Бібліотека
КрНУ імені М.Остроградського
     
     
     
     
     
     
     
     

Систематичний каталог бібліотеки                                                          Перелік книг за тематикою УДК

001 Наука у цілому
 • 001.895 Венчурні проекти
 • 001.895 , 330.341.1 Інновації
 • 002 Друк. Документація. Науково-технічна інформація
 • 002:339.138 Маркетинг інформаційний
 • 004 Інформаційні технології
 • 004.056 Захист інформації, безпека
 • 004.3 Апаратні засоби
 • 004.353 Відіомонітори
 • 004.42 Програмування
 • 004.451 Операційні системи
 • 004.451.64 Апаратні засоби захисту
 • 004.65 Системи управління базами даних (СУБД)
 • 004.7 Комп`ютерні сітки
 • 004.732 Сітки локальні
 • 004.738.5 Інтернет
 • 004.738.5:658.6/9 Електронна комерція
 • 004.77 Електроний бізнес
 • 004.78 : Автоматизовані системи у ...
 • 004.78:025.4.036 Автоматизовані інформаційно-пошукові системи
 • 004.78:336.717 Автоматизовані системи банківських операцій
 • 004.91 Оброблення і створення документів
 • 004.92 Комп`ютерна графіка
 • 006.015.5 Управління якістю
 • 006.063 Сертифікація
 • 006.1 Стандартизація у цілому
 • 006.83 Якість
 • 008 Культура
  021 Організація та развиток бібліотечної справи
  061 Діяльність організацій по охрані природи
 • 061.1ЕС Европейский Союз(ЕС)
 • 1 Філософія
 • 111.1 Онтологія (буття)
 • 130.2 Філософія культури
 • 141.131 Платонізм. Неоплатонізм
 • 141.339 Езотерика
 • 159.9 Психологія
 • 159.923 Психологія особистості
 • 159.942 Емоції
 • 159.9:334.7.012.42 Психологія підприємництва
 • 168.522 Культурологія
 • 172. 4 Міжнародна етика
 • 174 Професійна етика
 • 174.022.1 Професійна та ділова етика. Імідж. Репутація
 • 174.022.1 Імідж
 • 178.1 Алкоголізм
 • 178.7 Паління
 • 2 Релігія
 • 281.9 Православна церква
 • 303.725.36 Примінення теорії систем, теорії управління та кібернетики
 • 311.12 Статистичне угрупування
 • 311.313(058)(477.53) Регіональна статистика: обласн., краєва
 • 314.02 Демографія.Джерела демографічних даних
 • 314.156.5(477) Геноцид українского народа
 • 314.7 Міграція
 • 316 Соціологія
 • 316.323.4 Азіатска деспотія, соціальна структура
 • 316.324.5 Аграрні суспільства, соціальна структура
 • 316.334.55 Соціологія (аграрна політика)
 • 316.343.4 Автохтонне населення в колоніальному суспільстві (соціологія
 • 316.343.653 Адміністратори в капіталістичному суспільстві (соціология)
 • 316.344.32 Інтелектуали
 • 316.346.2-055.2 Жінки
 • 316.422.4 Прогрес
 • 316.422.44 НТП
 • 316.422.6 Регрес (НТП)
 • 316.46 Лідерство
 • 316.462 Авторитаризм ( соціологія)
 • 316.61-056.45 Генії
 • 316.612 Развиток особистості
 • 316.73 Акультурація (соціологія)
 • 321.61 Абсолютизм (форми влади)
 • 321.64 Авторитарні режими нового часу
 • 323 Внутрішня політика
 • 323.17 Автономія та самовизначення нації
 • 323.329 Соціальні спільноти та прошарки. Інтелігенція
 • 323.396 Соціальна еліта
 • 324 Вибори. Референдуми. Виборчі компанії
  325 Міграційна політика
 • 327(477) Зовнішня політика України
 • 327.51 Військові союзи
 • 328 Парламенти. Народні представництва. Уряди
 • 328.132.7 Президентський кабінет. Президентський уряд
 • 330 Економіка
 • 330(477) Економіка України
 • 330.01 Економічна теорія
 • 330.1 Економічні науки
 • 330.101.54 Макроекономіка
 • 330.111.4 Виробничі сили
 • 330.131.7 Ризики
 • 330.131.7:336.71 Ризики банківські
 • 330.131.7:336.743 Валютний ризик
 • 330.142.2 Уставний фонд, капітал
 • 330.142.2 Вкладений капітал.Уставний фонд
 • 330.142.211.4 Амортизація основних фондів
 • 330.31 Кругообіг в народному господарстві. Відтворення
 • 330.322 Інвестиції
 • 330.322.013 Автономні інвестиції ( політекономіка)
 • 330.322.5 Інвестиції, рентабельність та ефективність
 • 330.322:658.589 Венчурне інвестування
 • 330.33 Криза
 • 330.34.014.1 Економіка застійна
 • 330.34.014.2 Економіка, що розвивається
 • 330.341(477) Фактори економічного розвитку України
 • 330.341.1 Развиток виробничих сил. Техн. прогрес. Інновації
 • 330.341.1 Інновації. Технічний прогрес
 • 330.341.1(477) Інновації в Україні
 • 330.341.2:334.758 Кластер
 • 330.342.111 Автаркне господарство (політекономіка)
 • 330.356.3 Ефективність капіталовкладень
 • 330.43 Економетрія
 • 330.46 Теорія систем, управління в кібернетиці та економіці
 • 330.47 Теорія інформації в економіці. Економічна інформатика
 • 330.52 Національна економіка
 • 330.564.2 Прибутки населення
 • 330.59 Життєвий рівень
 • 330.59 Соціально-економічний розвиток
 • 330.8(477) Історія економічної думки.Економічні вчення та школи
 • 330.837 Інституціоналізм. Неоінституціоналізм
 • 331 Праця. Економіка праці
 • 331.07 Адміністративні органи, уповноважені та офіційні особи (прац
 • 331.101.26 Праця, як економічний фактор
 • 331.101.262 Людський капітал
 • 331.102 Види праці
 • 331.103.255 Автоматизована праця
 • 331.106.24 Колективні договори
 • 331.108 Робота з кадрами
 • 331.108.2 Питання кадрів. Управління кадрів
 • 331.108.2 Управління персоналом
 • 331.108.3 Адаптація рабітників ( праця )
 • 331.2 Зарабітня плата
 • 331.21 Управління заробітною платою
 • 331.211 Аванс (праця)
 • 331.215`311` Виплати із соцстраху
 • 331.225 Премії. Окремі виплати
 • 331.23 Акордна оплата праці
 • 331.31 Робочий час
 • 331.315 Відрядження
 • 331.322 Відпустки
 • 331.5 Ринок праці
 • 331.522 Попит і пропозиція на ринку праці. Потенціал робочих місць
 • 331.522 Трудові ресурси
 • 331.556.4 Міграція трудова, міжнародна
 • 331.556.4 Міждержавна мобільність. Міграція
 • 331.582 Трудові резерви
 • 332.012.324 Власність корпорацій
 • 332.025.1 Адміністративне втручання в регіональній економіці
 • 332.1 Регіональна економіка
 • 332.13 Розміщення. Регіональне разміщення
 • 332.142.4 Використання територіальних ресурсів
 • 332.15 Агломерація економічної діяльності (регіональна економіка)
 • 332.2.01 Аграрні теорії (земельне питання)
 • 332.2.021;338.43.02 Аграрна політика
 • 332.72 Ринок праці, нерухомості
 • 332.856 Агенція по квартирному посередництву ( житлове господарство)
 • 334.012.64 Дрібні підриємства
 • 334.7.012.32 Підприємництво (загальне)
 • 334.7.012.42 Підприємництво комерційне
 • 334.722 Приватне підприємництво
 • 334.722.012.42 Підприємництво
 • 334.722.012.64 Мале підприємництво
 • 334.722.8 Акціонерні компанії
 • 334.758 Злиття. Об`єднання фірм. Кластери
 • 334.7:658.589 Венчурні (рискові) підприємства
 • 336 Фінанси
 • 336.07 Адміністрація фінансова
 • 336.1 Державні фінанси у цілому
 • 336.14 Державний бюджет. Національний бюджет
 • 336.14.025.3 Фінансова безпека
 • 336.2 Бенефіціар
 • 336.22 Податки. Збори
 • 336.225 Методи оподаткування
 • 336.225.64 Податкова заборгованість
 • 336.225.64 Подакти.Заборгованість податкова
 • 336.225.673 Контроль податковий
 • 336.226.11 Податки на доходи фізичних осіб
 • 336.22:351.713 Перевірки податкові
 • 336.246.025.2 Контроль фінансовий
 • 336.275.3 Державні боргові зобов`язання
 • 336.544 Контроль якості
 • 336.7 Грошовий обіг. Банківська справа
 • 336.71 Банківська справа.Банки
 • 336.71(477) Банківська справа. Банки в Україні
 • 336.71.025.3 Безпека у банках
 • 336.711 Національні, державні банки
 • 336.713 Банки комерційні
 • 336.743 Валюта. Зв`язані валюти
 • 336.748.12 Інфляція
 • 336.76 Фінансовій ринок
 • 336.763;347.72.03 Акції (фінанси), (торгове право), (економіка)
 • 336.77 Кредит. Кредитна справа
 • 336.773 Кредитні спілки (фінанси)
 • 338.12 Економічні цикли
 • 338.23:343.3 Безпека економічна держави
 • 338.242 Управління економікою в ринковому господарстві
 • 338.246.02 Адміністративні заходи (економіка)
 • 338.246.025.2 Регулювання. Контроль
 • 338.246.025.2, 338.268.025 Контроль
 • 338.246.027 Матеріальна допомога
 • 338.246.027.2 Стимулювання. Пільги
 • 338.26 Планування.Соціально-економічне планування
 • 338.26 Народногосподарське планування
 • 338.27 Економічне прогнозування
 • 338.27 Прогнозування економічне
 • 338.33 Теорія виробництва. Структура. Спеціалізація
 • 338.364 Автоматизоване виробництво ( економіка)
 • 338.43 Аграрна промисловість (економ.сільського господарства)
 • 338.43 Сільське господарство.Економіка
 • 338.43 Економіка сільського господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика.Економ.сільск. господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика
 • 338.431 Аграрні відносини. Аграрні структури
 • 338.431 Аграрні структури (економіка сільського господарства)
 • 338.432 Сільськогосподарське виробництво (господарювання)
 • 338.436.33 Агропромисловий комплекс
 • 338.439 Продовольчий комплекс. Продовольче питання
 • 338.439 Продовольчий комплекс (економіка)
 • 338.439 : Виробництво продуктів :м"яса,риби,рису і т.д.
