Бібліотека
КрНУ імені М.Остроградського
     
     
     
     
     
     
     
     

Систематичний каталог бібліотеки                                                          Перелік книг за тематикою УДК

001 Наука у цілому
 • 001.895 Венчурні проекти
 • 001.895 , 330.341.1 Інновації
 • 002 Друк. Документація. Науково-технічна інформація
 • 002:339.138 Маркетинг інформаційний
 • 004 Інформаційні технології
 • 004.056 Захист інформації, безпека
 • 004.3 Апаратні засоби
 • 004.353 Відіомонітори
 • 004.42 Програмування
 • 004.451 Операційні системи
 • 004.451.64 Апаратні засоби захисту
 • 004.65 Системи управління базами даних (СУБД)
 • 004.7 Комп`ютерні сітки
 • 004.732 Сітки локальні
 • 004.738.5 Інтернет
 • 004.738.5:658.6/9 Електронна комерція
 • 004.77 Електроний бізнес
 • 004.78 : Автоматизовані системи у ...
 • 004.78:025.4.036 Автоматизовані інформаційно-пошукові системи
 • 004.78:336.717 Автоматизовані системи банківських операцій
 • 004.91 Оброблення і створення документів
 • 004.92 Комп`ютерна графіка
 • 006.015.5 Управління якістю
 • 006.063 Сертифікація
 • 006.1 Стандартизація у цілому
 • 006.83 Якість
 • 008 Культура
  021 Організація та развиток бібліотечної справи
  061 Діяльність організацій по охрані природи
 • 061.1ЕС Европейский Союз(ЕС)
 • 1 Філософія
 • 111.1 Онтологія (буття)
 • 130.2 Філософія культури
 • 141.131 Платонізм. Неоплатонізм
 • 141.339 Езотерика
 • 159.9 Психологія
 • 159.923 Психологія особистості
 • 159.942 Емоції
 • 159.9:334.7.012.42 Психологія підприємництва
 • 168.522 Культурологія
 • 172. 4 Міжнародна етика
 • 174 Професійна етика
 • 174.022.1 Професійна та ділова етика. Імідж. Репутація
 • 174.022.1 Імідж
 • 178.1 Алкоголізм
 • 178.7 Паління
 • 2 Релігія
 • 281.9 Православна церква
 • 303.725.36 Примінення теорії систем, теорії управління та кібернетики
 • 311.12 Статистичне угрупування
 • 311.313(058)(477.53) Регіональна статистика: обласн., краєва
 • 314.02 Демографія.Джерела демографічних даних
 • 314.156.5(477) Геноцид українского народа
 • 314.7 Міграція
 • 316 Соціологія
 • 316.323.4 Азіатска деспотія, соціальна структура
 • 316.324.5 Аграрні суспільства, соціальна структура
 • 316.334.55 Соціологія (аграрна політика)
 • 316.343.4 Автохтонне населення в колоніальному суспільстві (соціологія
 • 316.343.653 Адміністратори в капіталістичному суспільстві (соціология)
 • 316.344.32 Інтелектуали
 • 316.346.2-055.2 Жінки
 • 316.422.4 Прогрес
 • 316.422.44 НТП
 • 316.422.6 Регрес (НТП)
 • 316.46 Лідерство
 • 316.462 Авторитаризм ( соціологія)
 • 316.61-056.45 Генії
 • 316.612 Развиток особистості
 • 316.73 Акультурація (соціологія)
 • 321.61 Абсолютизм (форми влади)
 • 321.64 Авторитарні режими нового часу
 • 323 Внутрішня політика
 • 323.17 Автономія та самовизначення нації
 • 323.329 Соціальні спільноти та прошарки. Інтелігенція
 • 323.396 Соціальна еліта
 • 324 Вибори. Референдуми. Виборчі компанії
  325 Міграційна політика
 • 327(477) Зовнішня політика України
 • 327.51 Військові союзи
 • 328 Парламенти. Народні представництва. Уряди
 • 328.132.7 Президентський кабінет. Президентський уряд
 • 330 Економіка
 • 330(477) Економіка України
 • 330.01 Економічна теорія
 • 330.1 Економічні науки
 • 330.101.54 Макроекономіка
 • 330.111.4 Виробничі сили
 • 330.131.7 Ризики
 • 330.131.7:336.71 Ризики банківські
 • 330.131.7:336.743 Валютний ризик
 • 330.142.2 Уставний фонд, капітал
 • 330.142.2 Вкладений капітал.Уставний фонд
 • 330.142.211.4 Амортизація основних фондів
 • 330.31 Кругообіг в народному господарстві. Відтворення
 • 330.322 Інвестиції
 • 330.322.013 Автономні інвестиції ( політекономіка)
 • 330.322.5 Інвестиції, рентабельність та ефективність
 • 330.322:658.589 Венчурне інвестування
 • 330.33 Криза
 • 330.34.014.1 Економіка застійна
 • 330.34.014.2 Економіка, що розвивається
 • 330.341(477) Фактори економічного розвитку України
 • 330.341.1 Развиток виробничих сил. Техн. прогрес. Інновації
 • 330.341.1 Інновації. Технічний прогрес
 • 330.341.1(477) Інновації в Україні
 • 330.341.2:334.758 Кластер
 • 330.342.111 Автаркне господарство (політекономіка)
 • 330.356.3 Ефективність капіталовкладень
 • 330.43 Економетрія
 • 330.46 Теорія систем, управління в кібернетиці та економіці
 • 330.47 Теорія інформації в економіці. Економічна інформатика
 • 330.52 Національна економіка
 • 330.564.2 Прибутки населення
 • 330.59 Життєвий рівень
 • 330.59 Соціально-економічний розвиток
 • 330.8(477) Історія економічної думки.Економічні вчення та школи
 • 330.837 Інституціоналізм. Неоінституціоналізм
 • 331 Праця. Економіка праці
 • 331.07 Адміністративні органи, уповноважені та офіційні особи (прац
 • 331.101.26 Праця, як економічний фактор
 • 331.101.262 Людський капітал
 • 331.102 Види праці
 • 331.103.255 Автоматизована праця
 • 331.106.24 Колективні договори
 • 331.108 Робота з кадрами
 • 331.108.2 Питання кадрів. Управління кадрів
 • 331.108.2 Управління персоналом
 • 331.108.3 Адаптація рабітників ( праця )
 • 331.2 Зарабітня плата
 • 331.21 Управління заробітною платою
 • 331.211 Аванс (праця)
 • 331.215`311` Виплати із соцстраху
 • 331.225 Премії. Окремі виплати
 • 331.23 Акордна оплата праці
 • 331.31 Робочий час
 • 331.315 Відрядження
 • 331.322 Відпустки
 • 331.5 Ринок праці
 • 331.522 Попит і пропозиція на ринку праці. Потенціал робочих місць
 • 331.522 Трудові ресурси
 • 331.556.4 Міграція трудова, міжнародна
 • 331.556.4 Міждержавна мобільність. Міграція
 • 331.582 Трудові резерви
 • 332.012.324 Власність корпорацій
 • 332.025.1 Адміністративне втручання в регіональній економіці
 • 332.1 Регіональна економіка
 • 332.13 Розміщення. Регіональне разміщення
 • 332.142.4 Використання територіальних ресурсів
 • 332.15 Агломерація економічної діяльності (регіональна економіка)
 • 332.2.01 Аграрні теорії (земельне питання)
 • 332.2.021;338.43.02 Аграрна політика
 • 332.72 Ринок праці, нерухомості
 • 332.856 Агенція по квартирному посередництву ( житлове господарство)
 • 334.012.64 Дрібні підриємства
 • 334.7.012.32 Підприємництво (загальне)
 • 334.7.012.42 Підприємництво комерційне
 • 334.722 Приватне підприємництво
 • 334.722.012.42 Підприємництво
 • 334.722.012.64 Мале підприємництво
 • 334.722.8 Акціонерні компанії
 • 334.758 Злиття. Об`єднання фірм. Кластери
 • 334.7:658.589 Венчурні (рискові) підприємства
 • 336 Фінанси
 • 336.07 Адміністрація фінансова
 • 336.1 Державні фінанси у цілому
 • 336.14 Державний бюджет. Національний бюджет
 • 336.14.025.3 Фінансова безпека
 • 336.2 Бенефіціар
 • 336.22 Податки. Збори
 • 336.225 Методи оподаткування
 • 336.225.64 Податкова заборгованість
 • 336.225.64 Подакти.Заборгованість податкова
 • 336.225.673 Контроль податковий
 • 336.226.11 Податки на доходи фізичних осіб
 • 336.22:351.713 Перевірки податкові
 • 336.246.025.2 Контроль фінансовий
 • 336.275.3 Державні боргові зобов`язання
 • 336.544 Контроль якості
 • 336.7 Грошовий обіг. Банківська справа
 • 336.71 Банківська справа.Банки
 • 336.71(477) Банківська справа. Банки в Україні
 • 336.71.025.3 Безпека у банках
 • 336.711 Національні, державні банки
 • 336.713 Банки комерційні
 • 336.743 Валюта. Зв`язані валюти
 • 336.748.12 Інфляція
 • 336.76 Фінансовій ринок
 • 336.763;347.72.03 Акції (фінанси), (торгове право), (економіка)
 • 336.77 Кредит. Кредитна справа
 • 336.773 Кредитні спілки (фінанси)
 • 338.12 Економічні цикли
 • 338.23:343.3 Безпека економічна держави
 • 338.242 Управління економікою в ринковому господарстві
 • 338.246.02 Адміністративні заходи (економіка)
 • 338.246.025.2 Регулювання. Контроль
 • 338.246.025.2, 338.268.025 Контроль
 • 338.246.027 Матеріальна допомога
 • 338.246.027.2 Стимулювання. Пільги
 • 338.26 Планування.Соціально-економічне планування
 • 338.26 Народногосподарське планування
 • 338.27 Економічне прогнозування
 • 338.27 Прогнозування економічне
 • 338.33 Теорія виробництва. Структура. Спеціалізація
 • 338.364 Автоматизоване виробництво ( економіка)
 • 338.43 Аграрна промисловість (економ.сільського господарства)
 • 338.43 Сільське господарство.Економіка
 • 338.43 Економіка сільського господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика.Економ.сільск. господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика
 • 338.431 Аграрні відносини. Аграрні структури
 • 338.431 Аграрні структури (економіка сільського господарства)
 • 338.432 Сільськогосподарське виробництво (господарювання)
 • 338.436.33 Агропромисловий комплекс
 • 338.439 Продовольчий комплекс. Продовольче питання
 • 338.439 Продовольчий комплекс (економіка)
 • 338.439 : Виробництво продуктів :м"яса,риби,рису і т.д.
 • 338.439:63 рису,молока і т.д. Виробництво с/г продуктів
 • 338.45 Економіка промисловості і ремісничого виробництва
 • 338.45.01 Промислова політика
 • 338.45:658 Економіка підприємства
 • 338.46 Економіка сфери послуг
 • 338.465.2 Консалтинг
 • 338.465.2 Послуги
 • 338.465.2 Інжиніринг
 • 338.465.2 Консультування
 • 338.47 Економіка транспорту і зв`язку
 • 338.48 Туризм. Економіка туризму
 • 338.48-44(1-22) Сільський туризм
 • 338.49 Інфраструктура економіки
 • 338.5 Ціни. Ціноутворення
 • 338.512 Витрати виробництва
 • 338.516.2 Ринок.Форми ринку
 • 338.516.22 Ціни ринкові
 • 338.532.4.025.24 Контроль за цінами
 • 338.583 Інфраструктура
 • 339 Торгівля
 • 339.13.012 Види ринків
 • 339.13.025 Адміністративні міри впливу на ринок
 • 339.137.2 Конкуренція
 • 339.138 Маркетинг
 • 339.138 : 338.46 Маркетинг послуг
 • 339.138(100) Маркетинг міжнародний
 • 339.138(100) Міжнародний маркетинг
 • 339.138.001.5 Маркетингові дослідження
 • 339.138.1 Маркетинг промисловий
 • 339.138.`313` Маркетинг стратегічний
 • 339.14:338.49 Інфраструктура товарного ринку
 • 339.166.5 Торгівля продуктами розумової праці
 • 339.172 Товарні біржі. Продуктові біржі
 • 339.175 Посередники торгові
 • 339.178 Посередницькі інститути
 • 339.187.62 Лізинг
 • 339.187.67 Абонентне обслуговування ( торгівля)
 • 339.37 Роздрібна торгівля
 • 339.543 Митна політика
 • 339.543.624 Оффшорні зони
 • 339.56 Торгівля зовнішня
 • 339.727.2 Рух капіталів. Міжнародні займи. Міграція капталів
 • 339.727.22/24 Інвестиції іноземні
 • 339.74.025 Адміністративні міри в девізній політиці
 • 339.9 Міжнародні економічні відносини. Світове господарство
 • 339.9.012 ЗЕД
 • 339.9.012.23:346.58(477) Регулювання ЗЕД в Україні (правове)
 • 339.9.012.42 Автаркія (світове господарство)
 • 339.92 Міжнародне економічне співробітництво
 • 339.923 Економічні союзи
 • 339.924 Інтеграція
 • 339.94 Глобалізація
 • 34.07;35.07 Адміністративні органи (право)
 • 340 Право. Юридичні науки
 • 340.12 Теорія права
 • 340.12 Теорія держави і права
 • 340.12(091) Історія держави і права
 • 340.130.53 Закони
 • 340.130.54 Кодекси
 • 340.130.55 Укази
 • 340/.349 Правознавство
 • 341.215.4 Захист прав людини
 • 341.24 Міжнародні правові дії
 • 341.63 Міжнародний арбітраж
 • 342.26 Адміністративно-територіальний поділ держави
 • 342.34 , 321.7 Демократія
 • 342.392 Авторитарні (недемократичні) форми держав та правління
 • 342.518 Виконавча влада.Уряд. Кабінет Міністрів
 • 342.565.2 Конституційні суди
 • 342.7 Права і обов"язки громадян
 • 342.7 Основні права та обов`язки громадян
 • 342.849 Агітаційний матеріал для виборів (державне право)
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративні порушення
 • 342.9(477) Адміністративне право України
 • 342.924 Адміністративні акти (державне право)
 • 343.13 Кримінально-процесуальне право
 • 343.132 Слідчі дії
 • 343.195 Суд присяжних
 • 343.2/.7 (477) Кримінальне право України
 • 343.23 Злочини у цілому
 • 343.237(477) Співучасть, угрупування, зговір (Україна)
 • 343.337 Агресія (кримінальне право)
 • 343.353 Адміністративна влада, зловживання (кримінальне право)
 • 343.353.1 Корупція
 • 343.359 Злочини проти державної казни. Контрабанда
 • 343.575 Заборона вживання та оберту наркотиків
 • 343.6 Злочини проти особистості
 • 343.61 Вбивство
 • 343.62 Аборт (кримінальне право)
 • 343.9 Кримінологія
 • 343.9.01 Загальна теорія злочину та злочинність
 • 346(477) Господарське право України
 • 346.231 Адміністративні установи
 • 346.26 Приватне підприємництво
 • 346.5 : Регулювання: конкуренції, якості, виробництва, НТП
 • 346.548 Безпека бізнесу, підприємництва
 • 346.548 Рейдерство
 • 346.548 ,366.5 Захист споживачів
 • 346.6 Соціальний захист населення
 • 347 Громадянське право
 • 347.133.5 Адміністративні угоди
 • 347.133.9 Абстрактні (причинні) угоди
 • 347.188 Акти громадянського стану (громадянське право)
 • 347.211 Інтелектуальна власність, ресурс
 • 347.214.2 Нерухоме майно. Нерухомість
 • 347.426.6 Відшкодування збитку. Оцінка збитку
 • 347.471.03 Адміністрація суспільства (громадянське право)
 • 347.722 Товарні знаки
 • 347.732 Агент за обміном ( торгове право)
 • 347.735 Факторинг
 • 347.746 Вексель
 • 347.77 Патенти
 • 347.771 Авторські свідчення ( патентне право)
 • 347.779 Адміністративна організація охорони промис. і торг. прав
 • 347.78 Авторское право
 • 347.789 Адміністративно-технічна організація авторського права
 • 347.791.3 Адміністративно-правов. регулювання прав власності на суди
 • 347.792 Абандон (морське право)
 • 347.799.2 Аварія (морське право)
 • 347.822.5 Авіаційна метеорологічна служба( служба погоди)
 • 347.918 Арбітраж.Третейський суд
 • 347.921 Адвокати ( громад. процес. право )
 • 347.961(477) Нотаріат, нотаріуси, нотар. контори (Україна)
 • 347.963 Прокурори. Прокуратура
 • 347.965 Адвокатура (громад.процес.право)
 • 347.998.8 Адміністративні суди (громадянське процесуал.право)
 • 347.998.85 Адміністративні суди
 • 347.998.85 (477) Адміністративні суди в Україні
 • 349.2 Трудове право
 • 349.227 Заборона необгрунтованного скорочення
 • 349.233 Матеріальна відповідальність у трудовом погодженні
 • 349.41 Земельне право
 • 349.42 Аграрне право
 • 349.42(477) Аграрне право України
 • 349.6 Правові проблеми охорони навколишнього средовища
 • 35.073.526 Надання та публікація балансу. Аудит
 • 351 Державне адмін. управління
 • 351.077.6 Управлінські рішення
 • 351.087.43 Пенсії. Допомоги
 • 351.087.431 Пенсія. Допомога при звільненні, або виході у відставку
 • 351.087.431.1 Право на пенсію
 • 351.087.431.2 Пенсійні внески
 • 351.087.431.3 Пенсійний фонд
 • 351.087.431.4 Пенсійні надбавки
 • 351.713 Адміністративна діяльність у відношенні податків і зборів
 • 351.741 Організація міліції
 • 351.743 Громадянська охорона.Народні дружини
 • 351.755.61 Паспорти. Паспортна міліція
 • 351.762;343.56 Азартні ігри (адміністративне управління), (кримінальне прав
 • 351.811 Автомобильні дороги ( адміністративний нагляд)
 • 351.814 Авіаційний зв`язок (адміністративне управління)
 • 351.814 Авіація, управління
 • 351.814 Авіатраси (адміністративне управління)
 • 351.822 Адміністративний нагляд за грошовою обіговістю
 • 351.823 Адміністративний нагляд за добуванням сировини
 • 351.824 Адміністративний нагляд за промисловістю та торгівлею
 • 351.825 Адміністративний нагляд за кредитними установами
 • 351.83 Адміністративне регулювання праці і труд.відносини
 • 351.84 Адміністративний нагляд за соціальним забезпеченням
 • 351.853 Нагляд за пам`ятниками. Збереження природних ландшафтів
 • 351.9 Адміністративна юрисдикція (адміністр.управління)
 • 351.9 Нагляд і контроль за держ. управлінням. Скарги
 • 352.07 Адміністративні установи органів управління
 • 353.2 Автономні республіки, області, краї, департаменти,провінції
 • 355.081 Головне командування армії
 • 355.232 Академії (військова справа)
 • 355.469 Авіаційна стратегія (військова справа)
 • 355.75 Адміністративно-господарські установи (військова справа)
 • 356.3 , 355.6 , 359.5 Адміністративно-господарська служба (військова справа)
 • 357.3 Автоколони (військова справа)
 • 359.3 Авіаційні частини військово-морских сил (військова справа)
 • 364.12 Автоматизація виробництва (соціальне забезпечення)
 • 364.2 Основні потреби людини
 • 364.2-262.2 Прожитковий мінімум
 • 364.3 Соціальна допомога. Соц.страхування
 • 364.3-642-264 Індексація виплат. Виплати, основ. на вартості життя
 • 364.3-646.2-3 Організації соціального забезпечення
 • 364.3.-646.2 Пенсії
 • 364.32-642 Соціальні грошові виплати
 • 364.32-642:331.215 Лікарняні, декретні
 • 364.32-642:331.215"313" Декретні
 • 364.6 Соціальне забезпечення. Соціальні проблеми
 • 364.662 Бідність
 • 365 Потреба у житлі та її задоволення
  368 Страхування
 • 368.07 Адміністративні страхові органи
 • 368.08 Адміністративний персонал страхових установ
 • 368.1.021.3 Договір страхування
 • 368.2.025.79 Абандон ( страхування)
 • 368.212/.214 Автомобильный транспорт, перевозки ( страхование)
 • 368.8 Страхування окремих майнових цінностей
 • 368.914 Пенсійне страхування
 • 368.914:061.2 Пенсійне страхування недержавними організаціями
 • 37 Освіта
 • 37(1-87) Освіта за кордоном
 • 37.013 Педагогіка
 • 37.014.15 Законодавсто в області освіти
 • 37.014.543 Фінансування освіти
 • 37.015.3 Психологія освіти
 • 37.015.6 Економіка системи освіти
 • 37.017.4-053.81 Правова культура молоді
 • 37.017.4-053.81 Політична культура молоді. Формування
 • 37.017.4-053.81 : 343.85 Профілактика правопорушень серед молоді
 • 37.018.1 Сімейне виховання та освіта
 • 37.034 Моральне виховання
 • 37.07 Адміністративні проблеми навчальних закладів
 • 371 Організація виховання та освіти
 • 371.058 Організація виховання та освіти. Приватна школа
 • 371.11 Адміністрація учбового закладу (освіта)
 • 371.33 Аудіовізуальні методи навчання ( освіта )
 • 373 Дошкільне виховання і освіта. Загальноосвітня школа
  378 Вища освіта
 • 378(438) Вища освіта в Польщі
 • 378.014.15 Законодавсто в області вищої осіти
 • 378.017.4-057.785 Правова обізнанність студентів
 • 378.017.4-057.785 Правова культура студента
 • 378.02 Методика викладання у вищій школі
 • 378.022 , 37.022 Кредитно-модульна система
 • 378.1 Організація вищої освіти
 • 378.2 Академічні ступені (освіта)
 • 378.4 Університети
 • 379.858 Авіатуризм
 • 392.5 Агамія (етнографія)
 • 398.33 Адвент ( різдвяний піст )
 • 477) Історія української та зарубіжної культури
 • 5(092) Природознавство, біографії
 • 502 Природа. Охорона навколишнього середовища
 • 502 /. 504 Природа. Охорона природних ресурсів
 • 502 /504 Охорона навколишнього середовища. Загрози навколишнього сере
 • 502.1 Охорона навколишнього середовища
 • 502.172 ,502.4 Заповідники
 • 502.174 Відновлення, збереження, економія ресурсів
 • 502.175 Контроль якості средовища. Контроль забруднень
 • 502.2 Середовище у цілому
 • 502.211 Живий світ. Біосфера
 • 502/.504 Екологія
 • 502/504 Природа.Охорона природних ресурсів.Загрози навколишньому сер
 • 502:658.012.32 Екологічний менеджмент
 • 504 Загрози навколишньому середовищу. Екологія
 • 504(084.42) Загрози навколишньому середовищу, атлас
 • 504.5:628.4.047 Забруднення радіоактивне
 • 504.5:628.4.047 Безпека радіоактивна
 • 504:343.3 Безпека екологічна
 • 51 Математика
 • 51(075.8) Математика. Підручник для вищ.шк.
 • 519.237.8 Кластер-аналіз. Класифікація
 • 519.248 Прикладна статистика
 • 519.6 Програмування математичне
 • 519.72 Теорія інформації. Математичні питання
 • 519.816 Теорія прийняття рішень
 • 519.85 Математичне програмування
 • 519.86 Теорія економіко - математичних моделей
 • 519.87 Математичне моделювання
 • 519.876.2 Моделювання процесів управління
 • 53 Фізика
 • 530.145 Квантова механіка
 • 531 Теоретична механіка
 • 539.376 Деформація при постійному навантаженні
 • 544.431.8 Періодичні реакції. Повний безлад
 • 551.58 Кліматологія
 • 553.04 Мінеральні ресурси та запаси
 • 575 Генна інженерія
 • 577.355 Біофізика фотосинтезу
 • 578.828СПИД Вірус СНІД
 • 579.22 Мікробіологія
 • 579.64 Сільськогосподарська мікробіологія
 • 58.006 (477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 58.006.(477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 592/599 Світ тварин.Фауна
 • 611 Анатомія людини
 • 614.2(73) Організація охорони здоров`я в США
 • 614.3 Якість харчових продуктів
 • 615 Фармакологія
 • 616-084 Медицина. Профілактика
 • 616.89-008.441.3 Наркотична залежність
 • 616.89-008.441.44 Самогубство
 • 616.98 Специфічні інфекції
 • 62 - 83 Електропривід
 • 62-82 Гідропривід
 • 62.002.2 Технологія виробництва
 • 620.22 Матеріалознавство
 • 620.9 Загальна енергетика
 • 620.9(477) Загальна енергетика. Енергетика України
 • 620.91 Ресурс енергетики. Альтернативні види
 • 620.91 Альтернативні види енергії
 • 621 Машинобудування
 • 621 438 -714 Газові турбіни, охлодження
 • 621. 426 Дизелі
 • 621.002 Технологія машинобудування
 • 621.039 Атомна енергетика. Атомна промисловість
 • 621.039.586 Аварії ядерних реакторів
 • 621.3 Електротехніка
 • 621.3.01 Теоретичні основи електротехніки
 • 621.31 Електричні апарати
 • 621.31.019.3 Надійність електросистем
 • 621.311.004.12 Енергозбереження
 • 621.311.1 Енергосистеми
 • 621.311.2 Електростанції
 • 621.313.333 Асинхронні електодвигуни
 • 621.314 Перетворення електричної енергії
 • 621.317 Електровимірювальна техніка
 • 621.317.3 Вимірювання електричних величин
 • 621.38 Електроніка
 • 621.382.049.77 Мікроелектроніка
 • 621.391.63 Передача сигналу світловими променями
 • 621.395.721.5 Мобільний зв`язок
 • 621.396 Радіозв`язок
 • 621.396.6 Радіоелектронна апаратура. Схеми
 • 621.396.62 Радіоприймач
 • 621.397.132 Магнітофони
 • 621.397.446 Телевізори
 • 621.397.6 Телевізійна апаратура
 • 621.43 Автомобільні двигуни
 • 621.431.73 Двигуни внутрішнього згоряння для безрейкового транспорту
 • 621.436.21.031.3 Дизелі з пневматичним розпиленням (компресорні)
 • 621.438 - 714 Газові турбіни, системи охолодження
 • 621.438-135 Газові турбомашини
 • 621.6.033:656.07 Нафтотранспортна система
 • 621.7 Обробка тисненням. Пластичне формоутворення
 • 621.74 Ливарне виробництво
 • 621.753 Допуски та посадки
 • 621.81 Деталі машин
 • 621.86 Підйомно-транспортне обладнання у цілому
 • 621.86/.87 Підйомно-транспортні машини
 • 621.865.8 Роботи
 • 621.873.3 : 629.3 Автокрани
 • 621.983 Глибинна витяжка. Холодна штамповка
 • 622.2 Гірничі роботи при розробці корисних копалин
 • 622.276/279 Нафто-газодобувна промисловість
 • 622.323 Добування нафти
 • 622.324 Добування газу
 • 623.4 Зброя
 • 624.046.012.45 Залізобетонні конструкції, стійкість, несуча здатність
 • 625.08 Дорожно-будівні машини
 • 627 Водне господарство
 • 628.1 Водопостачання
 • 628.1(075.8) Водопостачання
 • 628.3 Стічні води. Очистка стічних вод
 • 629. 113 Автомобілебудування
 • 629.083 Склад, огляд, техн. обслуговування автомоб.
