Бібліотека
КрНУ імені М.Остроградського
     
     
     
     
     
     
     
     

Систематичний каталог бібліотеки                                                          Перелік книг за тематикою УДК

001 Наука у цілому
 • 001.895 Венчурні проекти
 • 001.895 , 330.341.1 Інновації
 • 002 Друк. Документація. Науково-технічна інформація
 • 002:339.138 Маркетинг інформаційний
 • 004 Інформаційні технології
 • 004.056 Захист інформації, безпека
 • 004.3 Апаратні засоби
 • 004.353 Відіомонітори
 • 004.42 Програмування
 • 004.451 Операційні системи
 • 004.451.64 Апаратні засоби захисту
 • 004.65 Системи управління базами даних (СУБД)
 • 004.7 Комп`ютерні сітки
 • 004.732 Сітки локальні
 • 004.738.5 Інтернет
 • 004.738.5:658.6/9 Електронна комерція
 • 004.77 Електроний бізнес
 • 004.78 : Автоматизовані системи у ...
 • 004.78:025.4.036 Автоматизовані інформаційно-пошукові системи
 • 004.78:336.717 Автоматизовані системи банківських операцій
 • 004.91 Оброблення і створення документів
 • 004.92 Комп`ютерна графіка
 • 006.015.5 Управління якістю
 • 006.063 Сертифікація
 • 006.1 Стандартизація у цілому
 • 006.83 Якість
 • 008 Культура
  021 Організація та развиток бібліотечної справи
  061 Діяльність організацій по охрані природи
 • 061.1ЕС Европейский Союз(ЕС)
 • 1 Філософія
 • 111.1 Онтологія (буття)
 • 130.2 Філософія культури
 • 141.131 Платонізм. Неоплатонізм
 • 141.339 Езотерика
 • 159.9 Психологія
 • 159.923 Психологія особистості
 • 159.942 Емоції
 • 159.9:334.7.012.42 Психологія підприємництва
 • 168.522 Культурологія
 • 172. 4 Міжнародна етика
 • 174 Професійна етика
 • 174.022.1 Професійна та ділова етика. Імідж. Репутація
 • 174.022.1 Імідж
 • 178.1 Алкоголізм
 • 178.7 Паління
 • 2 Релігія
 • 281.9 Православна церква
 • 303.725.36 Примінення теорії систем, теорії управління та кібернетики
 • 311.12 Статистичне угрупування
 • 311.313(058)(477.53) Регіональна статистика: обласн., краєва
 • 314.02 Демографія.Джерела демографічних даних
 • 314.156.5(477) Геноцид українского народа
 • 314.7 Міграція
 • 316 Соціологія
 • 316.323.4 Азіатска деспотія, соціальна структура
 • 316.324.5 Аграрні суспільства, соціальна структура
 • 316.334.55 Соціологія (аграрна політика)
 • 316.343.4 Автохтонне населення в колоніальному суспільстві (соціологія
 • 316.343.653 Адміністратори в капіталістичному суспільстві (соціология)
 • 316.344.32 Інтелектуали
 • 316.346.2-055.2 Жінки
 • 316.422.4 Прогрес
 • 316.422.44 НТП
 • 316.422.6 Регрес (НТП)
 • 316.46 Лідерство
 • 316.462 Авторитаризм ( соціологія)
 • 316.61-056.45 Генії
 • 316.612 Развиток особистості
 • 316.73 Акультурація (соціологія)
 • 321.61 Абсолютизм (форми влади)
 • 321.64 Авторитарні режими нового часу
 • 323 Внутрішня політика
 • 323.17 Автономія та самовизначення нації
 • 323.329 Соціальні спільноти та прошарки. Інтелігенція
 • 323.396 Соціальна еліта
 • 324 Вибори. Референдуми. Виборчі компанії
  325 Міграційна політика
 • 327(477) Зовнішня політика України
 • 327.51 Військові союзи
 • 328 Парламенти. Народні представництва. Уряди
 • 328.132.7 Президентський кабінет. Президентський уряд
 • 330 Економіка
 • 330(477) Економіка України
 • 330.01 Економічна теорія
 • 330.1 Економічні науки
 • 330.101.54 Макроекономіка
 • 330.111.4 Виробничі сили
 • 330.131.7 Ризики
 • 330.131.7:336.71 Ризики банківські
 • 330.131.7:336.743 Валютний ризик
 • 330.142.2 Уставний фонд, капітал
 • 330.142.2 Вкладений капітал.Уставний фонд
 • 330.142.211.4 Амортизація основних фондів
 • 330.31 Кругообіг в народному господарстві. Відтворення
 • 330.322 Інвестиції
 • 330.322.013 Автономні інвестиції ( політекономіка)
 • 330.322.5 Інвестиції, рентабельність та ефективність
 • 330.322:658.589 Венчурне інвестування
 • 330.33 Криза
 • 330.34.014.1 Економіка застійна
 • 330.34.014.2 Економіка, що розвивається
 • 330.341(477) Фактори економічного розвитку України
 • 330.341.1 Развиток виробничих сил. Техн. прогрес. Інновації
 • 330.341.1 Інновації. Технічний прогрес
 • 330.341.1(477) Інновації в Україні
 • 330.341.2:334.758 Кластер
 • 330.342.111 Автаркне господарство (політекономіка)
 • 330.356.3 Ефективність капіталовкладень
 • 330.43 Економетрія
 • 330.46 Теорія систем, управління в кібернетиці та економіці
 • 330.47 Теорія інформації в економіці. Економічна інформатика
 • 330.52 Національна економіка
 • 330.564.2 Прибутки населення
 • 330.59 Життєвий рівень
 • 330.59 Соціально-економічний розвиток
 • 330.8(477) Історія економічної думки.Економічні вчення та школи
 • 330.837 Інституціоналізм. Неоінституціоналізм
 • 331 Праця. Економіка праці
 • 331.07 Адміністративні органи, уповноважені та офіційні особи (прац
 • 331.101.26 Праця, як економічний фактор
 • 331.101.262 Людський капітал
 • 331.102 Види праці
 • 331.103.255 Автоматизована праця
 • 331.106.24 Колективні договори
 • 331.108 Робота з кадрами
 • 331.108.2 Питання кадрів. Управління кадрів
 • 331.108.2 Управління персоналом
 • 331.108.3 Адаптація рабітників ( праця )
 • 331.2 Зарабітня плата
 • 331.21 Управління заробітною платою
 • 331.211 Аванс (праця)
 • 331.215`311` Виплати із соцстраху
 • 331.225 Премії. Окремі виплати
 • 331.23 Акордна оплата праці
 • 331.31 Робочий час
 • 331.315 Відрядження
 • 331.322 Відпустки
 • 331.5 Ринок праці
 • 331.522 Попит і пропозиція на ринку праці. Потенціал робочих місць
 • 331.522 Трудові ресурси
 • 331.556.4 Міграція трудова, міжнародна
 • 331.556.4 Міждержавна мобільність. Міграція
 • 331.582 Трудові резерви
 • 332.012.324 Власність корпорацій
 • 332.025.1 Адміністративне втручання в регіональній економіці
 • 332.1 Регіональна економіка
 • 332.13 Розміщення. Регіональне разміщення
 • 332.142.4 Використання територіальних ресурсів
 • 332.15 Агломерація економічної діяльності (регіональна економіка)
 • 332.2.01 Аграрні теорії (земельне питання)
 • 332.2.021;338.43.02 Аграрна політика
 • 332.72 Ринок праці, нерухомості
 • 332.856 Агенція по квартирному посередництву ( житлове господарство)
 • 334.012.64 Дрібні підриємства
 • 334.7.012.32 Підприємництво (загальне)
 • 334.7.012.42 Підприємництво комерційне
 • 334.722 Приватне підприємництво
 • 334.722.012.42 Підприємництво
 • 334.722.012.64 Мале підприємництво
 • 334.722.8 Акціонерні компанії
 • 334.758 Злиття. Об`єднання фірм. Кластери
 • 334.7:658.589 Венчурні (рискові) підприємства
 • 336 Фінанси
 • 336.07 Адміністрація фінансова
 • 336.1 Державні фінанси у цілому
 • 336.14 Державний бюджет. Національний бюджет
 • 336.14.025.3 Фінансова безпека
 • 336.2 Бенефіціар
 • 336.22 Податки. Збори
 • 336.225 Методи оподаткування
 • 336.225.64 Податкова заборгованість
 • 336.225.64 Подакти.Заборгованість податкова
 • 336.225.673 Контроль податковий
 • 336.226.11 Податки на доходи фізичних осіб
 • 336.22:351.713 Перевірки податкові
 • 336.246.025.2 Контроль фінансовий
 • 336.275.3 Державні боргові зобов`язання
 • 336.544 Контроль якості
 • 336.7 Грошовий обіг. Банківська справа
 • 336.71 Банківська справа.Банки
 • 336.71(477) Банківська справа. Банки в Україні
 • 336.71.025.3 Безпека у банках
 • 336.711 Національні, державні банки
 • 336.713 Банки комерційні
 • 336.743 Валюта. Зв`язані валюти
 • 336.748.12 Інфляція
 • 336.76 Фінансовій ринок
 • 336.763;347.72.03 Акції (фінанси), (торгове право), (економіка)
 • 336.77 Кредит. Кредитна справа
 • 336.773 Кредитні спілки (фінанси)
 • 338.12 Економічні цикли
 • 338.23:343.3 Безпека економічна держави
 • 338.242 Управління економікою в ринковому господарстві
 • 338.246.02 Адміністративні заходи (економіка)
 • 338.246.025.2 Регулювання. Контроль
 • 338.246.025.2, 338.268.025 Контроль
 • 338.246.027 Матеріальна допомога
 • 338.246.027.2 Стимулювання. Пільги
 • 338.26 Планування.Соціально-економічне планування
 • 338.26 Народногосподарське планування
 • 338.27 Економічне прогнозування
 • 338.27 Прогнозування економічне
 • 338.33 Теорія виробництва. Структура. Спеціалізація
 • 338.364 Автоматизоване виробництво ( економіка)
 • 338.43 Аграрна промисловість (економ.сільського господарства)
 • 338.43 Сільське господарство.Економіка
 • 338.43 Економіка сільського господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика.Економ.сільск. господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика
 • 338.431 Аграрні відносини. Аграрні структури
 • 338.431 Аграрні структури (економіка сільського господарства)
 • 338.432 Сільськогосподарське виробництво (господарювання)
 • 338.436.33 Агропромисловий комплекс
 • 338.439 Продовольчий комплекс. Продовольче питання
 • 338.439 Продовольчий комплекс (економіка)
 • 338.439 : Виробництво продуктів :м"яса,риби,рису і т.д.
 • 338.439:63 рису,молока і т.д. Виробництво с/г продуктів
 • 338.45 Економіка промисловості і ремісничого виробництва
 • 338.45.01 Промислова політика
 • 338.45:658 Економіка підприємства
 • 338.46 Економіка сфери послуг
 • 338.465.2 Консалтинг
 • 338.465.2 Послуги
 • 338.465.2 Інжиніринг
 • 338.465.2 Консультування
 • 338.47 Економіка транспорту і зв`язку
 • 338.48 Туризм. Економіка туризму
 • 338.48-44(1-22) Сільський туризм
 • 338.49 Інфраструктура економіки
 • 338.5 Ціни. Ціноутворення
 • 338.512 Витрати виробництва
 • 338.516.2 Ринок.Форми ринку
 • 338.516.22 Ціни ринкові
 • 338.532.4.025.24 Контроль за цінами
 • 338.583 Інфраструктура
 • 339 Торгівля
 • 339.13.012 Види ринків
 • 339.13.025 Адміністративні міри впливу на ринок
 • 339.137.2 Конкуренція
 • 339.138 Маркетинг
 • 339.138 : 338.46 Маркетинг послуг
 • 339.138(100) Маркетинг міжнародний
 • 339.138(100) Міжнародний маркетинг
 • 339.138.001.5 Маркетингові дослідження
 • 339.138.1 Маркетинг промисловий
 • 339.138.`313` Маркетинг стратегічний
 • 339.14:338.49 Інфраструктура товарного ринку
 • 339.166.5 Торгівля продуктами розумової праці
 • 339.172 Товарні біржі. Продуктові біржі
 • 339.175 Посередники торгові
 • 339.178 Посередницькі інститути
 • 339.187.62 Лізинг
 • 339.187.67 Абонентне обслуговування ( торгівля)
 • 339.37 Роздрібна торгівля
 • 339.543 Митна політика
 • 339.543.624 Оффшорні зони
 • 339.56 Торгівля зовнішня
 • 339.727.2 Рух капіталів. Міжнародні займи. Міграція капталів
 • 339.727.22/24 Інвестиції іноземні
 • 339.74.025 Адміністративні міри в девізній політиці
 • 339.9 Міжнародні економічні відносини. Світове господарство
 • 339.9.012 ЗЕД
 • 339.9.012.23:346.58(477) Регулювання ЗЕД в Україні (правове)
 • 339.9.012.42 Автаркія (світове господарство)
 • 339.92 Міжнародне економічне співробітництво
 • 339.923 Економічні союзи
 • 339.924 Інтеграція
 • 339.94 Глобалізація
 • 34.07;35.07 Адміністративні органи (право)
 • 340 Право. Юридичні науки
 • 340.12 Теорія права
 • 340.12 Теорія держави і права
 • 340.12(091) Історія держави і права
 • 340.130.53 Закони
 • 340.130.54 Кодекси
 • 340.130.55 Укази
 • 340/.349 Правознавство
 • 341.215.4 Захист прав людини
 • 341.24 Міжнародні правові дії
 • 341.63 Міжнародний арбітраж
 • 342.26 Адміністративно-територіальний поділ держави
 • 342.34 , 321.7 Демократія
 • 342.392 Авторитарні (недемократичні) форми держав та правління
 • 342.518 Виконавча влада.Уряд. Кабінет Міністрів
 • 342.565.2 Конституційні суди
 • 342.7 Права і обов"язки громадян
 • 342.7 Основні права та обов`язки громадян
 • 342.849 Агітаційний матеріал для виборів (державне право)
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративні порушення
 • 342.9(477) Адміністративне право України
 • 342.924 Адміністративні акти (державне право)
 • 343.13 Кримінально-процесуальне право
 • 343.132 Слідчі дії
 • 343.195 Суд присяжних
 • 343.2/.7 (477) Кримінальне право України
 • 343.23 Злочини у цілому
 • 343.237(477) Співучасть, угрупування, зговір (Україна)
 • 343.337 Агресія (кримінальне право)
 • 343.353 Адміністративна влада, зловживання (кримінальне право)
 • 343.353.1 Корупція
 • 343.359 Злочини проти державної казни. Контрабанда
 • 343.575 Заборона вживання та оберту наркотиків
 • 343.6 Злочини проти особистості
 • 343.61 Вбивство
 • 343.62 Аборт (кримінальне право)
 • 343.9 Кримінологія
 • 343.9.01 Загальна теорія злочину та злочинність
 • 346(477) Господарське право України
 • 346.231 Адміністративні установи
 • 346.26 Приватне підприємництво
 • 346.5 : Регулювання: конкуренції, якості, виробництва, НТП
 • 346.548 Безпека бізнесу, підприємництва
 • 346.548 Рейдерство
 • 346.548 ,366.5 Захист споживачів
 • 346.6 Соціальний захист населення
 • 347 Громадянське право
 • 347.133.5 Адміністративні угоди
 • 347.133.9 Абстрактні (причинні) угоди
 • 347.188 Акти громадянського стану (громадянське право)
 • 347.211 Інтелектуальна власність, ресурс
 • 347.214.2 Нерухоме майно. Нерухомість
 • 347.426.6 Відшкодування збитку. Оцінка збитку
 • 347.471.03 Адміністрація суспільства (громадянське право)
 • 347.722 Товарні знаки
 • 347.732 Агент за обміном ( торгове право)
 • 347.735 Факторинг
 • 347.746 Вексель
 • 347.77 Патенти
 • 347.771 Авторські свідчення ( патентне право)
 • 347.779 Адміністративна організація охорони промис. і торг. прав
 • 347.78 Авторское право
 • 347.789 Адміністративно-технічна організація авторського права
 • 347.791.3 Адміністративно-правов. регулювання прав власності на суди
 • 347.792 Абандон (морське право)
 • 347.799.2 Аварія (морське право)
 • 347.822.5 Авіаційна метеорологічна служба( служба погоди)
 • 347.918 Арбітраж.Третейський суд
 • 347.921 Адвокати ( громад. процес. право )
 • 347.961(477) Нотаріат, нотаріуси, нотар. контори (Україна)
 • 347.963 Прокурори. Прокуратура
 • 347.965 Адвокатура (громад.процес.право)
 • 347.998.8 Адміністративні суди (громадянське процесуал.право)
