Бібліотека
КрНУ імені М.Остроградського
     
     
     
     
     
     
     
     

Систематичний каталог бібліотеки                                                          Перелік книг за тематикою УДК

001 Наука у цілому
 • 001.895 Венчурні проекти
 • 001.895 , 330.341.1 Інновації
 • 002 Друк. Документація. Науково-технічна інформація
 • 002:339.138 Маркетинг інформаційний
 • 004 Інформаційні технології
 • 004.056 Захист інформації, безпека
 • 004.3 Апаратні засоби
 • 004.353 Відіомонітори
 • 004.42 Програмування
 • 004.451 Операційні системи
 • 004.451.64 Апаратні засоби захисту
 • 004.65 Системи управління базами даних (СУБД)
 • 004.7 Комп`ютерні сітки
 • 004.732 Сітки локальні
 • 004.738.5 Інтернет
 • 004.738.5:658.6/9 Електронна комерція
 • 004.77 Електроний бізнес
 • 004.78 : Автоматизовані системи у ...
 • 004.78:025.4.036 Автоматизовані інформаційно-пошукові системи
 • 004.78:336.717 Автоматизовані системи банківських операцій
 • 004.91 Оброблення і створення документів
 • 004.92 Комп`ютерна графіка
 • 006.015.5 Управління якістю
 • 006.063 Сертифікація
 • 006.1 Стандартизація у цілому
 • 006.83 Якість
 • 008 Культура
  021 Організація та развиток бібліотечної справи
  061 Діяльність організацій по охрані природи
 • 061.1ЕС Европейский Союз(ЕС)
 • 1 Філософія
 • 111.1 Онтологія (буття)
 • 130.2 Філософія культури
 • 141.131 Платонізм. Неоплатонізм
 • 141.339 Езотерика
 • 159.9 Психологія
 • 159.923 Психологія особистості
 • 159.942 Емоції
 • 159.9:334.7.012.42 Психологія підприємництва
 • 168.522 Культурологія
 • 172. 4 Міжнародна етика
 • 174 Професійна етика
 • 174.022.1 Професійна та ділова етика. Імідж. Репутація
 • 174.022.1 Імідж
 • 178.1 Алкоголізм
 • 178.7 Паління
 • 2 Релігія
 • 281.9 Православна церква
 • 303.725.36 Примінення теорії систем, теорії управління та кібернетики
 • 311.12 Статистичне угрупування
 • 311.313(058)(477.53) Регіональна статистика: обласн., краєва
 • 314.02 Демографія.Джерела демографічних даних
 • 314.156.5(477) Геноцид українского народа
 • 314.7 Міграція
 • 316 Соціологія
 • 316.323.4 Азіатска деспотія, соціальна структура
 • 316.324.5 Аграрні суспільства, соціальна структура
 • 316.334.55 Соціологія (аграрна політика)
 • 316.343.4 Автохтонне населення в колоніальному суспільстві (соціологія
 • 316.343.653 Адміністратори в капіталістичному суспільстві (соціология)
 • 316.344.32 Інтелектуали
 • 316.346.2-055.2 Жінки
 • 316.422.4 Прогрес
 • 316.422.44 НТП
 • 316.422.6 Регрес (НТП)
 • 316.46 Лідерство
 • 316.462 Авторитаризм ( соціологія)
 • 316.61-056.45 Генії
 • 316.612 Развиток особистості
 • 316.73 Акультурація (соціологія)
 • 321.61 Абсолютизм (форми влади)
 • 321.64 Авторитарні режими нового часу
 • 323 Внутрішня політика
 • 323.17 Автономія та самовизначення нації
 • 323.329 Соціальні спільноти та прошарки. Інтелігенція
 • 323.396 Соціальна еліта
 • 324 Вибори. Референдуми. Виборчі компанії
  325 Міграційна політика
 • 327(477) Зовнішня політика України
 • 327.51 Військові союзи
 • 328 Парламенти. Народні представництва. Уряди
 • 328.132.7 Президентський кабінет. Президентський уряд
 • 330 Економіка
 • 330(477) Економіка України
 • 330.01 Економічна теорія
 • 330.1 Економічні науки
 • 330.101.54 Макроекономіка
 • 330.111.4 Виробничі сили
 • 330.131.7 Ризики
 • 330.131.7:336.71 Ризики банківські
 • 330.131.7:336.743 Валютний ризик
 • 330.142.2 Уставний фонд, капітал
 • 330.142.2 Вкладений капітал.Уставний фонд
 • 330.142.211.4 Амортизація основних фондів
 • 330.31 Кругообіг в народному господарстві. Відтворення
 • 330.322 Інвестиції
 • 330.322.013 Автономні інвестиції ( політекономіка)
 • 330.322.5 Інвестиції, рентабельність та ефективність
 • 330.322:658.589 Венчурне інвестування
 • 330.33 Криза
 • 330.34.014.1 Економіка застійна
 • 330.34.014.2 Економіка, що розвивається
 • 330.341(477) Фактори економічного розвитку України
 • 330.341.1 Развиток виробничих сил. Техн. прогрес. Інновації
 • 330.341.1 Інновації. Технічний прогрес
 • 330.341.1(477) Інновації в Україні
 • 330.341.2:334.758 Кластер
 • 330.342.111 Автаркне господарство (політекономіка)
 • 330.356.3 Ефективність капіталовкладень
 • 330.43 Економетрія
 • 330.46 Теорія систем, управління в кібернетиці та економіці
 • 330.47 Теорія інформації в економіці. Економічна інформатика
 • 330.52 Національна економіка
 • 330.564.2 Прибутки населення
 • 330.59 Життєвий рівень
 • 330.59 Соціально-економічний розвиток
 • 330.8(477) Історія економічної думки.Економічні вчення та школи
 • 330.837 Інституціоналізм. Неоінституціоналізм
 • 331 Праця. Економіка праці
 • 331.07 Адміністративні органи, уповноважені та офіційні особи (прац
 • 331.101.26 Праця, як економічний фактор
 • 331.101.262 Людський капітал
 • 331.102 Види праці
 • 331.103.255 Автоматизована праця
 • 331.106.24 Колективні договори
 • 331.108 Робота з кадрами
 • 331.108.2 Питання кадрів. Управління кадрів
 • 331.108.2 Управління персоналом
 • 331.108.3 Адаптація рабітників ( праця )
 • 331.2 Зарабітня плата
 • 331.21 Управління заробітною платою
 • 331.211 Аванс (праця)
 • 331.215`311` Виплати із соцстраху
 • 331.225 Премії. Окремі виплати
 • 331.23 Акордна оплата праці
 • 331.31 Робочий час
 • 331.315 Відрядження
 • 331.322 Відпустки
 • 331.5 Ринок праці
 • 331.522 Попит і пропозиція на ринку праці. Потенціал робочих місць
 • 331.522 Трудові ресурси
 • 331.556.4 Міграція трудова, міжнародна
 • 331.556.4 Міждержавна мобільність. Міграція
 • 331.582 Трудові резерви
 • 332.012.324 Власність корпорацій
 • 332.025.1 Адміністративне втручання в регіональній економіці
 • 332.1 Регіональна економіка
 • 332.13 Розміщення. Регіональне разміщення
 • 332.142.4 Використання територіальних ресурсів
 • 332.15 Агломерація економічної діяльності (регіональна економіка)
 • 332.2.01 Аграрні теорії (земельне питання)
 • 332.2.021;338.43.02 Аграрна політика
 • 332.72 Ринок праці, нерухомості
 • 332.856 Агенція по квартирному посередництву ( житлове господарство)
 • 334.012.64 Дрібні підриємства
 • 334.7.012.32 Підприємництво (загальне)
 • 334.7.012.42 Підприємництво комерційне
 • 334.722 Приватне підприємництво
 • 334.722.012.42 Підприємництво
 • 334.722.012.64 Мале підприємництво
 • 334.722.8 Акціонерні компанії
 • 334.758 Злиття. Об`єднання фірм. Кластери
 • 334.7:658.589 Венчурні (рискові) підприємства