 • 338.439:63 рису,молока і т.д. Виробництво с/г продуктів
 • 338.45 Економіка промисловості і ремісничого виробництва
 • 338.45.01 Промислова політика
 • 338.45:658 Економіка підприємства
 • 338.46 Економіка сфери послуг
 • 338.465.2 Консалтинг
 • 338.465.2 Послуги
 • 338.465.2 Інжиніринг
 • 338.465.2 Консультування
 • 338.47 Економіка транспорту і зв`язку
 • 338.48 Туризм. Економіка туризму
 • 338.48-44(1-22) Сільський туризм
 • 338.49 Інфраструктура економіки
 • 338.5 Ціни. Ціноутворення
 • 338.512 Витрати виробництва
 • 338.516.2 Ринок.Форми ринку
 • 338.516.22 Ціни ринкові
 • 338.532.4.025.24 Контроль за цінами
 • 338.583 Інфраструктура
 • 339 Торгівля
 • 339.13.012 Види ринків
 • 339.13.025 Адміністративні міри впливу на ринок
 • 339.137.2 Конкуренція
 • 339.138 Маркетинг
 • 339.138 : 338.46 Маркетинг послуг
 • 339.138(100) Маркетинг міжнародний
 • 339.138(100) Міжнародний маркетинг
 • 339.138.001.5 Маркетингові дослідження
 • 339.138.1 Маркетинг промисловий
 • 339.138.`313` Маркетинг стратегічний
 • 339.14:338.49 Інфраструктура товарного ринку
 • 339.166.5 Торгівля продуктами розумової праці
 • 339.172 Товарні біржі. Продуктові біржі
 • 339.175 Посередники торгові
 • 339.178 Посередницькі інститути
 • 339.187.62 Лізинг
 • 339.187.67 Абонентне обслуговування ( торгівля)
 • 339.37 Роздрібна торгівля
 • 339.543 Митна політика
 • 339.543.624 Оффшорні зони
 • 339.56 Торгівля зовнішня
 • 339.727.2 Рух капіталів. Міжнародні займи. Міграція капталів
 • 339.727.22/24 Інвестиції іноземні
 • 339.74.025 Адміністративні міри в девізній політиці
 • 339.9 Міжнародні економічні відносини. Світове господарство
 • 339.9.012 ЗЕД
 • 339.9.012.23:346.58(477) Регулювання ЗЕД в Україні (правове)
 • 339.9.012.42 Автаркія (світове господарство)
 • 339.92 Міжнародне економічне співробітництво
 • 339.923 Економічні союзи
 • 339.924 Інтеграція
 • 339.94 Глобалізація
 • 34.07;35.07 Адміністративні органи (право)
 • 340 Право. Юридичні науки
 • 340.12 Теорія права
 • 340.12 Теорія держави і права
 • 340.12(091) Історія держави і права
 • 340.130.53 Закони
 • 340.130.54 Кодекси
 • 340.130.55 Укази
 • 340/.349 Правознавство
 • 341.215.4 Захист прав людини
 • 341.24 Міжнародні правові дії
 • 341.63 Міжнародний арбітраж
 • 342.26 Адміністративно-територіальний поділ держави
 • 342.34 , 321.7 Демократія
 • 342.392 Авторитарні (недемократичні) форми держав та правління
 • 342.518 Виконавча влада.Уряд. Кабінет Міністрів
 • 342.565.2 Конституційні суди
 • 342.7 Права і обов"язки громадян
 • 342.7 Основні права та обов`язки громадян
 • 342.849 Агітаційний матеріал для виборів (державне право)
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративні порушення
 • 342.9(477) Адміністративне право України
 • 342.924 Адміністративні акти (державне право)
 • 343.13 Кримінально-процесуальне право
 • 343.132 Слідчі дії
 • 343.195 Суд присяжних
 • 343.2/.7 (477) Кримінальне право України
 • 343.23 Злочини у цілому
 • 343.237(477) Співучасть, угрупування, зговір (Україна)
 • 343.337 Агресія (кримінальне право)
 • 343.353 Адміністративна влада, зловживання (кримінальне право)
 • 343.353.1 Корупція
 • 343.359 Злочини проти державної казни. Контрабанда
 • 343.575 Заборона вживання та оберту наркотиків
 • 343.6 Злочини проти особистості
 • 343.61 Вбивство
 • 343.62 Аборт (кримінальне право)
 • 343.9 Кримінологія
 • 343.9.01 Загальна теорія злочину та злочинність
 • 346(477) Господарське право України
 • 346.231 Адміністративні установи
 • 346.26 Приватне підприємництво
 • 346.5 : Регулювання: конкуренції, якості, виробництва, НТП
 • 346.548 Безпека бізнесу, підприємництва
 • 346.548 Рейдерство
 • 346.548 ,366.5 Захист споживачів
 • 346.6 Соціальний захист населення
 • 347 Громадянське право
 • 347.133.5 Адміністративні угоди
 • 347.133.9 Абстрактні (причинні) угоди
 • 347.188 Акти громадянського стану (громадянське право)
 • 347.211 Інтелектуальна власність, ресурс
 • 347.214.2 Нерухоме майно. Нерухомість
 • 347.426.6 Відшкодування збитку. Оцінка збитку
 • 347.471.03 Адміністрація суспільства (громадянське право)
 • 347.722 Товарні знаки
 • 347.732 Агент за обміном ( торгове право)
 • 347.735 Факторинг
 • 347.746 Вексель
 • 347.77 Патенти
 • 347.771 Авторські свідчення ( патентне право)
 • 347.779 Адміністративна організація охорони промис. і торг. прав
 • 347.78 Авторское право
 • 347.789 Адміністративно-технічна організація авторського права
 • 347.791.3 Адміністративно-правов. регулювання прав власності на суди
 • 347.792 Абандон (морське право)
 • 347.799.2 Аварія (морське право)
 • 347.822.5 Авіаційна метеорологічна служба( служба погоди)
 • 347.918 Арбітраж.Третейський суд
 • 347.921 Адвокати ( громад. процес. право )
 • 347.961(477) Нотаріат, нотаріуси, нотар. контори (Україна)
 • 347.963 Прокурори. Прокуратура
 • 347.965 Адвокатура (громад.процес.право)
 • 347.998.8 Адміністративні суди (громадянське процесуал.право)
 • 347.998.85 Адміністративні суди
 • 347.998.85 (477) Адміністративні суди в Україні
 • 349.2 Трудове право
 • 349.227 Заборона необгрунтованного скорочення
 • 349.233 Матеріальна відповідальність у трудовом погодженні
 • 349.41 Земельне право
 • 349.42 Аграрне право
 • 349.42(477) Аграрне право України
 • 349.6 Правові проблеми охорони навколишнього средовища
 • 35.073.526 Надання та публікація балансу. Аудит
 • 351 Державне адмін. управління
 • 351.077.6 Управлінські рішення
 • 351.087.43 Пенсії. Допомоги
 • 351.087.431 Пенсія. Допомога при звільненні, або виході у відставку
 • 351.087.431.1 Право на пенсію
 • 351.087.431.2 Пенсійні внески
 • 351.087.431.3 Пенсійний фонд
 • 351.087.431.4 Пенсійні надбавки
 • 351.713 Адміністративна діяльність у відношенні податків і зборів
 • 351.741 Організація міліції
 • 351.743 Громадянська охорона.Народні дружини
 • 351.755.61 Паспорти. Паспортна міліція
 • 351.762;343.56 Азартні ігри (адміністративне управління), (кримінальне прав
 • 351.811 Автомобильні дороги ( адміністративний нагляд)
 • 351.814 Авіаційний зв`язок (адміністративне управління)
 • 351.814 Авіація, управління
 • 351.814 Авіатраси (адміністративне управління)
 • 351.822 Адміністративний нагляд за грошовою обіговістю
 • 351.823 Адміністративний нагляд за добуванням сировини
 • 351.824 Адміністративний нагляд за промисловістю та торгівлею
 • 351.825 Адміністративний нагляд за кредитними установами
 • 351.83 Адміністративне регулювання праці і труд.відносини
 • 351.84 Адміністративний нагляд за соціальним забезпеченням
 • 351.853 Нагляд за пам`ятниками. Збереження природних ландшафтів
 • 351.9 Адміністративна юрисдикція (адміністр.управління)
 • 351.9 Нагляд і контроль за держ. управлінням. Скарги
 • 352.07 Адміністративні установи органів управління
 • 353.2 Автономні республіки, області, краї, департаменти,провінції
 • 355.081 Головне командування армії
 • 355.232 Академії (військова справа)
 • 355.469 Авіаційна стратегія (військова справа)
 • 355.75 Адміністративно-господарські установи (військова справа)
 • 356.3 , 355.6 , 359.5 Адміністративно-господарська служба (військова справа)
 • 357.3 Автоколони (військова справа)
 • 359.3 Авіаційні частини військово-морских сил (військова справа)
 • 364.12 Автоматизація виробництва (соціальне забезпечення)
 • 364.2 Основні потреби людини
 • 364.2-262.2 Прожитковий мінімум
 • 364.3 Соціальна допомога. Соц.страхування
 • 364.3-642-264 Індексація виплат. Виплати, основ. на вартості життя
 • 364.3-646.2-3 Організації соціального забезпечення
 • 364.3.-646.2 Пенсії
 • 364.32-642 Соціальні грошові виплати
 • 364.32-642:331.215 Лікарняні, декретні
 • 364.32-642:331.215"313" Декретні
 • 364.6 Соціальне забезпечення. Соціальні проблеми
 • 364.662 Бідність
 • 365 Потреба у житлі та її задоволення
  368 Страхування
 • 368.07 Адміністративні страхові органи
 • 368.08 Адміністративний персонал страхових установ
 • 368.1.021.3 Договір страхування
 • 368.2.025.79 Абандон ( страхування)
 • 368.212/.214 Автомобильный транспорт, перевозки ( страхование)
 • 368.8 Страхування окремих майнових цінностей
 • 368.914 Пенсійне страхування
 • 368.914:061.2 Пенсійне страхування недержавними організаціями
 • 37 Освіта
 • 37(1-87) Освіта за кордоном
 • 37.013 Педагогіка
 • 37.014.15 Законодавсто в області освіти
 • 37.014.543 Фінансування освіти
 • 37.015.3 Психологія освіти
 • 37.015.6 Економіка системи освіти
 • 37.017.4-053.81 Правова культура молоді
 • 37.017.4-053.81 Політична культура молоді. Формування
 • 37.017.4-053.81 : 343.85 Профілактика правопорушень серед молоді
 • 37.018.1 Сімейне виховання та освіта
 • 37.034 Моральне виховання
 • 37.07 Адміністративні проблеми навчальних закладів
 • 371 Організація виховання та освіти
 • 371.058 Організація виховання та освіти. Приватна школа
 • 371.11 Адміністрація учбового закладу (освіта)
 • 371.33 Аудіовізуальні методи навчання ( освіта )
 • 373 Дошкільне виховання і освіта. Загальноосвітня школа
  378 Вища освіта
 • 378(438) Вища освіта в Польщі
 • 378.014.15 Законодавсто в області вищої осіти
 • 378.017.4-057.785 Правова обізнанність студентів
 • 378.017.4-057.785 Правова культура студента
 • 378.02 Методика викладання у вищій школі
 • 378.022 , 37.022 Кредитно-модульна система
 • 378.1 Організація вищої освіти
 • 378.2 Академічні ступені (освіта)
 • 378.4 Університети
 • 379.858 Авіатуризм
 • 392.5 Агамія (етнографія)
 • 398.33 Адвент ( різдвяний піст )
 • 477) Історія української та зарубіжної культури
 • 5(092) Природознавство, біографії
 • 502 Природа. Охорона навколишнього середовища
 • 502 /. 504 Природа. Охорона природних ресурсів
 • 502 /504 Охорона навколишнього середовища. Загрози навколишнього сере
 • 502.1 Охорона навколишнього середовища
 • 502.172 ,502.4 Заповідники
 • 502.174 Відновлення, збереження, економія ресурсів
 • 502.175 Контроль якості средовища. Контроль забруднень
 • 502.2 Середовище у цілому
 • 502.211 Живий світ. Біосфера
 • 502/.504 Екологія
 • 502/504 Природа.Охорона природних ресурсів.Загрози навколишньому сер
 • 502:658.012.32 Екологічний менеджмент
 • 504 Загрози навколишньому середовищу. Екологія
 • 504(084.42) Загрози навколишньому середовищу, атлас
 • 504.5:628.4.047 Забруднення радіоактивне
 • 504.5:628.4.047 Безпека радіоактивна
 • 504:343.3 Безпека екологічна
 • 51 Математика
 • 51(075.8) Математика. Підручник для вищ.шк.
