Бібліотека
КрНУ імені М.Остроградського
     
     
     
     
     
     
     
     

Систематичний каталог бібліотеки                                                          Перелік книг за тематикою УДК

001 Наука у цілому
 • 001.895 Венчурні проекти
 • 001.895 , 330.341.1 Інновації
 • 002 Друк. Документація. Науково-технічна інформація
 • 002:339.138 Маркетинг інформаційний
 • 004 Інформаційні технології
 • 004.056 Захист інформації, безпека
 • 004.3 Апаратні засоби
 • 004.353 Відіомонітори
 • 004.42 Програмування
 • 004.451 Операційні системи
 • 004.451.64 Апаратні засоби захисту
 • 004.65 Системи управління базами даних (СУБД)
 • 004.7 Комп`ютерні сітки
 • 004.732 Сітки локальні
 • 004.738.5 Інтернет
 • 004.738.5:658.6/9 Електронна комерція
 • 004.77 Електроний бізнес
 • 004.78 : Автоматизовані системи у ...
 • 004.78:025.4.036 Автоматизовані інформаційно-пошукові системи
 • 004.78:336.717 Автоматизовані системи банківських операцій
 • 004.91 Оброблення і створення документів
 • 004.92 Комп`ютерна графіка
 • 006.015.5 Управління якістю
 • 006.063 Сертифікація
 • 006.1 Стандартизація у цілому
 • 006.83 Якість
 • 008 Культура
  021 Організація та развиток бібліотечної справи
  061 Діяльність організацій по охрані природи
 • 061.1ЕС Европейский Союз(ЕС)
 • 1 Філософія
 • 111.1 Онтологія (буття)
 • 130.2 Філософія культури
 • 141.131 Платонізм. Неоплатонізм
 • 141.339 Езотерика
 • 159.9 Психологія
 • 159.923 Психологія особистості
 • 159.942 Емоції
 • 159.9:334.7.012.42 Психологія підприємництва
 • 168.522 Культурологія
 • 172. 4 Міжнародна етика
 • 174 Професійна етика
 • 174.022.1 Професійна та ділова етика. Імідж. Репутація
 • 174.022.1 Імідж
 • 178.1 Алкоголізм
 • 178.7 Паління
 • 2 Релігія
 • 281.9 Православна церква
 • 303.725.36 Примінення теорії систем, теорії управління та кібернетики
 • 311.12 Статистичне угрупування
 • 311.313(058)(477.53) Регіональна статистика: обласн., краєва
 • 314.02 Демографія.Джерела демографічних даних
 • 314.156.5(477) Геноцид українского народа
 • 314.7 Міграція
 • 316 Соціологія
 • 316.323.4 Азіатска деспотія, соціальна структура
 • 316.324.5 Аграрні суспільства, соціальна структура
 • 316.334.55 Соціологія (аграрна політика)
 • 316.343.4 Автохтонне населення в колоніальному суспільстві (соціологія
 • 316.343.653 Адміністратори в капіталістичному суспільстві (соціология)
 • 316.344.32 Інтелектуали
 • 316.346.2-055.2 Жінки
 • 316.422.4 Прогрес
 • 316.422.44 НТП
 • 316.422.6 Регрес (НТП)
 • 316.46 Лідерство
 • 316.462 Авторитаризм ( соціологія)
 • 316.61-056.45 Генії
 • 316.612 Развиток особистості
 • 316.73 Акультурація (соціологія)
 • 321.61 Абсолютизм (форми влади)
 • 321.64 Авторитарні режими нового часу
 • 323 Внутрішня політика
 • 323.17 Автономія та самовизначення нації
 • 323.329 Соціальні спільноти та прошарки. Інтелігенція
 • 323.396 Соціальна еліта
 • 324 Вибори. Референдуми. Виборчі компанії
  325 Міграційна політика
 • 327(477) Зовнішня політика України
 • 327.51 Військові союзи
 • 328 Парламенти. Народні представництва. Уряди
 • 328.132.7 Президентський кабінет. Президентський уряд
 • 330 Економіка
 • 330(477) Економіка України
 • 330.01 Економічна теорія
 • 330.1 Економічні науки
 • 330.101.54 Макроекономіка
 • 330.111.4 Виробничі сили
 • 330.131.7 Ризики
 • 330.131.7:336.71 Ризики банківські
 • 330.131.7:336.743 Валютний ризик
 • 330.142.2 Уставний фонд, капітал
 • 330.142.2 Вкладений капітал.Уставний фонд
 • 330.142.211.4 Амортизація основних фондів
 • 330.31 Кругообіг в народному господарстві. Відтворення
 • 330.322 Інвестиції
 • 330.322.013 Автономні інвестиції ( політекономіка)
 • 330.322.5 Інвестиції, рентабельність та ефективність
 • 330.322:658.589 Венчурне інвестування
 • 330.33 Криза
 • 330.34.014.1 Економіка застійна
 • 330.34.014.2 Економіка, що розвивається
 • 330.341(477) Фактори економічного розвитку України
 • 330.341.1 Развиток виробничих сил. Техн. прогрес. Інновації
 • 330.341.1 Інновації. Технічний прогрес
 • 330.341.1(477) Інновації в Україні
 • 330.341.2:334.758 Кластер
 • 330.342.111 Автаркне господарство (політекономіка)
 • 330.356.3 Ефективність капіталовкладень
 • 330.43 Економетрія
 • 330.46 Теорія систем, управління в кібернетиці та економіці
 • 330.47 Теорія інформації в економіці. Економічна інформатика
 • 330.52 Національна економіка
 • 330.564.2 Прибутки населення
 • 330.59 Життєвий рівень
 • 330.59 Соціально-економічний розвиток
 • 330.8(477) Історія економічної думки.Економічні вчення та школи
 • 330.837 Інституціоналізм. Неоінституціоналізм
 • 331 Праця. Економіка праці
 • 331.07 Адміністративні органи, уповноважені та офіційні особи (прац
 • 331.101.26 Праця, як економічний фактор
 • 331.101.262 Людський капітал
 • 331.102 Види праці
 • 331.103.255 Автоматизована праця
 • 331.106.24 Колективні договори
 • 331.108 Робота з кадрами
 • 331.108.2 Питання кадрів. Управління кадрів
 • 331.108.2 Управління персоналом
 • 331.108.3 Адаптація рабітників ( праця )
 • 331.2 Зарабітня плата
 • 331.21 Управління заробітною платою
 • 331.211 Аванс (праця)
 • 331.215`311` Виплати із соцстраху
 • 331.225 Премії. Окремі виплати
 • 331.23 Акордна оплата праці
 • 331.31 Робочий час
 • 331.315 Відрядження
 • 331.322 Відпустки
 • 331.5 Ринок праці
 • 331.522 Попит і пропозиція на ринку праці. Потенціал робочих місць
 • 331.522 Трудові ресурси
 • 331.556.4 Міграція трудова, міжнародна
 • 331.556.4 Міждержавна мобільність. Міграція
 • 331.582 Трудові резерви
 • 332.012.324 Власність корпорацій
 • 332.025.1 Адміністративне втручання в регіональній економіці
 • 332.1 Регіональна економіка
 • 332.13 Розміщення. Регіональне разміщення
 • 332.142.4 Використання територіальних ресурсів
 • 332.15 Агломерація економічної діяльності (регіональна економіка)
 • 332.2.01 Аграрні теорії (земельне питання)
 • 332.2.021;338.43.02 Аграрна політика
 • 332.72 Ринок праці, нерухомості
 • 332.856 Агенція по квартирному посередництву ( житлове господарство)
 • 334.012.64 Дрібні підриємства
 • 334.7.012.32 Підприємництво (загальне)
 • 334.7.012.42 Підприємництво комерційне
 • 334.722 Приватне підприємництво
 • 334.722.012.42 Підприємництво
 • 334.722.012.64 Мале підприємництво
 • 334.722.8 Акціонерні компанії
 • 334.758 Злиття. Об`єднання фірм. Кластери
 • 334.7:658.589 Венчурні (рискові) підприємства
 • 336 Фінанси
 • 336.07 Адміністрація фінансова
 • 336.1 Державні фінанси у цілому
 • 336.14 Державний бюджет. Національний бюджет
 • 336.14.025.3 Фінансова безпека
 • 336.2 Бенефіціар
 • 336.22 Податки. Збори
 • 336.225 Методи оподаткування
 • 336.225.64 Податкова заборгованість
 • 336.225.64 Подакти.Заборгованість податкова
 • 336.225.673 Контроль податковий
 • 336.226.11 Податки на доходи фізичних осіб
 • 336.22:351.713 Перевірки податкові
 • 336.246.025.2 Контроль фінансовий
 • 336.275.3 Державні боргові зобов`язання
 • 336.544 Контроль якості
 • 336.7 Грошовий обіг. Банківська справа
 • 336.71 Банківська справа.Банки
 • 336.71(477) Банківська справа. Банки в Україні
 • 336.71.025.3 Безпека у банках
 • 336.711 Національні, державні банки
 • 336.713 Банки комерційні
 • 336.743 Валюта. Зв`язані валюти
 • 336.748.12 Інфляція
 • 336.76 Фінансовій ринок
 • 336.763;347.72.03 Акції (фінанси), (торгове право), (економіка)
 • 336.77 Кредит. Кредитна справа
 • 336.773 Кредитні спілки (фінанси)
 • 338.12 Економічні цикли
 • 338.23:343.3 Безпека економічна держави
 • 338.242 Управління економікою в ринковому господарстві
 • 338.246.02 Адміністративні заходи (економіка)
 • 338.246.025.2 Регулювання. Контроль
 • 338.246.025.2, 338.268.025 Контроль
 • 338.246.027 Матеріальна допомога
 • 338.246.027.2 Стимулювання. Пільги
 • 338.26 Планування.Соціально-економічне планування
 • 338.26 Народногосподарське планування
 • 338.27 Економічне прогнозування
 • 338.27 Прогнозування економічне
 • 338.33 Теорія виробництва. Структура. Спеціалізація
 • 338.364 Автоматизоване виробництво ( економіка)
 • 338.43 Аграрна промисловість (економ.сільського господарства)
 • 338.43 Сільське господарство.Економіка
 • 338.43 Економіка сільського господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика.Економ.сільск. господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика
 • 338.431 Аграрні відносини. Аграрні структури
 • 338.431 Аграрні структури (економіка сільського господарства)
 • 338.432 Сільськогосподарське виробництво (господарювання)
 • 338.436.33 Агропромисловий комплекс
 • 338.439 Продовольчий комплекс. Продовольче питання
 • 338.439 Продовольчий комплекс (економіка)
 • 338.439 : Виробництво продуктів :м"яса,риби,рису і т.д.