 • 347.998.85 Адміністративні суди
 • 347.998.85 (477) Адміністративні суди в Україні
 • 349.2 Трудове право
 • 349.227 Заборона необгрунтованного скорочення
 • 349.233 Матеріальна відповідальність у трудовом погодженні
 • 349.41 Земельне право
 • 349.42 Аграрне право
 • 349.42(477) Аграрне право України
 • 349.6 Правові проблеми охорони навколишнього средовища
 • 35.073.526 Надання та публікація балансу. Аудит
 • 351 Державне адмін. управління
 • 351.077.6 Управлінські рішення
 • 351.087.43 Пенсії. Допомоги
 • 351.087.431 Пенсія. Допомога при звільненні, або виході у відставку
 • 351.087.431.1 Право на пенсію
 • 351.087.431.2 Пенсійні внески
 • 351.087.431.3 Пенсійний фонд
 • 351.087.431.4 Пенсійні надбавки
 • 351.713 Адміністративна діяльність у відношенні податків і зборів
 • 351.741 Організація міліції
 • 351.743 Громадянська охорона.Народні дружини
 • 351.755.61 Паспорти. Паспортна міліція
 • 351.762;343.56 Азартні ігри (адміністративне управління), (кримінальне прав
 • 351.811 Автомобильні дороги ( адміністративний нагляд)
 • 351.814 Авіаційний зв`язок (адміністративне управління)
 • 351.814 Авіація, управління
 • 351.814 Авіатраси (адміністративне управління)
 • 351.822 Адміністративний нагляд за грошовою обіговістю
 • 351.823 Адміністративний нагляд за добуванням сировини
 • 351.824 Адміністративний нагляд за промисловістю та торгівлею
 • 351.825 Адміністративний нагляд за кредитними установами
 • 351.83 Адміністративне регулювання праці і труд.відносини
 • 351.84 Адміністративний нагляд за соціальним забезпеченням
 • 351.853 Нагляд за пам`ятниками. Збереження природних ландшафтів
 • 351.9 Адміністративна юрисдикція (адміністр.управління)
 • 351.9 Нагляд і контроль за держ. управлінням. Скарги
 • 352.07 Адміністративні установи органів управління
 • 353.2 Автономні республіки, області, краї, департаменти,провінції
 • 355.081 Головне командування армії
 • 355.232 Академії (військова справа)
 • 355.469 Авіаційна стратегія (військова справа)
 • 355.75 Адміністративно-господарські установи (військова справа)
 • 356.3 , 355.6 , 359.5 Адміністративно-господарська служба (військова справа)
 • 357.3 Автоколони (військова справа)
 • 359.3 Авіаційні частини військово-морских сил (військова справа)
 • 364.12 Автоматизація виробництва (соціальне забезпечення)
 • 364.2 Основні потреби людини
 • 364.2-262.2 Прожитковий мінімум
 • 364.3 Соціальна допомога. Соц.страхування
 • 364.3-642-264 Індексація виплат. Виплати, основ. на вартості життя
 • 364.3-646.2-3 Організації соціального забезпечення
 • 364.3.-646.2 Пенсії
 • 364.32-642 Соціальні грошові виплати
 • 364.32-642:331.215 Лікарняні, декретні
 • 364.32-642:331.215"313" Декретні
 • 364.6 Соціальне забезпечення. Соціальні проблеми
 • 364.662 Бідність
 • 365 Потреба у житлі та її задоволення
  368 Страхування
 • 368.07 Адміністративні страхові органи
 • 368.08 Адміністративний персонал страхових установ
 • 368.1.021.3 Договір страхування
 • 368.2.025.79 Абандон ( страхування)
 • 368.212/.214 Автомобильный транспорт, перевозки ( страхование)
 • 368.8 Страхування окремих майнових цінностей
 • 368.914 Пенсійне страхування
 • 368.914:061.2 Пенсійне страхування недержавними організаціями
 • 37 Освіта
 • 37(1-87) Освіта за кордоном
 • 37.013 Педагогіка
 • 37.014.15 Законодавсто в області освіти
 • 37.014.543 Фінансування освіти
 • 37.015.3 Психологія освіти
 • 37.015.6 Економіка системи освіти
 • 37.017.4-053.81 Правова культура молоді
 • 37.017.4-053.81 Політична культура молоді. Формування
 • 37.017.4-053.81 : 343.85 Профілактика правопорушень серед молоді
 • 37.018.1 Сімейне виховання та освіта
 • 37.034 Моральне виховання
 • 37.07 Адміністративні проблеми навчальних закладів
 • 371 Організація виховання та освіти
 • 371.058 Організація виховання та освіти. Приватна школа
 • 371.11 Адміністрація учбового закладу (освіта)
 • 371.33 Аудіовізуальні методи навчання ( освіта )
 • 373 Дошкільне виховання і освіта. Загальноосвітня школа
  378 Вища освіта
 • 378(438) Вища освіта в Польщі
 • 378.014.15 Законодавсто в області вищої осіти
 • 378.017.4-057.785 Правова обізнанність студентів
 • 378.017.4-057.785 Правова культура студента
 • 378.02 Методика викладання у вищій школі
 • 378.022 , 37.022 Кредитно-модульна система
 • 378.1 Організація вищої освіти
 • 378.2 Академічні ступені (освіта)
 • 378.4 Університети
 • 379.858 Авіатуризм
 • 392.5 Агамія (етнографія)
 • 398.33 Адвент ( різдвяний піст )
 • 477) Історія української та зарубіжної культури
 • 5(092) Природознавство, біографії
 • 502 Природа. Охорона навколишнього середовища
 • 502 /. 504 Природа. Охорона природних ресурсів
 • 502 /504 Охорона навколишнього середовища. Загрози навколишнього сере
 • 502.1 Охорона навколишнього середовища
 • 502.172 ,502.4 Заповідники
 • 502.174 Відновлення, збереження, економія ресурсів
 • 502.175 Контроль якості средовища. Контроль забруднень
 • 502.2 Середовище у цілому
 • 502.211 Живий світ. Біосфера
 • 502/.504 Екологія
 • 502/504 Природа.Охорона природних ресурсів.Загрози навколишньому сер
 • 502:658.012.32 Екологічний менеджмент
 • 504 Загрози навколишньому середовищу. Екологія
 • 504(084.42) Загрози навколишньому середовищу, атлас
 • 504.5:628.4.047 Забруднення радіоактивне
 • 504.5:628.4.047 Безпека радіоактивна
 • 504:343.3 Безпека екологічна
 • 51 Математика
 • 51(075.8) Математика. Підручник для вищ.шк.
 • 519.237.8 Кластер-аналіз. Класифікація
 • 519.248 Прикладна статистика
 • 519.6 Програмування математичне
 • 519.72 Теорія інформації. Математичні питання
 • 519.816 Теорія прийняття рішень
 • 519.85 Математичне програмування
 • 519.86 Теорія економіко - математичних моделей
 • 519.87 Математичне моделювання
 • 519.876.2 Моделювання процесів управління
 • 53 Фізика
 • 530.145 Квантова механіка
 • 531 Теоретична механіка
 • 539.376 Деформація при постійному навантаженні
 • 544.431.8 Періодичні реакції. Повний безлад
 • 551.58 Кліматологія
 • 553.04 Мінеральні ресурси та запаси
 • 575 Генна інженерія
 • 577.355 Біофізика фотосинтезу
 • 578.828СПИД Вірус СНІД
 • 579.22 Мікробіологія
 • 579.64 Сільськогосподарська мікробіологія
 • 58.006 (477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 58.006.(477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 592/599 Світ тварин.Фауна
 • 611 Анатомія людини
 • 614.2(73) Організація охорони здоров`я в США
 • 614.3 Якість харчових продуктів
 • 615 Фармакологія
 • 616-084 Медицина. Профілактика
 • 616.89-008.441.3 Наркотична залежність
 • 616.89-008.441.44 Самогубство
 • 616.98 Специфічні інфекції
 • 62 - 83 Електропривід
 • 62-82 Гідропривід
 • 62.002.2 Технологія виробництва
 • 620.22 Матеріалознавство
 • 620.9 Загальна енергетика
 • 620.9(477) Загальна енергетика. Енергетика України
 • 620.91 Ресурс енергетики. Альтернативні види
 • 620.91 Альтернативні види енергії
 • 621 Машинобудування
 • 621 438 -714 Газові турбіни, охлодження
 • 621. 426 Дизелі
 • 621.002 Технологія машинобудування
 • 621.039 Атомна енергетика. Атомна промисловість
 • 621.039.586 Аварії ядерних реакторів
 • 621.3 Електротехніка
 • 621.3.01 Теоретичні основи електротехніки
 • 621.31 Електричні апарати
 • 621.31.019.3 Надійність електросистем
 • 621.311.004.12 Енергозбереження
 • 621.311.1 Енергосистеми
 • 621.311.2 Електростанції
 • 621.313.333 Асинхронні електодвигуни
 • 621.314 Перетворення електричної енергії
 • 621.317 Електровимірювальна техніка
 • 621.317.3 Вимірювання електричних величин
 • 621.38 Електроніка
 • 621.382.049.77 Мікроелектроніка
 • 621.391.63 Передача сигналу світловими променями
 • 621.395.721.5 Мобільний зв`язок
 • 621.396 Радіозв`язок
 • 621.396.6 Радіоелектронна апаратура. Схеми
 • 621.396.62 Радіоприймач
 • 621.397.132 Магнітофони
 • 621.397.446 Телевізори
 • 621.397.6 Телевізійна апаратура
 • 621.43 Автомобільні двигуни
 • 621.431.73 Двигуни внутрішнього згоряння для безрейкового транспорту
 • 621.436.21.031.3 Дизелі з пневматичним розпиленням (компресорні)
 • 621.438 - 714 Газові турбіни, системи охолодження
 • 621.438-135 Газові турбомашини
 • 621.6.033:656.07 Нафтотранспортна система
 • 621.7 Обробка тисненням. Пластичне формоутворення
 • 621.74 Ливарне виробництво
 • 621.753 Допуски та посадки
 • 621.81 Деталі машин
 • 621.86 Підйомно-транспортне обладнання у цілому
 • 621.86/.87 Підйомно-транспортні машини
 • 621.865.8 Роботи
 • 621.873.3 : 629.3 Автокрани
 • 621.983 Глибинна витяжка. Холодна штамповка
 • 622.2 Гірничі роботи при розробці корисних копалин
 • 622.276/279 Нафто-газодобувна промисловість
 • 622.323 Добування нафти
 • 622.324 Добування газу
 • 623.4 Зброя
 • 624.046.012.45 Залізобетонні конструкції, стійкість, несуча здатність
 • 625.08 Дорожно-будівні машини
 • 627 Водне господарство
 • 628.1 Водопостачання
 • 628.1(075.8) Водопостачання
 • 628.3 Стічні води. Очистка стічних вод
 • 629. 113 Автомобілебудування
 • 629.083 Склад, огляд, техн. обслуговування автомоб.
 • 629.113 Автомобілебудування. Автомобілі
 • 629.113(03) Автомобілебудування - довідники
 • 629.113(477) Автомобільний транспорт в Україні
 • 629.113.02.001.4 Випробовування автомобілів
 • 629.114.4 Грузові автомобілі
 • 629.114.6 Легкові автомобілі
 • 629.114.6.004.6 Легкові автомобілі. Ремонт
 • 629.4 Залізничний транспорт
 • 629.73 Авіація
 • 629.762.5 Ракети небалістичні
 • 629.78 Космічна техніка
 • 63 Сільське господарство
  630 Лісне господарство. Лісівництво
 • 630*2 Лісівництво
 • 630*9 Ліси та лісне гос-во з державної точки зору
 • 631.1 Сільськогосподарське виробництво.Організація та управління
 • 631.1(477) Організація та управління сільськогосподарським виробництвом
 • 631.115.1 Сільськогосподарське приватне підприємство
 • 631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.3.001.4 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.374 Сільськогосподарський транспорт
 • 631.4(092) Грунтознавство. Землезнавство. Біография
 • 631.46 Бактеріологія і біологія грунтів
 • 636 Тваринництво
 • 637.1 Молочна промисловість
 • 64.012 Домогосподарство
 • 640.41 Готель
 • 65 Управління підприємством
 • 65.011.4 Ресурси (резерви) виробництва
 • 65.011.46 Аутсорсинг (управл.ефективністю)
 • 65.012 Управління підприємством. Методи
 • 65.012.2 Планування діяльності
 • 65.012.32 Менеджмент організації
 • 65.012.8 Безпека економічна підприємства
 • 65.012.8 Економічна безпека під-ва
 • 656 Транспорт
 • 656.07 Управління транспортом
 • 656.07 Транспортна система
 • 656.071.32 Бухгалтерія транспортного підприємства
 • 656.13 Автомобільний транспорт
 • 656.13.07 Організація та експлуатація автомобільного транспорту
 • 657 Бухгалтерський облік
  657 Бухгалтерія
 • 657.1 Бухгалтерія
 • 657.15 Фінансовий облік
 • 657.15(047.2/3) Бухгалтерська фінансова звітність
 • 657.2 Бухгалтерскі проводки
 • 657.222 Ведення бухгалтерських операцій
 • 657.372.3 Списання. Амортизація
 • 657.421.3 Бухгалтерський облік ліцензій
 • 657.474.51 Визначення фактичної собівартості. Калькулювання
 • 657.6 Аудит
 • 657.6 Аудит, ревізія
 • 658.011.46 Потенціал підприємства
 • 658.011.47 ФСА
 • 658.012.011.56 Автоматизація
 • 658.012.12 Аналіз господарської діяльності підприємства
 • 658.012.122 Економічна діагностика під-ва
 • 658.012.122 Діагностика економічна
 • 658.012.122 Економічний аналіз
 • 658.012.122:330.4 Діагностична матриця
 • 658.012.32 Менеджмент
 • 658.012.32 : 331.103 Автоматизоване роб.місце менеджера
 • 658.012.324 Корпоративна форма управління підприємством
 • 658.012.61 Корпоративна культура
 • 658.012.7 Контролінг
 • 658.016"313" Стійкість стратегічна підприємства
 • 658.016.7 Санація
 • 658.14/.17 Фінанси підприємств
 • 658.14/.17.012.12 Фінансовий аналіз
 • 658.14/17 Фінансова стійкість підприємства
 • 658.310.8 Штатний розклад
 • 658.345 БЖД
 • 658.345 Охорона праці
 • 658.512.011.56 САПР (система автоматиз.проектування)
 • 658.52 Виробничо-промислова структура
 • 658.527.011.56 - 192 (075.8) Потокове виробництво
 • 658.562 Виробничий контроль.Техн.контроль
 • 658.589 Модернізація
 • 658.589 Реконструкція
 • 658.589 Інноваційна діяльність
 • 658.7 Логістика
 • 658.8 Збут. Продаж. Реалізація продукції
 • 658`313` Стратегія підприємства
 • 659.1, 659.1: Реклама, реклама продукції
 • 659.4 Паблік Рилейшнз
 • 66 Хімічна промисловість
 • 663/664 Харчова промисловість
 • 669 Металургія
 • 67/68 Легка промисловість
 • 678.06.001.2 (03) Вироби із високомолекулярних матеріалів, проектування
 • 681.3.06 Програмування
 • 681.327.22 Відеомонітори
 • 681.5 Теорія автоматичного управління
 • 681.511.42 Системи автомат. управління імпульсні (дискретні)
 • 681.518 Інформаційні системи
 • 681.518 Інформаційні системи в автоматизованому управлінні
 • 681.518.3 Вимірювальні інформац.системи (для управління)
 • 681.518.5.015 Системи автомат.контроля і техн.діагностики. Ідентифікація
 • 687 Швейна промисловість
  69 Будівництво
 • 69.003 Економіка будівництва
 • 697.3 Центральне опалення
 • 7 Культура
 • 7.036.2 Імпресіонізм
 • 712.23 Заповідники, нац.парки та інші природні території, що охоро
 • 725.4 Будівлі пром. підприємств, проектування
 • 744.4 Інженерна графіка
 • 75 Живопис
  78 Музика
 • 78.017 Музиканти
 • 796.525 Альпінізм
 • 811.111 Англійска мова
 • 811.111(038) = 111=161.1 Англо - російські словники
 • 811.161.2 Українська мова
 • 811.161.2"06-26 Українська сучасна літературна мова
 • 82-8 Літературна суміш. Афоризми. Сценарії
 • 82.09 Літературна критика та дослідження
 • 82.09.161.2" " Літературознавство укр.літ."століття"
 • 883 Українська література
  9 Історія
 • 9(477)1934-1941 Історія України в 1934-1941рр.