 • 519.237.8 Кластер-аналіз. Класифікація
 • 519.248 Прикладна статистика
 • 519.6 Програмування математичне
 • 519.72 Теорія інформації. Математичні питання
 • 519.816 Теорія прийняття рішень
 • 519.85 Математичне програмування
 • 519.86 Теорія економіко - математичних моделей
 • 519.87 Математичне моделювання
 • 519.876.2 Моделювання процесів управління
 • 53 Фізика
 • 530.145 Квантова механіка
 • 531 Теоретична механіка
 • 539.376 Деформація при постійному навантаженні
 • 544.431.8 Періодичні реакції. Повний безлад
 • 551.58 Кліматологія
 • 553.04 Мінеральні ресурси та запаси
 • 575 Генна інженерія
 • 577.355 Біофізика фотосинтезу
 • 578.828СПИД Вірус СНІД
 • 579.22 Мікробіологія
 • 579.64 Сільськогосподарська мікробіологія
 • 58.006 (477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 58.006.(477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 592/599 Світ тварин.Фауна
 • 611 Анатомія людини
 • 614.2(73) Організація охорони здоров`я в США
 • 614.3 Якість харчових продуктів
 • 615 Фармакологія
 • 616-084 Медицина. Профілактика
 • 616.89-008.441.3 Наркотична залежність
 • 616.89-008.441.44 Самогубство
 • 616.98 Специфічні інфекції
 • 62 - 83 Електропривід
 • 62-82 Гідропривід
 • 62.002.2 Технологія виробництва
 • 620.22 Матеріалознавство
 • 620.9 Загальна енергетика
 • 620.9(477) Загальна енергетика. Енергетика України
 • 620.91 Ресурс енергетики. Альтернативні види
 • 620.91 Альтернативні види енергії
 • 621 Машинобудування
 • 621 438 -714 Газові турбіни, охлодження
 • 621. 426 Дизелі
 • 621.002 Технологія машинобудування
 • 621.039 Атомна енергетика. Атомна промисловість
 • 621.039.586 Аварії ядерних реакторів
 • 621.3 Електротехніка
 • 621.3.01 Теоретичні основи електротехніки
 • 621.31 Електричні апарати
 • 621.31.019.3 Надійність електросистем
 • 621.311.004.12 Енергозбереження
 • 621.311.1 Енергосистеми
 • 621.311.2 Електростанції
 • 621.313.333 Асинхронні електодвигуни
 • 621.314 Перетворення електричної енергії
 • 621.317 Електровимірювальна техніка
 • 621.317.3 Вимірювання електричних величин
 • 621.38 Електроніка
 • 621.382.049.77 Мікроелектроніка
 • 621.391.63 Передача сигналу світловими променями
 • 621.395.721.5 Мобільний зв`язок
 • 621.396 Радіозв`язок
 • 621.396.6 Радіоелектронна апаратура. Схеми
 • 621.396.62 Радіоприймач
 • 621.397.132 Магнітофони
 • 621.397.446 Телевізори
 • 621.397.6 Телевізійна апаратура
 • 621.43 Автомобільні двигуни
 • 621.431.73 Двигуни внутрішнього згоряння для безрейкового транспорту
 • 621.436.21.031.3 Дизелі з пневматичним розпиленням (компресорні)
 • 621.438 - 714 Газові турбіни, системи охолодження
 • 621.438-135 Газові турбомашини
 • 621.6.033:656.07 Нафтотранспортна система
 • 621.7 Обробка тисненням. Пластичне формоутворення
 • 621.74 Ливарне виробництво
 • 621.753 Допуски та посадки
 • 621.81 Деталі машин
 • 621.86 Підйомно-транспортне обладнання у цілому
 • 621.86/.87 Підйомно-транспортні машини
 • 621.865.8 Роботи
 • 621.873.3 : 629.3 Автокрани
 • 621.983 Глибинна витяжка. Холодна штамповка
 • 622.2 Гірничі роботи при розробці корисних копалин
 • 622.276/279 Нафто-газодобувна промисловість
 • 622.323 Добування нафти
 • 622.324 Добування газу
 • 623.4 Зброя
 • 624.046.012.45 Залізобетонні конструкції, стійкість, несуча здатність
 • 625.08 Дорожно-будівні машини
 • 627 Водне господарство
 • 628.1 Водопостачання
 • 628.1(075.8) Водопостачання
 • 628.3 Стічні води. Очистка стічних вод
 • 629. 113 Автомобілебудування
 • 629.083 Склад, огляд, техн. обслуговування автомоб.
 • 629.113 Автомобілебудування. Автомобілі
 • 629.113(03) Автомобілебудування - довідники
 • 629.113(477) Автомобільний транспорт в Україні
 • 629.113.02.001.4 Випробовування автомобілів
 • 629.114.4 Грузові автомобілі
 • 629.114.6 Легкові автомобілі
 • 629.114.6.004.6 Легкові автомобілі. Ремонт
 • 629.4 Залізничний транспорт
 • 629.73 Авіація
 • 629.762.5 Ракети небалістичні
 • 629.78 Космічна техніка
 • 63 Сільське господарство
  630 Лісне господарство. Лісівництво
 • 630*2 Лісівництво
 • 630*9 Ліси та лісне гос-во з державної точки зору
 • 631.1 Сільськогосподарське виробництво.Організація та управління
 • 631.1(477) Організація та управління сільськогосподарським виробництвом
 • 631.115.1 Сільськогосподарське приватне підприємство
 • 631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.3.001.4 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.374 Сільськогосподарський транспорт
 • 631.4(092) Грунтознавство. Землезнавство. Біография
 • 631.46 Бактеріологія і біологія грунтів
 • 636 Тваринництво
 • 637.1 Молочна промисловість
 • 64.012 Домогосподарство
 • 640.41 Готель
 • 65 Управління підприємством
 • 65.011.4 Ресурси (резерви) виробництва
 • 65.011.46 Аутсорсинг (управл.ефективністю)
 • 65.012 Управління підприємством. Методи
 • 65.012.2 Планування діяльності
 • 65.012.32 Менеджмент організації
 • 65.012.8 Безпека економічна підприємства
 • 65.012.8 Економічна безпека під-ва
 • 656 Транспорт
 • 656.07 Управління транспортом
 • 656.07 Транспортна система
 • 656.071.32 Бухгалтерія транспортного підприємства
 • 656.13 Автомобільний транспорт
 • 656.13.07 Організація та експлуатація автомобільного транспорту
 • 657 Бухгалтерський облік
  657 Бухгалтерія
 • 657.1 Бухгалтерія
 • 657.15 Фінансовий облік
 • 657.15(047.2/3) Бухгалтерська фінансова звітність
 • 657.2 Бухгалтерскі проводки
 • 657.222 Ведення бухгалтерських операцій
 • 657.372.3 Списання. Амортизація
 • 657.421.3 Бухгалтерський облік ліцензій
 • 657.474.51 Визначення фактичної собівартості. Калькулювання
 • 657.6 Аудит
 • 657.6 Аудит, ревізія
 • 658.011.46 Потенціал підприємства
 • 658.011.47 ФСА
 • 658.012.011.56 Автоматизація
 • 658.012.12 Аналіз господарської діяльності підприємства
 • 658.012.122 Економічна діагностика під-ва
 • 658.012.122 Діагностика економічна
 • 658.012.122 Економічний аналіз
 • 658.012.122:330.4 Діагностична матриця
 • 658.012.32 Менеджмент
 • 658.012.32 : 331.103 Автоматизоване роб.місце менеджера
 • 658.012.324 Корпоративна форма управління підприємством
 • 658.012.61 Корпоративна культура
 • 658.012.7 Контролінг
 • 658.016"313" Стійкість стратегічна підприємства
 • 658.016.7 Санація
 • 658.14/.17 Фінанси підприємств
 • 658.14/.17.012.12 Фінансовий аналіз
 • 658.14/17 Фінансова стійкість підприємства
 • 658.310.8 Штатний розклад
 • 658.345 БЖД
 • 658.345 Охорона праці
 • 658.512.011.56 САПР (система автоматиз.проектування)
 • 658.52 Виробничо-промислова структура
 • 658.527.011.56 - 192 (075.8) Потокове виробництво
 • 658.562 Виробничий контроль.Техн.контроль
 • 658.589 Модернізація
 • 658.589 Реконструкція
 • 658.589 Інноваційна діяльність
 • 658.7 Логістика
 • 658.8 Збут. Продаж. Реалізація продукції
 • 658`313` Стратегія підприємства
 • 659.1, 659.1: Реклама, реклама продукції
 • 659.4 Паблік Рилейшнз
 • 66 Хімічна промисловість
 • 663/664 Харчова промисловість
 • 669 Металургія
 • 67/68 Легка промисловість
 • 678.06.001.2 (03) Вироби із високомолекулярних матеріалів, проектування
 • 681.3.06 Програмування
 • 681.327.22 Відеомонітори
 • 681.5 Теорія автоматичного управління
 • 681.511.42 Системи автомат. управління імпульсні (дискретні)
 • 681.518 Інформаційні системи
 • 681.518 Інформаційні системи в автоматизованому управлінні
 • 681.518.3 Вимірювальні інформац.системи (для управління)
 • 681.518.5.015 Системи автомат.контроля і техн.діагностики. Ідентифікація
 • 687 Швейна промисловість
  69 Будівництво
 • 69.003 Економіка будівництва
 • 697.3 Центральне опалення
 • 7 Культура
 • 7.036.2 Імпресіонізм
 • 712.23 Заповідники, нац.парки та інші природні території, що охоро
 • 725.4 Будівлі пром. підприємств, проектування
 • 744.4 Інженерна графіка
 • 75 Живопис
  78 Музика
 • 78.017 Музиканти
 • 796.525 Альпінізм
 • 811.111 Англійска мова
 • 811.111(038) = 111=161.1 Англо - російські словники
 • 811.161.2 Українська мова
 • 811.161.2"06-26 Українська сучасна літературна мова
 • 82-8 Літературна суміш. Афоризми. Сценарії
 • 82.09 Літературна критика та дослідження
 • 82.09.161.2" " Літературознавство укр.літ."століття"
 • 883 Українська література
  9 Історія
 • 9(477)1934-1941 Історія України в 1934-1941рр.
 • 908 Краєзнавство
 • 908(477.53) Краєзнавство. Полтавська область
 • 91(510) Географія Китаю
 • 930.85(100 Історія української та зарубіжної культури
 • 94(477) Історія України
 • 940(477) Історія України
 • 940`10/17` (477) Історія України Х І - XVIII ст.
 • 94`10/17` (477) Вимірювання електричних величин
 • ЄС Европейский Союз
 • Китай Китай
 • Авен О.И. Бесконтактные исполнительные устройства промышленной автоматика / О.И.Авен, С.М.Доманицкий; под ред. А.Я.Лернера. - М.; Л. : Госэнергоиздат , 1960. - 344 c.
  681.587
  Аврамов В.П. Основы автоматики транспортных машин : учеб. пособие для техн. вузов / В.П.Аврамов, Е.Е.Александров. - К. : Вища шк. , 1986. - 87 c.
  629.3 : 681.51            629.11 : 681.51
  Автоматизация настройки систем управления / В.Я.Ротач, В.Ф.Кузищин, А.С.Клюев и др.; под ред. В.Я.Ротача. - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 271 c.
  681.5
  Автоматизированное проектирование систем автоматического управления / Я.Я.Алексанкин, А.Э.Бржозовский, В.А.Жданов и др.; под ред. В.В.Солодовникова. - М. : Машиностроение , 1990. - 332 c.
  658.512.011.56.001.57 : 681.51
  Автоматизированные системы обработки информации и управления на автомобильном транспорте : учебник для сред.проф.образования / А.Б.Николаев, С.В.Алексахин, И.А.Кузнецов, В.Ю.Строганов; под ред. А.Б.Николаева. - М. : Академия , 2003. - 223 c.
  656.13 : 681.518
  Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. Вып.81 : респуб. междувед. науч. - техн. сб. - Харьков : Вища шк. , 1987. - 131 c.
  681.5
  Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. Вып.82 : респ.междувед. науч. - техн. сб. - Харьков : Вища шк. , 1987. - 129 c.
  681.5
  Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. Вып.83 : респ. междувед.науч.-техн.сб. - Харьков : Вища шк. , 1987. - 136 c.
  681.5
  Автоматизированные системы управления и приборы автоматики.Вып.84 : респ. междувед. науч.-техн.сб. - Харьков : Вища шк. , 1987. - 129 c.
