и др.; под ред. А.Д.Просвирнина. - М. : Машиностроение , 1970. - 344 c.
  629.331.1            629.114.4
  Автомобиль ГАЗ - 53 : многокрасоч. альбом / И.А.Генералов, С.Г.Гуткин, В.Д.Запойнов и др. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1978. - 77 c.
  629.351            629.114.4
  Автомобиль ЗИЛ - 431410 и его модификации : Руководство по эксплуатации / Ред. - сост. А.С.Кузнецов. - М.: : Машиностроение , 1990. - 31 c.
  629.114.4
  Автомобиль ЗИЛ - 431410 и его модификации. : рук-во по эксплуатации / ред. - сост. А.С.Кузнецов. - М. : Машиностроение , 1990. - 316 c.
  629.351            629.114.4
  Автомобиль КрАЗ - 643701 : рук-во по эксплуатации (643701 - 3902010 РЭ) / под ред. В.В.Таболина. - Харьков : Прапор , 1989. - 180 c.
  629.35(035)
  Автомобиль КрАЗ - 6510, КрАЗ - 65101, КрАЗ - 6444: : Руководство по эксплуатации / Под ред. Д.Л.Ястребова. - Харьков: : Прапор , 1994. - 17 c.
  629.114.4
  Автомобиль на предприятии. Бухгалтерский и налоговый учет : навчально-метод посібник - К . : : ООО `Универсал - Бизнес`, , 2004. - 554 c.
  629. 113 : 657
  Автомобиль УАЗ - 469 / А.В.Винокуров, Ю.Г.Борзов, Э.Н.Орлов и др. - М. : Машиностроение , 1976. - 280 c.
  629.351            629.114.4
  Автомобиль ``Волга`` ГАЗ - 24 / В.И.Борисов, А.И.Гор, Б.А.Дехтяр и др.; под ред. А.Д.Просвирина. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1975. - 368 c.
  629.331.1            629.114.6
  Автомобиль.Основы конструкции : учебник для вузов / Н.Н.Вишняков, В.К.Вахрамов, А.Н.Нарбут и др. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1986. - 303 c.
  629.331.001.3            629.113.001.3
  Автомобиль.Основы конструкции : учебник для вузов / Н.Н.Вишняков, В.К.Вахламов, А.Н.Нарбут и др.; под ред. А.Н.Островцева. - М. : Машиностроение , 1976. - 296 c.
  629.331.001.3            629.113.001.3
  Автомобильная промышленность за рубежом / пер. с англ. ;общ.ред. и предисл. Ю.Н.Карпова. - М. : Прогресс , 1986. - 488 c.
  629.33(1-87)            629.113
  Автомобильные датчики : сб. ст. / пер. с англ. Ю.Н.Савченко. - М. : Машиностроение , 1982. - 102 c.
  629.331.054.29 + 681.586            629.113.05-82--3.20
  Автомобильные двигатели : учебник для вузов / В.М.Архангельский, М.М.Вихерт, А.Н.Воинов и др.; под ред. М.С.Ховаха. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1977. - 591 c.
  621.431.73 : 629.3
  Автомобильные двигатели : учебник для вузов / Н.М.Архангельский, М.М.Вихерт, А.Н.Воинов и др.; под общ.ред. М.С.Ховаха. - М. : Машиностроение , 1967. - 496 c.
  621.431.73 : 629.3
  Автомобильные цистерны для транспортирования нефрепродуктов / К.В. Рыбаков и др. - М. : Транспорт , 1979. - 160 c.
  629.114.456
  Автомобильный справочник/ / Б.С.Васильев, М.С.Высоцкая, К.Л.Гаврилов и др. ; под общ.ред. В.М.Приходько.- - М.: : ОАО `Изд-во `Машиностроение`, , 2004. - 704 c.
  629.113(03)
  Автооператоры / Л.И. Волкевич, Б.А. Усов - 2-е изд. перераб и доп. . - М. : Машиностроение , 1974. - 216 c.
  621.9.067
  Автотракторное электрооборудование и приборы Т.1. : каталог - справочник - М. : ЦИНТИМАШ , 1961. - 371 c.
  629.331.064.5
  Автотракторные колеса : справочник / И.В.Балабин, В.К.Вазингер, А.К.Васильев и др.; под общ.ред. И.В.Балабина. - М. : Машиностроение , 1985. - 272 c.
  629.331.027.4            629.113.012.3
  Автотранспортный справочник / Л.А.Бронштейн, Н.В.Брусянцев и др.; под общ. ред. Л.Л.Афанасьева. - 4-е изд., испр. и доп . - М. : Машгиз , 1960. - 820 c.
  629.3            629.11
  Агаханян Т.М. Интегральные микросхемы : учеб.пояобие для втузов. - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 464 c.
  621.382.049.77
  Агбунов М.В. Загадки Понта Эвкинского.(Антич.география Сев.- Запад.Причерноморья). - М. : Мысль , 1985. - 160 c.
  902``652 ``
  Агеева Л. По следам княгини Натальи Долгоруковой / Лариса Агеева. - К. : LP Media , 2011. - 326 c.
  82-94
  Аграрна історія України: Підручник для с./г. закладів освіти / Панченко П.П., Шмарчук В.А. - 2 . - К. : Знання , 2000. - 342 c.
  631(09)(477)
  Аграрне право України : підручник для вищ.навч.закл. / за ред. В.З.Янчук. - 2-ге вид., перероб. та доп . - К.: : Юрінком Інтер, , 2000. - 718 c.
  349.42(477)            67.407 (4УКР)
  Аграрне право України : практикум / за ред. В.З.Янчука. - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 254 c.
  349.42(477)            67.407 (4УКР)
  Аграрне право України : підручник для вищ.навч.закл. / /В.З.Янчук, В.І.Андрійцев, Ц.В.Бичкова та ін.;за ред. В.З.Янчука. - К. : Юрінком Інтер , 1996. - 559 c.
  349.42(477)            67.407 (4УКР)
  Аграрне право України : підручник для вищ.навч.закл. / за ред. В.М.Гайворонського, В.П.Жушмана. - Харків : Право , 2003. - 237 c.
  349.42(477)            67.407(4УКР)
  Аграрне право України : Підручник / За ред.О.О.Погрібного - К. : Істина , 2005. - 448 c.
  349.42            67.9(4УКР)307я73
  Агрегатные станки средних и малых размеров / Ю.В.ТимофеевЮ В.Д.Хициан, М.С.Васерман, В.В.Громов; под общ.ред. Ю.В.Тимофеева. - М. : Машиностроение , 1985. - 247 c.
  621.9.06-112.6
  Адабашьян А.К. Монтаж систем контроля и автоматики : учебник для техникумов / А.К.Адабашьян, П.А.Минаев. - 2-е изд., перераб. и доп . - С. : Стройиздат , 1974. - 407 c.
  69.057.16 : 621.3.08
  Адамов В.И. Шлифовальные роботизированные комплексы. - Харьков : Прапор , 1986. - 79 c.
  621.92 : 621.865.8
  Адвокатура України : у 2 т. Т.1. : навч.посібник / С.Я.Фурса, Є.І.Фурса, В.Е.Біляневич та ін.; за ред. С.Я.Фурси. - К. : Видавець Фурса С.Ф.: КНТ , 2007. - 939 c. - (Процесуальні науки).
  347.965(477)
  Адвокатура України : у 2 т. Т.2. Кредитно - модульний посібник - практикум : навч.посібник / С.Я.Фурса, Є.І.Фурса, С.В.Щербак та ін.; за ред. С.Я.Фурси. - К. : Видавець Фурса С.Я.: КНТ , 2007. - 939 c. - (Процесуальні науки).
  347.965(477)
  Адміністративне право : підручник / Ю.П.Битяк, В.М.Гаращук, В.В.Богуцький та ін.; за ред.Ю.П.Битяка, В.М.Гаращука, В.В.Зуй. - 2-ге вид., перероб. та доп . - Харків : Право , 2013. - 654 c.
  342.9 : 37.017.4-053.81 : 343.85
  Адміністративне право України : підручник / Ю.П.Битяк, В.М.Гаращук, О.В.Дьяченко та ін.; за ред. Ю.П.Битяка. - К. : Юрінком Інтер, , 2007. - 543 c.
  342.9(477) : (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785 : 343.85)
  Адміністративне судочинство в Україні. Адміністративний процесуальний кодекс України (проект) Т.1.. / упор. В.С.Стефанюк, В.В.Сунцов. - Харків : Консум , 2002. - 175 c. - (Реформа судів України).
  347.998.85 (477)            67.71 (4УКР)
  Адміністративне судочинство в Україні. Кодекс України про адміністративні проступки (проект) Т.2. - -Харків: : Консум, , 2003. - 331 c.
  347.998.85 (477)            67.71 (4УКР)
  Адомиан Дж. Стохастические системы / пер.с англ. Н.Г.Волкова. - М. : Мир , 1987. - 376 c.
  517.9 : 519.216
  Азаров В.Б. Командир ``С-7 ``. О герое Сов. Союза С.П.Лисине. - М. : Политиздат , 1986. - 110 c. - (Герои Сов.Родины).
  94(47)084.7            63.3(2)722.78
  Азарх А.И. Техническое обслуживание грузовых автомобилей : иллюстр.пособие / А.И.Азарх, П.З.Белкин. - М. : Транспорт , 1974. - 136 c.
  629.351.083            629.113.001.5
  Азарян Е.М. Международный маркетинг : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд . - Харьков : Единорог , 2001. - 199 c.
  339.138(100)            65.58
  Айвазян С.А. Прикладная статистика и основы эконометрики: : учебник для вузов / С.А.Айвазян, В.С.Мхитарян. - М. : ЮНИТИ , 1998. - 1022 c.
  330.43 + 519.248            65в6
  Айзенк Г.Дж Коэффициент интеллекта. Американский бестселлер №1. - К. : Образоват. корпорация Гранд , 1994. - 112 c.
  159.923            88.37
  Айриг С. Подготовка цифровых изображений для печати / Сибил Айрин, Эмиль Айриг ; пер. с англ. - Мн. : Попурри , 1997. - 189 c.
  004.91+ 004.92            681.327.22
  Академии Генерального штаба.История / Ф.Ф. Гайворонский, И.П. Семенов, Н.Г. Попов и др. - 2-е изд., испр. и доп. . - М. : Воениздат , 1987. - 246 c.
  355.232.61(091)
  Академик Артоболевский: воспоминания современников. Статьи И.И. Артоболевского. / сост. А.М. Лепихов. - М. : Знание , 1983. - 176 c.
  621.01(092)+929 Артоболевский
  Акимов А.С. Кому покоряетса высота. Крат. очерк истории Никопольского краностроительного завода им. В.И. Ленина / А.С. Акимов, И.Н. Скрипкин. - Днепропетровск : Промінь , 1987. - 231 c. - (История фабрик и заводов).
  940(477.63)            63.3.(2)7-24
  Акимов С.В. Электрическое и электронное оборудование автомобилей / С.В. Акимов, Ю.И. Боровский, Ю.П. Чижков. - М. : Машиностроение , 1988. - 277 c.
  629.064.5            629.113.066 : 621.38
  Акимова И.М. Промышленный маркетинг - К. : Знання , 2000. - 294 c.
  339.138.1            65.290-22
  Акимова И.М. Промышленный маркетинг. - 2-е изд., стер . - К. : Знання-Прес , 2001. - 294 c.
  339.138.1            65.290-22
  Акодес М.И. Английский язык. Имя прилагательное : учеб. пособие для фак. и ин-тов ин. яз. - К. : Вища шк. , 1987. - 105 c.
  811.111`367.629
  Акопова Е.С. Мировая экономика и международные экономические отношения : учеб.пособие для экон.спец.вузов / Е.С.Акопова, О.Н.Воронкова, Н.Н.Гаврилко. - Ростов н/Д : Феникс , 2000. - 415 c.
  339.9            65.5
  Акопян Р.А. Пнеаматическое подрессование автотранспортных средств. Вопросы теории и практики : в 3 т. Т.1. : монография. - Львов : Вища шк. , 1979. - 218 c.
  629.3.023.211            629.113.012.83
  Акопян Р.А. Пнеаматическое подрессование автотранспортных средств : в 3 т. Т.3. : монография. - Львов : Вища шк. , 1984. - 239 c.
  629.3.023.211            629.113.012.83
  Аксенов А.Ф. Трение и изнашивание металлов в углеводородных жидкостях. - М. : Машиностроение , 1977. - 149 c.
  629.7.036 : 620.178 : 662.75
  Аксенов П.В. Многоосные автомобили. - 2-е изд.перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1989. - 288 c.
  629.35            629.114.4.01 + 629.114.3.01
  Аксенова И.К. Основы конструирование радиоэлектронных приборов : учебник для сред. спец. учеб. заведений / И.К.Аксенова, А.А.Мельников. - М. : Высш. шк. , 1986. - 176 c.
  621.396.6.001.66
  Активный контроль в машиностроении : справочник / под ред. И.Е.Педя, 1978. - 351 c.
  621.92.002
  Актуальные проблемы и перспективы развития студенческого спорта в Российской Федерации: материалы Всероссийской науч. - практ. конференции 5-7 октября 2011 г. - Челябинск : Уральская Академия , 2011. - 565 c. - (Урал.гос.ун-т физ.культуры).
  796 : 378``71``(470+571)
  Акуленко Б. На перехресті закону і совесті. Нариси. Памфлети. спогади. - К.: : Вид-во "Укр. енцикл." ім. М.П. Бажана , 2001. - 456 с.:іл c.
  82-92
  Акуленко Б. На перехресті закону і совесті. Нариси. Памфлети. спогади. - К.: : Вид-во "Укр. енцикл." ім. М.П. Бажана , 2001. - 456 с.:іл c.
  82-92
  Акуленко В.І. Злочин проти пам`яті. Про нищення культурних цінностей на Україні (1927-1941 рр.). - К. : Знання , 1991. - 48 c. - (Сер. І. Час і суспільство. № 5).
  940(477)            63.3(Ук)71
  Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах : учеб пособие для экон. спец. вузов. - М. : Высш. шк. , 1986. - 319 c.
  519.8
  Акулов М.Р. 16 ноября 1920.(Освобождение Красной Армией Крыма) / М.Р.Акулов, В.П.Петров. - М. : Мол. гвардия , 1989. - 235 c. - (Памятные даты истории).
  [947 + 957]``1918/1920``            63.3(2)712
  Акшенцева А.П. Металлография коррозионностойких сталей и сплавов : справочник. - М. : Металлургия , 1991. - 288 c.
  [669.14.018.8 +669.018.8] :620.18
  Алаев Э.Б. Социально -экономическая география : понятийно - терминологический словарь. - М. : Мысль , 1983. - 350 c.
  911.2/.3(038)
  Алдошина И.А. Высококачественные акустические системы и излучатели / И.А.Алдошина, А.Г.Войшвилло. - М. : Радио и связь , 1985. - 168 c.
  621.37/39:534
  Александров А.Г. Эксплуатацыя сварочного оборудования : справочник рабочего / А.Г.Александров, И.И.Заруба, И.В.Пиньковский. - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Будивэльник , 1990. - 223 c.
  621.791.002.5(03)
  Александров А.Г. Эксплуатация сварочного оборудования : справочник рабочего / А.Г.Александров, И.И.Заруба, И.В.Пиньковский - 3-е изд., перераб.и доп. . - Киев : Будівельник , 1990. - 224 c.
  621.791
  Александров А.Г. Эксплуатация сварочного оборудования : справочник рабочего / А.Г.Александров, И.И.Заруба, И.В.Пиньковский - 3-е изд., перераб.и доп. . - К. : ’’Будівельник’’ , 1990. - 224 c.
  621.791.002.5(03)
  Александров В.В. Рисунок, чертеж, картина на ЭВМ. - Л. : Машиностроение , 1987. - 126 c. - ((Науч. -попул. б-ка школьника: НПБШ)).
  004.92            681.327.11
  Александров В.Н. Отравляющие вещества / В.Н.Александров,В.И.Емельянов; под ред. Г.А. Сокольского. - 2-е изд., перераб. и доп . - М : Воениздат , 1990. - 271 c.
  620.266.1 + 623.459            68.69
  Александров В.Т. Ценообразование в строительстве: : учеб.пособие / В.Т.Александров, Т.Г.Касьяненко. - СПб. : Питер , 2000. - 255 c. - (Краткий курс).
  338.5 : 69.003
  Алексеев А.Г. Экономика, организация и планирование электромонтажных работ : учебник для техникумов. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Стройиздат , 1989. - 365 c.
  696.6 : 658
  Алексеев А.И. Криминология : курс лекций. - М. : Щит-М , 1999. - 339 c.
  343.9
  Алексеев В.М. Сборник задач по оптимизации. Теория. Примеры. Задачи : учеб.пособие для мат.спец.вузов / В.М.Алексеев, Э.М.Галеев, В.М.Тихомиров. - М. : Наука , 1984. - 288 c.
  517.97
  Алексеев В.П. Становление человечества. - М. : Политиздат , 1984. - 462 c.
  572.79
  Алексеев Г.А. Конструирование инструмента : учебник для сред. спец. учеб. заведений / Г.А. Алексеев, В.А. Аршинов, Р.М. Кричевская ; под общ. ред. Г.А. Алексеева. - М. : Машиностроение , 1979. - 384 c.
  621.9.02.001.66
  Алексеев Г.А. Расчет и конструирование режущего инструмента : учеб. пособие для машиностр техникумов / Г.А. Алексеев, В.А. Аршинов, Е.А. Смольников. - М, : Машгиз , 1951. - 602 c.
  621.9.02.001.66
  Алексеев Н.С. Ораторское искусство в суде / Н.С. Алексеев, З.В. Макарова. - 2-е изд. испр. и доп . - Л. : Изд-во ЛГУ , 1989. - 190 c.
  347.965 : 808.5(47+57)
  Алексеев Ю.Г. Государь всея Руси:[о Иване III ] / отв.ред. Н.Н.Покровский; АН СССР, Сиб.отд-ние. - Новосибирск : Наука , 1991. - 240 c. - (Страницы истории нашей Родины).
  94(47)043            63.3(2)43
  Алексеев Ю.П. Бытовая приемно-усилительная радиоаппаратура. Модели 1982 - 1985 гг. : справочник. - М. : Радио и связь , 1987. - 448 c.
  621.396.621
  Алексеев Ю.П. Бытовая радиоаппаратура и ее ремонт : учеб.пособие для сред. ПТУ. - 2-е изд, перераб. и доп . - М. : Радио и связь , 1984. - 312 c.
  621.396.62.004.67
  Алексеев Ю.П. Бытовая радиоприемная и звуковоспроизводящая аппаратура : справочник. - М. : Радио и связь , 1991. - 214 c. - (МРБ.Массовая радиобиблиотека. Вып.1164.).
  621.396.621(035.5)            32.844
  Алексеев Ю.П. Бытовая радиоприемная и звуковоспроизводящая аппаратура : справочник. - М. : Радио и связь , 1989. - 129 c. - (МРБ.Массовая радиобиблиотека.Вып.1133.).
  621.396.621(035.5)            32.844я2
  Алексеенко А.Г. Применение прецизаонных аналоговых ИС / А.Г.Алексеенко, Е.А.Коломбет, Г.И.Стародуб. - М. : Сов.радио , 1980. - 223 c.
  621.382.049.77
  Алексеенко А.Г. Применение прецизионных аналоговых микросхем / А.Г. Алексеенко, Е.А. Коломбет, Г.И. Стародуб. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Радио и связь , 1985. - 255 c.
  621.382.049.77
  Алексеенко Г.Д. Шли на битву партизаны. - Ужгород : Карпаты , 1987. - 234 c.
  94(47)084.8
  Алексиевич С.А. Цинковые мальчики. - М. : Мол. гвардия , 1991. - 172 c.
  94(47)084.9
  Алёшина И.В. Паблик Рилейшнз для менеджеров и маркетеров. - М. : Тандем, Гном - Пресс , 1997. - 255 c.
  659.4            65.290-21
  Алипов Н.В. Задачник по автоматизации конструкторского проектирования РЭА и ЭВА : учеб. пособие для вузов. - М. : Высш.шк. , 1986. - 160 c.
  621.396.6.001.66:681.3.001.6
  Аллен Питер. Учимся торговать / Питер Аллен; пер. с англ. З.Я.Красневской. - Минск : Амалфея , 1997. - 213 c.
  159.9 : 339
  Алмазно - абразивная обработка металов и твердых сплавов / Попов С.А. и др. - М. : Машиностроение , 1977. - 263 c.
  621.923
  Алмазное шлифование синтетических сверхтвердых материалов / Семко И.Ф. и др - Х. : Вища школа , 1980. - 191 c.
  621.921
  Алмазные инструменты и их применение в машиностроении / М.Ф.Семко, В.А.Качер, А.Ф.Раб, М.Д.Узунян. - Х. : Прапор , 1965. - 126 c.
  621.9.02
  Алов А.А. Основы теории процессов сварки и пайки : учеб. пособие для втузов. - М. : Машиностроение , 1964. - 272 c.
  621.79
  Алтер Майкл Дж. Наука о гибкости : учеб.пособие - К. : Олимп. лит. , 2001. - 422 c.
  796.012.234
  Алферов А.В. Средства тиражирования документов : учеб. для техникумов / А.В. Алферов, Е.М. Матлин. - М. : Радио и связь , 1990. - 208 c.
  651.925(075.32)
  Алферова З.В. Математическое обеспечение экономических расчетов с использованием теории графов. - М. : Статистика , 1974. - 208 c.
  519.71
  Алфутов Н.А. Основы расчета на устойчивость упругих систем / ред.кол. :В.А. Светлицкий и др. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1991. - 336 c. - (Б-ка расчетчика).
  621.01:531.221.3:539.3/6
  Алфутов Н.А. Системы расчета на устойчивость упругих систем. - М. : Машиностроение , 1978. - 312 c. - ((Б-ка расчетчика)).
  621.01:531.221.3:539.3/.6
  Альбом нормалей режущего инструмента. Вып. V. Специальный зуборезный инструмент / под ред. И.И.Семенченко. - М. : Машгиз , 1950. - 183 c.
  621.9.02
  Альбом по проектированию приспособлений : учеб.пособие для машиностр.спец.вузов / Б.М.Базаров, А.И.Сорокин, В.А.Губарь и др. - М. : Машиностроение , 1991. - 121 c.
  621.9.06-229.001.66
  Альбом схем ведеомагнитофонов, плейеров. Вып.1. - Б.м. : Б.и. , Б.г.. - 155 c.
  621.397.6 : 681.846.7
  Альбом схем зарубежных видеомагнитофонов. - Б.м. : Б.и. , 1994. - 153 c.
  621.397.6 :681.846.7
  Альбом схем зарубежных телевизоров цветного изображения. Вып.4. - М. : Б.и. , 1995. - 126 c.
  621.397.446
  Альбом схем зарубежных телевизоров цветного изображения.Вып.1. - Б.м. : Б.и. , 1996. - 137 c.
  621.397.446
  Альбом схем зарубежных телевизоров. Вып.3. - Б.м. : Б.и. , Б.г. - 125 c.
  621.397.446
  Альбом схем импортных телевизоров цветного изображения.Вып.2. - М. : Б.и. , Б.г. - 122 c.
  621.397.446
  Альбом схем радиотелефонов, телефаксов, радиостанций, телефонов зарубежного и отечественного производства. Вып.2. - М. : Б.и. , 1996. - 81 c.
  621.396.6
  Альбом схем телефонов, радиотелефонов, мобильных и переносных радиостанций зарубежного и отечественного производства.Вып.1. - М. : Б.и. , 1995. - 74 c.
  621.396.6
  Альманах библиофила. Вып.18 / Всесоюз.добр.об-во любителей кн. - М. : Книга , 1985. - 295 c.
  02(059)
  Альманах библиофила.Вып.23. Венок Пушкину (1837 - 1987) / Всесоюз.добр.об-во любителей кн. - М. : Книга , 1987. - 400 c.
  02(059)
  Альперович Т.А. Конструктор шлифовальных станков : учебник для ПТУ / Т.А.Альперович, К.Н. Константинов, А. Я.Шапиро. - М. : Высш.шк. , 1989. - 288 c.
  621.924.1.001.66(075.32)            34.637.3-5я722
  Альтернативы 1939 года. Документы и материалы : сб. - М. : Изд-во АПН , 1989. - 269 c.
  94(100)``1939/45``            63.3(0)6
  Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России. Государство Ивана Грозного / отв. ред. Д.С.Лихачев. - Л. : Наука , 1988. - 248 c. - (Страницы нашей истории).
  94(47). 043
  Алюминиевые сплавы. Плавка и литье алюминиевых сплавов : справ. руководство / отв. ред. В.И.Добаткин. - М. : Металургия , 1970. - 416 c.
  669.9
  Амблер Т. Практический маркетинг: Марочный капитал, маркетинговые войны, позиционирование, парадоксы дзен-буддизма. - СПб. : Питер , 1999. - 394 c.
  339.138            65.290-22
  Амелькин В.В. Дифференциальные уравнения в приложениях. - М. : Наука , 1987. - 157 c.
  517.9
  Амензаде Ю.А. Теория упругости : учебник для мех.- мат. фак. ун-тов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк , 1971. - 288 c.
  539.3
  Амигуд Д.З. Лабораторные работы по оборудованию и технологии контактной электронисварки : учеб. пособие для машиностр. техникумов. - М. : Машиностроение , 1967. - 148 c.
  621.791.76
  Амиро И.Я. Ребристые цилиндрические оболочки. - К. : Наук. думка , 1973. - 248 c.
  539.3
  Аммерал Л. Интерактивная трехмерная машинная графика / пер. с англ. - М. : Сол Систем, , 1992. - 317 c. - ((Машинная графика на языке СИ)).
  004.92            681.327.22
  Аммерал Л. Машинная графика на персональных компьютерах / пер. с англ. - М. : Сол Систем , 1992. - 232 c.
  004.92
  Аммерал Л. Программирование графики на ТУРБО СИ / пер. с англ. - М. : Сол Систем , 1992. - 221 c. - ((Машинная графика на языке СИ)).
  004.92
  Аммерал Л. Интерактивная трехмерная машинная графика / пер. с англ. - М. : Сол Систем , 1992. - 317 c. - ((Машинная графика на языке СИ)).
  004.92
  АН УССР.Днепропетровск Некоторые вопросы динамики и управления движением / АН УССР .Днепропетровское отделение Института механики - Киев : Наукова думка , 1976. - 176 c.
  62-50:629.7
  Аналоговые и цифровые интегральные микросхемы : справ. пособие / С.В.Якубовский, Н.А.Барканов, Л.И.Ниссельсон и др.; под ред. С.В.Якубовского. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Радио и связь , 1984. - 432 c. - (Проектирование РЭА на интегральных микросхемах).
  621.382.049.77
  Ананьєв О.М. Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності : підручник для вищ.навч.закл. / О.М.Ананьєв, В.М.Білик, Я.А.Гончарук. - Львів : Новий Світ-2000 , 2006. - 383 c.
  004 : 339.18
  Ананьян В.А. Особенности эксплуатации абразивного, алмазного и эльборового инструмента . - М. : Машиностроение , 1976. - 32 c. - (Б-ка `Новости технологии`).
  621.923
  Ангели Світла: Книга памяти полеглих кременчужан за України : Кн. 1. / упоряд.: Ф.Чужа - Кременчук: : ПП Щербатих О.В. , 2017. - 44с. c.
  94
  Ангели Світла: Книга памяти полеглих кременчужан за Україну : Кн. 2. / упоряд.: Ф.Чужа - Кременчук: : ПП Щербатих О.В. , 2017. - 352с. c.
  94
  Английский язык для всех / М.С. Федина, В.С. Шах-Назарова - М. , 1983.
  81.2Англ.-9
  Англо - русский словарь по современной радиоэлектронике: ок.20000 терминов / сост. И.К.Калугин, М.А.Берг, Н.А.Глаголева, А.П.Соколенко; под ред. Ф.А.Водопьянова. - М. : Сов. Энциклопедия , 1968. - 448 c.
  [811.111=161.1 :621.396](038)
  Андерс А.А. Технология механической обработки : сб. задач. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Машгиз , 1958. - 352 c.
  621.9.002
  Андерс А.А. Проектирование заводов и механосборочных цехов в автотракторной промышленности : учеб. пособие для вузов / А.А.Андерс, Н.М.Потапов, А.В.Шулешкин. - М. : Машиностроение , 1982. - 271 c.
  658.512:629.113
  Андерсон Т. Статистический анализ временных рядов / пер. с англ.; под ред. Ю.К.Беляева. - М. : Мир , 1976. - 755 c.
  519.23
  Андреев А.ф. Дифференциалы колесных машин / А.Ф.Андреев, В.В.Ванцевич, А.Х.Лефаров. - М. : Машиностроение , 1987. - 176 c.
  629.3-587            629.113-587
  Андреев В.А. Релейная защита, автоматика и телемеханика в системах электроснабжения : учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М . : Высш. шк. , 1985. - 391 c.
  621.316.925 + 621.311-52](075.8)
  Андреев Г.Н. Проектирование технологической оснастки машиностроительного производства : учеб. пособие для вузов / Г.Н. Андреев, В.Ю. Новиков, А.Г. Схиртладзе; под ред. Ю.М. Соломенцева. - 2-е изд., испр . - М. : Высш. шк. , 1999. - 414 c.
  621.9.066-229
  Андрейцев В.І. Екологічне і земельне право України : практикум для юрид. вузів і фак. - К. : Юрінком Інтер , 1998. - 271 c.
  349.41+ 349.6            67.407
  Андрейцев В.І. Екологічне право : курс лекцій в схемах. Загальна частина. - К. : Вентурі , 1996. - 207 c.
  349.6            67.407
  Андрейцев В.І. Земельне право і законодавство суверенної України.Актуальні проблеми практичної теорії : монографія. - 2-е вид., випр . - К. : Знання , 2007. - 445 c.
  349.41(477) + 340.130.5
  Андрианов И.И. Приставки к радиоприемным устройствам. - М. : ДОСААФ , 1980. - 192 c.
  621.396.62-182.78
  Андрианов И.И. Приставки к радиоприемным устройствам. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : ДОСААФ , 1985. - 192 c.
  621.396.62-182.78
  Андрійчук В.І. Вступ до дискретної математики : навч. посібник для вищ. навч. закл. / В.І. Андрійчук, М.Я. Комарницький, Ю.Б. Іщук. - К. : Центр навч. літ. , 2004. - 254 c. - (Львів. нац.ун-т).
  519.854 + 510.22
  Андрухаев Х. М. Сборник задач по теории вероятностей. : учеб.пособие для пед.ин-тов / под ред. А.С.Солодовникова. - М. : Просвещение , 1985. - 160 c.
  519.21
  Анельчик Д. Е. Ремонт, восстановление и испытание оснастки и инструмента : справ.пособие / Д.Е.Анельчик, С.Н.Полевой. - К. : Техника , 1974. - 224 c.
  621.9.02
  Аникеев С.Н. Методика разработки плана маркетинга : практ.руководство. - М. : Фолиум , 1996. - 100 c. - (Практика маркетинга).
  339.138            65.290-22
  Анилович В. Я. Конструирование и расчет сельскохозяйственных тракторов : справ.пособие / В.Я.Анилович, Ю.Т.Водолажченко ; под ред. Б.П.Кашубы. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1976. - 455 c.
  629.366 + 631.372            629.114.2
  Анисимов В. В. Цель - 2001 год : Авиац. и космич. техника мира: США, Великобритания, Франция, ФГР, Италия, Канада, Япония; Космический ``колпак`` : детектив. - Жуковский : Пресс-авиа , 1991. - 475 c.
  629.73+629.78            84Р6
  Анисимов Н. В. Транзисторные радиоприемники, радиолы, электрофоны, магнитофоны : справочник. - 3-е изд., перераб . - К. : Техника , 1980. - 423 c.
  621.396.62
  Анищенко В.А. Надежность систем электроснабжения : учеб.пособие для сред.спец.учеб.заведений. - Минск : Технопринт , 2001. - 159 c.
  621.31.019.3
  Аннинский В. А. Погрузочно-разгрузочные работы. Проектирование и расчет систем комплексной механизации. - М. : Машиностроение , 1968. - 319 c.
  621.869 : 65.011.54
  Анохин В.И. Советские автомобили : справочник. - М. : Машгиз , 1955. - 728 c.
  629.331            629.113
  Ансеров М.А. Приспособление для металлорежущих станков / под ред. Н.Г. Гутнера. - 4-е изд., испр. и доп . - Л. : Машиностроение , 1975. - 656 c.
  621.9.06-229
  Ансеров М.А. Приспособление для металлорежущих станков (расчеты и конструкции). - 3-е изд.,стер . - М. : Машиностроение , 1966. - 652 c.
  621.9.06-229
  Антипчук А.Ф. Водна мікробіологія : навч. посібник для вищ. навч.закл. / А.Ф. Антипчук, І.Ю. Кірєєва. - К. : Кондор , 2005. - 254 c.
  579.68
  Антипчук А.Ф. Водна мікробіологія : навч. посібник / А.Ф.Антипчук, І.Ю.Кірєєва - К. : Кондор , 2005. - 256 c.
  579.68
  Антисоветская интервенция и ее крах 1917-1922 / Ю.А. Поляков, В.А. Шишкин, Ю.В. Мухачев и др.; ред. Ю.В. Мухачев и др. - М. : Политиздат , 1987. - 206 c.
  327.2(1-662:[47+57]``1917/1922``+[947+957]``1918/1920``            63/3(2)712
  Антифашистская солидарность в годы Второй мировой войны. - К. : Наук. думка , 1987. - 333 c.
  94`1941/45` : 327.36
  Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского государства, XIV - XVII вв. / сост. С.Д. Бабишина, Б.Н. Митюрова. - М. : Педагогика , 1985. - 367 c. - (Антология пед. мысли народов СССР : АПМ).
  37.01(47+57)(091)`13/16`(082)
  Антология педагогической мысли России XVIII в. / сост. И.А. Соловкова. - М. : Педагогика , 1985. - 479 c. - (Антология пед. мысли народов СССР : АПМ).
  37.01(47+57)(091)`17`(082)
  Антология педагогической мысли России второй половины XIX - начала XX в. / вступ.ст., биогр.очерки, сост. и коммент П.А.Лебедева. - М. : Педагогика , 1990. - 607 c. - (Антология пед. мысли народов СССР : АПМ).
  37.01(47+57)(091)`18/19`(082)            74.03
  Антология педагогической мысли России первой половины XIX в. / АПН СССР. - М. : Педагогика , 1987. - 559 c. - (Антология пед. мысли народов СССР : АПМ).
  37.01(47+57)(091)`18`(082)
  Антоний I (Йосип Ролле). Судьба красавицы (София Глявоне - Витте - Потоцкая) : докум. повесть / д-р Антоний I (Йосип Ролле); пер. с пол. - К. : Укр. письменник , 1993. - 40 c.
  940(438)06/.07 +940(477)            63.3(4П) + 63.3(2Ук)46
  Антонов А.С. Силовые передачи колесных и гусеничных машин : теория и расчет. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1975. - 480 c.
  629.3-231            629.113/114-231
  Антонов О.К. Планеры. Самолеты / отв. ред. Б.Е. Патон. - К. : Наук. думка , 1990. - 503 c.
  629.73
  Антонова К.А. История Индии : краткий очерк / К.А. Антонова, Г.М. Бонгард-Левин, Г.Г. Котовский. - М. : Мысль , 1973. - 558 c.
  94(54)            9/м/
  Антонович В.Б. Про козацькі часи на Україні. - К. : Дніпро , 1991. - 238 c.
  940(477)            63.3(2Ук)46
  Антонян Ю.М Преступность среди женщин. - М. : Рос. право , 1992. - 252 c.
  343.97-055.2(47+57)            67.99(2)8
  Антошин Е.В. Газотермическое напыление покрытий / под ред. И.А.Антонова, Д.Л.Глизманенко. - М. : Машиностроение , 1974. - 96 c.
  621.793
  Апанович О.М. Розповіді про запорозьких козаків. - К. : Дніпро , 1991. - 335 c.
  940(477)            63.3(2Ук)4
  Апостолов О.П. Управление трудовыми ресурсами : справочное пособие - М. : Экономика , 1987. - 342 c.
  65.9(2)24я2
  Аппаратура впрыска легкого топлива автомобильных двигателей / Ю.И. Будыко, Ю.В. Духнин, В.Э.Когенер, К.М.Маскенсков. - Л. : Машиносроение , 1975. - 192 c.
  621.43.038 : 629.331            621.43.038:629.113
  Аптекарь М.Д. История инженерной деятельности : учеб. пособие для вузов / М.Д. Аптекарь, С.К. Рамазанов, Г.Е. Фрегер - К. : Аристей , 2003. - 565 c. - (Восточноукр. нац. ун-т. им. В. Даля).
  62(091)
  Араманович И.Г. Уравнение математической физики : учеб.пособие для вузов / И.Г.Араманович, В.И.Левин. - М. : Наука , 1964. - 287 c. - (Избр.главы высш.мат. для инженеров и студенктов).
  517.95 : 53
  Арбитажный процессуальный кодекс Украины: (с изм. и доп. по состоянию на 1 сентября 1998 г.) / сост. В.В.Комаров. - Х. : Одиссей , 1998. - 71 c. - (Законы Украины).
  347.918 : 340.130.54            67.410 (4Укр)
  Арбитажный процессуальный кодекс Украины: (с изм. и доп. по состоянию на 1 сентября 1998 г.). - Харьков : Одиссей , 1997. - 71 c.
  347.918 : 340.130.54            67.410 (4Укр)
  Аренков А.Б. Основы электрофизических методов обработки материалов. : учеб. пособие для техникумов. - Л. : Машиностроение , 1967. - 372 c.
  621.9.048
  Ариаутов Л.И. Прорыв в грядущее. Страницы жизни М.А. Бонч-Бруевича, пионера советской радиотехники / Л.И.Арнаутов,Я.К.Карпов. - М. : Моск.рабочий , 1986. - 208 c.
  621.396 + 929 Бонч-Бруевич
  Арие М.Я. Дирижабли. - К. : Наук.думка , 1986. - 263 c.
  629.733
  Арист Л.М. Жизнь изобретений. - К. : Техніка , 1983. - 144 c.
  001.894
  Арист Л.М. Одна - но пламенная страсть. - Днепропетровск : Проминь , 1986. - 253 c.
  001.894
  Арист Л.М. Путь в изобретательство. - Днепропетровск : Проминь , 1986. - 184 c.
  001.894
  Аристов В.В. Страницы славной истории: расссказы о Казанском университете. - Казань : Изд-во Казан. ун-та , 1987. - 224 c.
  378(091)
  Аристотель Сочинения : в 4-х т.. Т.1. / ред., В.Ф.Асмус. - М. : Мысль , 1976. - 550 c. - (АН СССР.Ин-т философии. Филос.наследие).
  1(091)            1 Ф
  Аристотель Сочинения : в 4-х т.. Т.2. / ред. З.Н.Микеладзе. - М. : Мысль , 1978. - 687 c.
  1(091)            1 Ф
  Аркас М.М. Історія України-Русі / передне слово П.М.Гвоздецького. - 3-тє факс. вид . - К. : Вища шк. , 1993. - 414 c.
  940(477)            63.3(2Ук)
  Аркулис Г.Э. Теория пластичности : учеб. пособие для вузов. - М. : Металлургия , 1987. - 352 c.
  539.214 + 621.771
  Арлазаров М.С. Дорога на космодром. О конструкторе косм.техники А.М.Исаеве. - 2-е изд . - М. : Политиздат , 1984. - 141 c. - (Герои Сов. Родины).
  629.78 +929Исаев
  Армарего И.Дж Обработка металов резанием / И.Дж.А.Армарего, Р.Х.Браун; пер.с англ. В.А.Пастунова. - М. : Машиностроение , 1997. - 325 c.
  621.91
  Арсенин В.Я. Методы математической физики и специальные функции. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1984. - 384 c.
  517.95 : 53
  Арсеньев В.Р. Звери - боги - люди. - М. : Политиздат , 1991. - 158 c. - (Беседы о мире и человеке).
  39(66)            63.5
  Артаманов М.Д. Основы теории и конструирования автотракторных двигателей. Конструирование и расчет автомобильных и тракторных двигателей : учебник для вузов. - М. : Высш. шк. , 1978. - 133 c.
  621.431.73.001.2:629.113/114
  Артамовов М.Д Основы теории и конструкции автомобиля : учебник для техникумов / М.Д. Артамонов, В.А. Илларионов. М.М. Морин. - 2-е изд., перераб . - М. : Машиностроение , 1974. - 288 c.
  629.331            629.113
  Артемова Л.В. Історія педагогіки України : підручник для вищ.пед.навч.закл. - К. : Либідь , 2006. - 442 c.
  37(091)
  Артемьев Б.Г. Справочное пособие для работников метрологических служб / Б.Г.Артемьев, С.М.Голубев. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Изд-во стандартов , 1990. - 528 c.
  006.91
  Артемьев С.П. Проектно-сметное дело : учеб. для учет.-кредит. техникумов / С.П.Артемьев, Ю.Н.Литвин. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Фининсы и статистика , 1987. - 206 c.
  69
  Артингер И. Инструментальные стали и их термическая обработка : справочник / пер. с венгер. В.П.Романова и Б.В.Климова. - М. : Металлургия , 1982. - 312 c.
  669.14.018.25
  Артюшенко А.О. Особистісна мобільність і її формування у студентів економічного профілю в процесі фізичного виховання : монографія. - К. : НВП Поліграфсервіс , 2012. - 230 c. - (Черкас.ін-т банківської справи Нац.банку України).
  796.011.3
  Артюшенко В.И. Пособие монтажнику радиоаппаратуры - К. : Техніка , 1967. - 336 c.
  621.396.6.002.72
  Артюшенко Н.М. Отопление индивидуальных домов : пособие застройщику. - К. : Будівельник , 1985. - 176 c.
  697.1
  Арутюнян И.Н. Семь путешествий в микромир : Сб. ст. - М. : Наука , 1986. - 161 c.
  539
  Архангельская М.Д. Бизнес-этикет или игра по правилам. Правила, принципы, рекомендации. - М. : ЭКСМО , 2002. - 154 c.
  395            87.75
  Архангельский Ю.А. Динамика быстровращающегося твердого тела. - М. : Наука , 1985. - 192 c.
  539.3
  Архаров А.М. Теория и расчет криогенных систем : учебник для вузов / А.М.Архаров, И.В.Марфенина, Е.И.Микулин. - М. : Машиностроение , 1978. - 475 c.
  621.59
  Архів Коша Нової Запорізької Січі: Опис справ: 1713-1776. - 2-е вид., доп. і виправ . - К. : Наук.думка , 1994. - 232 c.
  940(477)``1713/1776`` : 930.25            63.3(2Ук)46
  Архіви окупації 1941-1944. Т.1. / Упоряд.Н.Маковська. - К. : Києво-Могилянська академія , 2006. - 871 c.
  940(477)``1941/1944`` : 930.25            63.3(4Укр)622
  Архівознавство : підручник для іст..фак. вищ.навч.закл. / Г.В.Боряк, Л.А.Дубровіна, Я.С.Калакура та ін.; за ред.Я.Калакури, І.Матяш. - 2-е вид., випр. і доп . - К. : КМ Академія , 2002. - 354 c.
  930.25
  Арцимович Л.А. Элементарная физика плазмы. - 3-е изд . - М. : Атомиздат , 1969. - 191 c.
  533.9
  Аршинов В.А. Резание металлов и режущий инструмент : учебник для машиностр. техникумов / В.А.Аршинов, Г.А.Алексеев. - М. : Машиностроение , 1964. - 544 c.
  621.91 + 621.9.02
  Аршинов В.А. Резание металлов и режущий инструмент : учебник для машиностр.техникумов / В.А.Аршинов, Г.А.Алексеев. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1968. - 480 c.
  621.91 + 621.9.02
  Аршинов В.А. Резание металлов : учеб. пособие для машиностр.техникумов / В.А.Аршинов, Г.А.Алексеев. - 3-е изд., перераб . - М. : Машгиз , 1959. - 490 c.
  621.91            3
  Аршинов В.А. Резание металлов : учеб.пособие для техникумов / В.А.Аршинов, Г.А.Алексеев. - М. : Машгиз , 1956. - 484 c.
  621.91
  Аршинов В.А. Резание металлов : учеб. пособие для маш.техникумов / В.А.Аршинов, Г.А.Алексеев - 3-е изд., перераб. . - М.
  621.9
  Аршинов В.А. Резание металлов : учеб. пособие для маш.техникумов / В.А.Аршинов, Г.А.Алексеев - 3-е изд., перераб. . - М. , 1964. - 544 c.
  621.9
  Аршинов В.А. Резание металлов : учеб. пособие для маш.техникумов / В.А.Аршинов, Г.А.Алексеев - 3-е изд., перераб. . - М. , 1968. - 500 c.
  621.9
  Аршинов М.Н. Коды и математика: рассказы о кодировании / М.Н.Аршинов, Л.Е.Садовский. - М. : Наука , 1983. - 143 c.
  621.391 + 519.725
  Асатурян В.И. Теория планирования эксперимента : учеб.пособие для вузов. - М. : Радио и связь , 1983. - 248 c.
  519.24
  Асаул А.Н. Корпоративные структуры в региональном инвестиционно-строительном комплексе / А.Н.Асаул,А.В. Батрак; под ред. А.Н.Асаула. - М.: СПб. : Изд-во АСВ: СПбГАСУ , 2001. - 167 c.
  69(1-73)
  Асаул А.Н. Маркетинг - менеджмент в строительстве : науч. учеб.- метод. справ.пособие / А.Н.Асаул, В.П.Грахов; под ред. А.Н.Асаула. - СПб : Гуманистика , 2006. - 246 c.
  (339.132 + 658.012.32) : 69
  Асеев Г.Г. Электронный документооборот : учебник для вузов. - К . : Кондор , 2007. - 498 c.
  651.4/.9 : 004](075.8)
  Асиновская Г.А Газовая сварка и наплавка цветных металлов и сплавов / Г.А.Асиновская, П.М.Любалин, В.И.Колычев; под ред.И.А.Антонова, Д.Л.Глизманенко. - М. : Машиностроение , 1974. - 118 c.
  621.791.5 + 621.791.92) : 669.218
  Асиновская Г.А. Газовая сварка чугуна / Г.А.Асиновская, Ю.И.Журавицкий; под ред.И.Антонова, Д.Л.Глизманенко. - М. : Машиностроение , 1974. - 96 c.
  621.791.5 : 669.13
  Аскинази Б.И. Упрочнение и воссстановление деталей электромеханической обработки. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1977. - 184 c.
  621.7/.9
  Асоян Б.Р. Все еще удивительная Африка. - М. : Мысль , 1987. - 176 c.
  39(6-926)            63.5(6)
  Астапов Ю.М. Статистическая теория систем автоматического регулирования и управления : учеб. пособие для вузов / Астапов Ю.М., Медведев В.С.; под ред. Е.П. Попова. - М : Наука , 1982. - 304 c.
  681.51.01 : 519.22
  Астафуров В.И. М.В.Ломоносов : кн. для учащихся. - М. : Просвещение , 1985. - 145 c. - (Люди науки).
  929 Ломоносов : 001
  Асташенков П.Т. Академик И.В. Курчатов. - М. : Воениздат , 1971. - 304 c. - (Научно- популярная библиотека).
  923Курчатов : 539.1
  Асташкевич В.М. Восстановление трущихся деталей транспортных двигателей износостойким хромированием. - М. : Транспорт , 1967. - 147 c.
  621.357.74 : 669.268 :621.43
  Астрономический календарь. Перемен. часть.1992 : ежегодник / отв. ред.Д.Н. Пономарев. - М. : Наука , 1991. - 352 c. - (Всесоюз. астрономо-геодезическое общество, ISSN ).
  52(059)            22.61
  Атаев Д.И. Аналоговые интегральные микросхемы для бытовой радиоаппаратуры : справоник - 2-е изд. . - М. : МЭИ , 1993. - 239 c.
  621.382.049.77
  Атаев Д.И. Функциональные узлы усилителей высококачественного звуковоспроизведения - М. : Радио и связь , 1989. - 141 c. - (МБР: Массовая радиобиблиотека. Вып. 1140).
  621.396.623
  Аткинсон Р. Человеческая память и процесс обучения / пер. с англ.;общ. ред. Ю.М. Забродина, Б.Ф. Ломова - М. : Прогресс , 1980. - 528 c.
  159.953
  Атлас дефектов стали / пер. с нем. - М. : Металлургия , 1979. - 188 c.
  669.017
  Атлас мира / отв. ред. С.И.Сергеева. - М. : ГУГК , 1982. - 340 c.
  912.44(100)
  Атлас мира. Западная Европа. / отв.ред. М.И.Свинаренко, С.И.Сергеева. - М. : ГУГК , 1977. - 95 c.
  912.44(4-15)
  Атлас шлаков : справ.изд. / Пер. с нем. Г.И.Жмейдина; под ред. И.С.Куликова. - М. : Металлургия , 1985. - 207 c.
  669.046
  Атлетизм / Пилипко В.Ф., Овсеєнко В.В. - Х. : ОВС , 2007. - 135 c.
  796.894
  Атомная наука и техника СССР / под общ.ред. А.М.Петросьянца. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 312 c.
  621.039
  Атомобилестроение. Двигатели Т.т.2. : сб. государств. и отраслевых стандартови отраслевых норм - изд. официальное . - М.: : Изд-во стандартов , 1977. - 535 c.
  629.114.4
  Аугер В. AutoCad 11.0 / Вольфганг Аугер; пер. с нем. - К. : Торг.- изд. бюро ВНV , 1993. - 318 c.
  004.451.9            681.3.06
  Афанасьев В. В. Расчеты электрических цепей на программируемих микрокалькуляторах. / В.В.Афанасьев, О.Н.Веселовский. - М. : Энергоатомиздат , 1992. - 190 c.
  621.3.011.719 : 004.388.2
  Афанасьев В. С. Давид Рикардо. - М. : Экономика , 1988. - 129 c. - (Из истории экономической мысли)).
  330.821.1 + 929Рикардо
  Афанасьев Л. Л. Конструктивная безопасность автомобиля : учеб.пособие для втузов / Л.Л.Афанасьев, А.Б.Дьяков, В.А.Илларионов. - М. : Машиностроение , 1983. - 212 c.
  629.113.073.27
  Афанасьева Е. И. Снижение расхода электроэнергии в электроустановках зданий / Е.И.Афанасьева, И.К.Тульчинова. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 224 c.
  621.311.004.18 : 658.26 : 696.6.004.18
  Афонькин М.Г. Производство заготовок в машиностроении / М.Г.Афонькин, М.В.Магницкая. - Л. : Машиностроение , 1987. - 256 c.
  621.7/.9
  Ахиезер А. И. Атомная физика : справ.пособие. - К. : Наук.думка , 1988. - 263 c.
  539.18
  Ахметов К.С. Windows 95 для всех. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Компьютер , 1997. - 256 c.
  004.451.9            681.3.06
  Ахметов К.С. Курс молодого бойца. - М. : Компьютер-Пресс , 1994. - 318 c.
  004.451.9            681.3.06
  Ахметова Г. Л. От авантюрина до яшмы / Г.Л.Ахметова, С.Ф.Ахметов. - М. : Знание , 1990. - 173 c.
  549.514.5
  Ахметшин Н. И. Вибрационное резание металлов. - Л. : Машиностроение , 1987. - 80 c. - (Б-ка инженера.Вибрационная техника. Вып.10).
  621.9-868
  Ачасова С. М. Алгоритмы синтеза автоматов на программируемых матрицах / под ред. О.Л.Бандмана. - М. : Радио и связь , 1987. - 135 c.
  519.713+681.325.65
  Ачкасов К.А. Справочник начинающего слесаря.Ремонт и регулирование приборов системы питания и гидросистемы тракторов, автомобилей, комбайнов / К.А.Ачкасов, В.П.Вегера. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Агропромиздат , 1987. - 351 c.
  629.366 : 683.3            629.114.2 : 683.3
  Ачкасов К.А. Ремонт приборов системы питания и гидравлической системы тракторов, автомобилей и комбайнов : учеб.пособие для сельск.ПТУ / К.А.Ачкасов, В.П.Вегера. - М. : Высш. шк. , 1965. - 276 c.
  629.366.064.3.083            629.114.2 : 683.3
  Ашихмин В.Н. Протягивание. - М. : Машиностроение , 1981. - 144 c. - (Б-чка справочника).
  621.919.1
  Аэробика. Теория и методика проведения занятий : учеб. пособие для ВУЗов и ССУзов физ. культуры / под общ. ред. Е.Б. Мякинченко, М.П. Шестакова. - М. : ТВТ Дивизион , 2006. - 303 c.
  796.412
  Аэродинамика автомобиля / пер. с нем. Н.Я.Юниковой ; под ред. В.Г. Гухо. - М. : Машиностроение , 1987. - 422 c.
  629.331.015.3 : 533.6            629.113 :533.6
  Аэродинамика автомобиля : сб. статей / пер. с англ. Ф.Н. Шкалярука под. ред. Э.И. Григолюка. - М. : Машиностроение , 1984. - 376 c.
  629.331.015.3 : 533.6            629.113 : 533.6
  Бабаев С.Г. Алмазное хонингование глубоких и точных отверстий / С.Г. Бабаев, Н.К. Мамедханов, Р.Ф. Гасанов. - М. : Машиностроение , 1978. - 103 c.
  621.923
  Бабаев С.Г. Надёжность нефтепромыслового оборудования. - М. : Недра , 1987. - 264 c. - (Надёжность и качество).
  622.276.05 - 192
  Бабак В.П. Супутникова радіонавігація / В.П. Бабак, В.В. Конін, В.П. Харченко. - К. : Техніка , 2004. - 327 c.
  629.783
  Бабак В.П. Теорія ймовірності, випадкові процеси та математична статистика : підручник для вищ.навч.закл. / В.П. Бабак, Б.Г. Марченко, М.Є. Фриз. - К. : Техніка , 2004. - 287 c.
  519.2
  Бабей Ю.И. Защита сталей от коррозионно- механического разрушения / Ю.И.Бабей, Н.Г.Сопрунюк. - К. : Техніка , 1981. - 126 c.
  669.14:620.194 +620.197.6
  Бабий А.И. Дмитрий Кантемир. - М. : Мысль , 1984. - 173 c. - (Мыслители прошлого).
  1(091)(47):929 Кантемир
  Бабин Э.П. Основы внешнеэкономической политики : учеб. пособие для вузов. - М. : Экономика : Комерческий вестник , 1997. - 126 c.
  339.9            65.428
  Бабичев А.П. Вибрационная обработка деталей. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностоение , 1974. - 136 c.
  621.9.048.6 : 621.921 : 62-868
  Бабіч Б.С. Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів : підручник для проф.- техн. закладів освіти / Б.С. Бабіч, В.В. Лущик. - К. : Либідь , 2001. - 459 c.
  629.331.023/.024.083            629.113.011.512.004.05
  Бабусенко С.М. Ремонт тракторів і автомобілів : підручник для серед.сільських ПТУ. - К. : Вища шк. , 1982. - 344 c.
  629.336.083 + 629.331.083            629.113.044.67+629.114.2.004.6
  Баб`як О.С. Екологічне право України : навч. посібник для вищ.навч.закл. / О.С. Баб`як, П.Д. Біленчук, Ю.О. Чирва - К. : АТІКА , 2000. - 216 c.
  349.6            67.407
  Багалій Д.І. Історія Слобідської України. - Х. : Дельта , 1993. - 255 c.
  940(477)            63.3 (4Укр)
  Багатопартійна українська держава на початку ХХ ст.Програмні документи перших українських політичних партій / упоряд В.С. Журавський. - К. : Б.в. , 1992. - 96 c.
  940(477)``19`` : 329(477)``19``            63.3(2Ук)5
  Багнюк А. Символи Українства : Художньо-інформаційний довідник - 2-ге вид.,доп. . - Тернопіль : `Терно-граф` , 2009. - 832 c.
  21/29            63.215(4УКР)-9
  Багрянский К.В. Теория сварочных процессов : учебник для вузов / К.В. Багрянский, З.А. Добротина, К.К. Хренов. - 2-е изд., перераб . - К. : Вища шк. , 1976. - 424 c.
  621.791.(075.8)
  Багрянский К.В. Теория сварочных процессов : учеб. пособие для вузов / К.В. Багрянский, З.А. Добротина, К.К. Хренов. - Харьков : Изд-во ХГУ , 1968. - 504 c.
  621.791
  Бадо Б.Е. Стандартизация в автомобилестроении . - М. : Изд-во стандартов , 1975. - 52 c.
  658.516:629.113 : 006
  Бажора Ф.В. Техника безопасности при монтажных работах / Ф.В. Бажора, К.С. Мариоков, В.Г. Хусаинов. - М. : Стройиздат , 1973. - 128 c.
  69.057:658.345
  Базаров Б.М. Технологические основы проектирования самоподнастраивающихся станков. - М. : Машиностроение , 1978. - 216 c.
  621.0.06-529.001.2
  Базаров И.В. Александр Саввич Предводителев / И.В. Базаров, А.А. Соловьев. - М. : Изд-во МГУ , 1985. - 159 c.
  53(092) + 929 Предводителев А.С.
  Базилевич В. Д. Страховий ринок України - К.: : Знання , 1998. - 374 с., т c.
  65.9.(2)27
  Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність : підручник [для вищ. навч. закл.]. - 2-ге вид., стер . - К. : Знання , 2008. - 431 c.
  347.77 + 339.166.5
  Базилевич В.Д. Страховий ринок України. - К. : Знання , 1998. - 372 c.
  368/.369(477)            65.271(4Укр)
  Базилевич В.Д. Страхова справа / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич. - К. : Знання , 1997. - 215 c.
  368/.369            65.271
  Базылев В.А. Излучение быстрых частиц в веществе и во внешних полях / В.А. Базылев, Н.К. Жеваго. - М. : Наука , 1987. - 272 c.
  539.12
  Байерс Т. 20 конструкций с солнечными элементами / пер. с англ. - М. : Мир , 1988. - 197 c. - (СТТ: самодеят. техн. творчество).
  621.472:689
  Байков В.Д. Решение траекторных задач в микропроцессорных система ЧПУ / В.Д. Байков, С.Н. Вашкевич; под ред. В.Б. Смолова. - Л. : Машиностроение , 1986. - 104 c.
  621.9.06-529:681.325.5
  Бакалін Ю.І. Енергозбереження та енергетичний менеджмент : навч. пособіник для вищ.навч.закл. - 2-ге вид . - Харків : ХІУ , 2002. - 199 c. - (Харківський ін-т управління ).
  621.311.004.18+658.012.32 : 620.91
  Баклицький І.О. Психологія праці : підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К : Знання , 2008. - 655 c.
  159.9 : 331.445 (075.8)
  Бакшт Р.И. Зажимные устройства токарных станков / Р.И. Бакшт, М.Д. Лемберг. - М. : Машгиз , 1962. - 151 c.
  621.94-229
  Балабанов А.Н. Краткий справочник технолога-машиностроителя. - М. : Изд-во стандартов , 1992. - 461 c.
  621.002+621.7/.9(035.5)
  Балабанов И.Т. Электронная комерция : учеб. пособие для вузов. - СПб. : Питер , 2001. - 335 c. - (Учебники для вузов).
  004.738.6 : 658.6/.9
  Балабанова Л.В. Цінова політика торговельного підприемства в умовах маркетингової орієнтації : навч. посібник для вищ.навч.закл. - Донецьк : Дон ДУЕТ ім. М.І. Туган-Барановського , 2003. - 154 c.
  338.5:339.138
  Балабин И.В. Испытания автомобилей : учебнтк для машиностр. техгникумов по спец.``Автомобилестроение`` / И.В. Балабин, Б.А. Куров, С.А. Лаптев. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1988. - 192 c.
  629.113.001.4
  Балакин В.А. Трение и износ при высоких скоростях скольжения. - М. : Машиностроение , 1980. - 135 c.
  621.891.031.6
  Балакришнан А. Введение в теорию оптимизации в гильбертовом пространстве / пер. с англ. Э.Л. Наппельбаума; под ред. Р.В. Гамкрелидзе. - М. : Мир , 1974. - 259 c.
  517.98
  Балашевич В.А. Основы математического программирования : учеб. пособие для инж. -экон. и экон. спец. - Мн. : Выш. шк. , 1985. - 173 c.
  519.85
  Балицкий А.В. Технология изготовления вакуумной аппаратуры. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергия , 1974. - 312 c.
  681.2-982
  Балюк Г.І. Екологічне право України. Конспект лекцій у схемах (Загальна і Особлива частини) : навч. посібник. - К. : Юнірком Інтер , 2006. - 191 c.
  349.6(477)
  Бандривский М.И. Что полезно знать водителю легкового автомобиля / М.И.Бандривский, В.Л.Левитан. - К. : Тэхника , 1985. - 207 c.
  629.331.1 + 656.131.05            656.131.05 +629.114.6
  Бандривский М.И. Практические советы водителю автомобиля / М.И.Бандривский, В.Л.Левитан. - К. : Техника , 1989. - 160 c. - (Б-ка рабочего. Транспорт).
  629.331.1.004            629.114.6
  Банников С.А. Трактор Т-150 : учебник для подготовки рабочих на производстве / С.А.Банников, В.А.Родичев. - М. : Высш. шк , 1977. - 200 c.
  629.366            629.114.2
  Барабаш Ф.А. Резьофрезные работы : учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1970. - 255 c.
  621.992
  Бараненко Б.І. Психологія оперативно - розшукової діяльності : навч. посібник для вищ. навч. закл. / за ред. Е.О.Дідоренка, Я.Ю.Кондратьєва. - 2-е вид., перероб. та доп . - К. : Центр учбов.літ. , 2007. - 271 c.
  343.985 : 159.9
  Баранцев П.П. Міста України в контексті процесу глобалізації : наук. видання. - К. : НОМУРО , 2012. - 101 c.
  339.9(477)
  Баранцев П.П. Міста України в контексті процесу глобалізації : наукове видання - К. : НОМУРО , 2012. - 104 c.
  339.9
  Барбашов Б.М Модель релятивистской струны в физике адронов. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 176 c.
  539.12.01
  Барбашов Ф.А. Фрезерное дело : учеб. пособие для сред. ПТУ. - 2- е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1975. - 214 c.
  621.914
  Барвинок Г.С. Слышишь, Днепр! : докум. очерк / Г.С.Барвинок,Л.И.Евселевский,П.Н.Пустовит. - Харьков : Прапор , 1979. - 180 c.
  940(477)084.7            9(с)277
  Барг М.А. Великая английская революция в портретах ее деятелей - М. : Мысль , 1991. - 397 c.
  94(420)``1640/1660``            63.3(4Вл)
  Барг М.А. Категории и методы исторической науки. - М. : Наука , 1984. - 342 c.
  930.2            63
  Барг М.А. Эпохи и идеи. Становление историзма. - М. : Мысль , 1987. - 348 c.
  93            63
  Барданов Ю.М. Расчет сжатых стержней на устойчивость : учеб. пособие / М.А.Вильга, Н.Ф.Какосимиди. - Одесса : Б. и. , 1979. - 93 c. - (Одесский политехн.ин-т).
  539.318
  Бардачов Ю.М. Дискретна математика : підручник для вищ.навч.закл. / Ю.М.Бардачов, Н.А.Соколова , В.Є.Ходаков; за ред. В.Є.Ходакова. - К. : Вища шк. , 2002. - 287 c.
  519.854
  Бардышев О.А. Машины на комбинированном ходу / О.А.Бардішев, А.В.Кудряшов, В.И.Тэтчер; под ред. К.С.Исаева. - М. : Транспорт , 1975. - 135 c.
  629.3.038            629.113.032/.033
  Баренбаум Е.И. История книги : учебник для библиотеч. фак. ин-тов культуры и пед. вузов. - 2-е изд., перераб . - М. : Книга , 1984. - 247 c.
  002.2(091)            76.11я73
  Баренбаум И.Е. Штурманы грядущей бури : Н.А.Серно-Соловьевич, Н.П.Баллин, А.А.Черкесов. - М. : Книга , 1987. - 256 c.
  002.2(092) + 929Серно-Соловьевич + 929Баллин+929Черкесов            76.11
  Барзам А.Б. Системная автоматика : учеб.пособие для техникумов. - 3-е изд., перераб . - М. : Энергия , 1973. - 392 c.
  621.311:621.316.925
  Баркан Д.И. Маркентинг для всех: беседы для начинающих. - Л. : Культ-информ-пресс : Человек , 1991. - 256 c.
  339.138            65.290.22
  Барковський В.В. Математика для економістів : в 2 т. Т.2. Теорія ймовірностей та математична статистика : навч. посібник для вищ.навч.закл. / В.В.Барковський, Н.В.Барковська, О.К.Лопатін. - 2-ге вид . - К. : Нац. акад. управління , 1999. - 447 c. - (Серія навч. літ.``Економіст ``).
  519.2
  Барлоу П. Таблицы Барлоу, квадратов, кубов, квадратных корней и обратных величин всех целых чисел до 1500 / под ред. и с доп. Л.С.Хренова. - М. : Наука , 1975. - 376 c.
  519.66
  Бармак М.В. Основи правознавства. - 2-ге вид., доп. і перероб . - Тернопіль : Астон , 1999. - 244 c.
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67
  Барнет К. Прикладная физика атомных столкновений. Плазма. / К.Барнет, М.Харрисен; пер. с англ. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 432 c.
  533.9
  Барон Ю.М. Магнитно-абразивная и магнитная обработка изделий и режущих инструментов. - Л. : Машиностроение , 1986. - 176 c.
  621.921
  Барон Ю.М. Технология абразивной обработки в магнитном поле. - Л. : Машиностроение , 1975. - 128 c.
  621.921 : 538
  Барра Ж.- Р. Основные понятия математической статистики / пер. с фр. А.Л.Рухина ; под ред. А.Н. Ширяева. - М. : Мир , 1974. - 275 c.
  519.22
  Барский И.Б. Конструирование и расчет тракторов : учебник для вузов. - 3-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1980. - 335 c.
  629.366.001.66            629.114.2.001.66
  Барский И.Б. Конструирование и расчет тракторов : учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1968. - 376 c.
  629.366.001.66            629.114.2.001.66
  Барсов А.И. Технология инструментального производства : учебник для техникумов. - 4-е изд., исправ. и доп . - М. : Машиностроение , 1975. - 272 c.
  621.9.02.002
  Барсов И.П. Строительние машины и их эксплуатация : учебник для строит. техникумов / И.П.Барсов, А.П. Станковский. - М. : Стройиздат , 1972.
  69.002.5            6С6.08
  Бартенев С.С. Детонационные покрытия в машиностроении / С.С. Бартенев, Ю.П. Федько, А.И. Григоров. - Л. : Машиностроение , 1982. - 215 c.
  621.793
  Бару М.И. Охрана прав авторов, изобретателей,рационализаторов. - К. : Вища школа , 1984. - 65 c. - (Основы правоведения).
  001.894/.895 : 347.77            608 + 67.99(2)3
  Барун В.А. Станки с программным управлением и программирование обработки / В.А. Барун, А.А.Будинский. - Л. : Машиностроение , 1965. - 348 c.
  621.9.06-52
  Бар`яхтар В.Г. Радіація. Що ми про неї знаемо? / В.Г. Бар`яхтар, В.І. Стрижак, В.О.Поярков. - К. : Наук. думка , 1991. - 32 c. - (Чорнобиль).
  539.1+621.039
  Батищев И.И. Механизация выгрузки наволочных грузов из бортовых автомобилей и автопоездов. / И.И. Батищев, А.И. Прудниченков, А.С. Субботин. - М. : Траспорт , 1972. - 72 c. - (Гос. науч. исслед. ин-т автомобильного транспорта-).
  656.135.5.073.437.01.54 : 621.869
  Батищев И.И. Организация и механизация погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном траспорте : учебник для автотрансп. техникумов. - 6-е изд., перераб. и доп . - М. : Траспорт , 1988. - 366 c.
  656.135.5.011.54 : 621.869
  Батищев И.И. Организация и механизация погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном траспорте : учебник для автотрансп.техникумов. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Траспорт , 1978. - 223 c.
  656.135.5.011.54 :621.869
  Батищев И.И. Организация и механизация погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном траспорте : учебник для автотрансп. техникумов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Траспорт , 1974. - 216 c.
  656.135.5.011.54:621.869
  Батлук В.А. Охорона праці у будівельній галузі : навч. посібник [для вищ. навч. закл.] / В.А. Батлук, Г.Г. Гогіташвілі. - К. : Знання , 2006. - 550 c.
  658.345 : 69
  Батов В.П. Токарные станки. - М : Машиностроение , 1978. - 152 c. - (Б-ка станочника).
  621.941.06
  Батра Р. Рекламный менеджмент / Раджив Батра, Джон Дж.Маиерс, Дэвид Аакер; пер. с англ. - 5-е изд . - М.; СПб ; К. : Вильямс , 2000. - 780 c.
  659.1 : 658.012.32
  Батра Раджив Рекламный менеджмент / Батра Раджив, Майерс Джон Дж., Аакер Дэвид А.; пер. с англ. - 5-е изд . - М.; СПб; К. : Вильямс , 2004. - 780 c.
  659.1:658.012.32
  Бахвалов Н.С. Численные методы.Анализ, алгебра, обыкновенные дифференциальные уравнения : учеб. пособие для вузов. - М. : Наука , 1973. - 631 c.
  519.6
  Бахвалов Н.С. Численные методы : учеб. пособие для вузов / Н.С.Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков. - М. : Наука , 1987. - 598 c.
  519.6
  Бахирев В.В. В.А. Дегтярев: (конструктор-оружейник) : кн. для учащихся ст. кл. / В.В.Бахирев, И.И. Кириллов. - 3-е изд., перераб . - М. : Просвещение , 1987. - 144 c. - (Люди науки).
  355.342.3(092) + 929 Дегтярев            68.512г
  Бахрамов Ю.М. Организация внешнеэкономической деятельности ( особенности менеджмента) : учеб.пособие / Ю.М.Бахрамов, В.В. Глухов. - СПб. : Ланъ , 2000. - 448 c. - (Учебники для вузов. Спец. лит-ра).
  339.9            65.298
  Башков В.М. Испытание режущего инструмента на стойкость. - М. : Машиностроение , 1985. - 130 c.
  621.9.02.001.4
  Башков Г.П. Выглаживание востановленных деталей. - М. : Машиностроение , 1979. - 79 c.
  621.81.004.67 : 621.923.4
  Башнин Ю.А. Влияние переплавных процессов на структуру и свойства стали / Ю.А.Башнин, В.Н.Исакина, Е.А.Масленкова. - М. : Металлургия , 1991. - 240 c.
  669.14
  Баяковский Ю.М. Графор.Графическое расширение фортрана / Ю.М.Баяковский, В.А.Галактионов, Т.Н.Михайлова. - М. : Наука , 1985. - 288 c. - (Б-чка программиста).
  004.42 : 519.6            681.3.06
  Бебик В.М. Менеджмент виборчої компанії : ресурси, технології, маркетинг : навч. - метод. посібник. - К. : МАУП , 2001. - 213 c.
  342.849.2 : 324            65.290-21
  Бегунова А.И. Путь через века.Фрагменты истории войска российского в очерках, живописи, рисунках, свидетельствах участников событий и очевидцев. - М. : Мол.гвардия , 1988. - 304 c.
  355.1(091)            68.49(2)
  Бедь В.В. Юридична психологія : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К.; Львів : Каравела:Новий світ-2000:Магнолия плюс , 2003. - 375 c.
  343.95 : 159.9            88.4
  Бедь В.В. Юридична психологія : навч.посібник для вищ.навч.закл. - Львів; К. : Новий світ-2000: Каравела , 2002. - 375 c.
  34 : 159.9
  Безбородова Г.Б. Экономия топлива при вождении автомобиля / Г.Б.Безбородова, Н.М.Маяк, А.А.Чалый - К. : Техніка , 1986. - 112 c.
  656.13.065 + 629.331.004.18            656.13.065 + 629.113.004.18
  Безверхний Л.И. Тракторы : учеб.пособие для сред.ПТУ / Л.И.Безверхний, А.И.Островский. - М. : Агропромиздвт , 1986. - 334 c.
  629.366            629.114.2
  Безопасность конструкций автомобиля / М.А.Андронов, Ф.Е.Межевич, Ю.М.Немцов, Е.С.Савушкин. - М. : Машиностроение , 1985. - 157 c.
  629.331-788            629.113-788
  Безопасность труда.Указатель отечеств. нормат. - техн.документов, международных и иностранных стандартов Т.1-2. Индивидуальные средства защиты. Воздух окружающей среды и рабочей зоны. - М. : Изд-во стандартов , 1990. - 144 c.
  658.345 : 614.89
  Безруков Н. Н. Компьютерная вирусология. : справ.руководство. - К. : Укр.сов.энцикл. , 1991. - 414 c.
  004.491.22            681.3.067
  Безручко Ю. В. Правове регулювання страхування роздрібних фінансових послуг в Європейському Союзі та в Україні.Порівняльно-правовий аналіз / Ю. В.Безручко, Н.Б.Пацурія, О.А.Бєлова - К. : Центр учбов. літ. , 2007. - 195 c.
  349.3.05: (368+336.009.6)
  Безсонов Н. В. Справочник изобретателя и рационализатора.Вопросы и ответы. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Профиздат , 1985. - 271 c.
  001.894/.895
  Безсонов Н. В. Справочник изобретателя и рационализатора.Вопросы и ответы. - М. : Профиздат , 1983. - 256 c.
  001.894/.895
  Безуглий В.В. Регіональна економічна та соціальна географія світу : посібник / В.В.Безуглий, С.В.Козинець. - К. : Академія , 2003. - 687 c. - (Альма-матер).
  332.1 + 913(100)            65.04
  Бейко И. В. Методы и алгоритмы решения задач оптимизация : справ.пособие / И.В.Бейко, Б.Н.Бублик, П.Н.Зинько. - К. : Вища шк. , 1983. - 512 c.
  517.977 + 519.85
  Бейлин И. Ш. Динамика и оптимальная пассивная стабилизация натяжения в лентопротяжных механизмах. / И.Ш.Бейлин, В.Л.Вейц, В.М.Меркин ; под ред. К.М.Рагулькиса. - Л. : Политехника , 1991. - 104 c. - (Б-ка инженера. Вибрационная техника; Вып.17).
  62-229.6-75 + 62-868
  Белан А.Е. Проектирование и расчет устройств водоснабжения / А.Е. Белан, П.Д. Хоружний . - К. : Будівельник , 1976. - 206 c.
  696.1
  Беленький В.М. Структура четных ядер / В.М. Беленький , Е.П. Григорьев. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 307 c.
  539.143.45
  Беленький Д.М. Теория надежности машин и металлоконструкций : учебник / Д.М. Беленький, М.Г. Ханукаев. - Ростов н/Д : Феникс , 2004. - 607 c.
  621-192
  Белецкий А.Я. Комбинаторика кодов Грея. - К. : КВІЦ , 2003. - 504 c.
  519.711/.725
  Белецкий Д.Г. Справочник токаря - универсала / Д.Г. Белецкий, В.Г. Моисеев, М.Г. Шеметов; под ред. М.Г. Шеметова. - М. : Машиностоение , 1987. - 559 c. - (Справочники. для рабочих. СР).
  621.941
  Белкин Ю.В. Применение методов инженерной графики в судостроении : учеб. пособие. - Л. : Судостроение , 1987. - 128 c.
  76 : 629.12
  Беллман Р. Динамическое программирование в частных производных / Р.Беллман, Э.Энджел; пер. с англ. С.П.Чеботарева ; под ред. А.М. Летова. - М. : Мир , 1974. - 208 c.
  519.857
  Белов А. В. Секты, сектанство, сектанты - М : Наука , 1978. - 151 c. - ((Науч.-атеист. сер.)).
  293.5
  Белов А.В. Від Різдва Христового : атеістичні нариси. Для серед. и ст. шк. в. - К. : Веселка , 1985. - 200 c.
  299.2            86.37
  Белов В.В. Сборник задач по дополнительным главам математической физики : учеб. пособие для вузов. - М. : Высш. шк. , 1978. - 271 c.
  517.95 : 53
  Белов И.Ф. Справочник по транзисторным радиоприемникам / И.Ф.Белов, Е.В.Дрызго. - М. : Сов. радио , 1970. - 520 c.
  621.396.62(035)
  Белов И.Ф. Справочник по транзисторным радиоприемникам, радиолам и электрофонам. Т.2. Стационарные радиоприемники и радиолы. Электрофоны / И.Ф. Белов, Е.В.Никольский. - М. : Сов.радио , 1972. - 320 c.
  621.396.62 : 681.848.3 (03)
  Белов И.Ф. Зарубежные переносные радиоприемники и магнитофоны : справ. пособие / И.Ф. Белов, Е.В. Никольский. - М. : Радио и связь , 1984. - 192 c.
  621.396.6-182.4+:681.846.7-182.4
  Белов И.Ф. Бытовая приемно-усилительная радиоаппаратура. Стационарные радиолы, тюнеры, магниторадиолы, стереокомплексы. Электрофоны, усилители звуковой частоты (модели 1977-1981гг.) / И.Ф. Белов, В.И. Белов. - М. : Радио и связь , 1986. - 526 c.
  621.396.62 + 681.848
  Белов П.С. Основы технологии нефтехимического синтеза : учебник для сред. спец. учеб. заведений. - 2-е изд., перераб . - М. : Химия , 1982. - 279 c.
  665.65.091
  Белов П.С. Основы технологии нефтехимического синтеза : учебник для нефтян. техникумов. - М.;Л. : Химия , 1965. - 377 c.
  665.65.091
  Белов С.М. Тракторы Т.4. Испытания : учеб. пособие для вузов / С.М. Белов, А.С. Солонский; под общ. ред. В.В. Гуськова. - Мн. : Выш.. шк. , 1986. - 182 c.
  629.366            629.114.2
  Белоконь Я.Е. Самоходные шасси Т-16, Т-15М, Т-16МГ. Устройство, работа, техническое обслуживание : каталог деталей. - Чернигов : Ранок , 2004. - 190 c.
  629.366.023.1            629.114.2.011
  Белоконь Я.Е. Тракторы Т-25А, Т-40М, Т-40АМ, Т-40АНМ: устройство, работа, техническое обслуживание / Я.Е. Белоконь, С.О. Гусаков, Н.Г. Ореховская. - Чернигов : Ранок , 2004. - 135 c.
  629.366 + 631.372            629.114.2
  Белоус М.В. Физика металлов : учеб.пособие для вузов / М.В.Белоус, М.П.Браун. - К. : Вища шк. , 1986. - 343 c.
  539.2
  Белоусов А.П. Проектирование станочных приспособлений : учеб.пособие для машиностр. техникумов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1980. - 240 c.
  621.9.06-229.001.6
  Белоусов А.П. Проектирование станочных приспособлений : учеб.пособие для техникумов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. школа , 1974. - 263 c.
  621.9.06-229.001.6
  Белоусов Л.Ю. Изобретательство и рационализаторство как форма творческой активности масс. - К. : Выща шк. , 1989. - 151 c.
  00І.894/.895
  Белоцерковский С.И. Диплом Гагарина. - М. : Мол. гвардия , 1986. - 175 c.
  629.78 + 929Гагарин
  Белоцкий А.В. Ультразвуковое упрочнение металов / А.В. Белоцкий, В.Н. Винниченко, И.М. Муха. - К. : Тэхника , 1989. - 167 c.
  62І.789-868.8
  Белуха Н.Т. Основы научных исследований в экономике : учеб. пособие для экон.спец. вузов. - К. : Вища шк. , 1985. - 215 c.
  001.891 : 330            65я73
  Белый И.В. Основы научных исследований и технического творчества : учеб. пособие для электротехн. спец.вузов / И.В. Белый, К.П. Власов, В.Б. Клепиков. - Харьков : Вища шк. , 1989. - 200 c.
  001.891
  Белый Ю.А. Считающая микроэлектроника. - М. : Наука , 1983. - 120 c. - (Наука и технический прогресс).
  004.388.2 : 621.382.049.77
  Бельская Н.А. Роль оценочой функции психики в структуре єстетической одаренности : посібник - К.: : Вид-во ін-ту обдарованої дитини , 2014. - 94 с. c.
  15.9.922.72
  Бельских В.И. Справочник по техническому обслуживанию и диагностированию тракторов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Россельхозиздат , 1986. - 399 c.
  629.366 + 631.372            629.114.2 : 631.372
  Бельхарди Н. Обеспечение надежности компьютерных систем / Н. Бельхарди, А.А. Болдак, Т.М. Чебаненко. - К. : ВЕК+ , 1998. - 175 c.
  004.451-192            681.3.06
  Белявский М.Т. ...Все испытал и все проник (к 275-летию со дня рождения М.В. Ломоносова). - М. : Изд-во МГУ , 1986. - 222 c.
  001(091) + 929 Ломоносов            72.3
  Беляев Н.Н. Защита атмосферы от загрязнений при миграции токсических веществ : монография / Н.Н.Беляев, В.М.Лисняк. - Днепропетровск : Инновация , 2006. - 150 c.
  502.3 : 620.966.1
  Беляев Н.Н., Гунько Е.Ю., Росточило Н.В. Защита зданий от проникновения в них опасных веществ - Д. : ’’Акцент ПП’’ , 2014. - 136 c.
  504.5:699.8
  Беляев Н.Н., Русакова Т.И., Кириченко П.С. Моделирование загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта на улицах городов - Д. : ’’Акцент ПП’’ , 2014. - 159 c.
  502.3:504.5:629.33
  Бендицкий Э.Я. Рулевое управление колесных тракторов - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Россельхозиздатй , 1987. - 124 c.
  629.366.032-514.5            629.114.2-514.5
  Беняковский М.А. Производство оцинкованого листа / М.А.Беняковский, Д.Л.Гринберг. - М. : металлургия , 1973. - 256 c.
  621.771 : 669.586
  Бердяев Н.А. Н.А.Бердяев о русской философии : в 2 т. Т.1. : сборник / Вступ.ст. Б.В.Емельянова, А.И.Новикова. - Свердловск : Изд-во Урал. ун-та , 1991. - 288 c.
  1(47+57)(091)            87.3
  Бердяев Н.А. Н.А.Бердяев о русской философии : в 2 т. Т.2. : сборник - Свердловск : Изд-во Урал. ун-та , 1991. - 239 c.
  1(47+57)(091)            87.3
  Бердяев Н.А. Самопознание (опыт философской автобиографии) / сост., предисл., коммент. А.В.Вадимова. - М. : Книга , 1991. - 447 c.
  1(091) + 101.9            87.3
  Бердяев Н.А. Судьба России. Опыты по психологии войны и национальности / предисл.Л.Полякова. - Репринт.воспроизведение изд.1918 г . - М. : Изд-во МГУ , 1990. - 240 c.
  1(47+57)(091) + 159.922.4 + 355.01            87.3
  Бережных О.А. Самые большие корабли. С древнейших времен до наших дней / под ред. А.И.Вознесенского. - Л. : Студостроение , 1985. - 150 c.
  629.123
  Березин А.С. Технология и конструктирование интегральных микросхем. : учеб. пособие для вузов / А.С.Березин, О.Р.Мочалкина; под ред. И.П.Степаненко. - М. : Радио и связь , 1983. - 232 c.
  621.382.049.77
  Березин Б.И. Самоучитель машинописи. - 5-е изд., испр. и доп . - М. : Легпромбытиздат , 1988. - 176 c.
  651.923            65.050.9(2)2
  Березин Б.И. Школа машинописи : [учебник для серд.проф.уч-щ] - М. : Лег. и пищ. пром-сть , 1984. - 168 c. - (Учебник для сред.проф.уч-щ).
  651.923
  Березин Б.П. Зубошлифовальные работы. : учеб. пособие для проф. тех. уч-щ / Б.П.Березин, Н.И.Думченко, К.В.Мосолов. - 2-е изд., перераб . - М. : Высш. шк. , 1972. - 232 c.
  621.923 : 621.833
  Березин И.С. Маркетинг и исследования рынков. - М. : Рус. делов.лит. , 1999. - 416 c.
  339.138            65.290-22
  Березин И.С. Методы вычислений Т.2. : учеб. пособие для втузов / И.С.Березин, Н.П.Жидков. - 2-е изд . - М. : Физмагиз , 1962. - 640 c.
  519.6
  Березняк Є.С. Вибрані педагогічні праці : у 3 т. Т.2. / за ред. М.Д.Ярмаченка. - 2-ге вид., доп. . - К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова , 2008. - 295 c.
  37(091)(477)
  Березняк Є.С. Вибрані педагогічні праці : у 3 т. Т.3. / за ред. М.Д.Ярмаченка. - 2-ге вид., доп . - К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова , 2008. - 247 c.
  37(091)(477)
  Березняк С.С. Вибрані педагогічні праці : у 3 т. Т.1. / за ред. М.Д.Ярмаченка. - 2-ге вид., доп . - К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова , 2008. - 343 c.
  37(091)(477)
  Березюк Н.Т. Живучесть микропроцессорных систем управления / Н.Т.Березюк, А.Я.Гапунин, Н.И.Подлесный. - К. : Тэхника , 1989. - 143 c.
  004.272.43 :621.382.049.77            681.325.5 : 621.382.049.77
  Беренштейн М.Л. Металловедение и термическая обработка стали : 3. Т.2. Основы термической обработки : Справочник / М.Л.Бернштейн,А.Г.Рехштадта - 3-е перераб.и доп. . - Москва : Металлургия , 1983. - 367 c.
  669.14.017+621.78:669.14
  Берлинер Ю.И. Внедрение научно-технических разработок. Проблемы планирования. - М. : Экономика , 1985. - 72 c.
  658.589.012.2
  Берлянт А.М. Картография : учебник для географ. и эколог. спец. вузов. - М. : Аспект Пресс , 2002. - 336 c.
  528.9
  Бернс П. Дж. Секреты EXCEL 97 / Патрик Дж.Бернс, Элисон Бэрроуз; пер. с англ.и ред. Н.М.Ручко. - К.;М. : Диалектика , 1997. - 526 c.
  004.451.9 EXCEL            681.3.06
  Берсенев М.С. Знай телевизор : учеб. пособие. - М. : Изд-во ДОСААФ СССР , 1985. - 208 c.
  621.397
  Бертсекас Д. Условная оптимизация и методы множителей Лагранжа / пер. с англ. Н.В.Третьякова; под ред. Е.Г.Гольштейна. - М. : Радио и связь , 1987. - 399 c.
  517.977.5
  Берштейн М.Л. Металловедение и термическая обработка стали : 3. Т.1. Методы испытания и исследования : Справочник / М.Л.Берштейна,А.Г.Рахштадта - 3-е перераб.и доп. . - Москва : Металлургия , 1983. - 352 c.
  669.14.017+621.78:669.14
  Берштейн М.Л. Металловедение и термическая обработка стали : 3. Т.2. Основы термической обработки : Справочник / М.Л.Берштейн,А.Г.Рахштадт - 3-е перераб. и доп. . - Москва : Металлургия , 1983. - 367 c.
  669.14.017+621.78:669.14
  Берштейн М.Л. Металловедение и термическая обработка стали : 3. Т.1. Методы испытания и исследования : Справочник / М.Л.Берштейна,А.Г.Рахштадта - 3-е перераб. и доп. . - Москва : Металлургия , 1983. - 352 c.
  669.14.017 +621.78:669,14
  Бесконтактный контроль размеров в станкостроении.Фотоэлектрический метод / под ред. И.В.Харизоменова. - М. : Машиностроение , 1975. - 160 c. - (Электороавтоматика станков).
  621.9.06-52
  Бесцентровые круглошлифовальные станки / В.И.Черпаков, Г.Ь.Годович, Л.П.Волков и др. - М. : Машиностроение , 1973. - 168 c.
  621.924.046
  Бесчастний В.М. Нотаріат в Україні - Київ : Знання , 2008. - 494 c.
  347.961(477)
  Бешелев С.Д. Нововведения и мы / отв.ред. В.Л.Макаров. - М. : Наука , 1990. - 207 c. - (Наука и техн.прогресс).
  001.895
  Бєлявцев М.І. Інфраструктура товарного ринку : навч. посібник для вищ. навч.закл. / М.І.Белявцев, Л.В.Шестопалова. - К. : Центр навч. літ. , 2005. - 410 c.
  339.14 : 338.49
  Бибиков Ю.Н. Курс обыкновенных дифференциальных уравнений : учеб.пособие для ун-тов по спец.``Математика``. - М. : Высш.шк. , 1991. - 303 c.
  517.91 (075.8)
  Биковський О.Г Довідник зварника / О.Г.Биковський, І.В.Пінковський. - К : Техніка , 2002. - 335 c.
  621.791/.792
  Биогеография с основами экологии : учебник для вузов по географ. и эколог. спец. / А.Г.Воронов, Н.Н.Дроздов, Д.А.Криволуцкий, Е.Г.Мяло. - 4-е изд . - М : Изд-во МГУ: Высш.шк. , 2002. - 391 c. - (Вышая школа).
  574.9
  Биохимия мышечной деятельности : учебник для вузов физ. воспитания и спорта / Н.И.Волков,Э.Н.Несен, А.А.Осипенко, С.Н.Корсун. - К. : Олимпийская лит. , 2000. - 503 c.
  796.015.52 : 577.1 : 611.73            75.0я73
  Биргер И.А. Расчет на прочность деталей машин : справочник / И.А.Биргер,Б.Ф.Шорр, Г.Б.Иосилевич. - 3-е изд., перераб.и доп . - М : Машиностроение , 1979. - 702 c.
  621.81:539.4
  Бирин Б.В. Механизация абразивных, доводочных и инструментальных работ / Б.В.Бирин, П.А.Воробьев, П.А.Давидов. - М : Машиностроение , 1975. - 41 c. - (Обраб. деталей абразивных эльборовим инструментом).
  621.922: 65.011.54
  Бирюков Б.Н. Машины создающие машины. - К. : Техніка , 1987. - 143 c.
  621.9.06.002
  Бирюков С.А. Цифровые устройства на интегральных микросхемах. - 3-е изд., перераб. и доп . - М : Радио и связь , 1991. - 183 c. - (МРБ.Массовая радиобиблиотека.Вып.1159).
  621.396.6.049.77
  Бирюков С.А. Цифровые устройства на МОП - интегральных схемах. - М : Радио и связь , 1990. - 126 c. - (МРБ.Массовая радиобиблиотека. Вып.1132).
  621.396.6.049.77
  Бичківський Р.В. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація : підручник для вищ.навч.закл. / Р.В.Бичківський, П.Г.Столярчук, П.Р.Гамула; за ред. Р.В.Бичківського. - 2-ге вид., випр. і доп . - Львів : Львівська політехніка , 2004. - 559 c.
  006.1 + 006.91 + 006.063 +006.015.5
  Бичко А.К. Історія філософії : підручник для вищ.навч.закл. / А.К.Бичко, І.В.Бичко, В.Г.Табачковський. - К. : Либідь , 2001. - 407 c.
  1(091)            87.3я73
  Біленчук П.Д. Процесуальні та криміналістичні проблеми дослідження обвинувачуваного : монография. - К. : Атіка , 1999. - 351 c.
  343.132.9
  Білоусов Ю.В. Виконавче провадження : Навчальний посібник - К. : Прецедент , 2004. - 192 c.
  347.9            67.310 я 73
  Білятинський О. А. Проектування капітального ремонту і реконструкції доріг : підручник для вищ.навч.закл.за спец ``Автомобільні шляхи і аеродроми``. - К. : Вища освіта , 2003. - 343 c.
  625.089
  Біомеханіка спорту : навч. посібник для вищ.навч.закл. з фіз. виховання і спорту / А.М.Лапутін, В.В.Гамалій, О.А.Архипов та ін.; за заг. ред.А.М.Лапутіна. - К. : Олімпійська літ. , 2005. - 319 c.
  796.01:612.76
  Блаватская Е.П. Письма А.П.Синетту : сб. / пер.с.англ. А.П.Исаевой,Л.А.Маклаковой. - М. : Сфера , 1997. - 525 c. - (Белій Лотос).
  141.339 Блаватская +929 Блаватская
  Блаватская Е.П. Из пещер и дебрей Индостана. - К. : Муза , 1991. - 278 c.
  94(54)+141.3(54)(091)            63.3(4.8) + 87.3
  Благоразумие мудрости : сб. / Песнь песней / Экклезиаст. Притчи / Соломон Мудрый. Беседы/Эпиктет. - Симферополь : Реноме , 1998. - 368 c. - (Интеллектуальная б-ка).
  1(091)            87.3
  Блайт Дж. Основы маркетинга / Джим Блайт. - Пер. со 2-го англ.изд. . - К. : Знання-Перс , 2003. - 493 c.
  339.138            65.290-23
  Блейкмор Дж. Физика твердого тела / Дж.Блеймор; пер. с англ. под ред. Д.Г. Андрианова, В.И. Фистуля. - М. : Мир , 1988. - 608 c.
  539.2
  Близнюк С.В. Маркетинг в Україні : проблеми становлення та розвитку. - К. : Політехніка , 2003. - 379 c. - (МАУП).
  339.138(477)            65.290-22
  Блій Г.де. Географія: світи, регіони, концепти : підручник для географ. і екон. спец. вищ. навч. закл. / Г. де Блій , Пітер Муллер; пер. з англ.; наук. ред. О.Шаблій. - К. : Либідь , 2004. - 738 c.
  91
  Блоки питания импортных телевизоров / А.В. Родин, Н.А. Тюнин - М. : СОЛОН , 1997. - 189 c.
  621.397.13
  Блоки питания импортных телевизоров / А.В. Родин, Н.А. Тюнин - М. : СОЛОН , 1997. - 189 c.
  621.397.13
  Блох В.И. Теория упругости. - Харьков : Изд-во ХГУ , 1964. - 483 c.
  539.3
  Блощинська В.А. Сучасне деловодство : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч.літ. , 2005. - 319 c.
  651.4/.9
  Блюмберг В.А. Справочник фрезеровщика. - Л. : Машиностроение , 1972. - 360 c. - (Библ. 8 назв.).
  621.914(083)
  Блюмберг В.А. Переналаживаемые станочные приспособления / В.А. Блюмберг, В.П. Близнюк. - Л. : Машиностроение , 1978. - 360 c.
  621.9.06-229
  Блюмберг В.А. Справочник токаря / В.А.Блюмберг, Е.И.Зазерский. - Л. : Машиностроение , 1981. - 406 c.
  621.941
  Бобович Б.Б. Химики автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Боборыкин Н.А. Элементы электроавтоматики, телемеханики и вычислительной техники. Курс лабораторных работ : учеб. пособие для вузов. - Л. : Судостроение , 1967. - 362 c.
  62-52:621.398+004
  Бобров В.Ф. Основы теории резания металлов. - М. : Машиностроение , 1975. - 344 c.
  621.91.001.1
  Бобров В.Ф. Резание металлов самовращающимися резцами / В.Ф.Бобров, Д.Е.Иерусалимский. - М. : Машиностроение , 1972. - 112 c.
  621.91
  Бобровский В.А. Электродиффузионный износ инструмента. - М. : Машиностроение , 1970. - 202 c.
  621.9.02.004.62/.63
  Богаевский В.Н. Алгебраические методы в нелинейной теории возмущений. - М. : Наука , 1987. - 255 c.
  519.6 : 530.145.7
  Богатых В.М. Технические устройства обучения : справочник / В.М. Богатых, А.М. Мансуров, В.Н. Попов; под ред. В.Н. Попова. - К. : Вища шк. , 1985. - 304 c.
  378.16.68/.69            74.58
  Богданов О.А. Основы мастерства: азбука начинающего автоспортсмена / О.А.Богданов , Э.С. Цыганков. - М. : ДОСААФ , 1986. - 85 c.
  656.052+796.57
  Богданов С.Н. Автомобильные двигатели : учебник для автотрансп. техникумов / С.Н.Богданов, М.М. Буренков, И.Е. Иванов. - М. : Машиностроение , 1987. - 368 c.
  621.431.73 : 629.331
  Богданович Б.М. Краткий радиотехнический справочник. Техника радиовещательного приёма / Б.М.Богданович, Э.Б. Ваксер. - Минск : Беларусь , 1976. - 335 c.
  621.396.62
  Боглаев Ю.П. Вычислительная математика и программирование : учеб. пособие. для втузов. - М. : Высш. шк. , 1990. - 543 c.
  519.6
  Боголюбов А.Н. Математики. Механики : биограф.справочник. - К. : Наук.думка , 1983. - 639 c.
  51(092)+531(092)
  Боголюбов А.Н. Творения рук человеческих. Естественная история машин. - М. : Знание , 1988. - 175 c.
  62(091)
  Боднев А.Г. Лабораторный практикум по ремонту автомобилей : учеб.пособие для автотранспор.техникумов / А.Г.Боднев, Н.Н.Шаверин. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1989. - 138 c.
  629.331.083(076.5)            629.113.004.67
  Боднев А.Г. Лабораторный практикум по ремонту автомобилей : учеб.пособие для автотранспорт. техникумов / А.Г.Боднев, Н.Н.Шаверин. - М. : Транспорт , 1984. - 117 c.
  629.331.083(076.5)            629.113.004.67
  Боднев А.Г. Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание автомобилей : учеб.пособие для автотрансп.техникумов / А.Г.Боднев, В.М.Дагович. - М. : Транспорт , 1974. - 252 c.
  629.331.004.5            629.113.004.5
  Боженко Л.І. Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація : навч. посібник для вищ. навч. закл. - Львів : Афіша , 2004. - 323 c.
  006.1+ 006.91+006.063+006.3] (075.8)
  Боженко Л.І. Стандартизація, метрологія та кваліметрія у машинобудуванні : навч. посібник для машинобуд. спец. вищ. навч. закл. - Львів : Світ , 2003. - 327 c.
  658.562 + 658.516+006.1+006.91+ 621.753]: 621(075.8)
  Божидарник В.В. Елементи теорії пружності : навч. посібник для вищ.навч.закл. / В.В.Божидарник, Г.Т.Сулим. - Львів : світ , 1994. - 558 c.
  539.3
  Бойко В.В. Николай Иванович Вавилов, 1887-1987. Страницы жизни и деятельности / В.В.Бойко, Е.Р.Виленский. - М. : Агропромиздат , 1987. - 190 c.
  631+929Вавилов
  Бойко М.Д. Трудове право України : навч. посібник. - 2-ге вид., доп. і перероб . - К. : Атіка , 2008. - 319 c.
  349.2(477)
  Бойко М.Д. Трудове право України. Курс лекцій : навч.посібник для вищ.навч.закл. - 2-ге вид. , перероб. і доп . - К. : Олан , 2003. - 335 c.
  349.2(477)            67.405(4Укр)
  Бойко М.Д. Трудове право України. Практикум : навч.посібник. - К. : Олан , 2003. - 142 c.
  349.2(477)            67.405(477)
  Бойко О.Д. Нариси з новітньої історії України : [навч. посібник для вищ. навч. закл.]. - К . : [Кондор] , 2008. - 356 c.
  940 (477) ``1985/1991``
  Бойко О.Д. Історія України : навч. посібник для вищ.навч.закл. - 3-тє вид., випр. і доп. . - К. : Академвидав , 2008. - 687 c. - ((Альма-матер)).
  940(477)(075.8)
  Бойко О.Д. Історія України : навч.посібник. - 3-тє вид.,випр. і доп. . - К. : Академвидав , 2007. - 687 c. - (Альма-матер).
  940(477) (075.8)
  Бойко О.Д. Історія України : навч. посібник. - 3-тє вид., випр. і доп . - К. : Академвидав , 2006. - 687 c. - (Альма-матер).
  940(477)            63.3(4Укр)
  Бойко О.Д. Історія України : навч. посібник. - 2-ге вид., доп . - К. : Академвидав , 2004. - 655 c. - (Альма-матер).
  940(477)            63.3(4Укр)
  Бойко О.Д. Історія України : навч.посібник. - 2-ге вид.,доп . - К. : Академвидав , 2003. - 655 c. - (Альма-матер).
  940(477)            63.3(4Укр)
  Бойко О.Д. Історія України : навч.посібник. - 2-ге вид.,доп . - К. : ВД , 2001. - 655 c. - (Альма-матер).
  940(477)            63.3(4Укр)
  Бойко О.Д. Історія України : посібник для вищ.навч.закл. - К. : Академія , 1999. - 565 c. - (Гаудеамус).
  940(477) (075.8)
  Бойко О.Д. Нариси з новітньої історії України ( 1985 - 1991 р.р. ) : Навчальний посібник - К. : Кондор , 2010. - 357 c.
  940.55            63.3
  Бойков В.П. Шины для тракторов и сельскохозяйственных машин / В.П.Бойков, В.Н.Белковский. - М. : Агропромиздат , 1988. - 240 c.
  631.372.027.5 + 629.366.027.5
  Бойченко І.В. Філософія історії : підручник для вищ. навч. закл. - К. : Знання , 2000. - 723 c. - ((Вища освіта ХХІ століття)).
  930.1 : 101
  Болбас М.М. Основы эксплуатации и ремонта автомобилей : учеб.пособие для вузов. - Минск : Выш.шк. , 1985. - 284 c.
  629.331.08            629.113.004
  Болотин Х. Л. и др. Станочные приспособления / Х. Л. Болотин,Ф. П. Костромин - 5-е изд., перероб. и доп. . - М.: : Машиностроение , 1973. - 344 с. c.
  621.9.06
  Болотин Х.Л. Станочные приспособления : учеб.пособие для вузов / Х.Л.Болотин, Ф.П.Костромин. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1973. - 344 c.
  621.9.06-229.001.6
  Болотин Х.Л. Станочные приспособления. Конструирование и расчет : учеб.пособие для вузов / Х.Л.Болотин, Ф.П.Костромин. - 4-е изд., перераб . - М. : Машгиз , 1956. - 316 c.
  621.9.06-229.001.6
  Болотин Х.Л., Костромин Ф.П. Станочные приспособления - 5-е изд., перераб. и доп. . - М. : ’’Машиностроение’’ , 1973. - 344 c.
  621.9.06 - 229
  Болотіна Н.Б. Трудове право України : підручник. - 5-те вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2008. - 860 c. - (Вища освіта ХХІ століття).
  349.2(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Болотіна Н.Б. Трудове право України : практикум. - К. : Вікар , 2002. - 147 c. - ((Вища освіта України)).
  349.2(477)(075.8)            67.405(4Укр)
  Болсун А.И. Методы математической физики / А.И.Болсун, В.К.Гронский, А.А.Бейда. - Минск : Выш.шк. , 1988. - 198 c.
  517.95 : 53            501
  Болтянский В.Г. Математические методы оптимального управления. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1969. - 408 c. - (Физ.-мат.б-ка инженера).
  519.7
  Болховининов Н.Ф. Металловедение и термическая обработка : учебник для вузов. - 6-е изд., доп. и перераб . - М. : Машиностроение , 1965. - 508 c.
  669.017 + 621.78
  Большаков В.П. Инженерная и компьютерная графика : практикум. - СПб. : БХВ-Петербург , 2004. - 575 c.
  004.92
  Бондаренко В.П. Справочник электромонтажника / В.П.Бондаренко, М.И.Плетник. - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Будівельник , 1976. - 253 c.
  621.3.035.9
  Бондаренко В.П. Справочник электромонтажника / В.П.Бондаренко, М.И.Плетник. - 2-е изд., перераб . - К. : Будівельник , 1971. - 308 c.
  621.3.035.9
  Бондаренко М.Ф. Комп`ютерна дискретна математика : підручник для вищ. навч. закл. / М.Ф.Бондаренко, Н.В.Білоус, А.Г.Руткас. - Харків : Компанія СМІТ , 2004. - 479 c.
  519.854
  Бондарос Ю.Г. Двухканальные системы. - М. : Машиностроение , 1985. - 152 c.
  629.7
  Бонь О.І. Історія України: курс лекцій : навч. посібник для вищ. навч. закл. - К : Вища шк. , 2008. - 463 c.
  940(477)
  Бор, Карл де. Практическое руководство по слайнам / Карл де Бор; пер. с англ. - М. : Радио и связь , 1985. - 303 c.
  519.6
  Бордовицына Т.В. Современные численные методы в задачах небесной механики. - М. : Наука , 1984. - 136 c.
  519.6 : 521
  Бордюгов Г.А. История и конъюктура. Субъективные заметки об истории сов.общества / Г.А.Бордюгов, В.А.Козлов. - М. : Политиздат , 1991. - 352 c.
  [947 + 957]``19``            63.3.(2)7
  Боринець С.Я. Міжнародні валютно - фінансові відносини : підручник. - 5-те вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2008. - 582 c.
  339.7.012(075.8)            65.268
  Боринець С.Я. Міжнародні валютно - фінансові відносини : підручник для вищ. навч.закл. - 4-те вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2004. - 409 c.
  339.7.012(075.8)            65.268
  Боринець С.Я. Міжнародні валютно - фінансові відносини : підручник для вищ. навч.закл. - 3-тє вид., стер . - К. : Знання , 2001. - 305 c.
  339.7.012(075.8)            65.268
  Боринець С.Я. Міжнародні валютно - фінансові відносини : підручник для вищ. навч.закл. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 1999. - 305 c.
  339.7.012(075.8)            65.268
  Боринець С.Я. Міжнародні фінанси : підручник [для вищ.навч.закл.]. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2006. - 494 c. - ((Вища освіта ХХІ ст.)).
