Бібліотека
КрНУ імені М.Остроградського
     
     
     
     
     
     
     
     

Систематичний каталог бібліотеки                                                          Перелік книг за тематикою УДК

001 Наука у цілому
 • 001.895 Венчурні проекти
 • 001.895 , 330.341.1 Інновації
 • 002 Друк. Документація. Науково-технічна інформація
 • 002:339.138 Маркетинг інформаційний
 • 004 Інформаційні технології
 • 004.056 Захист інформації, безпека
 • 004.3 Апаратні засоби
 • 004.353 Відіомонітори
 • 004.42 Програмування
 • 004.451 Операційні системи
 • 004.451.64 Апаратні засоби захисту
 • 004.65 Системи управління базами даних (СУБД)
 • 004.7 Комп`ютерні сітки
 • 004.732 Сітки локальні
 • 004.738.5 Інтернет
 • 004.738.5:658.6/9 Електронна комерція
 • 004.77 Електроний бізнес
 • 004.78 : Автоматизовані системи у ...
 • 004.78:025.4.036 Автоматизовані інформаційно-пошукові системи
 • 004.78:336.717 Автоматизовані системи банківських операцій
 • 004.91 Оброблення і створення документів
 • 004.92 Комп`ютерна графіка
 • 006.015.5 Управління якістю
 • 006.063 Сертифікація
 • 006.1 Стандартизація у цілому
 • 006.83 Якість
 • 008 Культура
  021 Організація та развиток бібліотечної справи
  061 Діяльність організацій по охрані природи
 • 061.1ЕС Европейский Союз(ЕС)
 • 1 Філософія
 • 111.1 Онтологія (буття)
 • 130.2 Філософія культури
 • 141.131 Платонізм. Неоплатонізм
 • 141.339 Езотерика
 • 159.9 Психологія
 • 159.923 Психологія особистості
 • 159.942 Емоції
 • 159.9:334.7.012.42 Психологія підприємництва
 • 168.522 Культурологія
 • 172. 4 Міжнародна етика
 • 174 Професійна етика
 • 174.022.1 Професійна та ділова етика. Імідж. Репутація
 • 174.022.1 Імідж
 • 178.1 Алкоголізм
 • 178.7 Паління
 • 2 Релігія
 • 281.9 Православна церква
 • 303.725.36 Примінення теорії систем, теорії управління та кібернетики
 • 311.12 Статистичне угрупування
 • 311.313(058)(477.53) Регіональна статистика: обласн., краєва
 • 314.02 Демографія.Джерела демографічних даних
 • 314.156.5(477) Геноцид українского народа
 • 314.7 Міграція
 • 316 Соціологія
 • 316.323.4 Азіатска деспотія, соціальна структура
 • 316.324.5 Аграрні суспільства, соціальна структура
 • 316.334.55 Соціологія (аграрна політика)
 • 316.343.4 Автохтонне населення в колоніальному суспільстві (соціологія
 • 316.343.653 Адміністратори в капіталістичному суспільстві (соціология)
 • 316.344.32 Інтелектуали
 • 316.346.2-055.2 Жінки
 • 316.422.4 Прогрес
 • 316.422.44 НТП
 • 316.422.6 Регрес (НТП)
 • 316.46 Лідерство
 • 316.462 Авторитаризм ( соціологія)
 • 316.61-056.45 Генії
 • 316.612 Развиток особистості
 • 316.73 Акультурація (соціологія)
 • 321.61 Абсолютизм (форми влади)
 • 321.64 Авторитарні режими нового часу
 • 323 Внутрішня політика
 • 323.17 Автономія та самовизначення нації
 • 323.329 Соціальні спільноти та прошарки. Інтелігенція
 • 323.396 Соціальна еліта
 • 324 Вибори. Референдуми. Виборчі компанії
  325 Міграційна політика
 • 327(477) Зовнішня політика України
 • 327.51 Військові союзи
 • 328 Парламенти. Народні представництва. Уряди
 • 328.132.7 Президентський кабінет. Президентський уряд
 • 330 Економіка
 • 330(477) Економіка України
 • 330.01 Економічна теорія
 • 330.1 Економічні науки
 • 330.101.54 Макроекономіка
 • 330.111.4 Виробничі сили
 • 330.131.7 Ризики
 • 330.131.7:336.71 Ризики банківські
 • 330.131.7:336.743 Валютний ризик
 • 330.142.2 Уставний фонд, капітал
 • 330.142.2 Вкладений капітал.Уставний фонд
 • 330.142.211.4 Амортизація основних фондів
 • 330.31 Кругообіг в народному господарстві. Відтворення
 • 330.322 Інвестиції
 • 330.322.013 Автономні інвестиції ( політекономіка)
 • 330.322.5 Інвестиції, рентабельність та ефективність
 • 330.322:658.589 Венчурне інвестування
 • 330.33 Криза
 • 330.34.014.1 Економіка застійна
 • 330.34.014.2 Економіка, що розвивається
 • 330.341(477) Фактори економічного розвитку України
 • 330.341.1 Развиток виробничих сил. Техн. прогрес. Інновації
 • 330.341.1 Інновації. Технічний прогрес
 • 330.341.1(477) Інновації в Україні
 • 330.341.2:334.758 Кластер
 • 330.342.111 Автаркне господарство (політекономіка)
 • 330.356.3 Ефективність капіталовкладень
 • 330.43 Економетрія
 • 330.46 Теорія систем, управління в кібернетиці та економіці
 • 330.47 Теорія інформації в економіці. Економічна інформатика
 • 330.52 Національна економіка
 • 330.564.2 Прибутки населення
 • 330.59 Життєвий рівень
 • 330.59 Соціально-економічний розвиток
 • 330.8(477) Історія економічної думки.Економічні вчення та школи
 • 330.837 Інституціоналізм. Неоінституціоналізм
 • 331 Праця. Економіка праці
 • 331.07 Адміністративні органи, уповноважені та офіційні особи (прац
 • 331.101.26 Праця, як економічний фактор
 • 331.101.262 Людський капітал
 • 331.102 Види праці
 • 331.103.255 Автоматизована праця
 • 331.106.24 Колективні договори
 • 331.108 Робота з кадрами
 • 331.108.2 Питання кадрів. Управління кадрів
 • 331.108.2 Управління персоналом
 • 331.108.3 Адаптація рабітників ( праця )
 • 331.2 Зарабітня плата
 • 331.21 Управління заробітною платою
 • 331.211 Аванс (праця)
 • 331.215`311` Виплати із соцстраху
 • 331.225 Премії. Окремі виплати
 • 331.23 Акордна оплата праці
 • 331.31 Робочий час
 • 331.315 Відрядження
 • 331.322 Відпустки
 • 331.5 Ринок праці
 • 331.522 Попит і пропозиція на ринку праці. Потенціал робочих місць
 • 331.522 Трудові ресурси
 • 331.556.4 Міграція трудова, міжнародна
 • 331.556.4 Міждержавна мобільність. Міграція
 • 331.582 Трудові резерви
 • 332.012.324 Власність корпорацій
 • 332.025.1 Адміністративне втручання в регіональній економіці
 • 332.1 Регіональна економіка
 • 332.13 Розміщення. Регіональне разміщення
 • 332.142.4 Використання територіальних ресурсів
 • 332.15 Агломерація економічної діяльності (регіональна економіка)
 • 332.2.01 Аграрні теорії (земельне питання)
 • 332.2.021;338.43.02 Аграрна політика
 • 332.72 Ринок праці, нерухомості
 • 332.856 Агенція по квартирному посередництву ( житлове господарство)
 • 334.012.64 Дрібні підриємства
 • 334.7.012.32 Підприємництво (загальне)
 • 334.7.012.42 Підприємництво комерційне
 • 334.722 Приватне підприємництво
 • 334.722.012.42 Підприємництво
 • 334.722.012.64 Мале підприємництво
 • 334.722.8 Акціонерні компанії
 • 334.758 Злиття. Об`єднання фірм. Кластери
 • 334.7:658.589 Венчурні (рискові) підприємства
 • 336 Фінанси
 • 336.07 Адміністрація фінансова
 • 336.1 Державні фінанси у цілому
 • 336.14 Державний бюджет. Національний бюджет
 • 336.14.025.3 Фінансова безпека
 • 336.2 Бенефіціар
 • 336.22 Податки. Збори
 • 336.225 Методи оподаткування
 • 336.225.64 Податкова заборгованість
 • 336.225.64 Подакти.Заборгованість податкова
 • 336.225.673 Контроль податковий
 • 336.226.11 Податки на доходи фізичних осіб
 • 336.22:351.713 Перевірки податкові
 • 336.246.025.2 Контроль фінансовий
 • 336.275.3 Державні боргові зобов`язання
 • 336.544 Контроль якості
 • 336.7 Грошовий обіг. Банківська справа
 • 336.71 Банківська справа.Банки
 • 336.71(477) Банківська справа. Банки в Україні
 • 336.71.025.3 Безпека у банках
 • 336.711 Національні, державні банки
 • 336.713 Банки комерційні
 • 336.743 Валюта. Зв`язані валюти
 • 336.748.12 Інфляція
 • 336.76 Фінансовій ринок
 • 336.763;347.72.03 Акції (фінанси), (торгове право), (економіка)
 • 336.77 Кредит. Кредитна справа
 • 336.773 Кредитні спілки (фінанси)
 • 338.12 Економічні цикли
 • 338.23:343.3 Безпека економічна держави
 • 338.242 Управління економікою в ринковому господарстві
 • 338.246.02 Адміністративні заходи (економіка)
 • 338.246.025.2 Регулювання. Контроль
 • 338.246.025.2, 338.268.025 Контроль
 • 338.246.027 Матеріальна допомога
 • 338.246.027.2 Стимулювання. Пільги
 • 338.26 Планування.Соціально-економічне планування
 • 338.26 Народногосподарське планування
 • 338.27 Економічне прогнозування
 • 338.27 Прогнозування економічне
 • 338.33 Теорія виробництва. Структура. Спеціалізація
 • 338.364 Автоматизоване виробництво ( економіка)
 • 338.43 Аграрна промисловість (економ.сільського господарства)
 • 338.43 Сільське господарство.Економіка
 • 338.43 Економіка сільського господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика.Економ.сільск. господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика
 • 338.431 Аграрні відносини. Аграрні структури
 • 338.431 Аграрні структури (економіка сільського господарства)
 • 338.432 Сільськогосподарське виробництво (господарювання)
 • 338.436.33 Агропромисловий комплекс
 • 338.439 Продовольчий комплекс. Продовольче питання
 • 338.439 Продовольчий комплекс (економіка)
 • 338.439 : Виробництво продуктів :м"яса,риби,рису і т.д.
