Бібліотека
КрНУ імені М.Остроградського
     
     
     
     
     
     
     
     

Систематичний каталог бібліотеки                                                          Перелік книг за тематикою УДК

001 Наука у цілому
 • 001.895 Венчурні проекти
 • 001.895 , 330.341.1 Інновації
 • 002 Друк. Документація. Науково-технічна інформація
 • 002:339.138 Маркетинг інформаційний
 • 004 Інформаційні технології
 • 004.056 Захист інформації, безпека
 • 004.3 Апаратні засоби
 • 004.353 Відіомонітори
 • 004.42 Програмування
 • 004.451 Операційні системи
 • 004.451.64 Апаратні засоби захисту
 • 004.65 Системи управління базами даних (СУБД)
 • 004.7 Комп`ютерні сітки
 • 004.732 Сітки локальні
 • 004.738.5 Інтернет
 • 004.738.5:658.6/9 Електронна комерція
 • 004.77 Електроний бізнес
 • 004.78 : Автоматизовані системи у ...
 • 004.78:025.4.036 Автоматизовані інформаційно-пошукові системи
 • 004.78:336.717 Автоматизовані системи банківських операцій
 • 004.91 Оброблення і створення документів
 • 004.92 Комп`ютерна графіка
 • 006.015.5 Управління якістю
 • 006.063 Сертифікація
 • 006.1 Стандартизація у цілому
 • 006.83 Якість
 • 008 Культура
  021 Організація та развиток бібліотечної справи
  061 Діяльність організацій по охрані природи
 • 061.1ЕС Европейский Союз(ЕС)
 • 1 Філософія
 • 111.1 Онтологія (буття)
 • 130.2 Філософія культури
 • 141.131 Платонізм. Неоплатонізм
 • 141.339 Езотерика
 • 159.9 Психологія
 • 159.923 Психологія особистості
 • 159.942 Емоції
 • 159.9:334.7.012.42 Психологія підприємництва
 • 168.522 Культурологія
 • 172. 4 Міжнародна етика
 • 174 Професійна етика
 • 174.022.1 Професійна та ділова етика. Імідж. Репутація
 • 174.022.1 Імідж
 • 178.1 Алкоголізм
 • 178.7 Паління
 • 2 Релігія
 • 281.9 Православна церква
 • 303.725.36 Примінення теорії систем, теорії управління та кібернетики
 • 311.12 Статистичне угрупування
 • 311.313(058)(477.53) Регіональна статистика: обласн., краєва
 • 314.02 Демографія.Джерела демографічних даних
 • 314.156.5(477) Геноцид українского народа
 • 314.7 Міграція
 • 316 Соціологія
 • 316.323.4 Азіатска деспотія, соціальна структура
 • 316.324.5 Аграрні суспільства, соціальна структура
 • 316.334.55 Соціологія (аграрна політика)
 • 316.343.4 Автохтонне населення в колоніальному суспільстві (соціологія
 • 316.343.653 Адміністратори в капіталістичному суспільстві (соціология)
 • 316.344.32 Інтелектуали
 • 316.346.2-055.2 Жінки
 • 316.422.4 Прогрес
 • 316.422.44 НТП
 • 316.422.6 Регрес (НТП)
 • 316.46 Лідерство
 • 316.462 Авторитаризм ( соціологія)
 • 316.61-056.45 Генії
 • 316.612 Развиток особистості
 • 316.73 Акультурація (соціологія)
 • 321.61 Абсолютизм (форми влади)
 • 321.64 Авторитарні режими нового часу
 • 323 Внутрішня політика
 • 323.17 Автономія та самовизначення нації
 • 323.329 Соціальні спільноти та прошарки. Інтелігенція
 • 323.396 Соціальна еліта
 • 324 Вибори. Референдуми. Виборчі компанії
  325 Міграційна політика
 • 327(477) Зовнішня політика України
 • 327.51 Військові союзи
 • 328 Парламенти. Народні представництва. Уряди
 • 328.132.7 Президентський кабінет. Президентський уряд
 • 330 Економіка
 • 330(477) Економіка України
 • 330.01 Економічна теорія
 • 330.1 Економічні науки
 • 330.101.54 Макроекономіка
 • 330.111.4 Виробничі сили
 • 330.131.7 Ризики
 • 330.131.7:336.71 Ризики банківські
 • 330.131.7:336.743 Валютний ризик
 • 330.142.2 Уставний фонд, капітал
 • 330.142.2 Вкладений капітал.Уставний фонд
 • 330.142.211.4 Амортизація основних фондів
 • 330.31 Кругообіг в народному господарстві. Відтворення
 • 330.322 Інвестиції
 • 330.322.013 Автономні інвестиції ( політекономіка)
 • 330.322.5 Інвестиції, рентабельність та ефективність
 • 330.322:658.589 Венчурне інвестування
 • 330.33 Криза
 • 330.34.014.1 Економіка застійна
 • 330.34.014.2 Економіка, що розвивається
 • 330.341(477) Фактори економічного розвитку України
 • 330.341.1 Развиток виробничих сил. Техн. прогрес. Інновації
 • 330.341.1 Інновації. Технічний прогрес
 • 330.341.1(477) Інновації в Україні
 • 330.341.2:334.758 Кластер
 • 330.342.111 Автаркне господарство (політекономіка)
 • 330.356.3 Ефективність капіталовкладень
 • 330.43 Економетрія
 • 330.46 Теорія систем, управління в кібернетиці та економіці
 • 330.47 Теорія інформації в економіці. Економічна інформатика
 • 330.52 Національна економіка
 • 330.564.2 Прибутки населення
 • 330.59 Життєвий рівень
 • 330.59 Соціально-економічний розвиток
 • 330.8(477) Історія економічної думки.Економічні вчення та школи
 • 330.837 Інституціоналізм. Неоінституціоналізм
 • 331 Праця. Економіка праці
 • 331.07 Адміністративні органи, уповноважені та офіційні особи (прац
 • 331.101.26 Праця, як економічний фактор
 • 331.101.262 Людський капітал
 • 331.102 Види праці
 • 331.103.255 Автоматизована праця
 • 331.106.24 Колективні договори
 • 331.108 Робота з кадрами
 • 331.108.2 Питання кадрів. Управління кадрів
 • 331.108.2 Управління персоналом
 • 331.108.3 Адаптація рабітників ( праця )
 • 331.2 Зарабітня плата
 • 331.21 Управління заробітною платою
 • 331.211 Аванс (праця)
 • 331.215`311` Виплати із соцстраху
 • 331.225 Премії. Окремі виплати
 • 331.23 Акордна оплата праці
 • 331.31 Робочий час
 • 331.315 Відрядження
 • 331.322 Відпустки
 • 331.5 Ринок праці
 • 331.522 Попит і пропозиція на ринку праці. Потенціал робочих місць
 • 331.522 Трудові ресурси
 • 331.556.4 Міграція трудова, міжнародна
 • 331.556.4 Міждержавна мобільність. Міграція
 • 331.582 Трудові резерви
 • 332.012.324 Власність корпорацій
 • 332.025.1 Адміністративне втручання в регіональній економіці
 • 332.1 Регіональна економіка
 • 332.13 Розміщення. Регіональне разміщення
 • 332.142.4 Використання територіальних ресурсів
 • 332.15 Агломерація економічної діяльності (регіональна економіка)
 • 332.2.01 Аграрні теорії (земельне питання)
 • 332.2.021;338.43.02 Аграрна політика
 • 332.72 Ринок праці, нерухомості
 • 332.856 Агенція по квартирному посередництву ( житлове господарство)
 • 334.012.64 Дрібні підриємства
 • 334.7.012.32 Підприємництво (загальне)
 • 334.7.012.42 Підприємництво комерційне
 • 334.722 Приватне підприємництво
 • 334.722.012.42 Підприємництво
 • 334.722.012.64 Мале підприємництво
 • 334.722.8 Акціонерні компанії
 • 334.758 Злиття. Об`єднання фірм. Кластери
 • 334.7:658.589 Венчурні (рискові) підприємства
