Бібліотека
КрНУ імені М.Остроградського
     
     
     
     
     
     
     
     

Систематичний каталог бібліотеки                                                          Перелік книг за тематикою УДК

001 Наука у цілому
 • 001.895 Венчурні проекти
 • 001.895 , 330.341.1 Інновації
 • 002 Друк. Документація. Науково-технічна інформація
 • 002:339.138 Маркетинг інформаційний
 • 004 Інформаційні технології
 • 004.056 Захист інформації, безпека
 • 004.3 Апаратні засоби
 • 004.353 Відіомонітори
 • 004.42 Програмування
 • 004.451 Операційні системи
 • 004.451.64 Апаратні засоби захисту
 • 004.65 Системи управління базами даних (СУБД)
 • 004.7 Комп`ютерні сітки
 • 004.732 Сітки локальні
 • 004.738.5 Інтернет
 • 004.738.5:658.6/9 Електронна комерція
 • 004.77 Електроний бізнес
 • 004.78 : Автоматизовані системи у ...
 • 004.78:025.4.036 Автоматизовані інформаційно-пошукові системи
 • 004.78:336.717 Автоматизовані системи банківських операцій
 • 004.91 Оброблення і створення документів
 • 004.92 Комп`ютерна графіка
 • 006.015.5 Управління якістю
 • 006.063 Сертифікація
 • 006.1 Стандартизація у цілому
 • 006.83 Якість
 • 008 Культура
  021 Організація та развиток бібліотечної справи
  061 Діяльність організацій по охрані природи
 • 061.1ЕС Европейский Союз(ЕС)
 • 1 Філософія
 • 111.1 Онтологія (буття)
 • 130.2 Філософія культури
 • 141.131 Платонізм. Неоплатонізм
 • 141.339 Езотерика
 • 159.9 Психологія
 • 159.923 Психологія особистості
 • 159.942 Емоції
 • 159.9:334.7.012.42 Психологія підприємництва
 • 168.522 Культурологія
 • 172. 4 Міжнародна етика
 • 174 Професійна етика
 • 174.022.1 Професійна та ділова етика. Імідж. Репутація
 • 174.022.1 Імідж
 • 178.1 Алкоголізм
 • 178.7 Паління
 • 2 Релігія
 • 281.9 Православна церква
 • 303.725.36 Примінення теорії систем, теорії управління та кібернетики
 • 311.12 Статистичне угрупування
 • 311.313(058)(477.53) Регіональна статистика: обласн., краєва
 • 314.02 Демографія.Джерела демографічних даних
 • 314.156.5(477) Геноцид українского народа
 • 314.7 Міграція
 • 316 Соціологія
 • 316.323.4 Азіатска деспотія, соціальна структура
 • 316.324.5 Аграрні суспільства, соціальна структура
 • 316.334.55 Соціологія (аграрна політика)
 • 316.343.4 Автохтонне населення в колоніальному суспільстві (соціологія
 • 316.343.653 Адміністратори в капіталістичному суспільстві (соціология)
 • 316.344.32 Інтелектуали
 • 316.346.2-055.2 Жінки
 • 316.422.4 Прогрес
 • 316.422.44 НТП
 • 316.422.6 Регрес (НТП)
 • 316.46 Лідерство
 • 316.462 Авторитаризм ( соціологія)
 • 316.61-056.45 Генії
 • 316.612 Развиток особистості
 • 316.73 Акультурація (соціологія)
 • 321.61 Абсолютизм (форми влади)
 • 321.64 Авторитарні режими нового часу
 • 323 Внутрішня політика
 • 323.17 Автономія та самовизначення нації
 • 323.329 Соціальні спільноти та прошарки. Інтелігенція
 • 323.396 Соціальна еліта
 • 324 Вибори. Референдуми. Виборчі компанії
  325 Міграційна політика
 • 327(477) Зовнішня політика України
 • 327.51 Військові союзи
 • 328 Парламенти. Народні представництва. Уряди
 • 328.132.7 Президентський кабінет. Президентський уряд
 • 330 Економіка
 • 330(477) Економіка України
 • 330.01 Економічна теорія
 • 330.1 Економічні науки
 • 330.101.54 Макроекономіка
 • 330.111.4 Виробничі сили
 • 330.131.7 Ризики
 • 330.131.7:336.71 Ризики банківські
 • 330.131.7:336.743 Валютний ризик
 • 330.142.2 Уставний фонд, капітал
 • 330.142.2 Вкладений капітал.Уставний фонд
 • 330.142.211.4 Амортизація основних фондів
 • 330.31 Кругообіг в народному господарстві. Відтворення
 • 330.322 Інвестиції
 • 330.322.013 Автономні інвестиції ( політекономіка)
 • 330.322.5 Інвестиції, рентабельність та ефективність
 • 330.322:658.589 Венчурне інвестування
 • 330.33 Криза
 • 330.34.014.1 Економіка застійна
 • 330.34.014.2 Економіка, що розвивається
 • 330.341(477) Фактори економічного розвитку України
 • 330.341.1 Развиток виробничих сил. Техн. прогрес. Інновації
 • 330.341.1 Інновації. Технічний прогрес
 • 330.341.1(477) Інновації в Україні
 • 330.341.2:334.758 Кластер
 • 330.342.111 Автаркне господарство (політекономіка)
 • 330.356.3 Ефективність капіталовкладень
 • 330.43 Економетрія
 • 330.46 Теорія систем, управління в кібернетиці та економіці
 • 330.47 Теорія інформації в економіці. Економічна інформатика
 • 330.52 Національна економіка
 • 330.564.2 Прибутки населення
 • 330.59 Життєвий рівень
 • 330.59 Соціально-економічний розвиток
 • 330.8(477) Історія економічної думки.Економічні вчення та школи
 • 330.837 Інституціоналізм. Неоінституціоналізм
 • 331 Праця. Економіка праці
 • 331.07 Адміністративні органи, уповноважені та офіційні особи (прац
 • 331.101.26 Праця, як економічний фактор
 • 331.101.262 Людський капітал
 • 331.102 Види праці
 • 331.103.255 Автоматизована праця
 • 331.106.24 Колективні договори
 • 331.108 Робота з кадрами
 • 331.108.2 Питання кадрів. Управління кадрів
 • 331.108.2 Управління персоналом
 • 331.108.3 Адаптація рабітників ( праця )
 • 331.2 Зарабітня плата
 • 331.21 Управління заробітною платою
 • 331.211 Аванс (праця)
 • 331.215`311` Виплати із соцстраху
 • 331.225 Премії. Окремі виплати
 • 331.23 Акордна оплата праці
 • 331.31 Робочий час
 • 331.315 Відрядження
 • 331.322 Відпустки
 • 331.5 Ринок праці
 • 331.522 Попит і пропозиція на ринку праці. Потенціал робочих місць
 • 331.522 Трудові ресурси
 • 331.556.4 Міграція трудова, міжнародна
 • 331.556.4 Міждержавна мобільність. Міграція
 • 331.582 Трудові резерви
 • 332.012.324 Власність корпорацій
 • 332.025.1 Адміністративне втручання в регіональній економіці
 • 332.1 Регіональна економіка
 • 332.13 Розміщення. Регіональне разміщення
 • 332.142.4 Використання територіальних ресурсів
 • 332.15 Агломерація економічної діяльності (регіональна економіка)
 • 332.2.01 Аграрні теорії (земельне питання)
 • 332.2.021;338.43.02 Аграрна політика
 • 332.72 Ринок праці, нерухомості
 • 332.856 Агенція по квартирному посередництву ( житлове господарство)
 • 334.012.64 Дрібні підриємства
 • 334.7.012.32 Підприємництво (загальне)
 • 334.7.012.42 Підприємництво комерційне
 • 334.722 Приватне підприємництво
 • 334.722.012.42 Підприємництво
 • 334.722.012.64 Мале підприємництво
 • 334.722.8 Акціонерні компанії
 • 334.758 Злиття. Об`єднання фірм. Кластери
 • 334.7:658.589 Венчурні (рискові) підприємства
