Бібліотека
КрНУ імені М.Остроградського
     
     
     
     
     
     
     
     

Систематичний каталог бібліотеки                                                          Перелік книг за тематикою УДК

001 Наука у цілому
 • 001.895 Венчурні проекти
 • 001.895 , 330.341.1 Інновації
 • 002 Друк. Документація. Науково-технічна інформація
 • 002:339.138 Маркетинг інформаційний
 • 004 Інформаційні технології
 • 004.056 Захист інформації, безпека
 • 004.3 Апаратні засоби
 • 004.353 Відіомонітори
 • 004.42 Програмування
 • 004.451 Операційні системи
 • 004.451.64 Апаратні засоби захисту
 • 004.65 Системи управління базами даних (СУБД)
 • 004.7 Комп`ютерні сітки
 • 004.732 Сітки локальні
 • 004.738.5 Інтернет
 • 004.738.5:658.6/9 Електронна комерція
 • 004.77 Електроний бізнес
 • 004.78 : Автоматизовані системи у ...
 • 004.78:025.4.036 Автоматизовані інформаційно-пошукові системи
 • 004.78:336.717 Автоматизовані системи банківських операцій
 • 004.91 Оброблення і створення документів
 • 004.92 Комп`ютерна графіка
 • 006.015.5 Управління якістю
 • 006.063 Сертифікація
 • 006.1 Стандартизація у цілому
 • 006.83 Якість
 • 008 Культура
  021 Організація та развиток бібліотечної справи
  061 Діяльність організацій по охрані природи
 • 061.1ЕС Европейский Союз(ЕС)
 • 1 Філософія
 • 111.1 Онтологія (буття)
 • 130.2 Філософія культури
 • 141.131 Платонізм. Неоплатонізм
 • 141.339 Езотерика
 • 159.9 Психологія
 • 159.923 Психологія особистості
 • 159.942 Емоції
 • 159.9:334.7.012.42 Психологія підприємництва
 • 168.522 Культурологія
 • 172. 4 Міжнародна етика
 • 174 Професійна етика
 • 174.022.1 Професійна та ділова етика. Імідж. Репутація
 • 174.022.1 Імідж
 • 178.1 Алкоголізм
 • 178.7 Паління
 • 2 Релігія
 • 281.9 Православна церква
 • 303.725.36 Примінення теорії систем, теорії управління та кібернетики
 • 311.12 Статистичне угрупування
 • 311.313(058)(477.53) Регіональна статистика: обласн., краєва
 • 314.02 Демографія.Джерела демографічних даних
 • 314.156.5(477) Геноцид українского народа
 • 314.7 Міграція
 • 316 Соціологія
 • 316.323.4 Азіатска деспотія, соціальна структура
 • 316.324.5 Аграрні суспільства, соціальна структура
 • 316.334.55 Соціологія (аграрна політика)
 • 316.343.4 Автохтонне населення в колоніальному суспільстві (соціологія
 • 316.343.653 Адміністратори в капіталістичному суспільстві (соціология)
 • 316.344.32 Інтелектуали
 • 316.346.2-055.2 Жінки
 • 316.422.4 Прогрес
 • 316.422.44 НТП
 • 316.422.6 Регрес (НТП)
 • 316.46 Лідерство
 • 316.462 Авторитаризм ( соціологія)
 • 316.61-056.45 Генії
 • 316.612 Развиток особистості
 • 316.73 Акультурація (соціологія)
 • 321.61 Абсолютизм (форми влади)
 • 321.64 Авторитарні режими нового часу
 • 323 Внутрішня політика
 • 323.17 Автономія та самовизначення нації
 • 323.329 Соціальні спільноти та прошарки. Інтелігенція
 • 323.396 Соціальна еліта
 • 324 Вибори. Референдуми. Виборчі компанії
  325 Міграційна політика
 • 327(477) Зовнішня політика України
 • 327.51 Військові союзи
 • 328 Парламенти. Народні представництва. Уряди
 • 328.132.7 Президентський кабінет. Президентський уряд
 • 330 Економіка
 • 330(477) Економіка України
 • 330.01 Економічна теорія
 • 330.1 Економічні науки
 • 330.101.54 Макроекономіка
 • 330.111.4 Виробничі сили
 • 330.131.7 Ризики
 • 330.131.7:336.71 Ризики банківські
 • 330.131.7:336.743 Валютний ризик
 • 330.142.2 Уставний фонд, капітал
 • 330.142.2 Вкладений капітал.Уставний фонд
 • 330.142.211.4 Амортизація основних фондів
 • 330.31 Кругообіг в народному господарстві. Відтворення
 • 330.322 Інвестиції
 • 330.322.013 Автономні інвестиції ( політекономіка)
 • 330.322.5 Інвестиції, рентабельність та ефективність
 • 330.322:658.589 Венчурне інвестування
 • 330.33 Криза
 • 330.34.014.1 Економіка застійна
 • 330.34.014.2 Економіка, що розвивається
 • 330.341(477) Фактори економічного розвитку України
 • 330.341.1 Развиток виробничих сил. Техн. прогрес. Інновації
 • 330.341.1 Інновації. Технічний прогрес
 • 330.341.1(477) Інновації в Україні
 • 330.341.2:334.758 Кластер
 • 330.342.111 Автаркне господарство (політекономіка)
 • 330.356.3 Ефективність капіталовкладень
 • 330.43 Економетрія
 • 330.46 Теорія систем, управління в кібернетиці та економіці
 • 330.47 Теорія інформації в економіці. Економічна інформатика
 • 330.52 Національна економіка
 • 330.564.2 Прибутки населення
 • 330.59 Життєвий рівень
 • 330.59 Соціально-економічний розвиток
 • 330.8(477) Історія економічної думки.Економічні вчення та школи
 • 330.837 Інституціоналізм. Неоінституціоналізм
 • 331 Праця. Економіка праці
 • 331.07 Адміністративні органи, уповноважені та офіційні особи (прац
 • 331.101.26 Праця, як економічний фактор
 • 331.101.262 Людський капітал
 • 331.102 Види праці
 • 331.103.255 Автоматизована праця
 • 331.106.24 Колективні договори
 • 331.108 Робота з кадрами
 • 331.108.2 Питання кадрів. Управління кадрів
 • 331.108.2 Управління персоналом
 • 331.108.3 Адаптація рабітників ( праця )
 • 331.2 Зарабітня плата
 • 331.21 Управління заробітною платою
 • 331.211 Аванс (праця)
 • 331.215`311` Виплати із соцстраху
 • 331.225 Премії. Окремі виплати
 • 331.23 Акордна оплата праці
 • 331.31 Робочий час
 • 331.315 Відрядження
 • 331.322 Відпустки
 • 331.5 Ринок праці
 • 331.522 Попит і пропозиція на ринку праці. Потенціал робочих місць
 • 331.522 Трудові ресурси
 • 331.556.4 Міграція трудова, міжнародна
 • 331.556.4 Міждержавна мобільність. Міграція
 • 331.582 Трудові резерви
 • 332.012.324 Власність корпорацій
 • 332.025.1 Адміністративне втручання в регіональній економіці
 • 332.1 Регіональна економіка
 • 332.13 Розміщення. Регіональне разміщення
 • 332.142.4 Використання територіальних ресурсів
 • 332.15 Агломерація економічної діяльності (регіональна економіка)
 • 332.2.01 Аграрні теорії (земельне питання)
 • 332.2.021;338.43.02 Аграрна політика
 • 332.72 Ринок праці, нерухомості
 • 332.856 Агенція по квартирному посередництву ( житлове господарство)
 • 334.012.64 Дрібні підриємства
 • 334.7.012.32 Підприємництво (загальне)
 • 334.7.012.42 Підприємництво комерційне
 • 334.722 Приватне підприємництво
 • 334.722.012.42 Підприємництво
 • 334.722.012.64 Мале підприємництво
 • 334.722.8 Акціонерні компанії
 • 334.758 Злиття. Об`єднання фірм. Кластери
 • 334.7:658.589 Венчурні (рискові) підприємства
 • 336 Фінанси
 • 336.07 Адміністрація фінансова
 • 336.1 Державні фінанси у цілому
 • 336.14 Державний бюджет. Національний бюджет
 • 336.14.025.3 Фінансова безпека
 • 336.2 Бенефіціар
 • 336.22 Податки. Збори
 • 336.225 Методи оподаткування
 • 336.225.64 Податкова заборгованість
 • 336.225.64 Подакти.Заборгованість податкова
 • 336.225.673 Контроль податковий
 • 336.226.11 Податки на доходи фізичних осіб
 • 336.22:351.713 Перевірки податкові
 • 336.246.025.2 Контроль фінансовий
 • 336.275.3 Державні боргові зобов`язання
 • 336.544 Контроль якості
 • 336.7 Грошовий обіг. Банківська справа
 • 336.71 Банківська справа.Банки
 • 336.71(477) Банківська справа. Банки в Україні
 • 336.71.025.3 Безпека у банках
 • 336.711 Національні, державні банки
 • 336.713 Банки комерційні
 • 336.743 Валюта. Зв`язані валюти
 • 336.748.12 Інфляція
 • 336.76 Фінансовій ринок
 • 336.763;347.72.03 Акції (фінанси), (торгове право), (економіка)
 • 336.77 Кредит. Кредитна справа
 • 336.773 Кредитні спілки (фінанси)
 • 338.12 Економічні цикли
 • 338.23:343.3 Безпека економічна держави
 • 338.242 Управління економікою в ринковому господарстві
 • 338.246.02 Адміністративні заходи (економіка)
 • 338.246.025.2 Регулювання. Контроль
 • 338.246.025.2, 338.268.025 Контроль
 • 338.246.027 Матеріальна допомога
 • 338.246.027.2 Стимулювання. Пільги
 • 338.26 Планування.Соціально-економічне планування
 • 338.26 Народногосподарське планування
 • 338.27 Економічне прогнозування
 • 338.27 Прогнозування економічне
 • 338.33 Теорія виробництва. Структура. Спеціалізація
 • 338.364 Автоматизоване виробництво ( економіка)
 • 338.43 Аграрна промисловість (економ.сільського господарства)
 • 338.43 Сільське господарство.Економіка
 • 338.43 Економіка сільського господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика.Економ.сільск. господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика
 • 338.431 Аграрні відносини. Аграрні структури
 • 338.431 Аграрні структури (економіка сільського господарства)
 • 338.432 Сільськогосподарське виробництво (господарювання)
 • 338.436.33 Агропромисловий комплекс
 • 338.439 Продовольчий комплекс. Продовольче питання
 • 338.439 Продовольчий комплекс (економіка)
 • 338.439 : Виробництво продуктів :м"яса,риби,рису і т.д.
 • 338.439:63 рису,молока і т.д. Виробництво с/г продуктів
 • 338.45 Економіка промисловості і ремісничого виробництва
 • 338.45.01 Промислова політика
 • 338.45:658 Економіка підприємства
 • 338.46 Економіка сфери послуг
 • 338.465.2 Консалтинг
 • 338.465.2 Послуги
 • 338.465.2 Інжиніринг
 • 338.465.2 Консультування
 • 338.47 Економіка транспорту і зв`язку
 • 338.48 Туризм. Економіка туризму
 • 338.48-44(1-22) Сільський туризм
 • 338.49 Інфраструктура економіки
 • 338.5 Ціни. Ціноутворення
 • 338.512 Витрати виробництва
 • 338.516.2 Ринок.Форми ринку
 • 338.516.22 Ціни ринкові
 • 338.532.4.025.24 Контроль за цінами
 • 338.583 Інфраструктура
 • 339 Торгівля
 • 339.13.012 Види ринків
 • 339.13.025 Адміністративні міри впливу на ринок
 • 339.137.2 Конкуренція
 • 339.138 Маркетинг
 • 339.138 : 338.46 Маркетинг послуг
 • 339.138(100) Маркетинг міжнародний
 • 339.138(100) Міжнародний маркетинг
 • 339.138.001.5 Маркетингові дослідження
 • 339.138.1 Маркетинг промисловий
 • 339.138.`313` Маркетинг стратегічний
 • 339.14:338.49 Інфраструктура товарного ринку
 • 339.166.5 Торгівля продуктами розумової праці
 • 339.172 Товарні біржі. Продуктові біржі
 • 339.175 Посередники торгові
 • 339.178 Посередницькі інститути
 • 339.187.62 Лізинг
 • 339.187.67 Абонентне обслуговування ( торгівля)
 • 339.37 Роздрібна торгівля
 • 339.543 Митна політика
 • 339.543.624 Оффшорні зони
 • 339.56 Торгівля зовнішня
 • 339.727.2 Рух капіталів. Міжнародні займи. Міграція капталів
 • 339.727.22/24 Інвестиції іноземні
 • 339.74.025 Адміністративні міри в девізній політиці
 • 339.9 Міжнародні економічні відносини. Світове господарство
 • 339.9.012 ЗЕД
 • 339.9.012.23:346.58(477) Регулювання ЗЕД в Україні (правове)
 • 339.9.012.42 Автаркія (світове господарство)
 • 339.92 Міжнародне економічне співробітництво
 • 339.923 Економічні союзи
 • 339.924 Інтеграція
 • 339.94 Глобалізація
 • 34.07;35.07 Адміністративні органи (право)
 • 340 Право. Юридичні науки
 • 340.12 Теорія права
 • 340.12 Теорія держави і права
 • 340.12(091) Історія держави і права
 • 340.130.53 Закони
 • 340.130.54 Кодекси
 • 340.130.55 Укази
 • 340/.349 Правознавство
 • 341.215.4 Захист прав людини
 • 341.24 Міжнародні правові дії
 • 341.63 Міжнародний арбітраж
 • 342.26 Адміністративно-територіальний поділ держави
 • 342.34 , 321.7 Демократія
 • 342.392 Авторитарні (недемократичні) форми держав та правління
 • 342.518 Виконавча влада.Уряд. Кабінет Міністрів
 • 342.565.2 Конституційні суди
 • 342.7 Права і обов"язки громадян
 • 342.7 Основні права та обов`язки громадян
 • 342.849 Агітаційний матеріал для виборів (державне право)
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративні порушення
 • 342.9(477) Адміністративне право України
 • 342.924 Адміністративні акти (державне право)
 • 343.13 Кримінально-процесуальне право
 • 343.132 Слідчі дії
 • 343.195 Суд присяжних
 • 343.2/.7 (477) Кримінальне право України
 • 343.23 Злочини у цілому
 • 343.237(477) Співучасть, угрупування, зговір (Україна)
 • 343.337 Агресія (кримінальне право)
 • 343.353 Адміністративна влада, зловживання (кримінальне право)
 • 343.353.1 Корупція
 • 343.359 Злочини проти державної казни. Контрабанда
 • 343.575 Заборона вживання та оберту наркотиків
 • 343.6 Злочини проти особистості
 • 343.61 Вбивство
 • 343.62 Аборт (кримінальне право)
 • 343.9 Кримінологія
 • 343.9.01 Загальна теорія злочину та злочинність
 • 346(477) Господарське право України
 • 346.231 Адміністративні установи
 • 346.26 Приватне підприємництво
 • 346.5 : Регулювання: конкуренції, якості, виробництва, НТП
 • 346.548 Безпека бізнесу, підприємництва
 • 346.548 Рейдерство
 • 346.548 ,366.5 Захист споживачів
 • 346.6 Соціальний захист населення
 • 347 Громадянське право
 • 347.133.5 Адміністративні угоди
 • 347.133.9 Абстрактні (причинні) угоди
 • 347.188 Акти громадянського стану (громадянське право)
 • 347.211 Інтелектуальна власність, ресурс
 • 347.214.2 Нерухоме майно. Нерухомість
 • 347.426.6 Відшкодування збитку. Оцінка збитку
 • 347.471.03 Адміністрація суспільства (громадянське право)
 • 347.722 Товарні знаки
 • 347.732 Агент за обміном ( торгове право)
 • 347.735 Факторинг
 • 347.746 Вексель
 • 347.77 Патенти
 • 347.771 Авторські свідчення ( патентне право)
 • 347.779 Адміністративна організація охорони промис. і торг. прав
 • 347.78 Авторское право
 • 347.789 Адміністративно-технічна організація авторського права
 • 347.791.3 Адміністративно-правов. регулювання прав власності на суди
 • 347.792 Абандон (морське право)
 • 347.799.2 Аварія (морське право)
 • 347.822.5 Авіаційна метеорологічна служба( служба погоди)
 • 347.918 Арбітраж.Третейський суд
 • 347.921 Адвокати ( громад. процес. право )
 • 347.961(477) Нотаріат, нотаріуси, нотар. контори (Україна)
 • 347.963 Прокурори. Прокуратура
 • 347.965 Адвокатура (громад.процес.право)
 • 347.998.8 Адміністративні суди (громадянське процесуал.право)
 • 347.998.85 Адміністративні суди
 • 347.998.85 (477) Адміністративні суди в Україні
 • 349.2 Трудове право
 • 349.227 Заборона необгрунтованного скорочення
 • 349.233 Матеріальна відповідальність у трудовом погодженні
 • 349.41 Земельне право
 • 349.42 Аграрне право
 • 349.42(477) Аграрне право України
 • 349.6 Правові проблеми охорони навколишнього средовища
 • 35.073.526 Надання та публікація балансу. Аудит
 • 351 Державне адмін. управління
 • 351.077.6 Управлінські рішення
 • 351.087.43 Пенсії. Допомоги
 • 351.087.431 Пенсія. Допомога при звільненні, або виході у відставку
 • 351.087.431.1 Право на пенсію
 • 351.087.431.2 Пенсійні внески
 • 351.087.431.3 Пенсійний фонд
 • 351.087.431.4 Пенсійні надбавки
 • 351.713 Адміністративна діяльність у відношенні податків і зборів
 • 351.741 Організація міліції
 • 351.743 Громадянська охорона.Народні дружини
 • 351.755.61 Паспорти. Паспортна міліція
 • 351.762;343.56 Азартні ігри (адміністративне управління), (кримінальне прав
 • 351.811 Автомобильні дороги ( адміністративний нагляд)
 • 351.814 Авіаційний зв`язок (адміністративне управління)
 • 351.814 Авіація, управління
 • 351.814 Авіатраси (адміністративне управління)
 • 351.822 Адміністративний нагляд за грошовою обіговістю
 • 351.823 Адміністративний нагляд за добуванням сировини
 • 351.824 Адміністративний нагляд за промисловістю та торгівлею
 • 351.825 Адміністративний нагляд за кредитними установами
 • 351.83 Адміністративне регулювання праці і труд.відносини
 • 351.84 Адміністративний нагляд за соціальним забезпеченням
 • 351.853 Нагляд за пам`ятниками. Збереження природних ландшафтів
 • 351.9 Адміністративна юрисдикція (адміністр.управління)
 • 351.9 Нагляд і контроль за держ. управлінням. Скарги
 • 352.07 Адміністративні установи органів управління
 • 353.2 Автономні республіки, області, краї, департаменти,провінції
 • 355.081 Головне командування армії
 • 355.232 Академії (військова справа)
 • 355.469 Авіаційна стратегія (військова справа)
 • 355.75 Адміністративно-господарські установи (військова справа)
 • 356.3 , 355.6 , 359.5 Адміністративно-господарська служба (військова справа)
 • 357.3 Автоколони (військова справа)
 • 359.3 Авіаційні частини військово-морских сил (військова справа)
 • 364.12 Автоматизація виробництва (соціальне забезпечення)
 • 364.2 Основні потреби людини
 • 364.2-262.2 Прожитковий мінімум
 • 364.3 Соціальна допомога. Соц.страхування
 • 364.3-642-264 Індексація виплат. Виплати, основ. на вартості життя
 • 364.3-646.2-3 Організації соціального забезпечення
 • 364.3.-646.2 Пенсії
 • 364.32-642 Соціальні грошові виплати
 • 364.32-642:331.215 Лікарняні, декретні
 • 364.32-642:331.215"313" Декретні
 • 364.6 Соціальне забезпечення. Соціальні проблеми
 • 364.662 Бідність
 • 365 Потреба у житлі та її задоволення
  368 Страхування
 • 368.07 Адміністративні страхові органи
 • 368.08 Адміністративний персонал страхових установ
 • 368.1.021.3 Договір страхування
 • 368.2.025.79 Абандон ( страхування)
 • 368.212/.214 Автомобильный транспорт, перевозки ( страхование)
 • 368.8 Страхування окремих майнових цінностей
 • 368.914 Пенсійне страхування
 • 368.914:061.2 Пенсійне страхування недержавними організаціями
 • 37 Освіта
 • 37(1-87) Освіта за кордоном
 • 37.013 Педагогіка
 • 37.014.15 Законодавсто в області освіти
 • 37.014.543 Фінансування освіти
 • 37.015.3 Психологія освіти
 • 37.015.6 Економіка системи освіти
 • 37.017.4-053.81 Правова культура молоді
 • 37.017.4-053.81 Політична культура молоді. Формування
 • 37.017.4-053.81 : 343.85 Профілактика правопорушень серед молоді
 • 37.018.1 Сімейне виховання та освіта
 • 37.034 Моральне виховання
 • 37.07 Адміністративні проблеми навчальних закладів
 • 371 Організація виховання та освіти
 • 371.058 Організація виховання та освіти. Приватна школа
 • 371.11 Адміністрація учбового закладу (освіта)
 • 371.33 Аудіовізуальні методи навчання ( освіта )
 • 373 Дошкільне виховання і освіта. Загальноосвітня школа
  378 Вища освіта
 • 378(438) Вища освіта в Польщі
 • 378.014.15 Законодавсто в області вищої осіти
 • 378.017.4-057.785 Правова обізнанність студентів
 • 378.017.4-057.785 Правова культура студента
 • 378.02 Методика викладання у вищій школі
 • 378.022 , 37.022 Кредитно-модульна система
 • 378.1 Організація вищої освіти
 • 378.2 Академічні ступені (освіта)
 • 378.4 Університети
 • 379.858 Авіатуризм
 • 392.5 Агамія (етнографія)
 • 398.33 Адвент ( різдвяний піст )
 • 477) Історія української та зарубіжної культури
 • 5(092) Природознавство, біографії
 • 502 Природа. Охорона навколишнього середовища
 • 502 /. 504 Природа. Охорона природних ресурсів
 • 502 /504 Охорона навколишнього середовища. Загрози навколишнього сере
 • 502.1 Охорона навколишнього середовища
 • 502.172 ,502.4 Заповідники
 • 502.174 Відновлення, збереження, економія ресурсів
 • 502.175 Контроль якості средовища. Контроль забруднень
 • 502.2 Середовище у цілому
 • 502.211 Живий світ. Біосфера
 • 502/.504 Екологія
 • 502/504 Природа.Охорона природних ресурсів.Загрози навколишньому сер
 • 502:658.012.32 Екологічний менеджмент
 • 504 Загрози навколишньому середовищу. Екологія
 • 504(084.42) Загрози навколишньому середовищу, атлас
 • 504.5:628.4.047 Забруднення радіоактивне
 • 504.5:628.4.047 Безпека радіоактивна
 • 504:343.3 Безпека екологічна
 • 51 Математика
 • 51(075.8) Математика. Підручник для вищ.шк.
 • 519.237.8 Кластер-аналіз. Класифікація
 • 519.248 Прикладна статистика
 • 519.6 Програмування математичне
 • 519.72 Теорія інформації. Математичні питання
 • 519.816 Теорія прийняття рішень
 • 519.85 Математичне програмування
 • 519.86 Теорія економіко - математичних моделей
 • 519.87 Математичне моделювання
 • 519.876.2 Моделювання процесів управління
 • 53 Фізика
 • 530.145 Квантова механіка
 • 531 Теоретична механіка
 • 539.376 Деформація при постійному навантаженні
 • 544.431.8 Періодичні реакції. Повний безлад
 • 551.58 Кліматологія
 • 553.04 Мінеральні ресурси та запаси
 • 575 Генна інженерія
 • 577.355 Біофізика фотосинтезу
 • 578.828СПИД Вірус СНІД
 • 579.22 Мікробіологія
 • 579.64 Сільськогосподарська мікробіологія
 • 58.006 (477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 58.006.(477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 592/599 Світ тварин.Фауна
 • 611 Анатомія людини
 • 614.2(73) Організація охорони здоров`я в США
 • 614.3 Якість харчових продуктів
 • 615 Фармакологія
 • 616-084 Медицина. Профілактика
 • 616.89-008.441.3 Наркотична залежність
 • 616.89-008.441.44 Самогубство
 • 616.98 Специфічні інфекції
 • 62 - 83 Електропривід
 • 62-82 Гідропривід
 • 62.002.2 Технологія виробництва
 • 620.22 Матеріалознавство
 • 620.9 Загальна енергетика
 • 620.9(477) Загальна енергетика. Енергетика України
 • 620.91 Ресурс енергетики. Альтернативні види
 • 620.91 Альтернативні види енергії
 • 621 Машинобудування
 • 621 438 -714 Газові турбіни, охлодження
 • 621. 426 Дизелі
 • 621.002 Технологія машинобудування
 • 621.039 Атомна енергетика. Атомна промисловість
 • 621.039.586 Аварії ядерних реакторів
 • 621.3 Електротехніка
 • 621.3.01 Теоретичні основи електротехніки
 • 621.31 Електричні апарати
 • 621.31.019.3 Надійність електросистем
 • 621.311.004.12 Енергозбереження
 • 621.311.1 Енергосистеми
 • 621.311.2 Електростанції
 • 621.313.333 Асинхронні електодвигуни
 • 621.314 Перетворення електричної енергії
 • 621.317 Електровимірювальна техніка
 • 621.317.3 Вимірювання електричних величин
 • 621.38 Електроніка
 • 621.382.049.77 Мікроелектроніка
 • 621.391.63 Передача сигналу світловими променями
 • 621.395.721.5 Мобільний зв`язок
 • 621.396 Радіозв`язок
 • 621.396.6 Радіоелектронна апаратура. Схеми
 • 621.396.62 Радіоприймач
 • 621.397.132 Магнітофони
 • 621.397.446 Телевізори
 • 621.397.6 Телевізійна апаратура
 • 621.43 Автомобільні двигуни
 • 621.431.73 Двигуни внутрішнього згоряння для безрейкового транспорту
 • 621.436.21.031.3 Дизелі з пневматичним розпиленням (компресорні)
 • 621.438 - 714 Газові турбіни, системи охолодження
 • 621.438-135 Газові турбомашини
 • 621.6.033:656.07 Нафтотранспортна система
 • 621.7 Обробка тисненням. Пластичне формоутворення
 • 621.74 Ливарне виробництво
 • 621.753 Допуски та посадки
 • 621.81 Деталі машин
 • 621.86 Підйомно-транспортне обладнання у цілому
 • 621.86/.87 Підйомно-транспортні машини
 • 621.865.8 Роботи
 • 621.873.3 : 629.3 Автокрани
 • 621.983 Глибинна витяжка. Холодна штамповка
 • 622.2 Гірничі роботи при розробці корисних копалин
 • 622.276/279 Нафто-газодобувна промисловість
 • 622.323 Добування нафти
 • 622.324 Добування газу
 • 623.4 Зброя
 • 624.046.012.45 Залізобетонні конструкції, стійкість, несуча здатність
 • 625.08 Дорожно-будівні машини
 • 627 Водне господарство
 • 628.1 Водопостачання
 • 628.1(075.8) Водопостачання
 • 628.3 Стічні води. Очистка стічних вод
 • 629. 113 Автомобілебудування
 • 629.083 Склад, огляд, техн. обслуговування автомоб.
 • 629.113 Автомобілебудування. Автомобілі
 • 629.113(03) Автомобілебудування - довідники
 • 629.113(477) Автомобільний транспорт в Україні
 • 629.113.02.001.4 Випробовування автомобілів
 • 629.114.4 Грузові автомобілі
 • 629.114.6 Легкові автомобілі
 • 629.114.6.004.6 Легкові автомобілі. Ремонт
 • 629.4 Залізничний транспорт
 • 629.73 Авіація
 • 629.762.5 Ракети небалістичні
 • 629.78 Космічна техніка
 • 63 Сільське господарство
  630 Лісне господарство. Лісівництво
 • 630*2 Лісівництво
 • 630*9 Ліси та лісне гос-во з державної точки зору
 • 631.1 Сільськогосподарське виробництво.Організація та управління
 • 631.1(477) Організація та управління сільськогосподарським виробництвом
 • 631.115.1 Сільськогосподарське приватне підприємство
 • 631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.3.001.4 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.374 Сільськогосподарський транспорт
 • 631.4(092) Грунтознавство. Землезнавство. Біография
 • 631.46 Бактеріологія і біологія грунтів
 • 636 Тваринництво
 • 637.1 Молочна промисловість
 • 64.012 Домогосподарство
 • 640.41 Готель
 • 65 Управління підприємством
 • 65.011.4 Ресурси (резерви) виробництва
 • 65.011.46 Аутсорсинг (управл.ефективністю)
 • 65.012 Управління підприємством. Методи
 • 65.012.2 Планування діяльності
 • 65.012.32 Менеджмент організації
 • 65.012.8 Безпека економічна підприємства
 • 65.012.8 Економічна безпека під-ва
 • 656 Транспорт
 • 656.07 Управління транспортом
 • 656.07 Транспортна система
 • 656.071.32 Бухгалтерія транспортного підприємства
 • 656.13 Автомобільний транспорт
 • 656.13.07 Організація та експлуатація автомобільного транспорту
 • 657 Бухгалтерський облік
  657 Бухгалтерія
 • 657.1 Бухгалтерія
 • 657.15 Фінансовий облік
 • 657.15(047.2/3) Бухгалтерська фінансова звітність
 • 657.2 Бухгалтерскі проводки
 • 657.222 Ведення бухгалтерських операцій
 • 657.372.3 Списання. Амортизація
 • 657.421.3 Бухгалтерський облік ліцензій
 • 657.474.51 Визначення фактичної собівартості. Калькулювання
 • 657.6 Аудит
 • 657.6 Аудит, ревізія
 • 658.011.46 Потенціал підприємства
 • 658.011.47 ФСА
 • 658.012.011.56 Автоматизація
 • 658.012.12 Аналіз господарської діяльності підприємства
 • 658.012.122 Економічна діагностика під-ва
 • 658.012.122 Діагностика економічна
 • 658.012.122 Економічний аналіз
 • 658.012.122:330.4 Діагностична матриця
 • 658.012.32 Менеджмент
 • 658.012.32 : 331.103 Автоматизоване роб.місце менеджера
 • 658.012.324 Корпоративна форма управління підприємством
 • 658.012.61 Корпоративна культура
 • 658.012.7 Контролінг
 • 658.016"313" Стійкість стратегічна підприємства
 • 658.016.7 Санація
 • 658.14/.17 Фінанси підприємств
 • 658.14/.17.012.12 Фінансовий аналіз
 • 658.14/17 Фінансова стійкість підприємства
 • 658.310.8 Штатний розклад
 • 658.345 БЖД
 • 658.345 Охорона праці
 • 658.512.011.56 САПР (система автоматиз.проектування)
 • 658.52 Виробничо-промислова структура
 • 658.527.011.56 - 192 (075.8) Потокове виробництво
 • 658.562 Виробничий контроль.Техн.контроль
 • 658.589 Модернізація
 • 658.589 Реконструкція
 • 658.589 Інноваційна діяльність
 • 658.7 Логістика
 • 658.8 Збут. Продаж. Реалізація продукції
 • 658`313` Стратегія підприємства
 • 659.1, 659.1: Реклама, реклама продукції
 • 659.4 Паблік Рилейшнз
 • 66 Хімічна промисловість
 • 663/664 Харчова промисловість
 • 669 Металургія
 • 67/68 Легка промисловість
 • 678.06.001.2 (03) Вироби із високомолекулярних матеріалів, проектування
 • 681.3.06 Програмування
 • 681.327.22 Відеомонітори
 • 681.5 Теорія автоматичного управління
 • 681.511.42 Системи автомат. управління імпульсні (дискретні)
 • 681.518 Інформаційні системи
 • 681.518 Інформаційні системи в автоматизованому управлінні
 • 681.518.3 Вимірювальні інформац.системи (для управління)
 • 681.518.5.015 Системи автомат.контроля і техн.діагностики. Ідентифікація
 • 687 Швейна промисловість
  69 Будівництво
 • 69.003 Економіка будівництва
 • 697.3 Центральне опалення
 • 7 Культура
 • 7.036.2 Імпресіонізм
 • 712.23 Заповідники, нац.парки та інші природні території, що охоро
 • 725.4 Будівлі пром. підприємств, проектування
 • 744.4 Інженерна графіка
 • 75 Живопис
  78 Музика
 • 78.017 Музиканти
 • 796.525 Альпінізм
 • 811.111 Англійска мова
 • 811.111(038) = 111=161.1 Англо - російські словники
 • 811.161.2 Українська мова
 • 811.161.2"06-26 Українська сучасна літературна мова
 • 82-8 Літературна суміш. Афоризми. Сценарії
 • 82.09 Літературна критика та дослідження
 • 82.09.161.2" " Літературознавство укр.літ."століття"
 • 883 Українська література
  9 Історія
 • 9(477)1934-1941 Історія України в 1934-1941рр.
 • 908 Краєзнавство
 • 908(477.53) Краєзнавство. Полтавська область
 • 91(510) Географія Китаю
 • 930.85(100 Історія української та зарубіжної культури
 • 94(477) Історія України
 • 940(477) Історія України
 • 940`10/17` (477) Історія України Х І - XVIII ст.
 • 94`10/17` (477) Вимірювання електричних величин
 • ЄС Европейский Союз
 • Китай Китай
 • 65 Управління підприємством

  "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів" у питаннях та відповідях Т.ч.1. ДНАОП 0.00-1.21-98 - К. : Основа , 2002. - 94 c.
  658.345
  "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів" у питаннях та відповідях Т.ч. 2. ДНАОП 0.00-1.21-98 - К. : Основа , 2002. - 156 c.
  658.345
  Абдуллаев А.А. Принципы построения автоматизированных систем управления промышленными предприятиями с непрерывным характером производства / А.А.Абдуллаев, Р.А.Алиев, Г.М.Уланов; под ред. Б.Н.Петрова. - М . : Энергия , 1975. - 440 c.
  658.012.011.56
  Абрютина М.С. Анализ финансово - экономической деятельности предприятия : учеб. - практ. пособие / М.С.Абрютина, А.В.Грачев. - 2-е изд., испр . - М. : Дело и Сервис , 2000. - 256 c.
  658.012.122            65.053
  Абчук В.А. В мире управляющих машин. - Л. : Машиностроение , 1987. - 192 c. - ((Науч. - попул. б-ка для школьника. НПБШ)).
  658.52.011.56.012.3
  Автоматизация дискретного производства / Б.Е.Бонев, Г.Й.Бохачев, И.К.Бояджиев и др.; под общ. ред. Е.И.Семенова, Л.И.Волчкевича. - М.; София : Машиностроение : Техніка , 1987. - 376 c.
  658.52.011.56
  Автоматизация загрузки прессов штучными заготовками. Расчет и проектирование / В.Ф.Прейс, И.С.Бляхеров, В.В. Прейс и др.; под общ. ред. В.Ф.Прейса. - М. : Машиностроение , 1975. - 280 c.
  621.979 - 52 : 65.011.56
  Автоматизация обогатительных фабрик / Б.Д.Кошарский, Г.А.Рабинович, А.В.Красномовец, А.Я.Ситковский. - М. : Недра , 1966. - 412 c.
  622.7.08 : 65.011.56
  Автоматизация проектирования .Вып.1 Т.1. : сб. статей / под общ. ред. В.А.Трапезникова. - М. : Машиностроение , 1986. - 294 c.
  658.512.011.56
  Автоматизация проектирования аналого - цифровых устройств / Э.И.Гитис, Б.Л.Собкин, А.Н.Подколзин и др.; под ред. Э.И.Гитиса. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 183 c.
  004.387 : 658.012.011.56            681.332.0012.63 : 658.012.011.
  Автоматизация проектирования АСУ с использованием пакетов прикладных программ / Ю.М.Черкасов, В.А.Гринштейн, Ю.Б.Радашевич, В.И.Яловецкий. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 328 c.
  658.012.011.56 : 004.42
  Автоматизация проектирования БИС:[практ.пособие] : в 6-ти т. Т.3. Рабочие станции и проектирование БИС / В.В.Ермак и др.; под ред. Г.Г.Казеннова. - М. : Высш.шк. , 1990. - 144 c.
  621.382.049.771.14.001.63 : 658.012.011.56
  Автоматизация проектирования систем управления.Вып.3 : сб. статей / под общ.ред. В.А.Трапезникова. - М. : Финансы и статистика , 1981. - 206 c.
  658.5.011.56.001 : 65.011.56
  Автоматизация проектирования строительных и дорожных машин / под ред. Е.Ю.Малиновского - М. : Б.и. , 1983. - 100 c. - (Трцды ВНИИстройдормаш. Вып.98).
  625.7.08 : 658.512.001.56
  Автоматизация проектирования технологии ковки на молотах / В.Н.Трубин, С.Д.Шалягин, С.Н.Орлов и др. - М. : Машиностроение , 1974. - 160 c.