  681.5
  Автоматика и автоматизация производственных процессов : учеб.пособие для вузов / В.П.Автушко, М.П.Бренч, В.В.Будько и др.; под ред. Н.Ф.Метлюка/ - Минск : Выш/ шк. , 1985. - 302 c.
  629.331-52 + 629.351-52 +681.5            629.113-52 + 629.114.2-52 + 68
  Автоматика и вычислительная техника. Вып.17 : респуб.межведом.сб.науч.тр. - Минск : Выш.шк. , 1988. - 150 c.
  681.5 + 004
  Автоматика и управление в технических системах : учеб.пособие для вузов : в 11 -ти . Т.1. Электрические элементы систем управления промышленными роботами / А.А.Краснопрошина, В.А.Скаржепа, В.Б.Яковлев; под ред. А.А.Краснопрошиной; отв.ред. С.В.Емельянов, В.С.Михалевич. - К. : Выща шк. , 1990. - 247 c.
  621.865.8-52 + 681.51
  Автоматика и управление в технических системах : учеб.пособие для вузов : в 11 т.. Т.2. Идентификация объектов систем управления технологическими процессами / В.Н.Киричков ; под ред. А.А.Краснопрошиной; отв.ред. С.В.Емельянов, В.С.Михалевич. - К. : Выща шк. , 1990. - 263 c.
  681.51
  Автоматика и управление в технических системах : учеб.пособие для вузов : в 11 т. Т.3. Моделирование производственных систем / Б.Ф.Фомин, В.Б.Яковлев; под ред. В.Б.Яковлева; отв.ред.С.В.Емельянов, В.С.Михалевич. - К. : Выща шк. , 1992. - 191 c.
  658.52.011.56.012.3 + 681.51
  Автоматика и управление в технических системах : учеб.пособие для вузов : в 11 т. Т.4. Теория автоматического управление.Ч.1.Линейные системы автоматического управления / Д.Х.Имаев, А.А.Краснопрошина, В.Б.Яковлев; под ред. В.Б.Яковлева; отв.ред. С.В.Емельянов, В.С.Михалевич. - К. : Выща шк. , 1992. - 248 c.
  681.511.2
  Автоматика и управление в технических системах : учеб.пособие для вузов : в 11 т. Т.6. Математическое обеспечение научных исследований в автоматике и управлении / Л.Ф.Компанец, А.А.Краснопрошина, Н.Н.Малюков; под ред. А.А.Краснопрошиной; отв.ред. С.В.Емельянов, В.С.Михалевич. - К. : Выща шк. , 1992. - 287 c.
  681.51
  Автоматика электроэнергетических систем : учеб.пособие для вузов / О.П.Алексеев, В.Е.Казанский, В.Л.Козис и др.; под ред В.Л.Козиса, Н.И.Овчаренко. - М. : Энергоиздат , 1981. - 479 c.
  621.311 : 681.5
  Автомобильные датчики : сб. ст. / пер. с англ. Ю.Н.Савченко. - М. : Машиностроение , 1982. - 102 c.
  629.331.054.29 + 681.586            629.113.05-82--3.20
  Агаханян Т.М. Интегральные триггеры устройств автоматики. - М. : Машиностроение , 1978. - 368 c.
  621.382.3 : 621.374.3 : 681.5
  Александров А.Г. Оптимальные и адаптивные системы : учеб. пособие для вузов. - М. : Высш. шк. , 1989. - 263 c.
  [681.513.5 + 681.513.6] (075.8)            32.965.9я73
  Алиев Р.А. Принцип инвариантности и его применение для проектирования промышленных систем управления. - М. : Энергоатомиздат , 1985. - 128 c.
  681.516
  Алферов А.В. В мире умных машин. - М. : Радио и связь , 1989. - 216 c.
  681.51+681.2+621.865.8
  Аналитические самонастраивающиеся системы автоматического управления / под ред. В.В. Солодовникова. - М. : Машиностроение , 1965. - 355 c.
  681.51
  Андреев Ф.Ф. Электронные устройства автоматики : учебник для приборостр. техникумов. - 2-е изд. перераб. и доп . - М. : Машинастроение , 1978. - 334 c.
  681.5
  Андриянов А.В. Цифровая обработка информации в измерительных приборах и системах / А.В.Андриянов, И.И.Шпак. - Минск : Выш.шк. , 1987. - 176 c.
  681.518.3
  Андрющенко В. А. Теория систем автоматического управления : учеб.пособие. - Л. : Изд-до Ленинград.ун-та , 1990. - 252 c. - (Северо-запад.заоч.политехн.ин-т).
  681.51
  Анхимюк В.Л. Теория автоматического регулирования : учеб. пособие для электротехн.спец.вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - Минск : Выш. шк. , 1968. - 322 c.
  681.51
  Арендт В.Р. Практика следящих систем. / В.Р.Арендт, К.Дж.Сэвент ; пер.с англ. под ред. Т.М.Райцына и А.В.Фатеева. - М. : Госэнергоиздат , 1962. - 566 c.
  681.513.3
  Аржененко А.Ю. Оптимальные бинарные вопросники / А.Ю.Аржененко, Б.Н.Чугуев. - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 128 c.
  681.518.54.01
  Арменский Е.В. Электромашинные устройства автоматики : учеб.пособие для вузов / Е.В.Арменский, И.В.Кузина, Г.Б.Фалк. - М. : Высш.шк , 1986. - 247 c.
  681.587.73
  Астапов Ю.М. Статистическая теория систем автоматического регулирования и управления : учеб. пособие для вузов / Астапов Ю.М., Медведев В.С.; под ред. Е.П. Попова. - М : Наука , 1982. - 304 c.
  681.51.01 : 519.22
  Бабак В.П. Самонастраивающиеся информационные системы : учеб. пособие для вузов / В.П. Бабак, В.М. Синеглазов, С.Г. Таранов. - К. : Нац. авиац. ун-т , 2007. - 151 c.
  681.518 : 681.513.4/.7(075.8)
  Бабиков М.А. Элементы и устройства автоматики : учеб. пособие для вузов / М.А.бабиков, А.В.Косинский - М. : Высш. школа , 1975. - 464 c.
  681.5
  Бабиков М.А. Элементы и устройства автоматики : учеб. пособие для вузов / М.А.Бабиков, А.В.Косинский. - М. : Высш. шк. , 1975. - 464 c.
  681.5
  Бабиков О.И. Ультразвуковые приборы контроля. - Л. : Машиностроение , 1985. - 117 c.
  681.586.4
  Баранов Г.Л. Структурное моделирование сложных динамических систем / Г.Л.Баранов, А.В.Макаров. - К. : Наук. думка , 1986. - 272 c. - (АН УССР. Ин-т электродинамики).
  681.511.4.017
  Барзилович Е.Ю. Модели технического обслуживания сложных систем : учеб пособие для втузов. - М. : Высш. шк. , 1982. - 231 c.
  681.51.004.54
  Белостоцкий Б.А. Автоматизация технических систем: Основы автоматики : учебник для слушателей воен.академий / Б.А. Белостоцкий, Ю.К. Яхонтов, В.Н. Ченцов. - Л. : ЛВИКА им.А.Ф. Можайского , 1971. - 256 c.
  681.51
  Беседы по автоматике / Н.И.Голубничий, Г.Ф.Зайцев, М.А.Иващенко и др.; под ред. П.И.Чинаева. - К. : Техника , 1971. - 232 c.
  681.5
  Бир Ст. Кибернетика и управление производством / пер. с англ. В.Я.Алтаева ; под.ред.Челюскина А.Б.; с предисл. А.И.Берга. - 2-е изд., доп . - М : Наука , 1965. - 391 c.
  007 + 681.51            62-50
  Биргер И.А. Техническая диагностика. - М. : Машиностроение , 1978. - 240 c. - (Надежность и качество).
  681.518.54            62-19
  Биченок М.М. Основи інформатизації управління регіональною безпекою. - К. : ПоліграфКонсалтинг , 2005. - 194 c.
  681.518 : 504.4
  Бойков А.Д. Методы расчета систем автоматического управления с использованием вычислительных машин. - Саранск : Мордов.гос.ун-т , 1975. - 220 c. - ((Мордов. гос.ун-т им.Н.П.Огарева)).
  681.51            62-52
  Бойков А.Д. Основы автоматики и автоматизации процессов и установок : учеб.пособие для вузов. - Саранск : Мордов.гос.ун-т , 1977. - 154 c. - ((Мордов.гос.ун-т им. Н.П.Огарева)).
  681.5            62-52
  Бойков А.Д. Спектральные методы расчета дискретных систем автоматического управления : учеб.пособие для вузов / А.Д.Бойков, Л.В.Сафонов. - Куйбышев : Б.и. , 1973. - 142 c.
  681.511            62-52
  Болнокин В.Е. Анализ и синтез систем автоматического управления на ЭВМ. Алгоритмы и программы / В.Е.Болнокин, П.И.Чинаев. - М. : Радио и связь , 1986. - 248 c.
  681.51.01 : 004.382.7
  Борзенко И.М. Адаптация, прогнозирование и выбор решений в алгоритмах управления технологическими объектами. - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 144 c.
  681.513.6
  Бородакий Ю.В. Информационные технологии.Методы, процессы, системы : монография / Ю.В.Бородакий, Ю.Г.Лободинский. - М. : Радио и связь , 2001. - 455 c.
  681.518
  Борцов Ю.А. Электромеханические системы с адаптивным и модальным управлением / Ю.А.Борцов, Н.А.Поляков, В.В.Путов. - Л. : Энергоатомиздат , 1984. - 216 c.
  681.513.6 : 62-83-52
  Буловский П.И. Надежность приборов систем управления : справ. пособие / П.И. Буловский, М.Г. Зайденберг. - Л. : Машиностроение , 1975. - 328 c.
  681.51-192            62-52
  Буняк А. Елементи схемотехніки електронних автоматів у графах : монографія / Андронік Буняк , Олег Буняк. - Тернопіль : Астон , 2003. - 351 c.
  519.713:681.51
  Бушуев С. Д. Автоматика и автоматизация производственных процессов / С. Д. Бушуев, В. С. Михайлов. - М. : Высш.шк. , 1990. - 255 c.
  681.51
  Бычков Ю.А. Численный расчет нелинейных регуляторов. - Л. : Энергоатомиздат , 1984. - 96 c.
  681.511.4
  Вагапов В.Б. Персональная ЭВМ в автоматике : справ.изд. для радиотехн. спец.вузов / В.Б.Вагапов, В.И.Корчун, Н.А.Рюмшин. - К. : Вища шк. , 1992. - 79 c.
  004.382.7 : 681.51 (035.5)            32.973.2я2
  Веников В. А. Кибернетические модели электрических систем : учеб. пособие для вузов / В. А. Веников, О. А. Суханов. - М. : Энергоиздат , 1982. - 327 c.
  621.311.001.573.5 : 681.5
  Вермишев Ю. Х. Методы автоматического поиска решений при проектировании сложных технических систем. - М. : Радио и связь , 1982. - 152 c.
  681.51.001.63:519.816
  Вестник Харьковского политехнического института. Т.148. Прикладная механика и процессы управления. Вып.1 - Х. : Вища шк. , 1979. - 76 c.
  621.01 + 681.5
  Виглеб Г. Датчики: устройство и применение / пер. с нем. М. А. Хацернова. - М. : Мир , 1989. - 196 c.
  681.586
  Волков Н.И. Электромашинные устройства автоматики : учебник для вузов / Н.И.Волков, В.П.Миловзоров. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1986. - 335 c.
  621.313 : 681.5
  Волков Н.И. Электромашинные устройства автоматики : учеб. пособ.для вузов / Н.И.Волков, В.П.Миловзоров. - М. : Высш. шк. , 1978. - 336 c.
  621.313 : 681.5
  Воронов А.А Основы теории автоматического управления.Автоматическое регулирование непрерывных линейых.систем. - 2 -е изд.,перераб . - М. : Энергия , 1980. - 309 c.