 • 908 Краєзнавство
 • 908(477.53) Краєзнавство. Полтавська область
 • 91(510) Географія Китаю
 • 930.85(100 Історія української та зарубіжної культури
 • 94(477) Історія України
 • 940(477) Історія України
 • 940`10/17` (477) Історія України Х І - XVIII ст.
 • 94`10/17` (477) Вимірювання електричних величин
 • ЄС Европейский Союз
 • Китай Китай
 • 78 Музика

  Автоматизация управления вузом : сб.науч. тр. / НИИ проблем высшей школы. - М. : НИИВШ , 1985. - 183 c.
  378.1            74.58
  Авторське право. Зб.офіц.матеріалів : довідник / упоряд. А.О.Ірлін, Л.В.Квітковська. - К. : Політвидав України , 1981. - 301 c.
  347.78            608
  Адміністративне право України : підручник / Ю.П.Битяк, В.М.Гаращук, О.В.Дьяченко та ін.; за ред. Ю.П.Битяка. - К. : Юрінком Інтер, , 2007. - 543 c.
  342.9(477) : (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785 : 343.85)
  Азаров В.И. Технология связующих и полимерных материалов : учеб.пособие для вузов / В.И.Азаров, В.Е.Цветков. - М. : Лесная пром-сть , 1985. - 216 c.
  678.02 : 674
  Аксенов А.Ф. Трение и изнашивание металлов в углеводородных жидкостях. - М. : Машиностроение , 1977. - 149 c.
  629.7.036 : 620.178 : 662.75
  Аксьонова О.С. Методика викладання економіки : навч.посібник. - К. : КНЕУ , 1998. - 279 c.
  378.02 : 33
  Активность личности в обучение:(психолого-педагогический аспект) : сб. трудов / НИИ проблем высш.шк. - М. : НИИВШ , 1986. - 191 c. - (НИИ проблем высшей школы).
  378.015.3
  Активные методы преподавания политической экономии : межвуз.сб. / под ред. Г.Г. Богомазова. - Л. : Изд-во ЛГУ , 1989. - 128 c.
  330 : 378.147
  Актуальные проблемы и перспективы развития студенческого спорта в Российской Федерации: материалы Всероссийской науч. - практ. конференции 5-7 октября 2011 г. - Челябинск : Уральская Академия , 2011. - 565 c. - (Урал.гос.ун-т физ.культуры).
  796 : 378``71``(470+571)
  Аллегри Т. Транспортно-складские работы / пер. с англ. Ю.К. Трубина. - М. : Машиностроение , 1989. - 335 c.
  656.286 + 658.78
  Альшиц И.Я. Проектирование деталей из пластмасс: : справочник / И.Я.Альшиц, Б.Н.Благов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1977. - 215 c.
  621.81.002.3 + 681.2-2.002.3) : 678.5.001.2 (03)
  Английский для юристов : учеб.пособие / Ю.Л.Гуманова, В.А.Королева, М.Л.Свешникова, Е.В.Тихомирова; под ред. Т.Н.Шишкиной. - М. : Ассоциация `Гуманит.знание` , 1997. - 198 c. - (Теис).
  811.111 : 34(078.5)
  Андрианов И.И. Приставки к радиоприемным устройствам. - М. : ДОСААФ , 1980. - 192 c.
  621.396.62-182.78
  Андрианов И.И. Приставки к радиоприемным устройствам. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : ДОСААФ , 1985. - 192 c.
  621.396.62-182.78
  Анисимов В. В. Цель - 2001 год : Авиац. и космич. техника мира: США, Великобритания, Франция, ФГР, Италия, Канада, Япония; Космический ``колпак`` : детектив. - Жуковский : Пресс-авиа , 1991. - 475 c.
  629.73+629.78            84Р6
  Анисимов Л. Н. Профилактика пьянства, алкоголизма и наркомании среди молодежи. - М. : Юрид.лит. , 1988. - 175 c.
  178.1/.8            87.717.71
  Аніщенко Н. В. Особливості діагностування музичного сприйняття майбутніх вчителів мистецтвознавчих предметів : монографія - К.: : Вид-во ін-ту обдарованої дитини , 2014. - 165 с. c.
  373.3:78
  Анхимюк В.Л., Опейко О.Ф. Проэктировние систем автоматического управления электроприводами - Мн. : Выш. шк. , 1986. - 143 c.
  62-83.001.63:378.244(075.8)
  Аристов В.В. Страницы славной истории: расссказы о Казанском университете. - Казань : Изд-во Казан. ун-та , 1987. - 224 c.
  378(091)
  Арлазаров М.С. Дорога на космодром. О конструкторе косм.техники А.М.Исаеве. - 2-е изд . - М. : Политиздат , 1984. - 141 c. - (Герои Сов. Родины).
  629.78 +929Исаев
  Артемова Л.В. Педагогіка і методика вищой школи. Інтерактивні технології в курсах навч. дисциплін : навч.-метод. посібник для вищ. навч. закл. - К . : Кондор , 2008. - 271 c.
  378.012/013(075.8)
  Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы. - М. : Высш.шк , 1980. - 368 c.
  378.147            74.58
  Асаул А.Н. Управление высшим учебным заведением в условииях инновационной экономики : науч. и учеб.- метод.справ.пособие / А.Н.Асаул, Капаров Б.М; под ред. А.Н.Асаула. - СПб : Гуманистика , 2007. - 277 c.
  378.1
  Ассонов А.Д. Основы металловедения и термической обработки. - М. : Машиностроение , 1967. - 87 c.
  621.78
  Асцатуров В.П. Скороструйный нагрев металла / В.Н. Астацуров, П.Г. Краснокутский, П.С. Барковская. - К. : Техніка , 1964. - 120 c.
  621.78
  Бабак В.П. Супутникова радіонавігація / В.П. Бабак, В.В. Конін, В.П. Харченко. - К. : Техніка , 2004. - 327 c.
  629.783
  Баврин И.И. Общий курс высшей математики : учебник для физ.-мат.спец.пед.вузов / И.И.Баврин, В.Л.Матросов. - М. : Просвещение , 1996. - 463 c.
  51(078.5)
  Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність : підручник для [вищ.навч.закл.]. - К. : Знання , 2006. - 431 c.
  347.77(477) : (37.017.4-053.81 +378.017.4-057.785)
  Балтер М.А. Упрочнение деталей машин. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1978. - 184 c.
  621.787 : 621.81
  Бармак М.В. Основи правознавства. - 2-ге вид., доп. і перероб . - Тернопіль : Астон , 1999. - 244 c.
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67
  Бартенев Г.М. Курс физики полимеров. : учеб. пособие для вузов / Г.М. Бартенев, Ю.В. Зеленев; под ред. проф. С.Я. Френкеля. - Л. : Химия , 1976. - 288 c.
  678.7:53
  Баскаев Х.К. Металловедие и термическая обработка металов. : учеб.-метод. пособие по диплом. проектир. для техникумов / Х.К. Баскаев, А.А. Самахоцкий. - М. : Машиностроение , 1966. - 192 c.
  621.78
  Безопасность конструкций автомобиля / М.А.Андронов, Ф.Е.Межевич, Ю.М.Немцов, Е.С.Савушкин. - М. : Машиностроение , 1985. - 157 c.
  629.331-788            629.113-788
  Белоцерковский С.И. Диплом Гагарина. - М. : Мол. гвардия , 1986. - 175 c.
  629.78 + 929Гагарин
  Белоцкий А.В. Ультразвуковое упрочнение металов / А.В. Белоцкий, В.Н. Винниченко, И.М. Муха. - К. : Тэхника , 1989. - 167 c.
  62І.789-868.8
  белый А.В. Структура и методы формирования износостойких поверхностных слоёв / А.В. Белый, Г.Д. Карпенко, Н.К.Мышкин. - М. : Машиностроение , 1991. - 208 c.
  620.178.16
  Белявский М.Т. Их имена увековечены в Москве. Ученые и питомцы Московского университета. - М. : Изд-во МГУ , 1980. - 183 c.
  378.4 (47+57-25)
  Беляев В.И. Теоретические основы процессов поверхносного пластического деформирования - Минск , 1988. - 184 c.
  621.787.4
  Беренштейн М.Л. Металловедение и термическая обработка стали : 3. Т.2. Основы термической обработки : Справочник / М.Л.Бернштейн,А.Г.Рехштадта - 3-е перераб.и доп. . - Москва : Металлургия , 1983. - 367 c.
  669.14.017+621.78:669.14
  Берштейн М.Л. Металловедение и термическая обработка стали : 3. Т.1. Методы испытания и исследования : Справочник / М.Л.Берштейна,А.Г.Рахштадта - 3-е перераб.и доп. . - Москва : Металлургия , 1983. - 352 c.
  669.14.017+621.78:669.14
  Берштейн М.Л. Металловедение и термическая обработка стали : 3. Т.2. Основы термической обработки : Справочник / М.Л.Берштейн,А.Г.Рахштадт - 3-е перераб. и доп. . - Москва : Металлургия , 1983. - 367 c.
  669.14.017+621.78:669.14
  Берштейн М.Л. Металловедение и термическая обработка стали : 3. Т.1. Методы испытания и исследования : Справочник / М.Л.Берштейна,А.Г.Рахштадта - 3-е перераб. и доп. . - Москва : Металлургия , 1983. - 352 c.
  669.14.017 +621.78:669,14
  Биология : в 2 т. Т.1. Жизнь, гены, клетка, онтогенез,человек : учебник для мед.спец.вузов / В.Н.Ярыгин, В.И.Васильева, И.Н.Волков, В.В.Синельщикова; под ред.В.Н.Ярыгина - М : Высш. шк. , 1997. - 448 c.
  574/578
  Биология : в 2 т. Т.2. Эвалюция, экосистема, биосфера, человечество : учебник для мед.вузов / В.Н.Ярыгин, В.И.Васильева, И.Н.Волков, В.В.Синельникова; под ред. В.Н.Ярыгина. - М. : Высш.шк. , 1997. - 352 c.
  574/.578
  Биргер И.А. Резьбовые и фланцевые соединения / И.А.Биргер,Г.Б.Иосилевич. - М. : Машиностроение , 1990. - 368 c.
  621.882.082 : 624.078.4
  Біоенергетичні проекти:від ідеї до втілення : Практичний посібник / Під заг.ред.Тормосова Р.Ю. - К. : ТОВ`Поліграф плюс ` , 2015. - 208 c.
  352.078            67.9(4Укр)401+31(4Укр)
  Блантер М. Е. Металловедение и термообработка. : учебник для машиностр. вузов и фак. - М. : Машиностроение , 1963. - 416 c.
  621.78
  Блантер М. Е. Теория термической обработки : учебник для вузов. - М. : Металлургия , 1984. - 328 c.
  621.78
  Богатых В.М. Технические устройства обучения : справочник / В.М. Богатых, А.М. Мансуров, В.Н. Попов; под ред. В.Н. Попова. - К. : Вища шк. , 1985. - 304 c.
  378.16.68/.69            74.58
  Боголіб Т.М. Принципи управління вузом : монографія. - Переяслав-Хмельницький : Б.в. , 2004. - 202 c. - (Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сков).
  378.11
  Болонський процес : бібліографія / уклад. : Б.І.Корольов, О.І.Тимошенко, О.Г.Дмитрунь; за ред. З.І.Тимошенко. - К. : Вид-во Європ. ун-ту , 2004. - 18 c.
  378.014.25 : 016
  Болонський процес : документи / уклад. З.І.Тимошенко, А.М.Грехов, Ю.А.Гапон, Ю.І.Палеха. - К. : Вид-во Європ. ун-ту , 2004. - 168 c.
  378.014.25
  Болонський процес : нормативно-правові документи / уклад.: З.І.Тимошенко, І.Г.Онищенко, А.М.Грехов, Ю.І.Палеха. - К. : Вид-во Європ.ун-ту , 2004. - 100 c.
  378.014.25
  Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна-Болонья-Саламанка-Прага-Берлін) / упоряд.:М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, В.Д.Шинкарук та ін. - К.:Тернопіль : Екон.думка ТАНГ , 2003. - 59 c.
  378.014.25
  Болонський процес: перспективи і розвіток у контексті інтеграції України в європейський простір вищої освіти : монографія. Зб.ст. / за ред. В.М.Бебика. - К. : МАУП , 2004. - 197 c.
  378.014.25
  Болотіна Н.Б. Трудове право України : підручник. - 5-те вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2008. - 860 c. - (Вища освіта ХХІ століття).
  349.2(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Болховининов Н.Ф. Металловедение и термическая обработка : учебник для вузов. - 6-е изд., доп. и перераб . - М. : Машиностроение , 1965. - 508 c.
  669.017 + 621.78
  Борщ Н. Складський облік. - Харків : Фактор , 2002. - 109 c. - (Б-ка ``Фактора``).
  658.787            65.052 + 65.40
  Борщ Н. Складской учет / Н.Борщ, О.Пироженко. - 2-е изд., перераб. и доп . - Харьков : Фактор , 2002. - 121 c. - ((Б-ка ``Фактор ``).
  658.787            65.052 + 65.40
  Бостан Л.М. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник для вищ. навч. закл. / Л.М.Бостан, С.К.Бостан. - К. : Центр навч. літ. , 2004. - 671 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)(1-87)
  Браславский В. М. Технология обкатки крупных деталей роликами. - 2-е изд . - М. : Машиностроение , 1975. - 160 c.
  621.787.4
  Буд здрава, землице. Українські народні пісні про еміграцію / упоряд., вступ.ст. і прим. С.Й.Грицин; ред. В.М. Пономаренко. - К. : Музична Україна , 1991. - 175 c. - (ноти).
  784            85.319
  Булатов Г.А. Пенополиуретаны в машиностроении и строительстве. - М. : Машиностроение , 1978. - 184 c.
