Бібліотека
КрНУ імені М.Остроградського
     
     
     
     
     
     
     
     

Систематичний каталог бібліотеки                                                          Перелік книг за тематикою УДК

001 Наука у цілому
 • 001.895 Венчурні проекти
 • 001.895 , 330.341.1 Інновації
 • 002 Друк. Документація. Науково-технічна інформація
 • 002:339.138 Маркетинг інформаційний
 • 004 Інформаційні технології
 • 004.056 Захист інформації, безпека
 • 004.3 Апаратні засоби
 • 004.353 Відіомонітори
 • 004.42 Програмування
 • 004.451 Операційні системи
 • 004.451.64 Апаратні засоби захисту
 • 004.65 Системи управління базами даних (СУБД)
 • 004.7 Комп`ютерні сітки
 • 004.732 Сітки локальні
 • 004.738.5 Інтернет
 • 004.738.5:658.6/9 Електронна комерція
 • 004.77 Електроний бізнес
 • 004.78 : Автоматизовані системи у ...
 • 004.78:025.4.036 Автоматизовані інформаційно-пошукові системи
 • 004.78:336.717 Автоматизовані системи банківських операцій
 • 004.91 Оброблення і створення документів
 • 004.92 Комп`ютерна графіка
 • 006.015.5 Управління якістю
 • 006.063 Сертифікація
 • 006.1 Стандартизація у цілому
 • 006.83 Якість
 • 008 Культура
  021 Організація та развиток бібліотечної справи
  061 Діяльність організацій по охрані природи
 • 061.1ЕС Европейский Союз(ЕС)
 • 1 Філософія
 • 111.1 Онтологія (буття)
 • 130.2 Філософія культури
 • 141.131 Платонізм. Неоплатонізм
 • 141.339 Езотерика
 • 159.9 Психологія
 • 159.923 Психологія особистості
 • 159.942 Емоції
 • 159.9:334.7.012.42 Психологія підприємництва
 • 168.522 Культурологія
 • 172. 4 Міжнародна етика
 • 174 Професійна етика
 • 174.022.1 Професійна та ділова етика. Імідж. Репутація
 • 174.022.1 Імідж
 • 178.1 Алкоголізм
 • 178.7 Паління
 • 2 Релігія
 • 281.9 Православна церква
 • 303.725.36 Примінення теорії систем, теорії управління та кібернетики
 • 311.12 Статистичне угрупування
 • 311.313(058)(477.53) Регіональна статистика: обласн., краєва
 • 314.02 Демографія.Джерела демографічних даних
 • 314.156.5(477) Геноцид українского народа
 • 314.7 Міграція
 • 316 Соціологія
 • 316.323.4 Азіатска деспотія, соціальна структура
 • 316.324.5 Аграрні суспільства, соціальна структура
 • 316.334.55 Соціологія (аграрна політика)
 • 316.343.4 Автохтонне населення в колоніальному суспільстві (соціологія
 • 316.343.653 Адміністратори в капіталістичному суспільстві (соціология)
 • 316.344.32 Інтелектуали
 • 316.346.2-055.2 Жінки
 • 316.422.4 Прогрес
 • 316.422.44 НТП
 • 316.422.6 Регрес (НТП)
 • 316.46 Лідерство
 • 316.462 Авторитаризм ( соціологія)
 • 316.61-056.45 Генії
 • 316.612 Развиток особистості
 • 316.73 Акультурація (соціологія)
 • 321.61 Абсолютизм (форми влади)
 • 321.64 Авторитарні режими нового часу
 • 323 Внутрішня політика
 • 323.17 Автономія та самовизначення нації
 • 323.329 Соціальні спільноти та прошарки. Інтелігенція
 • 323.396 Соціальна еліта
 • 324 Вибори. Референдуми. Виборчі компанії
  325 Міграційна політика
 • 327(477) Зовнішня політика України
 • 327.51 Військові союзи
 • 328 Парламенти. Народні представництва. Уряди
 • 328.132.7 Президентський кабінет. Президентський уряд
 • 330 Економіка
 • 330(477) Економіка України
 • 330.01 Економічна теорія
 • 330.1 Економічні науки
 • 330.101.54 Макроекономіка
 • 330.111.4 Виробничі сили
 • 330.131.7 Ризики
 • 330.131.7:336.71 Ризики банківські
 • 330.131.7:336.743 Валютний ризик
 • 330.142.2 Уставний фонд, капітал
 • 330.142.2 Вкладений капітал.Уставний фонд
 • 330.142.211.4 Амортизація основних фондів
 • 330.31 Кругообіг в народному господарстві. Відтворення
 • 330.322 Інвестиції
 • 330.322.013 Автономні інвестиції ( політекономіка)
 • 330.322.5 Інвестиції, рентабельність та ефективність
 • 330.322:658.589 Венчурне інвестування
 • 330.33 Криза
 • 330.34.014.1 Економіка застійна
 • 330.34.014.2 Економіка, що розвивається
 • 330.341(477) Фактори економічного розвитку України
 • 330.341.1 Развиток виробничих сил. Техн. прогрес. Інновації
 • 330.341.1 Інновації. Технічний прогрес
 • 330.341.1(477) Інновації в Україні
 • 330.341.2:334.758 Кластер
 • 330.342.111 Автаркне господарство (політекономіка)
 • 330.356.3 Ефективність капіталовкладень
 • 330.43 Економетрія
 • 330.46 Теорія систем, управління в кібернетиці та економіці
 • 330.47 Теорія інформації в економіці. Економічна інформатика
 • 330.52 Національна економіка
 • 330.564.2 Прибутки населення
 • 330.59 Життєвий рівень
 • 330.59 Соціально-економічний розвиток
 • 330.8(477) Історія економічної думки.Економічні вчення та школи
 • 330.837 Інституціоналізм. Неоінституціоналізм
 • 331 Праця. Економіка праці
 • 331.07 Адміністративні органи, уповноважені та офіційні особи (прац
 • 331.101.26 Праця, як економічний фактор
 • 331.101.262 Людський капітал
 • 331.102 Види праці
 • 331.103.255 Автоматизована праця
 • 331.106.24 Колективні договори
 • 331.108 Робота з кадрами
 • 331.108.2 Питання кадрів. Управління кадрів
 • 331.108.2 Управління персоналом
 • 331.108.3 Адаптація рабітників ( праця )
 • 331.2 Зарабітня плата
 • 331.21 Управління заробітною платою
 • 331.211 Аванс (праця)
 • 331.215`311` Виплати із соцстраху
 • 331.225 Премії. Окремі виплати
 • 331.23 Акордна оплата праці
 • 331.31 Робочий час
 • 331.315 Відрядження
 • 331.322 Відпустки
 • 331.5 Ринок праці
 • 331.522 Попит і пропозиція на ринку праці. Потенціал робочих місць
 • 331.522 Трудові ресурси
 • 331.556.4 Міграція трудова, міжнародна
 • 331.556.4 Міждержавна мобільність. Міграція
 • 331.582 Трудові резерви
 • 332.012.324 Власність корпорацій
 • 332.025.1 Адміністративне втручання в регіональній економіці
 • 332.1 Регіональна економіка
 • 332.13 Розміщення. Регіональне разміщення
 • 332.142.4 Використання територіальних ресурсів
 • 332.15 Агломерація економічної діяльності (регіональна економіка)
 • 332.2.01 Аграрні теорії (земельне питання)
 • 332.2.021;338.43.02 Аграрна політика
 • 332.72 Ринок праці, нерухомості
 • 332.856 Агенція по квартирному посередництву ( житлове господарство)
 • 334.012.64 Дрібні підриємства
 • 334.7.012.32 Підприємництво (загальне)
 • 334.7.012.42 Підприємництво комерційне
 • 334.722 Приватне підприємництво
 • 334.722.012.42 Підприємництво
 • 334.722.012.64 Мале підприємництво
 • 334.722.8 Акціонерні компанії
 • 334.758 Злиття. Об`єднання фірм. Кластери
 • 334.7:658.589 Венчурні (рискові) підприємства
 • 336 Фінанси
 • 336.07 Адміністрація фінансова
 • 336.1 Державні фінанси у цілому
 • 336.14 Державний бюджет. Національний бюджет
 • 336.14.025.3 Фінансова безпека
 • 336.2 Бенефіціар
 • 336.22 Податки. Збори
 • 336.225 Методи оподаткування
 • 336.225.64 Податкова заборгованість
 • 336.225.64 Подакти.Заборгованість податкова
 • 336.225.673 Контроль податковий
 • 336.226.11 Податки на доходи фізичних осіб
 • 336.22:351.713 Перевірки податкові
 • 336.246.025.2 Контроль фінансовий
 • 336.275.3 Державні боргові зобов`язання
 • 336.544 Контроль якості
 • 336.7 Грошовий обіг. Банківська справа
 • 336.71 Банківська справа.Банки
 • 336.71(477) Банківська справа. Банки в Україні
 • 336.71.025.3 Безпека у банках
 • 336.711 Національні, державні банки
 • 336.713 Банки комерційні
 • 336.743 Валюта. Зв`язані валюти
 • 336.748.12 Інфляція
 • 336.76 Фінансовій ринок
 • 336.763;347.72.03 Акції (фінанси), (торгове право), (економіка)
 • 336.77 Кредит. Кредитна справа
 • 336.773 Кредитні спілки (фінанси)
 • 338.12 Економічні цикли
 • 338.23:343.3 Безпека економічна держави
 • 338.242 Управління економікою в ринковому господарстві
 • 338.246.02 Адміністративні заходи (економіка)
 • 338.246.025.2 Регулювання. Контроль
 • 338.246.025.2, 338.268.025 Контроль
 • 338.246.027 Матеріальна допомога
 • 338.246.027.2 Стимулювання. Пільги
 • 338.26 Планування.Соціально-економічне планування
 • 338.26 Народногосподарське планування
 • 338.27 Економічне прогнозування
 • 338.27 Прогнозування економічне
 • 338.33 Теорія виробництва. Структура. Спеціалізація
 • 338.364 Автоматизоване виробництво ( економіка)
 • 338.43 Аграрна промисловість (економ.сільського господарства)
 • 338.43 Сільське господарство.Економіка
 • 338.43 Економіка сільського господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика.Економ.сільск. господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика
 • 338.431 Аграрні відносини. Аграрні структури
 • 338.431 Аграрні структури (економіка сільського господарства)
 • 338.432 Сільськогосподарське виробництво (господарювання)
 • 338.436.33 Агропромисловий комплекс
 • 338.439 Продовольчий комплекс. Продовольче питання
 • 338.439 Продовольчий комплекс (економіка)
 • 338.439 : Виробництво продуктів :м"яса,риби,рису і т.д.
 • 338.439:63 рису,молока і т.д. Виробництво с/г продуктів
 • 338.45 Економіка промисловості і ремісничого виробництва
 • 338.45.01 Промислова політика
 • 338.45:658 Економіка підприємства
 • 338.46 Економіка сфери послуг
 • 338.465.2 Консалтинг
 • 338.465.2 Послуги
 • 338.465.2 Інжиніринг
 • 338.465.2 Консультування
 • 338.47 Економіка транспорту і зв`язку
 • 338.48 Туризм. Економіка туризму
 • 338.48-44(1-22) Сільський туризм
 • 338.49 Інфраструктура економіки
 • 338.5 Ціни. Ціноутворення
 • 338.512 Витрати виробництва
 • 338.516.2 Ринок.Форми ринку
 • 338.516.22 Ціни ринкові
 • 338.532.4.025.24 Контроль за цінами
 • 338.583 Інфраструктура
 • 339 Торгівля
 • 339.13.012 Види ринків
 • 339.13.025 Адміністративні міри впливу на ринок
 • 339.137.2 Конкуренція
 • 339.138 Маркетинг
 • 339.138 : 338.46 Маркетинг послуг
 • 339.138(100) Маркетинг міжнародний
 • 339.138(100) Міжнародний маркетинг
 • 339.138.001.5 Маркетингові дослідження
 • 339.138.1 Маркетинг промисловий
 • 339.138.`313` Маркетинг стратегічний
 • 339.14:338.49 Інфраструктура товарного ринку
 • 339.166.5 Торгівля продуктами розумової праці
 • 339.172 Товарні біржі. Продуктові біржі
 • 339.175 Посередники торгові
 • 339.178 Посередницькі інститути
 • 339.187.62 Лізинг
 • 339.187.67 Абонентне обслуговування ( торгівля)
 • 339.37 Роздрібна торгівля
 • 339.543 Митна політика
 • 339.543.624 Оффшорні зони
 • 339.56 Торгівля зовнішня
 • 339.727.2 Рух капіталів. Міжнародні займи. Міграція капталів
 • 339.727.22/24 Інвестиції іноземні
 • 339.74.025 Адміністративні міри в девізній політиці
 • 339.9 Міжнародні економічні відносини. Світове господарство
 • 339.9.012 ЗЕД
 • 339.9.012.23:346.58(477) Регулювання ЗЕД в Україні (правове)
 • 339.9.012.42 Автаркія (світове господарство)
 • 339.92 Міжнародне економічне співробітництво
 • 339.923 Економічні союзи
 • 339.924 Інтеграція
 • 339.94 Глобалізація
 • 34.07;35.07 Адміністративні органи (право)
 • 340 Право. Юридичні науки
 • 340.12 Теорія права
 • 340.12 Теорія держави і права
 • 340.12(091) Історія держави і права
 • 340.130.53 Закони
 • 340.130.54 Кодекси
 • 340.130.55 Укази
 • 340/.349 Правознавство
 • 341.215.4 Захист прав людини
 • 341.24 Міжнародні правові дії
 • 341.63 Міжнародний арбітраж
 • 342.26 Адміністративно-територіальний поділ держави
 • 342.34 , 321.7 Демократія
 • 342.392 Авторитарні (недемократичні) форми держав та правління
 • 342.518 Виконавча влада.Уряд. Кабінет Міністрів
 • 342.565.2 Конституційні суди
 • 342.7 Права і обов"язки громадян
 • 342.7 Основні права та обов`язки громадян
 • 342.849 Агітаційний матеріал для виборів (державне право)
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративні порушення
 • 342.9(477) Адміністративне право України
 • 342.924 Адміністративні акти (державне право)
 • 343.13 Кримінально-процесуальне право
 • 343.132 Слідчі дії
 • 343.195 Суд присяжних
 • 343.2/.7 (477) Кримінальне право України
 • 343.23 Злочини у цілому
 • 343.237(477) Співучасть, угрупування, зговір (Україна)
 • 343.337 Агресія (кримінальне право)
 • 343.353 Адміністративна влада, зловживання (кримінальне право)
 • 343.353.1 Корупція
 • 343.359 Злочини проти державної казни. Контрабанда
 • 343.575 Заборона вживання та оберту наркотиків
 • 343.6 Злочини проти особистості
 • 343.61 Вбивство
 • 343.62 Аборт (кримінальне право)
 • 343.9 Кримінологія
 • 343.9.01 Загальна теорія злочину та злочинність
 • 346(477) Господарське право України
 • 346.231 Адміністративні установи
 • 346.26 Приватне підприємництво
 • 346.5 : Регулювання: конкуренції, якості, виробництва, НТП
 • 346.548 Безпека бізнесу, підприємництва
 • 346.548 Рейдерство
 • 346.548 ,366.5 Захист споживачів
 • 346.6 Соціальний захист населення
 • 347 Громадянське право
 • 347.133.5 Адміністративні угоди
 • 347.133.9 Абстрактні (причинні) угоди
 • 347.188 Акти громадянського стану (громадянське право)
 • 347.211 Інтелектуальна власність, ресурс
 • 347.214.2 Нерухоме майно. Нерухомість
 • 347.426.6 Відшкодування збитку. Оцінка збитку
 • 347.471.03 Адміністрація суспільства (громадянське право)
 • 347.722 Товарні знаки
 • 347.732 Агент за обміном ( торгове право)
 • 347.735 Факторинг
 • 347.746 Вексель
 • 347.77 Патенти
 • 347.771 Авторські свідчення ( патентне право)
 • 347.779 Адміністративна організація охорони промис. і торг. прав
 • 347.78 Авторское право
 • 347.789 Адміністративно-технічна організація авторського права
 • 347.791.3 Адміністративно-правов. регулювання прав власності на суди
 • 347.792 Абандон (морське право)
 • 347.799.2 Аварія (морське право)
 • 347.822.5 Авіаційна метеорологічна служба( служба погоди)
 • 347.918 Арбітраж.Третейський суд
 • 347.921 Адвокати ( громад. процес. право )
 • 347.961(477) Нотаріат, нотаріуси, нотар. контори (Україна)
 • 347.963 Прокурори. Прокуратура
 • 347.965 Адвокатура (громад.процес.право)
 • 347.998.8 Адміністративні суди (громадянське процесуал.право)
