Бібліотека
КрНУ імені М.Остроградського
     
     
     
     
     
     
     
     

Систематичний каталог бібліотеки                                                          Перелік книг за тематикою УДК

001 Наука у цілому
 • 001.895 Венчурні проекти
 • 001.895 , 330.341.1 Інновації
 • 002 Друк. Документація. Науково-технічна інформація
 • 002:339.138 Маркетинг інформаційний
 • 004 Інформаційні технології
 • 004.056 Захист інформації, безпека
 • 004.3 Апаратні засоби
 • 004.353 Відіомонітори
 • 004.42 Програмування
 • 004.451 Операційні системи
 • 004.451.64 Апаратні засоби захисту
 • 004.65 Системи управління базами даних (СУБД)
 • 004.7 Комп`ютерні сітки
 • 004.732 Сітки локальні
 • 004.738.5 Інтернет
 • 004.738.5:658.6/9 Електронна комерція
 • 004.77 Електроний бізнес
 • 004.78 : Автоматизовані системи у ...
 • 004.78:025.4.036 Автоматизовані інформаційно-пошукові системи
 • 004.78:336.717 Автоматизовані системи банківських операцій
 • 004.91 Оброблення і створення документів
 • 004.92 Комп`ютерна графіка
 • 006.015.5 Управління якістю
 • 006.063 Сертифікація
 • 006.1 Стандартизація у цілому
 • 006.83 Якість
 • 008 Культура
  021 Організація та развиток бібліотечної справи
  061 Діяльність організацій по охрані природи
 • 061.1ЕС Европейский Союз(ЕС)
 • 1 Філософія
 • 111.1 Онтологія (буття)
 • 130.2 Філософія культури
 • 141.131 Платонізм. Неоплатонізм
 • 141.339 Езотерика
 • 159.9 Психологія
 • 159.923 Психологія особистості
 • 159.942 Емоції
 • 159.9:334.7.012.42 Психологія підприємництва
 • 168.522 Культурологія
 • 172. 4 Міжнародна етика
 • 174 Професійна етика
 • 174.022.1 Професійна та ділова етика. Імідж. Репутація
 • 174.022.1 Імідж
 • 178.1 Алкоголізм
 • 178.7 Паління
 • 2 Релігія
 • 281.9 Православна церква
 • 303.725.36 Примінення теорії систем, теорії управління та кібернетики
 • 311.12 Статистичне угрупування
 • 311.313(058)(477.53) Регіональна статистика: обласн., краєва
 • 314.02 Демографія.Джерела демографічних даних
 • 314.156.5(477) Геноцид українского народа
 • 314.7 Міграція
 • 316 Соціологія
 • 316.323.4 Азіатска деспотія, соціальна структура
 • 316.324.5 Аграрні суспільства, соціальна структура
 • 316.334.55 Соціологія (аграрна політика)
 • 316.343.4 Автохтонне населення в колоніальному суспільстві (соціологія
 • 316.343.653 Адміністратори в капіталістичному суспільстві (соціология)
 • 316.344.32 Інтелектуали
 • 316.346.2-055.2 Жінки
 • 316.422.4 Прогрес
 • 316.422.44 НТП
 • 316.422.6 Регрес (НТП)
 • 316.46 Лідерство
 • 316.462 Авторитаризм ( соціологія)
 • 316.61-056.45 Генії
 • 316.612 Развиток особистості
 • 316.73 Акультурація (соціологія)
 • 321.61 Абсолютизм (форми влади)
 • 321.64 Авторитарні режими нового часу
 • 323 Внутрішня політика
 • 323.17 Автономія та самовизначення нації
 • 323.329 Соціальні спільноти та прошарки. Інтелігенція
 • 323.396 Соціальна еліта
 • 324 Вибори. Референдуми. Виборчі компанії
  325 Міграційна політика
 • 327(477) Зовнішня політика України
 • 327.51 Військові союзи
 • 328 Парламенти. Народні представництва. Уряди
 • 328.132.7 Президентський кабінет. Президентський уряд
 • 330 Економіка
 • 330(477) Економіка України
 • 330.01 Економічна теорія
 • 330.1 Економічні науки
 • 330.101.54 Макроекономіка
 • 330.111.4 Виробничі сили
 • 330.131.7 Ризики
 • 330.131.7:336.71 Ризики банківські
 • 330.131.7:336.743 Валютний ризик
 • 330.142.2 Уставний фонд, капітал
 • 330.142.2 Вкладений капітал.Уставний фонд
 • 330.142.211.4 Амортизація основних фондів
 • 330.31 Кругообіг в народному господарстві. Відтворення
 • 330.322 Інвестиції
 • 330.322.013 Автономні інвестиції ( політекономіка)
 • 330.322.5 Інвестиції, рентабельність та ефективність
 • 330.322:658.589 Венчурне інвестування
 • 330.33 Криза
 • 330.34.014.1 Економіка застійна
 • 330.34.014.2 Економіка, що розвивається
 • 330.341(477) Фактори економічного розвитку України
 • 330.341.1 Развиток виробничих сил. Техн. прогрес. Інновації
 • 330.341.1 Інновації. Технічний прогрес
 • 330.341.1(477) Інновації в Україні
 • 330.341.2:334.758 Кластер
 • 330.342.111 Автаркне господарство (політекономіка)
 • 330.356.3 Ефективність капіталовкладень
 • 330.43 Економетрія
 • 330.46 Теорія систем, управління в кібернетиці та економіці
 • 330.47 Теорія інформації в економіці. Економічна інформатика
 • 330.52 Національна економіка
 • 330.564.2 Прибутки населення
 • 330.59 Життєвий рівень
 • 330.59 Соціально-економічний розвиток
 • 330.8(477) Історія економічної думки.Економічні вчення та школи
 • 330.837 Інституціоналізм. Неоінституціоналізм
 • 331 Праця. Економіка праці
 • 331.07 Адміністративні органи, уповноважені та офіційні особи (прац
 • 331.101.26 Праця, як економічний фактор
 • 331.101.262 Людський капітал
 • 331.102 Види праці
 • 331.103.255 Автоматизована праця
 • 331.106.24 Колективні договори
 • 331.108 Робота з кадрами
 • 331.108.2 Питання кадрів. Управління кадрів
 • 331.108.2 Управління персоналом
 • 331.108.3 Адаптація рабітників ( праця )
 • 331.2 Зарабітня плата
 • 331.21 Управління заробітною платою
 • 331.211 Аванс (праця)
 • 331.215`311` Виплати із соцстраху
 • 331.225 Премії. Окремі виплати
 • 331.23 Акордна оплата праці
 • 331.31 Робочий час
 • 331.315 Відрядження
 • 331.322 Відпустки
 • 331.5 Ринок праці
 • 331.522 Попит і пропозиція на ринку праці. Потенціал робочих місць
 • 331.522 Трудові ресурси
 • 331.556.4 Міграція трудова, міжнародна
 • 331.556.4 Міждержавна мобільність. Міграція
 • 331.582 Трудові резерви
 • 332.012.324 Власність корпорацій
 • 332.025.1 Адміністративне втручання в регіональній економіці
 • 332.1 Регіональна економіка
 • 332.13 Розміщення. Регіональне разміщення
 • 332.142.4 Використання територіальних ресурсів
 • 332.15 Агломерація економічної діяльності (регіональна економіка)
 • 332.2.01 Аграрні теорії (земельне питання)
 • 332.2.021;338.43.02 Аграрна політика
 • 332.72 Ринок праці, нерухомості
 • 332.856 Агенція по квартирному посередництву ( житлове господарство)
 • 334.012.64 Дрібні підриємства
 • 334.7.012.32 Підприємництво (загальне)
 • 334.7.012.42 Підприємництво комерційне
 • 334.722 Приватне підприємництво
 • 334.722.012.42 Підприємництво
 • 334.722.012.64 Мале підприємництво
 • 334.722.8 Акціонерні компанії
 • 334.758 Злиття. Об`єднання фірм. Кластери
 • 334.7:658.589 Венчурні (рискові) підприємства
 • 336 Фінанси
 • 336.07 Адміністрація фінансова
 • 336.1 Державні фінанси у цілому
 • 336.14 Державний бюджет. Національний бюджет
 • 336.14.025.3 Фінансова безпека
 • 336.2 Бенефіціар
 • 336.22 Податки. Збори
 • 336.225 Методи оподаткування
 • 336.225.64 Податкова заборгованість
 • 336.225.64 Подакти.Заборгованість податкова
 • 336.225.673 Контроль податковий
 • 336.226.11 Податки на доходи фізичних осіб
 • 336.22:351.713 Перевірки податкові
 • 336.246.025.2 Контроль фінансовий
 • 336.275.3 Державні боргові зобов`язання
 • 336.544 Контроль якості
 • 336.7 Грошовий обіг. Банківська справа
 • 336.71 Банківська справа.Банки
 • 336.71(477) Банківська справа. Банки в Україні
 • 336.71.025.3 Безпека у банках
 • 336.711 Національні, державні банки
 • 336.713 Банки комерційні
 • 336.743 Валюта. Зв`язані валюти
 • 336.748.12 Інфляція
 • 336.76 Фінансовій ринок
 • 336.763;347.72.03 Акції (фінанси), (торгове право), (економіка)
 • 336.77 Кредит. Кредитна справа
 • 336.773 Кредитні спілки (фінанси)
 • 338.12 Економічні цикли
 • 338.23:343.3 Безпека економічна держави
 • 338.242 Управління економікою в ринковому господарстві
 • 338.246.02 Адміністративні заходи (економіка)
 • 338.246.025.2 Регулювання. Контроль
 • 338.246.025.2, 338.268.025 Контроль
 • 338.246.027 Матеріальна допомога
 • 338.246.027.2 Стимулювання. Пільги
 • 338.26 Планування.Соціально-економічне планування
 • 338.26 Народногосподарське планування
 • 338.27 Економічне прогнозування
 • 338.27 Прогнозування економічне
 • 338.33 Теорія виробництва. Структура. Спеціалізація
 • 338.364 Автоматизоване виробництво ( економіка)
 • 338.43 Аграрна промисловість (економ.сільського господарства)
 • 338.43 Сільське господарство.Економіка
 • 338.43 Економіка сільського господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика.Економ.сільск. господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика
 • 338.431 Аграрні відносини. Аграрні структури
 • 338.431 Аграрні структури (економіка сільського господарства)
 • 338.432 Сільськогосподарське виробництво (господарювання)
 • 338.436.33 Агропромисловий комплекс
 • 338.439 Продовольчий комплекс. Продовольче питання
 • 338.439 Продовольчий комплекс (економіка)
 • 338.439 : Виробництво продуктів :м"яса,риби,рису і т.д.
 • 338.439:63 рису,молока і т.д. Виробництво с/г продуктів
 • 338.45 Економіка промисловості і ремісничого виробництва
 • 338.45.01 Промислова політика
 • 338.45:658 Економіка підприємства
 • 338.46 Економіка сфери послуг
 • 338.465.2 Консалтинг
 • 338.465.2 Послуги
 • 338.465.2 Інжиніринг
 • 338.465.2 Консультування
 • 338.47 Економіка транспорту і зв`язку
 • 338.48 Туризм. Економіка туризму
 • 338.48-44(1-22) Сільський туризм
 • 338.49 Інфраструктура економіки
 • 338.5 Ціни. Ціноутворення
 • 338.512 Витрати виробництва
 • 338.516.2 Ринок.Форми ринку
 • 338.516.22 Ціни ринкові
 • 338.532.4.025.24 Контроль за цінами
 • 338.583 Інфраструктура
 • 339 Торгівля
 • 339.13.012 Види ринків
 • 339.13.025 Адміністративні міри впливу на ринок
 • 339.137.2 Конкуренція
 • 339.138 Маркетинг
 • 339.138 : 338.46 Маркетинг послуг
 • 339.138(100) Маркетинг міжнародний
 • 339.138(100) Міжнародний маркетинг
 • 339.138.001.5 Маркетингові дослідження
 • 339.138.1 Маркетинг промисловий
 • 339.138.`313` Маркетинг стратегічний
 • 339.14:338.49 Інфраструктура товарного ринку
 • 339.166.5 Торгівля продуктами розумової праці
 • 339.172 Товарні біржі. Продуктові біржі
 • 339.175 Посередники торгові
 • 339.178 Посередницькі інститути
 • 339.187.62 Лізинг
 • 339.187.67 Абонентне обслуговування ( торгівля)
 • 339.37 Роздрібна торгівля
 • 339.543 Митна політика
 • 339.543.624 Оффшорні зони
 • 339.56 Торгівля зовнішня
 • 339.727.2 Рух капіталів. Міжнародні займи. Міграція капталів
 • 339.727.22/24 Інвестиції іноземні
 • 339.74.025 Адміністративні міри в девізній політиці
 • 339.9 Міжнародні економічні відносини. Світове господарство
 • 339.9.012 ЗЕД
 • 339.9.012.23:346.58(477) Регулювання ЗЕД в Україні (правове)
 • 339.9.012.42 Автаркія (світове господарство)
 • 339.92 Міжнародне економічне співробітництво
 • 339.923 Економічні союзи
 • 339.924 Інтеграція
 • 339.94 Глобалізація
 • 34.07;35.07 Адміністративні органи (право)
 • 340 Право. Юридичні науки
 • 340.12 Теорія права
 • 340.12 Теорія держави і права
 • 340.12(091) Історія держави і права
 • 340.130.53 Закони
 • 340.130.54 Кодекси
 • 340.130.55 Укази
 • 340/.349 Правознавство
 • 341.215.4 Захист прав людини
 • 341.24 Міжнародні правові дії
 • 341.63 Міжнародний арбітраж
 • 342.26 Адміністративно-територіальний поділ держави
 • 342.34 , 321.7 Демократія
 • 342.392 Авторитарні (недемократичні) форми держав та правління
 • 342.518 Виконавча влада.Уряд. Кабінет Міністрів
 • 342.565.2 Конституційні суди
 • 342.7 Права і обов"язки громадян
 • 342.7 Основні права та обов`язки громадян
 • 342.849 Агітаційний матеріал для виборів (державне право)
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративні порушення
 • 342.9(477) Адміністративне право України
 • 342.924 Адміністративні акти (державне право)
 • 343.13 Кримінально-процесуальне право
 • 343.132 Слідчі дії
 • 343.195 Суд присяжних
 • 343.2/.7 (477) Кримінальне право України
 • 343.23 Злочини у цілому
 • 343.237(477) Співучасть, угрупування, зговір (Україна)
 • 343.337 Агресія (кримінальне право)
 • 343.353 Адміністративна влада, зловживання (кримінальне право)
 • 343.353.1 Корупція
 • 343.359 Злочини проти державної казни. Контрабанда
 • 343.575 Заборона вживання та оберту наркотиків
 • 343.6 Злочини проти особистості
 • 343.61 Вбивство
 • 343.62 Аборт (кримінальне право)
 • 343.9 Кримінологія
 • 343.9.01 Загальна теорія злочину та злочинність
 • 346(477) Господарське право України
 • 346.231 Адміністративні установи
 • 346.26 Приватне підприємництво
 • 346.5 : Регулювання: конкуренції, якості, виробництва, НТП
 • 346.548 Безпека бізнесу, підприємництва
 • 346.548 Рейдерство
 • 346.548 ,366.5 Захист споживачів
 • 346.6 Соціальний захист населення
 • 347 Громадянське право
 • 347.133.5 Адміністративні угоди
 • 347.133.9 Абстрактні (причинні) угоди
 • 347.188 Акти громадянського стану (громадянське право)
 • 347.211 Інтелектуальна власність, ресурс
 • 347.214.2 Нерухоме майно. Нерухомість
 • 347.426.6 Відшкодування збитку. Оцінка збитку
 • 347.471.03 Адміністрація суспільства (громадянське право)
 • 347.722 Товарні знаки
 • 347.732 Агент за обміном ( торгове право)
 • 347.735 Факторинг
 • 347.746 Вексель
 • 347.77 Патенти
 • 347.771 Авторські свідчення ( патентне право)
 • 347.779 Адміністративна організація охорони промис. і торг. прав
 • 347.78 Авторское право
 • 347.789 Адміністративно-технічна організація авторського права
 • 347.791.3 Адміністративно-правов. регулювання прав власності на суди
 • 347.792 Абандон (морське право)
 • 347.799.2 Аварія (морське право)
 • 347.822.5 Авіаційна метеорологічна служба( служба погоди)
 • 347.918 Арбітраж.Третейський суд
 • 347.921 Адвокати ( громад. процес. право )
 • 347.961(477) Нотаріат, нотаріуси, нотар. контори (Україна)
 • 347.963 Прокурори. Прокуратура
 • 347.965 Адвокатура (громад.процес.право)
 • 347.998.8 Адміністративні суди (громадянське процесуал.право)
 • 347.998.85 Адміністративні суди
 • 347.998.85 (477) Адміністративні суди в Україні
 • 349.2 Трудове право
 • 349.227 Заборона необгрунтованного скорочення
 • 349.233 Матеріальна відповідальність у трудовом погодженні
 • 349.41 Земельне право
 • 349.42 Аграрне право
 • 349.42(477) Аграрне право України
 • 349.6 Правові проблеми охорони навколишнього средовища
 • 35.073.526 Надання та публікація балансу. Аудит
 • 351 Державне адмін. управління
 • 351.077.6 Управлінські рішення
 • 351.087.43 Пенсії. Допомоги
 • 351.087.431 Пенсія. Допомога при звільненні, або виході у відставку
 • 351.087.431.1 Право на пенсію
 • 351.087.431.2 Пенсійні внески
 • 351.087.431.3 Пенсійний фонд
 • 351.087.431.4 Пенсійні надбавки
 • 351.713 Адміністративна діяльність у відношенні податків і зборів
 • 351.741 Організація міліції
 • 351.743 Громадянська охорона.Народні дружини
 • 351.755.61 Паспорти. Паспортна міліція
 • 351.762;343.56 Азартні ігри (адміністративне управління), (кримінальне прав
 • 351.811 Автомобильні дороги ( адміністративний нагляд)
 • 351.814 Авіаційний зв`язок (адміністративне управління)
 • 351.814 Авіація, управління
 • 351.814 Авіатраси (адміністративне управління)
 • 351.822 Адміністративний нагляд за грошовою обіговістю
 • 351.823 Адміністративний нагляд за добуванням сировини
 • 351.824 Адміністративний нагляд за промисловістю та торгівлею
 • 351.825 Адміністративний нагляд за кредитними установами
 • 351.83 Адміністративне регулювання праці і труд.відносини
 • 351.84 Адміністративний нагляд за соціальним забезпеченням
 • 351.853 Нагляд за пам`ятниками. Збереження природних ландшафтів
 • 351.9 Адміністративна юрисдикція (адміністр.управління)
 • 351.9 Нагляд і контроль за держ. управлінням. Скарги
 • 352.07 Адміністративні установи органів управління
 • 353.2 Автономні республіки, області, краї, департаменти,провінції
 • 355.081 Головне командування армії
 • 355.232 Академії (військова справа)
 • 355.469 Авіаційна стратегія (військова справа)
 • 355.75 Адміністративно-господарські установи (військова справа)
 • 356.3 , 355.6 , 359.5 Адміністративно-господарська служба (військова справа)
 • 357.3 Автоколони (військова справа)
 • 359.3 Авіаційні частини військово-морских сил (військова справа)
 • 364.12 Автоматизація виробництва (соціальне забезпечення)
 • 364.2 Основні потреби людини
 • 364.2-262.2 Прожитковий мінімум
 • 364.3 Соціальна допомога. Соц.страхування
 • 364.3-642-264 Індексація виплат. Виплати, основ. на вартості життя
 • 364.3-646.2-3 Організації соціального забезпечення
 • 364.3.-646.2 Пенсії
 • 364.32-642 Соціальні грошові виплати
 • 364.32-642:331.215 Лікарняні, декретні
 • 364.32-642:331.215"313" Декретні
 • 364.6 Соціальне забезпечення. Соціальні проблеми
 • 364.662 Бідність
 • 365 Потреба у житлі та її задоволення
  368 Страхування
 • 368.07 Адміністративні страхові органи
 • 368.08 Адміністративний персонал страхових установ
 • 368.1.021.3 Договір страхування
 • 368.2.025.79 Абандон ( страхування)
 • 368.212/.214 Автомобильный транспорт, перевозки ( страхование)
 • 368.8 Страхування окремих майнових цінностей
 • 368.914 Пенсійне страхування
 • 368.914:061.2 Пенсійне страхування недержавними організаціями
 • 37 Освіта
 • 37(1-87) Освіта за кордоном
 • 37.013 Педагогіка
 • 37.014.15 Законодавсто в області освіти
 • 37.014.543 Фінансування освіти
 • 37.015.3 Психологія освіти
 • 37.015.6 Економіка системи освіти
 • 37.017.4-053.81 Правова культура молоді
 • 37.017.4-053.81 Політична культура молоді. Формування
 • 37.017.4-053.81 : 343.85 Профілактика правопорушень серед молоді
 • 37.018.1 Сімейне виховання та освіта
 • 37.034 Моральне виховання
 • 37.07 Адміністративні проблеми навчальних закладів
 • 371 Організація виховання та освіти
 • 371.058 Організація виховання та освіти. Приватна школа
 • 371.11 Адміністрація учбового закладу (освіта)
 • 371.33 Аудіовізуальні методи навчання ( освіта )
 • 373 Дошкільне виховання і освіта. Загальноосвітня школа
  378 Вища освіта
 • 378(438) Вища освіта в Польщі
 • 378.014.15 Законодавсто в області вищої осіти
 • 378.017.4-057.785 Правова обізнанність студентів
 • 378.017.4-057.785 Правова культура студента
 • 378.02 Методика викладання у вищій школі
 • 378.022 , 37.022 Кредитно-модульна система
 • 378.1 Організація вищої освіти
 • 378.2 Академічні ступені (освіта)
 • 378.4 Університети
 • 379.858 Авіатуризм
 • 392.5 Агамія (етнографія)
 • 398.33 Адвент ( різдвяний піст )
 • 477) Історія української та зарубіжної культури
 • 5(092) Природознавство, біографії
 • 502 Природа. Охорона навколишнього середовища
 • 502 /. 504 Природа. Охорона природних ресурсів
 • 502 /504 Охорона навколишнього середовища. Загрози навколишнього сере
 • 502.1 Охорона навколишнього середовища
 • 502.172 ,502.4 Заповідники
 • 502.174 Відновлення, збереження, економія ресурсів
 • 502.175 Контроль якості средовища. Контроль забруднень
 • 502.2 Середовище у цілому
 • 502.211 Живий світ. Біосфера
 • 502/.504 Екологія
 • 502/504 Природа.Охорона природних ресурсів.Загрози навколишньому сер
 • 502:658.012.32 Екологічний менеджмент
 • 504 Загрози навколишньому середовищу. Екологія
 • 504(084.42) Загрози навколишньому середовищу, атлас
 • 504.5:628.4.047 Забруднення радіоактивне
 • 504.5:628.4.047 Безпека радіоактивна
 • 504:343.3 Безпека екологічна
 • 51 Математика
 • 51(075.8) Математика. Підручник для вищ.шк.
 • 519.237.8 Кластер-аналіз. Класифікація
 • 519.248 Прикладна статистика
 • 519.6 Програмування математичне
 • 519.72 Теорія інформації. Математичні питання
 • 519.816 Теорія прийняття рішень
 • 519.85 Математичне програмування
 • 519.86 Теорія економіко - математичних моделей
 • 519.87 Математичне моделювання
 • 519.876.2 Моделювання процесів управління
 • 53 Фізика
 • 530.145 Квантова механіка
 • 531 Теоретична механіка
 • 539.376 Деформація при постійному навантаженні
 • 544.431.8 Періодичні реакції. Повний безлад
 • 551.58 Кліматологія
 • 553.04 Мінеральні ресурси та запаси
 • 575 Генна інженерія
 • 577.355 Біофізика фотосинтезу
 • 578.828СПИД Вірус СНІД
 • 579.22 Мікробіологія
 • 579.64 Сільськогосподарська мікробіологія
 • 58.006 (477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 58.006.(477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 592/599 Світ тварин.Фауна
 • 611 Анатомія людини
 • 614.2(73) Організація охорони здоров`я в США
 • 614.3 Якість харчових продуктів
 • 615 Фармакологія
 • 616-084 Медицина. Профілактика
 • 616.89-008.441.3 Наркотична залежність
 • 616.89-008.441.44 Самогубство
 • 616.98 Специфічні інфекції
 • 62 - 83 Електропривід
 • 62-82 Гідропривід
 • 62.002.2 Технологія виробництва
 • 620.22 Матеріалознавство
 • 620.9 Загальна енергетика
 • 620.9(477) Загальна енергетика. Енергетика України
 • 620.91 Ресурс енергетики. Альтернативні види
 • 620.91 Альтернативні види енергії
 • 621 Машинобудування
 • 621 438 -714 Газові турбіни, охлодження
 • 621. 426 Дизелі
 • 621.002 Технологія машинобудування
 • 621.039 Атомна енергетика. Атомна промисловість
 • 621.039.586 Аварії ядерних реакторів
 • 621.3 Електротехніка
 • 621.3.01 Теоретичні основи електротехніки
 • 621.31 Електричні апарати
 • 621.31.019.3 Надійність електросистем
 • 621.311.004.12 Енергозбереження
 • 621.311.1 Енергосистеми
 • 621.311.2 Електростанції
 • 621.313.333 Асинхронні електодвигуни
 • 621.314 Перетворення електричної енергії
 • 621.317 Електровимірювальна техніка
 • 621.317.3 Вимірювання електричних величин
 • 621.38 Електроніка
 • 621.382.049.77 Мікроелектроніка
 • 621.391.63 Передача сигналу світловими променями
 • 621.395.721.5 Мобільний зв`язок
 • 621.396 Радіозв`язок
 • 621.396.6 Радіоелектронна апаратура. Схеми
 • 621.396.62 Радіоприймач
 • 621.397.132 Магнітофони
 • 621.397.446 Телевізори
 • 621.397.6 Телевізійна апаратура
 • 621.43 Автомобільні двигуни
 • 621.431.73 Двигуни внутрішнього згоряння для безрейкового транспорту
 • 621.436.21.031.3 Дизелі з пневматичним розпиленням (компресорні)
 • 621.438 - 714 Газові турбіни, системи охолодження
 • 621.438-135 Газові турбомашини
 • 621.6.033:656.07 Нафтотранспортна система
 • 621.7 Обробка тисненням. Пластичне формоутворення
 • 621.74 Ливарне виробництво
 • 621.753 Допуски та посадки
 • 621.81 Деталі машин
 • 621.86 Підйомно-транспортне обладнання у цілому
 • 621.86/.87 Підйомно-транспортні машини
 • 621.865.8 Роботи
 • 621.873.3 : 629.3 Автокрани
 • 621.983 Глибинна витяжка. Холодна штамповка
 • 622.2 Гірничі роботи при розробці корисних копалин
 • 622.276/279 Нафто-газодобувна промисловість
 • 622.323 Добування нафти
 • 622.324 Добування газу
 • 623.4 Зброя
 • 624.046.012.45 Залізобетонні конструкції, стійкість, несуча здатність
 • 625.08 Дорожно-будівні машини
 • 627 Водне господарство
 • 628.1 Водопостачання
 • 628.1(075.8) Водопостачання
 • 628.3 Стічні води. Очистка стічних вод
 • 629. 113 Автомобілебудування
 • 629.083 Склад, огляд, техн. обслуговування автомоб.
 • 629.113 Автомобілебудування. Автомобілі
 • 629.113(03) Автомобілебудування - довідники
 • 629.113(477) Автомобільний транспорт в Україні
 • 629.113.02.001.4 Випробовування автомобілів
 • 629.114.4 Грузові автомобілі
 • 629.114.6 Легкові автомобілі
 • 629.114.6.004.6 Легкові автомобілі. Ремонт
 • 629.4 Залізничний транспорт
 • 629.73 Авіація
 • 629.762.5 Ракети небалістичні
 • 629.78 Космічна техніка
 • 63 Сільське господарство
  630 Лісне господарство. Лісівництво
 • 630*2 Лісівництво
 • 630*9 Ліси та лісне гос-во з державної точки зору
 • 631.1 Сільськогосподарське виробництво.Організація та управління
 • 631.1(477) Організація та управління сільськогосподарським виробництвом
 • 631.115.1 Сільськогосподарське приватне підприємство
 • 631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.3.001.4 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.374 Сільськогосподарський транспорт
 • 631.4(092) Грунтознавство. Землезнавство. Біография
 • 631.46 Бактеріологія і біологія грунтів
 • 636 Тваринництво
 • 637.1 Молочна промисловість
 • 64.012 Домогосподарство
 • 640.41 Готель
 • 65 Управління підприємством
 • 65.011.4 Ресурси (резерви) виробництва
 • 65.011.46 Аутсорсинг (управл.ефективністю)
 • 65.012 Управління підприємством. Методи
 • 65.012.2 Планування діяльності
 • 65.012.32 Менеджмент організації
 • 65.012.8 Безпека економічна підприємства
 • 65.012.8 Економічна безпека під-ва
 • 656 Транспорт
 • 656.07 Управління транспортом
 • 656.07 Транспортна система
 • 656.071.32 Бухгалтерія транспортного підприємства
 • 656.13 Автомобільний транспорт
 • 656.13.07 Організація та експлуатація автомобільного транспорту
 • 657 Бухгалтерський облік
  657 Бухгалтерія
 • 657.1 Бухгалтерія
 • 657.15 Фінансовий облік
 • 657.15(047.2/3) Бухгалтерська фінансова звітність
 • 657.2 Бухгалтерскі проводки
 • 657.222 Ведення бухгалтерських операцій
 • 657.372.3 Списання. Амортизація
 • 657.421.3 Бухгалтерський облік ліцензій
 • 657.474.51 Визначення фактичної собівартості. Калькулювання
 • 657.6 Аудит
 • 657.6 Аудит, ревізія
 • 658.011.46 Потенціал підприємства
 • 658.011.47 ФСА
 • 658.012.011.56 Автоматизація
 • 658.012.12 Аналіз господарської діяльності підприємства
 • 658.012.122 Економічна діагностика під-ва
 • 658.012.122 Діагностика економічна
 • 658.012.122 Економічний аналіз
 • 658.012.122:330.4 Діагностична матриця
 • 658.012.32 Менеджмент
 • 658.012.32 : 331.103 Автоматизоване роб.місце менеджера
 • 658.012.324 Корпоративна форма управління підприємством
 • 658.012.61 Корпоративна культура
 • 658.012.7 Контролінг
 • 658.016"313" Стійкість стратегічна підприємства
 • 658.016.7 Санація
 • 658.14/.17 Фінанси підприємств
 • 658.14/.17.012.12 Фінансовий аналіз
 • 658.14/17 Фінансова стійкість підприємства
 • 658.310.8 Штатний розклад
 • 658.345 БЖД
 • 658.345 Охорона праці
 • 658.512.011.56 САПР (система автоматиз.проектування)
 • 658.52 Виробничо-промислова структура
 • 658.527.011.56 - 192 (075.8) Потокове виробництво
 • 658.562 Виробничий контроль.Техн.контроль
 • 658.589 Модернізація
 • 658.589 Реконструкція
 • 658.589 Інноваційна діяльність
 • 658.7 Логістика
 • 658.8 Збут. Продаж. Реалізація продукції
 • 658`313` Стратегія підприємства
 • 659.1, 659.1: Реклама, реклама продукції
 • 659.4 Паблік Рилейшнз
 • 66 Хімічна промисловість
 • 663/664 Харчова промисловість
 • 669 Металургія
 • 67/68 Легка промисловість
 • 678.06.001.2 (03) Вироби із високомолекулярних матеріалів, проектування
 • 681.3.06 Програмування
 • 681.327.22 Відеомонітори
 • 681.5 Теорія автоматичного управління
 • 681.511.42 Системи автомат. управління імпульсні (дискретні)
 • 681.518 Інформаційні системи
 • 681.518 Інформаційні системи в автоматизованому управлінні
 • 681.518.3 Вимірювальні інформац.системи (для управління)
 • 681.518.5.015 Системи автомат.контроля і техн.діагностики. Ідентифікація
 • 687 Швейна промисловість
  69 Будівництво
 • 69.003 Економіка будівництва
 • 697.3 Центральне опалення
 • 7 Культура
 • 7.036.2 Імпресіонізм
 • 712.23 Заповідники, нац.парки та інші природні території, що охоро
 • 725.4 Будівлі пром. підприємств, проектування
 • 744.4 Інженерна графіка
 • 75 Живопис
  78 Музика
 • 78.017 Музиканти
 • 796.525 Альпінізм
 • 811.111 Англійска мова
 • 811.111(038) = 111=161.1 Англо - російські словники
 • 811.161.2 Українська мова
 • 811.161.2"06-26 Українська сучасна літературна мова
 • 82-8 Літературна суміш. Афоризми. Сценарії
 • 82.09 Літературна критика та дослідження
 • 82.09.161.2" " Літературознавство укр.літ."століття"
 • 883 Українська література
  9 Історія
 • 9(477)1934-1941 Історія України в 1934-1941рр.
 • 908 Краєзнавство
 • 908(477.53) Краєзнавство. Полтавська область
 • 91(510) Географія Китаю
 • 930.85(100 Історія української та зарубіжної культури
 • 94(477) Історія України
 • 940(477) Історія України
 • 940`10/17` (477) Історія України Х І - XVIII ст.
 • 94`10/17` (477) Вимірювання електричних величин
 • ЄС Европейский Союз
 • Китай Китай
 • ACCESS 7.0 для Windows` 95 : учеб.пособие - К. : Торг.-изд. бюро BHV , 1996. - 479 c.
  004.457            681.3.06
  ACCESS 7.0 для Windows`95 : учеб.пособие - К. : Торг.-изд. бюро BHV , 1997. - 479 c.
  004.457            681.3.06
  Aleksieiev Yuriy History of Ukrain. Textboor for HEE. - K/ : Caravela , 2007. - 2007 c.
  940(477) : 811.111
  Buscha A. Geschaftskommunikation. Ведение деловых переговоров.Бизнес - курс немецкого языка / A. Buscha, G. Linthout. - К. : Методика , 2000. - 149 c.
  811.112.2`276.6            81.2Нем
  Danilova Z. Business English. Fundamentals of Management: Professional Content Book in English=Ділова англійська мова.Основи менеджменту : навч.посібник англ. мовою / Z.Danilova, S.Turchun. - Тернопіль : Астон , 2004. - 224 c.
  811.111`276.6
  Exam Topic sn This Chapter/ 25 List the requied IPX address and encapsulation type. : Cisco Press , 1985.
  004.738.5
  Microvawe Technologies in Telecommunication Systems= Мікрохвильові технології в телекомунікаційних системах / V.P.Babak, T.N.Narytnik, M.E.ILchenko, S.A.Kravchuk. - К. : Техніка , 2002. - 272 c.
  621.396.74 : 811.111
  Odom W. Cisco CCNA Exam # 640-6-7 Certification Guide / Wendell Odom. - Indianapolis : Cisco Press , 2002.
  004.7
  SWOT- аналіз- основа формування маркетингових стратегій : навч. посібник / за ред. Л.В. Балабанової - 2-ге вид., випр. і доп. . - К : Знання , 2005. - 301 c. - ((Освіта ХХI століття)).
  339.138"313"(075.8)
  Абдулатипов Р.Г. Человек, нация, общество. - М . : Политиздат , 1991. - 224 c.
  172. 4
  Абкин Г.Л. Задачи и упражнения по общей химии : учеб.пособие для нехим. спец. вузов. - 3-е изд. перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1971. - 264 c.
  54(075.8)
  Абрайтис В.- Б.Б. Микропроцессорный комплект БИС высокого быстродействия К1800 / В. - Б.Б.Абрайтис, С.Ю.Седаускас, А.-В.В.Пятраускас. - М. : Радио и связь , 1986. - 185 c. - (Массовая б-ка инженера 'Электроника').
  681.325.5 : 621.382.049.771.14
  Абрамов А.И. Проектирование гидрогенераторов и синхронных компенсаторов : учеб.пособие для вузов / А.И.Абрамов, А.В.Иванов - Смоленский. - М . : Высш. шк. , 1978. - 312 c.
  621.22 + 621.313.32 ](075.8)
  Абрамов А.С. У Кремлевской стены. - 7-е изд.,доп . - М. : Политиздат , 1987. - 384 c.
  94(47+57)084
  Абрамов В.Г. Введение в язык Паскаль : учеб.пособие для вузов / В.Г.Абрамов, Н.П.Трифонов, Г.Н.Трифонова. - М. : Наука , 1988. - 318 c.
  004.43(075.8)
  Абрамов Г.Г. Справочник молодого литейщика / Г.Г.Абрамов, Б.С.Панченко. - 3-е вид., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1991. - 319 c.
  621.74
  Абрамов Н.А. Хозяйственно - процессуальное право Украины : учеб.пособие - 2-е изд., перераб. и доп . - Харьков : Одиссей , 2003. - 335 c.
  346(477)
  Абрамович С.Д. Церковне мистецтво : навч.посібник для вищ. навч. закл. - К. : Кондор , 2005. - 205 c.
  246(075.8)
  Абрамович С.Д. Риторика : загальна та судова : навч. посібник для вищ. навч. закл. / С.Д.Абрамович, В.В.Молдован, М.Ю.Чикарькова. - К. : Юрінком - Інтер , 2002. - 415 c.
  340 : 808.5 ](075.8)
  Абрамович С.Д. Церковне мистецтво : Навчальний посібник - К. : Кондор , 2005. - 206 c.
  7 .01 :008            71я73
  Абрасимов П.А. На дипломатическом посту. - М. : Междунар.отношения , 1987. - 253 c.
  327(47+57)(091)
  Аброян И.А. Физические основы электронной и ионной технологии : учебник для вузов / И.А.Аброян, А.Н.Андронов, А.И.Титов. - М : Высш.шк. , 1984. - 320 c.
  537.5(075.8)
  Аваев Н.А. Основы микроэлектроники : учеб.пособие для вузов / Н.А.Аваев, Ю.Е.Наумов, В.Т.Фролкина. - М. : Радио и связь , 1991. - 288 c.
  621.382.049.77
  Августинович К.А. Основы фотографической метрологии/ - М. : Легпромбытиздат , 1990. - 286 c.
  77 : 389
  Авен О.И. Бесконтактные исполнительные устройства промышленной автоматика / О.И.Авен, С.М.Доманицкий; под ред. А.Я.Лернера. - М.; Л. : Госэнергоиздат , 1960. - 344 c.
  681.587
  Аверкиев Ю.А. Технология холодной штамповки : учебник для вузов / Ю.А.Аверкиев, А.Ю.Аверкиев. - М. : Машиностроение , 1989. - 304 c.
  621.983(075.8)
  Аверьянов В.Н. Справочник молодого слесаря по ремонту дорожно - строительных машин и тракторов / В.Н.Аверьянов, В.В.Ильяков, В.И.Левин. - М. : Высш.шк. , 1988. - 192 c.
  625.7/.8.002.5.004.67
  Авксентьев В.Л. Архитетурная пропорция. - К. : Будівельник , 1986. - 94 c.
  72.013
  Авраменко И. Должность или призвание? Размышление издателя. - М. : Книга , 1988. - 271 c.
  070.4            76.16
  Авраменко М.П. Сапун - гора : путеводитель. - 2-е изд., перераб . - Симферополь : Таврия , 1985. - 81 c. - ((Музеи Крыма)).
  94(47)084.7 : 069            63.3(2)6 + 79.1г
  Аврех А.Я. Масоны и революция / [Предисл. П.В.Волобуева]. - М. : Политиздат , 1990. - 350 c.
  061.236.61(47+57)(091)            63.3(2)52
  Автоматизация загрузки прессов штучными заготовками. Расчет и проектирование / В.Ф.Прейс, И.С.Бляхеров, В.В. Прейс и др.; под общ. ред. В.Ф.Прейса. - М. : Машиностроение , 1975. - 280 c.
  621.979 - 52 : 65.011.56
  Автоматизация измерений и контоля электрических и неэлектрических величин : учеб.пособие для вузов / Н.Д.Дубовой и др.; под. ред. А.А.Сазонова. - М. : Изд-во стандартов , 1987. - 327 c.
  621.317.3(075.8)
  Автоматизация обогатительных фабрик / Б.Д.Кошарский, Г.А.Рабинович, А.В.Красномовец, А.Я.Ситковский. - М. : Недра , 1966. - 412 c.
  622.7.08 : 65.011.56
  Автоматизация проектирования аналого - цифровых устройств / Э.И.Гитис, Б.Л.Собкин, А.Н.Подколзин и др.; под ред. Э.И.Гитиса. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 183 c.
  004.387 : 658.012.011.56            681.332.0012.63 : 658.012.011.
  Автоматизация проектирования БИС : в 6 т. Т.5. Физико - топологическое моделирование структур элементов БИС : практ.пособие / Кремлев В.Я.; под ред. Г.Г.Казеннова. - М. : Высш. шк. , 1990. - 144 c.
  621.382.049.771.14.001.63 : 004
  Автоматизация проектирования БИС :[практ. пособие ] : в 6-ти т. Т.1. Принципы и методология построения САПР БИС / Г.Г.Казеннов, А.Г.Соколов; под ред.Г.Г.Казеннова. - М. : Высш.шк. , 1990. - 141 c.
  621.382.049.771.14.001.63 : 004
  Автоматизация проектирования БИС:[ практ.пособие] : в 6-ти т. Т.6. Проектирование топологии матричных БИС / Г.Г.Казеннов, Е.В.Сердобинцев; под ред. Г.Г.Казеннова. - М . : Высш.шк. , 1990. - 112 c.
  621.382.049.771.14.001.63 : 004
  Автоматизация проектирования БИС:[практ.пособие ] : в 6-и т. Т.2. Функционально - логическое проектирование БИС / П.В.Савельев, В.В.Коняхин; под ред. Г.Г.Казеннова. - М. : Высш.шк. , 1990. - 156 c.
  621.382.049.771.14.001.63 : 004
  Автоматизация проектирования БИС:[практ.пособие ] : в 6-ти т. Т.4. Топологическое проектирование нерегулярных БИС / Г.Г.Казеннов, В.М.Щемилинин; под.ред. Г.Г.Казеннова. - М. : Высш.шк. , 1990. - 110 c.
  621.382.049.771.14.001.63 : 004
  Автоматизация проектирования БИС:[практ.пособие] : в 6-ти т. Т.3. Рабочие станции и проектирование БИС / В.В.Ермак и др.; под ред. Г.Г.Казеннова. - М. : Высш.шк. , 1990. - 144 c.
  621.382.049.771.14.001.63 : 658.012.011.56
  Автоматизация проектирования строительных и дорожных машин / под ред. Е.Ю.Малиновского - М. : Б.и. , 1983. - 100 c. - (Трцды ВНИИстройдормаш. Вып.98).
  625.7.08 : 658.512.001.56
  Автоматизация проектирования технологии ковки на молотах / В.Н.Трубин, С.Д.Шалягин, С.Н.Орлов и др. - М. : Машиностроение , 1974. - 160 c.
  621.73.045 : 658.512.011.56
  Автоматизация процессов обогащения руд цветных металлов / под ред. Г.А.Зубкова, В.Л.Забелина, Г.В.Корендясева, Е.Я.Овчаренко. - М. : Недра , 1967. - 484 c.
  622.7 : 65.011.56
  Автоматизация сборки в кассетах / В.А.Яхимович, В.А.Нейштадт, И.П.Шиманчик и др. - М. : Машиностроение , 1981. - 144 c.
  621.757 : 65.011.56
  Автоматизация строительных и дорожных машин.Вып.104 : сб.ст. / под ред. Э.Н.Кузина. - М. : ВНИИстройдормаш , 1985. - 96 c. - (Тр. Всесоюз. науч. - исслед. ин-та строит. и дорож).
  625.7.08 : 65.011.56
  Автоматизация схемотехнического проектирования : учеб.пособие для радиотехн. спец.вузов / В.Н.Ильин, В.Т.Фролкин, А.И.Бутко и др; под ред. В.Н.Ильина. - М. : Радио и связь , 1987. - 368 c.
  621.396.6.049.77.001.63 : 658.512.011.56
  Автоматизация управления вузом : сб.науч. тр. / НИИ проблем высшей школы. - М. : НИИВШ , 1985. - 183 c.
  378.1            74.58
  Автоматизированная система обучения ЭКСТЕРН / Пасхин Е.Н., Митин А.И. - М. : МГУ , 1985. - 144 c.
  681.3.06:74.58
  Автоматизированное проектирование систем автоматического управления / Я.Я.Алексанкин, А.Э.Бржозовский, В.А.Жданов и др.; под ред. В.В.Солодовникова. - М. : Машиностроение , 1990. - 332 c.
  658.512.011.56.001.57 : 681.51
  Автоматизированные информационно-измерительные системы в транспортном строительстве / под общ. ред. В.Л.Бурнштейна. - М. : Транспорт , 1974. - 95 c. - (Тр.Всесоюз. НИИ транспортного строи-ва. Вып.92).
  621.317.39-52 : 69
  Автоматические линии в машиностроении : в 3 т. Т.3. Комплексные автоматические линии и участки : справочник / Д.С.Айзман, А.Л.Акаро, Н.Я.Аникеев; под ред. А.И.Дащенко, Г.А.Навроцкого. - М. : Машиностроение , 1985. - 480 c.
  658.527.011.56 : 621.9.06-52
  Автоматические линии в машиностроении. Проектирование и эксплуатация: справочник : в 3 т. Т.2. Станочные автоматические линии / С.Н.Власов, В.Б.Генин, Г.И.Горелик и др.; под ред. А.И.Дащенко. - М. : Машиностроение , 1984. - 408 c.
  658.527.011.56 : 621.9.06-52
  Автоматические линии в машиностроении.Проектирование и эксплуатация : справочник : в 3 т. Т.1. Этапы проектирование и расчет / Л.И.Волчкевич, В.Б.Губанов, А.И.Дащенко и др.; под ред.Л.И.Волчкевича. - М. : Машиностроение , 1984. - 312 c.
  658.527.011.56 : 621.9.06-52
  Автоматический контроль и регулирование технологических процессов на железнорудных обогатительных фабриках / Ю.Г.Гончаров, А.С.Давидкович, Б.Е.Гейзенблазен, Г.В.Гуленко. - М. : Недра , 1968. - 227 c.
  622.7
  Автомобили - самосвалы и автомобили - тягачи БелАЗ / З.Л.Сироткин, А.Н.Казарез, А.А.Боталенко и др. - М. : Транспорт , 1973. - 304 c.
  629.353 + 629.357 + 623.437.42            629.114.42 + 629.114.2
  Автомобили ВАЗ : ремонт после аварии : справочник / Р.Д.Кислюк и др.; под общ.ред. А.А.Звягина. - 2-е изд., стер . - Л. : Машиностроение , 1989. - 333 c.
  629.331.1.004.67            629.114.6.004.67(035.5)
  Автомобили ВАЗ: ремонт после аварии : справочник / Р.Д.Кислюк, Б.В.Прохоров, А.А.Звягин и др.; под.общ.ред.А.А.Звягина. - Л. : Машиностроение , 1984. - 320 c.
  629.331.1.004.67            629.114.6.004.67
  Автомобиль в нашей жизни : сб.нормат.актов / сост. Н.Н.Горбунов, Н.Н.Расков. - М. : Юрид.лит. , 1991. - 240 c.
  656.13 : 34 (47+57)            67.99(2)32
  Автомобиль на предприятии. Бухгалтерский и налоговый учет : навчально-метод посібник - К . : : ООО `Универсал - Бизнес`, , 2004. - 554 c.
  629. 113 : 657
  Автомобильная промышленность за рубежом / пер. с англ. ;общ.ред. и предисл. Ю.Н.Карпова. - М. : Прогресс , 1986. - 488 c.
  629.33(1-87)            629.113
  Автомобильные двигатели : учебник для вузов / В.М.Архангельский, М.М.Вихерт, А.Н.Воинов и др.; под ред. М.С.Ховаха. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1977. - 591 c.
  621.431.73 : 629.3
  Автомобильные двигатели : учебник для вузов / Н.М.Архангельский, М.М.Вихерт, А.Н.Воинов и др.; под общ.ред. М.С.Ховаха. - М. : Машиностроение , 1967. - 496 c.
  621.431.73 : 629.3
  Автомобільний транспорт в Україні : нормат. база / упоряд. О.С.Роїна. - 2-ге вид., змін. та доп . - К. : КНТ , 2006. - 458 c.
  656.113(477)
  Автомобільний транспорт в Україні : нормат. база / упор. О.М.Роїна - К. : КНТ: АТІКА , 2004. - 504 c.
  656.13(477)
  Автомобільні двигуни : підручник для вищ.навч.закл. / Ф.І.Абрамчук, Ю.Ф.Гутаревич, К.Є.Долганов, І.І.Тимченко. - 2-ге вид . - К.: : Арістей , 2005. - 475 c.
  621.431.73
  Автомобільні двигуни : підручник для вищ. навч.закл. / Ф.І.Абрамчук, Ю.Ф.Гутаревич, К.Є.Долганов, І.І.Тимченко. - 2-ге вид . - К. : Арістей , 2004. - 475 c.
  621.431.73
  Автооператоры / Л.И. Волкевич, Б.А. Усов - 2-е изд. перераб и доп. . - М. : Машиностроение , 1974. - 216 c.
  621.9.067
  Авторське право. Зб.офіц.матеріалів : довідник / упоряд. А.О.Ірлін, Л.В.Квітковська. - К. : Політвидав України , 1981. - 301 c.
  347.78            608
  Автотракторные колеса : справочник / И.В.Балабин, В.К.Вазингер, А.К.Васильев и др.; под общ.ред. И.В.Балабина. - М. : Машиностроение , 1985. - 272 c.
  629.331.027.4            629.113.012.3
  Агапов Е.М. Программированное повторение математики / Е.М.Агапов, И.А.Марнянский; под общ.ред. Е.С.Дубинчук. - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Выща шк. , 1988. - 270 c.
  51(075.32)            22.1я721
  Агасьян М.В. Основи електрорадіотехнічних кіл: : підручник для підготовки молод.спеціалістів / М.В.Агасьян, О.Г.Мартиненко. - К. : Вища шк. , 1993. - 486 c.
  621.3.01 + 621.37.01
  Агасьян М.В. Электротехника и электрические измерения : учеб.пособие для электротехникумов / М.В.Агасьян, Е.А.Орлов. - М. : радио и связь , 1983. - 311 c.
  621.3.+ 621.317
  Агаханян Т.М. Интегральные микросхемы : учеб.пояобие для втузов. - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 464 c.
  621.382.049.77
  Агаханян Т.М. Интегральные триггеры устройств автоматики. - М. : Машиностроение , 1978. - 368 c.
  621.382.3 : 621.374.3 : 681.5
  Агеев В.М. Принцип системности политэкономического исследования. - М. : Экономика , 1985. - 184 c.
  330 : 303.732.4
  Агеенко Ф.Л. Словарь ударений для работников радио и телевидения: ок.63 000 слов / Ф.Л.Агеенко, М.В.Зарва; под ред. Д.Э.Розенталя. - 4-е изд., стер. . - М. : Сов.энциклопедия , 1971. - 688 c.
  81`374.5
  Аграновский В.А. Капля добра. - М. : Политиздат , 1989. - 429 c.
  87.717            17
  Аграрна історія України: Підручник для с./г. закладів освіти / Панченко П.П., Шмарчук В.А. - 2 . - К. : Знання , 2000. - 342 c.
  631(09)(477)
  Аграрне право України : підручник для вищ.навч.закл. / за ред. В.З.Янчук. - 2-ге вид., перероб. та доп . - К.: : Юрінком Інтер, , 2000. - 718 c.
  349.42(477)            67.407 (4УКР)
  Аграрне право України : практикум / за ред. В.З.Янчука. - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 254 c.
  349.42(477)            67.407 (4УКР)
  Аграрне право України : підручник для вищ.навч.закл. / /В.З.Янчук, В.І.Андрійцев, Ц.В.Бичкова та ін.;за ред. В.З.Янчука. - К. : Юрінком Інтер , 1996. - 559 c.
  349.42(477)            67.407 (4УКР)
  Аграрне право України : підручник для вищ.навч.закл. / за ред. В.М.Гайворонського, В.П.Жушмана. - Харків : Право , 2003. - 237 c.
  349.42(477)            67.407(4УКР)
  Агрегатный ремонт дорожных машин / Н.А.Беспалов, Н.А.Билякович, Г.Д.Романюк, Б.В.Шелюбский. - М. : Транспорт , 1984. - 176 c.
  625.7/.8.002.5.004.67
  Адабашьян А.К. Монтаж систем контроля и автоматики : учебник для техникумов / А.К.Адабашьян, П.А.Минаев. - 2-е изд., перераб. и доп . - С. : Стройиздат , 1974. - 407 c.
  69.057.16 : 621.3.08
  Адамик Б.П. Національний банк і грошово - кредитна політика : навч.посібник для вищ.навч.закл. - Тернопіль : Карт - бланш , 2002. - 278с c.
  336.77(477)            65.262.1
  Адамик Б.П. Інформаційні технології у банківській сфері : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Б.П.Адамик, І.С.Литвин, В.О.Ткачук. - К. : Знання , 2008. - 351 c.
  336.71 : 004
  Адамс Р. Основы аудита / пер. с англ. ; под ред. Я.В.Соколова. - М. : Аудит: ЮНИТИ , 1995. - 398 c.
  657.6            65.053.8
  Адвокатура України : у 2 т. Т.1. : навч.посібник / С.Я.Фурса, Є.І.Фурса, В.Е.Біляневич та ін.; за ред. С.Я.Фурси. - К. : Видавець Фурса С.Ф.: КНТ , 2007. - 939 c. - (Процесуальні науки).
  347.965(477)
  Адвокатура України : у 2 т. Т.2. Кредитно - модульний посібник - практикум : навч.посібник / С.Я.Фурса, Є.І.Фурса, С.В.Щербак та ін.; за ред. С.Я.Фурси. - К. : Видавець Фурса С.Я.: КНТ , 2007. - 939 c. - (Процесуальні науки).
  347.965(477)
  Администрирование сети Windows NT : учебный курс / пер.с англ. - М.: : Рус. ред.Microsoft Cor , 1998. - 454 c.
  004.7
  Адміністративне право : підручник / Ю.П.Битяк, В.М.Гаращук, В.В.Богуцький та ін.; за ред.Ю.П.Битяка, В.М.Гаращука, В.В.Зуй. - 2-ге вид., перероб. та доп . - Харків : Право , 2013. - 654 c.
  342.9 : 37.017.4-053.81 : 343.85
  Адміністративне право України : підручник / Ю.П.Битяк, В.М.Гаращук, О.В.Дьяченко та ін.; за ред. Ю.П.Битяка. - К. : Юрінком Інтер, , 2007. - 543 c.
  342.9(477) : (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785 : 343.85)
  Адміністративне судочинство в Україні. Адміністративний процесуальний кодекс України (проект) Т.1.. / упор. В.С.Стефанюк, В.В.Сунцов. - Харків : Консум , 2002. - 175 c. - (Реформа судів України).
  347.998.85 (477)            67.71 (4УКР)
  Адміністративне судочинство в Україні. Кодекс України про адміністративні проступки (проект) Т.2. - -Харків: : Консум, , 2003. - 331 c.
  347.998.85 (477)            67.71 (4УКР)
  Адомиан Дж. Стохастические системы / пер.с англ. Н.Г.Волкова. - М. : Мир , 1987. - 376 c.
  517.9 : 519.216
  Азар В.И. Транспорт и туризм. - М. : Транспорт , 1973. - 160 c.
  656.072 + 338.48
  Азаров В.Б. Командир ``С-7 ``. О герое Сов. Союза С.П.Лисине. - М. : Политиздат , 1986. - 110 c. - (Герои Сов.Родины).
  94(47)084.7            63.3(2)722.78
  Азаров В.И. Технология связующих и полимерных материалов : учеб.пособие для вузов / В.И.Азаров, В.Е.Цветков. - М. : Лесная пром-сть , 1985. - 216 c.
  678.02 : 674
  Азаров Ю.П. Радость учить и учиться.Педагогика гармонич.развития. - М. : Политиздат, , 1989. - 335 c. - (Б-чка семейн.чтения).
  37.01            74.200
  Азаров Ю.П. Семейная педагогика. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Политиздат , 1985. - 238 c. - (Б-чка семейного чтения).
  37.018.1
  Азбука для несовершеннолетних : сб.ст. / сост. А.Алексеева, А.Стреляній - изд. перераб. и доп. . - М. : Мол.гвардия , 1985. - 461 c.
  177
  Азимов, Айзек. В начале : [авт.комментирует Библию] / Айзек Азимов; пер. с англ. В.Бабенко, Вл.Гакова. - М : Политиздат , 1989. - 373 c.
  26-23 + 27-23            86.30
  Айзенберг А.Я. Самообразование : история, теория и современные проблемы : учеб.пособие для вузов. - М. : Высш.шк. , 1986. - 128 c.
  37.041            74.4
  Акивис М.А. Тензорное исчисление : учеб.пособие для втузов / М.А. Акивис, В.В. Гольдеберг. - 2-е изд., стер . - М. : Наука , 1972. - 532 c.
  517.3
  Акимов А.С. Кому покоряетса высота. Крат. очерк истории Никопольского краностроительного завода им. В.И. Ленина / А.С. Акимов, И.Н. Скрипкин. - Днепропетровск : Промінь , 1987. - 231 c. - (История фабрик и заводов).
  940(477.63)            63.3.(2)7-24
  Акодес М.И. Английский язык. Имя прилагательное : учеб. пособие для фак. и ин-тов ин. яз. - К. : Вища шк. , 1987. - 105 c.
  811.111`367.629
  Акопян К.М. Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты для разботников бытового обслуживания : справ. пособие / К.М. Акопян, В.Г. Овсянников. - М. : Легпромбытиздат , 1987. - 173 c.
  687.157:64
  Аксарин П.Е. Чертежи для деталирования : учеб. пособие для машиностр.спец. вузов. - М. : Машиностроение , 1978. - 132 c.
  744
  Аксенов А.Ф. Трение и изнашивание металлов в углеводородных жидкостях. - М. : Машиностроение , 1977. - 149 c.
  629.7.036 : 620.178 : 662.75
  Аксенов Л.Б. Системное проектирование процессов штамповки. - Л. : Машиностроение , 1990. - 239 c.
  621.73:658.512.011.56
  Аксенов П.Н. Машины литейного производства. Атлас конструкций : учеб.пособие для вузов / П.Н.Аксенов и др. - М. : Машиностроение , 1972. - 40 c.
  621.74
  Аксенова З.И. Анализ производственно - финансовой деятельности автотранспортных предприятий : учебник для автотрансп. техникумов. - 3-е изд., перераб . - М. : Транспорт , 1981. - 224 c.
  656.071.32 : 658.14/.17.012.12
  Аксьонова О.С. Методика викладання економіки : навч.посібник. - К. : КНЕУ , 1998. - 279 c.
  378.02 : 33
  Активность личности в обучение:(психолого-педагогический аспект) : сб. трудов / НИИ проблем высш.шк. - М. : НИИВШ , 1986. - 191 c. - (НИИ проблем высшей школы).
  378.015.3
  Активные методы преподавания политической экономии : межвуз.сб. / под ред. Г.Г. Богомазова. - Л. : Изд-во ЛГУ , 1989. - 128 c.
  330 : 378.147
  Актуальні проблеми спадкового права : Навчальний посібник / За заг.ред. проф. Ю.О.Заіки, ст.наук.спів. О.О.Лов`яка - К. : КНТ,ЦУЛ , 2014. - 336 c.
  347.65            67.9(4УКР)304.8
  Актуальные проблемы и перспективы развития студенческого спорта в Российской Федерации: материалы Всероссийской науч. - практ. конференции 5-7 октября 2011 г. - Челябинск : Уральская Академия , 2011. - 565 c. - (Урал.гос.ун-т физ.культуры).
  796 : 378``71``(470+571)
  Акуленко В.І. Злочин проти пам`яті. Про нищення культурних цінностей на Україні (1927-1941 рр.). - К. : Знання , 1991. - 48 c. - (Сер. І. Час і суспільство. № 5).
  940(477)            63.3(Ук)71
  Акулов М.Р. 16 ноября 1920.(Освобождение Красной Армией Крыма) / М.Р.Акулов, В.П.Петров. - М. : Мол. гвардия , 1989. - 235 c. - (Памятные даты истории).
  [947 + 957]``1918/1920``            63.3(2)712
  Акціонерні товариства.Організація та діяльність / уклад. Г.С.Шестопал. - К. : Укр.інвестиційна газета , 1997. - 340 c. - (Фонд держ.майна України).
  334.722.8            65.291
  Алабовский А.Н. Техническая термодинамика и теплопередача : учеб. пособие для вузов / А.Н. Алабовский, И.А.Недужий. - 3-е изд.,перераб.и доп. . - К. : Выща шк. , 1990. - 255 c.
  [621.1.016.7 + 621.1.016.4] (075.8)            31.31я73
  Аладьев В.З. Утилиты для персонального компьютера / В.З.Аладьев, М.И.Прокопович, Е.В.Лебедев. - К. : Техніка , 1992. - 150 c.
  004.457            681.3-181.4.06
  Аладьев В.З. Вычислительные задачи на персональном компьютере / В.З.Аладьев, Н.А.Гершгорн. - К. : Тэхника , 1991. - 245 c.
  004.42 + 004.382.7            681.3.06 : 681.3-181.4
  Алаи С.И. Технология конструкционных материалов : учебник для пед. ин-тов / Алаи С.И., П.М.Григорьев, А.Н.Ростовцев; под общ. ред. А.Н. Ростовцева. - М : Просвещение , 1986. - 303 c.
  621.7
  Алборов Р.А. Аудит в организациях промышленности, торговли и АПК. - М. : Дело и Сервис , 1998. - 464 c.
  657.6            65.053
  Алгебра и начала анализа : учебник для сред. спец.учеб.заведений : в 2 т. Т.2. / М.И.Каченовский, Ю.М.Колягин, А.Д.Кутасов и др.; под ред. Г.Н.Яковлева. - 3-е изд., перераб . - М. : Наука , 1988. - 271 c. - (Математика для техникумов).
  512 + 517
  Алгебра и начала анализа : учебник для сред.спец.учеб.заведений : в 2 т. Т.1. / М.И.Каченовский, Ю.М.Колягин,А.Д.Кутасов и др.; под ред. Г.Н. Яковлева. - 3-е изд., перераб . - М. : Наука , 1987. - 463 c. - (Математика для техникумов).
  512 + 517
  Алгебра и начала анализа : учебник для сред.спец.учеб.заведений : в 2 т. Т.2. / М.И.Каченовский, Ю.М.Колягин, А.Д.Кутасов и др.; под ред. Г.Н.Яковлева. - М. : Наука , 1978. - 335 c. - (Математика для техникумов).
  512 + 517
  Алдошина И.А. Высококачественные акустические системы и излучатели / И.А.Алдошина, А.Г.Войшвилло. - М. : Радио и связь , 1985. - 168 c.
  621.37/39:534
  Александров А.В. Строительная механика. Тонкостенные пространственные системы. / А.В.Александров, Б.Я.Лащеников, Н,Н.Шапошников; под ред. А.Ф.Смирнова. - М. : Стройиздат , 1983. - 488 c.
  624.074-415
  Александров А.Г. Оптимальные и адаптивные системы : учеб. пособие для вузов. - М. : Высш. шк. , 1989. - 263 c.
  [681.513.5 + 681.513.6] (075.8)            32.965.9я73
  Александров А.Г. Эксплуатацыя сварочного оборудования : справочник рабочего / А.Г.Александров, И.И.Заруба, И.В.Пиньковский. - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Будивэльник , 1990. - 223 c.
  621.791.002.5(03)
  Александров А.Г. Эксплуатация сварочного оборудования : справочник рабочего / А.Г.Александров, И.И.Заруба, И.В.Пиньковский - 3-е изд., перераб.и доп. . - Киев : Будівельник , 1990. - 224 c.
  621.791
  Александров А.Г. Эксплуатация сварочного оборудования : справочник рабочего / А.Г.Александров, И.И.Заруба, И.В.Пиньковский - 3-е изд., перераб.и доп. . - К. : ’’Будівельник’’ , 1990. - 224 c.
  621.791.002.5(03)
  Александров А.Д. Геометрия : учеб.пособие для вузов. / А.Д.Александров, Н.Ю.Нецветаев. - М. : Наука , 1990. - 671 c.
  514(075.8)            22.151
  Александров В.С. Приборы для измерения малых постоянных напряжений и токов / В.С.Александров, В.В.Прянишников. - Л. : Энергия , 1971. - 184 c.
  621.317.3
  Александров И.А. Аналитические функции комплексного переменного : учеб. пособие для физ. - мат. спец. вузов / И.А.Александров, В.В.Соболев. - М. : Высш. шк. , 1984. - 192 c.
  517.54 : 517.2
  Александров М.П. Подъемно - транспортные машины: : учебник для техникумов. - М. : Машиностроение , 1973. - 358 c.
  621.86/.87
  Александров М.П. Подъемно - транспортные машины : учебник для вузов. - 6-е изд., перераб. . - М. : Высш.шк. , 1985. - 520 c.
  621.86/.87
  Александров М.П. Подъемно - транспортные машины : учебник для вузов - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1979. - 560 c.
  621.86/.87
  Александров М.П. Подъемно - транспортные машины : учебник для машиностр.техникумов. - 2-е изд., перераб . - М. : Машиностроение , 1984. - 334 c.
  621.86/.87
  Александров П.С. Теория функций комплексного переменного и теория топологических пространств / под ред. А.Н.Колмогорова. - М. : Наука , 1978. - 416 c. - ((Избранные труды)).
  517.51 : 517.2
  Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка : практ.справочник.около 11000 синоним. рядов. - 6-е изд., перераб. и доп . - М. : Рус. яз. , 1989. - 494 c.
  811.161.1`373.421(038)            81.2Р-4
  Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка : около 9000 синоним. рядов / под ред. Л.А.Чешко. - 5-е изд., стер . - М. : Рус. яз. , 1986. - 600 c.
  811.161.1`373.421(038)            81.2Р-4
  Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка : практ.справочник: около 9000 синоним. рядов. - 3-е изд., стер . - М. : Сов.энциклопедия , 1971. - 600 c.
  811.161.1`373.421(038)
  Александрова Н.Г. Банки и банковская деятельность для клиентов.Виды счетов, безналичные расчеты, правила заполнения банковских документов / Н.Г.Александров, Н.А.Александров. - СПб. : Питер , 2002. - 223 c.
  336.71
  Александрович В.С. Собор святого Юра у Львові / В.С.Александрович, П.А.Ричков. - К. : Техніка , 2008. - 230 c.
  726.6(477.8)
  Алексеев А.Г. Операционные усилители и их применение. - М. : Радио и связь , 1989. - 119 c. - ((МРБ.Массовая радиобиблиотека; Вып.1130)).
  621.375
  Алексеев В.М. Сборник задач по оптимизации. Теория. Примеры. Задачи : учеб.пособие для мат.спец.вузов / В.М.Алексеев, Э.М.Галеев, В.М.Тихомиров. - М. : Наука , 1984. - 288 c.
  517.97
  Алексеев В.П. Становление человечества. - М. : Политиздат , 1984. - 462 c.
  572.79
  Алексеев Д.И. Словарь сокращений русского языка: ок. 15000 сокр. / Д.И. Алексеев, И.Г. Гозман, Г.В. Сахаров ; под ред. Д.И. Алексеева. - 2-е изд. испр. и доп . - М. , 1977. - 416 c.
  811.161.1.374
  Алексеев Д.И. Словарь сокращений русского языка: ок. 17700 сокр. / Д.И. Алексеев, И.Г. Гозман, Г.В. Сахаров ; под ред. Д.И. Алексеева. - 4-е изд., стер . - М. : Рус. яз. , 1984. - 486 c.
  811.161.1.374            81.2Р-4
  Алексеев Н.С. Ораторское искусство в суде / Н.С. Алексеев, З.В. Макарова. - 2-е изд. испр. и доп . - Л. : Изд-во ЛГУ , 1989. - 190 c.
  347.965 : 808.5(47+57)
  Алексеев С.П. Борьба с шумом и вибрацией в машиностроении / С.П.Алексеев, А.М.Казаков, Н.Н.Колотилов. - М. : Машиностроение , 1970. - 208 c.
  628.517.2
  Алексеев Ю.Г. Государь всея Руси:[о Иване III ] / отв.ред. Н.Н.Покровский; АН СССР, Сиб.отд-ние. - Новосибирск : Наука , 1991. - 240 c. - (Страницы истории нашей Родины).
  94(47)043            63.3(2)43
  Алексеев Ю.П. Бытовая радиоаппаратура и ее ремонт : учеб.пособие для сред. ПТУ. - 2-е изд, перераб. и доп . - М. : Радио и связь , 1984. - 312 c.
  621.396.62.004.67
  Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы : учеб.- метод. пособие. - М. : Финансы и статистика , 1997. - 246 c.
  658.012.2 : 334.7
  Алексеенко А.Г. Применение прецизаонных аналоговых ИС / А.Г.Алексеенко, Е.А.Коломбет, Г.И.Стародуб. - М. : Сов.радио , 1980. - 223 c.
  621.382.049.77
  Алексеенко А.Г. Применение прецизионных аналоговых микросхем / А.Г. Алексеенко, Е.А. Коломбет, Г.И. Стародуб. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Радио и связь , 1985. - 255 c.
  621.382.049.77
  Алексеенко Г.Д. Шли на битву партизаны. - Ужгород : Карпаты , 1987. - 234 c.
  94(47)084.8
  Алексиевич С.А. Цинковые мальчики. - М. : Мол. гвардия , 1991. - 172 c.
  94(47)084.9
  Алехина И. Имидж и этикет в бизнесе. - 2-е изд., испр. . - М. : Дело , 2005. - 112 c.
  174.022.1
  Алешкевич В.А. Лазеры в лекционном эксперименте / В.А. Алешкевич, А.Ф. Киселев, В.В. Корчажкин; под ред. Л.В. Левшина. - М. : Изд-во МГУ , 1985. - 135 c.
  535.37
  Алєксєєв І.В. Гроші та кредит : навч.посібник [для вищ.навч.закл.] / І.В.Алєксєєв, М.К.Колісник. - К. : Знання , 2009. - 253 c.
  336.7(075.8)
  Алиев Ч.А. Система автоматизированного проектирования технологии горячей объемной штамповки / Ч.А. Алиев, Г.П. Тетерин. - М. : Машиностроение , 1987. - 222 c.
  621.735.043.016.2:658.512.011.56
  Аллегри Т. Транспортно-складские работы / пер. с англ. Ю.К. Трубина. - М. : Машиностроение , 1989. - 335 c.
  656.286 + 658.78
  Алмазова Л.А. Как научиться говорить по-английски : учеб.пособие для ин-тов и фак. иностр. яз. - 3-е изд., испр . - М. : Высш. шк. , 1989. - 223 c.
  811.111(075.8)
  Алов А.А. Основы теории процессов сварки и пайки : учеб. пособие для втузов. - М. : Машиностроение , 1964. - 272 c.
  621.79
  Алтер Майкл Дж. Наука о гибкости : учеб.пособие - К. : Олимп. лит. , 2001. - 422 c.
  796.012.234
  Алукер Ш.М. Электроизмерительные приборы : учеб. пособие для проф.- техн. училищ. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1966. - 280 c.
  621.317.7
  Алферов А.В. Средства тиражирования документов : учеб. для техникумов / А.В. Алферов, Е.М. Матлин. - М. : Радио и связь , 1990. - 208 c.
  651.925(075.32)
  Алферова З.В. Математическое обеспечение экономических расчетов с использованием теории графов. - М. : Статистика , 1974. - 208 c.
  519.71
  Альбом бухгалтерских проводок / Т.Онищенко, Н.Борщ, В.Мякота, Я.Кавторева. - 7-е изд., перераб. и доп. . - Харьков : Фактор , 2003. - 150 c.
  657.2            65.052
  Альбом бухгалтерських проводок / Т. Онищенко, Н.Борщ, В.Мякота, Я.Кавторєва. - 7-е вид., доп. і перероб . - Харків : Фактор , 2003. - 162 c.
  657.2            65.052
  Альбом схем ведеомагнитофонов, плейеров. Вып.1. - Б.м. : Б.и. , Б.г.. - 155 c.
  621.397.6 : 681.846.7
  Альбом схем зарубежной аудиотехники. - Б.м. : Б.и. , Б.г. - 121 c.
  681.846.7
  Альбом схем зарубежной радиоэлектронной аппаратуры. Вып.2. - Б.м.: : Б.и., , 1995. - 108 c.
  681.846.7
  Альбом схем зарубежных видеомагнитофонов. - Б.м. : Б.и. , 1994. - 153 c.
  621.397.6 :681.846.7
  Альбом схем зарубежных телевизоров цветного изображения. Вып.4. - М. : Б.и. , 1995. - 126 c.
  621.397.446
  Альбом схем зарубежных телевизоров цветного изображения.Вып.1. - Б.м. : Б.и. , 1996. - 137 c.
  621.397.446
  Альбом схем зарубежных телевизоров. Вып.3. - Б.м. : Б.и. , Б.г. - 125 c.
  621.397.446
  Альбом схем импортных телевизоров цветного изображения.Вып.2. - М. : Б.и. , Б.г. - 122 c.
  621.397.446
  Альперович Т.А. Конструктор шлифовальных станков : учебник для ПТУ / Т.А.Альперович, К.Н. Константинов, А. Я.Шапиро. - М. : Высш.шк. , 1989. - 288 c.
  621.924.1.001.66(075.32)            34.637.3-5я722
  Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России. Государство Ивана Грозного / отв. ред. Д.С.Лихачев. - Л. : Наука , 1988. - 248 c. - (Страницы нашей истории).
  94(47). 043
  Альшиц И.Я. Проектирование деталей из пластмасс: : справочник / И.Я.Альшиц, Б.Н.Благов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1977. - 215 c.
  621.81.002.3 + 681.2-2.002.3) : 678.5.001.2 (03)
  Амелькин В.В. Дифференциальные уравнения в приложениях. - М. : Наука , 1987. - 157 c.
  517.9
  Америка.Какая она? : Учебник по страноведению США / Н.Д.Токарева,В.Пеппард - 2-е изд.,испр.и доп . - М. , 2003. - 334 c. - (Высш.шк).
  811.111(075.8
  Амигуд Д.З. Лабораторные работы по оборудованию и технологии контактной электронисварки : учеб. пособие для машиностр. техникумов. - М. : Машиностроение , 1967. - 148 c.
  621.791.76
  Амосов Н. М. Страна детства : сборник / Н.М.Амосов, Д.Д.Воронцов, Л.А.Никитина. - М. , 1991. - 288 c.
  37.018.1            74.9
  АН УССР.Днепропетровск Некоторые вопросы динамики и управления движением / АН УССР .Днепропетровское отделение Института механики - Киев : Наукова думка , 1976. - 176 c.
  62-50:629.7
  Анализ и диагностика финансово - хозяйственной деятельности предприятия : учеб.пособие для вузов / П.П.Табурчак, А.Е.Викуленко,Л.А.Овчинникова и др.; под ред. П.П.Табурчака, В.М.Тумина, М.С.Сапрыкина. - Ростов н/Д : Феникс , 2002. - 348 c.
  658.14/.17.012.12
  Анализ финансово - хозяйственной деятельности предприятий (объединений) : учебник для фин. и фин. - экон. техникумов / под ред. В.А. Раевского. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Финансы и статистика , 1988. - 415 c.
  658.14./.17.012.12
  Анализ финансово - хозяйственной деятельности предприятия : учебник для фин. и фин.-экон.техникумов / под ред. В.А.Раевского. - М. : Финансы и статистика , 1981. - 407 c.
  658.14/17.012.12            65.053.6
  Аналіз діяльності комерційного банку : навч. посібник для вищ.навч.закл. / за ред. Ф.Ф.Бутинця, А.М.Герасимовича. - Житомир : Рута , 2001. - 384 c.
  336.713 : 658.012.122
  Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства : навч. посібник для вищ. навч. закл. / В.П. Шило, Н.І. Верхоглядова, С.Б. Ільіна та ін. - К. : Кондор , 2007. - 237 c.
  658.14./.17.012.12
  Аналоговые и гибридные вычислительные машины : учеб. пособие для вузов / А.В. Анисимов, А.Б. Артамонов, А.Н. Лебедев и др.; под ред. А.Н. Лебедева, В.Б. Смолова. - М. : Высш. шк. , 1984. - 320 c.
  004.387 + 004.386            681.33 +681.34
  Аналоговые и цифровые интегральные микросхемы : справ. пособие / С.В.Якубовский, Н.А.Барканов, Л.И.Ниссельсон и др.; под ред. С.В.Якубовского. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Радио и связь , 1984. - 432 c. - (Проектирование РЭА на интегральных микросхемах).
  621.382.049.77
  Аналоговые электроизмерительные приборы : учеб. пособие для вузов / Е.Г. Бишард и др. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1991. - 415 c.
  621.317.7.(075.8)
  Анваер Б.И. Газовая хроматография неорганических веществ / Б.И.Анваер , Ю.С. Другов. - М. : Химия , 1976. - 235 c.
  543.7:543.554.25
  Английский для юристов : учеб.пособие / Ю.Л.Гуманова, В.А.Королева, М.Л.Свешникова, Е.В.Тихомирова; под ред. Т.Н.Шишкиной. - М. : Ассоциация `Гуманит.знание` , 1997. - 198 c. - (Теис).
  811.111 : 34(078.5)
  Англійська мова : навч. посібник для вищ.навч.закл. / С.Ю. Кондратюк, О.Д. Муляр, Т.М. Рибак та ін. - К. : Центр учбов. літ. , 2008. - 135 c.
  811.111.(075.8)
  Англійська мова для аспірантів та наукових співробітників : Навч.посібник / Т. І. Бондар, З. Ф. Кириченко, Д. М. Колесник, Л. П. Дєгтярьова,В. К. Шпик; За ред. акад. В. К. Шпака - К. : Центр навчальної літератури , 2005. - 352 c.
  811.111 (075.8)            81.2Англ
  Англійська мова для повсякденного спілкування : Підручник / В. К. Шпак, В. Я. Полулях, З. Ф. Кириченко та ін.; За ред.В. К. Шпака - 4-те вид., стер. . - К. : Вища школа , 2004. - 302 c.
  811.111 (075.8)            81.2 Англ
  Англійська мова. Комунікативний аспект : підручник для вищ.навч.закл. / Л. Мисик, А.Арцишевська, Л. Кузнєцова, Л.Поплавська; за ред. Л.Мисик. - Львів : Світ , 2007. - 430 c.
  811.111(075.8)
  Англо - русский синонимический словарь / Ю.Д.Апресян, В.В.Ботякова, Т.Э.Латышева и др.; под ред.А.И.Розенмана, Ю.Д.Апресяна. - 5-е изд., стер . - М.: : Рус.яз. , 2000. - 543 c.
  811.111=161.1`374.421(038)            81.2Англ-4
  Англо - український фразеологічний словник: близько 30000 фразеологіч.виразів / уклад. К.Т.Баранцев. - 3-тє вид.,стер . - К. : Знання , 2006. - 1056 c.
  811.111=161.2`373(038)            81.2Англ-4
  Англо- русский дипломатический словарь : Ок. 50000 слов и словосочетаний / под общ. рук. В.С. Шах- Назаровой, Н.О. Волковой, К.В. Журавченко. - С. : РУССО , 1999. - 836 c.
  811.111=161.1:341.7(038)
  Анго А. Математика для электро- и радиоинженеров / Андре Анго; предисл. Луи де Бойля; пер. с фр. под общ. ред. К.С.Шифрина. - 2-е изд., стер . - М. : Наука , 1967. - 779 c.
  517
  Анго А. Математика для электро- и радиоинженеров / Андре Анго; предисл. Луи де Бойля; пер.с фр.под ред. К.С.Шифрина. - М. : Наука , 1965. - 780 c.
  517
  Андреев А.ф. Дифференциалы колесных машин / А.Ф.Андреев, В.В.Ванцевич, А.Х.Лефаров. - М. : Машиностроение , 1987. - 176 c.
  629.3-587            629.113-587
  Андреев В.А. Релейная защита, автоматика и телемеханика в системах электроснабжения : учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М . : Высш. шк. , 1985. - 391 c.
  621.316.925 + 621.311-52](075.8)
  Андреев В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности. - Казань : Изд-во Казан. ун-та , 1988. - 236 c.
  37.037.5
  Андрейцев В.І. Земельне право і законодавство суверенної України.Актуальні проблеми практичної теорії : монографія. - 2-е вид., випр . - К. : Знання , 2007. - 445 c.
  349.41(477) + 340.130.5
  Андрианов А.И. Прогрессивные методы технологии машиностроения. - М. : Машиностроение , 1975. - 240 c.
  621.002:621.757
  Андрианов И.И. Приставки к радиоприемным устройствам. - М. : ДОСААФ , 1980. - 192 c.
  621.396.62-182.78
  Андрианов И.И. Приставки к радиоприемным устройствам. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : ДОСААФ , 1985. - 192 c.
  621.396.62-182.78
  Андрианов Ю.В. Введение в оценку транспортных средств : учеб.- метод.пособие. - М. : Дело , 1998. - 255 c.
  338.47:656
  Андрианова Л.Н. Учебник английского языка для заочных технических вузов / Л.Н. Андрианова, Н.Ю. Багрова, Э.В. Ершова. - 2-е изд., перераб . - М. : Высш. шк. , 1972. - 495 c.
  811.111(075.8)
  Андрусів Г. В. Кримінальне право України. Загальна частина : посібник для підготовки до іспитів / Г.В.Андрусів, О.Ф.Батищенв,Б.В.Романюк. - 2-ге вид., стер . - К. : Вид-во ПАЛИВОДА А.В. , 2003. - 122 c.
  343.2(477) : (37.017.4-053.81 : 343.85)
  Андрющенко А. И. Основы термодинамики циклов теплоэнергетических установок : учеб.пособие для втузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш шк. , 1977. - 280 c.
  536.7
  Андрющенко А. И. Основы технической термодинамики реальных процессов : учеб.пособие для втузов. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Высш. шк. , 1975. - 264 c.
  536.7
  Андэрсон К. Локальные сети : полное руководство / К.Андэрсон, М.Минаси; пер. с англ. под ред. Д.М.Шевель. - К.: М.: СПб. : ВЕК+; ЭНТРОП; КОРОНА , 1999. - 620 c.
  004.732
  Аникеева Н.П. Воспитание игрой : книга для учителя. - М. : Просвещение , 1987. - 144 c. - (Психологическая наука - школе).
  371.382
  Аникин А. В. Путь исканий: соц.-экон. идеи в Росси до марксизма. - М. : Политиздат , 1990. - 415 c.
  330.84(47+57)            65.02
  Аникин Б.А. Коммерческая логистика : учебник для вузов / Б.А.Аникин, А.П.Тяпухин. - М. : ТК Велби:Проспект , 2006. - 427 c.
  658.7
  Анилович В. Я. Конструирование и расчет сельскохозяйственных тракторов : справ.пособие / В.Я.Анилович, Ю.Т.Водолажченко ; под ред. Б.П.Кашубы. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1976. - 455 c.
  629.366 + 631.372            629.114.2
  Анисимов А.П. Организация и планирование автотранспортных предприятий : учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1982. - 269 c.
  656.13.07
  Анисимов Б. В. Аналоговые вычислительные машины. : учебник для вузов / Б.В.Анисимов, В.Н.Голубкин. - М. : Высш. шк. , 1971. - 448 c.
  004.387            681.3
  Анисимов В. В. Машинный расчет элементов ЭВМ. : учеб.пособие для вузов / В.В.Анисимов, Б.И.Белов, И.П.Норенков. - М. : Высш. шк. , 1976. - 336 c.
  004.382.7            681.3
  Анисимов В. В. Цель - 2001 год : Авиац. и космич. техника мира: США, Великобритания, Франция, ФГР, Италия, Канада, Япония; Космический ``колпак`` : детектив. - Жуковский : Пресс-авиа , 1991. - 475 c.
  629.73+629.78            84Р6
  Анисимов Л. Н. Профилактика пьянства, алкоголизма и наркомании среди молодежи. - М. : Юрид.лит. , 1988. - 175 c.
  178.1/.8            87.717.71
  Аніщенко Н. В. Особливості діагностування музичного сприйняття майбутніх вчителів мистецтвознавчих предметів : монографія - К.: : Вид-во ін-ту обдарованої дитини , 2014. - 165 с. c.
  373.3:78
  Анкудинов Ю. А. Хозяйственный руководителть. Стиль, методы работы. - М. : Экономика , 1988. - 159 c. - (Управление).
  658.310.823-057.177
  Аносов І.П. Анатомія людини у схемах : навч. наоч. посібник / І.П. Аносов, В.Х. Хоматов. - К. : Вища шк. , 2002. - 191 c.
  611(076)
  Аносов І.П. Педагогічна антропологія : навч.посібник. - К. : Твім інтер , 2005. - 262 c.
  37.015.2
  Анохин В.И. Применение гидротрансформаторов на скоростных гусеничных сельскохозяйственных тракторах (научные основы). - М. : Машиностроение , 1972. - 303 c.
  621.226.5 : 631.372
  Ансеров Ю.М. Машины и оборудование машиностроительных предприятий : учеб. для инж.-экон. спец. машиностроит. вузов / Ю.М. Ансеров, В.А. Салтыков, В.Г. Семин. - Л. : Политехника , 1991. - 365 c.
  621.002.5(075.8)            34.5
  Антикризисное управление : учеб. пособие для вузов / К.В. Балдин, О.Ф. Быстров, В.В. Перцов и др.; под ред. К.В. Балдина. - М. : Гардарики , 2006. - 271 c.
  658.016.7
  Антипчук А.Ф. Водна мікробіологія : навч. посібник для вищ. навч.закл. / А.Ф. Антипчук, І.Ю. Кірєєва. - К. : Кондор , 2005. - 254 c.
  579.68
  Антипчук А.Ф. Водна мікробіологія : навч. посібник / А.Ф.Антипчук, І.Ю.Кірєєва - К. : Кондор , 2005. - 256 c.
  579.68
  Антисоветская интервенция и ее крах 1917-1922 / Ю.А. Поляков, В.А. Шишкин, Ю.В. Мухачев и др.; ред. Ю.В. Мухачев и др. - М. : Политиздат , 1987. - 206 c.
  327.2(1-662:[47+57]``1917/1922``+[947+957]``1918/1920``            63/3(2)712
  Антифашистская солидарность в годы Второй мировой войны. - К. : Наук. думка , 1987. - 333 c.
  94`1941/45` : 327.36
  Антична література. Греція. Рим. Хрестоматія : навч. посібник для вищ.навч.закл. / упоряд. Т.В. Михед, Ю.В. Якубіна. - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 864 c.
  82(38)(075.8)
  Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского государства, XIV - XVII вв. / сост. С.Д. Бабишина, Б.Н. Митюрова. - М. : Педагогика , 1985. - 367 c. - (Антология пед. мысли народов СССР : АПМ).
  37.01(47+57)(091)`13/16`(082)
  Антология педагогической мысли России XVIII в. / сост. И.А. Соловкова. - М. : Педагогика , 1985. - 479 c. - (Антология пед. мысли народов СССР : АПМ).
  37.01(47+57)(091)`17`(082)
  Антология педагогической мысли России второй половины XIX - начала XX в. / вступ.ст., биогр.очерки, сост. и коммент П.А.Лебедева. - М. : Педагогика , 1990. - 607 c. - (Антология пед. мысли народов СССР : АПМ).
  37.01(47+57)(091)`18/19`(082)            74.03
  Антология педагогической мысли России первой половины XIX в. / АПН СССР. - М. : Педагогика , 1987. - 559 c. - (Антология пед. мысли народов СССР : АПМ).
  37.01(47+57)(091)`18`(082)
  Антоний I (Йосип Ролле). Судьба красавицы (София Глявоне - Витте - Потоцкая) : докум. повесть / д-р Антоний I (Йосип Ролле); пер. с пол. - К. : Укр. письменник , 1993. - 40 c.
  940(438)06/.07 +940(477)            63.3(4П) + 63.3(2Ук)46
  Антонов В.П. Уроки Чернобыля : радиация, жизнь, здоровье. - К. : Знание , 1989. - 111 c.
  614.876
  Антонов О.К. Планеры. Самолеты / отв. ред. Б.Е. Патон. - К. : Наук. думка , 1990. - 503 c.
  629.73
  Антонович В.Б. Про козацькі часи на Україні. - К. : Дніпро , 1991. - 238 c.
  940(477)            63.3(2Ук)46
  Антонович Є.А Російсько-український словник-довідник з інженерної графіки, дизайну та архітектури : навч. посібник / Є.А.Антонович, В.А.Василишин, В.А.Шпільчак. - Львів : Світ , 2001. - 238 c.
  76
  Антонович Є.А. Креслення : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Є.А.Антонович, Я.В.Василищин, В.А.Шпільчак. - Львів : Світ , 2006. - 511 c.
  744
  Антонян Ю.М Преступность среди женщин. - М. : Рос. право , 1992. - 252 c.
  343.97-055.2(47+57)            67.99(2)8
  Антошвили М.Е Оптимизация городских автобусных перевозок / М.Е.Антошвили, С.Ю.Либерман, И.В. Спирин. - М. : Транспорт , 1985. - 102 c.
  656.132.072
  Антошвили М.Е. Организация городских автобусных перевозок с применением математических методов и ЭВМ / М.Е.Антошвили, Г.А.Варелопуло, М.В.Хрущев. - М. : Транспорт , 1974. - 103 c.
  656.132.072(-201) : 51.001.8            51.001.8
  Антошин Е.В. Газотермическое напыление покрытий / под ред. И.А.Антонова, Д.Л.Глизманенко. - М. : Машиностроение , 1974. - 96 c.
  621.793
  Анухин В.И. Допуски и посадки : учеб. пособие для вузов. - 3-е изд. . - СПб. : Питер , 2005. - 206 c.
  621.753
  Анхимюк В.Л., Опейко О.Ф. Проэктировние систем автоматического управления электроприводами - Мн. : Выш. шк. , 1986. - 143 c.
  62-83.001.63:378.244(075.8)
  Анцыпович И.С. Охрана природы на предприятиях мясной и молочной промышлености : учеб. пособие для сред. проф-тех. училищ. - М. : Агропромиздат , 1985. - 112 c.
  502.17 : (637.1+637.5)            20.1
  Апанович О.М. Розповіді про запорозьких козаків. - К. : Дніпро , 1991. - 335 c.
  940(477)            63.3(2Ук)4
  Апокрифы древних христиан : исследование, тексты, комментарии / редкол. : А.Ф. Окулов (пред.) и др. - М. : Мысль , 1989. - 336 c. - (Акад.обществ.наук при ЦК КПСС).
  27-245
  Аполлонский С.М. Справочник по расчету электромагнитных экранов. - Л. : Энергоатомиздат , 1988. - 234 c.
  621.31 - 758.38.001.24 (035.5)            34.26-04я2
  Аппарати, системи керування та захисту рудникових електроустановок напругою до 3,3 кВ : монографія / М.М.Басов, В.С.Дзюбан, М.В.Загірняк, А.П.Калінов. - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2010. - 255 c.
  621.311.07
  Араманович И.Г. Уравнение математической физики : учеб.пособие для вузов / И.Г.Араманович, В.И.Левин. - М. : Наука , 1964. - 287 c. - (Избр.главы высш.мат. для инженеров и студенктов).
  517.95 : 53
  Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран : учеб.пособие. - М. : Форум - Инфра-М , 1999. - 487 c. - (Высш.образование).
  342(1-87)            67.400
  Арбитажный процессуальный кодекс Украины: (с изм. и доп. по состоянию на 1 сентября 1998 г.) / сост. В.В.Комаров. - Х. : Одиссей , 1998. - 71 c. - (Законы Украины).
  347.918 : 340.130.54            67.410 (4Укр)
  Арбитажный процессуальный кодекс Украины: (с изм. и доп. по состоянию на 1 сентября 1998 г.). - Харьков : Одиссей , 1997. - 71 c.
  347.918 : 340.130.54            67.410 (4Укр)
  Ардова В.В. Учебник немецкого языка для заочных технических вузов / В.В.Ардова, Т.В.Борисова, Н.М.Домбровская. - 3-е изд., испр. и доп . - М. : Высш.шк. , 1972. - 400 c.
  811.112.2 (075.8)
  Аренда жилых и нежилых помещений: сборник нормативных документов (с изм.и доп. по состоянию на 15 сентября 1997 г.) : сб.нормат.документов ( с изм. и доп. по стстоянию на 15 сентября 1997г.). - Харьков : Конус , 1997. - 108 c.
  347.453.3 : 332.855.1            67.404.2.(4Укр)+65.441(4Укр)
  Аренда предприятий / под ред. В.Ф.Новикова, Т.В.Рысиной. - М. : Экономика , 1990. - 156 c. - (Радикальная экон.реформа).
  347.453 : 334.728
  Арендные отношения : сб. нормат.документов. - Х. : Райдер , 1998. - 323 c.
  347.453            67.404.2(4Укр)
  Аренс Э.А. Аудит / Э.А.Аренс, Дж.К.Лоббек; пер. с англ.;под ред. Я.В.Соколова. - М. : Финансы и статистика , 1995. - 558 c.
  657.6            65.053.8
  Арие М.Я. Дирижабли. - К. : Наук.думка , 1986. - 263 c.
  629.733
  Аристов В.В. Страницы славной истории: расссказы о Казанском университете. - Казань : Изд-во Казан. ун-та , 1987. - 224 c.
  378(091)
  Аркас М.М. Історія України-Русі / передне слово П.М.Гвоздецького. - 3-тє факс. вид . - К. : Вища шк. , 1993. - 414 c.
  940(477)            63.3(2Ук)
  Аркулис Г.Э. Теория пластичности : учеб. пособие для вузов. - М. : Металлургия , 1987. - 352 c.
  539.214 + 621.771
  Арлазаров М.С. Дорога на космодром. О конструкторе косм.техники А.М.Исаеве. - 2-е изд . - М. : Политиздат , 1984. - 141 c. - (Герои Сов. Родины).
  629.78 +929Исаев
  АРМ менеджера : опорний конспект лекцій / уклад. С.В.Мельниченко. - К. : Київ нац.торг. - екон.ун-т , 2004. - 38 c.
  658.012.32-057.212 : 331.103.224
  Арменский Е.В. Электромашинные устройства автоматики : учеб.пособие для вузов / Е.В.Арменский, И.В.Кузина, Г.Б.Фалк. - М. : Высш.шк , 1986. - 247 c.
  681.587.73
  Арнольд И.Д. Лексикология современного английского языка : учебник для ин-тов и фак. ин. яз. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1986. - 296 c.
  811.111`373            81.24Англ
  Аросева Т.Е. Пособие по научному стилю речи для студентов-иностранцев подгот. фак. вузов СССР. Основной курс (технический профиль) / Т.Е. Аросева, Л.Г. Рогова, Н.Ф. Сафьянова. - 3-е изд., перераб . - М. : Рус. яз. , 1987. - 297 c.
  811.161.1`276.6:62
  Аросева Т.Е. Тематический диалог(черчение) : учеб. пособие. - М. : Рус. яз , 1988. - 103 c.
  811.161.1:744
  Арсак Ж. Программирование игр и головоломок / Жак Арсак. - М. : Наука , 1990. - 220 c.
  51- 8 - 37
  Арсенин В.Я. Методы математической физики и специальные функции. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1984. - 384 c.
  517.95 : 53
  Артаманов М.Д. Основы теории и конструирования автотракторных двигателей. Конструирование и расчет автомобильных и тракторных двигателей : учебник для вузов. - М. : Высш. шк. , 1978. - 133 c.
  621.431.73.001.2:629.113/114
  Артеменко В.Г. Финансовый анализ : учеб.пособие / В.Г.Артеменко, М.В.Беллендир. - 2-е изд., перераб. и доп . - М.; Новосибирск : Дело и Сервис : Сибирское соглашение , 1999. - 152 c.
  658.14/.17.012.12
  Артемова Л.В. Педагогіка і методика вищой школи. Інтерактивні технології в курсах навч. дисциплін : навч.-метод. посібник для вищ. навч. закл. - К . : Кондор , 2008. - 271 c.
  378.012/013(075.8)
  Артемова Л.В. Історія педагогіки України : підручник для вищ.пед.навч.закл. - К. : Либідь , 2006. - 442 c.
  37(091)
  Артоболевский И.И. Теория механизмов : учебник для втузов. - 2-е изд., испр . - М. : Наука , 1967. - 719 c.
  621.01(075.8)
  Артюшенко А.О. Особистісна мобільність і її формування у студентів економічного профілю в процесі фізичного виховання : монографія. - К. : НВП Поліграфсервіс , 2012. - 230 c. - (Черкас.ін-т банківської справи Нац.банку України).
  796.011.3
  Артюшенко В.И. Пособие монтажнику радиоаппаратуры - К. : Техніка , 1967. - 336 c.
  621.396.6.002.72
  Артюшенко Н.М. Отопление индивидуальных домов : пособие застройщику. - К. : Будівельник , 1985. - 176 c.
  697.1
  Аруин А.С. Эргономическая биомеханика. / А.С.Аруин, В.М.Зациорский. - М. : Машиностроение , 1989. - 252 c.
  573.6:331.101.1
  Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы. - М. : Высш.шк , 1980. - 368 c.
  378.147            74.58
  Архипов А.Ф. Самоучитель перевода с немецкого языка на русский. - М. : Высш.шк. , 1991. - 254 c.
  811.112.2=161.1`85(075.4)            81.2 нем
  Архипов П.А. Тепловые режимы низковольтных комплектных устройств. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 70 c.
  621.31.027.2-71
  Архитектура и строительные конструкции : учебник для вузов / А.Д.Ексарев, И.П.Еременок, К.М.Караджи и др.; под ред. П.Л.Еременок. - М. : Стройиздат , 1971. - 432 c.
  624.01 : 725
  Архитектура Страні Советов : альбом / Ю.Яралов, М.Астафьева-Длугач, А.Журавлев и др.; под ред.Г.Н.Фомина. - М. : Стройиздат , 1981. - 343 c.
  72            85.11//2/7
  Архитектурное черчение : справочник / Д.И.Ткач, Н.Л.Русскевич, П.Р.Ниринберг, М.Н.Ткач; под ред.Д.И.Ткача. - К. : Будівельник , 1991. - 271 c.
  744 : 721.021.22
  Архів Коша Нової Запорізької Січі: Опис справ: 1713-1776. - 2-е вид., доп. і виправ . - К. : Наук.думка , 1994. - 232 c.
  940(477)``1713/1776`` : 930.25            63.3(2Ук)46
  Архіви окупації 1941-1944. Т.1. / Упоряд.Н.Маковська. - К. : Києво-Могилянська академія , 2006. - 871 c.
  940(477)``1941/1944`` : 930.25            63.3(4Укр)622
  Аршинов В.Д. Ремонт двигателей ЯМЗ-240, ЯМЗ-240Н, ЯМЗ-240Б / В.Д.Аршинов, В.К.Зорин, Г.И.Созинов. - М. : Транспорт , 1978. - 310 c.
  621.436.004.67
  Аршинов М.Н. Коды и математика: рассказы о кодировании / М.Н.Аршинов, Л.Е.Садовский. - М. : Наука , 1983. - 143 c.
  621.391 + 519.725
  Асаул А.Н. Корпоративные структуры в региональном инвестиционно-строительном комплексе / А.Н.Асаул,А.В. Батрак; под ред. А.Н.Асаула. - М.: СПб. : Изд-во АСВ: СПбГАСУ , 2001. - 167 c.
  69(1-73)
  Асаул А.Н. Теория и практика управления и развития имущественных комплексов : монография / А.Н.Асаул, Х.С.Абаев, Ю.А.Молчанов; под ред. Г.А.Краюхина. - СПб. : Гуманистика , 2006. - 239 c.
  332.7
  Асаул А.Н. Управление высшим учебным заведением в условииях инновационной экономики : науч. и учеб.- метод.справ.пособие / А.Н.Асаул, Капаров Б.М; под ред. А.Н.Асаула. - СПб : Гуманистика , 2007. - 277 c.
  378.1
  Асаул А.Н. Экономика недвижимости : учебник для вузов. - 2-е изд., испр . - М.; СПб. : Изд-во АСВ : СПбГАСУ , 2004. - 383 c.
  330.1 : 347.214.2(075.8)
  Асаул Н.А. Методологические принципы институциональных взаимодействий субъектов рынка как открытых ``живых``системв концепции информационного общества Т.51. : труды Вольного экон.об-ва России. - М.; СПб. : ВЭО России , 2004. - 223 c.
  338.242 : 330.837
  Асеев Г.Г. Электронный документооборот : учебник для вузов. - К . : Кондор , 2007. - 498 c.
  651.4/.9 : 004](075.8)
  Асиновская Г.А Газовая сварка и наплавка цветных металлов и сплавов / Г.А.Асиновская, П.М.Любалин, В.И.Колычев; под ред.И.А.Антонова, Д.Л.Глизманенко. - М. : Машиностроение , 1974. - 118 c.
  621.791.5 + 621.791.92) : 669.218
  Асиновская Г.А. Газовая сварка чугуна / Г.А.Асиновская, Ю.И.Журавицкий; под ред.И.Антонова, Д.Л.Глизманенко. - М. : Машиностроение , 1974. - 96 c.
  621.791.5 : 669.13
  Аскинази Б.И. Упрочнение и воссстановление деталей электромеханической обработки. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1977. - 184 c.
  621.7/.9
  Ассонов А.Д. Основы металловедения и термической обработки. - М. : Машиностроение , 1967. - 87 c.
  621.78
  Астахов А.В. Курс физики : в 3 т. Т.2. Электромагнитное поле : учеб. пособие для вузов / А.В.Астахов, Ю.М.Широков; под общ. ред. Ю.М.Широкова. - М : Наука , 1980. - 359 c.
  537.811
  Асташкевич В.М. Восстановление трущихся деталей транспортных двигателей износостойким хромированием. - М. : Транспорт , 1967. - 147 c.
  621.357.74 : 669.268 :621.43
  Асцатуров В.П. Скороструйный нагрев металла / В.Н. Астацуров, П.Г. Краснокутский, П.С. Барковская. - К. : Техніка , 1964. - 120 c.
  621.78
  Атабеков В.Б. Ремонт трансформаторов, электрических машин и аппаратов : учебник для сред.- проф. техн. училищ. - М. : Высш. шк. , 1988. - 416 c.
  621.314.2.004.67
  Атабеков В.Б. Монтаж осветительных электроустановок : учеб. пособие для сред. проф - техн. учеб. заведений / В.В.Атабеков, М.С.Живов. - М. : Высш. шк. , 1974. - 380 c.
  621.31.002.7
  Атабеков В.Б. Ремонт электрооборудования промышленных предприятий : учебник для ПТУ. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1970. - 328 c.
  621.3.004.67
  Атабеков Г.И. Основы теории цепей : учебник для вузов. - М. : Энергия , 1969. - 424 c.
  621.3.011.7
  Атабеков Г.И. Теоретические основы электротехники : в 3-х т. Т.1. Линейные электрические цепи : учебник для втузов - 2-е изд., перераб. и доп . - М.:Л. : Энергия , 1964. - 312 c.
  621.3.011.7
  Атабеков Г.И. Теоретические основы электротехники : в 3-х ч.. Т.2. Нелинейные цепи : учебник для вузов / Г.И. Атабеков, А.Б. Тимофеев, С.С. Хухриков - 3-е изд., испр. . - М. : Энергия , 1970. - 232 c.
  621.3.011.072
  Атабеков Г.И. Теоретические основы электротехники : 3-х т.. Т.1. Линейные электрические цепи : учебник для втузов - 4-е изд. . - М.;Л. : Энергия , 1970. - 592 c.
  621.3.011.71
  Атаев Д.И. Аналоговые интегральные микросхемы для бытовой радиоаппаратуры : справоник - 2-е изд. . - М. : МЭИ , 1993. - 239 c.
  621.382.049.77
  Атаев Д.И. Практические схемы высококачественного звуковосприятия - М. : Радио и связь , 1986. - 136 c. - (МБР: Массовая радиобиблиотека. Вып.1109).
  681.842.086.7
  Атамалян Э.Г. Приборы и методы измерения электрических величин - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1989. - 383 c.
  621.317
  Атаманюк В.В. Технологія конструкцій матеріалів : навч. посібник для вищ. навч.закл. - К. : Кондор , 2006. - 526 c.
  621.7
  Атамас П.Й. Основи обліку в бюджетних установах : навч. посібник для вищ. навч. закл. - К. : Центр навч. літ. , 2005. - 282 c.
  657            65.052.21
  Атамас П.Й. Основи обліку в бюджетних організаціях : навч. посібник для вищ.навч. закл. - К. : Центр учбов. літ. , 2003. - 284 c. - (Дніпропетр. ун-т економіки і права).
  657            65.052
  Атамас П.Й. Управлінський облік : навч. посібник для бакалаврів за спец. `Облік і аудит` - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 439 c.
  657.4: 658.012
  Аткинсон Ф. Дискретные и непрерывные граничные задачи / пер.с англ. И.С.Иохвидова, Г.А.Каральник ; под ред. и с доп. И.С. Каца, М.Г. Крейна. - М. : Мир , 1968. - 749 c.
  517.2
  Атлас дефектов стали / пер. с нем. - М. : Металлургия , 1979. - 188 c.
  669.017
  Атлетизм / Пилипко В.Ф., Овсеєнко В.В. - Х. : ОВС , 2007. - 135 c.
  796.894
  Атрошенко А. П. Горячая штамповка труднодеформируемых материалов: Особенности технологии и конструкциии штампов / А.П.Атрошенко, В.И.Федоров. - Л. : Машиностроение , 1979. - 287 c.
  621.73
  Атрошенко А. П. Металлосберегающие технологии кузнечно-штамповочного производства / А.П.Атрошенко, В.И.Федоров. - Л. : Машиностроение , 1990. - 279 c.
  621.735.004.18
  Аудит : практ.пособие для подготовки аудиторов / А.Н.Кузьминский, Н.А.Кужельний, Е.А.Петрик, В.Я.Савченко и др.; под ред. А.Н.Кузьминского. - К. : Учетинформ , 1996. - 283 c.
  657.6            65.053.8
  Аудит : учебник для экон.спец.вузов / В.И.Подольский, Г.Б.Поляк, А.А.Савин и др.; под ред. В.И.Полянского. - М. : АУДИТ, ЮНИТИ , 1997. - 432 c.
  657.6            65.053.8
  Аудит безопасности Internet: Информационные технологии для инженеров / Петренко С.А., Петренко А.А. - М. : ДМК Пресс , 2002. - 414 c.
  681.3.067
  Аудит у зарубыжних краънах / Петрик О.А., Фенченко М.Т. - Киев : КНЕУ , 2005. - 168 c.
  657.6.(100)
  Аудит.Збірник задач та практичних ситуацій : навч.посібник для вищ.навч. закл. / Г.М.Давидов, І.К.Дрозд, І.Г.Давидов та ін.; за ред. Г.М.Давидова. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2001. - 170 c.
  657.6
  Аудиторская деятельность в Украине ( с изм. и доп. по сост. на 1 марта 2001 г.) : сб.нормат. документов. - Харьков : КОНУС , 2001. - 191 c.
  657.6(477)            65.053.7
  Аудиторская деятельность в Украине( с изм. и доп. по состоянию на 15 августа 1999 г.) : сб.нормат.документов. - Харьков : Конус , 1999. - 189 c.
  657.6(477)            65.053.7
  Афанасьев В. В. Расчеты электрических цепей на программируемих микрокалькуляторах. / В.В.Афанасьев, О.Н.Веселовский. - М. : Энергоатомиздат , 1992. - 190 c.
  621.3.011.719 : 004.388.2
  Афанасьев Л. Л. Конструктивная безопасность автомобиля : учеб.пособие для втузов / Л.Л.Афанасьев, А.Б.Дьяков, В.А.Илларионов. - М. : Машиностроение , 1983. - 212 c.
  629.113.073.27
  Афанасьев Л.Л. Единая транспортная система и автомобильные перевозки : учебник для вузов / Л.Л. Афанасьев, Н.Б. Островский, С.М. Цукерберг. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1984. - 333 c.
  656.073
  Афганистан в нашей судьбе : сборник. - М. : Изд-во Агентства печати ``Новости`` , 1989. - 166 c.
  355.48(47+57)            68.49(2)
  Афиногенов В.Д. Накат штормовой волны : докум.повести и очерки / Владимир Афиногенов. - Мё : Изд-во ДОСААФ , 1985. - 158 c.
  355(47+57)            68.49(2)
  Афонькин М.Г. Производство заготовок в машиностроении / М.Г.Афонькин, М.В.Магницкая. - Л. : Машиностроение , 1987. - 256 c.
  621.7/.9
  Ахиезер А. И. Общая физика. Электрические и магнитные явления : справ. пособие. - К. : Наук.думка. , 1981. - 471 c.
  537
  Ахманова О. С Словарь омонимов русского языка. - 3-е изд., стер . - М. : Рус.яз. , 1986. - 448 c.
  811.161.1`373.423            81.2Р-4
  Ачасова С. М. Алгоритмы синтеза автоматов на программируемых матрицах / под ред. О.Л.Бандмана. - М. : Радио и связь , 1987. - 135 c.
  519.713+681.325.65
  Ачкасова Г.А. Сборник задач по теории электрических цепей : учеб. пособие для техникумов. - М. : Радио и связь , 1984. - 144 c.
  621.3.011.7
  Ашельрод Р.С. Справочные таблицы для определения площадей поверхностей деталей. - К. : Техніка , 1971. - 172 c.
  621.81: 531.72.081
  Ашинянц Р.А. Справочник по видеосредствам IBM PS и IBM/ 2(адаптеры CGA, EGA и VGA) : руководство программиста / Р.А.Ашинянц , М.И. Козлов, А.Д. Кошелев. - М. : Компьютер Гайд , 1993. - 126 c.
  004.382.7            681.322-181.4
  Аэробика. Теория и методика проведения занятий : учеб. пособие для ВУЗов и ССУзов физ. культуры / под общ. ред. Е.Б. Мякинченко, М.П. Шестакова. - М. : ТВТ Дивизион , 2006. - 303 c.
  796.412
  Бабаев С.Г. Надёжность нефтепромыслового оборудования. - М. : Недра , 1987. - 264 c. - (Надёжность и качество).
  622.276.05 - 192
  Бабайцев В.В. Современный русский язык : в 3 т. Т.3. Синтаксис. Пунктуация : учебник для пед.ин-тов / В.В.Бабайцев, Л.Ю.Максимов. - 2-е изд., перераб . - М. : Просвещение , 1987. - 256 c.
  811.161.1`367
  Бабак В.П. Самонастраивающиеся информационные системы : учеб. пособие для вузов / В.П. Бабак, В.М. Синеглазов, С.Г. Таранов. - К. : Нац. авиац. ун-т , 2007. - 151 c.
  681.518 : 681.513.4/.7(075.8)
  Бабак В.П. Супутникова радіонавігація / В.П. Бабак, В.В. Конін, В.П. Харченко. - К. : Техніка , 2004. - 327 c.
  629.783
  Бабей Ю.И. Защита сталей от коррозионно- механического разрушения / Ю.И.Бабей, Н.Г.Сопрунюк. - К. : Техніка , 1981. - 126 c.
  669.14:620.194 +620.197.6
  Бабенко В.А. Объемная штамповка. Атлас схем и типовых конструкций штампов : учеб. пособие для вузов по спец. `Машины и техноло / В.А. Бабенко, В.В. Бойцов, Ю.П. Волик. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1982. - 104 c.
  621.735.043
  Бабець Є.К. Управління енергозбереженням в процесах рудопідготовки / Є.К.Бабець, М.І.Сокур. - Кривий Ріг : Мінерал , 2002. - 410 c.
  622.7.004.18
  Бабий А.И. Дмитрий Кантемир. - М. : Мысль , 1984. - 173 c. - (Мыслители прошлого).
  1(091)(47):929 Кантемир
  Бабич В.В. Бухгалтеский учет на предприятиях малого бизнеса в Украине : учеб. пособие. - К. : Либра , 1992. - 131 c. - (УкрИНТЭИ).
  657 : 334.722.012.64            65.052
  Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови : навч. посібник для філолог. спец.вищ.навч.закл. - Львів : Світ , 2003. - 431 c.
