Бібліотека
КрНУ імені М.Остроградського
     
     
     
     
     
     
     
     

Систематичний каталог бібліотеки                                                          Перелік книг за тематикою УДК

001 Наука у цілому
 • 001.895 Венчурні проекти
 • 001.895 , 330.341.1 Інновації
 • 002 Друк. Документація. Науково-технічна інформація
 • 002:339.138 Маркетинг інформаційний
 • 004 Інформаційні технології
 • 004.056 Захист інформації, безпека
 • 004.3 Апаратні засоби
 • 004.353 Відіомонітори
 • 004.42 Програмування
 • 004.451 Операційні системи
 • 004.451.64 Апаратні засоби захисту
 • 004.65 Системи управління базами даних (СУБД)
 • 004.7 Комп`ютерні сітки
 • 004.732 Сітки локальні
 • 004.738.5 Інтернет
 • 004.738.5:658.6/9 Електронна комерція
 • 004.77 Електроний бізнес
 • 004.78 : Автоматизовані системи у ...
 • 004.78:025.4.036 Автоматизовані інформаційно-пошукові системи
 • 004.78:336.717 Автоматизовані системи банківських операцій
 • 004.91 Оброблення і створення документів
 • 004.92 Комп`ютерна графіка
 • 006.015.5 Управління якістю
 • 006.063 Сертифікація
 • 006.1 Стандартизація у цілому
 • 006.83 Якість
 • 008 Культура
  021 Організація та развиток бібліотечної справи
  061 Діяльність організацій по охрані природи
 • 061.1ЕС Европейский Союз(ЕС)
 • 1 Філософія
 • 111.1 Онтологія (буття)
 • 130.2 Філософія культури
 • 141.131 Платонізм. Неоплатонізм
 • 141.339 Езотерика
 • 159.9 Психологія
 • 159.923 Психологія особистості
 • 159.942 Емоції
 • 159.9:334.7.012.42 Психологія підприємництва
 • 168.522 Культурологія
 • 172. 4 Міжнародна етика
 • 174 Професійна етика
 • 174.022.1 Професійна та ділова етика. Імідж. Репутація
 • 174.022.1 Імідж
 • 178.1 Алкоголізм
 • 178.7 Паління
 • 2 Релігія
 • 281.9 Православна церква
 • 303.725.36 Примінення теорії систем, теорії управління та кібернетики
 • 311.12 Статистичне угрупування
 • 311.313(058)(477.53) Регіональна статистика: обласн., краєва
 • 314.02 Демографія.Джерела демографічних даних
 • 314.156.5(477) Геноцид українского народа
 • 314.7 Міграція
 • 316 Соціологія
 • 316.323.4 Азіатска деспотія, соціальна структура
 • 316.324.5 Аграрні суспільства, соціальна структура
 • 316.334.55 Соціологія (аграрна політика)
 • 316.343.4 Автохтонне населення в колоніальному суспільстві (соціологія
 • 316.343.653 Адміністратори в капіталістичному суспільстві (соціология)
 • 316.344.32 Інтелектуали
 • 316.346.2-055.2 Жінки
 • 316.422.4 Прогрес
 • 316.422.44 НТП
 • 316.422.6 Регрес (НТП)
 • 316.46 Лідерство
 • 316.462 Авторитаризм ( соціологія)
 • 316.61-056.45 Генії
 • 316.612 Развиток особистості
 • 316.73 Акультурація (соціологія)
 • 321.61 Абсолютизм (форми влади)
 • 321.64 Авторитарні режими нового часу
 • 323 Внутрішня політика
 • 323.17 Автономія та самовизначення нації
 • 323.329 Соціальні спільноти та прошарки. Інтелігенція
 • 323.396 Соціальна еліта
 • 324 Вибори. Референдуми. Виборчі компанії
  325 Міграційна політика
 • 327(477) Зовнішня політика України
 • 327.51 Військові союзи
 • 328 Парламенти. Народні представництва. Уряди
 • 328.132.7 Президентський кабінет. Президентський уряд
 • 330 Економіка
 • 330(477) Економіка України
 • 330.01 Економічна теорія
 • 330.1 Економічні науки
 • 330.101.54 Макроекономіка
 • 330.111.4 Виробничі сили
 • 330.131.7 Ризики
 • 330.131.7:336.71 Ризики банківські
 • 330.131.7:336.743 Валютний ризик
 • 330.142.2 Уставний фонд, капітал
 • 330.142.2 Вкладений капітал.Уставний фонд
 • 330.142.211.4 Амортизація основних фондів
 • 330.31 Кругообіг в народному господарстві. Відтворення
 • 330.322 Інвестиції
 • 330.322.013 Автономні інвестиції ( політекономіка)
 • 330.322.5 Інвестиції, рентабельність та ефективність
 • 330.322:658.589 Венчурне інвестування
 • 330.33 Криза
 • 330.34.014.1 Економіка застійна
 • 330.34.014.2 Економіка, що розвивається
 • 330.341(477) Фактори економічного розвитку України
 • 330.341.1 Развиток виробничих сил. Техн. прогрес. Інновації
 • 330.341.1 Інновації. Технічний прогрес
 • 330.341.1(477) Інновації в Україні
 • 330.341.2:334.758 Кластер
 • 330.342.111 Автаркне господарство (політекономіка)
 • 330.356.3 Ефективність капіталовкладень
 • 330.43 Економетрія
 • 330.46 Теорія систем, управління в кібернетиці та економіці
 • 330.47 Теорія інформації в економіці. Економічна інформатика
 • 330.52 Національна економіка
 • 330.564.2 Прибутки населення
 • 330.59 Життєвий рівень
 • 330.59 Соціально-економічний розвиток
 • 330.8(477) Історія економічної думки.Економічні вчення та школи
 • 330.837 Інституціоналізм. Неоінституціоналізм
 • 331 Праця. Економіка праці
 • 331.07 Адміністративні органи, уповноважені та офіційні особи (прац
 • 331.101.26 Праця, як економічний фактор
 • 331.101.262 Людський капітал
 • 331.102 Види праці
 • 331.103.255 Автоматизована праця
 • 331.106.24 Колективні договори
 • 331.108 Робота з кадрами
 • 331.108.2 Питання кадрів. Управління кадрів
 • 331.108.2 Управління персоналом
 • 331.108.3 Адаптація рабітників ( праця )
 • 331.2 Зарабітня плата
 • 331.21 Управління заробітною платою
 • 331.211 Аванс (праця)
 • 331.215`311` Виплати із соцстраху
 • 331.225 Премії. Окремі виплати
 • 331.23 Акордна оплата праці
 • 331.31 Робочий час
 • 331.315 Відрядження
 • 331.322 Відпустки
 • 331.5 Ринок праці
 • 331.522 Попит і пропозиція на ринку праці. Потенціал робочих місць
 • 331.522 Трудові ресурси
 • 331.556.4 Міграція трудова, міжнародна
 • 331.556.4 Міждержавна мобільність. Міграція
 • 331.582 Трудові резерви
 • 332.012.324 Власність корпорацій
 • 332.025.1 Адміністративне втручання в регіональній економіці
 • 332.1 Регіональна економіка
 • 332.13 Розміщення. Регіональне разміщення
 • 332.142.4 Використання територіальних ресурсів
 • 332.15 Агломерація економічної діяльності (регіональна економіка)
 • 332.2.01 Аграрні теорії (земельне питання)
 • 332.2.021;338.43.02 Аграрна політика
 • 332.72 Ринок праці, нерухомості
 • 332.856 Агенція по квартирному посередництву ( житлове господарство)
 • 334.012.64 Дрібні підриємства
 • 334.7.012.32 Підприємництво (загальне)
 • 334.7.012.42 Підприємництво комерційне
 • 334.722 Приватне підприємництво
 • 334.722.012.42 Підприємництво
 • 334.722.012.64 Мале підприємництво
 • 334.722.8 Акціонерні компанії
 • 334.758 Злиття. Об`єднання фірм. Кластери
 • 334.7:658.589 Венчурні (рискові) підприємства