 • 347.998.85 Адміністративні суди
 • 347.998.85 (477) Адміністративні суди в Україні
 • 349.2 Трудове право
 • 349.227 Заборона необгрунтованного скорочення
 • 349.233 Матеріальна відповідальність у трудовом погодженні
 • 349.41 Земельне право
 • 349.42 Аграрне право
 • 349.42(477) Аграрне право України
 • 349.6 Правові проблеми охорони навколишнього средовища
 • 35.073.526 Надання та публікація балансу. Аудит
 • 351 Державне адмін. управління
 • 351.077.6 Управлінські рішення
 • 351.087.43 Пенсії. Допомоги
 • 351.087.431 Пенсія. Допомога при звільненні, або виході у відставку
 • 351.087.431.1 Право на пенсію
 • 351.087.431.2 Пенсійні внески
 • 351.087.431.3 Пенсійний фонд
 • 351.087.431.4 Пенсійні надбавки
 • 351.713 Адміністративна діяльність у відношенні податків і зборів
 • 351.741 Організація міліції
 • 351.743 Громадянська охорона.Народні дружини
 • 351.755.61 Паспорти. Паспортна міліція
 • 351.762;343.56 Азартні ігри (адміністративне управління), (кримінальне прав
 • 351.811 Автомобильні дороги ( адміністративний нагляд)
 • 351.814 Авіаційний зв`язок (адміністративне управління)
 • 351.814 Авіація, управління
 • 351.814 Авіатраси (адміністративне управління)
 • 351.822 Адміністративний нагляд за грошовою обіговістю
 • 351.823 Адміністративний нагляд за добуванням сировини
 • 351.824 Адміністративний нагляд за промисловістю та торгівлею
 • 351.825 Адміністративний нагляд за кредитними установами
 • 351.83 Адміністративне регулювання праці і труд.відносини
 • 351.84 Адміністративний нагляд за соціальним забезпеченням
 • 351.853 Нагляд за пам`ятниками. Збереження природних ландшафтів
 • 351.9 Адміністративна юрисдикція (адміністр.управління)
 • 351.9 Нагляд і контроль за держ. управлінням. Скарги
 • 352.07 Адміністративні установи органів управління
 • 353.2 Автономні республіки, області, краї, департаменти,провінції
 • 355.081 Головне командування армії
 • 355.232 Академії (військова справа)
 • 355.469 Авіаційна стратегія (військова справа)
 • 355.75 Адміністративно-господарські установи (військова справа)
 • 356.3 , 355.6 , 359.5 Адміністративно-господарська служба (військова справа)
 • 357.3 Автоколони (військова справа)
 • 359.3 Авіаційні частини військово-морских сил (військова справа)
 • 364.12 Автоматизація виробництва (соціальне забезпечення)
 • 364.2 Основні потреби людини
 • 364.2-262.2 Прожитковий мінімум
 • 364.3 Соціальна допомога. Соц.страхування
 • 364.3-642-264 Індексація виплат. Виплати, основ. на вартості життя
 • 364.3-646.2-3 Організації соціального забезпечення
 • 364.3.-646.2 Пенсії
 • 364.32-642 Соціальні грошові виплати
 • 364.32-642:331.215 Лікарняні, декретні
 • 364.32-642:331.215"313" Декретні
 • 364.6 Соціальне забезпечення. Соціальні проблеми
 • 364.662 Бідність
 • 365 Потреба у житлі та її задоволення
  368 Страхування
 • 368.07 Адміністративні страхові органи
 • 368.08 Адміністративний персонал страхових установ
 • 368.1.021.3 Договір страхування
 • 368.2.025.79 Абандон ( страхування)
 • 368.212/.214 Автомобильный транспорт, перевозки ( страхование)
 • 368.8 Страхування окремих майнових цінностей
 • 368.914 Пенсійне страхування
 • 368.914:061.2 Пенсійне страхування недержавними організаціями
 • 37 Освіта
 • 37(1-87) Освіта за кордоном
 • 37.013 Педагогіка
 • 37.014.15 Законодавсто в області освіти
 • 37.014.543 Фінансування освіти
 • 37.015.3 Психологія освіти
 • 37.015.6 Економіка системи освіти
 • 37.017.4-053.81 Правова культура молоді
 • 37.017.4-053.81 Політична культура молоді. Формування
 • 37.017.4-053.81 : 343.85 Профілактика правопорушень серед молоді
 • 37.018.1 Сімейне виховання та освіта
 • 37.034 Моральне виховання
 • 37.07 Адміністративні проблеми навчальних закладів
 • 371 Організація виховання та освіти
 • 371.058 Організація виховання та освіти. Приватна школа
 • 371.11 Адміністрація учбового закладу (освіта)
 • 371.33 Аудіовізуальні методи навчання ( освіта )
 • 373 Дошкільне виховання і освіта. Загальноосвітня школа
  378 Вища освіта
 • 378(438) Вища освіта в Польщі
 • 378.014.15 Законодавсто в області вищої осіти
 • 378.017.4-057.785 Правова обізнанність студентів
 • 378.017.4-057.785 Правова культура студента
 • 378.02 Методика викладання у вищій школі
 • 378.022 , 37.022 Кредитно-модульна система
 • 378.1 Організація вищої освіти
 • 378.2 Академічні ступені (освіта)
 • 378.4 Університети
 • 379.858 Авіатуризм
 • 392.5 Агамія (етнографія)
 • 398.33 Адвент ( різдвяний піст )
 • 477) Історія української та зарубіжної культури
 • 5(092) Природознавство, біографії
 • 502 Природа. Охорона навколишнього середовища
 • 502 /. 504 Природа. Охорона природних ресурсів
 • 502 /504 Охорона навколишнього середовища. Загрози навколишнього сере
 • 502.1 Охорона навколишнього середовища
 • 502.172 ,502.4 Заповідники
 • 502.174 Відновлення, збереження, економія ресурсів
 • 502.175 Контроль якості средовища. Контроль забруднень
 • 502.2 Середовище у цілому
 • 502.211 Живий світ. Біосфера
 • 502/.504 Екологія
 • 502/504 Природа.Охорона природних ресурсів.Загрози навколишньому сер
 • 502:658.012.32 Екологічний менеджмент
 • 504 Загрози навколишньому середовищу. Екологія
 • 504(084.42) Загрози навколишньому середовищу, атлас
 • 504.5:628.4.047 Забруднення радіоактивне
 • 504.5:628.4.047 Безпека радіоактивна
 • 504:343.3 Безпека екологічна
 • 51 Математика
 • 51(075.8) Математика. Підручник для вищ.шк.
 • 519.237.8 Кластер-аналіз. Класифікація
 • 519.248 Прикладна статистика
 • 519.6 Програмування математичне
 • 519.72 Теорія інформації. Математичні питання
 • 519.816 Теорія прийняття рішень
 • 519.85 Математичне програмування
 • 519.86 Теорія економіко - математичних моделей
 • 519.87 Математичне моделювання
 • 519.876.2 Моделювання процесів управління
 • 53 Фізика
 • 530.145 Квантова механіка
 • 531 Теоретична механіка
 • 539.376 Деформація при постійному навантаженні
 • 544.431.8 Періодичні реакції. Повний безлад
 • 551.58 Кліматологія
 • 553.04 Мінеральні ресурси та запаси
 • 575 Генна інженерія
 • 577.355 Біофізика фотосинтезу
 • 578.828СПИД Вірус СНІД
 • 579.22 Мікробіологія
 • 579.64 Сільськогосподарська мікробіологія
 • 58.006 (477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 58.006.(477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 592/599 Світ тварин.Фауна
 • 611 Анатомія людини
 • 614.2(73) Організація охорони здоров`я в США
 • 614.3 Якість харчових продуктів
 • 615 Фармакологія
 • 616-084 Медицина. Профілактика
 • 616.89-008.441.3 Наркотична залежність
 • 616.89-008.441.44 Самогубство
 • 616.98 Специфічні інфекції
 • 62 - 83 Електропривід
 • 62-82 Гідропривід
 • 62.002.2 Технологія виробництва
 • 620.22 Матеріалознавство
 • 620.9 Загальна енергетика
 • 620.9(477) Загальна енергетика. Енергетика України
 • 620.91 Ресурс енергетики. Альтернативні види
 • 620.91 Альтернативні види енергії
 • 621 Машинобудування
 • 621 438 -714 Газові турбіни, охлодження
 • 621. 426 Дизелі
 • 621.002 Технологія машинобудування
 • 621.039 Атомна енергетика. Атомна промисловість
 • 621.039.586 Аварії ядерних реакторів
 • 621.3 Електротехніка
 • 621.3.01 Теоретичні основи електротехніки
 • 621.31 Електричні апарати
 • 621.31.019.3 Надійність електросистем
 • 621.311.004.12 Енергозбереження
 • 621.311.1 Енергосистеми
 • 621.311.2 Електростанції
 • 621.313.333 Асинхронні електодвигуни
 • 621.314 Перетворення електричної енергії
 • 621.317 Електровимірювальна техніка
 • 621.317.3 Вимірювання електричних величин
 • 621.38 Електроніка
 • 621.382.049.77 Мікроелектроніка
 • 621.391.63 Передача сигналу світловими променями
 • 621.395.721.5 Мобільний зв`язок
 • 621.396 Радіозв`язок
 • 621.396.6 Радіоелектронна апаратура. Схеми
 • 621.396.62 Радіоприймач
 • 621.397.132 Магнітофони
 • 621.397.446 Телевізори
 • 621.397.6 Телевізійна апаратура
 • 621.43 Автомобільні двигуни
 • 621.431.73 Двигуни внутрішнього згоряння для безрейкового транспорту
 • 621.436.21.031.3 Дизелі з пневматичним розпиленням (компресорні)
 • 621.438 - 714 Газові турбіни, системи охолодження
 • 621.438-135 Газові турбомашини
 • 621.6.033:656.07 Нафтотранспортна система
 • 621.7 Обробка тисненням. Пластичне формоутворення
 • 621.74 Ливарне виробництво
 • 621.753 Допуски та посадки
 • 621.81 Деталі машин
 • 621.86 Підйомно-транспортне обладнання у цілому
 • 621.86/.87 Підйомно-транспортні машини
 • 621.865.8 Роботи
 • 621.873.3 : 629.3 Автокрани
 • 621.983 Глибинна витяжка. Холодна штамповка
 • 622.2 Гірничі роботи при розробці корисних копалин
 • 622.276/279 Нафто-газодобувна промисловість
 • 622.323 Добування нафти
 • 622.324 Добування газу
 • 623.4 Зброя
 • 624.046.012.45 Залізобетонні конструкції, стійкість, несуча здатність
 • 625.08 Дорожно-будівні машини
 • 627 Водне господарство
 • 628.1 Водопостачання
 • 628.1(075.8) Водопостачання
 • 628.3 Стічні води. Очистка стічних вод
 • 629. 113 Автомобілебудування
 • 629.083 Склад, огляд, техн. обслуговування автомоб.
 • 629.113 Автомобілебудування. Автомобілі
 • 629.113(03) Автомобілебудування - довідники
 • 629.113(477) Автомобільний транспорт в Україні
 • 629.113.02.001.4 Випробовування автомобілів
 • 629.114.4 Грузові автомобілі
 • 629.114.6 Легкові автомобілі
 • 629.114.6.004.6 Легкові автомобілі. Ремонт
 • 629.4 Залізничний транспорт
 • 629.73 Авіація
 • 629.762.5 Ракети небалістичні
 • 629.78 Космічна техніка
 • 63 Сільське господарство
  630 Лісне господарство. Лісівництво
 • 630*2 Лісівництво
 • 630*9 Ліси та лісне гос-во з державної точки зору
 • 631.1 Сільськогосподарське виробництво.Організація та управління
 • 631.1(477) Організація та управління сільськогосподарським виробництвом
 • 631.115.1 Сільськогосподарське приватне підприємство
 • 631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.3.001.4 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.374 Сільськогосподарський транспорт
 • 631.4(092) Грунтознавство. Землезнавство. Біография
 • 631.46 Бактеріологія і біологія грунтів
 • 636 Тваринництво
 • 637.1 Молочна промисловість
 • 64.012 Домогосподарство
 • 640.41 Готель
 • 65 Управління підприємством
 • 65.011.4 Ресурси (резерви) виробництва
 • 65.011.46 Аутсорсинг (управл.ефективністю)
 • 65.012 Управління підприємством. Методи
 • 65.012.2 Планування діяльності
 • 65.012.32 Менеджмент організації
 • 65.012.8 Безпека економічна підприємства
 • 65.012.8 Економічна безпека під-ва
 • 656 Транспорт
 • 656.07 Управління транспортом
 • 656.07 Транспортна система
 • 656.071.32 Бухгалтерія транспортного підприємства
 • 656.13 Автомобільний транспорт
 • 656.13.07 Організація та експлуатація автомобільного транспорту
 • 657 Бухгалтерський облік
  657 Бухгалтерія
 • 657.1 Бухгалтерія
 • 657.15 Фінансовий облік
 • 657.15(047.2/3) Бухгалтерська фінансова звітність
 • 657.2 Бухгалтерскі проводки
 • 657.222 Ведення бухгалтерських операцій
 • 657.372.3 Списання. Амортизація
 • 657.421.3 Бухгалтерський облік ліцензій
 • 657.474.51 Визначення фактичної собівартості. Калькулювання
 • 657.6 Аудит
 • 657.6 Аудит, ревізія
 • 658.011.46 Потенціал підприємства
 • 658.011.47 ФСА
 • 658.012.011.56 Автоматизація
 • 658.012.12 Аналіз господарської діяльності підприємства
 • 658.012.122 Економічна діагностика під-ва
 • 658.012.122 Діагностика економічна
 • 658.012.122 Економічний аналіз
 • 658.012.122:330.4 Діагностична матриця
 • 658.012.32 Менеджмент
 • 658.012.32 : 331.103 Автоматизоване роб.місце менеджера
 • 658.012.324 Корпоративна форма управління підприємством
 • 658.012.61 Корпоративна культура
 • 658.012.7 Контролінг
 • 658.016"313" Стійкість стратегічна підприємства
 • 658.016.7 Санація
 • 658.14/.17 Фінанси підприємств
 • 658.14/.17.012.12 Фінансовий аналіз
 • 658.14/17 Фінансова стійкість підприємства
 • 658.310.8 Штатний розклад
 • 658.345 БЖД
 • 658.345 Охорона праці
 • 658.512.011.56 САПР (система автоматиз.проектування)
 • 658.52 Виробничо-промислова структура
 • 658.527.011.56 - 192 (075.8) Потокове виробництво
 • 658.562 Виробничий контроль.Техн.контроль
 • 658.589 Модернізація
 • 658.589 Реконструкція
 • 658.589 Інноваційна діяльність
 • 658.7 Логістика
 • 658.8 Збут. Продаж. Реалізація продукції
 • 658`313` Стратегія підприємства
 • 659.1, 659.1: Реклама, реклама продукції
 • 659.4 Паблік Рилейшнз
 • 66 Хімічна промисловість
 • 663/664 Харчова промисловість
 • 669 Металургія
 • 67/68 Легка промисловість
 • 678.06.001.2 (03) Вироби із високомолекулярних матеріалів, проектування
 • 681.3.06 Програмування
 • 681.327.22 Відеомонітори
 • 681.5 Теорія автоматичного управління
 • 681.511.42 Системи автомат. управління імпульсні (дискретні)
 • 681.518 Інформаційні системи
 • 681.518 Інформаційні системи в автоматизованому управлінні
 • 681.518.3 Вимірювальні інформац.системи (для управління)
 • 681.518.5.015 Системи автомат.контроля і техн.діагностики. Ідентифікація
 • 687 Швейна промисловість
  69 Будівництво
 • 69.003 Економіка будівництва
 • 697.3 Центральне опалення
 • 7 Культура
 • 7.036.2 Імпресіонізм
 • 712.23 Заповідники, нац.парки та інші природні території, що охоро
 • 725.4 Будівлі пром. підприємств, проектування
 • 744.4 Інженерна графіка
 • 75 Живопис
  78 Музика
 • 78.017 Музиканти
 • 796.525 Альпінізм
 • 811.111 Англійска мова
 • 811.111(038) = 111=161.1 Англо - російські словники
 • 811.161.2 Українська мова
 • 811.161.2"06-26 Українська сучасна літературна мова
 • 82-8 Літературна суміш. Афоризми. Сценарії
 • 82.09 Літературна критика та дослідження
 • 82.09.161.2" " Літературознавство укр.літ."століття"
 • 883 Українська література
  9 Історія
 • 9(477)1934-1941 Історія України в 1934-1941рр.