  339.7(075.8)            65.268
  Боринець С.Я. Міжнародні фінанси : підручник для вищ.навч.закл. - К. : Знання - Прес , 2002. - 311 c.
  339.7(075.8)            65.268
  Борисенко В.Й. Курс української історії. З найдавніших часів до ХХ ст. : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Либідь , 1996. - 615 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  Борисов Б.Я. Лабораторный практикум по резанию металлов : учебник для втузов - М.;К : Машгиз , 1963. - 80 c.
  621.9(076)
  Борисов В.Г Практикум радиолюбителя по цифровой технике / В.Г.Борисов, А.С.Партин - М. : Патриот : Символ-Р , 1991. - 144 c. - ((Приложение к журн.``Радио``).).
  621.396
  Борисов В.Г. Знай радиоприемник. - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Изд-во ДОСААФ , 1986. - 126 c.
  621.396.62
  Борисов В.Г. Радиотехнический кружок и его работа. - М. : Радио и связь , 1983. - 103 c. - ((Массовая радиобиблиотека. Вып. 1061)).
  621.396
  Борисов В.Г. Юный радиолюбитель. - 7-е изд., перераб. и доп. . - М. : Радио и связь , 1986. - 439 c. - ((Массовая радиобиблиотека. Вып.1101).).
  621.396
  Борисов В.М. Парус на лодке - Л. : Судостроение , 1985. - 152 c.
  629.52 + 797.14            629.125 + 76.717.8
  Борисов К.Г. Международное таможенное право : учеб.пособие для вузов - М. : Изд-во РУДН , 1997. - 225 c.
  341 : 339.543            67.412.3
  Борнацкий И.И. Теория металлургических процессов : учеб.пособие для металлур.вузов и фак. - К. ; Донецк : Вища шк. , 1978. - 287 c.
  669.1.001
  Борноволоков Э.П. Радиолюбительские схемы / Э.П.Борноволоков, В.В.Фролов - 3-е изд., перераб. и доп. . - К. : Техніка , 1985. - 264 c.
  621.396.6.001.66
  Борноволоков Э.П. Радиолюбительские схемы / Э.П.Борноволоков, В.В.Фролов. - 2-е изд., перераб. и доп. . - К. : Техніка , 1982. - 383 c.
  621.396.6.001.66
  Борноволоков Э.П. Радиолюбительские схемы / Э.П.Борноволоков, В.В.Фролов. - К. : Техніка , 1979. - 399 c.
  621.396.6.001.66
  Боровик С.С. Ремонт и регулировка бытовой радиоэлектронной аппаратуры / С.С.Боровик, М.А.Бродский. - Минск : Выш.шк. , 1989. - 320 c.
  621.396.6.004.67
  Боровков А.А. Курс теория вероятностей : учеб.пособие для мат. и физ. спец.вузов. - М. : Наука , 1972. - 288 c.
  519.21
  Боровков А.А. Математическая статистика.Оценка параметров, проверка гипотез : учеб.пособие для мат. и физ. спец.вузов. - М. : Наука , 1984. - 472 c.
  519.22
  Боровков А.А. Теория вероятностей : учеб.пособие для мат. и физ. спец.вузов. - 2-е изд, перераб. и доп . - М. : Наука , 1986. - 431 c.
  519.21
  Боровков А.А. Теория вероятностей : учеб.пособие для мат. и физ. спец.вузов. - М. : Наука , 1976. - 352 c.
  519.21
  Боровских Ю.И. Электрооборудование автомобилей : учеб.пособие для втузов / Ю.И.Боровских, Н.И.Гутенев. - К. : Выща шк. , 1988. - 167 c.
  629.331.064.5            629.113.066
  Бородулина Е.К. Технический анализ и контроль электрохимических производств неорганических веществ : учеб.пособие для хим. - технол. техникумов / Е.К.Бородулина, С.С.Шрайбан. - М. : Химия , 1973. - 208 c.
  543 : 661.322 : 661.4 : 669. 882.37
  Борщак І. Іван Мазеппа / І.Борщак, Р.Мартель; авториз. перекл. з фр. М.Руданського. - К. : Свенас , 1991. - 136 c.
  940(477) + 929 Мазепа            63.3(4Укр)46
  Борьба с коррозией в химической и нефтеперерабатывающей промышленности Т.2. Неметаллические материалы : сб. / под ред. И.Я.Клинова. - М. : Машиностроение , 1968. - 212 c.
  620.197 : 620.193.4 : 66
  Борьба с коррозией в химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Т.1. Металлические материалы : сб. / под ред. И.Я.Клинова. - М. : Машиностроение , 1967. - 208 c.
  620.197 : 620.193.4 : 66
  Бостан Л.М. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник для вищ. навч. закл. / Л.М.Бостан, С.К.Бостан. - К. : Центр навч. літ. , 2004. - 671 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)(1-87)
  Ботт Э. Использование Windows 95 / Эд Ботт; пер. с англ. А.А.Борисова, В.В.Попова, В.В.Трапезникова. - 2-е изд . - К. : Диалектика , 1997. - 396 c.
  004.451.9 Windows            681.3.06
  Бочан І.О. Глобальна економіка : підручник / І.О.Бочан, І.Р.Михасюк. - К. : Знання , 2007. - 403 c.
  339.3(100)(075.8)
  Бочаров Ю.А. Винтовые прессы. - М. : Машиностроение , 1976. - 247 c.
  621.979
  Бочвар А.А. Металловедение : учебник для вузов. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Металлургиздат , 1956. - 495 c.
  669.017
  Бочелюк В.Й. Психологія : вступ до спеціальності : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.Й.Бочелюк, В.В.Зарицька. - К : Центр учбової літ. , 2007. - 286 c.
  159.9(075.8)
  Бочелюк В.Й. Методика та організація наукових досліджень із психології : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.Й.Бочелюк, В.В.Бочелюк. - К : Центр учбової літ. , 2008. - 357 c.
  159.9.07(075.8)
  Бочелюк В.Й. Методика та організація наукових досліджень із психології : навч. посібник для вищ. навч. закл. / В.Й.Бочелюк, В.В.Бочелюк - К. : Центр учбов.літ. , 2008. - 357 c.
  159.9.07(075.8)
  Бочелюк В.Й. Психологія : вступ до спеціальності : навч.посібник для вищ.навч. закл. / В.Й.Бочелюк, В.В.Зарицька - К. : Центр учбов. літ. , 2007. - 286 c.
  159.9(075.8)
  Бочелюк В.Й. Геронтопсихологія : Навчальний посібник / В.Й.Бочелюк ,О.А.Черепєхіна - К. : КНТ , 2014. - 436 c.
  159.9            88.37
  Бочков В.М. Розрахунок та конструювання металлорізальних верстатів : підручник для вищ. навч. закл. / В.М.Бочков, Р.І.Сілін, О.В.Гаврильченко; за ред. Р.І.Сіліна. - Львів : Бескид Біт , 2008. - 447 c.
  621.9.06.001.6
  Бочков В.М. Обладнання автоматизованого виробництва : навч.посібник / за ред. Р.І.Сіліна - Львів : держ.університет ’’Львівська політехніка’’ , 2000. - 380 c.
  621.9.06
  Бочков В.М. Обладнання автоматизованого виробництва : Навчальний посібник / В.М.Бочков,Р.І.Сілін; За ред.Сіліна Р.І. - Львів : Вид-во Державного унів-ту`Львівська політехніка` , 2000. - 380 c.
  621.9.06-52
  Бочков В.М., Сілін Р.І. Обладнання автоматизованого виробництва / За ред. Сіліна Р.І. - Львів : Видавництво Державного університету ``Львівська по , 2000. - 380 c.
  621.9.06-52            Ж605я73
  Брадис В. М. Четырёхзначные математические таблицы : учеб.пособие для сред.шк. - 41-е изд . - М. : Просвещение , 1970. - 93 c.
  519.66
  Браилов А. Ю. Компьютерная инженерная графика в среде T-FLEX.Преобразование двухмерных и трёхмерных моделей изделий : учебное пособие для вузов. - К. : Каравела , 2007. - 175 c.
  004.92
  Брамм П. Микропроцессор 80386 и его программирование / П. Брамм, Д. Брамм; пер. с англ. А.И.Шереметьева, К.Г.Финогенова ;под ред. Н. Г. Волкова. - М. : Мир , 1990. - 447 c.
  681.325.5 : 621.382.049.77
  Брандт З. Анализ данных. Статистические и вычислительные методы для научных работников и инженеров / Зигмунд Бранд; пер. с англ. О.И.Волковой; под ред. Е.В.Чепурина. - М. : Мир : АСТ , 2003. - 686 c.
  519.23
  Брандт Н. Б. Электроны и фотоны в металлах : учеб. пособие для физ. спец. вузов / Н. Б, Брандт, С. М. Чудинов. - 2-е изд., перераб и доп . - М. : Изд-во МГУ , 1990. - 334 c.
  539.12
  Братко-Кутинський О. А. Нащадки Святої Трійці.Генеза укр. держ. символіки в дослідженні канд.філософ. наук О. Братка-Кутинського - К. : Білий птах , 1992. - 85 c.
  [940 :342.228] (477)            63.2(2Ук)
  Брауде В. И. Вероятностные методы расчета грузоподъёмных машин. - Л. : Машиностроение , 1978. - 231 c.
  621.873/.875 : 519.81
  Брауде В. И. Надежность подъёмно-транспортных машин : учеб.пособие для вузов / В. И. Брауде, Л. Н. Семенов. - Л. : Машиностроение , 1986. - 183 c.
  621.86/87-192
  Браун П. Дж. Введение в операционную систему UNIX / пер. с англ. Ю.В.Ступина ; под ред. Ю. М. Баяковского, Н. Б. Дерябина. - М. : Мир , 1987. - 287 c.
  004.451.9 UNIX
  Браун Э. Д. Моделирование трения и изнашивания в машинах / Э. Д. Браун, Ю. А. Евдокимов, А. В. Чичинадзе. - М. : Машиностроение , 1982. - 191 c.
  621.891.001.57
  Бріскін Ю. А. Спорт інвалідів : підручник для вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту. - К. : Олімп. літ. , 2006. - 263 c.
  796 - 056.26
  Бровман М. Я. Применение теории пластичности в прокатке. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Металлургия , 1991. - 254 c.
  621.771.2:539.374
  Бродовський В. Й. Тлумачний російсько-український словник психологічних термінів / В. Й. Бродовський, В. О. Грушевський, І. П. Патрик. - К. : Професіонал , 2007. - 511 c.
  159.9(038) : 811.161.1=161.2(038)
  Бродский А. Я. Советы бывалых автомобилистов. - М. : Изд - во ДОСААФ , 1985. - 186 c.
  629.331.1.004            629.114.6
  Бродский А.Я. Советы бывалых автомобилистов. - М. : ДОСААФ , 1989. - 168 c.
  629.331.1.004            629.114.6.004.54
  Брон Л. С. Гидравлический привод агрегатных станков и автоматических линий / Л. С. Брон, Ж. Э. Тертаковский. - 3-е изд, перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1974. - 328 c.
  621.9.06-82
  Брон Л.С. Гидравлический привод агрегатных станков и автоматических линий / Л.С.Брон,Ж.Э.Тартаковский - 3-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1974. - 328 c.
  621.9.06
  Бронников А. В. Морские транспортные суда. Основы проектирования : учеб. пособие для вузов. - 2-е изд, перераб. и доп. . - Л. : Судостроение , 1984. - 352 c.
  629.54            629.123
  Брусиловский И. В. Аэродинамика осевых вентиляторов. - М. : Машиностроение , 1984. - 240 c.
  629.7.035.7
  Брюханов В. А. Методы повышения точности измерений в промышленности - М. : Изд-во стандартов , 1991. - 108 c.
  53.008.3:389.I/.14
  Брянский Л. Н. Краткий справочник метролога / Л. Н. Брянский, А. С. Дойников. - М. : Изд-во стандартов , 1991. - 79 c.
  006.91
  Бублик В. Н. Історія німецької мови : навч. посібник для вищ. навч. закл. - 2-ге вид. . - Вінниця : Нова книга , 2004. - 271 c.
  811.112.2(091)            81.2Нем-03
  Бублик С. А. Релігієзнавство : навч. посібник - стереотипне вид. . - К. , 2001. - 495 c.
  21/29
  Буга Н. Н. Радиоприёмные устройства : учеб. для вузов спец. ``Радиосвязь и радиовещание`` / Н. Н. Буга, А. И. Фалько, Н. И. Чистяков; под ред. Н. И. Чистякова - М. : Радио и связь , 1986. - 320 c.
  621.396.62
  Бугаков И. И. Ползучесть полимерных материалов .Теория и приложение : монография - М. : Наука , 1973. - 288 c.
  531:539.376
  Буглай В. Б. Международные экономические отношения : учеб. пособие для экон. спец. вузов / под ред. Н. Н. Ливенцова - 2-е изд. . - М. : Финансы и статистика , 1999. - 159 c.
  339.9            65.5
  Буглай В. Б. Международные экономические отношения : учеб. пособие для эконом. спец. вузов / В. Б. Буглай, Н. Н. Ливенцев - 2-е изд. . - М. : Финансы и статистика , 1997. - 159 c.
  339.9            65.5
  Будак В.М. Сборник задач по математической физике : учеб.пособие для ун-тов / В.М.Будак и др. - 2-е изд., испр . - М. : Наука , 1972. - 688 c.
  517.95 : 53
  Будівельна техніка : навч. посібник для інж.- буд. спец. вищ.навч.закл. / В.Л.Баладінський, О.М.Лівінський, Л.А.Хмара та ін. - К. : Либідь , 2001. - 367 c.
  69.002.5
  Бузовский О.В. Компютерная обработка изображения / О.В.Бузовский, А.А.Болдак, М.Х.Мохамед Руми. - К. : Корнійчук , 2001. - 179 c.
  004.92            681.327.22
  Булавін Л.А. Ядерна фізика : підручник для вищ. навч. закл. / Л.А. Булавін, В.К. Тартаковський. - К. : Знання , 2005. - 431 c.
  539.1
  Булашев Г.О. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. Космогонічні українські народні погляди та вірування. - К. : Фірма``Довіра`` , 1992. - 414 c.
  398(477)
  Буловский П.И. Надежность приборов систем управления : справ. пособие / П.И. Буловский, М.Г. Зайденберг. - Л. : Машиностроение , 1975. - 328 c.
  681.51-192            62-52
  Булыч В.И. Ремонт и настройка унифицированных цветных телевизоров / В.И. Булыч, А.П. Фоменко, К.В. Зимин. - 2-е изд . - М. : Изд-во ДОСААФ , 1984. - 232 c.
  621.397.132.004.67
  Булычев Д.В. Автопоезда : учеб. пособие для ПТУ / Д.В. Булычев, М.И. Грифф. - М. : Транспорт , 1990. - 214 c.
  629.351.014.4            629.114.3
  Бунин С.Г. Справочник радиолюбителя-коротковолновика / С.Г. Бунин, Л.П. Яйленко. - 2-е изд., перераб.и доп . - К. : Техніка , 1984. - 264 c.
  621.396
  Бункина М.К. Основы валютных отношений : учеб.пособие / М.К.Бункина, А.М.Семенов. - М. : Юрайт , 1998. - 192 c.
  339.74            65.268
  Бунько В.А. Валютно-кредитные операции и расчеты по внешнеторговым контрактам : справ.- метод. изд. - СПб : МЦЭНТ , 1995. - 176 c.
  339.7:339.542
  Буняк А. Елементи схемотехніки електронних автоматів у графах : монографія / Андронік Буняк , Олег Буняк. - Тернопіль : Астон , 2003. - 351 c.
  519.713:681.51
  Буравихин В.А. Биография электрона / В.А. Буравихин, В.А. Егоров. - М : Знание , 1985. - 135 c. - (Нар. ун-т; Естественнонауч. ф-т).
  539.124
  Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. - 2-е вид . - К. : Основи , 2000. - 241 c.
  339.5            65.428
  Буралев Ю.В. Безопасность жизнедеятельности на транспорте : учебник для вузов. - М : Академия , 2004. - 288 c.
  658.345 : 629.067
  Бурко В.Г. Бытовые акустические системы: эксплуатация, ремонт : справ. пособие / В.Г. Бурко, П.М.Лямин. - Минск. : Беларусь , 1996. - 350 c.
  621.396.623
  Бурков В.В. Автотракторные радиаторы : справ.пособие / В.В. Бурков, А.И. Индейкин. - Л. : Машиностроение , 1978. - 216 c.
  629.331-714 : 621.43-714            629.3-714
  Бурков В.В. Эксплуатация автомобильных радиаторов. - М. : Транспорт , 1975. - 80 c.
  629.331.004 : 621.43-714
  Бурков М.С. Специализированный подвижной состав автмобильного транспорта. : учебник для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1979. - 296 c.
  629.351/.359            629.114.4
  Бурков М.С. Специализированный подвижной состав автмобильного транспорта : учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1972. - 280 c.
  629.351/.359            629.114
  Бурков М.С. Специализированный подвижной состав автомобильного транспорта - 3-е изд., перераб.и доп. . - М. : ’’Транспорт’’ , 1979. - 280 c.
  629.113
  Бурков М.С. Специализированный подвижной состав автомобильного транспорта : учебник для вузов - 3-е изд., перераб.и доп. . - М. : ’’Транспорт’’ , 1979. - 280 c.
  629.113
  Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психологической диагностике. / Л.Ф. Бурлачук, С.М. Морозов. - К. : Наук. думка , 1989. - 197 c.
  159.9.072(03)            88
  Бурышкин П.А. Москва купеческая / предисл. Г.Ульяновой, М.Шацилло. - М. : Высш.шк. , 1991. - 352 c.
  339.16.012.32-051(47+57-25)(091)            63.3(2-М)
  Буряк Я.Й. Аналітична механіка локально навантажениех оболонок / Я.!.Буряк, Ю.К.Рудавський, М.А.Сухорольський. - Львів : Інтелект - Захід , 2007. - 239 c.
  539.3 : 517.58
  Бут Д. А. Бесконтактные электрические машины : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1990. - 415 c.
  [621.313.292 + 621/313.392] (075.8)
  Бут Д. А. Бесконтактные электрические машины : учеб. пособие для вузов. - М. : Высш. шк. , 1985. - 255 c.
  621.313.292 + 621.313.392 (075.8)
  Бутинець Ф. Ф. Історія бухгалтерського обліку : в 2 т. Т.1. : навч. посібник для вищ.навч.закл. - 2-ге вид., доп і перероб . - Житомир : РУТА , 2001. - 511 c.
  657(091)            65.052г
  Бутинець Ф. Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : підручник для вищ. навч. закл. / Ф. Ф. Бутинець, І. В. Жиглей, В. М. Пархоменко. - 2-ге вид., доп. і перероб . - Житомир : РУТА , 2002. - 542 c.
  657 : 339.5            65.052 : 65.298
  Бутинець Ф. Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : підручник для вищ. навч. закл. / Ф.Ф.Бутинець, І.В.Жиглей, В.М.Пархоменко; за ред. Ф. Ф. Бутинця. - 2-е вид., доп. і перероб . - Житомир : ПП ``РУТА`` , 2001. - 542 c.
  657:339.5            65.052+65.298
  Бутинець Ф. Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Практикум : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Ф. Ф. Бутинець, І. В. Жиглей. - 2-е вид., доп. і перероб . - Житомир : РУТА , 2001. - 223 c.
  657 : 339.5            65.052+65.298
  Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку : в 2 т. Т.2. : навч.посібник для вищ.навч.закл. - Житомир : РУТА , 2001. - 511 c.
  657(091)            65.052г
  Бухарин Н. А. Автомобили. Конструкции, нагрузочные режимы, рабочие процессы, прочность агрегатов автомобилей : учеб. пособие для вузов / Н. А. Бухарин, В. С. Прозоров, М. М. Щукин; под ред. Н. А. Бухарина. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1973. - 504 c.
  629.331.02            629.113
  Бухарин Н. И. Избранные труды: История и организация науки и техники / под ред. Е. П. Велихов - Л. : Наука , 1988. - 504 c.
  001(091)
  Бушманов Б.Н. Физика твердого тела : учеб.пособие для втузов / Б.Н.Бушманов, Ю.А.Хромов. - М. : Высш.шк. , 1971. - 224 c.
  539.2
  Бушуев В. В. Тяжелые зубообрабатывающие станки / В. В. Бушуев, С. П. Налетов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1986. - 280 c.
  6219.06:621.833.052
  Бушуев В. В. Тяжелые зубообрабатывающие станки / В. В. Бушуев, С. П. Налетов. - М. : Машиностроение , 1976. - 302 c.
  621.9.06 : 621.833.052
  Бушуев С. Д. Активное обучение управлению сложными системами на базе ЭВМ : учеб. пособие для вузов по спец. ``Автоматизированные системы обучения`` / С. Д. Бушуев, В. С. Михайлов. - К. : Вища шк. , 1985. - 127 c.
  004.358:519.87:371.69            681.322
  Быков В. В. Газовые резаки / В. В. Быков, Т. С. Файзулина; под ред. И. А. Антонова, Д. Л. Глизманенко. - М. : Машиностроение , 1974. - 84 c. - (Б-ка газосварщика. ВНИИАВТОГЕНМАШ).
  621.791
  Быков В. В. Газопламенные горелки / В. В. Быков, Т. С. Файзулина; под ред. И. А. Антонова, Д. Л. Глизманенко. - М. : Машиностроение , 1974. - 72 c. - (Б-ка газосварщика.ВНИИАВТОГЕНМАШ).
  621.791.034
  Быков В. П. Методика проектирования объектов новой техники : учеб. пособие для машиностроит. спец. вузов. - М. : Высш.шк. , 1990. - 168 c.
  658.589
  Быков Р. Е. Системы учебного телевидения / Р. Е. Быков, В. И. Киврин, Н. В. Лысенко. - М. : Радио и связь , 1987. - 80 c.
  621.397.13:74.58
  Былое : журн., посвящ. истории освободительного движения : в 2 т. Т.2. 1926, №3(37) / сост. Ф.М.Лурье. - Л. : Лениздат , 1991. - 165 c. - (Голоса революции).
  070(47+57)(091)``19``
  Былое: журн., посвящ. истории освободит.движения : в 2 т. Т.1. 1926, №2(36) / сост. Ф.М.Лурье. - Л. : Лениздат , 1991. - 176 c. - (Голоса революции).
  070(47+57)(091)
  Былянски П. Цифровые системы передачи / П. Былянски, Д. Ингрем; пер. с англ.; под ред. А. А. Визеля. - М. : Связь , 1980. - 360 c.
  621.39 : 621.376.5
  Быстров Ю. А. Электронные цепи и устройства : учеб. пособие для вузов / Ю. А. Быстров, И. Г. Мироненко. - М. : Высшая школа , 1989. - 286 c.
  621.37/.39
  Быстродействующие интегральные микросхемы ЦАП и АЦП и измерение их параметров / А.-Й. К. Марцинкявичус, Э.-А. К. Багданскис, Р. Л. Пошюнас и др.; под ред. А.-Й. К. Марцинкявичуса. - М. : Радио и связь , 1988. - 224 c.
  621.382.049.77
  Бытовая электроакустическая аппаратура : справочник / И.А. Алдошина, В.Б. Бревдо, Г.Н. Веселов.и др. - М. : КУбК-а , 1996. - 320 c.
  621.395.6
  Бычков В.П. Электропривод и автоматизация металлургического производства : учеб. пособие для вузов. - 2-е изд., перераб., доп . - М. : Высш. шк. , 1977. - 391 c.
  669.02+62-83
  Бюссиен Р. Автомобильный справочник : в 2 т. Т.1. / пер. с нем. ;под общ. ред. А.Н. Островцева. - М. : Машгиз , 1960. - 701 c.
  629.331(038)            629.113
  Бюссиен Р. Автомобильный справочник : в 2 т. Т.2. / пер. с нем. ; под общ. ред. А.А.Липгарта. - М. : Машгиз , 1960. - 974 c.
  629.331(038)            629.113
  В помощь активу ВОИР : справ.пособие для профсоюз. актива / сост. А.К. Доценко. - М. : Прфиздат , 1987. - 352 c.
  001.894            608
  В помощь конструктору-станкостроителю / В.И. Калинин, В.Н. Никифоров, Н.Я. Аникеев. - М. : Машиностроение , 1983. - 287 c.
  621.9.06
  В помощь радиолюбителю Т.88. : сборник. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1985. - 79 c.
  621.396
  В помощь радиолюбителю Т.96. : сборник. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1987. - 80 c.
  621.396
  В помощь радиолюбителю Т.109. : сборник. / Сост. И.Н. Алексеева - М. : Патриот , 1991. - 80 c.
  621.396
  В помощь радиолюбителю Т.110. : сборник. / сост. И.Н. Алексеева - М. : Патриот , 1991. - 62 c.
  621.396
  В помощь радиолюбителю Т.112. : сборник. / сост. А.В. Дьяков. - М. : Патриот , 1956. - 79 c.
  621.396
  В помощь радиолюбителю Т.89. : сборник. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1985. - 80 c.
  621.396
  В помощь радиолюбителю Т.90. : сборник. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1985. - 79 c.
  621.396
  В помощь радиолюбителю Т.97. : сборник. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1987. - 78 c.
  621.396
  В помощь радиолюбителю Т.98. : сборник. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1987. - 79 c.
  621.396
  В помощь радиолюбителю Т.103. : сборник. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1989. - 79 c.
  621.396
  В помощь радиолюбителю Т.104. : сборник. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1989. - 79 c.
  621.396
  В помощь радиолюбителю Т.105. : сборник. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1989. - 80 c.
  621.396
  В помощь радиолюбптелю Т.99. : сборник - М. : изд-во ДОСААФ , 1987. - 77 c.
  621.396
  В.А. Кривоухов Резание металлов - М. : Машгиз , 1954. - 472 c.
  621.9
  В.В.Докучаев і Полтавщина : факти, документи, бібліографія / уклад. В.М.Самородов, С.Л.Кигим ; наук.ред. К.М.Ситник. - Полтава : Верстка , 2007. - 171 c.
  908(477.53) : 631.4(092) :929Докучаев
  В.І.Вернадський і Полтавщина : факти,документи,бібліографія / уклад.: В.М.Самородов, С.Л.Кигим, К.М.Ситник. - Полтава : Полтавський літератор , 2008. - 258 c.
  908(477.53) : 5(092) + 001+ 929 Вернадський
  В.П. Чистяков Курс теории вероятности - 3-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Наука , 1987. - 240 c.
  519.21(0,75.8)
  В.С.Лысанов Высокопроизводительный инструмент из эльбора / В.С.Лысанов - М. : Машиностроение , 1975. - 35 c. - (Обраб.деталей абразивным, алмазным и эльборовым ин).
  621.922.3:6114.6.08
  В.С.Лысанов Эльбор в машиностроении / под ред. проф. В.С. Лысанова - Л. , 1978.
  621.921.3
  Вавилов С.И. Исаак Ньютон : научная биография и статьи. - М. : АН СССР , 1961. - 294 c.
  53(091)+929 Ньютон
  Вагин И. Практика эффективного поведения / И. Вагин, С. Мамонтов. - СПб. : Питер , 2001. - 190 c. - (Сам себе психолог).
  159.9. 019.43            88.6
  Вагнер Г. Основы исследования операций : в 3 т. Т.1. / пер. с англ. Б. Т. Вавилова. - М. : Мир , 1972. - 335 c.
  519.8
  Вагнер Г. Основы исследования операций : в 3 т. Т.2. / пер. с англ. В. Я. Алтаева. - М. : Мир , 1973. - 488 c.
  519.8
  Вагнер Г. Основы исследования операций : в 3 т. Т.3. / пер. с англ. Б. Т. Вавилова. - М. : Мир , 1973. - 501 c.
  519.8
  Вайда З. Современная видеозапись / пер. венг. И. С. Балаша; под. ред. Л. С. Виленчика. - М. : Радио и связь , 1987. - 172 c.
  621.397
  Вайнберг И. Б. Электрохимическое шлифование токопроводящими абразивными и алмазными кругами / И. Б. Вайнберг, В. Г. Васильев. - М. : Машиностроение , 1976. - 32 c. - (Новости технологии).
  621.923.047
  Вайнгард У. Введение в физику кристаллизации металлов / пер. с англ. О. В. Абрамова; под ред. Я. С. Усманского. - М. : Мир , 1967. - 155 c.
  669.01
  Вайсман Я. М. Автомобиль ``Жигули`` : советы автолюбителям по эксплуатации и обслуживанию / Я. М. Вайсман, В. И. Горенков. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1985. - 215 c.
  629.331.1.004.54
  Вайсман Я. М. Автомобиль ``Жигули`` : советы автолюбителям по эксплуатации и обслуживанию / Я. М. Вайсман, В. И. Горенков. - 2-е изд., стер . - М. : Транспорт , 1984. - 224 c.
  629.331.1.004.54            629.114.6-181.4004.54
  Валантэн Л. Субатомная физика: ядра и частицы : в 2 т. Т.1. Элементарный подход / пер. с фр. Н. Н. Колесникова. - М. : Мир , 1986. - 272 c.
  539.1
  Валантэн Л. Субатомная физика: ядра и частицы : в 2 т. Т.2. Дальнейшее развитие / пер. с фр. Н.Н.Колесникова. - М. : Мир , 1986. - 330 c.
  539.1
  Валентинов Н.В. Новая экономическая политика и кризис партии после смерти Ленина. Годы работы в ВСНХ во время НЭП : воспоминания / Н.Валентинов (н.Вольский); сост. и авт. вступ. ст. С.С.Волк ; коммент. В.У.Раджапова. - М. : Современник , 1991. - 367 c.
  [338.24 (47+57) + 329.15(47+57)КПСС] (091)``19``            63.3(2)7+66.61(2)
  Валь О. Д. Теорія ймовірностей...від найпростішого : навч. посібник для вищ. навч. закл. / О. Д. Валь, С. Л. Королюк, С. В. Мельничук. - Чернівці : Книги-XXI , 2004. - 158 c.
  519.21
  Вальдберг А. Ю. Технология пылеулавливания / А. Ю. Вальдберг, Л. М. Исянов, Э. Я. Тарат. - Л. : Машиностроение , 1986. - 192 c.
  621.928.9
  Вальтер А.К. Ядерная физика : учебник для ун-тов / А.К.Вальтер, И.И.Залюбовский. - 3-е изд., перераб. и доп . - Х. : Вища шк. , 1978. - 423 c.
  539.1(075.8)
  Ван Кампен Н. Стохатсические процессы в физике и химии / под ред. С. С. Моисеева. - М. : Высш. шк. , 1990. - 376 c.
  519.245
  Ванін В. В. Комп`ютерна інженерна графіка в середовищі Auto CAD : навч. посібник для вищ. навч. закл. / В. В. Ванін, В. В. Перевертун, Т. О. Надкернична. - К. : Каравела , 2006. - 334 c.
  004.92
  Варава В. И. Прикладная теория амортизации транспортных машин. - Л. : Изд-во ЛГУ , 1986. - 188 c.
  629.11.012.8
  Варій М. Й. Загальна психологія : підручник для вищ. навч. закл. - К. : Центр учбов.літ. , 2007. - 967 c.
  159.9(075.8)
  Варламов И. В. Микропроцессоры в бытовой технике / И. В. Варламов, И. Л. Касаткин. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Радио и связь , 1990. - 101 c.
  681.325.5:621.389.049.77:64.06
  Варламов И. В. Микропроцессоры в бытовой технике / И. В. Варламов, И. Л. Касаткин. - М. : Радио и связь , 1987. - 81 c.
  681.325.5:621.382.049.77:64.06
  Варламов Р. Г. Эксплуатация и ремонт современных микрокалькуляторов. - 2-е изд., испр. и доп . - М. : Легпромбытиздат , 1988. - 95 c.
  044.388.2 : 621.382.049.77.004
  Василевсикй П. Ф. Технология стального литья : монография. - М. : Машиностроение , 1974. - 408 c. - (Инж. монографии по литейному пр-ву).
  621.74.04 : 669.14
  Василевский В. И. Автомобильные генераторы. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1978. - 159 c.
  621.43.044.6:629.13
  Васильев А. С. Справочные таблицы элементов круга. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1970. - 400 c.
  519.66
  Васильев А.С. Основы метрологии и технического измерения : учеб. пособие для сред. ПТУ. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1988. - 240 c.
  006.91 + 621 : 53.08
  Васильев В. И. Системы связи : учеб. пособие для вузов по спец. ``Автоматизир. системы управления`` / В. И. Васильев, А.П. Буркин, В. А. Свириденко. - М. : Высш. шк. , 1987. - 280 c.
  621.39
  Васильев Г. А. Технико-экономические расчеты новой техники. - М. : Машиностроение , 1977. - 200 c.
  658.589.011
  Васильев Г. Н. Автоматизация проектирования металлорежущих станков. - М. : Машиностроение , 1987. - 280 c.
  621.9.06 :658.512.011.56
  Васильев Г.А. Товарные биржи / Г.А.Васильев, Н.Г.Каменева. - М. : Высш.шк. , 1991. - 112 c.
  339.172            65.9(2)
  Васильев Д.В. Делопроизводство на компьютере : практ. рекомендации. - М. : ПРИОР , 1997. - 224 c.
  651.4/.9 : 004.91
  Васильев Е. А. Отливки из ковкого чугуна. Производство, свойства, применение. - М. : Машиностроение , 1976. - 239 c.
  621.74 : 669.131.8
  Васильев И.А. Мотивация и контроль за действием / И.А.Васильев, М.Ш.Магомед-Эминов. - М. : Изд-во МГУ , 1991. - 144 c.
  17.026 + 159.947            88
  Васильев К. В. Плазменно-дуговая резка / под ред. И. А. Антонова, Д. Л. Глизманенко. - М. : Машиностроение , 1974. - 111 c. - (Б-ка газосварщика).
  621.791.947.55
  Васильев Н. И. Транспорт миллионов / Н. И. Васильев, Б. П. Литвинов. - М. : Транспорт , 1986. - 160 c.
  629.73
  Васильева Л. С. Автомобильные эксплуатационные материалы : учебник для вузов. - М. : Транспорт , 1988. - 279 c.
  629.331.002.3.004
  Васильєва-Чекаленко Л. Д. Україна в міжнародних відносинах(1944-1996) : навч. посібник - К. : Освіта , 1998. - 176 c.
  327(477)``1944/1996``            66.4(4Укр)
  Васильков Г.А. Азбука мяча. - К. : Здоров`я , 1986. - 102 c.
  796.3
  Васин А. А. Модели динамики коллективного поведения : учеб. пособ. для вузов. - М. : МГУ , 1989. - 155 c.
  519.6
  Вахламов В. К. Автомобили ВАЗ : учеб пособие для ПТУ. - М. : Транспорт , 1991. - 192 c.
  629.331.1            629.114.6
  Вахламов В. К. Автомобиль ``Нива`` ВАЗ-2121 : учеб. пособие для сред. ПТУ. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1986. - 88 c.
  629.331.1            629.114.6
  Вахламов В. К. Автомобиль ``Нива`` ВАЗ - 2121 : учеб. пособие для сред. ПТУ. - М. : Транспорт , 1985. - 79 c.
  629.331.1            629.114.6
  Вачевський М. В. Промисловий маркетинг. Основи теорії і практики : навч. посібник для вищ.навч.закл. / М. В. Вачевський, В. Г. Скотний, О. М. Вачевський. - К. : Центр навч. літ. , 2004. - 256 c.
  339.138.1
  Ващук Ф. Г. Математичне програмування та елементи варіаційного числення : навч. посіб. / Ф. Г. Ващук, О. Г. Лавер, Н. Я. Шумило. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2008. - 366 c. - (Вища освіта XXI століття).
  519.85(075.8)
  Введение в микромеханику / под ред. М. Онами; пер. с яп. П. Д. Баева; под. ред. Г. Я. Гуна. - М. : Металлургия , 1987. - 280 c.
  539.3
  Введенский А.И. Очерки истории [русской философии] / А.И.Введенский, А.Ф.Лосев, Э.Л.Радлов, Г.Г.Шпет. - Свердловск : Изд-во Урал. ун-та , 1991. - 593 c. - (РФ: Рус.философия; 1).
  1(47+57)(091)(092)            87.3
  Вдовин С. И. Методы расчета и проектирования на ЭВМ процессов штамповки листовых и профильных заготовок. - М. : Машиностроение , 1988. - 160 c.
  621.983:004.382.7
  Ведєрніков Ю.А. Адміністративне право України : навч. посібник для вищ. навч. закл. / Ю.А.Ведєрніков, В.К.Шкарупа. - К. : Центр навч. літ-ри , 2005. - 334 c.
  342.9(477) : (37.017.4-053.81 : 378.017.4-057.785 : 343.85)
  Вейскас Дж. Эффективная работа с Microsoft Access 2000 / Джон Вейскас; пер. с англ. В.Широкова. - СПб : Питер , 2001. - 1036 c.
  004.451.9 Access            681.3.06
  Вейц В.Л. Электромеханические зажимные устройства станков и станочных линий. Расчет и конструирование / В.Л.Вейц., Л.И.Фридман. - Л. : Машиностроение , 1973. - 264 c.
  621.9.06-229
  Велика історія України від найдавніших часів : в 2 т. Т.1. / передмова І Крип`якевича; зладив М. Голубець. - К. : Глобус , 1993. - 352 c.
  940(477)            63.3(2Укр)
  Велика історія України від найдавніших часів : в 2 т. Т.2. / передмова І. Крип`якевича; зладив М. Голубець. - К. : Глобус , 1993. - 400 c.
  940(477)            63.3(2Укр)
  Великанов Д. П. Эксплуатационные качества автомобилей : учеб. пособие для вузов. - М. : Автотрансиздат , 1962. - 394 c.
  629.331.004.2            629.113
  Великанов К. М. Экономичные режимы резания металлов / К. М. Великанов, В. И. Новожилов. - Л. : Машиностроение , 1972. - 120 c.
  621.91
  Великдень в Україні. Нариси про Великодні свята з нар. піснями. - К. : Муз. Україна , 1993. - 128 c.
  394.2            86.37
  Великий голод в Україні 1932 - 1933 : у 4 т. Т.3. Свідчення очевидців для Комісії Конгресу США / упоряд. Дж.Мейс ; наук. ред. С.В.Кульчицький. - К. : Києво - Могилянська академія , 2008. - 782 c.
  940(477) : 314.156.5 (477) ``1932/1933``
  Великий голод в Україні 1932 - 1933 : у 4 т. Т.1. Свідчення очевидців для Комісії Конгресу США / упоряд. Дж.Мейс ; наук. ред. С.В.Кульчицький. - К. : Києво - Могилянська академія , 2008. - 838 c.
  940(477) : 314.156.5]
  Великий голод в Україні 1932-1933 : в 4 т. Т.4. Звіт Конгресово-президентської Комісії США з дослідження Великого голоду 1932/1933 рр. в Україні / упоряд. Мейс Дж..; наук. ред. С.В.Кульчицький. - К. : Києво-Могилянська академія , 2008. - 621 c.
  940(477) : 314.156.5](477) ``1932/1933``
  Великий голод в Україні 1932/1933 : у 4 т. Т.2. Свідчення очевидців для Комісії Конгресу США / упоряд. Дж.Мейс ; наук. ред. С.В.Кульчицький. - К. : Києво - Могилянська академія , 2008. - 814 c.
  940(477) : 314.156.5]
  Велихов Е. П. Физические явления в газоразрядной плазме / Е. П. Велихов, А. С, Ковалёв, А. Т. Рахимов. - М. : Наука , 1987. - 160 c.
  533.9
  Венгер Л.А. Психология : учеб.пособие для пед.училищ / Л.А.Венгер, В.С.Мухина. - М. : Просвещение , 1988. - 336 c.
  159.9            88
  Венедиктов В. С. Конспект лекций по трудовому праву Украины. Т.1. : учеб. пособие для вузов. - Х. : Консум , 1998. - 139 c.
  349.2(477)            67.405(4Укр)
  Венецкий И. Г. Основы теории вероятностей и математической статистики : учеб. пособие для вузов / И. Г. Венецкий, Г. С. Кильдишев. - М. : Статистика , 1968. - 360 c.
  519.2
  Венецкий С. И. Рассказы о металлах. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Металлургия , 1986. - 239 c.
  669.1/8
  Венецкий С. И. Рассказы о металлах. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Металургия , 1985. - 239 c.
  669
  Венецкий С. И. Рассказы о металлах. - 2-е изд., доп . - М. : Металлургия , 1975. - 240 c.
  669.1/8
  Вениаминов В. Н. Микросхемы и их применение : справ. пособие / В. Н. Вениаминов, О. Н. Лебедев, А. И. Мирошниченко. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Радио и связь , 1989. - 239 c. - (Массовая радиобиблиотека: вып. 1143).
  621.382.049.77
  Веников В. А. Теория подобия и моделирования. Применительно к задачам электроэнергетики : учебник для вузов / В. А. Веников, Г. В. Веников. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1984. - 439 c.
  621.311 : 519.87
  Вентцель Е. С. Исследование операций. - М. : Сов. радио , 1972. - 552 c.
  519.8
  Вентцель Е. С. Прикладные задачи теории вероятностей / Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров. - М. : Радио и связь , 1983. - 416 c.
  519.212
  Вентцель Е. С. Теория вероятностей : учеб. пособие для втузов / Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров. - 2-е изд., стер . - М. : Наука , 1973. - 366 c. - (Избран. главы высш. математики для инженеров и сту).
  519.21(075.8)
  Вентцель Е. С. Теория вероятностей : учебник для втузов. - 4-е изд., стер . - М. : Наука , 1969. - 576 c.
  519.21
  Вентцель Е.С. Теория вероятностей : учебник для вузов. - 5-е изд., стер . - М. : Высш.шк. , 1998. - 575 c.
  519.21
  Венцель С. В. Смазка и долговечность двигателей внутреннего сгорания. - К. : Техніка , 1977. - 207 c.
  621.892.097 : 621.431
  Веракіс А. І. Основи психології : навч. посібник для вищ. навч. закл. / А. І. Веракіс, Ю. І. Завалевський, К. М. Левківський. - Х.; К. : Р.И.Ф. , 2005. - 415 c.
  159.9            88
  Верещак Ф. П. Проектирование авторемонтных предприятий : справочника инженера-механика / Ф.П.Верещак, Л.А.Абелевич. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1973. - 328 c.
  629.3.082.5.001.63            629.113.004.67 : 658.2.001
  Верлань А. Ф. Интегральные уравнения: методы, алгоритмы, прграммы : справ. пособие / А. Ф. Верлань, В. С. Сизиков. - К. : Наук. думка , 1986. - 543 c. - (АН УССР. Ин-т проблем моделирования в энергетике).
  517.968
  Вермишев Ю. Х. Методы автоматического поиска решений при проектировании сложных технических систем. - М. : Радио и связь , 1982. - 152 c.
  681.51.001.63:519.816
  Вермуш Г. Алмазы в мировой истории и истории об алмазах. / пер. с нем. - М. : Междунар. отношения , 1988. - 288 c.
  549.211
  Верников А. Я. Магнитные и электромагнитные приспособления в металлообработке. - М. : Машиностроение , 1984. - 157 c.
  621.9.06-229
  Вероятностные методы в вычислительной технике : учеб. пособие для вузов / А. В. Крайников, Б. А. Курдиков, А. Н. Лебедев и др.; под ред. А. Н. Лебедева, Е. А. Чернявского. - М. : Высш. шк. , 1986. - 312 c.
  004 : 519.21
  Верховцев О. Г. Практические советы мастеру-любителю по электротехнике и электронике / О. Г. Верховцев, К. П. Лютов. - Л. : Энергоатомиздат , 1984. - 198 c.
  621.31.002 + 621.396.6
  Верховцев О.Г. Практические советы мастеру-любителю.Электротехника. Электроника. Материалы и их обработка / О.Г.Верховцев, К.П.Лютов. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1987. - 207 c.
  621.31.002 + 621.396.6
  Вершигора В. А. Автомобили ВАЗ.Устройство, техническое обслуживание и ремонт. / В.А.Вершигора, В.И.Зельцер, К.Б.Пятков. - 2-е изд.,стер . - М. : Транспорт , 1975. - 368 c.
  629.331.1.004.67            629.113.004.67
  Верщака А. С. Режущие инструменты с износостойкими покрытиями / А. С. Верщака, И. П. Третьяков. - М. : Машиностроение , 1986. - 190 c. - (Б-ка инструментальщика).
  621.9.025.72
  Веселова О. М. Голодомори в Україні, 1921-1923, 1932-1933,1946-1947. Злочини проти народу / О. М. Веселова, В. І. Марочко, О. М. Мовчан. - 2-е вид., доп . - К., Нью-Йорк : М. П. Коць , 2000. - 274 c.
  940(477)``1921/1947``            63.3(4Укр)6-4
  Веселовский С. И. Разрезка материалов. - М. : Машиностроение , 1973. - 360 c.
  621.93
  Веселовська Г. В. Основи комп`ютерної графіки : навч. посібник для вищ. навч. закл. / Г. В. Веселовська, В. Е. Ходаков, В. М. Веселовський; за ред. В. Е. Ходакова. - К. : Центр навч. літ , 2004. - 389 c. - (Херсон. держ. техн. ун-т).
  004.92
  Ветлинский В. Н. Бортовые автономные системы управления автомобилем / В. Н. Ветлинский, А. А. Юрчевский, К. Н. Комлев. - М. : Транспорт , 1984. - 189 c.
  629.331.05            629.113.014.5-52
  Ветлинский В.Н. Бортовые автономные системы управления автомобилем / В.Н. Ветлинский, А.А. Юрчевский, К.Н. Комлев - М. : Транспорт , 1984.
  629.113.014.55-52            629.331.05
  Вечер. Л. С. Секреты делового общения. - Минск : Выш.шк. , 1996. - 367 c.
  159.923.2-056.87            88.53
  Вибрационные станки для обработки деталей / А. П. Бабичев, В. Б. Трунин, Ю. М. Самодумский, В.П.Устинов. - М. : Машиностроение , 1984. - 168 c.
  621.9.06.048.6 : 62-868
  Вивід прав України / М. Грушевський, І. Франко, М.Костомаров та ін. - Львів : Слово , 1991. - 128 c.
  940(477)            63.3(2Ук)
  Видатні поляки Харкова : матеріали Міжнар.наук.сімпозіуму, Харків, 7 грудня 2011 р. / Генеральне консульство Республіки Польща в Харкові;Харків.нац.ун-т іи.В.Н.Каразіна - Х. : Майдан , 2012. - 359 c. - (Польський альманах.Вип.V).
  908(477.54)-054.57=162.1
  Видеке Б. Основы внешнеэкономической деятельности : учеб. пособие. - Кременчуг : Про-Графика ЛТД , 1998. - 188 c.
  339.5            65.298
  Видеке Б. Система рациональной организации металлургического производства / Б. Видеке, Ю. Б. Иванов. - Харьков : Основа , 1994. - 174 c.
  669.013.5
  Видеке Б. Система рациональной организации металлургического производства : Монография / Б.Видеке ,Ю.Б.Иванов - Харьков : Основа , 1994. - 170 c.
  669.1            65.9(2)304.12
  Видениекс П. О. Проблемно-ориентированные микропроцессорные системы в производстве РЭА / П. О. Видениекс, Я. Я. Вентиньш, А. А. Кривченков. - М. : Радио и связь , 1987. - 296 c.
  681.325.5-181.48:621.396.6.002
  Видеокамеры : альбом схем. Вып.2. - Б.м. : Б.и. , Б.г. - 118 c.
  621.397.6 : 778.536.425
  Видеокамеры. Вып.1. Принципиальные электрические схемы. - Б.м. : Б.и. , 1996. - 59 c.
  621.397.642 : 778.536.425
  Видеокамеры. Приложение к вып.№1. Структурные схемы. Осциллограммы. Справочные данные микросхем. - Б.м. : Б.и. , 1996. - 66 c.
  621.397.642 : 778.536.425
  Видинеев Н. В. Природа интеллектуальных способностей человека. - М. : Мысль , 1989. - 175 c.
  159.923.35            88
  Визитей Н.Н. Социология спорта.Курс лекций : учеб.пособие для вузов физ.воспитания и спорта. - К. : Олимпийская лит. , 2005. - 247 c.
  316 :796
  Викентьев И. Л. Приемы рекламы и Publik Relations : ч.1. - 4-е изд., доп . - СПб : Бизнес-Пресс , 1999. - 251 c. - (система ``ТРИЗ-ШАНС``).
  659.1            76.006.5
  Виконавче провадження в Україні : в 2 т. Т.1. : зб.документів - 3-е вид., випр. та доп . - Х. : Райдер , 2003. - 464 c.
  347.952            67.401(4УКР)
  Виконавче провадження в Україні : в 2 т. Т.2. : зб. документів. - 3-е вид., випр. і доп . - Харків : Райдер , 2003. - 517 c.
  347.952            67.401(4УКР)
  Виндельбанд В. От Канта до Ницше: история новой философии в её связи с общей культурой и отдельными науками. - М. : Канон-пресс Кучково поле , 1998. - 496 c. - (Канон философии).
  1(091)            87.3
  Винников И.З. Паяльные работы : учеб. пособ. - М. : Высш. шк. , 1966. - 176 c.
  621.79
  Винников И.З. Сверловщик : учеб. пособие / И.З. Винников, М.И. Френкель. - 2-е изд . - М. : Высш. шк. , 1971. - 287 c.
  621.95
  Винниченко В. К. Відродження нації : в 3 т. Т.3. - Репринт. відтворення від 1920 р . - К. : Політвидав України , 1990. - 542 c.
  940(477)            63.3 (2Ук)
  Винниченко В. К. Заповіт борцям за визволення. - К. : Криниця , 1991. - 128 c.
  940(477)            63.3 (2Ук)
  Винниченко В.К. Відродження нації : в 3 т. Т.1. - Репринт. вид . - К. : Політвидав України , 1990. - 348 c.
  940(477)            63.3 (2Ук)
  Винниченко В.К. Відродження нації. Історія укр. революції (марець 1917 р. - грудень 1919 р.) : в 3 т. Т.2. - Репринт. вид . - К. : Політвидав України , 1990. - 328 c.
  940(477)            63.3 (2Ук)
  Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима / пер. с польск. - М. : Высш. шк. , 1988. - 496 c.
  94(38)            63.3(0)3
  Виноградов В.А. Уроки телемастера : в 2 т. Т.1. Основы телевидения.Устройство и ремонт современных цветных телевизоров : учеб.- справ. пособие / В.А. Виноградов, В.А. Прянишников. - 6-е изд . - СПб. : КОРОНА - принт , 2000. - 412 c.
  621.397.6.004.6
  Виноградов В.А. Уроки телемастера : в 2 т. Т.2. Устройство и ремонт зарубежных цветных телевизоров : учеб.- справ. пособие / В.А. Виноградов, В.А. Прянишников. - 2-е изд . - СПб. : КОРОНА-принт , 2000. - 396 c.
  621.397.6.004.6
  Виноградов В.В. Эксплуатация пожарных автомобилей / В.В. Виноградов, А.В. Прохоров. - М. : Транспорт , 1974. - 76 c.
  629.361.6.004            629.114.77.004
  Виноградов В.И. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. и освобождение Болгарии. - М. : Мысль , 1978. - 295 c.
  94(47).081.4            63.3(0)53
  Виноградов И.Э. Противоизносные присадки к маслам (противозадирные, противоизносные и антифрикционные). - М. : Химия , 1972. - 272 c.
  621.892/.893            621.81
  Виноградська А.М. Комерційна діяльність торгівельного підприємства : навч посіб. - К. : КНТЕУ , 2005. - 277 c. - (Київ. нац. торг.- економ. ун-т).
  339.13            65.421
  Виноградська А.М. Технологія комерційного підприємства : навч посіб для вищ.навч.закл. - К : Центр навч.літ. , 2006. - 778 c.
  339.1 : 334.7.012.42
  Винокуров В.А. Сварные конструкции. Механика разрушения и критерии работоспособности / В.А. Винокуров, С.А. Куркин, Г.А. Николаев; под ред.Б.Е. Патона. - М. : Машиностроение , 1966. - 576 c.
  621.791
  Винокуров В.Д. Электрорадиоизмерения : учеб пособ.для вузов / В.Д. Виноградов, С.И. Каплин, И.Г. Петелин; под. ред.:В.И. Винокурова. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1986. - 351 c.
  621.317.3 + 621.396.08
  Винсон Ж.Р. Поведение конструкций из композитных материалов / Ж.Р.Винсон, Р.П.Сираковский ; пер. с англ.И.М.Пановой ;под ред.:В.В. Васильева, Б.С. Митина. - М. : Металургия , 1991. - 264 c.
  620.22-419 : 539.3/6
  Виргинский В.С. Ефим Алексеевич Черепанов, 1774-1842. Мирон Ефимович Черепанов, 1803-1849 / отв. ред.:Н.К. Ламан. - М. : Наука , 1986. - 241 c. - (Науч. - биогр. сер.).
  929 Черепанов            62(092)
  Виробництво алюмінієвих сплавів з рудної та вторинної сировини : навч. посіб. для вищ. навч.закл. / Т.М. Нестеренко, О.М. Нестеренко, Г.О. Колобов, В.П.Грицай. - К. : Вища шк. , 2007. - 207 c.
  669.71
  Виробничий маркетинг: Навч. - метод. комплекс для екон. спец. / Пасічник В.Г., Акіліна О.В. - К. : Центр навч. літ. , 2005. - 107 c.
  339.138.1
  Витенберг Ю.Р. Зубообрабатывающие станки и инструменты в приборостроении / Ю.Р.Витенберг, Н.П.Соболев. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1969. - 284 c.
  621.919 : 621.833            621.919
  Витренко Н.М. Социальная инфраструктура Украины. Оценка уровня и перспективы развития. - К. : Наук.думка , 1993. - 144 c.
  316.3 : 338.49            60.55(2Укр)
  Витте С.Ю. Избранные воспоминания, 1849 - 1911гг. - М. : Мысль , 1991. - 718 c.
  94(47+57)``1849/1911``(093.3) + 929Витте            63.3(2)5
  Вишенков С.А. Химические и электрохимические способы осаждения металлопокрытий. - М. : Машиностроение , 1975. - 312 c.
  621.793
  Вишницкий А.Л. Электрохимическая и электромеханическая обработка металлов / А.Л.Вишницкий, И.З.Ясногорский, И.П.Григорчук; под ред. Л.Я.Попилова. - Л. : Машиностроение , 1971. - 212 c. - (Б-чка электротехнолога).
  621.9.04
  Вишняков Л.Г. Использование деловых игр в преподавании русского языка как иностранного - М. : Изд-во МГУ , 1987. - 109 c.
  811.161.1 : 371.69            81.2Р-9
  Вишняков Я.Д. Управление остаточными напряжениями в металлах и сплавах / Я.Д.Вишняков, В.Д.Пискарев. - М. : Металлургия , 1989. - 253 c.
  539.3/.5 : 669
  Вілмор Дж. Х. Фізіологія спорту : підручник / Дж. Х. Вілмор, Д. Л. Костілл. - К. : Олімп. літ. , 2003. - 655 c.
  796.01:612
  Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи : ДБН Д 1.1-2-99. - Вид. офіц . - К.;Дн. : Держбуд України; Созидатель , 2000. - 10 c. - (Державні будівельні норми України).
  69
  Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування : ДБН Д.1.1-3-99. - Вид. офіц. . - К., Дн. : Держбуд України; Созидатель , 2000. - 12 c. - (Державні будівельні норми України).
  69
  Владзиевский А.П. Основы автоматизации производства в машиностроении : учебник для техникумов / А.П.Владзиевский, А.П.Белоусов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1974. - 352 c.
  621.91 : 658.011.56
  Владимиров В.И. Физическая природа разрушения металлов. - М. : Металлургия , 1984. - 280 c.
  539.4.011
  Владимиров В.Л. Беседы о метрологии. - М. : Изд-во стандартов , 1988. - 168 c.
  006.91
  Владимирська Г.О. Реклама : навч.посібник для вищ.навч. закл. / Г.О. Владимирська, П.О. Владимирський. - К. : Кондор , 2006. - 332 c.
  659.1
  Власов К.П. Методи исследований и организация экспериментов / К.П. Власов, П.К. Власов, А.А. Киселев; под. ред.: К.П. Власова - Х. : Гуманит. центр , 2002. - 255 c.
  001.891.5:004.032.2
  Власов С.Н. Справочник молодого наладчика автоматических линий и специальних станков / С.Н. Власов, Б.И. Черпаков - М. : Высш.шк. , 1972. - 264 c.
  621.9.06-52
  Власов С.Н. Устройство, наладка и обслуживание металлобрабативающих станков и автоматических линий : учеб. для машиностроит. техникумов / С.В. Власов, Г.М. Голович, Б.И. Черепаков - М. : Машиностоение , 1983. - 439 c.
  621.9.06
  Власов С.Н. Спарвочник молодого наладчика агрегатных станков и автоматических линий / С.Н.Власов, Б.И. Черпаков - М. : Высш.шк. , 1991. - 383 c.
  621.9.06-529-77(035.5)            34.63
  Власов С.П. Справочник молодого наладчика автоматических линий и специальных станков / С.П. Власов, Б.И. Черпаков - 3--е изд., переаб. и доп. . - М. : Высш. шк. , 1983. - 256 c. - (Профтехобразование.Обраб. резанием).
  621.9.06-52
  Власова А.В. Основи товарознавства непродовольчих товарів : навч. посіб.для ВНЗ - К. : Центр навч. літ-ри , 2006. - 206 c.
  658.62:339.166.84
  Власова А.М. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. / А.М. Власова, Н.В. Краснокутська - К. : КНЕУ , 1997. - 92 c.
  658.012.32:001.895:330.341.1            65.290-21
  Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Основы : учеб. для эконом. спец. вузов / Г.Д. Гордеев, Л.Я. Иванова, С.К. Казанцев и др.; под. ред.: Л.Е. Стровского - М. : Закон , 1996. - 408 c.
  339.9            65.298
  Внешнеэкономическая деятельность: международное частное право и российское законодательство : Сб. норм. документов / сост.: и авт. вступ. ст. Н.Ю. Ерпиева - М. : Манускрипт , 1997. - 888 c.
  341.9            67.412.2
  Внешнеэкономическая деятельность: Нормативная база / сост.: С.Филатов - Х. : Фактор , 2003. - 326 c.
  339            65.298
  Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. Проектирование : справочник / А.М.Тугай, В.Д.Ивченко, В.И.Кулик и др.; под ред. А.М.Тугая. - К. : Будівельник , 1982. - 255 c.
  696.1
  Внутренний мир UNIX : пер. с англ. / К.Хейр, Э.Дюллани, Д.Эккел и др. - К. : ДиаСофт , 1998. - 827 c.
  004.451.9 Unix            681.3.06
  Внутрення отделка зданий : учеб. пособ. / А. И. Менейлюк, В. С. Дорофеев, Н. В. Олейник и др.; под ред.: А. И. Менейлюка - Х.: : Бурун и К , 2013. - 224 с. c.
  393.6(075.)            38.639я73
  Внутренняя отделка зданий : учеб. пособие / под ред. А.И.Менейлюка - Харьков : ’’Бурун и К’’ , 2013. - 224 c.
  693.6 (075.8)
  Во Вік - О`Басс. Як набути популярності, або Правдивий сучасний етикет. - Тернопіль : Тарнекс , 1992. - 128 c.
  395            87.717.7
  Вовк Т.В. Система конкурентного законодавства Європейського Союзу. Правове регулювання правил конкуренції в Україні. Шляхи адаптації законодавства України / Т.В.Вовк, С.В.Перемот. - К. : Тріумф , 2006. - 414 c.
  346.546.05 + 339.137.2
  Водяник И.И. Как обнаружить и устранить неисправности трактора : справочник. - М. : Нива России , 1992. - 298 c.
  631.372 : 629.366.004.67(035.5)            631.372:629.114.2.004.67( 035.
  Вознесенский В.А. Статистические методы планирования эксперемента в технико - экономических исследованиях. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Финансы и статистика , 1981. - 263 c. - (Мат.статистика для экономистов).
  519.242 : 519.23
  Вознесенский В.А. Статистические методы планирования эксперимента в технико - экономических исследованиях. - М. : Статистика , 1974. - 192 c.
  519.242 : 519.23
  Войскунский А.Е. Я говорю, мы говорим ...: очерки о человеческом общении. - М. : Знание , 1982. - 192 c.
  159.923.2            88.5
  Войтенко С.П. Математична обробка геодезичних вимірів. Теорія похибок вимірів : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : КНУБА , 2003. - 215 c. - (Київ.нац.ун-т будівництва і архітектури).
  528.11 : 519.2            26.11
  Войтко С.В. Менеджмент у телекомунікаціях : навч.посібник / С.В.Войтко, К.П.Ангелов. - К. : Знання , 2007. - 295 c.
  621.39 :658.012.32
  Войтюк В.Б. Черная металлургия Украины в 1986 - 1990 гг. - К. : Технiка , 1986. - 120 c.
  669(477)
  Войцеховский Я. Радиоэлектронниые игрушки.Электроника дома, на работе,в школе / пер. с польск. - М. : Сов. радио , 1976. - 608 c.
  621.396.6
  Войчак А.В. Маркетингові дослідження : навч.- метод. посіб. для самост вивчення. - К. : КНЕУ , 2001. - 119 c.
  339.138.017            65.290-22
  Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент : підручник. - К. : КНЕУ , 1998. - 268 c.
  658.012.32 : 339.138            65.290-2
  Волейбол : учебник для ин-тов физ.культуры / Ю.Н.Клещев, А.Г.Айриянц, О.П.Топышев и др.; под общ. ред. Ю.Н.Клещева, А.Г.Айриянца. - 3-е изд., испр. и доп . - М. : Физкультура и спорт , 1985. - 270 c.
  796.325
  Волинка Г.В. Філософія стародавності і середньовіччя в освітньому контексті : навч. посіб для вищ. навч. закл. - К : Вища освіта , 2005. - 543 c.
  1(091)            87.3
  Волков В.А. Выдающиеся химики мира : биограф..справ. / В.А.Волков, Е.В.Вонский, Г.И.Кузнецова; под.ред. В.И.Кузнецова. - М. : Высш. шк. , 1991. - 656 c.
  54(092)
  Волков В.А. Химики : биограф. справочник / В.А. Волков, Е.В. Вонский, Г.И. Кузнецова. - К. : Наук. думка , 1984. - 735 c.
  54(092)
  Волков В.М. Микроэлектроника / В.М. Волков,А.А. Иванько, В.Ю.Лапий; под.ред.В.Ю. Лапия. - К. : Техніка , 1983. - 263 c. - (Б-ка инженера).
  621.382.049.77
  Волков В.С . Радиолюбительский измерительный прибор. - М. : Радио и связь , 1983. - 40 c. - (Массовая радиобиблиотека. Вып.1065).
  621.396.08
  Волков Е.А. Численные методы : учеб. пособие для вузов. - 2-е изд., испр . - М. : Наука , 1987. - 248 c.
  519.6
  Волков Е.А. Численные методы : учеб. пособие для вузов. - М. : Наука , 1982. - 254 c.
  519.6
  Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта : учебник для вузов физ.культуры и фак.физ.воспитания вузов. - К. : Олимпийская лит. , 2002. - 294 c.
  796.011.3
  Волковинский В.Н. Махно и его крах. - М. : Изд-во ВЗПИ , 1991. - 246 c. - (Исторические портреты).
  929Махно +[947+957]``1918/1920``(092)            63.3(2)712.8
  Волковинський В.М. Батько Махно. - К. : Знання України , 1992. - 48 c. - (Біб-ка журналу ``Пам`ятки України, № 3``).
  929Махно +[ 947+957]`` 1918/1920``(092)            63.3(2)712
  Володарский Е.Т. Планирование и организация измерительного эксперимента : учеб. пособ. для втузов / Е.Т. Володарский, Б.Н. Малиновский, Ю.М. Туз. - К. : Вища шк. , 1987. - 280 c.
  519.242
  Володин В.В. Автоматизация проектирования летательных аппаратов. - М. : Машиностроение , 1991. - 256 c.
  629.7.001:658.512.011.56
  Володомонов Н.В. Календарь: прошлое, настоящее, будущее. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1987. - 80 c.
  529
  Волосатов В.А. Ультразвуковая обработка. - Л. : Лениздат , 1973. - 247 c. - ((Для молодых рабочих)).
  621.9.048
  Волчкевич Л.И. Автооператоры / Л.И.Волчкевич, Б.А.Усов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1974. - 216 c.
  621.9.067:62-52
  Волчкевич Л.И. Надежность автоматических линий : учеб.пособие для вузов / под ред. Г.А.Шаумяна. - М. : Машиностроение , 1969. - 308 c.
  658.527.011.56-192(075.8)
  Волчкевич Л.И. Автоматы и автоматические линии : в 2 т. Т.2. Системы управления и целевые механизмы : учеб.пособие для машиностр.вузов / Л.И.Волчкевич, М.М.Кузнецов, Б.А.Усов; под ред. Г.А.Шаумяна. - М. : Высш.шк. , 1976. - 336 c.
  621.9.05-52 : 658.527.011.56
  ВолчкевичЛ.И. Автоматы и автоматические линии : в 2 т. Т.1 . Основы проектирования : учеб пособие для машиностр. вузов / Л.И. Волчкевич, М.М. Кузнецов, Б.А. Усов; под ред. Г.А. Шаумяна. - М. : Высш. шк. , 1976. - 230 c.
  621.9.06-52 : 658.527.011.56
  Волькенштейн Ф.Ф. Электронные процесы на поверхности полупроводников при хемосорбции. - М. : Наука , 1987. - 431 c.
  621.315.592:[539.21+541.183]
  Вопросы динамики торможения и рабочих процесов тормозных систем автомобилей / В.Б Генбом, Г.С. Гудз, В.А. Демьянюк и др.; под общ.ред. Б.Б. Генбома. - Львів : Вища шк. , 1974. - 243 c.
  629.331-529:656.13.052.444            629.113-592
  Вопросы исследования надежности и динамики элементов транспортных машин и подвижного состава железных дорог : сб.науч.тр. - Тула : Тульск.политехн.ин-т , 1979. - 150 c.
  629.4.01- 192
  Вопросы механики деформируемого твердого тела : темат.сб.науч.тр. Вып.1. / Харьк.авиац.ин-т. - Х. : ХАИ , 1979. - 131 c.
  539.3
  Вопросы механики деформируемого твердого тела : темат.сб.науч.тр. Вып.2 / Харьк.авиац.ин-т. - Х. : ХАИ , 1981. - 138 c.
  539.3
  Вопросы теории плазмы : сб.науч.ст. Вып.18 / редкол.:А.А Галеев и др.;под ред.Кадомцева. - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 318 c.
  533.9.01
  Вораксо Л.С Основы проектирования электрооборудования станков. / Л.С.Вораксо, А.С.Родионов. - М. : Машиностроение , 1984. - 212 c.
  621.9.06-83.001.6 : 621.31.002.72
  Вораксо Л.С. Монтаж электрооборудования металлорежущих станков / Л.С. Вораксо, А.А. Гуторев, И.П. Демидов. - М. : Машиностроение , 1974. - 279 c.
  621.9.06-83 : 621.31.002.72
  Воробьев В.А. Строительные материалы : учебник для вузов / В.А.Воробьев, А.Г.Комар. - М. : Стройиздат , 1971. - 496 c.
  691
  Воробьев Е.И. Экоинформатика в атомной энергетике / Е.И.Воробьев, В.Ю.Резниченко. - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 160 c.
  502.14 : 621.039
  Воробьев Н.Н Теория игр для экономистов-кибернетиков. - М. : Наука , 1985. - 271 c.
  519.83
  Воробьева Г.Я Коррозионаая стойкость материалов в агрессивных средах химических производств. - М. : Химия , 1967. - 844 c.
  620.193
  Воробьева О.И. Вопросы, упражнения и задачи по неорганической химии : учеб.пособие для хим.спец.ун-тов / О.И Воробьева, Е.А. Лавут, Н.С. Тамм; под.ред. А.В. Новоселовой. - 2-е изд.,доп. и перераб . - М. : Изд-во МГУ , 1985. - 176 c.
  549
  Воронин Г.И. Конструирование машин и агрегатов систем кондиционирования : учебник для вузов. - М. : Машиностроение , 1978. - 541 c.
  629.7.048
  Воронин Ю.В. Контроль измерительных приборов и специального инструмента : учеб.пособие для техн.училищ / Ю.В.Воронин,А.А. Рубцов. - М. : Машиностроение , 1981. - 199 c.
  006.91
  Вороничев Н.М. Автоматические линии из агрегатных станков / Н.М. Вороничев, Ж.Э. Тартаковский, В.Б. Генин. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1979. - 487 c.
  621.9.06-112.6 :658.527.011.56
  Воронов Ю.С. Спортивное ориентирование : программа для ДЮСШ и спец.ДЮСШ олимпийского резерва / Ю.С.Воронов, Ю.С.Константинов; под ред. Ю.С.Константинова. - М. : Сов.спорт , 2005. - 212 c.
  796.56
  Воронова В.І. Психологія спорту : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Олімпійська літ. , 2007. - 271 c.
  796.01 : 159.9(075.8)
  Ворошилов Ю.В., Павлишин В.И. Основы кристаллографии и кристаллохимии. Рентгенография кристаллов : учебник - К. : КНТ , 2011. - 568 c.
  539.5 (075.8)
  Воскобойников В.Г. Общая металлургия : учебник для вузов / В.Г.Воскобойников, В.А.Кудрин,А.М.Якушев; под науч. ред. В.Г.Воскобойникова. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Металлургия , 1985. - 479 c.
  669
  Воскресенский В.А. Расчёт и проектирование опор жидкостного трения : справочник / В.А.Воскресенский, В.И.Дьяков, А.З.Зиле. - М. : Машиностроение , 1983. - 231 c. - (Б-ка конструктора. БК).
  621.822.001.63 : 621.892
  Воскресенский В.А. Расчёт и проектирование опор скольжения. Жидкостная смазка / В.А.Воскресенский, В.И.Дьяков. - М. : Машиностроение , 1980. - 223 c. - (Б-ка конструктора).
  (621.892.+621.822.5 )001.63
  Воспоминания о Мэгги: портрет Маргарет Тэтчер / пер. с англ.; сост. Иэйн Дейл. - К. : Знання-Прес , 2003. - 349 c.
  82-94
  Воспоминания об А.Ф.Иоффе. / АН СССР. Ордена Ленина физ.-техн.ин-т им. А.Ф.Иоффе. - Л. : Наука , 1972. - 252 c.
  53(092) + 929 Иоффе
  Восстановление автомобильных деталей полимерными материалами / Гос.науч.-исслед. ин-т автомоб. тр-та. - М. : Транспорт , 1974. - 180 c.
  629.331.004.67 : 678.5            629.113.004.67 : 678.5
  Вострикова З.П. Курс оперативного обслуживания ОС ЕС ЭВМ : учеб.пособие для вузов / З.П.Вострикова,С.Т.Митин. - 2-е изд., испр . - М. : Наука , 1986. - 319 c.
  004.451 : 621.382.049.77            681.324
  Восхождение длиною в жизнь. В.К.Симоненко: 50 лет в альпинизме : сб.ст. / сост.И.П.Батманова - К. : Майстерня книги , 2010. - 175 c. - (Альпинистский клуб ``Одесса``).
  796.525
  Врагов Ю.Д. Анализ компоновок металлорежущих станков. - М. : Машиностроение , 1978. - 208 c.
  621.9.06
  Врангель П.Н Записки (ноябрь 1916 г - ноябрь 1920 г) : в 2 т. Т.1. - М.; Пенза : Менеджер : Космос : Каталог , 1991. - 303 c.
  94(47)084.2 + 929 Врангель            63.3(2)712
  Врангель П.Н. Записки (ноябрь 1916 г. - ноябрь 1920 г.). : в 2 т. Т.2. - М.; Пенза : Менеджер : Космос: Каталог , 1991. - 240 c.
  94(47)084.2 + 929 Врангель            63.3(2) 712
  Вредные вещества в промишленности : в 3 т. Т.2. Органические вещества : справочник для химиков, инженеров, врачей / под ред. Н.В.Лазарева, Э.Н.Левиной. - 7-е изд., перераб. и доп . - Л. : Химия , 1976. - 623 c.
  [547 : 615.917](035)
  Вредные вещества в промышленности : в 3 т. Т.3. Неорганическое и эламенторганическое соединения : справочник для химиков, инженеров, врачей / под ред. Н.В.Лазарева, И.Д.Гадаскиной. - 7-е изд., перераб. и доп . - Л. : Химия , 1977. - 608 c.
  [(546 + 547) : 615.916](035)
  Вредные вещества в промышленности.Орган.вещества.Новые даные в 1974 - 1984 гг. : справочник / под общ. ред. Э.Н.Левиной, И.Л.Гадаскиной. - Л. : Химия , 1985. - 461 c.
  547 : 615.917
  Вредные химические вещества. Неорганические соединения элементов I-IV групп : справочник / А.Л.Бандман и др.; под. общ.ред. В.А.Филова. - Л. : Химия , 1988. - 512 c.
  546.3 : 615.916
  Временная технология второго технического обслуживания автобусов ИКАРУС-556 и Икарус - 180. - М. : Транспорт , 1973. - 238 c. - (Центр проектнотехнолог. бюро по внедрению но).
  629.341.004.5            629.114.5.004.5
  Всеобщая история государства и права : учебник / К.И.Батыр, И.А.Исаев, Г.С.Кнопов и др.; под ред. К.И.Батыра. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : ТК Велби , 2002. - 494 c.
  340.12(091)(100)
  Всеобщая история государства и права : учебник / К.И.Батыр, И.А.Исаев, Г.С.Кнопов и др.; под ред. К.И.Батыра. - М. : Юристъ , 1998. - 455 c.
  340.12(091)(100)            67.3
  Всесвітня історія: 1939-1998 рр. : навч.посіб. для 11 кл. / авт.- упоряд.: Я.М.Бердичевський, Т.В.Ладиченко, І.Я.Щупак. - 2-е вид., перероб . - К. : А.С.К. , 2000. - 575 c.
  94(100)``1939/1998            63.3(0)6
  Всесвітня історія:1914-1939 рр. : навч.посібник для 10-го кл. / авт.- упоряд. Я.М.Бердичевський, Т.В.Ладиченко. - 5-е вид . - К. : А.С.К. , 2001. - 415 c.
  94(100)``1914/1939``            63.3(0)6
  Всесвітня історія:1914-1939 рр. : навч. посібник для 10 кл. / авт.- упоряд. : Я.М.Бердичевський,Т.В.Ладиченко. - 4-е вид . - К. : А.С.К. , 1999. - 415 c.
  94(100)``1914/1939``            63.3(0)61
  Всё об отпусках. Закон Украины ``Об отпусках``с постатейными комментариями и материалами / подготов. Л.Д.Фесуненко. - Х. : Райдер , 1998. - 208 c.
  349.2 + 331.32 : 340.130.5(477)            67.405
  Всё об отпусках.Законодательные и нормативные акты Украины, регламентирующие и устанавливающие порядок, сроки и продолжительность отпусков всех видов - Б.м. : Б.и. , 1998. - 27 c. - (Б-ка бухгалтера).
  349.2:331.32 +340.130.5(477)            65.052+67.405
  Встреча с Декартом. Философские чтения, посвящённые М.К.Мамардашвили / под ред. В.А.Кругликова, Ю.П.Сенокосова. - М. : Ad Marginem , 1996. - 438 c.
  1(091)            87.3
  Вступ до філософії. Історико-філософська пропедевтика : підручник для вищ.навч.закл. / Г.І.Волинка, В.І.Гусев, І.В.Огородник, Ю.О.Федів; за ред. Г.І.Волинки. - К. : Вища школа , 1999. - 623 c.
  1(091)            87.3
  Вторая мировая война. Краткая история / Д.Айхольц, Н.Г.Андронников, А.И.Бабин и др.; редкол.: П.А.Жилин, Е.М.Жуков, Д.Сирков и др. - М. : Наука , 1984. - 591 c.
  94(4)``1941/1945``
  Вудсон У. Справочник по инженерной психологии для инженеров и художников-конструкторов / У.Вудсон, Д.Коновер; пер. с англ. - М. : Мир , 1968. - 518 c.
  658.512.23 : 159.9
  Вульф А.М. Резание металов - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1973. - 496 c.
  621.91
  Вульф Б.К. Авиационное материаловедение : учебник для вузов / Б.К.Вульф, К.П.Романдин. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1967. - 391 c.
  620.22:629.73
  Вхождение в режим сервиса с помощью ПДУ, сервисная регулировка и настройка зарубежных телевизоров цветного изображения: JVS, SAMSUNG, SONY, SHARP, TOSHIBA : в 2 т. Т.2. - Б.м : Б.и , 1996. - 100 c.
  621.397.62
  Вхождение в режим сервиса с помощью пульта дистанционного управления. Описание работы микропроцессоров. Регулировка и рекомендации по ремонту зарубежных цветных телевизоров нового поколения : в 2 т. Т.1. - Б.м. : Б.и. , Б.г. - 102 c.
  621.397.62
  Высокопроизводительное электроалмазное шлифование инструментальных материалов / М.Ф.Семко,А.И.Грабченко,Ю.Н.Внуков и др. - К. : Вища шк. , 1979. - 231 c.
  621.923.6
  Высокопроизводительные приспособления для слесарных работ. - К. : Техніка , 1978. - 72 c. - (Б-ка передового опыта. Технология производства).
  621.9.06-229
  Высокотемпературная сверхпроводимость.Актуальные.проблемы Т.1. : междувед. сб. / под ред. А.А.Киселева. - Л. : ЛГУ , 1989. - 241 c.
  538.945
  Высокочастотные транзисторные преобразователи / Э.М.Ромаш, Ю.И.Драбович, Н.Н.Юрченко, П.Н Шевченко. - М. : Радио и связь , 1988. - 287 c.
  621.314.632.029.64
  Высокоэффективные методы и инструменты для механической обработки авиационных материалов : межвуз. сб. / Куйбышев.авиационные ин-т. - Куйбышев : Б.и. , 1984. - 163 c.
  621.91 : 629.7.002.3
  Вычислительная и прикладная математика. Вып.17 : межвед.науч.сб. - К. : Изд-во КГУ , 1972. - 170 c.
  519.6
  Вычислительные методы и программирование : сб. работ науч.- исслед. вычислит. центра МГУ. Вып.39 / под ред. В.А.Морозова, М.К.Самарина. - М. : Изд-во МГУ , 1983. - 224 c.
  517.98
  Вяльцев А.Н Открытие элементарных частиц. Нуклоны Р, N и антинуклоны Р, N / АН СССР.Ин-т истории естествознания и техники; отв.ред. Б.М.Кедров. - М. : Наука , 1984. - 71 c.
  539.12
  Г.В.Самсонов - ученый, учитель, друг. - К. : Наук.думка , 2012. - 191 c. - (НАН Украины.Ин-т проблем материаловедение им. И.Фр).
  669.018.45 + 929Самсонов Г.В.
  Гавриленко О.П Екогеографія України : навч. посібник. - К. : Знання , 2008. - 646 c. - (Вища освіта XXI століття).
  504 : 91] (477)
  Гавриш А.П Фишишная алмазно-абразивная обработака магнитных материалов. - К. : Вища школа , 1983. - 71 c.
  621.923
  Гаевая Л.А. Средства индивидуальной защиты глаз и лица на производстве. - М. : Машиностроение , 1975. - 158 c.
  658.345 + 614.89
  Гаевик Д.Т. Справочник смазчика. - М. : Машиностроение , 1990. - 350 c.
  621.892
  Газарян А.А. Техническое обслуживание автомобилей. - М. : Транспорт , 1989. - 255 c.
  629.331.08            629.113.004.54
  Газенко О.Г. Человечество и космос / О.Г.Газенко, И.Д.Пестов, В.И. Макаров. - М. : Наука , 1987. - 272 c. - (Чкловечество на рубеже XXL века).
  629.78
  Газін В.П. Новітня історія країн Європи та Америки (1945-2002 роки) : навч. посібник для істор.спец.вищ.навч.закл. / В.П.Газін, С.А.Копилов. - К. : Либідь , 2004. - 622 c.
  94(4+7)``1945/2002``            63.3(0)6
  Газобаллоные автомобили. / Е.Г.Григорьев, Б.Д.Колубаев, В.И.Ерохов, А.А.Зубарев. - М. : Машиностроение , 1989. - 212 c.
  629.331.063.2:621.438            629.113.43
  Газовые резаки / Т.С.Файзулина,В.В.Быков - М. , 1974.
  621.791
  Газоэлектрическая сварка алюминиевых сплавов / С.Н.Киселев, В.А. Хаванов, В.В. Рощин и др. - М. : Машиностроение , 1972. - 176 c.
  621.791.8
  Галеви Д. Жизнь Фридриха Ницше. - Ростов н/Д. : Феникс , 1998. - 384 c. - (След в истории).
  1(091) + 929Ницше
  Галеев Э.М. Кратккий курс теории экстремальних задач : учеб. пособие для вузов / Э.М.Галеев, В.М.Тихомиров. - М. : Изд.-во МГУ , 1989. - 204 c.
  517.9
  Галицкий В.М. Избранные труды.Иследование по теоретической физике. - М. : Наука , 1983. - 525 c.
  530.1+929 Галицкий
  Галкин А.А. Физика твердого тела : избранные труды / АН УССР. Донец. физ.-техн. ин-т. - К. : Наук. думка , 1986. - 247 c.
  539.2
  Галкин Ю.М. Электрооборудование автмобилей и тракторов : учебник для втузов. - М. : Машгиз , 1960. - 276 c.
  629.331.064.5            629.113.066
  Галкин Ю.М. Автотракторное электрооборудование : учебник для втузов. - 2-е изд., доп . - М. : Машгиз , 1948. - 432 c.
  629.331.064.5            629.113.066
  Гамов Н.С. Внешнеэкономическая деятельность. Теория.Практика.Маркетинг : учеб.пособие / Н.С.Гамов, А.С.Третьяков. - Запорожье : Запоріжжя : Издатель , 1998. - 171 c.
  339.5            65298
  Гантер Б. Типы потребителей : введение в психографику / Б.Гантер, А.Фернхам; пер. с англ. под ред И.В.Андреевой. - СПб : Питер , 2001. - 299 c. - (Маркетинг для профессионалов).
  366.1 + 159.9.019.43
  Гантер Д. Интеграция Windows NT и UNIX в подлиннике / Д.Гантер, С.Барнет, Л.Гантер. - Дюссельдорф;К.;М.;СПб. : BHY , 1998. - 446 c.
  004.451.9 Windows + 004.451UNIX
  Гапличук Л.С ГИС - помощник телемастера. Генераторы испытательных сигналов для ремонта и настройки телевизоров : справ.пособие. - К. : СЭА, Радіоаматор , 1993. - 158 c.
  621.397.13
  Гапонкин В.А. Обработка резанием, металлорежущий инструмент и станки : учебник для сред. спец.учеб.завед. / В.А.Гапонкин, Л.К.Лукашев, Т.Г.Суворова. - М. : Машиностроение , 1990. - 447 c.
  621.9
  Гарасим Я. І. Нариси до історії української фольклористики : навч. посібник. - К. : Знання , 2009. - 301 c.
  398(477)(091)
  Гарг В.К. Динамика подвижного состава / В.К.Гарг, Р.В.Дуккипати; пер. с англ.; под ред. Н.А.Панькина. - М. : Транпорт , 1988. - 391 c.
  629.4.015
  Гардан И. Машинная графика и автоматизация конструирования / И.Гардан, М.Люка; пер. с фр.; под. ред. Баяковского. - М. : Мир , 1987. - 270 c.
  004.92 + 658.512.22.011.56
  Гаркавенко С.С Маркетинг : підручник для вищ.навч.закл. - К. : Лібра , 2002. - 708 c.
  339.138
  Гаспарянц Г.А. Конструкция, основы теории и расчёта автомобиля : учеб. пособие для техникумов. - М. : Машиностроение , 1978. - 352 c.
  629.113.001            629.331
  Гауси М. Активные фильтры с переключаемыми конденсаторами / М.Гауси, К.Лакер.; пер. с англ. В.Д. Разевича; под ред. В.И.Капустяна. - М. : Радио и связь , 1986. - 167 c.
  621.372.54.049.77
  Гащук П.М. Ідентифікація й нормування потенціалу автомобіля : монографія / П.М.Гащук, М.В.Дубно, О.Ф.Нефьодов. - Львів : Тріада ПЛЮС , 2007. - 238 c.
  629.331
  Геворкян В.Г. Основы сварочного дела : учебник для строит.техникумов. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1991. - 239 c.
  621.791
  Гедзберг Ю.М. Ремонт цветных переносных телевизоров. - 2-е изд.,стер . - М. : Радио и связь , 1991. - 192 c.
  621.397.446-182.4.004.67
  Гедзберг Ю.М. Ремонт цветных переносных телевизоров. - М. : Радио и связь , 1990. - 191 c.
  621.397.446-182.4.004.67
  Гейк П. Вчись аналізувати ринок. Методика і практика / Пол Гейк, Пітер Джексон; пер. з англ. - Львів : Сейбр-Світло , 1995. - 270 c. - (б-чка малого бізнесу).
  339.146.13.017            65.290-2
  Геллер Ю.А. Инструментальные стали. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Металлургия , 1983. - 526 c.
  669.14.018.252.5
  Геллер Ю.А. Инструментальные стали. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Металлургия , 1975. - 584 c.
  669.14.018.252.5
  Геллер Ю.А. Материаловедение ( методы анализа, лабораторные работы и задачи) : учеб. пособие для вузов / Ю.А.Геллер, А.Г.Рахштадт. - 5-е изд., доп. и перераб . - М. : Металлургия , 1984. - 383 c.
  669.017+620.22
  Геллер Ю.А. Материаловедение (методы анализа, лабораторные работы и задачи) : учеб. пособие для вузов / Ю.А.Геллер, А.Г.Рахштадт. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Металлургия , 1975. - 447 c.
  669.017+620.22
  Гельман А.С. Основы сварки давлением. - М. : Машиностроение , 1970. - 312 c.
  621.791.66
  Гельман Б.М. Сельскохозяйственные тракторы и автомобили : в 2 т. Т.2. Шасси и оборудование : учебник для сред. ПТУ / Б.М.Гельман, М.В.Москвин. - М. : Агропромиздат , 1987. - 335 c.
  631.372 + 629.366
  Гельман Б.М. Сельскохозяйственные тракторы и автомобили : в 2 т. Т.1. Двигатели : учебник для сред ПТУ / Б.М.Гельман, М.В.Москвин. - М. : Агропромиздат , 1987. - 287 c.
  631.372 + 629.366
  Гельфгат Д.Б. Прочность автомобильных кузовов. - М. : Машиностроение , 1972. - 144 c.
  629.331.023.14            629.113
  Генин М. Нострадамус. (Пророк европ. истории) : ист. исслед. / Максим Генин. - М. : После всего , 1991. - 72 c.
  929Нострадамус            72.3
  Генкин М.Д. Повышение надёжности тяжелонагруженных зубчатых передач / М.Д. Генкин, М.А.Рыжов, Н.М. Рыжов. - М. : Машиностроение , 1981. - 232 c.
  621.833-192
  Генкин М.Д. Электродинамические вибраторы. / М.Д.Генкин, А.М.Русаков, В.В.Яблонский. - М. : Машиностроение , 1975. - 94 c.
  621.929.7 +62-868
  Географический энциклопедический словарь / гл. ред. А.Ф.Трешников. - 2-е изд., доп . - М. : Сов. энциклопедия , 1989. - 591 c.
  91(031)
  Географический энциклопедический словарь. Географические названия / гл. ред. А.Ф.Трешников; редкол.: Э.Б.Алаев и др. - М. : Сов. энциклопедия , 1986. - 528 c.
  91(031)
  Географический энциклопедический словарь. Понятия и термины / гл. ред. А.Ф.Трешников. - М. : Сов. энциклопедия , 1988. - 432 c.
  91(031)
  География : учеб. пособие / П.П.Ващенко и др.; под ред. П.П.Ващенка , Е.И.Шиповича. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1986. - 504 c.
  91            26.8
  Гераисменко О.Н. Листоштамповочные комплексы для серийного и мелкосерийного производства / О.Н.Герасименко, А.Х.Тлибеков. - М. : Машиностроение , 1987. - 127 c.
  621.983 : 658.524
  Герасименко О.В. Проблеми структурно-функціональної організації та управління національним ринком товарів і послуг : монографія / О.В.Герасименко, О.А.Корольов,В.Л.Рабчук. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т , 2002. - 270 c.
  339.3(477)            65.422
  Германн А. Corel DRAW 6-8 / Андреас Германн; пер. с нем. А.Пробитюка. - К. : ВНУ , 1998. - 670 c.
  004.92
  Гермейер Ю.Б. Введение в теорию исследования операций. - М. : Наука , 1971. - 383 c. - (Оптимизация и исследование операций).
  519.8
  Геродот із Галікарнасу. Найдавніший опис України з V століття перед Христом. - К. : Довіра , 1992. - 72 c.
  940(477)            63.3(0)3
  Герцик М.С. Вступ до спеціальностей галузі ``Фізичне виховання і спорт`` : підручник / М.С.Герцик, О.М.Вацеба. - Х. : ОВС , 2005. - 239 c.
  796.01            75
  Герцик М.С. Вступ до спецальностей галузі ``Фізичне виховання і спорт`` : підручник. / М.С.Герцик, О.М.Вацеба - Х. : ОВС , 2005. - 239 c.
  796.01
  Герчикова И.Н. Международное коммерческое дело : учебник для вузов. - М. : Банки и биржи : ЮНИТИ , 1996. - 501 c.
  339.5            65.428
  Гершкович В.Ф. Отопление со ступенчатой регенерацией теплоты. - К. : Будивэльнык , 1989. - 176 c.
  697.3.22
  Гершунский Б.С. Расчёт основных электронных и полупроводниковых схем в примерах : учеб.пособие для техникумов. - К. : Изд-во Киев.ун-та , 1968. - 252 c.
  621.382.049.77
  Гершунский Б.С. Справочник по расчёту электронных схем. - К. : Вища шк. , 1983. - 240 c.
  621.382.049.77
  Гетьмани України. Історичні портрети : збірник / упоряд.журн.``Україна`` - К. : Україна,Вечірній Київ , 1991. - 216 c.
  940(477)            63.3(2УК4)
  Гжиров Р.И. Программирование обработки на станках с ЧПУ : справочник / Р.И.Гжиров, П.Г.Серебреницкий. - Л. : Машиностроение , 1990. - 591 c.
  621.9.06 - 529
  Гибкие технологические системы холодной штамповки / С.П.Митрофанов, Л.Л.Григорьев, Ю.М.Клепиков и др.; под общ.ред. С.П.Митрофанова. - Л. : Машиностроение , 1987. - 286 c.
  621.983 : 658.52.011.56.012.3
  Гидропластическая обработка металлов / К.Н.Богоявленский, В.А.Вагин, А.Н.Кобышев и др.; авт.пер. с болг. Г.К.Петкова, Д.И.Чалеева; под общ.ред.К.Н.Богоявленкского, А.Г.Рябинана. - Л., София : Машиностроение :Техника , 1988. - 256 c.
  621.7.004.4 : 621.983.004
  Гидроприводы и гидропневмоавтоматика станков : учеб.пособие для вузов / В.А.Федорец,М.Н.Педченко.,А.Ф.Пичко и др. - К. : Вища.шк. , 1987. - 357 c.
  621.9.06-82            621.9.06.82
  Гидроприводы и гидропневмоавтоматика станков : учеб.пособие / В.А. Федоркц, М.Н. Педченко, А.Ф. Пичко - К. : Вища школа , 1987. - 375 c.
  621.9.06-8
  Гиндикин С.Г. Рассказы о физиках и математиках. - 2-е изд., испр . - М. : Наука , 1985. - 191 c. - (Б-чка Квант. Вып.14).
  [53 + 51](092)
  Гинзбург Ю.В. Промышленные тракторы / Ю.В.Гинзбург, А.И.Швед, А.П.Парфенов. - М. : Машиностроение , 1986. - 296 c.
  629.366            629.114.2
  Гинцбург Л.Л. Гидравлические усилители рулевого управления автомобилей. - М. : Машиностроение , 1972. - 120 c.
  629.331.027.3 : 681.583.34            629.4
  Гиривенко А.Н. Из истории русского художественного перевода первой половины XIX века. Эпоха романтизма : учеб. пособие. - М. : Флинта:Наука , 2002. - 279 c.
  83(091)
  Гитлевич А.Д. Механизация и автоматизация сварочного производства : учеб. пособие для техникумов / А.Д.Гитлевич, Л.А.Этингоф. - М. : Машиностроение , 1972. - 280 c.
  621.791:65.011.54/.56
  Гитлевич А.Д. Механизация и автоматизация сварочного производства : учебник для сред.спец.учеб.заведений / А.Д.Гитлевич, Л.А.Этингоф. - 2-е изд., перераб . - М. : Машиностроение , 1979. - 280 c.
  621.791:65.011.54/.56
  Гихман И.И. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. пособие для вузов - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1988. - 439 c.
  519.21/.25
  Гихман И.И. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник для вузов / И.И.Гихман, А.В.Скороход, М.И.Ядренко. - К. : Вища шк. , 1979. - 408 c.
  519.21/.25
  Гінгстон П. Найкраща книжка про збут і маркетинг : практ. порадник для малого бізнесу / Пітер Гінгстон; пер. з англ. - Львів : Сейбр-Світло , 1995. - 206 c. - (Б-ка малого бізнесу).
  339.187            65.290-22
  Гладилин А.Н. Справочник молодого инструментальщика по режущему инструменту : учеб.пособие для ПТУ / А.Н.Гладилин, Н.П.Малевский. - М. : Высш.шк. , 1973. - 320 c.
  621.9.02
  Гладкий В.Д. Древний мир : в 2 т. Т.1. А-О. : энцикл.словарь - М. : Центрполиграф , 1998. - 510 c.
  94(3)(031)            63.3(0)3
  Гладков А.З. Электроизоляционные лаки и компауды. - М. : Энергия , 1973. - 248 c.
  621.315.616.97/.617.1            621.315
  Гладов Г.И. Легковые автомобили отечественного и иностранного производства.(Новые системы и механизмы).Устройство и техническое обслуживание / Г.И.Гладов, А.М.Петренко. - М. : Транспорт , 2002. - 183 c.
  629.331.1            629.114.6
  Гладун З.С. Основи правознавства : навч. посібник для вступників до вищ. навч. закл. / З.С.Гладун, М.В.Кравчук, М.В.Бармак. - Тернопіль : Екон. думка , 1999. - 280 c.
  [340/.349 : 37.017.4-053.81](477)            67.0(4Укр)
  Гладышев Г.И. Краткий справочник по радиоизмерительной аппаратуре / Г.И.Гладышев, В.Г.Батура, А.Н.Воронцов; под общ. ред. Г.И.Гладышева. - К. : Наук. думка , 1966. - 250 c.
  621.396.6.08
  Глазков Ю.Н. Земля над нами. - М. : Машиностроение , 1986. - 121 c.
  629.7
  Глазунов Л.П. Основы теории надежности автоматических систем управления : учеб. пособие для вузов / Л.П.Глазунов, В.П.Грабовецкий, О.В.Щербаков. - Л. : Энергоатомиздат , 1984. - 207 c.
  681.51-192
  Глебов А.М. Справочные таблицы для строителей. - Л. : Стройиздат , 1988. - 144 c.
  691
  Глебов Л.В. Устройство и эксплуатация контактных машин / Л.В.Глебов, Ю.И.Филиппов, П.Л.Чулошников. - Л. : Энергоатомиздат , 1987. - 308 c.
  621.791.76
  Глизманенко Д.Л. Газовая сварка и резка металлов : учебник для подготовки рабочих. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1969. - 304 c.
  621.791.5+621.791.94
  Глиняный В.П. История государства и права зарубежных стран. Т.1. : учеб. пособие для вузов. - Х. : Одиссей , 2000. - 832 c.
  340.12(091)(1-87)            67.3
  Гліненко Л.К. Основи моделювання технічних систем : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Л.К.Гліненко, О.Г.Сухоносов. - Львів : Бескид Біт , 2003. - 175 c.
  519.876
  Глобальна периферія в ХХІ ст.: засади, закономірності та умови цивілізаційного ренесансу : зб.наук.праць / за заг.ред. В.К.Гури. - К. : LAT&K , 2014. - 393 c. - (Ін-т всесвітньої історії НАН України).
  930.85 + 327
  Глонь О.В. Моделювання систем керування в умовах невизначеності : монографія / О.В.Глонь, В.М.Дубовой. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2004. - 169 c.
  519.876.2
  Глудкин О.П. Устройства и методы фотометрического контроля в технологии производства ИС / О.П.Глудкин, А.Е.Густов. - М. : Радио и связь , 1981. - 112 c. - (Массовая б-ка инженера ``Электроника``. Вып.26).
  621.382.049.77.002 : 658.562.3.012.7
  Глухих В.А. Ударные униполярные генераторы / В.А. Глухих, Г.А. Баранова, Б.Г. Карасев, В.В. Харитонов - Л. : Энергоатомиздат , 1987. - 172 c.
  621.313.291
  Глухов В.В. Математические методы и модели для менеджмента : учеб.пособие для вузов / В.В.Глухов, М.Д.Медников, С.Б.Коробко. - 2-е изд., испр. и доп . - СПб; М. : Краснодар : Лань , 2005. - 524 c.
  658.012.32 : 519.86
  Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистики : учеб.пособие для вузов. - 4-е изд., стер . - М. : Высш.шк. , 1998. - 400 c.
  519.2
  Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике : учеб.пособие для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1979. - 400 c.
  519.2
  Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике : учеб. пособие для втузов. - 2-е изд., доп . - М. : Высш.шк. , 1975. - 333 c.
  519.2
  Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике : учеб. пособие для втузов. - М. : Высш.шк. , 1970. - 239 c.
  519.2
  Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб.пособие для вузов. - 6-е изд., стер . - М. : Высш.шк. , 1998. - 479 c.
  519.2
  Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб.пособие для вузов. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1977. - 479 c.
  519.2
  Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб.пособие для вузов. - 4-е изд., доп . - М. : Высш.шк. , 1972. - 368 c.
  519.2
  Гмурман В.Н. Введение в теорию вероятностей и математическую статистику : учеб. пособие для вузов. - 3-е изд., доп . - М. : Высш. шк. , 1969. - 397 c.
  519.2
  Гнатієнко Г.М. Експертні технології прийняття рішень : монографія / Г.М.Гнатієнко, В.Є.Снитюк. - К. : Маклаут , 2008. - 442 c.
  519.816
  Гнатченко И.И. Автомобильные масла, смазки, присадки : справочник автомобилиста / И.И. Гнатченко, В.А. Бородин, В.Р. Репников. - М.; СПб : АСТ :Полигон , 2000. - 359 c.
  629.331.002.3            629.113.002.3
  Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей : учебник для вузов. - 5-е изд., стер . - М. : Наука , 1969. - 400 c.
  519.21
  Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей : учебник для мат. спец. ун-тов. - 6-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1988. - 447 c.
  519.21
  Гнеденко Б.В. Элементарное введение в теорию вероятностей / Б.В.Гнеденко, А.Я.Хинчин. - 9-е изд . - М. : Наука , 1982. - 156 c.
  519.21
  Гоберман Л.А. Основы теории, расчета и проектирования строительных и дорожных машин : учебник для техникумов. - М. : Машиностроение , 1988. - 463 c.
  69.002.5.001.63 + 625.7.08.001.63
  Гоберман Л.А. Прикладная механика колесных машин. - М. : Машиностроение , 1974. - 311 c.
  531.8 : 629.3
  Говорущенко Н.Н. Автомобильное топливо. Как его экономить. - Х. : Вища шк , 1979. - 144 c.
  629.331.002.3 : 662.6.004.18
  Говорущенко Н.Я. Техническая эксплуатация автомобилей : учебник для вузов. - Х. : Вища шк. , 1984. - 312 c.
  629.331.004.5            629.113.004.54
  Гоголев Л.Д. Еволюція автомобіля. - К. : Техніка , 1983. - 142 c.
  629.331``71``(091)            629.113
  Гоголь Г.П. Міжнародний маркетинг : навч. посібник для вищ.навч.закл. - Львів : Львівська політехніка , 2004. - 147 c.
  339.138(100)
  Годбийон К. Дифференциальная геометрия и аналитическая механика / пер. с фр. А.Г.Кушниренко. - М. : Мир , 1973. - 188 c.
  514.7 : 517.93
  Годин А.М. Маркетинг : учеб.- метод. пособие. - М. : Дашков и К , 2000. - 211 c.
  339.138            65.290-22
  Гойко Л.Ф. Судебные были. - К. : Украина , 1991. - 207 c.
  347.965(47+57)            67.99(2)9
  Голеусов В.М. Общестроительные работы. Нормы, расценки и правила. - 4-е изд., перераб . - К. : Будівельник , 1980. - 432 c.
  69:658.53
  Голеусов В.М. Оплата труда в строительстве : справочник / В.М.Голеусов, А.В.Музыка. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Будівельник , 1986. - 335 c.
  69:658.32
  Голиков А.П. Вступ до економічної і соціальної географії : підручник для вищ.навч.закл. / А.П.Голиков, Я.Б.Олійник, А.В.Степаненко. - К. : Либідь , 1996. - 320 c.
  330:913+316:913            65.04
  Голиков Е.А. Маркетинг и логистика : учеб. пособие. - 3-е изд . - М. : Дашков и К , 2001. - 410 c.
  339.138+658.7            65.290-22
  Голиков Е.А. Маркетинг и логистика : учеб. пособие. - М. : Дашков и К , 1999. - 412 c.
  339.138 + 658.7            65.290-22-65.40
  Голиков Е.А. Оптовая торговля.Менеджмент. Маркетинг. Логистика. Финансы. Безопасность : учеб.- практ. пособие. - М. : Экзамен , 2004. - 270 c.
  339.33
  Голованов Л.В. Соперники резца. - М. : Машиностроение , 1973. - 144 c.
  621.9.04.002
  Головенко С.Н. Основы автоматики и автоматического регулирования станков с программным упралением : учебник для техникумов / С.Н.Головенко, С.В.Сироткин. - 2-е изд.. перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1988. - 287 c.
  621.9.06-529:681.5
  Головин В.А. Технология и оборудование холодной штамповки : учебник для техникумов / В.А.Головин, Г.С.Ракошиц, А.Г.Навроцкий. - М. : Машиностроение , 1987. - 352 c.
  621.983+621.73
  Головин О.В. Радиоприёмные устройства : учеб. для сред. спец. учеб. заведений. - М. : Высш.шк. , 1997. - 384 c.
  621.396
  Головинский О.И. Основы автоматики : учебник для электромехан. техникумов. - М. : Высш.шк. , 1987. - 207 c.
  681.51:621.398
  Головлев В.Д. Расчеты процессов листовой штамповки. Устойчивость формообразования тонколистового металла. - М. : Машиностроение , 1974. - 136 c.
  621.983.001.24
  Голод 1921-1923 років в Україні : зб. документів і матеріалів / відпов. ред. С.В.Кульчинський. - К. : Наук.думка , 1993. - 238 c.
  940.5``1921/1923`` ``3635``(477)            63.3/4Укр/61
  Голод 1932-1933 років у Валківському та Коломацькому районах Харківщини (документи, спогади, списки померлих) / упоряд.Т.Поліщук. - К.;Х.;Нью-Йорк;Філадельфія : М.П. Коць , 1997. - 366 c.
  940.5(477)``1932/1933`` ``3635``            63.3(4Укр)61
  Голод-геноцид 1933 року в Україні.Іст.-політолог. аналіз соціально-демографічних та морально-психологічних наслідків. Міжнародна наук.- теор. конференція, Київ, 28.11.1998 р. : матеріали. - К.; Нью-Йорк : Вид-во М.П.Коць , 2000. - 534 c.
  940.5(477)``1933`` ``3635``            63.3/4Укр/61
  Голодомор 1932-1933 років в Україні : документи і матеріали / упоряд. Р.Пиріг - К. : Києво-Могилянська академія , 2007. - 1126 c.
  940.5``1932/1933`` ``3635``(477)
  Голомидов А.М. Эксплуатационные свойства автомобилей с приводом на передние колёса. - М. : Машиностроение , 1986. - 112 c.
  629.331.032.24            629.113.027.004.12
  Голофтеев С.А. Лабораторный практикум по курсу ``Металлорежущие станки`` : учеб.пособие для сред.спец.учеб.заведений. - М. : Высш. шк. , 1991. - 237 c.
  621.9.06
  Голубев Б.И. Определение объемов строительных работ : справочник - М. : Стройиздат , 1991. - 63 c.
  69.003.12
  Голубенко А.Л. Сцепление колеса с рельсом : монография. - 2-е изд., доп. и перераб . - Луганск : Изд-во ВУГУ , 1999. - 479 c.
  629.4.032 + 629.4.015 + 625.1.03
  Голубенко А.Л. Сцепление колеса с рельсом : монография. - 2-е изд., доп. и перераб . - Луганск : Изд-во ВУГУ , 1999. - 479 c. - (Восточно-укр.гос.ун-т).
  629.4.032+629.4.015+625.1.03
  Голубкина Т.С. Торговые вычисления : учеб. пособие. - 2-е изд., стер . - М. : Академия , 2004. - 124 c.