 • 629.113 Автомобілебудування. Автомобілі
 • 629.113(03) Автомобілебудування - довідники
 • 629.113(477) Автомобільний транспорт в Україні
 • 629.113.02.001.4 Випробовування автомобілів
 • 629.114.4 Грузові автомобілі
 • 629.114.6 Легкові автомобілі
 • 629.114.6.004.6 Легкові автомобілі. Ремонт
 • 629.4 Залізничний транспорт
 • 629.73 Авіація
 • 629.762.5 Ракети небалістичні
 • 629.78 Космічна техніка
 • 63 Сільське господарство
  630 Лісне господарство. Лісівництво
 • 630*2 Лісівництво
 • 630*9 Ліси та лісне гос-во з державної точки зору
 • 631.1 Сільськогосподарське виробництво.Організація та управління
 • 631.1(477) Організація та управління сільськогосподарським виробництвом
 • 631.115.1 Сільськогосподарське приватне підприємство
 • 631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.3.001.4 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.374 Сільськогосподарський транспорт
 • 631.4(092) Грунтознавство. Землезнавство. Біография
 • 631.46 Бактеріологія і біологія грунтів
 • 636 Тваринництво
 • 637.1 Молочна промисловість
 • 64.012 Домогосподарство
 • 640.41 Готель
 • 65 Управління підприємством
 • 65.011.4 Ресурси (резерви) виробництва
 • 65.011.46 Аутсорсинг (управл.ефективністю)
 • 65.012 Управління підприємством. Методи
 • 65.012.2 Планування діяльності
 • 65.012.32 Менеджмент організації
 • 65.012.8 Безпека економічна підприємства
 • 65.012.8 Економічна безпека під-ва
 • 656 Транспорт
 • 656.07 Управління транспортом
 • 656.07 Транспортна система
 • 656.071.32 Бухгалтерія транспортного підприємства
 • 656.13 Автомобільний транспорт
 • 656.13.07 Організація та експлуатація автомобільного транспорту
 • 657 Бухгалтерський облік
  657 Бухгалтерія
 • 657.1 Бухгалтерія
 • 657.15 Фінансовий облік
 • 657.15(047.2/3) Бухгалтерська фінансова звітність
 • 657.2 Бухгалтерскі проводки
 • 657.222 Ведення бухгалтерських операцій
 • 657.372.3 Списання. Амортизація
 • 657.421.3 Бухгалтерський облік ліцензій
 • 657.474.51 Визначення фактичної собівартості. Калькулювання
 • 657.6 Аудит
 • 657.6 Аудит, ревізія
 • 658.011.46 Потенціал підприємства
 • 658.011.47 ФСА
 • 658.012.011.56 Автоматизація
 • 658.012.12 Аналіз господарської діяльності підприємства
 • 658.012.122 Економічна діагностика під-ва
 • 658.012.122 Діагностика економічна
 • 658.012.122 Економічний аналіз
 • 658.012.122:330.4 Діагностична матриця
 • 658.012.32 Менеджмент
 • 658.012.32 : 331.103 Автоматизоване роб.місце менеджера
 • 658.012.324 Корпоративна форма управління підприємством
 • 658.012.61 Корпоративна культура
 • 658.012.7 Контролінг
 • 658.016"313" Стійкість стратегічна підприємства
 • 658.016.7 Санація
 • 658.14/.17 Фінанси підприємств
 • 658.14/.17.012.12 Фінансовий аналіз
 • 658.14/17 Фінансова стійкість підприємства
 • 658.310.8 Штатний розклад
 • 658.345 БЖД
 • 658.345 Охорона праці
 • 658.512.011.56 САПР (система автоматиз.проектування)
 • 658.52 Виробничо-промислова структура
 • 658.527.011.56 - 192 (075.8) Потокове виробництво
 • 658.562 Виробничий контроль.Техн.контроль
 • 658.589 Модернізація
 • 658.589 Реконструкція
 • 658.589 Інноваційна діяльність
 • 658.7 Логістика
 • 658.8 Збут. Продаж. Реалізація продукції
 • 658`313` Стратегія підприємства
 • 659.1, 659.1: Реклама, реклама продукції
 • 659.4 Паблік Рилейшнз
 • 66 Хімічна промисловість
 • 663/664 Харчова промисловість
 • 669 Металургія
 • 67/68 Легка промисловість
 • 678.06.001.2 (03) Вироби із високомолекулярних матеріалів, проектування
 • 681.3.06 Програмування
 • 681.327.22 Відеомонітори
 • 681.5 Теорія автоматичного управління
 • 681.511.42 Системи автомат. управління імпульсні (дискретні)
 • 681.518 Інформаційні системи
 • 681.518 Інформаційні системи в автоматизованому управлінні
 • 681.518.3 Вимірювальні інформац.системи (для управління)
 • 681.518.5.015 Системи автомат.контроля і техн.діагностики. Ідентифікація
 • 687 Швейна промисловість
  69 Будівництво
 • 69.003 Економіка будівництва
 • 697.3 Центральне опалення
 • 7 Культура
 • 7.036.2 Імпресіонізм
 • 712.23 Заповідники, нац.парки та інші природні території, що охоро
 • 725.4 Будівлі пром. підприємств, проектування
 • 744.4 Інженерна графіка
 • 75 Живопис
  78 Музика
 • 78.017 Музиканти
 • 796.525 Альпінізм
 • 811.111 Англійска мова
 • 811.111(038) = 111=161.1 Англо - російські словники
 • 811.161.2 Українська мова
 • 811.161.2"06-26 Українська сучасна літературна мова
 • 82-8 Літературна суміш. Афоризми. Сценарії
 • 82.09 Літературна критика та дослідження
 • 82.09.161.2" " Літературознавство укр.літ."століття"
 • 883 Українська література
  9 Історія
 • 9(477)1934-1941 Історія України в 1934-1941рр.
 • 908 Краєзнавство
 • 908(477.53) Краєзнавство. Полтавська область
 • 91(510) Географія Китаю
 • 930.85(100 Історія української та зарубіжної культури
 • 94(477) Історія України
 • 940(477) Історія України
 • 940`10/17` (477) Історія України Х І - XVIII ст.
 • 94`10/17` (477) Вимірювання електричних величин
 • ЄС Европейский Союз
 • Китай Китай
 • 75 Живопис

  SWOT- аналіз- основа формування маркетингових стратегій : навч. посібник / за ред. Л.В. Балабанової - 2-ге вид., випр. і доп. . - К : Знання , 2005. - 301 c. - ((Освіта ХХI століття)).
  339.138"313"(075.8)
  Абкин Г.Л. Задачи и упражнения по общей химии : учеб.пособие для нехим. спец. вузов. - 3-е изд. перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1971. - 264 c.
  54(075.8)
  Абрамов А.И. Проектирование гидрогенераторов и синхронных компенсаторов : учеб.пособие для вузов / А.И.Абрамов, А.В.Иванов - Смоленский. - М . : Высш. шк. , 1978. - 312 c.
  621.22 + 621.313.32 ](075.8)
  Абрамов В.Г. Введение в язык Паскаль : учеб.пособие для вузов / В.Г.Абрамов, Н.П.Трифонов, Г.Н.Трифонова. - М. : Наука , 1988. - 318 c.
  004.43(075.8)
  Абрамович С.Д. Церковне мистецтво : навч.посібник для вищ. навч. закл. - К. : Кондор , 2005. - 205 c.
  246(075.8)
  Абрамович С.Д. Риторика : загальна та судова : навч. посібник для вищ. навч. закл. / С.Д.Абрамович, В.В.Молдован, М.Ю.Чикарькова. - К. : Юрінком - Інтер , 2002. - 415 c.
  340 : 808.5 ](075.8)
  Аброян И.А. Физические основы электронной и ионной технологии : учебник для вузов / И.А.Аброян, А.Н.Андронов, А.И.Титов. - М : Высш.шк. , 1984. - 320 c.
  537.5(075.8)
  Аверкиев Ю.А. Технология холодной штамповки : учебник для вузов / Ю.А.Аверкиев, А.Ю.Аверкиев. - М. : Машиностроение , 1989. - 304 c.
  621.983(075.8)
  Автоматизация измерений и контоля электрических и неэлектрических величин : учеб.пособие для вузов / Н.Д.Дубовой и др.; под. ред. А.А.Сазонова. - М. : Изд-во стандартов , 1987. - 327 c.
  621.317.3(075.8)
  Автоматизация сборки в кассетах / В.А.Яхимович, В.А.Нейштадт, И.П.Шиманчик и др. - М. : Машиностроение , 1981. - 144 c.
  621.757 : 65.011.56
  Агапов Е.М. Программированное повторение математики / Е.М.Агапов, И.А.Марнянский; под общ.ред. Е.С.Дубинчук. - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Выща шк. , 1988. - 270 c.
  51(075.32)            22.1я721
  Аксенов А.Ф. Трение и изнашивание металлов в углеводородных жидкостях. - М. : Машиностроение , 1977. - 149 c.
  629.7.036 : 620.178 : 662.75
  Алабовский А.Н. Техническая термодинамика и теплопередача : учеб. пособие для вузов / А.Н. Алабовский, И.А.Недужий. - 3-е изд.,перераб.и доп. . - К. : Выща шк. , 1990. - 255 c.
  [621.1.016.7 + 621.1.016.4] (075.8)            31.31я73
  Александров А.Г. Оптимальные и адаптивные системы : учеб. пособие для вузов. - М. : Высш. шк. , 1989. - 263 c.
  [681.513.5 + 681.513.6] (075.8)            32.965.9я73
  Александров А.Д. Геометрия : учеб.пособие для вузов. / А.Д.Александров, Н.Ю.Нецветаев. - М. : Наука , 1990. - 671 c.
  514(075.8)            22.151
  Алексеев А.Г. Операционные усилители и их применение. - М. : Радио и связь , 1989. - 119 c. - ((МРБ.Массовая радиобиблиотека; Вып.1130)).
  621.375
  Алєксєєв І.В. Гроші та кредит : навч.посібник [для вищ.навч.закл.] / І.В.Алєксєєв, М.К.Колісник. - К. : Знання , 2009. - 253 c.
  336.7(075.8)
  Алмазова Л.А. Как научиться говорить по-английски : учеб.пособие для ин-тов и фак. иностр. яз. - 3-е изд., испр . - М. : Высш. шк. , 1989. - 223 c.
  811.111(075.8)
  Алферов А.В. Средства тиражирования документов : учеб. для техникумов / А.В. Алферов, Е.М. Матлин. - М. : Радио и связь , 1990. - 208 c.
  651.925(075.32)
  Альперович Т.А. Конструктор шлифовальных станков : учебник для ПТУ / Т.А.Альперович, К.Н. Константинов, А. Я.Шапиро. - М. : Высш.шк. , 1989. - 288 c.
  621.924.1.001.66(075.32)            34.637.3-5я722
  Америка.Какая она? : Учебник по страноведению США / Н.Д.Токарева,В.Пеппард - 2-е изд.,испр.и доп . - М. , 2003. - 334 c. - (Высш.шк).
  811.111(075.8
  Аналоговые электроизмерительные приборы : учеб. пособие для вузов / Е.Г. Бишард и др. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1991. - 415 c.
  621.317.7.(075.8)
  Англійська мова : навч. посібник для вищ.навч.закл. / С.Ю. Кондратюк, О.Д. Муляр, Т.М. Рибак та ін. - К. : Центр учбов. літ. , 2008. - 135 c.
  811.111.(075.8)
  Англійська мова для аспірантів та наукових співробітників : Навч.посібник / Т. І. Бондар, З. Ф. Кириченко, Д. М. Колесник, Л. П. Дєгтярьова,В. К. Шпик; За ред. акад. В. К. Шпака - К. : Центр навчальної літератури , 2005. - 352 c.
  811.111 (075.8)            81.2Англ
  Англійська мова для повсякденного спілкування : Підручник / В. К. Шпак, В. Я. Полулях, З. Ф. Кириченко та ін.; За ред.В. К. Шпака - 4-те вид., стер. . - К. : Вища школа , 2004. - 302 c.
  811.111 (075.8)            81.2 Англ
  Англійська мова. Комунікативний аспект : підручник для вищ.навч.закл. / Л. Мисик, А.Арцишевська, Л. Кузнєцова, Л.Поплавська; за ред. Л.Мисик. - Львів : Світ , 2007. - 430 c.
  811.111(075.8)
  Андреев В.А. Релейная защита, автоматика и телемеханика в системах электроснабжения : учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М . : Высш. шк. , 1985. - 391 c.
  621.316.925 + 621.311-52](075.8)
  Андрианов А.И. Прогрессивные методы технологии машиностроения. - М. : Машиностроение , 1975. - 240 c.
  621.002:621.757
  Андрианова Л.Н. Учебник английского языка для заочных технических вузов / Л.Н. Андрианова, Н.Ю. Багрова, Э.В. Ершова. - 2-е изд., перераб . - М. : Высш. шк. , 1972. - 495 c.
  811.111(075.8)
  Ансеров Ю.М. Машины и оборудование машиностроительных предприятий : учеб. для инж.-экон. спец. машиностроит. вузов / Ю.М. Ансеров, В.А. Салтыков, В.Г. Семин. - Л. : Политехника , 1991. - 365 c.
  621.002.5(075.8)            34.5
  Антична література. Греція. Рим. Хрестоматія : навч. посібник для вищ.навч.закл. / упоряд. Т.В. Михед, Ю.В. Якубіна. - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 864 c.
  82(38)(075.8)
  Анухин В.И. Допуски и посадки : учеб. пособие для вузов. - 3-е изд. . - СПб. : Питер , 2005. - 206 c.
  621.753
  Анхимюк В.Л., Опейко О.Ф. Проэктировние систем автоматического управления электроприводами - Мн. : Выш. шк. , 1986. - 143 c.
  62-83.001.63:378.244(075.8)
  Аполлонский С.М. Справочник по расчету электромагнитных экранов. - Л. : Энергоатомиздат , 1988. - 234 c.
  621.31 - 758.38.001.24 (035.5)            34.26-04я2
  Ардова В.В. Учебник немецкого языка для заочных технических вузов / В.В.Ардова, Т.В.Борисова, Н.М.Домбровская. - 3-е изд., испр. и доп . - М. : Высш.шк. , 1972. - 400 c.
  811.112.2 (075.8)
  Артемова Л.В. Педагогіка і методика вищой школи. Інтерактивні технології в курсах навч. дисциплін : навч.-метод. посібник для вищ. навч. закл. - К . : Кондор , 2008. - 271 c.
  378.012/013(075.8)
  Артоболевский И.И. Теория механизмов : учебник для втузов. - 2-е изд., испр . - М. : Наука , 1967. - 719 c.
  621.01(075.8)
  Архипов А.Ф. Самоучитель перевода с немецкого языка на русский. - М. : Высш.шк. , 1991. - 254 c.
  811.112.2=161.1`85(075.4)            81.2 нем
  Асаул А.Н. Экономика недвижимости : учебник для вузов. - 2-е изд., испр . - М.; СПб. : Изд-во АСВ : СПбГАСУ , 2004. - 383 c.
  330.1 : 347.214.2(075.8)
  Асеев Г.Г. Электронный документооборот : учебник для вузов. - К . : Кондор , 2007. - 498 c.
  651.4/.9 : 004](075.8)
  Бабак В.П. Самонастраивающиеся информационные системы : учеб. пособие для вузов / В.П. Бабак, В.М. Синеглазов, С.Г. Таранов. - К. : Нац. авиац. ун-т , 2007. - 151 c.
  681.518 : 681.513.4/.7(075.8)
  Баврин И.И. Высшая математика : учебник для вузов / И.И.Баврин, В.Л.Матросов. - М. : ВЛАДОС , 2003. - 399 c.
  51(075.8)
  Баврин И.И. Курс высшей математики : учебник для высш.пед.учеб.заведений. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : ВЛАДОС , 2004. - 559 c.
  51(075.8)
  Багрянский К.В. Теория сварочных процессов : учебник для вузов / К.В. Багрянский, З.А. Добротина, К.К. Хренов. - 2-е изд., перераб . - К. : Вища шк. , 1976. - 424 c.
  621.791.(075.8)
  Байков В.И. Железобетонные конструкции. Общий курс : учебник для вузов / В.И. Байков, Э.Е. Сигалов. - 5-е изд.,перераб. и доп . - М. : Стройиздат , 1991. - 767 c.
  624.012.45(075.8)
  Баклицький І.О. Психологія праці : підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К : Знання , 2008. - 655 c.
  159.9 : 331.445 (075.8)
  Баков Ю.В. Проектирование электрической части электростанций с применением ЭВМ : учеб. пособие для вузов по спец.``Электр. станции``. - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 272 c.
  621.311.2.002.5-83.001.63:681.3(075.8)            31.27
  Бардина Г. И. Открываем Америку - М. : Айрис-пресс , 2006. - 224 c. - (( Английский клуб )).
  811.111 (075)            81.2 Англ
  Бардиш Г.О. Проектний анализ : підручник для вищ. навч. закл. - 2-ге вид., стер. . - К : Знання , 2006. - 415 c.
  330.322(075.8)
  Бардиш Г.О. Проектний аналіз : підручник. - 2-ге вид.,стер . - К. : Знання , 2006. - 415 c.
  330.322(075.8)
  Барковський В.В. Математика для економістів : в 2 т. Т.1. Вища математика : навч. посібник для вищ.навч.закл. / В.В.Барковський, Н.В.Барковський. - 2- ге вид. . - К. : Нац.акаде. управління , 1999. - 399 c. - (Сер. навч.літ.``Економіст``).
  51(075.8)
  Басманова А. Г. Синтаксис предложения французского языка : Учебное пособие / А. Г. Басманова, А. Н. Тарасова - М. : Высшая школа , 1986. - 208 c.
  811.111 (075.8)            81.2 Фр-9
  Батлук В.А. Основи екології : підручник. - К. : Знання , 2007. - 519 c.
  502/.504(075,8)
  Беднарчук М.С. Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва : навч. посібник для вищ.навч.закл. / М.С.Беднарчук, І.С.Полікарпов. - М. : Центр навч. літ. , 2006. - 557 c.
  658.62(075.8)
  Бедрій Я.І. Безпека життєдіяльності : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2009. - 285 c.
  658.345(075.8)
  Безпека життєдіяльності : навч.посібник для вищ. навч. закл. / Ю.С.Скобло, Т.Б.Соколовська, Д.І.Мазоренко та ін. - К . : Кондор , 2006. - 417 c.
  658.345(075.8)
  Бейлин И. Ш. Динамика и оптимальная пассивная стабилизация натяжения в лентопротяжных механизмах. / И.Ш.Бейлин, В.Л.Вейц, В.М.Меркин ; под ред. К.М.Рагулькиса. - Л. : Политехника , 1991. - 104 c. - (Б-ка инженера. Вибрационная техника; Вып.17).
  62-229.6-75 + 62-868
  Белкин И.М. Справочник по допускам и посадкам для рабочего машиностроителя. - М. : Машиностроение , 1985. - 320 c. - (СР.Справочники для рабочих).
  621.753
  Бережна Л.В. Економіко - математичні методи та моделі у фінансах : навч.посібник для вищ.навч. закл. / Л.В.Бережна, О.І.Снитюк. - К . : Кондор , 2009. - 300 c.
  330.4 : 336](075.8)
  Беркович М.А. Автоматика энергосистем. : учеб. для энерг. и энергостроит. техникумов / М.А.Беркович, В.А.Гладышев, В.А.Семенов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 238 c.
  621.311-52(075.32)            31.27
  Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники : Электромагнитное поле : Учебник для студентов вузов - 7-е изд.,перераб. и доп. . - Москва : Высшая школа , 1978. - 232 c.
  621.3(075.8)
  Бечко П.К. Місцеві фінанси : навч.посібник для вищ.навч.закл. / П.К.Бечко, О.В.Ролінський. - К. : Центр учбов.літ. , 2007. - 191 c.
  336.1 : 352 (075.8)
  Бибиков Ю.Н. Курс обыкновенных дифференциальных уравнений : учеб.пособие для ун-тов по спец.``Математика``. - М. : Высш.шк. , 1991. - 303 c.
  517.91 (075.8)
  Билецкий И.П. Логика : учеб.пособие для вузов / И.П.Билецкий, О.Н.Кузь, В.А.Черненко. - К : Кондор , 2007. - 147 c. - ((Харьков. гос. экон.ун-т)).
  161/162(075.8)
  Бирюков А.А. Массаж : учебник для вузов по спец. физ. культура. - М : Физкультура и спорт , 2003. - 431 c.
  615.82(075.8)
  Білецький Є. М. Судова медицина та судова психіатрія : навч. посібник. / Є. М.Білецький ,Г. А. Білецька. - К. : Юрінком Інтер , 2004. - 190 c.
  340.6(075.8)
  Білодід Ю.М. Філософія. Український світоглядний акцент : навч. посібник для вищ. навч. закл. - К. : Кондор , 2006. - 355 c.
  1(075.8)
  Білозьоров А.В. Рудниковий транспорт : підручник для вищ.навч.закл. / А.В.Білозьоров, Л.С.Парфєненко. - К. : Каравела , 2004. - 253 c.
  622.6(075.8)
  Блощинська В.А. Етика.Практикум : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К : Центр навч. літ. , 2005. - 246 c.
  17 (075.8)
  Бобровников Г.А. Прочность посадок, осуществляемых с применением холода. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1971. - 95 c.
  621.753.2
  Богданова І.М. Соціальна педагогіка : навч. посібник. - К. : Знання , 2008. - 343 c. - (Бі-ка соціального педагога).
  37.013.43(075.8)
  Боднер В.А. Измерительные приборы : в 2 т. Т.1. Теория измерительных приборов. Измерительные преобразователи : учебник для вузов / В.А.Боднер, А.В.Алферов. - М. : Изд-во стандартов , 1986. - 392 c.
  53.08 + 681.2(075.8)
  Боженко Л.І. Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація : навч. посібник для вищ. навч. закл. - Львів : Афіша , 2004. - 323 c.
  006.1+ 006.91+006.063+006.3] (075.8)
  Боженко Л.І. Стандартизація, метрологія та кваліметрія у машинобудуванні : навч. посібник для машинобуд. спец. вищ. навч. закл. - Львів : Світ , 2003. - 327 c.
  658.562 + 658.516+006.1+006.91+ 621.753]: 621(075.8)
  Бойко О.Д. Історія України : навч. посібник для вищ.навч.закл. - 3-тє вид., випр. і доп. . - К. : Академвидав , 2008. - 687 c. - ((Альма-матер)).
  940(477)(075.8)
  Бойко О.Д. Історія України : навч.посібник. - 3-тє вид.,випр. і доп. . - К. : Академвидав , 2007. - 687 c. - (Альма-матер).
  940(477) (075.8)
  Бойко О.Д. Історія України : посібник для вищ.навч.закл. - К. : Академія , 1999. - 565 c. - (Гаудеамус).
  940(477) (075.8)
  Бойченко С.В. Моторные топлива и масла для современной техники : монография / С.В.Бойченко, С.В.Иванов, В.Г.Бурлака. - К. : НАУ , 2005. - 214 c. - ((Нац. авиац. ун-т)).
  662.75
  Болдин Л.А. Основы взаимозаменяемости и стандартизации в машиностроении : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1984. - 272 c.
  621ю753(075.8)
  Болотіна Н.Б. Трудове право України : практикум. - К. : Вікар , 2002. - 147 c. - ((Вища освіта України)).
  349.2(477)(075.8)            67.405(4Укр)
  Большаков А.С. Менеджмент : учеб.пособие. - СПб. : Питер , 2000. - 156 c. - ((Краткий курс)).
  658.012.32(075.8)            65.290-2
  Бондаренко А.А. Теоретична механіка : в 2 т. Т.1. Статика. Кінематика : підручник [для вищ. навч. закл.] / А.А.Бондаренко, О.О.Дубінін, О.М.Переяславцев. - К. : Знання , 2004. - 599 c. - ((Вища освіта ХХІ століття)).
  531.1/.2(075.8)
  Бондаренко А.А. Теоретична механіка : в 2 т. Т.2. Динаміка : підручник [для вищ. навч.закл.] / А.А.Бондаренко, О.О.Дубінін, О.М.Переяславцев. - К. : Знання , 2004. - 590 c. - ((Вища освіта ХХІ століття)).
  531.3 (075.8)
  Бонк Н. А. Учебник английского языка : В 2-х ч.. Т.Ч. 2. / Н. А. Бонк, Н. А. Лукьянова , Л. Г. Памухина - М.,К. : Деконт +: ГИС; Издательство Арий , 2004. - 512 c.
  811.111 (075.8)            81.2Англ
  Бонч-Осмоловский М.А. Селективная сборка. - М. : Машиностроение , 1974. - 144 c.
  621.757
  Боринець С.Я. Міжнародні валютно - фінансові відносини : підручник. - 5-те вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2008. - 582 c.
  339.7.012(075.8)            65.268
  Боринець С.Я. Міжнародні валютно - фінансові відносини : підручник для вищ. навч.закл. - 4-те вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2004. - 409 c.
  339.7.012(075.8)            65.268
  Боринець С.Я. Міжнародні валютно - фінансові відносини : підручник для вищ. навч.закл. - 3-тє вид., стер . - К. : Знання , 2001. - 305 c.
  339.7.012(075.8)            65.268
  Боринець С.Я. Міжнародні валютно - фінансові відносини : підручник для вищ. навч.закл. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 1999. - 305 c.
  339.7.012(075.8)            65.268
  Боринець С.Я. Міжнародні фінанси : підручник [для вищ.навч.закл.]. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2006. - 494 c. - ((Вища освіта ХХІ ст.)).
  339.7(075.8)            65.268
  Боринець С.Я. Міжнародні фінанси : підручник для вищ.навч.закл. - К. : Знання - Прес , 2002. - 311 c.
  339.7(075.8)            65.268
  Боровик А.І. Технологічна оснастка механоскладального виробництва : підручник для вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2008. - 726 c.
  621.757.07 +621.002.72
  Борщ Л.М. Інвестування : теорія і практика : навч. посібник. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2007. - 685 c.
  330.322(477)(075.8)
  Бочан І.О. Глобальна економіка : підручник / І.О.Бочан, І.Р.Михасюк. - К. : Знання , 2007. - 403 c.
  339.3(100)(075.8)
  Бочелюк В.Й. Психологія : вступ до спеціальності : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.Й.Бочелюк, В.В.Зарицька. - К : Центр учбової літ. , 2007. - 286 c.
  159.9(075.8)
  Бочелюк В.Й. Методика та організація наукових досліджень із психології : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.Й.Бочелюк, В.В.Бочелюк. - К : Центр учбової літ. , 2008. - 357 c.
  159.9.07(075.8)
  Бочелюк В.Й. Методика та організація наукових досліджень із психології : навч. посібник для вищ. навч. закл. / В.Й.Бочелюк, В.В.Бочелюк - К. : Центр учбов.літ. , 2008. - 357 c.
  159.9.07(075.8)
  Бочелюк В.Й. Психологія : вступ до спеціальності : навч.посібник для вищ.навч. закл. / В.Й.Бочелюк, В.В.Зарицька - К. : Центр учбов. літ. , 2007. - 286 c.
  159.9(075.8)
  Брауде В. И. Вероятностные методы расчета грузоподъёмных машин. - Л. : Машиностроение , 1978. - 231 c.
  621.873/.875 : 519.81
  Брискина К. Ш. Английский язык для технических вузов : учеб. пособие / К. Ш. Брискина, М. Ф. Завадская. - 3-е изд.,перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1977. - 294 c.
  811.111(075.8)            81.2(Англ)
  Бубняк Т. І. Вища математика : навч. посібник для вищ. навч. закл. - Львів : Новий світ - 2000 , 2006. - 434 c.
  51(075.8)
  Будівельні конструкції : навч. посібник / за ред. Є.В.Клименка - К. : ’’Центр учбової літератури’’ , 2012. - 426 c.
  624.01 (075.8)
  Буднік М.М. Фінансовий ринок : навч. посібник для вищ.навч.закл. / М.М.Буднік, Л.С.Мартюшева, Н.В.Сабліна. - К. : Центр учбов.літ , 2009. - 333 c.
  336.76(075,8)
  Букин В.Р. Школьникам о философии : кн.для учащихся ст. классов / В.Р.Букин, А.Ф.Малышевский. - М. : Просвещение , 1992. - 157I c.
  1(075.3)            15
  Буловский П.И. Автоматизация селективной сборки приборов / П.И. Буловский, Г.В. Крылов, В.А. Лопухин. - М. : Машиностроение , 1978. - 232 c.
  681.2 : 621.757 : 658.011.56
  Бурова З. И. Английский язык для гуманитарных специальностей вузов : лексический минимум. - 2-е изд., исправ. и доп . - М. : Высш. шк. , 1987. - 111 c.
  811.111(075.8)            81.2Англ
  Бурова З. И. Пособие по английскому языку для начинающих изучение в неязыковом вузе. - 3-е изд., испр. и доп . - М. : Высш. шк. , 1984. - 239 c.
  811.111(075.8)            81.2Англ-9
  Бурова З. И. Английский язык для гуманитарных специальностей вузов : учебник. - 2-е изд., испр. и доп . - М. : Высш. шк. , 1987. - 463 c.
  811.111(075.8)            81.2Англ-923
  Бурова З.И. Английский язык для гуманитарных специальностей вузов : кн. для чтения - М. : Высш. шк. , 1987. - 95 c.
  811.111(075.8)            81.2Англ.
  Буслинський В.А. Основи філософських знань : підручник / В.А.Буслинський, П.І.Скрипка. - 2-ге вид., стер . - Львів : Новий світ - 2000 , 2005. - 351 c.
  1(075.8)
  Бут Д. А. Бесконтактные электрические машины : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1990. - 415 c.
  [621.313.292 + 621/313.392] (075.8)
  Бут Д. А. Бесконтактные электрические машины : учеб. пособие для вузов. - М. : Высш. шк. , 1985. - 255 c.