 • 908 Краєзнавство
 • 908(477.53) Краєзнавство. Полтавська область
 • 91(510) Географія Китаю
 • 930.85(100 Історія української та зарубіжної культури
 • 94(477) Історія України
 • 940(477) Історія України
 • 940`10/17` (477) Історія України Х І - XVIII ст.
 • 94`10/17` (477) Вимірювання електричних величин
 • ЄС Европейский Союз
 • Китай Китай
 • 66 Хімічна промисловість

  Sententiae : наук.праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). Спецвипуск №1: Філософія і космологія. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2005. - 307 c.
  101.1(066)
  Абрикосов А.А. Основы теории металлов : учеб.руководство для физ. спец. вузов. - М. : Наука , 1987. - 520 c.
  669 : 53
  Авербух А.Я. Что делает химия из древесины? / А.Я.Авербух, К.К.Богушевская. - 2-е изд., испр. и доп . - М. : Лесная пром-сть , 1970. - 168 c.
  66.053
  Автоматизация режимов работы тракторных трансмиссий : темат.сб. - М. : ЦИНТИАМ , 1963. - 144 c.
  629.366-235            629.114.2-235
  Аксенов А.Ф. Трение и изнашивание металлов в углеводородных жидкостях. - М. : Машиностроение , 1977. - 149 c.
  629.7.036 : 620.178 : 662.75
  Аксенова И.К. Основы конструирование радиоэлектронных приборов : учебник для сред. спец. учеб. заведений / И.К.Аксенова, А.А.Мельников. - М. : Высш. шк. , 1986. - 176 c.
  621.396.6.001.66
  Акшенцева А.П. Металлография коррозионностойких сталей и сплавов : справочник. - М. : Металлургия , 1991. - 288 c.
  [669.14.018.8 +669.018.8] :620.18
  Александров В.Н. Отравляющие вещества / В.Н.Александров,В.И.Емельянов; под ред. Г.А. Сокольского. - 2-е изд., перераб. и доп . - М : Воениздат , 1990. - 271 c.
  620.266.1 + 623.459            68.69
  Алексеев Г.А. Конструирование инструмента : учебник для сред. спец. учеб. заведений / Г.А. Алексеев, В.А. Аршинов, Р.М. Кричевская ; под общ. ред. Г.А. Алексеева. - М. : Машиностроение , 1979. - 384 c.
  621.9.02.001.66
  Алексеев Г.А. Расчет и конструирование режущего инструмента : учеб. пособие для машиностр техникумов / Г.А. Алексеев, В.А. Аршинов, Е.А. Смольников. - М, : Машгиз , 1951. - 602 c.
  621.9.02.001.66
  Алёшина И.В. Поведение потребителей : учеб.пособие для вузов. - М. : ФАИР-ПРЕСС , 1999. - 376 c.
  366.1
  Алипов Н.В. Задачник по автоматизации конструкторского проектирования РЭА и ЭВА : учеб. пособие для вузов. - М. : Высш.шк. , 1986. - 160 c.
  621.396.6.001.66:681.3.001.6
  Альбом по проектированию приспособлений : учеб.пособие для машиностр.спец.вузов / Б.М.Базаров, А.И.Сорокин, В.А.Губарь и др. - М. : Машиностроение , 1991. - 121 c.
  621.9.06-229.001.66
  Альперович Т.А. Конструктор шлифовальных станков : учебник для ПТУ / Т.А.Альперович, К.Н. Константинов, А. Я.Шапиро. - М. : Высш.шк. , 1989. - 288 c.
  621.924.1.001.66(075.32)            34.637.3-5я722
  Алюминиевые сплавы. Плавка и литье алюминиевых сплавов : справ. руководство / отв. ред. В.И.Добаткин. - М. : Металургия , 1970. - 416 c.
  669.9
  Англо - русский словарь по химии и химической технологии: ок. 65000 терминов / под.ред. В.В.Кафарова. - М. : Рус.яз. , 1986. - 582 c.
  [811.111=161.1:54:66](038)            81.2Англ-4
  Андреев Г.Н. Проектирование технологической оснастки машиностроительного производства : учеб. пособие для вузов / Г.Н. Андреев, В.Ю. Новиков, А.Г. Схиртладзе; под ред. Ю.М. Соломенцева. - 2-е изд., испр . - М. : Высш. шк. , 1999. - 414 c.
  621.9.066-229
  Анилович В. Я. Конструирование и расчет сельскохозяйственных тракторов : справ.пособие / В.Я.Анилович, Ю.Т.Водолажченко ; под ред. Б.П.Кашубы. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1976. - 455 c.
  629.366 + 631.372            629.114.2
  Антисоветская интервенция и ее крах 1917-1922 / Ю.А. Поляков, В.А. Шишкин, Ю.В. Мухачев и др.; ред. Ю.В. Мухачев и др. - М. : Политиздат , 1987. - 206 c.
  327.2(1-662:[47+57]``1917/1922``+[947+957]``1918/1920``            63/3(2)712
  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : в 3-х т. Т.2. - 5-е перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1980. - 560 c.
  621.001.66(035.5)
  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : в 3-х т. Т.1. - 5-е перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1979. - 728 c.
  621.001.66(035.5)
  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : в 3-х т. Т.2. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1979. - 559 c.
  621.001.66
  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : в 3-х т. Т.1. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1978. - 728 c.
  621.001.66(035.5)
  Анурьев В.И. Справочник конструктора - машиностроителя : в 3-х т. Т.1. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1980. - 560 c.
  621.001.66
  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : в 3 т. Т.2. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1978. - 559 c.
  621.001.66(035.5)
  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : в 3-х т. Т.3. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1978. - 557 c.
  621.001.66
  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : в 2-х т. Т.1. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1974. - 416 c.
  621.001.66(035.5)
  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : в 2-х т. Т.2. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1974. - 576 c.
  621.001.66(035.5)
  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : в 2-х т. Т.2. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1973. - 576 c.
  621.001.66(035.5)
  Анурьев В.И. Справочник конструктора - машиностроителя : в 3-х т. Т.3. - 5-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1980. - 560 c.
  621.001.66
  Арсеньев В.Р. Звери - боги - люди. - М. : Политиздат , 1991. - 158 c. - (Беседы о мире и человеке).
  39(66)            63.5
  Артингер И. Инструментальные стали и их термическая обработка : справочник / пер. с венгер. В.П.Романова и Б.В.Климова. - М. : Металлургия , 1982. - 312 c.
  669.14.018.25
  Асиновская Г.А Газовая сварка и наплавка цветных металлов и сплавов / Г.А.Асиновская, П.М.Любалин, В.И.Колычев; под ред.И.А.Антонова, Д.Л.Глизманенко. - М. : Машиностроение , 1974. - 118 c.
  621.791.5 + 621.791.92) : 669.218
  Асиновская Г.А. Газовая сварка чугуна / Г.А.Асиновская, Ю.И.Журавицкий; под ред.И.Антонова, Д.Л.Глизманенко. - М. : Машиностроение , 1974. - 96 c.
  621.791.5 : 669.13
  Астарита Дж. Массопередача с химической реакцией. / пер. с англ.М.И. Балашова;под ред.Л.А. Серафима. - Л : Химия , 1971. - 224 c.
  66.015
  Асташкевич В.М. Восстановление трущихся деталей транспортных двигателей износостойким хромированием. - М. : Транспорт , 1967. - 147 c.
  621.357.74 : 669.268 :621.43
  Атлас дефектов стали / пер. с нем. - М. : Металлургия , 1979. - 188 c.
  669.017
  Атлас шлаков : справ.изд. / Пер. с нем. Г.И.Жмейдина; под ред. И.С.Куликова. - М. : Металлургия , 1985. - 207 c.
  669.046
  Афанасьев В. Н. Математическая теория конструирования систем управления : учеб.пособие для втузов / В.Н.Афанасьев, В.Б.Колмановский, В.Р.Носов. - М. : Высш. шк. , 1989. - 447 c.
  684.51.001.66 : 66.51
  Ачкасов К.А. Справочник начинающего слесаря.Ремонт и регулирование приборов системы питания и гидросистемы тракторов, автомобилей, комбайнов / К.А.Ачкасов, В.П.Вегера. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Агропромиздат , 1987. - 351 c.
  629.366 : 683.3            629.114.2 : 683.3
  Ачкасов К.А. Ремонт приборов системы питания и гидравлической системы тракторов, автомобилей и комбайнов : учеб.пособие для сельск.ПТУ / К.А.Ачкасов, В.П.Вегера. - М. : Высш. шк. , 1965. - 276 c.
  629.366.064.3.083            629.114.2 : 683.3
  Бабачев Г.Н. Золы и шлаки в производстве строительных материалов / пер. с болг. - К. : Будівельник , 1987. - 136 c.
  662
  Бабей Ю.И. Защита сталей от коррозионно- механического разрушения / Ю.И.Бабей, Н.Г.Сопрунюк. - К. : Техніка , 1981. - 126 c.
  669.14:620.194 +620.197.6
  Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність : підручник [для вищ. навч. закл.]. - 2-ге вид., стер . - К. : Знання , 2008. - 431 c.
  347.77 + 339.166.5
  Бакланов Н.А. Насосы в химической промышленности. - Л. : Химия , 1970. - 63 c.
  621.65:66.013
  Балакирев В.С. Применение средств пневмо- и гидроавтоматики в химических производствах : учеб. пособие для вузов / В.С.Балакирев, А.Э.Софиев. - М. : Химия , 1984. - 192 c.
  66.012-522.2/.7
  Банников С.А. Трактор Т-150 : учебник для подготовки рабочих на производстве / С.А.Банников, В.А.Родичев. - М. : Высш. шк , 1977. - 200 c.
  629.366            629.114.2
  Барабан В.П. Полтавские алмазы. - М. : Машиностроение , 1986. - 104 c. - (Передовые коллективы).
  666.233
  Барг М.А. Великая английская революция в портретах ее деятелей - М. : Мысль , 1991. - 397 c.
  94(420)``1640/1660``            63.3(4Вл)
  Барлоу П. Таблицы Барлоу, квадратов, кубов, квадратных корней и обратных величин всех целых чисел до 1500 / под ред. и с доп. Л.С.Хренова. - М. : Наука , 1975. - 376 c.
  519.66
  Барский И.Б. Конструирование и расчет тракторов : учебник для вузов. - 3-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1980. - 335 c.
  629.366.001.66            629.114.2.001.66
  Барский И.Б. Конструирование и расчет тракторов : учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1968. - 376 c.
  629.366.001.66            629.114.2.001.66
  Басс Х. Алгебраическая К-теория / пер. с англ. А.В.Михалева ; под ред. Е.С. Голода. - М. : Мир , 1973. - 519 c.
  512.667
  Батунер Л.М. Математические методы в химической технике / Л.М.Батунер,М.Е.Позин ; под.ред.М.Е.Позина. - 6-е изд., испр . - Л : Химия , 1971. - 824 c.
  51:667
  Батутіна А.П. Експертиза товарів : навч. посібник для вищ.навч.закл. / А.П.Батутіна, І.В.Ємченко. - К. : ЦУЛ , 2004. - 277 c.
  366.624 + 658.62
  Башнин Ю.А. Влияние переплавных процессов на структуру и свойства стали / Ю.А.Башнин, В.Н.Исакина, Е.А.Масленкова. - М. : Металлургия , 1991. - 240 c.
  669.14
  Бедрик Б.Г. Растворители и составы для очистки машин и механизмов : справочник / Б.Г.Бедняк, П.В.Чулков, С.И.Калашников. - М. : Химия , 1989. - 175 c.
  661.185.6(035.5)
  Безверхний Л.И. Тракторы : учеб.пособие для сред.ПТУ / Л.И.Безверхний, А.И.Островский. - М. : Агропромиздвт , 1986. - 334 c.
  629.366            629.114.2
  Белов П.С. Основы технологии нефтехимического синтеза : учебник для сред. спец. учеб. заведений. - 2-е изд., перераб . - М. : Химия , 1982. - 279 c.
  665.65.091
  Белов П.С. Основы технологии нефтехимического синтеза : учебник для нефтян. техникумов. - М.;Л. : Химия , 1965. - 377 c.
  665.65.091
  Белов С.М. Тракторы Т.4. Испытания : учеб. пособие для вузов / С.М. Белов, А.С. Солонский; под общ. ред. В.В. Гуськова. - Мн. : Выш.. шк. , 1986. - 182 c.
  629.366            629.114.2
  Белоконь Я.Е. Самоходные шасси Т-16, Т-15М, Т-16МГ. Устройство, работа, техническое обслуживание : каталог деталей. - Чернигов : Ранок , 2004. - 190 c.
  629.366.023.1            629.114.2.011
  Белоконь Я.Е. Тракторы Т-25А, Т-40М, Т-40АМ, Т-40АНМ: устройство, работа, техническое обслуживание / Я.Е. Белоконь, С.О. Гусаков, Н.Г. Ореховская. - Чернигов : Ранок , 2004. - 135 c.
  629.366 + 631.372            629.114.2
  Бельский В.И. Промышленные печи и трубы : учеб. пособие для техникумов / В.И.Бельский, Б.В.Сергеев. - 2-е изд.,испр. и доп . - М. : Стройиздат , 1974. - 301 c.
  66.041
  Бельских В.И. Справочник по техническому обслуживанию и диагностированию тракторов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Россельхозиздат , 1986. - 399 c.
  629.366 + 631.372            629.114.2 : 631.372
  Беляев Н.Н. Защита атмосферы от загрязнений при миграции токсических веществ : монография / Н.Н.Беляев, В.М.Лисняк. - Днепропетровск : Инновация , 2006. - 150 c.