 • 338.439:63 рису,молока і т.д. Виробництво с/г продуктів
 • 338.45 Економіка промисловості і ремісничого виробництва
 • 338.45.01 Промислова політика
 • 338.45:658 Економіка підприємства
 • 338.46 Економіка сфери послуг
 • 338.465.2 Консалтинг
 • 338.465.2 Послуги
 • 338.465.2 Інжиніринг
 • 338.465.2 Консультування
 • 338.47 Економіка транспорту і зв`язку
 • 338.48 Туризм. Економіка туризму
 • 338.48-44(1-22) Сільський туризм
 • 338.49 Інфраструктура економіки
 • 338.5 Ціни. Ціноутворення
 • 338.512 Витрати виробництва
 • 338.516.2 Ринок.Форми ринку
 • 338.516.22 Ціни ринкові
 • 338.532.4.025.24 Контроль за цінами
 • 338.583 Інфраструктура
 • 339 Торгівля
 • 339.13.012 Види ринків
 • 339.13.025 Адміністративні міри впливу на ринок
 • 339.137.2 Конкуренція
 • 339.138 Маркетинг
 • 339.138 : 338.46 Маркетинг послуг
 • 339.138(100) Маркетинг міжнародний
 • 339.138(100) Міжнародний маркетинг
 • 339.138.001.5 Маркетингові дослідження
 • 339.138.1 Маркетинг промисловий
 • 339.138.`313` Маркетинг стратегічний
 • 339.14:338.49 Інфраструктура товарного ринку
 • 339.166.5 Торгівля продуктами розумової праці
 • 339.172 Товарні біржі. Продуктові біржі
 • 339.175 Посередники торгові
 • 339.178 Посередницькі інститути
 • 339.187.62 Лізинг
 • 339.187.67 Абонентне обслуговування ( торгівля)
 • 339.37 Роздрібна торгівля
 • 339.543 Митна політика
 • 339.543.624 Оффшорні зони
 • 339.56 Торгівля зовнішня
 • 339.727.2 Рух капіталів. Міжнародні займи. Міграція капталів
 • 339.727.22/24 Інвестиції іноземні
 • 339.74.025 Адміністративні міри в девізній політиці
 • 339.9 Міжнародні економічні відносини. Світове господарство
 • 339.9.012 ЗЕД
 • 339.9.012.23:346.58(477) Регулювання ЗЕД в Україні (правове)
 • 339.9.012.42 Автаркія (світове господарство)
 • 339.92 Міжнародне економічне співробітництво
 • 339.923 Економічні союзи
 • 339.924 Інтеграція
 • 339.94 Глобалізація
 • 34.07;35.07 Адміністративні органи (право)
 • 340 Право. Юридичні науки
 • 340.12 Теорія права
 • 340.12 Теорія держави і права
 • 340.12(091) Історія держави і права
 • 340.130.53 Закони
 • 340.130.54 Кодекси
 • 340.130.55 Укази
 • 340/.349 Правознавство
 • 341.215.4 Захист прав людини
 • 341.24 Міжнародні правові дії
 • 341.63 Міжнародний арбітраж
 • 342.26 Адміністративно-територіальний поділ держави
 • 342.34 , 321.7 Демократія
 • 342.392 Авторитарні (недемократичні) форми держав та правління
 • 342.518 Виконавча влада.Уряд. Кабінет Міністрів
 • 342.565.2 Конституційні суди
 • 342.7 Права і обов"язки громадян
 • 342.7 Основні права та обов`язки громадян
 • 342.849 Агітаційний матеріал для виборів (державне право)
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративні порушення
 • 342.9(477) Адміністративне право України
 • 342.924 Адміністративні акти (державне право)
 • 343.13 Кримінально-процесуальне право
 • 343.132 Слідчі дії
 • 343.195 Суд присяжних
 • 343.2/.7 (477) Кримінальне право України
 • 343.23 Злочини у цілому
 • 343.237(477) Співучасть, угрупування, зговір (Україна)
 • 343.337 Агресія (кримінальне право)
 • 343.353 Адміністративна влада, зловживання (кримінальне право)
 • 343.353.1 Корупція
 • 343.359 Злочини проти державної казни. Контрабанда
 • 343.575 Заборона вживання та оберту наркотиків
 • 343.6 Злочини проти особистості
 • 343.61 Вбивство
 • 343.62 Аборт (кримінальне право)
 • 343.9 Кримінологія
 • 343.9.01 Загальна теорія злочину та злочинність
 • 346(477) Господарське право України
 • 346.231 Адміністративні установи
 • 346.26 Приватне підприємництво
 • 346.5 : Регулювання: конкуренції, якості, виробництва, НТП
 • 346.548 Безпека бізнесу, підприємництва
 • 346.548 Рейдерство
 • 346.548 ,366.5 Захист споживачів
 • 346.6 Соціальний захист населення
 • 347 Громадянське право
 • 347.133.5 Адміністративні угоди
 • 347.133.9 Абстрактні (причинні) угоди
 • 347.188 Акти громадянського стану (громадянське право)
 • 347.211 Інтелектуальна власність, ресурс
 • 347.214.2 Нерухоме майно. Нерухомість
 • 347.426.6 Відшкодування збитку. Оцінка збитку
 • 347.471.03 Адміністрація суспільства (громадянське право)
 • 347.722 Товарні знаки
 • 347.732 Агент за обміном ( торгове право)
 • 347.735 Факторинг
 • 347.746 Вексель
 • 347.77 Патенти
 • 347.771 Авторські свідчення ( патентне право)
 • 347.779 Адміністративна організація охорони промис. і торг. прав
 • 347.78 Авторское право
 • 347.789 Адміністративно-технічна організація авторського права
 • 347.791.3 Адміністративно-правов. регулювання прав власності на суди
 • 347.792 Абандон (морське право)
 • 347.799.2 Аварія (морське право)
 • 347.822.5 Авіаційна метеорологічна служба( служба погоди)
 • 347.918 Арбітраж.Третейський суд
 • 347.921 Адвокати ( громад. процес. право )
 • 347.961(477) Нотаріат, нотаріуси, нотар. контори (Україна)
 • 347.963 Прокурори. Прокуратура
 • 347.965 Адвокатура (громад.процес.право)
 • 347.998.8 Адміністративні суди (громадянське процесуал.право)
 • 347.998.85 Адміністративні суди
 • 347.998.85 (477) Адміністративні суди в Україні
 • 349.2 Трудове право
 • 349.227 Заборона необгрунтованного скорочення
 • 349.233 Матеріальна відповідальність у трудовом погодженні
 • 349.41 Земельне право
 • 349.42 Аграрне право
 • 349.42(477) Аграрне право України
 • 349.6 Правові проблеми охорони навколишнього средовища
 • 35.073.526 Надання та публікація балансу. Аудит
 • 351 Державне адмін. управління
 • 351.077.6 Управлінські рішення
 • 351.087.43 Пенсії. Допомоги
 • 351.087.431 Пенсія. Допомога при звільненні, або виході у відставку
 • 351.087.431.1 Право на пенсію
 • 351.087.431.2 Пенсійні внески
 • 351.087.431.3 Пенсійний фонд
 • 351.087.431.4 Пенсійні надбавки
 • 351.713 Адміністративна діяльність у відношенні податків і зборів
 • 351.741 Організація міліції
 • 351.743 Громадянська охорона.Народні дружини
 • 351.755.61 Паспорти. Паспортна міліція
 • 351.762;343.56 Азартні ігри (адміністративне управління), (кримінальне прав
 • 351.811 Автомобильні дороги ( адміністративний нагляд)
 • 351.814 Авіаційний зв`язок (адміністративне управління)
 • 351.814 Авіація, управління
 • 351.814 Авіатраси (адміністративне управління)
 • 351.822 Адміністративний нагляд за грошовою обіговістю
 • 351.823 Адміністративний нагляд за добуванням сировини
 • 351.824 Адміністративний нагляд за промисловістю та торгівлею
 • 351.825 Адміністративний нагляд за кредитними установами
 • 351.83 Адміністративне регулювання праці і труд.відносини
 • 351.84 Адміністративний нагляд за соціальним забезпеченням
 • 351.853 Нагляд за пам`ятниками. Збереження природних ландшафтів
 • 351.9 Адміністративна юрисдикція (адміністр.управління)
 • 351.9 Нагляд і контроль за держ. управлінням. Скарги
 • 352.07 Адміністративні установи органів управління
 • 353.2 Автономні республіки, області, краї, департаменти,провінції
 • 355.081 Головне командування армії
 • 355.232 Академії (військова справа)
 • 355.469 Авіаційна стратегія (військова справа)
 • 355.75 Адміністративно-господарські установи (військова справа)
 • 356.3 , 355.6 , 359.5 Адміністративно-господарська служба (військова справа)
 • 357.3 Автоколони (військова справа)
 • 359.3 Авіаційні частини військово-морских сил (військова справа)
 • 364.12 Автоматизація виробництва (соціальне забезпечення)
 • 364.2 Основні потреби людини
 • 364.2-262.2 Прожитковий мінімум
 • 364.3 Соціальна допомога. Соц.страхування
 • 364.3-642-264 Індексація виплат. Виплати, основ. на вартості життя
 • 364.3-646.2-3 Організації соціального забезпечення
 • 364.3.-646.2 Пенсії
 • 364.32-642 Соціальні грошові виплати
 • 364.32-642:331.215 Лікарняні, декретні
 • 364.32-642:331.215"313" Декретні
 • 364.6 Соціальне забезпечення. Соціальні проблеми
 • 364.662 Бідність
 • 365 Потреба у житлі та її задоволення
  368 Страхування
 • 368.07 Адміністративні страхові органи
 • 368.08 Адміністративний персонал страхових установ
 • 368.1.021.3 Договір страхування
 • 368.2.025.79 Абандон ( страхування)
 • 368.212/.214 Автомобильный транспорт, перевозки ( страхование)
 • 368.8 Страхування окремих майнових цінностей
 • 368.914 Пенсійне страхування
 • 368.914:061.2 Пенсійне страхування недержавними організаціями
 • 37 Освіта
 • 37(1-87) Освіта за кордоном
 • 37.013 Педагогіка
 • 37.014.15 Законодавсто в області освіти
 • 37.014.543 Фінансування освіти
 • 37.015.3 Психологія освіти
 • 37.015.6 Економіка системи освіти
 • 37.017.4-053.81 Правова культура молоді
 • 37.017.4-053.81 Політична культура молоді. Формування
 • 37.017.4-053.81 : 343.85 Профілактика правопорушень серед молоді
 • 37.018.1 Сімейне виховання та освіта
 • 37.034 Моральне виховання
 • 37.07 Адміністративні проблеми навчальних закладів
 • 371 Організація виховання та освіти
 • 371.058 Організація виховання та освіти. Приватна школа
 • 371.11 Адміністрація учбового закладу (освіта)
 • 371.33 Аудіовізуальні методи навчання ( освіта )
 • 373 Дошкільне виховання і освіта. Загальноосвітня школа
  378 Вища освіта
 • 378(438) Вища освіта в Польщі
 • 378.014.15 Законодавсто в області вищої осіти
 • 378.017.4-057.785 Правова обізнанність студентів
 • 378.017.4-057.785 Правова культура студента
 • 378.02 Методика викладання у вищій школі
 • 378.022 , 37.022 Кредитно-модульна система
 • 378.1 Організація вищої освіти
 • 378.2 Академічні ступені (освіта)
 • 378.4 Університети
 • 379.858 Авіатуризм
 • 392.5 Агамія (етнографія)
 • 398.33 Адвент ( різдвяний піст )
 • 477) Історія української та зарубіжної культури
 • 5(092) Природознавство, біографії
 • 502 Природа. Охорона навколишнього середовища
 • 502 /. 504 Природа. Охорона природних ресурсів
 • 502 /504 Охорона навколишнього середовища. Загрози навколишнього сере
 • 502.1 Охорона навколишнього середовища
 • 502.172 ,502.4 Заповідники
 • 502.174 Відновлення, збереження, економія ресурсів
 • 502.175 Контроль якості средовища. Контроль забруднень
 • 502.2 Середовище у цілому
 • 502.211 Живий світ. Біосфера
 • 502/.504 Екологія
 • 502/504 Природа.Охорона природних ресурсів.Загрози навколишньому сер
 • 502:658.012.32 Екологічний менеджмент
 • 504 Загрози навколишньому середовищу. Екологія
 • 504(084.42) Загрози навколишньому середовищу, атлас
 • 504.5:628.4.047 Забруднення радіоактивне
 • 504.5:628.4.047 Безпека радіоактивна
 • 504:343.3 Безпека екологічна
 • 51 Математика
 • 51(075.8) Математика. Підручник для вищ.шк.