  678.644 : 621
  Васильев Ю. С. Экономика и организация управления вузом : учебник / Ю. С. Васильев, В. В. Глухов, М. П. Федоров; под. ред. В. В. Глухова. - 3-е изд., испр. и доп . - СПб. : Лань , 2004. - 608 c.
  378.1
  Васько А. Т. Электрохимия вольфрама. - К. : Техника , 1969. - 164 c.
  544.6:546.78
  Ведерніков Ю.А. Теорія держави та права : навч.посіб. для вищ. навч.закл. / Ю.А.Ведерніков, В.С.Грекул. - 4-те вид., доп. і перероб . - К. : Центр навч. літ. , 2005. - 223 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Ведєрніков Ю.А. Адміністративне право України : навч. посібник для вищ. навч. закл. / Ю.А.Ведєрніков, В.К.Шкарупа. - К. : Центр навч. літ-ри , 2005. - 334 c.
  342.9(477) : (37.017.4-053.81 : 378.017.4-057.785 : 343.85)
  Видеокамеры : альбом схем. Вып.2. - Б.м. : Б.и. , Б.г. - 118 c.
  621.397.6 : 778.536.425
  Видеокамеры. Вып.1. Принципиальные электрические схемы. - Б.м. : Б.и. , 1996. - 59 c.
  621.397.642 : 778.536.425
  Видеокамеры. Приложение к вып.№1. Структурные схемы. Осциллограммы. Справочные данные микросхем. - Б.м. : Б.и. , 1996. - 66 c.
  621.397.642 : 778.536.425
  Винник Р.Н. Учебное телевидение в вузе / Р.Н. Винник, В.С. Мешкунов. - К.; Одесса : Выща шк. , 1989. - 128 c.
  378.687            74.58
  Винчестер А. Основы современной биологии / пер. с англ. М.Д. Гроздовой. - М. , 1967. - 328 c.
  574/.578
  Вища і середня педагогічна освіта : респуб. наук. - метод. зб.Вип.15. - К. : Вища шк. , 1991. - 119 c.
  378 + 377            74я43
  Вища освіта в Україні : навч. посібник / В.Г. Кремень, С.М. Ніколаєнко, М.Ф. Степко та ін.; за ред. В.Г. Кременя, С.М. Ніколаєнко. - К. : Знання , 2005. - 327 c.
  378(477)
  Вища освіта України і болонський процес : навч. посібник / М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, В.Д.Шинкарук та ін.; за ред. В.Г.Кременя. - Тернопіль : Навч.книга - Богдан , 2004. - 383 c.
  378.014.25
  Вища освіта України і Болонський процес : навч. програма / М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, В.Д.Шинкарук та ін. - Тернопіль : Вид-во ТДПУ , 2004. - 18 c.
  378.014.25
  Вища освіта України. Нормативно - правове регулювання / за заг. ред. А.П.Зайця, В.С.Журавського. - К. : Форум , 2003. - 1020 c.
  378.014.15(477)
  Від студентського самоврядування - до самоврядування громад - Полтава : АСМІ , 2008. - 162 c.
  378.184            67.401(4Укр)
  Вітвицька С.С. Практикум з педагогіки вищої школи : навч. посіб. за модульно-рейтинг.системою навч. для студентів магістратури. - К. : Центр навч.літ. , 2005. - 395 c.
  378.013
  Водолазов Н.К. Курсовое и дипломное проектирование по механизации сельского хозяйства : учебник для техникумов. - М. : Агропромиздат , 1991. - 335 c. - (Учеб. и учеб.пособия для учащихся техникумов).
  631.171 : 378.147.85            40.7
  Водяник В.И. Эластичные мембраны. - М. : Машиностроение , 1974. - 136 c. - (Б-ка приборостроителя).
  681.2 - 278
  Волгин В.В. Склад: организация, управление, логистика. - 8-е изд., перераб, и доп . - М. : Дашков и К , 2007. - 729 c.
  658.78
  Восстановление автомобильных деталей полимерными материалами / Гос.науч.-исслед. ин-т автомоб. тр-та. - М. : Транспорт , 1974. - 180 c.
  629.331.004.67 : 678.5            629.113.004.67 : 678.5
  Вычислительные машины, системы и сети : учебник для вузов / А.П.Пятибратов, С.Н.Беляев, Г.М.Козырева и др.; под ред. А.П.Пятибратова. - М. : Финансы и статистика , 1991. - 398 c.
  004.78            32.973.2
  Газенко О.Г. Человечество и космос / О.Г.Газенко, И.Д.Пестов, В.И. Макаров. - М. : Наука , 1987. - 272 c. - (Чкловечество на рубеже XXL века).
  629.78
  Галузинський Г.П. Перспективні технологічні засоби оброблення інформації : навч.-метод.посібник для самост.вивчення дисц. - К. : КНЕУ , 2002. - 279 c.
  004.78:330            65.050.253
  Гамрат-Курек Л.И. Экономическое обоснование дипломных проектов : учеб.пособие для вузов. - 4-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1984. - 159 c.
  621.002.001.63.003 : 378.147.88
  Гаршина О.К. Виконання дипломних робіт спеціалістів економічного профілю : навч. посібник для вищ. навч.закл. / О.К.Гаршина, С.В.Бурлуцький. - К. : Центр учбов. літ. , 2007. - 134 c.
  330 :378.147.88
  Гейхман В.Л. Высшая школа:правовые вопросы : Справочник / В.Л.Гейхман,Т.П.Митиль; Под.ред.В.А.Северцева - К. : Лыбидь , 1990. - 368 c.
  378:340            67.99(2)
  Гинзбург Л.С. Кинопроекционная техника : учебник для кинотехников / Л.С.Гинзбург, К.Б.Данилов,Н.М.Королев. - М. : Искусство , 1986. - 270 c.
  778.2
  Гладун З.С. Основи конституційного права України : навч.-метод. посібник для вищ.навч.закл. / З.С.Гладун, М.Г.Федчишин. - Тернопіль : Астон , 2001. - 463 c.
  342(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.400(4Укр)
  Гнилорыбов В.В. Государственное строительство и местное самоуправление в Украине : учеб. пособие / В.В.Гнилорыбов,В.Н.Тихонов. - Луганск : изд-во СНУ им. В. Даля , 2004. - 375 c.
  342.25(477):(37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)            66.3(4УКР)12
  Гнилорыбов В.В. Местное самоуправление в Украине: мир понятий и терминов от А до Я : учеб. пособие / В.В.Гнилорыбов, В.Н.Тихонов. - Луганск : Изд-во СНУ им. В. Даля , 2005. - 167 c.
  342.25(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Головин Г.Ф. Технология термической обработки металлов с применением индукционного нагрева / Г.Ф.Головин, Н.В.Зимин ; под общ. ред. А.Н.Шамова. - 5-е изд.. перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1990. - 87 c. - (Б-чка высокочастотника-термиста; вып.3).
  621.78
  Гордеева Т.А. Анализ изломов при оценке надежности материалов / Т.А. Гордеева, И.П. Жегина. - М. : Машиностроение , 1978. - 200 c.
  620.178.3
  Грабовский М.А. Лекционные демонстрации по физике / М.А. Грабовский и др.; под ред.: В.И. Ивероновой. - М. : Наука , 1965. - 572 c.
  53:378.68
  Графическое изображение электрорадиосхем : справочник / С.Т. Усатенко, Т.К. Каченюк, М.В. Терехова - К. : Техніка , 1986. - 114 c.
  784
  Гресь Н.Л. Організація виробничої практики зі спеціальності ``Облік і аудит`` : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 109 c.
  657.6 : 378.147.88
  Григорьев А.П. Лабораторный практикум по технологии пластических масс : в 2 т. Т.1. Полимеризационные пластические массы : учеб. пособие для вузов / А.П.Григорьев, О.Я.Федотова.; под ред. В.В.Коршака. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1977. - 248 c.
  678.5.002
  Григорьев В.П. Лабораторный практикум по технологии пластических масс : в 2 т. Т.2. Поликонденсационные и химически модифицированные пластические массы : учеб. пособие для вузов / А.П.Григорьев, О.Я.Федотова.; под ред. В.В.Коршака. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1977. - 264 c.
  678.5.002
  Гриневич Г.П. Комплексно - механизированные и автоматизированные склады на транспорте. - 3-е перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1987. - 296 c.
  658.78 : 656.073.27 : 65.011.54/.56
  Гринь И.М. Строительные конструкции из дерева и синтетических материалов.Проектирование и расчет : учеб. пособие для строит. вузов.и фак-тов. - 2-е изд., пераб. и доп . - К.;Донецк : Вища шк. , 1979. - 271 c.
  624.011.1 + 624.011.78
  Губарев В.С Утро космоса : Королёв и Гагарин. - М. : Мол.гвардия , 1984. - 191 c.
  629.78 +929Королев + 929Гагарин
  Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Химия , 1971. - 344 c.
  678 : 539.2/4
  Гэтленд К.У. Космическая техника : ил. энцикл. / пер. с англ. С.Ф.Костромина, В.В.Савичева; под ред. С.Д. Гришина. - М. : Мир , 1986. - 296 c. - (Для науч. б-к).
  629.78
  Дахно І.І. Право інтелектуальної власності : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Либідь , 2003. - 200 c.
  347.77(477) : (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)
  Дахно І.І. Історія держави і права : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 405 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)
  Даценко А.В. Александр Шаргей - Юрий Кондратюк, сын Украины, Полтавы : биогр. документ. повесть. - Полтава : Полтава , 1997. - 351 c.
  629.78 + 929Шаргей + 929Кондратюк
  Дзера І.О. Цивільно - правові засоби захисту права власності в Україні. - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 255 c.
  347.23 + 347.77(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.404.1/4УКР/
  Диалоговые микрокомпьютерные системы / под.ред.Н.П.Брусенцова, А.М.Шаумова. - М. : Изд-во МГУ , 1986. - 152 c.
  004.78            681.32
  Диалоговые системы схемотехнического проектирования / В.И. Анисимов, Г.Д. Дмитревич, К.Б. Скобельцын и др. ; под ред. В.И. Анисимова. - М. : Радио и связь , 1988. - 288 c.
  658.512.011.56 : 004.78
  Динамическое старение сплавов / Пастухова К.П. и др. - М. : Металургия , 1985. - 222 c.
  621.785.15.669.14
  Дипломне проектування з економіки підприємства : Навч. посібник / Семенов Г.А. та ін. - К. : Центр учбової літ. , 2007. - 123 c.
  338.45:378.147.88(074.8)
  Дипломное пректирование : учебное пособие для студентов вузов / под ред.: В. И. Лачина - Ростов- на -Дону : Феникс , 2003. - 348 с. c.
  378.147
  Дипломное проектирование термических цехов : учеб.пособие для металлург.ин-тов. / К.Ф.Стародубов, И.Е.Долженков, Ю.Л.Ревисс и др. - К. . : Вища шк. , 1974. - 160 c.
  621.78.001.2 : 669.02/.09
  Дмитриева И.К. Трудовой договор научно - педагогических работников вузов. - М. : Изд-во МГУ , 1991. - 166 c.
  378.011.31-051 : 349.222.2            74.53 + 67.99(2)7
  Долговечность трущихся деталей машин Вып.1 : сб.статей. / под общ. ред. Д.Н.Гаркунова. - М. : Машиностроение , 1986. - 263 c.
  621.891 + 620.178.162(081)
  Долговечность трущихся деталей машин Вып.5 : сб.статей. / под общ. ред.Д.Н.Геркунова. - М. : Машиностроение , 1990. - 368 c.
  621.891 + 620.178.162(081)
  Долженков И.Е. Основы проектирования термических цехов : учеб.пособие для вузов / И.Е.Долженков, К.Ф.Стародубов, А.А.Спасов. - К. : Вища шк. , 1986. - 215 c.
  621.78
  Дороз В.Ф. Методика викладання української мови у вищій школі : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр учбов.літ. , 2008. - 174 c.
  811.161.2.: 378.147(075.8)
  Есенберлин Р.Е. Пайка и термическая обработка деталей в газовой среде и вакууме. - Л. : Машиностроение , 1972. - 184 c.
  621.791.3 + 621.78
  Жеданов С.А. Применение замкнутой телевизионной системы в учебном процессе / С.А. Жеданов, Б.Е. Иванов, К.Б. Шульгин.; под ред. Г.В. Малеева. - К. : Вища школа , 1980. - 77 c.
  378
  Журавський В.С. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти : наук.-метод.видання / В.С.Журавський, М.З.Згуровський. - К. : Політехніка , 2003. - 195 c.
  378.014.25
  Журавський В.С. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні : підручник для юрид. вузів і фак. / В.С.Журавський, В.О.Серьогін, О.Н.Ярмиш. - К. : Ін Юре , 2004. - 671 c.
  342.25(477) :(37.017.4-053.81 +378.017.4-057.785)            67.401(4Укр)
  Журавський В.С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні. - К. : Ін Юре , 2003. - 415 c.
  378: 321:008(477)
  Заваров А.С. Химико - термическая обработка в кипящем слое / А.С.Заваров, А.П.Баскаков, С.В.Грачев. - М. : Машиностроение , 1985. - 158 c.
  621.78
  Загадки звездных островов : сб. Кн.5 / сост. Ф.С.Алымов. - М. : Мол.гвардия , 1989. - 252 c.
  629.78
  Загадки звездных островов : сб. Кн.6 / сост. Ф.С.Алымов. - М. : Мол.гвардия , 1990. - 236 c.
  629.78
  Загальна теорія держави і права : підручник для юрид.спец.вищ.навч.закл. / М.В.Цвік, В.Д.Ткаченко, Л.Л.Богачова; за ред.М.В.Цвіка, В.Д.Ткаченка, О.В.Петришина. - Х. : Право , 2002. - 428 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.0
  Загірняк М. В. Медіапедагогіка : навч. посіб. / М. В. Загірняк, О. О. Поясок - Х.: : Друкарня Мадрид , 2015. - 232 с. c.
  378.147            74.58.202.5
  Загірняк М.В. Медіапедагогіка : навч.посібник для вищ.навч.закл. / М.В.Загірняк, Т.Б.Поясок. - Харків : ДРУКАРНЯ МАДРИД , 2015. - 231 c.
  378.147
  Заїка Ю.О. Українське цивільне право : навч.посібник [ для вищ. навч. закл.]. - 2-ге вид., змін. і доп . - К . : Всеукр.асоциація видавців , 2008. - 367 c. - ((Київ. нац.ун-т внутрішніх справ)).
  347(477) :(37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Закон України ``Про вищу освіту`` : наук.- практ. коментар / за заг.ред.В.Г.Кременя. - К. : СДМ-Студіо , 2002. - 323 c.
  378 : 340.130.5(477)            74.58
  Закон України ``Про третейські суди`` : наук. - практ.коментар / за заг.ред.Ю.В.Білоусова, П.В.Куфтирєва. - К. : Правова єдність , 2008. - 430 c.
  347.918(477) :(37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Законодавство України про контроль та перевірки : у 2 т. Т.1. / упор.О.М.Роїна. - К. : КНТ , 2002. - 116 c.
  342.9 : 351.078.3 : 340.130.53            67.402(4Укр)
  Законодавство України про контроль та перевірки : у 2 т. Т.2. / упор. О.М.Роїна. - К. : КНТ , 2002. - 114 c.
  342.9 : 351.078.3 : 340.130.53            67.402(4УКР)
  Законодавство України про працю : зб.норм.- правових актів / упоряд.Г.І.Чанишева. - Харків : Одіссей , 2006. - 946 c. - (Закони України).
  349.2(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.405(4Укр)
  Законодавство України про судову і правоохоронну діяльність. Організація та дяльність судових органів.Організація та діяльність правоохоронних органів / відповід.ред. В.С.Стефанюк. - К. : Юрінком , 2001.