  811.161.2`38 + 811.161.2`271.2            81.2 Укр-5
  Бабулин Н.А. Построение и чтение машиностроительных чертежей : учеб. пособие для проф. обучения рабочих на пр-ве. - 8-е изд., перераб . - М. : Высш. шк. , 1987. - 319 c.
  744
  Бабушкин А.З. Технология изготовления металлообрабатывающих станков и автоматических линий : учеб. пособие для машиностр. техникумов / А.З. Бабушкин, В.Ю.Новиков, А.Г. Схиртладзе. - М. : Машиностроение , 1982. - 272 c.
  621.0.06.002 + 621.0.06 -52 : 658.527.011.56.002
  Баврин И.И. Общий курс высшей математики : учебник для физ.-мат.спец.пед.вузов / И.И.Баврин, В.Л.Матросов. - М. : Просвещение , 1996. - 463 c.
  51(078.5)
  Баврин И.И. Высшая математика : учебник для вузов / И.И.Баврин, В.Л.Матросов. - М. : ВЛАДОС , 2003. - 399 c.
  51(075.8)
  Баврин И.И. Курс высшей математики : учебник для высш.пед.учеб.заведений. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : ВЛАДОС , 2004. - 559 c.
  51(075.8)
  Багалій Д.І. Історія Слобідської України. - Х. : Дельта , 1993. - 255 c.
  940(477)            63.3 (4Укр)
  Багатопартійна українська держава на початку ХХ ст.Програмні документи перших українських політичних партій / упоряд В.С. Журавський. - К. : Б.в. , 1992. - 96 c.
  940(477)``19`` : 329(477)``19``            63.3(2Ук)5
  Багрянский К.В. Теория сварочных процессов : учебник для вузов / К.В. Багрянский, З.А. Добротина, К.К. Хренов. - 2-е изд., перераб . - К. : Вища шк. , 1976. - 424 c.
  621.791.(075.8)
  Багрянский К.В. Теория сварочных процессов : учеб. пособие для вузов / К.В. Багрянский, З.А. Добротина, К.К. Хренов. - Харьков : Изд-во ХГУ , 1968. - 504 c.
  621.791
  Бажанов С.А. Выбор аппаратуры для испытаний электрооборудования. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 129 c. - (Б-ка электромонтера : БЭ; вып. 594).
  621.31.027.3.001.4
  Бажора Ф.В. Техника безопасности при монтажных работах / Ф.В. Бажора, К.С. Мариоков, В.Г. Хусаинов. - М. : Стройиздат , 1973. - 128 c.
  69.057:658.345
  Базаров И.П. Термодинамика : учебник для ун-тов. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1991. - 375 c.
  536.7
  Базаров И.П. Термодинамика : учебник для физ. спец.ун-тов. - 3-е изд. ,перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1983. - 344 c.
  536.7
  Базилевич В. Д. Страховий ринок України - К.: : Знання , 1998. - 374 с., т c.
  65.9.(2)27
  Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність : підручник [для вищ. навч. закл.]. - 2-ге вид., стер . - К. : Знання , 2008. - 431 c.
  347.77 + 339.166.5
  Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність : підручник для [вищ.навч.закл.]. - К. : Знання , 2006. - 431 c.
  347.77(477) : (37.017.4-053.81 +378.017.4-057.785)
  Базилевич В.Д. Страховий ринок України. - К. : Знання , 1998. - 372 c.
  368/.369(477)            65.271(4Укр)
  Байерс Т. 20 конструкций с солнечными элементами / пер. с англ. - М. : Мир , 1988. - 197 c. - (СТТ: самодеят. техн. творчество).
  621.472:689
  Байков В.Д. Специализированные процессоры: итерационные алгоритмы и структуры / В.Д. Байков, В.Б. Смолов. - М. : Радио и связь , 1985. - 288 c.
  004.272.43            681.325.5
  Байков В.И. Железобетонные конструкции. Общий курс : учебник для вузов / В.И. Байков, Э.Е. Сигалов. - 5-е изд.,перераб. и доп . - М. : Стройиздат , 1991. - 767 c.
  624.012.45(075.8)
  Баклицький І.О. Психологія праці : підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К : Знання , 2008. - 655 c.
  159.9 : 331.445 (075.8)
  Баков Ю.В. Проектирование электрической части электростанций с применением ЭВМ : учеб. пособие для вузов по спец.``Электр. станции``. - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 272 c.
  621.311.2.002.5-83.001.63:681.3(075.8)            31.27
  Бакулина Н.А. Микробиология : учеб. для медучилищ / Н.А. Бакулина, Э.Л. Краева. - М. : Медицина , 1976. - 424 c.
  576.8
  Балабанов А.Н. Краткий справочник технолога-машиностроителя. - М. : Изд-во стандартов , 1992. - 461 c.
  621.002+621.7/.9(035.5)
  Балабанов И.Т. Анализ и планирование финансов хозяйствующего субьекта. - М. : Фининсы и статистика , 1998. - 110 c.
  336 : 658.14/.17.012.12            65.261-93
  Балабанов И.Т. Основы финансового менеджемента : учеб. пособие для сред. спец. учеб.заведений. - М. : Финансы и статистика , 1999. - 510 c.
  658.14/.17.012.32
  Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента : учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений. - М. : Финансы и статистика , 1998. - 478 c.
  658.14/.17.012.32            65.290-93
  Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? - М. : Финансы и статистика , 1994. - 383 c.
  658.14/.17.012.32            65.290-93
  Балабанов И.Т. Сборник задач по финансам и финансовому менеджменту : учеб. пособие. - 2-е изд.,доп . - М. : Финансы и статистика , 2000. - 96 c.
  336 + 658.14/.17.012.32            65.26+65.290-93
  Балабанов И.Т. Сборник задач по финансам и финансовому менеджменту : учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений. - М. : Финансы и статистика , 1998. - 79 c.
  336 + 658.14/.17.012.32            65.26+65.290-93
  Балабанов И.Т. Сборник задач по финансам и финансовому менеджменту : учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений. - М. : Финансы и статистика , 1997. - 79 c.
  336 + 658.14/.17.012.32            65.26+65.290-93
  Балабанов И.Т. Электронная комерция : учеб. пособие для вузов. - СПб. : Питер , 2001. - 335 c. - (Учебники для вузов).
  004.738.6 : 658.6/.9
  Балабанов И.Т. Деньги и финансовые институты : учеб. пособие / И.Т. Балабанов, О.В. Гончарук, Н.А. Савинская. - СПб. : Питер , 2000. - 220 c.
  336.74            65.262.6
  Балабанов Л.В. Маркетинговий аудит системи збуту : навч. посібник для вищ. навч. закл. / Л.В.Балабанова, А.В.Балабаниць. - К. : Професіонал , 2004. - 223 c.
  657.6:658.8
  Балакирев В.С. Применение средств пневмо- и гидроавтоматики в химических производствах : учеб. пособие для вузов / В.С.Балакирев, А.Э.Софиев. - М. : Химия , 1984. - 192 c.
  66.012-522.2/.7
  Балакірєва Р.С. Конституційне право України : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч.літ. , 2003. - 209 c.
  342(477)            67400(4УКР)
  Балакришнан А. Введение в теорию оптимизации в гильбертовом пространстве / пер. с англ. Э.Л. Наппельбаума; под ред. Р.В. Гамкрелидзе. - М. : Мир , 1974. - 259 c.
  517.98
  Балашов В.И. Как запустить двигатель. / В.И.Балашов, В.В.Зорин. - М. : Колизей-Олимп , 1991. - 52 c. - (Умей управлять собой и автомобилем: Советы начинаю).
  621.431.73-57
  Балашов Е.П. Микро - и мини - ЭВМ : учеб. пособие для вузов / Е.П.Балашов, В.Л. Григорьев. Г.А. Петров. - Л. : Энергоатомиздат , 1984. - 376 c.
  004.382.7+ 004.382.4            681.3-184
  Балтер М.А. Упрочнение деталей машин. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1978. - 184 c.
  621.787 : 621.81
  Балюк Г.І. Екологічне право України. Конспект лекцій у схемах (Загальна і Особлива частини) : навч. посібник. - К. : Юнірком Інтер , 2006. - 191 c.
  349.6(477)
  Банк В.Р. Финансовый анализ : учеб.пособие / В.Р.Банк, С.В.Банк, А.В.Тараскина. - М. : ТК Велби:Проспект , 2006. - 344 c.
  658.14/.17.012.12
  Банки и банковские операции : учеб.пособие для вузов / Е.Ф.Жуков, Л.М.Максимова, О.М.Маркова и др.; под ред. Е.Ф.Жукова. - М. : Банки и биржи, ЮНИТИ , 1997. - 417 c.
  336.71 + 336.717            65.262.1
  Банки и банковское дело : учеб. пособие для вузов / под ред. И.Т.Балабанова. - СПб : Питер , 2005. - 253 c. - (Кр.курс).
  337.71 + 336.717            65.261.1
  Банки и банковское дело : учеб.пособие / под ред.И.Т.Балабанова. - СПб : Питер , 2000. - 253 c.
  336.71 + 336.717            65.262.1
  Банки и банковское дело : учеб. пособие для вузов / под ред. И.Т.Балабанова. - СПб : Питер , 2001. - 302 c.
  336.71 + 336.717            65.261.1
  Банківська енциклопедія / М.І.Савлук, А.М.Поддерьогін, А.А.Пересада; за ред. А.М.Мороза. - К. : СЛІДіК, Ельтон , 1993. - 328 c.
  336.7            65.262.1
  Банківська справа : навч. посібник / Р.І.Тиркало, І.С.Гуцал, Я.І.Чайковський та ін.; за ред. Р.І.Тиркала. - Тернопіль : Карт-бланш , 2001. - 314 c.
  336.7            65.262.1
  Банківський менеджмент : навч. посібник для екон.спец. / О.А.Кириченко, І.В.Гіленко, С.Л.Роголь та ін.; за ред. О.А.Кириченка. - 3-є вид., перероб. і доп . - К. : Знання - Прес , 2002. - 438 c.
  336.71 : 658.012.32
  Банківський менеджмент : підручник / О.А.Кириченко, В.І.Міщенко, В.П.Щербань та ін.; за ред. О.А.Кириченка, В.І.Міщенка. - К. : Знання , 2005. - 831 c. - (Вища освіта ХХІ століття).
  336.71 : 658.012.32
  Банківські операції : підручник / А.М.Мороз, М.І.Савлук, М.Ф.Пуховкіна та ін.; за ред. А.М.Мороза. - 2-е вид.,випр. і доп . - К. : КНЕУ , 2002. - 476 c.
  336.717            65.262.1
  Банківські операції : підручник для вузів / В.І.Міщенко, Н.Г.Славянська, О.Г.Коренєва; за ред. В.І.Міщенко, Н.Г.Слав`янської. - К. : Знання , 2006. - 727 c. - (Вища освіта ХХІ ст.).
  336.717
  Банківські операції / Павлишин О.П., Ричаківська В.І. - К. : Алерта , 2005. - 158 c.
  336.717
  Банковское дело : учебник для экон.спец. вузов / под ред. В.И.Колесникова, Л.П.Кроливецкой. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Финансы и статистика , 1999. - 460 c.
  336.71            65.262.1
  Банковское дело : учебник для экон.спец.вузов / О.И.Лаврушин, И.Д.Мамонова, Н.И.Валенцева и др.; под ред. О.И.Лаврушина. - М. : Финансы и статистика , 1999. - 574 c.
  336.71            65.262.1
  Банкрутство і санація підприємства: теорія і практика кризового управління / Т.С.Клебанова, О.М.Бондар, О.В.Мозенков; за ред. О.В.Мозенкова. - Харків : Інжек , 2003. - 271 c.
  658.016.7/.8            65.9-93
  Баня Е.Н. Компьютерные сети. - К. : СВІТ , 1999. - 112 c.
  681.3.06, 004.7
  Барабой В.А. Популярная радиобиология. - К. : Наук. думка , 1988. - 190 c.
  577.346
  Баранов Г.Л. Структурное моделирование сложных динамических систем / Г.Л.Баранов, А.В.Макаров. - К. : Наук. думка , 1986. - 272 c. - (АН УССР. Ин-т электродинамики).
  681.511.4.017
  Баранцев П.П. Міста України в контексті процесу глобалізації : наук. видання. - К. : НОМУРО , 2012. - 101 c.
  339.9(477)
  Бараускас Р.А. Расчет и проектирование вибродвигателей / Р.А.Бараускас, В.П.Кульветис, К.М.Рагульскис. - Л. : Машиностроение , 1984. - 101 c. - (Б-ка инженера. Вибрационная техника. Вып.2).
  621.314.571 + 621.313.13-868 + 62-868
  Барвинок Г.С. Слышишь, Днепр! : докум. очерк / Г.С.Барвинок,Л.И.Евселевский,П.Н.Пустовит. - Харьков : Прапор , 1979. - 180 c.
  940(477)084.7            9(с)277
  Барг П. Цифровая фотография. / Питер Барг; пер. с англ. В.Челноковой. - М. : Гранд : ФАИР-ПРЕСС , 2005. - 352 c.
  77
  Бардаш С.В. Контроль і ревізія. Практикум : навч. посібник для бакалаврів з економіки зі спец. `Облік і аудит` / С.В.Бардаш, В.А.Дерій, Н.І.Петренко. - Житомир : РУТА , 2000. - 382 c.
  657.6            65.053.5
  Бардина Г. И. Открываем Америку - М. : Айрис-пресс , 2006. - 224 c. - (( Английский клуб )).
  811.111 (075)            81.2 Англ
  Бардиш Г.О. Проектний анализ : підручник для вищ. навч. закл. - 2-ге вид., стер. . - К : Знання , 2006. - 415 c.
  330.322(075.8)
  Бардиш Г.О. Проектний аналіз : підручник. - 2-ге вид.,стер . - К. : Знання , 2006. - 415 c.
  330.322(075.8)
  Баринов В.А. Экономика фирмы: стратегическое планирование. : учеб. пособие для вузов. - М. : КНОРУС , 2005. - 230 c.
  334.7:65.012.23.1
  Баринов Н.А. Технология металлов : учебник для немашиностр.спец.вузов / Н.А.Баринов, А.Ф.Ланда, П.С.Паутынский; под ред. Н.А.Баринова - М. : Металлургиздат , 1963. - 554 c.
  621.7
  Барковський В.В. Математика для економістів : в 2 т. Т.1. Вища математика : навч. посібник для вищ.навч.закл. / В.В.Барковський, Н.В.Барковський. - 2- ге вид. . - К. : Нац.акаде. управління , 1999. - 399 c. - (Сер. навч.літ.``Економіст``).
  51(075.8)
  Барле Р. Пособие для изучающих органическую химию. / Р.Барл, Ж.-Л.Пьер; пер. с фр. Н.Д.Антоновой, Ю.А.Устынюка. - М. : Мир , 1971. - 496 c.
  547
  Бармак М.В. Основи правознавства. - 2-ге вид., доп. і перероб . - Тернопіль : Астон , 1999. - 244 c.
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67
  Баррет Ч.С. Структура металлов : в 2 т. Т.1. / Ч.С.Баррет,Т.Б. Массальский; пер. с англ. А.М.Берштейна,С.В.Добаткина ;под ред . М.Л.Бернштейна. - М. : Металлургия , 1984. - 352 c.
  620.182/.187
  Баррет Ч.С. Структура металлов : в 2 т. Т.2. / С.С.Баррет, Т.Б. Массальский; пер. с англ. А.М.Бернштейна, С.В.Добаткина ; под ред . М.Л.Бернштейна. - М. : Металлургия , 1984. - 686 c.
  620.182/.187
  Барсуков П.В. Строительное черчение : учебник для ПТУ. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1973. - 344 c.
  744
  Бартенев Г.М. Курс физики полимеров. : учеб. пособие для вузов / Г.М. Бартенев, Ю.В. Зеленев; под ред. проф. С.Я. Френкеля. - Л. : Химия , 1976. - 288 c.
  678.7:53
  Бартенев С.С. Детонационные покрытия в машиностроении / С.С. Бартенев, Ю.П. Федько, А.И. Григоров. - Л. : Машиностроение , 1982. - 215 c.
  621.793
  Бару М.И. Охрана прав авторов, изобретателей,рационализаторов. - К. : Вища школа , 1984. - 65 c. - (Основы правоведения).
  001.894/.895 : 347.77            608 + 67.99(2)3
  Баскаев Х.К. Металловедие и термическая обработка металов. : учеб.-метод. пособие по диплом. проектир. для техникумов / Х.К. Баскаев, А.А. Самахоцкий. - М. : Машиностроение , 1966. - 192 c.
  621.78
  Басманова А. Г. Синтаксис предложения французского языка : Учебное пособие / А. Г. Басманова, А. Н. Тарасова - М. : Высшая школа , 1986. - 208 c.
  811.111 (075.8)            81.2 Фр-9
  Басс Х. Алгебраическая К-теория / пер. с англ. А.В.Михалева ; под ред. Е.С. Голода. - М. : Мир , 1973. - 519 c.
  512.667
  Батищев И.И. Механизация выгрузки наволочных грузов из бортовых автомобилей и автопоездов. / И.И. Батищев, А.И. Прудниченков, А.С. Субботин. - М. : Траспорт , 1972. - 72 c. - (Гос. науч. исслед. ин-т автомобильного транспорта-).
  656.135.5.073.437.01.54 : 621.869
  Батлук В.А. Основи екології : підручник. - К. : Знання , 2007. - 519 c.
  502/.504(075,8)
  Батунер Л.М. Математические методы в химической технике / Л.М.Батунер,М.Е.Позин ; под.ред.М.Е.Позина. - 6-е изд., испр . - Л : Химия , 1971. - 824 c.
  51:667
  Батыгин В.Е. Сборник задач по электродинамике : учеб.пособие для вузов / В.Е.Батыгин,И.Н.Топтыгин; под ред. М.М.Брелова. - 2-е изд., испр. и доп . - М : Наука , 1970. - 503 c.
  536.7
  Бать М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах : в 3 т. Т.1. Статика и кинематика : учеб. пособие для вузов / М.И.Бать, Г.Ю.Джанелидзе, А.С.Кельзон. - 9-е изд., перераб . - М : Наука , 1990. - 670 c.
  531(076.1)            22.2
  Бахнов Ю.Н. Сборник заданий по техническому черчению : учеб. пособие для ПТУ. - 3-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1988. - 223 c.
  744
  Бахтинов В.Б. Прокатное производство : учебник для сред. спец. учеб. заведений. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Металлургия , 1987. - 416 c.
  621.771
  Бахтинов В.Б. Производство экономичных профилей проката / В.Б.Бахтинов, Ю.Б.Бахтинов; под науч ред. Ю.Б.Бахтинова. - М. : Металлургия , 1984. - 327 c.
  621.771
  Бахтинов В.Б. Технология прокатного производства : учебник для металлург. техникумов. - М. : Металлургия , 1983. - 488 c.
  621.771
  Бачериков Н.Е. Психогигиена умственного труда учащейся молодежи / Н.Е.Бачериков, М.П. Воронцов, Э.И. Добромиль. - К. : Здоровье , 1988. - 167 c.
  613.86 : 371.015.3            51.24+88.4
  Башарин А.В. Примеры расчета автоматизированного электропривода на ЭВМ : учеб. пособие для вузов / А.В.Башарин, Ю.В. Постников. - 3-е изд., перераб . - Л. : Энергоатомиздат , 1990. - 512 c.
  62-83-52 : 004.382.7
  Башков Г.П. Выглаживание востановленных деталей. - М. : Машиностроение , 1979. - 79 c.
  621.81.004.67 : 621.923.4
  Бевзенко С.П. Сучасна українська мова. Синтаксис : навч.посібник для філолог.спец.вищ. навч.закл. / С.П.Бевзенко, Л.П.Литвин, Г.В.Семеренко. - К. : Вища шк. , 2005. - 270 c.
  811.161.2`367            82.2(;Укр)
  Бегам Л.Г. Регулирование водных потоков при проектировании дорог / Л.Г.Бегам, В.С.Алтунин, В.Ш.Цыпин; под ред. Л.Г.Бегама. - М. : Транспорт , 1977. - 304 c.
  625.72 : 627.15
  Бедель В.К. Литье под низким давлением / В.К.Бедель, Г.И.Тимофеев. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1968. - 259 c.
  721.74
  Беднарчук М.С. Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва : навч. посібник для вищ.навч.закл. / М.С.Беднарчук, І.С.Полікарпов. - М. : Центр навч. літ. , 2006. - 557 c.
  658.62(075.8)
  Бедняк М.Н. Управление научно - техническим прогрессом на автомобильном транспорте. - К. : Тэхника , 1989. - 200 c.
  656.13 : 62.001.7
  Бедрій Я.І. Безпека життєдіяльності : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2009. - 285 c.
  658.345(075.8)
  Бездітко Ю.М. Валютне регулювання : : навч. - метод. посібник / Ю.М.Бездітко, О.О.Мануйленко, Г.А.Стасюк. - Херсон : : ОЛДІ-плюс, , 2009. - 270 c.
  336.748.025.2
  Безналичные расчеты в Украине : сб.нормат.документов. - Харкьков : Консульт , 2002. - 128 c. - (Энциклопедия бухгалтера и экономиста. 2002, март).
  336.717.1(477)            65.262.4
  Безналичные расчеты и кредит / под ред. Г.С.Тимохина. - М. : Финансы и статистика , 1987. - 128 c.
  336.717.1            65.9(2)262
  Безопасность конструкций автомобиля / М.А.Андронов, Ф.Е.Межевич, Ю.М.Немцов, Е.С.Савушкин. - М. : Машиностроение , 1985. - 157 c.
  629.331-788            629.113-788
  Безпека життєдіяльності : навч.посібник для вищ. навч. закл. / Ю.С.Скобло, Т.Б.Соколовська, Д.І.Мазоренко та ін. - К . : Кондор , 2006. - 417 c.
  658.345(075.8)
  Безродный П.П. Архитектурные термины : краткий рус. - укр.словарь / под ред. В.В.Савченко. - К. : Вища шк. , 1993. - 272 c.
  72(038)=161.1=161.2
  Безруких П. С. Бухгалтерский учет : учебник для фин. и фин.-экон.техникумов / П.С.Безруких,А.Н.Кашаев, Д.А.Рогулин; под ред.П.С.Безруких. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Финансі и статистика , 1983. - 374 c.
  657            65.052
  Безрукова В.С. Педагогика. Проективная педагогика : учебник для индустр.- пед.техникумов и учеб.пособие для инж.-пед.спец.вузов - Екатеринбург : Деловая книга , 1996. - 342 c.
  37.013            74.00
  Безручко И. И. Обработка металлов давлением. : учеб.пособие для вузов / И.И.Безручко, М.Е.Зубцов, Л.Н.Балакина. - Л. : Машиностроение , 1967. - 311 c.
  621.7
  Бейко И. В. Методы и алгоритмы решения задач оптимизация : справ.пособие / И.В.Бейко, Б.Н.Бублик, П.Н.Зинько. - К. : Вища шк. , 1983. - 512 c.
  517.977 + 519.85
  Бейлин И. Ш. Динамика и оптимальная пассивная стабилизация натяжения в лентопротяжных механизмах. / И.Ш.Бейлин, В.Л.Вейц, В.М.Меркин ; под ред. К.М.Рагулькиса. - Л. : Политехника , 1991. - 104 c. - (Б-ка инженера. Вибрационная техника; Вып.17).
  62-229.6-75 + 62-868
  Белевцева А.Т. Потенциометры. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1969. - 328 c.
  621.317.727.2
  Белецкий А.Ф. Теория линейных электрических цепей : учебник для вузов по спец. `Автомат.электросвязь`, `Радиосвязь и радиовещание`,`Многоканал. электросвязь`. - М. : Радио и связь , 1986. - 543 c.
  621.3.011.71
  Белецкий А.Я. Комбинаторика кодов Грея. - К. : КВІЦ , 2003. - 504 c.
  519.711/.725
  Белкин И.М. Справочник по допускам и посадкам для рабочего машиностроителя. - М. : Машиностроение , 1985. - 320 c. - (СР.Справочники для рабочих).
  621.753
  Белкин Ю.В. Применение методов инженерной графики в судостроении : учеб. пособие. - Л. : Судостроение , 1987. - 128 c.
  76 : 629.12
  Беллер Г.А. Экзамен разума. Об охране окружающей среды. - М. : Мысль , 1988. - 252 c.
  502.17
  Беллман Р. Динамическое программирование в частных производных / Р.Беллман, Э.Энджел; пер. с англ. С.П.Чеботарева ; под ред. А.М. Летова. - М. : Мир , 1974. - 208 c.
  519.857
  Белобжецкий И.А. Ревизия и контроль в промышленности : учеб. пособие для вузов. - М. : Финансы и статистика , 1987. - 294 c.
  657.6            65.9/2/26
  Белобжецкий И.А. Бухгалтерская отчетность и методы ее контроля. - М. : Финансы и статистика , 1985. - 272 c.
  657.6            65.052.230
  Белов А.Н. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях. - М. : Финансы и статистика , 1990. - 174 c.
  657            65.052
  Белов В.В. Сборник задач по дополнительным главам математической физики : учеб. пособие для вузов. - М. : Высш. шк. , 1978. - 271 c.
  517.95 : 53
  Белов И.Ф. Зарубежные переносные радиоприемники и магнитофоны : справ. пособие / И.Ф. Белов, Е.В. Никольский. - М. : Радио и связь , 1984. - 192 c.
  621.396.6-182.4+:681.846.7-182.4
  Белоконь Я.Е. Тракторы Т-25А, Т-40М, Т-40АМ, Т-40АНМ: устройство, работа, техническое обслуживание / Я.Е. Белоконь, С.О. Гусаков, Н.Г. Ореховская. - Чернигов : Ранок , 2004. - 135 c.
  629.366 + 631.372            629.114.2
  Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы : курс лекций / под общ. ред. И.П. Мерзлякова. - М. : ИНФРА-М , 1998. - 297 c. - (МГУ им. М.В. Ломоносова. Экон фак.).
  336 : 334.7            65.290-93
  Белопольский Н.Г. Основы производственно- хозяйственной энвироники. - М. : Экономика , 1990. - 190 c.
  007: 330
  Белопухов А.К. Технологические режимы литья плд давлением. - М. : Машиностроение , 1967. - 240 c.
  621.74.042.002
  Белопухов А.К. Литьё под давлением / под ред. А.К. Белопухова - изд. 2-е, перераб и доп. . - М. , 1975.
  62І.74
  Белоцерковский С.И. Диплом Гагарина. - М. : Мол. гвардия , 1986. - 175 c.
  629.78 + 929Гагарин
  Белоцкий А.В. Ультразвуковое упрочнение металов / А.В. Белоцкий, В.Н. Винниченко, И.М. Муха. - К. : Тэхника , 1989. - 167 c.
  62І.789-868.8
  Белуха Н.Т. Бухгалтерский учет на автомобильном транспорте. - М. : Транспорт , 1989. - 260 c.
  656.І3 : 657
  белый А.В. Структура и методы формирования износостойких поверхностных слоёв / А.В. Белый, Г.Д. Карпенко, Н.К.Мышкин. - М. : Машиностроение , 1991. - 208 c.
  620.178.16
  Белый Ю.А. Считающая микроэлектроника. - М. : Наука , 1983. - 120 c. - (Наука и технический прогресс).
  004.388.2 : 621.382.049.77
  Бельская Н.А. Роль оценочой функции психики в структуре єстетической одаренности : посібник - К.: : Вид-во ін-ту обдарованої дитини , 2014. - 94 с. c.
  15.9.922.72
  Бельских В.И. Справочник по техническому обслуживанию и диагностированию тракторов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Россельхозиздат , 1986. - 399 c.
  629.366 + 631.372            629.114.2 : 631.372
  Белявский М.Т. Их имена увековечены в Москве. Ученые и питомцы Московского университета. - М. : Изд-во МГУ , 1980. - 183 c.
  378.4 (47+57-25)
  Беляев В.И. Теоретические основы процессов поверхносного пластического деформирования - Минск , 1988. - 184 c.
  621.787.4
  Беляев Н.М. Сборник задач по сопротивлению материалов / под общ. ред. В.К. Качурина - 9-е изд., испр . - М. : Наука , 1965.
  620.10(076.1)
  Беляев Н.М. Сборник задач по сопротивлению материалов / под общ. ред.В.К. Качурина - 6-е стереотипное . - М. : физико-математической литературы , 1958. - 346 c.
  620.10(076.1)
  Беляев Н.М. Сборник задач по сопротивлению материалов / под общ. ред.В.К. Качурина - 6-е стереотипное . - М. : физико-математической литературы , 1958. - 346 c.
  620.10(076.1)
  Беляев Н.М. Сборник задач по сопротивлению материалов / под общ. ред.В.К. Качурина - 6-е стереотипное . - М. : физико-математической литературы , 1958. - 346 c.
  620.10(076.1)
  Беляев Н.М. Сборник задач по сопротивлению материалов / под общ. ред.В.К. Качурина - 5-е стереотипное . - М. : Технико- теоретической литературы , 1957. - 346 c.
  620.10(076.1)
  Бенза Г.В. Справочник экономиста - дорожника / Г.В.Бенза, В.В.Изюмченко, Е.Г.Ленский. - К. : Будивельник , 1978. - 118 c.
  625.7/.8(03)
  Бенсон Д. Транспорт и доставка грузов / Д.Бенсон, Дж.Уайтхед; пер. с англ. В.В.Космина. - М. : Транспорт , 1990. - 278 c.
  656.073
  Бень А.Б. Правди і суду! Полковник Омельченко і його команда про : Л.Кравчука, Л.Кучму, П.Лазаренко, Д.Табачника, Г.Ворсінова, А.Хорішка, Ю.Карасика та ін. - Рівне : Б.в. , 1998. - 208 c.
  323(477)            66.3(4УКР)
  Беняковский М.А. Производство оцинкованого листа / М.А.Беняковский, Д.Л.Гринберг. - М. : металлургия , 1973. - 256 c.
  621.771 : 669.586
  Бер А.Ю. Сборка полупроводниковых приборов и интегральных микросхем : учеб.посбие для ПТУ / А.Ю.Бер, Ф.Е.Минскер. - М. : Высш.шк. , 1977. - 272 c.
  621.382.002.72
  Берд П. Обуздай свой телефон! Как положить конец тирании собственного телефона / Полли Берд; пер. с англ. З.Я.Красневской. - Мн. : Амалфея , 1997. - 211 c.
  316.477
  Берд П. Продай себя! Тактика совершенствования вашего имиджа / Полли Берд; пер. с англ. Т.А.Сиваковой. - Мн. : Амалфея , 1997. - 207 c. - (Стратегия успеха).
  316.477 : 17.022
  Бердяев Н.А. Н.А.Бердяев о русской философии : в 2 т. Т.1. : сборник / Вступ.ст. Б.В.Емельянова, А.И.Новикова. - Свердловск : Изд-во Урал. ун-та , 1991. - 288 c.
  1(47+57)(091)            87.3
  Бердяев Н.А. Н.А.Бердяев о русской философии : в 2 т. Т.2. : сборник - Свердловск : Изд-во Урал. ун-та , 1991. - 239 c.
  1(47+57)(091)            87.3
  Бердяев Н.А. Судьба России. Опыты по психологии войны и национальности / предисл.Л.Полякова. - Репринт.воспроизведение изд.1918 г . - М. : Изд-во МГУ , 1990. - 240 c.
  1(47+57)(091) + 159.922.4 + 355.01            87.3
  Бережна Л.В. Економіко - математичні методи та моделі у фінансах : навч.посібник для вищ.навч. закл. / Л.В.Бережна, О.І.Снитюк. - К . : Кондор , 2009. - 300 c.
  330.4 : 336](075.8)
  Березин А.С. Технология и конструктирование интегральных микросхем. : учеб. пособие для вузов / А.С.Березин, О.Р.Мочалкина; под ред. И.П.Степаненко. - М. : Радио и связь , 1983. - 232 c.
  621.382.049.77
  Березин И.В. Основы физической химии ферментативного катализа. : учеб. пособие для студентов хим. и биолог. фак. ун-тов. / И.В.Березин, К.Мартынек. - М. : Высш. шк. , 1977. - 280 c.
  544.473 : 577.15            541
  Березин Ф.А. Введение в алгебру и анализ с антикоммутирующими переменными / под ред.В.П.Паламодова. - М. : Изд-во МГУ , 1983. - 208 c.
  512.64+517
  Березін О.В. Економіка підприємства. Практикум : навч.посібник / О.В.Березін, Н.В.Бутенко. - К. : Знання , 2009. - 254 c.
  338.45(076.5)
  Березняк Є.С. Вибрані педагогічні праці : у 3 т. Т.2. / за ред. М.Д.Ярмаченка. - 2-ге вид., доп. . - К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова , 2008. - 295 c.
  37(091)(477)
  Березняк Є.С. Вибрані педагогічні праці : у 3 т. Т.3. / за ред. М.Д.Ярмаченка. - 2-ге вид., доп . - К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова , 2008. - 247 c.
  37(091)(477)
  Березняк С.С. Вибрані педагогічні праці : у 3 т. Т.1. / за ред. М.Д.Ярмаченка. - 2-ге вид., доп . - К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова , 2008. - 343 c.
  37(091)(477)
  Березюк Н.Т. Живучесть микропроцессорных систем управления / Н.Т.Березюк, А.Я.Гапунин, Н.И.Подлесный. - К. : Тэхника , 1989. - 143 c.
  004.272.43 :621.382.049.77            681.325.5 : 621.382.049.77
  Беренштейн М.Л. Металловедение и термическая обработка стали : 3. Т.2. Основы термической обработки : Справочник / М.Л.Бернштейн,А.Г.Рехштадта - 3-е перераб.и доп. . - Москва : Металлургия , 1983. - 367 c.
  669.14.017+621.78:669.14
  Берзинь И.Э. Экономика фирмы. - М. : Ин-т междунар. права и экономики , 1997. - 251 c.
  338.45 : 334.7
  Берзон И.И. Акционерное общество: капитал, правовая база, управление. : практ. пособие для экономистов и менеджеров. - М. : Фин-статинформ , 1995. - 157 c.
  334.722.8            65.261
  Беркович М.А. Автоматика энергосистем. : учеб. для энерг. и энергостроит. техникумов / М.А.Беркович, В.А.Гладышев, В.А.Семенов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 238 c.
  621.311-52(075.32)            31.27
  Берлин А.Я. Техника лабораторной работы в органической химии. - 3-е изд., испр. и доп . - М. : Химия , 1973. - 368 c.
  547
  Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа : учеб.пособие для вузов. - 20-е изд . - М. : Наука , 1985. - 383 c.
  517            517.2
  Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа : учеб. пособие для вузов. - 19 - е изд., стер . - М. : Наука , 1977. - 416 c.
  517            517.2
  Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа : учеб.пособие для вузов. - 18 - е изд., стер . - М. : Наука , 1975. - 416 c.
  517
  Бермант А.Ф. Краткий курс математического анализа для втузов : учебник для втузов / А.Ф.Бермант, И.Г.Араманович. - 8-е изд., испр. и доп . - М. : Наука , 1973. - 720 c.
  517
  Бермант А.Ф. Краткий курс математического анализа для втузов : учебник для втузов / А.Ф.Бермант, И.Г.Араманович. - 7-е изд., стер . - М. : Наука , 1971. - 736 c.
  517            517.2
  Бермант А.Ф. Краткий крс математического анализа : для втузов / А.Ф.Бермант, И.Г. Араманович - изд. 5-е стереот. . - М.: : Наука , 1967. - 735 с. c.
  517
  Бернстайн Л. А. Анализ финансовой отчетности. Теория, практика и интерпретация / пер. с англ. ; гл. ред. серии Я.В. Соколов. - М. : Финансы и статистика , 1996. - 624 c. - (Серия по бухгалтерскому учету и аудиту).
  658.14/.17.012.122            65.052
  Берсенев М.С. Знай телевизор : учеб. пособие. - М. : Изд-во ДОСААФ СССР , 1985. - 208 c.
  621.397
  Бертсекас Д. Условная оптимизация и методы множителей Лагранжа / пер. с англ. Н.В.Третьякова; под ред. Е.Г.Гольштейна. - М. : Радио и связь , 1987. - 399 c.
  517.977.5
  Берштейн М.Л. Металловедение и термическая обработка стали : 3. Т.1. Методы испытания и исследования : Справочник / М.Л.Берштейна,А.Г.Рахштадта - 3-е перераб.и доп. . - Москва : Металлургия , 1983. - 352 c.
  669.14.017+621.78:669.14
  Берштейн М.Л. Металловедение и термическая обработка стали : 3. Т.2. Основы термической обработки : Справочник / М.Л.Берштейн,А.Г.Рахштадт - 3-е перераб. и доп. . - Москва : Металлургия , 1983. - 367 c.
  669.14.017+621.78:669.14
  Берштейн М.Л. Металловедение и термическая обработка стали : 3. Т.1. Методы испытания и исследования : Справочник / М.Л.Берштейна,А.Г.Рахштадта - 3-е перераб. и доп. . - Москва : Металлургия , 1983. - 352 c.
  669.14.017 +621.78:669,14
  Беспалов Н.А. Дорожно - строительные машины и оборудование : справочник / Н.А.Беспалов, Б.В.Шелюбский. - К. : Будівельник , 1980. - 182 c.
  625.7/.8.08
  Беспалов Н.А. Карманный справочник механика - дорожника / Н.А.Беспалов, Б.В.Шелюбский. - К. : Будівельник , 1976. - 279 c.
  625.7/.8
  Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники : Электромагнитное поле : Учебник для студентов вузов - 7-е изд.,перераб. и доп. . - Москва : Высшая школа , 1978. - 232 c.
  621.3(075.8)
  Бессонов Л.А. Линейные электрические цепи.Новые разделы курса теоретических основ электротехники : учеб.пособие для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1983. - 336 c.
  621.3.011.71
  Бессонов Л.А. Линейные электрические цепи.Новые разделы курса теоретических основ электротехники : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1974. - 316 c.
  621.3.011.71
  Бессонов Л.А. Линейные электрические цепи. Новые разделы курса теоретических основ электротехники : учеб.пособие для вузов - М. : Высш.шк. , 1968. - 256 c.
  621.3.011.71
  Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. : учебник для вузов. - 8-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1984. - 559 c.
  621.3.011.7
  Бесчастний В.М. Нотаріат в Україні - Київ : Знання , 2008. - 494 c.
  347.961(477)
  Бечко П.К. Місцеві фінанси : навч.посібник для вищ.навч.закл. / П.К.Бечко, О.В.Ролінський. - К. : Центр учбов.літ. , 2007. - 191 c.
  336.1 : 352 (075.8)
  Бєляков О. Екологічна проблематика в засобах масової інформації : навч.посібник - 2-ге вид., доп.і перероб. . - К. : ’’Київський університет’’ , 2003. - 186 c.
  070:504
  Бибиков Ю.Н. Курс обыкновенных дифференциальных уравнений : учеб.пособие для ун-тов по спец.``Математика``. - М. : Высш.шк. , 1991. - 303 c.
  517.91 (075.8)
  Библиотека информационной технологии Т.2.. Персональные компьютеры : справ.книга программиста / под ред. Г.Р.Громова. - М. : ИнфоАрт , 1991. - 240 c.
  004.382.7            681.3
  Библия для детей / сост. протоиерей Александр Соколов. - Репринт. изд . - М. : Физкультура и спорт , 1991. - 479 c.
  27-23            86.37
  Биковський О.Г Довідник зварника / О.Г.Биковський, І.В.Пінковський. - К : Техніка , 2002. - 335 c.
  621.791/.792
  Билецкий И.П. Логика : учеб.пособие для вузов / И.П.Билецкий, О.Н.Кузь, В.А.Черненко. - К : Кондор , 2007. - 147 c. - ((Харьков. гос. экон.ун-т)).
  161/162(075.8)
  Биогеография с основами экологии : учебник для вузов по географ. и эколог. спец. / А.Г.Воронов, Н.Н.Дроздов, Д.А.Криволуцкий, Е.Г.Мяло. - 4-е изд . - М : Изд-во МГУ: Высш.шк. , 2002. - 391 c. - (Вышая школа).
  574.9
  Биологический энциклопедический словарь. / гл.ред. М.С.Гиляров. - 2-е изд., испр . - М : Сов. энциклопедия , 1989. - 863 c.
  57(031)
  Биология : пособие для подготов. отд-ний с.- х. вузов / Н.П.Соколова, И.И.Андреева, Л.Н.Катонова, Л.С.Родман; под общ. ред. Н.П.Соколовой. - М. : Высш.шк , 1987. - 464 c.
  57
  Биология : учебник / В.Н.Ярыгин, И.Н.Волков, В.И.Васильева и др.; под ред. В.Н.Ярыгина. - М : Медицина , 1987. - 447 c. - (Учеб. лит. для учащихся мед.уч-щ).
  57
  Биология : в 2 т. Т.1. Жизнь, гены, клетка, онтогенез,человек : учебник для мед.спец.вузов / В.Н.Ярыгин, В.И.Васильева, И.Н.Волков, В.В.Синельщикова; под ред.В.Н.Ярыгина - М : Высш. шк. , 1997. - 448 c.
  574/578
  Биология : в 2 т. Т.2. Эвалюция, экосистема, биосфера, человечество : учебник для мед.вузов / В.Н.Ярыгин, В.И.Васильева, И.Н.Волков, В.В.Синельникова; под ред. В.Н.Ярыгина. - М. : Высш.шк. , 1997. - 352 c.
  574/.578
  Биология. Современный курс : учеб.пособие для школ / А.Ф.Никитин,Д.Т.Жоголев,Т.В.Грибадулин Т.В. и др.; под ред. А.Ф.Никитина. - 2-е изд., испр. и доп . - СПб : СпецЛит. , 2006. - 480 c.
  57
  Биохимия : учеб. пособие для вузов / Н.Е.Кучеренко,Ю.Д.Бабенюк, А.Н.Васильев и др. - К : Высш. шк. , 1988. - 432 c.
  577.1
  Биохимия мышечной деятельности : учебник для вузов физ. воспитания и спорта / Н.И.Волков,Э.Н.Несен, А.А.Осипенко, С.Н.Корсун. - К. : Олимпийская лит. , 2000. - 503 c.
  796.015.52 : 577.1 : 611.73            75.0я73
  Бир Ст. Кибернетика и управление производством / пер. с англ. В.Я.Алтаева ; под.ред.Челюскина А.Б.; с предисл. А.И.Берга. - 2-е изд., доп . - М : Наука , 1965. - 391 c.
  007 + 681.51            62-50
  Биргер И.А. Резьбовые и фланцевые соединения / И.А.Биргер,Г.Б.Иосилевич. - М. : Машиностроение , 1990. - 368 c.
  621.882.082 : 624.078.4
  Бирюков А.А. Массаж : учебник для вузов по спец. физ. культура. - М : Физкультура и спорт , 2003. - 431 c.
  615.82(075.8)
  Бирюков С.А. Цифровые устройства на интегральных микросхемах. - 3-е изд., перераб. и доп . - М : Радио и связь , 1991. - 183 c. - (МРБ.Массовая радиобиблиотека.Вып.1159).
  621.396.6.049.77
  Бирюков С.А. Цифровые устройства на МОП - интегральных схемах. - М : Радио и связь , 1990. - 126 c. - (МРБ.Массовая радиобиблиотека. Вып.1132).
  621.396.6.049.77
  Бирюкова И.К. Бухгалтерский учет в Украине / И.К.Бирюкова, А.В.Кодрянский. - К. : Знання , 1998. - 407 c.
  657(477)            65.052
  Бицадзе А.В. Основы теории аналитических функций комплексного переменного : учеб.пособие для мех.-мат. и физ. спец.вузов. - 2-е изд., доп . - М. : Наука , 1972. - 263 c.
  517.54
  Бицалдзе А.В. Основы теории аналитических функций комплексного переменного : учебник для мех.-мат. и физ. спец. вузов. - 3-е изд., доп . - М. : Наука , 1984. - 320 c.
  517.54
  Біблія, або книги святого письма Старого й Нового Заповіту.Із мови давньоеврейсько1 та грецької на українську наново перекладена. - Б.м. : Укр.біблійне тов-во , 1992. - 296 c.
  27-23            86.3
  Біленчук П.Д. Правова деонтологія : підручник для вищ.навч.закл. / П.Д.Біленчук, С.С.Сливка; за ред. П.Д.Біленчука. - К. : АТІКА , 1999. - 319 c.
  34 : 174.4            67 : 87.85
  Білецький Є. М. Судова медицина та судова психіатрія : навч. посібник. / Є. М.Білецький ,Г. А. Білецька. - К. : Юрінком Інтер , 2004. - 190 c.
  340.6(075.8)
  Білик М.Д. Фінанси підприємств:практикум : навч. посібник для вищ.навч.закл. / М.Д.Білик, Н.Д.Бабяк, О.Б.Соколова. - К. : Центр учбов.літ , 2008. - 194 c.
  658.14.17(076.5)
  Білик М.Д. Податкова система України : навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / М.Д.Білик, І.А.Золотько. - К. : КНЕУ , 2000. - 190 c.
  336.22(477)            65.261.4
  Білодід Ю.М. Філософія. Український світоглядний акцент : навч. посібник для вищ. навч. закл. - К. : Кондор , 2006. - 355 c.
  1(075.8)
  Білозьоров А.В. Рудниковий транспорт : підручник для вищ.навч.закл. / А.В.Білозьоров, Л.С.Парфєненко. - К. : Каравела , 2004. - 253 c.
  622.6(075.8)
  Білоусов Ю.В. Виконавче провадження : Навчальний посібник - К. : Прецедент , 2004. - 192 c.
  347.9            67.310 я 73
  Білуха М.Т. Курс аудиту : підручник для бакалаврів з економіки. - К. : Вища шк.:Знання , 1999. - 574 c.
  657.6            65.053.7
  Білуха М.Т. Курс аудиту : підручник для економ. спец.вищ.навч.закл. - 2-вид.,перероб . - К. : Вища шк/:Знання , 1999. - 574 c.
  657.6            65.053.7
  Біоенергетичні проекти:від ідеї до втілення : Практичний посібник / Під заг.ред.Тормосова Р.Ю. - К. : ТОВ`Поліграф плюс ` , 2015. - 208 c.
  352.078            67.9(4Укр)401+31(4Укр)
  Біологія : посібник для вступників до навч. закладів / М.Е.Кучеренко, П.Г.Балан, Ю.Г.Верес та ін.; за ред. Т.С.Мельник. - 3-є вид . - К. : Либідь , 1997. - 415 c.
  570
  Біомеханіка спорту : навч. посібник для вищ.навч.закл. з фіз. виховання і спорту / А.М.Лапутін, В.В.Гамалій, О.А.Архипов та ін.; за заг. ред.А.М.Лапутіна. - К. : Олімпійська літ. , 2005. - 319 c.
  796.01:612.76
  Біофізика : підручник для біолог., мед. та фіз.фак.вищ.навч.закл. / П.Г.Костюк,В.Л.Зима,І.С.Магура та ін.; за ред.П.Г.Костюка. - К. : Обереги , 2001. - 544 c. - (Б-ка Держ. фонду фундаментальних досліджень).
  577.3
  Біржова діяльність : навч. посібник для вищ.навч.закл. / В.І.Крамаренко, Б.І.Холод, Ю.Н.Воробйов та ін.; за ред. В.І.Крамаренка, Б.І.Холода. - К. : ЦУЛ , 2003. - 261 c.
  336.76            65.262.2
  Бланк И. А. Основы финансового менеджмента : в 2 т. Т.1. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Эльга: Ника-Центр , 2004. - 621 c.
  658.14/.17.012.32
  Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. : в 2 т. Т.2. - 2-е изд.,перераб. и доп . - К. : Эльга: Ника-Центр , 2004. - 618 c.
  658.14/.17.012.32
  Бланк И.А. Финансовая стратегия предприятия. - К. : Ника-Центр:Эльга , 2004. - 712 c. - (Б-ка финансового менеджера).
  658.14/.17``313``
  Бланк И.А. Финансовый менеджмент : учебный курс. - К. : Ника-Центр : Эльга , 1999. - 527 c.
  658.14/.17.012.32            65.290-93
  Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера. - К. : Ника-Центр: Эльга , 1998. - 478 c. - (Б-ка финансового менеджера).
  658.14/.17.012.32            65.290-93
  Бланк И.А. Управление активами. - К. : Ника-Центр : Эльга , 2000. - 716 c. - (Б-ка финансового менеджера).
  336.717.061.1 : 658.012.32            65.052
  Бланк Э. М. Справочник формовщика. / Э.М.Бланка, Ю.И.Юровский. - М. : Машгиз , 1963. - 183 c.
  621.74
  Блантер М. Е. Металловедение и термообработка. : учебник для машиностр. вузов и фак. - М. : Машиностроение , 1963. - 416 c.
  621.78
  Блантер М. Е. Теория термической обработки : учебник для вузов. - М. : Металлургия , 1984. - 328 c.
  621.78
  Близнюк С.В. Маркетинг в Україні : проблеми становлення та розвитку. - К. : Політехніка , 2003. - 379 c. - (МАУП).
  339.138(477)            65.290-22
  Блоки питания импортных телевизоров / А.В. Родин, Н.А. Тюнин - М. : СОЛОН , 1997. - 189 c.
  621.397.13
  Блоки питания импортных телевизоров / А.В. Родин, Н.А. Тюнин - М. : СОЛОН , 1997. - 189 c.
  621.397.13
  Блощинська В.А. Етика.Практикум : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К : Центр навч. літ. , 2005. - 246 c.
  17 (075.8)
  Бобкова А.Г. Біржове право : навч. посібник для вищ. навч. закл. / А.Г.Бобкова, Ю.О.Моісеєв. - К. : Центр навч. літ , 2005. - 199 c.
  347.731.1
  Бобров В.В. Оптимизация нестационарных процессов прокатки / В.В.Бобров, В.М. Полещук, В.Д. Гладуш. - К. : Техніка , 1984. - 127 c.
  621.77
  Бобровников Г.А. Прочность посадок, осуществляемых с применением холода. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1971. - 95 c.
  621.753.2
  Бовіна Г.І. Практикум з англійської мови : навч. посібник для немовних вищ. навч.закл. - К. : Центр учбової літ. , 2007. - 527 c.
  811.111(076.5)
  Богаевский В.Н. Алгебраические методы в нелинейной теории возмущений. - М. : Наука , 1987. - 255 c.
  519.6 : 530.145.7
  Богатых В.М. Технические устройства обучения : справочник / В.М. Богатых, А.М. Мансуров, В.Н. Попов; под ред. В.Н. Попова. - К. : Вища шк. , 1985. - 304 c.
  378.16.68/.69            74.58
  Богацкий И.С. Бизнес - курс английского языка : словарь- справочник / И.С. Богацкий, Н.М. Дюканова; под общ. ред. И.С. Богацкого. - К.;М. : Логос : Рольф.Айрис-пресс , 1999. - 351 c.
  811.111`276.6            81.2 Англ-4
  Богацкий И.С. Бизнес - курс английского языка : словарь - справочник / И.С.Богацкий, Н.М.Дюканова. - К. : ЛОГОС , 1997. - 351 c.
  811.111`276.6            81.2Англ
  Богацький І.С. Бізнес - курс англійської мови / І.С.Богацький, Н.М.Дюканова; за ред. І.С. Богацького. - 5-е вид., випр . - К. : Логос , 2005. - 351 c. - (Вас чекає успіх!).
  811.111` 276.6
  Богданов О.А. Основы мастерства: азбука начинающего автоспортсмена / О.А.Богданов , Э.С. Цыганков. - М. : ДОСААФ , 1986. - 85 c.
  656.052+796.57
  Богданов С.Н. Автомобильные двигатели : учебник для автотрансп. техникумов / С.Н.Богданов, М.М. Буренков, И.Е. Иванов. - М. : Машиностроение , 1987. - 368 c.
  621.431.73 : 629.331
  Богданов Ю.С. Начала анализа в задачах и упражнениях : учеб. пособие для математ. спец. ун-тов / Ю.С.Богданов, О.А. Кастрица. - Минск : Выш.шк. , 1988. - 174 c.
  517
  Богданова І.М. Соціальна педагогіка : навч. посібник. - К. : Знання , 2008. - 343 c. - (Бі-ка соціального педагога).
  37.013.43(075.8)
  Богданова Т.Л. Биология. Задания и упражнения : пособие для поступающих в вузы. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1991. - 350 c.
  57
  Боговая И.О. Озеленение населенных мест : учеб.пособие для вузов / И.О.Боговая, В.С.Теодоронский. - М. : Агропромиздат , 1990. - 239 c.
  712.4            85.118.7
  Боголіб Т.М. Принципи управління вузом : монографія. - Переяслав-Хмельницький : Б.в. , 2004. - 202 c. - (Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сков).
  378.11
  Боголюбов С.К. Машиностроительное черчение : учебник. для машиностр. спец. техникумов / С.К.Боголюбов, А.В. Воинов; под ред. В.Б. Мартынова. - 3-е изд.,испр . - М. : Высш. шк. , 1973. - 319 c.
  744
  Боголюбов С.К. Черчение : учебник для сред. спец. учеб. заведений. - 2-е изд.,испр . - М. : Машиностроение , 1989. - 333 c.
  744
  Богомолов Н.В. Практические занятия по высшей математике : учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1973. - 472 c.
  51(076)
  Богомолов Н.В. Практические занятия по математике : учеб.пособие для сред.спец.учеб.заведений. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1983. - 399 c.
  51(076)
  Богуславский П.С. Немецко - русский словарь по измерительной технике: ок. 28 000 терминов / под ред. А.М.Мелик - Шахназарова. - М. : Рус.яз. , 1984. - 567 c.
  811.112.2=161.1 : 621.317(038)            81.2Нем-4
  Бодик О.П. Сучасна українська мова. Лексикологія. фразеологія. Лексикографія : навчальній посібник / О.П. Бодик, Т.М. Рудакова - К.: : ЦУЛ , 2011. - 416 с. c.
  81"373
  Боднев А.Г. Лабораторный практикум по ремонту автомобилей : учеб.пособие для автотранспор.техникумов / А.Г.Боднев, Н.Н.Шаверин. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1989. - 138 c.
  629.331.083(076.5)            629.113.004.67
  Боднев А.Г. Лабораторный практикум по ремонту автомобилей : учеб.пособие для автотранспорт. техникумов / А.Г.Боднев, Н.Н.Шаверин. - М. : Транспорт , 1984. - 117 c.
  629.331.083(076.5)            629.113.004.67
  Боднер В.А. Измерительные приборы : в 2 т. Т.1. Теория измерительных приборов. Измерительные преобразователи : учебник для вузов / В.А.Боднер, А.В.Алферов. - М. : Изд-во стандартов , 1986. - 392 c.
  53.08 + 681.2(075.8)
  Боєчко Ф.Ф. Основні біохімічні поняття, визначення і терміни : навч. посібник / Ф.Ф.Боєчко, Л.О.Боєчко. - К. : Вища шк. , 1993. - 528 c.
  577.1
  Боженко Л.І. Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація : навч. посібник для вищ. навч. закл. - Львів : Афіша , 2004. - 323 c.
  006.1+ 006.91+006.063+006.3] (075.8)
  Боженко Л.І. Стандартизація, метрологія та кваліметрія у машинобудуванні : навч. посібник для машинобуд. спец. вищ. навч. закл. - Львів : Світ , 2003. - 327 c.
  658.562 + 658.516+006.1+006.91+ 621.753]: 621(075.8)
  Бойко В.М. Бізнес : словник - довідник / В.М.Бойко, П.Г.Вашків. - К. : Україна , 1995. - 157 c.
  334.722.012.32
  Бойко М.Д. Трудове право України : навч. посібник. - 2-ге вид., доп. і перероб . - К. : Атіка , 2008. - 319 c.
  349.2(477)
  Бойко М.Д. Трудове право України. Курс лекцій : навч.посібник для вищ.навч.закл. - 2-ге вид. , перероб. і доп . - К. : Олан , 2003. - 335 c.
  349.2(477)            67.405(4Укр)
  Бойко М.Д. Трудове право України. Практикум : навч.посібник. - К. : Олан , 2003. - 142 c.
  349.2(477)            67.405(477)
  Бойко М.Д. Цивільно-правові документи : зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань / М.Д.Бойко, В.М.Співак, М.А.Хазін; за ред. В.Д.Гвоздецького. - 5-те вид., випр. й доп . - К. : Наук.думка , 2002. - 320 c.
  347(477)            67.404(4Укр)
  Бойко М.Д. Цивільно-правові документи: зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань / М.Д.Бойко, В.М.Співак, М.А.Хазін; за ред. В.Д.Гвоздецького. - 2-ге вид., випр. й доп . - К. : Наук.думка , 1997. - 263 c.
  347(477)            67.404(4Укр)
  Бойко О.Д. Нариси з новітньої історії України : [навч. посібник для вищ. навч. закл.]. - К . : [Кондор] , 2008. - 356 c.
  940 (477) ``1985/1991``
  Бойко О.Д. Історія України : навч. посібник для вищ.навч.закл. - 3-тє вид., випр. і доп. . - К. : Академвидав , 2008. - 687 c. - ((Альма-матер)).
  940(477)(075.8)
  Бойко О.Д. Історія України : навч.посібник. - 3-тє вид.,випр. і доп. . - К. : Академвидав , 2007. - 687 c. - (Альма-матер).
  940(477) (075.8)
  Бойко О.Д. Історія України : навч. посібник. - 3-тє вид., випр. і доп . - К. : Академвидав , 2006. - 687 c. - (Альма-матер).
  940(477)            63.3(4Укр)
  Бойко О.Д. Історія України : навч. посібник. - 2-ге вид., доп . - К. : Академвидав , 2004. - 655 c. - (Альма-матер).
  940(477)            63.3(4Укр)
  Бойко О.Д. Історія України : навч.посібник. - 2-ге вид.,доп . - К. : Академвидав , 2003. - 655 c. - (Альма-матер).
  940(477)            63.3(4Укр)
  Бойко О.Д. Історія України : навч.посібник. - 2-ге вид.,доп . - К. : ВД , 2001. - 655 c. - (Альма-матер).
  940(477)            63.3(4Укр)
  Бойко О.Д. Історія України : посібник для вищ.навч.закл. - К. : Академія , 1999. - 565 c. - (Гаудеамус).
  940(477) (075.8)
  Бойков В.П. Шины для тракторов и сельскохозяйственных машин / В.П.Бойков, В.Н.Белковский. - М. : Агропромиздат , 1988. - 240 c.
  631.372.027.5 + 629.366.027.5
  Бойкова В.О. Системотехніка електронних та вимірювальних пристроїв / В.О.Бойкова, Н.І.Поворозник; за ред. А.М.Сільвестрова. - К. : Корнійчук , 2000. - 113 c.
  621.382 + 621.317
  Бойцов В.В. Горячая штамповка : учебник для сред.проф.-техн.училищ / В.В.Бойцов, И.Д.Трофимов. - М. : Высш.шк. , 1978. - 304 c. - ((Профтехобразование.Кузнечно-штамповочное производ).
  621.735.016.2
  Бойцов В.В. Горячая объемная штамповка : учебник для сред.проф.-техн.училищ / В.В.Бойцов, И.Д.Трофимов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1988. - 264 c.
  621.735.016.2
  Бойченко В.Н. Обмен аэрозолями между атмосферой и гидросферой - Севастопль : НПЦ ’’Экоси - Гидрофизика’’ , 2012. - 164 c.
  541.772
  Бойченко С.В. Моторные топлива и масла для современной техники : монография / С.В.Бойченко, С.В.Иванов, В.Г.Бурлака. - К. : НАУ , 2005. - 214 c. - ((Нац. авиац. ун-т)).
  662.75
  Бойчук В.С. Проектирование сельскохозяйственных дорог и площадок : учеб.пособие для вузов. - М. : Агропромиздат , 1989. - 198 c.
  625.711.2
  Бойчук В.С. Сільскогосподарські дороги та майданчики : підручник для вищ. навч. закл. / В.С.Бойчук, Ю.О.Кірічек. - К. : Урожай , 2000. - 311 c.
  625.711.2
  Бойчук В.С., Кірічек Ю.О. Сільськогосподарські дороги та майданчики : підручник для ВНЗ - К. : ’’Урожай’’ , 2000. - 306 c.
  625.711.2
  Болдин Л.А. Основы взаимозаменяемости и стандартизации в машиностроении : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1984. - 272 c.
  621ю753(075.8)
  Болнокин В.Е. Анализ и синтез систем автоматического управления на ЭВМ. Алгоритмы и программы / В.Е.Болнокин, П.И.Чинаев. - М. : Радио и связь , 1986. - 248 c.
  681.51.01 : 004.382.7
  Болонський процес : бібліографія / уклад. : Б.І.Корольов, О.І.Тимошенко, О.Г.Дмитрунь; за ред. З.І.Тимошенко. - К. : Вид-во Європ. ун-ту , 2004. - 18 c.
  378.014.25 : 016
  Болонський процес : документи / уклад. З.І.Тимошенко, А.М.Грехов, Ю.А.Гапон, Ю.І.Палеха. - К. : Вид-во Європ. ун-ту , 2004. - 168 c.
  378.014.25
  Болонський процес : нормативно-правові документи / уклад.: З.І.Тимошенко, І.Г.Онищенко, А.М.Грехов, Ю.І.Палеха. - К. : Вид-во Європ.ун-ту , 2004. - 100 c.
  378.014.25
  Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна-Болонья-Саламанка-Прага-Берлін) / упоряд.:М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, В.Д.Шинкарук та ін. - К.:Тернопіль : Екон.думка ТАНГ , 2003. - 59 c.
  378.014.25
  Болонський процес: перспективи і розвіток у контексті інтеграції України в європейський простір вищої освіти : монографія. Зб.ст. / за ред. В.М.Бебика. - К. : МАУП , 2004. - 197 c.
  378.014.25
  Болотин И.Б. Измерения в переходных режимах короткого замыкания / И.Б.Болотин, Л.З.Эйдель. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Энергия , 1981. - 192 c.
  621.317
  Болотіна Н.Б. Трудове право України : підручник. - 5-те вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2008. - 860 c. - (Вища освіта ХХІ століття).
  349.2(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Болотіна Н.Б. Трудове право України : практикум. - К. : Вікар , 2002. - 147 c. - ((Вища освіта України)).
  349.2(477)(075.8)            67.405(4Укр)
  Болсун А.И. Методы математической физики / А.И.Болсун, В.К.Гронский, А.А.Бейда. - Минск : Выш.шк. , 1988. - 198 c.
  517.95 : 53            501
  Болтянский В.Г. Математические методы оптимального управления. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1969. - 408 c. - (Физ.-мат.б-ка инженера).
  519.7
  Болховининов Н.Ф. Металловедение и термическая обработка : учебник для вузов. - 6-е изд., доп. и перераб . - М. : Машиностроение , 1965. - 508 c.
  669.017 + 621.78
  Большаков А.М. Оценка и управление рисками влияния окружающей среды на здоровье населения : учеб.пособие / А.М.Большаков, В.Н.Крутько, Е.В.Пуцилло. - М. : Эдиториал УРСС , 1990. - 254 c.
  504 + 351.777            20.1
  Большаков А.С. Менеджмент : учеб.пособие. - СПб. : Питер , 2000. - 156 c. - ((Краткий курс)).
  658.012.32(075.8)            65.290-2
  Бондар В.І. Дидактика : підручник для вищ. пед. навч. закл. - К. : Либідь , 2005. - 262 c.
  37.026
  Бондаренко А.А. Теоретична механіка : в 2 т. Т.1. Статика. Кінематика : підручник [для вищ. навч. закл.] / А.А.Бондаренко, О.О.Дубінін, О.М.Переяславцев. - К. : Знання , 2004. - 599 c. - ((Вища освіта ХХІ століття)).
  531.1/.2(075.8)
  Бондаренко А.А. Теоретична механіка : в 2 т. Т.2. Динаміка : підручник [для вищ. навч.закл.] / А.А.Бондаренко, О.О.Дубінін, О.М.Переяславцев. - К. : Знання , 2004. - 590 c. - ((Вища освіта ХХІ століття)).
  531.3 (075.8)
  Бондаренко А.И. Сельские транспортные коммуникации. Проектирование : учеб.пособие для вузов / А.И.Бондаренко, В.С.Бойчук, В.К.Черненко. - К. : Вища шк. , 1979. - 205 c.
  625.711.2.001.6
  Бондаренко А.І. Проектування технологічного оснащення : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Ін-т змісту і методів навчання.Черкаський інж.-технол.ін-т. - К. : ІЗМН , 1996. - 488 c.
  621.002.72
  Бондаренко Н.Д. Бухгалтерская и налоговая отчетность : практ. рекомендации по составлению и предоставлению / Н.Д.Бондаренко, Е.В.Хатунцева, М.В.Кавалерс. - Донецк : Сталкер , 1999. - 334 c.
  657.37            65.052
  Бондаренко Н.Д. Практические рекомендации по заполнению отчетных форм бухгалтерского и налогового учета / Н.Д.Бондаренко, И.В.Доценко, М.В.Кавалерс. - Донецк : Сталкер , 1999. - 271 c.
  657.37            65.052
  Бондаренко С.Г. Технологічні задачі механоскладального виробництва: : посібник. - Ніжин : Аспект-Поліграф , 2008. - 219 c.
  621.002.72
  Бондаренко С.Г. Розмірні розрахунки механоскладального виробництва : навч.посібник для вищ. навч.закл. - К. : ІСДОУ , 1993. - 541 c.
  621.002.72            621.91.002
  Бондарос Ю.Г. Двухканальные системы. - М. : Машиностроение , 1985. - 152 c.
  629.7
  Бондарь В.А. Генераторы линейно - измеряющегося напряжения. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 161 c.
  621.373.14
  Бонк Н. А. Учебник английского языка : В 2-х ч.. Т.Ч. 2. / Н. А. Бонк, Н. А. Лукьянова , Л. Г. Памухина - М.,К. : Деконт +: ГИС; Издательство Арий , 2004. - 512 c.
  811.111 (075.8)            81.2Англ
  Бонч-Бруевич В.Л. Физика полупроводников : учеб.пособие для физ.спец.вузов / В.Л.Бонч-Бруевич, С.Г.Калашников. - М. : Наука , 1990. - 685 c.
  537.311.322
  Бонч-Осмоловский М.А. Селективная сборка. - М. : Машиностроение , 1974. - 144 c.
  621.757
  Бонь О.І. Історія України: курс лекцій : навч. посібник для вищ. навч. закл. - К : Вища шк. , 2008. - 463 c.
  940(477)
  Бордюгов Г.А. История и конъюктура. Субъективные заметки об истории сов.общества / Г.А.Бордюгов, В.А.Козлов. - М. : Политиздат , 1991. - 352 c.
  [947 + 957]``19``            63.3.(2)7
  Боренштейн Ю.Н. Исполнительные механизмы захватывающих устройств. - Л. : Машиностроение , 1982. - 232 c.
  621.868.277.7-231
  Боринець С.Я. Міжнародні валютно - фінансові відносини : підручник. - 5-те вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2008. - 582 c.
  339.7.012(075.8)            65.268
  Боринець С.Я. Міжнародні валютно - фінансові відносини : підручник для вищ. навч.закл. - 4-те вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2004. - 409 c.
  339.7.012(075.8)            65.268
  Боринець С.Я. Міжнародні валютно - фінансові відносини : підручник для вищ. навч.закл. - 3-тє вид., стер . - К. : Знання , 2001. - 305 c.
  339.7.012(075.8)            65.268
  Боринець С.Я. Міжнародні валютно - фінансові відносини : підручник для вищ. навч.закл. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 1999. - 305 c.
  339.7.012(075.8)            65.268
  Боринець С.Я. Міжнародні фінанси : підручник [для вищ.навч.закл.]. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2006. - 494 c. - ((Вища освіта ХХІ ст.)).
  339.7(075.8)            65.268
  Боринець С.Я. Міжнародні фінанси : підручник для вищ.навч.закл. - К. : Знання - Прес , 2002. - 311 c.
  339.7(075.8)            65.268
  Борисенко А.И. Векторный анализ и начала тензорного исчисления. : учеб. пособие для вузов / А.И.Борисенко, И.Е.Тарапов. - 6-е изд . - М : Высш.шк , 1986. - 212 c.
  514.742
  Борисенко В.Й. Курс української історії. З найдавніших часів до ХХ ст. : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Либідь , 1996. - 615 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  Борисенко З.Н. Амортизационная политика : монография. - К. : Наук. думка , 1993. - 135 c.
  658.152 : 657.372.3            65.290-5
  Борисенко О.А. Лекції з дискретної математики (множини і логіка) : навч.посібник для вищ.навч.закл. - 3-є вид., випр. і доп . - Суми : Університ.книга , 2002. - 176 c.
  517.518.2
  Борисов Б.Я. Лабораторный практикум по резанию металлов : учебник для втузов - М.;К : Машгиз , 1963. - 80 c.
  621.9(076)
  Борисов В.А. Охраняемые природные территории мира.Национальные парки, заповедники, резерваты : справочник / В.А.Борисов, Л.С.Белоусова, А.А.Винокуров - М. : Агропромиздат , 1985. - 310 c.
  501.172(100)            20.1
  Борисов В.М. Парус на лодке - Л. : Судостроение , 1985. - 152 c.
  629.52 + 797.14            629.125 + 76.717.8
  Борисов Ю.М. Электрооборудование подъемно - транспортных машин : учебник для втузов / Ю.М.Борисов, М.М.Соколов - М. : Машиностроение , 1971. - 376 c.
  621.86./87 : 62-83
  Борн Г. Форматы данных. Графика, текст, базы данных, электронные таблицы : пер. с нем. / Гюнтер Борн - К. : Торг.-изд.бюро ВНV , 1995. - 667 c.
  004.6 : 004.057.3            681.3.016
  Боровик А.І. Технологічна оснастка механоскладального виробництва : підручник для вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2008. - 726 c.
  621.757.07 +621.002.72
  Боровик С.С. Ремонт и регулировка бытовой радиоэлектронной аппаратуры / С.С.Боровик, М.А.Бродский. - Минск : Выш.шк. , 1989. - 320 c.
  621.396.6.004.67
  Боровиков В.А. Моделирование действия взрыва при разрушении горных пород / В.А.Боровиков, И.Ф.Ванягин. - М. : Недра , 1990. - 231 c.
  622.235.5.001.57
  Боровой А.А. Законы электромагнетизма / А.А.Боровой, Э.Б.Финкельштейн, А.Н.Херувимов. - М. : Наука , 1970. - 168 c. - ((Б-чка физ.-мат. школы. Физика).).
  537.8
  Бородин И.Ф. Автоматизация технологических процессов : учебник для вузов по спец.``Электрификация и автомат. с.-х.пр-ва`` / И.Ф.Бородин, Ю.А.Судник. - М. : КолосС , 2005. - 344 c.
  631.171
  Бородкін О.С. Фінансовий облік.Зб.задач для спец. ``Облік і аудит`` : навч. посібник для екон. спец. вищ.навч.закл. - Житомир : Рута : Бутинець , 2002. - 251 c.
  657.15            65.052я73
  Бородулина Е.К. Технический анализ и контроль электрохимических производств неорганических веществ : учеб.пособие для хим. - технол. техникумов / Е.К.Бородулина, С.С.Шрайбан. - М. : Химия , 1973. - 208 c.
  543 : 661.322 : 661.4 : 669. 882.37
  Борш Л.М. Інвестиції в Україні : стан, проблеми і перспективи : монографія. - К. : Знання , 2002. - 318 c.
  330.322(477)
  Борщ Л.М. Інвестиції в Україні : стан, проблеми і перспективи : монографія. - 2-ге вид., стер . - К. : Знання , 2003. - 318 c.
  330.322(477)
  Борщ Л.М. Інвестування : теорія і практика : навч. посібник. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2007. - 685 c.
  330.322(477)(075.8)
  Борщ Н. Складський облік. - Харків : Фактор , 2002. - 109 c. - (Б-ка ``Фактора``).
  658.787            65.052 + 65.40
  Борщ Н. Складской учет / Н.Борщ, О.Пироженко. - 2-е изд., перераб. и доп . - Харьков : Фактор , 2002. - 121 c. - ((Б-ка ``Фактор ``).
  658.787            65.052 + 65.40
  Борщак І. Іван Мазеппа / І.Борщак, Р.Мартель; авториз. перекл. з фр. М.Руданського. - К. : Свенас , 1991. - 136 c.
  940(477) + 929 Мазепа            63.3(4Укр)46
  Борьба с вибрацией и шумом в кузнечном производстве / Г.В.Дуганов, А.И.Храмой, М.С.Коган и др.; под ред. Г.В.Дуганова. - К. : Техніка , 1984. - 101 c.
  621.73 : 628.517
  Борьба с коррозией в химической и нефтеперерабатывающей промышленности Т.2. Неметаллические материалы : сб. / под ред. И.Я.Клинова. - М. : Машиностроение , 1968. - 212 c.
  620.197 : 620.193.4 : 66
  Борьба с коррозией в химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Т.1. Металлические материалы : сб. / под ред. И.Я.Клинова. - М. : Машиностроение , 1967. - 208 c.
  620.197 : 620.193.4 : 66
  Борьба с шумом на производстве : справочник / Е.Я.Юдин, Л.А.Борисов, И.В.Горенштейн и др.; под ред. Е.Я.Юдина. - М. : Машиностроение , 1985. - 399 c.
  628.517.2
  Борьба с шумом стационарных энергетических машин / Ф.Е.Григорьян, Е.И.Михайлов, Г.А.Ханин, Ю.П.Шевье. - Л. : Машиностроение , 1983. - 160 c.
  621.311 : 628.517.2
  Бостан Л.М. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник для вищ. навч. закл. / Л.М.Бостан, С.К.Бостан. - К. : Центр навч. літ. , 2004. - 671 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)(1-87)
  Бостан С.К. Державне право зарубіжних країн : навч. посібник для вищ.навч. закл. / С.К.Бостан, С.М.Тимченко. - К. : Центр навч. літ. , 2005. - 503 c.
  342(1-87)
  Ботавина Р.Н. Этика деловых отношений : учеб.пособие для экон. спец.вузов. - М. : Финансы и статистика , 2002. - 206 c.
  174.4.022.1            87.75
  Ботвинников О.В. Применение персональных ЭВМ : справочник / О.В.Ботвинников, Е.В.Бочаров, М.Ю.Заметта. - М. : Росагропромиздат , 1990. - 190 c.
  004.382.7            681.322-181.4
  Бохан К.А. Курс математического анализа : в 2 т. Т.1. : учеб.пособие для вузов / К.А.Бохан, И.А.Егорова, К.В.Лащенков; под ред. Б.З.Вулиха. - 2-е изд . - М. : Просвещение , 1972. - 511 c.
  517
  Бохан К.А. Курс математического анализа : в 2 т. Т.2. : учеб.пособие для вузов / К.А.Бохан, И.А.Егорова, К.В.Лащенков; под ред. Б.З.Вулиха. - М. : Просвещение , 1972. - 439 c.
  517
  Бочан І.О. Глобальна економіка : підручник / І.О.Бочан, І.Р.Михасюк. - К. : Знання , 2007. - 403 c.
  339.3(100)(075.8)
  Бочаров Ю.А. Винтовые прессы. - М. : Машиностроение , 1976. - 247 c.
  621.979
  Бочвар А.А. Металловедение : учебник для вузов. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Металлургиздат , 1956. - 495 c.
  669.017
  Бочелюк В.Й. Психологія : вступ до спеціальності : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.Й.Бочелюк, В.В.Зарицька. - К : Центр учбової літ. , 2007. - 286 c.
  159.9(075.8)
  Бочелюк В.Й. Методика та організація наукових досліджень із психології : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.Й.Бочелюк, В.В.Бочелюк. - К : Центр учбової літ. , 2008. - 357 c.
  159.9.07(075.8)
  Бочелюк В.Й. Методика та організація наукових досліджень із психології : навч. посібник для вищ. навч. закл. / В.Й.Бочелюк, В.В.Бочелюк - К. : Центр учбов.літ. , 2008. - 357 c.
  159.9.07(075.8)
  Бочелюк В.Й. Психологія : вступ до спеціальності : навч.посібник для вищ.навч. закл. / В.Й.Бочелюк, В.В.Зарицька - К. : Центр учбов. літ. , 2007. - 286 c.
  159.9(075.8)
  Брамм П. Микропроцессор 80386 и его программирование / П. Брамм, Д. Брамм; пер. с англ. А.И.Шереметьева, К.Г.Финогенова ;под ред. Н. Г. Волкова. - М. : Мир , 1990. - 447 c.
  681.325.5 : 621.382.049.77
  Брандман С. Э. Товары для личных подсобных хозяйств : справочник / С. Э. Брандман, В. И. Федоров. - М. : Экономика , 1989. - 208 c.
  631.115.11:631.3.071.002.6 (035.5)
  Браславский В. М. Технология обкатки крупных деталей роликами. - 2-е изд . - М. : Машиностроение , 1975. - 160 c.
  621.787.4
  Братко-Кутинський О. А. Нащадки Святої Трійці.Генеза укр. держ. символіки в дослідженні канд.філософ. наук О. Братка-Кутинського - К. : Білий птах , 1992. - 85 c.
  [940 :342.228] (477)            63.2(2Ук)
  Брауде В. И. Вероятностные методы расчета грузоподъёмных машин. - Л. : Машиностроение , 1978. - 231 c.
  621.873/.875 : 519.81
  Брауде В. И. Надежность подъёмно-транспортных машин : учеб.пособие для вузов / В. И. Брауде, Л. Н. Семенов. - Л. : Машиностроение , 1986. - 183 c.
  621.86/87-192
  Брауде В. И. Системные методы расчета грузоподъёмных машин / В.И.Брауде, М.С.Тер-Мхитаров. - Л. : Машиностроение , 1985. - 181 c.
  621.86/87
  Браун Д. А. Технология металлов и конструкционные материалы : учебник для техникумов / Д. А. Браун, А. М. Разыграев. - 2-е изд., доп. и перераб . - М. : Высш. шк. , 1965. - 374 c.
  621.7
  Браун Э. Д. Моделирование трения и изнашивания в машинах / Э. Д. Браун, Ю. А. Евдокимов, А. В. Чичинадзе. - М. : Машиностроение , 1982. - 191 c.
  621.891.001.57
  Бригхэм Ю. Ф. Энциклопедия финансового менеджмента / сокр. пер. с англ. ; общ. ред. и вступ. ст. Б. Е. Пенькова, В. В. Воронова. - М. : РАГС - Экономика , 1998. - 816 c. - (Гос служба и региональное управление).
  658.14/.17.012.32(031)            65.290-93
  Брилинг Н. С. Задания по черчению : учеб. пособие для строит. спец. техникумов / Н. С. Брилинг, Ю. П. Евсеев. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Стройиздат , 1984. - 256 c.
  744
  Брилинг Н. С. Справочник по строительному черчению : учеб. пособие для строит. спец. техникумов / Н. С, Брилинг, С. Н. Балягин, С. И. Симонин. - М. : Стройиздат , 1987. - 447 c.
  744
  Бриль А. Р. Функционально-стоимостный анализ в экономических расчётах. - Л. : Изд-во ЛГУ , 1989. - 149 c.
  658.011.47
  Бриндли К. Электронные контрольно-измерительные приборы / пер. с англ. Ю.Ф.Архипцева ; под ред. А. П. Фомина. - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 127 c.
  681.2.082.7
  Брискина К. Ш. Английский язык для технических вузов : учеб. пособие / К. Ш. Брискина, М. Ф. Завадская. - 3-е изд.,перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1977. - 294 c.
  811.111(075.8)            81.2(Англ)
  Брич З.С. Фортран 77 для ПЭВМ ЕС / З.С.Брич, Д.В.Капилевич, Н.А.Клецкова. - М. : Финансы и статистика , 1991. - 286 c.
  004.382.7 : 004.42Фортран            681.3.06
  Брич Л. П. Кримінальне право України.Особлива частина : навч. посібгик / Л. П. Брич, В. О. Навроцький. - К. : Атіка , 2000. - 207 c.
  343.2/.7(477)
  Бріскін Ю. А. Спорт інвалідів : підручник для вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту. - К. : Олімп. літ. , 2006. - 263 c.
  796 - 056.26
  Бровман М. Я. Применение теории пластичности в прокатке. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Металлургия , 1991. - 254 c.
  621.771.2:539.374
  Бродин В. Б. Микропроцессор 1486. Архитектура, программирование, интерфейс / В. Б. Бродин, И. И. Шагурин. - М. : Диалог-МИФИ , 1993. - 240 c.
  004.272.4-181.48            681.325.5
  Бродский Я. С. Производная и интеграл в неравенствах, уравнениях, тождествах : пособие для детей / Я. С. Бродский, А. К. Слипенко. - К. , 1988. - 120 c. - (Б-чка физ. - мат. шк..Математика).
  517.2(076.2)
  Бродянский В. М. Вечный двигатель - прежде и теперь. От утопии к науке, от науки к утопии. - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 254 c.
  536.725/.735
  Брунштейн Д. П. Эффективность технологических процессов систем обработки данных - М. : Статистика , 1977. - 150 c. - (Пособие для работников ВЦ).
  004.451.7            681.3
  Брусенцов Н. П. Микрокомпьютеры : учеб пособие для вузов по спец. - М. : Наука , 1985. - 206 c.
  004.382.7            681.32
  Брусиловский И. В. Аэродинамика осевых вентиляторов. - М. : Машиностроение , 1984. - 240 c.
  629.7.035.7
  Брюханов А.Н. Ковка и объемная штампока - 2-е изд., переаб. и доп. . - М.: : Машиностроение , 1975. - 402 с. c.
  621.735
  Брябрин В.М. Программное обеспечение персональных ЭВМ. - 3-е изд., стер . - М. : Наука , 1990. - 273 c.
  004.382.7 : 004.42            681.3.06
  Брябрин В.М. Программное обеспечение персональных ЭВМ. - М. : Наука , 1988. - 272 c.
  004.382.7 : 004.42
  Бубняк Т. І. Вища математика : навч. посібник для вищ. навч. закл. - Львів : Новий світ - 2000 , 2006. - 434 c.
  51(075.8)
  Бугаков И. И. Ползучесть полимерных материалов .Теория и приложение : монография - М. : Наука , 1973. - 288 c.
  531:539.376
  Бугров Я. С. Дифференциальное и интегральное исчисление : учеб. для инж.-техн. спец. вузов / Я.С.Бугров, С.М.Никольский. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Наука , 1984. - 431 c.
  517.2./3
  Бугров Я. С. Дифференциальное и интегральное исчисление : учебник для инж.-техн. спец. вузов / Я.С.Бугров, С.М.Никольский. - М. : Наука , 1980. - 432 c.
  517.2/3
  Бугров Я. С. Дифференциальное и интегральное исчисление : учебник для инж.-техн. спец. вузов / Я. С Бугров, С. М. Никольский. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1988. - 431 c.
  517.2/.3
  Бугров Я. С. Дифференциальные уравнения. Кратные интегралы. Ряды. Функции комплексного переменного : учебник для инж.-техн. спец. вузов / Я. С. Бугров, С. М. Никольский. - 3-е изд., испр . - М. : Наука , 1989. - 464 c.
  517.2/3
  Бугров Я. С. Дифференциальные уравнения. Кратные интегралы. Ряды. Функции комплексного переменного : учеб. для инж.-техн. спец. вузов / Я. С. Бугров, С. М. Никольский. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1985. - 464 c. - (Высшая математика).
  517.2/3
  Бугров Я.С. Задачник : учеб.пособие для инж-техн спец. вузов / Я. С. Бугров С.М.Никольский. - М. : Наука , 1982. - 192 c.
  512.64 + 514.12 (076.1)
  Буд здрава, землице. Українські народні пісні про еміграцію / упоряд., вступ.ст. і прим. С.Й.Грицин; ред. В.М. Пономаренко. - К. : Музична Україна , 1991. - 175 c. - (ноти).
  784            85.319
  Будак Б.М. Краткие интегралы и ряды : учебник для вузов / Б.М.Будак, С.В.Фомин. - М. : Наука , 1965. - 607 c.
  517.37
  Будак В.М. Сборник задач по математической физике : учеб.пособие для ун-тов / В.М.Будак и др. - 2-е изд., испр . - М. : Наука , 1972. - 688 c.
  517.95 : 53
  Будасов Б.В. Строительное черчение : учебник для вузов / Б.В.Будасов, В.П.Каминский. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Стройиздат , 1990. - 464 c. - (Учебники для вузов).
  744
  Будівельні конструкції : навч. посібник / за ред. Є.В.Клименка - К. : ’’Центр учбової літератури’’ , 2012. - 426 c.
  624.01 (075.8)
  Будішев М.С. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка : підручник для вузів неелетротехн. спец. - Львів : Афіша , 2001. - 423 c.
  621.3 + 621.38 + 004.272.4-181.48            621.3 + 621.38 + 681.325.5-181
  Будников Н.Ф. Памятка для рабочих обогательных фабрик / Н.Ф.Будников, Н.А.Яковлев. - М. : Недра , 1975. - 112 c.
  622.7.05 : (658.387 + 658.32)
  Буднік М.М. Фінансовий ринок : навч. посібник для вищ.навч.закл. / М.М.Буднік, Л.С.Мартюшева, Н.В.Сабліна. - К. : Центр учбов.літ , 2009. - 333 c.
  336.76(075,8)
  Бузаров В.В Основы синтаксиса английский разгорной речи : учеб.пособие для пед. ин-тов - М. : Просвещение , 1986. - 128 c.
  811.111`367            81.2Англ-9
  Букин В.Р. Школьникам о философии : кн.для учащихся ст. классов / В.Р.Букин, А.Ф.Малышевский. - М. : Просвещение , 1992. - 157I c.
  1(075.3)            15
  Букреев В.И. Этика права. От истоков этики и права к мировозрению : учеб. пособие / В.И.Букреев, И.Н.Римская. - М. : Юрайт , 1999. - 335 c.
  340 : 174.4.022.1            67.0
  Букчин Л.В. Дисковая подсистема ІВМ - совместимых персональных компьютеров / Л.В.Букчин, Ю.Л.Безрукий. - М. : PRESS MEDIA , 1993. - 288 c.
  004.083.7            681.327
  Булатов Г.А. Пенополиуретаны в машиностроении и строительстве. - М. : Машиностроение , 1978. - 184 c.
  678.644 : 621
  Булашев Г.О. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. Космогонічні українські народні погляди та вірування. - К. : Фірма``Довіра`` , 1992. - 414 c.
  398(477)
  Булгаков Б.Б. Пневмоавтоматика / А.И. Кубрак, Б.Б. Булгаков. - К. : Техніка , 1997. - 192 c.
  62-522.7
  Буловский П.И. Автоматизация селективной сборки приборов / П.И. Буловский, Г.В. Крылов, В.А. Лопухин. - М. : Машиностроение , 1978. - 232 c.
  681.2 : 621.757 : 658.011.56
  Буловский П.И. Технология и оборудование производства электроизмерительных приборов : учебник для сред. спец. учеб. заведений / П.И. Буловский, А.Н. Лукичев. - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. шк. , 1983. - 280 c.
  621.317.002
  Булыч В.И. Ремонт и настройка унифицированных цветных телевизоров / В.И. Булыч, А.П. Фоменко, К.В. Зимин. - 2-е изд . - М. : Изд-во ДОСААФ , 1984. - 232 c.
  621.397.132.004.67
  Бункина М.К. Основы валютных отношений : учеб.пособие / М.К.Бункина, А.М.Семенов. - М. : Юрайт , 1998. - 192 c.
  339.74            65.268
  Бунько В.А. Валютно-кредитные операции и расчеты по внешнеторговым контрактам : справ.- метод. изд. - СПб : МЦЭНТ , 1995. - 176 c.
  339.7:339.542
  Буняк А. Елементи схемотехніки електронних автоматів у графах : монографія / Андронік Буняк , Олег Буняк. - Тернопіль : Астон , 2003. - 351 c.
  519.713:681.51
  Буралев Ю.В. Безопасность жизнедеятельности на транспорте : учебник для вузов. - М : Академия , 2004. - 288 c.
  658.345 : 629.067
  Буралев Ю.В. Устройство, обслуживание и ремонт топливной аппаратуры автомобилей : учебник для сред. ПТУ / Ю.В. Буралев, О.А. Мартинов, Е.В. Кленников. - 2-е изд . - М : Высш. шк. , 1982. - 272 c. - (Проф. - техн. образование).
  621.431.73.03
  Бурба А.Г. Обучение в электромонтажных мастерских : учеб.пособие для техн. спец. электротехникумов связи. - М : Радио и связь , 1988. - 232 c.
  621.31.002.72
  Бурбело М.Й. Квазізрівноважені частотно - варіаційні вимірювальні системи : монографія. - Вінниця : УНІВЕРСУМ - Вінниця , 2004. - 224 c.
  621.317.73
  Бурдун Г.Б. Единицы физических величин : справочних / Г.Б.Бурдун, В.А.Базакуца. - Х. : Вища шк. : Изд-во ХГУ , 1984. - 208 c.
  531.7
  Бурдун Г.Д. Справочник по международной системе единиц. - 3-е изд., доп . - М. : Изд-во стандартов , 1980. - 232 c.
  531.7
  Бурдун Г.Д. Справочник по международной системе единиц. - 2 - е изд., доп . - М. : Изд - во стандартов , 1977. - 232 c.
  531.7
  Буреев Л.Н. Простейшая микро-ЭВМ. Проектирование. Наладка. Использование / Л.Н. Буреев, А.Л. Дудко, В.Н. Захаров. - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 214 c.
  004.382.7
  Бурков В.В. Автотракторные радиаторы : справ.пособие / В.В. Бурков, А.И. Индейкин. - Л. : Машиностроение , 1978. - 216 c.
  629.331-714 : 621.43-714            629.3-714
  Бурков В.В. Эксплуатация автомобильных радиаторов. - М. : Транспорт , 1975. - 80 c.
  629.331.004 : 621.43-714
  Бурлаков М.А. Обучение активному владению иноязычной лексикой в вузе. На материале фр. яз. - Львов : Изд-во Львов. гос. ун-та , 1988. - 128 c.
  811.133.1`374            81.2Фр-9
  Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психологической диагностике. / Л.Ф. Бурлачук, С.М. Морозов. - К. : Наук. думка , 1989. - 197 c.
  159.9.072(03)            88
  Буров Є. Комп`ютерні мережі / за ред. В. Пасічника. - 2-ге оновлен. і доп. вид . - Львів : БаК , 2003. - 566 c.
  004.7
  Бурова З. И. Английский язык для гуманитарных специальностей вузов : лаб. работы и тесты. - 2-е изд., испр. и доп . - М. : Высш. шк. , 1987. - 143 c.
  811.111(076)            81.2Англ
  Бурова З. И. Английский язык для гуманитарных специальностей вузов : лексический минимум. - 2-е изд., исправ. и доп . - М. : Высш. шк. , 1987. - 111 c.
  811.111(075.8)            81.2Англ
  Бурова З. И. Пособие по английскому языку для начинающих изучение в неязыковом вузе. - 3-е изд., испр. и доп . - М. : Высш. шк. , 1984. - 239 c.
  811.111(075.8)            81.2Англ-9
  Бурова З. И. Английский язык для гуманитарных специальностей вузов : учебник. - 2-е изд., испр. и доп . - М. : Высш. шк. , 1987. - 463 c.
  811.111(075.8)            81.2Англ-923
  Бурова З.И. Английский язык для гуманитарных специальностей вузов : кн. для чтения - М. : Высш. шк. , 1987. - 95 c.
  811.111(075.8)            81.2Англ.
  Бурышкин П.А. Москва купеческая / предисл. Г.Ульяновой, М.Шацилло. - М. : Высш.шк. , 1991. - 352 c.
  339.16.012.32-051(47+57-25)(091)            63.3(2-М)
  Буряк Я.Й. Аналітична механіка локально навантажениех оболонок / Я.!.Буряк, Ю.К.Рудавський, М.А.Сухорольський. - Львів : Інтелект - Захід , 2007. - 239 c.
  539.3 : 517.58
  Буслинський В.А. Основи філософських знань : підручник / В.А.Буслинський, П.І.Скрипка. - 2-ге вид., стер . - Львів : Новий світ - 2000 , 2005. - 351 c.
  1(075.8)
  Бусыгин А. В. Предпринимательство. Основной курс : учебник для вузов . - М. : ИНФРА-М , 1997. - 607 c.
  334.7.012.42            65.012.1
  Бут Д. А. Бесконтактные электрические машины : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1990. - 415 c.
  [621.313.292 + 621/313.392] (075.8)
  Бут Д. А. Бесконтактные электрические машины : учеб. пособие для вузов. - М. : Высш. шк. , 1985. - 255 c.
  621.313.292 + 621.313.392 (075.8)
  Бутенко Н. В. Маркетинг : підручник. - К. : Атіка , 2008. - 299 c.
  338.138(075.8)
  Бутинець Ф. Ф. Історія бухгалтерського обліку : в 2 т. Т.1. : навч. посібник для вищ.навч.закл. - 2-ге вид., доп і перероб . - Житомир : РУТА , 2001. - 511 c.
  657(091)            65.052г
  Бутинець Ф. Ф. Аудит : підручник для вищ. навч. закл. - 3-тє вид.,доп. і перероб . - Житомир : РУТА , 2006. - 511 c.
  657.6(075.8)
  Бутинець Ф. Ф. Аудит : підручник для вищ. навч.закл. - 2-е вид., доп. і перероб . - Житомир : Рута , 2002. - 671 c.
  657.6            65.053.7
  Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський облік і контроль.Тести : в 2 т. Т.1. : навч. посібник для вищ. навч. закл. / Ф. Ф. Бутинець, І.І. Пилипенко, Л. В. Чижевська. - 2-е вид., доп. і перероб . - Житомир : Рута :Бутинець , 2002. - 383 c.
  657(076)            65.052
  Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський облік і контроль.Тести : в 2 т. Т.2. : навч. посібник для вищ. навч. закл. / Ф. Ф. Бутинець, І. І. Пилипенко, Л. В. Чижевська. - 2-е вид., доп. і перероб . - Житомир : Рута :Бутинець , 2002. - 378 c.
  657(076)            65.052
  Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків, стандарти і кореспонденція рахунків, звітність : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Ф.Ф.Бутинець, Н.М.Малюга; за ред. Ф. Ф. Бутинця. - 3-тє вид., перероб. і доп . - Житомир : Рута , 2001. - 510 c.
  657            65.052
  Бутинець Ф. Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : підручник для вищ. навч. закл. / Ф. Ф. Бутинець, І. В. Жиглей, В. М. Пархоменко. - 2-ге вид., доп. і перероб . - Житомир : РУТА , 2002. - 542 c.
  657 : 339.5            65.052 : 65.298
  Бутинець Ф. Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : підручник для вищ. навч. закл. / Ф.Ф.Бутинець, І.В.Жиглей, В.М.Пархоменко; за ред. Ф. Ф. Бутинця. - 2-е вид., доп. і перероб . - Житомир : ПП ``РУТА`` , 2001. - 542 c.
  657:339.5            65.052+65.298
  Бутинець Ф. Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Практикум : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Ф. Ф. Бутинець, І. В. Жиглей. - 2-е вид., доп. і перероб . - Житомир : РУТА , 2001. - 223 c.
  657 : 339.5            65.052+65.298
  Бутинець Ф. Ф. Організація бухгалтерського обліку : підруч. для вищ. навч. закл. / Ф. Ф. Бутинець, О. П. Войналович, І. Л. Томашевська; за ред. Ф. Ф. Бутинця. - 4-те вид., доп. і перероб . - Житомир : ПП ``Рута`` , 2006. - 527 c.
  657.1
  Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку : підручник для вищ.навч.закл. - 2-е вид., доп. і перероб . - Житомир : ЖІТІ , 2000. - 640 c.
  657            65.052я73
  Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Ф.Ф.Бутинець, Л.Л.Горецька. - Житомир : Рута , 2002. - 543 c.
  657(1-87)            65.052
  Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку : в 2 т. Т.2. : навч.посібник для вищ.навч.закл. - Житомир : РУТА , 2001. - 511 c.
  657(091)            65.052г
  Бухалков М. И. Внутрифирменное планировние : учеб. для экон. спец. вузов. - М. : ИНФРА-М , 1999. - 391 c.
  334.7.02            65.290-23
  Бухгалтерский учет : в 3 т. Т.2. : сб.нормат.документов / под ред.: П.С. Безруких; сост. В.И.Гупало, Л.З.Шнейдман. - М. : Финансы и статистика , 1988. - 440 c.
  657            65.052
  Бухгалтерский учет : в 3 т. Т.1. : сб.нормат.документов / под ред. П.С.Безрукова; сост. В.И.Гупало, Л.З.Шнейдман. - М. : Финансы и статистика , 1987. - 399 c.
  657.22
  Бухгалтерский учет в Украине. Теория и практика / под ред. А.Н. Коваленко. - Днепропетровск : Баланс - Клуб , 2003. - 527 c.
  657(477)            65.052
  Бухгалтерский учет: нормативная база / сост. Я.Кавторева. - 9-е изд., перераб. и доп . - Х. : Фактор , 2003. - 338 c.
  657            65.052
  Бухгалтерский учет: нормативная база / сост.: С. Ильяшенко. - Х. : Фактор , 2001. - 264 c. - (Б-ка `Фактора`).
  657            65.052
  Бухгалтерський облік : навч. посібник для вищ. навч. закл. / Ю.А. Верига, М.О. Виноградова, Т.В. Гладких та ін.; за ред. Ю.А. Вериги. - К. : Центр учбов. літ. , 2008. - 395 c.
  657            65.052
  Бухгалтерський облік в торгівлі : підручник для вищ.навч.закл. / Ф.Ф.Бутинець, М.В.Кужельний, Ю.І.Осадчий та ін.; за ред.Ф.Ф. Бутинця, Н.М. Малюги. - 2-ге вид., перероб. і доп . - Житомир : Рута , 2002. - 573 c.
  657            65.052.2
  Бухгалтерський облік для менеджерів та економістів.Зб.задач і вправ : навч. посібник для вищ. навч.закл. / Ф.Ф.Бутинець та ін.; за ред.Ф.Ф. Бутинця. - Житомир : РУТА , 2001. - 444 c.
  657            65.052
  Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах : підручник для екон. спец. вищ. навч.закл. / М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієнко, Л.Г. Панченко та ін.; за ред. М.Ф. Огійчука. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : Вища освіта , 2003. - 799 c.
  657.1 : 631.1            65.052
  Бухгалтерський облік у бюджетних установах : навч.посібник / Ф.Ф.Бутинець, О.П.Вайналович, Т.П.Остапчук та ін.; за ред.:Ф.Ф. Бутинця. - Житомир : Рута , 2004. - 447 c.
  657 : 061.1            65.052.21
  Бухгалтерський облік у громадському харчуванні : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Ф.Ф. Бутинець, Л.М. Янчева, О.М. Глущук та ін.; за ред.:Ф.Ф. Бутинця. - Житомир : Рута , 2002. - 439 c.
  657:64.02            65.052.5
  Бухгалтерський облік у сільському господарстві : навч.посібник для вищ.навч.закл. / М.Я. Дем`яненко, В.В.Зіновчук, О.М.Петрук та ін.; за ред.: Ф.Ф. Бутинця, М.М. Коцупатрого. - Житомир : Рута , 2003. - 511 c.
  657 : 631.1            65.052
  Бухгалтерський облік у сільському господарстві : підручник для вищ.навч.закл. / П.Я. Хомин та ін.; за ред.: Ю.Я. Литвина. - К. : Вища шк. , 1993. - 607 c.
  657 : 631.1            65.052.232
  Бухгалтерський облік: нормативна база / уклад.: О.Руденко. - Харків : Фактор , 2003. - 310 c.
  657            65.052(4УКР)
  Бухгалтерський облік: Основи обліку. Фінансовий облік. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік : навч. посібник для вищ. навч. закл. / В. Сопко, З. Гуцайлюк, М. Щирба, М.Бенько. - Тернопіль : Астон , 2005. - 495 c.
  657            65.052
  Бухгалтерський словник / за ред.: Ф.Ф. Бутинця. - Житомир : Рута , 2001. - 221 c.
  657(038)            65.052
  Бухгалтерський управлінський облік : підручник для вищ.навч.закл. / Ф.Ф. Бутинець, Т.В. Давидюк, З.Ф. Канурна та ін.; за ред. Ф.Ф. Бутинця. - 3-тє вид., доп. і перероб . - Житомир : Рута , 2005. - 479 c.
  657.4 : 658.012
  Бухгалтерський фінансовий облік : підручник для вищ.навч.закл. / Ф.Ф. Бутинець, А.М. Герасимович, Н.М. Малюта та ін.; за ред.Ф.Ф. Бутинця. - 7-ме вид., доп. і перероб . - Житомир : Рута , 2006. - 831 c.
  657.15            65.052
  Бухгалтерський фінансовий облік : підручник для вищ.навч.закл. / Ф.Ф. Бутинець, А.М. Герасимович, Г.Г Кірейцев та ін.; за ред. Ф.Ф. Бутинця. - 5-те вид., доп. і перероб . - Житомир : Рута , 2003. - 723 c.
  657.15            65.052
  Бухгалтерський фінансовий облік : підручник для вищ.навч.закл. / Ф.Ф.Бутинець, О.С.Бородкін, А.М.Герасимович та ін.; за ред. Ф.Ф. Бутинця. - 4-те вид., доп. і перероб . - Житомир : Рута , 2002. - 687 c.
  657.15            65.052
  Бухгалтерський фінансовий облік. Конспект лекцій : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Н.М.Малюга, Т.В.Барановска, О.П.Вайналович та ін.; за ред. Ф.Ф. Бутинця. - 3-тє вид., доп. і перероб . - Житомир : Рута , 2005. - 319 c.
  657.15            65.052
  Бухгалтерський фінансовий облік. Практикум : навч. вид. для вищ. навч.закл. / Ф.Ф.Бутинець та ін.; за ред.Ф.Ф. Бутинця, Л.В. Чижевської. - 3-тє вид., доп. і перероб . - Житомир : ЖІТІ , 2001. - 512 c.
  657.15            65.052я73
  Бухгалтерський фінансовий облік.Конспект лекцій : навч.посібник для вищ. навч. закл. / за ред.Ф.Ф. Бутинця. - Житомир : Рута , 2001. - 286 c.
  657.15            65.052
  Бухгалтерський фінансовий облік: Конспект лекцій : навч.посібник для вищ.навч.закл. / за ред. Ф.Ф. Бутинця. - 2-ге вид., доп. і перероб . - Житомир : Рута , 2003. - 299 c.
  657.15            65.052
  Бухгалтерський фінансовий облік: практикум : навч.посібник для вищ.навч.закл. / за ред.Ф.Ф. Бутинця, Л.В. Чижевської. - Житомир : Рута , 2001. - 511 c.
  657.15            65.052
  Бушуев С. Д. Активное обучение управлению сложными системами на базе ЭВМ : учеб. пособие для вузов по спец. ``Автоматизированные системы обучения`` / С. Д. Бушуев, В. С. Михайлов. - К. : Вища шк. , 1985. - 127 c.
  004.358:519.87:371.69            681.322
  Быков В. В. Газовые резаки / В. В. Быков, Т. С. Файзулина; под ред. И. А. Антонова, Д. Л. Глизманенко. - М. : Машиностроение , 1974. - 84 c. - (Б-ка газосварщика. ВНИИАВТОГЕНМАШ).
  621.791
  Быков В. В. Газопламенные горелки / В. В. Быков, Т. С. Файзулина; под ред. И. А. Антонова, Д. Л. Глизманенко. - М. : Машиностроение , 1974. - 72 c. - (Б-ка газосварщика.ВНИИАВТОГЕНМАШ).
  621.791.034
  Быков В. В. Научный эксперимент / отв. ред. В. С. Тюхтин. - М. : Наука , 1989. - 175 c.
  167.23            15.1
  Быков М. А. Электрические измерения электрических величин / М. А. Быков, Е. М. Лебедева, Т. Б. Липеровская; под ред. А. С. Касаткина. - М. : Б. И. , 1973. - 316 c. - (Москов.горный ин-т).
  621.317
  Быков Р. Е. Системы учебного телевидения / Р. Е. Быков, В. И. Киврин, Н. В. Лысенко. - М. : Радио и связь , 1987. - 80 c.
  621.397.13:74.58
  Былое : журн., посвящ. истории освободительного движения : в 2 т. Т.2. 1926, №3(37) / сост. Ф.М.Лурье. - Л. : Лениздат , 1991. - 165 c. - (Голоса революции).
  070(47+57)(091)``19``
  Былое: журн., посвящ. истории освободит.движения : в 2 т. Т.1. 1926, №2(36) / сост. Ф.М.Лурье. - Л. : Лениздат , 1991. - 176 c. - (Голоса революции).
  070(47+57)(091)
  Былянски П. Цифровые системы передачи / П. Былянски, Д. Ингрем; пер. с англ.; под ред. А. А. Визеля. - М. : Связь , 1980. - 360 c.
  621.39 : 621.376.5
  Быстров Ю. А. Электронные цепи и устройства : учеб. пособие для вузов / Ю. А. Быстров, И. Г. Мироненко. - М. : Высшая школа , 1989. - 286 c.
  621.37/.39
  Быстродействующие интегральные микросхемы ЦАП и АЦП и измерение их параметров / А.-Й. К. Марцинкявичус, Э.-А. К. Багданскис, Р. Л. Пошюнас и др.; под ред. А.-Й. К. Марцинкявичуса. - М. : Радио и связь , 1988. - 224 c.
  621.382.049.77
  Бычкова С.М. Аудит:ситуации, примеры, тесты : учеб. пособ. для экон. спец. вузов / С.М. Бычкова, Н.Н. Карзаева. - М. : Аудит, ЮНИТИ , 1999. - 127 c.
  657.6            65.053.7
  Бэрк Г.Ю. Справочное пособие по магнитным явлениям / пер. с англ. - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 384 c.
  537.6/.8+621.3.013
  Бюджетний менеджмент : навч. посібник / Л.В. Панкевич, М.А. Зварич, П.Я. Могиляк, Б.І. Хомічак. - К. : Знання , 2006. - 293 c.
  336.14.01:658.012.32(075.8)
  В.В.Докучаев і Полтавщина : факти, документи, бібліографія / уклад. В.М.Самородов, С.Л.Кигим ; наук.ред. К.М.Ситник. - Полтава : Верстка , 2007. - 171 c.
  908(477.53) : 631.4(092) :929Докучаев
  В.И. Докунин Резервы роста производительности труда в машиностроении - М. : Машиностроение , 1971. - 264 c.
  658.387
  В.І.Вернадський і Полтавщина : факти,документи,бібліографія / уклад.: В.М.Самородов, С.Л.Кигим, К.М.Ситник. - Полтава : Полтавський літератор , 2008. - 258 c.
  908(477.53) : 5(092) + 001+ 929 Вернадський
  В.Н. Кулезнев Основы физики и химии полимеров - М. : Высшая школа , 1977. - 248 c.
  547
  В.П. Чистяков Курс теории вероятности - 3-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Наука , 1987. - 240 c.
  519.21(0,75.8)
  Вагапов В.Б. Персональная ЭВМ в автоматике : справ.изд. для радиотехн. спец.вузов / В.Б.Вагапов, В.И.Корчун, Н.А.Рюмшин. - К. : Вища шк. , 1992. - 79 c.
  004.382.7 : 681.51 (035.5)            32.973.2я2
  Вайда З. Современная видеозапись / пер. венг. И. С. Балаша; под. ред. Л. С. Виленчика. - М. : Радио и связь , 1987. - 172 c.
  621.397
  Вайнберг И. Б. Электрохимическое шлифование токопроводящими абразивными и алмазными кругами / И. Б. Вайнберг, В. Г. Васильев. - М. : Машиностроение , 1976. - 32 c. - (Новости технологии).
  621.923.047
  Вайнер Я. В. Технология электрохимических покрытий : учеб. для техникумов / Я. В. Вайнер, М. А. Дасоян. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1972. - 464 c.
  621.357.74
  Вайнсон А. А. Подъёмно-транспортные машины : учеб. для вузов. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1989. - 535 c.
  621.86/.87
  Вайнсон А. А. Подъёмно-транспортные машины : учеб. для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1975. - 431 c.
  621.86/.87
  Вайнтруб Д. А. Холодная штамповка в мелкосерийном производстве : справ. пособие / Д. А. Вайнтруб, Ю. М. Клепиков; под ред. С. П. Митрофанова. - Л. : Машиностроение , 1975. - 240 c.
  621.73.073 : 658.524(031)
  Вайсберг Л.А. Проектирование и расчет вибрационных грохотов. - М. : Недра , 1986. - 145 c.
  622.74.001.63.001.24
  Вакарчук І. О. Квантова механіка : підручник. - 3-тє вид., доп . - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка , 2007. - 847 c.
  530.145(075.8)
  Вакула В. Л. Биотехнология: что это такое? - М. : Мол. гвардия , 1989. - 303 c. - (Эврика).
  573.6
  Вакуленко С. М. Соціологія праці : навч.-метод. посібник - К. : Знання , 2008. - 262 c.
  316.334.22(075.8)
  Вакуленко С.М. Соціологія праці : навч.- метод.посібник. - К. : Знання , 2008. - 262 c.
  316.334.22(075.8)
  Валентинов Н.В. Новая экономическая политика и кризис партии после смерти Ленина. Годы работы в ВСНХ во время НЭП : воспоминания / Н.Валентинов (н.Вольский); сост. и авт. вступ. ст. С.С.Волк ; коммент. В.У.Раджапова. - М. : Современник , 1991. - 367 c.
  [338.24 (47+57) + 329.15(47+57)КПСС] (091)``19``            63.3(2)7+66.61(2)
  Валецька Т. М. Комп`ютерні мережі. Апаратні засоби : навч. посібник для вищ. навч. закл. - К. : ЦУЛ , 2004. - 207 c.
  004.7+004.3
  Валишвили Н.В. Методы расчета оболочек вращения на ЭЦВМ. - М. : Машиностроение , 1976. - 278 c.
  621.81.001.24 : 004.382.7
  Валітов С. С. Конкурентне право України : навч. посібник. - К. : Юрінком Інтер , 2006. - 429 c.
  346.546(477)
  Валовой Д.В. Экономика абсурдов и парадоксов : очерки - размышления. - М. : Политиздат , 1991. - 431 c.
  338(47+57)            65.9(2)
  Вальтер А.К. Ядерная физика : учебник для ун-тов / А.К.Вальтер, И.И.Залюбовский. - 3-е изд., перераб. и доп . - Х. : Вища шк. , 1978. - 423 c.
  539.1(075.8)
  Вальцетокарное дело / Л. А. Томашев, Н. Н. Огарков, В. Е. Соколов и др. - Челябинск : Металлургия , 1989. - 415 c.
  621.771.07
  Валютное регулирование в системе государственного управления экономикой : учебник для вузов и сред.проф.образования / В.Д.ВАгин, А.Е.Городецкий, В.М.Крашенинников и др.; под общ. ред. В. М. Крашенникова. - М. : Экономика , 2003. - 399 c.
  336.748
  Валях Е. Последовательно-параллельные вычисления / пер. с англ. И. А. Николаева, А. М. Степанова. - М. : Мир , 1986. - 456 c.
  004.272            681.3
  Вандишев В. М. Філософія. Екскурс в історію вчень і понять : навч. посіб. для вищ. навч. закл. - К. : Кондор , 2006. - 471 c.
  1(075.8)
  Вандишев В.М. Релігієзнавство : навч. посібник для вищ. навч. закл. - К . : Кондор , 2009. - 238 c.
  2(075.8)
  Ванін В. В. Оформлення конструкторської документації : навч. посібник для вищ. навч. закл. / В. В. Ванін, А. В. Бліок, Г. О. Гнітецька. - 3-є вид . - К. : Каравела , 2004. - 157 c. - (Вища освіта в Україні).
  744
  Ванін В. В. Оформлення конструкторської документації : навч. посібник для вищ. навч.закл. / В. В. Ванін, А. В. Бліок, Г. О. Гнітецька. - 2-ге вид., випр . - К. : Каравела , 2003. - 156 c.
  744
  Вариконды в электронных импульсных схемах / В. Ю. Булыбенко, Т. Н. Вербицкая, В. Ф. Анцифарова и др.; под. ред. В. Б. Булыбенко. - М. : Сов. радио , 1971. - 272 c.