 • 519.237.8 Кластер-аналіз. Класифікація
 • 519.248 Прикладна статистика
 • 519.6 Програмування математичне
 • 519.72 Теорія інформації. Математичні питання
 • 519.816 Теорія прийняття рішень
 • 519.85 Математичне програмування
 • 519.86 Теорія економіко - математичних моделей
 • 519.87 Математичне моделювання
 • 519.876.2 Моделювання процесів управління
 • 53 Фізика
 • 530.145 Квантова механіка
 • 531 Теоретична механіка
 • 539.376 Деформація при постійному навантаженні
 • 544.431.8 Періодичні реакції. Повний безлад
 • 551.58 Кліматологія
 • 553.04 Мінеральні ресурси та запаси
 • 575 Генна інженерія
 • 577.355 Біофізика фотосинтезу
 • 578.828СПИД Вірус СНІД
 • 579.22 Мікробіологія
 • 579.64 Сільськогосподарська мікробіологія
 • 58.006 (477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 58.006.(477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 592/599 Світ тварин.Фауна
 • 611 Анатомія людини
 • 614.2(73) Організація охорони здоров`я в США
 • 614.3 Якість харчових продуктів
 • 615 Фармакологія
 • 616-084 Медицина. Профілактика
 • 616.89-008.441.3 Наркотична залежність
 • 616.89-008.441.44 Самогубство
 • 616.98 Специфічні інфекції
 • 62 - 83 Електропривід
 • 62-82 Гідропривід
 • 62.002.2 Технологія виробництва
 • 620.22 Матеріалознавство
 • 620.9 Загальна енергетика
 • 620.9(477) Загальна енергетика. Енергетика України
 • 620.91 Ресурс енергетики. Альтернативні види
 • 620.91 Альтернативні види енергії
 • 621 Машинобудування
 • 621 438 -714 Газові турбіни, охлодження
 • 621. 426 Дизелі
 • 621.002 Технологія машинобудування
 • 621.039 Атомна енергетика. Атомна промисловість
 • 621.039.586 Аварії ядерних реакторів
 • 621.3 Електротехніка
 • 621.3.01 Теоретичні основи електротехніки
 • 621.31 Електричні апарати
 • 621.31.019.3 Надійність електросистем
 • 621.311.004.12 Енергозбереження
 • 621.311.1 Енергосистеми
 • 621.311.2 Електростанції
 • 621.313.333 Асинхронні електодвигуни
 • 621.314 Перетворення електричної енергії
 • 621.317 Електровимірювальна техніка
 • 621.317.3 Вимірювання електричних величин
 • 621.38 Електроніка
 • 621.382.049.77 Мікроелектроніка
 • 621.391.63 Передача сигналу світловими променями
 • 621.395.721.5 Мобільний зв`язок
 • 621.396 Радіозв`язок
 • 621.396.6 Радіоелектронна апаратура. Схеми
 • 621.396.62 Радіоприймач
 • 621.397.132 Магнітофони
 • 621.397.446 Телевізори
 • 621.397.6 Телевізійна апаратура
 • 621.43 Автомобільні двигуни
 • 621.431.73 Двигуни внутрішнього згоряння для безрейкового транспорту
 • 621.436.21.031.3 Дизелі з пневматичним розпиленням (компресорні)
 • 621.438 - 714 Газові турбіни, системи охолодження
 • 621.438-135 Газові турбомашини
 • 621.6.033:656.07 Нафтотранспортна система
 • 621.7 Обробка тисненням. Пластичне формоутворення
 • 621.74 Ливарне виробництво
 • 621.753 Допуски та посадки
 • 621.81 Деталі машин
 • 621.86 Підйомно-транспортне обладнання у цілому
 • 621.86/.87 Підйомно-транспортні машини
 • 621.865.8 Роботи
 • 621.873.3 : 629.3 Автокрани
 • 621.983 Глибинна витяжка. Холодна штамповка
 • 622.2 Гірничі роботи при розробці корисних копалин
 • 622.276/279 Нафто-газодобувна промисловість
 • 622.323 Добування нафти
 • 622.324 Добування газу
 • 623.4 Зброя
 • 624.046.012.45 Залізобетонні конструкції, стійкість, несуча здатність
 • 625.08 Дорожно-будівні машини
 • 627 Водне господарство
 • 628.1 Водопостачання
 • 628.1(075.8) Водопостачання
 • 628.3 Стічні води. Очистка стічних вод
 • 629. 113 Автомобілебудування
 • 629.083 Склад, огляд, техн. обслуговування автомоб.
 • 629.113 Автомобілебудування. Автомобілі
 • 629.113(03) Автомобілебудування - довідники
 • 629.113(477) Автомобільний транспорт в Україні
 • 629.113.02.001.4 Випробовування автомобілів
 • 629.114.4 Грузові автомобілі
 • 629.114.6 Легкові автомобілі
 • 629.114.6.004.6 Легкові автомобілі. Ремонт
 • 629.4 Залізничний транспорт
 • 629.73 Авіація
 • 629.762.5 Ракети небалістичні
 • 629.78 Космічна техніка
 • 63 Сільське господарство
  630 Лісне господарство. Лісівництво
 • 630*2 Лісівництво
 • 630*9 Ліси та лісне гос-во з державної точки зору
 • 631.1 Сільськогосподарське виробництво.Організація та управління
 • 631.1(477) Організація та управління сільськогосподарським виробництвом
 • 631.115.1 Сільськогосподарське приватне підприємство
 • 631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.3.001.4 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.374 Сільськогосподарський транспорт
 • 631.4(092) Грунтознавство. Землезнавство. Біография
 • 631.46 Бактеріологія і біологія грунтів
 • 636 Тваринництво
 • 637.1 Молочна промисловість
 • 64.012 Домогосподарство
 • 640.41 Готель
 • 65 Управління підприємством
 • 65.011.4 Ресурси (резерви) виробництва
 • 65.011.46 Аутсорсинг (управл.ефективністю)
 • 65.012 Управління підприємством. Методи
 • 65.012.2 Планування діяльності
 • 65.012.32 Менеджмент організації
 • 65.012.8 Безпека економічна підприємства
 • 65.012.8 Економічна безпека під-ва
 • 656 Транспорт
 • 656.07 Управління транспортом
 • 656.07 Транспортна система
 • 656.071.32 Бухгалтерія транспортного підприємства
 • 656.13 Автомобільний транспорт
 • 656.13.07 Організація та експлуатація автомобільного транспорту
 • 657 Бухгалтерський облік
  657 Бухгалтерія
 • 657.1 Бухгалтерія
 • 657.15 Фінансовий облік
 • 657.15(047.2/3) Бухгалтерська фінансова звітність
 • 657.2 Бухгалтерскі проводки
 • 657.222 Ведення бухгалтерських операцій
 • 657.372.3 Списання. Амортизація
 • 657.421.3 Бухгалтерський облік ліцензій
 • 657.474.51 Визначення фактичної собівартості. Калькулювання
 • 657.6 Аудит
 • 657.6 Аудит, ревізія
 • 658.011.46 Потенціал підприємства
 • 658.011.47 ФСА
 • 658.012.011.56 Автоматизація
 • 658.012.12 Аналіз господарської діяльності підприємства
 • 658.012.122 Економічна діагностика під-ва
 • 658.012.122 Діагностика економічна
 • 658.012.122 Економічний аналіз
 • 658.012.122:330.4 Діагностична матриця
 • 658.012.32 Менеджмент
 • 658.012.32 : 331.103 Автоматизоване роб.місце менеджера
 • 658.012.324 Корпоративна форма управління підприємством
 • 658.012.61 Корпоративна культура
 • 658.012.7 Контролінг
 • 658.016"313" Стійкість стратегічна підприємства
 • 658.016.7 Санація
 • 658.14/.17 Фінанси підприємств
 • 658.14/.17.012.12 Фінансовий аналіз
 • 658.14/17 Фінансова стійкість підприємства
 • 658.310.8 Штатний розклад
 • 658.345 БЖД
 • 658.345 Охорона праці
 • 658.512.011.56 САПР (система автоматиз.проектування)
 • 658.52 Виробничо-промислова структура
 • 658.527.011.56 - 192 (075.8) Потокове виробництво
 • 658.562 Виробничий контроль.Техн.контроль
 • 658.589 Модернізація
 • 658.589 Реконструкція
 • 658.589 Інноваційна діяльність
 • 658.7 Логістика
 • 658.8 Збут. Продаж. Реалізація продукції
 • 658`313` Стратегія підприємства
 • 659.1, 659.1: Реклама, реклама продукції
 • 659.4 Паблік Рилейшнз
 • 66 Хімічна промисловість
 • 663/664 Харчова промисловість
 • 669 Металургія
 • 67/68 Легка промисловість
 • 678.06.001.2 (03) Вироби із високомолекулярних матеріалів, проектування
 • 681.3.06 Програмування
 • 681.327.22 Відеомонітори
 • 681.5 Теорія автоматичного управління
 • 681.511.42 Системи автомат. управління імпульсні (дискретні)
 • 681.518 Інформаційні системи
 • 681.518 Інформаційні системи в автоматизованому управлінні
 • 681.518.3 Вимірювальні інформац.системи (для управління)
 • 681.518.5.015 Системи автомат.контроля і техн.діагностики. Ідентифікація
 • 687 Швейна промисловість
  69 Будівництво
 • 69.003 Економіка будівництва
 • 697.3 Центральне опалення
 • 7 Культура
 • 7.036.2 Імпресіонізм
 • 712.23 Заповідники, нац.парки та інші природні території, що охоро
 • 725.4 Будівлі пром. підприємств, проектування
 • 744.4 Інженерна графіка
 • 75 Живопис
  78 Музика
 • 78.017 Музиканти
 • 796.525 Альпінізм
 • 811.111 Англійска мова
 • 811.111(038) = 111=161.1 Англо - російські словники
 • 811.161.2 Українська мова
 • 811.161.2"06-26 Українська сучасна літературна мова
 • 82-8 Літературна суміш. Афоризми. Сценарії
 • 82.09 Літературна критика та дослідження
 • 82.09.161.2" " Літературознавство укр.літ."століття"
 • 883 Українська література
  9 Історія
 • 9(477)1934-1941 Історія України в 1934-1941рр.