 • 336 Фінанси
 • 336.07 Адміністрація фінансова
 • 336.1 Державні фінанси у цілому
 • 336.14 Державний бюджет. Національний бюджет
 • 336.14.025.3 Фінансова безпека
 • 336.2 Бенефіціар
 • 336.22 Податки. Збори
 • 336.225 Методи оподаткування
 • 336.225.64 Податкова заборгованість
 • 336.225.64 Подакти.Заборгованість податкова
 • 336.225.673 Контроль податковий
 • 336.226.11 Податки на доходи фізичних осіб
 • 336.22:351.713 Перевірки податкові
 • 336.246.025.2 Контроль фінансовий
 • 336.275.3 Державні боргові зобов`язання
 • 336.544 Контроль якості
 • 336.7 Грошовий обіг. Банківська справа
 • 336.71 Банківська справа.Банки
 • 336.71(477) Банківська справа. Банки в Україні
 • 336.71.025.3 Безпека у банках
 • 336.711 Національні, державні банки
 • 336.713 Банки комерційні
 • 336.743 Валюта. Зв`язані валюти
 • 336.748.12 Інфляція
 • 336.76 Фінансовій ринок
 • 336.763;347.72.03 Акції (фінанси), (торгове право), (економіка)
 • 336.77 Кредит. Кредитна справа
 • 336.773 Кредитні спілки (фінанси)
 • 338.12 Економічні цикли
 • 338.23:343.3 Безпека економічна держави
 • 338.242 Управління економікою в ринковому господарстві
 • 338.246.02 Адміністративні заходи (економіка)
 • 338.246.025.2 Регулювання. Контроль
 • 338.246.025.2, 338.268.025 Контроль
 • 338.246.027 Матеріальна допомога
 • 338.246.027.2 Стимулювання. Пільги
 • 338.26 Планування.Соціально-економічне планування
 • 338.26 Народногосподарське планування
 • 338.27 Економічне прогнозування
 • 338.27 Прогнозування економічне
 • 338.33 Теорія виробництва. Структура. Спеціалізація
 • 338.364 Автоматизоване виробництво ( економіка)
 • 338.43 Аграрна промисловість (економ.сільського господарства)
 • 338.43 Сільське господарство.Економіка
 • 338.43 Економіка сільського господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика.Економ.сільск. господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика
 • 338.431 Аграрні відносини. Аграрні структури
 • 338.431 Аграрні структури (економіка сільського господарства)
 • 338.432 Сільськогосподарське виробництво (господарювання)
 • 338.436.33 Агропромисловий комплекс
 • 338.439 Продовольчий комплекс. Продовольче питання
 • 338.439 Продовольчий комплекс (економіка)
 • 338.439 : Виробництво продуктів :м"яса,риби,рису і т.д.
 • 338.439:63 рису,молока і т.д. Виробництво с/г продуктів
 • 338.45 Економіка промисловості і ремісничого виробництва
 • 338.45.01 Промислова політика
 • 338.45:658 Економіка підприємства
 • 338.46 Економіка сфери послуг
 • 338.465.2 Консалтинг
 • 338.465.2 Послуги
 • 338.465.2 Інжиніринг
 • 338.465.2 Консультування
 • 338.47 Економіка транспорту і зв`язку
 • 338.48 Туризм. Економіка туризму
 • 338.48-44(1-22) Сільський туризм
 • 338.49 Інфраструктура економіки
 • 338.5 Ціни. Ціноутворення
 • 338.512 Витрати виробництва
 • 338.516.2 Ринок.Форми ринку
 • 338.516.22 Ціни ринкові
 • 338.532.4.025.24 Контроль за цінами
 • 338.583 Інфраструктура
 • 339 Торгівля
 • 339.13.012 Види ринків
 • 339.13.025 Адміністративні міри впливу на ринок
 • 339.137.2 Конкуренція
 • 339.138 Маркетинг
 • 339.138 : 338.46 Маркетинг послуг
 • 339.138(100) Маркетинг міжнародний
 • 339.138(100) Міжнародний маркетинг
 • 339.138.001.5 Маркетингові дослідження
 • 339.138.1 Маркетинг промисловий
 • 339.138.`313` Маркетинг стратегічний
 • 339.14:338.49 Інфраструктура товарного ринку
 • 339.166.5 Торгівля продуктами розумової праці
 • 339.172 Товарні біржі. Продуктові біржі
 • 339.175 Посередники торгові
 • 339.178 Посередницькі інститути
 • 339.187.62 Лізинг
 • 339.187.67 Абонентне обслуговування ( торгівля)
 • 339.37 Роздрібна торгівля
 • 339.543 Митна політика
 • 339.543.624 Оффшорні зони
 • 339.56 Торгівля зовнішня
 • 339.727.2 Рух капіталів. Міжнародні займи. Міграція капталів
 • 339.727.22/24 Інвестиції іноземні
 • 339.74.025 Адміністративні міри в девізній політиці
 • 339.9 Міжнародні економічні відносини. Світове господарство
 • 339.9.012 ЗЕД
 • 339.9.012.23:346.58(477) Регулювання ЗЕД в Україні (правове)
 • 339.9.012.42 Автаркія (світове господарство)
 • 339.92 Міжнародне економічне співробітництво
 • 339.923 Економічні союзи
 • 339.924 Інтеграція
 • 339.94 Глобалізація
 • 34.07;35.07 Адміністративні органи (право)
 • 340 Право. Юридичні науки
 • 340.12 Теорія права
 • 340.12 Теорія держави і права
 • 340.12(091) Історія держави і права
 • 340.130.53 Закони
 • 340.130.54 Кодекси
 • 340.130.55 Укази
 • 340/.349 Правознавство
 • 341.215.4 Захист прав людини
 • 341.24 Міжнародні правові дії
 • 341.63 Міжнародний арбітраж
 • 342.26 Адміністративно-територіальний поділ держави
 • 342.34 , 321.7 Демократія
 • 342.392 Авторитарні (недемократичні) форми держав та правління
 • 342.518 Виконавча влада.Уряд. Кабінет Міністрів
 • 342.565.2 Конституційні суди
 • 342.7 Права і обов"язки громадян
 • 342.7 Основні права та обов`язки громадян
 • 342.849 Агітаційний матеріал для виборів (державне право)
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративні порушення
 • 342.9(477) Адміністративне право України
 • 342.924 Адміністративні акти (державне право)
 • 343.13 Кримінально-процесуальне право
 • 343.132 Слідчі дії
 • 343.195 Суд присяжних
 • 343.2/.7 (477) Кримінальне право України
 • 343.23 Злочини у цілому
 • 343.237(477) Співучасть, угрупування, зговір (Україна)
 • 343.337 Агресія (кримінальне право)
 • 343.353 Адміністративна влада, зловживання (кримінальне право)
 • 343.353.1 Корупція
 • 343.359 Злочини проти державної казни. Контрабанда
 • 343.575 Заборона вживання та оберту наркотиків
 • 343.6 Злочини проти особистості
 • 343.61 Вбивство
 • 343.62 Аборт (кримінальне право)
 • 343.9 Кримінологія
 • 343.9.01 Загальна теорія злочину та злочинність
 • 346(477) Господарське право України
 • 346.231 Адміністративні установи
 • 346.26 Приватне підприємництво
 • 346.5 : Регулювання: конкуренції, якості, виробництва, НТП
 • 346.548 Безпека бізнесу, підприємництва
 • 346.548 Рейдерство
 • 346.548 ,366.5 Захист споживачів
 • 346.6 Соціальний захист населення
 • 347 Громадянське право
 • 347.133.5 Адміністративні угоди
 • 347.133.9 Абстрактні (причинні) угоди
 • 347.188 Акти громадянського стану (громадянське право)
 • 347.211 Інтелектуальна власність, ресурс
 • 347.214.2 Нерухоме майно. Нерухомість
 • 347.426.6 Відшкодування збитку. Оцінка збитку