  621.73.045 : 658.512.011.56
  Автоматизация производственных процессов в машиностроении и приборостроении.Вып.19 : респ. межвед. науч. - техн. сб. - Львов : Вища шк. , 1980. - 151 c. - (Львов. политехн. ин-т).
  65.011.56 : (621 +681.2)
  Автоматизация производственных процессов в машиностроении и приборостроении.Вып.22 : респуб. межвед. науч. - техн.сб. - Львов : Вища шк. , 1983. - 160 c. - (Львов. политехн. ин-т).
  65.011.56 : (621 + 681.2)
  Автоматизация производственных процессов в машиностроении и приборостроении.Вып.25 : респуб. медвед. науч. - техн. сб. - Львов : Вища шк. , 1986. - 139 c.
  65.011.56 : (621+681.2)
  Автоматизация производственных процессов в машиностроении и приборостроении.Вып.28 : респуб. межвед. науч. - техн. сб. - Львов : Изд-во Львов. ун-та , 1989. - 167 c.
  65.011.56 : (621 + 681.2)
  Автоматизация процессов в машиностроении : учеб.пособие для вузов / А.П.Белоусов, А.И.Дащенко, П.М.Полянский и др. - М. : Высш.шк. , 1973. - 456 c.
  621.002 : 658.012.011.56
  Автоматизация процессов машиностроения : учеб.пособие для машиностроит. спец.вузов / Я.Буда и др.; под ред. А.И.Дащенко. - М. : Высш. шк. , 1991. - 480 c.
  658.012.011.56 : 621.002
  Автоматизация процессов обогащения руд цветных металлов / под ред. Г.А.Зубкова, В.Л.Забелина, Г.В.Корендясева, Е.Я.Овчаренко. - М. : Недра , 1967. - 484 c.
  622.7 : 65.011.56
  Автоматизация разработки и выполнения конструкторской документации : учеб.пособие для вузов / Э.Т.Романычева и др.; под.ред.Э.Т.Романычевой. - М. : Высш.шк. , 1990. - 176 c. - (ЭВМ в техн.вузе).
  658.512.2.012.224.011.56
  Автоматизация сборки в кассетах / В.А.Яхимович, В.А.Нейштадт, И.П.Шиманчик и др. - М. : Машиностроение , 1981. - 144 c.
  621.757 : 65.011.56
  Автоматизация строительных и дорожных машин.Вып.104 : сб.ст. / под ред. Э.Н.Кузина. - М. : ВНИИстройдормаш , 1985. - 96 c. - (Тр. Всесоюз. науч. - исслед. ин-та строит. и дорож).
  625.7.08 : 65.011.56
  Автоматизация схемотехнического проектирования : учеб.пособие для радиотехн. спец.вузов / В.Н.Ильин, В.Т.Фролкин, А.И.Бутко и др; под ред. В.Н.Ильина. - М. : Радио и связь , 1987. - 368 c.
  621.396.6.049.77.001.63 : 658.512.011.56
  Автоматизация типовых технологических процессов и промышленных установок : учебник для вузов / А.М.Корытин, Н.К.Петров, С.Н.Радимов, Н.К.Шапарев. - К.; Одесса : Вища шк. , 1980. - 373 c.
  658.52.011.56 : 62-83
  Автоматизация типовых технологических процессов и установок : учебник для вузов / А.М.Корытин, Н.К.Петров, С.Н.Радимов, Н.К.Шапарев. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 432 c.
  658.52.011.56 : 62-83
  Автоматизация труда технолога - машиностроителя : справ.руководство / В.Г.Слипченко, А.П.Гавриш, Е.С.Пуховский и др. - К. : Тэхника , 1991. - 112 c.
  658.310.325.5 : 004
  Автоматизация управления предприятием / В.В.Баронов, Г.Н.Калянов, Ю.И.Попов и др. - М. : ИНФРА-М , 2000. - 238 c. - (`Секреты менеджмента`).
  658.012.011.56
  Автоматизированная система управления на Невском машиностроительном заводе им. В.И.Ленина / Г.А.Шишов, С.М.Бадинер, В.И.Болотников и др. - М. : Машиностроение , 1975. - 76 c. - (Опыт создания и внедрения АСУП).
  658.012.011.56
  Автоматизированная система управления отраслью приборостроения : каталог. - М. : ЦНИИТЭИприборостроения , 1973. - 96 c.
  658.012.011.56 : 681.2
  Автоматизированная система управления предприятием : учеб.пособие для техн.спец.вузов / Б.В.Власов, В.И.Кантор, Г.Б.Кац и др.; под ред. Б.В.Власова. - М. : Высш.шк. , 1977. - 224 c.
  658.012.011.56
  Автоматизированная система управления предприятием : учеб.пособие для техн.спец.вузов / Б.В.Власов, В.И.Кантор, Г.Б.Кац и др.; под ред. Б.В.Власова. - М. : Высш.шк. , 1977. - 224 c.
  658.012.011.56
  Автоматизированная система ускоренных испытаний автомобильных конструкций / М.С.Высоцкий, А.А.Ракицкий, М.И.Горбацевич и др. - Мн. : Наука и техника , 1989. - 168 c.
  629.113.002.001.4 : 658.012.011.56
  Автоматизированная системм управления Волжским автозаводом / Перевалов Ю.Н. и др. - М. : Машиностроение , 1979.
  658.5.011.56
  Автоматизированное проектирование и производство в машиностроении / под общ.ред. Ю.М.Соломенцева, В.Г.Митрофанова. - М. : Машиностроение , 1986. - 256 c.
  658.512.011.56 + 658.52.011.56.012.3
  Автоматизированное проектирование конструкций гражданских зданий / Л.Г.Дмитриев, А.В.Касилов, Г.В.Гильман,В.П.Ковбасюк. - К. : Будівельник , 1977. - 236 c. - (Техн.прогресс в строительстве).
  658.512.011.56 : 69
  Автоматизированное проектирование силовых электронных схем / В.Я.Жуйков, В.Е.Сучик, П.Д.Андриенко, М.А.Еременко. - К. : Тэхника , 1988. - 184 c.
  621.314.632 : 658.512.011.56
  Автоматизированное проектирование систем автоматического управления / Я.Я.Алексанкин, А.Э.Бржозовский, В.А.Жданов и др.; под ред. В.В.Солодовникова. - М. : Машиностроение , 1990. - 332 c.
  658.512.011.56.001.57 : 681.51
  Автоматизированное проектирование систем управления / К.Й.Острем, А.Эмеми-Наэни, Г.Ф.Франклин и др.; под ред.М.Джамшиди, Ч.Дж.Хергета; пер. с англ. В.Г.Дунаева, А.Н.Косилова. - М. : Машиностроение , 1989. - 343 c.
  658.012.011.56.001.63 : 004
  Автоматизированное проектирование следящих приводов и их элементов / В.Ф.Казмиренко, М.В.Баранов, Ю.В.Илюхин и др.; под ред. В.Ф.Казмиренко. - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 240 c.
  62-83 : 658.512.011.56
  Автоматизированное проектирование электрических машин : учеб.пособие для вузов по спец. / Ю.Б.Бородулин, В.С.Мостейкис, Г.В.Попов, В.П.Шишкин; под ред. Ю.Б.Бородулина. - М. : Высш.шк. , 1989. - 279 c.
  621.313.001.63 : 658.512.011.56
  Автоматизированное управление технологическими процессами : учеб.пособие / Н.С.Зотов, О.В.Назаров, Б.В.Петелин, В.Б.Яковлев; под ред. В.Б.Яковлева. - Л. : Изд-во ЛГУ , 1988. - 222 c.
  658.52.011.56
  Автоматизированные системы обработки информации и управления на автомобильном транспорте : учебник для сред.проф.образования / А.Б.Николаев, С.В.Алексахин, И.А.Кузнецов, В.Ю.Строганов; под ред. А.Б.Николаева. - М. : Академия , 2003. - 223 c.
  656.13 : 681.518
  Автоматизированные системы управления / под общ.ред. В.Г.Шорина. - М. : Знание , 1973. - 154 c. - (Наука и управление.Кн.5.).
  658.012.011.56
  Автоматизированные системы управления в народном хозяйстве : учебник для системы переподготовки и повышения квалификациивышения ква / под ред. В.С.Синяка. - М. : Экономика , 1987. - 286 c.
  658.012.011.56
  Автоматизированные системы управления гибкими технологиями / В.И.Скурихин, А.А.Павлов, Э.П.Путилов, С.Н.Гриша. - К. : Техніка , 1987. - 166 c.
  658.52.011.56.012.3
  Автоматизированные системы управления и организации экономической информации на машиностроительных предприятиях : учеб.пособие для вузов / С.У.Олейник, О.Т.Тульчин, Т.С.Кабанова и др.; под ред. С.У.Олейника. - Х. : Вища шк. , 1987. - 167 c.
  658.012.011.56 : 621.002
  Автоматизированные системы управления машиностроительным предприятием : учебник для вузов / С.У.Олейник, В.И.Иванова, Г.М.Макарова, С.К.Потемкин; под ред. С.У.Олейника. - М. : Высш.шк. , 1991. - 222 c.
  658.012.011.56 : 621.002
  Автоматизированные системы управления машиностроительным предприятием : учеб.пособие для вузов / С.У.Олейник, В.И.Иванова, Г.М.Макарова, С.К.Потемкин; под ред. С.У.Олейника. - М. : Высш.шк. , 1981. - 286 c.
  658.012.011.56 : 621.002
  Автоматизированные системы управления предприятиями массового производства : учеб.пособие для машиностроит.спец.вузов / А.П.Ковалев, П.М.Кацура, А.А.Невелев и др.; под ред. Б.В.Власова, А.П.Ковалева. - М. : Высш.шк. , 1987. - 240 c.
  658.012.011.56            65.9(2)304.15
  Автоматизированные системы управления строительством : учеб.пособие для вузов / И.Г.Галкин, С.П.Бевз, Ю.Г.Клевакин и др.; под ред. И.Г.Галкина. - М. : Высш.шк. , 1982. - 288 c.
  69 : 658.012.011.56
  Автоматизированные системы управления технологическими процессами : справочник / А.З.Грищенко, В.П.Грищук, В.М.Денисенко и др.; под ред. Б.Б.Тимофеева. - К. : Техніка , 1983. - 351 c.
  658.52.011.56
  Автоматизированные системы управления. Лаб. практикум по техническим средствам : учеб.пособие для вузов / В.Н.Четвериков, В.А.Галкин, В.М.Гасов и др.; под ред. В.Н.Четверикова. - М. : Высш.шк. , 1986. - 279 c.
  658.012.011.56.005 : 004
  Автоматика и управление в технических системах : учеб.пособие для вузов : в 11 -ти . Т.1. Электрические элементы систем управления промышленными роботами / А.А.Краснопрошина, В.А.Скаржепа, В.Б.Яковлев; под ред. А.А.Краснопрошиной; отв.ред. С.В.Емельянов, В.С.Михалевич. - К. : Выща шк. , 1990. - 247 c.
  621.865.8-52 + 681.51
  Автоматика и управление в технических системах : учеб.пособие для вузов : в 11 т. Т.3. Моделирование производственных систем / Б.Ф.Фомин, В.Б.Яковлев; под ред. В.Б.Яковлева; отв.ред.С.В.Емельянов, В.С.Михалевич. - К. : Выща шк. , 1992. - 191 c.
  658.52.011.56.012.3 + 681.51
  Автоматические линии в машиностроении : в 3 т. Т.3. Комплексные автоматические линии и участки : справочник / Д.С.Айзман, А.Л.Акаро, Н.Я.Аникеев; под ред. А.И.Дащенко, Г.А.Навроцкого. - М. : Машиностроение , 1985. - 480 c.
  658.527.011.56 : 621.9.06-52
  Автоматические линии в машиностроении. Проектирование и эксплуатация: справочник : в 3 т. Т.2. Станочные автоматические линии / С.Н.Власов, В.Б.Генин, Г.И.Горелик и др.; под ред. А.И.Дащенко. - М. : Машиностроение , 1984. - 408 c.
  658.527.011.56 : 621.9.06-52
  Автоматические линии в машиностроении.Проектирование и эксплуатация : справочник : в 3 т. Т.1. Этапы проектирование и расчет / Л.И.Волчкевич, В.Б.Губанов, А.И.Дащенко и др.; под ред.Л.И.Волчкевича. - М. : Машиностроение , 1984. - 312 c.
  658.527.011.56 : 621.9.06-52
  Автомобиль в нашей жизни : сб.нормат.актов / сост. Н.Н.Горбунов, Н.Н.Расков. - М. : Юрид.лит. , 1991. - 240 c.
  656.13 : 34 (47+57)            67.99(2)32
  Автомобиль на предприятии. Бухгалтерский и налоговый учет : навчально-метод посібник - К . : : ООО `Универсал - Бизнес`, , 2004. - 554 c.
  629. 113 : 657
  Автомобильные перевзки / Задачник Учеб. пособие для автотранспортных техникумов / Палий А.И.,Половинщикова Є.В. - М. : Транспорт , 1978. - 174 c.
  656.13.01
  Автомобільний транспорт в Україні : нормат. база / упоряд. О.С.Роїна. - 2-ге вид., змін. та доп . - К. : КНТ , 2006. - 458 c.
  656.113(477)
  Автомобільний транспорт в Україні : нормат. база / упор. О.М.Роїна - К. : КНТ: АТІКА , 2004. - 504 c.
  656.13(477)
  Агбунов М.В. Загадки Понта Эвкинского.(Антич.география Сев.- Запад.Причерноморья). - М. : Мысль , 1985. - 160 c.
  902``652 ``
  Адамов В.И. Шлифовальные роботизированные комплексы. - Харьков : Прапор , 1986. - 79 c.
  621.92 : 621.865.8
  Адамс Р. Основы аудита / пер. с англ. ; под ред. Я.В.Соколова. - М. : Аудит: ЮНИТИ , 1995. - 398 c.
  657.6            65.053.8
  Адвокатура України : у 2 т. Т.1. : навч.посібник / С.Я.Фурса, Є.І.Фурса, В.Е.Біляневич та ін.; за ред. С.Я.Фурси. - К. : Видавець Фурса С.Ф.: КНТ , 2007. - 939 c. - (Процесуальні науки).
  347.965(477)
  Адвокатура України : у 2 т. Т.2. Кредитно - модульний посібник - практикум : навч.посібник / С.Я.Фурса, Є.І.Фурса, С.В.Щербак та ін.; за ред. С.Я.Фурси. - К. : Видавець Фурса С.Я.: КНТ , 2007. - 939 c. - (Процесуальні науки).
  347.965(477)
  Азар В.И. Транспорт и туризм. - М. : Транспорт , 1973. - 160 c.
  656.072 + 338.48
  Акіліна О.В. Економічне обгрунтування господарських рішень : навч.- метод. комплекс для екон. спец. / О.В.Акіліна, В.Г.Пасічник/ - К. : Центр навч.літ. , 2005. - 143 c.
  65.012.224            65.012.2
  Акофф Р. Планирование будущего корпорации : пер. с англ. / общ. ред. и предисл. В.И. Данилова-Данильяна. - М. : Прогресс , 1985. - 327 c.
  658.012.2:322.012.324
  Аксенов Л.Б. Системное проектирование процессов штамповки. - Л. : Машиностроение , 1990. - 239 c.
  621.73:658.512.011.56
  Аксенова З.И. Анализ производственно - финансовой деятельности автотранспортных предприятий : учебник для автотрансп. техникумов. - 3-е изд., перераб . - М. : Транспорт , 1981. - 224 c.
  656.071.32 : 658.14/.17.012.12
  Актуальні проблеми спадкового права : Навчальний посібник / За заг.ред. проф. Ю.О.Заіки, ст.наук.спів. О.О.Лов`яка - К. : КНТ,ЦУЛ , 2014. - 336 c.
  347.65            67.9(4УКР)304.8
  Алборов Р.А. Аудит в организациях промышленности, торговли и АПК. - М. : Дело и Сервис , 1998. - 464 c.
  657.6            65.053
  Александров Л.А. Техническое нормирование на автомобильном транспорте : учебник для вузов. - М. : Транспорт , 1967. - 232 c.
  656.13 : 658.54
  Алексеев А.Г. Экономика, организация и планирование электромонтажных работ : учебник для техникумов. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Стройиздат , 1989. - 365 c.
  696.6 : 658
  Алексеев Н.С. Ораторское искусство в суде / Н.С. Алексеев, З.В. Макарова. - 2-е изд. испр. и доп . - Л. : Изд-во ЛГУ , 1989. - 190 c.
  347.965 : 808.5(47+57)
  Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы : учеб.- метод. пособие. - М. : Финансы и статистика , 1997. - 246 c.
  658.012.2 : 334.7
  Алексеевский В.С. Введение в специальность ``Менеджмент организации`` : учеб. пособие для вузов / В.С.Алексеевский, Э.М.Коротков. - М. : ЮНИТИ , 2004. - 159 c.
  658.012.32
  Алёшина И.В. Паблик Рилейшнз для менеджеров и маркетеров. - М. : Тандем, Гном - Пресс , 1997. - 255 c.
  659.4            65.290-21
  Алиев В.Г. НТП и подготовка производства. - М. : Экономика , 1987. - 129 c.
  658.512.4
  Алиев Р.А. Интеллектуальные роботы с нечеткими базами знаний. - М. : Радио и связь , 1995. - 177 c.
  621.865.8
  Алиев Ч.А. Система автоматизированного проектирования технологии горячей объемной штамповки / Ч.А. Алиев, Г.П. Тетерин. - М. : Машиностроение , 1987. - 222 c.
  621.735.043.016.2:658.512.011.56
  Аллегри Т. Транспортно-складские работы / пер. с англ. Ю.К. Трубина. - М. : Машиностроение , 1989. - 335 c.
  656.286 + 658.78
  Алферов А.В. В мире умных машин. - М. : Радио и связь , 1989. - 216 c.
  681.51+681.2+621.865.8
  Алферов А.В. Средства тиражирования документов : учеб. для техникумов / А.В. Алферов, Е.М. Матлин. - М. : Радио и связь , 1990. - 208 c.
  651.925(075.32)
  Альбом бухгалтерских проводок / Т.Онищенко, Н.Борщ, В.Мякота, Я.Кавторева. - 7-е изд., перераб. и доп. . - Харьков : Фактор , 2003. - 150 c.
  657.2            65.052
  Альбом бухгалтерських проводок / Т. Онищенко, Н.Борщ, В.Мякота, Я.Кавторєва. - 7-е вид., доп. і перероб . - Харків : Фактор , 2003. - 162 c.
  657.2            65.052
  Амиров Ю.Д. Основы конструирования: Творчество - стандартизация - экономика : справ. пособие. - М. : Изд-во стандартов , 1991. - 392 c.
  658.512.2 : 658.516
  Анализ и диагностика финансово - хозяйственной деятельности предприятия : учеб.пособие для вузов / П.П.Табурчак, А.Е.Викуленко,Л.А.Овчинникова и др.; под ред. П.П.Табурчака, В.М.Тумина, М.С.Сапрыкина. - Ростов н/Д : Феникс , 2002. - 348 c.
  658.14/.17.012.12
  Анализ финансово - хозяйственной деятельности предприятий (объединений) : учебник для фин. и фин. - экон. техникумов / под ред. В.А. Раевского. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Финансы и статистика , 1988. - 415 c.
  658.14./.17.012.12
  Анализ финансово - хозяйственной деятельности предприятия : учебник для фин. и фин.-экон.техникумов / под ред. В.А.Раевского. - М. : Финансы и статистика , 1981. - 407 c.
  658.14/17.012.12            65.053.6
  Анализ хозяйственной деятельности : учебник для экон. спец. вузов / М.Ф. Дьячков, И.А. Белобжецкий, А.М. Маргулис и др.; под ред. В.А. Белобородовой. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Финансы и статистика , 1985. - 352 c.
  658.012.12
  Анализ хозяйственной деятельности в промышленности : учебник для экон.вузов / Л.А.Богдановская, Г.Г.Виногоров, О.Ф.Мигун и др.; под общ.ред. В.И.Стражева. - 2-е изд., стер . - Минск: : Выш.шк. , 1997. - 363 c.
  658.012.2            65.053.6
  Анализ хозяйственной деятельности в промышленности / Н.А.Русак, В.И.Стражев, О.Ф.Мигун и др.; под общ. ред. В.И.Стражева. - 4-е изд., испр. и доп . - Минск : Выш.шк. , 1999. - 398 c.
  658.012.2
  Анализ эффективности хозяйственной деятельности промышленных объединений и предприятий : справ. пособие / Л.Л. Ермолович, В.В. Ермолович, Е.И. Войткевич, Л.В. Умецкая; под ред. Л.Л. Ермолович. - Минск : Выш. шк. , 1988. - 496 c.
  658.012.122
  Аналіз діяльності комерційного банку : навч. посібник для вищ.навч.закл. / за ред. Ф.Ф.Бутинця, А.М.Герасимовича. - Житомир : Рута , 2001. - 384 c.
  336.713 : 658.012.122
  Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства : навч. посібник для вищ. навч. закл. / В.П. Шило, Н.І. Верхоглядова, С.Б. Ільіна та ін. - К. : Кондор , 2007. - 237 c.
  658.14./.17.012.12
  Андерс А.А. Проектирование заводов и механосборочных цехов в автотракторной промышленности : учеб. пособие для вузов / А.А.Андерс, Н.М.Потапов, А.В.Шулешкин. - М. : Машиностроение , 1982. - 271 c.
  658.512:629.113
  Андреев В.А. Автоматизированные сиcтемы управления предприятиями : учеб. пособие для техникумов / В.А. Андреев, Г.П. Пенкин. - М. : Финансы и статистика , 1981. - 248 c.
  658.012.011.56
  Андреева В.И. Делопроизводство в кадровой службе : практ. пособие с образцами документов(на основе ГОСТов РФ). - М. : Бизнес-школа,Интел-Синтез , 1996. - 208 c.
  651.4 : 331.108.26            65.050.2
  Андреева В.И. Делопризводство. Требование к документообороту фирмы (на основе ГОСТов РФ). - 4-е изд.,перераб. и доп . - М. : Бизнес-школа,Интел-Синтез , 1997. - 211 c.
  651.4            65.050.2
  Андрейчук В.М. Советы начинающему водителю легкового автомобиля. - 2-е изд., доп . - К. : Техніка , 1984. - 40 c.
  656.13.052
  Андреянова В.В. Как организовать делопроизводство на предприятии. - М. : ИНФРА-М , 1997. - 93 c. - (Б-ка журнала ``Консультант директора``).
  651.4            65.050.2
  Андрианов Ю.В. Введение в оценку транспортных средств : учеб.- метод.пособие. - М. : Дело , 1998. - 255 c.
  338.47:656
  Андриевская Е.Р. Фазовые равновесия в системах оксидов гафния, циркония, иттрия с оксидами редкоземельных элементов : монография - К. : Наук.думка , 2010. - 471 c. - (Проект ``Наукова книга``).
  544.344.015.1 : 546.83 : 546.65
  Аникин Б.А. Коммерческая логистика : учебник для вузов / Б.А.Аникин, А.П.Тяпухин. - М. : ТК Велби:Проспект , 2006. - 427 c.
  658.7
  Анисимов А.П. Организация и планирование автотранспортных предприятий : учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1982. - 269 c.
  656.13.07
  Анкудинов Ю. А. Хозяйственный руководителть. Стиль, методы работы. - М. : Экономика , 1988. - 159 c. - (Управление).
  658.310.823-057.177
  Аннинский В. А. Погрузочно-разгрузочные работы. Проектирование и расчет систем комплексной механизации. - М. : Машиностроение , 1968. - 319 c.
  621.869 : 65.011.54
  Ансофф И. Стратегия управления / сокр. пер. с англ.;науч. ред. и авт. предисл. Л.И. Евенко. - М. : Экономика , 1989. - 519 c.
  658.012.32`313`
  Антикризисное управление : учеб. пособие для вузов / К.В. Балдин, О.Ф. Быстров, В.В. Перцов и др.; под ред. К.В. Балдина. - М. : Гардарики , 2006. - 271 c.
  658.016.7
  Антошвили М.Е Оптимизация городских автобусных перевозок / М.Е.Антошвили, С.Ю.Либерман, И.В. Спирин. - М. : Транспорт , 1985. - 102 c.
  656.132.072
  Антошвили М.Е. Организация городских автобусных перевозок с применением математических методов и ЭВМ / М.Е.Антошвили, Г.А.Варелопуло, М.В.Хрущев. - М. : Транспорт , 1974. - 103 c.
  656.132.072(-201) : 51.001.8            51.001.8
  Анфимов С.А. Охрана труда в студенческих строительных отрядах. - К. : Вища шк. , 1974. - 58 c.
  658.345
  Апостолов О.П. Управление трудовыми ресурсами : справочное пособие - М. : Экономика , 1987. - 342 c.
  65.9(2)24я2
  Арайс Р.Ж. АСУ треста электросетевого строительства. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 192 c.
  658.012.011.56 : 621.31
  Аренс Э.А. Аудит / Э.А.Аренс, Дж.К.Лоббек; пер. с англ.;под ред. Я.В.Соколова. - М. : Финансы и статистика , 1995. - 558 c.
  657.6            65.053.8
  АРМ менеджера : опорний конспект лекцій / уклад. С.В.Мельниченко. - К. : Київ нац.торг. - екон.ун-т , 2004. - 38 c.
  658.012.32-057.212 : 331.103.224
  Артеменко В.Г. Финансовый анализ : учеб.пособие / В.Г.Артеменко, М.В.Беллендир. - 2-е изд., перераб. и доп . - М.; Новосибирск : Дело и Сервис : Сибирское соглашение , 1999. - 152 c.
  658.14/.17.012.12
  Артемов Д.В. Microsoft SQL Server 7.0 для профессионалов .Установка, управление, эксплуатация, оптимизация / Д.В. Артемов, Г.В. Погульский, М.М. Альперович/ - М. : Рус.версия , 1999. - 557 c.
  004.65 : 004.42            681.3.06
  Артемьев С.П. Международные перевозки автомобильным транспортом : справочник / С.П.Артемьев, О.С.Смиронов, О.В.Шаронов. - М : Транспорт , 1977. - 159 c.
  656.13.022.8.816.100
  Архангельский В.А. Тридцать минут истории. - М. : Известия , 1991. - 304 c.
  651(520)            66.3(5Я)
  Асабин А.Ф. Планирование производства поставки и реализациии продукции / А.Ф.Асабин, Г.М.Роземблюм, Е.А.Варначев. - М. : Машиностроение , 1979. - 93 c.
  658.8.012.2            658.51.012
  Асаул А.Н. Маркетинг - менеджмент в строительстве : науч. учеб.- метод. справ.пособие / А.Н.Асаул, В.П.Грахов; под ред. А.Н.Асаула. - СПб : Гуманистика , 2006. - 246 c.
  (339.132 + 658.012.32) : 69
  Асеев Г.Г. Электронный документооборот : учебник для вузов. - К . : Кондор , 2007. - 498 c.
  651.4/.9 : 004](075.8)
  АСУ научно-производственным объединением / В.И. Дудорин, Б.М. Вайсман, Г.И. Вяхирев и др. - М. : Статистика , 1976. - 269 c.
  658.012.011.56
  Асфаль Р. Роботы и автоматизация производства / Рей Асфаль; пер. с англ. М.Ю. Евстигнеева и др. - М. : Машиностроение , 1989. - 446 c.
  621.865.8 + 658.012.011.56            32.816+32.965
  Атаев А.А. Управленческая деятельность: практика и резервы организации. - М. : Экономика , 1988. - 252 c.
  658.012.32
  Атамас П.Й. Основи обліку в бюджетних установах : навч. посібник для вищ. навч. закл. - К. : Центр навч. літ. , 2005. - 282 c.
  657            65.052.21
  Атамас П.Й. Основи обліку в бюджетних організаціях : навч. посібник для вищ.навч. закл. - К. : Центр учбов. літ. , 2003. - 284 c. - (Дніпропетр. ун-т економіки і права).
  657            65.052
  Атамас П.Й. Управлінський облік : навч. посібник для бакалаврів за спец. `Облік і аудит` - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 439 c.
  657.4: 658.012
  Аудит : практ.пособие для подготовки аудиторов / А.Н.Кузьминский, Н.А.Кужельний, Е.А.Петрик, В.Я.Савченко и др.; под ред. А.Н.Кузьминского. - К. : Учетинформ , 1996. - 283 c.
  657.6            65.053.8
  Аудит : учебник для экон.спец.вузов / В.И.Подольский, Г.Б.Поляк, А.А.Савин и др.; под ред. В.И.Полянского. - М. : АУДИТ, ЮНИТИ , 1997. - 432 c.
  657.6            65.053.8
  Аудит у зарубыжних краънах / Петрик О.А., Фенченко М.Т. - Киев : КНЕУ , 2005. - 168 c.
  657.6.(100)
  Аудит.Збірник задач та практичних ситуацій : навч.посібник для вищ.навч. закл. / Г.М.Давидов, І.К.Дрозд, І.Г.Давидов та ін.; за ред. Г.М.Давидова. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2001. - 170 c.
  657.6
  Аудиторская деятельность в Украине ( с изм. и доп. по сост. на 1 марта 2001 г.) : сб.нормат. документов. - Харьков : КОНУС , 2001. - 191 c.
  657.6(477)            65.053.7
  Аудиторская деятельность в Украине( с изм. и доп. по состоянию на 15 августа 1999 г.) : сб.нормат.документов. - Харьков : Конус , 1999. - 189 c.
  657.6(477)            65.053.7
  Афанасьев Л.Л. Единая транспортная система и автомобильные перевозки : учебник для вузов / Л.Л. Афанасьев, Н.Б. Островский, С.М. Цукерберг. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1984. - 333 c.
  656.073
  Афанасьева Е. И. Снижение расхода электроэнергии в электроустановках зданий / Е.И.Афанасьева, И.К.Тульчинова. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 224 c.
  621.311.004.18 : 658.26 : 696.6.004.18
  Афанасьєв М. В. Економіка підприємства : навч.-метод.посібник для самостійного вивчення / М.В.Афанасьєв,А.Б.Гончаров. - Харків : ІНЖЕК , 2003. - 409 c.
  338.45 + 658.003
  Ахумов А. В. Организация и планирование машиностоительного производства : справочник. - М. : Машиностроение , 1972. - 208 c.
  656.5
  Ачасова С. М. Алгоритмы синтеза автоматов на программируемых матрицах / под ред. О.Л.Бандмана. - М. : Радио и связь , 1987. - 135 c.
  519.713+681.325.65
  Бабич В.В. Бухгалтеский учет на предприятиях малого бизнеса в Украине : учеб. пособие. - К. : Либра , 1992. - 131 c. - (УкрИНТЭИ).
  657 : 334.722.012.64            65.052
  Бабушкин А.З. Технология изготовления металлообрабатывающих станков и автоматических линий : учеб. пособие для машиностр. техникумов / А.З. Бабушкин, В.Ю.Новиков, А.Г. Схиртладзе. - М. : Машиностроение , 1982. - 272 c.
  621.0.06.002 + 621.0.06 -52 : 658.527.011.56.002
  Багров В.П. Екаономічний аналіз : навч. посібник / В.П. Багров , І.В. Багрова. - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 153 c. - (Дніпропетров. держ. фін. академія).
  658.012.122
  Багрова І.В. Нормування праці : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч.літ. , 2003. - 211 c. - (Дніпропетр. ун-т економіки і права).
  658.310.33 : 331.103.3
  Бадо Б.Е. Стандартизация в автомобилестроении . - М. : Изд-во стандартов , 1975. - 52 c.
  658.516:629.113 : 006
  Баев И.А. Экономические проблемы использования ЭВМ в управлении предприятиями / науч. ред. А.К. Тащев. - Свердловск : Изд-во Урал. ун-та , 1990. - 113 c.
  658.012.011.56 : 004
  Бажора Ф.В. Техника безопасности при монтажных работах / Ф.В. Бажора, К.С. Мариоков, В.Г. Хусаинов. - М. : Стройиздат , 1973. - 128 c.
  69.057:658.345
  Базилевич В. Д. Страховий ринок України - К.: : Знання , 1998. - 374 с., т c.
  65.9.(2)27
  Базилевич В.Д. Макроекономіка: Тести. Ситуаційні завдання. Практикум розв`язання : навч. пос. / В.Д. Базилевич, О.Л. Балатрик - К. : Четверта хвиля , 1997. - 142 c. - (Економіка).
  65.012.2
  Бай С.І. Менеджмент оргацізацій. Практикум : навч. посібник. - К. : Київ. нац. торг.-екон.ун-т , 2004. - 179 c.
  658.012.32
  Байбаков О.В. Вихревые гидравлические машины. - М. : Машиностроение , 1981. - 197 c.
  621.65.+621.224
  Бакалін Ю.І. Енергозбереження та енергетичний менеджмент : навч. пособіник для вищ.навч.закл. - 2-ге вид . - Харків : ХІУ , 2002. - 199 c. - (Харківський ін-т управління ).
  621.311.004.18+658.012.32 : 620.91
  Баканов М.И. Теория экономического анализа : учебник для экон. спец. вузов / М.И. Баканов, А.Д. Шеремет. - 4-е изд., доп. и перераб . - М. : Финансы и статистика , 2002. - 415 c.
  658.012.12
  Баканов М.И. Теория экономического анализа : учебник для экон. спец. вузов / М.И. Баканов, А.Д. Шеремет. - 4-е изд. доп.,и перераб . - М. : Финансы и статистика , 1999. - 415 c.
  658.012.12            65.053
  Баканов М.И. Теория экономического анализа : учебник для экон. спец. вузов / М.И. Баканов, А.Д. Шеремет. - 4-е изд.,доп. и перераб . - М. : Финансы и статистика , 1997. - 415 c.
  658.012.12            65.053
  Бакланов Н.А. Насосы в химической промышленности. - Л. : Химия , 1970. - 63 c.
  621.65:66.013
  Балабанов А.Н. Справочник технолога мелкосерийных и ремонтных производств / А.Н. Балабанов, В.Е. Канарчук. - К. : Вища. шк. , 1983. - 255 c.
  621.002 : 658.523
  Балабанов И.Т. Анализ и планирование финансов хозяйствующего субьекта. - М. : Фининсы и статистика , 1998. - 110 c.
  336 : 658.14/.17.012.12            65.261-93
  Балабанов И.Т. Основы финансового менеджемента : учеб. пособие для сред. спец. учеб.заведений. - М. : Финансы и статистика , 1999. - 510 c.
  658.14/.17.012.32
  Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента : учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений. - М. : Финансы и статистика , 1998. - 478 c.
  658.14/.17.012.32            65.290-93
  Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? - М. : Финансы и статистика , 1994. - 383 c.
  658.14/.17.012.32            65.290-93
  Балабанов И.Т. Сборник задач по финансам и финансовому менеджменту : учеб. пособие. - 2-е изд.,доп . - М. : Финансы и статистика , 2000. - 96 c.
  336 + 658.14/.17.012.32            65.26+65.290-93
  Балабанов И.Т. Сборник задач по финансам и финансовому менеджменту : учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений. - М. : Финансы и статистика , 1998. - 79 c.
  336 + 658.14/.17.012.32            65.26+65.290-93
  Балабанов И.Т. Сборник задач по финансам и финансовому менеджменту : учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений. - М. : Финансы и статистика , 1997. - 79 c.
  336 + 658.14/.17.012.32            65.26+65.290-93
  Балабанов И.Т. Электронная комерция : учеб. пособие для вузов. - СПб. : Питер , 2001. - 335 c. - (Учебники для вузов).
  004.738.6 : 658.6/.9
  Балабанов Л.В. Маркетинговий аудит системи збуту : навч. посібник для вищ. навч. закл. / Л.В.Балабанова, А.В.Балабаниць. - К. : Професіонал , 2004. - 223 c.
  657.6:658.8
  Балагин В.В. Теоретические основы автоматизированного управления : учеб. пособие для вузов. - Минск : Высш. шк. , 1991. - 252 c.
  658.012.011.56
  Балахин Г.С. Организация и планирование конструкторских работ при освоении производства. - М. : Машиностроение , 1986. - 112 c.
  658.512.26
  Бандривский М.И. Что полезно знать водителю легкового автомобиля / М.И.Бандривский, В.Л.Левитан. - К. : Тэхника , 1985. - 207 c.
  629.331.1 + 656.131.05            656.131.05 +629.114.6
  Банк В.Р. Финансовый анализ : учеб.пособие / В.Р.Банк, С.В.Банк, А.В.Тараскина. - М. : ТК Велби:Проспект , 2006. - 344 c.
  658.14/.17.012.12
  Банківський менеджмент : навч. посібник для екон.спец. / О.А.Кириченко, І.В.Гіленко, С.Л.Роголь та ін.; за ред. О.А.Кириченка. - 3-є вид., перероб. і доп . - К. : Знання - Прес , 2002. - 438 c.
  336.71 : 658.012.32
  Банківський менеджмент : підручник / О.А.Кириченко, В.І.Міщенко, В.П.Щербань та ін.; за ред. О.А.Кириченка, В.І.Міщенка. - К. : Знання , 2005. - 831 c. - (Вища освіта ХХІ століття).