 • 336 Фінанси
 • 336.07 Адміністрація фінансова
 • 336.1 Державні фінанси у цілому
 • 336.14 Державний бюджет. Національний бюджет
 • 336.14.025.3 Фінансова безпека
 • 336.2 Бенефіціар
 • 336.22 Податки. Збори
 • 336.225 Методи оподаткування
 • 336.225.64 Податкова заборгованість
 • 336.225.64 Подакти.Заборгованість податкова
 • 336.225.673 Контроль податковий
 • 336.226.11 Податки на доходи фізичних осіб
 • 336.22:351.713 Перевірки податкові
 • 336.246.025.2 Контроль фінансовий
 • 336.275.3 Державні боргові зобов`язання
 • 336.544 Контроль якості
 • 336.7 Грошовий обіг. Банківська справа
 • 336.71 Банківська справа.Банки
 • 336.71(477) Банківська справа. Банки в Україні
 • 336.71.025.3 Безпека у банках
 • 336.711 Національні, державні банки
 • 336.713 Банки комерційні
 • 336.743 Валюта. Зв`язані валюти
 • 336.748.12 Інфляція
 • 336.76 Фінансовій ринок
 • 336.763;347.72.03 Акції (фінанси), (торгове право), (економіка)
 • 336.77 Кредит. Кредитна справа
 • 336.773 Кредитні спілки (фінанси)
 • 338.12 Економічні цикли
 • 338.23:343.3 Безпека економічна держави
 • 338.242 Управління економікою в ринковому господарстві
 • 338.246.02 Адміністративні заходи (економіка)
 • 338.246.025.2 Регулювання. Контроль
 • 338.246.025.2, 338.268.025 Контроль
 • 338.246.027 Матеріальна допомога
 • 338.246.027.2 Стимулювання. Пільги
 • 338.26 Планування.Соціально-економічне планування
 • 338.26 Народногосподарське планування
 • 338.27 Економічне прогнозування
 • 338.27 Прогнозування економічне
 • 338.33 Теорія виробництва. Структура. Спеціалізація
 • 338.364 Автоматизоване виробництво ( економіка)
 • 338.43 Аграрна промисловість (економ.сільського господарства)
 • 338.43 Сільське господарство.Економіка
 • 338.43 Економіка сільського господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика.Економ.сільск. господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика
 • 338.431 Аграрні відносини. Аграрні структури
 • 338.431 Аграрні структури (економіка сільського господарства)
 • 338.432 Сільськогосподарське виробництво (господарювання)
 • 338.436.33 Агропромисловий комплекс
 • 338.439 Продовольчий комплекс. Продовольче питання
 • 338.439 Продовольчий комплекс (економіка)
 • 338.439 : Виробництво продуктів :м"яса,риби,рису і т.д.
 • 338.439:63 рису,молока і т.д. Виробництво с/г продуктів
 • 338.45 Економіка промисловості і ремісничого виробництва
 • 338.45.01 Промислова політика
 • 338.45:658 Економіка підприємства
 • 338.46 Економіка сфери послуг
 • 338.465.2 Консалтинг
 • 338.465.2 Послуги
 • 338.465.2 Інжиніринг
 • 338.465.2 Консультування
 • 338.47 Економіка транспорту і зв`язку
 • 338.48 Туризм. Економіка туризму
 • 338.48-44(1-22) Сільський туризм
 • 338.49 Інфраструктура економіки
 • 338.5 Ціни. Ціноутворення
 • 338.512 Витрати виробництва
 • 338.516.2 Ринок.Форми ринку
 • 338.516.22 Ціни ринкові
 • 338.532.4.025.24 Контроль за цінами
 • 338.583 Інфраструктура
 • 339 Торгівля
 • 339.13.012 Види ринків
 • 339.13.025 Адміністративні міри впливу на ринок
 • 339.137.2 Конкуренція
 • 339.138 Маркетинг
 • 339.138 : 338.46 Маркетинг послуг
 • 339.138(100) Маркетинг міжнародний
 • 339.138(100) Міжнародний маркетинг
 • 339.138.001.5 Маркетингові дослідження
 • 339.138.1 Маркетинг промисловий
 • 339.138.`313` Маркетинг стратегічний
 • 339.14:338.49 Інфраструктура товарного ринку
 • 339.166.5 Торгівля продуктами розумової праці
 • 339.172 Товарні біржі. Продуктові біржі
 • 339.175 Посередники торгові
 • 339.178 Посередницькі інститути
 • 339.187.62 Лізинг
 • 339.187.67 Абонентне обслуговування ( торгівля)
 • 339.37 Роздрібна торгівля
 • 339.543 Митна політика
 • 339.543.624 Оффшорні зони
 • 339.56 Торгівля зовнішня
 • 339.727.2 Рух капіталів. Міжнародні займи. Міграція капталів
 • 339.727.22/24 Інвестиції іноземні
 • 339.74.025 Адміністративні міри в девізній політиці
 • 339.9 Міжнародні економічні відносини. Світове господарство
 • 339.9.012 ЗЕД
 • 339.9.012.23:346.58(477) Регулювання ЗЕД в Україні (правове)
 • 339.9.012.42 Автаркія (світове господарство)
 • 339.92 Міжнародне економічне співробітництво
 • 339.923 Економічні союзи
 • 339.924 Інтеграція
 • 339.94 Глобалізація
 • 34.07;35.07 Адміністративні органи (право)
 • 340 Право. Юридичні науки
 • 340.12 Теорія права
 • 340.12 Теорія держави і права
 • 340.12(091) Історія держави і права
 • 340.130.53 Закони
 • 340.130.54 Кодекси
 • 340.130.55 Укази
 • 340/.349 Правознавство
 • 341.215.4 Захист прав людини
 • 341.24 Міжнародні правові дії
 • 341.63 Міжнародний арбітраж
 • 342.26 Адміністративно-територіальний поділ держави
 • 342.34 , 321.7 Демократія
 • 342.392 Авторитарні (недемократичні) форми держав та правління
 • 342.518 Виконавча влада.Уряд. Кабінет Міністрів
 • 342.565.2 Конституційні суди
 • 342.7 Права і обов"язки громадян
 • 342.7 Основні права та обов`язки громадян
 • 342.849 Агітаційний матеріал для виборів (державне право)
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративні порушення
 • 342.9(477) Адміністративне право України
 • 342.924 Адміністративні акти (державне право)
 • 343.13 Кримінально-процесуальне право
 • 343.132 Слідчі дії
 • 343.195 Суд присяжних
 • 343.2/.7 (477) Кримінальне право України
 • 343.23 Злочини у цілому
 • 343.237(477) Співучасть, угрупування, зговір (Україна)
 • 343.337 Агресія (кримінальне право)
 • 343.353 Адміністративна влада, зловживання (кримінальне право)
 • 343.353.1 Корупція
 • 343.359 Злочини проти державної казни. Контрабанда
 • 343.575 Заборона вживання та оберту наркотиків
 • 343.6 Злочини проти особистості
 • 343.61 Вбивство
 • 343.62 Аборт (кримінальне право)
 • 343.9 Кримінологія
 • 343.9.01 Загальна теорія злочину та злочинність
 • 346(477) Господарське право України
 • 346.231 Адміністративні установи
 • 346.26 Приватне підприємництво
 • 346.5 : Регулювання: конкуренції, якості, виробництва, НТП
 • 346.548 Безпека бізнесу, підприємництва
 • 346.548 Рейдерство
 • 346.548 ,366.5 Захист споживачів
 • 346.6 Соціальний захист населення
 • 347 Громадянське право
 • 347.133.5 Адміністративні угоди
 • 347.133.9 Абстрактні (причинні) угоди
 • 347.188 Акти громадянського стану (громадянське право)
 • 347.211 Інтелектуальна власність, ресурс
 • 347.214.2 Нерухоме майно. Нерухомість
 • 347.426.6 Відшкодування збитку. Оцінка збитку