 • 336 Фінанси
 • 336.07 Адміністрація фінансова
 • 336.1 Державні фінанси у цілому
 • 336.14 Державний бюджет. Національний бюджет
 • 336.14.025.3 Фінансова безпека
 • 336.2 Бенефіціар
 • 336.22 Податки. Збори
 • 336.225 Методи оподаткування
 • 336.225.64 Податкова заборгованість
 • 336.225.64 Подакти.Заборгованість податкова
 • 336.225.673 Контроль податковий
 • 336.226.11 Податки на доходи фізичних осіб
 • 336.22:351.713 Перевірки податкові
 • 336.246.025.2 Контроль фінансовий
 • 336.275.3 Державні боргові зобов`язання
 • 336.544 Контроль якості
 • 336.7 Грошовий обіг. Банківська справа
 • 336.71 Банківська справа.Банки
 • 336.71(477) Банківська справа. Банки в Україні
 • 336.71.025.3 Безпека у банках
 • 336.711 Національні, державні банки
 • 336.713 Банки комерційні
 • 336.743 Валюта. Зв`язані валюти
 • 336.748.12 Інфляція
 • 336.76 Фінансовій ринок
 • 336.763;347.72.03 Акції (фінанси), (торгове право), (економіка)
 • 336.77 Кредит. Кредитна справа
 • 336.773 Кредитні спілки (фінанси)
 • 338.12 Економічні цикли
 • 338.23:343.3 Безпека економічна держави
 • 338.242 Управління економікою в ринковому господарстві
 • 338.246.02 Адміністративні заходи (економіка)
 • 338.246.025.2 Регулювання. Контроль
 • 338.246.025.2, 338.268.025 Контроль
 • 338.246.027 Матеріальна допомога
 • 338.246.027.2 Стимулювання. Пільги
 • 338.26 Планування.Соціально-економічне планування
 • 338.26 Народногосподарське планування
 • 338.27 Економічне прогнозування
 • 338.27 Прогнозування економічне
 • 338.33 Теорія виробництва. Структура. Спеціалізація
 • 338.364 Автоматизоване виробництво ( економіка)
 • 338.43 Аграрна промисловість (економ.сільського господарства)
 • 338.43 Сільське господарство.Економіка
 • 338.43 Економіка сільського господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика.Економ.сільск. господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика
 • 338.431 Аграрні відносини. Аграрні структури
 • 338.431 Аграрні структури (економіка сільського господарства)
 • 338.432 Сільськогосподарське виробництво (господарювання)
 • 338.436.33 Агропромисловий комплекс
 • 338.439 Продовольчий комплекс. Продовольче питання
 • 338.439 Продовольчий комплекс (економіка)
 • 338.439 : Виробництво продуктів :м"яса,риби,рису і т.д.
 • 338.439:63 рису,молока і т.д. Виробництво с/г продуктів
 • 338.45 Економіка промисловості і ремісничого виробництва
 • 338.45.01 Промислова політика
 • 338.45:658 Економіка підприємства
 • 338.46 Економіка сфери послуг
 • 338.465.2 Консалтинг
 • 338.465.2 Послуги
 • 338.465.2 Інжиніринг
 • 338.465.2 Консультування
 • 338.47 Економіка транспорту і зв`язку
 • 338.48 Туризм. Економіка туризму
 • 338.48-44(1-22) Сільський туризм
 • 338.49 Інфраструктура економіки
 • 338.5 Ціни. Ціноутворення
 • 338.512 Витрати виробництва
 • 338.516.2 Ринок.Форми ринку
 • 338.516.22 Ціни ринкові
 • 338.532.4.025.24 Контроль за цінами
 • 338.583 Інфраструктура
 • 339 Торгівля
 • 339.13.012 Види ринків
 • 339.13.025 Адміністративні міри впливу на ринок
 • 339.137.2 Конкуренція
 • 339.138 Маркетинг
 • 339.138 : 338.46 Маркетинг послуг
 • 339.138(100) Маркетинг міжнародний
 • 339.138(100) Міжнародний маркетинг
 • 339.138.001.5 Маркетингові дослідження
 • 339.138.1 Маркетинг промисловий
 • 339.138.`313` Маркетинг стратегічний
 • 339.14:338.49 Інфраструктура товарного ринку
 • 339.166.5 Торгівля продуктами розумової праці
 • 339.172 Товарні біржі. Продуктові біржі
 • 339.175 Посередники торгові
 • 339.178 Посередницькі інститути
 • 339.187.62 Лізинг
 • 339.187.67 Абонентне обслуговування ( торгівля)
 • 339.37 Роздрібна торгівля
 • 339.543 Митна політика
 • 339.543.624 Оффшорні зони
 • 339.56 Торгівля зовнішня
 • 339.727.2 Рух капіталів. Міжнародні займи. Міграція капталів
 • 339.727.22/24 Інвестиції іноземні
 • 339.74.025 Адміністративні міри в девізній політиці
 • 339.9 Міжнародні економічні відносини. Світове господарство
 • 339.9.012 ЗЕД
 • 339.9.012.23:346.58(477) Регулювання ЗЕД в Україні (правове)
 • 339.9.012.42 Автаркія (світове господарство)
 • 339.92 Міжнародне економічне співробітництво
 • 339.923 Економічні союзи
 • 339.924 Інтеграція
 • 339.94 Глобалізація
 • 34.07;35.07 Адміністративні органи (право)
 • 340 Право. Юридичні науки
 • 340.12 Теорія права
 • 340.12 Теорія держави і права
 • 340.12(091) Історія держави і права
 • 340.130.53 Закони
 • 340.130.54 Кодекси
 • 340.130.55 Укази
 • 340/.349 Правознавство
 • 341.215.4 Захист прав людини
 • 341.24 Міжнародні правові дії
 • 341.63 Міжнародний арбітраж
 • 342.26 Адміністративно-територіальний поділ держави
 • 342.34 , 321.7 Демократія
 • 342.392 Авторитарні (недемократичні) форми держав та правління
 • 342.518 Виконавча влада.Уряд. Кабінет Міністрів
 • 342.565.2 Конституційні суди
 • 342.7 Права і обов"язки громадян
 • 342.7 Основні права та обов`язки громадян
 • 342.849 Агітаційний матеріал для виборів (державне право)
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративні порушення
 • 342.9(477) Адміністративне право України
 • 342.924 Адміністративні акти (державне право)
 • 343.13 Кримінально-процесуальне право
 • 343.132 Слідчі дії
 • 343.195 Суд присяжних
 • 343.2/.7 (477) Кримінальне право України
 • 343.23 Злочини у цілому
 • 343.237(477) Співучасть, угрупування, зговір (Україна)
 • 343.337 Агресія (кримінальне право)
 • 343.353 Адміністративна влада, зловживання (кримінальне право)
 • 343.353.1 Корупція
 • 343.359 Злочини проти державної казни. Контрабанда
 • 343.575 Заборона вживання та оберту наркотиків
 • 343.6 Злочини проти особистості
 • 343.61 Вбивство
 • 343.62 Аборт (кримінальне право)
 • 343.9 Кримінологія
 • 343.9.01 Загальна теорія злочину та злочинність
 • 346(477) Господарське право України
 • 346.231 Адміністративні установи
 • 346.26 Приватне підприємництво
 • 346.5 : Регулювання: конкуренції, якості, виробництва, НТП
 • 346.548 Безпека бізнесу, підприємництва
 • 346.548 Рейдерство
 • 346.548 ,366.5 Захист споживачів
 • 346.6 Соціальний захист населення
 • 347 Громадянське право
 • 347.133.5 Адміністративні угоди
 • 347.133.9 Абстрактні (причинні) угоди
 • 347.188 Акти громадянського стану (громадянське право)
 • 347.211 Інтелектуальна власність, ресурс
 • 347.214.2 Нерухоме майно. Нерухомість
 • 347.426.6 Відшкодування збитку. Оцінка збитку