  681.511.26
  Воронов А.А Основы теории автоматического управления : в 3 т. Т.2. Специальные линейные и нелинейные системы автоматического регулирования одной величины. - М : Энергия , 1966. - 372 c.
  681.511.2/.4
  Воронов А.А Основы теории автоматического управления : в 3 т. Т.1. Линейные системы регулирования одной величины. - М : Энергия , 1965. - 396 c.
  681.511.2
  Воронов А.А Основы теории автоматического управления : в 3 т. Т.3. Оптимальные многосвязные и адаптивные системы. - Л. : Энергия , 1970. - 328 c.
  681.513.5/6
  Воронов А.А. Основы теории автоматического регулирования и управления : учеб.пособие для вузов / А.А.Воронов, В.К.Титов, Б.Н.Новогранов. - М. : Высш. шк. , 1977. - 519 c.
  681.5
  Ворошилов М.С Проектирование и расчёт следящих систем с программным управлением. - Л. : Машиностроение , 1969. - 263 c.
  681.513.3            62-52
  Вукобратович М. Неадаптивное и адаптивное управление манипуляционными роботами / М.Вукобратович, Л.Стокич, Н.Кирчанский; пер. с англ.А.В.Назаровской, С.Л.Зенкевича; под ред. Е.П.Попова, А.С.Ющенко. - М. : Мир , 1989. - 376 c.
  621.865.8 :681.51
  Выскуб В.Г Прецизионные цифровые системы автоматического управления / В.Г.Выскуб, Б.С.Розов, В.И.Савельев. - М. : Машиностроение , 1984. - 135 c.
  681.513.2
  Гальперин М.В. Практическая схемотехника в промышленной автоматике. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 320 c.
  681.527.7
  Гельднер Г. Нелинейные системы управления / Г.Гёльднер, С.Кубик; пер. с нем. С.П.Забродина, А.А.Полозова; под ред. Б.А.Рябова. - М. : Мир , 1987. - 368 c.
  681.511.4
  Генкин В.Л. Системы распознания автоматизированных производств / В.Л. Генкин, И.Л.Ерош,Э.С.Москалек. - Л. : Машиностроение , 1988. - 245 c.
  681.5:658.52.011.56
  Гинцбург Л.Л. Гидравлические усилители рулевого управления автомобилей. - М. : Машиностроение , 1972. - 120 c.
  629.331.027.3 : 681.583.34            629.4
  Гитис Э.И. Техническая кибернетика : учебник для вузов и фак. / Э.И.Гитис, Г.А.Данилович,В.И.Самойленко. - М. : Сов. радио , 1968. - 486 c.
  681.51
  Глазунов Л.П. Основы теории надежности автоматических систем управления : учеб. пособие для вузов / Л.П.Глазунов, В.П.Грабовецкий, О.В.Щербаков. - Л. : Энергоатомиздат , 1984. - 207 c.
  681.51-192
  Гнатек Ю.Р. Справочник по цифро-аналоговым и аналого-цифровым преобразователям / пер. с англ. - М. : Радио и связь , 1982. - 552 c.
  621.314 : 681.586.5
  Головенко С.Н. Основы автоматики и автоматического регулирования станков с программным упралением : учебник для техникумов / С.Н.Головенко, С.В.Сироткин. - 2-е изд.. перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1988. - 287 c.
  621.9.06-529:681.5
  Головин В.В. Аналоговые пневматические устройства. - М. : Машиностроение , 1980. - 160 c. - (Б-ка приборостроителя).
  681.523.5
  Головинский О.И. Основы автоматики : учебник для электромехан. техникумов. - М. : Высш.шк. , 1987. - 207 c.
  681.51:621.398
  Гольцман В.А. Приборы контроля и средств автоматики тепловых процессов : учеб.пособие для сред.ПТУ. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1980. - 255 c.
  681.515: 621.1
  Гоменюк С.И. Объективно-ориентированные модели и методы анализа механических процессов - Никополь : Никопальская коммунальная типография , 2004. - 316 c.
  681.5
  Горбацевич Е.Д. Аналоговое моделирование систем управления : учеб.пособие для вузов / Е.Д.Горбацевич,Ф.Ф.Левинзон; под ред.Е.П.Попова, И.М.Тотельбаума. - М. : Наука , 1984. - 304 c.
  681.5.017
  Гордин Е.И. Основы автоматики и вычислительной техники : учебник для техникумов / Е.М.Гордин, Ю.Ш.Митник, В.А.Тавлинский. - М. : Машиностраение , 1978. - 304 c.
  681.5 + 004
  Гостев В.И. Системы управления с цифровыми регуляторами : справочник. - К. : Техніка , 1990. - 279 c.
  681.515
  Грабко В.В. Методи та інформаційно - вимірювальні системи для технічної діагностики силових косинусних конденсаторів : монографія / В.В. Грабко, М.П. Боцула. - Вінниця : Універсум - Вінниця , 2003. - 145 c.
  621.319.4:681.518.54
  Гроль В.В. Синтез контролепригодных цифровых схем. - К. : ИСМО , 1996. - 104 c.
  681.527
  Гузенко А.И Основы теории автоматического регулирования. : учеб.пособие для втузов. - М. : Высш.шк. , 1967. - 408 c.
  681.5
  Гутников В.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1988. - 303 c.
  621.382.049.77: 681.518.3
  Гутников В.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах. - Л. : Энергия , 1980. - 248 c.
  621.382.049.77:681.518.3
  Двухзонные следящие системы / В.В.Шеваль, Е.И.Дорохов, С.А.Исаков, В.И.Венцов. - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 88 c. - (Б-ка по автоматике. Вып.646).
  681.513.3
  Девятов Б.Н. Теория и методы анализа управляемых распределительных процессов / Б.Н.Девятов, Н.Д.Демиденко; отв. ред. Э.Э. Маковский. - Новосибирск : Наука , 1983. - 271 c.
  681.51 : 532.546
  Дель Торо В. Принципы проектирования систем автоматического управления / В.Дель Торо, С.Р.Паркер; пер.с англ. - М. : Машгиз , 1963. - 559 c.
  681.51/.54
  Денисов А.А. Информационные основы управления. - Л. : Энергоатомиздат , 1983. - 72 c. - (Б-ка по автоматике. Вып. 635).
  681.518
  Денисов А.А. Теория больших систем управления : учеб. пособ. для вузов / А.А.Денисов, Д.Н.Колесников. - Л. : Энергоатомиздат , 1982. - 287 c.
  681.51.01
  Диагностирование дизелей / Е.А. Никитин, Л.В. Станиславский, Э.А. Улановский и др. - М. : Машиностроение , 1987. - 224 c.
  621.436 : 681.518.54
  Диагностирование машин-автоматов и промышленных роботов : сборник / АН СССР, Ин-т машиноведения им. А.А. Благонравова - М. : Наука , 1983. - 152 c.
  681.518.54
  Дианов В.Г. Автоматическое регулирование и регуляторы в химической промышленности : учебник для хим. и нефт. техникумов. - М. : Химия , 1978.
  66.012 : 681.5
  Дискретные средства преобразования и сбора измерительной информации / А.А.Абдулов, И.А.Набиев, М.Ш.Гусейнов, Д.Г.Исаев. - М. : Машиностроение , 1982. - 144 c. - (Б-ка приборостроителя).
  621.373.14 : 681.518.3            681.14
  Дмитриев А.К. Основы контроля и технической диагностики : учеб. пособие. - М. : Мин-во обороны СССР , 1978. - 206 c.
  658.562 + 681.518.54
  Домрачев В.Г. Схемотехника цифровых преобразователей перемещений : справ.пособие / В.Г.Домрачев, В.Р.Матвеевский, Ю.С.Смирнов. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 392 c.
  681.586.321
  Дружинин В.В. Системотехника / В.В.Дружинин, Д.С.Конторов. - М. : Радио и связь , 1985. - 200 c.
  681.51
  Дружинин Г.В. Надежность автоматизированных производственных систем. - 4-е изд., перераб.и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 480 c.
  681.51-192
  Дубовой В.М. Контроль та керування в мережах теплопостачання : монографія / В.М.Дубовой, В.В.Кабачій, Ю.М.Паночишин. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2005. - 189 c.
  697.3 : 681.5
  Дубровский А.Х. Устройство электрической части систем автоматизаций. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 272 c.
  681.527
  Егоров А.Е. Исследование устройств и систем автоматики методом планирования эксперимента : учеб.пособие для вузов / А.Е.Егоров,Г.Н.Азаров,А.В.Коваль; под.ред.В.Р.Воронова. - Х. : Вища шк. , 1986. - 238 c.
  519.242 + 681.5
  Електромеханічні системи автоматичного керування та електроприводи : навч.посібник для вищ.навч.закл. / М.Г.Попович,О.Ю.Лозинський, Б.М.Мацко та ін. ; за ред. М.Г.Поповича, О.Ю.Лозинського. - К. : Либідь , 2005. - 678 c.
  681.527.2 + 62-83
  Емельянов А.И. Исполнительные устройства промышленных регуляторов / А.И.Емельянов,В.А.Емельянов. - М. : Машиностроение , 1975. - 224 c.
  681.587
  Еремеев И.С. Устройства сжатия информации.(Гибридные компакторы информации). - М. : Энергия , 1980. - 160 c.
  681.518 : 519.72
  Ерофеев А.А. Пьезоэлектронные устройства автоматики. - Л. : Машиностроение , 1982. - 212 c.
  681.586.773
  Ерофеев А.А. Теория автоматического управления : учебник для вузов. - 2-е изд., доп. и перераб . - СПб. : Политехника , 2005. - 302 c.
  681.51/.54
  Євстіфєєв В.О. Теорія автоматичного керування : в 2 т. Т.1. Безперервні лінійні та нелінійні системи : навч. посібник для електромех. спец. вищ.навч.закл. / за ред. Д.Й. Родькіна. - Кременчук : ПП Щербатих , 2006. - 286 c. - (Кремен. держ. політехн. ун-т).
  681.511
  Євстіфєєв В.О. Теорія автоматичного керування : у 2 т. Т.2. Спеціальні системи автоматичного керування : навч. посібник для вищ.навч.закл. / за ред. Д.Й. Родькіна. - Кременчук : КДПУ , 2005. - 184 c.
  681.511
  Железнов И.Г. Сложные технические системы.Оценка характеристик : учеб.пособие для втузов. - М. : Высш. шк. , 1984. - 119 c. - ((Высшее образование)).
  681.51.01:519.22(075.8)
  Жимерин Д.Г. Автоматизированные и автоматические системы управления / Д.Г.Жимерин, В.А.Мясникова. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергия , 1979. - 519 c.
  658.012.011.56 +681.51
  Загарий Г. Синтез систем управления на основе критерия максимальной степени устойчивости / Г.И.Загарий, А.М.Шубладзе. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 104 c. - (Б-ка по автоматике. Вып.669.).
  681.51
  Зайцев Г.Ф. Основы автоматического управления и регулирования / Г.Ф.Зайцев, В.И.Костюк, П.И.Чинаев. - К. : Техніка , 1975. - 496 c. - (Б-ка инженера).
  681.51
  Залмазон Л.А. Теория элементов пневмоники. - М. : Наука , 1969. - 508 c.
  681.52
  Залманзон Л.А. Беседы об автоматике и кибернетике. - 2-е изд.,стер . - М. : Наука , 1985. - 415 c. - (Пробл.науки итехн.прогреса.ПНТП).
  681.51
  Захаров В.К. Электронные устройства автоматики и телемеханики : учебник для вузов / В.К.Захаров ,Ю.И.Лыпарь. - 3-е изд.,перераб.и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1984. - 432 c.
  681.527.7:621.382
  Захаров В.К., Лыпарь Ю.И. Электронные устройства автоматики и телемеханики - 3-е изд., перераб.и доп. . - Л. : ’’Энергоатомиздат' , 1984. - 432 c.
  681.527
  Зимодро А.Ф Основы автоматики : учеб.пособие для техникумов / А.Ф.Зимодро, Г.Л.Скибинский. - Л. : Энергоатомиздат , 1984. - 160 c.