  347.97/.99(477) : (37.017.4-053.81 +378.017.4-057.785)            67.7(4УКР)
  Законодаство України про місцеве самоврядування та компетенцію його органів : зб.нормат.актів / уклад.М.П.Воронов, В.Д.Яворський, П.М.Любченко та ін. - Харків : Факт , 2000. - 399 c.
  342.553 :352.075(477) : (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)            67.401(4УКР)
  Законодательство Украины об интеллектульной собственности (с изм.и доп. по состоянию на 15.05.2002). - 2-е изд.. перераб. и доп . - Харьков : Одиссей , 2002. - 592 c.
  347.77(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.404.3(УКР)
  Заруба В.М. Історія держави і права України : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч.літ. , 2005. - 221 c.
  340.12 : ( 37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)(477)
  Засоби діагностики якості вищої освіти. Додаток Г.Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломних робіт студентами рівня СПЕЦІАЛІСТ,напряму підготовки 0502 ``Менеджмент``, спеціальностей - - Вид.офіц . - К. : Мін-во науки і освіти України , 2003. - 27 c. - (Галузевий стандарт вищої освіти України).
  378.22(083.74)
  Засоби діагностики якості вищої освіти.Додаток Б:Система базових тестових завдань з нормат.дисциплін освітньо-професійної програми підготовки фахівця рівня бакалавр, напряму підготовки 0502 ``Меннеджмент``, кваліфікації-бакалавр з менеджменту. Т.1. - Вид.офіц . - К. : Мін-во освіти і науки України , 2003. - 205 c. - (Галузевий стадарт вищої освіти України).
  378.22(083.74)
  Засоби діагностики якості вищої освіти.Додаток Б:Система базових тестових завдань з нормат.дисциплін освітньо-професійної програми підготовки фахівця рівня бакалавр, напряму підготовки 0502 ``Менеджмент``, кваліфікації-бакалавр з менеджменту. Т.2. - Вид.офіц . - К. : Мін-во освіти і науки України , 2003. - 263 c. - (Галузевий стандарт вищої освіти України).
  378.22(083.74)
  Засоби діагностики якості вищої освіти.Додаток В:Зразки аналітично-розрахункових задач до державного кваліфікаційного комплексного екзамену рівня бакалавр, напряму підготовки 0502 ``Менеджмент``, кваліфікації - бакалавр з менеджменту. - Вид.офіц. . - К. : Мін-во освіти і науки України , 2003. - 57 c. - (Галузевий стандарт вищої освіти України).
  378.22(083.74)
  Засоби діагностики якості вищої освіти.Додаток Г:Методичні рекомендації щодо виконання та захисту випускних робіт студентами рівня БАКАЛАВР,напряму підготовки 0502 ``Менеджмент``, кваліфікації - бакалавр з менеджменту - Вид.офіц . - К. : Мін-во освіти і науки України , 2003. - 26 c. - (Галузевий стандарт вищої освіти України).
  378.22(083.74)
  Засоби діагностики якості вищої освіти.Додаток Г:Методичні рекомендації щодо виконання та захисту магістерських робіт студентами рівня МАГІСТР,напряму підготовки 0502 ``Менеджмент``, спеціальності - всіх спеціальностей - Вид.офіц. . - К. : Мін-во науки і освіти України , 2003. - 29 c. - (Галузевий стандарт вищої освіти України).
  378.22(083.74)
  Збірник законодавчих та нормативних актів про освіту Т.Вип.1. - К. : `ВІПОЛ` , 1994. - 336 c.
  340.134:378
  Збірник законодавчих та нормативних актів про освіту Т.Вип.ІІ. - К. : `ВІПОЛ` , 1994. - 310 c.
  340.134:378
  Збірник основних нормативних актів про вищу освіту, наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів (станом на 01.02.2003 р.) / упоряд.: М.І. Панов, В.Т. Биковський, Г.Д. Миленька та ін.; за ред. М.І. Панова. - Х. : Гриф , 2003. - 335 c.
  378 : 349.2 (477) + 340.130.5            74.58+67.405(4УКР)
  Збірник тестів для підготовки до державного іспиту з базової освіти за професійним спрямуванням ``Торгівля`` : у 3 т. Т.1. / уклад.: Т.М. Коломиєць, Т.Г. Глушкова, О.І. Зельниченко та ін. - К. : Київ. нац. торг.- екон. ун-т , 2002. - 159 c.
  378
  Збірник тестів для підготовки до державного іспиту з базової освіти за професійним спрямуванням ``Торгівля`` : у 3 т. Т.2. / уклад.: Т.М. Коломиєць, Т.Г. Глушкова, О.І. Зельниченко та ін. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т , 2002. - 202 c.
  378
  Збірник тестів для підготовки до державного іспиту з базової освіти за професійним спрямуванням ``Торгівля`` : у 3 т. Т.3. / уклад.: Т.М. Коломиєць, Т.Г. Глушкова, О.І. Зельниченко та ін. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т , 2002. - 140 c.
  378
  Збірник тестових завдань для підготовки до державного іспиту з базової освіти з напряму ``Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності`` за професійним спрямуванням``Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності`` / уклад.: О.П. Гребельник, Є.М. Воронова, С.І. Бай та ін. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т , 2003. - 213 c.
  378 : 658.012.32            65.290-21
  Збірник тестових завдань для підготовки до державного іспиту з фаху 7.050303 ``Експертиза товарів та послуг`` / уклад. А.А. Самойленко, Н.В. Притульська, С.О. Белінська та ін. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т , 2003. - 287 c.
  378
  Звитяжні семестри студентських будівельних загонів України : документ. - художня дилогія. - Фастів : Поліфаст , 2008. - 527 c.
  378.068(47+57)
  Иванов Б.С. Охрана труда в литейном и термическом производстве : учебник для сред.спец.учеб.заведений. - М. : Машиностроение , 1990. - 222 c.
  658.345 : (621.74 +621.78)
  Иванов Р.Н. Репрография. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Экономика , 1986. - 336 c.
  778.1
  Изотермическое деформирование металлов / С.З.Фиглин, В.В.Бойцов, Ю.Г.Калпин, Ю.И.Каплин. - М. : Машиностроение , 1978. - 239 c.
  621.785.4            621.73
  Информационные системы и технологии в экономике : учебник для с/х вузов / Т.П. Барановская, В.И. Лойко, М.И. Семенов, А.И.Трубилин; под ред. В.И.Лойко. - 2-е изд., доп. и перераб . - М. : Финансы и статистика , 2005. - 413 c.
  004.78 : 33
  Иосилевич Г.Б. Расчет фланцевых соединений / Г.Б.Иосилевич, С.Т.Ковган. - Свердловск : Изд-во Уральск. ун-та , 1989. - 164 c. - (Произв.- техн.лит-ра).
  621.643.412 : 624.078.4
  Іванов В.М. Історія держави і права України : у 2 т. Т.1. : навч. посібник - К. : МАУП , 2002. - 262 c.
  340.12 : (37.017.4-053ю81 + 378.017.4-057.785)(091)(477)
  Іванов В.М. Історія держави і права України : у 2 т. Т.2. : навч.посібник. - К. : МАУП , 2003. - 223 c.
  340.12(091)(477) :(37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Іванова Т.В. Культура педагогічного менеджменту викладача ВНЗ непедагогічного профілю : навч.-метод.посібник. / Ін-т педагогічної освіти та освіти дорослих. - К. : Педагогічна думка , 2012. - 137 c.
  378.11: 658.012.32(072)
  Іванова Т.В. Культура педагогічного менеджменту викладача ВНЗ непедагогічного профілю : навч. - метод.посібник. - К. : Педагогічна думка , 2012. - 137 c.
  378.11(072) : 658.012.32
  Історія держави і права : навч.посібник / за ред. А.С.Чайковського. - К. : Юрінком Інтер , 2000. - 383 c. - (Ін-т економіки, управління та господ. права).
  340.12(091) : (37.017.4-053.81 +378.017.4-057.785)
  Історія держави і права зарубіжних країн. Середні віки та ранній новий час : навч.посібник / за ред. Б.Й.Тищика. - Львів : Світ , 2006. - 695 c.
  340.12 : ( 37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)(100)
  Історія держави і права України : у 2 т. Т.1. : підручник для юрид.спец.вищ.навч.закл. / О.Д.Святоцький, В.Д.Гончаренко, М.М.Страхов та ін.; за ред. В.Я.Тація, А.Й.Рогожина, В.Д.Гончаренка. - К. : Ін Юре , 2003. - 653 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)(477)            67.3(4Укр)
  Історія держави і права України. Курс лекцій : навч.посібник для юрид.вузів та фак. / О.О.Шевченко, В.О.Самохвалов, М.О.Шевченко та ін.; за ред. В.Г.Гончаренка. - К. : Вентурі , 1996. - 287 c.
  340.12(091)(477) : (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)            67.3(4Укр)
  Йех Я. Термическая обработка стали : справочник / пер. с чеш. И.А. Грязновой ; под ред Ю.Г. Андреева, В.Б. Фридман. - 3-е изд., испр. и доп . - М. : Метталургия , 1979. - 216 c.
  621.78
  Казакевич П.И. Техника безопасности при изготовлении изделий из пластмасс. - М. : Машиностроение , 1972. - 160 c.
  658.345 : 678.5.02
  Каленюк І.С. Розвиток вищої освіти та економіка знань : монографія / І.С.Каленюк,О.В.Куклін. - К. : Знання , 2012. - 343 c. - (Сучасна наука).
  378.1``71``
  Карасев В.А. Доводка эксплуатируемых машин. Вибродиагностические методы / В.А. Карасев, А.Б. Ройтман. - М. : Машиностроение , 1986. - 190 c.
  620.178.5 : 62-752
  Кардашов Д.А. Эпоксидные клеи. - М. : Химия , 1973. - 192 c.
  668.395 : 678.643
  Карпенко О.В. Управлінский облік: методика викладання у вищій школі : навч. посіб.для вищ.навч.закл. - К. : Центр. учбов. літ. , 2007. - 243 c.
  657.4 : 658.012 : 378.02
  Картышов А. В. Износостойкость деталей земснарядов / А.В. Картышов, Н.С. Пенкин, Л.И. Погодаев. - Л. : Машиностроение , 1972. - 160 c.
  621.879.447 + 620.178.1
  Касинюк Л.А. Основи Конституційного права України : навч.посібник для вищ.навч.закл. - Х. : Одісей , 1997. - 159 c. - (Закони України).
  343(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.400
  Кацнельсон М.Ю. Пластические массы. Свойства и применение : справочник / М.Ю.Кацнельсон,Г.А.Балаев. - 3-е изд.,перераб . - Л. : Химия , 1978. - 383 c.
  678.5 /.8.01
  Кельман М.С. Теорія держави і права (схеми ,таблиці, поняття) : навч.посібник для вищ.навч.закл. / М.С.Кельман, О.Г.Мурашин, Н.В.Сухицька. - К. : Центр навч.літ. , 2006. - 147 c.
  340.12 : ( 37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Кельман М.С. Загальна теорія права (з схемами, кросвордами, тестами) : підручник для вищ.навч.закл. / М.С.Кельман, О.Г.Мурашин. - К. : Кондор , 2002. - 353 c.
  340.12 : ( 37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Кельман М.С. Загальна теорія держави і права : підручник для вищ.навч.закл. / М.С.Кельман, О.Г.Мурашин. - К. : Кондор , 2008. - 476 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Київський політехнічний інститут : нарис історії. - К. : Наук.думка , 1995. - 320 c.
  378.662(477-25)
  Кириченко В.М. Правознавство.Курс лекцій : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч.літ. , 2007. - 239 c.
  340/.349 : (378.017.4-057.785 + 37.017.4-053.81)            67
  Кириченко В.М. Правознавство. Модульний курс : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр учбов. літ. , 2007. - 327 c.
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67
  Клейнрок Л. Вычислительные системы с очередями / пер.с англ. под ред.Б.С.Цыбакова. - М. : Мир , 1979. - 600 c.
  004.78 : 004.422.636.5            681.3
  Клименко И.С. Голография сфокусированных изображений и спекл - интерферометрия. - М. : Наука , 1985. - 222 c.
  535.317.1 + 778.38
  Князев В.К. Эпоксидные конструкционные материалы в машиностроении. - М. : Машиностроение , 1977. - 183 c.
  678.686 : 620.22
  Кобаяши А. Обработка пластмасс резанием / сокр. пер.с англ. П.А.Кунина. - М. : Машиностроение , 1974. - 192 c.
  678.5 : 621.91
  Коваленко Н.Д. Ракетный двигатель как исполнительный орган системы управления полетом ракеты (термогазодинамическое управление вектором тяги) : монография - Дн. : Ин-т техн.механики НАН и НКА Украины , 2004. - 412 c.
  621.453/.457 : 629.78 : 533.6.013
  Коваль Л.В. Адміністративне право : курс лекцій. - К : Вентурі , 1998. - 207 c.
  342.9(477) : (37.017.4-053.81 +378.017.4-057.785+343.85)            67.401
  КолодІй А.М. Державне будІвництво та місцеве самоврядування : навч.посібник / А.М.КолодІй, А.Ю.Олійник. - К : Юрінком Інтер , 2001. - 303 c.
  342.25(477) :(37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Колпаков В.К. Адміністративне право України : підручник. - К. : Юрінком Інтер , 1999. - 733 c.
  342.9(477) : (37.017.4-053.81 : 378.017.4-057.785 : 343.85)            67.401(4Укр)
  Колпаков В.К. Адміністративне право України : підручник / В.К.Колпаков, О.В.Кузьменко. - К. : Юрінком Інтер , 2003. - 543 c.
  342.9(477) : (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785 +343.85)            67.401(4Укр)
  Коляда І.А. Основи правознавства.Згідно Конституції України, прийнятої 28 червня 1996 р. : навч.посібник для 9 кл. Зошит-конспект тем / І.А.Коляда, Я.П.Лозовий. - К. : КАННОН , 1997. - 189 c.
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 37.017.4-057.785)            67.0
  Комар В.Г. Изобразительная голография и голографический кинематограф / В.Г.Комар, О.Б.Серов. - М : Искусство , 1987. - 286 c.
  778.38
  Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Застосування в Україні. - Офіц. вид. . - К. : Б.в. , 2006. - 176 c. - (Міністерство юстиції України).
  342.7 : (37.017.4-053.81 +378.017.4-057.785)
  Коновалов Б.П. СССР-Франция : Космич.сотрудничество / под ред. В.А.Шаталова. - М. : Машинострение , 1990. - 197 c.
  629.78
  Конституційне право України : підручник для вищ.навч.закл. / за ред. Ю.М.Тодики, В.С.Журавського. - К. : Ін Юре , 2002. - 542 c.
  342(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.400(4Укр)
  Конституційне право України : підручник для юрид.спец.вищ.навч.закл. / В.Ф.Погорілко, О.Ф.Фріцький, О.В.Городецький та ін.; за ред.В.Ф.Погорілка. - К. : Наук.думка , 1999. - 734 c.
  342(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.400
  Конституційне право України. Хрестоматія : навч.посібник для вищ.навч.закл. / упоряд. В.С.Журавський, Ю.М.Тодика. - К. : Ін Юре , 2004. - 882 c.
  342(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.400(4Укр)
  Конституція України. Чинне законодавство зі змін. та доп.станом на 1 серпня 2008 року. - К. : Видавець Паливода А.В. , 2008. - 47 c. - (Закони України).
  342.4(477): (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Конструкции из дерева и пластмасс : учебник для строит.вузов и фак. / под ред. Г.Г.Карлсена. - 4-е изд., перераб.и доп . - М. : Стройиздат , 1975. - 688 c.
  624.011.1 + 624.011.78
  Констукционные свойства пластмасс : сб. / под.общ.ред. Р.М.Шнейдеровича, И.В.Крагельского. - М. : Машиностроение , 1968. - 212 c.