 • 347.471.03 Адміністрація суспільства (громадянське право)
 • 347.722 Товарні знаки
 • 347.732 Агент за обміном ( торгове право)
 • 347.735 Факторинг
 • 347.746 Вексель
 • 347.77 Патенти
 • 347.771 Авторські свідчення ( патентне право)
 • 347.779 Адміністративна організація охорони промис. і торг. прав
 • 347.78 Авторское право
 • 347.789 Адміністративно-технічна організація авторського права
 • 347.791.3 Адміністративно-правов. регулювання прав власності на суди
 • 347.792 Абандон (морське право)
 • 347.799.2 Аварія (морське право)
 • 347.822.5 Авіаційна метеорологічна служба( служба погоди)
 • 347.918 Арбітраж.Третейський суд
 • 347.921 Адвокати ( громад. процес. право )
 • 347.961(477) Нотаріат, нотаріуси, нотар. контори (Україна)
 • 347.963 Прокурори. Прокуратура
 • 347.965 Адвокатура (громад.процес.право)
 • 347.998.8 Адміністративні суди (громадянське процесуал.право)
 • 347.998.85 Адміністративні суди
 • 347.998.85 (477) Адміністративні суди в Україні
 • 349.2 Трудове право
 • 349.227 Заборона необгрунтованного скорочення
 • 349.233 Матеріальна відповідальність у трудовом погодженні
 • 349.41 Земельне право
 • 349.42 Аграрне право
 • 349.42(477) Аграрне право України
 • 349.6 Правові проблеми охорони навколишнього средовища
 • 35.073.526 Надання та публікація балансу. Аудит
 • 351 Державне адмін. управління
 • 351.077.6 Управлінські рішення
 • 351.087.43 Пенсії. Допомоги
 • 351.087.431 Пенсія. Допомога при звільненні, або виході у відставку
 • 351.087.431.1 Право на пенсію
 • 351.087.431.2 Пенсійні внески
 • 351.087.431.3 Пенсійний фонд
 • 351.087.431.4 Пенсійні надбавки
 • 351.713 Адміністративна діяльність у відношенні податків і зборів
 • 351.741 Організація міліції
 • 351.743 Громадянська охорона.Народні дружини
 • 351.755.61 Паспорти. Паспортна міліція
 • 351.762;343.56 Азартні ігри (адміністративне управління), (кримінальне прав
 • 351.811 Автомобильні дороги ( адміністративний нагляд)
 • 351.814 Авіаційний зв`язок (адміністративне управління)
 • 351.814 Авіація, управління
 • 351.814 Авіатраси (адміністративне управління)
 • 351.822 Адміністративний нагляд за грошовою обіговістю
 • 351.823 Адміністративний нагляд за добуванням сировини
 • 351.824 Адміністративний нагляд за промисловістю та торгівлею
 • 351.825 Адміністративний нагляд за кредитними установами
 • 351.83 Адміністративне регулювання праці і труд.відносини
 • 351.84 Адміністративний нагляд за соціальним забезпеченням
 • 351.853 Нагляд за пам`ятниками. Збереження природних ландшафтів
 • 351.9 Адміністративна юрисдикція (адміністр.управління)
 • 351.9 Нагляд і контроль за держ. управлінням. Скарги
 • 352.07 Адміністративні установи органів управління
 • 353.2 Автономні республіки, області, краї, департаменти,провінції
 • 355.081 Головне командування армії
 • 355.232 Академії (військова справа)
 • 355.469 Авіаційна стратегія (військова справа)
 • 355.75 Адміністративно-господарські установи (військова справа)
 • 356.3 , 355.6 , 359.5 Адміністративно-господарська служба (військова справа)
 • 357.3 Автоколони (військова справа)
 • 359.3 Авіаційні частини військово-морских сил (військова справа)
 • 364.12 Автоматизація виробництва (соціальне забезпечення)
 • 364.2 Основні потреби людини
 • 364.2-262.2 Прожитковий мінімум
 • 364.3 Соціальна допомога. Соц.страхування
 • 364.3-642-264 Індексація виплат. Виплати, основ. на вартості життя
 • 364.3-646.2-3 Організації соціального забезпечення
 • 364.3.-646.2 Пенсії
 • 364.32-642 Соціальні грошові виплати
 • 364.32-642:331.215 Лікарняні, декретні
 • 364.32-642:331.215"313" Декретні
 • 364.6 Соціальне забезпечення. Соціальні проблеми
 • 364.662 Бідність
 • 365 Потреба у житлі та її задоволення
  368 Страхування
 • 368.07 Адміністративні страхові органи
 • 368.08 Адміністративний персонал страхових установ
 • 368.1.021.3 Договір страхування
 • 368.2.025.79 Абандон ( страхування)
 • 368.212/.214 Автомобильный транспорт, перевозки ( страхование)
 • 368.8 Страхування окремих майнових цінностей
 • 368.914 Пенсійне страхування
 • 368.914:061.2 Пенсійне страхування недержавними організаціями
 • 37 Освіта
 • 37(1-87) Освіта за кордоном
 • 37.013 Педагогіка
 • 37.014.15 Законодавсто в області освіти
 • 37.014.543 Фінансування освіти
 • 37.015.3 Психологія освіти
 • 37.015.6 Економіка системи освіти
 • 37.017.4-053.81 Правова культура молоді
 • 37.017.4-053.81 Політична культура молоді. Формування
 • 37.017.4-053.81 : 343.85 Профілактика правопорушень серед молоді
 • 37.018.1 Сімейне виховання та освіта
 • 37.034 Моральне виховання
 • 37.07 Адміністративні проблеми навчальних закладів
 • 371 Організація виховання та освіти
 • 371.058 Організація виховання та освіти. Приватна школа
 • 371.11 Адміністрація учбового закладу (освіта)
 • 371.33 Аудіовізуальні методи навчання ( освіта )
 • 373 Дошкільне виховання і освіта. Загальноосвітня школа
  378 Вища освіта
 • 378(438) Вища освіта в Польщі
 • 378.014.15 Законодавсто в області вищої осіти
 • 378.017.4-057.785 Правова обізнанність студентів
 • 378.017.4-057.785 Правова культура студента
 • 378.02 Методика викладання у вищій школі
 • 378.022 , 37.022 Кредитно-модульна система
 • 378.1 Організація вищої освіти
 • 378.2 Академічні ступені (освіта)
 • 378.4 Університети
 • 379.858 Авіатуризм
 • 392.5 Агамія (етнографія)
 • 398.33 Адвент ( різдвяний піст )
 • 477) Історія української та зарубіжної культури
 • 5(092) Природознавство, біографії
 • 502 Природа. Охорона навколишнього середовища
 • 502 /. 504 Природа. Охорона природних ресурсів
 • 502 /504 Охорона навколишнього середовища. Загрози навколишнього сере
 • 502.1 Охорона навколишнього середовища
 • 502.172 ,502.4 Заповідники
 • 502.174 Відновлення, збереження, економія ресурсів
 • 502.175 Контроль якості средовища. Контроль забруднень
 • 502.2 Середовище у цілому
 • 502.211 Живий світ. Біосфера
 • 502/.504 Екологія
 • 502/504 Природа.Охорона природних ресурсів.Загрози навколишньому сер
 • 502:658.012.32 Екологічний менеджмент
 • 504 Загрози навколишньому середовищу. Екологія
 • 504(084.42) Загрози навколишньому середовищу, атлас
 • 504.5:628.4.047 Забруднення радіоактивне
 • 504.5:628.4.047 Безпека радіоактивна
 • 504:343.3 Безпека екологічна
 • 51 Математика
 • 51(075.8) Математика. Підручник для вищ.шк.