  621.374
  Варій М. Й. Загальна психологія : підручник для вищ. навч. закл. - К. : Центр учбов.літ. , 2007. - 967 c.
  159.9(075.8)
  Варламов А. А. Экология землепользования и охрана природных ресурсов : учеб.пособие для техникумов / А.А.Варламов, А.В.Хабаров. - М. : Колос , 1999. - 159 c.
  502.17            502.4
  Варламов И. В. Микропроцессоры в бытовой технике / И. В. Варламов, И. Л. Касаткин. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Радио и связь , 1990. - 101 c.
  681.325.5:621.389.049.77:64.06
  Варламов И. В. Микропроцессоры в бытовой технике / И. В. Варламов, И. Л. Касаткин. - М. : Радио и связь , 1987. - 81 c.
  681.325.5:621.382.049.77:64.06
  Варламов Р. Г. Эксплуатация и ремонт современных микрокалькуляторов. - 2-е изд., испр. и доп . - М. : Легпромбытиздат , 1988. - 95 c.
  044.388.2 : 621.382.049.77.004
  Варналій З. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики : монографія. - 4-те вид., стер . - К. : Знання , 2008. - 302 c.
  334.7.012.64
  Варналій З. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. - 2-ге вид., виправ. і доп . - К. : Знання, КОО , 2003. - 302 c.
  334.7.012.64
  Варналій З. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. - К. : Знання , 2001. - 277 c.
  334.7.012.64            65.292
  Варналій З. С. Основи підприємництва : навч. посібник для вищ. навч. закл. - 3-тє вид., випр. і доп . - К. : Знання - Прес , 2006. - 350 c. - (Вища освіта XXI століття).
  334.7.012.2
  Варналій З. С. Основи підприємницької діяльності : підруч. для 10-11 кл. загальноосвіт. шк., ліцеїв та гімназій / З. С. Варналій, В. О. Сизоненко. - К. : Знання України , 2004. - 403 c.
  334.7.012
  Варшавер Б. А. Расчет и проектирование импульсных усилителей : учеб. пособие для радиотехн. спец. вузов. - 2-е изд., доп . - М. : Высш.шк. , 1975. - 288 c.
  621.375
  Васенко Л. А. Фахова українська мова : навч. посібник для вищ. навч. закл. / Л. А. Васенко, В. В. Дубічинський, О. М. Кримець. - К. : Центр учбов.літ. , 2008. - 270 c.
  811.161.2`276.6(075.8)
  Василев К. Любовь / Кирилл Василев; пер.с болг.; под общ.ред. Л.А.Богдановича; вступ.ст. Л.В.Воробьева. - М. : Прогресс , 1982. - 384 c.
  177.6
  Василевич Н. А. Общественно-политическая лексика английского языка: англо-русский словарь-минимум, тексты и задания : учеб. пособие для неяз вузов / Н. А. Василевич, Т. В. Каичева, Л. Г. Лизгаро. - Мн. : Выш. шк. , 1985. - 174 c.
  811.111`373            81.2Англ-9
  Василевсикй П. Ф. Технология стального литья : монография. - М. : Машиностроение , 1974. - 408 c. - (Инж. монографии по литейному пр-ву).
  621.74.04 : 669.14
  Василевський О. М. Система вимірювального контролю параметрів взаємозв`язаних роторних машин : монографія / О. М. Василевський, В. О. Поджаренко. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2007. - 155 c.
  621.313.333 - 133:621.317
  Василенко В. О. Антикризове управління підприємством : навч. посібник. - 2-ге вид., випр. і доп . - К. : Центр навч. літ. , 2005. - 501 c.
  658.016.7
  Василенко В. О. Антикризове управління підприємством : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : ЦУЛ , 2003. - 503 c.
  658.016.7            65.290-2
  Василенко Н.В. Теория колебаний : учеб.пособие для техн.вузов. - К. : Выща шк. , 1992. - 430 c.
  534 (075.8)            22.213я73
  Василик О. Д. Державні фінанси України : підруч. для екон. спец. вищ. навч. закл. / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : ЦУЛ , 2004. - 606 c.
  336.1(477)            65.261(4УКР)
  Василик О. Д. Державниі фінанси України : підруч. для екон. спец. вищ. навч. закл. / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. - К. : Центр навч. літ , 2003. - 606 c. - (Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка).
  336.1(477)            65.261(4УКР)
  Василик О. Д. Державні фінанси України : навч. посіб. для екон. спец. вищ. навч.закл. - К. : Вища шк. , 1997. - 383 c.
  336.1(477)            65.261
  Васильев А. А. Машины для постройки и содержания автомобильных дорог : учебник для техникумов / А. А. Васильев,Н. В. Мартынов. - М. : Машиностроение , 1973. - 256 c.
  625.7/8.08.05
  Васильев А. С. Справочные таблицы для определения углов. - М. : Машиностроение , 1976. - 348 c.
  531.74
  Васильев В. А. Справочник литейщика : пособие для формовщиков, заливщиков, модельщиков, мастеров, технологов и нормировщиков / В. А. Васильев, А. В. Васильева. - 2-е изд., перераб. и доп . - Донецк : Донбасс , 1983. - 142 c.
  621.74
  Васильев В. П. Аналитическая химия : в 2 т. Т.1. Гравиметрический и титриметрический методы анализа. : учебник для хим.-технол. спец. вузов, 1989. - 319 c.
  543(075.8)
  Васильев Г.А. Товарные биржи / Г.А.Васильев, Н.Г.Каменева. - М. : Высш.шк. , 1991. - 112 c.
  339.172            65.9(2)
  Васильев Д. И. Основы проектирования деформирующего инструмента : учеб. пособие для вузов / Д. И. Васильев, М. А. Тылкин, Г. П. Тетерин. - М. : Высш. шк. , 1984. - 223 c.
  621.73
  Васильев Е. А. Отливки из ковкого чугуна. Производство, свойства, применение. - М. : Машиностроение , 1976. - 239 c.
  621.74 : 669.131.8
  Васильев И.А. Мотивация и контроль за действием / И.А.Васильев, М.Ш.Магомед-Эминов. - М. : Изд-во МГУ , 1991. - 144 c.
  17.026 + 159.947            88
  Васильев К. В. Плазменно-дуговая резка / под ред. И. А. Антонова, Д. Л. Глизманенко. - М. : Машиностроение , 1974. - 111 c. - (Б-ка газосварщика).
  621.791.947.55
  Васильев Н. И. Транспорт миллионов / Н. И. Васильев, Б. П. Литвинов. - М. : Транспорт , 1986. - 160 c.
  629.73
  Васильев Ю. С. Экономика и организация управления вузом : учебник / Ю. С. Васильев, В. В. Глухов, М. П. Федоров; под. ред. В. В. Глухова. - 3-е изд., испр. и доп . - СПб. : Лань , 2004. - 608 c.
  378.1
  Васильева Л. Деловая переписка на английском языке. - М. : Айрис пресс Рольф , 2001. - 349 c. - (Как сделать карьеру).
  811.111.276.6            81.2Англ
  Васильєва В. В. Фінансовий ринок : навч. посібник для вищ. навч. закл. - К. : Центр учбов. літ. , 2008. - 367 c.
  336.76(075.8)
  Васильєва Л. Д. та інш. Напівпроводникові прилади : підручник / Л. Д. Васильєва,Б.І. Медведенко, Ю. І. Якименко - К.: : ІВЦ"Політехника" , 2008. - 556 с. c.
  621.382(075.8)            32.852
  Васильєва-Чекаленко Л. Д. Україна в міжнародних відносинах(1944-1996) : навч. посібник - К. : Освіта , 1998. - 176 c.
  327(477)``1944/1996``            66.4(4Укр)
  Васильков Г.А. Азбука мяча. - К. : Здоров`я , 1986. - 102 c.
  796.3
  Васильченко В. А. Гидравлическое оборудование мобильных машин : справочник. - М. : Машиностроение , 1983. - 301 c.
  62-82+625.7/8-82
  Васько А. Т. Электрохимия вольфрама. - К. : Техника , 1969. - 164 c.
  544.6:546.78
  Васюренко О. В. Банківські операції : навч. посіб. для екон. спец. вищ.навч.закл. - 6-те вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2008. - 318 c. - (Вища освіта XXI століття).
  336.717(075.8)
  Васюренко О. В. Банківські операції : навч. посібник. - 2-е вид., випр. і доп . - К. : Знання , 2001. - 255 c. - (Вища освіта XXI століття).
  336.717            65.262.1я73
  Васюренко О. В. Банківський менеджмент : посіб. для вищ.навч.закл. - К. : Академія , 2001. - 317 c. - (Альма-матер.).
  336.71:658.012.32
  Васюренко О. В. Економічний аналіз діяльності комерційних банків : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / О. В. Васюренко, К. О. Волохата. - К. : Знання , 2006. - 463 c. - (Вища освіта XXI століття).
  336.71:658.012.122(075.8)
  Ващенко Т. В. Математика финансового менеджмента. - М. : Перспектива , 1996. - 80 c.
  658.14/.17.012.32            65.290-93
  Ващенко Ю. В. Банківське право : навч. посібник. - К. : Центр. навч. літ , 2006. - 342 c. - (Київ. нац. ун-т).
  347.734
  Ващук Ф. Г. Математичне програмування та елементи варіаційного числення : навч. посіб. / Ф. Г. Ващук, О. Г. Лавер, Н. Я. Шумило. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2008. - 366 c. - (Вища освіта XXI століття).
  519.85(075.8)
  Введение в бухгалтерское дело : рекомендовано ин-том банков.дела / пер. с англ. О. Т. Марьяновича; под ред. М. А. Гольцберга, Л. М. Хасан-Бек. - К., М. : Торг.-изд. бюро ВНУ: Бином , 1994. - 383 c.
  657            65.052
  Введение в рыночную экономику : учеб. пособие для экон. спец. вузов / А. Я. Лившиц, И. Н. Никулина, О. А. Груздева и др.; под ред. А. Я. Лившица. - М. : Высш.шк. , 1994. - 447 c.
  330.342.172            65.5
  Введение в философию : в 2 т. Т.1. : учебник для вузов / И.Т.Фролов, Э.А.Араб-Оглы, Г.С.Арефьева и др. - М. : Политиздат , 1989. - 367 c.
  1(075.8)            87
  Введение в философию : в 2 т. Т.2. : учебник для вузов / И.Т.Фролов, Э.А.Араб-Оглы, Г.С.Арефьева и др. - М. : Политиздат , 1990. - 639 c.
  1(075.8)            87
  Введение в философию : в 2 т. Т.1. : учебник для вузов / И.Т.Фролов, Э.А.Араб-Оглы, Г.С.Арефьева и др. - М. : Политиздат , 1990. - 367 c.
  1(075.8)
  Введение в философию : в 2 т. Т.2. : учебник для вузов / И.Т.Фролов, Э.А.Араб-Оглы, Г.С.Арефьев и др. - М. : Политиздат , 1989. - 639 c.
  1(075.8)
  Введение в философию : кредитно - модульный курс : учеб. - метод. пособие для студентов - заочников в / под ред. Л.Н.Никитина - 3-е изд.доп.и перераб. . - К : Центр учебной лит. , 2008. - 271 c.
  1(075.8)
  Введение в философию : кредитно - модульный курс : учеб. - метод. пособие для студентов - заочников / под ред. Л.Н.Никитина. - 3-е изд.,доп.и перераб . - К : Центр учебной лит. , 2008. - 271 c.
  1(075.8)
  Введенский А.И. Очерки истории [русской философии] / А.И.Введенский, А.Ф.Лосев, Э.Л.Радлов, Г.Г.Шпет. - Свердловск : Изд-во Урал. ун-та , 1991. - 593 c. - (РФ: Рус.философия; 1).
  1(47+57)(091)(092)            87.3
  Вдовенко О. П. Загальна хімія : навч. посібник для вищ.навч.закл. - Вінниця : Нова Книга , 2005. - 279 c.
  54(075.8)
  Вдовин С. И. Методы расчета и проектирования на ЭВМ процессов штамповки листовых и профильных заготовок. - М. : Машиностроение , 1988. - 160 c.
  621.983:004.382.7
  Вебер Р. Конфигурирование ПК на процессорах PENTIUN / пер. с нем. В.В.Климова; под ред.К.Г.Финогенова. - М. : Мир , 1996. - 256 c.
  004.282.7:004.383            681.3.06
  Ведерніков Ю.А. Теорія держави та права : навч.посіб. для вищ. навч.закл. / Ю.А.Ведерніков, В.С.Грекул. - 4-те вид., доп. і перероб . - К. : Центр навч. літ. , 2005. - 223 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Ведєрніков Ю.А. Адміністративне право України : навч. посібник для вищ. навч. закл. / Ю.А.Ведєрніков, В.К.Шкарупа. - К. : Центр навч. літ-ри , 2005. - 334 c.
  342.9(477) : (37.017.4-053.81 : 378.017.4-057.785 : 343.85)
  Вейцман М. И. Краткий справочник строителя автомобильных дорог / М.И.Вейцман, В. П. Егозов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1979. - 248 c.
  625.7/.8(03)
  Вексель на рынке Украины : нормативная база / сост. О. Федоренко, Ф. Федоренко. - 2-е изд., перераб. и доп . - Х. : Фактор , 2003. - 273 c.
  336.777            67.404
  Вексельное обращение: теория и практика / А. Б. Аваков, Г. И. Гаевой, В. А. Бешанов и др.; под ред. А. Б. Авакова. - Х. : ФОЛИО : Радиокомпания ``РАДИО+ , 2000. - 382 c.
  336.777
  Вексельное право: (общие положения) / сост. Т. А. Демченко, О. Т. Панасюк. - К. : ВИПОЛ , 1993. - 37 c.
  347.457            67.99(2Ук)32
  Векуа И. Н. Основы тензорного анализа и теории ковариантов. - М. : Наука , 1978. - 296 c.
  514.743
  Велика історія України від найдавніших часів : в 2 т. Т.1. / передмова І Крип`якевича; зладив М. Голубець. - К. : Глобус , 1993. - 352 c.
  940(477)            63.3(2Укр)
  Велика історія України від найдавніших часів : в 2 т. Т.2. / передмова І. Крип`якевича; зладив М. Голубець. - К. : Глобус , 1993. - 400 c.
  940(477)            63.3(2Укр)
  Великий голод в Україні 1932 - 1933 : у 4 т. Т.3. Свідчення очевидців для Комісії Конгресу США / упоряд. Дж.Мейс ; наук. ред. С.В.Кульчицький. - К. : Києво - Могилянська академія , 2008. - 782 c.
  940(477) : 314.156.5 (477) ``1932/1933``
  Великий голод в Україні 1932 - 1933 : у 4 т. Т.1. Свідчення очевидців для Комісії Конгресу США / упоряд. Дж.Мейс ; наук. ред. С.В.Кульчицький. - К. : Києво - Могилянська академія , 2008. - 838 c.
  940(477) : 314.156.5]
  Великий голод в Україні 1932-1933 : в 4 т. Т.4. Звіт Конгресово-президентської Комісії США з дослідження Великого голоду 1932/1933 рр. в Україні / упоряд. Мейс Дж..; наук. ред. С.В.Кульчицький. - К. : Києво-Могилянська академія , 2008. - 621 c.
  940(477) : 314.156.5](477) ``1932/1933``
  Великий голод в Україні 1932/1933 : у 4 т. Т.2. Свідчення очевидців для Комісії Конгресу США / упоряд. Дж.Мейс ; наук. ред. С.В.Кульчицький. - К. : Києво - Могилянська академія , 2008. - 814 c.
  940(477) : 314.156.5]
  Величко Т.В., Родькин Д.И. Теория электропривода Т.1. Механика и характеристики двигателей в электроприводе : учеб. пособие - Кременчуг : КГПИ , 1999. - 237 c.
  621.313 (075.8)
  Венгер В. В. Фінанси : навч. посібник для вищ. навч.закл. - К. : Центр учбової літ. , 2009. - 427 c.
  336(075.8)
  Венедиктов В. С. Конспект лекций по трудовому праву Украины. Т.1. : учеб. пособие для вузов. - Х. : Консум , 1998. - 139 c.
  349.2(477)            67.405(4Укр)
  Вениаминов В. Н. Микросхемы и их применение : справ. пособие / В. Н. Вениаминов, О. Н. Лебедев, А. И. Мирошниченко. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Радио и связь , 1989. - 239 c. - (Массовая радиобиблиотека: вып. 1143).
  621.382.049.77
  Веников В. А. Кибернетические модели электрических систем : учеб. пособие для вузов / В. А. Веников, О. А. Суханов. - М. : Энергоиздат , 1982. - 327 c.
  621.311.001.573.5 : 681.5
  Веников В. А. Теория подобия и моделирования. Применительно к задачам электроэнергетики : учебник для вузов / В. А. Веников, Г. В. Веников. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1984. - 439 c.
  621.311 : 519.87
  Венкель Т. Вдосконалюйте вашу розмовну англійску : Практичний курс англйської мови для студентів вищих навчальн. заклад. - Чернівці : Книги , 2003. - 296 с. c.
  811.111(075.8)
  Венкель Т.В. Вдосконалюйте вашу розмовну англійську : практичний курс англійської мовт для вищ.навч.закл. / Т.В.Венкель, О.Д.Валь. - Чернівці : Книги-ХХІ , 2003. - 295 c.
  811.111(075.8)
  Вентцель Е. С. Теория вероятностей : учеб. пособие для втузов / Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров. - 2-е изд., стер . - М. : Наука , 1973. - 366 c. - (Избран. главы высш. математики для инженеров и сту).
  519.21(075.8)
  Венцель С. В. Смазка и долговечность двигателей внутреннего сгорания. - К. : Техніка , 1977. - 207 c.
  621.892.097 : 621.431
  Вербець В.В. Соціологія: курс лекцій : навч.посібник для вищ. навч. закл. / В.В.Вербець, О.А.Субот, Т.А.Христюк. - К . : Кондор , 2009. - 549 c.
  316 (075.8)
  Вербицкая Л. В. Организация бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса в Украине : учеб. пособие. - К. : МАУП , 2000. - 116 c.
  657.017.3            65.052.21
  Вереша Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина. Програма навч.дисципліни за вимогами кредитно-модульної системи : навч. посібник для вищ. навч. закл. / Р. В. Вереша, І. К. Туркевич. - К. : Центр учбової літ-ри , 2007. - 207 c.
  343.2(477) : (37.017.4-053.81 : 343.85)
  Вереша Р.В. Кримінальне право України.Загальна частина : Навч.посібник - 2-ге вид.,перероб.та доп. . - К. : Центр учбової літератури , 2012. - 320 c.
  343.2(477)            67.9(4УКР)408я73
  Верлань А. Ф. Интегральные уравнения: методы, алгоритмы, прграммы : справ. пособие / А. Ф. Верлань, В. С. Сизиков. - К. : Наук. думка , 1986. - 543 c. - (АН УССР. Ин-т проблем моделирования в энергетике).
  517.968
  Вероятность / Дж.Томас,Ф.Мостеллер; Пер.с англ.В.В.Фирсова - М. , 1969.
  571.8
  Верховна Рада України шостого скликання. Восьма сесія 3 березня-6 квітня 2011 року Т.28. : стенограф. звіт. - К. : Парламентське вид-во , 2013. - 730 c.
  342.3 + 328(477)
  Верховна Рада України шостого скликання. Восьма сесія, 7 квітня-13 травня 2011 року Т.29. : стенограф. звіт. - К. : Парламентське вид-во , 2013. - 781 c.
  342.3 + 328(477)
  Верхола А. П. Словник з креслення : навч. посібник для проф навч.- вихов.закладів. - К. : Вища шк. , 1994. - 203 c.
  744
  Верша Р. В. Кримінальне прво України. Загальна частина : Підручник - 2-ге вид., перероб. та доп. . - К.: : ЦУЛ , 2012. - 319 с. c.
  343.2(477)
  Вершигора В. А. Автомобили ВАЗ.Устройство, техническое обслуживание и ремонт. / В.А.Вершигора, В.И.Зельцер, К.Б.Пятков. - 2-е изд.,стер . - М. : Транспорт , 1975. - 368 c.
  629.331.1.004.67            629.113.004.67
  Верщака А. С. Режущие инструменты с износостойкими покрытиями / А. С. Верщака, И. П. Третьяков. - М. : Машиностроение , 1986. - 190 c. - (Б-ка инструментальщика).
  621.9.025.72
  Веселов П.В. Современное деловое письмо в промышленности. - 3-е изд.,перераб. и доп . - М. : Изд-во стандартов , 1990. - 160 c.
  651.75            65.050.9(2)2
  Веселова О. М. Голодомори в Україні, 1921-1923, 1932-1933,1946-1947. Злочини проти народу / О. М. Веселова, В. І. Марочко, О. М. Мовчан. - 2-е вид., доп . - К., Нью-Йорк : М. П. Коць , 2000. - 274 c.
  940(477)``1921/1947``            63.3(4Укр)6-4
  Веселовская Т. К. Вопросы и задачи по органической химии / Т. К. Веселовская, И. В. Мачинская, Н. И. Пржиялговская; под. ред. Н. Н. Суворова. - М. : Высш.шк. , 1977. - 230 c.
  547
  Веснин В. Р. Основы менеджмента : курс лекций для студентов вузов. - М. : Знание , 1996. - 469 c.
  658.012.32(075.8)            65.290-21
  Веснин В. Р. Основы менеджмента : учебник - 2-е изд . - М. : Триада ЛТД , 1997. - 383 c. - (Ин-т междунар.права и экономики им.А.С.Грибоедова).
  658.012.32(0758)            65.290-21
  Вечер. Л. С. Секреты делового общения. - Минск : Выш.шк. , 1996. - 367 c.
  159.923.2-056.87            88.53
  Взаимозаменяемость,стандартизация и техническое измерения : Учебник для приборостроит.специальностей везов / О.Ф.Тищенко,А.С.Валединский; О.Ф.Тищенко,А.С.Валединский - М. : Машиностроение , 1977. - 358 c.
  621.753
  Виброакустическая диагностика машин и механизмов / Генкин М.Д., Соколова А.Г. - М. : Машиностроение , 1987. - 288 c.
  621:534.647            621
  Вивід прав України / М. Грушевський, І. Франко, М.Костомаров та ін. - Львів : Слово , 1991. - 128 c.
  940(477)            63.3(2Ук)
  Видатні поляки Харкова : матеріали Міжнар.наук.сімпозіуму, Харків, 7 грудня 2011 р. / Генеральне консульство Республіки Польща в Харкові;Харків.нац.ун-т іи.В.Н.Каразіна - Х. : Майдан , 2012. - 359 c. - (Польський альманах.Вип.V).
  908(477.54)-054.57=162.1
  Видеокамеры : альбом схем. Вып.2. - Б.м. : Б.и. , Б.г. - 118 c.
  621.397.6 : 778.536.425
  Видеокамеры. Вып.1. Принципиальные электрические схемы. - Б.м. : Б.и. , 1996. - 59 c.
  621.397.642 : 778.536.425
  Видеокамеры. Приложение к вып.№1. Структурные схемы. Осциллограммы. Справочные данные микросхем. - Б.м. : Б.и. , 1996. - 66 c.
  621.397.642 : 778.536.425
  Виды разбора на уроках русского языка : пособие для учителя / В. В. Бабайцева, В. М. Шаталова, Г. К. Лидман-Орлова и др. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Просвещение , 1985. - 160 c.
  37.016:811.161.1
  Визитей Н.Н. Социология спорта.Курс лекций : учеб.пособие для вузов физ.воспитания и спорта. - К. : Олимпийская лит. , 2005. - 247 c.
  316 :796
  Виклики та загрози гуманітарній безпеці Української Держави : Збірник науково-експертних матеріалів / За заг.ред.С. І. Здіорука - К. : НІСД , 2015. - 104 c. - (`Гуманітарний розвиток `, Вип.4).
  343.3/.7
  Виконавче провадження в Україні : в 2 т. Т.1. : зб.документів - 3-е вид., випр. та доп . - Х. : Райдер , 2003. - 464 c.
  347.952            67.401(4УКР)
  Виконавче провадження в Україні : в 2 т. Т.2. : зб. документів. - 3-е вид., випр. і доп . - Харків : Райдер , 2003. - 517 c.
  347.952            67.401(4УКР)
  Виленкин. Н. Я. Функции в природе и технике : кн. для внеклас. чтения IX-X кл. - 2-е изд., испр . - М. : Просвещение , 1985. - 192 c. - (Мир знаний).
  517.5
  Вилламо Х. Косметическая химия / пер. с фин. - М. : Мир , 1990. - 288 c.
  687.5.03
  Вильямс Р. Компьютеры в школе / Р.Вильямс, К Маклин; пер. с англ. - М. : Прогресс , 1988. - 336 c.
  004.382.7:373            681.3 : 74.202.4
  Винер Н. Интеграл Фурье и некоторые его приложения. / пер. с англ. - М. : Физматгиз , 1963. - 256 c.
  517.443
  Виницкий И.Г. Черчение.Сборные и стереоскопические модели : Учебн.пособие для техникумов / И.Г.Виницкий,Б.П.Краснов,Б.А.Аничкин - Москва : Высшая школа , 1972. - 128 c.
  744
  Винкоп С. Использование Microsoft Sol Server 7.0 / Стефан Винкоп; пер. с англ. - К.; М.; СПб. : Вильямс , 1999. - 815 c.
  004.7            681.3.06
  Винник Р.Н. Учебное телевидение в вузе / Р.Н. Винник, В.С. Мешкунов. - К.; Одесса : Выща шк. , 1989. - 128 c.
  378.687            74.58
  Винников И.З. Паяльные работы : учеб. пособ. - М. : Высш. шк. , 1966. - 176 c.
  621.79
  Винниченко В. К. Відродження нації : в 3 т. Т.3. - Репринт. відтворення від 1920 р . - К. : Політвидав України , 1990. - 542 c.
  940(477)            63.3 (2Ук)
  Винниченко В. К. Заповіт борцям за визволення. - К. : Криниця , 1991. - 128 c.
  940(477)            63.3 (2Ук)
  Винниченко В.К. Відродження нації : в 3 т. Т.1. - Репринт. вид . - К. : Політвидав України , 1990. - 348 c.
  940(477)            63.3 (2Ук)
  Винниченко В.К. Відродження нації. Історія укр. революції (марець 1917 р. - грудень 1919 р.) : в 3 т. Т.2. - Репринт. вид . - К. : Політвидав України , 1990. - 328 c.
  940(477)            63.3 (2Ук)
  Виноградов А.М. Введение в геометрию нелинейных дифференциальных уравнений / А.М. Виноградов, И.С. Красильщик, В.В. Лычагин. - К. : Наука , 1986. - 335 c.
  514.763.8
  Виноградов В.А. Уроки телемастера : в 2 т. Т.1. Основы телевидения.Устройство и ремонт современных цветных телевизоров : учеб.- справ. пособие / В.А. Виноградов, В.А. Прянишников. - 6-е изд . - СПб. : КОРОНА - принт , 2000. - 412 c.
  621.397.6.004.6
  Виноградов В.А. Уроки телемастера : в 2 т. Т.2. Устройство и ремонт зарубежных цветных телевизоров : учеб.- справ. пособие / В.А. Виноградов, В.А. Прянишников. - 2-е изд . - СПб. : КОРОНА-принт , 2000. - 396 c.
  621.397.6.004.6
  Виноградов В.И. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. и освобождение Болгарии. - М. : Мысль , 1978. - 295 c.
  94(47).081.4            63.3(0)53
  Виноградов Д.Е. Строительство линий электропередачи 35-500 кВ с тяжелыми трассами. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1983. - 216 c.
  621.315.17
  Виноградов И.А. Математический анализ в задачах и упражнениях : учеб. пособие / И.А. Виноградов, С.Н. Олехник,В.А.Садовничий. - М. : Изд- во МГУ , 1991. - 352 c.
  517
  Виноградов И.М. Дифференциальные исчисления : [учеб.пособие]. - М. : Наука , 1988. - 176 c.
  517.2
  Виноградов И.М. Элементы высшей математики.Аналитическая геометрия.Дифференциальное исчисление.Основы теории чисел : учебник для вузов / под общ. ред. В.А.Садовничего. - М. : Высш.шк. , 1999. - 511 c.
  51(075.8)
  Виноградов Ю.Д. Электронные измерительные системы для контроля малых перемещений / Ю.Д.Виноградов, В.М.Машинистов, С.А.Розентул. - М. : Машиностроение , 1976. - 142 c. - (Б-ка приборостроителя).
  621.317
  Виноградова И.А. Задачи и упражнения по математическому анализу Т.1. Дифференциальное и интегральное исчисление функций одной переменной : учеб. пособ. для ун-тов и пед. вузов / И.А. Виноградова, С.Н. Олехник, В.А. Садовничий. - 2-е изд., перераб . - М. : Высш. шк. , 2000. - 725 c.
  517.3
  Виноградова И.А. Задачи и упражнения по математическому анализу : в 2 кн. Т.2. Ряды, несобственные интегралы, кратные и поверхностные интегралы : учеб.пособие для ун-тов,пед.вузов / И.А.Виноградова, С.Н.Олехник, В.А.Садовничий ; под общ.ред. В.А.Садовничего. - 2-е изд.,перераб . - М. : Высш.шк. , 2000. - 711 c.
  517.3(075.8)
  Виноградский А.К. Дорожное районирование. - М. : Транспорт , 1989. - 95 c.
  625.7.04
  Виноградська А.М. Технологія комерційного підприємства : навч посіб для вищ.навч.закл. - К : Центр навч.літ. , 2006. - 778 c.
  339.1 : 334.7.012.42
  Виноградський М.Д. Організація праці менеджера : навч. посіб. для вищ. навч.закл. / М.Д. Виноградський, А.М. Виноградська, О.М. Шканова. - К. : Кондор , 2002. - 516 c. - (Київ.екон. ін-т менеджменту).
  658.01.32-057.212 : 331.103
  Винокуров В.А. Сварные конструкции. Механика разрушения и критерии работоспособности / В.А. Винокуров, С.А. Куркин, Г.А. Николаев; под ред.Б.Е. Патона. - М. : Машиностроение , 1966. - 576 c.
  621.791
  Винокуров В.Д. Электрорадиоизмерения : учеб пособ.для вузов / В.Д. Виноградов, С.И. Каплин, И.Г. Петелин; под. ред.:В.И. Винокурова. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1986. - 351 c.
  621.317.3 + 621.396.08
  Винокуров Д. Вексельное обращение. - Х. : Фактор , 2001. - 221 c. - (Б-ка ``Фактора``).
  336.777            65.262.2
  Винчестер А. Основы современной биологии / пер. с англ. М.Д. Гроздовой. - М. , 1967. - 328 c.
  574/.578
  Виробництво алюмінієвих сплавів з рудної та вторинної сировини : навч. посіб. для вищ. навч.закл. / Т.М. Нестеренко, О.М. Нестеренко, Г.О. Колобов, В.П.Грицай. - К. : Вища шк. , 2007. - 207 c.
  669.71
  Вирченко Н.А. Графики функций : справочник / Н.А. Вирченко, И.И. Ляшко, К.И. Швецов; под ред. И.И. Ляшко. - К. : Наук.думка , 1979. - 320 c.
  517.2
  Витте С.Ю. Избранные воспоминания, 1849 - 1911гг. - М. : Мысль , 1991. - 718 c.
  94(47+57)``1849/1911``(093.3) + 929Витте            63.3(2)5
  Вишенков С.А. Химические и электрохимические способы осаждения металлопокрытий. - М. : Машиностроение , 1975. - 312 c.
  621.793
  Вишневецкий Л.М. Я - электроналадчик / Л.М.Вишневецкий, Л.Г.Левин. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 160 c. - (Б-ка электромонтера; вып.592).
  621.31.07
  Вишневский В.Н. Портативные осциллографы с цифровыми измерениями параметров сигнала / В.Н.Вишневский, В.М.Немировский, А.А.Рогачев. - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 160 c.
  621.317.75            31.22
  Вишневський О.І. Теоретичні основи сучасної української педагогики : навч. посібник [для вищ. навч. закл.]. - 3-тє вид., доопрац. і доп . - К. : Знання , 2008. - 566 c.
  37.013(477)(075.8)
  Вишняков Л.Г. Использование деловых игр в преподавании русского языка как иностранного - М. : Изд-во МГУ , 1987. - 109 c.
  811.161.1 : 371.69            81.2Р-9
  Вища і середня педагогічна освіта : респуб. наук. - метод. зб.Вип.15. - К. : Вища шк. , 1991. - 119 c.
  378 + 377            74я43
  Вища математика : у 2 кн. Т.2. Спеціальні розділи : підручник для вищ. навч.закл. / Г.Л. Кулініч, Є.Ю. Таран, В.М. Бурим та ін.; за ред. Г.Л. Кулініча. - 2-ге вид, перероб. і доп . - К. : Либідь , 2003. - 367 c.
  51(075.8)
  Вища математика : у 2 т. Т.1. Лінійна і векторна алгебра. Аналітична геометрія. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне та інтегральне числення : зб.задач: навч. посібник для вищ.навч.закл. / за заг. ред. П.П. Овчинникова. - 2-ге вид., стер . - К. : Техніка , 2004. - 279 c.
  51(075.8)
  Вища математика : у 2 т. Т.2. Звичайні диферен.рівняння.Операційне числення.Ряди.Рівняння математ.фізики.Стійкість за Ляпуновим.Елементи теорії ймовірн. і математ.статистика.Методи : зб. задач: навч. посіб для вищ.навч.закл. / за заг. ред. П.П. Овчинникова. - 2-ге вид., стер . - К. : Техніка , 2004. - 375 c.
  51(075.8)
  Вища математика : у 3 т. Т.1. : навч. посібник / В.П.Лавренчук, Т.І.Готинчан, В.С.Дронь, О.С.Кондур. - 2-ге вид., стер . - Чернівці : Рута , 2002. - 191 c.
  51(075.8)
  Вища математика : у 3 т. Т.2. : навч.посібник / В.П.Лавренчук, Т.І.Готинчан, В.С.Дронь, О.С.Кондур. - 2-ге вид., стер . - Чернівці : Рута , 2002. - 207 c.
  51(075.8)
  Вища математика : у 3 т. Т.3. : навч. посібник / В.П.Лавренчук, Т.І.Готинчан, В.С.Дронь, О.С.Кондур. - 2-е вид., стер . - Чернівці : Рута , 2002. - 168 c.
  51(075.8)
  Вища математика : у 2 т. Т.1. Основні розділи : підручник для ун-тів та вищ.навч.закл. / Г.Й.Призва, В.В.Плахотник, Л.Д.Гординський та ін.; за ред. Г.Л.Кулініча - 2-ге вид., перероб і доп . - К. : Либідь , 2003. - 399 c.
  51(075.8)
  Вища математика. Основні означення, приклади і задачі : у 2 т. Т.1. : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Г.Л.Кулініч, Л.О.Максименко, В.В.Плахотник, Г.Й Призва; за заг.ред. Г.Л.Кулініча. - К. : Либідь , 1992. - 284 c.
  51(075.8)
  Вища математика.Курс лекцій : у 3 т. Т.1. Лінійна алгебра, аналітична геометрія, математичний аналіз : навч. посібник для вищ.навч.закл. / В.П.Лавренчук, Т.І.Готинчан, В.С.Дронь, О.С.Кондур. - Чернівці : Рута , 2007. - 439 c.
  51(075.8)
  Вища математика.Основні означення, приклади і задачі : у 2 т. Т.2. : навч. посібник для вищ.навч.закл. / І.П.Васильченко, В.Я.Данилов, А.І.Лобанов, Є.Ю.Таран; за ред. І.В.Васильченка - К. : Либідь , 1992. - 254 c.
  51(075.8)
  Вища освіта в Україні : навч. посібник / В.Г. Кремень, С.М. Ніколаєнко, М.Ф. Степко та ін.; за ред. В.Г. Кременя, С.М. Ніколаєнко. - К. : Знання , 2005. - 327 c.
  378(477)
  Вища освіта України і болонський процес : навч. посібник / М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, В.Д.Шинкарук та ін.; за ред. В.Г.Кременя. - Тернопіль : Навч.книга - Богдан , 2004. - 383 c.
  378.014.25
  Вища освіта України і Болонський процес : навч. програма / М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, В.Д.Шинкарук та ін. - Тернопіль : Вид-во ТДПУ , 2004. - 18 c.
  378.014.25
  Вища освіта України. Нормативно - правове регулювання / за заг. ред. А.П.Зайця, В.С.Журавського. - К. : Форум , 2003. - 1020 c.
  378.014.15(477)
  Від студентського самоврядування - до самоврядування громад - Полтава : АСМІ , 2008. - 162 c.
  378.184            67.401(4Укр)
  Військове законодавство України : зб.нормат. актів станом на 1.02.1999 р. / укладачі: Ф.В.Саганюк, В.І.Швець, А.Я.Філімонов, С.Ф.Мироненко; під ред. В.І.Кравченка. - 2-ге вид . - К. : Атіка , 1999. - 799 c.
  [340.130.5 :344](477)
  Вікова та педагогічна психологія : Навч.посібник / О.В.Скрипченко ,Л.В. Долинська,З.В.Огороднійчук та ін. - К. : Просвіта , 2001. - 416 c.
  37.015.3            88.37я73
  Вілков В.Ю. Людина і світ : навч.посібник для підгот.фак.вищ.навч.закл. / В.Ю.Вілков , О.І.Салтовський. - К. : Центр навч.літ. , 2004. - 351 c.
  1 +3 (075.8)
  Вілмор Дж. Х. Фізіологія спорту : підручник / Дж. Х. Вілмор, Д. Л. Костілл. - К. : Олімп. літ. , 2003. - 655 c.
  796.01:612
  Вінник О.М. Господарські товариства і виробничі кооперативи: правове становище. - К. : Знання , 1998. - 308 c.
  347.725/.726            67.406(4УКР):65.291(4УКР)
  Віннкік Н. Д. Психолого -педагогічни підходи до особистнісного розвитку інтелектуального обдарованих старшокласників : метод. рекоменд. - К.: : Вид-во ін-ту обдарованої дитини , 2014. - 24 с. c.
  37.015.3
  Вітвицька Н.С. Контроль і ревізія : навч. посіб. для самостійн. вивч. дисципліни / Н.С. Вітвицька, О.Е. Кузьмінська. - К. : КНЕУ , 2000. - 166 c.
  657.6            65.053.5
  Вітвицька С.С. Практикум з педагогіки вищої школи : навч. посіб. за модульно-рейтинг.системою навч. для студентів магістратури. - К. : Центр навч.літ. , 2005. - 395 c.
  378.013
  Вітлінський В.В. Аналіз , моделювання та управління економічним ризиком : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни / В.В.Вітлінський, П.І.Верченко - К. : КНЕУ , 2000. - 292 c. - (Київ.нац.економ.ун-т).
  330.131.7            65.290-26
  Владзиевский А.П. Автоматические линии в машиностроении Т.1. - М. : Машгиз , 1958. - 430 c.
  658.527.011.56
  Владиславлев А.П. Электрическое моделирование динамики систем с распределенными параметрами / А.П. Владиславлев, А.С. Мессерман. - М. : Энергия , 1978. - 222 c.
  621.311.1.001.57
  Власенко В.М. Хозяйственный расчет на транспорте АПК / В.М.Власенко, А.И.Пилипченко. - У. : Урожай , 1989. - 160 c.
  656.137 : 658.155
  Власов М.П. Инженерная графика : учеб. пособ., 1979. - 279 c.
  744
  Власов С.Н. Спарвочник молодого наладчика агрегатных станков и автоматических линий / С.Н.Власов, Б.И. Черпаков - М. : Высш.шк. , 1991. - 383 c.
  621.9.06-529-77(035.5)            34.63
  Власова В. М. Основы предпринимательской деятельности:экономическая теория, маркетинг, финансовый менеджмент : учеб.пособ.для сред. спец. учеб. заведений / под.ред.: В.М. Власовой - М. : финансы и статистика , 1997. - 528 c.
  334.7.012.42            65.012.1
  Власова О.І. Педагоічна психологія : навч. посіб.для ВНЗ - К. : Либідь , 2005. - 399 c.
  37.015.3            88.8
  Внукова Н.М. Ощадна справа : навч. посіб. для вузів / Н.М. Внукова, П.М. Куліков, В.А. Череватенко - Х. : Компанія СМІТ , 2005. - 479 c.
  336.72            65.262.1
  Внукова Н.М. Соціальне страхування: Кредитномодульний курс : навч. посіб.для вузів / Н.М. Внукова, Н.В. Кузьминчук - К. : центр учб. літ. , 2009. - 411 c.
  364.3(075.8)
  Внукова Н.М. Страхування: Теорія і практика : навч. -метод. посіб. / Н.М. Внукова, В.І. Успенко, Л.В. Временко - К. : Бурун Книга , 2004. - 375 c.
  336.72            65.271
  Внутрення отделка зданий : учеб. пособ. / А. И. Менейлюк, В. С. Дорофеев, Н. В. Олейник и др.; под ред.: А. И. Менейлюка - Х.: : Бурун и К , 2013. - 224 с. c.
  393.6(075.)            38.639я73
  Внутренняя отделка зданий : учеб. пособие / под ред. А.И.Менейлюка - Харьков : ’’Бурун и К’’ , 2013. - 224 c.
  693.6 (075.8)
  Внутрішній економічний механізм підприємства : навч. посібник / П.В.Круш, С.О.Тульчинська, Р.В.Тульчинський та ін. - К. : ЦУЛ , 2008. - 204 c.
  658(075.8)
  Вовк В.Я. Кредитування і контроль : навч. посібник. / В.Я.Вовк, О.В.Хмеленко. - К. : Знання , 2008. - 462 c.
  336.774.3(075.8)
  Вовк Т.В. Система конкурентного законодавства Європейського Союзу. Правове регулювання правил конкуренції в Україні. Шляхи адаптації законодавства України / Т.В.Вовк, С.В.Перемот. - К. : Тріумф , 2006. - 414 c.
  346.546.05 + 339.137.2
  Водолазов Н.К. Курсовое и дипломное проектирование по механизации сельского хозяйства : учебник для техникумов. - М. : Агропромиздат , 1991. - 335 c. - (Учеб. и учеб.пособия для учащихся техникумов).
  631.171 : 378.147.85            40.7
  Водяник В.И. Эластичные мембраны. - М. : Машиностроение , 1974. - 136 c. - (Б-ка приборостроителя).
  681.2 - 278
  Водяник И.И. Как обнаружить и устранить неисправности трактора : справочник. - М. : Нива России , 1992. - 298 c.
  631.372 : 629.366.004.67(035.5)            631.372:629.114.2.004.67( 035.
  Возможное и невозможное в кибернетике : сб. ст. / под ред. А.Берга, Э.Кольмана. - М. : Изд-во АН СССР , 1963. - 222 c. - (Науч. - популярная серия).
  007
  Вознюк Н.М. Етика : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К : Центр учбов.літ. , 2008. - 212 c.
  17(075.8)            87.717
  Войнаренко М.П. Корпоративні цінні папери : обліково - фінансовий аспект : монографія / М.П.Войнаренко, С.З.Мошенський, Н.А.Пономарьова. - Житомир : ЖДТУ , 2006. - 259 c. - (Житомір. держ.техн.ун-т).
  336.763 : 657.422.4
  Войтович В.А. Краски для дома. - М. : Химия , 1986. - 143 c.
  667.63
  Войтюк В.Б. Черная металлургия Украины в 1986 - 1990 гг. - К. : Технiка , 1986. - 120 c.
  669(477)
  Войтюшенко Н.М. Інформатика і комп`ютерна техніка : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Н.М.Войтюшенко, А.І.Остапець. - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 563 c.
  004(075.8)
  Войчак А.В. Маркетингові дослідження : навч.- метод. посіб. для самост вивчення. - К. : КНЕУ , 2001. - 119 c.
  339.138.017            65.290-22
  Волгин В.В. Склад: организация, управление, логистика. - 8-е изд., перераб, и доп . - М. : Дашков и К , 2007. - 729 c.
  658.78
  Волейбол : учебник для ин-тов физ.культуры / Ю.Н.Клещев, А.Г.Айриянц, О.П.Топышев и др.; под общ. ред. Ю.Н.Клещева, А.Г.Айриянца. - 3-е изд., испр. и доп . - М. : Физкультура и спорт , 1985. - 270 c.
  796.325
  Волков В.А. Аналитическая геометрия и векторная алгебра : учеб пособие для вузов. - Л. : Изд-во ЛГУ , 1986. - 192 c.
  514.12 : 514.742.21
  Волков В.М. Микроэлектроника / В.М. Волков,А.А. Иванько, В.Ю.Лапий; под.ред.В.Ю. Лапия. - К. : Техніка , 1983. - 263 c. - (Б-ка инженера).
  621.382.049.77
  Волков В.М. Проектирование средств измерения проходящей мощности : навчальній посібник - Х. : ХТУРЕ , 2000. - 160 с. c.
  621.317.82
  Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта : учебник для вузов физ.культуры и фак.физ.воспитания вузов. - К. : Олимпийская лит. , 2002. - 294 c.
  796.011.3
  Волков Н.Н. Автоматизированная система накопления и переработки алфавитно- цифровой информации. Т.1. Описание системы : учеб. пособие. / Н.Н.Волков, М.Н.Тихонов ; под ред. Г.П. Вимберга. - Л. : ВИКА им. А. Можайского , 1974. - 296 c.
  004.67            681.3
  Волков С.Н. Землеустроительное проектирование и организация землеустроительных работ : учеб.для сред. спец учеб. завед. / С.Н.Волков, Н. Г. Конокотин, А.Г. Юнусов; под. ред.:С.Н. Волкова. - М. : Колос , 1988. - 462 c.
  711.14
  Волков Ф.Д. Тайны Уайтхолла и Даунинг-стрит. - М. : Мысль , 1980. - 462 c.
  327.2
  Волковинский В.Н. Махно и его крах. - М. : Изд-во ВЗПИ , 1991. - 246 c. - (Исторические портреты).
  929Махно +[947+957]``1918/1920``(092)            63.3(2)712.8
  Волковинський В.М. Батько Махно. - К. : Знання України , 1992. - 48 c. - (Біб-ка журналу ``Пам`ятки України, № 3``).
  929Махно +[ 947+957]`` 1918/1920``(092)            63.3(2)712
  Волковыский Л.И. Сборник задач по теории функций комплексного переменного : учеб. пособие для вузов / Л.И.Волковыский, Г.Л.Лунц, И.Г.Араманович. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1970. - 320 c.
  517.53
  Волновые зубчатые передачи / Д.П. Волков, А.Ф. Крайнев, С.В. Бондаренко и др.; под ред. Д.П. Волкова и А.Ф. Крайнева. - К. : Техніка , 1976. - 221 c.
  621.833.7
  Володин В.В. Автоматизация проектирования летательных аппаратов. - М. : Машиностроение , 1991. - 256 c.
  629.7.001:658.512.011.56
  Володін М.О. Основи земельного кадастру : навч. посіб. для вищ.навч.закл. - К. : КНУ будівництва та архітектури , 2000. - 319 c.
  711.14:528.46
  Володін М.О. Основи земельного кадастру : навч.посібник - К. , 2000. - 320 c.
  711.14
  Волощук Ю.І. Сигнали та процеси у радіотехніці : у 4 т. Т.3. : підручник для вищ.навч.закл. - Х. : СМІТ , 2005. - 527 c.
  621.372
  Волощук Ю.І. Сигнали та процеси у радіотехніці : у 4 т. Т.2. : підручник для вищ. навч. закл. - Х. : СМІТ , 2003. - 443 c.
  621.372
  Волощук Ю.І. Сигнали та процеси у радіотехніці. : у 4 т. Т.1. : підручник для вищ. навч.закл. - Х. : СМІТ , 2003. - 578 c.
  621.372
  Волощук Ю.І. Сигнали та процеси у радіотехніці : у 4 т. Т.4. : підруч. для вищ. навч. закл. - Х. : СМІТ , 2005. - 495 c.
  621.372
  Волчкевич Л.И. Автооператоры / Л.И.Волчкевич, Б.А.Усов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1974. - 216 c.
  621.9.067:62-52
  Волчкевич Л.И. Надежность автоматических линий : учеб.пособие для вузов / под ред. Г.А.Шаумяна. - М. : Машиностроение , 1969. - 308 c.
  658.527.011.56-192(075.8)
  Волчкевич Л.И. Автоматы и автоматические линии : в 2 т. Т.2. Системы управления и целевые механизмы : учеб.пособие для машиностр.вузов / Л.И.Волчкевич, М.М.Кузнецов, Б.А.Усов; под ред. Г.А.Шаумяна. - М. : Высш.шк. , 1976. - 336 c.
  621.9.05-52 : 658.527.011.56
  ВолчкевичЛ.И. Автоматы и автоматические линии : в 2 т. Т.1 . Основы проектирования : учеб пособие для машиностр. вузов / Л.И. Волчкевич, М.М. Кузнецов, Б.А. Усов; под ред. Г.А. Шаумяна. - М. : Высш. шк. , 1976. - 230 c.
  621.9.06-52 : 658.527.011.56
  Вольдек А.И. Электрические машины : учебник для втузов. - 3-е изд., перераб . - Л. : Энергия , 1978. - 832 c.
  621.313(075.8)
  Волянська О.В. Соціальна психологія : навч. посібник [для вищ. навч.закл.] / О.В.Волянська, А.М.Ніколаєвська. - К. : Знання , 2008. - 275 c.
  316.6(075.8)
  Вонсовский С.В. Магнетизм. - М. : Наука , 1984. - 208 c. - (Проблемы науки и техн.прогресса).
  537
  Вопросы автоматизации решения задач фильтрации на ЭВМ / И.И. Ляшко, И.В. Сергиенко, Г.Е. Мистецький, Г.Е. Скопецкий. - 2-е изд. перераб. и доп . - К. : Наук.думка , 1981. - 296 c.
  532.546 :004.382.7
  Вораксо Л.С Основы проектирования электрооборудования станков. / Л.С.Вораксо, А.С.Родионов. - М. : Машиностроение , 1984. - 212 c.
  621.9.06-83.001.6 : 621.31.002.72
  Вораксо Л.С. Монтаж электрооборудования металлорежущих станков / Л.С. Вораксо, А.А. Гуторев, И.П. Демидов. - М. : Машиностроение , 1974. - 279 c.
  621.9.06-83 : 621.31.002.72
  Воробйов Б.З. Основи комерційної діяльності. Ч.1 : навч.посібник для вищ. навч. закл. / Б.З.Воробйов, Е.М.Локтєв, Ю.І.Плетень; пер. з 2-го рос. вид. - К . : Вид-во Європ.ун-ту , 2007. - 387 c.
  334.012.42(075.8)
  Воробьев В.И. Математическое обеспечение ЭВМ в науке и производстве. - Л. : Машиностроение , 1988. - 158 c. - (ЭВМ в производстве).
  004.382.7
  Воробьев Л.Н. Технология машиностроения и ремонт машин : учебник для вузов. - М. : Высш.шк. , 1981. - 344 c.
  621.002+625.7/8.08.004.67
  Воробьев Н.И Проектирование электронных устройств : учеб.пособие для вузов. - М. : Высш.шк. , 1982. - 222 c.
  621.38.001.63(075.8)
  Воронин Г.И. Конструирование машин и агрегатов систем кондиционирования : учебник для вузов. - М. : Машиностроение , 1978. - 541 c.
  629.7.048
  Вороничев Н.М. Автоматические линии из агрегатных станков / Н.М. Вороничев, Ж.Э. Тартаковский, В.Б. Генин. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1979. - 487 c.
  621.9.06-112.6 :658.527.011.56
  Воронов М. Как добиться успеха в бизнесе. Способы преодоления препятствий : практ.рук.по самооценке, принятию решений и деловому общению / Марк Воронов. - Х. : Центр``Консульт`` , 2002. - 351 c. - (Энциклопедия бухгалтера и экономиста, 2002, № 9).
  334.7.012.42 : 17.024.4            65.9(2Укр)09
  Воронов Ю.С. Спортивное ориентирование : программа для ДЮСШ и спец.ДЮСШ олимпийского резерва / Ю.С.Воронов, Ю.С.Константинов; под ред. Ю.С.Константинова. - М. : Сов.спорт , 2005. - 212 c.
  796.56
  Воронова В.І. Психологія спорту : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Олімпійська літ. , 2007. - 271 c.
  796.01 : 159.9(075.8)
  Воронова Л.К. Фінансове право України : підручник. - К. : Прецедент; Моя книга , 2008. - 440 c.
  347.73(477)
  Воронова Л.К. Фінансове право України : Підручник - К. : Прецендент;Моя книга , 2006. - 448 c.
  347.73            67.9(4УКР)302я73
  Воронцов А.П Рациональное природопользование : учеб.пособие. - М. : ТАНДЕМ : ЭКМОС , 2000. - 303 c. - (Ассоциация авторов и издателей ``ТАНДЕМ``).
  502.171
  Ворошилов Ю.В., Павлишин В.И. Основы кристаллографии и кристаллохимии. Рентгенография кристаллов : учебник - К. : КНТ , 2011. - 568 c.
  539.5 (075.8)
  Воскресенский П.И Техника лаборраторных работ : пособие для работников. хим.лабораторий. - 9-е изд., перераб. и доп . - Л. : Химия , 1970. - 720 c.
  54(076.5)
  Восстановление автомобильных деталей полимерными материалами / Гос.науч.-исслед. ин-т автомоб. тр-та. - М. : Транспорт , 1974. - 180 c.
  629.331.004.67 : 678.5            629.113.004.67 : 678.5
  Вострикова З.П. Курс оперативного обслуживания ОС ЕС ЭВМ : учеб.пособие для вузов / З.П.Вострикова,С.Т.Митин. - 2-е изд., испр . - М. : Наука , 1986. - 319 c.
  004.451 : 621.382.049.77            681.324
  Восхождение длиною в жизнь. В.К.Симоненко: 50 лет в альпинизме : сб.ст. / сост.И.П.Батманова - К. : Майстерня книги , 2010. - 175 c. - (Альпинистский клуб ``Одесса``).
  796.525
  Воюцкий С. С. Курс коллоидной химии. : учебник для вузов - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Химия , 1975. - 512 c.
  544.77            541.18
  Врангель П.Н Записки (ноябрь 1916 г - ноябрь 1920 г) : в 2 т. Т.1. - М.; Пенза : Менеджер : Космос : Каталог , 1991. - 303 c.
  94(47)084.2 + 929 Врангель            63.3(2)712
  Врангель П.Н. Записки (ноябрь 1916 г. - ноябрь 1920 г.). : в 2 т. Т.2. - М.; Пенза : Менеджер : Космос: Каталог , 1991. - 240 c.
  94(47)084.2 + 929 Врангель            63.3(2) 712
  Вредные вещества в промишленности : в 3 т. Т.2. Органические вещества : справочник для химиков, инженеров, врачей / под ред. Н.В.Лазарева, Э.Н.Левиной. - 7-е изд., перераб. и доп . - Л. : Химия , 1976. - 623 c.
  [547 : 615.917](035)
  Вредные вещества в промышленности : в 3 т. Т.3. Неорганическое и эламенторганическое соединения : справочник для химиков, инженеров, врачей / под ред. Н.В.Лазарева, И.Д.Гадаскиной. - 7-е изд., перераб. и доп . - Л. : Химия , 1977. - 608 c.
  [(546 + 547) : 615.916](035)
  Вредные вещества в промышленности.Орган.вещества.Новые даные в 1974 - 1984 гг. : справочник / под общ. ред. Э.Н.Левиной, И.Л.Гадаскиной. - Л. : Химия , 1985. - 461 c.
  547 : 615.917
  Всеукраїнське товариство політичних в`язнів і репресованих : історія створення та діяльність / упоряд. Є.Пронюк. - К. : Укр. Центр духовної культури , 2007. - 679 c.
  316.4.063.7(477)
  Всё об аренде : сборник. - Х. : Консульт , 2002. - 97 c. - (Энциклопедия бухгалтера и экономиста,2002,декабрь.).
  347.453            67.404.2
  Всё об отпусках. Закон Украины ``Об отпусках``с постатейными комментариями и материалами / подготов. Л.Д.Фесуненко. - Х. : Райдер , 1998. - 208 c.
  349.2 + 331.32 : 340.130.5(477)            67.405
  Всё об отпусках.Законодательные и нормативные акты Украины, регламентирующие и устанавливающие порядок, сроки и продолжительность отпусков всех видов - Б.м. : Б.и. , 1998. - 27 c. - (Б-ка бухгалтера).
  349.2:331.32 +340.130.5(477)            65.052+67.405
  Вступ до банківської справи : навч. посібник / М.І.Славлук, А.М.Мороз, А.М.Коряк; відп. ред. М.І.Славлук. - К. : Лібра , 1998. - 342 c. - (Укр.фінан.-банків.шк.).
  336.7            65.262.1
  Вступ до філософії: Кредитно-модульний курс : навч.- метод. посібник для студентів-заочників / за ред. Л.М.Нікітіна. - 3-є вид, доп. та перероб . - К. : Центр учбової літ. , 2008. - 255 c.
  1(075.8)
  Вулих Б.З. Краткий курс теории функций вещественной переменной. Введение в теорию интеграла : учеб.пособие для ун-тов. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Наука , 1973. - 350 c.
  517.5
  Вульф Б.К. Авиационное материаловедение : учебник для вузов / Б.К.Вульф, К.П.Романдин. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1967. - 391 c.
  620.22:629.73
  Вхождение в режим сервиса с помощью ПДУ, сервисная регулировка и настройка зарубежных телевизоров цветного изображения: JVS, SAMSUNG, SONY, SHARP, TOSHIBA : в 2 т. Т.2. - Б.м : Б.и , 1996. - 100 c.
  621.397.62
  Вхождение в режим сервиса с помощью пульта дистанционного управления. Описание работы микропроцессоров. Регулировка и рекомендации по ремонту зарубежных цветных телевизоров нового поколения : в 2 т. Т.1. - Б.м. : Б.и. , Б.г. - 102 c.
  621.397.62
  Выдрин В.Н Автоматизация прокатного производства : учебник для вузов / В.Н.Выдрин, А.С.Федосиенко. - М. : Металургия , 1984. - 472 c.
  621.771 : 658.011.56
  Выдрин В.Н. Автоматизация прокатного производства : учебник для вузов - 472 c.
  621.771
  Высокочастотные устройства пневмоавтоматики / М.Д.Бриллиант, И.М.Елимелех, Г.М.Куссуль, А.Б.Наумова.; под.общ.ред. И.М.Елимелеха. - Л. : Машиностроение , 1985. - 231 c.
  62-522.7
  Высокоэффективные методы и инструменты для механической обработки авиационных материалов : межвуз. сб. / Куйбышев.авиационные ин-т. - Куйбышев : Б.и. , 1984. - 163 c.
  621.91 : 629.7.002.3
  Высокоэффективный эмиттер электронов на основе гексаборида лантана / В.С.Кресанов, Н.П.Малахов, В.В.Морозов и др. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 152 c.
  621.3.032.273
  Высшая математика : учеб.пособие для вузов / под ред. Г.Н.Яковлева. - М. : Просвещение , 1988. - 431 c. - (Учеб.пособие для пед. ин-тов).
  51(075.8)
  Высшая математика : учеб.пособие для вузов / под ред. Г.Н.Яковлева. - М. : Просвещение , 1988. - 431 c.
  51(075.8)
  Высшая математика : сб.задач / Х.И.Гаврильченко, А.Ф.Кривой, П.С.Кропивянский и др.; под общ. ред. П.Ф.Овчинникова. - К. : Вища шк. , 1991. - 455 c.
  51(075.8)
  Высшая математика. Специальные главы : пособие для вузов / П.И.Чинаев, Н.А.Минин, А.Ю.Перевозников, А.А.Черенков; под общ.ред. П.И.Чинаева. - К. : Вища шк. , 1981. - 367 c.
  517
  Высшая математика.Специальные главы / П.И.Чинаев, Н.А.Минин, А.Ю.Перевозников, А.А.Черенков; под ред. П.И.Чинаева. - 2-е изд . - К. : Вища шк. , 1981. - 367 c.
  517
  Вычислительные машины, системы и сети : учебник для вузов / А.П.Пятибратов, С.Н.Беляев, Г.М.Козырева и др.; под ред. А.П.Пятибратова. - М. : Финансы и статистика , 1991. - 398 c.
  004.78            32.973.2
  Вычислительные методы и программирование : сб. работ науч.- исслед. вычислит. центра МГУ. Вып.39 / под ред. В.А.Морозова, М.К.Самарина. - М. : Изд-во МГУ , 1983. - 224 c.
  517.98
  Вышнепольский И.С Техническое черчение : учебник для сред.ПТУ. - 2- изд., перераб . - М. : Высш.шк. , 1984. - 208 c.
  744
  Вышнепольский И.С. Машиностроительное черчение (с элементами программированого обучения) : учебник для сред.ПТУ / И.С.Вышнепольский, В.И.Вышнепольский. - М. : Машиностроение , 1983. - 223 c.
  744
  Г.Г. Немзер Теплотехнология кузнечно - прессового производства - Л. , 1988. - 320 c.
  621.73.016
  Гавриленко О.П Екогеографія України : навч. посібник. - К. : Знання , 2008. - 646 c. - (Вища освіта XXI століття).
  504 : 91] (477)
  Гаврилов Р.А. Основы физики полупроводников : учеб.пособие для техникумов / Р.А.Гаврилов, А.М.Скворцов. - М. : Машиностроение , 1966. - 288 c.
  537.311.322
  Гаврилюк Р.О Дія норм податкового права в часі, просторі та за колом осіб. - Чернівці : Рута , 2002. - 391 c.
  347.73 : 336.22
  Гаджиев К.С. Геополитика. - М. : Междунар. отношения , 1997. - 383 c.
  327.2            66.4(0)
  Гаджинский А.М. Практикум по логистике. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Маркетинг , 2001. - 178 c.
  658.7            65.40
  Гаджинский А.М. Практикум по логистике. - М. : Маркетинг , 1999. - 128 c.
  658.7            65.40
  Гаевский А.Ю. Самоучитель по созданию Web-страниц:HTML, JavaScript и Dynamic HTML / А.Ю.Гаевский, В.А.Романовский. - К. : А.С.К. , 2002. - 472 c.
  004.738.5
  Газенко О.Г. Человечество и космос / О.Г.Газенко, И.Д.Пестов, В.И. Макаров. - М. : Наука , 1987. - 272 c. - (Чкловечество на рубеже XXL века).
  629.78
  Газін В.П. Новітня історія країн Європи та Америки (1945-2002 роки) : навч. посібник для істор.спец.вищ.навч.закл. / В.П.Газін, С.А.Копилов. - К. : Либідь , 2004. - 622 c.
  94(4+7)``1945/2002``            63.3(0)6
  Газовые резаки / Т.С.Файзулина,В.В.Быков - М. , 1974.
  621.791
  Газоэлектрическая сварка алюминиевых сплавов / С.Н.Киселев, В.А. Хаванов, В.В. Рощин и др. - М. : Машиностроение , 1972. - 176 c.
  621.791.8
  Гай Д. Вторжение. Неизвестные страницы необьявленной войни / Д.Гай, В.Снегирев. - М : ИКПА , 1991. - 381 c.
  327.54(47+57)            66.4(2)
  Гайдамака В.Ф Грузоподъемные машины : учебник для вузов. - К. : Выща шк. , 1989. - 326 c.
  621.86./87
  Гайна Г.А. Основи проектування баз даних : Навч.посібник - К. : Кондор , 2008. - 200 c.
  681.3.07            32.973.26-018.2.75
  Галагер Річард Р. Власне мале підприємство - це просто / Річард Р.Галагер; пер. з англ. - Л. : Сейбр-Світло , 1995. - 175 c. - (Б-чка малого бізнесу).
  334.722.012.64            65.292
  Галеев Э.М. Кратккий курс теории экстремальних задач : учеб. пособие для вузов / Э.М.Галеев, В.М.Тихомиров. - М. : Изд.-во МГУ , 1989. - 204 c.
  517.9
  Галицкий М.Л. Курс алгебры 8-го класса в задачах : (для классов с углубл. изуч. математики, специализир.классов естеств.- техн. профиля) / М.Л.Галицкий, А.М.Гольдман, Л.И.Звавич; Всесоюз.ассоц.учителей математики. - Л. : Квантор , 1991. - 89 c.
  512(076.2)(072.3)            74.26
  Галуза С.Г. Управление научно - техническим прогрессом : справ. - метод. пособие. - К. : Техніка , 1977. - 184 c.
  62.001.7 + 330.341.1
  Галузинська Н.І. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посібник / Л.І.Галузінська,Н.В.Науменко,В.О.Колосюк. - К. : Знання , 2008. - 430 c.
  811.161.2`276.6
  Галузинський Г.П. Перспективні технологічні засоби оброблення інформації : навч.-метод.посібник для самост.вивчення дисц. - К. : КНЕУ , 2002. - 279 c.
  004.78:330            65.050.253
  Галушко В.Г. Случайные процессы и их применение на автотранспорте / под ред.И.Н.Коваленко. - К. : Вища шк. , 1980. - 271 c.
  656.13:517.8
  Галушко В.П. Діловий протокол та ведення переговорів : навч.посібник. - Вінниця : Нова книга , 2002. - 222 c.
  174.4            87.75
  Галущак М.П. Організація виробництва у прикладах та задачах : навч. посібник [для вищ. навч. закл.] / М.П.Галущак, А.О.Оксентюк, І.Б.Гевко. - К . : Кондор , 2010. - 212 c.
  658.5 (075.8)
  Гальперин М.В. Практическая схемотехника в промышленной автоматике. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 320 c.
  681.527.7
  Гальчинський А. Теорія грошей : навч.-метод.посібник. - 3-є вид., змін.і доп . - К. : Основи , 1998. - 415 c.
  336.74.01            65.262.6
  Гальчинський А.С Теорія грошей : навч.-метод.посібник. - 4-е вид.,змін. і доп . - К. : ОСНОВИ , 2001. - 411 c.
  336.74.01            65.262.6
  Галяс В.Л. Біохімічний та біотехнологічний словник / В.Л.Галяс, А.Г.Колотницький. - Львів : Оріяна-Нова , 2006. - 466 c.
  577.1+574.6
  Гамеева О.С. Сборник задач и упражнений по физической и коллоидной химии. : учеб.пособие для хим. - механ. техникумов. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 1974. - 272 c.
  544 + 544.77
  Гамрат-Курек Л.И. Экономическое обоснование дипломных проектов : учеб.пособие для вузов. - 4-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1984. - 159 c.
  621.002.001.63.003 : 378.147.88
  Гапличук Л.С ГИС - помощник телемастера. Генераторы испытательных сигналов для ремонта и настройки телевизоров : справ.пособие. - К. : СЭА, Радіоаматор , 1993. - 158 c.
  621.397.13
  Гапоненко А.Л Ускорение реконструкции и обновление производства. - М. : Мысль , 1988. - 174 c.
  658.016.7            65.050.9(2)2
  Гапонів А.Б. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни : підручник для вищ.навч.закл. / А.Б.Гапонів, М.О.Возна; за заг.ред. В.В.Бондаренка. - Вінниця : Нова книга , 2005. - 463 c.
  811.111(075.8)            81.2Англ
  Гарасим П.М. Курс фінансового обліку : навч.посібник / П.М. Гарасим, Г.П. Журавель, П.Я. Хомин. - К. : Знання , 2007. - 566 c.
  657.15(075.8)
  Гарасим П.М. Наскрізні блоки кореспонденції рахунків бухгалтерської обліку : навч. посібник для вищ.навч.закл. / П.М. Гарасим, Р.Ф. Бруханський, П.Я. Хомин. - Тернопіль : Астон , 2003. - 267 c.
  657.4
  Гарасим Я. І. Нариси до історії української фольклористики : навч. посібник. - К. : Знання , 2009. - 301 c.
  398(477)(091)
  Гарбарець Б.О. Біохімія.Збірник задач і вправ : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Б.О.Гарбарець, І.Ф.Мещишен, В.К.Кухта. - К. : Вища шк. , 1993. - 170 c.
  577.1
  Гаршина О. К. Цінні папери : навч посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 125 c.
  336.763
  Гаршина О.К. Виконання дипломних робіт спеціалістів економічного профілю : навч. посібник для вищ. навч.закл. / О.К.Гаршина, С.В.Бурлуцький. - К. : Центр учбов. літ. , 2007. - 134 c.
  330 :378.147.88
  Гатальська С.М. Філософія культури : підручник для вищ. навч. закл. - К . : Либідь , 2005. - 326 c.
  130.2 : 7(075.8)
  Гауси М. Активные фильтры с переключаемыми конденсаторами / М.Гауси, К.Лакер.; пер. с англ. В.Д. Разевича; под ред. В.И.Капустяна. - М. : Радио и связь , 1986. - 167 c.
  621.372.54.049.77
  Гащук П.М. Лінійні динамічні системи і звичайні диференціальні рівнення : навч.посібник для вищ.навч.закл. - Львів : Українські технології , 2002. - 607 c.
  517.2
  Гевко І.Б. Організація виробництва : теорія і практика : підручник для вищ. навч. закл. / І.Б.Гевко, А.О.Оксентюк, М.П.Галущак. - К . : Кондор , 2008. - 176 c.
  658.5 (075.8)
  Геворкян В.Г. Основы сварочного дела : учебник для строит.техникумов. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1991. - 239 c.
  621.791
  Гега П.Т. Основи податкового права : навч. посібник / П.Т.Гега, Л.М.Доля. - 4-е вид., перероб. и доп . - К. : Знання , 2003. - 307 c.
  346:336.22(477)
  Гега П.Т. Основи податкового права : навч. посібник / П.Т.Гега, Л.М.Доля. - К. : Знання , 1998. - 273 c.
  346:336.22(477)            67.402(4 укр)
  Гедзберг Ю.М. Ремонт цветных переносных телевизоров. - 2-е изд.,стер . - М. : Радио и связь , 1991. - 192 c.
  621.397.446-182.4.004.67
  Гедзберг Ю.М. Ремонт цветных переносных телевизоров. - М. : Радио и связь , 1990. - 191 c.
  621.397.446-182.4.004.67
  Гейк П. Вчись аналізувати ринок. Методика і практика / Пол Гейк, Пітер Джексон; пер. з англ. - Львів : Сейбр-Світло , 1995. - 270 c. - (б-чка малого бізнесу).
  339.146.13.017            65.290-2
  Гейхман В.Л. Высшая школа:правовые вопросы : Справочник / В.Л.Гейхман,Т.П.Митиль; Под.ред.В.А.Северцева - К. : Лыбидь , 1990. - 368 c.
  378:340            67.99(2)
  Гелей С.Д. Політологія : навч.посібник[ для вищ. навч. закл.] / С.Д.Гелей, С.М.Рутар. - 7-ме вид., перероб. і доп . - К . : Знання , 2008. - 415 c. - (с.205-217- політична культура).
  32.01 + (37.017.4-053.81 : 342.7)
  Гелей С.Д. Політологія : навч. посібник для вищ. навч.закл. / С.Д.Гелей, С.М.Рутар. - 4-е вид., перероб. і доп . - Львів : Світ , 2001. - 383 c. - (с.214-227 політична культура).
  32.01 + (37.017.4-053.81 : 342.7)            66.01
  Геллер Ю.А. Материаловедение ( методы анализа, лабораторные работы и задачи) : учеб. пособие для вузов / Ю.А.Геллер, А.Г.Рахштадт. - 5-е изд., доп. и перераб . - М. : Металлургия , 1984. - 383 c.
  669.017+620.22
  Геллер Ю.А. Материаловедение (методы анализа, лабораторные работы и задачи) : учеб. пособие для вузов / Ю.А.Геллер, А.Г.Рахштадт. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Металлургия , 1975. - 447 c.
  669.017+620.22
  Гельман А.С. Основы сварки давлением. - М. : Машиностроение , 1970. - 312 c.
  621.791.66
  Гельман Б.М. Сельскохозяйственные тракторы и автомобили : в 2 т. Т.2. Шасси и оборудование : учебник для сред. ПТУ / Б.М.Гельман, М.В.Москвин. - М. : Агропромиздат , 1987. - 335 c.
  631.372 + 629.366
  Гельман Б.М. Сельскохозяйственные тракторы и автомобили : в 2 т. Т.1. Двигатели : учебник для сред ПТУ / Б.М.Гельман, М.В.Москвин. - М. : Агропромиздат , 1987. - 287 c.
  631.372 + 629.366
  Гельфанд М.Л. Сборка резьбовых соединений / М.Л.Гельфанд, Я.И.Цепенюк, О.К.Кузнецов. - М. : Машиностроение , 1978. - 109 c.
  621.757+621.882.082
  Гельфер Я.М. История и методология термодинамики и статистической физики : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1981. - 536 c.
  536.7 + 530.1
  Генкин А.С. Эффективный траст: опыт Западной Европы и российская практика. - М. : АЛЬПИНА , 1999. - 220 c.
  334.722.012.7            65.262.1
  Генкин Б.М. Экономика и социология труда : учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : НОРМА-ИНФА-М , 2000. - 399 c.
  331.1+316.344.27            65.24
  Генкин Б.М. Экономика и социология труда : учебник для вузов. - М. : НОРМА-ИНФА-М , 1998. - 373 c.
  331.1+316.344.27            65.24
  Генкин М.Д. Электродинамические вибраторы. / М.Д.Генкин, А.М.Русаков, В.В.Яблонский. - М. : Машиностроение , 1975. - 94 c.
  621.929.7 +62-868
  Генкин М.Д. Виброакустическая диагностика машин и механизмов. - М. : Машиностроение , 1987. - 288 c.
  621 : 534.647 + 62-868
  Герасименко О.В. Проблеми структурно-функціональної організації та управління національним ринком товарів і послуг : монографія / О.В.Герасименко, О.А.Корольов,В.Л.Рабчук. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т , 2002. - 270 c.
  339.3(477)            65.422
  Герасимов Б.И. Управление качеством : учеб. пособие для вузов / Б.И.Герасимов, Н.В.Злобина, С.П.Спиридонов. - М. : КНОРУС , 2005. - 270 c.
  006.015.5+658.62.018.12(075.8)
  Герасимович А.И. Математический анализ : в 2 т. Т.1. : справ. пособие / А.И.Герасимович, Н.А.Рысюк. - Мн. : Выш.шк. , 1989. - 286 c.
  517
  Герасимович А.И. Математический анализ : в 2 т. Т.2. : справ.пособие / А.И.Герасимович, Н.А.Рысюк. - Мн. : Высш. шк. , 1990. - 272 c.
  517
  Герет Т.Г. Етика бізнесу / Т.Г.Герет, Р.Д. Клонскі; пер. з англ. - К. : Основи , 1999. - 214 c.
  174            87.7
  Геродот із Галікарнасу. Найдавніший опис України з V століття перед Христом. - К. : Довіра , 1992. - 72 c.
  940(477)            63.3(0)3
  Герцик М.С. Вступ до спеціальностей галузі ``Фізичне виховання і спорт`` : підручник / М.С.Герцик, О.М.Вацеба. - Х. : ОВС , 2005. - 239 c.
  796.01            75
  Герцик М.С. Вступ до спецальностей галузі ``Фізичне виховання і спорт`` : підручник. / М.С.Герцик, О.М.Вацеба - Х. : ОВС , 2005. - 239 c.
  796.01
  Герчанівська П.Е. Культура управління : навч.посібник для вищ.навч.закл. / П.Е.Герчанівська, К.М.Левківський, І.І.Федорова. - К. : Політехніка , 2005. - 151 c.
  316.7 : 658.012.32
  Герчикова И.Н. Финансовый менеджмент. - М. : КОНСАЛТБАНКИР , 1996. - 204 c.
  658.14/.17.012:32            65.261-93
  Гершензон Е.М. Курс общей физики. Электродинамика : учеб. пособие для вузов / Е.М.Гершензон, Н.Н.Малов. - 2-е изд., перераб . - М. : Просвещение , 1990. - 320 c.
  537.8
  Гершкович В.Ф. Отопление со ступенчатой регенерацией теплоты. - К. : Будивэльнык , 1989. - 176 c.
  697.3.22
  Гершунский Б.С. Расчёт основных электронных и полупроводниковых схем в примерах : учеб.пособие для техникумов. - К. : Изд-во Киев.ун-та , 1968. - 252 c.
  621.382.049.77
  Гершунский Б.С. Справочник по расчёту электронных схем. - К. : Вища шк. , 1983. - 240 c.
  621.382.049.77
  Гетун Г.В Основи проектування промислових будівель : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2009. - 208 c.
  725.4
  Гетьмани України. Історичні портрети : збірник / упоряд.журн.``Україна`` - К. : Україна,Вечірній Київ , 1991. - 216 c.
  940(477)            63.3(2УК4)
  Гече Г. Библейские истории / пер. с венг. - М. : Политиздат , 1988. - 367 c. - (Б-ка атеист.лит.).
  27            86.37
  Гешвинде Э. Разработка Web-приложений на PHP и PostgreSQL.Руководство разроботчика и администратора. / Э.Гешвинде,Г.- Ю.Шениг; пер. с англ. : Диа СофтЮП , 2003. - 598 c.
  004.655 : 004.738.5
  Гибкие производственные системы сборки / П.И.Алексеев.,А.Г.Герасимов.,Э.П.Давыденко и др.; под общ.ред. А.И.Федотова. - Л. : Машиностроение , 1989. - 348 c. - (ГПС.Гиб.произв.системы).
  621.757 : 658.52.011.56.012.3
  Гибкие сборочные системы. : сб.ст. / под ред. У.Б.Хегинботама; пер. с англ. Д.Ф.Миронова под ред А.М.Покровского. - М. : Машиностроение , 1988. - 3996 c.
  621.757 : 658.52.011.56.012.3
  Гивоне Д.Д. Микропроцессоры и микрокомпьютеры : ввод.курс / Д.Д.Гивоне,Р.П.Россер; пер. с англ. В.С.Штаркмана. - М. : Мир , 1983. - 463 c.
  004.382.7            681.325 : 621.382.049.77
  Гидропластическая обработка металлов / К.Н.Богоявленский, В.А.Вагин, А.Н.Кобышев и др.; авт.пер. с болг. Г.К.Петкова, Д.И.Чалеева; под общ.ред.К.Н.Богоявленкского, А.Г.Рябинана. - Л., София : Машиностроение :Техника , 1988. - 256 c.
  621.7.004.4 : 621.983.004
  Гиллемин Э.А. Синтез пассивных цепей / пер.с англ. под ред. М.М.Айзинова. - М. : Связь , 1970. - 720 c.
  621.3.011.732
  Гинзбург Л.С. Кинопроекционная техника : учебник для кинотехников / Л.С.Гинзбург, К.Б.Данилов,Н.М.Королев. - М. : Искусство , 1986. - 270 c.
  778.2
  Гини Э.Ч. Технология литейного производства. Специальные виды литья : учебник для вузов / Э.Ч.Гини, А.М.Зарубин, В.А.Рыбкин; под ред. В.А.Рыбкина. - М. : Академия , 2005. - 350 c.
  621.74.04
  Гинцбург Л.Л. Гидравлические усилители рулевого управления автомобилей. - М. : Машиностроение , 1972. - 120 c.
  629.331.027.3 : 681.583.34            629.4
  Гироскопические системы. Проектирование гироскопических систем : в 2 т. Т.1. Системы ориентации в навигации : учеб. пособие для вузов / Д.С.Пельпор, В.В.Ягодкин; под ред. Д.С.Пельпора. - М. : Высш. шк. , 1977. - 216 c.
  531.383+62-752.4
  Гироскопические системы. Проектирование гироскопических систем : в 2 т. Т.2. Гироскопические стабилизаторы : учеб. пособие для вузов / Ю.А.Колосов, Ю.Г.Ляховецкий, Е.Р.Рахтеенко; под ред. Д.С.Пельпора. - М. : Высш.шк. , 1977. - 223 c.
  531.383 + 62 - 752.4
  Гирусов Э.В. Экология и экономика природопользования : учебн.для вузов / Э В.Гирусов,С.Н.Бобылев,А.Л.Новоселов,Н.В.Чепурных; под ред. Э.В.Гирусова - Москва : Закон и право , 1998. - 455 c.
  502.17:338
  Гитлевич А.Д. Механизация и автоматизация сварочного производства : учеб. пособие для техникумов / А.Д.Гитлевич, Л.А.Этингоф. - М. : Машиностроение , 1972. - 280 c.
  621.791:65.011.54/.56
  Гитлевич А.Д. Механизация и автоматизация сварочного производства : учебник для сред.спец.учеб.заведений / А.Д.Гитлевич, Л.А.Этингоф. - 2-е изд., перераб . - М. : Машиностроение , 1979. - 280 c.
  621.791:65.011.54/.56
  Гінгстон П. Найкраща книжка про збут і маркетинг : практ. порадник для малого бізнесу / Пітер Гінгстон; пер. з англ. - Львів : Сейбр-Світло , 1995. - 206 c. - (Б-ка малого бізнесу).
  339.187            65.290-22
  Гінгстон П. Найкращий посібник з малого бізнесу : практ.поради / Пітер Гінгстон; пер. з англ. - Львів : Сейбр- Світло , 1995. - 176 c. - (Б-ка малого бізнесу).
  334.722.012.64            65.292
  Гістологія з основами гістологічної техніки : підручник для вищ. мед.навч.закл. / за ред.В.П.Пішака. - К. : Кондор , 2008. - 399 c.
  611.018(075.8)
  Главацька О.Л. Основи самовиховання особистості : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2008. - 226 c.
  37.037
  Глаголев А.А. Курс высшей математики : учеб. пособие для вузов / А.А.Глаголев, Т.В.Солнцева. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1971. - 656 c.
  51(075.8)
  Глаголев А.А. Курс высшей математики : учеб. пособие для вузов / А.А.Глаголев, Т.В.Солнцева. - М. : Высшая школа , 1965. - 592 c.
  51(075.8)
  Глаголев А.А., Солнцева Т.В. Курс высшей математики. : учеб. пособ. для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. школа , 1971. - 654 c.
  517
  Глаголев Г.И. Электрооборудование кузнечно-прессовых цехов : учеб. пособие для вузов. - М. : Металлургиздат , 1962. - 312 c.
  621.733 : 621.365            62-83
  Гладких Т.В. Фінансовий облік : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч. літ. , 2007. - 479 c.
  657.15
  Гладков А.З. Электроизоляционные лаки и компауды. - М. : Энергия , 1973. - 248 c.
  621.315.616.97/.617.1            621.315
  Гладун З.С. Основи правознавства : навч. посібник для вступників до вищ. навч. закл. / З.С.Гладун, М.В.Кравчук, М.В.Бармак. - Тернопіль : Екон. думка , 1999. - 280 c.
  [340/.349 : 37.017.4-053.81](477)            67.0(4Укр)
  Гладун З.С. Основи конституційного права України : навч.-метод. посібник для вищ.навч.закл. / З.С.Гладун, М.Г.Федчишин. - Тернопіль : Астон , 2001. - 463 c.
  342(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.400(4Укр)
  Глазков Ю.Н. Земля над нами. - М. : Машиностроение , 1986. - 121 c.
  629.7
  Глазунов В.Н. Финансовый анализ и оценка реальных инвестиций. - М. : Финстатинформ , 1997. - 135 c.
  658.14/.17.012.12 + 330.322            65.053
  Глазырина Л.Д. Методика физического воспитания детей дошкольного возраста : пособие для педагогов дошкол. учреждений / Л.Д.Глазырина, В.А.Овсянкин. - М. : Владос , 2005. - 175 c.
  373.2.037.1
  Гласс Л. От часов к хаосу: Ритмы жизни / Леон Гласс, Михаэл Мэки; пер. с англ. Р.И.Сельковой под ред. Е.Е.Селькова. - М. : Мир , 1991. - 248 c.
  577.31
  Глебов Л.В. Устройство и эксплуатация контактных машин / Л.В.Глебов, Ю.И.Филиппов, П.Л.Чулошников. - Л. : Энергоатомиздат , 1987. - 308 c.
  621.791.76
  Глизманенко Д.Л. Газовая сварка и резка металлов : учебник для подготовки рабочих. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1969. - 304 c.
  621.791.5+621.791.94
  Гликин Н.М. Технология горячей обработки металлов : учеб. пособие для вузов / Н.М.Глинкин, М.Н.Сосненко. - М. : Машгиз , 1961. - 280 c.
  621.7.016.2
  Глинка Н. Л. Общая химия / под ред. В. А.Рабиновича - Ленинград : Химия , 1979. - 719 c.
  546(075.8)
  Глинка Н. Л. Общая химия / под ред. В. А. Рабиновича - Ленинград : Химия , 1975.
  546(075.8)
  Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии : учеб.пособие для вузов / под ред. В.А.Рабиновича, Х.М.Рубиной. - 24-е изд., испр. и доп . - Л. : Химия , 1985. - 263 c.
  54(075.8)
  Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии : учеб.пособие для нехим.вузов. - 18-е изд., стер . - М. : Химия , 1970. - 239 c.
  54(076.1)
  Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии : учеб.пособие для вузов / под ред. В.А.Рабиновича, Х.М.Рубиной. - 21-е изд., стер . - Л. : Химия , 1981. - 279 c.
  54(075.8)
  Глинка Н.Л. Общая химия / под ред. В. А. Рабиновича - Ленинград : Химия , 1976. - 719 c.
  546(075.8)
  Глинский В.В. Статистический анализ : учеб. пособие для вузов / В.В.Глинский, В.Г.Ионин. - 2-е изд.. перераб. и доп . - М. : Филинъ , 1998. - 958 c.
  311:303.7            65.051
  Глиняный В.П. История государства и права зарубежных стран. Т.1. : учеб. пособие для вузов. - Х. : Одиссей , 2000. - 832 c.
  340.12(091)(1-87)            67.3
  Глібко В.М. Судова бухгалтерія : підручник / В.М.Глібко, О.П.Бущан. - К. : Юрінком Інтер , 2006. - 223 c.
  343.148.5(477)
  Гліненко Л.К. Основи моделювання технічних систем : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Л.К.Гліненко, О.Г.Сухоносов. - Львів : Бескид Біт , 2003. - 175 c.
  519.876
  Глобальна периферія в ХХІ ст.: засади, закономірності та умови цивілізаційного ренесансу : зб.наук.праць / за заг.ред. В.К.Гури. - К. : LAT&K , 2014. - 393 c. - (Ін-т всесвітньої історії НАН України).
  930.85 + 327
  Глогусь О.В. Логістика : навч. посібник для вищ.навч.закл. - Тернопіль : Економ. думка , 1998. - 166 c.
  658.7            65.40
  Глонь О.В. Моделювання систем керування в умовах невизначеності : монографія / О.В.Глонь, В.М.Дубовой. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2004. - 169 c.
  519.876.2
  Глудкин О.П. Устройства и методы фотометрического контроля в технологии производства ИС / О.П.Глудкин, А.Е.Густов. - М. : Радио и связь , 1981. - 112 c. - (Массовая б-ка инженера ``Электроника``. Вып.26).
  621.382.049.77.002 : 658.562.3.012.7
  Глухов В.В. Финансовый менеджмент (участники рынка, инструменты, решения) : учеб.пособие / В.В.Глухов, Ю.М.Бахрамов. - СПб. : Спец.лит. , 1995. - 429 c.
  658.14/.17.012.32            65.290-93
  Глухов В.В. Экономические основы экологии : учебник / В.В.Глухов, Т.В.Лисочкина, Т.П.Некрасова. - 2-е изд., перераб. и доп . - СПб. : Спец.Лит. , 1997. - 304 c.
  502.17 : 338
  Глухов В.В. Экономические основы экологии : учебник / В.В.Глухов, Т.В.Лисочкина, Т.П.Некрасов. - СПб. : Спец.Лит. , 1995. - 279 c.
  502.17 : 338
  Глухова М.И. Рынок ценных бумаг : конспект лекций / М.И.Глухова, А.В.Приходько, М.В.Снежинская. - Ростов н/Д : Феникес , 2004. - 299 c.
  336.763            65.262.2
  Глушаков С.В. Персональный компьютер : учеб.курс / С.В.Глушаков, И.М.Мельников. - Харьков; Ростов н/Д : Фолио: Феникс , 2001. - 520 c. - (Домашняя б-ка).
  004.382.7            681.3-181.4
  Глушаков С.В. Персональный компьютер. Настольная книга пользователя : учеб.курс. / С.В.Глушаков, А.С.Сурядный. - Харьков : Фолио , 2001. - 501 c.
  004.382.7            681.3-181.4
  Глушаков С.В. Программирование WEB-страниц / С.В.Глушаков, И.А.Жакин, Т.С.Хачиров. - Ростов н/Д; Харьков : Феникс : Фолио , 2006. - 390 c. - (Самоучитель).
  004.738.5
  ГлушенкоЕ.В. Основы предпринимательства : учеб.пособие / Е.В.Глущенко, А.И.Капцов, Ю.В.Тихонравов. - М. : Вестник , 1996. - 412 c.
  334.7.012.42            65.012.1
  Глушецкий А.А. Кооперация: роль в современной экономике. - М. : Профиздат , 1991. - 160 c.
  334.73
  Глушков В.М. Введение в кибернетику. - К. : Изд-во АН УССР , 1964. - 324 c.
  007
  Глущик С.В. Сучасні ділові папери : навч.посібник / С.В.Глущик, О.В.Дияк, С.В.Шевчук. - 5-те вид., перероб. і доп. . - К. : Атіка , 2005. - 543 c.
  651.7
  Глущик С.В. Сучасні ділові папери : навч.посібник для вищ. та серед. спец. навч.закл. / С.В.Глущик, О.В.Дияк, С.В.Шевчук. - 3-е вид., перераб.та доп . - К. : А.С.К. , 2001. - 398 c.
  651.7            81.2Укр
  Глущик С.В. Сучасні ділові папери : навч.посібник / С.В.Глущик, О.В.Дияк, С.В.Шевчук. - К. : А.С.К. , 1998. - 173 c.
  651.7
  Гнатишин Я.М. Теплотехніка : навч. посібник для вищ. навч. закл. / Я.М.Гнатишин, В.І.Криштапович. - К. : Знання , 2008. - 364 c.
  621.1.016(075.8)
  Гнилорыбов В.В. Государственное строительство и местное самоуправление в Украине : учеб. пособие / В.В.Гнилорыбов,В.Н.Тихонов. - Луганск : изд-во СНУ им. В. Даля , 2004. - 375 c.
  342.25(477):(37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)            66.3(4УКР)12
  Гнилорыбов В.В. Местное самоуправление в Украине: мир понятий и терминов от А до Я : учеб. пособие / В.В.Гнилорыбов, В.Н.Тихонов. - Луганск : Изд-во СНУ им. В. Даля , 2005. - 167 c.
  342.25(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Гоберман Л.А. Основы теории, расчета и проектирования строительных и дорожных машин : учебник для техникумов. - М. : Машиностроение , 1988. - 463 c.
  69.002.5.001.63 + 625.7.08.001.63
  Говорков В.А Теория электромагнитного поля в упражнениях и задачах : учеб. пособие для вузов / В.А.Говорков, С.Д.Купалян. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1970. - 302 c.
  537.8
  Говорков В.А. Теория электромагнитного поля в упражнениях и задачах : учеб. пособие для вузов / В.А.Говорков, С.Д.Купалян. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1963. - 371 c.
  537.8
  Говорков В.А. Электрические и магнитные поля : [учеб.пособие]. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергия , 1968. - 487 c.
  537.8
  Говоров В.С. Преобразователи машинного кода в графические символы / В.С.Говоров, Д.И.Исмагилов. - К. : Техніка , 1983. - 168 c.
  004.4`274            681.3
  Говорухин В. Компьютер в математическом исследовании : учеб. курс / В.Говорухин, В.Цибулин. - СПб. : Б.и. , 2001. - 619 c. - (Учебный курс).
  004.382.7            681.3.068
  Говорущенко Н.Я. Экономия топлива и снижение токсичности на автомобильном транспорте. - М. : Транспорт , 1990. - 199 c.
  621.431.73.004.18
  Гогіташвілі Г.Г. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами : навч.посібник / Г.Г.Гогіташвілі, Є.Т.Карчевські, В.М.Лапін. - К. : Знання , 2007. - 367 c.
  658.345 : 006.032(075.8)
  Гогіташвілі Г.Г. Основи охорони праці : навч.посібник / Г.Г.Гогіташвілі, В.М.Лапін. - 4-те вид., випр. і доп . - К. : Знання , 2008. - 302 c.
  658.345(075.8)            658.345
  Гоголев Л.Д. Еволюція автомобіля. - К. : Техніка , 1983. - 142 c.
  629.331``71``(091)            629.113
  Годбийон К. Дифференциальная геометрия и аналитическая механика / пер. с фр. А.Г.Кушниренко. - М. : Мир , 1973. - 188 c.
  514.7 : 517.93
  Годик Е.И. Атлас по проекционному черчению с поэтапным решением задач : [учеб.пособие] / Е.И.Годик, М.И.Самофалов. - К. : Вища шк. , 1978. - 75 с c.
  744
  Гойко Л.Ф. Судебные были. - К. : Украина , 1991. - 207 c.
  347.965(47+57)            67.99(2)9
  Голенко А. Зароботная плата: начисления и удержания. - Х. : Фактор , 1998. - 92 c. - (Налоги и бух. учёт. Блиц-библиотека).
  658.32 : 657.471            65.052
  Голибардов Е.И. Техника ФСА / Е.И.Голибардов, А.В.Кудрявцев, М.И.Синенко. - К. : Техніка , 1989. - 239 c. - (Б-ка инженера).
  658.011.47
  Голиков Е.А. Маркетинг и логистика : учеб. пособие. - 3-е изд . - М. : Дашков и К , 2001. - 410 c.
  339.138+658.7            65.290-22
  Голиков Е.А. Маркетинг и логистика : учеб. пособие. - М. : Дашков и К , 1999. - 412 c.
  339.138 + 658.7            65.290-22-65.40
  Голицын Г.А. Гармония и алгебра живого. В поисках биол.принципов оптимальности / Г.А.Голицын, В.М.Петров. - М. : Знание , 1990. - 125 c.
  577.31
  Голінько В.І. Основи охорони праці : Підручник - Дніпропетровськ : НГУ , 2008. - 270 c.
  674.658            65.9(2)248
  Головач А.В. Статистика банківської діяльності : навч. посібник / А.В.Головач, В.Б.Захожай, К.С.Базилевич. - К. : МАУП , 1999. - 174 c. - (Міжрегіональна Академія управління персоналом).
  336.71:311.42(075.8)
  Головач А.С. Зразки оформлення документів : для підприємств і громадян. - Донецьк : Сталкер , 1999. - 349 c.
  651.7            65.050.2
  Головач А.С. Зразки оформлення документів для підприємств і громадян. - Донецьк : Сталкер , 1998. - 349 c.
  651.7            65.050.2
  Головач А.С. Зразки оформлення документів : для підприємств і громадян. - Донецьк : Сталкер , 1997. - 349 c.
  651.7            65.050.2
  Головач А.С. Образцы оформления документов для предприятий и граждан. - Донецк : Сталкер , 1998. - 315 c.
  651.7            65.050.2
  Головач А.С. Образцы оформления документов : для предприятий и граждан. - Донецк : Сталкер , 1996. - 315 c.
  651.7            65.050.2
  Головащук С.І. Складні випадки наголошення : словник-довідник. - К. : Либідь , 1995. - 191 c.
  811.161.2`342.73            81.2Укр
  Головин В.А. Технология и оборудование холодной штамповки : учебник для техникумов / В.А.Головин, Г.С.Ракошиц, А.Г.Навроцкий. - М. : Машиностроение , 1987. - 352 c.
  621.983+621.73
  Головин Г.Ф. Технология термической обработки металлов с применением индукционного нагрева / Г.Ф.Головин, Н.В.Зимин ; под общ. ред. А.Н.Шамова. - 5-е изд.. перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1990. - 87 c. - (Б-чка высокочастотника-термиста; вып.3).
  621.78
  Головинский В.В. Статистические методы регулирования и контроля качества. Расчёт оптимальных вариантов. - М. : Машиностроение , 1974. - 264 c.
  658.562.012.7
  Головко Д.Б. Надвисокочастотні методи та засоби вимірювання фізичних величин : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Д.Б.Головко, Ю.О.Скрипник, О.П.Яненко. - К. : Либідь , 2004. - 327 c.
  621.317.08
  Головчук А.Ф. Експлуатація та ремонт сільськогосподарської техніки : в 3 т. Т.1. Трактори : підручник для проф.- техн.закладів / А.В.Головчук,В.Ф.Орлов,О.П.Строков; за ред.А.Ф.Головчука. - К. : Грамота , 2003. - 335 c.
  631.372
  Голод 1921-1923 років в Україні : зб. документів і матеріалів / відпов. ред. С.В.Кульчинський. - К. : Наук.думка , 1993. - 238 c.
  940.5``1921/1923`` ``3635``(477)            63.3/4Укр/61
  Голод 1932-1933 років у Валківському та Коломацькому районах Харківщини (документи, спогади, списки померлих) / упоряд.Т.Поліщук. - К.;Х.;Нью-Йорк;Філадельфія : М.П. Коць , 1997. - 366 c.
  940.5(477)``1932/1933`` ``3635``            63.3(4Укр)61
  Голод-геноцид 1933 року в Україні.Іст.-політолог. аналіз соціально-демографічних та морально-психологічних наслідків. Міжнародна наук.- теор. конференція, Київ, 28.11.1998 р. : матеріали. - К.; Нью-Йорк : Вид-во М.П.Коць , 2000. - 534 c.
  940.5(477)``1933`` ``3635``            63.3/4Укр/61
  Голодомор 1932-1933 років в Україні : документи і матеріали / упоряд. Р.Пиріг - К. : Києво-Могилянська академія , 2007. - 1126 c.
  940.5``1932/1933`` ``3635``(477)
  Голомазов М.М. Линейная алгебра и аналитическая геометрия : учеб. пособие для вузов. - М. : РосКонсульт , 1999. - 152 c.
  512.64+514.742.2
  Голубев Г.А. Контакные уплотнения вращающихся валов / Г.А.Голубев, Г.М.Кукин, Г.Е.Лазарев, А.В.Чичинадзе. - М. : Машиностроение , 1976. - 264 c.
  621.824:62-762
  Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Финпресс , 2000. - 461 c. - (Маркетинг и менеджмент в России и за рубежом).
  339.138.017            65.290-22
  Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. - М. : Финпресс , 1998. - 414 c. - (Маркетинг и менеджмент в России и за рубежом).
  339.138.017            65.290-22
  Гольдин О.Е. Задачник по теории электрических цепей. : учеб.пособие для вузов. - М. : Высш. шк. , 1969. - 312 c.
  621.3.011.7
  Гольц Г. Рабочие станции и информационные сети / пер. с англ. В.П.Нестерова; под ред. П.В.Нестерова. - М. : Машиностроение , 1990. - 239 c.
  004.7            681.324
  Гольцова С.М. Звітність підприємств (фінансова, статистична, консолідована та до фондів соціального та пенсійного страхування) : навч. посібник для вищ.навч.закл. / С.М.Гольцова, І.Й.Плікус. - К. : Центр навч. літ. , 2004. - 291 c.
  657.37
  Гониодский В.И. Привод рулевых поверхностей самолетов / В.И.Гониодский, Ф.И.Склянский, И.С.Шумилов; под. ред. Ф.И.Склянского. - М. : Машиностроение , 1974. - 320 c.
  629.7.064
  Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы Т.2. Нелинейные системы. Преобразование случайных процессов в линейных и нелинейных системах. Борьба с помехами. : учебник для вузов - М. : Сов. радио , 1967. - 327 c.
  621.372            621.39
  Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы : учебник для вузов. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Радио и связь , 1986. - 512 c.
  621.372
  Гончар М.С. Математичні основи інформаційної економіки : монографія. - К. : ІТФ ім. М.М.Боголюбова , 2007. - 464 c.
  330.47:519.72
  Гончар М.С. Фондовий ринок і економічний ріст : монографія. - К. : Обереги , 2001. - 826 c. - (Біб-ка Держ. фонду фундамент. досліджень).
  336.761            65.262.2
  Гончар Т.О Кримінальне право України : навч.посібник для підготовки до іспиту / Т.О.Гончар, Є.Л.Стрельцов, О.А.Чуваков. - 2-е вид.,випр. та доп . - Х. : Одіссей , 2012. - 263 c.
  343.2/.7(477) : (37.017.4-053.81 : 343.85)
  Гончар Т.О. Кримінальне право України : навч.посібник для підготовки до іспиту / Т.О.Гончар, Є.Л.Стрельцов, О.А.Чуваков. - 2-е вид., випр. та доп . - Х. : Одіссей , 2012. - 263 c.
  343.2/.7(477)
  Гончаренко К.С. Пористое хромирование деталей машин. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1968. - 192 c.
  621.357:669.268.7 : 621.81
  Гончаренко О.В. Міжбюджетні відносини на місцевому рівні в Україні : монографія. - К. : Алерта , 2013. - 220 c.
  336.143 ; 352(477)
  Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. - К. : Либідь , 1997. - 374 c.
  37(03)            74я2
  Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент : навч. посібник. - Харків : ІНЖЕК , 2003. - 237 c. - (Харк. держ. екон. ун-т).
  658.14/.17.012.32            65.290-93
  Гончаров І.Д. Кримінально - процесуальне право України.Досудове слідство : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч. літ. , 2005. - 247 c.
  343.132(477)
  Горбацевич Е.Д. Аналоговое моделирование систем управления : учеб.пособие для вузов / Е.Д.Горбацевич,Ф.Ф.Левинзон; под ред.Е.П.Попова, И.М.Тотельбаума. - М. : Наука , 1984. - 304 c.
  681.5.017
  Горбачев В.А. Технологии моделирования систем : Учебное пособие - Харьков : Компания СМИТ , 2005. - 162 c.
  519.711.3
  Горбунов В.Л Справочное пособие по микропроцессорам и микроЭВМ / В.Л.Горбунов, Д.И.Панфилов, Д.Л.Преснухин; под ред.Д.Л.Преснухина. - М. : Высш.шк. , 1988. - 272 c.
  004.31-184.48 + 004.382.7            681.325.5-184
  Гордеев А.А. История казаков : в 4 т. Т.1. Золотая Орда и зарождение казачества. - М. : Страстной бульвар , 1992. - 173 c.
  94(47).031 - 057.36
  Гордеев А.А. История казаков : в 4 т. Т.2. Со времени царствования Иоанна Грозного до царствования Петра І. - М. : Страстной бульвар , 1991. - 251 c.
  94(47)043/.05
  Гордеев А.А. История казаков : в 4 т. Т.3. Со времени царствования Петра Великого до начала Великой войны 1914 года. - М. : Страстной бульвар , 1992. - 317 c.
  94(47).05/.083
  Гордеев А.А. История казаков : в 4 т. Т.4. Великая война 1914-1918 гг.Отречение государя.Временное правительство и анархия.Гражданская война. - М. : Страстной бульвар , 1993. - 347 c.
  94(47)``1914/1918``
  Гордеева Т.А. Анализ изломов при оценке надежности материалов / Т.А. Гордеева, И.П. Жегина. - М. : Машиностроение , 1978. - 200 c.
  620.178.3
  Гордієнко Н.Г. Автоматизоване робоче місце ревізора : навч.посібник. - К. : Київ нац.торг.- екон.ун-т , 2002. - 131 c.
  657.6.331.103.224
  Гордон М.П. Логистика товародвижения / М.П. Гордон, С.Б. Карнаухов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Центр экономики и маркетинга , 2001. - 195 c. - (Б-ка хоз. руководителя Кн.26).
  658.7
  Горелов И.Н. Разговор с компьютером. Психолингвистический аспект проблемы / с послесл. Д.А.Поспелова. - М. : Наука , 1987. - 256 c.
  007 : 81`23
  Горемыкин В.А. Планирование предпринимательсокй деятельности предприятия : метод.пособие / В.А. Горемыкин, А.Ю. Богомолов. - М. : ИНФРА-М , 1997. - 333 c. - (Б-ка журн.Консультант директора).
  658.012.2 : 334.7.012.42            65.290-2
  Горемыкин В.А. Экономика недвижимости : учебник для вузов / В.А. Горемыкин, Э.Р. Бугулов. - М. : Филинъ , 1999. - 586 c.
  330.1.347.214.2.075.8
  Горинштейн А.М. Практика решения инженерных задач на ЭВМ. - М. : Радио и связь , 1984. - 232 c.
  004.382.7            681.3.004
  Горицкая Н.Г. Бухгалтерский учёт и финансовая отчётность в Украине с 2000 года : практ. пособие. - К : ред. газеты ``Бухгалтерия , 2000. - 255 c.
  657(477)            65.052.5(4Укр)
  Горицкая Н.Г. Бухгалтерский учет и финонсовый анализ : практ.пособие. - К : Ред.газ.``Бухгалтерия.Налоги.Бизнес`` , 2001. - 287 c.
  657 + 658.141.17.012.12            65.052.21
  Горные, строительные и дорожные машины : респ.межвед.науч. - техн.сб. Вып. 31. - К. : Техніка , 1981. - 113 c.
  625.7.08
  Горные, строительные и дорожные машины : респ.межвед.науч. - техн.сб. Вып.30. - К. : Техніка , 1980. - 81 c.
  625.7.08
  Горные, строительные и дорожные машины : респ.межвед.науч.- техн.сб. Вып.36. - К. : Техніка , 1983. - 110 c.
  625.7.08
  Горные, строительные и дорожные машины : респ.межвед.науч. - техн.сб. Вып.34. - К. : Техніка , 1982. - 129 c.
  625.7.08
  Горные, строительные и дорожные машины : респ.межвед.науч.-техн.сб.Вып.32. - К. : Техніка , 1981. - 117 c.
  625.7.08
  Горобець С.М. Основи комп`ютерної графіки : навч.посібник для вищ.навч.закл. / за ред.М.В. Левківського. - К. : Центр.навч. літ. , 2006. - 231 c.
  004.92(075.8)
  Горохов В.А Чистовая обработка титановых сплавов. - М. : Машиностроение , 1975. - 109 c.
  621.73.669.295
  Гороховский К.Ф. Машины и оборудование лесосечных и лесоскладских работ : учеб. пособие для вузов / К.Ф. Гороховский, Н.В. Ливщиц. - М. : Экология , 1991. - 528 c.
  634.0.037 + 634.0.82
  Горошков Б.И. Элементы радиоэлектронных устройств : справочник. - М. : Радио и связь , 1989. - 177 c. - (Массовая радиобиблиотека. Вып. 1125).
  621.382.049.77
  Горпинич В.А. Русский язык. Синтаксис : учеб.пособие для пед. училищ. - К. : Вища шк. , 1986. - 247 c.
  811.161.1`367            81.2Р
  Горский А.И. Расчет машин и механизмов автоматических линий литейного производства. - М. : Машиностроение , 1978. - 551 c.
  621.74.06-52.001.24 : 658.527.011.56
  Горський В.С. Історія української філософії : підручник для вищ.навч.закл. / В.С. Горський, К.В. Кислюк. - К. : Либідь , 2004. - 486 c.
  1(477)(091)            87.3(4Укр)
  Горський В.С. Історія українскої філософії : навч. посібник - 4-е вид., доп . - К. : Наук. думка , 2001. - 375 c.
  1(477)(091)
  Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій : навч. посібник для вищ. навч. закл. - 3-е вид . - К. : Наук. думка , 1997. - 286 c.
  1(477)(091)
  Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Наук. думка , 1996. - 286 c.
  1(477)(091)            87.3
  Горфинкель В.Я. Научно - технический прогресс и себестоимость продукции в машиностроении. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1987. - 183 c.
  62.001.7 . 338.512            621.002
  Горшкова В.П. Синтаксис и пунктуация.Упражнения с выборочным ответом. : пособие для учителей вечерней шк. - М. : Просвещение , 1975. - 208 c.
  811.161.1`367            81.2Р
  Горштейн П.И. Решение конкурсных задач по математике из сборника под ред. М.И.Сканави.Группа В / П.И.Горшиейн, Н.Н.Поляк, В.К.Тульчинский. - К. : Текст: ОКО , 1992. - 246 c.
  51(076.2)
  Горяйнов К.Э Электрическая сварка и резка бетонных, керамических и каменных материалов. - М. : Стройиздат , 1972. - 143 c.
  621.791.7.691.2.4
  Горячая штамповка и прессование титановых сплавов / Л.А.Никольский,С.З.Фиглин,В.В.Бойцов и др. - М. : Машиностроение , 1975. - 285 c.
  (621.73 + 621.777) : 669.295
  Горячее гидропрессование неметаллических материалов / А.И. Колпашников, В.А. Вялов, А.П. Петров, А.А. Федоров. - М. : Машиностроение , 1977. - 271 c.
  621.777
  Госодарстке право : Практикум / За ред.: В. С. Щербини - К.: : Юрінком Інтер , 2001. - 320 с. c.
  67.404.614укр.
  Госодарстке право : Практикум / За ред.: В. С. Щербини - К.: : Юрінком Інтер , 2001. - 320 с. c.
  67.404.614укр.
  Господарське право : навч. посібник у схемах і таблицях / за заг. ред. М.Л. Шелухіна. - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 611 c.
  346.1(477)
  Господарське право : практикум / В.С. Щербина, Г.В. Пронська, О.М. Вінник та ін. ; за заг. ред. В.С. Щербини. - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 319 c.
  346(477)            67.404.6/4УКР/
  Господарське право України : підручник для юрид. спец. вищ.навч.закл. / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Є.М. Білоусов та ін.; за ред. В.М. Гайворонського, В.П. Жушмана. - Х. : Право , 2005. - 382 c.
  346(477)
  Господарський кодекс України. - Х. : Одіссей` , 2003. - 248 c. - (Закони України).
  [346:340.130.54](477)            67.404(4Укр)
  Господарський кодекс України. Господарський процесуальний кодекс України : офіц.тексти / Мін-во юстиції України. - К. : Юрінком Інтер , 2004. - 303 c.
  [346:340.130.54](477)            67.404(4Укр)
  Господарський кодекс України. Господарський процесуальний кодекс України. - К. : Юрінком Інтер , 2005. - 303 c.
  346 : 340.130.54(477)
  Господарський кодекс України. За станом на 15 червня 2006 року. - Х. : ІГВІНІ , 2006. - 231 c. - (Закони України).
  346:340.130.54(477)
  Господарський кодекс України: коментар / Н.О. Саніахметова, Н.І. Шутов, А.К. Вишняков та ін.; за заг. ред. Н.О. Саніахметової. - Х. : Одіссей , 2004. - 845 c.
  346:340.130.54(477)            67.404(4Укр)
  Господарський кодекс України: офіц.текст. - К. : Кондор , 2004. - 207 c.
  [346:340.130.54](477)            67.404.6(4Укр)
  Господарський процесуальний кодекс України : наук. - практ. коментар / Д.М.Притика, М.І.Тітова, В.М.Гайворонський та ін. - 5-е вид., перероб. та доп . - Харків : Консум , 2005. - 303 c.
  [346 : 347.9 : 340.130.54](477)
  Господарський процесуальний кодекс України. - Х. : Одіссей , 2001. - 72 c.
  [346:347.9:340.130.54](477)            67.404.6/4УКР/
  Господарський процесуальний кодекс України. Про господарські суди. Закон України / відповід. ред.А.И.Осетинський - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 95 c.
  [346:347.9:340.130.54](477)            67.404.6(4Укр)
  Гото Т. Современная органическая химия в вопросах и ответах / Т. Гото, И. Хирата, Г.Стоут; пер. с англ. - М. : Мир , 1971. - 320 c.
  547
  Готра З.Ю. Справочник по технологии микроэлектронных устройств. - Львов : Каменяр , 1986. - 287 c.
  621.382.049.776.002
  Гофман А.И. Автоматически регулируемые пневмотранспортные системы / А.И. Гофман, Г.Ф. Козориз. - Львов : Вища шк. , 1979. - 103 c.
  621.867.8
  Гохан П.А. Слияние, поглощение и реструктуризация компаний / пер. с англ. А. Шматова. - 2-е изд . - М. : Альпина Бизнес Букс , 2006. - 740 c.
  334.758
  Гохберг М.М. Металлические конструкции подъемно- транспортных машин. - 2-е изд. перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1969. - 520 c.
  621.87
  Гохман В.А. Общий курс автомобильных дорог : учебник для вузов / В.А. Гохман, Г.А.Ромаданов. - М. : Высш. шк. , 1976. - 207 c.