 • 908 Краєзнавство
 • 908(477.53) Краєзнавство. Полтавська область
 • 91(510) Географія Китаю
 • 930.85(100 Історія української та зарубіжної культури
 • 94(477) Історія України
 • 940(477) Історія України
 • 940`10/17` (477) Історія України Х І - XVIII ст.
 • 94`10/17` (477) Вимірювання електричних величин
 • ЄС Европейский Союз
 • Китай Китай
 • 681.3.06 Програмування

  Borland Pascal в среде Windows - К. : Диалектика , 1993. - 510 c.
  681.3.06
  Mathad: Руководство пользователя : Mathad 6.0 . Маthcad PLUS 6.0. - 2-е изд., стер . - М. : Филинь , 1997. - 712 c.
  681.3.06
  Microsoft Excel 97. Углубленный курс. Шаг за шагом : практ. пособ. / пер. с англ. - М. : ЭКОМ , 1998. - 383 c.
  681.3.06
  Microsoft Excel 97: Шаг за шагом : практич. пособ., пер. с англ. - М. : ЭКОМ , 1997. - 447 c.
  681.3.06
  Microsoft Excel 97: наглядно и конкретно: иллюстрированный справочник : пер. с англ. - М. : Изд. отдел ``Рус. Редакция``, ТОО ``Channel Tradin , 1997. - 241 c.
  681.3.06
  Microsoft Office 97: наглядно и конкретно: иллюстрированный справочник : пер. с англ. - М. : Изд. отдел ``Рус. Редакция``, ТОО ``Channel Tradin , 1997. - 333 c.
  681.3.06
  Microsoft Word 2000 : Справочник - СПб : Питер , 1999. - 350 c.
  681.3.06
  MS DОS 6.2 : справочное руководство для пользователей - М. : ВА Принт , 1994. - 362 c.
  681.3.06
  Object Windows для C++ : В 2-х т.. Т.1. - К : Диалектика , 1993. - 207 c.
  681.3.06
  Object Windows для C++ : В 2-х т.. Т.2. - К. : Диалектика , 1993. - 215 c.
  681.3.06
  Turbo Visio для языка Pascal: Описание - К. : Диалектика
  681.3.06
  Turbo Visio для языка Pascal: Описание - К. : Диалектика
  681.3.06
  Turbo Visio для языка Pascal: Описание - К. : Диалектика
  681.3.06
  Turbo Visio для языка Pascal - К. : Диалектика , 1992. - 286 c.
  681.3.06
  Turbo Visio для языка Pascal - К. : Диалектика , 1992. - 286 c.
  681.3.06
  UNIX: Руководство системного администратора : пер.с англ.С.М.Тимачева / Э.Немет, Г.Снайдер, С.Сибасс, Т.Р.Хейн; под ред.: М.В.Коломыцева - 2-е изд. . - К. : ВНУ , 1997. - 831 c.
  681.3.06
  Visual Basic 6.0 / Райтингер М., Муч Г. : Ирина, Изд. гр. BHV , 2001. - 285 c.
  681.3.06
  Windows: лаборатория мастера. Работа с компьютером без проблем / С.В. Симонович и др. - М. : АСТ-ПРЕСС , 200. - 656 c.
  681.3.06
  Автоматизированная система обучения ЭКСТЕРН / Пасхин Е.Н., Митин А.И. - М. : МГУ , 1985. - 144 c.
  681.3.06:74.58
  Альтенхёвель М., Альтенхёвель М. Word 7 для Windows 95. Первое знакомство: Пер. с нем.- - М.: : ИНФРА-М, , 1996. - 207 c.
  681.3.06 + 004.451
  Аудит безопасности Internet: Информационные технологии для инженеров / Петренко С.А., Петренко А.А. - М. : ДМК Пресс , 2002. - 414 c.
  681.3.067
  Баня Е.Н. Компьютерные сети. - К. : СВІТ , 1999. - 112 c.
  681.3.06, 004.7
  Баррон Д. Рекурсивные методы в программировании / пер.с англ.В.В.Мартынюка; под ред. Э. Вюбимского. - М. : Мир , 1974. - 80 c. - (Математическое обеспечение ЭВМ).
  681.3.06 ; 004.42
  Вычеслительная техника в инженерных и экономических расчетах / Алексеев В.Е. и др. - М. : Высшая школа , 1984. - 136 c.
  681.3.06
  Дибкова Л.М. Інформатика та комп`ютерна техніка : посіб. для вузів. - К. : Академія , 2002. - 318 c. - ((Альма-матер).).
  681.3.06+002.6
  Законы Мэрфи для Windows 1/1 / Ч. Рассел, Ш. Кроуфорд - Петербург : Питер , 1995. - 316 c.
  681.3.06
  Занимательное программирование Visual Basic / С.В. Симонович, Г.А. Евсеев - М. : Аст-Пресс Книга , 2001. - 320 c.
  681.3.06
  Зырянов Б.А и др. Методы и алгоритмы обработки случайных и детерминированных периодических процессов : учеб.пособие / Б.А Зырянов,С.И.Власов,Э.В Костромин - Свердловск : Урал.ун-та , 1990. - 115 c.
  681.3.06
  Изучение языков программирования в школе : пособие для учителя / Н.И.Шкиль и др.; Шкиль Н.И. - К. : Рад.шк. , 1988. - 272 c.
  681.3.06
  Коринчев Л.П.,Чистякова В.И. Фортран: Учеб.пособие для сред.спец.учеб.заведений - М. : Высш.школа , 1989. - 159 c.
  681.3.06
  Корнильев Э.А. и др. Устойчивые алгоритмы в автоматизированных системах обработки информации / Э.А.Корнильев, И.Г.Прокопенко, В.М.Чуприн - К. : Техника , 1989. - 224 c.
  658.012.011.56.005:681.3.06
  Кушниренко А.Г. Программирование для математиков : учеб. пос.для вузов по спец. `Математика` и ` Прикл. математика` / А.Г.Кушниренко, Г.В.Лебедев - М. : Наука , 1988. - 382 c.
  681.3.06
  Кэтлин Эйвери Программирование на языке Бейсик. Версия Т ие Ва Iс : пер. с англ. Т.Г. Никольской, П.П.Сухарева / под ред. В.Ф. Шаньгина - М. : Мир , 1990. - 288 c.
  681.3.06
  Ламот Андре. Программирование игр для Windows. Советы профессионала : пер. с англ. - 2-е изд . - М. : Изд.дом `Вильямс` , 2003. - 873 c.
  681.3.06
  Лапач С.Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использ.Excel: Экс.исслед. / Ланапач С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н. - К. : МОРИОН , 2000. - 319 c.
  681.3.06
  Ларсен, Рональд У. Инженерные расчеты в Excel: Пер.с англ. - М. : ``Вильямс`` , 2002. - 542 c.
  681.3.06
  Лебедев В.Н. Введение в систему программирования ОС ЕС / В.Н.Лебедев, А.П.Соколов - 2-е изд., перераб. . - М. : Финансы и статистика , 1985. - 167 c.
  681.3.06
  Левин А. Самоучитель полезных программ - 2-е изд., испр.и доп. . - СПб. : Питер , 2001. - 715 c.
  681.3.06
  Левин Дж.Р. INTERNET для ``чайников`` : краткий справочник / Дж.Р.Левин, А.Рейнхольд, М.Левин-Янг - 4-е изд. . - К.;М.;СПб. : Диалектика , 1998. - 199 c.
  681.3.06
  Лепин-Дмитрюков Г.А. Диалоговая отладка программ на языке ПЛ/І - М. : Финансы и статистика , 1986. - 240 c.
  681.3.06:681.326.7
  Ливингстон Б. Секреты Windows 3.1 - 2-е изд. . - К. : Диалектика, Информейшн Компьютер Энтерпрайз , 1995. - 461 c.
  681.3.06
  Лингер Р. Теория и практика структурного программирования / Р. Лингер,Х.Миллс,Б.Уитт; пер. с англ. под ред.С.Д.Дашкеева - М. : Мир , 1982. - 406 c.
  681.3.06
  Линдси Ч., Неформальное введение в Алгол 68 : пер. с англ. Л.Я.Лейфмана / Ч.Линдси,Мюйлен ван дер С; под ред А.П.Ершова - М. : Мир , 1973. - 407 c. - ((Б-ка ).
  681.3.06
  Логвинов В.Г. Программные средства автоматизации эконом.расчетов на микроЭВМ : Учеб.пособие для экон.спец.вузов - К. : Выща шк. , 1989. - 62 c. - (Новое в науке и технике-студентам и учащимся; Вып.).
  681.3.06
  Логика и компьютер: Моделирование рассуждений и проверка правильности прогр. / Н.А.Алешина,А.М.Анисов,П.И.Быстров и др.; Науч.ред. Е.Д.Смирнова - М. : Наука , 1990. - 238 c. - ("Кибернетика - неогран.возможности и возмож.ограни).
  681.3.06
  Лукас П. С++ под рукой : пер. с англ. - К : НИПФ ДиаСофт , 1993. - 161 c.
  681.3.06
  Лукацкий А.М. Отладка программ в системе телеобработки КАМА - М : Радио и связь , 1987. - 247 c.
  681.3.06:621.398
  Лукин С.Н. Турбо-Паскаль 7.0 : самоучитель для начинающих - М : "Диалог-МИФИ" , 1999. - 384 c.
  681.3.06
  Лященко Н.Я. Основі программирования : Пособие для фак. занятий в 9-м кл. - 2-е изд., перераб. и доп. . - К. : Рад. шк. , 1986. - 176 c.
  681.3.06
  Лященко Н.Я. Основы программирования : Пособие для фак. занятий в 9-м кл. - 2-е изд., перераб. и доп. . - К. : Рад. шк. , 1986. - 176 c.
  681.3.06
  Маthcad 6.0 PLUS. Финансовые, инженерные и научные расчеты в среде Windows 95 - 2-е изд., стер . - М. : Информ.- изд. дом " Филинь" , 1997. - 712 c.
  681.3.06
  Макаренко Г.И. Программирование на языке фотран дляБЭСМ-6 / Макаренко Г.И., Салтыков А.И. - 2-е перераб. и доп. . - М. : Наука , 1984. - 271 c.
  681.3.06
  Малачівський П.С. Програмування в середовищі Visual Basic : навч. посіб. для ВНЗ. - Львів : Бескид Біт , 2004. - 259 c.
  681.3.06
  Малютин Э.А. ПЛ/І для начинающих / Э.А.Малютин, Л.В.Амлютина - М. : Финансы и статистика , 1985. - 208 c.
  681.3.06
  Манс В. Lotus organizer : пер.с нем. Е.Б.Яблочковой / под ред. В.А.Вишнякова - М.-К. : БИНОМ-ВНУ , 1995. - 188 c.
  681.3.06
  Манс Визе Corel Draw ! 5 : пер.с нем.И.Н.Коваленко / под ред. П.И.Таяновского - М.-К. : БИНОМ-ВНУ , 1995. - 200 c.