 • 347.471.03 Адміністрація суспільства (громадянське право)
 • 347.722 Товарні знаки
 • 347.732 Агент за обміном ( торгове право)
 • 347.735 Факторинг
 • 347.746 Вексель
 • 347.77 Патенти
 • 347.771 Авторські свідчення ( патентне право)
 • 347.779 Адміністративна організація охорони промис. і торг. прав
 • 347.78 Авторское право
 • 347.789 Адміністративно-технічна організація авторського права
 • 347.791.3 Адміністративно-правов. регулювання прав власності на суди
 • 347.792 Абандон (морське право)
 • 347.799.2 Аварія (морське право)
 • 347.822.5 Авіаційна метеорологічна служба( служба погоди)
 • 347.918 Арбітраж.Третейський суд
 • 347.921 Адвокати ( громад. процес. право )
 • 347.961(477) Нотаріат, нотаріуси, нотар. контори (Україна)
 • 347.963 Прокурори. Прокуратура
 • 347.965 Адвокатура (громад.процес.право)
 • 347.998.8 Адміністративні суди (громадянське процесуал.право)
 • 347.998.85 Адміністративні суди
 • 347.998.85 (477) Адміністративні суди в Україні
 • 349.2 Трудове право
 • 349.227 Заборона необгрунтованного скорочення
 • 349.233 Матеріальна відповідальність у трудовом погодженні
 • 349.41 Земельне право
 • 349.42 Аграрне право
 • 349.42(477) Аграрне право України
 • 349.6 Правові проблеми охорони навколишнього средовища
 • 35.073.526 Надання та публікація балансу. Аудит
 • 351 Державне адмін. управління
 • 351.077.6 Управлінські рішення
 • 351.087.43 Пенсії. Допомоги
 • 351.087.431 Пенсія. Допомога при звільненні, або виході у відставку
 • 351.087.431.1 Право на пенсію
 • 351.087.431.2 Пенсійні внески
 • 351.087.431.3 Пенсійний фонд
 • 351.087.431.4 Пенсійні надбавки
 • 351.713 Адміністративна діяльність у відношенні податків і зборів
 • 351.741 Організація міліції
 • 351.743 Громадянська охорона.Народні дружини
 • 351.755.61 Паспорти. Паспортна міліція
 • 351.762;343.56 Азартні ігри (адміністративне управління), (кримінальне прав
 • 351.811 Автомобильні дороги ( адміністративний нагляд)
 • 351.814 Авіаційний зв`язок (адміністративне управління)
 • 351.814 Авіація, управління
 • 351.814 Авіатраси (адміністративне управління)
 • 351.822 Адміністративний нагляд за грошовою обіговістю
 • 351.823 Адміністративний нагляд за добуванням сировини
 • 351.824 Адміністративний нагляд за промисловістю та торгівлею
 • 351.825 Адміністративний нагляд за кредитними установами
 • 351.83 Адміністративне регулювання праці і труд.відносини
 • 351.84 Адміністративний нагляд за соціальним забезпеченням
 • 351.853 Нагляд за пам`ятниками. Збереження природних ландшафтів
 • 351.9 Адміністративна юрисдикція (адміністр.управління)
 • 351.9 Нагляд і контроль за держ. управлінням. Скарги
 • 352.07 Адміністративні установи органів управління
 • 353.2 Автономні республіки, області, краї, департаменти,провінції
 • 355.081 Головне командування армії
 • 355.232 Академії (військова справа)
 • 355.469 Авіаційна стратегія (військова справа)
 • 355.75 Адміністративно-господарські установи (військова справа)
 • 356.3 , 355.6 , 359.5 Адміністративно-господарська служба (військова справа)
 • 357.3 Автоколони (військова справа)
 • 359.3 Авіаційні частини військово-морских сил (військова справа)
 • 364.12 Автоматизація виробництва (соціальне забезпечення)
 • 364.2 Основні потреби людини
 • 364.2-262.2 Прожитковий мінімум
 • 364.3 Соціальна допомога. Соц.страхування
 • 364.3-642-264 Індексація виплат. Виплати, основ. на вартості життя
 • 364.3-646.2-3 Організації соціального забезпечення
 • 364.3.-646.2 Пенсії
 • 364.32-642 Соціальні грошові виплати
 • 364.32-642:331.215 Лікарняні, декретні
 • 364.32-642:331.215"313" Декретні
 • 364.6 Соціальне забезпечення. Соціальні проблеми
 • 364.662 Бідність
 • 365 Потреба у житлі та її задоволення
  368 Страхування
 • 368.07 Адміністративні страхові органи
 • 368.08 Адміністративний персонал страхових установ
 • 368.1.021.3 Договір страхування
 • 368.2.025.79 Абандон ( страхування)
 • 368.212/.214 Автомобильный транспорт, перевозки ( страхование)
 • 368.8 Страхування окремих майнових цінностей
 • 368.914 Пенсійне страхування
 • 368.914:061.2 Пенсійне страхування недержавними організаціями
 • 37 Освіта
 • 37(1-87) Освіта за кордоном
 • 37.013 Педагогіка
 • 37.014.15 Законодавсто в області освіти
 • 37.014.543 Фінансування освіти
 • 37.015.3 Психологія освіти
 • 37.015.6 Економіка системи освіти
 • 37.017.4-053.81 Правова культура молоді
 • 37.017.4-053.81 Політична культура молоді. Формування
 • 37.017.4-053.81 : 343.85 Профілактика правопорушень серед молоді
 • 37.018.1 Сімейне виховання та освіта
 • 37.034 Моральне виховання
 • 37.07 Адміністративні проблеми навчальних закладів
 • 371 Організація виховання та освіти
 • 371.058 Організація виховання та освіти. Приватна школа
 • 371.11 Адміністрація учбового закладу (освіта)
 • 371.33 Аудіовізуальні методи навчання ( освіта )
 • 373 Дошкільне виховання і освіта. Загальноосвітня школа
  378 Вища освіта
 • 378(438) Вища освіта в Польщі
 • 378.014.15 Законодавсто в області вищої осіти
 • 378.017.4-057.785 Правова обізнанність студентів
 • 378.017.4-057.785 Правова культура студента
 • 378.02 Методика викладання у вищій школі
 • 378.022 , 37.022 Кредитно-модульна система
 • 378.1 Організація вищої освіти
 • 378.2 Академічні ступені (освіта)
 • 378.4 Університети
 • 379.858 Авіатуризм
 • 392.5 Агамія (етнографія)
 • 398.33 Адвент ( різдвяний піст )
 • 477) Історія української та зарубіжної культури
 • 5(092) Природознавство, біографії
 • 502 Природа. Охорона навколишнього середовища
 • 502 /. 504 Природа. Охорона природних ресурсів
 • 502 /504 Охорона навколишнього середовища. Загрози навколишнього сере
 • 502.1 Охорона навколишнього середовища
 • 502.172 ,502.4 Заповідники
 • 502.174 Відновлення, збереження, економія ресурсів
 • 502.175 Контроль якості средовища. Контроль забруднень
 • 502.2 Середовище у цілому
 • 502.211 Живий світ. Біосфера
 • 502/.504 Екологія
 • 502/504 Природа.Охорона природних ресурсів.Загрози навколишньому сер
 • 502:658.012.32 Екологічний менеджмент
 • 504 Загрози навколишньому середовищу. Екологія
 • 504(084.42) Загрози навколишньому середовищу, атлас
 • 504.5:628.4.047 Забруднення радіоактивне
 • 504.5:628.4.047 Безпека радіоактивна
 • 504:343.3 Безпека екологічна
 • 51 Математика
 • 51(075.8) Математика. Підручник для вищ.шк.