  336.71 : 658.012.32
  Банкрутство і санація підприємства: теорія і практика кризового управління / Т.С.Клебанова, О.М.Бондар, О.В.Мозенков; за ред. О.В.Мозенкова. - Харків : Інжек , 2003. - 271 c.
  658.016.7/.8            65.9-93
  Барабаш Н.С. Аналіз господарської діяльності : навч. посібник. - К. : Київ нац. торг.-екон. ун-т , 2005. - 394 c.
  658.012.12
  Бараташевич А.А. Основы художественого конструирования : учебник для втузов. - Минск : Выш. шк. , 1984. - 224 c.
  658.512.23
  Бараташов Л.В. Технико-экономические расчеты при проектировании и производстве машин. - 2-е изд., перераб. и доп . - М : Машиностроение , 1968. - 352 c.
  658.512.4.011.4
  Барвелл Ф.Т. Автоматика и управление на транспорте / пер. с англ. М.И.Мухамедзянова. - 2 - е изд.,испр . - М. : Транспорт , 1990. - 367 c.
  656.05:658.011.56
  Бардаш С.В. Контроль і ревізія. Практикум : навч. посібник для бакалаврів з економіки зі спец. `Облік і аудит` / С.В.Бардаш, В.А.Дерій, Н.І.Петренко. - Житомир : РУТА , 2000. - 382 c.
  657.6            65.053.5
  Баринов В.А. Экономика фирмы: стратегическое планирование. : учеб. пособие для вузов. - М. : КНОРУС , 2005. - 230 c.
  334.7:65.012.23.1
  Барроу К. Бізнес-план : практ. посібник / Колін Барроу.,Пол Барроу, Роберт Браун. - пер. з 3-го англ вид . - К. : Знання , 2002. - 285 c.
  65.012.23            65.290-2
  Барроу К. Бізнес-план : практ. посібник / Колин Барроу, Пол Барроу, Роберт Браун. - пер. з 3-го англ. вид . - К. : Знання , 2001. - 285 c.
  65.012.23            65.290-23
  Басовский Л.Е. Теория экономического анализа : учеб пособие для экон. и управл. спец. вузов. - М. : ИНФРА-М , 2001. - 221 c.
  658.012.122            65.053
  Басовский Л.Е. Управление качеством : учебник / Л.Е. Басовский, В.Б. Протасьев. - М. : ИНФРА-М , 2000. - 211 c.
  658.56
  Батищев И.И. Механизация выгрузки наволочных грузов из бортовых автомобилей и автопоездов. / И.И. Батищев, А.И. Прудниченков, А.С. Субботин. - М. : Траспорт , 1972. - 72 c. - (Гос. науч. исслед. ин-т автомобильного транспорта-).
  656.135.5.073.437.01.54 : 621.869
  Батищев И.И. Организация и механизация погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном траспорте : учебник для автотрансп. техникумов. - 6-е изд., перераб. и доп . - М. : Траспорт , 1988. - 366 c.
  656.135.5.011.54 : 621.869
  Батищев И.И. Организация и механизация погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном траспорте : учебник для автотрансп.техникумов. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Траспорт , 1978. - 223 c.
  656.135.5.011.54 :621.869
  Батищев И.И. Организация и механизация погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном траспорте : учебник для автотрансп. техникумов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Траспорт , 1974. - 216 c.
  656.135.5.011.54:621.869
  Батлук В.А. Охорона праці у будівельній галузі : навч. посібник [для вищ. навч. закл.] / В.А. Батлук, Г.Г. Гогіташвілі. - К. : Знання , 2006. - 550 c.
  658.345 : 69
  Батра Р. Рекламный менеджмент / Раджив Батра, Джон Дж.Маиерс, Дэвид Аакер; пер. с англ. - 5-е изд . - М.; СПб ; К. : Вильямс , 2000. - 780 c.
  659.1 : 658.012.32
  Батра Раджив Рекламный менеджмент / Батра Раджив, Майерс Джон Дж., Аакер Дэвид А.; пер. с англ. - 5-е изд . - М.; СПб; К. : Вильямс , 2004. - 780 c.
  659.1:658.012.32
  Батутіна А.П. Експертиза товарів : навч. посібник для вищ.навч.закл. / А.П.Батутіна, І.В.Ємченко. - К. : ЦУЛ , 2004. - 277 c.
  366.624 + 658.62
  Беднарчук М.С. Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва : навч. посібник для вищ.навч.закл. / М.С.Беднарчук, І.С.Полікарпов. - М. : Центр навч. літ. , 2006. - 557 c.
  658.62(075.8)
  Бедняк М.Н. Управление научно - техническим прогрессом на автомобильном транспорте. - К. : Тэхника , 1989. - 200 c.
  656.13 : 62.001.7
  Бедрій Я.І. Безпека життєдіяльності : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2009. - 285 c.
  658.345(075.8)
  Безбородова Г.Б. Экономия топлива при вождении автомобиля / Г.Б.Безбородова, Н.М.Маяк, А.А.Чалый - К. : Техніка , 1986. - 112 c.
  656.13.065 + 629.331.004.18            656.13.065 + 629.113.004.18
  Безопасность жизнедеятельности : учебник для сред.проф.учеб.заведений / С.В.Белов, В.А.Девисилов, А.Ф.Козьяков и др.; под общ. ред.С.В.Белова. - 5-е изд., испр. и доп . - М. : Высш.шк. , 2006. - 423 c.
  658.345
  Безопасность жизнедеятельности: конспект лекций : пособие для подготовки к экзаменам / авт. - сост. М.И.Басаков. - Ростов н/Д : Феникс , 2003. - 123 c.
  658.345
  Безопасность производственных процессов : справочник / С.В.Белов, В.Н.Бринза, Б.С.Векшин и др.; под общ.ред. С.В.Белова. - М. : Машиностроение , 1985. - 448 c.
  658.345
  Безопасность работ в газовом хозяйстве : сб.офиц.материалов / сост. Л.В.Емельянов, Б.А.Киселев, П.Е.Котляр. - К. : Техника , 1978. - 272 c.
  658.345
  Безопасность работ в химических производствах : сб. офиц. материалов и метод. указаний. - К. : Техника , 1972. - 396 c.
  658.345
  Безопасность технологических процессов и производств. Охрана труда : учеб.пособие для вузов / П.П.Кукин,В.Л.Лапин, Н.Л.Пономарев и др. - 3-е изд., испр . - М. : Высш. шк. , 2004. - 318 c. - (Безопасность жизнедеятельности).
  658.345
  Безопасность технологических процессов и производств. Охрана труда : учеб.пособие для вузов / П.П.Кукин, В.Л.Лапин, Е.А.Подгорный и др. - М. : Высш.шк. , 1999. - 318 c. - (Безопасность жизнедеятельности).
  658.345
  Безопасность труда на производстве.Исследования и испытания : справ. пособие / С.П.Алексеев, Е.И.Андреева-Галанина, И.В.Бабайцев и др.; под ред.В.М. Злобинского. - 2-е изд., перераб. и доп . - М.: : Металлургия , 1976. - 400 c.
  658.345.001.4
  Безопасность труда, санитария и гигиена. : справ.пособие. - М. : Изд-во стандартов , 1990. - 172 c. - ((Терминология; Вып.5).).
  658.345(038)=161.1=111
  Безопасность труда.Указатель отечеств. нормат. - техн.документов, международных и иностранных стандартов Т.1-2. Индивидуальные средства защиты. Воздух окружающей среды и рабочей зоны. - М. : Изд-во стандартов , 1990. - 144 c.
  658.345 : 614.89
  Безпека життєдіяльності : навч.посібник для вищ. навч. закл. / Ю.С.Скобло, Т.Б.Соколовська, Д.І.Мазоренко та ін. - К . : Кондор , 2006. - 417 c.
  658.345(075.8)
  Безпека життєдіяльності : навч.посібник / Ю.С.Скобло, В.Г.Цапко, Д.І.Мазоренко, Л.М.Тіщенко; за ред. В.Г.Цапка. - 3-тє вид., стер . - К. : Знання , 2004. - 397 c.
  658.345
  Безпека життєдіяльності : навч.посібник / Я.І.Бедрій, В.С.Джигарей, А.І.Кидисюк та ін.; за ред. Я.І.Бедрія. - Львів : Афіша , 1999. - 275 c.
  658.345
  Безпека життєдіяльності. : навч.посібник / Ю.С.Скобло, В.Г.Цапко,Д.І. Мазоренко, Л.М.Тіщенко; за ред. В.Г.Цапка. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : Знання -Плюс , 2003. - 397 c.
  658.345
  Безпека людини у життєвому середовищі : навч.посібник / В.І.Голінько, М.В.Шибка, Г.О.Мірошник, О.В.Бесчастний; за ред. В.І.Голінька. - Дніпропетровськ : Вид-ао НГА України , 1998. - 172 c. - (Нац.гірнича Академія).
  658.345
  Безпека людини у життєвому середовищі / за ред. В.І.Голінька - Дніпропетровськ , 1998. - 166 c.
  658.345
  Безпека людини у надзвичайних ситуаціях : навч.посібник / В.І.Голінько, М.Ф.Кременчуцький, В.Г.Клочков та ін.; за ред. В.І.Голінька. - Дніпропетровськ : Вид-во НГА України , 1997. - 128 c. - (Нац.гірнича академія).
  658.345
  Безпека руху автомобільного транспорту. : довідник / Д.В.Зеркалов, П.Р.Левковець, О.І.Мельниченко, О.М.Дмитрієв. - К. : Основа , 202. - 359 c.
  656.13
  Безродный М. С. Автоматизированная система строительного проектирования / М.С.Безродный, В.Я.Фульмахт. - К. : Будівельник , 1978. - 100 c. - (Б-ка строителя. Техн.прогресс).
  658.52.011.56
  Безруких П. С. Бухгалтерский учет : учебник для фин. и фин.-экон.техникумов / П.С.Безруких,А.Н.Кашаев, Д.А.Рогулин; под ред.П.С.Безруких. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Финансі и статистика , 1983. - 374 c.
  657            65.052
  Беклешов В.К. САПР в машиностроении. Организационно-экономические проблемы / В.К.Беклешов, Г.А. Морозова. - Л. : Машиностроение , 1989. - 143 c.
  658.512.011.56.011.46:621.002
  Беленький П.Е. Управление техническим и организационным развитием предприятия / П.Е. Беленький, Ю.Л. Гиттик, Т.В. Ландина. - К. : Тэхника , 1992. - 126 c.
  658.012.32
  Белобжецкий И.А. Ревизия и контроль в промышленности : учеб. пособие для вузов. - М. : Финансы и статистика , 1987. - 294 c.
  657.6            65.9/2/26
  Белобжецкий И.А. Бухгалтерская отчетность и методы ее контроля. - М. : Финансы и статистика , 1985. - 272 c.
  657.6            65.052.230
  Белов А.Н. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях. - М. : Финансы и статистика , 1990. - 174 c.
  657            65.052
  Белов П.С. Основы технологии нефтехимического синтеза : учебник для сред. спец. учеб. заведений. - 2-е изд., перераб . - М. : Химия , 1982. - 279 c.
  665.65.091
  Белов П.С. Основы технологии нефтехимического синтеза : учебник для нефтян. техникумов. - М.;Л. : Химия , 1965. - 377 c.
  665.65.091
  Белоусов Г.М. Средства организационной техники : каталог-справочник. - М. : Экономика , 1985. - 113 c.
  651.2            65.050.9(2)2
  Белуха Н.Т. Бухгалтерский учет на автомобильном транспорте. - М. : Транспорт , 1989. - 260 c.
  656.І3 : 657
  Белянин П.Н. Промышленные роботы. - М. : Машиностроение , 1975. - 400 c.
  621.865.8
  Белянин П.Н. Промышленные роботы и их применение.Робототехника для машиностроения. - 2-е изд, перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1983. - 311 c.
  621.865.8
  Белянин П.Н. Робототехнические системы для машиностроения. - М. : Машиностроение , 1986. - 252 c.
  621.865.8
  Белянин П.Н. Гибкие производственные системы : учеб.пособие для машиностр.техникумов / П.Н.Белянин, М.Ф.Идзон, А.С.Жогин. - М. : Машиностроение , 1988. - 256 c.
  658.52.011.56.012.3
  Бемер С. Fox Pro 2.6 для Windows / пер. с нем. - К. : Торг.-изд. бюро ВНV , 1995. - 463 c.
  004.65            681.3.06
  Бенсон Д. Транспорт и доставка грузов / Д.Бенсон, Дж.Уайтхед; пер. с англ. В.В.Космина. - М. : Транспорт , 1990. - 278 c.
  656.073
  Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия : учеб.пособие для экон. и управл. спец.вузов. - М. : ИНФРА-М , 2002. - 213 c.
  658.012.122            65.053
  Березин Б.И. Самоучитель машинописи. - 5-е изд., испр. и доп . - М. : Легпромбытиздат , 1988. - 176 c.
  651.923            65.050.9(2)2
  Березин Б.И. Школа машинописи : [учебник для серд.проф.уч-щ] - М. : Лег. и пищ. пром-сть , 1984. - 168 c. - (Учебник для сред.проф.уч-щ).
  651.923
  Берлинер Ю.И. Внедрение научно-технических разработок. Проблемы планирования. - М. : Экономика , 1985. - 72 c.
  658.589.012.2
  Берман А.Г. Ритмичность производства в машиностроении и приборостроении.Организационно- экономические вопросы. - Л. : Машиностроение , 1974. - 296 c.
  658.6:(621+681.2)
  Бернстайн Л. А. Анализ финансовой отчетности. Теория, практика и интерпретация / пер. с англ. ; гл. ред. серии Я.В. Соколов. - М. : Финансы и статистика , 1996. - 624 c. - (Серия по бухгалтерскому учету и аудиту).
  658.14/.17.012.122            65.052
  Берсуцкий Я. Г. Информационная система управления предприятием / АН УССР. Ин-т экономики пром-ти. - К. : Наук.думка , 1986. - 167 c.
  658.012.011.56
  Бизнес - план : метод.материалы / Р.Г.Маниловский, Л.С.Юлкина, Н.А.Колесникова и др.; под ред. Р.Г.Маниловского. - 2-е изд., доп . - М. : Финансы и статистика , 1997. - 159 c.
  65.012.23            65.290-23
  Бизнес - план инвестиционного проекта. Отечественный и зарубежный опыт.Современная практика и документация : учеб.пособие / В.М.Попов, П.П.Кураков, Г.В.Медведев и др.; под ред. В.М.Попова. - 4-е изд., перераб и доп . - М : Финансы и статистика , 1997. - 418 c.
  65.012.23 : 330.322
  Бирин Б.В. Механизация абразивных, доводочных и инструментальных работ / Б.В.Бирин, П.А.Воробьев, П.А.Давидов. - М : Машиностроение , 1975. - 41 c. - (Обраб. деталей абразивных эльборовим инструментом).
  621.922: 65.011.54
  Бирман Г. Экономический анализ инвестиционных проектов / Г.Бирман, С.Шмидт ; пер. с англ. под ред.Л.П.Белых. - М : Банки и биржи : ЮНИТИ , 1997. - 631 c.
  330.322 : 658.012.122            65-56
  Бирюкова И.К. Бухгалтерский учет в Украине / И.К.Бирюкова, А.В.Кодрянский. - К. : Знання , 1998. - 407 c.
  657(477)            65.052
  Бідняк М.Н. Виробничі системи на транспорті: теорія і практика : монографія / М.Н.Бідняк,В.В. Біліченко. - Вінниця : УНІВЕРСУМ - Вінниця , 2006. - 176 c.
  656
  Бідняк М.Н. Організація управління : навч. посібник. - К. : А.С.К. , 2003. - 173 c. - (Університетська бібліотека).
  658            65.290.2
  Бізнес-план:технологія розробки та обгрунтування : навч.посібник для вищ.навч.закл. / С.Ф.Покропивний, С.М.Соболь, Г.О.Швиданенко, О.Г.Дерев`янко. - 2-е вид.,доп . - К. : КНЕУ , 2002. - 379 c.
  65.012.23
  Білик В.М. Інформаційні технології та системи. : навч. посібник для вищ.навч. закл. / В.М.Білик,В.С.Костирко. - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 231 c.
  004:658.6
  Білик М.Д. Фінанси підприємств:практикум : навч. посібник для вищ.навч.закл. / М.Д.Білик, Н.Д.Бабяк, О.Б.Соколова. - К. : Центр учбов.літ , 2008. - 194 c.
  658.14.17(076.5)
  Білуха М. Т. Курс аудиту : для студ-в що навч. за осівтньо-професійною програмою підготовки бакалавра з економіки / / М.Т. Білуха - 2-ге вид., перероб. . - К.: : Виша. шк.; Знання , 1999. - 573 c.
  65.05
  Білуха М.Т. Курс аудиту : підручник для бакалаврів з економіки. - К. : Вища шк.:Знання , 1999. - 574 c.
  657.6            65.053.7
  Білуха М.Т. Курс аудиту : підручник для економ. спец.вищ.навч.закл. - 2-вид.,перероб . - К. : Вища шк/:Знання , 1999. - 574 c.
  657.6            65.053.7
  Бланк И. А. Основы финансового менеджмента : в 2 т. Т.1. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Эльга: Ника-Центр , 2004. - 621 c.
  658.14/.17.012.32
  Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. : в 2 т. Т.2. - 2-е изд.,перераб. и доп . - К. : Эльга: Ника-Центр , 2004. - 618 c.
  658.14/.17.012.32
  Бланк И.А Инвестиционный менеджмент. - К. : ИТЕМ : Юнайтед Дондон Трейд Лимитед , 1995. - 447 c.
  658.012.32 : 330.322            65.290-21+65-56
  Бланк И.А. Управление прибылью. - К. : Ника - Центр: Эльга , 1998. - 543 c. - (Б-ка финансового менеджера).
  658.155+338.515
  Бланк И.А. Финансовая стратегия предприятия. - К. : Ника-Центр:Эльга , 2004. - 712 c. - (Б-ка финансового менеджера).
  658.14/.17``313``
  Бланк И.А. Финансовый менеджмент : учебный курс. - К. : Ника-Центр : Эльга , 1999. - 527 c.
  658.14/.17.012.32            65.290-93
  Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера. - К. : Ника-Центр: Эльга , 1998. - 478 c. - (Б-ка финансового менеджера).
  658.14/.17.012.32            65.290-93
  Бланк И.А. Управление активами. - К. : Ника-Центр : Эльга , 2000. - 716 c. - (Б-ка финансового менеджера).
  336.717.061.1 : 658.012.32            65.052
  Бланк І.О. Інвестиційний менеджмент : підручник / І. О. Бланк, Н.М. Гуляєв; за заг. ред А.А.Мазаракі. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т , 2003. - 397 c.
  658.012.32 : 330.322
  Блехерман М.Х. Гибкие производственные системы.Организационно -экономические аспекты. - М. : Экономика , 1988. - 221 c. - (Организация производства).
  658.52.011.56.012.3
  Блощинська В.А. Сучасне деловодство : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч.літ. , 2005. - 319 c.
  651.4/.9
  Блэквелл Э. Как составить бизнес - план / Эдвард Блэквелл; пер. с англ. - М. : ИНФРА-М , 1998. - 159 c.
  65.012.23            65.290-23
  Бовсуновский Я.И. Механизация и автоматизация контрольных операций в машиностроении и приборостроении : учеб. пособие для вузов / Я.И. Бовсуновский, О.Н. Власенко. - К. : Изд-во КГУ , 1968. - 232 c.
  658.562.6.011.5
  Богатко А.Н. Основы экономического анализа хозяйствующего субъекта. - М. : Финансы и статистика , 1999. - 206 c.
  658.012.122            65.053
  Богданов О.А. Основы мастерства: азбука начинающего автоспортсмена / О.А.Богданов , Э.С. Цыганков. - М. : ДОСААФ , 1986. - 85 c.
  656.052+796.57
  Богданович Л.Б. Художественное конструирование в машиностроении - К. : ’’Техніка’’ , 1976. - 181 c.
  658.512
  Боголюбов А.Н. Популярно о роботехнике / А.Н.Боголюбов, Д.А. Никитин. - К. : Наук.думка , 1989. - 198 c.
  621.865.8
  Богоявленська Ю.В. Економіка та менеджмент праці : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Ю.В.Богоявленська, Є.І.Ходаківський. - К. : Кондор , 2005. - 330 c.
  331 + 658.012.32
  Бодди Д. Основы менеджмента / Дэвид Бодди, Роберт Пейтон; пер с англ. Ю.Каптуревский, Ю.Писаренкок; под общ. ред. Ю.Н.Каптуревского. - СПб. : Питер , 1999. - 809 c. - (Европейское издание).
  658.012.32            65.290-21
  Боженко Л.І. Стандартизація, метрологія та кваліметрія у машинобудуванні : навч. посібник для машинобуд. спец. вищ. навч. закл. - Львів : Світ , 2003. - 327 c.
  658.562 + 658.516+006.1+006.91+ 621.753]: 621(075.8)
  Боженко Л.І. Управління якістю, основи стандартизації та сертифікації продукції : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Л.І.Боженко, О.Й.Гутта. - Львів : Афіша , 2001. - 172 c. - (Нац.ун-т ).
  006.015.5 + 006.1+ 006.063+658.62.018.12
  Бойчик І.М. Економіка підприємства : навч. посібник для вищ.навч.закл. / І.М.Бойчик, П.С.Харів, М.І.Хопчан. - К. : Атіка , 2002. - 479 c.
  338.45 + 658
  Бойчик І.М. Економіка підприємства : навч. посібник для вищ.навч.закл. / І.М.Бойчик, П.С.Харів, М.І.Хопчан. - Львів : СПЛОМ , 2000. - 211 c.
  338.45 + 658
  Бойчик І.М. Економіка підприємства : навч посібник / І.М.Бойчик, П.С.Харів, М.І.Ховчан. - Львів : СПЛОМ , 1999. - 211 c.
  338.45 + 658
  Болотников А.А. Товароведение : в 2 т . Т.1. : курс лекций. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : МАУП , 2001. - 215 c. - ((Межрегиональная академия управления персоналом)).
  658.62            30.609
  Болотников А.А. Товароведение : в 2 т. Т.2. : курс лекций. - К. : МАУП , 2002. - 143 c. - ((Межрегиональная академия управления персоналом)).
  658.62            30.609
  Болотников А.А. Товароведение : курс.лекций. - К. : МАУП , 1999. - 158 c. - ((Межрегиональная академия управления персоналом)).
  658.62            30.609
  Большаков А.С. Менеджмент : учеб.пособие. - СПб. : Питер , 2000. - 156 c. - ((Краткий курс)).
  658.012.32(075.8)            65.290-2
  Болюх М.А. Аналіз фінансово - господарської діяльності бюджетних установ : навч. посібник / М.А.Болюх, А.П.Заросило. - К. : КНЕУ , 2008. - 342 c.
  658.012.122
  Болюх М.А. Збірник задач з курсу``Економічний аналіз`` : навч. посібник / М.А.Болюх, М.І.Горбаток. - К. : КНЕУ , 2002. - 232 c.
  658.012.122
  Бондаренко Н.Д. Бухгалтерская и налоговая отчетность : практ. рекомендации по составлению и предоставлению / Н.Д.Бондаренко, Е.В.Хатунцева, М.В.Кавалерс. - Донецк : Сталкер , 1999. - 334 c.
  657.37            65.052
  Бондаренко Н.Д. Практические рекомендации по заполнению отчетных форм бухгалтерского и налогового учета / Н.Д.Бондаренко, И.В.Доценко, М.В.Кавалерс. - Донецк : Сталкер , 1999. - 271 c.
  657.37            65.052
  Бонн А. Мастерство управления автомобилем. Управление на загородной дороге / пер. с фр. В.Д.Козырева. - 2-е изд., стер . - М. : Транспорт , 1985. - 86 c.
  656.13.052
  Борисенко З.Н. Амортизационная политика : монография. - К. : Наук. думка , 1993. - 135 c.
  658.152 : 657.372.3            65.290-5
  Бородкін О.С. Фінансовий облік.Зб.задач для спец. ``Облік і аудит`` : навч. посібник для екон. спец. вищ.навч.закл. - Житомир : Рута : Бутинець , 2002. - 251 c.
  657.15            65.052я73
  Бородулин Ю.Б. Автоматизированное проектирование силовых трансформаторов / Ю.Б.Бородулин, В.А.Гусев, Г.В.Попов. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 264 c.
  621.314.222.6.001.63 : 658.512.011.56
  Бороненкова С.А. Экономический анализ - основа поиска резервов / С.А.Бороненков, Ю.Г.Бондарь. - М. : Финансы и статистика , 1988. - 91 c. - ((Учись анализировать).).
  658.012.122
  Бортницкий П.И. Охрана труда на автомобильном транспорте : учебник для вузов. - К. : Вища шк. , 1988. - 262 c.
  656.13 : 658.345
  Борщ Н. Складський облік. - Харків : Фактор , 2002. - 109 c. - (Б-ка ``Фактора``).
  658.787            65.052 + 65.40
  Борщ Н. Складской учет / Н.Борщ, О.Пироженко. - 2-е изд., перераб. и доп . - Харьков : Фактор , 2002. - 121 c. - ((Б-ка ``Фактор ``).
  658.787            65.052 + 65.40
  Боумен К. Основы стратегического менеджмента / Клифф Боумен; пер. с англ. под ред. Л.Г.Зайцева, М.И.Соколовой. - М. : Банки и биржи: ЮНИТИ , 1997. - 175 c.
  658.012.32 ``313``            65.290-21
  Бочаров В.В. Инвестиционный менеджмент : учеб.пособие. - Спб. : Питер , 2000. - 152 c. - (Краткий курс).
  658.012.32 : 330.322            65.290-21
  Брайловский Н. О. Управление движением транспортных средств / Н. О. Брайловский, Б. И. Грановский. - М. : Транспорт , 1975. - 112 c.
  656.13.05
  Бригхэм Ю. Ф. Энциклопедия финансового менеджмента / сокр. пер. с англ. ; общ. ред. и вступ. ст. Б. Е. Пенькова, В. В. Воронова. - М. : РАГС - Экономика , 1998. - 816 c. - (Гос служба и региональное управление).
  658.14/.17.012.32(031)            65.290-93
  Бриль А. Р. Функционально-стоимостный анализ в экономических расчётах. - Л. : Изд-во ЛГУ , 1989. - 149 c.
  658.011.47
  Бринк И. Ю. Бизнес-план предприятия. Теория и практика : учеб. пособие / И. Ю. Бринк, Н. А. Савельева. - Ростов н/Д : Феникс , 2002. - 378 c. - (Учебники,Учебные пособия).
  65.012.23            65.290-23
  Брудник С. С. Экономические основы надежности АСУП - М. : Машиностроение , 1975. - 160 c.
  658.012.011.56
  Брэддик У. Менеджмент в организации / пер. с англ. - М. : ИНФРА-М , 1997. - 343 c.
  658.012.32            65.290-21
  Будников Н.Ф. Памятка для рабочих обогательных фабрик / Н.Ф.Будников, Н.А.Яковлев. - М. : Недра , 1975. - 112 c.
  622.7.05 : (658.387 + 658.32)
  Буловский П.И. Автоматизация селективной сборки приборов / П.И. Буловский, Г.В. Крылов, В.А. Лопухин. - М. : Машиностроение , 1978. - 232 c.
  681.2 : 621.757 : 658.011.56
  Бункин В.А. Решение задач оптимизации в управлении машиностроительным производством / В.А.Бункин, Б.Я.Курицкий, Ю.А.Сокуренко. - Л. : Машиностроение , 1976. - 232 c.
  658.012.12 : 621
  Буралев Ю.В. Безопасность жизнедеятельности на транспорте : учебник для вузов. - М : Академия , 2004. - 288 c.
  658.345 : 629.067
  Бурда М. Макроэкономика. Европейский текст : учебник / М. Бурда, Ч. Виплош ; пер. с англ. Г.В. Борисова и др.; под ред. В.В. Лукашевича, К.А. Холодилина. - СПб : Судостроение , 1998. - 539 c.
  65.012.2
  Бурдаков С.Ф. Проектирование манипуляторов промышленных роботов и роботизированных комплексов : учеб. пособие для вузов / С.Ф.Бурдаков, В.А.Дьяченко, А.Н.Тимофеев. - М. : Высш. шк. , 1986. - 264 c.
  621.865.8.001.63
  Бусленко В. Н. Наш коллега - робот. - М. : Мол.гвардия , 1984. - 222 c. - (Эврика).
  621.865.8
  Бутинець Ф. Ф. Історія бухгалтерського обліку : в 2 т. Т.1. : навч. посібник для вищ.навч.закл. - 2-ге вид., доп і перероб . - Житомир : РУТА , 2001. - 511 c.
  657(091)            65.052г
  Бутинець Ф. Ф. Аудит : підручник для вищ. навч. закл. - 3-тє вид.,доп. і перероб . - Житомир : РУТА , 2006. - 511 c.
  657.6(075.8)
  Бутинець Ф. Ф. Аудит : підручник для вищ. навч.закл. - 2-е вид., доп. і перероб . - Житомир : Рута , 2002. - 671 c.
  657.6            65.053.7
  Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський облік і контроль.Тести : в 2 т. Т.1. : навч. посібник для вищ. навч. закл. / Ф. Ф. Бутинець, І.І. Пилипенко, Л. В. Чижевська. - 2-е вид., доп. і перероб . - Житомир : Рута :Бутинець , 2002. - 383 c.
  657(076)            65.052
  Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський облік і контроль.Тести : в 2 т. Т.2. : навч. посібник для вищ. навч. закл. / Ф. Ф. Бутинець, І. І. Пилипенко, Л. В. Чижевська. - 2-е вид., доп. і перероб . - Житомир : Рута :Бутинець , 2002. - 378 c.
  657(076)            65.052
  Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків, стандарти і кореспонденція рахунків, звітність : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Ф.Ф.Бутинець, Н.М.Малюга; за ред. Ф. Ф. Бутинця. - 3-тє вид., перероб. і доп . - Житомир : Рута , 2001. - 510 c.
  657            65.052
  Бутинець Ф. Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : підручник для вищ. навч. закл. / Ф. Ф. Бутинець, І. В. Жиглей, В. М. Пархоменко. - 2-ге вид., доп. і перероб . - Житомир : РУТА , 2002. - 542 c.
  657 : 339.5            65.052 : 65.298
  Бутинець Ф. Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : підручник для вищ. навч. закл. / Ф.Ф.Бутинець, І.В.Жиглей, В.М.Пархоменко; за ред. Ф. Ф. Бутинця. - 2-е вид., доп. і перероб . - Житомир : ПП ``РУТА`` , 2001. - 542 c.
  657:339.5            65.052+65.298
  Бутинець Ф. Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Практикум : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Ф. Ф. Бутинець, І. В. Жиглей. - 2-е вид., доп. і перероб . - Житомир : РУТА , 2001. - 223 c.
  657 : 339.5            65.052+65.298
  Бутинець Ф. Ф. Організація бухгалтерського обліку : підруч. для вищ. навч. закл. / Ф. Ф. Бутинець, О. П. Войналович, І. Л. Томашевська; за ред. Ф. Ф. Бутинця. - 4-те вид., доп. і перероб . - Житомир : ПП ``Рута`` , 2006. - 527 c.
  657.1
  Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку : підручник для вищ.навч.закл. - 2-е вид., доп. і перероб . - Житомир : ЖІТІ , 2000. - 640 c.
  657            65.052я73
  Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Ф.Ф.Бутинець, Л.Л.Горецька. - Житомир : Рута , 2002. - 543 c.
  657(1-87)            65.052
  Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку : в 2 т. Т.2. : навч.посібник для вищ.навч.закл. - Житомир : РУТА , 2001. - 511 c.
  657(091)            65.052г
  Бухалков М. И. Организация и нормировние труда : учебник для вузов. - М. : ИНФРА-М , 2007. - 400 c. - (Высш. образование).
  658.310.33 : 331.103.3
  Бухгалтерский учет : в 3 т. Т.2. : сб.нормат.документов / под ред.: П.С. Безруких; сост. В.И.Гупало, Л.З.Шнейдман. - М. : Финансы и статистика , 1988. - 440 c.
  657            65.052
  Бухгалтерский учет : в 3 т. Т.1. : сб.нормат.документов / под ред. П.С.Безрукова; сост. В.И.Гупало, Л.З.Шнейдман. - М. : Финансы и статистика , 1987. - 399 c.
  657.22
  Бухгалтерский учет в Украине. Теория и практика / под ред. А.Н. Коваленко. - Днепропетровск : Баланс - Клуб , 2003. - 527 c.
  657(477)            65.052
  Бухгалтерский учет: нормативная база / сост. Я.Кавторева. - 9-е изд., перераб. и доп . - Х. : Фактор , 2003. - 338 c.
  657            65.052
  Бухгалтерский учет: нормативная база / сост.: С. Ильяшенко. - Х. : Фактор , 2001. - 264 c. - (Б-ка `Фактора`).
  657            65.052
  Бухгалтерський облік : навч. посібник для вищ. навч. закл. / Ю.А. Верига, М.О. Виноградова, Т.В. Гладких та ін.; за ред. Ю.А. Вериги. - К. : Центр учбов. літ. , 2008. - 395 c.
  657            65.052
  Бухгалтерський облік в торгівлі : підручник для вищ.навч.закл. / Ф.Ф.Бутинець, М.В.Кужельний, Ю.І.Осадчий та ін.; за ред.Ф.Ф. Бутинця, Н.М. Малюги. - 2-ге вид., перероб. і доп . - Житомир : Рута , 2002. - 573 c.
  657            65.052.2
  Бухгалтерський облік для менеджерів та економістів.Зб.задач і вправ : навч. посібник для вищ. навч.закл. / Ф.Ф.Бутинець та ін.; за ред.Ф.Ф. Бутинця. - Житомир : РУТА , 2001. - 444 c.
  657            65.052
  Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах : підручник для екон. спец. вищ. навч.закл. / М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієнко, Л.Г. Панченко та ін.; за ред. М.Ф. Огійчука. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : Вища освіта , 2003. - 799 c.
  657.1 : 631.1            65.052
  Бухгалтерський облік у бюджетних установах : навч.посібник / Ф.Ф.Бутинець, О.П.Вайналович, Т.П.Остапчук та ін.; за ред.:Ф.Ф. Бутинця. - Житомир : Рута , 2004. - 447 c.
  657 : 061.1            65.052.21
  Бухгалтерський облік у громадському харчуванні : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Ф.Ф. Бутинець, Л.М. Янчева, О.М. Глущук та ін.; за ред.:Ф.Ф. Бутинця. - Житомир : Рута , 2002. - 439 c.
  657:64.02            65.052.5
  Бухгалтерський облік у сільському господарстві : навч.посібник для вищ.навч.закл. / М.Я. Дем`яненко, В.В.Зіновчук, О.М.Петрук та ін.; за ред.: Ф.Ф. Бутинця, М.М. Коцупатрого. - Житомир : Рута , 2003. - 511 c.
  657 : 631.1            65.052
  Бухгалтерський облік у сільському господарстві : підручник для вищ.навч.закл. / П.Я. Хомин та ін.; за ред.: Ю.Я. Литвина. - К. : Вища шк. , 1993. - 607 c.
  657 : 631.1            65.052.232
  Бухгалтерський облік: нормативна база / уклад.: О.Руденко. - Харків : Фактор , 2003. - 310 c.
  657            65.052(4УКР)
  Бухгалтерський облік: Основи обліку. Фінансовий облік. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік : навч. посібник для вищ. навч. закл. / В. Сопко, З. Гуцайлюк, М. Щирба, М.Бенько. - Тернопіль : Астон , 2005. - 495 c.
  657            65.052
  Бухгалтерський словник / за ред.: Ф.Ф. Бутинця. - Житомир : Рута , 2001. - 221 c.
  657(038)            65.052
  Бухгалтерський управлінський облік : підручник для вищ.навч.закл. / Ф.Ф. Бутинець, Т.В. Давидюк, З.Ф. Канурна та ін.; за ред. Ф.Ф. Бутинця. - 3-тє вид., доп. і перероб . - Житомир : Рута , 2005. - 479 c.
  657.4 : 658.012
  Бухгалтерський фінансовий облік : підручник для вищ.навч.закл. / Ф.Ф. Бутинець, А.М. Герасимович, Н.М. Малюта та ін.; за ред.Ф.Ф. Бутинця. - 7-ме вид., доп. і перероб . - Житомир : Рута , 2006. - 831 c.
  657.15            65.052
  Бухгалтерський фінансовий облік : підручник для вищ.навч.закл. / Ф.Ф. Бутинець, А.М. Герасимович, Г.Г Кірейцев та ін.; за ред. Ф.Ф. Бутинця. - 5-те вид., доп. і перероб . - Житомир : Рута , 2003. - 723 c.
  657.15            65.052
  Бухгалтерський фінансовий облік : підручник для вищ.навч.закл. / Ф.Ф.Бутинець, О.С.Бородкін, А.М.Герасимович та ін.; за ред. Ф.Ф. Бутинця. - 4-те вид., доп. і перероб . - Житомир : Рута , 2002. - 687 c.