  339
  Голубков Е.П. Маркетинг : словарь-справочник. - М. : Дело , 2000. - 439 c.
  339.138            65.290-22
  Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Финпресс , 2000. - 461 c. - (Маркетинг и менеджмент в России и за рубежом).
  339.138.017            65.290-22
  Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. - М. : Финпресс , 1998. - 414 c. - (Маркетинг и менеджмент в России и за рубежом).
  339.138.017            65.290-22
  Голубкова Е.Н. Маркетинговые коммуникации. - М. : Финпресс , 2000. - 256 c. - (Маркетинг и менеджмент в России и за рубежом).
  339.138            65.290-22
  Гольд Б.В. Англо - русский словарь автотракторный : ок.50000 терминов / Б.В.Гольд, Р.В.Кугель, С.А.Шершер. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Сов.Энциклопедия , 1972. - 704 c.
  811.111=161.2(038):629.3            81.2Англ-4
  Гольд Б.В. Конструирование и расчет автомобиля : учебник для втузов - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : ’’Машгиз’’ , 1962. - 464 c.
  629.113
  Гольд В.В. Конструирование и расчёт автомобиля : учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машгиз , 1962. - 464 c.
  629.331.001.6            629.113
  Гольстрем В.А. Справочник по экономии топливно-энергетических ресурсов. / В.А.Гольстрем, Ю.Л.Кузнецов. - К. : Техніка , 1985. - 384 c.
  620.9.004.18
  Гольштейн Е.Г. Теория двойственности в математическом программировании и её приложение. - М. : Наука , 1971. - 351 c. - (Современные проблемы математики).
  519.85
  Гомперц Т. Греческие мыслители : в 2 т. Т.1. / пер. с нем. - Изд.науч . - СПб. : Алетейя , 1999. - 605 c. - (Античная б - ка.Исследования).
  1(091)            87.3(0)
  Гомперц Т. Греческие мыслители : в 2 т. Т.2. / пер. с нем. - Изд.науч . - СПб. : Алетейя , 1999. - 267 c. - (Античная библиотека. Исследования).
  1(091)            87.3
  Гониодский В.И. Привод рулевых поверхностей самолетов / В.И.Гониодский, Ф.И.Склянский, И.С.Шумилов; под. ред. Ф.И.Склянского. - М. : Машиностроение , 1974. - 320 c.
  629.7.064
  Гончар М.С. Математичні основи інформаційної економіки : монографія. - К. : ІТФ ім. М.М.Боголюбова , 2007. - 464 c.
  330.47:519.72
  Гончаренко К.С. Пористое хромирование деталей машин. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1968. - 192 c.
  621.357:669.268.7 : 621.81
  Гончаренко Н.В. Гений в искусстве и науке. - М. : Искусство , 1991. - 432 c.
  159.924.24            87.8
  Гончаров В.М. Топливо, смазка, вода : учебник для техникумов / В.М.Гончаров, Л.Г.Мурзин. - 4-е изд.,перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1973. - 200 c.
  656.2 : (662.6+628.1+621.892)            662.6
  Гончарук В.А. Маркетинговое консультирование. - М. : Дело , 1998. - 248 c.
  339.138            65.290-22
  Гончарук Я.А. Маркетинг : навч. посібник у тестах / Я.А.Гончарук, А.Ф.Павленко, С.В.Скибінський. - К. : КНЕУ , 2002. - 314 c.
  339.138            65.290-22
  Гораздовский Т.Я. Научные основы реологии : монография. - Луганск : Изд-во Восточноукр.нац.ун-та им В.Даля , 2009. - 699 c.
  539
  Горбатов В.А Основы дискретной математики : учеб. пособие для вузов. - М. : Высш. шк. , 1986. - 311 c.
  519.854
  Горбатов В.А. Основы дискретной математики : Учеб.для вузов по спец."Прикладная математика" - М. : Высшая школа , 1986. - 311 c.
  519.854
  Горбач Л.М Страхова справа : навч.посібник для вищ.навч.закл. - 2-е вид.,випр . - К. : Кондор , 2003. - 248 c.
  368.369
  Горбачев В.А. Технологии моделирования систем : Учебное пособие - Харьков : Компания СМИТ , 2005. - 162 c.
  519.711.3
  Горбачев В.Г История философии : уч. пособие для вузов и техникумов - 2-е изд. перераб. и доп. . - Брянск : Курсив , 1998. - 336 c.
  1091
  Горбачев В.Г. История философии : учеб.пособие для вузов и техникумов. - 2-е изд.,перераб.и доп . - Брянск : Курсив , 1998. - 336 c.
  1(091)            87.3
  Горбунов Б.И. Обработка металлов резанием, металлорежущий инструмент и станки. : учеб.пособие для вузов. - М. : Машиностроение , 1981. - 287 c.
  621.9
  Горбунов Б.И. Обработка металлов резанием, металлорежущий инструмент и станки : учеб. пособие для студентов немашиностроит.спец.вузов - М. : ’’Машиностроение’’ , 1981. - 287 c.
  621.9.02
  Гордеев А.А. История казаков : в 4 т. Т.1. Золотая Орда и зарождение казачества. - М. : Страстной бульвар , 1992. - 173 c.
  94(47).031 - 057.36
  Гордеев А.А. История казаков : в 4 т. Т.2. Со времени царствования Иоанна Грозного до царствования Петра І. - М. : Страстной бульвар , 1991. - 251 c.
  94(47)043/.05
  Гордеев А.А. История казаков : в 4 т. Т.3. Со времени царствования Петра Великого до начала Великой войны 1914 года. - М. : Страстной бульвар , 1992. - 317 c.
  94(47).05/.083
  Гордеев А.А. История казаков : в 4 т. Т.4. Великая война 1914-1918 гг.Отречение государя.Временное правительство и анархия.Гражданская война. - М. : Страстной бульвар , 1993. - 347 c.
  94(47)``1914/1918``
  Гордєєв О.Ф. Системи автоматизованого проектування верстатів : навч.посібник для вищ.навч.закл. / О.Ф.Гордєєв, П.О.Захаров.; Луцький індустріальний ін-т - Луцьк : Л І І , 1997. - 123 c.
  621.9.06 : 658.512.011.56
  Гордієнко В. Психологія особистості в біографіях, подіях, портретах : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.Гордієнко, Л.Копець - К. : Києво-Могилянська академія , 2007. - 303 c.
  159.923
  ГордІєнко К.Д. Аграрний маркетинг: нормативно - правове регулювання : зразки документів. - К. : КНТ , 2007. - 365 c.
  346 : 63 : 339.138
  Гордієнко К.Д. Діловодство в роботі секретаря : Практичний посібник - 4-те вид.,стереотип. . - К. : КНТ , 2015. - 304 c.
  651.4/9            65.050.286
  Горелик А.Г Пакет программ машинной графики для ЕС ЭВМ. - М. : Машиностроение , 1986. - 320 c.
  004.92            681.327.11
  Горелик А.Л. Методы распознавания : учеб.пособие для вузов / А.Л.Горелик, В.А.Скрипник. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1984. - 208 c.
  004.93            681.327.12
  Горелик А.П. Методы распознования : учеб.пособие для вузов / А.Л. Горелик, В.А. Скрипник. - М. : Высш.шк. , 1977. - 222 c.
  004.93            681.327.12
  Горелик С.С. Материаловедение полупроводников и диэлектриков : учебник для вузов / С.С.Горелик, М.Я.Дашевский. - М. : Металлургия , 1988. - 574 c.
  621.315.592
  Горелик С.С. Материаловедение полупроводников и диэлектриков : учебник для вузов / С.С.Горелик, М.Я.Дашевский. - М. : Металлургия , 1988. - 574 c.
  621.315.592
  Горин Г.А. Цены и тарифы:Учебн.пособие для торговых вузов : учебн.пособие / Г.А.Горин,Л.М.Гужавин,Я.Л.Орлов - Москва : Экономика , 1983. - 151 c.
  65.9/2/421
  Горнушкин Ю.Г. Практические советы владельцу автомобиля. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1984. - 112 c.
  629.331.1.004.54.            629.114.6-181.4.004.54
  Горнушкин Ю.Г. Советы автолюбителям. - М. : Транспорт , 1979. - 96 c.
  629.331.1.004.54            629.114.6.004.54
  Горобець С.М. Основи комп`ютерної графіки : навч.посібник для вищ.навч.закл. / за ред.М.В. Левківського. - К. : Центр.навч. літ. , 2006. - 231 c.
  004.92(075.8)
  Городецкий В.И. Математическое программирование и массовое обслуживание : учеб. пособие / В.И.Городецкий, Ю.И.Рыжиков. - Л. : Воен. инж. Краснознамен. ин-т , 1975. - 182 c.
  519.85
  Городинская В.С. Природа.Человек. Закон / В.С. Городинская, В.Иванов. - М. : Юрид. лит. , 1990. - 383 c.
  502.11 : 349.6            20.1
  Горохов В.А Чистовая обработка титановых сплавов. - М. : Машиностроение , 1975. - 109 c.
  621.73.669.295
  Горохов В.А. Проектирование и расчет приспособлений : учеб. пособие для машиностр. спец. вузов. - Мн. : Выш.шк. , 1986. - 238 c.
  621.9.06-229.001.63
  Горохов. В.А. Проектирование и расчет приспособлений : учеб.пос. для машиностр. спец. вузов - Мн. : Выш. шк. , 1986. - 238 c.
  621.9.06.229
  Горошкин А.К. Приспособление для металлорежущих станков : справочник - 7-е изд. перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1979. - 303 c.
  621.9.06.229
  Горошкин А.К. Приспособления для металлорежущих станков : справочник. - 6-е изд.,испр. и доп . - М. : Машиностроение , 1971. - 384 c.
  621.9.06 - 229
  Горошкин А.К. Приспособления для металлорежущих станков : справочник. - 7-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1979. - 303 c.
  621.9.06-229
  Горошкин А.К. Приспособления для металлорежущих станков : справочник - М. : ’’Машиностроение’’ , 1979. - 303 c.
  621.9.02
  Горошков Б.И. Радиоэлектронные устройства : справочник. - М. : Радио и связь , 1984. - 400 c. - (Массовая радиобиблиотека. Вып.1076).
  621.396.6
  Горошков Б.И. Элементы радиоэлектронных устройств : справочник. - М. : Радио и связь , 1989. - 177 c. - (Массовая радиобиблиотека. Вып. 1125).
  621.382.049.77
  Горский В.Г. Планирование промышленных экспериментов ( модели статики) / В.Г.Горский, Ю.П.Адлер. - М. : Металлургия , 1974. - 264 c.
  519.23 : 669
  Горский В.Г. Планирование промышленных экспериментов (модели статики) / В.Г.Горский, Ю.П.Адлер. - М. : Металлургия , 1974. - 264 c.
  519.23 : 669
  Горський В.С. Історія української філософії : підручник для вищ.навч.закл. / В.С. Горський, К.В. Кислюк. - К. : Либідь , 2004. - 486 c.
  1(477)(091)            87.3(4Укр)
  Горський В.С. Історія українскої філософії : навч. посібник - 4-е вид., доп . - К. : Наук. думка , 2001. - 375 c.
  1(477)(091)
  Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій : навч. посібник для вищ. навч. закл. - 3-е вид . - К. : Наук. думка , 1997. - 286 c.
  1(477)(091)
  Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Наук. думка , 1996. - 286 c.
  1(477)(091)            87.3
  Горшков В.Н. Надежность оперативных запоминающих устройств ЭВМ. - Л. : Энергоатомиздат , 1987. - 168 c.
  004.33-192            681.327.2-192
  Горяинов В.Т. Примеры и задачи по статической радиотехнике : учеб. пособие для вузов / В.Т.Горяинов, А.Г.Журавлев, В.И.Тихонов; под ред. В.И. Тихонова. - М. : Сов.радио , 1970. - 600 c.
  621.391
  Горяйнов К.Э Электрическая сварка и резка бетонных, керамических и каменных материалов. - М. : Стройиздат , 1972. - 143 c.
  621.791.7.691.2.4
  Горячая штамповка и прессование титановых сплавов / Л.А.Никольский,С.З.Фиглин,В.В.Бойцов и др. - М. : Машиностроение , 1975. - 285 c.
  (621.73 + 621.777) : 669.295
  Горячев Г.В. Математичні моделі та методи комп`ютерного моделювання процесу екстрагування цукру в похилому дифузійному апараті : монографія - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2004. - 131 c.
  004.942 :664.1            681.322 : 664.1
  Господарський процесуальний кодекс України : наук. - практ. коментар / Д.М.Притика, М.І.Тітова, В.М.Гайворонський та ін. - 5-е вид., перероб. та доп . - Харків : Консум , 2005. - 303 c.
  [346 : 347.9 : 340.130.54](477)
  Господарський процесуальний кодекс України. - Х. : Одіссей , 2001. - 72 c.
  [346:347.9:340.130.54](477)            67.404.6/4УКР/
  Господарський процесуальний кодекс України. Про господарські суди. Закон України / відповід. ред.А.И.Осетинський - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 95 c.
  [346:347.9:340.130.54](477)            67.404.6(4Укр)
  Госселэн, Ж.- П. Советы по ремонту и уходу за легковым автомобилем в 10 уроках / Жан - Пьер Госселэн; пер. с фр. - 2-е изд., испр . - М. : Транспорт , 1987. - 160 c.
  629.331.1.004.5            629.114.6.004.5
  Готра З.Ю. Справочник по технологии микроэлектронных устройств. - Львов : Каменяр , 1986. - 287 c.
  621.382.049.776.002
  Готье Р. Руководство по операционной системе UNIX / пер. с англ. А.Г.Иванова; под ред. М.И. Белякова. - М. : Финансы и статистика , 1985. - 232 c.
  004.451.9UNIX            681.3.06
  Гофман А.Б. 7 лекций по истории социологии : учеб. пособие для вузов. - М. : Университет , 1999. - 207 c.
  316(091)            60.5
  Грабко В.В. Методи та інформаційно - вимірювальні системи для технічної діагностики силових косинусних конденсаторів : монографія / В.В. Грабко, М.П. Боцула. - Вінниця : Універсум - Вінниця , 2003. - 145 c.
  621.319.4:681.518.54
  Грабова Н.Н. Бухгалтерский учет в торговле. - К. : Учетформ , 1997. - 382 c.
  657:339.1            65.052.21
  Грабченко А.И. Расширение технологических возможностей алмазного шлифования. : монография. - Х. : Вища шк. , 1985. - 182 c.
  621.921.34
  Гражданский кодекс Украинской ССР. Гражданский процесуальный кодекс Украины : науч. - практ. комментарий. - Х. : Консум , 1998. - 527 c.
  (347+347.91/95):340.130.5(477)            67.4(4Укр)
  Гражданский процесс Украины : учеб.пособие / Ю.С.Червоный, Г.С.Волосатый, В.О.Ермолаева и др.; отв.ред. Ю.С.Червоный. - Х. : Одиссей , 2003. - 352 c.
  347.9(477)
  Гражданский процессуальный кодекс Украины ( с изм. и доп. на 15 января 1998г.). - Х. : Одиссей , 1998. - 223 c. - (Законы Украины).
  [347.91/95:340.130.5](477)            67.410(4Укр)
  Гражданский процессуальный кодекс Украины ( с изм. и доп. по сосотоянию на 15 февраля 2001г.). - Х. : Одиссей , 2001. - 191 c.
  [347.91/95:340.130.5](477)            67.404(4Укр)
  Гражданский процессуальный кодекс Украины (с изм.и доп. по сосотоянию на 20 октября 2001г.). - Х. : Одиссей , 2001. - 191 c.
  [347.91/95:340.130.59](477)            67(4Укр)
  Грайс Дж. Графические средства персонального компьютера / пер. с англ. С.П.Забродина, А.В.Шалашова. - М. : Мир , 1989. - 375 c.
  004.92            681.322-181.4
  Грановский Г.И. Резание металлов : учебник для вузов / Г.И.Грановский, В.Г.Грановский. - М. : Высш.шк. , 1985. - 304 c.
  621.9
  Грановский Г.И. Фасонные резцы / Г.И.Грановский, Ю.П.Панченко. - М. : Машиностроение , 1975. - 309 c.
  621.9.025.11
  Грачев Н.Н. Психология инженерного труда : учеб. пособие для вузов. - М. : Высш.шк. , 1998. - 333 c.
  159.9 : 331.101.1            88.4
  Грачев Ю.Н. Внешнеторговые документы. - 2-е изд., доп. и перераб . - М. : Бухг.бюллетень , 1997. - 302 c.
  339.542            65.428
  Грачев Ю.Н. Транспортировка товаров при экспортно-импортных и внутренних коммерческих операциях. Правила перевозки грузов. Нормы расхода топлива и смазочных матер - М. : Мострансэкспедиция , 1996. - 309 c.
  339.5 : 656.135            65.428
  Грачева К.А. Экономика, организация и планирование сварочного призводства : учеб.пособие для вузов. - М. : Машиностроение , 1984. - 368 c.
  621.791
  Гребельник О.П Основи зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник / О.П.Гребельник,О.О.Романовський. - К. : Деміур , 2003. - 294 c.
  339.9
  Гребеников Е.А. Метод усреднения в прикладных задачах. - М. : Наука , 1986. - 255 c. - (Справ. мат. биб-ка).
  519.6
  Гребенников Е.А. Николай Коперник. К 500-летию со дня рождения. - М. : Наука , 1973. - 96 c.
  52 + 929Коперник
  Грешилов А.А. Как принять наилучшее решение в реальных условиях. - М. : Радио и связь , 1991. - 320 c.
  519.85            22.18
  Грибачевський Б.Є. Листи з Соловків [українських письменників та діячів культури, репресованих у 30-ті роки]. - К. : Молодь , 1992. - 84 c.
  940(477) +316.4.063.7(477)            63.3(2Ук)71
  Грибов Л.А. Моделирование колебательных спектров сложных соединений на ЭВМ / Л.А.Грибов, В.А.Дементьев. - М. : Наука , 1989. - 158 c.
  539.194:004.382.7
  Григолюк Э.И. Проблемы нелинейного деформирования. Метод продолжения решения по параметру в нелинейных задачах механики твердого деформируемого тела / Э.И.Григолюк, В.И. Шалашилин. - М. : Наука , 1988. - 232 c.
  539.31
  Григоренко Я.М. Изотропные и анизотропные слоистые оболочки вращения переменной жесткости. - К. : Наук. думка , 1973. - 228 c. - (АН УССР.Ин-т механики).
  539.3
  Григорьев Л.Л. Рациональные варианты холодной штамповки.Техн. - экон.критерии. - Л. : Машиностроение , 1975. - 231 c.
  621.983
  Григорьев М.А. Обеспечение надежности двигателей / М.А.Григорьев, В.А.Долейский. - М. : Изд-во стандартов , 1978. - 323 c.
  621.431.73-192
  Григорьев М.А. Качество моторного масла и надежность двигателей / М.А.Григорьев, Б.М.Бунаков, В.А.Долецкий. - М. : Изд-во стандартов , 1981. - 231 c.
  621.892:621.431.7-192
  Григорьев М.М. Сборник задач и упражнений по ремонту радиотелевизионной аппаратуры : учеб. пособие для сред. проф.-техн.училищ. - М. : Высш.шк. , 1977. - 176 c. - (Профтехобразование.Радиоэлектроника).
  621.396/.397.004.67
  Григорьев Н.А. Радиолюбитель, инженер, генерал. - М. : Изд-во ДОСААФ СССР , 1985. - 96 c.
  621.396 + 929Байкузов
  Григорьян А.Т. Генрих Герц (1857 - 1894). / А.Т.Григорьян, А.Н.Вяльцев. - М. : Наука , 1968. - 310 c.
  53(092) + 929 Герц
  Григорьян Г.Д Элементы надежности технологических процессов : учеб. пособие для вузов - К.; Одесса : Вища шк. , 1984. - 214 c.
  621.002-192
  Грилихес С.Я. Электрохимическое полирование.Теория и практика. Влияние на свойства металлов. - Л. : Машиностроение , 1976. - 207 c.
  621.923.7.047.7
  Грим Г. Уширение спектральных линий в плазме / пер. с англ С.Я.Бронина, В.С.Зродникова; под ред.Г.А. Кобзева, Г.В. Шолина. - М. : Мир , 1978. - 491 c.
  533.9
  Гринберг А.Д. Цифровые изображения : практ.руководство / А.Д.Гринберг, С.Гринберг. - Мн. : Попурри , 1997. - 399 c.
  004.92            681.327.22
  Гринфилд Дж. Транзисторы и линейные ИС. Руководство по анализу и расчету / Джозеф Гринфилд; пер. с англ. Н.И.Кузнецова. - М. : Мир , 1992. - 556 c.
  621.382.3.001.4 + 621.382.049.77.001.24
  Гриньов А.В. Інноваційний розвиток промислових підприємств : концепція, методологія, стратегічне управління. - Х. : Інжек , 2003. - 304 c.
  658.589 + 330.341.1
  Гриссбах Р. Теория и практика ионного обмена / пер. с нем. Г.М.Колосовой, М.М.Сенявиной ; ред.К.В. Чмутов. - М. : Изд-во иностр. лит. , 1963. - 499 c.
  544.431.139
  Грифф М.А. Автотранспортные средства с грузоподьемными устройствами для перевозки грузов в контейнерах и пакетах / М.И. Грифф, Р.А. Затван, В.Ф. Трофименков. - М. : Транспорт , 1989. - 159 c.
  656.135 + 629.354
  Грифф М.И. Специальные и специализированные автотранспортные средства России и СНГ. Платформы. Тягачи специальные. Прицепы-роспуски : справочник. Вып 3 / М.И.Грифф, В.С.Олитский, Л.М.Ягудаев; под общ. ред.М.И.Гриффа. - М. : Изд-во АСВ , 2004. - 168 c.
  629.35            629.114.45
  Гришина Н.В. Психология конфликта. - СПб : Питер , 2003. - 464 c. - (Мастера психологии).
  159.9 : 316.482            88.53
  Гришкевич А.И. Автомобили.Теория : учебник для втузов. - Мн. : Выш.шк. , 1986. - 207 c.
  629.331.01            629.113.01
  Грищенко В.О. Теорія ймовірностей і математична статистика.Практикум : навч.посібник. - К. : Київ.нац.торг.-екон.ун-т , 2002. - 163 c.
  519.2
  Грінченко Б.Д. Діалоги про українську національну справу / Б.Д.Грінченко, М.П.Драгоманов; упоряд. А.Жуковський. - К. : Ін-т укр.археології НАН України , 1994. - 286 c. - (Джерела з історії суспіл.-політ.руху в Україні 19 ).
  940(477)
  Громов Н.В. Телевизоры : справ.книга / Н.В.Громов, В.С.Тарасов; под ред.К.Т.Колина. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Лениздат , 1979. - 240 c.
  621.397.62
  Грудев А.П. Трение и смазка при обработке металлов давлением : справочник / А.П.Грудев, Ю.В.Зильберг,В.Т.Тилик. - М. : Металургия , 1982. - 310 c.
  621.73.079 + 621.89
  Грузовые автомобили / М.С.Высоцкий, Ю.Ю.Беленький, Л.Х.Гилелес и др.; под ред.В.В.Осепчугова. - М. : Машиностроение , 1979. - 384 c.
  629.351            629.114.4
  Грузовые автомобили / под ред. М.С.Высоцкого - М. : ’’Машиностроение’’ , 1979. - 384 c.
  629.114
  Грушевский М Иллюстрированая история Украины. - К. : Левада , 1997. - 695 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа / примеч. В.М.Рычки, А.И.Гуржия. - 2-е изд . - К. : Лыбидь , 1991. - 398 c. - (Памятники ист. мысли Украины).
  940(477)            63.3(4Укр)
  Грушевський М.С Твори : в 50 т. Т.1. Суспільно-політичні твори (1894-1907) / гол. ред. П.Сохань. - Львів : Світ , 2002.
  940``1894/1907 ``(477)            63.3(4Укр)
  Грушевський М.С Історія України-Русі : в11т.12кн. Т.5. / редкол.: А.С.Сохань (голова) та ін. - 2-ге вид . - К. : Наук.думка , 1998. - 687 c. - (Пам`ятки іст.думки України).
  940 (477)            63.3(4Укр)
  Грушевський М.С Історія України-Русі : в11т.12кн. Т.6. / редкол.: П.С.Сохань (голова) та ін. - К. : Наук.думка , 1995. - 670 c. - (пом`ятки іст.думки України).
  940(477)            63.3(4Укр)
  Грушевський М.С Історія України, приладжена до програми вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх / упоряд. А.Ф.Трубайчук. - К. : Варта , 1993. - 251 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  Грушевський М.С Історія української літератури : в 6т.9 кн. Т.1. / Михайло Грушевський; упоряд. В.В.Яременко; авт.передм. П.П.Кононенко; приміт. Л.Ф.Дунаєвської. - К. : Либідь , 1993. - 391 c. - (Літ.пам`ятки України).
  821.161.2(091)            83.34Укр
  Грушевський М.С Історія української літератури : в 6т. 9кн. Т.3. / Михайло Грушевський; упоряд. В.В.Яременко; приміт. С.К.Росовецького. - К. : Либідь , 1993. - 283 c. - (Літ. пам`тки України).
  821.161.2(091)            83.34Укр
  Грушевський М.С На порозі Нової України. Гадки і мрії / Михайло Грушевський. - К. : Наук.думка , 1991. - 128 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  Грушевський М.С Нарис Історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця XII сторіччя. - К. : Наук. думка , 1991. - 560 c. - (Пам`ятки істор.думки Ураїни).
  940(477)            63.3(4Укр)
  Грушевський М.С Про старі часи на Україні.Коротка історія України (для першого початку) / Михайло Грушевський - К. : Обереги , 1991. - 103 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  Грушевський М.С. Історія України, приладжена до програми вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх / упоряд. А.Ф.Трубайчук - 2-ге вид., стер . - К. : Либідь , 1992. - 228 c.
  940(477)            63.3(2Ук)
  Грушевський М.С. Хто такі українці і чого вони хочуть / Михайло Грушевський. - К. : Знання , 1991. - 240 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  Грушевський М.С. Як жив український народ.Коротка Історія України. - 2-ге вид.- Репринт.вид.1915 р . - К. : Укрвузполіграф : Орбіта , 1991. - 112 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  Грушевський М.С. Історія України-Руси : в11т.12кн. Т.9.Кн.1. / редкол. : П.С.Сохань (голова) та ін. - К. : Наук.думка , 1996. - 871 c. - (Пам`ятки іст.думки України).
  940(477)            63.3(4Укр)
  Грушевський М.С. Історія України-Руси : в11т.12кн. Т.10. / редкол. : П.С.Сохань (голова) та ін. - К. : Наук.думка , 1998. - 394 c. - (Пам`ятки іст.думки України).
  940(477)            63.3(4Укр)
  Грушевський М.С. Ілюстрована історія України. - Реприн. вид. 1913 р . - К. : Радуга , 1992. - 524 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  Грушевський М.С. Історія української літератури : в 6т.9кн. Т.4.Кн.1. Усна творчість пізніх княжих і переходових віків ХІІІ - XVII / Михайло Грушевський; упоряд. О.М.Таланчук, приміт. С.К.Росоковецького. - К. : Либідь , 1994. - 334 c. - (Літ. пам`ятки України).
  821.161.2(091)            83.34Укр
  Грушевський М.С. Як жив український народ : [для серед.шк.віку] / Михайло Грушевський; вступ.слово В.Шевчука. - К. : Веселка , 1992. - 111 c. - (Укр.відродження).
  940(477)            63.3(4Укр)
  Грушевський М.С. Нарис історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця ХІV сторіччя : Очерк - К. : Наукова думка , 1991. - 541 c. - (Пам`ятки історичної думки України).
  94(477)            63.3(4УКР)
  Грушко И.М. Основы научных исследований : учеб.пособие для втузов / И.М.Грушко, В.М.Сиденко. - 3-е изд., перераб. и доп . - Х. : Вища шк. , 1983. - 223 c.
  001.891
  Губарев В.С Утро космоса : Королёв и Гагарин. - М. : Мол.гвардия , 1984. - 191 c.
  629.78 +929Королев + 929Гагарин
  Губкин А.Н. Физика диэлектриков.Теория диэлектрической поляризации в постоянном и переменном электрическом поле Т.1. Введение в физику диэлектрической поляризации.Общие методы физики диэлектрической поляризации.Макроскопическая теория Д.П. в постоянном эл.поле. : учеб.пособие для вузов - М. : Высш.шк. , 1971. - 272 c.
  531.9
  Губський Б.В. Аграрний ринок. - К. : Нора-прінт , 1998. - 183 c.
  338.439.65 : 631.155.2
  Гузь А.Н Основы трёхмерной теории устойчивости деформируемых тел : учеб. пособие для ун-тов и техн.вузов. - К. : Вища шк. , 1986. - 511 c.
  539.3
  Гузь А.Н. Статика и динамика упругих оснований с начальными (остаточными) напряжениями : монография / А.Н.Гузь, С.Ю.Бабич, Ю.П.Глухов. - Кременчуг : Кременчуг , 2007. - 795 c.
  539.3
  Гук З.В. Прогрессивные конструкции штампов. - К. : Техніка , 1985. - 53 c. - (Б-ка передового опыта. Технология производства).
  621.983
  Гук Ю.Б. Теория надежности в электроэнергетике : учеб.пособие для вузов. - Л. : Энергоатомиздат , 1990. - 206 c.
  621.311.019.3 + 62-192
  Гулиа Н.В. Инерционные двигатели для автомобилей. - М. : Транспорт , 1974. - 64 c.
  629.331.03-86            629.113-86
  Гулида Э.Н. Теория резания металлов, металлорежущие станки и инструменты : [учеб.пособие для вузов]. - Львов : Вища шк. , 1976. - 334 c.
  621.9 + 621.9.06 + 621.9.02
  Гулида Э.Н. Управление надежностью цилиндрических зубчатых колес (технологические основы). - Львов : Вища шк. , 1983. - 135 c.
  621.833.002-197
  Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Химия , 1971. - 344 c.
  678 : 539.2/4
  Гуль Р.Б. Ледяной поход:(С Корниловым). - М. : Либрис , 1991. - 71 c.
  [947+957]``1918/1920``(093.3)            63.3(2)712
  Гуляев А.И. Технология точечной и рельефной сварки сталей (в массовом производстве). - М. : Машиностроение , 1978. - 246 c.
  621.791.763
  Гуляев А.П. Инструментальные стали : справочник / А.П.Гуляев, К.А.Малинина, С.М.Северина. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1975. - 272 c.
  669.14.018.25
  Гуляев А.П. Металловедение : учебник для втузов. - 6-е изд., перераб. и доп . - М. : Металлургия , 1986. - 542 c.
  669.017
  Гуляев А.П. Чистая сталь. - М. : Металлургия , 1975. - 184 c.
  669.015.5 : 669.14
  Гурвич И.Б. Эксплуатационная надёжность автомобильных двигателей / И.Б. Гурвич, П.Э. Сыркин. - М. : Транспорт , 1984. - 141 c. - (Надежность и качество).
  621.43-192
  Гурвич И.С. Защита ЭВМ от внешних помех. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 224 c.
  004.056 : 621.391.82            681.322 : 621.391.82
  Гургаль В.И. Инструмент из сверхтвердых материалов и его применение : справочник / В.И. Гургаль, В.А. Манжар. - Львов : Каменяр , 1984. - 234 c.
  621.9.025.7
  Гуревич А.М. Конструкция тракторов и автомобилей : учеб. пособие для вузов / А.М. Гуревич, А.К. Болотов, В.И. Судницин. - М. : Агропромиздат , 1989. - 366 c. - (Учеб. и уеб. пособия для вузов. - Библиогр.: с. 36).
  629.366            629.114.2
  Гуревич А.М. Тракторы и автомобили : учеб. для с.-х. техникумов / А.М.Гуревич, Е.М.Сорокин. - 4-е изд.,пререраб. и доп . - М. : Колос , 1978. - 479 c.
  629.366 +631.372            631.372+ 629.114.4
  Гуревич Л.В. Пневматический тормозной привод автотранспортных средств. Устройство и эксплуатация / Л.В.Гуревич, Р.А.Меламуд. - М. : Транспорт , 1988. - 224 c.
  629.33-597.5
  Гурин Ф.В. Технология автомобилестроения : учебник для машиностр.техникумов / Ф.В.Гурин, М.Ф.Гурин - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1986. - 295 c.
  629.331.002            629.113.002
  Гурин Ф.В. Технология автомобилестроения : учебник для техникумов. - М. : Машиностроение , 1975. - 328 c.
  629.331.002            629.113.002
  Гурин Ф.В. Технология автотракторостроения : учебник для вузов / Ф.В. Гурин, В.Д. Клепиков, В.В. Рейн. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1981. - 295 c.
  629.3.002            629.113.002
  Гурин Ф.В. Технология автотракторостроения : учебник для вузов / Ф.В.Гурин, В.Д.Клкпиков, В.В.Рейн. - М. : Машиностроение , 1971. - 343 c.
  629.3.002            629.113.002
  Гурко А.И. Программные средства диагностирования ЕС ЭВМ / А.И. Гурко, В.С. Королев, В.С. Крисевич. - М. : Финансы и статистика , 1985. - 214 c.
  004.891.3            681.326
  Гурко А.И. Программные средства диагностирования ЕС ЭВМ / А.И.Гурко, В.С.Крисевич. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Финансы и статистика , 1988. - 263 c.
  004.891.3            681.326.7
  Гусев А.Н. Устройство и наладка холодноштамповочного оборудования : учебник для сред. ПТУ / А.Н.Гусеев, В.П.Линц. - 4-е изд., пререраб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1983. - 263 c. - (Проф.- техн. образование).
  621.983.07/.075.32
  Гусев В.М. Теплоснабжение и вентиляция : учебник для вузов. - Л. : Стройиздат , 1973. - 232 c.
  697.3+697.9
  Гусев Г.Н. Механизация смазки автомобилей / Г.Н. Гусев, П.М. Градусов. - М.;Л. : Машгиз , 1952. - 86 c.
  629.331-72            629.113-72
  Гусев И.Т. Устройство числового программного управления : учеб пособие для втузов / И.Т. Гусева, В.Г. Елисеев, А.А. Маслов. - М. : Высш. шк. , 1986. - 296 c.
  621.9.06-529+621.865.8
  Гусев К.В. Эсеровская богородица: [О М.А. Спиридоновой ]. - М. : Луч , 1992. - 158 c. - (Полит. партии России: лидеры, история, документы).
  929Спиридонова + 329.14(47+57)(092)            63.3(2)7
  Гусева А.И. Учимся информатике : задачи и методы их решения : учеб.пособие. - М. : Диалог-МИФИ , 1999. - 320 c.
  004.42 + 519.854
  Гусеничные транспортеры - тягачи / под ред. В.Ф. Платонова. - М. : Машиностроение , 1978. - 351 c.
  629.357.033 + 623.437.2            629.1.032.1
  Гусовский В.Л. Сожигательные устройства нагревательных и термических печей : справочник / В.Л. Гусовский, А.Е. Лившиц, В.М. Тымчак. - М. : Металлургия , 1981. - 272 c.
  662.9
  Гуськов В.В. Тракторы: Теория : Учебник для вузов по спец. "Автомобили и тракторы" / В.В. Гуськов, Н.Н. Велев, Ю.Е. Атаманов и др.; Под ред. В.В. Гуськова - М. : Машиностроение , 1988. - 344 c.
  629.114.2.001
  Гуськов В.В. Тракторы: Теория : Учебник для вузов по спец. "Автомобили и тракторы" / В.В. Гуськов, Н.Н. Велев, Ю.Е. Атаманов и др.; Под ред. В.В. Гуськова - М. : Машиностроение , 1988. - 344 c.
  629.114.2.001
  Гуткин Б.Г. Автоматизация электроэрозионных станков. - Л. : Машиностроение , 1971. - 160 c.
  621.9.048.4.06 : 65.011.56
  Гутман Э.М. Механохимия металлов и защита от коррозии. - М. : Металлургия , 1974. - 232 c.
  620.194
  Гутников В.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1988. - 303 c.
  621.382.049.77: 681.518.3
  Гутников В.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах. - Л. : Энергия , 1980. - 248 c.
  621.382.049.77:681.518.3
  Гушул М.М. Справочник инженера производственно - технического отдела. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Будівельник , 1977. - 199 c.
  69.003.12
  Гэтленд К.У. Космическая техника : ил. энцикл. / пер. с англ. С.Ф.Костромина, В.В.Савичева; под ред. С.Д. Гришина. - М. : Мир , 1986. - 296 c. - (Для науч. б-к).
  629.78
  Даан-Дальмедико А. Пути и лабиринты.Очерки по истории математики / А.Даан-Дальмедико, Ж.Пейффер; пер. с фр. А.А.Бряндинской; под ред. И.Г.Башмаковой. - М. : Мир , 1986. - 431 c. - (Современ. математика.Попул. сер.).
  51(091)
  Давиденко Г.Й. Історія зарубіжної літератури ХХ століття : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Г.Й.Давиденко, Г.М.Стрельчук, Н.І.Гричаник. - К. : Центр навч. літ. , 2007. - 503 c.
  821(1-97)
  Давидович Л.Н. Проектирование предприятий автомобильного транспорта. - М. : Транспорт , 1975. - 391 c.
  629.331.004.4.001.2            629.113.004.4.001.2
  Давидович С.М. Устройство тракторов и автомобилей. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Колос , 1965. - 512 c.
  629.3            629.113
  Давыдов Э.Г. Исследование операций : учебник для вузов. - М. : Высш.шк. , 1990. - 382 c.
  519.8
  Даймонд М. Фитоника: образ жизни ХХI века / М.Даймонд, Д.Шнелл; пер. с англ. Н.Мухина. - СПб. : Питер Ком , 1998. - 314 c. - (здоровье, красота, успех).
  615.89            53.59
  Дальский А.М. Технологическое обеспечение надёжности высокоточных деталей машин. - М. : Машиностроение , 1975. - 223 c.
  621.002.2. : 621.81 - 192
  Дам`янов А. Галузевий маркетинг : навч. посібник для вищ.навч.закл. / А.Дам`янов, Є.Савельєв., Д.Штефанич; за заг. ред. Є.В.Савельєва, Д.А.Штефанича. - К. : ІЗМН , 1997. - 176 c. - (Ін-т змісту і методів навчання).
  339.138            65.290-22
  Данилин Б.С. Применение низкотемпературной плазмы для травления и очистки материалов / Б.С.Данилин,В.Ю.Киреев. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 264 c.
  533.9-115 : 621 794.4
  Данильченко В.П. Метрологическое обеспечение промышленного производства : справочник / В.П.Данильченко, Р.А.Егошин. - К. : Техніка , 1982. - 151 c.
  006.91            389.1
  Данильченко В.П. Метрологическое обеспечение промышленного производства : Справочник / В.П.Данильченко,Р.А.Егошин; Под ред.В.П.Данильченко - К. : Техніка , 1982. - 151 c.
  006.91
  Данин Д.С. Вероятностный мир. - М. : Знание , 1981. - 208 c. - (Жизнь замечательных идей).
  530.145(091)
  Данкел Ж. Деловой этикет / Жаклин Данкел; пер. с англ. М.П.Смирновой. - Ростов н/Д : Феникс , 1997. - 317 c. - (1000 секретов успеха).
  395            87.774
  Данов Б.А. Электронные системы управления иностранных автомобилей. - М. : Горячая линия-Телеком , 2004. - 224 c.
  629.331.052 : 621.382            629.113.066
  Данов Б.А. Электронные приборы автомобилей : учеб. пособие для сред.ПТУ / Б.А.Данов, В.Д.Рогачев. - М. : Транспорт , 1985. - 97 c.
  629.331.052:621.382            629.113.066
  Данов Б.А. Электронные приборы автомобиля : учеб.пособие для сред. ПТУ / Б.А.Данов, В.Д.Рогачев. - М. : Транспорт , 1984. - 97 c.
  629.331 .052 : 621.38            629.11.066
  Дарков А.В. Строительная механика. Статика сооружений : учебник для вузов / А.В.Дарков, В.И.Кузнецов. - М. : Высш.шк. , 1962. - 744 c.
  69.04            620.10
  Дарков А.В. Строительная механика. Статика сооружений : учебник для вузов / А.В.Дарков, В.И.Кузнецов. - 5-е изд., перераб . - М. : Трансжелдориздат , 1956. - 492 c.
  69.04            624.04
  Дахно І.І. Міжнародна економіка : навч. посібник для вищ.навч.закл. / І.І.Дахно, Ю.А.Бовтун. - К. : МАУП , 2002. - 214 c. - (Міжрегіональна Академія управління персоналом).
  339.9            65.5
  Дахно І.І. Історія держави і права : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 405 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)
  Дахно І.І. Історія країн світу : довідник. - К. : Центр учбової літ. , 2007. - 815 c.
  930.24(100)
  Даценко А.В. Александр Шаргей - Юрий Кондратюк, сын Украины, Полтавы : биогр. документ. повесть. - Полтава : Полтава , 1997. - 351 c.
  629.78 + 929Шаргей + 929Кондратюк
  Дашевский И.И. Профильное шлифование деталей машин и приборов / И.И. Дашевский, И.М. Бурцев, А.М. Закревский. - М. : Машиностроение , 1977. - 176 c.
  621.923
  ДБН IV-16-98. Ч.ІІ.Порядок визначення вартості будівництва, ремонту житла, об`єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою, а також реставрація пам`яток архітектури і містобудування. - Вид.офіц . - К. : Дердбуд України , 1998. - 155 c. - (Держ.буд.норми).
  69
  ДБН А. 2.2-1-95. Проектування.Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд.Основ.положення проектування. - Вид.офіц . - К. : Держкоммістобудування:Мінекобе , 1996. - 14 c.
  69
  ДБН В. 1.1-3-97. Захист від небезпечних геологічних процесів. Інженерний захист територій, будинків, споруд від ссувів та обвалів.Основні положення. - Вид.офіц . - К. : Держбуд України , 1998. - 41 c.
  699.8
  ДБН ІУ-3-97. Збірник норм і розцінок для визначення кошторисної вартості експлуатації будівельних машин та механізмів(ЗНІРЕМ-93/97). - Вид.офіц . - К. : Держкоммістобудування України , 1997. - 123 c. - (Держ.будівельні норми України).
  69
  ДБН ІУ-4-97.Збірник единих середніх кошторисих цін на матеріали, вироби і конструкції (ЗЄКЦ-97) Т.5. Матеріали, вироби і конструкції для монтажних та спеціальних будівельних робіт. - Вид.офіц . - К : Держкоммістобудування України , 1997. - 267 c. - (Державні будівельні норми України).
  69
  ДБН ІУ-4-97.Збірник єдиних середніх кошторисних цін на матеріали, вироби і конструкції (ЗЄКЦ-97) Т.2. Будівельні конструкції та вироби. - Вид.офіц . - К. : Держкоммістобудування України , 1997. - 169 c. - (Державні будівельні норми України).
  69
  ДБН ІУ-4-97.Збірник єдиних середніх кошторисних цін на матеріали, вироби і конструкції (ЗЄКЦ-97) Т.3. Матеріали та вироби для санітарно-технічних робіт. - Вид.офіц . - К. : Держкоммістобудування України , 1997. - 143 c. - (Державні будівельні норми України).
  69
  ДБН ІУ-4-97.Збірник єдиних середніх кошторисних цін на матеріали, вироби і конструкції (ЗЄКЦ-97) Т.4. Місцеві матеріали. - Вид.офіц . - К. : Держкмомістобудування України , 1997. - 359 c. - (Державні будівельні норми України).
  69
  ДБН ІУ-4-97.Збірник єдиних середніх кошторисних цін на матеріали, вироби і конструкції(ЗЄКЦ-97) Т.1. Будівельні матеріали. - Вид.офіц . - К. : Держкоммістобудування України , 1997. - 372 c. - (Держ.буд.норми України).
  69
  Двайт Г.Б. Таблицы интегралов и другие математические формулы / пер. с англ. - М. : Наука , 1964. - 228 c.
  519.66
  Дегтяренко В.Н. Основы логистики и маркетинга. - Ростов н/Д; М. : Экспертное бюро : Гардарика , 1996. - 119 c.
  658.7 : 339.138            65.40+65.290-22
  Дейвис Гарет. Право внутреннего рынка Европейского Союза : учеб.пособие / Гарет Дейвис; пер. с англ. - К : Знання - Прес , 2004. - 422 c. - (Европейское право).
  342.97 : 339.923 : 062. 1ЕС(075.8)
  Действие высоких давлений на материалы : сб.науч.трудов. - К. : Наук. думка , 1986. - 136 c.
  539.3
  Дейян А. Стимулирование сбыта и реклама на месте продажи. / А.Дейян, А.Троадек; пер. с фр. А.В.Мигачева ; общ. ред. В.С. Загашвили. - М. : Прогресс , 1994. - 189 c. - (Деловая Франция).
  658.8(44)+ 659.1(44)            65.422(4Фр)+76.006.5
  Декабрис - естествоиснытатели / Песецкий В.М., Пасецкая - Креминская Е.К. - М. : Наука , 1989. - 254 c.
  5(092)
  Деловой этикет. / авт.- сост. И.Афанасьев. - 2-е изд., доп. и перераб . - К. : Альтерпрес: ВИРА-Р , 2001. - 351 c.
  395            87.774
  Дементьев Ю.В. САПР в автомобиле- и тракторостроении. : учебник для вузов. / Ю.В.Дементьев, Ю.С.Щетинин. - М. : Академия , 2004. - 218 c.
  {629.331 + 629.366] :658.512.011.56            629.113/.115
  Демиденко Г.Г. Ярослав Мудрий - великий князь Русі : наук. - популяр.нарис. - Х. : Право , 2013. - 351 c.
  82-94(477)
  Демидович Б.П. Численные методы анализа. Приближение функций, дифференциальные и интегральные уравнения : учеб. пособие для втузов / Б.П. Демидович, И.А. Марон, Э.З. Шувалова; под ред. Б.П. Демидовича. - 3-е изд., перераб . - М. : Наука , 1967. - 368 c.
  519.6
  Демидович Б.П. Численные методы анализа. Приближение функций, дифференциальные и интегральные уравнения : учеб. пособие для втузов / Б.П. Демидович, И.А. Марон, Э.Э. Шувалова; под ред. Б.П. Демидовича. - 2-е изд., испр. и доп . - М. : Изд-во физ.-мат. лит. , 1963. - 400 c.
  519.6
  Демидович Б.П. Численные методы анализа. Приближение функций. Дифференциальное уравнение. : учеб. пособ. для втузов. - М. : Физматгиз , 1962. - 368 c.
  519.6
  Демидович Б.П. Основы вычислительной математики : учеб. пособ. для втузов / Б.П.Демидович, И.А.Марон. - 3-е изд., испр . - М. : Наука , 1966. - 664 c.
  519.6            518
  Демиховский С.Ф. Устройство и эксплуатация автомобилей ``Жигули`` и ``Москвич`` : учеб. пособ. для водителей. / С.Ф.Демиховский, В.А.Мелкий, К.С.Шестопалов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Изд-во ДОСААФ , 1987. - 222 c.
  629.331.1            629.114.6
  Демиховский С.Ф. Устройство и эксплуатация автомобилей ``Жигули`` и ``Москвич`` : учеб. пособ. для подгот. водителей транспорт. средств категории ``В`` (водителей индивидуал. автомобилей) / С.Ф. Демиховский, В.А. Мелкий, К.С. Шестопалов. - 2-е изд., стер . - М. : Изд-во ДОСААФ , 1986. - 213 c.
  629.331.1            629.114.6-181.4
  Демиховский С.Ф. Устройство и эксплуатация автомобилей ``Жигули`` и ``Москвич`` : учеб. пособ. для подгот. водителей транспорт. средств категории ``В`` (водителей индивидуал. автомобилей) / С.Ф. Демиховский, В.А. Мелкий, К.С. Шестопалов. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1985. - 214 c.
  629.331.1            629.114.6
  Демченко Б.Ф. Азбука мотоциклиста : учеб. пособ.для подгот. водителей трансп. средств категории ``А``. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1984. - 136 c.
  629.326            629.118.6
  Демченко Б.Ф. Мотоцикл в вопросах и ответах. - М. : Изд-во ДОСААФ ССР , 1989. - 156 c.
  629.346            629.118.6
  Демченко Б.Ф. Советы мотоциклистам. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1985. - 96 c.
  629.326            629.118.6
  Демьянушко И.В. Расчет на прочность вращающихся дисков. / И.В.Демьянушко, И.А.Биргер. - М. : Машиностроение , 1978. - 247 c. - (Б-ка расчетчика).
  621.81 :539.4
  Денежный П.М. Токарное дело : учеб. пособ. для проф.- техн.училищ. / П.М. Денежный, Г.М. Стискин, И.Е. Тхор. - М. : Высшая школа , 1972. - 304 c.
  621.941
  Денисов В.И. Пакет программ оптимального планирования эксперимента. / В.И.Денисов, А.А.Попов. - М. : Финансы и статистика , 1986. - 159 c. - (Мат. обеспечение прикл. статистики).
  519.242-37
  Денисова И.Н. Розничная торговля непродовольственными товарами : учеб. пособ. для сред. проф. заведений по спец. ``Товароведение``, ``Менеджмент``. - М. : ЮНИТИ , 2005. - 223 c.
  339.37
  Денисон Д. Учебник по рекламе: Как стать известным, не тратя денег на рекламу / Делл Денисон, Линда Тоби; пер. с польск. К.В.Бабиной. - Мн. : Современное слово , 1997. - 349 c.
  659.1            76.006.5
  Деннис Дж. Б. Математическое программирование и электрические цепи / пер. с англ.;под. ред. А.М. Петровского. - М. : Изд-во иностр.лит. , 1961. - 215 c.
  519.85 + 621.3.06
  Деньгуб В.М. Единицы величин : словарь-справочник. / В.М.Деньгуб, В.Г.Смирнов. - М. : Изд-во стандартов , 1990. - 240 c.
  006.91            389.15
  Дербаремдикер А.Д. Амортизаторы транспортных машин - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1985. - 199 c.
  629.3.027.3            629.11.012
  Дергачев А.Ф. Организация и планирование предприятий по ремонту автомобилей и дорожных машин. : учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1969. - 296 c.
  629.3.08            658.2 : 629.113.001.63
  Державне регулювання економіки : навч. посібник для вищ.навч.закл. / С.М. Чистов, А.Є. Никифоров, Т.Ф. Куценко та ін. - К. : КНЕУ , 2000. - 316 c.
  339.246.02            65.012.2
  Деркач Ю.А. Затылованные фрезы с положительными передними углами. - Кременчуг : КГПУ , 2006. - 138 c.
  621.914.2
  Дерябин А.Д. Технология изготовления деталей на станках с ЧПУ и в ГПС : учеб. пособие для машиностроит. техникумов / А.Д. Дерябин, М.А. Эстерзон. - М. : Машиностроение , 1989. - 288 c.
  621.9.06-529+658.52.011.56.012.3
  Детали и механизмы металлорежущих станков : в 2 т. Т.1. Общие основы конструирования: направляющие и несущие системы / под ред. Н.Д.Решетова. - М. : Машиностроение , 1972. - 664 c.
  621.9.06
  Детали и механизмы металлорежущих станков : в 2 т. Т.2. Шпиндели и их опоры. Механизмы и детали приводов / под ред.Н.Д.Решетова. - М. : Машиностроение , 1972. - 520 c.
  621.9.06
  Детали и механизмы металлорежущих станков. Т.1. Общие основы конструирования: направляющие и несущие системы. / под ред. д-ра техн. наук проф. Решетова Н.Д. - М. : Машиностроение , 1972. - 664 c.
  621.9.06
  Детлаф А.А. Курс физики : в 3 т. Т.1. Механика. Основы молекулярной физики и термодинамики : учеб. пособие для втузов / А.А. Детлаф, Б.М. Яворский, Л.В. Милковский. - 4-е изд., перераб . - М. : Высшая школа , 1973. - 384 c.
  53 +531 + 536.7 + 539.19
  Детлаф А.А. Курс физики : в 3 т. Т.3. Волновые процессы. Оптика. Атомная и ядерная физика : учеб. пособие для втузов. / А.А. Детлаф, Б.М. Яворский. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1979. - 511 c.
  53 + 535+539.1
  Дещинський Л.Є. Міжнародні відносини України: історія і сучасність. : у 2-х т. Т.2. : навч. посібник для вищ.навч.закл. - 3-тє вид., доп . - Львів : Бескід Біт , 2004. - 319 c.
  339.9(477)            66.4(4УКР)
  Дещинський Л.Є. Міжнародні відносини України: історія і сучасність : у 2-х т. Т.1. : навч. посібник для вищ.навч.закл. - Львів : Бескід Біт , 2002. - 215 c.
  339.9(477)            66.4(4УКР)
  Деятели и события крестьянского повстанческого движения в Украине ( 1917-й - начало 1920-х годов ).Вып.1 : Научно-справочное издание / Сост. А.Капустян,В.Ткаченко - Запоріжжя , 2010. - 150 c.
  94:323.269.6-058.232.6(477)`1917/1920`            Т3 (4УКР)611
  Дж.Гилман Металлические стёкла : Пер.с англ. М.А.Дроздовой - Москва : Металлургия , 1984. - 263 c.
  669
  Джейкокс Дж. Руководство по поиску неисправностей в электронной аппаратуре / пер. с англ.А.И.Зильбермана. - М. : Мир , 1989. - 176 c.
  621.396.6.004.64
  Джейсуол Н. Очереди с приоритетами. / пер. с англ. И.С.Нефедовой, В.М.Манусевича; под ред. В.В. Калашникова. - М. : Мир , 1973. - 279 c.
  519.872
  Джемс У. Психология / Уильям Джемс; пер. с англ. ; под ред. Л.А. Петровской. - М. : Педагогика , 1991. - 369 c. - ((Классики мировой психологии/Отв.ред.М.Г.Ярошевски).
  159.9            88
  Джефкінс Ф. Реклама : практ. посібник / Френк Джефкінс; пер. с 4 - го англ.вид.;доп. і ред. Д. Ядіна. - 2-ге укр. вид., випр. і доп . - К. : Знання , 2008. - 565 c.
  659.1(075.8)
  Джеффрис Г. Методы математической физики. Вып.1 / Г. Джеффрис, Б. Свирлс; пер. с англ. под ред. В.Н. Жаркова. - М. : Мир , 1969. - 424 c.
  517.95 : 53
  Джеффрис Г. Методы математической физики. Вып.2 / Г. Джеффрис, Б. Свирлс; пер. с англ. под ред. В.Н. Жаркова. - М. : Мир , 1970. - 352 c.
  517.95:53
  Джеффрис Г. Методы математической физики. Вып.3 / Г.Джеффрис, Б.Свирлс; пер. с англ. под ред. В.Н. Жаркова. - М. : Мир , 1970. - 344 c.
  517.95:53
  Джонсон У. Теория пластичности для инженеров / У. Джонсон, П. Меллор; пер. с англ. А.Г.Овчинникова. - М. : Машиностроение , 1979. - 567 c.
  539.3
  Джоунс Д. Изобретения Дедала / пер. с англ А.С.Доброславского ; под ред. В.В. Патрикеева. - М. : Мир , 1985. - 232 c.
  001.894
  Джурабаев А.Д. Метод сингулярных интегральных уравнений. - М. : Наука , 1987. - 415 c.
  517.968.43
  Джуринский А.Н. История зарубежной педагогики : учеб. пособие для вузов. - М. : Форум: Инфра-М , 1998. - 268 c. - ((Высш. образование).).
  37(091)(1-87)            74.03(3)
  Джуринский А.Н. История педагогики : учеб. пособие для пед. спец. вузов. - М. : ВЛАДОС , 1999. - 431 c.
  37(091)            74.03
  Джурович Р. Руководство по заключению внешнеторговых контрактов / Радомил Джурович; [пер. с серб.-хорв].; отв. ред. [и авт. предисл.]А.С. Комаров. - М. : Рос. право , 1992. - 415 c.
  339.542(072)            65.5
  Дзугутов М.Я. Пластичность и деформируемость высоколегированных сталей и сплавов. - 3-е изд., доп. и перераб . - М. : Металлургия , 1990. - 302 c.
  669.15-194.3 :539.374
  Дзюба П.Я. Программированное пособие по устройству автомобиля. - К. : Урожай , 1985. - 576 c. - (Пособия для сел. профтехучилищ).
  629.331 : 004            629.113 : 681.3
  Диагностирование приборов для радиационных измерений / Л.С. Горн, В.С. Дружинин, Д.С. Захаров и др. - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 200 c.
  539.1.074
  Дибб С. Практическое руководство по маркетинговому планированию / С. Дибб, Л. Симкин, Дж. Брэдли; пер. с англ. - СПб. : Питер , 2001. - 255 c. - (Маркетинг для профессионалов).
  339.138.001.18            65.290-22
  Дибнер Л.Г. Заточные автоматы и полуавтоматы. / Л.Г. Дибнер, Э.Е.Цофин. - М. : Машиностроение , 1978. - 278 c.
  621.923.6.06-52
  Диденко Н.И. Основы международного маркетинга : учеб. пособ. для вузов / Н.И.Диденко, В.В.Самохвалов. - СПб. : Политехника , 2000. - 128 c.
  339.138(100)            65.58
  Дизельные автомобили ``Урал``: Устройство и ремонт / А.А. Романченко, Н.Н. Чиненов, В.Т. Иванов и др. - М. : Транспорт , 1984. - 208 c.
  629.114.4.004.5
  Димитрова М.И. 33 схемы на триггерах / М.И.Дмитрова.,В.П.Пунджев; пер. с болг.Е.А.Зельдина. - Л. : Энергоатомиздат , 1990. - 95 c.
  621.374.3.049.77
  Димитрова М.И. 33 схемы с логическими элементами И - НЕ / М.И.Димитрова, В.П.Пунджев; пер. с болг. Е.А.Зельдина. - Л. : Энергоатоиздат , 1988. - 112 c.
  621.382.049.77
  Динамика и прочность машин Вып. 37 : респ.междувед.науч.- техн.сб. / Харьк. политехн. ин-т. - Харьков : Вища шк.
  539 : 534.1
  Динамика и прочность машин Вып. 45 : респ.междувед.науч.- техн.сб. / Харьк. политехн. ин-т. - Харьков : Вища шк. , 1987. - 106 c.
  539.3 :534.1
  Динамика и прочность машин Вып.46 : респ.междувед.науч.-техн.сб. / Харьк. политехн.ин-т - Харьков : Вища щк. , 1987. - 115 c.
  539.3 :534.1
  Динамика станков / Попов В.И., Локтев В.И. - К. : Техника , 1975. - 136 c.
  621.9.06
  Динамическое старение сплавов / Пастухова К.П. и др. - М. : Металургия , 1985. - 222 c.
  621.785.15.669.14
  Динер И.Г. Высокоэффективная оснастка для листовой штамповки / И.Г.Динер,В.Я Брун. - К : Техніка , 1984. - 236 c. - (Б-ка передового опыта. Технология пр-ва).
  621.983.32
  Дипломное проектирование термических цехов : учеб.пособие для металлург.ин-тов. / К.Ф.Стародубов, И.Е.Долженков, Ю.Л.Ревисс и др. - К. . : Вища шк. , 1974. - 160 c.
  621.78.001.2 : 669.02/.09
  Диференціальні рівнення математичної фізики : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.П.Лавренчук, С.Д.Івасишен, В.С.Дронь, Т.І.Готинчан. - 2-е вид.,випр . - Чернівці : Рута , 2005. - 191 c.
  519.958
  Дихтярь А.Б. Прежде чем прозвучало``Поехали`` : докум.композиция. - М. . : Политиздат , 1987. - 240 c.
  629.7
  Діденко А.Н. Сучасне діловодство : навч.посібник для проф.-техн.закл. - К. : Либідь , 2001. - 384 c.
  651.4/.9            65.050.2
  Діденко А.Н. Сучасне діловодство : навч.посібник для проф.- техн.закладів. - К. : Либідь , 1998. - 256 c.
  651.4/.9            65.050.2
  Дідківський М.І Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Знання , 2006. - 462 c.
  339.9(075.8)
  Дмитренко І.А. Екологічне право України : підручник. - 2-е вид., перероб.та доп . - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 351 c.
  349.6 (477)            67.407(4Укр)
  Дмитриев А.А. Теория и расчет нелинейных систем подрессоривания гусеничных машин / А.А. Дмитриев,В.А Чобиток,А.В.Тельминов. - М. : Машиностроение , 1976. - 207 c.
  629.3.027.74.023.211            629.11.012.8
  Дмитриев Ю.А. Изобретательство - творчество / Ю.А.Дмитриев, Р.М.Персианов. - Л. : Лениздат , 1983. - 96 c. - (Б-чка изобретателя и рационализатора).
  001.894
  Дмитриева И.К. Трудовой договор научно - педагогических работников вузов. - М. : Изд-во МГУ , 1991. - 166 c.
  378.011.31-051 : 349.222.2            74.53 + 67.99(2)7
  Дмитриченко М.Ф. Триботехніка та основи надійності машин : навч.посібник для вищ.навч.закл. / М.Ф.Дмитренко, Р.Г.Мнацаканов, О.О.Мікосянчик. - К. : ІНФОРМАВТОДОР , 2006. - 214 c.
  621.891 + 62-192
  Дмитриченко Н.Б. Антикоррозионные смазочные материалы : справочник / Н.Б.Дмитриченко, П.С.Маковецкий. - 2-е изд. , перераб. и доп . - Киев : Урожай , 1991. - 171 c.
  631.3-72 + 621.892
  Добринский Н.С. Гидравлический привод прессов. - М. : Машиностроение , 1975. - 222 c.
  621.979 - 81
  Добровольский Г.Н. Краткий справочник маляра - альфрейщика. - 4-е изд..,испр. и доп . - К. : Будівельник , 1983. - 224 c.
  698.12
  Добровольский Г.Н. Малярные растворы : рецептурный справочник. - 2-е изд.., перераб. и доп . - К. : Будивэльнык , 1988. - 128 c.
  691
  Добролюбов А.И. Бегущие волны деформации. - Минск : Наука и техника , 1987. - 144 c.
  532.591 + 539.3
  Доброневский О.В. Справочник по радиоэлектронике. - К. : Вища шк. , 1978. - 360 c.
  621.396.6
  Доброневский О.В. Справочник по радиоэлектронике : учеб.пособие для техникумов. - 2-е изд . - К. : Вища шк. , 1974. - 292 c.
  621.396.6
  Добронравов С.С. Строительные машины : учеб.пособие для вузов / С.С.Добронравов, В.П.Сергеев. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1981. - 320 c.
  69.002.5
  Доброчаева Д.Н. Владимир Ипполитович Липский / Д.Н.Доброчаева, Г.П.Мокрицкий. - К. : Наук.думка , 1991. - 214 c.
  58(092) + 929Липский
  Добыча и обработка природного камня : справочник / под общ.ред. А.Г.Смирнова. - М. : Недра , 1990. - 445 c.
  622.35 + 679.8
  Довиденас В.И. Веломобили - Л. : Машиностроение , 1986. - 112 c.
  629.32            629.118.3
  Довідник з Історії України: : у 3 т. Т.2. К - П / за ред. І.Підкови, Р.Шуста. - К. : Генеза , 1995. - 435 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  Доводка прецизионных деталей машин / П.Н.Орлов, А.А.Савелова, В.А.Полухин, Ю.И.Нестеров; под ред.Г.М.Ипполитова. - М. : Машиностроение , 1978. - 256 c. - (Б-ка технолога).
  621.923.74
  Дождев Д.В. Римское частное право : учебник для вузов / под общ.ред.В.С.Нерсесянца. - 2-е изд., с изм. и доп . - М. : НОРМА-М, , 1999. - 765 c.
  341.91(37)            76.3
  Дождев Д.В. Римское частное право : учебник для вузов / под ред.В.С.Нерсесянца. - М. : ИНФРА-М , 1997. - 685 c.
  341.91(37)            67.3я7
  Дойль П. Маркетинг,ориентированный на стоимость.Маркетинговые стратегии для обеспечения роста компании и увеличения ее акционерной стоимости / Питер Дойль; пер.с англ.под ред.Ю.Н.Каптуревского. - СПб. : Питер
  339.138            65.290-22
  Документы ГАФ СССР в библиотеках, музеях и научно - отраслевых архивах : справочник / ВНИИ документоведения и арх.дела ; сост.Л.М.Бабаева и др. - М. : Мысль , 1991. - 590 c.
  930.25(47+57)(093.2)            79.3
  Долговечность трущихся деталей машин Вып.1 : сб.статей. / под общ. ред. Д.Н.Гаркунова. - М. : Машиностроение , 1986. - 263 c.
  621.891 + 620.178.162(081)
  Долговечность трущихся деталей машин Вып.5 : сб.статей. / под общ. ред.Д.Н.Геркунова. - М. : Машиностроение , 1990. - 368 c.
  621.891 + 620.178.162(081)
  Долецкий В.А. Увеличение ресурса машин технологическими методами / В.А. Долецкий, В.Н. Бунтов, Ю.А. Легенкин - М. : Машиностроение , 1978. - 215 c.
  621.9.:658.011.002.235:621.43
  Долецкий В.А. Увеличение ресурса машин технологическими методами / В.А. Долецкий, В.Н. Бунтов, Ю.А. Легенкин - М. : Машиностроение , 1978. - 215 c.
  621.9.:658.011.002.235:621.43
  Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства : навч.посібник для вищ.навч.закл. / І.З.Должанський,Т.О.Загорна. - К. : Центр навч.літ. , 2006. - 381 c.
  339.137.2
  Долина Л.Ф. Стандартизація та метрологія у сфері охорони довкілля : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Знання , 2007. - 199 c.
  006.1+006.91] : 502.1(075.8)
  Долина Л.Ф. Стандартізація та метрологія у сфері охорони довкілля Т.1. Основи стандартизації та метрології. : навч.посібник для вищ.навч.закл. - Дніпропетровськ : Континент , 2005. - 185 c.
  006.1+ 006.91] : 502.1(075.8)
  Долина Л.Ф. Техноэкология для строителей Т.1. : учеб.пособие. - Днепропетровск : Континент , 2006. - 270 c.
  502.22 : 69
  Долматовский Г.А. Справочник технолога по обработке металлов резанием. - 3-е изд., перераб . - М. : Машгиз , 1962. - 1236 c.
  621.91
  Долматовский Ю.А. Автомобиль в движении. - М. : Транспорт , 1987. - 159 c.
  629.3.07            629.113
  Доманицкий С.М. Построение надежных логических устройств. - М. : Энергия , 1971. - 278 c.
  004.312-192            681.3
  Домбровский Н.Г. Многоковшовые экскаваторы. Конструкции, теория и расчет. - М. : Машиностроение , 1972. - 432 c.
  621.879
  Домбровский Н.Г. Строительные машины. Т.1. : учебник для вузов. / Н.Г.Домбровский, Ю.Л.Картвелишвили, М.М.Гальперин. - М. : Машиностроение , 1976. - 391 c.
  69.002.5
  Домнин С.Б. Средства комплексной отделки микропроцессорных устройств / С.Б.Домнин, Е.А.Иванов, Л.Л.Муренко; под ред.В.Г.Домрачева. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 146 c. - (Микропроцессоры. БИС и их применение).
  681.325.5 : 621.382.049.77
  Дондык И.Г. Механические испытания металлов : справочник. - К. : АН УССР , 1962. - 228 c.
  669.01
  Донченко Е.А. Фрактальная психология. Доглубинные основания индивидуальной и социетальной жизни. - К : Знання , 2005. - 323 c.
  159.9.01
  Дорменев С.И. Тракторные моторно-трансмиссионные установки с двигателями постоянной мощности / Дорменев С.И., А.П. Банник, И.А. Коваль, Ю.Б. Моргулис - М. : Машиностроение , 1987. - 184 c.
  629.114.2 - 112.6 : 621.43
  Дорогами тысячелетий Кн.3 : сб.ист.ст.и очерков / сост.Л.В.Поспелов. - М. : Мол.гвардия , 1989. - 272 c.
  94            63.3(0)
  Дорошенко Д.І. Нарис історії України : в 2 т. Т.1. (До половини ХVІІ століття ). - Репрінт.передрук з вид.1932 р . - К. : Глобус , 1991. - 231 c.
  940(477)            63.3 (Ук )
  Дорошенко Д.І. Нарис історії України : в 2 т. Т.2. ( Від половини ХVІІ століття ). - Репрінт.передрук з вид. 1933 р . - К. : Глобус , 1991. - 349 c.
  940(477)            63.3 (Ук )
  Дорошенко Д.І. Нарис Історії України / передмова І.О.Денисюка. - Львів : Світ , 1991. - 576 c. - (Пам`ятки історич.думки України).
  940(477)            63.3 (2 Ук )
  Дорошко В.И. Математическое моделирование процессов комбинированной вытяжки : монография / В.И.Дорошко, О.В. Сергиенко. - Луганск : Изд-во ВНУ им.В.Даля , 2003. - 135 c. - (Восточноукраинский нац.ун-т им. В.Даля).
  621.983
  Дослідження операцій і методи оптимізації : навч.посібник для вищ.навч.закл. / М.Є.Корольов, В.І. Павленко, О.В. Савіна, А.Г. Тимошенко. - К. : Ун - т ``Україна`` , 2007. - 176 c.
  519.8
  Драгоманов М.П. Про українських козаків, татар та турків: історична розвідка. З додатком про життя М.Драгоманова. - К. : Дніпро , 1991. - 45 c.
  940(477) + 929Драгоманов            63.3(2Ук)45
  Древние цивилизации / Аверинцев С.С., Алексеев В.П.. Ардзинба В.Г.и др.; под общ.ред.Г.М.Бонгард - Левина. - М. : Мысль , 1989. - 479 c.
  94(3)            63.3(0)3
  Дриц М.Х. Технология конструкционных материалов и материаловедение : учеб.для немашиностроит.спец.вузов / М.Х.Дриц, М.А.Москалев. - М. : Высш.шк. , 1990. - 446 c.
  621.7/.9
  Дрозденко К.С. Загальна психологія у практичному вимірі : підручник для вищ.навч.закл. - К : Професіонал , 2007. - 607 c. - (Глухівський держ.пед.ун-т).
  159.9
  Дроздов В.В. Франсуа Кенэ. - М. : Экономика , 1988. - 126 c. - (Из истории эконом.мысли).
  330.8 + 929Кенэ            65.02
  Дроздов В.Ф. Санитарно - технические устройства зданий : учебник для строит.техникумов. - 3-е изд., перераб.и доп . - М. : Стройиздат , 1980. - 185 c.
  696
  Дроздов Ю.Н. Трение и износ в экстремальных условиях : справочник / Ю.Н.Дроздов, В.Г.Павлов, В.Н.Пучков. - М. : Машиностроение , 1986. - 223 c.
  621.891
  Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : навч.посібник для вищ.навч.закл. - 2-ге вид., перероб.і доп . - К. : Центр навч.літ. , 2004. - 247 c.
  339.97            65.290-21
  Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : ЦУЛ , 2002. - 171 c.
  339.97            65.298
  Дроздова М.А. Металлические стёкла / Дж.Дж.Гилман - Москва : Металлургия , 1984. - 263 c.
  669
  Дронов И.Р. Стендовая обработка деталей давлением / И.Р.Дронов, Ю.П.Кукоба. - М. : Машиностроение , 1989. - 139 c.
  621.98
  Дружинин В.Н. Экспериментальная психология : учеб.пособие для вузов. - М. : ИНФРА-М , 1997. - 255 c. - (Высш.образование).
  159.9.07            88
  Дружинин Г.В. Надежность автоматизированных производственных систем. - 4-е изд., перераб.и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 480 c.
  681.51-192
  Дружинин Н.В. Выборочное наблюдение и эксперимент. Общие логические принципы организации. - М. : Статистика , 1977. - 176 c. - (Мат.статистика для экономистов).
  519.22 + 519.242            312+517.8
  Дружинский И.А. Концепция конкурентноспособных станков. - Л. : Машиностроение , 1990. - 247 c.
  621.9.06
  Друзик Я.С. Мировая экономика на финише века : учеб.пособие. - Минск : Эконом-пресс , 1997. - 415 c.
  339.9            65.5
  Друянов Б.А. Теория технологической пластичности / Б.А.Друянов, Р.И.Неперешин. - М. : Машиностроение , 1990. - 272 c. - (Б-ка расчетчика).
  621.7 : 539.374 : 004
  ДСТУ Б А.2.4-5-95 (ГОСТ 21.001-93). Загальні положення. Система проектної документації для будівництва. - Вид.офіц . - К. : Укрархбудінформ , 1995. - 9 c. - (Держкоммістобудування України).
  692
  ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94). Конструкції будинків і споруд. Вироби будівельні бетонні та залізобетонні збірні. Методи випробування навантаженням. Правила оцінки міцності, жорсткості та тріщиностійкості. - Вид.офіц . - К. : Держкоммістобудування , 1997. - 30 c.
  691.32
  Дубініна А.А. Основи митної справи в Україні : навч.посібник для вищ.навч.закл. / А.А.Дубініна, С.В.Сорокіна. - К. : Професіонал , 2004. - 350 c.
  339.543(477)
  Дубовик О.Л. Механизм действия права в охране окружающей среды / отв.ред.О.С.Колбасов. - М. : Наука , 1984. - 168 c.
  349.6 : 502.1            67.99(2)5 : 20.1
  Дубович І.А. Країнознавчий словник - довідник. - 5-те вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2008. - 839 c.
  908(03)
  Дубовой В.М. Контроль та керування в мережах теплопостачання : монографія / В.М.Дубовой, В.В.Кабачій, Ю.М.Паночишин. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2005. - 189 c.
  697.3 : 681.5
  Дубовой Э.И. По следам невидимок. - М. : Знание , 1985. - 191 c. - (Наука и прогресс).
  539.1            530.1
  Дубравська Д.М. Основи психології : навч.посібник. - Львів : Світ , 2001. - 279 c.
  159.9            88
  Дубров А.М. Обработка статистических данных методом главных компонент. - М. : Статистика , 1978. - 135 c. - (Матем.статистика для экономистов).
  519.23 +658.5.011.56
  Дубров А.М. Последовательный анализ в статистической обработке информации. - М. : Статистика , 1976. - 160 c. - (Мат.статистика для экономистов).
  519.244.3
  Дубров А.М. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе : учеб.пособие для вузов / А.В.Дубров, Б.А.Лагоша, Е.Ю.Хрусталев; под ред.Б.А.Лагоши. - М. : Финансы и статистика , 2000. - 173 c.
  330.131.7 :519.87            65.290-26
  Дубров А.М. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе : учеб.пособие / А.М.Дубров,Б.А.Лагоша, Е.Ю.Хрусталев. - М. : Финансы и статистика , 1999. - 176 c.
  330.131.7 : 519.87            65.290-26
  Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика : навч.- метод.посібник для самост.вивчен.дисц. - К. : КНЕУ , 2002. - 359 c.
  338.5:339.138            65.290-22
  Дудко А.А. Передвижные дробильно - сортировочные установки / А.А.Дудко, В.В.Клашанцев. - М. : Транспорт , 1975. - 144 c.
  621.926.2
  Дудла І.О. Товарознавчі аспекти маркетингу : навч.посібник. - К. : Центр учбов.літ. , 2007. - 223 c.
  339.138 : 658.62            339.138:658.62
  Дузь П.Д. История воздухоплавания и авиации в России (июль 1914 г.- октябрь 1917 г.). - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1986. - 366 c.
  629.73(091)
  Дульнев Г.Н. Тепло- и массообмен в радиоэлектронной аппаратуре : учебник для вузов. - М. : Высш.шк. , 1984. - 247 c. - (Высш.образование).
  621.396.6 : 536.24
  Дульнев Г.Н. Теплопроводность смесей и композиционных материалов : справ.книга / Г.Н.Дульнев, Ю.П.Заричняк. - Л. : Энергия , 1974. - 264 c.
  536.21 + 620.22-419
  Думпе В.Э. Электроэрозионная обработка деталей. - К. : Техніка , 1975. - 144 c. - (Б-ка передового опыта. Технология производства).
  621.9.048.4
  Дунаев А.П. Организация диагностирования при обслуживании автомобилей. - К. : Транспорт , 1987. - 207 c.
  629.331.004.58            629.113.004.58
  Дунин - Барковский И.В. Измерения и анализ шероховатости, волнистости и некруглости поверхности / И.В.Дунин - Барковский, А.Н.Карташов. - М. : Машиностроение , 1978. - 231 c.
  620.179
  Дурандин М.М. Штампы для холодной штамповки мелких деталей : альбом конструкций и схем / М.М.Дурандин, Н.П.Рымзин, Н.А.Шихов. - М. : Машиностроение , 1978. - 108 c.
  621.983
  Дурович А.П. Маркетинг в предпринимательской деятельности. - Мн. : Финансы, учет, аудит , 1997. - 462 c.
  339.138            65.290-22
  Дуткевич Т.В. Практична психологія.Вступ у спеціальність : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Т.В.Дуткевич, О.В.Савицька. - К : Центр учбов.літ. , 2007. - 255 c.
  159.9(075.8)
  Дуткевич Т.В. Практична психологія. Вступ до спеціальності : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Т.В.Дуткевич, О.В.Савицька. - 2-ге вид . - К. : Центр навч.літ. , 2010. - 255 c.
  159.9(075.8)
  Душков Б.А. Инженерно - психологические основы конструкторской деятельности : учеб.пособие для вузов / Б.А.Душков, Б.А.Смирнов, В.А.Терехов. - М. : Высш.шк. , 1990. - 270 c.
  159.9 : 62 :007.51.001.63            88.4я73
  Дыков А.Т. Прогрессивный режущий инструмент в машиностроении / А.Т.Дыков, Г.И.Ясинский. - 2-е изд., перераб.и доп . - Л. : Машиностроение , 1972. - 224 c.
  621.9.02
  Дьячков В.Б. Специальные металлорежущие станки общемашиностроительного применения : справочник / В.Б.Дьячков, Н.Б.Кабатов, М.У.Носиков. - М. : Машиностроение , 1983. - 287 c.
  621.9.06
  Дэннис Д. Численные методы безусловной оптимизации и решения нелинейных уравнений / Д.Дэннис, Р.Шнабель; пер. с англ. О.П.Бурдакова ; под ред.Ю.Г.Евтушенко. - М. : Мир , 1988. - 440 c.
  519.62
  Дюрозель Жан-Батіст. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів / пер. с фр. - К. : Основи , 1995. - 903 c.
  94(44)08 +327.8            63.3(0)6+66.49
  Дягилев Ф.М. Из истории физики и её творцов : кн.для учащихся. - М. : Просвещение , 1986. - 255 c.
  53(091)
  Дятчин Н.И. История развития техники : учеб.пособие для вузов. - Ростов н/Д : Феникс , 2001. - 319 c.
  62(091)
  Е.В. Лысенко Функциональные элементы релейных устройств на интегральных микросхемах - 2-е изд., переаб и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 192 c.
  621.316.925ж.049.77            31.27-05
  Евдокимов А.Г. Минимизация функций и её приложения к задачам автоматизированного управления инженерными сетями : учеб.пособие для вузов. - К. : Вища шк. , 1985. - 288 c.
  519.7
  Евдокимов В.Д. Реверсивность трения и качество машин. - К. : Техніка , 1977. - 147 c.
  621.891
  Евреинов Н.Н. Тайна Распутина : репринт.воспроизв.изд.1924 г. - К. : Науч.книга , 1990. - 80 c. - (Вых.дан.ориг.: Ленинград: Былое.).
  94(47)083 + 929Распутин            63.3(2)533
  Евсеев Г.А. Windows 98 : полный справочник в вопросах и ответах / Г.А.Евсеев,С.В.Симонович. - Изд.перераб.и доп . - М. : АСТпресс , 2001. - 495 c.
  004.451.9 Windows            681.3.06
  Евсеев Г.А. Оборудование и технология газоплазменной обработки металлов и неметалич.материалов. : учебник для вузов / Г.А.Евсеев, Д.Л.Глизманенко; под ред.В.М.Сагалевича, Г.В.Полевого. - М. : Машиностроение , 1974. - 812 c.
  621.791
  Евстифеев Г.А. Средства механизации сварочного производства. Конструирование и расчет / Г.А.Евстифеев,И.С.Веретенников. - М. : Машиностроение , 1977. - 96 c.
  621.791.03
  Егиазаров А.Г. Изготовление и монтаж систем промышленной вентиляции и кондиционирования воздуха : учебник для ПТУ. - 3-е изд.,перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 1971. - 328 c.
  697.9 + 628.83/.84
  Егиазарян Г.А. Магнитодиоды, магнитотранзисторы и их применение / Г.А.Егиазарян,В.И.Стафеев. - М. : Радио и связь , 1987. - 89 c. - (Массовая б-ка инженера ``Электроника``).
  621.382 : 537.633 + 621.317.72.087.92
  Егоров А.Е. Исследование устройств и систем автоматики методом планирования эксперимента : учеб.пособие для вузов / А.Е.Егоров,Г.Н.Азаров,А.В.Коваль; под.ред.В.Р.Воронова. - Х. : Вища шк. , 1986. - 238 c.
  519.242 + 681.5
  Егоров В.Ф. Электромеханические системы циклического нагружения. - Челябинск : Металлургия , 1991. - 208 c.
  62-82 : 669.02-585
  Егоров Е.В. Маркетинг банковских услуг : учеб.пособие / Е.В.Егоров,А.В.Романов,В.А.Романова. - М. : Теис , 1999. - 102 c.
  336.71 : 338.46 : 339.138
  Егоров С.В. Резание конструкционных материалов и режущий инструмент.Лабораторный практикум : Учебное пособие / С.В.Егоров ,А.Г. Червяков - М. : Высшая школа , 1975. - 187 c.
  621.91            6П4.3
  Егоров С.В. Резание конструкционных материалов и режущий инструмент.Лабораторный практикум : Учебное пособие / С.В.Егоров ,А.Г. Червяков - 2-е изд. . - М. : Высшая школа , 1975. - 187 c.
  621.91
  Егоров Ю.В. Лекции по уравнениям с частными производными. Дополнительные главы : учеб.пособие для ун-тов. - М. : Изд - во МГУ , 1985. - 164 c.
  517.9
  Егорушкин В.Е. Тракторы : учебник для техникумов. - М. : Агропромиздат , 1986. - 320 c.
  629.366 + 631.372            629.114.2
  Единые нормы времени(выработки) на машинописные работы. - М. : Экономика , 1988. - 21 c.
  651.923 : 658.53            65.05-.9(2)2
  Екологічна безпека : навч.посібник / В.П.Пєтков, С.В.Пєтков, Є.Ю.Соболь та ін.; за заг. ред. В.П.Пєткова. - К. : ЕНТ , 2013. - 215 c.
  349.41: 502.17
  Екологічне законодавство України : збірник нормат. актів / відпов. ред. І.О.Заєць. - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 414 c.
  349.6 (477) + 340.130.5            67.407/4УКР/
  Екологічне право України : Підручник / За ред. А.П.Гетьмана,М.В.Шульги - Х. : Право , 2005. - 382 c.
  504 :349.6            67.3
  Екологічне право України.Академічний курс. : Підручник / За ред. Ю.С. Шемшученка - К. : Юридична думка , 2005. - 848 c.
  349.6            67.3
  Екологічні аспекти термічного знешкодження непридатних отрутохімікатів : монографія / під ред. В.Г.Петрука - Вінниця : УНІВЕРСУМ - Вінниця , 2006. - 254 c.
  502.3:632.982
  Екологія автомобільного транспорту : навч.посібник / Ю.Ф.Гутаревич, Д.В.Зеркалов, А.Г.Говорун та ін. - К. : Основа , 2002. - 311 c.
  504 : 629.331
  Екологія і закон. Екологічне законодавство України : в 2 т. Т.1. / Відпов.ред.В.І.Андрейцев. - К. : Юрінком Інтер , 1998. - 698 c.
  349.6(477) + 340.130.5(477)            67.4-7(4Укр)
  Екологія і закон:Екологічне законодавство України : в 2 т. Т.2. / Відпов.ред.В.І.Андрейцев. - К. : Юрінком Інтер , 1998. - 574 c.
  349.6(477) + 340.130.5(477)            67.407(4Укр)
  Економіка зарубіжних країн : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Ю.Г.Козак, В.В.Ковалевський, Ю.В.Макогон та ін.; за ред.Ю.Г.Козака,В.В.Ковалевського,К.І.Ржепішевського. - К. : ЦУЛ , 2003. - 351 c.
  339.9 (075.8)
  Економіка зарубіжних країн : підручник для екон.спец.вищ.навч.закл. / А.С.Філіпенко,В.А.Вергун,І.В.Бураківський та ін.; за ред.А.С.Філіпенка. - 2-ге вид . - К. : Либідь , 1998. - 414 c.
  339.9            65.5
  Економіка зарубіжних країн : підручник для екон.спец.вищ.навч.закл. / А.С.Філіпенко, В.А.Вергун, І.В.Бураківський та ін.; за ред.А.С.Філіпенка. - К. : Либідь , 1996. - 414 c.
  339.9            65.5
  Економічна і соціальна географія світу : атлас. для 10 кл. - К. : Картографія , 2001. - 48 c.
  911.2/3(084.41)            65.04я6
  Економічна і соціальна географія світу : навч.посібник для 10 кл. / Є.П.Качан, М.О.Ковтонюк, М.О.Петрига та ін.; за ред.Е.П.Качана. - Тернопіль : Астон , 1999. - 331 c.
  911.2/.3            65.04
  Економічна і соціальна географія світу : пробний підручник для 10 кл.серед.шк. / Б.П.Яценко, В.М.Юрківський, О.О.Любіцева та ін; за ред.Б.П.Яценка. - К. : Артек , 1997. - 287 c.
  911.2/3(100)            65.04
  Економічна історія України : підручник для вищ.навч.закл. / Б.Д.Лановик, М.В.Лазарович, Р.М.Матейко, З.М.Матисякевич; за заг.ред. Б.Д.Лановика. - К. : Юрид. книга , 2004. - 455 c.
  330(091)(477)            63.3- 2(4Укр)
  Економічна комерція: Підручник для екон. спец. / Пономаренко Л.А., Філатов В.О. - К. : Київ. нац. торг. - екон. ун - т , 2002. - 442 c.
  004.738.5:658.6/.9
  Експлуатаційні властивості транспортних засобів : метод.посібник для самостійної роботи студентів / уклад. С.П.Пожидаєв. - К. : Аграр Медіа Груп , 2011. - 262 c.
  629.33.08
  Експлуатаційні властивості транспортних засобів : метод.посібник для самостійної роботи студентів фак-ту інженерії агробіосистем.... - К. : Нац.університет біоресурсів і природокористування , 2011. - 263 c.
  629.33.08
  Електрические измерения физических величин / Левшина Е.С., Новицкий П.В. - Л. : Энегроатомиздат , 1983. - 320 c.
  621.317.39
  Електрошлаховая технология в машинностроении / В.И. Медовар, В.Н. Саенко, Нагаевский и др., 1984. - 215 c.
  669.187
  Елизаветин М.А. Повышение надежности машин.Технологические основы повышения надежности машин. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1973. - 430 c.
  621.002.2-192
  Елизаров А.С. Электрорадиоизмерения : учебник для вузов . - Мн. : Выш.шк. , 1986. - 320 c.
  621.317.3 + 621.396.08
  Елисаветский С.Я. Бердичевская трагедия : документ.повествование. - К. : УкрНИИНТИ , 1991. - 112 c.
  94(47)084.7            63.3(Ук)722
  Елисеев В.К. Водителю - любителю маломерного судна. - М. : Изд-во ДОСААФ СССР , 1988. - 159 c.
  629.12
  Елисеева И.И. Группировка, корреляция, распознавание образов. Статистические методы классификации и измерения связей) / И.И.Елисеева,В.О.Рукавишников. - М. : Статистика , 1977. - 143 c. - (Мат.статистика для экономистов).
  519.23
  Ельцин Б.Н. Исповедь на заданную тему. - Вильнюс : Балтикон , 1990. - 96 c.
  329.15            66.61(2)
  Ельяшкевич С.А. Устройство и ремонт цветных телевизоров / С.А.Ельяшкевич,А.Е.Пескин. - М. : ДОСААФ СССР , 1987. - 303 c.
  621.397.622.004.67
  Ельяшкевич С.А. Цветные стационарные телевизоры и их ремонт. - М. : Радио и связь , 1986. - 223 c. - (МРБ:Массовая радиобиблиотека.Вып.1095).
  621.397.622.004.67
  Емин О.Н. Воздушные и газовые турбины с одиночными соплами / О.Н.Емин,С.П.Зарицкий. - М. : Машиностроение
  (629.7.036+621.438)001.2
  Енциклопедія батьківства : посібник з сімейного виховання / за ред.: Є.І. Коваленко, С.В. Киреленко - К.: : КНТ , 2008. - 592 с. c.
  379
  Енциклопедія історії України Т.3. Е - Й / ред.рада: В.М.Литвин (голова), В.М.Геєць, Л.В.Губерський та ін. - К. : Наук. думка , 2003. - 664 c. - (Ін-т історії України НАН України).
  940(477)(031)            63.3(4Укр)
  Енциклопедія історії України Т.2. Г - Д / ред.рада : В.М.Литвин (голова), В.М.Геєць, Л.В.Губерський та ін. - К. : Наук. думка , 2003. - 521 c. - (Ін-т історії України НАН України).
  940(477)(031)            63.3(4Укр)
  Енциклопедія історії України Т.1 . А - В / ред.рада : В.М.Литвин (голова), В.М.Геєць, Л.В.Губерський та ін. - К. : Наук. думка , 2003. - 682 c. - (Ін-т історії України НАН України).
  940(477)(031)            63.3(4Укр)
  Енциклопедія історії України : в 10 т. Т.7. Мл - О / редкол.: В.А.Смолій(голова), Г.В.Боряк, В.Ф.Верстюк та ін. - К. : Наук.думка , 2010. - 723 c.
  940(477)
  Енциклопедія історії України : в 10 т. Т.8. Па - Прик / редкол.: В.А.Смолій(голова), Г.В.Боряк, В.Ф.Верстюк та ін. - К. : Наук.думка , 2011. - 518 c.
  940(477)
  Енциклопедія історії України : в 10 т. Т.9. Прил - С / редкол.: В.А.Смолій(голова), Г.В.Боряк, В.Ф.Верстюк та ін. - К. : Наук.думка , 2012. - 941 c.
  940(477)
  Енциклопедія Сучасної України Т.1. А / І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, О.М. Романів та ін. - К. : Координац. бюро Енциклопедії Сучасн.України НАН УК , 2001. - 823 c.
  940(477)``312``
  Енциклопедія українознавства для школярів і студентів / авт.- уклад.: В.В.Оліфіренко, С.М.Оліфіренко, Т.Б.Оліфіренко, Л.В.Оліфіренко. - Донецк : Сталкер , 1999. - 495 c.
  39(477)(031)            63.5(4УКР)
  Енюков И.С. Методы, алгоритмы, программы многомерного статистического анализа. Пакет ППСА. - М. : Финансы и статистика , 1986. - 232 c. - (Мат. обеспечение прикл. статистики).
  519.43 : 004.42            519.43 : 004.42
  Епифанов Г.И. Физика твердого тела : учеб.пособие для втузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1977. - 288 c.
  539.2
  Епифанов Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : учеб. пособие для сред. проф. образования / Л.И.Епифанов, Е.А.Епифанов. - М. : ФОРУМ-ИНФРА-М , 2002. - 279 c.
  629.331.083            629.113.004.6
  Еремеев И.С. Устройства сжатия информации.(Гибридные компакторы информации). - М. : Энергия , 1980. - 160 c.
  681.518 : 519.72
  Еремеева А.И. История астрономии.Основные этапы развития астрономической картины мира : учебник для ун-тов / А.И.Еремеева, Ф.А.Цицин. - М. : Изд-во МГУ , 1989. - 348 c.
  52(091)
  Еремин И.И. Введение в теорию линейного и выпуклого программирования : учеб. пособие для вузов / И.И.Еремин, Н.Н.Астафьев. - М. : Наука , 1976. - 191 c.
  519.85
  Ермаков С.М. Курс статистического моделирования : учеб. пособие для вузов / С.М.Ермаков, Г.А.Михайлов. - М. : Наука , 1976. - 319 c.
  519.24
  Ермаков Ю.М. Комплексные способы эффективной обработки резанием. - М. : Машиностроение , 2005. - 271 c. - (Б-ка технолога).
  621.91
  Ермаков Ю.М. Комплексные способы эффективной обработки резанием. - М. : Машиностроение , 2003. - 271 c. - (Б-ка технолога).
  621.91
  Ермаков Ю.М. Металлорежущие станки : учеб. пособие для техникумов / Ю.М.Ермаков, Б.А.Фролов. - М. : Машиностроение , 1985. - 319 c.
  621.9.06
  Ерохин А.А. Основы сварки плавлением. Физико-химические закономерности. - М. : Машиностроение , 1973. - 448 c.
  621.791.65
  Ерохов В.И. Экономичная эксплуатация автомобиля. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1986. - 128 c.
  629.331.004.18            629.113.004.18
  Ершов Б.В. Легковые автомобили ВАЗ. Конструкция и техническое обслуживание / Б.В.Ершов, М.А.Юрченко. - 9-е изд., стер . - К. : Вища шк. , 1984. - 177 c.
  629.331.1.02-181.4            629.114.6-181.4
  Ершов Б.В. Легковые автомобили ВАЗ. Конструкция и техническое обслуживание / Б.В.Ершов, М.А.Юрченко. - 7-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1982. - 177 c.
  629.331.1.02-181.4            629.114.6-181.4
  Ершов Б.В. Легковые автомобили ВАЗ: Конструкция и техническое обслуживание / Б.В.Ершов, М.А.Юрченко. - 6-е изд., стер . - К. : Вища шк. , 1981. - 168 c.
  629.331.1.02-181.4            629.114.6-181.4
  Ершов Б.В. Легковые автомобили ВАЗ: Конструирование и техническое обслуживание / Б.В.Ершов, М.А.Юрченко. - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1978. - 160 c.
  629.331.1.02-181.4            629.114.6-181.4
  Ершов В.И. Интенсификация формоизменяющих операций листовой штамповки : учеб. пособие для ПТУ. - М. : Высш. шк. , 1989. - 85 c.
  621.983
  Ершов В.И. Прогрессивное оборудование и инструмент для листоштамповочного производства : учеб. пособие для ПТУ / В.И.Ершов, А.Д.Ковалев. - М. : Высш. шк. , 1989. - 76 c.
  621.983.07
  Ершов В.И. Совершенствование формоизменяющих операций листовой штамповки / В.И. Ершов, В.И. Глазков, М.Ф. Каширин. - М. : Машиностроение , 1990. - 321 c.
  621.983.044.001.24
  Есенберлин Р.Е. Пайка и термическая обработка деталей в газовой среде и вакууме. - Л. : Машиностроение , 1972. - 184 c.
  621.791.3 + 621.78
  Если у Вас ЗАЗ. - Сумы : Ред.-изд.отдел облуправления по печати , 1991. - 71 c.
  629.331.1-181.4            629.114.6-181.4
  Етика та психологія ділових відносин : навч. посібник / Т.Є. Андрєєва, О.П. Бутенко, Н.В. Опікунова та ін.; за ред. Т.Є. Андрєєвої. - Х. : Бурун Книга , 2004. - 143 c.
  174.4 + 159.9            88.53+87.774
  Етнографія України : навч. посіб. для вищ. навч. закд. / за ред. С.А. Макарчука. - 2-е вид., перероб. та доп . - Львів : Світ , 2004. - 518 c.
  39            63.5(4УКР)
  Ефетов Б.М. Ответственность принимаю на себя. Из воспоминаний о Е.О. Патоне. - К. : Наук. думка , 1984. - 127 c.
  62(092) +929Патон
  Ефимов А.В. Математический анализ (специальные разделы) : в 2 т. Т.2. Применение некоторых методов математического и функционального анализа : учеб. пособие для вузов / А.В. Ефимов, Ю.Г. Золотарев, В.М. Терпигорева. - М. : Высш. шк. , 1980. - 295 c.
  517.9
  Ефимов В.В. Звукозапись? Это интересно и просто. - К. : Рад. шк. , 1977. - 135 c.
  621.396
  Ефимов В.И. Автоматизированное проектирование систем электроснабжения транспортных машин / В.И. Ефимов, О.И. Милютин, Ю.Н. Киреев. - Л. : Политехника , 1991. - 252 c.
  629.3.064.5.001.63 : 658.512.011.56            629.11.066.001.63 : 658.512.01
  Ефимов И.Е. Микроэлектроника: Проектирование, виды микросхем, функциональная микроэлектроника : учеб. пособие для приборостроит. спец. вузов / И.Е. Ефимов, И.Я. Козырь, Ю.И. Горбунов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1987. - 416 c.
  621.382.049.77
  Ефимов И.Е. Основы микроэлектроники : учебник для вузов / И.Е.Ефимов, И.Я.Козырь. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1983. - 384 c.
  621.382.049.77
  Ефремов В.В. Теория и практические вопросы работоспособности элементов машин, приборов и аппаратуры / В.В. Ефремов, В.А. Наумов, А.А. Чурсин. - Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та , 1964. - 220 c.
  621-192
  Ещё был случай... Антология таинств.неисправностей автомобиля / сост. М.И.Бирюков и др. - М. : Информавто , 1992. - 191 c.
  629.331.004.67            629.113.004.67
  Єванс Дж. Р. и др. Маркетинг : пер. с англ. / Дж. Р. Єванс, Б. Берман - М.: : Сирин , 2000. - 308 с. c.
  339.138            65.6
  Єжова Л.Ф. Інформаційний маркетинг : навч. посібник. - К. : КНЕУ , 2002. - 560 c.
  339.138 :002            65.290-22
  Ємченко І.В. Методи і технічні засоби митного контролю : підручник для вищ.навч.закл. / І.А.Ємченко,А.П.Закусілов. - К. : Центр учбов.літ. , 2007. - 427 c.
  339.543.008.6(075.8)
  Єнсен А. Мазепа. Іст.картини / Альфред Єнсен; пер. зі швед. Н.Іванчук. - К. : Укр. письменник , 1992. - 205 c.
  940(477)``16-17`` + 929 Мазепа            63.3 (2Ук)46
  Єріна А.М. Методологія наукових досліджень : навч. посібник для вищ.навч.закл. / А.М. Єріна, В.Б. Захожай, Д.Л. Єрін. - К. : ЦУЛ , 2004. - 212 c.
  001.891
  Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : КНЕУ , 2001. - 170 c.
  330.4 + 519.862.2            65в6
  Єрмоленко В.М. Майнові правовідносини приватних сільськогосподарських підприємств: теорія, законодавство, практика : монографія. - К. : Магістр -XXI сторіччя , 2005. - 303 c.
  349.4
  Єрмошенко М.М. Маркетинговий менеджмент : навч. посібник. - К. : НАУ , 2001. - 204 c.
  658.012.32 : 339.138            65.290-2
  Єфименко О.Я. Історія України та її народу / упоряд. тексту та іл. Ю.О. Іванченка, Н.Д. Прибєги; передм. та прим. Т.Г. Лазоренка; пер. з рос. - К. : Мистецтво , 1992. - 254 c.
  940(477)``08/17``            63.3 (2Ук)
  Жаботинский Ю.Д. Адаптивные промышленные роботы и их применение в микроэлектронике / Ю.Д.Жаботинский, Ю.В.Исаев. - М. : Радио и связь , 1985. - 105 c. - (Массовая б-ка инженера ``Электроника``.Вып.48.).
  621.865.8 : 621.382.049.77
  Жаке Э. Автоморфные формы на GL /2/ / Э.Жаке, Р.Ленгленде; пер. с англ. О.М.Фоменко; под. ред. А.Н. Андрианова. - М. : Мир , 1973. - 372 c.
  519.45+517.862
  Жалдак М.И. Теория вероятностей с элементами информатики.Практикум : учеб.пособ. для физ-мат. фак. пед. ин-тов / М.И.Жалдак, А.Н.Квитко; под общ. ред. М.И. Ядренко. - К. : Вища шк. , 1989. - 283 c.
  519.21+002.6
  Жарков И.Г. Вибрации при обработке лезвийным инструментом. - Л. : Машиностроение , 1986. - 184 c.
  621.91.01:534.1+ 62-868
  Жданов А.И. Практическое руководство по внешнеэкономической деятельности: ключевые вопросы. - СПб. : Питер , 2001. - 222 c.
  339.5            65.298
  Жданов Г. Физика твердого тела : учеб. пособие для вузов и втузов. - М. : Изд-во МГУ , 1962. - 502 c.
  539.21            530
  Жданов Г.С. Лекции по физике твердого тела.Принципы строения, реальная структура, фазовые превращения / Г.С.Жданов, А.Г.Хунджуа. - М. : Изд-во МГУ , 1988. - 229 c.
  539.21
  Жданович В.Ф. Комплексная механизация и автоматизация в механических цехах / В.Ф.Жданович, Л.Б. Гай. - М. : Машиностроение , 1976. - 288 c. - (Б-ка технолога).
  621.9.006.3:65.011.54/.56
  Жданович В.Ф. Справочник технолога - сборщика станков / В.Ф. Жданович, А.М. Соболь, Т.С. Элисман. - М. : Машиностроение , 1971. - 248 c.
  621.9.06.002
  Жевелев Г.И. Тяжелые горизонтально - расточные и продольно - строгальные станки.Опыт Новосибирского з-да ``Тяжстанкогидропресс`` / Г.И.Жевелев, Б.Х.Рубинович, А.М.Тув. - М. : Машиностроение , 1969. - 240 c.
  621.95
  Железнов И.Г. Сложные технические системы.Оценка характеристик : учеб.пособие для втузов. - М. : Высш. шк. , 1984. - 119 c. - ((Высшее образование)).
  681.51.01:519.22(075.8)
  Желнов М.В. Предмет философии в истории философии: Предыстория. - М. : Изд-во МГУ , 1981. - 720 c.
  1(091)            ІФС
  Живов Л.И. Кузнечно - штамповочное оборудование: Молоты. Винтовые прессы. Ротационные и электрофизические машины : учебник для вузов / Л.И.Живов, А.Г.Овчинников. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1985. - 279 c.
  621.97
  Жигилей В.С. Основы теории планирования испытаний : учеб. пособие. - Л. : ВИКИ им. А.Ф. Можайского , 1978. - 50 c. - (Воен. инженер. ин-т им. А.Ф. Можайского).
  519.242
  Жидецький В.Ц. Засоби індивідуального захисту та електрозахисні засоби : запитання і відповіді, тести. - К. : Основа , 2003. - 135 c.
  658.345 + 614.89
  Жилищный кодекс Украины( с изм. и доп. по состоянию на 1 мая 2000г.) / сост. В.Н.Игнатенко - Харьков : Одиссей , 2000. - 143 c. - (Законы Украины).
  (349.444 : 340.130.54)(477)            67.404.2/4УКР/
  Жилищный кодекс Украины( с изм. и доп. по состоянию на 15 февраля 2001 г.). - Харьков : Одиссей , 2001. - 143 c. - (Законы Украины).
  [349.444 : 340.130.54](477)            67.404.2(4УКР)
  Жилищный кодекс Украины(с изм. и доп. по состоянию на 15 июля 1997 г.). - Харьков : Неофит , 1997. - 143 c.
  (349.444 : 340.130.54)(477)            67.404.2
  Житловий кодекс України (за станом на 1 січня 2004 р.). - Харків : Одіссей , 2004. - 95 c.
  (349.444: 340.130.54)(477)            67.404.2(4УКР)
  Житловий кодекс України з постатейними матеріалами( за станом законодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 березня 2001 р.) / відп. ред. В.М. Гусаков. - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 511 c.
  (349.444 : 340.130.5)(477)            67.404.2/4УКР/
  Житная И.П. Эффективность применения станков с числовым программным управлением / И.П.Житный, Е.П.Житная. - К. : Техніка , 1976. - 92 c.
  621.9.06-529
  Жлуктенко В.І. Теорія ймовірностей і математична статистика : у 2 т. Т.1 . Теорія ймовірностей : навч.- метод. посібник / В.І.Жлуктенко, С.І.Наконечний. - К. : КНЕУ , 2000. - 303 c.
  519.21
  Жлуктенко В.І. Теорія ймовірностей і математична статистика : у 2 т. Т.2. Математична статистика : навч.- метод. посібник / В.І.Жлуктенко, С.І.Наконечний. - К. : КНЕУ , 2001. - 334 c.
  519.22
  Жоголев Е.А. Курс программирования : учеб. пособие для ун-тов / Е.А.Жоголев, Н.П.Трифонов. - 3-е изд., испр . - М. : Наука , 1971. - 400 c.
  519.85
  Жук В.И. Пособие по эксплуатации токарных станков. - К. : Техніка , 1976. - 240 c.
  621.941.21/.28
  Жуков А.П. Основы металловедения и теории коррозии / А.П.Жуков, А.И.Малахов. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 1991. - 166 c.
  669.017 + 620.163
  Жуковская В.М. Факторный анализ в социально - экономических исследованиях / В.М.Жуковская, И.Б.Мучник. - М. : Статистика , 1976. - 152 c. - (Мат.статистика для экономистов).