  625.7/8
  Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посібник / за ред.: М.В. Кужельного. - 6-е вид . - К : АСК , 2002. - 266 c. - (Економіка.Фінансі.Право.).
  657.01            65.052
  Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посібник / під ред. М.В. Кужельного . - 5-е вид., доп. і перероб . - К. : АСК , 1998. - 223 c.
  657.01            65.052(4Укр)
  Грабова Н.М. Облік основних господарчих операцій в бухгалтерських проводках : навч. посібник / Н.М. Грабова, Ю.Г. Кривоносов. - 3-тє вид., доп . - К : АСК
  657.4            65.052
  Грабова Н.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2000 : учеб. пособие для вузов / под. ред.Н.В. Кужельного. - К. : АСК , 2000. - 623 c. - (Экономика.Финансы. Право.).
  657            65.052.21
  Грабова Н.Н. Бухгалтерский учет в торговле. - К. : Учетформ , 1997. - 382 c.
  657:339.1            65.052.21
  Грабова Н.Н. Учет основних хозяйственных операций в бухгалтерских проводках : учеб. пособие для вузов / Н.Н. Грабова, Ю.Г. Кривоносов. - 2-е изд. доп. и перераб . - К : А.С.К. , 1999. - 431 c. - (Экономика. Финаны. Право.).
  657.4            65.052
  Грабова Н.Н. Учет основных хозяйственных операций в бухгалтерских проводках : практ. пособие с коммент. / Н.Н. Грабова, Ю.Г.Кривоносов. - К. : А.С.К. , 1998. - 367 c. - (Экономика.Финансы.Право.).
  657.4            65.052
  Грабова Н.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях,2000 : Учебное пособие / Грабова Н.Н.,Добровский В.Н. - К. : АСК , 2000. - 623 c. - (Экономика.Финансы.Право.).
  657            65.052.21
  Грабовецький Б.Є. Теорія і практика прогнозування в управлінні сучасним виробництвом: бурякоцукровий комплекс : монографія. - Вінниця : Універсум- Вінниця , 2002. - 262 c.
  338.27:664.1
  Грабовецький Б.Є. Економічне прогнозуванн і планування : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр учбов.літ. , 2003. - 187 c. - (Вінницкий держ. техн.ун-т).
  338.27            65.23
  Грабовский М.А. Лекционные демонстрации по физике / М.А. Грабовский и др.; под ред.: В.И. Ивероновой. - М. : Наука , 1965. - 572 c.
  53:378.68
  Градиль В.П. Справочник по единой системе конструкторской документации / В.П.Градиль, А.К. Моргун, Р.А. Егошин; под. ред. А.Ф. Раба. - 4- е изд. перераб.и доп . - Х. : Прапор , 1988. - 255 c.
  744( 03)
  Гражданский кодекс Украинской ССР. Гражданский процесуальный кодекс Украины : науч. - практ. комментарий. - Х. : Консум , 1998. - 527 c.
  (347+347.91/95):340.130.5(477)            67.4(4Укр)
  Гражданский кодекс Украины (с изм. и доп. по состоянию на 1 января 2002 г.). - Х. : Одисей , 2002. - 159 c. - (Законы Украины).
  [347:340.130.54](477)            67.404(4Укр.)
  Гражданский кодекс Украины (с изм. и доп. по состоянию на 15 января 1999г.). - Х. : Одиссей , 1999. - 159 c.
  [347 : 340.130.54](477)            67.404( 4Укр)
  Гражданский кодекс Украины (с изм.и доп. по состоянию на 1 января 2001г.). - Х. : Одиссей , 2001. - 159 c. - (Законы Украины).
  [347:340.130.54](477)            67.404(4Укр)
  Гражданский кодекс Украины и другие законодательные акты по состоянию на 1 декабря 1992 года. - К. : Альтерпресс , 1992. - 281 c.
  [347:340.130.54](477)            67(4Укр)
  Гражданский кодекс Ураины : науч. - практ. комментарий / под общ.ред.Е.О. Харитонова. - Х. : Одиссей , 1999. - 848 c.
  [347:340.130.54](477)            67.404(4Укр)
  Гражданский процесс : Учебное пособие / Под ред. В.А.Кройтора - 5-е изд.перераб.и доп. . - Харьков : Эспада , 2010. - 272 c.
  347            67.99(2)92я7
  Гражданский процесс Украины : учеб.пособие / Ю.С.Червоный, Г.С.Волосатый, В.О.Ермолаева и др.; отв.ред. Ю.С.Червоный. - Х. : Одиссей , 2003. - 352 c.
  347.9(477)
  Гражданский процессуальный кодекс Украины ( с изм. и доп. на 15 января 1998г.). - Х. : Одиссей , 1998. - 223 c. - (Законы Украины).
  [347.91/95:340.130.5](477)            67.410(4Укр)
  Гражданский процессуальный кодекс Украины ( с изм. и доп. по сосотоянию на 15 февраля 2001г.). - Х. : Одиссей , 2001. - 191 c.
  [347.91/95:340.130.5](477)            67.404(4Укр)
  Гражданский процессуальный кодекс Украины (с изм.и доп. по сосотоянию на 20 октября 2001г.). - Х. : Одиссей , 2001. - 191 c.
  [347.91/95:340.130.59](477)            67(4Укр)
  Гражданское право: определения, понятия, законодательство : учеб.- практ. справочник. - Харьков : Одиссей , 1998. - 383 c.
  347(477)            67.404/4Укр/
  Граймес Г. 10 минут на урок. Internet и World Wide Web / пер. с англ. В.А.Михайлюка; под ред. О.Н.Ревы. - 3-е изд . - К.,М.,СПб : Вильямс , 1998. - 156 c.
  004.738.5            681.3.06
  Грайс Р.Дж. Эвакуация поврежденных автомобилей с места дорожно - транспортного происшедствия / пер. с англ. М.И.Гриффа. - М. : Транспорт , 1984. - 71 c.
  656.13.087
  Гранатуров В.М, Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения : учеб. пособие. - М. : Дело и Сервис , 1999. - 112 c.
  330.131.7            65.931
  Грандберг И.И. Органическая химия : учеб. пособие для вузов. - М. : Высш.шк. , 1974. - 416 c.
  547
  Грауэрт Г. Дифференциальное и интегральное исчисление / Г.Грауэрт, И.Либ, В.Фишер; пер. с нем. - М. : Мир , 1971. - 680 c.
  517.2/.3
  Графическое изображение электрорадиосхем : справочник / С.Т. Усатенко, Т.К. Каченюк, М.В. Терехова - К. : Техніка , 1986. - 114 c.
  784
  Грачева К.А. Экономика, организация и планирование сварочного призводства : учеб.пособие для вузов. - М. : Машиностроение , 1984. - 368 c.
  621.791
  Гребенников И.В. Основы семейной жизни : учеб. пособие для пед. ин-тов. - М. : Просвещение , 1991. - 158 c.
  37.018.1            74.200.56
  Гребеньков Г.В. Юридична етика : Навчальний посібник / Г.В.Гребеньков ,Д.П.Фіолевський - 2-ге вид.,випр. . - К. : Алерта , 2005. - 211 c.
  34 : 17            87.7
  Гребенюк О.С. Теория обучения : учебник для вузов / О.С.Гребенюк, Т.Б.Гребенюк. - М. : ВЛАДОС-ПРЕСС , 2003. - 382 c.
  371.3
  Грегірчак Н.М. Мікробіологія харчових виробництв : лабораторний практикум - К. : ’’НУХТ’’ , 2009. - 302 c.
  576
  Греймон Дж.К.(мл.) Американский менеджмент на пороге XXI века / Джексон К.Грейсон(мл.), Карла О`Делл; пер. с англ. ; предисл. Б.З.Мильнера. - М. : Экономика , 1991. - 319 c.
  658.012.32(73)            65.9
  Гресь Н.Л. Організація виробничої практики зі спеціальності ``Облік і аудит`` : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 109 c.
  657.6 : 378.147.88
  Гресько А.А. Справочник слесаря по контрольно - измерительным приборам / А.А.Гресько, Л.А.Долгая. - К. : Техніка , 1988. - 174 c.
  681.2.004.67
  Грехов А.М. Електронний бізнес ( Е-комерція) : навч.посібник для вищ. навч. закл. - К . : Кондор , 2008. - 301 c.
  004.77(075.8)
  Грєхов А.М. Електронний бізнес ( Е - комерція) : навч.посібник для вищ.навч.закл. / НАУ.Ін-т післядипломного навчання. Бізнес-школа НАУ - К. : Кондор , 2008. - 301 c.
  004.47
  Грибачевський Б.Є. Листи з Соловків [українських письменників та діячів культури, репресованих у 30-ті роки]. - К. : Молодь , 1992. - 84 c.
  940(477) +316.4.063.7(477)            63.3(2Ук)71
  Грибов Л.А. Моделирование колебательных спектров сложных соединений на ЭВМ / Л.А.Грибов, В.А.Дементьев. - М. : Наука , 1989. - 158 c.
  539.194:004.382.7
  Григорьев А.П. Лабораторный практикум по технологии пластических масс : в 2 т. Т.1. Полимеризационные пластические массы : учеб. пособие для вузов / А.П.Григорьев, О.Я.Федотова.; под ред. В.В.Коршака. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1977. - 248 c.
  678.5.002
  Григорьев В.П. Лабораторный практикум по технологии пластических масс : в 2 т. Т.2. Поликонденсационные и химически модифицированные пластические массы : учеб. пособие для вузов / А.П.Григорьев, О.Я.Федотова.; под ред. В.В.Коршака. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1977. - 264 c.
  678.5.002
  Григорьев М.А. Очистка топлива в двигателях внутреннего сгорания / М.А.Григорьев, Г.В.Борисов. - М. : Машиностроение , 1991. - 200 c.
  621.431-73 + 66.067.12
  Григорьев М.А. Обеспечение надежности двигателей / М.А.Григорьев, В.А.Долейский. - М. : Изд-во стандартов , 1978. - 323 c.
  621.431.73-192
  Григорьев М.А. Качество моторного масла и надежность двигателей / М.А.Григорьев, Б.М.Бунаков, В.А.Долецкий. - М. : Изд-во стандартов , 1981. - 231 c.
  621.892:621.431.7-192
  Григорьев М.А. Очистка масла в двигателях внутреннего сгорания. - М. : Машиностроение , 1983. - 148 c.
  621.431.03-732
  Григорьев М.М. Сборник задач и упражнений по ремонту радиотелевизионной аппаратуры : учеб. пособие для сред. проф.-техн.училищ. - М. : Высш.шк. , 1977. - 176 c. - (Профтехобразование.Радиоэлектроника).
  621.396/.397.004.67
  Гридчина М.В. Финансовый менеджемент : курс лекций. - 2-е изд.,перераб. и доп . - К. : МАУП , 2002. - 158 c.
  658.14/.17.012.32
  Грилихес С.Я. Электрохимическое полирование.Теория и практика. Влияние на свойства металлов. - Л. : Машиностроение , 1976. - 207 c.
  621.923.7.047.7
  Гримм С. Дж. Как писать руководства для пользователей ЭВМ / пер. с англ. Н.М.Кохановой ; под ред.А.А. Эйдеса. - М : Радио и связь , 1985. - 158 c.
  004.382.7            681.3
  Гринберг А.А. Введение в химию комплексных соединений : учеб. пособие для вузов. - 4-е изд., испр . - Л. : Химия , 1971. - 632 c.
  547
  Гриневич Г.П. Комплексно - механизированные и автоматизированные склады на транспорте. - 3-е перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1987. - 296 c.
  658.78 : 656.073.27 : 65.011.54/.56
  Гринфилд Дж. Транзисторы и линейные ИС. Руководство по анализу и расчету / Джозеф Гринфилд; пер. с англ. Н.И.Кузнецова. - М. : Мир , 1992. - 556 c.
  621.382.3.001.4 + 621.382.049.77.001.24
  Гринь И.М. Строительные конструкции из дерева и синтетических материалов.Проектирование и расчет : учеб. пособие для строит. вузов.и фак-тов. - 2-е изд., пераб. и доп . - К.;Донецк : Вища шк. , 1979. - 271 c.
  624.011.1 + 624.011.78
  Гриньов Б.В. Векторна алгебра : підручник для втузів / Б.В.Гриньов, І.К.Кириченко; за ред.О.М.Литвина. - Харків : Гімназія , 2008. - 163 c.
  514.742.2
  Гриньова В.М. Організація виробництва : підручник [для вищ. навч. закл.] / В.М.Гриньова, М.М.Салун. - К. : Знання , 2009. - 582 c.
  658.5(075.8)
  Гриньова В.М. Фінанси підприємств : навч. посібник / В.М.Гриньова, В.О.Коюда. - 2-е вид., перероб. і доп . - К. : Знання-Прес , 2004. - 423 c.
  658.14/.17
  Грисенко М.В. Математика для економістів. Методи й моделі, приклади й задачі : навч. посібник для екон. спец.вищ.навч.закл. - К. : Либідь , 2007. - 719 c.
  51 (075.8)
  Гриценко О. Гроші та грошово - кредитна політика : навч.посібник. - К. : Основи , 1997. - 180 c.
  336.74 + 336.77.02
  Гриценко С.П. Латинська мова й основи римського права : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч.літ. , 2005. - 335 c.
  811.124 + 340.15(37)            81.2Лат
  Грищенко А.Е. Теория функций комплексного переменного.Решение задач : учеб.пособие для мат.спец.вузов / А.Е.Грищенко, Н.И.Нагнибеда, П.П.Настасиев. - К. : Вища шк. , 1986. - 335 c.
  517.53/.54
  Грідчіна М.В. Управління фінансами акціонерних підприємств : навч. посібник. - К. : А.С.К. , 2005. - 381 c. - (Університетська б-ка).
  336 : 334.722.8
  Грінченко Б.Д. Діалоги про українську національну справу / Б.Д.Грінченко, М.П.Драгоманов; упоряд. А.Жуковський. - К. : Ін-т укр.археології НАН України , 1994. - 286 c. - (Джерела з історії суспіл.-політ.руху в Україні 19 ).
  940(477)
  Гродзинський Д.М. Радіобіологія : підручник. - К. : Либідь , 2000. - 448 c.
  577.3
  Гроль В.В. Синтез контролепригодных цифровых схем. - К. : ИСМО , 1996. - 104 c.
  681.527
  Громко Н.И. Введение в страну ЭВМ. - Мн. : Выш.шк. , 1984. - 205 c. - (Мир занимат.науки).
  004.383.7            681.3
  Громкова М.Т. Организационное поведение : учеб.пособие для вузов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА , 1999. - 207 c.
  316.6 (075.8)
  Громов Н.В. Телевизоры : справ.книга / Н.В.Громов, В.С.Тарасов; под ред.К.Т.Колина. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Лениздат , 1979. - 240 c.
  621.397.62
  Гросов Н.П. Теория обработки металлов давление : учебник для вузов. - М. : Металлургия , 1967. - 340 c.
  621.7.01
  Гроші та кредит : підручник для вищ.навч.закл. / Б.С.Івасів, С.І.Савлук, В.А.Ющенко та ін.; за ред. Б.С.Івасіва. - Тернопіль : Карт-бланш , 2000. - 511 c.
  336.74 + 336.77
  Гроші та кредит : підручник / М.І.Савлук, А.М.Мороз, М.Ф.Пуховкіна; за ред. М.І.Савлука. - К. : КНЕУ , 2001. - 602 c.
  336.74 + 336.77
  Гроші та кредит (практикум) : навч.посібник для вищ.навч.закл. / І.П.Булєєв, С.Т.Пілецька,Т.Ю.Коритько, А.В.Гаврікова. - К. : Центр учбов.літ. , 2007. - 117 c.
  336.74 + 336.77
  Гроші та кредит у схемах і таблицях : Навч. посібник для ВНЗ - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 157 c.
  336.74+336.77
  Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Б.Л.Луців, Б.С.Івасів, Т.С.Смовженко та ін.; за ред. Б.Л.Луціва. - 3-тє вид., стер . - Тернопіль : Карт-бланш , 2004. - 219 c.
  336.7            65.262
  Грошово - кредитна політика в Україні / В.С.Стельмах, А.О.Єпіфанов, Н.І.Гребеник, В.І.Міщенко; за ред. В.І.Міщенко. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2003. - 421 c.
  336.74 + 337.77
  Грубов В.И. Справочник по ЭВМ / В.И.Грубов, В.С.Кирдан, С.Ф.Козубовский. - К. : Наук.думка , 1989. - 543 c.
  004.382.7            681.3(035.5)
  Грубов В.И. Устройства электронной вычислительной техники : справочник / В.И.Грубов, В.С.Кирдан; под ред.Б.Б.Тимофеева. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1980. - 559 c.
  004.382.7            681.3
  Грубов В.И. Устройство электронной вычислительной техники : справочник / В.И.Грубов, В.С.Кирдан; под ред. Б.Б.Тимофеева. - К. : Вища шк. , 1974. - 600 c.
  004.382.7            681.3
  Грудев А.П Теория прокатки : учебник для вузов. - М. : Металлургия , 1988. - 238 c.
  621.771.01
  Грудев А.П. Трение и смазка при обработке металлов давлением : справочник / А.П.Грудев, Ю.В.Зильберг,В.Т.Тилик. - М. : Металургия , 1982. - 310 c.
  621.73.079 + 621.89
  Грушевский М Иллюстрированая история Украины. - К. : Левада , 1997. - 695 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа / примеч. В.М.Рычки, А.И.Гуржия. - 2-е изд . - К. : Лыбидь , 1991. - 398 c. - (Памятники ист. мысли Украины).
  940(477)            63.3(4Укр)
  Грушевський М.С Твори : в 50 т. Т.1. Суспільно-політичні твори (1894-1907) / гол. ред. П.Сохань. - Львів : Світ , 2002.
  940``1894/1907 ``(477)            63.3(4Укр)
  Грушевський М.С Історія України-Русі : в11т.12кн. Т.5. / редкол.: А.С.Сохань (голова) та ін. - 2-ге вид . - К. : Наук.думка , 1998. - 687 c. - (Пам`ятки іст.думки України).
  940 (477)            63.3(4Укр)
  Грушевський М.С Історія України-Русі : в11т.12кн. Т.6. / редкол.: П.С.Сохань (голова) та ін. - К. : Наук.думка , 1995. - 670 c. - (пом`ятки іст.думки України).
  940(477)            63.3(4Укр)
  Грушевський М.С Історія України, приладжена до програми вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх / упоряд. А.Ф.Трубайчук. - К. : Варта , 1993. - 251 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  Грушевський М.С На порозі Нової України. Гадки і мрії / Михайло Грушевський. - К. : Наук.думка , 1991. - 128 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  Грушевський М.С Нарис Історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця XII сторіччя. - К. : Наук. думка , 1991. - 560 c. - (Пам`ятки істор.думки Ураїни).
  940(477)            63.3(4Укр)
  Грушевський М.С Про старі часи на Україні.Коротка історія України (для першого початку) / Михайло Грушевський - К. : Обереги , 1991. - 103 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  Грушевський М.С. Історія України, приладжена до програми вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх / упоряд. А.Ф.Трубайчук - 2-ге вид., стер . - К. : Либідь , 1992. - 228 c.
  940(477)            63.3(2Ук)
  Грушевський М.С. Хто такі українці і чого вони хочуть / Михайло Грушевський. - К. : Знання , 1991. - 240 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  Грушевський М.С. Як жив український народ.Коротка Історія України. - 2-ге вид.- Репринт.вид.1915 р . - К. : Укрвузполіграф : Орбіта , 1991. - 112 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  Грушевський М.С. Історія України-Руси : в11т.12кн. Т.9.Кн.1. / редкол. : П.С.Сохань (голова) та ін. - К. : Наук.думка , 1996. - 871 c. - (Пам`ятки іст.думки України).
  940(477)            63.3(4Укр)
  Грушевський М.С. Історія України-Руси : в11т.12кн. Т.10. / редкол. : П.С.Сохань (голова) та ін. - К. : Наук.думка , 1998. - 394 c. - (Пам`ятки іст.думки України).
  940(477)            63.3(4Укр)
  Грушевський М.С. Ілюстрована історія України. - Реприн. вид. 1913 р . - К. : Радуга , 1992. - 524 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  Грушевський М.С. Як жив український народ : [для серед.шк.віку] / Михайло Грушевський; вступ.слово В.Шевчука. - К. : Веселка , 1992. - 111 c. - (Укр.відродження).
  940(477)            63.3(4Укр)
  Грушевський М.С. Нарис історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця ХІV сторіччя : Очерк - К. : Наукова думка , 1991. - 541 c. - (Пам`ятки історичної думки України).
  94(477)            63.3(4УКР)
  Грушко Я.М. Вредные органические соединения в промышленных выбросах в атмосферу : справочник. - Л. : Химия , 1986. - 207 c.
  501.3 : 628.51:547.1            628.51
  Губарев В.С Утро космоса : Королёв и Гагарин. - М. : Мол.гвардия , 1984. - 191 c.
  629.78 +929Королев + 929Гагарин
  Губачов О.І. Біотестування : Навч.посібник / О.І.Губачов,Г.В.Сливка - Кривий Ріг : Мінерал , 2011. - 192 c.
  57            28с я73
  Губенко С.М. Посібник для внутрішніх аудиторів банківських установ України / С.М.Губенко, О.П.Мозгова. - Харків : Штріх , 2000. - 360 c.
  657.6            65.262.1
  Губський Б.В. Біржові технології ринку. - К. : Норапрінт , 1997. - 295 c.
  336.761            65.262.2
  Гудкова А.С От сложного к простому : сб.упражнений по органической химии. - М. : Изд-во МГУ , 1983. - 320 c.
  547
  Гудмэн Дж. Секреты жосткого диска / Джон Гудмэн; пер. с англ. - К. : Диалектика , 1994. - 256 c.
  004.083.72            681.327.634
  Гудыма А.П Методы интегрирования в тестовых заданиях : учеб.пособие для с-х.вузов. - М. : Высш.шк. , 1997. - 191 c.
  517.3
  Гужва Т. М. Англійська мова :Розмовні теми : У 2-х ч.. Т.1. : Навч.посібник / Худож.-оформлювач І. В. Осипов - Х. : Фоліо , 2006. - 414 c.
  811.111(075.8)            81.2 Англ.
  Гужва Т. М. Англійська мова :Розмовні теми : У 2-х ч.. Т.2. : Навч.посібник / Худож.-оформлювач І. В. Осипов - Х. : Фоліо , 2005. - 381 c.
  811.111 (075.8)            81.2 Англ
  Гужва Т.М Англійська мова, розмовні теми : в 2 т. Т.1. : навч.посібник для ун-тів, ліцеїв, гімназій та коледжів. - Х. : Фоліо , 2006. - 414 c.
  811.111 (075.8)            81.2Англ
  Гужва Т.М. Англійська мова. Розмовні теми : в 2 т. Т.2. : навч. посібник для ун-тів, ліцеїв, гімназій та коледжів. - Харків : Фоліо , 2006. - 381 c.
  811.111 (075.8)            81.2Англ
  Гул Д.С. Вариационные методы в задачах о собственных значениях. Введение в метод промежуточных задач Вайнштейна / пер. с англ. Б.В.Федосова; под ред. В.Б.Лидского. - М. : Мир , 1970. - 328 c.
  517.2
  Гулида Э.Н. Управление надежностью цилиндрических зубчатых колес (технологические основы). - Львов : Вища шк. , 1983. - 135 c.
  621.833.002-197
  Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Химия , 1971. - 344 c.
  678 : 539.2/4
  Гуль Р.Б. Ледяной поход:(С Корниловым). - М. : Либрис , 1991. - 71 c.
  [947+957]``1918/1920``(093.3)            63.3(2)712
  Гуляев А.И. Технология точечной и рельефной сварки сталей (в массовом производстве). - М. : Машиностроение , 1978. - 246 c.
  621.791.763
  Гуляев А.П. Металловедение : учебник для втузов. - 6-е изд., перераб. и доп . - М. : Металлургия , 1986. - 542 c.
  669.017
  Гуляев Ю.Г. Математическое моделирование процессов обработки металлов давлением / Ю.Г.Гуляев, С.А.Чукмасов, А.В.Губинский. - К. : Наук. думка , 1986. - 239 c.
  621.771
  Гун. Г.Я. Теоретические основы обработки металлов давлением: (теория пластичности) : учебник для вузов / под ред. П.И. Полухина. - М. : Металлургия , 1980. - 456 c.
  621.73
  Гура Н.О. Облік на підприємствах малого бізнесу : навч. посібник / Н.О. Гура, Т.Г. Мельник, Т.М. Моторина. - К. : Знання , 2007. - 310 c. - (Вища освіта ХХІ століття).
  657.017.3(477)(075.8)
  Гурвич В.В. Краткий русско - английский фразеологический словарь: ок. 1000 фразеол. единиц / В.В.Гурвич, Ж.А.Дозорец. - М. : Рус. яз. , 1988. - 542 c.
  811.161.1=111`373.7(038)            81.2Англ
  Гургаль В.И. Инструмент из сверхтвердых материалов и его применение : справочник / В.И. Гургаль, В.А. Манжар. - Львов : Каменяр , 1984. - 234 c.
  621.9.025.7
  Гуревич А.М. Тракторы и автомобили : учеб. для с.-х. техникумов / А.М.Гуревич, Е.М.Сорокин. - 4-е изд.,пререраб. и доп . - М. : Колос , 1978. - 479 c.
  629.366 +631.372            631.372+ 629.114.4
  Гуревич Л.В. Пневматический тормозной привод автотранспортных средств. Устройство и эксплуатация / Л.В.Гуревич, Р.А.Меламуд. - М. : Транспорт , 1988. - 224 c.
  629.33-597.5
  Гуревич П.С. Философская антропология : учеб. пособие. - М. : Вестник , 1997. - 442 c.
  14 : 572            87
  Гусак А.А. Задачи и упражнения по высшей математике : в 2 т. Т.2. : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд., перераб . - Мн. : Выш. шк. , 1988. - 229 c.
  51(076.1)
  Гусак А.А. Задачи и упражнения по высшей математике : в 2 т. Т.1. : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд., перераб . - Мн. : Выш. шк. , 1988. - 247 c.
  51(076.1)
  Гусак Г.М. Функции и пределы / Г.М. Гусак, Е.А. Гусак. - Мн. : Выш.шк. , 1987. - 207 c.
  517.5+517.27
  Гусарєв С.Д. Юридична деонтологія. Основи юридичної діяльності : навч. посібник / С.Д. Гусарєв, О.Д.Тихомиров. - 3-е вид.,перероб. та доп . - К. : Знання , 2008. - 495 c.
  340(075.8)
  Гусев А.Н. Устройство и наладка холодноштамповочного оборудования : учебник для сред. ПТУ / А.Н.Гусеев, В.П.Линц. - 4-е изд., пререраб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1983. - 263 c. - (Проф.- техн. образование).
  621.983.07/.075.32
  Гусев В.Г. Электроника : учеб. пособие для вузов / В.Г.Гусев, Ю.М.Гусев. - М. : Высш. шк. , 1982. - 495 c. - (Высш. образование).
  621.38(075.8)
  Гусев В.М. Теплоснабжение и вентиляция : учебник для вузов. - Л. : Стройиздат , 1973. - 232 c.
  697.3+697.9
  Гусев Г.Н. Механизация смазки автомобилей / Г.Н. Гусев, П.М. Градусов. - М.;Л. : Машгиз , 1952. - 86 c.
  629.331-72            629.113-72
  Гусев К.В. Эсеровская богородица: [О М.А. Спиридоновой ]. - М. : Луч , 1992. - 158 c. - (Полит. партии России: лидеры, история, документы).
  929Спиридонова + 329.14(47+57)(092)            63.3(2)7
  Гусева А.И. Технология межсетевых взаимодействий: Net War - Unix - Windows Internet. - М. : Диалог-МИФИ , 1997. - 272 c.
  004.738            681.3.06
  Гусеничные транспортеры - тягачи / под ред. В.Ф. Платонова. - М. : Машиностроение , 1978. - 351 c.
  629.357.033 + 623.437.2            629.1.032.1
  Гусятников П.Б. Векторная алгебра в примерах и задачах : учеб. пособие для вузов / П.Б.Гусятников, С.В.Резниченко. - М. : Высш. школа , 1985. - 232 c.
  514.742.2
  Гутер Р.С. Диференциальные уравнения : учеб.пособие для втузов. / Р.С.Гутер, А.Р.Янпольский - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1976. - 304 c.
  517.2
  Гутников В.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1988. - 303 c.
  621.382.049.77: 681.518.3
  Гутников В.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах. - Л. : Энергия , 1980. - 248 c.
  621.382.049.77:681.518.3
  Гуцало О.Г. Методи підвищення точності засобів вимірювання групового часу запізнювання сигналів і їх метрологічне забезпечення : монографія. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 1997. - 131 c. - (Вінницький держ. техн. ун-т).
  621.373
  Гущин В.И. Задачник по взрывным работам : учеб. пособие для проф. обуч. рабочих на пр-ве. - М. : Недра , 1990. - 171 c. - (Профтехобразование).
  622.235(076.1)
  Гэтленд К.У. Космическая техника : ил. энцикл. / пер. с англ. С.Ф.Костромина, В.В.Савичева; под ред. С.Д. Гришина. - М. : Мир , 1986. - 296 c. - (Для науч. б-к).
  629.78
  Давиденко Г.Й. Історія зарубіжної літератури середніх віків та доби відродження : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Г.Й.Давиденко, В.П.Акуленко. - К. : Центр навч. літ. , 2007. - 247 c.
  821(1-87)
  Давиденко Г.Й. Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Г.Й.Давиденко,М.О.Величко. - К. : Центр навч. літ. , 2007. - 291 c.
  821(1-87)
  Давиденко Г.Й. Історія зарубіжної літератури XIX- початку XX століття : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Г.Й.Давиденко, О.М.Чайка. - К. : Центр навч. літ. , 2007. - 399 c.
  821(1-87)
  Давиденко Г.Й. Історія зарубіжної літератури ХХ століття : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Г.Й.Давиденко, Г.М.Стрельчук, Н.І.Гричаник. - К. : Центр навч. літ. , 2007. - 503 c.
  821(1-97)
  Давидов Г.М. Аудит : навч. посібник для вищ.навч.закл. - 3-тє вид., стер . - К. : Знання , 2002. - 363 c. - (Вища освіта ХХІ століття).
  657.6
  Давидов Г.М. Аудит : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Знання , 2001. - 363 c. - (Вища освіта ХХІ століття).
  657.6
  Давидов М.О. Курс математичного аналізу Т.1. Функція однієї змінної. : підручник для вищ.навч.закл. - К. : Вища шк. , 1976. - 368 c.
  517.2
  Дайновский Ю.А. 505 приемов бизнеса. Маркетинг, менеджмент, реклама, торговля, производство, налоги, стимулирование труда. - К. : А.С.К. , 1998. - 272 c. - (Экономика, финансы, право).
  334.7.012.42
  Данилан А.А. Бухгалтерский учёт на сельскохозяйственных предприятих : учебник для вузов. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Агропромиздат , 1990. - 287 c.
  657 : 631            65.052.5
  Данилин Б.С. Применение низкотемпературной плазмы для травления и очистки материалов / Б.С.Данилин,В.Ю.Киреев. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 264 c.
  533.9-115 : 621 794.4
  Данилов Л.В. Теория нелинейных электрических цепей / Л.В.Данилов, П.Н.Матханов, Е.С.Филиппов. - Л. : Энергопромиздат , 1990. - 251 c.
  621.3.011.72
  Данилов Ю.А. Аппаратура обьёмных гидроприводов.Рабочие процессы и характеристики / Ю.А.Данилов, Ю.Л.Кирилловский, Ю.Г.Колпаков. - М. : Машиностроение , 1990. - 272 c.
  62-82.001.57 + 62-752
  Данилова З.В. Ділова англійська мова. Комерційне право : навч. посібник / З.В.Данілова, Н.В.Подоба, А.М.Сомова. - Тернопіль : Астон , 2000. - 128 c.
  811.111(075.8)
  Данильчук Л.А. Основы имиджа и этикета : Учебное пособие - К. : Кондор , 2009. - 234 c.
  17.022.1            87.817
  Данилюк А.Г. Давня архітектура українського села : етнографічний нарис / Архип Данилюк. - К. : Техніка , 2008. - 254 c. - (Народні джерела).
  728.6.03(477)
  Данко П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах : в 2 т. Т.1. : учеб. пособие для вузов / П.Е.Данко, А.Г.Попов, Т.Я.Кожевникова. - 4-е изд., испр.и доп . - М. : Высш. шк. , 1986. - 304 c.
  51(076.2)
  Данко П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах : в 2 т. Т.2. : учеб.пособие для вузов / П.Е.Данко, А.Г.Попов, Т.Я.Кожевникова. - 4-е изд., испр. и доп . - М. : Высш.шк. , 1986. - 415 c.
  51(076.2)
  Данко П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах : в 2 т. Т.1. : учеб.пособие для вузов / П.Е.Данко, А.Г.Попов, Т.Я.Кожевникова. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1980. - 320 c.
  51(076.2)
  Данко П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах : в 2 т. Т.2. : учеб.пособие для втузов / П.Е.Данко, А.Г.Попов, Т.Я.Кожевникова. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1980. - 365 c.
  51(076.2)
  Данко П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах : в 2 т. Т.1. : учеб. пособие для втузов / П.Е.Данко, А.Г.Попов. - 2-е изд . - М. : Высш.шк. , 1974. - 416 c.
  51(076.2)
  Данко П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах : в 2 т. Т.2. : учеб. пособие для втузов / П.Е.Данко, А.Г.Попов. - 2-е изд . - М. : Высш.шк. , 1974. - 464 c.
  51(076.2)
  Данко П.Е. и др. Высшая математика в упражнениях и задачах : 2-х ч.. Т.Ч.1. : Учебное пособие / П.Е.Данко,А.Г.Попов,Т.Я.Кожевникова - 5-е изд.,испр. . - М. : Высш. шк. , 1997. - 304 c.
  517            22.11
  Данку А. Электрические машины : сб. задач и упражнений / А.Данку, А.Фаркаш, Л.Надь.; пер. с венг. Т.З.Партоша; под ред. В.Я.Беспалова - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 360 c.
  621.313(076.2)
  Дахно И.И. Патентование и лицензирование : учеб. пособие - К. : МАУП , 2004. - 213 c.
  347.771+608            67.404.3(4Укр)
  Дахно І.І. Право інтелектуальноїе власності : навч.посібник для вищ.навч.закл. - 2-ге вид. перероб. і доп . - К. : Центр навч.літ. , 2006. - 277 c.
  347.77
  Дахно І.І. Право інтелектуальної власності : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Либідь , 2003. - 200 c.
  347.77(477) : (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)
  Дахно І.І. Історія держави і права : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 405 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)
  Даценко А.В. Александр Шаргей - Юрий Кондратюк, сын Украины, Полтавы : биогр. документ. повесть. - Полтава : Полтава , 1997. - 351 c.
  629.78 + 929Шаргей + 929Кондратюк
  Дашков Л.П. Комерційний договір від укладення до виконання / Л.П.Дашков, А.В.Бризгалін. - 2-е вид., стер . - К. : Капрал , 1998. - 170 c. - (Біб-ка ділової людини).
  347.751            67.404
  Дащенко А. Ф. и др. Теоретические основы инженерной механики : учебник / А. Ф. Дащенко, Л. В. Коломиец, Ю. Н. Свинарев - Одеса : ФЛП Бондаренко М. А. , 2015. - 358 с.ил; c.
  531.8:621.83:004.451(075.8)            34.41632.973-018
  Дащенко А.И. Проектирование автоматических линий : учеб.пособие для вузов / А.И.Дащенко, А.П.Белоусов. - М. : Высш.шк. , 1983. - 328 c. - (Высш.образование).
  658.527.011.56
  ДБМ Б.І-І-93.Система містобудівної документації. Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів населених пунктів. - Вид.офіц . - К. : Мінбудархітектури України , 1994. - 110 c. - (Держ.будівельні норми України).
  711.4
  ДБН 360-92. Містобудуваня. Планування і забудована міських, сільських населень. - Вид.офіційне . - К. : Мінбудархітектури України , 1993. - 110 c. - (Держ. будівельні норми України).
  711.4
  ДБН Б. 2.4-2-94. Види, склад, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівної документації для сільських поселень. - Вид. офіц . - К. : Держкоммістобудування України , 1994. - 38 c.
  711.4
  ДБН Б. 2.4-3-95. Генеральні плани сільскогосподарських підприємств. - Вид.офіц . - К. : Держкоммістобудування , 1995. - 57 c.
  711.4
  ДБН Б.2.4-1-94. Планування і забудова сільських поселень. - Вид.офіц . - К. : Мінбудархітектури України , 1994. - 99 c.
  711.4
  ДБН Б.2.4-4-97. Планування та забудова сільських поселень. Планування і забудова малих сільскогосподарських підприємств та селянських(фермерських)господарств. - Вид.офіц . - К. : Держкоммістобудування України , 1997. - 27 c.
  711.4
  ДБН В.2.3-4-2000. Споруди транспорту. Автомобільні дороги. - Вид.офіц . - К. : Держбуд України , 2000. - 117 c.
  625.7/.8
  ДБН В.2.3-5-2001. Споруди транспорту.Вулиці та дороги населених пунктів. - Вид.офіц . - К. : Держбуд України , 2001. - 51 c.
  711.4
  Двайт Г.Б. Таблицы интегралов и другие математические формулы / пер. с англ. Н.В.Леви; под ред. К.А.Семендяева. - 2-е изд., испр . - М. : Наука , 1966. - 288 c.
  517.3(083)
  Двойных Н.А. Роторно - конвейерные автоматические линии в гибких автоматизированных производствах / Н.А.Двойных, А.А.Петерсонс. - К. : Техніка , 1987. - 112 c.
  658.527.011.56 : 621-133 : 658.52.011.56.012.3
  Де Джордж Р.Т. Деловая этика : в 2 т. Т.1. / пер. с англ. Р.И.Столпера. - СПб.; М. : Ин-т ``Эконом. шк.`` : Прогресс, , 2001. - 1-49 c.
  174            87.75
  Де Джордж Р.Т. Деловая этика : В 2 т. Т.2. / пер. с англ. Р.И.Столпера. - СПб.; М. : Ин-т ``Эконом. шк.``: Прогресс , 2001. - 493- c.
  174            87.75
  Де Донде Т. Термодинамическая теория сродства. Книга принципов / Т. Де Донде, П.Ван Риссельберг; пер. с англ.Л.М.Павловой ; под ред. В.М. Глазова. - М. : Металлургия , 1984. - 134 c.
  536.7
  Девятов В.В. Малоотходная технология обработки материалов давлением : учеб. пособие для машиностроит. техникумов. - М. : Машиностроение , 1986. - 288 c.
  621.73.004.182
  Дегтярева О.И. Биржевое дело : учебник для вузов / О.И.Дегтярева, О.А.Кандинская. - М. : Банки и биржи : ЮНИТИ , 1997. - 502 c.
  336.76            65.262.2
  Дегтяренко В.Н. Основы логистики и маркетинга. - Ростов н/Д; М. : Экспертное бюро : Гардарика , 1996. - 119 c.
  658.7 : 339.138            65.40+65.290-22
  Дейвис Гарет. Право внутреннего рынка Европейского Союза : учеб.пособие / Гарет Дейвис; пер. с англ. - К : Знання - Прес , 2004. - 422 c. - (Европейское право).
  342.97 : 339.923 : 062. 1ЕС(075.8)
  Декларація про державний суверенітет України: Прийнята Верхов. Радою Української РСР 16 лип. 1990 р. - К. : Україна , 1991. - 8 c.
  342.3(477)
  Демиденко Г.Г. Ярослав Мудрий - великий князь Русі : наук. - популяр.нарис. - Х. : Право , 2013. - 351 c.
  82-94(477)
  Демидова - Парфенова Р.М. Задачи и примеры расчетов по электроизмерительной технике : учеб. пособие для вузов / Р.М. Демидова - Панферова, В.Н. Малиновский, Ю.С. Солодов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 190 c.
  621.317.7.001.24(076.2)
  Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу : учеб.пособие для физ. и мех.-мат. спец. вузов - 10-е изд., испр . - М. : Наука , 1990. - 624 c.
  517
  Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу : учеб. пособие для ун-тов и пед.ин-тов. - 8-е изд., стер . - М. : Наука , 1972. - 544 c.
  517
  Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу : учеб. пособие для ун-тов и пед.ин-тов - 7-е изд., стер. . - М. : Наука , 1969. - 542 c.
  517
  Демирчян К.С. Машинные расчеты электромагнитных полей : учеб. пособие для вузов / К.С.Демирчян, В.Л.Чечурин. - М. : Высш.шк. , 1986. - 240 c.
  537.811.08 : 004
  Демківський А.В. Вексельна справа : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Либідь , 2003. - 335 c.
  336.777            65.262.2
  Демьянов В.Ф. Введение в минимакс / В.Ф.Демьянов, В.Н.Малоземов. - М. : Наука , 1972. - 368 c. - (Оптимизация и исследование операций).
  517.5
  Демьянюк Ф.С. Технологические основы поточного и автоматизированного производства. : учеб.пособие для вузов. - М. : Машгиз , 1958. - 694 c.
  658.52.011.56 : 658.527
  Демьянюк Ф.С. Технологические основы поточно- автоматизированного производства. : учеб. пособие для вузов. - М. : Высш. школа , 1965. - 690 c.
  658.52.011.56 + 658.527
  Денежное обращение в Украине (по состоянию на 1 февраля 2000 г.) / сост. В.Г. Сировец. - Х. : Конус , 2000. - 191 c.
  336.74(477)            65.262.7(4Укр)
  Денисов В.И. Пакет программ оптимального планирования эксперимента. / В.И.Денисов, А.А.Попов. - М. : Финансы и статистика , 1986. - 159 c. - (Мат. обеспечение прикл. статистики).
  519.242-37
  Денисова И.Н. Розничная торговля непродовольственными товарами : учеб. пособ. для сред. проф. заведений по спец. ``Товароведение``, ``Менеджмент``. - М. : ЮНИТИ , 2005. - 223 c.
  339.37
  Деньги и финансовые институты : тесты и задачи / под ред. И.Т. Балабанова. - СПб. : Питер , 2000. - 185 c. - (Учебники для вузов).
  336.74            65.26
  Деньги и финансы : тесты и задачи / под ред. И.Т. Балабанова. - СПб. : Питер , 2000. - 136 c.
  336.74            65.26
  Деньги. Кредит. Банки : учебник для экон. спец. вузов / Е.Ф. Жуков, Л.М. Максимова, А.В. Печникова и др.; под ред. Е.Ф. Жукова. - М. : Банки и биржи : ЮНИТИ , 1999. - 623 c.
  336.7            65.262
  Деньги. Кредит. Банки : учебник для экон. спец. вузов / О.И. Лаврушин, М.М. Ямпольский, Ю.П. Савинский и др.; под ред. О.И. Лаврушина. - М. : Финансы и статистика , 1999. - 447 c.
  336.7            65.26
  Депозитарная деятельность на фондовом рынке (опыт ОАО ``Межрегиональный фондовый союз``) / Н.П. Швецов, Ю.И. Шаповал, Ю.А. Буша, А.А. Константинов. - К. : Вісник фондового ринку , 1998. - 223 c. - ((Энциклопедия фондового рынка. Кн. 6).).
  336.761            65.262.2
  Депутат О.П. Цивільна оборона : підручник / О.П. Депутат, І.В. Коваленко, І.С. Мужик; за ред. В.С. Франчука. - 2-е вид., доп . - Львів : Афіша , 2001. - 333 c.
  355.77            68.9
  Дербаремдикер А.Д. Амортизаторы транспортных машин - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1985. - 199 c.
  629.3.027.3            629.11.012
  Деревообробні верстати загального призначення : підручник / за ред. В.В. Шостака. - К. : Знання , 2007. - 279 c.
  674.05(075.8)
  Дерех З.Д. Тематические вопросы по подготовке и приему экзаменов по правилам дорожного движения на право управления транспортными средствами ( по состоянию на 15.06.98 г.) / З.Д. Дерех, Ю.Е. Заворницкий, А.Я. Фоменко. - Х. : Единорог , 1998. - 80 c.
  656.052.467
  Дерех Э.Д. Тематические вопросы по подготовке и приему экзаменов по правилам дорожного движения на право управления транспортными средствами : по состоянию на 15.06.1998 г. / З.Д. Дерех, Ю.Е. Заворницкий, А.Я. Фоменко - Х. : Единорог , 1998. - 80 c.
  656.052.467
  Державні закупівлі: тендери (національні і міжнародні аспекти) : метод. посібник / О.О. Покрещук, О.Х. Юлдашев, З.В. Максименко, О.І. Мостовий. - К. : Зовнішня торгівля: Автограф , 2003. - 383 c. - ((Укр. Академія зовнішньої торгівлі)).
  351.712.2            67.404.6(4Укр)
  Дерій В.А. Аудит : курс лекцій / В.А. Дерій, А.Я. Кізима. - Тернопіль : Джура , 2002. - 86 c.
  657.6            65.053.7
  Деркач П.М. Короткий словник синонімів української мови. - Л.;Краків; Париж : Просвіта , 1993. - 209 c.
  811.161.2`373.421            81.2Укр.-4
  Деталі машин: практикум : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Д.М. Коновалюк, Р.М. Ковальчук, В.О. Байбула, М.М. Товстушко. - К. : Кондор , 2009. - 276 c. - (МОН).
  621.81(075.8)
  Детлаф А.А. Курс физики : в 3 т. Т.1. Механика. Основы молекулярной физики и термодинамики : учеб. пособие для втузов / А.А. Детлаф, Б.М. Яворский, Л.В. Милковский. - 4-е изд., перераб . - М. : Высшая школа , 1973. - 384 c.
  53 +531 + 536.7 + 539.19
  Детлаф А.А. Курс физики : в 3 т. Т.2. Электричество и магнетизм : учеб. пособие для втузов / А.А. Детлаф, Б.М. Яворский, Л.В. Милковская. - 4-е изд., перераб . - М. : Высш. шк. , 1977. - 375 c.
  53 + 537
  Деформация металлов взрывом. / А.В. Крупинин, В.Я. Соловьев, Н.И. Шефтель, А.Г. Кобелев. - М. : Металлургия , 1975. - 416 c.
  621.7.044.2
  Дещинський Л.Є. Міжнародні відносини України: історія і сучасність. : у 2-х т. Т.2. : навч. посібник для вищ.навч.закл. - 3-тє вид., доп . - Львів : Бескід Біт , 2004. - 319 c.
  339.9(477)            66.4(4УКР)
  Дещинський Л.Є. Міжнародні відносини України: історія і сучасність : у 2-х т. Т.1. : навч. посібник для вищ.навч.закл. - Львів : Бескід Біт , 2002. - 215 c.
  339.9(477)            66.4(4УКР)
  Деятели и события крестьянского повстанческого движения в Украине ( 1917-й - начало 1920-х годов ).Вып.1 : Научно-справочное издание / Сост. А.Капустян,В.Ткаченко - Запоріжжя , 2010. - 150 c.
  94:323.269.6-058.232.6(477)`1917/1920`            Т3 (4УКР)611
  Дєєва Н.М. Фінансовий аналіз : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Н.М.Дєєва, О.І.Дедіков. - К. : Центр учбов.літ. , 2007. - 323 c.
  658.14/.17.012.12
  Джейсуол Н. Очереди с приоритетами. / пер. с англ. И.С.Нефедовой, В.М.Манусевича; под ред. В.В. Калашникова. - М. : Мир , 1973. - 279 c.
  519.872
  Джефкінс Ф. Реклама : практ. посібник / Френк Джефкінс; пер. с 4 - го англ.вид.;доп. і ред. Д. Ядіна. - 2-ге укр. вид., випр. і доп . - К. : Знання , 2008. - 565 c.
  659.1(075.8)
  Джеффери П. Анализ газов методами газовой хроматографии / П. Джеффери, П. Киппинг; пер. с англ. С.А.Орловского ; под ред. проф. В.Г. Березкина. - М. : Мир , 1976. - 256 c.
  543.27 : 543.544.3
  Джеффрис Г. Методы математической физики. Вып.1 / Г. Джеффрис, Б. Свирлс; пер. с англ. под ред. В.Н. Жаркова. - М. : Мир , 1969. - 424 c.
  517.95 : 53
  Джеффрис Г. Методы математической физики. Вып.2 / Г. Джеффрис, Б. Свирлс; пер. с англ. под ред. В.Н. Жаркова. - М. : Мир , 1970. - 352 c.
  517.95:53
  Джеффрис Г. Методы математической физики. Вып.3 / Г.Джеффрис, Б.Свирлс; пер. с англ. под ред. В.Н. Жаркова. - М. : Мир , 1970. - 344 c.
  517.95:53
  Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища : навч. посібник - 5-е вид., випр. і доп . - К. : Знання , 2007. - 422 c. - (МОН).
  502(075.8)
  Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища : навч. посібник для вищ. навч. закл. - 3-тє вид., випр. і доп . - К. : Знання , 2004. - 309 c.
  502(075.8)
  Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього середовища : навч. посіб. для вищ.навч.закл. - К. : Знання , 2000. - 203 c.
  502(075.8)            28.080
  Джога Р.Т. Бухгалтерський облік у бюджетних установах : навч. посібник. - К. : КНЕУ , 2001. - 250 c.
  657 : 061.1            65.052.21
  Джордж Ф. Основы кибернетики / пер. с англ.И.Б.Гуревича ; под ред. А.Д. Горелика. - М. : Радио и связь , 1984. - 272 c.
  007
  Джурабаев А.Д. Метод сингулярных интегральных уравнений. - М. : Наука , 1987. - 415 c.
  517.968.43
  Джуринский А.Н. История зарубежной педагогики : учеб. пособие для вузов. - М. : Форум: Инфра-М , 1998. - 268 c. - ((Высш. образование).).
  37(091)(1-87)            74.03(3)
  Джуринский А.Н. История педагогики : учеб. пособие для пед. спец. вузов. - М. : ВЛАДОС , 1999. - 431 c.
  37(091)            74.03
  Джурович Р. Руководство по заключению внешнеторговых контрактов / Радомил Джурович; [пер. с серб.-хорв].; отв. ред. [и авт. предисл.]А.С. Комаров. - М. : Рос. право , 1992. - 415 c.
  339.542(072)            65.5
  Дзера І.О. Цивільно - правові засоби захисту права власності в Україні. - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 255 c.
  347.23 + 347.77(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.404.1/4УКР/
  Дзугутов М.Я. Пластичность и деформируемость высоколегированных сталей и сплавов. - 3-е изд., доп. и перераб . - М. : Металлургия , 1990. - 302 c.
  669.15-194.3 :539.374
  Дзюбик С.Д. Основи економічної теорії : навч. посіб. [для вищ. навч. закл.] / С.Д. Дзюбик, О.С. Ривак. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2008. - 491 c.
  330.01.(075.8)
  Диагностирование приборов для радиационных измерений / Л.С. Горн, В.С. Дружинин, Д.С. Захаров и др. - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 200 c.
  539.1.074
  Диалоговые микрокомпьютерные системы / под.ред.Н.П.Брусенцова, А.М.Шаумова. - М. : Изд-во МГУ , 1986. - 152 c.
  004.78            681.32
  Диалоговые системы схемотехнического проектирования / В.И. Анисимов, Г.Д. Дмитревич, К.Б. Скобельцын и др. ; под ред. В.И. Анисимова. - М. : Радио и связь , 1988. - 288 c.
  658.512.011.56 : 004.78
  Димитрова М.И. 33 схемы на триггерах / М.И.Дмитрова.,В.П.Пунджев; пер. с болг.Е.А.Зельдина. - Л. : Энергоатомиздат , 1990. - 95 c.
  621.374.3.049.77
  Димитрова М.И. 33 схемы с логическими элементами И - НЕ / М.И.Димитрова, В.П.Пунджев; пер. с болг. Е.А.Зельдина. - Л. : Энергоатоиздат , 1988. - 112 c.
  621.382.049.77
  Динамика и прочность прокатного оборудования : учеб.пособие для вузов / Ф.К.Иванченко, П.И.Полухин, М.А.Тылкин, В.П.Полухин. - М. : Металлургия , 1970. - 487 c.
  621.77
  Динамическое старение сплавов / Пастухова К.П. и др. - М. : Металургия , 1985. - 222 c.
  621.785.15.669.14
  Диомидова Г.Н Библиография.Общий курс: : учебник.для библ.техникумов и библ.отд-ний культ.-просвет.уч-щ. - 2-е изд., перераб.и доп . - М : Кн.палата , 1991. - 240 c.
  011/.016(075.32)            78.5
  Дипломатический словарь : в 3 т. Т.1. А-И / гл. ред. А.А Громыко, С.А Голунский, В.И.Хвостов. - М. : Госполитиздат , 1960. - 580 c.
  327.8 +341.7(03)            03
  Дипломатический словарь : в 3 т. Т.2. К-П / гл. ред. А.А Громыко, С.А Голунский,В.М Хвостов. - М. : Госполитиздат , 1961. - 616 c.
  327.8 + 341.7(03)            03
  Дипломатический словарь : в 3 т. Т.3. Р- Я / гл.ред. А.А Громыко,С.А. Голунский,В.М Хвостов. - М. : Политиздат , 1964. - 560 c.
  327.8 + 341.7(03)            03
  Дипломне проектування з економіки підприємства : Навч. посібник / Семенов Г.А. та ін. - К. : Центр учбової літ. , 2007. - 123 c.
  338.45:378.147.88(074.8)
  Дипломное пректирование : учебное пособие для студентов вузов / под ред.: В. И. Лачина - Ростов- на -Дону : Феникс , 2003. - 348 с. c.
  378.147
  Дипломное проектирование термических цехов : учеб.пособие для металлург.ин-тов. / К.Ф.Стародубов, И.Е.Долженков, Ю.Л.Ревисс и др. - К. . : Вища шк. , 1974. - 160 c.
  621.78.001.2 : 669.02/.09
  Дискретные средства преобразования и сбора измерительной информации / А.А.Абдулов, И.А.Набиев, М.Ш.Гусейнов, Д.Г.Исаев. - М. : Машиностроение , 1982. - 144 c. - (Б-ка приборостроителя).
  621.373.14 : 681.518.3            681.14
  Диткин В.А Справочник по операционному исчислению / В.А.Диткин, А.П.Прудников. - М. : Высш.шк. , 1965. - 467 c.
  517.445            517.2
  Диференціація навчання на різних ступенях загальної середньої освіти: теорія, практика,перспективи : матеріали методолог.семінару 19 листопада 2008 р. М.Київ. - К. : Педагогічна думка , 2009. - 185 c.
  373.5(477)
  Дифференциальное и интегральное исчисление: Учебник для вузов / Никольский С.М., Бугров Я.С. - М. , 1980.
  517.2/3
  Дифференциальное и интегральное исчисление: Учебник для инж. - техн. спец. вузов / Никольский С.М., Бугров Я.С. - 2 . - М. : Наука , 1984. - 431 c.
  517.2
  Дихтярь А.Б. Прежде чем прозвучало``Поехали`` : докум.композиция. - М. . : Политиздат , 1987. - 240 c.
  629.7
  Дичковська О.В. Системи технологій промисловості : навч.посібник. - 3-тє вид., перероб.і доп . - К. : Знання , 2007. - 270 c.
  62.002.2 (075.8 )
  Дичковський М.Г. Технологічна оснастка. Курс лекцій : навч.посібник для машинобудів.спец.техн.вищ.навч.закл. - Херсон : Олді-плюс , 2008. - 322 c.
  621.7.07
  Дідик В.В. Планування міст : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.В.Дідик, А.П.Павлів. - Львів : Львівська політехніка , 2003. - 408 c.
  711.4
  Дідківський М.І Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Знання , 2006. - 462 c.
  339.9(075.8)
  Дікань Л.В. Контроль і ревізія : навч.посібник для вищ.навч.закл. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К : Знання , 2007. - 327 c.
  657.6(075.8)
  Дікань Л.В. Контроль і ревізія : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К : Центр навч. літ. , 2004. - 245 c.
  657.6 (075.8)
  Ділова українська мова : навч.посібник / О.Д.Горбул, Л.І.Галузинська, Т.І.Ситнік, С.А.Яременко; за ред.О.Д.Горбула. - К . : Знання , 2008. - 222 c.
  811.161.2`276.6
  Ділова українська мова : навч.посібник / О.Д.Горбул, Л.І.Галузинська, Т.І.Ситнік, С.А.Яременко; за ред. О.Д.Горбула. - К. : Знання , 2000. - 226 c.
  811.161.2`276.6            81.2Укр
  Ділова українська мова. Тестові завдання : навч.посібник для вищ.навч.закл. / С.В.Шевчук, О.Л.Доценко, В.Г.Дейнега та ін.; за ред.С.В.Шевчук. - К. : А.С.К , 2004. - 217 c.
  811.161.2`276.6            81.2Укр
  Ділові папери та документи підприємницькоі діяльності / упоряд. В.Л.Куліченко. - К. : Укр.Центр духовноі культури , 1996. - 144 c.
  651.7 :334.7.012.42            65.050.2
  Дмитренко Г.А. Мотивация и оценка персонала : учеб.пособие для вузов / Г.А.Дмитренко, Е.А.Шарапатова,Т.А.Максименко. - К. : МАУП , 2002. - 246 c.
  331.101.3 + 331.108.37            65.290-24
  Дмитренко Е.С. Фінансове право України : практикум. - К. : Атіка , 2004. - 215 c.
  347.73(477)
  Дмитренко І.А. Екологічне право України : підручник. - 2-е вид., перероб.та доп . - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 351 c.
  349.6 (477)            67.407(4Укр)
  Дмитриев А.А. Теория и расчет нелинейных систем подрессоривания гусеничных машин / А.А. Дмитриев,В.А Чобиток,А.В.Тельминов. - М. : Машиностроение , 1976. - 207 c.
  629.3.027.74.023.211            629.11.012.8
  Дмитриев В.Д. Справочник прокатчика : машиностроение и металлургия / В.Д.Дмитриев, И.Я.Бровман. - 2-е изд., перераб. и доп . - Донецк : Донбасс , 1986. - 110 c.
  621.77
  Дмитриева И.К. Трудовой договор научно - педагогических работников вузов. - М. : Изд-во МГУ , 1991. - 166 c.
  378.011.31-051 : 349.222.2            74.53 + 67.99(2)7
  Дмитриевский А.В. Бензиновые двигатели / А.В.Дмитриевский, А.С.Тюфяков. - М. : Машиностроение , 1986. - 211 c.
  621.431.73 : 631.2
  Дмитриевский А.В. Карбюраторы автомобильных двигателей / А.В.Дмитриевский, В.Ф.Каменев. - М. : Машиностроение , 1990. - 223 c.
  621.431.73
  Дмитриченко Н.Б. Антикоррозионные смазочные материалы : справочник / Н.Б.Дмитриченко, П.С.Маковецкий. - 2-е изд. , перераб. и доп . - Киев : Урожай , 1991. - 171 c.
  631.3-72 + 621.892
  Дмитриченко Н.Ф. Антикоррозионные смазочные материалы : справочник - 2-е изд., перераб.и доп. . - К. : ’’Урожай’’ , 1991. - 176 c.
  631.3-72
  Дмитрієва В.Д. Фізика : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Техніка , 2008. - 645 c.
  53.(075.8)
  Дмитрук М.М. Кримінальний проступок: правова природа та ознаки : монографія. - Одеса : Юрид.літ. , 2014. - 221 c. - (Одеська юрид.академія).
  343.23(477) : (37.017.4-053.81 : 343.85)
  Дмитрук М.М. Кримінальний проступок: правова природа та ознаки : монографія. - Одеса : Юрид.літ. , 2014. - 221 c. - (Нац.ун-т ``Одеська юрид.академія``).
  343.23(477)
  Днепровский А.С. Теоретические основы органической химии. Строение, реакционная способность и механизмы реакций органических соединений : учеб.пособие для хим.спец.ун-тов / А.С.Днепровский, Т.И.Темникова. - Л. : Химия , 1979. - 520 c.
  547
  Добринский Н.С. Гидравлический привод прессов. - М. : Машиностроение , 1975. - 222 c.
  621.979 - 81
  Доброва В.Є. Біофізика та медична апаратура : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.Є.Доброва, В.О.Тіманюк. - К. : Професіонал , 2006. - 199 c.
  615.47
  Доброзорова О.В. Організація праці менеджера : навч. посібник [для вищ. навч. закл.] / О.В.Доброзорова, І.В.Осадчук. - К . : Кондор , 2009. - 501 c.
  658.012.32-057.212 : 331.103}(075.8)
  Доброневский О.В. Справочник по электронным вычислительным машинам / О.В.Доброневский, Я.П.Борохович, К.В.Самченко. - К. : Вища шк. , 1976. - 192 c.
  004.382.7            681.3
  Добротворский И.Н. Лабораторный практикум по основам теории цепей : учеб. пособие для вузов / под ред. В.П.Попова. - М. : Высш.шк. , 1986. - 192 c.
  621.3.011.7            621.372
  Добротворский И.Н. Теория электрических цепей : учебник для электротехникумов связи. - М. : Радио и связь , 1989. - 471 c.
  621.3.011.7(075.32)
  Добыча и обработка природного камня : справочник / под общ.ред. А.Г.Смирнова. - М. : Недра , 1990. - 445 c.
  622.35 + 679.8
  Довгаль С.И. Персональные ЭВМ.Турбопаскаль V6.0. Объектное программирование. Локальные сети : учеб.пособие / С.И.Довгаль, Б.Ю.Литвинов, А.И.Сбитнев. - К. : Информсистема - сервис , 1993. - 436 c.
  004.382.7            681.3.06
  Довгий С.О. Засади регіональної інформатизації : монографія / С.О.Довгий, О.В.Копійка, Ю.Т.Черепін; за ред.С.О.Довгого. - К. : Тираж , 2004. - 303 c.
  332.073.53
  Довгий Я.О. Оптические квантовые генераторы. Спец. практикум : учеб.пособие для вузов. - К. : Вища шк. , 1977. - 230 c.
  621.373.8
  Довідник з Історії України: : у 3 т. Т.2. К - П / за ред. І.Підкови, Р.Шуста. - К. : Генеза , 1995. - 435 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  Довідник підприемця. Вип.1 / /Укр фонд культури; ТВЦ - Полтава : Б.в. , 1992. - 88 c.
  334.7.012.42(03)            67.99(2Ук)-3
  Довідник про аналоги продажу будівель і споруд під час приватизації в Україні : ч.1. Вип.1 / Фонд держмайна в Україні. - К. : Б.в. , 1996. - 469 c.
  332.7:338.246.025.88
  Довнар С.А. Штамповка с плакированием прессоштамповых инструментов / С.А.Довнар, Я.В.Грауманис, Е.И.Сидор. - Минск : Наука и техника , 1987. - 48 c.
  621.73.073
  Доводка прецизионных деталей машин / П.Н.Орлов, А.А.Савелова, В.А.Полухин, Ю.И.Нестеров; под ред.Г.М.Ипполитова. - М. : Машиностроение , 1978. - 256 c. - (Б-ка технолога).
  621.923.74
  Договора в предпринимательской деятельности / сост. О.Руденок, В.Кузнецов - 2-е изд.,доп. и перераб . - Х. : Фактор , 2003. - 219 c.
  347.751 : 334.7.012.42            67.404.2
  Договора в предпринимательской деятельности : сборник. - Х. : Фактор , 2000. - 212 c. - ((Библиотека ``Фактора``).
  347.751 : 334.7.012.42            67.404.2
  Договори у підприємницькій діяльності / уклад.О.Руденок, В.Кузнєцов. - 2-ге вид.,доп.і перероб . - Х. : Фактор , 2003. - 188 c.
  347.751 : 334.7.012.42            67.404.2
  Дождев Д.В. Римское частное право : учебник для вузов / под общ.ред.В.С.Нерсесянца. - 2-е изд., с изм. и доп . - М. : НОРМА-М, , 1999. - 765 c.
  341.91(37)            76.3
  Дождев Д.В. Римское частное право : учебник для вузов / под ред.В.С.Нерсесянца. - М. : ИНФРА-М , 1997. - 685 c.
  341.91(37)            67.3я7
  Документы ГАФ СССР в библиотеках, музеях и научно - отраслевых архивах : справочник / ВНИИ документоведения и арх.дела ; сост.Л.М.Бабаева и др. - М. : Мысль , 1991. - 590 c.
  930.25(47+57)(093.2)            79.3
  Долан Э.Дж. Деньги, банковское дело и денежно - кредитная политика / Э.Дж.Долан, К.Д.Кэмпбелл, Р.Дж.Кэмпбелл; пер. с англ. В.В.Лукашевича и др.; под общ.ред.В.В.Лукашевича. - Бишкек. : Туран , 1996. - 446 c.
  336.7            65.262
  Долбилин А.С. Экономика, организация и планирование отраслей деятельности потребительской кооперации : учебник для бух.отд-ний кооп. техникумов. - М. : Экономика , 1989. - 239 c.
  334.735 : 658(075.32)
  Долгов Н.М. Высшая математика : учеб.пособие для инж.спец.с.- х. вузов. - К. : Выща шк. , 1988. - 415 c.
  51(075.8)
  Долгов Н.М. Высшая математика - К. : Выш. шк. , 1988. - 416 c.
  51(07)
  Долговечность трущихся деталей машин Вып.1 : сб.статей. / под общ. ред. Д.Н.Гаркунова. - М. : Машиностроение , 1986. - 263 c.
  621.891 + 620.178.162(081)
  Долговечность трущихся деталей машин Вып.5 : сб.статей. / под общ. ред.Д.Н.Геркунова. - М. : Машиностроение , 1990. - 368 c.
  621.891 + 620.178.162(081)
  Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства : навч.посібник для вищ.навч.закл. / І.З.Должанський,Т.О.Загорна. - К. : Центр навч.літ. , 2006. - 381 c.
  339.137.2
  Долженков И.Е. Основы проектирования термических цехов : учеб.пособие для вузов / И.Е.Долженков, К.Ф.Стародубов, А.А.Спасов. - К. : Вища шк. , 1986. - 215 c.
  621.78
  Долина Л.Ф. Мониторинг окружающей среды и инженерные методы охраны биосферы Ч.1.Основы мониторинга. : монография. - Днепропетровск : Континент-L , 2002. - 208 c.
  504.064.3 : 502.77
  Долина Л.Ф. Стандартизація та метрологія у сфері охорони довкілля : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Знання , 2007. - 199 c.
  006.1+006.91] : 502.1(075.8)
  Долина Л.Ф. Стандартізація та метрологія у сфері охорони довкілля Т.1. Основи стандартизації та метрології. : навч.посібник для вищ.навч.закл. - Дніпропетровськ : Континент , 2005. - 185 c.
  006.1+ 006.91] : 502.1(075.8)
  Доліненко Л.О. Цивільне право України : навч.посібник для вищ. навч. закл. / Л.О.Доліненко, В.О.Доліненко, С.О.Сарновська. - К . : Кондор , 2006. - 354 c.
  347(477)(075.8)
  Долматовский Ю.А. Автомобиль в движении. - М. : Транспорт , 1987. - 159 c.
  629.3.07            629.113
  Долотов Г.П. Печи и сушила литейного производства : учебник для металлург. техникумов / Г.П.Долотов., Е.А.Кондаков. - 3-е изд.,перераб и доп . - М. : Машиностроение , 1990. - 303 c.
  621.745.3
  Долтон Р. Персональные ЭВМ семейства IВМ PS /2 / Ричард Долтон.,Скотт Мюллер; пер. с англ. П.П.Сухарева. - М. : Мир , 1991. - 315 c.
  004.382.7            681.322-181.4
  Доманов В.Н., Костин А.Г., Никифорович Е.И. Процессы тепломассообмена водоемов - охладителей с атмосферой : проект 'Наукова книга' - К. : ’’Наукова думка’’ , 2011. - 319 c.
  627.81:66.045
  Домбровский Н.Г. Многоковшовые экскаваторы. Конструкции, теория и расчет. - М. : Машиностроение , 1972. - 432 c.
  621.879
  Домнин С.Б. Средства комплексной отделки микропроцессорных устройств / С.Б.Домнин, Е.А.Иванов, Л.Л.Муренко; под ред.В.Г.Домрачева. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 146 c. - (Микропроцессоры. БИС и их применение).
  681.325.5 : 621.382.049.77
  Дональдсон М.К. Умение вести переговоры для ``чайников`` / М.К.Дональдсон., М.Дональдсон; пер. с англ. - М. : Вильямс , 2001. - 221 c.
  331.106.42 :316.472            88.5
  Донець Л.І. Економічні ризики та методи їх вимірювання : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч.літ , 2006. - 311 c.
  330.137.7
  Дониченко А.Е. Самоучитель по ведению бухучета на компьютере. Трактат о бухучете и компьютере. Новые стандарты. Эффективные технологии / А.Е.Дониченко,А.Г.Гринев. - Донецк : Импакт , 2001. - 213 c.
  657            65.052
  Допуски и посадки : в 2 т. Т.1. : справочник / В.Д.Мягков, М.А.Палей, А.Б.Романов, В.А.Брагинский. - 6-е изд.,перераб.и доп . - Л. : Машиностроение , 1982. - 543 c.
  621.753.1/2
  Допуски и посадки : в 2 т. Т.2. : справочник / В.Д.Мягков, М.А.Палей, А.Б.Романов, В.А.Брагинский. - 6-е изд.,перераб. и доп . - Л. : Машиностроение.Лениннград.от-н , 1983. - 447 c.
  621.753
  Допуски и посадки : в 2 т. Т.1. : Справочник / под ред. В.Д.Мягкова - 5-изд.перераб. и доп. . - Ленинград : Машиностроение , 1978. - 544 c.
  621.753.1
  Доржные машины Ч.1. Машины для земляных работ : учебник для вузов. / Т.А.Алексеева, К.А.Артемьев, А.А.Бромберг. - 3-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1972. - 504 c.
  621.86 /.87
  Дороговцев А.Я. Математический анализ : сб.задач. - К. : Вища шк. , 1987. - 408 c.
  517
  Дороговцев А.Я. Математический анализ : справ.пособие. - Киев : Вища шк. , 1985. - 527 c.
  517
  Дороговцев А.Я. Математичний аналіз : в 2 т. Т.1. : підручник для вищ.навч.закл. - К. : Либідь , 1993. - 319 c.
  517
  Дорожная терминология : справочник / М.И.Вейцман, Н.Ф.Хорошилов, Н.С.Беззубик и др.; под ред.М.И.Вейцмана. - М. : Транспорт , 1985. - 310 c.
  625.7/.8 (038)
  Дорожно - строительные машины : справочник / А.А.Васильев и др. - 4-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1977. - 392 c.
  625.7/8.08
  Дорожные машины. Теория, конструкция и расчет : учебник для вузов / под общ.ред.Н.Я.Хархуты. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1976. - 471 c.
  625.7/.8.08
  Дороз В.Ф. Методика викладання української мови у вищій школі : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр учбов.літ. , 2008. - 174 c.
  811.161.2.: 378.147(075.8)
  Дороз В.Ф. Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр учбов.літ. , 2008. - 385 c.
  811.161.2 :371.3(075.8)
  Дорош Н.І Аудит: методологія і організація. - К. : Знання , 2001. - 402 c.
  657.6            65.053.7
  Дорошенко Д.І. Нарис історії України : в 2 т. Т.1. (До половини ХVІІ століття ). - Репрінт.передрук з вид.1932 р . - К. : Глобус , 1991. - 231 c.
  940(477)            63.3 (Ук )
  Дорошенко Д.І. Нарис історії України : в 2 т. Т.2. ( Від половини ХVІІ століття ). - Репрінт.передрук з вид. 1933 р . - К. : Глобус , 1991. - 349 c.
  940(477)            63.3 (Ук )
  Дорошенко Д.І. Нарис Історії України / передмова І.О.Денисюка. - Львів : Світ , 1991. - 576 c. - (Пам`ятки історич.думки України).
  940(477)            63.3 (2 Ук )
  Дорфман В.Ф. ЭВМ и ее элементы. Развитие и оптимизация / В.Ф. Дорфман, Л.В. Иванов. - М. : Радио и связь , 1988. - 239 c.
  004.382.7            681.3
  Драгобецкий В.В., Коноваленко А.Д.,Загорянский В.Г Новые и высокоэффективные технологии в машиностроении : учеб. пособие - Харьков : ’’Точка’’ , 2012. - 238 c.
  621.001.7 (075.8)
  Драгоманов М.П. Про українських козаків, татар та турків: історична розвідка. З додатком про життя М.Драгоманова. - К. : Дніпро , 1991. - 45 c.
  940(477) + 929Драгоманов            63.3(2Ук)45
  Драч І. Поезія. Чорнобильська мадонна: Біографія письменника. Тексти віршів. Стислий переказ змісту поеми. Аналіз текстів. Зразки учнівських творів : посібник для 11 кл. / Іван Драч. - Х. : Ранок , 2001. - 47 c. - (Літ. крамниця).
  82.0(477)            83.3(4Укр)
  Дринберг С.А. Органодисперсионные лакокрасочные материалы и покрытия / С.А.Дринберг, В.В.Верхоланцев. - М. : Химия , 1976. - 141 c.
  667.6
  Дринберг С.А. Растворители для лакокрасочных материалов : справ.пособие / С.А.Дринберг, Э.Ф.Ицко. - 2-е изд.,перераб.и доп . - Л. : Химия , 1986. - 208 c.
  667
  Дриц М.Х. Технология конструкционных материалов и материаловедение : учеб.для немашиностроит.спец.вузов / М.Х.Дриц, М.А.Москалев. - М. : Высш.шк. , 1990. - 446 c.
  621.7/.9
  Дроб`язко В.С. Право інтелектуальної власності : навч.посібник / В.С.Дроб`язко, Р.В.Дроб`язко. - К. : Юрінком Інтер , 2004. - 511 c.
  347.77(477)
  Дроб`язко П.І. Українська національна школа : витоки і сучасність : посібник. - К. : Академія , 1997. - 181 c.
  37(477)            74.03(4Укр)
  Дроздов В.Н. Системы автоматического управления с микроЭВМ / В.Н.Дроздов, И.В.Мирошниченко, В.Н.Скорубский. - Л. : Машиностроение , 1989. - 283 c.
  004.382.7            681.323
  Дроздов Е.А. Электронные вычислительные машины единой системы / Е.А.Дроздов, В.А.Комарницкий, А.П.Пятибратов. - М. : Машиностроение , 1981. - 648 c.
  004.382.7            681.3
  Дроздов Е.В. Электронные вычислительные машины единой системы / Е.А.Дроздов, В.А.Комарницкий, А.П.Пятибратов. - М. : Машиностроение , 1976. - 672 c.
  004.382.7            681.3
  Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : навч.посібник для вищ.навч.закл. - 2-ге вид., перероб.і доп . - К. : Центр навч.літ. , 2004. - 247 c.
  339.97            65.290-21
  Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : ЦУЛ , 2002. - 171 c.
  339.97            65.298
  Дружинин В.Н. Экспериментальная психология : учеб.пособие для вузов. - М. : ИНФРА-М , 1997. - 255 c. - (Высш.образование).
  159.9.07            88
  Дружинин Ю.А. Проектирование механизмов приборов и вычислительных систем с применением ЭВМ : учеб.пособие для вузов. - М. : Высш.шк. , 1988. - 160 c. - (ЭВМ в техн.вузе).
  621.01 : 004.382.7            681.3: 681.2-23.001.63
  Друри К. Введение в управленческий и производственный учет / под ред.С.А.Табалиной. - М. : Аудит, ЮНИТИ , 1994. - 557 c.
  657.44:658.012            65.052
  Друри К. Учет затрат методом стандарт - костс / пер. с англ. под ред Н.Д.Эриашвили. - М. : Аудит: ЮНИТИ , 1998. - 224 c.
  657.471            65.052
  Друянов Б.А. Теория технологической пластичности / Б.А.Друянов, Р.И.Неперешин. - М. : Машиностроение , 1990. - 272 c. - (Б-ка расчетчика).
  621.7 : 539.374 : 004
  Дрюк В.Г. Курс органической химии : учебник для хим.спец.вузов / В.Г.Дрюк, М.С.Малиновский. - К. : Вища шк. , 1987. - 400 c.
  547
  ДСТУ Б А.2.4-6-95 (ГОСТ 21.508-93). Система проектної документації для будівництва. Правила виконання робочої документації генеральних планів підприємств, споруд та житлово-цивільних об`єктів. - Вид.офіц . - К. : Держкоммістобудування , 1996. - 41 c.
  711.4
  Дубас Р.Г. Економіка природокористування : навч.посібник для вищ.навч.закл. - 2-ге вид., стер . - К. : КНТ , 2009. - 447 c.
  502.17 : 338
  Дубас Р.Г. Економіка природокористування : навч.посібник - 2-ге вид., стереотип. . - К. : КНТ , 2009. - 448 c.
  502.17
  Дубенко О.Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мови : посібник для вищ.навч.закл. - Вінниця : Нова книга , 2005. - 224 c.
  [811.111`38 +811.161.2`38](075.8)            81.2Англ + 81(4Укр)
  Дубинин Н.П. Вечное движение. Воспоминания генетика. - 3-е изд., испр.и доп . - М. : Политиздат , 1989. - 446 c.
  575
  Дубій О. 12 уроків з 1С:Бухгалтерії. - Львів : БаК , 2001. - 214 c.
  657.1.011.56            65.052:681.3.06
  Дубій О. 12 уроків з 1С: Бухгалтерії. Версія 7.7. Українське законодавство. - 2-е оновл. вид . - Львів : БаК , 2002. - 232 c.
  657.1.011.56
  Дубініна А.А. Основи митної справи в Україні : навч.посібник для вищ.навч.закл. / А.А.Дубініна, С.В.Сорокіна. - К. : Професіонал , 2004. - 350 c.
  339.543(477)
  Дубовик В.П. Вища математика. : у 3 т. Т.1. : навч.посібник / В.П.Дубовик, І.І.Юрик. - 2-ге вид . - Харків : Веста , 2008. - 196 c.
  51(075.8)
  Дубовик В.П. Вища математика : у 3 т. Т.2. : навч.посібник / В.П.Дубовик, І.І.Юрик. - 2-ге вид . - Харків : Веста , 2008. - 237 c.
  51(075.8)
  Дубовик В.П. Вища математика : у 3 т. Т.3. : навч.посібник / В.П.Дубовик, І.І.Юрик. - 2-ге вид . - Харків : Веста , 2008. - 220 c.
  51(075.8)
  Дубовик В.П. Вища математика : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.П.Дубовик, І.І.Юрик. - К. : А.С.К. , 2001. - 648 c. - (Унів.б-ка).
  51(075.8)
  Дубовой В.М. Контроль та керування в мережах теплопостачання : монографія / В.М.Дубовой, В.В.Кабачій, Ю.М.Паночишин. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2005. - 189 c.
  697.3 : 681.5
  Дубров А.М. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе : учеб.пособие для вузов / А.В.Дубров, Б.А.Лагоша, Е.Ю.Хрусталев; под ред.Б.А.Лагоши. - М. : Финансы и статистика , 2000. - 173 c.
  330.131.7 :519.87            65.290-26
  Дубров А.М. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе : учеб.пособие / А.М.Дубров,Б.А.Лагоша, Е.Ю.Хрусталев. - М. : Финансы и статистика , 1999. - 176 c.
  330.131.7 : 519.87            65.290-26
  Дубровский А.Х. Устройство электрической части систем автоматизаций. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 272 c.
  681.527
  Дубровский В.И. Лечебный массаж : учебник для сред.и высш.учеб.заведений по физ.культуре. - 4-е изд., доп . - М. : ВЛАДОС , 2005. - 463 c.
  615.82(075.8)
  Дуднев Д.И. Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом : учеб.пособие для подготовки диспетчеров пассажир. и автомоб.транспор. / Д.И.Дуднев, М.И.Климова, А.А.Менн. - К. : Транспорт , 1974. - 296 c.
  656.132.072(07)
  Дудник І.М. Вступ до загальної теорії систем : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2009. - 204 c.
  303.725.36
  Дудников А.А. Основы стандартизации, допуски, посадки и технические измерения. : учеб.пособие для сред. спец. учеб.заведений. - М. : Агропромиздат , 1989. - 175 c.
  006.1 + 621.713
  Дудніков А.А. Основи стандартизації , допуски , посадки і технічні вимірювання : підручник для вищ.навч.закл. - К : Центр навч.літ. , 2006. - 350 c.
  006.1 + 006.86 + 621.713
  Дужин С.В. От орнаментов до дифференциальных уравнений. Популярное введение в теорию групп преобразований / С.В.Дужин, С.В.Чеботаревский. - Мн. : Выш.шк. , 1988. - 253 c. - (Мир занимат.техники).
  512.745
  Дузь П.Д. История воздухоплавания и авиации в России (июль 1914 г.- октябрь 1917 г.). - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1986. - 366 c.
  629.73(091)
  Дульнев Г.Н. Применение ЭВМ для решения задач теплообмена : учеб.пособие для теплофиз.и теплоэнерг.спец.вузов / Г.Н.Дульнев, В.Г.Парфенов, А.В.Сигалов. - М. : Высш.шк. , 1990. - 206 c. - (ЭВМ в техн.вузе).
  621.1.016.4 : 004.382.7 : 536.4
  Дунаев П.Ф. Детали машин.Курсовое проектирование : учеб.пособие для машиностроит.спец.техникумов / П.Ф.Дунаев, О.П.Леликов. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 1990. - 398 c.
  621.81.001.63 (075.32)
  Дунаев П.Ф. Допуски и посадки. Обоснование выбора : учеб.пособие для машиностроит.спец.вузов / П.Ф.Дунаев , О.П.Леликов, Л.П.Варламова. - М. : Высш.шк. , 1984. - 113 c.
  621.753.1/.2.001.24
  Дунаев П.Ф. Расчет допусков размеров / П.Ф.Дунаев, О.П.Лепиков. - М. : Машиностроение , 1981. - 189 c.
  621.753.1.001.24
  Дунин - Барковский И.В. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1976. - 352 c.
  621.753
  Дунин - Барковский И.В. Измерения и анализ шероховатости, волнистости и некруглости поверхности / И.В.Дунин - Барковский, А.Н.Карташов. - М. : Машиностроение , 1978. - 231 c.
  620.179
  Дуткевич Т.В. Практична психологія.Вступ у спеціальність : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Т.В.Дуткевич, О.В.Савицька. - К : Центр учбов.літ. , 2007. - 255 c.
  159.9(075.8)
  Дуткевич Т.В. Практична психологія. Вступ до спеціальності : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Т.В.Дуткевич, О.В.Савицька. - 2-ге вид . - К. : Центр навч.літ. , 2010. - 255 c.
  159.9(075.8)
  Душков Б.А. Инженерно - психологические основы конструкторской деятельности : учеб.пособие для вузов / Б.А.Душков, Б.А.Смирнов, В.А.Терехов. - М. : Высш.шк. , 1990. - 270 c.
  159.9 : 62 :007.51.001.63            88.4я73
  Дыдковський В.С.и др. Пєзоелектиричні перетворювачі медичних ультразвукових сканерів : навч. посіб. / В.С. Дыдковський, С.А. Найда - К.: : НМЦВО , 2000. - 178с. c.
  615.47
  Дьяконов В.П. Применение персональных ЭВМ и программирование на языке бейсик. - М. : Радио и связь , 1989. - 286 c.
  004.43 Бейсик : 004.382.7            681.322
  Дьяченко И.М. Экономика порошковой металлургии. - Челябинск : Металлургия , 1990. - 152 c.
  621.762 : 338.45.01
  Дьячков В.К. Подвесные конвейеры. - 3-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1976. - 320 c.
  621.867
  Дюк В. Обработка данных на ПК в примерах. - СПб : Питер , 1997. - 231 c.
  004.451.7            681.3.016
  Дюмин И.Е. Повышение эффективности ремонта автомобильных двигателей. - М. : Транспорт , 1987. - 176 c.
  621.431.73.004.67
  Дюран Б. Кластерный анализ / Б.Дюран, П.Оделл ; пер.с англ. Е.З.Демиденко; науч. ред.и предисл.А.Я.Боярского. - М. : Статистика , 1977. - 128 c.
  517.237.8
  Дюрозель Жан-Батіст. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів / пер. с фр. - К. : Основи , 1995. - 903 c.
  94(44)08 +327.8            63.3(0)6+66.49
  Е.В. Лысенко Функциональные элементы релейных устройств на интегральных микросхемах - 2-е изд., переаб и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 192 c.
  621.316.925ж.049.77            31.27-05
  Евгеньев И.Е. Защита природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог / И.Е. Евгеньев, В.В. Савин. - М.: : Транспорт , 1989. - 238 c.
  625.7/.8 : 502.1
  Евграфов М.А. Аналитические функции : учеб.пособие для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1991. - 447 c.
  517.54
  Евграфов М.А. Аналитические функции : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд.,испр.и доп . - М. : Наука , 1968. - 472 c.
  517.54
  Евграфова Н.Н. Курс физики для подготовительных отделений вузов : учеб.пособие / Н.Н.Евграфова,В.Л.Каган. - 3-е изд., испр.и перераб . - М. : Высш.шк. , 1984. - 487 c.
  53(075.8)
  Евдокимов А.Г. Минимизация функций и её приложения к задачам автоматизированного управления инженерными сетями : учеб.пособие для вузов. - К. : Вища шк. , 1985. - 288 c.
  519.7
  Евдокимов В.Д. Моя профессия - инструментальщик / В.Д.Евдокимов,С.Н.Полевой. - М. : Машиностроение , 1985. - 160 c. - (Кем быть?).
  621.753.5
  Евреинов Н.Н. Тайна Распутина : репринт.воспроизв.изд.1924 г. - К. : Науч.книга , 1990. - 80 c. - (Вых.дан.ориг.: Ленинград: Былое.).
  94(47)083 + 929Распутин            63.3(2)533
  Евсеев Г.А. Оборудование и технология газоплазменной обработки металлов и неметалич.материалов. : учебник для вузов / Г.А.Евсеев, Д.Л.Глизманенко; под ред.В.М.Сагалевича, Г.В.Полевого. - М. : Машиностроение , 1974. - 812 c.
  621.791
  Евстифеев Г.А. Средства механизации сварочного производства. Конструирование и расчет / Г.А.Евстифеев,И.С.Веретенников. - М. : Машиностроение , 1977. - 96 c.
  621.791.03
  Евстратов В.А. Теория обработки металлов давлением. : учебник для вузов. - Х. : Вища шк. , 1981. - 248 c.
  621.73
  Евстратов В.А. Теория обработки металлов давлением : учебник для вузов - Х. : ’’Вища школа’’ , 1981. - 246 c.
  621.77
  Евсюков В.В. Мифы о мироздании: Вселенная в религиозных мифологических представлениях. - М. : Политиздат , 1986. - 112 c. - (Беседы о мире и человеке).
  2-172.2            86.30
  Егиазаров А.Г. Изготовление и монтаж систем промышленной вентиляции и кондиционирования воздуха : учебник для ПТУ. - 3-е изд.,перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 1971. - 328 c.
  697.9 + 628.83/.84
  Егиазарян Г.А. Магнитодиоды, магнитотранзисторы и их применение / Г.А.Егиазарян,В.И.Стафеев. - М. : Радио и связь , 1987. - 89 c. - (Массовая б-ка инженера ``Электроника``).
  621.382 : 537.633 + 621.317.72.087.92
  Егоров Е.В. Маркетинг банковских услуг : учеб.пособие / Е.В.Егоров,А.В.Романов,В.А.Романова. - М. : Теис , 1999. - 102 c.
  336.71 : 338.46 : 339.138
  Егоров Ю.В. Лекции по уравнениям с частными производными. Дополнительные главы : учеб.пособие для ун-тов. - М. : Изд - во МГУ , 1985. - 164 c.
  517.9
  Егорушкин В.Е. Тракторы : учебник для техникумов. - М. : Агропромиздат , 1986. - 320 c.
  629.366 + 631.372            629.114.2
  Единая система классификации и кодирования технико - экономической информации : учеб.пособие / Б.Н.Лямин, И.П.Марков, А.А.Саков, Ю.И.Блохин; под ред. В.В.Ткаченко. - М. : Изд - во стандартов , 1979. - 223 c.
  006.7/.8
  Единая конструкторская документация - издание официальное . - Москва , 1983. - 352 c.
  774
  Единая система допусков и посадок СЭВ в машиностроении и приборостроении : в 2 т. Т.1. : справочник / М.А.Палей и др. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Изд-во стандартов , 1989. - 262 c.
  621.753.1/.2
  Единая система допусков и посадок СЭВ в машиностроении и приборостроении : в 2 т. Т.2. Контроль деталей : справочник / М.А.Палей и др. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Изд-во стандартов , 1989. - 207 c.
  621.753.1/.2
  Единая система технологической документации : справ.пособие / Б.С.Мендриков и др. - М. : Изд-во стандартов , 1992. - 325 c.
  006.72(035.5)            30у
  Единые нормы времени на перевозку грузов автомобильным транспортом и сдельные расценки для оплаты труда водителей - М. : Экономика , 1989. - 41 c.
  656.073 : 658.53
  Единые нормы времени на чертежные и копировальные работы / Центр.бюро нормативов по труду Гос.ком.СССР по труду и социальным вопросам. - М. : Экономика , 1988. - 24 c.
  658.53 : 744
  Екологічна безпека : навч.посібник / В.П.Пєтков, С.В.Пєтков, Є.Ю.Соболь та ін.; за заг. ред. В.П.Пєткова. - К. : ЕНТ , 2013. - 215 c.
  349.41: 502.17
  Екологічне законодавство України : збірник нормат. актів / відпов. ред. І.О.Заєць. - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 414 c.
  349.6 (477) + 340.130.5            67.407/4УКР/
  Екологічний менеджмент : навч.посібник / В.Ф.Семенов, О.Л.Михайлюк, В.М.Мозгальова; за ред. В.Ф.Семенова, О.Л.Михайлюк. - К. : Знання , 2006. - 366 c. - (Вища освіта ХХI століття).
  502 : 658.012.32(075.8)
  Екологія і закон. Екологічне законодавство України : в 2 т. Т.1. / Відпов.ред.В.І.Андрейцев. - К. : Юрінком Інтер , 1998. - 698 c.
  349.6(477) + 340.130.5(477)            67.4-7(4Укр)
  Екологія і закон:Екологічне законодавство України : в 2 т. Т.2. / Відпов.ред.В.І.Андрейцев. - К. : Юрінком Інтер , 1998. - 574 c.
  349.6(477) + 340.130.5(477)            67.407(4Укр)
  Економіка зарубіжних країн : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Ю.Г.Козак, В.В.Ковалевський, Ю.В.Макогон та ін.; за ред.Ю.Г.Козака,В.В.Ковалевського,К.І.Ржепішевського. - К. : ЦУЛ , 2003. - 351 c.
  339.9 (075.8)
  Економіка та організація біржової торгівлі : у 2 т. Т.1. : опорний конспект / О.П.Бевз,М.М.Скотнікова. - К. : Київ.нац.торг.-екон.ун-т , 2001. - 101 c.
  336.76            65.421
  Економіка та організація біржової торгівлі : в 2 т. Т.2. : опорний конспект / О.П.Бевз, М.М.Скотнікова. - К. : Київ.нац.торг.-екон.ун-т , 2003. - 73 c.
  336.76            65.421
  Економіка та організація виробництва: : підручник / В.Г.Герасимчук, А.М.Колот, А.Е.Розенплентер та ін.; за ред. В.Г.Герасимчука, А.Е.Розенплентера. - К. : : Знання, , 2007. - 677 c.
  338.45 + 658(075.8)
  Економіка та організація інноваційної діяльності : підручник для вищ.навч.закл. / О.І.Волков, М.П.Денисенко, А.П.Гречан та ін.; за ред.О.І.Волкова,М.П.Денисенка. - 3-тє вид.,перероб.та доп . - К. : Центр учбов. літ. , 2007. - 660 c.
  330.341.1(075.8)
  Економіка України та шляхи її подальшого реформування.Матеріали Всеукраїнської наради економістів 14-15 вересня 1995 р. - К. : Генеза , 1996. - 323 c.
  330(477)            65.9(4Укр)
  Економічна безпека : навч.посібник / З.С.Варналій,П.В.Мельник,Л.Л.Тарангул та ін.; за ред.З.С.Варналія. - К. : Знання , 2009. - 647 c.
  338.23 : 343.3(075.8)            338.23
  Економічна історія України : підручник для вищ.навч.закл. / Б.Д.Лановик, М.В.Лазарович, Р.М.Матейко, З.М.Матисякевич; за заг.ред. Б.Д.Лановика. - К. : Юрид. книга , 2004. - 455 c.
  330(091)(477)            63.3- 2(4Укр)
  Економічна комерція: Підручник для екон. спец. / Пономаренко Л.А., Філатов В.О. - К. : Київ. нац. торг. - екон. ун - т , 2002. - 442 c.
  004.738.5:658.6/.9
  Економічна теорія : навч.посібник для вищ.навч.закл. / М.Х.Корецький,О.І.Дагій,Г.М.Кульнєва та ін. - К. : Центр навч.літ. , 2007. - 255 c.
  330.01(075.8)
  Економічна теорія : політична економія : підручник [ для вищ. навч. закл.] / С.І.Юрій, І.В.Буян, Р.М.Березюк та ін.; за заг. ред. С.І.Юрія. - К . : Кондор , 2009. - 600 c. - ((Тернопільський нац. екон. ун-т)).
  330.1(075.8)
  Економічна теорія : політична економія. Навч.форми контролю та презентації : навч. посібник [для вищ. навч. закл.] / С.І.Юрій, В.В.Козюк, К.З.Возний та ін.; за ред. С.І.Юрія, В.В.Козюка. - К . : Кондор , 2010. - 265 c. - ((Тернопільський нац. екон. ун-т)).
  330.1 (075.8)
  Економічна теорія.Політекономія : підручник / В.Д.Базилевич,В.М.Попов,К.С.Базилевич,Н.І.Гражевська; за ред.В.Д.Базилевича. - 7-ме вид.,стер . - К. : Знання-Прес , 2008. - 719 c.
  330.01(075.8)
  Економічна теорія.Політекономія : підручник / В.Д.Базилевич, В.М.Попов, К.С.Базилевич, Н.І.Гражевська; за ред. В.Д.Базилевича. - К. : Знання , 2006. - 631 c.
  330(075.8)
  Економічний потенціал регіону: пріоритети використання : монографія / І.М.Школа,Т.М.Ореховська,І.Д.Козменко та ін.; за ред.І.М.Школи. - Чернівці : Книги-ХХІ:Рута , 2003. - 463 c.
  332.1``733``
  Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення : монографія / О.М.Алимов,А.І.Даниленко,В.М.Тригобчук та ін. - К. : Об`єднаний ін-т економіки НАН України , 2005. - 539 c.
  338.2(477)
  Електрические измерения физических величин / Левшина Е.С., Новицкий П.В. - Л. : Энегроатомиздат , 1983. - 320 c.
  621.317.39
  Електромеханічні системи автоматичного керування та електроприводи : навч.посібник для вищ.навч.закл. / М.Г.Попович,О.Ю.Лозинський, Б.М.Мацко та ін. ; за ред. М.Г.Поповича, О.Ю.Лозинського. - К. : Либідь , 2005. - 678 c.
  681.527.2 + 62-83
  Електрошлаховая технология в машинностроении / В.И. Медовар, В.Н. Саенко, Нагаевский и др., 1984. - 215 c.
  669.187
  Еленев С.А. Холодная штамповка : учебник для СПТУ. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 1988. - 270 c.
  621.73.016.3(075.32)
  Елизаров А.С. Электрорадиоизмерения : учебник для вузов . - Мн. : Выш.шк. , 1986. - 320 c.
  621.317.3 + 621.396.08
  Елисаветский С.Я. Бердичевская трагедия : документ.повествование. - К. : УкрНИИНТИ , 1991. - 112 c.
  94(47)084.7            63.3(Ук)722
  Ельяшкевич С.А. Устройство и ремонт цветных телевизоров / С.А.Ельяшкевич,А.Е.Пескин. - М. : ДОСААФ СССР , 1987. - 303 c.
  621.397.622.004.67
  Ельяшкевич С.А. Цветные стационарные телевизоры и их ремонт. - М. : Радио и связь , 1986. - 223 c. - (МРБ:Массовая радиобиблиотека.Вып.1095).
  621.397.622.004.67
  Емельянов А.И. Исполнительные устройства промышленных регуляторов / А.И.Емельянов,В.А.Емельянов. - М. : Машиностроение , 1975. - 224 c.
  681.587
  Емец Ю.П. Краевые задачи электродинамики анизатропно проводящих сред. - К. : Наук.думка , 1987. - 256 c.
  537
  Емин О.Н. Воздушные и газовые турбины с одиночными соплами / О.Н.Емин,С.П.Зарицкий. - М. : Машиностроение
  (629.7.036+621.438)001.2
  Енгстлер П. Ринкова економіка для бізнесменів-початківців / пер. з нім. - К. : Вік , 1992. - 223 c.
  330.342.172
  Енциклопедія батьківства : посібник з сімейного виховання / за ред.: Є.І. Коваленко, С.В. Киреленко - К.: : КНТ , 2008. - 592 с. c.
  379
  Енциклопедія історії України Т.3. Е - Й / ред.рада: В.М.Литвин (голова), В.М.Геєць, Л.В.Губерський та ін. - К. : Наук. думка , 2003. - 664 c. - (Ін-т історії України НАН України).
  940(477)(031)            63.3(4Укр)
  Енциклопедія історії України Т.2. Г - Д / ред.рада : В.М.Литвин (голова), В.М.Геєць, Л.В.Губерський та ін. - К. : Наук. думка , 2003. - 521 c. - (Ін-т історії України НАН України).
  940(477)(031)            63.3(4Укр)
  Енциклопедія історії України Т.1 . А - В / ред.рада : В.М.Литвин (голова), В.М.Геєць, Л.В.Губерський та ін. - К. : Наук. думка , 2003. - 682 c. - (Ін-т історії України НАН України).
  940(477)(031)            63.3(4Укр)
  Енциклопедія історії України : в 10 т. Т.7. Мл - О / редкол.: В.А.Смолій(голова), Г.В.Боряк, В.Ф.Верстюк та ін. - К. : Наук.думка , 2010. - 723 c.
  940(477)
  Енциклопедія історії України : в 10 т. Т.8. Па - Прик / редкол.: В.А.Смолій(голова), Г.В.Боряк, В.Ф.Верстюк та ін. - К. : Наук.думка , 2011. - 518 c.
  940(477)
  Енциклопедія історії України : в 10 т. Т.9. Прил - С / редкол.: В.А.Смолій(голова), Г.В.Боряк, В.Ф.Верстюк та ін. - К. : Наук.думка , 2012. - 941 c.
  940(477)
  Енциклопедія Сучасної України Т.1. А / І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, О.М. Романів та ін. - К. : Координац. бюро Енциклопедії Сучасн.України НАН УК , 2001. - 823 c.
  940(477)``312``
  Енциклопедія українознавства для школярів і студентів / авт.- уклад.: В.В.Оліфіренко, С.М.Оліфіренко, Т.Б.Оліфіренко, Л.В.Оліфіренко. - Донецк : Сталкер , 1999. - 495 c.
  39(477)(031)            63.5(4УКР)
  Епіфанов А.О. Бюджет і фінансова політика України : навч. посібник для вищ.навч.закл. / А.О. Єпіфанов, І.В. Сало, І.І. Д`яконова. - К. : Наук. думка , 1997. - 302 c.
  336.14+336.02(477)
  Еремеев И.С. Устройства сжатия информации.(Гибридные компакторы информации). - М. : Энергия , 1980. - 160 c.
  681.518 : 519.72
  Еременко В.И. Патентное законодательство зарубежных стран : 2. Т.2. Переводы - М. : Прогресс , 1987. - 528 c.
  347.771(1-87) + 340.130.5            67.8
  Ермаков С.С. Металлокерамические детали в машиностроении / С.С.Ермаков, Н.Ф.Вязников. - Л. : Машиностроение , 1975. - 232 c.
  621.762.002.6
  Ерофеев А.А. Пьезоэлектронные устройства автоматики. - Л. : Машиностроение , 1982. - 212 c.
  681.586.773
  Ерохин А.А. Основы сварки плавлением. Физико-химические закономерности. - М. : Машиностроение , 1973. - 448 c.
  621.791.65
  Ершов В.И. Прогрессивное оборудование и инструмент для листоштамповочного производства : учеб. пособие для ПТУ / В.И.Ершов, А.Д.Ковалев. - М. : Высш. шк. , 1989. - 76 c.
  621.983.07
  Есенберлин Р.Е. Пайка и термическая обработка деталей в газовой среде и вакууме. - Л. : Машиностроение , 1972. - 184 c.
  621.791.3 + 621.78
  Есипов В.Е. Ценообразование на финансовом рынке : учеб.пособие. - Спб : Питер , 2000. - 170 c. - (Краткий курс).
  338.51 : 336.76
  Еталони природи Полтавщини. Розповіді про заповідні території : науково популярне видання - Полтава : ’’Верстка’’ , 2003. - 212 c.
  502.13 (477.53)
  Етика ділового спілкування : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Т.Б.Гриценко, С.П.Гриценко, Т.Д.Іщенко та ін.; за ред. Т.Б.Гриценко, Т.Д.Іщенко, Т.Ф.Мельничук. - К : Центр учбов.літ. , 2007. - 343 c.
  174.4(075.8)
  Етика ділового спілкування : навч. посіб. для вищ.навч.закл. / Т.Б. Гриценко, С.П. Гриценко, Т.Д. Іщенко та ін.; за ред. Т.Б. Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Ф. Мельничук. - К. : Центр учбов. літ. , 2007. - 343 c.
  174.4(075.8)
  Етика та психологія ділових відносин : навч. посібник / Т.Є. Андрєєва, О.П. Бутенко, Н.В. Опікунова та ін.; за ред. Т.Є. Андрєєвої. - Х. : Бурун Книга , 2004. - 143 c.
  174.4 + 159.9            88.53+87.774
  Ефимов А.В. Математический анализ (специальные разделы) : в 2 т. Т.1. Общие функциональные ряды и их приложение. : учеб. пособие для втузов - М. : Высш. шк. , 1980. - 279 c.
  517.53
  Ефимов А.В. Математический анализ (специальные разделы) : в 2 т. Т.2. Применение некоторых методов математического и функционального анализа : учеб. пособие для вузов / А.В. Ефимов, Ю.Г. Золотарев, В.М. Терпигорева. - М. : Высш. шк. , 1980. - 295 c.
  517.9
  Ефимов И.Г. Линейный электромагнитный привод : монография / И.Г.Ефимов, А.В.Соловьев, О.А.Викторов; науч.ред. С.А.Ковчин. - Л. : Изд-во ЛГУ , 1990. - 212 c.
  62-83-52 : 621.313.17-12
  Ефимов И.Е. Микроэлектроника: Проектирование, виды микросхем, функциональная микроэлектроника : учеб. пособие для приборостроит. спец. вузов / И.Е. Ефимов, И.Я. Козырь, Ю.И. Горбунов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1987. - 416 c.
  621.382.049.77
  Ефимов И.Е. Основы микроэлектроники : учебник для вузов / И.Е.Ефимов, И.Я.Козырь. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1983. - 384 c.
  621.382.049.77
  Ефимова М.Р Общая теория статистики : учебник / М.Р.Ефимова, Е.В.Петрова, В.Н.Румянцева. - 2-е, испр. и доп . - М. : ИНФРА-М , 2002. - 413 c. - (Высшее образование).
  311(075.8)
  Ещё был случай... Антология таинств.неисправностей автомобиля / сост. М.И.Бирюков и др. - М. : Информавто , 1992. - 191 c.
  629.331.004.67            629.113.004.67
  Єгупов Ю.А. Організація виробництва на промисловому підприємстві : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч.літ. , 2006. - 487 c.
  658.5.011:334.716
  Єлісєєв В.І. Взаємозамінність, стандартизація та технічні виміри : навч. посібник - Кременчук , 2005. - 179 c.
  621.753 (075.8)
  Ємченко І.В. Методи і технічні засоби митного контролю : підручник для вищ.навч.закл. / І.А.Ємченко,А.П.Закусілов. - К. : Центр учбов.літ. , 2007. - 427 c.
  339.543.008.6(075.8)
  Єнсен А. Мазепа. Іст.картини / Альфред Єнсен; пер. зі швед. Н.Іванчук. - К. : Укр. письменник , 1992. - 205 c.
  940(477)``16-17`` + 929 Мазепа            63.3 (2Ук)46
  Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія : підручник. - К. : Лібра , 1999. - 487 c.
  13(075.8)
  Єфименко О.Я. Історія України та її народу / упоряд. тексту та іл. Ю.О. Іванченка, Н.Д. Прибєги; передм. та прим. Т.Г. Лазоренка; пер. з рос. - К. : Мистецтво , 1992. - 254 c.
  940(477)``08/17``            63.3 (2Ук)
  Єфімов Л.П. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз (Practical Ctylistics of English) : учбов.- метод. посібник / Л.П.Ефімов, О.А.Ясінецька. - Вінниця : Нова книга , 2004. - 228 c.
  811.111`38(075.8)
  Жабин В.И. Однокристальные и микропрограммируемые ЭВМ / В.И.Жабин, В.В.Ткаченко; под ред. В.И. Корнейчука. - К. : ВИПОЛ , 1995. - 115 c.
  004.382.7            681.3-181.4
  Жаботинский Ю.Д. Адаптивные промышленные роботы и их применение в микроэлектронике / Ю.Д.Жаботинский, Ю.В.Исаев. - М. : Радио и связь , 1985. - 105 c. - (Массовая б-ка инженера ``Электроника``.Вып.48.).
  621.865.8 : 621.382.049.77
  Жаке Э. Автоморфные формы на GL /2/ / Э.Жаке, Р.Ленгленде; пер. с англ. О.М.Фоменко; под. ред. А.Н. Андрианова. - М. : Мир , 1973. - 372 c.
  519.45+517.862
  Жарова О.М. Типовые задачи по экономике автомобильного транспорта : учеб.пособие для автотрансп. спец. вузов. - М. : Высш. шк. , 1991. - 222 c.
  656.13 : 330 (076.1)
  Жеданов С.А. Применение замкнутой телевизионной системы в учебном процессе / С.А. Жеданов, Б.Е. Иванов, К.Б. Шульгин.; под ред. Г.В. Малеева. - К. : Вища школа , 1980. - 77 c.
  378
  Железнов И.Г. Сложные технические системы.Оценка характеристик : учеб.пособие для втузов. - М. : Высш. шк. , 1984. - 119 c. - ((Высшее образование)).
  681.51.01:519.22(075.8)
  Желєзна А.О. Основи взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань : навч. посіб. для машинобуд., приладобуд. спец. / А.О.Желєзна, В.А.Кирилович. - К. : Кондор , 2004. - 793 c.
  621.753
  Желтонога А.И. Краны и подъёмники.Атлас конструкций : в 2 т. Т.1 . Типовые узлы и детали грузоподъёмных машин. Электротали передвижные и грузовые. Однорельсовые тележки. Мостовые краны. Передвижные краны : учеб. пособие для вузов / А.И. Желтонога, Н.В. Кучерин, А.И. Ковальчук; под общ. ред. А.И. Желтоноги. - Мн. : Выш. шк. , 1974. - 116 c.
  621.86+621.87
  Желтонога А.И. Краны и подъёмники.Атлас конструкций : в 2 т. Т.2 . Поворотные краны. Подъёмники : учеб. пособие для втузов / А.И.Желтонога, Н.В.Кучерин, А.И.Ковальчук; под ред. А.И.Желтоноги. - Мн. : Выш. шк. , 1974. - 96 c.
  621.86+621.87
  Жеребенкова А.В. Документооборот на предприятии. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Вершина , 2005. - 384 c.
  657.24
  Живов Л.Г. Привод и автоматика подъемных машин. - 2-е изд, перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1964. - 399 c.
  621.876-83 : 65.011.56
  Живов Л.Г. Привод и автоматика подъёмных машин. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1964. - 399 c.
  621.876-83 : 65.011.56
  Живов Л.И. Кузнечно - штамповочное оборудование: Молоты. Винтовые прессы. Ротационные и электрофизические машины : учебник для вузов / Л.И.Живов, А.Г.Овчинников. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1985. - 279 c.
  621.97
  Живов Л.И. Кузнечно - штамповочное оборудование. Прессы : учебник для вузов / Л.И.Живов, А.Г.Овчинников. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1981. - 375 c.
  621.73
  Жидкостное охлаждение автомобильных двигателей / А.М. Кригер, М.Е. Димкин, А.Л. Новенников, В.И. Пикус. - М. : Машиностроение , 1985. - 173 c.
  621.431.73-71
  Жизнь Иисуса Христа / пер. с древнегр. и сост.``Согласования`` о. Леонида Лутковского. - К. : Изд.христ.благотвор.- просв. ассоц.``Путь к истине , 1991. - 232 c.
  27            86.37
  Жилищный кодекс Украины( с изм. и доп. по состоянию на 1 мая 2000г.) / сост. В.Н.Игнатенко - Харьков : Одиссей , 2000. - 143 c. - (Законы Украины).
  (349.444 : 340.130.54)(477)            67.404.2/4УКР/
  Жилищный кодекс Украины( с изм. и доп. по состоянию на 15 февраля 2001 г.). - Харьков : Одиссей , 2001. - 143 c. - (Законы Украины).
  [349.444 : 340.130.54](477)            67.404.2(4УКР)
  Жилищный кодекс Украины(с изм. и доп. по состоянию на 15 июля 1997 г.). - Харьков : Неофит , 1997. - 143 c.
  (349.444 : 340.130.54)(477)            67.404.2
  Жилые и общественные здания:Краткий справочник инженера-конструктора / Под ред. Ю.А.Дыховичного - 3-е изд.,перераб.и доп. . - М: : Стройиздат , 1991. - 656 c.
  624.04:725/728            38.5
  Жиряков В.Г. Органическая химия. - 3-е изд., стер . - М. : Химия , 1968. - 486 c.
  547
  Житловий кодекс України (за станом на 1 січня 2004 р.). - Харків : Одіссей , 2004. - 95 c.
  (349.444: 340.130.54)(477)            67.404.2(4УКР)
  Житловий кодекс України з постатейними матеріалами( за станом законодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 березня 2001 р.) / відп. ред. В.М. Гусаков. - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 511 c.
  (349.444 : 340.130.5)(477)            67.404.2/4УКР/
  Жуков А.П. Основы металловедения и теории коррозии / А.П.Жуков, А.И.Малахов. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 1991. - 166 c.
  669.017 + 620.163
  Жуков В.П. Задачник по курсу `Радиотехнические цепи и сигналы` : учеб.пособие для вузов / В.П.Жуков, В.Г.Карташев, А.М.Николаев. - М. : Высш.шк. , 1986. - 159 c.
  621.372
  Жуков Е.Ф. Ценные бумаги и фондовые рынки : учеб.пособие для экон.спец.вузов. - М. : Банки и биржи: ЮНИТИ , 1995. - 223 c.
  336.763 + 336.761            65.262.2
  Жуковская В.М. Факторный анализ в социально - экономических исследованиях / В.М.Жуковская, И.Б.Мучник. - М. : Статистика , 1976. - 152 c. - (Мат.статистика для экономистов).
  519.237.7
  Жуковський А. Нарис історіі України / А.Жуковський, О.Субтельний; ред. Я.Грицак, О.Романів. - Львів : Вид-во Наук.тов-ва ім.Т.Шевченка у Львові , 1992. - 230 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  Журавлев А.П. Диалог с компьютером. - М. : Мол.гвардия , 1987. - 207 c.
  004.382.7            681.3.015
  Журавлев А.П. Языки и компьютер : кн.для учащихся ст.кл.сред.шк. / А.П.Журавлев, Н.А.Павлюк. - М. : Просвещение , 1989. - 159 c.
  004.382.7            681.322-181.4
  Журавський В.С. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти : наук.-метод.видання / В.С.Журавський, М.З.Згуровський. - К. : Політехніка , 2003. - 195 c.
  378.014.25
  Журавський В.С. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні : підручник для юрид. вузів і фак. / В.С.Журавський, В.О.Серьогін, О.Н.Ярмиш. - К. : Ін Юре , 2004. - 671 c.