  681.51
  Зубов В.И Математические методы исследования систем автоматического регулирования. - 2-е изд.,перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1974. - 335 c.
  681.51/.54
  Иванов А.А. Проектирование систем автоматического манипулирования миниатюрными изделиями. - М. : Машиностроение , 1981. - 271 c.
  681.5
  Иванов В.А. Математические основы теории автоматического регулирования / В.А. Иванов, В.С. Медведев, Б.К. Чемоданов; под ред. Б.К. Чемоданова. - М. : Высш. шк. , 1971. - 808 c.
  519.71 : 681.5
  Ивахненко А.Г. Моделирование сложных систем по экспериментальным данным / А.Г.Ивахненко, Ю.П.Юрачковский. - М. : Радио и связь , 1987. - 120 c.
  681.51
  Иващенко Н.И. Автоматическое регулирование. Теория и элементы систем : учебник для втузов. - 4-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1978. - 736 c.
  681.51
  Иващенко Н.И. Автоматическое регулирование. Теория и элементы систем : учебник для вузов. - 3-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1973. - 607 c.
  681.51
  Изерман Р. Цифровые системы управления / пер. с англ. С.П.Забродина и др. ; под ред.И.М.Макарова. - М. : Мир , 1984. - 541 c.
  681.511.22
  Измерительные приборы в машиностроении : учеб.пособие для вузов / А.Г.Иванов, Г.Д.Бурдун и др.; под ред.Г.Д.Бурдуна, Б.А.Тайца. - М. : Машиностроение , 1964. - 524 c.
  681.5.08 : 621
  Информатика, управление, вычислительная техника Вып.1 : сб. статей. / редкол. В.В.Солодовников и др. - М. : Машиностроение , 1987. - 272 c.
  681.518
  Інформаційні системи у фінансово - кредитних установах : навч.- метод.посібник для самост.вивчення дисципліни / І.Ф.Рогач, М.А.Сендзюк, В.А.Антонюк, О.О.Денісова. - К. : КНЕУ , 2001. - 324 c.
  336.7:681.518
  Каган Б.М. Основы проектирования микропроцессорных устройств автоматики / Б.М.Каган, В.В.Сташин. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 303 c.
  681.51 : 681.325.5 : 621.382.049.77
  Каминский М.Л. Монтаж приборов и систем автоматизации : учеб. для проф.-техн. училищ / М.Л. Каминский, В.М. Каминский. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1983. - 248 c. - (Проф.-техн. образование).
  681.2-53.002.72 + 681.515.002.72
  Карповский Е.Я. Надежность алгоритмов управления / Е.Я.Карповский, В.В. Сагач, А.А. Чернецкий. - К. : Техніка , 1983. - 112 c.
  681.5
  Кацман М.М. Электрические машины и электропривод автоматических устройств : учеб.для электротехн.спец.техникумов. - М. : Высш.шк. , 1987. - 335 c.
  621.313.+ 681.527
  Келер К.А. Диагностика автомобильного двигателя. - Ужгород : Карпаты , 1977. - 160 c.
  621.431.73 : 681.518.54
  Келим Ю.М. Электромеханические и магнитные элементы систем автоматики : учеб.для сред.спец. учеб.завед. - М. : Высш.шк. , 1991. - 303 c.
  681.527
  Кибернетика и вычислительная техника Вып.71. Дискретные системы управления. : респ.межвед.сб.науч.тр. - К. : Наук.думка , 1986. - 112 c.
  681.51
  Кибернетика и вычислительная техника Вып.69. Сложные системы управления. : респ.межвед.сб.науч.тр. - К. : Наук.думка , 1986. - 111 c.
  681.51
  Кибернетика и вычислительная техника Вып.68. Эргатические системы управления. : респ.межвед.сб.науч.тр. - К. : Наук.думка , 1985. - 116 c.
  681.51
  Кибернетика и вычислительная техника Вып.67. Дискретные системы управления. : респ.межведом.сб.науч.тр. - К. : Наук. думка , 1985. - 120 c.
  681.513
  Кибернетика и вычислительная техника Вып.65. Сложные системы управления. : респ.межвед.сб.науч.тр. - К. : Наук.думка , 1985. - 100 c.
  681.51
  Кибернетика и вычислительная техника Вып.83. Дискретные системы управления. : респ.межвед.сб.науч.тр. - К. : Наук.думка , 1989. - 102 c.
  681.51
  Кибернетика и вычислительная техника .Вып.1 : сб. ст. / под ред.В.А.Мельникова. - М. : Наука , 1985. - 211 c.
  681.5
  Кичак В.М. Синтез частотно - імпульсних елементів цифрової техніки : монографія. - Вінниця : УНІВЕРСУМ -Вінниця , 2005. - 291 c.
  681.511.42
  Клюев А.С. Автоматическое регулирование : учебник для сред.спец.учеб. заведений. - М. : Высш.шк. , 1986. - 351 c.
  681.51
  Клюев А.С. Наладка систем контроля и автоматического управления : учеб.для техникумов / А.С.Клюев, П.А.Минаев. - Л. : Стройиздат , 1980. - 208 c.
  681.51
  Клюев А.С. Синтез быстродействующих регуляторов для объектов с запаздыванием / А.С.Клюев, В.С.Карпов. - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 176 c.
  681.52.013
  Клюев А.С. Техника чтения схем автоматического управления и технологического контроля / А.С.Клюев, Б.В.Глазов, М.Б.Миндин; под ред.А.С.Клюева. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 376 c.
  681.52/.53
  Кобринский Н.Е. Введение в теорию конечных автоматов. / Н.Е.Кобринский, В.А.Трахтенброт. - М. : Физматгиз , 1962. - 404 c.
  681.51
  Колесников А.А. Последовательная оптимизация нелинейных агрегированных систем управления. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 160 c.
  681.511.4
  Коллинз Г. Структурные методы разработки систем : от стратегического планирования до тестирования / Г.Коллинз, Дж.Блэй; пер.с англ.А.А.Александрова, В.Г.Лукичева; под ред. В.М.Савинкова. - М : Финансы и статистика , 1986. - 264 c.
  681.518
  Колосов В.Г. Проектирование узлов и систем автоматики и вычислительной техники : учеб.пособие для вузов / В.Г.Колосов,В.Ф.Мелехин. - Л : Энергоатомиздат , 1983. - 255 c.
  681.51.001.63 + 004.231.2            681.51.001.63+681.322.001.63
  Кондратець В.О. Автоматика та автоматизація виробництва сільськогосподарських машин : у 2 т. Т.1. Теорія і технічні засоби машин. : підручник для вищ.навч.закл. - К. : Вища шк. , 1993. - 319 c.
  681.5
  Кондратець В.О. Автоматика та автоматизація виробництва сільськогосподарських машин : у 2 т. Т.2. Системи керування технологічними та виробничими процесами і проектуванням. : підручник для вищ.навч.закл. - К. : Вища шк. , 1993. - 256 c.
  681.5
  Кончаловский В.Ю. Цифровые измерительные устройства : учеб.пособие для вузов. - М. : Энергоатомиздат , 1985. - 304 c.
  681.5
  Конюхов Н.Е. Электромагнитные датчики механических величин / Н.Е.Конюхов, Ф.М.Медников, Л.М.Нечаевский. - М. : Машиностроение , 1987. - 255 c.
  681.586
  Королев Г.В. Электронные устройства автоматики : учеб. пособие для вузов - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 1991. - 256 c.
  681.527.7
  Королев М.А. Информационные системы и структуры данных : учебник для вузов / М.А.Королев, Г.Н.Клешко, А.И.Мишенин; под ред. М.А.Королева. - М. : Статистика , 1977. - 183 c.
  658.5.011.56 + 681.518
  Кочергин В.В. Следящие системы с двигателем постоянного тока - Л. : Энергоатомиздат , 1988. - 165 c.
  62-83-52 : 681.513.3
  Красовский А.А. Динамика непрерывных самонастраивающихся систем. - М. : Физматгиз , 1963. - 468 c.
  681.513.7
  Красовский А.А. Статистическая теория переходных процессов в системах управления. - М. : Наука , 1968. - 240 c. - ((Теоретические основы технической кибернетики).).
  681.51
  Крассов И.М. Гидравлические элементы в системах управления. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1967. - 256 c.
  681.51
  Кузнецов Л.А. Применение УВМ для оптимизации тонколистовой прокатки. - М. : Металургия , 1988. - 304 c.
  621.771.065 : 681.51
  Кузнецов П.И. Последовательное обучение систем диагностики / П.И.Кузнецов, Л.А.Пчелинцев. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 112 c.
  681.518
  Куликовский К.Л. Методы и средства измерений : учеб.пособие для вузов / К.Л. Куликовский, В.Я.Купер. - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 448 c.
  681.518.3
  Куликовский Л.Ф. Теоретические основы информационных процессов : учеб.пособие для вузов / Л.Ф.Куликовский, В.В.Мотов. - М. : Высш.шк. , 1987. - 248 c.
  681.518
  Кунцевич В.М. Адаптивное управление: алгоритмы,системы,применение. - К. : Вища шк. , 1988. - 64 c. - (Проблемы технической кибернетики).
  681.513.6
  Кунцевич В.М. Нелинейные систеы управления с частотно- и широтно-импульсной модуляцией / В.М.Кунцевич, Ю.Н.Чеховой. - К. : Техніка , 1970. - 340 c.
  681.511.4
  Лавренцов В.Д. Основы автоматики, вычислительной техники и радиотелеметрии : учебник для сред. спец. заведений - М. : Машиностроение , 1977. - 192 c.
  681.5+681.3
  Лазарев В.Г. Синтез управляющих автоматов / В.Г. Лазарев, Е.И. Пийль - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 328 c.
  681.5.013
  Левинтов С.Д. Бесконтактные магнитоупругие датчики крутящего момента / С.Д.Левинтов, А.М.Борисов - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 86 c.
  681.5
  Литвин І. Інформаційні технології : навч. посібник - Тернопіль : ТАНГ"Економічна думка" , 2000. - 196 c.
  681.51
  Лукс В.А. Теория автоматического управления : учебник для горн.вузов и фак.по спец."Автоматизация техн.процессов и производств","Электропривод и автоматизация промыш.установок и технол.комплексов" - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М : Недра , 1990. - 416 c.
  681.51
  Лыпарь Ю.И. Электронные устройства автоматики и телемеханики : Учеб. для вузов по спец. ’’Автоматика и телемеханика’’ / Ю.И.Лыпарь, З.Н. Захаров - 3-е изд., перераб, и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1984. - 432 c.
  681.527.7:621.382
  Лыпарь Ю.И. Электронные устройства автоматики и телемеханики : Учеб. для вузов по спец. ’’Автоматика и телемеханика’’ / Ю.И.Лыпарь, З.Н. Захаров - 3-е изд., перераб, и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1984. - 432 c.
  681.527.7:621.382
  Максимей И.В. Математическое моделирование больших систем : учеб.пособие для вузов. - Минск : Выш.шк. , 1985. - 119 c.
  681.51.015.26 : 519.71
  Марголин Ш.М. Функциональные узлы схем автоматического управления : справ.пособие / Ш.М.Марголин, А.С.Гуров - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 169 c.
  681.58
  Мартыненко И.И. Основы автоматики и микропроцессорной техники : учеб.пособие для сред.спец.учеб.заведений по спец.``Мех.и эл.жив.`` / И.И.Мартыненко, А.П.Поддубный - К. : Вища школа , 1988. - 247 c.
  681.51:681.325.5:621.382.049.77
  Математические основы теории автоматического регулироания : в 2 т. Т.2. : учеб.пособие для втузов / В.А.Иванов, В.С.Медведев, Б.К.Чемоданов, А.С.Ющенко; под ред. Б.К. Чемоданова. - 2-е изд., доп . - М. , 1977. - 455 c.