  678
  Конькова Г.В. Володимир Кожухар - диригент за покликанням / Галина Конькова. - К. : ЕКО-ПРОДАКШН , 2008. - 207 c.
  78.071.2(092)            85.317
  Копельман Н.Л. Сопротивляемость сварных узлов хрупкому разрушению. - Л. : Машиностроение , 1978. - 231 c.
  624.078.3 : 621.791
  Копиленко О.Л. Держава і право України:1917-1920 рр. Центральна Рада.Гетьманство.Директорія / О.Л.Копиленко, М.Л.Копиленко. - К. : Либідь , 1997. - 208 c.
  340.12(091)(477): (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)            67.3(4Укр)
  Короленко Ц.П. Личность и алкоголь / Ц.П.Короленко, В.Ю.Завьялов; отв.ред. Б.А.Трофимов; АН СССР. Сиб.отд-ние. - Новосибирск : Наука , 1987. - 168 c. - (Трезвость - норма жизни).
  178            88
  Коррозия и защита химической аппаратуры Т.5. Промышленность синтетического каучука : справ. руководство / Лабутин А.Л.; под ред. А.М.Сухотина. - Л. : Химия , 1971. - 368 c.
  [620.193 + 620.197] : [678.4 + 678.7]
  Корсунов В.П. Упругие чувствительные элементы: /Статистика, динамика, надежность/ - Саратов : Изд-во Сарат.ун-та , 1980. - 263 c.
  531.78
  Космодемьянский А.А. Константин Эдуардович Циолковский (1857-1935) / отв.ред.: А.С.Федоровский. - 2-е изд., доп . - М. : Наука , 1987. - 304 c.
  629.78(092)
  Котюк В.О. Теорія права : курс лекцій. - К. : Вентурі , 1996. - 207 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.0
  Кофман Р. 100 ненужных советов молодым дирижерам / Роман Кофман. - К. : Larus MM XII , 2012. - 182 c.
  78
  Кравчук П.Ф. Формирование развитой творческой личности.Философско - социологический и методический анализ. - К. : Выща шк. , 1984. - 155 c.
  378.036.5-057.785            74.58
  Криулин А.В. Сульфоцианирование стали и чугуна. - М. : Машиностроение , 1965. - 224 c.
  621.78
  Крылова Н.Б. Формирование культуры будущего специалиста. - М. : Высш.шк. , 1990. - 140 c.
  378.03            74.58
  Кубасов В.Н. Прикосновение космоса / лит. запись И.Андреева. - М. : Политиздат , 1984. - 176 c.
  629.78
  Кудин В.А. Эстетическое воспитание студентов / отв.ред.И.Ф.Надольный. - К. : Вища шк. , 1984. - 308 c.
  378.036-057.875            74.58
  Кудрявцев Е.М Оформление дипломного проекта на компьютере. - М. : ДМК Пресс , 2004. - 223 c.
  004.91 : 378.2
  Кузнецов В.М. Учебное телевидение. - М. : Высш.шк. , 1990. - 182 c.
  378..687            74.58
  Кузнецов И.Н. Рефераты, контрольные, курсовые и дипломные работы : метод. рекомендациипо подготовке и оформлению / И.Н.КУзнецов, Л.В.Лойко; под ред. А. Макарова. - Мн. : Завигар , 1998. - 145 c.
  378.385.5            74.58
  Куракин К.И. Анализ систем автоматического регулирования на несущей переменного тока / К.И.Куракин, Л.К.КУракин. - М. : Машиностроение , 1978. - 238 c.
  621.3.078
  Куракин К.И. Анализ систем автоматического регулирования на несущей переменного тока / К.И.Куракин, Л.К.Куракин - М. : ’’Машиностроение’’ , 1978. - 238 c.
  621.3.078
  Лахтин Ю.М. Металловедение и термическая обработка металлов : учеб.для металлург.спец.вузов - 3-е изд., перераб.и доп. . - М. : Металлургия , 1984. - 359 c.
  669.017+621.785
  Лахтин Ю.М. Металловедение и термическая обработка металлов : учебник для металлург.и машиностр.техникумов - М. : Металлургия , 1969. - 446 c.
  669.017+621.785
  Лахтин Ю.М. Термическая обработка в машиностроении : справочник - М. , 1980. - 783 c.
  621.785
  Левин Л. Права человека: вопросы и ответы / Лиа Левин. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : БИНОМ , 1997. - 160 c.
  342.7 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.400.7
  Левичев В.Г. Транзисторные усилители - М. : Воениздат , 1967. - 208 c.
  621.378
  Лейканд М.С. Вакуумные электрические печи (сопротивления и индукционные) - М. : Энергия , 1968. - 328 c.
  621.78
  Лесин В.М. Як працювати з книгою - К. : Вища шк. , 1989. - 71 c.
  78.303
  Литвин О.Б. Основы технологии синтеза каучуков : учебное пособие для хим. техникумов - 3-е изд. перераб. и доп. . - М. : Химия , 1972. - 528 c.
  678
  Людина і праця : довідник з правових питань / уклад.:І.П. Козінцев, Л.А. Савенко. - К. : Юрінком Інтер , 1997. - 334 c.
  349.2(477) : (37.017.4-053.81 +378.017.4-057.785)            67.405
  Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник для вищ.навч.закл. - 4-е вид., доп . - К. : Атіка , 2004. - 616 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)(1-87)            67.3
  Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн : навч.посібник - 3-е вид.,доп . - К. : Атіка , 2001. - 624 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)(1-87)            67.3
  Максимова Н.Ю. Безпека життєдіяльності: Соціально-психологічні аспекти алкоголізму та наркоманії : навч. посіб. для ВНЗ. - К. : Либідь , 2006. - 327 c.
  178.1
  Манфред А.З. Три портрета эпохи Великой французской революции / О Руссо, Мирабо, Робеспьере - 2-е изд. . - М. : Мысль , 1989. - 430 c.
  944``1789/1794``(092)            63.3/4Фр/
  Маслов А. Г. Вибрационные машины и процессы в дорожном строительстве / А.Г. Маслов, В.М. Пономарь - К. : Будівельник , 1985. - 127 c.
  625.7/.78.08-868
  Мащенко Н. І Основи педагогіки і псіхології вищої освіти : курс лекцій - Кременчук : Вид-во П.П. Щербатих О.В. , 2005. - 287 c.
  378.013+378.015.3
  Мащенко Н. І. Основи педагогіки і псіхології вищої освіти : курс лекцій - Кременчук: : ПП Щербатих О.В. , 1998. - 287с. c.
  378.013+378.015.3
  Мельников В.В. Безопасность информации в автоматизированных системах - М. : Финансы и статистика , 2003. - 367 c.
  004. 056+004.78.056
  Методы испытания, контроля и исследования машиностроительных материалов : В 3-х т.. Т.3. Методы исследования неметаллических материалов : справ. пособие / под ред. Б.И.Паншина, Б.В.Перова, М.Я.Шарова - М. : Машиностроение , 1973. - 283 c.
  620.1.001.4 : 678.7(03)
  Мироненко В.П. Сімейне право України : підручник [ для вищ. навч. закл.] / В.П.Мироненко, С.А.Пилипенко - К . : Правова єдність , 2008. - 477 c.
  347.6(477) : (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)
  Мирошникова В.А. Основы правоведение : учебник / В.А.Мирошникова. - М. : ЭКМОС , 1997. - 206 c.
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.0
  Мокін Б.І. та ін. Стратегія пошуку оптимального співвідношення лабораторного практикуму та наукових досліджень в навчальному процесі інженерних спеціальностей : монографія / Б.І.Мокін, В.О.Леонтьєв,О.Б.Мокін - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2002. - 143 c.
  378.147
  Молдован В.В. Конституційне право. Опорні конспекти. Словник - довідник : навч.посібник для студентів юрид.вузів та фак. / В.В.Молдован, В.Ф.Мелащенко. - К. : Юмана , 1996. - 271 c.
  342 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.400(4Укр)
  Молдован В.В. Правознавство за рейтингово - модульною системою навчання : навч. посібник для вищ.навч.закл. / В.В.Молдован, Л.І.Чулінда. - К : Центр навч.літ. , 2006. - 182 c.
  340/.349 : ( 37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Мороз І.В. Кредитно-модульна система організації навчального процесу : довідник для студентів - К : Освіта , 2005. - 90 c.
  378.147
  Мохорт А.В. Термічна обробка металів : навчальний посібник для проф.-техн.навч.закладів / М.Г.Чумак, А.В.Мохорт - К. : Либідь , 2002. - 511 c.
  621.78
  Музиченко П.П. Історія держави і права України : навч.посібник. - К. : Знання , 1999. - 661 c. - (``Вища освіта ХХІ століття``).
  340.12(091)(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.3(4Укр)
  Музиченко П.П. Практикум з історії держави і права України : навчальний посібник / П.П.Музиченко, Н.І.Долматова, Н.М.Крестовська - К. : Вікар , 2002. - 421 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)(477)
  Муніципальне право України : підручник / В.Ф.Погорілко, О.Ф.Фрицький, М.О.Баймуратов та ін.; за ред. В.Ф.Погорілко, О.Ф.Фрицького. - 2-е вид., перероб.і доп . - К. : Юрінком Інтер , 2006. - 590 c.
  342.25(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.9(4Укр)
  Муніципальне право України : підручник / В.Ф.Погорілко, О.Ф.Фрицький, М.О.Баймуратов та ін.; за ред. В.Ф.Погорілко, О.Ф.Фрицького - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 350 c.
  342.25(477) : (37.017.4-053.81 +378.017.4-057.785)            67.401/4Укр/
  Нагрев металла : учеб.пособие для средн.ПТУ / Х.М.Иоффе, Ф.И.Пивоваров, А.П.Прохоренко и др.; под общ.ред.Х.М.Иоффе - М. : Металлургия , 1981. - 280 c.
  621.771.02:621.78
  Назаров Г.И. Конструкционные пластмассы : справочник / Г.И.Назаров, В.В.Сушкин, П.В.Дмитриевская - М. : Машиностроение , 1973. - 192 c.
  678.5
  Назаров Г.И. Теплостойкие пластмассы : справочник / Г.И.Назаров, В.В.Сушкин - М. : Машиностроение , 1980. - 208 c.
  678
  Научно - практический комментарий Семейного кодекса Украины / под ред. Ю.С. Червоного. - К. : Истина , 2003. - 515 c.
  347.6(477) : (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)            67.404.4(4УКР)
  Національна доповідь щодо вступу України в Болонський процес / відповід. за випуск В.Г. Кремень, М.Ф. Степко, К.М. Левківський, О.С. Сухолиткий - К. : ТОВ `Освіта України` , 2004. - 31 c.
  378.014.25
  Новиков И.И. Теория термической обработки металла - 4 . - Москва : Металлургия , 1986. - 480 c.
  621.785
  Новиков И.И. Теория термической обработки металлов - 3 . - Москва : Металлургия , 1978. - 392 c.
  621.785
  Новиков И.И. Теория термической обработки металлов - Москва : Металлургия , 1974. - 400 c.
  621.785
  Овчинников А.А. Сетевые методы планирования и организации учебного процесса : пособие для руководящего состава и преподавателей техникумов / А.А.Овчинников,В.С.Пугинский,Г.Ф.Петров; под ред.А.А.Овчинникова - М. : Высшая школа , 1972. - 160 с. c.
  378
  Одерій Л.П. Кваліметрія вищої освіти : методологія та інструметарій : Монографія: Рекомендовано Міністерством освіти України - К. : МКА, ІЗМН , 1996. - 264 c.
  378
  Олійник А.Ю. Теорія держави і права України : навч. посібник / А.Ю.Олійник, С.Д.Гусарєв, О.Л.Слюсаренко. - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 175 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(477)            67.0(4Укр)
  Оптическая голография : в 2 т. Т.2. : пер с англ. / Ж. Априль, А. Арсено, Н. Баласубраманьян и др; под ред. Г. Колфилда; С. Б. Гуревича - М : Мир , 1982. - 735 c.
  778.38
  Оптическая голография : в 2 т. Т.1. : пер. с англ. / Ж.А. Априль, А. Арсенко, Н .Баласубраманьян и др; под ред. Г. Колфилда; С. Б. Гуревича - М. : Мир , 1982. - 374 c.
  778.38
  Организация и методика выполнения дипломных проектов / Пейсахович Ю.С., Солдаткин Г.Л. - Челябинск : Южно - Уральское книжное изд - во , 1975. - 211 c.
  378
  Орлов Н.Н. Системы планирования и организации учебного процесса. - К. : Вища шк. , 1974. - 190 c.
  378
  Осипов В.О. и др. Основы библиографии и изучения книги : Учеб. для книготорг. техникумов / В.О. Осипов, А.М. Демьянова, А.С. Осипова - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Книга , 1989. - 220 c.
  78.5
  Основи держави і права : навч. посібник / за ред. А.М. Колодія, А.Ю. Олійника. - К. : Либідь , 1997. - 207 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.0
  Основи констутиційного права України : підручник / за ред. В.В. Копєйчикова. - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 287 c.
  342(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.400(4 Укр)
  Основи права України : навч. посібник для неюридичних спец. вищ.навч.закл. / В.Я. Буряк, В.К. Грищук, О.В. Грищук, та ін.; за ред. В.Л. Ортинського. - 2-ге вид., доп. і перероб . - Львів : Оріяна-Нова , 2005. - 366 c.
  340/.349 :( 37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(477)            67.0(4УКР)
  Основи правознавства України : навч. посібник / С.В. Ківалов, П.П. Музиченко, Н.М. Крестовська, А.Ф. Крижанівський - 5-е вид . - Х. : Одіссей , 2005. - 368 c.
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(477)
  Основи правознавства України : навч. посібник / С.В. Ківалов, П.П. Музиченко, Н.М. Крестовська, А.Ф. Крижанівський. - 4-е вид., доп. і перероб . - Х. : Одіссей , 2004. - 367 c.
  340 /.349: ( 37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Основи правознавства України : навч.посібник / С.В.Ківалов, П.П.Музиченко, Н.М.Крестовська, А.Ф.Крижанівський. - 9-е вид., доп. і перероб . - Х. : Одіссей , 2009. - 479 c.
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Основы лекторского мастерства (материалы в помощь лектору). - М. : Знание , 1978. - 174 c.
  378.124.4
  Основы организаторской и воспитательной работы в трудовом коллективе : учеб.пособие для вузов / под общ.ред. Л.А.Канищенко, Б.И.Королева. - 2-е изд.,перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1985. - 335 c.
  378
  Падалка О.С. Економіка освіти та управління : навч.посібник / О.С.Падалка, І.С.Каленюк. - К. : Пед. думка , 2013. - 183 c.
  378.014.54(477)
  Паисов И.В. Термическая обработка стали и чугуна. Учебное пособие для студентов металлургич. спец. вузов - М. : Металлургия , 1970. - 264 c.
  621.78
  Панченко М.І. Цивільне право України : навч.посібник. - 2-е вид., стер . - К. : Знання , 2006. - 583 c.
  347(477) :(37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)
  Папшев Д.Д. Отделачно - упрояняющая обработка поверхностным пластическим деформированием - М. : Машиностроение , 1978. - 152 c.
  621.787.4
  Педагогіка вищої школи : навч.посібник / І.О.Бартєнєва, І.М.Богданова, І.В.Бужина та ін. - К. : Знання , 2007. - 495 c.
  378.013(075.8)
  переработка полимерных композиционных материалов: Учеб. пособие для вузов / Пахаренко В.А. и др. - К. : Воля , 2006. - 550 c.
  678.5 - 419
  Пластинки и оболочки из стеклопластиков / Гольденблат И. - М. : Высшая школа , 1970. - 408 c.