  502.3 : 620.966.1
  Бендицкий Э.Я. Рулевое управление колесных тракторов - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Россельхозиздатй , 1987. - 124 c.
  629.366.032-514.5            629.114.2-514.5
  Беняковский М.А. Производство оцинкованого листа / М.А.Беняковский, Д.Л.Гринберг. - М. : металлургия , 1973. - 256 c.
  621.771 : 669.586
  Бережковский М.И. Хранение и транспортировка химических продуктов. - М. : Химия , 1973. - 272 c.
  661.004
  Беренштейн М.Л. Металловедение и термическая обработка стали : 3. Т.2. Основы термической обработки : Справочник / М.Л.Бернштейн,А.Г.Рехштадта - 3-е перераб.и доп. . - Москва : Металлургия , 1983. - 367 c.
  669.14.017+621.78:669.14
  Бернсон С.П. Химическая технология очистки деталей двигателей внутреннего сгорания. - М. : Транспорт , 1967. - 268 c.
  621.431:66.06
  Берштейн М.Л. Металловедение и термическая обработка стали : 3. Т.1. Методы испытания и исследования : Справочник / М.Л.Берштейна,А.Г.Рахштадта - 3-е перераб.и доп. . - Москва : Металлургия , 1983. - 352 c.
  669.14.017+621.78:669.14
  Берштейн М.Л. Металловедение и термическая обработка стали : 3. Т.2. Основы термической обработки : Справочник / М.Л.Берштейн,А.Г.Рахштадт - 3-е перераб. и доп. . - Москва : Металлургия , 1983. - 367 c.
  669.14.017+621.78:669.14
  Берштейн М.Л. Металловедение и термическая обработка стали : 3. Т.1. Методы испытания и исследования : Справочник / М.Л.Берштейна,А.Г.Рахштадта - 3-е перераб. и доп. . - Москва : Металлургия , 1983. - 352 c.
  669.14.017 +621.78:669,14
  Бобков С.С. Синильная кислота. / С.С.Бобков, С.К.Смиронов. - М. : Химия , 1970. - 176 c.
  661.664
  Бойков В.П. Шины для тракторов и сельскохозяйственных машин / В.П.Бойков, В.Н.Белковский. - М. : Агропромиздат , 1988. - 240 c.
  631.372.027.5 + 629.366.027.5
  Бойченко С.В. Моторные топлива и масла для современной техники : монография / С.В.Бойченко, С.В.Иванов, В.Г.Бурлака. - К. : НАУ , 2005. - 214 c. - ((Нац. авиац. ун-т)).
  662.75
  Болховининов Н.Ф. Металловедение и термическая обработка : учебник для вузов. - 6-е изд., доп. и перераб . - М. : Машиностроение , 1965. - 508 c.
  669.017 + 621.78
  Борисов В.И. Общая методология конструирования машин - М. : Машиностроение , 1978. - 120 c.
  621.001.66
  Борнацкий И.И. Теория металлургических процессов : учеб.пособие для металлур.вузов и фак. - К. ; Донецк : Вища шк. , 1978. - 287 c.
  669.1.001
  Борноволоков Э.П. Радиолюбительские схемы / Э.П.Борноволоков, В.В.Фролов - 3-е изд., перераб. и доп. . - К. : Техніка , 1985. - 264 c.
  621.396.6.001.66
  Борноволоков Э.П. Радиолюбительские схемы / Э.П.Борноволоков, В.В.Фролов. - 2-е изд., перераб. и доп. . - К. : Техніка , 1982. - 383 c.
  621.396.6.001.66
  Борноволоков Э.П. Радиолюбительские схемы / Э.П.Борноволоков, В.В.Фролов. - К. : Техніка , 1979. - 399 c.
  621.396.6.001.66
  Бородулина Е.К. Технический анализ и контроль электрохимических производств неорганических веществ : учеб.пособие для хим. - технол. техникумов / Е.К.Бородулина, С.С.Шрайбан. - М. : Химия , 1973. - 208 c.
  543 : 661.322 : 661.4 : 669. 882.37
  Борьба с коррозией в химической и нефтеперерабатывающей промышленности Т.2. Неметаллические материалы : сб. / под ред. И.Я.Клинова. - М. : Машиностроение , 1968. - 212 c.
  620.197 : 620.193.4 : 66
  Борьба с коррозией в химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Т.1. Металлические материалы : сб. / под ред. И.Я.Клинова. - М. : Машиностроение , 1967. - 208 c.
  620.197 : 620.193.4 : 66
  Бочвар А.А. Металловедение : учебник для вузов. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Металлургиздат , 1956. - 495 c.
  669.017
  Брадис В. М. Четырёхзначные математические таблицы : учеб.пособие для сред.шк. - 41-е изд . - М. : Просвещение , 1970. - 93 c.
  519.66
  Бринчук М. М. Правовая охрана окружающей среды от загрязнения токсичными веществами. - М. : Наука , 1990. - 214 c.
  342.6 : 504.5 : 620.266.1            67.99(2)5
  Бузук Г.Л Логика и компьютер. - М. : Финансы и статистика , 1995. - 208 c.
  004.312.466            681.3.06
  Бурбаки Н. Алгебра. Гл. Х: Гомологическая алгебра / Н. Бурбаки, Е.С. Голода, А.И. Кострикина; пер. с фр. Е.С.Голода ; под ред. А.И.Кострикина. - М : Наука , 1987. - 182 c.
  512.66
  Бычков В.П. Электропривод и автоматизация металлургического производства : учеб. пособие для вузов. - 2-е изд., перераб., доп . - М. : Высш. шк. , 1977. - 391 c.
  669.02+62-83
  Вайнберг И. Б. Контрольно- измерительные приборы и средства автоматики в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности : учеб. пособие для ПТУ и подготовке рабочих на предприятии / И. Б. Вайнберг, К. Л. Калитенко. - 2-е изд., доп . - М. : Высш. шк. , 1971. - 358 c.
  66.02
  Вайнгард У. Введение в физику кристаллизации металлов / пер. с англ. О. В. Абрамова; под ред. Я. С. Усманского. - М. : Мир , 1967. - 155 c.
  669.01
  Василевсикй П. Ф. Технология стального литья : монография. - М. : Машиностроение , 1974. - 408 c. - (Инж. монографии по литейному пр-ву).
  621.74.04 : 669.14
  Васильев А. С. Справочные таблицы элементов круга. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1970. - 400 c.
  519.66
  Васильев Е. А. Отливки из ковкого чугуна. Производство, свойства, применение. - М. : Машиностроение , 1976. - 239 c.
  621.74 : 669.131.8
  Венецкий С. И. Рассказы о металлах. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Металлургия , 1986. - 239 c.
  669.1/8
  Венецкий С. И. Рассказы о металлах. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Металургия , 1985. - 239 c.
  669
  Венецкий С. И. Рассказы о металлах. - 2-е изд., доп . - М. : Металлургия , 1975. - 240 c.
  669.1/8
  Видеке Б. Система рациональной организации металлургического производства / Б. Видеке, Ю. Б. Иванов. - Харьков : Основа , 1994. - 174 c.
  669.013.5
  Видеке Б. Система рациональной организации металлургического производства : Монография / Б.Видеке ,Ю.Б.Иванов - Харьков : Основа , 1994. - 170 c.
  669.1            65.9(2)304.12
  Виробництво алюмінієвих сплавів з рудної та вторинної сировини : навч. посіб. для вищ. навч.закл. / Т.М. Нестеренко, О.М. Нестеренко, Г.О. Колобов, В.П.Грицай. - К. : Вища шк. , 2007. - 207 c.
  669.71
  Вихман Г.Л. Основы конструирования аппаратов и машин нефтеперерабатывающих заводов : учебник для вузов / Г.Л.Вихман, С.А.Круглов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1978. - 328 c.
  66.002.5
  Вишняков Я.Д. Управление остаточными напряжениями в металлах и сплавах / Я.Д.Вишняков, В.Д.Пискарев. - М. : Металлургия , 1989. - 253 c.
  539.3/.5 : 669
  Власова А.В. Основи товарознавства непродовольчих товарів : навч. посіб.для ВНЗ - К. : Центр навч. літ-ри , 2006. - 206 c.
  658.62:339.166.84
  Водяник И.И. Как обнаружить и устранить неисправности трактора : справочник. - М. : Нива России , 1992. - 298 c.
  631.372 : 629.366.004.67(035.5)            631.372:629.114.2.004.67( 035.
  Войтович В.А. Краски для дома. - М. : Химия , 1986. - 143 c.
  667.63
  Войтюк В.Б. Черная металлургия Украины в 1986 - 1990 гг. - К. : Технiка , 1986. - 120 c.
  669(477)
  Вопросы химии и химической технологии : респуб. межвед.науч.-техн.сб. Вып.94. - Х. : Основа , 1991. - 128 c.
  54 + 66
  Воронин П.Л. Дипломное проектирование по специальности ``Химическое, компрессорное и холодильное машиностроение`` : учеб.пособие для техникумов / П.Л.Воронин, Н.В. Скачидуб, В.И.Чалый. - М. : Машиностроение , 1986. - 174 c.
  66.02.001.63 + 621.5.001.63
  Воскобойников В.Г. Общая металлургия : учебник для вузов / В.Г.Воскобойников, В.А.Кудрин,А.М.Якушев; под науч. ред. В.Г.Воскобойникова. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Металлургия , 1985. - 479 c.
  669
  Г.В.Самсонов - ученый, учитель, друг. - К. : Наук.думка , 2012. - 191 c. - (НАН Украины.Ин-т проблем материаловедение им. И.Фр).
  669.018.45 + 929Самсонов Г.В.
  Галимов Ж.Ф. Методы анализа катализаторов нефтепереработки / Ж.Ф.Галимов, Г.Г. Дубинина, Р.М. Масагутов. - М. : Химия , 1973. - 192 c.
  665.6
  Ганжа В.Л. Мост в энергетическое Эльдорадо. - Мн. : Выш.шк. , 1987. - 207 c.
  662.66
  Гантер Б. Типы потребителей : введение в психографику / Б.Гантер, А.Фернхам; пер. с англ. под ред И.В.Андреевой. - СПб : Питер , 2001. - 299 c. - (Маркетинг для профессионалов).
  366.1 + 159.9.019.43
  Геллер Ю.А. Инструментальные стали. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Металлургия , 1983. - 526 c.
  669.14.018.252.5
  Геллер Ю.А. Инструментальные стали. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Металлургия , 1975. - 584 c.
  669.14.018.252.5
  Геллер Ю.А. Материаловедение ( методы анализа, лабораторные работы и задачи) : учеб. пособие для вузов / Ю.А.Геллер, А.Г.Рахштадт. - 5-е изд., доп. и перераб . - М. : Металлургия , 1984. - 383 c.
  669.017+620.22
  Геллер Ю.А. Материаловедение (методы анализа, лабораторные работы и задачи) : учеб. пособие для вузов / Ю.А.Геллер, А.Г.Рахштадт. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Металлургия , 1975. - 447 c.
  669.017+620.22
  Гельман А.С. Основы сварки давлением. - М. : Машиностроение , 1970. - 312 c.
  621.791.66
  Гельман Б.М. Сельскохозяйственные тракторы и автомобили : в 2 т. Т.2. Шасси и оборудование : учебник для сред. ПТУ / Б.М.Гельман, М.В.Москвин. - М. : Агропромиздат , 1987. - 335 c.
  631.372 + 629.366
  Гельман Б.М. Сельскохозяйственные тракторы и автомобили : в 2 т. Т.1. Двигатели : учебник для сред ПТУ / Б.М.Гельман, М.В.Москвин. - М. : Агропромиздат , 1987. - 287 c.
  631.372 + 629.366
  Гинзбург Ю.В. Промышленные тракторы / Ю.В.Гинзбург, А.И.Швед, А.П.Парфенов. - М. : Машиностроение , 1986. - 296 c.
  629.366            629.114.2
  Говорущенко Н.Н. Автомобильное топливо. Как его экономить. - Х. : Вища шк , 1979. - 144 c.
  629.331.002.3 : 662.6.004.18
  Голомшток И.С. Проектирование и принципы сооружения нефтезаводов : учеб. пособие для вузов / И.С. Голомшток, Д.В. Овсянников, Н.А. Самсонов. - М. : Гостоптехиздат , 1960. - 354 c.
  66.013.5
  Гончаренко К.С. Пористое хромирование деталей машин. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1968. - 192 c.
  621.357:669.268.7 : 621.81
  Гончаров В.М. Топливо, смазка, вода : учебник для техникумов / В.М.Гончаров, Л.Г.Мурзин. - 4-е изд.,перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1973. - 200 c.
  656.2 : (662.6+628.1+621.892)            662.6
  Горохов В.А Чистовая обработка титановых сплавов. - М. : Машиностроение , 1975. - 109 c.
  621.73.669.295
  Горский В.Г. Планирование промышленных экспериментов ( модели статики) / В.Г.Горский, Ю.П.Адлер. - М. : Металлургия , 1974. - 264 c.
  519.23 : 669
  Горский В.Г. Планирование промышленных экспериментов (модели статики) / В.Г.Горский, Ю.П.Адлер. - М. : Металлургия , 1974. - 264 c.
  519.23 : 669
  Горячая штамповка и прессование титановых сплавов / Л.А.Никольский,С.З.Фиглин,В.В.Бойцов и др. - М. : Машиностроение , 1975. - 285 c.
  (621.73 + 621.777) : 669.295
  Горячев Г.В. Математичні моделі та методи комп`ютерного моделювання процесу екстрагування цукру в похилому дифузійному апараті : монографія - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2004. - 131 c.
  004.942 :664.1            681.322 : 664.1
  Грабовецький Б.Є. Теорія і практика прогнозування в управлінні сучасним виробництвом: бурякоцукровий комплекс : монографія. - Вінниця : Універсум- Вінниця , 2002. - 262 c.
  338.27:664.1
  Григорьев М.А. Очистка топлива в двигателях внутреннего сгорания / М.А.Григорьев, Г.В.Борисов. - М. : Машиностроение , 1991. - 200 c.
  621.431-73 + 66.067.12
  Гуляев А.П. Инструментальные стали : справочник / А.П.Гуляев, К.А.Малинина, С.М.Северина. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1975. - 272 c.
  669.14.018.25
  Гуляев А.П. Металловедение : учебник для втузов. - 6-е изд., перераб. и доп . - М. : Металлургия , 1986. - 542 c.
  669.017
  Гуляев А.П. Чистая сталь. - М. : Металлургия , 1975. - 184 c.
  669.015.5 : 669.14
  Гуревич А.М. Конструкция тракторов и автомобилей : учеб. пособие для вузов / А.М. Гуревич, А.К. Болотов, В.И. Судницин. - М. : Агропромиздат , 1989. - 366 c. - (Учеб. и уеб. пособия для вузов. - Библиогр.: с. 36).
  629.366            629.114.2
  Гуревич А.М. Тракторы и автомобили : учеб. для с.-х. техникумов / А.М.Гуревич, Е.М.Сорокин. - 4-е изд.,пререраб. и доп . - М. : Колос , 1978. - 479 c.
  629.366 +631.372            631.372+ 629.114.4
  Гусовский В.Л. Сожигательные устройства нагревательных и термических печей : справочник / В.Л. Гусовский, А.Е. Лившиц, В.М. Тымчак. - М. : Металлургия , 1981. - 272 c.
  662.9
  Данылюк Н.А. Повышение эффективности производства и качества продукции нефтеперерабатывающей промышленности / Н.А.Данылюк, З.А.Насинник. - Львов : Вища шк. , 1981. - 122 c.