  681.3.06
  Манс Визе Microsoft Access 2.0: Локализованная версия : пер.с нем. / под ред.С.А.Каратыгина - М.-К. : БИНОМ-ВНУ , 1995. - 207 c.
  681.3.06
  Манс Визе Word 6.0 для Windows (русская версия) : пер.с нем. - М. : БИНОМ , 1995. - 208 c.
  681.3.06
  Маркелова Л.Н. Эксплуатация программоуправляемой вычислит.машины ``Искра 226`` : учеб.пособие для подгот.и повышения квалиф.кадров по програм. - М. : Машиностроение , 1987. - 223 c.
  681.3.06
  Марченко А.И. WORD 7/0 для WiNDOWS 95 / А.И. Марченко, В.П. Пасько - К. : Торг. изд. бюро ВНУ , 1997. - 458 c.
  681.3.06
  Маслов В. В. Основы программирования на языке ПЕРЛ : учебный курс - М. : Радио и связь, Горячая лния -Телеком , 1999. - 143 c.
  681.3.06
  Маслюков О.А. Вычислительная техника и прграммирование : учеб. пособие для ТУ - М. : Высшая школа , 1985. - 176 c.
  681.3.06
  Машбиц Е.И. и др. Введение в язык лого : учеб. пособ. для ПТУ / Е.И. Машбиц, В.Н. Каптелинин, Е.Д. Маргулис; под общ. ред. А.А. Стегния и др. - Киев : Выша шк , 1989. - 207 c.
  681.3.06
  Мейсо Брайан Visual ++: основы програмированния : пер. с англ. под ред. С.Еремина - К. : ВНУ , 1997. - 397 c.
  681.3.06
  Менделевич Б.М. Диалоговые системы проектирования и отладки программ ОС ЕС Эвм : Справочник / Б.М.Менделевич, Г.С.Финин - Киев : Техника , 1990. - 166 c.
  681.3.066
  Менделевич Б.М.,Финин Г.С. Диалоговые системы проектирования и отладки программ ОС ЕС ЭВМ : справочник / Б.М.Менделевич,Г.С.Финин - Киев : Техника , 1990. - 166 c.
  681.3.066
  Мизрохи С.В. TURBO PASCAL и объектно-ориентированное программирование - М. : Финансы и статистика , 1992. - 190 c.
  681.3.06
  Мик Б. Практическое руководство по программированию / под ред.Б.Мика и др.; пер с анг.А.И.Апаровой; под ред.А.А.Задеса - М. : Радио и связь , 1986. - 169 c.
  681.3.06
  Миллер Майкл Использование Microsoft Windows 98 : Пер. с англ. - К.,М.;СПб. : Изд.дом "Вильямс" , 1998. - 331 c.
  681.3.06
  Митник Ю.Ш. Программирование и алгоритмические языки : Учебник для техникумов / Ю.С. Митник, А.С. Хмельницкий А.С. - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1984. - 368 c.
  681.3.06
  Морер У. Язык ассемблера для персонального компьютера ЭПЛ : пер. с анг. И.П.Пчелинцева, К.Г.Финогенова - М : Мир , 1987. - 430 c.
  681.3.06
  Моррил Г. Бейсик для ПК ИБМ : пер.с англ. Ю.Е.Поляка, Г.В.Сенина / под ред. С.В.Черемных - М. : Финансы и статистика , 1987. - 207 c.
  681.3.06
  Москвитина А.А. Бейсик : учеб.пособие / В.С.Иовичков, А.А.Москвитина - М. : Высшая школа , 1989. - 191 c.
  681.3.06
  Мультимедиа / под ред. А.И.Петренко - К. : Торгово-издат.бюро ВНV , 1994. - 271 c.
  681.3.06
  Мэлони Э. Использование Microsoft Word 97 : пер.с англ.Н.М.Макаровой и др. / Э.Мэлони,Дж.Носситер - К : Диалектика , 1997. - 426 с. c.
  681.3.06
  Мюллер Дж. Полное руководство по Windows 95 Питера Нортона : пер. с англ. / Дж.Мюллер,П.Нортон - М : Изд-во "БИНОМ" , 1998. - 784 с. c.
  681.3.06
  Назаров С.В. Генерация операционной системы ОС ЕС / С.В.Назаров, А.Г.Барсуков - М. : Финансы и статистика , 1985. - 175 c.
  681.3.066
  Наумов Б.Н. Современные средства информатики - М. : Наука , 1987. - 280 c.
  681.3.06
  Начала информатики: Язык лого / Николов, Румен, Сендова, Евгения - М. : Наука , 1989. - 173, 121 c.
  681.3.06
  Начала информатики: Язык лого / Николов, Румен, Сендова, Евгения - М. : Наука , 1989. - 173, 121 c.
  681.3.06
  Нессер Даниэль Дж. Оптимизация и поиск неисправностей в сетях - К. : Диалектика , 1996. - 372 c.
  681.3.06
  Никс, Дж. Бейсик решение производственных задач - М. : Машиностроение , 1987. - 247 c.
  658.012.011.56+681.3.06
  Носситер Джошуа С. Использование Microsoft Excel 97 - Киев : Диалектика , 1997. - 398 c.
  681.3.06
  Овчаренко Е.К. Финансово-экономические расчеты в EXCEL / Е.К.Овчаренко,О.П.Ильина,Е.В.Балыбердин - 2-е изд.,доп. . - М. : Инф.-издат.дом "ФИЛИНЬ" , 1998. - 180 с. c.
  65.262-514+681.3.06
  Олифер В.Г.,Олифер Н.А. Сетевые операционные системы : Учеб.пособие для вузов по спец. "Информатика и вычислительная техника" - СПб. : Питер , 2006. - 538 c.
  681.3.066
  Олтман Рик Corel Draw 7 для профессионалов / пер. с англ. Бродовой В.Л. идр. - 3-е изд. . - К., М. : ЮНИОР;ЭНТРОП , 1997. - 520 c.
  681.3.06
  Олтман Рик Corel Draw 5 для профессионалов : Спец издание / пер. с англ. - 3-е изд. . - М., К., М. : ЭНТРОП; ВЕК; Март , 1996. - 618 c.
  681.3.06
  Омура Джордж Auto CAD 14 / Пер с англ. - М. : Изд-во "Лори" , 1998. - 704 c.
  681.3.06
  Операционная система UNIX : Руководство для пользователей / Р.Томас,Д.Иейтс; Пер. с англ.В.В.Леонаса - М. : Радио и связь , 1986. - 349 c.
  681.3.066
  Операционная система Windows.Практ.пособие для начинающих пользователей / К.Фаненштих,Р.Г.Хаселир - 2-е изд. . - М. : ЭКОМ , 1994. - 429 c.
  681.3.06
  Операционная система СР/М / М.Уэйт,Дж.Ангермейер; Пер.с англ. - М. : Радио и связь , 1986. - 309 c.
  681.3.06
  Орлов В.Н. Комплексирование программ в ОСЕС - М : Финансы и статистика , 1986. - 136 c.
  681.3.066
  Основы компьютерной грамотности / под ред. А.А. Стогния - К. : Выща школа , 1988. - 215 c. - (Головное изд-во).
  681.3.06
  Очков В.Ф. 24 этюда на Бейсике / В.Ф.Очков, Ю.В.Пухначев. - М. : Финансы и статистика , 1988. - 175 c.
  681.3.06
  Павловская Т.А. С/С++. Программирование на языке высокого уровня - СПб : Питер , 2005. - 460 c.
  681.3.06
  Пакеты прикладных программ для микро ЭВМ "Искра 226" / В.Ф. Бессонов, В.П. Невежин, В.И. Рыбаков и др. - М. : Финансы и статистика , 1987. - 223 c.
  681.3.069
  Пасько В. Access 97: Русифицированная версия - К. : Изд. група BHV , 1997. - 365 c.
  681.3.06
  Пасько В. Word 97: Русифицированная версия - К. : Изд. група BHV , 1998. - 431 c.
  681.3.06
  Пасько В. Word 97: Русифицированная версия - К. : ВНУ
  681.3.06
  Пасько В.П. Word 6/0 для Windows - 2 . - К. : Торг. - изд. бюро ВНУ , 1995. - 494 c.
  681.3.06
  Петраков А.В. Основы практической защиты информации - Москва : Радио и связь , 1999. - 361 c.
  681.3.067
  Петров А.В. Вычеслительная техника и программирование - М. , 1990. - 479 c.
  681.3.06
  Петров А.П. - М. , 1990. - 479 c.
  681.3.06
  Пильчиков В.Н. Программирование на язіке ассемблера - М. : Диалог-МИФИ , 1998. - 286 c.
  681.3.06
  Питтс Д. Red Hat Linux - К. : ДиаСофт , 1999. - 464 c.
  681.3.06
  Пол Ирэ Объектно-ориентированное программирование с использованием С++ - К. : НИПФ , 1995. - 480 c.
  681.3.06
  Полещук Н. Самоучитель AutoCAD 2000 и Visual LISP - 2 . - СПб. : БХВ-Петербург , 2001. - 663 c.
  681.3.06
  Пономарева В.И. Практикум по програмированию в среде TURBO PASCAI: Учеб. пособие для сред. шк. - Симферополь, Крым : Учеб. педаг. гос. изд - во , 1998. - 256 c.
  681.3.06
  Пономаренко С. Macromedia FreeHand 7 - СПб : BHV - Санкт - Петербург , 1998. - 320 c.
  681.3.06
  Пономаренко С. Macromedia FreeHand 7 - СПб : BHV - Санкт - Петербург , 1998. - 320 c.
  681.3.06
  Попов А.А. Программирование в среде СУБД FoxPro 2.0. Построение систем обработки данных - М. : Калашников и К* , 1997. - 350 c.
  681.3.06
  Попов А.А. FoxPro 2.0: Програмирование в среде СУБД FoxPro 2.0. Построение систем обработки данных - М. : МАРТ , 1996. - 350 c.
  681.3.06
  Потемкин В.Г, Система МАТLAB : справочное пособие - М. : ДИАЛОГМИФИ , 1998. - 350 c.
  681.3.06
  Потемкин В.Г. Система инженерных и научных расчетов МАТLAB 5.х : 2-х т.. Т.1. - М. : ДИАЛОГ-МИФИ , 1999. - 366 c.
  681.3.06
  Потемкин В.Г. Система инженерных и научных расчетов МАТLAB 5.х : в 2-х т. Т.2. - М. : ДИАЛОГ-МИФИ , 1999. - 304 c.
  681.3.06
  Правиков Д.И. Ключевые дискеты:Разработка элементов системы защиты от несанкционированного копирования - М. : Радио и связь , 1995. - 128 c.
  681.3.067
  Праг К.Н. Библия пользователя ACCESS для Windows ` 95 - 3-е изд. . - К. : Диалектика , 1996. - 573 c.
  681.3.06
  Прайс Д. Программирование на языке паскаль.Практическое руководство : пер. с анг.А.П.Пшохина / под ред.О.Н.Перминова - М. : Мир , 1987. - 232 c.
  681.3.06
  Практикум по программированию / Н.С.Бахвалов, А.Б.Бетелин,В.Б.Бетелин; под общ. ред. Н.С.Бахвалова,А.В.Михалева - М. : Изд-во МГУ , 1986. - 208 c.