 • 338.439:63 рису,молока і т.д. Виробництво с/г продуктів
 • 338.45 Економіка промисловості і ремісничого виробництва
 • 338.45.01 Промислова політика
 • 338.45:658 Економіка підприємства
 • 338.46 Економіка сфери послуг
 • 338.465.2 Консалтинг
 • 338.465.2 Послуги
 • 338.465.2 Інжиніринг
 • 338.465.2 Консультування
 • 338.47 Економіка транспорту і зв`язку
 • 338.48 Туризм. Економіка туризму
 • 338.48-44(1-22) Сільський туризм
 • 338.49 Інфраструктура економіки
 • 338.5 Ціни. Ціноутворення
 • 338.512 Витрати виробництва
 • 338.516.2 Ринок.Форми ринку
 • 338.516.22 Ціни ринкові
 • 338.532.4.025.24 Контроль за цінами
 • 338.583 Інфраструктура
 • 339 Торгівля
 • 339.13.012 Види ринків
 • 339.13.025 Адміністративні міри впливу на ринок
 • 339.137.2 Конкуренція
 • 339.138 Маркетинг
 • 339.138 : 338.46 Маркетинг послуг
 • 339.138(100) Маркетинг міжнародний
 • 339.138(100) Міжнародний маркетинг
 • 339.138.001.5 Маркетингові дослідження
 • 339.138.1 Маркетинг промисловий
 • 339.138.`313` Маркетинг стратегічний
 • 339.14:338.49 Інфраструктура товарного ринку
 • 339.166.5 Торгівля продуктами розумової праці
 • 339.172 Товарні біржі. Продуктові біржі
 • 339.175 Посередники торгові
 • 339.178 Посередницькі інститути
 • 339.187.62 Лізинг
 • 339.187.67 Абонентне обслуговування ( торгівля)
 • 339.37 Роздрібна торгівля
 • 339.543 Митна політика
 • 339.543.624 Оффшорні зони
 • 339.56 Торгівля зовнішня
 • 339.727.2 Рух капіталів. Міжнародні займи. Міграція капталів
 • 339.727.22/24 Інвестиції іноземні
 • 339.74.025 Адміністративні міри в девізній політиці
 • 339.9 Міжнародні економічні відносини. Світове господарство
 • 339.9.012 ЗЕД
 • 339.9.012.23:346.58(477) Регулювання ЗЕД в Україні (правове)
 • 339.9.012.42 Автаркія (світове господарство)
 • 339.92 Міжнародне економічне співробітництво
 • 339.923 Економічні союзи
 • 339.924 Інтеграція
 • 339.94 Глобалізація
 • 34.07;35.07 Адміністративні органи (право)
 • 340 Право. Юридичні науки
 • 340.12 Теорія права
 • 340.12 Теорія держави і права
 • 340.12(091) Історія держави і права
 • 340.130.53 Закони
 • 340.130.54 Кодекси
 • 340.130.55 Укази
 • 340/.349 Правознавство
 • 341.215.4 Захист прав людини
 • 341.24 Міжнародні правові дії
 • 341.63 Міжнародний арбітраж
 • 342.26 Адміністративно-територіальний поділ держави
 • 342.34 , 321.7 Демократія
 • 342.392 Авторитарні (недемократичні) форми держав та правління
 • 342.518 Виконавча влада.Уряд. Кабінет Міністрів
 • 342.565.2 Конституційні суди
 • 342.7 Права і обов"язки громадян
 • 342.7 Основні права та обов`язки громадян
 • 342.849 Агітаційний матеріал для виборів (державне право)
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративні порушення
 • 342.9(477) Адміністративне право України
 • 342.924 Адміністративні акти (державне право)
 • 343.13 Кримінально-процесуальне право
 • 343.132 Слідчі дії
 • 343.195 Суд присяжних
 • 343.2/.7 (477) Кримінальне право України
 • 343.23 Злочини у цілому
 • 343.237(477) Співучасть, угрупування, зговір (Україна)
 • 343.337 Агресія (кримінальне право)
 • 343.353 Адміністративна влада, зловживання (кримінальне право)
 • 343.353.1 Корупція
 • 343.359 Злочини проти державної казни. Контрабанда
 • 343.575 Заборона вживання та оберту наркотиків
 • 343.6 Злочини проти особистості
 • 343.61 Вбивство
 • 343.62 Аборт (кримінальне право)
 • 343.9 Кримінологія
 • 343.9.01 Загальна теорія злочину та злочинність
 • 346(477) Господарське право України
 • 346.231 Адміністративні установи
 • 346.26 Приватне підприємництво
 • 346.5 : Регулювання: конкуренції, якості, виробництва, НТП
 • 346.548 Безпека бізнесу, підприємництва
 • 346.548 Рейдерство
 • 346.548 ,366.5 Захист споживачів
 • 346.6 Соціальний захист населення
 • 347 Громадянське право
 • 347.133.5 Адміністративні угоди
 • 347.133.9 Абстрактні (причинні) угоди
 • 347.188 Акти громадянського стану (громадянське право)
 • 347.211 Інтелектуальна власність, ресурс
 • 347.214.2 Нерухоме майно. Нерухомість
 • 347.426.6 Відшкодування збитку. Оцінка збитку
 • 347.471.03 Адміністрація суспільства (громадянське право)
 • 347.722 Товарні знаки
 • 347.732 Агент за обміном ( торгове право)
 • 347.735 Факторинг
 • 347.746 Вексель
 • 347.77 Патенти
 • 347.771 Авторські свідчення ( патентне право)
 • 347.779 Адміністративна організація охорони промис. і торг. прав
 • 347.78 Авторское право
 • 347.789 Адміністративно-технічна організація авторського права
 • 347.791.3 Адміністративно-правов. регулювання прав власності на суди
 • 347.792 Абандон (морське право)
 • 347.799.2 Аварія (морське право)
 • 347.822.5 Авіаційна метеорологічна служба( служба погоди)
 • 347.918 Арбітраж.Третейський суд
 • 347.921 Адвокати ( громад. процес. право )
 • 347.961(477) Нотаріат, нотаріуси, нотар. контори (Україна)
 • 347.963 Прокурори. Прокуратура
 • 347.965 Адвокатура (громад.процес.право)
 • 347.998.8 Адміністративні суди (громадянське процесуал.право)
 • 347.998.85 Адміністративні суди
 • 347.998.85 (477) Адміністративні суди в Україні
 • 349.2 Трудове право
 • 349.227 Заборона необгрунтованного скорочення
 • 349.233 Матеріальна відповідальність у трудовом погодженні
 • 349.41 Земельне право
 • 349.42 Аграрне право
 • 349.42(477) Аграрне право України
 • 349.6 Правові проблеми охорони навколишнього средовища
 • 35.073.526 Надання та публікація балансу. Аудит
 • 351 Державне адмін. управління
 • 351.077.6 Управлінські рішення
 • 351.087.43 Пенсії. Допомоги
 • 351.087.431 Пенсія. Допомога при звільненні, або виході у відставку
 • 351.087.431.1 Право на пенсію
 • 351.087.431.2 Пенсійні внески
 • 351.087.431.3 Пенсійний фонд
 • 351.087.431.4 Пенсійні надбавки
 • 351.713 Адміністративна діяльність у відношенні податків і зборів
 • 351.741 Організація міліції
 • 351.743 Громадянська охорона.Народні дружини
 • 351.755.61 Паспорти. Паспортна міліція
 • 351.762;343.56 Азартні ігри (адміністративне управління), (кримінальне прав
 • 351.811 Автомобильні дороги ( адміністративний нагляд)
 • 351.814 Авіаційний зв`язок (адміністративне управління)
 • 351.814 Авіація, управління
 • 351.814 Авіатраси (адміністративне управління)
 • 351.822 Адміністративний нагляд за грошовою обіговістю
 • 351.823 Адміністративний нагляд за добуванням сировини
 • 351.824 Адміністративний нагляд за промисловістю та торгівлею
 • 351.825 Адміністративний нагляд за кредитними установами
 • 351.83 Адміністративне регулювання праці і труд.відносини
 • 351.84 Адміністративний нагляд за соціальним забезпеченням
 • 351.853 Нагляд за пам`ятниками. Збереження природних ландшафтів
 • 351.9 Адміністративна юрисдикція (адміністр.управління)
 • 351.9 Нагляд і контроль за держ. управлінням. Скарги
 • 352.07 Адміністративні установи органів управління
 • 353.2 Автономні республіки, області, краї, департаменти,провінції
 • 355.081 Головне командування армії
 • 355.232 Академії (військова справа)
 • 355.469 Авіаційна стратегія (військова справа)