 • 519.237.8 Кластер-аналіз. Класифікація
 • 519.248 Прикладна статистика
 • 519.6 Програмування математичне
 • 519.72 Теорія інформації. Математичні питання
 • 519.816 Теорія прийняття рішень
 • 519.85 Математичне програмування
 • 519.86 Теорія економіко - математичних моделей
 • 519.87 Математичне моделювання
 • 519.876.2 Моделювання процесів управління
 • 53 Фізика
 • 530.145 Квантова механіка
 • 531 Теоретична механіка
 • 539.376 Деформація при постійному навантаженні
 • 544.431.8 Періодичні реакції. Повний безлад
 • 551.58 Кліматологія
 • 553.04 Мінеральні ресурси та запаси
 • 575 Генна інженерія
 • 577.355 Біофізика фотосинтезу
 • 578.828СПИД Вірус СНІД
 • 579.22 Мікробіологія
 • 579.64 Сільськогосподарська мікробіологія
 • 58.006 (477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 58.006.(477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 592/599 Світ тварин.Фауна
 • 611 Анатомія людини
 • 614.2(73) Організація охорони здоров`я в США
 • 614.3 Якість харчових продуктів
 • 615 Фармакологія
 • 616-084 Медицина. Профілактика
 • 616.89-008.441.3 Наркотична залежність
 • 616.89-008.441.44 Самогубство
 • 616.98 Специфічні інфекції
 • 62 - 83 Електропривід
 • 62-82 Гідропривід
 • 62.002.2 Технологія виробництва
 • 620.22 Матеріалознавство
 • 620.9 Загальна енергетика
 • 620.9(477) Загальна енергетика. Енергетика України
 • 620.91 Ресурс енергетики. Альтернативні види
 • 620.91 Альтернативні види енергії
 • 621 Машинобудування
 • 621 438 -714 Газові турбіни, охлодження
 • 621. 426 Дизелі
 • 621.002 Технологія машинобудування
 • 621.039 Атомна енергетика. Атомна промисловість
 • 621.039.586 Аварії ядерних реакторів
 • 621.3 Електротехніка
 • 621.3.01 Теоретичні основи електротехніки
 • 621.31 Електричні апарати
 • 621.31.019.3 Надійність електросистем
 • 621.311.004.12 Енергозбереження
 • 621.311.1 Енергосистеми
 • 621.311.2 Електростанції
 • 621.313.333 Асинхронні електодвигуни
 • 621.314 Перетворення електричної енергії
 • 621.317 Електровимірювальна техніка
 • 621.317.3 Вимірювання електричних величин
 • 621.38 Електроніка
 • 621.382.049.77 Мікроелектроніка
 • 621.391.63 Передача сигналу світловими променями
 • 621.395.721.5 Мобільний зв`язок
 • 621.396 Радіозв`язок
 • 621.396.6 Радіоелектронна апаратура. Схеми
 • 621.396.62 Радіоприймач
 • 621.397.132 Магнітофони
 • 621.397.446 Телевізори
 • 621.397.6 Телевізійна апаратура
 • 621.43 Автомобільні двигуни
 • 621.431.73 Двигуни внутрішнього згоряння для безрейкового транспорту
 • 621.436.21.031.3 Дизелі з пневматичним розпиленням (компресорні)
 • 621.438 - 714 Газові турбіни, системи охолодження
 • 621.438-135 Газові турбомашини
 • 621.6.033:656.07 Нафтотранспортна система
 • 621.7 Обробка тисненням. Пластичне формоутворення
 • 621.74 Ливарне виробництво
 • 621.753 Допуски та посадки
 • 621.81 Деталі машин
 • 621.86 Підйомно-транспортне обладнання у цілому
 • 621.86/.87 Підйомно-транспортні машини
 • 621.865.8 Роботи
 • 621.873.3 : 629.3 Автокрани
 • 621.983 Глибинна витяжка. Холодна штамповка
 • 622.2 Гірничі роботи при розробці корисних копалин
 • 622.276/279 Нафто-газодобувна промисловість
 • 622.323 Добування нафти
 • 622.324 Добування газу
 • 623.4 Зброя
 • 624.046.012.45 Залізобетонні конструкції, стійкість, несуча здатність
 • 625.08 Дорожно-будівні машини
 • 627 Водне господарство
 • 628.1 Водопостачання
 • 628.1(075.8) Водопостачання
 • 628.3 Стічні води. Очистка стічних вод
 • 629. 113 Автомобілебудування
 • 629.083 Склад, огляд, техн. обслуговування автомоб.
 • 629.113 Автомобілебудування. Автомобілі
 • 629.113(03) Автомобілебудування - довідники
 • 629.113(477) Автомобільний транспорт в Україні
 • 629.113.02.001.4 Випробовування автомобілів
 • 629.114.4 Грузові автомобілі
 • 629.114.6 Легкові автомобілі
 • 629.114.6.004.6 Легкові автомобілі. Ремонт
 • 629.4 Залізничний транспорт
 • 629.73 Авіація
 • 629.762.5 Ракети небалістичні
 • 629.78 Космічна техніка
 • 63 Сільське господарство
  630 Лісне господарство. Лісівництво
 • 630*2 Лісівництво
 • 630*9 Ліси та лісне гос-во з державної точки зору
 • 631.1 Сільськогосподарське виробництво.Організація та управління
 • 631.1(477) Організація та управління сільськогосподарським виробництвом
 • 631.115.1 Сільськогосподарське приватне підприємство
 • 631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.3.001.4 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.374 Сільськогосподарський транспорт
 • 631.4(092) Грунтознавство. Землезнавство. Біография
 • 631.46 Бактеріологія і біологія грунтів
 • 636 Тваринництво
 • 637.1 Молочна промисловість
 • 64.012 Домогосподарство
 • 640.41 Готель
 • 65 Управління підприємством
 • 65.011.4 Ресурси (резерви) виробництва
 • 65.011.46 Аутсорсинг (управл.ефективністю)
 • 65.012 Управління підприємством. Методи
 • 65.012.2 Планування діяльності
 • 65.012.32 Менеджмент організації
 • 65.012.8 Безпека економічна підприємства
 • 65.012.8 Економічна безпека під-ва
 • 656 Транспорт
 • 656.07 Управління транспортом
 • 656.07 Транспортна система
 • 656.071.32 Бухгалтерія транспортного підприємства
 • 656.13 Автомобільний транспорт
 • 656.13.07 Організація та експлуатація автомобільного транспорту
 • 657 Бухгалтерський облік
  657 Бухгалтерія
 • 657.1 Бухгалтерія
 • 657.15 Фінансовий облік
 • 657.15(047.2/3) Бухгалтерська фінансова звітність
 • 657.2 Бухгалтерскі проводки
 • 657.222 Ведення бухгалтерських операцій
 • 657.372.3 Списання. Амортизація
 • 657.421.3 Бухгалтерський облік ліцензій
 • 657.474.51 Визначення фактичної собівартості. Калькулювання
 • 657.6 Аудит
 • 657.6 Аудит, ревізія
 • 658.011.46 Потенціал підприємства
 • 658.011.47 ФСА
 • 658.012.011.56 Автоматизація
 • 658.012.12 Аналіз господарської діяльності підприємства
 • 658.012.122 Економічна діагностика під-ва
 • 658.012.122 Діагностика економічна
 • 658.012.122 Економічний аналіз
 • 658.012.122:330.4 Діагностична матриця
 • 658.012.32 Менеджмент
 • 658.012.32 : 331.103 Автоматизоване роб.місце менеджера
 • 658.012.324 Корпоративна форма управління підприємством
 • 658.012.61 Корпоративна культура
 • 658.012.7 Контролінг
 • 658.016"313" Стійкість стратегічна підприємства
 • 658.016.7 Санація
 • 658.14/.17 Фінанси підприємств
 • 658.14/.17.012.12 Фінансовий аналіз
 • 658.14/17 Фінансова стійкість підприємства
 • 658.310.8 Штатний розклад
 • 658.345 БЖД
 • 658.345 Охорона праці
 • 658.512.011.56 САПР (система автоматиз.проектування)
 • 658.52 Виробничо-промислова структура
 • 658.527.011.56 - 192 (075.8) Потокове виробництво
 • 658.562 Виробничий контроль.Техн.контроль
 • 658.589 Модернізація
 • 658.589 Реконструкція
 • 658.589 Інноваційна діяльність
 • 658.7 Логістика
 • 658.8 Збут. Продаж. Реалізація продукції
 • 658`313` Стратегія підприємства
 • 659.1, 659.1: Реклама, реклама продукції
 • 659.4 Паблік Рилейшнз
 • 66 Хімічна промисловість
 • 663/664 Харчова промисловість
 • 669 Металургія
 • 67/68 Легка промисловість
 • 678.06.001.2 (03) Вироби із високомолекулярних матеріалів, проектування
 • 681.3.06 Програмування
 • 681.327.22 Відеомонітори
 • 681.5 Теорія автоматичного управління
 • 681.511.42 Системи автомат. управління імпульсні (дискретні)
 • 681.518 Інформаційні системи
 • 681.518 Інформаційні системи в автоматизованому управлінні
 • 681.518.3 Вимірювальні інформац.системи (для управління)
 • 681.518.5.015 Системи автомат.контроля і техн.діагностики. Ідентифікація
 • 687 Швейна промисловість
  69 Будівництво
 • 69.003 Економіка будівництва
 • 697.3 Центральне опалення
 • 7 Культура
 • 7.036.2 Імпресіонізм
 • 712.23 Заповідники, нац.парки та інші природні території, що охоро
 • 725.4 Будівлі пром. підприємств, проектування
 • 744.4 Інженерна графіка
 • 75 Живопис
  78 Музика
 • 78.017 Музиканти
 • 796.525 Альпінізм
 • 811.111 Англійска мова
 • 811.111(038) = 111=161.1 Англо - російські словники
 • 811.161.2 Українська мова
 • 811.161.2"06-26 Українська сучасна літературна мова
 • 82-8 Літературна суміш. Афоризми. Сценарії
 • 82.09 Літературна критика та дослідження
 • 82.09.161.2" " Літературознавство укр.літ."століття"
 • 883 Українська література
  9 Історія
 • 9(477)1934-1941 Історія України в 1934-1941рр.