 • 347.471.03 Адміністрація суспільства (громадянське право)
 • 347.722 Товарні знаки
 • 347.732 Агент за обміном ( торгове право)
 • 347.735 Факторинг
 • 347.746 Вексель
 • 347.77 Патенти
 • 347.771 Авторські свідчення ( патентне право)
 • 347.779 Адміністративна організація охорони промис. і торг. прав
 • 347.78 Авторское право
 • 347.789 Адміністративно-технічна організація авторського права
 • 347.791.3 Адміністративно-правов. регулювання прав власності на суди
 • 347.792 Абандон (морське право)
 • 347.799.2 Аварія (морське право)
 • 347.822.5 Авіаційна метеорологічна служба( служба погоди)
 • 347.918 Арбітраж.Третейський суд
 • 347.921 Адвокати ( громад. процес. право )
 • 347.961(477) Нотаріат, нотаріуси, нотар. контори (Україна)
 • 347.963 Прокурори. Прокуратура
 • 347.965 Адвокатура (громад.процес.право)
 • 347.998.8 Адміністративні суди (громадянське процесуал.право)
 • 347.998.85 Адміністративні суди
 • 347.998.85 (477) Адміністративні суди в Україні
 • 349.2 Трудове право
 • 349.227 Заборона необгрунтованного скорочення
 • 349.233 Матеріальна відповідальність у трудовом погодженні
 • 349.41 Земельне право
 • 349.42 Аграрне право
 • 349.42(477) Аграрне право України
 • 349.6 Правові проблеми охорони навколишнього средовища
 • 35.073.526 Надання та публікація балансу. Аудит
 • 351 Державне адмін. управління
 • 351.077.6 Управлінські рішення
 • 351.087.43 Пенсії. Допомоги
 • 351.087.431 Пенсія. Допомога при звільненні, або виході у відставку
 • 351.087.431.1 Право на пенсію
 • 351.087.431.2 Пенсійні внески
 • 351.087.431.3 Пенсійний фонд
 • 351.087.431.4 Пенсійні надбавки
 • 351.713 Адміністративна діяльність у відношенні податків і зборів
 • 351.741 Організація міліції
 • 351.743 Громадянська охорона.Народні дружини
 • 351.755.61 Паспорти. Паспортна міліція
 • 351.762;343.56 Азартні ігри (адміністративне управління), (кримінальне прав
 • 351.811 Автомобильні дороги ( адміністративний нагляд)
 • 351.814 Авіаційний зв`язок (адміністративне управління)
 • 351.814 Авіація, управління
 • 351.814 Авіатраси (адміністративне управління)
 • 351.822 Адміністративний нагляд за грошовою обіговістю
 • 351.823 Адміністративний нагляд за добуванням сировини
 • 351.824 Адміністративний нагляд за промисловістю та торгівлею
 • 351.825 Адміністративний нагляд за кредитними установами
 • 351.83 Адміністративне регулювання праці і труд.відносини
 • 351.84 Адміністративний нагляд за соціальним забезпеченням
 • 351.853 Нагляд за пам`ятниками. Збереження природних ландшафтів
 • 351.9 Адміністративна юрисдикція (адміністр.управління)
 • 351.9 Нагляд і контроль за держ. управлінням. Скарги
 • 352.07 Адміністративні установи органів управління
 • 353.2 Автономні республіки, області, краї, департаменти,провінції
 • 355.081 Головне командування армії
 • 355.232 Академії (військова справа)
 • 355.469 Авіаційна стратегія (військова справа)
 • 355.75 Адміністративно-господарські установи (військова справа)
 • 356.3 , 355.6 , 359.5 Адміністративно-господарська служба (військова справа)
 • 357.3 Автоколони (військова справа)
 • 359.3 Авіаційні частини військово-морских сил (військова справа)
 • 364.12 Автоматизація виробництва (соціальне забезпечення)
 • 364.2 Основні потреби людини
 • 364.2-262.2 Прожитковий мінімум
 • 364.3 Соціальна допомога. Соц.страхування
 • 364.3-642-264 Індексація виплат. Виплати, основ. на вартості життя
 • 364.3-646.2-3 Організації соціального забезпечення
 • 364.3.-646.2 Пенсії
 • 364.32-642 Соціальні грошові виплати
 • 364.32-642:331.215 Лікарняні, декретні
 • 364.32-642:331.215"313" Декретні
 • 364.6 Соціальне забезпечення. Соціальні проблеми
 • 364.662 Бідність
 • 365 Потреба у житлі та її задоволення
  368 Страхування
 • 368.07 Адміністративні страхові органи
 • 368.08 Адміністративний персонал страхових установ
 • 368.1.021.3 Договір страхування
 • 368.2.025.79 Абандон ( страхування)
 • 368.212/.214 Автомобильный транспорт, перевозки ( страхование)
 • 368.8 Страхування окремих майнових цінностей
 • 368.914 Пенсійне страхування
 • 368.914:061.2 Пенсійне страхування недержавними організаціями
 • 37 Освіта
 • 37(1-87) Освіта за кордоном
 • 37.013 Педагогіка
 • 37.014.15 Законодавсто в області освіти
 • 37.014.543 Фінансування освіти
 • 37.015.3 Психологія освіти
 • 37.015.6 Економіка системи освіти
 • 37.017.4-053.81 Правова культура молоді
 • 37.017.4-053.81 Політична культура молоді. Формування
 • 37.017.4-053.81 : 343.85 Профілактика правопорушень серед молоді
 • 37.018.1 Сімейне виховання та освіта
 • 37.034 Моральне виховання
 • 37.07 Адміністративні проблеми навчальних закладів
 • 371 Організація виховання та освіти
 • 371.058 Організація виховання та освіти. Приватна школа
 • 371.11 Адміністрація учбового закладу (освіта)
 • 371.33 Аудіовізуальні методи навчання ( освіта )
 • 373 Дошкільне виховання і освіта. Загальноосвітня школа
  378 Вища освіта
 • 378(438) Вища освіта в Польщі
 • 378.014.15 Законодавсто в області вищої осіти
 • 378.017.4-057.785 Правова обізнанність студентів
 • 378.017.4-057.785 Правова культура студента
 • 378.02 Методика викладання у вищій школі
 • 378.022 , 37.022 Кредитно-модульна система
 • 378.1 Організація вищої освіти
 • 378.2 Академічні ступені (освіта)
 • 378.4 Університети
 • 379.858 Авіатуризм
 • 392.5 Агамія (етнографія)
 • 398.33 Адвент ( різдвяний піст )
 • 477) Історія української та зарубіжної культури
 • 5(092) Природознавство, біографії
 • 502 Природа. Охорона навколишнього середовища
 • 502 /. 504 Природа. Охорона природних ресурсів
 • 502 /504 Охорона навколишнього середовища. Загрози навколишнього сере
 • 502.1 Охорона навколишнього середовища
 • 502.172 ,502.4 Заповідники
 • 502.174 Відновлення, збереження, економія ресурсів
 • 502.175 Контроль якості средовища. Контроль забруднень
 • 502.2 Середовище у цілому
 • 502.211 Живий світ. Біосфера
 • 502/.504 Екологія
 • 502/504 Природа.Охорона природних ресурсів.Загрози навколишньому сер
 • 502:658.012.32 Екологічний менеджмент
 • 504 Загрози навколишньому середовищу. Екологія
 • 504(084.42) Загрози навколишньому середовищу, атлас
 • 504.5:628.4.047 Забруднення радіоактивне
 • 504.5:628.4.047 Безпека радіоактивна
 • 504:343.3 Безпека екологічна
 • 51 Математика
 • 51(075.8) Математика. Підручник для вищ.шк.