 • 519.237.8 Кластер-аналіз. Класифікація
 • 519.248 Прикладна статистика
 • 519.6 Програмування математичне
 • 519.72 Теорія інформації. Математичні питання
 • 519.816 Теорія прийняття рішень
 • 519.85 Математичне програмування
 • 519.86 Теорія економіко - математичних моделей
 • 519.87 Математичне моделювання
 • 519.876.2 Моделювання процесів управління
 • 53 Фізика
 • 530.145 Квантова механіка
 • 531 Теоретична механіка
 • 539.376 Деформація при постійному навантаженні
 • 544.431.8 Періодичні реакції. Повний безлад
 • 551.58 Кліматологія
 • 553.04 Мінеральні ресурси та запаси
 • 575 Генна інженерія
 • 577.355 Біофізика фотосинтезу
 • 578.828СПИД Вірус СНІД
 • 579.22 Мікробіологія
 • 579.64 Сільськогосподарська мікробіологія
 • 58.006 (477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 58.006.(477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 592/599 Світ тварин.Фауна
 • 611 Анатомія людини
 • 614.2(73) Організація охорони здоров`я в США
 • 614.3 Якість харчових продуктів
 • 615 Фармакологія
 • 616-084 Медицина. Профілактика
 • 616.89-008.441.3 Наркотична залежність
 • 616.89-008.441.44 Самогубство
 • 616.98 Специфічні інфекції
 • 62 - 83 Електропривід
 • 62-82 Гідропривід
 • 62.002.2 Технологія виробництва
 • 620.22 Матеріалознавство
 • 620.9 Загальна енергетика
 • 620.9(477) Загальна енергетика. Енергетика України
 • 620.91 Ресурс енергетики. Альтернативні види
 • 620.91 Альтернативні види енергії
 • 621 Машинобудування
 • 621 438 -714 Газові турбіни, охлодження
 • 621. 426 Дизелі
 • 621.002 Технологія машинобудування
 • 621.039 Атомна енергетика. Атомна промисловість
 • 621.039.586 Аварії ядерних реакторів
 • 621.3 Електротехніка
 • 621.3.01 Теоретичні основи електротехніки
 • 621.31 Електричні апарати
 • 621.31.019.3 Надійність електросистем
 • 621.311.004.12 Енергозбереження
 • 621.311.1 Енергосистеми
 • 621.311.2 Електростанції
 • 621.313.333 Асинхронні електодвигуни
 • 621.314 Перетворення електричної енергії
 • 621.317 Електровимірювальна техніка
 • 621.317.3 Вимірювання електричних величин
 • 621.38 Електроніка
 • 621.382.049.77 Мікроелектроніка
 • 621.391.63 Передача сигналу світловими променями
 • 621.395.721.5 Мобільний зв`язок
 • 621.396 Радіозв`язок
 • 621.396.6 Радіоелектронна апаратура. Схеми
 • 621.396.62 Радіоприймач
 • 621.397.132 Магнітофони
 • 621.397.446 Телевізори
 • 621.397.6 Телевізійна апаратура
 • 621.43 Автомобільні двигуни
 • 621.431.73 Двигуни внутрішнього згоряння для безрейкового транспорту
 • 621.436.21.031.3 Дизелі з пневматичним розпиленням (компресорні)
 • 621.438 - 714 Газові турбіни, системи охолодження
 • 621.438-135 Газові турбомашини
 • 621.6.033:656.07 Нафтотранспортна система
 • 621.7 Обробка тисненням. Пластичне формоутворення
 • 621.74 Ливарне виробництво
 • 621.753 Допуски та посадки
 • 621.81 Деталі машин
 • 621.86 Підйомно-транспортне обладнання у цілому
 • 621.86/.87 Підйомно-транспортні машини
 • 621.865.8 Роботи
 • 621.873.3 : 629.3 Автокрани
 • 621.983 Глибинна витяжка. Холодна штамповка
 • 622.2 Гірничі роботи при розробці корисних копалин
 • 622.276/279 Нафто-газодобувна промисловість
 • 622.323 Добування нафти
 • 622.324 Добування газу
 • 623.4 Зброя
 • 624.046.012.45 Залізобетонні конструкції, стійкість, несуча здатність
 • 625.08 Дорожно-будівні машини
 • 627 Водне господарство
 • 628.1 Водопостачання
 • 628.1(075.8) Водопостачання
 • 628.3 Стічні води. Очистка стічних вод
 • 629. 113 Автомобілебудування
 • 629.083 Склад, огляд, техн. обслуговування автомоб.
 • 629.113 Автомобілебудування. Автомобілі
 • 629.113(03) Автомобілебудування - довідники
 • 629.113(477) Автомобільний транспорт в Україні
 • 629.113.02.001.4 Випробовування автомобілів
 • 629.114.4 Грузові автомобілі
 • 629.114.6 Легкові автомобілі
 • 629.114.6.004.6 Легкові автомобілі. Ремонт
 • 629.4 Залізничний транспорт
 • 629.73 Авіація
 • 629.762.5 Ракети небалістичні
 • 629.78 Космічна техніка
 • 63 Сільське господарство
  630 Лісне господарство. Лісівництво
 • 630*2 Лісівництво
 • 630*9 Ліси та лісне гос-во з державної точки зору
 • 631.1 Сільськогосподарське виробництво.Організація та управління
 • 631.1(477) Організація та управління сільськогосподарським виробництвом
 • 631.115.1 Сільськогосподарське приватне підприємство
 • 631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.3.001.4 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.374 Сільськогосподарський транспорт
 • 631.4(092) Грунтознавство. Землезнавство. Біография
 • 631.46 Бактеріологія і біологія грунтів
 • 636 Тваринництво
 • 637.1 Молочна промисловість
 • 64.012 Домогосподарство
 • 640.41 Готель
 • 65 Управління підприємством
 • 65.011.4 Ресурси (резерви) виробництва
 • 65.011.46 Аутсорсинг (управл.ефективністю)
 • 65.012 Управління підприємством. Методи
 • 65.012.2 Планування діяльності
 • 65.012.32 Менеджмент організації
 • 65.012.8 Безпека економічна підприємства
 • 65.012.8 Економічна безпека під-ва
 • 656 Транспорт
 • 656.07 Управління транспортом
 • 656.07 Транспортна система
 • 656.071.32 Бухгалтерія транспортного підприємства
 • 656.13 Автомобільний транспорт
 • 656.13.07 Організація та експлуатація автомобільного транспорту
 • 657 Бухгалтерський облік
  657 Бухгалтерія
 • 657.1 Бухгалтерія
 • 657.15 Фінансовий облік
 • 657.15(047.2/3) Бухгалтерська фінансова звітність
 • 657.2 Бухгалтерскі проводки
 • 657.222 Ведення бухгалтерських операцій
 • 657.372.3 Списання. Амортизація
 • 657.421.3 Бухгалтерський облік ліцензій
 • 657.474.51 Визначення фактичної собівартості. Калькулювання
 • 657.6 Аудит
 • 657.6 Аудит, ревізія
 • 658.011.46 Потенціал підприємства
 • 658.011.47 ФСА
 • 658.012.011.56 Автоматизація
 • 658.012.12 Аналіз господарської діяльності підприємства
 • 658.012.122 Економічна діагностика під-ва
 • 658.012.122 Діагностика економічна
 • 658.012.122 Економічний аналіз
 • 658.012.122:330.4 Діагностична матриця
 • 658.012.32 Менеджмент
 • 658.012.32 : 331.103 Автоматизоване роб.місце менеджера
 • 658.012.324 Корпоративна форма управління підприємством
 • 658.012.61 Корпоративна культура
 • 658.012.7 Контролінг
 • 658.016"313" Стійкість стратегічна підприємства
 • 658.016.7 Санація
 • 658.14/.17 Фінанси підприємств
 • 658.14/.17.012.12 Фінансовий аналіз
 • 658.14/17 Фінансова стійкість підприємства
 • 658.310.8 Штатний розклад
 • 658.345 БЖД
 • 658.345 Охорона праці
 • 658.512.011.56 САПР (система автоматиз.проектування)
 • 658.52 Виробничо-промислова структура
 • 658.527.011.56 - 192 (075.8) Потокове виробництво
 • 658.562 Виробничий контроль.Техн.контроль
 • 658.589 Модернізація
 • 658.589 Реконструкція
 • 658.589 Інноваційна діяльність
 • 658.7 Логістика
 • 658.8 Збут. Продаж. Реалізація продукції
 • 658`313` Стратегія підприємства
 • 659.1, 659.1: Реклама, реклама продукції
 • 659.4 Паблік Рилейшнз
 • 66 Хімічна промисловість
 • 663/664 Харчова промисловість
 • 669 Металургія
 • 67/68 Легка промисловість
 • 678.06.001.2 (03) Вироби із високомолекулярних матеріалів, проектування
 • 681.3.06 Програмування
 • 681.327.22 Відеомонітори
 • 681.5 Теорія автоматичного управління
 • 681.511.42 Системи автомат. управління імпульсні (дискретні)
 • 681.518 Інформаційні системи
 • 681.518 Інформаційні системи в автоматизованому управлінні
 • 681.518.3 Вимірювальні інформац.системи (для управління)
 • 681.518.5.015 Системи автомат.контроля і техн.діагностики. Ідентифікація
 • 687 Швейна промисловість
  69 Будівництво
 • 69.003 Економіка будівництва
 • 697.3 Центральне опалення
 • 7 Культура
 • 7.036.2 Імпресіонізм
 • 712.23 Заповідники, нац.парки та інші природні території, що охоро
 • 725.4 Будівлі пром. підприємств, проектування
 • 744.4 Інженерна графіка
 • 75 Живопис
  78 Музика
 • 78.017 Музиканти
 • 796.525 Альпінізм
 • 811.111 Англійска мова
 • 811.111(038) = 111=161.1 Англо - російські словники
 • 811.161.2 Українська мова
 • 811.161.2"06-26 Українська сучасна літературна мова
 • 82-8 Літературна суміш. Афоризми. Сценарії
 • 82.09 Літературна критика та дослідження
 • 82.09.161.2" " Літературознавство укр.літ."століття"
 • 883 Українська література
  9 Історія
 • 9(477)1934-1941 Історія України в 1934-1941рр.