  342.25(477) :(37.017.4-053.81 +378.017.4-057.785)            67.401(4Укр)
  Журавський В.С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні. - К. : Ін Юре , 2003. - 415 c.
  378: 321:008(477)
  Жураковський Ю.П. Теорія інформації та кодування : підручник для вищ. техн.навч.закл. / Ю.П.Жураковський, В.П.Полторак. - К. : Вища шк. , 2001. - 255 c.
  519.72
  Жушман В.П. Аграрне право та законодавство України : навч.-практ.посібник. - Х. : Одіссей , 2003. - 447 c.
  349.42(477)            67.407(4Укр)
  Зааль Р. Справочник по расчету фильтров / пер.с нем.Ю.В.Камкина; под ред.Н.Н.Слепова. - М. : Радио и связь , 1983. - 752 c.
  621.372.54
  Забавников Н.А. Основы теории транспортных гусеничных машин : учебник для вузов. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1975. - 448 c.
  629.331.027.74            629.114.2.001
  Забарний Г.Г. Адміністративне право України : навч.посібник / Г.Г.Забарний, Р.А.Калюжний, В.К.Шкарупа. - К. : Вид.ПАЛИВОДА А.В. , 2003. - 209 c.
  342.9 : 37.017.4-053.81 : 343.85            67.401(4Укр)
  Забелин К.И. Электронные устройства управления телевизорами / К.И.Забелин, Н.Ф.Торгашева. - М. : Радио и связь , 1987. - 127 c. - (Массовая радиобиблиотека. Вып.1006).
  621.397.077.622.64
  Забелина О.В. Финансовый менеджмент : учеб.пособие для вузов / О.В.Забелина, Г.Л.Толкаченко. - М. : Экзамен , 2005. - 223 c.
  658.14/.17.012.32
  Заблоцький Б.Ф. Розміщення продуктивних сил України. Національна макроекономіка : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Академвидав , 2002. - 367 c.
  332.1(477)            65.050(4Укр)
  Заблоцький Б.Ф. Економіка України. Національна економіка України : підручник для екон.спец.вищ.навч.закл. / Б.Ф.Заблоцький, М.Ф.Кокошко, Т.С.Смовженко; за ред.Б.Ф.Заблоцького. - Львів : ЛБК НБУ , 1997. - 579 c.
  330(477)            65.9(4Укр)
  Забов"язальне право: теорія и практика : навч. посібник / О.В Дзери - К. : Юрінком Інтер , 1998. - 910 c.
  67404.2
  Заболоцький М.В. Математичний аналіз : підручник для вищ.навч.закл. / М.В.Заболоцький, О.Г.Сторож, С.І.Тарасюк. - К. : Знання , 2008. - 421 c.
  517(075.8)
  Завадовский М.М. Страницы жизни / послесл. Н.Н.Воронцова. - М. : Изд-во МГУ , 1991. - 334 c.
  57(091) + 929Завадовский М.М.
  Завало С.Т. Елементи аналізу. Алгебра многочленів. - К. : Рад.шк. , 1972. - 462 c. - (Б-ка вчителя математики).
  517 + 512.6
  Заваров А.С. Химико - термическая обработка в кипящем слое / А.С.Заваров, А.П.Баскаков, С.В.Грачев. - М. : Машиностроение , 1985. - 158 c.
  621.78
  Завгородний В.П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита : учеб.пособие. - К. : А.С.К. , 1998. - 763 c.
  657 : 004            65.052
  Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине : учеб.пособие для вузов. - 4-е изд., доп. и перераб . - К. : А.С.К. , 1999. - 863 c. - (Экономика.Финансы.Право.).
  657(477)            65.052
  Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине с использованием национальных стандартов : учеб.пособие для вузов. - 5-е изд., доп.и перараб . - К. : А.С.К. , 2002. - 847 c.
  657(477)            65.052
  Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине с использованием национальных стандартов : учеб.пособие для вузов. - 5-е изд., доп.и перераб . - К. : А.С.К. , 2001. - 847 c.
  657(477)            65.052.5
  Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. - К. : АСК , 2003. - 636 c. - (Экономика. Финансы.Право.).
  336.22 + 336.225.673            65.261.4(4Укр)
  Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине - К. : А.С.К. , 2001. - 639 c. - (Экономика.Финансы.Право).
  336.22 + 336.225.673            65.261.4
  Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. - К. : А.С.К. , 2000. - 638 c. - (Экономика.Финансы.Право).
  336.22 + 336.225.753            65.261.4(4Укр)
  Завгородний В.П. Настольная книга бухгалтера малого бизнеса. - К. : ВИРА-Р, Дакор , 2000. - 608 c.
  657.017.3 + 334.722.012.64            65.052.21
  Завгородний В.П. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в условиях рынка / В.П.Завгородний, В.Я.Савченко. - 2-е изд . - К. : ДИ-КСИ , 1997. - 829 c.
  657            65.052.21
  Завельский Ф.С. Время и его измерение: От биллионных долей секунды до миллиардов лет. - 5-е изд., испр . - М. : Наука , 1987. - 254 c.
  529.7
  Завьялов К.И. Конструктивные и эксплуатационные особенности промышленных тракторов. - М. : Машиностроение , 1975. - 174 c.
  627.366.004 + 631.372.004            629.114.2.004
  Загадки звездных островов : сб. Кн.5 / сост. Ф.С.Алымов. - М. : Мол.гвардия , 1989. - 252 c.
  629.78
  Загадки звездных островов : сб. Кн.6 / сост. Ф.С.Алымов. - М. : Мол.гвардия , 1990. - 236 c.
  629.78
  Загальна біологія : підручник для 10-11 кл.серед.загальноосвіт.шк. / М.Е.Кучеренко, Ю.Г.Вервес, П.Г.Балан та ін. - К. : Генеза , 1998. - 463 c.
  574/.577
  Загальна психологія : практикум : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.В.Волошина, Л.В.Долинська, С.О.Ставицька, О.В.Темрук. - К : Каравела , 2008. - 279 c.
  159.9(076.5)            88
  Загальна психологія. Хрестоматія : навч.посібник для вищ.навч.закл. / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. - К : Б.в. , 2007. - 639 c.
  159.9(076.6)            88
  Загальна теорія держави і права : підручник для юрид.спец.вищ.навч.закл. / М.В.Цвік, В.Д.Ткаченко, Л.Л.Богачова; за ред.М.В.Цвіка, В.Д.Ткаченка, О.В.Петришина. - Х. : Право , 2002. - 428 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.0
  Загальногеографічний атлас України / відп.ред. Л.Марченко. - К. : Картографія , 2004. - 112 c.
  91(084.41)(477)            26.8я6
  Загірняк Д. М. Ринок фінансових послуг : навчальний посібник - Х.: : Мадрид , 2014. - 304 с. c.
  366.7:338.46
  Загірняк Д.М. Ринок фінансових послуг : навч.посібник. - Х. : ДРУКАРНЯ МАДРИД , 2014. - 302 c.
  336.7
  Загірняк М. В. Медіапедагогіка : навч. посіб. / М. В. Загірняк, О. О. Поясок - Х.: : Друкарня Мадрид , 2015. - 232 с. c.
  378.147            74.58.202.5
  Загірняк М.В. Електричні машини : підручник / М.В.Загірняк, Б.І.Невзлін. - 2-ге вид., перераоб. і доп . - К. : Знання , 2009. - 399 c.
  621.313(075.8)
  Загірняк М.В. Медіапедагогіка : навч.посібник для вищ.навч.закл. / М.В.Загірняк, Т.Б.Поясок. - Харків : ДРУКАРНЯ МАДРИД , 2015. - 231 c.
  378.147
  Загородній А.Г. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики : навч.посібник для вищ.навч.закл. / А.Г.Загородній, Г.О.Партин. - 2-ге вид., перероб.і доп . - К. : Знання , 2003. - 327 c.
  657            65.052
  Задачи и теоремы из анализа / Полиа Г., Сеге Г. - 3 . - М : Наука , 1978. - 391 c.
  517.2
  Задачи и упражнения по математическому анализу : учеб.пособие для втузов / Г.С.Бараненков, Б.П.Демидович, В.А.Ефименко и др.; под ред. Б.П.Демидовича. - 7-е изд., стер . - М. : Наука , 1970. - 472 c.
  517
  Задачи и упражнения по математическому анализу : учеб.пособие для втузов / Г.С.Бараненков, Б.П.Демидович, В.А.Ефименко и др; под ред. Б.П.Демидовича. - 6-е изд., стер . - М. : Наука , 1968. - 472 c.
  517(076.2)
  Задачи и упражнения по математическому анализу : учеб.пособие для втузов / Г.С.Бараненков, Б.П.Демидович, В.А.Ефименко и др.; под ред. Б.П.Демидовича. - 8-е изд . - М. : Наука , 1972. - 472 c.
  517
  Задачи и упражнения по математическому анализу : учеб.пособие для втузов / Г.С.Бараненков, Б.П.Демидович, В.А.Ефименко и др.; под ред. Б.П.Демидовича. - 4-е изд.,испр . - М : Физматгиз , 1963. - 458 c.
  517
  Задачи и упражнения по математическому анализу / Г.С. Бараненков, Б.П. Демидович и др.; под ред. Б.П. Демидовича - 7-е изд. стереотипное . - Москва : Наука , 1970. - 472 c.
  510 (076.1)            517.2
  Задачи и упражнения по математическому анализу / Г.С. Бараненков, Б.П. Демидович и др.; под ред. Б.П. Демидовича - 9-е, стереотипное . - Москва : Наука , 1974. - 472 c.
  510 (076.1)            517.2
  Задачи и упражнения по математическому анализу для вузов : учеб.пособие / Г.С.Бараненков, В.П.Демидович, В.А.Ефименко и др.; под ред.В.П.Демидовича. - 10-е изд . - М. : Наука , 1978. - 479 c.
  517
  Задачи по математике. Уравнения и неравенства: : справ.пособие / В.В.Вавилов, И.И.Мельников, С.Н.Олехник, П.И.Пасиченко. - М. : Наука , 1987. - 237 c.
  517(076.2)(035.5)
  Задачи по математике.Начала анализа : справ.пособие. / В.В.Вавилов,И.И.Мельников, С.Н.Олехник, П.И.Пасиченко. - М. : Наука , 1990. - 607 c.
  517(076.2)(035.5)
  Задачі з фізики. Т.1. : навч.посібник для техн.вищ.навч.закл. / В.П.Черепанов, О.В.Сукачов, Н.І.Мотрій, М.О.Єлізаров - Кременчук : КДПУ , 2005. - 158 c.
  53( 076.2.8 )
  Задачі термодифузії та методи їх розв`язку / Під.ред. д.т.н. В.П.Ляшенка - Кременчук : Кременчуцька міська друкарня , 2012. - 112 c.
  517            22.161.6+22.193
  Задорожний З.В. Бухгалтерський облік.Практичний посібник, нормативне забезпечення / З.В.Задорожний, Я.Д.Крупка, Р.О.Омельник. - К. : ІЗМН МОУ , 1996. - 414 c.
  657            65.052
  Задоя А.О Мікроекономіка. Курс лекцій та вправи : навч.посіб. - К. : Знання , 2001. - 211 c.
  330.101.542(075.8)
  Заичкин И.А. Русская история, ІХ - середина ХVІІI в. : попул.очерк / И.А.Заичкин, И.Н.Почкаев. - М. : Мысль , 1992. - 797 c.
  [947+957]``08/17``            63.3(2)4
  Заїка Ю.О. Українське цивільне право : навч.посібник [ для вищ. навч. закл.]. - 2-ге вид., змін. і доп . - К . : Всеукр.асоциація видавців , 2008. - 367 c. - ((Київ. нац.ун-т внутрішніх справ)).
  347(477) :(37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Зайцев В.С. Основы технологического проектирования прокатных цехов : учебник для вузов. - М. : Металлургия , 1987. - 336 c.
  621.771:658.512
  Зайцев Е.П. Теория вероятностей и математ.статистика. Базовый курс с индивидуальными заданиями и решениями типовых вариантов : учебно - методическое пособие - 2-е изд., стереотип. . - Кременчуг : ’’Кременчуг’’ , 2008. - 484 c.
  519.2 (076)
  Зайцев Є. П. Вища математика:лінніна та векторна алгебра, аналітична геометрія, втуп до математичного аналізу : навч. посіб. - Кременчук: : Кременчук , 2011. - 570 с. c.
  512.64+514.12+517            22.1я73
  Зайцев Є.П. Вища математика : навчальний посібник - Кркменчук , 2011. - 570 c.
  512.64+514.12+517
  Зайцев Є.П. Вища математика. Лінійна та векторна алгебра. Аналітична геометрія.Вступ до математичного аналізу : навч.посібник. - Кременчук : Крем.міська друкарня , 2011. - 570 c. - (Кремен.най.ун-т ім.М.Остроградського).
  512.64 + 514.12+517
  Зайцев Є.П. Вища математика. Лінійна та векторна алгебра, аналітична геометрія, вступ до матем.аналізу : навч. посібник - Кременчук : ’’Кременчук’’ , 2011. - 570 c.
  512.64+514.12+517
  Зайцев Є.П. теорія ймовірності і математична статистика. Базовий курс з індивідуальними завданнями і розвязком типових варіантів : навчальній посібник - К.: : Алерта , 2013. - 440 с. c.
  519.217.5
  Зайцев И.А. Высшая математика : учебник для неинж.спец.с.-х. вузов. - М. : Высш.шк. , 1991. - 400 c.
  51(075.8)
  Зайцев Л.В. Автомобильные краны : учеб.пособие для ПТУ / Л.В.Зайцев, М.Д.Полосин. - М. : Вісш.шк. , 1974. - 328 c.
  621.873 : 629.331.065.23            621.873 : 629.114.4
  Зайцев Н.Г. Технология обработки данных в языковой форме. - К. : Тэхника , 1989. - 183 c.
  658.012.011.56.005 : 004.451.7
  Зайцев С.С. Сервис открытых информационно - вычислительных сетей : справочник / С.С.Зайцев, М.И.Кравцунов, С.В.Ротанов. - М. : Радио связь , 1990. - 235 c.
  004.7
  Зайченко Ю.П. Исследование операций. Нечеткая оптимизация : учеб.пособие для вузов. - К. : Вища шк. , 1991. - 190 c.
  519.87
  Закон Божий: Основы православной веры в изложении для детей / Сост.С.Куломзиной. - Москва-Нью-Йорк : RBR:Тропа : Путь , 1991. - 221 c.
  271.2            86.37
  Закон Украины ``Об исполнительном производстве`` : науч.- практ.комментарий / В.И.Тертышников, Р.В.Тертышников. - 3-е изд.,испр.и доп . - Х. : Консум , 2003. - 155 c.
  347.952(477) +340.130.5(477)            67.401
  Закон України ``Про вищу освіту`` : наук.- практ. коментар / за заг.ред.В.Г.Кременя. - К. : СДМ-Студіо , 2002. - 323 c.
  378 : 340.130.5(477)            74.58
  Закон України ``Про третейські суди`` : наук. - практ.коментар / за заг.ред.Ю.В.Білоусова, П.В.Куфтирєва. - К. : Правова єдність , 2008. - 430 c.
  347.918(477) :(37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Закони Украіни.Про приватизацію майна державних підприємств.Про приватизаію невеликих державних підпрємств(малу приватизацію).Про приватизаційні папери.Про оренду майна державних підприємств та організацій. - Офіц.текст із змінами і доп . - К. : Україна , 1993. - 62 c.
  347.218.3 : 332.025.28            67.99(2Ук)-3
  Законодавство України про адміністративні правопорушення.Адміністративний кодекс України.Нормативно-правові акти / упоряд.В.С.Ковальський, Л.П.Ляшко. - К. : Юрінком Інтер , 2005. - 431 c.
  342.9(477) :340.130.5 :(37.017.4-053.81 : 343.85)            67.401(4УКР)
  Законодавство України про адміністративну відповідальність / уклад.С.Е.Демський,А.В.Омельченко,В.І.Оліфер. - К. : Юрінком , 1997. - 235 c. - (Бюлетень законодавства і юрид.практики України).
  343.9(477)            67.401(4Укр)
  Законодавство України про контроль та перевірки : у 2 т. Т.1. / упор.О.М.Роїна. - К. : КНТ , 2002. - 116 c.
  342.9 : 351.078.3 : 340.130.53            67.402(4Укр)
  Законодавство України про контроль та перевірки : у 2 т. Т.2. / упор. О.М.Роїна. - К. : КНТ , 2002. - 114 c.
  342.9 : 351.078.3 : 340.130.53            67.402(4УКР)
  Законодавство України про пенсійне забеспечення / відп.ред.О.Г.Кулик - К. : Юрінком Інтер , 1999. - 399 c.
  349.3 :35.087.43 (477)            67.405(4УКР)
  Законодавство України про пільги громадянам. Пільги, переваги, гарантіі, компенсаціі: працівникам, ветеранам, військовослужбовцям, дітям, жінкам, молоді, малозапезпеченим. - К. : Юрінком Інтер , 2000. - 558 c.
  349.3 : 331.34(477)            67.405(4УКР)
  Законодавство України про податки і збори з громадян:загальнодержавні,місцеві,облік платників,контроль за сплатою,відповідальність : зб.нормат.актів / шеф-редактор В.С.Ковальський. - К. : Юрінком Інтер , 2000. - 510 c.
  347.73 : 336.226.11            67.402(4УКР)
  Законодавство України про працю / упоряд.І.В.Зуб. - К. : Парламент.вид-во , 1999. - 238 c. - (Нормативні документи ти коментарі).
  349.2 + 340.130.5(477)            67.405(4УКР)
  Законодавство України про працю : зб.норм.- правових актів / упоряд.Г.І.Чанишева. - Харків : Одіссей , 2006. - 946 c. - (Закони України).
  349.2(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.405(4Укр)
  Законодавство України про судову і правоохоронну діяльність. Організація та дяльність судових органів.Організація та діяльність правоохоронних органів / відповід.ред. В.С.Стефанюк. - К. : Юрінком , 2001.
  347.97/.99(477) : (37.017.4-053.81 +378.017.4-057.785)            67.7(4УКР)
  Законодаство України про екологію / упоряд.О.А.Роїна. - 3-тє вид.,перероб.і доп . - К. : КНТ , 2007. - 472 c.
  347.918
  Законодаство України про місцеве самоврядування та компетенцію його органів : зб.нормат.актів / уклад.М.П.Воронов, В.Д.Яворський, П.М.Любченко та ін. - Харків : Факт , 2000. - 399 c.
  342.553 :352.075(477) : (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)            67.401(4УКР)
  Законодательство Украины об интеллектульной собственности (с изм.и доп. по состоянию на 15.05.2002). - 2-е изд.. перераб. и доп . - Харьков : Одиссей , 2002. - 592 c.
  347.77(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.404.3(УКР)
  Законодательство Украины об охране труда : сб. нормат.документов : в 2 т. Т.1. - Харьков : Райдер , 1998. - 215 c.
  349.2 : 658.345(477)            67.405(4УКР)
  Законодательство Украины об охране труда : сб.нормат.документов : в 2 т. Т.2. - Харьков : Райдер , 1998. - 308 c.
  349.2 : 658.345 (477)            67.405(4УКР)
  Залещанский Б.Д. Кластерная технология и живучесть глобальних автоматизированных систем / Б.Д.Залещанский, Д.Я.Чернихов. - М. : Финансы и статистика , 2005. - 384 c.
  004.735.052.2
  Залуга Б.П. Знаки и указатели на автомобильных дорогах / Б.П.Залуга, С.К.Кашкин. - М. : Транспорт , 1974. - 128 c.
  625.746.53 : 656.1.053/.056
  Заповедники СССР.Заповедники Украины и Молдавии / под. общ.ред.В.Е.Соколова, Е.Е.Сыроечковского. - М. : Мысль , 1987. - 271 c.
  502.172
  Заповідна справа в Україні : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Т.Д.Андрієнко, Н.Р.Малишева, Г.В.Парчук та ін.; за заг. ред. М.Д.Гродзинського, М.П.Стеценка. - К. : Географіка , 2003. - 304 c.
  502.172(477)
  Запорожец Г.И. Руководство к решению задач по математическому анализу : учеб.пособие для вузов. - 4-е изд . - М. : Высш.шк. , 1966. - 464 c.
  517.2
  Запорожец Г.И. Руководство к решению задач по математическому анализу : учеб. пособие для вузов. - М. : Гостехиздат: Высш.шк. , 1962. - 404 c.
  517.2
  Заремба И.И. Математическое обеспечение больших систем. Ч.2 / И.И.Заремба, Б.П.Бабий. - Л. : ВИКИ им.А.Ф.Можайского , 1977. - 86 c.
  519.87
  Заробітна плата в закладах освіти / упоряд.О.В.Ситященко. - К. : Освіта , 2005. - 160 c.
  331.2 : 37            65.245
  Заруба В.М. Історія держави і права України : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч.літ. , 2005. - 221 c.
  340.12 : ( 37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)(477)
  Зарубежные видеомагнитофоны и видеоплееры / Пескин А.Е., Коннов А.А. - Москва : СОЛОН , 1997. - 236 c.
  621.397.62
  Зарубежные интегральные микросхемы для промышленной электронной аппаратуры: Справочник / А.В. Нефедов, А.М. Савченко, Ю.Ф. Феоктистов - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 285 c.
  621.382.049.77(1 - 87)(035.5)
  Зарубіжна література : посібник-хрестоматія для 10 кл. / авт.- упоряд. Б.Б.Шавурський, М.М.Николин. - Тернопіль : Навч.книга-Богдан , 2000. - 431 c.
  82(1-87)            83.3(0)5
  Зарубіжні українці / С.Ю.Лабезник,Л.О.Лещенко, Ю.І.Макар та ін. - К. : Україна , 1991. - 253 c.
  940(477)            63.3(Ук)
  Зарудний Є.О. Філософія : навч.посібник для вищ. навч. закл. - К. : Кондор , 2007. - 200 c. - (Харків. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна).
  1(075.8)
  Засоби діагностики якості вищої освіти. Додаток Г.Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломних робіт студентами рівня СПЕЦІАЛІСТ,напряму підготовки 0502 ``Менеджмент``, спеціальностей - - Вид.офіц . - К. : Мін-во науки і освіти України , 2003. - 27 c. - (Галузевий стандарт вищої освіти України).
  378.22(083.74)
  Засоби діагностики якості вищої освіти.Додаток Б:Система базових тестових завдань з нормат.дисциплін освітньо-професійної програми підготовки фахівця рівня бакалавр, напряму підготовки 0502 ``Меннеджмент``, кваліфікації-бакалавр з менеджменту. Т.1. - Вид.офіц . - К. : Мін-во освіти і науки України , 2003. - 205 c. - (Галузевий стадарт вищої освіти України).
  378.22(083.74)
  Засоби діагностики якості вищої освіти.Додаток Б:Система базових тестових завдань з нормат.дисциплін освітньо-професійної програми підготовки фахівця рівня бакалавр, напряму підготовки 0502 ``Менеджмент``, кваліфікації-бакалавр з менеджменту. Т.2. - Вид.офіц . - К. : Мін-во освіти і науки України , 2003. - 263 c. - (Галузевий стандарт вищої освіти України).
  378.22(083.74)
  Засоби діагностики якості вищої освіти.Додаток В:Зразки аналітично-розрахункових задач до державного кваліфікаційного комплексного екзамену рівня бакалавр, напряму підготовки 0502 ``Менеджмент``, кваліфікації - бакалавр з менеджменту. - Вид.офіц. . - К. : Мін-во освіти і науки України , 2003. - 57 c. - (Галузевий стандарт вищої освіти України).
  378.22(083.74)
  Засоби діагностики якості вищої освіти.Додаток Г:Методичні рекомендації щодо виконання та захисту випускних робіт студентами рівня БАКАЛАВР,напряму підготовки 0502 ``Менеджмент``, кваліфікації - бакалавр з менеджменту - Вид.офіц . - К. : Мін-во освіти і науки України , 2003. - 26 c. - (Галузевий стандарт вищої освіти України).
  378.22(083.74)
  Засоби діагностики якості вищої освіти.Додаток Г:Методичні рекомендації щодо виконання та захисту магістерських робіт студентами рівня МАГІСТР,напряму підготовки 0502 ``Менеджмент``, спеціальності - всіх спеціальностей - Вид.офіц. . - К. : Мін-во науки і освіти України , 2003. - 29 c. - (Галузевий стандарт вищої освіти України).
  378.22(083.74)
  Засоби оцінювання характеристик пристроїв непреривно-дискретного відображення цифрової інформації / ПєтухА.М., Войтко В.В. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2004. - 118 c.
  621.3.037.3
  Засоби та методи вимірювань неелектричних величин : підручник для вищ.навч.закл. / Є.С.Поліщук,М.М.Дорожовець,Б.І.Стадник та ін.; за ред.Є.С.Поліщука. - Львів : Бескид Біт , 2008. - 617 c.
  612.317.39
  Заставний Ф.Д. Географія України : у 2-х кн.. : навч.посібник для географ.фак.та екон.спец.вищ. навч.закл. - Львів : Світ , 1994. - 471 c.
  913(477)            26.8(2Ук)
  Захаров В.К. Электронные устройства автоматики и телемеханики : учебник для вузов / В.К.Захаров ,Ю.И.Лыпарь. - 3-е изд.,перераб.и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1984. - 432 c.
  681.527.7:621.382
  Захаров В.К., Лыпарь Ю.И. Электронные устройства автоматики и телемеханики - 3-е изд., перераб.и доп. . - Л. : ’’Энергоатомиздат' , 1984. - 432 c.
  681.527
  Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании : учеб.пособие для пед.вузов. - 2-е изд.,стер . - М. : Академия , 2005. - 189 c.
  37 : 004
  Захарченко В.И. Менеджмент во внешнеэкономической деятельности : учеб.пособие. - Х. : Одиссей , 2003. - 383 c.
  339.97 :658.012.32            65.298
  Захарченко В.Н. Коллоидная химия : учебник для мед.- биол.спец.вузов. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1989. - 237 c.
  544.77
  Зацеркляний М.М. Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах : навч.посібник / М.М.Зацеркляний, О.Ф.Мельников. - К. : Професіонал , 2006. - 431 c.
  336.7
  Защита биосферы от промышленных выбросов / А.И. Родионов и др. - М. : Химия , 2005. - 387 c.
  502.17
  Защита металов от корозии / Нечипоренко Е.П. и др. - Харьков : Вища школа , 1985. - 110 c.
  620.197
  Защита от коррозии, старения и биоповреждений машин, оборудования и сооружений : в 2 т. Т.1. : справочник / А.А.Герасименко, Я.И.Александров, И.Н.Андреев и др.; за ред. А.А.Герасименко. - М. : Машиностроение , 1987. - 688 c.
  620.197
  Защита от коррозии, старения и биоповреждений машин, оборудования и сооружений : в 2 т. Т.2. : справочник / А.А.Герасименко, А.К.Баталов, Б.В.Бочаров и др.; под ред. А.А,Герасименко. - М. : Машиностроение , 1987. - 783 c.
  620.197
  Защитные покрытия на металлах Т.21. : респ.межвед.сб. науч.тр. - К. : Наук.думка , 1987. - 110 c.
  621.793
  Збірник задач з фінансової математики : навч. посіб. для ун-тів / О.Д. Борисенко, Ю.С. Мішура, В.М. Радченко, Г.М. Шевченко. - К. : Техніка , 2007. - 254 c.
  336:51(075.8)
  Збірник задач з інженерної та комп`ютерної графіки : навч.посібник для вищ.навч.закл. / А.Є.Михайленко, В.М.Найдиш, А.М.Підкоритов, І.А.Скидан; за ред. В.Є.Михайленко. - К. : Вища шк. , 2003. - 159 c.
  76 + 004.92
  Збірник задач з курсу "Цивільний процес" / В.Ф. Усенко, В.Я Мойсеєнко, В.Т. Капріца - Ірпінь : Академія ДПС України , 2003. - 133 c.
  67.410(4Укр)
  Збірник задач з математики для вступників до втузів / пер. з рос. ;за ред. М.І.Сканаві. - 2-е вид., стер . - К. : Вища шк. , 1994. - 445 c.
  51(076)
  Збірник законів України про працю / упоряд.: О.В. Терещук, О.Ф. Штанько, Н.Б. Болотіна. - 2-е вид., випр. і доп . - К. : Вікар , 2003. - 344 c.
  349.2(477) + 340.130.5            67.405(4УКР)
  Збірник законів України про працю. - 2-е вид., випр. і доп . - К. : Знання , 2008. - 349 c.
  349.2(477) + 340.130.5
  Збірник законодавчих та нормативних актів про освіту Т.Вип.1. - К. : `ВІПОЛ` , 1994. - 336 c.
  340.134:378
  Збірник законодавчих та нормативних актів про освіту Т.Вип.ІІ. - К. : `ВІПОЛ` , 1994. - 310 c.
  340.134:378
  Збірник нормативних актів та законів, що регламентують торговельну діяльність / упоряд.А.П. Дегртярьов. - Х. : Факт , 1997. - 235 c.
  347.7(477)            67.404)4Укр)
  Збірник основних нормативних актів про вищу освіту, наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів (станом на 01.02.2003 р.) / упоряд.: М.І. Панов, В.Т. Биковський, Г.Д. Миленька та ін.; за ред. М.І. Панова. - Х. : Гриф , 2003. - 335 c.
  378 : 349.2 (477) + 340.130.5            74.58+67.405(4УКР)
  Збірник позовних заяв з коментарями ( з можливістю копіювання). - К. : СПЛАЙН , 1999. - 64 c.
  347.922.6(477)            67.404/4УКР/
  Збірник тестів для підготовки до державного іспиту з базової освіти за професійним спрямуванням ``Торгівля`` : у 3 т. Т.1. / уклад.: Т.М. Коломиєць, Т.Г. Глушкова, О.І. Зельниченко та ін. - К. : Київ. нац. торг.- екон. ун-т , 2002. - 159 c.
  378
  Збірник тестів для підготовки до державного іспиту з базової освіти за професійним спрямуванням ``Торгівля`` : у 3 т. Т.2. / уклад.: Т.М. Коломиєць, Т.Г. Глушкова, О.І. Зельниченко та ін. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т , 2002. - 202 c.
  378
  Збірник тестів для підготовки до державного іспиту з базової освіти за професійним спрямуванням ``Торгівля`` : у 3 т. Т.3. / уклад.: Т.М. Коломиєць, Т.Г. Глушкова, О.І. Зельниченко та ін. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т , 2002. - 140 c.
  378
  Збірник тестів з інженерної графіки. Технічне креслення : навч.посібник для вищ.навч.закл. / /Й.З.Бенке, М.Л.Дем`ян, О.П.Козарь, М.Г.Стащук. - К. : Кондор , 2010. - 183 c. - (Мукачев.держ.ун-т).
  744.4
  Збірник тестових завдань для підготовки до державного іспиту з базової освіти з напряму ``Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності`` за професійним спрямуванням``Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності`` / уклад.: О.П. Гребельник, Є.М. Воронова, С.І. Бай та ін. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т , 2003. - 213 c.
  378 : 658.012.32            65.290-21
  Збірник тестових завдань для підготовки до державного іспиту з фаху 7.050303 ``Експертиза товарів та послуг`` / уклад. А.А. Самойленко, Н.В. Притульська, С.О. Белінська та ін. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т , 2003. - 287 c.
  378
  Збірник типових договорів з можливістю копіювання : у 2 т. Т.1. - К. : СПЛАЙН , 1998. - 64 c.
  347.44 + 347.75/.76            67.404.2
  Збірник типових договорів з можливістю копіювання : у 2 т. Т.2. - К. : СПЛАЙН , 1998. - 64 c.
  347.44 + 347.75/.76            67.404.2
  Збірник типових договорів: Купівля-продаж, міна, поставка, оренда і лізинг, найм, підряд, надання послуг, кредитні відносини, застава, страхування, перевезення, типові статути, трудові угоди, реклама та інформація / авт.- упоряд. М.І. Гейко, М.М.Лядецький. - К. : А.С.К. , 2000. - 459 c.
  347.44 + 347.75/.76            67.404.2 (4Укр)
  Збірник типових документів з питань приватизації в Україні / Б.Е. Беляневич, Б.Е. Буца, В.А. Діброва та ін.; за заг. ред. Ю.І. Єханурова. - К. : Руська правда , 1996. - 575 c.
  338.242.4.025.88(477)            65.9(4Укр)
  Звегинцев В.А. Предложение и его соотношение к языку и речи. - 2-е изд., стер . - М. : Эдиториал УРСС , 2001. - 307 c.
  811.161.1`367.2/.3            81
  Зверев И.И. Проектирование авиационных колес и тормозных систем / И.И.Зверев, С.С.Коконин. - М. : Машиностроение , 1973. - 224 c.
  629.7
  Звитяжні семестри студентських будівельних загонів України : документ. - художня дилогія. - Фастів : Поліфаст , 2008. - 527 c.
  378.068(47+57)
  Звітність підприємств : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Ф.Ф. Бутинець, В.П. Бондар, Н.М. Малюга та ін.; за ред. Ф.Ф. Бутинця, Н.А. Остап`юк. - 2-е вид., перероб.і доп . - Житомир : ЖДТУ , 2006. - 427 c. - (Навч. посібники з бух. обліку).
  657.37
  Звітність підприємств : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Ю.А. Верига, Д.М. Фесенко, З.М. Левченко та ін. - К. : ЦУЛ , 2005. - 653 c.
  657.37
  Звягин А.А. Автомобили ВАЗ:надежность и обслуживание / А.А.Звягин, Р.Д.Кислюк, А.Б.Егоров; под общ.ред. А.А.Звягина. - 2-е изд.,стер . - Л. : Машиностроение , 1981. - 238 c.
  629.331.1.017            629.114.6-181.4
  Звягин А.А. Автомобили ВАЗ: надежность и обслуживание / А.А. Звягин, Р.Д. Кислюк, А.Б. Егоров; под общ. ред. А.А. Звягина. - 2-е изд., стер . - М. : Металлургия , 1982. - 232 c.
  629.331.1.017            629.114.6-181.4
  Звягин В.А. Пособие станочникам строгальных станков : учеб. пособ. для подготовки рабочих - М. : Лесн.пром-сть , 1977. - 72 c.
  621.912 : 674.056
  Здрок А.Г. Выпрямительные устройства стабилизации напряжения и заряда аккумуляторов. - М. : Энергоатомиздат
  621.314.6:621.316.722.1:621.355
  Зейкан А.П. Коментар цивільного процесуального кодексу України (станом на 4 січня 2007 р.). - 2-е вид., доп . - К. : Юрид.практика , 2007. - 591 c.
  347.91/.95(477)(094.58)
  Зеленко Г.В. Домашний компьютер / Г.В. Зеленко, В.В. Панов, С.Н. Попов. - М. : Радио и связь , 1999. - 140 c. - ((МБР: массовая радиобиблиотека. Вып. 1139)).
  004.382.7            681.322-181.4
  Зеленкова И.Л. Этика : учеб. пособие и практикум / И.Л.Зеленкова, Е.В.Беляева. - Минск : ТетраСистемс , 1997. - 319 c.
  17            87.7
  Зеленский В.С. Строительные машины и оборудование : учебник для техникумов / В.С.Зеленский, А.И.Иванов. - 3-е изд., доп. и испр . - М. : Стройиздат , 1972. - 287 c.
  625.86/87.08
  Зелінська Т.М. Практикум із загальної психології : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Т.М.Зелінська, С.В.Воронова, А.Е.Хурчак. - 2-ге вид . - К : Каравела , 2008. - 183 c.
  159.9(076.5)
  ЗелінськаТ.М. Практикум із загальної психології : навч.посібник для фак.інозем.філології / Т.М.Зелінська, С.В.Воронова, А.Е.Хурчак. - К : Каравела , 2006. - 215 c.
  159.9(076.5)
  Зельдович Я.Б. Высшая математика для начинающих и её приложение к физике. - 2-е изд . - М. : Физматгиз , 1963. - 560 c.
  51(075.8)
  Земельне законодавство України : у 2 т. Т.1. : зб.нормат. актів, судової та арбітражної (господарської) практики / за ред. А.С. Даниленка та ін. - 2-ге вид. перероб. та доп . - К. : Урожай , 2002. - 686 c.
  349.4(477)            67.407(4Укр)
  Земельне законодавство України : у 2 т. Т.2. : зб.нормат.актів, судової та арбітражної (господарської) практики / за ред. А.С. Даниленка та ін. - 2-ге вид. перероб. та доп . - К. : Урожай , 2002. - 670 c.
  349.4(477)            67.407(4Укр)
  Земельне право України: практикум : навч.посібник [для вищ. навч. закл.] / В.І.Курило, І.М.Миронець, Д.В.Ковальський, А.В.Харламович; за заг. ред. В.І.Курила. - К . : Магістр - ХХІ сторіччя , 2006. - 141 c.
  349.4 (477)( 075.8)
  Земельний кодекс України (за станом на 1 січня 2004 р.). - Х. : Одіссей , 2004. - 111 c.
  349.4 : 340.130.54](477)            67.407(4Укр)
  Земельний кодекс України з постатейними матеріалами : [зб. нормат. актів ] / уклад. : Д.В.Ковальський, Л.О.Панькова. - К . : Юрінком Інтер , 2007. - 415 c.
  349.4 : 340.130.54] (477)
  Земельний кодекс України(за станом на 15 березня 2002 р.). - Х. : Одіссей , 2002. - 112 c. - (Закони України).
  349.4 : 340130.54](477)            67.407(4Укр)
  Земельный кодекс Украины. Закон Украины ``О плате за землю``. Закон Украины ``Об аренде земли`` ( с изм. и доп. по состоянию на 1 февр. 1999 г.) / сост. М.В.Шульга. - Харьков : Одиссей , 1999. - 128 c. - (Законы Украины).
  349.4 : 340.130.54](477)            67.407(4Укр)
  Земельный кодекс Украины. Закон Украины ``О плате за землю``. Закон ``Об аренде земли`` (с изм. и доп. на 1 апреля 2000 г.). - Х. : Одиссей , 2000. - 128 c. - (``Законы Украины``).
  349.4 :340.130.54](477)            67.407(4Укр)
  Землеустроительное проектирование : учеб. для вузов / С.Н. Волков, В.П. Троицкий, Н.Г. Конокотин и др.; под ред. С.Н. Волкова. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Колос , 1998. - 632 c.
  711.14
  Землеустроительное проектирование : учебник для вузов по спец. ``Землеустройство`` / В.Д. Кирюхин, С.А. Удачин, Н.Н. Бурихин и др.; под ред. В.Д. Кирюхина. - М. : Колос , 1976. - 527 c.
  711.14
  Землянский В.М. Измерение скорости потоков лазерным доплеровским методом ( расчет параметров доплеровского сигнала ЛДА с учетом поляризпционно - фазовых эффктов рассеяния) : монография. - К. : Вища шк. , 1987. - 177 c.
  621.373.826 : 532.52 : 536.6
  Земсков В.В. Кредитный механизм и интенсификация промышленного производства. - М. : Финансы и статистика , 1987. - 95 c.
  336.77            65.9(2)262
  Земсков Г.Г. Средства измерения линейных размеров с использованием оптических квантовых генераторов / Г.Г.Земсков, В.А.Савельев. - М. : Машиностроение , 1977. - 86 c. - (Б-ка приборостроителя).
  531.715.082.5 : 621.373.8
  Земсков Г.Г. Металлорежущие системы машиностроительных производств : Учеб.пособие для техн.вузов / Г.Г.Земскова,О.В.Таратынова - Москва : Высшая школа , 1988. - 464 c.
  621.9.06-52:658.527
  Земцова І.І. Спортивна фізіологія : навч. посіб. для вузів фіз виховання і спорту. - К. : Олімп. літ. , 2008. - 207 c.
  796.01:612
  Земцова І.І. Спортивна фізіологія : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Олімпійська літ. , 2008. - 207 c.
  796.01 : 612
  Зенкин А.С. Допуски и посадки в машиностроении : справочник / А.С.Зенкин, И.В.Петко. - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Техніка , 1990. - 317 c.
  621.757.1/.2(035)
  Зенкин А.С. Допуски и посадки в машиностроении : справочник / А.С.Зенкин, И.В.Петко. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Техніка , 1984. - 311 c.
  621.753.1/.2(035)
  Зенков Р.Л. Машины непрерывного транспорта : учебник для вузов / Р.Л. Зенков, И.И. Ивашков, Л.Н. Колобов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1987. - 431 c.
  621.867
  Зернов Н.В. Теория радиотехнических цепей / Н.В.Зернов, В.Г.Карпов. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Энергия , 1972. - 816 c.
  621.396.011.7
  Зильберман Г.Е Электричество и магнетизм : учеб.пособие для вузов. - М. . : Наука , 1970. - 384 c.
  537
  Зимин Е.Н. Электроприводы постоянного тока с вентильным преобразователем / Е.Н.Зимин, В.Л. Кацевич,С.К.Козырев. - М. . : Энергоатомиздат , 1981. - 192 c.
  62-83::621.313.2.07 :621.382.026
  Зимин Е.Ф Измерение параметров электрических и магнитных полей в проводящих средах / Е.Ф.Зимин, Э.С.Кочанов. - М. . : Энергоатомиздат , 1985. - 256 c.
  621.317
  Зисман Г.А. Курс общей физики : в 3 т. Т.2. Электричество и магнетизм : учеб. пособие для втузов / Г.А.Зисман, О.М.Тодес. - 5-е., стер . - М. : Наука , 1972. - 368 c.
  530.1 +537
  Зисман Г.А. Курс общей физики : в 3 т. Т.2. Электричество и магнетизм : учеб.пособие для втузов / Г.А.Зисман, О.М.Тодес. - 4-е , стер . - М. : Наука , 1969. - 366 c.
  530.1 + 537
  Злобін Г.Г Основи інформатики, комп`ютерної техніки і комп`ютерних технологій : підручник для вищ.навч.закл. - К. : Каравела , 2007. - 239 c.
  004(075.8)
  Злупко С.М. Економічна історія України : навч. посібник для вищ. навч.закл. - К. : Знання , 2006. - 367 c.
  330(091)(477)
  Злупко С.М. Перехідна економіка: сучасна Україна : навч. посібник. - К. : Знання , 2006. - 324 c. - ((Вища освіта ХХІ століття)).
  340.342``714``(477)
  Зобов`язальне право : теория і практика : Навчальний посібник / За ред. О.В.Дзери - К. : Юрінком Інтер , 1998. - 912 c.
  347.4            67.304.2я73
  Зобов`язальне право. Теорія і практика : навч.посібник для вищ.навч.закл. / О.В.Дзера, Н.С.Кузнєцова, В.В.Луць та ін.; за ред. О.В.Дзери. - К. : Юрінком Інтер , 1998. - 910 c.
  347.4(477)            67.404.2(477)
  Зобов`язальне право. Теорія і практика : навч.посібник для вищ.навч.закл. / О.В.Дзера, Н.С.Кузнєцова, В.В.Луць та ін.; за ред. О.В.Дзери. - Вид.стер . - К. : Юрінком Інтер , 2000. - 910 c.
  347.4 (477)            67.404.2(4Укр)
  Зовнішньоекономічна політика Украіни: европейський та російський вектор : монографія / А.А Мазаракі,В.В Юхименко, О.П Гребельник; за заг. ред.А.А Мазаракі - К. : Київ.нац.торг.- екон.ун-т , 2005. - 279 c.
  339.92(477)
  Зозулёв А.В. Маркетинговые исследования: теория,методология, статистика : учеб. пособие / А.В.Зозулев, С.А.Солнцев. - М.;К. : Рыбари :Знання , 2008. - 643 c. - (Высш. образование ХХI века).
  339.138/001/5(075/8)
  Золотая книга этикета / авт.- сост.В.Ф Андреев. - 2-е изд.,испр. и доп . - М. : Вече , 2004. - 398 c.
  177
  Золотов А.Ф Международные валютно - кредитные отношения : курс лекций. - К. : МАУП , 2001. - 107 c. - (Межрегионал.акад.управления персоналом).
  339.7            65.268
  Золотов М.И. Экономика массового спорта : учеб. пособие для вузов / М.И Золотлв,Н.А Платонова,О.И Випнярская; под ред.В.В.Кузина. - М. : Физ.культура , 2005. - 299 c.
  796.01 : 330
  Золотухин И.П. Цифровые звуковые магнитофоны / И П Золотухин, А.А Изюмов, И.М Райзман. - Томск : Радио и связь , 1990. - 159 c.
  681.846.7.083
  Золотых В.Т Англо - русский словарь по сварочному производству: ок.1200 терминов / под ред. А.А.Ерохина. - 2-е изд. , перераб. и доп . - М. : Сов.Энциклопедия , 1967. - 376 c.
  [811.111=161.1 : 621.791](038)            81.2Англ
  Золотых В.Т. Англо - русский словарь по сварочному производству: ок. 6000 терминов. - М. : Физматгиз , 1961. - 191 c.
  [811.111=161.1:621.79](038)
  Зоріна В.Н. Фінансова звітність підприємств : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.Н. Зоріна,Т.С.Осадча,Г.Г Зорін; за ред. В.І.Покотилової. - К. : Центр навч.літ. , 2005. - 199 c.
  657.37
  Зотов В.Ф. Холодная прокатка металла : учеб.пособие для сред.ПТУ / В.Ф.Зотов, В.И.Елин. - М. : Металлургия , 1988. - 287 c.
  621.771
  Зотов Д.К. Проблемы развития транспорта СССР / Д.К.Зотов, С.С.Ушаков. - М. : Транспорт , 1990. - 303 c.
  656(47+57)
  Зразки кримінально - процесуальних документів / за ред.М.П. Стрельбицького. - К. : Істина , 2006. - 174 c.
  343.1(477)
  Зразки процесуальних документів (заяви,позовні заяви,скарги,клопотання, що подаються до суду).Стратегія і тактика цивільного процесу/В.М.Кравчук : практ.посібник / уклад. М.М.Лядецький, М.І.Хавронюк. - К. : Атіка , 2003. - 351 c.
  347.9(477)            67.410(4Укр)
  Зубко М.В Шведская вертикаль: [история возвращения В,И.Ленина из Швейцарии в Россию весной 1917 г.]. - М. : Политиздат , 1989. - 206 c.
  929 Ленин +329(47+57)КПСС            13.50
  Зубов И.В Качественный анализ процессов управления. - Л. : ЛГУ , 1987. - 188 c.
  517.977 : 519
  Зябрева Н.Н. Лабораторные занятия по курсу ``Основы взаимозаменяемости и технические измерения`` : учеб.пособие для вузов / Н.Н.Зябрева, М.Я.Шегал. - 3-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1966. - 348 c.
  621.75
  Зябрева Н.Н. Лабораторные занятия по курсу ``Допуски, технические измерения`` : учеб.пособие для вузов / Н.Н.Зябрева, М.Я.Шегал. - М. : Машгиз , 1952. - 283 c.
  621.75
  Зябрева Н.Н. Лабораторные занятия по курсу ``Основы взаимозаменяемости и технические измерения`` : учеб.пособие для вузов / Н.Н.Зябрева, М.Я.Шагал. - 2-е изд., исправ. и доп . - М. : Машгиз , 1956. - 336 c.
  621.75
  Зябрева Н.Н. Пособие к решению задач по курсу``Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения`` : учеб.пособие для вузов / Н.Н.Зябрева, Е.И.Перельман. М.Я.Шегал. - М. : Высш.шк. , 1977. - 204 c.
  621.753
  Зязев В.А. Перевозчики сельскохозяйственных грузов автомобильным транспортом / В.А Зязев, М.С.Капланович, В.И Петров - М. : Транспорт , 1979. - 235 c.
  656.135.07
  Зянько В.В Інноваційне підприємництво в В Україні :п роблеми становлення і розвитку : монографія. - Вінниця : УНІВЕРСУМ- Вінниця , 2005. - 262 c.
  330.341.1 : 334.7.012.42
  Зятковський І.В Фінанси підприємств : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2003. - 362 c.
  658.14./17            65.290-93
  Зятковський І.В Фінанси підприємств : навч.посібник для вищ.навч.закл. - 2-ге вид.,доп.і перероб . - Тернопіль : Економ.думка , 2002. - 399 c.
  658.14/.17
  Иайсова Н.Н. Практикум по курсу общей физики : учеб.пособие для втузов. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1970. - 448 c.
  53(076.5)
  Иваглв В.Н. Наука управления автомобилем - 3-е изд, перераб. и доп. . - М. : Транспорт , 1990. - 223 c.
  629.113.07
  Иваглв В.Н. Наука управления автомобилем - 3-е изд, перераб. и доп. . - М. : Транспорт , 1990. - 223 c.
  629.113.07
  Ивакина Н.Н. Профессиональная речь юриста : учеб.пособие. - М. : БЕК , 1997. - 334 c.
  340.113.1 : 81`276.6            67
  Иванец К.Я. Оборудование нефтеперерабатывающих заводов и его эксплуатация : учеб.пособие для техникумов / К.Я.Иванец, А.Н.Лейбо. - М. : Химия , 1966. - 342 c.
  665.6/.7.006.3
  Иванов - Смоленский А.В. Электромагнитные силы и преобразование энергии в электрических машинах : учеб. пособие для вузов. - М. : Высш. шк. , 1989. - 311 c.
  621.313.013 (075.8)
  Иванов А.А. Основы теории электрических и магнитных цепей : учеб.пособие для вузов. - К. : АН УССР , 1963. - 388 c.
  621.3.011.7
  Иванов Б.Г. Сварка и резка чугуна / Б.Г. Иванов, Ю.И. Журавицкий, В.И. Левченков. - М. : Машиностроение , 1977. - 207 c.
  621.791
  Иванов Б.С. Охрана труда в литейном и термическом производстве : учебник для сред.спец.учеб.заведений. - М. : Машиностроение , 1990. - 222 c.
  658.345 : (621.74 +621.78)
  Иванов Б.С. Самоделки юного радиолюбителя. - М. : ДОСААФ СССР , 1988. - 140 c.
  621.37/.39
  Иванов Б.С. Электронные самоделки : книга для учащихся 5-8-х кл. - М. : Просвещение , 1985. - 143 c.
  321.37/.39
  Иванов В.А. Математические основы теории автоматического регулирования / В.А. Иванов, В.С. Медведев, Б.К. Чемоданов; под ред. Б.К. Чемоданова. - М. : Высш. шк. , 1971. - 808 c.
  519.71 : 681.5
  Иванов В.Н. Наука управления автомобилем. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1990. - 223 c.
  629.331.072.2            629.113.07
  Иванов В.Н. Мастерство управления автомобилем. - М. : ДОСААФ , 1982. - 222 c.
  629.331.072.2            629.113.07
  Иванов В.Н. Наука управления автомобилем. - 2-е изд, перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1977. - 255 c.
  629.331.072.2            629.113.07
  Иванов В.Н. Наука управления автомобилем. - М. : Транспорт , 1975. - 256 c.
  629.331.072.2            629.113.07
  Иванов В.Н. Пассивная безопасность автомобиля / В.Н. Иванов, В.А. Лялин. - М. : Транспорт , 1979. - 304 c.
  629.331.047            656.13.08
  Иванов В.Н. Применение ЭВМ на автомобильном транспорте / В.Н. Иванов, А.А. Гаврилов. - М. : Транспорт , 1977. - 144 c. - (Гос.НИИ автомоб.тр-та).
  656.13 : 004.382.7
  Иванов Р.Н. Репрография. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Экономика , 1986. - 336 c.
  778.1
  Иванов С.С. Человек среди автоматов. - 2-е изд.,перераб . - М. : Знание , 1982. - 240 c.
  007.51
  Иванова Н.В. Бухгалтерский учет в промышлености : учебник / Н.В.Иванова, В.И.Адам. - 2-е изд., стер . - М. : Акеадемия , 2003. - 271 c.
  657
  Ивасенко А.Г. Рынок ценных бумаг. Инструменты и механизмы функционирования : учеб.пособие для вузов / А.Г.Ивасенко, Я.И.Никонова, В.А.Павленко. - 2-е изд., перераб . - М. : КНОРУС , 2005. - 272 c.
  336.763
  Ивашев - Мусатов О.С. Начала математического анализа : учеб.пособие для вузов. - 5-е изд.,перераб и доп . - М. : Наука , 1988. - 287 c.
  517
  Ивашев - Мусатов О.С. Начала математического анализа : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд., испр . - М. : Наука , 1973. - 159 c.
  517
  Иващенко П.А. Измерение параметров лазеров : учеб.пособие / П.А.Иващенко, Ю.А.Калинин, Б.Н.Морозов. - М. : Изд-во стандартов , 1982. - 167 c.
  621.373.826 :53.08
  Ивин Л.Н. Справочник биржевого маклера - Харьков : Простор , 1991. - 72 c.
  336.76            65.9(2)26
  Ивович В.А. Переходные матрицы в динамике упругих систем : справ.пособие. - М. : Машиностроение , 1969. - 199 c.
  [512.643 : 539.3 : 62-752] (031)
  Ивович В.А. Переходные матрицы в динамике упругих систем : справочник. - М. : Машиностроение , 1981. - 183 c.
  62-752 : 512.542 : 539.3(03)
  Ивченко Г.И. Теория массового обслуживания : учеб.пособие для вузов / Г.И.Ивченко, В.А.Каштанов. И.Н.Коваленко. - М. : Высш.шк. , 1982. - 256 c.
  519.872
  Игнатов А.А. Кривошипные горячештамповочные прессы / А.А.Игнатов, Т.А.Игнатова. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1974. - 352 c.
  621.735.043.016.2 : 621.979
  Игнатов А.А. Кривошипные горячештамповочные прессы / А.А.Игнатов, Т.А.Игнатова. - 3-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1984. - 312 c.
  621.735.043.016.2: 621.979
  Игнатов В.А. Торцевые асинхронные электродвигатели интегрального изготовления / В.А.Игнатов, К.Я.Вильданов. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 304 c.
  621.313.333.049.77
  Игнатович В.Г. Регулировка и ремонт бытовой радиоэлектронной аппаратуры : учеб.пособие для техникумов для радиотехн.спец. / В.Г.Игнатович, А.И.Митюхин. - Минск : Вышэйш.шк. , 1993. - 367 c.
  621.396.6.004.67
  Игнатьева А.В. Курс высшей математики : учеб.пособие для втузов / А.В.Игнатьева, Т.И.Краснощекова, В.Ф.Смирнов; под ред.П.И.Романовского. - М. : Высш.шк. , 1964. - 684 c.
  517
  Изаак С.И. Управление культурно - оздоровительной работой : учеб.- метод.пособие / С.И.Изаак, М.Х.Индреев, М.Н.Пуховская. - М. : Олимпия-Пресс , 2005. - 94 c. - (Спорт в школе).
  371.2.037.1
  Изаксон А.А. Справочник молодого машиниста экскаватора / А.А.Изаксон, В.М.Донской, А.И.Филатов. - М. : Высш.шк. , 1979. - 271 c.
  621.879
  Избранные методы исследования в металловедении / под ред.Г.- Й.Хунгера; пер. с нем.А.К.Белявского и др. ;под ред.Ю.В.Мойша и др. - М. : Металлургия , 1985. - 416 c.
  620.182/.187
  Изготовление деталей пластическим деформированием / под ред.проф.К.П.Богоявленского и проф.П.В.Каменева - Л. : Машиностроение , 1975. - 424 c.
  621.777.4
  Изготовление деталей пластическим деформированием : сб.ст. / под ред.К.П.Богоявленского,П.В.Каменева. - Л. : Машиностроение , 1975. - 424 c.
  621.777.4
  Изготовление сложных полых деталей / К.Н.Богоявленский, Е.И.Серяков, А.Н.Кобышев, Н.Ф.Воронина; под ред.К.Н.Богоявлевского - Л. : Машиностроение, Ленингр.отд-ние , 1979. - 216 c.
  621.74.043.2-462
  Изготовление стальных конструкций : справочник монтажника / А.А.Абаринов, Б.И.Гампель, Е.Л.Воронов и др.; под ред.В.М.Краснова. - М. : Стройиздат , 1978. - 335 c. - (Справочник монтажника).
  [624.014.002.2 + 691.714.002.2](031)
  Измерение среднеквадратического значения напряжения / Попов В.С., Жалбаков И.Н. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 120 c.
  621.317.72
  Измерение электрических и неэлектрических величин : учеб.пособие для вузов / Н.Н.Евтихиев, Я.А.Купершмидт, В.Ф.Папуловский, В.Н.Скугоров; под общ.ред.Н.Н.Евтихиева. - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 349 c.
  621.317.3
  Изотермическое деформирование металлов / С.З.Фиглин, В.В.Бойцов, Ю.Г.Калпин, Ю.И.Каплин. - М. : Машиностроение , 1978. - 239 c.
  621.785.4            621.73
  Иллюстрированный англо - французско - немецко - русский разговорник Сольмана. - М. : Кредо , 1992. - 271 c.
  811.111=133.1=112.2=161.1(076.3)            81.2
  Ильенков Э. В. Философия и культура - М.: : Изд-во полит. лит. , 1991. - 462 с. c.
  87
  Ильенков Э.В. Философия и культура. - М. : Политиздат , 1991. - 464 c. - (Мыслители прошлого).
  1 + 316.7
  Ильин В.А. Математический анализ : в 2 т. Т.2. Продолжение курса : учебник для вузов / В.А.Ильин, В.А.Садовничий, Б.Х.Сендов. - М. : Изд-во МГУ , 1987. - 357 c.
  517
  Ильин В.А. Математический анализ : в 3 т. Т.1. Начальний курс : учебник для вузов / В.А.Ильин, В.А.Садовничий, Бл.Х.Сендов; под ред.А.Н.Тихонова. - 2-е изд., перераб . - М. : Изд-во МГУ , 1985. - 660 c.
  517
  Ильин В.А. Цинкование, кадмирование, лужение и свинцевание / под ред.П.М.Вячеславова. - 4-е изд., доп.и перераб . - Л. : Машиностроение , 1977. - 95 c. - (Б-чка гальванотехника. Вып.2).
  621.357
  Ильин В.А. Основы математического анализа : в 2 т. Т.2. : учеб.пособие для ун-тов / В.А.Ильин, Э.Г.Позняк. - М. : Наука , 1973. - 448 c. - (Курс высш.математики и математ.физики).
  517
  Ильин В.А. Основы математического анализа : в 2 т. Т.1. : учебник для ун-тов / В.А.Ильин,Э.Г. Позняк. - 4-е изд., перераб.и доп . - М. : Наука , 1982. - 616 c.
  517
  Ильин В.А. Основы математического анализа : в 2 т. Т.1. : учебник для ун-тов / В.В.Ильин, Э.Г.Позняк. - 3-е изд., испр.и доп . - М. : Наука , 1971. - 510 c. - (Курс высш.математики и матем.физики. Вып.1).
  517
  Ильин Л.Н. Ковочно - штамповочное производство: лаб.практикум : учеб.пособие для машиностроит.техникумов / Л.Н.Ильин, А.С.Подольский, Б.М.Позднеев. - М. : Машиностроение , 1987. - 160 c.
  621.73
  Ильина О.П. Информационные технологии бухгалтерского учета. - СПб : Питер , 2001. - 684 c.
  657 : 004 : 002.5.002.5            65.052-51+681.3:002.5.002.5
  Ильченко А.Я. Основы теории цветности органических красителей : монография. - К. : Наук.думка , 2012. - 263 c. - (Проект Наукова книга).
  535.333 : 547.97
  Имери Винс. Как сделать бизнес в Internet / Винс Имери; пер. с англ. - К.; М.; СПб. : Диалектика , 1998. - 463 c.
  004.738.5 : 004.77            65.050 _ 681.3.06
  Инвестиции в Украине / под ред. С.И.Вакарина. - К. : Канкорд , 1996. - 94 c.
  330.322(477)            65-56(Укр)
  Ингиков.М.А Ремонт технических систем : учебник для вузов. - Л. : ВИКИ им.А.Ф.Можацского , 1978. - 322 c.
  658.588.8.004.67
  Инженерно - строительное черчение : учеб.пособие для инж.- строит. спец.вузов и фак. / М.А.Князьков, П.Г.Легошин, П.В.Барсуков, Ю.И.Короев; под ред Ю.И.Короева. - М. : Высш. шк. , 1971. - 279 c.
  744
  Инженерно-строительное черчение : учеб.для инж.- строит.спец.вузов и фак. / П.В.Барсуков, М.А.Князьков, Ю.И.Короев, П.Г.Легошин; под ред.Ю.И.Короева. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 1976. - 256 c.
  744:69(075.8)
  Инженерные расчеты на ЭВМ : справ.-пособие / под ред.В.А.Троицкого. - Л. : Машиностроение. , 1979. - 288 c.
  621.01 : 004.382.7            681.3
  Интегральные микросхемы : справочник / Б.В.Тарабрин, Л.Ф.Лунин, Ю.Н.Смирнов и др.; под ред. Б.В.Тарабрина. - М. : Радио и связь , 1984. - 528 c.
  621.382.049.77
  Интегральные микросхемы : справочник / Б.В.Тарабрин, Л.Ф.Лунин, Ю.Н.Смирнов и др.; под ред.Б.В.Тарабрина. - 2-е изд.,испр . - М. : Энергоатомиздат , 1985. - 528 c.
  621.382.049.77
  Интегрируемые динамические системы:спектральные и дифференциально - геометрические аспекты / Ю.А.Питропольский, А.Н.Боголюбов(мл), А.К.Прикарпатский, В.Г.Самойленко. - К. : Наук. думка , 1987. - 296 c.
  517.9
  Интелектуальная собственность : в 2 т. Т.2. Промышленная собственность / сост. и коммент.В.Ф.Чигир. - Минск : Амалфея , 1997. - 622 c.
  347.77            67.404.3
  Информатика: задачник - практикум : в 2 т. Т.1. : учеб.пособие для школ / Л.Залогова, М.Плаксич, С.Русаков и др.; под ред.И.Семакина, Е.Хеннера. - М. : Лаборатория базовых знаний , 1999. - 304 c.
  004.9(076.1)
  Информатика: задачник - практикум : в 2 т. Т.2. : учеб. пособие для школ / Л. Залогова, М. Плаксин, С. Русаков и др.; под ред И. Семакина, Е. Хеннера. - М. : Лаборатория базовых знаний , 1999. - 278 c.
  004.9 (076.1)
  Информационные системы и технологии в экономике : учебник для с/х вузов / Т.П. Барановская, В.И. Лойко, М.И. Семенов, А.И.Трубилин; под ред. В.И.Лойко. - 2-е изд., доп. и перераб . - М. : Финансы и статистика , 2005. - 413 c.
  004.78 : 33
  Иншаков С.М. Зарубежная криминология - М. : ИНФРА - М - НОРМА , 1997. - 374 c.
  343.9(1-87)            67.52
  Иоанн Кронштадский Моя жизнь во Христе. - М. : Сов. Росия , 1991. - 80 c. - (Моя жизнь во Христе).
  27            86.372
  Иойрыш А.И. Ракеты должны служить миру: Из истории появления ракетно - ядерного оружия. - М. : Междунар. отношеня , 1985. - 150 c.
  629.7
  Иосилевич Г.Б. Расчет фланцевых соединений / Г.Б.Иосилевич, С.Т.Ковган. - Свердловск : Изд-во Уральск. ун-та , 1989. - 164 c. - (Произв.- техн.лит-ра).
  621.643.412 : 624.078.4
  Иофинов С.А. Контроль работоспособности трактора / С.А.Иофинов, Н.Н.Гевейлер. - Л. : Машиностроение , 1985. - 236 c.
  631.372 + 629.366
  Иоффе А.Ф. Персональные ЭВМ в организационном управлении. - М. : Наука , 1988. - 207 c. - (Экон.- мат.б-ка)).
  651.012.4 : 004.382.7
  Иродов И.Е. Основные законы электромагнетизма : учеб. пособие для вузов. - М. : Высш.шк. , 1983. - 258с c.
  537.8
  Иродов И.Е. Основные законы механики : учеб.пособие для физ. спец. вузов - 3-е изд., перераб.и доп. . - М. : Высшая школа , 1985. - 248 c.
  531.075.01            22.2
  Ирхин Ю.В. Политология : учеб. пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Изд-во РУДН , 1996. - 463 c.
  32.01 + (37.017.4-053.81 : 342.7)            66.0
  Исаенко В.П. Праздник в нашем доме. - М. : Легпромбытиздат , 1992. - 155 c.
  39 + 173            63.5
  Исаченков Е.И. Контактное трение и смазка при обработе металлов давлением. - М. : Машиностроение , 1978. - 208 c.
  621.7.079 + 621.89
  Исихара А. Статистическая физика / пер.с англ. под.ред.:Д.Н.Зубарева, А.Г.Башкирова. - М. : Мир , 1973. - 471 c.
  536.75
  Исиченко Ю.А. Самоучитель украинского языка / Ю.А. Исиченко, В.С. Калашник, А.А. Свашенко. - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1993. - 287 c.
  811.161.2(076)
  Исполнительное производство в Украине(по состоянию на 01.05.02г.) / сост. М.И. Корякин. - Х. : Информ - правовой центр , 2002. - 287 c.
  347.952(477)            67.401
  Исполнительные размеры калибров : 2. Т.1. Калибры гладкие и шлицевые с прямобочным профилем : справочник / Я.Г. Уманский, И.А. Медовой - М. , 1980.
  621.753.3
  Исследование динамических систем на ЭВМ / отв. ред.: Н.Т. Бруневич, В.И. Сергеев. - М. : Наука , 1982. - 144 c.
  621 : 534 : 004.382.7            621 : 534 : 681.3
  Исследование и решение задач прикладной механики на ЭВМ : сб. ст. / отв. ред. Н.Г. Бруевич, В.И. Сергеев. - М. : Наука , 1985. - 128с. c.
  621.01 : 004.382.7            621.01:681.3
  Исследование и создание подъемно - транспортных машин : сб. тр. Вып.85 / под ред.П.В. Панкрашина ;Всесоюз. науч.- исслед. ин-т строит. и дорожного машиностроения. - М. : ВНИИстройдормаш , 1979. - 87 c.
  625.08 + 621.87
  Исследование по строительной механике : межвуз.ст.науч.тр. / под общ. ред. Е.С.Гребня. - Л. : ЛИИЖТ , 1978. - 112 c.
  624.07
  Исследование приводов строительных и дорожных машин : сб. ст. / под ред.Е.Ю. Малиновского. - М. : ВНИИстройдормаш , 1985. - 108 c.
  625.7.08-8 +69.001.5
  Исследования в области механических измерений: : Труды метрологических ин-тов СССР. Вып. 118(187) / под ред. Е.Ф. Долинского. - М.-Л. : Изд-во стандартов , 1971. - 174 c. - ((Всесоюз.НИИ метрологии им. Д.И. Менделеева)).
  531.7
  История государства и права зарубежных стран Т.1. : учебник для юрид.вузов и фак. / под общ.ред.О.А.Жидкова,Н.А.Крашенинниковой. - М. : ИНФРА-М-НОРМА , 1997. - 461 c.
  340.12(091)(1-87)            67.3
  История государства и права. Хронология : учеб.пособие / под ред. М.И.Сизикова. - М. : ИНФРА-М , 1996. - 158 c.
  340.12(091)(477)            67.3
  История Древнего Рима : учебник для вузов / В.И.Кузищин, И.Л.Маяк, И.А.Гвоздева, Г.Г.Ершова; под ред.В.И.Кузищева. - 4-е изд., перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 2000. - 383 c.
  94(37)            63.3(0)32
  История Древнего Рима : учебник для вузов / под ред. В.И.Кузищева. - 3-е изд.,перераб . - М. : Высш.шк. , 1993. - 366 c.
  94(037)
  История Киева : в 3 т. Т.1. Древний и средневековый Киев / под ред. Ю.Ю.Кондуфора. - К. : Наук.думка , 1982. - 407 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  История Киева : в 3 т. Т.2. Киев периода позднего феодализма и капитализма / под ред.Ю.Ю.Кондуфора. - К. : Наук. думка , 1983. - 463 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  История Киева : в 3 т. Т.3. Киев социалистический / под ред. Ю.Ю.Кондуфора. - К. : Наук. думка , 1986. - 439 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  История политических партий России : учебник для вузов / Н.Г. Думова, Н.Д. Ерофеев, С.В. Тютюкин и др.; под ред. А.И. Зевелева. - М. : Высш. шк. , 1994. - 447 c.
  329(47)(091)
  История физической культуры и спорта : учебник для сред.физкультурных учеб.завед. / под ред. В.В.Столбова. - М. : Физкультура и спорт , 1977. - 231 c.
  796(091)
  Итинская Н.И. Топлива, масла и технические жидкости : справочник / Н.И. Итинская, Н.А. Кузнецов. - 2-е изд., перераб и доп . - М. : Агропромиздат , 1989. - 303 c.
  662.75(035)+621.892(035)
  Итинская Н.И. Справочник по топливу, маслам и техническим жидкостям( в вопросах и ответах) : справочник / Н.И. Итинская, Н.А. Кузнецов. - М. : Колос , 1982. - 208 c.
  662.75(035) + 621.892(035)
  Итоги науки и техники. Автомобилестроение Т.3. Зарубежние автомобили / сост.Р.В. Кугель; под ред Р.В. Ротенберг. - М. : ВИНИТИ , 1987. - 155 c.
  629.331(1-87)            629.113
  Ицкович. Г.М. Методика преподавания сопротивления материалов в техникумах : учеб.- метод.пособие для преподавателей машиностроит. техникумов / под ред А.И. Аркуши. - 2-е изд.,перераб . - М. : Высш. шк.
  539.3/6.(072.32)
  І.Вернадський.Витоки.Творча спадщина у контексті історії економічної думки в Україні / за ред. В.Д.Базилевича. - К. : Знання , 2009. - 86 c.
  330.8(477) +929 Вернадский
  Іваницький С.О. Судова влада та правоохоронні органи України : практикум. - К . : Кондор , 2009. - 149 c.
  [34796/.99+ 351.74](477)(075.8)
  Іванов В.М. Історія держави і права України : у 2 т. Т.1. : навч. посібник - К. : МАУП , 2002. - 262 c.
  340.12 : (37.017.4-053ю81 + 378.017.4-057.785)(091)(477)
  Іванов В.М. Грошово - кредитні системи зарубіжних країн : курс лекцій / В.М.Іванов, І.Я.Софіщенко. - К. : МАУП , 2001. - 232 c.
  336.7(1-87)            65.262
  Іванов В.М. Історія держави і права України : у 2 т. Т.2. : навч.посібник. - К. : МАУП , 2003. - 223 c.
  340.12(091)(477) :(37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Іванов Ю.Б. Вступ до бізнесу / Ю.Б. Іванов, Ю.І. Кравченко, М.М. Хоменко. - К. : Лібра , 1995. - 251 c.
  334.7.012.42            65.012.11
  Іванова Т.В. Культура педагогічного менеджменту викладача ВНЗ непедагогічного профілю : навч.-метод.посібник. / Ін-т педагогічної освіти та освіти дорослих. - К. : Педагогічна думка , 2012. - 137 c.
  378.11: 658.012.32(072)
  Іванова Т.В. Культура педагогічного менеджменту викладача ВНЗ непедагогічного профілю : навч. - метод.посібник. - К. : Педагогічна думка , 2012. - 137 c.
  378.11(072) : 658.012.32
  Іванченко Ф.К. Підйомно - транспортні машини : підручник для техн.вузів - К. : Вища шк. , 1993. - 413 c.
  621.86/.87
  Іванюта П.В. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік у виробничих підрозділах сільськогосподарських господарюючих суб`єктів : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч.літ , 2006. - 362 c.
  657.4 : 631.162
  Іванюта П.В. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр учбов.літ. , 2007. - 179 c.
  657.1.011.56
  Іванюта С.М. Антикризове управління : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч. літ. , 2007. - 287 c.
  658.016.7
  Івасів Б.С. Міжнародні розрахунки : підручник. - Тернопіль : Карт-бланш , 2004. - 223 c. - ((тернопіл.акад.нар.гос-ва)).
  339.72            65.268
  Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту : навч.посібник. - К. : Знання - Прес , 2003. - 349 c.
  657 : 004            65.052 : 65с
  Івченко А.О. Тлумачний словник української мови. - 10-те вид., випр . - Харків : Фоліо , 2006. - 540 c.
  811.161.2`374.3
  Івченко А.О. Тлумачний словник української мови. - 10-те випр. вид . - Х. : Фоліо , 2006. - 540 c.
  811.161.2`374.3
  Івченко І.Ю. Економічні ризики : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : ЦУЛ , 2004. - 300 c.
  330.131.7            65.290-26
  Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз : навч.посібник. - 2-ге вид., стер . - К. : МАУП , 2001. - 147 c. - (Межрегіональна Академія управління персоналом).
  658.14/.17.012.12            65.053
  Ілляшенко С.М. Економічний ризик : навч.посібник для вищ.навч.закл. - 2-ге вид.,доп.і перероб . - К. : Центр навч.літ. , 2004. - 218 c.
  330.131.7
  Ільїн В.В. Фінансова цивілізація. - К. : Книга , 2007. - 527 c.
  336.74
  Імунологія : підручник для біолог.спец.вищ.навч.закл. / А.Ю.Вершигора, Є.У.Пастер, Д.В.Колибо та ін.; за заг.ред.Є.У.Пастера. - К. : Вища шк. , 2005. - 599 c.
  577.27
  Інвестиційний потенціал у логістиці. На прикладі автотранспорту : навч.посібник для вищ.навч.закл. / К.Е.Фесенко, Л.Г.Зайончик, М.П.Денисенко, В.Г.Кабанов. - К. : Наук.світ. , 2002. - 259 c.
  330.322 : 658.7 : 629.33
  Інвестування : підручник [для вищ. навч.закл.] / В.М.Гриньова, В.О.Коюда, Т.І.Лепейко, О.П.Коюда - К. : Знання , 2008. - 452 c.
  330.322(477)(075.8)
  Інноваційний розвиток промисловості України : навч.посібник для вищ.навч.закл. / О.І.Волков, М.П.Денисенко, А.П.Гречан; під ред.О.І.Волкова, М.П.Денисенко. - К. : КНТ , 2006. - 645 c.
  330.341.1(477)
  Інноваційні технології антикризового управління економічними системами : монографія / С.К.Рамазанов, Г.О.Надьон, Н.І.Кришталь та ін. - Луганськ; К. : Вид-во СНУ ім. В.Даля , 2009. - 582 c.
  658.016.7
  Інноваційні технології в галузі фізичного виховання, спорту, туризму, рекреації та валеології : зб.наук.праць VII міжнародної наук. - метод. конференції 18-19 квітня 2013 р. - Х.;Кременчук : Акад. ВВ МВС України , 2013. - 50 c.
  796.011 : 001.895
  Інтегральне числення : навч.посібник для ун-тів / О.М.Сінчук, В.П.Ляшенко, С.В.Тищенко. - Кременчук : КНУ ім.М.Остроградського , 2010. - 174 c.
  517.3
  Інформатизація аерокосмічного землезнавства : монографія / за ред. С.О.Довгого, В.І.Лялька. - К. : Наук.думка , 2001. - 606 c.
  528.7.063.9
  Інформатика для економістів : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.М.Беспалов, А.Ю.Вакула, А.М.Гострик та ін. - К. : Центр учбов. літ. , 2003. - 786 c.
  004 : 330( 075.8 )
  Інформаційна політика України. Європейський контекст : монографія / Л.В.Губерський, Є.Є.Камінський, Є.А.Макаренко. - К. : Либідь , 2007. - 358 c.
  32 : 316.774
  Інформаційні системи у фінансово - кредитних установах : навч.- метод.посібник для самост.вивчення дисципліни / І.Ф.Рогач, М.А.Сендзюк, В.А.Антонюк, О.О.Денісова. - К. : КНЕУ , 2001. - 324 c.
  336.7:681.518
  Іпатов Е.Ф. Психологія управління в бізнесі : навч.посібник для підготовки бакалаврів усіх форм навчання / Е.Ф.Іпатов, К.М.Левківський, В.В.Павловський. - 2-ге вид., доп., перероб . - Х.; К. : НМЦВО , 2003. - 319 c.
  159.9 : 334.7.012.42            88.5
  Іскович - Лотоцький Р.Д. Процеси та машини вібраційних і віброударних технологій : монографія / Р.Д.Іскович - Лотоцький, Р.Р.Обертюх, І.В.Севостьянов. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2006. - 291 c.
  621.979.31-868
  Історичні постаті України : іст.нариси (гетьмани: Д.Вишневецький, П Сагайдачний,Б.Хмельницький,П.Дорошенко, І.Мазепа,П.Полуботко,П.Орлик) / упоряд.та авт.вст.ст. О.В.Болдирев. - Одеса : Маяк , 1993. - 384 c.
  940(477) +929(477)            63.3 ( 2Укр ) 4
  Історія держави і права : навч.посібник / за ред. А.С.Чайковського. - К. : Юрінком Інтер , 2000. - 383 c. - (Ін-т економіки, управління та господ. права).
  340.12(091) : (37.017.4-053.81 +378.017.4-057.785)
  Історія держави і права зарубіжних країн. Середні віки та ранній новий час : навч.посібник / за ред. Б.Й.Тищика. - Львів : Світ , 2006. - 695 c.
  340.12 : ( 37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)(100)
  Історія держави і права України : навч.посібник / А.С.Чайковський, В.І.Баррименко, О.І.Гуржій та ін. - К. : Б.в. , 1997. - 236 c.
  340.12(091)(477)            67.3(4Укр)
  Історія держави і права України : у 2 т. Т.1. : підручник для юрид.спец.вищ.навч.закл. / О.Д.Святоцький, В.Д.Гончаренко, М.М.Страхов та ін.; за ред. В.Я.Тація, А.Й.Рогожина, В.Д.Гончаренка. - К. : Ін Юре , 2003. - 653 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)(477)            67.3(4Укр)
  Історія держави і права України : у 2 т. Т.2. : підручник для юрид.спец.вищ.навч.закл. / А.Й.Рогожин, В.Д.Гончаренко, М.М.Страхов; за ред. В.Я.Тація, А.Й.Рогожина, В.Д.Гончаренко. - К. : Ін Юре , 2003. - 578 c.
  340.12(091)(477)            67.3(4Укр)
  Історія держави і права України : У 2-х ч.. Т.Ч.1. : Підручник / За ред. акад. Академії правових наук України А.Й.Рогожина - К. : `Ін Юре` , 1996. - 368 c.
  340.12:940(477)            67.9(4УКР)я73
  Історія держави і права України. Курс лекцій : навч.посібник для юрид.вузів та фак. / О.О.Шевченко, В.О.Самохвалов, М.О.Шевченко та ін.; за ред. В.Г.Гончаренка. - К. : Вентурі , 1996. - 287 c.
  340.12(091)(477) : (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)            67.3(4Укр)
  Історія економічної думки України : навч.посібник / Р.Х.Васильєва, Л.П.Горкіна, Н.А.Петровська та ін. - К. : Либідь , 1993. - 272 c.
  330.8(091)(477)            65.02(4Ук)
  Історія релігії в Україні : навч.посібник для вищ.навч.закл. / А.М.Колодний, П.Л.Яроцький, Б.О.Лобовик та ін.; за ред. А.М.Колодного, П.Л.Яроцького. - К. : Знання , 1999. - 735 c.
  21/.29(091)(477)            86.3(4 Укр)
  Історія світової та української культури : підручник для вищ.навч.закл. / В.Греченко, І.Чорний, В.Кушнерук, В.Режко. - К. : Літера ЛТД , 2005. - 463 c.
  930.85(100+477)
  Історія світової та української культури : підручник для вищ.навч.закл. / В.А.Греченко, І.В.Чорний, В.А.Кушнерук, В.А.Режко. - К. : Літера ЛТД , 2002. - 463 c.
  930.85(100+477)            71.0
  Історія січових стрільців : воєн.- іст.нарис - К. : Україна , 1992. - 345 c.
  947.7 ``1918/1920``            63.3(2Ук)712
  Історія України : для дітей шк.віку. - К. , 1992. - 224 c.
  940(477)            63.3(2)Ук
  Історія України : навч.-метод.посібник для семінар.занять / В.М.Литвин, А.Г.Слюсаренко, В.Ф.Колесник та ін.; за ред. В.М.Литвина. - К. : Знання , 2006. - 607 c.
  940(477)            63.3 ( 4Укр )
  Історія України : навч.посібник / В.Ф.Верстюк, О.В.Гарань, О.І.Гуржій та ін.; під заг.ред. В.А.Смолія. - К. : Альтернативи , 1997. - 423 c.
  940(477)            63.3 ( 4Укр )
  Історія України : підручник для вищ.навч.закл. / В.Баран, Л.Войтович, Я.Грицак та ін.; відп.ред. Ю.Сливка. - 3-тє вид., перероб.і доп . - Львів : Світ , 2002. - 519 c.
  940(477)            63.3 ( 4Укр )
  Історія України : посібник для вищ.навч.техн.закл. / Г.Д.Темко, Л.С.Тупчієнко, Н.В.Бем та ін.; за ред. Г.Д.Темка, Л.С.Тупчієнко. - К. : Академія , 2002. - 479 c.
  940(477)            63.3( 4Укр )
  Історія України та її державності : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Л.Є.Дещинський, І.О.Гаврилів, Р.Д.Зінкевич та ін.; за наук.ред. Л.Є.Дещинського. - 3-тє вид., перероб.і доп . - Львів : Бескид Біт , 2005. - 367 c.
  940(477)            63.3( 4Укр )
  Історія України. Курс лекцій : в 2 т. Т.2. ХХ століття : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Л.Г.Мельник та ін. - К. : Либідь , 1992. - 463 c.
  940(477)            63.3 ( 2Ук )
  Історія України.Курс лекцій : у 2 т. Т.1. Від найдавніших часів до кінця ХІХ ст. : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Л.Г.Мельник та ін. - К. : Либідь , 1991. - 573 c.
  940(477)            63.3(Ук)
  Історія українського війська з 383 ілюстраціями в тексті.Написали І-ІІ ч. -І.Крип`якевич, ІІІ ч.- Б.Гнатевич, при співпраці З.Стефанова, О.Думіна,С.Шрамченка : у 2 т. Т.1. / Вид. Івана Тиктора. - Репринт.вид. 1936 р. . - К. : Пам`ятки України , 1993. - 1-22 c.
  940(477) + 355.11(477)            63.3(4Укр)
  Історія українського війська з 383 ілюстраціями в тексті.Написали І-ІІ ч. І.Крип`якевич, ІІІ ч.-Б.Гнатевич при співпраці З.Стефанова, О.Дкміна, С.Шрамченка : у 2 т. Т.2. / Вид.Івана Тиктора. - Репринт.вид. 1936р. . - К. : Пам`ятки України , 1993. - 289- c.
  940(477) + 355.11(477)            63.3.(4Укр)
  Історія українського селянства : у 2 т. Т.2. : нариси / Ред.рада: В.М.Литвин (голова), В.М.Геєць, В.М.Даниленко та ін. - К. : Наук.думка , 2006. - 653 c. - ((НАН України.Ін-т історіі України).
  940 - 058.232.6(477)            63.3(4Укр)-28
  Історія українського селянства : у 2 т. Т.1. : нариси / Ред.рада: В.М.Литвин(голова), В.М.Геєць, В.М.Даниленко та ін. - К. : Наук.думка , 2006. - 631 c. - (НАН України.Ін-т історії України).
  940-058.232.6(477)            63.3(4 Укр)-28
  Історія української культури : у 15 зшит. IX зшиток - червень 1937 / під ред. І.Крип`якевича. - Факс. вид. Івана Тиктора . - К. : Обереги , 1993. - 48 c.
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3 ( 2Ук )
  Історія української культури : у 15 зшит. XIV зшиток - листопад 1937 / під заг.ред. І.Крип`якевича. - факс..вид . - К. : Обереги , 1993. - 48 c. - (Історична б-ка).
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3( 2Ук )
  Історія української культури : у 15 зшит. ХІІІ зшиток - жовтень 1937 / під ред. І.Крип`якевича. - Факс.вид. Івана Тиктора . - К. : Обереги , 1993. - 48 c.
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3( 2Ук )
  Історія української культури : у 15 зшит. XII зшиток - вересень 1937 / під ред. І.Крип`якевича. - Факс.вид. Івана Тиктора . - К. : Обереги , 1993. - 48 c.
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3( 2Ук )
  Історія української культури : у 15 зшит. XI зшиток - серпень 1937 / під ред. І.Крип`якевича. - Факс.вид. Івана Тиктора . - К. : Обереги , 1993. - 48 c.
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3( 2Ук )
  Історія української культури : у 15 зшит. Х зшиток - липень 1937 / під ред. І.Крип`якевича. - К. : Обереги , 1993. - 48 c.
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3( 2Укр )
  Історія української культури : у 15 зшит. VIII зшиток - травень 1937 / під.ред. І.Крип`якевича. - факс.вид. Івана Тиктора . - К. : Обереги , 1993. - 48 c.
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3 ( 2Ук )
  Історія української культури : у 15 зшит. VII зшиток - квітень 1937 / під ред. І.Крип`якевича. - Факс. вид. Івана Тиктора . - К. : Обереги , 1993. - 48 c.
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3 ( 2Ук )
  Історія української культури : у 15 зшит. VI зшиток - березень 1937 / під ред. І.Крип`якевича. - Факс.вид. Івана Тиктора . - К. : Обереги , 1993. - 48 c.
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3 ( 2Ук )
  Історія української культури : у 15 зшит. IV зшиток - січень 1937 / під заг.ред. І.Крип`якевича. - Факс.вид. Івана Тиктора . - К. : Обереги , 1993. - 48 c.
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3 ( 2Ук )
  Історія української культури : у 15 зшит. ІІІ зшиток - грудень 1936 / під заг.ред. І.Крип`якевича. - Факс. вид. Івана Тиктора . - К. : Обереги , 1993. - 48 c.
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3 ( 2Ук )
  Історія української культури : у 15 зшит. II зшиток - листопад 1936 / під заг. ред. І.Крип`якевича. - Факс.вид. Івана Тиктора . - К. : Обереги , 1993. - 48 c. - (Історична б-ка).
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3 ( 2Ук )
  Історія української культури : у 15 зшит. 1 зшиток - жовтень 1936 / під заг.ред. І.Крип`якевича. - Факс.вид. Івана Тиктора . - К. : Обереги , 1993. - 1-56 c. - (Історична б-ка).
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3 ( 2Ук )
  Історія української культури / за заг.ред. І.Крип`якевича. - 2-ге вид . - К. : Либідь , 1999. - 651 c.
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3 (4Укр )
  Історія української культури : зб.матеріалів і документів / упоряд.: Б.І.Білик, Ю.А.Горбань, Я.С.Калакура та ін.; за ред.С.М.Клапчука, В.Ф.Остафійчука. - К. : Вища шк. , 2000. - 606 c.
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3(4Укр)+71.1(4Укр)
  Історія української культури : у 15 зшит. XV зшиток - грудень 1937 - Факс.вид.Івана Тиктора . - К. : Обереги , 1993. - 673- c.
  930.85(477) + 316.7 (477)            63.3.(4Укр)
  Історія української культури / за заг.ред. Івана Крип`якевича. - К. : Либідь , 1994. - 651 c.
  930.85(477)
  Історія української культури. Побут. Письменство. Мистецтво. Театр. Музика / за заг.ред. І.Крип`якевича. - 4-те вид., стер . - К. : Либідь , 2002. - 651 c.
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3 ( 4Укр )-7
  Історія української літератури ХІХ ст.( 70-90 роки ) : у 2 т. Т.1. : підручник для філолог.спец.вищ.навч.закл. / О.Д.Гнідан, Л.С.Дем`янівська, С.С.Кіраль та ін.; за ред. О.Д.Гнідан. - К. : Вища шк. , 2002. - 575 c.
  821.161.2``18``(091) : 940(477)``18``            83.3 ( 4Укр )
  Історія української літератури ХІХ ст.( 70-90-ті роки ) : у 2 т. Т.2. : підручник для філолог.спец.вищ.навч.закл. / О.Д.Гнідан, Л.С.Дем`янівська, С.С.Кіраль; за ред. О.Д.Гнідан. - К. : Вища шк. , 2003. - 439 c.
  821.161.2``18``(091) : 940(477)``18``            82.161.2:94 (477) ``18``
  Історія української літератури ХІХ століття : у 3 т. Т.1. Перші десятиріччя ХІХ ст. : навч.посібник для філолог.спец.вищ.навч.закл. / за ред. М.Т.Яценка. - К. : Либідь , 1995. - 365 c.
  821.161.2``18``(091) : 940(477)``18``            83.3 ( 4Укр ) 1
  Історія української літератури ХІХ століття : у 3 т. Т.2. 40-ві - 60-ті роки ХІХ ст. : навч.посібник для філолог.спец.вищ.навч.закл. / за ред. М.Т.Яценка. - К. : Либідь , 1996. - 383 c.
  821.161.2``18``(091) : 940(477)``18``            83.3 ( 4Укр ) 1
  Історія української літератури ХХ століття : у 2 т. Т.1. Перша половина ХХ століття : підручник для гуманіт.спец.вищих навч.закл. / за ред. В.Г.Дончика. - К. : Либідь , 1998. - 462 c.
  821.161.2``19``(091) + 940(477)``19``            83.3 ( 4Укр ) 6
  Історія української літератури ХХ століття : у 2 т. Т.1. 1910-1930-ті роки : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.Г.Дончик, В.П.Агеєва, Ю.І.Ковалів та ін.; за ред. В.Г.Дончика. - 2-ге вид., стер . - К. : Либідь , 1994. - 782 c.
  821.161.2``19``(091) + 940(477)``19``            83.3 ( 4Укр )
  Історія української літератури. Кінець ХІХ-початок ХХ ст. : у 2 т. Т.1. : підручник для вищ.навч.закл. / О.Д.Гнідан, Г.Ф.Семенюк, Н.М.Гаєвська та ін.; за заг.ред. О.Д.Гнідан. - К. : Либідь , 2005. - 622 c.
  821.161.2``18/19``(091) + 940(477)``18/19``            83.3 ( 4Укр ) 1
  Історія української літератури. Перше десятиріччя ХІХ ст. : підручник для філолог.фак.вищ.навч.закл. / за ред. П.П.Хропка. - К. : Либідь , 1992. - 511 c.
  821.161.1``18``(091)+ 940(477)``18``            83.3 ( 4Укр ) 1
  Історія української та зарубіжної культури : навч.посібник / С.М.Клапчук, Б.І.Білик, Ю.А.Горбань; за ред. С.М.Клапчука. - 6-те вид., випр.і доп . - К. : Знання - Прес , 2007. - 358 c.
  930.85 ( 477+100 ) + 316.7
  Історія української та зарубіжної культури : навч.посібник / Б.І.Білик, Ю.А.Горбань, Я.С.Калакура та ін.; за ред. С.М.Клапчука, В.Ф.Остафійчука. - К. : Вища шк., Знання , 1999. - 326 c.
  930.85(477+100) + 316.7            63.3 ( О ) я73
  Історія української школи і педагогіки : хрестоматія / за ред. В.Г.Кременя; уклад. О.О.Любар. - К. : Знання , 2005. - 767 c.
  371.013(091)(477)            74
  Іщенко А.В. Теорія і практика криміналістичного процесу доказування в розслідуванні злочинів : навч.посібник / А.В.Іщенко, І.О.Ієрусалимов, Ж.В.Удовенко. - К. : Центр учбов. літ. , 2007. - 158 c.
  343.132 ( 477 )
  Йех Я. Термическая обработка стали : справочник / пер. с чеш. И.А. Грязновой ; под ред Ю.Г. Андреева, В.Б. Фридман. - 3-е изд., испр. и доп . - М. : Метталургия , 1979. - 216 c.
  621.78
  К.М.Бадыштова Топлива,смазочные материалы,технические жидкости.Ассортимент и применение - М. : Химия , 1989. - 431 c.
  662.7
  Кабалевский А.Н. Малые ЭВМ: функции проектирования. - М. : Наука , 1986. - 224 c.
  004.382.7-181.4.001.6            681.3.001.6
  Кабанець О.І. Валютне регулювання та контроль в Україні / О.І.Кабанець, В.Д.Кольга. - Донецьк : Донеччина , 2000. - 224 c.
  336.748.025.2(477)            65.262.6
  Кабанов Е.И. Техническое обслуживание автомобилей. Лаб.практикум : учеб.пособие для автотрансп.техникумов / Е.И.Кабанов, В.Я.Пищук. - М. : Транспорт , 1989. - 156 c.
  629.331.083(076.5)            629.113.004.54( 076.5 )
  Кабеш К. Аналого - цифровые вычислительные системы / сокр.пер.с чеш.А.И.Журавлева; под ред.И.М.Витенберга. - М. : Радио и связь , 1983. - 149 c.
  004.387            681.34
  Кавторева Я. Валютные операции: порядок осуществления и учет. - Харьков : Фактор , 2003. - 119 c.
  336.717 : 336.743
  Кагадій С.В. Основи механіки матеріалів і конструкцій : навч.посібник / С.В.Кагадій, А.Г.Дем`яненко, В.О.Гурідова. - Дн. : Свідлер А.Л. , 2011. - 415 c.
  539.3(075.8)
  Каган Б.М. Цифровые вычислительные машины и системы : учеб.пособие для вузов / Б.М.Каган, М.М.Каневский; под ред.Б.М.Кагана. - 2-е изд., перераб . - М. : Энергия , 1974. - 680 c.
  004.382.7            681.31
  Каган Б.М. Основы эксплуатации ЭВМ : учеб.пособие для вузов / Б.М.Каган., И.Б.Мкртумян; под ред. Б.М.Кагана. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 430 c.
  004.382.7.004            681.3.004
  Каган Б.М. Основы эксплуатации ЭВМ : учеб.пособие для вузов / Б.М.Каган, И.Б.Мкртумян; под ред. Б.М.Кагана. - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 376 c.
  004.382.7            681.3.004
  Каган Б.М. Основы проектирования микропроцессорных устройств автоматики / Б.М.Каган, В.В.Сташин. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 303 c.
  681.51 : 681.325.5 : 621.382.049.77
  Кадастр населених пунктів : підручник / М.Г.Ступень, Р.Й.Гулько, О.Я.Микула, Н.Р.Шпак. - 2-ге вид., стер . - Львів : Б.в. , 2005. - 389 c.
  332.3( 075.8 )
  Каденюк О.С. Історія України : навч.посібник для вищ. навч. закл. - К . : Кондор , 2008. - 407 c.
  940 (477) (075.8)
  Казакевич П.И. Техника безопасности при изготовлении изделий из пластмасс. - М. : Машиностроение , 1972. - 160 c.
  658.345 : 678.5.02
  Казаков Н.Ф. Технология металлов и других конструкционных материалов : учеб.пособие для немашиностр.спец.вузов / Н.Ф.Казаков, А.М.Осокин, А.П.Шишкова; под ред.Н.Ф.Казакова. - М. : Металлургия , 1975. - 688 c.
  621.7./9
  Казаков Н.Ф. Технология металлов и других конструкционных материалов : учеб.пособие для вузов / Н.Ф.Казаков, А.М.Осокин, А.П.Шишкова, ; под ред. Н.Ф.Казакова - М. : ’’Металлургия’’ , 1975. - 688 c.
  621.7
  Казачковський М.М. Комплектні електроприводи : навч.посібник для вищ.навч.закл. - Дніпропетровськ : НГУ , 2003. - 226 c.
  62-83-2 : 621.316.37
  Казачонок В.И. Штамповка с жидкостным трением - М. , 1978. - 77 c.
  621.7.079
  Казимагомедов А.А. Организация денежно - кредитного регулирования / А.А.Казимагомедов, С.М.Ильясов. - М. : Финансы и статистика , 2001. - 272 c.
  336.74/.77            65.262
  Казмірчук П.Е. Складання ділових паперів : довідник - практикум. - Б.м : Б.в. , 1998. - 189 c.
  651.75            65.050.2
  Кайбышев О.А. Сверхпластичность промышленных сплавов. - М. : Металлургия , 1984. - 263 c.
  669.017 : 539.52
  Кайданов Л.З. Генетика популяций : учебник для вузов / под ред. С.Г.Игне - Вестомова. - М. : Высш.шк. , 1996. - 320 c.
  575
  Калабеков Б.А. Цифровые устройства и микропроцессорные системы : учебник для сред.спец.учеб.заведений связи. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Радио и связь , 1997. - 336 c.
  [004.31 + 004.272.4-181.48] : 621.382.049.771.14            681.325.5-181.4
  Калабеков Б.А. Цифровые устройства и микропроцессорные системы : учебник для электротехн.техникумов связи / Б.А.Калабеков, И.А.Мамзелев. - М. : Радио и связь , 1987. - 400 c.
  [004.31+004.272.4-181.48] : 621.382.049.771.14            [681.322+ 621.325.5] : 621.382
  Калашник В.С. Русско - украинский разговорник / В.С.Калашник, А.Я.Опришко, А.А.Свашенко. - К. : Вища шк. , 1992. - 217 c.
  811.161.1=161.2(076.3)
  Каленюк І.С. Розвиток вищої освіти та економіка знань : монографія / І.С.Каленюк,О.В.Куклін. - К. : Знання , 2012. - 343 c. - (Сучасна наука).
  378.1``71``
  Калибрование фасонных профилей / В.Н.Аргунов, М.З.Ерманок, А.И.Петров, М.В.Харитонович. - М. : Металлургия , 1989. - 207 c.
  621.77-423
  Калина А.В. Работа современного коммерческого банка : учеб.- метод.пособие / А.В.Калина, А.А.Кощеев. - К. : МАУП , 1997. - 222 c.
  336.713            65.262.1
  Калинин В.Н. Теория систем и оптимального управления. Т.1. Основные понятия, математические модели и методы анализа систем / В.Н.Калинин, Б.А.Резников, Е.И.Варакин. - Л. : Воен.инженерный ин-т имени А.Ф.Можайского , 1979. - 319 c.
  519.87
  Калинин М.П. Мотоцикл : устройство, эксплуатация и обслуживание : учеб. пособие для сред.ПТУ. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1988. - 160 c.
  629.371.15/.16            629.118.6
  Калинушкин М.П. Вентиляторные установки : учеб.пособие для инж.- строит.вузов и фак. - 6-е изд., перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 1967. - 259 c.
  697.921.4 + 628.23
  Калоев А.В. Основы проектирования систем автоматического вождения самоходных машин. - М. : Машиностроение , 1978. - 152 c.
  631.372.076 : 629.366            631.372.076:629.114.014-52
  Кальбус Г.Л. Гидропривод и навесные устройства тракторов: в вопросах и ответах. - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Урожай , 1990. - 215 c.
  629.366-82 + 631.372-82
  Кальченко А.Г. Логістика : навч. посібник. - К. : КНЕУ , 2000. - 147 c.
  658.7            65.40
  Кальченко А.Г. Основи логістики : навч. посібник. - К. : Знання , 1999. - 134 c.
  658.7            65.40
  Каменев В.И. Курс машиностроительного черчения : учеб. пособ. для втузов. / под ред. Н.Н. Иванова. - 10-е изд . - М. : Машиностроение , 1968. - 187 c.
  744
  Каменецкий Б.И. Автомобильные дороги : учеб. для автотранспорт. техникумов / Б.И.Каменецкий, И.Г.Кошкин. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1979. - 144 c.
  625.7./8
  Каминская В.В. Фундаменты и установка металлорежущих станков. / В.В. Каминская, Д.Н. Решетов. - М. : Машиностроение , 1975. - 208 c.
  621.9.06 + 621.9.06-217
  Каминский Е.А. Практические приемы чтения схем электроустановок. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 367 c.
  744 + 621.31.061+ 621.3.061
  Каминский Е.А. Практические приемы чтения схем электроустановок. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 367 c.
  744+621.31.061+621.3.061
  Каминский М.Л. Монтаж приборов и систем автоматизации : учеб. для проф.-техн. училищ / М.Л. Каминский, В.М. Каминский. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1983. - 248 c. - (Проф.-техн. образование).
  681.2-53.002.72 + 681.515.002.72
  Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям / пер. с нем. С.В. Фомина. - 5-е изд., стер . - М. : Наука , 1976. - 576 c.
  517.91
  Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям. / пер. с нем. С.В. Фомина. - 4-е изд., испр . - М. : Наука , 1971. - 576 c.
  517.91
  Камнев П.В. Совершенствование ковки крупных поковок. - Л. : Машиностроение , 1975. - 341 c.
  621.73
  Камычек Я. Вежливость на каждый день. - К. : Знание , 1992. - 112 c.
  17            87.7
  Камышанов П.И. Практическое пособие по аудиту. - 2-е изд., доп. и перераб . - М. : Инфра-М , 1998. - 381 c.
  657.6            65.053.7
  Каникевич А.Д. Англо - русско - украинский терминологический словарь по бухгалтерскому учету и аудиту: 3000 слов и словосочетаний / под ред. С.Ф. Голова. - К. : Либра , 2003. - 255 c.
  811.111=161.1=161.2(038) : 657            81.2Англ
  Канин Е.С. Упражнение по началам математического анализа в 9-10 классах : кн. для учителя / Е.С. Канин, Е.М. Канина, М.Д. Чернявский. - М. : Просвещение , 1986. - 159 c.
  517.1
  Канторович Л.В. Функциональный анализ / Л.В. Канторович, Г.П. Акилов. - 3-е изд., перераб . - М. : Наука , 1984. - 751 c.
  517.98
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей матиматике : в 5 т. Т.1-2. Аналитическая геометрия на плоскости и в простанстве.Дифференциальное исчисление функций одной и многих независимых переменных. : учеб.пособие для вузов - 4-е изд . - Харьков : Изд-во ХГУ , 1970. - 575 c.
  514.12 + 517.2
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике. : в 5 т. Т.2. Дифференциальное исчисление функций одной и многих независимых переменных. - 5-е изд . - Х. : Вища шк. , 1973. - 367 c.
  517.2
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике. Т.Ч.2. Дифференциальное исчисление функций одной и многих независимых переменных. - 5-е изд . - Х. : Вища школа , 1973. - 367 c.
  517
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике. Т.2. Дифф. исчисление функций одной и многих независимых переменных. : Допущено в кач-ве учеб. пособ. для студ. втузов. - Харьков. Госуниверситет , 1963. - 372 c.
  517
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике. : в 5 т. Т.2. Дифференциальное исчисление функций одной и многих независимых переменных. : учеб. пособ. для втузов - Харьков : Изд-во ХГУ , 1963. - 372 c.
  517.2
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике. : в 5 т. Т.3. Интегральное исчисление функций одной независимой переменной. Интегрирование дифференциальных уравнений. - 4-е изд., стер . - Х. : Вища шк. , 1974. - 374 c.
  517.3
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике. Т.3. Интегральное исчесление функций одной независимой переменной. Интегрирование дифференциальных уравнений. - 3-е изд., стереотип . - Х. Госуниверситет. , 1971. - 498 c.
  517
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике. : в 5 т. Т.4. Кратные и криволинейные интегралы. : учеб.пособие - 2-е изд., стер . - Харьков : Изд-во ХГУ , 1971. - 498 c.
  517
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике. Т.4. Кратные криволинейные интегралы. - 2-е изд., стереотип . - Х. Госуниверситет. , 1971. - 498 c.
  517
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике. Т.4. Кратные криволинейные интегралы. - 2-е изд., стереотип . - Х. Госуниверситет. , 1971. - 498 c.
  517
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике. : в 5 т. Т.3. Интегральное исчисление функций одной независимости переменной. Интегрирование дифференциальных уравнений - Х. : Изд-во ХГУ , 1965. - 375 c.
  517.3
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике : в 5 т. Т.ІV. Кратные и криволинейные интегралы. - 3--е изд., стер . - Х. : Изд-во ХГУ , 1972. - 236 c.
  517.3
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике. : в 5 т. Т.4. Двойные, тройные и криволинейные интегралы, числовые степенные и тригонометрические ряды. - Х. : Изд-во ХГУ , 1966. - 236 c.
  517.3
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике. : в 5 т. Т.5. Численное решение алгебр. и трансцендентных уравнений, матричное исчисление, векторный анализ т интегрирование линейн. диф.уравнений первого порядка с : учеб.пособие для втузов - 2-е изд., стер . - Х. : Изд-во ХГУ , 1972. - 412 c.
  517.9
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике. : в 5 т. Т.5. Числовое решение алгебраических и трансцедентных уравнений, матрич. исчисл. векторный анализ и интегрирование дифф. уравн. первого порядка с частными : учеб.пособие для втузов - Х. : Изд-во ХГУ , 1968. - 412 c.
  517.9
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике : в 5 т. Т.3.Интегральные исчисление функций одной независимой перменной.Интегрирование диф.уравнений.Т.4.Кратные и криволинейные интегралы : учеб.пособие - ч.3 -3-е изд,стер. ч.4-2-е изд,стер . - Харьков : Изд-во ХГУ , 1971. - 498 c.
  517
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике.Ч.3,Ч.4. : Учебник - 2-е изд.,стереотип. . - Харьков : Коммунист , 1971. - 497 c.
  517
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике : в 5 т. Т.3-4. Интегральное исчисление функций одной независимой переменной. Интегрирование дифференциальных уравнений. Кратные криволинейные интегралы : учеб.пособие для втузов - 3-е изд.,стер . - Х. : Изд-во ХГУ , 1971. - 498 c.
  517.3
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике : В 5 ч. Т.Ч.5. Численное решение алгебраических и трансцендентных уравнений,матричное исчисление,векторный анализ - 2-е ,стереотипное . - Харьков : Изд-во Харьковского ун-та , 1972. - 412 c.
  517
  Капорович В.Г. Производство деталей из труб обкаткой. - М. : Машиностроение , 1978. - 136 c.
  621.774.7 : 621.98
  Капустин М.Г. Евро и его влияние на мировые финансовые рынки. - М. : ДеКА , 2001. - 272 c.
  336.744            65.268
  Капустян Г. Українська державність:етапи становлення - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2011. - 83 c.
  94(477)            63.3(4УКР)
  Капчинский Л.М. Конструирование и изготовление телевизионных антенн. - 2-е изд., стер . - М. : Радио и связь , 1995. - (Массовая радиобиблиотека.Вып. 1216).
  621.396.677
  Карамушка Л.М. Психологія освітнього менеджменту : навч. посіб. для вищ.навч.закл. - К. : Либідь , 2004. - 423 c.
  37.015.3:371.11
  Карасев А.И. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. для эконом. спец. вузов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Статистика , 1977. - 279 c.
  517.8
  Карасев В.А. Доводка эксплуатируемых машин. Вибродиагностические методы / В.А. Карасев, А.Б. Ройтман. - М. : Машиностроение , 1986. - 190 c.
  620.178.5 : 62-752
  Каратуев А.Г. Ценные бумаги: виды и разновидности. : учеб. пособ. - М. : Рус. Деловая Лит. , 1998. - 246 c.
  336.763            65.262.2
  Каратуев А.Г. Ценные бумаги: виды и разновидности. : учеб. пособ. - М. : Рус. Деловая Лит. , 1997. - 246 c.
  336.763            65.262.2
  Кардашов Д.А. Эпоксидные клеи. - М. : Химия , 1973. - 192 c.
  668.395 : 678.643
  Карелин Н.М. Бескопирная обработка цилиндрических деталей с криволинейными поперечными сечения. - М. : Машиностроение , 1966. - 187 c.
  621.9.07
  Карлберг К. Бизнес- анализ с помощью Excel 2000 / пер. с англ. Н.М.Макаровой, О.И.Медведь, Л.Б.Тавровской; под общ. ред. В.В.Александрова. - М. : Вильямс , 2000. - 479 c.
  004.428.2 Excel + 658.14/.17.012.12
  Карлберг К. Бизнес- анализ с помощью Excel / пер. с англ.Н.М.Макаровой, О.И.Медведь, Л.Б.Тавровской; под общ. ред В.В.Александрова, О.В.Остапец. - К. : Диалектика , 1997. - 439 c.
  004.428.2 Excel : 658.14/17.012.12
  Карлін М.І. Бюджетна система України : навч. посіб. - К. : Знання , 2008. - 428 c. - (Вища осіта ХХІ століття).
  336.14(477)
  Карлін М.І. Правові основи підприємництва : навч. посіб. - К. : Наук. думка , 2000. - 191 c.
  346.26(477)            67.404(4Укр)
  Кармазін В.В. Курс загальної фізики : навч.посібник для вищ.навч.закл / В.В.Кармазін, В.В.Семенець. - К. : Кондор , 2009. - 785 c.
  53(075.8)
  Кармазін Ю.А. Конституція, яку ми захищаємо: виступи народного депутата України на пленарних засіданнях КС України у зв`язку з прийнятими рішеннями / упоряд. О.А.Парадна. - К. : Логос , 2011. - 202 c.
  343.4(477)
  Карманов Є.В. Банківське право Українї : навч. посіб. для юрид. спец. вищ.навч.закл. - Х. : Консум , 2000. - 463 c.
  347.73(477)            67.404.2(4Укр)
  Карминский А.М. Информатизация бизнеса / А.М. Карминский, П.В. Нестеров. - М. : Финансы и статистика , 1997. - 415 c.
  330.47            65с
  Карначук В.П. Основы применения ЭВМ : учеб. пособ. для вузов / В.П. Карначук, И.Н. Сваровский, И.Д. Суздальницкый - М. : Радио и связь , 1988. - 227 c.
  004.382.7            681.3.004.14
  Карп М.В. Финансовый лизинг на предприятие : учеб. пособ. для инж.- строит. вузов и фак. / М.В.Карп, Р.А. Махмутов, Е.М. Шабалин. - М. : Финансы: ЮНИТИ , 1998. - 119 c.
  336 : 339.187.62
  Карпенко Г.В. Избранные труды : в 2 т. Т.1. Физико - химическая механика конструкционных материалов. - К. : Наук. думка , 1985. - 226 c.
  669.14 : 620.197 : 621.793
  Карпенко Г.В. Избранные труды : в 2 т. Т.2. Работоспособность конструкционных материалов в агрессивных средах. - К. : Наук.думка , 1985. - 239 c.
  669.14 : 620.197 : 621.793
  Карпенко О.В. Управлінский облік: методика викладання у вищій школі : навч. посіб.для вищ.навч.закл. - К. : Центр. учбов. літ. , 2007. - 243 c.
  657.4 : 658.012 : 378.02
  Карпенко О.Д. Державна та промислова власність: організаційно - правові питання : монографія. - К. : Ін Юре , 1999. - 154 c.
  347.2/3 : 338.246.025.2
  Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання : навч.. посіб. для вищ. пед. навч. закладів. - 2-ге вид., доп. і перероб . - К. : Вищ. шк. , 2005. - 342 c.
  37.011
  Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання : навч.посібник для пед. навч.закладів. - К. : Вища шк. , 1997. - 304 c.
  37.011            74.22
  Карпов В.А. Маркетинг: прогнозування кон`юктури ринку : навч. посіб.для екон. спец. вищ.навч.закл. / В.А.Карпов, В.Р.Кучеренко. - К. : Знання , 2001. - 215 c.
  339.138 : 338.12.017            65.209-22
  Карпов В.В. Військова символіка держави / В.В. Карпов, Д.В. Табачник. - К. : Либідь , 2007. - 295 c.
  355.14(477)
  Карпов Р.Г. Электрорадиоизмерения : учеб. пособ. для вузов / Р.Г.Карпов, Н.Р.Карпов. - М. : Высш.шк. , 1978. - 272 c.
  621.317
  Карпова Т.П. Основы управленческого учета : учеб. пособ. - М. : ИНФРА-М , 1997. - 392 c.
  657.4 : 658.012            65.052
  Карпова Т.П. Управленческий учет : учеб.для вузов. - М. : ЮНИТИ , 2002. - 350 c.
  657.4 : 658.012
  Карпова Т.П. Управленческий учет : учеб. для экон. спец. вузов. - М. : ЮНИТИ , 2000. - 350 c.
  657.4 : 658.012            65.052
  Карпова Т.П. Управленческий учет : учеб. для экон. спец. вузов. - М. : Аудит : ЮНИТИ , 1998. - 350 c.
  657.4 : 658.012
  Карпухин И.М. Посадки приборных и шпидельных шарикоподшипников : справочник. - М : Машиностроение , 1978. - 246 c.
  621.822.7+621.753.2(031)
  Карр Э. История Советской Росии : кн.1. Т.1, 2. Большевистская революция 1917-1923 / Эдвард Карр; пер. с англ. - М. : Прогресс , 1990. - 764 c.