  517.935 : 681.51
  Математические основы теории автоматического регулирования : в 2 т. Т.1. : учеб. пособ для втузов / В.А.Иванов, В.С.Медведев, Б.К.Чемоданов, А.С.Ющенко; под ред. В. К. Чемоданова. - 2-е изд., доп . - М. : Высш.шк. , 1977. - 366 c.
  517.935 : 681.51
  Менский Б.М. Линейные автоматические системы.Элементы теории,методы расчёта и спр.материал : Учебное пособие для вузов / Б.М.Менский, И.М.Макаров, - Москва , 1977.
  681.511.2
  Менский Б.М. Линейные автоматические системы.Элементы теории,методы расчёта и справочный материал : Учебн.пособие для вузов / Б.М.Менский,В.М.Менский,И.М.Макаров - Москва , 1977.
  681.511.2
  Методи вимірювання і вимірювальні перетворювачі та електроди в біології та медецині : навчальній посібник / О.М. Андрусенко, В.В. Богобоящий, В.О. Мосьпан - Кременчук: : Изд-во КДПУ , 2001. - 114 с. c.
  681.5.08
  Микро ЭВМ в информационно - измерительных системах / Переверткин С.М. и др. - М. , 1987. - 246 c.
  681.518
  Микропроцессорные автоматические системы регулирования : основы теории и элементы : учеб. пособие для втузов / В.В.Солодовников, В.Г.Коньков, В.А.Суханов, О.В.Шевяков; под ред.В.В.Солодовникова - М. : Высшая школа , 1991. - 255 c.
  681.58:681.325.5-181.4
  МикроЭВМ в информационно-измерительных системах / С.М.Переверткин, Н.И.Гаранин, Ю.Н.Костин, И.И.Миронов - М. : Машиностроение , 1987. - 246 c.
  681.518.3:681.3-181.4
  Миловзоров В.П. Электромагнитные устойства автоматики : Учебник для вузов по спец. "Автоматика и телемеханика" - 4-е изд., пер, и доп. . - М. : Высш. школа , 1983. - 408 c. - (Высшее образование).
  681.527.87/075.8/
  Мирошник И.В. Согласованное управление многоканальными системами / И.В.Мирошник - Ленинград : Энергоавтоиздат , 1990. - 128 c.
  681.511.4.017
  Михайлов Ф.А. Теория и методы исследования нестационарных линейных систем - М. : Наука , 1986. - 320 c. - (Теорет. основы техн. кибернетики).
  681.5
  Многократно адаптивные системы идентификации / А.Н. Сильвестров, О.М. Панченко - К. : Техника , 1983. - 111 c.
  681.513.6
  Мозгалевский А.В. Техническая диагностика: (непрерывные объекты) : учеб. пособ. для втузов / А.В. Мозгалевский, Д.В. Гаскаров. - М. : Высш. шк. , 1975. - 207 c.
  681.518.54
  Мокін Б.І.,Юхимчук С.В. Математичні моделі робастної стійкості та чутливості нелінійних систем : монографія - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 1999. - 122 c.
  681.5.03.037
  Молчанов А.А. Моделирование и проектирование сложных систем : учебное для вузов по спец. "Приклад. математика" и "Системы автоматизирован.проектирования" - К : Выща школа , 1988. - 359 c.
  681.51
  Монтаж средств измерений и автоматизации : справочник / под ред. А.С.Клюева - 3-е изд.,перераб.и доп. . - М : Єнергоавтомиздат , 1988. - 488 c.
  681.52/.53.002.72
  Мороз А.И. Курс теории систем : учеб.пособие для вузов по спец."прикл.математика" - М : Высшая школа , 1987. - 304 c.
  681.513.5.01:51
  Морозов В.К. Основы теории информационных сетей : учеб.для вузов по спец.``Автоматиз.и механиз.проц.обр.и выд.ин. `` / В.К.Морозов, А.В.Долганов - М. : Высшая школа , 1987. - 271 c.
  681.518
  Морозов В.К. Основы теории информационных сетей : учеб.для вузов по спец.``Автоматиз.и механиз.проц.обр.и выд.ин. `` / В.К.Морозов, А.В.Долганов - М. : Высшая школа , 1987. - 271 c.
  681.518
  Мясников В.А. Программное управление оборудованием / В.А.Мясников,М.Б.Игнатьев,А.М.Покровский - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1984. - 427 с. c.
  681.513.2
  Мясников В.А. Программное управление оборудованием / В.А.Мясников,М.Б.Игнатьев,А.М.Покровский - Л. : Машиностроение , 1974. - 540 с. c.
  681.513.2
  Наумов Б.Н. и др. Алгоритмы оптимизации проектирования АСУ / Б.Н, Наумов, Э.Я. Кеслер, Н.А. Левин - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 157 c. - (Применение вычмслительных машин в исследованиях и ).
  681.51
  Нивэ В.Э. Справочник по средствам автоматики - М. , 1983.
  681.51
  Общесистемное проектирование АСУ реального времени / С.В.Володин,А.Н.Макаров,Ю.Д.Умрихин,В.А.Фараднев; под ред.В.А.Шабалина. - М. : Радио и связь , 1984. - 232 с. c.
  681.5
  Общие принципы проектирования систем управления / Ю.И.Топчев,О.А.Чембровский - М. , 1972.
  681.51
  Основи цифрових систем : Підручник для вузів за напрямком `Комп`ютерна інженерія` / за ред. М.П. Благодарного, В.С. Харченка - Х. : Нац. аерокосмічний ун-т `Харк. авіац. ін-т` , 2002. - 671 c.
  681.5
  Основы автоматики и автоматизации производительных процессов / Р.И. Силин и др. - Львов : Вища школа , 1984. - 118 c.
  681.5
  Основы автоматического регулирования и управления : Учеб. пособие для втузов / Л.И. Каргу, А.П. Литвинов и др.; под ред. В.М. Пономарева, А.П. Литвинова, 1974. - 439 c.
  681.51
  Основы автоматического регулирования и управления : Учеб. пособие для втузов / Л.И. Каргу, А.П. Литвинов и др.; под ред. В.М. Пономарева, А.П. Литвинова, 1974. - 439 c.
  681.51
  Основы автоматического регулирования и управления : Учеб. пособие для втузов / Л.И. Каргу, А.П. Литвинов и др.; под ред. В.М. Пономарева, А.П. Литвинова, 1974. - 439 c.
  681.51
  Основы теории автоматического регулирования : учебник для вузов / В.И.Крутов, Ф.М.Данилов, П.К.Кузьмик и др.; под ред. В.И.Крутова. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1984. - 368 c.
  681.51
  Основы теории автоматического управления / В.С. Булыгин, Ю.С. Гришанин, Н.Б. Судзиловский и др. - М. : Машиностроение , 1985. - 512 c.
  681.5
  Основы теории и расчета информационно-измерительных систем / Новоселов О.Н., Фомин А.Ф. - Москва : Машиностроение , 1980. - 280 c.
  681.518
  Основы технической диагностики: Оптимизация алгоритмов диагностирования аппаратурные средства / Пархоменко П.П., Согомонян Е.С. - М. : Энергоиздат , 1981. - 319 c.
  681.518
  Останин А.Н. Применение математических методов и ЭВМ - Минск , 1989. - 279 c.
  681.51
  Панасенко В.Д. Эдементы автоматических устройств и вычислительной техники. Справочник по типовым элементам и схемам - 2 . - М. : Оборонивиз , 1962. - 300 c.
  681.5
  Пашков Є.В. Промислові механотронні системи на основі пневмоприводу : Навч.посібник / Є.В.Пашков,Ю.О.Осинський - Севастополь : Сев-НТУ , 2007. - 401 c.
  681.586            32.965
  Первозванский А.А. Курс теории автоматического управления: Учеб. пособие для вузов - М. : Наука , 1986. - 515 c.
  681.51
  Петраков А.В. Автоматические телевизионные комплексы для регистрации быстропротекающих процессов - Москва : Энергоатомиздат , 1987. - 152 c.
  681.518.3
  Петров А.Е. Тензорная методология в теории систем - М. : Радио и связь , 1985. - 132 c.
  681.5
  Петров В.Н. Информационные системы - СПб. : Питер , 2003. - 687 c.
  681.518
  Петров В.Н. Информационные системы - СПб. : Питер , 2002. - 687 c.
  681.518
  Поджаренко В.О. Система діагностування безконтактних електромеханічних перетворювачів на основі нейронечітких методів : : монографія / В.О.Поджаренко, В.Ю.Кучерук, О.П.Войтович. - - Вінниця : : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2007. - 154 c.
  621.314 : 681.518.3
  Пономаренко В.С. Проектування інформаційних систем: Посібник для економ. спец. вузів - К. , 2002. - 486 c.
  681.518
  Попов Е.П. Автоматическое регулирование и управление: Учеб. пособие для втузов - 2 . - М. : Наука , 1966. - 388 c.
  681.51
  Попов Е.П. Теория динейных систем автоматического регулирования и управления: Учеб. пособие для вузов - 2 . - М. : Наука , 1989. - 301 c.
  681.511
  Попов Е.П. Теория нелинейных системавтоматического регулирования и управления: Учеб. пособие для вузов - 2 . - М. : Наука , 1988. - 255 c.
  681.511.4
  Применение математических методов и ЭВМ: Вычислительные методы проектирования оптим. конструкций : Учеб. пособие для вузов по спец. `Прикл. матетматика` / А.Н. остатин и др.; под общ. ред. А.Н. Останина - Минск : Вышэйш. шк. , 1989. - 279 c.
  681.51.001.63: (519.6+681.3)
  Проблемы автоматизации научных и призводственных процессов / отв. ред. В.М. Пономанев - М. : Наука , 1985. - 262 c. - (АН СССР. Ленингр. науч.-исследов. вычислит. центр).
  681.51
  Проектирование отказоустойчивых микропроцессорных информационно-измерительных систем / Б.Ю.Волочий, И.Д.Калашников, Р.Б.Мазепа, Б.А.Мандзий - Львов : Вища шк. , 1987. - 151 c.
  681.518.3
  Промислові мережі та інтеграційні технології в автоматизованих системах : навч.посібник для вищ.навч.закл. / О.М.Пупена, І.В.Ельперін, Н.М.Луцька, А.П.Ладанюк. - К. : Ліра-К , 2011. - 550 c.
  681.51
  Промышленные приборы и средства автоматизации : справочник / под общ.ред.В.В.Черенкова - Л. : Машиностроение , 1987. - 847 c.
  681.2+681.52./53
  Прусенко В.С. Пневматические системы автоматического регулирования технологических процессов - М. : Машиностроение , 1987. - 360 c.
  681.533
  Рихтер К. Динамические задачи дискретной оптимизации - М. : Радио и связь , 1989. - 132 c.
  681.5
  Роїк О.М. Діагностування аналогових вузлів радіоелектронної апаратури : монографія / І.Р.Арсенюк, О.М.Роїк - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2005. - 249 c.
  621.396.6:681.518.54
  Романенко В.Д. Адаптивное управление технологическими процессами на базе микро ЭВМ : учеб.пособ.для вузов по спец.``Автоматиз.технолог.проц.и произв.`` / Б.В.Игнатенко, В.Д.Романенко - К. : Вища школа , 1990. - 334 c.
  681.513.6:681.325.5-181.4
  Ротштейн О.П. Діагностика на базі нечітких відношень в умовах невизначеності : : монографія / / О.П.Ротштейн , Ракитянська Г.Б. - Вінниця : : УНІВЕРСУМ -Вінниця , , 2006. - 275 c.
  681.518.5.015
  Ротштейн О.П. Діагностика на базі нечітких відношень в умовах невизначеності : монографія. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2006. - 275 c.
  681.518.5.015
  Рубан В.Я. Системное проектирование АСУ / В.Я. Рубан, Н.И. Кирилюк, Э.А. Дедиков. - К. : Техніка , 1983. - 136 c.
  681.5
  Руководство по экспертным системам / Уотермен, Дональд; под ред. В.Л. Стефанюка - М. : Мир , 1989. - 388 c.