  621.313.292 + 621.313.392 (075.8)
  Бутенко Н. В. Маркетинг : підручник. - К. : Атіка , 2008. - 299 c.
  338.138(075.8)
  Бутинець Ф. Ф. Аудит : підручник для вищ. навч. закл. - 3-тє вид.,доп. і перероб . - Житомир : РУТА , 2006. - 511 c.
  657.6(075.8)
  Бюджетний менеджмент : навч. посібник / Л.В. Панкевич, М.А. Зварич, П.Я. Могиляк, Б.І. Хомічак. - К. : Знання , 2006. - 293 c.
  336.14.01:658.012.32(075.8)
  В.П. Чистяков Курс теории вероятности - 3-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Наука , 1987. - 240 c.
  519.21(0,75.8)
  Вакарчук І. О. Квантова механіка : підручник. - 3-тє вид., доп . - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка , 2007. - 847 c.
  530.145(075.8)
  Вакуленко С. М. Соціологія праці : навч.-метод. посібник - К. : Знання , 2008. - 262 c.
  316.334.22(075.8)
  Вакуленко С.М. Соціологія праці : навч.- метод.посібник. - К. : Знання , 2008. - 262 c.
  316.334.22(075.8)
  Вальтер А.К. Ядерная физика : учебник для ун-тов / А.К.Вальтер, И.И.Залюбовский. - 3-е изд., перераб. и доп . - Х. : Вища шк. , 1978. - 423 c.
  539.1(075.8)
  Вандишев В. М. Філософія. Екскурс в історію вчень і понять : навч. посіб. для вищ. навч. закл. - К. : Кондор , 2006. - 471 c.
  1(075.8)
  Вандишев В.М. Релігієзнавство : навч. посібник для вищ. навч. закл. - К . : Кондор , 2009. - 238 c.
  2(075.8)
  Варій М. Й. Загальна психологія : підручник для вищ. навч. закл. - К. : Центр учбов.літ. , 2007. - 967 c.
  159.9(075.8)
  Варшавер Б. А. Расчет и проектирование импульсных усилителей : учеб. пособие для радиотехн. спец. вузов. - 2-е изд., доп . - М. : Высш.шк. , 1975. - 288 c.
  621.375
  Васенко Л. А. Фахова українська мова : навч. посібник для вищ. навч. закл. / Л. А. Васенко, В. В. Дубічинський, О. М. Кримець. - К. : Центр учбов.літ. , 2008. - 270 c.
  811.161.2`276.6(075.8)
  Василенко Н.В. Теория колебаний : учеб.пособие для техн.вузов. - К. : Выща шк. , 1992. - 430 c.
  534 (075.8)            22.213я73
  Васильев В. П. Аналитическая химия : в 2 т. Т.1. Гравиметрический и титриметрический методы анализа. : учебник для хим.-технол. спец. вузов, 1989. - 319 c.
  543(075.8)
  Васильєва В. В. Фінансовий ринок : навч. посібник для вищ. навч. закл. - К. : Центр учбов. літ. , 2008. - 367 c.
  336.76(075.8)
  Васильєва Л. Д. та інш. Напівпроводникові прилади : підручник / Л. Д. Васильєва,Б.І. Медведенко, Ю. І. Якименко - К.: : ІВЦ"Політехника" , 2008. - 556 с. c.
  621.382(075.8)            32.852
  Васюренко О. В. Банківські операції : навч. посіб. для екон. спец. вищ.навч.закл. - 6-те вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2008. - 318 c. - (Вища освіта XXI століття).
  336.717(075.8)
  Васюренко О. В. Економічний аналіз діяльності комерційних банків : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / О. В. Васюренко, К. О. Волохата. - К. : Знання , 2006. - 463 c. - (Вища освіта XXI століття).
  336.71:658.012.122(075.8)
  Ващук Ф. Г. Математичне програмування та елементи варіаційного числення : навч. посіб. / Ф. Г. Ващук, О. Г. Лавер, Н. Я. Шумило. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2008. - 366 c. - (Вища освіта XXI століття).
  519.85(075.8)
  Введение в философию : в 2 т. Т.1. : учебник для вузов / И.Т.Фролов, Э.А.Араб-Оглы, Г.С.Арефьева и др. - М. : Политиздат , 1989. - 367 c.
  1(075.8)            87
  Введение в философию : в 2 т. Т.2. : учебник для вузов / И.Т.Фролов, Э.А.Араб-Оглы, Г.С.Арефьева и др. - М. : Политиздат , 1990. - 639 c.
  1(075.8)            87
  Введение в философию : в 2 т. Т.1. : учебник для вузов / И.Т.Фролов, Э.А.Араб-Оглы, Г.С.Арефьева и др. - М. : Политиздат , 1990. - 367 c.
  1(075.8)
  Введение в философию : в 2 т. Т.2. : учебник для вузов / И.Т.Фролов, Э.А.Араб-Оглы, Г.С.Арефьев и др. - М. : Политиздат , 1989. - 639 c.
  1(075.8)
  Введение в философию : кредитно - модульный курс : учеб. - метод. пособие для студентов - заочников в / под ред. Л.Н.Никитина - 3-е изд.доп.и перераб. . - К : Центр учебной лит. , 2008. - 271 c.
  1(075.8)
  Введение в философию : кредитно - модульный курс : учеб. - метод. пособие для студентов - заочников / под ред. Л.Н.Никитина. - 3-е изд.,доп.и перераб . - К : Центр учебной лит. , 2008. - 271 c.
  1(075.8)
  Вдовенко О. П. Загальна хімія : навч. посібник для вищ.навч.закл. - Вінниця : Нова Книга , 2005. - 279 c.
  54(075.8)
  Величко Т.В., Родькин Д.И. Теория электропривода Т.1. Механика и характеристики двигателей в электроприводе : учеб. пособие - Кременчуг : КГПИ , 1999. - 237 c.
  621.313 (075.8)
  Венгер В. В. Фінанси : навч. посібник для вищ. навч.закл. - К. : Центр учбової літ. , 2009. - 427 c.
  336(075.8)
  Венкель Т. Вдосконалюйте вашу розмовну англійску : Практичний курс англйської мови для студентів вищих навчальн. заклад. - Чернівці : Книги , 2003. - 296 с. c.
  811.111(075.8)
  Венкель Т.В. Вдосконалюйте вашу розмовну англійську : практичний курс англійської мовт для вищ.навч.закл. / Т.В.Венкель, О.Д.Валь. - Чернівці : Книги-ХХІ , 2003. - 295 c.
  811.111(075.8)
  Вентцель Е. С. Теория вероятностей : учеб. пособие для втузов / Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров. - 2-е изд., стер . - М. : Наука , 1973. - 366 c. - (Избран. главы высш. математики для инженеров и сту).
  519.21(075.8)
  Вербець В.В. Соціологія: курс лекцій : навч.посібник для вищ. навч. закл. / В.В.Вербець, О.А.Субот, Т.А.Христюк. - К . : Кондор , 2009. - 549 c.
  316 (075.8)
  Веселов П.В. Современное деловое письмо в промышленности. - 3-е изд.,перераб. и доп . - М. : Изд-во стандартов , 1990. - 160 c.
  651.75            65.050.9(2)2
  Веснин В. Р. Основы менеджмента : курс лекций для студентов вузов. - М. : Знание , 1996. - 469 c.
  658.012.32(075.8)            65.290-21
  Веснин В. Р. Основы менеджмента : учебник - 2-е изд . - М. : Триада ЛТД , 1997. - 383 c. - (Ин-т междунар.права и экономики им.А.С.Грибоедова).
  658.012.32(0758)            65.290-21
  Взаимозаменяемость,стандартизация и техническое измерения : Учебник для приборостроит.специальностей везов / О.Ф.Тищенко,А.С.Валединский; О.Ф.Тищенко,А.С.Валединский - М. : Машиностроение , 1977. - 358 c.
  621.753
  Виноградов И.М. Элементы высшей математики.Аналитическая геометрия.Дифференциальное исчисление.Основы теории чисел : учебник для вузов / под общ. ред. В.А.Садовничего. - М. : Высш.шк. , 1999. - 511 c.
  51(075.8)
  Виноградова И.А. Задачи и упражнения по математическому анализу : в 2 кн. Т.2. Ряды, несобственные интегралы, кратные и поверхностные интегралы : учеб.пособие для ун-тов,пед.вузов / И.А.Виноградова, С.Н.Олехник, В.А.Садовничий ; под общ.ред. В.А.Садовничего. - 2-е изд.,перераб . - М. : Высш.шк. , 2000. - 711 c.
  517.3(075.8)
  Вишневский В.Н. Портативные осциллографы с цифровыми измерениями параметров сигнала / В.Н.Вишневский, В.М.Немировский, А.А.Рогачев. - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 160 c.
  621.317.75            31.22
  Вишневський О.І. Теоретичні основи сучасної української педагогики : навч. посібник [для вищ. навч. закл.]. - 3-тє вид., доопрац. і доп . - К. : Знання , 2008. - 566 c.
  37.013(477)(075.8)
  Вища математика : у 2 кн. Т.2. Спеціальні розділи : підручник для вищ. навч.закл. / Г.Л. Кулініч, Є.Ю. Таран, В.М. Бурим та ін.; за ред. Г.Л. Кулініча. - 2-ге вид, перероб. і доп . - К. : Либідь , 2003. - 367 c.
  51(075.8)
  Вища математика : у 2 т. Т.1. Лінійна і векторна алгебра. Аналітична геометрія. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне та інтегральне числення : зб.задач: навч. посібник для вищ.навч.закл. / за заг. ред. П.П. Овчинникова. - 2-ге вид., стер . - К. : Техніка , 2004. - 279 c.
  51(075.8)
  Вища математика : у 2 т. Т.2. Звичайні диферен.рівняння.Операційне числення.Ряди.Рівняння математ.фізики.Стійкість за Ляпуновим.Елементи теорії ймовірн. і математ.статистика.Методи : зб. задач: навч. посіб для вищ.навч.закл. / за заг. ред. П.П. Овчинникова. - 2-ге вид., стер . - К. : Техніка , 2004. - 375 c.
  51(075.8)
  Вища математика : у 3 т. Т.1. : навч. посібник / В.П.Лавренчук, Т.І.Готинчан, В.С.Дронь, О.С.Кондур. - 2-ге вид., стер . - Чернівці : Рута , 2002. - 191 c.
  51(075.8)
  Вища математика : у 3 т. Т.2. : навч.посібник / В.П.Лавренчук, Т.І.Готинчан, В.С.Дронь, О.С.Кондур. - 2-ге вид., стер . - Чернівці : Рута , 2002. - 207 c.
  51(075.8)
  Вища математика : у 3 т. Т.3. : навч. посібник / В.П.Лавренчук, Т.І.Готинчан, В.С.Дронь, О.С.Кондур. - 2-е вид., стер . - Чернівці : Рута , 2002. - 168 c.
  51(075.8)
  Вища математика : у 2 т. Т.1. Основні розділи : підручник для ун-тів та вищ.навч.закл. / Г.Й.Призва, В.В.Плахотник, Л.Д.Гординський та ін.; за ред. Г.Л.Кулініча - 2-ге вид., перероб і доп . - К. : Либідь , 2003. - 399 c.
  51(075.8)
  Вища математика. Основні означення, приклади і задачі : у 2 т. Т.1. : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Г.Л.Кулініч, Л.О.Максименко, В.В.Плахотник, Г.Й Призва; за заг.ред. Г.Л.Кулініча. - К. : Либідь , 1992. - 284 c.
  51(075.8)
  Вища математика.Курс лекцій : у 3 т. Т.1. Лінійна алгебра, аналітична геометрія, математичний аналіз : навч. посібник для вищ.навч.закл. / В.П.Лавренчук, Т.І.Готинчан, В.С.Дронь, О.С.Кондур. - Чернівці : Рута , 2007. - 439 c.
  51(075.8)
  Вища математика.Основні означення, приклади і задачі : у 2 т. Т.2. : навч. посібник для вищ.навч.закл. / І.П.Васильченко, В.Я.Данилов, А.І.Лобанов, Є.Ю.Таран; за ред. І.В.Васильченка - К. : Либідь , 1992. - 254 c.
  51(075.8)
  Вілков В.Ю. Людина і світ : навч.посібник для підгот.фак.вищ.навч.закл. / В.Ю.Вілков , О.І.Салтовський. - К. : Центр навч.літ. , 2004. - 351 c.
  1 +3 (075.8)
  Внукова Н.М. Соціальне страхування: Кредитномодульний курс : навч. посіб.для вузів / Н.М. Внукова, Н.В. Кузьминчук - К. : центр учб. літ. , 2009. - 411 c.
  364.3(075.8)
  Внутрення отделка зданий : учеб. пособ. / А. И. Менейлюк, В. С. Дорофеев, Н. В. Олейник и др.; под ред.: А. И. Менейлюка - Х.: : Бурун и К , 2013. - 224 с. c.
  393.6(075.)            38.639я73
  Внутренняя отделка зданий : учеб. пособие / под ред. А.И.Менейлюка - Харьков : ’’Бурун и К’’ , 2013. - 224 c.
  693.6 (075.8)
  Внутрішній економічний механізм підприємства : навч. посібник / П.В.Круш, С.О.Тульчинська, Р.В.Тульчинський та ін. - К. : ЦУЛ , 2008. - 204 c.
  658(075.8)
  Вовк В.Я. Кредитування і контроль : навч. посібник. / В.Я.Вовк, О.В.Хмеленко. - К. : Знання , 2008. - 462 c.
  336.774.3(075.8)
  Вознюк Н.М. Етика : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К : Центр учбов.літ. , 2008. - 212 c.
  17(075.8)            87.717
  Войтюшенко Н.М. Інформатика і комп`ютерна техніка : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Н.М.Войтюшенко, А.І.Остапець. - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 563 c.
  004(075.8)
  Волчкевич Л.И. Надежность автоматических линий : учеб.пособие для вузов / под ред. Г.А.Шаумяна. - М. : Машиностроение , 1969. - 308 c.
  658.527.011.56-192(075.8)
  Вольдек А.И. Электрические машины : учебник для втузов. - 3-е изд., перераб . - Л. : Энергия , 1978. - 832 c.
  621.313(075.8)
  Волянська О.В. Соціальна психологія : навч. посібник [для вищ. навч.закл.] / О.В.Волянська, А.М.Ніколаєвська. - К. : Знання , 2008. - 275 c.
  316.6(075.8)
  Воробйов Б.З. Основи комерційної діяльності. Ч.1 : навч.посібник для вищ. навч. закл. / Б.З.Воробйов, Е.М.Локтєв, Ю.І.Плетень; пер. з 2-го рос. вид. - К . : Вид-во Європ.ун-ту , 2007. - 387 c.
  334.012.42(075.8)
  Воробьев Н.И Проектирование электронных устройств : учеб.пособие для вузов. - М. : Высш.шк. , 1982. - 222 c.
  621.38.001.63(075.8)
  Воронова В.І. Психологія спорту : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Олімпійська літ. , 2007. - 271 c.
  796.01 : 159.9(075.8)
  Ворошилов Ю.В., Павлишин В.И. Основы кристаллографии и кристаллохимии. Рентгенография кристаллов : учебник - К. : КНТ , 2011. - 568 c.
  539.5 (075.8)
  Вступ до філософії: Кредитно-модульний курс : навч.- метод. посібник для студентів-заочників / за ред. Л.М.Нікітіна. - 3-є вид, доп. та перероб . - К. : Центр учбової літ. , 2008. - 255 c.
  1(075.8)
  Высшая математика : учеб.пособие для вузов / под ред. Г.Н.Яковлева. - М. : Просвещение , 1988. - 431 c. - (Учеб.пособие для пед. ин-тов).
  51(075.8)
  Высшая математика : учеб.пособие для вузов / под ред. Г.Н.Яковлева. - М. : Просвещение , 1988. - 431 c.
  51(075.8)
  Высшая математика : сб.задач / Х.И.Гаврильченко, А.Ф.Кривой, П.С.Кропивянский и др.; под общ. ред. П.Ф.Овчинникова. - К. : Вища шк. , 1991. - 455 c.
  51(075.8)
  Галущак М.П. Організація виробництва у прикладах та задачах : навч. посібник [для вищ. навч. закл.] / М.П.Галущак, А.О.Оксентюк, І.Б.Гевко. - К . : Кондор , 2010. - 212 c.
  658.5 (075.8)
  Гапонів А.Б. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни : підручник для вищ.навч.закл. / А.Б.Гапонів, М.О.Возна; за заг.ред. В.В.Бондаренка. - Вінниця : Нова книга , 2005. - 463 c.
  811.111(075.8)            81.2Англ
  Гарасим П.М. Курс фінансового обліку : навч.посібник / П.М. Гарасим, Г.П. Журавель, П.Я. Хомин. - К. : Знання , 2007. - 566 c.
  657.15(075.8)
  Гатальська С.М. Філософія культури : підручник для вищ. навч. закл. - К . : Либідь , 2005. - 326 c.
  130.2 : 7(075.8)
  Гевко І.Б. Організація виробництва : теорія і практика : підручник для вищ. навч. закл. / І.Б.Гевко, А.О.Оксентюк, М.П.Галущак. - К . : Кондор , 2008. - 176 c.
  658.5 (075.8)
  Гельфанд М.Л. Сборка резьбовых соединений / М.Л.Гельфанд, Я.И.Цепенюк, О.К.Кузнецов. - М. : Машиностроение , 1978. - 109 c.
  621.757+621.882.082
  Герасимов Б.И. Управление качеством : учеб. пособие для вузов / Б.И.Герасимов, Н.В.Злобина, С.П.Спиридонов. - М. : КНОРУС , 2005. - 270 c.
  006.015.5+658.62.018.12(075.8)
  Гибкие производственные системы сборки / П.И.Алексеев.,А.Г.Герасимов.,Э.П.Давыденко и др.; под общ.ред. А.И.Федотова. - Л. : Машиностроение , 1989. - 348 c. - (ГПС.Гиб.произв.системы).
  621.757 : 658.52.011.56.012.3
  Гибкие сборочные системы. : сб.ст. / под ред. У.Б.Хегинботама; пер. с англ. Д.Ф.Миронова под ред А.М.Покровского. - М. : Машиностроение , 1988. - 3996 c.
  621.757 : 658.52.011.56.012.3
  Гироскопические системы. Проектирование гироскопических систем : в 2 т. Т.1. Системы ориентации в навигации : учеб. пособие для вузов / Д.С.Пельпор, В.В.Ягодкин; под ред. Д.С.Пельпора. - М. : Высш. шк. , 1977. - 216 c.
  531.383+62-752.4
  Гироскопические системы. Проектирование гироскопических систем : в 2 т. Т.2. Гироскопические стабилизаторы : учеб. пособие для вузов / Ю.А.Колосов, Ю.Г.Ляховецкий, Е.Р.Рахтеенко; под ред. Д.С.Пельпора. - М. : Высш.шк. , 1977. - 223 c.
  531.383 + 62 - 752.4
  Гістологія з основами гістологічної техніки : підручник для вищ. мед.навч.закл. / за ред.В.П.Пішака. - К. : Кондор , 2008. - 399 c.
  611.018(075.8)
  Глаголев А.А. Курс высшей математики : учеб. пособие для вузов / А.А.Глаголев, Т.В.Солнцева. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1971. - 656 c.
  51(075.8)
  Глаголев А.А. Курс высшей математики : учеб. пособие для вузов / А.А.Глаголев, Т.В.Солнцева. - М. : Высшая школа , 1965. - 592 c.
  51(075.8)
  Глинка Н. Л. Общая химия / под ред. В. А.Рабиновича - Ленинград : Химия , 1979. - 719 c.
  546(075.8)
  Глинка Н. Л. Общая химия / под ред. В. А. Рабиновича - Ленинград : Химия , 1975.
  546(075.8)
  Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии : учеб.пособие для вузов / под ред. В.А.Рабиновича, Х.М.Рубиной. - 24-е изд., испр. и доп . - Л. : Химия , 1985. - 263 c.
  54(075.8)
  Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии : учеб.пособие для вузов / под ред. В.А.Рабиновича, Х.М.Рубиной. - 21-е изд., стер . - Л. : Химия , 1981. - 279 c.
  54(075.8)
  Глинка Н.Л. Общая химия / под ред. В. А. Рабиновича - Ленинград : Химия , 1976. - 719 c.
  546(075.8)
  Гнатишин Я.М. Теплотехніка : навч. посібник для вищ. навч. закл. / Я.М.Гнатишин, В.І.Криштапович. - К. : Знання , 2008. - 364 c.
  621.1.016(075.8)
  Гогіташвілі Г.Г. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами : навч.посібник / Г.Г.Гогіташвілі, Є.Т.Карчевські, В.М.Лапін. - К. : Знання , 2007. - 367 c.
  658.345 : 006.032(075.8)
  Гогіташвілі Г.Г. Основи охорони праці : навч.посібник / Г.Г.Гогіташвілі, В.М.Лапін. - 4-те вид., випр. і доп . - К. : Знання , 2008. - 302 c.
  658.345(075.8)            658.345
  Головач А.В. Статистика банківської діяльності : навч. посібник / А.В.Головач, В.Б.Захожай, К.С.Базилевич. - К. : МАУП , 1999. - 174 c. - (Міжрегіональна Академія управління персоналом).
  336.71:311.42(075.8)
  Горемыкин В.А. Экономика недвижимости : учебник для вузов / В.А. Горемыкин, Э.Р. Бугулов. - М. : Филинъ , 1999. - 586 c.
  330.1.347.214.2.075.8
  Горобець С.М. Основи комп`ютерної графіки : навч.посібник для вищ.навч.закл. / за ред.М.В. Левківського. - К. : Центр.навч. літ. , 2006. - 231 c.
  004.92(075.8)
  Гохан П.А. Слияние, поглощение и реструктуризация компаний / пер. с англ. А. Шматова. - 2-е изд . - М. : Альпина Бизнес Букс , 2006. - 740 c.
  334.758
  Грехов А.М. Електронний бізнес ( Е-комерція) : навч.посібник для вищ. навч. закл. - К . : Кондор , 2008. - 301 c.
  004.77(075.8)
  Гриньова В.М. Організація виробництва : підручник [для вищ. навч. закл.] / В.М.Гриньова, М.М.Салун. - К. : Знання , 2009. - 582 c.
  658.5(075.8)
  Грисенко М.В. Математика для економістів. Методи й моделі, приклади й задачі : навч. посібник для екон. спец.вищ.навч.закл. - К. : Либідь , 2007. - 719 c.
  51 (075.8)
  Громкова М.Т. Организационное поведение : учеб.пособие для вузов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА , 1999. - 207 c.
  316.6 (075.8)
  Гужва Т. М. Англійська мова :Розмовні теми : У 2-х ч.. Т.1. : Навч.посібник / Худож.-оформлювач І. В. Осипов - Х. : Фоліо , 2006. - 414 c.
  811.111(075.8)            81.2 Англ.
  Гужва Т. М. Англійська мова :Розмовні теми : У 2-х ч.. Т.2. : Навч.посібник / Худож.-оформлювач І. В. Осипов - Х. : Фоліо , 2005. - 381 c.
  811.111 (075.8)            81.2 Англ
  Гужва Т.М Англійська мова, розмовні теми : в 2 т. Т.1. : навч.посібник для ун-тів, ліцеїв, гімназій та коледжів. - Х. : Фоліо , 2006. - 414 c.
  811.111 (075.8)            81.2Англ
  Гужва Т.М. Англійська мова. Розмовні теми : в 2 т. Т.2. : навч. посібник для ун-тів, ліцеїв, гімназій та коледжів. - Харків : Фоліо , 2006. - 381 c.
  811.111 (075.8)            81.2Англ
  Гура Н.О. Облік на підприємствах малого бізнесу : навч. посібник / Н.О. Гура, Т.Г. Мельник, Т.М. Моторина. - К. : Знання , 2007. - 310 c. - (Вища освіта ХХІ століття).
  657.017.3(477)(075.8)
  Гусарєв С.Д. Юридична деонтологія. Основи юридичної діяльності : навч. посібник / С.Д. Гусарєв, О.Д.Тихомиров. - 3-е вид.,перероб. та доп . - К. : Знання , 2008. - 495 c.
  340(075.8)
  Гусев А.Н. Устройство и наладка холодноштамповочного оборудования : учебник для сред. ПТУ / А.Н.Гусеев, В.П.Линц. - 4-е изд., пререраб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1983. - 263 c. - (Проф.- техн. образование).
  621.983.07/.075.32
  Гусев В.Г. Электроника : учеб. пособие для вузов / В.Г.Гусев, Ю.М.Гусев. - М. : Высш. шк. , 1982. - 495 c. - (Высш. образование).
  621.38(075.8)
  Данилов Ю.А. Аппаратура обьёмных гидроприводов.Рабочие процессы и характеристики / Ю.А.Данилов, Ю.Л.Кирилловский, Ю.Г.Колпаков. - М. : Машиностроение , 1990. - 272 c.
  62-82.001.57 + 62-752
  Данилова З.В. Ділова англійська мова. Комерційне право : навч. посібник / З.В.Данілова, Н.В.Подоба, А.М.Сомова. - Тернопіль : Астон , 2000. - 128 c.
  811.111(075.8)
  Дашков Л.П. Комерційний договір від укладення до виконання / Л.П.Дашков, А.В.Бризгалін. - 2-е вид., стер . - К. : Капрал , 1998. - 170 c. - (Біб-ка ділової людини).
  347.751            67.404
  Дащенко А. Ф. и др. Теоретические основы инженерной механики : учебник / А. Ф. Дащенко, Л. В. Коломиец, Ю. Н. Свинарев - Одеса : ФЛП Бондаренко М. А. , 2015. - 358 с.ил; c.
  531.8:621.83:004.451(075.8)            34.41632.973-018
  Дейвис Гарет. Право внутреннего рынка Европейского Союза : учеб.пособие / Гарет Дейвис; пер. с англ. - К : Знання - Прес , 2004. - 422 c. - (Европейское право).
  342.97 : 339.923 : 062. 1ЕС(075.8)
  Деревообробні верстати загального призначення : підручник / за ред. В.В. Шостака. - К. : Знання , 2007. - 279 c.
  674.05(075.8)
  Деталі машин: практикум : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Д.М. Коновалюк, Р.М. Ковальчук, В.О. Байбула, М.М. Товстушко. - К. : Кондор , 2009. - 276 c. - (МОН).
  621.81(075.8)
  Джефкінс Ф. Реклама : практ. посібник / Френк Джефкінс; пер. с 4 - го англ.вид.;доп. і ред. Д. Ядіна. - 2-ге укр. вид., випр. і доп . - К. : Знання , 2008. - 565 c.
  659.1(075.8)
  Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища : навч. посібник - 5-е вид., випр. і доп . - К. : Знання , 2007. - 422 c. - (МОН).
  502(075.8)
  Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища : навч. посібник для вищ. навч. закл. - 3-тє вид., випр. і доп . - К. : Знання , 2004. - 309 c.
  502(075.8)
  Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього середовища : навч. посіб. для вищ.навч.закл. - К. : Знання , 2000. - 203 c.
  502(075.8)            28.080
  Дзюбик С.Д. Основи економічної теорії : навч. посіб. [для вищ. навч. закл.] / С.Д. Дзюбик, О.С. Ривак. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2008. - 491 c.
  330.01.(075.8)
  Диомидова Г.Н Библиография.Общий курс: : учебник.для библ.техникумов и библ.отд-ний культ.-просвет.уч-щ. - 2-е изд., перераб.и доп . - М : Кн.палата , 1991. - 240 c.
  011/.016(075.32)            78.5
  Дичковська О.В. Системи технологій промисловості : навч.посібник. - 3-тє вид., перероб.і доп . - К. : Знання , 2007. - 270 c.
  62.002.2 (075.8 )
  Дідківський М.І Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Знання , 2006. - 462 c.
  339.9(075.8)
  Дікань Л.В. Контроль і ревізія : навч.посібник для вищ.навч.закл. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К : Знання , 2007. - 327 c.
  657.6(075.8)
  Дікань Л.В. Контроль і ревізія : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К : Центр навч. літ. , 2004. - 245 c.
  657.6 (075.8)
  Дмитрієва В.Д. Фізика : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Техніка , 2008. - 645 c.
  53.(075.8)
  Доброзорова О.В. Організація праці менеджера : навч. посібник [для вищ. навч. закл.] / О.В.Доброзорова, І.В.Осадчук. - К . : Кондор , 2009. - 501 c.
  658.012.32-057.212 : 331.103}(075.8)
  Добротворский И.Н. Теория электрических цепей : учебник для электротехникумов связи. - М. : Радио и связь , 1989. - 471 c.
  621.3.011.7(075.32)
  Договора в предпринимательской деятельности / сост. О.Руденок, В.Кузнецов - 2-е изд.,доп. и перераб . - Х. : Фактор , 2003. - 219 c.