  94(47)``1917/1923``
  Карталов В.С. Экономичесая эффективность прогрессивных способов литья. - К. : Техніка , 1972. - 116 c.
  621.74.003.13
  Карташев А.П. Обыкновенные дифференциальные уравнения и основы вариационного исчисления : учеб. пособ. для вузов / А.П.Карташев, Б.П.Рождественский. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1986. - 272 c.
  517.2
  Карташев А.П. Математический анализ : учеб. пособ. для вузов / А.П. Карташев, Б.П.Рождественский. - М. : Наука , 1984. - 447 c.
  517
  Карташев А.П. Обыкновенные дифференциальные уравнения и основы вариационного исчисления : учеб.пособие для вузов / А.П.Карташев, Б.Л.Рождественский. - 2-е изд., испр. и доп . - М. : Наука , 1980. - 287 c.
  517.2
  Картышов А. В. Износостойкость деталей земснарядов / А.В. Картышов, Н.С. Пенкин, Л.И. Погодаев. - Л. : Машиностроение , 1972. - 160 c.
  621.879.447 + 620.178.1
  Касаткин В.Н. Введение в кибернетику : пособие для факульт.занятий в 9-м кл. - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Рад.шк. , 1986. - 176 c.
  007
  Касаткин В.Н. Необычные задачи математики.Для ст.классов сред.шк. - К. : Рад.шк. , 1987. - 128 c.
  519.7
  Касаткин Ф.П. Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного процесса : учеб.пособие для вузов / Ф.П.Касаткин,С.И.Коновалов,Э.Ф.Касаткина. - М. : Академ.проект , 2005. - 346 c.
  656.072/.073 + 629.067
  Касинюк Л.А. Основи Конституційного права України : навч.посібник для вищ.навч.закл. - Х. : Одісей , 1997. - 159 c. - (Закони України).
  343(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.400
  Касынюк Л.А. Основы конституционного права Украины : учеб.пособие. - Х. : Одиссей , 2000. - 191 c.
  342(477)            67.400(4УКр)
  Касьян В.І. Філософія . Відповіді на питання екзаменаційних білетів : навч. посібник [для вищ. навч. закл.]. - 5-те вид., випр. і доп . - К : Знання , 2008. - 347 c.
  1 (076.3)
  Касьянов В.Н. Сборник заданий по практикуму на ЭВМ : учеб.пособие для вузов / В.Н.Касьянов,В.К.Сабельфельд - М. : Наука , 1986. - 272 c.
  004.382.7            681.3
  Каталог деталей автомобиля КАЗ-608 / Кутаис.автомоб.з-д им.Г.К.Орджоникидзе. - М. : Машиностроение , 1976. - 240 c.
  629.357            629.114.2
  Каталог деталей грузовых автомобилей ЗИЛ-164 и ЗИЛ-164Р,автомобилей-самосвалов ЗИЛ-ММЗ-585И и ЗИЛ-ММЗ-585К и седельного тягача ЗИЛ-ММЗ-164Н / автомобил. з-д им. И.А.Лихачева. - М. : Машиностроение , 1959. - 310 c.
  629.351 + 629.353 + 629.357            629.114.4
  Катренко А.В. Системний аналіз об`ектів та процесів комп`ютерізації : навч.посібник для вищ.закладів освіти. - Львів. : Новий Світ-2000 , 2003. - 422 c.
  303.732 : 519.376.5
  Каур И. Диффузия по границам зерен и фаз / И.Каур.,В.Густ; пер.с англ. - М. : Машиностроение , 1991. - 445 c.
  531.724
  Кауфман М. Практическое руководство по расчетам схем в электронике : в 2 т. Т.2. : справочник / М.Кауфман,А.Г.Сидман; пер. с англ.; под ред.Ф.Н.Покровского. - М. : Энергоатомиздат , 1993. - 288 c.
  681.382.049.77.001.24
  Каховский Н.И. Сварка высоколегированных сталей. - К. : ``Техника`` , 1975. - 376 c.
  621.791.75
  Кацавець Г.М. Мова ділових паперів : підручник для вищ.навч.закл. / Г.М.Кацавець, Л.М.Паламар. - 4-те вид.,перероб. і доп . - К. : АЛЕРТА , 2008. - 319 c.
  811.161.2`276.6
  Кацавець Р.С. Золоте джерельце. Висловлювання про слово, мову, красномовство : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр учбов.літ. , 2008. - 111 c.
  82-84 : 811.161.2 (075.8)
  Кацавець Р.С. Мова у професії юриста : підручник для вищ.навч.закл. - 2-ге вид.,перероб.та доп . - К. : Центр учбов.літ. , 2007. - 303 c.
  811.161.2`276.6 : 34
  Кацавець Р.С. Українська мова: профісійне спрямування : підручник для вищ.навч.закл. - К. : Центр учбової літ , 2007. - 253 c.
  811.161.2`276.11(075.8)
  Кацив С.Ш. Математичні моделі детермінізації процесів в системах електропостачання : монографія / С.Ш.Кацив, Б.І.Мокін. - Вінниця : : УНІВЕРСУМ -Вінниця , , 2005. - 114 c.
  519.876.5 : 621.311
  Кацман М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому приводу : учеб.пособие для учреждений сред.проф.образования. - 3-е изд.,перераб и доп . - М. : Академия , 2004. - 251 c.
  621.313(075.32) + 62-83(075.32)
  Кацман М.М. Электрические машины и электропривод автоматических устройств : учеб.для электротехн.спец.техникумов. - М. : Высш.шк. , 1987. - 335 c.
  621.313.+ 681.527
  Кацнельсон М.Ю. Пластические массы. Свойства и применение : справочник / М.Ю.Кацнельсон,Г.А.Балаев. - 3-е изд.,перераб . - Л. : Химия , 1978. - 383 c.
  678.5 /.8.01
  Качан В.К. Диспетчерские магнитофоны гражданской авиации / В.В.Качан, В.В.Сокол, Ю.В.Зиненко. - М. : Транспорт , 1972. - 144 c.
  629.7 : 681.846 : 656.071.7.004.2
  Качан Є.П. Міжгалузеві комплекси України : проблеми розвитку і розміщення : наук. - навч. видання / Є.П.Качан, Т.Є.Царик. - Тернопіль : Економ.думка , 1999. - 215 c.
  334.764            65.04
  Качан О.О Банківське право : навч.посібник. - К. : Юрінком Інтер , 2000. - 287 c.
  347.734            67.404.2(4УКР)
  Качан О.О. Банківське право : навч.посібник. - К. : Школа , 2004. - 318 c.
  347.734            67.404.2
  Качкан В.А. Українське народознавство в Іменах : в 2 т. Т.1. : навч.посібник / за ред. А.З.Москаленка; передм.А.Г.Погрібного. - К. : Либідь , 1994. - 336 c.
  392.9(477)            63.5 (2Ук) я 73
  Кашин Б.С. Ортогональные ряды / Б.С.Кашин,А.А.Саакян. - М. : Наука , 1984. - 496 c.
  517.518.36
  Кашин Н.В. Курс физики : в 2 т. Т.2. Электричество и магнетизм, колебания и волны : учеб.пособие для втузов / под ред.Н.П.Суворова. - 4-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1963. - 644 c.
  53 + 534 + 537
  Кащенко Г.А. Основы металловедения : учебник для втузов. - 3-е изд., доп.и перераб . - М.-Л. : Машгиз , 1959. - 395 c.
  669.017
  Кащенко Г.А. Основы металловедения : учебник для втузов - 3-е изд., перераб.и доп. . - М.-Л. : ’’Издательство машиностроительной литературы’’ , 1959. - 396 c.
  621.7
  Квеселевич Д.И. Русско - английский фразеологический словарь :ок.7000 фразеолог.единиц. - 3-е изд.,стер . - М. : Рус. яз. , 2001. - 705 c.
  811.111 =161.1`373.7(038)            81.2Анг-4
  Квеселевич Д.І. Практикум з лексикології сучасної англійської мови : навч.посібник / Д.І Квеселевич,В.П.Сасіна. - Вінниця : Нова кн. , 2001. - 126 c.
  811.111`373            81.2Англ
  Квєтний Р.Н. Математичні моделі росповсюдження хвиль у волоконних світловодах : монография / Р.Н.Квєтний, В.Ю.Коцюбинський. - Винница : УНІВЕРСУМ-Вінница , 2003. - 140 c.
  681.7.068
  Келер К.А. Диагностика автомобильного двигателя. - Ужгород : Карпаты , 1977. - 160 c.
  621.431.73 : 681.518.54
  Келим Ю.М. Электромеханические и магнитные элементы систем автоматики : учеб.для сред.спец. учеб.завед. - М. : Высш.шк. , 1991. - 303 c.
  681.527
  Келлер О.К. Ультразвуковая очистка / О.К.Келлер, Г.С.Кратыш, Г.Д.Лубяницкий. - Л. : Машиностроение , 1977. - 184 c.
  621.7.022
  Кельман М.С. Теорія держави і права (схеми ,таблиці, поняття) : навч.посібник для вищ.навч.закл. / М.С.Кельман, О.Г.Мурашин, Н.В.Сухицька. - К. : Центр навч.літ. , 2006. - 147 c.
  340.12 : ( 37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Кельман М.С. Загальна теорія права (з схемами, кросвордами, тестами) : підручник для вищ.навч.закл. / М.С.Кельман, О.Г.Мурашин. - К. : Кондор , 2002. - 353 c.
  340.12 : ( 37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Кельман М.С. Загальна теорія держави і права : підручник для вищ.навч.закл. / М.С.Кельман, О.Г.Мурашин. - К. : Кондор , 2008. - 476 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Кемени Дж. Счетные цепи Маркова / Джон Кемени, Джон Снелл, Антони Кнепп; пер. с англ. А.М.Зубкова, Б.А.Севастьянова. - М. : Наука , 1987. - 414 c.
  519.217.2
  Кенин А.М. Окно в мир компьютеров / А.М.Кенин, Н.С.Печенкина. - 3-е изд.,доп. и перераб . - Екатеренбург : Деловая кн. , 1996. - 491 c.
  004.382.7            681.3
  Керамические инструментальные материалы / Г.Г.Гнесин, И.И.Осипова, Г.Д.Ронталь и др.; под ред. Г.Г.Гнесина. - К. : Тэхника , 1991. - 388 c.
  621.753.5
  Кернз, Волтер. Вступ до права Європейського Союзу : навч.посібник / Волтер Кернз; пер. с англ. - К. : Знання , 2002. - 381 c. - (Європейське право).
  341.176(4ЄС)
  Кибанов А.Я. Управление машиностроительным предприятием на основе функционально - стоимостного анализа. - М. : Машиностроение , 1991. - 160 c.
  658.011.47 : 658.012.32
  Кибернетика. Становление информатики : cб. ст. - М. : Наука , 1986. - К-38 c. - (Кибернетика - неорганич.возможности и возможные ог).
  007 + 002.6
  Кибернетический сборник. Новая серия Вып.10 : сб. переводов / под ред.А.А.Ляпунова, О.Б. Лупанова. - М. : Мир , 1973. - 215 c.
  519.1 + 519.725
  Киевский С.В. Самоучитель по работе с программой ``1C:Бухгалтерия``.Для пользователей версий:5.0 и Проф-2 для DOS,6.0 и Проф - 6.0 для Windows и Windows 95 (локальных и сетевых). - М. : Компьютер-пресс
  657 : 004            65.052+681.3.06
  Київський політехнічний інститут : нарис історії. - К. : Наук.думка , 1995. - 320 c.
  378.662(477-25)
  Килимник С.І. Український рік у народних звичаях в історичноиу освітленні : у 3 кн. 6 т. Кн.1,т.1.( Зимовий цикл),т.2. (Весняний цикл). - Факс.вид . - К. : Обереги , 1994. - 396 c.
  39(477)            63.5(4Укр)
  Килимник С.І. Український рік у народних звичаях в історичноиу освітленні : у 3 кн., 6т. Кн.2, т.3 (Весняний цикл), т.4 (Літній цикл). - факс.вид . - К. : Обереги , 1994. - 524 c.
  39(477)            63.5(4Укр)
  Киносита Кодзо. Логическое проектирование СБИС / К.Киносита, К.Асада, О.Карацу; пер.с яп.Д.А.Ковтунова, Л.В.Поспелова; под ред.Л.В.Поспелова. - М. : Мир , 1988. - 308 c.
  621.382.049.771
  Киприанов А.Н. Введение в электронную теорию органических соединений. - 2-е изд., испр.и доп . - К. : Наук.думка , 1975. - 192 c.
  547
  Киреев В.А. Методы практических расчетов в термодинамике химических реакций. - М. : Химия , 1970. - 520 c.
  [544.3 : 536.7] 001.24
  Киреева Ю.А. Основы туризма : учеб.- практ. пособие - М. : Сов. спорт , 2008. - 106 c. - (Рос. междунар. академия туризма).
  796.5
  Кириллин В.А. Техническая термодинамика : учебник для теплоэнерг.спец.вузов / В.А.Кириллин, В.В.Сычев, А.Е.Шейндлин. - 4-е изд . - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 416 c.
  621.1.016.7
  Кириллов А.А. Пределы - 2-е изд., перераб. . - М. : Наука , 1973. - 95 c. - (Математика.Б-чка физ.- мат.школы. Вып.2).
  517.27
  Кириллов А.А. Теоремы и задачи функционального анализа : учеб.пособие для вузов / А.А.Кириллов, А.Д.Гришиани. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Наука , 1988. - 396 c.
  517.98
  Кириллов А.Ф. Черчение и рисование : учеб.для строит.техникумов. - 4-е изд., перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 1987. - 353 c.
  744
  Кириллов П.Г. Теория обработки металлов давлением : учеб.для вузов. - М. : Высш.шк. , 1965. - 296 c.
  621.7
  Кирилюк Ю.Е. Допуски и посадки : справочник. - К. : Вища шк. , 1987. - 119 c.
  621.753.1/2
  Кирилюк Ю.Е. Допуски и посадки : справочник. - К. : Выща шк. , 1989. - 133 c.
  621.753.1
  Кириченко А.Ф. Теоретичні основи інженерної графіки : підручник для машинобудівних вищ.навч.закл. - К. : Професіонал , 2004. - 495 c.
  774.4
  Кириченко В.М. Правознавство.Курс лекцій : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч.літ. , 2007. - 239 c.
  340/.349 : (378.017.4-057.785 + 37.017.4-053.81)            67
  Кириченко В.М. Правознавство. Модульний курс : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр учбов. літ. , 2007. - 327 c.
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67
  Кириченко Л.С. Основи стандартизації, метрології та управління якістю : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Л.С.Кириченко, Н.В.Мережко. - К. : Київ.нац.торг.- екон.ун-т , 2001. - 445 c.
  [006.1+006.91+006.015.5+658.62.018.12](075/8)
  Кириченко Л.С. Стандартизація і сертифікація товарів та послуг : підручник / Л.С.Кириченко, А.А.Самойленко. - Харків : Ранок , 2008. - 240 c.
  [006.1+006.063](075.8)
  Кириченко О. Банківський менеджмент : навч.посібник для вищ.навч.закл. / О.Кириченко, І.Гиленко, А.Ятченко. - К. : Основи , 1999. - 671 c.
  336.71:658.012.32
  Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : навч.посібник. - 3-е вид., перероб.і доп . - К. : Знання-Прес , 2002. - 382 c.
  339.7: 658.012.32
  Киричко В.М. Кримінальна відповідальність за корупцію. - Харків : Право , 2013. - 423 c.
  343.3/.7(477)
  Кирносов В.И. Измерение механических характеристик материалов : учеб.пособие для ВИСМ - М. : Изд-во стандартов , 1976. - 239 c.
  539.37
  Кирсанова Т.А. Экологический контроллинг - инструмент экоменеджера : : монография / /Т.А.Кирсанова, Е.В.Кирсанова, В.А.Лукьянихин. - - Сумы ? : Изд-во `Козацький вал`, , 2004. - 221 c.
  502.175
  Киселев А.П. Теория и практика современного бизнеса (или как создать фирму и работать на себя). - К. : Либра , 1995. - 247 c.
  334.7.012.42            65.291
  Киселев С.П. Полирование металлов / под ред. Г.Ф.Кудасова. - 2-е изд.,перераб.и доп . - Л. : Машиностроение , 1967. - 116 c. - (Б-чка шлифовщика. Вып.7).
  621.923.7
  Кисельников В.Б. Пневматические приводы и аппаратура электросварочного оборудования. - Л. : Машиностроение , 1978. - 220 c.
  621.791.76.03-85
  Кислотные выпадения: Долговременные тенденции / пер.с англ.А.С.Ярнатовского, Л.Ф.Сальникова ;под ред.Ф.Я.Ровинского, В.И.Егорова. - Л. : Гидрометеоиздат , 1990. - 439 c.
  551.577.13
  Кислотные дожди / Ю.А.Израэль, И.М.Назаров, А.Я.Прессман и др. - Л. : Гидрометеоиздат , 1989. - 269 c.
  551.577.13:54-32
  Кислюк К.В. Релігієзнавство : підручник для вищ. навч. закл. / К.В.Кислюк, О.М.Кучер. - К . : Кондор , 2009. - 634 c. - (Народна Укр. акад.).
  2 (075.8)
  Кислюк К.В. Спеціальне документознавство. Модульний курс : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2011. - 191 c.
  651.4/.7
  Китаев А.М. Дуговая сварка. В вопросах и ответах : учеб.пособие / А.М.Китаев, Я.А.Китаев. - 2-е изд . - М. : Машиностроение , 1983. - 271 c.
  621.791.75
  Киценко М.П. Хортиця в героїці і легендах : Іст.- краєзн.нарис / під наук. ред. О.М.Апанович. - Дніпропетровськ : Січ , 1991. - 148 c.
  947.764 + 908.477.64            63.3(2Укр)
  Киш Л. Кинематика электрохимического раствора металлов / пер.с англ. Е.В.Овсянникова; под ред.А.М.Скундина. - М. : Мир , 1990. - 273 c.
  541.13 + 532.73
  Кияк Т.Р. Теорія і практика перекладу (німецька мова) : підручник для вищ.навч.закл. / Т.Р.Кияк, А.М.Науменко, О.Д.Огуй. - Вінниця : Нова книга , 2006. - 586 c.
  811.112.2`25(075.8)
  Кияшко И.А. Процессы подземных горных работ : учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1992. - 335 c.
  622.272
  Ківалов С.В. Митна політика України : підручник для юрид.спец.вищ.навч.закл. - Одеса : Юрид.літ. , 2002. - 255 c. - (Одеська нац.юрид.академія).
  339.543(477)            65.428(4Укр)
  Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у банках України : підручник. - 2-ге вид., доп. і перероб . - К. : КНЕУ , 2001. - 636 c.
  657 : 336.71(477)            65.052.5
  Кірейцев Г.Г. Фінансовий менеджмент : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Г.Г.Кірейцев, М.М.Александрова, С.В.Бардаш, О.С.Бородкін; за ред.Г.Г.Кірейцева. - К. : ЦУЛ , 2002. - 495 c.
  658.14/.17.012.32            65.290-93
  Кірєєв О.І. Внутрішній аудит у банку : навч.посібник для вищ.навч.закл. / О.І.Кірєєва, О.С.Любунь, М.П.Кравець. - К : Центр навч.літ. , 2006. - 219 c.
  336.71 : 657.6
  Кісельов А.П. Основи бізнесу : підручник для екон.спец.вузів - К. : Вища шк. , 1998. - 191 c.
  334.7.012.42            65.012.1
  Кісельов А.П. Основи бізнесу : підручник для екон.спец.вищ.навч.закл. - К. : Вища шк. , 1997. - 191 c.
  334.7.012.42            65.012.1
  Клаассен К.Б. Основы измерений. Электронные методы и приборы в измерительной технике / пер.с англ. - М. : Постмаркет , 2000. - 350 c.
  621.317
  Класифікатор професій. ДК 003: ДК 003: 2005 / Розробники С.Мельник, Ю.Юров, М.Гаврицька та ін. - Вид.офіц . - К. : Соцінформ , 2005. - 615 c. - (Нац.класифікатор України).
  331.103.13(477)
  Клевицкий Г.С. Персональная ЭВМ проектировщика / Г.С.Клевицкий, В.Б.Хейфиц, коллектив япон. авторов под рук. Е Одзи; под общ.ред.Г.С.Клевицкого. - М. : Стройиздат , 1990. - 273 c. - (Вычислит. техника в стр-ве).
  004.382.7 : 721.021            681.322-181.4 : 721.021
  Клейман Г.М. Школы будущего: компьютеры в процессе обучения : пер.с англ.М.Г.Логунова / под ред.Б.А.Кузьмина - М. : Радио и связь , 1987. - 177 c.
  004.382.7 : 371            681.3:72.202.4
  Клейнрок Л. Вычислительные системы с очередями / пер.с англ. под ред.Б.С.Цыбакова. - М. : Мир , 1979. - 600 c.
  004.78 : 004.422.636.5            681.3
  Кленников Е.В. Устройство, обслуживание и ремонт автомобилей : учебник для подготовки рабочих на производстве / Е.В.Кленников, Е.Г.Суденков. - М. : Высш. шк. , 1975. - 287 c.
  629.331.004.54.004.67            629.113.004.4/.5
  Клепиков В.Б. Динамика электромеханических систем с нелинейным трением : монография - Х. : Изд-во `Підручник НТУ `ХПІ`` , 2014. - 408 c.
  62-83(075.8)
  Клепко В.Ю. Вища математика в прикладах і задачах : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.Ю.Клепко, В.Л. Голець. - 2-ге вид., перероб.і доп . - К. : Центр навч.літ. , 2006. - 592 c.
  51(076.2)
  Клещев Н.Т. Рынок ценных бумаг. Шаг России в информационное общество / под ред. Н.Т.Клещева. - М. : Экономика , 1997. - 559 c.
  336.761            65.262.2
  Клименко И.С. Голография сфокусированных изображений и спекл - интерферометрия. - М. : Наука , 1985. - 222 c.
  535.317.1 + 778.38
  Клименко М.О. Моніторинг довкілля. Практикум : навч.посібник для вищ.навч.закл. / М.О.Клименко, Н.В.Кнорр, Ю.В.Пилипенко. - К. : Кондор , 2010. - 284 c.
  502.175(076.5)
  Клименко М.О. Моніторинг довкілля : підручник / М.О.Клименко, А.М.Прищепа, Н.М.Вознюк. - К. : Академія , 2006. - 359 c. - (Альма-матер).
  502.175(075.8)
  Клименок В.М. Вибрационная обработка металлов давлением / В.М.Клименок, В.Н.Шаповал. - К. : Техніка , 1977. - 128 c.
  621.7- 868
  Климов В.В. Импульсные ключи в цифровых устройствах. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Радио и связь , 1989. - 109 c.
  621.374
  Климов И.В. Виброизоляция штамповочных молотов / И.В.Климов, В.П.Кошелев, В.С.Носов. - М. : Машиностроение , 1979. - 134 c.
  621.974.2-752
  Климова К.Я. Основи культури і техніки мовлення : навч.посібник для вищ.навч.закл. - 2-ге вид., випр. й доп . - К. : Ліра-К , 2007. - 238 c.
  811.161.2` 271.2
  Клингман Э. Проектирование специализированных микропроцессорных систем / пер.с англ.В.И.Гуревича и др. - М. : Мир , 1985. - 363 c.
  681.325.5 : 621.382.049.77.001.63
  Клини С. Основания интуиционистской математики с точки зрения теории рекурсивных функций / Стефан Клини, Ричард Весли; пер.с англ. Ф.А.Кабакова, Б.А.Кушнера. - М. : Наука , 1978. - 271 c. - (Математ.логика и основания математики).
  510.24 : 517.5
  Клусов И.А. Проектирование роторных машин и линий : учеб.пособ.для вузов. - М. : Машиностроение , 1990. - 318 c.
  621.9.06-133.001.63(075.8)
  Клусов И.А. Роторные автоматические линии : учеб.пособие для ПТУ. - М. : Высш.шк. , 1989. - 71 c.
  658.527.011.56 : 62-133
  Книжков Ю.Ф. Аэрокосмические методы географических исследований : учебник для втузов / Ю.Ф.Книжков, В.И.Кравцова, О.В.Тутубалина. - М. : Академия , 2004. - 333 c.
  528.7 : 91
  Князев В.К. Эпоксидные конструкционные материалы в машиностроении. - М. : Машиностроение , 1977. - 183 c.
  678.686 : 620.22
  Кобаяши А. Обработка пластмасс резанием / сокр. пер.с англ. П.А.Кунина. - М. : Машиностроение , 1974. - 192 c.
  678.5 : 621.91
  Кобелев В.Н. Расчет трехслойных конструкций : справочник / В.Н.Кобелев, Л.М.Коварский, С.И.Тимофеев; под общ. ред. В.Н.Кобелева. - М. : Машиностроение , 1984. - 303 c.
  624.07
  Ковалев А.И. Анализ финансового состояния предприятия / А.И.Ковалев, В.П.Привалов. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Центр экономики и маркетинга , 1997. - 188 c.
  658.14/.17.012.12            65.053.6
  Ковалев В.В. Практикум по анализу и финансовому менеджменту : конспект лекций с задачами и тестами. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Финансы и статистика , 2006. - 447 c.
  658.14/.17.012.12.012.32
  Ковалев В.В. Сборник задач по финансовому анализу : учеб. пособие для вузов. - М. : Финансы и статистика , 2000. - 127 c.
  658.14/.17.012.12            65.053.6
  Ковалев В.В. Сборник задач по финансовому анализу : учеб.пособие для вузов. - М. : Финансы и статистика , 1997. - 127 c.
  658.14/.17.012.12            65.053.6
  Ковалев В.В. Управление финансами : учеб.пособие. - М. : ФБК-ПРЕСС , 1998. - 156 c.
  658.14/.17.012.32            65.261
  Ковалев В.В. Финансовый анализ. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Финансы и статистика , 2000. - 511 c.
  658.14/.17.012.12            65.053.6
  Ковалев В.В. Финансовый анализ:управление капиталом, выбор инвестиций, анализ отчетности. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Финансы и статистика , 1998. - 511 c.
  658.14/.17.012.12            65.053.6
  Ковалевский В. Ацетиленовые генераторы / под ред. И.А.Антонова, Д.Л.Глизманенко. - М. : Машиностроение , 1974. - 96 c.
  621.791.556.085
  Коваленко А.В. Как читать чертежи / А.В.Коваленко, М.А.Гредитор. - 2-е изд., перераб..и доп . - М. : Машиностроение , 1987. - 87 c.
  744 : 621
  Коваленко А.В. Как читать чертежи / А.В.Коваленко, М.А.Гредитор. - М. : Машиностроение , 1983. - 79 c. - (Б-ка станочника).
  744 : 621
  Коваленко В.С. Лазерная технология : учеб.для вузов. - К. : Вища шк. , 1989. - 279 c.
  621.9.048.7 : 621.373.826
  Коваленко В.С. Технология и оборудование электрофизических и электрохимических методов обработки материалов : учеб.пособие для вузов - К. : Вища шк. , 1983. - 176 c.
  621.9.047/.048
  Коваленко В.С. Электрофизические и электрохимические методы обработки материалов : учеб.пособие для вузов. - К. : Выща шк. , 1975. - 236 c.
  621.9.047/.048
  Коваленко В.С. Малоотходные процессы резки лучом лазера / В.С.Коваленко, В.В.Романенко, Л.М.Олещук. - К. : Техніка , 1987. - 112 c.
  621.9.048.7
  Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України : підручник / Є.Г.Коваленко, В.Т.Маляренко. - 2-е вид.,перероб.і доп . - К. : Юрінком Інтер , 2006. - 703 c.
  343.13(477)
  Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України : підручник / Є.Г.Коваленко, В.Т.Маляренко. - К. : Юрінком Інтер , 2004. - 687 c.
  343.13(477)            67.411/4 УКР/
  Коваленко Є.І. Історія зарубіжної педагогіки .Хрестоматія : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Є.І.Коваленко, Н.І.Белкіна. - К. : Центр навч.літ. , 2006. - 662 c.
  37.013 (1-87)(091)
  Коваленко М.А. Операції сучасного комерційного банку : навч.посібник для вищ. навч. закл. / М.А.Коваленко, В.М.Білінкіс, Л.Є.Сухомлин. - Херсон : Олді-плюс , 2006. - 467 c.
  336.717(075.8)
  Коваленко М.М. Комп`ютерні віруси і захист інформації : навч.посібник. - К. : Наук. думка , 1999. - 268 c.
  004.491.22 + 004.053.57            681.3.067
  Коваленко Н.Д. Ракетный двигатель как исполнительный орган системы управления полетом ракеты (термогазодинамическое управление вектором тяги) : монография - Дн. : Ин-т техн.механики НАН и НКА Украины , 2004. - 412 c.
  621.453/.457 : 629.78 : 533.6.013
  Коваленков Л.Л. Цифровая магнитная запись в инфармационно - измерительной технике. - М. : Машиностроение , 1989. - 264 c.
  621.377 : 004.231.2            621.377 : 681.327
  Коваль Л.В. Адміністративне право : курс лекцій. - К : Вентурі , 1998. - 207 c.
  342.9(477) : (37.017.4-053.81 +378.017.4-057.785+343.85)            67.401
  Коваль М.В. Історія України : матеріали до підручника для 10-11кл.серед.шк. / М.В.Коваль, С.В.Кульчицький, Ю.О.Курносов. - К. : Райдуга , 1992. - 511 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  Ковальчук А.С. Основы имиджелогии и делового общения : учеб.пособ.для вузов. - 4-е изд., доп.и перераб . - Ростов/н Д : Феникс , 2006. - 251 c.
  174.022.1+174.4
  Ковальчук А.Т. Фінансове право України. Стан та перспективи розвитку. - К. : Парламентське вид-во , 2007. - 487 c.
  347.73(477)
  Ковальчук В.М. Історія світової та української економічної думки : підручник / В.М.Ковальчук, М.І.Сарай. - Тернопіль : Астон , 2004. - 415 c.
  330.8(100+477)
  Ковальчук В.П. Эксплуатация и ремонт автомобильных шин. - 3-е изд.,перераб.и доп . - М. : Транспорт , 1972. - 256 c.
  629.331.027.5.083            629.113.012
  Ковальчук Г.О. Активізація навчання в економічній освіті : навч.посібник. - 2-е вид.,доп . - К. : КНЕУ , 2003. - 296 c.
  330.1 : 37
  Ковальчук І.В. Економіка підприємства : навч.посіб.для вищ.навч.закл. - К. : Знання , 2008. - 679 c. - (Вища освіта ХХІ століття).
  [338.45+658] (075.8)
  Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підпріємств : навч.посіб.для вищ.навч.закл. - К : Скарби , 2001. - 334 c.
  336.713 : 658.012.122
  Ковка и обемная штамповка стали Т.Т.1. : справочник в 2-х томах / под ред.6 М.в. Сторжева - 2-0 изд. перераб. . : Машиностроение , 1967. - 435 с. c.
  621.73(083)
  Ковка и объемная штамповка стали : в 2 т. Т.1. : справочник / под ред. М.И.Сторожева. - 2-е изд.,перераб . - М. : Машиностроение , 1967. - 435 c.
  621.73
  Ковка и объемная штамповка стали : в 2 т. Т.2. : справочник / под ред.М.В.Сторожева - 2-е изд., перераб . - М. : Машиностроение , 1968. - 448 c.
  621.73
  Ковка и штамповка : в 4 т. Т.1. Материалы и нагрев .Оборудование. Ковка : справочник / А.Ю.Аверкиев, Д.И.Бережковский, Ю.С.Вильчинский и др.; ред.совет Е.И.Семенов (пред.) и др. ; под ред.Е.И.Семенова. - М. : Машиностроение , 1985. - 567 c.
  621.73
  Ковка и штамповка : в 4 т. Т.2. Горячая объемная штамповка : справочник / А.П.Атрощенко, И.С.Зиновьев, Л.Г.Костин и др.; ред.совет Е.И.Семенов (ред) и др.; под ред.Е.И.Семенова. - М. : Машиностроение , 1986. - 588 c.
  621.73 + 621.735.043.016.2
  Ковка и штамповка : в 4 т. Т.3. Холодная объемная штамповка : справочник / М.Г.Амиров, Е.Г.Белков, К.Н.Богоявленский и др.; ред.совет Е.И.Семенов (пред.) и др.; под ред.Г.А.Навроцкого. - М. : Машиностроение , 1987. - 381 c.
  621.73 + 621.735.043.016.3.
  Ковка и штамповка : в 4 т. Т.4. Листовая штамповка : справочник / А.Ю.Аверкиев, Ю.А.Аверкиев, Е.А.Белов и др.; ред.совет : Е.И.Семенов (пред.) и др. ; под ред.А.Д.Матвеева. - М. : Машиностроение , 1987. - 544 c.
  621.73 + 621.98
  Ковка и штамповка на специализированном оборудовании / Б.П.Рудаков, А.Н.Силичев, Е.В.Степанов и др.; под общ.ред. П.В.Каменева, А.П.Атрощенко. - 3-е изд., перераб.и доп . - Л. : Машиностроение , 1982. - 96 c.
  621.73.043/.047
  Ковка на радиально - обжимных машинах / В.А.Тюрин, В.А.Лазоркин, И.А.Поспелов и др.; под ред.В.А.Тюрина. - М. : Машиностроение , 1990. - 256 c.
  621.73 : 621.974.82
  Ковка слитков на прессах / Д.Н.Соколов, Н.М.Золотухин, В.Н.Ефимов и др.; под ред.Л.Н.Соколова. - К : Техніка , 1984. - 127 c.
  621.73.06 : 621.979
  Кодекс адміністративного судочинства України: чинне законодавство зі змінами та допов.на 18 січня 2011 року : ( Відповідає офіц.текстові ) - К. : Алерта;ЦУЛ , 2011. - 128 c.
  351.87            67.9(4УКР)7
  Кодекс административного судопроизводства Украины : науч.- практ. комментарий / С.В. Кивалов, О.М. Пасенюк, Е.И. Харитонова и др.; под ред. С.В. Кивалова, Е.И. Харитоновой. - Х. : Одиссей , 2006. - 544 c.
  [342.9 : 347.9 : 340.130.54](477)(094.58)
  Кодекс адміністративного судочинства України. - К. : Юрінком Інтер , 2005. - 174 c.
  342.9 : 340.130.54(477)
  Кодекс законів про працю України. Закон України про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів). За станом на 1 червня 2002 року. - Х. : Одіссей , 2002. - 151 c.
  349.2 : 340.130.5 (477)            67.405
  Кодекс законів про працю. Офіц. текст. - К. : Право , 2001. - 108 c.
  349.2 : 340.130.54 (477)            67.405
  Кодекс законів України про працю: станом на 15 січня 2006 р. - Харків : ІГВІНІ , 2006. - 127 c.
  349.2 : 340.130.5(477)
  Кодекс законов о труде : науч. - практ. комментарий. - 3-е изд, доп. и перераб : Одиссей , 2003. - 863 c.
  349.2 : 340.130.5 (477)            67.405
  Кодекс законов о труде Украины : науч.-практ. комментарий. - 3-е изд., перераб. и доп . - Х. : Одиссей , 2003. - 863 c.
  349.2(477) + 340.130.5 (477)            67.405
  Кодекс законов о труде Украины. Закон Украины ``О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)``(с изм. и доп. по сост. на 1 января 2004 года). - Х. : Одиссей , 2004. - 159 c.
  349/2 ^ 340.130.5 (477)            67.405(4Укр)
  Кодекс законов о труде Украины. Закон Украины ``О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)``: по сост. на 1 февраля 2001 года. - Х. : Одиссей , 2001. - 159 c.
  349.2(477) + 340.130.5(477)            67.405(4 Укр)
  Кодекс законов о труде Украины. Закон Украины ``О порядке разрешения коллективных трудовых споров /конфликтов/``. По сост. на 1 февраля 2000 года. / сост.: Г.С. Гончарова, В.В. Жернаков. - Х. : Одиссей , 2000. - 159 c. - (/``Законы Украины``/.).
  349.2(477) + 340.130.5(477)            67.405(4 Укр)
  Кодекс законов о труде Украины. Закон Украины ``Об отпусках`` (по состоянию на 15 авг. 1997 г.). - Х. : Неофит , 1997. - 207 c.
  349.24 (477) : 340.130.5(477)            67.405(4 Укр)
  Кодекс о браке и семье Украины и другие нормативные акты, регулирующие брачно - семейные отношения (по сост. на 1 мая 2000 года).. - Х. : Одиссей , 2000. - 127 c. - (Законы Украины).
  347.6 : 340.130.5 (477)            67.404.4(4УКР)
  Кодекс о браке и семье Украины и другие нормативные акты, регулирующие брачно - семейные отношения :по сост. на 15 октября 1999 года. / сост. Игнатенко В.Н. - Х. : Одиссей , 1999. - 127 c. - (Законы Украины).
  347.6 : 340.130.5 (477)            67.404.4(4УКР)
  Кодекс про шлюб та сім`ю України. - К. : Право , 2001. - 59 c.
  347.6(477) : 340.130.5(477)            67.404.4(4УКР)
  Кодекс Украины об административных правонарушениях : науч.- практ. комментарий. - 2-е изд . - Х. : Одиссей , 2000. - 1007 c.
  342.9 : 340.130.5(477)            67.401(УКР)
  Кодекс Украины об административных правонарушениях (с изм. и доп. по сост. на 15 августа 2001 года). - Харьков : Одиссей , 2001. - 272 c.
  342.9 : 340.130.5(477)            67.401(4УКР)
  Кодекс Украины об административных правонарушениях (с изм. и доп. по сост. на 1января 1999 года). - Харьков : Одиссей , 1999. - 223 c. - (/``Законы Украины``/.).
  342.9 : 340.130.5(477)            67.401(4УКР)
  Кодекс України про адміністративні правопорушення :чинне законодавство зі змін.станом на 01 березня 2004 року : відповідає офіц.тексту. - К. : Паливода А.В. , 2004. - 189 c.
  342.9 : 340.130.5(477)            67.401(4УКР)
  Кодекс України про адміністративні правопорушення з постатейними матеріалами: станом на 1 січня 2001 р. / за заг. ред. Е.Ф. Демського. - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 1086 c.
  341.9 : 340.130.5(477)            67.401(4УКР)
  Кодекси України : у 3 т. Т.1. Кодекс про адміністративні провопорушення. Арбітражно-процес. кодекс. Виправно-трудовий кодекс.Водний кодекс.Житловий кодекс УРСР. Земельний кодекс / відп. ред. В.Ф. Бойко. - К. : Юрінком Інтер , 1997. - 479 c.
  340.130.5 (477)            67.4(4 УКР)
  Кодекси України : у 3 т. Т.2. Повітряний кодекс. Кодекс торговельного мореплавства.Цивільний кодекс УРСР. Цивільний процесуальний кодекс. Кодекс про шлюб та сім`ю / відповід. ред. В.Ф. Бойко. - К. : Юрінком Інтер , 1997. - 495 c.
  340.130.5(477)            67.4(4 УКР)
  Козлов В.Ф. Справочник по радиационной безопасности. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 192 c.
  614.876            51.26
  Козлова Е.П. Бухгалтерский учет в промышленности. / Е.П. Козлова, Н.В. Парашутин. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Финансы и статистика , 1989. - 437 c.
  657            65.052.230
  Козловский В.А. Логистический менеджмент : учеб. пособ. - 2-е изд., доп . - СПб. : Лань , 2002. - 268 c.
  658.7 : 658.012.32            65.40+65.290-21
  Козловский Н.С. Основы стандартизации, допуски и технические измерения : учеб. для машиностроит. техникумов / Н.С. Козловский, А.Н. Виноградов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1982. - 287 c.
  621.753.1/.2+ 006 + 621 : 53.08](075.32)
  Козловский Н.С. Сборник примеров и задач по курсу ``Основы стандартизации, допуски, посадки и технические измерения`` : учеб. для машиностроит. техникумов. - М. : Машиностроение , 1983. - 304 c.
  621.753.1/.2 + 006 + 621 : 53.08] (075.32)
  Козловський А.В. Мікропроцесорні засоби вимірювання контролю пускового моменту : монографія / А.В.Козловський, В.В.Кухарчук, В.О.Поджаренко. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2005. - 124 c. - (Вінницький нац.техн.ун-т).
  621.317.39 : 531.7
  Козорев В.В. Динамические системы магнитновзаимодействующих свободных тел : монография - К. : Наук. думка , 1981. - 140 c. - (АН УССР. Ин-т кибернетики).
  531.37
  Козуля О. Жінки в історії України. - К. : Укр. центр духовної культури. , 1993. - 225 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  Козырев А.А. Информационные технологии в экономике : конспект лекций. - СПб. : Изд-во Михайлова В.А. , 2000. - 63 c.
  330.47            65.052.253
  Кок У. Лазеры и голография. Введение в когерентную оптику. / Уинстон Е.Кок; пер. с англ. Г.И. Кузнецова ; под ред. и с послесл. Я.А. Смородинского. - М. : Мир , 1971. - 136 c. - (В мире науки и техники).
  535.317.1 + 681.7.069.24
  Кокорев А.С. Электрослесарь по ремонту электрических машин : учеб. для сред. ПТУ. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1987. - 175 c.
  621.313.004.67
  Кокорин О.Я. Установки кондиционирования воздуха. Основы расчета и проектирования. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1978. - 264 c.
  697.94.001.6 + 628.84.001.6
  Кокун О.М. Психофізіологія : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К : Центр навч.літ. , 2006. - 181 c.
  159.91(075.8)
  Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы : учеб. пособ. для вузов / пер. с фр. - М. : Финансы: ЮНИТИ , 1997. - 576 c.
  658.14/.17.012.32            65.290-93
  Колвалев М.П. Расчет высокоточных шарикоподшипников / М.П.Ковалев, М.З.Народецкий. - М. : Машинострение , 1975. - 280 c.
  621.822.7.001.24
  Колебания элементов аксиально - поршневых гидромашин. / К.В. Фролов, А.С. Гельман, А.В.Синев и др.; под ред. К.В. Фролова. - М. : Машиностроение , 1973. - 280 c.
  621.225.7-868
  Коледов Л.А. Технология и конструкция микросхем, микропроцессоров и микросборок : учеб. для вузов. - М. : Радио и связь , 1989. - 399 c.
  621.382.049.77
  Колективні трудові спори. Загальні питання. Нормативні акти Національної служби посередництва и примирення. Судова практика / за заг. ред. В.М. Руденка. - К. : Юрінком Інтер , 2006. - 383 c.
  349.2(477)
  Колесниченко О.В. Интегральные микросхемы зарубежной бытовой видеоаппаратуры : справ. пособ. / О.В. Колесниченко, И.В. Шишигин, В.А., В.А. Обрученков. - СПб. : Лань , 1996. - 269 c.
  621.397.6 : 621.382.049.77
  Колечицкий Е.С. Расчет электрических полей устройств высокого напряжения. - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 168 c.
  537.212 : 621.31.027.8
  Количественные методы финансового анализа / пер. с англ.; под ред. С.Дж.Брауна, М.П.Крицмена. - М. : ИНФРА-М , 1996. - 329 c.
  658.14/.17.012.12            65.053
  Колкунов Н.В. Основы расчета упругих оболочек : учеб.пособие для строит.спец.вузов. - 3-е изд., перераб.и доп . - М : Высш.шк. , 1987. - 256 c.
  624.074.4.04
  Коллатц Лотар Теория приближений:Чебышев.приближения и их приложения / Лотар Коллатц , Вернер Крабс; под.ред.С.Б.Стечкина ; пер.с нем. Б.И.Голубова. - М : Наука , 1978. - 271 c.
  517.2
  Колобов М.П. Эксплуатационные материалы для автомобилей и специальных машин : учеб.пособие для автомоб.и техн. школ ДОСААФ. - М : ДОСААФ , 1987. - 167 c.
  629.331.002.3.004: (621.431.73-6 : 621.892.097.2) +
  КолодІй А.М. Державне будІвництво та місцеве самоврядування : навч.посібник / А.М.КолодІй, А.Ю.Олійник. - К : Юрінком Інтер , 2001. - 303 c.
  342.25(477) :(37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Коломбет Е.А. Микроэлектронные средства обработки аналоговых сигналов - М : Радио и связь , 1991. - 376 c.
  621.382.049.77
  Коломбет Е.А. Применение аналоговых микросхем / Е.А.Коломбет, К.Юркович, Я.Зодл; под ред. А.Г.Алексенко. - М .; Братислава : Радио и связь : Альфа , 1990. - 319 c.
  621.382.049.77
  Колосюк Д.С. Автотракторные топлива и смазочные материалы : учебник для втузов / Д.С.Колосюк,А.В.Кузнецов. - К : Вища школа , 1987. - 191 c.
  629.3.002.3.004 + 621.431.73-6+621.892.097.2
  Колпаков В.К. Адміністративне право України : підручник. - К. : Юрінком Інтер , 1999. - 733 c.
  342.9(477) : (37.017.4-053.81 : 378.017.4-057.785 : 343.85)            67.401(4Укр)
  Колпаков В.К. Адміністративне право України : підручник / В.К.Колпаков, О.В.Кузьменко. - К. : Юрінком Інтер , 2003. - 543 c.
  342.9(477) : (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785 +343.85)            67.401(4Укр)
  Колчин А.И.. Расчет автомобильных и тракторных двигателей : учеб.пособие для вузов / А.И.Колчин, В.П.Демидов. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М : Высш.шк. , 1980. - 400 c.
  621.431.73.001.2
  Коляда І.А. Основи правознавства.Згідно Конституції України, прийнятої 28 червня 1996 р. : навч.посібник для 9 кл. Зошит-конспект тем / І.А.Коляда, Я.П.Лозовий. - К. : КАННОН , 1997. - 189 c.
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 37.017.4-057.785)            67.0
  Комар В.Г. Изобразительная голография и голографический кинематограф / В.Г.Комар, О.Б.Серов. - М : Искусство , 1987. - 286 c.
  778.38
  Комаринський Я. Фінансово - інвестиційний аналіз : навч.посібник / Я.Комаринський, І.Яремчук. - К. : Укр.енциклопедія, Агенство ``Книга Пам`яті України , 1996. - 298 c.
  658.14/.17.012.12 + 330.322            65.053.9
  Коментар судової практики в кримінальних та адміністративних справах. Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995-1997) / відповід.ред. В.Т.Маляренко. - К : Юрінком Інтер , 1998. - 288 c.
  [343 + 342.9](0.072)            67.408
  Комерційна діяльність : підручник [для вищ.навч.закл.] / В.В.Апопій, С.Г.Бабенко, Я.А.Гончарук та ін.; pа ред.В.В.Апопія - 2-ге вид., перероб.і доп . - К : Знання , 2008. - 558 c.
  334.012.42(075.8)
  Комков Б.Д. Справочник по охране труда на хлебоприемных и зерноперерабатывающих предприятиях / Б.Д.Комков, А.В.Галкина, А.Ф.Теплов - М. : Колос , 1981. - 319 c.
  658.345 : 664.7
  Компьютер для студентов, аспирантов и преподавателей : самоучитель / под ред.В.Б.Комягина. - М. : ТРИУМФ , 2001. - 652 c.
  004.382.7            681.3-181.4
  Компьютеризация банковской деятельности / Г.А.Титоренко, В.И.Суворова, И.Ф.Возгилевич и др.; под ред.Г.А.Титоренко. - М. : Финстатинформ , 1997. - 304 c.
  336.71 : 004
  Компьютерные сети : учеб.курс для самост. подготовки / Microsoft Corporation; пер. с англ. под общ. ред. О.А.Богомолова/ - М : Рус.Редакция : Channel LTD , 1997. - 658 c.
  004.7            681.3
  Компьютеры на СБИС : в 2 т. Т.1. / Т.Мотоока, С.Томита, Х.Танака и др.; пер.с яп. - М. : Мир , 1988. - 388 c.
  004.382 : 621.382.049.771.14            681.3:621.382.049.771.14
  Компьютеры на СБИС : в 2 т. Т.2. / Т.Мотоока, Х.Хорикоси, М.Сакаути; пер. с яп. - М. : Мир , 1988. - 336 c.
  004.382 : 621.382.049.771.14
  Комягин В.Б. Современный самоучитель работы на персональном компьютере. Быстрый старт / В.Б.Комягин, А.О.Коцюбинский. - 4-е изд., перераб.и доп . - М : Триумф , 1997. - 400 c.
  004.382.7            681.3
  Кон И.С. В поисках себя : личность и ее самосознание. - М. : Политиздат , 1984. - 335 c.
  159.923.2 + 17.021.2            15.5
  Кон И.С. Дружба : этико - психологический очерк. - 3-е изд . - М : Политиздат , 1989. - 348 c. - (Личность,мораль,воспитание :серия худож.-публицис).
  177.63            87.7
  Кон И.С. Дружба :этико - психологический очерк. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Политиздат , 1987. - 350 c. - (Личность.Мораль.Воспитание).
  177.63            87.717
  Кон И.С. Психология ранней юности : кн.для учителя. - М. : Просвещение , 1989. - 254 c. - (Психологическая наука-школе).
  159.922.736.4            88.8
  Конвей Р.В. Теория расписаний / Р.В.Конвей, В.Л.Максвелл, Л.В.Миллер; пер.с англ.В.А.Кокотушкина, Д.Г.Михалева; под ред.Г.П.Бащарина. - М : Наука , 1975. - 359 c.
  519.87
  Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Застосування в Україні. - Офіц. вид. . - К. : Б.в. , 2006. - 176 c. - (Міністерство юстиції України).
  342.7 : (37.017.4-053.81 +378.017.4-057.785)
  Конверський А.Є. Логіка (традіційна та сучасна) : підручник для вищ.навч.закл. - 2-ге вид . - К. : Центр учбов.літ. , 2008. - 535 c.
  16(075.8)
  Кондиционирование воздуха: Учеб. пособие для вузов по спец. "Теплогазоснабжение и вентиляция" / Пеклов А.А., Степанова Т.А. - К. : Вища школа
  697.94
  Кондрашихина О.А. Дифференциальная психология : учеб.пособие для вузов. - К. : Центр учеб. лит. , 2009. - 230 c.
  159.923(075.8)
  Кондрашихін А.Б. Фінансова санація і банкрутство підприємств : навч.посібник для вищ.навч.закл. / А.Б.Кондрашихін, Т.В.Пепа, В.О.Федорова. - К. : Центр навч.літ. , 2007. - 203 c.
  658.016.7/.8
  Кондрашова А.В. Финансы организаций (предприятий) в вопросах и ответах : учеб.пособие. - М. : Лига , 2006. - 216 c.
  658.14/.17
  Кондрашова Н.Г. Холодильно - компрессорные машины и установки : учебник для машиностр.техникумов / Н.Г.Кондрашова, Н.Г.Лашутина. - 3-е изд.,перераб.и доп . - М : Высш.шк. , 1984. - 335 c.
  621.565 + 621.57
  Коненков Ю.К. Случайные механические процессы в оборудовании машин / Ю.К.Коненков, М.Д.Давтян. - М. : Машиностроение , 1988. - 271 c.
  621.396.6-75
  Кони А.Ф. Избранное / сост., вступ.ст. и примеч. Г.М.Миронова, Л.Г.Миронова. - М. : Сов.Россия , 1989. - 495 c.
  347.965            67.3
  Конисский Г. История русов или малой России:сочинение Г.Конисского, архиепископа Белорусского. - репринт.воспр.изд.1846 г. . - К : Дзвін , 1991. - 317 c.
  940(477)            63.3(2Ук)
  Конкурентоспроможність фірми: Навч. - метод. комплекс для екон. спец. усіх форм навчання / Пасічник В.Г., Алкіна О.В. - К. : Центр навч. , 2005. - 109 c.
  330.137.2
  Коновалов Б.П. СССР-Франция : Космич.сотрудничество / под ред. В.А.Шаталова. - М. : Машинострение , 1990. - 197 c.
  629.78
  Коновалов В.Ф. Динамическая устойчивость тракторов. - М. : Машиностроение , 1981. - 144 c.
  631.372 + 629.366.017.3
  Кононенко А.П Уплотнительные устройства машин и машиностроительного оборудования. Расчет и конструирование / А.П.Кононенко, Ю.Н.Голубов. - М. : Машиностроение , 1984. - 103 c.
  62-762
  Кононенко О. Анализ финансовой отчетности. - 2-е изд., доп. и перераб . - Харьков : Фактор , 2003. - 144 c.
  658.14/.17.012.12            65.053
  Кононенко О. Анализ финансовой отчетности. - Х. : Фактор , 2002. - 143 c. - (Биб-ка ``Фактора``).
  658.14/.17.012.12            65.053
  Кононенко О. Инвентаризация / О.Кононенко, О.Пироженко. - 2-е изд.,перераб. и доп . - Х. : Фактор , 2002. - 117 c.
  657.371            65.052.21
  Кононенко П.П. Українська література : підручник / П.П.Кононенко, М.І.Дубина, І.О.Ладоня. - К. : Вища шк. , 1993. - 488 c.
  82.0(477)            83.3Ук
  Кононский А.И. Физическая и коллоидная химия : учеб.пособ. для вузов - К. : Вища шк. , 1986. - 311 c.
  544 + 544.77
  Константінова М.П. Радіаційна безпека : навч.посібник для вищ.навч.закл. / М.П.Константінов, О.А.Журбенко. - Суми : Універ.кн. , 2003. - 150 c.
  504.5 : 628.4.047
  Конституции зарубежных государств : США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания, Греция, Япония,Канада. - 2-е изд.,испр.и до . - М. : Изд-во БЕК , 1997. - 561 c.
  342.4 (1-87)            67.400.1
  Конституційне (державне) право зарубіжних країн : навч.посібник / В.М.Бесчастний, О.В.Філонов, В.М.Суботін, С.М.Пашков; за ред. В.М.Бесчастного. - К. : Знання , 2007. - 467 c. - (Вища освіта ХХI століття).
  342(1-87)(075.8)
  Конституційне право України : підручник для вищ.навч.закл. / за ред. Ю.М.Тодики, В.С.Журавського. - К. : Ін Юре , 2002. - 542 c.
  342(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.400(4Укр)
  Конституційне право України : підручник для юрид.спец.вищ.навч.закл. / В.Ф.Погорілко, О.Ф.Фріцький, О.В.Городецький та ін.; за ред.В.Ф.Погорілка. - К. : Наук.думка , 1999. - 734 c.
  342(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.400
  Конституційне право України / Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. - 2 . - К. : Наук. думка , 2006. - 338 c.
  342.(477)
  Конституційне право України. Хрестоматія : навч.посібник для вищ.навч.закл. / упоряд. В.С.Журавський, Ю.М.Тодика. - К. : Ін Юре , 2004. - 882 c.
  342(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.400(4Укр)
  Конституція України(зі змін.та доп.). - Х. : Весна , 2007. - 47 c.
  342.4(477)
  Конституція України. Чинне законодавство зі змін. та доп.станом на 1 серпня 2008 року. - К. : Видавець Паливода А.В. , 2008. - 47 c. - (Закони України).
  342.4(477): (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Конструирование аппаратуры на БИС и СБИС / В.Ф.Борисов,Ю.И.Боченков,Б.Ф.Высоцкий и др.; под ред.Б.Ф.Высоцкого,В.Н.Сретенского. - М. : Радио и связь , 1989. - 272 c.
  621.382.049.771
  Конструирование и расчет микросхем и микропроцессов: Учеб. пособие для вузов по спец. / Пономарев М.Ф., Коноплев Б.Г - М. : Радио и связь , 1986. - 176 c.
  621.382.049.771.14.001.66
  Конструкции и наладка автоматических линий и специальных станков : учебник для ПТУ / Л.С.Брон, С.Н.Власов, К.Н.Константинов и др. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Высш. шк. , 1973. - 310 c.
  621.9.05-52 : 658.527.011.56
  Конструкции и наладка автоматических линий и специальных станков : учеб.пособие для проф.- техн.и техн.училищ / Л.С.Брон, С.Н.Власов, К.Н.Константинов и др. - М. : Высш. шк. , 1969. - 256 c.
  621.9.06-52 : 658.527.011.56
  Конструкции из дерева и пластмасс : учебник для строит.вузов и фак. / под ред. Г.Г.Карлсена. - 4-е изд., перераб.и доп . - М. : Стройиздат , 1975. - 688 c.
  624.011.1 + 624.011.78
  Конструкция и расчет автотракторных двигателей : учебник для втузов / М.М.Вихерт, Р.П.Доброгаев, М.И.Ляхов и др.; под ред.проф.Ю.А.Степанова. - М. : Машгиз , 1957. - 604 c.
  621.431.73.001.2
  Конструкция и эксплуатация центробежных герметичных насосов / В.В.Буренин,Д.Т.Гаевик,В.П.Дронов, В.Б.Иванов. - М. : Машиностроение , 1977. - 152 c.
  621.671
  Констукционные свойства пластмасс : сб. / под.общ.ред. Р.М.Шнейдеровича, И.В.Крагельского. - М. : Машиностроение , 1968. - 212 c.
  678
  Контракт с инофирмой : учеб.пособие для вузов / под ред.М.Б.Биржакова. - 2-е изд . - СПб. : ОЛБИС,САТИС , 1995. - 607 c. - (Энциклопедия международ.контрактных отношений).
  339.54 : 347.7            65.298+67.404.2
  Контроль і ревізія : підручник для вищ.навч.закл. / Ф.Ф.Бутинець, Н.Г.Виговська, Н.М.Малюга, Н.І.Петренко; за ред.Ф.Ф.Бутинця. - 3-є вид., доп.та перераб . - Житомир : РУТА , 2002. - 541 c.
  657.6            65.053.6
  Контроль і ревізія : підручник для вищ.навч.закл. / Ф.Ф.Бутинець, С.В.Бардаш, Н.М.Малюга, Н.І.Петренко. - 2-е вид., доп.і перераб . - Житомир : РУТА , 2000. - 509 c.
  657.6            65.053.5
  Контроль і ревізія / Павлюк В.В, та ін. - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 195 c.
  657.6
  Контроль і ревізія. Нормат.- прак.матеріали : навч.посібник / Є.М.Романів, А.С.Мороз, В.В.Гресик. - Львів : Інтелект-Захід , 2001. - 199 c. - (Львів.держ.фін.- екон.ін.-т).
  657.6            65.053.5
  Контроль та керування корпоративними комп`ютерними мережами: інструментальні засоби та технології : навч.посібник / А.М.Гуржій, С.Ф.Коряк, В.В.Самсонов, О.Я.Скляров. - Х. : Компанія СМІТ , 2004. - 543 c.
  004.7
  Контрольні роботи з ділової української мови : навч.посіб.для вищ.навч.закл. / С.В.Шевчук, О.Л.Доценко, Ю.Б.Виноградова та ін.; за ред. С.В.Шевчук. - К. : А.С.К. , 2004. - 107 c.
  811.161.2`276.6            81.2Укр-923
  Кончуков Н.П. Планировка сельских населенных мест : учебник для вузов / Н.П.Кончуков, В.С.Бойчук, Я.Ф.Миняева. - 3-е изд., доп.и перераб . - М. : Агропромиздат , 1986. - 317 c.
  711.4
  Конькова Г.В. Володимир Кожухар - диригент за покликанням / Галина Конькова. - К. : ЕКО-ПРОДАКШН , 2008. - 207 c.
  78.071.2(092)            85.317
  Конюхова Н.І. Наш партнер - технічний університет Браншвайг: Unser partne - TU Braunschweig : навч. посібник - Кременчук : Християнська Зоря , 2010. - 121 c. - (КДУ ім.М.Остроградського).
  811.112.2(075.8)
  Конюхова Н.І. Німецька мова для майбутніх менеджерів: Deutsch fur zukunftige manager : навч. посібник. - Кременчук : Християнська Зоря , 2010. - 121 c. - (КДУ ім.М.Остроградського).
  811.112.2 : 658.3.012.32(075.8)
  Конюховский П.В. Микроэкономическое моделирование банковской деятельности - СПб. : Питер , 2001. - 219 c.
  336.71 : 330.101.542
  Кооперация и аренда : в 2 т. Т.1. : сб.документов и материалов / под общ.ред. В.И.Акулина, В.Л.Савакова. - М. : Политиздат , 1989. - 382 c.
  334.73
  Кооперация и аренда : в 2 т. Т.2. : сб.документов и материалов / под общ.ред. В.И.Акулинина, В.Л.Савакова. - М. : Политиздат , 1989. - 288 c.
  334.73
  Копельман Н.Л. Сопротивляемость сварных узлов хрупкому разрушению. - Л. : Машиностроение , 1978. - 231 c.
  624.078.3 : 621.791
  Копилевич Э.В. Дигностика подвески автомобилей / Э.В.Копилевич, М.А.Пурик, С.А.Федоров. - М. : Транспорт , 1974. - 52 c. - (Гос.науч.-исслед.ин-т автомоб.транспорта-НИИАТ,Лен).
  629.331.027.004.58            629.113.012.8.004.58
  Копиленко О.Л. Держава і право України:1917-1920 рр. Центральна Рада.Гетьманство.Директорія / О.Л.Копиленко, М.Л.Копиленко. - К. : Либідь , 1997. - 208 c.
  340.12(091)(477): (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)            67.3(4Укр)
  Копильчук Г.П. Біохімія : навч.посібник для біолог.спец.вищ.навч.закл. / Г.П.Копильчук, О.М.Волощук, М.М.Марченко. - Чернівці : Рута , 2004. - 224 c.
  577.1
  Копилюк О.І. Фінансова санація та банкрутство підприємства : навч.посібник для вищ.навч.закл. / О.І.Копилюк, А.М.Штангрет. - К. : Центр навч.літ. , 2005. - 166 c.
  658.016.7/.8
  Коптілов В. Теорія і практика перекладу : навч.посібник. - К. : Юніверс , 2003. - 280 c.
  81.2-7
  Копылов И.П. Математическое моделирование электрических машин : учеб.для вузов. - М. : Высш.шк. , 1987. - 247 c.
  621.313 : 519.87
  Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура : підручник для вищ.навч.закл. - 2-ге вид., стер . - К. : Центр учбов.літ. , 2007. - 575 c.
  008(477+1-87)
  Корецький М.Х.та ін. Управлінський облік : навч.посібник для ВНЗ / М.Х.Корецький ,Н.В.Дацій ,Л.В.Пельтек - К. : Центр учбовий літ. , 2007. - 295 c.
  657.4:658.012
  Корж А.В. Українська мова професійного спрямування : навч.посібник. - К. : Всеукр.асоціація видавців , 2009. - 293 c.
  811.161.2`276.11(075.8)
  Коржанський М.Й. Уголовне право України.Загальна частина : Курс лекцій - К. : Наук.думка та Укр. вид.група , 1996. - 334 c.
  67.408(4 Укр)
  Коржихин Т.П. История государственных учреждений СССР : учебник для вузов. - М. : Высш.шк. , 1986. - 399 c.
  016.1(47+57)(091)
  Кормич Б.А. Інформаційна безпека : організаційно-правові основи : навч.посібник для вищ. навч. закл. - К . : Кондор , 2008. - 382 c.
  343.353.12 : 351.864.1: 004.056](075.8)
  Кормич Б.А. Інформаційна безпека:організаційно-правові основи : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2008.
  343.353.12:351.864.1(075.8)
  Кормич Л.І. Історія України від найдавніших часів і до ХХІ століття : навч.посібник / Л.І.Кормич, В.В.Багацький. - 4-е вид . - Х. : Одіссей , 2004. - 479 c.
  940(477)
  Корнеев Н.И. Обработка давлением тугоплавких металлов / Н.И.Корнеев,С.Б.Певзнер,Е.М.Разуваев,В.В.Емельянов - изд. 2-е ,перераб.и доп. . - М. : Металлургия , 1975. - 440 c.
  621.7
  Корнейчук В.И. Вычислительные устройства на микросхемах : справочник / В.И.Корнейчук,В.П.Тарасенко,Ю.Н.Мишинский - К. : Техніка , 1986. - 263 c.
  681.3:621.382.049.77
  Корнейчук В.И. и др. Логические схемы цифровых устройств / В.И.Корнейчук,О.А.Юрченко,И.В.Пацюра - К. : Випол , 1996. - 97 c.
  621.382.049.77
  Корнейчук В.И.,Тарасенко В.П. Вычислительные устройства на микросхемах : справочник - 2-е изд.,перераб.и доп. . - К. : Техника , 1988. - 351 c.
  681.3:621.382.049.77
  Корнилович О.П. Техника безопасности при электромонтажных и наладочных работах / под ред.А.Д.Смирнова и др. - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 240 c.
  621.31.002.72:658.382.3
  Корнілов Л.В. Землевпорядне проектування: Методика виконання розрахунково-графічних робіт та курсових проектів : навчальний посібник для ВНЗ - К : Кондор , 2005. - 149 c.
  711.14
  Коробейников А.Т. Испытания сельскохозяйственных тракторов / А.Т.Коробейников, В.С.Лихачев, В.Ф.Шолохов - М. : Машиностроение , 1985. - 239 c.
  631.372.001.4 + 629.366
  Коробов М.Я. Фінансово - економічний аналіз діяльності підприємства : навч.посібник. - 3-тє вид., перероб.і доп . - К. : Знання , 2002. - 294 c.
  658.14/.17.012.12            65.053.6
  Коробов М.Я. Фінансово - економічний аналіз діяльності підприємств : навч.посібник. - К. : Знання , 2000. - 378 c.
  658.14/.17.012.12            65.053.6
  Коровин А.И. Газопитание сварочных участков / под ред.И.А.Антонова, Д.Л.Глизманенко. - М. : Машиностроение , 1974. - 54 c.
  621.791.5
  Королев А.А. Конструкция и расчет машин и механизмов прокатных станов : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Металлургия , 1985. - 376 c.
  621.771.06
  Королев Г.В. Электронные устройства автоматики : учеб. пособие для вузов - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 1991. - 256 c.
  681.527.7
  Короленко Ц.П. Личность и алкоголь / Ц.П.Короленко, В.Ю.Завьялов; отв.ред. Б.А.Трофимов; АН СССР. Сиб.отд-ние. - Новосибирск : Наука , 1987. - 168 c. - (Трезвость - норма жизни).
  178            88
  Король А.М. Фізика. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. Електрика і магнетизм. Оптика. Елементи квантової механіки, фізики атома, атомного ядра і елементарних частинокк : підручник для вищ.техн.навч.закл. / А.М.Король, М.В.Андріяшик. - К. : Фірма , 2006. - 342 c.
  53( 075.8 )
  Король В.Ю. Історія України : посібник для вступників до вищих закладів освіти. - К. : Академія , 1999. - 359 c.
  940(477)            63.3/4УКР/
  Корольчук М.С. Психологія : схеми, опорні конспекти, методика : навч.посбник для вищ.навч.закл. / М.С.Корольчук, В.М.Крайнюк, В.М.Марченко; за заг.ред. М.С.Корольчука. - К. : Ельга: Ніка-Центр , 2008. - 318 c.
  159.9(075.8)
  Корольчук О.П. Формування та розвиток вертикальних маркетингових систем в Україні : монографія. - К. : Київ.нац.торг.-екон.ун-т , 2004. - 216 c.
  339.138(477)
  Коротєєва-Камінська В.О. Викладання української мови та українознавства у вищих навч.закладах (історичний аспект) : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Професіонал , 2006. - 300 c.
  811.161.2``27
  Короткий довідник з історії України / І.Ф.Курас, М.О.Багмет, І.І.Федьков. - К. : Вища шк. , 1994. - 255 c.
  940(477)            63.3/4УКР/
  Короткий українсько- російсько - англо - німецький словник з економіки та менеджменту / уклад. О.І.Лесюк. - К. : Спалах ЛТД , 1996. - 312 c.
  81`374.82 : 330            81.2-4+65
  Короткі відомості про свята Православної Церкви / уклали: О.Кислашко, Я.Кислашко - К. : Укр.Православна Церква, Київський Патріархат , 1993. - 112 c.
  271.2-565            86.372
  Коррозия и защита от коррозии : Учеб. пособие для вузов / Семенов И.В. и др. - М. : Физматлит , 2002. - 334 c.
  620.193/.197
  Коррозия и защита химической аппаратуры Т.4. Производство серной кислоты и фосфорных удобрений : справ.руководство / под ред.: А.М.Сухотина, В.С.Зотикова. - М. : Химия , 1970. - 267 c.
  [620.193 + 620.197]: [661.25 + 631.85]
  Коррозия и защита химической аппаратуры Т.5. Промышленность синтетического каучука : справ. руководство / Лабутин А.Л.; под ред. А.М.Сухотина. - Л. : Химия , 1971. - 368 c.
  [620.193 + 620.197] : [678.4 + 678.7]
  Коррозия и защита химической аппаратуры Т.6. Производство хлора и его неорганических соединений : справ.руководство / под ред. А.М.Сухотина, А.Л.Лабутина. - Л. : Химия , 1972. - 376 c.
  [620.193+620.197] : 661.41/44
  Коррозия под действием теплоносителей, хладагентов и рабочих тел. : справ.руководство / А.М.Сухотин, А.Ф.Богачев, В.Г.Пальмский и др.; под ред. А.М.Сухотина, В.М.Беренблит. - Л. : Химия , 1988. - 359 c. - (Коррозионная стойкость оборудования хим. производс).
  620.197 : 66.02(083)
  Корсаков В.С. Сборка и монтаж изделий машиностроения : в 2 т.. Т.2. : справочник - М. , 1983.
  621.757
  Корсунов В.П. Упругие чувствительные элементы: /Статистика, динамика, надежность/ - Саратов : Изд-во Сарат.ун-та , 1980. - 263 c.
  531.78
  Кортни Р. Английские фразовые глаголы : англо-русский словарь.Свыше 12 000 глаголов и 30 000 значений. - 3-е изд., стер . - М. : Рус.язык , 2001. - 767 c.
  811.111`367.625`374
  Корунець І.В. Вступ до перекладознавства : навч.посібник для вищ.навч.закл. - Вінниця : Нова книга , 2008. - 510 c.
  81`25(075.8)
  Корупція та відповідальність за корупційні дії : навч. - метод. посібник / Л.І.Гук, М.І.Керницька, Н.А.Кравченко та ін.; за заг. ред. К.М.Левківського. - Львів : Астролябія , 2009. - 159 c.
  343.353.1(477)(075.8)
  Корчак Я. Как любить ребенка. Книга о воспитании : сб. / Януш Корчак; пер. с пол. ; послесл. С.Соловейчика; авт. примеч. Е.С.Рубинчик. - М. : Политиздат , 1990. - 492 c.
  37.018.1            74.9
  Корчемный Л.В. Механизм газораспределения автомобильного двигателя: Кинематика и динамика. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1981. - 191 c.
  621.431.73
  Коршунов Ю.М. Математические основы кибернетики : учеб.пособие для вузов. - 3-е изд.,перераб.и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 495 c.
  519.7
  Коршунов Ю.М. Математические основы кибернетики : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Энергия , 1980. - 423 c.
  519.7
  Коршунов Ю.М. Математические основы кибернетики : учеб.пособие для втузов. - М. : Энергия , 1972. - 376 c.
  519.7
  Корытин А.М. Расчет на ЭВМ промышленных электроприводов / А.М.Корытин, Ю.Н.Денисенок, В.М.Ситниченко. - К. : Техніка , 1984. - 111 c.
  62-83.001.24 : 004.382.7
  Корячко В.П. Микропроцессоры и микро ЭВМ в радиоэлектронных средствах : учебник для вузов. - М. : Высш.шк. , 1990. - 407 c.
  [681.325.5-181.4 + 004.382.7]:621.37/.39
  Косарев В.П. Техника вычислений и механизация учета на автомобильном транспорте : учебник для автотрансп.техникумов / В.П.Косарев, Н.С.Рожнова. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Статистика , 1980. - 224 c.
  656.13 : 657.22.011.5
  Косидовский З. Сказание евангелистов / пер. с польс. - 4-е изд . - М. : Политиздат , 1987. - 256 c. - (Б-ка атеист.лит.).
  27-534.4            86.37
  Косидовский З. Библейские сказания. Сказания евангелистов / пер.с польск. - М. : Политиздат , 1990. - 478 c.
  27-534.4            86.37
  Косидовский З. Сказания евангелистов / пер.с польск. - М. : Политиздат , 1977. - 262 c.
  27-534.4            86.37
  Косилов В.В. Технологические основы проектирования автомитического сборочного оборудования. - М. : Машиностроение , 1976. - 248 c. - (Б-ка технолога).
  621.757
  Косилова А.Г. Точность обработки, заготовки и припуски в машиностроении : справочник технолога / А.Г.Косилова, Р.К.Мещеряков, М.А.Калинин. - М. : Машиностроение , 1976. - 288 c.
  621.91 + 621.753.1(031)
  Космина Р.М. Техника вычислений : учебник для техникумов по спец.``Товароведение и орг.торговли непрод.товарами`` / Р.М.Космина, А.Е.Трофимова. - К. : Вища шк. , 1985. - 239 c.
  657            65.052.2
  Косміна О.Ю. Традіційне вбрання українців Т.1. Лесостеп. Степ / Оксана Косміна. - К. : Балтія - Друк , 2008. - 159 c.
  391(477)
  Космодемьянский А.А. Константин Эдуардович Циолковский (1857-1935) / отв.ред.: А.С.Федоровский. - 2-е изд., доп . - М. : Наука , 1987. - 304 c.
  629.78(092)
  Космонавтика СССР / сост. :Л.А.Гильберг, А.А.Еременко. - М. : Машиностроение :Планета , 1987. - 496 c.
  629.7
  Космонавтика. Маленькая энциклопедия / гл.ред.: В.П.Глушко. - 2-е изд., доп . - М. : Сов.Энциклопедия , 1970. - 592 c.
  629.7
  Космос далекий и близкий: Ред.библиогр.указ. / Гос.б-ка СССР им.В.И.Ленина; сост. :В.М.Мешков, З.П.Джинова. - М. : Книга , 1987. - 96 c.
  629.7            91.9:3+39.6
  Коснёвски Ч. Занимательная математика и персональный компьютер: / Чес Коснёвски; пер.с англ. И.А.Маховой; под ред. Ю.М.Баяковского. - М. : Мир , 1987. - 182 c. - (Современная математика).
  51-8+ 004.382.7            51-8 +681.32
  Косова Т.Д. Аналіз банківської діяльності : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр учбов.літ. , 2008. - 485 c.
  336.71(075.8)
  Косовский Н.К. Основы теории элементарных алгоритмов : учеб.пособие для математ.спец.вузов. - Л. : Изд-во ЛГУ , 1987. - 152 c.
  510.52 + 519.712
  Костецкий Б.И. Трение, смазка и износ в машинах. - К. : Техника , 1970. - 396 c.
  621.891 + 621-567
  Костикова Г.А. Лабораторный практикум по технике вычислений и механизации учета на автомобильном транспорте : учеб.пособие для автотранспор.техникумов / Г.А.Костикова, Е.Р.Кочанова, О.В.Машникова. - М. : Финансы и статистика , 1986. - 160 c.
  656.13 : 657.22.011.5
  Костіна Н.І. Фінансове прогнозування: методи та моделі : навч.посібник / Н.І.Костіна, А.А.Алєксєєв, О.Д.Василик. - К. : Знання , 1997. - 183 c.
  338.27 : 336            65.261-2
  Костоглодов Д.Д Распределительная логистика / Д.Д.Костоглодов, Л.М.Харисова. - Б.м. : Экспертное бюро , 1997. - 127 c.
  658.7            65.40
  Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей Т.1. Киевское государство 10-12 вв. Русское государство 15-17 вв. / авт.предисл. В.Л.Янин. - репринт.изд. 1873-1888гг . - М. : Книга , 1990. - 737 c.
  94(47)``9-11`` ``14-16 ``            63.3(2)4
  Костомаров Н.И. Исторические монографии и исследования : в 2 т. Т.1,2. Личность царя И.В.Грозного. О следственном деле по поводу убиения царевича Димитрия. Царевна Софья.Царевич Алексей Пеипрович / послесл. А.П.Богданова; коммент. О.Г.Агеевой. - М. : Книга , 1989. - 235 c.
  94(47).043/.05            63.3(2)4
  Коструба А.В. Юридичні факти в механізмі правоприпинення цивільних відносин : монографія. - К. : Ін Юре , 2014. - 370 c.
  347
  Кострыкин Г.А. WORD 7.0 for Windows `95: новые возможности. - М. : ACADEMIA; Нолидж , 1996. - 335 c.
  004.428.2 Word 7.0            681.3.06
  Костюк В.И. Промышленные роботы в сборочном производстве / В.И.Костюк, Л.С.Ямпольский, И.Б.Иваненко. - К. : Техніка , 1983. - 182 c.
  621.757.06:621.865.8
  Костюк В.С. Економічна теорія : навч.посібник для вищ. навч. закл. / В.С.Костюк, А.М.Андрющенко, І.П.Борейко. - К. : Центр учбов.літ. , 2009. - 280 c.
  330.01(075.8)
  Костюк Д. Бухгалтерский учет на малых предприятиях в соответствии с П(С)БУ - 5-е изд., доп.и перероб. . - Х. : Фактор , 2002. - 212 c.
  657            65.052.21
  Костюк Д. Бухгалтерський облік на малих підприємствах згідно з П(С)БО - 5-те вид., доп.і перероб . - Х. : Фактор , 2002. - 219 c.
  657            65.052
  Костюченко В.М. Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід та практика України : навч.- практ.посібник. - К. : Центр учбов. літ. , 2008. - 526 c.
  657.37:336
  Костюченко О.А. Банківське право : підручник. - 3-тє вид . - К. : А.С.К. , 2003. - 924 c. - (Банківське право України).
  347.73            67.404.2(4УКР)
  Костюченко О.А. Банківське право: Банківська система. Національний банк. Комерційні банки. Розрахунки і кредитування. Ринок цінних паперів. Національне валютне законодавство. Банківські системи заруб.країн. Інститут банківської таємниці : підручник - 3-тє вид. . - К. : А.С.К. , 2003. - 923 c.
  347.73 : 336            67.404.2(4УКР)
  Костюченко О.А. Банківське право: Банківська система. Національний банк. Комерційні банки. Кредитування. Ринок цінних паперів. Національне валютне законодавство. Банківські системи заруб.країн. Інститут.банк.таємниці : навч.посібник. - 2-ге вид . - К. : А.С.К. , 2001. - 569 c. - (Економіка.Фінанси.Право).
  347.73 : 336            67.404.2(4УКР)
  Котенко Л.Н. Учет основных фондов и нематереальных активов / Л.Н.Котенко, Н.В.Чебанова. - К. : Компас , 1996. - 142 c.
  657.42            65.052.51
  Котёлкин С.В. Международная финансовая система : учебник для вузов. - М. : Экономистъ , 2004. - 538 c.
  339.7
  Котляр В.Ф. Память о павших в сердцах живых : путеводитель. - Харьков : Прапор , 1983. - 62 c.
  94(47)084.7            63.3/2Ук/ 722
  Котляр М. Шляхами віків : довідник з Історії України / М.Котляр, С.Кульчицький. - К. : Україна , 1993. - 380 c.
  940(477)            63.3/4Укр/ я2
  Котляр Я.М. Методы и задачи тепломассообмена : учеб.пособие для втузов / Я.М.Котляр, В.Д.Совершенный, Д.С.Стриженов. - М. : Машиностроение , 1987. - 317 c.
  517.9 : 536.2
  Котляр.Н.Ф. Древняя Русь и Киев в летописных преданиях и легендах. - К. : Наук.думка , 1986. - 159 c.
  94(47)01/.02            63.3 /2/41
  Котур В.И. Электрические измерения и электроизмерительные приборы : учеб.пособие для электромех.и приборостроит.техникумов / В.И.Котур, М.А.Скромская, Н.Н.Храмова. - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 400 c.
  621.317
  Котюк В.О. Теорія права : курс лекцій. - К. : Вентурі , 1996. - 207 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.0
  Коул.Дж. Методы возмущений в прикладной математике / пер. с англ.А.И.Державиной, В.Н.Диесперовой; под ред.О.С.Рыжова. - М. : Мир , 1972. - 274 c.
  517.9:530.145.7
  Кофман Р. 100 ненужных советов молодым дирижерам / Роман Кофман. - К. : Larus MM XII , 2012. - 182 c.
  78
  Коффран Дж. Расширение микропроцессорных систем / Дж.Коффран, В.Лонг; пер. с англ.В.П.Нестерова; под ред.П.В.Нестерова. - М. : Машиностроение , 1987. - 320 c.
  004.31-181.48 : 621.382.049.771.14            681.327.8:621.382.049.771.14
  Кох П.И. Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт подъемно - траснспортных машин : учеб. пособие для вузов. - К.; Донецк : Вища шк. , 1977. - 351 c.
  621.876
  Кох.П.И. Одноковшовые экскаваторы. Устройство, монтаж, эксплуатация и ремонт. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машгиз , 1963. - 439 c.
  621.879.31
  Кохановский В.Д. Конструкторский контроль чертежей / В.Д.Кохановский, Ю.Н.Дзюман-Грек. - М. : Машиностроение , 1988. - 232 c.
  621.001.2 : 744
  Кохановский В.П. Философия и методология науки : учебник для вузов. - Ростов н /Д : Феникс , 1999. - 574 c.
  1(075.8)            87в
  Коцюбинский А.О. Современный самоучитель работы в сети Интернет.Быстрый старт / А.О.Коцюбинский, С.В.Грошев. - 2-е изд . - М. : Триумф , 1997. - 408 c.
  004.738.5            681.3.06
  Коцюбинский А.О. Хрестоматия работы на компьтере : практ.пособие / А.О.Коцюбинский,С.В.Грошев. - М. : ТРИУМФ , 2002. - 631 c.
  004.382.7            681.3-181.4
  Кочерга С.В. Бухгалтерський облік у зарубіжних краінах : навч.посібник для вищ.навч.закл. / С.В.Кочерга, К.А.Пилипенко. - К. : Центр навч.літ. , 2005. - 215 c.
  657(І-87)
  Кочетков В.Н. Анализ банковской деятельности:теоретико-прикладной аспект - К. : МАУП , 1999. - 189 c. - (Межрегионал.академия управления персоналом).
  336.71:658.012.122
  Кочетков Г.Б. Могущество и бессилие компьютера. О комьютеризации экономики капиталист.стран. - М. : Политиздат , 1988. - 80 c.
  004.382.7            681.321
  Кочетков Я.П. Обеспечение точности при протягивании. - М. : Машиностроение , 1979. - 78 c.
  621.919.015-187
  Кочкин М.П. Малый бизнес: учет и налоги : практ.справочник. - М. : ГроссМедиа , 2004. - 367 c.
  657.1 : 334.722.012.64
  Кочнев Е.Д. Люди.Автомобили.Рекорды. - М. : Мол.гвардия , 1982. - 288 c.
  629.371            629.114.82
  Кошкин Л.Н. Комплексная автоматизация производства на базе роторных линий - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1972. - 352 c.
  621.9.06-133 : 658.527.011.56
  Кошляков Н.С.и др. Диффереренциальные уравнения математической физики / Н.С.Кошляков,Э.Б.Глинер, М.М.Смирнов; под общ.ред.Н.С.Кошлякова. - М. : Гос.изд.физ.-мат.лит. , 1962. - 767 c.
  517.95
  Кравец В.Н. Проектирование автомобиля : учеб. пособие - 2-е изд., перераб.и доп. . - Н.Новгород : ’’Нижегород.политехн.институт’’ , 1992. - 230 c.
  629.113.0012 (075.8)
  Кравец.В.И. Колористическое формообразование в архитектуре - Х. : Вища шк. , 1987. - 131 c.
  72.017.9
  Кравцевич А.И. Общественное предпринимательство в Японии. - М. : Наука , 1988. - 301 c.
  334.724(520)
  Кравцов О.Л. Начальный курс пользователя ПК : практ.пособие. - Сумы : Университетская книга , 2000. - 72 c.
  004.382.7            681.3
  Кравцова В.И. Космические методы исследования почв : учеб.пособие для географ.спец.вузов. - М. : Аспект Пресс , 2005. - 190 c.
  528.7 : 631.42
  Кравченко В.С. Санітарно - технічне обладнання будинків : підручник для вищ. навч. закл. / В.С.Кравченко, Л.А.Саблій, П.Л.Зінич. - 2-ге вид., доп. та перероб . - К . : Кондор , 2009. - 457 c.
  696 /.697(075.8)
  Кравченко Р.Г. Основы кибернетики : учеб.пособ.для эконом.спец.вузов / Р.Г.Кравченко, А.Г.Скрипка. - М. : Экономика , 1974. - 279 c.
  007            62-50
  Кравчук П.Ф. Формирование развитой творческой личности.Философско - социологический и методический анализ. - К. : Выща шк. , 1984. - 155 c.
  378.036.5-057.785            74.58
  Кравчук С.О. Основи комп`ютерної техніки. Компоненти, системи, мережі : навч.посібник для вищ.навч.закл. / С.О.Кравчук, В.О.Шопін. - К. : Каравела , 2006. - 343 c.
  004.7
  Краев М.В. Малорасходные насосы авиационных и космических систем / М.В.Краев, В.А.Лукин, Б.В.Овсянников. - М. : Машиностроение , 1985. - 128 c.
  621.675
  Краевский Б.П. Триумфальные ворота - М. : Моск.рабочий , 1984. - 62 c.
  72            85.113(2)1
  Краевые задачи математической физики и смежные вопросы теории функций. 16 : сб.работ / под ред.О.А.Ладыженской. - Л. : Наука , 1984. - 202 c. - (Записки науч. семинаров ЛОМИ, т.138).
  517.95:53
  Крайзмер Л.П. Кибернетика : учеб. пособ. для с.-х. вузов по экон. спец. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Агропромиздат , 1985. - 255 c.
  007
  Крайнев С.И. Практикум по органической химии. : учеб. пособ. для мединститутов / С.И.Крайнев, Н.П.Пятницкий. - 2-е изд . - М. : Высш.шк. , 1962. - 175 c.
  547
  Крайник О.П. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. - Львів : ЛРІДУ НАДУ: Інтелект-Захід , 2005. - 254 c.
  658.14/.17.012.32
  Крайник О.П. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. - Львів - К. : Дакор; Держ. ун-т ``Львівська політехніка`` , 2001. - 260 c.
  658.14/.17.012.32            65.290-93
  Крамаровский Л.М. Ревизия и контроль : учеб. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Финансы и статистика , 1988. - 299 c.
  657.6            65.052
  Крановое электрооборудование : справочник / Ю.В.Алексеев, А.П.Богословский, Е.М.Певзнер, А.А.Рабинович, А.Г.Яуре; под ред. А.А.Рабиновича. - М. : Энергия , 1979. - 238 c.
  621.873 : 621.313.13(03)
  Крановый электропривод : справочник - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 344 c.
  621.873-83
  Краны и лифты промышленных предприятий : Справочник / П.Н.Ушаков,М.Г.Бродский - М. : Металургия , 1974. - 352 c.
  621.87
  Красильщиков Я.С. Основы фотографии и кинематографии при геологических работах : учеб. для геолог. спец. сред. учеб. завед. - М. : Недра , 1986. - 192 c.
  77
  Красник В.В. Автоматические устройства по компенсации реактивной мощности в электросетях предприятий. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 135 c. - (/ЭТЭ. Экономия топлива и электроэнергии/.).
  621.316.176.016.25
  Краснов М.Л. Вариационное исчисление. : учеб. пособ. для втузов / М.Л. Краснов, Г.И. Макаренко, А.И. Киселев. - М. : Наука , 1973. - 192 c.
  517.97
  Краснов М.Л. Векторный анализ. : учеб. пособ. для втузов. / М.Л. Краснов, А.И. Кисилев., Г.И. Макаренко. - М. : Наука , 1978. - 159 c. - (/Избранные главы высшей математики для инженеров и).
  517.2
  Краснов М.Л. Векторный анализ. : учеб. пособ. для втузов. / М.Л. Краснов, А.И. Киселев., Г.И. Макаренко. - М. : Наука , 1978. - 159 c. - (Задачи и упражнения).
  514.742.4
  Краснов М.Л. Функции комплексного переменного. Операционное исчисление. Теория устойчивости : учеб. пособ. для вузов / М.Л. Краснов, А.И. Кисилев., Г.И. Макаренко. - М. : Наука , 1971. - 254 c.
  517.53/.55 + 517.445
  Краснянский М.Е. Утилизация и рекуперация отходов : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд., испр. и доп . - Х.; К. : Бурун и К : КНТ , 2007. - 287 c.
  628.477
  Красовский А.А. Динамика непрерывных самонастраивающихся систем. - М. : Физматгиз , 1963. - 468 c.
  681.513.7
  Красько И.Е. Акции и работа с ними. - Х. : Райдер , 1998. - 127 c.
  336.763.2            65.262.2
  Краткая история Болгарии: с древнейших времен до наших дней / отв. ред. Г.Г. Литаврин. - М. : Наука , 1987. - 568 c.
  94(497.2)            63.3(4Бл)
  Краткая история болгарской философской мысли / пер. с болг. Р.Е. Мельцера, И.С. Морозовой ; общ. ред. и послесловие Л.В. Воробьева. - М. : Прогресс , 1977. - 711 c.
  1(091)(497.2)            15
  Краткая история СССР : в 2 т. Т.2. От Великой Октябрьской соц. революции до наших дней. / редкол.: А.М. Самсонов и др. - 3-е изд., испр. и доп . - М. : Наука , 1978. - 775 c.
  94(47+57)            63.3(2)7
  Краткая история Чехословакии: С древнейших времен до наших дней / А.Х. Клеванский, В.В. Марьина, А.С. Мыльников, И.И. Поп. - М. : Наука , 1988. - 575 c.
  94(437)            63.3(4Че)
  Краткий курс физической химии : учеб.пособие для вузов. / С.М.Кочергин, Г.А.Добреньков, В.Н.Никулин и др.; под ред. С.Н. Кондратьева. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1978.
  544 (075.8)
  Краткий словарь иностранных слов / сост. С.М. Локшина. - М. : Сов. Энциклопедия , 1966. - 384 c.
  81`373.45(038)            4(03)
  Крашенинникова Е.А. Шаг навстречу : кн. для учащихся. - М. : Просвещение , 1988. - 143 c.
  371.035            74.200.53
  Краюхин Г.А. Эффективность научно - технического прогресса на машиностроительном предприятии / Г.А. Краюхин. - Л. : Машиностроение. Ленингр. отд-ние , 1976. - 71 c. - ((Экон. б-чка инженера-машиностроителя; Вып. 6.)).
  621.001.7
  Крвавич Д.П. Українське мистецтво : у 3 т. Т.3. : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Д.П. Крвавич, В.А. Овсійчук, С.О. Черепанова. - Львів : Світ , 2005. - 267 c.
  7(477)            85(4УКР)
  Крвавич Д.П. Українське мистецтво : у 3 т. Т.2. : навч. посіб. для вищ.навч.закл. / Д.П. Крвавич, В.А. Овсійчук, С.О. Черепанова. - Львів : Світ , 2004. - 267 c.
  7(477)            85(4УКР)
  Крвавич Д.П. Українське мистецтво : у 3 т. Т.1. : навч. посіб. для вищ.навч.закл. / Д.П. Крвавич, В.А. Овсійчук, С.О. Черепанова. - Львів : Світ , 2003. - 255+ c.
  7(477)            85(4УКР)
  Кредитование / пер. с англ.; под ред. М.А.Гольцберга, Л.М.Хасан-Бека - К. : Торг.-изд. бюро ВНУ , 1994. - 381 c.
  336.77
  Кредитование и расчеты в промышленности : учеб. пособие для вузов / под ред. Р.В.Корнеевой. - 3-е изд.,перераб. и доп . - М. : Финансы и статистика , 1987. - 285 c.
  336.77            65.9(2)262
  Кредісов А.І. Менеджмент для керівників / А.І. Кредісов, Є.Г. Панченко, В.А. Кредісов. - К. : Знання , 1999. - 556 c.
  658.012.32-057.17            65.290-21
  Крейн М.Г. Проблемы моментов Маркова и экстремальные задачи. Идеи и проблемы П.Л. Чебышева и А.А. Маркова и их дальнейшее развитие / М.Г. Крейн, А.А Нудельман. - М. : Наука , 1973. - 551 c.
  519.217            517.2
  Крейн С.Г. Интерполяция линейных операторов / С.Г. Крейн,Ю.И.Петунин,Е.М.Семенов. - М. : Наука , 1978. - 100 c.
  517.983            517.2
  Кременчугский историко - краеведческий музей : путеводитель / Авт.текста Л.Ф. Бережко. - 2-е изд., перераб . - Х. : Прапор , 1987. - 70 c.
  908(477.53-21Кременчук)            63.3(2)лб
  Кременчуцький край у контексті історії України: матеріали IV Регіональної наук.- практ.конференції 24 листопада 2013 року. - Кременчук : КрНУ ім.М.Остроградського , 2013. - 194 c.
  940(477.53-37Кременчук)(063)
  Кремень В.Г. Синергетика в освіті : контекст людиноцентризму : монографія / В.Г.Кремень, В.В.Ільїн. - К. : Педагогічна думка , 2012. - 367 c.
  37.013.73
  Кренкель Т.Э. Персональные ЭВМ в инженерной практике : справочник / Т.Э.Кренкель, А.Г. Каган, А.М. Тараторин. - М. : Радио и связь , 1989. - 315 c.
  004.382.7            681.322-181.4
  Кретова Г.А. Спецпрактикум на мини- и микро- ЭВМ : учебн. пособ. для вузов / Г.А.Кретова, М.В. Одевская, Г.Г. Осика - М. : Финансы и статистика , 1987. - 150 c.
  004.382.7            681.3.06
  Крешков А.П. Основы аналитической химии - Москва : Химия , 1976. - 480 c.
  543.062(075.8)
  Кривоногов Ю.А. Микромашинные комплексы систем коллективного пользования / Ю.А.Кривоногов, П.М. Скрипник, З.Н.Михалецкий. - К. : Техніка , 1986. - 151 c.
  681.322 : 621.382.049.7
  Кривоногов Ю.А. Мини - и микро - ЭВM: номенклатура и технико - эксплуатационные характеристики : справочник / Ю.А.Кривоногов, А.А.Морозов; под ред. В.В. Свиридова. - К. : Вища шк. , 1990. - 287 c.
  004.382.7 +004.382.4            681.3-181.4
  Кривошея С.А. Диференціальні та інтегральні рівняння : підручник для вищ.навч.закл. / С.А.Кривошея, М.О.Перестюк, В.М.Бурим. - К. : Либідь , 2004. - 407 c.
  517.9
  Кривошипные кузнечно - прессовые машины: теория и проектирование / В.И.Власов, А.Я.Борзыкин, И.К.Букин-Батырев и др.; под ред. В.И.Власова. - М. : Машиностроение , 1982. - 424 c.
  621.979.134.001
  Крижанівська Н.Я. Основи ландшафтного дизайну : підручник [для вищ. навч. закл.] - К . : Ліра - К , 2009. - 217 c.
  712.3
  Крижановська О.О. Історія середніх віків. Вступ до історії західноєвропейського Середньовіччя : навч. посыбник для гуманыт.спец.вищ.навч.закл. / О.О.Крижановська, О.П.Крижановський. - К. : Либідь , 2004. - 365 c.
  94(4)``375/1492``            63.3(0)4
  Крикупова И.И. Газовая сварка пластмасс / И.И.Крикупова, Ю.И. Некрасов; под ред. И.А.Антонова, Д.Л.Глизманенко. - М. : Машиностроение , 1974. - 88 c. - (ВНИИАВТОГЕНМАШ Б-ка газосварщика).
  621.791.58
  Кримінальне право України : навч. посібник / С.Г.Волкотруб, О.М. Омельчук, В.М.Ярін та ін.; за ред. О.М. Омельчука. - К. : Наук.думка: Прецедент , 2004. - 297 c. - (Юридична б-ка).
  343.2/.7(477) : (37.017.4-053.81 : 343.85 )
  Кримінальне право України : завдання до семінарських і практичних занять / за ред. П.С.Матишевського, С.С.Яценка. - К. : Юрінком , 1996. - 288 c.
  343 (477)            67.408(4УКР)
  Кримінальне право України. Загальна частина. : підручник для вищ.навч.закл. / М.І. Бажанов,Ю.В.Баулін,В.І.Борисов; за ред. М.І. Бажанова. - 2-е вид.,перероб. і доп . - К. : Юрінком Інтер , 2005. - 479 c.
  343.2(477) : (37.017.4-053.81 +343.85)
  Кримінальне право України. Загальна частина. : підручник / за ред. М.І. Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація. - Харків : Юрінком Інтер : Право , 2001. - 414 c.
  343.2(477) : (37.017.4-053.81 : 343.85)            67.408/4УКР/
  Кримінальне право України. Особлива частина : підручник для вищ.навч.закл. / Г.В.Андрусів, П.П. Андрушко, С.Я. Лихова та ін.; за ред. П.С.Матишевського, С.С.Яценка, А.А.Андрушка. - К. : Юрінком Інтер , 1999. - 891 c.
  [343.3/.7 : 37.017.4-053.81 : 343.85](477)            67.408(4УКР)
  Кримінальне право України. Особлива частина. : підручник для вищ.навч.закл. / М.І. Бажанов, Ю.В БаулІн, В.І.Борисов; за ред.М.І.Бажанова. - 2-е вид.,перероб. і доп . - К. : Юрінком Інтер , 2005. - 543 c.
  343.3/.7 (477) : (37.017.4-053.81 : 343.85)
  Кримінальне право України.Загальна частина : підручник для вищ.навч.закл. / Г.В.Андрусів, П.П.Андрушко, В.О.Бенківський та ін. ; за ред. П.С. Матишевського, П.П.Андрушка, С.Д. Шапченко. - К. : Юрінком Інтер , 1998. - 506 c.
  [343.2 : 37.017.4-053.81 : 343.85](477)            67.408 (4УКР)
  Кримінальне право України.Особлива частина : підручник для вищ.навч.закл. / Ю.В.Александров, В.І.Антипов, М.В.Володько та ін. - К. : НАВСУ: Правові джерела , 1998. - 894 c.
  [343.3/.7 : 37.017.4-053.81 : 343.85](477)            67.408 (4УКР)
  Кримінальний кодекс України (прийнятий 5 квітня 2001 року). - Харків : Одіссей , 2001. - 239 c.
  [343 : 340.130.54 ](477)            67.408(4УКР)
  Кримінальний Кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Постанови Пленуму Верховного Суду України із загальних питань судової діяльності та в кримінальних справах. Cтаном на 1 січня 1999р. / відпов. ред. В.Т. Маляренко. - К. : Юрінком Інтер , 1999. - 717 c.
  [343 : 340.130.5] (477)            67.408(4УКР)
  Кримінальний кодекс України. Прийнятий 5 квітня 2001 року. - Харків : Одіссей , 2002. - 239 c. - (Сер ).
  [343 : 340.130.54] (477)            67.408(4УКР)
  Кримінальний Кодекс України.Кримінально-процесуальний кодекс України.Постанови Пленуму Верховного Суду України із загальних питань судової діяльності та в кримінальних справах. Cтаном на 1 січня 2001р. / відп. ред.В.Т.Маляренко. - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 797 c.
  [343 : 340.130.5] (477)            67.402(4УКР)
  Кримінальний кодекс України.Прийнятий сьомою сесією ВР України 5 квітня 2001р. : офіц. текст. - К. : Юрінком , 2001. - 239 c.
  (343 : 340.130.54)(477) : (37.017.4-053.81 +343.85)            67.408/4УКР/
  Кримінальній кодекс України.Від 5 квітня 2001 року: чинне законодавство зі змінами станом на 10 травня 2004 року. - К. : ПАЛИВОДА А.В. , 2004. - 168 c.
  [343 : 340.130.54](477)            67.408(4УКР)
  Кримінально - виконавчий кодекс України (зі змінами і доп станом на 20 червня 2006р.). - К. : Cкіф , 2006. - 74 c. - (Кодекси і закони України).
  [343/8 : 340.130.54 + 37.017.4-053.81 : 343.85](477)
  Кримінально - процесуальне законодавство України / М.І.Мельник, М.І.Хавронюк та ін. - К. : А.С.К. , 1998. - 478 c. - (Економіка. Фінанси.Право. ).
  343.13(477) + 340.130.5(477)            67.414
  Кримінально - процесуальний кодекс України. / відпов. ред. В.Т.Маляренко. - К. : Юрінком , 2001. - 351 c.
  [ 343.13 : 340.130.54 ](477)            67.411(4УКР)
  Кримінально - процесуальний кодекс України. З постатейними матеріалами: cтаном 1січня 2000р. / ред. В.П.Шибіко. - К. : Юрінком Інтер , 2000. - 839 c.
  [343.13 : 340.130.54] (477)            67.411(4Укр)
  Кримінально - процесуальний кодекс України. За станом на 1липня 2002 року - Харків : Одіссей , 2002. - 271 c. - (Сер `Закони України`).
  [343.13 6 340.130.5 + 37.017.4-053.81 : 343.85] (477)            67.411 (4УКР)
  Кримінально - процесуальний кодекс України: нормативні документи з урахуванням останніх змін в редакції станом на 02.11.2009р. - Суми : ФОП Соколик Б.В. , 2009. - 195 c.
  [343.13 : 340.130.54 + 37.017.4-053.81 : 343.85](477)
  Кримінально - процесуальний кодекс України:чинне законодавство зі змінамина 01 березня 2004 року. - К. : Вид. Паливода А.В. , 2004. - 206 c. - (Кодекси України).
  [343.13 : 340.130.54 = 37.017.4-053.81 : 343.85](477)            67.411(4УКР)
  Кримінально-процесуальний кодекс України.За станом на 1червня 2004р. - Харків : Одіссей , 2004. - 271 c.
  [343.13 : 340.130.54} (477)            67.411(4УКР)
  Кримський С.Б. Під сігнатурою Софії / Сергій Кримський; передм. М.Поповича - К. : ВД `Києво-Могилянська академія` , 2008. - 718 c. - (Б-ка Шевченківського комітету).
  130.3(477)
  Криницкий Р.И. Контроль и ревизия в условиях автоматизации бухгалтерського учета. - М. : Финансы и статистика , 1990. - 117 c.
  657.6.001.56            65.052
  Кринчик Г.С. Физика магнитных явлений : учеб. пособие для вузов. - 2-е изд., доп . - М. : Изд-во МГУ , 1985. - 336 c.
  537.6/.8
  Крисюк В.І. Ревізія і контроль в установах і організаціях бюджетної сфери : навч.посібник / В.І.Крисюк, М.М.Каленський, О.В.Юрченко - К. : Вид-во Європ.ун-ту фінансів,інфор. систем, менеджм , 1999. - 149 c.
  657.6 : 061.1.047.5            65.053.5
  Критеріальний метод оцінювання засобів обліку в системах водопостачання: Монографія / Ратушняк Г.С., Шаманский С.Й. - Вінниця : УНІВЕРСУМ - Вінниця , 2003. - 180 c.
  628.17
  Криулин А.В. Сульфоцианирование стали и чугуна. - М. : Машиностроение , 1965. - 224 c.
  621.78
  Кріль М.М. Історія країн Центрально - Східної Європи [кінець ХХ-початок ХХI cт] : навч. посіб.[для вищ. навч.закл.Ї - К. : Знання , 2008. - 284 c.
  94(4)(075.8)
  Кройтор В.А. Исполнительное производство : учеб. пособие / В.А Кройтор, Н.М. Ясынок. - Х. : Эспада , 2003. - 176 c.
  347.952(477)            67.401(4УКР)
  Крокстон К. Физика жидкого состояния. Статистическое введение / пер. с англ. А.Г.Башкирова, Н.В.Вдовиченко; под ред. А.И.Осипова. - М. : Мир , 1978. - 400 c.
  532.7
  Кронгауз М.А. Семантика : учебник для вузов. - М. : Рос. гос. гуманит.ун-т , 2001. - 399 c.
  81`37            81.2-3
  Кропоткин П.А. Записки революционера / послес. и примеч. В.А. Твардовского. - М. : Мысль , 1990. - 526 c.
  94(47)083            63.3(2)51
  Крупельницький Л.В. Аналого - цифрові пристрої систем, що самокоригуються,для вимірювань і оброблення низькочастотних сигналів : монографія / Л.В.Крупельницький, О.Д.Азаров. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2005. - 166 c. - (Вінницький нац. техн. ун-т).
  004.387            681.335.2
  Крупка М.І. Фінансово - кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України : : монографія. - Львів : ВЦ Львів.нац.ун-ту ім. І.Франка , 2001. - 607 c.
  336.1 + 330.341.1(477)
  Крупник Л.О. Історія України: формування етносів, нації, державності : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр учбов.літ. , 2009. - 213 c.
  940(477)(075.8)
  Крупницький Б.Д, Гетьман Пилип Орлик (1672-1742). Його життя і доля / вступ.ст. О.Оглоблина. - К. : Дніпро , 1991. - 80 c.
  940(477)            63.3(2Ук)46
  Круш П.В. Оцінка бізнесу : навч.посібник для вищ.навч.закл. / П.В.Круш, С.В.Поліщук. - К. : Центр.навч.літ. , 2004. - 261 c.
  658.14/.17.003.12 + 334.7.012.42.003.12
  Крывелев И.А. Библия: историко - критический анализ. - М. : Политиздат , 1985. - 255 c.
  27-312.2            86.3
  Крывелев И.А. Библия: историко - критический анализ. - М. : Политиздат , 1982. - 255 c.
  27-312.2            2
  Крылов К.И. Применение лазеров в машиностроении и приборостроении / К.И. Крылов, В.Т. Прокопенко, А.С. Митрофанов. - Л. : Машиностроение , 1978. - 335 c.
  621.373.826
  Крылова Н.Б. Формирование культуры будущего специалиста. - М. : Высш.шк. , 1990. - 140 c.
  378.03            74.58
  Крысин Р.С. Модели взрывного дробления горных пород. / Р.С.Крысин, В.В.Новинский. - Дн. : АРТ-ПРЕСС , 2006. - 142 c.
  622.235.6 : 519.873
  Крыштановская О.В. Инженеры: Становление и развитие профессиональной группы. - М. : Наука , 1989. - 142 c.
  316.45.007.2            60.55
  Кто есть кто в мировой политике : справочник / рекол. : Л.П. Кравченко (гл.ред.) и др. - М. : Политиздат , 1990. - 558 c.
  327(03)            66(2)Оя2
  Кубасов В.Н. Прикосновение космоса / лит. запись И.Андреева. - М. : Политиздат , 1984. - 176 c.
  629.78
  Кубрак О.В. Етика ділового та повсякденного спілкування : навч. посібник для вищ.навч.закл. - Суми : Університет.книга , 2002. - 207 c.
  174.4            87.7
  Кубрак О.В. Етика ділового та повсякденного спілкування : навч.посібник для вищ.навч.закл. - 3-тє вид., стер . - К. : Княгиня Ольга , 2005. - 221 c.
  174.4.022.1
  Кудин В.А. Эстетическое воспитание студентов / отв.ред.И.Ф.Надольный. - К. : Вища шк. , 1984. - 308 c.
  378.036-057.875            74.58
  Кудрявцев В.А Краткий курс высшей математики : учеб. пособие для вузов / В.А Кудрявцев, Б.П. Демидович. - 7-е изд., испр . - М. : Наука , 1989. - 656 c.
  51(075.8)
  Кудрявцев В.А Краткий курс высшей математики : учеб.пособие для вузов / В.А.Кудрявцев , Б.П.Демидович. - 6-е изд . - М. : Наука , 1986. - 575 c.
  51(075.8)
  Кудрявцев В.А. Краткий курс высшей математики : учебник для вузов / В.А.Кудрявцев , Б.П.Демидович. - М. : Наука , 1975. - 623 c.
  51(075.8)
  Кудрявцев В.В Введение в теорию абстрактных автоматов : учеб.пособие для вузов / В.В Кудрявцев, А.С.Подколзин, Ш. Ушчумлич. - М. : Изд-во МГУ , 1985. - 173 c.
  519.713
  Кудрявцев В.В Введение в теорию автоматов : учеб.пособие для вузов / В.В Кудрявцев, С.В. Алешин, А.С.Подколзин. - М. : Наука , 1985. - 320 c.
  519.713
  Кудрявцев Е.М Оформление дипломного проекта на компьютере. - М. : ДМК Пресс , 2004. - 223 c.
  004.91 : 378.2
  Кудрявцев И.В. Усталость сварных конструкций / И.В.Кудрявцев, Н.Е.Наумченков. - М. : Машиностроение , 1976. - 271 c.
  621.791.011 : 539
  Кудрявцев Л.Д. Математический анализ : в 2 т. Т.2. : учеб. пособие для вузов - М. : Высш.шк. , 1970. - 424 c.
  517
  Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа : в 3 т. Т.1. : учебник для вузов - М. : Высш. шк. , 1988. - 712 c.
  517
  Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа : в 3 т. Т.2. : учебник для вузов - М. : Высш.шк. , 1988. - 575 c.
  517
  Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа : в 3 т. Т.3. : учебник для вузов - М. : Высша.шк. , 1989. - 351 c.
  517
  Кудрявцев Л.Д. Математический анализ : в 2 т. Т.1. : учебник для вузов - 2-е изд.,перераб . - М. : Высш.шк. , 1973. - 614 c.
  517
  Кудрявцев Л.Д. Математический анализ : в 2 т. Т.1. : учебник для вузов - М. : Высш.шк. , 1970. - 592 c.
  517
  Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа : в 2 т. Т.1. : учебник для вузов - М. : Высш.шк. , 1981. - 687 c.
  517
  Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа : в 2 т. Т.2. : учебник для вузов - М. : Высш.шк. , 1981. - 584 c.
  517
  Кужельний М.В. Теорія бухгалтерського обліку : підручник / М.В.Кужельний , В.Г.Лінник . - К. : КНЕУ , 2001. - 334 c.
  657            65.052.5
  Кузин Б.И. Методы и модели управления фирмой : учебник для вузов / Б.И.Кузин, В.Н.Юрьев, Г.М.Шахдинаров. - СПб : Питер , 2001. - 432 c.
  334.7 : 658.012.32            65.290-2
  Кузин Л.Т. Основы кибернетики : в 2 т. Т.1. Математические основы кибернетики. : учеб.пособие для вузов - М. : Энергия , 1973. - 504 c.
  519.7
  Кузин Л.Т. Основы кибернетики : в 2 т. Т.2. Основы кибернетических моделей. : учеб.пособие для вузов - М. : Энергия , 1979. - 584 c.
  519.7            681.5
  Кузин Ф.А. Культура делового общения : практ. пособие. - М. : Ось-89 , 1997. - 239 c.
  174.4            87.75
  Кузнецов А.И. Ремонт дорожно - строительных машин : учебник для техникумов. - М. : Транспорт , 1973. - 232 c.
  625.7.085.004.67
  Кузнецов В.Г. Герменевтика и гуманитарное познание - М. : Изд-во МГУ , 1991. - 192 c.
  801.73 + 165            87.3
  Кузнецов В.М. Учебное телевидение. - М. : Высш.шк. , 1990. - 182 c.
  378..687            74.58
  Кузнецов В.Н. Французкий материализм XVIII века. - М. : Мысль , 1981. - 303 c.
  1(091) + 141.12(44)``17``            87.3
  Кузнецов В.С. Американская литература. Первая четверть XX столетия : учеб.пособие для вузов. - К. : Вища шк. , 1987. - 343 c. - ((На анг.языке)).
  811.111 + 82.0(73)            81.2Англ + 83.37США
  Кузнецов В.С. Электроснабжение и электроосвещение городов : учеб.пособие для вузов. - Минск : Выш. шк. , 1989. - 136 c.
  621.311.087.51 + 658.25
  Кузнецов И.Н. Рефераты, контрольные, курсовые и дипломные работы : метод. рекомендациипо подготовке и оформлению / И.Н.КУзнецов, Л.В.Лойко; под ред. А. Макарова. - Мн. : Завигар , 1998. - 145 c.
  378.385.5            74.58
  Кузнецов Л.А. Применение УВМ для оптимизации тонколистовой прокатки. - М. : Металургия , 1988. - 304 c.
  621.771.065 : 681.51
  Кузнецов Л.А. Сборник заданий по высшей математике.Типовые расчеты : учеб.пособие для втузов. - М. : Высш. шк. , 1983. - 175 c. - ((Высшее образование)).
  51(075.8)
  Кузнецов М.И. Основы электротехники : учеб. пособие . - 10-е изд.,перераб . - М. : Высш. шк. , 1970. - 386 c.