  519.237.7
  Жуковський А. Нарис історіі України / А.Жуковський, О.Субтельний; ред. Я.Грицак, О.Романів. - Львів : Вид-во Наук.тов-ва ім.Т.Шевченка у Львові , 1992. - 230 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  Журавлев В.Н Машиностроительные стали : справочник / В.Н.Журавлев, О.И.Николаева. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1968. - 331 c.
  669.14
  Журавлев В.Н. Машиностроительные стали : справочник / В.Н.Журавлев, О.И.Николаева. - 3-е изд.,перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1981. - 391 c.
  669.14
  Журавлев Г.И. Химия и технология ферритов : учеб.пособие для вузов. - Л. : Химия , 1970. - 192 c.
  669.112.228
  Журавлев Ю.М. Словарь - справочник терминов по страхованию и перестрахованию. - 2-е изд . - М. : Анкил , 1997. - 180 c.
  368/.369            65.271
  Журавлев Ю.М. Страхование во внешнеэкономических связях. - М. : АНКИЛ , 1993. - 74 c.
  368 : 339.5
  Жураковський Ю.П. Теорія інформації та кодування : підручник для вищ. техн.навч.закл. / Ю.П.Жураковський, В.П.Полторак. - К. : Вища шк. , 2001. - 255 c.
  519.72
  Жутовський В.Л. Испытания средств измерений. Организация и порядок проведения : справ.пособие. - М. : Изд-во стандартов , 1991. - Ж 93 c.
  681.2.089.6(035.5)
  Жушман В.П. Аграрне право та законодавство України : навч.-практ.посібник. - Х. : Одіссей , 2003. - 447 c.
  349.42(477)            67.407(4Укр)
  Забавников Н.А. Основы теории транспортных гусеничных машин : учебник для вузов. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1975. - 448 c.
  629.331.027.74            629.114.2.001
  Забарний Г.Г. Адміністративне право України : навч.посібник / Г.Г.Забарний, Р.А.Калюжний, В.К.Шкарупа. - К. : Вид.ПАЛИВОДА А.В. , 2003. - 209 c.
  342.9 : 37.017.4-053.81 : 343.85            67.401(4Укр)
  Забашта В.Ф. Полимерные композиционные материалы конструкционного назначения : справочник / В.Ф.Забашта, Г.А.Кривов, В.Г.Бондарь. - К. : Техніка , 1993. - 157 c.
  620.22-419.002
  Забелин К.И. Электронные устройства управления телевизорами / К.И.Забелин, Н.Ф.Торгашева. - М. : Радио и связь , 1987. - 127 c. - (Массовая радиобиблиотека. Вып.1006).
  621.397.077.622.64
  Завадовский М.М. Страницы жизни / послесл. Н.Н.Воронцова. - М. : Изд-во МГУ , 1991. - 334 c.
  57(091) + 929Завадовский М.М.
  Заварыкин В.М. Численные методы : учеб.пособие для пед.ин-тов / В.М.Заварыкин, В.Г.Житомирский, М.П.Лапчик. - М. : Просвещение , 1991. - 174 c.
  519.6
  Завгородняя А.А. Маркетинговое планирование: анализ моделей управления. Конкурентная политика.Контроль над качеством / А.А.Завгородняя, Д.О.Ямпольская. - СПб. : Питер , 2002. - 380 c. - (Маркетинг для профессионалов).
  339.138 : 65.012.3            65.290-22
  Завельский Ф.С. Время и его измерение: От биллионных долей секунды до миллиардов лет. - 5-е изд., испр . - М. : Наука , 1987. - 254 c.
  529.7
  Завьялов С.Н. Мойка автомобилей.Технология и оборудование. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1984. - 184 c.
  629.331.082.4            629.113.004.55
  Завьялов С.Н. Организация механизированной мойки автомобилей и оборотного водоснабжения. - М. : Транспорт , 1978. - 126 c.
  629.331.082.4            629.119.2
  Загадки звездных островов : сб. Кн.5 / сост. Ф.С.Алымов. - М. : Мол.гвардия , 1989. - 252 c.
  629.78
  Загадки звездных островов : сб. Кн.6 / сост. Ф.С.Алымов. - М. : Мол.гвардия , 1990. - 236 c.
  629.78
  Загальна психологія : навч.вид. / О.В. Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. - К. : А.П.Н. , 1999. - 461 c.
  159.9            88
  Загальна психологія : підручник для вищ.навч.закл. / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. - К. : Либідь , 2005. - 463 c.
  159.9
  Загальна психологія : підручник для вищ.навч.закл. / С.Д.Максименко, В.О.Зайчук, В.В.Клименко та ін.; за заг.ред. С.Д.Максименка. - 2-ге вид.,перероб. і доп . - Вінниця : Нова книга , 2004. - 701 c.
  159.9            88
  Загальна психологія : практикум : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.В.Волошина, Л.В.Долинська, С.О.Ставицька, О.В.Темрук. - К : Каравела , 2008. - 279 c.
  159.9(076.5)            88
  Загальна психологія. Хрестоматія : навч.посібник для вищ.навч.закл. / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. - К : Б.в. , 2007. - 639 c.
  159.9(076.6)            88
  Загальна психологія: Практикум : навч.посібник для ВНЗ / В.В.Волошина, Л.В.Долинська, С.О.Ставицька, О.В.Темрук - К. : Каравела , 2008. - 279 c.
  159.9
  Загальна теорія відносності: випробування часом : монографія / Я.С.Яцків, О.М.Александров, І.Б.Вавилова та ін. - К. : ГАО НАН України , 2005. - 287 c.
  530.12 : 531.51 : 528.4(091)
  Загальногеографічний атлас України / відп.ред. Л.Марченко. - К. : Картографія , 2004. - 112 c.
  91(084.41)(477)            26.8я6
  Загирняк М.В. Исследование, расчет и усовершенствование шкивных магнитных сепараторов : монография / ин-т содержания методов обучения. - К. : ІЗМН , 1996. - 487 c.
  621.928.8
  Загляднов И.Ю. Построение изображений на экране персональной ЭВМ / И.Ю.Загляднов, В.Н.Касаткин. - К. : Техника , 1990. - 120 c.
  004.92            681.327.22
  Загородній А.Г. Страхування : термінологічний словник / А.Г.Загородній, Г.Л.Вознюк. - Львів : Бескід Біт , 2002. - 103 c.
  368/.369            65.271
  Задачі оптимізації: : посібник для факульт.занять, 10-11 кл. / Л.М.Вивальник, О.І.Соколенко, Ю.В.Костарчук та ін. - К. : Рад.шк. , 1991. - 175 c.
  519.863
  ЗАЗ - 1102 ``Таврия ``. Руководство по ремонту. - Чернигов : Десна , 1992. - 223 c.
  629.331.1.083            629.114.6.004.6
  Зазерский Е.И. Технология обработки деталей на станках с программным управлением / Е.И.Зазерский, С.И.Жолнерчик. - Л. : Машиностроение , 1975. - 208 c.
  621.9.06-52.002
  Зазерский Е.И. Токарь-расточник : учеб.пособие для техн.училищ / Е.И.Зазерский, Н.Г.Гутнер. - М.- Л. : Машгиз , 1960. - 415 c.
  621.941
  Заиченко С.Н. А завтра станут мастерами / лит.запись И.А.Маценко. - Х. : Прапор , 1983. - 48 c. - (Твоя будущая профессия).
  629.114.4
  Заичкин И.А. Русская история, ІХ - середина ХVІІI в. : попул.очерк / И.А.Заичкин, И.Н.Почкаев. - М. : Мысль , 1992. - 797 c.
  [947+957]``08/17``            63.3(2)4
  Зайцев Е.П. Теория вероятностей и математическая статистика. Базовый курс с индивидуальными заданиями и решениями типовых вариантов : учеб.- метод. пособие. - 2-е изд., стер . - Кременчуг : Изд-во Кременчуг , 2008. - 480 c. - (Днепропетр.ун-т экономики и права).
  519.2
  Зайцев Е.П. Теория вероятностей и математ.статистика. Базовый курс с индивидуальными заданиями и решениями типовых вариантов : учебно - методическое пособие - 2-е изд., стереотип. . - Кременчуг : ’’Кременчуг’’ , 2008. - 484 c.
  519.2 (076)
  Зайцев Є.П. теорія ймовірності і математична статистика. Базовий курс з індивідуальними завданнями і розвязком типових варіантів : навчальній посібник - К.: : Алерта , 2013. - 440 с. c.
  519.217.5
  Зайцев Л.В. Автомобильные краны : учеб.пособие для ПТУ / Л.В.Зайцев, М.Д.Полосин. - М. : Вісш.шк. , 1974. - 328 c.
  621.873 : 629.331.065.23            621.873 : 629.114.4
  Зайцев Ю.С. Промышленные печи : учеб.пособие для вузов / Ю.С.Зайцев, О.В.Филипьев. - Х. : ХГПУ , 1998. - 546 c.
  669.041+66.041
  Зайченко Ю.П. Исследование операций : учеб.пособие для ун-тов и техн.вузов. - 2-е изд., перераб.и доп . - К. : Вища шк. , 1979. - 391 c.
  519.8
  Зайченко Ю.П. Исследование операций : сб.задач для вузов / Ю.П.Зайченко, С.А.Шумилова. - 2-е изд., перераб.и доп . - К. : Вища шк. , 1990. - 237 c.
  519.8
  Зайченко Ю.П. Исследование операций. Нечеткая оптимизация : учеб.пособие для вузов. - К. : Вища шк. , 1991. - 190 c.
  519.87
  Зайченко Ю.П. Исследование операций : учеб.пособие для вузов. - К. : Вища шк. , 1975. - 319 c.
  519.8
  Закон Украины ``Об исполнительном производстве`` : науч.- практ.комментарий / В.И.Тертышников, Р.В.Тертышников. - 3-е изд.,испр.и доп . - Х. : Консум , 2003. - 155 c.
  347.952(477) +340.130.5(477)            67.401
  Закон України ``Про третейські суди`` : наук. - практ.коментар / за заг.ред.Ю.В.Білоусова, П.В.Куфтирєва. - К. : Правова єдність , 2008. - 430 c.
  347.918(477) :(37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Законодавство України про адміністративні правопорушення.Адміністративний кодекс України.Нормативно-правові акти / упоряд.В.С.Ковальський, Л.П.Ляшко. - К. : Юрінком Інтер , 2005. - 431 c.
  342.9(477) :340.130.5 :(37.017.4-053.81 : 343.85)            67.401(4УКР)
  Законодавство України про адміністративну відповідальність / уклад.С.Е.Демський,А.В.Омельченко,В.І.Оліфер. - К. : Юрінком , 1997. - 235 c. - (Бюлетень законодавства і юрид.практики України).
  343.9(477)            67.401(4Укр)
  Законодавство України про контроль та перевірки : у 2 т. Т.1. / упор.О.М.Роїна. - К. : КНТ , 2002. - 116 c.
  342.9 : 351.078.3 : 340.130.53            67.402(4Укр)
  Законодавство України про контроль та перевірки : у 2 т. Т.2. / упор. О.М.Роїна. - К. : КНТ , 2002. - 114 c.
  342.9 : 351.078.3 : 340.130.53            67.402(4УКР)
  Законодавство України про охорону праці : зб.нормат. документів : у 4 т. Т.2. / ред. Г.П.Яковенко. - К. : Основа , 1995. - 384 c.
  349.24 : 658.345            67.405
  Законодавство України про охорону праці : зб.нормат.документів : у 4 т. Т.4. / ред. С.О.Єршов, Л.А.Гаврилюк. - К. : Основа , 1995. - 383 c.
  349.24 : 658.345            67.405
  Законодавство України про охорону праці: зб.нормат.документів : в 4 т. Т.1. / за ред. Г.П.Яковенко. - К. : Основа , 1995. - 528 c.
  349.24 : 658.345            67.405
  Законодавство України про охорону праці: зб.нормат.документів : у 4 т. Т.3. / ред. Г.П.Яковенко. - К. : Основа , 1995. - 572 c.
  349.24 : 658.345            67.405
  Законодавство України про пенсійне забеспечення / відп.ред.О.Г.Кулик - К. : Юрінком Інтер , 1999. - 399 c.
  349.3 :35.087.43 (477)            67.405(4УКР)
  Законодавство України про пільги громадянам. Пільги, переваги, гарантіі, компенсаціі: працівникам, ветеранам, військовослужбовцям, дітям, жінкам, молоді, малозапезпеченим. - К. : Юрінком Інтер , 2000. - 558 c.
  349.3 : 331.34(477)            67.405(4УКР)
  Законодавство України про працю / упоряд.І.В.Зуб. - К. : Парламент.вид-во , 1999. - 238 c. - (Нормативні документи ти коментарі).
  349.2 + 340.130.5(477)            67.405(4УКР)
  Законодавство України про працю : зб.норм.- правових актів / упоряд.Г.І.Чанишева. - Харків : Одіссей , 2006. - 946 c. - (Закони України).
  349.2(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.405(4Укр)
  Законодавство України про судову і правоохоронну діяльність. Організація та дяльність судових органів.Організація та діяльність правоохоронних органів / відповід.ред. В.С.Стефанюк. - К. : Юрінком , 2001.
  347.97/.99(477) : (37.017.4-053.81 +378.017.4-057.785)            67.7(4УКР)
  Законодаство України про екологію / упоряд.О.А.Роїна. - 3-тє вид.,перероб.і доп . - К. : КНТ , 2007. - 472 c.
  347.918
  Законодательство Украины об охране труда : сб. нормат.документов : в 2 т. Т.1. - Харьков : Райдер , 1998. - 215 c.
  349.2 : 658.345(477)            67.405(4УКР)
  Законодательство Украины об охране труда : сб.нормат.документов : в 2 т. Т.2. - Харьков : Райдер , 1998. - 308 c.
  349.2 : 658.345 (477)            67.405(4УКР)
  Закревский А.Д. Логика распознания. - М. : Наука и техника , 1988. - 118 c.
  004.93            681.327
  Залєлов О.М. Страхування від нещасних випадків : навч.посібник / О.М.Залєтов,А.М.Соболєв,О.В.Бондар. - К. : Міжнародна агенція , 2003. - 343 c.
  368.9            65272
  Залманова М.Е. Основы экономики строительства : учеб.пособие. - К. : Будівельник , 1975. - 158 c.
  69 : 338.45
  Заремба И.И. Математическое обеспечение больших систем. Ч.2 / И.И.Заремба, Б.П.Бабий. - Л. : ВИКИ им.А.Ф.Можайского , 1977. - 86 c.
  519.87
  Заренбин В.Г. Курсовое проектирование по автомобильным двигателям : учеб.пособие / В.Г.Заренбин, А.А.Савченко. - Дн. : ИМА-пресс , 2003. - 70 c.
  621.431 : 629.331.026
  Заруба В.М. Історія держави і права України : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч.літ. , 2005. - 221 c.
  340.12 : ( 37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)(477)
  Зарубежные видеомагнитофоны и видеоплееры / Пескин А.Е., Коннов А.А. - Москва : СОЛОН , 1997. - 236 c.
  621.397.62
  Зарубежные интегральные микросхемы для промышленной электронной аппаратуры: Справочник / А.В. Нефедов, А.М. Савченко, Ю.Ф. Феоктистов - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 285 c.
  621.382.049.77(1 - 87)(035.5)
  Зарубин И.Н. Экономия бензина при эксплуатации автомобиля / И.Н.Зарубин, Б.Ф.Конев. - 2-е изд . - М. : Науч.-техн.изд-во автотран.лит. , 1955. - 120 c. - (Б-ка шофера).
  629.33.063.6.004.18            629.113
  Зарубіжні українці / С.Ю.Лабезник,Л.О.Лещенко, Ю.І.Макар та ін. - К. : Україна , 1991. - 253 c.
  940(477)            63.3(Ук)
  Засоби та методи вимірювань неелектричних величин : підручник для вищ.навч.закл. / Є.С.Поліщук,М.М.Дорожовець,Б.І.Стадник та ін.; за ред.Є.С.Поліщука. - Львів : Бескид Біт , 2008. - 617 c.
  612.317.39
  Заставний Ф.Д. Географія України : у 2-х кн.. : навч.посібник для географ.фак.та екон.спец.вищ. навч.закл. - Львів : Світ , 1994. - 471 c.
  913(477)            26.8(2Ук)
  Захаренко И.П. Алмазные инструменты и процессы обработки. - К. : Техніка , 1980. - 215 c.
  621.922.02 : 621.921.34
  Захаренко И.П. Основы алмазной обработки твердосплавных инструментов. - К. : Наук.думка , 1981. - 300 c. - (АН УССР Ин-т сверхтвердых материалов).
  621.923.6 : 621.9.025
  Захаренко И.П. Сверхтвердые абразивные материалы в инструментальном производстве. - К. : Вища шк. , 1985. - 151 c. - (Металлообработка).
  621.921.34
  Захаренко И.П. Шлифование резьбы инструмента кругами из кубонита / И.П.Захаренко,И.М.Цехновский,Э.А.Белецкий. - М. : Машиностроение , 1974. - 144 c.
  621.992.4:621.923
  Захаров В.К. Теория вероятностей : учебник для инж.- техн.спец.вузов / В.К.Захаров,Б.А.Севастьянов,В.П.Чистяков. - М. : Наука , 1983. - 159 c.
  519.21
  Захарченко В.Д. Я строю автомобиль / В.Д.Захарченко, И.С.Туревский. - М. : Машиностроение , 1989. - 263 c.
  629.331.1            629.114.6
  Захарченко В.И. Менеджмент во внешнеэкономической деятельности : учеб.пособие. - Х. : Одиссей , 2003. - 383 c.
  339.97 :658.012.32            65.298
  Захарченко М.В. Історія соціологіі (від античності до початку ХХ ст.) / М.В.Захарченко, О.І.Погорілий. - К. : Либідь , 1993. - 336 c.
  316 (091)            60.5
  Зацепина М.В. Курсовое и дипломное проектирование водопроводных и канализационных сетей и сооружений : учеб.пособие строит.техникумов. - Л. : Стройиздат , 1981. - 175 c.
  696.1
  Защита металов от корозии / Нечипоренко Е.П. и др. - Харьков : Вища школа , 1985. - 110 c.
  620.197
  Защита от коррозии, старения и биоповреждений машин, оборудования и сооружений : в 2 т. Т.1. : справочник / А.А.Герасименко, Я.И.Александров, И.Н.Андреев и др.; за ред. А.А.Герасименко. - М. : Машиностроение , 1987. - 688 c.
  620.197
  Защита от коррозии, старения и биоповреждений машин, оборудования и сооружений : в 2 т. Т.2. : справочник / А.А.Герасименко, А.К.Баталов, Б.В.Бочаров и др.; под ред. А.А,Герасименко. - М. : Машиностроение , 1987. - 783 c.
  620.197
  Защитим имя и наследие Рерихов. Т.4. Документы.Публикации в прессе.Очерки. - М. : Междунар.центр Рерихов:Мастер-Банк , 2007. - 988 c.
  141.339 Рерих
  Защитим имя и наследие Рерихов. Т.3. Документы. Публикации в прессе. Очерки. - М. : Междунар.центр Рерихов:Мастер-Банк , 2005. - 1089 c.
  141.339Рерих
  Защитные покрытия на металлах Т.21. : респ.межвед.сб. науч.тр. - К. : Наук.думка , 1987. - 110 c.
  621.793
  Збірник задач з інженерної та комп`ютерної графіки : навч.посібник для вищ.навч.закл. / А.Є.Михайленко, В.М.Найдиш, А.М.Підкоритов, І.А.Скидан; за ред. В.Є.Михайленко. - К. : Вища шк. , 2003. - 159 c.
  76 + 004.92
  Збірник законів України про працю / упоряд.: О.В. Терещук, О.Ф. Штанько, Н.Б. Болотіна. - 2-е вид., випр. і доп . - К. : Вікар , 2003. - 344 c.
  349.2(477) + 340.130.5            67.405(4УКР)
  Збірник законів України про працю. - 2-е вид., випр. і доп . - К. : Знання , 2008. - 349 c.
  349.2(477) + 340.130.5
  Збірник основних нормативних актів про вищу освіту, наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів (станом на 01.02.2003 р.) / упоряд.: М.І. Панов, В.Т. Биковський, Г.Д. Миленька та ін.; за ред. М.І. Панова. - Х. : Гриф , 2003. - 335 c.
  378 : 349.2 (477) + 340.130.5            74.58+67.405(4УКР)
  Збірник позовних заяв з коментарями ( з можливістю копіювання). - К. : СПЛАЙН , 1999. - 64 c.
  347.922.6(477)            67.404/4УКР/
  Збірник поточних одиничних розцінок на будівельні роботи станом на 1 січня 2002 року. - Дн. : Созидатель , 2002. - 282 c.
  69
  Збірник поточних одиничних розцінок на монтаж устаткування станом на 1 січня 2002 року. - Дн. : Созидатель , 2002. - 312 c.
  69
  Зверев И.И. Проектирование авиационных колес и тормозных систем / И.И.Зверев, С.С.Коконин. - М. : Машиностроение , 1973. - 224 c.
  629.7
  Зверева С.В. В мире солнечного света. Световые явления в атмосфере. - Л. : Гидрометеоиздат , 1988. - 160 c.
  551.593
  Звягин А.А. Автомобили ВАЗ:надежность и обслуживание / А.А.Звягин, Р.Д.Кислюк, А.Б.Егоров; под общ.ред. А.А.Звягина. - 2-е изд.,стер . - Л. : Машиностроение , 1981. - 238 c.
  629.331.1.017            629.114.6-181.4
  Звягин А.А. Автомобили ВАЗ: надежность и обслуживание / А.А. Звягин, Р.Д. Кислюк, А.Б. Егоров; под общ. ред. А.А. Звягина. - 2-е изд., стер . - М. : Металлургия , 1982. - 232 c.
  629.331.1.017            629.114.6-181.4
  Звягин В.А. Пособие станочникам строгальных станков : учеб. пособ. для подготовки рабочих - М. : Лесн.пром-сть , 1977. - 72 c.
  621.912 : 674.056
  Зейкан А.П. Коментар цивільного процесуального кодексу України (станом на 4 січня 2007 р.). - 2-е вид., доп . - К. : Юрид.практика , 2007. - 591 c.
  347.91/.95(477)(094.58)
  Зеленков Г.И. Основы технологии дорожного машиностроения : учеб. пособие для вузов / Г.И. Зеленков, Л.В. Дехтеринский, А.П. Крившин. - М. : Машиностроение , 1966. - 304 c.
  625.08.002.2 : 621.9
  Зеленский К.Х. Компьютерные методы прикладной математики : в 2 т. Т.1. / К.Х. Зеленский, В.Н. Игнатенко, А.П. Коц. - К. : Дизайн-В , 1999. - 351 c.
  519.6
  Зеленский К.Х. Компьютерные методы прикладной математики : в 2 т. Т.2. Реализация / К.Х. Зеленский, В.Н. Игнатенко, А.П. Коц. - К. : Укр.літопис , 2000. - 207 c.
  519.6
  Зелинский А.Ф. Криминальная психология : науч.- практ. изд. - К. : Юринком Интер , 1999. - 237 c.
  343.95 : 159.9            88.4
  Зелинский А.Ф. Криминология : учеб. пособие. - Х. : Рубикон , 2000. - 239 c.
  343.9            67.51
  Зелінська Т.М. Практикум із загальної психології : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Т.М.Зелінська, С.В.Воронова, А.Е.Хурчак. - 2-ге вид . - К : Каравела , 2008. - 183 c.
  159.9(076.5)
  ЗелінськаТ.М. Практикум із загальної психології : навч.посібник для фак.інозем.філології / Т.М.Зелінська, С.В.Воронова, А.Е.Хурчак. - К : Каравела , 2006. - 215 c.
  159.9(076.5)
  Зельдович Я.Б. Частицы, ядра, Вселенная : избранные труды / под ред. Ю.Б. Харитона. - М. : Наука , 1985. - 463 c.
  539.1
  Зельдович Я.Б. Драма идей в познании природы (частицы, поля, заряды) / Я.Б.Зельдович, М.Ю.Хлопов. - М. : Наука , 1988. - 239 c. - (Б-чка ``Квант``; вып. 67).
  539.1
  Земельне законодавство України : у 2 т. Т.1. : зб.нормат. актів, судової та арбітражної (господарської) практики / за ред. А.С. Даниленка та ін. - 2-ге вид. перероб. та доп . - К. : Урожай , 2002. - 686 c.
  349.4(477)            67.407(4Укр)
  Земельне законодавство України : у 2 т. Т.2. : зб.нормат.актів, судової та арбітражної (господарської) практики / за ред. А.С. Даниленка та ін. - 2-ге вид. перероб. та доп . - К. : Урожай , 2002. - 670 c.
  349.4(477)            67.407(4Укр)
  Земельне право України: практикум : навч.посібник [для вищ. навч. закл.] / В.І.Курило, І.М.Миронець, Д.В.Ковальський, А.В.Харламович; за заг. ред. В.І.Курила. - К . : Магістр - ХХІ сторіччя , 2006. - 141 c.
  349.4 (477)( 075.8)
  Земельний кодекс України (за станом на 1 січня 2004 р.). - Х. : Одіссей , 2004. - 111 c.
  349.4 : 340.130.54](477)            67.407(4Укр)
  Земельний кодекс України з постатейними матеріалами : [зб. нормат. актів ] / уклад. : Д.В.Ковальський, Л.О.Панькова. - К . : Юрінком Інтер , 2007. - 415 c.
  349.4 : 340.130.54] (477)
  Земельний кодекс України(за станом на 15 березня 2002 р.). - Х. : Одіссей , 2002. - 112 c. - (Закони України).
  349.4 : 340130.54](477)            67.407(4Укр)
  Земельный кодекс Украины. Закон Украины ``О плате за землю``. Закон Украины ``Об аренде земли`` ( с изм. и доп. по состоянию на 1 февр. 1999 г.) / сост. М.В.Шульга. - Харьков : Одиссей , 1999. - 128 c. - (Законы Украины).
  349.4 : 340.130.54](477)            67.407(4Укр)
  Земельный кодекс Украины. Закон Украины ``О плате за землю``. Закон ``Об аренде земли`` (с изм. и доп. на 1 апреля 2000 г.). - Х. : Одиссей , 2000. - 128 c. - (``Законы Украины``).
  349.4 :340.130.54](477)            67.407(4Укр)
  Землянский В.А. Обработка высокопрочных материалов инструментами с самовращающимися резцами / В.А.Землянский, Б.В.Лупкин. - К. : Техніка , 1980. - 120 c.
  621.9.02
  Земсков Г.Г. Металлорежущие системы машиностроительных производств : Учеб.пособие для техн.вузов / Г.Г.Земскова,О.В.Таратынова - Москва : Высшая школа , 1988. - 464 c.
  621.9.06-52:658.527
  Земцова І.І. Спортивна фізіологія : навч. посіб. для вузів фіз виховання і спорту. - К. : Олімп. літ. , 2008. - 207 c.
  796.01:612
  Земцова І.І. Спортивна фізіологія : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Олімпійська літ. , 2008. - 207 c.
  796.01 : 612
  Зенер К. Геометрическое программирование и техническое проектирование / пер. с англ. Д.А.Бабаева. - М. : Мир , 1973. - 111 c.
  519.85
  Зернов Н.В. Теория радиотехнических цепей / Н.В.Зернов, В.Г.Карпов. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Энергия , 1972. - 816 c.
  621.396.011.7
  Зимбардо Ф. Застенчивость / пер. с англ. - М. . : Педагогика , 1991. - 208 c.
  159.923.3            88.5
  Зимелев Г.В. Теория автомобиля. : учеб.пособие для втузов. - М. : Воениздат , 1951. - 399 c.
  629.331.01            629.113
  Зиновьев А.Л. Введение в специальность радиоинженера : практ.пособие для вузов / А.Л.Зиновьев, Л.И.Филиппов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1989. - 206 c.
  621.396
  Зиновьев А.Л. Введение в специальность радиоинженера : учеб.пособие для вузов / А.Л.Зиновьев, Л.И.Филиппов. - М. : Высш.шк. , 1983. - 176 c.
  621.396
  Злупко С.М. Економічна історія України : навч. посібник для вищ. навч.закл. - К. : Знання , 2006. - 367 c.
  330(091)(477)
  Зміни та доповнення до кошторисних норм на монтаж устаткування. Т.1. ДБН Д.2.3-99-2001. - вид.офіц . - К. : Держбуд Украіни: ЦМДБ НВО Сози , 2000. - 26 c. - (Державні будівельні норми Украіни).
  69
  Зміни та доповнення до ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботі. Т.1. ДБН Д.2.2-99-2001. - вид.офіц . - К. : ЦМДБ НВО Созидатель , 2001. - 23 c. - (Державні будівельні норми України).
  69
  Зовніньоекономічні операції і контракти : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.В Козик, Л.А. Панкова, Я.С.Карп`як та ін. - 2-е вид., перераб.і доп . - К. : Центр навч.літ. , 2004. - 607 c.
  339.5
  Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : навч.посіб.для вищ.навч.закл. / Ю.Г.Козак,Н.С.Логінова,І.Ю. Сіваченко; за ред. Ю.Г Козак, І.Ю Сіваченка. - 2-е изд., перероб. та доп . - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 791 c.
  339.54
  Зовнішньоекономічна політика Украіни: европейський та російський вектор : монографія / А.А Мазаракі,В.В Юхименко, О.П Гребельник; за заг. ред.А.А Мазаракі - К. : Київ.нац.торг.- екон.ун-т , 2005. - 279 c.
  339.92(477)
  Зозулёв А.В. Маркетинговые исследования: теория,методология, статистика : учеб. пособие / А.В.Зозулев, С.А.Солнцев. - М.;К. : Рыбари :Знання , 2008. - 643 c. - (Высш. образование ХХI века).
  339.138/001/5(075/8)
  Золотницкий В.А Как продлить жизнь автомобиля. - М. : Ключ , 1992. - 80 c.
  629.331.1-181.4.004.5            629.114.6.004.5
  Золотов А.Ф Международные валютно - кредитные отношения : курс лекций. - К. : МАУП , 2001. - 107 c. - (Межрегионал.акад.управления персоналом).
  339.7            65.268
  Золотов М.И. Экономика массового спорта : учеб. пособие для вузов / М.И Золотлв,Н.А Платонова,О.И Випнярская; под ред.В.В.Кузина. - М. : Физ.культура , 2005. - 299 c.
  796.01 : 330
  Золотухина - Аболина Е.В. Страна философия : книга для школьников и студентов. - Ростов н/Д : Феникс , 1995. - 544 c.
  1(091)            87.3
  Золотых В.Т Англо - русский словарь по сварочному производству: ок.1200 терминов / под ред. А.А.Ерохина. - 2-е изд. , перераб. и доп . - М. : Сов.Энциклопедия , 1967. - 376 c.
  [811.111=161.1 : 621.791](038)            81.2Англ
  Золотых В.Т. Англо - русский словарь по сварочному производству: ок. 6000 терминов. - М. : Физматгиз , 1961. - 191 c.
  [811.111=161.1:621.79](038)
  Зонненберг С.М Малые агрегатные станки. - М. : Машгиз , 1962. - 292 c.
  621.9.06-112.6
  Зорев Н.Н. Обработка резанием тугоплавких сплавов(на основе молибдена) / Н.Н.Зорев, В.М.Фетисов. - М. : Машиностроение , 1966. - 227 c.
  621.91 : 669.018.45 :669.28
  Зразки процесуальних документів (заяви,позовні заяви,скарги,клопотання, що подаються до суду).Стратегія і тактика цивільного процесу/В.М.Кравчук : практ.посібник / уклад. М.М.Лядецький, М.І.Хавронюк. - К. : Атіка , 2003. - 351 c.
  347.9(477)            67.410(4Укр)
  Зубарев А. Автомобиль ЗИЛ -130. - М. : ДОСААФ , 1968. - 192 c.
  629.351            629.114.4
  Зубарев А.А. Газобалонные автомобили : учеб. пособие для подгот.водителей трансп. средств категории / А.А.Зубарев, И.П.Плеханов. - М. : ДОСААФ , 1984. - 86 c.
  629.331.063.2 : 621.433            629.113.45
  Зубко М.В Шведская вертикаль: [история возвращения В,И.Ленина из Швейцарии в Россию весной 1917 г.]. - М. : Политиздат , 1989. - 206 c.
  929 Ленин +329(47+57)КПСС            13.50
  Зубов И.В Качественный анализ процессов управления. - Л. : ЛГУ , 1987. - 188 c.
  517.977 : 519
  Зубообрабатывающие станки / Ничков А.Г., Лоскутов В.В. - М. , 1978.
  621.9.06:621.833
  Зубообрабатывающие станки / Ничков А.Г., Лоскутов В.В. - М. , 1978.
  621.9.06:621.833
  Зубцов М.Е Листовая штамповка : учебник для вузов. - 3-е изд.,перераб.и доп . - Л. : Машиностроение , 1980. - 431 c.
  621.983
  Зыкин И.С Внешнеэкономические операции: право и практика. - М. : Междунар. отношения , 1994. - 301 c.
  339.5            67.412.2 + 65.298
  Иваглв В.Н. Наука управления автомобилем - 3-е изд, перераб. и доп. . - М. : Транспорт , 1990. - 223 c.
  629.113.07
  Иваглв В.Н. Наука управления автомобилем - 3-е изд, перераб. и доп. . - М. : Транспорт , 1990. - 223 c.
  629.113.07
  Иваничка К. Социально - экономическая география / Коломан Иваничка; пер. со словац. Е.Л.Грибановой; под ред. Э.Б.Алаева, С.А.Тархова, Г.В.Иоффе;предисл. С.А.Тархова. - М. : Прогресс , 1987. - 389 c.
  911.2/.3
  Иванов Б.Г. Сварка и резка чугуна / Б.Г. Иванов, Ю.И. Журавицкий, В.И. Левченков. - М. : Машиностроение , 1977. - 207 c.
  621.791
  Иванов Б.С. В помощь радиокружку. - 2-е изд, перераб. и доп . - М. : Радио и связь , 1987. - 127 c. - (Массовая радиобиблиотека.Вып. 1107).
  621.396.6
  Иванов Б.С. Самоделки юного радиолюбителя. - М. : ДОСААФ СССР , 1988. - 140 c.
  621.37/.39
  Иванов Б.С. Электронные самоделки : книга для учащихся 5-8-х кл. - М. : Просвещение , 1985. - 143 c.
  321.37/.39
  Иванов В.А. Математические основы теории автоматического регулирования / В.А. Иванов, В.С. Медведев, Б.К. Чемоданов; под ред. Б.К. Чемоданова. - М. : Высш. шк. , 1971. - 808 c.
  519.71 : 681.5
  Иванов В.В Методология исторической науки : учеб. пособие для вузов. - М : Высш.шк. , 1985. - 168 c. - (Б-ка историка).
  94            63
  Иванов В.В. Методы вычислений на ЭВМ : справ. пособие / Ин-т кибернетики В.М.Глушкова. - К. : Наук. думка. , 1986. - 583 c.
  519.6 :004.382
  Иванов В.Н. Наука управления автомобилем. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1990. - 223 c.
  629.331.072.2            629.113.07
  Иванов В.Н. Мастерство управления автомобилем. - М. : ДОСААФ , 1982. - 222 c.
  629.331.072.2            629.113.07
  Иванов В.Н. Наука управления автомобилем. - 2-е изд, перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1977. - 255 c.
  629.331.072.2            629.113.07
  Иванов В.Н. Наука управления автомобилем. - М. : Транспорт , 1975. - 256 c.
  629.331.072.2            629.113.07
  Иванов В.Н. Пассивная безопасность автомобиля / В.Н. Иванов, В.А. Лялин. - М. : Транспорт , 1979. - 304 c.
  629.331.047            656.13.08
  Иванов Ю.М. Модульное проектирование технологии механической обработки деталей на станках с ЧПУ. - Львов : Ваща. шк. , 1982. - 107 c.
  621.9.06-52 : 658.512.4.001
  Иващенко И.А. Технологические размерные расчеты и способы их автоматизации. - М. : Машиностроение , 1975. - 222 c.
  621.9
  Иващенко Н.И. Технология ремонта автомобиля : учеб.пособие для вузов. - К. : Вища шк. , 1977. - 358 c.
  629.331.083.002            629.113.004.57
  Ивоботенко Б.А. Планирование эксперимента в электромеханике / Б.А.Ивоботенко, Н.Ф.Ильинский, И.П.Копылов. - М. : Энергия , 1975. - 185 c.
  519.242 : 621.313
  Ивович В.А. Переходные матрицы в динамике упругих систем : справ.пособие. - М. : Машиностроение , 1969. - 199 c.
  [512.643 : 539.3 : 62-752] (031)
  Ивович В.А. Переходные матрицы в динамике упругих систем : справочник. - М. : Машиностроение , 1981. - 183 c.
  62-752 : 512.542 : 539.3(03)
  Ивченко Г.И. Теория массового обслуживания : учеб.пособие для вузов / Г.И.Ивченко, В.А.Каштанов. И.Н.Коваленко. - М. : Высш.шк. , 1982. - 256 c.
  519.872
  Игнатов А.А. Кривошипные горячештамповочные прессы / А.А.Игнатов, Т.А.Игнатова. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1974. - 352 c.
  621.735.043.016.2 : 621.979
  Игнатов А.А. Кривошипные горячештамповочные прессы / А.А.Игнатов, Т.А.Игнатова. - 3-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1984. - 312 c.
  621.735.043.016.2: 621.979
  Игнатов В.А. Торцевые асинхронные электродвигатели интегрального изготовления / В.А.Игнатов, К.Я.Вильданов. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 304 c.
  621.313.333.049.77
  Игнатов В.А. Электрооборудование современных металлорежущих станков и обрабатывающих комплексов : учебник для ПТУ / В.А.Игнатов, В.Б.Ровенский, Р.Т.Орлова. - М. : Высш.шк. , 1991. - 93 c.
  621.9.06-83
  Игнатов В.Г. Свободные экономические зоны: методологические и организационные основы. Правовой и налоговый режим. Нормативная база / В.Г.Игнатов, В.И.Бутов. - М. : Ось-89 , 1997. - 189 c.
  339.543.624            65.5
  Игнатович В.Г. Регулировка и ремонт бытовой радиоэлектронной аппаратуры : учеб.пособие для техникумов для радиотехн.спец. / В.Г.Игнатович, А.И.Митюхин. - Минск : Вышэйш.шк. , 1993. - 367 c.
  621.396.6.004.67
  Изаксон А.А. Справочник молодого машиниста экскаватора / А.А.Изаксон, В.М.Донской, А.И.Филатов. - М. : Высш.шк. , 1979. - 271 c.
  621.879
  Избирательный перенос в тяжелонагруженных узлах трения / Д.Н.Гаркунов, С.И.Лякин, О.Н.Курлов и др.; под общ.ред.Д.Н.Гаркунова. - М. : Машиностроение , 1982. - 205 c.
  621.891
  Изготовление стальных конструкций : справочник монтажника / А.А.Абаринов, Б.И.Гампель, Е.Л.Воронов и др.; под ред.В.М.Краснова. - М. : Стройиздат , 1978. - 335 c. - (Справочник монтажника).
  [624.014.002.2 + 691.714.002.2](031)
  Износ и антифрикционные свойства материалов. Трение и износ в машинах : сб. / АН СССР.ГНИИ машиностроения. - М. : Наука , 1968. - 231 c.
  621.89
  Изучи Windows 95 наглядно / пер. с англ.А.А.Борисова; под ред.А.В.Ковалевского, О.О.Павлова. - К.; М.;СПб. : Диалектика , 1998. - 308 c.
  004.451.9 Windows            681.3.06
  Ильин Н.М. Электрооборудование автомобилей : учебник для техникумов. - 4-е изд., перераб.и доп . - М. : Транспорт , 1975. - 240 c.
  629.331.064.5            629.113.066
  Ильин Н.М. Электрооборудование автомобилей : учеб.для автотранспортных техникумов. - 3-е изд., перераб.и доп . - М. : Транспорт , 1974. - 240 c.
  629.331.064.5            629.113.066
  Ильицкий В.Б. Станочные приспособления. Конструкторско - технологическое обеспечение эксплуатационных свойств / В.Б.Ильицкий, В.В.Микитянский, Л.М.Сердюк. - М. : Машиностроение , 1989. - 207 c.
  621.9.06-229
  Ильченко А.Я. Основы теории цветности органических красителей : монография. - К. : Наук.думка , 2012. - 263 c. - (Проект Наукова книга).
  535.333 : 547.97
  Ильяшов В.П. Конденсаторные установки промышленных предприятий. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 153 c. - (ЭТЭ. Экономия топлива и электроэнергии).
  621.319.4.004.18
  Имитационное моделирование в оперативном управлении производством / Н.А.Саломатин, Г.В.Беляев, В.Ф.Петроченко, Е.В.Прошлякова. - М. : Машиностроение , 1984. - 208 c.
  658.5.01.56 + 004.94
  Инженерно-строительное черчение : учеб.для инж.- строит.спец.вузов и фак. / П.В.Барсуков, М.А.Князьков, Ю.И.Короев, П.Г.Легошин; под ред.Ю.И.Короева. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 1976. - 256 c.
  744:69(075.8)
  Инженерное обеспечение гибкого производства изделий радиоэлектроники / С.Д.Кретов, В.М.Литвинов, Я.И.Львович и др. - М. : Радио и связь , 1989. - 208 c.
  621.396.6.001.63 : 658.52.011.56.012.3
  Инновационный менеджмент : учебник для вузов / С.Д.Ильенкова, Л.М.Гохберг, С.Ю.Ягудин и др.; под ред.С.Д.Ильенковой. - М. : Банки и биржы:ЮНИТИ , 1997. - 327 c.
  658.012.32 : 001.895            65.290-21-5
  Инструмент для станков с ЧПУ, многоцелевых станков и ГПС / И.Л.Фадюшин, Я.А.Музыкант, А.И.Мещеряков, А.Р.Маслов. - М. : Машиностроение , 1990. - 271 c. - (БИ:Б-ка инструментальшика).
  621.9.02 : 621.9.06-529.02
  Инструментальное обеспечение автоматизированого производства : учебник для вузов / В.А.Гречишников, А.Р.Маслов, Ю.М.Соломенцев, А.Г.Схиртладзе; под ред.Ю.М.Соломенцева. - М. : Высш.школа , 2001. - 271 c.
  621.91.02 : 658.52.011.56
  Инструменты, приспособления и механизмы для специальных и монтажных работ : альбом / В.Ф.Назаренко, Л.С.Портной, А.С.Белик и др. - К. : Будівельник , 1974. - 192 c.
  69.002.54
  Интегральные микросхемы : справочник / Б.В.Тарабрин, Л.Ф.Лунин, Ю.Н.Смирнов и др.; под ред. Б.В.Тарабрина. - М. : Радио и связь , 1984. - 528 c.
  621.382.049.77
  Интегральные микросхемы : справочник / Б.В.Тарабрин, Л.Ф.Лунин, Ю.Н.Смирнов и др.; под ред.Б.В.Тарабрина. - 2-е изд.,испр . - М. : Энергоатомиздат , 1985. - 528 c.
  621.382.049.77
  Интегральные эксперименты в проблеме переноса ионизирующих излучений : справ.руководство / И.В.Горячков, Ю.И.Колеватов, В.П.Семенов, Л.А.Трыков; под ред.Л.А,Трыкова. - М. : Энергоатомиздат , 1985. - 272 c.
  539.16
  Интегрируемые динамические системы:спектральные и дифференциально - геометрические аспекты / Ю.А.Питропольский, А.Н.Боголюбов(мл), А.К.Прикарпатский, В.Г.Самойленко. - К. : Наук. думка , 1987. - 296 c.
  517.9
  Информатика : учеб. для экон. спец.вузов / Н.В. Макарова, Л.А. Матвеева, В.Л. Бройдо и др.; под ред. Н.В.Макаровой. - 3-е изд., перераб . - М. : Финансы и статистика , 2001. - 767 c.
  004.9            681.3
  Информатика для юристов и экономистов : учеб.курс / С.В.Симонович, Г.А.Евсеев, В.И.Мураховский, А.Ю.Казуто; под ред.С.В.Симоновича. - СПб.; М.; Х.; Мн : Питер , 2001. - 687 c.
  004.9 : 330: 34            681.3.06
  Информатика. Практикум по технологии работы на компьютере : учеб пособие для эконим. спец вузов / Н.В. Макарова, Е.И. Культышев, А.Г. Степанов. В.Л.Широков; под. ред. Н.В.Макаровой. - 3-е изд., перераб . - М. : Финансы и статистика , 2000. - 255 c.
  004.9            681.3
  Информатика: задачник - практикум : в 2 т. Т.1. : учеб.пособие для школ / Л.Залогова, М.Плаксич, С.Русаков и др.; под ред.И.Семакина, Е.Хеннера. - М. : Лаборатория базовых знаний , 1999. - 304 c.
  004.9(076.1)
  Информатика: задачник - практикум : в 2 т. Т.2. : учеб. пособие для школ / Л. Залогова, М. Плаксин, С. Русаков и др.; под ред И. Семакина, Е. Хеннера. - М. : Лаборатория базовых знаний , 1999. - 278 c.
  004.9 (076.1)
  Информационные технологии в маркетинге : учеб. для экон. спец. вузов / Г.А. Титоренко, Г.Л. Макарова, Д.М. Дайитбегов и др.; под ред.Г.А. Титоренко. - М. : ЮНИТИ - ДАНА , 2001. - 335 c.
  004.9 : 339.138            65.290- 22+65с
  Иншаков С.М. Зарубежная криминология - М. : ИНФРА - М - НОРМА , 1997. - 374 c.
  343.9(1-87)            67.52
  Иойрыш А.И. Ракеты должны служить миру: Из истории появления ракетно - ядерного оружия. - М. : Междунар. отношеня , 1985. - 150 c.
  629.7
  Иофинов С.А. Контроль работоспособности трактора / С.А.Иофинов, Н.Н.Гевейлер. - Л. : Машиностроение , 1985. - 236 c.
  631.372 + 629.366
  Иоффе А.Ф. О физике и физиках : ст., выступления, письма. - 2-е изд., доп . - Л. : Наука , 1985. - 544 c. - (Наука.Мировозрение.Жизнь.).
  53(091)
  Ирман Ю.Э. Станки - автоматы и полуавтоматы в радиоэлектронной промышленности. - Л. : Машиностроение , 1971. - 216 c.
  621.9.06-52 : 621.396.6
  Иродов И.Е. Сборник задач по атомной и ядерной физике : учеб. пособие для вузов. - 4 - е изд.,перераб. и доп . - М. : Атомиздат , 1966. - 371с c.
  539.18 + 539.1
  Исаенко В.П. Праздник в нашем доме. - М. : Легпромбытиздат , 1992. - 155 c.
  39 + 173            63.5
  Исаченков Е.И. Контактное трение и смазка при обработе металлов давлением. - М. : Машиностроение , 1978. - 208 c.
  621.7.079 + 621.89
  Исполнительное производство в Украине(по состоянию на 01.05.02г.) / сост. М.И. Корякин. - Х. : Информ - правовой центр , 2002. - 287 c.
  347.952(477)            67.401
  Использование Microsoft Windows 95 / Рон Персон, Роберт Восс и др.; пер.с англ. - 2-е изд . - К.;М.;СПб : Вильямс , 1998. - 877 c.
  004.451.9 Windows 95            681.3.06
  Использование станков с программным управлением : справ.пособие / пер. с англ.: А.Н. Табенкина, М.И. Шухмена; под ред. В.Лесли. - М. : Машиностроение , 1976. - 421 c.
  621.9.06-52
  Испытание автомобилей : учеб. пособие для вузов / В. В. Цимбалин, В.Н. Кравец, С.М. Кудрявцев и др. - М.: : Машиностроение , 1978. - 199 c.
  629.331.018            629.113.011.4(075.8)
  Испытание и ремонт автомобильных рам / Л.М.Лельчук, Г.Н.Сархошьян, М.М.Кобрин, В.С.Гурман; гос. науч. - исслед. ин - т автомобильного транспорта. - М. : Транспорт , 1974. - 222 c.
  629.331.032.11.018.083            629.113.011.2.001.45.001.57
  испытания автомобиля : Учеб.пособие / В.С.Фалькевич,Н.В.Диваков - М. : Машгиз , 1952. - 239 c.
  629.113
  Испытания радиоэлектронной, электронно - вычислительной аппаратуры и испытательное оборудование : учеб. пособие для вузов / О.П.Глудкин, А.Н.Енгалычев, А.И.Коробов, Ю.В.Трегубов; под ред. А.И. Коробова. - М.: : Радиои связь , 1987. - 279 c.
  621.396.6.001.4
  Исследование и разработка дробильно - обогатительного оборудования : сб.трудов. Вып.87 / под ред. В.А. Баумана ; Всесоюз. науч.- исслед. ин-т строит. и дорожного машиностроения. - М. : ВНИИстройдормаш , 1980. - 99 c.
  625.08+621.926
  Исследование приводов строительных и дорожных машин : сб. ст. / под ред.Е.Ю. Малиновского. - М. : ВНИИстройдормаш , 1985. - 108 c.
  625.7.08-8 +69.001.5
  Исследования по упругости и пластичности Проблемы современной механики разрушения : межвуз.сб. Вып.16. / науч.ред.Н.Ф.Морозов. - Л. : Изд-во ЛГУ , 1990. - 202 c.
  539.3
  Иссследование операций в экономике : учеб. пособие для вузов / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко, И.М. Тришин и др. ; под. ред. Н.Ш. Кремера. - М. : Банки и биржи : ЮНИТИ , 1997. - 407 c.
  330.45 : 519.8            65в5
  Исторические силуэты / отв.ред. С.В.Тютюкин. - М. : Наука , 1991. - 256 c. - (Страницы истории нашей Родины).
  94            63.3
  История государства и права зарубежных стран Т.1. : учебник для юрид.вузов и фак. / под общ.ред.О.А.Жидкова,Н.А.Крашенинниковой. - М. : ИНФРА-М-НОРМА , 1997. - 461 c.
  340.12(091)(1-87)            67.3
  История государства и права. Хронология : учеб.пособие / под ред. М.И.Сизикова. - М. : ИНФРА-М , 1996. - 158 c.
  340.12(091)(477)            67.3
  История Древнего Востока : учебник для вузов / А.А.Вигасин, М.А.Дандамаев, М.В.Крюков и др.; под ред.В.И.Кузищина. - 3-е изд., перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 1999. - 462 c.
  94(3)            63.3(0)31
  История Древнего Рима : учебник для вузов / В.И.Кузищин, И.Л.Маяк, И.А.Гвоздева, Г.Г.Ершова; под ред.В.И.Кузищева. - 4-е изд., перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 2000. - 383 c.
  94(37)            63.3(0)32
  История Древнего Рима : учебник для вузов / под ред. В.И.Кузищева. - 3-е изд.,перераб . - М. : Высш.шк. , 1993. - 366 c.
  94(037)
  История западно - европейской литературы. Средние века и Возрождение : учебник для фил.спец.вузов / М.П.Алексеев, В.М.Жимурский, С.С.Мокульский, А.А.Смирнов - 5-е изд., испр.и доп . - М. : Высш.шк. , 1999. - 462 c.
  83(091)(4-15)            83.3(4)4
  История и философия науки : учеб.пособие для аспирантов / Б.Джегутанов, В.Стрельченко, В.Балахонский, Г.Хон. - СПб : Питер , 2006. - 368 c.
  001(091)
  История Киева : в 3 т. Т.1. Древний и средневековый Киев / под ред. Ю.Ю.Кондуфора. - К. : Наук.думка , 1982. - 407 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  История Киева : в 3 т. Т.2. Киев периода позднего феодализма и капитализма / под ред.Ю.Ю.Кондуфора. - К. : Наук. думка , 1983. - 463 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  История Киева : в 3 т. Т.3. Киев социалистический / под ред. Ю.Ю.Кондуфора. - К. : Наук. думка , 1986. - 439 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  История мировой культуры (мировых цивилизаций) : учеб.пособие для гуманит.спец.вузов / Г.В.Драч., В.Д.Бакулов, В.К.Королев и др.; под ред.Г.В.Драча. - 4-е изд . - Ростов н/Д : Феникс , 2005. - 535 c.
  008(091)
  История мировой экономики : учебник для эконом.спец.вузов / Г.Б.Поляк, В.С.Авадзе, А.Н.Маркова и др.; под ред. Г.Б.Поляка, А.Н.Марковой. - М. : ЮНИТИ , 1999. - 727 c.
  330(091)(100)            65.5-03
  История мировой экономики. Хозяйственные реформы 1920-1990 гг. : учеб.пособие для вузов / А.Н.Маркова, Н.С.Кривцова, А.С.Квасов и др.; под ред. А.Н.Марковой. - М. : Закон и право: ЮНИТИ , 1995. - 191 c.
  330(091)(100)``1920/1990``            65.5-03
  История политических и правовых учений : учебник для вузов / под общ.ред. В.С.Нерсесянца. - М. : ИНФРА-М-НОРМА , 1997. - 727 c.
  340(091)            67.0
  История политических партий России : учебник для вузов / Н.Г. Думова, Н.Д. Ерофеев, С.В. Тютюкин и др.; под ред. А.И. Зевелева. - М. : Высш. шк. , 1994. - 447 c.
  329(47)(091)
  История современной зарубежной философии: компаративисткий подход : учеб. пособие для вузов / А.С. Колесников, М.Я. Корнеев, Б.В. Марков и др. : Лань , 1997. - 478 c.
  14(09)
  История средних веков : в 2 т. Т.2. : учебник для вузов / Л.М. Брагина, Ю.М. Сапрыкин, А.Н. Чистозвонов и др.; под ред. З.В. Удальцовой, С.В. Карпова. - М. : Высш.шк. , 1991. - 400 c.
  94(4)``15/16``
  История физической культуры и спорта : учебник для сред.физкультурных учеб.завед. / под ред. В.В.Столбова. - М. : Физкультура и спорт , 1977. - 231 c.
  796(091)
  История философии : учеб. пособие для вузов / А.Н. Волкова, В.С. Горнев, Р.Н. Данильченко и др.; под ред. В.М. Мапельмана, Е.М. Пенькова. - М. : Приор , 1997. - 458 c.
  1(091)            87.3
  История философии в кратком изложении / пер.с чеш. И.И.Богута. - М. : Мысль , 1991. - 592 c. - (Библиотечная серия).
  1(091)
  История философии в кратком изложении : сборник / пер. с чеш.: И. И. богута - М.: : Місль , 1991. - 590 с. c.
  1(091)
  Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры : справочник / Г.С. Найвельт, К.Б. Мазель, Ч.И. Хусаинов и др.; под ред Г.С. Найвельта. - М. : Радио и связь , 1985. - 567 c.
  621.396.6 : 621.311.6
  Итин А.М. Наладка и эксплуатация токарных многошпиндельных полуавтоматов / А.М. Итин, Ю.Я. Родичев. - М. : Машиностроение , 1977. - 136 c.
  621.941.235.004
  Итинская Н.И. Автотракторные эксплуатационные материалы : учеб пособие для сред. ПТУ / Н.И. Итинская, Н.А. Кузнецов. - 3-е изд.,прераб. и доп . - М. : Агропромиздат , 1987. - 272 c. - (Учеб. и учеб.пособия для кадров массовых профессий).
  629.33/.36.002.3            629.113.002.3
  Итинская Н.И. Топлива, масла и технические жидкости : справочник / Н.И. Итинская, Н.А. Кузнецов. - 2-е изд., перераб и доп . - М. : Агропромиздат , 1989. - 303 c.
  662.75(035)+621.892(035)
  Итинская Н.И. Справочник по топливу, маслам и техническим жидкостям( в вопросах и ответах) : справочник / Н.И. Итинская, Н.А. Кузнецов. - М. : Колос , 1982. - 208 c.
  662.75(035) + 621.892(035)
  Итоги науки и техники. Автомобилестроение Т.3. Зарубежние автомобили / сост.Р.В. Кугель; под ред Р.В. Ротенберг. - М. : ВИНИТИ , 1987. - 155 c.
  629.331(1-87)            629.113
  Ицкович. Г.М. Методика преподавания сопротивления материалов в техникумах : учеб.- метод.пособие для преподавателей машиностроит. техникумов / под ред А.И. Аркуши. - 2-е изд.,перераб . - М. : Высш. шк.
  539.3/6.(072.32)
  Ишуткин В.И. Технологическая надежность системы СПИД. - М. : Машиностроение
  621.91
  І.Вернадський.Витоки.Творча спадщина у контексті історії економічної думки в Україні / за ред. В.Д.Базилевича. - К. : Знання , 2009. - 86 c.
  330.8(477) +929 Вернадский
  Іваницький С.О. Судова влада та правоохоронні органи України : практикум. - К . : Кондор , 2009. - 149 c.
  [34796/.99+ 351.74](477)(075.8)
  Іванов В.М. Історія держави і права України : у 2 т. Т.1. : навч. посібник - К. : МАУП , 2002. - 262 c.
  340.12 : (37.017.4-053ю81 + 378.017.4-057.785)(091)(477)
  Іванов В.М. Історія держави і права України : у 2 т. Т.2. : навч.посібник. - К. : МАУП , 2003. - 223 c.
  340.12(091)(477) :(37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Івасів Б.С. Міжнародні розрахунки : підручник. - Тернопіль : Карт-бланш , 2004. - 223 c. - ((тернопіл.акад.нар.гос-ва)).
  339.72            65.268
  Інвестиційний потенціал у логістиці. На прикладі автотранспорту : навч.посібник для вищ.навч.закл. / К.Е.Фесенко, Л.Г.Зайончик, М.П.Денисенко, В.Г.Кабанов. - К. : Наук.світ. , 2002. - 259 c.
  330.322 : 658.7 : 629.33
  Інноваційні технології в галузі фізичного виховання, спорту, туризму, рекреації та валеології : зб.наук.праць VII міжнародної наук. - метод. конференції 18-19 квітня 2013 р. - Х.;Кременчук : Акад. ВВ МВС України , 2013. - 50 c.
  796.011 : 001.895
  Іновації: понятійно - термінологічний апарат, економічна сутність та шляхи стимулювання: Навч. посібник для вузів ВНЗ / Пашута М.Т., Шкільнюк О.М. - К. : Центр навч. літ - ри , 2005. - 17 c.
  001.895
  Інформатизація аерокосмічного землезнавства : монографія / за ред. С.О.Довгого, В.І.Лялька. - К. : Наук.думка , 2001. - 606 c.
  528.7.063.9
  Інформаційні системи і технології маркетингу: лабораторний практикум для ВНЗ / Петренко В.Р. та ін. - Київ : ВД Професіонал , 2008. - 455 c.
  339.138
  Інфраструктура товарного ринку : навч.посібник для вищ.навч.закл. / І.В.Сорока, О.О.Шубин, В.Л.Агбаш та ін.; під ред. І.В.Сороки - К. : НМЦВО МОіН України: Студцентр , 2002. - 607 c.
  338.49 : 339.14            65.422
  Інфраструктура товарного ринку: Навч. - метод. комплекс для екон. спец. / Пасічник В.Г, Акіліна О.В. - К. : Центр навч. літ. , 2005. - 134 c.
  339.14:338.49
  Іпатов Е.Ф. Психологія управління в бізнесі : навч.посібник для підготовки бакалаврів усіх форм навчання / Е.Ф.Іпатов, К.М.Левківський, В.В.Павловський. - 2-ге вид., доп., перероб . - Х.; К. : НМЦВО , 2003. - 319 c.
  159.9 : 334.7.012.42            88.5
  Іпатов Е.Ф. Психологія управління в бізнесі : навч.посібник для підготовки бакалаврів / Е.Ф.Іпатов, К.М.Левківський, В.В.Павловський. - Х.;К. : НМЦВО , 2002. - 319 c.
  159.9            88
  Іскович - Лотоцький Р.Д. Процеси та машини вібраційних і віброударних технологій : монографія / Р.Д.Іскович - Лотоцький, Р.Р.Обертюх, І.В.Севостьянов. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2006. - 291 c.
  621.979.31-868
  Історична наука: термінологічний і понятійний довідник : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.М.Литвин, В.І.Гусєв, А.Г.Слюсаренко та ін. - К. : Вища шк. , 2002. - 430 c.
  930(03)            63.3я2
  Історичні постаті України : іст.нариси (гетьмани: Д.Вишневецький, П Сагайдачний,Б.Хмельницький,П.Дорошенко, І.Мазепа,П.Полуботко,П.Орлик) / упоряд.та авт.вст.ст. О.В.Болдирев. - Одеса : Маяк , 1993. - 384 c.
  940(477) +929(477)            63.3 ( 2Укр ) 4
  Історія держави і права : навч.посібник / за ред. А.С.Чайковського. - К. : Юрінком Інтер , 2000. - 383 c. - (Ін-т економіки, управління та господ. права).
  340.12(091) : (37.017.4-053.81 +378.017.4-057.785)
  Історія держави і права зарубіжних країн. Середні віки та ранній новий час : навч.посібник / за ред. Б.Й.Тищика. - Львів : Світ , 2006. - 695 c.
  340.12 : ( 37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)(100)
  Історія держави і права України : навч.посібник / А.С.Чайковський, В.І.Баррименко, О.І.Гуржій та ін. - К. : Б.в. , 1997. - 236 c.
  340.12(091)(477)            67.3(4Укр)
  Історія держави і права України : у 2 т. Т.1. : підручник для юрид.спец.вищ.навч.закл. / О.Д.Святоцький, В.Д.Гончаренко, М.М.Страхов та ін.; за ред. В.Я.Тація, А.Й.Рогожина, В.Д.Гончаренка. - К. : Ін Юре , 2003. - 653 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)(477)            67.3(4Укр)
  Історія держави і права України : у 2 т. Т.2. : підручник для юрид.спец.вищ.навч.закл. / А.Й.Рогожин, В.Д.Гончаренко, М.М.Страхов; за ред. В.Я.Тація, А.Й.Рогожина, В.Д.Гончаренко. - К. : Ін Юре , 2003. - 578 c.
  340.12(091)(477)            67.3(4Укр)
  Історія держави і права України : У 2-х ч.. Т.Ч.1. : Підручник / За ред. акад. Академії правових наук України А.Й.Рогожина - К. : `Ін Юре` , 1996. - 368 c.
  340.12:940(477)            67.9(4УКР)я73
  Історія держави і права України. Курс лекцій : навч.посібник для юрид.вузів та фак. / О.О.Шевченко, В.О.Самохвалов, М.О.Шевченко та ін.; за ред. В.Г.Гончаренка. - К. : Вентурі , 1996. - 287 c.
  340.12(091)(477) : (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)            67.3(4Укр)
  Історія економічних учень : підручник / Л.Я.Корнійчук, Н.О.Татаренко, А.М.Поручник та ін.; за ред. Л.Я.Корнійчук, Н.О.Татаренко. - К. : КНЕУ , 2001. - 562 c.
  330.8(091)            65.02
  Історія економічної думки України : навч.посібник / Р.Х.Васильєва, Л.П.Горкіна, Н.А.Петровська та ін. - К. : Либідь , 1993. - 272 c.
  330.8(091)(477)            65.02(4Ук)
  Історія релігії в Україні : навч.посібник для вищ.навч.закл. / А.М.Колодний, П.Л.Яроцький, Б.О.Лобовик та ін.; за ред. А.М.Колодного, П.Л.Яроцького. - К. : Знання , 1999. - 735 c.
  21/.29(091)(477)            86.3(4 Укр)
  Історія світової культури : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Л.Т.Левчук (керівник), В.С.Гриценко, В.В.Єфименко та ін. - 4-те вид., стер . - К. : Либідь , 2003. - 368 c.
  930.85(100)            63.3-7
  Історія світової культури : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Л.Т.Левчук, В.С.Гриценко, В.В.Єфименко та ін. - 2-ге вид., перероб.і доп . - К. : Либідь , 1999. - 368 c.
  930.85(100)            63.3(0)-7+71
  Історія світової культури.Культурні регіони : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Л.Т.Левчук, В.С.Гриценко, В.В.Єфименко та ін. - К. : Либідь , 1997. - 446 c.
  930.85(100)            63.3(0)-7+71
  Історія світової культури: Культурні регіони : навч.посібник для вищ.навч.закл / Л.Т.Левчук, В.С.Гриценко, В.В.Єфименко та ін. - 3-тє вид., перероб.і доп . - К. : Либідь , 2000. - 519 c.
  930.85(100)            63.3(0)-7
  Історія світової та української культури : підручник для вищ.навч.закл. / В.Греченко, І.Чорний, В.Кушнерук, В.Режко. - К. : Літера ЛТД , 2005. - 463 c.
  930.85(100+477)
  Історія світової та української культури : підручник для вищ.навч.закл. / В.А.Греченко, І.В.Чорний, В.А.Кушнерук, В.А.Режко. - К. : Літера ЛТД , 2002. - 463 c.
  930.85(100+477)            71.0
  Історія січових стрільців : воєн.- іст.нарис - К. : Україна , 1992. - 345 c.
  947.7 ``1918/1920``            63.3(2Ук)712
  Історія страхування : підручник / С.К.Реверчук, Т.В.Сива, С.І.Кубів, О.Д.Вовчак; за ред. С.К.Реверчука/ - К. : Знання , 2005. - 213 c.
  368 ( 091 )
  Історія України : для дітей шк.віку. - К. , 1992. - 224 c.
  940(477)            63.3(2)Ук
  Історія України : навч.-метод.посібник для семінар.занять / В.М.Литвин, А.Г.Слюсаренко, В.Ф.Колесник та ін.; за ред. В.М.Литвина. - К. : Знання , 2006. - 607 c.
  940(477)            63.3 ( 4Укр )
  Історія України : навч.посібник / В.Ф.Верстюк, О.В.Гарань, О.І.Гуржій та ін.; під заг.ред. В.А.Смолія. - К. : Альтернативи , 1997. - 423 c.
  940(477)            63.3 ( 4Укр )
  Історія України : підручник для вищ.навч.закл. / В.Баран, Л.Войтович, Я.Грицак та ін.; відп.ред. Ю.Сливка. - 3-тє вид., перероб.і доп . - Львів : Світ , 2002. - 519 c.
  940(477)            63.3 ( 4Укр )
  Історія України : посібник для вищ.навч.техн.закл. / Г.Д.Темко, Л.С.Тупчієнко, Н.В.Бем та ін.; за ред. Г.Д.Темка, Л.С.Тупчієнко. - К. : Академія , 2002. - 479 c.
  940(477)            63.3( 4Укр )
  Історія України та її державності : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Л.Є.Дещинський, І.О.Гаврилів, Р.Д.Зінкевич та ін.; за наук.ред. Л.Є.Дещинського. - 3-тє вид., перероб.і доп . - Львів : Бескид Біт , 2005. - 367 c.
  940(477)            63.3( 4Укр )
  Історія України. Курс лекцій : в 2 т. Т.2. ХХ століття : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Л.Г.Мельник та ін. - К. : Либідь , 1992. - 463 c.
  940(477)            63.3 ( 2Ук )
  Історія України.Курс лекцій : у 2 т. Т.1. Від найдавніших часів до кінця ХІХ ст. : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Л.Г.Мельник та ін. - К. : Либідь , 1991. - 573 c.
  940(477)            63.3(Ук)
  Історія українського війська з 383 ілюстраціями в тексті.Написали І-ІІ ч. -І.Крип`якевич, ІІІ ч.- Б.Гнатевич, при співпраці З.Стефанова, О.Думіна,С.Шрамченка : у 2 т. Т.1. / Вид. Івана Тиктора. - Репринт.вид. 1936 р. . - К. : Пам`ятки України , 1993. - 1-22 c.
  940(477) + 355.11(477)            63.3(4Укр)
  Історія українського війська з 383 ілюстраціями в тексті.Написали І-ІІ ч. І.Крип`якевич, ІІІ ч.-Б.Гнатевич при співпраці З.Стефанова, О.Дкміна, С.Шрамченка : у 2 т. Т.2. / Вид.Івана Тиктора. - Репринт.вид. 1936р. . - К. : Пам`ятки України , 1993. - 289- c.
  940(477) + 355.11(477)            63.3.(4Укр)
  Історія українського селянства : у 2 т. Т.2. : нариси / Ред.рада: В.М.Литвин (голова), В.М.Геєць, В.М.Даниленко та ін. - К. : Наук.думка , 2006. - 653 c. - ((НАН України.Ін-т історіі України).
  940 - 058.232.6(477)            63.3(4Укр)-28
  Історія українського селянства : у 2 т. Т.1. : нариси / Ред.рада: В.М.Литвин(голова), В.М.Геєць, В.М.Даниленко та ін. - К. : Наук.думка , 2006. - 631 c. - (НАН України.Ін-т історії України).
  940-058.232.6(477)            63.3(4 Укр)-28
  Історія української культури : у 15 зшит. IX зшиток - червень 1937 / під ред. І.Крип`якевича. - Факс. вид. Івана Тиктора . - К. : Обереги , 1993. - 48 c.
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3 ( 2Ук )
  Історія української культури : у 15 зшит. XIV зшиток - листопад 1937 / під заг.ред. І.Крип`якевича. - факс..вид . - К. : Обереги , 1993. - 48 c. - (Історична б-ка).
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3( 2Ук )
  Історія української культури : у 15 зшит. ХІІІ зшиток - жовтень 1937 / під ред. І.Крип`якевича. - Факс.вид. Івана Тиктора . - К. : Обереги , 1993. - 48 c.
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3( 2Ук )
  Історія української культури : у 15 зшит. XII зшиток - вересень 1937 / під ред. І.Крип`якевича. - Факс.вид. Івана Тиктора . - К. : Обереги , 1993. - 48 c.
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3( 2Ук )
  Історія української культури : у 15 зшит. XI зшиток - серпень 1937 / під ред. І.Крип`якевича. - Факс.вид. Івана Тиктора . - К. : Обереги , 1993. - 48 c.
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3( 2Ук )
  Історія української культури : у 15 зшит. Х зшиток - липень 1937 / під ред. І.Крип`якевича. - К. : Обереги , 1993. - 48 c.
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3( 2Укр )
  Історія української культури : у 15 зшит. VIII зшиток - травень 1937 / під.ред. І.Крип`якевича. - факс.вид. Івана Тиктора . - К. : Обереги , 1993. - 48 c.
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3 ( 2Ук )
  Історія української культури : у 15 зшит. VII зшиток - квітень 1937 / під ред. І.Крип`якевича. - Факс. вид. Івана Тиктора . - К. : Обереги , 1993. - 48 c.
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3 ( 2Ук )
  Історія української культури : у 15 зшит. VI зшиток - березень 1937 / під ред. І.Крип`якевича. - Факс.вид. Івана Тиктора . - К. : Обереги , 1993. - 48 c.
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3 ( 2Ук )
  Історія української культури : у 15 зшит. IV зшиток - січень 1937 / під заг.ред. І.Крип`якевича. - Факс.вид. Івана Тиктора . - К. : Обереги , 1993. - 48 c.
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3 ( 2Ук )
  Історія української культури : у 15 зшит. ІІІ зшиток - грудень 1936 / під заг.ред. І.Крип`якевича. - Факс. вид. Івана Тиктора . - К. : Обереги , 1993. - 48 c.
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3 ( 2Ук )
  Історія української культури : у 15 зшит. II зшиток - листопад 1936 / під заг. ред. І.Крип`якевича. - Факс.вид. Івана Тиктора . - К. : Обереги , 1993. - 48 c. - (Історична б-ка).
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3 ( 2Ук )
  Історія української культури : у 15 зшит. 1 зшиток - жовтень 1936 / під заг.ред. І.Крип`якевича. - Факс.вид. Івана Тиктора . - К. : Обереги , 1993. - 1-56 c. - (Історична б-ка).
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3 ( 2Ук )
  Історія української культури / за заг.ред. І.Крип`якевича. - 2-ге вид . - К. : Либідь , 1999. - 651 c.
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3 (4Укр )
  Історія української культури : зб.матеріалів і документів / упоряд.: Б.І.Білик, Ю.А.Горбань, Я.С.Калакура та ін.; за ред.С.М.Клапчука, В.Ф.Остафійчука. - К. : Вища шк. , 2000. - 606 c.
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3(4Укр)+71.1(4Укр)
  Історія української культури : у 15 зшит. XV зшиток - грудень 1937 - Факс.вид.Івана Тиктора . - К. : Обереги , 1993. - 673- c.
  930.85(477) + 316.7 (477)            63.3.(4Укр)
  Історія української культури / за заг.ред. Івана Крип`якевича. - К. : Либідь , 1994. - 651 c.
  930.85(477)
  Історія української культури. Побут. Письменство. Мистецтво. Театр. Музика / за заг.ред. І.Крип`якевича. - 4-те вид., стер . - К. : Либідь , 2002. - 651 c.
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3 ( 4Укр )-7
  Історія української культури.Кредитно-модульний курс : Навч.посібник / О.М.Цапко,Л.М.Дубчак,А.І.Піскарьова,Т.В.Гороховська,П.С.Прибутько - К. : КНТ;Дакор , 2011. - 176 c.
  94            63.3(4УКР)-7я7
  Історія української літератури ХІХ ст.( 70-90 роки ) : у 2 т. Т.1. : підручник для філолог.спец.вищ.навч.закл. / О.Д.Гнідан, Л.С.Дем`янівська, С.С.Кіраль та ін.; за ред. О.Д.Гнідан. - К. : Вища шк. , 2002. - 575 c.
  821.161.2``18``(091) : 940(477)``18``            83.3 ( 4Укр )
  Історія української літератури ХІХ ст.( 70-90-ті роки ) : у 2 т. Т.2. : підручник для філолог.спец.вищ.навч.закл. / О.Д.Гнідан, Л.С.Дем`янівська, С.С.Кіраль; за ред. О.Д.Гнідан. - К. : Вища шк. , 2003. - 439 c.
  821.161.2``18``(091) : 940(477)``18``            82.161.2:94 (477) ``18``
  Історія української літератури ХІХ століття : у 3 т. Т.1. Перші десятиріччя ХІХ ст. : навч.посібник для філолог.спец.вищ.навч.закл. / за ред. М.Т.Яценка. - К. : Либідь , 1995. - 365 c.
  821.161.2``18``(091) : 940(477)``18``            83.3 ( 4Укр ) 1
  Історія української літератури ХІХ століття : у 3 т. Т.2. 40-ві - 60-ті роки ХІХ ст. : навч.посібник для філолог.спец.вищ.навч.закл. / за ред. М.Т.Яценка. - К. : Либідь , 1996. - 383 c.
  821.161.2``18``(091) : 940(477)``18``            83.3 ( 4Укр ) 1
  Історія української літератури ХХ століття : у 2 т. Т.1. Перша половина ХХ століття : підручник для гуманіт.спец.вищих навч.закл. / за ред. В.Г.Дончика. - К. : Либідь , 1998. - 462 c.
  821.161.2``19``(091) + 940(477)``19``            83.3 ( 4Укр ) 6
  Історія української літератури ХХ століття : у 2 т. Т.1. 1910-1930-ті роки : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.Г.Дончик, В.П.Агеєва, Ю.І.Ковалів та ін.; за ред. В.Г.Дончика. - 2-ге вид., стер . - К. : Либідь , 1994. - 782 c.
  821.161.2``19``(091) + 940(477)``19``            83.3 ( 4Укр )
  Історія української літератури. Кінець ХІХ-початок ХХ ст. : у 2 т. Т.1. : підручник для вищ.навч.закл. / О.Д.Гнідан, Г.Ф.Семенюк, Н.М.Гаєвська та ін.; за заг.ред. О.Д.Гнідан. - К. : Либідь , 2005. - 622 c.
  821.161.2``18/19``(091) + 940(477)``18/19``            83.3 ( 4Укр ) 1
  Історія української літератури. Перше десятиріччя ХІХ ст. : підручник для філолог.фак.вищ.навч.закл. / за ред. П.П.Хропка. - К. : Либідь , 1992. - 511 c.
  821.161.1``18``(091)+ 940(477)``18``            83.3 ( 4Укр ) 1
  Історія української та зарубіжної культури : навч.посібник / С.М.Клапчук, Б.І.Білик, Ю.А.Горбань; за ред. С.М.Клапчука. - 6-те вид., випр.і доп . - К. : Знання - Прес , 2007. - 358 c.
  930.85 ( 477+100 ) + 316.7
  Історія української та зарубіжної культури : навч.посібник / Б.І.Білик, Ю.А.Горбань, Я.С.Калакура та ін.; за ред. С.М.Клапчука, В.Ф.Остафійчука. - К. : Вища шк., Знання , 1999. - 326 c.
  930.85(477+100) + 316.7            63.3 ( О ) я73
  Історія української школи і педагогіки : хрестоматія / за ред. В.Г.Кременя; уклад. О.О.Любар. - К. : Знання , 2005. - 767 c.
  371.013(091)(477)            74
  Історія філософії : підручник для вищої школи / В.Г.Кремінь, В.С.Афанасенко, В.І.Волович та ін. - 2-ге вид., перероб.і доп . - Харків : Прапор , 2003. - 767 c.
  1(091)            87.3
  Кабанов Е.И. Техническое обслуживание автомобилей. Лаб.практикум : учеб.пособие для автотрансп.техникумов / Е.И.Кабанов, В.Я.Пищук. - М. : Транспорт , 1989. - 156 c.
  629.331.083(076.5)            629.113.004.54( 076.5 )
  Кабаченко Т.С. Психология управления : в 2 ч. : учеб.пособие. - М. : Рос.педаг.агентство , 1997. - 323 c.
  159.9 : 658.012.32            88.5
  Кавторева Я. Документооборот: организация и ведение. - 3-е изд., перераб.и доп . - Х. : Фактор , 2002. - 163 c.
  651.4/.9            65.052
  Кавторєва Я. Документооборот: організація та ведення. - 2-ге вид., доп . - Харків : Фактор , 2001. - 161 c.
  651.4/.9            65.052
  Кавторєва Я. Документооборот: організація та ведення. - 3-є вид., доп . - Х. : Фактор , 2002. - 163 c.
  651.4/.9            65.052
  Кагадій С.В. Основи механіки матеріалів і конструкцій : навч.посібник / С.В.Кагадій, А.Г.Дем`яненко, В.О.Гурідова. - Дн. : Свідлер А.Л. , 2011. - 415 c.
  539.3(075.8)
  Кагадій С.В. Основи механіки матеріалів і конструкцій : Навч.посібник / С.В.Кагадій,А.Г.Дем`яненко,В.О.Гурідова - Дніпропетровськ : `Свідлер А.Л.` , 2011. - 416 c.
  539.3            30.121я73
  Каган Б.М. Основы проектирования микропроцессорных устройств автоматики / Б.М.Каган, В.В.Сташин. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 303 c.
  681.51 : 681.325.5 : 621.382.049.77
  Каган В.Е. Организационная психология : обучающий тестовый контроль. - М. : Смысл , 1999. - 95 c.
  159.9.019            88
  Каденюк О.С. Історія України : навч.посібник для вищ. навч. закл. - К . : Кондор , 2008. - 407 c.
  940 (477) (075.8)
  Кадыров Ж.Н. Диагностика и адаптация станочного оборудования ГПС. - Л. : Политехника , 1991. - 142 c.
  658.52.011.56.012.3 : 621.9.06
  Казаков В.Г. Психология : учебник для техникумов / В.Г.Казаков, Л.Л.Кондратьева - М. : Высш.шк. , 1989. - 383 c.
  159.9            88
  Казаков Н. Ф. Технология металлов и других конструкционных материалов : учебное пособие / Н .Ф. Казаков, А. М. Осокин, А. П. Шишкова; под ред. Н. Ф. Казакова - Москва : Металлургия , 1976. - 688 c.
  669.1
  Казаков Н.Ф. Технология металлов и других конструкционных материалов : учеб.пособие для немашиностр.спец.вузов / Н.Ф.Казаков, А.М.Осокин, А.П.Шишкова; под ред.Н.Ф.Казакова. - М. : Металлургия , 1975. - 688 c.
  621.7./9
  Казанцева Л.В. Київське вікно у Всесвіт.Історія Київської астроном. обсерваторії в контексті істор.розвітку нац.та світової науки / Л.В.Казанцева, В.С.Кислюк. - К. : Наш час , 2007. - 196 c. - ((невідома Україна).
  520.1( 091 )
  Казаринов Ю.М. Применение микропроцессоров и микроЭВМ в радиотехнических системах : учеб.пособие для радиотехнич.спец.вузов / Ю.М.Казаринов, В.Н.Номоконов, Ф.В.Филиппов. - М. : Высш.шк. , 1988. - 207 c.
  621.396 : 681.325.5
  Казарновский Д.М. Радиотехнические материалы : учебник для вузов / Д.М.Казарновский, С.А.Яманов. - М. : Высш.шк. , 1972. - 312 c.
  621.396.6.002.3
  Казарновский Ю.Э. Основы теории упругости. Критический анализ. - М. : Машиностроение , 1989. - 55 c.
  539.3.001.32
  Казачонок В.И. Штамповка с жидкостным трением - М. , 1978. - 77 c.
  621.7.079
  Казеннов Г.Г. Основы построения САПР и АСТПП : учеб.для сред.спец.учеб.заведений спец.электрон.- вычисл.техники / Г.Г.Казеннов, А.Г.Соколов. - М. : Высш.шк. , 1989. - 200 c.
  621.396.6
  Казмиренко В.П. Социальная психология организаций : монография. - К. : МЗУУП , 1993. - 384 c.
  159.9 : 316            88.5
  Кайбышев О.А. Сверхпластичность промышленных сплавов. - М. : Металлургия , 1984. - 263 c.
  669.017 : 539.52
  Как заключать международные торговые контракты - К. : Международ.компьютерный клуб Украины , 1992. - 128 c.
  339.542            65.428
  Калабеков Б.А. Цифровые устройства и микропроцессорные системы : учебник для сред.спец.учеб.заведений связи. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Радио и связь , 1997. - 336 c.
  [004.31 + 004.272.4-181.48] : 621.382.049.771.14            681.325.5-181.4
  Калабеков Б.А. Цифровые устройства и микропроцессорные системы : учебник для электротехн.техникумов связи / Б.А.Калабеков, И.А.Мамзелев. - М. : Радио и связь , 1987. - 400 c.
  [004.31+004.272.4-181.48] : 621.382.049.771.14            [681.322+ 621.325.5] : 621.382
  Калашников М.Г. Системы электроснабжения транспортных машин / М.Г.Калашников, О.И.Милютин, В.Д.Константинов - Л. : Машиностроение , 1982. - 143 c.
  629.3.064.5            629.113/115.001.11
  Калашников С.Н. Зуборезные резцовые головки. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. , 1972. - 162 c.
  621.9.02 : 621.833
  Калашников С.Н. Контроль производства конических зубчатых колес / С.Н.Калашников, А.С.Калашников. - М. : Машиностроение , 1976. - 174 c.
  621.9.08 : 621.883
  Калинин В.Н. Теория систем и оптимального управления. Т.1. Основные понятия, математические модели и методы анализа систем / В.Н.Калинин, Б.А.Резников, Е.И.Варакин. - Л. : Воен.инженерный ин-т имени А.Ф.Можайского , 1979. - 319 c.
  519.87
  Калинин М.П. Мотоцикл : устройство, эксплуатация и обслуживание : учеб. пособие для сред.ПТУ. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1988. - 160 c.
  629.371.15/.16            629.118.6
  Калинушкин М.П. Вентиляторные установки : учеб.пособие для инж.- строит.вузов и фак. - 6-е изд., перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 1967. - 259 c.
  697.921.4 + 628.23
  Калисский В.С. Автомобиль категории ``С`` : учеб.водителя для сред.ПТУ / В.С.Калисский, А.И.Манзон, Г.Е.Нагула. - 4-е изд., перераб.и доп . - М. : Транспорт , 1987. - 349 c.
  629.35            629.114.4
  Калінін Ю.А. Релігієзнавство : підручник для вищ.навч.закл. / Ю.А. Калінін, Є.А. Харьковщенко. - 3-е вид . - К. : Наук. думка , 1997. - 252 c.
  21/29            86.2
  Калінін Ю.А. Релігієзнавство : підручник для вищ.навч.закл. / Ю.А. Калінін, Є.А. Харьковщенко. - 5-те вид., доопрацьоване . - К. : Наук. думка , 2000. - 352 c.
  21/29            86.2
  Калінін Ю.А. Релігієзнавство : підруч. для вищ. навч.закл. / Ю.А. Калінін, Є.А. Харьковщенко. - К. : Наук. думка , 1994. - 167 c.
  21/29            86.3
  Калоев А.В. Основы проектирования систем автоматического вождения самоходных машин. - М. : Машиностроение , 1978. - 152 c.
  631.372.076 : 629.366            631.372.076:629.114.014-52
  Кальбус Г.Л. Гидропривод и навесные устройства тракторов: в вопросах и ответах. - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Урожай , 1990. - 215 c.
  629.366-82 + 631.372-82
  Каминская В.В. Фундаменты и установка металлорежущих станков. / В.В. Каминская, Д.Н. Решетов. - М. : Машиностроение , 1975. - 208 c.
  621.9.06 + 621.9.06-217
  Камінський А.В. Математичне та комп`ютерне моделювання процесів оптимізації центрування електричних мереж : монографія / А.В.Камінський, Б.І.Мокін. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2005. - 122 c.
  621.316 : 004.942
  Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям / пер. с нем. С.В. Фомина. - 5-е изд., стер . - М. : Наука , 1976. - 576 c.
  517.91
  Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям. / пер. с нем. С.В. Фомина. - 4-е изд., испр . - М. : Наука , 1971. - 576 c.
  517.91
  Камышный Н.И. Конструкции и наладка токарных автоматов и полуавтоматов : учеб. пособ. для ПТУ. - М. : Высш. шк. , 1971. - 424 c.
  621.941
  Камышный Н.И. Автоматизация загрузки станков. - М. : Машиностроение , 1977. - 287 c.
  621.9.06-229.6
  Канарчук В.Є. Надійність машин : підручник для вищ.навч.закл. / В.Є. Канарчук, С.К. Полянський, М.М. Дмитрієв. - К. : Либідь , 2003. - 423 c.
  62-192
  Канарчук В.Є. Основи технічного обслуговування і ремонту автомобілів : у 3 т. Т.1. Теоретичні основи. Технологія : підручник для вищ.навч.закл. / В.Є.Канарчук, О.А.Лудченко, А.Д.Чигринець. - К. : Вища шк. , 1994. - 342 c.
  629.331.083
  Кане М.М. Основы научных исследований в технологии машиностроения : учеб. пособ. для втузов. - Минск : Выш.шк. , 1987. - 231 c.
  621.002 : 001.891
  Кант И. Критика чистого разума / Иммануил Кант. - Симферополь : Реноме , 1998. - 528 c. - (Интеллектуальная б-ка).
  1(091)            87.3
  Канторович Л.В. Функциональный анализ / Л.В. Канторович, Г.П. Акилов. - 3-е изд., перераб . - М. : Наука , 1984. - 751 c.
  517.98
  Капитальный ремонт автомобилей : справочник. / Л.В. Дехтеринский, Н.Е. Есенберлин, К.У. Акмаев и др.; под ред. Р.Е. Есенберлина. - М. : Транспорт , 1989. - 335 c.
  629.3331.083            629.113.004.67
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике. : в 5 т. Т.5. Численное решение алгебр. и трансцендентных уравнений, матричное исчисление, векторный анализ т интегрирование линейн. диф.уравнений первого порядка с : учеб.пособие для втузов - 2-е изд., стер . - Х. : Изд-во ХГУ , 1972. - 412 c.
  517.9
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике. : в 5 т. Т.5. Числовое решение алгебраических и трансцедентных уравнений, матрич. исчисл. векторный анализ и интегрирование дифф. уравн. первого порядка с частными : учеб.пособие для втузов - Х. : Изд-во ХГУ , 1968. - 412 c.
  517.9
  Капорович В.Г. Производство деталей из труб обкаткой. - М. : Машиностроение , 1978. - 136 c.
  621.774.7 : 621.98
  Каптюшин Г.К. Конструкция, основы теории, расчет и испытание тракторов. / Г.К. Каптюшин, С.П. Баженов. - М. : Агропромиздат , 1990. - 510 c.
  629.366.001.66            629.114.2.001.66
  Капустин Н.М. Разработка технологических процессов обработки деталей на станках с помощью ЭВМ - М. : Машиностроение , 1976. - 288 c.
  621.9.06-52
  Капустян Г. Українська державність:етапи становлення - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2011. - 83 c.
  94(477)            63.3(4УКР)
  Капчинский Л.М. Конструирование и изготовление телевизионных антенн. - 2-е изд., стер . - М. : Радио и связь , 1995. - (Массовая радиобиблиотека.Вып. 1216).
  621.396.677
  Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей : учеб. для сред. проф. образования. / В.И.Карагодин, Н.Н.Митрохин. - 3-е изд., стер . - М. : Академия , 2005. - 496 c.
  629.331.083            629.113.004.67
  Караманский Т.Д. Численные методы строительной механики / пер. с болг. Т.Д.Караманского; под ред. Г.К.Клейна. - М. : Стройиздат , 1981. - 434 c.
  624.04 : 519.6
  Карасев А.И. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. для экон. спец. вузов. - 4-е изд., стер . - М. : Статистика , 1979. - 279 c.
  519.2
  Каратыгин А.М. Заточка и доводка инструмента / А.М. Каратыгин, Б.С. Коршунов. - 3-е изд., перерад. и доп . - М. : Машиностроение , 1977. - 183 c.
  621.9.02
  Кардаш В.Я Маркетингова товарна політика : підручник. - К. : КНЕУ , 2001. - 239 c.
  339.138            65.290-22
  Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика : навч. - метод. посібник. - К. : КНЕУ , 2000. - 124 c.
  339.138            65.290-22
  Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика : навч.посібник. - К. : КНЕУ , 1997. - 155 c.
  339.138            65.290-22
  Кардаш В.Я. Товарна інноваційна політика : навч.посібник. - К. : КНЕУ , 1999. - 123 c.
  339.13 6 330.341.1            65.422
  Кардашов Д.А. Эпоксидные клеи. - М. : Химия , 1973. - 192 c.
  668.395 : 678.643
  Карелин Н.М. Бескопирная обработка цилиндрических деталей с криволинейными поперечными сечения. - М. : Машиностроение , 1966. - 187 c.
  621.9.07
  Кармалита В.А. Цифровая обработка случайных колебаний. - М. : Машиностроение , 1986. - 79 c.
  519.216.2
  Карманов В.Г. Математическое программирование : учеб. пособие для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1986. - 287 c.
  519.85
  Карнаухов В.Г. Связанные задачи теории вязкоупругих пластин и оболочек / В.Г. Карнаухов, И.Ф.Киричок. - К. : Наук. думка , 1986. - 221 c.
  539.3
  Карп М.В. Финансовый лизинг на предприятие : учеб. пособ. для инж.- строит. вузов и фак. / М.В.Карп, Р.А. Махмутов, Е.М. Шабалин. - М. : Финансы: ЮНИТИ , 1998. - 119 c.
  336 : 339.187.62
  Карпенко Г.В. Избранные труды : в 2 т. Т.1. Физико - химическая механика конструкционных материалов. - К. : Наук. думка , 1985. - 226 c.
  669.14 : 620.197 : 621.793
  Карпенко Г.В. Избранные труды : в 2 т. Т.2. Работоспособность конструкционных материалов в агрессивных средах. - К. : Наук.думка , 1985. - 239 c.
  669.14 : 620.197 : 621.793
  Карпов В.А. Маркетинг: прогнозування кон`юктури ринку : навч. посіб.для екон. спец. вищ.навч.закл. / В.А.Карпов, В.Р.Кучеренко. - К. : Знання , 2001. - 215 c.
  339.138 : 338.12.017            65.209-22
  Карр Э. История Советской Росии : кн.1. Т.1, 2. Большевистская революция 1917-1923 / Эдвард Карр; пер. с англ. - М. : Прогресс , 1990. - 764 c.
  94(47)``1917/1923``
  Картышов А. В. Износостойкость деталей земснарядов / А.В. Картышов, Н.С. Пенкин, Л.И. Погодаев. - Л. : Машиностроение , 1972. - 160 c.
  621.879.447 + 620.178.1
  Карякин Н.И. Краткий справочник по физике. / Н.И.Карякин, К.Н.Быстров, П.С.Киреев. - М. : Высш.шк. , 1962. - 559 c.
  539(03)
  Касаткин В.Н. Необычные задачи математики.Для ст.классов сред.шк. - К. : Рад.шк. , 1987. - 128 c.
  519.7
  Касаткин Ф.П. Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного процесса : учеб.пособие для вузов / Ф.П.Касаткин,С.И.Коновалов,Э.Ф.Касаткина. - М. : Академ.проект , 2005. - 346 c.
  656.072/.073 + 629.067
  Кассандрова О.Н. Обработка результатов наблюдений : учеб. пособие для вузов / О.Н.Кассандрова, В.В.Лебедев. - М. : Наука , 1970. - 104 c.
  519.24/.25
  Каталог деталей автобуса КАВЗ-685. - М. : Машиностроение , 1973. - 253 c. - (Головное союзное конструкторское бюро по автобусам).
  629.341            629.114.5
  Каталог деталей автобусов ЛАЗ-695Н, ``Львів и ЛАЗ-697Н ``Турист``. Т.1. Двигатель,трансмиссия,ходовая часть,управление,электрооборудование и приборы / Всесоюз.конструкт. - эксперимент.ин-т автобусостроения. - М. : Машиностроение , 1976. - 232 c.
  629.341            629.114.5
  Каталог деталей автобусов ЛАЗ-695Н``Львів`` и ЛАЗ-697 ``Турист`` Т.2. Кузов,оборудование и принадлежности кузова / Всесоюз.констр. -эксперим. ин-т автобусостроения . - М. : Машиностроение , 1976. - 224 c.
  629.341            629.114.5
  Каталог деталей автомобилей - самосвалов БелАЗ-540,БелАЗ-540А и БелАЗ-548А / Белорус.автомобильный завод / - М. : Машиностроение , 1971. - 319 c.
  629.11
  Каталог деталей автомобилей ВАЗ-2105 / под общ.ред. Г.К. Мирзоева. - Л. : Машиностроение , 1984. - 207 c.
  629.331.1            629.114.6
  Каталог деталей автомобилей ГАЗ-66-01 и ГАЗ-66-05 / Горьковский автомобильный завод. - М. : Машиностроение , 1983. - 236 c.
  629.351            629.114.4
  Каталог деталей автомобиля ЗИЛ-431410 (ЗИЛ-130 ) и его модификаций: ЗИЛ-441510 (ЗИЛ-130В1),ЗИЛ-431510 (ЗИЛ-130Г),ЗИЛ-431917(ЗИЛ-130Е) и шасси ЗИЛ-495810(ЗИЛ-130Д1) / сост.А.С.Кузнецов и др. - М. : Машиностроение , 1989. - 256 c.
  629.351            629.114.4
  Каталог деталей автомобиля ГАЗ-52-04 / Горьков. автомоб.з-д. - М. : Машиностроение , 1983. - 184 c.
  629.351            629.114.4
  Каталог деталей автомобиля ЗАЗ-1102 / сост.К.С.Фучаджи. - М. : Машиностроение , 1989. - 80 c. - (Запорожск.автомобильный завод ``Коммунар``).
  629.331.1            629.114.6
  Каталог деталей автомобиля КАЗ-608 / Кутаис.автомоб.з-д им.Г.К.Орджоникидзе. - М. : Машиностроение , 1976. - 240 c.
  629.357            629.114.2
  Каталог деталей автомобиля ``Волга`` моделей ГАЗ-24, ГАЗ-24-02 и ГАЗ 24-03 / Горьков.автомоб.з-д. - М. : Машиностроение , 1980. - 207 c.
  629.331.1            629.114.6
  Каталог деталей автомобиля ``Волга``моделей ГАЗ-24-10,ГАЗ-24-11,ГАЗ-24-12 и ГАЗ-24-13 / Горьков. автомоб.з-д. - М. : Машиностроение , 1991. - 327 c.
  629.331.1            629.114.6
  Каталог деталей автомобиля ``Запорожець`` моделей ЗАЗ-968, ЗАЗ-968А и их модификаций (ЗАЗ-968Б,ЗАЗ-968Б2,ЗАЗ-968АБ,ЗАЗ-968-АБ2 и ЗАЗ-968Р,оборудованных специальными органами управления для инвалидов / Запорож. автомоб. з-д ``Коммунар`` - М. : Машиностроение , 1973. - 119 c.
  629.331.1 - 056.226            629.114.6
  Каталог деталей автомобиля ``Москвич-1360`` моделей 2138,2136,2733 / Автомоб.з-д им.Ленин. комсомола. - М. : Машиностроение , 1982. - 191 c.
  629.331.1            629.114.6
  Каталог деталей автомобиля ``Москвич-1500`` моделей 2140,2137,2734 / Автомоб. з-д им Ленин.комсомола. - М. : Машиностроение , 1979. - 200 c.
  629.331.1            629.114.6
  Каталог деталей автомобиля ``Москвич``- 2140 в комплектации ``люкс``. - М. : Машиностроение , 1984. - 144 c.
  629.331.1            629.114.6
  Каталог деталей автомобиля``Волга`` моделей ГАЗ-24,ГАЗ-24-02 и ГАЗ-24-03 / Горьков. автомоб.з-д. - М. : Машиностроение , 1988. - 208 c.
  629.331.1            629.114.6
  Каталог деталей грузового автомобиля ГАЗ-53А / Горьков.автомоб.з-д. - М. : Машиностроение , 1983. - 224 c.
  629..351            629.114.4
  Каталог деталей грузового автомобиля ГАЗ-53А / Горьков.автомоб.з-д. - М. : Машиностроение , 1976. - 206 c.
  629.351            629.114.4
  Каталог деталей грузового автомобиля ГАЗ-53А / Горьков. автомобил.з-д. - М. : Машиностроение , 1975. - 206 c.
  629.351            629.114.4
  Каталог деталей грузовых автомобилей ЗИЛ-164 и ЗИЛ-164Р,автомобилей-самосвалов ЗИЛ-ММЗ-585И и ЗИЛ-ММЗ-585К и седельного тягача ЗИЛ-ММЗ-164Н / автомобил. з-д им. И.А.Лихачева. - М. : Машиностроение , 1959. - 310 c.
  629.351 + 629.353 + 629.357            629.114.4
  Каталог деталей и сборочных единиц автомобиля УАЗ-31512 (УАЗ-469Б) / сост.В.М.Кутиков. - М. : Машиностроение , 1987. - 240 c.
  629.331.1            629.114.6
  Каталог деталей легкового автомобиля ``Волга``моделей ГАЗ-21Р, ГАЗ-21С,ГАЗ-21Н,ГАЗ-21Т,ГАЗ-22В,ГАЗ-22Д/ - М. : Машиностроение , 1971. - 247 c.
  629.331.1            629.114.6
  Каталог деталей легкового автомобиля ``Жигули `` моделей ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-21011, ВАЗ-2103 / Волжский автомоб. з-д. - М. : Машиностроение , 1977. - 224 c.
  629.331.1            629.114.6
  Каталог деталей модернизированной гидромеханической передачи ЛАЗ-НАМИ ``Львів`` модели 22.17 / Всесоюз.констр.- эксперимент.ин-т автобусостроения - М. : Машиностроение , 1982. - 70 c.
  629.341-585.2            629.114.5
  Каталог деталей трактора ДТ-75М / сост.Н.П.Харченко,Т.И.Николаева,Р.П.Бакланова и др. - М. : Машиностроение , 1970. - 272 c.
  629.366            629.114.2
  Каталог запасных деталей автомобилей ВАЗ-2105, 2104 и их модификаций / сост.:Л.А.Мельникова и др. - М. : Машиностроение , 1989. - 240 c.
  629.331.1            629.114.6
  Каталог запасных частей автомобилей ВАЗ-2105, ВАЗ-2104 и их модификаций / сост.Л.А.Мельникова. - М. : Машиностроение , 1989. - 240 c.
  629.331.1            629.114.6
  Каталог запасных частей автомобиля ВАЗ-2106 / ред.В.И.Зельцер,Л.А.Мельникова. - М. : Машиностроение , 1982. - 175 c.
  629.331.1            629.114.6
  Катков В.Ф. Гибкие автоматизированные системы в штамповочном производстве : учеб.пособие для ПТУ. - М. : Высш.шк. , 1989. - 71 c.
  621.983
  Катренко А.В. Системний аналіз об`ектів та процесів комп`ютерізації : навч.посібник для вищ.закладів освіти. - Львів. : Новий Світ-2000 , 2003. - 422 c.
  303.732 : 519.376.5
  Кауфман М. Практическое руководство по расчетам схем в электронике : в 2 т. Т.2. : справочник / М.Кауфман,А.Г.Сидман; пер. с англ.; под ред.Ф.Н.Покровского. - М. : Энергоатомиздат , 1993. - 288 c.
  681.382.049.77.001.24
  Кауфман Ш.Ш. Автомобиль ``Запорожець`` модели ЗАЗ-965А и ЗАЗ-965АБ / Ш.Ш.Кауфман, С.А.Шейнин. - М. : Машиностроение , 1971. - 64 c.
  629.331.1            629.114.6
  Кафарський В.І Єтнологія : підручник для вищ.навч.закл. / В.І.Кафарський, Б.П.Савчук. - К. : Центр навч.літ. , 2006. - 431 c.
  39
  Каховский Н.И. Сварка высоколегированных сталей. - К. : ``Техника`` , 1975. - 376 c.
  621.791.75
  Кац.А.М. Автомобильные кузова.Техническое обслуживание и ремонт. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1980. - 272 c.
  629.331.023.2.083            629.113.011.5
  Кац.М. Несколько вероятностных задач физики и математики / пер. с польск. Ю.В.Линника, Д.Н.Ленского. - М. : Наука , 1967. - 176 c.
  519.2
  Кацев П.Г. Обработка протягиванием : справочник. - М. : Машиностроение , 1986. - 272 c. - (Справ.для рабочих.СР.).
  621.919
  Кацив С.Ш. Математичні моделі детермінізації процесів в системах електропостачання : монографія / С.Ш.Кацив, Б.І.Мокін. - Вінниця : : УНІВЕРСУМ -Вінниця , , 2005. - 114 c.
  519.876.5 : 621.311
  Качан В.К. Диспетчерские магнитофоны гражданской авиации / В.В.Качан, В.В.Сокол, Ю.В.Зиненко. - М. : Транспорт , 1972. - 144 c.
  629.7 : 681.846 : 656.071.7.004.2
  Качество изготовления зубчатых колес / А.В.Якимов, Л.П.Смиронов, Ю.А.Бояршинов и др. - М. : Машиностроение , 1979. - 191 c.
  621.833.002.: 621.923.015
  Качество стали и влияние на него использования лома / сост.: Л.Н.Шевелев,В.И.Метушевская. - М. : Машиностроение , 1995. - 173 c.
  669.18
  Качкан В.А. Українське народознавство в Іменах : в 2 т. Т.1. : навч.посібник / за ред. А.З.Москаленка; передм.А.Г.Погрібного. - К. : Либідь , 1994. - 336 c.
  392.9(477)            63.5 (2Ук) я 73
  Кашин Н.В. Курс физики : в 2 т. Т.1. Механика, молекулярная физика и термодинамика : учебник для втузов / под ред.Н.П.Суворова. - 4-е изд . - М. : Высш.шк. , 1960. - 463 c.
  53 +531 + 539.19 + 536
  Каштальян И.А. Обработка на станках с числовым программным управлением : справ. пособие / И.А.Каштальян, В.И.Клевзолин. - Минск. : Выш.шк. , 1989. - 270 c.
  621.9.06-529
  Кащеев В.Н. Процессы в зоне фрикционного контакта металлов. - М. : Машиностроение , 1978. - 213 c.
  621.891
  Кащенко Г.А. Основы металловедения : учебник для втузов. - 3-е изд., доп.и перераб . - М.-Л. : Машгиз , 1959. - 395 c.
  669.017
  Кащук В.А. Справочник заточника / В.А.Кащук, Л.А.Мелехин, Б.П.Бармин. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1982. - 232 c. - (Справ.для рабочих.С.Р.).
  621.923.6
  Кащук В.А. Справочник шлифовщика / В.А.Кащук, А.Б.Верещагин. - М. : Машиностроение , 1988. - 477 c. - (Справочников для рабочих: СР).
  621.923
  Квєтний Р.Н. Інтерполяція самоподібними множинами : монографія / Р.Н.Квєтний, К.Ю.Кострова, І.В.Богач. - Вінница : УНІВЕРСУМ-Вінница , 2005. - 99 c.
  519.65
  Кемени Дж. Счетные цепи Маркова / Джон Кемени, Джон Снелл, Антони Кнепп; пер. с англ. А.М.Зубкова, Б.А.Севастьянова. - М. : Наука , 1987. - 414 c.
  519.217.2
  Кендалл М. Геометрические вероятности / М.Кендалл, П.Моран; пер. с англ. Р.Б.Амбарцумяна; под ред.Ю.В.Прохорова. - М. : Наука , 1972. - 192 c.
  519.212.3
  Кендэл М. Ранговые корреляции / пер. с англ.; науч.ред. и предисл. Е.М.Четыркина, Р.М. Энтона. - М. : Статистика , 1975. - 216 c. - (зарубежные статистические исследования. Теория и м).
  519.23 +311
  Кеше Г. Коррозия металлов. Физико - химические принципы и актуальные проблемы / пер. с нем. ; под ред.Я.М.Колотыркина, В.В.Лосева. - М. : Металлургия , 1984. - 400 c.