  347.751 : 334.7.012.42            67.404.2
  Договора в предпринимательской деятельности : сборник. - Х. : Фактор , 2000. - 212 c. - ((Библиотека ``Фактора``).
  347.751 : 334.7.012.42            67.404.2
  Договори у підприємницькій діяльності / уклад.О.Руденок, В.Кузнєцов. - 2-ге вид.,доп.і перероб . - Х. : Фактор , 2003. - 188 c.
  347.751 : 334.7.012.42            67.404.2
  Долбилин А.С. Экономика, организация и планирование отраслей деятельности потребительской кооперации : учебник для бух.отд-ний кооп. техникумов. - М. : Экономика , 1989. - 239 c.
  334.735 : 658(075.32)
  Долгов Н.М. Высшая математика : учеб.пособие для инж.спец.с.- х. вузов. - К. : Выща шк. , 1988. - 415 c.
  51(075.8)
  Долина Л.Ф. Стандартизація та метрологія у сфері охорони довкілля : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Знання , 2007. - 199 c.
  006.1+006.91] : 502.1(075.8)
  Долина Л.Ф. Стандартізація та метрологія у сфері охорони довкілля Т.1. Основи стандартизації та метрології. : навч.посібник для вищ.навч.закл. - Дніпропетровськ : Континент , 2005. - 185 c.
  006.1+ 006.91] : 502.1(075.8)
  Доліненко Л.О. Цивільне право України : навч.посібник для вищ. навч. закл. / Л.О.Доліненко, В.О.Доліненко, С.О.Сарновська. - К . : Кондор , 2006. - 354 c.
  347(477)(075.8)
  Допуски и посадки : в 2 т. Т.1. : справочник / В.Д.Мягков, М.А.Палей, А.Б.Романов, В.А.Брагинский. - 6-е изд.,перераб.и доп . - Л. : Машиностроение , 1982. - 543 c.
  621.753.1/2
  Допуски и посадки : в 2 т. Т.2. : справочник / В.Д.Мягков, М.А.Палей, А.Б.Романов, В.А.Брагинский. - 6-е изд.,перераб. и доп . - Л. : Машиностроение.Лениннград.от-н , 1983. - 447 c.
  621.753
  Допуски и посадки : в 2 т. Т.1. : Справочник / под ред. В.Д.Мягкова - 5-изд.перераб. и доп. . - Ленинград : Машиностроение , 1978. - 544 c.
  621.753.1
  Дороз В.Ф. Методика викладання української мови у вищій школі : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр учбов.літ. , 2008. - 174 c.
  811.161.2.: 378.147(075.8)
  Дороз В.Ф. Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр учбов.літ. , 2008. - 385 c.
  811.161.2 :371.3(075.8)
  Драгобецкий В.В., Коноваленко А.Д.,Загорянский В.Г Новые и высокоэффективные технологии в машиностроении : учеб. пособие - Харьков : ’’Точка’’ , 2012. - 238 c.
  621.001.7 (075.8)
  Дубенко О.Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мови : посібник для вищ.навч.закл. - Вінниця : Нова книга , 2005. - 224 c.
  [811.111`38 +811.161.2`38](075.8)            81.2Англ + 81(4Укр)
  Дубинин Н.П. Вечное движение. Воспоминания генетика. - 3-е изд., испр.и доп . - М. : Политиздат , 1989. - 446 c.
  575
  Дубовик В.П. Вища математика. : у 3 т. Т.1. : навч.посібник / В.П.Дубовик, І.І.Юрик. - 2-ге вид . - Харків : Веста , 2008. - 196 c.
  51(075.8)
  Дубовик В.П. Вища математика : у 3 т. Т.2. : навч.посібник / В.П.Дубовик, І.І.Юрик. - 2-ге вид . - Харків : Веста , 2008. - 237 c.
  51(075.8)
  Дубовик В.П. Вища математика : у 3 т. Т.3. : навч.посібник / В.П.Дубовик, І.І.Юрик. - 2-ге вид . - Харків : Веста , 2008. - 220 c.
  51(075.8)
  Дубовик В.П. Вища математика : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.П.Дубовик, І.І.Юрик. - К. : А.С.К. , 2001. - 648 c. - (Унів.б-ка).
  51(075.8)
  Дубровский В.И. Лечебный массаж : учебник для сред.и высш.учеб.заведений по физ.культуре. - 4-е изд., доп . - М. : ВЛАДОС , 2005. - 463 c.
  615.82(075.8)
  Дунаев П.Ф. Детали машин.Курсовое проектирование : учеб.пособие для машиностроит.спец.техникумов / П.Ф.Дунаев, О.П.Леликов. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 1990. - 398 c.
  621.81.001.63 (075.32)
  Дунаев П.Ф. Допуски и посадки. Обоснование выбора : учеб.пособие для машиностроит.спец.вузов / П.Ф.Дунаев , О.П.Леликов, Л.П.Варламова. - М. : Высш.шк. , 1984. - 113 c.
  621.753.1/.2.001.24
  Дунаев П.Ф. Расчет допусков размеров / П.Ф.Дунаев, О.П.Лепиков. - М. : Машиностроение , 1981. - 189 c.
  621.753.1.001.24
  Дунин - Барковский И.В. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1976. - 352 c.
  621.753
  Дуткевич Т.В. Практична психологія.Вступ у спеціальність : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Т.В.Дуткевич, О.В.Савицька. - К : Центр учбов.літ. , 2007. - 255 c.
  159.9(075.8)
  Дуткевич Т.В. Практична психологія. Вступ до спеціальності : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Т.В.Дуткевич, О.В.Савицька. - 2-ге вид . - К. : Центр навч.літ. , 2010. - 255 c.
  159.9(075.8)
  Евграфова Н.Н. Курс физики для подготовительных отделений вузов : учеб.пособие / Н.Н.Евграфова,В.Л.Каган. - 3-е изд., испр.и перераб . - М. : Высш.шк. , 1984. - 487 c.
  53(075.8)
  Евдокимов В.Д. Моя профессия - инструментальщик / В.Д.Евдокимов,С.Н.Полевой. - М. : Машиностроение , 1985. - 160 c. - (Кем быть?).
  621.753.5
  Единая система допусков и посадок СЭВ в машиностроении и приборостроении : в 2 т. Т.1. : справочник / М.А.Палей и др. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Изд-во стандартов , 1989. - 262 c.
  621.753.1/.2
  Единая система допусков и посадок СЭВ в машиностроении и приборостроении : в 2 т. Т.2. Контроль деталей : справочник / М.А.Палей и др. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Изд-во стандартов , 1989. - 207 c.
  621.753.1/.2
  Екологічний менеджмент : навч.посібник / В.Ф.Семенов, О.Л.Михайлюк, В.М.Мозгальова; за ред. В.Ф.Семенова, О.Л.Михайлюк. - К. : Знання , 2006. - 366 c. - (Вища освіта ХХI століття).
  502 : 658.012.32(075.8)
  Економіка зарубіжних країн : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Ю.Г.Козак, В.В.Ковалевський, Ю.В.Макогон та ін.; за ред.Ю.Г.Козака,В.В.Ковалевського,К.І.Ржепішевського. - К. : ЦУЛ , 2003. - 351 c.
  339.9 (075.8)
  Економіка та організація виробництва: : підручник / В.Г.Герасимчук, А.М.Колот, А.Е.Розенплентер та ін.; за ред. В.Г.Герасимчука, А.Е.Розенплентера. - К. : : Знання, , 2007. - 677 c.
  338.45 + 658(075.8)
  Економіка та організація інноваційної діяльності : підручник для вищ.навч.закл. / О.І.Волков, М.П.Денисенко, А.П.Гречан та ін.; за ред.О.І.Волкова,М.П.Денисенка. - 3-тє вид.,перероб.та доп . - К. : Центр учбов. літ. , 2007. - 660 c.
  330.341.1(075.8)
  Економічна безпека : навч.посібник / З.С.Варналій,П.В.Мельник,Л.Л.Тарангул та ін.; за ред.З.С.Варналія. - К. : Знання , 2009. - 647 c.
  338.23 : 343.3(075.8)            338.23
  Економічна теорія : навч.посібник для вищ.навч.закл. / М.Х.Корецький,О.І.Дагій,Г.М.Кульнєва та ін. - К. : Центр навч.літ. , 2007. - 255 c.
  330.01(075.8)
  Економічна теорія : політична економія : підручник [ для вищ. навч. закл.] / С.І.Юрій, І.В.Буян, Р.М.Березюк та ін.; за заг. ред. С.І.Юрія. - К . : Кондор , 2009. - 600 c. - ((Тернопільський нац. екон. ун-т)).
  330.1(075.8)
  Економічна теорія : політична економія. Навч.форми контролю та презентації : навч. посібник [для вищ. навч. закл.] / С.І.Юрій, В.В.Козюк, К.З.Возний та ін.; за ред. С.І.Юрія, В.В.Козюка. - К . : Кондор , 2010. - 265 c. - ((Тернопільський нац. екон. ун-т)).
  330.1 (075.8)
  Економічна теорія.Політекономія : підручник / В.Д.Базилевич,В.М.Попов,К.С.Базилевич,Н.І.Гражевська; за ред.В.Д.Базилевича. - 7-ме вид.,стер . - К. : Знання-Прес , 2008. - 719 c.
  330.01(075.8)
  Економічна теорія.Політекономія : підручник / В.Д.Базилевич, В.М.Попов, К.С.Базилевич, Н.І.Гражевська; за ред. В.Д.Базилевича. - К. : Знання , 2006. - 631 c.
  330(075.8)
  Еленев С.А. Холодная штамповка : учебник для СПТУ. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 1988. - 270 c.
  621.73.016.3(075.32)
  Етика ділового спілкування : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Т.Б.Гриценко, С.П.Гриценко, Т.Д.Іщенко та ін.; за ред. Т.Б.Гриценко, Т.Д.Іщенко, Т.Ф.Мельничук. - К : Центр учбов.літ. , 2007. - 343 c.
  174.4(075.8)
  Етика ділового спілкування : навч. посіб. для вищ.навч.закл. / Т.Б. Гриценко, С.П. Гриценко, Т.Д. Іщенко та ін.; за ред. Т.Б. Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Ф. Мельничук. - К. : Центр учбов. літ. , 2007. - 343 c.
  174.4(075.8)
  Ефимова М.Р Общая теория статистики : учебник / М.Р.Ефимова, Е.В.Петрова, В.Н.Румянцева. - 2-е, испр. и доп . - М. : ИНФРА-М , 2002. - 413 c. - (Высшее образование).
  311(075.8)
  Єлісєєв В.І. Взаємозамінність, стандартизація та технічні виміри : навч. посібник - Кременчук , 2005. - 179 c.
  621.753 (075.8)
  Ємченко І.В. Методи і технічні засоби митного контролю : підручник для вищ.навч.закл. / І.А.Ємченко,А.П.Закусілов. - К. : Центр учбов.літ. , 2007. - 427 c.
  339.543.008.6(075.8)
  Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія : підручник. - К. : Лібра , 1999. - 487 c.
  13(075.8)
  Єфімов Л.П. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз (Practical Ctylistics of English) : учбов.- метод. посібник / Л.П.Ефімов, О.А.Ясінецька. - Вінниця : Нова книга , 2004. - 228 c.
  811.111`38(075.8)
  Железнов И.Г. Сложные технические системы.Оценка характеристик : учеб.пособие для втузов. - М. : Высш. шк. , 1984. - 119 c. - ((Высшее образование)).
  681.51.01:519.22(075.8)
  Желєзна А.О. Основи взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань : навч. посіб. для машинобуд., приладобуд. спец. / А.О.Желєзна, В.А.Кирилович. - К. : Кондор , 2004. - 793 c.
  621.753
  Заболоцький М.В. Математичний аналіз : підручник для вищ.навч.закл. / М.В.Заболоцький, О.Г.Сторож, С.І.Тарасюк. - К. : Знання , 2008. - 421 c.
  517(075.8)
  Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. - К. : А.С.К. , 2000. - 638 c. - (Экономика.Финансы.Право).
  336.22 + 336.225.753            65.261.4(4Укр)
  Загірняк М.В. Електричні машини : підручник / М.В.Загірняк, Б.І.Невзлін. - 2-ге вид., перераоб. і доп . - К. : Знання , 2009. - 399 c.
  621.313(075.8)
  Задоя А.О Мікроекономіка. Курс лекцій та вправи : навч.посіб. - К. : Знання , 2001. - 211 c.
  330.101.542(075.8)
  Зайцев И.А. Высшая математика : учебник для неинж.спец.с.-х. вузов. - М. : Высш.шк. , 1991. - 400 c.
  51(075.8)
  Законодаство України про місцеве самоврядування та компетенцію його органів : зб.нормат.актів / уклад.М.П.Воронов, В.Д.Яворський, П.М.Любченко та ін. - Харків : Факт , 2000. - 399 c.
  342.553 :352.075(477) : (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)            67.401(4УКР)
  Зарудний Є.О. Філософія : навч.посібник для вищ. навч. закл. - К. : Кондор , 2007. - 200 c. - (Харків. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна).
  1(075.8)
  Збірник задач з фінансової математики : навч. посіб. для ун-тів / О.Д. Борисенко, Ю.С. Мішура, В.М. Радченко, Г.М. Шевченко. - К. : Техніка , 2007. - 254 c.
  336:51(075.8)
  Збірник типових договорів з можливістю копіювання : у 2 т. Т.1. - К. : СПЛАЙН , 1998. - 64 c.
  347.44 + 347.75/.76            67.404.2
  Збірник типових договорів з можливістю копіювання : у 2 т. Т.2. - К. : СПЛАЙН , 1998. - 64 c.
  347.44 + 347.75/.76            67.404.2
  Збірник типових договорів: Купівля-продаж, міна, поставка, оренда і лізинг, найм, підряд, надання послуг, кредитні відносини, застава, страхування, перевезення, типові статути, трудові угоди, реклама та інформація / авт.- упоряд. М.І. Гейко, М.М.Лядецький. - К. : А.С.К. , 2000. - 459 c.
  347.44 + 347.75/.76            67.404.2 (4Укр)
  Зельдович Я.Б. Высшая математика для начинающих и её приложение к физике. - 2-е изд . - М. : Физматгиз , 1963. - 560 c.
  51(075.8)
  Земельне право України: практикум : навч.посібник [для вищ. навч. закл.] / В.І.Курило, І.М.Миронець, Д.В.Ковальський, А.В.Харламович; за заг. ред. В.І.Курила. - К . : Магістр - ХХІ сторіччя , 2006. - 141 c.
  349.4 (477)( 075.8)
  Зенкин А.С. Допуски и посадки в машиностроении : справочник / А.С.Зенкин, И.В.Петко. - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Техніка , 1990. - 317 c.
  621.757.1/.2(035)
  Зенкин А.С. Допуски и посадки в машиностроении : справочник / А.С.Зенкин, И.В.Петко. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Техніка , 1984. - 311 c.
  621.753.1/.2(035)
  Злобін Г.Г Основи інформатики, комп`ютерної техніки і комп`ютерних технологій : підручник для вищ.навч.закл. - К. : Каравела , 2007. - 239 c.
  004(075.8)
  Зозулёв А.В. Маркетинговые исследования: теория,методология, статистика : учеб. пособие / А.В.Зозулев, С.А.Солнцев. - М.;К. : Рыбари :Знання , 2008. - 643 c. - (Высш. образование ХХI века).
  339.138/001/5(075/8)
  Зябрева Н.Н. Лабораторные занятия по курсу ``Основы взаимозаменяемости и технические измерения`` : учеб.пособие для вузов / Н.Н.Зябрева, М.Я.Шегал. - 3-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1966. - 348 c.
  621.75
  Зябрева Н.Н. Лабораторные занятия по курсу ``Допуски, технические измерения`` : учеб.пособие для вузов / Н.Н.Зябрева, М.Я.Шегал. - М. : Машгиз , 1952. - 283 c.
  621.75
  Зябрева Н.Н. Лабораторные занятия по курсу ``Основы взаимозаменяемости и технические измерения`` : учеб.пособие для вузов / Н.Н.Зябрева, М.Я.Шагал. - 2-е изд., исправ. и доп . - М. : Машгиз , 1956. - 336 c.
  621.75
  Зябрева Н.Н. Пособие к решению задач по курсу``Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения`` : учеб.пособие для вузов / Н.Н.Зябрева, Е.И.Перельман. М.Я.Шегал. - М. : Высш.шк. , 1977. - 204 c.
  621.753
  Иванов - Смоленский А.В. Электромагнитные силы и преобразование энергии в электрических машинах : учеб. пособие для вузов. - М. : Высш. шк. , 1989. - 311 c.
  621.313.013 (075.8)
  Ивович В.А. Переходные матрицы в динамике упругих систем : справ.пособие. - М. : Машиностроение , 1969. - 199 c.
  [512.643 : 539.3 : 62-752] (031)
  Ивович В.А. Переходные матрицы в динамике упругих систем : справочник. - М. : Машиностроение , 1981. - 183 c.
  62-752 : 512.542 : 539.3(03)
  Инженерно-строительное черчение : учеб.для инж.- строит.спец.вузов и фак. / П.В.Барсуков, М.А.Князьков, Ю.И.Короев, П.Г.Легошин; под ред.Ю.И.Короева. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 1976. - 256 c.
  744:69(075.8)
  Иродов И.Е. Основные законы механики : учеб.пособие для физ. спец. вузов - 3-е изд., перераб.и доп. . - М. : Высшая школа , 1985. - 248 c.
  531.075.01            22.2
  Исихара А. Статистическая физика / пер.с англ. под.ред.:Д.Н.Зубарева, А.Г.Башкирова. - М. : Мир , 1973. - 471 c.
  536.75
  Исполнительные размеры калибров : 2. Т.1. Калибры гладкие и шлицевые с прямобочным профилем : справочник / Я.Г. Уманский, И.А. Медовой - М. , 1980.
  621.753.3
  Итинская Н.И. Топлива, масла и технические жидкости : справочник / Н.И. Итинская, Н.А. Кузнецов. - 2-е изд., перераб и доп . - М. : Агропромиздат , 1989. - 303 c.
  662.75(035)+621.892(035)
  Итинская Н.И. Справочник по топливу, маслам и техническим жидкостям( в вопросах и ответах) : справочник / Н.И. Итинская, Н.А. Кузнецов. - М. : Колос , 1982. - 208 c.
  662.75(035) + 621.892(035)
  Іваницький С.О. Судова влада та правоохоронні органи України : практикум. - К . : Кондор , 2009. - 149 c.
  [34796/.99+ 351.74](477)(075.8)
  Інвестування : підручник [для вищ. навч.закл.] / В.М.Гриньова, В.О.Коюда, Т.І.Лепейко, О.П.Коюда - К. : Знання , 2008. - 452 c.
  330.322(477)(075.8)
  Інформатика для економістів : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.М.Беспалов, А.Ю.Вакула, А.М.Гострик та ін. - К. : Центр учбов. літ. , 2003. - 786 c.
  004 : 330( 075.8 )
  Кагадій С.В. Основи механіки матеріалів і конструкцій : навч.посібник / С.В.Кагадій, А.Г.Дем`яненко, В.О.Гурідова. - Дн. : Свідлер А.Л. , 2011. - 415 c.
  539.3(075.8)
  Кадастр населених пунктів : підручник / М.Г.Ступень, Р.Й.Гулько, О.Я.Микула, Н.Р.Шпак. - 2-ге вид., стер . - Львів : Б.в. , 2005. - 389 c.
  332.3( 075.8 )
  Каденюк О.С. Історія України : навч.посібник для вищ. навч. закл. - К . : Кондор , 2008. - 407 c.
  940 (477) (075.8)
  Казмірчук П.Е. Складання ділових паперів : довідник - практикум. - Б.м : Б.в. , 1998. - 189 c.
  651.75            65.050.2
  Кайданов Л.З. Генетика популяций : учебник для вузов / под ред. С.Г.Игне - Вестомова. - М. : Высш.шк. , 1996. - 320 c.
  575
  Карасев В.А. Доводка эксплуатируемых машин. Вибродиагностические методы / В.А. Карасев, А.Б. Ройтман. - М. : Машиностроение , 1986. - 190 c.
  620.178.5 : 62-752
  Кармазін В.В. Курс загальної фізики : навч.посібник для вищ.навч.закл / В.В.Кармазін, В.В.Семенець. - К. : Кондор , 2009. - 785 c.
  53(075.8)
  Карпухин И.М. Посадки приборных и шпидельных шарикоподшипников : справочник. - М : Машиностроение , 1978. - 246 c.
  621.822.7+621.753.2(031)
  Каховский Н.И. Сварка высоколегированных сталей. - К. : ``Техника`` , 1975. - 376 c.
  621.791.75
  Кацавець Р.С. Золоте джерельце. Висловлювання про слово, мову, красномовство : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр учбов.літ. , 2008. - 111 c.
  82-84 : 811.161.2 (075.8)
  Кацавець Р.С. Українська мова: профісійне спрямування : підручник для вищ.навч.закл. - К. : Центр учбової літ , 2007. - 253 c.
  811.161.2`276.11(075.8)
  Кацман М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому приводу : учеб.пособие для учреждений сред.проф.образования. - 3-е изд.,перераб и доп . - М. : Академия , 2004. - 251 c.
  621.313(075.32) + 62-83(075.32)
  Керамические инструментальные материалы / Г.Г.Гнесин, И.И.Осипова, Г.Д.Ронталь и др.; под ред. Г.Г.Гнесина. - К. : Тэхника , 1991. - 388 c.
  621.753.5
  Кирилюк Ю.Е. Допуски и посадки : справочник. - К. : Вища шк. , 1987. - 119 c.
  621.753.1/2
  Кирилюк Ю.Е. Допуски и посадки : справочник. - К. : Выща шк. , 1989. - 133 c.
  621.753.1
  Кириченко Л.С. Основи стандартизації, метрології та управління якістю : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Л.С.Кириченко, Н.В.Мережко. - К. : Київ.нац.торг.- екон.ун-т , 2001. - 445 c.
  [006.1+006.91+006.015.5+658.62.018.12](075/8)
  Кириченко Л.С. Стандартизація і сертифікація товарів та послуг : підручник / Л.С.Кириченко, А.А.Самойленко. - Харків : Ранок , 2008. - 240 c.
  [006.1+006.063](075.8)
  Кирсанова Т.А. Экологический контроллинг - инструмент экоменеджера : : монография / /Т.А.Кирсанова, Е.В.Кирсанова, В.А.Лукьянихин. - - Сумы ? : Изд-во `Козацький вал`, , 2004. - 221 c.
  502.175
  Кислюк К.В. Релігієзнавство : підручник для вищ. навч. закл. / К.В.Кислюк, О.М.Кучер. - К . : Кондор , 2009. - 634 c. - (Народна Укр. акад.).
  2 (075.8)
  Китаев А.М. Дуговая сварка. В вопросах и ответах : учеб.пособие / А.М.Китаев, Я.А.Китаев. - 2-е изд . - М. : Машиностроение , 1983. - 271 c.
  621.791.75
  Кияк Т.Р. Теорія і практика перекладу (німецька мова) : підручник для вищ.навч.закл. / Т.Р.Кияк, А.М.Науменко, О.Д.Огуй. - Вінниця : Нова книга , 2006. - 586 c.
  811.112.2`25(075.8)
  Клепиков В.Б. Динамика электромеханических систем с нелинейным трением : монография - Х. : Изд-во `Підручник НТУ `ХПІ`` , 2014. - 408 c.
  62-83(075.8)
  Клименко М.О. Моніторинг довкілля. Практикум : навч.посібник для вищ.навч.закл. / М.О.Клименко, Н.В.Кнорр, Ю.В.Пилипенко. - К. : Кондор , 2010. - 284 c.
  502.175(076.5)
  Клименко М.О. Моніторинг довкілля : підручник / М.О.Клименко, А.М.Прищепа, Н.М.Вознюк. - К. : Академія , 2006. - 359 c. - (Альма-матер).
  502.175(075.8)
  Климов И.В. Виброизоляция штамповочных молотов / И.В.Климов, В.П.Кошелев, В.С.Носов. - М. : Машиностроение , 1979. - 134 c.
  621.974.2-752
  Клусов И.А. Проектирование роторных машин и линий : учеб.пособ.для вузов. - М. : Машиностроение , 1990. - 318 c.
  621.9.06-133.001.63(075.8)
  Коваленко М.А. Операції сучасного комерційного банку : навч.посібник для вищ. навч. закл. / М.А.Коваленко, В.М.Білінкіс, Л.Є.Сухомлин. - Херсон : Олді-плюс , 2006. - 467 c.
  336.717(075.8)
  Ковальчук І.В. Економіка підприємства : навч.посіб.для вищ.навч.закл. - К. : Знання , 2008. - 679 c. - (Вища освіта ХХІ століття).
  [338.45+658] (075.8)
  Козловский Н.С. Основы стандартизации, допуски и технические измерения : учеб. для машиностроит. техникумов / Н.С. Козловский, А.Н. Виноградов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1982. - 287 c.
  621.753.1/.2+ 006 + 621 : 53.08](075.32)
  Козловский Н.С. Сборник примеров и задач по курсу ``Основы стандартизации, допуски, посадки и технические измерения`` : учеб. для машиностроит. техникумов. - М. : Машиностроение , 1983. - 304 c.
  621.753.1/.2 + 006 + 621 : 53.08] (075.32)
  Кокун О.М. Психофізіологія : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К : Центр навч.літ. , 2006. - 181 c.
  159.91(075.8)
  Комерційна діяльність : підручник [для вищ.навч.закл.] / В.В.Апопій, С.Г.Бабенко, Я.А.Гончарук та ін.; pа ред.В.В.Апопія - 2-ге вид., перероб.і доп . - К : Знання , 2008. - 558 c.
  334.012.42(075.8)
  Конверський А.Є. Логіка (традіційна та сучасна) : підручник для вищ.навч.закл. - 2-ге вид . - К. : Центр учбов.літ. , 2008. - 535 c.
  16(075.8)
  Кондрашихина О.А. Дифференциальная психология : учеб.пособие для вузов. - К. : Центр учеб. лит. , 2009. - 230 c.
  159.923(075.8)
  Коненков Ю.К. Случайные механические процессы в оборудовании машин / Ю.К.Коненков, М.Д.Давтян. - М. : Машиностроение , 1988. - 271 c.
  621.396.6-75
  Конституційне (державне) право зарубіжних країн : навч.посібник / В.М.Бесчастний, О.В.Філонов, В.М.Суботін, С.М.Пашков; за ред. В.М.Бесчастного. - К. : Знання , 2007. - 467 c. - (Вища освіта ХХI століття).
  342(1-87)(075.8)
  Конюхова Н.І. Наш партнер - технічний університет Браншвайг: Unser partne - TU Braunschweig : навч. посібник - Кременчук : Християнська Зоря , 2010. - 121 c. - (КДУ ім.М.Остроградського).
  811.112.2(075.8)
  Конюхова Н.І. Німецька мова для майбутніх менеджерів: Deutsch fur zukunftige manager : навч. посібник. - Кременчук : Християнська Зоря , 2010. - 121 c. - (КДУ ім.М.Остроградського).
  811.112.2 : 658.3.012.32(075.8)
  Корж А.В. Українська мова професійного спрямування : навч.посібник. - К. : Всеукр.асоціація видавців , 2009. - 293 c.
  811.161.2`276.11(075.8)
  Кормич Б.А. Інформаційна безпека : організаційно-правові основи : навч.посібник для вищ. навч. закл. - К . : Кондор , 2008. - 382 c.
  343.353.12 : 351.864.1: 004.056](075.8)
  Кормич Б.А. Інформаційна безпека:організаційно-правові основи : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2008.
  343.353.12:351.864.1(075.8)
  Король А.М. Фізика. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. Електрика і магнетизм. Оптика. Елементи квантової механіки, фізики атома, атомного ядра і елементарних частинокк : підручник для вищ.техн.навч.закл. / А.М.Король, М.В.Андріяшик. - К. : Фірма , 2006. - 342 c.
  53( 075.8 )
  Корольчук М.С. Психологія : схеми, опорні конспекти, методика : навч.посбник для вищ.навч.закл. / М.С.Корольчук, В.М.Крайнюк, В.М.Марченко; за заг.ред. М.С.Корольчука. - К. : Ельга: Ніка-Центр , 2008. - 318 c.
  159.9(075.8)
  Корсаков В.С. Сборка и монтаж изделий машиностроения : в 2 т.. Т.2. : справочник - М. , 1983.
  621.757
  Корунець І.В. Вступ до перекладознавства : навч.посібник для вищ.навч.закл. - Вінниця : Нова книга , 2008. - 510 c.