 • 355.75 Адміністративно-господарські установи (військова справа)
 • 356.3 , 355.6 , 359.5 Адміністративно-господарська служба (військова справа)
 • 357.3 Автоколони (військова справа)
 • 359.3 Авіаційні частини військово-морских сил (військова справа)
 • 364.12 Автоматизація виробництва (соціальне забезпечення)
 • 364.2 Основні потреби людини
 • 364.2-262.2 Прожитковий мінімум
 • 364.3 Соціальна допомога. Соц.страхування
 • 364.3-642-264 Індексація виплат. Виплати, основ. на вартості життя
 • 364.3-646.2-3 Організації соціального забезпечення
 • 364.3.-646.2 Пенсії
 • 364.32-642 Соціальні грошові виплати
 • 364.32-642:331.215 Лікарняні, декретні
 • 364.32-642:331.215"313" Декретні
 • 364.6 Соціальне забезпечення. Соціальні проблеми
 • 364.662 Бідність
 • 365 Потреба у житлі та її задоволення
  368 Страхування
 • 368.07 Адміністративні страхові органи
 • 368.08 Адміністративний персонал страхових установ
 • 368.1.021.3 Договір страхування
 • 368.2.025.79 Абандон ( страхування)
 • 368.212/.214 Автомобильный транспорт, перевозки ( страхование)
 • 368.8 Страхування окремих майнових цінностей
 • 368.914 Пенсійне страхування
 • 368.914:061.2 Пенсійне страхування недержавними організаціями
 • 37 Освіта
 • 37(1-87) Освіта за кордоном
 • 37.013 Педагогіка
 • 37.014.15 Законодавсто в області освіти
 • 37.014.543 Фінансування освіти
 • 37.015.3 Психологія освіти
 • 37.015.6 Економіка системи освіти
 • 37.017.4-053.81 Правова культура молоді
 • 37.017.4-053.81 Політична культура молоді. Формування
 • 37.017.4-053.81 : 343.85 Профілактика правопорушень серед молоді
 • 37.018.1 Сімейне виховання та освіта
 • 37.034 Моральне виховання
 • 37.07 Адміністративні проблеми навчальних закладів
 • 371 Організація виховання та освіти
 • 371.058 Організація виховання та освіти. Приватна школа
 • 371.11 Адміністрація учбового закладу (освіта)
 • 371.33 Аудіовізуальні методи навчання ( освіта )
 • 373 Дошкільне виховання і освіта. Загальноосвітня школа
  378 Вища освіта
 • 378(438) Вища освіта в Польщі
 • 378.014.15 Законодавсто в області вищої осіти
 • 378.017.4-057.785 Правова обізнанність студентів
 • 378.017.4-057.785 Правова культура студента
 • 378.02 Методика викладання у вищій школі
 • 378.022 , 37.022 Кредитно-модульна система
 • 378.1 Організація вищої освіти
 • 378.2 Академічні ступені (освіта)
 • 378.4 Університети
 • 379.858 Авіатуризм
 • 392.5 Агамія (етнографія)
 • 398.33 Адвент ( різдвяний піст )
 • 477) Історія української та зарубіжної культури
 • 5(092) Природознавство, біографії
 • 502 Природа. Охорона навколишнього середовища
 • 502 /. 504 Природа. Охорона природних ресурсів
 • 502 /504 Охорона навколишнього середовища. Загрози навколишнього сере
 • 502.1 Охорона навколишнього середовища
 • 502.172 ,502.4 Заповідники
 • 502.174 Відновлення, збереження, економія ресурсів
 • 502.175 Контроль якості средовища. Контроль забруднень
 • 502.2 Середовище у цілому
 • 502.211 Живий світ. Біосфера
 • 502/.504 Екологія
 • 502/504 Природа.Охорона природних ресурсів.Загрози навколишньому сер
 • 502:658.012.32 Екологічний менеджмент
 • 504 Загрози навколишньому середовищу. Екологія
 • 504(084.42) Загрози навколишньому середовищу, атлас
 • 504.5:628.4.047 Забруднення радіоактивне
 • 504.5:628.4.047 Безпека радіоактивна
 • 504:343.3 Безпека екологічна
 • 51 Математика
 • 51(075.8) Математика. Підручник для вищ.шк.
 • 519.237.8 Кластер-аналіз. Класифікація
 • 519.248 Прикладна статистика
 • 519.6 Програмування математичне
 • 519.72 Теорія інформації. Математичні питання
 • 519.816 Теорія прийняття рішень
 • 519.85 Математичне програмування
 • 519.86 Теорія економіко - математичних моделей
 • 519.87 Математичне моделювання
 • 519.876.2 Моделювання процесів управління
 • 53 Фізика
 • 530.145 Квантова механіка
 • 531 Теоретична механіка
 • 539.376 Деформація при постійному навантаженні
 • 544.431.8 Періодичні реакції. Повний безлад
 • 551.58 Кліматологія
 • 553.04 Мінеральні ресурси та запаси
 • 575 Генна інженерія
 • 577.355 Біофізика фотосинтезу
 • 578.828СПИД Вірус СНІД
 • 579.22 Мікробіологія
 • 579.64 Сільськогосподарська мікробіологія
 • 58.006 (477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 58.006.(477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 592/599 Світ тварин.Фауна
 • 611 Анатомія людини
 • 614.2(73) Організація охорони здоров`я в США
 • 614.3 Якість харчових продуктів
 • 615 Фармакологія
 • 616-084 Медицина. Профілактика
 • 616.89-008.441.3 Наркотична залежність
 • 616.89-008.441.44 Самогубство
 • 616.98 Специфічні інфекції
 • 62 - 83 Електропривід
 • 62-82 Гідропривід
 • 62.002.2 Технологія виробництва
 • 620.22 Матеріалознавство
 • 620.9 Загальна енергетика
 • 620.9(477) Загальна енергетика. Енергетика України
 • 620.91 Ресурс енергетики. Альтернативні види
 • 620.91 Альтернативні види енергії
 • 621 Машинобудування
 • 621 438 -714 Газові турбіни, охлодження
 • 621. 426 Дизелі
 • 621.002 Технологія машинобудування
 • 621.039 Атомна енергетика. Атомна промисловість
 • 621.039.586 Аварії ядерних реакторів
 • 621.3 Електротехніка
 • 621.3.01 Теоретичні основи електротехніки
 • 621.31 Електричні апарати
 • 621.31.019.3 Надійність електросистем
 • 621.311.004.12 Енергозбереження
 • 621.311.1 Енергосистеми
 • 621.311.2 Електростанції
 • 621.313.333 Асинхронні електодвигуни
 • 621.314 Перетворення електричної енергії
 • 621.317 Електровимірювальна техніка
 • 621.317.3 Вимірювання електричних величин
 • 621.38 Електроніка
 • 621.382.049.77 Мікроелектроніка
 • 621.391.63 Передача сигналу світловими променями
 • 621.395.721.5 Мобільний зв`язок
 • 621.396 Радіозв`язок
 • 621.396.6 Радіоелектронна апаратура. Схеми
 • 621.396.62 Радіоприймач
 • 621.397.132 Магнітофони
 • 621.397.446 Телевізори
 • 621.397.6 Телевізійна апаратура
 • 621.43 Автомобільні двигуни
 • 621.431.73 Двигуни внутрішнього згоряння для безрейкового транспорту
 • 621.436.21.031.3 Дизелі з пневматичним розпиленням (компресорні)
 • 621.438 - 714 Газові турбіни, системи охолодження
 • 621.438-135 Газові турбомашини
 • 621.6.033:656.07 Нафтотранспортна система
 • 621.7 Обробка тисненням. Пластичне формоутворення
 • 621.74 Ливарне виробництво
 • 621.753 Допуски та посадки
 • 621.81 Деталі машин
 • 621.86 Підйомно-транспортне обладнання у цілому
 • 621.86/.87 Підйомно-транспортні машини
 • 621.865.8 Роботи
 • 621.873.3 : 629.3 Автокрани
 • 621.983 Глибинна витяжка. Холодна штамповка
 • 622.2 Гірничі роботи при розробці корисних копалин
 • 622.276/279 Нафто-газодобувна промисловість
 • 622.323 Добування нафти
 • 622.324 Добування газу
 • 623.4 Зброя
 • 624.046.012.45 Залізобетонні конструкції, стійкість, несуча здатність
 • 625.08 Дорожно-будівні машини
 • 627 Водне господарство
 • 628.1 Водопостачання
 • 628.1(075.8) Водопостачання
 • 628.3 Стічні води. Очистка стічних вод
 • 629. 113 Автомобілебудування
 • 629.083 Склад, огляд, техн. обслуговування автомоб.