  657.15            65.052
  Бухгалтерський фінансовий облік. Конспект лекцій : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Н.М.Малюга, Т.В.Барановска, О.П.Вайналович та ін.; за ред. Ф.Ф. Бутинця. - 3-тє вид., доп. і перероб . - Житомир : Рута , 2005. - 319 c.
  657.15            65.052
  Бухгалтерський фінансовий облік. Практикум : навч. вид. для вищ. навч.закл. / Ф.Ф.Бутинець та ін.; за ред.Ф.Ф. Бутинця, Л.В. Чижевської. - 3-тє вид., доп. і перероб . - Житомир : ЖІТІ , 2001. - 512 c.
  657.15            65.052я73
  Бухгалтерський фінансовий облік.Конспект лекцій : навч.посібник для вищ. навч. закл. / за ред.Ф.Ф. Бутинця. - Житомир : Рута , 2001. - 286 c.
  657.15            65.052
  Бухгалтерський фінансовий облік: Конспект лекцій : навч.посібник для вищ.навч.закл. / за ред. Ф.Ф. Бутинця. - 2-ге вид., доп. і перероб . - Житомир : Рута , 2003. - 299 c.
  657.15            65.052
  Бухгалтерський фінансовий облік: практикум : навч.посібник для вищ.навч.закл. / за ред.Ф.Ф. Бутинця, Л.В. Чижевської. - Житомир : Рута , 2001. - 511 c.
  657.15            65.052
  Быков В. П. Методика проектирования объектов новой техники : учеб. пособие для машиностроит. спец. вузов. - М. : Высш.шк. , 1990. - 168 c.
  658.589
  Быков В. П. Методическое обеспечение САПР в машиностроении. - Л. : Машиностроение , 1989. - 254 c.
  658.512.011.56:621.002
  Бычкова С.М. Аудит:ситуации, примеры, тесты : учеб. пособ. для экон. спец. вузов / С.М. Бычкова, Н.Н. Карзаева. - М. : Аудит, ЮНИТИ , 1999. - 127 c.
  657.6            65.053.7
  Бюджетний менеджмент : навч. посібник / Л.В. Панкевич, М.А. Зварич, П.Я. Могиляк, Б.І. Хомічак. - К. : Знання , 2006. - 293 c.
  336.14.01:658.012.32(075.8)
  Бюджетний менеджмент : підруч. / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова; за ред. В. Федосова. - К. : КНЕУ , 2004. - 864 c.
  336.14.01:658.012.32
  Бюджетний менеджмент.Практикум : навч. посібник / В. Федосов, С. Кондратюк, Л. Сафонова та ін.; за заг. ред. В. Федосова. - К. : КНЕУ , 2005. - 420 c.
  336.14.01:658.012.32
  В.И. Докунин Резервы роста производительности труда в машиностроении - М. : Машиностроение , 1971. - 264 c.
  658.387
  В.М. Черненький Розработка САПР : 10. Т.9. Имитационное моделирование - М. : Высш. шк. , 1990. - 110, 111 c.
  658.512.22.011.56
  Ваганов В. И. Самоучитель безопасной езды / В. И. Ваганов, А. А. Пинт. - М. : Знание , 1991. - 239 c.
  656.13.08
  Вайнтруб Д. А. Холодная штамповка в мелкосерийном производстве : справ. пособие / Д. А. Вайнтруб, Ю. М. Клепиков; под ред. С. П. Митрофанова. - Л. : Машиностроение , 1975. - 240 c.
  621.73.073 : 658.524(031)
  Вайнштейн Л. И. Памятка населению по электробезопасности. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 64 c.
  658.345 : 621.31.004
  ВальковВ. М. Контроль в ГАП. - Л. : Машиностроение , 1986. - 232 c.
  658.52.011.56.012.3 : 658.562.011.56
  Варламов В. А. Что надо знать водителю о себе. - М. : Транспорт , 1990. - 191 c.
  656.13.08
  Василенко В. А. Ситуаційний менеджмент : навч. посібник для вищ. навч. закл. / В.А.Василенко, В.І.Шостка. - К. : ЦУЛ , 2003. - 284 c.
  658.012.32            65.290-21
  Василенко В. О. Антикризове управління підприємством : навч. посібник. - 2-ге вид., випр. і доп . - К. : Центр навч. літ. , 2005. - 501 c.
  658.016.7
  Василенко В. О. Антикризове управління підприємством : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : ЦУЛ , 2003. - 503 c.
  658.016.7            65.290-2
  Василенко В. О. Виробничий (операційний) менеджмент : навч. посібник / В. О. Василенко, Т. І. Ткаченко. - 2-ге вид., виправ. і доп . - К. : Центр навч. літ , 2005. - 530 c.
  658.012.32
  Василенко В. О. Виробничий (операційний) менеджмент : навч. посібник для вищ. навч.закл. / В. О. Василенко, Т. І. Ткаченко. - К. : ЦУЛ , 2003. - 530 c.
  658.012.32            65.290-21
  Василенко В. О. Інноваційний менеджмент : навч. посібник для вищ. навч.закл. / В. О. Василенко, В. Г. Шматько. - К. : ЦУЛ , 2003. - 439 c.
  658.012.32:330.341.1            65.290-21
  Васильев А. П. Эксплуатация автомобильных дорог и организация дорожного движения : учебник для вузов / А.П.Васильев, В.М.Сиденко; под ред. А. П. Васильева. - М. : Транспорт , 1990. - 301 c.
  656.13
  Васильев В. Н. Организационно-экономические основы гибкого производства : учеб. пособие для машиностр. спец. вузов / В. Н. Васильев, Т. Садовская. - М. : Высш. шк. , 1988. - 272 c.
  658.52.011.56.012.3
  Васильев Г. А. Технико-экономические расчеты новой техники. - М. : Машиностроение , 1977. - 200 c.
  658.589.011
  Васильев Г. А. Ускорение автоматизации производства на предприятии. Вопросы социально - экономической эффективности. - М. : Экономика , 1988. - 159 c.
  658.011.56            65.0(2)-5
  Васильев Г. Н. Автоматизация проектирования металлорежущих станков. - М. : Машиностроение , 1987. - 280 c.
  621.9.06 :658.512.011.56
  Васильев Д.В. Делопроизводство на компьютере : практ. рекомендации. - М. : ПРИОР , 1997. - 224 c.
  651.4/.9 : 004.91
  Васильчук М. В. Основи охорони праці : підруч. для проф.- техн. навч. закл. / М. В. Васильчук, Л. Е. Винокурова, М. Я. Тесленко. - К. : Просвіта , 1997. - 207 c.
  658.345
  Васюренко О. В. Банківський менеджмент : посіб. для вищ.навч.закл. - К. : Академія , 2001. - 317 c. - (Альма-матер.).
  336.71:658.012.32
  Васюренко О. В. Економічний аналіз діяльності комерційних банків : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / О. В. Васюренко, К. О. Волохата. - К. : Знання , 2006. - 463 c. - (Вища освіта XXI століття).
  336.71:658.012.122(075.8)
  Ващенко Т. В. Математика финансового менеджмента. - М. : Перспектива , 1996. - 80 c.
  658.14/.17.012.32            65.290-93
  Введение в бухгалтерское дело : рекомендовано ин-том банков.дела / пер. с англ. О. Т. Марьяновича; под ред. М. А. Гольцберга, Л. М. Хасан-Бек. - К., М. : Торг.-изд. бюро ВНУ: Бином , 1994. - 383 c.
  657            65.052
  Вентильные электродвигатели малой мощности для промышленных роботов / В. Д. Косулин, Г. Б. Михайлов, В. В. Омельченко, В.В.Путников. - Л. : Энергоатомиздат , 1988. - 182 c.
  621.865.8-83 : 621.313.13-181.48
  Верба В. А. Проектний аналіз : підручник / В. А. Верба, О. А. Загородніх. - К. : КНЕУ , 2000. - 322 c.
  330.322:65.01.001.1            65.053
  Вербицкая Л. В. Организация бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса в Украине : учеб. пособие. - К. : МАУП , 2000. - 116 c.
  657.017.3            65.052.21
  Веретенников В. І. Управління проектами : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. І. Веретенников, Л. М. Тарасенко, Г. І. Гевлич. - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 279 c.
  65.01.001.1            65.012.23
  Вермишев Ю. Х. Основы автоматизации проектирования. - М. : Радио и связь , 1988. - 279 c.
  658.512.011.56
  Веселов П.В. Современное деловое письмо в промышленности. - 3-е изд.,перераб. и доп . - М. : Изд-во стандартов , 1990. - 160 c.
  651.75            65.050.9(2)2
  Веснин В. Р. Основы менеджмента : курс лекций для студентов вузов. - М. : Знание , 1996. - 469 c.
  658.012.32(075.8)            65.290-21
  Веснин В. Р. Основы менеджмента : учебник - 2-е изд . - М. : Триада ЛТД , 1997. - 383 c. - (Ин-т междунар.права и экономики им.А.С.Грибоедова).
  658.012.32(0758)            65.290-21
  Ветлинский В. Н. Автоматические системы управления движением автотранспорта / В. Н. Ветлинский, А. В. Осипов. - Л. : Машиностроение , 1986. - 216 c.
  656.13.05 : 653.012.011.56
  Вечко Ю. И. Оргтехника и технологическое оснащение рабочих мест / Ю. И. Вечко, В. М. Эйбиндер. - Л. : Лениздат , 1985. - 124 c. - (Новаторы Ленинграда предлагают ``Интенсификация-90).
  658.382.015.12
  Викентьев И. Л. Приемы рекламы и Publik Relations : ч.1. - 4-е изд., доп . - СПб : Бизнес-Пресс , 1999. - 251 c. - (система ``ТРИЗ-ШАНС``).
  659.1            76.006.5
  Виноградський М.Д. Менеджмент в організації : навч. посіб.для вищ. навч.закл. / М.Д. Виноградський, А.М.Виноградська, О.М. Шканова. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : Кондор , 2002. - 652 c.
  658.01.32 : 061            65.290-21
  Виноградський М.Д. Організація праці менеджера : навч. посіб. для вищ. навч.закл. / М.Д. Виноградський, А.М. Виноградська, О.М. Шканова. - К. : Кондор , 2002. - 516 c. - (Київ.екон. ін-т менеджменту).
  658.01.32-057.212 : 331.103
  Винославский В.Н. Автоматизация проектирования систем электроснабжения : учеб. пособие для вузов. - К. : Выща шк. , 1988. - 208 c.
  658.512.011.56
  Виссема Х. Менеджмент в подразделениях фирмы. Предпринимательство и координация в децентрализованной компании / Ханс Виссема; пер.с англ. Н.А.Нуреева. - М. : ИНФРА -М , 1996. - 287 c.
  658.012.32            65.290-21
  Виханский О.С. Менеджмент : учебник для экон. спец. вузов / О.С.Виханский,А.И.Наумов. - 3-е изд . - М. : Гардарика , 2000. - 528 c.
  658.012.32            65.290-21
  Виханский О.С. Практикум по курсу ``Менеджмент `` / О.С.Виханский, А.И.Наумов; под ред. А.И.Наумова. - М. : Гардарика , 1998. - 281 c.
  658.012.32            65.290-21
  Виханский О.С. Стратегическое управление : учебник для вузов. - М. : Изд-во МГУ , 1995. - 250 c.
  658.012.32``313 ``            65.050.2
  Виханский О.С. Менеджмент : учебник для экон.спец.вузов / О.С.Виханский, А.И.Наумов. - 3-е изд . - М. : Гардарика , 1999. - 527 c.
  658.012.32            65.290-21
  Виханский О.С. Менеджмент : учебник для экон.спец.вузов / О.С.Виханский, А.И.Наумов. - 3-е изд . - М. : Гардарика , 1998. - 527 c.
  658.012.32            65.290-21
  Вітвитцька Н. С. Контроль і ревізія : навч.- метод. посіб. / / Н.С. Вітвицька, О.Е. Кузмінська - К.: : КНЕУ , 2000. - 166 c.
  65.053.5
  Вітвицька Н.С. Контроль і ревізія : навч. посіб. для самостійн. вивч. дисципліни / Н.С. Вітвицька, О.Е. Кузьмінська. - К. : КНЕУ , 2000. - 166 c.
  657.6            65.053.5
  Владзиевский А.П. Автоматические линии в машиностроении Т.1. - М. : Машгиз , 1958. - 430 c.
  658.527.011.56
  Владзиевский А.П. Основы автоматизации производства в машиностроении : учебник для техникумов / А.П.Владзиевский, А.П.Белоусов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1974. - 352 c.
  621.91 : 658.011.56
  Владимирська Г.О. Реклама : навч.посібник для вищ.навч. закл. / Г.О. Владимирська, П.О. Владимирський. - К. : Кондор , 2006. - 332 c.
  659.1
  Власенко В.М. Хозяйственный расчет на транспорте АПК / В.М.Власенко, А.И.Пилипченко. - У. : Урожай , 1989. - 160 c.
  656.137 : 658.155
  Власов А.Ф. Безопасность при работе на металлорежущих станках. - М. : Машиностроение , 1977. - 121 c.
  658.345
  Власова А.В. Основи товарознавства непродовольчих товарів : навч. посіб.для ВНЗ - К. : Центр навч. літ-ри , 2006. - 206 c.
  658.62:339.166.84
  Власова А.М. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. / А.М. Власова, Н.В. Краснокутська - К. : КНЕУ , 1997. - 92 c.
  658.012.32:001.895:330.341.1            65.290-21
  Внешнеторговая политика.Опыт реформ / Дж.Шэш,В.Томас; Пер.с англ. - М. : ИНФРА-М , 1996. - 361 c.
  65.428
  Внутрішній економічний механізм підприємства : навч. посібник / П.В.Круш, С.О.Тульчинська, Р.В.Тульчинський та ін. - К. : ЦУЛ , 2008. - 204 c.
  658(075.8)
  Водяная система регулирования паровых турбин / В.Н.Веллер, Г.А.Киракосянц, Д.М.Левин, В.В.Лыско; под общ. ред. В.Н.Веллера. - М. : Энергия , 1970. - 264 c.
  621.165
  Войнаренко М.П. Корпоративні цінні папери : обліково - фінансовий аспект : монографія / М.П.Войнаренко, С.З.Мошенський, Н.А.Пономарьова. - Житомир : ЖДТУ , 2006. - 259 c. - (Житомір. держ.техн.ун-т).
  336.763 : 657.422.4
  Войненко В.М. Эргономические принципы конструирования / В.М.Войненко, В.М.Мунипов. - К. : Тэхника , 1988. - 119 c.
  658.512.23 : 331.101.1
  Войтко С.В. Менеджмент у телекомунікаціях : навч.посібник / С.В.Войтко, К.П.Ангелов. - К. : Знання , 2007. - 295 c.
  621.39 :658.012.32
  Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент : підручник. - К. : КНЕУ , 1998. - 268 c.
  658.012.32 : 339.138            65.290-2
  Волгин В.В. Склад: организация, управление, логистика. - 8-е изд., перераб, и доп . - М. : Дашков и К , 2007. - 729 c.
  658.78
  Волков В.И. Организация машинной обработки экономической информации : учебник для вузов / В.И.Волков, А.Н.Романов . - 2-е изд., перераб, и доп . - М. : Финансы и стастистика , 1988. - 400 c.
  658.012.011.56 : 004
  Волков Ю.Н. Безопасность производственных процессов в машиностроении. - М.; Л. : Машиностроение , 1972. - 162 c.
  658..345
  Волкова К.А. Структура производственного объединения. Положение об отделах. Должностные инструкции : справ. пособ. / К.А. Волкова, Ф.К. Казакова, А.С. Симонов; под. ред.:А.И. Бужинского, В.Ф. Палия. - М : Экономика , 1987. - 318 c.
  658.014.12
  Волкотруб И.Т. Основы комбинаторики в художественном конструировании : учеб. пособ. для техникумов. - К. : Вища шк. - 160 c.
  658.512.23
  Волкотруб И.Т. Основы художественного конструирования. Моделирование материалов и биоформ : учеб. пособ. для сред. спец. учеб. завед. - К. : Вища шк. , 1982. - 151 c.
  658.512.23
  Володин В.В. Автоматизация проектирования летательных аппаратов. - М. : Машиностроение , 1991. - 256 c.
  629.7.001:658.512.011.56
  Волосов С.С. Приборы для автоматического контроля в машиностроении : учеб. пособие для вузов / С.С. Волосов, Е.И. Педь. - 2-е изд . - М. : Изд-во стандартов , 1975. - 336 c.
  658.562 : 681.2
  Волосов С.С. Основы точности активного контроля размеров. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1969. - 356 c.
  658.562 : 53.08
  Волоха А.В. Microsoft SQL Server 2005. Новые возможности. - СПб. : Питер , 2006. - 304 c.
  004.65
  Волчкевич Л.И. Комплексная автоматизация производства / Л.И.Волчкевич, М.П.Ковалев, М.М.Кузнецов. - М. : Машиностроение , 1983. - 269 c.
  621.001 : 658.012.011.56
  Волчкевич Л.И. Надежность автоматических линий : учеб.пособие для вузов / под ред. Г.А.Шаумяна. - М. : Машиностроение , 1969. - 308 c.
  658.527.011.56-192(075.8)
  Волчкевич Л.И. Автоматы и автоматические линии : в 2 т. Т.2. Системы управления и целевые механизмы : учеб.пособие для машиностр.вузов / Л.И.Волчкевич, М.М.Кузнецов, Б.А.Усов; под ред. Г.А.Шаумяна. - М. : Высш.шк. , 1976. - 336 c.
  621.9.05-52 : 658.527.011.56
  ВолчкевичЛ.И. Автоматы и автоматические линии : в 2 т. Т.1 . Основы проектирования : учеб пособие для машиностр. вузов / Л.И. Волчкевич, М.М. Кузнецов, Б.А. Усов; под ред. Г.А. Шаумяна. - М. : Высш. шк. , 1976. - 230 c.
  621.9.06-52 : 658.527.011.56
  Вопросы динамики торможения и рабочих процесов тормозных систем автомобилей / В.Б Генбом, Г.С. Гудз, В.А. Демьянюк и др.; под общ.ред. Б.Б. Генбома. - Львів : Вища шк. , 1974. - 243 c.
  629.331-529:656.13.052.444            629.113-592
  Вороничев Н.М. Автоматические линии из агрегатных станков / Н.М. Вороничев, Ж.Э. Тартаковский, В.Б. Генин. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1979. - 487 c.
  621.9.06-112.6 :658.527.011.56
  Вудсон У. Справочник по инженерной психологии для инженеров и художников-конструкторов / У.Вудсон, Д.Коновер; пер. с англ. - М. : Мир , 1968. - 518 c.
  658.512.23 : 159.9
  Вукобратович М. Неадаптивное и адаптивное управление манипуляционными роботами / М.Вукобратович, Л.Стокич, Н.Кирчанский; пер. с англ.А.В.Назаровской, С.Л.Зенкевича; под ред. Е.П.Попова, А.С.Ющенко. - М. : Мир , 1989. - 376 c.
  621.865.8 :681.51
  Вулгаков Э.Б. Соосные зубчатые передачи : справочник. - М. : Машиностроение , 1987. - 256 c. - (БК: Б-ка конструктора).
  621.833.065.1
  Выдрин В.Н Автоматизация прокатного производства : учебник для вузов / В.Н.Выдрин, А.С.Федосиенко. - М. : Металургия , 1984. - 472 c.
  621.771 : 658.011.56
  Гавва В.Н. Потенціал підприємства,формування та оцінювання : навч. посібник для вищ.навч.закл. / В.Н.Гавва, Е.А.Божко. - К. : Центр навч.літ , 2004. - 221 c.
  658.012.23
  Гавриш А.Н. Автоматизация технологической подготовки машиностроительного производства / А.Н.Гавриш, А.И.Ефремов. - К. : Техника , 1983. - 215 c.
  658.512.011.56 : 621            658.512
  Гавриш А.П. Гибкие робототехнические системы : учебник для втузов / А.П.Гавриш,Л.С. Ямпольский. - Киев : Вища шк. , 1989. - 406 c.
  621.865.8
  Гавриш А.П. Роботизированные механообрабатывающие комплексы машиностроительного производства / А.П.Гавриш, Б.М.Воронец. - К. : Техніка , 1984. - 197 c.
  621 865.8 : 621.002
  Гаджинский А.М. Практикум по логистике. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Маркетинг , 2001. - 178 c.
  658.7            65.40
  Гаджинский А.М. Практикум по логистике. - М. : Маркетинг , 1999. - 128 c.
  658.7            65.40
  Гаевая Л.А. Средства индивидуальной защиты глаз и лица на производстве. - М. : Машиностроение , 1975. - 158 c.
  658.345 + 614.89
  Гажаман В.І. Електробезпека на виробництві : навч.посібник. - 2-е вид.,стер . - К. : Охорона праці , 2002. - 266 c.
  658.345 : 621.31.004
  Галимов Ж.Ф. Методы анализа катализаторов нефтепереработки / Ж.Ф.Галимов, Г.Г. Дубинина, Р.М. Масагутов. - М. : Химия , 1973. - 192 c.
  665.6
  Галушка З.І. Стратегічний менеджмент : навч.-метод.посібник для вищ.навч.закл. / З.І.Галушка, І.Ф.Комарницький. - Чернівці : Рута , 2006. - 247 c. - (Чернівецький нац.ун-т ім. Ю.Федьковича).
  658.012.32.313
  Галушко В.Г. Случайные процессы и их применение на автотранспорте / под ред.И.Н.Коваленко. - К. : Вища шк. , 1980. - 271 c.
  656.13:517.8
  Галущак М.П. Організація виробництва у прикладах та задачах : навч. посібник [для вищ. навч. закл.] / М.П.Галущак, А.О.Оксентюк, І.Б.Гевко. - К . : Кондор , 2010. - 212 c.
  658.5 (075.8)
  Гамрат-Курек Л.И. Экономика инженерных решений в машиностроении. - М. : Машиностроение , 1986. - 256 c.
  621.002:658.012.122
  Гандзюк М.П Основи охорони праці : підручник для вищ.навч.закл. / М.П.Гандзюк,Є.П.Желібо,М.О.Халімовський; за ред.М.П.Гандзюк. - 3-є вид . - К. : Каравела , 2006. - 389 c.
  658.345
  Гапоненко А.Л Ускорение реконструкции и обновление производства. - М. : Мысль , 1988. - 174 c.
  658.016.7            65.050.9(2)2
  Гарасим П.М. Курс фінансового обліку : навч.посібник / П.М. Гарасим, Г.П. Журавель, П.Я. Хомин. - К. : Знання , 2007. - 566 c.
  657.15(075.8)
  Гарасим П.М. Наскрізні блоки кореспонденції рахунків бухгалтерської обліку : навч. посібник для вищ.навч.закл. / П.М. Гарасим, Р.Ф. Бруханський, П.Я. Хомин. - Тернопіль : Астон , 2003. - 267 c.
  657.4
  Гардан И. Машинная графика и автоматизация конструирования / И.Гардан, М.Люка; пер. с фр.; под. ред. Баяковского. - М. : Мир , 1987. - 270 c.
  004.92 + 658.512.22.011.56
  Гафт Л. Подсистема управления научно-исследовательскими работами в отрасли / Л.Ш.Гафт, Ю.С.Красов. - М. : Статистика , 1976. - 56 c. - (Автоматизированные системы управления ).
  658.012.011.56
  Гафт Л.Ш. Проблемы создания АСУ местной промышленностью в регионе / Л.Ш.Гафт, В.А.Нестеров, В.А.Синицын. - М. : Статистика , 1979. - 157 c.
  658.012.011.56
  Гевко Б.М. Технологічна оснастка. Контрольні пристрої : навч. - метод посібник / Б.М.Гевко, М.Г.Дичковський, А.В.Матвійчук. - К . : Кондор , 2009. - 219 c.
  658.562 : 621.81
  Гевко І.Б. Організація виробництва : теорія і практика : підручник для вищ. навч. закл. / І.Б.Гевко, А.О.Оксентюк, М.П.Галущак. - К . : Кондор , 2008. - 176 c.
  658.5 (075.8)
  Гевко І.Б. Операційний менеджмент : навч.посібник. - К. : Кондор , 2007. - 226 c.
  658.012.32
  Гельман Г.А. Автоматизированные системы управления энергоснабжением промышленных предприятий. - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 256 c.
  658.26.011.56
  Гельмерих Р. Введение в автоматизированное проектирование / Р.Гельмерих, П.Швиндт; пер. с нем. Г.М.Родова, Я.Е.Львовича; под ред. В.Н.Фролова. - М. : Машиностроение , 1990. - 172 c.
  658.512.22.011.56
  Геминтерн В.И. Методы оптимального проектирования / В.И.Геминтерн, Б.М.Каган. - М. : Энергия , 1980. - 159 c.
  658.512.22.011.56
  Генкин В.Л. Системы распознания автоматизированных производств / В.Л. Генкин, И.Л.Ерош,Э.С.Москалек. - Л. : Машиностроение , 1988. - 245 c.
  681.5:658.52.011.56
  Гераисменко О.Н. Листоштамповочные комплексы для серийного и мелкосерийного производства / О.Н.Герасименко, А.Х.Тлибеков. - М. : Машиностроение , 1987. - 127 c.
  621.983 : 658.524
  Герасимов Б.И. Управление качеством : учеб. пособие для вузов / Б.И.Герасимов, Н.В.Злобина, С.П.Спиридонов. - М. : КНОРУС , 2005. - 270 c.
  006.015.5+658.62.018.12(075.8)
  Герчанівська П.Е. Культура управління : навч.посібник для вищ.навч.закл. / П.Е.Герчанівська, К.М.Левківський, І.І.Федорова. - К. : Політехніка , 2005. - 151 c.
  316.7 : 658.012.32
  Герчикова И.Н. Менеджмент. Практикум : учеб. пособие для вузов. - М. : Банки и биржи:ЮНИТИ , 1998. - 335 c.
  658.012.32            65.290-21
  Герчикова И.Н. Менеджмент : учебник для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : ЮНИТИ , 2003. - 501 c.
  658.012.32            65.290-21
  Герчикова И.Н. Менеджмент : учебник для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Банки и биржи, ЮНИТИ , 1997. - 501 c.
  658.012.32            65.290-21
  Герчикова И.Н. Менеджмент : учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Банки и биржи, ЮНИТИ , 1995. - 478 c.
  658.012.32            65.290-21
  Герчикова И.Н. Финансовый менеджмент. - М. : КОНСАЛТБАНКИР , 1996. - 204 c.
  658.14/.17.012:32            65.261-93
  Гешвинде Э. Разработка Web-приложений на PHP и PostgreSQL.Руководство разроботчика и администратора. / Э.Гешвинде,Г.- Ю.Шениг; пер. с англ. : Диа СофтЮП , 2003. - 598 c.
  004.655 : 004.738.5
  Гибкие производственные комплексы / В.А. Лещенко,В.М.Киселев, Д.А.Куприянов и др.; под ред. П.Н.Белянина.,В.А.Лещенко. - М. : Машиностроение , 1984. - 384 c.
  658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы сборки / П.И.Алексеев.,А.Г.Герасимов.,Э.П.Давыденко и др.; под общ.ред. А.И.Федотова. - Л. : Машиностроение , 1989. - 348 c. - (ГПС.Гиб.произв.системы).
  621.757 : 658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы Японии / пер. с япон. А.Л.Семенова; под.ред.Л.Ю.Лищинского. - М. : Машиностроение , 1987. - 230 c.
  658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы, промышленные роботы, робототехнические комплексы : в 14 т. Т.1. Гибкие механообрабатывающие производственные системи : практ.пособие / Б.И.Черпаков, И.В.Брук; под ред. Б.И.Черпакова. - М. : Высш.шк. , 1989.
  658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы, промышленные роботы, робототехнические комплексы : в 14 т. Т.11. Перспективы развития гибких производственных систем : практ. пособие / В.Н.Васильев; под ред. Б.И.Черпакова. - М. : Высш.шк. , 1989. - 108 c.
  658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы, промышленные роботы, робототехнические комплексы : в 14-ти т. Т.6. Робототехнические комплексы : практ. пособие / Б.И. Черпаков,В.Б.Великович; под ред. Б.И.Черпакова. - М. : Высш.шк. , 1989. - 95 c.
  658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы, промышленные роботы, робототехнические комплексы : в 14 т. Т.7. Контроль и диагностика в ГПС : практ.пособие / М.С.Городецкий,Д.Л.Введенский; под ред. Б.И.Черпакова. - М. : Высш.шк. , 1989. - 94 c.
  658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы, промышленные роботы, робототехнические комплексы : в 14 т. Т.8. Управление ГПС и РТК : практ.пособие / А.М.Берман,В.М.Олевский,Е.В.Судов; под ред. Б.И.Черпакова. - М. : Высш.шк. , 1989. - 94 c.
  658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы, промышленные роботы, робототехнические комплексы : в 14 т. Т.9. САПР в ГПС ( Система автоматизированного проектирования) : практ.пособие / Д.Я.Ильинский; под ред. Б.И.Черпакова. - М. : Высш.шк. , 1990. - 93 c.
  658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы, промышленные роботы, робототехнические комплексы : в 14-ти т. Т.10. Гибкие автоматизированые линии массового и крупносерийного производства : практ.пособие / Б.И.Черпаков.,В.В.Земляной.,А.Н.Феофанов и др.; под ред. Б.И.Черпакова. - М. : Высш.шк. , 1989. - 111 c.
  658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы, промышленные роботы, робототехнические комплексы : в 14 т. Т.12. Оперативно - производственное планирование ГПС : практ.пособие / М.Х.Блехерман; под ред. Б.И.Черпакова. - М. : Высш.шк. , 1989. - 91 c.
  658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы, промышленные роботы, робототехнические комплексы : в 14 т. Т.13. ГПС для сборочних работ : практ.пособие / В.Н.Давыгора; под ред. Б.И.Черпакова. - М. : Высш.шк. , 1989. - 108 c.
  658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы, промышленные роботы, робототехнические комплексы : в 14-ти т. Т.14. Современный электропривод станков с ЧПУ и промышленных роботов : практ.пособие / О.П.Михайлов; под ред. Б.И.Черпаков. - М. : Высш.шк. , 1989. - 108 c.
  658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы, промышленные роботы, робототехнические комплексы : в 14 т. Т.2. Комплексные технологические процессы ГПС : практ. пособие / В.Ф.Горнев, А.М.Савинов, В.И.Валиков; под ред. Б.И Черпакова. - М. : Высш.шк , 1989. - 111 c.
  658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы,промышленные роботы,робототехнические комплексы : в 14 т. Т.3. Гибкие производственные модули. : практ.пособие / Л.М.Кордыш, В.Л.Косовский; под ред.Б.И.Черпакова. - М. : Высш.шк. , 1989.
  658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы,промышленные роботы,робототехнические комплексы : в 14 т. Т.5. Промышленные роботы : практ.пособие / под.ред.. Б.И.Черпакова. - М. : Высш.шк. , 1989. - 93 c.
  658.52.011.56.012.3 + 621.865.8
  Гибкие сборочные системы. : сб.ст. / под ред. У.Б.Хегинботама; пер. с англ. Д.Ф.Миронова под ред А.М.Покровского. - М. : Машиностроение , 1988. - 3996 c.
  621.757 : 658.52.011.56.012.3
  Гибкие технологические системы холодной штамповки / С.П.Митрофанов, Л.Л.Григорьев, Ю.М.Клепиков и др.; под общ.ред. С.П.Митрофанова. - Л. : Машиностроение , 1987. - 286 c.
  621.983 : 658.52.011.56.012.3
  Гильбух Ю.З. Как стать надёжным водителем / Ю.З.Гильбух,Л.П.Удодова. - К. : Техніка , 1990. - 102 c.
  656.13.052
  Гинзбург А.И Экономический анализ.Предмет и методы.Моделирование ситуацый.Оценка управленческих решений : учеб.пособие. - СПб. : Питер , 2004. - 471 c. - (Учебник для вузов).
  658.012.122
  Гитлевич А.Д. Механизация и автоматизация сварочного производства : учеб. пособие для техникумов / А.Д.Гитлевич, Л.А.Этингоф. - М. : Машиностроение , 1972. - 280 c.
  621.791:65.011.54/.56
  Гитлевич А.Д. Механизация и автоматизация сварочного производства : учебник для сред.спец.учеб.заведений / А.Д.Гитлевич, Л.А.Этингоф. - 2-е изд., перераб . - М. : Машиностроение , 1979. - 280 c.
  621.791:65.011.54/.56
  Глаголев Г.И. Электрооборудование кузнечно-прессовых цехов : учеб. пособие для вузов. - М. : Металлургиздат , 1962. - 312 c.
  621.733 : 621.365            62-83
  Глаголева Л.А. Практикум по курсу ``Организация, планирование и управление предприятием машиностроительной промышленности`` : учеб.пособие для вузов. - М. : Высш.шк. , 1981. - 159 c.
  658.5
  Гладких Т.В. Фінансовий облік : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч. літ. , 2007. - 479 c.
  657.15
  Глазов Г.А. Комплексная механизация механических цехов в мелкосерийном производстве. - Л. : Машиностроение , 1972. - 208 c.
  658.52.011.54.006.3 : 658.523            65.011.5
  Глазунов В.Н. Финансовый анализ и оценка реальных инвестиций. - М. : Финстатинформ , 1997. - 135 c.
  658.14/.17.012.12 + 330.322            65.053
  Глинкин В.А. Промышленныя эстетика на машиностроительных предприятиях. - Л. : Машиностроение , 1983. - 230 c.
  658.512.23
  Глогусь О.В. Логістика : навч. посібник для вищ.навч.закл. - Тернопіль : Економ. думка , 1998. - 166 c.
  658.7            65.40
  Глудкин О.П. Устройства и методы фотометрического контроля в технологии производства ИС / О.П.Глудкин, А.Е.Густов. - М. : Радио и связь , 1981. - 112 c. - (Массовая б-ка инженера ``Электроника``. Вып.26).
  621.382.049.77.002 : 658.562.3.012.7
  Глухарева Т.А. Организация движения грузовых автомобилей в городах. / Т.А.Глухарева, Р.В.Горбанев. - М. : Транспорт , 1989. - 123 c.
  656.135
  Глухов В.В. Математические методы и модели для менеджмента : учеб.пособие для вузов / В.В.Глухов, М.Д.Медников, С.Б.Коробко. - 2-е изд., испр. и доп . - СПб; М. : Краснодар : Лань , 2005. - 524 c.
  658.012.32 : 519.86
  Глухов В.В. Менеджмент : учебник. - СПб. : СпецЛит , 2000. - 700 c.
  658.012.32            65.290-21
  Глухов В.В. Финансовый менеджмент (участники рынка, инструменты, решения) : учеб.пособие / В.В.Глухов, Ю.М.Бахрамов. - СПб. : Спец.лит. , 1995. - 429 c.
  658.14/.17.012.32            65.290-93
  Глушков В.М. Введение в АСУ. - 2-е изд., испр. и доп . - К. : Техніка , 1974. - 320 c. - (Б-ка инженера).
  658.012.011.56            681.14
  Глушков В.М. Введение в АСУ. - К. : Техніка , 1972. - 310 c.
  658.012.011.56
  Глущенко В.В. Менеджмент : системные основы. - 2-е изд., доп. и испр . - Железнодорожный : Крылья , 1998. - 224 c.
  658.012.32            65.290-21
  Глущик С.В. Сучасні ділові папери : навч.посібник / С.В.Глущик, О.В.Дияк, С.В.Шевчук. - 5-те вид., перероб. і доп. . - К. : Атіка , 2005. - 543 c.
  651.7
  Глущик С.В. Сучасні ділові папери : навч.посібник для вищ. та серед. спец. навч.закл. / С.В.Глущик, О.В.Дияк, С.В.Шевчук. - 3-е вид., перераб.та доп . - К. : А.С.К. , 2001. - 398 c.
  651.7            81.2Укр
  Глущик С.В. Сучасні ділові папери : навч.посібник / С.В.Глущик, О.В.Дияк, С.В.Шевчук. - К. : А.С.К. , 1998. - 173 c.
  651.7
  Гогіташвілі Г.Г. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами : навч.посібник / Г.Г.Гогіташвілі, Є.Т.Карчевські, В.М.Лапін. - К. : Знання , 2007. - 367 c.
  658.345 : 006.032(075.8)
  Гогіташвілі Г.Г. Основи охорони праці : навч.посібник / Г.Г.Гогіташвілі, В.М.Лапін. - 4-те вид., випр. і доп . - К. : Знання , 2008. - 302 c.
  658.345(075.8)            658.345
  Гойко Л.Ф. Судебные были. - К. : Украина , 1991. - 207 c.
  347.965(47+57)            67.99(2)9
  Голдовский Б.И. Комплексный метод поиска решений технических проблем / Б.И.Голдовский, М.И.Вайерман. - М. : Реч.транспорт , 1990. - 112 c. - (Методы анализа проблем и поиска решений в технике).
  658.512.2
  Голенко А. Зароботная плата: начисления и удержания. - Х. : Фактор , 1998. - 92 c. - (Налоги и бух. учёт. Блиц-библиотека).
  658.32 : 657.471            65.052
  Голеусов В.М. Общестроительные работы. Нормы, расценки и правила. - 4-е изд., перераб . - К. : Будівельник , 1980. - 432 c.