  621.3(075.8)
  Кузнецова А.Н. Обучение секретарскому делу : практ.пособие / А.Н.Кузнецова, Р.Н.Вагенгейм. - М. : Высш.шк. , 1989. - 240 c.
  651.44.007
  Кузнецова В.А. Покупателю о телевизорах / В.А.Кузнецова, В.И.Лебедев. - М. : Экономика , 1987. - 95 c.
  621.397.62.002.6
  Кузнецова Н.В. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине : практ.пособие. - К. : Сплайн , 1998. - 218 c.
  339.9(477)            65.298(4УКР)
  Кузнецова Н.С. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування. / Н.С.Кузнецова, І.Р.Назарчук. - К. : Юрінком Інтер , 1998. - 526 c.
  336.763(477)            65.262.2
  Кузнецу - штамповщику : справ. пособие / Л.Н.Соколов и др. - Донецк : Донбасс , 1986. - 143 c.
  621.73
  Кузнечно - прессовое оборудование : краткий справочник. - М. : ГОСИНТИ , 1962. - 360 c.
  621.73
  Кузнечно - штамповочное оборудование : учебник для вузов / А.Н.Банкетов, Ю.А.Бочаров, Н.С.Добринский и др.; под ред.А.Н.Банкетова, Е.Н.Ланского. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1982. - 572 c.
  621.73
  Кузнечно - штамповочное оборудование А.Н.Банкетов, Ю.А.Бочаров, Н.С.Добринский и др. : учеб.пособие для вузов - М. : Машиностроение , 1970. - 598 c.
  621.73
  Кузнечно- штамповочное производство / Ю.А. Сидоренко, М.В. Гвоздиков, А.Г. Фуфаев; перед загл. авт.: Ю.А. Сидоренко, М.В. Гвоздиков, А.Г. Фуфаев - М.: : Вышэйш. шк. , 1970. - 328 c.
  621.73
  Кузьменко В.И. Решение на ЭВМ задач пластического деформирование : справочник / В.И.Кузьменко, В.Ф.Балакин. - К. : Техника , 1990. - 134 c.
  621.7 : 004.382.7
  Кузьменко Л.В. Фінансовий менеджмент : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Л.В.Кузьменко,В.В.Кузьмін,В.М.Шаповалова. - Херсон : Олді-плюс , 2003. - 255 c.
  658.14/.17.012.32            65.290-93
  Кузьменко М.Є Хімія: 2400 задач для школярів та абітурієнтів / М.Є.Кузьменко, В.В.Єрьомін; пер. з рос. - Тернопіль : Навчальна книга-Богдан , 2001. - 560 c.
  54(076.1)
  Кузьмин Б.А. Металлургия, металловедение и конструкционные материалы : учебник для техникумов / Б.А.Кузьмин, А.И.Самохоцкий, Т.Н.Кузнецова. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1977. - 304 c.
  669 (075.32)
  Кузьмин Б.А. Металлургия, металловедение и конструкционные материалы : учебник для техникумов / Б.А.Кузьмин, А.И.Самохоцкий, Т.Н.Кузнецова. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1977. - 304 c.
  669(075.8)
  Кузьминский А.Н. Теория бухгалтерского учета : учебник для вузов. - К. : Выща шк. , 1990. - 311 c.
  657.01            65.052
  Кузьминцев В.Н. Ковка на молотах и прессах : учебник для сред.ПТУ. - М. : Высш.шк. , 1979. - 256 c.
  621.735
  Кузьмищев В.А. Царство сынов Солнца/ - М. : Мол/гвардия , 1982. - 255 c.
  94(72)01            63.3(7Пе)
  Кузьмін В.І. Інженерна геодезія в дорожньому будівництві : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.І.Кузьмін, О.А.Білятинський. - К. : Вища шк. , 2006. - 278 c.
  528.4 : 625.72
  Кузьмінський А.І. Педагогіка : підручник для вищ. навч. закл. / А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. - 3-тє вид., випр . - К. : Знання-Прес , 2008. - 447 c.
  37.013(075.8)
  Кузьмінський А.І. Педагогіка у запитаннях і відповідях : навч. посібник / А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. - К . : Знання , 2006. - 311 c. - (Навч. - метод. комплекс з педагогіки).
  37.013(075.8)
  Кузьмінський А.І. Педагогіка : підручник / А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. - К. : Знання , 2007. - 447 c.
  37.013(075.8)
  Кукібний О.А Курсове проектування транспортуючих машин : учбов. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Вища шк. , 1973. - 288 c.
  621.867.001.63
  Куклина И. П. Energy is the Source of lafe : Пособие по английскому языку для средних сециальных технических учебных заведений - СПб : КАРО , 2000. - 512 c.
  811.111 (075.8)            81.2 Англ
  Кулаков Ю.А. Компьютерные сети / Ю.А.Кулаков, Г.М.Луцкий. - К. : Юниор , 1998. - 381 c.
  004.7            681.3.06
  Кулаков Ю.А. Локальные сети : учеб.пособие / Ю.А.Кулаков, Г.М.Луцкий. - К. : Юниор , 1998. - 327 c.
  004.725.5            681.3.06
  Кулаковська Л.П. Основи аудиту : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Л.П.Кулаковська, Ю.В.Піча. - 2-е вид.,перероб. і доп . - К.:Львів : Каравела: Новий Світ-2000 , 2002. - 500 c.
  657.6
  Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Л.П.Кулаковська, Ю.В.Піча. - 3-тє вид . - К. : Каравела , 2006. - 559 c.
  657.6(075.8)
  Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту : підручник для вищ.навч.закл. / Л.П.Кулаковська, Ю.В.Піча. - К. : Каравела , 2009. - 543 c.
  657.6(075.8)
  Кулаковський Л.П. Організація і методика аудиту : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Л.П.Кулаковський, Ю.В.Піча. - 2-ге вид . - К. : Каравела , 2005. - 558 c.
  657.6
  Куленко М.Я. Основи графічного дізайну : підручник для вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2006. - 489 c.
  76.01(075.8)
  Куликов В.А. Технология клееных материалов и плит : учебник для вузов / В.А.Куликов,А.Б.Чубов/ - М. : Лесная промышленность , 1984. - 341 c.
  674.8
  Куликов К.А. Вращение Земли - М. : Недра , 1985. - 159 c.
  523.31-327            22.62
  Куликов С.М. Введение в начертательную геометрию многомерных пространств. - М. : Машиностроение , 1970. - 84 c.
  514.18 : 515.17
  Кулишова О.П. Кременчуг : фотоальбом / на укр. и рус. языках. - К. : Мистецтво , 1976. - 43 c.
  94(477-21 Кременчук)            33 С5/С2/
  Кулініч І.О. Психологія управління : навч.посібник [для вищ. навч. закл.] - К : Знання , 2008. - 292 c.
  159.9 : 658.012.32](075.8)
  Культура организации: проблемы формирования и управления / А.Н.Асаул, М.А.Асаул, П.Ю.Ерофеев, М.П.Ерофеев - СПб. : :Гуманистика , 2006. - 213 c.
  174.4
  Культура української мови : довідник / С.Я.Єрмоленко та ін.; за ред. В.М.Русанівського. - К. : Либідь , 1990. - 302 c.
  808.5(477)            81.2Ук
  Культурная антропология : учеб. пособие / под ред. Ю.Н.Емельянова, Н.Г.Скворцова. - СПб. : Изд-во ун-та , 1996. - 188 c.
  130.2 : 572            87
  Кульчицький С.В. 1933: трагедія голоду. - К. : Знання , 1989. - 48 c.
  940(477) : 314.156.5(477)            63.3(2)716
  Куниловский В.В Литые штампы для горячего объемного деформирования / В.В.куниловский, В.К.Крутиков. - Л. : Машиностроение , 1987. - 124 c.
  621.735.042.073
  Купалян С.Д. Теоретические основы электротехники : в 3 т. Т.3. Электромагнитное поле : учеб. для вузов / под ред. Г.И.Атабекова. - М. : Энергия , 1970. - 248 c.
  621.3.011.7
  Куракин К.И. Анализ систем автоматического регулирования на несущей переменного тока / К.И.Куракин, Л.К.КУракин. - М. : Машиностроение , 1978. - 238 c.
  621.3.078
  Куракин К.И. Анализ систем автоматического регулирования на несущей переменного тока / К.И.Куракин, Л.К.Куракин - М. : ’’Машиностроение’’ , 1978. - 238 c.
  621.3.078
  Курант Р. Курс дифференциального и интегрального исчисления : в 2 т. Т.2. / пер. с англ. и нем. изданий З.Г. Либина,Ю.Л.Рабиновича. - М. : Наука , 1970. - 672 c.
  517.2
  Курбатов П.А. Численный расчет электромагнитных полей / П.А.Курбатов, С.А.Аринчин. - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 168 c.
  537.63 :
  Курганов В.М. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок товаров : учеб. - практ.пособие для вузов. - М. : Книжный мир , 2006. - 432 c.
  658.7
  Курілло В.Є. Латентна політика.Потайні напрями політичної діяльності : Навчальний посібник - Миколаїв : ТОВ`Фірма `Іліон` , 2009. - 592 c.
  32(075.8)            66я73
  Куркин С.А. Прочность сварочных тонкостенных сосудов, работающих под давлением. - М. : Машиностроение , 1976. - 184 c.
  621.791.052 : 621.772.4
  Куркін М.В. Ревізії та перевірки за зверненнями правоохоронних органів : навч. посібник для вищ.навч.закл. / М.В.Куркін, В.Д.Понікаров. - Х. : Східно-регіон.центр гуманіт.-освітніх ініціатів , 2003. - 408 c.
  657.6            65.053.5
  Курош А.Г. Курс высшей алгебры : Учебник - 8-е изд.,стереотип. . - М. : Физматгиз , 1963. - 431 c.
  517.1
  Курс английского языка для продолжающих : Учебник для вузов / Н.Д.Токарева,И.М.Богданова - М. : Феникс , 1996. - 383 c.
  811.111(075.8)
  Курс кримінально - виконавчого права України: Загальна частина та Особлива частина : навч.посібник / О.М.Джужа, В.О.Корчинський, С.Я.Фаренюк, В.Б.ВАсилець; за заг. ред.О.М.Джужи. - К. : Юрінком , 2000. - 303 c.
  343.2/.8 (477)            67.408 (4Укр)
  Курс математики для техникумов Т.2. : учеб.пособие / под ред. Н.М.Матвеева - М. : Наука , 1976. - 267 c.
  51(075.32)            517.2
  Курс органической химии : Учебник для химических техникумов / Павлов В.А., Терентьев А.П. - 8 . - М. : Химия , 1972. - 648 c.
  507
  Курс органической химии / Писаренко А.П., Хавин З.Я. - М. : Высшая школа , 1975. - 507 c.
  547
  Курс органической химии / Писаренко А.П., Хавин З.Я. - 2 . - М. : Высшая школа , 1968. - 512 c.
  547
  Курс органической химии / Писаренко А.П., Хавин З.Я. - 2 . - М. : Высшая школа , 1964. - 531 c.
  547
  Курчатов И.В. Избранные труды в трех томах : 3-х т.. Т.1. Сегнетоэлектричество / под общ. ред. А.П.Аленксандрова - М. : Наука , 1982. - 392 c.
  537
  Курчатов И.В. Избранные труды : в 3-х т.. Т.2. Нейтронная физика / под общ. ред. А.П.Александрова, 1983. - 367 c.
  537
  Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) : навч. посібник для вищ. навч. закл. - 2-ге вид. . - К : Центр учбової літератури , 2010. - 125 c.
  159.922.6 + 37.015.3](075.8)
  Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) : навчальний посібник для ВНЗ - 2-ге вид. . - К. : Центр учбової літератури , 2010. - 125 c.
  159.922.6(075.8)
  Кухта Б.Л. З історії української політичної думки - К. : Генеза , 1994. - 363 c.
  32.01(091)(477)            66.0(4Укр.)
  Кухтенко А.И. Кибернетика и фундаментальные науки. - К. : Наук.думка , 1987. - 144 c.
  007
  Куценко В.М. Импульсные и цифровые узлы ЭВМ и техники связи. Лаб.практикум : учеб.пособие для вузов / В.М.Куценко, А.В.Згурский, Л.Д.Стащук. - К. : Вища шк. , 1989. - 156 c.
  004.725.4 : 004.087.2: 004.382 : 621.374
  Кучеренко В.Р. Основи економічної кон`юнктури : навч. посібник для внз / В.Р.Кучеренко,В.А,Карпов - К. : Центр навчальної літератури , 2004. - 222 c.
  338.12(075.8)
  Кучерук І.М. Загальний курс фізики : у 3-х т. Т.2. Електрика і магнетизм : навч. посібник для ВНЗ / І.М.Кучерук,І.Т.Горбачук,П.П.Луцик; за ред.І.М.Кучерука - 2-ге вид.,випр . - К. : Техніка , 2006. - 452 c.
  537
  Кучерявенко М. П. Податковое право України. Академічний курс : підручник - К.: : Всеукр. асоціація видавців "Правова єдність" , 2008. - 701 с. c.
  347.73
  Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів : підручник / Н.М.Кушнаренко , Удалова В.К. - 4-те вид, перероб. і доп. . - К : Знання , 2006. - 334 c.
  025.3/.6(075.8)
  Кушнаренко Н.Н Документоведение : Учебник - 7-е изд.,стер. . - К. : Знання , 2006. - 459 c.
  002(075.8)            73я73
  Кушнир В.Ф. Электрорадиоизмерения : учеб.пос.для вузов по спец. ` Радиотехника ` - Л. : Энергоатомиздат , 1983. - 319 c.
  621.317.3+621.396.08
  Кэлиш И.Х. Микроминиатюрная электроника : пер. с англ. В.С.Першенкова - М. : Энергия , 1975. - 216 c. - (( Массова радиобиблиотека. Вып.873 ).).
  621.382.049.77
  Лабораторные работы и задачи по коллоидной химии : учеб. пособ. для хим.-технол. спец. вузов / под ред. Ю.Г. Фролова, А.С. Гродовского - М. : Химия , 1986. - 215 c.
  544.77            541
  Лабораторные работы по коррозии и защите металлов : учеб. пособ. для металлург. спец. вузов / Н.Д. Томашев, Н.П. Жук, В.А. Титов, И.А. Веденеева - 2-е изд . - М. : Металлургия , 1971. - 280 c.
  620.197
  Лабораторный практикум по теории пластической деформации, технологии ковки, горячей и холодной штамповки : учеб. пособие для вузов / под ред. А.В. Степаненко - Минск : Выш. шк. , 1987. - 232 c.
  621.73.011
  Лаврентьев М.А. Методы теории функций комплексного переменного : учеб. пособие для ун-тов по спец. `Математика`, `Физика`, `Механика` / М.А. Лаврентьев, Б.В. Шабат - 5-е изд., испр. . - М. : Наука , 1987. - 688 c.
  517.53
  Лаврентьев М.А. Методы теории функций комплексного переменного : учеб. пособие для ун-тов / М.А. Лаврентьев, Б.В. Шабат - 4-е изд., испр. . - М. : Наука , 1973. - 736 c.
  517.53
  Лаврів П.І. Історія Південно - Східної України. - К. : Укр.видавнича спілка , 1996. - 204 c.
  940(477.7)
  Лаврова А. Т. Элементы автоматических приборных устройств : учебное пособие для вузов - Москва : "Машиностроение" , 1975. - 456 c.
  681.2(75)
  Лаврус В.С. Практика измерений в телевизионной технике - М. : Солон, Наука и техника , 1996. - 192 c. - (( Сер. ` Ремонт` вып.11. кн.6. Узлы и модули со).
  621.397.62
  Лагерь А.И. Инженерная графика : учебник для инженерно-технич. спец. вузов / А.И. Лагерь, Э.А.Колесникова - М. : Высш.шк , 1985. - 176 c.
  744
  Ладанюк А.П. Основи системного анализу : навч. посібник для ВНЗ за на напрямом `Автоматизація та комп`терно- інтегровані технологіі` - Вінниця : Нова книга , 2004. - 174 c.
  303.732:519.376.5
  Лазарев А.Г. Основы градостроительства : учеб. пособие для вузов по спец. `Строительство` - 2-е изд., доп и перераб . - Ростов н/Д , 2005. - 383 c.
  711
  Лазарев В.Г. Интеллектуальные цифровые сети : справочник / под ред. Н.А.Кузнецова - М. : Финансы и статистика , 1996. - 223 c.
  681.327.8
  Лазаревич М.В. Історія України : навч. посібник - К. . : Знання , 2008. - 683 c.
  940 (477 ) (075.8 )
  Лазерная и электронно- лучевая обработка материалов : справочник / Н.Н. Рыкалин, А.А. Углов, И.В. Зуев, А.Н. Кокора - М. : Машиностроение , 1985. - 496 c.
  621.9.048.7
  Лазерная техника и технологии : в 7 т. Т.4. Лазерная обработка неметаллических металлов : учеб пособ. для втузов / А.Г.Григорьянц, А.А.Соколов; под ред. А.Г. Григорьянца. - М. : Высш. шк. , 1988. - 191 c.
  621.373.826 : 621.7/.9.048.7
  Лазерная техника и технологии : в 7 т. Т.5. Лазерная сварка металлов : учеб. пособие для втузов / А.Г.Григорьянц, И.Н.Шиганов; под ред. А.Г.Григорьянца. - М. : Высш. шк. , 1988. - 207 c.
  621.791.725 : 621.373.826 : 621.7/.9.048.7
  Лазерная техника и технологии : в 7 т. Т.6. Основы лазерного термоупрочнения сплавов : учеб. пособие для втузов / А.Г.Григорьянц, А.Н.Сафонов; под ред. А.Г.Григорьянца. - М. : Высш. шк. , 1987.
  621.373.825+621.7/.9.048
  Лазерная техника и технологии : в 7 т. Т.7. Лазарная резка металлов : учеб. пособие для втузов / А.Г.Григорьянц, А.А.Соколов; под ред. А.Г. Григорьянца. - М. : Высш.шк. , 1988. - 127 c.
  621.373.826+621.7/.9.048.7
  Лазор О.Д Державна служба в Украінї : навчальний посібник / О.Д Лазор, О.Я. Лазор - К. : Дакор, КНТ , 2005. - 469 c.
  352/.354.08-057.34
  Лазоренко О.В. Теорія політології. Для тих, хто прагне успіху : навч. посібник для гуманіт. спец. вузів / О.В. Лазоренко, О.О. Лазоренко. - К. : Вища шк. , 1996. - 179 c.
  32.01 + (37.017.4-053.81 : 342.7)            66.0
  Лайнер В.И. Защитные покрытия металлов : учеб. пособие для вузов - М. : Металлургия , 1974. - 560 c.
  520.197
  Лакокрасочные покрытия в машиностроении : справочник / под ред. М.М. Гольдберга - 2-е изд., перераб. идоп . - М. : Машиностроение , 1974. - 576 c.
  667.64
  Лакокрасочные материалы. Технические требования и контроль качества : справ.пособие / сост. М.И.Карякина, Н.В.Майорова. - М. : Химия , 1985. - 272 c.
  667.63
  Лановик Б.Д. Економічна історія України : підручник для вузів - К. , 2004. - 455 c.
  330(01) (477)            63.3 (4Укр )-2
  Ланцберг И.Д. Ремонт приборов системы питания карбюраторных двигателей / И.Д. Ланцберг, Л.З. Соколин. - М. : Транспорт , 1985. - 109 c.
  621.434.03.004.67
  Лапыгин Ю.Н. Лизинг : учеб.пособие для вузов по спец.``Менеджмент организации`` / Ю.Н.Лапыгин, Е.В.Сокольских - М. : Альма Матер: Академический проэкт , 2005. - 427 c.
  339.187.62
  Ларикова Л.Ф. Информационные системы и технологии учета : учеб.пособие - Луганск : СНУ , 2003. - 278 c.
  657.1:004            65.052
  Латышев В.Н. Повышение эффективности СОЖ - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1985. - 65 c.
  621.9.079:621.892
  Латышев В.Н. Повышение эффективности СОЖ - М. : Машиностроение , 1975. - 88 c.
  621.9.079
  Лахтин Ю.М. Материаловедение : учеб.для втузов / Ю.М.Лахтин, В.П.Леонтьева - 3-е изд., перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1990. - 527 c.
  620.22(075.8)            30.Зя73
  Лахтин Ю.М. Материаловедение : учеб.для машиностроит.спец.вузов / Ю.М.Лахтин, В.П.Леонтьева - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1980. - 493 c.
  620.22(075.8)            30.3
  Лахтин Ю.М. Металловедение и термическая обработка металлов : учеб.для металлург.спец.вузов - 3-е изд., перераб.и доп. . - М. : Металлургия , 1984. - 359 c.
  669.017+621.785
  Лахтин Ю.М. Металловедение и термическая обработка металлов : учебник для металлург.и машиностр.техн. - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : Металлургия , 1979. - 320 c.
  669.017
  Лахтин Ю.М. Металловедение и термическая обработка металлов : учебник для металлург.и машиностр.техникумов - М. : Металлургия , 1969. - 446 c.
  669.017+621.785
  Лахтин Ю.М. Основы металловедения : учебник для сред.спец.учеб.заведений - М. : Металлургия , 1988. - 319 c.
  669.017
  Лахтин Ю.М. Термическая обработка в машиностроении : справочник - М. , 1980. - 783 c.
  621.785
  Лашко С.В. Пайка металлов / С.В.Лашко, Н.Ф.Лашко - 2-е изд., перераб. . - М. : Машиностроение , 1967. - 367 c.
  621.791
  Лашко С.В. Пайка металлов / С.В.Лашко, Н.Ф.Лашко - 4-е изд., перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1988. - 376 c.
  621.791
  ЛГБТ-вектор Украины : сб.отчетов по мониторингу. - К. : Наш мир , 2013. - 154 c. - (Информац.-правозащитный Центр для геев и лесбиянок).
  316.45(477) : 159.922
  Лебедев А.Н. Моделирование в научно-технических исследованиях - М. : Радио и связь , 1989. - 222 c.
  519.876.5            22.12
  Лебедев В.К. Сварка трением : справочник - Л. , 1987. - 236 c.
  621.791
  Лебедев И.В. Техника и приборы СВЧ Т.1. Техника сверхвысоких частот : учебник для вузов по спец.``Электронные приборы`` / под ред. Н.Д.Девяткова - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : Высшая школа , 1970. - 440 c.
  621.37
  Лебедев О.Н. Микросхемы паияти ЦАП и АЦП : справочник - 2-е изд., стер. . - М. , 1996. - 383 c.
  621.382.049.77
  Лебедева М.Н. Микробиология : учебник для вузов - 2-е изд., перераб. . - М. : Медицина , 1969. - 392 c.
  576.8
  Леви Л.И. Литейные сплавы : учеб.для вузов по спец.``Машины и технол.лит.пр-ва`` / Л.И.Леви, С.К.Кантеник - М. : Высшая школа , 1967. - 435 c.
  621.74
  Левин Л. Права человека: вопросы и ответы / Лиа Левин. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : БИНОМ , 1997. - 160 c.
  342.7 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.400.7
  Левинсон Е.М. Отверстия малых размеров: (Методы получения) - Л. : Машиностроение , 1977. - 151 c.
  621.9-47
  Левинштейн М.Л. Операционное исчисление и его приложения к задачам электротехники - М.-Л. : Энергия , 1964. - 468 c.
  517.445
  Левицкий В.С. Машиностроительное черчение и автоматизация выполнения чертежей : учебник для втузов - 7-е изд., стер. . - М. : Высшая школа , 2006. - 435 c.
  744
  Левицкий В.С. Машиностроительное черчение : учеб.для втузов - М. : Высшая школа , 1988. - 351 c.
  744
  Левицький В.В. Основи германістики - Вінниця : НОВА КНИГА , 2008. - 527 c.
  811.11(075.8)
  Левичев В.Г. Транзисторные усилители - М. : Воениздат , 1967. - 208 c.
  621.378
  Левковець П.Р. Міжнародні перевезення і транспортне право : навч.посібник для ВНЗ / П.Р.Левковець, В.С.Марунич - 3-є вид., випр.та доп. . - К. : Арістей , 2006. - 415 c.
  656.073(100)+347.763
  Левченко О.Г. Гігієна праці та виробнича санітарія у зварювальному виробництві : навч.посібник - К. : Основа , 2004. - 97 c.
  331.47:621.791
  Левчук Л.Т. Західноевропейська естетика ХХ століття : навч.посібник для вузів - К. : Либідь , 1997. - 222 c.
  87.8
  Левшина Е.С. Электрические измерения физических величин. Измерительные преобразователи : Учеб.пособие для вузов по спец. `Информ.-измерит.техника` / Левшина Е.С., Новицкий П.В. - Л. : Энергоатомиздат , 1983. - 320 c.
  621.317
  Левыкин В.М. Модели и информационные технологии мониторинга и оптимизации процесса выращивания монокристаллов полупроводников : Монография / В.М.Левыкин,И.В.Шевченко,И.Г.Оксанич - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2014. - 216 c.
  519.876.5:548.52            32.843.308
  Левяш И.Я. Культурология: Курс лекций - Мн. : НТОООО "ТетраСистеме" , 1998. - 540 c.
  71
  Леговані сталі : навч.посібник для вищ. навч. закл. / О.В.Більченко, О.І.Дудка, В.Г.Хижняк, С.М.Чернега - К . : Кондор , 2009. - 96 c.
  669.15-194(075.8)
  Лейканд М.С. Вакуумные электрические печи (сопротивления и индукционные) - М. : Энергия , 1968. - 328 c.
  621.78
  Ленин И.М. Теория автомобильных и тракторных двигателей : учебник для вузов - М. : Машиностроение , 1969. - 368 c.
  621.431.73
  Леонова В.А. Альбом сборочных чертежей для деталирования и чтения : учеб.пособие для вузов / В.А.Леонова, О.П.Галанина; под ред.О.А.Козыревой - М. : Машиностроение , 1975. - 52 c.
  744:621.61
  Леонтович М.А. Введение в термодинамику: Статистическая физика : учеб.пособие для физ.спец.вузов - М. : Наука , 1983. - 416 c.
  536.7+531.19
  Лепин-Дмитрюков Г.А. Диалоговая отладка программ на языке ПЛ/І - М. : Финансы и статистика , 1986. - 240 c.
  681.3.06:681.326.7
  Лере Ж. Гиперболические дифференциальные уравнения : пер.с англ.Н.Х.Ибрагимова - М. : Наука , 1984. - 207 c.
  517.956.3
  Лернер А.Я. Начала кибернетики - М. : Наука , 1967. - 400 c.
  007
  Лернер П.С. Обработка металлов давлением: сегодня и завтра - М. : Высш.шк. , 1990. - 128 c. - (профориентация).
  621.7
  Лернер П.С. Послушный металл : Кн.для уч-ся ст.классов сред.шк. - М. : Просвещение , 1989. - 175 c.
  621.7/.9
  Лесгафт П.Ф. Избранные педагогические сочинения - М. : Педагогика , 1988. - 399 c. - (пед.б-ка).
  74.00
  Лесин В.М. Як працювати з книгою - К. : Вища шк. , 1989. - 71 c.
  78.303
  Летонациональные покрытия в машиностроении / С.С.Бартенев,Ю.П.Федько - Л. , 1982.
  621.793
  Лешкевич Т.Г. Философия. Вводный курс - 2-е изд., доп. . - М. : Контур , 1998. - 464 c.
  87.3
  Лещенский М.Ю. Лабораторный контроль качества в жилищно-гражданском строительстве : справочник / М.Ю.Лещинский, Г.А.Целыковский, В.И.Александров - К. : Будівельник , 1983. - 169 c.
  69.05:658.562.07
  Лившиц Л.С. Металловедение сварки и термическая обработка сварных соединений - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1989. - 333 c.
  621.791
  Лившиц П.С. Справочник по щеткам электрических машин - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 216 c.
  621.313.047.4
  Лионс Ж.-Л. Некоторые методы решения нелинейных краевых задач : пер. с фр. Л.Р.Волевича / под ред.О.А.Олейник - М. : Мир , 1972. - 587 c.
  517.927
  Лионс Ж.-Л. Управление сингулярными распределенными системами : пер. с фр. - М. : Наука , 1987. - 368 c.
  519.7
  Липницкий А.М. Литье в металлические формы - 3-е изд., перераб. и доп. . - Л. : Машиностроение.Ленингр. отд. , 1980. - 104 c. - ((Б-чка литейщика)).
  621.74
  Литвин В.М. Історія України : підручник. - 3-тє вид., доопр. та доп . - К. : Наук.думка , 2009. - 821 c.
  940(477)
  Литвин О.Б. Основы технологии синтеза каучуков : учебное пособие для хим. техникумов - 3-е изд. перераб. и доп. . - М. : Химия , 1972. - 528 c.
  678
  Литвин О.П. Кримінальний процес України : навч.посібник. - К. : Просвіта , 2007. - 331 c. - (Академія муніципального управління).
  343.1(477)
  Литвин С. Суд історії :Симон Петлюра і петлюріана - К. : Видавництво імені Олени Теліги , 2001. - 640 c.
  940.5(477)            63.3(4УКР)61
  Литвиненко Г.Є. Засоби індивідуального захисту : виготовлення та застосування : навч.посібник для вищ. навч. закл. / Г.Є.Литвиненко, Л.Д.Третякова - К . : Лібра , 2008. - 317 c.
  658.345 : 614.89](075.8)
  Литвін В.М. Історія України : Підручник - 3-тє доопрацьоване та доп. . - К. : Наукова думка , 2009. - 820 c.
  940(477)            63.3(4УКР)я73
  Литейное производство : учебник для вузов / под ред.И.Б. Куманина - М. : Машиностроение , 1971. - 320 c.
  621.74
  Литовченко Н.В. Калибровка профилей и прокатных валков - М. : Металлургия , 1990. - 432 c.
  621.771.074
  Литье под давлением магниевых сплавов / Никулин Л.В. и др. - М. , 1978. - 181 c.
  621.74
  Литье под низким давлением / В.К Бедель,Г.И.Тимофеев - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1969. - 259 c.
  621.74
  Лифшиц А.Л. Статистическое моделирование систем массового обслуживания / А.Л.Лифшиц,Э.А.Мальц; предисл. Н.П.Бусленко - М. : Сов. радио , 1978. - 247 c.
  519.872
  Лиха коса голодомору : 1932 - 1933 : [монографія] / [П.П.Панчекно, М.О.Багмет, М.А.Журба та ін.; редкол. : П.П.Панченко та ін. - К. : Україна , 2008. - 431 c.
  940(477) : 314.156.5] "1932/1933"
  Лихачев Д.С. Письма о добром и прекрасном / сост. и общ.ред. Г.А.Дубровской. - 3-е изд . - М. : Дет.лит. , 1989. - 238 c.
  17.022.1
  Лігоненко Л.О. та ін. Антикризове управління підприємством : навч.посібник / Л.О.Лігоненко,М.В.Тарасюк,О.О.Хіленко - К. : Київ.нац.торг.-екон.ун-т , 2005. - 376 c.
  658.016.7
  Лінгвістичні основи документознавства та інформаційної діяльності / Поберезська Г.Г., Волинець І.М. - К. : Знання , 2008. - 351 c.
  002.2(075.8)
  Ліцензування в Україні : нормат.акти / упоряд. К.О.Ващенко, О.Б.Іванченко; за заг.ред.А.В.Дашкевича - К. : Юрінком Інтер , 2005. - 414 c.
  347.77(477)
  Лобоцкая Н.Л. Высшая математика : учебник для фармац.ин-тов / Н.Л.Лобоцкая, Ю.В.Морозов, А.А.Дунаев. - Мн. : Выш.шк. , 1987. - 319 c.
  51(075.8)
  Логистические транспортно-грузовые системы : учебник для транспортных вузов / В.И.Апатцев,С.Б.Лёвин,В.М.Николашин и др.; под ред. В.М. Николашина - М. : ИЦ"Академия" , 2003. - 303 c.
  656.073
  Логістика : навч.посібник / О.М.Тридід,Г.М.Азаренкова,С.В.Мішина,І.І.Борисенко - К. : Знання , 2008. - 566 c.
  658.7(075.8)
  Лозікова Г.М. Комп"ютерні мережі : навч.посібник для ВНЗ - К. : ЦУЛ , 2004. - 126 c. - (Донецький економіко-гуманітарний ін-т).
  004.7
  Лозовой В.О. Філософія. Логіка. Етика.Естетика : підручник для вищ.навч.закл. / В.О.Лозовой, С.М.Пазиніч, О.С.Пономарьов. - Х. : Прапор , 2009. - 574 c.
  1+16+17+111.852
  Лопасные насосы / под ред. Л.П.Грянко и А.Н.Папира - Л. : Машиностроение , 1975. - 432 c.
  621.67
  Лопатинский Я.Б. Обыкновенные дифференциальные уравнения : учебное пособие для мат.спец.ун-тов - К. : Вища школа , 1984. - 197 c.
  517.2
  Лосев А.К. Теория линейных электрич.цепей : учебник для вузов - М. : Высшая школа , 1987. - 511 c.
  621.3.011.71
  Лосев А.К.,Зиемелис Ю.М. Задачник по теории линейных электрических цепей : учебное пособие для вузов - М. : Высшая школа , 1989. - 270 c.
  621.3.011.71
  Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения - М. : Мысль , 1978. - 623 c.
  7            87.8
  Лохов А.Н. Организация контейнерных перевозок автомобильным транспортом - М. : Транспорт , 1975. - 118 c.
  656.135.073.235
  Лошицька Т.І. Спортивні споруди для ігрових видів спорту : навч.посібник. - Кременчук : КрНУ ім.М.Остроградського , 2013. - 83 c.
  796.02
  Лошицька Т.І. Спортивні споруди для водних видів спорту : навч.посібник / Т.І.Лошицька, Л.А.Нечипоренко, О.В.Нечипоренко. - Кременчук : КрНУ ім.М.Остроградського , 2012. - 85 c.
  797.25
  Лугова О.В. Теорія електричних та магнітних кіл : навч.посібник для вищ.навч.закл. - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2005. - 203 c. - (Кременчуцький держ.політехн.ун-т).
  621.3.011.7
  Лугова О.В. Теорія електричних та магнітних кіл : навч.посібник - Кременчук : КДПУ , 2005. - 204 c.
  621.3.011.7
  Луговой А.В. Численные методы решения задач на персональных компьютерах:учеб.пособие для вузов по спец. : учебн. пособие для вузов / А.В.Луговой,Е.П.Путятин,Д.М.Смагин,В.П.Степанов - Кременчуг : КГПУ , 2002. - 583 c.
  519.61:519.67(075.8)
  Луговой В.А.,Овчинников А.М. Бухгалтерский учет в жилищно-строительных кооперативах - М : Финансы и статистика , 1988. - 207 c.
  657.22:334.736            65.052.2
  Лукашевич Н.П. Социология : учеб.пособие / Н.П.Лукашевич, Н.В.Туленков. - К. : МАУП , 1998. - 273 c.
  316(075.8)
  Лукин Н. и др. Практическая схемотехника современных телевизоров / Н.Лукин,С.Корякин-Черняк,С.Янковский - М : Солон,Наука и техника , 1996. - 240 c.
  621.397.62
  Лукин П.П.и др. Конструирование и расчет автомобиля : учеб.для втузов по спец. "Автомобили и тракторы" / П.П.Лукин,Г.А.Гаспарянц,В.Ф.Родионов - М : Машиностроение , 1984. - 376 c.
  629.113.001.66(075.8)            39.33я73
  Лурье Г.Б. Шлифовальные станки и их накладки : учебник для сред. проф.-техн. училищ / Г.Б.Лурье, В.Н.Комиссаржевская - 3-е изд., доп. и перераб. . - М : Высшая школа , 1976. - 415 c. - (Профтехобразование : Обраб. резанием).
  621.924.1(075.3)            6П4.67
  Лучикіна А. І. та інш. Психологічні особливості соціалізації обдарованих дітей у віртуальному просторі / А. І. Лучикіна,К. Г. Мілютіна, Т. А. Яншина - К.: : Вид-во ін-ту обдарованої дитини , 2014. - 200 с. c.
  159.923:004.738.5
  Лучикіна А. І. та інш. Психологічні особливості соціалізації обдарованих дітей у віртуальному просторі / А. І. Лучикіна,К. Г. Мілютіна, Т. А. Яншина - К.: : Вид-во ін-ту обдарованої дитини , 2014. - 200 с. c.
  159.923:004.738.5
  Лучин Г.А. и др. Газовые опоры турбомашин Г.А.Лучин,Ю.В.Пешти,А.И.Снопов - М : Машиностроение , 1989. - 240 c.
  621.822.57-135/-136
  Лыжный спорт: : Учебник для вузов по спец "Физ. культура и спорт" / Т.И. Раменская, А.Г. Баталов - М. : Физическая культура , 2005. - 319 c.
  796.92
  Лыпарь Ю.И. Электронные устройства автоматики и телемеханики : Учеб. для вузов по спец. ’’Автоматика и телемеханика’’ / Ю.И.Лыпарь, З.Н. Захаров - 3-е изд., перераб, и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1984. - 432 c.
  681.527.7:621.382
  Лыпарь Ю.И. Электронные устройства автоматики и телемеханики : Учеб. для вузов по спец. ’’Автоматика и телемеханика’’ / Ю.И.Лыпарь, З.Н. Захаров - 3-е изд., перераб, и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1984. - 432 c.
  681.527.7:621.382
  Лысак Л.И., Николип Б.И. Физические основы обработки стали / Лысак Л.И., Николип Б.И. - К. : Техника , 1975. - 304 c.
  669.017.3:669.1
  Лысенко А.М. Французкий язык :поступающим в вузы : учеб. пособие для подгот. отд-ний ун-тов и пед. ин-тов / А.М. Лысенко, И.И. Магушинец - К. : выща шк. , 1989. - 230 c.
  804.0(075.3)            81.2
  Лышко Г.П. Топливо и смазочные материалы - М. : Агропромиздат , 1985. - 336 c.
  631.3-6+621.829+662.75
  Любунь О.С. Національний банк України: основні функції, грошово-кредитна політика, регулювання банківської діяльності : Нав. посібник для ВНЗ / О.С.Любунь, В.С.Любунь, І.В. Івнець; О.С.Любуня - К. : Центр навч літ. , 2004. - 351 c.
  336.711 (477)
  Любунь О.С. Національний банк України: основні функції, грошово-кредитна політика, регулювання банківської діяльності : Нав. посібник для ВНЗ / О.С.Любунь, В.С.Любунь, І.В. Івнець; О.С.Любуня - К. : Центр навч літ. , 2004. - 351 c.
  336.711 (477)
  Любченко А.А. Конструирование штампов и горячая листовая штамповка / Под.ред К.Н.Богоявленкского. - Л. : Машиностроение , 1974. - 480 c.
  621.73.043+621.98.043
  Людина і праця : довідник з правових питань / уклад.:І.П. Козінцев, Л.А. Савенко. - К. : Юрінком Інтер , 1997. - 334 c.
  349.2(477) : (37.017.4-053.81 +378.017.4-057.785)            67.405
  Лютий І.О. Банківський маркетинг : навч. посібник / Солодка О.О. - К. : Знання , 2006. - 395 c.
  339.138(075.8)
  Лядецький М.М. Типові договори, контракти, статути / Хавронюк М.І. - 2-е вид., перероб. та доп. . - К. : Атіка , 2005. - 631 c.
  347.44(477)
  Лялюк О.Г. Управління проектами зменшення радонорнебезпеки в будівництві: Монография - Вінниця : Універсум-Вінниця , 2003. - 139 c.
  669.887.3
  Лямец В.И., Успаленко В.И. Основы общей теории систем и системный анализ : учеб. пособие - Харьков, Киев : ’’Бурун’’, ООО’’КНТ’’ , 2015. - 304 c.
  519.876 (075.8):303.732.4
  Ляпин В.А. Расчет технологических размеров : справочник - 2-е изд. испр. и доп. . - К. : Техника , 1984. - 142 c.
  621.81:531.7.001.24
  Ляпин В.А. Расчет технологических размеров : справочник - 2-е изд. испр. и доп. . - К. : Техника , 1984. - 142 c.
  621.81:531.7.001.24
  Ляпунов Н.И. Технология и оборудование ковки и объемной штамповки : Учеб. пособие для техникумов / Семенов Е.И., В.В.Кондратенко, Н.И.Ляпунов - М. : Машиностроение , 1978. - 311 c.
  621.73
  Ляшенко В.П. Вища математика : Навчальний посібник / В.П.Ляшенко,Т.А.Набок - Кременчук : КрНУ ім.М.Остроградського , 2008. - 226 c.
  51( 075.8 )
  Ляшенко В.П., Набок Т.А. Вища математика. Функції багатьох змінних та інтегральне числення : навч. посібник - Кременчук : КрНУ ім М.Остроградського , 2012. - 162 c.
  519.1 (075.8)
  Ляшенок В.П. Вища математика : навч. посібник - Кременчук : ТОВ "Кременчуцька міська друкарня" , 2008. - 223 c.
  51(075.8)
  Ляшко И.И. Математический анализ : Учебник для мат. спец. ун-тов В 3-х ч. / Ляшко И.И., Бсярчук А.К., Бсирячук, Я.Г. Гай, А.Ф.Калайда. - К. : Вища шк. , 1983. - 495 c.
  517.2
  Ляшко И.И. Справочное пособие по математичскому анализу,Ряды функции векторного аргумента, кратные и криволенейные интеграды / И.И. Ляшко, А.К. Боярчук, Я.Г. Гаи, Г.П. Головач - 2-е изд., перераб и доп. . - К. : Вища шк. , 1986. - 567 c.
  517.2
  Ляшко И.И. Справочное пособие по математическому анализу: Введ. и анализа, производная интеграл / И.И. Ляшко, А.К. Боярчук, Я.Г. Гаи, Г.П. Головач; 2-е изд., перераб. и доп. - К. : Вища школа , 1984. - 456 c.
  517.2
  Ляшко И.И. Спаравочное пособие по математическому анализу Ч2 Ряды, функции нескольких переменных, кратные и криволинейные интегралы - К. , 1979.
  517.2
  Ляшко И.И. Справочное пособие по математическому анализу.Ряды,функции векторного аргумента,кратные и криволинейные интегралы : Справочное пособие / И.И.Ляшко,А.К.Боярчук,Я.Г.Гай,Г.П.Головач - 20-е перераб.и доп. . - Киев : Вища школа , 1986. - 567 c.
  517.2
  Ляшко И.И. Справочное пособие по математическому анализу:Введение в анализ,производная ,интеграл : Справочник / И.И.Ляшко,А.К.Боярчук,Я.Г.Гай,Г.П.Головач - 2-е перераб. и доп. . - Киев : Вища школа , 1984. - 456 c.
  517.2
  Ляшко И.И. Справочное пособие по математическому анализу : Справочник / И.И.Ляшко,А.К.Боярчук,Я.Г.Гай,Г.П.Головач - Киев : Вища школа
  517.2
  Ляшко І.І. Математичний аналіз : Підручник для університетів / Ляшко І.І., Ємельянов В.Ф., Боярчук О.К. - К. : Вища школа , 1992. - 495 c.
  517
  Ляшко І.І. Математичний аналіз : Підручник для університетів / Ляшко І.І., Ємельянов В.Ф., Боярчук О.К. - К. : Вища школа , 1992. - 376 c.
  517
  Мадар ЧССР. Законодательство и управление в области охраны окружающей среды / Под. ред. и со вступит. статьей проф. О.С.Колбасова. пер. Т.Н.Осадченко - М. , 1981. - 288 c.
  57.069
  Мазур К.И. Решебник всех конкурсных задач по математике из сборника под ред. М.И.Сканави.Вып.1.Арифмет.действия. Тождественные преобразования алгеб.выражений. Тождествен.преобразования тригогометр.выражений. Комбинаторика и бином Ньютона. - К. : Укр.энциклопедия , 1994. - 589 c.
  51(076.2)
  Мазур О.С. Сімейне право України : навч.посібник для дистанц. навчання - К . : Ун-т "Україна" , 2005. - 115 c.
  347.6(477)(075.8)
  Мазур О.С. Сімейне право України: навч. посібник для дистанц. навчання - К. : Ун-т "Україна" , 2005. - 115 c.
  347.6(477)(075.8)
  Майрановский С.Г. Поляграфия в органической химии / Перед.загл. авт.: С.Г.Майрановски, Я.П.Страдынь, В.Д.Безуглый; Под. общ. ред. д-ра хим. наук С.Г.Майрановского - Л. : Химия , 1975. - 351 c.
  543.258:547
  Майстренко В.Н. Эколого-аналитический мониторинг супертоксикантов : Учеб. пособие для вузов / В.Н.Майстренко, Р.З.Хамитов, Г.К.Будников, 1996. - 319 c.
  204.5:543.272
  Макаренко Г.И. Вариационное исчесление : Учеб.пособие для студентов втузов / Краснов М.Л. - М. : 1973
  517.2
  Макаренко Г.И. Функции комплексного переменного. Операционное исчесление. Теория устойчивости. : Учеб.пособие для втузов / Краснов М.Л. и др. - М. : 1971
  517.2
  Макаров В.И. Словарь лексических трудностей художественной литературы. / В.И.Макаров, Н.П.Матвеева. - К. : Рад.шк. , 1989. - 367 c.
  82373(038)
  Макарова Л.І. Основи психології та педагогіки : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Л.І.Макарова, Гах Й.М. - К : Центр навчальної літ. , 2005. - 111 c.
  159.9 + 37.013(075.8)
  Макарова Л.Л. Загальна психологія : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К : Центр навчальної літ. , 2005. - 198 c.
  159.9(075.8)
  Макарова Л.Л. Загальна психологія : Навч.посібник для вузів / Синельніков В.М. - К. : Центр навч. літ. , 2005. - 198 c.
  159.9(075.8)
  Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник для вищ.навч.закл. - 4-е вид., доп . - К. : Атіка , 2004. - 616 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)(1-87)            67.3
  Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн : навч.посібник - 3-е вид.,доп . - К. : Атіка , 2001. - 624 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)(1-87)            67.3
  Макарчук С.А. Етична історія України : навч. посіб. для вищ. навч. закладів - К. : Знання , 2008. - 471 c.
  39(075.8)
  Макогон Ю.В. Основи наукових досліджень в економіці : Навч. посібник - 2-ге . - Донецьк : Альфа-пресс , 2007. - 143 c.
  001.891(075.8)
  Макрович А.З. Технико-экономические обоснования строительства предприятий автомобильного транспорта - М. : Транспорт , 1974. - 152 c.
  656.13.07.002.2
  Макроекономіка та макроекономічна політика / А.Ф. Мельник, Т.Л. Желюк, О.В. Длугопольський та ін.; Наук.ред. А.Ф. Мельник - К. : Знання , 2008. - 699 c.
  330.101.541.(075.8)
  Макромоделирование интегральных микросхем / Б.Ф. Бардаченко, Ю.Н. Басов, О.В. Королев; Под ред. Ю.В. Королева - К. : Техніка , 1983. - 118 c.
  621.382.049.77
  Максимей И.В. Математическое моделирование больших систем : учеб.пособие для вузов. - Минск : Выш.шк. , 1985. - 119 c.
  681.51.015.26 : 519.71
  Максименко С.Д. Загальна психологія : навч.посібник для вищ.навч.закл. - 3-є вид., перероб. та доп. . - К : Центр учбової літ. , 2008. - 271 c.
  159.9(075.8)
  Максименко С.Д. Загальна психологія : навч. посіб. для ВНЗ. - 3--тє вид., перероб. та доп . - К. : Центр навч. літ-ри , 2008. - 271 c. - (МОН).
  159.9(075.8)
  Максимов М.Т. Радиоактивные загрязнения и их измерение : учеб. пособ. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 304 c.
  504.054:621.039.76(075)            20.1
  Максимова Н.Ю. Безпека життєдіяльності: Соціально-психологічні аспекти алкоголізму та наркоманії : навч. посіб. для ВНЗ. - К. : Либідь , 2006. - 327 c.
  178.1
  Максимюк С.П. Педагогіка : навч. посібник для вищ. навч. - К . : Кондор , 2009. - 669 c. - ((Рівненський держ. гуманіт. ун-т)).
  37.013(075.8)
  Макух Я.Д. Кадрове діловодство : навч. посіб. - К. : Знання , 2006. - 143 c.
  331.108.26(075.8)
  Макуха А.С. Математика: Письменные экзаменационные работы. : справоч. пособ. / А.С. Макуха, В.С. Покровский, Р.П. Ушаков; под общ. ред. М.И. Ядренко. - К. : Вища шк. , 1985. - 495 c.
  51(076.2)
  Малахов В.А. Етика: Курс лекцій : навч. посіб. для ВНЗ - 5-е вид . - К. : Либідь , 2004. - 383 c.
  172
  Малахов В.А. Етика: Курс лекцій : навч. посіб. для ВНЗ - 3-тє вид . - К. : Либідь , 2001. - 384 c.
  172            87.7
  Малахов В.А. Етика: Курс лекцій : навч. посіб. для ВНЗ - 2-е вид., перероб. і доп . - К. : Либідь , 2000. - 383 c.
  172            87.7
  Малахов В.А. Етика спілкування : навч. посіб. для ВНЗ - К. : Либідь , 2006. - 398 c.
  172
  Малахов В.А. Етика спілкування : навч. посіб. для ВНЗ - К. : Либідь , 2006. - 398 c.
  172
  Малащенко В.О. Деталі машин: курсове проектування : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В.О. Малащенко, В.В. Янків. - 3-тє вид., стереотип. . - Львів : Новий Світ , 2000. - 249 c.
  621.81(075.8)
  Малещенко А.О. Організація кваліфікованої інфраструктури відкритих ключів : монографія / А.О. Мелащенко, О.Л. Перевозчикова - К. : Наук. думка , 2010. - 340 c. - (НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова).
  004.77: 002.651.028
  Малигіна В.Д. Мікробіологія та фізіологія харчування : навч.посібник для ВНЗ - К. , 2009. - 241 c.
  579.67+612.3
  Малинин Н.Н. Ползучесть в обработке металлов - М. : Машиностроение , 1986. - 221 c.
  621.7
  Малиновский В.Н. Электрические измерения /с лабораторными работами/ : учебник для техникумов - М. , 1983.
  621.317
  Малиновский В.Н. Электрические измерения : учеб.пособие для электротехн.спец.вузов - М. , 1985.
  621.317
  Малиновский Г.Т. Масляные смазочно-охлаждающие жидкости для обработки металлов резанием - М. : Химия , 1983. - 189 c.
  621.9.079: 621.895
  Малиновский С.Т. Сети и системы передачи дискретной информации и АСУ : учеб.для электротехн. ин-тов связи - М. : Связь , 1979. - 384 c.
  621.394.083.92(075.8)            32.881
  Малиновський Б.М. Відоме і невідоме в історії інформаційних технологій в Україні - 2-ге вид., випр.і доп. . - К. : Інтрелінк , 2004. - 215 c.
  004(091)(477)
  Малов А.Н. Технология материалов в приборостроении : учеб.пособие для вузов - М. , 1969.
  621.7
  Малые ЭВМ и их применение / Ю.А.Дедов, М.А.Островский, К.В.Песелев; под общ.ред. Б.Н.Наумова. - М. : Статистика , 1980. - 231 c.
  004.382.7            681.3:621.382.049.77
  Малый атлас СССР - М. : ГУГК , 1979.
  912 (47+57)            26.89(2)я6
  Малышев А.А. Полноприводные автомобили КРАЗ. Устройство и техническое оборудование / А.А.Малышев, В.М.Круговой, И.Б.Румвович - М. : ``Транспорт`` , 1975. - 304 c.
  629.113.004.67
  Мальтинский А.Н. Радиовещательный прием в автомобиле / А..Н.Мальтинский, А.Г.Подольский - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : Радио и связь , 1982. - 191 c.
  629.113.018.76:621.396.62
  Малюшенко В.В. Лопасные насосы. Теория, расчет и конструирование / А.К.Михайлов, В.В.Малюшенко - М. , 1977.
  621.67
  Мамаев Е.И. Основы радиоэлектроники : учеб.пособие для радиотехн.спец.вузов - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : Радио и связь , 1985. - 504 c.
  621.37./39
  Мамиконов А.Г. Основы построения АСУ : для вузов по спец.``Автоматизир.системы управления`` - М. : Высшая школа , 1981. - 248 c.
  658.5.011.56(075.8)            65.9(2)21
  Мамонов П.Н. Сборник задач по электрическим измерениям : учеб.пособие для техникумов - 2-е изд., доп. . - Л. : ``Судостроение`` , 1966. - 107 c.
  621.317
  Мамфорд Д. Алгебраическая геометрия. Комплексные проэктивные многообразия : пер.с англ.Ю.И.Манина - М. : Мир , 1979. - 256 c.
  517.2
  Мамченко С.Д. Основи інформатики та обчислювальної техніки : практикум / С.Д.Мамченко, В.А.Одинець - К. : Знання , 2007. - 292 c.
  004(076.5)
  Мандриковський М.М. Господарське законодавство : навч.посібник - К. : ``Професіонал`` , 2007. - 239 c.
  346(477)
  Мандриковський М.М. Господарське право : термінологічний словник - К. : ``Професіонал`` , 2007. - 245 c.
  346(477)(038)
  Манн Р. Контроллинг для начинающих: Система управления прибылью : пер.с нем. Ю.Г.Жукова / Р.Манн, Э.Майер; под ред.и предисл. В.Б.Ивашкевича - М. : Финансы и статистика , 2004. - 302 c.
  658.012.7
  Манойлов В.Е. Электричество и человек - 3-е изд., перераб.и доп. . - Л. : Энергоатомиздат , 1988. - 222 c.
  537:612.014.42
  Мансуров А.М. Проектирование кузнечных и холодноштамповочных цехов и заводов : учеб.пособие для вузов / А.М.Мансуров, И.А.Норицын - М. , 1977.
  621.73
  Мансуров И.З. Специальные кузнечно-прессовые машины и автоматизированные комплексы кузнечно-штамп.пр. : справочник / И.З.Мансуров, И.М.Подрабинник - М. : Машиностроение , 1990. - 340 c.
  621.735.06:621.97:658.527.011.56
  Мантуров О.В. Курс высшей математики: Линейн.алгебра. Аналит.геометрия. Дифференц.исчисление : учебник для втузов / О.В.Мантуров, Н.М.Матвеев - М. : Высшая школа , 1986. - 480 c.
  517
  Мантуров О.В. Курс высшей математики.Ряды. Уравнения математической физики. Теория функций комплексной переменной.Численные методы. Теория вероятностей : учебник для втузов. - М. : Высш.шк. , 1991. - 448 c.
  51(075.8)
  Манфред А.З. Три портрета эпохи Великой французской революции / О Руссо, Мирабо, Робеспьере - 2-е изд. . - М. : Мысль , 1989. - 430 c.
  944``1789/1794``(092)            63.3/4Фр/
  Мардиа К. Статистический анализ угловых наблюдений : пер.с англ. Э.В.Хмаладзе / под ред. Л.Н.Большева - М. : Наука , 1978. - 239 c.
  517.8
  Мардин В.К. Справочник по электронным измерительным приборам / В.К.Мардин, А.И.Кривоносов - м. : Связь , 1978. - 416 c.
  621.317.7:621.38(035.5)            31.221
  Маркеев А.П. Теоретическая механика : учеб.пособие для мех.мат.спец.ун-тов - М. : Наука , 1990. - 414 c.
  531(075.8)            22.21я73
  Маркетинг : підручник / А.О.Старостіна, Н.П.Гончарова, Є.В.Крикавський; за ред. А.О.Старостіної - К. : Знання , 2009. - 1070 c.
  339.138(075.8)
  Маркетинговые исследования / Парсяк В.Н., Рогов Г.К. - 2 . - К. : Наук. думка , 2000. - 173 c.
  339.138.07            65.290 - 22
  Марков А.Л. Краткий справочник контрольного мастера машиностроительного завода / А.Л.Марков, Ф.П.Волосевич. - 2-е изд.,доп. и перераб . - Л. : Машиностроение , 1973. - 312 c.
  621.753 + 658.562
  Марков Г.В. Система восстановления и повышения физич.работоспособности в спорте высших достижений : метод.пособие / Г.В.Марков, В.И.Романов, В.Н.Гладков - М. : Советский спорт , 2006. - 51 c.
  796.015.363
  Марков П.И. Волоконно-оптическая интроскопия / П.И.Марков, А.А.Кеткович, Д.К.Саттаров; под общ.ред. Д.К.Саттарова - Л. : Машиностроение , 1987. - 286 c.
  620.179:681.7.068
  Марков Ю. Корабли уходят к планетам: Записки инженера - испытателя - М. : Машиностроение , 1986. - 176 c.
  629.7
  Маркович А.С. Курс высшей математики с элементами теории вероятностей и математ.статистики : учеб.пособие для студ.экономических спец.вузов - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Высшая школа , 1972. - 480 c.
  517
  Маркушевич А.И. Краткий курс теории аналитических функций - 3-е изд., испр.и доп . - М. : ``Наука`` , 1966. - 387 c.
  517.2
  Маркушевич А.И. Теории аналитических функций Т.Т.2. Дальнейшее построение теории - 2-е изд., испр.и доп . - М. , 1968. - 624 c.
  517.2
  Мармоза А.Т. Правова статистика : навч.посібник для вищ. навч. закл. - К. : Кондор , 2006. - 535 c.
  311 : 34(075.8)
  Мармоза А.Т. Правова статистика : навч.посібник для ВНЗ - К. : Кондор , 2006. - 535 c.
  311:34(075.8)
  Марпл С.Л. Цифровой спектральный анализ и его приложения : пер.с англ. О.И.Хабарова, Г.А.Сидоровой / под ред. И.С.Рыжака - М. : Мир , 1990. - 584 c.
  621.372:517.984.5            32.841
  Марр Д. Зрение: Информационный подход к изучению представления и обработки зрительных образов : пер.с англ. Н.Г.Гуревич / под ред. И.Б.Гуревича - М. : Радио и связь , 1987. - 400 c.
  007
  Мартиненко М. Ю. Ділова англійська мова Business english : Навч.посібник / М.Ю. Мартиненко, О. З. Наумова - К. , 2009. - 168 c.
  811.111 (075.8)            81.2Англ
  Мартинюк Т.Б. Рекурсивні алгоритми багатооперандної обробки інформації : монографія - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2000. - 215 c.
  681.3:519.7
  Мартиросов С.М. Бионасосы - роботы клетки? - М. : Радио и связь , 1981. - 144 c.
  007:57
  Мартыненко В.С. Операционное исчисление : учеб.пособие для техн.вузов - 3-е изд., перераб.и доп . - К. : Вища школа , 1973. - 268 c.
  517.2
  Мартыненко В.С. Операционное исчисление : учеб.пособие для техн.вузов - 4-е изд., перераб.и доп . - К. : Вища школа , 1990. - 358 c.
  517.445(075.8)            22.161.я73
  Мартыненко И.И. Основы автоматики и микропроцессорной техники : учеб.пособие для сред.спец.учеб.заведений по спец.``Мех.и эл.жив.`` / И.И.Мартыненко, А.П.Поддубный - К. : Вища школа , 1988. - 247 c.
  681.51:681.325.5:621.382.049.77
  Марущак А.І. Правові основи захисту інформації з обмеженим доступом: курс лекцій - К. : КНТ , 2007. - 2007 c.
  346.548(075.8)
  Марущак А.І. Словник термінів інформаційного права - К. , 2008. - 183 c.
  347.83(038)
  Марущак А.І. Інформаційне право:Доступ до інформації : Навчальний посібник - К. : КНТ , 2007. - 532 c.
  34(477)            67.9(4УКР)301я73
  Мархель І. І. Деталі машин : навч. посіб. - К.: : Алерта , 2005. - 368 с.:іл c.
  621.81(075)            34.44
  Марцинкявичус А.-Й.К. Быстродействующие интегральные микросхемы ЦАП и АЦП и измерение их параметров / А.-Й.К.Марцинкявичус, Э.-А.К.Багданскис, Р.Л.Пошюнас; под ред. А.-Й.К.Марцинкявичуса - М. , 1988. - 244 c.
  621.382.049.77
  Масла и составы против износа автомобилей - М. : Химия , 1988. - 93 c.
  629.113-2-72
  Маслак В.І Образ української национально-визвольної війни в російській інтелектуальній традиції ХУШ-80-років ХХ ст. - К. : Кременчук: ПП Щербатих О.В , 2007. - 286 c.
  940.2"17"(477)
  Маслов А. Г. Вибрационные машины и процессы в дорожном строительстве / А.Г. Маслов, В.М. Пономарь - К. : Будівельник , 1985. - 127 c.
  625.7/.78.08-868
  Маслов В.Е. Эксперерементальное исследование процессов обработки металлов давлением : учеб. пособие для вузов по спец. "Обработка металлов давлением" и "Машины и технология обработки металлов давлением" / В.Е. Маслов, В.Н. Шаповал - К. : Вища школа , 1983. - 232 c.
  621.7:531.77:620.1
  Маслов В.П. Операторные методы : учеб. руководство для студентов вузов, обучающихся по специальности "Прикладная математика" - М. : "Наука" , 1973. - 544 c.
  517.2
  Маслов А.Г. Расчет и конструирование редукторов в системе ТУРБО ПАСКАЛЬ : учеб. пособие для машиностроит.специальностей - Кременчуг : КГПУ , 2001. - 243 c.
  621.833 (075.8)
  Маслов В.Е. Качество ремонта автомобилей - М. , 1975. - 368 c.
  629.113.004.67.002.612
  Масловский В.В. Справочник по доводочным работам - Харьков : Прапор , 1985. - 120 c.
  621.923.74
  Маслюкова Ю.Д. Распад мировой долларовой системы: ближайшие перспективы : сб. работ - М. , 2001. - 383 c.
  336.743:338.23(100)
  Массерг Х.Л. Линейные дифференциальные уравнения и функциональные пространства : пер. с англ. А. М. Зверкина, Г.А. Каменского / Х.Л. Массерг, Х.Х. Шеффер - М. : "Мир" , 1970. - 456 c.
  517.2
  Мастеров В.А. Теория пластической деформации и обработка металлов давлением : учебник для машиностр. техникумов / В.А. Мастеров, В.С. Берковский - 3-е изд., перераб. и доп. . - М. : Металлургия , 1989. - 398 c.
  621.73
  Матвеев А. Н. Электричество и магнетизм : учеб. пособие для физ. спец. вузов - М. : Высш.школа , 1983. - 463 c.
  537
  Матвеев В. В мире вежливости: О культуре общения людей / В. Матвеев, А. Панов - М. : Внешторгиздат- Дейта Пресс , 1991. - 132 c.
  87.717.7
  Матвеев Н. М. Дифференциальные уравнения : учебное пособие для университов - изд. 3-е , доп . - Минск : Вышейшая школа , 1968. - 348 c.
  517.9
  Матвеев Н.М. Дифференциальные уравнения : учеб. пособие для пед. ин-тов для физ. мат. спец. - М. : Просвещение , 1988. - 254 c.
  517.9
  Матвеев Н.М. Методы интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений : учебник для мех.- мат. фак. ун-тов - 3-е изд., испр. и доп . - М. : Высш.шк , 1967. - 564 c.
  517.912
  Матвеенко А.М. Аналитическое проектирование гидравлических систем летательных аппаратов - М. : Машиностроение , 1977. - 167 c.
  629.7
  Матвієнко В.П. Філософсько - економічні погляди : зб.наук.статей - К : Наук. думка
  336.7 : 140.8
  Матвіїв М .Я Бухгалтерський облік на малих підприємствах за різними формами : навч. посібник для ВНЗ / М.Я. Матвіїв, П.Я. Хомин - 2-е вид., стер . - К. : Центр навч. літ , 2004. - 351 c.
  657.017.3
  Матвіїв М. Я Бухгалтерський облік на малих підприємствах за різними формами : навч. посібник для ВНЗ / М.Я. Матвіїв, П.Я. Хомин - 2-ге вид., стер . - К. : Центр навч. літ , 2007. - 350 c.
  657.017.3
  Матвійчук А.В. Аналіз і управління єкономічним ризиком : навч. посібник для ВНЗ - К. : Центр навч. літ , 2005. - 219 c.
  330.131.7
  Математика для вступників до вузів : навч. посібник / за ред. В.В. Семенця - Х. : Компанія СМІТ , 2002. - 1118 c.
  51(07)
  Математика: Пособие для подготовительных отделений : учебное пособие / под общ. ред. А.И. Бородина - Киев : Высшая школа , 1980. - 278 c.
  51 (07)
  Математическая физика и нелинейная механика. Вып. 17,1987 : респуб. межвед. сборник научных трудов - К. : Наукова думка , 1984. - 80 c.
  517.9
  Математическая физика и нелинейная механика. Вып. 8,1987 : респуб. межвед. сборник научных трудов - К. : Наукова думка , 1984. - 96 c.
  517.9
  Математические модели в задачах водопользования : учеб. пособие для вузов / Л.И. Антошкина, В.М. Багрий, Н.Н. Беляев и др. - Днепропетровск : ЧП Грек А.С.
  519.87:502.51
  Математические методы и физико - механические поля. Вып. 26, 1987 : республиканский межведомственный сборник научных трудов - К.Наукова думка , 1975. - 108 c.
  530.1+517.2
  Математические методы и физико - механические поля. Вып.25 ,1987 : респуб. межвед. сборник научных трудов. - К. : Наукова думка , 1975. - 104 c.
  530.1+517.2
  Математические методы исследования и кибернетика в обогащении и окусковании железных и марганцевых руд : труды конференции, состоявшейся в г. Кривом Роге 16 -18 апр. 1968 г / под общ. ред. Л.П. Шупова - М. : Металлургия , 1971. - 288 c.
  628.7
  Математические основы теории автоматического регулироания : в 2 т. Т.2. : учеб.пособие для втузов / В.А.Иванов, В.С.Медведев, Б.К.Чемоданов, А.С.Ющенко; под ред. Б.К. Чемоданова. - 2-е изд., доп . - М. , 1977. - 455 c.
  517.935 : 681.51
  Математические основы теории автоматического регулирования : в 2 т. Т.1. : учеб. пособ для втузов / В.А.Иванов, В.С.Медведев, Б.К.Чемоданов, А.С.Ющенко; под ред. В. К. Чемоданова. - 2-е изд., доп . - М. : Высш.шк. , 1977. - 366 c.
  517.935 : 681.51
  Математический анализ : в 3 т. Т.1. : учебник для мат. спец. ун-тов / И.И. Ляшко, А.К. Боярчук. Я.Г. Гай, А.Ф. Калайда - К. : Вища шк , 1983. - 495 c.
  517.2
  Математический анализ в вопросах и задачах. Функции нескольких переменных : учеб. пособие для студентов вузов / под ред. В. Ф. Бутузова - М. : Высш. шк , 1988. - 288 c.
  517
  Математическое моделирование помехообразования в каналах шахтной высокочастотной связи : монография / О.Н. Синчук, Б.П. Борисов, Т.М. Беридзе, В.М. Серебреников; под ред. О.Н. Синчука - К. : Наук. думка , 1992. - 198 c.
  519.673:621.895.4
  Математичне забезпечення інформаційно - керуючих систем : підручник для вищ. навч. закл. / А.М. Гуржій, З.В. Дудар, В.М. Левикін, Б.В. Шамша. - Харьків : Компания СМІТ , 2006. - 445 c.
  519.237 +5 19.71
  Математичний аналіз у задачах і прикладах : у 2 т. Т.1. : навч.посібник для пед. вузов / Л.І. Дюженкова, Т.В. Колесник, М.Я. Лященко та ін - К. : Вища шк , 2003. - 462 c.
  517
  Математичні моделі та особливості чисельних розрахунків динаміки електроприводів з асинхронними двигунами : Монографія / О.П.Чорний,О.І.Толочко,В.К.Титюк - Кременчук : ПП Щербатих , 2016. - 300 c.
  621.313:517.91            31.26
  Матеріали ІІ Міжнародного молодіжного форуму ``Інноваційні проекти розвитку регіонів`` 23-25 квітня 2013 року. - Луганськ : Ноулдж , 2013. - 166 c.
  340.341.1 : 332.122``71``
  Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів : навч. посібник для проф.- техн. навч. закладів / В.В. Хільчевський, С.Є. Кондратюк, В.О. Степаненко, К.Г. Лопатько; за ред. В. О. Степаненка - К. : Либідь , 2002. - 326 c.
  620.22+621.7
  Матханов П .Н. Основы анализа электрических цепей. Нелинейные цепи : учебник для электротехн. спец. вузов - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1986. - 352 c.
  621.3.011.72
  Матханов П. Н. Основы анализа электрических цепей. Линейные цепи : учеб. для электротехн. и радиотехн. вузов - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. школа , 1990. - 400 c.
  621.3.011.7
  Мацибора В. І. та ін. Єкономіка підприємства : навч. посібник для ВНЗ / В.І. Мацибора, В.К. Збарський, Т.В. Мацибора - К. : Каравела , 2008. - 311 c.
  338.45+658 (075.8)
  Машина Н.І. Економічний ризик і методи його вимірювання : навч. посібник для ВНЗ - К. : Центр навч. літ. , 2003. - 187 c.
  330.131.7
  Машиностроительное черчение : учебник для машиностр. и приборостр. вузов / Г.П. Вяткин, А.Н. Андреева, А.К.Болтухин и др.; под ред. Г.П. Вяткина. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1985. - 367 c.
  744
  Машиностроительное черчение : учеб.пособие для вузов / Г.П.Вяткин, А.Н.Андреева, А.К.Болтухин и др.; под ред. Г.П.Вяткина. - М. : Машиностроение , 1977. - 304 c.
  744
  Машины и технология обработки металлов давлением: Лабораторные работы : учебное пособие для вузов / под ред. Л.И. Живова - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища школа , 1987. - 199 c.
  621.7
  Машины и технология обработки металлов. Лабораторные работы : учеб. пособие для вузов - К. : Вища школа , 1975. - 195 c.
  621.7
  Мащенко Н. І Основи педагогіки і псіхології вищої освіти : курс лекцій - Кременчук : Вид-во П.П. Щербатих О.В. , 2005. - 287 c.
  378.013+378.015.3
  Мащенко Н. І. Основи педагогіки і псіхології вищої освіти : курс лекцій - Кременчук: : ПП Щербатих О.В. , 1998. - 287с. c.
  378.013+378.015.3
  Мвагнитные системы мгд-генераторов и термоядерных установок.Основы расчета магнитных полей и сил / Р.Том,Дж.Тарр; Пер.с англ.Ю.А.Гершкова,А.В.Крымасова - М. : Энергоатомиздат , 1985. - 268 c.
  537
  Медведев В.А. Проектирование оснастки для обработки штампов и пресс-форм : Учеб. пособие для машиност. техникумов по спец. `П-во штампов и пресс-форм` - М. : Машиностроение , 1982. - 175 c.
  621.73
  Медведев В.А. ТЕхнология кузнечно-прессового машиностроения : Учеб. пособ. для машиностроит. техникумов - М. : Машиностроение , 1984. - 184 c.
  621.97. 06.002
  Медведев Г.А. Научный курс финановой математики : Учеб. пособ. - М. : ТОО `Остожье` , 2000. - 267 c.
  336: 51 (075.8)
  Медведев Д.Д. Точность обработки в мелкосерийном производстве - М. : МАшиностроение , 1973. - 120 c.
  621.9.015: 62-176
  Медведев Р.А. Они окружали Сталина - М. : Политиздат , 1990. - 349 c.
  67.61 (2)8
  Медвідь Л.А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні : Навч. посібник (для вищ. навч. закл.) - К. : Вікар , 2003. - 335 c.
  37.013(091)(477)
  Медовой И.А. Исполнительные размеры калибров : 2 - х кн.. : Справочник / И.А. Медовой. Н,г, Уманський, Н.М. Журавлёв - М. : Машиностроение , 1980. - 22 c.
  621.753.3
  Медовой И.А. Исполнительные размеры калибров : 2 - х кн.. : Справочник / И.А. Медовой. Н,г, Уманський, Н.М. Журавлёв - М. : Машиностроение , 1980. - 22 c.
  621.753.3
  Медовой И.А. Исполнительные размеры калибров : 2 - х кн.. : Справочник / И.А. Медовой. Н,г, Уманський, Н.М. Журавлёв - М. : Машиностроение , 1980. - 22 c.
  621.753.3
  Медовой И.А. Исполнительные размеры калибров : в 2-х кн.. : Справочник - М. : Машиностроение , 1980. - 22 c.
  621.753
  Медовой И.А. Исполнительные размеры калибров : в 2-х кн.. : Справочник - М. : Машиностроение , 1980. - 22 c.
  621.753
  Медовой И.А. Исполнительные размеры калибров : в 2-х кн.. : Справочник - М. : Машиностроение , 1980. - 22 c.
  621.753
  Медовой И.А. Калибры резьбовые цилиндрические. Величина : Справочник / И.А. Медовой, Ю.И. Дроздова, И.И. Городецкая - М. : Машиностроение , 1984. - 352 c.
  621.753
  Медовой И.А. Калибры резьбовые цилиндрические. Величина : Справочник / И.А. Медовой, Ю.И. Дроздова, И.И. Городецкая - М. : Машиностроение , 1984. - 352 c.
  621.753
  Медовой И.А. Калибры резьбовые цилиндрические. Величина : Справочник / И.А. Медовой, Ю.И. Дроздова, И.И. Городецкая - М. : Машиностроение , 1984. - 352 c.
  621.753
  Меерович Э.А. Методы релятивистской электродинамики в электротехнике и электрофизике - М. : Энергоавтомиздат , 1987. - 232 c.
  537.8.: 621.3
  Меерсон А.М. Родиоизмирительная техника - 3-е перераб. и доп. . - Л. : Энергия , 1978. - 407 c. - (Массовая библиотека. Вып. 960).
  621.396.6:621.317
  Международные валютно - кредитные и финансовые отношения : учебник / под ред. Л.Н. Красавиной. - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Финансы и статистика , 2001. - 606 c.
  339.7            65.268
  Международные валютно - кредитные и финансовые отношения : учеб. для вузов / под ред. Л.Н. Красавиной. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Финансы и статистика , 2000. - 606 c.
  339.7            65.298
  Межклеточные взаимодействия / Пальцев М.А., Иванов А.А. - М. : Медицина , 1995. - 224 c.
  612.014.2.017.1
  Межотраслевая унификация и агрегатирование самоходных машин - орудий и автотранспорта / под. ред. В.В. Бойцова - М. : Изд-во стандартов , 1976. - 448 c.
  629.114.2 : 621.758
  Мейзда Ф. Электронные измирительные приборы и методы измерений : перевод. с англ. В.Д. Новикова - М. : Мир , 1990. - 535 c.
  681.2.082.7
  Меклер В.Н. Основы автоматизации санитарно-технических устройств : Учеб. пособие для техникумов / В.Н. Меклер, Л.С. Раввин - М. : Стройиздат , 1974. - 228 c.
  696/697: 65. 001.56
  Меклер В.Я. Вентиляция и кондиционарование воздуха на машиностроительных заводах : справочник / В.Я. Меркель, П.А. Овчинников, Е.П. Агафонов - М. : Машиностроение , 1980. - 335 c.
  628. 83/84 + 697.92/94 : 621(031)
  Мелешко Е.А. Наносекундная электроника в эко-периментальной физике - М. : Энергоавтомиздат , 1987. - 216 c.
  539.1.07: 621.314.632
  Мелик - Шахназаров А.М. Измирительные приборы со встроенными микропроцессорами / А.М. Мелик- Шахназаров, М.Г. Маркатун, В.А. Дмитриев - М. : Энергоавтомиздат , 1985. - 240 c.
  681.2 : 621.382.77
  Мелков М.П. Твердое осталивание автотракторных деталей - 3-е, перераб. и доп. . - М. : Транспрорт , 1971. - 224 c.
  621.9.047. 7
  Мельник А.І. Історія України : Навч. посібник для ВНЗ - К. : Центр учбової літ. , 2008. - 86 c.
  940(477)
  Мельник А.Ф. Муніципальний менеджмент : Навч. посібник / А.Ф. Мельник, Г.Л. Монастирський, О.П. Дудкіна; за ред. А.Ф. Мельник - К. : Знання , 2006. - 420 c.
  352.047.5(075.8)
  МЕльник А.Ф. Муніціпальний менеджмент : навч.посібник / А.Ф.Мельник, Г.Л.Монастирський, О.П.Дудкіна; за ред. А.Ф.Мельника. - К. : Знання , 2006. - 420 c.
  352.075.5 : 658.012.32
  Мельник І.М. Мерчандайзинг : навч. посібник / М.І. Мельник, Ю.М. Хом`як - К. : Знання , 2009. - 309 c.
  658.8(075.8)
  Мельник Л.Г. Екологічна економіка : підр. для вищ. нач. закл. - Суми : Універ. книга , 2002. - 345 c.
  502.17: 338
  Мельников В.В. Безопасность информации в автоматизированных системах - М. : Финансы и статистика , 2003. - 367 c.
  004. 056+004.78.056
  Мельников В.Г. Основы стандаритизации, допуски, посадки и технические измерения : Учебник для электрорадиотехн. спец. техникумов / В.Г. Мельников, Л.С. Казанов - М. : Висш. школа , 1978. - 253 c.
  621.753: 289.6
  Мельников Д.И. Тракторы : Учеб.и учеб. пособия для учащихся техникумов - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Агропромиздат , 1990. - 367 c.
  629.114.2: 631.372
  Мендельсон В.С. Технология изготовления штампов и пресс-форм : Учебник для машиностроит.техникумов по спец.Пр-во шт. и пресс ф. / В.С.Мендельсон, Л.И. Рудман - Москва : Машиностроение , 1982. - 206 c.
  621.735.042.06
  Мендельсон В.С.,Рудман Л.И. Технология изготовления штампов и пресс-форм : Учебник для машиностроит.техникумов по спец."Произв.штам.и пресс- форм" / В.С.Мендельсон, Л.И.Рудман - Москва : Машиностроение , 1982. - 208 c.
  621.735.042.06
  Мендра А. Основы социологии : учеб.пособие для вузов / пер.фр. - М. : NOTA BENE , 1999. - 342 c.
  316(075/8)
  Менеджмент готельно - ресторанного бізнесу : навч.посібник для вищ. навч. закл. / Г.Б.Мунін, Ю.О.Карягін, Х.Й.Роглєв, С.І.Руденко; під заг.ред. М.М.Поплавського, О.О.Гоша - К . : Кондор , 2008. - 458 c.
  640.4 : 658.012.32](075.8)
  Менеджмент готельно- ресторанного бізнесу : навч.посібник / Г.Б.Мунін, Ю.О.Карягін, Х.Й.Роглєв, С.І.Руденко. - К. : Кондор , 2008. - 458 c.
  640.4 (075.8)
  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : підручник для вищ.навч.закл. / О.А.Кириченко, В.Я.Шевчук,А.А.Мазаракі та ін. - К. : Знання , 2005. - 493 c.
  339.97
  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : підручник для вищ. навч. закл. / О.А.Кириченко,В.Я.Шевчук,А.А.Мазаракі та ін. - 2-ге вид., перераб.і доп . - К. : Знання , 2008. - 518 c.
  [339.97 : 658.012.32](075.8)
  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : навч.посібн.для вищ.навч.закладів / І.І.Дахно, В.М.Барановська,В.О.Главник та ін.; за ред. І.І.Дахна. - К. : Центр навч.літ. , 2006. - 299 c.
  339.97 : 658.012.32
  Менеджмент на траспорте : учеб. пособие для вузов / Н.Н.Громов, В.А.Персианов, Н.С.Усков и др.; под общ.ред. Н.Н.Громова, В.А.Персианова. - М. : Академия , 2003. - 527 c. - (Высш.образование).
  658.012.32:656.07
  Мерзон Э.Д. Задачник по машиностроительному черчению : Учебное пособие для втузов / Э.Д.Мерзон - 4-е,перераб. . - Москва : Высшая школоа , 1972. - 280 c.
  744
  Мерзон Э.Д. Задачник по машиностроительному черчению : Учеб.пособие для машиностр.спец.вузов / Э.Д.Мерзон,И.Э.Мерзон - 6-е,перераб ., 1990. - 288 c.
  744
  Мерзон Э.Д. Задачник по машиностроительному черчению : Учебное пособие для втузов / Э,Д.Мерзон - 4-е перераб. . - Москва : Высшая школа , 1972. - 280 c.
  744
  Мерзон Э.Д.,Мерзон И.Э. Задачник по машиностроительному черчению : Учеб.пособие для машиностроит.спец.вузов / Э.Д.Мерзон - 6-еперераб.и доп . - Москва : Высшая школа , 1990. - 288 c.
  744
  Мерзон Э.Д.и др. Машиностроительное черчение : Учебн.пособие для инженерно-техн.спец.вузов / Э.Д.Мерзон,И.Э.Мерзон,Н.В.Медведовская - Москва : Высшая школа , 1987. - 335 c.
  744:621
  Мериич Б.В. Электрогидравлическая обработка машиностроительных изделий / Б.В.Мериич - Ленинград : Машиностроение , 1985. - 118 c.
  621.7.044.4
  Мериич Б.В. Электрогидравлическая обработка машиностроительных изделий / Б.В.Мериич - Ленинград : Машиностроение , 1985. - 118 c.
  621.7.044.4
  Методи механічних випробувань матеріалів : навч. посібник / В.В.Воробйов, С.П.Киба, С.М.Мисліцький, А.М.Тєєв - Кременчук : ’’ПП Щербатих О.В.’’ , 2015. - 142 c.
  620.179.12 (075.8)
  Методи механічних випробувань матеріалів : навч. посіб / В.В. Вобробйов, С.П. Киба, С.М. Мислицький - Кременчук: : ПП Щербатих О.В. , 2015. - 142с. c.
  620.179
  Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах : Підручник / Кол.авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої - К. : Ленвіт , 1999. - 320 c.
  372.880            81.2-9
  Методичні основи грошової оцінки земель в Україні / Ю.Ф.Дехтяренко, М.Г.Лихогруд, Ю.М.Манцевич, Ю.М.Палеха. - К. : Профи , 2002. - 246 c.
  711.142
  Методологічні та теоретичні проблеми психології : навч.посібник для вищ.навч.закл. / М.С.Корольчук, О.Л.Трофімов, В.І.Осьодло та ін. - К : Ніка - Центр , 2008. - 334 c.
  159.9(076.8)
  Методы анализа загрязнений воздуха / Ю.С.Другов, А.Б.Беликов, Г.А.Дьякова, В.М.Тульчинский. - М. : Химия , 1984. - 372 c.
  502.3 : 543.27
  Методы испытания, контроля и исследования машиностроительных материалов : В 3-х т.. Т.3. Методы исследования неметаллических материалов : справ. пособие / под ред. Б.И.Паншина, Б.В.Перова, М.Я.Шарова - М. : Машиностроение , 1973. - 283 c.
  620.1.001.4 : 678.7(03)
  Методы решения некорректных зыдач : Учеб.пособие для вузов / А.Н Тихонов,В.А Арсенин - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Наука , 1979. - 285 c.
  579.6
  Методы электрических измерений : учеб.пособие для вузов / Л.Г.Журавин, М.А.Мариненко, Е.И.Семенов, Э.И.Цветков; под ред. Э.И.Цветкова. - Л. : Энергоатомиздат , 1990. - 287 c.
  621.317.1(075.8)
  Метрология, стандартизация, сертификация : Учеб. пособие для вузов / А.Г. Сергеев, М.В. Латышев, В.В. Терегеря - М. : Логос , 2001. - 525 c.
  006.91+006.1+006.063(075.8)
  Метрологія та вимірювальна техніка : підручник для електротехн.спец.ВНЗ - Львів , 2003. - 543 c.
  621.317
  Механика разрушения и прочности материалов : 4 т. Т.1. Основы механики разрушения : Справ. пособие / под общ. ред. В.В.Панасика - Киев : Наук.думка , 1988. - 488 c.
  539,375
  Механические свойства конструкционных материалов при сложном напряженном состоянии : Справочник / Лебедев А.А. и др. - К. : Наук.думка , 1983. - 366 c.
  621.7
  Мехатроника / Т.Исии, И.Симояма, Х.Иноуэ и др.; пер. с яп. С.Л.Масленникова ; под ред. В.В.Василькова - М. : Мир , 1988. - 314 c.
  621.282.049.77
  Мещалкин Л.Д. Сборник задач по теории вероятностей - М. : Издат. Московского университета , 1963. - 156 c.
  517.8
  Мигулин И.Н., Чаповский М.З. Интегральные микросхемы в радиоэлектронных устройствах - 2-е изд.,переработ. и доп. . - К. : Техніка , 1985. - 208 c.
  621.396.6.049.77
  Микола Янович Азаров : біобібліографічний покажчик / уклад.: М.М.Ілларионова, О.М.Устіннікова, П.М.Сенько; під.кер.М.І.Сенченка. - К. : Парламентське вид-во , 2013. - 278 c.
  [012 Азаров + 929Азаров](477)
  Микробиология : Учебник для вузов / И.Л.Дикий, И.Ю.Холупяк, Н.Е.Шевелева, М.Ю.Стегний; под ред.И.Л.Дикого - К. . : Вд , 2007. - 623 c.
  579
  Микропроцессоры : 3 кн.. Т.1. Архитектура и проектирование микроЭВМ.Организация вычислительных процессов : Учеб.для втузов / под ред.Л.Н.Преснухина - Минск : Выш.шк. , 1987. - 414 c.
  681.325.5 : 621.382.049.77
  Микропроцессоры : 3 кн.. Т.1. Архитектура и проектирование микро-ЭВМ.Организация вычислительных процессов : Учебник для втузов / П.В.Нестеров,В.Ф.Шаньгин, В.Л.Горбунов и др.; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высш.шк. , 1986. - 495 c.
  681.325.5 : 621.382.049.77
  Микропроцессоры : 3 кн.. Т.2. Средства сопряжения.Контролирующие и информационно-управляющие системы : Учеб. для втузов / В.Д.Вернер,Н.В.Воробьев,А.В.Горячев и др.; под ред.Л.Н.Преснухина - Минск : Выш.шк. , 1987. - 303 c.
  681.325.5:621.382.049.77
  Микропроцессоры : 3 кн.. Т.2. Средства сопряжения,Контролирующие и информационно-управляющие системы : Учебник для втузов / под ред.Л.Н.Преснухина - М. : Высш.шк. , 1986. - 383 c.
  681.325.5:621.382.048.77
  Микропроцессоры : 3 кн.. Т.3. Средства отладки ,лабораторный практикум и задачник : Учеб. для втузов / под ред.Л.Н.Преснухина - Минск : Вышэйшая школа , 1987. - 287 c.
  681.325.5 :621.382.049.77
  Микропроцессоры : 3 кн.. Т.3. Средства отладки,лабораторный практикум и задачник : Учебник для втузов / под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая шк. , 1986. - 351 c.
  681.325.5:621.382.049.77
  Микропроцессоры : 3 кн.. Т.3. Средства отладки,лабораторный практикум и задачник : Учебник для втузов / под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая шк. , 1986. - 351 c.
  681.325.5:621.382.049.77
  Микропроцессоры : 5 кн.. Т.1. Комплекты интегральных микросхем : Учеб. пособие для сред.Пту / под ред.В.А.Шахнова - М. : Высш.шк. , 1988. - 175 c.
  681.325.5:621.382.049.77
  Микропроцессоры : 5 кн.. Т.2. Програмное обеспечение : Учеб. пособие для сред.Пту / под ред.В.А.Шахнова - М. : Высш.шк. , 1988. - 143 c.
  681.325.5:621.382.049.77
  Микропроцессоры : 5 кн.. Т.3. Организация микропроцессорных систем : Учеб. пособие для сред.Пту / под ред.В.А.Шахнова - М. : Высш.шк. , 1988. - 144 c.
  681.325.5:621.382.049.77
  Микропроцессоры : 5 кн.. Т.4. Средства отладки : Учеб. пособие для сред.Пту / под ред.В.А.Шахнова - М. : Высш.шк. , 1988. - 160 c.
  681.325.5:621.382.049.77
  Микропроцессоры : 5 кн.. Т.5. Применение микропроцессоров и микро-ЭВМ : Учеб. пособие для сред.Пту / под ред.В.А.Шахнова - М. : Высш.шк. , 1988. - 159 c.
  681.325.5:621.382.049.77
  Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интегральных микросхем : 2 т.. Т.1. : Справочник / под ред.В.А.Шахнова - М. : Радио и связь , 1988. - 367 c.
  681.325.5:621.382.049.711.14
  Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интегральных микросхем : 2 т.. Т.2. : Справочник / под ред.В.А.Шахнова - М. : Радио и связь , 1988. - 367 c.
  681.325.5:621.382.049.711.14
  Микропроцессоры, микроЭВМ и их применение для автоматизации машин, оборудования и приборов : Учеб. пособие для автотрансп. техникумов / под ред.Г.А.Костиковой - М. : Высш.шк. , 1988. - 191 c.
  681.3:621.382.049.77.004.14
  Микросхемы для аналого-цифрового преобразования и средств мультимедиа - вып.1 . - М. : ДОДЭКА , 1996. - 373 c.
  621.382.049.77
  Микросхемы для современных импортных телевизоров / сост. А.А.Коннов, А.Е.Пескин - вып.1 . - М. : ДОДЭКА , 1998. - 287 c. - (Энциклопедия ремонта).
  621.397.62:621.382.049.77
  Микросхемы для современных импортных телевизоров / сост.А.А.Коннов, А.Е.Пескин - вып.4 . - М. : ДОДЭКА , 1998. - 287 c. - (Энциклопедия ремонта).
  621.397.62:621.282.049.77
  Микросхемы и их применение / В.А.Батушев, В.Н.Вениаминов, В.Г.Ковалев и др. - М. : Энергия , 1978. - 248 c. - (Массовая радиобиблиотека. Вып.967).
  621.382.049.77
  Микросхемы памяти ЦАП и АЦП : Справочник / О.Н.Лебедев, А.-И.К.Марцинкявичюс, Э.-А.К.Багданскис и др. - 2-е изд., стер. . - М. : КУбК-а , 1996. - 383 c.
  621.382.049.77
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.1. Семейство ЭВМ "Электроника 60" : Практ. пособие / И.Л.Талов, А.Н.Соловьев, В.Д.Борисенков; под ред. - М. : Высшая школа , 1988. - 172 c.
  681.3:621.382.049.771
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.1. Семейство ЭВМ "Электроника 60" : Практ. пособие / И.Л.Талов, А.Н.Соловьев, В.Д.Борисенков; под ред. - М. : Высшая школа , 1988. - 172 c.
  681.3:621.382.049.771
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.2. Персональные ЭВМ : Практ. пособие / В.С.Кокорин и др.; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая школа , 1988. - 159 c.
  681.3:621.382.049.771.14
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.2. Персональные ЭВМ : Практ. пособие / В.С.Кокорин и др.; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая школа , 1988. - 159 c.
  681.3:621.382.049.771.14
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.3. Семейство ЭВМ "Электроника К" : Практ. пособие / А.В.Кобылинский и др.; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая школа , 1988. - 190 c.
  681.3:621.382.049.771.14
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.3. Семейство ЭВМ "Электроника К" : Практ. пособие / А.В.Кобылинский и др.; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая школа , 1988. - 190 c.
  681.3:621.382.049.771.14
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.4. Управляющие системы"Электроника НП" : Практ. пособие / Ю.Е.Чичерин ; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая школа , 1988. - 193 c.
  681.3:621.382.049.771.14
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.5. Персонально-профессиональные ЭВМ : Практ. пособие / Г.П.Лопато, М.Е.Неменман, В.Я.Пыхтин, В.Н.Тикменов; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая школа , 1988. - 143 c.
  681.3:621.382.049.771.14
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.6. Универсальные машины семейства СМ 1800 : Практ. пособие / Н.Д.Кабанов и др.; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая школа , 1988. - 158 c.
  681.3:621.382.049.771.14
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.7. Учебные стенды : Практ. пособие / Ю.И.Волков и др.; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая школа , 1988. - 224 c.
  681.3:621.382.049.771.14
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.7. Учебные стенды : Практ. пособие / Ю.И.Волков и др.; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая школа , 1988. - 224 c.
  681.3:621.382.049.771.14
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.7. Учебные стенды : Практ. пособие / Ю.И.Волков и др.; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая школа , 1988. - 224 c.
  681.3:621.382.049.771.14
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.8. МикроЭВМ в учебных заведениях : Практ. пособие / Г.И.Фролов и др.; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая школа , 1988. - 159 c.
  681.3:621.382.049.771.14
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.8. МикроЭВМ в учебных заведениях : Практ. пособие / Г.И.Фролов и др.; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая школа , 1988. - 159 c.
  681.3:621.382.049.771.14
  МикроЭВМ, микропроцессоры и основы программирования : Учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений по спец. "Пр-во станков с програм. управлением и роботов" / под общ. ред. А.Н.Морозевича - М. : Выш.шк. , 1990. - 352 c.
  681.3-181.4:621.382.049.721.14
  Микроэлектроника : в 9 т. Т.2. Полупроводниковые интегральные микросхемы : учеб.пособие для втузов / Г.Г.Казеннов, В.Я.Кремлев; под ред. Л.А.Коледова. - М. : Высш.шк. , 1987. - 144 c.
  621.382.049.77
  Микроэлектроника : в 9 т. Т.5. Качество и надежность интегральных микросхем : учеб. пособ. для втузов / И.Я.Козырь; под ред. Л.А.Коледова. - М. : Высш. шк. , 1987. - 143 c.
  621.382.049.77
  Микроэлектроника : в 9 т. Т.1. Физические основы функционирования изделий микроэлектроники : учеб. пособие для втузов / О.В.Митрофанов, Б.М.Симонов, Л.А.Коледов; под ред. Л.А.Коледова. - М. : Высш.шк. , 1987. - 168 c.
  621.382.049.77
  Микроэлектроника : в 9 т. Т.4. Гибридные интегральные микросхемы : учеб. пособие / Л.А.Коледов, Э.И.Ильина; Л.А.Коледов - М. : Высшая школа , 1987. - 95 c.
  621.382.049.77
  Микроэлектроника : 9-т. Т.5. Качество и надежность интегральных микросхем : Учебное пособие / И.Я.Козырь; Л.А.Коледов - М. : Высшая школа , 1987. - 143 c.
  621.382.049.77
  Микроэлектроника : 9-т. Т.6. Гибридные интегральные функциональные устройства : Учебное пособие / Г.А.Блинов; под.ред. Л.А.Коледов - М. : Высшая школа , 1987. - 111 c.
  621.382.049.77
  Микроэлектроника : 9-т. Т.8. Микроэлектронная аппаратура : Учебное пособие / Л.А.Коледов, Э.М.Ильина; под.ред. Л.А.Коледов - М. : Высшая школа , 1987. - 128 c.
  621.382.049.77
  Микроэлектроника : 9-т. Т.8. Микроэлектронная аппаратура : Учебное пособие / Л.А.Коледов, Э.М.Ильина; под.ред. Л.А.Коледов - М. : Высшая школа , 1987. - 128 c.
  621.382.049.77
  Микроэлектроника : в 9 т. Т.4. Гибридные интегральные микросхемы : учеб. пособ. для втузов / Л.А.Коледов, Э.М.Ильина; под ред. Л.А. Коледова. - М. : Высш. шк. , 1987. - 95 c.
  621.382.049.77
  Микроэлектроника - ключевая технология: сокр.пер. с нем. / А.Браун, В.Хайдель, В.Хюбнер и др.; науч . ред. Р.Веллер, К.Цуревски - М. : Экономика , 1987. - 271 c.
  621.382.049.77
  Микроэлектроника: Учеб. пособие для вузов : 9. Т.3. Базовые матричные криствллы и программируемые логические матрицы / Пономарев М.Ф., Коноплев Б.Г. - М. : Высшая школа , 1987. - 94 c.
  621.382.049.77
  Микулик Н.А., Рейзина Г.Н. Руководство к решению технических задач по теории вероятностей и матиматической статистике : Учеб. пособие для машиностроит. сспец. вузов / Н.А.Микулик : Вышейш. школа , 1977. - 143 c.
  517.8
  Микутенок Ю.А. и др. Смазочные системы дизелей / Ю.А. Мукутенок, В.А.Шкаренко, В.Д.Резников - Л. : Машиностроение , 1986. - 125 c.
  621.436-72+621.892
  Милицин А.В. Отображение информации в центре управления космическими полетами - М. , 1982.
  621.37/39
  Миллиметровые волны и фотосинтезирующие организмы : Монография / А.Х.Тамбиев, Н.Н.Кирикова, О.В.Бецкий, Ю.В.Гуляев; под ред.Ю.В.Гуляева, А.Х.Тамблиева - М. : Радиотехника , 2003. - 175 c.
  621.371:577.355
  Миллиметровые волны и фотосинтезирующие организмы : : монография / / А.Х.Тамбиев, Н.Н.Кирикова, О.В.Бецкий, Ю.В.Нуляев ; под ред. Ю.В.Гуляева, А.Х.Тамбиева.- - М. : : Радиотехника, , 200. - 175 c.
  621.317 : 577.355
  Милов В. Устройства для контроля прочности - М. : Машиностроение , 1976. - 127 c. - (Б-ка приборостроения).
  620.179.1
  Миловзоров В.П. Электромагнитные устойства автоматики : Учебник для вузов по спец. "Автоматика и телемеханика" - 4-е изд., пер, и доп. . - М. : Высш. школа , 1983. - 408 c. - (Высшее образование).
  681.527.87/075.8/
  Миловидов Г.М. и др. Программируемые микрокалькуляторы в учебном процессе / Г.М. Миловидов, И.Р. Перлов, В.М. Приходько - Киев : Выща шк. , 1989. - 76 c.
  681.321-181.48(075.32)
  Миловидов Г.М. и др. Программируемые микрокалькуляторы в учебном процессе / Г.М. Миловидов, И.Р. Перлов, В.М. Приходько - Киев : Выща шк. , 1989. - 76 c.
  681.321-181.48(075.32)
  Минаев А.А. и др. Вакумная формовка / А.А. Минаев, Е.Б. Ноткин, В.А. Сахонов - М. : Машиностроение , 1984. - 216 c.
  621.74
  Минаев П.А. Монтаж систем контроля и автоматики : Учебник для техникумов - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Стройиздат , 1974. - 407 c.
  69.057
  Минорский В.П. Сборник задач по высшей математике : Учеб. пособие для втузов - 11-е изд.естереотип. . - М. : Наука , 1971. - 352 c.
  517
  Минорский В.П. Сборник задач по высшей математике : Учеб. пособие для втузов - 10-е изд. . - М. : Наука , 1969. - 352 c.
  517
  Минорский В.П. Сборник задач по высшей математике : Учеб. пособие для втузов - 10-е изд. . - М. : Наука , 1969. - 352 c.
  517
  Минорский В.П. Сборник задач по высшей математике : Учеб. пособие для втузов - 10-е изд. . - М. : Наука , 1969. - 352 c.
  517
  Минорский В.П. Сборник задач по высшей математике - 10-е изд. . - М.: : Наука , 1969. - 0.5 c.
  517
  Миргородська Л.О. Фінансові системи зарубіжних країн : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр учбов.літ. , 2008. - 317 c.
  336.(100)+339.7.012(075.8)
  Мироненко В.П. Сімейне право України : підручник [ для вищ. навч. закл.] / В.П.Мироненко, С.А.Пилипенко - К . : Правова єдність , 2008. - 477 c.
  347.6(477) : (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)
  Мироненко В.П. Сімейне право України : Підручник для вищ навч.закладів / В.П.Мироненко,С.А.Пилипенко - Київ : Всеукр.асоціація видавців "Правова єдність" , 2008. - 477 c.
  347.6 ( 477)(075.8)
  Миронов М.Г. Финансовый менеджмент : Учебн.пособие / М.Г.Миронов, Е.А.Замедлина, Е.В.Жариков - Москва : Экзамен , 2005. - 222 c.
  658.14/.17.012.32
  Миропольский Ю.А. Накатывание резьб и профилей / Ю.А.Миропольский, Э.П.Луговой - Москва : Машиностроение , 1976. - 175 c.
  621.992.7
  Миропольский Ю.А. Накатывание резьб и профилей : учебн.пособие / Ю.А.Миропольский, Э.П.Луговой - Москва : Машиностроение , 1976. - 175 c.
  621.992.7
  Миротин Л.Б. Современный инструментарий логистического управления : Учебник для вузов / Л.Б.Миротин,В.В.Боков - Москва : Экзамен , 2005. - 495 c.
  658.7
  Мирошник И.В. Согласованное управление многоканальными системами / И.В.Мирошник - Ленинград : Энергоавтоиздат , 1990. - 128 c.
  681.511.4.017
  Мирошникова В.А. Основы правоведение : учебник / В.А.Мирошникова. - М. : ЭКМОС , 1997. - 206 c.
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.0
  Мисак Л. Англійська мова. Камунікативний аспект. : Підручник для ВНЗ. - Львів , 2007. - 430 c.
  811.111(075.8)
  Митков А.Л. Статистические методы в сельхозмашиностроении / А.Л. Митков., С.В. Кардашевский С.В. - М. : Машиностроение , 1978. - 360 c.
  517.8
  Митне оформлення автотранспортних засобів / П.В. Пашко, В.В. Заколядяжний, Н.Ф. Малюх та ін.; за ред. П.В. Пашка - К. : Знання , 2004. - 237 c.
  339.543+656.073.51(477)
  Митне оформлення автотранспортних засобів / П.В. Пашко, В.В. Заколядяжний, Н.Ф. Малюх та ін.; за ред. П.В. Пашка - К. : Знання , 2004. - 237 c.
  339.543+656.073.51(477)
  Митне регулювання : Навч. посібник / В.М. Голомозий, Л.А. Панкова, О.Ю.Григор`єв та ін. - Львів : Львівська політехніка , 2004. - 239 c.
  339.543 (477)
  Митне регулювання : навч. посібник / В.М. Голомозий, Л.А. Панкова, О.Ю.Григор`єв та ін. - Львів : Львівська політехніка , 2004. - 239 c.
  339.543 (477)
  Митний кодекс України. Офіційний текст. - К. : Кондор , 2004. - 187 c.
  67.401.21 (4УКР)
  Митний кодекс України. Прийнятий 11 серпня 2002 року. За станом на 5 серпня 2002 року. - Х. : Одісей , 2002. - 224 c.
  67.401.21 (4 Укр)
  Митний контроль на автомобільному транспорті / В.А. Писарєв, О.В. Рождественський, М.М. Чечель, П.В. Пашко; за ред. М.М. Каленського, П.В. Пашка - К. : Знання , 2003. - 189 c.
  339.543 + 656.073.51 (477)
  Митний контроль на автомобільному транспорті / В.А. Писарєв, О.В. Рождественський, М.М. Чечель, П.В. Пашко; за ред. М.М. Каленського, П.В. Пашка - К. : Знання , 2003. - 189 c.
  339.543 + 656.073.51 (477)
  Митний контроль на автомобільному транспорті / В.А. Писарєв, О.В. Рождественський, М.М. Чечель, П.В. Пашко; за ред. М.М. Каленського, П.В. Пашка - К. : Знання , 2003. - 189 c.
  339.543 + 656.073.51 (477)
  Митрофанов І. І. Вчення про механізм реалізації кримінальної відповідальності : Монографія - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2012. - 448 с. c.
  343.2/7
  Митрофанов І.І. Кримінальна відповідальність осіб , які вчинили злочин у співучасті : : монографія / / І.І.Митрофанов, Т.М.Слободяник. - - Кременчук : : ПП Щербатих О.В. , , 2009. - 279 c.
  343.237(477)
  Митрофанов І.І. Кримінальна відповідальність осіб, які вчинили злочин у співучасті : монографія / І.І. Митрофанов, Т.М. Слободяник. - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2009. - 279 c.
  [343.237 : 37.017.4-053.81 : 343.85](477)
  Митрофанов І.І. Вчення про механизм реалізації кримінальної відповідальності : Монографія - Кременчук : ПП Щербатих , 2012. - 448 c.
  343.2/.7            67.9(4УКР)308 я73
  Митрофанов І.І. Вчення про механізм реалізації кримінальної відповідальності : Монографія - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2012. - 447 c.
  343.2/.7            67.9(4УКР)308я73
  Митрофанов І.І. Уголовно-правовое учение о механизме реализации уголовной ответственности : Монографія - Одесса : Фенікс , 2014. - 447 c.
  343.2/.7            67.408я73
  Митрофанов І.І. Співучасть у злочині : Навчальний посібник / І.І.Митрофанов,А.М.Притула - Одесса : Фенікс , 2012. - 208 c.
  343.237            67.9(4УКР)308я73
  Михайленко А.Р. Расследование преступлений: законность и обеспечение прав граждан - К. : Юринком Интер , 1999. - 445 c.
  67.411 /4 УКР/
  Михайленко В.Е. Инженерная графика : Учебник для вузов / В.Е. Михайленко, А.М. Пономарев - 2-е изд. перераб. и доп. . - К. : Вища школа , 1985. - 295 c.
  744
  Михайленко В.Е. Инженерная графика : Учебник для вузов / В.Е. Михайленко, А.М. Пономарев - 2-е изд. перераб. и доп. . - К. : Вища школа , 1985. - 295 c.
  744
  Михайленко В.Е. Инженерная графика : Учебное пособие для тех. вузов / В.Е. Михайленко, А.М. Пономарёв А.М. - Киев : Вища школа , 1980. - 279 c.
  744
  Михайленко В.Е. Инженерная графика : Учебное пособие для тех. вузов / В.Е. Михайленко, А.М. Пономарёв А.М. - Киев : Вища школа , 1980. - 279 c.
  744
  Михайленко В.Е. Инженерная графика : Учебное пособие для техн. вузов / В.Е. Михайленко, А.М. Пономарёв А.М. - К. : Вища школа , 1980. - 279 c.
  744
  Михайленко В.Е. Инженерная графика : Учебное пособие для техн. вузов / В.Е. Михайленко, А.М. Пономарёв А.М. - К. : Вища школа , 1980. - 279 c.
  744
  Михайленко В.Є. та ін. Інженерна графіка : Підручник для ВНЗ / В.Є. Михайленко, В.В. Ванін, С.М. Ковальов - К. : Каравела , 2008. - 270 c.
  744 (075.8)
  Михайленко В.Є. та ін. Інженерна графіка : Підручник для вузів / В.Є. Михайленко, В.В. Вавін, С.М. Ковальов - 2-е вид., випр. . - К. : Каравела , 2002. - 332 c.
  744
  Михайленко В.Є. та ін. Інженерна графіка : Підручник для ВНЗ 1-2 рівнів акредитації / В.Є. Михайленко, В.В. Вавін, С.М. Ковальов; за ред. В.Є. Михайленка - К., Львів : Каравела, Новий Світ - 2000 , 2002. - 282 c.
  744. 4
  Михайленко В.Є. та ін. Інженерна комп`ютерна графіка : підручник для ВНЗ / В.Є. Михайленко, В.В. Ванін, С.М. Ковальов; за ред. В.Є. Михайленка - 3-тє вид. . - К. : Каравела , 2004. - 339 c. - (Вища освіта України).
  76 : 004. 92
  Михайлин І.Л. Журналістика як всесвіт : Вибрані медіадослідження - Харків : Прапор , 2008. - 511 c.
  070(477)
  Михайлів З.В. та ін. Міжнародні кредитно-розрахункові відносини та валютні операції : Навч. посібник для спец. `Менеджмент ЗЕД`, `Міжнародна економіка` / З.В. Михайлів, З.П. Гаталяк, Н.І. Горбаль; 2 - Львів : Львів. політехніка , 2004. - 242 c.
  339.7
  Михайлов А.К. Лопастные насосы. Теория и расчет и конструирование / А.К. Михайлов, В.В. Малюшенко - М. : Машиностроение , 1977. - 288 c.
  621.67.001.11
  Михайлов А.Н. Руководство по медицинской визуализации - Минск : Высшэйш. школа , 1996. - 506 c.
  616-073. 75
  Михайлов О.П. Измерительные устройства в системах адаптивного управления станками / О.П. Михайлов, Л.Н. Цейтлин - М. : Машиностроение , 1978. - 152 c.
  621.9.06-791.2
  Михайлов Ю.И. и др. Конвееры с погруженным рабочим органом / Ю.И. Михайлов, Л.Д. Тищенко, В.И. Святошнюк - М. : Машиностроение , 1984. - 176 c.
  621.867
  Михайлов Ю.И. и др. Конвееры с погруженным рабочим органом / Ю.И. Михайлов, Л.Д. Тищенко, В.И. Святошнюк - М. : Машиностроение , 1984. - 176 c.
  621.867
  Михайлюк В.О. Українська мова професійного спілкування : Навч. посібник для вузів - К. : Професіонал , 2005. - 485 c.
  811.161.2`276.11
  Михайлюк В.О. Цивільна безпека : Навч. посібник для ВНЗ / В.О. Михайлючка, Б.Д. Халмурадов - К. : Центр учб. літ , 2008. - 157 c.
  335.58(075.8)
  Михал С. Вечный двигатель вчера и сегодня / пер. с чеш. И.Е. Зино, предисл. А.Т. Григорьяна - М. : Мир , 1984. - 256 c. - (В мире науки итехники).
  536.725./735
  Михаленко Ф.П. Стойкость разделительных штампов - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1986. - 223 c.
  621.961.2.073
  Михалин І.Л. Журналістка як всесвіт. Вибрані медіодослідження - Харків : Прапор , 2008. - 511 c.
  070 (477)
  Михед Т.В. Антична література. Греція. Рим : Хрестоматія: Навч. пос. для ВНЗ - К. , 2006. - 864 c.
  82 (38)(075.8)
  Михеев Р.А. Прочность вертолетов : Учебн. для авиац. спец. вузов - М. : Машиностроение , 1984. - 280 c.
  629.7
  Михеєнко М.М. Кримінальний процес України : ПІдр. для юрид. вищ. навч. закл. і фак. / М.М. Михеєнко. В.Т. Нор, В.П. Шибіко - 2-е вид., перероб. і доп. . - К. : Либідь , 1999. - 534 c.
  343.13(477)
  Михелович Ш.Х. Теория чисел. : Учебное пособие для физико-математ. факультетов пединститутов - 2-е, перероб. и допол. . - М. : Высшая школа , 1967. - 336 c.
  517.1
  Мичи Д. Компьютер-творец : пер. с англ. Р.Н. Кравец, Э.Л. Наппельбаума. - М. : Мир , 1987. - 256 c.
  007:159.955
  Мишин В.А. Защита электроизмерительных приборов от механических воздействий - М. : Машиностроение , 1987. - 176 c.
  621.317.7
  Мишина А.П. Высшая алгебра. (Линейная алгебра, многочлены. Общая алгебра). / А.П. Мишин, И.В. Проскуряков; под ред. П.К. Рашевского. - М. : Физматгиз , 1962. - 300 c.
  517.1
  Міжнародна економіка та міжнародні відносини : практикум / В.В. Козик, Л.А. Панкова, О.Ю. Григор`єв, А.О. Босак. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : Вікар , 2006. - 587 c. - (МОН).
  339.9(075.8)
  Міжнародне приватне право : навч. посібник / Г.С. Фединяк, Л.С.Фединяк - 2-е вид., доп. . - К. : ЮРІНКОМ-ІНТЕР , 2000. - 415 c.
  67.412.2
  Міжнародні організації : навч. посіб. / О.С. Кучик, І.Р. Суховолець, А.Смольська; за ред. О.С. Кучика. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2007. - 749 c. - ((Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка).).
  341.1(075.8)
  Міжнародні фінанси / Оспіщев та ін. - К. : Знання , 2006. - 335 c.
  339.7
  Міжнародні фінанси / Оспіщев та ін. - К. : Знання , 2006. - 335 c.
  339.7
  Міжнародні фінанси в запитаннях та відповідях : навч. псіб. для вузів / Ю.Г. Козак, Д.Г. Лук`яненко, К.І. Ржепішевський та ін.; за ред. Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського, К.І. Ржепішевського. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : ЦУЛ , 2003. - 292 c.
  339.7
  Мізін К. І. Німецька мова як друга іноземна( спеціальність `Переклад` :Основні питання теорії перекладу та удосконалення перекладацьких навичок на матеріалі різножанрових текстів : Навч.посібник / К. І. Мізін, Н. В. Романова, І. В. Кучеренко - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2016. - 164 c.