 • 629.113 Автомобілебудування. Автомобілі
 • 629.113(03) Автомобілебудування - довідники
 • 629.113(477) Автомобільний транспорт в Україні
 • 629.113.02.001.4 Випробовування автомобілів
 • 629.114.4 Грузові автомобілі
 • 629.114.6 Легкові автомобілі
 • 629.114.6.004.6 Легкові автомобілі. Ремонт
 • 629.4 Залізничний транспорт
 • 629.73 Авіація
 • 629.762.5 Ракети небалістичні
 • 629.78 Космічна техніка
 • 63 Сільське господарство
  630 Лісне господарство. Лісівництво
 • 630*2 Лісівництво
 • 630*9 Ліси та лісне гос-во з державної точки зору
 • 631.1 Сільськогосподарське виробництво.Організація та управління
 • 631.1(477) Організація та управління сільськогосподарським виробництвом
 • 631.115.1 Сільськогосподарське приватне підприємство
 • 631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.3.001.4 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.374 Сільськогосподарський транспорт
 • 631.4(092) Грунтознавство. Землезнавство. Біография
 • 631.46 Бактеріологія і біологія грунтів
 • 636 Тваринництво
 • 637.1 Молочна промисловість
 • 64.012 Домогосподарство
 • 640.41 Готель
 • 65 Управління підприємством
 • 65.011.4 Ресурси (резерви) виробництва
 • 65.011.46 Аутсорсинг (управл.ефективністю)
 • 65.012 Управління підприємством. Методи
 • 65.012.2 Планування діяльності
 • 65.012.32 Менеджмент організації
 • 65.012.8 Безпека економічна підприємства
 • 65.012.8 Економічна безпека під-ва
 • 656 Транспорт
 • 656.07 Управління транспортом
 • 656.07 Транспортна система
 • 656.071.32 Бухгалтерія транспортного підприємства
 • 656.13 Автомобільний транспорт
 • 656.13.07 Організація та експлуатація автомобільного транспорту
 • 657 Бухгалтерський облік
  657 Бухгалтерія
 • 657.1 Бухгалтерія
 • 657.15 Фінансовий облік
 • 657.15(047.2/3) Бухгалтерська фінансова звітність
 • 657.2 Бухгалтерскі проводки
 • 657.222 Ведення бухгалтерських операцій
 • 657.372.3 Списання. Амортизація
 • 657.421.3 Бухгалтерський облік ліцензій
 • 657.474.51 Визначення фактичної собівартості. Калькулювання
 • 657.6 Аудит
 • 657.6 Аудит, ревізія
 • 658.011.46 Потенціал підприємства
 • 658.011.47 ФСА
 • 658.012.011.56 Автоматизація
 • 658.012.12 Аналіз господарської діяльності підприємства
 • 658.012.122 Економічна діагностика під-ва
 • 658.012.122 Діагностика економічна
 • 658.012.122 Економічний аналіз
 • 658.012.122:330.4 Діагностична матриця
 • 658.012.32 Менеджмент
 • 658.012.32 : 331.103 Автоматизоване роб.місце менеджера
 • 658.012.324 Корпоративна форма управління підприємством
 • 658.012.61 Корпоративна культура
 • 658.012.7 Контролінг
 • 658.016"313" Стійкість стратегічна підприємства
 • 658.016.7 Санація
 • 658.14/.17 Фінанси підприємств
 • 658.14/.17.012.12 Фінансовий аналіз
 • 658.14/17 Фінансова стійкість підприємства
 • 658.310.8 Штатний розклад
 • 658.345 БЖД
 • 658.345 Охорона праці
 • 658.512.011.56 САПР (система автоматиз.проектування)
 • 658.52 Виробничо-промислова структура
 • 658.527.011.56 - 192 (075.8) Потокове виробництво
 • 658.562 Виробничий контроль.Техн.контроль
 • 658.589 Модернізація
 • 658.589 Реконструкція
 • 658.589 Інноваційна діяльність
 • 658.7 Логістика
 • 658.8 Збут. Продаж. Реалізація продукції
 • 658`313` Стратегія підприємства
 • 659.1, 659.1: Реклама, реклама продукції
 • 659.4 Паблік Рилейшнз
 • 66 Хімічна промисловість
 • 663/664 Харчова промисловість
 • 669 Металургія
 • 67/68 Легка промисловість
 • 678.06.001.2 (03) Вироби із високомолекулярних матеріалів, проектування
 • 681.3.06 Програмування
 • 681.327.22 Відеомонітори
 • 681.5 Теорія автоматичного управління
 • 681.511.42 Системи автомат. управління імпульсні (дискретні)
 • 681.518 Інформаційні системи
 • 681.518 Інформаційні системи в автоматизованому управлінні
 • 681.518.3 Вимірювальні інформац.системи (для управління)
 • 681.518.5.015 Системи автомат.контроля і техн.діагностики. Ідентифікація
 • 687 Швейна промисловість
  69 Будівництво
 • 69.003 Економіка будівництва
 • 697.3 Центральне опалення
 • 7 Культура
 • 7.036.2 Імпресіонізм
 • 712.23 Заповідники, нац.парки та інші природні території, що охоро
 • 725.4 Будівлі пром. підприємств, проектування
 • 744.4 Інженерна графіка
 • 75 Живопис
  78 Музика
 • 78.017 Музиканти
 • 796.525 Альпінізм
 • 811.111 Англійска мова
 • 811.111(038) = 111=161.1 Англо - російські словники
 • 811.161.2 Українська мова
 • 811.161.2"06-26 Українська сучасна літературна мова
 • 82-8 Літературна суміш. Афоризми. Сценарії
 • 82.09 Літературна критика та дослідження
 • 82.09.161.2" " Літературознавство укр.літ."століття"
 • 883 Українська література
  9 Історія
 • 9(477)1934-1941 Історія України в 1934-1941рр.
 • 908 Краєзнавство
 • 908(477.53) Краєзнавство. Полтавська область
 • 91(510) Географія Китаю
 • 930.85(100 Історія української та зарубіжної культури
 • 94(477) Історія України
 • 940(477) Історія України
 • 940`10/17` (477) Історія України Х І - XVIII ст.
 • 94`10/17` (477) Вимірювання електричних величин
 • ЄС Европейский Союз
 • Китай Китай
 • 657 Бухгалтерія

  Автомобиль на предприятии. Бухгалтерский и налоговый учет : навчально-метод посібник - К . : : ООО `Универсал - Бизнес`, , 2004. - 554 c.
  629. 113 : 657
  Адамс Р. Основы аудита / пер. с англ. ; под ред. Я.В.Соколова. - М. : Аудит: ЮНИТИ , 1995. - 398 c.
  657.6            65.053.8
  Алборов Р.А. Аудит в организациях промышленности, торговли и АПК. - М. : Дело и Сервис , 1998. - 464 c.
  657.6            65.053
  Альбом бухгалтерских проводок / Т.Онищенко, Н.Борщ, В.Мякота, Я.Кавторева. - 7-е изд., перераб. и доп. . - Харьков : Фактор , 2003. - 150 c.
  657.2            65.052
  Альбом бухгалтерських проводок / Т. Онищенко, Н.Борщ, В.Мякота, Я.Кавторєва. - 7-е вид., доп. і перероб . - Харків : Фактор , 2003. - 162 c.
  657.2            65.052
  Аренс Э.А. Аудит / Э.А.Аренс, Дж.К.Лоббек; пер. с англ.;под ред. Я.В.Соколова. - М. : Финансы и статистика , 1995. - 558 c.
  657.6            65.053.8
  Атамас П.Й. Основи обліку в бюджетних установах : навч. посібник для вищ. навч. закл. - К. : Центр навч. літ. , 2005. - 282 c.
  657            65.052.21
  Атамас П.Й. Основи обліку в бюджетних організаціях : навч. посібник для вищ.навч. закл. - К. : Центр учбов. літ. , 2003. - 284 c. - (Дніпропетр. ун-т економіки і права).
  657            65.052
  Атамас П.Й. Управлінський облік : навч. посібник для бакалаврів за спец. `Облік і аудит` - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 439 c.
  657.4: 658.012
  Аудит : практ.пособие для подготовки аудиторов / А.Н.Кузьминский, Н.А.Кужельний, Е.А.Петрик, В.Я.Савченко и др.; под ред. А.Н.Кузьминского. - К. : Учетинформ , 1996. - 283 c.
  657.6            65.053.8
  Аудит : учебник для экон.спец.вузов / В.И.Подольский, Г.Б.Поляк, А.А.Савин и др.; под ред. В.И.Полянского. - М. : АУДИТ, ЮНИТИ , 1997. - 432 c.
  657.6            65.053.8
  Аудит у зарубыжних краънах / Петрик О.А., Фенченко М.Т. - Киев : КНЕУ , 2005. - 168 c.
  657.6.(100)
  Аудит.Збірник задач та практичних ситуацій : навч.посібник для вищ.навч. закл. / Г.М.Давидов, І.К.Дрозд, І.Г.Давидов та ін.; за ред. Г.М.Давидова. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2001. - 170 c.
  657.6
  Аудиторская деятельность в Украине ( с изм. и доп. по сост. на 1 марта 2001 г.) : сб.нормат. документов. - Харьков : КОНУС , 2001. - 191 c.
  657.6(477)            65.053.7
  Аудиторская деятельность в Украине( с изм. и доп. по состоянию на 15 августа 1999 г.) : сб.нормат.документов. - Харьков : Конус , 1999. - 189 c.
  657.6(477)            65.053.7
  Бабич В.В. Бухгалтеский учет на предприятиях малого бизнеса в Украине : учеб. пособие. - К. : Либра , 1992. - 131 c. - (УкрИНТЭИ).
  657 : 334.722.012.64            65.052
  Балабанов Л.В. Маркетинговий аудит системи збуту : навч. посібник для вищ. навч. закл. / Л.В.Балабанова, А.В.Балабаниць. - К. : Професіонал , 2004. - 223 c.
  657.6:658.8
  Бардаш С.В. Контроль і ревізія. Практикум : навч. посібник для бакалаврів з економіки зі спец. `Облік і аудит` / С.В.Бардаш, В.А.Дерій, Н.І.Петренко. - Житомир : РУТА , 2000. - 382 c.
  657.6            65.053.5
  Безруких П. С. Бухгалтерский учет : учебник для фин. и фин.-экон.техникумов / П.С.Безруких,А.Н.Кашаев, Д.А.Рогулин; под ред.П.С.Безруких. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Финансі и статистика , 1983. - 374 c.
  657            65.052
  Белобжецкий И.А. Ревизия и контроль в промышленности : учеб. пособие для вузов. - М. : Финансы и статистика , 1987. - 294 c.