  69:658.53
  Голеусов В.М. Оплата труда в строительстве : справочник / В.М.Голеусов, А.В.Музыка. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Будівельник , 1986. - 335 c.
  69:658.32
  Голибардов Е.И. Техника ФСА / Е.И.Голибардов, А.В.Кудрявцев, М.И.Синенко. - К. : Техніка , 1989. - 239 c. - (Б-ка инженера).
  658.011.47
  Голиков Е.А. Маркетинг и логистика : учеб. пособие. - 3-е изд . - М. : Дашков и К , 2001. - 410 c.
  339.138+658.7            65.290-22
  Голиков Е.А. Маркетинг и логистика : учеб. пособие. - М. : Дашков и К , 1999. - 412 c.
  339.138 + 658.7            65.290-22-65.40
  Голінько В.І. Основи охорони праці : Підручник - Дніпропетровськ : НГУ , 2008. - 270 c.
  674.658            65.9(2)248
  Голованенко С.Л. Экономика автомобильного транспорта : учебник для вузов. - М. : Высш. шк. , 1983. - 352 c. - (Высш.образование).
  656.13:338.45
  Головач А.С. Зразки оформлення документів : для підприємств і громадян. - Донецьк : Сталкер , 1999. - 349 c.
  651.7            65.050.2
  Головач А.С. Зразки оформлення документів для підприємств і громадян. - Донецьк : Сталкер , 1998. - 349 c.
  651.7            65.050.2
  Головач А.С. Зразки оформлення документів : для підприємств і громадян. - Донецьк : Сталкер , 1997. - 349 c.
  651.7            65.050.2
  Головач А.С. Образцы оформления документов для предприятий и граждан. - Донецк : Сталкер , 1998. - 315 c.
  651.7            65.050.2
  Головач А.С. Образцы оформления документов : для предприятий и граждан. - Донецк : Сталкер , 1996. - 315 c.
  651.7            65.050.2
  Головинский В.В. Статистические методы регулирования и контроля качества. Расчёт оптимальных вариантов. - М. : Машиностроение , 1974. - 264 c.
  658.562.012.7
  Головлев В.А. Автоматизация работ по управлению качеством на машиностроительном предприятии / В.А.Головлев, А.С.Армягов. - М. : Статистика , 1979. - 192 c.
  658.562.012.3
  Гольстрем В.А. Справочник энергетика промышленных предприятий. / В.А.Гольстрем, А.С.Иваненко. - 4-е, перераб. и доп . - К. : Техніка , 1977. - 463 c.
  621.3+658.26
  Гольстрем В.А. Энергетический справочник инженера / В.А.Гольстрем, Ю.Л.Кузнецов. - К. : Техніка , 1983. - 487 c.
  621.3:658.26
  Гольцова С.М. Звітність підприємств (фінансова, статистична, консолідована та до фондів соціального та пенсійного страхування) : навч. посібник для вищ.навч.закл. / С.М.Гольцова, І.Й.Плікус. - К. : Центр навч. літ. , 2004. - 291 c.
  657.37
  Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент : навч. посібник. - Харків : ІНЖЕК , 2003. - 237 c. - (Харк. держ. екон. ун-т).
  658.14/.17.012.32            65.290-93
  Гончаров В.М. Топливо, смазка, вода : учебник для техникумов / В.М.Гончаров, Л.Г.Мурзин. - 4-е изд.,перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1973. - 200 c.
  656.2 : (662.6+628.1+621.892)            662.6
  Гончаров В.Н. Совершенствование организации машиностроительного производства / В.Н.Гончаров, А.Н.Колосов, С.И.Радомский. - К. : Вища шк. , 1989. - 163 c.
  658.5
  Горбатов В.А САПР систем логического управления. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 231 c.
  658.512.011.56.001.63
  Горбатюк М.І. Довідник з охорони праці та пожежної безпеки для працівників електрозв`язку / М.І.Горбатюк, С.О.Белан. - К. : Основа , 2003. - 701 c.
  658.345 : 654
  Гордєєв О.Ф. Системи автоматизованого проектування верстатів : навч.посібник для вищ.навч.закл. / О.Ф.Гордєєв, П.О.Захаров.; Луцький індустріальний ін-т - Луцьк : Л І І , 1997. - 123 c.
  621.9.06 : 658.512.011.56
  Гордієнко К.Д. Діловодство в роботі секретаря : Практичний посібник - 4-те вид.,стереотип. . - К. : КНТ , 2015. - 304 c.
  651.4/9            65.050.286
  Гордієнко Н.Г. Автоматизоване робоче місце ревізора : навч.посібник. - К. : Київ нац.торг.- екон.ун-т , 2002. - 131 c.
  657.6.331.103.224
  Гордон М.П. Логистика товародвижения / М.П. Гордон, С.Б. Карнаухов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Центр экономики и маркетинга , 2001. - 195 c. - (Б-ка хоз. руководителя Кн.26).
  658.7
  Горев А. Эфективная работа с СУБД / А.Горев, Р.Ахаян, С.Макашарипов. - СПб : Питер , 1997. - 700 c.
  004.65            681.3.06
  Горев А.Э Грузовые автомобильные перевозки : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд.,стер . - М. : Академия , 2004. - 287 c.
  656.135
  Горемыкин В.А. Планирование предпринимательсокй деятельности предприятия : метод.пособие / В.А. Горемыкин, А.Ю. Богомолов. - М. : ИНФРА-М , 1997. - 333 c. - (Б-ка журн.Консультант директора).
  658.012.2 : 334.7.012.42            65.290-2
  Горемыкин В.А. Стратегия развития предприятия : учеб.пособие для экон.спец.вузов / В.А. Горемыкин, Н.В. Нестерова. - 2-е изд., испр . - М. : Дашков и К , 2004. - 593 c.
  658.016``313``
  Горин Г.А. Цены и тарифы:Учебн.пособие для торговых вузов : учебн.пособие / Г.А.Горин,Л.М.Гужавин,Я.Л.Орлов - Москва : Экономика , 1983. - 151 c.
  65.9/2/421
  Горицкая Н.Г. Бухгалтерский учёт и финансовая отчётность в Украине с 2000 года : практ. пособие. - К : ред. газеты ``Бухгалтерия , 2000. - 255 c.
  657(477)            65.052.5(4Укр)
  Горицкая Н.Г. Бухгалтерский учет и финонсовый анализ : практ.пособие. - К : Ред.газ.``Бухгалтерия.Налоги.Бизнес`` , 2001. - 287 c.
  657 + 658.141.17.012.12            65.052.21
  Горнев В.Ф. Оперативное управление в ГПС / В.Ф.Горнев, В.В.Емельянов, М.В.Овчинников. - М. : Машиностроение , 1990. - 254 c. - (ГПС.Гибкие производственніе системы).
  658.52.011.56.012.3
  Горский А.И. Расчет машин и механизмов автоматических линий литейного производства. - М. : Машиностроение , 1978. - 551 c.
  621.74.06-52.001.24 : 658.527.011.56
  Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посібник / за ред.: М.В. Кужельного. - 6-е вид . - К : АСК , 2002. - 266 c. - (Економіка.Фінансі.Право.).
  657.01            65.052
  Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посібник / під ред. М.В. Кужельного . - 5-е вид., доп. і перероб . - К. : АСК , 1998. - 223 c.
  657.01            65.052(4Укр)
  Грабова Н.М. Облік основних господарчих операцій в бухгалтерських проводках : навч. посібник / Н.М. Грабова, Ю.Г. Кривоносов. - 3-тє вид., доп . - К : АСК
  657.4            65.052
  Грабова Н.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2000 : учеб. пособие для вузов / под. ред.Н.В. Кужельного. - К. : АСК , 2000. - 623 c. - (Экономика.Финансы. Право.).
  657            65.052.21
  Грабова Н.Н. Бухгалтерский учет в торговле. - К. : Учетформ , 1997. - 382 c.
  657:339.1            65.052.21
  Грабова Н.Н. Учет основних хозяйственных операций в бухгалтерских проводках : учеб. пособие для вузов / Н.Н. Грабова, Ю.Г. Кривоносов. - 2-е изд. доп. и перераб . - К : А.С.К. , 1999. - 431 c. - (Экономика. Финаны. Право.).
  657.4            65.052
  Грабова Н.Н. Учет основных хозяйственных операций в бухгалтерских проводках : практ. пособие с коммент. / Н.Н. Грабова, Ю.Г.Кривоносов. - К. : А.С.К. , 1998. - 367 c. - (Экономика.Финансы.Право.).
  657.4            65.052
  Грабова Н.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях,2000 : Учебное пособие / Грабова Н.Н.,Добровский В.Н. - К. : АСК , 2000. - 623 c. - (Экономика.Финансы.Право.).
  657            65.052.21
  Грайс Р.Дж. Эвакуация поврежденных автомобилей с места дорожно - транспортного происшедствия / пер. с англ. М.И.Гриффа. - М. : Транспорт , 1984. - 71 c.
  656.13.087
  Грачев Ю.Н. Транспортировка товаров при экспортно-импортных и внутренних коммерческих операциях. Правила перевозки грузов. Нормы расхода топлива и смазочных матер - М. : Мострансэкспедиция , 1996. - 309 c.
  339.5 : 656.135            65.428
  Греймон Дж.К.(мл.) Американский менеджмент на пороге XXI века / Джексон К.Грейсон(мл.), Карла О`Делл; пер. с англ. ; предисл. Б.З.Мильнера. - М. : Экономика , 1991. - 319 c.
  658.012.32(73)            65.9
  Грейсух М.В. Расчёты по электроснабжению промышленных предприятий / М.В.Грейсух, С.С.Лазарев. - М. : Энергия , 1977. - 312 c.
  658.26
  Гресь Н.Л. Організація виробничої практики зі спеціальності ``Облік і аудит`` : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 109 c.
  657.6 : 378.147.88
  Грещак М.Г. Внутрішній економічний механізм підприємства : навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / М.Г.Грещак, О.М.Гребешкова. - К. : КНЕУ , 2001. - 103 c.
  65.014.003
  Григорьян Г.Д. Основы разработки современных технологических систем в машиностроении : учеб.пособие для вузов. - К. : Выща шк. , 1992. - 167 c.
  621.002 : 658.51            34.5я73
  Григурко І.О. Організація та планування виробництва в курсових та практичних работах : навч. посібник для вищ.навч.закл. / І.О.Григурко, М.Ф.Брендуля, С.М.Доценко. - Львів : Новий світ-2004 , 2006. - 230 c.
  658.5.011
  Гридчина М.В. Финансовый менеджемент : курс лекций. - 2-е изд.,перераб. и доп . - К. : МАУП , 2002. - 158 c.
  658.14/.17.012.32
  Гриневич Г.П. Комплексно - механизированные и автоматизированные склады на транспорте. - 3-е перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1987. - 296 c.
  658.78 : 656.073.27 : 65.011.54/.56
  Гриньов А.В. Інноваційний розвиток промислових підприємств : концепція, методологія, стратегічне управління. - Х. : Інжек , 2003. - 304 c.
  658.589 + 330.341.1
  Гриньова В.М. Організація виробництва : підручник [для вищ. навч. закл.] / В.М.Гриньова, М.М.Салун. - К. : Знання , 2009. - 582 c.
  658.5(075.8)
  Гриньова В.М. Фінанси підприємств : навч. посібник / В.М.Гриньова, В.О.Коюда. - 2-е вид., перероб. і доп . - К. : Знання-Прес , 2004. - 423 c.
  658.14/.17
  Грифф М.А. Автотранспортные средства с грузоподьемными устройствами для перевозки грузов в контейнерах и пакетах / М.И. Грифф, Р.А. Затван, В.Ф. Трофименков. - М. : Транспорт , 1989. - 159 c.
  656.135 + 629.354
  Грищук М.В. Основи охорони праці : підручник для вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2007. - 238 c.
  658.345
  Гріфін Р.В. Основи менеджменту : підручник / Рікі В.Гріфін, В.Яцура; наук. ред. В.Яцура, Д.Олесневич. - Львів : БаК , 2001. - 605 c.
  658.012.32            65.290-21
  Громова Р.А. Организация и планирование машиностроительного производства : учебник для техникумов. - М. : Высш.шк. , 1986. - 319 c.
  658.5 : 621.002
  Гроув Э.С. Высокоэффективный менеджмент / Эндрю С. Гроув; пер. с англ. - М. : Филинъ , 1996. - 280 c. - (Бизнес : просто о сложном).
  658.012.32            65.290-21
  Грувер М. САПР и автоматизация производства / М.Грувер. Э.Зимерс; пер. с англ. О.О.Белоусова и др.;под ред. Е.К.Масловского. - М. : Мир , 1987. - 528 c.
  658.512.22.011.56 + 658.012.011.56
  Грузинов В.П. Экономика предприятия : учеб.пособие для вузов / В.П.Грузинов, В.Д.Грибов. - 2- изд . - М. : Финансы и статистика , 1999. - 207 c.
  338.45 + 658
  Губенко С.М. Посібник для внутрішніх аудиторів банківських установ України / С.М.Губенко, О.П.Мозгова. - Харків : Штріх , 2000. - 360 c.
  657.6            65.262.1
  Губський Б.В. Аграрний ринок. - К. : Нора-прінт , 1998. - 183 c.
  338.439.65 : 631.155.2
  Гура Н.О. Облік на підприємствах малого бізнесу : навч. посібник / Н.О. Гура, Т.Г. Мельник, Т.М. Моторина. - К. : Знання , 2007. - 310 c. - (Вища освіта ХХІ століття).
  657.017.3(477)(075.8)
  Гусев И.Т. Устройство числового программного управления : учеб пособие для втузов / И.Т. Гусева, В.Г. Елисеев, А.А. Маслов. - М. : Высш. шк. , 1986. - 296 c.
  621.9.06-529+621.865.8
  Гусев Ю. Н. Средства и устройства безопасности для работ в электроустановках / Ю.Н. Гусев, В.П. Ушанов, Н.М. Чесноков. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 94 c.
  621.31 : 658.345
  Гусейнова Т.С. Товароведение швейных и трикотажных товаров : учебник для торг. вузов / Т.С.Гусейнова, Г.В.Жильцова. - М. : Экономика , 1979. - 239 c.
  658.62
  Гусейнова Т.С. Товароведение швейных и трикотажных товаров : учебник для торг. вузов / Т.С. Гусейнова, Г.В. Жильцова, М.Ф. Коврижных. - М. : Экономика , 1971. - 336 c.
  658.62
  Гуткин Б.Г. Автоматизация электроэрозионных станков. - Л. : Машиностроение , 1971. - 160 c.
  621.9.048.4.06 : 65.011.56
  Гэлловэй Л. Операционный менеджмент. Принципы и практика / Лэс Гэлловэй; пер. с англ.С.Жильцова; под общ. ред. Л.А.Волковой. - СПб. : Питер , 2002. - 319 c. - (Теория и практика менеджмента).
  658.012.32            65.290-21
  Давидов Г.М. Аудит : навч. посібник для вищ.навч.закл. - 3-тє вид., стер . - К. : Знання , 2002. - 363 c. - (Вища освіта ХХІ століття).
  657.6
  Давидов Г.М. Аудит : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Знання , 2001. - 363 c. - (Вища освіта ХХІ століття).
  657.6
  Данилан А.А. Бухгалтерский учёт на сельскохозяйственных предприятих : учебник для вузов. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Агропромиздат , 1990. - 287 c.
  657 : 631            65.052.5
  Данилов Е.Н. Анализ хозяйственной деятельности в бюджетных и научных учреждениях : учеб. пособие для вузов / Е.Н.Данилов. В.Е.Абарникова, Л.К.Шипиков. - Мн. : Интерпрессервис: Экоперспектив , 2003. - 333 c.
  658.012.122            65.053
  Данильченко И.А. Автоматизированные системы управления предприятиями : учебник для втузов / М.А.Данильченко, В.А.Мясников, В.Н.Четвериков. - М. : Машиностроение , 1984. - 359 c.
  658.012.011.56
  Данылюк Н.А. Повышение эффективности производства и качества продукции нефтеперерабатывающей промышленности / Н.А.Данылюк, З.А.Насинник. - Львов : Вища шк. , 1981. - 122 c.
  665.6 : 65.011.4
  Данюк В.М. Кадрове діловодство : навч. посібник для вищ.навч.закл. / В.М.Данюк, Л.П.Кулаковська. - 2-ге вид . - К. : Каравела , 2007. - 239 c.
  651:331.108
  Дафт Р.Л. Менеджмент. - СПб. : Питер , 2000. - 829 c.
  658.012.32            65.290-21
  Дащенко А.И. Проектирование автоматических линий : учеб.пособие для вузов / А.И.Дащенко, А.П.Белоусов. - М. : Высш.шк. , 1983. - 328 c. - (Высш.образование).
  658.527.011.56
  Двойных Н.А. Роторно - конвейерные автоматические линии в гибких автоматизированных производствах / Н.А.Двойных, А.А.Петерсонс. - К. : Техніка , 1987. - 112 c.
  658.527.011.56 : 621-133 : 658.52.011.56.012.3
  Дегтяренко В.Н. Основы логистики и маркетинга. - Ростов н/Д; М. : Экспертное бюро : Гардарика , 1996. - 119 c.
  658.7 : 339.138            65.40+65.290-22
  Дедков В.К. Автоматизирированное программируемое машиностроительное производство : монография / В.К.Дедков, К.А.Пупков, П.И.Чинаев; отв.ред. Е.П.Попов. - М. : Наука , 1985. - 183 c.
  658.52.011.56
  Дейян А. Стимулирование сбыта и реклама на месте продажи. / А.Дейян, А.Троадек; пер. с фр. А.В.Мигачева ; общ. ред. В.С. Загашвили. - М. : Прогресс , 1994. - 189 c. - (Деловая Франция).
  658.8(44)+ 659.1(44)            65.422(4Фр)+76.006.5
  Деловое планирование: Методы. Организация. Современная практика : учеб. пособ. для экон. спец. вузов / В.М. Попов, Л.П. Кураков, С.И. Ляпунов, Х.Х. Мингазов; под ред. В.М. Попова. - М. : Финансы и статистика , 1997. - 367 c.
  658.012.2            65.290
  Демб А. Корпоративне управління. Віч-на-віч з парадоксами. / А.Демб, Ф.- Ф.Нойбауер; пер. с англ. - К. : Основи , 1997. - 302 c.
  658.012.324            65.050.2
  Дементьев Ю.В. САПР в автомобиле- и тракторостроении. : учебник для вузов. / Ю.В.Дементьев, Ю.С.Щетинин. - М. : Академия , 2004. - 218 c.
  {629.331 + 629.366] :658.512.011.56            629.113/.115
  Демин Ю.М. Делопроизводство. Документационный менеджмент. - М. : Бератор , 2004. - 203 c.
  651.5
  Демьянюк Ф.С. Технологические основы поточного и автоматизированного производства. : учеб.пособие для вузов. - М. : Машгиз , 1958. - 694 c.
  658.52.011.56 : 658.527
  Демьянюк Ф.С. Технологические основы поточно- автоматизированного производства. : учеб. пособие для вузов. - М. : Высш. школа , 1965. - 690 c.
  658.52.011.56 + 658.527
  Денисенко Г.Ф. Охрана труда : учеб. пособие для экон.спец. втузов. - М. : Высш. шк. , 1985. - 319 c.
  658.345
  Денисон Д. Учебник по рекламе: Как стать известным, не тратя денег на рекламу / Делл Денисон, Линда Тоби; пер. с польск. К.В.Бабиной. - Мн. : Современное слово , 1997. - 349 c.
  659.1            76.006.5
  Дерех З.Д. Тематические вопросы по подготовке и приему экзаменов по правилам дорожного движения на право управления транспортными средствами ( по состоянию на 15.06.98 г.) / З.Д. Дерех, Ю.Е. Заворницкий, А.Я. Фоменко. - Х. : Единорог , 1998. - 80 c.
  656.052.467
  Дерех Э.Д. Тематические вопросы по подготовке и приему экзаменов по правилам дорожного движения на право управления транспортными средствами : по состоянию на 15.06.1998 г. / З.Д. Дерех, Ю.Е. Заворницкий, А.Я. Фоменко - Х. : Единорог , 1998. - 80 c.
  656.052.467
  Дерій В.А. Аудит : курс лекцій / В.А. Дерій, А.Я. Кізима. - Тернопіль : Джура , 2002. - 86 c.
  657.6            65.053.7
  Дерлоу, Дес. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень / Дес Дерлоу; пер. с англ. Р.А.Семків, Р.Л.Ткачук. - К. : Всеувито : Наук. думка , 2001. - 242 c. - (Усе про менеджмент).
  658.012.32            65.290-21 + 65.050.2
  Дерябин А.Д. Технология изготовления деталей на станках с ЧПУ и в ГПС : учеб. пособие для машиностроит. техникумов / А.Д. Дерябин, М.А. Эстерзон. - М. : Машиностроение , 1989. - 288 c.
  621.9.06-529+658.52.011.56.012.3
  Детали и механизмы роботов.Основы расчета, конструирования и технологии производства : учеб. пособие для вузов / Р.С. Веселков, Т.Н. Гонтаровская, В.П. Гонтаровский и др.; под ред. Б.Б. Самотокина. - К. : Вища шк. , 1990. - 342 c.
  621.865.8
  Детали и механизмы роботов: основы расчета, конструирования и технологии производства : учеб. пособ. для машино-и приборостроит. спец. вузов / Р.С. Веселков, Т.Н. Гонтаровская, В.П. Гонтаровский и др.; под. ред. Б.Б. Самотокина - К. : Вища шк. , 1990. - 342 c.
  621.865.8
  Детали и механизмы роботов: основы расчета, конструирования и технологии производства : учеб. пособ. для машино-и приборостроит. спец. вузов / Р.С. Веселков, Т.Н. Гонтаровская, В.П. Гонтаровский и др.; под. ред. Б.Б. Самотокина - К. : Вища шк. , 1990. - 342 c.
  621.865.8
  Дёмин Ю.М. Делопроизводство. Подготовка служебных документов. - 2-е изд., доп. и перераб . - СПб. : Питер , 2006. - 224 c.
  651.5
  Дєєва Н.М. Фінансовий аналіз : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Н.М.Дєєва, О.І.Дедіков. - К. : Центр учбов.літ. , 2007. - 323 c.
  658.14/.17.012.12
  Джефкінс Ф. Реклама : практ. посібник / Френк Джефкінс; пер. с 4 - го англ.вид.;доп. і ред. Д. Ядіна. - 2-ге укр. вид., випр. і доп . - К. : Знання , 2008. - 565 c.
  659.1(075.8)
  Джога Р.Т. Бухгалтерський облік у бюджетних установах : навч. посібник. - К. : КНЕУ , 2001. - 250 c.
  657 : 061.1            65.052.21
  Джонс Дж. К. Методы проектирования / пер. с англ. Т.П.Бурмистровой, И.В.Фринденберга ; под. ред. В.Ф. Венды, В.М. Мунипова. - 2-е изд., доп . - М. : Мир , 1986. - 326 c.
  658.512.23
  Джонс Дж.К. Инженерное и художественное конструирование: современные методы проектного анализа / пер. с англ. Т.П.Бурмистровой, И.В.Фриденберга. - М. : Мир , 1976. - 374 c.
  658.512.23
  Джонс И. Влияние параметров автомобиля на дорожно-транспортные происшествия. / пер. с англ. С.Р.Майзельс ; под ред. Р.В. Ротенберга. - М. : Машиностроение , 1979. - 207 c.
  656.13.08
  Диалоговые системы схемотехнического проектирования / В.И. Анисимов, Г.Д. Дмитревич, К.Б. Скобельцын и др. ; под ред. В.И. Анисимова. - М. : Радио и связь , 1988. - 288 c.
  658.512.011.56 : 004.78
  Диденко К.И. Проектирование агрегатных комплексов технических средств АСУ ТП. - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 168 c.
  658.012.011.56
  Динамические информационные системы на предприятии / Первин Ю.А., Шевякова Т.К. - М. : Статистика , 1975. - 232 c.
  6585.011.56
  Дистанционно управляемые роботы и манипуляторы / В.С.Кулешов, Н.А.Лакота, В.В.Андрюнин и др.; под ред. В.С Кулешова,Н.А.Лакоты. - М. : Машиностроение , 1986. - 328 c. - (АМ.и РС:Автоамат.манипуляторы и робототехн. систе).
  621.865.8
  Діденко А.Н. Сучасне діловодство : навч.посібник для проф.-техн.закл. - К. : Либідь , 2001. - 384 c.
  651.4/.9            65.050.2
  Діденко А.Н. Сучасне діловодство : навч.посібник для проф.- техн.закладів. - К. : Либідь , 1998. - 256 c.
  651.4/.9            65.050.2
  Дікань Л.В. Контроль і ревізія : навч.посібник для вищ.навч.закл. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К : Знання , 2007. - 327 c.
  657.6(075.8)
  Дікань Л.В. Контроль і ревізія : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К : Центр навч. літ. , 2004. - 245 c.
  657.6 (075.8)
  Ділові папери та документи підприємницькоі діяльності / упоряд. В.Л.Куліченко. - К. : Укр.Центр духовноі культури , 1996. - 144 c.
  651.7 :334.7.012.42            65.050.2
  Дмитриев А.К. Основы контроля и технической диагностики : учеб. пособие. - М. : Мин-во обороны СССР , 1978. - 206 c.
  658.562 + 681.518.54
  Добров.Г.М. Повышение эффективности внедрения научно - технических программ / Г.М.Добров, М.И.Молдаванов. - К. : Техніка , 1987. - 200 c.
  658.011.56
  Добродомов В.И. Робот подставляет плечо / В.И.Добродомов, М.Н.Полищук. - К. : Политиздат Украины , 1987. - 97 c.
  621.865.8
  Доброзорова О.В. Організація праці менеджера : навч. посібник [для вищ. навч. закл.] / О.В.Доброзорова, І.В.Осадчук. - К . : Кондор , 2009. - 501 c.
  658.012.32-057.212 : 331.103}(075.8)
  Довбня Н.М. Роботизированные технологические комплексы в ГПС / Н.М.Довбня, А.Н.Кондратьев, Е.И.Юревич. - Л. : Машиностроение , 1990. - 303 c.
  621.865.8.004.14 : 658.52.011.56.012.3
  Довідник з охорони праці та пожежної безпеки для працівників електрозв`язку / М.І.Горбатюк,С.О.Белан - К. : Основа , 2003. - 701 c.
  658.345:654
  Документоведение и делопроизводство - 2 . - М. : МарТ , 2005. - 301 c.
  651
  Долбилин А.С. Экономика, организация и планирование отраслей деятельности потребительской кооперации : учебник для бух.отд-ний кооп. техникумов. - М. : Экономика , 1989. - 239 c.
  334.735 : 658(075.32)
  Долецкий В.А. Увеличение ресурса машин технологическими методами / В.А. Долецкий, В.Н. Бунтов, Ю.А. Легенкин - М. : Машиностроение , 1978. - 215 c.
  621.9.:658.011.002.235:621.43
  Долецкий В.А. Увеличение ресурса машин технологическими методами / В.А. Долецкий, В.Н. Бунтов, Ю.А. Легенкин - М. : Машиностроение , 1978. - 215 c.
  621.9.:658.011.002.235:621.43
  Должанський І.З. Бізнес - план: технологія розробки : навч.посібник для вищ.навч.закл. / І.З.Должанський, Т.О.Загорна. - К. : Ценр навч.літ. , 2006. - 382 c.
  65.012.23
  Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках : учеб.пособие для энерг.спец.вузов. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 448 c.
  658.345 : 621.31.004
  Долин П.А. Справочник по технике безопасности. - 6-е изд.,перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 823 c.
  658.345
  Долин П.А. Справочник по технике безоапсности. - 5-е изд.,перераб.и доп . - М. : Энергоиздат , 1982. - 800 c.
  658.345
  Дониченко А.Е. Самоучитель по ведению бухучета на компьютере. Трактат о бухучете и компьютере. Новые стандарты. Эффективные технологии / А.Е.Дониченко,А.Г.Гринев. - Донецк : Импакт , 2001. - 213 c.
  657            65.052
  Дорош Н.І Аудит: методологія і організація. - К. : Знання , 2001. - 402 c.
  657.6            65.053.7
  Драгаев В.П. Транспортные роботы для автоматизированного производства. - К. : Лыбидь , 1991. - 238 c.
  621.865.8 : 658.52.011.56            621.865.8
  Друри К. Введение в управленческий и производственный учет / под ред.С.А.Табалиной. - М. : Аудит, ЮНИТИ , 1994. - 557 c.
  657.44:658.012            65.052
  Друри К. Учет затрат методом стандарт - костс / пер. с англ. под ред Н.Д.Эриашвили. - М. : Аудит: ЮНИТИ , 1998. - 224 c.
  657.471            65.052
  Дубій О. 12 уроків з 1С:Бухгалтерії. - Львів : БаК , 2001. - 214 c.
  657.1.011.56            65.052:681.3.06
  Дубій О. 12 уроків з 1С: Бухгалтерії. Версія 7.7. Українське законодавство. - 2-е оновл. вид . - Львів : БаК , 2002. - 232 c.
  657.1.011.56
  Дубров А.М. Обработка статистических данных методом главных компонент. - М. : Статистика , 1978. - 135 c. - (Матем.статистика для экономистов).
  519.23 +658.5.011.56
  Дудла І.О. Товарознавчі аспекти маркетингу : навч.посібник. - К. : Центр учбов.літ. , 2007. - 223 c.
  339.138 : 658.62            339.138:658.62
  Дуднев Д.И. Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом : учеб.пособие для подготовки диспетчеров пассажир. и автомоб.транспор. / Д.И.Дуднев, М.И.Климова, А.А.Менн. - К. : Транспорт , 1974. - 296 c.
  656.132.072(07)
  Дурнев В.Д. Товароведение промышленных материалов : учебник для вузов / В.Д.Дурнев, С.В.Сапунов, В.К.Федюкин. - М. : Филинъ , 2002. - 530 c.
  658.52            30.609
  Духанин Ю.А. Техника безопасности и противопожарная техника в машиностроении : учеб.пособие для техникумов / Ю.А.Духанин, Д.Ф.Акулин. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1973. - 304 c.
  658.345
  Дьяков А.Б. Безопасность движения автомобилей ночью. - М. : Транспорт , 1984. - 201 c.
  656.13.08 : 344.22
  Дьяков А.Б. Экологическая безопасность транспортных потоков / А.Б.Дьяков,А.В.Неймарк ,А.В.Рузский - Москва : Трнспорт , 1989. - 126 c.
  656.13
  Дяченко Т.О. Основи менеджменту : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Нац.авіаційний ун-т - К. : Кондор , 2010. - 174 c.
  658.012.32
  Дяченко Т.О. Основи менеджменту : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2010. - 174 c.
  658.012.32
  Егоров Ю.И. Толковый словарь по автомобильному транспорту. Основные термины : ок.4 500 терминов / Ю.И.Егоров, А.Н.Нарбут; под.ред. А.Н.Нарбута. - М. : Рус.яз. , 1989. - 288 c.
  656.13 (038)
  Единая система конструкторской документации : справ.пособие / С.С.Борушек и др. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Изд-во стандартов , 1989. - 351 c.
  658.512.2.012.224
  Единые нормы времени на перевозку грузов автомобильным транспортом и сдельные расценки для оплаты труда водителей - М. : Экономика , 1989. - 41 c.
  656.073 : 658.53
  Единые нормы времени на чертежные и копировальные работы / Центр.бюро нормативов по труду Гос.ком.СССР по труду и социальным вопросам. - М. : Экономика , 1988. - 24 c.
  658.53 : 744
  Единые нормы времени(выработки) на машинописные работы. - М. : Экономика , 1988. - 21 c.
  651.923 : 658.53            65.05-.9(2)2
  Екологічний менеджмент : навч.посібник / В.Ф.Семенов, О.Л.Михайлюк, В.М.Мозгальова; за ред. В.Ф.Семенова, О.Л.Михайлюк. - К. : Знання , 2006. - 366 c. - (Вища освіта ХХI століття).
  502 : 658.012.32(075.8)
  Економіка підприємства : навч.посібник / А.В.Шегда,Т.М.Литвиненко,М.П.Нахаба та ін.; за ред.А.В.Шегди. - 3-тє вид.,випр . - К. : Знання-Прес , 2003. - 335 c.
  338.45 + 658
  Економіка підприємства : навч.посібник для самостійного вивчення дисципліни / Г.О.Швиданенко, С.Ф.Покропивний, С.М.Клименко та ін. - К. : КНЕУ , 2000. - 248 c.
  338.45 +658
  Економіка підприємства : підручник / М.Г.Грещак, В.М.Колот, А.П.Наливайко и др.; за заг.ред.С.Ф.Покропивного. - 4-е вид., стер . - К. : КНЕУ , 2008. - 526 c.
  338.45 + 658
  Економіка підприємства : підручник / І.О.Чаюн, Г.М.Богославець, Н.С.Довгаль та ін.; за заг.ред.Н.М.Ушаковой. - К. : Київ.нац.торг.-екон.ун-т , 2005. - 568 c.
  658 + 338.45
  Економіка виробничого підприємства : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Й.М.Петрович, І.О.Будіщева, І.Г.Устінова та ін.; за ред.Й.М.Петровича. - 2-ге вид.,перероб.і доп . - К. : Знання , 2001. - 405 c. - (Вища освіта ХХI століття).
  338.45 + 658
  Економіка підприємства : підручник / М.Г.Грещак, В.М.Колот, А.П.Наливайко та ін.; за заг.ред. С.Ф.Покропивного. - 2-ге вид., перероб. та доп . - К. : КНЕУ , 2001. - 526 c.
  338.45 + 658
  Економіка підприємства : в 2 т. Т.1. : підручник для вищ.навч.закл. / за ред. С.Ф.Покропивного. - К. : Хвиля-Прес , 1995. - 393 c.
  338.45+658
  Економіка підприємства : в 2 т. Т.2. : підручник для вищ.навч.закл. / за ред. С.Ф.Покропивного. - К. : Хвиля-Прес , 1995. - 279 c.
  338.45 + 658
  Економіка підприємства : навч.посібник / А.В.Шегда, Т.М.Литвиненко, М.П.Нахаба та ін.; за ред. А.В.Шегди. - К. : Знання , 2005. - 432 c.
  338.45 +658
  Економіка підприємства. Зб.практ.задач і конкретних ситуацій : навч.посібник / С.Ф.Покропивний, Г.О.Швиданенко, О.С.Федонін та ін.; за ред. С.Ф.Покропивного. - К. : КНЕУ , 1999. - 327 c.
  338.45 +658
  Економіка підприємства.Зб.практ.задач і конкретних ситуацій : навч.посібник / С.Ф.Покропивний, Г.О.Швиданенко, О.С.Федонін та ін.; за ред.С.Ф.Покропивного. - К. : КНЕУ , 2000. - 327 c.
  338.45 + 658
  Економіка та організація виробництва: : підручник / В.Г.Герасимчук, А.М.Колот, А.Е.Розенплентер та ін.; за ред. В.Г.Герасимчука, А.Е.Розенплентера. - К. : : Знання, , 2007. - 677 c.
  338.45 + 658(075.8)
  Економічна комерція: Підручник для екон. спец. / Пономаренко Л.А., Філатов В.О. - К. : Київ. нац. торг. - екон. ун - т , 2002. - 442 c.
  004.738.5:658.6/.9
  Економічний аналіз : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Ф.Ф.Бутинець,С.І.Шкалабан,Є.В.Мних та ін.; за ред.Ф.Ф.Бутинця. - Житомир : Рута , 2003. - 679 c.
  658.012.122
  Економічний аналіз : навч.посібник / М.А.Болюх, В.З.Бурчавський,М.І.Горбаток та ін.; за ред.М.Г.Чумаченка. - К. : КНЕУ , 2001. - 540 c.
  658.012.122            65.053
  Економічний аналіз : практикум для вищ.навч.закл. / Є.В.Мних, Н.С.Барабаш, А.Д.Бутко та ін. - К. : Центр навч.літ. , 2005. - 431 c. - (Київ.нац.торг.-екон.ун-т).
  658.012.122,
  Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства : навч.посібкик для вищ.навч.закл. / Т.Д.Костенко,Є.О.Підгора,В.С.Рижиков та ін. - К. : Центр навч.літ. , 2005. - 398 c.
  658.012.122
  Елизаров В.А. Автоматизированные системы управления на автомобильном транспорте : учебник для автотрансп. техникумов / В.А.Елизаров, М.Е.Львин, В.П.Сахаров. - М. : Транспорт , 1983. - 142 c.
  656.135 :658.012.011.56
  Емельянов А.И. Проектирование систем автоматизации технологических процессов : справ.пособие по содержанию и оформлению проектов / А.И.Емельянов,О.В.Капник. - 3-е изд.переаб.и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 399 c.
  658.52.011.56.001.63            658.012.011.56.001.63
  Ермилов А.А. Основы электроснабжения промышленных предприятий. - 4-е изд.,перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 208 c.
  658.26 : 621.311
  Ерохин А.А. Основы сварки плавлением. Физико-химические закономерности. - М. : Машиностроение , 1973. - 448 c.