 • 336 Фінанси
 • 336.07 Адміністрація фінансова
 • 336.1 Державні фінанси у цілому
 • 336.14 Державний бюджет. Національний бюджет
 • 336.14.025.3 Фінансова безпека
 • 336.2 Бенефіціар
 • 336.22 Податки. Збори
 • 336.225 Методи оподаткування
 • 336.225.64 Податкова заборгованість
 • 336.225.64 Подакти.Заборгованість податкова
 • 336.225.673 Контроль податковий
 • 336.226.11 Податки на доходи фізичних осіб
 • 336.22:351.713 Перевірки податкові
 • 336.246.025.2 Контроль фінансовий
 • 336.275.3 Державні боргові зобов`язання
 • 336.544 Контроль якості
 • 336.7 Грошовий обіг. Банківська справа
 • 336.71 Банківська справа.Банки
 • 336.71(477) Банківська справа. Банки в Україні
 • 336.71.025.3 Безпека у банках
 • 336.711 Національні, державні банки
 • 336.713 Банки комерційні
 • 336.743 Валюта. Зв`язані валюти
 • 336.748.12 Інфляція
 • 336.76 Фінансовій ринок
 • 336.763;347.72.03 Акції (фінанси), (торгове право), (економіка)
 • 336.77 Кредит. Кредитна справа
 • 336.773 Кредитні спілки (фінанси)
 • 338.12 Економічні цикли
 • 338.23:343.3 Безпека економічна держави
 • 338.242 Управління економікою в ринковому господарстві
 • 338.246.02 Адміністративні заходи (економіка)
 • 338.246.025.2 Регулювання. Контроль
 • 338.246.025.2, 338.268.025 Контроль
 • 338.246.027 Матеріальна допомога
 • 338.246.027.2 Стимулювання. Пільги
 • 338.26 Планування.Соціально-економічне планування
 • 338.26 Народногосподарське планування
 • 338.27 Економічне прогнозування
 • 338.27 Прогнозування економічне
 • 338.33 Теорія виробництва. Структура. Спеціалізація
 • 338.364 Автоматизоване виробництво ( економіка)
 • 338.43 Аграрна промисловість (економ.сільського господарства)
 • 338.43 Сільське господарство.Економіка
 • 338.43 Економіка сільського господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика.Економ.сільск. господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика
 • 338.431 Аграрні відносини. Аграрні структури
 • 338.431 Аграрні структури (економіка сільського господарства)
 • 338.432 Сільськогосподарське виробництво (господарювання)
 • 338.436.33 Агропромисловий комплекс
 • 338.439 Продовольчий комплекс. Продовольче питання
 • 338.439 Продовольчий комплекс (економіка)
 • 338.439 : Виробництво продуктів :м"яса,риби,рису і т.д.
 • 338.439:63 рису,молока і т.д. Виробництво с/г продуктів
 • 338.45 Економіка промисловості і ремісничого виробництва
 • 338.45.01 Промислова політика
 • 338.45:658 Економіка підприємства
 • 338.46 Економіка сфери послуг
 • 338.465.2 Консалтинг
 • 338.465.2 Послуги
 • 338.465.2 Інжиніринг
 • 338.465.2 Консультування
 • 338.47 Економіка транспорту і зв`язку
 • 338.48 Туризм. Економіка туризму
 • 338.48-44(1-22) Сільський туризм
 • 338.49 Інфраструктура економіки
 • 338.5 Ціни. Ціноутворення
 • 338.512 Витрати виробництва
 • 338.516.2 Ринок.Форми ринку
 • 338.516.22 Ціни ринкові
 • 338.532.4.025.24 Контроль за цінами
 • 338.583 Інфраструктура
 • 339 Торгівля
 • 339.13.012 Види ринків
 • 339.13.025 Адміністративні міри впливу на ринок
 • 339.137.2 Конкуренція
 • 339.138 Маркетинг
 • 339.138 : 338.46 Маркетинг послуг
 • 339.138(100) Маркетинг міжнародний
 • 339.138(100) Міжнародний маркетинг
 • 339.138.001.5 Маркетингові дослідження
 • 339.138.1 Маркетинг промисловий
 • 339.138.`313` Маркетинг стратегічний
 • 339.14:338.49 Інфраструктура товарного ринку
 • 339.166.5 Торгівля продуктами розумової праці
 • 339.172 Товарні біржі. Продуктові біржі
 • 339.175 Посередники торгові
 • 339.178 Посередницькі інститути
 • 339.187.62 Лізинг
 • 339.187.67 Абонентне обслуговування ( торгівля)
 • 339.37 Роздрібна торгівля
 • 339.543 Митна політика
 • 339.543.624 Оффшорні зони
 • 339.56 Торгівля зовнішня
 • 339.727.2 Рух капіталів. Міжнародні займи. Міграція капталів
 • 339.727.22/24 Інвестиції іноземні
 • 339.74.025 Адміністративні міри в девізній політиці
 • 339.9 Міжнародні економічні відносини. Світове господарство
 • 339.9.012 ЗЕД
 • 339.9.012.23:346.58(477) Регулювання ЗЕД в Україні (правове)
 • 339.9.012.42 Автаркія (світове господарство)
 • 339.92 Міжнародне економічне співробітництво
 • 339.923 Економічні союзи
 • 339.924 Інтеграція
 • 339.94 Глобалізація
 • 34.07;35.07 Адміністративні органи (право)
 • 340 Право. Юридичні науки
 • 340.12 Теорія права
 • 340.12 Теорія держави і права
 • 340.12(091) Історія держави і права
 • 340.130.53 Закони
 • 340.130.54 Кодекси
 • 340.130.55 Укази
 • 340/.349 Правознавство
 • 341.215.4 Захист прав людини
 • 341.24 Міжнародні правові дії
 • 341.63 Міжнародний арбітраж
 • 342.26 Адміністративно-територіальний поділ держави
 • 342.34 , 321.7 Демократія
 • 342.392 Авторитарні (недемократичні) форми держав та правління
 • 342.518 Виконавча влада.Уряд. Кабінет Міністрів
 • 342.565.2 Конституційні суди
 • 342.7 Права і обов"язки громадян
 • 342.7 Основні права та обов`язки громадян
 • 342.849 Агітаційний матеріал для виборів (державне право)
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративні порушення
 • 342.9(477) Адміністративне право України
 • 342.924 Адміністративні акти (державне право)
 • 343.13 Кримінально-процесуальне право
 • 343.132 Слідчі дії
 • 343.195 Суд присяжних
 • 343.2/.7 (477) Кримінальне право України
 • 343.23 Злочини у цілому
 • 343.237(477) Співучасть, угрупування, зговір (Україна)
 • 343.337 Агресія (кримінальне право)
 • 343.353 Адміністративна влада, зловживання (кримінальне право)
 • 343.353.1 Корупція
 • 343.359 Злочини проти державної казни. Контрабанда
 • 343.575 Заборона вживання та оберту наркотиків
 • 343.6 Злочини проти особистості
 • 343.61 Вбивство
 • 343.62 Аборт (кримінальне право)
 • 343.9 Кримінологія
 • 343.9.01 Загальна теорія злочину та злочинність
 • 346(477) Господарське право України
 • 346.231 Адміністративні установи
 • 346.26 Приватне підприємництво
 • 346.5 : Регулювання: конкуренції, якості, виробництва, НТП
 • 346.548 Безпека бізнесу, підприємництва
 • 346.548 Рейдерство
 • 346.548 ,366.5 Захист споживачів
 • 346.6 Соціальний захист населення
 • 347 Громадянське право
 • 347.133.5 Адміністративні угоди
 • 347.133.9 Абстрактні (причинні) угоди
 • 347.188 Акти громадянського стану (громадянське право)
 • 347.211 Інтелектуальна власність, ресурс
 • 347.214.2 Нерухоме майно. Нерухомість
 • 347.426.6 Відшкодування збитку. Оцінка збитку