  629.193
  Кибернетический сборник. Новая серия Вып.10 : сб. переводов / под ред.А.А.Ляпунова, О.Б. Лупанова. - М. : Мир , 1973. - 215 c.
  519.1 + 519.725
  Кикоин И.К. Молекулярная физика. : учеб.пособ.для вузов / И.К.Кикоин, А.К.Кикоин. - М. : Физмат , 1963. - 500 c.
  539.19
  Килимник И.В. Знаете ли вы автомобиль? - Кишинев : Картя Молдовеняскэ , 1985. - 218 c.
  629.331            629.113
  Килимник С.І. Український рік у народних звичаях в історичноиу освітленні : у 3 кн. 6 т. Кн.1,т.1.( Зимовий цикл),т.2. (Весняний цикл). - Факс.вид . - К. : Обереги , 1994. - 396 c.
  39(477)            63.5(4Укр)
  Килимник С.І. Український рік у народних звичаях в історичноиу освітленні : у 3 кн., 6т. Кн.2, т.3 (Весняний цикл), т.4 (Літній цикл). - факс.вид . - К. : Обереги , 1994. - 524 c.
  39(477)            63.5(4Укр)
  Киносита Кодзо. Логическое проектирование СБИС / К.Киносита, К.Асада, О.Карацу; пер.с яп.Д.А.Ковтунова, Л.В.Поспелова; под ред.Л.В.Поспелова. - М. : Мир , 1988. - 308 c.
  621.382.049.771
  Кипнис Е.И. Рабочему строителю о технике безопасности: деревообработка, изготовление арматуры / Е.И.Кипнис, М.Ю.Лапкин. - К. : Будівельник , 1985. - 112 c.
  69.05 : 658.345
  Киреев А.П. Международная экономика : в 2 т. Т.1. Международная микроэкономика. Движение товаров и факторов производства. : учеб.пособие для вузов - М. : Междунар.отношения , 1997. - 415 c.
  339.5            65.5
  Киреева Ю.А. Основы туризма : учеб.- практ. пособие - М. : Сов. спорт , 2008. - 106 c. - (Рос. междунар. академия туризма).
  796.5
  Кирианаки Н.В. Нелинейные частотные и фазовые избиратели : монография. - Львов : Вища шк. , 1987. - 144 c.
  621.398
  Кириллов А.А. Теоремы и задачи функционального анализа : учеб.пособие для вузов / А.А.Кириллов, А.Д.Гришиани. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Наука , 1988. - 396 c.
  517.98
  Кириченко В.М. Правознавство.Курс лекцій : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч.літ. , 2007. - 239 c.
  340/.349 : (378.017.4-057.785 + 37.017.4-053.81)            67
  Кириченко В.М. Правознавство. Модульний курс : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр учбов. літ. , 2007. - 327 c.
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67
  Кириченко Л.С. Основи стандартизації, метрології та управління якістю : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Л.С.Кириченко, Н.В.Мережко. - К. : Київ.нац.торг.- екон.ун-т , 2001. - 445 c.
  [006.1+006.91+006.015.5+658.62.018.12](075/8)
  Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы. Практикум : учеб.пособие для сред.проф.образования - М. : Академия , 2004. - 94 c.
  629.331.002.3            629.113.002.3
  Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : навч.посібник. - 3-е вид., перероб.і доп . - К. : Знання-Прес , 2002. - 382 c.
  339.7: 658.012.32
  Кирносов В.И. Измерение механических характеристик материалов : учеб.пособие для ВИСМ - М. : Изд-во стандартов , 1976. - 239 c.
  539.37
  Киселев В.М. Фазовые системы числового программного управления станками. - М. : Машиностроение , 1966. - 375 c.
  621.9.06-52
  Киселев С.П. Полирование металлов / под ред. Г.Ф.Кудасова. - 2-е изд.,перераб.и доп . - Л. : Машиностроение , 1967. - 116 c. - (Б-чка шлифовщика. Вып.7).
  621.923.7
  Кисельников В.Б. Пневматические приводы и аппаратура электросварочного оборудования. - Л. : Машиностроение , 1978. - 220 c.
  621.791.76.03-85
  Кисликов В.Ф. Будова й експлуатація автомобілів : підручник для проф.- техн.навч.закладів / В.Ф.Кисликов, В.В.Лущик. - 6-те вид . - К. : Либідь , 2006. - 399 c.
  629.331.02            629.113
  Кисликов В.Ф. Будова та експлуатація автомобілів : підручник для проф.- техн.закладів освіти / В.Ф.Кисликов, В.В.Лущик. - К. : Либідь , 1999. - 399 c.
  629.331.02            629.113
  Кисликов В.Ф. Будова та експлуатація автомобілів : Підручник для проф.-техн.закладів освіти / Кисликов В.Ф., Лущик В.В. - К. : Либідь , 1999. - 399 c.
  629.113
  Китаев А.М. Дуговая сварка. В вопросах и ответах : учеб.пособие / А.М.Китаев, Я.А.Китаев. - 2-е изд . - М. : Машиностроение , 1983. - 271 c.
  621.791.75
  Китушин В.Г. Надежность энергетических систем : учеб.пособие для электроэнерг.спец.вузов. - М. : Высш.шк. , 1984. - 256 c.
  621.311-192
  Киценко М.П. Хортиця в героїці і легендах : Іст.- краєзн.нарис / під наук. ред. О.М.Апанович. - Дніпропетровськ : Січ , 1991. - 148 c.
  947.764 + 908.477.64            63.3(2Укр)
  Кичак В.М. Радіоімпульсні логічні НВЧ елементи : монографія. - Вінниця : Універсум-Вінниця , 1999. - 239 c. - (Вінницький державний технічний ун-т).
  621.396.2
  Кичигин А.Ф. Глобальная энергия в промышленности : : монография.- - К . : : Кондор , , 2008. - 207 c.
  620.9
  Кичигин А.Ф. Глобальная энергия в промышленности : монография / А.Ф.Кичигин, В.И.Погорелый. - К. : Кондор , 2008. - 207 c.
  620.9
  Ківалов С.В. Митна політика України : підручник для юрид.спец.вищ.навч.закл. - Одеса : Юрид.літ. , 2002. - 255 c. - (Одеська нац.юрид.академія).
  339.543(477)            65.428(4Укр)
  Кларк Г. Маркетинг сервиса, приносящего прибыль / Грег Кларк; пер.с англ. И.И.Брудного. - К. : Знання , 2006. - 302 c. - (Европейский маркетинг).
  339.138 : 338.46
  Кларк К.Л. Введение в логическое программирование на микропрологе / К.Л.Кларк, Ф.Г.Маккейб Ф.Г.; пер.с англ.А.И.Горлина ; под ред.В.В.Мартынюка. - М. : Радио и связь , 1987. - 312 c.
  519.681
  Клебанов В.В. Ремонт автомобилей : учеб.пособие для техникумов / Б.В.Клебанов, В.Г.Кузьмин, В.И.Маслов; под общ. ред.Б.В.Клебанова. - М. : Транспорт , 1974. - 328 c.
  629.331.083.002            629.113.004.67
  Клейнен Дж. Статистические методы в имитационном моделировании / пер.с англ.Ю.П.Адлера и др. ; под ред.и с предисл.Ю.П.Адлера, Ю.П.Варыгина. - М. : Статистика , 1978. - 222 c. - (Мат. - стат. методы за рубежом).
  519.24
  Кленников В.М. Автомобиль : учебник водителя первого класса / В.М.Кленников, Н.М.Ильин. - 4-е изд., перераб.и доп . - М. : Транспорт , 1974. - 320 c.
  629.331            629.113
  Кленников В.М. Автомобиль категории ``В`` : учебник водителя для сред.ПТУ / В.М.Кленников, Н.М.Ильин, Ю.В.Буралев и др. - 5-е изд., стер . - М. : Транспорт , 1988. - 319 c.
  629.331            629.113
  Кленников В.М. Автомобиль категории ``В`` : учебник водителя для сред.ПТУ / В.М.Кленников, Н.М.Ильин, Ю.В.Буралев. - 4-е изд., перераб.и доп . - М. : Транспорт , 1987. - 319 c.
  629.331            629.113
  Кленников В.М. Автомобиль категории : учеб.водителя для сред. ПТУ / В.М.Кленников, Н.М.Ильин, Ю.В.Буралев. - 3-е изд., перераб.и доп . - М. : Транспорт , 1984. - 320 c.
  629.331            629.113
  Кленников В.М. Автомобиль : учебник водителя первого класса / В.М.Кленников, Н.М.Ильин - М. : Транспорт , 1971. - 431 c.
  629.331            629.113
  Кленников Е.В. Устройство, обслуживание и ремонт автомобилей : учебник для подготовки рабочих на производстве / Е.В.Кленников, Е.Г.Суденков. - М. : Высш. шк. , 1975. - 287 c.
  629.331.004.54.004.67            629.113.004.4/.5
  Клименко С.А. Фрактальна параметризація структури матеріалів, їх оброблюваність різанням та зносостійкість різального інструменту : монографія / С.А.Клименко, Ю.О.Мельнійчук, Г.В.Встовський. - К. : ІНМ ім.В.М.Бакуля , 2009. - 168 c.
  669-16 : 621.91 : 621.9.02-034.018.23
  Климов Г.П. Вероятность, процессы, статистика. Задачи с решениями : учеб.пособие для вузов / Г.П.Климов, А.Д.Кузьмин. - М. : Изд-во МГУ , 1985. - 232 c.
  519.2
  Климов И.В. Виброизоляция штамповочных молотов / И.В.Климов, В.П.Кошелев, В.С.Носов. - М. : Машиностроение , 1979. - 134 c.
  621.974.2-752
  Климов К.И. Антифрикционные пластичные смазки. Основы применения. - М. : Химия , 1988. - 160 c.
  621.893
  Климчук А.Д. Ремонт шасси трактора Т-150 К. - М. : Агропромиздат , 1988. - 207 c.
  629.366.023.1            629.114.2
  Клингман Э. Проектирование специализированных микропроцессорных систем / пер.с англ.В.И.Гуревича и др. - М. : Мир , 1985. - 363 c.
  681.325.5 : 621.382.049.77.001.63
  Клинов И.Я. Коррозия химической аппаратуры и коррозионные материалы : учеб.пособие для вузов. - 4-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1967. - 468 c.
  620.193
  Клусов И.А. Проектирование роторных машин и линий : учеб.пособ.для вузов. - М. : Машиностроение , 1990. - 318 c.
  621.9.06-133.001.63(075.8)
  Клюшников В.Д. Лекции по устойчивости деформируемых систем : учеб.пособие для вузов. - М. : Изд-во МГУ , 1986. - 224 c.
  539.3
  Книжков Ю.Ф. Аэрокосмические методы географических исследований : учебник для втузов / Ю.Ф.Книжков, В.И.Кравцова, О.В.Тутубалина. - М. : Академия , 2004. - 333 c.
  528.7 : 91
  Кнорринг Г.М. Справочник для проектирования электрического освещения - 6-е изд., перераб. . - Л. : Энергия , 1968. - 392 c.
  628.9.001.12
  КНУ-93,ОРУ-93 .Зміни та доповнення до кошторисних норм та одиничних розцінок.Вип.1. - Вид.офіц . - К. : Держкоммістобудуванння України , 1994. - 78 c.
  69.003.1
  КНУ-93,ОРУ-97. Зміни та доповнення до кошторисних норм та одиничних розцінок.Вип.2. - Вид.офіц . - К. : Держкоммістобудування України , 1998. - 171 c.
  69.003.1
  Кнюппель Г. Раскисление и вакуумная обработка стали.Основы и технология ковшовой металлургии / пер.с нем.Г.Н.Еланского. - М. : Металлургия , 1984. - 413 c.
  669.18.046
  Кобаяши А. Обработка пластмасс резанием / сокр. пер.с англ. П.А.Кунина. - М. : Машиностроение , 1974. - 192 c.
  678.5 : 621.91
  Кобелев Н.Б. Практика применения экономико - математических методов и моделей : учеб. - метод.пособие. - М. : Финстатинформ , 2000. - 246 c.
  330.4 + 519.86            65в6
  Кобринский Н.Е. Точность экономико - математических моделей / Н.Е.Кобринский, В.И.Кузьмин. - М. : Финансы и статистика , 1981. - 255 c.
  519.86            33.07
  Ковалев А.П. Экономическая эффективность новой техники в машиностроении / А.П.Ковалев, Н.К.Кочалос, А.А.Колобов. - М. : Машиностроение , 1978. - 255 c.
  658.589.011.46 : 621
  Ковалев А.Ф. Организация внедрения новой техники в промышленности. - К.. : Техника , 1979. - 168 c.
  658.589.011.46
  Ковалевский В. Ацетиленовые генераторы / под ред. И.А.Антонова, Д.Л.Глизманенко. - М. : Машиностроение , 1974. - 96 c.
  621.791.556.085
  Коваленко А.В. Станочные приспособления / А.В.Коваленко, Р.Н.Пошивалов. - М. : Машиностроение , 1986. - 150 c.
  621.9.06-229
  Коваленко В.С. Лазерная технология : учеб.для вузов. - К. : Вища шк. , 1989. - 279 c.
  621.9.048.7 : 621.373.826
  Коваленко В.С. Технология и оборудование электрофизических и электрохимических методов обработки материалов : учеб.пособие для вузов - К. : Вища шк. , 1983. - 176 c.
  621.9.047/.048
  Коваленко В.С. Электрофизические и электрохимические методы обработки материалов : учеб.пособие для вузов. - К. : Выща шк. , 1975. - 236 c.
  621.9.047/.048
  Коваленко В.С. Малоотходные процессы резки лучом лазера / В.С.Коваленко, В.В.Романенко, Л.М.Олещук. - К. : Техніка , 1987. - 112 c.
  621.9.048.7
  Коваленко Є.І. Історія зарубіжної педагогіки .Хрестоматія : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Є.І.Коваленко, Н.І.Белкіна. - К. : Центр навч.літ. , 2006. - 662 c.
  37.013 (1-87)(091)
  Коваленко И.Н. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб.пособ.для вузов / И.Н.Коваленко, А.А.Филиппова. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 1982. - 256 c. - (Высш.образование).
  519.2
  Коваленко И.Н. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб.пособ.для втузов / И.Н.Коваленко, А.А.Филиппова. - М. : Высш.шк. , 1973. - 368 c.
  519.2
  Коваленко М.М. Комп`ютерні віруси і захист інформації : навч.посібник. - К. : Наук. думка , 1999. - 268 c.
  004.491.22 + 004.053.57            681.3.067
  Коваленко Н.Д. Ракетный двигатель как исполнительный орган системы управления полетом ракеты (термогазодинамическое управление вектором тяги) : монография - Дн. : Ин-т техн.механики НАН и НКА Украины , 2004. - 412 c.
  621.453/.457 : 629.78 : 533.6.013
  Коваль Л.В. Адміністративне право : курс лекцій. - К : Вентурі , 1998. - 207 c.
  342.9(477) : (37.017.4-053.81 +378.017.4-057.785+343.85)            67.401
  Коваль М.В. Історія України : матеріали до підручника для 10-11кл.серед.шк. / М.В.Коваль, С.В.Кульчицький, Ю.О.Курносов. - К. : Райдуга , 1992. - 511 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  Коваль О. Універсальний словник-енциклопедія / М. Попович - К. : Ірина , 1999. - 1551 c.
  92
  Ковальчук В.М. Історія економіки та економічної думки : навч. посібник [для вищ. навч. закл.] / В.М.Ковальчук, М.В.Лазарович, М.І.Сарай. - К. : Знання , 2008. - 647 c.
  330(091) + 330.8
  Ковальчук В.П. Эксплуатация и ремонт автомобильных шин. - 3-е изд.,перераб.и доп . - М. : Транспорт , 1972. - 256 c.
  629.331.027.5.083            629.113.012
  Ковальчук О.В. Українське народознавство : Книга для вчителя - К. : Освіта , 1994. - 176 c.
  398.1            74.263
  Ковальчук Ю.М. Развитие производства абразивного и эльборового инструмента. - М. : Машиностроение , 1976. - 32 c. - (Новости технологии).
  621.922
  Кованцов Н.И. Математика и романтика. - 2-е изд., испр. и доп . - К. : Вища шк. , 1980. - 134 c.
  51 (091)
  Ковка и штамповка : в 4 т. Т.4. Листовая штамповка : справочник / А.Ю.Аверкиев, Ю.А.Аверкиев, Е.А.Белов и др.; ред.совет : Е.И.Семенов (пред.) и др. ; под ред.А.Д.Матвеева. - М. : Машиностроение , 1987. - 544 c.
  621.73 + 621.98
  Ковка на радиально - обжимных машинах / В.А.Тюрин, В.А.Лазоркин, И.А.Поспелов и др.; под ред.В.А.Тюрина. - М. : Машиностроение , 1990. - 256 c.
  621.73 : 621.974.82
  Ковка слитков на прессах / Д.Н.Соколов, Н.М.Золотухин, В.Н.Ефимов и др.; под ред.Л.Н.Соколова. - К : Техніка , 1984. - 127 c.
  621.73.06 : 621.979
  Когаев В.П. Расчеты деталей машин и конструкций на прочность и долговечность : справочник / В.П.Когаев, Н.А.Махутов, А.П.Гусенков. - М. : Машиностроение , 1985. - 223 c. - (ОПМ.Основы проектирования машин).
  621.01 : 539.4
  Когаев В.П. Расчеты на прочность при напряжениях переменных во времени. - М. : Машиностроение , 1977. - 232 c. - (Б-ка расчетчика).
  621.01: 539.4
  Кодекс административного судопроизводства Украины : науч.- практ. комментарий / С.В. Кивалов, О.М. Пасенюк, Е.И. Харитонова и др.; под ред. С.В. Кивалова, Е.И. Харитоновой. - Х. : Одиссей , 2006. - 544 c.
  [342.9 : 347.9 : 340.130.54](477)(094.58)
  Кодекс адміністративного судочинства України. - К. : Юрінком Інтер , 2005. - 174 c.
  342.9 : 340.130.54(477)
  Кодекс законів про працю України. Закон України про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів). За станом на 1 червня 2002 року. - Х. : Одіссей , 2002. - 151 c.
  349.2 : 340.130.5 (477)            67.405
  Кодекс законів про працю. Офіц. текст. - К. : Право , 2001. - 108 c.
  349.2 : 340.130.54 (477)            67.405
  Кодекс законів України про працю: станом на 15 січня 2006 р. - Харків : ІГВІНІ , 2006. - 127 c.
  349.2 : 340.130.5(477)
  Кодекс законов о труде : науч. - практ. комментарий. - 3-е изд, доп. и перераб : Одиссей , 2003. - 863 c.
  349.2 : 340.130.5 (477)            67.405
  Кодекс законов о труде Украины : науч.-практ. комментарий. - 3-е изд., перераб. и доп . - Х. : Одиссей , 2003. - 863 c.
  349.2(477) + 340.130.5 (477)            67.405
  Кодекс законов о труде Украины. Закон Украины ``О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)``(с изм. и доп. по сост. на 1 января 2004 года). - Х. : Одиссей , 2004. - 159 c.
  349/2 ^ 340.130.5 (477)            67.405(4Укр)
  Кодекс законов о труде Украины. Закон Украины ``О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)``: по сост. на 1 февраля 2001 года. - Х. : Одиссей , 2001. - 159 c.
  349.2(477) + 340.130.5(477)            67.405(4 Укр)
  Кодекс законов о труде Украины. Закон Украины ``О порядке разрешения коллективных трудовых споров /конфликтов/``. По сост. на 1 февраля 2000 года. / сост.: Г.С. Гончарова, В.В. Жернаков. - Х. : Одиссей , 2000. - 159 c. - (/``Законы Украины``/.).
  349.2(477) + 340.130.5(477)            67.405(4 Укр)
  Кодекс законов о труде Украины. Закон Украины ``Об отпусках`` (по состоянию на 15 авг. 1997 г.). - Х. : Неофит , 1997. - 207 c.
  349.24 (477) : 340.130.5(477)            67.405(4 Укр)
  Кодекс Украины об административных правонарушениях : науч.- практ. комментарий. - 2-е изд . - Х. : Одиссей , 2000. - 1007 c.
  342.9 : 340.130.5(477)            67.401(УКР)
  Кодекс Украины об административных правонарушениях (с изм. и доп. по сост. на 15 августа 2001 года). - Харьков : Одиссей , 2001. - 272 c.
  342.9 : 340.130.5(477)            67.401(4УКР)
  Кодекс Украины об административных правонарушениях (с изм. и доп. по сост. на 1января 1999 года). - Харьков : Одиссей , 1999. - 223 c. - (/``Законы Украины``/.).
  342.9 : 340.130.5(477)            67.401(4УКР)
  Кодекс України про адміністративні правопорушення : Чинне законодавство зі змінами та допов.на 18 січня 2011 року(Відповідає офіц.текстові) - К. : Алерта; ЦУЛ , 2011. - 216 c.
  342.9            67.9(4УКР)301.011
  Кодекс України про адміністративні правопорушення :чинне законодавство зі змін.станом на 01 березня 2004 року : відповідає офіц.тексту. - К. : Паливода А.В. , 2004. - 189 c.
  342.9 : 340.130.5(477)            67.401(4УКР)
  Кодекс України про адміністративні правопорушення з постатейними матеріалами: станом на 1 січня 2001 р. / за заг. ред. Е.Ф. Демського. - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 1086 c.
  341.9 : 340.130.5(477)            67.401(4УКР)
  Коднир Д.С. Контактная гидродинамика смазки деталей машин. - М. : Машиностроение , 1976. - 304 c.
  621.89 : 621.81
  Кожарский Г.В. Методы автоматизированного проектирования источников вторичного электропитания / Г.В. Кожарский, В.И. Орехов. - М. : Радио и связь , 1985. - 184 c.
  621.396.6.001.63:004
  Кожух В.Я. Автоматизированные системы управления в металлургии : учеб. пособ. для металлург. ин-тов и фак-тов / В.Я.Кожух, В.В.Павленко. - К. - Донецк : Вища шк. , 1982. - 176 c.
  658.5.011.56 : 669
  Козаков В.А. Психологія діяльності та навчальний менеджмент : у 2 т. Т.1. Психологія суб`єкта діяльності. : підруч. - К. : КНЕУ , 2000. - 243 c.
  159.9            88
  Козаков В.А. Психологія діяльності та навчальний менеджмент : у 2 т. Т.1. Психологія суб`єкта діяльності. : підручник - К. : КНЕУ , 2000. - 243 c.
  159.9            88
  Козерод О. В. Історіографічні проблеми єврейської історії і філософії : монографія - К.: : Радуга , 2014. - 192 с. c.
  1(091)(=411.16)
  Козерод О.В. Гендерні аспекти історії українського єврейства (на прикладі періоду 20-х років ХХ ст.) : монографія. - К. : Радуга , 2013. - 102 c.
  94 : 316.423.6=411.16
  Козик В.В. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / В.В. Козик, Л.А. Панкова, Н.Б. Даниленко. - 4-е вид., стер . - К. : Знання-Прес , 2003. - 406 c.
  339.9            65.5
  Козлов Д.А. Энциклопедия компьютерных вирусов / Д.А. Козлов, А.А. Парандовский, А.К. Парандовский. - М. : СОЛОН-Р , 2001. - 457 c.
  004.491.22(031)            681.3.067
  Козлов Д.Н. Зуборезные работы : учеб. для ПТУ. - М. : Высш. шк. , 1971. - 268 c.
  621.99
  Козлов М.В. Элементы теории вероятностей в примерах и задачах : учеб. пособ. для вузов. - М. : Изд-во МГУ , 1990. - 343 c.
  519.21
  Козлов Ю.С. Очистка автомобилей при ремонте. - М. : Транспорт , 1975. - 217 c.
  629.331.083            629.113.004.55:629.119.2
  Козловський А.В. Мікропроцесорні засоби вимірювання контролю пускового моменту : монографія / А.В.Козловський, В.В.Кухарчук, В.О.Поджаренко. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2005. - 124 c. - (Вінницький нац.техн.ун-т).
  621.317.39 : 531.7
  Козуля О. Жінки в історії України. - К. : Укр. центр духовної культури. , 1993. - 225 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  Койре А. Очерки истории философской мысли: о влиянии философских концепций на развитие научных теорий / пер. с фр. Я.Л. Ляткера;общ. ред. и предисл. А.П. Юшкевича. - М. : Прогресс , 1985. - 286 c.
  1(091)            87.3
  Койре В.Е. Чистовая обработка крупногабаритных деталей. - М. : Машиностроение , 1976. - 119 c.
  621.9.042
  Кок У. Лазеры и голография. Введение в когерентную оптику. / Уинстон Е.Кок; пер. с англ. Г.И. Кузнецова ; под ред. и с послесл. Я.А. Смородинского. - М. : Мир , 1971. - 136 c. - (В мире науки и техники).
  535.317.1 + 681.7.069.24
  Кокорин О.Я. Установки кондиционирования воздуха. Основы расчета и проектирования. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1978. - 264 c.
  697.94.001.6 + 628.84.001.6
  Кокун О.М. Психофізіологія : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К : Центр навч.літ. , 2006. - 181 c.
  159.91(075.8)
  Колебания силового агрегата автомобиля. / В.Е.Тольский и др. - М. : Машиностроение , 1976. - 266 c.
  629.331.03.015.5 : 621.43            629.11.012.814:621.43
  Колев К.С. Точность обработки и режимы резания. / К.С.Колев, Л.М.Горчаков. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1976. - 145 c.
  621.9.015
  Коледов Л.А. Технология и конструкция микросхем, микропроцессоров и микросборок : учеб. для вузов. - М. : Радио и связь , 1989. - 399 c.
  621.382.049.77
  Колективні трудові спори. Загальні питання. Нормативні акти Національної служби посередництва и примирення. Судова практика / за заг. ред. В.М. Руденка. - К. : Юрінком Інтер , 2006. - 383 c.
  349.2(477)
  Колемаев В.А. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. пособ. для эконом. спец. вузов. / В.А. Колемаев, О.В. Староверов, В.Б. Турундаевский; под ред. В.А. Колемаева. - М. : Высш. шк. , 1991. - 400 c.
  519.2
  Колемаев В.А. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. для вузов / В.А.Колемаев, В.И.Калинина; под ред. В.А.Колемаева. - М. : ИНФРА-М , 1999. - 302 c. - (Высш. образование).
  519.2
  Колесник В.А. Судова психіатрія : курс лекцій. - К. : Юрінком Інтер , 2000. - 127 c.
  340.63 : 159.9            88.4
  Колесник П.А. Материаловедение на автомобильном транспорте : учеб. для вузов. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1987. - 271 c.
  629.331.002.3            629.113.002.3
  Колесник П.А. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : учеб. для вузов. / П.А.Колесник, В.А.Шейнин - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1985. - 325 c.
  629.332.083            629.113.004.54
  Колесников П.М. Нестационарные двухфазные газожидкостные течения в каналах / П.М.Колесников, А.А.Карпов; под ред. Р.И. Солоухина. - Мн. : Наука и техника , 1986. - 216 c.
  532.529.5
  Колесниченко О.В. Интегральные микросхемы зарубежной бытовой видеоаппаратуры : справ. пособ. / О.В. Колесниченко, И.В. Шишигин, В.А., В.А. Обрученков. - СПб. : Лань , 1996. - 269 c.
  621.397.6 : 621.382.049.77
  Количественное обоснование единого индекса вреда:Публ. 45 МКРЗ : докл.межд.комиссии по радиолог.защите.Одобр.Комиссией в марте 1985 г. / пер. с англ. В.Б.Карпова; под ред.А.А.Моисеева,П.В.Рамзаева. - М : Энергоатомиздат , 1989. - 88 c.
  628.518 : [539.16.04 + 612.014.482]
  Колмогоров А.Н. и др. Введение в теорию вероятностей / А.Н.Колмогоров, И.Г.Журбенко, А.В.Прохоров. - М. : Наука , 1982. - 159 c. - (Б-чка `Квант` Вып.23).
  519.21
  Колобов М.П. Эксплуатационные материалы для автомобилей и специальных машин : учеб.пособие для автомоб.и техн. школ ДОСААФ. - М : ДОСААФ , 1987. - 167 c.
  629.331.002.3.004: (621.431.73-6 : 621.892.097.2) +
  Коломацька С.П. Правове регулювання зовнішньоекономічноі діяльності в Україні : навч.посібник. - К : КНТЕУ , 2004. - 129 c. - (Київ.нац.торг.-екон.ун-т).
  339.9.012.23 : 346.58
  Коломбет Е.А. Микроэлектронные средства обработки аналоговых сигналов - М : Радио и связь , 1991. - 376 c.
  621.382.049.77
  Коломбет Е.А. Применение аналоговых микросхем / Е.А.Коломбет, К.Юркович, Я.Зодл; под ред. А.Г.Алексенко. - М .; Братислава : Радио и связь : Альфа , 1990. - 319 c.
  621.382.049.77
  Колосюк Д.С. Автотракторные топлива и смазочные материалы : учебник для втузов / Д.С.Колосюк,А.В.Кузнецов. - К : Вища школа , 1987. - 191 c.
  629.3.002.3.004 + 621.431.73-6+621.892.097.2
  Колпаков В.К. Адміністративне право України : підручник. - К. : Юрінком Інтер , 1999. - 733 c.
  342.9(477) : (37.017.4-053.81 : 378.017.4-057.785 : 343.85)            67.401(4Укр)
  Колпаков В.К. Адміністративне право України : підручник / В.К.Колпаков, О.В.Кузьменко. - К. : Юрінком Інтер , 2003. - 543 c.
  342.9(477) : (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785 +343.85)            67.401(4Укр)
  Коляда І.А. Основи правознавства.Згідно Конституції України, прийнятої 28 червня 1996 р. : навч.посібник для 9 кл. Зошит-конспект тем / І.А.Коляда, Я.П.Лозовий. - К. : КАННОН , 1997. - 189 c.
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 37.017.4-057.785)            67.0
  Комар А.Г. Строительные материалы и изделия : учебник для инж.-экон.вузов и фак. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М : Высш.шк. , 1971. - 560 c.
  691
  Комарницький В.М. Екологічне право : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.М.Комарницький, В.І.Шевченко, С.В.Єлькін. - 3-тє вид . - К : Центр навч.літ. , 2006. - 223 c.
  349.6
  Комаров А.Ф. Наладка и эксплуатация электрооборудования металлорежущих станков. - М : Машиностроение , 1974. - 384 c.
  621.9.06 :621.31
  Комаров М.С. Основы научных исследований : учеб.пособие для машиностр.спец.вузов. - Львов : Вища шк. , 1982. - 127 c.
  001.891
  Комбинаторика преобразователей напряжения современных тяговых электроприводов рудничных электровозов / О.Н.Синчук, Н.Н.Юрченко, А.А.Чернышев и др.; под ред.О.Н.Синчука. - К. : Ин-т электродинамики НАНУ , 2006. - 250 c.
  621.314 : 62-83 : 629.423.1
  Коментар судової практики в кримінальних та адміністративних справах. Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995-1997) / відповід.ред. В.Т.Маляренко. - К : Юрінком Інтер , 1998. - 288 c.
  [343 + 342.9](0.072)            67.408
  Комиссаржевская В.Н. Высокопроизводительное шлифование / В.Н.Комиссаржевская, М.З.Лурье. - М. : Машиностроение , 1976. - 32 c. - (Новости технологии).
  621.923
  Комиссаров В.И. Точность, производительность и надежность в системе проектирования технологических процессов / В.И.Комиссаров, В.И.Леонтьев. - М. : Машиностроение , 1985. - 219 c. - (БТ.Библиотека технолога).
  621.9 : 658.512.011.56
  Комминс Ю. Слабые взаимодействия лептонов и кварков / Ю.Комминс, Ф.Буксбаум; пер. с англ.А.В.Беркова. - М : Энергоатомиздат , 1987. - 437 c.
  539.12
  Коммуникации стратегического маркетинга : учеб. пособие / П.Смит, К.Бэрри,А.Пулфорд; пер. с анг. под ред. Л.Ф.Никулина - М. : ЮНИТИ , 2001. - 415 c.
  65.290-22
  Композиционные материалы : справочник / В.В.Васильев, В.Д.Протасов, В.В.Болотин и др.; под общ.ред.В.В.Васильева, Ю.М.Тарнопольского. - М : Машиностроение , 1990. - 510 c.
  620.22-419.8
  Композиционные материалы в машиностроении / Ю.Л.Пилиповский, Т.В.Грудина, А.Б.Сапожникова и др. - К. : Тэхника , 1990. - 141 c. - (Ученые Украины - народному хозяйству).
  620.22-419
  Компьютеры на СБИС : в 2 т. Т.1. / Т.Мотоока, С.Томита, Х.Танака и др.; пер.с яп. - М. : Мир , 1988. - 388 c.
  004.382 : 621.382.049.771.14            681.3:621.382.049.771.14
  Компьютеры на СБИС : в 2 т. Т.2. / Т.Мотоока, Х.Хорикоси, М.Сакаути; пер. с яп. - М. : Мир , 1988. - 336 c.
  004.382 : 621.382.049.771.14
  Комягин В.Б. 3D Studio, версия 4 : практ.пособие. - М. : ЭКОМ , 1996. - 317 c.
  004.92
  Кон И.С. В поисках себя : личность и ее самосознание. - М. : Политиздат , 1984. - 335 c.
  159.923.2 + 17.021.2            15.5
  Кон И.С. Открытие ``Я``. - М. : Политиздат , 1978. - 367 c. - (Над чем работают,о чем спорят философы).
  159.923.2            88
  Кон И.С. Психология ранней юности : кн.для учителя. - М. : Просвещение , 1989. - 254 c. - (Психологическая наука-школе).
  159.922.736.4            88.8
  Кон І. Світанкове місячне сяйво. Лики та маски одностатевого кохання / Ігор Кон. - Львів : Українські технології , 2011. - 557 c.
  159.922.1
  Конвей Р.В. Теория расписаний / Р.В.Конвей, В.Л.Максвелл, Л.В.Миллер; пер.с англ.В.А.Кокотушкина, Д.Г.Михалева; под ред.Г.П.Бащарина. - М : Наука , 1975. - 359 c.
  519.87
  Кондзьолка В.В. Історія середньовічної філософії : навч.посібник. - Львів : Світ , 2001. - 319 c.
  1``653``(091)            87.3
  Кондиционирование воздуха: Учеб. пособие для вузов по спец. "Теплогазоснабжение и вентиляция" / Пеклов А.А., Степанова Т.А. - К. : Вища школа
  697.94
  Кондратенко Ю.П. Verilog - HDL для моделирования и синтеза цифровых электронных схем : учеб.пособие / Ю.П.Кондратенко, В.В.Мохор, С.А.Сидоренко; под ред. Ю.П.Кондратенко. - Николаев : Изд-во НГТУ им. П.Могилы , 2002. - 206 c.
  004.43 : 004.896
  Кондратов А.М. Атлантиды моря Тетис. - Л. : Гидрометеоиздат , 1986. - 167 c.
  94(3) + 551.46            63.2+26.221
  Кондратьев А.И. Охрана труда в строительстве : учебник для экон.спец.строит.вузов - М : Высшая школа , 1990. - 352 c.
  658.345:69
  Кондратьев А.И. Охрана труда в строительстве : учебник для экон.спец.строит.вузов / А.И.Кондратьев, Н.М.Местечкин. - М. : Высш.шк. , 1990. - 352 c.
  658.345 : 69
  Кондрашихина О.А. Дифференциальная психология : учеб.пособие для вузов. - К. : Центр учеб. лит. , 2009. - 230 c.
  159.923(075.8)
  Коненков Ю.К. Случайные механические процессы в оборудовании машин / Ю.К.Коненков, М.Д.Давтян. - М. : Машиностроение , 1988. - 271 c.
  621.396.6-75
  Кони А.Ф. Избранное / сост., вступ.ст. и примеч. Г.М.Миронова, Л.Г.Миронова. - М. : Сов.Россия , 1989. - 495 c.
  347.965            67.3
  Конисский Г. История русов или малой России:сочинение Г.Конисского, архиепископа Белорусского. - репринт.воспр.изд.1846 г. . - К : Дзвін , 1991. - 317 c.
  940(477)            63.3(2Ук)
  Коновалов Б.П. СССР-Франция : Космич.сотрудничество / под ред. В.А.Шаталова. - М. : Машинострение , 1990. - 197 c.
  629.78
  Коновалов В.Ф. Динамическая устойчивость тракторов. - М. : Машиностроение , 1981. - 144 c.
  631.372 + 629.366.017.3
  Коновалов Г.Ф. Радиоавтоматика : учеб.для вузов. - М. : Высш.шк. , 1990. - 334 c.
  621.396.6-52
  Коновалова В.О. Правова психологія : навч.посібник для вищ.навч.закл. - Харків : Основа , 1996. - 182 c.
  159..9 : 343.95            88.4
  Коновалова В.О. Юридична психологія : підручник для юрид.спец.вищ.навч.закл. / В.О.Коновалов, В.Ю.Шепітько. - К. : Ін Юре , 2005. - 422 c.
  343.95 : 159.9            88.4
  Кононенков В.И. Износ инструментов при резании металлокерамических материалов - М. : Машиностроение , 1972. - 73 c.
  621.9.029
  Кононович Л.М. Современный радиовещательный приемник - М. : Радио и связь , 1986. - 144 c. - (МРБ.Массовая радиобиблиотека;Вып.1098).
  621.396
  Константинов О.Я. Магнитная технологическая оснастка. - 2-е изд., перераб.и доп . - Л. : Машиностроение , 1974. - 384 c.
  621.9.06-229.315
  Константинов О.Я. Расчет и конструирование магнитных и электромагнитных приспособлений. - Л. : Машиностроение , 1967. - 315 c.
  621.9.06-229.315
  Конструирование аппаратуры на БИС и СБИС / В.Ф.Борисов,Ю.И.Боченков,Б.Ф.Высоцкий и др.; под ред.Б.Ф.Высоцкого,В.Н.Сретенского. - М. : Радио и связь , 1989. - 272 c.
  621.382.049.771
  Конструирование и расчет автомобиля / Родионов В.Ф. др. - М. : Машиностроение , 1984. - 375 c.
  629.113.001.6
  Конструирование и расчет колесных машин высокой проходимости : учебник для втузов / Н.Ф.Бочаров, И.С.Цитович, А.А.Полунгян и др.; под общ.ред. Н.Ф.Бочарова, И.С.Цитовича. - М. : Машиностроение , 1983. - 303 c.
  629.351.001.55            629.113.028.001.66
  Конструирование и расчет микросхем и микропроцессов: Учеб. пособие для вузов по спец. / Пономарев М.Ф., Коноплев Б.Г - М. : Радио и связь , 1986. - 176 c.
  621.382.049.771.14.001.66
  Конструирование и эксплуатация автомобилей и тракторов Т.2. : респуб.межведом.сб. Вып.2. - Минск : Высш.шк. , 1987. - 132 c.
  629.3.021 + 629.366.021            629.113.002+629.114.2
  Конструкции и наладка автоматических линий и специальных станков : учебник для ПТУ / Л.С.Брон, С.Н.Власов, К.Н.Константинов и др. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Высш. шк. , 1973. - 310 c.
  621.9.05-52 : 658.527.011.56
  Конструкции и наладка автоматических линий и специальных станков : учеб.пособие для проф.- техн.и техн.училищ / Л.С.Брон, С.Н.Власов, К.Н.Константинов и др. - М. : Высш. шк. , 1969. - 256 c.
  621.9.06-52 : 658.527.011.56
  Конструкции, наладка и эксплуатация агрегатных станков и автоматических линий : учеб.для сред.ПТУ / Л.С.Брон, С.Н.Власов, Г.М.Годович и др. - 4-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1985. - 384 c.
  621.9.06-52
  Конструкционные материалы и их обработка : учеб.пособие для вузов / Н.А.Галактионова, И.Ф.Войчук, Н.И.Демина и др.; под общ.ред.Н.А.Галактионовой. - М. : Металлургия , 1975. - 390 c.
  669.018.29 + 620.22
  Конструкция и наладка станков с программным управлением и роботизированных комплексов : учебник для ПТУ / Л.Н.Грачев, В.Л.Косовский, А.Н.Кошков и др. - 2-е изд.,стер . - М. : Высш.шк. , 1989. - 270 c.
  621.9.06-529
  Конструкция и наладка станков с программным управлением и роботизированных комплексов : учеб.для сред.ПТУ / Л.Н.Грачев, В.Л.Косовский, А.Н.Кошков и др. - М. : Высш.шк. , 1986. - 287 c. - (Проф.- техн.образование).
  621.9.06-529
  Конструкційні та функціональні матеріали : у 2 ч.. Т.1. Основи фізики твердого тіла. Конструкційні матеріали : навч.посібник для вищ.техн.навч.закладів / В.П.Бабак, Д.Ф.Байса, В.М.Різак, С.Ф.Філоненко. - К. : Техніка , 2003. - 342 c.
  620.22 + 539.21 + 539.3
  Конструкційні та функціональні матеріали : у 2 ч.. Т.2. Функціональні матеріали.Фізичні аспекти кінетики виникнення руйнувань.Технічна діагностика матеріалів і виробів : навч.посібник для вищ.техн.навч.закладів / В.П.Бабак,Д.Ф.Байса,В.М,Різак,С.Ф.Філоненко. - К. : Техніка , 2003. - 342 c.
  620.22 + 539.3 + 539.21
  Контактно - гидродинамическая теория смазки и ее практическое применение в технике. : труды первой Всерос. конференции. Вып.2. - Куйбышев : Куйбышев. авиац. ин-т , 1974. - 196 c.
  621.89
  Контракт с инофирмой : учеб.пособие для вузов / под ред.М.Б.Биржакова. - 2-е изд . - СПб. : ОЛБИС,САТИС , 1995. - 607 c. - (Энциклопедия международ.контрактных отношений).
  339.54 : 347.7            65.298+67.404.2
  Конькова Г.В. Володимир Кожухар - диригент за покликанням / Галина Конькова. - К. : ЕКО-ПРОДАКШН , 2008. - 207 c.
  78.071.2(092)            85.317
  Копань В.С. Композіційні матеріали : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Пульсари , 2004. - 196 c.
  620.22-419
  Копельман Н.Л. Сопротивляемость сварных узлов хрупкому разрушению. - Л. : Машиностроение , 1978. - 231 c.
  624.078.3 : 621.791
  Копилевич Э.В. Дигностика подвески автомобилей / Э.В.Копилевич, М.А.Пурик, С.А.Федоров. - М. : Транспорт , 1974. - 52 c. - (Гос.науч.-исслед.ин-т автомоб.транспорта-НИИАТ,Лен).
  629.331.027.004.58            629.113.012.8.004.58
  Копиленко О.Л. Держава і право України:1917-1920 рр. Центральна Рада.Гетьманство.Директорія / О.Л.Копиленко, М.Л.Копиленко. - К. : Либідь , 1997. - 208 c.
  340.12(091)(477): (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)            67.3(4Укр)
  Копылов И.П. Математическое моделирование электрических машин : учеб.для вузов. - М. : Высш.шк. , 1987. - 247 c.
  621.313 : 519.87
  Корж А.В. Документознавство. Зразки документів праводілової сфери : навч.посібник. - 4-те вид., стер . - К : КНТ: Самміт-Книга , 2011. - 370 c.
  651.4/.9
  Коржихин Т.П. История государственных учреждений СССР : учебник для вузов. - М. : Высш.шк. , 1986. - 399 c.
  016.1(47+57)(091)
  Кормич Л.І. Історія України від найдавніших часів і до ХХІ століття : навч.посібник / Л.І.Кормич, В.В.Багацький. - 4-е вид . - Х. : Одіссей , 2004. - 479 c.
  940(477)
  Корнейчук В.И. Вычислительные устройства на микросхемах : справочник / В.И.Корнейчук,В.П.Тарасенко,Ю.Н.Мишинский - К. : Техніка , 1986. - 263 c.
  681.3:621.382.049.77
  Корнейчук В.И. и др. Логические схемы цифровых устройств / В.И.Корнейчук,О.А.Юрченко,И.В.Пацюра - К. : Випол , 1996. - 97 c.
  621.382.049.77
  Корнейчук В.И.,Тарасенко В.П. Вычислительные устройства на микросхемах : справочник - 2-е изд.,перераб.и доп. . - К. : Техника , 1988. - 351 c.
  681.3:621.382.049.77
  Корнейчук Н.П. Точные константы в теории приближения - М. : Наука , 1987. - 424 c.
  519.65
  Корнілов О. Опір матеріалів - Київ : ’’Логос’’ , 2000. - 551 c.
  539.3
  Корнілов О.А. Опір матеріалів : підруч. - Київ : Логос , 2000. - 551 c.
  539.3            30.121я73
  Коробейников А.Т. Испытания сельскохозяйственных тракторов / А.Т.Коробейников, В.С.Лихачев, В.Ф.Шолохов - М. : Машиностроение , 1985. - 239 c.
  631.372.001.4 + 629.366
  Коробейников В.Г. Автоматизация универсальных металлорежущих станков. / В.Г.Коробейников, Б.А.Сак-Шак, Ю.Л.Тетелютин - М. : Свердловск, Машгиз , 1960. - 159 c.
  621.9.06-52
  Коробов Ю.М. Электромеханический износ при трении и резании металлов. - К. : Техника , 1976. - 199 c.
  621.9.01
  Коробочкин Б.Л. Динамика гидравлических систем станков / Б.Л. Коробочкин - М. : Машиностроение , 1976. - 240 c.
  621.9.06-82
  Коровин А.И. Газопитание сварочных участков / под ред.И.А.Антонова, Д.Л.Глизманенко. - М. : Машиностроение , 1974. - 54 c.
  621.791.5
  Коровников Б.Д. Строительные материалы : учебник для вузов. - М. : Высш.шк. , 1974. - 367 c.
  691
  Корозия и борьба с ней: введ. в короз. науку и технику / Г.Г. Улиг, Р. реви, Уинстон; Перевод с англ. А.М. Сухотина и др. : Химия. Ленингр. отд-ние , 1989. - 454 c.
  620.193
  Королев А.И. Основы эксплуатации и ремонта автомобилей : учеб.для вузов. - 2-е изд., перераб и доп . - М. : Транспорт , 1964. - 387 c.
  629.331.083            629.113.004.5
  Королев В.И. Упруго - пластические деформации оболочек - М. : Машиностроение , 1971. - 304 c.
  539.3
  Королевич А.И. Книга об эсперанто / АН УССР, Ин-т языковедения им. А.А.Потебни. - К. : Наук. думка , 1989. - 253 c.
  811.922            81.8
  Король В.Ю. Історія України : посібник для вступників до вищих закладів освіти. - К. : Академія , 1999. - 359 c.
  940(477)            63.3/4УКР/
  Корольков А.А. Пророчества Константина Леонтьева. - СПб. : Изд-во СПб ун-та , 1991. - 199 c.
  1(091)            87.3
  Корольчук М.С. Соціально - психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах : навч.посібник для вищ.навч.закл. / М.С.Корольчук, В.М.Крайнюк. - К : Ніка - Центр , 2006. - 576 c.
  159.9-051 + 316.6
  Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності : підручник для вищ.навч.закл. - 3-тє вид . - К : Ельга : Ніка-Центр , 2008. - 396 c.
  159.91
  Корольчук М.С. Психологія : схеми, опорні конспекти, методика : навч.посбник для вищ.навч.закл. / М.С.Корольчук, В.М.Крайнюк, В.М.Марченко; за заг.ред. М.С.Корольчука. - К. : Ельга: Ніка-Центр , 2008. - 318 c.
  159.9(075.8)
  Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності : підруч. для студентів вищ. навч. заклад. - 3-те вид. . - К.: : Ельга, Ніка-Центр , 2008. - 400с. c.
  159.91            88.3я73
  Корольчук М.С. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах : Навчальний посібник / М.С.Корольчук ,В.М. Крайнюк - К. : Ніка-Центр , 2006. - 580 c.
  159.9            88.4я73
  Корольчук М.С. Психологія : схеми , опорні конспекти , методики : Навчальний посібник / М.С. Корольчук , В.М. Крайнюк , В.М. Марченко; За заг. ред. М.С. Корольчука - К. : Ельга , Ніка - Центр , 2008. - 320 c.
  159.9            88.3я73
  Корольчук О.П. Формування та розвиток вертикальних маркетингових систем в Україні : монографія. - К. : Київ.нац.торг.-екон.ун-т , 2004. - 216 c.
  339.138(477)
  Коростелев П.П. Химический анализ в металлургии : учеб.пособ.для ПТУ - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Металлургия , 1988. - 284 c.
  669 : 543
  Короткий довідник з історії України / І.Ф.Курас, М.О.Багмет, І.І.Федьков. - К. : Вища шк. , 1994. - 255 c.
  940(477)            63.3/4УКР/
  Корпоративные системы спутниковой и КВ связи / под ред. А.А.Смирнова - М. : АО ``Эко-Трендз`` , 1997. - 132 c.
  621.396.946
  Коррозия : справочник / К.А.Чендлер, Дж.К.Хадсон, Дж.Р.Степнерс; под ред.: Л.Л.Шрайера, сокр.пер.с англ. В.С.Синявского. - М. : Металлургия , 1981. - 631 c.
  620.193
  Коррозия автомобилей и ее предотвращение / Т.Бестек, Е.Бриннек, Е.Иванов; пер.с польск. Ю.И.Кузнецова. - М. : Транспорт - 255 c.
  629.331.004.5/.6 : 620.193
  Коррозия и защита от коррозии : Учеб. пособие для вузов / Семенов И.В. и др. - М. : Физматлит , 2002. - 334 c.
  620.193/.197
  Коррозия и защита химической аппаратуры Т.4. Производство серной кислоты и фосфорных удобрений : справ.руководство / под ред.: А.М.Сухотина, В.С.Зотикова. - М. : Химия , 1970. - 267 c.
  [620.193 + 620.197]: [661.25 + 631.85]
  Коррозия и защита химической аппаратуры Т.5. Промышленность синтетического каучука : справ. руководство / Лабутин А.Л.; под ред. А.М.Сухотина. - Л. : Химия , 1971. - 368 c.
  [620.193 + 620.197] : [678.4 + 678.7]
  Коррозия и защита химической аппаратуры Т.6. Производство хлора и его неорганических соединений : справ.руководство / под ред. А.М.Сухотина, А.Л.Лабутина. - Л. : Химия , 1972. - 376 c.
  [620.193+620.197] : 661.41/44
  Коррозия конструкционных материалов: Газы и неорганические кислоты : в 2 т. Т.1. Газы и фреоны : справочник / под ред. В.В.Батракова. - М. : Металлургия , 1990. - 344 c.
  620.193.4/.5
  Коррозия конструкционных материалов: Газы и неорганические кислоты : в 2 т.. Т.2. Неорганические кислоты : справочник / под ред.: В.В.Батракова - М. : Металлургия , 1990. - 316 c.
  620.193.4/.5
  Коррозия под действием теплоносителей, хладагентов и рабочих тел. : справ.руководство / А.М.Сухотин, А.Ф.Богачев, В.Г.Пальмский и др.; под ред. А.М.Сухотина, В.М.Беренблит. - Л. : Химия , 1988. - 359 c. - (Коррозионная стойкость оборудования хим. производс).
  620.197 : 66.02(083)
  Корсаков В.С. Основы конструирования приспособлений : учебник для вузов - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1983. - 277 c.
  621.9.06-229.001.66
  Корсаков В.С. Основы конструирования приспособлений в машиностроении : учеб.пособие для машиностроит.вузов - М. : Машиностроение , 1971. - 288 c.
  621.9.06-229
  Корсаков В.С. Основы конструирования приспособлений в машиностроении : учебник для вузов - М. : ’’Машиностроение’’ , 1971. - 288 c.
  621.9
  Корсаков В.С. Основы проектирования приспособлений : учебник для втузов - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : ’’Машиностроение’’ , 1983. - 277 c.
  621.9.06
  Корсунский М.И. Оптика. Строение атома. Атомное ядро : учебное пособие для втузов - 2-е изд., испр. и доп . - М. : Наука , 1964. - 527 c.
  535 + 539.1
  Корчагин В.А. Эффективность использования изобретений и рационализаторских предложений на автомобильном транспорте. - М. : Транспорт , 1984. - 112 c.
  629.331 : 608.1            629.113:608.1
  Корчак С.Н. Производительность процесса шлифования стальных деталей. - М. : Машиностроение , 1974. - 280 c.
  621.923
  Коршунов Ю.М. Математические основы кибернетики : учеб.пособие для вузов. - 3-е изд.,перераб.и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 495 c.
  519.7
  Коршунов Ю.М. Математические основы кибернетики : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Энергия , 1980. - 423 c.
  519.7
  Коршунов Ю.М. Математические основы кибернетики : учеб.пособие для втузов. - М. : Энергия , 1972. - 376 c.
  519.7
  Корытин А.М. Оптимизация управления металлорежущих станков / А.М.Корытин, В.К.Шапарев. - М. : Машиностроение , 1974. - 200 c.
  621.9.06 : 62-52
  Корячко В.П. Микропроцессоры и микро ЭВМ в радиоэлектронных средствах : учебник для вузов. - М. : Высш.шк. , 1990. - 407 c.
  [681.325.5-181.4 + 004.382.7]:621.37/.39
  Косилова А.Г. Точность обработки, заготовки и припуски в машиностроении : справочник технолога / А.Г.Косилова, Р.К.Мещеряков, М.А.Калинин. - М. : Машиностроение , 1976. - 288 c.
  621.91 + 621.753.1(031)
  Косилова А.Г. справочник технолога-машиностроителя : 2. Т.1. : Справочник / А.Г.Косилова,Р.К.Мещерякова - 3-е перераб. . - Москва : Машиностроение , 1973. - 694 c.
  621.9
  Космачев И.Г. Карманный справочник технолога - инструментальщика. - 2-е изд., перераб.и доп . - Л. : Машиностроение , 1970. - 264 c.
  621.9.02.002
  Космачев И.Г. Справочное пособие слесаря-инструментальщика - Л. : Лениздат , 1967. - 560 c.
  621.9.06
  Косміна О.Ю. Традіційне вбрання українців Т.1. Лесостеп. Степ / Оксана Косміна. - К. : Балтія - Друк , 2008. - 159 c.
  391(477)
  Космодемьянский А.А. Константин Эдуардович Циолковский (1857-1935) / отв.ред.: А.С.Федоровский. - 2-е изд., доп . - М. : Наука , 1987. - 304 c.
  629.78(092)
  Космонавтика СССР / сост. :Л.А.Гильберг, А.А.Еременко. - М. : Машиностроение :Планета , 1987. - 496 c.
  629.7
  Космонавтика. Маленькая энциклопедия / гл.ред.: В.П.Глушко. - 2-е изд., доп . - М. : Сов.Энциклопедия , 1970. - 592 c.
  629.7
  Космос далекий и близкий: Ред.библиогр.указ. / Гос.б-ка СССР им.В.И.Ленина; сост. :В.М.Мешков, З.П.Джинова. - М. : Книга , 1987. - 96 c.
  629.7            91.9:3+39.6
  Косов Н.П. Станочные приспособления для деталей сложной формы - М. : ``Машиностроение`` , 1973. - 234 c.
  621.9.06-229
  Косовский Н.К. Основы теории элементарных алгоритмов : учеб.пособие для математ.спец.вузов. - Л. : Изд-во ЛГУ , 1987. - 152 c.
  510.52 + 519.712
  Костарчук В.М. Векторні простори і розв`язування задач лінійного програмування : спец.курс факульт.занять з математики в 9-10 класах / В.М.Костарчук, Л.М.Вивальнюк. - К. : Рад.шк. , 1972. - 208 c.
  512.642+ 519.852            517.3
  Костенко Н.А. Прогнозирование надежности транспортных машин. - М. : Машиностроение , 1989. - 240 c.
  629.01-192
  Костецкий Б.И. Качестко поверхности и трение в машинах / Б.И.Костецкий, Н.Ф.Колесниченко. - К. : ``Техніка`` , 1969. - 216 c.
  621.891
  Костецкий Б.И. Трение, смазка и износ в машинах. - К. : Техника , 1970. - 396 c.
  621.891 + 621-567
  Костикова И.В. Философско - социологические взгляды Томаса Карлея. - М. : МГУ , 1983. - 144 c.
  1(091)            87.3
  Костоглодов Д.Д. Маркетинг предприятия / Д.Д.Костоглодов, И.И.Саввиди. - М. : Контур , 1998. - 112 c.
  339.138            65.290-22
  Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей Т.1. Киевское государство 10-12 вв. Русское государство 15-17 вв. / авт.предисл. В.Л.Янин. - репринт.изд. 1873-1888гг . - М. : Книга , 1990. - 737 c.
  94(47)``9-11`` ``14-16 ``            63.3(2)4
  Костомаров Н.И. Исторические монографии и исследования : в 2 т. Т.1,2. Личность царя И.В.Грозного. О следственном деле по поводу убиения царевича Димитрия. Царевна Софья.Царевич Алексей Пеипрович / послесл. А.П.Богданова; коммент. О.Г.Агеевой. - М. : Книга , 1989. - 235 c.
  94(47).043/.05            63.3(2)4
  Котенко Л.Я. Электронные телефонные аппараты / Л.Я.Котенко, А.М.Бревда; под ред. Корякина - Черняка. - 2-е изд . - СПб. : Наука и Техника , 2001. - 187 c.
  621.395.623.4
  Котёлкин С.В. Международная финансовая система : учебник для вузов. - М. : Экономистъ , 2004. - 538 c.
  339.7
  Котик М.А. Беседы психолога о безопасности дорожного движения. - 2-е изд.перераб.и доп . - М. : Транспорт , 1990. - 141 c.
  656.13.08 : 159.9
  Котик М.А. Беседы психолога о безопасности дорожного движения - М. : Транспорт , 1987. - 87 c.
  656.13.08: 159.9
  Котик Ф.И. Контроль металлов и сплавов в машиностроении : справочник / Ф.И.Котик, С.Г.Ибрагимов - М. : Машиностроение , 1983. - 248 c.
  669 : 543
  Котлер Ф. Основы маркетинга / пер. с англ. В.Б.Боброва. - М. : Росинтэр , 1996. - 698 c.
  339.138            65.290-22
  Котлер Ф. Основы маркетинга / пер. с англ.В.Б.Боброва. - М. : Бизнес- книга : ИМА-Кросс.Плюс , 1995. - 699 c.
  339.138            65.290-22
  Котлер Филип. Основы маркетинга / пер.с англ.В.Б.Боброва; общ.ред.и вступ.ст.Е.М.Пеньковой. - М. : Прогресс , 1992. - 734 c.
  339.138            65.290-22
  Котляр В.Ф. Память о павших в сердцах живых : путеводитель. - Харьков : Прапор , 1983. - 62 c.
  94(47)084.7            63.3/2Ук/ 722
  Котляр М. Шляхами віків : довідник з Історії України / М.Котляр, С.Кульчицький. - К. : Україна , 1993. - 380 c.
  940(477)            63.3/4Укр/ я2
  Котляр Я.М. Методы и задачи тепломассообмена : учеб.пособие для втузов / Я.М.Котляр, В.Д.Совершенный, Д.С.Стриженов. - М. : Машиностроение , 1987. - 317 c.
  517.9 : 536.2
  Котляр.Н.Ф. Древняя Русь и Киев в летописных преданиях и легендах. - К. : Наук.думка , 1986. - 159 c.
  94(47)01/.02            63.3 /2/41
  Котов П.Н. Ремонт мотоциклов `Днепр` и `Урал`. - М. : Россельмазиздат , 1987. - 223 c.
  629.326.083            629.118.6.004.67
  Коул.Дж. Методы возмущений в прикладной математике / пер. с англ.А.И.Державиной, В.Н.Диесперовой; под ред.О.С.Рыжова. - М. : Мир , 1972. - 274 c.
  517.9:530.145.7
  Коффран Дж. Расширение микропроцессорных систем / Дж.Коффран, В.Лонг; пер. с англ.В.П.Нестерова; под ред.П.В.Нестерова. - М. : Машиностроение , 1987. - 320 c.
  004.31-181.48 : 621.382.049.771.14            681.327.8:621.382.049.771.14
  Кох.П.И. Одноковшовые экскаваторы. Устройство, монтаж, эксплуатация и ремонт. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машгиз , 1963. - 439 c.
  621.879.31
  Кочанов Н.С. Компактные шестизначные математические таблицы : справ. пособие - Л. : `Машиностроение` , 1970. - 160 c.
  519.66.096
  Кочергин А.И. Основы надежности металлорежущих станков : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд.,перераб. и доп . - Минск : Высш. шк. , 1982. - 175 c.
  621.9.06-192
  Кочетков А.И. Психологические основы современного управления персоналом. - М. : Зерцало , 1999. - 373 c.
  658.3.012.32 : 159.9            65.290-24:8.4
  Кочетков А.С. Прогрессивные процессы абразивной,алмазной и эльборовой обработки на станках / А.С.Кочерков, А.И.Сандлер. - М. : Машиностроение , 1976. - 31 c.
  621.923
  Кочетков Я.П. Обеспечение точности при протягивании. - М. : Машиностроение , 1979. - 78 c.
  621.919.015-187
  Кочетов Э.Г. Геоэкономика (освоение мирового экономического пространства) : учебник для вузов. - М. : БЕК , 1999. - 462 c.
  339.9
  Кочнев Е.Д. Люди.Автомобили.Рекорды. - М. : Мол.гвардия , 1982. - 288 c.
  629.371            629.114.82
  Кошарный М.Ф. Основи механіки та енергетики автомобіля : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Вища шк. , 1992. - 200 c.
  629.331            629.113
  Кошкин В.Л. Аппаратные системы числового программного управления. - М. : Машиностроение , 1989. - 244 c.
  621.9.06-529
  Кошкин Л.Н. Комплексная автоматизация производства на базе роторных линий - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1972. - 352 c.
  621.9.06-133 : 658.527.011.56
  Кошляков Н.С.и др. Диффереренциальные уравнения математической физики / Н.С.Кошляков,Э.Б.Глинер, М.М.Смирнов; под общ.ред.Н.С.Кошлякова. - М. : Гос.изд.физ.-мат.лит. , 1962. - 767 c.
  517.95
  Кошманов В.В. Карно, Клапейрон, Клаузиус : кн.для учащихся. - М. : Просвещение , 1985. - 96 c. - (Люди науки).
  53(092) + 929Карно + 929Клайперон + 929Клаузиус
  Кравец В.Н. Проектирование автомобиля : учеб. пособие - 2-е изд., перераб.и доп. . - Н.Новгород : ’’Нижегород.политехн.институт’’ , 1992. - 230 c.
  629.113.0012 (075.8)
  Кравец.В.И. Колористическое формообразование в архитектуре - Х. : Вища шк. , 1987. - 131 c.
  72.017.9
  Кравец.В.Н. Проектирование автомобиля : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд.,перераб.и доп . - Н.Новгород : НПИ , 1992. - 230 c.
  629.331.001.6            629.113.01
  Кравцов Г.И. Графическое оформление изобретения / Г.И.Кравцов, В.И.Хижняков. - 3-е изд.,доп.и перераб . - Л. : Лениздат , 1983. - 127 c.
  001.894
  Кравцова В.И. Космические методы картографирования / под ред.Ю.Ф.Книжникова. - М. : Изд-во МГУ , 1995. - 240 c.
  528.942
  Кравченко В.С. Санітарно - технічне обладнання будинків : підручник для вищ. навч. закл. / В.С.Кравченко, Л.А.Саблій, П.Л.Зінич. - 2-ге вид., доп. та перероб . - К . : Кондор , 2009. - 457 c.
  696 /.697(075.8)
  Крагельский И.В. Основы расчетов на трение и износ. - М. : Машиностроение , 1977. - 526 c.
  621.891
  Крагельский И.В. Узлы трения машин : справочник / И.В.Крагельский, Н.М.Михин. - М. : Машиностроение , 1984. - 280 c.
  621.891
  Краевые задачи математической физики и смежные вопросы теории функций. 16 : сб.работ / под ред.О.А.Ладыженской. - Л. : Наука , 1984. - 202 c. - (Записки науч. семинаров ЛОМИ, т.138).
  517.95:53
  Крайская З.В. Организация архивного дела в СССР : учеб. для сред. спец. учеб. завед. - М. : Экономика , 1980. - 167 c.
  930.25            902.9
  Крамаренко В.П. Токсикологічна хімія : підруч. для вищ.фармац. навч. закладів та фармац. фак. мед. ін-тів / пер. з рос. - К. : Вища шк. , 1995. - 423 c.
  615.9
  Крамаренко Г.В. Техническое обслуживание автомобилей : учеб. для автотранспорт. техникумов / Г.В.Крамаренко, И.В.Барашков. - М. : Транспорт , 1982. - 368 c.
  629.331.083
  Краско Т.И. Психология рекламы / под ред. Е.В. Ромата. - Х. : Студцентр , 2002. - 212 c. - ((Биб-ка журнала ``Маркетинг и реклама``).).
  659.1 : 159.9            76.006.5+88
  Красненьков В.И. Проектирование планетарных механизмов транспортных машин. / В.И. Красненьков, А.Д. Ващец. - М. : Машиностроение , 1986. - 272 c.
  629.1-23
  Краснов М.Л. Вариационное исчисление. : учеб. пособ. для втузов / М.Л. Краснов, Г.И. Макаренко, А.И. Киселев. - М. : Наука , 1973. - 192 c.
  517.97
  Краткая история Болгарии: с древнейших времен до наших дней / отв. ред. Г.Г. Литаврин. - М. : Наука , 1987. - 568 c.
  94(497.2)            63.3(4Бл)
  Краткая история болгарской философской мысли / пер. с болг. Р.Е. Мельцера, И.С. Морозовой ; общ. ред. и послесловие Л.В. Воробьева. - М. : Прогресс , 1977. - 711 c.
  1(091)(497.2)            15
  Краткая история Румынии: с древнейших времен до наших дней / отв. ред. В.Н. Виноградов. - М. : Наука , 1987. - 542 c.
  94(498)            63.3(4Р)
  Краткая история СССР : в 2 т. Т.2. От Великой Октябрьской соц. революции до наших дней. / редкол.: А.М. Самсонов и др. - 3-е изд., испр. и доп . - М. : Наука , 1978. - 775 c.
  94(47+57)            63.3(2)7
  Краткая история Чехословакии: С древнейших времен до наших дней / А.Х. Клеванский, В.В. Марьина, А.С. Мыльников, И.И. Поп. - М. : Наука , 1988. - 575 c.
  94(437)            63.3(4Че)
  Краткий автомобильный справочник / А.Н. Понизовкин, В.С. Шуркина, Ю.М. Власко и др. - 10-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1983. - 224 c.
  629.331(03)
  Краткий автомобильный справочник - 10-е изд., перераб. и доп. . - М. : ’’Транспорт’’ , 1985. - 220 c.
  629.113/.115 (38)
  Краткий автомобильный справочник - 6-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Транспорт , 1971. - 510 c.
  629.114
  Краткий автомобильный справочник НИИАТ. - 10-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1985. - 220 c. - (/Гос. науч.-исслед. ин-т автомоб. трансп./).
  629.331(03)
  Краткий автомобильный справочник НИИАТ. - 10-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1984. - 224 c. - (Гос. науч.-исслед. ин-т автомоб. трансп.).
  629.331(03)
  Краткий автомобильный справочник. - 9-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1982. - 464 c.
  629.331(03)
  Краткий автомобильный справочник. - 8-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1979. - 464 c.
  629.331(03)
  Краткий автомобильный справочник. НИИАТ : справочник - 10-е изд., перераб. и доп. . - М. : ’’Транспорт’’ , 1984. - 220 c.
  629.113
  Краткий очерк истории философии / под ред. М.Т. Иовчука, Т.И. Ойзермана, И.Я. Щипанова. - 2-е изд., перераб . - М. : Мысль , 1969. - 790 c.
  1(091)            87.3
  Краткий психологический словарь / под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. - М. : Политиздат , 1985. - 431 c.
  159.9            88
  Краткий справочник каменщиков / Павлов В.И., Иванец И.М. - К. : Будывельник , 1983. - 80 c.
  693
  Краткий справочник металлиста / под общ. ред. П.Н. Орлова, Е.А. Скороходова - 3-е изд., перерад. и доп . - М. : Машиностроение , 1987. - 960 c.
  621.9
  Краткий справочник металлиста / под общ. ред. П.Н. Орлова, Е.А. Скороходова - 3-е изд., перерад. и доп . - М. : Машиностроение , 1987. - 960 c.
  621.9
  Краюхин Г.А. Экономическая эффективность изобретения и рационализаторских предложений. - Л. : Лениздат , 1983. - 120 c. - (/Б-чка изобретателя и рационализатора/.).
  001.894/..895.003.13
  Крейн М.Г. Проблемы моментов Маркова и экстремальные задачи. Идеи и проблемы П.Л. Чебышева и А.А. Маркова и их дальнейшее развитие / М.Г. Крейн, А.А Нудельман. - М. : Наука , 1973. - 551 c.
  519.217            517.2
  Крейн С.Г. Интерполяция линейных операторов / С.Г. Крейн,Ю.И.Петунин,Е.М.Семенов. - М. : Наука , 1978. - 100 c.
  517.983            517.2
  Кременчугский историко - краеведческий музей : путеводитель / Авт.текста Л.Ф. Бережко. - 2-е изд., перераб . - Х. : Прапор , 1987. - 70 c.
  908(477.53-21Кременчук)            63.3(2)лб
  Кременчуцький край у контексті історії України: матеріали IV Регіональної наук.- практ.конференції 24 листопада 2013 року. - Кременчук : КрНУ ім.М.Остроградського , 2013. - 194 c.
  940(477.53-37Кременчук)(063)
  Кремень В.Г. Філософія: мислителі,і деї, концепції : підручник / В.Г.Кремень, В.В.Ільїн. - К. : Книга , 2005. - 525 c.
  1(091)            87.3
  Кривандин В.А. Металлургические печи : учеб. пособ. для вузов / В.А.Кривандин, Б.Л.Марков ; под общ.ред.В.А.Кривандина. - М. : Металлургия , 1967. - 572 c.
  669.041
  Кривандин В.А. Металлургические печи : учеб.пособие для вузов / В.А.Кривандин, Б.Л.Марков ; под общ.ред.В.А.Кривандина. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Металлургия , 1977. - 462 c.
  669.041
  Кривандин В.А. Металлургические печи - М. : ’’Металлургия’’ , 1977. - 463 c.
  669.041
  Кривель А.М. Это было на Хингане. - М. : Политиздат , 1986. - 174 c.
  94            63.3(2)721
  Кривоногов Ю.А. Микромашинные комплексы систем коллективного пользования / Ю.А.Кривоногов, П.М. Скрипник, З.Н.Михалецкий. - К. : Техніка , 1986. - 151 c.
  681.322 : 621.382.049.7
  Кривошея С.А. Диференціальні та інтегральні рівняння : підручник для вищ.навч.закл. / С.А.Кривошея, М.О.Перестюк, В.М.Бурим. - К. : Либідь , 2004. - 407 c.
  517.9
  Кривошипные кузнечно - прессовые машины: теория и проектирование / В.И.Власов, А.Я.Борзыкин, И.К.Букин-Батырев и др.; под ред. В.И.Власова. - М. : Машиностроение , 1982. - 424 c.
  621.979.134.001
  Крижановська О.О. Історія середніх віків. Вступ до історії західноєвропейського Середньовіччя : навч. посыбник для гуманыт.спец.вищ.навч.закл. / О.О.Крижановська, О.П.Крижановський. - К. : Либідь , 2004. - 365 c.
  94(4)``375/1492``            63.3(0)4
  Крикупова И.И. Газовая сварка пластмасс / И.И.Крикупова, Ю.И. Некрасов; под ред. И.А.Антонова, Д.Л.Глизманенко. - М. : Машиностроение , 1974. - 88 c. - (ВНИИАВТОГЕНМАШ Б-ка газосварщика).
  621.791.58
  Криміналістика : підручник / П.Д.Біленчук, О.П. Дубовий, М.В.Салтевський, П.Ю.Тимошенко ; за ред. П.Д.Біленчука. - К. : АТІКА , 1998. - 416 c.
  343.98            67.32
  Кримінальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 14 лютого 2011 року : ( Відповідає офіц.текстові ) - К. : Алерта;ЦУЛ , 2001. - 174 c.
  343.9            67.9(4УКР)311
  Криогенные системы. Основы проектирования аппаратов и установок : учебник для вузов / А.М.Архаров, В.П.Беляков, Е.И.Микулин и др. - М. : Машиностроение , 1987. - 534 c.
  621.59.001.63
  Крип`якевич І.П. Всесвітня історія : у 3 т. Т.1. Стародавні часи - К. : Либідь , 1995. - 464 c.
  94(100)``.../05``            63.3(0)
  Крип`якевич І.П. Всесвітня історія : в 3 т. Т.2. Середньовіччя і нові часи - К. : Либідь , 1995. - 422 c.
  94(100)``05 /18``            63.3(0)
  Крип`якевич І.П. Всесвітня історія : в 3 т. Т.3 . Найновіші часи. - К. : Либідь , 1995. - 286 c.
  94(100)``19/20``            63.3(0)
  Криштал М.А. Внутреннее трение и структура металлов / М.А. Криштал., С.А.Головин. - М. : Металлургия , 1976. - 375 c.
  669-1
  Кріль М.М. Історія країн Центрально - Східної Європи [кінець ХХ-початок ХХI cт] : навч. посіб.[для вищ. навч.закл.Ї - К. : Знання , 2008. - 284 c.
  94(4)(075.8)
  Кройтор В.А. Исполнительное производство : учеб. пособие / В.А Кройтор, Н.М. Ясынок. - Х. : Эспада , 2003. - 176 c.
  347.952(477)            67.401(4УКР)
  Кроник А.А В главных ролях : вы, мы, он, ты, я. Психология значимых отношений / А.А.Кроник, Е.А. Кроник. - М. : Мысль , 1989. - 204 c.
  159.9            88.5
  Кропоткин П.А. Записки революционера / послес. и примеч. В.А. Твардовского. - М. : Мысль , 1990. - 526 c.
  94(47)083            63.3(2)51
  Круглов Г.А. Обработка алмазными резцами деталей приборов. - М. : Машиностроение , 1968. - 228 c.
  621.9.02
  Кругман П.Р. Международная экономика. Теория и политика : учебник для вузов / П.Р. Кругман , М.Обстфельд. - М. : Экон.фак-т МГУ,ЮНИТИ , 1997. - 769 c.
  339.5            65.5
  Крупник Л.О. Історія України: формування етносів, нації, державності : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр учбов.літ. , 2009. - 213 c.
  940(477)(075.8)
  Крупницький Б.Д, Гетьман Пилип Орлик (1672-1742). Його життя і доля / вступ.ст. О.Оглоблина. - К. : Дніпро , 1991. - 80 c.
  940(477)            63.3(2Ук)46
  Крутецкий В.А. Психология : учебник для пед. училищ. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Просвещение , 1986. - 236 c.
  159.9            88
  Крывелев И.А. История религий : в 2 т. Т.1. : очерки - 2-е изд., дораб . - М. : Мысль , 1988. - 446 c.
  2-9            86.37
  Крывелев И.А. История религий : в 2 т. Т.2. : очерки - 2-е изд., дораб . - М. : Мысль , 1988. - 383 c.
  2-9            86.37
  Крылов И.В. Маркетинг .(Социология маркетинговых коммуникаций) : учеб. пособие. - М. : Центр , 1998. - 189 c.
  339.138            65.290-22
  Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии : учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : ЮНИТИ-ДАНА , 2001. - 711 c.
  006.1 + 006.063 +006.91
  Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии : учебник для вузов. - М. : Аудит : ЮНИТИ , 1998. - 465 c.
  006.1 +006.063 + 006.91
  Крылова Г.Д. Маркетинг.Теория и 86 ситуаций : учеб. пособие для вузов / Г.Д.Крылова, М.И.Соколова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА , 1999. - 519 c.
  339.138            65.290-22
  Крылова Г.Д. Практикум по маркетингу: Cитуационные задачи и тест-контроль / Г.Д.Крылова, М.И.Соколова; под ред. А.Н.Романова. - М. : Банки и биржи , 1995. - 240 c.
  339.138            65.290-22
  Крысин Р.С. Модели взрывного дробления горных пород. / Р.С.Крысин, В.В.Новинский. - Дн. : АРТ-ПРЕСС , 2006. - 142 c.
  622.235.6 : 519.873
  Ксеневич И.П. Системы автоматического управления ступенчатыми трансмиссиями тракторов / И.П.Ксеневич, В.П. Тарасик. - М. : Машиностроение , 1979. - 280 c.
  629.366-585.9-52            629.114.2
  Кубарев А.И. Надежность в машиностроении. - М. : Изд-во стандартов , 1977. - 263 c.
  62-192 : 621
  Кубасов В.Н. Прикосновение космоса / лит. запись И.Андреева. - М. : Политиздат , 1984. - 176 c.
  629.78
  Кувшинский В.В. Фрезерование. - М. : Машиностроение , 1977. - 240 c.
  621.914
  Кугель Р.В. Испытание на надежность машин и их элементов. - М. : Машиностроение , 1982. - 181 c.
  629.1-192, 621-192
  Кудевицкий Я.В. Фасонные фрезы. - Л. : Машиностроение , 1978. - 176 c.
  621.914.2
  Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми : монографія. - К : КНЕУ , 2002. - 245 c.
  339.138``313 ``            65.290-22
  Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг : навч. посібник. - К. : КНЕУ , 1998. - 151 c.
  339.138``313``            65.290-22
  Кудрин В.А Технология получения качественной стали / В.А.Кудрин, В.М.Парма. - М. : Металлургия , 1984. - 320 c.
  669.18
  Кудрин В.А Металлургия стали : учебник для вузов. - М. : Металлургия , 1981. - 488 c.
  669.18
  Кудрявцев В.В Введение в теорию абстрактных автоматов : учеб.пособие для вузов / В.В Кудрявцев, А.С.Подколзин, Ш. Ушчумлич. - М. : Изд-во МГУ , 1985. - 173 c.
  519.713
  Кудрявцев В.В Введение в теорию автоматов : учеб.пособие для вузов / В.В Кудрявцев, С.В. Алешин, А.С.Подколзин. - М. : Наука , 1985. - 320 c.
  519.713
  Кудрявцев Е.М Оформление дипломного проекта на компьютере. - М. : ДМК Пресс , 2004. - 223 c.
  004.91 : 378.2
  Кудрявцев И.В. Усталость сварных конструкций / И.В.Кудрявцев, Н.Е.Наумченков. - М. : Машиностроение , 1976. - 271 c.
  621.791.011 : 539
  Кудрявцев О.К. Транспорт городских центров / О.К.Кудрявцев, Ю.А. Федутинов, И.И.Чуверин. - М. : Транспорт , 1978. - 110 c.
  629.014.6
  Кузин Л.Т. Основы кибернетики : в 2 т. Т.1. Математические основы кибернетики. : учеб.пособие для вузов - М. : Энергия , 1973. - 504 c.
  519.7
  Кузин Л.Т. Основы кибернетики : в 2 т. Т.2. Основы кибернетических моделей. : учеб.пособие для вузов - М. : Энергия , 1979. - 584 c.
  519.7            681.5
  Кузнецов А.В. Практикум по топливу и смазочным материалам : учеб.пособие для вузов / А.В.Кузнецов, М.А.Кульчев. - М. : Агропромиздат , 1987. - 224 c.
  631.3-6 : 621.89
  Кузнецов А.В. Сборник задач по математическому программированию : учеб.пособие для вузов / А.В.Кузнецов, Г.И.Новикова, Н.И.Холод. - Мн. : Высш. шк. , 1985. - 143 c.
  519.85
  Кузнецов Б.Г. Пути физической мысли., 1968. - 350 c.
  53(091)
  Кузнецов В.Г. Приводы станков с программным управлением : учеб. пособие для техникумов. - М. : Машиностроение , 1983. - 248 c.
  621.9.06-529-83
  Кузнецов В.Н. Западноевропейская философия XVIII века / В.Н Кузнецов, Б.В.Мееровский, А.И. Грязнов. - М. : Высш. шк. , 1986. - 400 c.
  1(091)            87.3
  Кузнецов В.Н. Французкий материализм XVIII века. - М. : Мысль , 1981. - 303 c.
  1(091) + 141.12(44)``17``            87.3
  Кузнецов В.С. Универсально - сборные приспособления : альбом монтажных чертежей / В.С.Кузнецов, В.А Пономарев. - М. : Машиностроение , 1974. - 156 c.
  621.9.02-229
  Кузнецов Е.С. Управление технической эксплуатацией автомобилей. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1990. - 272 c.
  629.331.08            629.113.004.54
  Кузнецов О.П. Дискретная математика для инженеров / О.П.Кузнецов, Г.М.Адельсон-Вельский. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 480 c.
  519.854
  Кузнецов О.П. Дискретная математика для инженеров / О.П.Кузнецов, Г.М.Адельсон-Вельский. - М. : Энергия , 1980. - 342 c.
  519.854
  Кузнецов С.Л. Компьютеризация делопроизводства - М. : Бизнес-школа; Интел-Синтез , 1997. - 171 c.
  651.4/.9 : 004            65.050.2
  Кузнецов Ю.В. Математическое программирование : учеб. пособие для вузов / Ю.В.Кузнецов, В.И.Кузубов, А.Б.Волощенко. - М. : Высш.шк. , 1976. - 352 c.
  519.85
  Кузнецов Ю.И. Конструкция приспособлений для станков с ЧПУ : учеб.пособие для СПТУ. - М. : Высш.шк. , 1988. - 303 c.
  621.9.06-52-229
  Кузнецов Ю.И. Станочныя приспособление с гидравлическим приводом. Конструирование и расчет. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1974. - 152 c.
  621.9.06-229-82
  Кузнецов Ю.И. Технологическая оснастка для станков с ЧПУ и промышленных роботов : учеб. пособие для техникумов. - М. : Машиностроение , 1987. - 112 c.
  621.9.06-529-229 + 621.865.8-229
  Кузнецов Ю.И. Технологическая оснастка к станкам с программным управлением. - М. : Машиностроение , 1976. - 224 c.
  621.9.06-529-229
  Кузнецов Ю.И. Оснастка для станков с ЧПУ : справочник / Ю.И.Кузнецов, А.Р.Маслов, А.Н.Байков. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1990. - 510 c.
  621.9.06-529-229
  Кузнецов Ю.Н. Математическое программирование : учеб.пособие для вузов / Ю.Н.Кузнецов, В.И.Кузубов, А.В.Волощенко. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1980. - 302 c.
  519.85
  Кузнецов Ю.Н. Новые зажимные механизмы станков - автоматов / Ю.Н.Кузнецов, А.В.Кухарец. - К. : Техніка , 1979. - 151 c.
  621.9.06-529-229.312
  Кузнецов Ю.Н. Повышение эффективности токарных автоматов / Ю.Н.Кузнецов, Л.Н.Срибный . - К. : Техніка , 1989. - 168 c.
  621.941-52
  Кузнецов Ю.Н. Станки с ЧПУ : учеб.пособие для вузов - К. : Вища шк. , 1991. - 276 c.
  621.9.06-529
  Кузнецова А.Н. Методика преподавания машинописи и делопроизводства : учеб.пособие для подготовки секретарей-машинисток. - М. : ДОСААФ СССР , 1988. - 208 c.
  652.923            65.050.9(2)2
  Кузнецова А.Н. Машинопись и делопроизводство. - 2-е изд.,испр . - М. : ДОСААФ , 1987. - 221 c.
  651.923
  Кузнецова В.А. Покупателю о телевизорах / В.А.Кузнецова, В.И.Лебедев. - М. : Экономика , 1987. - 95 c.
  621.397.62.002.6
  Кузнецова Л. Кадровое делопроизводство. - Х. : Консульт , 2001. - 192 c. - (Энциклопедия бухгалтера и экономиста,2001,№9,май).
  651.4/.9            65.050.2
  Кузнецова Н.В. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине : практ.пособие. - К. : Сплайн , 1998. - 218 c.
  339.9(477)            65.298(4УКР)
  Кузнецова Н.В. Экологическое право. Cхемы и комментарии. - 2-е изд.,исправ. и доп . - М. : Юриспруденция , 1999. - 156 c.
  349.6            67.407
  Кузь О.Н. Религиоведение : учеб. пособие / О.Н. Кузь, П.В.Брунько. - Харьков : ИНЖЕК , 2003. - 174 c. - (Харьк. гос. экон.ун-т).
  2/.29            86.2
  Кузьменко Б.В., Мальчевський І.А. Теплове самозаймання пиловугільних сумішей - Київ : ’’Наукова думка’’ , 2011. - 278 c.
  536.468:519.8
  Кузьмин Б.А. Металлургия, металловедение и конструкционные материалы : учебник для техникумов / Б.А.Кузьмин, А.И.Самохоцкий, Т.Н.Кузнецова. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1977. - 304 c.
  669 (075.32)
  Кузьмин Б.А. Металлургия, металловедение и конструкционные материалы : учебник для техникумов / Б.А.Кузьмин, А.И.Самохоцкий, Т.Н.Кузнецова. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1977. - 304 c.
  669(075.8)
  Кузьмин И.В. Основы теории информации и кодирования : учебник для вузов / И.В.Кузьмин, В.А.Кедрус. - 2-е изд. перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1986. - 238 c.
  621.391.1 + 004.415.3
  Кузьмищев В.А. Царство сынов Солнца/ - М. : Мол/гвардия , 1982. - 255 c.
  94(72)01            63.3(7Пе)
  Кузьмічов В.С. Криміналістика : навч. посібник / В.С.Кузьмічов, Г.І.Прокопенко; за заг.ред В.Г.Гончаренка, Є.М.Моісєєва. - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 366 c.
  343.98            67.52
  Кукал З. Природные катастрофы / пер. с чеш. К.И. Никоновой; предисл. и коммент.А.А. Никонова. - М. : Знание , 1985. - 240 c.
  550.348/.349            26.3
  Куклев Л.С. Оснастка для обработки нежестких деталей высокой точности / Л.С.Куклев ,М.М.Тазетдинов. - М. : Машиностроение , 1978. - 104 c.
  621.9.002.54
  Кукляк М.Л. Металорізальні інструменти. Проектування : навч. посібник для вищ.навч.закл. / М.П.Кукляк ,І.С.Афтаназів, І.І.Юрчишин. - Львів : Вид-во Нац. ун-ту `Львівська політехніка` , 2003. - 555 c.
  621.9.02
  Кулаков Н.Г. Справочник по газоснабжению / Н.Г.Кулаков, И.А.Бережнов. - 2-е изд.,испр. и доп . - К. : Будівельник , 1979. - 222 c.
  696.2
  Кулаков Ю.М. Предотвращение дефектов при шлифовании / Ю.М.Кулаков, В.А.Хрульков, И.В.Дунин-Барковский. - М. : Машиностроение , 1975. - 144 c.
  621.923
  Кулик В.К. Прогрессивные процессы обработки фасонных поверхностей / В.К.Кулик,Ю.В.Петраков,В.В.Иотов - К. : Техника , 1987. - 176 c.
  621.923
  Куликов Е.И. Методы измерения случайных процессов. - М. : Радио и связь , 1986. - 271 c.
  519.216.2
  Кулишова О.П. Кременчуг : фотоальбом / на укр. и рус. языках. - К. : Мистецтво , 1976. - 43 c.
  94(477-21 Кременчук)            33 С5/С2/
  Кулініч І.О. Психологія управління : навч.посібник [для вищ. навч. закл.] - К : Знання , 2008. - 292 c.
  159.9 : 658.012.32](075.8)
  Кульчицкий А.Р. Токсичность автомобильных и тракторных двигателей : учеб. пособие для вузов. - 2-е изд.,испр. и доп . - М. : Академ.Проект , 2004. - 399 c.
  621.431.019.6 : 502.3 : 504.5
  Кульчицький С.В. 1933: трагедія голоду. - К. : Знання , 1989. - 48 c.
  940(477) : 314.156.5(477)            63.3(2)716
  Кунц К.С. Численный анализ / пер. с англ. - К. : Техніка , 1964. - 390 c.
  519.6
  Кунцман Ж. Численные методы / пер. с фр. Е.И.Стечкиной; под ред.Д.П.Костомарова. - М. : Наука , 1979. - 159 c.
  519.6
  Куняев Н.А. Автомобиль ГАЗ-24. Устройство, правила эксплуатации и обслуживания. - М. : Изд - во ДОСААФ , 1974. - 96 c.
  629.331.1            629.114.6
  Курбатов Д.А. 15 проектов судов для любительской постройки. - 3-е изд.,перераб. и доп . - Л. : Судостроение , 1985. - 415 c.
  629.125
  Курицкий Б.Я. Организация делопроизводства и управления в офисе. - СПб. : ВНУ-Санкт-Петербург , 1997. - 168 c.
  651.4/.9            65.050.2
  Куркин С.А. Прочность сварочных тонкостенных сосудов, работающих под давлением. - М. : Машиностроение , 1976. - 184 c.
  621.791.052 : 621.772.4
  Курносов А.И. Материалы для полупроводниковых приборов и интегральных микросхем : учеб.пособие для СПТУ. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1980. - 327 c. - (Профтехобразование.Полупроводники).
  621.315.592
  Курносов А.И. Материалы для полупроводниковых приборов и интегральных схем : учеб.пособие для профтехучилищ - М. : Высш.шк. , 1975. - 342 c.
  621.315.592
  Куров Б.А. Испытание автомобилей : учебник для техникумов / Б.А.Куров,С.А. Лаптев,И.В.Балабин. - М. : Машиностроение , 1976. - 208 c.
  629.331.018            629.113.001.4
  Курс кримінології. Загальна частина : у 2 т. Т.1. : підручник / О.М.Джужа, П.П.Михайленко, О.Г.Кулік та ін.; відповід. ред. Я. Ю. Кондратьєв ; за заг. ред. О.М.Джужи. - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 351 c.
  343.9            67.51
  Курс кримінології: Особлива частина : у 2 т. Т.2. : підручник / М.В.Корнієнко, Б.В.Романюк, І.М.Мельник та ін.; відповід. ред. Я. Ю. Кондратьєв ; за заг. ред. О.М.Джужи. - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 351 c.
  343.9            67.51
  Курс практической психологии или как научиться работать и добиваться успеха : учеб.пособие для высш. управл. персонала / Р.Р.Кашапов - авт.- сост. - Ижевск : Изд-во Удмуд.. ун-та , 1996. - 444 c.
  159.9.-19.33            88.4
  Курти,Орацио Постройка моделей судов : энциклопедия судомоделизма, сокр. пер. с италю - 2-е изд.,стер. . - Л. : Судостроение , 1987. - 543 c.
  629.123
  Куряев Т.А. Пособие водителю моторной лодки и катера / Т.А.Куряев,М.Я.Черненок - 4-е изд. перераб. и доп. . - М. : Транспорт , 1971. - 184 c.
  629.12
  Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) : навч. посібник для вищ. навч. закл. - 2-ге вид. . - К : Центр учбової літератури , 2010. - 125 c.
  159.922.6 + 37.015.3](075.8)
  Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) : навчальний посібник для ВНЗ - 2-ге вид. . - К. : Центр учбової літератури , 2010. - 125 c.
  159.922.6(075.8)
  Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекций) : навч. посібник для ВНЗ - К. : Центр навчальної літератури , 2005. - 125 c.
  159.922.6
  Кутыловский М.П. Электрическая тяга (городской электрический транспорт) : учебное пособие для техникумов - 3-е изд. перераб. и доп. . - М. : Стройиздат , 1970. - 263 c.
  629.423-831.1
  Кухта Б.Л. З історії української політичної думки - К. : Генеза , 1994. - 363 c.
  32.01(091)(477)            66.0(4Укр.)
  Куцев Л.Н. Математика и управление производством / Л.Н.Куцев, М.М.Горяинов. - М. : Москов.рабочий , 1969. - 191 c.
  519.8 : 658.012.122
  Кучер А.М. Металлорежущие станки. Альбом общих видов кинематических схем и узлов / А.М.Кучер,М.М.Кивацкий,А.А.Покровский; под общ. ред. А.М.Кучера - 3-е изд. перераб. и доп. . - Л. : Машиностроение , 1972. - 308 c.
  621.9.06
  Кучер А.М. Новые кинематические схемы металлорежущих станков : учебн. пособие для техникумов - Л. : Машиностроение , 1969. - 128 c.
  621.9.06
  Кучер И.М. Металлорежущие станки.Основы конструирования и расчета - 2-е изд.,перераб. и доп. . - Л. : Машиностроение , 1971. - 720 c.
  621.9.06
  Кучер И.М. Металлорежущие станки.Основы конструирования и расчета - 2-е изд.,перераб. и доп. . - Л. : Машиностроение , 1971. - 720 c.
  621.9.06
  Кушнаренко Н.М. Бібліотечне краєзнавство : підручник - К : Знання , 2007. - 502 c. - (Вища освіта ХХI століття).
  021.4 : 908
  Кушнир В.Ф. Электрорадиоизмерения : учеб.пос.для вузов по спец. ` Радиотехника ` - Л. : Энергоатомиздат , 1983. - 319 c.
  621.317.3+621.396.08
  Кэлиш И.Х. Микроминиатюрная электроника : пер. с англ. В.С.Першенкова - М. : Энергия , 1975. - 216 c. - (( Массова радиобиблиотека. Вып.873 ).).
  621.382.049.77
  Кэмпбелл Дж. Ф. Чайные клипера : пер. с англ. И.Г. Русецкого - Л. : Судостроение , 1985. - 207 c.
  629.123
  Лабораторные работы по коррозии и защите металлов : учеб. пособ. для металлург. спец. вузов / Н.Д. Томашев, Н.П. Жук, В.А. Титов, И.А. Веденеева - 2-е изд . - М. : Металлургия , 1971. - 280 c.
  620.197
  Лабораторный практикум по металлорежущим станкам : учеб. пособие для машиностроит. спец. вузов / А.И. Кочергин, Е.С.Яцура, В.И.Туромша и др.; под ред. А.И. Кочергина - Минск : Высш. шк , 1986. - 134 c.
  621.9.06
  Лабораторный практикум по технической эксплуатации автомобилей : учеб. пособие для вузов по спец. `Автомобили и автомоб. хоз-во ` / С.В. Шумик, М.М. Болбас, Е.И. Борисенко и др.; под ред. С.В.Шумика - Минск : Выш. шк. , 1984. - 176 c.
  629.113.004.54
  Лаврентьев В.Б. Вождение автомобилей высокой проходимости - М. : Транспорт , 1974. - 96 c. - (( В помощь строителям БАМа )).
  656.13.052.56:629.113.028
  Лавринович М.Ф. Повышение износостойкости деталей автомобилей / М.Ф. Лавринович, М.М.Шустерняк - Минск : Беларусь , 1985. - 142 c.
  629.113.01-192
  Лаврів П.І. Історія Південно - Східної України. - К. : Укр.видавнича спілка , 1996. - 204 c.
  940(477.7)
  Лаврус В.С. Практика измерений в телевизионной технике - М. : Солон, Наука и техника , 1996. - 192 c. - (( Сер. ` Ремонт` вып.11. кн.6. Узлы и модули со).
  621.397.62
  Ладанюк А.П. Основи системного анализу : навч. посібник для ВНЗ за на напрямом `Автоматизація та комп`терно- інтегровані технологіі` - Вінниця : Нова книга , 2004. - 174 c.
  303.732:519.376.5
  Лазаревич М.В. Історія України : навч. посібник - К. . : Знання , 2008. - 683 c.
  940 (477 ) (075.8 )
  Лазерная и электронно- лучевая обработка материалов : справочник / Н.Н. Рыкалин, А.А. Углов, И.В. Зуев, А.Н. Кокора - М. : Машиностроение , 1985. - 496 c.
  621.9.048.7
  Лазерная техника и технологии : в 7 т. Т.4. Лазерная обработка неметаллических металлов : учеб пособ. для втузов / А.Г.Григорьянц, А.А.Соколов; под ред. А.Г. Григорьянца. - М. : Высш. шк. , 1988. - 191 c.
  621.373.826 : 621.7/.9.048.7
  Лазерная техника и технологии : в 7 т. Т.5. Лазерная сварка металлов : учеб. пособие для втузов / А.Г.Григорьянц, И.Н.Шиганов; под ред. А.Г.Григорьянца. - М. : Высш. шк. , 1988. - 207 c.
  621.791.725 : 621.373.826 : 621.7/.9.048.7
  Лазерная техника и технологии : в 7 т. Т.6. Основы лазерного термоупрочнения сплавов : учеб. пособие для втузов / А.Г.Григорьянц, А.Н.Сафонов; под ред. А.Г.Григорьянца. - М. : Высш. шк. , 1987.
  621.373.825+621.7/.9.048
  Лазерная техника и технологии : в 7 т. Т.7. Лазарная резка металлов : учеб. пособие для втузов / А.Г.Григорьянц, А.А.Соколов; под ред. А.Г. Григорьянца. - М. : Высш.шк. , 1988. - 127 c.
  621.373.826+621.7/.9.048.7
  Лайнер В.И. Защитные покрытия металлов : учеб. пособие для вузов - М. : Металлургия , 1974. - 560 c.
  520.197
  Лановик Б.Д. Економічна істория України і світу : підр. для вищ. навч. закл. / Б.Д. Лановик, З.М. Матисякевич, Р.М. Матейко; за ред. Б.Д. Лановика - 8- ме вид., перероб. і доп . - К. : Вікар , 2006. - 495 c.
  330 (091 )
  Лановик Б. Д. та ін. Економічна історія України і світу : підручник для ВНЗ / Б.Д, Лановик, З.М. Матисякевич, Р.М. Матейко; за ред. Б.Д. Лановика - К. : Вікар , 1999. - 736 c.
  330(091)
  Лаппо С.И. Таблицы стандартных образцов черных металлов : справочник / С.И.Лаппо, И.М.Кузьмин, А.В.Силин; под.ред.: Ю.Л.Плинера - М. : Металлургия , 1983. - 133 c.
  669
  Лапыгин Ю.Н. Лизинг : учеб.пособие для вузов по спец.``Менеджмент организации`` / Ю.Н.Лапыгин, Е.В.Сокольских - М. : Альма Матер: Академический проэкт , 2005. - 427 c.
  339.187.62
  Латышев В.Н. Повышение эффективности СОЖ - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1985. - 65 c.
  621.9.079:621.892
  Латышев В.Н. Повышение эффективности СОЖ - М. : Машиностроение , 1975. - 88 c.
  621.9.079
  Лахтин Ю.М. Металловедение и термическая обработка металлов : учеб.для металлург.спец.вузов - 3-е изд., перераб.и доп. . - М. : Металлургия , 1984. - 359 c.
  669.017+621.785
  Лахтин Ю.М. Металловедение и термическая обработка металлов : учебник для металлург.и машиностр.техн. - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : Металлургия , 1979. - 320 c.
  669.017
  Лахтин Ю.М. Металловедение и термическая обработка металлов : учебник для металлург.и машиностр.техникумов - М. : Металлургия , 1969. - 446 c.
  669.017+621.785
  Лахтин Ю.М. Основы металловедения : учебник для сред.спец.учеб.заведений - М. : Металлургия , 1988. - 319 c.
  669.017
  Лашко С.В. Пайка металлов / С.В.Лашко, Н.Ф.Лашко - 2-е изд., перераб. . - М. : Машиностроение , 1967. - 367 c.
  621.791
  Лашко С.В. Пайка металлов / С.В.Лашко, Н.Ф.Лашко - 4-е изд., перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1988. - 376 c.
  621.791
  Лашко Ю.В. Захист асинхроних двигунів за показниками якості перетворення енергії : монографія / Ю.В.Лашко, О.П.Чорний, Д.Й.Родькін. - Кременчук : ЧП Щербатих О.В. , 2010. - 198 c.
  621.316.9 : 621.313.333
  Лашнев С.И. Расчет и конструирование металлорежущих инструментов с применением ЭВМ / С.И.Лашнев, М.И.Юликов - М. : Машиностроение , 1975. - 392 c.
  621.9.02
  Лашнев С.Н. Формообразование зубчатых деталей реечными и червячными инструментами - М. : Машиностроение , 1971. - 215 c.
  621.9.02
  ЛГБТ-вектор Украины : сб.отчетов по мониторингу. - К. : Наш мир , 2013. - 154 c. - (Информац.-правозащитный Центр для геев и лесбиянок).
  316.45(477) : 159.922
  Лебедев А.М. Следящие электроприводы станков с ЧПУ / А.М.Лебедев, Р.Т.Орлова, А.В.Пальцев - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 222 c.
  621.9.06-52:62-83
  Лебедев А.Н. Моделирование в научно-технических исследованиях - М. : Радио и связь , 1989. - 222 c.
  519.876.5            22.12
  Лебедев А.Т. Гидропневматические приводы тракторных агрегатов - М. : Машиностроение , 1982. - 184 c.
  629.114.2-82-85
  Лебедев В.К. Сварка трением : справочник - Л. , 1987. - 236 c.
  621.791
  Лебедев В.Н. Введение в системы программирования - М. : Статистика , 1978. - 312 c.
  519.68
  Лебедев О.Н. Микросхемы паияти ЦАП и АЦП : справочник - 2-е изд., стер. . - М. , 1996. - 383 c.
  621.382.049.77
  Лебьода Д.Т. Таємниця Папи. - пер.з 3-го пол.вид . - К. : Знання , 2001. - 221 c.
  92-84
  Левашов Н.Д. Универсальные таблицы для подбора зубчатых колес металлорежущих станков - К. : Техніка , 1979. - 248 c.
  621.9.06-233
  Левин В.А. Синтезаторы частот с системой импульсно-фазовой автоподстройки / В.А.Левин, В.Н.Малиновский, С.К.Романов - М. : Радио и связь , 1989. - 231 c.
  621.396.662
  Левинсон Е.М. Отверстия малых размеров: (Методы получения) - Л. : Машиностроение , 1977. - 151 c.
  621.9-47
  Левитин К.М. Противотуманные фары и безопасность движения автомобилей - М. : Транспорт , 1974. - 72 c.
  629.113.066:621.32
  Левицкий М.Я. Определение на электронных цифровых вычислительных машинах режимов резания при точении / М.Я.Левицкий, В.В.Штомпель - К. : Техніка , 1966. - 83 c.
  621.941:681.3+621.9
  Левицкий М.Я. определение на электронных цифровых вычислительных машинах режимов резания при точении. / М.Я. Левицкий, В.П. Штомпель. - К. : Техніка , 1966.
  621.941
  Левченко О.Г. Гігієна праці та виробнича санітарія у зварювальному виробництві : навч.посібник - К. : Основа , 2004. - 97 c.
  331.47:621.791
  Левыкин В.М. Модели и информационные технологии мониторинга и оптимизации процесса выращивания монокристаллов полупроводников : Монография / В.М.Левыкин,И.В.Шевченко,И.Г.Оксанич - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2014. - 216 c.
  519.876.5:548.52            32.843.308
  Леговані сталі : навч.посібник для вищ. навч. закл. / О.В.Більченко, О.І.Дудка, В.Г.Хижняк, С.М.Чернега - К . : Кондор , 2009. - 96 c.
  669.15-194(075.8)
  Леонтович М.А. Введение в термодинамику: Статистическая физика : учеб.пособие для физ.спец.вузов - М. : Наука , 1983. - 416 c.
  536.7+531.19
  Лепихов В.Г. Самоустанавливающие инструменты - М. : Машиностроение , 1974. - 80 c.
  621.9.02
  Лере Ж. Гиперболические дифференциальные уравнения : пер.с англ.Н.Х.Ибрагимова - М. : Наука , 1984. - 207 c.
  517.956.3
  Лернер П.С. Послушный металл : Кн.для уч-ся ст.классов сред.шк. - М. : Просвещение , 1989. - 175 c.
  621.7/.9
  Лесів Йосиф Сучасні методи менеджменту основані на ринковій економіці / спец.ред.Г.С.Емець - Ужгород : Карпати , 1994. - 251 c.
  65.290-21
  Летонациональные покрытия в машиностроении / С.С.Бартенев,Ю.П.Федько - Л. , 1982.
  621.793
  Летопись жизни и деятельности Д.И.Менделеева / отв.ред.А.В.Оторонкин - Л. : Наука , 1984. - 540 c.
  54(092)
  Лещенко В.А. Гидравлические следящие приводы станков с программным управлением - М. : Машиностроение , 1975. - 288 c.
  621.9.06-529
  Лещенский М.Ю. Лабораторный контроль качества в жилищно-гражданском строительстве : справочник / М.Ю.Лещинский, Г.А.Целыковский, В.И.Александров - К. : Будівельник , 1983. - 169 c.
  69.05:658.562.07
  Ливинец Н.П. Справочник энергетика-строителя - 3-е изд.,перераб. и доп. . - К. : Будівельник , 1988. - 176 c.
  690.55
  Лившиц А.В. Устройство и основы эксплуатации автомобилей.Сборник заданий. - М. : Транспорт , 1991. - 318 c.
  629.113
  Лившиц Б.Г. Физические свойства металлов и сплавов : учебник для вузов - М : Машгиз , 1959. - 368 c.
  669.01
  Лившиц В.И. От станка-автомата к автоматическому производству - Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во , 1976. - 79 c.
  621.9.06-52
  Лившиц Л.С. Металловедение сварки и термическая обработка сварных соединений - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1989. - 333 c.