  621.791.65
  Ефимов В.И. Автоматизированное проектирование систем электроснабжения транспортных машин / В.И. Ефимов, О.И. Милютин, Ю.Н. Киреев. - Л. : Политехника , 1991. - 252 c.
  629.3.064.5.001.63 : 658.512.011.56            629.11.066.001.63 : 658.512.01
  Єгупов Ю.А. Організація виробництва на промисловому підприємстві : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч.літ. , 2006. - 487 c.
  658.5.011:334.716
  Єдина транспортна система : навч. посібник / Ю.В. Соболєв, В.Л. Дикань, О.Г. Дейнека та ін. - Х. : Олант , 2002. - 287 c.
  656.02
  Єрмошенко М.М. Маркетинговий менеджмент : навч. посібник. - К. : НАУ , 2001. - 204 c.
  658.012.32 : 339.138            65.290-2
  Єрьоменко В.О. Основи нормування праці : навч. посібник для вищ.навч.закл. / В.О. Єрьоменко, Г.О. Коваленко, В.С. Рижиков. - М. : Центр навч. літ. , 2006. - 189 c.
  658.53
  Жаботинский Ю.Д. Адаптивные промышленные роботы и их применение в микроэлектронике / Ю.Д.Жаботинский, Ю.В.Исаев. - М. : Радио и связь , 1985. - 105 c. - (Массовая б-ка инженера ``Электроника``.Вып.48.).
  621.865.8 : 621.382.049.77
  Жарова О.М. Типовые задачи по экономике автомобильного транспорта : учеб.пособие для автотрансп. спец. вузов. - М. : Высш. шк. , 1991. - 222 c.
  656.13 : 330 (076.1)
  Жданович В.Ф. Комплексная механизация и автоматизация в механических цехах / В.Ф.Жданович, Л.Б. Гай. - М. : Машиностроение , 1976. - 288 c. - (Б-ка технолога).
  621.9.006.3:65.011.54/.56
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. для вищ.навч.закл. / Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний; за ред. Є.П. Желібо. - 2-е вид., перероб. та доп . - К.; Львів : Каравела: Новий світ , 2000. - 327 c.
  658.345
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний; за ред. Є.П. Желібо. - 6-е вид . - К. : Каравела , 2008. - 342 c.
  658.345
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : навч. посібник для дистанц.навчання / Є.П.Желібо, В.В.Зацарний. - К. : Ун - т ``Україна`` , 2005. - 263 c.
  658.345
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : підручник для вищ.навч.закл. / Э.П.Желібо, В.В.Зацарний. - К. : Каравела , 2006. - 287 c.
  658.345
  Жеребенкова А.В. Документооборот на предприятии. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Вершина , 2005. - 384 c.
  657.24
  Живов Л.Г. Привод и автоматика подъемных машин. - 2-е изд, перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1964. - 399 c.
  621.876-83 : 65.011.56
  Живов Л.Г. Привод и автоматика подъёмных машин. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1964. - 399 c.
  621.876-83 : 65.011.56
  Жиделева В.В. Экономика предприятия : учеб. пособие для экон. вузов / В.В.Жиделева, Ю.Н.Каптейн. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : ИНФРА-М , 2000. - 132 c. - (Высш. образование).
  338.45+658
  Жидецький В.Ц. Засоби індивідуального захисту та електрозахисні засоби : запитання і відповіді, тести. - К. : Основа , 2003. - 135 c.
  658.345 + 614.89
  Жидецький В.Ц. Основи охорони праці : підручник для вищ.навч.закл. - Львів : Афіша , 2002. - 318 c.
  658.345
  Жидецький В.Ц. Основи охорони праці / В.Ц.Жидецький, В.С.Джигирей, О.В.Мельников. - 2-ге вид., стер . - Львів : Афіша , 2000. - 348 c.
  658.345
  Жидецький В.Ц. Охорона праці користувачів комп`ютерів : навч. посібник. - 2-е вид., доп . - Львів : Афіша , 2000. - 174 c.
  658.345 : 004.382
  Жидецький В.Ц. Основи охорони праці - Львів : ’’Афіша’’ , 2000. - 342 c.
  658.345
  Жимерин Д.Г. Автоматизированные и автоматические системы управления / Д.Г.Жимерин, В.А.Мясникова. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергия , 1979. - 519 c.
  658.012.011.56 +681.51
  Жинтелис Г.Б. Автоматизация проектирования микропрограммируемых структур / Г.Б. Жинтелис, Э.К. Карчяускас, Э.К. Мачикенас. - Л. : Машиностроение , 1985. - 216 c.
  004.23 : 658.512.011.56            681.326
  Жиряева Е.В. Товароведение : учеб. пособие. - 2-е изд . - СПб. : Питер , 2003. - 415 c.
  658.62            30.609
  Жиряева Е.В. Товароведение : учеб. пособие. - 2-е изд . - СПб. : Питер , 2002. - 415 c. - (Учебное пособие).
  658.62            30.609
  Журавлев П.В. Менеджмент персонала : учеб.пособие для экон.спец.вузов. - М. : Экзамен , 2004. - 446 c.
  658.3.012.32
  Забелина О.В. Финансовый менеджмент : учеб.пособие для вузов / О.В.Забелина, Г.Л.Толкаченко. - М. : Экзамен , 2005. - 223 c.
  658.14/.17.012.32
  Завадский Ю.Б. Решение задач автомобильного транспорта методом имитационного моделирования. - М. : Транспорт , 1977. - 72 c.
  656.13 : 004.358
  Заварихин Н.М. Отраслевой экономический анализ. - М. : Финансы и статистика , 1987. - 175 c.
  658.012.122            65.053
  Завгородний В.П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита : учеб.пособие. - К. : А.С.К. , 1998. - 763 c.
  657 : 004            65.052
  Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине : учеб.пособие для вузов. - 4-е изд., доп. и перераб . - К. : А.С.К. , 1999. - 863 c. - (Экономика.Финансы.Право.).
  657(477)            65.052
  Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине с использованием национальных стандартов : учеб.пособие для вузов. - 5-е изд., доп.и перараб . - К. : А.С.К. , 2002. - 847 c.
  657(477)            65.052
  Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине с использованием национальных стандартов : учеб.пособие для вузов. - 5-е изд., доп.и перераб . - К. : А.С.К. , 2001. - 847 c.
  657(477)            65.052.5
  Завгородний В.П. Настольная книга бухгалтера малого бизнеса. - К. : ВИРА-Р, Дакор , 2000. - 608 c.
  657.017.3 + 334.722.012.64            65.052.21
  Завгородний В.П. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в условиях рынка / В.П.Завгородний, В.Я.Савченко. - 2-е изд . - К. : ДИ-КСИ , 1997. - 829 c.
  657            65.052.21
  Завгородняя А.А. Маркетинговое планирование: анализ моделей управления. Конкурентная политика.Контроль над качеством / А.А.Завгородняя, Д.О.Ямпольская. - СПб. : Питер , 2002. - 380 c. - (Маркетинг для профессионалов).
  339.138 : 65.012.3            65.290-22
  Загірняк Д.М. Організаційне забезпечення стратегічного вибору підприємства : монографія. - Луганськ : Вид-во Східноукр.нац.ун-ту ім. , 2004. - 191 c.
  658.012.2``313 ``            65.290-2
  Загорна Т.О. Економічна діагностика : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр учбов. літ. , 2007. - 399 c.
  65.012.12
  Загородній А.Г. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики : навч.посібник для вищ.навч.закл. / А.Г.Загородній, Г.О.Партин. - 2-ге вид., перероб.і доп . - К. : Знання , 2003. - 327 c.
  657            65.052
  Загородній А.Г. Менеджмент реальних інвестицій : навч.посібник / А.Г.Загородній, Ю.І.Стадницький. - К. : Знання , 2000. - 209 c.
  330.322 : 658.012.32            65-56
  Задорожний З.В. Бухгалтерський облік.Практичний посібник, нормативне забезпечення / З.В.Задорожний, Я.Д.Крупка, Р.О.Омельник. - К. : ІЗМН МОУ , 1996. - 414 c.
  657            65.052
  Зайцев В.С. Основы технологического проектирования прокатных цехов : учебник для вузов. - М. : Металлургия , 1987. - 336 c.
  621.771:658.512
  Зайцев Л.В. Автомобильные краны : учеб.пособие для ПТУ / Л.В.Зайцев, М.Д.Полосин. - М. : Вісш.шк. , 1974. - 328 c.
  621.873 : 629.331.065.23            621.873 : 629.114.4
  Зайцев Н.Г. Технология обработки данных в языковой форме. - К. : Тэхника , 1989. - 183 c.
  658.012.011.56.005 : 004.451.7
  Зайцев Н.Л. Экономика организации : учебник. - 3-е изд., испр.и перераб . - М. : Экзамен , 2006. - 607 c.
  658 : 338.45
  Зайцев Н.Л. Экономика, организация и управление предприятием : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд., доп . - М. : ИНФРА , 2007. - 454 c.
  658 + 338.45
  Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия : учебник для вузов. - 3-е изд., перераб.и доп . - М. : ИНФРА-М , 2000. - 357 c.
  338.45 + 658
  Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия : учебник для вузов. - М. : ИНФРА-М , 1999. - 335 c.
  338.45 + 658            65.290
  Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия : учебник для вузов. - М. : ИНФРА-М , 1998. - 335 c.
  338.45 + 658
  Зак Ю.А. Автоматизация документирования технических решений / Ю.А.Зак, И.П.Коченых. - К. : Техника , 1990. - 248 c. - (Б-ка инженера).
  658.512.011.56
  Законодавство України про охорону праці : зб.нормат. документів : у 4 т. Т.2. / ред. Г.П.Яковенко. - К. : Основа , 1995. - 384 c.
  349.24 : 658.345            67.405
  Законодавство України про охорону праці : зб.нормат.документів : у 4 т. Т.4. / ред. С.О.Єршов, Л.А.Гаврилюк. - К. : Основа , 1995. - 383 c.
  349.24 : 658.345            67.405
  Законодавство України про охорону праці: зб.нормат.документів : в 4 т. Т.1. / за ред. Г.П.Яковенко. - К. : Основа , 1995. - 528 c.
  349.24 : 658.345            67.405
  Законодавство України про охорону праці: зб.нормат.документів : у 4 т. Т.3. / ред. Г.П.Яковенко. - К. : Основа , 1995. - 572 c.
  349.24 : 658.345            67.405
  Законодательство Украины об охране труда : сб. нормат.документов : в 2 т. Т.1. - Харьков : Райдер , 1998. - 215 c.
  349.2 : 658.345(477)            67.405(4УКР)
  Законодательство Украины об охране труда : сб.нормат.документов : в 2 т. Т.2. - Харьков : Райдер , 1998. - 308 c.
  349.2 : 658.345 (477)            67.405(4УКР)
  Залуга Б.П. Знаки и указатели на автомобильных дорогах / Б.П.Залуга, С.К.Кашкин. - М. : Транспорт , 1974. - 128 c.
  625.746.53 : 656.1.053/.056
  Замалин В.С. Стандартизация и машиностроение. - М. : Высш.шк. , 1967. - 176 c.
  658.516 : 006
  Запунный А.И. Управление качеством продукции и эффективностью производства : учеб.пособие / А.И.Запунный, Н.А.Мельник. - К. : Выща шк. , 1988. - 128 c.
  658.62.018.012
  Зарубежные топлива, масла и присадки / под ред. И.В.Рожкова, Б.В.Лосикова. - М. : Химия , 1971. - 328 c.
  665
  Захаров В.Н. Системы управления.Задание, пректирование, реализация / В.Н.Захаров,Д.А.Поспелов,В.Е.Хазацкий. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Энергия , 1977. - 423 c.
  658.012.011.56
  Захаров Л.Н. Техника безопасности в химических лабораториях. - Л. : Химия , 1985. - 182 c.
  54 : 658.345
  Захарченко В.И. Менеджмент во внешнеэкономической деятельности : учеб.пособие. - Х. : Одиссей , 2003. - 383 c.
  339.97 :658.012.32            65.298
  Збірник бізнес-планів з коментарями і рекомендаціями / В.М. Попов, І.В. Безлепкін, С.І. Ляпунов та ін.; за ред. В.М. Попова. - 4-е вид., перероб. і доп . - К. : Центр навч. літ.: КиоРус , 2003. - 381 c.
  65.12.23
  Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності - К. : ’’Основа’’ , 2004. - 880 c.
  658.345+614.8
  Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності.На допомогу керівникам навчальних закладів. - 3-є вид., перероб. і доп . - К. : Основа , 2007. - 940 c.
  658.345+614.8
  Збірник тестових завдань для підготовки до державного іспиту з базової освіти з напряму ``Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності`` за професійним спрямуванням``Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності`` / уклад.: О.П. Гребельник, Є.М. Воронова, С.І. Бай та ін. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т , 2003. - 213 c.
  378 : 658.012.32            65.290-21
  Звітність підприємств : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Ф.Ф. Бутинець, В.П. Бондар, Н.М. Малюга та ін.; за ред. Ф.Ф. Бутинця, Н.А. Остап`юк. - 2-е вид., перероб.і доп . - Житомир : ЖДТУ , 2006. - 427 c. - (Навч. посібники з бух. обліку).
  657.37
  Звітність підприємств : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Ю.А. Верига, Д.М. Фесенко, З.М. Левченко та ін. - К. : ЦУЛ , 2005. - 653 c.
  657.37
  Зеликовский И.Х. Справочник по теплообменным аппаратам малых холодильных машин. - М. : Пищевая пром-сть , 1973. - 176 c. - (Библ. 18 назв.).
  621.565
  Зелинский С.Э. Автоматизация управления предприятием : учеб. пособие. - К. : Кондор , 2004. - 517 c.
  658.012.011.56
  Зелинский С.Э. Автоматизация управления предприятием : учеб.пособие. - К. : Кондор , 2008. - 517 c.
  658.012.011.5
  Земсков Г.Г. Металлорежущие системы машиностроительных производств : Учеб.пособие для техн.вузов / Г.Г.Земскова,О.В.Таратынова - Москва : Высшая школа , 1988. - 464 c.
  621.9.06-52:658.527
  Зеньковский М.М. Техника безопасности и производственная санитария. : крат.справочник металлурга. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Металлургия , 1973. - 256 c.
  658.345
  Зимин Е.Н. Электрооборудование промышленных предприятий и установок : учебник для техникумов / Е.Н.Зимин, В.И.Преображенский, И.И.Чувашов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоиздат , 1981. - 553 c.
  658.26 : 621.313
  Зингер И.С Моделирование информационных процессов в системах управления предприятиями. - М . : Статистика , 1974. - 128 c.
  658.5.011.56
  Зоріна В.Н. Фінансова звітність підприємств : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.Н. Зоріна,Т.С.Осадча,Г.Г Зорін; за ред. В.І.Покотилової. - К. : Центр навч.літ. , 2005. - 199 c.
  657.37
  Зотов Д.К. Проблемы развития транспорта СССР / Д.К.Зотов, С.С.Ушаков. - М. : Транспорт , 1990. - 303 c.
  656(47+57)
  Зудина Л.Н Организация управленческого труда : учеб.пособие. - М. : ИНФРА-М , 1997. - 251 c. - (Высшее образование).
  658.012.4            65.24
  Зязев В.А. Перевозчики сельскохозяйственных грузов автомобильным транспортом / В.А Зязев, М.С.Капланович, В.И Петров - М. : Транспорт , 1979. - 235 c.
  656.135.07
  Зятковський І.В Фінанси підприємств : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2003. - 362 c.
  658.14./17            65.290-93
  Зятковський І.В Фінанси підприємств : навч.посібник для вищ.навч.закл. - 2-ге вид.,доп.і перероб . - Тернопіль : Економ.думка , 2002. - 399 c.
  658.14/.17
  Иванец К.Я. Оборудование нефтеперерабатывающих заводов и его эксплуатация : учеб.пособие для техникумов / К.Я.Иванец, А.Н.Лейбо. - М. : Химия , 1966. - 342 c.
  665.6/.7.006.3
  Иванов Б.С. Охрана труда в литейном и термическом производстве : учебник для сред.спец.учеб.заведений. - М. : Машиностроение , 1990. - 222 c.
  658.345 : (621.74 +621.78)
  Иванов В.Н. Применение ЭВМ на автомобильном транспорте / В.Н. Иванов, А.А. Гаврилов. - М. : Транспорт , 1977. - 144 c. - (Гос.НИИ автомоб.тр-та).
  656.13 : 004.382.7
  Иванов В.С. Режим потребления и качество электроэнергии систем электроснабжения промышленных предприятий / В.С. Иванов, В.И. Соколов. - М. : Энергоатопизда , 1987. - 337 c.
  658.26 :621.331.004.18
  Иванов Н.И. Управление ремонтом и модернизацией оборудования / отв. ред. Н.И. Иванов - К. : Наукова думка , 1989. - 183 c.
  658.688.8
  Иванов Ю.М. Модульное проектирование технологии механической обработки деталей на станках с ЧПУ. - Львов : Ваща. шк. , 1982. - 107 c.
  621.9.06-52 : 658.512.4.001
  Иванова Л.В. Технология переработки нефти и газа / Л.В. Иванова, М.И. Корнеев, В.Н. Юзбашев. - М. : Химия , 1966. - 419 c.
  665.5
  Иванова Н.В. Бухгалтерский учет в промышлености : учебник / Н.В.Иванова, В.И.Адам. - 2-е изд., стер . - М. : Акеадемия , 2003. - 271 c.
  657
  Иванченко П.Н. Автоматизация выбора схем планетарных коробок передач : справ.пособие / П.Н. Иванченко, Ю.А. Сушков, А.Д. Вашец. - Л. : Машиностроение , 1974. - 232 c.
  621.833.6 : 65.011.56
  Игнатов В.Г. Экологический менеджмент В.Г.Игнатов, А.В.Кокин. : учеб.пособие. - Ростов н/Д : АООТ , 1997. - 304 c.
  502 : 658.012.32
  Игнатов В.Г. Экологичный менеджмент / В.Г.Игнатов, А.В.Кокин - Ростов на Дону : АООТ ’’Ростовское книжное издательство’’ , 1997. - 304 c.
  502:658.012.32
  Игнатьев М.Б. Алгоритмы управления роботами - манипуляторами / М.Б.Игнатьев, Ф.М.Кулаков, А.К.Покровский. - 2-е изд., перераб.и доп . - Л. : Машиностроение , 1977. - 247 c.
  621.865.8
  Игудесман Я.Е. Экономика автомобильного транспорта : учеб.пособие для вузов. - Минск : Выш.шк. , 1987. - 327 c.
  656.13 : 330
  Иларионов В.А. Экспертиза дорожно - транспортных происшествий : учеб.для вузов. - М. : Транспорт , 1989. - 254 c.
  656.13.08 : 343.148
  Иларионов В.В. Водитель и автомобиль / В.А.Иларионов, М.В.Кошелев, В.М.Мишутин. - М. : Транспорт , 1985. - 247 c.
  656.13.052.8
  Ильин А.И. Планирование на предприятии : в 2 т. Т.1. Стратегическое планирование. : учеб.пособие для вузов - Минск : Новое знание , 2000. - 308 c. - (Экономическое образование).
  658.012.2``313``            65.23
  Ильин А.И. Планирование на предприятии : в 2 т. Т.2. Тактическое планирование : учеб.пособие для вузов / А.И.Ильин, Л.М.Синица. - Минск : Новое знание , 2000. - 414 c. - (Экономическое образование).
  658.012.2``312``            65.23
  Ильин А.И. Управление предприятием / под общ.ред.М.И.Плотницкого, А.С.Головачева. - Мн. : Выш.шк. , 1997. - 275 c. - (Справочник руководителя).
  658.5            65.290-2
  Ильин О.П. Системы программного управления производственными установками и робототехническими комплексами : учеб.пособие для вузов / О.П.Ильин, К.И.Козловский, Ю.Н.Петренко. - Мн. : Высш.шк. , 1988. - 285 c.
  658.012.011.56:004
  Ильина О. П. Информационные технологии бухгалтерского учета - С-Пб : Питер , 2002. - 688 с. c.
  65.052-51
  Ильина О.П. Информационные технологии бухгалтерского учета. - СПб : Питер , 2001. - 684 c.
  657 : 004 : 002.5.002.5            65.052-51+681.3:002.5.002.5
  Имитационное моделирование в оперативном управлении производством / Н.А.Саломатин, Г.В.Беляев, В.Ф.Петроченко, Е.В.Прошлякова. - М. : Машиностроение , 1984. - 208 c.
  658.5.01.56 + 004.94
  Ингиков.М.А Ремонт технических систем : учебник для вузов. - Л. : ВИКИ им.А.Ф.Можацского , 1978. - 322 c.
  658.588.8.004.67
  Инженерная графика в САПР / Райан, Дэниел - М. : Мир , 1989. - 391 c.
  656.512.22.011.56
  Инженерное обеспечение гибкого производства изделий радиоэлектроники / С.Д.Кретов, В.М.Литвинов, Я.И.Львович и др. - М. : Радио и связь , 1989. - 208 c.
  621.396.6.001.63 : 658.52.011.56.012.3
  Инженерные методы обеспечения качества в машиностроении: Учеб. пособие для машиностр. спец. вузов / Никифоров А.Д., Бойцов В.В. - М. : Изд - во стандартов , 1987. - 382 c.
  621.002:658.018
  Инновационный менеджмент : учебник для вузов / С.Д.Ильенкова, Л.М.Гохберг, С.Ю.Ягудин и др.; под ред.С.Д.Ильенковой. - М. : Банки и биржы:ЮНИТИ , 1997. - 327 c.
  658.012.32 : 001.895            65.290-21-5
  Инструментальное обеспечение автоматизированого производства : учебник для вузов / В.А.Гречишников, А.Р.Маслов, Ю.М.Соломенцев, А.Г.Схиртладзе; под ред.Ю.М.Соломенцева. - М. : Высш.школа , 2001. - 271 c.
  621.91.02 : 658.52.011.56
  Интегрированые производственные комплексы / под ред.общ.В.М.Пономарьова. - Л. : Машиностроение , 1987. - 91 c.
  658.52.011.56 : 681.323
  Иоффе А.Ф. Персональные ЭВМ в организационном управлении. - М. : Наука , 1988. - 207 c. - (Экон.- мат.б-ка)).
  651.012.4 : 004.382.7
  Ипатов М.И. Экономика, организация и планирование технической подготовки производства : учеб. пособие для машиностр. спец. вузов / М.И.Ипатов, О.Г.Туровец - М. : Высш. шк. , 1987. - 319 c.
  621.001 : 658.512.4
  Исследование по системному анализу и приложениям : сб .науч. тр. / под ред. Н.Н.Яковлева. - Свердловск : Изд-во Урал. ун -та , 1990. - 171 c.
  658.512.011.56 : 621.38
  Іванова Т.В. Культура педагогічного менеджменту викладача ВНЗ непедагогічного профілю : навч.-метод.посібник. / Ін-т педагогічної освіти та освіти дорослих. - К. : Педагогічна думка , 2012. - 137 c.
  378.11: 658.012.32(072)
  Іванова Т.В. Культура педагогічного менеджменту викладача ВНЗ непедагогічного профілю : навч. - метод.посібник. - К. : Педагогічна думка , 2012. - 137 c.
  378.11(072) : 658.012.32
  Іванюта П.В. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік у виробничих підрозділах сільськогосподарських господарюючих суб`єктів : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч.літ , 2006. - 362 c.
  657.4 : 631.162
  Іванюта П.В. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр учбов.літ. , 2007. - 179 c.
  657.1.011.56
  Іванюта С.М. Антикризове управління : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч. літ. , 2007. - 287 c.
  658.016.7
  Івахненко В.М. Курс економічного аналізу : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Знання - Пресс , 2000. - 207 c. - (Вища освіта ХХІ століття).
  658.012.122            65.053
  Івахненко В.М. Курс економічного аналізу : навч.- метод.посібник для самост.вивчення дисципліни. - К. : КНЕУ , 2000. - 263 c.
  658.012.122            65.053
  Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту : навч.посібник. - К. : Знання - Прес , 2003. - 349 c.
  657 : 004            65.052 : 65с
  Іващенко В.І. Економічний аналіз господарської діяльності : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.І.Іващенко, М.А.Болюх. - К. : ЗАТ , 2001. - 204 c.
  658.012.122
  Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз : навч.посібник. - 2-ге вид., стер . - К. : МАУП , 2001. - 147 c. - (Межрегіональна Академія управління персоналом).
  658.14/.17.012.12            65.053
  Інвестиційний менеджмент : опорний конспект лекцій для екон.спец.вищ.навч.закл. / уклад.І.О.Бланк, Н.М.Гуляєва. - К. : Київ нац.торг.-екон.ун-т , 2003. - 103 c.
  658.012.32 : 330.322
  Інвестиційний потенціал у логістиці. На прикладі автотранспорту : навч.посібник для вищ.навч.закл. / К.Е.Фесенко, Л.Г.Зайончик, М.П.Денисенко, В.Г.Кабанов. - К. : Наук.світ. , 2002. - 259 c.
  330.322 : 658.7 : 629.33
  Інноваційні технології антикризового управління економічними системами : монографія / С.К.Рамазанов, Г.О.Надьон, Н.І.Кришталь та ін. - Луганськ; К. : Вид-во СНУ ім. В.Даля , 2009. - 582 c.
  658.016.7
  Ісаншина Г.Ю. Податковий менеджмент : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр.навч.літ. , 2003. - 258 c.
  336.2:658.012.32
  Кабаченко Т.С. Психология управления : в 2 ч. : учеб.пособие. - М. : Рос.педаг.агентство , 1997. - 323 c.
  159.9 : 658.012.32            88.5
  Кавторева Я. Документооборот: организация и ведение. - 3-е изд., перераб.и доп . - Х. : Фактор , 2002. - 163 c.
  651.4/.9            65.052
  Кавторєва Я. Документооборот: організація та ведення. - 2-ге вид., доп . - Харків : Фактор , 2001. - 161 c.
  651.4/.9            65.052
  Кавторєва Я. Документооборот: організація та ведення. - 3-є вид., доп . - Х. : Фактор , 2002. - 163 c.
  651.4/.9            65.052
  Кадровий менеджмент державної контрольно - ревізійної служби та управлінь : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Ф.М.Уляненко, С.М.Нікітченко, Д.І.Котельніков, О.В.Нікітченко; за заг.ред.Д.І.Котельнікова. - К. : Центр навч.літ. , 2005. - 315 c.
  658.3.012.32
  Кадыров Ж.Н. Диагностика и адаптация станочного оборудования ГПС. - Л. : Политехника , 1991. - 142 c.
  658.52.011.56.012.3 : 621.9.06
  Казакевич П.И. Техника безопасности при изготовлении изделий из пластмасс. - М. : Машиностроение , 1972. - 160 c.
  658.345 : 678.5.02
  Казмірчук П.Е. Складання ділових паперів : довідник - практикум. - Б.м : Б.в. , 1998. - 189 c.
  651.75            65.050.2
  Каїра З.С. Розміщення виробничих сил: стратегія та практика : навч.посібник / З.С.Каїра, А.І.Омельянчук, О.С.Поважний. - Донецьк : Альфа-прес , 2006. - 319 c.
  332.1+658.5
  Калниболтский К.М. Автоматизированное проектирование электронных схем / Ю.М. Калниболтский, К.С. Сундучков, А.И. Солодовник. - К. : Техніка , 1987. - 301 c.
  621.38.061.001.63 : 658.012.011.56
  Калошин А.И. Техника безопасности при работе на тракторах, комбайнах и автомобилях : учеб. пособ. для сельск. ПТУ / А.И.Калошин, М.П.Новиков. - 2-е изд., испр. и доп . - М. : Высш. шк. , 1976. - 136 c. - (Профтехобразование. Тракторы и автомобили в с.-х.).
  631.3 : 658.345            63.04
  Кальченко А.Г. Логістика : навч. посібник. - К. : КНЕУ , 2000. - 147 c.
  658.7            65.40
  Кальченко А.Г. Основи логістики : навч. посібник. - К. : Знання , 1999. - 134 c.
  658.7            65.40
  Камышанов П.И. Практическое пособие по аудиту. - 2-е изд., доп. и перераб . - М. : Инфра-М , 1998. - 381 c.
  657.6            65.053.7
  Каникевич А.Д. Англо - русско - украинский терминологический словарь по бухгалтерскому учету и аудиту: 3000 слов и словосочетаний / под ред. С.Ф. Голова. - К. : Либра , 2003. - 255 c.
  811.111=161.1=161.2(038) : 657            81.2Англ
  Карданский Н.Л. Системы управления производством.Анализ и проектирование : учеб.пособие для экон.спец.вузов / Н.П.Карданский, А.Д. Чудаков. - М. : Рус. деловая лит. , 1999. - 239 c.
  658.5
  Карелин В.Я. Кавитационные явления в центорбежных и осевых насосах. - 2-е перераб и доп . - М. : Машиностроение , 1975. - 336 c.
  621.65 :532.528
  Карлберг К. Бизнес- анализ с помощью Excel 2000 / пер. с англ. Н.М.Макаровой, О.И.Медведь, Л.Б.Тавровской; под общ. ред. В.В.Александрова. - М. : Вильямс , 2000. - 479 c.
  004.428.2 Excel + 658.14/.17.012.12
  Карлберг К. Бизнес- анализ с помощью Excel / пер. с англ.Н.М.Макаровой, О.И.Медведь, Л.Б.Тавровской; под общ. ред В.В.Александрова, О.В.Остапец. - К. : Диалектика , 1997. - 439 c.
  004.428.2 Excel : 658.14/17.012.12
  Кармазін В.А. Економічний аналіз : практикум для вищ. навч. закл. - К. : Знання , 2007. - 255 c.
  658.012.122
  Карпенко О.В. Управлінский облік: методика викладання у вищій школі : навч. посіб.для вищ.навч.закл. - К. : Центр. учбов. літ. , 2007. - 243 c.
  657.4 : 658.012 : 378.02
  Карпова Т.П. Основы управленческого учета : учеб. пособ. - М. : ИНФРА-М , 1997. - 392 c.
  657.4 : 658.012            65.052
  Карпова Т.П. Управленческий учет : учеб.для вузов. - М. : ЮНИТИ , 2002. - 350 c.
  657.4 : 658.012
  Карпова Т.П. Управленческий учет : учеб. для экон. спец. вузов. - М. : ЮНИТИ , 2000. - 350 c.
  657.4 : 658.012            65.052
  Карпова Т.П. Управленческий учет : учеб. для экон. спец. вузов. - М. : Аудит : ЮНИТИ , 1998. - 350 c.
  657.4 : 658.012
  Касаткин Ф.П. Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного процесса : учеб.пособие для вузов / Ф.П.Касаткин,С.И.Коновалов,Э.Ф.Касаткина. - М. : Академ.проект , 2005. - 346 c.
  656.072/.073 + 629.067
  Катыс Г.П. Оптические информационные системы роботов - манипуляторов / под ред.Б.Н.Петрова. - М. : Машиностроение , 1977. - 272 c.
  621.865.8
  Кафтанюк Ю.А. Отраслевая автоматизированная система управления автомобильным транспортом. - М. : Транспорт , 1977. - 110 c.
  656.13 : 658.012.011.56
  Кафтанюк Ю.А. Вычислительная техника на автомобильном транспорте:повышение эффективности использования. - М. : Транспорт , 1985. - 183 c.
  656.13 : 004
  Кац Г.Б. Экономика автомобильной промышленности и тракторостроения : учеб.для вузов - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М. , 1978.
  656.13
  Кац.М.И. Охрана труда в химической промышленности : учеб.для хим.- технолог.техникумов / М.И.Кац, Л.И.Билинкис, В.С.Медведева. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Химия , 1974. - 307 c.
  658.345 : 66
  Качан В.К. Диспетчерские магнитофоны гражданской авиации / В.В.Качан, В.В.Сокол, Ю.В.Зиненко. - М. : Транспорт , 1972. - 144 c.
  629.7 : 681.846 : 656.071.7.004.2
  Качество продукции и эффективность производства / Ю.Д.Амиров, А.М.Бендерский, Б.Л.Бенцман и др.; под ред.А.В.Гличева, Л.Я.Шухгальтера - М. : Машиностроение , 1977. - 247 c.
  658.562.003.13
  Квєтний Р.Н. Інтерполяція самоподібними множинами : монографія / Р.Н.Квєтний, К.Ю.Кострова, І.В.Богач. - Вінница : УНІВЕРСУМ-Вінница , 2005. - 99 c.
  519.65
  Квятковский С.Ф. Бытовые нагревательные приборы / С.Ф.Квятковский, Л.В.Волкова, Ю.М.Герчук. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 112 c.
  621.365 : 64
  Кедрин Е.А. Товароведение обувных товаров : учебник для торговых вузов / Е.А.Кедрин, А.В.Павлин, Г.В.Сергеева. - М. : Экономика , 1976. - 263 c.
  658.62 : 685.31
  Кео Д. Visual Fox Pro 5 для `чайников` / пер.с англ. - К. : Диалектика , 1997. - 288 c.
  004.65            681.3.06
  Керб Л.П. Основи охорони праці : навч.посібник. - 2-ге вид., стер . - К. : КНЕУ , 2006. - 215 c. - (Київ.нац.екон.ун-т).
  658.345
  Керб Л.П. Основи охорони праці : навч.- метод.посібник для самост.вивчення дисципліни. - К. : КНЕУ , 2001. - 252 c.
  658.345
  Кершенбаум В.Я. Горизонты транспортной техники / В.Я.Кершенбаум, В.Э.Фальк. - М. : Транспорт , 1988. - 256 c.
  656
  Кесс Ю.Ю. Анализ и синтез фреймовых моделей АСУ. - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 168 c.
  658.012.011.56
  Кибанов А.Я. Управление машиностроительным предприятием на основе функционально - стоимостного анализа. - М. : Машиностроение , 1991. - 160 c.
  658.011.47 : 658.012.32
  Киевский С.В. Самоучитель по работе с программой ``1C:Бухгалтерия``.Для пользователей версий:5.0 и Проф-2 для DOS,6.0 и Проф - 6.0 для Windows и Windows 95 (локальных и сетевых). - М. : Компьютер-пресс
  657 : 004            65.052+681.3.06
  Кипнис Е.И. Рабочему строителю о технике безопасности: деревообработка, изготовление арматуры / Е.И.Кипнис, М.Ю.Лапкин. - К. : Будівельник , 1985. - 112 c.
  69.05 : 658.345
  Кириченко Л.С. Основи стандартизації, метрології та управління якістю : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Л.С.Кириченко, Н.В.Мережко. - К. : Київ.нац.торг.- екон.ун-т , 2001. - 445 c.
  [006.1+006.91+006.015.5+658.62.018.12](075/8)
  Кириченко О. Банківський менеджмент : навч.посібник для вищ.навч.закл. / О.Кириченко, І.Гиленко, А.Ятченко. - К. : Основи , 1999. - 671 c.
  336.71:658.012.32
  Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : навч.посібник. - 3-е вид., перероб.і доп . - К. : Знання-Прес , 2002. - 382 c.
  339.7: 658.012.32
  Киселев Г.А. Гибкие производственные системы в машиностроении / Г.А.Киселев, В.Ю.Гуденков. - М. : Изд-во стандартов , 1987. - 287 c.
  658.52.011.56.012.3
  Кислюк К.В. Спеціальне документознавство. Модульний курс : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2011. - 191 c.
  651.4/.7
  Кізима А.Я. Податковий менеджмент : навч.- метод.посібник. - Тернопіль : Астон , 2002. - 166 c.
  336.2 : 658.012.32
  Кіндрацька Г.І. Економічний аналіз : підручник / Г.І.Кіндрацька, М.С.Білик, А.Г.Загородній. - 3-є вид., перераб.і доп . - К : Знання , 2008. - 487 c.
  658.012.122
  Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у банках України : підручник. - 2-ге вид., доп. і перероб . - К. : КНЕУ , 2001. - 636 c.
  657 : 336.71(477)            65.052.5
  Кірейцев Г.Г. Фінансовий менеджмент : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Г.Г.Кірейцев, М.М.Александрова, С.В.Бардаш, О.С.Бородкін; за ред.Г.Г.Кірейцева. - К. : ЦУЛ , 2002. - 495 c.
  658.14/.17.012.32            65.290-93
  Кірєєв О.І. Внутрішній аудит у банку : навч.посібник для вищ.навч.закл. / О.І.Кірєєва, О.С.Любунь, М.П.Кравець. - К : Центр навч.літ. , 2006. - 219 c.
  336.71 : 657.6
  Кір`янов О.Ф. Проектування відкритих систем управління технологічними об`єктами : навч. посіб. - Кременчук : КДПУ , 2004. - 275 c.
  658.012.011
  Клейменов С.А. Принципы построения и проектирования объектов технологической подготовки автоматизированного производства / С.А.Клейменов, С.Н.Рябов. - М. : Изд-во стандартов , 1988. - 255 c.
  658.512.011.56
  Клець Л.Є. Бюджетний менеджмент : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч.літ. , 2007. - 639 c.