 • 347.471.03 Адміністрація суспільства (громадянське право)
 • 347.722 Товарні знаки
 • 347.732 Агент за обміном ( торгове право)
 • 347.735 Факторинг
 • 347.746 Вексель
 • 347.77 Патенти
 • 347.771 Авторські свідчення ( патентне право)
 • 347.779 Адміністративна організація охорони промис. і торг. прав
 • 347.78 Авторское право
 • 347.789 Адміністративно-технічна організація авторського права
 • 347.791.3 Адміністративно-правов. регулювання прав власності на суди
 • 347.792 Абандон (морське право)
 • 347.799.2 Аварія (морське право)
 • 347.822.5 Авіаційна метеорологічна служба( служба погоди)
 • 347.918 Арбітраж.Третейський суд
 • 347.921 Адвокати ( громад. процес. право )
 • 347.961(477) Нотаріат, нотаріуси, нотар. контори (Україна)
 • 347.963 Прокурори. Прокуратура
 • 347.965 Адвокатура (громад.процес.право)
 • 347.998.8 Адміністративні суди (громадянське процесуал.право)
 • 347.998.85 Адміністративні суди
 • 347.998.85 (477) Адміністративні суди в Україні
 • 349.2 Трудове право
 • 349.227 Заборона необгрунтованного скорочення
 • 349.233 Матеріальна відповідальність у трудовом погодженні
 • 349.41 Земельне право
 • 349.42 Аграрне право
 • 349.42(477) Аграрне право України
 • 349.6 Правові проблеми охорони навколишнього средовища
 • 35.073.526 Надання та публікація балансу. Аудит
 • 351 Державне адмін. управління
 • 351.077.6 Управлінські рішення
 • 351.087.43 Пенсії. Допомоги
 • 351.087.431 Пенсія. Допомога при звільненні, або виході у відставку
 • 351.087.431.1 Право на пенсію
 • 351.087.431.2 Пенсійні внески
 • 351.087.431.3 Пенсійний фонд
 • 351.087.431.4 Пенсійні надбавки
 • 351.713 Адміністративна діяльність у відношенні податків і зборів
 • 351.741 Організація міліції
 • 351.743 Громадянська охорона.Народні дружини
 • 351.755.61 Паспорти. Паспортна міліція
 • 351.762;343.56 Азартні ігри (адміністративне управління), (кримінальне прав
 • 351.811 Автомобильні дороги ( адміністративний нагляд)
 • 351.814 Авіаційний зв`язок (адміністративне управління)
 • 351.814 Авіація, управління
 • 351.814 Авіатраси (адміністративне управління)
 • 351.822 Адміністративний нагляд за грошовою обіговістю
 • 351.823 Адміністративний нагляд за добуванням сировини
 • 351.824 Адміністративний нагляд за промисловістю та торгівлею
 • 351.825 Адміністративний нагляд за кредитними установами
 • 351.83 Адміністративне регулювання праці і труд.відносини
 • 351.84 Адміністративний нагляд за соціальним забезпеченням
 • 351.853 Нагляд за пам`ятниками. Збереження природних ландшафтів
 • 351.9 Адміністративна юрисдикція (адміністр.управління)
 • 351.9 Нагляд і контроль за держ. управлінням. Скарги
 • 352.07 Адміністративні установи органів управління
 • 353.2 Автономні республіки, області, краї, департаменти,провінції
 • 355.081 Головне командування армії
 • 355.232 Академії (військова справа)
 • 355.469 Авіаційна стратегія (військова справа)
 • 355.75 Адміністративно-господарські установи (військова справа)
 • 356.3 , 355.6 , 359.5 Адміністративно-господарська служба (військова справа)
 • 357.3 Автоколони (військова справа)
 • 359.3 Авіаційні частини військово-морских сил (військова справа)
 • 364.12 Автоматизація виробництва (соціальне забезпечення)
 • 364.2 Основні потреби людини
 • 364.2-262.2 Прожитковий мінімум
 • 364.3 Соціальна допомога. Соц.страхування
 • 364.3-642-264 Індексація виплат. Виплати, основ. на вартості життя
 • 364.3-646.2-3 Організації соціального забезпечення
 • 364.3.-646.2 Пенсії
 • 364.32-642 Соціальні грошові виплати
 • 364.32-642:331.215 Лікарняні, декретні
 • 364.32-642:331.215"313" Декретні
 • 364.6 Соціальне забезпечення. Соціальні проблеми
 • 364.662 Бідність
 • 365 Потреба у житлі та її задоволення
  368 Страхування
 • 368.07 Адміністративні страхові органи
 • 368.08 Адміністративний персонал страхових установ
 • 368.1.021.3 Договір страхування
 • 368.2.025.79 Абандон ( страхування)
 • 368.212/.214 Автомобильный транспорт, перевозки ( страхование)
 • 368.8 Страхування окремих майнових цінностей
 • 368.914 Пенсійне страхування
 • 368.914:061.2 Пенсійне страхування недержавними організаціями
 • 37 Освіта
 • 37(1-87) Освіта за кордоном
 • 37.013 Педагогіка
 • 37.014.15 Законодавсто в області освіти
 • 37.014.543 Фінансування освіти
 • 37.015.3 Психологія освіти
 • 37.015.6 Економіка системи освіти
 • 37.017.4-053.81 Правова культура молоді
 • 37.017.4-053.81 Політична культура молоді. Формування
 • 37.017.4-053.81 : 343.85 Профілактика правопорушень серед молоді
 • 37.018.1 Сімейне виховання та освіта
 • 37.034 Моральне виховання
 • 37.07 Адміністративні проблеми навчальних закладів
 • 371 Організація виховання та освіти
 • 371.058 Організація виховання та освіти. Приватна школа
 • 371.11 Адміністрація учбового закладу (освіта)
 • 371.33 Аудіовізуальні методи навчання ( освіта )
 • 373 Дошкільне виховання і освіта. Загальноосвітня школа
  378 Вища освіта
 • 378(438) Вища освіта в Польщі
 • 378.014.15 Законодавсто в області вищої осіти
 • 378.017.4-057.785 Правова обізнанність студентів
 • 378.017.4-057.785 Правова культура студента
 • 378.02 Методика викладання у вищій школі
 • 378.022 , 37.022 Кредитно-модульна система
 • 378.1 Організація вищої освіти
 • 378.2 Академічні ступені (освіта)
 • 378.4 Університети
 • 379.858 Авіатуризм
 • 392.5 Агамія (етнографія)
 • 398.33 Адвент ( різдвяний піст )
 • 477) Історія української та зарубіжної культури
 • 5(092) Природознавство, біографії
 • 502 Природа. Охорона навколишнього середовища
 • 502 /. 504 Природа. Охорона природних ресурсів
 • 502 /504 Охорона навколишнього середовища. Загрози навколишнього сере
 • 502.1 Охорона навколишнього середовища
 • 502.172 ,502.4 Заповідники
 • 502.174 Відновлення, збереження, економія ресурсів
 • 502.175 Контроль якості средовища. Контроль забруднень
 • 502.2 Середовище у цілому
 • 502.211 Живий світ. Біосфера
 • 502/.504 Екологія
 • 502/504 Природа.Охорона природних ресурсів.Загрози навколишньому сер
 • 502:658.012.32 Екологічний менеджмент
 • 504 Загрози навколишньому середовищу. Екологія
 • 504(084.42) Загрози навколишньому середовищу, атлас
 • 504.5:628.4.047 Забруднення радіоактивне
 • 504.5:628.4.047 Безпека радіоактивна
 • 504:343.3 Безпека екологічна
 • 51 Математика
 • 51(075.8) Математика. Підручник для вищ.шк.