  678
  Подольська Є.А. Кредитно - модульний курс культурології : : навч.посібник для вищ.навч.заклд. / / Є.А.Подольська, В.Д.Лихвар, Д.Є.Погорілий. - - К . : : Фірма `ІНКОС`, Центр навч. літ , 2006. - 366 c.
  168.522 : 378.022
  Поживанов М.О. Українські вектори місцевого самоврядування. - К. : Альтерпрес , 2004. - 368 c.
  332.14+342.25(477) : (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)
  Покликання університету : зб.наук.праць / відп.ред. О.Гомілко. - К. : РІА ``ЯНКО``,``ВЕСЕЛКА`` , 2005. - 297 c.
  378.4
  Попов В.Н. Применение технических средств в учебном процессе - К. : Вища школа , 1980. - 107 c.
  378
  Порівняльне правознавство : підручник / за заг. ред. О.В.Петришина. - Х. : Право , 2012. - 271 c. - (Юрид.академія України ім. Ярослава Мудрого).
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Правдин Н.В. Взаимодействие различних видов транспорта: примеры и расчеты / Н.В.Правдин,В.Я.Негрей,В.А.Подкодаев; под ред.Н.В.Правдина - М. : Транспорт , 1989. - 208 c.
  656.078.12
  Право інтелектуальної власності.Академічний курс : підручник для вищ.навч.закл. / за ред. О.А.Підопригори, О.Д.Святоцького. - 2-е вид.,перероб. І доп . - К. : Концерн , 2004. - 670 c.
  347.77(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.404.3(4УКР)
  Правознавство : навч. посібник для вищ.навч.закл. / С.В.Дрожжина, О.О.Одінцова, В.О.Кондратьєв; за ред. С.В.Дрожжиної. - 2-е вид., стер . - К. : Знання , 2010. - 350 c. - (Вища освіта ХХІ століття).
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Правознавство : навч. посібник / за ред. В.В.Копейчикова. - 3-е вид., перероб. і доп . - К. : Юрінком Інтер , 2000. - 638 c.
  340/.349 : ( 37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.0
  Правознавство : підручник / А.І.Берлач, Д.О.Карпенко, В.С.Ковальський; за ред. В.В.Копейчикова, А.М.Колодія. - К. : Юрінком Інтер , 2007. - 748 c.
  340/.349 : ( 37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Правознавство : підручник / С.Е,Демський, В.С.Ковальський, А.М.Колодій; за ред. В.В.Копейчикова. - 6-е вид., стер . - К. : Юрінком Їнтер , 2002. - 735 c.
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67
  Правознавство : посібник / за ред. С.М.Тимченка, Т.О.Коломоєць. - К. : Істина , 2007. - 480 c.
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Правознавство: словник термінів : навч. посібник / за ред. В.Г.Гончаренка - К. : Юрисконсульт:КНТ , 2007. - 636 c.
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Придиус Б.В. Ремонт и монтаж оборудования: Альбом : Учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений по техн. спец. - М. : Машиностроение , 1987. - 104 c.
  621.787
  Проблеми вищої школи Проблемні питання удосконалення вищої освіти. Адаптація студентів до умов вузу. Самостійна навчальна робота студентів. Контроль успішності студентів : респуб.науково-методичний збірник. Вип.19 - К. : Вища школа , 1974. - 124 c. - (МВ ССО УРСР. Київський ордена Леніна державний ун).
  378
  Проблеми вищої школи Методологічна спрямованість навчально-виховного процесу. Деякі передумови підготовки спеціалістів : респуб.науково-методичний збірник. Вип.17 - К. : Вища школа , 1974. - 120 c. - (МВ ССО УРСР. Київський ордена Леніна державний ун).
  378
  Проблеми вищої школи Вдосконалення заочної та вечірньої освіти. Педагогічні питання вищої школи. Психофізичні проблеми та фізичне виховання студентів : респуб.науково-методичний збірник. Вип.15 - К. : Вища школа , 1973. - 132 c.
  378
  Проблеми вищої школи Фізико-математична підготовка студентів (математика) : респуб.науково-методичний збірник. Вип.14 - К. : Вища школа , 1973. - 135 c. - (Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти ).
  378
  Проблеми вищої школи Фізико-математична підготовка студентів (фізика) : респуб.науково-методичний збірник. Вип.13 - К. : Вища школа , 1973. - 135 c. - (Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти ).
  378
  Проблеми вищої школи Соціологічні дослідження навчально-виховного процесу. Методи навчання студентів-іноземців : респуб.науково-методичний збірник. Вип.12 - К. : Вища школа , 1972. - 139 c.
  378
  Проблеми вищої школи Формування нової людини в умовах вузу : респуб.науково-методичний збірник. Вип.9 - К. : Вища школа , 1972. - 136 c.
  378
  Проблеми вищої школи Економіка вищої освіти. Проблеми навчання іноземних мов. : респуб.науково-методичний збірник. Вип.8 - К. : Вища школа , 1971. - 146 c.
  378
  Проблеми вищої школи Педагогіка вищої школи. Психологічні основи навчально-виховної роботи : респуб.науково-методичний збірник. Вип.7 - К. : Вища школа , 1971. - 141 c.
  378
  Проблеми вищої школи Методологія дослідження навчально-виховного процесу вищої школи. Дидактичні і методичні питання навчально-виховного процесу : респуб.науково-методичний збірник. Вип.6 - К. : Вища школа , 1971. - 176 c. - (МВ ССО УССР).
  378
  Проблеммы высшей школы Т.вып. 39. Повышение ефективности подготовки специалистов : респуб. науч.-метод. сборник - К. : Вища школа , 1979. - 120 c. - (МВ ССО УССР).
  378
  Проблемы высшей школы Т.Вып. 45. Учебно-воспитательная работа на подготовительном отделении : Респуб. науч. -метод. сборник - К. : Вища школа , 1981. - 96 c.
  378
  Проблемы высшей школы Т.Вып. 42. Внутривузовский контроль обучения студентов общественным дисциплинам : республ. науч.-метод. сборник - К. : Вища школа , 1981. - 110 c.
  378
  Проблемы высшей школы Т.вып. 40. Планирование и оптимизация учебного процесса : респуб. науч.-метод. сб. - К. : Вища школа , 1980. - 134 c.
  378
  Проблемы высшей школы Т.вып. 38. Организация НИРС в учебном процессе. Основан в 1969 г. : республ. науч.-метод. сборник - К. : Вища школа , 1979. - 118 c. - (МВ ССО УССР).
  378
  Проблемы высшей школы Т.вып. 37. Оптимизация учебного процесса и контроль самомтоятельной работы студентов : респуб. науч.-метод. сборник - К. : Выща школа , 1979. - 124 c. - (МВ ССО УССР).
  378
  Проблемы высшей школы Т.вып. 35. Совершенствование методики обучения : республиканский науч.-метод. сборник - К. : Высш. школа , 1978. - 96 c. - (МВ ССО УССР. Учеб. - метод. кабинет по высшему обр).
  378
  Проблемы высшей школы Т.Вып. 34. Совершенствование физико-математической порготовки студентов : Респуб. науч.-метод. сборник - К. : Вища школа , 1978. - 109 c. - (МВ ССО УССР. Учеб.-метод. кабинет по высш. образов).
  378
  Проблемы высшей школы Т.Вып. 33. Совершенствование организации и управления учебным процессом : Респукбл. науч.-метод. сборник - К. : Вища школа , 1978. - 117 c. - (Мв ССО УССР).
  378
  Проблемы высшей школы Т.Вып. 32. Совершенствование подготовки специалистов : Респуб.-науч.-метод. сборник - К. : Вища школа , 1978. - 111 c. - (МВ ССО УССР. Учебно-метод. кабинет по высш. образо).
  378
  Проблемы высшей школы Т.Вып. 31. Вопросы оптимизации учебного процесса : Республ. науч.-метод. сборник - К. : Выща школа , 1977. - 128 c. - (МВ ССО УССР).
  378
  Проблемы высшей школы Т.вып. 30. Вопросы методик и преподавания общественных наук : Респуб. науч.-метод. сборник - К. : Вища школа , 1977. - 106 c. - (МВ ССО УССР. Учеб.-метод. кабинет по высш. образов).
  378
  Проблемы высшей школы Т.Вып. 29. Научно-исследовательская работа студентов : Респуб. науч.-метод. сборник - К. : Выша школа , 1977. - 107 c. - (МВ ССО УССР. Учеб.-метод. кабинет по высшему образ).
  378
  Проблемы высшей школы Т.Вып. 28. Совершенствование фундаментальной подготовки студентов в вузе : Респуб. науч.-метод. сборник - К. : Выща школа , 1977. - 115 c. - (МВ ССО УССР. Учеб.-метод. кабинет по высш. образов).
  378
  Проблемы высшей школы Т.Вып. 26. Опыт применения ЭВМ в учебном процессе : Руспуб. науч.-метод. сборник - К. : Выща школа , 1976. - 120 c. - (МВ ССО УССР. Киевский ордена Ленина гос. ун-т им. ).
  378
  Проблемы высшей школы Т.Вып. 25. Психолого-педагогические аспекты высшего образования : Республ. науч.-метод. сборник - К. : Выща школа , 1976. - 115 c. - (Мв ССО УССР. Киевский ордена Ленина государственны).
  378
  Проблемы высшей школы Т.Вып. 24. Самостоятельная учеьная - работа студентов и ее контроль : Респуб. науч. метод. сборник - К. : Вища школа , 1976. - 125 c. - (МВ ССО УССР, Киевский ордена Ленина гос. ун-т им. ).
  378
  Проблемы высшей школы Т.Вып. 23. Актуальные вопросы методики преподавания общественных наук : Респуб. науч.-метод. сборник - К. : Выща школа , 1975. - 122 c. - (МВ ССО УССР. Киевский ордена Ленина гос. ун-т им. ).
  378
  Проблемы высшей школы Т.Вып. 22. Организация и контроль самостоятельной учебной работы студентов : Респуб. науч.-метод. сборник - К. : Выща школа , 1975. - 116 c. - (МВ ССО УССР. Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко).
  378
  Проблемы высшей школы Т.Вып. 21. Научные исследования студентов - К. : Выща школа , 1975. - 120 c. - (МВ ССО УССР. Киевский ордена Ленина гос. ун-т, Т.Г).
  378
  Проблемы высшей школы Т.Вып. 20. Опыт работы подготовительных отделений : Респуб. науч.-метод. сборник - К. : Выща школа , 1975. - 112 c. - (МВ ССО УССР. Киевский ордена Ленина гос. ун-т им. ).
  378
  Проблемы высшей школы Т.Вып. 18. Вузовский учебник. Требования к учебнику высшей школы. Проблемы издания вузовских учебников. Обучение русскому языку студентов - иностранцев : Респуб. научно-методический сборник - К. : Выща школа , 1974. - 124 c. - (Мв ССО УССР. Киевский ордена Ленина госуд. ун-т Т.).
  378
  Прогрессивные методы химико-термической обработки / Г.Н.Дубинин, Л.Г.Ворошнин, И.И.Барам и др.; под ред.Г.Н.Дубинина и Я.Д.Когана - М. : Машиностроение , 1979. - 184 c.
  621.785
  Професійна освіта і підготовка у Великій Британії:відповідність світовим стандартам / За ред.Н.М.Авшенюк - К. : КНУБА , 2010. - 76 c.
  378            74.5(4Вл)
  Психологія вищої школи / Поляк Л.Г., Юрченко В.І., 2006. - 316 c.
  378.013.77
  Психологія вищої школи / Поляк Л.Г., Юрченко В.І. - К. : Каравела , 2008. - 335 c.
  378.015.3
  Пуговкин А.У. Рециркуляционные пламенные передачи в машиностроении - 3-е изд.,перераб. и доп. . - Л. : Машиностроение , 1987. - 158 c.
  621.783.2
  Расчет нагревательных и термических печей : Справочник / С.В. Василькова, М.М. Генкина, В.Л. Гусовский и др. - М. : Металлургия , 1983.
  621.783
  Раузин Я.Р. Термическая обработка хромистой стали /для подшипников и инструментов/. - 4 . - М. : Машиностроение , 1978. - 277 c.
  621.78
  Реалізація європейського досвіду компетентнісного підходу у вищій школі України : Матеріали методологічного семінару - К. : Педагогічна думка , 2009. - 360 c.
  378            74.58(47р)я43
  Релігійно - філософська думка в Києво - Могилянській академії : європейський контекст : зб.праць / редкол.: В.С.Горський та ін. - К. : Академія , 2002. - 311 c.
  378.6(477-25)
  Родькін Д.Й. Магістерська робота: проведення наукового дослідження, підготовка й оформлення : метод.посібник / Д.Й.Родькін, В.О.Огарь, С.С.Романенко. - Кременчук : Вид-во КрНУ , 2014. - 202 c. - (КрНУ ім.М.Остроградського.ІЕЕСУ).
  378.22(079) : 621.3
  Розвиток педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу непедагогічного профілю в умовах інформаційно - технологічного суспільства : монографія / І.А.Зюзюн, О.А.Лавріненко, М.М.Солдатенко та ін. ; за ред. І.А.Зюзюна. - К. : Педагогічга думка , 2012. - 388 c.
  378.126 : 004
  Романов Д.И. Электроконтактный нагрев металлов - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1981. - 166 c.
  621.73.02:621.785.545
  Румянцев Л.А. Проектирование автоматизированных автомобильных сцеплений. - М. : Машиностроение , 1975. - 176 c.
  629.113:62-578.22.001
  Рябчинский А.И. Пасссивная безовасность автомобиля - М. : Машиностроение , 1983. - 144 c.
  629.113-788
  Самохоцкий А.И. Технология термической обработки металлов : учебник для техникумов - М. : Машгиз , 1962. - 427 с. c.
  621.78
  Світлична В.В. Історія України : навч. посібник для ВНЗ - 4-те вид. . - К : Каравела , 2008. - 399 c.
  940(477)(078.5)
  Севастьянов В.И. RESCUR- аварийный выход: Космонавтика и новое полит. мышление в ядерно -космич. эру / В.И. Севастьянов, В.Ф. Пряхин - М : Междунар. отношения , 1989. - 142 c.
  629.78
  Семерак О.С. Основи правознавства : навч. посібник / О.С.Семерак, І.О.Семерак. - 2-ге вид., перероб і доп . - К. : Знання , 2008. - 479 c. - (Вища освіта ХХІ століття).
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Ситуаційні вправи з оцінки кредитоспроможності клієнтів (курс "Аналіз діяльності комерційного банку") для студентів спец."Банківська справа","Облік і аудит" / уклад.Л.О.Нетребчук - К. : Київ.нац.торг.-екон.ун-т , 2003. - 126 с. c.
  336.713:378.147
  Сікорський П.І. Кредитно-модульна технологія навчання : навч.посібник / за заг.ред.З.І.Тимошенко - К. : Вид-во Європ.ун-ту , 2004. - 126 с. c.
  378.147
  Сімейне право України : навч.посібник для юрид.вузів і фак. / С.П.Індиченко,В.С.Гопанчук,О.В.Дзера,Л.А.Савченко; за ред.О.В.Дзери - К. : Вентурі , 1997. - 271 с. c.
  347.6(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.404.4(2Укр)
  Складское хозяйство и складские работы / Пашков А.К., Полярин Ю.Н. - М. : ИКЦ "Академкнига" , 2003. - 366 c.
  658.78
  Слюсаренко А.Г. Історія української конституції / А.Г.Слюсаренко, М.В.Томенко. - К . : Знання , 1993. - 191 c.
  342.4(477)(091) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Смехов А.А. Автоматизированные склады - 4-е изд., доп.и перераб. . - М. : Машиностроение , 1987. - 296 c.