  336.14.01 : 658.012.32
  Климов А.И. Организация и планирование производства на машиностроительном заводе : учебник для вузов / А.Н.Климов, И.Д.Оленев, С.А.Соколицын; под ред. С.А.Соколицына. - 3-е изд., перераб.и доп . - Л. : Машиностроение , 1979. - 463 c.
  658.5 : 621
  Климов А.Н. Организация и планирование производства на машиностроительном заводе : учебник для студентов вузов / А.Н.Климов, И.Д.Оленев, С.А.Соколицын; под ред. С.А.Соколицына. - изд.2-е, перераб.и доп . - Л. : Машиностроение , 1973. - 496 c.
  658.5 : 621
  Клинковштейн Г.И. Организация дорожного машиностроения : учеб.для автодорож.вузов. - М. : Транспорт , 1975. - 192 c.
  656.13.08.008
  Клинковштейн Г.И. Правила и безопасность дорожного движения : пособие для водителей автомобилей / Г.И.Клинковштейн, Г.М.Соловьев, Н.Н.Юмашев. - 3-е изд., перераб.и доп . - М. : Транспорт , 1978. - 184 c.
  656.13.08
  Клусов И.А. Роторные автоматические линии : учеб.пособие для ПТУ. - М. : Высш.шк. , 1989. - 71 c.
  658.527.011.56 : 62-133
  Клюковкин В.Н. АСУ в легкой промышленности / В.Н.Клюковкин, А.А.Македов. - К : Техніка , 1974. - 192 c.
  658.012.011.56
  Ключев В.И. Электропривод и автоматизация общепромышленных механизмов : учебник для вузов / В.И.Ключев, В.М.Терехов. - М. : Энергия , 1980. - 359 c.
  62-83 + 65.011.56
  Кнауэр И.Б. Промышленный робот `Универсал-5-02`: устройство,наладка,обслуживание / И. Б.Кнауэр, В.В.Слепцов. - М. : Машиностроение , 1988. - 48 c.
  621.865.8
  Кныш М.И. Стратегическое планирование инвестиционной деятельности : учеб.пособие / М.И.Кныш, Б.А.Перекатов, Ю.П.Тютюков. - СПб : Бизнес-Пресса , 1998. - 315 c.
  330.322 : 658.012.2``313``            65-56
  Князевский Б.А. Техника безопасности и противопожарная техника в электроустановках : учеб.пособие для сред. спец.заведений / Б.А.Князевский, Н.А.Чекалин. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Энергия , 1973. - 248 c.
  658.345 : 621.3
  Князевский Б.А. Электроснабжение промышленных предприятий : учебник для вузов / Б.А.Князевский, Б.Ю.Липкин. - М. : Высш.шк.
  658.26:621.311
  Кобевник В.Ф. Охрана труда : учеб.для техн. вузов. - К. : Выща шк. , 1990. - 286 c.
  658.345
  Кобринский А.А. Манипуляционные системы роботов.Основы устройства,элементы теории / А.А.Кобринский, А.Е.Кобринский. - М. : Наука , 1985. - 343 c.
  621.865.8
  Ковалев А.И. Анализ финансового состояния предприятия / А.И.Ковалев, В.П.Привалов. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Центр экономики и маркетинга , 1997. - 188 c.
  658.14/.17.012.12            65.053.6
  Ковалев А.П. Автоматизированные системы урправления пред-ми массового произ-ва : учеб.пособ.для машиностр.вузов - М. , 1987.
  658.012.011.56
  Ковалев А.П. Экономическая эффективность новой техники в машиностроении / А.П.Ковалев, Н.К.Кочалос, А.А.Колобов. - М. : Машиностроение , 1978. - 255 c.
  658.589.011.46 : 621
  Ковалев А.Ф. Организация внедрения новой техники в промышленности. - К.. : Техника , 1979. - 168 c.
  658.589.011.46
  Ковалев В.В. Практикум по анализу и финансовому менеджменту : конспект лекций с задачами и тестами. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Финансы и статистика , 2006. - 447 c.
  658.14/.17.012.12.012.32
  Ковалев В.В. Сборник задач по финансовому анализу : учеб. пособие для вузов. - М. : Финансы и статистика , 2000. - 127 c.
  658.14/.17.012.12            65.053.6
  Ковалев В.В. Сборник задач по финансовому анализу : учеб.пособие для вузов. - М. : Финансы и статистика , 1997. - 127 c.
  658.14/.17.012.12            65.053.6
  Ковалев В.В. Управление финансами : учеб.пособие. - М. : ФБК-ПРЕСС , 1998. - 156 c.
  658.14/.17.012.32            65.261
  Ковалев В.В. Финансовый анализ. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Финансы и статистика , 2000. - 511 c.
  658.14/.17.012.12            65.053.6
  Ковалев В.В. Финансовый анализ:управление капиталом, выбор инвестиций, анализ отчетности. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Финансы и статистика , 1998. - 511 c.
  658.14/.17.012.12            65.053.6
  Ковалевский В.И. Организация и планирование произизводства на машиностроительном предприятии : учеб.пособ.для машиностр.технкумов. - М. : Машиностроение , 1986. - 285 c.
  658.5.011
  Ковальчук І.В. Економіка підприємства : навч.посіб.для вищ.навч.закл. - К. : Знання , 2008. - 679 c. - (Вища освіта ХХІ століття).
  [338.45+658] (075.8)
  Ковальчук М.І. Стратегічний аналіз у сільскому господарстві : навч.посіб. - К. : КНЕУ , 1997. - 224 c.
  631.11 : 658.012.122``313``
  Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підпріємств : навч.посіб.для вищ.навч.закл. - К : Скарби , 2001. - 334 c.
  336.713 : 658.012.122
  Ковжога С.О. Безпека життєдіяльності : навч.посібник / С.О.Ковжого, О.Д.Малько, А.М.Полєжаєв. - Харків : Право , 2012. - 300 c.
  658.345
  Коган Л.М. Оптимиизация надежности АСУ ТП при проектировании - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 136 c.
  658.52.011.56            681.5.001.63.
  Кожух В.Я. Автоматизированные системы управления в металлургии : учеб. пособ. для металлург. ин-тов и фак-тов / В.Я.Кожух, В.В.Павленко. - К. - Донецк : Вища шк. , 1982. - 176 c.
  658.5.011.56 : 669
  Козлов Н.В. Перспективный экономический анализ. - М. : Финансы и статистика , 1987. - 256 c.
  65.012.122            65.9(2)-2
  Козлова Е.П. Бухгалтерский учет в промышленности. / Е.П. Козлова, Н.В. Парашутин. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Финансы и статистика , 1989. - 437 c.
  657            65.052.230
  Козловский В.А. Логистический менеджмент : учеб. пособ. - 2-е изд., доп . - СПб. : Лань , 2002. - 268 c.
  658.7 : 658.012.32            65.40+65.290-21
  Козловский в.а. Эффективность переналаживаемых роботизированных производств / В.А. Козловский, Э.А. Козловская, В.М. Макаров. - Л. : Машиностроение , 1985. - 224 c.
  621.865.8 + 658.52.011.56
  Козырев Ю.Г. Промышленные роботы : справочник. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1988. - 392 c.
  621.865.8
  Козырев Ю.Г. Промышленные роботы : справочник. - М. : Машиностроение , 1983. - 375 c.
  621.865.8
  Козьяков А.В. Технические средства оснащения рабочих мест ИТР в машиностроении : каталог - справочник - М. : Машиностроение , 1987. - 288 c.
  651.2.015.12
  Козьяков А.Ф. Охрана труда в машиностроении : учеб. для сред. спец. учеб. завед. - М. : Машиностроение , 1990. - 255 c.
  658.345
  Койлов В.Г. Транспорт и охрана природы / В.Г. Койлов, А.П. Семенов, А.Е. Белан. - Дн. : Промінь , 1984. - 64 c.
  504.61 : 656.13            20.1
  Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы : учеб. пособ. для вузов / пер. с фр. - М. : Финансы: ЮНИТИ , 1997. - 576 c.
  658.14/.17.012.32            65.290-93
  Колесник М. Менеджмент.Конспект лекций : пособ. для подготовки к экзаменам. - М. : ПРИОР , 1998. - 189 c.
  658.012.32            65.290-21
  Колесніков Г.О. Менеджерський словник : навч. - довідкове вид. для вищ.навч.закл. - К. : Професіонал , 2007. - 286 c.
  658.012.32(038)
  Количественные методы в финансах : учеб. пособие / Т.ДЖ. Уотшем, К.Паррамоу; пер. с англ - М. : Финансы, ЮНИТИ , 1999. - 527 c.
  65.26в6
  Количественные методы финансового анализа / пер. с англ.; под ред. С.Дж.Брауна, М.П.Крицмена. - М. : ИНФРА-М , 1996. - 329 c.
  658.14/.17.012.12            65.053
  Коловский М.В. Основы динамики промышленных роботов / М.В.Коловский, А.В.Слоуш. - М : Наука , 1988. - 240 c. - (Науч.основы робототехники).
  621.865.8
  Колосов А.Н. Организация и экономика гибкого автоматизированного производства : учеб.пособие для вузов. - К. : Вища шк. , 1991. - 167 c.
  658.52.011.56.042
  Колпаков В.М. Теория и практика принятия управленческих решений : учеб.пособие для вузов. - К : МАУП , 2000. - 254 c. - (Межрегионал.акад.управления персоналом).
  658.012.32-5            65.050.2я73
  Колпаков В.М. Стратегический кадровый менеджмент Т.1. : учеб.пособие для вузов. / В.М.Колпаков, Г.А.Дмитренко. - К. : МАУП , 2002. - 277 c.
  658.3.012.32``313``            65.290-21
  Комаринський Я. Фінансово - інвестиційний аналіз : навч.посібник / Я.Комаринський, І.Яремчук. - К. : Укр.енциклопедія, Агенство ``Книга Пам`яті України , 1996. - 298 c.
  658.14/.17.012.12 + 330.322            65.053.9
  Комиссаров В.И. Точность, производительность и надежность в системе проектирования технологических процессов / В.И.Комиссаров, В.И.Леонтьев. - М. : Машиностроение , 1985. - 219 c. - (БТ.Библиотека технолога).
  621.9 : 658.512.011.56
  Комков Б.Д. Справочник по охране труда на хлебоприемных и зерноперерабатывающих предприятиях / Б.Д.Комков, А.В.Галкина, А.Ф.Теплов - М. : Колос , 1981. - 319 c.
  658.345 : 664.7
  Коммерческое товароведение и экспертиза : учеб.пособие для эконом.спец.вузов / Г.А.Васильев, Л.А.Ибрагимов, Н.А.Нагапетьянц и др.; под ред. Г.А.Васильева, Н.А.Нагапетьянца. - М. : Банки и биржи : ЮНИТИ , 1997. - 135 c.
  620.2 +658.62.012.16            30.609
  Коммуникации стратегического маркетинга : учеб. пособие / П.Смит, К.Бэрри,А.Пулфорд; пер. с анг. под ред. Л.Ф.Никулина - М. : ЮНИТИ , 2001. - 415 c.
  65.290-22
  Комплексы средств отображения информации / В.Н. Ревенко, В.М. Сегал - М. : Радио и связь , 1985. - 216 c.
  004.33/.35:658.012.11.56.005
  Кондзьолка В.В. Історія середньовічної філософії : навч.посібник. - Львів : Світ , 2001. - 319 c.
  1``653``(091)            87.3
  Кондратьев А.И. Охрана труда в строительстве : учебник для экон.спец.строит.вузов - М : Высшая школа , 1990. - 352 c.
  658.345:69
  Кондратьев А.И. Охрана труда в строительстве : учебник для экон.спец.строит.вузов / А.И.Кондратьев, Н.М.Местечкин. - М. : Высш.шк. , 1990. - 352 c.
  658.345 : 69
  Кондрашихін А.Б. Фінансова санація і банкрутство підприємств : навч.посібник для вищ.навч.закл. / А.Б.Кондрашихін, Т.В.Пепа, В.О.Федорова. - К. : Центр навч.літ. , 2007. - 203 c.
  658.016.7/.8
  Кондрашова А.В. Финансы организаций (предприятий) в вопросах и ответах : учеб.пособие. - М. : Лига , 2006. - 216 c.
  658.14/.17
  Кондрашова Н.Г. Холодильно - компрессорные машины и установки : учебник для машиностр.техникумов / Н.Г.Кондрашова, Н.Г.Лашутина. - 3-е изд.,перераб.и доп . - М : Высш.шк. , 1984. - 335 c.
  621.565 + 621.57
  Кони А.Ф. Избранное / сост., вступ.ст. и примеч. Г.М.Миронова, Л.Г.Миронова. - М. : Сов.Россия , 1989. - 495 c.
  347.965            67.3
  Коновалов В.Н. Техника безопасности при работах по химии : пособие для учителей - 2-е изд.,перераб . - М. : Просвещение , 1973. - 128 c.
  54 : 658.345
  Кононенко О. Анализ финансовой отчетности. - 2-е изд., доп. и перераб . - Харьков : Фактор , 2003. - 144 c.
  658.14/.17.012.12            65.053
  Кононенко О. Анализ финансовой отчетности. - Х. : Фактор , 2002. - 143 c. - (Биб-ка ``Фактора``).
  658.14/.17.012.12            65.053
  Кононенко О. Инвентаризация / О.Кононенко, О.Пироженко. - 2-е изд.,перераб. и доп . - Х. : Фактор , 2002. - 117 c.
  657.371            65.052.21
  Кононова Г.А. Использование трудовых ресурсов автотранспортных предприятий. - М. : Транспорт , 1988. - 111 c.
  656.13 : 331.101.262
  Коноплянко В.И. Основы управления автомобилем и безопасность движения / В.И.Коноплянко, С.В.Рыжков, Ю.В.Воробьев. - М. : Изд-во ДОСААФ СССР , 1989. - 224 c.
  656.13.052 + 656.13.08
  Конструирование роботов / П.Андре , Ж.- М.Кофман, Ф.Лот, Ж.П.Тайар; пер. с фр. Д.М.Далечиной и др. ; под ред.А.М.Долгова. - М. : Мир , 1986. - 358 c.
  621.865.8.001.66
  Конструкторско - технологическое обеспечение качества деталей машин / В.П.Пономарев, А.С.Бататов, А.В.Захаров и др. - М. : Машиностроение , 1984. - 184 c.
  621.81.002 : 658.62.018
  Конструкции и наладка автоматических линий и специальных станков : учебник для ПТУ / Л.С.Брон, С.Н.Власов, К.Н.Константинов и др. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Высш. шк. , 1973. - 310 c.
  621.9.05-52 : 658.527.011.56
  Конструкции и наладка автоматических линий и специальных станков : учеб.пособие для проф.- техн.и техн.училищ / Л.С.Брон, С.Н.Власов, К.Н.Константинов и др. - М. : Высш. шк. , 1969. - 256 c.
  621.9.06-52 : 658.527.011.56
  Контроль і ревізія : підручник для вищ.навч.закл. / Ф.Ф.Бутинець, Н.Г.Виговська, Н.М.Малюга, Н.І.Петренко; за ред.Ф.Ф.Бутинця. - 3-є вид., доп.та перераб . - Житомир : РУТА , 2002. - 541 c.
  657.6            65.053.6
  Контроль і ревізія : підручник для вищ.навч.закл. / Ф.Ф.Бутинець, С.В.Бардаш, Н.М.Малюга, Н.І.Петренко. - 2-е вид., доп.і перераб . - Житомир : РУТА , 2000. - 509 c.
  657.6            65.053.5
  Контроль і ревізія / Павлюк В.В, та ін. - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 195 c.
  657.6
  Контроль і ревізія. Нормат.- прак.матеріали : навч.посібник / Є.М.Романів, А.С.Мороз, В.В.Гресик. - Львів : Інтелект-Захід , 2001. - 199 c. - (Львів.держ.фін.- екон.ін.-т).
  657.6            65.053.5
  Конь М.Я. Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность за рубежом : справочник / М.Я.Конь, Е.М.Зелькинд, В.Г.Шершу. - М. : Химия , 1986. - 183 c.
  665.6
  Конюхова Н.І. Німецька мова для майбутніх менеджерів: Deutsch fur zukunftige manager : навч. посібник. - Кременчук : Християнська Зоря , 2010. - 121 c. - (КДУ ім.М.Остроградського).
  811.112.2 : 658.3.012.32(075.8)
  Копилюк О.І. Фінансова санація та банкрутство підприємства : навч.посібник для вищ.навч.закл. / О.І.Копилюк, А.М.Штангрет. - К. : Центр навч.літ. , 2005. - 166 c.
  658.016.7/.8
  Копытов Ю.В. Экономия электроэнергии в промышленности : справочник / Ю.В.Копытов,Б.А.Чуланов. - 2-е изд.,переаб.и доп . - М. : Энергоатимиздат , 1982. - 109 c. - (Экономия топлива и электроэнергии).
  621.311.004.18 : 658.26(035.5)
  Корецький М.Х.та ін. Стратегічне управління : навч.посібник для ВНЗ / М.Х.Корецький,А.О.Дєгтяр,О.І.Дацій - К. : ЦУЛ , 2007. - 239 c.
  658.012.32"313":332.012.324
  Корецький М.Х.та ін. Управлінський облік : навч.посібник для ВНЗ / М.Х.Корецький ,Н.В.Дацій ,Л.В.Пельтек - К. : Центр учбовий літ. , 2007. - 295 c.
  657.4:658.012
  Корж А.В. Документознавство. Зразки документів праводілової сфери : навч.посібник. - 4-те вид., стер . - К : КНТ: Самміт-Книга , 2011. - 370 c.
  651.4/.9
  Кормич Л.І. Культурологія (історія і теорія світової культури хх століття) : навч.посібник / Л.І.Корміч , В.В.Багацький - Харків : Одіссей , 2002. - 303 c.
  165.522
  Корнейчук Н.П. Точные константы в теории приближения - М. : Наука , 1987. - 424 c.
  519.65
  Корнилович О.П. Техника безопасности при электромонтажных и наладочных работах / под ред.А.Д.Смирнова и др. - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 240 c.
  621.31.002.72:658.382.3
  Корнильев Э.А. и др. Устойчивые алгоритмы в автоматизированных системах обработки информации / Э.А.Корнильев, И.Г.Прокопенко, В.М.Чуприн - К. : Техника , 1989. - 224 c.
  658.012.011.56.005:681.3.06
  Коробов М.Я. Фінансово - економічний аналіз діяльності підприємства : навч.посібник. - 3-тє вид., перероб.і доп . - К. : Знання , 2002. - 294 c.
  658.14/.17.012.12            65.053.6
  Коробов М.Я. Фінансово - економічний аналіз діяльності підприємств : навч.посібник. - К. : Знання , 2000. - 378 c.
  658.14/.17.012.12            65.053.6
  Коровин Б.Г. Системы программного управления промышленными установками и робототехническими комплексами : учеб.пособие для вузов / Б.Г.Коровин, Г.И.Прокофьев, Л.Н.Рассудов. - Л. : Энергоатомиздат , 1990. - 348 c.
  658.012.011.56
  Королев М.А. Информационные системы и структуры данных : учебник для вузов / М.А.Королев, Г.Н.Клешко, А.И.Мишенин; под ред. М.А.Королева. - М. : Статистика , 1977. - 183 c.
  658.5.011.56 + 681.518
  Королькова В.И. Электробезопасность на промышленных предприятиях. - 5-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1971. - 522 c.
  658.345 : 621.31.004
  Короткі відомості про свята Православної Церкви / уклали: О.Кислашко, Я.Кислашко - К. : Укр.Православна Церква, Київський Патріархат , 1993. - 112 c.
  271.2-565            86.372
  Корсаков В.С. Автоматизация производственных процессов : учебник для вузов - М. : Высш.шк. , 1978. - 295 c.
  658.52.011.56
  Корф М.И. Таблицы для начисления зароб. платы водителям автомобилей, ремонт.и другим.раб.автом.тр. / М.И.Корф, Д.П.Фролов. - 2-е изд., стер . - М. : Транспорт , 1978. - 320 c.
  658.32 : 656.13/031/
  Корчак С.Н. Системы автоматизированого проектирования технологических процессов,приспособлений и режущих инструментов : учебник для вузов / С.Н.Корчак, А.А.Кошин, А.Г.Ракович, Б.И.Синицын; под общ.ред. С.Н.Корчака. - М. : Машиностроение , 1988. - 351 c.
  658.512.011.56:621.002
  Корячко В.П. Теоретические основы САПР : учебник для вузов / В.П.Корячко, В.М.Курейчик, И.П.Норенков. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 399 c.
  658.512.22.011.56:681.3
  Косарев В.П. Техника вычислений и механизация учета на автомобильном транспорте : учебник для автотрансп.техникумов / В.П.Косарев, Н.С.Рожнова. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Статистика , 1980. - 224 c.
  656.13 : 657.22.011.5
  Космина Р.М. Техника вычислений : учебник для техникумов по спец.``Товароведение и орг.торговли непрод.товарами`` / Р.М.Космина, А.Е.Трофимова. - К. : Вища шк. , 1985. - 239 c.
  657            65.052.2
  Костикова Г.А. Лабораторный практикум по технике вычислений и механизации учета на автомобильном транспорте : учеб.пособие для автотранспор.техникумов / Г.А.Костикова, Е.Р.Кочанова, О.В.Машникова. - М. : Финансы и статистика , 1986. - 160 c.
  656.13 : 657.22.011.5
  Костин А.И. Повышение эффективности машиностроительного производства / А.И.Костин, Д.И.Поляков. - М. : Машиностроение , 1979. - 32 c. - (Б-ка технолога).
  621.002 : 658.5.011.46
  Костин Ю.Д. Региональные проблемы развития и размещения межотраслевых производств : монография. - Харьков : Вища шк. , 1983. - 128 c.
  658.58 : 621.002.6
  Костоглодов Д.Д Распределительная логистика / Д.Д.Костоглодов, Л.М.Харисова. - Б.м. : Экспертное бюро , 1997. - 127 c.
  658.7            65.40
  Костылев Ю.С. Испытания продукции / Ю.С.Костылев, О.Г.Лосицкий. - М. : Изд-во стандартов , 1989. - 167 c.
  658.562.6.001.4
  Костюк В.И. Гибкие робототехнические системы: общий подход / В.И.Костюк, Л.С.Ямпольский. - К. : Вища шк. , 1988. - 71 c. - (Проблемы техн.кибернетики).
  621.865.8 : 658.52.011.56.012.3
  Костюк В.И. Проектирование информационных моделей в гибких системах / В.И.Костюк, А.И.Дешко, Б.В.Игнетенко. - К. : Вища шк. , 1987. - 176 c.
  004652 : 658.52.011.56.012.3            681.3.016 : 658.52.011.56.012.
  Костюк В.И. Промышленные роботы в сборочном производстве / В.И.Костюк, Л.С.Ямпольский, И.Б.Иваненко. - К. : Техніка , 1983. - 182 c.
  621.757.06:621.865.8
  Костюк Д. Бухгалтерский учет на малых предприятиях в соответствии с П(С)БУ - 5-е изд., доп.и перероб. . - Х. : Фактор , 2002. - 212 c.
  657            65.052.21
  Костюк Д. Бухгалтерський облік на малих підприємствах згідно з П(С)БО - 5-те вид., доп.і перероб . - Х. : Фактор , 2002. - 219 c.
  657            65.052
  Костюченко В.М. Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід та практика України : навч.- практ.посібник. - К. : Центр учбов. літ. , 2008. - 526 c.
  657.37:336
  Котенко Л.Н. Учет основных фондов и нематереальных активов / Л.Н.Котенко, Н.В.Чебанова. - К. : Компас , 1996. - 142 c.
  657.42            65.052.51
  Котик М.А. Беседы психолога о безопасности дорожного движения. - 2-е изд.перераб.и доп . - М. : Транспорт , 1990. - 141 c.
  656.13.08 : 159.9
  Котик М.А. Беседы психолога о безопасности дорожного движения - М. : Транспорт , 1987. - 87 c.
  656.13.08: 159.9
  Котлер Ф. Маркетинг,менеджмент: Анализ,планирование,внедрение, контроль / пер. с англ. - 9-е изд . - СПб. : Питер , 1998. - 887 c.
  338.138 +658.012.32            65.290-2
  Кохтев А.А. Основы стандартизации в машиностроении : монография. - 4-е.изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1973. - 352 c.
  658.516:621 + 006.1
  Кохтев А.А. Основы стандартизации : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд.,перераб . - М. : Высш.шк. , 1971. - 296 c.
  658.516 + 006.1
  Кочерга С.В. Бухгалтерський облік у зарубіжних краінах : навч.посібник для вищ.навч.закл. / С.В.Кочерга, К.А.Пилипенко. - К. : Центр навч.літ. , 2005. - 215 c.
  657(І-87)
  Кочетков А.И. Психологические основы современного управления персоналом. - М. : Зерцало , 1999. - 373 c.
  658.3.012.32 : 159.9            65.290-24:8.4
  Кочетков В.Н. Анализ банковской деятельности:теоретико-прикладной аспект - К. : МАУП , 1999. - 189 c. - (Межрегионал.академия управления персоналом).
  336.71:658.012.122
  Кочкин М.П. Малый бизнес: учет и налоги : практ.справочник. - М. : ГроссМедиа , 2004. - 367 c.
  657.1 : 334.722.012.64
  Кошкин Л.Н. Комплексная автоматизация производства на базе роторных линий - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1972. - 352 c.
  621.9.06-133 : 658.527.011.56
  Кравченко В.Ф. Организационный инжиниринг : учеб.пособие для вузов / В.Ф.Кравченко, Е.Ф.Кравченко,П.В.Забелин. - М. : ПРИОР , 1999. - 253 c.
  658.11.011.4
  Кравченко П.И. Водитель - автомобиль - дорога : пособие водителю в вопросах и ответах / П.И.Кравченко, Д.Д.Юзефович. - К. : Техніка , 1985. - 111 c.
  656.05
  Крайник О.П. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. - Львів : ЛРІДУ НАДУ: Інтелект-Захід , 2005. - 254 c.
  658.14/.17.012.32
  Крайник О.П. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. - Львів - К. : Дакор; Держ. ун-т ``Львівська політехніка`` , 2001. - 260 c.
  658.14/.17.012.32            65.290-93
  Крамаренко Г.В. Безгаражное хранение автомобилей при низких температурах / Г.В. Крамаренко, В.А. Николаев, А.И. Шаталов. - М. : Транспорт , 1984. - 136 c.
  656.13 : 536.48
  Крамаровский Л.М. Ревизия и контроль : учеб. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Финансы и статистика , 1988. - 299 c.
  657.6            65.052
  Краско Т.И. Психология рекламы / под ред. Е.В. Ромата. - Х. : Студцентр , 2002. - 212 c. - ((Биб-ка журнала ``Маркетинг и реклама``).).
  659.1 : 159.9            76.006.5+88
  Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посіб. для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч. літ. , 2005. - 351 c.
  658.012.23
  Краснопрошина А.А. Системы управления гибким автоматизированным производством : учеб. пособ. для вузов / А.А.Краснопрошина, В.В.Крижановский, Л.Ф.Компанец и др.; под общ. ред. А.А. Краснопрошиной. - К. : Вища шк. , 1987. - 382 c.
  658.52.011.56.012.3
  Кредісов А.І. Менеджмент для керівників / А.І. Кредісов, Є.Г. Панченко, В.А. Кредісов. - К. : Знання , 1999. - 556 c.
  658.012.32-057.17            65.290-21
  Креніда Ю.Ф. Організація, планування і управління топографо - геодезичним виробництвом : підручник для вищ.навч.закл. / Ю.Ф.Креніда, Б.І.Кривоберець. - Донецьк : Лебідь , 2004. - 521 c.
  528.4 : 658.5
  Кривоногов Ю.А. Технические средства связи АСУ. - К. : Техніка , 1977. - 133 c.
  658.012.011.56 : 004
  Крикунов Г.Н. Безопасность жизнедеятельности : в 2 частя. / Г.Н.Крикунов, А.С. Беликов, В.Ф. Залунин. - Дн. : Пороги , 1992. - 412 c.
  658.345
  Криницкий Р.И. Контроль и ревизия в условиях автоматизации бухгалтерського учета. - М. : Финансы и статистика , 1990. - 117 c.
  657.6.001.56            65.052
  Крисюк В.І. Ревізія і контроль в установах і організаціях бюджетної сфери : навч.посібник / В.І.Крисюк, М.М.Каленський, О.В.Юрченко - К. : Вид-во Європ.ун-ту фінансів,інфор. систем, менеджм , 1999. - 149 c.
  657.6 : 061.1.047.5            65.053.5
  Круглов М.И. Стратегическое управление компанией : учебник для вузов. - М. : Рус. Деловая Литература , 1998. - 758 c.
  658.012.32``313``            65.290-2
  Крупные осевые и центробежные насосы. Монтаж, экспуатация и ремонт. : справ.пособие / И.И. Киселев, А.Л. Герман, Л.М.Лебедев, В.В.Васильев. - М. : Машиностроение , 1977. - 184 c.
  621.65.03-181.2
  Крутик А.Б. Антикризисный менеджмент. Превентивные методы управления / А. Б.Крутик, А.И.Муравьев. - Питер : СПб , 2001. - 430 c. - (Теория и практика менеджмента).
  658.012.32            65.290-21
  Круш П.В. Капитал та основні засоби підприємства : навч. посібник для вищ.навч.закл. / П.В.Круш, В.І.Подвігіна, О.В.Кліменко. - К. : Центр навч. літ. , 2005. - 163 c.
  658.152
  Круш П.В. Оцінка бізнесу : навч.посібник для вищ.навч.закл. / П.В.Круш, С.В.Поліщук. - К. : Центр.навч.літ. , 2004. - 261 c.
  658.14/.17.003.12 + 334.7.012.42.003.12
  Крушельницька О.В. Управління персоналом : навч. посібник для вищ.навч.закл. / О.В.Крушельницька, Д.П. Мельничук. - К. : Кондор , 2003. - 293 c.
  658.3.012.32            65.290-24
  Крыжановский Б.Н. Вспомогательное производство машиностроения: организация, эффективность, перспективы : монография. - К. : Наук.думка , 1983. - 335 c.
  658.28 : 621
  Куафе Ф. Взаимодействие робота с внешней средой / пер. с фр/ М.Б.Блеер, М.С.Фанченко; под ред. А.Б.Мещерякова. - М. : Мир , 1985. - 285 c.
  621.865.8
  Кувшинский В.В Автоматизация технологических процессов в машиностроении. - М. : Машиностроение , 1972. - 272 c.
  658.52.011.56 : 621.002
  Кувшинский В.В Основы автоматизации технологических процессов в машиностроении : учеб. пособие для ПТУ - М.;Свердловск : Машгиз , 1962. - 263 c.
  658.52.011.56 : 621.002
  Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий : учеб. пособие для вузов / Б.И.Кудрин, В.В.Прокопчик. - Минск : Выш.шк. , 1988. - 357 c.
  658.26 : 621.311
  Кужельний М.В. Теорія бухгалтерського обліку : підручник / М.В.Кужельний , В.Г.Лінник . - К. : КНЕУ , 2001. - 334 c.
  657            65.052.5
  Кузин Б.И. Методы и модели управления фирмой : учебник для вузов / Б.И.Кузин, В.Н.Юрьев, Г.М.Шахдинаров. - СПб : Питер , 2001. - 432 c.
  334.7 : 658.012.32            65.290-2
  Кузнецов В.В. Организация работы по охране труда на машиностроительном предприятии. - М. : Машиностроение , 1978. - 160 c.
  658.345
  Кузнецов В.Г. Герменевтика и гуманитарное познание - М. : Изд-во МГУ , 1991. - 192 c.
  801.73 + 165            87.3
  Кузнецов В.С. Электроснабжение и электроосвещение городов : учеб.пособие для вузов. - Минск : Выш. шк. , 1989. - 136 c.
  621.311.087.51 + 658.25
  Кузнецов Л.А. Применение УВМ для оптимизации тонколистовой прокатки. - М. : Металургия , 1988. - 304 c.
  621.771.065 : 681.51
  Кузнецов М.М. Автоматизация производственных процессов : учебник для вузов / М.М.Кузнецов, Л.И.Волчкевич, Ю.П.Замчалов; под ред. Г.А.Шаумяна. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1978. - 431 c.
  658.52.011.56
  Кузнецов М.М. Проектирование автоматизированного производственного оборудования : учеб.пособие для вузов / М.М.Кузнецов ,Б.А.Усов, В.С.Стародубов. - М. : Машиностроение , 1987. - 288 c.
  658.512.011.56 : 621.002
  Кузнецов С.Л. Компьютеризация делопроизводства - М. : Бизнес-школа; Интел-Синтез , 1997. - 171 c.
  651.4/.9 : 004            65.050.2
  Кузнецов Ю.И. Технологическая оснастка для станков с ЧПУ и промышленных роботов : учеб. пособие для техникумов. - М. : Машиностроение , 1987. - 112 c.
  621.9.06-529-229 + 621.865.8-229
  Кузнецов Ю.М. Охрана труда на автотранспортных предприятиях : учебник для техникумов. - М. : Транспорт , 1990. - 288 c.
  656.13 : 658.345
  Кузнецова А.Н. Методика преподавания машинописи и делопроизводства : учеб.пособие для подготовки секретарей-машинисток. - М. : ДОСААФ СССР , 1988. - 208 c.
  652.923            65.050.9(2)2
  Кузнецова А.Н. Обучение секретарскому делу : практ.пособие / А.Н.Кузнецова, Р.Н.Вагенгейм. - М. : Высш.шк. , 1989. - 240 c.
  651.44.007
  Кузнецова А.Н. Машинопись и делопроизводство. - 2-е изд.,испр . - М. : ДОСААФ , 1987. - 221 c.
  651.923
  Кузнецова Л. Кадровое делопроизводство. - Х. : Консульт , 2001. - 192 c. - (Энциклопедия бухгалтера и экономиста,2001,№9,май).
  651.4/.9            65.050.2
  Кузьменко Л.В. Фінансовий менеджмент : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Л.В.Кузьменко,В.В.Кузьмін,В.М.Шаповалова. - Херсон : Олді-плюс , 2003. - 255 c.
  658.14/.17.012.32            65.290-93
  Кузьмин В.И. Охрана труда и противопожарная защита : учебник для техникумов. - М. : Лег. индустрия , 1980. - 207 c.
  658.345
  Кузьминский А.Н. Теория бухгалтерского учета : учебник для вузов. - К. : Выща шк. , 1990. - 311 c.
  657.01            65.052
  Кузьмін О.Є. Основи менеджменту : підручник / О.Є.Кузьмін, О.Г.Мельник. - К. : Академвидав , 2003. - 414 c. - (Альмаматер).
  658.012.32
  Кулаков А.Ф. Управление качеством программных средств ЭВМ - К. : Техника , 1989. - 216 c.
  004.4 : 658.62.018.011.2            681.3.06 : 658.62.018.011.2
  Кулаковська Л.П. Основи аудиту : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Л.П.Кулаковська, Ю.В.Піча. - 2-е вид.,перероб. і доп . - К.:Львів : Каравела: Новий Світ-2000 , 2002. - 500 c.
  657.6
  Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Л.П.Кулаковська, Ю.В.Піча. - 3-тє вид . - К. : Каравела , 2006. - 559 c.
  657.6(075.8)
  Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту : підручник для вищ.навч.закл. / Л.П.Кулаковська, Ю.В.Піча. - К. : Каравела , 2009. - 543 c.
  657.6(075.8)
  Кулаковський Л.П. Організація і методика аудиту : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Л.П.Кулаковський, Ю.В.Піча. - 2-ге вид . - К. : Каравела , 2005. - 558 c.
  657.6
  Кулініч І.О. Психологія управління : навч.посібник [для вищ. навч. закл.] - К : Знання , 2008. - 292 c.
  159.9 : 658.012.32](075.8)
  Кулон Ж.-Л. САПР в электротехнике / Ж.-Л.Кулон, Ж.-К.САбоннадьер; пер. с фр. В.А.Соколова; под ред.Э.К.Стрельбицкого. - М. : Мир , 1988. - 204 c.
  621.3.001.63 : 658.512.011.56
  Куперман Л.И. Вторичные энергоресурсы и энерготехнологическое комбинирование в промышленности : учебник для вузов / Л.И.Куперман, С.А. Романовский,Л.Н. Сидельковский. - 2-е изд.,перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1986. - 303 c.
  658.26
  Купряков Е.М. Стандартизация и качество промышленной продукции : учебник для вузов. - М. : Высш.шк. , 1985. - 288 c.
  658.56
  Курганов В.М. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок товаров : учеб. - практ.пособие для вузов. - М. : Книжный мир , 2006. - 432 c.
  658.7
  Курицкий Б.Я. Оптимальное решение? - Это очень важно! - Л. : Машиностроение , 1984. - 126 c.
  658.012.4
  Курицкий Б.Я. Организация делопроизводства и управления в офисе. - СПб. : ВНУ-Санкт-Петербург , 1997. - 168 c.
  651.4/.9            65.050.2
  Куркін М.В. Ревізії та перевірки за зверненнями правоохоронних органів : навч. посібник для вищ.навч.закл. / М.В.Куркін, В.Д.Понікаров. - Х. : Східно-регіон.центр гуманіт.-освітніх ініціатів , 2003. - 408 c.