 • 519.237.8 Кластер-аналіз. Класифікація
 • 519.248 Прикладна статистика
 • 519.6 Програмування математичне
 • 519.72 Теорія інформації. Математичні питання
 • 519.816 Теорія прийняття рішень
 • 519.85 Математичне програмування
 • 519.86 Теорія економіко - математичних моделей
 • 519.87 Математичне моделювання
 • 519.876.2 Моделювання процесів управління
 • 53 Фізика
 • 530.145 Квантова механіка
 • 531 Теоретична механіка
 • 539.376 Деформація при постійному навантаженні
 • 544.431.8 Періодичні реакції. Повний безлад
 • 551.58 Кліматологія
 • 553.04 Мінеральні ресурси та запаси
 • 575 Генна інженерія
 • 577.355 Біофізика фотосинтезу
 • 578.828СПИД Вірус СНІД
 • 579.22 Мікробіологія
 • 579.64 Сільськогосподарська мікробіологія
 • 58.006 (477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 58.006.(477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 592/599 Світ тварин.Фауна
 • 611 Анатомія людини
 • 614.2(73) Організація охорони здоров`я в США
 • 614.3 Якість харчових продуктів
 • 615 Фармакологія
 • 616-084 Медицина. Профілактика
 • 616.89-008.441.3 Наркотична залежність
 • 616.89-008.441.44 Самогубство
 • 616.98 Специфічні інфекції
 • 62 - 83 Електропривід
 • 62-82 Гідропривід
 • 62.002.2 Технологія виробництва
 • 620.22 Матеріалознавство
 • 620.9 Загальна енергетика
 • 620.9(477) Загальна енергетика. Енергетика України
 • 620.91 Ресурс енергетики. Альтернативні види
 • 620.91 Альтернативні види енергії
 • 621 Машинобудування
 • 621 438 -714 Газові турбіни, охлодження
 • 621. 426 Дизелі
 • 621.002 Технологія машинобудування
 • 621.039 Атомна енергетика. Атомна промисловість
 • 621.039.586 Аварії ядерних реакторів
 • 621.3 Електротехніка
 • 621.3.01 Теоретичні основи електротехніки
 • 621.31 Електричні апарати
 • 621.31.019.3 Надійність електросистем
 • 621.311.004.12 Енергозбереження
 • 621.311.1 Енергосистеми
 • 621.311.2 Електростанції
 • 621.313.333 Асинхронні електодвигуни
 • 621.314 Перетворення електричної енергії
 • 621.317 Електровимірювальна техніка
 • 621.317.3 Вимірювання електричних величин
 • 621.38 Електроніка
 • 621.382.049.77 Мікроелектроніка
 • 621.391.63 Передача сигналу світловими променями
 • 621.395.721.5 Мобільний зв`язок
 • 621.396 Радіозв`язок
 • 621.396.6 Радіоелектронна апаратура. Схеми
 • 621.396.62 Радіоприймач
 • 621.397.132 Магнітофони
 • 621.397.446 Телевізори
 • 621.397.6 Телевізійна апаратура
 • 621.43 Автомобільні двигуни
 • 621.431.73 Двигуни внутрішнього згоряння для безрейкового транспорту
 • 621.436.21.031.3 Дизелі з пневматичним розпиленням (компресорні)
 • 621.438 - 714 Газові турбіни, системи охолодження
 • 621.438-135 Газові турбомашини
 • 621.6.033:656.07 Нафтотранспортна система
 • 621.7 Обробка тисненням. Пластичне формоутворення
 • 621.74 Ливарне виробництво
 • 621.753 Допуски та посадки
 • 621.81 Деталі машин
 • 621.86 Підйомно-транспортне обладнання у цілому
 • 621.86/.87 Підйомно-транспортні машини
 • 621.865.8 Роботи
 • 621.873.3 : 629.3 Автокрани
 • 621.983 Глибинна витяжка. Холодна штамповка
 • 622.2 Гірничі роботи при розробці корисних копалин
 • 622.276/279 Нафто-газодобувна промисловість
 • 622.323 Добування нафти
 • 622.324 Добування газу
 • 623.4 Зброя
 • 624.046.012.45 Залізобетонні конструкції, стійкість, несуча здатність
 • 625.08 Дорожно-будівні машини
 • 627 Водне господарство
 • 628.1 Водопостачання
 • 628.1(075.8) Водопостачання
 • 628.3 Стічні води. Очистка стічних вод
 • 629. 113 Автомобілебудування
 • 629.083 Склад, огляд, техн. обслуговування автомоб.