  681.3.06
  Практическое руководство по программированию : перевод с анг. А.И.Апаровой / Б.Мик; под ред. А.А.Эйдеса - М. : Радио и связь , 1986. - 169 c.
  681.3.06
  Прикладное програмное обеспичение единой системы ЭВМ и системы мини-ЭВМ: Краткое описание прикладных программ Т.Вып. 11. - М. : Б. и. , 1987. - 98 c.
  681.3.06
  Применение алгол-программирования и ЭЦВМ в расчетах инженерных конструкций специальных сооружений : Метод. пособие - Л. : ВИКА им. А.Ф. Можайского , 1974. - 243 c.
  681.3.06
  Программирование для Windows 95 : 2. - СПб : ВНУ , 1997. - 739+368 c.
  681.3.06
  Программирование на фортране 77 : пер.с англ.Н.А.Геодакова, Д.П.Матюшина, Дж.Аокрофт, Р.Элдридж, Р.Полсон, Г.Уилсон - М. : Радио и связь , 1990. - 272 c.
  681.3.06
  Программирование на языке АССЕМБЛЕР ЕС ЭВМ : справочное пособие / З.С.Боич и др. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Финансы и статистика , 1986. - 335 c.
  681.3.06
  Программированное обучение : респуб.междуведомственный научный сборник. Вып.19 - К. : Вища школа , 1982. - 130 c. - (Киев.инж.-строит.ин-т).
  681.3.06
  Программно-информационные комплексы автоматизированных производственных систем : учебник для сред.спец.учеб.заведений по спец.электрон.-вычис.техники / С.А.Клейменов и др.; под ред.С.А.Клейменова - М. : Высшая школа , 1990. - 224 c.
  658.512.011.56:681.3.06
  Программное обеспечение и модели исследования операций : Сборник трудов фак-та вычислит.математики и кибернетики Московского ун-та / под ред.Л.Н.Королева, П.С.Краснощекова - М. : Изд-во МГУ , 1986. - 216 c.
  681.3.06
  Программное обеспечение микро-ЭВМ : В 11 кн.. Т.Кн.3. Прикладное программное обеспечение : учеб.пособие для ПТУ / В.А.Абрамов, В.С.Дубровин; под ред.проф.В.Ф.Шаньгина - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : Высш.шк. , 1991. - 94 c.
  681.3.06
  Программное обеспечение микро-ЭВМ : В 11 кн.. Т.Кн.6. Программирование на языке фортран / В.Ф.Шаньгин, Б.М.Полосухин; под ред.проф.В.Ф.Шаньгина - М. : Высш.шк. , 1988. - 95 c.
  681.3.06
  Программное обеспечение микро-ЭВМ : В 11 кн.. Т.Кн.7. Программирование на языке паскаль / В.Ф.Шаньгин, Л.М.Поддубная, Ю.С.Голубев-Новожилов; под ред.проф.В.Ф.Шаньгина - М. : Высш.шк. , 1988. - 123 c.
  681.3.06
  Программное обеспечение микро-ЭВМ : В 11 кн.. Т.Кн.8. Программирование на языке / В.Ф.Шаньгин, Л.М.Поддубная; под ред.проф.В.Ф.Шаньгина - М. : Высш.шк. , 1988. - 123 c.
  681.3.06
  Программное обеспечение микро-ЭВМ : В 11 кн.. Т.Кн.9. Микро-ЭВМ в системах управления оборудованием / П.А.Тимофеев, В.С.Дубровин, В.С.Петраковский; под ред.В.Ф.Шаньгина - М. : Высш.шк. , 1988. - 127 c.
  681.3.06
  Программное обеспечение микро-ЭВМ : В 11 кн.. Т.Кн.11. Практикум по программированию / под ред.В.Ф.Шаньгина - М. : Высш.шк. , 1988. - 143 c.
  681.3.06
  Программные средства вычислительной техники: Толковый терминолог.словарь-справочник - М. : Изд-во стандартов , 1990. - 368 c.
  681.3.06
  Проценко В.С. Техника программирования : учеб.пособие для вузов по спец.`Прикл.математика` / В.С.Проценко. П.И.Чаленко, Р.А.Сорока - К. : Выща шк. , 1990. - 181 c.
  681.3.06(075.8)
  Пул Л. Работа на персональном компьютере / пер. с анг. О.Ю.Горчинской; под ред.Е.К.Масловского - М. : Мир , 1986. - 383 c.
  681.3.06
  Пустоваров В.И. Язык ассемблера в программировании информационных и управляющих систем - 2-е изд.,стер. . - К. : Юниор , 1997. - 299 c.
  681.3.06
  Пустоваров В.И. Язык ассемблера в программировании информационных и управляющих систем - М. ; К. : ЭНТРОП ; ТОО"ВЕК" , 1996. - 301 c.
  681.3.06
  Пярнпуу А.А. Программирование на современных алгоритмических языках : Учеб. пособие для втузов - 3-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Наука , 1990. - 381 c.
  681.3.06
  Пярнпуу А.А. Программирование на Алголе и Фортране : Учеб. пособие для втузов - М. : Наука , 1978. - 335 c.
  681.3.06
  Пярнпуу А.А. Программирование на Алголе и Фортране : Учеб. пособие для втузов - М. : Наука , 1978. - 335 c.
  681.3.06
  Работа с жестким диском / Нортон П., Джорден Р. - Москва : Мир , 1992. - 560 c.
  681.3.06
  Радер Джесси, Миллсап Кэри Бейсик для персонального компьютера фирмы ІВМ / пер с англ. С.В.Денисенко - М. : Радио и связь , 1991. - 410 c.
  681.3.06
  Ратбон Є. Windows 95 для "чайников" : Учебній курс - К. : Диалектика , 1996. - 262 c.
  681.3.06
  Ратбон Э. Windows "95 для"чайников" : Учебній курс - 2 . - К.,М. : Диалектика , 1997. - 264 c.
  681.3.06
  Ратбон Энди Windows 95 для "чайников" : Учебный курс для сомневающихся / Н.М. Макаров, А.А. Минько - 2 . - К. : Диалектика , 1997. - 301 c.
  681.3.06
  Ратбон Энди Windows 95 для ’’Чайников’’ - К., М. , 1997. - 292 c.
  681.3.06
  Робинсон С. Microsoft Access 2000 - СПб. : Питер , 2001. - 511 c.
  681.3.06
  Романычева Э.Т. Компьютерная технология инженерной графики в среде AutoCad 2000 : учеб.пособие для вузов / Т.Ю.Соколова, Э.Т.Романычева - М. : ДМК Пресс , 2001. - 653 c.
  681.3.06
  Руденко В.Д. Курс информатики : учеб.-метод. пособ / В.Д. Руденко, А.М. Макарчук, М.А. Патланжоглу. - К. : Феникс , 1998. - 367 c.
  681.3.06
  Руководство по эксплуатации трансляторов в СПУ-IV. Универсальная система программирования. / сост. И.З. Новик, С.А. Толмачев. - Л. : Военный инженерный краснознаменный ин-т им. А.Ф. М , 1976. - 62 c.
  681.3.061
  Руководство програмиста : 2. Т.1. / Папас Крис, Мюррей Уильям - М. : СК Пресс , 1997. - 491 c.
  681.3.06
  Руководство програмиста : 2. Т.2. / Паппас Крис, Мюррей Уильям - М. : СК Пресс , 1997. - 493 - 932 c.
  681.3.06
  Руководство программиста по Microsoft Windows 95: Справочник и руководство для создания коммерческих приложений : пер. с англ. - М. : Изд. отд. ``Рус. Редакция ``ТОО``Chanel Trading Lt , 1997. - 579 c.
  681.3.06
  Рули Д.Д. Сети Windows NT 4.0 : пер. с англ. С. Тимачева / Джон Д. Рули, Дэвид Мэсвин, Томас Хендерсон, Мартин Хеллер; под ред. А. Колесникова. - К. : ВН , 1997. - 800 c.
  681.3.06
  Рули Дж. Д. Сети Windos NT 4/0 / Дж. Д. Рули, Д. Мэсвин, Т. Хендерсон; Пер. с англ.: С. Тимачева; под.ред.6 А. Колесникова - К.: : Изд. груп. ВНУ , ,199. - 798 c.
  681.3.06
  Румянцев П.В. Азбука программирования в Win 32 API. - 2-е изд., стереотип . - М. : Радио и связь, Горячая линия-Телеком , 1999. - 272 c.
  681.3.06
  Рычков В. Microsoft Word 2000: краткий курс - СПб : Питер , 2000. - 281 c.
  681.3.06
  Савинков В.М. Системы управления базами данных для ЕС ЭВМ : справочник / А.А.Александров,В.В.Бойко,С.М.Вейкеров и др.; под общ. ред.В.М.Савинкова - М. : Финансы и статистика , 1984. - 224 с. c.
  681.3.06
  Саенко Г.В. Курс пользователя персональных компьютеров / Г.В.Саенко,Т.Б.Волобуева - Донецк : "Товариство книголюбів";МП "Поиск" , 1994. - 256 с. c.
  681.3.06
  Салтыков А.И. Программирование на языке ФОРТРАН для БЭСМ-6 / А.И.Салтыков,Г.И.Макаренко - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Наука , 1984. - 271 с. c. - ((Б-чка программиста)).
  681.3.06
  Салтыков А.И. Прграммирование для всех / А.И.Салтыков,Г.Л.Семашко; под ред.В.П.Ширикова - 2-е изд.,перераб. . - М. : Наука , 1986. - 176 с. c.
  681.3.06
  САПР. Системы автоматизированного проектирования : в 9 т. Т.3. Информационное и прикладное программное обеспечение : учеб. пособие для втузов / В.Г. Федорук, В.М. Черненький; под ред. И.П. Коренкова - М. : Высш. шк. , 1986. - 159 c.
  658.512.22.011.56: 681.3.06
  Сван Т Программирование для WINDOWS в Bor Land C++ : пер. с англ. - М : Бином , 1995. - 479 c.
  681.3.06
  Сван Т Программирование для WIYDOWS в BORLAYD C++ : пер. с англ. В. Тимофеева - М : Бином , 1996. - 480 c.
  681.3.06
  Сван Том Освоение Тurbo Assebler : пер. с англ. - 2-е изд. . - К.;М.;Спь : Диалектика , 1996. - 544 c.
  681.3.06
  Светлозарова Г.И. Практикум по программированию на языке бейсик : учеб. пособие для вузов / Г.И. Светлозарова, А.А. Мельников, А.В. Козловский; под ред. С.В. Емельянова - М : Наука , 1988. - 366 c.
  681.3.06
  Семашко Г.Л. Программирование на языке паскаль / Г.Л. Семашко, А.И. Салтыков; под ред. В.П. Шириаова - М : Наука , 1988. - 127 c. - ((Б-чка программиста : Вып. 51)).
  681.3.06
  Семашко Г.Л. Программирование на языке паскаль / Г.Л. Семашко, А.И. Салтыков; под ред. В.П. Ширикова - М : Наука , 1988. - 127 c. - ((Б-чка программиста : Вып. 51)).