 • 908 Краєзнавство
 • 908(477.53) Краєзнавство. Полтавська область
 • 91(510) Географія Китаю
 • 930.85(100 Історія української та зарубіжної культури
 • 94(477) Історія України
 • 940(477) Історія України
 • 940`10/17` (477) Історія України Х І - XVIII ст.
 • 94`10/17` (477) Вимірювання електричних величин
 • ЄС Европейский Союз
 • Китай Китай
 • Алексеевский В.С. Введение в специальность ``Менеджмент организации`` : учеб. пособие для вузов / В.С.Алексеевский, Э.М.Коротков. - М. : ЮНИТИ , 2004. - 159 c.
  658.012.32
  Ансофф И. Стратегия управления / сокр. пер. с англ.;науч. ред. и авт. предисл. Л.И. Евенко. - М. : Экономика , 1989. - 519 c.
  658.012.32`313`
  АРМ менеджера : опорний конспект лекцій / уклад. С.В.Мельниченко. - К. : Київ нац.торг. - екон.ун-т , 2004. - 38 c.
  658.012.32-057.212 : 331.103.224
  Асаул А.Н. Маркетинг - менеджмент в строительстве : науч. учеб.- метод. справ.пособие / А.Н.Асаул, В.П.Грахов; под ред. А.Н.Асаула. - СПб : Гуманистика , 2006. - 246 c.
  (339.132 + 658.012.32) : 69
  Атаев А.А. Управленческая деятельность: практика и резервы организации. - М. : Экономика , 1988. - 252 c.
  658.012.32
  Бай С.І. Менеджмент оргацізацій. Практикум : навч. посібник. - К. : Київ. нац. торг.-екон.ун-т , 2004. - 179 c.
  658.012.32
  Бакалін Ю.І. Енергозбереження та енергетичний менеджмент : навч. пособіник для вищ.навч.закл. - 2-ге вид . - Харків : ХІУ , 2002. - 199 c. - (Харківський ін-т управління ).
  621.311.004.18+658.012.32 : 620.91
  Банківський менеджмент : навч. посібник для екон.спец. / О.А.Кириченко, І.В.Гіленко, С.Л.Роголь та ін.; за ред. О.А.Кириченка. - 3-є вид., перероб. і доп . - К. : Знання - Прес , 2002. - 438 c.
  336.71 : 658.012.32
  Банківський менеджмент : підручник / О.А.Кириченко, В.І.Міщенко, В.П.Щербань та ін.; за ред. О.А.Кириченка, В.І.Міщенка. - К. : Знання , 2005. - 831 c. - (Вища освіта ХХІ століття).
  336.71 : 658.012.32
  Батра Р. Рекламный менеджмент / Раджив Батра, Джон Дж.Маиерс, Дэвид Аакер; пер. с англ. - 5-е изд . - М.; СПб ; К. : Вильямс , 2000. - 780 c.
  659.1 : 658.012.32
  Батра Раджив Рекламный менеджмент / Батра Раджив, Майерс Джон Дж., Аакер Дэвид А.; пер. с англ. - 5-е изд . - М.; СПб; К. : Вильямс , 2004. - 780 c.
  659.1:658.012.32
  Беленький П.Е. Управление техническим и организационным развитием предприятия / П.Е. Беленький, Ю.Л. Гиттик, Т.В. Ландина. - К. : Тэхника , 1992. - 126 c.
  658.012.32
  Бланк И.А Инвестиционный менеджмент. - К. : ИТЕМ : Юнайтед Дондон Трейд Лимитед , 1995. - 447 c.
  658.012.32 : 330.322            65.290-21+65-56
  Бланк И.А. Управление активами. - К. : Ника-Центр : Эльга , 2000. - 716 c. - (Б-ка финансового менеджера).
  336.717.061.1 : 658.012.32            65.052
  Бланк І.О. Інвестиційний менеджмент : підручник / І. О. Бланк, Н.М. Гуляєв; за заг. ред А.А.Мазаракі. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т , 2003. - 397 c.
  658.012.32 : 330.322
  Богоявленська Ю.В. Економіка та менеджмент праці : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Ю.В.Богоявленська, Є.І.Ходаківський. - К. : Кондор , 2005. - 330 c.
  331 + 658.012.32
  Бодди Д. Основы менеджмента / Дэвид Бодди, Роберт Пейтон; пер с англ. Ю.Каптуревский, Ю.Писаренкок; под общ. ред. Ю.Н.Каптуревского. - СПб. : Питер , 1999. - 809 c. - (Европейское издание).
  658.012.32            65.290-21
  Большаков А.С. Менеджмент : учеб.пособие. - СПб. : Питер , 2000. - 156 c. - ((Краткий курс)).
  658.012.32(075.8)            65.290-2
  Боумен К. Основы стратегического менеджмента / Клифф Боумен; пер. с англ. под ред. Л.Г.Зайцева, М.И.Соколовой. - М. : Банки и биржи: ЮНИТИ , 1997. - 175 c.
  658.012.32 ``313``            65.290-21
  Бочаров В.В. Инвестиционный менеджмент : учеб.пособие. - Спб. : Питер , 2000. - 152 c. - (Краткий курс).
  658.012.32 : 330.322            65.290-21
  Брэддик У. Менеджмент в организации / пер. с англ. - М. : ИНФРА-М , 1997. - 343 c.
  658.012.32            65.290-21
  Бюджетний менеджмент : навч. посібник / Л.В. Панкевич, М.А. Зварич, П.Я. Могиляк, Б.І. Хомічак. - К. : Знання , 2006. - 293 c.
  336.14.01:658.012.32(075.8)
  Бюджетний менеджмент : підруч. / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова; за ред. В. Федосова. - К. : КНЕУ , 2004. - 864 c.
  336.14.01:658.012.32
  Бюджетний менеджмент.Практикум : навч. посібник / В. Федосов, С. Кондратюк, Л. Сафонова та ін.; за заг. ред. В. Федосова. - К. : КНЕУ , 2005. - 420 c.
  336.14.01:658.012.32
  Василенко В. А. Ситуаційний менеджмент : навч. посібник для вищ. навч. закл. / В.А.Василенко, В.І.Шостка. - К. : ЦУЛ , 2003. - 284 c.
  658.012.32            65.290-21
  Василенко В. О. Виробничий (операційний) менеджмент : навч. посібник / В. О. Василенко, Т. І. Ткаченко. - 2-ге вид., виправ. і доп . - К. : Центр навч. літ , 2005. - 530 c.
  658.012.32
  Василенко В. О. Виробничий (операційний) менеджмент : навч. посібник для вищ. навч.закл. / В. О. Василенко, Т. І. Ткаченко. - К. : ЦУЛ , 2003. - 530 c.
  658.012.32            65.290-21
  Василенко В. О. Інноваційний менеджмент : навч. посібник для вищ. навч.закл. / В. О. Василенко, В. Г. Шматько. - К. : ЦУЛ , 2003. - 439 c.
  658.012.32:330.341.1            65.290-21
  Васюренко О. В. Банківський менеджмент : посіб. для вищ.навч.закл. - К. : Академія , 2001. - 317 c. - (Альма-матер.).
  336.71:658.012.32
  Веснин В. Р. Основы менеджмента : курс лекций для студентов вузов. - М. : Знание , 1996. - 469 c.