 • 629.113 Автомобілебудування. Автомобілі
 • 629.113(03) Автомобілебудування - довідники
 • 629.113(477) Автомобільний транспорт в Україні
 • 629.113.02.001.4 Випробовування автомобілів
 • 629.114.4 Грузові автомобілі
 • 629.114.6 Легкові автомобілі
 • 629.114.6.004.6 Легкові автомобілі. Ремонт
 • 629.4 Залізничний транспорт
 • 629.73 Авіація
 • 629.762.5 Ракети небалістичні
 • 629.78 Космічна техніка
 • 63 Сільське господарство
  630 Лісне господарство. Лісівництво
 • 630*2 Лісівництво
 • 630*9 Ліси та лісне гос-во з державної точки зору
 • 631.1 Сільськогосподарське виробництво.Організація та управління
 • 631.1(477) Організація та управління сільськогосподарським виробництвом
 • 631.115.1 Сільськогосподарське приватне підприємство
 • 631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.3.001.4 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.374 Сільськогосподарський транспорт
 • 631.4(092) Грунтознавство. Землезнавство. Біография
 • 631.46 Бактеріологія і біологія грунтів
 • 636 Тваринництво
 • 637.1 Молочна промисловість
 • 64.012 Домогосподарство
 • 640.41 Готель
 • 65 Управління підприємством
 • 65.011.4 Ресурси (резерви) виробництва
 • 65.011.46 Аутсорсинг (управл.ефективністю)
 • 65.012 Управління підприємством. Методи
 • 65.012.2 Планування діяльності
 • 65.012.32 Менеджмент організації
 • 65.012.8 Безпека економічна підприємства
 • 65.012.8 Економічна безпека під-ва
 • 656 Транспорт
 • 656.07 Управління транспортом
 • 656.07 Транспортна система
 • 656.071.32 Бухгалтерія транспортного підприємства
 • 656.13 Автомобільний транспорт
 • 656.13.07 Організація та експлуатація автомобільного транспорту
 • 657 Бухгалтерський облік
  657 Бухгалтерія
 • 657.1 Бухгалтерія
 • 657.15 Фінансовий облік
 • 657.15(047.2/3) Бухгалтерська фінансова звітність
 • 657.2 Бухгалтерскі проводки
 • 657.222 Ведення бухгалтерських операцій
 • 657.372.3 Списання. Амортизація
 • 657.421.3 Бухгалтерський облік ліцензій
 • 657.474.51 Визначення фактичної собівартості. Калькулювання
 • 657.6 Аудит
 • 657.6 Аудит, ревізія
 • 658.011.46 Потенціал підприємства
 • 658.011.47 ФСА
 • 658.012.011.56 Автоматизація
 • 658.012.12 Аналіз господарської діяльності підприємства
 • 658.012.122 Економічна діагностика під-ва
 • 658.012.122 Діагностика економічна
 • 658.012.122 Економічний аналіз
 • 658.012.122:330.4 Діагностична матриця
 • 658.012.32 Менеджмент
 • 658.012.32 : 331.103 Автоматизоване роб.місце менеджера
 • 658.012.324 Корпоративна форма управління підприємством
 • 658.012.61 Корпоративна культура
 • 658.012.7 Контролінг
 • 658.016"313" Стійкість стратегічна підприємства
 • 658.016.7 Санація
 • 658.14/.17 Фінанси підприємств
 • 658.14/.17.012.12 Фінансовий аналіз
 • 658.14/17 Фінансова стійкість підприємства
 • 658.310.8 Штатний розклад
 • 658.345 БЖД
 • 658.345 Охорона праці
 • 658.512.011.56 САПР (система автоматиз.проектування)
 • 658.52 Виробничо-промислова структура
 • 658.527.011.56 - 192 (075.8) Потокове виробництво
 • 658.562 Виробничий контроль.Техн.контроль
 • 658.589 Модернізація
 • 658.589 Реконструкція
 • 658.589 Інноваційна діяльність
 • 658.7 Логістика
 • 658.8 Збут. Продаж. Реалізація продукції
 • 658`313` Стратегія підприємства
 • 659.1, 659.1: Реклама, реклама продукції
 • 659.4 Паблік Рилейшнз
 • 66 Хімічна промисловість
 • 663/664 Харчова промисловість
 • 669 Металургія
 • 67/68 Легка промисловість
 • 678.06.001.2 (03) Вироби із високомолекулярних матеріалів, проектування
 • 681.3.06 Програмування
 • 681.327.22 Відеомонітори
 • 681.5 Теорія автоматичного управління
 • 681.511.42 Системи автомат. управління імпульсні (дискретні)
 • 681.518 Інформаційні системи
 • 681.518 Інформаційні системи в автоматизованому управлінні
 • 681.518.3 Вимірювальні інформац.системи (для управління)
 • 681.518.5.015 Системи автомат.контроля і техн.діагностики. Ідентифікація
 • 687 Швейна промисловість
  69 Будівництво
 • 69.003 Економіка будівництва
 • 697.3 Центральне опалення
 • 7 Культура
 • 7.036.2 Імпресіонізм
 • 712.23 Заповідники, нац.парки та інші природні території, що охоро
 • 725.4 Будівлі пром. підприємств, проектування
 • 744.4 Інженерна графіка
 • 75 Живопис
  78 Музика
 • 78.017 Музиканти
 • 796.525 Альпінізм
 • 811.111 Англійска мова
 • 811.111(038) = 111=161.1 Англо - російські словники
 • 811.161.2 Українська мова
 • 811.161.2"06-26 Українська сучасна літературна мова
 • 82-8 Літературна суміш. Афоризми. Сценарії
 • 82.09 Літературна критика та дослідження
 • 82.09.161.2" " Літературознавство укр.літ."століття"
 • 883 Українська література
  9 Історія
 • 9(477)1934-1941 Історія України в 1934-1941рр.
 • 908 Краєзнавство
 • 908(477.53) Краєзнавство. Полтавська область
 • 91(510) Географія Китаю
 • 930.85(100 Історія української та зарубіжної культури
 • 94(477) Історія України
 • 940(477) Історія України
 • 940`10/17` (477) Історія України Х І - XVIII ст.
 • 94`10/17` (477) Вимірювання електричних величин
 • ЄС Европейский Союз
 • Китай Китай
 • 656.13 Автомобільний транспорт

  Автоматизированные системы обработки информации и управления на автомобильном транспорте : учебник для сред.проф.образования / А.Б.Николаев, С.В.Алексахин, И.А.Кузнецов, В.Ю.Строганов; под ред. А.Б.Николаева. - М. : Академия , 2003. - 223 c.
  656.13 : 681.518
  Автомобиль в нашей жизни : сб.нормат.актов / сост. Н.Н.Горбунов, Н.Н.Расков. - М. : Юрид.лит. , 1991. - 240 c.
  656.13 : 34 (47+57)            67.99(2)32
  Автомобильные перевзки / Задачник Учеб. пособие для автотранспортных техникумов / Палий А.И.,Половинщикова Є.В. - М. : Транспорт , 1978. - 174 c.
  656.13.01
  Автомобільний транспорт в Україні : нормат. база / упор. О.М.Роїна - К. : КНТ: АТІКА , 2004. - 504 c.
  656.13(477)
  Александров Л.А. Техническое нормирование на автомобильном транспорте : учебник для вузов. - М. : Транспорт , 1967. - 232 c.
  656.13 : 658.54
  Андрейчук В.М. Советы начинающему водителю легкового автомобиля. - 2-е изд., доп . - К. : Техніка , 1984. - 40 c.
  656.13.052
  Анисимов А.П. Организация и планирование автотранспортных предприятий : учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1982. - 269 c.
  656.13.07
  Антошвили М.Е Оптимизация городских автобусных перевозок / М.Е.Антошвили, С.Ю.Либерман, И.В. Спирин. - М. : Транспорт , 1985. - 102 c.
  656.132.072
  Антошвили М.Е. Организация городских автобусных перевозок с применением математических методов и ЭВМ / М.Е.Антошвили, Г.А.Варелопуло, М.В.Хрущев. - М. : Транспорт , 1974. - 103 c.
  656.132.072(-201) : 51.001.8            51.001.8
  Артемьев С.П. Международные перевозки автомобильным транспортом : справочник / С.П.Артемьев, О.С.Смиронов, О.В.Шаронов. - М : Транспорт , 1977. - 159 c.
  656.13.022.8.816.100
  Бандривский М.И. Что полезно знать водителю легкового автомобиля / М.И.Бандривский, В.Л.Левитан. - К. : Тэхника , 1985. - 207 c.