 • 519.237.8 Кластер-аналіз. Класифікація
 • 519.248 Прикладна статистика
 • 519.6 Програмування математичне
 • 519.72 Теорія інформації. Математичні питання
 • 519.816 Теорія прийняття рішень
 • 519.85 Математичне програмування
 • 519.86 Теорія економіко - математичних моделей
 • 519.87 Математичне моделювання
 • 519.876.2 Моделювання процесів управління
 • 53 Фізика
 • 530.145 Квантова механіка
 • 531 Теоретична механіка
 • 539.376 Деформація при постійному навантаженні
 • 544.431.8 Періодичні реакції. Повний безлад
 • 551.58 Кліматологія
 • 553.04 Мінеральні ресурси та запаси
 • 575 Генна інженерія
 • 577.355 Біофізика фотосинтезу
 • 578.828СПИД Вірус СНІД
 • 579.22 Мікробіологія
 • 579.64 Сільськогосподарська мікробіологія
 • 58.006 (477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 58.006.(477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 592/599 Світ тварин.Фауна
 • 611 Анатомія людини
 • 614.2(73) Організація охорони здоров`я в США
 • 614.3 Якість харчових продуктів
 • 615 Фармакологія
 • 616-084 Медицина. Профілактика
 • 616.89-008.441.3 Наркотична залежність
 • 616.89-008.441.44 Самогубство
 • 616.98 Специфічні інфекції
 • 62 - 83 Електропривід
 • 62-82 Гідропривід
 • 62.002.2 Технологія виробництва
 • 620.22 Матеріалознавство
 • 620.9 Загальна енергетика
 • 620.9(477) Загальна енергетика. Енергетика України
 • 620.91 Ресурс енергетики. Альтернативні види
 • 620.91 Альтернативні види енергії
 • 621 Машинобудування
 • 621 438 -714 Газові турбіни, охлодження
 • 621. 426 Дизелі
 • 621.002 Технологія машинобудування
 • 621.039 Атомна енергетика. Атомна промисловість
 • 621.039.586 Аварії ядерних реакторів
 • 621.3 Електротехніка
 • 621.3.01 Теоретичні основи електротехніки
 • 621.31 Електричні апарати
 • 621.31.019.3 Надійність електросистем
 • 621.311.004.12 Енергозбереження
 • 621.311.1 Енергосистеми
 • 621.311.2 Електростанції
 • 621.313.333 Асинхронні електодвигуни
 • 621.314 Перетворення електричної енергії
 • 621.317 Електровимірювальна техніка
 • 621.317.3 Вимірювання електричних величин
 • 621.38 Електроніка
 • 621.382.049.77 Мікроелектроніка
 • 621.391.63 Передача сигналу світловими променями
 • 621.395.721.5 Мобільний зв`язок
 • 621.396 Радіозв`язок
 • 621.396.6 Радіоелектронна апаратура. Схеми
 • 621.396.62 Радіоприймач
 • 621.397.132 Магнітофони
 • 621.397.446 Телевізори
 • 621.397.6 Телевізійна апаратура
 • 621.43 Автомобільні двигуни
 • 621.431.73 Двигуни внутрішнього згоряння для безрейкового транспорту
 • 621.436.21.031.3 Дизелі з пневматичним розпиленням (компресорні)
 • 621.438 - 714 Газові турбіни, системи охолодження
 • 621.438-135 Газові турбомашини
 • 621.6.033:656.07 Нафтотранспортна система
 • 621.7 Обробка тисненням. Пластичне формоутворення
 • 621.74 Ливарне виробництво
 • 621.753 Допуски та посадки
 • 621.81 Деталі машин
 • 621.86 Підйомно-транспортне обладнання у цілому
 • 621.86/.87 Підйомно-транспортні машини
 • 621.865.8 Роботи
 • 621.873.3 : 629.3 Автокрани
 • 621.983 Глибинна витяжка. Холодна штамповка
 • 622.2 Гірничі роботи при розробці корисних копалин
 • 622.276/279 Нафто-газодобувна промисловість
 • 622.323 Добування нафти
 • 622.324 Добування газу
 • 623.4 Зброя
 • 624.046.012.45 Залізобетонні конструкції, стійкість, несуча здатність
 • 625.08 Дорожно-будівні машини
 • 627 Водне господарство
 • 628.1 Водопостачання
 • 628.1(075.8) Водопостачання
 • 628.3 Стічні води. Очистка стічних вод
 • 629. 113 Автомобілебудування
 • 629.083 Склад, огляд, техн. обслуговування автомоб.
 • 629.113 Автомобілебудування. Автомобілі
 • 629.113(03) Автомобілебудування - довідники
 • 629.113(477) Автомобільний транспорт в Україні
 • 629.113.02.001.4 Випробовування автомобілів
 • 629.114.4 Грузові автомобілі
 • 629.114.6 Легкові автомобілі
 • 629.114.6.004.6 Легкові автомобілі. Ремонт
 • 629.4 Залізничний транспорт
 • 629.73 Авіація
 • 629.762.5 Ракети небалістичні
 • 629.78 Космічна техніка
 • 63 Сільське господарство
  630 Лісне господарство. Лісівництво
 • 630*2 Лісівництво
 • 630*9 Ліси та лісне гос-во з державної точки зору
 • 631.1 Сільськогосподарське виробництво.Організація та управління
 • 631.1(477) Організація та управління сільськогосподарським виробництвом
 • 631.115.1 Сільськогосподарське приватне підприємство
 • 631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.3.001.4 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.374 Сільськогосподарський транспорт
 • 631.4(092) Грунтознавство. Землезнавство. Біография
 • 631.46 Бактеріологія і біологія грунтів
 • 636 Тваринництво
 • 637.1 Молочна промисловість
 • 64.012 Домогосподарство
 • 640.41 Готель
 • 65 Управління підприємством
 • 65.011.4 Ресурси (резерви) виробництва
 • 65.011.46 Аутсорсинг (управл.ефективністю)
 • 65.012 Управління підприємством. Методи
 • 65.012.2 Планування діяльності
 • 65.012.32 Менеджмент організації
 • 65.012.8 Безпека економічна підприємства
 • 65.012.8 Економічна безпека під-ва
 • 656 Транспорт
 • 656.07 Управління транспортом
 • 656.07 Транспортна система
 • 656.071.32 Бухгалтерія транспортного підприємства
 • 656.13 Автомобільний транспорт
 • 656.13.07 Організація та експлуатація автомобільного транспорту
 • 657 Бухгалтерський облік
  657 Бухгалтерія
 • 657.1 Бухгалтерія
 • 657.15 Фінансовий облік
 • 657.15(047.2/3) Бухгалтерська фінансова звітність
 • 657.2 Бухгалтерскі проводки
 • 657.222 Ведення бухгалтерських операцій
 • 657.372.3 Списання. Амортизація
 • 657.421.3 Бухгалтерський облік ліцензій
 • 657.474.51 Визначення фактичної собівартості. Калькулювання
 • 657.6 Аудит
 • 657.6 Аудит, ревізія
 • 658.011.46 Потенціал підприємства
 • 658.011.47 ФСА
 • 658.012.011.56 Автоматизація
 • 658.012.12 Аналіз господарської діяльності підприємства
 • 658.012.122 Економічна діагностика під-ва
 • 658.012.122 Діагностика економічна
 • 658.012.122 Економічний аналіз