 • 908 Краєзнавство
 • 908(477.53) Краєзнавство. Полтавська область
 • 91(510) Географія Китаю
 • 930.85(100 Історія української та зарубіжної культури
 • 94(477) Історія України
 • 940(477) Історія України
 • 940`10/17` (477) Історія України Х І - XVIII ст.
 • 94`10/17` (477) Вимірювання електричних величин
 • ЄС Европейский Союз
 • Китай Китай
 • 658.52 Виробничо-промислова структура

  Абчук В.А. В мире управляющих машин. - Л. : Машиностроение , 1987. - 192 c. - ((Науч. - попул. б-ка для школьника. НПБШ)).
  658.52.011.56.012.3
  Автоматизация дискретного производства / Б.Е.Бонев, Г.Й.Бохачев, И.К.Бояджиев и др.; под общ. ред. Е.И.Семенова, Л.И.Волчкевича. - М.; София : Машиностроение : Техніка , 1987. - 376 c.
  658.52.011.56
  Автоматизация типовых технологических процессов и промышленных установок : учебник для вузов / А.М.Корытин, Н.К.Петров, С.Н.Радимов, Н.К.Шапарев. - К.; Одесса : Вища шк. , 1980. - 373 c.
  658.52.011.56 : 62-83
  Автоматизация типовых технологических процессов и установок : учебник для вузов / А.М.Корытин, Н.К.Петров, С.Н.Радимов, Н.К.Шапарев. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 432 c.
  658.52.011.56 : 62-83
  Автоматизированное проектирование и производство в машиностроении / под общ.ред. Ю.М.Соломенцева, В.Г.Митрофанова. - М. : Машиностроение , 1986. - 256 c.
  658.512.011.56 + 658.52.011.56.012.3
  Автоматизированное управление технологическими процессами : учеб.пособие / Н.С.Зотов, О.В.Назаров, Б.В.Петелин, В.Б.Яковлев; под ред. В.Б.Яковлева. - Л. : Изд-во ЛГУ , 1988. - 222 c.
  658.52.011.56
  Автоматизированные системы управления гибкими технологиями / В.И.Скурихин, А.А.Павлов, Э.П.Путилов, С.Н.Гриша. - К. : Техніка , 1987. - 166 c.
  658.52.011.56.012.3
  Автоматизированные системы управления технологическими процессами : справочник / А.З.Грищенко, В.П.Грищук, В.М.Денисенко и др.; под ред. Б.Б.Тимофеева. - К. : Техніка , 1983. - 351 c.
  658.52.011.56
  Автоматика и управление в технических системах : учеб.пособие для вузов : в 11 т. Т.3. Моделирование производственных систем / Б.Ф.Фомин, В.Б.Яковлев; под ред. В.Б.Яковлева; отв.ред.С.В.Емельянов, В.С.Михалевич. - К. : Выща шк. , 1992. - 191 c.
  658.52.011.56.012.3 + 681.51
  Автоматические линии в машиностроении : в 3 т. Т.3. Комплексные автоматические линии и участки : справочник / Д.С.Айзман, А.Л.Акаро, Н.Я.Аникеев; под ред. А.И.Дащенко, Г.А.Навроцкого. - М. : Машиностроение , 1985. - 480 c.
  658.527.011.56 : 621.9.06-52
  Автоматические линии в машиностроении. Проектирование и эксплуатация: справочник : в 3 т. Т.2. Станочные автоматические линии / С.Н.Власов, В.Б.Генин, Г.И.Горелик и др.; под ред. А.И.Дащенко. - М. : Машиностроение , 1984. - 408 c.
  658.527.011.56 : 621.9.06-52
  Автоматические линии в машиностроении.Проектирование и эксплуатация : справочник : в 3 т. Т.1. Этапы проектирование и расчет / Л.И.Волчкевич, В.Б.Губанов, А.И.Дащенко и др.; под ред.Л.И.Волчкевича. - М. : Машиностроение , 1984. - 312 c.
  658.527.011.56 : 621.9.06-52
  Бабушкин А.З. Технология изготовления металлообрабатывающих станков и автоматических линий : учеб. пособие для машиностр. техникумов / А.З. Бабушкин, В.Ю.Новиков, А.Г. Схиртладзе. - М. : Машиностроение , 1982. - 272 c.
  621.0.06.002 + 621.0.06 -52 : 658.527.011.56.002
  Балабанов А.Н. Справочник технолога мелкосерийных и ремонтных производств / А.Н. Балабанов, В.Е. Канарчук. - К. : Вища. шк. , 1983. - 255 c.
  621.002 : 658.523
  Безродный М. С. Автоматизированная система строительного проектирования / М.С.Безродный, В.Я.Фульмахт. - К. : Будівельник , 1978. - 100 c. - (Б-ка строителя. Техн.прогресс).
  658.52.011.56
  Белянин П.Н. Гибкие производственные системы : учеб.пособие для машиностр.техникумов / П.Н.Белянин, М.Ф.Идзон, А.С.Жогин. - М. : Машиностроение , 1988. - 256 c.
  658.52.011.56.012.3
  Блехерман М.Х. Гибкие производственные системы.Организационно -экономические аспекты. - М. : Экономика , 1988. - 221 c. - (Организация производства).
  658.52.011.56.012.3
  Вайнтруб Д. А. Холодная штамповка в мелкосерийном производстве : справ. пособие / Д. А. Вайнтруб, Ю. М. Клепиков; под ред. С. П. Митрофанова. - Л. : Машиностроение , 1975. - 240 c.
  621.73.073 : 658.524(031)
  ВальковВ. М. Контроль в ГАП. - Л. : Машиностроение , 1986. - 232 c.
  658.52.011.56.012.3 : 658.562.011.56
  Васильев В. Н. Организационно-экономические основы гибкого производства : учеб. пособие для машиностр. спец. вузов / В. Н. Васильев, Т. Садовская. - М. : Высш. шк. , 1988. - 272 c.
  658.52.011.56.012.3
  Владзиевский А.П. Автоматические линии в машиностроении Т.1. - М. : Машгиз , 1958. - 430 c.
  658.527.011.56
  Волчкевич Л.И. Надежность автоматических линий : учеб.пособие для вузов / под ред. Г.А.Шаумяна. - М. : Машиностроение , 1969. - 308 c.
  658.527.011.56-192(075.8)
  Волчкевич Л.И. Автоматы и автоматические линии : в 2 т. Т.2. Системы управления и целевые механизмы : учеб.пособие для машиностр.вузов / Л.И.Волчкевич, М.М.Кузнецов, Б.А.Усов; под ред. Г.А.Шаумяна. - М. : Высш.шк. , 1976. - 336 c.
  621.9.05-52 : 658.527.011.56
  ВолчкевичЛ.И. Автоматы и автоматические линии : в 2 т. Т.1 . Основы проектирования : учеб пособие для машиностр. вузов / Л.И. Волчкевич, М.М. Кузнецов, Б.А. Усов; под ред. Г.А. Шаумяна. - М. : Высш. шк. , 1976. - 230 c.