  629.331.1 + 656.131.05            656.131.05 +629.114.6
  Батищев И.И. Механизация выгрузки наволочных грузов из бортовых автомобилей и автопоездов. / И.И. Батищев, А.И. Прудниченков, А.С. Субботин. - М. : Траспорт , 1972. - 72 c. - (Гос. науч. исслед. ин-т автомобильного транспорта-).
  656.135.5.073.437.01.54 : 621.869
  Батищев И.И. Организация и механизация погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном траспорте : учебник для автотрансп. техникумов. - 6-е изд., перераб. и доп . - М. : Траспорт , 1988. - 366 c.
  656.135.5.011.54 : 621.869
  Батищев И.И. Организация и механизация погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном траспорте : учебник для автотрансп.техникумов. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Траспорт , 1978. - 223 c.
  656.135.5.011.54 :621.869
  Батищев И.И. Организация и механизация погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном траспорте : учебник для автотрансп. техникумов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Траспорт , 1974. - 216 c.
  656.135.5.011.54:621.869
  Бедняк М.Н. Управление научно - техническим прогрессом на автомобильном транспорте. - К. : Тэхника , 1989. - 200 c.
  656.13 : 62.001.7
  Безбородова Г.Б. Экономия топлива при вождении автомобиля / Г.Б.Безбородова, Н.М.Маяк, А.А.Чалый - К. : Техніка , 1986. - 112 c.
  656.13.065 + 629.331.004.18            656.13.065 + 629.113.004.18
  Безпека руху автомобільного транспорту. : довідник / Д.В.Зеркалов, П.Р.Левковець, О.І.Мельниченко, О.М.Дмитрієв. - К. : Основа , 202. - 359 c.
  656.13
  Бонн А. Мастерство управления автомобилем. Управление на загородной дороге / пер. с фр. В.Д.Козырева. - 2-е изд., стер . - М. : Транспорт , 1985. - 86 c.
  656.13.052
  Бортницкий П.И. Охрана труда на автомобильном транспорте : учебник для вузов. - К. : Вища шк. , 1988. - 262 c.
  656.13 : 658.345
  Брайловский Н. О. Управление движением транспортных средств / Н. О. Брайловский, Б. И. Грановский. - М. : Транспорт , 1975. - 112 c.
  656.13.05
  Ваганов В. И. Самоучитель безопасной езды / В. И. Ваганов, А. А. Пинт. - М. : Знание , 1991. - 239 c.
  656.13.08
  Варламов В. А. Что надо знать водителю о себе. - М. : Транспорт , 1990. - 191 c.
  656.13.08
  Васильев А. П. Эксплуатация автомобильных дорог и организация дорожного движения : учебник для вузов / А.П.Васильев, В.М.Сиденко; под ред. А. П. Васильева. - М. : Транспорт , 1990. - 301 c.
  656.13
  Ветлинский В. Н. Автоматические системы управления движением автотранспорта / В. Н. Ветлинский, А. В. Осипов. - Л. : Машиностроение , 1986. - 216 c.
  656.13.05 : 653.012.011.56
  Власенко В.М. Хозяйственный расчет на транспорте АПК / В.М.Власенко, А.И.Пилипченко. - У. : Урожай , 1989. - 160 c.
  656.137 : 658.155
  Вопросы динамики торможения и рабочих процесов тормозных систем автомобилей / В.Б Генбом, Г.С. Гудз, В.А. Демьянюк и др.; под общ.ред. Б.Б. Генбома. - Львів : Вища шк. , 1974. - 243 c.
  629.331-529:656.13.052.444            629.113-592
  Галушко В.Г. Случайные процессы и их применение на автотранспорте / под ред.И.Н.Коваленко. - К. : Вища шк. , 1980. - 271 c.
  656.13:517.8
  Гильбух Ю.З. Как стать надёжным водителем / Ю.З.Гильбух,Л.П.Удодова. - К. : Техніка , 1990. - 102 c.
  656.13.052
  Глухарева Т.А. Организация движения грузовых автомобилей в городах. / Т.А.Глухарева, Р.В.Горбанев. - М. : Транспорт , 1989. - 123 c.
  656.135
  Голованенко С.Л. Экономика автомобильного транспорта : учебник для вузов. - М. : Высш. шк. , 1983. - 352 c. - (Высш.образование).
  656.13:338.45
  Горев А.Э Грузовые автомобильные перевозки : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд.,стер . - М. : Академия , 2004. - 287 c.
  656.135
  Грайс Р.Дж. Эвакуация поврежденных автомобилей с места дорожно - транспортного происшедствия / пер. с англ. М.И.Гриффа. - М. : Транспорт , 1984. - 71 c.
  656.13.087
  Грачев Ю.Н. Транспортировка товаров при экспортно-импортных и внутренних коммерческих операциях. Правила перевозки грузов. Нормы расхода топлива и смазочных матер - М. : Мострансэкспедиция , 1996. - 309 c.
  339.5 : 656.135            65.428
  Грифф М.А. Автотранспортные средства с грузоподьемными устройствами для перевозки грузов в контейнерах и пакетах / М.И. Грифф, Р.А. Затван, В.Ф. Трофименков. - М. : Транспорт , 1989. - 159 c.
  656.135 + 629.354
  Джонс И. Влияние параметров автомобиля на дорожно-транспортные происшествия. / пер. с англ. С.Р.Майзельс ; под ред. Р.В. Ротенберга. - М. : Машиностроение , 1979. - 207 c.
  656.13.08
  Дуднев Д.И. Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом : учеб.пособие для подготовки диспетчеров пассажир. и автомоб.транспор. / Д.И.Дуднев, М.И.Климова, А.А.Менн. - К. : Транспорт , 1974. - 296 c.
  656.132.072(07)
  Дьяков А.Б. Безопасность движения автомобилей ночью. - М. : Транспорт , 1984. - 201 c.
  656.13.08 : 344.22
  Дьяков А.Б. Экологическая безопасность транспортных потоков / А.Б.Дьяков,А.В.Неймарк ,А.В.Рузский - Москва : Трнспорт , 1989. - 126 c.
  656.13
  Егоров Ю.И. Толковый словарь по автомобильному транспорту. Основные термины : ок.4 500 терминов / Ю.И.Егоров, А.Н.Нарбут; под.ред. А.Н.Нарбута. - М. : Рус.яз. , 1989. - 288 c.
  656.13 (038)
  Елизаров В.А. Автоматизированные системы управления на автомобильном транспорте : учебник для автотрансп. техникумов / В.А.Елизаров, М.Е.Львин, В.П.Сахаров. - М. : Транспорт , 1983. - 142 c.
  656.135 :658.012.011.56
  Жарова О.М. Типовые задачи по экономике автомобильного транспорта : учеб.пособие для автотрансп. спец. вузов. - М. : Высш. шк. , 1991. - 222 c.
  656.13 : 330 (076.1)
  Завадский Ю.Б. Решение задач автомобильного транспорта методом имитационного моделирования. - М. : Транспорт , 1977. - 72 c.
  656.13 : 004.358
  Зязев В.А. Перевозчики сельскохозяйственных грузов автомобильным транспортом / В.А Зязев, М.С.Капланович, В.И Петров - М. : Транспорт , 1979. - 235 c.
  656.135.07
  Иванов В.Н. Применение ЭВМ на автомобильном транспорте / В.Н. Иванов, А.А. Гаврилов. - М. : Транспорт , 1977. - 144 c. - (Гос.НИИ автомоб.тр-та).