  681.3.06
  Семененко В.А. и др. Операционные системы : уч. пособие для ПТУ / В.А. Семененко, А.М. Величкин, Ю.В. Ступин - М : Высш. шк. , 1990. - 192 c.
  681.3.066
  Сибеста Р. Структурное програмирование на языке ассемблера ЭВМ УАХ- ІІ / пер. с англ.: В.И. Гуревича и др.; под.ред.: В.К. Потоцкому - М.: : Мир , 1988. - 535 c.
  681.3.06
  Сигель Ч. Visual Fox Pro 3 для профессионалов. Изд. спец. / пер. с англ. под общ. ред. В. Пустоварова - К.;М : Век; Энтроп , 1996. - 542 c.
  681.3.06
  Симоненко В.П. Организация вычислительных процессов в ЭВМ, комплексах, сетях и системах - К. : Век+ , 1997. - 301 c.
  681.3.06
  Симонович С.В. Специальная информатика - М. : АСТпресс , 2000. - 479 c.
  681.3.06
  Сингер М. Мини-ЭВМ Р Р-11: программирование на языке ассемблера и организация машины - М. : Мир , 1984. - 272 c.
  681.3.06
  Система виртуальных машин для ЕС ЭВМ / И.М. Булко, Н.Н. Дорожка, Л.И. Дудкин и др. - М. : Финансы и статистика , 1985. - 360 c.
  681.3.06
  Системы диалогового решения задач на ЭВМ / Перевозчикова О.Л., Ющенко Е.Д. - К. : Наук. думка , 1986. - 264 c.
  681.3.06
  Сичановский Дж.У. Программирование на МАКРО-11 и организация РОР-11 : пер.с англ.А.А.Эйдеса / под ред.Б.А.Кузьмина - М. : Радио и связь , 1985. - 136 с. c.
  681.3.068
  Скембрей Джоел Секреты хакеров.Безопасность сетей-готовые решения : пер с англ. / Джоел Скембрей,Стюарт Мак-Клар,Джорж Курц - 2-е изд. . - М.,С-Пб.,К. : Издат дом "Вильямс" , 2001. - 651 с. c.
  681.3.067
  Скловская С. Red Hat Linux 6.0 : учебник - СПб : ДиаСофт ЮП , 1999. - 401 с. c.
  681.3.06
  Скляров В.А. Программирование на языках Си и Си++ : учеб.пособие для вузов - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Высшая школа , 1999. - 288 с. c.
  681.3.06
  Скляров В.А. Программное и лингвистическое обеспечение персональных ЭВМ.Системы общего назначения : справочное пособие - Минск : Высшая школа , 1992. - 462 с. c.
  681.3.06(03)
  Снейдер Йон Эффективное програмирование ТСР/ІР : Библиотека програмиста : пер. с англ. А.С. Спинкина - СПб , 2001. - 319 c. - (Б-ка программиста).
  681.3.06
  Современные средства информатики / отв. ред. БН. Наумов - М. : Наука , 1986. - 280 c.
  681.3.06
  Соколов Ю.П. Функции MATLAB в задачах анализа и пректирования систем управления : Учеб. пособие для вузов - Х. : ХАИ , 2004. - 92 c. - (Нац. аэрокосм. ун-т `Харьк. авиац. ин-т`).
  681.3.06
  Сокольский М.В. Операционная система Microsoft Windows 2000 для профессионала - М. : Познавательная книга плюс , 2000. - 656 c.
  681.3.06
  Соломенчук В. Linux.Краткий курс. - СПб. : Питер , 2001. - 283 c.
  681.3.06
  Спортак М.А. Компьютерные сети. Энциклопедия пользователя : В 2-х кн.. Т.Кн. 1. High-Perfomance NetworKing : пер. с англ. / Спортак М.А., Паппас Ф.С., Рензинг Э. - К. : ДиаСофт , 1998. - 421 c.
  681.3.06
  Спортак М.А. Компьютерные сети. Энциклопедия пользователя : В 2-х кн.. Т.Кн. 2. NetworKing Essentials : пер. с англ. / Спортак М.А., Пит Р., Коузи Д.Ф. - К. : ДиаСофт , 1999. - 425 c.
  681.3.06
  Стандартизация языков программирования / А.Л.Александров, Л.П.Бабенко, В.Ш.Кауфман, Е.Л.Ющенко; под ред. Е.Л.Ющенко - Киев : Техника , 1989. - 158 c.
  681.3.06
  Стенг Д. Секреты безопасности сетей / Д.Стенг,С.Мун - К. : Диалектика , 1996. - 543 с. c.
  681.3.06
  Степанов Н.В. Проектирование в Pro /Engineer 2001 / Н.В.Степанов,А.А.Голованов - М. : Компьютер Пресс , 2002. - 319 с. c.
  681.3.06
  Стивенс Род Delphi. Готовые алгоритмы / Пер с англ. - 2-е изд.,стереотип. . - М. : ДМК Пресс; СПб.: Питер , 2004. - 378 c.
  681.3.06
  Столяров А., Столярова Е. "Шпаргалка" по Excel 7.0 Windows 95 : Учебник, самоучитель, справочник - М. : Вербо , 1997. - 174 c.
  681.3.06
  Страуструп Бьярн Язык программирования С++ : В 2ч. Т.Ч.1. / пер с англ.В.Тропашко - 2-е изд. . - К. : Диа Софт , 1993. - 261 c.
  681.3.06
  Страуструп Бьярн Язык программирования С++ : В 2ч. Т.Ч.2. / пер с англ.В.Тропашко - 2-е изд. . - К. : Диа Софт , 1993. - 289 c.
  681.3.06
  Ступин Ю.В., Семененко В.А. Основы программирования : Учебное пособие для ПТУ : Машиностроение , 1987. - 240 c.
  681.3.06
  Сэвитч У. С++ в примерах: Пер.с англ. - М. : ЭКОМ , 1997. - 734 c.
  681.3.06
  Тайли Эд. Безопасность компьютера : пер.с англ. - Мн. : ООО ``Попурри`` , 1997. - 479 c.
  681.3.067
  Тейт Стивен Windows 2000 для системного администратора: Энциклопедия - СПб: : Питер , 2001. - 763 c.
  681.3.06
  Теория и практика обеспечения информационной безопасности / под ред.П.Д.Зегжды. - М. : Яхтсмен , 1996. - 298 c. - ((Серия ).
  681.3.067
  Тимофеев Б.Б. Технология обработки данных в АСУП / Б.Б Тимофеев, В.А.Литвинов - К. : Техніка , 1978. - 173 c.
  681.3.066
  Тимофеев В.В. C/C++. Программирование в среде C++ Builder 5. - М. : ЗАО "Издательство БИНОМ" , 2000. - 360 c.
  681.3.06
  Тимофеев П.А. Программное обеспечение микроЭВМ : в 11 кн.. Т.кн.9. МикроЭВМ в системах управления оборудованием / П.А.Тимфеев, В.С.Дубровин,В.С.Петраковский, 1988. - 127 c.
  681.3.06
  Типовые нормы времени на программированиезадач для ЭВМ : нормативно-производств. изд. - М. : Экономика , 1989. - 125 c.
  681.3.06
  Тихомиров Ю.В MIcrosoft SQL Server 7.0.Разработка приложений - СПб : ВХВ , 1999. - 352 c.
  681.3.06
  Тревеннор А. Операционые системы малых ЭВМ / Пер. с англ. - М. : Финансы и статистика , 1987. - 188 c.
  681.3.066
  Турбо - Паскаль 7.0 - 8-е изд., стереотип. . - К. : BHV , 1998. - 448 c.
  681.3.06
  Турбо Паскаль 7.0 - 2-е изд. . - К. : Торг. - изд. бюро ВНУ , 1996. - 444 c.
  681.3.06
  Турбо Паскаль 7.0 - 2-е изд. . - К. : Торг. - изд. бюро ВНУ , 1996. - 444 c.
  681.3.06
  Турбо Паскаль 7.0 - 2-е изд. . - К. : Торг. - изд. бюро ВНУ , 1996. - 444 c.
  681.3.06
  Турбо-Паскаль 7.0 - К. : Издательская группа ВНУ , 1999. - 448 c.
  681.3.06
  Турбо-Паскаль 7.0 - 3-е изд., стер . - К. : Издат. группа ВНУ , 1996. - 448 c.
  681.3.06
  Турбо-Паскаль 7.0 - 3-е изд., стер . - К. : Издат. группа ВНУ , 1996. - 448 c.
  681.3.06
  Турбо-Паскаль 7.0 - 3-е изд., стер . - К. : Издат. группа ВНУ , 1996. - 448 c.
  681.3.06
  Турбо-Паскаль 7.0 - 3-е изд., стер . - К. : Издат. группа ВНУ , 1996. - 448 c.
  681.3.06
  Уокенбах Джон Excel 97: Библия для пользователя - пер. с англ . - К. : Диалектика , 1997. - 623 c.
  681.3.06
  Уолш Б. Прграммирование на бейсике / пер. с англ. И.В. Емелина - М. : Радио и связь , 1988. - 366 c.
  681.3.06
  Уоттенберг Ф. Программирования для персонального компьтера Эпл / под ред. В.К. Потоцкого - М. : Мир , 1988. - 372 c.
  681.3.06
  Урман Скотт Oracle 8^ программирование на языке PL/SQL - М. : лори , 2001. - 608 c.
  681.3.06
  Усовершенствованная графика в Си: методы программирования - К. : СОФТ , 1991. - 232 c.
  681.3.06
  Усовершенствованная графика в Си: методы программирования - К. : СОФР , 1991. - 532 c.
  681.3.06
  Уэйт М. Язык Си.Руководство для начинающих / Пер.с англ. - М. : Мир , 1988. - 512 c.
  681.3.06
  Уэхрелл Ч. Этюды для программистов / Пер.с английск. - М. : Мир , 1982. - 287 c.
  681.3.06
  Фараонов В.В DELPHI 3.Учебный курс - М. : Нолидж , 1998. - 400 c.
  681.3.06
  Фаронов В.В Turbo Pascal I.7.0.Практика программирования : Учеб.пособие - М. : Нолидж , 1998. - 429 c.
  681.3.06
  Фаулджер Р. Программирование встроенных микропроцессоров / Пер.с англ. - М. : Мир , 1985. - 275 c.
  681.3.06
  Фафенбергер Брайан Открой для себя Internet / пер. с англ - Спб : Комиздат, Диалектика , 1998. - 398 c.
  681.3.06
  Федоров А.Г Создание Windows-приложений в среде Delphi - М. : Компьютер-пресс , 1995. - 286 c.
  681.3.06
  Фёдоров А. Borland Pascal: практическое использование Turbo Vision 2.0 - К. : Диалектика , 1993. - 271 c.
  681.3.06
  Финкельштейн Эллен AutoCAD 2000: Библия пользователя : пер с англ. - М.; Спб.; К. : Диалектика , 2001. - 1039 c.
  681.3.06
  Финкельштейн Эллен AutoCAD 2000: Библия пользователя : пер с англ. - М.; Спб.; К. : Диалектика , 1999. - 1039 c.