  665.6 : 65.011.4
  Даценко И.И. Химичекая промышленность и охрана окружающей среды / И.И.Даценко, О.С.Банах, Р.И.Баранский. - К. : Вища шк. , 1986. - 175 c.
  502.1 : 66
  Двайт Г.Б. Таблицы интегралов и другие математические формулы / пер. с англ. - М. : Наука , 1964. - 228 c.
  519.66
  Двигатели внутреннего сгорания. Конструирование и расчет на прочность поршневых и комбинированных двигателей : учебник для втузов / Д.Н.Вырубов, С.И.Ефимов, Н.А.Иващенко и др.; под ред. А.С.Орлина, М.Г.Круглова. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1984. - 382 c.
  621.431.001.66
  Дементьев Ю.В. САПР в автомобиле- и тракторостроении. : учебник для вузов. / Ю.В.Дементьев, Ю.С.Щетинин. - М. : Академия , 2004. - 218 c.
  {629.331 + 629.366] :658.512.011.56            629.113/.115
  Дж.Гилман Металлические стёкла : Пер.с англ. М.А.Дроздовой - Москва : Металлургия , 1984. - 263 c.
  669
  Дзугутов М.Я. Пластичность и деформируемость высоколегированных сталей и сплавов. - 3-е изд., доп. и перераб . - М. : Металлургия , 1990. - 302 c.
  669.15-194.3 :539.374
  Дианов В.Г. Автоматическое регулирование и регуляторы в химической промышленности : учебник для хим. и нефт. техникумов. - М. : Химия , 1978.
  66.012 : 681.5
  Динамическое старение сплавов / Пастухова К.П. и др. - М. : Металургия , 1985. - 222 c.
  621.785.15.669.14
  Дипломное проектирование термических цехов : учеб.пособие для металлург.ин-тов. / К.Ф.Стародубов, И.Е.Долженков, Ю.Л.Ревисс и др. - К. . : Вища шк. , 1974. - 160 c.
  621.78.001.2 : 669.02/.09
  Доманов В.Н., Костин А.Г., Никифорович Е.И. Процессы тепломассообмена водоемов - охладителей с атмосферой : проект 'Наукова книга' - К. : ’’Наукова думка’’ , 2011. - 319 c.
  627.81:66.045
  Дондык И.Г. Механические испытания металлов : справочник. - К. : АН УССР , 1962. - 228 c.
  669.01
  Дринберг С.А. Органодисперсионные лакокрасочные материалы и покрытия / С.А.Дринберг, В.В.Верхоланцев. - М. : Химия , 1976. - 141 c.
  667.6
  Дринберг С.А. Растворители для лакокрасочных материалов : справ.пособие / С.А.Дринберг, Э.Ф.Ицко. - 2-е изд.,перераб.и доп . - Л. : Химия , 1986. - 208 c.
  667
  Дроздова М.А. Металлические стёкла / Дж.Дж.Гилман - Москва : Металлургия , 1984. - 263 c.
  669
  Егоров В.Ф. Электромеханические системы циклического нагружения. - Челябинск : Металлургия , 1991. - 208 c.
  62-82 : 669.02-585
  Егорушкин В.Е. Тракторы : учебник для техникумов. - М. : Агропромиздат , 1986. - 320 c.
  629.366 + 631.372            629.114.2
  Економіка: проблеми теорії та практики : зб.наук.праць.Вип.209. Т.ІІІ. - Дн. : ДНУ , 2005. - 254 c. - (Дніпропетр.нац.ун-т).
  330(066)
  Електрошлаховая технология в машинностроении / В.И. Медовар, В.Н. Саенко, Нагаевский и др., 1984. - 215 c.
  669.187
  Жуков А.П. Основы металловедения и теории коррозии / А.П.Жуков, А.И.Малахов. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 1991. - 166 c.
  669.017 + 620.163
  Журавлев В.Н Машиностроительные стали : справочник / В.Н.Журавлев, О.И.Николаева. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1968. - 331 c.
  669.14
  Журавлев В.Н. Машиностроительные стали : справочник / В.Н.Журавлев, О.И.Николаева. - 3-е изд.,перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1981. - 391 c.
  669.14
  Журавлев Г.И. Химия и технология ферритов : учеб.пособие для вузов. - Л. : Химия , 1970. - 192 c.
  669.112.228
  Завьялов К.И. Конструктивные и эксплуатационные особенности промышленных тракторов. - М. : Машиностроение , 1975. - 174 c.
  627.366.004 + 631.372.004            629.114.2.004
  Загірняк Д. М. Ринок фінансових послуг : навчальний посібник - Х.: : Мадрид , 2014. - 304 с. c.
  366.7:338.46
  Зайцев Ю.С. Промышленные печи : учеб.пособие для вузов / Ю.С.Зайцев, О.В.Филипьев. - Х. : ХГПУ , 1998. - 546 c.
  669.041+66.041
  Зарубежные топлива, масла и присадки / под ред. И.В.Рожкова, Б.В.Лосикова. - М. : Химия , 1971. - 328 c.
  665
  Зозулёв А.В. Поведение потребителей : учеб. пособие. - К. : Знання , 2004. - 364 c.
  366.1
  Зорев Н.Н. Обработка резанием тугоплавких сплавов(на основе молибдена) / Н.Н.Зорев, В.М.Фетисов. - М. : Машиностроение , 1966. - 227 c.
  621.91 : 669.018.45 :669.28
  Иванец К.Я. Оборудование нефтеперерабатывающих заводов и его эксплуатация : учеб.пособие для техникумов / К.Я.Иванец, А.Н.Лейбо. - М. : Химия , 1966. - 342 c.
  665.6/.7.006.3
  Иванова Л.В. Технология переработки нефти и газа / Л.В. Иванова, М.И. Корнеев, В.Н. Юзбашев. - М. : Химия , 1966. - 419 c.
  665.5
  Иванченко Ф.К. Конструкция и расчет подъемно - транспортных машин : учебник для техн.вузов и фак. - 2-е изд., перераб. и доп . - К : Вища шк , 1988. - 422 c.
  621.86.001.66
  Иванченко Ф.К. Конструкция и расчет подъемно - транспортных машин : учебник для техн.вузов и фак. - К. : Вища шк. , 1983. - 351 c.
  621.86.001.66
  Инженерные методы исследования ударных процессов / Г.С.Батуев, Ю.В.Голубков, А.К.Ефремов, А.А.Федосов. - 2-е изд., перераб . - М. : Машиностроение , 1977. - 240 c.
  621.01 : 531.66
  Иофинов С.А. Контроль работоспособности трактора / С.А.Иофинов, Н.Н.Гевейлер. - Л. : Машиностроение , 1985. - 236 c.
  631.372 + 629.366
  Итинская Н.И. Топлива, масла и технические жидкости : справочник / Н.И. Итинская, Н.А. Кузнецов. - 2-е изд., перераб и доп . - М. : Агропромиздат , 1989. - 303 c.
  662.75(035)+621.892(035)
  Итинская Н.И. Справочник по топливу, маслам и техническим жидкостям( в вопросах и ответах) : справочник / Н.И. Итинская, Н.А. Кузнецов. - М. : Колос , 1982. - 208 c.
  662.75(035) + 621.892(035)
  К.М.Бадыштова Топлива,смазочные материалы,технические жидкости.Ассортимент и применение - М. : Химия , 1989. - 431 c.
  662.7
  Казаков Н. Ф. Технология металлов и других конструкционных материалов : учебное пособие / Н .Ф. Казаков, А. М. Осокин, А. П. Шишкова; под ред. Н. Ф. Казакова - Москва : Металлургия , 1976. - 688 c.
  669.1
  Кайбышев О.А. Сверхпластичность промышленных сплавов. - М. : Металлургия , 1984. - 263 c.
  669.017 : 539.52
  Калоев А.В. Основы проектирования систем автоматического вождения самоходных машин. - М. : Машиностроение , 1978. - 152 c.
  631.372.076 : 629.366            631.372.076:629.114.014-52
  Кальбус Г.Л. Гидропривод и навесные устройства тракторов: в вопросах и ответах. - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Урожай , 1990. - 215 c.
  629.366-82 + 631.372-82
  Каптюшин Г.К. Конструкция, основы теории, расчет и испытание тракторов. / Г.К. Каптюшин, С.П. Баженов. - М. : Агропромиздат , 1990. - 510 c.
  629.366.001.66            629.114.2.001.66
  Кардашов Д.А. Эпоксидные клеи. - М. : Химия , 1973. - 192 c.
  668.395 : 678.643
  Карпенко Г.В. Избранные труды : в 2 т. Т.1. Физико - химическая механика конструкционных материалов. - К. : Наук. думка , 1985. - 226 c.
  669.14 : 620.197 : 621.793
  Карпенко Г.В. Избранные труды : в 2 т. Т.2. Работоспособность конструкционных материалов в агрессивных средах. - К. : Наук.думка , 1985. - 239 c.
  669.14 : 620.197 : 621.793
  Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии : учеб.для хим. - технолог.спец.вузов. - 8-е изд.,перераб . - М. : Химия , 1971. - 784 c.
  66.01
  Каталог деталей трактора ДТ-75М / сост.Н.П.Харченко,Т.И.Николаева,Р.П.Бакланова и др. - М. : Машиностроение , 1970. - 272 c.
  629.366            629.114.2
  Кац.М.И. Охрана труда в химической промышленности : учеб.для хим.- технолог.техникумов / М.И.Кац, Л.И.Билинкис, В.С.Медведева. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Химия , 1974. - 307 c.
  658.345 : 66
  Кацман М.М. Расчет и конструирование электрических машин : учеб.пособ. для техникумов. - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 359 c.
  621.313.001.66
  Качество стали и влияние на него использования лома / сост.: Л.Н.Шевелев,В.И.Метушевская. - М. : Машиностроение , 1995. - 173 c.
  669.18
  Кащенко Г.А. Основы металловедения : учебник для втузов. - 3-е изд., доп.и перераб . - М.-Л. : Машгиз , 1959. - 395 c.
  669.017
  Київський політехнічний інститут : нарис історії. - К. : Наук.думка , 1995. - 320 c.
  378.662(477-25)
  Клементьева Т.Б. Повторяем времена английского глагола. - К. : Б.и. , 1995. - 207 c.
  811.111`366.58            81.2Англ.
  Клементьева Т.Б. Повторяем времена английского глагола : учеб.пособие для неяз.вузов. - М. : Высш.шк. , 1985. - 184 c.
  811.111`366.58            81.2Англ-2
  Клименко С.А. Фрактальна параметризація структури матеріалів, їх оброблюваність різанням та зносостійкість різального інструменту : монографія / С.А.Клименко, Ю.О.Мельнійчук, Г.В.Встовський. - К. : ІНМ ім.В.М.Бакуля , 2009. - 168 c.
  669-16 : 621.91 : 621.9.02-034.018.23
  Климчук А.Д. Ремонт шасси трактора Т-150 К. - М. : Агропромиздат , 1988. - 207 c.
  629.366.023.1            629.114.2
  Кнюппель Г. Раскисление и вакуумная обработка стали.Основы и технология ковшовой металлургии / пер.с нем.Г.Н.Еланского. - М. : Металлургия , 1984. - 413 c.
  669.18.046
  Кожух В.Я. Автоматизированные системы управления в металлургии : учеб. пособ. для металлург. ин-тов и фак-тов / В.Я.Кожух, В.В.Павленко. - К. - Донецк : Вища шк. , 1982. - 176 c.
  658.5.011.56 : 669
  Кожушко Л.Ф. Технологія виготовлення об`ємних дренажних фільтрів / Л.Ф.Кожушко,Л.С.Серілко - Рівне : РДТУ , 2001. - 156 c.
  631.662            22.21я73
  Комков Б.Д. Справочник по охране труда на хлебоприемных и зерноперерабатывающих предприятиях / Б.Д.Комков, А.В.Галкина, А.Ф.Теплов - М. : Колос , 1981. - 319 c.
  658.345 : 664.7
  Коновалов В.Ф. Динамическая устойчивость тракторов. - М. : Машиностроение , 1981. - 144 c.
  631.372 + 629.366.017.3
  Конструирование и производство топливной аппаратуры тракторных дизелей / В.Г.Кислов, Є.И.Кошман, В.Я.Попов и др. - М. : Машиностроение , 1972. - 302 c.
  621.436.2.031/.032.001.66
  Конструирование и расчет микросхем и микропроцессов: Учеб. пособие для вузов по спец. / Пономарев М.Ф., Коноплев Б.Г - М. : Радио и связь , 1986. - 176 c.
  621.382.049.771.14.001.66
  Конструирование и эксплуатация автомобилей и тракторов Т.2. : респуб.межведом.сб. Вып.2. - Минск : Высш.шк. , 1987. - 132 c.
  629.3.021 + 629.366.021            629.113.002+629.114.2
  Конструирование приборов : в 2 кн. Т.1. / М.Бауэршмидт, Э.Бюргер, И.Витте и др.; под ред. В Краузе ; пер. с нем. В.Н.Пальянова ; под.ред.О.Ф.Тищенко. - М. : Машиностроение , 1987. - 384 c.
  681.2.001.66
  Конструирование приборов : в 2 т. Т.2. / Л.Беме, Э.Бюрген, А.Калюса и др.; под ред. В.Краузе ; пер. с нем.. В.Н.Пальянова; под.ред.О.Ф.Тищенко. - М. : Машиностроение , 1987. - 376 c.
  681.2.001.66
  Конструирование роботов / П.Андре , Ж.- М.Кофман, Ф.Лот, Ж.П.Тайар; пер. с фр. Д.М.Далечиной и др. ; под ред.А.М.Долгова. - М. : Мир , 1986. - 358 c.
  621.865.8.001.66
  Конструкционные материалы и их обработка : учеб.пособие для вузов / Н.А.Галактионова, И.Ф.Войчук, Н.И.Демина и др.; под общ.ред.Н.А.Галактионовой. - М. : Металлургия , 1975. - 390 c.
  669.018.29 + 620.22
  Конь М.Я. Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность за рубежом : справочник / М.Я.Конь, Е.М.Зелькинд, В.Г.Шершу. - М. : Химия , 1986. - 183 c.
  665.6
  Коробейников А.Т. Испытания сельскохозяйственных тракторов / А.Т.Коробейников, В.С.Лихачев, В.Ф.Шолохов - М. : Машиностроение , 1985. - 239 c.
  631.372.001.4 + 629.366
  Коростелев П.П. Химический анализ в металлургии : учеб.пособ.для ПТУ - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Металлургия , 1988. - 284 c.
  669 : 543
  Коррозия и защита химической аппаратуры Т.4. Производство серной кислоты и фосфорных удобрений : справ.руководство / под ред.: А.М.Сухотина, В.С.Зотикова. - М. : Химия , 1970. - 267 c.
  [620.193 + 620.197]: [661.25 + 631.85]
  Коррозия и защита химической аппаратуры Т.6. Производство хлора и его неорганических соединений : справ.руководство / под ред. А.М.Сухотина, А.Л.Лабутина. - Л. : Химия , 1972. - 376 c.
  [620.193+620.197] : 661.41/44
  Коррозия под действием теплоносителей, хладагентов и рабочих тел. : справ.руководство / А.М.Сухотин, А.Ф.Богачев, В.Г.Пальмский и др.; под ред. А.М.Сухотина, В.М.Беренблит. - Л. : Химия , 1988. - 359 c. - (Коррозионная стойкость оборудования хим. производс).
  620.197 : 66.02(083)
  Корсаков В.С. Основы конструирования приспособлений : учебник для вузов - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1983. - 277 c.
  621.9.06-229.001.66
  Котик Ф.И. Контроль металлов и сплавов в машиностроении : справочник / Ф.И.Котик, С.Г.Ибрагимов - М. : Машиностроение , 1983. - 248 c.