  621.9.06-52 : 658.527.011.56
  Вороничев Н.М. Автоматические линии из агрегатных станков / Н.М. Вороничев, Ж.Э. Тартаковский, В.Б. Генин. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1979. - 487 c.
  621.9.06-112.6 :658.527.011.56
  Генкин В.Л. Системы распознания автоматизированных производств / В.Л. Генкин, И.Л.Ерош,Э.С.Москалек. - Л. : Машиностроение , 1988. - 245 c.
  681.5:658.52.011.56
  Гераисменко О.Н. Листоштамповочные комплексы для серийного и мелкосерийного производства / О.Н.Герасименко, А.Х.Тлибеков. - М. : Машиностроение , 1987. - 127 c.
  621.983 : 658.524
  Гибкие производственные комплексы / В.А. Лещенко,В.М.Киселев, Д.А.Куприянов и др.; под ред. П.Н.Белянина.,В.А.Лещенко. - М. : Машиностроение , 1984. - 384 c.
  658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы сборки / П.И.Алексеев.,А.Г.Герасимов.,Э.П.Давыденко и др.; под общ.ред. А.И.Федотова. - Л. : Машиностроение , 1989. - 348 c. - (ГПС.Гиб.произв.системы).
  621.757 : 658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы Японии / пер. с япон. А.Л.Семенова; под.ред.Л.Ю.Лищинского. - М. : Машиностроение , 1987. - 230 c.
  658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы, промышленные роботы, робототехнические комплексы : в 14 т. Т.1. Гибкие механообрабатывающие производственные системи : практ.пособие / Б.И.Черпаков, И.В.Брук; под ред. Б.И.Черпакова. - М. : Высш.шк. , 1989.
  658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы, промышленные роботы, робототехнические комплексы : в 14 т. Т.11. Перспективы развития гибких производственных систем : практ. пособие / В.Н.Васильев; под ред. Б.И.Черпакова. - М. : Высш.шк. , 1989. - 108 c.
  658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы, промышленные роботы, робототехнические комплексы : в 14-ти т. Т.6. Робототехнические комплексы : практ. пособие / Б.И. Черпаков,В.Б.Великович; под ред. Б.И.Черпакова. - М. : Высш.шк. , 1989. - 95 c.
  658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы, промышленные роботы, робототехнические комплексы : в 14 т. Т.7. Контроль и диагностика в ГПС : практ.пособие / М.С.Городецкий,Д.Л.Введенский; под ред. Б.И.Черпакова. - М. : Высш.шк. , 1989. - 94 c.
  658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы, промышленные роботы, робототехнические комплексы : в 14 т. Т.8. Управление ГПС и РТК : практ.пособие / А.М.Берман,В.М.Олевский,Е.В.Судов; под ред. Б.И.Черпакова. - М. : Высш.шк. , 1989. - 94 c.
  658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы, промышленные роботы, робототехнические комплексы : в 14 т. Т.9. САПР в ГПС ( Система автоматизированного проектирования) : практ.пособие / Д.Я.Ильинский; под ред. Б.И.Черпакова. - М. : Высш.шк. , 1990. - 93 c.
  658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы, промышленные роботы, робототехнические комплексы : в 14-ти т. Т.10. Гибкие автоматизированые линии массового и крупносерийного производства : практ.пособие / Б.И.Черпаков.,В.В.Земляной.,А.Н.Феофанов и др.; под ред. Б.И.Черпакова. - М. : Высш.шк. , 1989. - 111 c.
  658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы, промышленные роботы, робототехнические комплексы : в 14 т. Т.12. Оперативно - производственное планирование ГПС : практ.пособие / М.Х.Блехерман; под ред. Б.И.Черпакова. - М. : Высш.шк. , 1989. - 91 c.
  658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы, промышленные роботы, робототехнические комплексы : в 14 т. Т.13. ГПС для сборочних работ : практ.пособие / В.Н.Давыгора; под ред. Б.И.Черпакова. - М. : Высш.шк. , 1989. - 108 c.
  658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы, промышленные роботы, робототехнические комплексы : в 14-ти т. Т.14. Современный электропривод станков с ЧПУ и промышленных роботов : практ.пособие / О.П.Михайлов; под ред. Б.И.Черпаков. - М. : Высш.шк. , 1989. - 108 c.
  658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы, промышленные роботы, робототехнические комплексы : в 14 т. Т.2. Комплексные технологические процессы ГПС : практ. пособие / В.Ф.Горнев, А.М.Савинов, В.И.Валиков; под ред. Б.И Черпакова. - М. : Высш.шк , 1989. - 111 c.
  658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы,промышленные роботы,робототехнические комплексы : в 14 т. Т.3. Гибкие производственные модули. : практ.пособие / Л.М.Кордыш, В.Л.Косовский; под ред.Б.И.Черпакова. - М. : Высш.шк. , 1989.
  658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы,промышленные роботы,робототехнические комплексы : в 14 т. Т.5. Промышленные роботы : практ.пособие / под.ред.. Б.И.Черпакова. - М. : Высш.шк. , 1989. - 93 c.
  658.52.011.56.012.3 + 621.865.8
  Гибкие сборочные системы. : сб.ст. / под ред. У.Б.Хегинботама; пер. с англ. Д.Ф.Миронова под ред А.М.Покровского. - М. : Машиностроение , 1988. - 3996 c.
  621.757 : 658.52.011.56.012.3
  Гибкие технологические системы холодной штамповки / С.П.Митрофанов, Л.Л.Григорьев, Ю.М.Клепиков и др.; под общ.ред. С.П.Митрофанова. - Л. : Машиностроение , 1987. - 286 c.
  621.983 : 658.52.011.56.012.3
  Глазов Г.А. Комплексная механизация механических цехов в мелкосерийном производстве. - Л. : Машиностроение , 1972. - 208 c.
  658.52.011.54.006.3 : 658.523            65.011.5
  Горнев В.Ф. Оперативное управление в ГПС / В.Ф.Горнев, В.В.Емельянов, М.В.Овчинников. - М. : Машиностроение , 1990. - 254 c. - (ГПС.Гибкие производственніе системы).
  658.52.011.56.012.3
  Горский А.И. Расчет машин и механизмов автоматических линий литейного производства. - М. : Машиностроение , 1978. - 551 c.
  621.74.06-52.001.24 : 658.527.011.56
  Дащенко А.И. Проектирование автоматических линий : учеб.пособие для вузов / А.И.Дащенко, А.П.Белоусов. - М. : Высш.шк. , 1983. - 328 c. - (Высш.образование).
  658.527.011.56
  Двойных Н.А. Роторно - конвейерные автоматические линии в гибких автоматизированных производствах / Н.А.Двойных, А.А.Петерсонс. - К. : Техніка , 1987. - 112 c.
  658.527.011.56 : 621-133 : 658.52.011.56.012.3
  Дедков В.К. Автоматизирированное программируемое машиностроительное производство : монография / В.К.Дедков, К.А.Пупков, П.И.Чинаев; отв.ред. Е.П.Попов. - М. : Наука , 1985. - 183 c.
  658.52.011.56
  Демьянюк Ф.С. Технологические основы поточного и автоматизированного производства. : учеб.пособие для вузов. - М. : Машгиз , 1958. - 694 c.
  658.52.011.56 : 658.527
  Демьянюк Ф.С. Технологические основы поточно- автоматизированного производства. : учеб. пособие для вузов. - М. : Высш. школа , 1965. - 690 c.
  658.52.011.56 + 658.527
  Дерябин А.Д. Технология изготовления деталей на станках с ЧПУ и в ГПС : учеб. пособие для машиностроит. техникумов / А.Д. Дерябин, М.А. Эстерзон. - М. : Машиностроение , 1989. - 288 c.
  621.9.06-529+658.52.011.56.012.3
  Довбня Н.М. Роботизированные технологические комплексы в ГПС / Н.М.Довбня, А.Н.Кондратьев, Е.И.Юревич. - Л. : Машиностроение , 1990. - 303 c.