  681.3.06
  Финкельштейн Эллен AutoCAD 2000: Библия пользователя : пер с англ. / под общ. ред.: В.Т. Тертышного - М.; Спб.; К. : Диалектика , 1998. - 894 c.
  681.3.06
  Фойц Стефан Windows 3.1 для пользователя : пер. с нем. - 3-е изд., стереотип . - К. : Торг.-изд. бюро ВНУ , 1996. - 557 c.
  681.3.06
  Фокал-диалоговый язык для мини-ЭВМ / Писаревский А.Н. и др., 1985. - 195 c.
  681.3.06
  Хабрейкен Джо Изучи Microsoft Excel 2002 за 10 минут : Пер. с англ. - М. : Изд. дом ``Вильямс`` , 2002. - 188 c.
  681.3.06
  Хабрейкен Джо Изучи Microsoft Excel 2002 за 10 минут : Пер. с англ. - М. : Изд. дом ``Вильямс`` , 2002. - 210 c.
  681.3.06
  Хаммел Р.Л. Последовательная передача данных: Руководство для программиста / Пер. с англ. В.М. Матвеева - М. : Мир, Ск Пресс , 1996. - 751 c.
  681.3.06
  Хансен Г., Хансен Д. Базы данных: Разработка и управление : Пер. с англ. - М. : БИНОМ , 1999. - 699 c.
  681.3.06
  Хансен Гэри, Хансэн Джэймс Базы данных: разработка и управление : Пер. с англ. / под. ред.: С. Каратыгина - М. : ЗАО Изд-во БИНОМ , 2000. - 699 c.
  681.3.06
  Хара Ш. Открой для себя Word 97 - К. : Комиздат , 1997. - 320 c.
  681.3.06
  Харвей Грег Excel 202 для чайников : Пер. с англ. - М. : Издат. дом Вильямс , 2002. - 299 c.
  681.3.06
  Харвей Грег Excel 2000 для Windows для чайников : Пер. с англ. - М. : Издат. дом Вильямс , 2002. - 381 c.
  681.3.06
  Харвей Грег Excel 97 для Windows для чайников : Пер. с англ. А.М. Цветкова, М.Л.Шенделевой - К. : Диалектика , 1998. - 268 c.
  681.3.06
  Харвей Грег Excel 95 для Windows для чайников : Пер. с англ. С.Г. Тригуб, А.А. Ткаченко - К. : Диалектика , 1996. - 315 c.
  681.3.06
  Харвей Грег Windows 95 для чайников: Краткий справочник : Пер. с англ. И.Е. Онищенко - 2-е . - К. : Диалектика , 1996. - 214 c.
  681.3.06
  Харрис М. Сжатие дисков : Пер. с англ. В. Григорьева / Ред. В. Носенко - М. : БИНОМ , 1995. - 415 c.
  681.3.06
  Хейвуд Д. Внутренний мир Windows NT Server 4 для системных администраторов : Пер. с англ. - К. : ДиаСофт , 1999. - 745 c.
  681.3.06
  Хелмс Г.Л. Языки программирования: Краткое руководство : Пер. с англ. Б.А. Кузьмина - М. : Радио и связь , 1985. - 174 c.
  681.3.06
  Хелмс Г.Л. Языки программирования: Краткое руководство : Пер. с англ. Б.А. Кузьмина - М. : Радио и связь , 1985. - 174 c.
  681.3.06
  Хендерсон Кен Delphi 3 и системы клиент/сервер: Руководство разработчика : Пер. с англ. - К. : Диалектика , 1997. - 736 c.
  681.3.06
  Хендрикс Д. Компилятор языка Си для микро ЭВМ : Пер. с англ. - М. : Радио и связь , 1989. - 240 c.
  681.3.06
  Хислоп Боенд Word 97 : Библия пользователя : пер. с англ. / Хислоп Боенд, Энжелл Дэвид - К : Диалектика , 1997. - 670 c.
  681.3.06
  Холстед Начало науки о программах : пер. с англ. В.М. Юфы / Холстед, Х. Морис - М : Финансы и статистика , 1981. - 128 c.
  681.3.06
  Хоменко А. Д. МS WORD-97 - СПб : ВНУ , 1998. - 512 c.
  681.3.06
  Хоменко А.Д. WORD 7.0 для WIHDOWS - 95 в примерах - СПб : ВНУ - Санкт Петербург , 1996. - 512 c.
  681.3.06
  Хоффман Лэнс Дж. Современные методы защиты информации : перевод. с англ.М.С.Казарова, М.К.Размахнина / под ред.В.А.Герасименко - М : Сов. радио , 1980. - 264 c.
  681.3.06
  Чан Теренс Системное программирование на С++ для UNIX : пер.с англ. С.Тимачева / под ред.: М.Коломыцева - К. : ВНУ , 1997. - 589 c.
  681.3.06
  Чарлзуорт Сью Microsoft Office 95 : энциклопедия пользователя :пер.с англ. / С.Чарлуорт,П.Мак Федриз и др. - К. : НИПФ"ДиаСофт Лтд." , 1996. - 656 с. c.
  681.3.06
  Чекотовський Е.В. Графічний метод у статистиці на основі програми EXCEL : навч.посібник - К. : Знання , 2000. - 518 с. c.
  681.3.06
  Челлис Дж. Основы построения сетей : учеб.руководство для специалистов MCSE:пер.с англ.С.Орлова / Дж.Челлис,Ч.Перкинс,М.Стриб - М. : Изд-во "Лори" , 1997. - 323 с. c.
  681.3.06
  Чемоданова Т.В. Pro/ENGINEER:деталь,сборка,чертеж : учеб.пособие для вузов - СПб. : БХВ-Петербург , 2003. - 548 с. c.
  681.3.06
  Черносвитов А. Visual C++ 7 : Учебный курс - СПб : Питер , 2001. - 528 c.
  681.3.06
  Шаньгин В.Ф. Программное обеспечение микро ЭВМ : В 11 кн.. Т.Кн.7. Программирование на языке "Паскаль" / под ред. В.Ф. Шаньгина - М : Высшая шк. , 1987. - 123 c.
  681.3.06
  Шаньгин В.Ф. Программное обеспечение микро-ЭВМ : В 11кн.. / под ред. В.Ф. Шаньгина - М : Высш.шк. , 1987.
  681.3.06
  Шаньгин В.Ф. Программное обеспечение микро-ЭВМ : В 11кн.. Т.Кн.8. программирование на языке / В.Ф. Шаньгин,Л.М. Поддубная - М : Высш.шк. , 1988. - 79 c.
  681.3.06
  Шаньгин В.Ф. Программное обеспечение микро-ЭВМ : В 11 кн.. / под ред.В.Ф. Шаньгина - М : Высш. шк. , 1987.
  681.3.06
  Шатон Л.В. и др. Современные методы программирования научно-технических задач : справочн. пособие / Л.В. Шатон, А.Н.Кайданов, Л.С. Олейников - Минск : Высш.школа , 1989. - 204 c.
  681.3.066
  Шевкопляс Б.В. Программное обеспечение микро- ЭВМ : В 11 кн. Т.Кн.10. Контроль, наладка и тестирование; 1988 / под ред. В.Ф. Шаньгина - М : Высш.школа , 1987. - 79 c.
  681.3.06
  Шевкопляс Б.В. Программное обеспечение микро-ЭВМ : В 11 кн.. Т.Кн.10. Контроль, наладка и тестирование / под ред.В.Ф.Шаньгина - М. : Высш.шк. , 1988. - 79 c.
  681.3.06
  Шиб Йорг Windows: сотни полезных рецептов : Пер. с нем. - К.М. : Торг.-изд. бюро BHV. БИНОМ , 1994. - 512 c.
  681.3.06
  Шиб Йорг Windows 3.1: Русская версия : Пер. с нем. - М. : БИНОМ , 1995. - 203 c.
  681.3.06
  Шмидт Майнхард Quattro Pro for Windows... для пользователя : пер. с нем. - К. : Торг.-изд. бюро ВНУ , 1994. - 367 c.
  681.3.06
  Шнейдерман Б. Психология программирования: Человеческие факторы в вычислительных и информационных системах : пер. с англ. А.И. Горлина, Ю.Б. Котова / под ред.: В.В. Мартынюка. - М. : Радио и связь , 1984. - 304 c.
  681.3.06
  Штарке М. Word для Windows 2.0 : пер. с нем. - К. : Торг.-изд. бюро ВНУ , 1993. - 436 c.
  681.3.06
  Шульте Магдалена CorelDRAW !4/0/5.0 Все программы пакета / Шульте Магдалена - СПб : ВНV- Санкт-Петербург , 1994. - 542 c.
  681.3.06
  Шумков Ю.М. Программное обеспечение автоматизированного проектирования радиоєлектронних схем / Ю.М.Шумков,В.М.Эйдельмант - Киев : Техніка , 1984. - 135 c.
  621.396.6.001.63:681.3.06
  Эйткен Питер Освой самостоятельно Microsoft Word 2000.10 мин на урок / пер.с англ. - Москва : Изд.дом "Вильямс" , 2002. - 202 c.
  681.3.06
  Экономическая информатика / под ред.: П.В.Конюховского, Д.Н.Колесова - СПб. : Питер , 2000. - 555 c.
  681.3.06
  Электронные таблицы Excel 4.0: Практическое пособие для начинающих / Николь Н., Альбрехт Р. - М. : ЭКОМ , 1994. - 352 c.
  681.3.06
  Элфринг Г.Ч. Программирование на языке ассемблера для микроЭВМ : пер.с англ.Н.И.Тимофеевой / под ред.А.А.Банера - М. : Радио и связь , 1987. - 166 c.
  681.3.06
  Юникс и Ксеникс / Д.Топхем,Хей Ван Чыонг; Пер.с англ. - М. : Мир , 1988. - 390 c.
  681.3.06
  Юров В. Assembler : практикум - СПб. : Питер , 2001. - 395 c.
  681.3.06
  Юров В. Assembler : учебник - СПб. : Питер , 2001. - 623 c.
  681.3.06
  Юров В. Assembler : учебный курс / С.Хорошенко, В.Юров - СПб. : Питер Ком , 1999. - 665 c.
  681.3.06
  Юхименко Г.О. Автокад 14 - вибір професіоналів : підручник для вузів / О.М.Шаблій, Г.О.Юхименко - Тернопіль : Лілея , 1999. - 416 c.
  681.3.06
  Ющенко Е.Л. Стандартизация языков программирования - К. , 1989. - 160 c.
  681.3.06
  Язык ассемблера / Нортон П., Соухэ Д. - Москва : Компьютер , 1993. - 351 c.
  681.3.06
  Язык компьютера : пер.с англ.С.Е.Морковина,В.М.Ходукина / И.О.Вудз,Д.Фурлонг,С.Е.Роу и др.; под ред.В.М.Курочкина - М. : Мир , 1989. - 239 с. c.
  681.3.06
  Язык Пролог в пятом поколении ЭВМ : сборник статей:пер.с англ. / под ред.Н.И.Ильинского - М. : Мир , 1988. - 501 с. c.
  681.3.06
  Языки программирования - М. : Наука , 1985. - 80 с. c. - ((АН СССР ВЦ.Алгоритмы и алгоритмич.языки)).
  681.3.06