  669 : 543
  Кочанов Н.С. Компактные шестизначные математические таблицы : справ. пособие - Л. : `Машиностроение` , 1970. - 160 c.
  519.66.096
  Красковский Е.Я. Расчет и конструирование механизмов приборов и вычислительных систем : учеб. пособ. для приборостроит. спец. вузов / Е.Я.Красковский, Ю.А.Дружинин, Е.М.Филатов; под ред. Ю.А. Дружинина. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1991. - 479 c.
  681.1.001.66
  Кривандин В.А. Металлургические печи : учеб. пособ. для вузов / В.А.Кривандин, Б.Л.Марков ; под общ.ред.В.А.Кривандина. - М. : Металлургия , 1967. - 572 c.
  669.041
  Кривандин В.А. Металлургические печи : учеб.пособие для вузов / В.А.Кривандин, Б.Л.Марков ; под общ.ред.В.А.Кривандина. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Металлургия , 1977. - 462 c.
  669.041
  Кривандин В.А. Металлургические печи - М. : ’’Металлургия’’ , 1977. - 463 c.
  669.041
  Криштал М.А. Внутреннее трение и структура металлов / М.А. Криштал., С.А.Головин. - М. : Металлургия , 1976. - 375 c.
  669-1
  Ксеневич И.П. Системы автоматического управления ступенчатыми трансмиссиями тракторов / И.П.Ксеневич, В.П. Тарасик. - М. : Машиностроение , 1979. - 280 c.
  629.366-585.9-52            629.114.2
  Кудрин В.А Технология получения качественной стали / В.А.Кудрин, В.М.Парма. - М. : Металлургия , 1984. - 320 c.
  669.18
  Кудрин В.А Металлургия стали : учебник для вузов. - М. : Металлургия , 1981. - 488 c.
  669.18
  Кузьмин Б.А. Металлургия, металловедение и конструкционные материалы : учебник для техникумов / Б.А.Кузьмин, А.И.Самохоцкий, Т.Н.Кузнецова. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1977. - 304 c.
  669 (075.32)
  Кузьмин Б.А. Металлургия, металловедение и конструкционные материалы : учебник для техникумов / Б.А.Кузьмин, А.И.Самохоцкий, Т.Н.Кузнецова. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1977. - 304 c.
  669(075.8)
  Кулиев А.М. Химия и технология присадок к маслам и топливам. - 2-е изд.,перераб . - Л. : Химия , 1985. - 312 c.
  662.6/.8
  Кутепов А.М. Общая химическая технология : учебник для вузов / А.М.Кутепов,Т.И,Бондарева,М.Г.Беренгартен - 2-е изд.испр. и доп. . - М. : Высшая школа , 1990. - 520 c.
  66.01
  Лакокрасочные покрытия в машиностроении : справочник / под ред. М.М. Гольдберга - 2-е изд., перераб. идоп . - М. : Машиностроение , 1974. - 576 c.
  667.64
  Лакокрасочные материалы. Технические требования и контроль качества : справ.пособие / сост. М.И.Карякина, Н.В.Майорова. - М. : Химия , 1985. - 272 c.
  667.63
  Лаппо С.И. Таблицы стандартных образцов черных металлов : справочник / С.И.Лаппо, И.М.Кузьмин, А.В.Силин; под.ред.: Ю.Л.Плинера - М. : Металлургия , 1983. - 133 c.
  669
  Лахтин Ю.М. Металловедение и термическая обработка металлов : учеб.для металлург.спец.вузов - 3-е изд., перераб.и доп. . - М. : Металлургия , 1984. - 359 c.
  669.017+621.785
  Лахтин Ю.М. Металловедение и термическая обработка металлов : учебник для металлург.и машиностр.техн. - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : Металлургия , 1979. - 320 c.
  669.017
  Лахтин Ю.М. Металловедение и термическая обработка металлов : учебник для металлург.и машиностр.техникумов - М. : Металлургия , 1969. - 446 c.
  669.017+621.785
  Лахтин Ю.М. Основы металловедения : учебник для сред.спец.учеб.заведений - М. : Металлургия , 1988. - 319 c.
  669.017
  Лебедев Н.Н. Химия и технология основного органического и нефте-химического синтеза : учебник для хим.-технол.спец.вузов - М. : Химия , 1971. - 840 c.
  661
  Левин В.А. Синтезаторы частот с системой импульсно-фазовой автоподстройки / В.А.Левин, В.Н.Малиновский, С.К.Романов - М. : Радио и связь , 1989. - 231 c.
  621.396.662
  Левитин К.М. Противотуманные фары и безопасность движения автомобилей - М. : Транспорт , 1974. - 72 c.
  629.113.066:621.32
  Леговані сталі : навч.посібник для вищ. навч. закл. / О.В.Більченко, О.І.Дудка, В.Г.Хижняк, С.М.Чернега - К . : Кондор , 2009. - 96 c.
  669.15-194(075.8)
  Леошкина А.П. Научная организация и нормирование труда на химических предприятиях : учебник для вузов - М. : Химия , 1979. - 222 c.
  (658НОТ+658.53):66
  Лившиц Б.Г. Физические свойства металлов и сплавов : учебник для вузов - М : Машгиз , 1959. - 368 c.
  669.01
  Логаватский А.А. Научная организация труда и управления в металлургии : учебное пособие для металлург.спец.вузов - М. : Металлургия , 1984. - 255 c.
  669.1
  Локерман А.А. Рассказ о самых стойких - М. : Знание , 1982. - 192 c.
  669.23
  Лопухов Г.А Толковый сеталлургический словарь:Основные термины.Ок.7000терминов / В.И.Куманина - М. , 1989. - 446 c.
  669
  Лукин П.П.и др. Конструирование и расчет автомобиля : учеб.для втузов по спец. "Автомобили и тракторы" / П.П.Лукин,Г.А.Гаспарянц,В.Ф.Родионов - М : Машиностроение , 1984. - 376 c.
  629.113.001.66(075.8)            39.33я73
  Лысак Л.И., Николип Б.И. Физические основы обработки стали / Лысак Л.И., Николип Б.И. - К. : Техника , 1975. - 304 c.
  669.017.3:669.1
  Лышко Г.П. Топливо и смазочные материалы - М. : Агропромиздат , 1985. - 336 c.
  631.3-6+621.829+662.75
  Лялюк О.Г. Управління проектами зменшення радонорнебезпеки в будівництві: Монография - Вінниця : Універсум-Вінниця , 2003. - 139 c.
  669.887.3
  Ляхович Л.С. Специальные стали : Учеб. пособие для вузов по спец. "Металоведение, оборуд. и техн. терм. обраб. металлов" - М. : Высшая школа , 1985. - 208 c.
  669.15
  Ляхович Л.С. Специальные стали : Учеб. пособие для вузов по спец. "Металоведение, оборуд. и техн. терм. обраб. металлов" - М. : Высшая школа , 1985. - 208 c.
  669.15
  Макарова Н.А. Металлопокрытия в автомобилестроении : Справочное пособие / Перед.загл.автор Н.А.Макарова, М.А.Лебедева,В.Н.Набокова - М. : Машиностроение , 1977. - 293 c.
  629.113:669
  Масленков С.Б. Жаропрочные стали и сплавы : справочник - М. : Металлургия , 1983. - 191 c.
  669.018.44
  Масленников Ф.И. Лабораторный практикум по металловедению : учеб. пособие для втузов - изд.3-е перераб. и доп. . - М. : Машгиз , 1961. - 268 c.
  669.01
  Материалы в машиностроении: Выбор и применение : в 5 т. Т.1. Цветные металлы и сплавы : справочник / под общ. ред. И.В. Кудрявцева; под ред П.П. Лужникова - М. : Машиностроение , 1967. - 168 c.
  621.002.3+669.2/.8
  Материалы в машиностроении: Выбор и применение : в 5 т. Т.2. Конструкционная сталь : справочник / под общ. ред. И.В. Кудрявцева; под ред. Е.П. Могилевского - М. : Машиностроение , 1967. - 496 c.
  621.002.3+669.14.018.29
  Материалы в машиностроении: Выбор и применение : в 5 т. Т.4. Чугун : справочник / под общ. ред. И.В. Кудрявцева ; под ред. А.А. Жукова - М. : Машиностроение ; Шерман , 1969. - 248 c.
  621.002.3+669.13
  Материалы в машиностроениии: Выбор и применение : в 5 т. Т.3. Специальные стали и сплавы : справочник / под общ. ред. И .В. Кудрявцева; под ред. Ф.Ф. Химушкина - М. : Машиностроение , 1968. - 446 c.
  621.002.3+669.15
  Медовар Б.И. Металлургия: вчера, сегодня и завтра - К. : Наукова думка , 1986. - 130 c.
  669
  Мезенин В.А. Занимательно о железе - 3-е изд.перераб. и доп. . - М. : Металлургия , 1985. - 175 c.
  669.12
  Менделевич Б.М. Диалоговые системы проектирования и отладки программ ОС ЕС Эвм : Справочник / Б.М.Менделевич, Г.С.Финин - Киев : Техника , 1990. - 166 c.
  681.3.066
  Менделевич Б.М.,Финин Г.С. Диалоговые системы проектирования и отладки программ ОС ЕС ЭВМ : справочник / Б.М.Менделевич,Г.С.Финин - Киев : Техника , 1990. - 166 c.
  681.3.066
  Металлография железа Т.2. Структура сталей : Пер.с англ. : Металлургия , 1972. - 284 c.
  669.01
  Металлы и их заменители / Ю.И. Ривлин и др. - М. : Металлургия , 1973. - 440 c.
  669.1
  Микропроцессоры в химической промышленности.Автоматическое регулирование и адаптивное управление / Р.И.Батырев,Б.Ф.Зарецкий,М.М.Эленбоген и др. - М. : Химия , 1988. - 136 c. - (Курсом ускорения науч.-техн. прогресса).
  681.325.5-181.4:66
  Михайлов С.М. и др. Солнечная `Массандра` , Очерк. Симферополь, `Таврия` / С.М. Михайлов, З.И. Левченко, С.Н. Суханов, 1975. - 141 c. - (История фабрик и заводов).
  663.2
  Моделювання та оптимальні металургійні системи : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.Б.Охотський, В.М.Ковшов, А.Г.Кучер та ін.; за ред. В.Б.Охотського. - К. : ІЗМН , 1998. - 155 c. - (Ін-т змісту та методів навчання Держ.металург.акад).
  669 : 519.87
  Мухленов И.П. Общая химическая технология : В 2-х ч.. Т.Ч.1. Теоретические основы химической технологии : учебник для вузов - 3-е изд.,перераб.и доп. . - М , 1977.
  66.01
  Мухленов И.П. Общая химическая технология : В 2-х ч.. Т.Ч.2. Важнейшие химические производства : учебник для вузов - 3-е изд.,перераб.и доп. . - М , 1977.
  66.01
  Мухленов И.П. Основы химической технологии : учебное пособие для вузов / И.П.Мухленов,В.Д.Тамбовцева,А.Е.Горштейн; под ред.проф.И.П.Мухленова - 2-е изд.,доп.и перераб. . - М : Высшая школа , 1975. - 344 c.
  661
  Н.Г.Пучкова Товарные нефтепродукты,их свойства и пременение : Справочник - М. : Химия , 1971. - 414 c.
  665.71
  Назаров С.В. Генерация операционной системы ОС ЕС / С.В.Назаров, А.Г.Барсуков - М. : Финансы и статистика , 1985. - 175 c.
  681.3.066
  Наливайко Н.В. Социальные основы и гносеологическая природа научной деятельности / отв.ред.А.Т.Москаленко - Новосибирск : Наука , 1985. - 175 c.
  72+66.017.77
  Народная война в тылу фашистских оккупантов на Украине, 1941 - 1944г. : в 2-х. Т.1. Борьба в подполье - К. : Наук.думка , 1985. - 399 c.
  66.61/2/272
  Народная война в тылу фашистских оккупантов на Украине, 1941 - 1944г. : в 2-х кн.. Т.2. Партизанская борьба - К. : Наук.думка , 1985. - 431 c.
  66.61/2/272
  Научно- технический прогресс : Словарь / Л.И. Абалкин и др. - М. : Политиздат , 1987. - 366 c.
  66.017.77
  Научно-технический прогресс в машиностроении Т.Вып.1. Композиционные материалв : Сборник / под. ред. К.В. Фролова - М. : Б.И. , 1987. - 124 c. - (Информац. обеспечение комплексной программы науч.-).
  669.018
  Некрасов З.И. Развитие металлургии в УССР / З.И.Некрасов - Киев : Наукова думка , 1980. - 959 c.
  669
  Нестеренко Т.М. Виробництво алюмінієвих сплавівз рудної та вториної сировини: Навч. посібнк для ВНЗ - К. , 2007. - 207 c.
  669.71
  Нефти СССР : 4. Нефти Среднего и нижнего поволжья - М. : Химия , 1972. - 391 c.
  665.5
  Никита Сергеевич Хрущев: Материалы к биографии / сост.Ю.В.Аксютин - М. : Политиздат , 1989. - 366 c.
  66.61(2)8
  Николаев Г.И. Металл века - 2-е изд.,испр. и доп. . - М : Металлургия , 1982. - 167 c.
  669.295
  Новиков И.И. Дефекты кристаллического строения металлов - 3 . - Москва : Металлургия , 1983. - 232 c.
  669.548.4
  Новиков И.И. Дефекты кристаллического строения металлов - 2 . - Москва : Металлургия , 1975. - 208 c.
  669:548.4
  Новое в технологии получения материалов / А.И. Манюхин и др. - Москва : Машиностроение , 1990. - 443 c.
  669.001.71
  Обельницкий А.М. Топливо и смазочные материалы : учебник для втузов по спец."ДВС" - М. : Высшая школа , 1982. - 208 с. c. - ((Высшее образование)).
  662.75+621.431.73-6 (075.8)
  Обработка давлением и механические свойства тугоплавких металлов и сплавов : сборник статей - М. : Наука , 1974. - 174 с. c. - ((АН СССР.Ин-т металлургии им.А.А.Байкова)).
  621.77:669
  Обработка давлением тугоплавких металлов и сплавов / Н.И.Корнеев,С.В.Певзнер,Е.И.Разуваев,В.Б.Емельянов - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Металлургия , 1975. - 440 с. c.
  621.7:669.018.45
  Обработка поверхности и надежность материалов : пер.с англ. / под ред.Дж.Бурке,Ф.Вайса - М. : Мир , 1985. - 189 с. c.
  669.01
  Общая металлургия : учеб.пособие для техникумов / Д.Д.Бурдаков,Ю.Д.Бурдаков,С.А.Володин,Н.К.Жилкин - М. : Металлургия , 1971. - 471 с. c.
  669
  Общая химическая технология : В 2-х ч.. Т.1. Теоретические основы химической технологии : учебник для вузов / И.П.Мухленов,А.Я.Авербух,Е.С.Тумаркина,И.Э.Фурмер; под ред.И.П.Мухленова - 3-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Высшая школа , 1977. - 287 с. c.
  66
  Общая химическая технология : В 2-х ч.. Т.2. Важнейшие химические производства : учебник для вузов / И.П.Мухленов,А.Я.Авербух,Д.А.Кузнецов и др.; под ред.И.П.Мухленова - 3-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Высшая школа , 1977. - 288 с. c.
  66
  Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания для нормирования работ на крупных токарных и карусельных станках - М. : Машиностроение , 1974. - 168 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53 6621.91:621.94
  Ойкс Г.Н., Иоффе Х.М. Производство стали (расчеты) : учеб.пособие для металлургич. техникумов / Г.Н.Ойкс, Х.М.Иоффе; под ред. Г.Н.Ойкса. - 4-е изд., перераб . - М. : Металлургия , 1975. - 480 c.