  657.6            65.9/2/26
  Белобжецкий И.А. Бухгалтерская отчетность и методы ее контроля. - М. : Финансы и статистика , 1985. - 272 c.
  657.6            65.052.230
  Белов А.Н. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях. - М. : Финансы и статистика , 1990. - 174 c.
  657            65.052
  Белуха Н.Т. Бухгалтерский учет на автомобильном транспорте. - М. : Транспорт , 1989. - 260 c.
  656.І3 : 657
  Бирюкова И.К. Бухгалтерский учет в Украине / И.К.Бирюкова, А.В.Кодрянский. - К. : Знання , 1998. - 407 c.
  657(477)            65.052
  Білуха М.Т. Курс аудиту : підручник для бакалаврів з економіки. - К. : Вища шк.:Знання , 1999. - 574 c.
  657.6            65.053.7
  Білуха М.Т. Курс аудиту : підручник для економ. спец.вищ.навч.закл. - 2-вид.,перероб . - К. : Вища шк/:Знання , 1999. - 574 c.
  657.6            65.053.7
  Бондаренко Н.Д. Бухгалтерская и налоговая отчетность : практ. рекомендации по составлению и предоставлению / Н.Д.Бондаренко, Е.В.Хатунцева, М.В.Кавалерс. - Донецк : Сталкер , 1999. - 334 c.
  657.37            65.052
  Бондаренко Н.Д. Практические рекомендации по заполнению отчетных форм бухгалтерского и налогового учета / Н.Д.Бондаренко, И.В.Доценко, М.В.Кавалерс. - Донецк : Сталкер , 1999. - 271 c.
  657.37            65.052
  Борисенко З.Н. Амортизационная политика : монография. - К. : Наук. думка , 1993. - 135 c.
  658.152 : 657.372.3            65.290-5
  Бородкін О.С. Фінансовий облік.Зб.задач для спец. ``Облік і аудит`` : навч. посібник для екон. спец. вищ.навч.закл. - Житомир : Рута : Бутинець , 2002. - 251 c.
  657.15            65.052я73
  Бутинець Ф. Ф. Історія бухгалтерського обліку : в 2 т. Т.1. : навч. посібник для вищ.навч.закл. - 2-ге вид., доп і перероб . - Житомир : РУТА , 2001. - 511 c.
  657(091)            65.052г
  Бутинець Ф. Ф. Аудит : підручник для вищ. навч. закл. - 3-тє вид.,доп. і перероб . - Житомир : РУТА , 2006. - 511 c.
  657.6(075.8)
  Бутинець Ф. Ф. Аудит : підручник для вищ. навч.закл. - 2-е вид., доп. і перероб . - Житомир : Рута , 2002. - 671 c.
  657.6            65.053.7
  Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський облік і контроль.Тести : в 2 т. Т.1. : навч. посібник для вищ. навч. закл. / Ф. Ф. Бутинець, І.І. Пилипенко, Л. В. Чижевська. - 2-е вид., доп. і перероб . - Житомир : Рута :Бутинець , 2002. - 383 c.
  657(076)            65.052
  Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський облік і контроль.Тести : в 2 т. Т.2. : навч. посібник для вищ. навч. закл. / Ф. Ф. Бутинець, І. І. Пилипенко, Л. В. Чижевська. - 2-е вид., доп. і перероб . - Житомир : Рута :Бутинець , 2002. - 378 c.
  657(076)            65.052
  Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків, стандарти і кореспонденція рахунків, звітність : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Ф.Ф.Бутинець, Н.М.Малюга; за ред. Ф. Ф. Бутинця. - 3-тє вид., перероб. і доп . - Житомир : Рута , 2001. - 510 c.
  657            65.052
  Бутинець Ф. Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : підручник для вищ. навч. закл. / Ф. Ф. Бутинець, І. В. Жиглей, В. М. Пархоменко. - 2-ге вид., доп. і перероб . - Житомир : РУТА , 2002. - 542 c.
  657 : 339.5            65.052 : 65.298
  Бутинець Ф. Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : підручник для вищ. навч. закл. / Ф.Ф.Бутинець, І.В.Жиглей, В.М.Пархоменко; за ред. Ф. Ф. Бутинця. - 2-е вид., доп. і перероб . - Житомир : ПП ``РУТА`` , 2001. - 542 c.
  657:339.5            65.052+65.298
  Бутинець Ф. Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Практикум : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Ф. Ф. Бутинець, І. В. Жиглей. - 2-е вид., доп. і перероб . - Житомир : РУТА , 2001. - 223 c.
  657 : 339.5            65.052+65.298
  Бутинець Ф. Ф. Організація бухгалтерського обліку : підруч. для вищ. навч. закл. / Ф. Ф. Бутинець, О. П. Войналович, І. Л. Томашевська; за ред. Ф. Ф. Бутинця. - 4-те вид., доп. і перероб . - Житомир : ПП ``Рута`` , 2006. - 527 c.
  657.1
  Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку : підручник для вищ.навч.закл. - 2-е вид., доп. і перероб . - Житомир : ЖІТІ , 2000. - 640 c.
  657            65.052я73
  Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Ф.Ф.Бутинець, Л.Л.Горецька. - Житомир : Рута , 2002. - 543 c.
  657(1-87)            65.052
  Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку : в 2 т. Т.2. : навч.посібник для вищ.навч.закл. - Житомир : РУТА , 2001. - 511 c.
  657(091)            65.052г
  Бухгалтерский учет : в 3 т. Т.2. : сб.нормат.документов / под ред.: П.С. Безруких; сост. В.И.Гупало, Л.З.Шнейдман. - М. : Финансы и статистика , 1988. - 440 c.
  657            65.052
  Бухгалтерский учет : в 3 т. Т.1. : сб.нормат.документов / под ред. П.С.Безрукова; сост. В.И.Гупало, Л.З.Шнейдман. - М. : Финансы и статистика , 1987. - 399 c.
  657.22
  Бухгалтерский учет в Украине. Теория и практика / под ред. А.Н. Коваленко. - Днепропетровск : Баланс - Клуб , 2003. - 527 c.
  657(477)            65.052
  Бухгалтерский учет: нормативная база / сост. Я.Кавторева. - 9-е изд., перераб. и доп . - Х. : Фактор , 2003. - 338 c.
  657            65.052
  Бухгалтерский учет: нормативная база / сост.: С. Ильяшенко. - Х. : Фактор , 2001. - 264 c. - (Б-ка `Фактора`).
  657            65.052
  Бухгалтерський облік : навч. посібник для вищ. навч. закл. / Ю.А. Верига, М.О. Виноградова, Т.В. Гладких та ін.; за ред. Ю.А. Вериги. - К. : Центр учбов. літ. , 2008. - 395 c.
  657            65.052
  Бухгалтерський облік в торгівлі : підручник для вищ.навч.закл. / Ф.Ф.Бутинець, М.В.Кужельний, Ю.І.Осадчий та ін.; за ред.Ф.Ф. Бутинця, Н.М. Малюги. - 2-ге вид., перероб. і доп . - Житомир : Рута , 2002. - 573 c.
  657            65.052.2
  Бухгалтерський облік для менеджерів та економістів.Зб.задач і вправ : навч. посібник для вищ. навч.закл. / Ф.Ф.Бутинець та ін.; за ред.Ф.Ф. Бутинця. - Житомир : РУТА , 2001. - 444 c.
  657            65.052
  Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах : підручник для екон. спец. вищ. навч.закл. / М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієнко, Л.Г. Панченко та ін.; за ред. М.Ф. Огійчука. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : Вища освіта , 2003. - 799 c.
  657.1 : 631.1            65.052
  Бухгалтерський облік у бюджетних установах : навч.посібник / Ф.Ф.Бутинець, О.П.Вайналович, Т.П.Остапчук та ін.; за ред.:Ф.Ф. Бутинця. - Житомир : Рута , 2004. - 447 c.
  657 : 061.1            65.052.21
  Бухгалтерський облік у громадському харчуванні : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Ф.Ф. Бутинець, Л.М. Янчева, О.М. Глущук та ін.; за ред.:Ф.Ф. Бутинця. - Житомир : Рута , 2002. - 439 c.
  657:64.02            65.052.5
  Бухгалтерський облік у сільському господарстві : навч.посібник для вищ.навч.закл. / М.Я. Дем`яненко, В.В.Зіновчук, О.М.Петрук та ін.; за ред.: Ф.Ф. Бутинця, М.М. Коцупатрого. - Житомир : Рута , 2003. - 511 c.
  657 : 631.1            65.052
  Бухгалтерський облік у сільському господарстві : підручник для вищ.навч.закл. / П.Я. Хомин та ін.; за ред.: Ю.Я. Литвина. - К. : Вища шк. , 1993. - 607 c.
  657 : 631.1            65.052.232
  Бухгалтерський облік: нормативна база / уклад.: О.Руденко. - Харків : Фактор , 2003. - 310 c.
  657            65.052(4УКР)
  Бухгалтерський облік: Основи обліку. Фінансовий облік. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік : навч. посібник для вищ. навч. закл. / В. Сопко, З. Гуцайлюк, М. Щирба, М.Бенько. - Тернопіль : Астон , 2005. - 495 c.
  657            65.052
  Бухгалтерський словник / за ред.: Ф.Ф. Бутинця. - Житомир : Рута , 2001. - 221 c.
  657(038)            65.052
  Бухгалтерський управлінський облік : підручник для вищ.навч.закл. / Ф.Ф. Бутинець, Т.В. Давидюк, З.Ф. Канурна та ін.; за ред. Ф.Ф. Бутинця. - 3-тє вид., доп. і перероб . - Житомир : Рута , 2005. - 479 c.