  656.13 : 004.382.7
  Игудесман Я.Е. Экономика автомобильного транспорта : учеб.пособие для вузов. - Минск : Выш.шк. , 1987. - 327 c.
  656.13 : 330
  Иларионов В.А. Экспертиза дорожно - транспортных происшествий : учеб.для вузов. - М. : Транспорт , 1989. - 254 c.
  656.13.08 : 343.148
  Иларионов В.В. Водитель и автомобиль / В.А.Иларионов, М.В.Кошелев, В.М.Мишутин. - М. : Транспорт , 1985. - 247 c.
  656.13.052.8
  Кафтанюк Ю.А. Отраслевая автоматизированная система управления автомобильным транспортом. - М. : Транспорт , 1977. - 110 c.
  656.13 : 658.012.011.56
  Кафтанюк Ю.А. Вычислительная техника на автомобильном транспорте:повышение эффективности использования. - М. : Транспорт , 1985. - 183 c.
  656.13 : 004
  Кац Г.Б. Экономика автомобильной промышленности и тракторостроения : учеб.для вузов - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М. , 1978.
  656.13
  Клинковштейн Г.И. Организация дорожного машиностроения : учеб.для автодорож.вузов. - М. : Транспорт , 1975. - 192 c.
  656.13.08.008
  Клинковштейн Г.И. Правила и безопасность дорожного движения : пособие для водителей автомобилей / Г.И.Клинковштейн, Г.М.Соловьев, Н.Н.Юмашев. - 3-е изд., перераб.и доп . - М. : Транспорт , 1978. - 184 c.
  656.13.08
  Койлов В.Г. Транспорт и охрана природы / В.Г. Койлов, А.П. Семенов, А.Е. Белан. - Дн. : Промінь , 1984. - 64 c.
  504.61 : 656.13            20.1
  Кононова Г.А. Использование трудовых ресурсов автотранспортных предприятий. - М. : Транспорт , 1988. - 111 c.
  656.13 : 331.101.262
  Коноплянко В.И. Основы управления автомобилем и безопасность движения / В.И.Коноплянко, С.В.Рыжков, Ю.В.Воробьев. - М. : Изд-во ДОСААФ СССР , 1989. - 224 c.
  656.13.052 + 656.13.08
  Корф М.И. Таблицы для начисления зароб. платы водителям автомобилей, ремонт.и другим.раб.автом.тр. / М.И.Корф, Д.П.Фролов. - 2-е изд., стер . - М. : Транспорт , 1978. - 320 c.
  658.32 : 656.13/031/
  Косарев В.П. Техника вычислений и механизация учета на автомобильном транспорте : учебник для автотрансп.техникумов / В.П.Косарев, Н.С.Рожнова. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Статистика , 1980. - 224 c.
  656.13 : 657.22.011.5
  Костикова Г.А. Лабораторный практикум по технике вычислений и механизации учета на автомобильном транспорте : учеб.пособие для автотранспор.техникумов / Г.А.Костикова, Е.Р.Кочанова, О.В.Машникова. - М. : Финансы и статистика , 1986. - 160 c.
  656.13 : 657.22.011.5
  Котик М.А. Беседы психолога о безопасности дорожного движения. - 2-е изд.перераб.и доп . - М. : Транспорт , 1990. - 141 c.
  656.13.08 : 159.9
  Котик М.А. Беседы психолога о безопасности дорожного движения - М. : Транспорт , 1987. - 87 c.
  656.13.08: 159.9
  Крамаренко Г.В. Безгаражное хранение автомобилей при низких температурах / Г.В. Крамаренко, В.А. Николаев, А.И. Шаталов. - М. : Транспорт , 1984. - 136 c.
  656.13 : 536.48
  Кузнецов Ю.М. Охрана труда на автотранспортных предприятиях : учебник для техникумов. - М. : Транспорт , 1990. - 288 c.
  656.13 : 658.345
  Лаврентьев В.Б. Вождение автомобилей высокой проходимости - М. : Транспорт , 1974. - 96 c. - (( В помощь строителям БАМа )).
  656.13.052.56:629.113.028
  Лохов А.Н. Организация контейнерных перевозок автомобильным транспортом - М. : Транспорт , 1975. - 118 c.
  656.135.073.235
  Лялин В.А. Пассивная безопасность автомобиля / Иванов В.Н. Лялин В.А. - М. , 1979.
  656.13.08
  Макрович А.З. Технико-экономические обоснования строительства предприятий автомобильного транспорта - М. : Транспорт , 1974. - 152 c.
  656.13.07.002.2
  Мандрица В.М. Номограммы для оперативного планирования и анализа работы автотранспортного предпр. - М. : ``Транспорт`` , 1973. - 72 c.
  656.13
  Милушкин А.А., Черняйкин В.А. Справочник водителя автомобиля - 5-е изд., испр. . - М. : Транспорт , 1987. - 239 c.
  629.113+656.13
  Милушкин А.А., Черняйкин В.А. Справочник водителя автомобиля - 4-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Транспорт , 1985. - 176 c.
  629.113+656.13
  Нагаева И.Д. Организация и плата труда на автомобильном транспорте / И.Д.Нагаева, И.М.Улицкая - М. : Транспорт , 1989. - 205, 111 c.
  656.13
  Немцов Ю.М. Эксплуатационные качества автомобиля, регламентированные требованиями безопасности движения / Немцов Ю.М., Майборода О.В. - М. , 1977.
  656.13.004.6
  Немчинов М.В. Сцепные качества дорожных покрытий и безопасность движения автомобиля - М. : Транспорт , 1985. - 231 c.
  625.855.0.004.656.13.08
  Николин В.И. Автотранспортный процесс и оптимизация его элементов - М. : Транспорт , 1990. - 191 c.
  656.13:517.977.5
  Опарин Н.Г. Вождение легкового автомобиля : Учеб.-метод.пособие - М. : Изд-во ДОСААФ , 1984. - 111 c.
  656.131.052.8
  Опарин Н.Г. Вождение легкового автомобиля : Учеб.-метод.пособие - М. : Изд-во ДОСААФ , 1984. - 111 c.
  656.131.052.8
  Организация и планирование грузовых автомобильных перевозок : учебник для вузов / под ред. Л.А. Александрова - М : "Высшая школа" , 1977. - 335 c.
  656.13
  Панов С.А. Совершенствование перевозок на автомобильном транспорте - М. : Наука , 1973. - 152 c.
  656.136
  Пинхасик Е.Э. Финансы автомобильного транспорта - М. : Транспорт , 1979. - 253 c.
  656.13
  Підготовка водіїв : довідник / Д.В. Зеркалов, О.І. Мельниченко, О.М. Дмитріїв та ін. - К. : Основа - 159 c.
  656.13
  Правила охорони праці на автомобільному транспорті. ДНАОП 0.00-1.28-97 : держ. нормат. акт про охорону праці. - К. : Держнаглядохоронопраці , 2003. - 335 c.
  656.13 : 658.345
  Правила охорони праці на автомобільному транспорті.ДНАОП 0.00-1.28-97 : держ.нормат.акт про охорону праці. - К. : Держнаглядохоронпраці , 1997. - 335 c.
  656.13 : 658.345
  Правила охраны труда на автомобильном тронспорте. ДНАОП 0.00-1.28-97 : гос. нормат. акт об охране труда - К. : Госнадзорохрантруда , 1997. - 164 c.