  621.865.8.004.14 : 658.52.011.56.012.3
  Драгаев В.П. Транспортные роботы для автоматизированного производства. - К. : Лыбидь , 1991. - 238 c.
  621.865.8 : 658.52.011.56            621.865.8
  Дурнев В.Д. Товароведение промышленных материалов : учебник для вузов / В.Д.Дурнев, С.В.Сапунов, В.К.Федюкин. - М. : Филинъ , 2002. - 530 c.
  658.52            30.609
  Емельянов А.И. Проектирование систем автоматизации технологических процессов : справ.пособие по содержанию и оформлению проектов / А.И.Емельянов,О.В.Капник. - 3-е изд.переаб.и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 399 c.
  658.52.011.56.001.63            658.012.011.56.001.63
  Земсков Г.Г. Металлорежущие системы машиностроительных производств : Учеб.пособие для техн.вузов / Г.Г.Земскова,О.В.Таратынова - Москва : Высшая школа , 1988. - 464 c.
  621.9.06-52:658.527
  Инженерное обеспечение гибкого производства изделий радиоэлектроники / С.Д.Кретов, В.М.Литвинов, Я.И.Львович и др. - М. : Радио и связь , 1989. - 208 c.
  621.396.6.001.63 : 658.52.011.56.012.3
  Инструментальное обеспечение автоматизированого производства : учебник для вузов / В.А.Гречишников, А.Р.Маслов, Ю.М.Соломенцев, А.Г.Схиртладзе; под ред.Ю.М.Соломенцева. - М. : Высш.школа , 2001. - 271 c.
  621.91.02 : 658.52.011.56
  Интегрированые производственные комплексы / под ред.общ.В.М.Пономарьова. - Л. : Машиностроение , 1987. - 91 c.
  658.52.011.56 : 681.323
  Кадыров Ж.Н. Диагностика и адаптация станочного оборудования ГПС. - Л. : Политехника , 1991. - 142 c.
  658.52.011.56.012.3 : 621.9.06
  Киселев Г.А. Гибкие производственные системы в машиностроении / Г.А.Киселев, В.Ю.Гуденков. - М. : Изд-во стандартов , 1987. - 287 c.
  658.52.011.56.012.3
  Клусов И.А. Роторные автоматические линии : учеб.пособие для ПТУ. - М. : Высш.шк. , 1989. - 71 c.
  658.527.011.56 : 62-133
  Коган Л.М. Оптимиизация надежности АСУ ТП при проектировании - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 136 c.
  658.52.011.56            681.5.001.63.
  Козловский в.а. Эффективность переналаживаемых роботизированных производств / В.А. Козловский, Э.А. Козловская, В.М. Макаров. - Л. : Машиностроение , 1985. - 224 c.
  621.865.8 + 658.52.011.56
  Колосов А.Н. Организация и экономика гибкого автоматизированного производства : учеб.пособие для вузов. - К. : Вища шк. , 1991. - 167 c.
  658.52.011.56.042
  Конструкции и наладка автоматических линий и специальных станков : учебник для ПТУ / Л.С.Брон, С.Н.Власов, К.Н.Константинов и др. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Высш. шк. , 1973. - 310 c.
  621.9.05-52 : 658.527.011.56
  Конструкции и наладка автоматических линий и специальных станков : учеб.пособие для проф.- техн.и техн.училищ / Л.С.Брон, С.Н.Власов, К.Н.Константинов и др. - М. : Высш. шк. , 1969. - 256 c.
  621.9.06-52 : 658.527.011.56
  Корсаков В.С. Автоматизация производственных процессов : учебник для вузов - М. : Высш.шк. , 1978. - 295 c.
  658.52.011.56
  Костюк В.И. Гибкие робототехнические системы: общий подход / В.И.Костюк, Л.С.Ямпольский. - К. : Вища шк. , 1988. - 71 c. - (Проблемы техн.кибернетики).
  621.865.8 : 658.52.011.56.012.3
  Костюк В.И. Проектирование информационных моделей в гибких системах / В.И.Костюк, А.И.Дешко, Б.В.Игнетенко. - К. : Вища шк. , 1987. - 176 c.
  004652 : 658.52.011.56.012.3            681.3.016 : 658.52.011.56.012.
  Кошкин Л.Н. Комплексная автоматизация производства на базе роторных линий - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1972. - 352 c.
  621.9.06-133 : 658.527.011.56
  Краснопрошина А.А. Системы управления гибким автоматизированным производством : учеб. пособ. для вузов / А.А.Краснопрошина, В.В.Крижановский, Л.Ф.Компанец и др.; под общ. ред. А.А. Краснопрошиной. - К. : Вища шк. , 1987. - 382 c.
  658.52.011.56.012.3
  Кувшинский В.В Автоматизация технологических процессов в машиностроении. - М. : Машиностроение , 1972. - 272 c.
  658.52.011.56 : 621.002
  Кувшинский В.В Основы автоматизации технологических процессов в машиностроении : учеб. пособие для ПТУ - М.;Свердловск : Машгиз , 1962. - 263 c.
  658.52.011.56 : 621.002
  Кузнецов М.М. Автоматизация производственных процессов : учебник для вузов / М.М.Кузнецов, Л.И.Волчкевич, Ю.П.Замчалов; под ред. Г.А.Шаумяна. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1978. - 431 c.
  658.52.011.56
  Мансуров И.З. Специальные кузнечно-прессовые машины и автоматизированные комплексы кузнечно-штамп.пр. : справочник / И.З.Мансуров, И.М.Подрабинник - М. : Машиностроение , 1990. - 340 c.
  621.735.06:621.97:658.527.011.56
  Мартынов А.К. Автоматизация мелкосерийного механоообрабатывающего производ.на базе станков с ЧПУ / А.К.Мартынов, В.И.Лившиц - Томск : Томского университета , 1984. - 229 c.
  658.52.011.58
  Механизация и автоматизация машиностроительного производства / под общ.ред. Е.В.Памова - М.,Свердловск : Машгиз , 1959. - 520 c.
  658.52.011.54/56
  Модульное оборудование для гибких производственных систем механической обработки : справочник. / Р.Э. Сафраган, Г.А. Кривов, В.Н. Татаренко и др.; под ред. Р.Э. Сафрагана. - К. : Техника , 1989. - 175 c.
  658.52.011.56.012.3
  Наладка и эксплуатация агрегатных станков и автоматических линий : справочное пособие - изд.2-е, перераб. . - М. : Машиностроение , 1974. - 456 c. - (Серия справочников для мастеров и рабочих).
  621.9.06-52:658.527
  Научно- технический прогресс в машиностроении Т.Вып.2. Гибкие производственные системы / под. ред К.В. Фролова - М. : Междунар. центр науч. и техн. информации. Ин-т маш , 1987. - 99 c.
  658.52.001.56.012.3
  Общемашиностроительные нормативы времени вспомогательного на обслуживание рабочего места и подготовительно-заключительногоприработе на металлорежущих станках.Мелкосерийное и единичное производство.Дифференцированное - 4-е изд. . - М. : Машиностроение , 1974. - 160 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.91:658.52.524.0
  Общемашиностроительные нормативы времени вспомогательного на обслуживание рабочего места и подготовительного-заключительного для технического нормирования станочных работ.Крупносерийное производство т - М. , 1975. - 344 с. c. - ((Центр.бюро нормативов по труду при НИИтруда Гос.к).
  658.53:621.0:658.524.017.1
  Общемашиностроительные нормативы времени для технического нормирования работ на шлифовальных и доводочных станках (укрупненные).Серийное,мелкосерийное и единичное производство - 2-е изд. . - М. : Машиностроение , 1974. - 112 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.923:658.524
  Общемашиностроительные нормативы времени на слесарно-сборочные и слесарные работы по сборке машин - М. , 1973. - 148 с. c. - (ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.91:658.52
  Общемашиностроительные нормативы времени на слесарную обработку деталей и слесарно-сборочные работы по сборке машин.Мелкосерийное и единичное производство - М. : Машиностроение , 1974. - 220 с. c. - (ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.757:658.52
  Организационно - технологическая система цехов единичного и мелкосерийного производства / Л.И.Кишиневский, Г.Н.Окунь, О.М.Радюк и др. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1975. - 85 c.