  81`25(075.8)
  Корупція та відповідальність за корупційні дії : навч. - метод. посібник / Л.І.Гук, М.І.Керницька, Н.А.Кравченко та ін.; за заг. ред. К.М.Левківського. - Львів : Астролябія , 2009. - 159 c.
  343.353.1(477)(075.8)
  Косилов В.В. Технологические основы проектирования автомитического сборочного оборудования. - М. : Машиностроение , 1976. - 248 c. - (Б-ка технолога).
  621.757
  Косилова А.Г. Точность обработки, заготовки и припуски в машиностроении : справочник технолога / А.Г.Косилова, Р.К.Мещеряков, М.А.Калинин. - М. : Машиностроение , 1976. - 288 c.
  621.91 + 621.753.1(031)
  Косова Т.Д. Аналіз банківської діяльності : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр учбов.літ. , 2008. - 485 c.
  336.71(075.8)
  Костюк В.И. Промышленные роботы в сборочном производстве / В.И.Костюк, Л.С.Ямпольский, И.Б.Иваненко. - К. : Техніка , 1983. - 182 c.
  621.757.06:621.865.8
  Костюк В.С. Економічна теорія : навч.посібник для вищ. навч. закл. / В.С.Костюк, А.М.Андрющенко, І.П.Борейко. - К. : Центр учбов.літ. , 2009. - 280 c.
  330.01(075.8)
  Кохановский В.П. Философия и методология науки : учебник для вузов. - Ростов н /Д : Феникс , 1999. - 574 c.
  1(075.8)            87в
  Кравец В.Н. Проектирование автомобиля : учеб. пособие - 2-е изд., перераб.и доп. . - Н.Новгород : ’’Нижегород.политехн.институт’’ , 1992. - 230 c.
  629.113.0012 (075.8)
  Кравченко В.С. Санітарно - технічне обладнання будинків : підручник для вищ. навч. закл. / В.С.Кравченко, Л.А.Саблій, П.Л.Зінич. - 2-ге вид., доп. та перероб . - К . : Кондор , 2009. - 457 c.
  696 /.697(075.8)
  Краев М.В. Малорасходные насосы авиационных и космических систем / М.В.Краев, В.А.Лукин, Б.В.Овсянников. - М. : Машиностроение , 1985. - 128 c.
  621.675
  Краткий курс физической химии : учеб.пособие для вузов. / С.М.Кочергин, Г.А.Добреньков, В.Н.Никулин и др.; под ред. С.Н. Кондратьева. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1978.
  544 (075.8)
  Крешков А.П. Основы аналитической химии - Москва : Химия , 1976. - 480 c.
  543.062(075.8)
  Крижановська О.О. Історія середніх віків. Вступ до історії західноєвропейського Середньовіччя : навч. посыбник для гуманыт.спец.вищ.навч.закл. / О.О.Крижановська, О.П.Крижановський. - К. : Либідь , 2004. - 365 c.
  94(4)``375/1492``            63.3(0)4
  Кріль М.М. Історія країн Центрально - Східної Європи [кінець ХХ-початок ХХI cт] : навч. посіб.[для вищ. навч.закл.Ї - К. : Знання , 2008. - 284 c.
  94(4)(075.8)
  Крупник Л.О. Історія України: формування етносів, нації, державності : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр учбов.літ. , 2009. - 213 c.
  940(477)(075.8)
  Кудин В.А. Эстетическое воспитание студентов / отв.ред.И.Ф.Надольный. - К. : Вища шк. , 1984. - 308 c.
  378.036-057.875            74.58
  Кудрявцев В.А Краткий курс высшей математики : учеб. пособие для вузов / В.А Кудрявцев, Б.П. Демидович. - 7-е изд., испр . - М. : Наука , 1989. - 656 c.
  51(075.8)
  Кудрявцев В.А Краткий курс высшей математики : учеб.пособие для вузов / В.А.Кудрявцев , Б.П.Демидович. - 6-е изд . - М. : Наука , 1986. - 575 c.
  51(075.8)
  Кудрявцев В.А. Краткий курс высшей математики : учебник для вузов / В.А.Кудрявцев , Б.П.Демидович. - М. : Наука , 1975. - 623 c.
  51(075.8)
  Кузнецов Л.А. Сборник заданий по высшей математике.Типовые расчеты : учеб.пособие для втузов. - М. : Высш. шк. , 1983. - 175 c. - ((Высшее образование)).
  51(075.8)
  Кузнецов М.И. Основы электротехники : учеб. пособие . - 10-е изд.,перераб . - М. : Высш. шк. , 1970. - 386 c.
  621.3(075.8)
  Кузьмин Б.А. Металлургия, металловедение и конструкционные материалы : учебник для техникумов / Б.А.Кузьмин, А.И.Самохоцкий, Т.Н.Кузнецова. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1977. - 304 c.
  669 (075.32)
  Кузьмин Б.А. Металлургия, металловедение и конструкционные материалы : учебник для техникумов / Б.А.Кузьмин, А.И.Самохоцкий, Т.Н.Кузнецова. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1977. - 304 c.
  669(075.8)
  Кузьмінський А.І. Педагогіка : підручник для вищ. навч. закл. / А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. - 3-тє вид., випр . - К. : Знання-Прес , 2008. - 447 c.
  37.013(075.8)
  Кузьмінський А.І. Педагогіка у запитаннях і відповідях : навч. посібник / А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. - К . : Знання , 2006. - 311 c. - (Навч. - метод. комплекс з педагогіки).
  37.013(075.8)
  Кузьмінський А.І. Педагогіка : підручник / А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. - К. : Знання , 2007. - 447 c.
  37.013(075.8)
  Куклина И. П. Energy is the Source of lafe : Пособие по английскому языку для средних сециальных технических учебных заведений - СПб : КАРО , 2000. - 512 c.
  811.111 (075.8)            81.2 Англ
  Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Л.П.Кулаковська, Ю.В.Піча. - 3-тє вид . - К. : Каравела , 2006. - 559 c.
  657.6(075.8)
  Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту : підручник для вищ.навч.закл. / Л.П.Кулаковська, Ю.В.Піча. - К. : Каравела , 2009. - 543 c.
  657.6(075.8)
  Куленко М.Я. Основи графічного дізайну : підручник для вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2006. - 489 c.
  76.01(075.8)
  Кулініч І.О. Психологія управління : навч.посібник [для вищ. навч. закл.] - К : Знання , 2008. - 292 c.
  159.9 : 658.012.32](075.8)
  Курілло В.Є. Латентна політика.Потайні напрями політичної діяльності : Навчальний посібник - Миколаїв : ТОВ`Фірма `Іліон` , 2009. - 592 c.
  32(075.8)            66я73
  Курс английского языка для продолжающих : Учебник для вузов / Н.Д.Токарева,И.М.Богданова - М. : Феникс , 1996. - 383 c.
  811.111(075.8)
  Курс математики для техникумов Т.2. : учеб.пособие / под ред. Н.М.Матвеева - М. : Наука , 1976. - 267 c.
  51(075.32)            517.2
  Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) : навч. посібник для вищ. навч. закл. - 2-ге вид. . - К : Центр учбової літератури , 2010. - 125 c.
  159.922.6 + 37.015.3](075.8)
  Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) : навчальний посібник для ВНЗ - 2-ге вид. . - К. : Центр учбової літератури , 2010. - 125 c.
  159.922.6(075.8)
  Кучеренко В.Р. Основи економічної кон`юнктури : навч. посібник для внз / В.Р.Кучеренко,В.А,Карпов - К. : Центр навчальної літератури , 2004. - 222 c.
  338.12(075.8)
  Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів : підручник / Н.М.Кушнаренко , Удалова В.К. - 4-те вид, перероб. і доп. . - К : Знання , 2006. - 334 c.
  025.3/.6(075.8)
  Кушнаренко Н.Н Документоведение : Учебник - 7-е изд.,стер. . - К. : Знання , 2006. - 459 c.
  002(075.8)            73я73
  Лаврова А. Т. Элементы автоматических приборных устройств : учебное пособие для вузов - Москва : "Машиностроение" , 1975. - 456 c.
  681.2(75)
  Лазаревич М.В. Історія України : навч. посібник - К. . : Знання , 2008. - 683 c.
  940 (477 ) (075.8 )
  Лахтин Ю.М. Материаловедение : учеб.для втузов / Ю.М.Лахтин, В.П.Леонтьева - 3-е изд., перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1990. - 527 c.
  620.22(075.8)            30.Зя73
  Лахтин Ю.М. Материаловедение : учеб.для машиностроит.спец.вузов / Ю.М.Лахтин, В.П.Леонтьева - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1980. - 493 c.
  620.22(075.8)            30.3
  Левицький В.В. Основи германістики - Вінниця : НОВА КНИГА , 2008. - 527 c.
  811.11(075.8)
  Леговані сталі : навч.посібник для вищ. навч. закл. / О.В.Більченко, О.І.Дудка, В.Г.Хижняк, С.М.Чернега - К . : Кондор , 2009. - 96 c.
  669.15-194(075.8)
  Литвиненко Г.Є. Засоби індивідуального захисту : виготовлення та застосування : навч.посібник для вищ. навч. закл. / Г.Є.Литвиненко, Л.Д.Третякова - К . : Лібра , 2008. - 317 c.
  658.345 : 614.89](075.8)
  Лінгвістичні основи документознавства та інформаційної діяльності / Поберезська Г.Г., Волинець І.М. - К. : Знання , 2008. - 351 c.
  002.2(075.8)
  Лобоцкая Н.Л. Высшая математика : учебник для фармац.ин-тов / Н.Л.Лобоцкая, Ю.В.Морозов, А.А.Дунаев. - Мн. : Выш.шк. , 1987. - 319 c.
  51(075.8)
  Логістика : навч.посібник / О.М.Тридід,Г.М.Азаренкова,С.В.Мішина,І.І.Борисенко - К. : Знання , 2008. - 566 c.
  658.7(075.8)
  Луговой А.В. Численные методы решения задач на персональных компьютерах:учеб.пособие для вузов по спец. : учебн. пособие для вузов / А.В.Луговой,Е.П.Путятин,Д.М.Смагин,В.П.Степанов - Кременчуг : КГПУ , 2002. - 583 c.
  519.61:519.67(075.8)
  Лукашевич Н.П. Социология : учеб.пособие / Н.П.Лукашевич, Н.В.Туленков. - К. : МАУП , 1998. - 273 c.
  316(075.8)
  Лукин П.П.и др. Конструирование и расчет автомобиля : учеб.для втузов по спец. "Автомобили и тракторы" / П.П.Лукин,Г.А.Гаспарянц,В.Ф.Родионов - М : Машиностроение , 1984. - 376 c.
  629.113.001.66(075.8)            39.33я73
  Лурье Г.Б. Шлифовальные станки и их накладки : учебник для сред. проф.-техн. училищ / Г.Б.Лурье, В.Н.Комиссаржевская - 3-е изд., доп. и перераб. . - М : Высшая школа , 1976. - 415 c. - (Профтехобразование : Обраб. резанием).
  621.924.1(075.3)            6П4.67
  Лысенко А.М. Французкий язык :поступающим в вузы : учеб. пособие для подгот. отд-ний ун-тов и пед. ин-тов / А.М. Лысенко, И.И. Магушинец - К. : выща шк. , 1989. - 230 c.
  804.0(075.3)            81.2
  Лышко Г.П. Топливо и смазочные материалы - М. : Агропромиздат , 1985. - 336 c.
  631.3-6+621.829+662.75
  Лютий І.О. Банківський маркетинг : навч. посібник / Солодка О.О. - К. : Знання , 2006. - 395 c.
  339.138(075.8)
  Лямец В.И., Успаленко В.И. Основы общей теории систем и системный анализ : учеб. пособие - Харьков, Киев : ’’Бурун’’, ООО’’КНТ’’ , 2015. - 304 c.
  519.876 (075.8):303.732.4
  Ляшенко В.П. Вища математика : Навчальний посібник / В.П.Ляшенко,Т.А.Набок - Кременчук : КрНУ ім.М.Остроградського , 2008. - 226 c.
  51( 075.8 )
  Ляшенко В.П., Набок Т.А. Вища математика. Функції багатьох змінних та інтегральне числення : навч. посібник - Кременчук : КрНУ ім М.Остроградського , 2012. - 162 c.
  519.1 (075.8)
  Ляшенок В.П. Вища математика : навч. посібник - Кременчук : ТОВ "Кременчуцька міська друкарня" , 2008. - 223 c.
  51(075.8)
  Мазур О.С. Сімейне право України : навч.посібник для дистанц. навчання - К . : Ун-т "Україна" , 2005. - 115 c.
  347.6(477)(075.8)
  Мазур О.С. Сімейне право України: навч. посібник для дистанц. навчання - К. : Ун-т "Україна" , 2005. - 115 c.
  347.6(477)(075.8)
  Макарова Л.І. Основи психології та педагогіки : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Л.І.Макарова, Гах Й.М. - К : Центр навчальної літ. , 2005. - 111 c.
  159.9 + 37.013(075.8)
  Макарова Л.Л. Загальна психологія : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К : Центр навчальної літ. , 2005. - 198 c.
  159.9(075.8)
  Макарова Л.Л. Загальна психологія : Навч.посібник для вузів / Синельніков В.М. - К. : Центр навч. літ. , 2005. - 198 c.
  159.9(075.8)
  Макарчук С.А. Етична історія України : навч. посіб. для вищ. навч. закладів - К. : Знання , 2008. - 471 c.
  39(075.8)
  Макогон Ю.В. Основи наукових досліджень в економіці : Навч. посібник - 2-ге . - Донецьк : Альфа-пресс , 2007. - 143 c.
  001.891(075.8)
  Макроекономіка та макроекономічна політика / А.Ф. Мельник, Т.Л. Желюк, О.В. Длугопольський та ін.; Наук.ред. А.Ф. Мельник - К. : Знання , 2008. - 699 c.
  330.101.541.(075.8)
  Максименко С.Д. Загальна психологія : навч.посібник для вищ.навч.закл. - 3-є вид., перероб. та доп. . - К : Центр учбової літ. , 2008. - 271 c.
  159.9(075.8)
  Максименко С.Д. Загальна психологія : навч. посіб. для ВНЗ. - 3--тє вид., перероб. та доп . - К. : Центр навч. літ-ри , 2008. - 271 c. - (МОН).
  159.9(075.8)
  Максимов М.Т. Радиоактивные загрязнения и их измерение : учеб. пособ. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 304 c.
  504.054:621.039.76(075)            20.1
  Максимюк С.П. Педагогіка : навч. посібник для вищ. навч. - К . : Кондор , 2009. - 669 c. - ((Рівненський держ. гуманіт. ун-т)).
  37.013(075.8)
  Макух Я.Д. Кадрове діловодство : навч. посіб. - К. : Знання , 2006. - 143 c.
  331.108.26(075.8)
  Малащенко В.О. Деталі машин: курсове проектування : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В.О. Малащенко, В.В. Янків. - 3-тє вид., стереотип. . - Львів : Новий Світ , 2000. - 249 c.
  621.81(075.8)
  Малиновский С.Т. Сети и системы передачи дискретной информации и АСУ : учеб.для электротехн. ин-тов связи - М. : Связь , 1979. - 384 c.
  621.394.083.92(075.8)            32.881
  Мамиконов А.Г. Основы построения АСУ : для вузов по спец.``Автоматизир.системы управления`` - М. : Высшая школа , 1981. - 248 c.
  658.5.011.56(075.8)            65.9(2)21
  Мантуров О.В. Курс высшей математики.Ряды. Уравнения математической физики. Теория функций комплексной переменной.Численные методы. Теория вероятностей : учебник для втузов. - М. : Высш.шк. , 1991. - 448 c.
  51(075.8)
  Маркеев А.П. Теоретическая механика : учеб.пособие для мех.мат.спец.ун-тов - М. : Наука , 1990. - 414 c.
  531(075.8)            22.21я73
  Маркетинг : підручник / А.О.Старостіна, Н.П.Гончарова, Є.В.Крикавський; за ред. А.О.Старостіної - К. : Знання , 2009. - 1070 c.
  339.138(075.8)
  Марков А.Л. Краткий справочник контрольного мастера машиностроительного завода / А.Л.Марков, Ф.П.Волосевич. - 2-е изд.,доп. и перераб . - Л. : Машиностроение , 1973. - 312 c.
  621.753 + 658.562
  Мармоза А.Т. Правова статистика : навч.посібник для вищ. навч. закл. - К. : Кондор , 2006. - 535 c.
  311 : 34(075.8)
  Мармоза А.Т. Правова статистика : навч.посібник для ВНЗ - К. : Кондор , 2006. - 535 c.
  311:34(075.8)
  Мартиненко М. Ю. Ділова англійська мова Business english : Навч.посібник / М.Ю. Мартиненко, О. З. Наумова - К. , 2009. - 168 c.
  811.111 (075.8)            81.2Англ
  Мартыненко В.С. Операционное исчисление : учеб.пособие для техн.вузов - 4-е изд., перераб.и доп . - К. : Вища школа , 1990. - 358 c.
  517.445(075.8)            22.161.я73
  Марущак А.І. Правові основи захисту інформації з обмеженим доступом: курс лекцій - К. : КНТ , 2007. - 2007 c.
  346.548(075.8)
  Мархель І. І. Деталі машин : навч. посіб. - К.: : Алерта , 2005. - 368 с.:іл c.
  621.81(075)            34.44
  Маслов А.Г. Расчет и конструирование редукторов в системе ТУРБО ПАСКАЛЬ : учеб. пособие для машиностроит.специальностей - Кременчуг : КГПУ , 2001. - 243 c.
  621.833 (075.8)
  Мацибора В. І. та ін. Єкономіка підприємства : навч. посібник для ВНЗ / В.І. Мацибора, В.К. Збарський, Т.В. Мацибора - К. : Каравела , 2008. - 311 c.
  338.45+658 (075.8)
  Медведев Г.А. Научный курс финановой математики : Учеб. пособ. - М. : ТОО `Остожье` , 2000. - 267 c.
  336: 51 (075.8)
  Медовой И.А. Исполнительные размеры калибров : 2 - х кн.. : Справочник / И.А. Медовой. Н,г, Уманський, Н.М. Журавлёв - М. : Машиностроение , 1980. - 22 c.
  621.753.3
  Медовой И.А. Исполнительные размеры калибров : 2 - х кн.. : Справочник / И.А. Медовой. Н,г, Уманський, Н.М. Журавлёв - М. : Машиностроение , 1980. - 22 c.
  621.753.3
  Медовой И.А. Исполнительные размеры калибров : 2 - х кн.. : Справочник / И.А. Медовой. Н,г, Уманський, Н.М. Журавлёв - М. : Машиностроение , 1980. - 22 c.
  621.753.3
  Медовой И.А. Исполнительные размеры калибров : в 2-х кн.. : Справочник - М. : Машиностроение , 1980. - 22 c.
  621.753
  Медовой И.А. Исполнительные размеры калибров : в 2-х кн.. : Справочник - М. : Машиностроение , 1980. - 22 c.
  621.753
  Медовой И.А. Исполнительные размеры калибров : в 2-х кн.. : Справочник - М. : Машиностроение , 1980. - 22 c.
  621.753
  Медовой И.А. Калибры резьбовые цилиндрические. Величина : Справочник / И.А. Медовой, Ю.И. Дроздова, И.И. Городецкая - М. : Машиностроение , 1984. - 352 c.
  621.753
  Медовой И.А. Калибры резьбовые цилиндрические. Величина : Справочник / И.А. Медовой, Ю.И. Дроздова, И.И. Городецкая - М. : Машиностроение , 1984. - 352 c.
  621.753
  Медовой И.А. Калибры резьбовые цилиндрические. Величина : Справочник / И.А. Медовой, Ю.И. Дроздова, И.И. Городецкая - М. : Машиностроение , 1984. - 352 c.
  621.753
  Межотраслевая унификация и агрегатирование самоходных машин - орудий и автотранспорта / под. ред. В.В. Бойцова - М. : Изд-во стандартов , 1976. - 448 c.
  629.114.2 : 621.758
  Мельник А.Ф. Муніципальний менеджмент : Навч. посібник / А.Ф. Мельник, Г.Л. Монастирський, О.П. Дудкіна; за ред. А.Ф. Мельник - К. : Знання , 2006. - 420 c.
  352.047.5(075.8)
  МЕльник А.Ф. Муніціпальний менеджмент : навч.посібник / А.Ф.Мельник, Г.Л.Монастирський, О.П.Дудкіна; за ред. А.Ф.Мельника. - К. : Знання , 2006. - 420 c.
  352.075.5 : 658.012.32
  Мельник І.М. Мерчандайзинг : навч. посібник / М.І. Мельник, Ю.М. Хом`як - К. : Знання , 2009. - 309 c.
  658.8(075.8)
  Мельников В.Г. Основы стандаритизации, допуски, посадки и технические измерения : Учебник для электрорадиотехн. спец. техникумов / В.Г. Мельников, Л.С. Казанов - М. : Висш. школа , 1978. - 253 c.
  621.753: 289.6
  Мендра А. Основы социологии : учеб.пособие для вузов / пер.фр. - М. : NOTA BENE , 1999. - 342 c.
  316(075/8)
  Менеджмент готельно - ресторанного бізнесу : навч.посібник для вищ. навч. закл. / Г.Б.Мунін, Ю.О.Карягін, Х.Й.Роглєв, С.І.Руденко; під заг.ред. М.М.Поплавського, О.О.Гоша - К . : Кондор , 2008. - 458 c.
  640.4 : 658.012.32](075.8)
  Менеджмент готельно- ресторанного бізнесу : навч.посібник / Г.Б.Мунін, Ю.О.Карягін, Х.Й.Роглєв, С.І.Руденко. - К. : Кондор , 2008. - 458 c.
  640.4 (075.8)
  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : підручник для вищ. навч. закл. / О.А.Кириченко,В.Я.Шевчук,А.А.Мазаракі та ін. - 2-ге вид., перераб.і доп . - К. : Знання , 2008. - 518 c.
  [339.97 : 658.012.32](075.8)
  Методи механічних випробувань матеріалів : навч. посібник / В.В.Воробйов, С.П.Киба, С.М.Мисліцький, А.М.Тєєв - Кременчук : ’’ПП Щербатих О.В.’’ , 2015. - 142 c.
  620.179.12 (075.8)
  Методы электрических измерений : учеб.пособие для вузов / Л.Г.Журавин, М.А.Мариненко, Е.И.Семенов, Э.И.Цветков; под ред. Э.И.Цветкова. - Л. : Энергоатомиздат , 1990. - 287 c.
  621.317.1(075.8)
  Метрология, стандартизация, сертификация : Учеб. пособие для вузов / А.Г. Сергеев, М.В. Латышев, В.В. Терегеря - М. : Логос , 2001. - 525 c.
  006.91+006.1+006.063(075.8)
  Механика разрушения и прочности материалов : 4 т. Т.1. Основы механики разрушения : Справ. пособие / под общ. ред. В.В.Панасика - Киев : Наук.думка , 1988. - 488 c.
  539,375
  Миловзоров В.П. Электромагнитные устойства автоматики : Учебник для вузов по спец. "Автоматика и телемеханика" - 4-е изд., пер, и доп. . - М. : Высш. школа , 1983. - 408 c. - (Высшее образование).
  681.527.87/075.8/
  Миловидов Г.М. и др. Программируемые микрокалькуляторы в учебном процессе / Г.М. Миловидов, И.Р. Перлов, В.М. Приходько - Киев : Выща шк. , 1989. - 76 c.
  681.321-181.48(075.32)
  Миловидов Г.М. и др. Программируемые микрокалькуляторы в учебном процессе / Г.М. Миловидов, И.Р. Перлов, В.М. Приходько - Киев : Выща шк. , 1989. - 76 c.
  681.321-181.48(075.32)
  Миргородська Л.О. Фінансові системи зарубіжних країн : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр учбов.літ. , 2008. - 317 c.
  336.(100)+339.7.012(075.8)
  Мироненко В.П. Сімейне право України : Підручник для вищ навч.закладів / В.П.Мироненко,С.А.Пилипенко - Київ : Всеукр.асоціація видавців "Правова єдність" , 2008. - 477 c.
  347.6 ( 477)(075.8)
  Мисак Л. Англійська мова. Камунікативний аспект. : Підручник для ВНЗ. - Львів , 2007. - 430 c.
  811.111(075.8)
  Михайленко В.Є. та ін. Інженерна графіка : Підручник для ВНЗ / В.Є. Михайленко, В.В. Ванін, С.М. Ковальов - К. : Каравела , 2008. - 270 c.
  744 (075.8)
  Михайлов А.Н. Руководство по медицинской визуализации - Минск : Высшэйш. школа , 1996. - 506 c.
  616-073. 75
  Михайлюк В.О. Цивільна безпека : Навч. посібник для ВНЗ / В.О. Михайлючка, Б.Д. Халмурадов - К. : Центр учб. літ , 2008. - 157 c.
  335.58(075.8)
  Михед Т.В. Антична література. Греція. Рим : Хрестоматія: Навч. пос. для ВНЗ - К. , 2006. - 864 c.
  82 (38)(075.8)
  Міжнародна економіка та міжнародні відносини : практикум / В.В. Козик, Л.А. Панкова, О.Ю. Григор`єв, А.О. Босак. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : Вікар , 2006. - 587 c. - (МОН).
  339.9(075.8)
  Міжнародні організації : навч. посіб. / О.С. Кучик, І.Р. Суховолець, А.Смольська; за ред. О.С. Кучика. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2007. - 749 c. - ((Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка).).
  341.1(075.8)
  Мізін К. І. Німецька мова як друга іноземна( спеціальність `Переклад` :Основні питання теорії перекладу та удосконалення перекладацьких навичок на матеріалі різножанрових текстів : Навч.посібник / К. І. Мізін, Н. В. Романова, І. В. Кучеренко - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2016. - 164 c.
  811.112` 25 (075.8)            81.432.4
  Мілих В.І., Шавьолкін О.О. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка : підруч. для ВНЗ / за ред. В.І. Мілих. - К. : Каравела , 2007. - 686 c.
  621.3+621.38+681.325.5(075.8)
  Міренський І.Г. Основи технології машинобудування : навч.посібник. - Х. : Тимченко А.М. , 2008. - 254 c.
  621.002(075.8)
  Міренський І.Г. Основи технології машинобудування - Х. : Тимченко А.М. , 2008. - 256 c.
  621.002(075.8)
  Міщенко З.А. Мікрокліматологія : навч.посібник / З.А.Міщенко, Г.В.Ляшенко. - К. : КНТ , 2007. - 335 c.
  551.582(075.8)
  Мовчан В.С. Етика : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.С.Мовчан - 3-тє вид., випр. і доп. . - К : Знання , 2007. - 483 c.
  17(075.8)
  Моделювання системних характеристик в економіці : навч. посіб. для ВНЗ / Сінчук О.М., Берідзе Т.М., Кононенко В.В., Рябушенко Н.В. - Кременчук : ПП ``Щербатих О.В.`` , 2009. - 211 c.
  330.46(075.8)
  Мозгова Н.Г. Логіка : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К : Каравела , 2006. - 247 c.
  16(075.8)
  Мозгова Н.Г. Логіка : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К : Каравела , 2007. - 247 c.
  16(075.8)
  Мойсеюк Н.Є. Педагогіка : навч.посібник [для вищ. навч. закл] - 5-те вид., доп. і перероб. . - К. : ФОП Мойсеюк В.Ю. , 2007. - 655 c.
  37.013(075.8)
  Молдован В.В. Судова риторика : навч. посіб.для студ. вищ. навч. закл. - К : Кондор , 2008. - 325 c. - (Міжгалузевий інститут управління).
  340 : 808.5(075.8)
  Моніторинг довкілля : підручник / В.М.Боголюбов, М.О.Клименко, В.Б.Мокін; під ред. В.М.Боголюбова - 2-ге вид., доп.і перероб. . - Вінниця : ’’ВНТУ’’ , 2010. - 232 c.
  504.06 (075.8)
  Морозова Т.Г. Региональная экономика : учебник для эконом.спец.вузов - 2-е изд., перераб.и доп . - М. , 1998. - 468 c.
  332(075.8)
  Москаленко В.В. Соціальна психологія : підручник для вищ.навч.закл. - 2-ге вид.,випр. та доп . - К. : Центр учбов.літ , 2008. - 687 c. - (АПН України.Ін-т психології ім. Г.С.Костюка).
  316.6(075.8)
  Мощные транзисторные устройства повышенной частоты / А.А.Алексанян, Р.Х.Бальян, М.А.Сиверс; под ред. Е.Г.Никитина - Л. : Энергоатомиздат , 1989. - 174 c.
  621.375.4
  Мунін Г.Б. Менеджмент готельно - ресторанного бізнесу : навчальний посібник для вищ.навч.закладів - К. , 2008. - 458 c.