  657.4 : 658.012
  Бухгалтерський фінансовий облік : підручник для вищ.навч.закл. / Ф.Ф. Бутинець, А.М. Герасимович, Н.М. Малюта та ін.; за ред.Ф.Ф. Бутинця. - 7-ме вид., доп. і перероб . - Житомир : Рута , 2006. - 831 c.
  657.15            65.052
  Бухгалтерський фінансовий облік : підручник для вищ.навч.закл. / Ф.Ф. Бутинець, А.М. Герасимович, Г.Г Кірейцев та ін.; за ред. Ф.Ф. Бутинця. - 5-те вид., доп. і перероб . - Житомир : Рута , 2003. - 723 c.
  657.15            65.052
  Бухгалтерський фінансовий облік : підручник для вищ.навч.закл. / Ф.Ф.Бутинець, О.С.Бородкін, А.М.Герасимович та ін.; за ред. Ф.Ф. Бутинця. - 4-те вид., доп. і перероб . - Житомир : Рута , 2002. - 687 c.
  657.15            65.052
  Бухгалтерський фінансовий облік. Конспект лекцій : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Н.М.Малюга, Т.В.Барановска, О.П.Вайналович та ін.; за ред. Ф.Ф. Бутинця. - 3-тє вид., доп. і перероб . - Житомир : Рута , 2005. - 319 c.
  657.15            65.052
  Бухгалтерський фінансовий облік. Практикум : навч. вид. для вищ. навч.закл. / Ф.Ф.Бутинець та ін.; за ред.Ф.Ф. Бутинця, Л.В. Чижевської. - 3-тє вид., доп. і перероб . - Житомир : ЖІТІ , 2001. - 512 c.
  657.15            65.052я73
  Бухгалтерський фінансовий облік.Конспект лекцій : навч.посібник для вищ. навч. закл. / за ред.Ф.Ф. Бутинця. - Житомир : Рута , 2001. - 286 c.
  657.15            65.052
  Бухгалтерський фінансовий облік: Конспект лекцій : навч.посібник для вищ.навч.закл. / за ред. Ф.Ф. Бутинця. - 2-ге вид., доп. і перероб . - Житомир : Рута , 2003. - 299 c.
  657.15            65.052
  Бухгалтерський фінансовий облік: практикум : навч.посібник для вищ.навч.закл. / за ред.Ф.Ф. Бутинця, Л.В. Чижевської. - Житомир : Рута , 2001. - 511 c.
  657.15            65.052
  Бычкова С.М. Аудит:ситуации, примеры, тесты : учеб. пособ. для экон. спец. вузов / С.М. Бычкова, Н.Н. Карзаева. - М. : Аудит, ЮНИТИ , 1999. - 127 c.
  657.6            65.053.7
  Введение в бухгалтерское дело : рекомендовано ин-том банков.дела / пер. с англ. О. Т. Марьяновича; под ред. М. А. Гольцберга, Л. М. Хасан-Бек. - К., М. : Торг.-изд. бюро ВНУ: Бином , 1994. - 383 c.
  657            65.052
  Вербицкая Л. В. Организация бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса в Украине : учеб. пособие. - К. : МАУП , 2000. - 116 c.
  657.017.3            65.052.21
  Вітвицька Н.С. Контроль і ревізія : навч. посіб. для самостійн. вивч. дисципліни / Н.С. Вітвицька, О.Е. Кузьмінська. - К. : КНЕУ , 2000. - 166 c.
  657.6            65.053.5
  Войнаренко М.П. Корпоративні цінні папери : обліково - фінансовий аспект : монографія / М.П.Войнаренко, С.З.Мошенський, Н.А.Пономарьова. - Житомир : ЖДТУ , 2006. - 259 c. - (Житомір. держ.техн.ун-т).
  336.763 : 657.422.4
  Гарасим П.М. Курс фінансового обліку : навч.посібник / П.М. Гарасим, Г.П. Журавель, П.Я. Хомин. - К. : Знання , 2007. - 566 c.
  657.15(075.8)
  Гарасим П.М. Наскрізні блоки кореспонденції рахунків бухгалтерської обліку : навч. посібник для вищ.навч.закл. / П.М. Гарасим, Р.Ф. Бруханський, П.Я. Хомин. - Тернопіль : Астон , 2003. - 267 c.
  657.4
  Гладких Т.В. Фінансовий облік : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч. літ. , 2007. - 479 c.
  657.15
  Голенко А. Зароботная плата: начисления и удержания. - Х. : Фактор , 1998. - 92 c. - (Налоги и бух. учёт. Блиц-библиотека).
  658.32 : 657.471            65.052
  Гольцова С.М. Звітність підприємств (фінансова, статистична, консолідована та до фондів соціального та пенсійного страхування) : навч. посібник для вищ.навч.закл. / С.М.Гольцова, І.Й.Плікус. - К. : Центр навч. літ. , 2004. - 291 c.
  657.37
  Гордієнко Н.Г. Автоматизоване робоче місце ревізора : навч.посібник. - К. : Київ нац.торг.- екон.ун-т , 2002. - 131 c.
  657.6.331.103.224
  Горицкая Н.Г. Бухгалтерский учёт и финансовая отчётность в Украине с 2000 года : практ. пособие. - К : ред. газеты ``Бухгалтерия , 2000. - 255 c.
  657(477)            65.052.5(4Укр)
  Горицкая Н.Г. Бухгалтерский учет и финонсовый анализ : практ.пособие. - К : Ред.газ.``Бухгалтерия.Налоги.Бизнес`` , 2001. - 287 c.
  657 + 658.141.17.012.12            65.052.21
  Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посібник / за ред.: М.В. Кужельного. - 6-е вид . - К : АСК , 2002. - 266 c. - (Економіка.Фінансі.Право.).
  657.01            65.052
  Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посібник / під ред. М.В. Кужельного . - 5-е вид., доп. і перероб . - К. : АСК , 1998. - 223 c.
  657.01            65.052(4Укр)
  Грабова Н.М. Облік основних господарчих операцій в бухгалтерських проводках : навч. посібник / Н.М. Грабова, Ю.Г. Кривоносов. - 3-тє вид., доп . - К : АСК
  657.4            65.052
  Грабова Н.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2000 : учеб. пособие для вузов / под. ред.Н.В. Кужельного. - К. : АСК , 2000. - 623 c. - (Экономика.Финансы. Право.).
  657            65.052.21
  Грабова Н.Н. Бухгалтерский учет в торговле. - К. : Учетформ , 1997. - 382 c.
  657:339.1            65.052.21
  Грабова Н.Н. Учет основних хозяйственных операций в бухгалтерских проводках : учеб. пособие для вузов / Н.Н. Грабова, Ю.Г. Кривоносов. - 2-е изд. доп. и перераб . - К : А.С.К. , 1999. - 431 c. - (Экономика. Финаны. Право.).
  657.4            65.052
  Грабова Н.Н. Учет основных хозяйственных операций в бухгалтерских проводках : практ. пособие с коммент. / Н.Н. Грабова, Ю.Г.Кривоносов. - К. : А.С.К. , 1998. - 367 c. - (Экономика.Финансы.Право.).
  657.4            65.052
  Грабова Н.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях,2000 : Учебное пособие / Грабова Н.Н.,Добровский В.Н. - К. : АСК , 2000. - 623 c. - (Экономика.Финансы.Право.).
  657            65.052.21
  Гресь Н.Л. Організація виробничої практики зі спеціальності ``Облік і аудит`` : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 109 c.
  657.6 : 378.147.88
  Губенко С.М. Посібник для внутрішніх аудиторів банківських установ України / С.М.Губенко, О.П.Мозгова. - Харків : Штріх , 2000. - 360 c.
  657.6            65.262.1
  Гура Н.О. Облік на підприємствах малого бізнесу : навч. посібник / Н.О. Гура, Т.Г. Мельник, Т.М. Моторина. - К. : Знання , 2007. - 310 c. - (Вища освіта ХХІ століття).
  657.017.3(477)(075.8)
  Давидов Г.М. Аудит : навч. посібник для вищ.навч.закл. - 3-тє вид., стер . - К. : Знання , 2002. - 363 c. - (Вища освіта ХХІ століття).
  657.6
  Давидов Г.М. Аудит : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Знання , 2001. - 363 c. - (Вища освіта ХХІ століття).
  657.6
  Данилан А.А. Бухгалтерский учёт на сельскохозяйственных предприятих : учебник для вузов. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Агропромиздат , 1990. - 287 c.
  657 : 631            65.052.5
  Дерій В.А. Аудит : курс лекцій / В.А. Дерій, А.Я. Кізима. - Тернопіль : Джура , 2002. - 86 c.
  657.6            65.053.7
  Джога Р.Т. Бухгалтерський облік у бюджетних установах : навч. посібник. - К. : КНЕУ , 2001. - 250 c.
  657 : 061.1            65.052.21
  Дікань Л.В. Контроль і ревізія : навч.посібник для вищ.навч.закл. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К : Знання , 2007. - 327 c.
  657.6(075.8)
  Дікань Л.В. Контроль і ревізія : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К : Центр навч. літ. , 2004. - 245 c.
  657.6 (075.8)
  Дониченко А.Е. Самоучитель по ведению бухучета на компьютере. Трактат о бухучете и компьютере. Новые стандарты. Эффективные технологии / А.Е.Дониченко,А.Г.Гринев. - Донецк : Импакт , 2001. - 213 c.
  657            65.052
  Дорош Н.І Аудит: методологія і організація. - К. : Знання , 2001. - 402 c.