  658.512 : 658.522/.523
  Основы создания гибких автоматизированных производств / под ред. Б.Б. Тимофеева - К. : Техніка , 1986. - 144 c. - (Б-ка инженера).
  658.52.011.56.012.3
  Проектирование автоматизированных комплексов производства радиоэлектронной аппаратуры / В.Е.Бочаров, С.А.Клейменов, А.И.Павленко, С.Н.Рябов; под ред.В.П.Демина. - М. : Радио и связь , 1985. - 231 c.
  658.52.011.56:621.396.6
  Пуховский Е.С. Технолия основы гибкого автоматизированного производства : Учебное пособие для машиностроит. спец. вузов - К. : Выща школа , 1989. - 239 c.
  658.52.011.56.012.3
  Пуховский Е.С. Технолия основы гибкого автоматизированного производства : Учебное пособие для машиностроит. спец. вузов - К. : Выща школа , 1989. - 239 c.
  658.52.011.56.012.3
  Пуховский Е.С., Мясников Н.Н. Технология гибкого автоматизированного производства - К. : Тэхника , 1989. - 207 c.
  658.52.011.56.012.3
  Пуховский Е.С., Мясников Н.Н. Технология гибкого автоматизированного производства - К. : Тэхника , 1989. - 207 c.
  658.52.011.56.012.3
  Пуховский Е.С., Мясников Н.Н. Технология гибкого автоматизированного производства - К. : Тэхника , 1989. - 207 c.
  658.52.011.56.012.3
  Пуш В.Э. и др. Автоматические станочные системы / В.Э.Пуш, Р.Пигерт, В.Л. Сосонкин; под ред. В.Э.Пуша - М. : Машиностроение , 1982. - 319 c.
  621.9.06-52 : 658.527
  Рачков М.Ю. Оборудование и основы построения ГАП : Учеб. для техникумов - М. : Высш. шк. , 1991. - 166 c.
  658.52.011.56.042
  Ржевский В.Ф. Справочник по проектированию автоматических линий - М. : Наука , 1966. - 288 c.
  658.527.011.56
  Сатановский В.Д. Организационное обеспечение гибкости машиностроительного производства - Л. : Машиностроение. Ленингр. отд-ние , 1987. - 96 c.
  658.52.011.56.012.3
  Семендий В.И. и др. Прогрессивные технологии, оборудование и автоматизация кузнечно- штамповочного производства КАМАЗА / В.И. Семендий, И.Л. Акаро, Н.Н. Волосов - М : Машиностроение , 1989. - 301 c.
  621.375:658.527.011.56
  Системное проектирование средств автоматизации / С.В. Емельянов, Н.Е. Костылёва, Б.П. Матич, Н.Н. Миловидов - М. : Машиностроение , 1978. - 190 c.
  658.52.011.56            32.965
  Скворцов Н.Н. Экономика гибких производственных систем - К. : Высшая школа , 1988. - 54 с. c.
  658.52.011.56:338
  Скурихин В.И. Автоматизированные системы управления гибкими технологиями - К , 1987.
  658.52.011.56
  Соломенцев Ю.М., Сосонкин В.Л. Управление гибкими производственными системами. - М. : Машиностроение , 1988. - 352 c. - ((ГПС: Гиб. произ. системы).).
  658.52.011.56.012.3
  Сольницев Р.И. Автоматизация проектирования ГПС / Р.И. Сольницев, А.Е. Кононюк, Ф.М. Кулаков; под общ. ред. Р.И. Сольницева. - Л. : Машиностроение , 1990. - 415 c. - ((Гибкие производственные системы).).
  658.52.011.56.012.3
  Состояние и развитие гибких производственных систем (Труды ІІІ Международного совещания по гибким производственным системам, октябрь, 1986 г., г. София, НРБ). / (Международный центр науч. и тех. информации) - М. , 1987. - 390 c.
  658.52.011.56
  Справочник технолога по автоматическим линиям : справочник / А.Г.Косилова,А.Г.Лыков,О.М.Деев и др.; под ред. А.Г.Косиловой. - М. : Машиностроение , 1982. - 320 c.
  621.9.06-52 : 658.527.011.56
  Станочное оборудование гибких производственных систем : справ.пособие / Е.С.Пуховский,А.Б.Кукарин,И.В.Вовченко,Г.С.Грачев - К. : Техника , 1990. - 175 с. c.
  658.52.011.012.3
  Сукацкий М.Е. и др. Сборочное оборудование КамАЗа / М.Е.Сукацкий, Ф.Г.Фишман, В.М.Мандриков - М. : Машиностроение , 1985. - 120 c.
  621.757.06-52 : 658.527
  Технологические основы ГПС : учебник / под ред. Соломенцева Ю.М. - М. : Машиностроение , 1991. - 240 c. - ((Технология автоматизированного машиностроения)).
  658.52.011.56.012.3
  Тимофеев Б.Б. Основы создания гибких автоматизированных производств - К. : Техника , 1986. - 144 c. - ((Б-ка инженера)).
  658.52.011.56.012.3
  Типаж автоматических роторных и роторно-конвейерных линий для изготовления деталей автомобильной техники - М. : НПО "НИИТавтопром" , 1989. - 245 c. - ((Науч.-производ. объединение технологии автомоб. п).
  658.527.011.56
  Ткалин И.М Прогрессивные формы поточного производства / И.М.Ткалин - Л. : Машиностроение.Ленингр.отд-ние , 1977. - 184 c.
  658.527
  Управление гибким производственными системами / ред.Емельянов С.В. - М. : Машиностроение
  658.52.011.56.012.3
  Управление гибкими производственными системами. модели и алгоритмы / под общ. ред. С.В. Емельянова - М. : Машиностроение , 1987. - 365 c.
  658.52.011.56.012.3
  Фроман Б. ГПС в механической обработке / Б.Фроман, Ж-Ж.Лезаж; пер. с фр. Н.А.Шнуровой ; под ред. В.А.Лещенко. - М. : Машиностроение , 1988. - 118 c.
  621.9 : 658.52.011.56.012.3
  Хартли Джон ГПС в действии : Пер. с англ. В.А. Потапова, А.О. Чубукова / Под. ред.: В.А. Кудинова - М. : Машиностроение , 1987. - 328 c.
  658.52.011.56.012.3
  Хауштайн Х.Д. Гибкая автоматизация : Сокр. пер. с нем. / Общ. ред.: В.С. Автономова - М. : Прогресс , 1990. - 200 c.
  658.52.011.56.012.3
  Цветков В.Д. Система автоматизации проектироования технологических процессов - М. : Машиностроение , 1972. - 240 c.
  658.52.011.56
  Черпаков Б.И. Эксплуатация автоматических линий : Пособие для инж.-пед.работников проф.-техн.училищ. - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1990. - 304 c.
  658.527.011.56
  Чудаков А.Д. Системы управления гибкими комплексами механообработки - М. : Машиностроение , 1990. - 237 с. c.
  658.52.011.56.012.3:621.7/.9
  Шабайкович В.А. Ориентирующие устройства с програмным управлением: Технологические основы проектирования - К : Техніка , 1981. - 181 c.
  658.52.011.56
  Шевляков И.М. Основы автоматизации производства в машиностроении и приборостроении : пособие для выполнения лаб. работ и практ. занятий для машиностр. и приборостр. техникумов - К : Вища школа , 1983. - 160 c.
  658.52.011.56:621.9
  Ямпольский Л.С. Автоматизация проектирования и управления в гибком производстве / Л.С.Ямпольский,З.Банашак - К.;Варшава : Техника ;Научно-технич.изд-во , 1989. - 214 с. c.
  658.52.011.56.012.3
  Ямпольский Л.С. Автоматизированные системы технологической подготовки робототехнического производства : учебник для втузов / Л.С.Ямпольский,О.М.Калин,М.М.Ткач - К. : "Вища школа" , 1987. - 271 с. c.
  658.52.011.56:658.512.4.011.56
  Ямпольский Л.С. Оптимизация технологических процессов в гибких производственных системах / Л.С.Ямпольский,М.Н.Полищук - К. : Техника , 1988. - 175 с. c.
  658.52.011.56.012.3