  640.4:658.012.32](075.8)
  Мунін Г.Б. Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу : навч.посібник для вищ.навч.закладів / Г.Б.Мунін,Ю.О.Карягін,Х.Й.Роглєв - Київ : Кондор , 2008. - 458 c.
  640.4 :658.012.32] (075.8)
  Муніципальне право України : Підручник / За ред.В.Ф.Погорілка,О.Ф.Фрицького - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 352 c.
  342.9:352.075            67.9(4УКР)301я73
  Муранова Н.П. Усна та письмова математика на вступних випробуваннях у вищих навчальних закладах : навч.посібник / Н.П.Муранова, К.І.Мазур, О.К.Мазур. - К. : Феникс , 2005. - 890 c.
  51(075.4)
  Муратов Э.Н. Дипломатические документы и дипломатическая переписка на английском языке : учеб.пособие для вузов - 3-е изд., испр.и доп . - М. : Астрель: АСТ , 2001. - 220 c.
  811.111(075.8)            81.2Англ.
  Мягков В.Д. Допуски и посадки : В 2-х т.. Т.1. : справочник / В.Д.Мягков,М.А.Палей,А.Б.Романов,В.А.Брагинский - 6-ое изд.,перераб.и доп. . - Л : Машиностроение , 1982. - 543 c.
  621.753.1/2
  Мягков В.Д. Допуски и посадки : В 2-х т.. Т.2. : справочник - Л , 1983.
  621.753
  Мягков В.Д. Допуски и посадки : В 2-х т.. Т.1. : справочник / В.Д.Мягков,М.А.Палей,А.Б.Романов,В.А.Брагинский; под ред.В.Д.Мягкова - 5-ое изд.,перераб.и доп. . - Л : Машиностроение , 1978.
  621.753
  Мягков В.Д. Допуски и посадки Т.2. : справочник - Л , 1978.
  621.753
  Науменко Л. П. Business English Course:Бизнес-курс английского языка : Учебное пособие - К. : А.С.К. , 2005. - 448 c.
  811.111 (075.8)            81.2Анг-9
  Научная организация и нормирование труда в машиностроении : Учебник для вузов / И.М. Разумов, А.П. Степанов, С.В. Смирнов и др. - М. : Машиностроение , 1975. - 344 c.
  658.387+658: 621/002/075/
  Научные основы автоматизации сборки машин / под ред. М.П. Новикова - М. : Машиностроение , 1976. - 472 c. - (Библиотека технолога).
  621.757
  Научные основы автоматизации сборки машин / под ред. М.П. Новикова - М. : Машиностроение , 1976. - 472 c. - (Библиотека технолога).
  621.757
  Національна економіка : навч.посібник для вищ. навч. закл. / В.В.Білоцерківець, О.О.Завгородняя, В.К.Лебедєва та ін.; за ред. В.М.Тарасевича - К. : Центр учбової літератури , 2009. - 278 c.
  330.5(075.8)
  Національна економіка : Навч. посібник для ВНЗ / В.В. Білоцерківець, О.О. Завгородняя, В.К. Лебедєва та ін.; за ред. В.М. Тарасевича - К. : Центр учбової літературі , 2009. - 278 c.
  330.5(075.8)
  Начинская С.В. Спортивная метрология : учеб.пособие для вузов по спец. / С.В.Начинская - М : ИЦ , 2008. - 239 c.
  796.01 : 006.91] (075.8)
  Невелєв О.М. Етика та етикет у зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник для вищ.навч.закл. / О.М.Невелєв , В.В.Іваненко - К : Центр учбової літ. , 2009. - 166 c.
  (174.4 + 395) : 339.9 (075.8)
  Невелєв О.М. Етика та етикет у зовнішньоекономічній діяльності : Навч. посібник для вузів / О.М. Невелєв, В.В. Іваненко - К. : Центр учбової літератури , 2009. - 166 c.
  174.4(075.8)
  Неклассические методы механики разрушения : в 4 т. Т.4. Разрушение и устойчивость материалов с трещинами / А.Н.Гузь, М.Ш.Дышель, В.М.Назаренко; под общ.ред. А.Н.Гузя. - К. : Наук.думка , 1992. - 453 c.
  539.375.5 : 620.192.46
  Неклассические проблемы механики разрушения : в 4 т. Т.1. Разрушение вязкоупругих тел с трещинами / А.А.Каминский; под ред. А.Н. Гузя. - К. : Наук. думка , 1990. - 310 c.
  539.375.5 : 620.192.46
  Неклассические проблемы механики разрушения : в 4 т. Т.3. Длительное разрушение полимерных и композитных материалов с трещинами / А.А.Каминский, Д.А.Гаврилов; под общ. ред. А.Н.Гузя. - К. : Наук.думка , 1992. - 247 c.
  539.375 : 620.168
  Нестеренко Б.К. Интегральные операционные уселители: Справочное пособие по применению - М. : Энергоиздат , 1982. - 128 c.
  621.375.4
  Неучная организация труда на машиностроительных предприятиях : Учеб. пособие для вузов / под. ред. И.М. Разумцова - М. : Высш. школа , 1971. - 351 c.
  658 НОТ6 621.75
  Нечаэв В.П. Теорія пдланування експеременту: навч. посібник для вищ. навч. закл. - К. , 2009. - 231 c.
  519.242.01(075.8)
  Никитин Л.Н. Введение в философи.: Кредитно - модульный курс: Учеб. - метод. пособие для студентов - заочных вузов - 3 . - К. , 2008. - 271 c.
  1(075.8)
  Никольский С.М. Элементы математического анализа: Учеб. пособие для подгот. отд - ний вузов - 2 . - М. : Наука , 1989. - 222, 111 c.
  517(075.8)
  ніколенко А.Г. Лексикологія англійської мови теорія і практика: Навч посібник для вузів - Вінниця : Нова Книга , 2007. - 525 c.
  811.111.373(075.8)
  Новак В.П., Бичков Ю.П., Пилипенко М.Ю. Цитологія, гістологія, ембріологія : підручник / за заг.ред. В.П.Новака - 2-ге вид., змінене і доповнене . - К. : ’’Дакор’’ , 2008. - 512 c.
  573 (075.8)
  Новиков М.П. Основы технологии сборки машин и механизмов - 5 . - Москва : Машиностроение , 1980. - 592 c.
  621.757
  Новиков М.П. Основы технологии сборки машин и механизмов - 4 . - Москва : Машиностроение , 1969. - 632 c.
  621.757
  Новиков М.П. Научные основы автоматизации сборки машин - Москва : Библиотека технолога , 1976. - 472 c.
  621.757
  Новітній маркетинг / Савельєв Є.В., Чеботар С.І., Штефанич Д.А. та ін. - Київ : Знання , 2008. - 420 c.
  339.138(075.8)
  Новоселецький М.Ю. Фізична екологія. Кредитно-модульна система - Київ , 2009. - 479 c.
  504:53(075.8)
  Обельницкий А.М. Топливо и смазочные материалы : учебник для втузов по спец."ДВС" - М. : Высшая школа , 1982. - 208 с. c. - ((Высшее образование)).
  662.75+621.431.73-6 (075.8)
  Облік і аудит у банках : навч.посібник / О.В.Васюренко,Л.В.Сердюк,О.М.Сидоренко та ін.; за ред.О.В.Васюренка - 2-ге вид.,перероб.і доп. . - К. : Знання , 2008. - 623 с. c. - ((Вища освіта XXI століття)).
  657.6(075.8)
  Общая теория денег и кредита : учебник для вузов / под ред.Е.Ф.Жукова. - М. : Банки и биржи; ЮНИТИ , 1995. - 303 с. c.
  336.74+336.77(075.8)
  Общемашиностроительные нормативы времени на слесарную обработку деталей и слесарно-сборочные работы по сборке машин.Мелкосерийное и единичное производство - М. : Машиностроение , 1974. - 220 с. c. - (ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.757:658.52
  Овсієвська В.В. Основи стандартизації, метрології та управління якістю : навч. посібник для вузів - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т , 2002. - 118 c.
  006.1+006.91+006.015.5(075.8)
  Овчинников П.Ф. Высшая математика : учеб.пособие для втузов / П.Ф.Овчинников,Б.М.Лисицин,В.М.Михайленко; под общ.ред.П.Ф.Овчинникова - К. : "Вища школа" , 1989. - 678 с. c.
  51(075.8)
  Огородник І.В., Огородник В.В. Історія філософської думки в Україні: Курс лекцій : Навч.посібник для гуманітар. спец. вузів - К. : Вища шк., Знання , 1999. - 543 c.
  1(091)(075.8)
  Огородник І.В., Огородник В.В. Історія філософської думки в Україні: Курс лекцій : Навч.посібник для гуманітар. спец. вузів - К. : Вища шк., Знання , 1999. - 543 c.
  1(091)(075.8)
  Огородник І.В., Огородник В.В. Історія філософської думки в Україні: Курс лекцій : Навч.посібник для гуманітар. спец. вузів - К. : Вища шк., Знання , 1999. - 543 c.
  1(091)(075.8)
  Огородник І.В., Огородник В.В. Історія філософської думки в Україні: Курс лекцій : Навч.посібник для гуманітар. спец. вузів - К. : Вища шк., Знання , 1999. - 543 c.
  1(091)(075.8)
  Оксанич А.П. Комп`ютерна електроніка : У 2-х т. Т.1. : навч. посібник для вищ. навч. закл. / А.П.Оксанич, С.Е.Притчин, О.В.Вашерук - Харків : Компанія СМІТ , 2006. - 199 c.
  621.38 : 004](075.8)
  Оксанич А.П. Комп`ютерна електроніка : 2 ч.. Т.2. : Навч. посібник для вищ. навч. закл. / А.П.Оксанич, С.Е.Притчин, О.В.Вашерук - Харків : Компанія СМІТ , 2006. - 253 c.
  621.38 : 004](075/8)
  Оксанич А.П. та ін. Інформаційні системи і технології маркетингу : Навч. посібник для екон. та техн. ВНЗ за напрямками "Комп`ютерні науки","Економіка і підприємництво" / Оксанич А.П., Петренко В.Р., Костенко О.П. - К. : Професіонал , 2008. - 318 c.
  339.138 : 004.4(075.8)
  Олеров И.М. Допуски на изготовление и износ деталей станочных приспособлений : Справочник - 2-е изд.,перераб. . - М. : Машиностроение , 1983. - 56 c.
  621.753
  Олійник О.Б. Українська мова та література : навч.посібник для абітурієнтів та студ. вищ. навч. / Ольга Олійник, Григорій Гребницький - К . : Кондор , 2006. - 304 c. - ((Межгалузевий ін-т управління)).
  811.161.2 (075.8)
  Олійник О.Б. Мистецтво судових дебатів : навч.посібник [ для вищ. навч.закл.] - К . : Кондор , 2010. - 256 c.
  340 : 808.53 ](075.8)
  Олійник О.Б. Сучасна українська мова. Опорні конспекти : навч. посібник для вищ. навч. закл. - К . : Кондор , 2008. - 232 c.
  811.161.2'06 (075.8)
  Олійник О.Б. Граматика української мови : навч.посібник для вищ. навч. закл. / О.Б.Олійник, В.Д.Шинкарук, Г.М.Гребницький - К . : Кондор , 2008. - 543 c.
  811.161.2'36 (075.8)
  Олійник О.Б. Основи ораторської майстерності : навч.посібник для вищ. навч. закл. - К . : Кондор , 2010. - 180 c.
  808.5 (075.8)
  Олійник О.Б. Сучасна ділова риторика : навч.посібник [для вищ. навч. закл.] - К . : Кондор , 2010. - 165 c.
  808.5 (075.8)
  Олійник О.Б. Правова риторика : навч.посібник для вищ. навч. закл. - К . : Кондор , 2010. - 165 c.
  808.5(075.8)
  Олійник О.Б. Граматика української мови : Навч.посібник для вищ.навч.закл. / О.Б.Олійник, В.Д.Шинкарук, Г.М.Гребницький - К. : Кондор , 2008. - 543 c.
  811.161.2."36(075.8)
  Олійник О.Б. Основи ораторської майстерності : Навч. посібник для вищ. навч. закл. - К. : Кондор , 2010. - 180 c.
  808.5(075.8)
  Олійник О.Б. Правова риторика : Навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2010. - 165 c.
  808.5 : 340(075.8)
  Олійник О.Б. Сучасна ділова риторика : Навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2010. - 165 c.
  808.5(075.8)
  Олійник О.Б. Сучасна українська мова : Опорні конспекти : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2008. - 232 c.
  811.161.2"06(075.8)
  Олійник О.Б. Українська мова та література : Навч. посібник для абітурієнтів та студ. вищ.навч.закл. / Ольга Олійник, Григорій Гребницький - К. : Кондор , 2006. - 304 c. - (Міжгалузевий ін-т управління).
  811.161.2(075.8)
  Олійник О.Б., Молдован В.В. Юридична риторика.Теорія та практика : Навч. посібник для студ.вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2009. - 212 c.
  340 : 808.5(075.8)
  Олійник Я.Б. Загальне землезнавство : Підруч. для вищ. навч.закл. / Я.Б.Олійник, Р.П.Федорищак, П.Г.Шищенко - К. : Знання - Прес , 2008. - 342 c.
  910(075.8)
  Омельяненко С.В. Педагогіка : тестові завдання : Навч. посібник - К. : Знання , 2008. - 391 c. - (Вища освіта XX століття).
  37.013(075.8)
  Онуфрієнко Г.С. Риторика : Навч.посібник для ВНЗ - К. : Центр учбової літ. , 2008. - 587 c.
  808.5(075.8)
  Организационно - экономические проблемы научно - технического прогресса : учебник для вузов / В.С.Бялковский, И.А.Бобков, Г.А.Васильев и др.; под ред. В.С.Бялковского, Е.М.Купрякова. - М. : Высш. шк. , 1990. - 302 c.
  316.422(075.8)
  Организация, планирование и управление производством на предприятиях горной промышленности : учеб. пособие для вузов / под общ. ред. д-ра экон. наук проф. К.Д. Науменко - 2-е изд. перераб. и доп. . - М : "Недра" , 1977. - 480 c.
  622.3.658.5/075.8/
  Орехівський Г.А. Політекономія : навч. посібник для вищ. навч. закл. - К. : Каравела , 2008. - 295 c.
  330.1(075.8)
  Орлова Т.В. Історія сучасного світу (XV -XXI століття) : навч. посібник [для вищ. навч. закл.] - К : Вікар , 2008. - 552 c.
  94"14/20"(075.8)
  Орлова Т.В. Історія нових незалежних держав : Post-sovieticum : навч.посібник [для вищ. навч. закл.] - К : Знання , 2010. - 487 c.
  940(47+57)(075.8)
  Осадчий В.А. Руководство к решению задач по теоретической механике : учеб. пособие для механ. спец. техникумов - 2-е изд., перераб. . - М. : Висш. школа , 1972. - 254 c.
  531(075.32)
  Осадчий В.А. Руководство к решению задач по теоретической механике : учеб. пособие для механ. спец. техникумов / В.А. Осадчий, А.М. Файн - 2-е изд., перераб. . - М. : Висш. школа , 1972. - 254 c.
  531(075.32)
  Осауленко О.І. Загальна теорія держави і права : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. - К. : Істина , 2007. - 336 c.
  340.12(075.8)
  Осієвська В.В. Основи стандартизації, метрології та управління якістю : опорний конспект леклцій - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т , 2003. - 71 c.
  006.1+006.91+006.015.5(075.8)
  Оснач О.Ф. Товарознавство : Навч. посібник для ВНЗ - К. : ЦУЛ , 2004. - 219 c. - (Одеський держ. екон. ун-т).
  658.62(075.8)
  Оснач О.Ф. Товарознавство : Навч. посібник для ВНЗ - К. : ЦУЛ , 2004. - 219 c. - (Одеський держ. екон. ун-т).
  658.62(075.8)
  Оснач О.Ф. Товарознавство: Промислове обладнання, прилади. інструменти : Навч. посібник для вузів - К. : Центр учбової літератури , 2007. - 303 c.
  658.62.(075.8)
  Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін : навч. посіб. (для вищ. навч. закл.) / О.В. Філонов, В.М. Субботін. В.В. Пашутін, І.Я. Тодоров - 2-е вид., випр. . - К. : Знання , 2008. - 215 c.
  342.7(075.8)
  Основи екології : Навч. посібник для вузів / О.М. Адаменко, Я.В. Коденко, Л.М. Консевич та ін. - 2-ге вид. . - К. : Центр навч. літ. , 2005. - 314 c.
  502/.504(075.8)
  Основи економічної теорії : Посібник / Рибалкін В.О.,Хмелевський М.О.,Біленко Т.І. т ін. - К. : ВЦ , 2003. - 351 c. - (Альма матер).
  330.01(075.8)
  Основи економічної теорії : навч.посібник для вищ. навч. закл. / В.Б.Алексєєв, О.І.Андрусь, М.В.Вербіцька та ін.; за заг. ред.П.В.Круша, В.І.Депутат, С.О.Тульчинської. - К. : Каравела , 2008. - 447 c. - ((Вища освіта в Україні)).
  330.01 (075.8)
  Основи економічної теорії : Навч. посібник для ВНЗ / В.Б. Алексєєв, О.І. Андрусь, М.В. Вербіцька та ін.; за ред. П.В. Круша, В.І. Депутат. С.О. Тульчинської - К. : Каравела , 2008. - 447 c. - (Вища освіта в Україні).
  330.01 (075.8)
  Основи інформатики та технологій програмування : в 2 т. Т.2. : навч.посібник / М.Є.Рогоза, С.К.Рамазанов, А.В.Велігура, С.М.Ткаченко. - Полтава : ПУЕТ , 2012. - 322 c.
  004(075.8)
  Основи інформатики та технологій програмування : в 2 т. Т.1. : навч.посібник / М.Є.Рогоза, С.К.Рамазанов, А.В.Велігура, С.М.Ткаченко. - Полтава : ПУЕТ , 2012. - 294 c.
  004(075.8)
  Основи метрології та електричних вимірювань : навч. посібник для студентів електротехн.спец.ден.та заоч.форм навчання - Кременчук , 2001. - 234 c.
  621.317.3 (075.8)
  Основи опору матеріалів : навч. посібник / В.С.Кравчук, О.Ф.Дащенко, Л.В.Коломієць, О.М.Лимаренко - Одеса : ’’СТАНДАРТЪ’’ , 2014. - 322 c.
  621:539.3/6 (075.8)
  Основи правознавства України : навч.посібник / С.В.Ківалов, П.П.Музиченко, Н.М.Крестовська, А.Ф.Крижанівський. - 9-те вид., доп і перероб . - Х. : Одіссей , 2009. - 479 c.
  340(075.8)
  Основи психології : підручник для виш.навч.закл. / О.В.Киричук, В.А.Роменець, Т.С.Кириленко та ін.; за заг.ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця - 6-те вид., стер. . - К : Либідь , 2006. - 631 c.
  159.9(075.8)
  Основи психології : підручник для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Киричук, В.А. Романець, Т.С. Кириленко та ін.; за заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця - 6-те вид., стер. . - К. : Либідь , 2006. - 631 c.
  159.9(075.8)
  Основи психології і педагогіки : навч.посібник для вищ. навч. закл. / А.В.Семенова, Р.С.Гурій, Т.Ю.Осипова, А.М.Ващенко; за ред. А.В.Семенової - 2-ге вид., випр. і доп. . - К. : Знання , 2007. - 341 c.
  159.9 + 37.013](075.8)
  Основи психології та педагогіки : Навч. посібник для вищ. навч. закл. / А.В. Семенова, Р.С. Гурій, Т.Ю. Осипова, А.М. Ващенко; за ред. А.В. Семенової - 2-ге вид., випр. і доп. . - К. : Знання , 2007. - 341 c.
  159.9(075.8)
  Основи теорії економічної конкуренції : Навч. посібник / Реверчук С.К. и др. - К. : Знання , 2007. - 271 c.
  339.137.2(075.8)
  Основи філософських знань : філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство : підручник для вищ.навч.закл. / М.І.Горлач, В.Г.Кремень, С.М.Ніколеєнко та ін. - К : Центр учбової літ. , 2008. - 1026 c.
  1(075.8)
  Осовька Г.В. Менеджмент організацій : підручник для вищ. навч. закл. / Г.В.Осовська, О.А.Осовський - К . : Кондор , 2009. - 677 c.
  658.012.32(075.8)
  Оспіщев В.І. Міжнародні фінанси : навч.посібник / В.І.Оспіщев, О.П.Близнюк, В.В.Кривошей. - К. : Знання , 2006. - 335 c.
  339.7(075.8)
  Оспіщев В.І. Фінанси - К. : Знання , 2008. - 366 c.
  339(075.8)
  Оспіщев В.І. Фінанси - К. : Знання , 2008. - 567 c.
  336(075.8)
  Оцінка земель / М.Г. Ступень, Р.Й. Гулько, І.Р. Залуцький та ін. - Львів : Новий світ , 2000. - 307 c.
  332.624(075.8)
  Павлишин В.І. Генезис мінералів : підручник для вищ.навч.закл. / В.І.Павлишин, О.І.Матковський, С.О.Довгий - 2-ге вид . - К. : КНТ , 2007. - 539 c.
  549(075.8)
  Павлов В.І. Логіка у запитаннях, відповідях і аргументаціях : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К : Центр учбової літ. , 2008. - 407 c.
  16(075.8)
  Палеха Ю.І. Організація сучасного діловодства : навч. посібник для вищ. навч. закл. - К . : Кондор , 2007. - 190 c. - (( Б-чка документознавця)).
  651(075.8)
  Палеха Ю.І. Кадрове діловодство (із зразками сучасних ділових паперів) : [ навч. посібник] - 5-те вид., перероб. і доп. . - К . : Ліра-К , 2009. - 474 c. - ((Культура діловодства)).
  651.5/7.007 : 331.108.6 [(075.8)
  Палеха Ю.І. Загальне жокументознавство : навч.посібник для вищ. навч. закл. / Ю.І.Палеха, Н.О.Лемеш - 2-ге вид., перероб. і доп . - К : Ліра-К , 2009. - 432 c.
  002.2(075.8)
  Палеха Ю.І. Організація сучасного діловоцтва: навч. посібник для вищ. навч. закл. - К. : Кондор , 2007. - 190 c.
  651(0.75.8)
  Палеха Ю.І. Етика ділових відносин : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2008. - 354 c.
  174.4(075.8)
  Пальм Г.А. Загальна психологія : навч.посібник - К : Центр учбової літ. , 2009. - 255 c.
  159.9(075.8)
  Пальм Г.А. Загальна психологія: Навч. посібник - К. : Центр учбової літ. , 2009. - 255 c.
  159.9(075.8)
  Пальчевський С.С. Акмеологія : навч.посібник для вищ. навч. закл. - К . : Кондор , 2008. - 397 c.
  316.612(075.8)
  Пальчевський С.С. Соціальна педагогіка : навч.посібник для вищ. навч. закл. - К . : Кондор , 2009. - 550 c.
  37.013.42(075.8)
  Пальчевський С.С. Акмеологія: навч. посібник для вищ. навч. закл. - К. : Кондор , 2008. - 397 c.
  316.612(075.8)
  Панасюк В.В. Механика разрушения и прочность материалов: Справ. пособие: : 4. Т.1. Основы механики разрушения - Киев : Наук думка , 1988. - 488 c.
  539.375
  Панчишин С.М. Аналітична економіка: макроекономіка і мікроекономіка: підручник : 2. Т.1. Вступ до аналітичної економіки. Макроекономіка - К. , 2009. - 723 c.
  330.101.54(075.8)
  Партин Г.О. Фінанси підприємств: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / А.Г. Загородній - 2 . - К. : Знання , 2006. - 379 c.
  336(075.8)
  Партон В.З Механика разрушения: От теории к практике - М. : Наука , 1990. - 238 c.
  539.375.5
  Парфіненко А.Ю. Туристичне країнознавство : навч.посібник для вищ.навч.закл. - Х. : Бурун Книга , 2009. - 287 c.
  338.48-44(075.8)
  Пахела Ю.И. Загальне документознавство: навч. посібник для вищ. навч закл. - 2 . - К. : Ліра , 2009. - 432 c.
  002.2(075.8)
  Пачковський Ю.Ф. Психологія підприємництва : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К : Каравела , 2007. - 415 c.
  159.9 : 334.7(075.8)
  Пачковський Ю.Ф. Психологія підприємництва : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К : Каравела , 2006. - 407 c.
  159.9 : 334.7(075.8)
  Педагогіка вищої школи : навч.посібник / І.О.Бартєнєва, І.М.Богданова, І.В.Бужина та ін. - К. : Знання , 2007. - 495 c.
  378.013(075.8)
  Переналаживание сборочные автоматы / В.А. Яхимович, Ю.А. Хащин, О.Н. Вертоградов, Ю.А. Осинский - К. : Техніка , 1979. - 176 c.
  621.757.06 - 52 - 182.7
  Петров М.М., Михилев Л.А. Неорганическая химия / Под ред. Ю.Н. Кукушкина - 2-е . - Л. : Химия , 1976. - 480 c.
  546(075.8)
  Петрова А.В. Самоучитель английского языка : учеб.пособие для неязык.вузов. - 7-е изд.,испр . - М. : Высш.шк. , 1991. - 416 c.
  811.111(075.8)            81.2Англ
  Петровский А.В. Основы теоретической психологии - М. : Инфра-М , 1998. - 526 c.
  159.9(075)
  Петроченков А.В. Business English для успешных менеджеров : Учебное пособие - М. : Добрая книга , 2006. - 192 c.
  811.111 (075.8)            81.2 Англ
  Петрушенко В.Л. Філософія : навч.посібник для вищ.навч.закл. - 4-те вид.,перероб. і доп . - Львів : Новий Світ-2000 , 2006. - 503 c.
  101.1(075.8)
  Пивоваров Ю.Л. Основы геоурбанистики. Урбанизация и городские системы - М. : ВЛАДОС , 1999. - 232 c.
  911.375
  Плахтій П. Фізіологія людини. - К. : Професіонал , 2006. - 463 c.
  612.1/8(075.8)
  Полевой С.Н. Инструментальная подготовка производства на машиностроительном предприятии - К. : Техника , 1985. - 103 c.
  621.753.5
  Полищук Ю.М. Теория автоматизированных банков информации : учеб.пособие для вузов по спец.``Автоматизир.сист.обраб.инф.и упр.`` / Ю.М.Полищук, В.Б.Хон - М. : Высшая школа , 1989. - 181 c.
  681.3.016 (075.8)
  Полищук Ю.М., Хон В.Б. Теория автоматизированных банков информации : учебное пособие для вузов по спец."Автоматиз.системы обраб.информ. и управления" - М : Высшая школа , 1989. - 181 c.
  681.3.016(075.8)
  Полікарпов І.С. Товарознавство електропобутових машин : навч.посібник для ВНЗ / І.С.Полікарпов, І.І.Шийко - К. : Центр навч.літератури , 2006. - 336 c.
  658.62:64.06 (075.8)
  Полікарпов І.С., Шийко І.І. Товарознавство електропобутових машин : навч.посібник для ВНЗ - К : Центр навч. літ. , 2006. - 336 c.
  658.62:64.06(075.8)
  Попов С.Н. Физическая реабилитация: Учеб. для студ. вузов по спец " Физич. культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья" - Д. , 2008. - 603 c.
  615.8(075.8)
  Потєхін А.Ф. Короткий курс теоретичної механіки в запитаннях та відповідях з аналізом базових понять : навч. посібник - 2-е вид.,випр. . - Львів : Новий світ-2000 , 2004. - 199 c.
  531(075.8)
  Почепцов Г.Г. Паблік рилейшнз : навч. посібник - К. : Знання , 2006. - 327 c.
  659.4(075.8)
  Правові основи майнових і земельних відносин : навч.посібник [для вищ. навч. закл.] / за заг. ред. В.М.Єрмоленка. - К . : Магістр-ХХІ сторіччя , 2007. - 383 c.
  347.2/3 +349.4](477)(075.8)
  Православ"я : український вимір : навч. посібник для ВНЗ / П.Ю.Саух,О.М.Мегеря,Л.Б.Пилявець - К. : Кондор , 2008. - 381 c.
  271.2(477)(075.8)
  Православ'я : український вимір : навч.посібник [для вищ. навч. закл.] / П.Ю.Саух, О.П.Мегеря, Л.Б.Пилявець та ін. - К . : Кондор , 2008. - 381 c.
  271.2(477)(075.8)
  Практический курс английского языка. 1 курс : учебник для вузов / В.Д.Аракин,Л.И.Селянина,К.П.Гинтовт и др.; под ред. В.Д.Аракина - 5-е изд., испр. . - М. : ВЛАДОС , 2000. - 536 c.