  658.012.32(075.8)            65.290-21
  Веснин В. Р. Основы менеджмента : учебник - 2-е изд . - М. : Триада ЛТД , 1997. - 383 c. - (Ин-т междунар.права и экономики им.А.С.Грибоедова).
  658.012.32(0758)            65.290-21
  Виссема Х. Менеджмент в подразделениях фирмы. Предпринимательство и координация в децентрализованной компании / Ханс Виссема; пер.с англ. Н.А.Нуреева. - М. : ИНФРА -М , 1996. - 287 c.
  658.012.32            65.290-21
  Виханский О.С. Менеджмент : учебник для экон. спец. вузов / О.С.Виханский,А.И.Наумов. - 3-е изд . - М. : Гардарика , 2000. - 528 c.
  658.012.32            65.290-21
  Виханский О.С. Практикум по курсу ``Менеджмент `` / О.С.Виханский, А.И.Наумов; под ред. А.И.Наумова. - М. : Гардарика , 1998. - 281 c.
  658.012.32            65.290-21
  Виханский О.С. Стратегическое управление : учебник для вузов. - М. : Изд-во МГУ , 1995. - 250 c.
  658.012.32``313 ``            65.050.2
  Виханский О.С. Менеджмент : учебник для экон.спец.вузов / О.С.Виханский, А.И.Наумов. - 3-е изд . - М. : Гардарика , 1999. - 527 c.
  658.012.32            65.290-21
  Виханский О.С. Менеджмент : учебник для экон.спец.вузов / О.С.Виханский, А.И.Наумов. - 3-е изд . - М. : Гардарика , 1998. - 527 c.
  658.012.32            65.290-21
  Власова А.М. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. / А.М. Власова, Н.В. Краснокутська - К. : КНЕУ , 1997. - 92 c.
  658.012.32:001.895:330.341.1            65.290-21
  Войтко С.В. Менеджмент у телекомунікаціях : навч.посібник / С.В.Войтко, К.П.Ангелов. - К. : Знання , 2007. - 295 c.
  621.39 :658.012.32
  Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент : підручник. - К. : КНЕУ , 1998. - 268 c.
  658.012.32 : 339.138            65.290-2
  Галушка З.І. Стратегічний менеджмент : навч.-метод.посібник для вищ.навч.закл. / З.І.Галушка, І.Ф.Комарницький. - Чернівці : Рута , 2006. - 247 c. - (Чернівецький нац.ун-т ім. Ю.Федьковича).
  658.012.32.313
  Гевко І.Б. Операційний менеджмент : навч.посібник. - К. : Кондор , 2007. - 226 c.
  658.012.32
  Герчанівська П.Е. Культура управління : навч.посібник для вищ.навч.закл. / П.Е.Герчанівська, К.М.Левківський, І.І.Федорова. - К. : Політехніка , 2005. - 151 c.
  316.7 : 658.012.32
  Герчикова И.Н. Менеджмент. Практикум : учеб. пособие для вузов. - М. : Банки и биржи:ЮНИТИ , 1998. - 335 c.
  658.012.32            65.290-21
  Герчикова И.Н. Менеджмент : учебник для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : ЮНИТИ , 2003. - 501 c.
  658.012.32            65.290-21
  Герчикова И.Н. Менеджмент : учебник для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Банки и биржи, ЮНИТИ , 1997. - 501 c.
  658.012.32            65.290-21
  Герчикова И.Н. Менеджмент : учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Банки и биржи, ЮНИТИ , 1995. - 478 c.
  658.012.32            65.290-21
  Глухов В.В. Математические методы и модели для менеджмента : учеб.пособие для вузов / В.В.Глухов, М.Д.Медников, С.Б.Коробко. - 2-е изд., испр. и доп . - СПб; М. : Краснодар : Лань , 2005. - 524 c.
  658.012.32 : 519.86
  Глухов В.В. Менеджмент : учебник. - СПб. : СпецЛит , 2000. - 700 c.
  658.012.32            65.290-21
  Глущенко В.В. Менеджмент : системные основы. - 2-е изд., доп. и испр . - Железнодорожный : Крылья , 1998. - 224 c.
  658.012.32            65.290-21
  Греймон Дж.К.(мл.) Американский менеджмент на пороге XXI века / Джексон К.Грейсон(мл.), Карла О`Делл; пер. с англ. ; предисл. Б.З.Мильнера. - М. : Экономика , 1991. - 319 c.
  658.012.32(73)            65.9
  Гріфін Р.В. Основи менеджменту : підручник / Рікі В.Гріфін, В.Яцура; наук. ред. В.Яцура, Д.Олесневич. - Львів : БаК , 2001. - 605 c.
  658.012.32            65.290-21
  Гроув Э.С. Высокоэффективный менеджмент / Эндрю С. Гроув; пер. с англ. - М. : Филинъ , 1996. - 280 c. - (Бизнес : просто о сложном).
  658.012.32            65.290-21
  Гэлловэй Л. Операционный менеджмент. Принципы и практика / Лэс Гэлловэй; пер. с англ.С.Жильцова; под общ. ред. Л.А.Волковой. - СПб. : Питер , 2002. - 319 c. - (Теория и практика менеджмента).
  658.012.32            65.290-21
  Дафт Р.Л. Менеджмент. - СПб. : Питер , 2000. - 829 c.
  658.012.32            65.290-21
  Демб А. Корпоративне управління. Віч-на-віч з парадоксами. / А.Демб, Ф.- Ф.Нойбауер; пер. с англ. - К. : Основи , 1997. - 302 c.
  658.012.324            65.050.2
  Дерлоу, Дес. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень / Дес Дерлоу; пер. с англ. Р.А.Семків, Р.Л.Ткачук. - К. : Всеувито : Наук. думка , 2001. - 242 c. - (Усе про менеджмент).
  658.012.32            65.290-21 + 65.050.2
  Доброзорова О.В. Організація праці менеджера : навч. посібник [для вищ. навч. закл.] / О.В.Доброзорова, І.В.Осадчук. - К . : Кондор , 2009. - 501 c.
  658.012.32-057.212 : 331.103}(075.8)
  Дяченко Т.О. Основи менеджменту : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Нац.авіаційний ун-т - К. : Кондор , 2010. - 174 c.
  658.012.32
  Дяченко Т.О. Основи менеджменту : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2010. - 174 c.
  658.012.32
  Екологічний менеджмент : навч.посібник / В.Ф.Семенов, О.Л.Михайлюк, В.М.Мозгальова; за ред. В.Ф.Семенова, О.Л.Михайлюк. - К. : Знання , 2006. - 366 c. - (Вища освіта ХХI століття).
  502 : 658.012.32(075.8)
  Єрмошенко М.М. Маркетинговий менеджмент : навч. посібник. - К. : НАУ , 2001. - 204 c.
  658.012.32 : 339.138            65.290-2
  Загородній А.Г. Менеджмент реальних інвестицій : навч.посібник / А.Г.Загородній, Ю.І.Стадницький. - К. : Знання , 2000. - 209 c.
  330.322 : 658.012.32            65-56
  Захарченко В.И. Менеджмент во внешнеэкономической деятельности : учеб.пособие. - Х. : Одиссей , 2003. - 383 c.
  339.97 :658.012.32            65.298
  Збірник тестових завдань для підготовки до державного іспиту з базової освіти з напряму ``Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності`` за професійним спрямуванням``Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності`` / уклад.: О.П. Гребельник, Є.М. Воронова, С.І. Бай та ін. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т , 2003. - 213 c.
  378 : 658.012.32            65.290-21
  Игнатов В.Г. Экологический менеджмент В.Г.Игнатов, А.В.Кокин. : учеб.пособие. - Ростов н/Д : АООТ , 1997. - 304 c.
  502 : 658.012.32
  Игнатов В.Г. Экологичный менеджмент / В.Г.Игнатов, А.В.Кокин - Ростов на Дону : АООТ ’’Ростовское книжное издательство’’ , 1997. - 304 c.
  502:658.012.32
  Инновационный менеджмент : учебник для вузов / С.Д.Ильенкова, Л.М.Гохберг, С.Ю.Ягудин и др.; под ред.С.Д.Ильенковой. - М. : Банки и биржы:ЮНИТИ , 1997. - 327 c.