 • 658.012.122:330.4 Діагностична матриця
 • 658.012.32 Менеджмент
 • 658.012.32 : 331.103 Автоматизоване роб.місце менеджера
 • 658.012.324 Корпоративна форма управління підприємством
 • 658.012.61 Корпоративна культура
 • 658.012.7 Контролінг
 • 658.016"313" Стійкість стратегічна підприємства
 • 658.016.7 Санація
 • 658.14/.17 Фінанси підприємств
 • 658.14/.17.012.12 Фінансовий аналіз
 • 658.14/17 Фінансова стійкість підприємства
 • 658.310.8 Штатний розклад
 • 658.345 БЖД
 • 658.345 Охорона праці
 • 658.512.011.56 САПР (система автоматиз.проектування)
 • 658.52 Виробничо-промислова структура
 • 658.527.011.56 - 192 (075.8) Потокове виробництво
 • 658.562 Виробничий контроль.Техн.контроль
 • 658.589 Модернізація
 • 658.589 Реконструкція
 • 658.589 Інноваційна діяльність
 • 658.7 Логістика
 • 658.8 Збут. Продаж. Реалізація продукції
 • 658`313` Стратегія підприємства
 • 659.1, 659.1: Реклама, реклама продукції
 • 659.4 Паблік Рилейшнз
 • 66 Хімічна промисловість
 • 663/664 Харчова промисловість
 • 669 Металургія
 • 67/68 Легка промисловість
 • 678.06.001.2 (03) Вироби із високомолекулярних матеріалів, проектування
 • 681.3.06 Програмування
 • 681.327.22 Відеомонітори
 • 681.5 Теорія автоматичного управління
 • 681.511.42 Системи автомат. управління імпульсні (дискретні)
 • 681.518 Інформаційні системи
 • 681.518 Інформаційні системи в автоматизованому управлінні
 • 681.518.3 Вимірювальні інформац.системи (для управління)
 • 681.518.5.015 Системи автомат.контроля і техн.діагностики. Ідентифікація
 • 687 Швейна промисловість
  69 Будівництво
 • 69.003 Економіка будівництва
 • 697.3 Центральне опалення
 • 7 Культура
 • 7.036.2 Імпресіонізм
 • 712.23 Заповідники, нац.парки та інші природні території, що охоро
 • 725.4 Будівлі пром. підприємств, проектування
 • 744.4 Інженерна графіка
 • 75 Живопис
  78 Музика
 • 78.017 Музиканти
 • 796.525 Альпінізм
 • 811.111 Англійска мова
 • 811.111(038) = 111=161.1 Англо - російські словники
 • 811.161.2 Українська мова
 • 811.161.2"06-26 Українська сучасна літературна мова
 • 82-8 Літературна суміш. Афоризми. Сценарії
 • 82.09 Літературна критика та дослідження
 • 82.09.161.2" " Літературознавство укр.літ."століття"
 • 883 Українська література
  9 Історія
 • 9(477)1934-1941 Історія України в 1934-1941рр.
 • 908 Краєзнавство
 • 908(477.53) Краєзнавство. Полтавська область
 • 91(510) Географія Китаю
 • 930.85(100 Історія української та зарубіжної культури
 • 94(477) Історія України
 • 940(477) Історія України
 • 940`10/17` (477) Історія України Х І - XVIII ст.
 • 94`10/17` (477) Вимірювання електричних величин
 • ЄС Европейский Союз
 • Китай Китай
 • 658.345 Охорона праці

  "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів" у питаннях та відповідях Т.ч.1. ДНАОП 0.00-1.21-98 - К. : Основа , 2002. - 94 c.
  658.345
  "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів" у питаннях та відповідях Т.ч. 2. ДНАОП 0.00-1.21-98 - К. : Основа , 2002. - 156 c.
  658.345
  Анфимов С.А. Охрана труда в студенческих строительных отрядах. - К. : Вища шк. , 1974. - 58 c.
  658.345
  Бажора Ф.В. Техника безопасности при монтажных работах / Ф.В. Бажора, К.С. Мариоков, В.Г. Хусаинов. - М. : Стройиздат , 1973. - 128 c.
  69.057:658.345
  Батлук В.А. Охорона праці у будівельній галузі : навч. посібник [для вищ. навч. закл.] / В.А. Батлук, Г.Г. Гогіташвілі. - К. : Знання , 2006. - 550 c.
  658.345 : 69
  Бедрій Я.І. Безпека життєдіяльності : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2009. - 285 c.
  658.345(075.8)
  Безопасность жизнедеятельности : учебник для сред.проф.учеб.заведений / С.В.Белов, В.А.Девисилов, А.Ф.Козьяков и др.; под общ. ред.С.В.Белова. - 5-е изд., испр. и доп . - М. : Высш.шк. , 2006. - 423 c.
  658.345
  Безопасность жизнедеятельности: конспект лекций : пособие для подготовки к экзаменам / авт. - сост. М.И.Басаков. - Ростов н/Д : Феникс , 2003. - 123 c.
  658.345
  Безопасность производственных процессов : справочник / С.В.Белов, В.Н.Бринза, Б.С.Векшин и др.; под общ.ред. С.В.Белова. - М. : Машиностроение , 1985. - 448 c.
  658.345
  Безопасность работ в газовом хозяйстве : сб.офиц.материалов / сост. Л.В.Емельянов, Б.А.Киселев, П.Е.Котляр. - К. : Техника , 1978. - 272 c.
  658.345
  Безопасность работ в химических производствах : сб. офиц. материалов и метод. указаний. - К. : Техника , 1972. - 396 c.
  658.345
  Безопасность технологических процессов и производств. Охрана труда : учеб.пособие для вузов / П.П.Кукин,В.Л.Лапин, Н.Л.Пономарев и др. - 3-е изд., испр . - М. : Высш. шк. , 2004. - 318 c. - (Безопасность жизнедеятельности).
  658.345
  Безопасность технологических процессов и производств. Охрана труда : учеб.пособие для вузов / П.П.Кукин, В.Л.Лапин, Е.А.Подгорный и др. - М. : Высш.шк. , 1999. - 318 c. - (Безопасность жизнедеятельности).
  658.345
  Безопасность труда на производстве.Исследования и испытания : справ. пособие / С.П.Алексеев, Е.И.Андреева-Галанина, И.В.Бабайцев и др.; под ред.В.М. Злобинского. - 2-е изд., перераб. и доп . - М.: : Металлургия , 1976. - 400 c.
  658.345.001.4
  Безопасность труда, санитария и гигиена. : справ.пособие. - М. : Изд-во стандартов , 1990. - 172 c. - ((Терминология; Вып.5).).
  658.345(038)=161.1=111
  Безопасность труда.Указатель отечеств. нормат. - техн.документов, международных и иностранных стандартов Т.1-2. Индивидуальные средства защиты. Воздух окружающей среды и рабочей зоны. - М. : Изд-во стандартов , 1990. - 144 c.
  658.345 : 614.89
  Безпека життєдіяльності : навч.посібник для вищ. навч. закл. / Ю.С.Скобло, Т.Б.Соколовська, Д.І.Мазоренко та ін. - К . : Кондор , 2006. - 417 c.
  658.345(075.8)
  Безпека життєдіяльності : навч.посібник / Ю.С.Скобло, В.Г.Цапко, Д.І.Мазоренко, Л.М.Тіщенко; за ред. В.Г.Цапка. - 3-тє вид., стер . - К. : Знання , 2004. - 397 c.