  621.791
  Ликеш И. Основные таблицы математической статистики / И.Ликеш, Й.Ляга; пер. с чеш.Ю.А.Данилова - М. : Финансы и статистика , 1985. - 356 c. - ((Б-чка иностр. книг для экономистов и статистико).
  519.22
  Линде Д.П. Радиопередающие устройства.Ламповые генераторы - М. : Энергия , 1969. - 680 c.
  621.396
  Линдсей В. Системы синхронизации в связи и управлении / пер. с англ. В.Н.Кулешова; под ред. Ю.Н.Бакаева,М.В.Капранова - М. : Сов. радио , 1978. - 598 c.
  621.396
  Линт Г.Э. Серийные реле защиты, выполненные на интегральных микросхемах - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 108 c. - ((Б-ка электромонтера)).
  621.316.925
  Лионс Ж.-Л. Некоторые методы решения нелинейных краевых задач : пер. с фр. Л.Р.Волевича / под ред.О.А.Олейник - М. : Мир , 1972. - 587 c.
  517.927
  Лионс Ж.-Л. Управление сингулярными распределенными системами : пер. с фр. - М. : Наука , 1987. - 368 c.
  519.7
  Липа К.А. Під захистом мурів.З історії української фортифікації X-XVII ст. - К. : Інформ.-аналіт. агенція "Наш час" , 2007. - 183 c. - ((Невідома Україна)).
  623.1/.2"09/16"(091)
  Липский В. Комбинаторика для программистов / пер. с польск. В.А.Евстигнеева,О.А. Логиновой,; под ред.А.П.Ершова - М. : Мир , 1988. - 213 c.
  519.1
  Литвин В.М. Історія України : підручник. - 3-тє вид., доопр. та доп . - К. : Наук.думка , 2009. - 821 c.
  940(477)
  Литвин С. Суд історії :Симон Петлюра і петлюріана - К. : Видавництво імені Олени Теліги , 2001. - 640 c.
  940.5(477)            63.3(4УКР)61
  Литвиненко В.В. Эксплуатация электрооборудования легковых автомобилей - М. : Изд-во ДОСААФ , 1986. - 160 c.
  629.114.6
  Литвиненко В.В. Электрооборудование автомобилей ВАЗ - М. : Патриот , 1990. - 205 c.
  629.114.6-181.4
  Литвиненко В.П. Концепція механіки процесів різання пластичних металів на підставі рівності двох головних нормальних напружень : Монографія - Алчевськ : ДГМІ , 2004. - 207 c. - ((Донбаський гірничо-металургійний інститут).
  621.91.01
  Литвиненко Г.Є. Засоби індивідуального захисту : виготовлення та застосування : навч.посібник для вищ. навч. закл. / Г.Є.Литвиненко, Л.Д.Третякова - К . : Лібра , 2008. - 317 c.
  658.345 : 614.89](075.8)
  Литвинов А.С. Автомобиль: : учеб. для вузов - М. : Машиностроение , 1989. - 237 c.
  629.113.004.5
  Литвинов А.С. Управляемость и устойчивость автомобиля - М. : Машиностроение , 1971. - 416 c.
  629.113
  Литвін В.М. Історія України : Підручник - 3-тє доопрацьоване та доп. . - К. : Наукова думка , 2009. - 820 c.
  940(477)            63.3(4УКР)я73
  Лифшиц А.Л. Статистическое моделирование систем массового обслуживания / А.Л.Лифшиц,Э.А.Мальц; предисл. Н.П.Бусленко - М. : Сов. радио , 1978. - 247 c.
  519.872
  Лиха коса голодомору : 1932 - 1933 : [монографія] / [П.П.Панчекно, М.О.Багмет, М.А.Журба та ін.; редкол. : П.П.Панченко та ін. - К. : Україна , 2008. - 431 c.
  940(477) : 314.156.5] "1932/1933"
  Лиходій В.Г., Єрмошенко М.М. Маркетинг : Навч.-метод. посібник для економ. спец.вузів - К. : Національна Академія управління , 2002. - 403 c.
  339.138            65.290-22
  Лихтциндер Б.Я. Внутрисхемное диагностирование узлов радиоэлектронной аппаратуры - К. : Техника , 1989. - 168 c.
  621.396.6
  Логаватский А.А. Научная организация труда и управления в металлургии : учебное пособие для металлург.спец.вузов - М. : Металлургия , 1984. - 255 c.
  669.1
  Логическое программирование : сб.ст. пер.с анг.и фр. / под ред.В.Н.Агафонова - М. : Мир , 1988. - 366 c.
  519.85
  Локерман А.А. Рассказ о самых стойких - М. : Знание , 1982. - 192 c.
  669.23
  Локтев В.Г. Автоматизированный расчет режимов резания и норм времени - М. : Машиностроение , 1990. - 78 c.
  621.9.014
  Локтева С.Е. Станки с программным управлением и промышленные роботы : учебник для машиностроительных техникумов - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Машиностроение
  621.9.06-529:621.865.8
  Лоладзе Т.Н. Прочность и износостойкость режущего инструмента - М. : Машиностроение , 1982. - 320 c.
  621.9.02
  Ломакин В.К. Мировая экономика : учебник для экон.спец.вузов - М. : ЮНИТИ , 2000. - 727 c.
  339
  Лонгботтом Р. Надежность вычислительных систем / пер. с англ. под ред. П.П.Пархоменко - М. : Энергоатомиздат , 1985. - 283 c.
  681.3-192
  Лопухов Г.А Толковый сеталлургический словарь:Основные термины.Ок.7000терминов / В.И.Куманина - М. , 1989. - 446 c.
  669
  Лосев А.К. Введение в специальность "Радиотехника" : учебное пособие - М. : Высшая школа , 1980. - 240 c.
  621.39
  Лосев А.К. Линейные радиотехнические цепи.Основы теории : учебник для радиотех.спец.вузов - М. : Высшая Школа , 1971. - 560 c.
  621.396.2
  Лоскутов В.В. Сверлильные и расточные станки - М. : Машиностроение , 1981. - 151 c. - (Б-ка станочника).
  621.952
  Лоусон Ч.,Хенсон Р. Численное решение задач метода наименших квадратов / перевод с англ.Х.Д.Икрамва - М. : Наука , 1986. - 230 c.
  519
  Лошицька Т.І. Спортивні споруди для ігрових видів спорту : навч.посібник. - Кременчук : КрНУ ім.М.Остроградського , 2013. - 83 c.
  796.02
  Лошицька Т.І. Спортивні споруди для водних видів спорту : навч.посібник / Т.І.Лошицька, Л.А.Нечипоренко, О.В.Нечипоренко. - Кременчук : КрНУ ім.М.Остроградського , 2012. - 85 c.
  797.25
  Лощакова К.А. Устройства автомобиля : метод.пособие для сред.ПТУ - К. : Выща школа , 1988. - 240 c.
  629.113            39.33
  Луговой А.В. Численные методы решения задач на персональных компьютерах:учеб.пособие для вузов по спец. : учебн. пособие для вузов / А.В.Луговой,Е.П.Путятин,Д.М.Смагин,В.П.Степанов - Кременчуг : КГПУ , 2002. - 583 c.
  519.61:519.67(075.8)
  Луговой А.В. С ++:Решение инженерных задач : учебное пособие / А.В. Луговой,Е.П.Путятин, Д.М.Смагин, В.П.Степанов - Кременчуг : КГПУ , 2004. - 338 c.
  519.61/64
  Лудченко А.А. Основы технического обслуживания автомобилей : учебник для вузов по спец."Экономика и орг.автомоб.трансп." - К : Вища школа , 1987. - 399 c.
  629.113.004.54
  Лудченко А.А. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : учеб. пособие для вузов / А.А.Лудченко, И.П.Сова. - К. : Вища шк. , 1977. - 311 c.
  629.113004
  Лудченко А.А. и др. Основы научных исследований : учебное пособие для вузов / А.А.Лудченко,Т.А.Примак; под ред. А.А.Лудченко - К : Знання , 2000. - 113 c.
  001.891
  Лудченко А.А.,Сова И.П. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : учебник для вузов по спец."Экономика и организация автомоб.транспорта" - 2-е изд.,перераб. и доп. . - К : Вища школа , 1983. - 383 c.
  629.119
  Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів : : підручник. - - К . : : Знання-Прес , , 2003. - 511 c.
  629.083
  Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів.Організація і управління : підручник для ВНЗ - К : Знання , 2004. - 478 c.
  629.113.004.6
  Луканин В.Н. и др. Снижение шума автомобиля / В.Н.Луканин,В.Н.Гудцов,Н.Ф.Бочаров - М : Машиностроение , 1981. - 158 c.
  629.113
  Лукацкий А.М. Отладка программ в системе телеобработки КАМА - М : Радио и связь , 1987. - 247 c.
  681.3.06:621.398
  Лукин Н. и др. Практическая схемотехника современных телевизоров / Н.Лукин,С.Корякин-Черняк,С.Янковский - М : Солон,Наука и техника , 1996. - 240 c.
  621.397.62
  Лукин П.П.и др. Конструирование и расчет автомобиля : учеб.для втузов по спец. "Автомобили и тракторы" / П.П.Лукин,Г.А.Гаспарянц,В.Ф.Родионов - М : Машиностроение , 1984. - 376 c.
  629.113.001.66(075.8)            39.33я73
  Лукинский В.С, Зайцев Е.И. Прогнозирование надежности автомобилей - Л : Политехника , 1991. - 224 c.
  629.113-192.001.18
  Лурье Г.Б. Шлифование металлов - М : Машиностроеоние , 1969. - 175 c.
  621.92            6П4.67
  Лурье Г.Б. Шлифовальные станки и их накладки : учебник для сред. проф.-техн. училищ / Г.Б.Лурье, В.Н.Комиссаржевская - 3-е изд., доп. и перераб. . - М : Высшая школа , 1976. - 415 c. - (Профтехобразование : Обраб. резанием).
  621.924.1(075.3)            6П4.67
  Лучикіна А. І. та інш. Психологічні особливості соціалізації обдарованих дітей у віртуальному просторі / А. І. Лучикіна,К. Г. Мілютіна, Т. А. Яншина - К.: : Вид-во ін-ту обдарованої дитини , 2014. - 200 с. c.
  159.923:004.738.5
  Лучикіна А. І. та інш. Психологічні особливості соціалізації обдарованих дітей у віртуальному просторі / А. І. Лучикіна,К. Г. Мілютіна, Т. А. Яншина - К.: : Вид-во ін-ту обдарованої дитини , 2014. - 200 с. c.
  159.923:004.738.5
  Лыжный спорт: : Учебник для вузов по спец "Физ. культура и спорт" / Т.И. Раменская, А.Г. Баталов - М. : Физическая культура , 2005. - 319 c.
  796.92
  Лызо Г.П. и др. Тракторы, автомобили, двигатели : учеб. для вузов / Г.П. Лызо, А.П.Лызо, В.А.Ломовский; под ред. проф. Г.П. Лызо - 2-е переаб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1968. - 500 c.
  629,113/1142621,43
  Лысак Л.И., Николип Б.И. Физические основы обработки стали / Лысак Л.И., Николип Б.И. - К. : Техника , 1975. - 304 c.
  669.017.3:669.1
  Лышко Г.П. Топливо и смазочные материалы - М. : Агропромиздат , 1985. - 336 c.
  631.3-6+621.829+662.75
  Льовочкіна А.М. Етнопсихологія : навч.посібник. - К. : МАУП , 2002. - 143 c. - (Міжрегіональна академія управління).
  159.922.4
  Лэнд Питер Э. Менеджмент-исскуство управлять: Секреты и опыт практического менеджмента / М.Шерешевской, М. Орлова - М. : Инфра-м , 1995. - 143 c.
  65.290-21
  Любарский Г.Н. Математическое моделирование и эксперимент / Г.Н.Любарский, Р.П.Слабоспицкий, М.А.Хажмурадов, Р.И.Адушкина - К. : Наук.думка , 1987. - 159 c.
  519.242
  Любвин В.И. Обработка металлов радиальным обжатием - М. : Машиностраение , 1975. - 2480 c.
  621.983.44
  Любич Ф.Д. Радиотехнические расчеты на микрокалькуляторах : справ. пособие - М. , 1983.
  621.396
  Любовицкий В.П. Гоночные велосипеды - Л. : Машиностроение , 1989. - 318 c.
  629.118.3
  Любченко А.А. Конструирование штампов и горячая листовая штамповка / Под.ред К.Н.Богоявленкского. - Л. : Машиностроение , 1974. - 480 c.
  621.73.043+621.98.043
  Людина і праця : довідник з правових питань / уклад.:І.П. Козінцев, Л.А. Савенко. - К. : Юрінком Інтер , 1997. - 334 c.
  349.2(477) : (37.017.4-053.81 +378.017.4-057.785)            67.405
  Лютий І.О. Банківський маркетинг : навч. посібник / Солодка О.О. - К. : Знання , 2006. - 395 c.
  339.138(075.8)
  Лялюк О.Г. Управління проектами зменшення радонорнебезпеки в будівництві: Монография - Вінниця : Універсум-Вінниця , 2003. - 139 c.
  669.887.3
  Лямец В.И., Успаленко В.И. Основы общей теории систем и системный анализ : учеб. пособие - Харьков, Киев : ’’Бурун’’, ООО’’КНТ’’ , 2015. - 304 c.
  519.876 (075.8):303.732.4
  Ляхович Л.С. Специальные стали : Учеб. пособие для вузов по спец. "Металоведение, оборуд. и техн. терм. обраб. металлов" - М. : Высшая школа , 1985. - 208 c.
  669.15
  Ляхович Л.С. Специальные стали : Учеб. пособие для вузов по спец. "Металоведение, оборуд. и техн. терм. обраб. металлов" - М. : Высшая школа , 1985. - 208 c.
  669.15
  Ляшенко В.П. Вища математика : навчальний посібник / В.П.Ляшенко, Т.А.Набок - Кременчук , 2008. - 222 c.
  519.1            51(075.8)
  Ляшенко В.П. Вища математика : функції багатьох змінних та інтегральне числення : Навчальний посібник / В.П.Ляшенко,Т.А.Набок - Кременчук : КрНУ ім.М.Остроградського , 2012. - 162 c.
  519.1
  Ляшенко В.П., Набок Т.А. Вища математика. Функції багатьох змінних та інтегральне числення : навч. посібник - Кременчук : КрНУ ім М.Остроградського , 2012. - 162 c.
  519.1 (075.8)
  Магомедов Б.Р. Востановление защитных покрытий машин и оборудования / Ракин Я.Ф. - М. , 1974. - 119 c.
  620.193
  Мадар ЧССР. Законодательство и управление в области охраны окружающей среды / Под. ред. и со вступит. статьей проф. О.С.Колбасова. пер. Т.Н.Осадченко - М. , 1981. - 288 c.
  57.069
  Маеров А.Г. Устройство основы конструирования и расчет металлообрабатывающих станков и автоматических линий - М. : Машиностроение , 1986. - 367 c.
  621.9.06
  Мазальский В.Н. Суперфинишніе станки - Л. : Машиностроение , 1974. - 160 c.
  621.923
  Мазальский В.Н. Суперфинишніе станки - Л. : Машиностроение , 1974. - 160 c.
  621.923
  Майская Л.П. Как восстановить окраску легкового автомобиля / Никифорова Е.Д. - 3-е перераб. и доп. . - М. , 1974.
  629.113
  Мак-Клелланд Д. Corel Draw 9 для ``чайников`` / Дие Мак-Клелланд; пер. с англ. - М. : Вильямс , 1999. - 367 c.
  004.92
  Макаренко Т.І. Моделювання та прогнозування у маркетингу : Навч. посібник для вузів - К. : Центр навч. літ. , 2005. - 154 c.
  339.138
  Макаренко Т.І. Моделювання та прогнозування у маркетингу : Навч. посібник для вузів - К. : Центр навч. літ. , 2005. - 154 c.
  339.138
  Макареня А.А. Д.И.Менделеев : для учащихся8-9 классов сред.шк. / Рысев Ю.В., Макареня А.А. - 3-е перераб. . - М. : Просвещение , 1988. - 128 c.
  092
  Макаров И.М. Линейные автоматические системы (элементы теории, методы расчета и справочный материал) : учеб.пособие для втузов / И.М. Макаров, Б.М. Менский - М. : Машиностроение , 1977. - 464 c.
  981.511.2
  Макарова Л.І. Основи психології та педагогіки : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Л.І.Макарова, Гах Й.М. - К : Центр навчальної літ. , 2005. - 111 c.
  159.9 + 37.013(075.8)
  Макарова Л.І. Основи псіхології і педагогіки : Навч. посібник для вузів / Гах .Й.М. - К. : Центр навч. літ. , 2005. - 111 c.
  159.9
  Макарова Л.Л. Загальна психологія : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К : Центр навчальної літ. , 2005. - 198 c.
  159.9(075.8)
  Макарова Л.Л. Загальна психологія : Навч.посібник для вузів / Синельніков В.М. - К. : Центр навч. літ. , 2005. - 198 c.
  159.9(075.8)
  Макарова Н.А. Металлопокрытия в автомобилестроении : Справочное пособие / Перед.загл.автор Н.А.Макарова, М.А.Лебедева,В.Н.Набокова - М. : Машиностроение , 1977. - 293 c.
  629.113:669
  Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник для вищ.навч.закл. - 4-е вид., доп . - К. : Атіка , 2004. - 616 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)(1-87)            67.3
  Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн : навч.посібник - 3-е вид.,доп . - К. : Атіка , 2001. - 624 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)(1-87)            67.3
  Макарчук С.А. Етична історія України : навч. посіб. для вищ. навч. закладів - К. : Знання , 2008. - 471 c.
  39(075.8)
  Макогон Ю.В. Основи наукових досліджень в економіці : Навч. посібник - 2-ге . - Донецьк : Альфа-пресс , 2007. - 143 c.
  001.891(075.8)
  Макромоделирование интегральных микросхем / Б.Ф. Бардаченко, Ю.Н. Басов, О.В. Королев; Под ред. Ю.В. Королева - К. : Техніка , 1983. - 118 c.
  621.382.049.77
  Максимей И.В. Математическое моделирование больших систем : учеб.пособие для вузов. - Минск : Выш.шк. , 1985. - 119 c.
  681.51.015.26 : 519.71
  Максименко С.Д. Загальна психологія : навч.посібник для вищ.навч.закл. - 3-є вид., перероб. та доп. . - К : Центр учбової літ. , 2008. - 271 c.
  159.9(075.8)
  Максименко С.Д. Загальна психологія : навч. посіб. для ВНЗ. - 3--тє вид., перероб. та доп . - К. : Центр навч. літ-ри , 2008. - 271 c. - (МОН).
  159.9(075.8)
  Максимов М.Т. Радиоактивные загрязнения и их измерение : учеб. пособ. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 304 c.
  504.054:621.039.76(075)            20.1
  Малахов Я.А. Зубообрабатывающие и резьбофрезерные станки и их наладка : учеб. для ПТУ. - 2-е изд . - М. : Высш. школа , 1972. - 328 c.
  621.914
  Малигіна В.Д. Мікробіологія та фізіологія харчування : навч.посібник для ВНЗ - К. , 2009. - 241 c.
  579.67+612.3
  Маликов Ф.П. Секреты токарного мастерства - М. : Машиностроение , 1990. - 121 c.
  621.941            34.632
  Малинин Н.Н. Прикладная теория пластичности и ползучести : учебник для студ.машиностроит.спец-ей вузов / под ред. С.Д.Пономарева - М. : Машиностроение , 1968. - 400 c.
  539.3
  Малинин Р.М. Справочник начинающего радиолюбителя - 3-е изд., перераб. . - М.,-Л. , 1965.
  621.396
  Малиновский Б.Н. История вычислительной техники в лицах - К. : Фирма ``КИТ``: ПТОО ``А.С.К.`` , 1995. - 383 c.
  004 (091)
  Малиновский Б.Н. История вычислительной техники в лицах Т.Кн.1. Академик С.Лебедев - К. : Наук.думка , 1992. - 127 c.
  004 (091)
  Малиновский Г.Т. Масляные смазочно-охлаждающие жидкости для обработки металлов резанием - М. : Химия , 1983. - 189 c.
  621.9.079: 621.895
  Малиновский С.Т. Сети и системы передачи дискретной информации и АСУ : учеб.для электротехн. ин-тов связи - М. : Связь , 1979. - 384 c.
  621.394.083.92(075.8)            32.881
  Малиновський Б.М. Відоме і невідоме в історії інформаційних технологій в Україні - 2-ге вид., випр.і доп. . - К. : Інтрелінк , 2004. - 215 c.
  004(091)(477)
  Малиновський Б.Н. Відоме і невідоме в історії інформаційних технологій в Україні - К. : ``Академперіодика`` , 2001. - 213 c.
  004(091)
  Малкин А.Я. Химики автолюбители - Л. , 1990. - 319 c.
  629.114.6.002.3
  Малов А.Н. Загрузочные устройства для металлорежущих станков - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1972. - 400 c.
  621.9.04
  Малов А.Н. Основы автоматики и автоматизации производственных процессов : учебник для вузов / А.Н.Малов, Ю.В.Иванов - М. : ``Машиностроение`` , 1974. - 368 c.
  621.9: 65.011.56+62-5
  Малова А.Н. Справочник технолога-машиностроителя : 2. Т.2. : справочник / А.Н.Малова - 3-е перераб. . - Москва : Машиностроение , 1973. - 568 c.
  621.9
  Малый атлас СССР - М. : ГУГК , 1979.
  912 (47+57)            26.89(2)я6
  Малышев А.А. Полноприводные автомобили КРАЗ. Устройство и техническое оборудование / А.А.Малышев, В.М.Круговой, И.Б.Румвович - М. : ``Транспорт`` , 1975. - 304 c.
  629.113.004.67
  Малышев Г.А. Теория авторемонтного производства - М. : ``Транспорт`` , 1977. - 224 c.
  629.113.004
  Мальтинский А.Н. Радиовещательный прием в автомобиле / А..Н.Мальтинский, А.Г.Подольский - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : Радио и связь , 1982. - 191 c.
  629.113.018.76:621.396.62
  Мамаев Е.И. Основы радиоэлектроники : учеб.пособие для радиотехн.спец.вузов - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : Радио и связь , 1985. - 504 c.
  621.37./39
  Мамет О.П. Краткий справочник конструктора машиностроителя - 3-е изд., перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1968. - 688 c.
  621.9/083/
  Мамет О.П. Краткий справочник конструктора - станкостроителя - 3-е изд., перераб.и доп. . - М. : ’’Машиностроение’’ , 1968. - 687 c.
  621.9.06
  Маноха І.П. Психологія потаємного ``Я`` : монографія. - К. : Поліграфкнига , 2001. - 446 c.
  159.923.2
  Мансуров И.З. Специальные кузнечно-прессовые машины и автоматизированные комплексы кузнечно-штамп.пр. : справочник / И.З.Мансуров, И.М.Подрабинник - М. : Машиностроение , 1990. - 340 c.
  621.735.06:621.97:658.527.011.56
  Манфред А.З. Три портрета эпохи Великой французской революции / О Руссо, Мирабо, Робеспьере - 2-е изд. . - М. : Мысль , 1989. - 430 c.
  944``1789/1794``(092)            63.3/4Фр/
  Марголин Ш.М. Точная остановка электроприводов - 2-е изд., переаб.и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 105 c.
  62-82-596
  Марголис С.Я. Мосты автомобилей и автопоездов: /конструкции, расчет и испытания/ - М. : Машиностроение , 1983. - 160 c.
  629.113
  Марголін Г.Г. Розрахунки в практиці радіолюбителя / Г.Г.Марголін, С.Д.Поляков, В.І.Сокрут - К. : Держтехвидав , 1962. - 200 c.
  621.396
  Маргулис Д.К. Протяжки для обработки отверстий / Д.К.Маргулис, М.М.Тверской, Н.Н.Ашихмин - Л. : Машиностроение , 1986. - 30 c.
  621.919
  Маргулов Т.Х. Атомные электрические станции : учебник для вузов - 4-е изд., перераб.и доп. . - М. : Высшая школа , 1984. - 304 c.
  621.311.25:621.039
  Маркетинг / сост., вступ.ст. А.И.Кредисов. - К. : Україна , 1995. - 399 c.
  339.138            65.290-22
  Маркетинг : підручник / А.О.Старостіна, Н.П.Гончарова, Є.В.Крикавський; за ред. А.О.Старостіної - К. : Знання , 2009. - 1070 c.
  339.138(075.8)
  Маркетинговий менеджмент : навч.посібник / за ред. Л.В.Балабанової - 3-тє вид., перероб.і доп . - К. : Знання , 2004. - 355 c.
  658.012.32:339.138
  Маркетинговые исследования / Парсяк В.Н., Рогов Г.К. - 2 . - К. : Наук. думка , 2000. - 173 c.
  339.138.07            65.290 - 22
  Маркетинговые коммуникации : учеб. пособие для вузов / Н.Г.Федько, В.П.Федько; под общ. ред. Н.Г.Федько,И.И.Саввиди - Ростов на Дону : Феникс , 2002. - 383 c.
  65.290-22
  Маркин Н.С. Практикум по метрологии : учеб.пособие для техникумов - М. : стандартов , 1994. - 188 c.
  389
  Марков А.И. Ультразвуковая обработка материалов - М. : Машиностроение , 1980. - 237 c.
  621.9.048.6            34.56
  Марков А.И. Ультразвуковое резание труднообрабатываемых материалов - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1968. - 360 c.
  621.9.04
  Марков Г.В. Система восстановления и повышения физич.работоспособности в спорте высших достижений : метод.пособие / Г.В.Марков, В.И.Романов, В.Н.Гладков - М. : Советский спорт , 2006. - 51 c.
  796.015.363
  Марков Г.Т. Антенны : учебн.для радиотехнич.спец.вузов / Г.Т.Марков, Д.М.Сазонов - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Энергия , 1975. - 528 c.
  621.396
  Марков П.И. Волоконно-оптическая интроскопия / П.И.Марков, А.А.Кеткович, Д.К.Саттаров; под общ.ред. Д.К.Саттарова - Л. : Машиностроение , 1987. - 286 c.
  620.179:681.7.068
  Марков Ю. Корабли уходят к планетам: Записки инженера - испытателя - М. : Машиностроение , 1986. - 176 c.
  629.7
  Маркова Е.В. Комбинаторные планы в задачах многофакторного эксперимента / А.Н.Лисенков, Е.В.Маркова - М. : Наука , 1979. - 345 c.
  519.24
  Марпл С.Л. Цифровой спектральный анализ и его приложения : пер.с англ. О.И.Хабарова, Г.А.Сидоровой / под ред. И.С.Рыжака - М. : Мир , 1990. - 584 c.
  621.372:517.984.5            32.841
  Мартинюк Т.Б. Рекурсивні алгоритми багатооперандної обробки інформації : монографія - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2000. - 215 c.
  681.3:519.7
  Мартыненко И.И. Основы автоматики и микропроцессорной техники : учеб.пособие для сред.спец.учеб.заведений по спец.``Мех.и эл.жив.`` / И.И.Мартыненко, А.П.Поддубный - К. : Вища школа , 1988. - 247 c.
  681.51:681.325.5:621.382.049.77
  Марцин В.С. Економіка торгівлі : підручник для екон.спец.вузів - К. : Знання , 2006. - 402 c.
  339.1
  Марцинкявичус А.-Й.К. Быстродействующие интегральные микросхемы ЦАП и АЦП и измерение их параметров / А.-Й.К.Марцинкявичус, Э.-А.К.Багданскис, Р.Л.Пошюнас; под ред. А.-Й.К.Марцинкявичуса - М. , 1988. - 244 c.
  621.382.049.77
  Марч Н. Коллективные эффекты в твердых телах и жидкостях : пер. с англ. / Н. Марч., М. Паринелло - М. : Мир , 1986. - 320 c.
  539.2
  Марчук Г.И. Методы вычислительной математики : учеб. пособ. для вузов по спец. "Прикл. математика" - 3-изд., перераб. и доп. . - М. : Наука , 1989. - 608 c.
  519.6
  Масино М. А. и др. Автомобильные материалы : справочник инженера- механика / М. А. Масино, В.Н. Алексеев, Г.В. Мотовилин - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Транспорт , 1979. - 288 c.
  629.113.002.3
  Масино М.А. Автомобильные материалы : справочник инженера механика / М.А.Масино,Алексеев В.Н., Г.В.Мотовилин - М. , 1971.
  629.113.002.3(031)            6Т2.1
  Масла и составы против износа автомобилей - М. : Химия , 1988. - 93 c.
  629.113-2-72
  Маслак В.І Образ української национально-визвольної війни в російській інтелектуальній традиції ХУШ-80-років ХХ ст. - К. : Кременчук: ПП Щербатих О.В , 2007. - 286 c.
  940.2"17"(477)
  Маслак П.О. Країнознавство : підруч. для вищ. навч. закл. - 2-ге вид., випр . - К. : Знання , 2008. - 292 c.
  913(4/9)
  Масленков С.Б. Жаропрочные стали и сплавы : справочник - М. : Металлургия , 1983. - 191 c.
  669.018.44
  Масленников Ф.И. Лабораторный практикум по металловедению : учеб. пособие для втузов - изд.3-е перераб. и доп. . - М. : Машгиз , 1961. - 268 c.
  669.01
  Маслов Е.Н. Теория шлифования материалов - М. : Машиностроение , 1974. - 320 c.
  621.923
  Маслов Е.Н. Основные направления в развитии теории резания абразивным, алмазным и эльборовым инструментом / Е.Н. Маслов, Н.В. Постникова - М. , 1975. - 48 c.
  621.922
  Маслов В.Е. Качество ремонта автомобилей - М. , 1975. - 368 c.
  629.113.004.67.002.612
  Маслов Е.Н. Теория шлифования материалов - М. : ’’Машиностроение’’ , 1974. - 320 c.
  621.923:621.9.01
  Маслова Т.Д. и др. Маркетинг: Задачи. Логические схемы. Тесты : учеб. пособие / Т.Д. Маслова, С.Г. Божук, Л.Н. Ковалик - СПб : Питер , 2001. - 128 c.
  65.290-22
  Маслова Т.Д. и др. Маркетинг : учеб. пособ. / Т.Д. Маслова, Л.Н. Ковалик, С.Г. Божук - СПб : Питер , 2001. - 317 c. - ((Сер. "Краткий курс")).
  65.290-22
  Масловский В.В. Справочник по доводочным работам - Харьков : Прапор , 1985. - 120 c.
  621.923.74
  Масловский В.В. Справочник по доводочных работах - Х. : ’’Прапор’’ , 1985. - 122 c.
  621.92
  Маталин А.А. Многооперационные станки - М. , 1974.
  621.9.06
  Маталин А.А. Технология механической обработки - Л. : "Машиностроение" , 1977. - 462 c.
  621.91
  Матвеев А.Н. Молекулярная физика : учеб. для физ. спец. вузов - 2-е изд., перераб и доп. . - М. : Высш. школа , 1987. - 360 c.
  539.19
  Матвеев В.В. Нарезание точных резьб - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1976. - 88 c.
  621.993
  Матвеев Н. М. Дифференциальные уравнения : учебное пособие для университов - изд. 3-е , доп . - Минск : Вышейшая школа , 1968. - 348 c.
  517.9
  Матвеев Н.М. Дифференциальные уравнения : учеб. пособие для пед. ин-тов для физ. мат. спец. - М. : Просвещение , 1988. - 254 c.
  517.9
  Матвеев Н.М. Методы интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений : учебник для мех.- мат. фак. ун-тов - 3-е изд., испр. и доп . - М. : Высш.шк , 1967. - 564 c.
  517.912
  Матвеев С.С. и др. Внутризаводской хозрасчет в автомобильной промышленности / С.С. Матвеев, Н.Г. Городецкий, С.А. Процеров - М. : Машиностроение , 1977. - 184 c.
  658.155:629.113
  Матвеенко А.М. Аналитическое проектирование гидравлических систем летательных аппаратов - М. : Машиностроение , 1977. - 167 c.
  629.7
  Матвіенко О.В. Основи інформаційного менеджменту : навч. посібник для ВНЗ - К. : Центр навч. літ. , 2004. - 126 c.
  65.290-21
  Матвійчук В.К., Присяжний В.М. Забруднення, засмічення та виснаження водних об’єктів. Відповідальність, досудове і судове слідство та запобігання : монографія - К. : ’’КНТ’’ , 2007. - 272 c.
  349.6
  Математическая физика и нелинейная механика. Вып. 17,1987 : респуб. межвед. сборник научных трудов - К. : Наукова думка , 1984. - 80 c.
  517.9
  Математическая физика и нелинейная механика. Вып. 8,1987 : респуб. межвед. сборник научных трудов - К. : Наукова думка , 1984. - 96 c.
  517.9
  Математическая теория планирования эксперимента / С.М.Ермаков, В.З.Бродский, А.А.Жиглявский и др.; под ред. С.М.Ермакова. - М. : Наука , 1983. - 391 c.
  519.24
  Математические модели в задачах водопользования : учеб. пособие для вузов / Л.И. Антошкина, В.М. Багрий, Н.Н. Беляев и др. - Днепропетровск : ЧП Грек А.С.
  519.87:502.51
  Математические основы теории автоматического регулироания : в 2 т. Т.2. : учеб.пособие для втузов / В.А.Иванов, В.С.Медведев, Б.К.Чемоданов, А.С.Ющенко; под ред. Б.К. Чемоданова. - 2-е изд., доп . - М. , 1977. - 455 c.
  517.935 : 681.51
  Математические основы теории автоматического регулирования : в 2 т. Т.1. : учеб. пособ для втузов / В.А.Иванов, В.С.Медведев, Б.К.Чемоданов, А.С.Ющенко; под ред. В. К. Чемоданова. - 2-е изд., доп . - М. : Высш.шк. , 1977. - 366 c.
  517.935 : 681.51
  Математический практикум : учеб. пособие для вузов / Г.Н. Положий, Н.А. Пахарева, И. З. Степаненко и др; под ред. Г.Н. Положего - М. : Гос. изд -во физ. - мат. лит. , 1960. - 512 c.
  519.6
  Математическое моделирование и эксперимент / Г.Я. Любарский, Р.П.Слабосницкий, М.А. Хажмурадов, Р.И. Адушкиша - М. : Наук. думка , 1987. - 159 c.
  519.242
  Математическое моделирование помехообразования в каналах шахтной высокочастотной связи : монография / О.Н. Синчук, Б.П. Борисов, Т.М. Беридзе, В.М. Серебреников; под ред. О.Н. Синчука - К. : Наук. думка , 1992. - 198 c.
  519.673:621.895.4
  Математичне забезпечення інформаційно - керуючих систем : підручник для вищ. навч. закл. / А.М. Гуржій, З.В. Дудар, В.М. Левикін, Б.В. Шамша. - Харьків : Компания СМІТ , 2006. - 445 c.
  519.237 +5 19.71
  Математичне програмування : навч. посібник / М. М. Глушик, І. М. Копич, О. С. Пенцак, В .М. Сороківський. - Львів , 2005. - 213 c.
  519.85
  Математичні моделі та особливості чисельних розрахунків динаміки електроприводів з асинхронними двигунами : Монографія / О.П.Чорний,О.І.Толочко,В.К.Титюк - Кременчук : ПП Щербатих , 2016. - 300 c.
  621.313:517.91            31.26
  Математичні основи теорії телекомунікаційних систем : пудручник для ВНЗ / В.В. Поповський, С.О. Сабурова, В.Ф. Олейник та ін ; за заг. ред. В.В. Поповського - Харьків : ТОВ "Компанія СМІТ" , 2006. - 564 c.
  621.39:519.1
  Материалы в машиностроении: Выбор и применение : в 5 т. Т.1. Цветные металлы и сплавы : справочник / под общ. ред. И.В. Кудрявцева; под ред П.П. Лужникова - М. : Машиностроение , 1967. - 168 c.
  621.002.3+669.2/.8
  Материалы в машиностроении: Выбор и применение : в 5 т. Т.2. Конструкционная сталь : справочник / под общ. ред. И.В. Кудрявцева; под ред. Е.П. Могилевского - М. : Машиностроение , 1967. - 496 c.
  621.002.3+669.14.018.29
  Материалы в машиностроении: Выбор и применение : в 5 т. Т.4. Чугун : справочник / под общ. ред. И.В. Кудрявцева ; под ред. А.А. Жукова - М. : Машиностроение ; Шерман , 1969. - 248 c.
  621.002.3+669.13
  Материалы в машиностроениии: Выбор и применение : в 5 т. Т.3. Специальные стали и сплавы : справочник / под общ. ред. И .В. Кудрявцева; под ред. Ф.Ф. Химушкина - М. : Машиностроение , 1968. - 446 c.
  621.002.3+669.15
  Материально-техническое снабжение : Словарь-справочник - М. : Экономика , 1985. - 225 c.
  65.9/2/30-5
  Матусевич К.Н. Математическая картография : пособие для учителей / К.Н. Матусевич, Н. К. Матусевич - Ровно : ППФ " Волинські обереги" , 2003. - 211 c.
  528.9
  Матюшенко І. Ю. Основи фінансового менеджменту : навч. посібник для ВНЗ - К. : Центр. навч. літ , 2003. - 219 c.
  65.290-93
  Матяш І.Б. Архівознавство : підручник для істор. фак. ВНЗ - 2-ге вид., випр. і доп . - К. , 2002. - 354 c.
  930.25
  Маховикова Г.А. Инвестиционній процесс на предприятии : учеб. пособие для вузов / Г.А. Маховиков, В.Е. Кантор - СПб : Питер , 2001. - 173 c. - ((Сер. "Ключевые вопросы")).
  65-56+65.290-56
  Махоня И.Т. Справочник инструментальщика по техническим измерениям - 4-е изд., перераб . - М. : Машиностроение , 1984. - 142 c. - (/Сер. справ. для рабоч./).
  681.2.002+621.9.02:53.08
  Мацевитый В.М. Покрытия для режущих инструментов - К. : Вища школа , 1987. - 128 c.
  621.9.02
  Мациевский А. Г Рационализация расчетов при конструировании станков / А. Г. Мациевский, Л.Б. Эрлих; под ред. С.Х Свириденко - изд. 2-е перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1971. - 152 c.
  621.9.06
  Мацкерле Ю. Современный экономичный автомобиль : пер. с чеш. В .В. Иванова / под ред. А.Р. Венедиктова - М. : Машиностроение , 1987. - 320 c.
  629.113.004.18
  Мачульский И. И. и др. Электропогрузчики : справочник / И.И. Мачульский, В.И. Капырина, Е. А. Алепин - М. : Транспорт , 1987. - 238 c.
  621.869.4 -83
  Машинная правка проката, поковок и деталей : Учеб пособие для проф. обучения / Г.С. Ракошиц, В.Н. Кузьминцев - 3 . - М. : Высшая школа , 1988. - 199 c.
  621.982
  Маяк Н.М. Топливная экономичность автомобилей в сложных условиях движения - К. : Вища шк. , 1990. - 215 c.
  629.113
  Медведев В.А. ТЕхнология кузнечно-прессового машиностроения : Учеб. пособ. для машиностроит. техникумов - М. : Машиностроение , 1984. - 184 c.
  621.97. 06.002
  Медведев Д.Д. Точность обработки в мелкосерийном производстве - М. : МАшиностроение , 1973. - 120 c.
  621.9.015: 62-176
  Медведицков С.Н. Высокопроизводительное зубонарезание фрезами - М. : Машиностроение , 1961. - 104 c.
  621. 914. 2:62.833
  Медведков Автомобиль КаМАЗ - 53, КаМАЗ - 4310, Урал - 4320 : Учеб. пособие для подготовки водителей трансп. средств категории С в автошколах ДОСААФ / В,И, МЕдведков, С,Т, Билык, Г,А, Гришин - М. : ДОСААФ СССР , 1908. - 372 c.
  629.114.4
  Медвідь Л.А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні : Навч. посібник (для вищ. навч. закл.) - К. : Вікар , 2003. - 335 c.
  37.013(091)(477)
  Медовар Б.И. Металлургия: вчера, сегодня и завтра - К. : Наукова думка , 1986. - 130 c.
  669
  Меерсон А.М. Родиоизмирительная техника - 3-е перераб. и доп. . - Л. : Энергия , 1978. - 407 c. - (Массовая библиотека. Вып. 960).
  621.396.6:621.317
  Международные валютно - кредитные и финансовые отношения : учебник / под ред. Л.Н. Красавиной. - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Финансы и статистика , 2001. - 606 c.
  339.7            65.268
  Международные валютно - кредитные и финансовые отношения : учеб. для вузов / под ред. Л.Н. Красавиной. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Финансы и статистика , 2000. - 606 c.
  339.7            65.298
  Международные экономические отношения : учебник для экон.спец.вузов / В.Е.Рыбалкин, Ю.А.Щербанин, Л.В.Балдин и др.; под ред. В.Е.Рыбалкина. - 3-е изд.,перераб. и доп . - М. : ЮНИТИ-ДАНА , 2000. - 497 c.
  339.9
  Международный менеджмент : Учеб.для вузов, обуч. по спец. `Менеджмент` / под.ред. С.Э. Пивоварова и др. - СПб. : Питер , 2000. - 623 c.
  65.290 - 21
  Международный менеджмент : Учеб.пособие / С.Э. Пивоваров, А.И. Майзель, И. С. Пивоваров и др. - СПб. : Питер , 2000. - 253 c.
  65.290-21
  Межотраслевая унификация и агрегатирование самоходных машин - орудий и автотранспорта / под. ред. В.В. Бойцова - М. : Изд-во стандартов , 1976. - 448 c.
  629.114.2 : 621.758
  Мезенин В.А. Занимательно о железе - 3-е изд.перераб. и доп. . - М. : Металлургия , 1985. - 175 c.
  669.12
  Меклер В.Н. Основы автоматизации санитарно-технических устройств : Учеб. пособие для техникумов / В.Н. Меклер, Л.С. Раввин - М. : Стройиздат , 1974. - 228 c.
  696/697: 65. 001.56
  Меклер В.Я. Вентиляция и кондиционарование воздуха на машиностроительных заводах : справочник / В.Я. Меркель, П.А. Овчинников, Е.П. Агафонов - М. : Машиностроение , 1980. - 335 c.
  628. 83/84 + 697.92/94 : 621(031)
  Меламед Г.И. Агрегатные станки / Г.И. Меламед, В.Д. Цветков, Д.С. Айзман - М. : Машиностроение , 1964. - 423 c.
  621.9.06
  Мелешко Е.А. Наносекундная электроника в эко-периментальной физике - М. : Энергоавтомиздат , 1987. - 216 c.
  539.1.07: 621.314.632
  Мелков М.П. Твердое осталивание автотракторных деталей - 3-е, перераб. и доп. . - М. : Транспрорт , 1971. - 224 c.
  621.9.047. 7
  Мельник А.І. Історія України : Навч. посібник для ВНЗ - К. : Центр учбової літ. , 2008. - 86 c.
  940(477)
  Мельник М.М. Экономико-математические методы и модели в планировании и управлении материально-техническим снабжением : Учеб. для вузов по спец. `Экономикаи планир. материально-техн. снабжения`) - М. : Вісш. школа , 1990. - 208 c.
  339.188.4
  Мельников А.С. Основы конструирования приспособлений : Учеб. пособие для втузов - М. , 1980.
  621.9.0.-229
  Мельников В.Г. Основы стандаритизации, допуски, посадки и технические измерения : Учебник для электрорадиотехн. спец. техникумов / В.Г. Мельников, Л.С. Казанов - М. : Висш. школа , 1978. - 253 c.
  621.753: 289.6
  Мельников Д.И. Тракторы : Учеб.и учеб. пособия для учащихся техникумов - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Агропромиздат , 1990. - 367 c.
  629.114.2: 631.372
  Менделеев Д.И. В воспоминаниях современников / Д.И.Менделеев,А.А.Макареня,И.Н.Филимонова, Н.Г.Карпило - 2-е перераб. и доп. . - Москва : Атомиздат , 1973. - 272 c.
  54(09)
  Менделеев Д.И. О немецком : Кн. для учащихся 8-9 классов ср.школы / А.А.Макареня, Ю.В.Рысьев - 3-е переработ . - Москва : Просвещение , 1988. - 128 c.
  54 (092)
  Менделеев Д.И. В воспоминаниях современников / А.А.Ммакареня,И.Н.Филимонова,Н.Г.Карпило - 2-е перераб.и доп. . - Москва : Атомиздат , 1973. - 272 c.
  54(09)
  Менделеев Д.И. О немецком : Кн.для учащихся 8-9кл. / А.А.Макареня,Ю.В.Рысев - 3-е перераб. . - Москва : Просвещение , 1988. - 128 c.
  54(092)
  Менделеев Д.И. Летопись жизни и деятельности Д.И.Менделеева / А.В.Сторонкин - Москва , 1984.
  54 (092)
  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : підручник для вищ.навч.закл. / О.А.Кириченко, В.Я.Шевчук,А.А.Мазаракі та ін. - К. : Знання , 2005. - 493 c.
  339.97
  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : підручник для вищ. навч. закл. / О.А.Кириченко,В.Я.Шевчук,А.А.Мазаракі та ін. - 2-ге вид., перераб.і доп . - К. : Знання , 2008. - 518 c.
  [339.97 : 658.012.32](075.8)
  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : навч.посібн.для вищ.навч.закладів / І.І.Дахно, В.М.Барановська,В.О.Главник та ін.; за ред. І.І.Дахна. - К. : Центр навч.літ. , 2006. - 299 c.
  339.97 : 658.012.32
  Меницкий И.Д. Универсально-заточные станки / И.Д.Меницкий, Ю.А.Каплан - Москва : Машиностроение , 1967. - 228 c.
  621.92
  Меницкий И.Д. Универсально-заточные станки / И.Д.Меницкий,Ю.А.Каплан - Москва : Машиностроение , 1967. - 228 c.
  621.92
  Менский М.Б. Группа путей : измерения,поля,частицы / М.Б.Менский - Москва : Наука , 1983. - 319 c.
  539.1
  Менский МБ Группа путей : измерения,поля,частицы / М.Б.Менский - Москва : Наука , 1983. - 319 c.
  539.1
  Мерчанский Д.П. Зуборезное дело / Д.П.Мерчанский - Москва : Машгиз. , 1962. - 212 c.
  621.990
  Мерчанский Д.П. зуборезное дело / Д.П.Мерчанский - Москва : Машгиз , 1962. - 212 c.
  621.990
  Мескон М. Основы менеджмента : Пер. с англ. / М.Мескон,М.Альберт,Ф.Хедоури - Москва : Дело , 2002. - 701 c.
  65.290-21
  Мескон М. Основы менеджмента : Пер.с англ. / М.Мескон,М.Альберт,Ф.Хедоури - Москва : Дело , 1998. - 799 c.
  65.290-21
  Мескон М. Основы менеджмента : Пер.с англ. - Москва : Дело , 1997. - 701 c.
  65.290-21
  Металлография железа Т.2. Структура сталей : Пер.с англ. : Металлургия , 1972. - 284 c.
  669.01
  Металлорежущие станки : учебник для вузов / Н.С.Колев, Л.В.Красниченко, Н.С.Никулин и др. - М. : Машиностроение , 1973. - 472 c.
  621.9.06
  Металлорежущие станки : учеб. пособ. для втузов / Н.С. Колев, Л.В. Красниченко, Н.С. Никулин и др. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1980. - 500 c.
  621.9.06
  Металлорежущие станки Т.1. Станки токарной группы : Каталог-справочник - Москва : НИИМАШ , 1969. - 362 c.
  621.941
  Металлорежущие станки и кузнечно-прессовое оборудование для инструментального производства : Каталог-справочник - Москва : МАШГИЗ , 1962. - 216 c.
  621.91(085)
  Металлы и их заменители / Ю.И. Ривлин и др. - М. : Металлургия , 1973. - 440 c.
  669.1
  метод определения потенциальной коррозинности масел / К.С. Рамайя и др. - М. : Машгиз , 1956.
  629.113
  Методи механічних випробувань матеріалів : навч. посібник / В.В.Воробйов, С.П.Киба, С.М.Мисліцький, А.М.Тєєв - Кременчук : ’’ПП Щербатих О.В.’’ , 2015. - 142 c.
  620.179.12 (075.8)
  Методи механічних випробувань матеріалів : навч. посіб / В.В. Вобробйов, С.П. Киба, С.М. Мислицький - Кременчук: : ПП Щербатих О.В. , 2015. - 142с. c.
  620.179
  Методологічні та теоретичні проблеми психології : навч.посібник для вищ.навч.закл. / М.С.Корольчук, О.Л.Трофімов, В.І.Осьодло та ін. - К : Ніка - Центр , 2008. - 334 c.
  159.9(076.8)
  Методологічні та теоретичні проблеми психології : Навчальний посібник / М.С.Корольчук ,Ю.Л.Трофімов,В.І.Осьодло та ін. - К. : Ніка- Центр , 2008. - 336 c.
  159.9            88я73
  Методы расчета оболочек : в 5 т. Т.2. Теория ребристых оболочек / И.Я.Амиров, В.А.Заруцкий.; отв.ред. А.Н.Гузь. - К. : Наук. думка , 1980. - 367 c. - (АН УССР. Ин - т механики).
  539.3
  Методы расчета оболочек : в 5 т. Т.1. Теория тонких оболочек, ослабленных отверстиями / А.Н.Гузь, И.С.Чернышенко, В.Н.Чехов и др.; под общ.ред. А.Н.Гузя. - К. : Наук.думка , 1980. - 635 c.
  539.3
  Методы расчета оболочек : в 5 т. Т.3. Теория упругопластических оболочек при неизотермических процессах нагружения / Ю.Н.Шевченко, И.В.Прохоренко; отв. ред. А.Н.Гузь. - К. : Наук. думка , 1981. - 295 c.
  539.3
  Методы расчета оболочек : в 5 т. Т.4. Теория оболочек переменной жесткости / Я.М.Григоренко, А.Т.Василенко; отв. ред. А.Н.Гузь. - К. : Наук.думка , 1981. - 543 c.
  539.3
  Методы решения некорректных зыдач : Учеб.пособие для вузов / А.Н Тихонов,В.А Арсенин - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Наука , 1979. - 285 c.
  579.6
  Методы росчёта оболочек : в 5 т. Т.5. Теория нестационарной аэрогидроупругости оболочек / А.Н.Гузь,В.Д.Кубенко. - К. : Наук.думка , 1982. - 399 c.
  539.3
  Метрологического обеспечение электронных средств измерений электрических величин : справ. книга / А.М. Федоров, Н.Я Цыган, В.И. Мичурин - Л. : Энергоатомиздат , 1988. - 205 c.
  389.1
  Метрология, стандартизация, сертификация : Учеб. пособие для вузов / А.Г. Сергеев, М.В. Латышев, В.В. Терегеря - М. : Логос , 2001. - 525 c.
  006.91+006.1+006.063(075.8)
  Механика деформируемых тел и транспортных конструкций : Межвузовский сборник трудов / Ленингр. ин-т инженеров железнодорожного транспорта - Ленинград : В.И. , 1979. - 120 c.
  539.3
  Механика разрушения и прочности материалов : 4 т. Т.1. Основы механики разрушения : Справ. пособие / под общ. ред. В.В.Панасика - Киев : Наук.думка , 1988. - 488 c.
  539,375
  Механическая обработка материалов : учебник для вузов / А.М.Дальский, В.С.Гаврилюк, Л.Н.Бухаркин и др. - М. : Машиностроение , 1981. - 263 c.
  621.9
  Мехатроника / Т.Исии, И.Симояма, Х.Иноуэ и др.; пер. с яп. С.Л.Масленникова ; под ред. В.В.Василькова - М. : Мир , 1988. - 314 c.
  621.282.049.77
  Мещерин В.Т. Листовая штамповка.Атлас схем : Учеб. пособие для вузов - 3-е изд.,спр., доп. . - М. : Машиностроение , 1975. - 227 c.
  621.983
  Мещерин В.Т. Листовая штамповка.Атлас схем : Учеб. пособие для вузов - 3-е изд.,спр., доп. . - М. : Машиностроение , 1975. - 227 c.
  621.983
  Мещерин В.Т. Листовая штамповка.Атлас схем : Учеб. пособие для вузов - 3-е изд.,спр., доп. . - М. : Машиностроение , 1975. - 227 c.
  621.983
  Мещерин В.Т. Листовая штамповка.Атлас схем : Учеб. пособие для вузов - 3-е изд.,спр., доп. . - М. : Машиностроение , 1975. - 227 c.
  621.983
  Мещеряков Р.К. Точность обработки, заготовки и припуски в машиностроении : Справочник технолога - М. , 1976.
  621.91
  Мигулин И.Н., Чаповский М.З. Интегральные микросхемы в радиоэлектронных устройствах - 2-е изд.,переработ. и доп. . - К. : Техніка , 1985. - 208 c.
  621.396.6.049.77
  Микитянский В.В. Точность приспособлений в машиностроении - М. : Машиностроение , 1984. - 128 c.
  621.9.06-229
  Микола Янович Азаров : біобібліографічний покажчик / уклад.: М.М.Ілларионова, О.М.Устіннікова, П.М.Сенько; під.кер.М.І.Сенченка. - К. : Парламентське вид-во , 2013. - 278 c.
  [012 Азаров + 929Азаров](477)
  Микробиология : Учебник для вузов / И.Л.Дикий, И.Ю.Холупяк, Н.Е.Шевелева, М.Ю.Стегний; под ред.И.Л.Дикого - К. . : Вд , 2007. - 623 c.
  579
  Микропроцессорное управление электроприводами станков с ЧПУ / Э.Л.Михомиров,В.В.Васильев,Б.Г.Коровин,В.А.Яковлев - М. : Машиностроение , 1990. - 319 c.
  62-83-52 : 621.9.06-529.1
  Микропроцессоры : 3 кн.. Т.1. Архитектура и проектирование микроЭВМ.Организация вычислительных процессов : Учеб.для втузов / под ред.Л.Н.Преснухина - Минск : Выш.шк. , 1987. - 414 c.
  681.325.5 : 621.382.049.77
  Микропроцессоры : 3 кн.. Т.1. Архитектура и проектирование микро-ЭВМ.Организация вычислительных процессов : Учебник для втузов / П.В.Нестеров,В.Ф.Шаньгин, В.Л.Горбунов и др.; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высш.шк. , 1986. - 495 c.
  681.325.5 : 621.382.049.77
  Микропроцессоры : 3 кн.. Т.2. Средства сопряжения.Контролирующие и информационно-управляющие системы : Учеб. для втузов / В.Д.Вернер,Н.В.Воробьев,А.В.Горячев и др.; под ред.Л.Н.Преснухина - Минск : Выш.шк. , 1987. - 303 c.
  681.325.5:621.382.049.77
  Микропроцессоры : 3 кн.. Т.3. Средства отладки ,лабораторный практикум и задачник : Учеб. для втузов / под ред.Л.Н.Преснухина - Минск : Вышэйшая школа , 1987. - 287 c.
  681.325.5 :621.382.049.77
  Микропроцессоры : 3 кн.. Т.3. Средства отладки,лабораторный практикум и задачник : Учебник для втузов / под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая шк. , 1986. - 351 c.
  681.325.5:621.382.049.77
  Микропроцессоры : 3 кн.. Т.3. Средства отладки,лабораторный практикум и задачник : Учебник для втузов / под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая шк. , 1986. - 351 c.
  681.325.5:621.382.049.77
  Микропроцессоры : 5 кн.. Т.1. Комплекты интегральных микросхем : Учеб. пособие для сред.Пту / под ред.В.А.Шахнова - М. : Высш.шк. , 1988. - 175 c.
  681.325.5:621.382.049.77
  Микропроцессоры : 5 кн.. Т.2. Програмное обеспечение : Учеб. пособие для сред.Пту / под ред.В.А.Шахнова - М. : Высш.шк. , 1988. - 143 c.
  681.325.5:621.382.049.77
  Микропроцессоры : 5 кн.. Т.3. Организация микропроцессорных систем : Учеб. пособие для сред.Пту / под ред.В.А.Шахнова - М. : Высш.шк. , 1988. - 144 c.
  681.325.5:621.382.049.77
  Микропроцессоры : 5 кн.. Т.4. Средства отладки : Учеб. пособие для сред.Пту / под ред.В.А.Шахнова - М. : Высш.шк. , 1988. - 160 c.
  681.325.5:621.382.049.77
  Микропроцессоры : 5 кн.. Т.5. Применение микропроцессоров и микро-ЭВМ : Учеб. пособие для сред.Пту / под ред.В.А.Шахнова - М. : Высш.шк. , 1988. - 159 c.
  681.325.5:621.382.049.77
  Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интегральных микросхем : 2 т.. Т.1. : Справочник / под ред.В.А.Шахнова - М. : Радио и связь , 1988. - 367 c.
  681.325.5:621.382.049.711.14
  Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интегральных микросхем : 2 т.. Т.2. : Справочник / под ред.В.А.Шахнова - М. : Радио и связь , 1988. - 367 c.
  681.325.5:621.382.049.711.14
  Микропроцессоры, микроЭВМ и их применение для автоматизации машин, оборудования и приборов : Учеб. пособие для автотрансп. техникумов / под ред.Г.А.Костиковой - М. : Высш.шк. , 1988. - 191 c.
  681.3:621.382.049.77.004.14
  Микросхемы для аналого-цифрового преобразования и средств мультимедиа - вып.1 . - М. : ДОДЭКА , 1996. - 373 c.
  621.382.049.77
  Микросхемы для аудио- и радиоаппаратуры / сост.А.А.Коннов, А.Е.Пескин - вып. 3 . - М. : ДОДЭКА , 1997. - 286 c. - (Энциклопедия ремонта).
  621.396.6
  Микросхемы для современных импортных телевизоров / сост. А.А.Коннов, А.Е.Пескин - вып.1 . - М. : ДОДЭКА , 1998. - 287 c. - (Энциклопедия ремонта).
  621.397.62:621.382.049.77
  Микросхемы для современных импортных телевизоров / сост.А.А.Коннов, А.Е.Пескин - вып.4 . - М. : ДОДЭКА , 1998. - 287 c. - (Энциклопедия ремонта).
  621.397.62:621.282.049.77
  Микросхемы и их применение / В.А.Батушев, В.Н.Вениаминов, В.Г.Ковалев и др. - М. : Энергия , 1978. - 248 c. - (Массовая радиобиблиотека. Вып.967).
  621.382.049.77
  Микросхемы памяти ЦАП и АЦП : Справочник / О.Н.Лебедев, А.-И.К.Марцинкявичюс, Э.-А.К.Багданскис и др. - 2-е изд., стер. . - М. : КУбК-а , 1996. - 383 c.
  621.382.049.77
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.1. Семейство ЭВМ "Электроника 60" : Практ. пособие / И.Л.Талов, А.Н.Соловьев, В.Д.Борисенков; под ред. - М. : Высшая школа , 1988. - 172 c.
  681.3:621.382.049.771
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.1. Семейство ЭВМ "Электроника 60" : Практ. пособие / И.Л.Талов, А.Н.Соловьев, В.Д.Борисенков; под ред. - М. : Высшая школа , 1988. - 172 c.
  681.3:621.382.049.771
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.2. Персональные ЭВМ : Практ. пособие / В.С.Кокорин и др.; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая школа , 1988. - 159 c.
  681.3:621.382.049.771.14
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.2. Персональные ЭВМ : Практ. пособие / В.С.Кокорин и др.; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая школа , 1988. - 159 c.
  681.3:621.382.049.771.14
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.3. Семейство ЭВМ "Электроника К" : Практ. пособие / А.В.Кобылинский и др.; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая школа , 1988. - 190 c.
  681.3:621.382.049.771.14
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.3. Семейство ЭВМ "Электроника К" : Практ. пособие / А.В.Кобылинский и др.; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая школа , 1988. - 190 c.
  681.3:621.382.049.771.14
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.4. Управляющие системы"Электроника НП" : Практ. пособие / Ю.Е.Чичерин ; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая школа , 1988. - 193 c.
  681.3:621.382.049.771.14
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.5. Персонально-профессиональные ЭВМ : Практ. пособие / Г.П.Лопато, М.Е.Неменман, В.Я.Пыхтин, В.Н.Тикменов; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая школа , 1988. - 143 c.
  681.3:621.382.049.771.14
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.6. Универсальные машины семейства СМ 1800 : Практ. пособие / Н.Д.Кабанов и др.; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая школа , 1988. - 158 c.
  681.3:621.382.049.771.14
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.7. Учебные стенды : Практ. пособие / Ю.И.Волков и др.; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая школа , 1988. - 224 c.
  681.3:621.382.049.771.14
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.7. Учебные стенды : Практ. пособие / Ю.И.Волков и др.; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая школа , 1988. - 224 c.
  681.3:621.382.049.771.14
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.7. Учебные стенды : Практ. пособие / Ю.И.Волков и др.; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая школа , 1988. - 224 c.
  681.3:621.382.049.771.14
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.8. МикроЭВМ в учебных заведениях : Практ. пособие / Г.И.Фролов и др.; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая школа , 1988. - 159 c.
  681.3:621.382.049.771.14
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.8. МикроЭВМ в учебных заведениях : Практ. пособие / Г.И.Фролов и др.; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая школа , 1988. - 159 c.
  681.3:621.382.049.771.14
  МикроЭВМ, микропроцессоры и основы программирования : Учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений по спец. "Пр-во станков с програм. управлением и роботов" / под общ. ред. А.Н.Морозевича - М. : Выш.шк. , 1990. - 352 c.
  681.3-181.4:621.382.049.721.14
  Микроэлектроника : в 9 т. Т.2. Полупроводниковые интегральные микросхемы : учеб.пособие для втузов / Г.Г.Казеннов, В.Я.Кремлев; под ред. Л.А.Коледова. - М. : Высш.шк. , 1987. - 144 c.
  621.382.049.77
  Микроэлектроника : в 9 т. Т.5. Качество и надежность интегральных микросхем : учеб. пособ. для втузов / И.Я.Козырь; под ред. Л.А.Коледова. - М. : Высш. шк. , 1987. - 143 c.
  621.382.049.77
  Микроэлектроника : в 9 т. Т.1. Физические основы функционирования изделий микроэлектроники : учеб. пособие для втузов / О.В.Митрофанов, Б.М.Симонов, Л.А.Коледов; под ред. Л.А.Коледова. - М. : Высш.шк. , 1987. - 168 c.
  621.382.049.77
  Микроэлектроника : в 9 т. Т.4. Гибридные интегральные микросхемы : учеб. пособие / Л.А.Коледов, Э.И.Ильина; Л.А.Коледов - М. : Высшая школа , 1987. - 95 c.
  621.382.049.77
  Микроэлектроника : 9-т. Т.5. Качество и надежность интегральных микросхем : Учебное пособие / И.Я.Козырь; Л.А.Коледов - М. : Высшая школа , 1987. - 143 c.
  621.382.049.77
  Микроэлектроника : 9-т. Т.6. Гибридные интегральные функциональные устройства : Учебное пособие / Г.А.Блинов; под.ред. Л.А.Коледов - М. : Высшая школа , 1987. - 111 c.
  621.382.049.77
  Микроэлектроника : 9-т. Т.8. Микроэлектронная аппаратура : Учебное пособие / Л.А.Коледов, Э.М.Ильина; под.ред. Л.А.Коледов - М. : Высшая школа , 1987. - 128 c.
  621.382.049.77
  Микроэлектроника : 9-т. Т.8. Микроэлектронная аппаратура : Учебное пособие / Л.А.Коледов, Э.М.Ильина; под.ред. Л.А.Коледов - М. : Высшая школа , 1987. - 128 c.
  621.382.049.77
  Микроэлектроника : в 9 т. Т.4. Гибридные интегральные микросхемы : учеб. пособ. для втузов / Л.А.Коледов, Э.М.Ильина; под ред. Л.А. Коледова. - М. : Высш. шк. , 1987. - 95 c.
  621.382.049.77
  Микроэлектроника - ключевая технология: сокр.пер. с нем. / А.Браун, В.Хайдель, В.Хюбнер и др.; науч . ред. Р.Веллер, К.Цуревски - М. : Экономика , 1987. - 271 c.
  621.382.049.77
  Микроэлектроника: Учеб. пособие для вузов : 9. Т.3. Базовые матричные криствллы и программируемые логические матрицы / Пономарев М.Ф., Коноплев Б.Г. - М. : Высшая школа , 1987. - 94 c.
  621.382.049.77
  Микроэмульсии. Структура и динамика / под ред. С.Е.Фриберга, П.Ботореля - М. : Мир , 1990. - 320 c.
  539.19
  Микутенок Ю.А. и др. Смазочные системы дизелей / Ю.А. Мукутенок, В.А.Шкаренко, В.Д.Резников - Л. : Машиностроение , 1986. - 125 c.
  621.436-72+621.892
  Милицин А.В. Отображение информации в центре управления космическими полетами - М. , 1982.
  621.37/39
  Милов В. Устройства для контроля прочности - М. : Машиностроение , 1976. - 127 c. - (Б-ка приборостроения).
  620.179.1
  Миловский А.В. Минералогия и петрография : Учебник для гелог.спец.сред.учеб.заведений - 5-е изд.перераб. и доп. . - М. : Недра , 1985. - 432 c. - (Средне-техн. образование).
  549
  Милушкин А.А., Плеханов И.П. Справочник водителя автомобиля - М. : Транспорт , 1968. - 222 c.
  629.113
  Милушкин А.А., Черняйкин В.А. Справочник водителя автомобиля - 5-е изд., испр. . - М. : Транспорт , 1987. - 239 c.
  629.113+656.13
  Милушкин А.А., Черняйкин В.А. Справочник водителя автомобиля - 4-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Транспорт , 1985. - 176 c.
  629.113+656.13
  Минаев П.А. Монтаж систем контроля и автоматики : Учебник для техникумов - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Стройиздат , 1974. - 407 c.
  69.057
  Минералогическая энциклопедия / под ред. К.Фрея; пер.с анг. А.К.Заполькова, А.П.Платуновой; под ред.А.Г.Булаха, В.Г.Кривовичева - Л. : Недра , 1985. - 512 c.
  549
  Мини-тракторы / В.В.Бурков, Е.П.Зикунов,М.Е.Колев, Н.Н.Ткешелашвили; под общ.ред. В.В.Буркова - Л. : Машиностроение , 1987. - 272 c.
  629.114.2-181.4
  Минскер Э.И., Капник М.Ш. Графическое оформление и чтение схем электрооборудования станков - М. : Машиностроение , 1982. - 185 c. - (Электроавтоматика станков).
  621.9.06-83:621.3.061
  Мину, Мишель Математическое программирование : Теория и алгоритмы / пер. с фр. и предисл. А.И. Штерна - М. : Наука , 1990. - 485 c.
  519.85
  Минченко М.Е. Трактор ТТ-4М / М.Е.Минченко, Г.Г.Любельский : Леснюпромышленность , 1987. - 240 c.
  629.114.2
  Миргородська Л.О. Фінансові системи зарубіжних країн : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр учбов.літ. , 2008. - 317 c.
  336.(100)+339.7.012(075.8)
  Мирзоев Г.К. Автомобиль ВАЗ-2105 / Г.К.Мирзоев - Москва : Машиностроение , 1985. - 82 c.
  629.114.6
  Миркин Б.Г. Группировки в социально-єкономических иследованиях :Методіыпостроения и анализа : Мат.статистика для экономистов / Б.Г.Миркин - Москва : Финансы и статистика
  519.23
  Миропольский Ю.А. Накатывание резьб и профилей / Ю.А.Миропольский, Э.П.Луговой - Москва : Машиностроение , 1976. - 175 c.
  621.992.7
  Миропольский Ю.А. Накатывание резьб и профилей : учебн.пособие / Ю.А.Миропольский, Э.П.Луговой - Москва : Машиностроение , 1976. - 175 c.
  621.992.7
  Мирошников Л.П. Применение станков с программным управлением : учеб.пособие / Л.П.Мирошников - Харьков : "Прапор" , 1972. - 99 c.
  621.9.06-52
  Мирошникова В.А. Основы правоведение : учебник / В.А.Мирошникова. - М. : ЭКМОС , 1997. - 206 c.
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.0
  Мирский Г.Я. Аппаратурное определение характеристик случайных процессов / Г.Я.Мирский - 2-е перераб.и доп. . - Москва : Энергия , 1972. - 455 c.
  519.216
  Мирский М Б Революционер в науке,демократ в жизни / М.Б.Мирский - Москва : Знание , 1988. - 221 c.
  612 (092)
  МирскийГ.Я. Электронные измерения / Г.Я.Мирский - 4-е перераб.и доп. ., 1986. - 440 c.
  621.396.08
  Митне оформлення автотранспортних засобів / П.В. Пашко, В.В. Заколядяжний, Н.Ф. Малюх та ін.; за ред. П.В. Пашка - К. : Знання , 2004. - 237 c.
  339.543+656.073.51(477)
  Митне оформлення автотранспортних засобів / П.В. Пашко, В.В. Заколядяжний, Н.Ф. Малюх та ін.; за ред. П.В. Пашка - К. : Знання , 2004. - 237 c.
  339.543+656.073.51(477)
  Митне регулювання : Навч. посібник / В.М. Голомозий, Л.А. Панкова, О.Ю.Григор`єв та ін. - Львів : Львівська політехніка , 2004. - 239 c.
  339.543 (477)
  Митне регулювання : навч. посібник / В.М. Голомозий, Л.А. Панкова, О.Ю.Григор`єв та ін. - Львів : Львівська політехніка , 2004. - 239 c.
  339.543 (477)
  Митний контроль на автомобільному транспорті / В.А. Писарєв, О.В. Рождественський, М.М. Чечель, П.В. Пашко; за ред. М.М. Каленського, П.В. Пашка - К. : Знання , 2003. - 189 c.
  339.543 + 656.073.51 (477)
  Митний контроль на автомобільному транспорті / В.А. Писарєв, О.В. Рождественський, М.М. Чечель, П.В. Пашко; за ред. М.М. Каленського, П.В. Пашка - К. : Знання , 2003. - 189 c.
  339.543 + 656.073.51 (477)
  Митний контроль на автомобільному транспорті / В.А. Писарєв, О.В. Рождественський, М.М. Чечель, П.В. Пашко; за ред. М.М. Каленського, П.В. Пашка - К. : Знання , 2003. - 189 c.
  339.543 + 656.073.51 (477)
  Митрофанов В.П. Автомобили семейства ЗИЛ -133: Устройство, техн. обслуж. и ремонт / В.П. Митрофанос, Р,А. Меламур, Д.М. Глуховский и др. - М. : Транспорт , 1984. - 328 c.
  629.114.4
  Митрофанов І. І. Злочини проти довкілля : навчальний посібник / І. І. Митрофанов, А. М. Притула - Суми : Університетська енига , 2010. - 205 с. c.
  349.6
  Митрофанов І.І. Кримінально-правове забезпечення охорони довкілля : Монографія / І.І.Митрофанов - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2010. - 272 c.
  349.6            67.9(4УКР)308я73
  Митрофанов І.І. Трудовий договір як юридичний факт у трудовому праві : Монографія / І.І.Митрофанов , О.В. Плескун; За заг.ред. І.І. Митрофанов - Одеса : Фенікс , 2014. - 272 c.
  349.22            67.305я73
  Митрофанов С.П. Автоматизация технологической подготовки серийного производства / С.П. Митрофанов, Ю.А. Гульнов, Д.Д. Куликов - М. : Машиностроение , 1974. - 360 c.
  621.9.:62-52
  Михайленко В.Є. та ін. Інженерна комп`ютерна графіка : підручник для ВНЗ / В.Є. Михайленко, В.В. Ванін, С.М. Ковальов; за ред. В.Є. Михайленка - 3-тє вид. . - К. : Каравела , 2004. - 339 c. - (Вища освіта України).
  76 : 004. 92
  Михайлів З.В. та ін. Міжнародні кредитно-розрахункові відносини та валютні операції : Навч. посібник для спец. `Менеджмент ЗЕД`, `Міжнародна економіка` / З.В. Михайлів, З.П. Гаталяк, Н.І. Горбаль; 2 - Львів : Львів. політехніка , 2004. - 242 c.
  339.7
  Михайлов А.М. Сопротивление материалов : Учебник для строит. спец. техникумов - М. : Стройиздат , 1989. - 352 c.
  690.10
  Михайлов О.П. Автоматизированный электропривод станков и промышленных работ : Учеб. для машиностроительных спец. вузов - М. : Машиностроение , 1990. - 302 c.
  621.9.06.83-52
  Михайлов О.П. Автоматизированный электропривод станков и промышленных работ : Учеб. для машиностроительных спец. вузов - М. : Машиностроение , 1990. - 302 c.
  621.9.06.83-52
  Михайлов О.П. Динамика электромеханического привода металлорежущих станков - М. : Машиностроение , 1989. - 223 c.
  621.9.06-83-52
  Михайлов О.П. Измерительные устройства в системах адаптивного управления станками / О.П. Михайлов, Л.Н. Цейтлин - М. : Машиностроение , 1978. - 152 c.
  621.9.06-791.2
  Михайлов О.П. Электромагнитные и магнитные устройства в станкостроении - М. , 1974.
  621.9.06
  Михайловсий Е.В. и др. Устройство автомобиля : Учебник для автотранспортных техникумов / Е,в, Михайловский, К.Б. Серебряков, Е.Я. Тур - 5-е изд. перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1985. - 352 c.
  629.113
  Михайловсий Е.В. и др. Устройство автомобиля : Учебник для автотранспортных техникумов / Е,в, Михайловский, К.Б. Серебряков, Е.Я. Тур - 5-е изд. перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1985. - 352 c.
  629.113
  Михайловсий Е.В. и др. Устройство автомобиля : Учебник для автотранспортных техникумов / Е,в, Михайловский, К.Б. Серебряков, Е.Я. Тур - 5-е изд. перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1985. - 352 c.
  629.113
  Михайловский Е. Теория трактора и автомобиля : Учеб. пособие для ин-тов и фак-тов механизации с/х / Е. Михайловский, В. Цимбалин - М . : Сельхозгиз , 1960. - 336 c.
  629.113
  Михайловский Е.В. и др. Автомобили : Учебник для автотранспортных техникумов / Е.В. Михайловський, К.Б. Серебряков, Е.Н. Тур - 2-е, доп. и перераб. . - М. : Машиностроение , 1974. - 336 c.
  629.113
  МИхайловский Е.В. и др. Устройство автомобиля : Учебник для автотранс. техникумов / Е.В. Михайловский, К.Б. Серебряков, Е.Я. Тур - 6-е изд., стереотип. . - М. : Машиностроение , 1987. - 352 c.
  629.113
  Михайловский Е.В. и др. Устройство автомобиля : Учебник для автотранспортн. техникумов / Е.В. Михайловский, К.Б. Серебряков, Е.Я. Тур - 4-е изд. стереотип. . - М. : Машиностроение , 1981. - 342 c.
  629.113
  Михайловский Е.В. и др. Устройство автомобиля : Учебник для автотранспортных техникумов / Е.В. Михайловский, К.Б. Серебряков, Е.Я. Тур - 3-е доп. и перераб. . - М. : Машиностроение , 1979. - 320 c.
  629.113
  Михайловский Е.В. и др. Устройство автомобиля : Учебник для автотранспортных техникумов / Е.В. Михайловский, К.Б. Серебряков, Е.Я. Тур - 3-е доп. и перераб. . - М. : Машиностроение , 1979. - 320 c.
  629.113
  Михаленко Ф.П. Стойкость разделительных штампов - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1986. - 223 c.
  621.961.2.073
  Михаленко Ф.П. Стойкость разделительных штампов - М. : Машиностроение , 1976. - 207 c.
  621.983
  Михеев Р.А. Прочность вертолетов : Учебн. для авиац. спец. вузов - М. : Машиностроение , 1984. - 280 c.
  629.7
  Михеев Ю. Е. Системы автоматического управления станками / Ю.Е. Михеев, В.Л. Сосонкин - М. : Машиностроение , 1978. - 264 c.
  621.9.06-52
  Михелькевич В.Н. Автоматическое управление шлифованием - М. : Машиностроение , 1975. - 304 c. - (Библиотека технолога).
  621.924.1
  Михелькевич В.Н. Автоматическое управление шлифованием - М. : Машиностроение , 1975. - 304 c. - (Библиотека технолога).
  621.924.1
  Михелькевич В.Н. Автоматическое управление шлифованием - М. : Машиностроение , 1975. - 304 c. - (Библиотека технолога).
  621.924.1
  Мичи Д. Компьютер-творец : пер. с англ. Р.Н. Кравец, Э.Л. Наппельбаума. - М. : Мир , 1987. - 256 c.
  007:159.955
  Мичковський Ю.Г. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / Ю.Г. Мичковський, М.Г. Василенко, С.В. Саньков. - Кременчук : КДПУ , 2007. - 160 c. - (МОН).
  001.891
  Міжнародна економіка : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Ю.Г. Козак, Д.Г. Лук`яненко, Ю.В. Макогон та ін.; за ред. Ю.Г. Козака. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : ЦУЛ , 2004. - 667 c.
  339.9            65.5
  Міжнародна економіка : навч. посіб. для екон. вузів і фак-тів / Ю.Г.Козак, Д.Г.Лукяненко, Ю.В.Макогон та ін.; за ред. Ю.Г. Козака, В.М. Новацького. - К. : Центр навч. літ-ри: Арт-Ек , 2002. - 434 c.
  339.5/.9
  Міжнародна економіка та міжнародні відносини : практикум / В.В. Козик, Л.А. Панкова, О.Ю. Григор`єв, А.О. Босак. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : Вікар , 2006. - 587 c. - (МОН).
  339.9(075.8)
  Міжнародні фінанси / Оспіщев та ін. - К. : Знання , 2006. - 335 c.
  339.7
  Міжнародні фінанси / Оспіщев та ін. - К. : Знання , 2006. - 335 c.
  339.7
  Міжнародні фінанси в запитаннях та відповідях : навч. псіб. для вузів / Ю.Г. Козак, Д.Г. Лук`яненко, К.І. Ржепішевський та ін.; за ред. Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського, К.І. Ржепішевського. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : ЦУЛ , 2003. - 292 c.
  339.7
  Мікробіологія та фізіологія харчування : навч. посіб. для ВНЗ / В.Д. Малигіна, О.А. Ракша-Слюсарева, В.П. Ракова та ін. - К. : Кондор , 2009. - 241 c. - (МОН).
  579.67+612.3
  Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе : учеб. пособие для вузов / А.М. Дубов, Б.А. Лагоша, Е.Ю. Хрусталев, Т.П. Барановская; под ред. Б.А. Лагоши. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Финансы и статистика , 2001. - 223 c.
  330.131.7 : 519.87            65.290-26
  Моделювання інженерних задач : метод.посібник для самост. та наук.роботи зі спец.``Процеси, машини та обладнання АПВ`` / уклад. С.П.Пожидаев. - К. : Аграр Медіа Груп , 2011. - 223 c. - (Нац.ун-т біоресурсів і природокористування України).
  519.673 : 631.171
  Моделювання та оптимальні металургійні системи : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.Б.Охотський, В.М.Ковшов, А.Г.Кучер та ін.; за ред. В.Б.Охотського. - К. : ІЗМН , 1998. - 155 c. - (Ін-т змісту та методів навчання Держ.металург.акад).
  669 : 519.87
  Можаев В.Н. Электрооборудование тракторов, автомобилей и комбайнов. - 4-е изд . - Л. : Колос , 1964. - 248 c.
  629.113.06
  Можаровський М.С. Теорія пружності, пластичності, повзучості : підруч. для мех. і машинобуд. спец. вузів - К. : Вища школа , 2002. - 308 c.
  539.3
  Моисеев В.А. Паблик рилейшенз - средство социальной коммуникации (теория и практика). - К. : Дакор , 2002. - 500 c.
  659.4
  Моисеев В.А. Паблик рилейшнз. Теория и практика. - К. : ВИРА-Р , 1999. - 375 c.
  659.4
  Мой автомобиль ``Жигули`` / Я.М. Вайсман, Г.И. Бекеров, Ю.Н. Ягунов - М. : Транспорт , 1979. - 224 c.
  629.114.6
  Мойсеенко С.И. Твердосплавные зуборезные инструменты. / перед загл. авт. О.И. Мойсеенко, Л.Е. Павлов, С.И. Диденко - М. : Машиностроение , 1977. - 190 c.
  621.9.025
  Мокін Б.І.,Мокін В.Б. Математичні методи ідентифікації електромеханічних процесів Т.ч.1. Ідентифікація ЕМП в лінійних дерермінованих системах з зосередженими параметрами : навч. посібник - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 1998. - 153 c. - (Вінницький держ.техн.ун-т).
  519.71
  Мокін Б.І.,Мокін В.Б. Математичні методи ідентифікації електромеханічних процесів Т.ч.2. Ідентифікація ЕМП в лінійних стохастичних системах із зосередженими параметрами : навч.процесів - Вінниця : УНІВЕРСУМ_Вінниця , 1999. - 98 c. - (Вінницький дежавний техн.ун-т).
  519.71
  Мокін В.Б. Маттематичні моделі для контролю та управління якістю річкових вод : монографія - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2005. - 171 c.
  502.51(28):519.876.2
  Мокляк В.О. Полтавщина козацька (від Люблінської унії до Коломацької ради) / Володимир Мокляк - Полтава : АСМІ , 2008. - 263 c.
  940(477)
  Мокляк В.О. Полтавщинв козацька ( від Люблінської унії до Коломацької ради) / В.О.Мокляк - Полтава : АСМІ , 2008. - 263 c.
  940(477.53)
  Молдован В.В. Правознавство за рейтингово - модульною системою навчання : навч. посібник для вищ.навч.закл. / В.В.Молдован, Л.І.Чулінда. - К : Центр навч.літ. , 2006. - 182 c.
  340/.349 : ( 37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Молотков Н.Я. Изучение колебаний на основе современного эксперимента : пособие для учителей. - К. : Рад.шк. , 1988. - 160 c.
  534 : 001.891.5
  Молчанов Н.Н. Монтаньяры. - М. , 1989. - 559 c. - (ЖЗЛ).
  94(44)04            63.3(4Фр)
  Мониторинг параметров электрических двигателей электромеханических систем : монография / А.П.Черный, Д.И.Родькин, А.П.Калинов, О.С.Воробейчик. - Кременчуг : Щербатых А.В. , 2008. - 243 c.
  62-83-529.015
  Монтес М.Ф.,попов В.В. "Азиатский вирус" или "голлондская"болезнь. Теория и история валютных кризов в России и других странах : пер. с англ. - 2-е изд. . - М : Дело , 2000. - 136 c.
  338.124.4:339.747
  Моргунова Т.В. Обучающие и конотрольные тесты по спортивному ориентированию : учебно-методическое пособие - М : Советский спорт , 2008. - 92 c.
  796.56(076.3)
  Морев А.И., Плеханов И.П. Устройство и обслуживание газобаллонных автомобилей : учеб.пособие для подгот.водителей трансп.средств категории "С" и для повышения квалификации водителей транспор.средств категории "Д" на первый класс - М : ДОСААФ СССР , 1987. - 141 c.
  629.113.45.004.54
  Морисита И. Аппаратные средства микро-ЭВМ : пер. с япон. - М : Мир , 1988. - 280 c.
  681.325-184.4:621.382.049.77
  Мороз Л.С. Механика и физика деформаций и разрушения материалов - Л : Машиностроение , 1984. - 224 c.
  539.3
  Мороз О.В., Матвійчук А.В. Оптимальне управління економічними системами в умовах невизначенності та ризику : монографія - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2003. - 178 c.
  336.763:519.865.7
  Морозов В.А. Регулярные методы решения некоректно поставленных задач - М. : Наука , 1987. - 240 c.
  519.6
  Морозов Н.Д. Устройство и ремонт автомобилей : учебник для подгот.рабочих на производстве - 2-е изд., перераб.и доп . - М. , 1972. - 304 c.
  629.113
  Морозов Н.Д. Эксплуатация и ремонт автомобилей / Н.Д.Морозов, К.С.Шестопалов - М. , 1958.
  629.113
  Морской энциклопедический справочник : в 2 т.. Т.Т.1. А-Н / под ред. Н.Н.Исанина - Л. : Судостроение , 1986. - 510 c.
  629.123
  Морской энциклопедический справочник : в 2 т.. Т.Т.2. О-Я / под ред. Н.Н.Исанина - Л. : Судостроение , 1986. - 519 c.
  629.113
  Москвичев Л.Н. Знания о мире и мир знаний - М. : Педагогика , 1989. - 127 c.
  001.9
  Москинова Г.И. Дискретная математика. Математика для менеджера в примерах и упражнениях : учеб.пособие для вузов - М. : Логос , 2003. - 238 c.
  519.1
  Мотовилин Г.В. Автомобильные материалы : справочник / Г.В.Мотовилин, М.А.Масино, О.М.Суворов - 3-е изд., перераб.и доп . - М. : Транспорт , 1989. - 463 c.
  629.113.002.3
  Мудров В.И. Мажоранты Ньютона в прикладных задачах: теория, алгоритмы, программы / А.А.Ивлев, В.И.Мудров - М. : Радио и связь , 1987. - 144 c.
  519.6
  Музиченко П.П. Історія держави і права України : навч.посібник. - К. : Знання , 1999. - 661 c. - (``Вища освіта ХХІ століття``).
  340.12(091)(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.3(4Укр)
  Музиченко П.П. Практикум з історії держави і права України : навчальний посібник / П.П.Музиченко, Н.І.Долматова, Н.М.Крестовська - К. : Вікар , 2002. - 421 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)(477)
  Муніципальне право України : Підручник / За ред.В.Ф.Погорілка,О.Ф.Фрицького - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 352 c.
  342.9:352.075            67.9(4УКР)301я73
  Мурашкин Л.С. Прикладная нелинейная механика станков - Л. : ``Машиностроение`` , 1977. - 192 c.
  621.9.06
  Муртаф Б. Современное линейное программирование: теория и практика : пер. с англ. Н.К.Буровой / под.ред.А.- И.А.Станевичюса - М : Мир , 1984. - 224 с. c.
  517.8 + 519.852
  Мусіяка В.Г. Основи чисельних методів механіки : підручник за спец."Механіка"для вищих техн.навч.закладів - К : Вища освіта , 2004. - 239 с. c.
  519.6
  Мухин Е.М. Обкатка V-образных автомобильных двигателей при капитальном ремонте / Е.М.Мухин,И.И.Столяров - М : Транспорт , 1974. - 104 с. c. - ((Гос.научно-исслед.ин-т автомоб.транспорта.НИИАТ М).
  621.4/.001.4:629.113
  Муцянко В.И. Бесцентровое шлифование / под ред.Г.Ф.Кудасова - 2-е изд.перераб.и доп. . - Л : Машиностроение , 1967. - 116 с. c.
  621.92
  Мушинкин А.А. Токарные станки - М , 1973.
  621.94
  Мымрин Ю.Н. Выбор и оптимизация технико-экономических показателей машин при разработке технического задания / Ю.Н.Мымрин,И.Н.Малахов - М : Машиностроение , 1987. - 152 с. c.
  658.589.012
  Мычковский Ю.Г. Основы научных исследований : учеб.пособие / Ю.Г.Мычковский,М.Г.Василенко,С.В.Саньков - Кременчуг : КГПУ , 2007. - 164 с. c.
  001.891
  Мэнсфилд К. Рассказы : учеб.пособие для чтения и обсуждения на англ.языке - М : Менеджер , 1999. - 188 с. c.
  81.2 Англ-9
  Н.Ж. Булгакова Плавание - М. : Физкультура и спорт , 2001. - 398 c.
  797.2
  На рубежах вогненних років. Спогади учасників Великої Вітчизняної війни, нариси, документи - Харків : Прапор , 1975. - 254 c. - (На рубежах вогненних років).
  9/02/27
  На рубежах огненных лет. Воспоминания участников Великой Отечественной войны, очерки, документы : пер.с укр. / сост.Н.М.Пискун и Г.Т.Мацюк - 2-е изд., испр.и доп. . - Х. : Прапор , 1977. - 231 c.
  9/С2/27+9/С/27
  Набоков В. Пнин : роман / пер. с англ. Г.Барабтарло при участии В.Набоковой. - СПб : Азбука-классика , 2009. - 380 c.
  82/89
  Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття - К. : Укр.письменник , 1993. - 413 c.
  940(477)            63.3(4УКР)6
  Надежность автоматизированных систем управления : учеб.пособие для вузов по спец.`АСУ` / И.О.Атовмян, А.С.Вайрадян, Ю.П.Руднев и др.; под ред.Я.А.Хетагурова - М. : Высш.школа , 1979. - 287 c.
  658.012.011.56-192
  Надежность и долговечность машин и сооружений : респуб.межведом.сб.науч.тр. Вып.7 - К. : Наук.думка , 1985. - 108 c.
  62-192
  Надежность и долговечность машин и сооружений : респуб.межведомств.сборник. Вып.8 - К. : Наукова думка , 1985. - 115 c.
  62-192
  Надежность и долговечность машин и сооружений : респуб.межведомств. сборник научных трудов. Вып.9 - К. : Наукова думка , 1986. - 112 c.
  62-192
  Надежность и долговечность машин и сооружений : респуб.межведомств. сборник научных трудов. Вып.10 - К. : Наукова думка , 1986. - 104 c. - (АН УССР. Ин-т проблем прочности).
  62-192
  Надежность и долговечность машин и сооружений : респуб.межведомств. сборник научных трудов. Вып.11 - К. : Наукова думка , 1987. - 92 c.
  62-192
  Надежность и долговечность машин. / Б.И.Костецкий, И.Г.Носовский, Л.И.Бернадский, А.К.Караулов; под общ.ред.д-ра техн.наук Б.И.Костецкого - К. : Техника , 1975. - 408 c.
  621-192
  Надежность машин / Д.Н. Решетов и др. - М. : Высш. шк. , 1988. - 238 c.
  621-192
  Надежность объемных гидроприводов и их элементов / Ю.А.Беленков, В.Г.Нейман, М.П.Селиванов, Ю.В.Точилин - М. : Машиностроение , 1977. - 167 c.
  62-82-192
  Надежность радиоэлектронных систем. : пер.с англ. / под ред.Половко А.М.и Варжапетяна - М. : Сов.радио , 1968. - 336 c.
  621.38-192
  Надежность топливной аппаратуры тракторных и комбайновых дизелей / Р.М.Ваширов, В.Г.Кислов, В.А.Павлов, В.Я.Попов - М. : Машиностроение , 1978. - 184 c.
  621.43.03-192
  Назариков С.В. Приспособления к фрезерным станкам / С.В.Назариков - М. : Машиностроение , 1976. - 32 c.
  621.914
  Наладка и эксплуатация агрегатных станков и автоматических линий : справочное пособие - изд.2-е, перераб. . - М. : Машиностроение , 1974. - 456 c. - (Серия справочников для мастеров и рабочих).
  621.9.06-52:658.527
  Наладка одношпиндельных токарных автоматов : справ.пособие / А.Я.Пожитков, Е.С.Сафро, И.Д.Волпянский, М.В.Соловейчик - Л. : Машиностроение. Ленингр.отд-ние , 1978. - 192 c.
  621.941
  Наливайко, Дмитро. Україна очима Заходу / / Д.С.Наливайко. - - 2-ге вид, , доп. - . - К . : : Видавництво `Грамота` , , 2008. - 782 c.
  940`10/17` (477)
  Налчан А.Г. Металлорежущие станки : учебник для машиностроительных техникумов - М. : Машгиз , 1957. - 664 c.
  621.9
  Наровлянський О.Д. Дидактичні матеріали з основ правознавства : навч.посібник для 9 кл.шкіл, гімназій, ліцеїв. - К. : Юрінком Інтер , 1999. - 157 c.
  340/.349 : 37.017.4-053.81            67
  Народне господарство України у 1992 році : стат.щорічник /Міністерство статистики України / відпов.за вип.В.В.Самченко - К. : Техніка , 1993. - 464 c.
  65.9(2Ук)-05
  Науман Э. Принять решения - но как? : Пер. с англ. - М. : Мир , 1987. - 198 c.
  519.81
  Науменко В.П. та ін. Митне регулювання зовнішньо-економічної діяльності в Україні / В.П. Науменко, П.В. Пашко, В.А. Русков - 2-ге вид., перероб. і доп. . - К. : Знання , 2006. - 394 c. - (Митна справа).
  339.543(477)
  Науменко В.П. та ін. Митне регулювання зовнішньо-економічної діяльності в Україні / В.П. Науменко, П.В. Пашко, В.А. Русков - 2-ге вид., перероб. і доп. . - К. : Знання , 2006. - 394 c. - (Митна справа).
  339.543(477)
  Наумов А.И. Физика атомного ядра и элементарных частиц : Учеб. пособие для пед. ин-тов по физ. спец. - М. : Просвещение , 1984. - 384 c.
  539.1
  Наумов Б.А. и др. Автомобиль : Учеб. водителя второга класса / Б.А. Наумов, А.А. Чередников, И.Д, Косарев - М. : Транспорт , 1974. - 320 c.
  629.113
  Научно- технический прогресс в станкостроении - К. : Тэхника , 1988. - 136 c. - (Курс - ускорение).
  621.9.06.001.7
  Научно-технический прогресс в машиностроении Т.Вып.1. Композиционные материалв : Сборник / под. ред. К.В. Фролова - М. : Б.И. , 1987. - 124 c. - (Информац. обеспечение комплексной программы науч.-).
  669.018
  Начинская С.В. Спортивная метрология : учеб.пособие для вузов по спец. / С.В.Начинская - М : ИЦ , 2008. - 239 c.
  796.01 : 006.91] (075.8)
  Невелєв О.М. Етика та етикет у зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник для вищ.навч.закл. / О.М.Невелєв , В.В.Іваненко - К : Центр учбової літ. , 2009. - 166 c.
  (174.4 + 395) : 339.9 (075.8)
  Невельсон М.С. Автоматическое управление точностью металлообработки - Л. : Машиностроение , 1973. - 176 c.
  621.9.52
  Невлюдов І.Ш. Основи виробництва електронних апаратів : Підручник для ВНЗ - Харків : Компанія СМІТ , 2006. - 590 c.
  621.396.6
  Неклассические методы механики разрушения : в 4 т. Т.4. Разрушение и устойчивость материалов с трещинами / А.Н.Гузь, М.Ш.Дышель, В.М.Назаренко; под общ.ред. А.Н.Гузя. - К. : Наук.думка , 1992. - 453 c.
  539.375.5 : 620.192.46
  Неклассические проблемы механики разрушения : в 4 т. Т.2. Хрупкое разрушение материалов с начальным напряжением / А.Н.Гузь. - К. : Наук.думка , 1991. - 288 c.
  539.3
  Неклассические проблемы механики разрушения : в 4 т. Т.1. Разрушение вязкоупругих тел с трещинами / А.А.Каминский; под ред. А.Н. Гузя. - К. : Наук. думка , 1990. - 310 c.
  539.375.5 : 620.192.46
  Неклассические проблемы механики разрушения : в 4 т. Т.3. Длительное разрушение полимерных и композитных материалов с трещинами / А.А.Каминский, Д.А.Гаврилов; под общ. ред. А.Н.Гузя. - К. : Наук.думка , 1992. - 247 c.
  539.375 : 620.168
  Некорректные задачи математической физики и анализа / отв. ред. А.С. Алексеев - Новосибирск : Наука , 1984. - 264 c.
  517.95: 53
  Некрасов З.И. Развитие металлургии в УССР / З.И.Некрасов - Киев : Наукова думка , 1980. - 959 c.
  669
  Некрасов С.С. Сопротивление хрупких материаллов, 1971. - 186 c.
  621.9
  Некрасов С.С. Сопротивление хрупких материаллов / С.С.Некрасов - Москва : Машиностроение , 1971. - 186 c.
  621.9
  Некрасов С.С. Сопротивление хрупких материалов - М. : Машиностроение , 1971. - 186 c.
  621.9            6П21.9
  Некрасов С.С. Технология материалов. Обработка конструкционных материалов резанием : Учеб. пособие для студентов инженерных факультетов с./хоз. вузов / С.С. Некрасов, Г.М. Зильберман - 3-е, перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1974. - 288 c.
  621.9
  Некрасов Ю.И. Гасовая сварка пластмасс / Ю.И. Некрасов, И.И. Крикунов - М. , 1974.
  621.791
  Немов Р.С. Психология : в 3 т. Т.2. Психология образования. : учебник для пед.вузов - М. : ВЛАДОС , 1999. - 606 c.
  159.9 : 37.015.31
  Немов Р.С. Основы психологического консультирования : учебник для вузов. - М. : ВЛАДОС , 1999. - 527 c.
  159.9.019.33
  Неразрушающий контроль : в 5 т. Т.2. Акустические методы контроля : практ.пособие / И.Н.Ермолов, Н.П.Алешин, А.И.Потапов; под ред. В.В.Сухорукова. - М. : Высш.шк. , 1991. - 287 c.
  629.179.1
  Неразрушающий контроль металов и изделий: Справочник / П.И. Беда, Б.И. Выборнов, Ю.А. Глазков и др., 1976. - 456 c.
  620.179
  Нерсесов Э.А. Основные закони атомной и ядерной физики: Учеб. пособие для вузов - М. , 1988. - 288 c.
  539.1
  Несвитский Я.И. Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для автодорож. ин - тов. - 2 . - К. : Вища шк. , 1971. - 428 c.
  629.113.004.5
  Нестеренко Т.М. Виробництво алюмінієвих сплавівз рудної та вториної сировини: Навч. посібнк для ВНЗ - К. , 2007. - 207 c.
  669.71
  Нетрадіційні та відновлювані джерела енергії : навч.посібник для вищ.навч.закл. / І.О.Сінчук, С.М.Бойко, К.І.Лосіна та ін.; за ред. І.О.Сінчука. - Кременчук : Щербатих О.В. , 2013. - 191 c.
  620.97
  Нефедов А.В. Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги - М. : КУБК - а , 1996. - 511 c.
  621. 382.049.77
  Нефедов А.П. Конструирование и изготовление штампов. Из опыта Горького автомобильного завода - М. : Машиностроение , 1973. - 408 c.
  621.983
  Нефедов Е.И. Радиоэлектроника наших дней - М. : Наука , 1986. - 192 c.
  621.37/.39
  Нечаэв В.П. Теорія пдланування експеременту: навч. посібник для вищ. навч. закл. - К. , 2009. - 231 c.
  519.242.01(075.8)
  Никитин В.А. Как добится хорошей роботы телевизора - М. : ДОСААФ , 1988. - 240 c.
  621.397
  Николаев В.И., Роговцев В.Л. Конструкция, основы теории и расчета автомобиля : учебник для техникумов - М : Машиностроение , 1971. - 408 c.
  629.113.001.6
  Николаев Г.А., Ольшанский Н.А. Специальные методы сварки : учеб.пособие для студентов вузов - 2-е испр.и доп. . - М : Машиностроение , 1975. - 232 c.
  621.79
  Николаев Г.И. Металл века - 2-е изд.,испр. и доп. . - М : Металлургия , 1982. - 167 c.
  669.295
  Николаевский Б.И. История одного предателя. Террористы и политическая полиция (о Е.Ф.Азефе) / вступ. ст. В.М.Шевырина. - М. : Высш.шк. , 1991. - 368 c.
  929Азеф + 329.14(47+57)(092) +[947+957] ``18/19``
  Николин В.И. Автотранспортный процесс и оптимизация его элементов - М. : Транспорт , 1990. - 191 c.
  656.13:517.977.5
  Ничков А.Г. Фрезерные станки - 2 . - М. : Машиностроение , 1984. - 167 c.
  621.914
  Ніколенко Л.М. Перегляд судових актів у господарському судочинстві : монографія. - Донецьк : Юго-Восток , 2013. - 490 c. - (Маріупольський держ.ун-т).
  347.931 : 346.14(477)
  Новак Г.М. Справочник по катерам, лодкам и мторам - 2 . - Л. , 1982.
  629.125
  Новацький В.М. Міжнародна економіка: Навч. посібник для екон. вузів і фак - тів - К. , 2002. - 434 c.
  339.5/.9
  Новейшая история 1917-1939 : учеб. для кл. сред. шк. / А. Я. Манусевич, В.А. Орлов, С.М. Стецкевич и др.; под. ред.: В.К. Фураева - М.: : Просвещение , 1987. - 144 с. c.
  940.3/53
  Новик О.П. Історія української літератури(давньої): Навч. посібник для ВНЗ : Центр учбової літератури , 2007. - 223 c.
  821.161.2(091)
  Новик О.П. Історія української літератури(давньої): Навч. посібник для ВНЗ : Центр учбової літератури , 2007. - 223 c.
  821.161.2(091)
  Новиков И.И. Дефекты кристаллического строения металлов - 3 . - Москва : Металлургия , 1983. - 232 c.
  669.548.4
  Новиков И.И. Дефекты кристаллического строения металлов - 2 . - Москва : Металлургия , 1975. - 208 c.
  669:548.4
  Новітній маркетинг / Савельєв Є.В., Чеботар С.І., Штефанич Д.А. та ін. - Київ : Знання , 2008. - 420 c.
  339.138(075.8)
  Новое в технологии получения материалов / А.И. Манюхин и др. - Москва : Машиностроение , 1990. - 443 c.
  669.001.71
  Новое в электрофизической и электрохимической обработке материалов - Л. : Машиностроение , 1972. - 360 c.
  621.9.047
  Новожилов В.И. Экономика использования металорежущего оборудования - Л. : Машиностроение , 1977. - 176 c.
  621.9.06.004
  Новожилов Э.Д. Приспособления в еденичном производстве - Москва : Машиностроение , 1983. - 71 c.
  621.9.06.229
  Новошинська Л.В. Міжнародний маркетинг - Київ : Центр навч.літ. , 2004. - 174 c.
  339.138(100)
  Нойман А. Сварка, пайка, склейка и резка металлов и пластмасс - Москва , 1985.
  621.791
  Норма расхода запасных частей, материалов и инструментов на капитальный ремонт легковых автомобилей - Москва : Транспорт , 1974. - 96 c.
  629.113.004.67:656.065.2
  Нормативы численности рабочих, занятых техническим обслуживанием и текущим ремонтом подвижного состава автомобильного транспорта - Москва : Экономика , 1988. - 205 c.
  629.113.08
  Нормы расхода запасных частей, материалов и инструментов на капитальный ремонт автомобиля КАЗ-608 - Москва : Транспорт , 1974. - 48 c.
  629.113
  Нормы расхода запасных частей, материалов и инструментов на капитальный ремонт автомобиля КАЗ-608 - Москва : Транспорт , 1974. - 48 c.
  629.113.004
  Нормы расхода запасных частец и инструментов на капитальный ремонт автобусов - Москва : Транспорт , 1974. - 147 c.
  629.113.004.6
  Нормы расхода запасных ччастей и материалов на капитальный ремонт автомобилей БелАЗ - Москва : Транспорт , 1974. - 56 c.
  629.113.004
  Носов Н.А. Расчеты и конструирование гусенечных машин - Л. , 1972.
  629.1
  Нотаріат в Україні / В.В. Комаров, В.В. Баранкова, Л.В. Малюга, Н.В. Федорченко; В.В. Комаров - 2 ., 2006. - 319 c.
  347.961(477)
  Нотаріат в Україні : : навч.посібник / / за ред. В.М.Бесчасного. - - К . : : Знання , , 2008. - 494 c. - (- (Вища освіта ХХІ століття ).).
  347.961(477)
  Нюрманн Измерительные приборы для домашней лаборатории - Москва : Энергоатомиздат
  621.396.08
  О космолетах / К.П.Феоктистов К.П., Бубнов И.Н. - М. : Мол. гвардия , 1982. - 207 c. - ((Люди и космос)).
  629.7
  О них говорят: (20 полит.портр.) : сборник / сост.В.Пасечник - М. : Политиздат , 1989. - 446 с. c. - ((Полит.портрет зарубеж.деятелей)).
  327(1-87)(092)
  О прошлом во имя будущего.Вторая мировая война:причины,итоги,уроки / ред.коллегия П.А.Жилин и др. - М. : Агенство печати "Новости" , 1985. - 166 с. c.
  94(100)"1939/45"
  О Сергее Кирове.Воспоминания,очерки,ст.современников : сборник / сост.М.И.Владимиров - М. : Политиздат , 1985. - 256 с. c.
  929Киров
  О Феликсе Дзержинском : воспоминания,очерки,ст.современников / сост.И.Е.Поликаренков;предисл.Ю.Семенова - 2-е изд.,доп. . - М. : Политиздат , 1987. - 334 с. c.
  929Дзержинский
  Об едином хозяйственном плане :(работы 1920-1921 годов) / С.И.Гусев,А.М.Кактынь,Г.М.Кржижановский,Л.Н.Крицман; ред.коллегия :А.И.Анчишкин (отв.ред) и др. - М. : Экономика , 1989. - 286 с. c.
  338(09)(47)"1920/21"
  Обер-Крие Дж. Управление предприятием:классика менеджмента : пер.с фр. - М. : Сирин , 1997. - 257 с. c.
  65.290-2
  Обер-Крие Дж. Управление предприятием:классика менеджмента : пер.с фр. - М. : Сирин , 1997. - 257 с. c.
  65.290-2
  Оберемок В.З. Пуск автомобильных двигателей / В.З.Оберемок,И.М.Юрковский - М. : Транспорт , 1979. - 118 с. c.