  658.78
  Соколов К.Н. Технология термической обработки и проектирование термических цехов : Учебник для вузов по спец. `металловедение, оборуд. и технология термич. обраб. металлов` / К.Н. Соколов, И.К. Коротич - М. : Металлургия , 1988. - 384 c.
  621.78
  Соколов К.Н. Оборудование термических цехов : Учеб. пособие для металург. и машиностр. спец. вузов - 2-е изд.. перераб. и доп. . - К.- Донецк : Вища школа , 1984. - 328 c.
  621.78
  Справочник по пластическим массам Т.1. / под ред.В.М.Катаева,В.А.Попова,В.И.Сахина - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Химия , 1975. - 448 с. c.
  678.5/.6
  Справочник по пластическим массам Т.2. / под ред.М.И.Гарбара,В.М.Катаева,М.С.Акутина - М. : Химия , 1969. - 517 с. c.
  678
  Степанов В.А. Юрий Гагарин. - М. : Мол.гвардия , 1987. - 335 c. - (ЖЗЛ.Жизнь замечетальных людей. Вып 1(676)).
  629.78 + 929 Гагарин
  Судові та правоохоронні органи України : навч.посібник / В.М.Бесчастний, В.В.Пашутін, Б.В.Бабін та ін.; за ред. В.М.Бесчастного. - К. : Знання , 2007. - 286 c. - (Вища освіта ХХІ століття).
  347.97/.99(477) : (37.017.4-053.81 +378.017.4-057.785)
  Сушкин В.В. Конструкционные пластмассы : справочник / Г.И.Назаров, В.В.Сушкин - М. , 1973.
  678.5
  Сушкин В.В. Теплостойкие пластмассы : справочник / Г.И.Назаров, В.В.Сушкин - М. , 1980.
  678
  Такахаси Г. Пленки из полимеров : перевод с яп.канд.хим.наук Л.И.Куценко, канд.хим.наук Е.П.Мельниковой / под ред. А.В.Фадеевой - Л. : ``Химия`` , 1971. - 152 c.
  678            6П7.66
  Телегин А.С. Теплотехника и нагревательные устройства : учеб.пособие - М. : Машиностроение , 1985. - 247 c.
  621.783
  Тензометрия в машиностроении : справочное пособие / Р.А,Макаров,А.Б.Ренский,Г.Х.Боркунский,М.И.Этингоф; под ред. канд. техн.наук Р.А.Макарова - М. : Машиностроение , 1975. - 287 c.
  531.781.2
  Теоретико - методологічні засади модернізації гуманітарної освіти у вищій школі України : монографія. - К. : Педагогічна думка , 2013. - 281 c.
  378 : 7/.9(477)
  Теоретические основы процессов поверхностного пластического деформирования / Е.М.Макушок,Т.В.Калиновская,С.М.Красневский; под ред. В.И.Беляева - Минск : Наука и техника , 1988. - 184 c.
  621.787.4
  Термическая обработка в машиностроении : справочник / А.В.Арендарчук,А.А.Астафьев,Ю.А.Башнин; под ред. Ю.М.Лахтина,А.Г.Рахштадта - М. : Машиностроение , 1980. - 783 c.
  621.785
  Термическая обработки металлов и сплавов / Новиков И.И., Захаров М.В. - Москва : Металлургиздат , 1962. - 432 c.
  621.78
  Термическая обработки металлов и сплавов / Новиков И.И., Захаров М.В. - Москва : Металлургиздат , 1962. - 432 c.
  621.78
  Термоэлектрохимическая обработка упругих элементов / С.Я.Грилихес,А.Г.Рахштадт,А.М.Рябышев - М. : Машиностроение , 1978. - 136 c.
  621.785
  Тести для підготовки до державного бакалаврського іспиту з напряму "Економіка та підприємництво" професійного спрямування "Економіка підприємства" та "Фінанси" для студентів ФЕМП усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / уклад Л.О.Лігоненко - К. : КНТЕУ , 2002. - 401 c.
  378.146.277.2
  Технические средства библиотечной работы : учебное пособие / под ред. А.В.Соколова - М. : Книга , 1982. - 272 c.
  78.38
  Технические средства обучения Т.вып.1. : сборник научно-методических статей - М. : Высшая школа , 1975. - 110 c. - ((МВ ССО СССр)).
  378
  Технология термической обработки стали / Р.Бернст, Бемер, Г.Дитрих; пер. с нем. Б.Е.Левина; под ред. М.Л.Бернштейна - М. : Металлургия , 1981. - 607 c.
  621.78
  Товканець Г.В. Університетська освіта : Навчально-методичний посібник - К. : Кондор , 2011. - 182 c.
  378.013            74.58
  Трофанчук Г.І. Історія вчень про державу і право : навч.посібник. - К. : Магістр-ХХІ сторіччя , 2005. - 255 c.
  340.12(091) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Трудове право України : практикум / Г.І.Чанишева - К. , 1999. - 288 c.
  349.2(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.405(4УКР)
  Трудове право України : навч.посібник / за ред. П.Д.Пилипенко. - К. : Істина , 2005. - 207 c.
  349.2(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Трудове право України. Академ.курс : підручник для вищ.навч.закл. / А.Ю.Бабаскін, Ю.В.Баранюк, С.В.Дріжчана та ін.; за заг. ред.Н.М.Хуторян. - К. : А.С.К. , 2004. - 606 c. - (Економіка. Фінанси. Право.).
  349.2(477) : (37.017.4-053.81 + 378017.4-057.785)            67.405(4Укр)
  Трудове право України. Академічний курс : підручник для юрид.спец.вищ.навч.закл. / П.Д.Пилипенко, В.Я.Буряк, З.Я.Козак та ін.; за ред. П.Д.Пилипенко. - К. : Ін Юре , 2004. - 534 c.
  349.2(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.405
  Туленков М.В. Сучасні теорії менеджменту : навч.посібник для ВНЗ - К. : Каравела , 2007. - 303 с. c.
  658.012.32(078.5)
  Туркот Т.І. Педагогіка вищої школи : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2011. - 626 c.
  378.013
  Тымчак В.М. Расчет нагревательных и термических печей - М. , 1983.
  621.783
  У кольорі молодості / уклад. О. Віщук - К. : НТУУ "КПІ" , 2008. - 75 c.
  378.18 (477-25)
  Уманский С.П. Космическая одиссея - М. : Мысль , 1988. - 287 c.
  629.78
  Учебник по основам экономической теории / В.Д.Камаев, В.Ф.Семенов, Д.Е.Сорокин и др. - М. : ВЛАДОС, Изд-во МГТУ , 1994. - 380 c.
  330.01(078.5)            65.01
  Федосеев В.Н. Приборы и устройства безопасности грузоподъемных машин : справочник - М. : Машиностроение , 1990. - 316 c.
  621.86-78
  Филипов С.А., Фиргер И.В. Справочник термиста. - 4-е изд., перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1975. - 352 c.
  621.78/083/
  Фиргер И.В. Справочник термиста. / С.А. Филинов, И.В. Фиргер - 4-е изд., перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1975.
  621.78
  Фиргер И.В. Термическая обработка сплавов : справочник. - Л. : Машиностроение , 1982. - 304 c. - ((Серия справочников для рабочих).).
  621.78
  Фізичне виховання: секційна форма організації навчального процесу (методичні поради) / уклад.: О.В.Попрошаєв, Л.С.Луценко, Г.І.Приходько та ін. - Х. : Нац.ун-т Юрид.акад.ім.Ярослава Мудрого , 2012. - 61 c.
  378.037
  Формирование учебной деятельности студентов / В.Я.Ляудис, Х.Варнеке, И.И.Ильясов и др.; под ред. В.Я.Ляудис. - М. : Изд-во МГУ , 1989. - 239 c.
  378.14            74.58
  Формування тверезвого спосібу життя в сім`ї та суспільстві : доповіді наук.-практ.конференції 15 липня 2012р. - Біла Церква : Б.в. , 2012. - 140 c.
  613.814 : 178.2
  Фотоплетизмографічні технології контролю серцево - судинної системи : монографія / С.В.Павлов, В.П.Кожемяко, В.Г.Петрук, П.Ф.Колесник. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2007. - 252 c.
  611.1 : 681.782.473
  Фрейзер А.Г. Высокотермостойкие полимеры / пер. с англ. И.В.Кардаша, В.М.Чередниченко; под ред. А.Н.Праведникова. - М. : Химия , 1971. - 296 c.
  678.073            541
  Фридлянд И.В. Системы автоматического регулирования в устройствах видеозаписи / И.В.Фридлянд, В.Г.Сошников. - М. : Радио и связь , 1988. - 167 c.
  621.397.46.078
  Фрир Дж. Построение вычислительных систем на базе перспективных микропроцессоров / Джон Фрир; пер. с англ. В.М.Кисельникова. - М. : Мир , 1990. - 413 c.
  004.78 : 004.31-181.4            681.324
  Фрицький О.Ф. Конституційне право України : підручник. - 3-є вид., перероб. і доп . - К. : Юрінком Інтер , 2006. - 509 c. - (Мін-во освіти і науки).
  342(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4.-057.785)
  Харьковский Ордена Ленина политехнический институт им. В.И. Ленина - Харьков : Прапор , 1968. - 107 c.
  378
  Хом"юк І.В. Формування умінь самостійної роботи у майбутніх інженерів засобами ігрових форм : монографія / І.В.Хом"юк , В.А.Петрук - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2004. - 184 c.
  378.147
  Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К; Львів : Каравела :Новий світ-2000 :Магнолия плюс , 2003. - 474 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)(1-87)            67.3
  Хорбенко И.Г. Ультразвук в машиностроение - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М : Машиностроение , 1974. - 280 c.
  621.9.048:621.789.2
  Хрестоматия по всеобщей истории государства и права : учеб.пособие / сост. В.Н.Садиков; под ред. З.М.Черниловского. - М : Гардарика , 1996. - 413 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)            67.3
  Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Новое и Новейшее время) / сост. Н.А.Крашенинников. - М. : Зерцало , 1999. - 563 c.
  340.12(091)(1-87) : (№7.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Хрестоматія з правознавства : зб.нормат.документів / уклад. І.П.Козінцев, Л.М.Козаченко. - 2-е вид.,доп . - К. : Юрінком Інтер , 1998. - 697 c.
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67
  Хрестоматія з правознавства : посібник до занять з правознавства / укладач Козінцев І.П. та ін. - К : Юрінком , 1996. - 559 c.
  340/.349 : ( 37.017.4-053.81 + 378.-17.4-057.785)            67
  Цивільне право України : навч. посібник / Ю.В. Білоусов, С.Д. Гринько, С.В. Лозинська та ін.; за ред. Р.О. Стефанчука. - К. : Прецедент , 2007. - 448 c.
  347(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Цивільне право України : навч. посібник / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін.; за ред. Р.О. Стефанчука. - К. : Прецедент , 2005. - 448 c.
  347(477) :(37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)
  Цивільне право України : навч.посібник для вищ.навч.закл. / І.А.Бірюков, Ю.О.Заїка, В.П.Мироненко та ін.; за ред.І.А.Бірюкова, Ю.О.Заїки - 2-е вид. зі змін . - Київ : Істина , 2004. - 224 c.
  347(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.404(4УКР)
  Цивільне право України. Академічний курс : у 2 т. Т.1. Загальна частина : підручник для юрид. спец. вищ.навч.закл. / А.Ю.Бабаскін, Т.В.Боднар, Ю.Л.Бошицький та ін.; за заг. ред. Я.М. Шевченко. - К. : Ін Юре , 2004. - 518 c.
  347.1(477) : 937.017.4-053.81+378.017.4-057.785)            67.404 (4Укр)
  Цивільне право України. Академічний курс : у 2 т. Т.2. Особлива частина : підручник для юрид. спец.вищ.навч.закл. / А.Ю.Бабаскін, Ю.Л.Бошицький, М.В.Венецька та ін.; за заг. ред. Я.М. Шевченка. - К. : Ін Юре , 2004. - 406 c.
  347.4(477) :(37.017.4-053.81+378.017.4-057.785 +343.85)            67.402.2(4УКР)
  Цивільний кодекс України : науково-практичний коментар / ред. - упоряд. Н.Ю. Голубєва. - 4-те вид., перероб. і доп . - Х. : Одіссей , 2008. - 1200 c. - (Закони України).
  347 : 340.130.54(477) :(37.017.4-053.81 : 378.017.4-057.785)
  Цивільний кодекс України.За станом на 1 січня 2004 року - Харьков : Одіссей , 2004. - 408 c.
  347 : 340.130.54(477) :( 37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)            67.404 (УКР)
  Чанышева Г.И. Трудовое право Украины : учеб.- справ. пособие / под ред. Г.И.Чанышевой, Н.Б.Болотиной. - Х. : Одиссей , 2000. - 479 c.
  349.2(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.405(4УКР)
  Черенков М.М. Європейська реформація та український євангельський протестантизм: генетико типологічна спорідненість і національно - ідентифікаційні виміри сучасності : монографія. - К.;ОДеса : Християнська просвіта , 2008. - 565 c. - (Нац. євангельські автори).
  274/.278
  Черкасов Ю.П. Справочник киномеханика / 2-е изд., испр. и доп. - М. : Высш.шк. , 1988. - 415 c.
  778.55
  Черкинский Ю.С. Химия полимерных неорганических вяжущих веществ - Л. : Химия , 1967. - 224 c.
  546.284:678
  Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. : учебник для вузов. - М. : Юристъ , 1996. - 575 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)            67.3
  Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник для юрид. вузів та фак. - К. : Вентурі , 1997. - 303 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)(1-87)            67.3
  Шевчук С.П. Інтерактивні технології підготовки менеджерів : навч.посібник для вищ.навч.закл. / С.П.Шевчук, В.А.Скороходов, О.С.Шевчук. - К. : Професіонал , 2009. - 231 c.
  378.147 : 658.012.32-057.12
  Шиян Б.М. Методика викладання спортивно-педагогічних дисциплін у вищих навчальних закладах фізичного виховання і спорту : навч. посіб. / Б.М. Шиян, В.Г. Папуша. - Х. : ОВС , 2005. - 207 c.
  791.01:378
  Шляхтун П.П. Конституційне право : словник термінів. - К. : Либідь , 2005. - 566 c.
  342 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.400
  Штучный В.П. Обработка пластмасс резанием. : справоч. пособ. - М. : Машиностроение , 1974. - 144 c.
  678.5-029:621.002.3
  Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових вчень : підручник / Ф.П.Шульженко, Т.Г.Андрусяк. - К. : ЮрІнком Інтер , 1999. - 301 c.
  340.12(091) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.0я73
  Шульженко Ф.П. Історія вчень про державу і право.Курс лекцій : підручник / за ред.В.В.Копейчикова. - К. : Юрінком Інтер , 1997. - 191 c.
  340.12(091) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.3
  Электрохимико-термическая обработка металлов и сплавов / И.К.Кидин, В.И.Андрошечкин, В.А.Волков, А.С.Холин - М. : Металлургия , 1978. - 320 c.
  621.785
  Яковлев А.Д. Технология изготовления изделий из пластмасс : учебник для ПТУ и подготовки рабочих на производстве - 2-е изд.,испр.и доп. . - Л. : Химия , 1972. - 344 с. c.
  678
  Яни С.В. Методы измерений, устройства и электроды, применяемые в биологии и медицине : учеб. пособие - Кременчуг : 'КГПУ' , 2007. - 77 c.
  615.478 (075.8)
  Ярочкин В.И. Основы безопасности бизнеса и предпринимательства / В.И.Ярочкин, Я.В.Бузанова. - М. : Мир , 2005. - 205 c.
  346.548 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            65.290
  Яхимович В.А. Ориентирующие механизмы сборчных автоматов - М. : Машиностроение , 1975. - 165 c.
  621.787