  669.18
  Олифер В.Г.,Олифер Н.А. Сетевые операционные системы : Учеб.пособие для вузов по спец. "Информатика и вычислительная техника" - СПб. : Питер , 2006. - 538 c.
  681.3.066
  Операционная система UNIX : Руководство для пользователей / Р.Томас,Д.Иейтс; Пер. с англ.В.В.Леонаса - М. : Радио и связь , 1986. - 349 c.
  681.3.066
  Орлов В.Н. Комплексирование программ в ОСЕС - М : Финансы и статистика , 1986. - 136 c.
  681.3.066
  Осиновский И.Н. Томас Мор - М. : Мысль , 1985. - 174 c. - (Мыслители прошлого).
  66.02
  Основи металургійного виробництва металів і сплавів : Підручник для металург. спец. ВНЗ / Д.Ф. Чернега, В.С. Богущевський, Ю.Я. Готвянський та ін.; за ред. Д.Ф. Чернеги, Ю.Я. Готвянського - К. : Вища школа , 2006. - 503 c.
  669.1
  Основы теории и организыция управления металлургический производством / Н.В. Игошин - М. : Металлургия , 1985. - 303 c.
  669:65
  Основы управления автотранспортным производством : Учеб. пособие для автотранспорт. техникумов / Семенов Б.Д. и др. - К. : Вища школа , 1985. - 143 c.
  665.13
  Пащенко А.А. Новые цементы - Киев : Будівельник , 1978. - 220 c.
  666.94
  Персональный ЭВМ Единой системы - Москва : Финансы и статистика , 1988. - 175 c.
  681.322-181.4.066
  Пилюшенко В.Л. Справочник по практическому металловедению - К. : Техніка , 1984. - 135 c.
  669.017
  Пластичность и разрушение / В.Л. Колмогоров - М. : Металлургия , 1977. - 336 c.
  669.14
  Поволоцкий Д.Я. Раскисление стали - М. : Металлургия , 1972. - 208 c.
  669.1
  Погодина-Алексеева К.М. Металловедение и термическая обработка - М. : Высшая школа , 1966. - 228 c.
  669.01
  Пономарьов П.Х. Безпека харчових продуктів та продовольчої сировини : навч.посібник / П.Х.Пономарьов, І.В.Сирохман. - К. : Лібра , 1999. - 270 c.
  664 : 613.26/.29            36 - 9
  Потенциал электрической энергоэффективности и пути его реализации на производствах с подземными способами добычи железорудн.сырья : монография / под ред. О.Н.Синчука - Кременчуг : ’’ЧП Щербатых А.В.’’ , 2015. - 296 c.
  621.31.031:669.162.12
  Приданцев М.В. и др. Конструкционные стали : Справочник / М.В. Приданцев, Л.Н. Давыдова, И.А. Тамарина - М. : Металлургия , 1980. - 288 c.
  669.14.018
  Производство газа из жидких топлив для синтеза аммиака и спиртов / И.И. Рябцев и А.И. Волков - М. : Химия , 1968. - 208 c.
  668
  Промышленные алюминиевые сплавы : справочник / С.Г.Алиева, М.Б.Альтман, С.М.Амбарцумян и др. Редкол.: М.Б.Альтман и др. - М. : Металлургия , 1984. - 527 c.
  669.715
  Разработка САПР : в 10 т. Т.7. Графические системы САПР / В.Е.Климов; под ред. А.В.Петрова. - М. : Высш. шк. , 1990. - 141, 111 c.
  668.512.22.011.56
  Раймпель Й. Шасси автомобиля: Конструкции подсветок / Агапова В.П. - М. : машиностроение , 1989. - 328 c.
  629.113.011.1.001.66
  Расчет и конструирование микросхем : Учеб пособие по спец. "Диэлектрики и полупроводники", "Электрон, приборы", "Пром.электрон" / Ю.М. Калниболотский, Ю.В. Королев, Г.И. Богдан, В.С. Рогоза - К. : Вища школа , 1983. - 279 c.
  621.382.049.77.001.66
  Расчет и конструирование торгово т- технологического оборудования : Учеб. пособие для вузов по спец. "Машины и аппараты пищевых производств" - Л. : машиностроение , 1985. - 335 c.
  664.3.001.24
  Расчеты и экспериментальные методы построения диаграмм состояния / Н.В. Агеев - М. : Наука , 1985. - 184 c.
  669.017
  Расчеты металлургических процессов на ЭВМ : Учеб. пособие для металлургических специальностей вузов / Д.И. Рыжанков и др. - М. : Металлургия , 1987. - 231 c.
  669.001.573:681.3
  Регулировка автомобилей, применяемых в сельском хозяйстве : справочник / В.Е. Гореликова, В.Т. Каширин, П.Д. Козлов и др. - Л. : Машиностроение , 1984. - 311 c.
  629.366-5 : 631.372            629.113-5 : 631.372
  Ред Є.Т схемотехника радиоприемников : Практ. пособие - М. : Мир , 1989. - 150 c.
  621.396.62.001.66
  Резник А.М. Электрооборудование автомобилей - М. : Транспорт , 1990. - 255 c.
  629.113.066
  Резник А.М. Электрообурудование автомобилей - М.: : Транспорт , 1990. - 256 с. c.
  629.113.066
  Рейбман А.И. Защитные макокрасочные покрытия в химических производствах - 3-е перераб. и доп. . - Л. : Хмия , 1973. - 336 c.
  667.6
  Розвитие металлургии в Украинской ССр / З.И. Некрасов и др. - К. : Наукова думка , 1980. - 959 c.
  669
  Розенберг Ю.А. Влияние смазочных масел на долговечность и надежность деталей машин - М. : ``Машиностроение`` , 1970. - 312 c.
  665            6П5.5
  Руководство к лабораторным работам по общей химии. : уче. пособ. для нехимич. спец. вузов. / по общ. ред. заслуж. деят. науки и техники, д-ра хим. наук проф. А.Ф. Боговленского. - М. : Высш. школа , 1972. - 190 c.
  661
  Руководство к лабораторным работам по общей химии. : уче. пособ. для нехимич. спец. вузов. / по общ. ред. заслуж. деят. науки и техники, д-ра хим. наук проф. А.Ф. Боговленского. - М. : Высш. школа , 1972. - 190 c.
  661
  Руководство к лабораторным работам по общей химии. : уче. пособ. для нехимич. спец. вузов. / по общ. ред. заслуж. деят. науки и техники, д-ра хим. наук проф. А.Ф. Боговленского. - М. : Высш. школа , 1972. - 190 c.
  661
  Руководство к практическим занятиям по технологии неорганических веществ. : уче. пособ. для химико-технологич. спец. вузов / под ред. М.Е. Позина; перед загл. авт.: М.Е. Позин, Б.А. Копылев, Е.С. Турмаркина, Г.В. Бельченко. - 3-е изд., испр. и доп . - Л. : Химия , 1968. - 380 c.
  661            6П7.2
  Рыжонков Д.И. Расчеты металлургических процессов на ЭВМ - М. : Металлургия , 1987. - 231 c.
  669.001.573
  Савицкий Е.М. Сплавы рения в электронике / Е.М.Савицкий,М.А.Тылкина,А.М.Левин - М. : Энергия , 1980. - 216 с. c. - ((Электронное материаловедение)).
  621.385:669.849
  Савицкий Е.М. Сплавы рения в электронике / Е.М.Савицкий,М.А.Тылкина,А.М.Левин - М. : Энергия , 1980. - 216 с. c. - ((Электронное материаловедение)).
  621.385:669.849
  Савуляк В.І. Синтез зносостійких композиційних матеріалів та поверхневих шарів з екзотермічних компонентів : монографія - Вінниця : УНІВЕСУМ-Вінниця , 2002. - 160 с. c.
  669.018.9-971.2
  Савуляк В.І. Побудова та аналіз моделей металевих сплавів : монографія / В.І.Савуляк,А.О.Жуков,Г.О.Чорна - Вінниця : Універсум , 1999. - 199 с. c. - ((Вінницький держ.техн.ун-т)).
  669.017.11
  Сагарадзе В.С. Повышение надежности цементуемых деталей - М. : Машиностроение , 1975. - 216 с. c.
  669.14.018.2:62-19
  Сажко В.А. Електричне та електронне обладнання автомобілів : навч.посібник для ВНЗ за спец."Автомобілі та автомоб.госп-во" - К. : Каравела , 2004. - 300 с. c.
  629.113.066
  Сажко В.А. Електрообладнання автомобілів і тракторів : підручник для ВНЗ - К : Каравела , 2008. - 399 с. c.
  629.113.066(075.8)
  Самохоцкий А.И. Металловедение : Учебн.для техникумов / А.И.Самохоцкий,М.Н.Кунявский,Т.М.Кунявская - 4-е перераб. . - Москва : Металлургия , 1990. - 416 c.
  669.017
  Самохоцкий А.И. Металловедение : Учебник для техникумов / А.И Самохоцкий,М.Н.Кунявский,Т.М.Кунявская - 4-е перераб.и доп. . - Москва : Металлургия , 1990. - 416 c.
  669.017
  Самохоцкий А.Н. Лабораторные работы по металловедению : учеб.пособие для техникумов / А.Н.Самохоцкий,М.Н.Кунявский - 3-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1971. - 184 с. c.
  669
  Сборник технических условий на лакокрасочные материалы. Дополнительный том - М : "Химия" , 1972. - 320 c.
  667
  Свердлов В.Д. Металеві баштові споруди з високим ступенем співосності несучих єлементів : монографія / В.Д. Свердлов, В.О. Попов - Вінниця : УНІВЕРСУМ- Вінниця , 2005. - 140 c.
  624.976624.042
  Сверхтвердые материалы. Научно- теоретич. журнал. Основан в 1979 Т.Вып.2. - К : Наукова думка , 1979. - 88 c. - (/А.Н. СССР. Отделение физико-химии и технологии ).
  666.233
  Сверхтвердые материалы. Науч.- теореитч. журнал. Основан в 1979 г. Выходит 6 раз в год Т.Вып.1. - К : Наукова думка , 1979. - 96 c. - (/А.Н. СССР. Отделение физикохимии и технологии ).
  666.23
  Сверхтвердые материалы. Науч.- теоретический журнал Т.Вып.3. - К : Наукова думка , 1979. - 95 c. - (АН СССР. Отделение физико- химии и технологическ).
  666.233
  Свойства конструкционных материалов на основе углерода : справочник / под ред.канд. техн. наук В.П. Соседова - М : "Металлургия" , 1975. - 336 c.
  666.764.4.004.12
  Северякова Н.М. А.В. Луначарский о воспитании / Предислов. И. Луначарский. - М : Высш.шк. , 1990. - 188 c.
  66.017.85
  Сельскохозяйственные тракторы и автомобили Т.2. Шасси и оборудование : учеб. пособие - М. : Агропромиздат , 1987. - 335 c.
  631.372+629.366
  Семак З.М. Фарбування текстильних матеріалоів рослинними барвниками : навч. посібник для ВНЗ / З.М. Семак, Б.Б. Семак - Львів : Світ , 2005. - 335 c.
  667.027.42
  Семененко В.А. и др. Операционные системы : уч. пособие для ПТУ / В.А. Семененко, А.М. Величкин, Ю.В. Ступин - М : Высш. шк. , 1990. - 192 c.
  681.3.066
  Сергеев А.Г. Диагностирование электрооборудования автомобилей - М. : Транспорт , 1987. - 159 c.
  629.113.066
  Сига Х. Введение в автомобильную электронику Х. Сига, С. Мидзутани : пер с яп. / под ред.: А.Б. Брюханова - М.: : Мир , 198. - 232 c.
  629.113.066
  Сидоренко М.Ф. Теория и технология электроплавки стали : учеб. пособ. для металург. спец. вузов - М.: : Металлургия , 1985. - 270 c.
  669.187
  Синтетические алмазы. Научно-производственный сборник - К. : Наукова думка , 1977. - 96 c.
  666.233
  Скобло А.И. Процессы и аппараты нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности : учебник / А.И.Скобло, И.А.Трегубова, Н.Н.Егоров - М. : Гостоптехиздат , 1962. - 652 c.
  66.01
  Смирягин А.П. Промышленные цветные металлы и сплавы : справочник / А.П.Смирягин ,Н.А.Смирягина - 3-е изд., доп. и перераб. . - М. : Металлургия , 1974. - 488 c.
  669.2
  Смирягин А.П. Промышленные цветные металлы и сплавы : справочник / А.П. Смирягин, Н.А.Смирягина,А.Б.Велова - 3-е изд., доп. и перераб. . - М. : Металлургия , 1974. - 488 c.
  669.2
  Соколовский П.И. малоуглеродистые и низколегированные стали - М. : Металлургия , 1966. - 216 c.
  669.1
  Солнцев Л.А. Получение чугунов повышенной прочности. - Х. : Вища шк. Изд-во при Харьк. ун-те , 1986. - 152 c.
  669.131
  Солнцев С.С., Морозов Е.М. Разрушение стекла. - М. : Машиностроение , 1978. - 152 c.
  666.11
  Солнцев Ю.П. Металловедение и технология металлов : Уч.для немашиностроит.спец.втузов / Ю.П.Солнцев,В.А.Веселов - Москва : Металлургия , 1988. - 512 c.
  669.017
  Солнцев Ю.П. Металловедение и технологии металлов : учеб. для немашиностроит. спец. втузов - М. : Металлургия , 1988. - 512 c.
  669.017
  Солнцев Ю.П. Металловедение и технологии металлов : учеб. для немашиностроит. спец. втузов - М. : Металлургия , 1988. - 512 c.
  669.017
  Солнцев Ю.П. Металловедение и технологии металлов : учеб. для немашиностроит. спец. втузов - М. : Металлургия , 1988. - 512 c.
  669.017
  Солнцев Ю.П. Металловедение и технологии металлов : учеб. для немашиностроит. спец. втузов - М. : Металлургия , 1988. - 512 c.
  669.017
  СолнцевЮ.П. Металловедение и технология металлов : Учебник для немашиностроит.спец.вузов / Ю.П.Солнцев,В.А.Веселов - Москва : Металлургия , 1988. - 512 c.
  669.017
  Сорокин В.Г. Марочник сталей и сплавов / под ред. В.Г.Сорокина - М. : Машиностроение , 1989. - 638 c.
  669.1.015            34.22-9
  Сплавы молибдена. / Н.Н. Моргунова, Б.А. Клыпин, В.А. Бояршинов и др. - М. : Металлургия , 1975. - 392 c.
  669.28
  Способы защитить оборудование от коррозии : справоч. рук-во / под ред. Б.В. Строкана, А.М. Сухотина. - Л. : Химия, Ленингр. отд-ние , 1987. - 279 c. - ((Коррозион. стойкость оборуд. хим. пр-в).).
  620.197:66.02
  Справочник металлурга по цветным металлам.Производство алюминия - М. : Металлургия , 1971. - 560 с. c.
  669.713.723
  Справочник металлурга по цветным металлам.Производство глинозема / А.А.Аграновский,В.И.Берх,В.А.Кавина и др. - М. : Металлургия , 1970. - 318 с. c.
  669.712
  Справочник по клеям / сост.Л.Х.Айрапетян,В.Д.Заика,Л.Д.Елецкая,Л.А.Яншина;под ред.Г.В.Мовсисяна - Л. : Химия , 1980. - 304 с. c. - ((Гос.научно-исслед.и проектный ин-т полимерных кле).
  668.3
  Справочник по практическому металловедению / В.Л.Пилющенко,Б.Б.Винокур,С.Е.Кондратюк и др. - К. : Техніка , 1984. - 135 с. c.