  621.431.73-57-974
  Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності : навч.-метод.посібник для самост.вивч.дисциплини / Ю.А.Кузьмінський, В.Г.Козак, Л.І.Лук`яненко та ін.; за ред.Ю.А.Кузьмінського. - К. : КНЕУ , 2001. - 179 с. c.
  339.9 : 657            65.052:65.298
  Ободовский И.М. Сборник задач по экспериментальным методам ядерной физики : учебное пособие для вузов - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 280 с. c.
  539.14.01
  Ободянский А.В. Справочное пособие по сварке сталей / А.В.Ободянский,И.А.Изолотарев - Днепропетровск : "Промінь" , 1973. - 219 с. c.
  621.79
  Обознов Н.Н. Психология работы с людьми / Н.Н.Обознов,Г.В.Щекин - К. : МАУП , 1994. - 147 с. c.
  159.9:331.107
  Обозов Н.Н. Психология работы с людьми : советы руководителю / Н.Н.Обозов,Г.В.Щекин - К. : Политиздат Украины , 1990. - 203 с. c.
  159.9
  Оборудование производства интегральных микросхем и промышленные работы: Учеб. для сред. спец. учеб заведений по спец. 0658 "Пр - во микроэлектрон. устройств" / Панфилов Ю.В. и др. - М. : Радио и связь
  621.382.049.77
  Обрабатывающие оборудование нового поколения:концепция проектирования / В.Л.Афонин,А.Ф.Крайнев,В.Е.Ковалев и др.; под ред.В.Л.Афонина - М. : Машиностроение , 2001. - 250 с. c.
  621.9.06
  Обработка давлением и механические свойства тугоплавких металлов и сплавов : сборник статей - М. : Наука , 1974. - 174 с. c. - ((АН СССР.Ин-т металлургии им.А.А.Байкова)).
  621.77:669
  Обработка давлением тугоплавких металлов и сплавов / Н.И.Корнеев,С.В.Певзнер,Е.И.Разуваев,В.Б.Емельянов - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Металлургия , 1975. - 440 с. c.
  621.7:669.018.45
  Обработка металлов резанием : справочник технолога / под общ.ред.А.А.Панова - М. : Машиностроение , 1988. - 736 с. c.
  621.9
  Обработка металлов резанием : справочник технолога / Г.А.Монахов, В.Ф.Жданович, Э.М.Радзинский и др.; под ред.Г.А.Монахова. - 3-е изд . - М. : Машиностроение , 1974. - 600 с. c.
  621.9.042
  Обработка металлов резанием с плазменным нагревом / А.Н.Резников,М.А.Шатерин,В.С.Кунин,Л.А.Резников; под ред.А.Н.Резникова - М. : Машиностроение , 1986. - 232 с. c. - ((Б-ка технолога)).
  621.9.04
  Обработка поверхности и надежность материалов : пер.с англ. / под ред.Дж.Бурке,Ф.Вайса - М. : Мир , 1985. - 189 с. c.
  669.01
  Обработка резанием жаропрочных,высокопрочных и титановых сплавов / Н.И.Резников,Е.В.Бурмистров,И.Г.Жаров и др.; под ред.Н.И.Резникова - М. : Машиностроение , 1972. - 200 с. c.
  621.9
  Общая металлургия : учеб.пособие для техникумов / Д.Д.Бурдаков,Ю.Д.Бурдаков,С.А.Володин,Н.К.Жилкин - М. : Металлургия , 1971. - 471 с. c.
  669
  Общемашинострительные нормативы времени и режимов резания для нормирования работ,выполняемых на универсальных и многоцелевых станках с числовым программным управлением Т.2. Нормативы режимов резания - М. : Экономика , 1990. - 474 с. c.
  658.53:621.9.06-52
  Общемашиностроителные нормативы времени на холодную штамповку,резку и обрезку - М. : Экономика , 1987. - 189 с. c.
  658.53:621.983
  Общемашиностроительные нормативы времени вспомогательного на обслуживание рабочего места и подготовительно-заключительного при работе на металлорежущих станках.Мелкосерийное и единичное производство.Дифференцированное - М. : Машиностроение , 1965. - 159 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.9.06
  Общемашиностроительные нормативы времени вспомогательного на обслуживание рабочего места и подготовительно-заключительного для технического нормирования станочных работ.Серийное производство - М. : Машиностроение , 1964. - 396 с. c.
  658.53:621.9
  Общемашиностроительные нормативы времени вспомогательного на обслуживание рабочего места и подготовительно-заключительногоприработе на металлорежущих станках.Мелкосерийное и единичное производство.Дифференцированное - 4-е изд. . - М. : Машиностроение , 1974. - 160 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.91:658.52.524.0
  Общемашиностроительные нормативы времени для технического нормирования работ на металлорежущих станках.Мелкосерийное и единичное производство Т.2. Горизонтально-расточные,зуборезные,шлифовальные,резьбонакатные станки и заготовительные работы,резка металла на дисковых пилах и сортовых ножницах - М. : Машиностроение , 1967. - 188 с. c.
  621.9
  Общемашиностроительные нормативы времени для технического нормирования работ на металлорежущих станках.Мелкосерийное и единичное производство. Т.1. Токарные,карусельные,сверлильные,фрезерные,строгальные и долбежные станки - М. : Машиностроение , 1976. - 316 с. c.
  621.9
  Общемашиностроительные нормативы времени для технического нормирования работ на шлифовальных и доводочных станках (укрупненные).Серийное,мелкосерийное и единичное производство - 2-е изд. . - М. : Машиностроение , 1974. - 112 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.923:658.524
  Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания для нормирования работ на крупных продольно-строгальных станках - 3-е изд. . - М. : Машиностроение , 1974. - 71 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.912
  Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания для нормирования работ на крупных продольно-фрезерных станках - М. : Машиностроение , 1974. - 67 с. c. - (ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.914
  Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания для нормирования работ на крупных токарных и карусельных станках - М. : Машиностроение , 1974. - 168 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53 6621.91:621.94
  Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания для нормирования работ,выполняемых на универсальных и многоцелевых станках с числовым программным управлением Т.2. Нормативы режимов резания - М. : Экономика , 1990. - 473 с. c. - ((Центр.бюро нормативов по труду Госкомитета СССР п).
  658.53:621.9.06.-529
  Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания для нормирования работ,выполняемых на универсальных и многоцелевых станкахс числовым программным управлением Т.Ч.2. Нормативы режимов резания - М. : Экономика , 1990. - 474 с. c.
  658.53:621.9.06-52
  Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания на токарно-автоматные работы - 3-е изд. . - М. : Машиностроение , 1970. - 208 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда)).
  621.9
  Общемашиностроительные нормативы времени на обслуживание автоматических штамповочных линий - М. : НИИтруда , 1984. - 39 с. c.
  658.53:621.73:621.98
  Общемашиностроительные нормативы времени на слесарно-сборочные и слесарные работы по сборке машин - М. , 1973. - 148 с. c. - (ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.91:658.52
  Общемашиностроительные нормативы времени на холодную штамповку,резку,высадку и обрезку - М. : Экономика , 1987. - 189 с. c.
  658.53:621.983
  Общемашиностроительные нормативы вспомогательного времени и времени на обслуживание рабочего места на работы,выполняемые на металлорежущих станках.Массовое производство - 3-е изд. . - М. : Машиностроение , 1974. - 136 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.91:658..52.526
  Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического нормирования работ на металлорежущих станках Т.2. Зуборезные,горизонтально-расточные,резьбонакатные и отрезные станки - М. : Машиностроение , 1967. - 200 c.
  621.9
  Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического нормирования работ на металлорежущих станках Т.1. Токарные,карусельные,токарно-револьверные,алмазно-расточные,сверлильные,долбежные и фрезерные станки - 2-е изд. . - М. : Машиностроение , 1974. - 406 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.9.06
  Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического нормирования работ на металлорежущих станках. Т.1. Токарные,карусельные,токарно-револьверные,алмазно-расточные,сверлильные,строгальные,долбежные и фрезерные станки - М. : Машиностроение , 1967.
  621.9
  Общемашиностроительные нормативы режимов резания и времени для технического нормирования работ на токарных станках.Крупносерийное производство - М. : Машгиз , 1959. - 243 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.941
  Общемашиностроительные нормативы режимов резания и времени для технического нормирования работ на фрезерных станках.Крупносерийное и массовое производство - М. : Машгиз , 1959. - 307 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.914
  Общемашиностроительные нормативы режимов резания и времени для технического нормирования работ на шлифовальных станках.Крупносерийное и массовое производство - М. : Машгиз , 1959. - 360 с. c. - (ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.92
  Общемашиностроительные типовые нормы времени на изготовление режущего и измерительного инструмента - М. : Машиностроение , 1975. - 702 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.9.002
  Общемашиностроительные типовые нормы обслуживания для вспомогательных рабочих цехов основного и вспомогательного производства - 3-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1971. - 200 с. c.
  621.9
  Общемашиностроительные укрепленные нормативы времени для технического нормирования работ на шлифовальных и доводочных станках.Серийное,мелкосерийное и единичное производство - 2-е изд. . - М. , 1975. - 111 с. c. - ((Центр.бюро по труду при НИИтруда Госкомитета Сове).
  658.53:621.924.1
  Общемашиностроительные укрупненные нормативы времени на работы,выполняемые на металлорежущих станках.Единичное,мелкосерийное и среднесерийное производство Т.3. Сверлильные станки - М. : Экономика , 1988. - 150 с. c.
  658.53:621.952
  Общемашиностроительные укрупненные нормативы времени на работы,выполняемые на металлорежущих станках.Единичное,мелкосерийное и среднесерийное производство Т.4. Строгальные и долбежные станки - М. : Экономика , 1989. - 207 с. c.
  658.53:(621.912+621.913)
  Общемашиностроительные укрупненные нормативы времени на работы,выполняемые на металлорежущих станках.Мелкосерийное и единичное производство Т.2. Сверлильные и фрезерные станки - М. , 1975. - 400 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда Госкомитета Совета Министров С).
  658.53:621.952:621.914.3
  Общемашиностроительные укрупненные нормативы времени на работы,выполняемые на токарно-револьверных станках.Мелкосерийное и среднесерийное производство - М. : Экономика , 1989. - 152 с. c.
  658.53:621.941.232
  Общественно-политическая жизнь трудящихся Украины в годы Великой Отечественной войны : сб.науч.трудов / отв.ред.М.В.Коваль - К. : Наук.думка , 1988. - 232 с. c.
  94(477)084.7
  Общестроительные работы : нормы,расценки,правила / сост.В.А.Дзюбенко,П.П.Покрасен,О.О.Година Л.Т.Федяев - К. : "Будівельник" , 1987. - 400 с. c.
  69.003:658.53
  Овечкин М.А. Любительские телевизионные игры - М. : Радио и связь , 1985. - 65 с. c. - ((Массовая радиобиблиотека.Вып.1087)).
  621.397.13:681.136.51
  Овсієвська В.В. Основи стандартизації, метрології та управління якістю : навч. посібник для вузів - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т , 2002. - 118 c.
  006.1+006.91+006.015.5(075.8)
  Овсієнко О.Ф. Крах зубатовщини на Україні - К. : Наукова думка , 1987. - 138 с. c.
  940(477)
  Овчинников А.Г. Основы теории штамповки выдавливанием на прессах - М. : Машиностроение , 1983. - 200 с. c.
  621.777.4001.1:621.979
  Овчинников В.В. Своими глазами. Страницы путевых дневников. - М. : Изд-во АПН , 1990. - 383 c. - (Б-чка АПН).
  908            26.89(0)
  Оггер Г. Магнаты... Начало биографии / пер. с нем. О.В.Бабчук, К.П.Васильева; общ.ред. и вступ.ст. А.Н.Шебанова. - М. : Прогресс , 1985. - 346 c.
  94(430)
  Огієнко І.І. Українська церква. Нариси з історії Української православної церкви : у 2 т. Т.1-2.. - К. : Україна , 1993. - 284 c.
  271.2-9(477)
  Огієнко І.І. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народу (курс читання в Укр.народ. ун-ті). - Репринт.вид. . - К. : Абріс , 1991. - 272 c.
  930.85(477)
  Огієнко І.І. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народу. - К. : Довіра , 1992. - 141 c.
  930.85(477)
  Оглоблин А.Н. Основы токарного дела / под ред.Г.А.Глазова - 3-е изд., перераб. . - Л. : Машиностроение , 1975. - 326 c.
  621.941
  Огляд місця подіі при розслідуванні окремих видів злочинів : Наук.- практ. посібник / за ред.П.В.Коляди - К. : Юрінком Інтер , 2005. - 215 c.
  343.98
  Огородник І.В., Огородник В.В. Історія філософської думки в Україні: Курс лекцій : Навч.посібник для гуманітар. спец. вузів - К. : Вища шк., Знання , 1999. - 543 c.
  1(091)(075.8)
  Огородник І.В., Огородник В.В. Історія філософської думки в Україні: Курс лекцій : Навч.посібник для гуманітар. спец. вузів - К. : Вища шк., Знання , 1999. - 543 c.
  1(091)(075.8)
  Огородник І.В., Огородник В.В. Історія філософської думки в Україні: Курс лекцій : Навч.посібник для гуманітар. спец. вузів - К. : Вища шк., Знання , 1999. - 543 c.
  1(091)(075.8)
  Огородник І.В., Огородник В.В. Історія філософської думки в Україні: Курс лекцій : Навч.посібник для гуманітар. спец. вузів - К. : Вища шк., Знання , 1999. - 543 c.
  1(091)(075.8)
  Огородников В.А. и др. Энергия. Деформация. Разрушение (задачи автотехнической экспертизы) : Монография / В.А.Огородников, В.Б.Киселев, И.О.Сивак - Вінниця : УНІВЕРСУМ , 2005. - 195 c.
  343.148.63:656.08:539.7
  Одаренные дети / пер. с англ.; общ.ред. Г.В.Буренской, В.М.Слуцкого; предисл. В.М.Слуцкого. - М. : Прогресс , 1991. - 376 c.
  159.922.76-056.45
  Одиней М.С. Чернобыль : дни испытаний - М. : Юрид.лит. , 1988. - 143 c.
  621.311.25:621.039.586
  Одягайло Б.М. Міжнародна економіка : Навч.посібник для ВНЗ - К. : Знання , 2005. - 397 c. - (Вища освіта XXI століття).
  339.9
  Озеров Л.С. Источники т всемирно - историческое значение победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. - М. : Изд-во УДН , 1985. - 64 c.
  94(47+57).084.7
  Ойзерман Т.И. Главные философские направления. Теоретический анализ историко - философского процесса. - 2-е изд.,дораб . - М. : Мысль , 1984. - 303 c.
  1(091)
  Ойкс Г.Н., Иоффе Х.М. Производство стали (расчеты) : учеб.пособие для металлургич. техникумов / Г.Н.Ойкс, Х.М.Иоффе; под ред. Г.Н.Ойкса. - 4-е изд., перераб . - М. : Металлургия , 1975. - 480 c.
  669.18
  Околотин В.С. Сверхзадача для сверхпроводников - М. : Знание , 1983. - 200 c. - (Наука и прогресс).
  621.315.592
  Оксанич А.П. Промышленные методы и устройства исследования напряженно - деформированного состояния полупроводниковых материалов : монография. - Х. : Ин-т монокристаллов , 2001. - 206 c.
  621.315.592 : 620.15
  Оксанич А.П. та ін. Інформаційні системи і технології маркетингу : Навч. посібник для екон. та техн. ВНЗ за напрямками "Комп`ютерні науки","Економіка і підприємництво" / Оксанич А.П., Петренко В.Р., Костенко О.П. - К. : Професіонал , 2008. - 318 c.
  339.138 : 004.4(075.8)
  Окунь Е.Л. Радиопередающие устройства : Учебник для радиотехнических техникумов - 3-е изд., перераб. и доп. . - Л. : Судостроение , 1967. - 451 c. - (Библ. 18 назв.).
  621.39
  Олейник Н.В. и др. Сопротивление усталости материалов и деталей машин в коррозионных средах / Н.В.Олейник, А.Н.Магденко, С.П.Скляр - К. : Наукова думка , 1987. - 200 c.
  539.43.434 : 620.193
  Олейник С.Г. Гармонические множества и многообразия в теории многочастотных колебаний : монография. - К. : Наук.думка , 2012. - 253 c.
  517.9 : 621.3.029
  Олешко В.Г. Силові види спорту : Підручник для вузів фіз. виховання і спорту - К. : Олімпійська літ-ра , 1999. - 287 c.
  796.894
  Олійник Я.Б. Загальне землезнавство : Підруч. для вищ. навч.закл. / Я.Б.Олійник, Р.П.Федорищак, П.Г.Шищенко - К. : Знання - Прес , 2008. - 342 c.
  910(075.8)
  Олфер Ф. Введение в асимптотические методы и специальные функции / пер с англ. Ю.А.Брычкова; под ред. А.П.Прудникова. - М. : Наука , 1978. - 375 c.
  517.928
  Ольша А.М. Листовая штамповка на многопозиционных автоматах - М. : Машиностроение , 1980. - 143 c.
  621.983
  Оляндер Л.К. Документалистика о Великой Отечественной войне. История развития и поэтика документальной прозы. - Львов : Свит , 1990. - 143 c.
  82-94 : 94(47).084.7
  Омельченко Л.В., Гордеев А.Г. Справочник регулировщика радиоэлектронной аппаратуры - Киев : Техніка , 1983. - 119 c.
  621.396
  Омельяненко В.Л. Педагогічна мудрість віків : навч.посібник / В.Л.Омельяненко, А.І.Кузьминський. - К. : Знання , 2009. - 411 c. - (Навч.- метод. комплекс з педагогіки).
  37 : 398.91
  Онищенко И.П. Приемные телевизионные антенны - М. : Изд-во ДОСААФ , 1989. - 118 c.
  621.397
  Онищенко О.Г. Історія інженерної діяльнлсті : Навч.посібник для технічн.спец.вузів - Полтава : ПДТУ ім.Ю.Кондратюка , 2000. - 166 c.
  62(091)
  Онищенко О.Г., Помазан В.М. Будівельна техніка : Навч. посібник для будів. спец.вузів - К. : Урожай , 1999. - 302 c.
  69.002.5
  Оноприч О.К. Справочные таблицы для поверки аналоговых электроизмерительных прибороа - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 73 c.
  621.317.7.089.6
  Опадчий Ю.Ф. и др. Аналоговая и цифровая электроника (Полный курс) : Учебник для вузов по спец."Проектирование и технология радиоэоектронных средств" / Ю.Ф.Опадчий, О.П.Глудкин, А.И.Гуров; под ред. О.П.Глудкина - М. : Горячая линия-Телеком , 2000. - 768 c.
  621.396.6
  Опирский Б.Я. Новые вибрационные станки. Конструирование и расчет / Б.Я.Опирский, П.Д.Денисов. - Львов : Свит , 1991. - 160 c.
  621.9.06.048.6 + 62-868
  Опорний конспект лекцій з курсу "Антикризове управління підприємством" / уклад. Л. О. Лігоненко - К. : Київ. нац. торг.- єкон. ун-т , 2003. - 270 c.
  65.290-2
  Оптимизация технологии глубинного шлифования / С.С. Силин, Б.Н. Леонов, В.А. Хрульков и др; редкол. П.Н. Орлов и др - М : Машиностроение , 1989. - 120 c.
  621.922.02:621.923.04.012.5
  Оптимизация технологических процессов механической обработки / Рыжов Э.В., Аверченков В.И. - К. : Наукова думка , 1989. - 191 c.
  621.91
  Ораторське мистецтво : підручник / за ред. М.П.Требіна, Г.П.Клімової. - Х. : Право , 2013. - 207 c.
  808.51 : 347.96
  Орач Є. М. Основи римського приватного права : курс лекций / Є .М. Орач, Б. Й. Тищик. - К. : Юрніком Інтер , 2000. - 269 c.
  341.91(37)            67.3
  Организация и планирование автотракторного производства. Управление предприятием : учеб. пособ. для машиностроит. спец. вузов / А.П. Ковалев и др; под ред. А.П. Ковалева, В.И. Козырева - М : Высш. шк , 1991. - 349 c.
  629.113.002
  Организация и планирование кредита : учебник для вузов по спец. " Финансы и кредиты " и " Бух..учет и анализ хоз. деятельности" / под ред. В.С. Геращенко, О.И. Лаврушина - 3-изд., перераб. и доп . - М : Финансы и статистика , 1982. - 342 c.
  65.9 /2/ 262
  Организация капитального ремонта автомобилей / под общ. ред. д-ра техн. наук Н .Н. Маслова - К
  629.113.004
  Организация и планирование научно- исследовательских и опытно- конструкторских работ : практикум для студентов целевой интенсивной подготовки вузов / А.С Запаснюк, Э.В. Минько, Н.В. Артамонова и др . - Свердловск : Изд-во Урал. ун-та , 1989. - 116 c.
  001.89
  Организация и технология выполнения регламентных работ первого и второго технического обслуживания /ТО-1 и ТО-2/ автобуса ПАЗ-672 - М : "Транспорт" , 1975.
  629.113.004.5:629.114.5
  Организация делопроизводства, приема граждан и работы с письмами и жалобами : учебник для сред. спец.учеб. заведений / В.П.Кашепов, И.Д.Тиновицкая, Н.В.Шелютто, Л.В.Филатова; отв.ред. В.П.Кашепов. - М. : Юрид.лит. , 1989. - 271 c.
  651.4/.9 + 35.077.1
  Организация комплексного автосервиса / Петроченков С.Н., Яковенко Е.Г. - М. : Транспорт , 1985. - 240 c.
  629.114.6
  Организация, планирование и управление предприятиями автотракторостроения : учебник для техн. спец. вузов / Б.В. Власов, А.П. Борзунов, А.Ф. Деркачев и др.; под ред. Б.В. Власова, Г.Б. Каца - 2-е изд. перераб. и доп. . - М : Высш. школа , 1979. - 551 c.
  658.567459,
  Организация, планирования и управление в энергетике : учебник для вузов / под ред. В. Г. Кузьмина. - М : Высш.шк. , 1982. - 408 c.
  658.012.2 : 620.9
  Органик Э.И. Организация системы Интел 432 : пер. с англ. Л.П. Викторова и др. / под ред. С.А. Усова - М : Мир , 1987. - 446 c.
  681.325.5:621.382.049.77
  Організаційні структури бізнесу: порядок створення і функціювання : навч. посібник для вузів - Тернопіль : Джура , 1998. - 339 c.
  65.291
  Організація виробничих процесів на транспорті в ринкових умовах : навч. посібник для студентів інж.-єкон. фак-тів і трансп. вузів / В.Є. Конарчук, О.А. Лудченко, Л.П. Барилович та ін. - К : ЛОГОС , 1996. - 347 c.
  629.331:338.47
  Організація професійної діяльності юриста: Теорія і практика : пер. з 2-го англ. вид. / Ф.Бойл, Д.Каппс, Ф. Плауден, К. Сендфорд; наук. ред. пер. В.І. Андрейцев - К : Знання , 2006. - 478 c.
  347.96
  Організація судової влади в Україні. Перший аналіз нормативного змісту Закону України / А.О. Селіванов, Є.В. Фесенко, Н.С. Рудак та ін.; за наук. ред. А.О. Селіванова. - К : Юрінком Інтер , 2002. - 111 c.
  347.97/.99(477)            67.71(4УКР)
  Ординарцев И. А. Справочник инструментальщика - Л : Машиностроение. Ленингр. от-ние , 1987. - 846 c. - ((Б-ка инструментальщика)).
  621.9.02
  Ординарцев И.А. Автоматизация производства режущего инструмента / И.А. Ординарцев, Г.В. Филиппов - Л : "Машиностроение" , 1972. - 264 c.
  621.9.02
  Ординарцев И.А. Автоматизация производства режущего инструмента / И.А.Ординарцев, Г.В.Филиппов - Л. : ’’Машиностроение’’ , 1972. - 264 c.
  621.9.02
  Орликов М. Л. Динамика станков : учеб. пособие для вузов по спец. "Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты" - 2-е изд.,перераб. и доп. . - К : Выща шк. , 1989. - 269 c.
  621.9.06
  Орликов М.Л. Проектирование зажимных механизмов автоматизированных станков / М.Л.Орликов, Ю.Н.Кузнецов. - М. : Машиностроение , 1977. - 142 c.
  621.9.06-052-229.31.001.2
  Орликов М.Л. и др. Металлорежущие станки : Курсовое и дипломное проектирование : учеб. пособие для вузов / М.Л. Орликов, И.Г. Федоренко, В.Н. Шишкин - К : Вища шк. , 1987. - 152 c.
  621.9.06.001.63
  Орлов В. Ф. Электрохимическое формообразование / В.Ф. Орлов, Б.И. Чугунов - М : Машиностроение , 1990. - 240 c.
  621.357.9
  Орлов П.Г. Штамповка деталей на листоштамповочных автоматах / Основы теории и расчета / - М : Машиностроение , 1984. - 160 c.
  621.983.106-52
  Орлов П.Н. Процессы доводки деталей пастами и суспензиями / П.Н. Орлов, Ю.И. Нестеров, В.А. Полухин - М , 1975. - 55 c.
  621.923
  Орлов Э.Н. Автомобили УАЗ. Техническое обслуживание и ремонт / Э.Н. Орлов, Е.Р. Варченко - М : Транспорт , 2002. - 336 c.
  629.114.43.004.5
  Орлов Ю.М. Самопознание и самовоспитание характера: Беседы психолога со старшекласниками : кн.для учащихся. - М. : Просвещение , 1987. - 224 c.
  159.923.2+ 159.947.2            88.8
  Орлов А. Тайная история сталинских преступлений. - М. : Автор , 1991. - 352 c.
  94(47+57)084            63.3(2)7
  Орлов Э.Н. Автомобили УАЗ: Техническое обслуживание и ремонт / Э.Н. Орлов, Е.Р. Варченко; под ред. В.Ф. Чирканова - 3-е изд., стереотип . - М : Транспорт , 1996. - 255 c.
  629.114
  Орлова Т.В. Історія сучасного світу (XV -XXI століття) : навч. посібник [для вищ. навч. закл.] - К : Вікар , 2008. - 552 c.
  94"14/20"(075.8)
  Орлова Т.В. Історія нових незалежних держав : Post-sovieticum : навч.посібник [для вищ. навч. закл.] - К : Знання , 2010. - 487 c.
  940(47+57)(075.8)
  Орловский Э.И. и др. Товароведение культтоваров : учеб. пособие для торг. вузов / Э.И. Орловский, В.В. Платонов, М.И. Бершадский - М : Экономика , 1987. - 367 c.
  37.2-9
  ОРрР- 97: Одиничні розцінки України на ремонтно - будівельні роботи. Збірники 51-64. - Вид.офіц . - К. : Держбуд України , 1997. - 64 c.
  69
  ОРрР-97. Одиничні розцінки України на ремонтно - будівельні роботи. Збірники 65-70. - Вид. офіц . - К. : Держбуд України , 1997. - 47 c.
  69
  Ортега Дж. Введение в численные методы решения дифференциальных управлений : Пер. с англ. Н.Б. Конюховой / Ортега Дж., Пул У; под. ред. А.А. Абрамова - М. : Наука , 1986. - 288 c.
  519.62
  Осадчук В.С.та ін. Сенсори вологості : Монографія / В.С. Осадчук, О.В. Осадчук, Л.В. Крилик - Вінниця : УНІВЕРСУМ- Вінниця , 2003. - 208 c. - (Вінниц. держ. техн. ун-т).
  621.382.049.77
  Освободительная миссия Советских Вооруженных сил в Европе ао второй мировой войне : документы и материалы / ин-т воен.истории; центр.архив М-ва обороны СССР. - М. : Воениздат , 1985. - 640 c.
  94(47+57).084.7
  Осепчугов В.В. Автомобиль: Анализ конструкций, элементы расчета : Учеб. для вузов по спец.`Автомобили и автомоб. хозяйство` / В.В. Осепчугов, А.К. Фрумкин - М. : Машиностроение , 1989. - 302 c.
  629.114.6
  Осепчугов В.В. Автомобиль: Анализ конструкций, элементы расчета : Учеб. для вузов по спец.`Автомобили и автомоб. хозяйство` / В.В. Осепчугов, А.К. Фрумкин - М. : Машиностроение , 1989. - 302 c.
  629.114.6
  Осетрова Н.В. и др. Книга и електронные средства в образовании / Н.В. Осетрова, А.И. Смирнов, А.В. Осин - М. : Издательский сервис , 2003. - 143 c. - (Логос).
  371.64/.69
  Осика С.Г. Світова організація торгівлі : підручник для вищ.навч.закл. / С.Г.Осина, В.Т.Пятницький. - 2-ге вид.,перероб. і доп . - К. : К.І.С. , 2004. - 541 c.
  339.92 : 061.1СОТ
  Осипенко Г.А. Основи біохімії м"язової діяльності : навч. посібник для вищ. навч. заклад. фіз. вихховання і спорту - К. : Олімпійська літ. , 2007. - 199 c.
  796.1: 577.1: 611.73
  Осипов Г.С. Что там, за линией фронта? - М. : Известия , 1985. - 383 c.
  94(47+57).084.7            63.3(2)722
  Осієвська В.В. Основи стандартизації, метрології та управління якістю : опорний конспект леклцій - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т , 2003. - 71 c.
  006.1+006.91+006.015.5(075.8)
  Основенко М.Ю. та інш. Усунення несправностей автомобіля в дорозі / М.Ю. Основенко, П.М. Шоцький, В.І. Сирота; ред. М.Ю. Основенко - К. : Техніка , 1993. - 80 c.
  629.113.004.6
  Основи дискретної математики : підручник / Ю.В. Капітонова, С.Л. Кривий, О.А. Летичевський та ін. - К. : Наук. думка , 2002. - 579 c. - (Нац. техн. ун-т України `Київ. політех. ін-т`).
  519.854
  Основи дискретної математики : в 2 т. Т.1. : підручник для техн. вищ.навч.закл. / Ю.В. Капітонова, С.Л. Кривий, О.А. Летичевський та ін. - К. : ЛітСофт , 2000. - 380 c.
  519.1
  Основи дискретної математики : в 2 т. Т.2. : посібник для техн. вищ.навч.закл. / Ю.В. Капітонова, С.Л. Кривий, О.А. Летичевський та ін. - К. : ЛітСофт , 2000. - 370 c.
  519.1
  Основи металургійного виробництва металів і сплавів : Підручник для металург. спец. ВНЗ / Д.Ф. Чернега, В.С. Богущевський, Ю.Я. Готвянський та ін.; за ред. Д.Ф. Чернеги, Ю.Я. Готвянського - К. : Вища школа , 2006. - 503 c.
  669.1
  Основи методології та організаціїї наукових досліджень : Навч.посібник / За ред.А.Є.Конверського - К. : Центр учбової літератури , 2010. - 65.00 c.
  001.89            87я73
  Основи міжнародної торгівлі : навч. посібник для ВНЗ / за ред Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінова, К.І. Ржепішевськго - 2-е вид., перероб. та доп. . - К. : Центр навч. літ. , 2005. - 652 c.
  339.5
  Основи наукових досліджень. Організація самостійної та наукової роботи студента : Навч. посібник для ВНЗ / Я.Я. Чорненький, Н.В. Чорненька, С.Б. Рибак та ін. - К. : ВД `Професіонал` , 2006. - 199 c.
  001.891
  Основи опору матеріалів : навч. посібник / В.С.Кравчук, О.Ф.Дащенко, Л.В.Коломієць, О.М.Лимаренко - Одеса : ’’СТАНДАРТЪ’’ , 2014. - 322 c.
  621:539.3/6 (075.8)
  Основи перекладу: граматичні та лексичні аспекти : Навч. посібник / В.К. Шпак, Л.П. Дегтярьова, І.І. Могілей, Т.М. Колодич; за ред. В.К. Шпака - К. : Знання , 2005. - 310 c. - (Вища освіта 21 століття).
  81.2 Англ-9
  Основи права України : навч. посібник для неюридичних спец. вищ.навч.закл. / В.Я. Буряк, В.К. Грищук, О.В. Грищук, та ін.; за ред. В.Л. Ортинського. - 2-ге вид., доп. і перероб . - Львів : Оріяна-Нова , 2005. - 366 c.
  340/.349 :( 37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(477)            67.0(4УКР)
  Основи правознавства України : навч. посібник / С.В. Ківалов, П.П. Музиченко, Н.М. Крестовська, А.Ф. Крижанівський - 5-е вид . - Х. : Одіссей , 2005. - 368 c.
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(477)
  Основи правознавства України : навч. посібник / С.В. Ківалов, П.П. Музиченко, Н.М. Крестовська, А.Ф. Крижанівський. - 4-е вид., доп. і перероб . - Х. : Одіссей , 2004. - 367 c.
  340 /.349: ( 37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Основи правознавства України : навч.посібник / С.В.Ківалов, П.П.Музиченко, Н.М.Крестовська, А.Ф.Крижанівський. - 9-е вид., доп. і перероб . - Х. : Одіссей , 2009. - 479 c.
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Основи психології : підручник для виш.навч.закл. / О.В.Киричук, В.А.Роменець, Т.С.Кириленко та ін.; за заг.ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця - 6-те вид., стер. . - К : Либідь , 2006. - 631 c.
  159.9(075.8)
  Основи психології : підручник для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Киричук, В.А. Романець, Т.С. Кириленко та ін.; за заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця - 6-те вид., стер. . - К. : Либідь , 2006. - 631 c.
  159.9(075.8)
  Основи психології і педагогіки : навч.посібник для вищ. навч. закл. / А.В.Семенова, Р.С.Гурій, Т.Ю.Осипова, А.М.Ващенко; за ред. А.В.Семенової - 2-ге вид., випр. і доп. . - К. : Знання , 2007. - 341 c.
  159.9 + 37.013](075.8)
  Основи психології та педагогіки : Навч. посібник для вищ. навч. закл. / А.В. Семенова, Р.С. Гурій, Т.Ю. Осипова, А.М. Ващенко; за ред. А.В. Семенової - 2-ге вид., випр. і доп. . - К. : Знання , 2007. - 341 c.
  159.9(075.8)
  Основи теорії економічної конкуренції : Навч. посібник / Реверчук С.К. и др. - К. : Знання , 2007. - 271 c.
  339.137.2(075.8)
  Основи теорії ймовірностей та математичної статистики : навч. посібник для інж. -техн. та приклад. спец. вузів / В.П. Бабак, А.Я. Білецький, О.П. Приставка, П.О. Приставка - К. : КВІЦ , 2003. - 431 c.
  519.2
  Основные правила торговли : сб.нормат.материалов / сост. В.В.Смирнов. - 4-е изд.,доп. и перераб . - М. : Экономика , 1988. - 512 c.
  339.13.025.2
  Основные численные методы и их реализация на микрокалькуляторах : учеб. пособие для инж. -техн. спец. вузов / И.М. Сулима, С.И.Гавриленко, И.А.Радчик, Я.А.Юдицкий - К. : Вища шк. , 1987. - 310 c.
  519.672
  Основы активации: Учеб. пособие для вузов гражд. авиаци / Никитин Г.А., Баканов Е.А. - М. : Транспорт , 1972. - 279 c.
  629.7
  Основы и методы прикладной теории упругости / Подгорный А.Н. и др. - К. : Вища школа , 1981. - 328 c.
  539.31
  Основы инженерной психологии : учебник для втузов / Б.А.Душков, Б.Ф.Ломов, В.Ф.Рубахин и др.; под ред. Б.Ф.Ломова. - 2-е изд.,доп. и перераб . - М. : Высш.шк. , 1986. - 448 c.
  159.9 : 62
  Основы инновационного менеджмента. Теория и практика : Учебник для вузов по спец. `Менеджмент организации` / Л.С. Барютин, С.В. Валдайцев, А.В. Васильев и др.; под ред. А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Экономика , 2004. - 518 c.
  658.012.32.001.895
  Основы кадрового менеджмента / В.В.Травин,В.А.Дятлов - М. : Дело , 1997. - 332 c.
  65.290-2
  Основы маркетинга / Филип Котлер, Гари Армстронг, Джон Сондерс, Вероника Вонг; пер. с англ.; под ред. Т.В.Безвенюк, Н.М.Макаровой, В.М.Неумоина и др. - 2-е европ.изд . - К.;М.;СПб. : Вильямс , 1998. - 1055 c.
  339.138
  Основы международных валютно - финансовых и кредитных отношений : учебник для экон. спец. вузов / С.В. Котелкин, Т.Г. Тумарова, А.В. Круглова и др.; под ред. В.В. Круглова. - М. : ИНФРА - М. , 2000. - 432 c. - (Высш. образование).
  339.7            65.268
  Основы международных валютно - финансовых и кредитных отношений : учебник для вузов / С.В.Котелкин, Т.Г.Тумарова, А.В.Круглов и др.; под ред. В.В.Круглова. - М. : ИНФРА-М , 1998. - 432 c.
  339.7
  Основы научных исследований : учеб. пособие для техн. вузов / А.И. Крутов, И.М. Грушко, В.В. Попов и др.; под ред. В.И. Крутова, В.В. Попова. - М. : Высш.шк. , 1989. - 399 c.
  001.891
  Основы оперативно - розыскной деятельности в Украине : Учеб. пособие для вузов / Э.А. Дидоренко, Б.И. Бараненко, В.А. Глазков и др.; под ред. Э.В. Виленской - 2-е изд., перераб. и доп. . - К. : Центр учеб. лит. , 2007. - 263 c.
  343.985(477)
  Основы проектирования и технологии изготовлений абразивного и алмазного инструмента : Учеб пособие для техникумов / В.Н. Вакуль, Ю.М. Никитин и др.; под ред. В.Н. Бакуля - М. : Машиностроение , 1875. - 296 c.
  621.922
  Основы проектирования и технологии изготовлений абразивного и алмазного инструмента : Учеб пособие для техникумов / В.Н. Вакуль, Ю.М. Никитин и др.; под ред. В.Н. Бакуля - М. : Машиностроение , 1875. - 296 c.
  621.922
  Основы радиосвязи и антенно - фидерные устройства : учеб. пособие / В.А.Мосьпан, С.Н.Якимец, А.М.Андрусенко - Кременчуг , 2004. - 273 c.
  621.396.6
  Основы теории и организыция управления металлургический производством / Н.В. Игошин - М. : Металлургия , 1985. - 303 c.
  669:65
  Основы учения о резании металлов и режущих инструментов / С.А. Рубинштейн, Г.В. Левант, Н.М. Орнис, Ю.С. Тарасевич - М. : Машиностроение , 1968. - 392 c.
  621.9.02
  Основы эксперементальной механики разрушения / И.М. Керштейн, В.Д. Клюшников, Е.В. Ломакин и др. - М. : Изд-во МГУ , 1989. - О-75 c.
  539.4
  Основы электронно-лучевой обработки материалов / Рыбалкин Н.Н. и др. - М. : Машиностроение , 1978. - 239 c.
  621.9.048
  Особистість у розвитку : психологічна теорія і практика Т.1. : Монографія / За ред.С.Д.Максименка,В.Л.Зливкова,С.Б.Кузікової - Суми : СумДПУ імені А.С.Макаренка , 2015. - 430 c.
  159.923            88.37
  Оспіщев В.І. Міжнародні фінанси : навч.посібник / В.І.Оспіщев, О.П.Близнюк, В.В.Кривошей. - К. : Знання , 2006. - 335 c.
  339.7(075.8)
  Оспіщев В.І. Фінанси - К. : Знання , 2008. - 366 c.
  339(075.8)
  Остапенко А.Г. Анализ и синтез линейных радиоэлектронных цепей с помощью графов - М. : Радио и связь , 1985. - 280 c.
  621.396
  Остафійчук В.Ф. Історія України - К. : Знання-Прес , 2008. - 424 c.
  940(477)
  Остафьев В.А. Расчет динамической прочности режущего инструмента - М. : Машиностроение , 1979. - 168 c.
  621.902
  Островерхов Н.Л. Нагруженность трансмиссий колесных машин / Н.Л.Островерхов, В.Н. Ксендзов. - Мн. , 1983.
  629.331-585
  Островський П.І. Аграрний маркетинг - К. : Центр навч. літ-ри , 2006. - 223 c.
  339.138
  Островцев А.Н. Автомобиль. Основы конструкции - М. , 1976.
  629.113.001
  Осыко В.В. Устройство и эксплуатация автомобиля КамАЗ - М. : Патриот , 1991. - 351 c.
  629.114.4
  Отделочные операции в машиностроении / П.А. Руденко и др. - К. : Техника , 1985. - 136 c.
  621.92
  Отечественные автомобили / Сост. М.А. Василенко - К. : Техника , 1976. - 128 c.
  629.113
  Оффшорные компании : обзоры, комментарии, рекомендации. - М. : НПК-Веста , 1995. - 498 c.
  339.543.624
  Охлябин С.Д. Легенды и были об экомобиле - М. : Сов.Россия , 1987. - 191 c.
  629.118
  О`Донахью, Майкл Путеводитель по минералам для начинающих / Перевод с англ. С.С.Филатова; под ред.А.Г.Булаха - Л. : Наука, Ленингр. отд-ние , 1985. - 207 c.
  549
  П"ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі : Навч.посібник для ВНЗ - К. : Центр навч.літ. , 2003. - 115 c.
  001.891 : 398
  П.Г. Петруха Резание конструкционных материалов. Режущие инструменты и станки - М. : Машиностроение , 1974. - 616 c.
  621.9.06
  Павелків Р.В. Загальна психологія : підручник для вищ.навч.закл. - 3-тє вид.,доп . - К. : Кондор , 2009. - 570 c.
  159.9
  Павлишин В. Мінералогія:Вступ до мінералогії.Кристалохімія,морфологія і анатомія мінералів.Мікромінералогія і наномінералогія : Підручник - К. : КНТ , 2008. - 536 c.
  549            26.31я73
  Павлишин В.І. Генезис мінералів : підручник для вищ.навч.закл. / В.І.Павлишин, О.І.Матковський, С.О.Довгий - 2-ге вид . - К. : КНТ , 2007. - 539 c.
  549(075.8)
  Павлишин В.І. та інш. Мінералогія : Ч.2. Властивості мінералів. Гензіс мінералів. Прикладна мінералогія. Діагностичні таблиці мінералів. : підруч. / В.І. Павлишин, С.О. Довгий - К.: : КНТ , 2014. - 528с. c.
  549
  Павловский О.М. Биологический возраст человека - М. : Изд-во Моск. ун-та , 1987. - 280 c.
  572.79
  Павловский Я. Автомобильные кузова - М. : Машиностроение , 1977. - 544 c.
  629.11.011
  Пайка металлов / Петрунин И.Е. и др. - 2 . - М. : Мателлургия , 1973. - 280 c.
  621.79
  Пакет прикладных програм ОТЭКС: (для анализа данных) / Н.Г. Загоруйко, В.Н. Елкина, С.В. Емельянова, Г.С. Лбов - М. : Финансы и статистика , 1986. - 160 c. - (Мат. обеспечение прикладной статистики).
  519.23
  Пакеты прикладных программ для микро ЭВМ "Искра 226" / В.Ф. Бессонов, В.П. Невежин, В.И. Рыбаков и др. - М. : Финансы и статистика , 1987. - 223 c.
  681.3.069
  пакеты прикладных программ: Опыт разработки - Новосибирск : Наука , 1985. - 136 c.
  519.68
  Пакеты прикладных программ: Системное наполнение - М. : Наука , 1984. - 136 c.
  519.6
  Палей М.М. Технология производства металлорежущих инструментов: Учеб. пособие для вузов по спец. - 2 . - М. : Машиностроение , 1982. - 256 c.
  621.9.02
  Палей М.М. Технология производстваприспособлений пресс - форм и штампов - 2 . - М. : Машиностроение , 1979. - 293 c.
  621.9.06.229
  Пальм Г.А. Загальна психологія : навч.посібник - К : Центр учбової літ. , 2009. - 255 c.
  159.9(075.8)
  Пальм Г.А. Загальна психологія: Навч. посібник - К. : Центр учбової літ. , 2009. - 255 c.
  159.9(075.8)
  Пальчевський Б.О. Дослідження технологічних систем (Моделювання, проектування, оптимізація): Навч. посібник - Львів : Світ , 2001. - 231 c.
  519.876:621.002
  Панасюк В.В. Механика разрушения и прочность материалов: Справ. пособие: : 4. Т.1. Основы механики разрушения - Киев : Наук думка , 1988. - 488 c.
  539.375
  Панкин А.В. Обработка металла в резанием. Допущено в качестве Учебного пособия для машиностроит. вузов и факультетов - М. : Машгиз , 1961. - 520 c.
  621.9
  Панкратов Г.П. Двигатели внутренего сгорания, автомобиля, тракторы и их эксплуатация: Учебник для строит. техникумов по спец. "Строит. машины и оборуд" - 3 . - М. : Высш. шк. , 1984. - 296 c.
  621.43+629.113+629.114.2
  Панов А.А. Обработка металлов резанием: Справочник технолога - М. : Машиностроение , 1988. - 736 c.
  621.9
  Панок В.Г. Психологія життєвого шляху особистості : Монографія / В.Г.Панок,Г.В.Рудь - к. : Ніка-Центр , 2006. - 280 c.
  159.922.8            88.37
  Панфилов А.В. Магнитофон - приставка для озвучивания любительского фильма - М. : Радио и связь , 1987. - 48 c.
  681.846.7_182.7+ББК37.95
  Панченко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навчально - методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни - 2 . - К. : КНЕУ , 2006. - 467 c.
  658.012.32:339.92
  Паншина С.Н. Экономика автомобильного транспорта транспорта. Учеб. пособие для вузов - 2 . - М. : Высшая школа , 1974. - 287 c.
  338:629.113
  Партон В.З Механика разрушения: От теории к практике - М. : Наука , 1990. - 238 c.
  539.375.5
  Пархиловский И.Г. Автомобильные листовые рессоры - 2 . - М. : Машиностроение , 1978. - 232 c.
  629.11.012
  Пархиловский И.Г. Автомобильные листовые рессоры - М. : ’’Машиностроение’’ , 1978. - 232 c.
  629.113
  Патологическая физиология: Учебник для мед. вузов / А.Д. Адо, М.А. Адо, Н.П. Бочкотов и др. : Томск , 1994. - 466 c.
  616 - 092
  Пахомов Ю.М. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі : монографія / Ю.М.Пахомов, Д.Г.Лукяненко, Б.В.Губський. - К. : Україна , 1997. - 237 c.
  330.5 : 339.137
  Пачковский Ю.Ф. Психологія підприємництва: Навч. посібник для ВНЗ - К. : Каравела , 2007. - 415 c.
  159:334.012.42
  Пачковський Ю.Ф. Психологія підприємництва : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К : Каравела , 2007. - 415 c.
  159.9 : 334.7(075.8)
  Пачковський Ю.Ф. Психологія підприємництва : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К : Каравела , 2006. - 407 c.
  159.9 : 334.7(075.8)
  Пачковський Ю.Ф. Психологія підприємництва : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Каравела , 2006. - 407 c.
  159 : 334.012.42
  Пашенцев Е.Н. Паблик рилейшнз: от бизнеса до политики - 2-е изд . - М. : Финпресс , 2000. - 230 c. - (Маркетинг и менеджмент в России и за рубежом).
  659.4
  Пашковский С. Вычислительные применения многочисленнов и рядов Чебышева - М. : Наука , 1983. - 384 c.
  519.6
  Пашукова Т.І. Практикум із загальної психології / Т.І.Пашукова, А.І.Допіра, Г.В.Дьяконов; за ред.Т.І.Пашукової - 2-ге вид., стер. . - К : Знання , 2006. - 203 c.
  159.9(076)
  Пашутський Є.К. Посадові інструкції: Автомобільний транспорт - К. : КНТ , 2007. - 401 c.
  331.103.12/.15(083.133):629.33/.36
  Пащенко А.А. Новые цементы - Киев : Будівельник , 1978. - 220 c.
  666.94
  Певзнев С. Техника вождения автомобиля - 2 . - М. : ДОСААФ , 1957. - 184 c.
  629.113
  Певзнер Я.М. Пневматические и гидропневматические подвески / Я.М.Певзнер, А.М.Горелик - М. : МАШГИЗ , 1963. - 318 c.
  629.113
  Педагогическое наследие: В.Г.Белинский, А.И.Герцен,Н.Г.Чернышевский,Н.А.Добролюбов : сб.ст. / сост., вступ. ст. и комен. А.Ф.Смирнов. - М. : Педагогика , 1987. - 400 c.
  37.013(091)
  Пенин П.И. Системы передачи цифровой информации. Учеб. пособие для родио - техн. спец. вузов - М. : Сов. радио , 1976. - 366 c.
  621.391.1
  Пеппер Джон Практическая энциклопедия международного налового и финансового планирования - М. : ИНФРА - М , 1999. - 228 c.
  339.97
  Первые в мире. Страницы космических стартов : фотоальбом / сост.: В.Ф.Нестерова, В.И.Исаева, В.В.Казанский и др. - М. : Планета , 1987. - 287 c.
  629.7
  Пергамент Л.Р. водителю автомобиля КАМАЗ - М. : ДОСААФ , 1982. - 160 c.
  629.114.4.004.54
  Переднеприводные автомобили ВАЗ / В.А.Вешигора - М. , 1989. - 335 c.
  629.331.1            629.114.6
  Переднеприводные автомобили ВАЗ / В.А. Вершигора, А.П. Игнатов, К.В. Новокшонов, К.Б. Пятков - М. : ДОСААФ СССР , 1989. - 334, 111 c.
  629.114.6
  Перекрест А.Л. Системы активного регулирования параметров насосных комплексов : монография / А.Л.Перекрест, Т.В.Коренькова, Д.И.Родькин. - Кременчуг : Щербатых А.В. , 2011. - 179 c.
  621.65/.69-5
  Переналаживаемая технологическая оснастка / Бирюков В.Д., Довженко А.Ф., Колганенко В.В. и др. - М. : Машиностроение , 1988. - 256 c.
  621.9.06 - 229
  Перепелица Б.А. Отображения аффинного пространства в теории формообразования поверхностей резанием - Харьков : Висща школа , 1981. - 152 c.
  621.9.025
  переработка полимерных композиционных материалов: Учеб. пособие для вузов / Пахаренко В.А. и др. - К. : Воля , 2006. - 550 c.
  678.5 - 419
  Персональный компьютер для всех : в 4 кн.. Т.1. Хранение и обработка информации / А.Я.Савельев, Б.А.Сазонов, С.Э.Лукьянов; под ред. А.Я.Савельева - М. , 1991. - 190 c.
  681.322.97
  Перспективы развития вычислительной техники : в 11 т. Т.2. Интеллектуализация ЭВМ : справ.пособие / Ю.М.Смирнов, Е.С.Кузин. - М. : Высш.шк. , 1989.
  004.382.7 : 004.89            681.3
  Петраков Ю.В. Автоматичне управління процесами обробки матеріалів різанням - Київ : УкрНДІАТ , 2004. - 384 c.
  621.9.011-52
  Петров В.А. Гидрообъемные трансмиссии самоходных машин - М. : Машиностроение , 1988. - 244 c.
  629.11-235
  Петров Г.А. Справочные материалы - Л. : Машиностроение , 1972. - 280 c.
  621.79
  Петров П.К. Информационные технологии в физической культуре и спорте - М. : Академия , 2008. - 286 c.
  796/799
  Петровский А.В. Основы теоретической психологии - М. : Инфра-М , 1998. - 526 c.
  159.9(075)
  Петровский И.Г. Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений - 6 . - М. : Наука , 1970. - 279 c.
  517.91
  Петровца А. М. Атомная наука и техника СССР - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 312 c.
  621.039
  Петрук В.Г. Основи науково-дослідної роботи - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2006. - 143 c.
  001.89
  Петрунин И.Е. Справочник по пайке - 2 . - М. , 1984.
  621.791
  Петруня Ю.Э. Маркетинг - К. : Знання , 2007. - 325 c.
  339.138
  Пехник А.В. Іноземні інвестиції в єкономіку України - К. , 2007. - 335 c.
  339.427.22
  Пехник А.В. Іноземні інвестиції в єкономіку України - К. : Знання , 2007. - 336 c.
  339.717.22/.24
  Пивоваров Ю.Л. Основы геоурбанистики. Урбанизация и городские системы - М. : ВЛАДОС , 1999. - 232 c.
  911.375
  Пигузова П.И. Высококремнеземные цеолиты и их применение в нефтепереработке и нефтехимии - М. : Химия , 1974. - 174 c.
  549
  Пилюшенко В.Л. Справочник по практическому металловедению - К. : Техніка , 1984. - 135 c.
  669.017
  Пиотровский Р.Г. Математическая лингвистика : учеб.пособие для пед.ин-тов / Р.Г.Пиотровский, К.Б.Бектаев, А.А.Пиотровская. - М. : Высш.шк. , 1977. - 383 c.
  519.765
  Пирогов Л.И. Система автоматизированного проектирования станочных приспособлений : учеб. пособие - Кременчуг : КГПИ , 1998. - 208 c.
  621.9.06
  Пирс Дж.Ч. Биология трансцендетного / Джозеф Чилтон Прис; пер. с англ. - М. : Гаятри , 2006. - 399 c.
  159.9
  Писаревский М.И. Накатывание точных резьб, плицев и зубьев - 2 . - Л. : Машиностроение , 1973. - 200 c.
  621.992
  Пиходько В.И. Справочник по автомобилям КрАЗ / В.И. Приходько, И.Т. Селин - Харьков : Прапор , 1977. - 152 c.
  629.114.4
  Піддубна С.М. Розвиток християнської писемної культури в Україні: етно-конфесійна специфіка : монографія - К.: : Унів-т економіки та права "Крок" , 2005. - 172 с. c.
  003.349.2
  Підопригора О.А. Основи римського приватного права - К. : Вентурі , 1997. - 333 c.
  341.91(37)            67.3
  Підопригора О.А. Римське право : підручник / О.А.Підопригора, Є.О.Харитонов. - К. : Юрінком Інтер , 2003. - 511 c.
  341.91(37)            67.3
  Пінчук Н.С. Інформаційні системи і технології в маркетингу - К. : КНЕУ , 2001. - 294 c.
  339.138
  Пінчук Н.С. Інформаційні системи і технології в маркетингу - К. : КНЕУ , 1999. - 327 c.
  339.138
  Плазменные процессы в технологических электронных пушках / М.А. Завьялов, Ю.Е. Крейндель, А.А. Новиков, Л.П. Шантунин - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 256 c.
  621.3.032.269.1
  Планирование эксперимента : сб. / под ред. Г.К.Круг. - М. : Наука , 1966. - 424 c.
  519.24
  Пластичность и разрушение / В.Л. Колмогоров - М. : Металлургия , 1977. - 336 c.
  669.14
  Платов В.Я. Деловые игры: разработка, организация, проведение - М. : ИПО Профиздат , 1991. - 191 c.
  371.69
  Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения - К. : Олимпийская лит-ра , 2004. - 807 c.
  796.011.3
  Платонов В.Ф. Полноприводные автомобили - М. : Машиностроение , 1989. - 311 c.
  629.114.028
  Платонов В.Ф. Полноприводные автомобили - М. : Машиностроение , 1981. - 279 c.
  629.114.2
  Плешков В.И. Трактор Т-130 М : учебное пособие для сред. ПТУ / В.И. Плешков, А.А. Лазарев, М.И. Злотник, Б.И. Магарилло - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Агропромиздат , 1985. - 199 c. - (Учебники и учеб. пособия для подготов. с.-х. кадро).
  629.114.2
  Плотицын В.Г. Наладка фрезерных станков - 2 . - Л. : Машиностроение , 1976. - 223 c.
  621.914
  Плотицын В.Г. Расчеты настроек фрезерных станков - 2 . - Л. : Машиностроение , 1969. - 184 c.
  621.914
  Поверхностная прочность материалов при трении / Б.И.Костецкий, И.Г.Носовский, А.К.Караулов и др.; под общ.ред. Б.И.Костецкого. - К. : Техніка , 1976. - 296 c.
  621.891
  Поволоцкий Д.Я. Раскисление стали - М. : Металлургия , 1972. - 208 c.
  669.1
  Повышение износостойкости на основе избирательного переноса / Д.Н. Гаркунов и др. - М. : Машиностроение , 1977. - 214 c.
  621.891
  Повышение качества и надежности машин - М. : Машиностроение , 1974. - 136 c.
  621-19
  Повышение качества и надежности машин - М. : Машиностроение , 1974. - 136 c.
  621-19
  Повышение точности и производительности металлорежущих станков / Пестунов В.М., Кариков Е.А. - Киев : Техника , 1979. - 95 c.
  621.9.06-8
  Погодина-Алексеева К.М. Металловедение и термическая обработка - М. : Высшая школа , 1966. - 228 c.
  669.01
  Подвижные игры : учеб.пособие для вузов и ссуз физ.культуры / И.М.Коротков, Л.В.Былеева, Р.В.Климкова и др. - М. : Спорт Академ-Пресс , 2002. - 229 c.
  796.2
  Подводные и прибережные взрывы / Новиков В.Д., Луговой П.З. - Киев : Наукова думка , 1982. - 135 c.
  532.595.2
  Подгорный А.Н. Ползучесть элементов машиностроительных конструкций - К. , 1984.
  539
  Подетальные нормы расхода запасных частей на ремонтно-эксплуатационные нужды для автомобилей БелАЗ-540, БелАЗ-140С, БелАЗ-548А,БелАЗ--548С,БелАЗ-751 и др. - М. : Транспорт , 1985. - 135 c.
  629.113.004.6
  Подетальные нормы расхода запасных частей на ремонтно-эксплуатационные нужды для автомобилей КрАЗ-255В, КрАЗ-255Б1, КрАЗ-255В,КрАЗ-255В,КрАЗ-256Б и др. - М. : Транспорт , 1985. - 198 c.
  629.113.004.67
  Подетальные нормы расхода запасных частей на ремонтно-эксплуатационные нужды для автомобилей МАЗ-500А, МАЗ-503А, МАЗ-504А,МАЗ-504В,МАЗ-504 Г - М. : Транспорт , 1985. - 176 c.
  629.113.004.67
  Подураев В.Н. Автоматически регулируемые и комбинированые процессы резания - М. : Машиностроение , 1977. - 303 c.
  612.9
  Подшивалкіна В.І. Соціально-психологічний практикум / В.І.Подшивалкіна, К.Г.Дементьєва - Одеса : КНТ , 2015. - 104 c.
  159.9.072.2            85.35
  Пожитков А.Я. Наладка одношпиндельных токарных автоматов - Л. , 1978.
  621.941
  Позиция. Штрихи к портрету Валентина Симоненко. - К. : Оранта , 2010. - 120 c.
  336.1.008.5 : 929(Симоненко)
  Покровский Г.П. Топливо, смазочные материалы и охлаждающие жидкости : учебник для вузов. - М. : Машиностроение , 1985. - 196 c.
  629.331.003.3.004 :621.431.73
  Полевой С.Н. Обработка инструментальных материалов : справочник технолога инструментального цеха / С.Н.Полевой, В.Д.Евдокимов - К. : ’’Техніка’’ , 1980. - 150 c.
  621.9.02
  Полетаев В.А. Волков Д.И. Технология механической обработки коленчатых валов двигателей внутреннего сгорания - М. : Машиностроение , 2002. - 239 c.
  621.9
  Полетика М.Ф. Контактные нагрузки на режущих поверхностях инструмента - М : Машиностроение , 1969. - 150 c.
  621.9.02
  Полибин В.В. Ремонт и обслуживание радиотелевизионной аппаратуры - М. : Высш.шк. , 1991. - 303 c.
  621.396.6
  Поликарпов В.С. История религий : лекции и хрестоматия - М : Гардарика: Экспертное бюро , 1997. - 311 c.
  2-9
  Політика європейської інтеграції : навч. посібник для ВНЗ / В.Г.Воронкова, О.М.Кондратець, В.А.Жадько та ін.; під ред. В.Г.Воронкової - К : ВД "Професіонал" , 2007. - 509 c.
  339.923:06.1 ЄС :327(477)
  Політика Європейської інтеграції : навч.посібник для ВНЗ / В.Г.Воронкова, О.М.Кондратець, В.А.Жадько; під ред. В.Г.Воронкової - К. : ``Професіонал`` , 2007. - 509 c.
  339.923:06.1 ЄС :327 (477)
  Політична історія України : посібник / Е.О.Бондарєв, В.П.Горбатенко, В.А.Граченко та ін.; за ред. В.І.Танцюри - К. : Академія , 2001. - 487 c. - (Альма-матер).
  32(091)(477) + (37.017.4-053.81 : 342.7)            66.1(4Укр)
  Політична історія України ХХ століття : у 6 т. Т.2. Революція в Україні : політико- державні моделі та реалії(1917-1920) / В.Ф.Верстюк, В.Ф.Солдатенко; редкол.: І.Ф.Курас, Ю.І.Шаповал, Ю.А.Левенець та ін. - К. : Генеза , 2002. - 488 c.
  32.(091)(477) : (37.017.4-053.81 : 343.7)            66.1(4УКР)
  Політична історія України ХХ століття : у 6 т. Т.3. Утвердження радянського ладу в Україні (1921-1938) / В.А.Греченко, Л.В.Гриневич, С.А.Кокін та ін.; редкол.: І.Ф.Курас, Ю.І.Шаповал, Ю.А.Левенець та ін. - К. : Генеза , 2003. - 445 c.
  32(091)(477)            66.1(4УКР)
  Політична історія України ХХ століття : у 6 т. Т.4. Україна у другій світовій війні (1939-1945) / В.І.Кучер, В.А.Гриневич, В.С.Коваль; редкол.: І.Ф.Курас, Ю.І.Шаповал, Ю.А.Левенець та ін. - К. : Генеза , 2003. - 581 c.
  32(091)(477)            66.1(4УКР)
  Політична історія України ХХ століття : у 6. Т.5. Українці за межами УРСР (1918-1940) / В.П.Трощинський, А.А.Шевченко, Р.Г.Симоненко та ін.; редкол.: І.Ф.Курас, Ю.І.Шаповал, Ю.А.Левенець та ін. - К. : Генеза , 2003. - 716 c.
  32(091)(477)            66.1(4УКР)
  Політична історія України ХХ століття : у 6 т. Т.6. Від тоталітаризму до демократії (1945-2002) / В.П.Андрущенко, В.К.Баран, О.Д.Бойко и ін.; редкол.: І.Ф.Курас, Ю.І.Шаповал, Ю.А.Левенець та ін. - К. : Генеза , 2003. - 694 c.
  32(091)(477) + (37.017.4-053.81 : 343.7)            66.1(4УКР)
  Політична історія України ХХ століття : у 6 т. Т.1. На зламі століть (кінець ХІХ ст. - 1917р.) / Ю.А.Левенець, Л.П.Нагорна, М.С.Кармазіна; редкол.: І.Ф.Курас, Ю.І.Шаповал, Ю.А.Левенець та ін. - К. : Генеза , 2002. - 420 c.
  32(091)(477)``19``            66.1(4Укр)
  Політична історія ХХ століття : навч.посібник / В.Ф.Салабай ,Л.О.Панчук,Я.А.Титаренко та ін. - 2-ге вид.,перероб. і доп . - К. : КНЕУ , 2001. - 374 c.
  32(091)
  Поліщук Є.С. Засоби та методи вимірювань неелектричних величин : підручник для ВНЗ - Львів , 2008. - 617 c.
  621.317.39
  Полосков В. П. и др. Устройство и эксплуатация автомобилей / В. П. Полосков, П. М. Лещев, В. Н. Хартанович - 2-е перероб. . - М.: : изд-во ДОСААФ ССР , 1983. - 318 с. c.
  629.114.4
  Полосков В.П., Лещев П.М., Хартанович В.М. Устройство и эксплуатация автомобилей : учеб. пособие - 2-е изд., перераб. . - М. : ДОСААФ , 1983. - 318 c.
  629.114.4
  Полтавський краезнавчий музей: Путівник / М.Д.Онипко,Р.Ф.Гузий - Х. : Прапор , 1978. - 119 c.
  379.4/С2/
  Польскі сторинки історії Кременчука / А.М.Лушакова, В.І.Маслак, Ж.М.Осіковіч, В.І.Саранча. - Кременчук : Щербатих О.В. , 2013. - 40 c. - (КрНУ ім. М.Остроградського).
  940 ``17/18``
  Пономаренко Л.А. Комп`ютерні технології управління інноваційними проектами: Підручник для екон. спец - К. : Київ. нац. торг. екон. ун - т , 2001. - 422 c.
  658.589
  Пономарьов П.Х. Безпека харчових продуктів та продовольчої сировини : навч.посібник / П.Х.Пономарьов, І.В.Сирохман. - К. : Лібра , 1999. - 270 c.
  664 : 613.26/.29            36 - 9
  Понтрягин Л.С. Знакомство с высшей матиматикой: Дифференц. управления и их прил. - М. : Наука , 1988. - 206,111 c.
  517.91
  Попилов Л.Я. Справочник по электрическим и уллтразвуковым методам обработки материалов - 2 . - Л. : Машиностроение , 1971. - 544 c.
  621.9.047(083)
  Попилов Л.Я. Электрофизическая и электрохимическая обработка материалов - 2 . - М. : Машиностроение , 1982. - 399 c.
  621.9.047
  Попков А.И. Введение в практическую информатику - Томск : Радио и связь , 1990. - 154 c.
  681.3:519.6
  Поплавський Л.Ю. Баскетбол: Підручник для вузів фіз. виховання і спорту - К. : Олімпійська література , 2004. - 447 c.
  796.323
  Попов В.А. Автотракторные приборы - 4 . - М. : Машгиз , 1960. - 259 c.
  629.113
  Попов Г.П. Инженерная психология в радиолокации (система индикатор - оператор) / под ред. В.И.Николаева - М : Сов.радио , 1971. - 143 c.
  621.396.96 : 159.9
  Попов Г.П. Инженерная психология в радиолокации - М. : Сов. радио , 1971. - 143 c.
  621.396.96
  Попов Е.А. Основы теории листовой штамповки: Учеб. пособие для вузов по спец. "Машины и технология обр. металлов давлением" - 2 . - М. : машиностроение , 1977. - 278 c.
  621.983
  Попов Л.Н. Строительные материалы и детали : учебник для строит.техникумов. - М. : Стройиздат , 1986. - 336 c.
  691
  Попов Н.С. Транспортные машины с газотурбинными двигателями - 2 . - Л. , 1987. - 259 c.
  629.11
  Попов С.А. Алмазно-абразивная обработка металлов и твердых сплавов / С.А.Попов,Н.П.Малевский,Л.М.Терещенко - М. : Машиностроение , 1977. - 263 c. - ((Библиотека технолога)).
  621.923
  Попов С.А. Алмазно-абразивная обработка металлов и твердых сплавов / С.А. Попов, Н.П. Малевский, Л.М. Терещенко. - М. : Машиностроение , 1977. - 263 c. - ((Б-ка технолога)).
  621.923
  Порівняльне правознавство : підручник / за заг. ред. О.В.Петришина. - Х. : Право , 2012. - 271 c. - (Юрид.академія України ім. Ярослава Мудрого).
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Пособие штамповщику : учеб. пособие / под общ. ред. Л.И.Рудмана - К. : Техніка , 1982. - 264 c. - (Б-ка рабочего).
  621.983
  Потапов А.И. Неразрушающий контроль конструкций из композиционных материалов / А.И. Потапов,Ф.П.Пеккер - Л. : "Машиностроение",Ленинградское отд-ние , 1977. - 1990 c.
  620.179.1
  Потейко А.Д. Экономическая эффективность и надежность автоматических станочных линий / А.Д.Потейко,В.А.Маркелов,Е.Ф,Пеликов - К. : Техника , 1075. - 176 c.
  621.9.06-52
  Потенциал электрической энергоэффективности и пути его реализации на производствах с подземными способами добычи железорудн.сырья : монография / под ред. О.Н.Синчука - Кременчуг : ’’ЧП Щербатых А.В.’’ , 2015. - 296 c.
  621.31.031:669.162.12
  Почепцов Г.Г. Паблік рилейшнз : навч. посібник - К. : Знання , 2006. - 327 c.
  659.4(075.8)
  Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов - 2-е изд.,испр. . - М.,К. : Рефл-бук, Ваклер , 2000. - 622 c.
  659.4
  Почтовюк А.Б. Регіональне управління конкурентоспроможністю місцевих підприємств : монографія / А.Б.Почтовюк,О.Л.Загорянська,Ю.Ю.Карлик - Кременчук : Християнська Зоря , 2006. - 241 c.
  339.137.2
  Почтовюк А.Б. Управління сучасним персоналом фірми : Навч.метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни - Кременчук : Християнська Зоря , 2005. - 105 c. - ((КДПУ)).
  65.290-2
  Правила безпеки систем газопостачання України : держ.нориат.акт про охорону праці / за ред. Н.Стрілець. - К. : Основа , 1998. - 367 c.
  658.345 : 696.2
  Правила эксплуатации автомобильных шин - М. : Химия , 1974. - 94 c.
  629.11.012
  Правила эксплуатации шин для большегрузных автомобилей, строительных,дорожных и подъемно-транспортных машин - М. : Химия , 1979. - 48 c.
  629.11.012
  Право соціального забезпечення України : Навч. посібник / С.М. Синчук, В.Я. Бурак - К. : Знання , 2006. - 318 c.
  349.3(477)
  Правове регулювання відносин в сфері довкілля в Європейському Союзі та в Україні / О.Г.Акментина,І.М.Андрущенко,О.Ю.Биченко; за заг.ред.В.Г.Дідика - К. : Центр учбової літератури , 2007. - 579 c.
  349.6.05
  Правове регулювання ринку цінних паперів та інвестиційних фондів в Європейському Союзі та в Україні : Навчальний посібник / Ю.В.Безручко, О.М.Вінник, М.О.Глотов, О.В.Кологойда - К. : Центр учбової літератури , 2007. - 194 c.
  336.763 :340(477) :339.923 :061.1 ЕС
  Правове регулювання сфери охорони здоров`я людей, тварин, рослин в Європейському Союзі та в Україні / С.М.Губський, М.І.Іншин, Т.Є.Мироненко; за ред. М.І.Іншина. - К. : Центр учбової літератури , 2007. - 439 c.
  349.6.05
  Правові основи майнових і земельних відносин : навч.посібник [для вищ. навч. закл.] / за заг. ред. В.М.Єрмоленка. - К . : Магістр-ХХІ сторіччя , 2007. - 383 c.
  347.2/3 +349.4](477)(075.8)
  Правознавство : навч. посібник для вищ.навч.закл. / С.В.Дрожжина, О.О.Одінцова, В.О.Кондратьєв; за ред. С.В.Дрожжиної. - 2-е вид., стер . - К. : Знання , 2010. - 350 c. - (Вища освіта ХХІ століття).
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Правознавство : навч. посібник / за ред. В.В.Копейчикова. - 3-е вид., перероб. і доп . - К. : Юрінком Інтер , 2000. - 638 c.
  340/.349 : ( 37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.0
  Правознавство : підручник / А.І.Берлач, Д.О.Карпенко, В.С.Ковальський; за ред. В.В.Копейчикова, А.М.Колодія. - К. : Юрінком Інтер , 2007. - 748 c.
  340/.349 : ( 37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Правознавство : підручник / С.Е,Демський, В.С.Ковальський, А.М.Колодій; за ред. В.В.Копейчикова. - 6-е вид., стер . - К. : Юрінком Їнтер , 2002. - 735 c.
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67
  Правознавство : посібник / за ред. С.М.Тимченка, Т.О.Коломоєць. - К. : Істина , 2007. - 480 c.
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Правознавство: словник термінів : навч. посібник / за ред. В.Г.Гончаренка - К. : Юрисконсульт:КНТ , 2007. - 636 c.
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Практикум із загальної психології / пашукова Т.І. та ін. - 2 . - К. : Знання , 2006. - 203 c.
  159.9(076)
  Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии : учеб. пособие для вузов / под ред. А.А,Крылова, С.А,Маничева. - 2-е изд.,доп. и перераб . - СПб : Питер , 2002. - 559 c.
  159.9            88.3
  Практикум по финансовому менеджменту : учебно-деловые ситуации,задачи и решения / под ред.Е.С.Стояновой - 2-е изд., доп. и перераб. . - М. : Перспектива , 1997. - 138 c.
  65.290-93
  Практикум по финансовому менеджменту : учебно-деловые ситуации, задачи и решения / под ред. Стояновой Е.С. - М. : Перспектива , 1995. - 160 c. - ((Академия менеджмента и рынка)).
  65.050.9.23
  Прахов Б.Г. Изобретательство и патентоведение - К. : Техніка , 1981. - 206 c. - (Б-ка инженера).
  001.894            608
  Прахов Б.Г. Справочное пособие по изобретательству, рационализации и патентному делу / Б.Г. Прахов, Н.М. Зенкин - 2-е изд., перераб. и доп. . - К. : Вища школа , 1980. - 208 c.
  001.894            608
  Престенский П.З и др. Техника и меры безопасности в строительстве : Учеб. пособие / П.З Престенский, Е.Н. Ананьин, Ю.А. Ратюк - Л. : ВИКИ им. А.Ф. Можайского , 1978. - 113 c. - (Воен. инженер. ин-т им. А.Ф. можайского).
  658.382.3: 69
  Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий : В 2 кн.. : Справочний - изд. прерраб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1986. - 351 c.
  620.179.1.05
  Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий : В 2 кн.. : Справочник / под ред. В.В. Клюева - М. : Машиностроение , 1976.
  620.179
  Приветствие и обращение в немецком языке / Г. Улиш, Б. Гюгольд, Л. Уварова, И. Гапонова - М. : НВИ - Тезарус , 1998. - 58 c. - (Немецкая служба академических обменов).
  81.2 Нем-9
  Приветствие и обращение в немецком языке / Г. Гулиш, Б. Гюгольд, Л. Уварова, И. Гапонова : Немецкая служба академических обменов , 1998. - 58 c.
  81.2Нем-9
  Приданцев М.В. и др. Конструкционные стали : Справочник / М.В. Приданцев, Л.Н. Давыдова, И.А. Тамарина - М. : Металлургия , 1980. - 288 c.
  669.14.018
  Прикладная комбинаторная математика : Сб. статей / под ред. Э. Беккенбаха: пер. с англ. под. ред. М.Е. Деза - М. : Мир , 1968. - 362 c.
  519.15
  Прилуцький В.А. Технологические методы снижения волнистой поверхности - М. : Машиностроение , 1987. - 136 c.
  620.191.35.002
  Примакова Е. Создание (регистрация) предприятия / Е. Примакова, В. Кузнецов - 3-е изд., перераб. и доп. . - Х. : Фактор , 2003. - 155 c.
  334.7.012.42: 347.191.12
  Примаченко А.А. Алкоголь и несовершеннолетние - Минск : Наука и техника , 1987. - 72 c.
  67.99(2)8
  Применение интегральных микросхем в электронной вычислительной технике : Справочник / под ред. Б.Н. Файзулаева, Б.В. Тарабрина - М. : Радио и связь , 1987. - 384 c.
  621.382.049.77: 681.3
  Применение интегральных микросхем в электронной вычислительной технике : Справочник / под ред. Б.Н. Файзулаева, Б.В. Тарабрина - М. : Радио и связь , 1986. - 383 c.
  681.3: 621.382.049.77
  Применение интегральных схем. Практическое руководство : В 2-х кн.. Т.Кн.1. : Пер. с англ. / под ред. А. Уильямса - М. : Мир , 1987. - 432 c.
  621.382.049.77
  Применение интегральных схем. Практическое руководство : В 2-х кн.. Т.Кн. 2. : Пер. с англ. / под ред. А. Уильямса - М. : Мир , 1987. - 413 c.
  621.382.049.77
  Применение интегральных схем: Практическое руководство : 2. / Ред. Уильямс А. - М. : Мир , 1987.
  621.382.049.77
  Применение математических методов и ЭВМ: Вычислительные методы проектирования оптим. конструкций : Учеб. пособие для вузов по спец. `Прикл. матетматика` / А.Н. остатин и др.; под общ. ред. А.Н. Останина - Минск : Вышэйш. шк. , 1989. - 279 c.
  681.51.001.63: (519.6+681.3)
  Применение микропроцессорных средств передачи информации : Учеб. пособие для вузов по спец. АСУ / Б.Я. Советов, О.И. Кутузов, Ю.А. Головин, Ю.В. Аветов - М. : Высшая школа , 1987. - 256 c.
  681.325: 621.382.049.77: 621.391.3
  Применение микропроцессорных средств передачи информации : Учеб. пособие для вузов по спец. АСУ / Б.Я. Советов, О.И. Кутузов, Ю.А. Головин, Ю.В. Аветов - М. : Высшая школа , 1987. - 256 c.
  681.325: 621.382.049.77: 621.391.3
  Применение мини-ЭВМ для решения учетных задач в строительстве / М.Л. Севериновский, А.М. Цымберг, М.В. Чаленко, Е.Л. Голоднер - К. : Будівельник , 1985. - 111 c.
  681.3: 69
  Принципи меделювання та прогнозування в екології : підручник для ВНЗ / В.В. Богобоящий, К.Р. Курбанов, П.Б. Палій, В.М. Шмандій - К. : ЦУЛ , 2004. - 215 c. - (Ін-т економіки та нових технологій).
  502.1:19.216.3+519.876.5
  Природознавство в Україні до початку ХХ ст. в історичному, культурному та освітньому контекстах : Монографія / Ю.В. Павленко, С.П. Руда, С.А. Хорошева, Ю.О. Храмов - К. : Академперіодика , 2001. - 420 c.
  502.2(091)
  Приспособление агрегатных станков / Плашей Г.И. и др. - М. : Машиностроение , 1977. - 192 c.
  621.9.06-229
  Приспособление агрегатных станков / Плашей Г.И. и др. - М. : Машиностроение , 1977. - 192 c.
  621.9.06-229
  Приспособления для алмазной заточки режущего инструмента / И.П. Захаренко, А.А. Шепелев, Я.А. Кункин, В.С. Мендельсон - К. : Техніка , 1977. - 107 c.
  621.923.6
  Приспособления для механической обработки и сборки. Приспособления специальные Т.Разд.2.вып.1. ОМТРМ - 3466-002-63 - М. : ЦИНИТИАМ , 1963. - 366 c. - (Гос. комитет по автоматизации и машиностроению при).
  621.9.06
  Приспособления для механической обработки и сборки. Приспособления универсальные Т.Разд.2. Вып.1. СМТРМ 3466-001-63 : Гос. комитет по автоматизации и машиностроению при - 188 c.
  621.9.06
  Приспособления и инструменты для станочных работ - Л. : Лениздат , 1976. - 223 c. - (Новаторы Ленинграда предлагают).
  621.9.06-229
  Приспособления и инструменты для станочных работ - Л. : Лениздат , 1976. - 223 c. - (Новаторы Ленинграда предлагают).
  621.9.06-229
  приспособления и инструменты для фрезерных работ / Семинский В.К., Романченко С.С. - К. : Техніка , 1984. - 88 c.
  621.914
  Присяжнюк С.І. Фізичне виховання : Навч. посібник для ВНЗ - К. : Центр учбової літератури , 2008. - 502 c.
  796.01(075.8)
  Присяжнюк С.І. Фізичне виховання: Теоретичний розділ з фіз. виховання для студентів першого курсу : навч. посібник для ВНЗ - К. , 2007. - 191 c.
  796.01
  Приходько В.И. Комплексная механизация и автоматизация производства сварных конструкций в вагоностроении : учеб. пособие / под ред. Б.Г. Цыгана - Полтава : НТП `Критерий` , 1999. - 427 c.
  621.791+625.45/46
  Прицепы и полуприцепы МАЗ. Устройство, техническое обслуживание, ремонт / М.С. Высоцкий, Г.В. Мартыненко, Г.В. Херсонский и др. - М. : Транспорт , 1978. - 240 c.
  629.114.3
  Прищепа М.М. Мікроелектроніка : У 3-х ч.. Т.Ч. 1. Елементи мікроелектроніки : Навч. посібник для вузів за спец. `Електронні апарати` / за ред. М.М. Прищепи - К. : Вища школа , 2004. - 431 c.
  621.38.049.77
  Прищепа М.М. Мікреелектроніка. Елементи мікросхем: Збірник задач : Навч. посібник для ВНЗ за напрямом `Електронні апарати` / М.М. Прищепа, В.П. Погребняк - К. : Вища школа , 2005. - 167 c.
  621.382.049.77
  Проблеми вікової психології:Хрестоматія : Навчальний посібник / Упорядники:Т.О.Гетьман,Т.Д.Кричковська - К. : КНТ , 2016. - 469 c.
  159.922.6            88.374я73-3
  Проблеми математичного моделювання: міждержавна науково - методична конференція : тези доповідей (27.05 - 29.05.2009 р., м..Дніпродзержинськ) / редкол.: І.О.Павлюченков, С.Є.Самохвалов, І.К.Карімов. - Дніпродзержинськ : Дніпродзерж.держ.техн.ун-т , 2009. - 226 c.
  519.87
  Проблеми правознавства : респуб.міжвідом.наук.збірник. Вип.51 - К. : Либідь , 1990. - 118 c.
  67.99(2)
  Проблемы машиностроения : респуб.межведомствен.сб.науч.трудов. Вып.25 - К. : Наукова думка , 1986. - 104 c.
  539.4
  Проблемы трения изнашивания : респуб.межведом.научно-техн.сборник. Вып.4 - К. : Техника , 1973. - 162 c. - (МВиССО УССР).
  539
  Проблемы трения изнашивания : респуб.межведом.научно-техн.сборник. Вып.5 - К. : Техника , 1974. - 171 c. - (МВиССО УССР).
  539
  Проблемы трения изнашивания : респуб.межведом.научно-техн.сборник. Вып.6 - К. : Техника , 1974. - 182 c. - (МВиССО УССР).
  539:621.89
  Проблемы трения изнашивания : респуб.межведом.научно-техн.сборник. Вып.7 - К. : Техника , 1975. - 168 c. - (МВиССО УССР).
  539:621.890
  Проблемы трения изнашивания : респуб.межведом.научно-техн.сборник. Вып.8 - К. : Техника , 1975. - 160 c. - (МВиССО УССР).
  539:621.890
  Провідники духовності в Україні : довідник / за ред. І.Ф.Кураса - К. : Вища шк. , 2003. - 783 c.
  940(477)(092)
  Программное управление станками : учебник для втузов по спец.`Автоматизация и комплекс.механизация машиностроения` / В.Л.Сосонкин, О.П.Михайлов, Ю.А.Павлов и др.; под ред.В.Л.Сосонкина - М. : Машиностроение , 1981. - 398 c.
  621.9.06-529
  Программное управление станками и промышленными роботами : учебник для СПТУ / В.Л.Косовский, Ю.Г.Козырев, А.Н.Ковшов и др. - 2-е изд., стер. . - М. , 1989. - 272 c.
  621.9.06-529 + 621.865.8-529
  Программное управление станками и промышленными роботами : учеб.для сред.ПТУ / В.Л.Косовский, Ю.Г.Козырев, А.Н.Ковшов и др. - М. : Высш.шк. , 1986. - 287 c. - (Проф.-техн.образование).
  621.9.06-529+621.865.8-529
  Програмно-інформаційні засоби формування систем знань навчального призначення : посібник / О. Є. Стрижак,В. Ю. Величко, Л. С. Глоба та інш. - К.: : Вид-во ін-ту обдарованої дитини , 2014. - 130 с. c.
  004.89
  Прогрессивные методы изготовления технологической оснаски и инструмента / Пономаренко Л.И., Растворцев М.В. - 62 c.
  621.9.02
  Прогрессивные режущие инструменты и режимы резания металлов : справочник / В.И.Баранчиков и др.; под общ.В.И.Баранчикова - М. : Машиностроение , 1990. - 399 c.
  621.9.02
  Прогрессивные технологические процессы холодной штамповки / Ф.В.Гречников, А.М.Дмитриев, Кухарь и др.; под общ.ред.А.Г.Овчинникова - М. : Машиностроение , 1985. - 184 c.
  621.983
  Проектирование автоматизированных комплексов производства радиоэлектронной аппаратуры / В.Е.Бочаров, С.А.Клейменов, А.И.Павленко, С.Н.Рябов; под ред.В.П.Демина. - М. : Радио и связь , 1985. - 231 c.
  658.52.011.56:621.396.6
  Проектирование линий электропередачи сверхвысокого напряжения / Г.Н.Александров, В.В.Ершевич, С.В.Крылов и др.; под ред.Г.Н.Александрова и Л.Л.Пересона - Л. : Энергоатомиздат , 1983. - 368 c.
  621.315.1027.89
  Проектирование металлорежущих инструментов : Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. "Технология машиностроения, металлореж. станки и инструменты" / Семенченко И.И. и др. - М. : Машгиз , 1963. - 952 c.
  621.9.02
  Проектирование металлорежущих инструментов : Учебное пособие для студентови вузов по спец. "Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты" / Семенченко И.И. и др. - М. : Машгиз , 1962. - 952 c.
  621.9.02
  Проектирование СБИС : пер.с яп.Г.Б.Звороно / М.Ватанабэ, К.Асада, К.Кани, Т.Оцуки; под ред.Л.В.Поспелова - М. : Мир , 1988. - 299 c.
  621.382.049.771.14.001.63
  Проектирование технологических процессов механической обработки в машиностроении : учеб.пособие / под ред.В.В.Бабука - Минск : Выш.шк. , 1987. - 255 c.
  621.7002+621.9002:658.512.011.56
  Проектирование трансмиссий автомобилей : справочник / А.И.Гришкевич, Б.У.Бусел, Г.Ф.Бутусов и др.; под общ.ред.А.И.Гришкевича. - М. : Машиностроение , 1984. - 268 c.
  629.331-235.001.63            629.113-585.001.63
  Проектирование универсальных шарниров и ведущих валов : пер.с англ. / пер.с англ.Ю.В.Попова - Л. : Машиностроение , 1984. - 463 c.
  629.1.02
  Проектування пропульсивної установки суден з прямою передачею потужності на гвинт : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.П.Шостак, В.І.Гершанік, В.П.Кот,М.С.Бондарчук; за ред. В.П.Шостака. - Миколаїв : УДМТУ , 2003. - 499 c.
  629.5-8 : 621.43
  Производство крупных машин. Вып.20. Сварка стальных конструкций. : сборник статей / под ред.А.И.Волконского, С.Е.Полякова - М. : Машиностроение , 1971. - 160 c. - (НИИтяжмаш Урал.машзавода).
  621.79
  Производство крупных машин.Технология механической обработки и сборки : сборник статей / под ред.В.М.Браславского - М. : Машиностроение , 1975. - 247 с. c. - ((Труды НИИтяжмаша.Уралмашзавод.Вып.XXV)).
  621.9
  Пройкшат, Альфред Шасси автомобиля: Типы приводов : пер.с нем.В.И.Губы / под ред.А.К.Миллера - М. : Машиностроение , 1989. - 227 c.
  629.114.6.011.1+629.113.011.1
  Прокопенко В.А., Федотов А.И. Многооперационные станки / под общ.ред.А.И.Федотова - Л. : Машиностроение. Ленингр.отд-ние , 1989. - 78 c. - (БФ: Б-чка фрезеровщика; Вып.10).
  621.9.06-114
  Прокопенко В.І. Трудове право: Курс лекцій - К . : Вентурі , 1996. - 223 c.
  349.2 (477)            67.405
  Прокопишин А.П. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт - М. : Финансы и статистика , 1986. - 176 c.
  69.059.25.003.12
  Промисловий маркетинг / Пилипчук В.П. та ін. - К. : Центр навч.літ. , 2005. - 261 c.
  339.138.1
  Промисловий маркетинг: Теорія та господарські ситуації : підручник для екон.спец. / під ред.А.О.Старостіної - К. : Іван Федоров , 1997. - 475 c.
  339.138.1
  Промышленные алюминиевые сплавы : справочник / С.Г.Алиева, М.Б.Альтман, С.М.Амбарцумян и др. Редкол.: М.Б.Альтман и др. - М. : Металлургия , 1984. - 527 c.
  669.715
  Проников А.С. Металлорежущие станки и автоматы : учебник для втузов по спец.`Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты` / А.С.Проников, Н.И.Камышный, Л.И.Волчкевич и др.; под ред.А.С.Проникова - М. : Машиностроение , 1981. - 480 c.
  621.9.06
  Проников А.С. Надежность машин - М. : Машиностроение , 1978. - 591 c. - (Межиздательская серия `Надежность и качество`).
  621-19
  Проников А.С. Расчет и конструирование металлорежущих станков : учеб.пособие для вузов - 2-е изд., перераб. . - М. : Высшая школа , 1967. - 431 c.
  621.9.06
  Проников А.С. Расчет и конструирование металлорежущих станков : учеб.пособие для студентов машиностроит.вузов и фак-тов - М. : Высш.школа , 1962. - 422 c.
  621.9.06
  Пронкин Н.Ф. Протягивание труднообрабатываемых материалов - М. : Машиностроение , 1978. - 119 c.
  621.919
  Проскуряков А.В. Организация создания и освоения новой техники - М. : Машиностроение , 1975. - 224 c.
  658.589
  Протяжки для обработки отверстий / Д.К.Маргулис, М.М.Тверской, В.Н.Ашихмин и др. - М. : Машиностроение , 1986. - 230 c. - (Б-ка инструментальщика: БИ).
  621.919
  Прохоров А.В. Задачи по теории вероятностей: Основные понятия. Пределы теоремы. Случ.процессы : учеб.пособие для ун-тов по спец. `Математика` и `Прикл.математика` / А.В.Прохоров, В.Г.Ушаков, Н.Г.Ушаков - М. : Наука , 1986. - 327 c.
  519.21
  Прохорова Г.П. Английский язык в диалогах : учеб.пособие для ин-тов и фак.иностр.яз. - М. : Высш.шк. , 1988. - 158 c.
  81.2Анг-923
  Процесуальна документація / Павлик П.М. та ін. - К. : Центр навч. літ. , 2007. - 459 c.
  347.9
  Прочность и долговечность автомобиля : учеб.пособие для вузов / Б.В.Гольд, Е.П.Оболенский, Ю.Г.Стефанович, О.Ф.Трофимов; под ред. Б.В.Гольда. - М. : Машиностроение , 1974. - 328 c.
  629.331.015.4            629.113
  Прочность материалов и конструкций - К. : Наук.думка , 1975. - 373 c. - (АН УССР; Ин-тут проблем прочности).
  539.4
  Проэктирование и надежность многопрессорных ЭВМ / Погребинский С.Б., Стрельков В., 1988. - 167 c.
  681.3-192
  Проэктирование легковых автомобилей / В.Ф. Родионов, Б.М. Фиттерман - М. : Машиностроение , 1980. - 479 c.
  629.114.6
  Прямые и обратные задачи математической физики : Сб.трудов фак.вычисл.математики и кибернетики МГУ / под ред. А.Н.Тихонова, А.А.Самарского - М. : Изд-во Моск.ун-та , 1991. - 266 c.
  517.95 : 53
  Психология спортивной деятельности : сб. трудов / ред. П.А.Жоров. - Казань : Изд-во Казан.ун-та , 1985. - 216 c.
  159.922 : 796
  Психологічна допомога обдарованим дітям в умовах школи-інтеонату : монографія / л. В. Кунгурцева, В. С. Бажанюк, В. В. Камишин - К.: : Вид-во ін-ту обдарованої дитини , 2014. - 245 с. c.
  159.928
  Психологічне дослідження творчих перцептивних процесів на різних вікових рівнях : монографія / В.О.Моляко, І.М.Біла, Н.А.Ваганова та ін.; за ред. В.О.Моляко. - Кіровоград : Імекс-ЛТД , 2012. - 209 c.
  159.937
  Психологічне забезпечення психічного і фізичного здоров"я : Навч.посібник серед. і вищих закладів освіти / М.С.Корольчук,В.М.Крайнюк,а,ф,Косенко,Т.І.Кочергіна; за заг.ред.М.С.Корольчука - К. : Фірма "ІНКОС" , 2002. - 271 c.
  37.013.77 : 616.89
  Психологічні особливості лідерської обдарованості:концепції, діагностика, тренінги : монографія / А. В. Мітлощ, В. О. Малятко, В. С. Бажанюк - К.: : Вид-во ін-ту обдарованої дитини , 2014. - 290 с. c.
  159.928.22
  Психологія : підручник для вищ.навч.закл. / Ю.Л.Трофімов, М.І.Алексєєва, П.А.Гончарук та ін.; за ред. Ю.Л.Трофімова - 5-тє вид., стер. . - К : Либідь , 2005. - 558 c.
  159.9(075.8)
  Психологія : : підручник для вищ.навч.закл. / / Ю.Л.Трофімов, М.І.Алексєєва, П.А.Гончарук та ін. ; за ред. Ю.Л.Трофимова.- - 5-те вид. , стер.- . - К . : : Либідь , , 2005. - 558 c.
  159.9
  Птицын Г.А., Кокичев В.Н. Зуборезные станки : Справочное пособие - 2-е изд.,перераб и доп. . - М.,-Л. : Машгиз , 1957. - 448 c.
  621.914
  Пугаченко А.Н. Автомобиль Магирус-290 : (Устройство, обслуж.,эксплуатация) - М. : Транспорт , 1980. - 270 c.
  629.114.4
  Пузанков А.Г. Описательный курс автомобиля : Учебник для машиностроит. техникумов по спец. "Автомобилестроение (Кузовостроение)" - М. : Машиностроение , 1986. - 288 c.
  629.113
  Пузыня К.Ф. и др. Организация и планирование научных исследований и опытно-конструкторских разработок : Учеб. пособие для инж.-экон.спец.вузов / К.Ф.Пузыня, А.К.Казанцев, Л.С.Барютин - М. : Высш.шк. , 1989. - 222 c.
  001.891(075.8)
  Пульер Ю.М. Бортовые дистанционно-измеритнльные системы - М. : Машиностроение , 1972. - 287 c.
  629.7
  Пусовалов Б.И. Как сохранить автомобилт - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Изд-во ДОСААФ СССР , !987. - 208 c.
  629.113.004.54
  Пустовалов Б.И. Как сохранить автомобиль - М. : ДОСААФ СССР , 1982. - 159 c.
  629.113
  Пустовалов В.В. Пластическая деформация кристалов при низких температурах : монография / В.А.Пустовалов, В.С.Фоменко. - К. : Наук.думка , 2012. - 357 c. - (Наукова книга).
  539.374 : 538.945.548 : 536.48
  Пустовалов В.В. Пластическая деформация кристаллов при низких температурах. Проект ’’Наукова книга’’ : монография / В.В.Пустовалов, В.С.Фоменко - К. : ’’Наукова думка’’ , 2012. - 358 c.
  539.374
  Пустовалов Г.Е., Талаева Е.В. Простейшие физические измерения и их обработка - М. : Москов.университет , 1967. - 156 c.
  531.7П 89
  Пухальский Г.И., Новосельцева Т.Я. Проектирование дискретных устройств на интегральных микросхемах : Справочник - М. : Радио и связь , 1990. - 303 c.
  621.382.049.77
  Пуш В.Э. конструирование металлорежущих станков / В.Э.Пуш - М. : Машиностроение , 1977. - 392 c.
  621.9.06.001.2
  Пуш В.Э. конструирование металлорежущих станков / В.Э.Пуш - М. : Машиностроение , 1977. - 392 c.
  621.9.06.001.2
  Пуш В.Э. и др. Автоматические станочные системы / В.Э.Пуш, Р.Пигерт, В.Л. Сосонкин; под ред. В.Э.Пуша - М. : Машиностроение , 1982. - 319 c.
  621.9.06-52 : 658.527
  Пшеничный Б.Н.,Данилов Ю.М. Численные методы в экстремальных задачах - М : Наука , 1975. - 319 c.
  519.87
  Пыхов Н.И., Хохлов Н.Ф. Грузовые перевозки и тарифы : Учеб. пособие для вузов - М. : Высшая школа , 1975. - 224 c.
  338 : 629.1
  Рабкин Д.М. и др. Сварка разнородных металлов / Рабкин Д.М., Рябов В.Р., Гуревич С.М. - К. : Техника , 1975. - 206 c.
  621.791
  Рабкин Д.М. и др. Сварка разнородных металлов / Рабкин Д.М., Рябов В.Р., Гуревич С.М. - К. : Техника , 1975. - 206 c.
  621.791
  Работа автомобильной шины / В.И.Кнороз, Е.В.Кленников, И.П.Петров и др.; под ред. В.И.Кнороза - М. : Транспорт , 1976. - 238 c.
  629.331.027.5
  Радевич - Винницький Я.К. Етикет і культура спілкування : навч.посібник для вищ.навч.закл. - 2-ге вид., перероб. і доп. . - К : Знання , 2006. - 291 c. - ((Вища освіта ХХІ століття)).
  395
  Радевич - Винницький Я.К. Етикет і культура спілкування - К . : Знання , 2008. - 291 c.
  395
  Радевич-Винницький Я.К. Етикет і культура спілкування : навч. посібник [для вищ. навч. закл.] - К : Знання , 2006. - 291 c. - ((Вища освіта ХХІ століття)).
  395(076.8)
  Радевич-Винницький Я.К. Етикет і культура спілкування - К. : Знання , 2008. - 291 c.
  395
  Радевич-Винницький Я.К. Етикет і культура спілкування : Навч. посібник для вищ. навч. закл. - 2-е вид., перероб. і доп. . - К. : Знання , 2006. - 291 c. - (Вища освіта ХХІ століття).
  395(075.8)
  Радин Ю.А., Суслов П.Г. Безызностность деталей машин при трении - Л. : Машиностроение , 1989. - 229 c.
  621.81-192 : 531.43/46
  Радиоактивные индикаторы в химии. : Учеб. пособие для ун-ов / В.Б.Лукьянов, С.С.Бердоносов, И.О.Богатырев и др. - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. шк. , !975. - 327 c.
  54-43 : 621.039.85
  Радиоактивные индикаторы в химии. Проведение эксперимента и обработка результата : Учеб. пособие для ун-ов / В.Б.Лукьянов, С.С.Бердоносов, И.О.Богатырев и др. - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. шк. , !977. - 280 c.
  54-43 : 621.039.85
  Радиоежегодник 88 / сост. А.В.Гороховский - М. : ДОСААФ , 1988. - 158 c.
  621.396
  Радиопередающие устройства : Учебник для техникумов / М.С.Шумилин, О.В.Головин, В.П.Севальнев, Э.А.Шевцов - М. : Высш.шк. , 1981. - 293 c.
  621.396
  Радиопередающие устройства на полупроводниковых приборах. Проектирование и расчет / под ред. Р.А. Валитова и И.А. Попова - М : Советское радио , 1973. - 458 c.
  621.396
  Радумская И.Л. Люди и роботы - М. : Сов.Россия , 1986. - 271 c.
  621.965.8
  Раевский М.А., Обметица В.П. Справочник по обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ. Оборудование и инструмент - 2-е изд., стереотип. . - К. : Вища школа , 1991. - 175 c.
  629.114.6.004.67
  Раевський М.А., Райченко А.В. Посібник в експлуатації автомобіля "Жигулі" - 2-е вид., перераб. и доп. . - К. : Техніка , 1985. - 135 c.
  629.114.6
  Размерная настройка элементов технологических систем в машиностроении / А.М.Дальский, М.И.Лещенко, Г.Д.Василюк, В.Е.Лоев. - К. : Тэхника , 1991. - 173 c.
  621.9
  Размерная электрическая обработка металов / В.А. Артамонов, А.Л. Вишницкий, Ю.С. Волков, А.В. Глазков - М. : Высш. шк. , 1978. - 336 c.
  617.9.047/48
  Разработка и оформление конструкторской документации РЭА / Э.Т. Романышева и др. - 2 . - М. : Радио и связь , 1989. - 448 c.
  621.396
  Разрушение : 7. Т.4. Исследование разрушения для инженерных расчетов / Р.Л. Барнетт, В.И. Витцель, У.Х. Дьюкс и др. - М. : Машиностроение , 1977. - 400 c.
  539.4
  Разрушение : 7. Т.5. Расчет конструкций на хрупкую прочность / Айбер Р.Дж., Блюм Дж.М. и др; Г.В. Богданцева - М. , 1973.
  539.4
  Райков И.Я. Испытания двигателей внутренего сгорания : Учебник для вузов - М. - 320 c.
  621.43:629.113./114
  Раймпель Й. Шасси автомобиля / Агапова В.П. - М. : Машиностроение , 1983. - 356 c.
  629.113.011.1
  Раймпель Й. Шасси автомобиля: Амортизаторы шины и калеса / Агапова В.П. - М. : Машиностроение , 1986. - 317 c.
  629.113.011.1+629.113.012
  Раймпель Й. Шасси автомобиля: Конструкции подсветок / Агапова В.П. - М. : машиностроение , 1989. - 328 c.
  629.113.011.1.001.66
  Раймпель Й. Шасси автомобиля. Элементы подвески / Карпухина А.Л. - М. : Машиностроение , 1987. - 284 c.
  639.113.011.1
  Ракошиц Г.С. Электроимпульская штамповка : Учеб. пособие для ПТУ - 2 . - М. : Высш. шк. , 1990. - 190,111 c.
  621.983.044
  Рамазанов С.К. Модели эколого - экономического управления производственной системой в нестабильной внешней среде : монография - Луганск : ВНУ им. В.Даля , 2004. - 384 c.
  502.175:519.86
  Растегаев И.К. Машины для вечномерзлых грунтов : Учеб. пособие для вузов по спец. "Строит. и дорожных машин и оборудования" - М. : Машиностроение , 1986. - 213 c.
  624.139
  Расход материалов на общестроительные работы : справочник / С.Днипровский,В.И.Лубяной,В.А.Прохоровский,Г.С.Таци. - 2-е изд., перераб . - К. : Будівельник , 1986. - 559 c.
  69
  Расход материалов на общестроительные работы : 9. Т.1. Земельные работы. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные. Бетонные железобетонные конструкции сборные : Справочник / С.И. Днипровский, В.И. Лубяной, В.А. Прохоровский, В.С. Таций - К. : Техника , 1996. - 190 c.
  693.03.12
  Расход материалов на общестроительные работы : 9. Т.2. Конструкции из кирпича и блоков. Деревянные конструкции. Полы : Справочник - К. : Техника , 1998. - 174 c.
  693.03.12
  Расход материалов на общестроительные работы : 9. Т.5. Свайные роботы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов. Металлические конструкции. Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии - К. : Техніка , 2000. - 206 c.
  693.8(031)
  Расход материалов на общестроительные работы : 9. Т.6. Трубопроводы внутренние. Водопровод и канализация - внутрение устройства. Отопление - внутренние устройства. Газоснабжение - внутренние устройства. Ве - К. : Техніка , 2001. - 206 c.
  693.03.12
  Расход материалов на общестроительные работы : 9. Т.7. Канализация - наружные сети. Теплоснабжение - наружные сети. Теплоизоляционные работы - К. : Техника , 2001. - 261 c.
  696.1(031)
  Расчет грузовых вагонов на прочность при ударах : учеб.пособие для вузов / Е.П.Блохин, И.Г.Барбас, Л.А.Манашкин и др.; под ред. Е.П.Блохина. - М. : Транспорт , 1989. - 230 c.
  629.46.001.24 : 539.411.5 (075.8)
  Расчет и конструирование микросхем : Учеб пособие по спец. "Диэлектрики и полупроводники", "Электрон, приборы", "Пром.электрон" / Ю.М. Калниболотский, Ю.В. Королев, Г.И. Богдан, В.С. Рогоза - К. : Вища школа , 1983. - 279 c.
  621.382.049.77.001.66
  Расчет радиоприемников / Н.В. Бобров, Г.В. Максимов, В.И. Мичурин и др. - М. : Воинздат , 1971. - 496 c.
  621.396.62
  Расчет, конструирование и исследование автомобиля "Запорожец" - М. : машиностроение , 1970. - 199 c.
  629.114.6
  Расчеты и конструирование гусеничных машин / Н.А. Носов, В.Д. Гальшев, Ю.П. Волков и др. - Л. : Машиностроение , 1972. - 560 c.
  629.1
  Расчеты и конструирование гусеничных машин / Н.А. Носов, В.Д. Гальшев, Ю.П. Волков и др. - Л. : Машиностроение , 1972. - 560 c.
  629.1
  Расчеты и экспериментальные методы построения диаграмм состояния / Н.В. Агеев - М. : Наука , 1985. - 184 c.
  669.017
  Расчеты металлургических процессов на ЭВМ : Учеб. пособие для металлургических специальностей вузов / Д.И. Рыжанков и др. - М. : Металлургия , 1987. - 231 c.
  669.001.573:681.3
  Расчеты экономической эффективности новой техники : справочник / К.М. Великанов и др. - 2 . - Л. : Машиностроение , 1989. - 445,111 c.
  658.589.011.46
  Ратмиров В.А. Основы программного управления станками - М. : Машиностроение , 1978. - 240 c.
  621.906 - 529.001.32
  Ратмиров В.А. Управление станками гибкихтпроизводственных систем, 1987. - 271 c.
  621.9.06 - 52
  Ратов П.В. Организация и судейство соревнований по легкой атлетике. - М. : Физкультура и спорт , 1954. - 299 c.
  796.06 : 696.42
  Рафикузаман М. Микропроцессоры и машинное проектирование микропроцессорных систем : 2. Т.1. / Л.В. Шабанова, Е.К. Масловского - М. : Мир , 1988. - 311 c.