  657.6            65.053.7
  Друри К. Введение в управленческий и производственный учет / под ред.С.А.Табалиной. - М. : Аудит, ЮНИТИ , 1994. - 557 c.
  657.44:658.012            65.052
  Друри К. Учет затрат методом стандарт - костс / пер. с англ. под ред Н.Д.Эриашвили. - М. : Аудит: ЮНИТИ , 1998. - 224 c.
  657.471            65.052
  Дубій О. 12 уроків з 1С:Бухгалтерії. - Львів : БаК , 2001. - 214 c.
  657.1.011.56            65.052:681.3.06
  Дубій О. 12 уроків з 1С: Бухгалтерії. Версія 7.7. Українське законодавство. - 2-е оновл. вид . - Львів : БаК , 2002. - 232 c.
  657.1.011.56
  Жеребенкова А.В. Документооборот на предприятии. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Вершина , 2005. - 384 c.
  657.24
  Завгородний В.П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита : учеб.пособие. - К. : А.С.К. , 1998. - 763 c.
  657 : 004            65.052
  Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине : учеб.пособие для вузов. - 4-е изд., доп. и перераб . - К. : А.С.К. , 1999. - 863 c. - (Экономика.Финансы.Право.).
  657(477)            65.052
  Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине с использованием национальных стандартов : учеб.пособие для вузов. - 5-е изд., доп.и перараб . - К. : А.С.К. , 2002. - 847 c.
  657(477)            65.052
  Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине с использованием национальных стандартов : учеб.пособие для вузов. - 5-е изд., доп.и перераб . - К. : А.С.К. , 2001. - 847 c.
  657(477)            65.052.5
  Завгородний В.П. Настольная книга бухгалтера малого бизнеса. - К. : ВИРА-Р, Дакор , 2000. - 608 c.
  657.017.3 + 334.722.012.64            65.052.21
  Завгородний В.П. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в условиях рынка / В.П.Завгородний, В.Я.Савченко. - 2-е изд . - К. : ДИ-КСИ , 1997. - 829 c.
  657            65.052.21
  Загородній А.Г. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики : навч.посібник для вищ.навч.закл. / А.Г.Загородній, Г.О.Партин. - 2-ге вид., перероб.і доп . - К. : Знання , 2003. - 327 c.
  657            65.052
  Задорожний З.В. Бухгалтерський облік.Практичний посібник, нормативне забезпечення / З.В.Задорожний, Я.Д.Крупка, Р.О.Омельник. - К. : ІЗМН МОУ , 1996. - 414 c.
  657            65.052
  Звітність підприємств : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Ф.Ф. Бутинець, В.П. Бондар, Н.М. Малюга та ін.; за ред. Ф.Ф. Бутинця, Н.А. Остап`юк. - 2-е вид., перероб.і доп . - Житомир : ЖДТУ , 2006. - 427 c. - (Навч. посібники з бух. обліку).
  657.37
  Звітність підприємств : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Ю.А. Верига, Д.М. Фесенко, З.М. Левченко та ін. - К. : ЦУЛ , 2005. - 653 c.
  657.37
  Зоріна В.Н. Фінансова звітність підприємств : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.Н. Зоріна,Т.С.Осадча,Г.Г Зорін; за ред. В.І.Покотилової. - К. : Центр навч.літ. , 2005. - 199 c.
  657.37
  Иванова Н.В. Бухгалтерский учет в промышлености : учебник / Н.В.Иванова, В.И.Адам. - 2-е изд., стер . - М. : Акеадемия , 2003. - 271 c.
  657
  Ильина О.П. Информационные технологии бухгалтерского учета. - СПб : Питер , 2001. - 684 c.
  657 : 004 : 002.5.002.5            65.052-51+681.3:002.5.002.5
  Іванюта П.В. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік у виробничих підрозділах сільськогосподарських господарюючих суб`єктів : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч.літ , 2006. - 362 c.
  657.4 : 631.162
  Іванюта П.В. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр учбов.літ. , 2007. - 179 c.
  657.1.011.56
  Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту : навч.посібник. - К. : Знання - Прес , 2003. - 349 c.
  657 : 004            65.052 : 65с
  Камышанов П.И. Практическое пособие по аудиту. - 2-е изд., доп. и перераб . - М. : Инфра-М , 1998. - 381 c.
  657.6            65.053.7
  Каникевич А.Д. Англо - русско - украинский терминологический словарь по бухгалтерскому учету и аудиту: 3000 слов и словосочетаний / под ред. С.Ф. Голова. - К. : Либра , 2003. - 255 c.
  811.111=161.1=161.2(038) : 657            81.2Англ
  Карпенко О.В. Управлінский облік: методика викладання у вищій школі : навч. посіб.для вищ.навч.закл. - К. : Центр. учбов. літ. , 2007. - 243 c.
  657.4 : 658.012 : 378.02
  Карпова Т.П. Основы управленческого учета : учеб. пособ. - М. : ИНФРА-М , 1997. - 392 c.
  657.4 : 658.012            65.052
  Карпова Т.П. Управленческий учет : учеб.для вузов. - М. : ЮНИТИ , 2002. - 350 c.
  657.4 : 658.012
  Карпова Т.П. Управленческий учет : учеб. для экон. спец. вузов. - М. : ЮНИТИ , 2000. - 350 c.
  657.4 : 658.012            65.052
  Карпова Т.П. Управленческий учет : учеб. для экон. спец. вузов. - М. : Аудит : ЮНИТИ , 1998. - 350 c.
  657.4 : 658.012
  Киевский С.В. Самоучитель по работе с программой ``1C:Бухгалтерия``.Для пользователей версий:5.0 и Проф-2 для DOS,6.0 и Проф - 6.0 для Windows и Windows 95 (локальных и сетевых). - М. : Компьютер-пресс
  657 : 004            65.052+681.3.06
  Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у банках України : підручник. - 2-ге вид., доп. і перероб . - К. : КНЕУ , 2001. - 636 c.
  657 : 336.71(477)            65.052.5
  Кірєєв О.І. Внутрішній аудит у банку : навч.посібник для вищ.навч.закл. / О.І.Кірєєва, О.С.Любунь, М.П.Кравець. - К : Центр навч.літ. , 2006. - 219 c.
  336.71 : 657.6
  Козлова Е.П. Бухгалтерский учет в промышленности. / Е.П. Козлова, Н.В. Парашутин. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Финансы и статистика , 1989. - 437 c.
  657            65.052.230
  Кононенко О. Инвентаризация / О.Кононенко, О.Пироженко. - 2-е изд.,перераб. и доп . - Х. : Фактор , 2002. - 117 c.
  657.371            65.052.21
  Контроль і ревізія : підручник для вищ.навч.закл. / Ф.Ф.Бутинець, Н.Г.Виговська, Н.М.Малюга, Н.І.Петренко; за ред.Ф.Ф.Бутинця. - 3-є вид., доп.та перераб . - Житомир : РУТА , 2002. - 541 c.
  657.6            65.053.6
  Контроль і ревізія : підручник для вищ.навч.закл. / Ф.Ф.Бутинець, С.В.Бардаш, Н.М.Малюга, Н.І.Петренко. - 2-е вид., доп.і перераб . - Житомир : РУТА , 2000. - 509 c.
  657.6            65.053.5
  Контроль і ревізія / Павлюк В.В, та ін. - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 195 c.
  657.6
  Контроль і ревізія. Нормат.- прак.матеріали : навч.посібник / Є.М.Романів, А.С.Мороз, В.В.Гресик. - Львів : Інтелект-Захід , 2001. - 199 c. - (Львів.держ.фін.- екон.ін.-т).
  657.6            65.053.5
  Корецький М.Х.та ін. Управлінський облік : навч.посібник для ВНЗ / М.Х.Корецький ,Н.В.Дацій ,Л.В.Пельтек - К. : Центр учбовий літ. , 2007. - 295 c.
  657.4:658.012
  Косарев В.П. Техника вычислений и механизация учета на автомобильном транспорте : учебник для автотрансп.техникумов / В.П.Косарев, Н.С.Рожнова. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Статистика , 1980. - 224 c.
  656.13 : 657.22.011.5
  Космина Р.М. Техника вычислений : учебник для техникумов по спец.``Товароведение и орг.торговли непрод.товарами`` / Р.М.Космина, А.Е.Трофимова. - К. : Вища шк. , 1985. - 239 c.
  657            65.052.2
  Костикова Г.А. Лабораторный практикум по технике вычислений и механизации учета на автомобильном транспорте : учеб.пособие для автотранспор.техникумов / Г.А.Костикова, Е.Р.Кочанова, О.В.Машникова. - М. : Финансы и статистика , 1986. - 160 c.
  656.13 : 657.22.011.5
  Костюк Д. Бухгалтерский учет на малых предприятиях в соответствии с П(С)БУ - 5-е изд., доп.и перероб. . - Х. : Фактор , 2002. - 212 c.
  657            65.052.21
  Костюк Д. Бухгалтерський облік на малих підприємствах згідно з П(С)БО - 5-те вид., доп.і перероб . - Х. : Фактор , 2002. - 219 c.
  657            65.052
  Костюченко В.М. Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід та практика України : навч.- практ.посібник. - К. : Центр учбов. літ. , 2008. - 526 c.
  657.37:336
  Котенко Л.Н. Учет основных фондов и нематереальных активов / Л.Н.Котенко, Н.В.Чебанова. - К. : Компас , 1996. - 142 c.
  657.42            65.052.51
  Кочерга С.В. Бухгалтерський облік у зарубіжних краінах : навч.посібник для вищ.навч.закл. / С.В.Кочерга, К.А.Пилипенко. - К. : Центр навч.літ. , 2005. - 215 c.