  658.345
  Безпека життєдіяльності : навч.посібник / Я.І.Бедрій, В.С.Джигарей, А.І.Кидисюк та ін.; за ред. Я.І.Бедрія. - Львів : Афіша , 1999. - 275 c.
  658.345
  Безпека життєдіяльності. : навч.посібник / Ю.С.Скобло, В.Г.Цапко,Д.І. Мазоренко, Л.М.Тіщенко; за ред. В.Г.Цапка. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : Знання -Плюс , 2003. - 397 c.
  658.345
  Безпека людини у життєвому середовищі : навч.посібник / В.І.Голінько, М.В.Шибка, Г.О.Мірошник, О.В.Бесчастний; за ред. В.І.Голінька. - Дніпропетровськ : Вид-ао НГА України , 1998. - 172 c. - (Нац.гірнича Академія).
  658.345
  Безпека людини у життєвому середовищі / за ред. В.І.Голінька - Дніпропетровськ , 1998. - 166 c.
  658.345
  Безпека людини у надзвичайних ситуаціях : навч.посібник / В.І.Голінько, М.Ф.Кременчуцький, В.Г.Клочков та ін.; за ред. В.І.Голінька. - Дніпропетровськ : Вид-во НГА України , 1997. - 128 c. - (Нац.гірнича академія).
  658.345
  Бортницкий П.И. Охрана труда на автомобильном транспорте : учебник для вузов. - К. : Вища шк. , 1988. - 262 c.
  656.13 : 658.345
  Буралев Ю.В. Безопасность жизнедеятельности на транспорте : учебник для вузов. - М : Академия , 2004. - 288 c.
  658.345 : 629.067
  Вайнштейн Л. И. Памятка населению по электробезопасности. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 64 c.
  658.345 : 621.31.004
  Васильчук М. В. Основи охорони праці : підруч. для проф.- техн. навч. закл. / М. В. Васильчук, Л. Е. Винокурова, М. Я. Тесленко. - К. : Просвіта , 1997. - 207 c.
  658.345
  Власов А.Ф. Безопасность при работе на металлорежущих станках. - М. : Машиностроение , 1977. - 121 c.
  658.345
  Гаевая Л.А. Средства индивидуальной защиты глаз и лица на производстве. - М. : Машиностроение , 1975. - 158 c.
  658.345 + 614.89
  Гажаман В.І. Електробезпека на виробництві : навч.посібник. - 2-е вид.,стер . - К. : Охорона праці , 2002. - 266 c.
  658.345 : 621.31.004
  Гандзюк М.П Основи охорони праці : підручник для вищ.навч.закл. / М.П.Гандзюк,Є.П.Желібо,М.О.Халімовський; за ред.М.П.Гандзюк. - 3-є вид . - К. : Каравела , 2006. - 389 c.
  658.345
  Гогіташвілі Г.Г. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами : навч.посібник / Г.Г.Гогіташвілі, Є.Т.Карчевські, В.М.Лапін. - К. : Знання , 2007. - 367 c.
  658.345 : 006.032(075.8)
  Гогіташвілі Г.Г. Основи охорони праці : навч.посібник / Г.Г.Гогіташвілі, В.М.Лапін. - 4-те вид., випр. і доп . - К. : Знання , 2008. - 302 c.
  658.345(075.8)            658.345
  Горбатюк М.І. Довідник з охорони праці та пожежної безпеки для працівників електрозв`язку / М.І.Горбатюк, С.О.Белан. - К. : Основа , 2003. - 701 c.
  658.345 : 654
  Грищук М.В. Основи охорони праці : підручник для вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2007. - 238 c.
  658.345
  Гусев Ю. Н. Средства и устройства безопасности для работ в электроустановках / Ю.Н. Гусев, В.П. Ушанов, Н.М. Чесноков. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 94 c.
  621.31 : 658.345
  Денисенко Г.Ф. Охрана труда : учеб. пособие для экон.спец. втузов. - М. : Высш. шк. , 1985. - 319 c.
  658.345
  Довідник з охорони праці та пожежної безпеки для працівників електрозв`язку / М.І.Горбатюк,С.О.Белан - К. : Основа , 2003. - 701 c.
  658.345:654
  Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках : учеб.пособие для энерг.спец.вузов. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 448 c.
  658.345 : 621.31.004
  Долин П.А. Справочник по технике безопасности. - 6-е изд.,перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 823 c.
  658.345
  Долин П.А. Справочник по технике безоапсности. - 5-е изд.,перераб.и доп . - М. : Энергоиздат , 1982. - 800 c.
  658.345
  Духанин Ю.А. Техника безопасности и противопожарная техника в машиностроении : учеб.пособие для техникумов / Ю.А.Духанин, Д.Ф.Акулин. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1973. - 304 c.
  658.345
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. для вищ.навч.закл. / Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний; за ред. Є.П. Желібо. - 2-е вид., перероб. та доп . - К.; Львів : Каравела: Новий світ , 2000. - 327 c.
  658.345
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний; за ред. Є.П. Желібо. - 6-е вид . - К. : Каравела , 2008. - 342 c.
  658.345
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : навч. посібник для дистанц.навчання / Є.П.Желібо, В.В.Зацарний. - К. : Ун - т ``Україна`` , 2005. - 263 c.
  658.345
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : підручник для вищ.навч.закл. / Э.П.Желібо, В.В.Зацарний. - К. : Каравела , 2006. - 287 c.
  658.345
  Жидецький В.Ц. Засоби індивідуального захисту та електрозахисні засоби : запитання і відповіді, тести. - К. : Основа , 2003. - 135 c.
  658.345 + 614.89
  Жидецький В.Ц. Основи охорони праці : підручник для вищ.навч.закл. - Львів : Афіша , 2002. - 318 c.
  658.345
  Жидецький В.Ц. Основи охорони праці / В.Ц.Жидецький, В.С.Джигирей, О.В.Мельников. - 2-ге вид., стер . - Львів : Афіша , 2000. - 348 c.
  658.345
  Жидецький В.Ц. Охорона праці користувачів комп`ютерів : навч. посібник. - 2-е вид., доп . - Львів : Афіша , 2000. - 174 c.
  658.345 : 004.382
  Жидецький В.Ц. Основи охорони праці - Львів : ’’Афіша’’ , 2000. - 342 c.
  658.345
  Законодавство України про охорону праці : зб.нормат. документів : у 4 т. Т.2. / ред. Г.П.Яковенко. - К. : Основа , 1995. - 384 c.
  349.24 : 658.345            67.405
  Законодавство України про охорону праці : зб.нормат.документів : у 4 т. Т.4. / ред. С.О.Єршов, Л.А.Гаврилюк. - К. : Основа , 1995. - 383 c.
  349.24 : 658.345            67.405
  Законодавство України про охорону праці: зб.нормат.документів : в 4 т. Т.1. / за ред. Г.П.Яковенко. - К. : Основа , 1995. - 528 c.
  349.24 : 658.345            67.405
  Законодавство України про охорону праці: зб.нормат.документів : у 4 т. Т.3. / ред. Г.П.Яковенко. - К. : Основа , 1995. - 572 c.
  349.24 : 658.345            67.405
  Законодательство Украины об охране труда : сб. нормат.документов : в 2 т. Т.1. - Харьков : Райдер , 1998. - 215 c.
  349.2 : 658.345(477)            67.405(4УКР)
  Законодательство Украины об охране труда : сб.нормат.документов : в 2 т. Т.2. - Харьков : Райдер , 1998. - 308 c.
  349.2 : 658.345 (477)            67.405(4УКР)
  Захаров Л.Н. Техника безопасности в химических лабораториях. - Л. : Химия , 1985. - 182 c.