  658.012.32 : 001.895            65.290-21-5
  Іванова Т.В. Культура педагогічного менеджменту викладача ВНЗ непедагогічного профілю : навч.-метод.посібник. / Ін-т педагогічної освіти та освіти дорослих. - К. : Педагогічна думка , 2012. - 137 c.
  378.11: 658.012.32(072)
  Іванова Т.В. Культура педагогічного менеджменту викладача ВНЗ непедагогічного профілю : навч. - метод.посібник. - К. : Педагогічна думка , 2012. - 137 c.
  378.11(072) : 658.012.32
  Інвестиційний менеджмент : опорний конспект лекцій для екон.спец.вищ.навч.закл. / уклад.І.О.Бланк, Н.М.Гуляєва. - К. : Київ нац.торг.-екон.ун-т , 2003. - 103 c.
  658.012.32 : 330.322
  Ісаншина Г.Ю. Податковий менеджмент : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр.навч.літ. , 2003. - 258 c.
  336.2:658.012.32
  Кабаченко Т.С. Психология управления : в 2 ч. : учеб.пособие. - М. : Рос.педаг.агентство , 1997. - 323 c.
  159.9 : 658.012.32            88.5
  Кибанов А.Я. Управление машиностроительным предприятием на основе функционально - стоимостного анализа. - М. : Машиностроение , 1991. - 160 c.
  658.011.47 : 658.012.32
  Кириченко О. Банківський менеджмент : навч.посібник для вищ.навч.закл. / О.Кириченко, І.Гиленко, А.Ятченко. - К. : Основи , 1999. - 671 c.
  336.71:658.012.32
  Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : навч.посібник. - 3-е вид., перероб.і доп . - К. : Знання-Прес , 2002. - 382 c.
  339.7: 658.012.32
  Кізима А.Я. Податковий менеджмент : навч.- метод.посібник. - Тернопіль : Астон , 2002. - 166 c.
  336.2 : 658.012.32
  Клець Л.Є. Бюджетний менеджмент : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч.літ. , 2007. - 639 c.
  336.14.01 : 658.012.32
  Козловский В.А. Логистический менеджмент : учеб. пособ. - 2-е изд., доп . - СПб. : Лань , 2002. - 268 c.
  658.7 : 658.012.32            65.40+65.290-21
  Колесник М. Менеджмент.Конспект лекций : пособ. для подготовки к экзаменам. - М. : ПРИОР , 1998. - 189 c.
  658.012.32            65.290-21
  Колесніков Г.О. Менеджерський словник : навч. - довідкове вид. для вищ.навч.закл. - К. : Професіонал , 2007. - 286 c.
  658.012.32(038)
  Колпаков В.М. Теория и практика принятия управленческих решений : учеб.пособие для вузов. - К : МАУП , 2000. - 254 c. - (Межрегионал.акад.управления персоналом).
  658.012.32-5            65.050.2я73
  Корецький М.Х.та ін. Стратегічне управління : навч.посібник для ВНЗ / М.Х.Корецький,А.О.Дєгтяр,О.І.Дацій - К. : ЦУЛ , 2007. - 239 c.
  658.012.32"313":332.012.324
  Котлер Ф. Маркетинг,менеджмент: Анализ,планирование,внедрение, контроль / пер. с англ. - 9-е изд . - СПб. : Питер , 1998. - 887 c.
  338.138 +658.012.32            65.290-2
  Кредісов А.І. Менеджмент для керівників / А.І. Кредісов, Є.Г. Панченко, В.А. Кредісов. - К. : Знання , 1999. - 556 c.
  658.012.32-057.17            65.290-21
  Круглов М.И. Стратегическое управление компанией : учебник для вузов. - М. : Рус. Деловая Литература , 1998. - 758 c.
  658.012.32``313``            65.290-2
  Крутик А.Б. Антикризисный менеджмент. Превентивные методы управления / А. Б.Крутик, А.И.Муравьев. - Питер : СПб , 2001. - 430 c. - (Теория и практика менеджмента).
  658.012.32            65.290-21
  Кузин Б.И. Методы и модели управления фирмой : учебник для вузов / Б.И.Кузин, В.Н.Юрьев, Г.М.Шахдинаров. - СПб : Питер , 2001. - 432 c.
  334.7 : 658.012.32            65.290-2
  Кузьмін О.Є. Основи менеджменту : підручник / О.Є.Кузьмін, О.Г.Мельник. - К. : Академвидав , 2003. - 414 c. - (Альмаматер).
  658.012.32
  Кулініч І.О. Психологія управління : навч.посібник [для вищ. навч. закл.] - К : Знання , 2008. - 292 c.
  159.9 : 658.012.32](075.8)
  Кучеренко В.Р. Управління діловими проектами : навчальний посібник для ВНЗ / В.Р.Кучеренко,О.С.Маркітан - К. : Центр навчальної літератури , 2005. - 279 c.
  658.012.32
  Лукашевич М.П.,Туленков М.В. Менеджмент соціальної роботи: Теорія і практика : навч. посібник для ВНЗ - К : Каравела , 2007. - 295 c.
  658.012.32:364
  Маркетинговий менеджмент : навч.посібник / за ред. Л.В.Балабанової - 3-тє вид., перероб.і доп . - К. : Знання , 2004. - 355 c.
  658.012.32:339.138
  Мартиненко М.М. Основи менеджменту : підручник для ВНЗ - К. : Каравела , 2005. - 485 c.
  658.012.32
  МЕльник А.Ф. Муніціпальний менеджмент : навч.посібник / А.Ф.Мельник, Г.Л.Монастирський, О.П.Дудкіна; за ред. А.Ф.Мельника. - К. : Знання , 2006. - 420 c.
  352.075.5 : 658.012.32
  Менеджмент : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.І.Крамаренко, І.В.Ванеєва, А.П.Дудур та ін. - К. : ЦУЛ , 2003. - 246 c.
  658.012.32            65.290-21
  Менеджмент готельно - ресторанного бізнесу : навч.посібник для вищ. навч. закл. / Г.Б.Мунін, Ю.О.Карягін, Х.Й.Роглєв, С.І.Руденко; під заг.ред. М.М.Поплавського, О.О.Гоша - К . : Кондор , 2008. - 458 c.
  640.4 : 658.012.32](075.8)
  Менеджмент для магистров : учеб.пособие для вузов / А.А.Епифанов, С.Н.Козьменко, А.Н.Андронов и др.; под ред. А.А.Епифанова, С.Н.Козьменко. - Сумы : Универ.книга , 2003. - 761 c.
  658.012.32            65.290-21
  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : підручник для вищ. навч. закл. / О.А.Кириченко,В.Я.Шевчук,А.А.Мазаракі та ін. - 2-ге вид., перераб.і доп . - К. : Знання , 2008. - 518 c.
  [339.97 : 658.012.32](075.8)
  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : навч.посібн.для вищ.навч.закладів / І.І.Дахно, В.М.Барановська,В.О.Главник та ін.; за ред. І.І.Дахна. - К. : Центр навч.літ. , 2006. - 299 c.
  339.97 : 658.012.32
  Менеджмент на траспорте : учеб. пособие для вузов / Н.Н.Громов, В.А.Персианов, Н.С.Усков и др.; под общ.ред. Н.Н.Громова, В.А.Персианова. - М. : Академия , 2003. - 527 c. - (Высш.образование).
  658.012.32:656.07
  Менеджмент організації : підручник / В.П.Пєтков,С.В.Пєтков,М.І.Ануфрієв та ін.; за заг. ред. В.П.Пєткова. - К. : КНТ , 2011. - 487 c.
  658.012.32 : 061
  Менеджмент туризма. Экономика туризма : учеб.для вузов турист.профиля / В.М.Козырев, И.В.Зорин, А.И.Сурин и др. - М. : Финансы и статистика , 2002. - 313 c. - (Рос. междунар. акад.туризма).
  338.48 : 658.012.32            65.433
  Мунін Г.Б. Менеджмент готельно - ресторанного бізнесу : навчальний посібник для вищ.навч.закладів - К. , 2008. - 458 c.
  640.4:658.012.32](075.8)
  Мунін Г.Б. Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу : навч.посібник для вищ.навч.закладів / Г.Б.Мунін,Ю.О.Карягін,Х.Й.Роглєв - Київ : Кондор , 2008. - 458 c.