  811.112` 25 (075.8)            81.432.4
  Мікробіологія та фізіологія харчування : навч. посіб. для ВНЗ / В.Д. Малигіна, О.А. Ракша-Слюсарева, В.П. Ракова та ін. - К. : Кондор , 2009. - 241 c. - (МОН).
  579.67+612.3
  Мікроекономіка: практикум : навч. посіб. / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич, А.І. Ігнатюк, С.В. Слухай; за ред. В.Д. Базилевича. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2010. - 491 c.
  330.101.542(076.5)
  Мілих В.І., Шавьолкін О.О. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка : підруч. для ВНЗ / за ред. В.І. Мілих. - К. : Каравела , 2007. - 686 c.
  621.3+621.38+681.325.5(075.8)
  Міренський І.Г. Основи технології машинобудування : навч.посібник. - Х. : Тимченко А.М. , 2008. - 254 c.
  621.002(075.8)
  Міренський І.Г. Основи технології машинобудування - Х. : Тимченко А.М. , 2008. - 256 c.
  621.002(075.8)
  Міщенко З.А. Мікрокліматологія : навч.посібник / З.А.Міщенко, Г.В.Ляшенко. - К. : КНТ , 2007. - 335 c.
  551.582(075.8)
  Млявая С.В. English Grammar Difficulties. Английский язык: Трудности перевода грамматических конструкций : пособ. для экон. спец. вузов. - Минск : Амалфея , 2002. - 175 c.
  811.111`367.5            81.2Англ-2
  Мнсян М.Г. Физика машинной памяти. - М. : Высш. шк. , 1990. - 142 c. - ((Б-ка будущего инженера. Физика и науч.-техн. прог).
  681.327.2
  Мовчан В.С. Етика : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.С.Мовчан - 3-тє вид., випр. і доп. . - К : Знання , 2007. - 483 c.
  17(075.8)
  Моделирование банкротства коммерческих банков / Н.А. Кизим, И.С. Благун, В.А. Зинченко, Чанг Хонг Вен. - Харьков : ИД ``ИНЖЭК`` , 2003. - 217 c.
  336.713:347.736
  Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе : учеб. пособие для вузов / А.М. Дубов, Б.А. Лагоша, Е.Ю. Хрусталев, Т.П. Барановская; под ред. Б.А. Лагоши. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Финансы и статистика , 2001. - 223 c.
  330.131.7 : 519.87            65.290-26
  Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : навч. посіб. / Ф.Ф. Бутинець, М.М. Александрова, Т.В. Барановська та ін.; за ред. Ф.Ф. Бутинця, М.М. Шигун. - Житомир : ЖДТУ , 2004. - 351 c.
  657.6
  Моделювання інженерних задач : метод.посібник для самост. та наук.роботи зі спец.``Процеси, машини та обладнання АПВ`` / уклад. С.П.Пожидаев. - К. : Аграр Медіа Груп , 2011. - 223 c. - (Нац.ун-т біоресурсів і природокористування України).
  519.673 : 631.171
  Моделювання системних характеристик в економіці : навч. посіб. для ВНЗ / Сінчук О.М., Берідзе Т.М., Кононенко В.В., Рябушенко Н.В. - Кременчук : ПП ``Щербатих О.В.`` , 2009. - 211 c.
  330.46(075.8)
  Моделювання та оптимальні металургійні системи : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.Б.Охотський, В.М.Ковшов, А.Г.Кучер та ін.; за ред. В.Б.Охотського. - К. : ІЗМН , 1998. - 155 c. - (Ін-т змісту та методів навчання Держ.металург.акад).
  669 : 519.87
  Можара В.Д. Конструкция и ремонт программируемой электронной клавишной вычислительной машины ``Искра 226`` : учеб. пособ. для подгот. и повышения квалификации кадров по техн. обслуж. и ремонту ПЭКВ ``Искра 226`` - М. : Машиностроение , 1986. - 224 c.
  681.321.004.67
  Мозгова Н.Г. Логіка : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К : Каравела , 2006. - 247 c.
  16(075.8)
  Мозгова Н.Г. Логіка : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К : Каравела , 2007. - 247 c.
  16(075.8)
  Моисеев А.Ф. Предупреждение образования накипи в автомобильном двигателе. - М. : Транспорт , 1971. - 128 c.
  621.43.73
  Моисеева Н.К. Функционально-стоимостной анализ в машиностроении. - М. : Машиностроение , 1987. - 320 c.
  658.011.47:621
  Моисеева Н.К. Функционально-стоимостной анализ в машиностроении. - М. : Машиностроение , 1987. - 320 c.
  658.011.47:621
  Моісєєнко І. Ідея гармонії.Українська національна ідея : Науково-публіцистичне видання - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2016. - 164 c.
  165.173            60.5в05
  Мойсеюк Н.Є. Педагогіка : навч.посібник [для вищ. навч. закл] - 5-те вид., доп. і перероб. . - К. : ФОП Мойсеюк В.Ю. , 2007. - 655 c.
  37.013(075.8)
  Мокін Б.І. та ін. Стратегія пошуку оптимального співвідношення лабораторного практикуму та наукових досліджень в навчальному процесі інженерних спеціальностей : монографія / Б.І.Мокін, В.О.Леонтьєв,О.Б.Мокін - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2002. - 143 c.
  378.147
  Мокін Б.І.,Мокін В.Б. Математичні методи ідентифікації електромеханічних процесів Т.ч.1. Ідентифікація ЕМП в лінійних дерермінованих системах з зосередженими параметрами : навч. посібник - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 1998. - 153 c. - (Вінницький держ.техн.ун-т).
  519.71
  Мокін Б.І.,Мокін В.Б. Математичні методи ідентифікації електромеханічних процесів Т.ч.2. Ідентифікація ЕМП в лінійних стохастичних системах із зосередженими параметрами : навч.процесів - Вінниця : УНІВЕРСУМ_Вінниця , 1999. - 98 c. - (Вінницький дежавний техн.ун-т).
  519.71
  Мокін Б.І.,Юхимчук С.В. Математичні моделі робастної стійкості та чутливості нелінійних систем : монографія - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 1999. - 122 c.
  681.5.03.037
  Мокін В.Б. Маттематичні моделі для контролю та управління якістю річкових вод : монографія - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2005. - 171 c.
  502.51(28):519.876.2
  Мокляк В.О. Полтавщина козацька (від Люблінської унії до Коломацької ради) / Володимир Мокляк - Полтава : АСМІ , 2008. - 263 c.
  940(477)
  Мокляк В.О. Полтавщинв козацька ( від Люблінської унії до Коломацької ради) / В.О.Мокляк - Полтава : АСМІ , 2008. - 263 c.
  940(477.53)
  Молдован В.В. Правоохоронні органи : опорні конспекти. - К : Юмана , 1998. - 159 c.
  351.745(477)            67.7 ( 4 Укр )
  Молдован В.В. Судова риторика : навч. посіб.для студ. вищ. навч. закл. - К : Кондор , 2008. - 325 c. - (Міжгалузевий інститут управління).
  340 : 808.5(075.8)
  Молдован В.В. Конституційне право. Опорні конспекти. Словник - довідник : навч.посібник для студентів юрид.вузів та фак. / В.В.Молдован, В.Ф.Мелащенко. - К. : Юмана , 1996. - 271 c.
  342 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.400(4Укр)
  Молдован В.В. Правознавство за рейтингово - модульною системою навчання : навч. посібник для вищ.навч.закл. / В.В.Молдован, Л.І.Чулінда. - К : Центр навч.літ. , 2006. - 182 c.
  340/.349 : ( 37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Молдован В.В., Кравець Р.С. Судова риторика : практикум : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К : Алерта , 2006. - 199 c.
  340 : 808.5 (076.5)
  Молодык Н.В., Зенкин А.А. Восстановление деталей машин : справочник - М : Машиностроение , 1989. - 479 c. - (Сер. справ. для рабочих : СР).
  621.81.004.67
  Монахов В.М. Программирование, факультативный курс. Пособие для учителей - М : Просвещение , 1974. - 159 c.
  517.8+681.3
  Моніторинг довкілля : підручник / В.М.Боголюбов, М.О.Клименко, В.Б.Мокін; під ред. В.М.Боголюбова - 2-ге вид., доп.і перероб. . - Вінниця : ’’ВНТУ’’ , 2010. - 232 c.
  504.06 (075.8)
  Монтаж средств измерений и автоматизации : справочник / под ред. А.С.Клюева - 3-е изд.,перераб.и доп. . - М : Єнергоавтомиздат , 1988. - 488 c.
  681.52/.53.002.72
  Монтес М.Ф.,попов В.В. "Азиатский вирус" или "голлондская"болезнь. Теория и история валютных кризов в России и других странах : пер. с англ. - 2-е изд. . - М : Дело , 2000. - 136 c.
  338.124.4:339.747
  Моргун Ф.Т. Сталінсько - гітлерівський геноцид українського народу : факти і наслідки. - - 3-тє вид., скороч. - . - Полтава : : Дивосвіт , , 2008. - 287 c.
  314.156.5(477)
  Моргун Ф.Т. Сталінсько-гітлерівський геноцид укрїнського народу : факти і наслідки - 3-є вид.,скороч. . - Полтава : Дивосвіт , 2008. - 287 c.
  314.156.5(477)
  Моргун Ф.Т. Сталінсько-гітлерівський геноцид українського народу : факти і наслідки - 3-є видання.,скороч. . - Полтава : Дивосвіт , 2008. - 287 c.
  314.156.5(477)
  Моргунова Т.В. Обучающие и конотрольные тесты по спортивному ориентированию : учебно-методическое пособие - М : Советский спорт , 2008. - 92 c.
  796.56(076.3)
  Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа : учебное пособие для подготов.отделений вузов - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М : Высшая школа , 1987. - 416 c.
  512 + 517
  Мордкович А.Г., Солодовников А.С. Математический анализ : учеб. для техникумов по спец. " Прикл.математика " - М : Высш. школа , 1990. - 416 c.
  517
  Морисита И. Аппаратные средства микро-ЭВМ : пер. с япон. - М : Мир , 1988. - 280 c.
  681.325-184.4:621.382.049.77
  Моріак Ф. Ісусове життя / Франсуа Моріак; пер. с фр. - К. : ДУХ І ЛІТЕРА , 2009. - 237 c.
  27-312
  Мороз А.Я. Кибернетика в системе современного научного знания - Киев : Наук.думка - (АН УССР.Ин-т философии).
  007
  Мороз І.В. Кредитно-модульна система організації навчального процесу : довідник для студентів - К : Освіта , 2005. - 90 c.
  378.147
  Мороз О.В. Системні фактори ефективності логістичної концепції постачання на підприємствах : : монографія / / О.В.Мороз, О.В.Музика. - - Вінниця : : УНІВЕРСУМ-Вінниця, , 2007. - 164 c.
  658.7 : 637.1
  Мороз О.В., Матвійчук А.В. Оптимальне управління економічними системами в умовах невизначенності та ризику : монографія - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2003. - 178 c.
  336.763:519.865.7
  Мороз О.В., Музика О.В. Системні фактори ефективності логічної концепції постачання на підприємствах : монографія - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2007. - 164 c.
  658.7:637.1
  Морозов А.Г. Электротехника, электроника и импульсная техника : уебник для вузов инж.-экон.пец. - М. : Высшая школа , 1987. - 448 c.
  621.3+621.38+621.374
  Морозов В.Д. Введение в анализ : учебник для втузов / под ред. В.С.Зарубина, А.П.Крищенко. - М. : Изд-во МВТУ им.Н.Э.Баумана , 1998. - 407 c. - (Математика в техн.ун-те. Вып.1.).
  517
  Морозова Т.Г. Региональная экономика : учебник для эконом.спец.вузов - 2-е изд., перераб.и доп . - М. , 1998. - 468 c.
  332(075.8)
  Москаленко В.В. Соціальна психологія : підручник для вищ.навч.закл. - 2-ге вид.,випр. та доп . - К. : Центр учбов.літ , 2008. - 687 c. - (АПН України.Ін-т психології ім. Г.С.Костюка).
  316.6(075.8)
  Мостеллер Ф. Вероятность : перевод с англ. В.В.Фирсова / Ф.Мостеллер, Р.Рурке, Дж.Томас; под ред. И.М.Яглома - М. : Мир , 1969. - 432 c.
  517.8
  Мостеллер Ф. Пятьдесят занимательных вероятностных задач с решениями : перевод с англ. Ю.В.Линника и А.Л.Рухина - М. : ``Наука`` , 1971. - 104 c.
  517.8
  Мостовский А. Конструктивные множества и их приложения : пер с англ. М.И.Кратко, Н.В.Велякина и М.К.Валнева / под ред. А.Г.Драгалина и А.Д.Тайманова - М. : ``Мир`` , 1973. - 256 c.
  517.2
  Мохорт А.В. Термічна обробка металів : навчальний посібник для проф.-техн.навч.закладів / М.Г.Чумак, А.В.Мохорт - К. : Либідь , 2002. - 511 c.
  621.78
  Мошенский С.З. Эволюция векселя : монография - Ровно : Планета-друк , 2005. - 446 c.
  337.777
  Мошенський С.З. Еволюція векселя : монографія. - К. : ПоліграфКонсалтінг , 2005. - 431 c.
  336.777
  Мощные транзисторные устройства повышенной частоты / А.А.Алексанян, Р.Х.Бальян, М.А.Сиверс; под ред. Е.Г.Никитина - Л. : Энергоатомиздат , 1989. - 174 c.
  621.375.4
  Музиченко П.П. Історія держави і права України : навч.посібник. - К. : Знання , 1999. - 661 c. - (``Вища освіта ХХІ століття``).
  340.12(091)(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.3(4Укр)
  Музиченко П.П. Практикум з історії держави і права України : навчальний посібник / П.П.Музиченко, Н.І.Долматова, Н.М.Крестовська - К. : Вікар , 2002. - 421 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)(477)
  Мунін Г.Б. Менеджмент готельно - ресторанного бізнесу : навчальний посібник для вищ.навч.закладів - К. , 2008. - 458 c.
  640.4:658.012.32](075.8)
  Мунін Г.Б. Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу : навч.посібник для вищ.навч.закладів / Г.Б.Мунін,Ю.О.Карягін,Х.Й.Роглєв - Київ : Кондор , 2008. - 458 c.
  640.4 :658.012.32] (075.8)
  Муніципальне право України : підручник / В.Ф.Погорілко, О.Ф.Фрицький, М.О.Баймуратов та ін.; за ред. В.Ф.Погорілко, О.Ф.Фрицького. - 2-е вид., перероб.і доп . - К. : Юрінком Інтер , 2006. - 590 c.
  342.25(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.9(4Укр)
  Муніципальне право України : підручник / В.Ф.Погорілко, О.Ф.Фрицький, М.О.Баймуратов та ін.; за ред. В.Ф.Погорілко, О.Ф.Фрицького - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 350 c.
  342.25(477) : (37.017.4-053.81 +378.017.4-057.785)            67.401/4Укр/
  Муніципальне право України : Підручник / За ред.В.Ф.Погорілка,О.Ф.Фрицького - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 352 c.
  342.9:352.075            67.9(4УКР)301я73
  Муравьева С.И. Справочник по контролю вредных веществ в воздухе / С.И.Муравьева, Н.И.Казнина, Е.К.Прохорова - М. : Химия , 1988. - 320 c.
  543.27
  Муранова Н.П. Усна та письмова математика на вступних випробуваннях у вищих навчальних закладах : навч.посібник / Н.П.Муранова, К.І.Мазур, О.К.Мазур. - К. : Феникс , 2005. - 890 c.
  51(075.4)
  Муратов Э.Н. Дипломатические документы и дипломатическая переписка на английском языке : учеб.пособие для вузов - 3-е изд., испр.и доп . - М. : Астрель: АСТ , 2001. - 220 c.
  811.111(075.8)            81.2Англ.
  Муртаф Б. Современное линейное программирование: теория и практика : пер. с англ. Н.К.Буровой / под.ред.А.- И.А.Станевичюса - М : Мир , 1984. - 224 с. c.
  517.8 + 519.852
  Мусієнко М.М. Екологія : тлумачний словник / М.М.Мусієнко,В.В.Серебряков,О.В.Брайон - К : Либідь , 2004. - 375 с. c.
  504(81"374.3)
  Мухаева Н.Р. Право Европейского Союза : учеб.пособие для вузов по спец."Юриспруденция" - М : ЮНИТИ , 2006. - 159 с. c.
  341.17
  Мхайленко В.Е. Справочник по машинной графике в проектировании - К. , 1984.
  744
  Мы и наша семья. Книга для молодых супругов / сост. В.И.Зацепин, В.Д.Цимбалюк. - 5-е изд . - М. : Мол.гвардия , 1989. - 416 c.
  173
  Мышкис А.Д. Лекции по высшей математике : учеб.пособие для втузов - 4-е изд.,стереотип. . - М : Наука , 1973. - 640 с. c.
  517
  Мышкис А.Д. Лекции по высшей математике : учебное пособие для втузов - 2-е изд.,перераб. . - М : Наука , 1967. - 640 с. c.
  517
  Мышкис А.Д. Математика для втузов.Специальные курсы : учебное пособие для студентов втузов - М : Наука , 1971. - 632 с. c.
  517
  Мюррей Дж.. Энциклопедия форматов графических файлов : пер.с англ / Дж.Д.Мюррей,У.ван.Райпер - К. : ВНУ , 1997. - 669 с.+ д c.
  681.327.22
  Мягков В.Д. Допуски и посадки : В 2-х т.. Т.1. : справочник / В.Д.Мягков,М.А.Палей,А.Б.Романов,В.А.Брагинский - 6-ое изд.,перераб.и доп. . - Л : Машиностроение , 1982. - 543 c.
  621.753.1/2
  Мягков В.Д. Допуски и посадки : В 2-х т.. Т.2. : справочник - Л , 1983.
  621.753
  Мягков В.Д. Допуски и посадки : В 2-х т.. Т.1. : справочник / В.Д.Мягков,М.А.Палей,А.Б.Романов,В.А.Брагинский; под ред.В.Д.Мягкова - 5-ое изд.,перераб.и доп. . - Л : Машиностроение , 1978.
  621.753
  Мягков В.Д. Допуски и посадки Т.2. : справочник - Л , 1978.
  621.753
  Мячев А.А. Интерфейсы средств вычислительной техники : энциклопедический справочник - М. : Радио и связь , 1993. - 351 с. c.
  681.327
  Мячев А.А. Системы ввода-вывода ЭВМ - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 168 с. c.
  681.327.1
  Мячев А.А. Интерфейсы средств вычислительной техники : энциклопед. справочник - М. : ’’Радио и связь’’ , 1993. - 327 c.
  681.327
  Н.Г.Пучкова Товарные нефтепродукты,их свойства и пременение : Справочник - М. : Химия , 1971. - 414 c.
  665.71
  Н.Ж. Булгакова Плавание - М. : Физкультура и спорт , 2001. - 398 c.
  797.2
  На переломе: Философские дискуссии 20-х годов: Философия и мировоззрение / сост.П.В.Алексеев - М. : Политиздат , 1990. - 528 c.
  87.3(2)
  На рубежах вогненних років. Спогади учасників Великої Вітчизняної війни, нариси, документи - Харків : Прапор , 1975. - 254 c. - (На рубежах вогненних років).
  9/02/27
  На рубежах мужества: Рассказывают фронтовики, 1941-1945 / сост.О.Е.Сухолотюк - К. : Политиздат Украины , 1987. - 319 c.
  63.3(2)722
  На рубежах огненных лет. Воспоминания участников Великой Отечественной войны, очерки, документы : пер.с укр. / сост.Н.М.Пискун и Г.Т.Мацюк - 2-е изд., испр.и доп. . - Х. : Прапор , 1977. - 231 c.
  9/С2/27+9/С/27
  На страже Родины: Боевой путь Сов.Вооруж.Сил : альбом / В.С.Рябов, П.Д.Казаков - 2-е изд., исп.и доп. . - М. : Воениздат , 1986. - 399 c.
  63.3/2/7
  Навроцкий А.Г. Кузнечное ремесло - М. : Машиностроение , 1988. - 193 c.
  621.73
  Навроцкий Г.А. Ковка и штамповка : В 4 т.. Т.3. Холодная объемная штамповка : справочник / редсовет: Е.И.Семенов и др.; под ред.Г.А.Навроцкого - М. : Машиностроение , 1987. - 331 c.
  621.73
  Навчання і виховання обдарованої дитини: Теорія та практика : Зб. наук праць Вип № 1.2014(12) - К.: : Вид-во ін-ту обдарованої дитини , 2014. - 155 с. c.
  376.54
  Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття - К. : Укр.письменник , 1993. - 413 c.
  940(477)            63.3(4УКР)6
  Нагрев металла : учеб.пособие для средн.ПТУ / Х.М.Иоффе, Ф.И.Пивоваров, А.П.Прохоренко и др.; под общ.ред.Х.М.Иоффе - М. : Металлургия , 1981. - 280 c.
  621.771.02:621.78
  Нагрев металла под ковку и штамповку / А.Н. Шамов, Г.Г. Немзер - 3 . - Л. : Машиностроение , 1981. - 104 c.
  621.73.016
  Надольный И.Ф. Нравственное воспитание студентов / отв.ред.Б.И.Королев - К. : Вища школа , 1985. - 44 c.
  74.58
  Назаров Г.И. Конструкционные пластмассы : справочник / Г.И.Назаров, В.В.Сушкин, П.В.Дмитриевская - М. : Машиностроение , 1973. - 192 c.
  678.5
  Назаров Г.И. Теплостойкие пластмассы : справочник / Г.И.Назаров, В.В.Сушкин - М. : Машиностроение , 1980. - 208 c.
  678
  Назарова Н.С. Охрана окружающей среды и экологическое воспитание студентов - М. : Высш.шк. , 1989. - 104 c.
  504.06+74.58
  Наладка и эксплуатация агрегатных станков и автоматических линий : справочное пособие - изд.2-е, перераб. . - М. : Машиностроение , 1974. - 456 c. - (Серия справочников для мастеров и рабочих).
  621.9.06-52:658.527
  Наливайко Н.В. Социальные основы и гносеологическая природа научной деятельности / отв.ред.А.Т.Москаленко - Новосибирск : Наука , 1985. - 175 c.
  72+66.017.77
  Наливайко, Дмитро. Україна очима Заходу / / Д.С.Наливайко. - - 2-ге вид, , доп. - . - К . : : Видавництво `Грамота` , , 2008. - 782 c.
  940`10/17` (477)
  Налоги : учеб.пособие / В.В.Буряковский, В.Я.Кармазин, С.В.Каламбет, О.А.Водолазская; под ред.В.В.Буряковского - 2-е изд., перераб.и доп. . - Днепропетровск : Пороги , 1998. - 646 c.
  67.402(4Укр)
  Наровлянський О.Д. Дидактичні матеріали з основ правознавства : навч.посібник для 9 кл.шкіл, гімназій, ліцеїв. - К. : Юрінком Інтер , 1999. - 157 c.
  340/.349 : 37.017.4-053.81            67
  Народная война в тылу фашистских оккупантов на Украине, 1941 - 1944г. : в 2-х. Т.1. Борьба в подполье - К. : Наук.думка , 1985. - 399 c.
  66.61/2/272
  Народная война в тылу фашистских оккупантов на Украине, 1941 - 1944г. : в 2-х кн.. Т.2. Партизанская борьба - К. : Наук.думка , 1985. - 431 c.
  66.61/2/272
  Насосы и компрессоры : учеб.пособие для вузов / С.А.Абдурашитов, А.А.Тупиченков и др. - М. : Недра , 1974. - 296 c.
  621.65+621,51/071.1/
  Натансон И.П. Краткий курс высшей математики : учебник для технолог.специальностей втузов - Л. : Физматгиз , 1963. - 748 c.
  517
  Наука і культура України : щорічник АН УРСР. Т-во Знання УРСР. Вип.24 / редкол О.Сергієнко та ін. - К. : Б.и. , 1990. - 576 c.
  72
  Наука предлагает решение / сост.В.А.Беспятый, В.И.Гусев, В.В.Джемелинский - К. : Политиздат Украины , 1988. - 262 c.
  72я43
  Наука про службу Божу - К. : Либідь , 1993. - 56 c.
  86.37
  Науково - практичний коментар кримінального кодексу України: від 5 квітня 2001 року / за ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. - К. : Каннон: А.С.К. , 2001. - 1103 c.
  343 : 340.130.54] (072)            67.408(4Укр)
  Науково-практичний коментар до Закону України `Про охорону праці` / С.П.Ткачук, В.В.Андрійчук, З.М.Васильова та ін - К. : Основа , 1997. - 528 c.
  67.405(4УКР)+658.345
  Науково-практичний коментар до Закону України `Про охорону праці` / С.П.Ткачук, В.В.Андрійчук, З.М.Васильова та інш. - К. : Основа , 1996. - 528 c.
  67.405+658.382.3
  Науменко В.П. та ін. Митне регулювання зовнішньо-економічної діяльності в Україні / В.П. Науменко, П.В. Пашко, В.А. Русков - 2-ге вид., перероб. і доп. . - К. : Знання , 2006. - 394 c. - (Митна справа).
  339.543(477)
  Науменко В.П. та ін. Митне регулювання зовнішньо-економічної діяльності в Україні / В.П. Науменко, П.В. Пашко, В.А. Русков - 2-ге вид., перероб. і доп. . - К. : Знання , 2006. - 394 c. - (Митна справа).
  339.543(477)
  Науменко Л. П. Business English Course:Бизнес-курс английского языка : Учебное пособие - К. : А.С.К. , 2005. - 448 c.
  811.111 (075.8)            81.2Анг-9
  Наухатько А.Г. Справочник по комбинированным электроизмерительным приботам - К. : Тэхника , 1990. - 207 c.
  621.317.7
  Научная организация и нормирование труда в машиностроении : Учебник для вузов / И.М. Разумов, А.П. Степанов, С.В. Смирнов и др. - М. : Машиностроение , 1975. - 344 c.
  658.387+658: 621/002/075/
  Научно - практический комментарий Семейного кодекса Украины / под ред. Ю.С. Червоного. - К. : Истина , 2003. - 515 c.
  347.6(477) : (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)            67.404.4(4УКР)
  Научно - технический прогресс: вопросы и ответы / Н.Г.Чумаченко, Г.Ф.Ассонов, В.С.Будкин и др. - К. : Политиздат Украины , 1988. - 244 c.
  62.001.7 + 330.341.1            65.6
  Научно- практический комментарий к Закону Украины `Об охране труда` / С.П. Ткачук, В.В. Андрийчук, З.Н. Васильева и др. - К. : Гос. комитет Украины по надзору за охраной труда , 1996. - 272 c.
  67.405 (;УКР)+658.345
  Научно- технический и организационный прогресс в машиностроениии: пути и эффективность ускорения / С.Ф. Покропивный, А.С. Федонин, Б.Н. Крыжановский и др.; под ред. С.Ф. Покропивного - К. : Тэхника , 1989. - 327 c.
  62. 001.7 + 330.341.1
  Научно- технический прогресс : словарь / сост.: В.Г.Горохов, В.Ф.Халипов - М. : Политиздат , 1987. - 366 c.
  62.001.7 + 330.341.1            66.017.77
  Научно- технический прогресс : Словарь / Л.И. Абалкин и др. - М. : Политиздат , 1987. - 366 c.
  66.017.77
  Научно- технический прогресс в станкостроении - К. : Тэхника , 1988. - 136 c. - (Курс - ускорение).
  621.9.06.001.7
  Научные основы автоматизации сборки машин / под ред. М.П. Новикова - М. : Машиностроение , 1976. - 472 c. - (Библиотека технолога).
  621.757
  Научные основы автоматизации сборки машин / под ред. М.П. Новикова - М. : Машиностроение , 1976. - 472 c. - (Библиотека технолога).
  621.757
  Національна доповідь щодо вступу України в Болонський процес / відповід. за випуск В.Г. Кремень, М.Ф. Степко, К.М. Левківський, О.С. Сухолиткий - К. : ТОВ `Освіта України` , 2004. - 31 c.
  378.014.25
  Національна економіка : навч.посібник для вищ. навч. закл. / В.В.Білоцерківець, О.О.Завгородняя, В.К.Лебедєва та ін.; за ред. В.М.Тарасевича - К. : Центр учбової літератури , 2009. - 278 c.
  330.5(075.8)
  Національна економіка : Навч. посібник для ВНЗ / В.В. Білоцерківець, О.О. Завгородняя, В.К. Лебедєва та ін.; за ред. В.М. Тарасевича - К. : Центр учбової літературі , 2009. - 278 c.
  330.5(075.8)
  Начинская С.В. Спортивная метрология : учеб.пособие для вузов по спец. / С.В.Начинская - М : ИЦ , 2008. - 239 c.
  796.01 : 006.91] (075.8)
  Нашкерська Г.В. Фінансовий облік : : навч.посібник для вищ.навч.закл. - - К . : : Кондор , , 2009. - 502 c.
  657.15
  Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік : НАвч. посібник для ВНЗ - К. : Центр навч. літ. , 2004. - 460 c.
  657
  Нашкерська Г.В. Фінансовий облік : Навч. посібник для ВНЗ - К. : Кондор , 2009. - 502 c. - (Львів. нац. ун-т І.Франка).
  657.15
  Нащокин В.В. Теоретическая термодинамика и теплопередача - 3-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Выш. шк. , 1980. - 469 c.
  536.7+536.2
  Небогатов Ю.Е. Специальные виды литья : Учеб. пособие для рабочих / Ю.Е. Небогатов, В.И. Тамаровский - 2-е, перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1975. - 175 c.
  621.74.04
  Невелєв О.М. Етика та етикет у зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник для вищ.навч.закл. / О.М.Невелєв , В.В.Іваненко - К : Центр учбової літ. , 2009. - 166 c.
  (174.4 + 395) : 339.9 (075.8)
  Невелєв О.М. Етика та етикет у зовнішньоекономічній діяльності : Навч. посібник для вузів / О.М. Невелєв, В.В. Іваненко - К. : Центр учбової літератури , 2009. - 166 c.
  174.4(075.8)
  Неклассические методы механики разрушения : в 4 т. Т.4. Разрушение и устойчивость материалов с трещинами / А.Н.Гузь, М.Ш.Дышель, В.М.Назаренко; под общ.ред. А.Н.Гузя. - К. : Наук.думка , 1992. - 453 c.
  539.375.5 : 620.192.46
  Неклассические проблемы механики разрушения : в 4 т. Т.1. Разрушение вязкоупругих тел с трещинами / А.А.Каминский; под ред. А.Н. Гузя. - К. : Наук. думка , 1990. - 310 c.
  539.375.5 : 620.192.46
  Неклассические проблемы механики разрушения : в 4 т. Т.3. Длительное разрушение полимерных и композитных материалов с трещинами / А.А.Каминский, Д.А.Гаврилов; под общ. ред. А.Н.Гузя. - К. : Наук.думка , 1992. - 247 c.
  539.375 : 620.168
  Некорректные задачи математической физики и анализа / отв. ред. А.С. Алексеев - Новосибирск : Наука , 1984. - 264 c.
  517.95: 53
  Некрасов В.К. Справочник техника-дорожника : Справочник / В.К.Некрасов - Москва , 1978.
  625.6/7
  Некрасов В.К. Справочник техника-дорожника : Справочник / Е.М.Денисов,М.С.Коганзон,С.В.Коновалов - Москва : Транспорт , 1978. - 424 c.
  625.7/8
  Некрасов Ю.И. Гасовая сварка пластмасс / Ю.И. Некрасов, И.И. Крикунов - М. , 1974.
  621.791
  Немов Р.С. Психология : в 3 т. Т.2. Психология образования. : учебник для пед.вузов - М. : ВЛАДОС , 1999. - 606 c.
  159.9 : 37.015.31
  Неразрушающий контроль : в 5 т. Т.2. Акустические методы контроля : практ.пособие / И.Н.Ермолов, Н.П.Алешин, А.И.Потапов; под ред. В.В.Сухорукова. - М. : Высш.шк. , 1991. - 287 c.
  629.179.1
  Неразрушающий контроль металов и изделий: Справочник / П.И. Беда, Б.И. Выборнов, Ю.А. Глазков и др., 1976. - 456 c.
  620.179
  Нестеренко Б.К. Интегральные операционные уселители: Справочное пособие по применению - М. : Энергоиздат , 1982. - 128 c.
  621.375.4
  Нестеренко Ж.К. Бухгалтерський облік промислових підприємств: Навч. посібник для ВНЗ - К. : Центр навч. літ. , 2005. - 311 c.
  657:334.711
  Нестеренко Т.М. Виробництво алюмінієвих сплавівз рудної та вториної сировини: Навч. посібнк для ВНЗ - К. , 2007. - 207 c.
  669.71
  Нетрадіційні та відновлювані джерела енергії : навч.посібник для вищ.навч.закл. / І.О.Сінчук, С.М.Бойко, К.І.Лосіна та ін.; за ред. І.О.Сінчука. - Кременчук : Щербатих О.В. , 2013. - 191 c.
  620.97
  Неучная организация труда на машиностроительных предприятиях : Учеб. пособие для вузов / под. ред. И.М. Разумцова - М. : Высш. школа , 1971. - 351 c.
  658 НОТ6 621.75
  Нефедов А.В. Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги - М. : КУБК - а , 1996. - 511 c.
  621. 382.049.77
  Нефедов Е.И. Радиоэлектроника наших дней - М. : Наука , 1986. - 192 c.
  621.37/.39
  Нечаев Г.К. Электрические измерения и автоматический контроль : : учеб.пособие для вузов. - - К . : : Вища школа , , 1983. - 136 c.
  621.317.3
  Нечаев Г.К. Электрические измерения и автоматический контроль: Учеб. пособие вузов - К. : Вища. шк. , 1983. - 136 c.
  621.317.3
  Нечаэв В.П. Теорія пдланування експеременту: навч. посібник для вищ. навч. закл. - К. , 2009. - 231 c.
  519.242.01(075.8)
  Нещокин В.В. Техническая термодинамика и теплопередача : Учеб. пособие для неэнергетических специальностей вузов / под. ред. В.С. Силецкого - 2-е, перераб. и доп. . - М. : Высшая школа , 1975. - 496 c.
  621.1.16: 536.7:621.036
  Никитин Б.П. Мы,наши дети и внуки / Б.П.Никитин, Л.А.Никитина. - 3-е изд.,доп . - М. : Мол.гвардия , 1989. - 304 c.
  37.018.1            74.9
  Никитин В.А. Как добится хорошей роботы телевизора - М. : ДОСААФ , 1988. - 240 c.
  621.397
  Никитин Л.Н. Введение в философи.: Кредитно - модульный курс: Учеб. - метод. пособие для студентов - заочных вузов - 3 . - К. , 2008. - 271 c.
  1(075.8)
  Никитина Т.В. Банковский менеджмент: Учеб. пособие - СПб. : Питер , 2001. - 159 c.
  336.71
  Никифоров В. Екологія та охорона природи : англо-українсько-російсько-словацький словник термінів. / В.Никифоров, Е.Штробова. - Кременчук : Щербатих О.В. , 2013. - 91 c.
  502 : 81`374.82
  Никифоров В. та інш. Екологія та охорона природи : англо-укр-рос-словцкий словник термінів / В. Никифоров, Є. Штробова; за ред.: А. П. Травлєєва - Кременчук: : ПП Щербатих О.В. , 2013. - 92 с. c.
  574+502            20.1+81.2
  Никифоров В.М. Технология металов и конструкционные материалы: Учебник для спец. учеб. заведений - 7 . - Л. : Машиностроение , 1987. - 363 c.
  621.7
  Никифоров В.М. Технология металов и конструкционные материалы: Учебник для сред. учеб. заведений - 6 . - М. : Высш.шк. , 1980. - 360 c.
  621.71
  Никифоров В.М. Технология металлов и конструкционные материалы : учеб. пособие для сред.спец.учеб.заведений - 5-е изд., перераб. и доп. . - М. : ’’Высшая школа’’ , 1968. - 357 c.
  621.7
  Николаев Г.А., Ольшанский Н.А. Специальные методы сварки : учеб.пособие для студентов вузов - 2-е испр.и доп. . - М : Машиностроение , 1975. - 232 c.
  621.79
  Николаев Л.А и др. Системы подогрева тракторных дизелей при пуске / перед загл.авт.: Л.А.Николаев, А.П.Сташкевич, И.А.Захаров - М : Машиностроение , 1977. - 191 c.
  621.43.036:631.372
  Николаевский Б.И. История одного предателя. Террористы и политическая полиция (о Е.Ф.Азефе) / вступ. ст. В.М.Шевырина. - М. : Высш.шк. , 1991. - 368 c.
  929Азеф + 329.14(47+57)(092) +[947+957] ``18/19``
  Николашин В.М. Логистические транспортно - грузовые системы: Учебник для транс. вузов - М. , 2003. - 303 c.
  656.073
  Николин В.И. Автотранспортный процесс и оптимизация его элементов - М. : Транспорт , 1990. - 191 c.
  656.13:517.977.5
  Никольс Р. Конструирование и технология изготовления сосудов давления - М. : Машиностроение , 1975. - 464 c.
  621.772
  Никольский В.В. Теория электромагнитного поля. Учебное пособие для радиотехнических специальностей вузов - М. : Госиздат "Высшая школа" , 1964. - 371 c.
  537
  Никольский С.М. Курс математического анализа Т.1. Учебник для физических и механико - математических специальностей вузов - М. : Наука , 1973. - 431 c.
  517.2
  Никольский С.М. Курс математического анализа Т.1. Учебник для физических и механико - математических специальностей вузов - М. : Наука , 1973. - 431 c.
  517.2
  Никольский С.М. Курс математического анализа Т.2. Учебник для студентов физических и механико - математических специальностей вузов - М. : Наука , 1973. - 392 c.
  517.2
  Никольский С.М. Элементы математического анализа: Учеб. пособие для подгот. отд - ний вузов - 2 . - М. : Наука , 1989. - 222, 111 c.
  517(075.8)
  ніколенко А.Г. Лексикологія англійської мови теорія і практика: Навч посібник для вузів - Вінниця : Нова Книга , 2007. - 525 c.
  811.111.373(075.8)
  Ніколенко Л.М. Перегляд судових актів у господарському судочинстві : монографія. - Донецьк : Юго-Восток , 2013. - 490 c. - (Маріупольський держ.ун-т).
  347.931 : 346.14(477)
  Новак В.П. Цитологія, гістологія, ембріологія : підручник для вищ.навч.закл. / В.П.Новак, Ю.П.Бичков, М.Ю.Пилипенко. - 2-ге вид., змін. і доп . - К. : ДАКОР , 2008. - 511 c.
  576.3 + 611.013 + 611.018
  Новак В.П. Цитологія, гістологія, ембріологія : підручник / В.П.Новак, Ю.П.Бичков, М.Ю.Пилипенко; за заг.ред. В.П.Новака - 2-ге вид., змінене і доповнене . - К. : ’’Дакор’’ , 2008. - 512 c.
  576.3
  Новак В.П., Бичков Ю.П., Пилипенко М.Ю. Цитологія, гістологія, ембріологія : підручник / за заг.ред. В.П.Новака - 2-ге вид., змінене і доповнене . - К. : ’’Дакор’’ , 2008. - 512 c.
  573 (075.8)
  Новий курс: реформи в Україні 2010-2015 : національна доповідь / за заг.ред.В.М.Гейця. - К. : НВЦ НБУВ , 2010. - 228 c.
  [338.24.021.8 + 316.422](477)
  Новиков В.Ф. Аренда предприятий - Москва , 1990. - 156 c.
  334.728
  Новиков И.И. Теория термической обработки металла - 4 . - Москва : Металлургия , 1986. - 480 c.
  621.785
  Новиков И.И. Теория термической обработки металлов - 3 . - Москва : Металлургия , 1978. - 392 c.
  621.785
  Новиков И.И. Теория термической обработки металлов - Москва : Металлургия , 1974. - 400 c.
  621.785
  Новиков М.П. Основы технологии сборки машин и механизмов - 5 . - Москва : Машиностроение , 1980. - 592 c.
  621.757
  Новиков М.П. Основы технологии сборки машин и механизмов - 4 . - Москва : Машиностроение , 1969. - 632 c.
  621.757
  Новиков М.П. Научные основы автоматизации сборки машин - Москва : Библиотека технолога , 1976. - 472 c.
  621.757
  Новітній маркетинг / Савельєв Є.В., Чеботар С.І., Штефанич Д.А. та ін. - Київ : Знання , 2008. - 420 c.
  339.138(075.8)
  Новое в технологии получения материалов / А.И. Манюхин и др. - Москва : Машиностроение , 1990. - 443 c.
  669.001.71
  Новое в электрофизической и электрохимической обработке материалов - Л. : Машиностроение , 1972. - 360 c.
  621.9.047
  Новоселецький М.Ю. Фізична екологія. Кредитно-модульна система - Київ , 2009. - 479 c.
  504:53(075.8)
  Новоселов С.И. Специальный курс элементарной алгебры - 6 . - Москва : Высшая школа , 1962.
  517.1
  Новые процессы деформации металлов и сплавов : учеб.пособие для вузов / А.П. Коликов, П.И. Полухин, А.В. Крупин и др. - М. : Высш.шк. , 1986. - 351 c.
  621.7.01
  Нойман А. Сварка, пайка, склейка и резка металлов и пластмасс - Москва , 1985.
  621.791
  Норма расхода запасных частей, материалов и инструментов на капитальный ремонт легковых автомобилей - Москва : Транспорт , 1974. - 96 c.
  629.113.004.67:656.065.2
  Нормативні програми професійно-орієнтованих дисциплін для підготовки молодшого спеціаліста за спец. / А.Ф. Павленко - Київ : КНЕУ , 2001. - 36 c.
  336.71
  Нотаріат в Україні / В.В. Комаров, В.В. Баранкова, Л.В. Малюга, Н.В. Федорченко; В.В. Комаров - 2 ., 2006. - 319 c.
  347.961(477)
  Нотаріат в Україні : : навч.посібник / / за ред. В.М.Бесчасного. - - К . : : Знання , , 2008. - 494 c. - (- (Вища освіта ХХІ століття ).).
  347.961(477)
  О гуманизме в науке и культуре / под ред.П.Е.Сивоконя,В.М.Леонтьева,З.В.Кагановой - М. : Изд-во МГУ , 1982. - 176 с. c.
  165.742
  О долге и чести воинской в российской армии : сб.материалов ,документов и статей / авт.-сост.Ю.А.Галушко,А.А.Колесников; под ред.В.Н.Лобова - 2-е изд. . - М. : Воениздат , 1991. - 364 с. c.
  355.13+355.48(47+57)            68.49(2)
  О достоинствах и пороках человека : сб.афоризмов / сост.Д.П.Панфилов - М. : Профиздат , 1992. - 174 с. c.
  17
  О космолетах / К.П.Феоктистов К.П., Бубнов И.Н. - М. : Мол. гвардия , 1982. - 207 c. - ((Люди и космос)).
  629.7
  О них говорят: (20 полит.портр.) : сборник / сост.В.Пасечник - М. : Политиздат , 1989. - 446 с. c. - ((Полит.портрет зарубеж.деятелей)).
  327(1-87)(092)
  Об едином хозяйственном плане :(работы 1920-1921 годов) / С.И.Гусев,А.М.Кактынь,Г.М.Кржижановский,Л.Н.Крицман; ред.коллегия :А.И.Анчишкин (отв.ред) и др. - М. : Экономика , 1989. - 286 с. c.
  338(09)(47)"1920/21"
  Обельницкий А.М. Топливо и смазочные материалы : учебник для втузов по спец."ДВС" - М. : Высшая школа , 1982. - 208 с. c. - ((Высшее образование)).
  662.75+621.431.73-6 (075.8)
  Оберемок В.З. Пуск автомобильных двигателей / В.З.Оберемок,И.М.Юрковский - М. : Транспорт , 1979. - 118 с. c.
  621.431.73-57-974
  Обеспыливание автомобильных дорог и аэродромов / М.Н.Першин,И.И.Черкасов,А.П.Платонов и др. - М. : Транспорт , 1973. - 148 с. c.
  625.731.2:624.138.23
  Обиралов А.И. Фотограммметрия и дистанционное зондирование : учебник для вузов по спец."Землеустройство","Земельный кадастр","Городской кадастр" - М. : Колос , 2006. - 334 с. c.
  528.71
  Облік , аналіз та аудит : : навч.посібник для вищ.навч.закл. / / М.С.Білик, А.Г.Загородній, Г.І.Кіндрацька та ін. - - К , : : Кондор , , 2008. - 616 c.
  657 + 657.6 + 658.012.122
  Облік і аудит у банках : навч.посібник / О.В.Васюренко,Л.В.Сердюк,О.М.Сидоренко та ін.; за ред.О.В.Васюренка - 2-ге вид.,перероб.і доп. . - К. : Знання , 2008. - 623 с. c. - ((Вища освіта XXI століття)).
  657.6(075.8)
  Облік та аналіз діяльності комерційного банку Т.Кн.1,ч.1. : навч.посібник / Т.О.Плісак,С.А.Гагаріна,Л.В.Недеря,Л.О.Нетребчук - К. : Київ.нац.торг.-екон.ун-т , 2004. - 515 с. c.
  336.713
  Облік та аналіз діяльності комерційного банку Т.Кн.2. : навч.посібник / Т.О.Плісак,С.А.Гагаріна,Л.В.Недеря,Л.О.Нетребчук - К. : Київ.нац.торг.-екон.ун-т , 2003. - 307 с. c.
  336.713
  Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності : навч.-метод.посібник для самост.вивч.дисциплини / Ю.А.Кузьмінський, В.Г.Козак, Л.І.Лук`яненко та ін.; за ред.Ю.А.Кузьмінського. - К. : КНЕУ , 2001. - 179 с. c.
  339.9 : 657            65.052:65.298
  Облік, аналіз та аудит : : навч.посібник для вищ.навч.закл. / / М.С.Білик, А.Г.Загородній, Г.І.Кіндрацька та ін. - - К . : : Кондор , , 2008. - 616 c.
  657 + 657.6 + 658.012.122
  Ободянский А.В. Справочное пособие по сварке сталей / А.В.Ободянский,И.А.Изолотарев - Днепропетровск : "Промінь" , 1973. - 219 с. c.
  621.79
  Обознов Н.Н. Психология работы с людьми / Н.Н.Обознов,Г.В.Щекин - К. : МАУП , 1994. - 147 с. c.
  159.9:331.107
  Оборудование для электрошлакового переплава и литья : каталог-справочник - К. : Наукова думка , 1986. - 31 с. c.
  621.74
  Оборудование и технологические процессы с использованием электрогидравлического эффекта / Г.А.Гулый,П.П.Малюшевский,Е.В.Кривицкий и др.; под ред.канд.техн.наук Г.А.Гулого - М. : Машиностроение , 1977. - 320 с. c.
  621.7/8
  Оборудование производства интегральных микросхем и промышленные работы: Учеб. для сред. спец. учеб заведений по спец. 0658 "Пр - во микроэлектрон. устройств" / Панфилов Ю.В. и др. - М. : Радио и связь
  621.382.049.77
  Обработка давлением и механические свойства тугоплавких металлов и сплавов : сборник статей - М. : Наука , 1974. - 174 с. c. - ((АН СССР.Ин-т металлургии им.А.А.Байкова)).
  621.77:669
  Обработка давлением тугоплавких металлов и сплавов / Н.И.Корнеев,С.В.Певзнер,Е.И.Разуваев,В.Б.Емельянов - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Металлургия , 1975. - 440 с. c.
  621.7:669.018.45
  Обработка металлов давлением в машиностроении / П.И.Полухин,В.А.Тюрин,П.И.Давидков,Д.Н. - М. : Машиностроение;София;Техника , 1983. - 279 с. c.
  621.73
  Обработка металлов давлением в машиностроении / П.И.Полухин,В.А.Тюрин,П.И.Давидков,Д.Н.Витанов - М.; София : Машиностроение; Техника , 1983. - 279 с. c.
  621.73
  Обработка металлов давлением в машиностроении : республик.межведомств.научно-технич.сборник - Х. : Основа , 1990. - 107 с. c. - ((ХГУ.Вып.26)).
  621.7
  Обработка металлов давлением в машиностроении : республик.междуведомств.научно-технич.сборник - Х. : "Вища школа" , 1987. - 112 с. c. - ((Вып.23)).
  621.7
  Обработка металлов давлением в машиностроении : республик.междуведомств.научно-технич.сборник - Х. : "Вища школа" , 1986. - 90 с. c. - ((Вып.22)).
  621.7
  Обучающие машины,системы и комплексы : справочник / К.П.Самофалов,В.Г.Слипченко,В.А.Новиков и др.; под общ.ред.А.Я.Савельева - К. : "Вища школа" , 1986. - 303 с. c.
  74.58+681.3
  Общая теория денег и кредита : учебник для экон.спец.вузов / Е.Ф.Жуков, Н.М.Зеленкова, Т.И.Капаева и др.; под ред.Е.Ф.Жукова. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Банки и биржи ;ЮНИТИ , 1998. - 359 с. c.
  336.74 + 336.77            65.26
  Общая теория денег и кредита : учебник для вузов / под ред.Е.Ф.Жукова. - М. : Банки и биржи; ЮНИТИ , 1995. - 303 с. c.
  336.74+336.77(075.8)
  Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов : учебник для вузов / под ред.Ю.А.Ершова. - 4-е изд.,стер . - М. : Высш.шк. , 2003. - 560с. c.
  577.3
  Общемашиностроительные нормативы времени вспомогательного на обслуживание рабочего места и подготовительного-заключительного для технического нормирования станочных работ.Крупносерийное производство т - М. , 1975. - 344 с. c. - ((Центр.бюро нормативов по труду при НИИтруда Гос.к).
  658.53:621.0:658.524.017.1
  Общемашиностроительные нормативы времени на ковку на молотах и прессах - М. : НИИтруда , 1983. - 143 с. c.
  658.53:621.73
  Общемашиностроительные нормативы времени на обслуживание автоматических штамповочных линий - М. : НИИтруда , 1984. - 39 с. c.
  658.53:621.73:621.98
  Общемашиностроительные нормативы времени на слесарную обработку деталей и слесарно-сборочные работы по сборке машин.Мелкосерийное и единичное производство - М. : Машиностроение , 1974. - 220 с. c. - (ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.757:658.52
  Общемашиностроительные типовые нормы времени на изготовление штампов горячей штамповки и пресс-форм - М. , 1984. - 302 с. c. - ((Центр.бюро нормативов по труду НИИ труда)).
  621.73:658.53
  Общемашиностроительные типовые нормы времени на станочную обработку деталей машин Т.Вып.1. Зубчатые колеса - М. , 1975. - 208 с. c. - ((Центр.бюро нормативов по труду при НИИтруда Госко).
  658.53:621.733
  Общемашиностроительные типовые нормы времени на станочную обработку нормализованных деталей приспособлений и штампов холодной штамповки.Мелкосерийное и единичное производство - 2-е изд.,испр. . - М. : Машиностроение , 1967. - 327 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.7:621.81
  Общемашиностроительные типовые нормы обслуживания для вспомогательных рабочих цехов основного и вспомогательного производства (наладчики,контролеры,слесари и электромонтеры по межремонтному обслуживанию,шорники,смазчики,слесари по ремонту оснастки,кладовщики,распределители,транспортные рабочие,уборщ - 4-е изд. . - М. : Машиностроение , 1974. - 200 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.531.002.27
  Общественно-политическая жизнь трудящихся Украины в годы Великой Отечественной войны : сб.науч.трудов / отв.ред.М.В.Коваль - К. : Наук.думка , 1988. - 232 с. c.
  94(477)084.7
  Овечкин М.А. Любительские телевизионные игры - М. : Радио и связь , 1985. - 65 с. c. - ((Массовая радиобиблиотека.Вып.1087)).
  621.397.13:681.136.51
  Овсієвська В.В. Основи стандартизації, метрології та управління якістю : навч. посібник для вузів - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т , 2002. - 118 c.
  006.1+006.91+006.015.5(075.8)
  Овсієнко О.Ф. Крах зубатовщини на Україні - К. : Наукова думка , 1987. - 138 с. c.
  940(477)
  Овчинников А.А. Сетевые методы планирования и организации учебного процесса : пособие для руководящего состава и преподавателей техникумов / А.А.Овчинников,В.С.Пугинский,Г.Ф.Петров; под ред.А.А.Овчинникова - М. : Высшая школа , 1972. - 160 с. c.
  378
  Овчинников А.Г. Основы теории штамповки выдавливанием на прессах - М. : Машиностроение , 1983. - 200 с. c.
  621.777.4001.1:621.979
  Овчинников П.Ф. Высшая математика : учеб.пособие для втузов / П.Ф.Овчинников,Б.М.Лисицин,В.М.Михайленко; под общ.ред.П.Ф.Овчинникова - К. : "Вища школа" , 1989. - 678 с. c.
  51(075.8)
  Овчинников П.Ф. Высшая математика : учебное пособие для студентов технических вузов / под общ.ред. П.Ф. Овчинникова - Киев : Высшая школа , 1989. - 680 c.
  51(07)
  Овчинников Ю.А. Биоорганическая химия - М. : Просвещение , 1987. - 815 с. c.
  577.1
  Овчинникова И.Г. Родительское счастье. - М. : Политиздат , 1987. - 143 c. - (Б-чка семейного чтения).
  37.018.1
  Овчінніков В.С. Історія книги.Еволюція книжкової структури : навч.посібник - Львів : Світ , 2005. - 419 с. c.
  76.10
  Огієнко І.І. Українська церква. Нариси з історії Української православної церкви : у 2 т. Т.1-2.. - К. : Україна , 1993. - 284 c.
  271.2-9(477)
  Огієнко І.І. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народу (курс читання в Укр.народ. ун-ті). - Репринт.вид. . - К. : Абріс , 1991. - 272 c.
  930.85(477)
  Огієнко І.І. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народу. - К. : Довіра , 1992. - 141 c.
  930.85(477)
  Огнев И.В., Борисов В.В. Интелектуальные системы ассоциативной памяти - М. : Радио и связь , 1996. - 176 c.
  681.327.2/7
  Огородник А.В. Автоматическое управление электрохимическими производствами - М. : Техника , 1974. - 224 c.
  621.357
  Огородник І.В., Огородник В.В. Історія філософської думки в Україні: Курс лекцій : Навч.посібник для гуманітар. спец. вузів - К. : Вища шк., Знання , 1999. - 543 c.
  1(091)(075.8)
  Огородник І.В., Огородник В.В. Історія філософської думки в Україні: Курс лекцій : Навч.посібник для гуманітар. спец. вузів - К. : Вища шк., Знання , 1999. - 543 c.
  1(091)(075.8)
  Огородник І.В., Огородник В.В. Історія філософської думки в Україні: Курс лекцій : Навч.посібник для гуманітар. спец. вузів - К. : Вища шк., Знання , 1999. - 543 c.
  1(091)(075.8)
  Огородник І.В., Огородник В.В. Історія філософської думки в Україні: Курс лекцій : Навч.посібник для гуманітар. спец. вузів - К. : Вища шк., Знання , 1999. - 543 c.
  1(091)(075.8)
  Огородников В.А. и др. Энергия. Деформация. Разрушение (задачи автотехнической экспертизы) : Монография / В.А.Огородников, В.Б.Киселев, И.О.Сивак - Вінниця : УНІВЕРСУМ , 2005. - 195 c.
  343.148.63:656.08:539.7
  Одаренные дети / пер. с англ.; общ.ред. Г.В.Буренской, В.М.Слуцкого; предисл. В.М.Слуцкого. - М. : Прогресс , 1991. - 376 c.
  159.922.76-056.45
  Одерій Л.П. Кваліметрія вищої освіти : методологія та інструметарій : Монографія: Рекомендовано Міністерством освіти України - К. : МКА, ІЗМН , 1996. - 264 c.
  378
  Одум Ю.П. Экология : 2 т.. Т.1. / Перевод с англ. Ю.М.Фролова; под ред. В.Е.Соколова - М. : Мир , 1986. - 327 c.
  574
  Озеров Л.С. Источники т всемирно - историческое значение победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. - М. : Изд-во УДН , 1985. - 64 c.
  94(47+57).084.7
  Окландер М.А., Хромов О.П. Промислова логістика : Навч. посібник для ВНЗ - К. : Центр навч. літ. , 2004. - 221 c.
  658.7
  Околітенко Н.І., Гродзиньський Д.М. Основи системної біології : Навч. посібник для ВНЗ - К. : Либідь , 2005. - 358 c.
  573
  Оксанич А.П. Комп`ютерна електроніка : У 2-х т. Т.1. : навч. посібник для вищ. навч. закл. / А.П.Оксанич, С.Е.Притчин, О.В.Вашерук - Харків : Компанія СМІТ , 2006. - 199 c.
  621.38 : 004](075.8)
  Оксанич А.П. Комп`ютерна електроніка : 2 ч.. Т.2. : Навч. посібник для вищ. навч. закл. / А.П.Оксанич, С.Е.Притчин, О.В.Вашерук - Харків : Компанія СМІТ , 2006. - 253 c.
  621.38 : 004](075/8)
  Оксанич А.П. та ін. Інформаційні системи і технології маркетингу : Навч. посібник для екон. та техн. ВНЗ за напрямками "Комп`ютерні науки","Економіка і підприємництво" / Оксанич А.П., Петренко В.Р., Костенко О.П. - К. : Професіонал , 2008. - 318 c.
  339.138 : 004.4(075.8)
  Окунев Л.Н. Высшая алгебра : Учебник для студентов физ.-мат. спец. ин-тов - 2-е изд., перераб и доп. . - М. : Просвещение , 1966. - 536 c.
  517.1
  Олейник С.Г. Гармонические множества и многообразия в теории многочастотных колебаний : монография. - К. : Наук.думка , 2012. - 253 c.
  517.9 : 621.3.029
  Олеров И.М. Допуски на изготовление и износ деталей станочных приспособлений : Справочник - 2-е изд.,перераб. . - М. : Машиностроение , 1983. - 56 c.
  621.753
  Олех Л.Г. Цивилизация и революция / отв.ред. А.Т.Москаленко. - Новосибирск : Наука , 1989. - 191 c. - (История и современность).
  316.722            15.5
  Олешко В.Г. Силові види спорту : Підручник для вузів фіз. виховання і спорту - К. : Олімпійська літ-ра , 1999. - 287 c.
  796.894
  Олійник А.Ю. Теорія держави і права України : навч. посібник / А.Ю.Олійник, С.Д.Гусарєв, О.Л.Слюсаренко. - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 175 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(477)            67.0(4Укр)
  Олійник О.Б. Культура мовлення : навч.посібник для вищ. навч. закл. / о.б.Олійник, В.Д.Шинкарук - К. : Кондор , 2008. - 295 c.
  811.161.2'271.2
  Олійник О.Б. Українська мова та література : навч.посібник для абітурієнтів та студ. вищ. навч. / Ольга Олійник, Григорій Гребницький - К . : Кондор , 2006. - 304 c. - ((Межгалузевий ін-т управління)).
  811.161.2 (075.8)
  Олійник О.Б. Мистецтво судових дебатів : навч.посібник [ для вищ. навч.закл.] - К . : Кондор , 2010. - 256 c.
  340 : 808.53 ](075.8)
  Олійник О.Б. Ділове мовлення : навч. посібник для вищ. навч. закл. / О.Б.Олійник, В.Д.Шинкарук, Г.М.Гребницький - К . : Кондор , 2009. - 261 c.
  811.161.2'276.6
  Олійник О.Б. Сучасна українська мова. Опорні конспекти : навч. посібник для вищ. навч. закл. - К . : Кондор , 2008. - 232 c.
  811.161.2'06 (075.8)
  Олійник О.Б. Граматика української мови : навч.посібник для вищ. навч. закл. / О.Б.Олійник, В.Д.Шинкарук, Г.М.Гребницький - К . : Кондор , 2008. - 543 c.
  811.161.2'36 (075.8)
  Олійник О.Б. Основи ораторської майстерності : навч.посібник для вищ. навч. закл. - К . : Кондор , 2010. - 180 c.
  808.5 (075.8)
  Олійник О.Б. Сучасна ділова риторика : навч.посібник [для вищ. навч. закл.] - К . : Кондор , 2010. - 165 c.
  808.5 (075.8)
  Олійник О.Б. Правова риторика : навч.посібник для вищ. навч. закл. - К . : Кондор , 2010. - 165 c.
  808.5(075.8)
  Олійник О.Б. Граматика української мови : Навч.посібник для вищ.навч.закл. / О.Б.Олійник, В.Д.Шинкарук, Г.М.Гребницький - К. : Кондор , 2008. - 543 c.
  811.161.2."36(075.8)
  Олійник О.Б. Ділове мовлення : Навч.посібник для вищ. навч. закл. / О.Б.Олійник, В.Д.Шинкарук, Г.М.Гребницький - К. : Кондор , 2009. - 261 c.
  811.161.2"276.6
  Олійник О.Б. Культура мовлення : Навч. посібник для вищ.навч.закл. / О.Б.Олійник, В.Д.Шинкварук - К. : Кондор , 2008. - 295 c.
  811.161.2"271.2
  Олійник О.Б. Основи ораторської майстерності : Навч. посібник для вищ. навч. закл. - К. : Кондор , 2010. - 180 c.
  808.5(075.8)
  Олійник О.Б. Правова риторика : Навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2010. - 165 c.
  808.5 : 340(075.8)
  Олійник О.Б. Сучасна ділова риторика : Навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2010. - 165 c.
  808.5(075.8)
  Олійник О.Б. Сучасна українська мова : Опорні конспекти : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2008. - 232 c.
  811.161.2"06(075.8)
  Олійник О.Б. Українська мова та література : Навч. посібник для абітурієнтів та студ. вищ.навч.закл. / Ольга Олійник, Григорій Гребницький - К. : Кондор , 2006. - 304 c. - (Міжгалузевий ін-т управління).
  811.161.2(075.8)
  Олійник О.Б. Культура мовлення : навч. посібник для навч. закл. / О.Б. Олійнік, В.Д. Шинкврук - К. : Кондор , 2008. - 295 c.
  811.161.2"271.2
  Олійник О.Б., Молдован В.В. Юридична риторика.Теорія та практика : Навч. посібник для студ.вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2009. - 212 c.
  340 : 808.5(075.8)
  Олійник Я.Б. Загальне землезнавство : Підруч. для вищ. навч.закл. / Я.Б.Олійник, Р.П.Федорищак, П.Г.Шищенко - К. : Знання - Прес , 2008. - 342 c.
  910(075.8)
  Олфер Ф. Введение в асимптотические методы и специальные функции / пер с англ. Ю.А.Брычкова; под ред. А.П.Прудникова. - М. : Наука , 1978. - 375 c.
  517.928
  Оляндер Л.К. Документалистика о Великой Отечественной войне. История развития и поэтика документальной прозы. - Львов : Свит , 1990. - 143 c.
  82-94 : 94(47).084.7
  Омаров А.М. Управление и человек. - М. : Политиздат , 1989. - 80 c. - (Радикал.реформа управления).
  [338.24+331.101.3 +316.43] (47+57)            65.9(2)-2
  Омельяненко В.Л. Педагогічна мудрість віків : навч.посібник / В.Л.Омельяненко, А.І.Кузьминський. - К. : Знання , 2009. - 411 c. - (Навч.- метод. комплекс з педагогіки).
  37 : 398.91
  Омельяненко В.Л. та ін. Педагогіка : завдання і ситуації : Практикум / В.Л.Омельяненко, А.І.Кузьмінський, Л.П.Вовк - 2-е вид.,випр. . - К. : Знання-Прес , 2006. - 423 c.
  37.013(076.5)
  Омельяненко С.В. Педагогіка : тестові завдання : Навч. посібник - К. : Знання , 2008. - 391 c. - (Вища освіта XX століття).
  37.013(075.8)
  Омельяненко С.В. Педагогіка : тестові завдання : Навч. посібник - К. : Знання , 2008. - 391 c. - (Вища освіта XX століття).
  37.013(076.1)
  Онишенко В. О. Основи банківської справи : навчальний посібник - Полтава : Вид-во ПДТУ , 1999. - 163 с. c.
  336.71
  Онищенко И.П. Приемные телевизионные антенны - М. : Изд-во ДОСААФ , 1989. - 118 c.
  621.397
  Оноприч О.К. Справочные таблицы для поверки аналоговых электроизмерительных прибороа - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 73 c.
  621.317.7.089.6
  Онуфрієнко Г.С. Науковий стиль української мови : Навч.посібник для ВНЗ - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 310 c.
  811.161.2"276.6
  Онуфрієнко Г.С. Науковий стиль української мови : Навч.посібник для ВНЗ - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 310 c.
  811.161.2"276.6
  Онуфрієнко Г.С. Риторика : Навч.посібник для ВНЗ - К. : Центр учбової літ. , 2008. - 587 c.
  808.5(075.8)
  Опарин и др. Электронные системы зажигания / И.М.Опарин, Ю.А.Купеев,Е.А.Белов - М. : Машиностроение , 1987. - 199 c.
  621.431.73.044-523.8
  Операторы в функциональных пространствах и вопросы теории функций : Сборник науч.трудов - К. : Наукова думка , 1987. - 148 c.
  517.4
  Оптимальное управление. Сборник - М : "Знание" , 1978. - 144 c.
  517.8
  Оптическая голография : в 2 т. Т.2. : пер с англ. / Ж. Априль, А. Арсено, Н. Баласубраманьян и др; под ред. Г. Колфилда; С. Б. Гуревича - М : Мир , 1982. - 735 c.
  778.38
  Оптическая голография : в 2 т. Т.1. : пер. с англ. / Ж.А. Априль, А. Арсенко, Н .Баласубраманьян и др; под ред. Г. Колфилда; С. Б. Гуревича - М. : Мир , 1982. - 374 c.
  778.38
  Оптическая голография. Практические применения : сб.статей / отв. ред. Ю.Н. Денисюк. - Л : Наука , 1985. - 128 c.
  535.317.1
  Опыт компьютерной педагогической диагностики творческих способностей / науч. ред. В. А. Андреев - Казань : Изд-во Каз. ун-та , 1989. - 142 c.
  74.5:681.3
  Ораторське мистецтво : підручник / за ред. М.П.Требіна, Г.П.Клімової. - Х. : Право , 2013. - 207 c.
  808.51 : 347.96
  Орач Є. М. Основи римського приватного права : курс лекций / Є .М. Орач, Б. Й. Тищик. - К. : Юрніком Інтер , 2000. - 269 c.
  341.91(37)            67.3
  Организационно - экономические проблемы научно - технического прогресса : учебник для вузов / В.С.Бялковский, И.А.Бобков, Г.А.Васильев и др.; под ред. В.С.Бялковского, Е.М.Купрякова. - М. : Высш. шк. , 1990. - 302 c.
  316.422(075.8)
  Организация взаимодействия человека с техническими средствами АСУ : в 7 кн. Т.кн. 5. / под ред. В.Н. Четверикова - М : Высш. школа , 1990. - 20 c.
  007.51
  Организация взаимодействия человека с техническими средствами АСУ : в 7 кн.. Т.кн. 6. / под ред. В .Н. Четверикова - М : Высш. школа , 1990. - 20 c.
  007.51
  Организация взаимодействия человека с техническими средствами АСУ : в 7 т. Т.4. Отображение информации / под ред. В .Н. Четверикова - М : Высш. школа , 1990. - 20 c.
  007.51
  Организация непрерывной подготовки студентов в области применения вычислительной техники : сб. науч.- метод. ст. - М : Издательство МПИ , 1989. - 110 c.
  74.58+681.3
  Организация взаимодействия человека с техническими средствами АСУ : в 7 т. Т.7. Системное пректирование взаимодействия человека с техническими средствами АСУ / В.М.Гасов, А.В.Меньков, Л.А.Соломонов, А.В.Шигин; под ред. В.Н. Четверикова. - М : Высш. шк , 1991. - 142 c.
  007.51
  Организация взаимодействия человека с техническими средствами АСУ : в 7 кн. / под ред В.Н. Четврикова - М : Высш. школа , 1990. - 20 c.
  007.51
  Организация бухгалтерского учета в системе Академии Наук УССР : справ.пособие / А.Н.Кузьминский, Л.Я.Корецкий, Р.Т.Джога, С.Ф.Голов. - К. : Наук.думка , 1985. - 302 c.
  657 : 061.1
  Организация взаимодействия человека с техническими средствами АСУ : В 7 кн.. Т.Кн. 2. Языковые средства диалоги человека с ЭВМ / Ю.Н. Филиппович, Е.В. Родионов, Г.А. Черкасова.; под ред. В.Н. Четверикова. - М. : Высш. шк , 1990.
  007.51
  Организация делопроизводства, приема граждан и работы с письмами и жалобами : учебник для сред. спец.учеб. заведений / В.П.Кашепов, И.Д.Тиновицкая, Н.В.Шелютто, Л.В.Филатова; отв.ред. В.П.Кашепов. - М. : Юрид.лит. , 1989. - 271 c.
  651.4/.9 + 35.077.1
  Организация и методика выполнения дипломных проектов / Пейсахович Ю.С., Солдаткин Г.Л. - Челябинск : Южно - Уральское книжное изд - во , 1975. - 211 c.
  378
  Организация, планирование и управление предприятиями автотракторостроения : учебник для техн. спец. вузов / Б.В. Власов, А.П. Борзунов, А.Ф. Деркачев и др.; под ред. Б.В. Власова, Г.Б. Каца - 2-е изд. перераб. и доп. . - М : Высш. школа , 1979. - 551 c.
  658.567459,
  Организация, планирование и управление производством на предприятиях горной промышленности : учеб. пособие для вузов / под общ. ред. д-ра экон. наук проф. К.Д. Науменко - 2-е изд. перераб. и доп. . - М : "Недра" , 1977. - 480 c.
  622.3.658.5/075.8/
  Органик Э.И. Организация системы Интел 432 : пер. с англ. Л.П. Викторова и др. / под ред. С.А. Усова - М : Мир , 1987. - 446 c.
  681.325.5:621.382.049.77
  Органическая химия : упражнения, задачи м методы контроля / М.С. Дудкин , В.Е. Старичкова, Н.С. Скорнякова и др. - К : Вища шк. , 1981. - 143 c.
  547
  Органическая химия / Петров А.А. и др. - М. : Высшая школа , 1981. - 592 c.
  547
  Органическая химия / Петров А.А. и др. - 3 . - М. : Высшая школа , 1973. - 623 c.
  547
  Органические полимерные полупровидники . Труды. Т.Вып.82. - М : "Химия" , 1971. - 224 c.
  537.311
  Органическя химия / Перекалин В.В., Зонис С.А. - М. : Просвещение , 1966. - 686 c.
  547
  Організація і методика проведення аудиту : навч. посібник для ВНЗ / В.В Сопко, В.П. Шило, Н.І. Верхоглядова та ін. - К : ВД " Професіанал" , 2006. - 575 c.
  657.6
  Організація виробничих процесів на транспорті в ринкових умовах : навч. посібник для студентів інж.-єкон. фак-тів і трансп. вузів / В.Є. Конарчук, О.А. Лудченко, Л.П. Барилович та ін. - К : ЛОГОС , 1996. - 347 c.
  629.331:338.47
  Організація професійної діяльності юриста: Теорія і практика : пер. з 2-го англ. вид. / Ф.Бойл, Д.Каппс, Ф. Плауден, К. Сендфорд; наук. ред. пер. В.І. Андрейцев - К : Знання , 2006. - 478 c.
  347.96
  Організація судової влади в Україні. Перший аналіз нормативного змісту Закону України / А.О. Селіванов, Є.В. Фесенко, Н.С. Рудак та ін.; за наук. ред. А.О. Селіванова. - К : Юрінком Інтер , 2002. - 111 c.
  347.97/.99(477)            67.71(4УКР)
  Організація і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в бюджетних організаціях України / упоряд. О.В. Ситяшенко. - К : Б.в , 2004. - 598 c.
  657 : 061.1(477)            65.052.21
  Орендні відносини в Україні : зб. нормат. актів. - К. : Юрінком , 2001. - 398 c.
  347.453(477)            65.9/4УКР/+67.404.2/4УКР/
  Орехівський Г.А. Політекономія : навч. посібник для вищ. навч. закл. - К. : Каравела , 2008. - 295 c.
  330.1(075.8)
  Орлик О.В. Декабристы и европейское освободительное движение - М : "Мысль" , 1975. - 191 c.
  63.3(2)47
  Орлов В. Ф. Электрохимическое формообразование / В.Ф. Орлов, Б.И. Чугунов - М : Машиностроение , 1990. - 240 c.
  621.357.9
  Орлов Ю.М. Самопознание и самовоспитание характера: Беседы психолога со старшекласниками : кн.для учащихся. - М. : Просвещение , 1987. - 224 c.
  159.923.2+ 159.947.2            88.8
  Орлов А. Тайная история сталинских преступлений. - М. : Автор , 1991. - 352 c.
  94(47+57)084            63.3(2)7
  Орлов Н.Н. Системы планирования и организации учебного процесса. - К. : Вища шк. , 1974. - 190 c.
  378
  Орлова Т.В. Історія сучасного світу (XV -XXI століття) : навч. посібник [для вищ. навч. закл.] - К : Вікар , 2008. - 552 c.
  94"14/20"(075.8)
  Орлова Т.В. Історія нових незалежних держав : Post-sovieticum : навч.посібник [для вищ. навч. закл.] - К : Знання , 2010. - 487 c.
  940(47+57)(075.8)
  Орловский Э.И. и др. Товароведение культтоваров : учеб. пособие для торг. вузов / Э.И. Орловский, В.В. Платонов, М.И. Бершадский - М : Экономика , 1987. - 367 c.
  37.2-9
  Орлюк О. П. Банківська система України. Правові засади організації - К : Юрінком Інтер , 2003. - 240 c.
  67.404.2
  Орлюк О. П. Банківське право : навч. посібник - 2-ге вид., перероб. і доп . - К : Юрінком Інтер , 2006. - 389 c.
  347.734(477)
  Орлюк О.П. Банківське право : Навч.посібник - К. : Юрінком Інтер , 2004. - 376 c.
  347.734            67.9(4УКР)304.2я73
  Орлюк О.П. Фінансове право : Навч.посібник - К. : Юрінком Інтер , 2003. - 528 c.
  347.73            67.9(4УКР)302я73
  Орнатский П.П. Автоматические изменения и приборы: (Аналоговые и цифровые) : Учебник для вузов по спец. `Инфор.- измер. техника` - 5-е изд. перераб. и доп. . - К. : Вища школа , 1986. - 504 c.
  621.317.7-52
  Осадчий В.А. Руководство к решению задач по теоретической механике : учеб. пособие для механ. спец. техникумов - 2-е изд., перераб. . - М. : Висш. школа , 1972. - 254 c.
  531(075.32)
  Осадчий В.А. Руководство к решению задач по теоретической механике : учеб. пособие для механ. спец. техникумов / В.А. Осадчий, А.М. Файн - 2-е изд., перераб. . - М. : Висш. школа , 1972. - 254 c.
  531(075.32)
  Осадчук В.С.та ін. Сенсори вологості : Монографія / В.С. Осадчук, О.В. Осадчук, Л.В. Крилик - Вінниця : УНІВЕРСУМ- Вінниця , 2003. - 208 c. - (Вінниц. держ. техн. ун-т).
  621.382.049.77
  Осауленко О.І. Загальна теорія держави і права : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. - К. : Істина , 2007. - 336 c.
  340.12(075.8)
  Освободительная миссия Советских Вооруженных сил в Европе ао второй мировой войне : документы и материалы / ин-т воен.истории; центр.архив М-ва обороны СССР. - М. : Воениздат , 1985. - 640 c.
  94(47+57).084.7
  Осетрова Н.В. и др. Книга и електронные средства в образовании / Н.В. Осетрова, А.И. Смирнов, А.В. Осин - М. : Издательский сервис , 2003. - 143 c. - (Логос).
  371.64/.69
  Осипенко Г.А. Основи біохімії м"язової діяльності : навч. посібник для вищ. навч. заклад. фіз. вихховання і спорту - К. : Олімпійська літ. , 2007. - 199 c.
  796.1: 577.1: 611.73
  Осипов В.О. Слово и судьбы. Дополнения к биографиям. - М. : Мол.гвардия , 1982. - 288 c.
  321.74
  Осипов В.О. и др. Основы библиографии и изучения книги : Учеб. для книготорг. техникумов / В.О. Осипов, А.М. Демьянова, А.С. Осипова - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Книга , 1989. - 220 c.
  78.5
  Осипов Г.С. Что там, за линией фронта? - М. : Известия , 1985. - 383 c.
  94(47+57).084.7            63.3(2)722
  Осипова Л.В. Основы коммерческой деятельности. Практикум : учеб.пособие для вузов / Л.В.Осипова, И.М.Синяева. - М. : Банки и биржи: ЮНИТИ , 1997. - 215 c.
  334.012.42(076.5)
  Осієвська В.В. Основи стандартизації, метрології та управління якістю : опорний конспект леклцій - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т , 2003. - 71 c.
  006.1+006.91+006.015.5(075.8)
  Осмыслить культ Сталина: 1 Сб. ст. / ред. сост. Х. Кобо - М. : Прогресс , 1989. - 650 c.
  63.3(2)7
  Оснач О.Ф. Товарознавство : Навч. посібник для ВНЗ - К. : ЦУЛ , 2004. - 219 c. - (Одеський держ. екон. ун-т).
  658.62(075.8)
  Оснач О.Ф. Товарознавство : Навч. посібник для ВНЗ - К. : ЦУЛ , 2004. - 219 c. - (Одеський держ. екон. ун-т).
  658.62(075.8)
  Оснач О.Ф. Товарознавство: Промислове обладнання, прилади. інструменти : Навч. посібник для вузів - К. : Центр учбової літератури , 2007. - 303 c.
  658.62.(075.8)
  Основи бізнесу : навч. посібник / за ред. Ф.Ф. Бутинця, К.В. Романчук. - 2-е вид., пререроб. і доп . - Житомир : Рута , 2004. - 363 c.
  334.7.012.42            65.012.11
  Основи демократії : навч. посібник для вузів / за заг. ред. А. Колодій - К. : Ай Бі , 2002. - 680 c. - (М-во освіти і науки України, Ін-т вищої освіти АПН).
  321.7            66.0
  Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін : навч. посіб. (для вищ. навч. закл.) / О.В. Філонов, В.М. Субботін. В.В. Пашутін, І.Я. Тодоров - 2-е вид., випр. . - К. : Знання , 2008. - 215 c.
  342.7(075.8)
  Основи держави і права : навч. посібник / за ред. А.М. Колодія, А.Ю. Олійника - К. : Либідь , 1997. - 207 c.
  67.0
  Основи держави і права : навч. посібник / за ред. А.М. Колодія, А.Ю. Олійника. - К. : Либідь , 1997. - 207 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.0
  Основи екології : Навч. посібник для вузів / О.М. Адаменко, Я.В. Коденко, Л.М. Консевич та ін. - 2-ге вид. . - К. : Центр навч. літ. , 2005. - 314 c.
  502/.504(075.8)
  Основи економічної теорії : Посібник / Рибалкін В.О.,Хмелевський М.О.,Біленко Т.І. т ін. - К. : ВЦ , 2003. - 351 c. - (Альма матер).
  330.01(075.8)
  Основи економічної теорії : навч.посібник для вищ. навч. закл. / В.Б.Алексєєв, О.І.Андрусь, М.В.Вербіцька та ін.; за заг. ред.П.В.Круша, В.І.Депутат, С.О.Тульчинської. - К. : Каравела , 2008. - 447 c. - ((Вища освіта в Україні)).
  330.01 (075.8)
  Основи економічної теорії : Навч. посібник для ВНЗ / В.Б. Алексєєв, О.І. Андрусь, М.В. Вербіцька та ін.; за ред. П.В. Круша, В.І. Депутат. С.О. Тульчинської - К. : Каравела , 2008. - 447 c. - (Вища освіта в Україні).
  330.01 (075.8)
  Основи інформатики та технологій програмування : в 2 т. Т.2. : навч.посібник / М.Є.Рогоза, С.К.Рамазанов, А.В.Велігура, С.М.Ткаченко. - Полтава : ПУЕТ , 2012. - 322 c.
  004(075.8)
  Основи інформатики та технологій програмування : в 2 т. Т.1. : навч.посібник / М.Є.Рогоза, С.К.Рамазанов, А.В.Велігура, С.М.Ткаченко. - Полтава : ПУЕТ , 2012. - 294 c.
  004(075.8)
  Основи інформаційного права України : навч.посібник / В.С.Цимбалюк, В.Д.Гавловський, В.М.Брижко та ін.; за ред. М.Я.Швеця, Р.А.Калюжного, П.В.Мельника. - 2-ге вид.,перероб. і доп . - К. : Знання , 2009. - 414 c.
  [342.7 : 002](477)
  Основи комерційної діяльності Т.Ч.2. : Практикум: навч. посібник для вищ. навч. закл. / Е.М. Локтєв, В.В. Базилєв, Л.Г. Саркисян, Б.З. Воробйов - К. : Вид-во Європ. ун-ту , 2007. - 382 c.
  334.012.42(076.5)
  Основи конституційного права України : Підручник / за ред. В.В. Копейчикова - К. : Юрінком Інтер , 1997. - 207 c.
  67.400 (4Укр)
  Основи конституційного права України : Підручник / за ред. В.В. Копейчикова - К. : Юрінком Інтер , 1997. - 207 c.
  67.400 (4Укр)
  Основи конституційного права України : Підручник / за ред. В.В. Копейчикова - К. : Юрінком Інтер , 1997. - 207 c.
  67.400 (4Укр)
  Основи конституційного права України : Підручник / за ред. В.В. Копейчикова - 2-е вид., стереотип. . - К. : Юрінком Інтер , 2000. - 287 c.
  67.400
  Основи конституційного права України : Підручник / за ред. В.В. Копейчикова - 2-е вид., стереотип. . - К. : Юрінком Інтер , 2000. - 287 c.
  67.400
  Основи конституційного права України : Підручник / за ред. В.В. Копейчикова - 2-е вид., стереотип. . - К. : Юрінком Інтер , 2000. - 287 c.
  67.400
  Основи констутиційного права України : підручник / за ред. В.В. Копєйчикова. - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 287 c.
  342(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.400(4 Укр)
  Основи метрології та електричних вимірювань : навч. посібник для студентів електротехн.спец.ден.та заоч.форм навчання - Кременчук , 2001. - 234 c.
  621.317.3 (075.8)
  Основи опору матеріалів : навч. посібник / В.С.Кравчук, О.Ф.Дащенко, Л.В.Коломієць, О.М.Лимаренко - Одеса : ’’СТАНДАРТЪ’’ , 2014. - 322 c.
  621:539.3/6 (075.8)
  Основи права України : навч. посібник для неюридичних спец. вищ.навч.закл. / В.Я. Буряк, В.К. Грищук, О.В. Грищук, та ін.; за ред. В.Л. Ортинського. - 2-ге вид., доп. і перероб . - Львів : Оріяна-Нова , 2005. - 366 c.
  340/.349 :( 37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(477)            67.0(4УКР)
  Основи правознавства України : навч. посібник / С.В. Ківалов, П.П. Музиченко, Н.М. Крестовська, А.Ф. Крижанівський - 5-е вид . - Х. : Одіссей , 2005. - 368 c.
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(477)
  Основи правознавства України : навч. посібник / С.В. Ківалов, П.П. Музиченко, Н.М. Крестовська, А.Ф. Крижанівський. - 4-е вид., доп. і перероб . - Х. : Одіссей , 2004. - 367 c.
  340 /.349: ( 37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Основи правознавства України : навч.посібник / С.В.Ківалов, П.П.Музиченко, Н.М.Крестовська, А.Ф.Крижанівський. - 9-е вид., доп. і перероб . - Х. : Одіссей , 2009. - 479 c.
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Основи правознавства України : навч.посібник / С.В.Ківалов, П.П.Музиченко, Н.М.Крестовська, А.Ф.Крижанівський. - 9-те вид., доп і перероб . - Х. : Одіссей , 2009. - 479 c.
  340(075.8)
  Основи психології : підручник для виш.навч.закл. / О.В.Киричук, В.А.Роменець, Т.С.Кириленко та ін.; за заг.ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця - 6-те вид., стер. . - К : Либідь , 2006. - 631 c.
  159.9(075.8)
  Основи психології : підручник для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Киричук, В.А. Романець, Т.С. Кириленко та ін.; за заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця - 6-те вид., стер. . - К. : Либідь , 2006. - 631 c.
  159.9(075.8)
  Основи психології і педагогіки : навч.посібник для вищ. навч. закл. / А.В.Семенова, Р.С.Гурій, Т.Ю.Осипова, А.М.Ващенко; за ред. А.В.Семенової - 2-ге вид., випр. і доп. . - К. : Знання , 2007. - 341 c.
  159.9 + 37.013](075.8)
  Основи психології та педагогіки : Навч. посібник для вищ. навч. закл. / А.В. Семенова, Р.С. Гурій, Т.Ю. Осипова, А.М. Ващенко; за ред. А.В. Семенової - 2-ге вид., випр. і доп. . - К. : Знання , 2007. - 341 c.
  159.9(075.8)
  Основи теорії економічної конкуренції : Навч. посібник / Реверчук С.К. и др. - К. : Знання , 2007. - 271 c.
  339.137.2(075.8)
  Основи теорії кіл Т.Ч.1. : Підручник для вузів за напрямом `Радіотехніка` / Ю.О. Коваль, Л.В. Грінченко, І.О. Милютченко, О.І. Рибін; за заг. ред. В.М. Шокола, В.І. Правди - Харків : Компанія СМІТ , 2008. - 431 c.
  621.3.011.7
  Основи теорії кіл Т.Ч.1. : Підручник для вузів за напрямом `Радіотехніка` / Ю.О. Коваль, Л.В. Грінченко, І.О. Милютченко, О.І. Рибін; за заг. ред. В.М. Шокола, В.І. Правди - Харків : Компанія СМІТ , 2008. - 431 c.
  621.3.011.7
  Основи теорії кіл Т.Ч.2. : Підручник для вузів за напрямом `Радіотехніка` / Ю.О. Коваль, Л.В. Грінченко, І.О. Милютченко, О.І. Рибін; за заг. ред. В.М. Шокола, В.І. Правди - Харків : Компанія СМІТ , 2008. - 559 c.
  621.3.001.7
  Основи технічної електроніки : у 2 кн.. Т.1. Теорія електронних кіл : підручник для вищ.техн.навч.закл. / М.Б. Гумен, А.М. Гуржій, В.М. Співак та ін. - К. : Вища шк. , 2007. - 727 c.
  621.3.001.71/.72
  Основи технічної електроніки : У 2 кн.. Т.Кн.2. : Підручник для втузів / В.І. Бойко, А.М. Гуржій, В.Я. Жуйков та ін. - К. : Вища школа , 2007. - 510 c.
  621.37/.38
  Основи філософських знань : філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство : підручник для вищ.навч.закл. / М.І.Горлач, В.Г.Кремень, С.М.Ніколеєнко та ін. - К : Центр учбової літ. , 2008. - 1026 c.
  1(075.8)
  Основные виды и тенденции развития кооперативов : в помощ кооператору / В.В. Усов, Г.Г. Иванов - К. : Техніка , 1989. - 88 c.
  334.73
  Основные численные методы и их реализация на микрокалькуляторах : учеб. пособие для инж. -техн. спец. вузов / И.М. Сулима, С.И.Гавриленко, И.А.Радчик, Я.А.Юдицкий - К. : Вища шк. , 1987. - 310 c.
  519.672
  Основы активации: Учеб. пособие для вузов гражд. авиаци / Никитин Г.А., Баканов Е.А. - М. : Транспорт , 1972. - 279 c.
  629.7
  Основы валеологии : В 3 кн.. Т.Кн. 1. : Учеб. пособие / под общей ред. В.П. Петленко - К. : Олимпийская литература , 1998. - 434 c.
  51.204.0я7
  Основы градостроительства : Учеб. пособие для вузов по спец. `Строительство` / А.Г. Лазарев, С.Г шеина, А.А. Лазарев, Е.Г. Лазарев ; под общ. ред. А.Г. Лазарева - 2-е изд. доп. и перераб. . - Ростов н/Д. : Феникс, ОАО `Москов. учебники` , 2005. - 383 c. - (Высшее образование).
  711
  Основы лекторского мастерства (материалы в помощь лектору). - М. : Знание , 1978. - 174 c.
  378.124.4
  Основы международных валютно - финансовых и кредитных отношений : учебник для экон. спец. вузов / С.В. Котелкин, Т.Г. Тумарова, А.В. Круглова и др.; под ред. В.В. Круглова. - М. : ИНФРА - М. , 2000. - 432 c. - (Высш. образование).
  339.7            65.268
  Основы международных валютно - финансовых и кредитных отношений : учебник для вузов / С.В.Котелкин, Т.Г.Тумарова, А.В.Круглов и др.; под ред. В.В.Круглова. - М. : ИНФРА-М , 1998. - 432 c.
  339.7
  Основы метрологии и электрические измерения : учебник для вузов / Б.Я.Авдеев, Е.М.Антонюк, Е.М.Душин и др.; под ред. Е.М. Душина. - 6-е изд. перераб. и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1987. - 480 c.
  621.317.3
  Основы оперативно - розыскной деятельности в Украине : Учеб. пособие для вузов / Э.А. Дидоренко, Б.И. Бараненко, В.А. Глазков и др.; под ред. Э.В. Виленской - 2-е изд., перераб. и доп. . - К. : Центр учеб. лит. , 2007. - 263 c.
  343.985(477)
  Основы организаторской и воспитательной работы в трудовом коллективе : учеб.пособие для вузов / под общ.ред. Л.А.Канищенко, Б.И.Королева. - 2-е изд.,перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1985. - 335 c.
  378
  Основы проектирования машин ткацкого производства : Учебник для втузов спец. `Машины и аппараты текстильной промышленности` - М. : Машиностроение , 1983. - 320 c.
  677
  Осовська Г.В. Основи менеджменту - К. : Кондор , 2009. - 580 c.
  658.012.32(076.5)
  Осовька Г.В. Менеджмент організацій : підручник для вищ. навч. закл. / Г.В.Осовська, О.А.Осовський - К . : Кондор , 2009. - 677 c.
  658.012.32(075.8)
  Осовька Г.В. Основи менеджменту. Практикум : навч.посібник [для вищ. навч.закл.] / Г.В.Осовська, І.В.Копитова - К . : Кондор , 2009. - 580 c.
  658.012.32(076.5)
  Оспіщев В.І. Міжнародні фінанси : навч.посібник / В.І.Оспіщев, О.П.Близнюк, В.В.Кривошей. - К. : Знання , 2006. - 335 c.
  339.7(075.8)
  Оспіщев В.І. Фінанси - К. : Знання , 2008. - 366 c.
  339(075.8)
  Оспіщев В.І. Фінанси - К. : Знання , 2008. - 567 c.
  336(075.8)
  Остафійчук В.Ф. Історія України - К. : Знання-Прес , 2008. - 424 c.
  940(477)
  Охрименко Я.М. Технология кузнечно-штамповочного производства - М. : Машиностроение , 1976. - 560 c.
  621.73
  Оцінка земель / М.Г. Ступень, Р.Й. Гулько, І.Р. Залуцький та ін. - Львів : Новий світ , 2000. - 307 c.
  332.624(075.8)
  Павлишин В.І. Генезис мінералів : підручник для вищ.навч.закл. / В.І.Павлишин, О.І.Матковський, С.О.Довгий - 2-ге вид . - К. : КНТ , 2007. - 539 c.
  549(075.8)
  Павлов В.А. Курс органической химии : учебник / В.А.Павлов , А.П.Терентьев - 8-е изд.,стереотип . - М. , 1972.
  547
  Павлов В.І. Логіка у запитаннях, відповідях і аргументаціях : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К : Центр учбової літ. , 2008. - 407 c.
  16(075.8)
  Павлов Н.Г. Примеры расчетов кранов - 4 . - Л. : Машиностроение , 1976. - 319 c.
  621.87
  Павловский О.М. Биологический возраст человека - М. : Изд-во Моск. ун-та , 1987. - 280 c.
  572.79
  Павлюк І.М. Бухгалтерський облік основних господарських операцій на підприємствах і в організаціях - К. : Центр навч. літ. , 2004. - 304 c.
  657
  Падалка О.С. Економіка освіти та управління : навч.посібник / О.С.Падалка, І.С.Каленюк. - К. : Пед. думка , 2013. - 183 c.
  378.014.54(477)
  Паисов И.В. Термическая обработка стали и чугуна. Учебное пособие для студентов металлургич. спец. вузов - М. : Металлургия , 1970. - 264 c.
  621.78
  Пайка металлов / Петрунин И.Е. и др. - 2 . - М. : Мателлургия , 1973. - 280 c.
  621.79
  Палеха Ю.І. Організація сучасного діловодства : навч. посібник для вищ. навч. закл. - К . : Кондор , 2007. - 190 c. - (( Б-чка документознавця)).
  651(075.8)
  Палеха Ю.І. Кадрове діловодство (із зразками сучасних ділових паперів) : [ навч. посібник] - 5-те вид., перероб. і доп. . - К . : Ліра-К , 2009. - 474 c. - ((Культура діловодства)).
  651.5/7.007 : 331.108.6 [(075.8)
  Палеха Ю.І. Загальне жокументознавство : навч.посібник для вищ. навч. закл. / Ю.І.Палеха, Н.О.Лемеш - 2-ге вид., перероб. і доп . - К : Ліра-К , 2009. - 432 c.
  002.2(075.8)
  Палеха Ю.І. Організація сучасного діловоцтва: навч. посібник для вищ. навч. закл. - К. : Кондор , 2007. - 190 c.
  651(0.75.8)
  Палеха Ю.І. Етика ділових відносин : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2008. - 354 c.
  174.4(075.8)
  Пальм Г.А. Загальна психологія : навч.посібник - К : Центр учбової літ. , 2009. - 255 c.
  159.9(075.8)
  Пальм Г.А. Загальна психологія: Навч. посібник - К. : Центр учбової літ. , 2009. - 255 c.
  159.9(075.8)
  Пальчевський Б.О. Дослідження технологічних систем (Моделювання, проектування, оптимізація): Навч. посібник - Львів : Світ , 2001. - 231 c.
  519.876:621.002
  Пальчевський С.С. Акмеологія : навч.посібник для вищ. навч. закл. - К . : Кондор , 2008. - 397 c.
  316.612(075.8)
  Пальчевський С.С. Соціальна педагогіка : навч.посібник для вищ. навч. закл. - К . : Кондор , 2009. - 550 c.
  37.013.42(075.8)
  Пальчевський С.С. Акмеологія: навч. посібник для вищ. навч. закл. - К. : Кондор , 2008. - 397 c.
  316.612(075.8)
  Памятники археологии позднеримского времени правобережной киевщины : монографія / Н.М. Кравченко, О.В. Петраускас, Р.Г. Шишкин и др.; отв. ред.: Д.Н. Козак - К.: : КНТ , 2007. - 456 с. c.
  745            85.12
  Панасюк В.В. Механика разрушения и прочность материалов: Справ. пособие: : 4. Т.1. Основы механики разрушения - Киев : Наук думка , 1988. - 488 c.
  539.375
  Панков В.А. Контролінг і бюджетування фінансово - господарської діяльності підприємства : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр учбов.літ. , 2007. - 109 c.
  658.14/.17.012.7
  Панкратов Г.П. Двигатели внутреннего сгорания. Автомобили, тракторы и их эксплуатация: Учебник для строит. техникумов по спец."Строит. машины и оборуд" - 2 . - М. : Высш. шк. , 1979. - 296 c.
  621.431.73
  Панфилов А.В. Магнитофон - приставка для озвучивания любительского фильма - М. : Радио и связь , 1987. - 48 c.
  681.846.7_182.7+ББК37.95
  Панфилов В.А. Электрические измерения: Учебник для сред. проф. образования по спец. "Электроснабжение" - 2 . - М. : Издат. центр "Академия" , 2006. - 285 c.
  621.317.3
  Панченко М.І. Цивільне право України : навч.посібник. - 2-е вид., стер . - К. : Знання , 2006. - 583 c.
  347(477) :(37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)
  Панчишин С.М. Аналітична економіка: макроекономіка і мікроекономіка: підручник : 2. Т.1. Вступ до аналітичної економіки. Макроекономіка - К. , 2009. - 723 c.
  330.101.54(075.8)
  Папшев Д.Д. Отделачно - упрояняющая обработка поверхностным пластическим деформированием - М. : Машиностроение , 1978. - 152 c.
  621.787.4
  Партин Г.О. Фінанси підприємств: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / А.Г. Загородній - 2 . - К. : Знання , 2006. - 379 c.
  336(075.8)
  Партон В.З Механика разрушения: От теории к практике - М. : Наука , 1990. - 238 c.
  539.375.5
  Парфіненко А.Ю. Туристичне країнознавство : навч.посібник для вищ.навч.закл. - Х. : Бурун Книга , 2009. - 287 c.
  338.48-44(075.8)
  Пассажирские автомобильные перевозки : Учебник для вузов / Л.Б.Миротин - Москва , 2006. - 447 c.
  656.072
  Пахела Ю.И. Загальне документознавство: навч. посібник для вищ. навч закл. - 2 . - К. : Ліра , 2009. - 432 c.
  002.2(075.8)
  Пахела Ю.І. Кадрове діловодство - 5 . - К. : Ліра , 2009. - 474 c.
  651.5/7.007:331.108.6
  Пахомов Ю.М. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі : монографія / Ю.М.Пахомов, Д.Г.Лукяненко, Б.В.Губський. - К. : Україна , 1997. - 237 c.
  330.5 : 339.137
  Пацак И. Органическая химия: Курс для сред. школы и техникумов - М. : Мир , 1986. - 366 c.
  547
  Пачковський Ю.Ф. Психологія підприємництва : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К : Каравела , 2007. - 415 c.
  159.9 : 334.7(075.8)
  Пачковський Ю.Ф. Психологія підприємництва : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К : Каравела , 2006. - 407 c.
  159.9 : 334.7(075.8)
  Пашко П.В. Порядок заповнення вантажної митної декларації - К. , 2005. - 399 c.
  336.543(477)
  Пашукова Т.І. Практикум із загальної психології / Т.І.Пашукова, А.І.Допіра, Г.В.Дьяконов; за ред.Т.І.Пашукової - 2-ге вид., стер. . - К : Знання , 2006. - 203 c.
  159.9(076)
  Пащенко М.І. Педагогіка : Навч.посібник / М.І.Пащенко,І.В.Красноштан - К. : `Центр учбової літератури` , 2014. - 228 c.
  37            74я73
  Педагогическое наследие: В.Г.Белинский, А.И.Герцен,Н.Г.Чернышевский,Н.А.Добролюбов : сб.ст. / сост., вступ. ст. и комен. А.Ф.Смирнов. - М. : Педагогика , 1987. - 400 c.
  37.013(091)
  Педагогіка : хрестоматія / А.І Кузьмінський, В.Л. Омеляненко та ін. - 2-ге вид., стер . - К. : Знання - Прес , 2006. - 700 c.
  37.013(076.6)
  Педагогіка вищої школи : навч.посібник / І.О.Бартєнєва, І.М.Богданова, І.В.Бужина та ін. - К. : Знання , 2007. - 495 c.
  378.013(075.8)
  Пенсійна система України : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.І. Грушко, О.В. Бевзенко та ін. - К. : Кондор , 2006. - 334 c.
  364.3 - 646.2(477)
  Пентковский М.В. Введение в курс высшей математики. Учебное пособие для студ. химико - технологических спец. вузов - М. : Высш. школа , 1991. - 278 c.
  517.4
  Пеппер Джон Практическая энциклопедия международного налового и финансового планирования - М. : ИНФРА - М , 1999. - 228 c.
  339.97
  Первинний та аналітичний облік на підприємстві: Навч. посібник для ВНЗ / П.М. Гарасим, Г.П. Журавель, Р.Ф. Бруханський, П.Я. Хомин - Тернопиль : Астон , 2005. - 463 c.
  657
  Первозванский А.А. Поск - М. : Наука , 1970. - 264 c.
  517.8
  Первые в мире. Страницы космических стартов : фотоальбом / сост.: В.Ф.Нестерова, В.И.Исаева, В.В.Казанский и др. - М. : Планета , 1987. - 287 c.
  629.7
  Перевозка экспортно - импортных грузов. Организация логистическихсистем А.В. Кириченко, В.А. Кононенко, Е.А. Королева и др. - 2 . - СПб : Питер , 2004. - 505 c.
  656.073
  Передельский Г.И. Мостовые цепи с импульсным питанием - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 192 c.
  621.317.733
  передовые методы грузовыъ автомобильных перевозок - К. : Техника , 1978. - 168 c.
  656.073
  Переналаживание сборочные автоматы / В.А. Яхимович, Ю.А. Хащин, О.Н. Вертоградов, Ю.А. Осинский - К. : Техніка , 1979. - 176 c.
  621.757.06 - 52 - 182.7
  переработка полимерных композиционных материалов: Учеб. пособие для вузов / Пахаренко В.А. и др. - К. : Воля , 2006. - 550 c.
  678.5 - 419
  Перехідна економіка : підручник для вищ.навч.закл. / В.М.Геєць, Є.Г.Панченко, Е.М.Лібанова та ін.; за ред. В.М.Гейця. - К. : Вища шк. , 2003. - 591 c.
  330.342``714``
  Персональные компьютеры / В.С. Гетов, В.А. Комарицкий, А.Э. Степанян и др.; пер. с болг. В.А.Комарницкого, А.Э.Степаняна ; под ред. В.А.Комарницкого. - М. , 1989. - 207 c.
  004.382.7            681.322.-181.4
  Персональный компьютер для всех : в 4 кн.. Т.1. Хранение и обработка информации / А.Я.Савельев, Б.А.Сазонов, С.Э.Лукьянов; под ред. А.Я.Савельева - М. , 1991. - 190 c.
  681.322.97
  Перспективы развития вычислительной техники : в 11 т. Т.2. Интеллектуализация ЭВМ : справ.пособие / Ю.М.Смирнов, Е.С.Кузин. - М. : Высш.шк. , 1989.
  004.382.7 : 004.89            681.3
  Петраков А.В. Основы практической защиты информации - Москва : Радио и связь , 1999. - 361 c.
  681.3.067
  Петрашко Л.П. Валютні операції - Київ : КНЕУ , 2001. - 203 c.
  336.717
  Петренко П.А. Телеобработка данных в ЕС ЭВМ - Киев , 1986.
  681.327.8
  Петров А.А. Органическая химия : учебник / под ред. А.А.Петрова - М. : ’’Высшая школа’’ , 1965. - 600 c.
  547
  Петров А.А., Бальян Х.В. Органическая химия : перераб. и доп. / Под ред. А.А. Петрова - М. : Высш. школа , 1981. - 592 c.
  547            24.2
  Петров А.П. Прогрессивные технологические процессы ковки и объемной штамповки - М. , 1989. - 105 c.
  621.73
  Петров В.М. Тепловые трубы в электрических машинах - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 152 c.
  621.313.333.017.72
  Петров Г.А. Справочные материалы - Л. : Машиностроение , 1972. - 280 c.
  621.79
  Петров М.М., Михилев Л.А. Неорганическая химия / Под ред. Ю.Н. Кукушкина - 2-е . - Л. : Химия , 1976. - 480 c.
  546(075.8)
  Петров П.К. Информационные технологии в физической культуре и спорте - М. : Академия , 2008. - 286 c.
  796/799
  Петров Э.Г. Организационное управление городом и его системами (методы и алгоритмы) - Х. : Вища освіта , 1986. - 144 c.
  352.071(1-21)
  Петрова А.В. Самоучитель английского языка : учеб.пособие для неязык.вузов. - 7-е изд.,испр . - М. : Высш.шк. , 1991. - 416 c.
  811.111(075.8)            81.2Англ
  Петрова В.Т. Лекции по алгебре и геометрии : в 2 т. Т.1. : учебник для вузов - М. : ВЛАДОС , 1999. - 311 c.
  512.64 + 512.7
  Петровский А.В. Основы теоретической психологии - М. : Инфра-М , 1998. - 526 c.
  159.9(075)
  Петровский И.Г. Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений - 6 . - М. : Наука , 1970. - 279 c.
  517.91
  Петровский И.Г. Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений - 4 . - М., Л. : Гостех. издат. , 1952. - 232 c.
  517.2
  Петроченков А.В. Business English для успешных менеджеров : Учебное пособие - М. : Добрая книга , 2006. - 192 c.
  811.111 (075.8)            81.2 Англ
  Петрунин И.Е. Справочник по пайке - 2 . - М. , 1984.
  621.791
  Петрушенко В.Л. Філософія : навч.посібник для вищ.навч.закл. - 4-те вид.,перероб. і доп . - Львів : Новий Світ-2000 , 2006. - 503 c.
  101.1(075.8)
  Петухов Г.В. Основы теории массового обслуживания - Л. : ВИКА им. А.Ф. Можайского , 1974. - 248 c.
  517.8
  Пехник А.В. Іноземні інвестиції в єкономіку України - К. , 2007. - 335 c.
  339.427.22
  Пехник А.В. Іноземні інвестиції в єкономіку України - К. : Знання , 2007. - 336 c.
  339.717.22/.24
  Печи в литейном производстве / Б.П. Благонравов и др. - М. : Машиностроение , 1989. - 156 c.
  621.745.3
  Пивоваров Ю.Л. Основы геоурбанистики. Урбанизация и городские системы - М. : ВЛАДОС , 1999. - 232 c.
  911.375
  Пилипенко А.Я. Господарське право. Курс лекцій : навч.посібник для вищ.навч.закл. / А.Я.Пилипенко, В.С. Щербина. - К. : Вентуры , 1996. - 286 c.
  346(477)            67.404
  Пилюшенко В.Л. Справочник по практическому металловедению - К. : Техніка , 1984. - 135 c.
  669.017
  Пиотровский Р.Г. Математическая лингвистика : учеб.пособие для пед.ин-тов / Р.Г.Пиотровский, К.Б.Бектаев, А.А.Пиотровская. - М. : Высш.шк. , 1977. - 383 c.
  519.765
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления - 12 . - М. : Наука , 1978. - 456 c.
  517.2/3
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления - 11 . - М. : Наука , 1976.
  517.2/3
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов : учебник для втузов. - 4-е изд., доп . - М : Гос.изд-во физ.-мат.лит , 1962. - 855 c.
  517.2
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления : в 2 т. Т.2. : учебное пособие для втузов - 12-е . - Москва : Наука , 1978. - 575 c.
  517.2
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления : в 2 т. Т.2. : учебник для студентов ВТУзов - 10-е стереотип. . - Москва : Наука , 1972. - 576 c.
  517.2
  Підопригора О.А. Основи римського приватного права - К. : Вентурі , 1997. - 333 c.
  341.91(37)            67.3
  Підопригора О.А. Римське право : підручник / О.А.Підопригора, Є.О.Харитонов. - К. : Юрінком Інтер , 2003. - 511 c.
  341.91(37)            67.3
  Пірнач Г.М. Чисельне моделювання хмар та опадів у системних атмосферних фронтів - К. : Ніка-Центр , 2008. - 294 c.
  551.576/.577
  Піча В.М. Політологія. Типові питання та відповіді з лекційного курсу : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.М.Піча, К.М.Левківський, Н.М.Хома. - К. : Каравела , 2002. - 174 c.
  32.01 + (37.017.4-053.81: 342.7)            66.01
  Пластинки и оболочки из стеклопластиков / Гольденблат И. - М. : Высшая школа , 1970. - 408 c.
  678
  Платов В.Я. Деловые игры: разработка, организация, проведение - М. : ИПО Профиздат , 1991. - 191 c.
  371.69
  Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения - К. : Олимпийская лит-ра , 2004. - 807 c.
  796.011.3
  Плахтій П. Фізіологія людини. - К. : Професіонал , 2006. - 463 c.
  612.1/8(075.8)
  Плескач В.Л. Технології електронного бізнесу - К. : Київ. нац. торг. екон. ун-т , 2004. - 221 c.
  004.77
  Плісак Т.О. Облік та аналіз діяльності комерційного банку : 2. Т.1. - К. , 2004. - 515 c.
  336.713
  Плужнік О.І. Кримінально-виконавче право в таблицях та схемах - К. : Професіонал , 2006. - 143 c.
  343.8(477)
  Победря Б.Е. Лексции по тензорному анализу - М. : Изд-во МГУ , 1986. - 263 c.
  514.743
  Погорелов А.В. Аналитическая геометрия - 3 . - М. : Наука , 1968. - 176 c.
  517.3
  Погорелов А.В. Геометрия - 2 . - М. : Наука , 1984. - 288 c.
  517.3,/6
  Погорелов А.В. Дифференциальная геометрия - 5 . - М. : Наука , 1969. - 176 c.
  517.4
  Погорелов В.И. Газодинамические расчеты пневматических приводов. - Л. : Машиностроение , 1971. - 184 c.
  62-522.7 : 533
  Погорілий Д.Є. Політологія: кредитно-модульний курс : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр учбов. літ. : Інкос , 2008. - 430 c.
  32.01 + (37.017.4-053.81 : 342.7)            66.01
  Подактоквий кодекс України: із змін. і доп. станом на 7 лютого 2011 року (відповідає офіц.текстові). - К. : Алерта: ЦУЛ , 2011. - 423 c.
  342.743 : 340.130.53
  Подвижные игры : учеб.пособие для вузов и ссуз физ.культуры / И.М.Коротков, Л.В.Былеева, Р.В.Климкова и др. - М. : Спорт Академ-Пресс , 2002. - 229 c.
  796.2
  Подетальные нормы расхода запасных частей на ремонтно-эксплуатационные нужды для автомобилей КрАЗ-255В, КрАЗ-255Б1, КрАЗ-255В,КрАЗ-255В,КрАЗ-256Б и др. - М. : Транспорт , 1985. - 198 c.
  629.113.004.67
  Подетальные нормы расхода запасных частей на ремонтно-эксплуатационные нужды для автомобилей МАЗ-500А, МАЗ-503А, МАЗ-504А,МАЗ-504В,МАЗ-504 Г - М. : Транспорт , 1985. - 176 c.
  629.113.004.67
  Подласый И.П. Педагогика. Новый курс : в 2 т. Т.2. Процесс воспитания. : учебник для вузов - М. : ВЛАДОС , 1999. - 256 c.
  37.01
  Подласый И.П. Педагогика. Новый курс : в 2 т. Т.1. Общие основы. Процесс обучения. : учебник для вузов - М. : ВЛАДОС , 1999. - 574 c.
  37.01
  Подмарков В.Г. Роберт Оуэн-гуманист и мыслитель - М. : Наука , 1976. - 128 c.
  873
  Подольська Є.А. Кредитно - модульний курс культурології : : навч.посібник для вищ.навч.заклд. / / Є.А.Подольська, В.Д.Лихвар, Д.Є.Погорілий. - - К . : : Фірма `ІНКОС`, Центр навч. літ , 2006. - 366 c.
  168.522 : 378.022
  Подшивалкіна В.І. Соціально-психологічний практикум / В.І.Подшивалкіна, К.Г.Дементьєва - Одеса : КНТ , 2015. - 104 c.
  159.9.072.2            85.35
  Подъемно - транспортные машины : : учебник для с/х вузов / / В.В.Красников, В.Ф.Дубинин, В.Ф.Акимов и др. - - 4-е изд., перераб. и доп. - . - М. : : Агропромиздат , , 1987. - 272 c. - ((Учебники и учеб.пособия для высш.учеб.заведений).).
  631.374
  Подъемно - транспортные машины : атлас конструкций : : учеб.пособие для вузов / / под ред. М.П.Александрова . - - М . : : Машиностроение, , 1973. - 256 c.
  621.86/.87
  Подъемно - транспортные машины. Атлас конструкций : учеб.пособие для вузов / под ред. М.П.Александрова. - М. : Машиностроение , 1973. - 256 c.
  621.86/.87
  Подъемно-транспортное оборудование - К. : Техника , 1986. - 87 c.
  621.86/87
  Подъемно-транспортное оборудование - К. : Техника , 1965. - 79 c.
  621.86/.87
  Поживанов М.О. Українські вектори місцевого самоврядування. - К. : Альтерпрес , 2004. - 368 c.
  332.14+342.25(477) : (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)
  Позин М.Е. Руководство к практическим занятиям по технологии неорганических веществ - Л. , 1968. - 380 c.
  6П7.2
  Позитивизм и эстетика: Очерки - Л. : Изд-во ЛГУ , 1983. - 152 c. <