  54 : 658.345
  Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності - К. : ’’Основа’’ , 2004. - 880 c.
  658.345+614.8
  Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності.На допомогу керівникам навчальних закладів. - 3-є вид., перероб. і доп . - К. : Основа , 2007. - 940 c.
  658.345+614.8
  Зеньковский М.М. Техника безопасности и производственная санитария. : крат.справочник металлурга. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Металлургия , 1973. - 256 c.
  658.345
  Иванов Б.С. Охрана труда в литейном и термическом производстве : учебник для сред.спец.учеб.заведений. - М. : Машиностроение , 1990. - 222 c.
  658.345 : (621.74 +621.78)
  Казакевич П.И. Техника безопасности при изготовлении изделий из пластмасс. - М. : Машиностроение , 1972. - 160 c.
  658.345 : 678.5.02
  Калошин А.И. Техника безопасности при работе на тракторах, комбайнах и автомобилях : учеб. пособ. для сельск. ПТУ / А.И.Калошин, М.П.Новиков. - 2-е изд., испр. и доп . - М. : Высш. шк. , 1976. - 136 c. - (Профтехобразование. Тракторы и автомобили в с.-х.).
  631.3 : 658.345            63.04
  Кац.М.И. Охрана труда в химической промышленности : учеб.для хим.- технолог.техникумов / М.И.Кац, Л.И.Билинкис, В.С.Медведева. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Химия , 1974. - 307 c.
  658.345 : 66
  Керб Л.П. Основи охорони праці : навч.посібник. - 2-ге вид., стер . - К. : КНЕУ , 2006. - 215 c. - (Київ.нац.екон.ун-т).
  658.345
  Керб Л.П. Основи охорони праці : навч.- метод.посібник для самост.вивчення дисципліни. - К. : КНЕУ , 2001. - 252 c.
  658.345
  Кипнис Е.И. Рабочему строителю о технике безопасности: деревообработка, изготовление арматуры / Е.И.Кипнис, М.Ю.Лапкин. - К. : Будівельник , 1985. - 112 c.
  69.05 : 658.345
  Князевский Б.А. Техника безопасности и противопожарная техника в электроустановках : учеб.пособие для сред. спец.заведений / Б.А.Князевский, Н.А.Чекалин. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Энергия , 1973. - 248 c.
  658.345 : 621.3
  Кобевник В.Ф. Охрана труда : учеб.для техн. вузов. - К. : Выща шк. , 1990. - 286 c.
  658.345
  Ковжога С.О. Безпека життєдіяльності : навч.посібник / С.О.Ковжого, О.Д.Малько, А.М.Полєжаєв. - Харків : Право , 2012. - 300 c.
  658.345
  Козьяков А.Ф. Охрана труда в машиностроении : учеб. для сред. спец. учеб. завед. - М. : Машиностроение , 1990. - 255 c.
  658.345
  Комков Б.Д. Справочник по охране труда на хлебоприемных и зерноперерабатывающих предприятиях / Б.Д.Комков, А.В.Галкина, А.Ф.Теплов - М. : Колос , 1981. - 319 c.
  658.345 : 664.7
  Кондратьев А.И. Охрана труда в строительстве : учебник для экон.спец.строит.вузов - М : Высшая школа , 1990. - 352 c.
  658.345:69
  Кондратьев А.И. Охрана труда в строительстве : учебник для экон.спец.строит.вузов / А.И.Кондратьев, Н.М.Местечкин. - М. : Высш.шк. , 1990. - 352 c.
  658.345 : 69
  Коновалов В.Н. Техника безопасности при работах по химии : пособие для учителей - 2-е изд.,перераб . - М. : Просвещение , 1973. - 128 c.
  54 : 658.345
  Королькова В.И. Электробезопасность на промышленных предприятиях. - 5-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1971. - 522 c.
  658.345 : 621.31.004
  Крикунов Г.Н. Безопасность жизнедеятельности : в 2 частя. / Г.Н.Крикунов, А.С. Беликов, В.Ф. Залунин. - Дн. : Пороги , 1992. - 412 c.
  658.345
  Кузнецов В.В. Организация работы по охране труда на машиностроительном предприятии. - М. : Машиностроение , 1978. - 160 c.
  658.345
  Кузнецов Ю.М. Охрана труда на автотранспортных предприятиях : учебник для техникумов. - М. : Транспорт , 1990. - 288 c.
  656.13 : 658.345
  Кузьмин В.И. Охрана труда и противопожарная защита : учебник для техникумов. - М. : Лег. индустрия , 1980. - 207 c.
  658.345
  Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини : навч.посібник - 2-ге вид. . - Лв.:К.: : Львів.банков.коледж; ``Знання``, КОО , 1999. - 186 c.
  658.345
  Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини : навч.посібник для вузів - Львів : Львівський банківський коледж , 1998. - 186 c.
  658.345
  Литвиненко Г.Є, Засоби індивідуального захисту: виготовлення та застосування : навч. посібник для вищ. навч. закл. / Г.Є,Литвиненко.Л.Д.Третьякова - К. : Лібра , 2008. - 317 c.
  658.345
  Литвиненко Г.Є. Засоби індивідуального захисту : виготовлення та застосування : навч.посібник для вищ. навч. закл. / Г.Є.Литвиненко, Л.Д.Третякова - К . : Лібра , 2008. - 317 c.
  658.345 : 614.89](075.8)
  Лошакова К.А. Безопасная эксплуатация грузоподъемных машин - К : Будівельник , 1980. - 176 c.
  658.345.:621.86
  Лысяков А.Г. Техника безопасности при работе на грузоподъемном оборудовании на машиностраительных предприятиях - М. : Машиностроение , 1991. - 206 c.
  658.345.8
  Манойлов В.Е. Основы электробезопасности - 5-е изд., перераб.и доп. . - Л. : Энергоатомиздат , 1991. - 479 c.
  621.31.004:658.345.8            31.29
  Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях : учебник для вузов - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Изд.центр "Академия" , 2006. - 334 c.
  658.345
  Микрюков В.Ю. Безопасность в техносфере : учебник для высш.проф.образования. - М. : ИНФРА-М , 2011. - 250 c. - (Вузовский учебник).
  658.345
  Навакатікян О.О.та ін. Охорона праці користувачів комп`ютерних відеодисплейних терміналів : навчально-метод.посібник / О.О.Навакатікян, В.В.Кальниш, С.М.Стрюков - К. : Ред.ж-лу `Охорона праці` , 1998. - 400 c.
  658.345:681.3
  Науково-практичний коментар до Закону України `Про охорону праці` / С.П.Ткачук, В.В.Андрійчук, З.М.Васильова та ін - К. : Основа , 1997. - 528 c.
  67.405(4УКР)+658.345
  Научно- практический комментарий к Закону Украины `Об охране труда` / С.П. Ткачук, В.В. Андрийчук, З.Н. Васильева и др. - К. : Гос. комитет Украины по надзору за охраной труда , 1996. - 272 c.
  67.405 (;УКР)+658.345
  Основи охорони праці : Підручник для вузів харчової промисловості / за ред. М.П. Купчика, М.П. Гадзюка - К. : Основа , 2000. - 409 c.
  658.345
  Основи охорони праці : підручник для вузів харчової промисловості / за ред. М.П. Купчика, М.П. Гадзюка. - К. : Основа , 2000. - 409 c.
  658.345
  Охорона праці / В.П. Кучерявий, Ю.Є. Павлюк, А.Д. Кузик, та ін. - Львів : Оріяна-Нова , 2007. - 367 c.
  658.345
  Охорона праці в деревообробній промисловості / С.О. Апостолюк, А.С. Апостолюк та ін. - К. : Основа , 2003. - 486 c.