  640.4 :658.012.32] (075.8)
  Небава М.І. Теорія корпоративного управління: вузлові питання : Навч. посібник для ВНЗ - К. : Центр навч. літератури , 2004. - 295 c.
  658.012.324
  Основы инновационного менеджмента. Теория и практика : Учебник для вузов по спец. `Менеджмент организации` / Л.С. Барютин, С.В. Валдайцев, А.В. Васильев и др.; под ред. А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Экономика , 2004. - 518 c.
  658.012.32.001.895
  Осовська Г.В. Менеджмент організацій - К. : Кондор , 2009. - 677 c.
  658.012.32(015.8)
  Осовська Г.В. Основи менеджменту - К. : Кондор , 2009. - 580 c.
  658.012.32(076.5)
  Осовька Г.В. Менеджмент організацій : підручник для вищ. навч. закл. / Г.В.Осовська, О.А.Осовський - К . : Кондор , 2009. - 677 c.
  658.012.32(075.8)
  Осовька Г.В. Основи менеджменту. Практикум : навч.посібник [для вищ. навч.закл.] / Г.В.Осовська, І.В.Копитова - К . : Кондор , 2009. - 580 c.
  658.012.32(076.5)
  Панченко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навчально - методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни - 2 . - К. : КНЕУ , 2006. - 467 c.
  658.012.32:339.92
  Производственный менеджмент : учебник для вузов / С.Д.Ильенкова, А.В.Бандурин, Г.Я.Горбовцев и др.; под ред.С.Д.Ильенковой - М. : ЮНИТИ-ДАНА , 2001. - 538 c.
  658.012.32            65.290-21
  Рева Т.М. Податковый менеджмент : Навч. посыбник для ВНЗ - 2 . - К. : Центр навч. лыт. , 2005. - 301 c.
  336.2:658.012.32
  Роуз Питер С. Банковский менеджмент: Предоставление финансовых услуг : пер. с англ. - М. : Дело , 1997. - 743 c.
  336.71:658.012.32
  Семенов В.Ф. Екологічний менеджмент : Навч. посібник - К. : Знання , 2006. - 366 c.
  502:658.012.32(075.8)
  Семь нот менеджмента : Настольная книга руководителя - 3 . - М. : ЗАО Журнал Эксперт , 1998. - 420 c.
  658.012.32
  Скібіцька Л.І. Тайм - менеджмент : навч. посібник для вищ. навч. закл. - К . : Кондор , 2009. - 525 c.
  658.012.32-057.212
  Скібіцька Л.І. Менеджмент : навч.посібник для ВНЗ / Л.І.Скібіцька,О.М.Скібіцький - К. : Центр учбової літ. , 2007. - 415 с. c.
  658.012.32
  Скібіцька Л.І. Тайм - менеджмент : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2009. - 525 с. c.
  658.012.32-057.212
  Скібіцька О.М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент : навч.посібник для вищ. навч. закл. - К . : Центр учбової літератури , 2009. - 404 c. - ((Нац. авіац. ун-т)).
  658.012.32 : (330.341 + 330.322)](075.8)
  Скібіцька О.М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр учбової літ. , 2009. - 404 с. c. - ((Нац.авіаційний ун-т)).
  658.012.32:(330.341+330.322)(075.8)
  Скібіцький О.М. Стратегічний менеджмент : навч.посібник для ВНЗ - К. : Центр навч.літ. , 2006. - 310 с. c.
  658.012.32"313"
  Скрипко Т.О. Менеджмент : навч. посібник для ВНЗ / Т.О.Скрипко,О.О.Ланда - К. : Центр навч. літ-ри , 2006. - 174 c.
  658.012.32
  Стадник В.В. Менеджмент : навч.посібник для ВНЗ / М.А.Йохна, В.В.Стадник - К. : Академвидав , 2003. - 463 c.
  658.012.32
  Страссман П.А. Информация в век электроники : Проб.управления / Пер. с англ.с сокр. - М. : Экономика , 1987. - 237 c.
  658.012.32
  Стратегічний менеджмент / Нємцов В.Д., Довганець Л.Є., 2004. - 560 c.
  658.012.32.313
  Сухарський В.С. Менеджмент - 2-ге вид., доп.і перероб . - Тернопіль : Астон , 2004. - 350 c.
  658.012.32
  Сухарський В.С. Менеджмент (загальний з основами спеціального) - Тернопіль : Астон , 2004. - 527 c.
  658.012.32
  Сухарський В.С. Менеджмент : навчальний посібник - Тернопіль : Астон , 2001. - 336 c.
  658.012.32            65.290-21
  Туленков М.В. Сучасні теорії менеджменту : навч.посібник для ВНЗ - К. : Каравела , 2007. - 303 с. c.
  658.012.32(078.5)
  Управление персоналом : учебник для вузов / Е.А.Аксенов, Т.Ю.Базаров, Б.Л.Еремин и др.; под ред. Т.Ю.Базарова, Б.Л.Еремина. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : ЮНИТИ
  658.012.32-05
  Фетісов В.С. Автоматизоване робоче місце менеджера : навч. посібник - К. : Знання , 2008. - 390 c.
  658.012.32-057.212
  Фінансова складова корпоративного управління : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Т.Є. Циба, О.Ф. Саленко, Д.М. Загірняк, М.І. Сокур - Кременчук : ПП``Щербатих`` , 2008. - 203 c. - (МОН).
  336.02:658.012.324
  Хасби Д. Стратегический менеджмент : Уч. пособие - М. : Контур , 1998. - 198 c.
  658.012.32
  Ходаківський Є.І. Психологія управління : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Є.І.Ходаківський, Ю.В.Богоявленська, Т.П.Грабар; за ред. Є.І.Ходаківського - К : Центр учбової літ. , 2008. - 606 c.
  159.9 : 658.012.32
  Ходаківський Є.І. та ін. Психологія управління : навч. посіб. для ВНЗ / Є.І.Ходаківський, Ю.В.Богоявленська, Т.П.Грабар; за ред. Є.І.Ходаківського - К : Центр учбової літератури , 2008. - 606 c.
  159.9:658.012.32(075.8)
  Чайка Г.Л. Організація праці менеджера : навч.посібник для вищ. навч. закл. - К . : Знання , 2007. - 420 c. - ((Вища освіта ХХІ ст.)).
  658.012.32-057.212 : 331.103](075.8)
  Чайка Г.Л. Організація праці менеджера : Навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Знання , 2007. - 420 c. - (Вища освіта ХХІ ст.).
  658.012.32-057.212
  Черваньов Д.М. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств : навч.посібник - К. : Знання-Прес , 2003. - 622 с. c.
  658.152:658.012.32+330.322
  Шевчук С.П. Інтерактивні технології підготовки менеджерів : навч.посібник для вищ.навч.закл. / С.П.Шевчук, В.А.Скороходов, О.С.Шевчук. - К. : Професіонал , 2009. - 231 c.
  378.147 : 658.012.32-057.12
  Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации : учеб. - практ. пособие. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Бизнес - школа ``Интел - синтез`` , 1998. - 344 c.
  658.012.32            65.290-24
  Шершньова З.Є. Стратегічне управління : Підручник - 2-ге вид., перероб. і доп. . - К. : КНЕУ , 2004. - 699 c. - (Київ. нац. екон. ун-т).
  658.012.32"313"
  Шершньова З.С. Стратегічне управління : Навч. посібник - К. : КНЕУ , 1999. - 384 c.
  658.012.32"313"
  Школа І.М. Менеджмент туристичної індустрії : Навч.посібник для ВНЗ / І.М.Школа, Т.М.Ореховська, І.Д.Козьменко - Чернівці : Книги-ХХІ , 2003. - 595 c.
  338.48:658.012.32
  Школа І.М. Менеджмент туристичної індустрії : Навч.посібник для ВНЗ / І.М.Школа,Т.М.Ореховська, І.ДКозьменко - Чернівці : Книги -ХХІ , 2003. - 595 c.
  338.48 : 658.012.32
  Юксвярав Р.К. Управленческое консультирование: теория и практика - М. : Экономика , 1988. - 240 c.
  658.012.32-057.5