  669.017
  Справочник продавца продовольственных товаров / Нониев С.Г., Киракозова Н.Ш. - Москва : Высшая школа , 1977. - 448 c.
  339.166.82
  Степанов А.В. Ресурсосберегающая технология переработки нефти - К. : Наукова думка , 1993. - 270 с. c.
  665
  Степанов Б.И. Введение в химию и технологию органических красителей : учебник для химико-технол.спец.вузов - М. : Химия , 1971. - 448 с. c.
  668
  Стинсон К. Эффективная работа в Windows 95 / Пер. с англ. - СПб : Питер Ком , 1999. - 780 c.
  661.3.06
  Стинсон К. Эффективная работа в Windows 95 / Пер. с англ. С.Топорова - СПб : Питер , 1997. - 774 c.
  661.3.06
  Суханов В.П. Каталитические процессы в нефтепереработке - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Химия , 1973. - 416 c.
  665.6
  Сухотин А.М. Способы защиты оборудования от коррозии : справ.руководство - Л. : Химия , 1987. - 279 c.
  620.197:66.02
  Сучасні технології виробництва кремнію та кремнієвих фотоелектричних перетвор.сон.енерг. : монографія / А.П.Оксанич, В.А.Тербан, С.О.Волохов - Кривий Ріг : Мінерал , 2010. - 266 c.
  620.91:661.183.6
  Таленс Я.Ф. Работа конструктора - Л. : Машиностроение , 1987. - 255 c.
  621.001.66
  Термодиномика процессов восстановления окислов иеталлов / Г.И.Цуфаров,А.Н.Мень,М.Г.Журавлува; под ред. Г.И.Чуфарова - М. : Металлургия , 1970. - 400 c.
  669.1
  Технология металлов и конструкционные материалы : учебник / Б.А.Кузьмин, Ю.Е.Авраменко, М.А.Кудрявцев и др; под общ. ред.Б.А.Кузьмина. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1989. - 495 c.
  621.7 + 669.018.291(075.32)
  Технология металлов и конструкционные материалы : учебник для техникумов / Б.А.Кузьмин,Ю.Е.Абраменко, В.К.Ефремов и др.; под ред. В.А.Кузьмина. - М. : Машиностроение , 1981. - 351 c.
  621.7 + 669.018.791(075.32)
  Технология переработки нефти и газа. Производство топлива - М. : Химия , 1968. - 287 c.
  665.6
  Технология переработки нефти и газа.Нефтехимия - М. : Химия , 1972. - 240 с. c. - ((Труды Гроз.НИИ.Вып.XXV)).
  66
  Тимашев В.В. Практикум по химической технологии вязущих веществ /материалов/ : учеб. пособие для химико-технологических спец. вузов / Ю.М.Бутт, В.В.Тимашев - М. , 1973.
  666
  Тимофеев Б.Б. Технология обработки данных в АСУП / Б.Б Тимофеев, В.А.Литвинов - К. : Техніка , 1978. - 173 c.
  681.3.066
  Топлива,смазочные материалы,технические жидкости.Ассортимент и применение / Т.У.Асмус,К.Боргнакке,С.К.Клар - М. : Химия , 1989. - 431 c.
  662.7
  Тракторы. Проектирование, конструирование и расчет : учебник для вузов / И.П.Ксеневич, В.В.Гуськов, Н.Ф.Бочаров и др.; под общ.ред. И.П.Ксеневича. - М. : Машиностроение , 1991. - 544 c.
  629.366.001.63 (075.8)            629.114.2.001.63(075.8)
  Тревеннор А. Операционые системы малых ЭВМ / Пер. с англ. - М. : Финансы и статистика , 1987. - 188 c.
  681.3.066
  Третьяков В.И. Основі металловедения и технологии производства спесеніх твердіх сплавов / 2-е изд. перера. и доп. - М. : Металургия , 1976. - 527 c.
  669.018
  Трояновська І.П. Моделювання криволінійного руху колісних і гусеничних тракторних агрегатів : монографія / І.П.Трояновська, С.П.Пожидаєв; за ред. І.П.Трояновської. - К. : АграрМедіаГруп , 2013. - 303 c.
  629.365/.366 : 519.876.5
  Тугоплавкие металлы и сплавы / Т. Титц, Д.Уилсон; под ред. И.И.Новикова, перевод с английского П.К.Новика,В.С.Золатаревского, В.Ж.Среднегорской - М. : "Металлургия" , 1969. - 352 c.
  669.4
  Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей / И.С. Туревский, В.Б. Соков, Ю.Н. Калинин - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М , 2005. - 367 c.
  629.113.066
  Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей / И.С. Туревский, В.Б. Соков, Ю.Н. Калинин - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М , 2005. - 367 c.
  629.113.066
  Тютюнников Б.Н. Химия жиров - 2-е, перераб. и доп. . - М. : Пищевая прромишленность , 1974. - 448 c.
  664.3
  Урін О.В. Політологія: конспект курсу лекцій з таблицями та схемами : навч. посібник - Кременчук , 2003. - 119 c.
  66.0
  Утопический социализм в России.Хрестоматия - М. : Политиздат , 1985. - 590 c.
  66.02
  Утопический социализм.Хрестоматия / А.И.Володина - М. : Политиздат , 1982. - 512 c.
  66.02
  Фесенко М.Н. Лабораторный практикум по теории конструкции и расчету автотракторного электрооборудоавния : учеб. пособие / М.Н.Фесенко,Ю.П.Чижков, В.Е.Герасимов - М. : Машиностроение , 1989. - 151 c.
  629.113.066
  Фесенко М.Н. Теория, конструкция и расчет автотракторного электрооборудования : учебник для техникумов - М. : 1979 , 1979.
  629.113.066
  Физическое металловедение : в 3-х т.. Т.т.2. Фазовые превращения в металлах и сплавах и сплавы с особыми физическими свойствами / под ред.Р.У.Кана и П.Хаазена, пер. с англ. - 3-е изд. перераб. и доп. . - М. : Металлургия , 1987. - 624 c.
  669.017
  Физическое металловедение : в 3-х т.. Т.т.3. Атомное строение металлов и сплавов / под ред. Р.У.Кана и П.Хаазена, пер. с англ. - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Металлургия , 1987. - 640 c.
  669.017
  Физическое металловедение Т.вып.1. Атомное строение металлов и сплавов / под ред. Р.Кана,перевод с англ. под ред. д-ра техн.наук Н.Т.Чеботарева - М. : Мир , 1967. - 334 c.
  669.01
  Физическое металловедение Т.вып.2. Фазовые превращения.Металлография / под ред.Р.Кана,перевод с англ.,под ред.д-ра техн.наук И.И.Новикова - М. : Мир , 1968. - 490 c.
  669.01
  Физическое металловедение : в 3-х т.. Т.т.3. Физико-механические свойства металлов и сплавов / под ред.Р.У.Кана,П.Хаазена,пер. с анг. под ред. О.В.Абрамова,Ч.В.Копецкого,А.В.Серебрякова - 3-е изд. перераб. и доп. . - М. : Металлургия , 1987. - 662 c.
  669.017
  Физическое металловедение Т.вып.3. Дефекты кристалического строения.Механические свойства металлов и сплавов / под ред. Р.Кана,пер. с англ. под ред. В.М.Розенберга - М. : Мир , 1968. - 484 c.
  669.01
  Флореа О. Расчеты по процессам и аппаратам химической технологии. Перевод с румынского З.М.Хаимского / О.Флореа, О.Смигельский; под ред. докт. техн. наук проф. С.З.Кагана - М. : Химия , 1971. - 448 c.
  66
  Флореа О., Смигельский О. Расчеты по процессам и аппаратам химической технологии. : пер. с румын. З.М. Хаимского. / по ред.: докт. техн. наук, проф. С.З. Кагана. - М. : Химия , 1971. - 448 c.
  66.01            6П7.1
  Фотиев М.М. Электропривод и электрооборудование металлургических цехов : учебник для вузов. - 3-е изд., перераб.и доп . - М. : Металлургия , 1990. - 350 c.
  62-83 :( 669.1.02 + 621.74.06)
  Фотиев М.М. Электропривод и электрооборудование металлургических и линейных цехов : учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Металлургия , 1983. - 288 c.
  62-83 : ( 669.1.02 + 621.74.06)
  Фундаментальні орієнтири науки. Хімія та наукові основи преспективних технологій : зб.ст. за матеріалами проектів ДФФД. - К. : Академперіодика , 2005. - 404 c. - (Б-ка Держ.фонду фундаментальних досліджень).
  [54+62+66/.68] (082.1)
  Химия цементов : Сокращ. перевод с англйского д-ра техн. наук Ю.М. Бутта и канд. техн. наук С.А. Кржеминского / Под ред.: Х.Ф.У. Тейлорв - М. : Стройиздат , 1969. - 502 c.
  666
  Ходовые системы тракторов. Устройство, эксплуатация, ремонт : справочник / В.М.Забродский, А.М.Фанлейб, Л.Н.Кутин, О.Л.Уткин - Любовцев. - М. : Агропромиздат , 1986. - 272 c.
  629.366.027 + 631.372            629.114.2 +631.372
  Цветные металлы и сплавы Т.Том 1. Круглый прокат : Справочник / На обороте тит. л. авт. : М.В. Таубкин, С.А. Цкерман, Д.Г. Карпачев и др. - М. : Металлургия , 1975. - 208 c.
  669.24: 621.771
  Цветные сплавы и металлы Т.Том 1. Плоский прокат : Справочник / На обороте тит.л. авт.: М.Б. Таубкин, С.А. Цукерман, Д.Г. Карпачев и др. - М. : Металлургия , 1975. - 216 c.
  6692/8:621.771
  Цібульский И И.. Свет жизни:Докум.повесть о Ю.В.Козловском - 3-е . - Москва : Политиздат , 1985. - 126 c.
  66.3/2/1
  Цуркан И.Г. и др. Смазочные и защитные материалы : Учебник для техникумов ж-д транспорт / И.Г. Цуркан. В.П. кузнецов. А.А. Гварцман - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Транспорт , 1988. - 167 c.
  621.892: 667.637
  Цыганков А.П. Технический прогресс-химия-окружающая среда / А.П.Цыганков,О.Ф.Балацкий,В.Н.Сенин; под ред.В.А.Зайцева - Москва : Химия , 1979. - 295 c.
  57+66.013.8
  Цыганков П.А. Международные отношения:Учебн.пособие для вузов : Учебн.пособие для вузов - Москва : Новая школа , 1996. - 317 c.
  66.4
  Чапорова И.Н. Структура спеченных твердых сплавов / И.Н.Чапорова,К.С.Чергявский - М. : Металлургия , 1975. - 248 с. c.
  669.018.25
  Черевко Г.В. Інтелектуальна власність : навч.посібник для ВНЗ - К. : Знання , 2008. - 412 с. c.
  339.166.5(075.8)
  Чижков Ю.П. Электрооборудование автомобилей :Учебник для вузов по спец."Электрооборудование автомобилей и тракторов" : Учебн. для вузов / Ю,П.Чижков, А.В.Акимов - Москва : Изд-во "За рулём" , 1999. - 384 c.
  629.113.066
  Членов В.А. Сушка сыпучих материалов в виброкипящем слое / Н.В.Михайлов, В.А.Членов - М. : Стройиздат , 1967. - 224 c.
  666            6П2.27
  Чубук Ю.Ф. Вибрационные машины для уплотнения бетонных смесей : учеб.пособие для вузов / Ю.Ф.Чубук, И.И.Назаренко, В.Н.Гарнец - К. : Вища школа , 1985. - 167 c.
  666.97.033.16:62-868
  Чугунное литье в станкостроении / Г.И.Клецкин, Г.Г.Абрамов, И.М.Воловик; под ред.канд.техн.наук: Г.И.Клецкина - М. : Машиностроение , 1975. - 320 c.
  621.74:669.13:621.906.002
  Чугуны, ферросплавы и прокат черных металлов : справочник / под ред.: Е.А.Явниловича - М. : ``Металлургия`` , 1968. - 691 c.
  669.1            6П3.1
  Чулошников П.Л. Точечная и роликовая электросварка легированных сталей и сплавов - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1974. - 232 с. c.
  621.791.763:669.15-194
  Шалугін В.С. Процеси та апарати промислових технологій : навч.посібник для ВНЗ / В.С. Шалугін, В.М. Шмандій - К : Центр учбової літ.
  66.02/.08(075.8)
  Шангин Ю.А. Восстановление лакокрасочного покрытия легкового автомобиля: (Советы автолюбителям) - М : Транспорт , 1987. - 128 c.
  629.114.6.004.67:667.64
  Шаповалов В.И. Легирование водородом : монография. - Дн. : Журфонд , 2013. - 385 c.
  66.046.516 : 546.11
  Шаприцкий В.Н. Разработка нормативов ПДВ для защиты атмосферы : справочник - М : Металлургия , 1990. - 415 c.
  504.3.054:669
  Шатон Л.В. и др. Современные методы программирования научно-технических задач : справочн. пособие / Л.В. Шатон, А.Н.Кайданов, Л.С. Олейников - Минск : Высш.школа , 1989. - 204 c.
  681.3.066
  Шевченко А.Ф. Технология и оборудование десульфации чугуна магнием в большегрузных ковшах : монография / А.Ф.Шевченко, В.И.Большаков, А.М.Башмаков. - К. : Наук.думка , 2011. - 207 c. - (Проект Наукова книга).
  669.13.054.1 : 669.721 : 669.162.266.24
  Шехтер Ю.Н. Поверхностно - активные вещества из нефтяного сырья. - М. : Химия , 1971. - 488 c.
  661.185
  Шкарупа В.Ф. Основи екології та безпеки товарів народного споживання : підруч. для вузів. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т , 2002. - 314 c.
  502:664
  Шмига Л. Затвердевание и кристаллизация стальных слитков : пер. с чеш. В.М. Побегайло / под ред.: В.И. Кашина. - М. : Металлургия , 1985. - 248 c.
  669.112
  Штейнберг Б.И. Справочник молодого инженера-конструктора / под ред.: Б.М. Браймана. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Техніка , 1983. - 184 c.
  621.001.66
  Штремель М.А. Инженер в лаборатории: Организация труда. - М. : Металлургия , 1983. - 127 c.
  669.001.5:519.242
  Эдьбор в машиностроении / В.С.Лысанов,В.А.Букин; под ред. канд.техн.наук В.С.Лысанова - Ленинград : Машиностроение , 1978. - 280 c.
  621.921.3: 661.65
  Экологические проблемы в современной идеологической борьбе / В.В.Косолапов,И.Т.Фролов,К.М.Сытник - Киев : Политиздат Украины , 1984. - 275 c.
  66.019
  Эксплуатационно-технические свойства и применение автомобильных топлив, смазочных материалов и спецжидкостей : сборник статей. Вып.6 - М. : ``Транспорт`` , 1974. - 184 c.
  629.113.002.4 : / 662.75+621.892+629.113.002.4/
  Электрооборудование автомобилей / Резник А.М., Орлов В.П. - 3 . - М. : Транспорт , 1988. - 239 c.
  629.113.066
  Электрошлаковая технология в машиностроении / Б.И.Медовар, В.Я.Саенко. И.Д.Негаевский и др.; под общ.ред.Б.Е.Патона - К. : Техника , 1984. - 215 c.
  669.187.56
  Эльтерман В.М. Охрана воздушной среды на химических и нефтехимических предприятиях - М. : Химия , 1985. - 160 c.
  628.52/53:66.013.8
  Эрих В.Н. Химия и технология нефти и газа : уч.пособие для техникумов / В.Н.Эрих, М.Г.Расина, М.Г.Рудин - Л. : Химия , 1972. - 463 c.
  665.6