  811.111(075.8)
  Практический курс английского языка. 1 курс : учебник для вузов / В.Д.Аракин,Л.И.Селянина,К.П.Гинтовт и др.; под ред. В.Д.Аракина. - 5-е изд.,испр . - М. : ВЛАДОС , 1999. - 536 c.
  811.111(075.8)
  Практический курс английского языка. 1 курс : учебник для вузов / В.Д.Аракин, Л.И.Селянина, К.П.Гинтовт и др. - 5-е изд., испр . - М. : ВЛАДОС , 2003. - 536 c.
  811.111(075.8)
  Практический курс английского языка. 2 курс : учебник для вузов / В.Д.Аракин, Л.И.Селянина, А.В.Куценко и др.; под ред.В.Д.Аракина. - 6-е изд., доп. и испр . - М. : ВЛАДОС , 2003. - 516 c.
  811.111(075.8)
  Практический курс английского языка. 2 курс : учебник для вузов / В.Д.Аракин, Л.И.Селянина, А.В.Куценко и др.; под ред. В.Д.Аракина. - 5-е изд.,перераб. и доп . - М. : ВЛАДОС , 2001. - 516 c.
  811.111(075.8)
  Практический курс английского языка. 2 курс : учебник для вузов / В.Д.Аракин, Л.И.Селянина, А.В.Куценко и др.; под ред.В.Д.Аракина. - 5-е изд.,перераб и доп . - М. : ВЛАДОС , 1999. - 516 c.
  811.111(075.8)
  Практический курс английского языка. 5 курс : учебник для вузов / В.Д.Аракин, Г.Б.Антрушина, Е.П.Кириллова и др.; под ред. В.Д.Аракина. - 4-е изд., перераб и доп . - М. : ВЛАДОС , 1999. - 228 c.
  811.111(075.8)
  Практический курс английского языка.3-й курс : учебник для вузов / В.Д.Аракин, И.А.Новикова, О.В.Афанасьева и др.; под ред. В.Д.Аракина. - 4-е изд.,перераб. и доп . - М. : ВЛАДОС , 1999. - 431 c.
  811.111(075.8)
  Практический курс английского языка.4-й курс : учебник для вузов / В.Д.Аракин, И.А.Новикова, Г.В.Аксенова-Пашковская и др.; под ред. В.Д.Аракина. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : ВЛАДОС , 2000. - 335 c.
  811.111(075.8)
  Практический курс английского языка.4-й курс : учебник для вузов / В.Д.Аракин, И.А.Новикова, Г.В.Аксенова-Пашковская и др.; под ред. В.Д.Аракина. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : ВЛАДОС , 1998. - 335 c.
  811.111(075.8)
  Практический курс английского языка.Первый этап обучения : учебник для вузов / А.В.Савватеева, И.С.Тихонова, Л.Б.Ковалева - 2-е изд. . - Дубна : Феникс , 2002. - 591 c.
  811.111(0.75.8)
  Практичний аудит : навч.посібник для вищ.навч.закл. / П.І.Сокуренко, О.О.Лисиченко, О.В.Нестеренко, Л.П.Максимова. - Кременчук : Щербатих О.В. , 2012. - 190 c. - (КрНУ ім.М.Остроградського).
  657.6(075.8)
  Прикладная электрохимия : учебник для вузов / Р.И. Агладзе, Н.Т.Гофман, Н.Т.Кудрявцев и др.; под ред. Н.Т. Кудрявцева. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Химия , 1975. - 552 c.
  621.35(075.8)
  Прискоренний курс анлійської мови : підручник для вищ.навч.закл. / Л.Ю. Куліш, Є.О. Друянова, В.Л.Мотова та ін. - 2-е вид., перероб . - К. : Вища шк. , 1993. - 303 c.
  811.111(075.8)            81.2Англ
  Присяжнюк С.І. Фізичне виховання : Навч. посібник для ВНЗ - К. : Центр учбової літератури , 2008. - 502 c.
  796.01(075.8)
  Пронина Р.Ф. Пособие по английскому языку для заочных и технических вузов : учеб.пособие. - М. : Высш.шк. , 1980. - 277 c.
  811.111(075.8)
  Проценко В.С. Техника программирования : учеб.пособие для вузов по спец.`Прикл.математика` / В.С.Проценко. П.И.Чаленко, Р.А.Сорока - К. : Выща шк. , 1990. - 181 c.
  681.3.06(075.8)
  Психологія : підручник для вищ.навч.закл. / Ю.Л.Трофімов, М.І.Алексєєва, П.А.Гончарук та ін.; за ред. Ю.Л.Трофімова - 5-тє вид., стер. . - К : Либідь , 2005. - 558 c.
  159.9(075.8)
  Пузыня К.Ф. и др. Организация и планирование научных исследований и опытно-конструкторских разработок : Учеб. пособие для инж.-экон.спец.вузов / К.Ф.Пузыня, А.К.Казанцев, Л.С.Барютин - М. : Высш.шк. , 1989. - 222 c.
  001.891(075.8)
  Радевич-Винницький Я.К. Етикет і культура спілкування : Навч. посібник для вищ. навч. закл. - 2-е вид., перероб. і доп. . - К. : Знання , 2006. - 291 c. - (Вища освіта ХХІ століття).
  395(075.8)
  Радовенчик В.М. Тверді відходи : збір, переробка, складування : навч. посібник для вищ. навч. закл. / В.М.Радовенчик, М.Д.Гомеля - К . : Кондор , 2010. - 549 c.
  628.43+628.544+658.567](075.8)
  Рамазанов С.К. Модели эколого - экономического управления производственной системой в нестабильной внешней среде : монография. - Луганск : Изд-во ВНУ им.В.Даля , 2004. - 383 c.
  502.175
  Рамазанов С.К. Модели эколого - экономического управления производственной системой в нестабильной внешней среде : монография - Луганск : ВНУ им. В.Даля , 2004. - 384 c.
  502.175:519.86
  Расчет грузовых вагонов на прочность при ударах : учеб.пособие для вузов / Е.П.Блохин, И.Г.Барбас, Л.А.Манашкин и др.; под ред. Е.П.Блохина. - М. : Транспорт , 1989. - 230 c.
  629.46.001.24 : 539.411.5 (075.8)
  Региональная экономика : учеб. пособие для экон. спец. вузов / Н.И. Синдяшкин, Е.Н. Синдяшкина, В.А. Рыльский и др. - М. : ИНФРА - М , 2000. - 462 c.
  332(075.8)
  Региональная экономика / Т.Г. Морозова, М.П. Победника, Г.Б. Поляк и др. - 2 . - М. : Банки и биржи, ЮНИТИ , 1998. - 468 c.
  332(075.8)
  Регулювання правовідносин у сфері державних закупівель в ЄС та в Україні / В. пила, О. Шатковський, С. Яременко - К. : ТОВ Ніка Прінт , 2005. - 764 c.
  347.751.05
  Релігієзнавство : підручник [для вищ.навч. закл.] / О.П.Сидоренко, С.С.Карлюк, Т.Є.Посполітак та ін.; за ред. О.П.Сидоренко - 2-ге вид., перероб. і доп. . - К. : Знання , 2008.
  2(075.8)
  Ржаницын А.Р. Строительная механика : учеб. пособие для строит.спец.вузов - 2-е изд., перераб. . - М. : ’’Высшая школа’’ , 1991. - 439 c.
  624.04 (075.8)
  Рижкова С.А. Типологія релігій. Курс загального релігієзнавства : навч.посібник для вищ. навч. закл. - К . : Кондор , 2005. - 446 c.
  21/29 (075.8)
  Розенплентер А.Е. Економіка та організація виробництва : підручник - К. , 2007. - 677 c.
  338.45+658(075.8)
  Розорінов Г.М. Високошвидкісні волоконно-оптичні лінії зв'язку : навч.посібник для вищ. навч. закл. / Г.М.Розорінов, Д.О.Соловйов - К . : Ліра - К , 2007. - 196 c.
  681.7.068 : 654](075.8)
  Розорінов Г.М. Високошвидкісні волоконнооптичні лінії зв`язку : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Г.М.Розорінов, Д.О.Соловйов - К. : Ліра - К , 2007. - 196 c.
  681.7.068(075.8)
  Ройзен С.С. Магнитные усилители в электроприводе и автоматике / Т.Х.Стефанович, С.С.Ройзен - М. : ``Энергия`` , 1970. - 552 c.
  621.375
  Романов Б.А. Двигатели внутреннего сгорания : учеб.для техникумов - М. : Недра , 1989. - 168,141 c.
  621.43.01(075.32)
  Романова Л.И. Английская лексика в тестах : Учебное пособие - 2-е изд. . - М. : Айрис-пресс , 2004. - 336 c. - (( Домашний репетитор )).
  811.111 (075)            81.2 Англ
  Романова М.І. Основи банківської справи : навч.посібник для вузів / Ж.В.Устюгова, М.І.Романова - К. : Центр учбової літ. , 2007. - 165 c.
  336.71(075.8)
  Романчиков В.І. Міжнародні економічні відносини : навч.посібник / І.О.Романенко, В.І.Романчиков - К. : ЦУЛ , 2008. - 253 c.
  339.9(075.8)
  Романчук С.В. Геодезія : навч.посібник для ВНЗ / С.В.Романчук, В.П.Кирилюк, М.В.Шемякін - К. : Центр учбової літератури , 2008. - 292 c.
  528(075.8)
  Романюк Ю.Ф. Електричні системи та мережі : навч.посібник - К. : Знання , 2007. - 292 c.
  621.311.1(075.8)
  Рослинництво: Модульний метод з тестового контролю і рейтинговою оцінкою знань студентів на ПЕОМ : навч. посіб. для вищ. навч.закл. / О.М. Куценко, А.А. Кочерга, Л.Ф. Бондарєва та ін. - К. : Центр навч. літ. , 2005. - 309 c.
  633/.635(075.8)
  Рубинов А.Д. Изобретателю о системе допусков и посадок. - Л. : Лениздат , 1983. - 136 c. - (/Б-ка изобретателя и рационализатора/.).
  608:621.753.1
  Руденко С.С., Костишин С.С., Ситнікова І.О. Штучні системи в екології : навч. посібник для ВНЗ - Чернівці : ’’Рута’’ , 2006. - 200 c.
  574.084 (075.8)
  Рудий М.М. Мікроекономіка : навч.посібник для вищ. навч. закл. - К. : Каравела , 2008. - 311 c. - ((Вища освіта в Україні)).
  330.101.542(075.8)
  Румшинский Л.З. Элементы теории вероятностей : учеб. пособ. для втузов. - 4-е изд., перераб . - М. : Наука , 1970. - 256 c.
  519.21(075.8)
  Рутинський М.Й. Музеєзнавство : навч.посібник [для вищ. навч. закл.] / М.Й.Рутинський, О.В.Стецюк - К . : Знання , 2008. - 428 c.
  069.1 (075.8)
  Рутинський М.Й. Музеєзнавство : Навч. посібник для ВНЗ - К. : Знання , 2008. - 428 c.
  069.1(075.8)
  Савельев И.В. Курс общей физики : В 3 т. Т.Т.1. Механика,колебания и волны,молекулярная физика : учебник для студентов ВТУзов - 4-е,переработаное . - Москва : Наука , 1970. - 512 c.
  530(075.8)
  Савровский Д.С. Конструкционные материалы и их обработка : учеб. пособие для вузов по спец. "Констрирование и / Д.С.Савровский, В.Г.Головня - М. : Высш. шк. , 1976. - 328 c.
  621.7 : 621.396.6.002.3(075.8)
  Сажко В.А. Електрообладнання автомобілів і тракторів : підручник для ВНЗ - К : Каравела , 2008. - 399 с. c.
  629.113.066(075.8)
  Сазанець І.Л. Інвестування: міжнародний аспект : навч.посібник для вищ. навч. закл. / І.Л.Сазанець, В.А.Федорова - К. : Центр учбової літератури , 2007. - 271 c.
  330.322 : 339.727.22(075.8)
  Сазонець І.Л. Інвестування:міжнародний аспект : навч.посібник для ВНЗ / І.Л.Сазонець,В.А.Федорова - К. : Центр учбової літератури , 2007. - 271 с. c.
  330.322:339.727.22(075.8)
  Самохвалов В.С. Вторинні енергетичні ресурси та енергозбереження : навч.посібник для ВНЗ - К. : Центр учбової літ. , 2008. - 223 с. c.
  620.97.004.18:621.311.004.18(075.8)
  САмсонов В.В. Методи та засоби Інтернет-технологій : навч.посібник для вузів за напрямом "Компьютерні науки" / В.В.Самсонов,А.Л.Єрохін - Х. : Компанія СМІТ , 2008. - 263 с. c.
  004.738.5(075.8)
  Сборка и монтаж изделий машиностроения : В 2-х т.. Т.Т.1. Сборка изделий машиностроения : Справочник / П.П. Алексеенко, М.Д. Гельфанд, Б.Г. Гольдштейн и др.; под ред. В.С. Корсакова, В.К. Замятина - М. : Машиностроение , 1983. - 480 c.
  621.757
  Сборка и монтаж изделий машиностроения : В 2-х т.. Т.Т.2. Монтаж машин и агрегатов : Справочник / П.П. Алексеенко, Л.А. Григорьев, В.С. Демин и др.; под ред. В.С. Демина, П.П. Алексеенко - М. : Машиностроение , 1983. - 359 c.
  621.757
  Сборник задач по курсу высшей математике : учеб.пособие для втузов / Г.И.Кручкович, Н.И.Гутарина, П.Е.Дюбюк и др.; под ред. Г.И.Кручковича. - 3-е изд., перераб . - М. : Высш.шк. , 1973. - 576 c.
  51(075.8)
  Свердан П.Л. Вища математика. Математичний аналіз і теорія ймовірностей : підручник для вищ. навч. закл. - К : Знання , 2008. - 450 c.
  517+519.2(075.8)
  Світовий ринок товарів та послуг Т.Ч.1. : підручник. У 2 ч. / А.А. Мазаракі, Є.М. Воронов, В.В.Юхименко та інш.; за заг. ред. А.А. Мазаракі - Харків : Ранок , 2008. - 239 c.
  339.5(075.8)
  Світовий ринок товарів та послуг Т.Ч.2. : підручник. У 2 ч. / А.А. Мазаракі, Є.М. Воронов, І.В. Чаус та інш.; за заг. ред. А.А. Мазаракі - Харків : Ранок , 2008. - 240 c.
  339.5(075.8)
  Святоцький О.Д. Адвокатура України : навч. посібник для юрид. вищ. навч. закладів і фак. / О.Д. Святоцький, М.М. Михеенко - К : Ін Юре , 1977. - 222 c.
  67.75(4Укр)
  Севостьянов Г. Дисциплина труда и материальная ответственность рабочих и служащих за ущерб, причиненный предприятию - М : Профиздат , 1991. - 64 c. - ((Б-чка правовой культуры)).
  67.99(2) 75
  Семендий В.И. и др. Прогрессивные технологии, оборудование и автоматизация кузнечно- штамповочного производства КАМАЗА / В.И. Семендий, И.Л. Акаро, Н.Н. Волосов - М : Машиностроение , 1989. - 301 c.
  621.375:658.527.011.56
  Семенов А.В. Основи психології і педагогіки : Навч. посібник для вищих навч закладів - 2 . - К. , 2007. - 341 c.
  159.9(075.8)
  Семенов А.Г. Фінансове планування і управління на підприємствах : Навч. посібник для ВНЗ - К. , 2007. - 431 c.
  658.14/.17.012.32(075.8)
  Семенов В.Ф. Екологічний менеджмент : Навч. посібник - К. : Знання , 2006. - 366 c.
  502:658.012.32(075.8)
  Семенов Г.А. Техніко - економічні розрахунки на підприємстві : Навч. посібник для вищ. навч. закл. - К. : Центр навч. літ. , 2005. - 182 c.
  658.14./17(075.8)
  Семенова Е.И. Управление качеством : Учебник для вузов - М. , 2005. - 184 c.
  658.562+006.015.5(075.8)
  Семерак О.С. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України : навч.посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К : Знання , 2008. - 390 c.
  347.9(477)(075)
  Сеньо П.С. Теорія ймовірності та математична статистика : Підручник для вищ. навч. закл. - 2 . - К. : Знання , 2007. - 556 c.
  519.2(075.8)
  Серенко В.А. Роботы собирают машины - М.: : Машиностроение , 1982. - 110 c. - (Кем быть?).
  621.757
  Серый И.С. Взаимозаменяемость, стандартизацмя и технические измерения : учеб.для вузов - 2-е изд., перераб. и доп. . - М.: : агропром, 1987 - 367 c.
  621.753
  Синельникова Н. М. Учебник английского языка : Для учащихся сред. спец. учеб. заведений / Н. М. Синельникова, А. А. Барбарига - М. : Высшая школа , 1982. - 301 c.
  811.111 (075.8)            81.2 Англ
  Синьова Є.П. Тифлопсихологія : підручник [для вищ. навч. закл.] - К : Знання , 2008. - 365 c. - ((Вища освіта ХХІ століття)).
  159.922.76 : 617.751.98](075.8)
  Сисоєва С.О. Робочий зошит з навчальної дисципліни "Психологія та педегогіка" : навч.посібник для вищ.навч.закл. / С.О.Сисоєва, Поясок Т.Б. - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2008. - 97 c.
  159.9 + 37.013(075.8)
  Сисоєва С.О. Методичні рекомендації з вивчення навч.курсу "Психології та педагогіки" : навч.посібник для вищ.навч.закл. / С.О.Сисоєва, Т.Б.Поясок - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2008. - 57 c.
  159.9 + 37.013(075.8)
  Сисоєва С.О. Тести для контроля знань з навчального курсу "Психологія та педагогіка" : навч.посібник для вищ.навч.закл. / С.О.Сисоєева, Т.Б.Поясок - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2008. - 57 c.
  159.9 + 37.013(075.8)
  Система адаптации и организация сборочного производства / В.Н. Гончаров, А.М. Зинченко, С.В. Автономов, Н.В. Зинченко. - Луганськ : Книжковий свит , 2002. - 135 c.
  621.757
  Системіы автоматизированного управления электроприводами : учеб.пособие для сред.спец.образования / Г.И.Гульков, Ю.Н.Петренко, Е.П.Раткевич, О.Л.Симоненкова; под общ. ред. Ю.Н.Петренко - Мн. : Новое зание , 2004. - 383 c.
  62-82-52(075.32)
  Скібіцька Л.І. Діловодство : навч. посібник для вищ.навч. закл. - 2-ге вид. . - К . : Кондор , 2009. - 219 c.
  651(075.8)
  Скібіцька Л.І. Діловодство : навч.посібник для ВНЗ - К. : Центр навч.літ , 2006. - 219 с. c.
  651.4/.9(075.8)
  Скібіцька Л.І. Діловодство : навч.посібник для вищ.навч.закл. - 2-ге вид. . - К. : Кондор , 2009. - 219 с. c.
  65(075.8)
  Скібіцька О.М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент : навч.посібник для вищ. навч. закл. - К . : Центр учбової літератури , 2009. - 404 c. - ((Нац. авіац. ун-т)).
  658.012.32 : (330.341 + 330.322)](075.8)
  Скібіцька О.М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр учбової літ. , 2009. - 404 с. c. - ((Нац.авіаційний ун-т)).
  658.012.32:(330.341+330.322)(075.8)
  Скобло Ю С. Безпека життєдіяльності. / Скобло Ю С., Соколовська Т. Б., Мазоренко Д. І. - К. : Кондор , 2006. - 417 c.
  658.345(075.8)
  Смирнов Г.Н. Этика бизнеса,деловых и общественных отношений - М. : Изд-во УРАО , 2001. - 136 c.
  87.75
  Сміян Л.С., Нікітін Ю.В. Правові основи інвестиційної тв інноваційної діяльності. Кримінологічний аспект : навч. посібник - К. : КНТ , 2006. - 367 c.
  346.54(075.8)
  Смогоржевский А.С. , Столова Е.С. Справочник по теории плоских кривых третьго порядка - М. : Госиздат. физ.-мат. лит. , 1961. - 263 c.
  514.752.22
  Сморж Л.О. Естетика : навч. посібник для вищ. навч. закл. - К . : Кондор , 2009. - 333 c. - ((Київ. міжнарод. ун-т)).
  111.85 (075.8)
  Сморж Л.О. Філософія : навч.посібник для вищ. навч. закл. - К . : Кондор , 2006. - 414 c.
  1(075.8)
  Сморж Л.О. Естетика : Навч. посібник для вищ. навч. закл. - К. : Кондор , 2009. - 333 c. - (Київ. міжнародний ун-т).
  11.859075.8)
  Сморж Л.О. Філософія : Навч. посібник для вищ. навч. закл. - К. : Кондор , 2006. - 414 c.
  1(075.8)
  Собакарь А.О. та ін. Основи безпеки дорожнього руху : навч. посібник / А.О. Собакарь, Я.Д. Холмянський, С.М. Тараненко; за ред. В.М. Бесчастного - К. : Знання , 2007. - 311 c.
  656.11.052(075.8)
  Солтус А.П. Теория эксплуатац.свойств автомобиля : учеб.пособие для вузов - Кременчук : ’’КГПУ’’ , 2003. - 152 c.
  629.331.016 (075.8)
  Солтус А.П. Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля : навч. посібник - К. : ’’Арістей’’ , 2006. - 176 c.
  629.331.016 (075.8)
  Сохацька О.М. Біржова справа : підручник - 2-ге вид.,перероб. і доп. . - Тернопіль, К. : Карт-бланш : Кондор , 2008. - 631 c.
  336.76(075.8)
  Сохацька О.М. Біржова справа : підруч. - 2-ге вид, перероб. та доп . - Тернопіль., К. : Карт-бланш, Кондор , 2008. - 631 c. - (МОН).
  336.76(075.8)
  Соціологія : навч.посібник / за ред.С.О.Макеєва - 4-те вид.,перероб. і доп. . - К : Знання , 2008. - 566 c. - ((Вища освіта ХХІ століття)).
  316(075.8)
  Соціологія : навч. посіб. / за ред. С.О. Макеєва. - 4-е вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2008. - 566 c. - ((Виша освіта ХХІ століття).).
  316(075.8)
  Спекторський І.Я. Дискретна математика : навч. посібник - 2-ге вид., виправл.і доповн. . - К. : ІВЦ ’’Видавництво Політехніка’’, ТОВ Фірма ’’Періо , 2004. - 220 c.
  519.1 (075.8)
  Спілкуємося англійською мовою (середній рівень): Getting on in English (intermediate) : підруч. для ВНЗ / І.М. Байбакова, Л.П. Балацька, О.В. Барабаш та ін.; за ред. І.М. Байбакової, О.Л. Гасько, М.С. Федоришина. - 3-тє вид., відредаг. і доп . - Львів : Бескід Біт , 2008. - 251 c.
  811.11(075.8)
  Спілкуємося англійською мовою (середній рівень): Getting on in English (intermediate) : підруч. для ВНЗ / І.М. Байбакова, Л.П. Балацька, О.В. Барабаш та ін.; за ред. І.М. Байбакової, О.Л. Гасько, М.С. Федоришина. - 3-тє вид., відредаг. і доп . - Львів : Бескід Біт , 2008. - 251 c.
  811.11(075.8)
  Справочник начальника цеха промышленного предприятия / под ред.И.М.Благодарева,С.С.Слуцкого - М. : Экономика , 1987. - 446 с. c.
  658.3-057.175
  Справочник по учебному проэктированию приемно-усилительных устройств / М.К.Белкин, В.Т.Белинский, Ю.Л.Мазор, Р.М.Терещук; под общ.ред. М.К.Белкина - 2-е изд., перераб.и доп . - К. : Вища школа , 1988. - 470 c.
  621.396.62.001.631:621.375.001.63
  Срібнюк С.М. Гідравлічні та аеродинамічні машини: Основи теорії і застосування : навч.посібник для ВНЗ - К. : Центр навч.літератури , 2004. - 327 c.
  621.22 (075.8)
  Стандартизація, сертифікація і метрологія : опорний конспект лекцій для спец.``Технологія харчування`` / уклад. Є.В.Тарасенко, Н.М.Кравчук - К. : Київ.нац.торг.екон.ун-т , 2001. - 99 c.
  006.1+006.63+006.91 (075.8)
  Старостин В.И. Программированное пособие по устройству автомобиля - М. : Транспорт , 1977. - 237 с. c.
  629.113(075)
  Старостіна А.О. Економіка зарубіжних країн : навч.посібник для вищ.навч.закладів / А.О.Старостіна,А.О.Длігач,Н.В.Богомаз - К. : Знання , 2009. - 454 с. c. - ((Вища освіта XXI століття)).
  339.9(075.8)
  Старостіна А.О. Промисловий маркетинг:теорія,світовий досвід,українська практика : підручник для вищ.навчзакладів / А.О.Старостіна,А.О.Длігач,В.А.Кравченко; за ред.А.О.Старостіної - К. : Знання , 2005. - 764 с. c. - ((Європейський маркетинг)).
  339.138.1(075.8)
  Стахів М.О. Український комунікативний етикет : навч.-метод.посібник для вищ.навч.закладів - К. : Знання , 2008. - 245 с. c.
  395.6(477)(075.8)
  Стеблій Г.Я. Мікроекономіка : навч.посібник - К. : Фірма "Інкос";Центр навч.літератури , 2007. - 221 с. c.
  330.101.542(075.8)
  Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист : підручник для ВНЗ - К. : Знання-Прес , 2007. - 487 с. c.
  355.58(075.8)
  Степаков Р.А. Теоретические основы обеспечения точности в машиностроении на базе комплексного анализа зависимых и независимых допусков Т.1. / под ред.Ю.С.Данилова - Саратов : Изд-во Саратов.ун-та , 1985. - 198 с. c.
  621.753
  Степанов Р.А. Теоретические основы обеспечения точности в машиностроении на базе комплексного анализа зависимых и независимых допусков Т.2. - Саратов : Изд-во Саратов.ун-та , 1985. - 65 с. c.
  621.753
  Степанова Я.М. Основи електронного документообігу : навч. посібник [для вищ. навч. закл.] / Я.М.Степанова, В.Я.Рассамакін - К. : Київ. нац. торг.- екон. ун - т , 2004. - 154 c.
  651.4/.9 : 004.91](075.8)
  Степанова Я.М. Основи електронного документообігу : навч.посібник для вищ.навч.закладів / Я.М.Степанова,В.Я.Рассамакін - К. : Київ.нац.торг.-екон.ун-т , 2004. - 154 с. c.
  651.4/.9:004.91(075.8)
  Стеченко Д.М., Чмир О.С. Методологія наукових досліджень : Підручник - 2-е вид.,перероб. і доп. . - К. : Знання , 2007. - 317 c.
  001.89(075.8)
  Сторіжко Л.В. Історія філософії : Навчальний посібник - К. : Феникс , 2012. - 160 c.
  1(091)(075.8)            87.3
  Стрельбицька Л.М. Банківське безпекознавство : навч.посібник для вищ. навч. закл. / Л.М.Стрельбицька, М.П.Стрельбицький, В.К.Гіжевський - К . : Кондор , 2007. - 599 c. - ((Нац. акад. Служби безпеки України. Ун-т економіки).
  336.7.025.3(075.8)
  Стрельбицька Л.М. Банківське безпекознавство : Навч.посібник для вищ.навч.закл. / Л.М.Стрельбицька,М.П.Стрельбицький,В.К.Гіжевський - К. : Кондор , 2007. - 599 c. - (Нац.академія Служби безпеки України.Ун-т економіки).
  336.7.025.3(075.8)
  Стрижак П.Є. Квантова хімія : підручник для студентів вищих навч.закладів - К. : ’’Києво - Могилянська академія’’ , 2009. - 458 c.
  544.18 (075)
  Струтинский В.Б., Сахно Є.Ю. Автоматичне центрування неврівноважених роторів технологічних систем : Монографія - Чернігів : ЧДІЕУ , 2004. - 198 c.
  621.9.06-251-755
  Сукацкий М.Е. и др. Сборочное оборудование КамАЗа / М.Е.Сукацкий, Ф.Г.Фишман, В.М.Мандриков - М. : Машиностроение , 1985. - 120 c.
  621.757.06-52 : 658.527
  Супрун Н.П. Матеріалознавство швейних виробів : волокна та нитки : Підручник - К. : Знання , 2008. - 183 c.
  658.62 : 677.06(075.8)
  Т.В.Величко, Д.И. Родькин Теория электропривода - Кременчуг : КГПИ , 1999. - 238 c.
  621.313(075.8)
  Таболин В.В. Лесовозный автопоезд КрАЗ : учеб.пособие для проф.обучения рабочих - М. : Лесная пром-сть , 1984. - 272 c.