  657(І-87)
  Кочкин М.П. Малый бизнес: учет и налоги : практ.справочник. - М. : ГроссМедиа , 2004. - 367 c.
  657.1 : 334.722.012.64
  Крамаровский Л.М. Ревизия и контроль : учеб. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Финансы и статистика , 1988. - 299 c.
  657.6            65.052
  Криницкий Р.И. Контроль и ревизия в условиях автоматизации бухгалтерського учета. - М. : Финансы и статистика , 1990. - 117 c.
  657.6.001.56            65.052
  Крисюк В.І. Ревізія і контроль в установах і організаціях бюджетної сфери : навч.посібник / В.І.Крисюк, М.М.Каленський, О.В.Юрченко - К. : Вид-во Європ.ун-ту фінансів,інфор. систем, менеджм , 1999. - 149 c.
  657.6 : 061.1.047.5            65.053.5
  Кужельний М.В. Теорія бухгалтерського обліку : підручник / М.В.Кужельний , В.Г.Лінник . - К. : КНЕУ , 2001. - 334 c.
  657            65.052.5
  Кузьминский А.Н. Теория бухгалтерского учета : учебник для вузов. - К. : Выща шк. , 1990. - 311 c.
  657.01            65.052
  Кулаковська Л.П. Основи аудиту : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Л.П.Кулаковська, Ю.В.Піча. - 2-е вид.,перероб. і доп . - К.:Львів : Каравела: Новий Світ-2000 , 2002. - 500 c.
  657.6
  Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Л.П.Кулаковська, Ю.В.Піча. - 3-тє вид . - К. : Каравела , 2006. - 559 c.
  657.6(075.8)
  Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту : підручник для вищ.навч.закл. / Л.П.Кулаковська, Ю.В.Піча. - К. : Каравела , 2009. - 543 c.
  657.6(075.8)
  Кулаковський Л.П. Організація і методика аудиту : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Л.П.Кулаковський, Ю.В.Піча. - 2-ге вид . - К. : Каравела , 2005. - 558 c.
  657.6
  Куркін М.В. Ревізії та перевірки за зверненнями правоохоронних органів : навч. посібник для вищ.навч.закл. / М.В.Куркін, В.Д.Понікаров. - Х. : Східно-регіон.центр гуманіт.-освітніх ініціатів , 2003. - 408 c.
  657.6            65.053.5
  Ларикова Л.Ф. Информационные системы и технологии учета : учеб.пособие - Луганск : СНУ , 2003. - 278 c.
  657.1:004            65.052
  Луговой В.А.,Овчинников А.М. Бухгалтерский учет в жилищно-строительных кооперативах - М : Финансы и статистика , 1988. - 207 c.
  657.22:334.736            65.052.2
  Матвіїв М .Я Бухгалтерський облік на малих підприємствах за різними формами : навч. посібник для ВНЗ / М.Я. Матвіїв, П.Я. Хомин - 2-е вид., стер . - К. : Центр навч. літ , 2004. - 351 c.
  657.017.3
  Матвіїв М. Я Бухгалтерський облік на малих підприємствах за різними формами : навч. посібник для ВНЗ / М.Я. Матвіїв, П.Я. Хомин - 2-ге вид., стер . - К. : Центр навч. літ , 2007. - 350 c.
  657.017.3
  Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : навч. посіб. / Ф.Ф. Бутинець, М.М. Александрова, Т.В. Барановська та ін.; за ред. Ф.Ф. Бутинця, М.М. Шигун. - Житомир : ЖДТУ , 2004. - 351 c.
  657.6
  Нашкерська Г.В. Фінансовий облік : : навч.посібник для вищ.навч.закл. - - К . : : Кондор , , 2009. - 502 c.
  657.15
  Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік : НАвч. посібник для ВНЗ - К. : Центр навч. літ. , 2004. - 460 c.
  657
  Нашкерська Г.В. Фінансовий облік : Навч. посібник для ВНЗ - К. : Кондор , 2009. - 502 c. - (Львів. нац. ун-т І.Франка).
  657.15
  Нестеренко Ж.К. Бухгалтерський облік промислових підприємств: Навч. посібник для ВНЗ - К. : Центр навч. літ. , 2005. - 311 c.
  657:334.711
  Облік , аналіз та аудит : : навч.посібник для вищ.навч.закл. / / М.С.Білик, А.Г.Загородній, Г.І.Кіндрацька та ін. - - К , : : Кондор , , 2008. - 616 c.
  657 + 657.6 + 658.012.122
  Облік і аудит у банках : навч.посібник / О.В.Васюренко,Л.В.Сердюк,О.М.Сидоренко та ін.; за ред.О.В.Васюренка - 2-ге вид.,перероб.і доп. . - К. : Знання , 2008. - 623 с. c. - ((Вища освіта XXI століття)).
  657.6(075.8)
  Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності : навч.-метод.посібник для самост.вивч.дисциплини / Ю.А.Кузьмінський, В.Г.Козак, Л.І.Лук`яненко та ін.; за ред.Ю.А.Кузьмінського. - К. : КНЕУ , 2001. - 179 с. c.
  339.9 : 657            65.052:65.298
  Облік, аналіз та аудит : : навч.посібник для вищ.навч.закл. / / М.С.Білик, А.Г.Загородній, Г.І.Кіндрацька та ін. - - К . : : Кондор , , 2008. - 616 c.
  657 + 657.6 + 658.012.122
  Организация бухгалтерского учета в системе Академии Наук УССР : справ.пособие / А.Н.Кузьминский, Л.Я.Корецкий, Р.Т.Джога, С.Ф.Голов. - К. : Наук.думка , 1985. - 302 c.
  657 : 061.1
  Організація і методика проведення аудиту : навч. посібник для ВНЗ / В.В Сопко, В.П. Шило, Н.І. Верхоглядова та ін. - К : ВД " Професіанал" , 2006. - 575 c.
  657.6
  Організація і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в бюджетних організаціях України / упоряд. О.В. Ситяшенко. - К : Б.в , 2004. - 598 c.
  657 : 061.1(477)            65.052.21
  Павлюк І.М. Бухгалтерський облік основних господарських операцій на підприємствах і в організаціях - К. : Центр навч. літ. , 2004. - 304 c.
  657
  Первинний та аналітичний облік на підприємстві: Навч. посібник для ВНЗ / П.М. Гарасим, Г.П. Журавель, Р.Ф. Бруханський, П.Я. Хомин - Тернопиль : Астон , 2005. - 463 c.
  657
  Практичний аудит : навч.посібник для вищ.навч.закл. / П.І.Сокуренко, О.О.Лисиченко, О.В.Нестеренко, Л.П.Максимова. - Кременчук : Щербатих О.В. , 2012. - 190 c. - (КрНУ ім.М.Остроградського).
  657.6(075.8)
  Пупко Г.М. Аудит и ревизия : Учеб. пособие для вузов - Минск : Интерпресссервис : Мисанта , 2003. - 429 c.
  657.6
  Сотрудничество для решения проблемы отходов: Материалы III Международной конференции, 7-8 февраля 2006, Харьков. - Х. , 2006. - 251 c.
  628.477+658.657.1.002.8
  Стасишен М.С. Основи аудиту (в схемах, графіках і таблиціях) : навч.посібник для вищ.навч.закл. / М.С.Стасишен, Ю.В.Піча. - К. : Кондор , 2007. - 191 c.
  657.6
  Стельмащук А.М. Бухгалтерський облік : навч.посібник для ВНЗ / А.М.Стельмащук,П.С.Смоленюк - К. : Центр учбової літ. , 2007. - 527 с. c.
  657
  Сук Л.К. та ін. Бухгалтерський облік у галузях економіки : Навч.посібник для ВНЗ / Л.К.Сук, П.Л.Сук, М.С.Стасишен - К. : Каравела , 2008. - 207 c.
  657
  Ткаченко Н.М Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України : Підручник для екон.спец.вищ.навч.закл. - 6-тє вид. . - К. : А.С.К , 2002. - 776 c. - (Економіка.Фінанси.Право).
  657.15
  Ткаченко Н.М Бухгалтерський фінансовий облік,оподаткування і звітність : Підручник - 2-ге,вид.,випр.і доп. . - К. : Алерта , 2007. - 953 c.
  657.15
  Усач Б.Ф. Аудит за міжнародними стандартами - К. : Знання , 2005. - 247 c.
  657.6
  Усач Б.Ф. Конроль і ревізія : підруник - К. : Знання , 2007. - 263 c.
  657.6
  Хомин П.Я. Облікове забезпечення звітності сільсько - господарських підприємств (методологія і методика) - Тернопіль : Єконом. думка , 2001. - 452 c.
  631.11:657.37
  Чебанова Н.В. Фінансовий облік : підручник / Т.І.Єфіменко, Н.В.Чебанова - К. : ``Академія`` , 2007. - 703 c.
  657.15
  Швець В .Є. Основи бухгалтерського обліку та судово - бухгалтерської єкспертизи : підручник для вищ.навч.закл. - К : Каравела , 2008. - 239 c.
  657 + 343.148.5
  Шквір В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку : навч. посіб. / В.Д. Шквір, А.Г. Загородній, О.С. Височан. - 3-тє вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2007. - 439 c. - (МОН).
  657.1.011.56(075.8)
  Шот А.П. Фінансовий облік : зб.задач: навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч.літ. , 2004. - 165 c.
  657.15(076.1)
  Юровский Б.С. Как определять валовые расходы предприятия - 4-е изд., перераб.и доп . - Х. : ООО Центр Консульт , 2005. - 293 c.
  657.471
  Яремко І.Й. Економічні категорії і методології обліку : монографія. - Львів : Каменяр , 2002. - 191 c.
  657.1