  656.13 : 658.345
  Правила перевозок грузов автомобильным транспортом в Украинской ССР : сборник - Киев : Техніка , 1979. - 303 c.
  656.135
  Правила техники безопасности для предприятий автомобильного транспорта - 2-е изд.,доп. и измен. ., 1974. - 134 c. - ((ПК профсоюза рабочих автомобильного транспорта и ).
  656.13
  Правила учета и использования автомототранспорта / Б.И. Синельников, Д.Д. Юзефович - К. : Техника , 1986. - 111 c.
  656.13
  Прудовский Б.Д. и др. Математическое обеспечение АСУ в транспортном управлении / В.Д.Прудовский, М.Г.Кезнкр, Г.И.Трофимова - М. : Транспорт , 1977. - 88 c. - (Гос.науч.-исслед.ин-т автомобильного транспорта).
  656.13:65.011.56 : 681.3
  Рогова Р.Н. Задачник по экономике, организации и планированию автомобильного бизнеса - М. : Высш. шк. , 1983. - 127 c.
  656.13
  Розвитие автомобильных транспортных средств / Д.П. Великанов, В.И. Бернацкий, М.А. Б - М. : Транспорт , 1984. - 121 c.
  656.13
  Романов А.Г. Дорожное движение в городах: закономерности и тенденция - М. : Транспорт , 1984. - 80 c.
  656.13
  Ротенберг Р.В. Основы надежности системы водитель-автомобиль-дорога-среда. - М. : Машиностроение , 1986. - 216 c.
  629.113-192+656.13.052
  Ротенберг Р.В. Основы надежности системы водитель-автомобиль-дорога-среда. - М. : Машиностроение , 1986. - 216 c.
  656.13.052
  Сабодахо С.В. За рулем легкового автомобиля - М. : Патриот , 1990.
  656.138.052
  Савицкий Б.П. Механизация и централизация учета в грузовых автотранспортных предприятиях / В.П.Савицкий.В.И.Подельский.В.С.Путинцева - М. : Транспорт , 1973. - 408 с. c.
  656.13.022.007.002.5
  Салов А. И. Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта : учебник - 3-е изд., перероб. и доп. . - М.: : Транспорт , 1985. - 351 с. c.
  656.13
  Салов А.И. Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта : учебник для вузов по спец."Автомобили и автомобильное хозяйство" - 3-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Транспорт , 1985. - 351 с. c.
  656.13:658.382.3
  Салов А.И. Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта : учебник для студентов автомоб.-дор.вузов - 3-е изд., перераб.и доп. . - М. : ’’Транспорт’’ , 1985. - 351 c.
  656.13:658.382
  Сафрагай Г.Е. Финансы автомобильного транспорта : Учеб. пособие для вузов - М. : Транспорт , 1970. - 240 c.
  656.13
  Сергеев А.Г. Метрологическое обеспечение автомобильного транспорта - М. : Транспорт , 1988. - 247 c.
  656.13
  Силкин А.А. Грузовые и пассажирские автомобильные перевозки - М. : Транспорт , 1985. - 256 c.
  656.13
  Симоненко В.Д. Всегда в пути - К. : Рад. школа , 1985. - 72 c. - (Твоя будущая профессия).
  656.13
  Справочник автотуриста / С.И.Ксангели,А.Ф.Ксангели,Г.В.Сеничкин и др. - 2-е изд.перераб.и доп. . - М. : Транспорт , 1974. - 288 с. c.
  656.13
  Справочник инженера - экономиста автомобильного транспорта / под общ.ред. С.Л.Голованенко - 2-е изд., перераб.и доп. . - К. : ’’Техніка’’ , 1979. - 296 c.
  656.13
  Справочник инженера-экономиста автомобильного транспорта / С.Л.Голованенко,О.М.Жарова,Т.И.Маслова,В.Г.Посыпай; под общ.ред.С.Л.Голованенко - М. : Транспорт , 1984. - 319 с. c.
  656.13
  Справочник инженера-экономиста автомобильного транспорта / С.Л.Голованенко,О.М.Жарова,,Т.И.Маслова и др.; под общ.ред.С.Л.Голованенко - 2-е изд.,перераб.и доп. . - К. : "Техніка" , 1979. - 296 с. c.
  656.13
  Справочник инженера-экономиста автомобильного транспорта / С.Л.Голованенко,О.М.Жарова,Т.И.Маслова; под общ.ред.С.Л.Голованенко - К. : "Техніка" , 1976. - 198 с. c.
  656.13
  Столярова М.Д. Трансфинплан автотранспортного объединения, предприятия / М.Д. Столярова, В.И. Кузнецова, И.Е. Винникова и др. - М. : Транспорт , 1984. - 215 c.
  656.13
  Технико-эксплуатационные требования к легковым автомобилям - М. : Транспорт , 1975. - ((Гос. науч.-исслед. ин-т автомобильного транспорта).
  656.135.001.7
  Технологічне проектування автотранспортних підприємств : навч. посібник / за ред. проф. С.І.Андрусенка - К. : ’’Каравела’’ , 2009. - 368 c.
  656.13.004.17 (075.8)
  Транспортная система мира / Под общ. ред. С.С. Ушакова, Л.И. Василевского - М. : Транспорт , 1971. - 216 c. - (Институт комплексных транспортных проблем при Госп).
  656.13
  Управление грузовыми автомобильными перевозками: Основы анализа / Панов С.А. и др. - М. : Транспорт , 1979. - 127 c.
  656.135.073
  Учет и отчество на автомобильном транспорте / Петров Е.В., Чембер Н.Е. - 3 . - М. : Транспорт , 1984. - 191 c.
  656.13
  Учет и отчетность на автомобильном транспорте / Петрова Е.В. и др. - 2 . - М. : Транспорт , 1978. - 256 c.
  656.13.002
  Учет и отчетность на автомобильном транспорте / Петрова Е.В. и др. - 4 . - М. : Транспорт , 1989. - 253 c.
  656.13
  Ушаков С.С Транспортная система мира - М. , 1971.
  656.13
  Фастовцев Г.Ф Автотехобслуживание - М. : Машиностроение , 1985. - 255 c.
  656.13
  Херцег Карой Станции обслуживания легковых автомобилей : Пер. с вегерского В.Т. Середы - М. : Транспорт , 1978. - 303 c.
  656.131
  Ходош М.С. Грузовые автомобильные перевозки : учебник для техникумов - изд. 2-е,перераб. и доп. . - М : Транспорт , 1975. - 240 c.
  656.135.073/075
  Христенко С.И. Экономический механизм управления производством и охраной окружающей среды - К : Одесса : Вища школа , 1986. - 143 c.
  656.13+ 20.1
  Шинкаренко В.Г. Статистика автомобильного транспорта : учеб.пособие для вузов / В.Г.Шинкаренко, Н.И.Благоразумова. - Х. : Выща шк. , 1989. - 188 c.
  656.13 : 311
  Эксплуатационные качества автомобиля, регламентированные требованиями безопасности движения / Немцов Ю.М., Майборода О.В. - М. : Транспорт , 1977. - 141 c.
  656.13.006
  Эффективная организация труда водителей и управления автомобильным транспортом / Н.Т.Туник и др. - М. : Транспорт , 1984. - 86 c. - (Пром-ность - селу).
  656.13