  658.345
  Охорона праці в лісопильно-деревообробній промисловості / С.О. Апостолюк, А.С. Апостолюк та ін. - К. : Основа , 2003. - 286 c.
  658.345
  Охорона праці в меблевому виробництві / С.О. Апостолюк, А.С. Апостолюк та ін. - К. : Основа , 2003. - 435 c.
  658.345
  Охрана труда в торговле,общественном питании,пищевых произвоствах в малом бизнесе и быту : Учеб.пособие - 4-е изд.,стер. . - М. : Академия , 2003. - 224 c.
  658.345
  Охрана труда в электроустановках : учебник для вузов / Б.А. Князевский, Т.П. Марусова и др. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 336 c.
  658.345 : 621.31
  Пістун І.П. Безпека життєдіяльності - 2 . - Суми : Університетська книга , 2003. - 301 c.
  658.345
  Правила безопасной эксплуатации электроустановок.ДНАОП 1.1.10-1.01.97 - 2-е изд.с изм. и доп. . - К. : Форт , 2000. - 150 c. - ((Госнадзорохрантруда Украины.Гос. нормативный акт ).
  658.345
  Правила безпеки під час навчання у загальноосвітніх навчальних закладах - К. : Основа , 1999. - 237 c.
  658.345
  Правила безпеки систем газопостачання України : держ.нориат.акт про охорону праці / за ред. Н.Стрілець. - К. : Основа , 1998. - 367 c.
  658.345 : 696.2
  Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів - К. : Держнаглядохоронопраці , 1998. - 380 c.
  658.345
  Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями. ДНАОП 1.1.10-1.04-01. Затв. 05.06.2001р. - К. : Форт , 2001. - 171 c. - ((Держнаглядохоронпраці.Держ. нормативний акт про о).
  658.345
  Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями: Держ. норм. акт про охорону праці / ред. комісія В.І.Іванченко,П.І.Пошкурлат,Л.О.Мельничук - К. : ФОРТ , 2001. - 171 c.
  658.345
  Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями:Держ.норм. акт про охорону праці (ДНАОП !.1.10-1.04-01.Затв.05.06.2001р) / ред. комісія:В.І.Іванченко,П.І.Пошкурлат,Л.О.Мельничук - К. : Форт , 2001. - 171 c.
  658.345
  Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів ( за змінами та доп.) : держ.нормат.акт про охорону праці / за ред. Н.Стрілець. - К. : Основа , 1999. - 592 c.
  658.345 : 621.18
  Правила захисту від статичної електрики: ДНАОП 0.00-1.29-97 - К. : Основа , 2005. - 229 c. - ((Держ. норм. акт про охорону праці)).
  658.345
  Правила охорони праці при роботах щодо установлення ,ремонту і технічного обслуговування побутової радіоелектронної апаратури:ДНАОП 9.0.30-1.09-97 - К. : Основа
  658.345
  Правила охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини: ДНАОП 2.1.20-1.03-99 - К. : Основа , 2000. - 176 c.
  658.345
  Правила охорони праці в міському зеленому господарстві:ДНАОП 9.0.00-1.07-00 - К. : Основа , 2002. - 51 c.
  658.345
  Правила охорони праці для об"єктів роздрібної торгівлі: ДНАОП ?.!.00-1.01-96 - К. : Основа , 1999. - 255 c. - ((Держ. норм. акт про охорону праці)).
  658.345
  Правила охорони праці для перукарень: ДНАОПД 9.0.30-1.07.-97 - К. : Основа , 1999. - 48 c. - ((Держ. нормат. акт про охорону праці)).
  658.345
  Правила охорони праці для працівників асфальтобетонних заводів:ДНАОП 5.1.14-1.04-03 - К. : Основа , 2004. - 35 c. - ((Держ. норм. акт з охорони праці)).
  658.345
  Правила охорони праці на автомобільному транспорті. ДНАОП 0.00-1.28-97 : держ. нормат. акт про охорону праці. - К. : Держнаглядохоронопраці , 2003. - 335 c.
  656.13 : 658.345
  Правила охорони праці на автомобільному транспорті.ДНАОП 0.00-1.28-97 : держ.нормат.акт про охорону праці. - К. : Держнаглядохоронпраці , 1997. - 335 c.
  656.13 : 658.345
  Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин: ДНАОП 0.00-1.31-99 - К. : Основа , 1999. - 109 c.
  658.345
  Правила охорони праці при будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг і на інших об"єктах дорожнього господарства:ДНАОП 5.1.14-1.ОЖ-96 - К. : Основа , 2004. - 223 c.
  658.345
  Правила охраны труда на автомобильном тронспорте. ДНАОП 0.00-1.28-97 : гос. нормат. акт об охране труда - К. : Госнадзорохрантруда , 1997. - 164 c.
  656.13 : 658.345
  Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.Утв. 21.12.1984 - 4-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 196 c. - ((Репринтное издание)).
  658.345
  Правила эксплуатации электроустановок потребителей - 5-е изд.,перераб. и доп.(с изменениями) . - СПб. : Изд-во ДЕАН , "001. - 319 c.
  658.345
  Романчук А.А. Система стандартов по охране труда - К. : Основа , 2002. - 149 c.
  658.345: 006.4
  Скобло Ю С. Безпека життєдіяльності. / Скобло Ю С., Соколовська Т. Б., Мазоренко Д. І. - К. : Кондор , 2006. - 417 c.
  658.345(075.8)
  Списки виробництв, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці. - К. : Основа , 1998. - 443 c.
  658.345
  Справочник по охране труда на промышленном предприятии / К.Н.Ткачук,Д.Ф.Иванчук,Р.В.Сабарно,А.Г.Степанов - К. : Техніка , 1991. - 285 с. c.
  658.345
  Сугробов Н.П. и др. Охрана труда в строительстве : Учеб. для техникумов / Сугробов Н.П., Поляков В.И., Бубырь Н.Ф. - 4-е изд., перераб. и доп. . - М. : Стройиздат , 1985. - 341 c.
  69.05 : 658.345
  Супрович М.П. Безпека життєдіяльності [практикум : навч.посібник для вищ. навч. закл.] / С.П.Супрович, Д.В.Сенюк, К.В.Замойська - К . : Кондор , 2007. - 164 c.
  658.345(076.5)
  Супрович М.П. Безпека життєдіяльності : практикум : Навч.посібник для вищ.навч.закл. / С.П.Супрович, Д.В.Сенюк, К.В.Замойська - К. : Кондор , 2007. - 164 c.
  658.345(076.5)
  Техника безопасности в электроэнергетических установках : справ.пособие / под ред. П.А.Долина - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 400 c.
  658.345 : 621.31.004
  Техника безопасности и производственная санитария в кузнечно-прессовых цехах / С.Л.Злотников, В.Л.Михайлов, П.И.Казакевич, В.В.Буренин - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1984. - 256 c.
  658.345
  Типове положення про службу охорони праці: НПАОП 0.00-4.35-04 - К. : Основа , 2005. - 24 c.
  658.345(083) (477)
  Ткачук К.Н Справочник по охране труда на промішленному предприятии - К. , 1991. - 258 c.
  658.345
  Фоменко И.А. Охрана труда при обработке металлов резанием / И.А.Фоменкео, В.В.Коваленко, Н.П.Стародуб. - К. : Тэхника , 1989. - 157 c.
  658.345 : 621.9
  Хван Т.А., Хван П.А. Безопасность жизнедеятельности : Учеб. пособие для вузов - 4-е изд., перераб. и доп. . - Ростов н/Д : Феникс , 2004. - 415 c.
  658.345
  Яким Р.С. Безпека життєдіяльності людини : навч.посібник для ВНЗ - Львів : Бескид Біт , 2005. - 303 с. c.
  658.345