  681.325.5:621.382.049.77
  Рафикузаман М. Микропроцессоры и машинное проектирование микропроцессорных систем : 2. Т.2. - М. : Мир , 1988. - 284 c.
  681.325.5:621.382.049.77
  Рациональные параметры энергонасыщенных тракторов и машинно - тракторных анрегатов / В.В. Кацыгин, М.С. Кринко, Е.С. Мельников и др. - Минск : Уроджай , 1976. - 159 c.
  629.114.2
  Реабілітовани історією. Харківська область. Кн.1. Ч.2 / обл.редкол. : В.П.Третецький та ін. - Х. : Оригінал , 2005. - 669 c.
  94(477.54)
  Реабілітовані історією : 27. Т.5. / О.А. Білоусько - К. : Полтава: Оріяна , 2007. - 719 c.
  940.5(477.53)
  Реабілітовані історією. Харківська область. Кн.1. Ч.1 / обл.редкол. : В.П.Третецький та ін. - Х. : Оригінал , 2005. - 799 c.
  94(477.54)
  Ребров М.Ф. Мосты сквозь время: И об атоме и Вселеной - М. : машиностроение , 1989. - 167 c.
  539.1
  Ребров М.Ф. Над планетой людей6 о космонавте А.А. Леонове - М. : Политиздат , 1980. - 112 c.
  629.7
  Реверчук С.К. Істория страхування : Підручник - К. : Знання , 2005. - 213 c.
  368(091)
  Рего К.Г. Метрологическая обработка результатов технических измерений - К. : Техніка , 1987. - 128 c.
  389.15
  Регулировка автомобилей, применяемых в сельском хозяйстве : справочник / В.Е. Гореликова, В.Т. Каширин, П.Д. Козлов и др. - Л. : Машиностроение , 1984. - 311 c.
  629.366-5 : 631.372            629.113-5 : 631.372
  Ред Є.Т схемотехника радиоприемников : Практ. пособие - М. : Мир , 1989. - 150 c.
  621.396.62.001.66
  Режимы резания металлов : Справочник / Ю.В. Барановский, Л.А. Брахман, Ц.З. Бродский и др. - 3 . - М. : Машиностроение , 1972. - 408 c.
  621.91.04(031)
  Режимы резания труднообрабатываемых материалов : Справочник - 2 . - М. : машиностроение , 1986. - 240 c.
  621.9.014
  Режимы резания труднообрабатываемых материалов : Справочник / Я.Л. Гуревич, М.В. Горохов, В.И. Захаров и др. - М. : Машиностроение , 1976. - 176 c.
  621.91
  Режимы с обострением в задачах для квазилинейных параболических управленей / А.А. Самарский, В.А. Галактионов, С.П. Курдюмов, А.П. Михайлов - М. : Наука , 1987. - 477 c.
  517.9
  режущие инструменты, оснащенные сверхтвердыми и керамическими материалами, и их применение : Справочник / В.П. Жель и др. - М. : Машиностроение , 1987. - 320 c.
  621.9.025
  Режущий инструмент. Лаб. практикум : Учеб. пособие для вузов по спец. "Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты" / Н.Н. Щегольков, Г.Н. Сахаров, О.Б. Арбузов и др. - М. : Машиностроение , 1985. - 168 c.
  621.9.02
  Режущий инструмент. Сверла и центровочный инструмент : Сборник ГОСТов - М. : Изд - во стандартов , 1974. - 164 c.
  621.97.002
  Резание и инструмент - Х. : Вища школа , 1991. - 144 c.
  621.91
  Резание и инструмент - Х. : Вища школа , 1991. - 134 c.
  621.91
  Резание и инструмент - Х. : Вища школа , 1990. - 135 c.
  621.91
  Резание и инструмент - Х. : Основа , 1966. - 136 c.
  621.91
  Резание и инструмент - Х. : Вища школа , 1987. - 128 c.
  621.91
  Резание и инструмент - Х. : Вища школа , 1987. - 128 c.
  621.91
  Резание и инструмент - Х. : Вища школа , 1986. - 137 c.
  621.91
  Резание и инструмент - Х. : Вища школа , 1986. - 145 c.
  621.91
  Резание металлов : учебник для вузов / Г.И.Грановский, П.П.Грудов, В.А.Кривоухов и др.; под ред.В.А.Кривоухова. - М. : Машгиз , 1954. - 472 c.
  621.9
  Резание труднообрабатываемых материаллов / Петруха П.Г. - М. : Машиностроение , 1972. - 175 c.
  621.9
  Резание: технология, оснастка, инструмент / М.А. Прялин, В.М. Кульчев и др. - Днепропетривск : Проминь , 1985. - 183 c.
  621.91
  Резник А.М. Электрооборудование автомобилей - М. : Транспорт , 1990. - 255 c.
  629.113.066
  Резник А.М. Электрообурудование автомобилей - М.: : Транспорт , 1990. - 256 с. c.
  629.113.066
  Резников А.Н. Абразивная и алмазная обработка материалов - М. : Машиностроение , 1977. - 391 c.
  621.922
  Резников А.Н. Обработка металлов резанием с плазменным нагревом - М. , 1986. - 391 c.
  621.9.04
  Резников А.Н. Тепловые процессы в технологических системах - М. : Машиностроение , 1990. - 287 c.
  621.9.016
  Резников А.Н. Теплофизика процессов механической обработки материалов - М. : Машиностроение , 1981. - 279 c.
  621.9
  Резников Н.И. Обработка резанием жаровпрочных высокопрочных и титановых сплавов - М. , 1972.
  621.91
  Рейндольс В.В. Физическая химия нефтяные расстворителей - Л. : Химия , 1967. - 184 c.
  6П7.9
  Рейхельт В. Антикоррозийная защита автомобилей - М. : Транспорт , 1977. - 104 c.
  629.113
  Рекало М.П. Нейтрино. - К. : Наук.думка , 1986. - 175 c.
  539.123
  Рекач В.Г. Руководство к решению задач прикладной теории упругости - М. : Высшая школа , 1973. - 384 c.
  539.3
  Рекач В.Г. Руководство к решению задач по теории упругости - М. : Высшая школа , 1966. - 227 c.
  539.3
  Рекач В.Г. Руководство к решению задач прикладной теории упругости : Учебное пособие - 2-е изд.,испр. и доп. . - М. : Высш.школа , 1984. - 287 c.
  539.3            22.21:38.112
  Ремонт автомобилей / С.И. Румянцев - М. : Транспорт , 1981. - 462 c.
  629.113.004.07
  Ренне В.Т. Электрические конденсаторы - 3 . - Л. : Энергия , 1969. - 592 c.
  621.319
  Рерих Е.И. У порога нового мира. - - М . : : Междунар.центр Рерихов : Масте , 2000. - 463 c. - (-(Большая Рериховская библиотека).).
  141.339
  Рерих Е.И. У порога нового мира - М. : Междунар. центр Рерихов: Международный мастер-Банк , 2000. - 463 c.
  141.339.Рерих
  Рерих Н.К. Сердце Азии. - - Минск : : Университетское, , 1991. - 96 с c.
  141.339
  Рерих Н.К. Сердце Азии - Мн. : Университетское , 1991. - 96 c.
  141.339Рерих
  Решиков В.Ф. Трение и износ тяжелонагруженых передач - М. : Машиностроение , 1975. - 232 c.
  621.891
  Рибалка В. В. Психологія та педагогіка праці особистості:від обдарованості дитини до майстерності дорослого : посібник - К.: : Вид-во ін-ту обдарованої дитини , 2014. - 220 с. c.
  159.98
  Рижкова С.А. Типологія релігій. Курс загального релігієзнавства : навч.посібник для вищ. навч. закл. - К . : Кондор , 2005. - 446 c.
  21/29 (075.8)
  Рихтер Т. Картинг - М. : Машиностроение , 1988. - 400 c.
  629.114.82
  Робинсон Д.С. Ингибиторы коррозии - М. : Металлургия , 1983. - 272 c.
  620.197
  Роботизация сварочного производства / В.А.Тимченко, А.А.Сухомлин - К. : Техника , 1988. - 175 c.
  621.791
  Роговцев В.Л. Автомобили и тракторы - М. : Транспорт , 1986. - 311 c.
  629.113
  Роговцев В.Л. и др. Устройство и эксплуатация автотранспортных средств - М. : Транспорт , 1997. - 430 c.
  629.113.004.2
  Рогожин М.Ю. Документационное обеспечение управления - М. : Просвещение , 2006. - 383 c.
  651.4/.9
  Родин П.Р. Металлорежущие инструменты - 3 . - К. : Вища школа , 1986. - 456 c.
  621.9.02
  Родин П.Р. Металлорежущие инструменты - 2 . - К. : Вища школа , 1979. - 431 c.
  621.9.02
  Родин П.Р. Металлорежущие инструменты - К. : Вища школа , 1974. - 400 c.
  621.9.02
  Родин П.Р. Обработка фасонных поверхностей на станках с числовым программным управлением / П.Р. Родин, Г.А.Линкин,В.Н.Титаренко - К. : Техніка , 1976. - 198 c.
  621.9.06-519
  Родин П.Р. Основы проектирования режущих инструментов - К. : Вища школа , 1990. - 422 c.
  621.9.02
  Родин П.Р. Проектирование и производство режущего инструмента - М.-К. : Машгиз , 1962. - 254 c.
  621.9.02
  Родин П.Р. Технология изготовления зуборезного инструмента / П.Р. Родин, В.И.Климов, С.Б.Якубсон. - К. : Техніка , 1982. - 208 c.
  621.9.02
  Родионов В.М. Зарождение радиотехники - М. : Наука , 1985. - 240 c.
  621.37/39
  Родичев В.А. Грузовые автомобили - 4 . - М. : Академия , 2005. - 240 c.
  629.114.4
  Родичев В.А. Трактор "Беларусь" - 2 . - М. : Высшая школа , 1971. - 183 c.
  629.И
  Родькін Д.Й. Магістерська робота: проведення наукового дослідження, підготовка й оформлення : метод.посібник / Д.Й.Родькін, В.О.Огарь, С.С.Романенко. - Кременчук : Вид-во КрНУ , 2014. - 202 c. - (КрНУ ім.М.Остроградського.ІЕЕСУ).
  378.22(079) : 621.3
  Рожков Н.Т. Пуск и наладка санитарно-технических устройств : учеб.пособие для инж.под.работников проф.-техн.образования - М. : ``Высшая школа`` , 1974. - 176 c.
  696
  Розборка и сборка автомобиля ЗИЛ - 150 / Е.С. Билов, Я.А. Кункин, А.С. Силкин, Л.А. Тираспольский - М. : Автотрансиздат , 1959. - 262 c.
  629.114.4
  Розвитие металлургии в Украинской ССр / З.И. Некрасов и др. - К. : Наукова думка , 1980. - 959 c.
  669
  Розвиток соціально-комунікативної компетентності обдарованих учнів початкової школи : посібник / В.О. Киричук, Н. В. Лукянчук, Н.А. Климова та інш. - К.: : Вид-во ін-ту обдарованої дитини , 2014. - 115 с. c.
  159.928
  Розен Г.М. Механизация и автоматизация листовой штамповки в автомобилестроении / Г.М.Розен, А.А.Убрятов, А.А.Петин - М. : Машиностроение , 1983. - 327 c.
  621.983:629.113
  Розенфельд И.Л. Ингибиторы атмосферной коррозии / В.П.Персианцева, И.Л.Розенфелд; отв.ред. Н.Д.Томашов - М. : Наука , 1985. - 278 c.
  620.197
  Роїк О.М. Діагностування аналогових вузлів радіоелектронної апаратури : монографія / І.Р.Арсенюк, О.М.Роїк - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2005. - 249 c.
  621.396.6:681.518.54
  Романенко А.А. Трехосные автомобили ``Урал``. Конструктивные особенности, техн.обслуживание и ремонт / под ред. А.А.Романенко - М. : 1978 , 1978.
  629.113.004
  Романенко Л.Ф. Банківський маркетинг : підручник для ВНЗ - К. : ЦУЛ , 2004. - 343 c.
  339.138:336.71
  Романов А.Н. Маркетинг : учебник для вузов по спец.``Маркетинг``, ``Менеджмент`` - М. , 1996. - 558 c.
  339.138            65.290-22
  Романов А.Н. Маркетинг : учебник для вузов - М. , 1995. - 558 c.
  339.138            65.290-22
  Романов А.П. Космонавт - Два: / О.Г.С.Титове / - М. : Политиздат , 1979. - 112 c.
  629.7
  Романов А.П. Отсюда дороги к планетам легли: /О космодроме Байканур/ / И.Г.Борисенко, А.П.Романов - М. : Политиздат , 1984. - 240 c.
  629.7
  Романов В.М. Устройство и эксплуатация автомобилей : учеб.пособие для подгот.водителей дизельных машин / Д.Я.Портянко, В.М.Романов - М. , 1974.
  629.113
  Романов В.Ф. Правка и профидирование абразивного алмазного и эльборового инструмента / В.Ф.Романов, В.В.Авакян - М. : ``Машиностроение`` , 1976. - 30 c.
  621.922
  Романов В.Ф. Расчеты зуборезных инструментов - М. : ``Машиностроение`` , 1969. - 251 c.
  621.9.02            6П46
  Романов О. Конструктор космічних кораблів - К. : Політвидав , 1972. - 148 c.
  629.7            6Т6
  Романовский В.П. Справочник по холодной штамповке - 6-е изд., перераб.и доп . - Л. : Машиностроение , 1979. - 520 c.
  621.983
  Романченко А.А. Дизельные автомобили ``Урал``: устройство и ремонт - М. , 1984.
  629
  Романчиков В.І. Міжнародні економічні відносини : : навч.посібник / / В.І.Романчиков , І.О.Романенко. - - К . : : Центр учбової літератури, , 2008. - 253 c.
  339.9
  Романчиков В.І. Міжнародні економічні відносини : навч.посібник / І.О.Романенко, В.І.Романчиков - К. : ЦУЛ , 2008. - 253 c.
  339.9(075.8)
  Романчиков В.І. Основи наукових досліджень : навч.посібник - К. : ЦУЛ , 2007. - 254 c.
  001.891
  Романычева Э.Т. Разработка и оформление конструкторской документации РЭА : справочник - 2-е изд., перераб.и доп . - М. , 1989. - 448 c.
  621.396
  Романюк О.Н. Високопродуктивні методи та засоби зафарбовування тривимірних графічних об`єктів : монографія / А.В.Чорний, О.Н.Романюк - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2005. - 189 c.
  004.92
  Романюк О.Н. Методи та засоби антиаліайзингу контурів обє`ктів у системах комп`ютерної графіки : монографія / М.С.Курінний, О.Н.Романюк - Вінниця , 2006. - 162 c.
  004.932.2
  Росадо Л. Физическая электроника и микроэлектроника : пер. с испан. - М. : Высшая школа , 1991. - 351 c.
  621.382.049.77
  Ротационное резание материалов / П.И. Ящерицын, А.В. Борисенко, И.Г. Дривотин, В.Я. Лебедев. - Минск : Наука и техника , 1987. - 229 c.
  621.9.02-589.22
  Ротенберг Р.В. Основы надежности системы водитель-автомобиль-дорога-среда. - М. : Машиностроение , 1986. - 216 c.
  629.113-192+656.13.052
  Ротенберг Р.В. Теория подвески автомобиля. - М. : Машгиз , 1951. - 213 c.
  629.11.012.6
  Ротхаммель К. Антенны : пер. с нем. Т.Э. Кренкеля. - 3-е изд., доп . - М. : Энергия , 1979. - 321 c. - ((Массовая радиобиблиотека. Вып. 998).).
  621.396.67
  Рубашкин И.Б. Микропроцессорное управление режимом металлообработки. - Л. : Машиностроение, Ленинград. отд-ние , 1989. - 158 c.
  621.9
  Рубец Д.А. Системы питания автомобильных карбюраторных двигателей. /Устр-во, техническое обслуживание и регулировка/. / под ред. д-ра техн. наук проф. Д.А. Рубца. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1974. - 288 c.
  621.43.03:629.113
  Рубинская Э.Т. Управление внешнеэкономической деятельностью. - М. : Контур , 1998. - 448 c.
  339.9            65.298
  Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції : підруч. для ВНЗ. - К. : Центр навч. літ-ри , 2003. - 614 c.
  339.7
  Руденко П.А. Отделочные операции в машиностроении : справочник / П.А. Руденко, М.Н. Шуба, В.А. Огнивец и др.; под общ. ред. П.А. Руденко. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Техніка , 1990. - 150 c.
  621.92(03)
  Рудзит Я.А. Основы метрологии, точность и надежность в приборостроении : учеб. пособ. для приборостр. спец. вузов. - М. : Машиностроение , 1991. - 304 c.
  389.004
  Руднев Ю.М. Механизация и автоматизация листовой штамповки. Координатно-револьверные прессы. - М. : Машиностроение , 1975. - 133 c.
  621.983:65.011.54+65.011.56
  Рудников Ю.М. Автомобиль категории ``Д``: Учебник водителя : учеб. для проф. подготовки рабочих на пр-ве / Ю.М. Рудников, Ю.Л. Засорин, В.М. Дагонич. - М. : Транспорт , 1987. - 320 c.
  629.114.5
  Рудометов Е.А. Электроника и шпионские страсти: Электронные устройства двойного применения. - 2-е изд., доп . - СПб. : Пергамент , 1997. - 223 c.
  621.391
  Рузанова Н.В. Юность космонавта: Очерки. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1986. - 64 c.
  629.7
  Руководство по курсовому проектированию металлорежущих инструментов : Учеб.пособие для вузов по спец. / Г.Н.Кирсанов и др.; под общ.ред.Г.Н.Кирсанова и др. - М. : Машиностроение , 1986. - 285 c.
  621.9.02
  Руководство по курсовому проектированию металлорежущих инструментов : учеб. пособ. для вузов по спец. ``Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты`` / Г.Н. Кирсанов. - М. : Машиностроение , 1986. - 285 c.
  621.9.02.001.63
  Руководство по курсовому проектированию металлорежущих инструментов : учеб. пособ. для вузов по спец. ``Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты`` / Г.Н. Кирсанов. - М. : Машиностроение , 1986. - 285 c.
  621.9.02.001.63
  Руководство по организации и технологии ремонта автомобиля КамАЗ-5320: Постовые работы по замене основных агрегатов. / Центравтотех. - М. : Транспорт , 1980. - 88 c.
  629.113.004.67
  Руководство по паспортизации металлорежущих станков. / под ред. д-ра техн. наук проф. Н.С. Ачеркана. - 3-е изд . - М. : ЦВТИ , 1948. - 256 c. - (/Мин-во станкостроения СССР. Науч.-исслед. бюро те).
  621.9.06
  Румшинский Л.З. Элементы теории вероятностей : учеб. пособ. для втузов. - 4-е изд., перераб . - М. : Наука , 1970. - 256 c.
  519.21(075.8)
  Румшинский Л.З. Математическая обработка результатов эксперимента : справ.руководство. - М. : Наука , 1971. - 192 c.
  519.242
  Румянцев А.П., Коваленко Ю.О. Міжнародна торгівля послугами : навч. посіб. - К. : Центр навч. літ-ри , 2003. - 109 c.
  338.46 : 339.5            65.428
  Румянцев Е.М., Давыдов А.Д. Технология электрохимической обработки металлов : учеб. пособ. для втузов. - М. : Высш. школа , 1984. - 159 c.
  621.9.047
  Румянцев Л.А. Проектирование автоматизированных автомобильных сцеплений. - М. : Машиностроение , 1975. - 176 c.
  629.113:62-578.22.001
  Румянцев С.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : учеб. для ПТУ / С.И. Румянцев, А.Ф. Синельников, Ю.Л. Штоль. - М. : Машиностроение , 1989. - 272 c.
  629.113.004.67
  Русавский Ю.П. Технология производства шариковых передач винт-гайка качения - М. : Машиностроение , 1985. - 127 c.
  621.9.06-231
  Рутинський М.Й. Музеєзнавство : навч.посібник [для вищ. навч. закл.] / М.Й.Рутинський, О.В.Стецюк - К . : Знання , 2008. - 428 c.
  069.1 (075.8)
  Рутинський М.Й. Музеєзнавство : Навч. посібник для ВНЗ - К. : Знання , 2008. - 428 c.
  069.1(075.8)
  Рыбин В.Г. Производственное обучение наладчиков токарных автоматов и полуавтоматов - М. : Высшая школа , 1968. - 158 c.
  621.94
  Рыжиков Ю.И. Теория очередей и управление запасами - СПб : Питер , 2001. - 384 c.
  519.874
  Рыжонков Д.И. Расчеты металлургических процессов на ЭВМ - М. : Металлургия , 1987. - 231 c.
  669.001.573
  Рычина Т.А. Электрорадиоэлементы - М. : Сов. радио , 1976. - 336 c.
  621.396
  Рябчинский А.И. Пасссивная безовасность автомобиля - М. : Машиностроение , 1983. - 144 c.
  629.113-788
  Сorel DRAW 12 : самоучитель / под общ.ред.И.Н.Чумаченко. - 2-е изд . - М. : NT PRESS , 2005. - 343 c.
  004.92            32.973.26-018.2
  Савельев Г.В. Автомобильные колеса - М. : Машиностроение , 1983. - 151 с. c.
  629.11.012.3
  Савельев Л.Я. Комбинаторика и вероятность - Новосибирск : Наука , 1975. - 423 с. c.
  519.1
  Савицкий Б.П. Автомобильное топливо и смазочные материалы : справочник. - К. : Техніка , 1979. - 151 c.
  629.331.002.3.004 : 621.431.7
  Савицкий Е.М. Сплавы рения в электронике / Е.М.Савицкий,М.А.Тылкина,А.М.Левин - М. : Энергия , 1980. - 216 с. c. - ((Электронное материаловедение)).
  621.385:669.849
  Савицкий Е.М. Сплавы рения в электронике / Е.М.Савицкий,М.А.Тылкина,А.М.Левин - М. : Энергия , 1980. - 216 с. c. - ((Электронное материаловедение)).
  621.385:669.849
  Савін Г.М. Довідник з концентрації напружень / Г.М.Савін,В.І.Тульчій - К. : Вища школа , 1976. - 410 с. c.
  539.4
  Савощенко А.С. Інфраструктура товарного ринку : навч.посібник - К. : КНЕУ , 2005. - 336 с. c.
  339.14:338.49
  Савровский Д.С. Конструкционные материалы и их обработка : учеб. пособие для вузов по спец. "Констрирование и / Д.С.Савровский, В.Г.Головня - М. : Высш. шк. , 1976. - 328 c.
  621.7 : 621.396.6.002.3(075.8)
  Савровский Д.С. Конструкционные материалы и их обработка : учеб.пособие для вузов по спец."Конструирование и производство радиоаппаратуры" / Д.С.Савровский,В.Г.Головня - М. : Высшая школа , 1976. - 328 с. c.
  621.7:621.396.6.002.3
  Савуляк В.І. Синтез зносостійких композиційних матеріалів та поверхневих шарів з екзотермічних компонентів : монографія - Вінниця : УНІВЕСУМ-Вінниця , 2002. - 160 с. c.
  669.018.9-971.2
  Савуляк В.І. Побудова та аналіз моделей металевих сплавів : монографія / В.І.Савуляк,А.О.Жуков,Г.О.Чорна - Вінниця : Універсум , 1999. - 199 с. c. - ((Вінницький держ.техн.ун-т)).
  669.017.11
  Савченко В.А. Павло Скоропадський : останній гетьман України - Харків : Фоліо , 2008. - 380 c. - (Історичне досьє).
  940(477)
  Савченко В.А. Павло Скоропадський:останній гетьман України - Х. : Фоліо , 2008. - 380 с. c. - ((Історичне досьє)).
  940(477)
  Сагалевич В.М. Методы устранения сварочных деформаций и напряжений - М. : Машиностроение , 1974. - 248 с. c.
  621.791
  Сагалевич В.М. Стабильность сварных соединений и конструкций / В.М.Сагалевич,В.Ф.Савельев - М. : Машиностроение , 1986. - 264 с. c.
  621.791
  Сагарадзе В.С. Повышение надежности цементуемых деталей - М. : Машиностроение , 1975. - 216 с. c.
  669.14.018.2:62-19
  Саентология: справочная работа, представленная Международной Церковью Саентологии. - Копенгаген : Б.и. , 1998. - 287 c. - (Теология и пратика современной религии).
  299.93
  Сажко В.А. Електричне та електронне обладнання автомобілів : навч.посібник для ВНЗ за спец."Автомобілі та автомоб.госп-во" - К. : Каравела , 2004. - 300 с. c.
  629.113.066
  Сажко В.А. Електрообладнання автомобілів і тракторів : підручник для ВНЗ - К : Каравела , 2008. - 399 с. c.
  629.113.066(075.8)
  Сазанець І.Л. Інвестування: міжнародний аспект : навч.посібник для вищ. навч. закл. / І.Л.Сазанець, В.А.Федорова - К. : Центр учбової літератури , 2007. - 271 c.
  330.322 : 339.727.22(075.8)
  Сазонець І.Л. Інвестування:міжнародний аспект : навч.посібник для ВНЗ / І.Л.Сазонець,В.А.Федорова - К. : Центр учбової літератури , 2007. - 271 с. c.
  330.322:339.727.22(075.8)
  Саймон Г.А. Менеджмент в организациях : сокр.пер.с англ. / Г.А.Саймон,Д.Смитбург,В.Томпсон; общ.ред.и вступит.статья А.М.Емельянова,В.В.Петрова - М. : Экономика , 1995. - 335 с. c. - ((Гос.и админ.управление)).
  65.290-21
  Сакович В.А. Исследование операций (детерминированные методы и модели) : справ.пособие - Минск : Высшая школа , 1985. - 256 с. c.
  519.8
  Саленко О.Ф. Ефективне гідрорізання : монографія / О.Ф.Саленко,В.Б.Струтинський,М.В.Загірняк - Кременчук : КДПУ , 2005. - 487 с. c.
  621.924.93
  Саленко О.Ф. Гідро- та гідроабразивна обробка.Теорія,технологія та обладнання : навч.посібник для вузів / О.Ф.Саленко,І.В.Пєтко,О.В.Третьяков - К. : ІЗМН , 1999. - 480 с. c.
  621.924.93
  Саленко О.Ф. Техніка та технологія гідроструменевої обробки : монографія / О.Ф.Саленко,В.Б.Струтинський - К. : ВІПОЛ , 1998. - 251 с. c.
  621.9.048
  Саленко О.Ф., Струтинський В.Б. Техніка та технологія гідроструменевої обробки : монографія - К. : ’’ВІПОЛ’’ , 1998. - 252 c.
  621.9.048
  Салют Победы / сост.А.А.Вольгемут - 2-е изд.,доп. . - М. : Плакат , 1976. - 167 с. c.
  9(С)27
  Самарин М.С. Вольт,ампер,ом и другие единицы физических величин в технике связи - М. : Радио и связь , 1988. - 183 с. c.
  621.39.081.1+53(091)
  Самарский А.А. Введение в численные методы : учеб.пособие для вузов - 3-е изд.,стереотип. . - М. : Лань , 2005. - 288 с. c. - ((Классический университетский учебник)).
  519.61
  Самарский А.А. Численные методы : учеб.пособие для вузов / А.А.Самарский,А.В.Гулин - М. : Наука , 1989. - 432 с. c.
  519.6
  Самарский А.А. Численные методы : учеб.пособие для вузов / А.А.Самарский,А.В.Гулин - М. : Наука , 1989. - 432 с. c.
  519.6
  Самарский А.А. Методы решения сеточных уравнений : учеб.пособие для вузов по спец."Прикладная математика" / А.А.Самарский,Е.С.Николаев - М. : Наука , 1978. - 591 с. c.
  517.95
  Самбурский А.И. Бесконтактные измерения параметров вращающихся объектов / А.И.Самбурский,В.К.Новик - М. : Машиностроение , 1976. - 144 с. c. - (Б-ка машиностроителя)).
  621.398.052
  Самойленко А.М. Дифференциальные уравнения.Примеры и задачи : учеб.пособие для математ.спец.вузов / А.М.Самойленко,С.А.Кривошея,Н.А.Перестюк - К. : "Вища школа" , 1984. - 408 с. c.
  517.9
  Самойленко А.М. Дифференциальные уравнения:примеры и задачи : учеб.пособие для вузов / А.М.Самойленко,С.А.Кривошея,Н.А.Перестюк - 2-е изд.,перераб. . - М. : Высшая школа , 1989. - 382 с. c.
  517.9
  Самойлов В.С. Металлообрабатывающий твёрдосплавный инструмент : Справочник / В.С.Самойлов - Москва : Машиностроение , 1988. - 367 c.
  621.9.025.72
  Самойлюк Е.Н. Борьба с шумом и вибрацией в строительстве и на предприятиях строительной индустрии / Е.Н.Самойлюк,В.В.Сафонов - К. : "Будівельник" , 1979. - 152 с. c. - ((Б-ка строителя.Охрана труда)).
  69.05:658.382.3
  Самолетостроение.Техника воздушного флота : республик.междуведомств.научно-технич.сборник - Х. : "Вища школа" , 1987. - 100 с. c. - ((МВ ССО СССР;Харьк.авиационный ин-т им.Н.Е.Жуковск).
  629.7
  Самонастраивающиеся зажимные механизмы : справочник / под ред.Ю.Н.Кузнецова - К. : "Техніка" , 1988. - 222 с. c.
  621.9.06-229.3
  Самофалов К.Г. Микропроцессоры / К.Г.Самофалов,О.В.Викторов,А.К.Кузняк - К. : "Техніка" , 1986. - 271 с. c. - ((Б-ка инженера)).
  681.325.5:621.382.049.77
  Самохвалов В.С. Вторинні енергетичні ресурси та енергозбереження : навч.посібник для ВНЗ - К. : Центр учбової літ. , 2008. - 223 с. c.
  620.97.004.18:621.311.004.18(075.8)
  Самохоцкий А.И. Металловедение : Учебн.для техникумов / А.И.Самохоцкий,М.Н.Кунявский,Т.М.Кунявская - 4-е перераб. . - Москва : Металлургия , 1990. - 416 c.
  669.017
  Самохоцкий А.И. Металловедение : Учебник для техникумов / А.И Самохоцкий,М.Н.Кунявский,Т.М.Кунявская - 4-е перераб.и доп. . - Москва : Металлургия , 1990. - 416 c.
  669.017
  Самохоцкий А.Н. Лабораторные работы по металловедению : учеб.пособие для техникумов / А.Н.Самохоцкий,М.Н.Кунявский - 3-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1971. - 184 с. c.
  669
  Сандлер А.С. Электропривод и автоматизация металорежущих станков : Учеб. пособие для втузов - М. : Высш. школа , 1972. - 440 c.
  621.9.06-83-52
  Сандлер А.С. Электропривод и автоматизация металорежущих станков : Учеб. пособие для втузов - М. : Высш. школа , 1972. - 440 c.
  621.9.06-83-52
  Сандлер А.С. Электропривод и автоматизация металорежущих станков : Учеб. пособие для втузов - М. : Высш. школа , 1972. - 440 c.
  621.9.06-83-52
  Санкин Ю.Н. Динамика несущих систем металлорежущих станков - М. : Машиностроение , 1986. - 95 c.
  621.9.06
  Сапиро Л.С. Справочник сварщика : Пособие для сварщиков, мастеров, технологов. конструкторов - 3-е изд., перераб. и доп. . - Донецк : Донбас , 1984. - 191 c.
  621.791
  Сапиро Л.С. Справочник сварщика : Пособие для сварщиков, мастеров, технологов, конструкторов - Донецк : Донбасс , 1978. - 230 c.
  621.79
  Сапожников В.М. Прочность и испытания трубопроводов гидросистем самолетов и вертолетов / В.М. Сапожников, Г.С. Лагосюк - М. : Машиностроение , 1973. - 248 c.
  629.7
  Сараненко І. І. Екологічні дослідження лісових культурбіогеоценозів м. Кременчука : монографія - Кременчук: : ПП Щербатих О.В. , 2011. - 153 с. c.
  574.3+579.834            20.18.Я2
  Сараненко І.І. Екологічні дослідження лісових культурбіогеоценозів м.Кременчука : Монографія - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2011. - 154 c.
  574.3+579.834            20.18я2
  Саранча Г.А. Метрологія, стандартизація та управління якістю : Підручник для вузів - К. : Либідь , 1993. - 254 c.
  389
  Саранча Г.А. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю : Підручник для ВНЗ - К. : ЦУЛ , 2006. - 668 c.
  006.91+006.1+006.015.5
  Саруфанов С.К. Устройство автомобиля и мотоцикла - М. : Изд-во ДОСААФ , 1985. - 126 c.
  629.113
  Сархошьян Г.Н. Ремонт автомобиля ГАЗ-24 `Волга` / Г.Н. Сорхошьян, В.Н. Малянов - М. : Транспорт , 1980. - 224 c.
  629.114.6.004.62
  Сархощьян Г.Н. Ремонт автомобиля ГАЗ - 21 `Волга` - 2-е, перераб. и доп. . - М. : Транспорт , 1976. - 207 c.
  629.114.6.004.67
  Сархощьян Г.Н. Ремонт автомобиля ГАЗ - 21 `Волга` - 2-е, перераб. и доп. . - М. : Транспорт , 1976. - 207 c.
  629.114.6.004.67
  Сафро Е.С. Накладка одношпиндельных токарно-револьверных автоматов : Справочник, 1983. - 200 c.
  621.941
  Сафро Е.С. Накладка одношпиндельных токарно-револьверных автоматов : Справочник, 1983. - 200 c.
  621.941
  Сафронова Л.Д. Бюджетный менеджмент : Навч.- методичний посібник для самостійного вивч. дисципліни - К. : КНЕУ , 2001. - 186 c.
  65.290-21
  Сафронович А.А. Карасельные станки - М. : Машиностроение , 1983. - 263 c.
  621.941
  Сахаев В.Г. Экономика природопользования и охрана окружающей среды : Учеб. пособие для студентов экономических специальностей - К. : Вища школа , 1987. - 264 c.
  65.9(2)28
  Сахаров Г.Н. Металлорежущие инструменты : Учеб.для машиностроит.вузов / Г.Н.Сахаров,О.Б.Арбузов,Ю.Л.Боровой - Москва : Машиностроение , 1989. - 325 c.
  621.9.02
  Сахаров Г.Н. Проектирование маталорежущих инструментов / Г.Н. Сахаров, И.И. Семенченко и др. - М. , 1962.
  621.91
  Саютин Г.И. Выбор шлифовальных кругов: Для обработки жаропрочных сплавов и инструментов. сталей - М. : Машиностроение , 1976. - 64 c.
  621.922
  СБИС для распознавания образов и обработки изображений : Пер. с англ. / под ред. К. Фу - М. : Мир , 1988. - 248 c.
  621.382.049.771.14: 681.3
  Сборник норм расхода материалов и инструментов на техническое обслуживание текущий и капитальный ремонт автобусов - М : "Транспорт" , 1977. - 71 c. - (/Центрнауч.- исследов. лаборатория/).
  629.114.5
  Сборник типовых инструкций по охране труда в строительстве / сост. Г.И. Подгорный - К : Будівельник , 1983. - 399 c.
  69.05
  Сборник типовых норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно- строительные работы Т.Вып.13.-1985. - М : Стройиздат , 1985. - 80 c.
  69
  Сборник задач и примеров по резанью металов и режущему инструменту: Учеб. пособиедля сред. спец. заведений / Нефедрв Н.А., Осипов К.А. - 5 . - М. : Машиностроение , 1990. - 444 c.
  621.9
  Сборник задач по математике для втузов Т.Ч.3. Теория вероятностей и математическая статистика : Учеб. пособие для втузов / Э.А. вуколов. а.В. Ефимов, В.Н. Земсков и др.; под ред. А.В. Ефимова - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Наука , 1990. - 427 c.
  519.219(076)
  Сборник задач по математической физике : Учеб.пособие для ун-тов / А.Н Тихонов,В.М Будак - 2-е изд.испр. . - М. , 1972.
  517.95
  Сборный твердосплавный инструмент / Г.Л. Хает, В.М. Гах, К.Г. Громанков и др.; под общ. ред. Г.Л. Хаета - М : Машиностроение , 1989. - 253 c. - ((БИ: Б-ка инструментальщика)).
  621.9.025
  Сварка трением : справочник / под общ. ред. В.К. Лебедева и др. - М : Машиностроение , 1987. - 236 c.
  621.791
  Сварка цветних металлов : сб. науч. трудов. / АН УСССР. Ин-т электросварки им. Е.О. Патона - К : Наук. думка , 1989. - 212 c.
  621.791
  Сварка разнородных металлов / В.Р. Рябов, Д.М. Рабкин и др. - К. , 1975.
  621.791
  Сварка, спайка, склейка и резка металлов и пластмасс : справочник; пер. с нем. А.А. Шарапова и Е.И. Чудина / под ред. А.Ноймана, Е. Рихтера; под ред.В.Н. Волченко - 3-е изд., перераб. и доп. . - М : Металлургия , 1985. - 480 c.
  621.791
  Сварочное оборудование Т.Часть.8. : каталог - справочник. / отв. ред. А.И. Чверко - К : Наукова думка , 1987. - 140 c.
  621.791.03
  Сварочное оборудовыание. Каталог- справочник. Часть 3. Одобрен комиссией по сварочному оборудованию Координационного совета по сварке, 1976. - 196 c.
  621.79
  Сварочные работы: Настольная книга электрогазосварщика / сост. Е.М.Костенко. - К. : Основа , 2001. - 270 c.
  621.791
  Свердан П.Л. Вища математика. Математичний аналіз і теорія ймовірностей : підручник для вищ. навч. закл. - К : Знання , 2008. - 450 c.
  517+519.2(075.8)
  Свердан М.М. Основи наукових досліджень : навч.посібник / М.М.Свердан, М.Р.Свердан. - Чернівці : Рута , 2006. - 352 c.
  001.89
  Свердлов В.Д. Металеві баштові споруди з високим ступенем співосності несучих єлементів : монографія / В.Д. Свердлов, В.О. Попов - Вінниця : УНІВЕРСУМ- Вінниця , 2005. - 140 c.
  624.976624.042
  Сверлильные и хонинговальные станки / С.И. Куликов, П.В. Волоценко, Ф.Ф. Ризванов, А.Л. Воронов; под ред. Ю.Н. Канин. - М. : Машиностроение , 1977. - 232 c.
  621.952
  Светлицкий В.А. Механика стержней Т.Ч.1. Статистика : учебник для втузов в 2 ч. - М : Высш.шк , 1987. - 320 c.
  539.37
  Светлицкий В.А. Механика стержней Т.Ч.2. Динамика : учебник для втузов в 2-х ч. - М : Высш.школа , 1987. - 304 c.
  539.37
  Свешников В.К Станочные гидроприводы : справочник / В.К. Свешников, А.А. Усов - 2-е изд., перераб. и доп. . - М : Машинострение , 1988. - 512 c. - ((БК: Б-ка конструктора)).
  621.9.06-82
  Свешников В.К. Станочные гидроприводы : справочник / В.К. Свешников, А.А. Усов - М : Машиностроение , 1982. - 464 c. - (/БК. Б-ка конструктора/).
  621.9.06-82
  Свитенко В.Н. Электрорадиоэлементы: Курсовое проектирование : учеб. пособие для вузов по спец. "Конструирование и пр-во РЭА" - М : Высшая школа , 1987. - 207 c.
  621.396.6.001.63
  Світ української писанки : наук.попул. вид. / упор. С.П.Сітько, Т.Є.Русанова - К . : Кондор , 2005. - 95 c.
  398.332.12(477)
  Світлична В.В. Історія України : навч. посібник для ВНЗ - 4-те вид. . - К : Каравела , 2008. - 399 c.
  940(477)(078.5)
  Світова єкономіка : підручник для єкон. спец. ВНЗ / А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, О.І. Рогач та ін. - К : Либідь , 2007. - 638 c.
  339
  Світовий ринок товарів та послуг Т.Ч.1. : підручник. У 2 ч. / А.А. Мазаракі, Є.М. Воронов, В.В.Юхименко та інш.; за заг. ред. А.А. Мазаракі - Харків : Ранок , 2008. - 239 c.
  339.5(075.8)
  Світовий ринок товарів та послуг Т.Ч.2. : підручник. У 2 ч. / А.А. Мазаракі, Є.М. Воронов, І.В. Чаус та інш.; за заг. ред. А.А. Мазаракі - Харків : Ранок , 2008. - 240 c.
  339.5(075.8)
  Світовий ринок товарів та послуг : підручник. Ч.1 / А.А. Мазаракі, Є М. Воронова, В.В. Юхименко та ін.; за заг. ред. А.А. Мазаракі - К : КНТЕУ , 2005. - 318 c.
  339.5
  СВЧ- генераторы плазмы: физика, техника, применение / В.М. Батенин, И.И. Климовский, Г.В. Лысов, В.Н. Троицкий - М : Энергоатомиздат , 1088. - 224 c.
  533.9.07
  Святненко В .Ю. Промисловий маркетинг : навч. посібник - К : МАУП , 2001. - 262 c.
  65.290-22
  Себестоимость строительных работ : метод. рек. по формированию себестоимости строит.-монтажных работ - Х : Консульт , 2002. - 52 c. - ((Энциклопедия бухгалтера и экономиста. 2002, ию).
  69:338.512
  Севастьянов В.И. RESCUR- аварийный выход: Космонавтика и новое полит. мышление в ядерно -космич. эру / В.И. Севастьянов, В.Ф. Пряхин - М : Междунар. отношения , 1989. - 142 c.
  629.78
  Северцев Н.А. Надежность сложных систем в эксплуатации и отработке - М : Высш. шк. , 1989. - 431 c.
  681.51-192.004
  Севостьянов Г. Дисциплина труда и материальная ответственность рабочих и служащих за ущерб, причиненный предприятию - М : Профиздат , 1991. - 64 c. - ((Б-чка правовой культуры)).
  67.99(2) 75
  Севрюк М.П. Городковий спорт: від початківця до зрілого майстра : навч. посібник для ВНЗ / М.П. Севрюк, А.Т. Ціпов"яз - Кременчук : ПП Щербатих , 2006. - 146 c.
  796.29
  Севрюк М. П. Історія фізичної культури і спорту : навч. посіб. - Комсомольськ : СВД Олексієнко В. В. , 2015. - 116 с. c.
  796(091)            75гя73
  Седов С.А. Индивидуальные видеосредства: телеантены, телевизоры, видеомагнитофоны, видеокамеры, видеопроигрователи, видеодиски : справ. пособие - Киев : Наук. думка , 1990. - 749 c.
  621.397.4
  Седов С.А. Индивидуальные видео средства: телеантенны, телевизоры, видеомагнитофоны.... : справочное пособие - К. : ’’Наукова думка’’ , 1990. - 752 c.
  621.397
  Секерин В.Д. Маркетинг : учеб .практ. пособие - 2-е изд., испр. и доп. . - М : ЗАО" Бизнес- школа" "Интел- Синтез" , 1999. - 350 c.
  65.290-22
  Селезнев Владимир Основы рыночной экономики Украины : учеб. пособие - 2-е изд.,доп. и перераб. . - К : А.С.К. , 2002. - 655 c. - ((Сер." Экономика.Финансы. Право")).
  65.9(4Укр)
  Селезнева Е.С. Первые женщины- геофизики и метеорологи - Л : Гидрометеоиздат , 1989. - 182 c.
  550.3(092)
  Селиванов И.И. Автомобили и тракторные гусеничные машины высокой проходимости - М : "Наука" , 1967. - 272 c. - (/АН СССР, ВИНИТИ/).
  629.114
  Селиванов С.С. Механизация процессов технического обслуживания и ремонта автомобилей / С.С. Селиванов, Ю.В. Иванов - М : Транспорт , 1984. - 196 c.
  629.113.004.54:65.011.54
  Селуянов В.Н. Технология оздоровительной физической культуры - М . : Спорт Академ Пресс , 2001. - 169 c. - ((Библиотека Журнала "Аэробика").
  796.035
  Сельскохозяйственные тракторы и автомобили Т.2. Шасси и оборудование : учеб. пособие - М. : Агропромиздат , 1987. - 335 c.
  631.372+629.366
  Семенов А.Б Проектирование и расчет структурированных кабельных систем и их компонентов - М. : ДМК Пресс, Компания Ай Ти , 2005. - 416 c.
  621.315.21:621.397.743
  Семенов А.В. Основи психології і педагогіки : Навч. посібник для вищих навч закладів - 2 . - К. , 2007. - 341 c.
  159.9(075.8)
  Семенов Н.В. Техническое обслуживание и ремонт автобусов : Учеб пособие для автотранспортных техникумов - 2 . - М. : Транспорт , 1987. - 255 c.
  629.114.5
  Семерак О.С. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України : навч.посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К : Знання , 2008. - 390 c.
  347.9(477)(075)
  Семерак О.С. Основи правознавства : навч. посібник / О.С.Семерак, І.О.Семерак. - 2-ге вид., перероб і доп . - К. : Знання , 2008. - 479 c. - (Вища освіта ХХІ століття).
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Семерня Н.Ф. Дистационное управление кранами - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 175 c.
  621.853 - 519
  Семикопенко А.М. Лабораторный практикум по конструкции и испытанию автомобилей : Учеб. пособие для " машиностроит. техникумов по спец. "Автомобилестроение" - М. : Машиностроение , 1986. - 160 c.
  629.113
  Семинар по алгебраическим групам : Сборник статей. Пер. с англ. / С.И. Гельфанда - М. : Мир , 1973. - 315 c.
  517.862+519.45
  Семинский В.К. Токарь - профессия творческая - К. : Техніка , 1985. - 79 c.
  621.941
  Семко М.Ф. Высокопроизводительное электроалмазное шлифование инструментальных материалов - М. , 1979.
  621.923.6
  Сенько В.І. Електротехніка і мікросхемотехніка : 4. Т.2. Аналогові та імпульсні пристрої - Х. : Підручник , 2002. - 510 c.
  6231.396.6
  Сеньо П.С. Теорія ймовірності та математична статистика : Підручник для вищ. навч. закл. - 2 . - К. : Знання , 2007. - 556 c.
  519.2(075.8)
  Сергеев А.Г. Диагностирование электрооборудования автомобилей - М. : Транспорт , 1987. - 159 c.
  629.113.066
  Сергеев А.Г. Точность и достоверность диагностики автомобилей - М. : Транспорт , 1980. - 191 c.
  629.113.004.5
  Сергеев В.П. Автотракторный транспорт : Учебник для вузов по спец. "Строит. и дор. машины и оборуд." - М. : Высш. шк. , 1984. - 304 c.
  629.113
  Сергиевский Л. П. Практикум з теорії і методики фізичного виховання : навч. посібник - Х.: : Осівта. Виховання. Спорт , 2007. - 271 c.
  796.01(076.5)
  Сергиевский Л.В. Наладка, регулировка и испытание станков с программным управлением : учеб. пособ. для техникумов - М.: : Машиностроение , 1974. - 299 c.
  621.9.06-529
  Сергиевский Л.В. Электронные устройства систем ЧПУ - М.: : Машиносторение , 1977. - 216 c.
  621.9.06/529
  Сергієнко Л.П. Практикум з психології спорту : навч.посібник для студ.вищ.навч.закл.фізич. вихова - Харків : Освіта. Виховання. Спорт , 2008. - 255 c.
  796.01 : 159.9 (076.5)
  Сергієнко Л.П. Практикум з психології спорту : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фізич. виховнання і сорту - Х.: : Освіта. Виховання. Спорт , 2008. - 255 c.
  796.01.:159.9(076.5)
  Сергієнко Л.П. Спортивна метрологія : теорія і практичні аспекти : підручник для вищ.навч.закл. - К. : КНТ , 2010. - 773 c.
  796 : 006.91
  Сергійчук Б. На межі двох світів.Українсько - турецькі відносини в середині ХУІ - на початку ХХІ ст. / Б.Сергійчук ,В. Сергійчук - К. : ПП Сергійчук М.І. , 2011. - 320 c.
  940.1 (477)            63.5.( 4 УКР )
  Сердаков А. С. Автоматический контроль и техническая диагностика - К.: : Техника , 1971. - 243 c.
  621.39
  Серебряков К.Б. и др. Устройство автомобиля : учеб. для автотранспортніх техникумов / К.Б. Серебряков, Е.В. Михайловский - 5-е изд., перераб. и доп. . - М.: : Машиностроение , 1985. - 352с. c.
  629.113
  Сересен С.В. Избранные труды. : В 3-х том. Т.Т. 2. Усталость материалов и элементов конструкций / АН УССР институ проблем прочности - К.: : Наук. думка , 1985. - 256 c.
  539.4
  Сересен С.В. Избранные труды. : в 3-х том. Т.Т.3. Квазистатистическое и усталостностное разрушение материалов и элементов конструкций / АН УССР институ проблем прочности - К.: : Наук. думка , 1985. - 232 c.
  539.4
  Сержинский И. И. Повышение эффективности научных исследованиеи разработок / науч. ред.: В.Ф. Медведев - Минск : Наука и техника , 1990. - 141 c.
  001.891
  Серов Н.М. Материалы для сооружений и технических систем : учеб. для высш. воен. учеб. заведений / Н.М. Серов, Ю.А. Иванов; под ред.: В.А. Афанасьева - Л.: : ВИКИ им. А.Ф. Можайского , 1978. - 257 c.
  691
  Сибрук В. Роберт Вуд: Современный чародей физической лаборатории : пер с англ. / Под ред.: С.В. Вавилова - 5-е изд., испр. . - М.: : Наука , 1985. - 319 c.
  53(092)
  Сивухин В.Л. Общий курс физики. Атомная и ядерная физика. Ч.1. Атомная физика : учеб. пособ. для физ. спец. вузов - М.: : Наука , 1986. - 416 c.
  539.1
  Сивухин Д.В. Общий курс физики : в 5 т. Т.2. Термодинамика и молекулярная физика. : учеб.пособие для вузов - 3-е изд., испр. и доп . - М. : Наука , 1990. - 591 c.
  536.7 + 539.19
  Сига Х. Введение в автомобильную электронику Х. Сига, С. Мидзутани : пер с яп. / под ред.: А.Б. Брюханова - М.: : Мир , 198. - 232 c.
  629.113.066
  Сидоренко М.Ф. Теория и технология электроплавки стали : учеб. пособ. для металург. спец. вузов - М.: : Металлургия , 1985. - 270 c.
  669.187
  Сидоров В. Н. Безопасность труда при работе на металлообрабатывающих станках - Л.: : Лениздат , 1985. - 216 c. - (Для молодых рабочих).
  621.9.06.004:658.382.3
  Сидоров И.Н. Малогабаритные магнитопроводы и середечники : справочник / И.Н. Сидоров, А.А. Христин, С.В. Скорнякков - М.: : Радио и связь , 1989. - 383 c.
  621.396.6
  Силаев А.А. Спектральная теория подресоривания транспортных машин - 2 . - М. : Машиностроение , 1972. - 192 c.
  629.11.012.8
  Силовые передачи транспортных машин / С.В. Алексеева, В.Л. Вейц, Ф.Р. Геккер, А.Е. Кочура - Л. : Машиностроение , 1982. - 256 c.
  629.113/114
  Синельников А.Ф. Кузова легковых автомобилей - М. : Транспорт , 1995. - 257 c.
  629.113.011.5
  Синельников А.Х. Электроника в автомобиле - 3 . - М. : Радио и связь , 1985. - 94 c.
  629.113
  Синицын В.В. Пластические смазки в СССР - 2 . - М. : Химия , 1984. - 190 c.
  621.89
  Синчук О.Н. Математическое моделирование помехообразования в каналах шахтной высокочастотной связи - К. , 1992. - 198 c.
  519.673
  Синьова Є.П. Тифлопсихологія : підручник [для вищ. навч. закл.] - К : Знання , 2008. - 365 c. - ((Вища освіта ХХІ століття)).
  159.922.76 : 617.751.98](075.8)
  Синьова Є.П. Тифлопсихологія : підручник для ВНЗ - К. : Знання , 2008. - 365 c.
  159.922.76
  Сипайлов В.А. Тепловые процессы при шлифовании и управлении качеством поверхностей : Учебник для вузов - М. : Машиностроение , 1978. - 167 c.
  621.923
  Сирота В.І. Основи конструкції автомобілів : Навч. посібник для ВНЗ - 2 . - К. : Арістей , 2005. - 278 c.
  629.113
  Сироткин З.Л. Автомобили - самосвалы и автомобили-тягачи Белаз - М. : Транспорт , 1973.
  629.114.42
  Сисоєв В.М. Основи радіоелектроніки : Підручник для пед. вузів - К. : Вища школа , 2004. - 279 c.
  621.37.39
  Сисоєва С.О. Робочий зошит з навчальної дисципліни "Психологія та педегогіка" : навч.посібник для вищ.навч.закл. / С.О.Сисоєва, Поясок Т.Б. - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2008. - 97 c.
  159.9 + 37.013(075.8)
  Сисоєва С.О. Хрестоматія з психології та педагогики : навч.посібник для вищ.навч.закл. / С.О.Сисоєва, Т.Б.Поясок - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2008. - 399 c.
  159.9 +37.013 (076.6)
  Сисоєва С.О. Методичні рекомендації з вивчення навч.курсу "Психології та педагогіки" : навч.посібник для вищ.навч.закл. / С.О.Сисоєва, Т.Б.Поясок - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2008. - 57 c.
  159.9 + 37.013(075.8)
  Сисоєва С.О. Тести для контроля знань з навчального курсу "Психологія та педагогіка" : навч.посібник для вищ.навч.закл. / С.О.Сисоєева, Т.Б.Поясок - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2008. - 57 c.
  159.9 + 37.013(075.8)
  Сиянин С.С. Автомобиль "Москвич" моделей 2140 и 2138:многокрасочный альбом : учеб.пособие для сред.проф.-тех.уч-ся / С.С.Сиянин,П.Г.Романчиков,А.И.Луканин - М. : Машиностроение , 1984. - 103 с. c.
  629.114.6
  Сиянин С.С. Автомобиль "Москвич" моделей 2140 и 2138 : альбом / С.С.Сиянин,П.Г.Романчиков,А.И.Луканин - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1988. - 104 с. c.
  629.114.6-181.4
  Сканави А.Н. Отопление : учебник для техникумов - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Стройиздат , 1988. - 416 с. c.
  697
  Сканави А.Н. Отопление : учебник для техникумов - М. : Стройиздат , 1979. - 251 с. c.
  697
  Сквозь призму времени:политехнический музей вчера,сегодня,завтра : сборник - М. : Знание , 1987. - 175 с. c.
  62(091)
  Скворцов Г.Д. Основы конструирования штампов для холодной листовой штамповки.Подготовительные работы - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1974. - 320 с. c.
  621.98
  Скібіцька Л.І. Діловодство : навч.посібник для ВНЗ - К. : Центр навч.літ , 2006. - 219 с. c.
  651.4/.9(075.8)
  Скібіцька Л.І. Діловодство : навч.посібник для ВНЗ - К. : Центр навч.літ. , 2006. - 219 с. c.
  651.4/.9
  Скоростное зубофрезование.Справочное пособие / под ред. О.К.Мойсеенко - К : Техніка , 1972. - 216 c.
  621.914
  Скотников В.А. Основы теории и расчета трактора и автомобиля : учеб. пособие / В.А.Скотников,А.А.Машенский,А.С.Солонский; под ред. В.А.Скотникова - М. : Агропромиздат , 1986. - 383 c.
  629.114.2
  Скотников В.А. Тракторы и автомобили : учеб. пособие / под ред. В.А.Скотникова - М. : Агропромиздат , 1985. - 440 c.
  629.114.2
  Скотт Дж. Г. Учитесь эффективно продавать и управлять сбытом : пер. с англ. - К. : Внешторгиздат , 1992. - 176 c.
  65.290-22
  Скрипко В.Р. Охрана прав изобретателей и рационализаторов - М. : Моск. рабочий , 1982. - 80 c. - ((Беседы о сов. законе)).
  67.99/2/3
  Скрипник К.Д. Управленческая деятельность: решения.тренинги,оценки - М. , 1999. - 126 c.
  65.290-24
  Скрипник К.Д. Управленческая деятельность: структура, функции, навики персонала / К.Д.Скрипник, А.Э.Гергель,Т.Л.Кутасова - М. : Изд-во ПРИОР , 1999. - 189 c.
  65.290-21
  Скурихин В.И. Математическое моделирование / В.И.Скурихин, В.Б. Шифрин, В.В. Дубровский - К. : Техніка , 1983. - 270 c.
  519.876.5
  Слепов В.А. Международные торговые расчеты : учеб.пособие / С.А.Слепов, В.И.Гордиенко. - М. : ФБК-ПРЕСС , 1998. - 167 c. - (Рос.экон.академия им.Г.В.Плеханова).
  339.1
  Слободяник И.Я. Строительные материалы и изделия : учебник - 4-е изд., перераб. и доп. . - К. : Вища школа , 1973. - 375 c.
  691
  Слободянюк С.А. Взаимодействие предварительно напряженной арматуры с бетоном и расчет однослойных стеновых панелей с учетом ползучести поризованного бетона : : монография / / С.А.Слободянюк, Е.А.Яценко ; под общ.ред. Е.А.Яценко. - - Днепропетровск : : ПДАБА : Пороги , , 2007. - 278 c.
  624.046.012.45 : 539.376
  Словарь муждународного права : диплом акад. МИД СССр - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Междунар. отношения , 1986. - 432 c.
  67.91
  Словарь по топливам, маслам, смазкам, присадки и специальными жидкостям. Хим - мотологический словарь / Папок К.К., Рагозин Н.А. - 4 . - М. : Химия , 1975. - 392 c.
  621.892
  Словарь радиолюбителя / под ред. Л.П.Крейзмера,С.Э.Хайкина - 3-е изд.,перераб. и доп. . - М.,-Л. : Энергия , 1966. - 740 c. - ((Массовая радиобиблиотнка)).
  621.396
  Словарь-справочник по сварке / под ред. К.К.Хренова - К. : Наукова думка , 1974. - 195 c. - ((АН УССР и ин-т электросварки Е.О.Натана)).
  621.79
  Словарь-справочник по трению,износу и смазке деталей машин / В.Д.Зозуля - 2-е изд., перераб. и доп. . - К. : Наук.думка , 1990. - 257 c. - ((АН УССР,Инс-т пробл. материаловедения)).
  621.98
  Сложное предложение / под ред.С.А.Шуваловой - М. : Изд. МГУ , 1983. - 200 c. - (/Русский язык для иностранцев /).
  81.2Р-9
  Слюсаренко А.Г. Історія української конституції / А.Г.Слюсаренко, М.В.Томенко. - К . : Знання , 1993. - 191 c.
  342.4(477)(091) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  СМ ЭВМ: комплексирование и применение / под ред.Я.Л.Прохорова - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : Финансы и статистика , 1986. - 304 c.
  681.3:621.382.049.77
  СМ ЭВМ: Комплексирование и применение / под ред. Н.Л. Прохорова - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. , 1986. - 304 c.
  681.3: 621.382.049.77
  Смазочно-охлаждающие технологические средства для обработки металлов резанием : справочник / под ред. С.Г.Энтелиса,Э.М.Берлинера - М. : Машиностроение , 1986. - 351 c.
  621.9.079
  Смилянский Г.Л. Справочник проектировщика автоматизированніх систем управления технологическими процессами : Справочник / Г.Л.Смилянский,Л.З.Амлинский,В.Я.Баоанов - Москва : Машиностроение , 1983. - 527 c.
  659.51.012.011.56.011.63
  Смирнов А.Д. Радиолюбители - народному хозяйству - М. : Радио и связь , 1985. - 63 c. - ((Массовая радиобиблиотека. Вып.1093)).
  621.396
  Смирнов А.Д. Справочная книжка энергетика / А.Д.Смирнов ,К.М.Антипов - 5-е изд., перераб. и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 568 c.
  620.9
  Смирнов А.Д. Справочная книжка энергетика / А.Д.Смирнов ,К.М.Антипов - 4-е изд. перераб. . - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 440 c.
  620.9
  Смирнов Г.А. Теория движения колесных машин : учебник - 2-е изд. доп. и пнрнраб. . - М. : Машиностроение , 1990. - 351 c.
  629.1.02-88
  Смирнов-Аляев Сопротивление материалов пластическому деформированию: Инженерные расчеты процессов конечного формоизменения материалов - 3-е изд.. перераб и доп. . - Л. : Машиностроение , 1978. - 368 c.
  539.374
  Смирягин А.П. Промышленные цветные металлы и сплавы : справочник / А.П.Смирягин ,Н.А.Смирягина - 3-е изд., доп. и перераб. . - М. : Металлургия , 1974. - 488 c.
  669.2
  Смирягин А.П. Промышленные цветные металлы и сплавы : справочник / А.П. Смирягин, Н.А.Смирягина,А.Б.Велова - 3-е изд., доп. и перераб. . - М. : Металлургия , 1974. - 488 c.
  669.2
  Смит Г. Драгоценные камни / пер. с анг. А.С.Арсанова, Б.А. Борисова, под ред. В.П.Петрова - 2-е изд., перераб. . - М. : Мир , 1984.
  549
  Смоленцев В.П. технология электрохимической обработки внутренних поверхностей - М. : Машиностроение , 1978. - 176 c.
  621.9.047
  Сморж Л.О. Естетика : Навч. посібник для вищ. навч. закл. - К. : Кондор , 2009. - 333 c. - (Київ. міжнародний ун-т).
  11.859075.8)
  Смородина Т.А. и др. Вхождение примесных центров в кристаллический слой полупроводника (процессы образования монокристалических слоев для микроэлектроники / Т.А. Смородина, Н.Н. Шефталь, А.П. Цуранов - Л. : Наука , 1986. - 176 c.
  612.315.592: 548
  Соболев Д.А. Рождение самолета: Первые проекты и конструкции - М. : Машиностроение , 1988. - 207 c.
  629.73
  Соболев Н.П. Зубообрабатывающие станки и инструменты в приборостроении / Н.П. Соболев, Ю.Р. Витенберг, Н.П. Соболев - Л. , 1969.
  621.9.93
  Соболь А.М. Справочник технолога - сборщика станков / А.М. Соболь, В.Ф. Жданович и др. - М. : Машиностроение , 1971. - 248 c.
  621.9.06
  Совгиря О.В. Правовий статус парламентської опозиції : навч. посібник для ВНЗ - К. : Центр. навч. літ-ри , 2006. - 262 c.
  342.53.: 329.052
  совершенствование конструкции и улучшение показателей однооковтовых гидравлических экскаваторов - М. : ВН НИ стройдормаш , 1983. - 83 c.
  621.879
  Совершенствование режущих инструментов и методы обработки жаропрочных и титановых сплавов : Сб. научн. трудов - Куйбышев : Куйбышевский авиационный институт , 1985. - 123 c. - (Б.И.).
  621.91
  Советов Б.Я. Моделирование систем. Практикум : учеб. пособие для вузов / Б.Я.Советов, С.А.Яковлев. - М. : Высш. шк. , 1999. - 224 c.
  658.012.011.56.001.573 + 519.876.5
  Советов Б.Я. Моделирование систем. Лаб.практикум : учеб.пособие для вузов / Б.Я. Советов, С.А. Яковлев. - М. : Высш. шк. , 1989. - 79 c.
  658.012.011.56.001.573 + 519.876.5
  Советов Б.Я. Моделирование систем : Учебник для вузов по спец `Автоматизир. системы обработки информ и упр.` / Б.Я. Советов, С.А. Яковлев - 2-е перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1998. - 319 c.
  519.876.5
  Советов Б.Я. Применение микропроцессорных средств в системах передач информации : Учеб. пособие для вузов по спец. АСУ / Б.Я. Советов, О.И. Кутузов, Ю.А. Головин, Ю.В. Аветов - М. : Высш. школа , 1987. - 256 c.
  681.325.5: 621.392.77: 621.391.3
  Современное вагоностроение Т.Т.2. Неразрушающий контроль и техническая диагностика : Монография / Б.Г. Цыган, А.Б. Цыган, С.Д. Мокроусов, В.П. Щербаков; под ред. Б.Г. Цыгана - Кременчуг : Кременчугская городская типография , 2010. - 535 c. - (Кремен. гос. ун-тет).
  629.45/46: 620.1:621.795.3
  Современное вагоностроение Т.3. Организация и технология производства металлоконструкций вагонов : монография / Б.Г.Цыган, А.Б.Цыган, С.Д.Мокроусов, В.П.Щербаков; под ред. Б.Г.Цыгана. - Кременчуг : Кремен. город.типография , 2012. - 626 c.
  629.45/.46
  Современные проблемы энергетики / Д.Г. Жимерин, М.А. Стырикович, А.А. Бесчинский и др.; под ред. Д.Г. Жимерина - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 229 c.
  620.9
  Современные эксперимент: подготовка.Проведение. Анализ результатов : Учеб. пособие для вузов / В.Г. Блохин, О.П. Глудкин, А.И. Гуром, М.А. Ханин; под ред. О.П. Глудкина - М. : Радио и связь , 1997. - 230 c.
  519.242
  Соколенко С.И. Современные мировые рынки и Украина - К. : Демос , 1995. - 354 c.
  339.7            65.5
  Соколов А.А. Релятивистский электрон / А.А. Соколов, И.М. Тернов - М. : Наука , 1974. - 391 c.
  539.12
  Соколов Б.В. За фрезерным станком - К. : Техніка , 1987. - 77 c. - (Твоя будущая профессия).
  621.914
  Соколов Н.Г. Расчеты по автоматизированному электроприводу металлорежущих станков : Учеб. посбие для вузов / Н.Г. Соколов, В.А. Елисев - М. : Высш. школа , 1970. - 294 c.
  621.9.06-83+621.34
  Соколовский А.П. Расчеты точности обработки на металлорежущих станках - М.,- Л. : Машгиз , 1952. - 288 c.
  621.9.06
  Соколовский П.И. малоуглеродистые и низколегированные стали - М. : Металлургия , 1966. - 216 c.
  669.1
  Сокур М.І. Маркетинг енергоресурсів при збагаченні руд : Монографія / М.І. Сокур, І.М. Сокур - Кременчук : КДПУ , 2006. - 299 c.
  622.7: 620.91.004.18: 339.138
  Солдак Ю.М. Методика выполнения курсовых проектов и работ : учеб. пособ. для радиотехн. спец. вузов. - М. : Высш. шк. , 1988. - 200 c.
  621.396
  Солнцев Л.А. Получение чугунов повышенной прочности. - Х. : Вища шк. Изд-во при Харьк. ун-те , 1986. - 152 c.
  669.131
  Солнцев С.С., Туманов А.Г. Защитные покрытия металлов при нагреве : справоч. пособ. / С.С. Солнцев, А.Т. Туманов. - М. : Машиностроение , 1976. - 240 c.
  620.197
  Солнцев Ю.П. Металловедение и технология металлов : Уч.для немашиностроит.спец.втузов / Ю.П.Солнцев,В.А.Веселов - Москва : Металлургия , 1988. - 512 c.
  669.017
  Солнцев Ю.П. Металловедение и технологии металлов : учеб. для немашиностроит. спец. втузов - М. : Металлургия , 1988. - 512 c.
  669.017
  Солнцев Ю.П. Металловедение и технологии металлов : учеб. для немашиностроит. спец. втузов - М. : Металлургия , 1988. - 512 c.
  669.017
  Солнцев Ю.П. Металловедение и технологии металлов : учеб. для немашиностроит. спец. втузов - М. : Металлургия , 1988. - 512 c.
  669.017
  Солнцев Ю.П. Металловедение и технологии металлов : учеб. для немашиностроит. спец. втузов - М. : Металлургия , 1988. - 512 c.
  669.017
  СолнцевЮ.П. Металловедение и технология металлов : Учебник для немашиностроит.спец.вузов / Ю.П.Солнцев,В.А.Веселов - Москва : Металлургия , 1988. - 512 c.
  669.017
  Солод В.И. Автоматическое управление режимами резания металлов / В.И. Солод, В.В. Глушко, Г.Г. Гегелов. - М. : Машиностроение , 1979. - 144 c.
  621.9.06-52
  Солод В.И. Унифицированные системы автоматического управления резанием. / перед загл. авт.: В.И. Солод, В.В. Глушко, В.С. Бутузов. - М. : Машиностроение
  621.91-522+622.232-522
  Солодков А.С., Сологуб Е.Б. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная : учеб. для вузов физ. культуры. - 3-е изд., испр. и доп . - М. : Советский спорт , 2008. - 619 c.
  796.01:612
  Соломонко В.В. та ін. Футбол: Посібник для футболістів і тренерів аматорського футболу / В.В. Соломонко, Г.А. Лісенчук, О.В. Соломонко. - К. : Олімпійська літ-ра , 2005. - 195 c.
  796.332/.333
  Соломонко В.В. та ін. Футбол : підруч. для ВНЗ - 2-ге вид., випр. і доп . - К. : Олімпійська літ-ра , 2005. - 295 c.
  796.332
  Солонінко К.С. Міжнародна економіка : навч. посіб. - К. : Кондор , 2008. - 380 c.
  339.9
  Солтус А. П. Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля : навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. та доп. . - К.: : Арістей , 2006. - 175 с. c.
  629.331            39.33-08я73
  Солтус А.П. Теория эксплуатационных свойств автомобиля : учеб. пособ. для вузов. - К. : Аристей , 2004. - 187 c.
  629.113.07
  Солтус А.П. Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля : навч. посіб. для ВНЗ. - 3-тє вид., перероб. і доп . - К. : Арістей , 2006. - 175 c. - (МОН).
  629.331.016
  Солтус А.П. Теория эксплуатац.свойств автомобиля : учеб.пособие для вузов - Кременчук : ’’КГПУ’’ , 2003. - 152 c.
  629.331.016 (075.8)
  Солтус А.П. Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля : навч. посібник - К. : ’’Арістей’’ , 2006. - 176 c.
  629.331.016 (075.8)
  Сорока К.О. Основи теорії систем і системного аналізу : навч. посіб. для ВНЗ. - 2-ге вид., перероб. та виправ . - Х. : Тимченко А.М. , 2005. - 286 c.
  303.732.4+519.876.5
  Сорокин А.Е. Автомобиль АЗЛК-2141 / под ред. А.Е. Сорокина. - М. : Машиностроение , 1989. - 429 c.
  629.114.6
  Сорокин В.Г. Марочник сталей и сплавов / под ред. В.Г.Сорокина - М. : Машиностроение , 1989. - 638 c.
  669.1.015            34.22-9
  Сосонкин В.Л. Микропроцессорные системы числового программного управления станками. - М. : Машиностроение , 1985. - 288 c.
  621.9.06-529:681.3
  Сосонкин В.Л. Программное управление технологическим оборудованием : учеб. для вузов. - М. : Машиностроение , 1991. - 512 c.
  621.9.06-529
  Сосонкин В.Л., Михеев Ю.Е. Системы автоматического управления станками. - М. : Машиностроение , 1978. - 264 c.
  621.9.06-52
  Сосса Р.І. Історія картографування теріторії України : підруч. для ВНЗ. - К. : Либідь , 2007. - 334 c.
  528.9(091)
  Сотников С.к. Регулировка и ремонт цветных телевизоров ЖЛПЦТ(И)-39/61-11. - 2-е изд., доп . - М. : Радио и связь , 1986. - 64 c. - (/Массовая радиобиблиотека. - Вып. 1100/.).
  621.397
  Софіщенко І.Я. Фінансування зовнішньоторговельної діяльності підприємства : навч. посіб. - К. : Центр навч. літ-ри , 2006. - 137 c.
  339.54
  Спекторський І.Я. Дискретна математика : навч. посібник - 2-ге вид., виправл.і доповн. . - К. : ІВЦ ’’Видавництво Політехніка’’, ТОВ Фірма ’’Періо , 2004. - 220 c.
  519.1 (075.8)
  Специальные функции математической физики: Учеб. пособие для вузов / Никифоров А.Ф., Уранов В.Б. - М. : Наука , 1978. - 319 c.
  517.95 : 53
  Спивак В.М. Системы управления лучевых технологических установок. - К. : Тэхника , 1988. - 272 c.
  621.373.926
  Спиридонов А.А., Федоров В.Б. Металлорежущие станки с программным управлением. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1972. - 352 c.
  621.9.06
  Спиридонов А.А., Федоров В.Б. Металлорежущие станки с программным управлением. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1972. - 352 c.
  621.9.06
  Спирин В.Ф. Обновление техники в машиностроении. - К. - Доннецк. : Вища школа , 1985. - 155 c.
  621.565.8.589.011.46
  Сплавы молибдена. / Н.Н. Моргунова, Б.А. Клыпин, В.А. Бояршинов и др. - М. : Металлургия , 1975. - 392 c.
  669.28
  Спортивно-оздоровительный туризм : учебник для вузов / Ю.Н.Федотов,И.Е.Востоков - М. : Советский спорт , 2008. - 463 c.
  796.5
  Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения : учеб. для вузов физ. культуры. / под ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова - М. : Академия , 2006. - 518 c.
  796.3
  Способы защитить оборудование от коррозии : справоч. рук-во / под ред. Б.В. Строкана, А.М. Сухотина. - Л. : Химия, Ленингр. отд-ние , 1987. - 279 c. - ((Коррозион. стойкость оборуд. хим. пр-в).).
  620.197:66.02
  Справочник автомобиля / З.И.Фейгин,Р.П.Гнатюк-Данильчук - 2-е изд. перераб. и доп. . - Минск : Урожай , 1984. - 222 c.
  629.114.6
  Справочник инструментальщика / под общ.ред.И.А.Ординарцева - Л. : Машиностроение , 1987. - 846 с. c. - ((Б-ка инструментальщика)).
  621.9.02
  Справочник инструментальщика-конструктора / В.И.Климов.А.С.Лернер,М.Д.Пекарский - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М.-Свердловск : Машгиз , 1958. - 608 с. c.
  621.9.02
  Справочник коммерсанта / сост.О.В.Надоша - Владимир : Б.И. , 1992. - 208 с. c.
  339.13+65.012.111
  Справочник конструктора РЭА.Общие принципы конструирования / под ред.Р.Г.Варламова - М. : Сов.радио , 1980. - 480 с. c.
  621.396.6.002.2(031)
  Справочник конструктора штампов.Листовая штамповка / В.Л.Марченко и др.; под общ.ред. Л.И.Рудмана - М. : Машиностроение , 1988. - 495 с. c. - ((Б-ка конструктора)).
  621.983.073.001.63
  Справочник металлурга по цветным металлам.Производство алюминия - М. : Металлургия , 1971. - 560 с. c.
  669.713.723
  Справочник металлурга по цветным металлам.Производство глинозема / А.А.Аграновский,В.И.Берх,В.А.Кавина и др. - М. : Металлургия , 1970. - 318 с. c.
  669.712
  Справочник механика энергетического строительства / Е.Г.Гологорский и др. - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 383 c.
  621.311:69.002.5
  Справочник научного работника / А.Р.Мацюк и др. - К. : Наукова думка , 1989. - 327 с. c.
  001.891
  Справочник начинающего радиолюбителя / под общ.ред.Р.М.Малицина - 3-е изд.перераб. . - М.-Л. : Энергия , 1965. - 665 с. c. - ((Массовая радиобиблиотека.Вып.581)).
  621.396
  Справочник по инженерной подготовке электромонтажных работ Т.1. - Новосибирск : Наука , 1988. - 590 с. c. - ((НПО "Электромонтаж".Новосибирское проектно-технол).
  621.3.035.9
  Справочник по катерам,лодкам и моторам / под общ. ред.Г.М.Новака - 2-е изд.,перераб.и доп. . - Л. : Судостроение , 1982. - 352 с. c.
  629.125
  Справочник по катерам,лодкам и моторам / под общ. ред.Г.М.Новака - 2-е изд.,перераб.и доп. . - Л. : Судостроение , 1982. - 352 с. c.
  629.125
  Справочник по микропроцессорным устройствам / А.А.Молчанов,В.И.Корнейчук,В.П.Тарасенко,Д.А.Россошинский - К. : "Техніка" , 1987. - 288 с. c.
  681.325.5:621.382.049.77
  Справочник по микроэлектронной импульсной технике / В.Н.Яковлев,В.В.Воскресенский,С.И.Мирошниченко и др.; под ред.В.Н.Яковлева - К. : Техніка , 1983. - 359 с. c.
  621.374.049.77(035.5)
  Справочник по надежности : В 3-х т.. Т.1. : пер.с англ.Ю.Г.Епишина,Б.А.Смиренина / под ред.Б.Р.Левина - М. : Мир , 1969. - 339 с. c.
  621-192
  Справочник по надежности : В 3-х т.. Т.2. : пер.с англ.П.К.Горохова / под ред.Б.Е.Бердичевского - М. : Мир , 1970. - 304 с. c.
  621-192
  Справочник по надежности : В 3-х т.. Т.3. : пер.с англ.Ф.С.Соловейчика / под ред.Б.Е.Бердичевского - М. : Мир , 1970. - 376 с. c.
  621-192
  Справочник по наладке каналов ВЧ связи по линиям электропередачи / под ред.Э.С.Мусаэляна - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 336 с. c.
  621.39.052.63.07
  Справочник по наладке токарных и токарно-револьверных автоматов / А.А.Оганян,Э.М.Родинский,Л.Б.Гай,Г.Д.Райвид - М. : Машиностроение , 1983. - 383 с. c. - ((Серия справочников для рабочих.СР)).
  621.941.23-77
  Справочник по обработке металлов резанием / Ф.Н.Абрамов,В.В.Коваленко,В.Е.Любимов и др. - К. : Техніка , 1983. - 239 с. c.
  621.91
  Справочник по пайке / Л.Л.Грижимальский,Р.Е.Есенберлин,А.И.Губин и др.; под ред.И.Е.Петрунина - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1984. - 398 с. c.
  621.791
  Справочник по практическому металловедению / В.Л.Пилющенко,Б.Б.Винокур,С.Е.Кондратюк и др. - К. : Техніка , 1984. - 135 с. c.
  669.017
  Справочник по применению и нормам расхода смазочных материалов - М.-Л. : ГОСТОПТЕХНЗДАТ , 1947. - 560 с. c. - ((Главнефтеснаб.при Совете Министров СССР.Техрацнеф).
  621.89
  Справочник по проэктировании автоматических линий / В.Ф. Ржевский и Г.А. Сечкарев - М. : Наука , 1966. - 287 c.
  621.9.06-52
  Справочник по проэктировании автоматических линий / В.Ф. Ржевский и Г.А. Сечкарев - М. : Наука , 1966. - 287 c.
  621.9.06-52
  Справочник по радиоэлектронным системам : в 2 т. Т.1. / В.Н.Захаров, Б.Х.Кривицкий, Н.С.Мамаев и др.; под ред.Б.Х.Кривицкого. - М. : Энергия , 1979. - 351 c.
  621.37/.39
  Справочник по радиоэлектронным системам : в 2 т. Т.2. / И.А.Болошин, В.В.Быков, В.В.Васин; под ред.Б.Х.Кривицкого. - М. : Энергия , 1979. - 367 c.
  621.37/.39
  Справочник по радиоэлектронным устройствам : В 2-х т.. Т.2. / Р.Г.Варламов,С.Д.Додик,А.И.Иванов; под ред.Д.П.Линде - М. : Энергия , 1978. - 328 с. c. - ((Радиоэлектроника)).
  621.396
  Справочник по расчету работы электричеких конденсатов / ред. О.Л. Мезенин - К. : Техніка , 1987.
  621.319.4.004.13
  Справочник по расчету режимов работы электрических конденсаторов / под ред.О.Л.Мезенина - К. : Техніка , 1987. - 168 с. c.
  621.319.4.004.13
  Справочник по сварке Т.3. / под ред.В.А.Винокурова - М. : Машиностроение , 1970. - 504 с. c.
  621.79
  Справочник по сварке Т.4. / под ред.И.А.Акулова - М. : Машиностроение , 1971. - 416 с. c.
  621.79
  Справочник по сварке,пайке,склейке и резке металлов и пластмасс : пер.с нем.А.А.Шарапова под ред.В.Н.Волченко / под ред.А.Ноймана,Е.Рихтера - М. : Металлургия , 1980. - 463 с. c.
  621.791
  Справочник по строительным материалам и изделиям / под ред.М.С.Хуторянского - К. : Будівельник , 1966. - 800 с. c.
  69.05
  Справочник по схемотехнике для радиолюбителя / под ред.В.П.Боровского - К. : Техніка , 1987. - 432 с. c.
  621.396.6.061
  Справочник по теоретическим основам радиоэлектроники : в 2 т. Т.2. / под ред.В.Х.Кривицкого. - М. : Энергия , 1977. - 471 с. c. - ((Справочник.Серия ).
  621.396
  Справочник по теории вероятностей и математической статистике / В.С.Королюн,Н.И.Портенко,А.В.Скороход,А.Ф.Турбин - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Наука , 1985. - 640 с. c.
  519.2
  Справочник по теплоснабжению и вентиляции : В 2-х кн.. Т.1. Отопление и теплоснабжение / Р.В.Щекин,С.М.Кореневский,Г.Е.Бем и др. - 4-е изд.,перераб.и доп. . - К. : Будівельник , 1976. - 415 с. c.
  697
  Справочник по теплоснабжению и вентиляции : В 2-х кн.. Т.2. Вентиляция и кондиционирование воздуха / Р.В.Щекин,С.М.Кореневский,Г.Е.Бем - 4-е изд.,перераб.и доп. . - К. : Будівельник , 1976. - 351 с. c.
  697
  Справочник по теплоснабжению и вентиляции.Вентиляция и кондиционирование воздуха / Р.В.Щекин,С.М.Кореневский,Г.Е.Бем и др. - 3-е изд.,перераб.и доп. . - К. : Будівельник , 1968. - 288 с. c.
  697
  Справочник по теплоснабжению и вентиляции.Отопление и теплоснабжение / Р.В.Щекин,С.М.Кореневский,Г.Е.Бем - 3-е изд.,перераб.и доп. . - К. : Будівельник , 1968. - 440 с. c.
  697
  Справочник по учебному проэктированию приемно-усилительных устройств / М.К.Белкин, В.Т.Белинский, Ю.Л.Мазор, Р.М.Терещук; под общ.ред. М.К.Белкина - 2-е изд., перераб.и доп . - К. : Вища школа , 1988. - 470 c.
  621.396.62.001.631:621.375.001.63
  Справочник по эксплуатации систем водоснабжения,канализации и газоснабжения / под ред.С.М.Шифрина - Л. : Стройиздат , 1976. - 320 с. c.
  696.1/.2
  Справочник по электрическим конденсаторам / М.Н.Дьяконов,В.И.Карабанов,В.И.Присняков и др.; под общ.ред.И.И.Четветкова,В.Ф.Смирнова - М. : Радио и связь , 1983. - 576 с. c.
  621.319.4(035.5)
  Справочник по электрическим конденсаторам : справочник / под общ.ред. И.И.Четвертакова - М. , 1983. - 573 c.
  621.319
  Справочник по электрохимическим и электрофизическим методам обработки / Г.Л.Амитан и др.; под общ.ред.В.А.Волосатова - Л. : Машиностроение , 1988. - 719 с. c.
  621.9.047/.048
  Справочник продавца продовольственных товаров / Нониев С.Г., Киракозова Н.Ш. - Москва : Высшая школа , 1977. - 448 c.
  339.166.82
  Справочник технолога по автоматическим линиям : справочник / А.Г.Косилова,А.Г.Лыков,О.М.Деев и др.; под ред. А.Г.Косиловой. - М. : Машиностроение , 1982. - 320 c.
  621.9.06-52 : 658.527.011.56
  Справочник физкультурного работника / М.А.Мариняко, А.А.Костенко,В.И.Тритиниченко и др.; под ред. П.Ф.Савицкого. - 2-е изд.,доп. и перераб . - К. : Здоровя , 1976. - 343 c.
  796(03)
  Справочник электрогазосварщика и газорезчика : учеб.пособие для начал.проф.образования / Г.Г.Чернышов, Г.В.Полевой, А.П.Выборнов и др. ; под ред. Г.Г.Чернышова. - 3-е изд.,стер . - М : Академия , 2007. - 394 c. - (Начальное профессиональное образование).
  621.791(03)
  Справочник-инженера-дорожника.Изыскания и проектирование автомобильных дорог / под общ.ред.О.В.Андреева - М. : Транспорт , 1977. - 559 с. c.
  625.72:528(039)
  Ставров С.А. Электромобили - М. : Транспорт , 1988. - 104 c.
  629.113.65
  Стандартизація, сертифікація і метрологія : опорний конспект лекцій для спец.``Технологія харчування`` / уклад. Є.В.Тарасенко, Н.М.Кравчук - К. : Київ.нац.торг.екон.ун-т , 2001. - 99 c.
  006.1+006.63+006.91 (075.8)
  Стандарты по библиотечно-информационной деятельности / сост. Т.В.Захарчук, О.М.Зусьман - СПб : Профессия , 2003. - 576 c.
  021.89
  Станки с программным управлением : справочник / Г.А.Монахов, А.А.Оганян, Ю.И.Кузнецов - М. : Машиностроение , 1975. - 288 c.
  621.9.06.529
  Станки с числовым программным управлением (специализированные) / В.А.Лещенко, Н.А.Богданов, И.В.Вайнштейн; под общ.ред. В.А.Лещенко - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1988. - 567 c.
  621.9.06-529
  Станки с числовым программным управлением (специализированные) / Н.А.Богданов, У.Г.Говберг, М.И.Добромыслин; под ред. В.А.Лещенко - М. : Машиностроение , 1979. - 592 c.
  621.9.06-529
  Станочные гидроприводы : справочник / А.А. Усов, В.К. Свешников - М. , 1982.
  621.9.06-82
  Станочные приспособления : В 2-х т.. Т.1. : справочник / ред.совет Б.Н.Вардашкин(пред.) и др. - М. : Машиностроение , 1984. - 591 с. c.
  621.9.6-229
  Станочные приспособления : В 2-х т.. Т.2. : справочник / под ред. Б.Н.Вардашкина,В.В.Данилевского - М. : Машиностроение , 1984. - 655 с. c.
  621.9.06-229
  Старобинский Э.Е. Как управлять персоналом - М. : ЗАО "Бух.бюллетень" , 1997. - 335 с. c.
  65.290-2
  Старобинский Э.Е. Самоучитель по рекламе - М. : ВИНИТИ , 1996. - 216 с. c. - ((Б-ка журнала "Управление персоналом")).
  65.9(2Рос)421
  Стародуб Д.О. Поради радіолюбителю - 3-тє вид.,випр.та доп. . - К. : Техніка , 1972. - 222 с. c.
  621.396
  Стародуб Н.П. Автоматизация токарной обработки при помощи пневматических устройств - К. : Техника , 1979. - 143 с. c.
  621.941.2
  Старосельский А.А. Долговечность трущихся деталей машин / А.А.Старосельский,Д.Н.Гаркунов - М. : Машиностроение , 1967. - 396 с. c.
  621.89
  Старостин А.С. Адмирал Вселенной.Королев : рассказ о времени и человеке - 2-е изд. . - М. : Молодая гвардия , 1982. - 223 с. c. - ((Пионер - значит первый.Вып.73)).
  629.7
  Старостин В.И. Программированное пособие по устройству автомобиля - М. : Транспорт , 1977. - 237 с. c.
  629.113(075)
  Старостіна А.О. Економіка зарубіжних країн : навч.посібник для вищ.навч.закладів / А.О.Старостіна,А.О.Длігач,Н.В.Богомаз - К. : Знання , 2009. - 454 с. c. - ((Вища освіта XXI століття)).
  339.9(075.8)
  Старостіна А.О. Маркетинг : навч.посібник / А.О.Старостіна,О.В.Зозульов - 2-ге вид.,перероб.і доп. . - К. : Знання-Прес , 2003. - 326 с. c.
  65.290-22
  Старостіна А.О. / А.О.Старостіна.Д.М.Черваньов,О.В.Зозульов - К. : Знання-Прес , 2002. - 191 с. c.
  65.290-22
  Старостіна А.О. Промисловий маркетинг:теорія,світовий досвід,українська практика : підручник для вищ.навчзакладів / А.О.Старостіна,А.О.Длігач,В.А.Кравченко; за ред.А.О.Старостіної - К. : Знання , 2005. - 764 с. c. - ((Європейський маркетинг)).
  339.138.1(075.8)
  Статистика обработки спортивных данных на компьютере : учеб.пособие для вузов физ.культуры / под ред.М.П.Шестакова,Г.И.Попова - М. : СпортАкадемПресс , 2002. - 271 с. c.
  796:311:004
  Статистическая обработка результатов эксперементов : Учеб.пособие для вузов / А.Н.Тихонов,М.ВУфимцев - М. : Моск.ун-та , 1988. - 174 c.
  519.24/.25
  Статистична обробка даних : монографія / В.П.Бабак,А.Я.Білецький,О.П.Приставка - К. : МІВВЦ , 2001. - 387 с. c.
  519.254
  Стахів М.О. Український комунікативний етикет : навч.-метод.посібник для вищ.навч.закладів - К. : Знання , 2008. - 245 с. c.
  395.6(477)(075.8)
  Сташин В.В. Проектирование цифровых устройств на однокристальных микроконтроллерах / В.В.Сташин,А.В.Урусов,О.Ф.Мологонцева - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 224 с. c.
  681.326.77:621.382.049.771
  Стежками В.І.Вернадського. Екологічна стежина ім. В.І.Вернадського села Омельник : путівник / О.М.Пономаренко, О.О.Ігнатенко, Ю.В.Гейко, О.В.Коваленко, В.В.Никифоров, О. - Кременчук : ПП О.В.Щербатих , 2012. - 77 c.
  502 + 929 Вернадський
  Стежками В.І.Вернадського. Екологічна стежина ім.В.І.Вернадського села Омельник / О.М.Пономаренко, О.О.Ігнатенко, Ю.В.Гейко та ін. - Кременчук : Щербатих О.В. , 2012. - 77 c.
  502 + 929Вернадский
  Стеклов О.И. Основы сварочного производства : учебник для сред.проф.-тех.училищ - 3-е изд. . - К. : Вища школа , 1987. - 214 с. c.
  621.791
  Стенин В.Я. Применение микросхем с зарядной связью - М. : Радио и связь , 1989. - 256 с. c.
  621.382.049.77
  Степанов Б.Г. Любительская радиосвязь на КВ : справочник / Б.Г.Степанов,Я.С.Лаповок,Г.Б.Ляпин; под ред.Б.Г.Степанова - М. : Радио исвязь , 1991. - 120 с. c.
  621.396.24
  Степанов Б.Г. Справочник коротковолновика - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Изд-во ДОСААФ , 1986. - 127 с. c.
  621.396.24
  Степанов В. Справочник сварщика : Справочник для мастеров и рабочих / В.Степанов - 3-е перераб.и доп. . - Москва : Машиностроение , 1975. - 520 c.
  621.791
  Степанов В.А. Юрий Гагарин. - М. : Мол.гвардия , 1987. - 335 c. - (ЖЗЛ.Жизнь замечетальных людей. Вып 1(676)).
  629.78 + 929 Гагарин
  Степанов В.Г. Высокоэнергетические импульсные методы обработки металлов - Л. : Машиностроение , 1975. - 280 с. c.
  621.9.048.4
  Степанова Я.М. Основи електронного документообігу : навч. посібник [для вищ. навч. закл.] / Я.М.Степанова, В.Я.Рассамакін - К. : Київ. нац. торг.- екон. ун - т , 2004. - 154 c.
  651.4/.9 : 004.91](075.8)
  Степанова Я.М. Основи електронного документообігу : навч.посібник для вищ.навч.закладів / Я.М.Степанова,В.Я.Рассамакін - К. : Київ.нац.торг.-екон.ун-т , 2004. - 154 с. c.
  651.4/.9:004.91(075.8)
  Степин П.А. Сопротивление материалов : учебник для немашиностр.спец.вузов - М. : Высшая школа , 1973. - 328 с. c.
  620.10:539.3
  Стеценко А.І. Пауерліфтинг.Теорія і методика викладання. : Навч. посібник для ВНЗ - Черкаси : ЧНУ імені Б.Хмельницького , 2008. - 459 c.
  796.894
  Стеченко Д.М., Чмир О.С. Методологія наукових досліджень : Підручник - 2-е вид.,перероб. і доп. . - К. : Знання , 2007. - 317 c.
  001.89(075.8)
  Стильбанс Л.С. Физика полупроводников - М. : Сов.радио , 1967. - 451 c.
  621.315.592: 537.311.322
  Столбов Л.С. и др. Основы гидравлики и гидропривод станков : Учеб.для машиностроит.техникумов / Л.С.Столбов, А.Д.Перова, О.В.Ложкин - М. : Машиностроение , 1988. - 255 c.
  621.9.06-82
  Столов Л.И., Афанасьев А.Ю. Моментные двигатели постоянного тока - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 223 c.
  621.313.29
  Сторіжко Л.В. Історія філософії : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Фенікс , 2012. - 157 c.
  1(091)
  Сторіжко Л.В. Історія філософії : Навчальний посібник - К. : Феникс , 2012. - 160 c.
  1(091)(075.8)            87.3
  Сторінки історії України : ХХ століття : посібник для вчителя / упор. В.П.Шевчук, А.А.Чуб, Н.А.Дехтярьова; за ред. С.В.Кульчицького. - К. : Освіта , 1992. - 335 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  Стражева И.В. Тюльпаны с космодрома - М. : Молодая гвардия , 1978. - 400 c.
  629.7
  Стратегический менеджмент:Искуство розработки и реализации стратегии : Учеб.пособие для экон.спец.вузов / А.А.Томпсон,А.Дж.Стрикленд; Пер.с англ.Л.Г.Зайцева,М.И.Соколовой - М. : Банки и биржи,ЮНИТИ , 1998. - 576 c.
  65.290-21
  Страховая О.А. Менеджмент : практические ситуации.Деловые игры : Упражнения / О.А.Страховой - СПб. : Питер , 2000. - 140 c.
  65.290-21
  Стрижак Т.Г.,Коновалова Н.Р. Диференціальні рівняння - К. : Либідь , 1994. - 216 c.
  517.9+519.6
  Строительные и дрожные машины для районов с холодным климатом / В.Д.Телушкин, В.А.Винокуров, В.А.Ряхин и др. - М. : Машиностроение , 1978. - 197 c.
  69.002.5
  Строительные машины : 2 т. Т.т 1. Машины для строительства промышленных,гражданских, гидротехнических сооружений и дорог : Справочник / под общ.ред.В.А.Баумана, Ф.А.Лапира - 4-е изд,перераб.идоп. . - М. : Машиностроение , 1976. - 502 c.
  69.002.5
  Строительные машины : 2 т. Т.2. Машины для строительства промышленных, гражданских, гидротехнических сооружений и дорог : Справочник / под общ. ред. В.А.Баумана, Ф.А.Лапира - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1977. - 496 c.
  69.002.5 + 625.7/8.18
  Строительные машины : 2 т. Т.2. Машины для строительства промышленных, гражданских, гидротехнических сооружений и дорог : Справочник / под общ. ред. В.А.Баумана, Ф.А.Лапира - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1977. - 496 c.
  69.002.5 + 625.7/8.18
  Строительные машины и основы их автоматизации / В.М.Помазан и др.; под ред.В.М.Помазана - М. : Колос , 1992. - 351 c. - (Учебники и учебные пособия для студентов вузов).
  69.002.5-52
  Строительство и ремонт одноэтажных домов / М.Дедек, Д.Долань, В.Гаек и др.; пер. со словац. Р.Н.Горской - 2-е изд. . - С.М. : Стройиздат , 1987. - 285 c. - (Сделай сам).
  69.05
  Стройк Л.Я. Краткий очерк истории математики / пер с нем. и доп. И.Б.Погребысского - 4-е изд. . - М. : Наука , 1983. - 284 c.
  51/091/
  Струтинский В.Б., Сахно Є.Ю. Автоматичне центрування неврівноважених роторів технологічних систем : Монографія - Чернігів : ЧДІЕУ , 2004. - 198 c.
  621.9.06-251-755
  Струтинський В.Б. Математичне моделюванняпроцесів та систем механіки : Підручник для вузів за спец. "Інж.механіка" - Житомир : ЖІТІ , 2001. - 611 c.
  519.673
  Суббота Ю.В. Оздоровчі рухові програми самостійних занять фізичною культурою і спортом : Практ.посібник для вузів - К. : Кондор , 2007. - 163 c.
  796(076.5)
  Суворов А.А. и др. Металлорежущие инструменты : Уч.пос.для ср.спец.учеб.заведений / А.А.Суворов, Г.С.Зайдлин, Г.М.Стискин - М. : Машиностроение , 1979. - 64 c.
  621.9.02
  Сугано Т., Икома Т., Такэиси Е. Введение в микроэлектронику / пер. с англ. - М. : Мир , 1988. - 320 c.
  621.382.049.77
  Сугробов Н.П. и др. Охрана труда в строительстве : Учеб. для техникумов / Сугробов Н.П., Поляков В.И., Бубырь Н.Ф. - 4-е изд., перераб. и доп. . - М. : Стройиздат , 1985. - 341 c.
  69.05 : 658.345
  Судові та правоохоронні органи України : навч.посібник / В.М.Бесчастний, В.В.Пашутін, Б.В.Бабін та ін.; за ред. В.М.Бесчастного. - К. : Знання , 2007. - 286 c. - (Вища освіта ХХІ століття).
  347.97/.99(477) : (37.017.4-053.81 +378.017.4-057.785)
  Судоплатов И.П. Обработка деталей на станках с ЧПУ - М. : Машиностроение , 1976. - 102 c.
  621.9.06.529
  Сулейманов Е. Збройна агресія Вірменії проти Азербайджану та тяжкі наслідки окупації / Ельхан Сулейсанов, Вургун Сулейманов. - К. : Наук.думка , 2014. - 117 c.
  341.312(479.24)
  Сулига В.И. Системы автоматическим управлением резанием / В.И.Сулига, В.В.Глушко. - Донецк : Донбасс , 1973. - 127 c.
  681.51 : 621.91
  Сулима И.М. Основные численные методы и их реализация на микрокалькуляторах : Учеб.пособие для инж.-техн.спец.вузов - К. : Вища школа , 1987. - 310 c.
  519.672
  Супрун Б.К., Шерепа В.Ф. Радиопередающие и радиоприемные устройства : Учеб.пособие для сред.спец.учеб.заведений по спец. "Радиотехнич.измерения" - М. : Изд-во ком. стандартов, мер и измерит. приборов , 1968. - 306 c.
  621.396
  Сурков Е.Н. Психомоторика спортсмена. - М. : Физкультура и спорт , 1984. - 126 c. - (Наука - спорту. Психология).
  796.056 : 612.815.2 : 159.9
  Суханов Б.Н. и др. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : Пособие по курсовому и диплом.проектирование : Учеб.пособие для автотрансп. техникумов / Б.Н.Суханов, И.О.Борзых, Ю.Ф.Бедарев - М. : Транспорт , 1985. - 224 c.
  629.113.004.5
  Сухарев Э.А. Технология и свойства защитных покрытий в машинах : учеб.пособие для вузов по спец.``Подьемно-трансп., строит., дор., мелиор.машины и оборуд.`` - Ровно : УГУВХП , 2004. - 181 c.
  621.793.004.12
  Сухинин Г.К. Машинная кислородная резка / А.А.Трофимов, Г.К.Сухинин - М. , 1974.
  621.791
  Сухотин А.М. Способы защиты оборудования от коррозии : справ.руководство - Л. : Химия , 1987. - 279 c.
  620.197:66.02
  Сучасні технології виробництва кремнію та кремнієвих фотоелектричних перетвор.сон.енерг. : монографія / А.П.Оксанич, В.А.Тербан, С.О.Волохов - Кривий Ріг : Мінерал , 2010. - 266 c.
  620.91:661.183.6
  Сфера зв`язку та інформаційних технологій в Європейському Союзі та в Україні : особливості правового регулювання : Науково-практичний посібник - К. : Центр учбової літератури , 2007. - 156 c.
  341.24 : 621.39 ( 477 ) : 339.923 : 061.1 ЕС
  Сфера фізичної культури і спорту в умовах ринку. Закономірності функціонування та розвитку. - К. : Олімпійська літ-ра , 2007. - 215 c.
  796/.799:338.242
  Сцепления транспортных и тяговых машин / И.Б.Барский, С.Г.Борисов, В.А.Галягин; под ред. Ф.Р.Гекера - М. : Машиностроение , 1989. - 339 c.
  629.1.013.8
  Сырбу М. Введение в промышленную телемеханику / М.Думв, М.Сырбу - М. , 1966.
  621.39
  Сысоев В.И. Основы резания металлов и режущий инструмент - 2-е изд., перераб . - М. : Машгиз , 1962. - 312 c.
  621.91
  Сытник В. Основы научных исследований : учеб. пособие - К. : Вища школа , 1978. - 184 c.
  001.891
  Сытник В.Ф. Основы научных исследований : учеб. пособие - К. : ’’Вища школа’’ , 1978. - 184 c.
  001.891
  Сюарт Иэн Тайны катастрофы / пер. с фр. - М. : Мир , 1987. - 76 c. - (Наука и техника в картинках).
  517.938
  Т.С.Файзулина,В.В.Быков Газопламенные горелки - М. , 1974.
  621.791
  Таболин В.В. Лесовоз КрАЗ-6437: Устр-во, эксплуатация и обслуживание / В.В.Таболин, В.М.Круговой, Г.Н.Мамчур - М. : Лесн.пром-сть , 1987. - 280 c.
  629.114.4
  Таболин В.В. Лесовозный автопоезд КрАЗ : учеб.пособие для проф.обучения рабочих - М. : Лесная пром-сть , 1984. - 272 c.
  629.113.4-445.75
  Таболин В.В. Устр-во, эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобилей КрАЗ : справочник / В.В.Таболин, В.М.Кругловой, Г.Н.Мамчур - К. : Техніка , 1986. - 208 c.
  629.114.4
  Тавасиев А.М. Лизинг: Экономические, правовые и организационные основы : учеб.пособие - 3-е изд., перераб.и доп . - М. , 2005. - 320 c.
  339.187.62
  Таиров Ю.М. Технология полупроводниковых и диэлектрических материалов : учеб.для вузов по спец.``Физика и технол.материал.и компон.эл.тех.`` / В.Ф.Цветков, Ю.М.Таиров - М. : Высш.школа , 1990. - 422 c.
  621.315.592.002
  Тамбулатов Б.Я. Доводочные станки - М. : Машиностроение , 1980. - 161 c.
  621.923
  Тапинский В.Н. Автомобиль ``Москвич``: Советы автолюбителям по эксплуатации и обслуживанию / В.Н.Тапинский, Я.В.Горячий, В.К.Богомолов - 5-е изд., перераб.и доп . - М. : Транспорт , 1985. - 206 c.
  629.114.6
  Тапинский В.Н. Ремонт автомобиля ``Москвич-408`` - 2-е изд., доп . - М. : ``Транспорт`` , 1975. - 344 c.
  629.114.6
  Тарабасов Н.Д. Расчеты на прочность Т.Вып.18. : сборник статей - М. , 1977.
  621:539.4
  Тарабрин Б.В. Применение интегральных микросхем в электронной вычислительной технике : справочник / под ред. Б.Н.Файбулаева, Б.В.Тарабрина - М. : Радио и связь , 1986. - 383 c.
  681.3: 621.382.049.77
  Тарадайник В. М. Використання інформаційно- соціального середовища розвитку обдарованої дитини : посібник - К.: : Вид-во ін-ту обдарованої дитини , 2014. - 64 с. c.
  37.091.212
  Тарасевич В.Н. Металлические терморезисторные преобразователи горючих газов - Киев : Наук думка , 1988. - 284 c.
  621.317.39
  Тарасова В.В. Метрологія, стандартизація і сертифікація : підручник для вищ.навч.закл. / В.В.Тарасова, А.С.Малиновський, М.Ф.Рибак; за заг.ред. В.В.Тарасової - К. : Центр навч.літератури , 2006. - 262 c.
  006.91+006.1+006.063](075.8)
  Таршин М.С. Контроль и диагностика при испытаниях авиадвигателей - М. : Машиностроение , 1977. - 168 c.
  629.7
  Тарэиманов Г.А. Проектирование металлорежущих станков - 3-е изд., перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1980. - 288 c.
  621.9.06
  Таурит Г.Э. Получение точных наружных резьб - К. : Техника , 1974. - 116 c.
  621.992
  Таурит Г.Э. Прогрессивные процессы резьбоформирования / Таурит Г.Э.,Е.С.Пуховский, С.С.Добрянский - К. : Техніка , 1975. - 240 c.
  621.992
  Твердохліб М.Ф. Кременчук бореться: Історія Зеленого руху Т.кн.1. - Кременчук : Піраміда , 2002. - 281 c.
  28.89(4УКР-2Кременчук)
  Тейлор Ф.У. Менеджмент / пер. с англ. А.И.Зака - М. : Контроллинг , 1992. - 137 c. - ((Б-ка журнала "Контроллинг".Сер."Классики менеджме).
  65.290-21
  Текстовий процесор Word 6.0 для Windows : 2-е изд. - М. : ЗКОМ , 1996. - 545 c.
  691.3.06
  Телейко А.Б. Математико-статистичні методи в соціології та психології : Навч.посібник / А.Б.Телейко,Р.К.Чорней - К. : МАУП , 2007. - 424 c.
  519.2