  681.518
  Сабинин Ю.А. Электромашинные устройства автоматики : учебник для вузов по спец."Автоматика и управление в технич. системах" - Л. : Энергоатомиздат , 1988. - 408 с. c.
  681.527
  Северцев Н.А. Надежность сложных систем в эксплуатации и отработке - М : Высш. шк. , 1989. - 431 c.
  681.51-192.004
  Семесенко М.П. Случайные процессы в системах управления - К., Донецк : Вища школа , 1986. - 192 c.
  681.5
  Смирнова В.И. Основы проектирования и расчета следующих систем : учебник / В.И.Смирнова, Ю.А.Петров,В.И.Разинцев - М. : Машиностроение , 1983. - 295 c.
  681.5
  Смольников Л.П. и др. Расчет систем управления: (Числ. методы) / Л.П. Смольникова, Ю.А. Бычков, Н.В. Гудкова - Л. : Энергия. Ленингр. отд-ние , 1979. - 111 c.
  681.5
  Созонник Г.Д. Цифровые системы управления / Г.Д. Созонник, В.К. Стеклов - К. : Техніка , 1991. - 191 c.
  681.51
  Солодовников В.В. Основы теории и элементы систем автоматического регулирования : учеб. пособ. для приборостроит. спец. вузов / В.В. Солодовников, В.Н. Плотников, А.В. Яковлев. - М. : Машиностроение , 1985. - 535 c.
  681.51.011+681.58
  Соломатин Н.М. Выбор микро-ЭВМ для информационных систем : учеб. пособ. для втузов / Н.М. Соломатин, Р.П. Шертвитис, М.М. Макшанцев - М. : Высш. школа , 1987. - 112 c.
  681.518:681.3.001.37
  Сольницев Р.И. Автоматизация проектирования систем автоматического управления : учеб. для вузов. - М. : Высш. шк. , 1991. - 334 c.
  681.51.001.63
  Справочник по средствам автоматики / Б.И.Филиппович,А.П.Шорыгин,В.А.Царьков и лр.; под ред.В.Э.Низа,И.В.Антика - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 504 с. c.
  681.51
  Справочник по средствам автоматики / Б.И.Филиппович,А.П.Шорыгин,В.А.Царьков и лр.; под ред.В.Э.Низа,И.В.Антика - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 504 с. c.
  681.51
  Справочник по теории автоматического управления / под ред.А.А.Красовского - М. : Наука , 1987. - 711 с. c.
  681.51
  Сулига В.И. Системы автоматическим управлением резанием / В.И.Сулига, В.В.Глушко. - Донецк : Донбасс , 1973. - 127 c.
  681.51 : 621.91
  Тагаевская А.А. Проектирование дискретных систем автоматики / С.А.Юдицкий, А.А.Тагаевская - М. , 1980.
  681.51
  Таев И.С. Электрические аппараты управления : учебник для вузов по спец.``Электр.аппараты`` - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Высшая школа , 1984. - 247 c.
  681.527
  Таланчук П.М. Засоби вимірювання в автоматичних та керуючих системах : підручник для вищ.навч.закл. / П.М.Таланчук, Ю.О.Скрипник, В.О.Дубровний - К. : Райдуга , 1994. - 664 c.
  681.518
  Темников Ф.Е. Методы и модели развертывающих систем - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 136 c.
  681.518.3
  Теория автоматического управления : в 2-х ч.. Т.ч.1. Теория линейных систем автоматического управления : учебник / под ред. А.А.Воронова - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Высшая школа , 1986. - 367 c.
  681.51
  Теория автоматического управления : в 2-х ч.. Т.ч.2. Теория линейных и специальных систем автоматического управления : учебник / под ред. А.А.Воронова - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Высшая школа , 1986. - 504 c.
  681.51
  Теория автоматического управления : учеб. пособие / Е.А.Санковский,А.С.Шаталов,С.А.Шматок; под ред. проф. А.С.Шаталова - М. : Высшая школа , 1977. - 448 c.
  681.51
  Теория автоматического управления : учебник / Гольдфарб Л.С.,Белтрушевич А.В.,Нешушил А.В.; под ред. А.В.Нетушила - 2-е изд.,доп. и перераб. . - М. : Высшая школа , 1976. - 400 c.
  681.51
  Теория автоматического управления: Нелинейных систем управления при случайных воздействиях : учебник / под ред. А.В.Нетушила - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Высшая школа , 1983. - 432 c.
  681.511
  Теория и проектирование контрольных автоматов : учеб. пособие / Воронцов Л.Н.,Корндорф С.Ф.,Трутень В.А.,Федотов А.В. - М. : Высшая школа , 1980. - 560 c.
  681.518
  Терминологический словарь по автоматике и вычислительной технике : справочное пособие / В.В.Зотов - М. : Высш. школа , 1989. - 188 c.
  681.51
  Тетельбаум И.М. Практика аналового моделирования динамических систем : справочное пособие - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 383 c.
  681.51
  Техника чтения схем автоматического управления и технологического контроля / А.С.Клюев, Б.В.Глазов,М.Б. Миндин, С.А.Клюев; под ред. А.С.Клюева - 3-е изд., перераб. и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 431 c.
  681.52/54/01
  Техническая кибернетика : кн.3. Т.кн.1. Теория нестационарных и самонастраивающихся систем автоматического регулирования / под ред. д-ра техн. наук. проф. В.В.Солодовникова - М. : Машиностроение , 1969. - 607 c. - ((Серия инженерных монографий)).
  681.5
  Техническая кибернетика. Устройства и элементы систем автоматического регулирования. : Кн.2. Т.кн.2. Усилительные устройства, коректирующие элементы и устройства / под ред. д-ра техн. наук, проф. В.В.Солодовникова - М. : Машиностроение , 1975. - 687 c. - ((Серия инженерных монограграфий)).
  681.5
  Техническая кибернетика.Теория автоматического регулирования Т.кн.2. Анализ и синтез линейных непрерывных и дискретных систем автоматического регулирования / под ред.д-ра техн. наук проф. В.В.Солодовникова - М. : Машиностроение , 1967. - 679 c.
  681.5
  Техническая кибернетика.Устройства и элементы систем автоматического регулирования и управления Т.кн.1. Измерительные устройства, преобразующие элементы и устройства / под ред. В.В.Солодовникова - М. : Машиностроение , 1973. - 680 c. - ((Серия инженерных монографий)).
  681.5
  Тищенко Н.М Введение в проектирование систем управления - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Экономика , 1986. - 248 c.
  681.51.01
  Топчеев Ю.И Атлас для проектирования систем автоматического регулирования : Учеб.пособие для вузов - М. : Машиностроение , 1989. - 751 c.
  681.51.001.63
  Устинова Г.М. Информационные системы менеджмента. Основные аналитические технологии в поддержке принятия решений : учебное пособие - СПб : DiaSoftUp , 2000. - 357 c.
  681.518
  Устройства и элементы систем автоматического регулирования и управления : в 5 т. Т.3. Исполнительные устройства и сервомеханизмы / П.В.Бирюков, А.Г.Боровков, Е.С.Блейз и др.; под ред. В.В.Солодовникова. - М. : Машиностроение , 1976. - 735 c.
  681.587
  Фазовые цифровые переобразователи угла / Петропавловский В.П., Синицын Н.В. - М. : Машиностроение , 1984. - 136 c.
  681.586
  Фандеев Е.И Спецыальные термометры с термопреобразователями сопротивления - М. : Энергоатомиздат , 1978. - 96 c.
  681.536.6
  Финогенов К.Г. Программирование измерительных систем реального времени. - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 255 c.
  681.518.3
  Харазов К.И. Устройства автоматики с магнитоуправляемыми контактами - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 255 c.
  681.527.83
  Хвощ С.Т. и др. Микропроцессоры и микро ЕВМ в системах автоматического уаправления : Справочник / С.Т. Хвощ, Н.Н. Варлинский, Е.А. Попов; Под общ. ред. С.Т. Хвоща - Л. : Машиностроение , 1987. - 639 c.
  681.51
  Ходнев В.В. Комплектные управляющие устройства электропривода - М : Энергоатомиздат , 1984. - 318 c.
  62-83:681.51
  Хэррис К. Устойчивость динамических систем с обратной связью : Пер. с англ. - М. : Мир , 1987. - 360 c.
  681.51
  Хэррис К. Устойчивость динамических систем с обратной связью : Пер. с англ. / К Хэррис, Ж.Валенка - М. : Мир , 1987. - 360 c.
  681.51
  Цветков Э.И. Процессорные измерительные средства - Л. : Энергоатомиздат , 1989. - 221 c. - (Ленингр. отд-ние).
  681.518.3
  Черников Ю. А. Системы автоматического управления с гидравлическим приводом программоносителей - М. : Машиностроение , 1987. - 227 c.
  681.51
  Чураков Е.П. Оптимальные и адаптивные системы : учеб.пособие для вузов - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 255 с. c.
  681.513.5
  Шабатурова Ю.В. Основи теорії і практики інтервальних вимірювань : монографія - Вінниця : УНІВЕРСУМ- Вінниця , 2003. - 166 c.
  681.518.3
  Шамриков Б.М. Основы теории цифровых систем управления : учебник для втузов - М : Машиностроение , 1985. - 294 c.
  681.5
  Шемакин Ю.И. Введение в информатику. - М. : Финансы и статистика , 1985. - 190 c.
  002.6 + 681.518
  Шикалов В.С. Технологічні вимірювання : навч.посібник для вищ. навч.закл. - К . : Кондор , 2007. - 167 c.
  681.586.08(075.8)
  Шрейдер Ю.А. Системы и модели. / Ю.А. Шрейдер, А.А. Шаров. - М. : Радио и связь , 1982. - 152 c. - (/Кибернетика/.).
  681.51
  Электрогидравлические следящие системы / В.А.Хохлов, В.Н.Прокофьев, Н.А.Борисова и др.; под ред. В.А.Хохлова. - М. : Машиностроение , 1971. - 431 c.
  681.513.3
  Электронная техника в автоматике Т.Вып.16. : сборник статей / под ред.: Ю.И.Конева - М. : ``Радио и связь`` , 1985. - 287 c.
  681.527
  Электронная техника и автоматика : сборник статей / под ред.: Ю.И.Конева - М. : ``Радио и связь`` , 1969. - 21 c.
  681.527
  Элементы систем автоматического управления и контроля / Подлесный Н.И., Рубанов В.И. - 2 . - К. : Вища школа , 1982. - 477 c.
  681.51
  Юдицкий С.А. Проэктирование дискретных систем автоматики / С.А.Юдицкий, А.А.Тагаевская, Т.К.Ефремова - М. : Машиностроение , 1980. - 232 c.
  681.51
  Юхимчук С.В. Декомпозиційні стратегії діагностування цифрових пристроїв : монографія / С.В.Юхимчук, С.І.Перевозніков, Т.О.Савчук - Вінниця : УНІВЕРСУМ - Вінниця , 2001. - 175 c.
  681.518.54:681.32
  Юхимчук С.В. Математичні моделі аналізу нестаціонарних релейних систем в просторі пристроїв параметрів : монографія / М.Б.Хазін, С.В.Юхимчук - Вінниця : УНІВЕРСУМ - Вінниця , 2006. - 92 c.
  681.511.012
  Якубайтис Э.А. Информатика -электроника -сети - М. : Финансы и статистика , 1989. - 200 с. c. - ((Человек и компьютер)).
  681.518+002.6
  Ямпольский В.С. Основы автоматики и электронно-вычислительной техники : учеб.пособие - М. : Просвещение , 1991. - 223 с. c.
  681.5+681.3
  Яхонтов Ю.К. Автоматизация технических систем : Учебник / Ю.К.Яхнотов, Б.А.Белостоцкий, В.И.Мучкин - Л. : ВИКИ им. А.Ф. Можайского , 1976.
  681.5
  Ящугин Е.А. Теория линейных непрерывных систем автоматического управления в вопросах и ответах : Справ. пособие - Минск : Вышэйшая.шк. , 1986. - 224 c.
  681.51