  629.113.4-445.75
  Так Є.І Фінансово-банківська статистика:практикум : Навч.посібник для екон.спец. - К. , 2003. - 323 c.
  311.3(075.8)
  Танчин І.З. Соціологія : навч.посібник [для вищ. навч. закл.] - 3-є вид., перероб. і доп. . - К. : Знання , 2008. - 351 c.
  316(075.8)
  Танчин І.З. Соціологія : навч.посібник для вищ.навч.закл. - 3-тє вид., перероб.і доп . - К. : Знання , 2008. - 351 c.
  316(075.8)
  Тарасевич В.М. Національна економіка : навч.посібник для ВНЗ - К. , 2009. - 278 c.
  330.5(075.8)
  Тарасова В.В. Екологічна статистика (з блочно-модульною формою контролю знань) : підручник - К. : Центр учбової літератури , 2008. - 392 c.
  502/504 : 311.3 ](075.8)
  Тарасова В.В. Екологічна статистика (з блочно-модульною формою контроля знань) : підручник для вузів - К. : Центр учбової літератури , 2008. - 392 c.
  502/.504:311.3(075.8)
  Тарасова В.В. Метрологія, стандартизація і сертифікація : підручник для вищ.навч.закл. / В.В.Тарасова, А.С.Малиновський, М.Ф.Рибак; за заг.ред. В.В.Тарасової - К. : Центр навч.літератури , 2006. - 262 c.
  006.91+006.1+006.063](075.8)
  Тверезовська Н.Т.та інш. Практика студентів у соціальних установах : навч. посіб. / Н.Т. Тверезовська, Л. А. Сатановська - К.: . - ЦУЛ , 2013. - 378 с. c.
  371.134:37.013.42:046(075ю8)            74.52я73
  Теория и практика уравновешивания машин и приборов / под ред.Щепетильникова В.А. - М. : Машиностроение , 1970. - 440 c.
  62-75
  Техника защиты окружающей среды / А.И. Родионов - М. : Химия , 1989. - 511 c.
  504.064.4(075.8)
  Технологические основы агрегатирования сборочного оборудования / А.И.Дащенко,Ю.М.Золотаревский,И.И.Ламин,Ю.Л.Апатов - М. : Машиностроение , 1991. - 263 c. - ((Основы проектирования машин)).
  621.757
  Технология металлов и конструкционные материалы : учебник / Б.А.Кузьмин, Ю.Е.Авраменко, М.А.Кудрявцев и др; под общ. ред.Б.А.Кузьмина. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1989. - 495 c.
  621.7 + 669.018.291(075.32)
  Технология металлов и конструкционные материалы : учебник для техникумов / Б.А.Кузьмин,Ю.Е.Абраменко, В.К.Ефремов и др.; под ред. В.А.Кузьмина. - М. : Машиностроение , 1981. - 351 c.
  621.7 + 669.018.791(075.32)
  Технологічне проектування автотранспортних підприємств : навч. посібник / за ред. проф. С.І.Андрусенка - К. : ’’Каравела’’ , 2009. - 368 c.
  656.13.004.17 (075.8)
  Тимошенко О.П. Клінічна біохімія : навч.посібник для вищ.навч.закл. / О.П.Тимошенко, Л.М.Вороніна, В.М.Кравченко та ін.; за ред. О.П.Тимошенко. - 2-ге вид . - К. : Професіонал , 2005. - 292 c.
  577.1(075.8)
  Титаренко М.В. Електротехніка : навч. посібник для інж.- техн. вузів - К. : Кондор , 2009. - 237 c.
  621.3(075.8)
  Токарська А.С. Українська мова фахового спрямування для юристів : підручник [для вищ. навч.закл.] / А.С.Токарська, І.М.Кочан - К . : Знання , 2008. - 413 c.
  811.161.2'276.6 : 340.113.1](075.8)
  Тракторы. Проектирование, конструирование и расчет : учебник для вузов / И.П.Ксеневич, В.В.Гуськов, Н.Ф.Бочаров и др.; под общ.ред. И.П.Ксеневича. - М. : Машиностроение , 1991. - 544 c.
  629.366.001.63 (075.8)            629.114.2.001.63(075.8)
  Тугай А.М. Водопостачання : підручник / А.М.Тугай,В.О.Орлов - К. : Знання , 2009. - 735 с. c.
  628.1(075.8)
  Тугай А.М. Водопостачання : підручник / А.М.Тугай,В.О.Орлов - К. : Знання , 2009. - 735 с. c.
  628.1(075.8)
  Тугай А.М. , Орлов В.О. Водопостачання : : підручник. - - К. : : Знання, , 2009. - 735 c.
  628.1(075.8)
  Тугов И.И. Химия и физика полимеров : учеб.пособие для хим.спец.вузов / И.И.Тугов,Г.И.Костыркина - М. : Химия , 1989. - 430 с. c.
  541.64(075.8)
  Тур Е.Я. Устройство автомобиля / Е.Я. Тур, К.Б. Серебряков, Л.А. Жолобов - М. : Машиностроение , 1990. - 352 c.
  629.113 (075.32)
  Ужченко В.Д. Фразеологія сучасної української мови : навч. посібник для вищ. навч. закл. / В.Д.Ужченко, Д.В.Ужченко - К . : Знання , 2007. - 494 c.
  811.161.2'373.7 (075.8)
  Управління зовнішньоекономічною діяльністью : посібник для екон.вузів і фак. / А.І.Кредісов, С.М.Березовенко, Г.М.Биков та ін.; за заг. ред. А.І. Кредісова. - К. : Віра-Р , 1998. - 439 c.
  339.9(075.8)            65.298
  Усс Л.В. Общая электротехника с основами электроники : учебн. пособие - Минск : Высш. школа , 1990. - 414 c.
  621.3(075.32)
  Уткин Э.А Этика бизнеса : Учебник для вузов - М. : Зерцало , 2000. - 254 c.
  87.75
  Федорец А.А. Гидравлика и гидропневмопривод : учебное пособие для студентов машиностроит.и автомоб.факультетов - Кременчуг , 2002. - 124 c.
  621.22 (075.8)
  Федорец А.А. Гидравлика и гидропневмопривод : учеб. пособие для студентов машиностроительного и автомобильного факультетов - Кременчуг : ’’КГПУ’’ , 2002. - 124 c.
  621.22 (075.8)
  Физическая реабилитация : учебник для студ. вузов по спец " Физич. культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья" / А.А.Бирюков,Н.М.Валеев,Т.С.Гарасева; под общ. ред. С.Н.Попова - Ростов н/Д : Феникс , 2008. - 603 c. - ((Высшее образование)).
  615.8(075.8)
  Философия : учеб. для вузов / отв. ред. Кохановский В.П. - Ростов-на-Дону : Феникс , 1996. - 573 c.
  1(075.8)            87.1
  Финансы: сборник комплексных задач, тестов и ситуаций : учеб. пособ. [для вузов] / В.П. Винниченко, А.П. Вожжов, С.П. Вожжов и др.; под ред.: А.П. Вожжова - К. : Вікар , 2003. - 261 c. - ((Высшее образование XXI века).).
  336(075.8)
  Фізична та колоїдна хімія : навч. посібник для вищ.навч.закл. / А.І. Костржицький, О.Ю. Калінков, В.М. Тіщенко, О.М. Берегова; за ред. А.І. Костржицького. - К. : Центр навч. літ. , 2008. - 495 c. - (МОН).
  544 + 544.77(075.8)
  Філімоніхін Г.Б. Зрівноваження і віброзахист роторів автобалансирами з твердими коригувальними вантажами : монографія. / (Кіровоградський нац. техн. ун-т). - Кіровоград. : КНТУ , 2004. - 352 c.
  62-251:(62-752+62.-755)
  Філіна Г.І. Фінансова діяльність суб`єктів господарювання : навч. посіб. для ВНЗ. - 2-ге вид, перероб. та доп . - К. : Центр навч. літ-ри , 2009. - 313 c.
  658.14/.17(075.8)
  Філіпенко А.С. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, А.С. Гальчинський - К. : Либідь , 2002. - 470 c.
  340(477) + 339.9.](075.8)
  Філіпенко А.С. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, А.С. Гальчинський - К. : Либідь , 2002. - 470 c.
  340(477) + 339.9.](075.8)
  Філоненко М.М. Психологія спілкування : підручник для вищ.навч.закл. - К : Центр учбової літ. , 2008. - 223 c.
  159.923(075.8)
  Філоненко М.М. Психологія спілкування : підруч. для ВНЗ. - К. : Центр навч. літ-ри , 2008. - 223 c. - (МОН).
  159.923(075.8)
  Філософія : підручник для вищ. навч. закл. / /О.П.Сидоренко, С.С.Карлюк, М.С.Філянін та ін.; за ред. О.П.Сидоренка - К. : Знання , 2009. - 891 c. - ((Вища освіта ХХІ століття)).
  1(075.8)
  Філософія : навч.посібник для вищ. навч. закл. / Л.В.Губерський, І.Ф.Надольний, В.П.Андрущенко та ін.; за ред. І.Ф.Надольного - 7-ме вид., стер. . - К . : Вікар , 2008. - 534 c.
  1(075.8)
  Філософія : навч. - метод. посібник / Л.А.Маленкова, В.В.Будко, Ю.В.Болотова та ін. - Х. : Одіссей , 2004. - 319 c. - (Харк.держ.техн.ун-т будівництва та архітектури).
  1(075.8)
  Філософія : підручник для вищ.навч.закл. / І.В.Бичко, І.В.Бойченко, М.І.Бойченко та ін. - 2-ге вид.,стер . - К. : Либідь , 2002. - 406 c.
  1(075.8)
  Фінанси : навч. посіб. / В.І. оспіщев, Л.І. Лачкова, О.П. Близнюк та ін.; за ред.: В.І. Оспіщева. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2008. - 366 c. - (МОН).
  336(075.8)
  Фінанси: курс для фінансистів : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В.І. Оспіщев, О.П. Близнюк, Л.І. Лачкова та ін.; за ред.: В.І. Оспіщева. - К. : Знання , 2008. - 567 c. - (МОН).
  336(075.8)
  Фінансове планування і управління на підприємствах : навч. посіб. для ВНЗ / Г.А. Семенов, В.З. Бугай, А.Г. Семенов, А.Г.. Семенов, А.В. Бугай. - К. : Центр навч. літ-ри , 2007. - 431 c. - (МОН).
  658.14/.17.012.32(075.8)
  Фінансове право України : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Л.К.Воронова, М.П.Кучерявенко, Н.Ю.Пришва та ін.; за заг. ред. Л.К.Воронової - К . : Всеукр.асоціація видавців "Пра , 2009. - 393 c.
  347.73(477)(075.8)
  Фінансове право України : навч. посіб. для ВНЗ / Л.К. Воронова, М.П. Кучерявенко, Н.Ю. Пришва та ін.; за заг. ред.: Л.К. Воронової. - К. : Всеукр. асоціація видавництв ``Правова єдність`` , 2009. - 393 c. - (МОН).
  347.73(477)(075.8)
  Фінансово - банківська статистика : навч. посібник для вищ.навч.закл. / П.Г.Вашків, П.І.Пастер, В.П.Сторожук, Є.І.Ткач. - К : Либідь , 2007. - 511 c.
  311.3 : 336](075.8)
  Фінансово-банківська статистика : навч. посіб. для ВНЗ / П.Г. Вашків, І.П. Пастер, В.П. Сторожук, Є.І. Ткач. - К. : Либідь - (МОН).
  311.3(075.8):336(075.8)
  Фінансово-банківська статистика: практикум : навч. посіб. для економ. спец. ВНЗ / П.Г. Вашків, І.П. Пастер, В.П. Сторожук, Є.І. Ткач.; за ред.: Є.І. Ткача - К. : Либідь , 2003. - 323 c.
  311.3:336](075.8)
  Фоминых В.П. Оборудование и технология дуговой сварки : учеб.пособие для техникумов. - М. : Машиностроение , 1966. - 312 c.
  621.791.75.03
  Фролов С.В. Курс высшей математики : в 2 т. : учеб.пособие для втузов / С.В.Фролов, Р.Я.Шостак. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1973. - 400 c.
  517(075.8)
  Хведченя Л.В. Практический курс современного английского языка : 2-х ч.. Т.Ч.1. : Учеб. пособие для гуманит. спец. вузов. - Минск : Выш.школа , 2002. - 285 c.
  811.111(075.8)
  Хведченя Л.В. Практический курс современного английского языка : 2-х ч.. Т.Ч.2. : Учеб. пособие для гуманит. спец. вузов. - Минск : Выш.школа , 2002. - 317 c.
  811.111(075.8)
  Хмеленко О.С. Нарисна геометрія. Теорія та приклади рішення задач : підручник для вищ. навч. закл. - К . : Кондор , 2008. - 438 c.
  514.18(075.8)
  Хмеленко О.С. Нарисна геометрія. Теорія та приклади рішення задач : підручник для вищ.навч.закл. - К : Кондор , 2008. - 438 c.
  514.18(075.8)
  Ходаківський Є.І. та ін. Психологія управління : навч. посіб. для ВНЗ / Є.І.Ходаківський, Ю.В.Богоявленська, Т.П.Грабар; за ред. Є.І.Ходаківського - К : Центр учбової літератури , 2008. - 606 c.
  159.9:658.012.32(075.8)
  Ходош М.С. Грузовые автомобильные перевозки : учебник для техникумов - изд. 2-е,перераб. и доп. . - М : Транспорт , 1975. - 240 c.
  656.135.073/075
  Хоменко І.В. Логіка : підручник для вищ.навч.закл. - К : Центр учбової літ. , 2007. - 335 c.
  16(075.8)
  Хоменко І.В. Еристика : підручник для вищ.навч.закл. - К : Центр навчальної літ. , 2008. - 278 c.
  162.6(075.8)
  Хоменко І.В. Еристика.Містецтво полеміки : навч.посібник / І.В.Хоменко - К : Юрінком Інтер , 2001. - 191 c.
  162.6(075.8)
  Хомутенко В.П. Фінанси зовнішньоєкономічної діяльності : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.П.Хомутенко, В.В.Немченко, І.С.Луценко - К. : Центр учбової літ , 2009. - 472 c.
  339.7(075.8)
  Цивільна оборона : навч. посібник / за заг. ред. В.Л.Терещенка - Кременчук , 1999. - 140 c.
  355.58 (075.8)
  Чайка Г.Л. Організація праці менеджера : навч.посібник для вищ. навч. закл. - К . : Знання , 2007. - 420 c. - ((Вища освіта ХХІ ст.)).
  658.012.32-057.212 : 331.103](075.8)
  Черевко Г.В. Інтелектуальна власність : навч.посібник для ВНЗ - К. : Знання , 2008. - 412 с. c.
  339.166.5(075.8)
  Черепанова С.О. Філософія родознавства : навч.посібник - К. : Знання , 2008. - 460 с. c.
  929.522(075.8)
  Черкес М.Ю. Міжнародне право : Підручник - 5-е вид., випр.і доп. . - К. : Знання , 2006. - 397 c.
  341(075.8)
  Черниш І.Г. Неметалеві матеріали : навч.посібник для вищ. навч. закл. / І.Г.Черниш, П.І.Лобода, С.І.Черниш; за ред. І.Г.Черниша - К . : Кондор , 2008. - 405 c.
  67.002.3(075.8)
  Черниш Н.Й. Соціологія : підручник за ретингово-модульно. системою навчання - 5-те вид., перероб. і доп. . - К. : Знання , 2009. - 468 c.
  316(075.8)
  Черниш Н.Й. Соціологія: підручник за рейтингово-модульною системою навчання - 5-е вид.,перероб. і доп. . - К. : Знання , 2009. - 468 c.
  316(075.8)
  Черниш Н.Й. Соціологія: підручник за рейтингово-модульною системою навчання - 5-е вид.,перероб. і доп. . - К. : Знання , 2009. - 468 c.
  316(075.8)
  Чунихин А.А. Электрические аппараты.Общий курс : учебник для вузов - 3-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 718 с. c.
  621.31(075.8)
  Шабайкович В.А. Программное ориентирование деталей - Львов : Вища школа , 1983. - 168 c.
  621.757
  Шалугін В.С. Процеси та апарати промислових технологій : навч.посібник для ВНЗ / В.С. Шалугін, В.М. Шмандій - К : Центр учбової літ.
  66.02/.08(075.8)
  Шапко В.Ф. Автомобільні двигуни. Основи теорії та характеристики поршневих двигунів внутрішнього згоряння : навч. посібник - Харків : ’’Точка’’ , 2011. - 194 c.
  621.43 (075.8)
  Шаповал М. І. Менеджмент якості : підручник для ВНЗ - К : Знання , 2006. - 471 c.
  006.015.5+658.62.018.12 (075)
  Шваб"юк В.І. Опір матеріалов : навч. посібник для ВНЗ - К : Знання , 2009. - 380 c.
  620.10(075.8)
  Швецова - Водка Г.М. Документознавство : навч. посібник - К : Знання , 2007. - 398 c.
  002.2(075.8)
  Шевнюк О.Л. Культурологія : навч.посібник для вищ.навч.закл. - 3-е вид, стер . - К : Знання - Прес , 2007. - 353 c. - ((Вища освіта ХХІ століття)).
  168.522(075.8)
  Шевчук В.О. Міжнародна економіка: теорія і практика : Підручник - 2-ге вид., перероб. і доп. . - К. : Знання , 2008. - 663 c.
  339.9 (075.8)
  Шегда А.В. Ризики в підприємництві: оцінювання та управління : навч.посібник для вищ. навч. закл. / А.В.Шегда, М.В.Голованенко; за ред. А.В.Шегди - К. : Знання , 2008. - 271 c.
  330.131.7(075.8)
  Шегда А.В. Ризики в підприємництві: оцінювання та управління : Навч. посібник / за ред. А.В. Шегди - К. : Знання , 2008. - 271 c.
  330.131.79075.9)
  Шегда А.В. Ризики в підприємництві: оцінювання та управління : Навч. посібник / за ред. А.В. Шегди - К. : Знання , 2008. - 271 c.
  330.131.79075.9)
  Шейко В.М. Історія української культури : навч.посібник для вищ. навч. закл. / В.М.Шейко, Л.Г.Тишевська; наук. ред. В.М.Шейко - К : Кондор , 2010. - 258 c.
  930.85(477)(075.8)
  Шейко В.М. Історія української культури : Нач. посібник для вищ. навч. закл / В.М. Шейко, Л.Г. Тишевська; наук. ред. В.М. Шейко - К. : Кондор , 2010. - 258 c.
  930.85.(477)(075.8)
  Шейко В.М. Історія української культури : Навчальний посібник / В.М.Шейко,Л.Г.Тишевська - К. : Кондор , 2010. - 258 c.
  930.85 (100 + 477) ( 075.8 )            63.3(0)-7я73-1 +63.3 (4УКР)-7я
  Шейко В.М. та інш. Історія світової культури : навч. посіб / В.М. Шейко, О.А. Гаврюшенко, О.В. Кравченко - К.: : Кондор , 2006. - 408с. c.
  930.85(100+477)(075.8)
  Шершун А.А. Митне оформлення товарів та транспортних засобів : навч.-метод. посібник для вищ. навч. закл. - К . : Кондор , 2007. - 329 c.
  339.543(075.8)
  Шершун А.А. Митне оформлення товарів та транспортних засобів : нав.-метод. посібник для вищ. навч. закл. - к. : Кондор , 2007. - 329 c.
  339.543(075.8)
  Шестеренко В.Є. Системи електроспоживання та електропостачання промислових підприємств : підручник для вузів - Вінниця : Нова Книга , 2004. - 649 c.
  621.311.1(075.8)
  Шикалов В.С. Технологічні вимірювання : навч.посібник для вищ. навч.закл. - К . : Кондор , 2007. - 167 c.
  681.586.08(075.8)
  Шканова О.М. Маркетинг послуг : навч.посібник для вищ. навч. закл. - К . : Кондор , 2008. - 302 c.
  339.138.: 338.4](075.8)
  Шканова О.М. Маркетинг послуг : навч. посіб. для ВНЗ. - К. : Кондор , 2008. - 302 c. - (МОН).
  339.138:338.4](075.8)
  Шквір В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку : навч. посіб. / В.Д. Шквір, А.Г. Загородній, О.С. Височан. - 3-тє вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2007. - 439 c. - (МОН).
  657.1.011.56(075.8)
  Школьний Є.П. Фізика атмосфери : підручник - К. : ’’КНТ’’ , 2007. - 508 c.
  502.3:551.51 (075.8)
  Шоботов В.М. Цивільна оборона : навч. посіб. для ВНЗ. - 2-ге вид., перероб . - К. : Центр навч. літ-ри , 2006. - 436 c. - (МОН).
  335.58(075.8)
  Шпара П.Е. Техническая эстетика и основы художественного конструирования : учеб.пособ. для втузов - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища школа , 1978. - 247 c.
  658.512.23/075.8/
  Штангрет А.М. Антикризове управління підприємством : навч. посіб. / А.М. Штангрет, О.І. Копилюк. - К. : Знання , 2007. - 335 c. - (МОН).
  658.016.7(075.8)
  Щерба С.П. Філософія : навч.посібник для вищ. навч. закл. - К : Кондор , 2007. - 448 c.
  1(075.8)
  Щерба С.П. Філософія : навч.посібник для вищ.навч.закл. - Київ : Кондор , 2007. - 448 c.
  1 ( 075.8)
  Щерба С.П. Філософія : підручник для вищ.навч.закл. / С.П.Щерба, О.А.Заглада; под ред. С.П.Щерби - К. : Кондор , 2011.
  101.1(075.8)
  Щетинін А.І. Гроші та кредит : підручник для вищ.навч.закл. - 2-ге вид., перероб.та доп . - Київ : Центр навч.літ. , 2006. - 429 c.
  336.74+336.77(075.8)
  Щибиволок З.І. Аналіз банківської діяльності : навч.посібник - 2-ге . - Київ : Знання , 2007. - 311 c.
  336.71 (075.8)
  Эксплуатационно-технические свойства и применение автомобильных топлив, смазочных материалов и спецжидкостей : сборник статей. Вып.6 - М. : ``Транспорт`` , 1974. - 184 c.
  629.113.002.4 : / 662.75+621.892+629.113.002.4/
  Электротехнические промышленные установки : учеб.пособие для вузов по спец."Электроснабжение пром.предприятий, городов и сел.хоз-ва" / И.П.Евтюкова, Л.С.Кацевич, Н.М.Некрасова, А.Д.Свечанского - М. : Энергоиздат , 1982. - 400 c.
  621.31/075.8/
  Эллис Д.Р. Управляемость автомобиля : пер.с англ.Г.К.Мирзоева - М. : Машиностроение , 1975. - 216 c.
  629.113.075
  Юдін В.І. Основи роботи в Microsoft Exel XP : навч.посібник для вузів / В.І.Юдін, В.С.Рижиков, В.В.Ровенська - К. : Центр учбової літ. , 2007. - 271 c.
  004.67(075.8)
  Юзепчук С.А. Технико-экономические основы сборочных процессов в машиностроении / С.А.Юзапчук - М. : Машиностроение , 1977. - 232 c.
  621.75
  Юрій М.Ф. Соціологія культури : навч.посібник[ для вищ. навч. закл.] - К . : Кондор , 2006. - 300 c.
  316.7(075.8)
  Юрій М.Ф. Соціологія : підручник для вищ. навч.закл. - К . : Кондор , 2007. - 287 c.
  316(075.8)
  Юрій М.Ф. Етногенез українського народу : навч.посібник - К . : Кондор , 2008. - 261 c.
  940 : 39](477)(075.8)
  Юрій М.Ф. Історія України : навч.посібник для вищ. навч. закл. - К . : Кондор , 2010. - 249 c.
  940(477)(075.8)
  Юрій М.Ф. Ентогенез українського народу : навч.посібник - К. : Кондор , 2008. - 261 c.
  940:39](477)(075.8)
  Юрій М.Ф. Історія України : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2010. - 249 c.
  940(477)(075.8)
  Юрій М.Ф. Соціологія : підручник для вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2007. - 287 c.
  316(075.8)
  Юрій М.Ф. Соціологія культури : навч.посібник [для вищ.навч.закл.] - К. : Кондор , 2006. - 300 c.
  316.7(075.8)
  Юхновський І.Р. Мікроскопічна теорія фазових переходів у тривимірних системах : монографія / І.Р.Юхновський, М.П.Козловський, І.В.Пилюк - Львів : Євросвіт , 2001. - 588 c.
  536.75+538.9
  Яблоков А.В. Эволюционное учение: /Дарвинизм/ : учеб.для биол.спец.ун-тов / А.Г.Юсуфов, А.В.Яблоков - 3-е изд., перераб.и доп . - М. : Высшая школа , 1989. - 335 c.
  575.8/075.8/
  Яблонко В.Я. Психолого - педагогічні основи формування особистості : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К : Центр учбової літ. , 2008. - 257 c.
  159.923.5(075.8)
  Яблонко В.Я. Психолого-педагогічні основи формування особистості : навч.посібник для вузів - К. : Центр учбової літ. , 2008. - 257 c.
  159.923.5(075.8)
  Яворська Т.В. Страхові послуги : навч.посібник - К. : Знання , 2008. - 350 с. c. - ((Львів.нац.ун-т.Економ.фак.)).
  368.02(075.8)
  Яковлев В.Н. Ремонт оборудования машиностроительных заводов : справочное пособие - М. : Машгиз , 1962. - 292 с. c.
  621.75
  Яковлев В.Н. Справочник слесаря-монтажника - 4-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1983. - 464 с. c. - (Серия справочников для рабочих)).
  621.757
  Якса Н.В. Основи педагогічних знань : навч. посібник [ для вищ. навч. закл.] - К : Знання , 2007. - 358 c. - ((Вища освіта ХХІ століття)).
  37.01(075.8)
  Якса Н.В. Основи педагогічних знань : навч.посібник для ВНЗ - К. : Знання , 2007. - 358 с. c. - ((Вища освіта XXI століття)).
  37.01(075.8)
  Якса Н.В. Основи педагогічних знань : навч.посібник для ВНЗ - К. : Знання , 2007. - 358 с. c. - ((Вища освіта XXI століття)).
  37.01(075.8)
  Якушев А.И. Взаимозаменяемость,стандартизация и технические измерения : учебник для вузов / А.И.Якушев,Л.Н.Воронцов,Н.М.Федотов - 6-ое изд.,перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1987. - 351 с. c.
  621.753
  Якушев А.И. Взаимозаменяемость,стандартизация и технические измерения : учебник для вузов / А.И.Якушев,Л.Н.Воронцов,Н.М.Федотов - 6-ое изд.,перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1986. - 351 с. c.
  621.753
  Якушев А.И. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения - Москва , 1975.
  621.753
  Яни С.В. Методы измерений, устройства и электроды, применяемые в биологии и медицине : учеб. пособие - Кременчуг : 'КГПУ' , 2007. - 77 c.
  615.478 (075.8)
  Яремчук Р.С. Основи гірничного виробництва. Видобування нафти, газу та твердих корисних копалин : підручник для вищ. навч. закл. / Р.С.Яремчук, В.Р.Возний - К . : Кондор , 2006. - 373 c.
  622.27 (075.8)
  Яроцький П.Л. Релігієзнавство : навч. посібник для вищ. навч. закл. - К . : Кондор , 2004. - 306 c. - ((Київ. ун-т туризму, економіки і права)).
  2(075.8)
  Ястремський О.Г. Основи мікроекономіки : підруч. для ВНЗ. / О.Г. Ястремський, О.Г. Гриценко. - 2-ге вид, перероб. та доп . - К. : Знання-Прес , 2007. - 579 c. - (МОН).
  330.101.542(075.8)
  Яхимович В.А. Транспортно-загрузочные и сборочные устр-ва и автоматы / В.А.Яхимович - Киев : "Техника" , 1976. - 191 c.
  621.757
  Яхимович В.А. Автоматизация сборки в кассетах - М.1981 , 1981.
  621.757
  Яхимович В.А. Переналаживаемые сборочные автоматы / под ред. В.А.Яхимовича - К. , 1979.
  621.757
  Яхимович В.А. Переналаживаемые сборочные автоматы / под ред. В.А.Яхимовича - К. , 1979.
  621.757
  Яхимович В.А. Транспортно-загрузочные и сборочные устройства и автоматы - К. : Техніка , 1976. - 191 c.
  621.757
  Яцук Н.Є. Філософія : навч.-метод.посібник для самостійного вивчення дис / Н.Є.Яцук, Р.П.Диниляк - Івано-Франківськ : ІМЕ"Галицька академія" , 2007. - 221 c. - (Институт менеджменту та економіки "Галицька академ).
  1(075.8)