  657.6            65.053.5
  Курочкин А.С. Операционный менеджмент : учебное пособие - К. : МАУП , 2000. - 143 c. - (Межрегиональная академия управления персоналом).
  658.12.32            65.290-21
  Курылев Е.С. Холодильные установки : учебник для вузов / Е.С. Курылев,В.В.Оносовский,Ю.Д.Румянцев - СПб. : Политехника , 2000. - 576 c.
  621.565
  Куцев Л.Н. Математика и управление производством / Л.Н.Куцев, М.М.Горяинов. - М. : Москов.рабочий , 1969. - 191 c.
  519.8 : 658.012.122
  Кучеренко В.Р. Бізнес-планування фірми : навчальний посібник / В.Р.Кучеренко,В.А.Карпов,О.С.Маркітан - К. : Знання , 2006. - 423 c.
  65.012.23
  Кучеренко В.Р. Управління діловими проектами : навчальний посібник для ВНЗ / В.Р.Кучеренко,О.С.Маркітан - К. : Центр навчальної літератури , 2005. - 279 c.
  658.012.32
  Лабораторний практикум з інформатики та комп`ютерних технологій : навч.посібник / В.В. Браткевич, І.О.Золотарьова, В.Є.Климнюк та ін; за ред. О.І.Пушкаря - Харьків : ВД `ІНЖЕК` , 2003. - 417 c.
  004.65
  Лабораторный практикум по экономике, организации и планированию машиностроительного производства : учеб. пособие для машиностр. вузов / под ред. Н.Н. Фонталина - Минск : Выш. шк. , 1985. - 95 c.
  658.5
  Лабораторный практикум по технологии пластических масс. : в 2-х ч.. Т.ч.2. Поликонденсационные и химически модифицированные пластические массы : учеб. пособие для вузов / под ред.акад. В.В.Коршака - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1977.
  658
  Лаврентьев В.Б. Вождение автомобилей высокой проходимости - М. : Транспорт , 1974. - 96 c. - (( В помощь строителям БАМа )).
  656.13.052.56:629.113.028
  Лазарев Е.Н. Дизайн машин - Л. : Машиностроение. Ленингр. отд-ние , 1988. - 254 c.
  658.512.23
  Ламекин В.Ф. Оргтехника ( для вашего офиса ) - Ростов - на -Дону, М. : Феникс, Зевс , 1997. - 477 c.
  651.2
  Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини : навч.посібник - 2-ге вид. . - Лв.:К.: : Львів.банков.коледж; ``Знання``, КОО , 1999. - 186 c.
  658.345
  Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини : навч.посібник для вузів - Львів : Львівський банківський коледж , 1998. - 186 c.
  658.345
  Лапшин Ю.П. Развитие автоматизированных систем управления в промышленности - М. : Экономика , 1977. - 271 c.
  658.5.011.56
  Ларикова Л.Ф. Информационные системы и технологии учета : учеб.пособие - Луганск : СНУ , 2003. - 278 c.
  657.1:004            65.052
  Левковець П.Р. Міжнародні перевезення і транспортне право : навч.посібник для ВНЗ / П.Р.Левковець, В.С.Марунич - 3-є вид., випр.та доп. . - К. : Арістей , 2006. - 415 c.
  656.073(100)+347.763
  Леонков А.М. Паровые и газовые турбины: Курсовое проектирование : учеб.пособие для втузов по спец."Тепловые электрические станции" - Минск : Вышэйш.шк. , 1986. - 182 c.
  621.165.001.63+621.438.001.6
  Леошкина А.П. Научная организация и нормирование труда на химических предприятиях : учебник для вузов - М. : Химия , 1979. - 222 c.
  (658НОТ+658.53):66
  Лесенко Г.В. Организация безопасности труда на производстве - К. : Техника , 1977. - 191 c. - (Б-ка хозяйственника).
  658.382.3
  Лесів Йосиф Сучасні методи менеджменту основані на ринковій економіці / спец.ред.Г.С.Емець - Ужгород : Карпати , 1994. - 251 c.
  65.290-21
  Летенко В.А. Организация машиностроительного производства: Теория и практика / В.А.Летенко, О.Г.Туровец - М. : Машиностроение , 1982. - 208 c.
  658.5:621.002
  Лещенский М.Ю. Лабораторный контроль качества в жилищно-гражданском строительстве : справочник / М.Ю.Лещинский, Г.А.Целыковский, В.И.Александров - К. : Будівельник , 1983. - 169 c.
  69.05:658.562.07
  Либерман В.Б. Автоматизированная система обработки экономической информации на предприятии - М. : Экономика , 1981. - 183 c.
  658.012.45
  Лившиц А.В. Правила дорожного движения в задачах и примерах - М. : Высшая школа , 1989. - 335 c.
  656.11.05
  Литвиненко Г.Є, Засоби індивідуального захисту: виготовлення та застосування : навч. посібник для вищ. навч. закл. / Г.Є,Литвиненко.Л.Д.Третьякова - К. : Лібра , 2008. - 317 c.
  658.345
  Литвиненко Г.Є. Засоби індивідуального захисту : виготовлення та застосування : навч.посібник для вищ. навч. закл. / Г.Є.Литвиненко, Л.Д.Третякова - К . : Лібра , 2008. - 317 c.
  658.345 : 614.89](075.8)
  Лиферов А.А. Техтран - система программирования оборудования с ЧПУ - Л. : Машиностроение , 1987. - 109 c.
  658.512.22.011.56
  Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік : навч. посібник для вузів - К. : ЦУЛ , 2003. - 523 c.
  65.052            65.052
  Лишиленко О.В. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посібник для вузів - К. : ЦУЛ , 2003. - 214 c. - ((Акад. муніципального управління)).
  65.052            65.052
  Лібанова Е.М. Ринок праці : навч.посібник для ВНЗ - К. : Центр навч.літ. , 2003. - 223 c.
  65.240
  Лігоненко Л.О. та ін. Антикризове управління підприємством : навч.посібник / Л.О.Лігоненко,М.В.Тарасюк,О.О.Хіленко - К. : Київ.нац.торг.-екон.ун-т , 2005. - 376 c.
  658.016.7
  Логашев В.Г. Технолгические основы гибких автоматич.производств - Л. : Машиностроение , 1985. - 175 c.
  658.012.011.56
  Логистика : учебник для вузоз / под ред. Б.А.Аникина - 3-е изд.,перераб. и доп. . - М. : ИНФРА-М , 2002. - 367 c.
  65.40
  Логистические транспортно-грузовые системы : учебник для транспортных вузов / В.И.Апатцев,С.Б.Лёвин,В.М.Николашин и др.; под ред. В.М. Николашина - М. : ИЦ"Академия" , 2003. - 303 c.
  656.073
  Логістика : навч.посібник / О.М.Тридід,Г.М.Азаренкова,С.В.Мішина,І.І.Борисенко - К. : Знання , 2008. - 566 c.
  658.7(075.8)
  Локтева С.Е. Станки с программным управлением и промышленные роботы : учебник для машиностроительных техникумов - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Машиностроение
  621.9.06-529:621.865.8
  Ломака М.В.,Медведев И.В. Микропроцессорное управление приводами промышленных роботов - М. : Машиностроение , 1990. - 96 c.
  621.865.8-83:681.325.5-181.4
  Лохов А.Н. Организация контейнерных перевозок автомобильным транспортом - М. : Транспорт , 1975. - 118 c.
  656.135.073.235
  Лошакова К.А. Безопасная эксплуатация грузоподъемных машин - К : Будівельник , 1980. - 176 c.
  658.345.:621.86
  Луговой В.А.,Овчинников А.М. Бухгалтерский учет в жилищно-строительных кооперативах - М : Финансы и статистика , 1988. - 207 c.
  657.22:334.736            65.052.2
  Лукашевич М.П.,Туленков М.В. Менеджмент соціальної роботи: Теорія і практика : навч. посібник для ВНЗ - К : Каравела , 2007. - 295 c.
  658.012.32:364
  Лысяков А.Г. Техника безопасности при работе на грузоподъемном оборудовании на машиностраительных предприятиях - М. : Машиностроение , 1991. - 206 c.
  658.345.8
  Лэнд Питер Э. Менеджмент-исскуство управлять: Секреты и опыт практического менеджмента / М.Шерешевской, М. Орлова - М. : Инфра-м , 1995. - 143 c.
  65.290-21
  Любанова Т.П. Стратегическое планирование на предприятии : Учеб. пособие для вузов / Т.П.Любанова, Л.В. Мясоедова, Ю.А.Олейникова - 2-е изд., перераб. и доп. . - М.:Ростов н/Д : центр "Март" , 2005. - 393 c.
  658.012.2"313"
  Любанова Т.П. Стратегическое планирование на предприятии : Учеб. пособие для вузов / Т.П.Любанова, Л.В. Мясоедова, Ю.А.Олейникова - 2-е изд., перераб. и доп. . - М.:Ростов н/Д : центр "Март" , 2005. - 393 c.
  658.012.2"313"
  Любунь О.С. Банківський нагляд : Підручник для ВНЗ - 2-е вид., перероб . - К. : Центр навч. літ. , 2005. - 415 c.
  65.262.1
  Лялин В.А. Пассивная безопасность автомобиля / Иванов В.Н. Лялин В.А. - М. , 1979.
  656.13.08
  Магнус Я.Р. Эконометрика.Начальный курс / Магнус Я.Р., Картышев П.К., Переесецкий А.А. - М. : Дело , 1997. - 247 c.
  65.6
  Макрович А.З. Технико-экономические обоснования строительства предприятий автомобильного транспорта - М. : Транспорт , 1974. - 152 c.
  656.13.07.002.2
  Малахов И.К. Организация и планирование производственно-хозяйственной деятельности промышленных предприятий. : учеб. пособ для вузов. - К. : Вища школа , 1973.
  658.5:338
  Малещенко А.О. Організація кваліфікованої інфраструктури відкритих ключів : монографія / А.О. Мелащенко, О.Л. Перевозчикова - К. : Наук. думка , 2010. - 340 c. - (НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова).
  004.77: 002.651.028
  Малов А.Н. Основы автоматики и автоматизации производственных процессов : учебник для вузов / А.Н.Малов, Ю.В.Иванов - М. : ``Машиностроение`` , 1974. - 368 c.
  621.9: 65.011.56+62-5
  Мамаев В.С. Основы проэктирования машиностроительных заводов./Цехи механосборочного производства : учеб.пособие / В.С.Мамаев, Е.Г.Осипов - М. : Машиностроение , 1974.
  658.512:621.006
  Мамиконов А.Г. Основы построения АСУ : для вузов по спец.``Автоматизир.системы управления`` - М. : Высшая школа , 1981. - 248 c.
  658.5.011.56(075.8)            65.9(2)21
  Мамиконов А.Г. Проэктирование АСУ : учеб.для спец.``АСУ``вузов - М. : Высшая школа , 1987. - 303 c.
  658.012.011.56
  Мандрица В.М. Номограммы для оперативного планирования и анализа работы автотранспортного предпр. - М. : ``Транспорт`` , 1973. - 72 c.
  656.13
  Мани Ллойд Транспорт, энергетика и будущее : пер.с англ. В.В.Альтова / под ред. Д.П.Великанова - М. : Мир , 1987. - 155 c.
  656:658.26
  Манипуляционные системы роботов / под ред. А.И.Корендясева - М. : Машиностроение , 1989. - 472 c.
  621.865.8
  Манн Р. Контроллинг для начинающих: Система управления прибылью : пер.с нем. Ю.Г.Жукова / Р.Манн, Э.Майер; под ред.и предисл. В.Б.Ивашкевича - М. : Финансы и статистика , 2004. - 302 c.
  658.012.7
  Манойлов В.Е. Основы электробезопасности - 4-е изд., перераб.и доп. . - Л. : Энергоатомиздат , 1985. - 384 c.
  658.382.3:621.31.004
  Манойлов В.Е. Основы электробезопасности - 5-е изд., перераб.и доп. . - Л. : Энергоатомиздат , 1991. - 479 c.
  621.31.004:658.345.8            31.29
  Мансуров А.М. Проэктирование машиностроительных заводов и цехов : в 6-ти т.. Т.Т.3. Проэктирование цехов обработки металлов давлением и сварочного производства : справочник / под общ.ред. Е.С.Ямпольского - М. , 1974.
  658.512
  Мансуров И.З. Специальные кузнечно-прессовые машины и автоматизированные комплексы кузнечно-штамп.пр. : справочник / И.З.Мансуров, И.М.Подрабинник - М. : Машиностроение , 1990. - 340 c.
  621.735.06:621.97:658.527.011.56
  Маргулис Ю.Я. Финансирование изобритательства и рационализации - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : Финансы , 1979. - 95 c.
  608:658.14            30у
  Марек А.И. Система нормативов в процессах разработки и производства радиоэлектронной аппаратуры / А.И.Марек, А.Е.Фатеев - М. : Радио и связь , 1985. - 76 c.
  681.3:658.53
  Маркетинговий менеджмент : навч.посібник / за ред. Л.В.Балабанової - 3-тє вид., перероб.і доп . - К. : Знання , 2004. - 355 c.
  658.012.32:339.138
  Маркетинговые коммуникации : учеб. пособие для вузов / Н.Г.Федько, В.П.Федько; под общ. ред. Н.Г.Федько,И.И.Саввиди - Ростов на Дону : Феникс , 2002. - 383 c.
  65.290-22
  Маркировка и сертификация товаров и услуг : учебн. пособие для вузов / В.П.Федько,А.У.Альбеков - Ростов-на-Дону : Феникс , 1998. - 639 c.
  65-80
  Марков А.Л. Краткий справочник контрольного мастера машиностроительного завода / А.Л.Марков, Ф.П.Волосевич. - 2-е изд.,доп. и перераб . - Л. : Машиностроение , 1973. - 312 c.
  621.753 + 658.562
  Маркушевич Н.С. Автоматизир.система диспетчерского управл.: Из опыта Латвийской энергосистемы - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 132 c.
  621.311:658.284.011.56
  Мартиненко М.М. Основи менеджменту : підручник для ВНЗ - К. : Каравела , 2005. - 485 c.
  658.012.32
  Мартынов А.К. Автоматизация мелкосерийного механоообрабатывающего производ.на базе станков с ЧПУ / А.К.Мартынов, В.И.Лившиц - Томск : Томского университета , 1984. - 229 c.
  658.52.011.58
  Марченко Т.М. Козаки -Мамаі - К.- Опішне : Національний музей- заповедник украінського гон , 1991. - 80 c.
  65.143(Укр.)
  Марш П. Не счесть у робота профессий : пер. с англ. Ю. А. Кузьмина / под ред. В.С. Гурфинкеля - М. , 1987. - 182 c.
  621.865.8
  Маслов В. А. Робототехника берет старт / В.А. Маслов, Ш.С. Муладжанов - М. : Политиздат , 1986. - 109 c.
  621.865.8
  Маслов С.О. Фінансовий ринок : навч. посібник для вузів / С.О. Маслова, О.А.Опалов - 2-е вид . - К. : Каравела , 2003. - 339 c.
  65.262.2
  Маслова Т.Д. и др. Маркетинг: Задачи. Логические схемы. Тесты : учеб. пособие / Т.Д. Маслова, С.Г. Божук, Л.Н. Ковалик - СПб : Питер , 2001. - 128 c.
  65.290-22
  Маслова Т.Д. и др. Маркетинг : учеб. пособ. / Т.Д. Маслова, Л.Н. Ковалик, С.Г. Божук - СПб : Питер , 2001. - 317 c. - ((Сер. "Краткий курс")).
  65.290-22
  Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях : учебник для вузов - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Изд.центр "Академия" , 2006. - 334 c.
  658.345
  Матвеев М. Т. и др. Эффективность АСУ / М.Т. Матвеев, А.А. Гаца, А.А. Якунин - К. : Техника , 1989. - 152 c.
  658.012.011.56
  Матвеев С.С. и др. Внутризаводской хозрасчет в автомобильной промышленности / С.С. Матвеев, Н.Г. Городецкий, С.А. Процеров - М. : Машиностроение , 1977. - 184 c.
  658.155:629.113
  Матвеева В. Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение - Х. : Фактор , 2001. - 566 c. - ((Б-ка ).
  65.052
  Матвєєва В. Кадрова документація - 3-тє вид., перероб. і доп . - Х. : Фактор , 2003. - 316 c.
  65.240
  Матвіенко О.В. Основи інформаційного менеджменту : навч. посібник для ВНЗ - К. : Центр навч. літ. , 2004. - 126 c.
  65.290-21
  Матвієнко В.П. Роздуми банкіра - К. : Наук. думка , 2002. - 255 c.
  65.262.1
  Матвіїв М .Я Бухгалтерський облік на малих підприємствах за різними формами : навч. посібник для ВНЗ / М.Я. Матвіїв, П.Я. Хомин - 2-е вид., стер . - К. : Центр навч. літ , 2004. - 351 c.
  657.017.3
  Матвіїв М. Я Бухгалтерський облік на малих підприємствах за різними формами : навч. посібник для ВНЗ / М.Я. Матвіїв, П.Я. Хомин - 2-ге вид., стер . - К. : Центр навч. літ , 2007. - 350 c.
  657.017.3
  Математика и САПР : в 2 кн. Кн. 1: Основные методы. Теория полюсов : пер. с фр. / под ред. Н.Г. Волкова - М. : Мир , 1988. - 206 c.
  658.512.22.011.56:51
  Материалы для электротермических установок : справ. пособие / Н.В.Большакова, К.С.Борисанова, В.И.Бурцев и др.; под ред. М .Б. Гутмана. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 259 c.
  621.365.036.002.3
  Материально-техническое снабжение : Словарь-справочник - М. : Экономика , 1985. - 225 c.
  65.9/2/30-5
  Материальное стимулирование работников за создание, внедрение и освоение новой техники: Межотрасл. рекомендации - К. : Экономика , 1989. - 79 c.
  658.310.85
  Материальное стимулирование работников за создание, внедрение и освоение новой техники: Межотрасл. рекомендации - К. : Экономика , 1989. - 79 c.
  658.310.85
  Матюшенко І. Ю. Основи фінансового менеджменту : навч. посібник для ВНЗ - К. : Центр. навч. літ , 2003. - 219 c.
  65.290-93
  Махнорылов В.П. Нормирование труда на производственном участке машиностроительного предприятия - К. : Техніка , 1975. - 1984 c.
  658.310.33
  Маховикова Г.А. Инвестиционный процесс на предприятии : учеб. пособ. для вузов / Г.А. Маховикова, В.Е. Кантор - СПб : Питер , 2001. - 173 c.
  330.322.1:658.158.152
  Маховикова Г.А. Инвестиционній процесс на предприятии : учеб. пособие для вузов / Г.А. Маховиков, В.Е. Кантор - СПб : Питер , 2001. - 173 c. - ((Сер. "Ключевые вопросы")).
  65-56+65.290-56
  Мацибора В. І. та ін. Єкономіка підприємства : навч. посібник для ВНЗ / В.І. Мацибора, В.К. Збарський, Т.В. Мацибора - К. : Каравела , 2008. - 311 c.
  338.45+658 (075.8)
  Мацкевич В .В. Занимательная анатомия роботов / В .В. Мацкевич - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Радио и связь , 1988. - 128 c.
  621.865.8
  Медведев В.С. Управляющие и вычислилтельные устройства роботизированных комплексов на базе микро ЭВМ : Учебн. пособ. для втузов, 1990. - 239 c.
  621.865.8
  Медведев В.С. Управляющие и вычислилтельные устройства роботизированных комплексов на базе микро ЭВМ : Учебн. пособ. для втузов, 1990. - 239 c.
  621.865.8
  Медведев В.С. Управляющие и вычислилтельные устройства роботизированных комплексов на базе микро ЭВМ : Учебн. пособ. для втузов, 1990. - 239 c.
  621.865.8
  Медведев В.С. Управляемые и вычислительные устройства роботизированых комплексов на базе микроЭВМ : учебное пособие / под ред. В.С. Медведева - М. : Высш. школа , 1990. - 238 c.
  621.865.8
  Медведев Н.Е. Экономическая эффективность средств контроля размеров - М. : Изд-во стандартов , 1978. - 175 c.
  658.562.003.13
  Международные перевозки : Словарь - справочник / сост. Д.В. Авчинкин - Мн. : Амалфея , 2003. - 320 c.
  656.025.4 (100)
  Международный менеджмент : Учеб.для вузов, обуч. по спец. `Менеджмент` / под.ред. С.Э. Пивоварова и др. - СПб. : Питер , 2000. - 623 c.
  65.290 - 21
  Международный менеджмент : Учеб.пособие / С.Э. Пивоваров, А.И. Майзель, И. С. Пивоваров и др. - СПб. : Питер , 2000. - 253 c.
  65.290-21
  Меклер В.Н. Основы автоматизации санитарно-технических устройств : Учеб. пособие для техникумов / В.Н. Меклер, Л.С. Раввин - М. : Стройиздат , 1974. - 228 c.
  696/697: 65. 001.56
  Мелкий В.А. Дорожные знаки и разметка - М. : Изв-во ДОСААФ , 1983. - 104 c.
  656.11
  МЕльник А.Ф. Муніціпальний менеджмент : навч.посібник / А.Ф.Мельник, Г.Л.Монастирський, О.П.Дудкіна; за ред. А.Ф.Мельника. - К. : Знання , 2006. - 420 c.
  352.075.5 : 658.012.32
  Мельник В.А. Ринок цінних паперів : Довідник керівника підприємства: Спец. випуск - К. : А.Л.Д.: ВІРА -Р , 1998. - 551 c.
  65.262.2 (4УКР)
  Мельник І.М. Мерчандайзинг : навч. посібник / М.І. Мельник, Ю.М. Хом`як - К. : Знання , 2009. - 309 c.
  658.8(075.8)
  Мельник Л.Г. Экономика предприятия: Конспект лекций : Учеб. пособие - Сумы : Универ. книга , 2002. - 398 c.
  338.45 + 658
  Мельников Г.Н. Проектирование механосборочных цехов : Учеб. для машиност. спец. вузов / редкол. Ю.В. Соломенцев и др.; под ред. А.М. Дальскокого - М. : Машиностроение , 1990. - 350 c. - (ТЕхнология автоматизир. приборостроения).
  658.512
  Мельников Г.Н. Проектирование механосборочных цехов : Учеб. для машиност. спец. вузов / редкол. Ю.В. Соломенцев и др.; под ред. А.М. Дальскокого - М. : Машиностроение , 1990. - 350 c. - (ТЕхнология автоматизир. приборостроения).
  658.512
  Мельцер М.И. Разработка алгоритмов АСУП : Учеб. пособ. для ин-тов и факультетов повышения квалификации по методам и технике управления - М. : Статистика , 1975. - 240 c.
  658.5.001.56+681.3
  Менеджмент : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.І.Крамаренко, І.В.Ванеєва, А.П.Дудур та ін. - К. : ЦУЛ , 2003. - 246 c.
  658.012.32            65.290-21
  Менеджмент готельно - ресторанного бізнесу : навч.посібник для вищ. навч. закл. / Г.Б.Мунін, Ю.О.Карягін, Х.Й.Роглєв, С.І.Руденко; під заг.ред. М.М.Поплавського, О.О.Гоша - К . : Кондор , 2008. - 458 c.
  640.4 : 658.012.32](075.8)
  Менеджмент для магистров : учеб.пособие для вузов / А.А.Епифанов, С.Н.Козьменко, А.Н.Андронов и др.; под ред. А.А.Епифанова, С.Н.Козьменко. - Сумы : Универ.книга , 2003. - 761 c.
  658.012.32            65.290-21
  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : підручник для вищ. навч. закл. / О.А.Кириченко,В.Я.Шевчук,А.А.Мазаракі та ін. - 2-ге вид., перераб.і доп . - К. : Знання , 2008. - 518 c.
  [339.97 : 658.012.32](075.8)
  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : навч.посібн.для вищ.навч.закладів / І.І.Дахно, В.М.Барановська,В.О.Главник та ін.; за ред. І.І.Дахна. - К. : Центр навч.літ. , 2006. - 299 c.
  339.97 : 658.012.32
  Менеджмент на траспорте : учеб. пособие для вузов / Н.Н.Громов, В.А.Персианов, Н.С.Усков и др.; под общ.ред. Н.Н.Громова, В.А.Персианова. - М. : Академия , 2003. - 527 c. - (Высш.образование).
  658.012.32:656.07
  Менеджмент організації : підручник / В.П.Пєтков,С.В.Пєтков,М.І.Ануфрієв та ін.; за заг. ред. В.П.Пєткова. - К. : КНТ , 2011. - 487 c.
  658.012.32 : 061
  Менеджмент туризма. Экономика туризма : учеб.для вузов турист.профиля / В.М.Козырев, И.В.Зорин, А.И.Сурин и др. - М. : Финансы и статистика , 2002. - 313 c. - (Рос. междунар. акад.туризма).
  338.48 : 658.012.32            65.433
  Мескон М. Основы менеджмента : Пер. с англ. / М.Мескон,М.Альберт,Ф.Хедоури - Москва : Дело , 2002. - 701 c.
  65.290-21
  Мескон М. Основы менеджмента : Пер.с англ. / М.Мескон,М.Альберт,Ф.Хедоури - Москва : Дело , 1998. - 799 c.
  65.290-21
  Мескон М. Основы менеджмента : Пер.с англ. - Москва : Дело , 1997. - 701 c.
  65.290-21
  Мескон М. Основы менеджмента : Пер.с англ. / М.Мескон,М.Альберт,Ф.Хедоури - Москва : Дело , 1992. - 701 c.
  651
  Мескон М.и др. Основы менеджмента / М.Мескон,М.Альберт,Ф.Хедоури - Москва : Дело , 1992. - 701 c.
  651
  Механизация и автоматизация машиностроительного производства / под общ.ред. Е.В.Памова - М.,Свердловск : Машгиз , 1959. - 520 c.
  658.52.011.54/56
  Механика промышленных роботов : в 3 т. Т.1. Кинематика и динамика : учеб. пособие для вузов / под ред. К.В.Фролова, Е.И.Воробьева. - М. : Высш.шк. , 1988. - 304 c.
  621.865.8
  Механика промышленных роботов : 3 т. Т.2. Расчет и проектирование механизмов : Учеб. пособие для втузов / под ред. К.В.Фролова, Е.И.Воробьева - М. : Высш.шк. , 1988. - 367 c.
  621.865.8
  Механика промышленных роботов : 3 т. Т.3. Основы конструирования : Учеб. пособие для втузов / под ред. К.В.Фролова, Е.И.Воробьева - М. : Высш.шк. , 1989. - 383 c.
  621.865.8
  Микрюков В.Ю. Безопасность в техносфере : учебник для высш.проф.образования. - М. : ИНФРА-М , 2011. - 250 c. - (Вузовский учебник).
  658.345
  Миллер Э.Э. Техническое нормирование труда в машиностроении : Учеб. пособие для машиностроительных техникумов - Изд.3-е, перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1972. - 247 c.
  658
  Милохов и др. Охрана труда : Учеб.пособие для естественных факт-тов вузов / под.общ.ред. В.В. Милохова/ В.В. Милохов, Е.М. Егоров, А.А. Аксенов - Л. : Изд-во ЛГУ , 1983. - 112 c.
  658.382.3
  Милушкин А.А., Черняйкин В.А. Справочник водителя автомобиля - 5-е изд., испр. . - М. : Транспорт , 1987. - 239 c.
  629.113+656.13
  Милушкин А.А., Черняйкин В.А. Справочник водителя автомобиля - 4-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Транспорт , 1985. - 176 c.
  629.113+656.13
  Миронов М.Г. Финансовый менеджмент : Учебн.пособие / М.Г.Миронов, Е.А.Замедлина, Е.В.Жариков - Москва : Экзамен , 2005. - 222 c.
  658.14/.17.012.32
  Миротин Л.Б. Современный инструментарий логистического управления : Учебник для вузов / Л.Б.Миротин,В.В.Боков - Москва : Экзамен , 2005. - 495 c.
  658.7
  Митвайс И.И. Товароведение вкусовых товаров : Уч. пособие проф. училищ, лицеев и колледжей - Ростов н/Д. : Феникс , 2002. - 472 c. - (Учебники XXX1 века).
  658.62
  Митне оформлення автотранспортних засобів / П.В. Пашко, В.В. Заколядяжний, Н.Ф. Малюх та ін.; за ред. П.В. Пашка - К. : Знання , 2004. - 237 c.
  339.543+656.073.51(477)
  Митне оформлення автотранспортних засобів / П.В. Пашко, В.В. Заколядяжний, Н.Ф. Малюх та ін.; за ред. П.В. Пашка - К. : Знання , 2004. - 237 c.
  339.543+656.073.51(477)
  Митний контроль на автомобільному транспорті / В.А. Писарєв, О.В. Рождественський, М.М. Чечель, П.В. Пашко; за ред. М.М. Каленського, П.В. Пашка - К. : Знання , 2003. - 189 c.
  339.543 + 656.073.51 (477)
  Митний контроль на автомобільному транспорті / В.А. Писарєв, О.В. Рождественський, М.М. Чечель, П.В. Пашко; за ред. М.М. Каленського, П.В. Пашка - К. : Знання , 2003. - 189 c.
  339.543 + 656.073.51 (477)
  Митний контроль на автомобільному транспорті / В.А. Писарєв, О.В. Рождественський, М.М. Чечель, П.В. Пашко; за ред. М.М. Каленського, П.В. Пашка - К. : Знання , 2003. - 189 c.
  339.543 + 656.073.51 (477)
  Митрофанов С.П. Групповая технология машиностроительного производства : 2 т.. Т.1. Организация группового произвоства - 3-е изд., перероб. и доп. ., 1983. - 407 c.
  621.002:658. 512.624
  Митрофанов С.П. Групповая технология машиностроительного производства : 2 т.. Т.2. Проектирование и использование технологической оснастки металлорежущих станков - 3-е изд. перероб. и доп. . - Л. : Машиностоение , 1983. - 376 c.
  621.002: 658.512.624
  Митрофанов С.П. Технологическая подготовка гибких производственных систем - Л. : Машиностроение , 1987. - 352 c.
  658.512.011.56.012.3 : 658.512.4
  Митрофанов С.П. Технологическая подготовка гибких производственных систем - Л. : Машиностроение , 1987. - 352 c.
  658.512.011.56.012.3 : 658.512.4
  Михайлов Ю.К. Муфты с неметаллическими упругими элементами: Теория ирасчет / Ю.К. Михайлов, Б.С. Иванов - Л. : Машиностроение , 1987. - 144 c.
  621.865
  Михайлов Ю.К. Муфты с неметаллическими упругими элементами: Теория ирасчет / Ю.К. Михайлов, Б.С. Иванов - Л. : Машиностроение , 1987. - 144 c.
  621.865
  Михайлов Ю.К. Муфты с неметаллическими упругами элементами: Теория и расчет / Ю.К. Михайлов, Б.С. Иванов - Л. : Машиностроение , 1987. - 144 c.
  621.865
  Мишин В.М. Управление качеством : учеб. пособ. для вузов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА , 2000. - 303 c.
  658.562
  Мишра С., Бьюли А. Секреты Oracle SQL : пер. с англ. - СПб. : Символ-Плюс , 2006. - 366 c.
  004.655.3
  Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : навч. посіб. / Ф.Ф. Бутинець, М.М. Александрова, Т.В. Барановська та ін.; за ред. Ф.Ф. Бутинця, М.М. Шигун. - Житомир : ЖДТУ , 2004. - 351 c.
  657.6
  Модин А.А. Справочник разработчика АСУ / А.А. Модин, Е.Г. Яковенко, Е.П. Погребной; под ред. Н.П. Федоренко, В.В. Карибского - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Экономика , 1978. - 582 c.
  658.5.011.56
  Модин А.А. Справочник разработчика АСУ - М. : ’’Экономика’’ , 1978. - 583 c.
  658.5.011.56
  Модульное оборудование для гибких производственных систем механической обработки : справочник. / Р.Э. Сафраган, Г.А. Кривов, В.Н. Татаренко и др.; под ред. Р.Э. Сафрагана. - К. : Техника , 1989. - 175 c.
  658.52.011.56.012.3
  Моисеев В.А. Паблик рилейшенз - средство социальной коммуникации (теория и практика). - К. : Дакор , 2002. - 500 c.
  659.4
  Моисеев В.А. Паблик рилейшнз. Теория и практика. - К. : ВИРА-Р , 1999. - 375 c.
  659.4
  Моисеева Н.К. Функционально-стоимостной анализ в машиностроении. - М. : Машиностроение , 1987. - 320 c.
  658.011.47:621
  Моисеева Н.К. Функционально-стоимостной анализ в машиностроении. - М. : Машиностроение , 1987. - 320 c.
  658.011.47:621
  Моісєєнко І. Ідея гармонії.Українська національна ідея : Науково-публіцистичне видання - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2016. - 164 c.
  165.173            60.5в05
  Мороз О.В. Системні фактори ефективності логістичної концепції постачання на підприємствах : : монографія / / О.В.Мороз, О.В.Музика. - - Вінниця : : УНІВЕРСУМ-Вінниця, , 2007. - 164 c.
  658.7 : 637.1
  Мороз О.В., Матвійчук А.В. Оптимальне управління економічними системами в умовах невизначенності та ризику : монографія - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2003. - 178 c.
  336.763:519.865.7
  Мороз О.В., Музика О.В. Системні фактори ефективності логічної концепції постачання на підприємствах : монографія - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2007. - 164 c.
  658.7:637.1
  Морозов В.П. Элементы теории управления ГАП: Математическое обеспечение / В.П.Морозов, Н.С.Дымарский; под общ.ред. В.П.Морозова - Л. : Машиностроение , 1984. - 333 c.
  658.012.011.56
  Мунін Г.Б. Менеджмент готельно - ресторанного бізнесу : навчальний посібник для вищ.навч.закладів - К. , 2008. - 458 c.
  640.4:658.012.32](075.8)
  Мунін Г.Б. Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу : навч.посібник для вищ.навч.закладів / Г.Б.Мунін,Ю.О.Карягін,Х.Й.Роглєв - Київ : Кондор , 2008. - 458 c.
  640.4 :658.012.32] (075.8)
  Мурашко М.І. Менеджмент персоналу : навчальний посібник - 3-тє вид., випр.і доп . - К. : Знання , 2008. - 435 c.
  658.3.012.32
  Мымрин Ю.Н. Выбор и оптимизация технико-экономических показателей машин при разработке технического задания / Ю.Н.Мымрин,И.Н.Малахов - М : Машиностроение , 1987. - 152 с. c.
  658.589.012
  Мэнкью Н.Г. Макроэкономика : пер.с англ. / общ.ред.Р.Г.Емцова и др. - М : Изд-во МГУ , 1994. - 735 с. c.
  65.012.2
  Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс : пер.с англ. / под общ.ред.В.М.Цветаева,Ю.Н.Каптуревского - СПб : Питер Ком , 1999. - 780 с. c.
  65
  Мэнкью Н.Грегори Принципы экономикс - 2-е изд.,сокр. . - СПб : Питер , 2002. - 493 с. c. - ((Серия "Учебники")).
  65.01
  Мясников В.А. Автоматизированные и автоматические системы управления технологическими процессами / В.А.Мясников,В.М.Вальков,И.С.Омельченко - М : Машиностроение , 1978. - 232 с. c.
  658.5.011.56
  Н.Г.Пучкова Товарные нефтепродукты,их свойства и пременение : Справочник - М. : Химия , 1971. - 414 c.
  665.71
  Навакатікян О.О.та ін. Охорона праці користувачів комп`ютерних відеодисплейних терміналів : навчально-метод.посібник / О.О.Навакатікян, В.В.Кальниш, С.М.Стрюков - К. : Ред.ж-лу `Охорона праці` , 1998. - 400 c.
  658.345:681.3
  Нагаева И.Д. Организация и плата труда на автомобильном транспорте / И.Д.Нагаева, И.М.Улицкая - М. : Транспорт , 1989. - 205, 111 c.
  656.13
  Надежность автоматизированных систем управления : учеб.пособие для вузов по спец.`АСУ` / И.О.Атовмян, А.С.Вайрадян, Ю.П.Руднев и др.; под ред.Я.А.Хетагурова - М. : Высш.школа , 1979. - 287 c.
  658.012.011.56-192
  Накано Э. Введение в робототехнику : пер.с яп. - М. : Мир , 1988. - 336 c.
  621.865.8
  Наладка и эксплуатация агрегатных станков и автоматических линий : справочное пособие - изд.2-е, перераб. . - М. : Машиностроение , 1974. - 456 c. - (Серия справочников для мастеров и рабочих).
  621.9.06-52:658.527
  Налоги и налогообложение : учеб.пособие для эконом.спец.вузов / И.Г.Русакова, В.А.Кашин, А.В.Толкушкин и др.; под ред.И.Г.Русаковой, В.А.Кашина - М. : Финансы, ЮНИТИ , 1998. - 494 c.
  65.261.4
  Народне господарство України у 1992 році : стат.щорічник /Міністерство статистики України / відпов.за вип.В.В.Самченко - К. : Техніка , 1993. - 464 c.
  65.9(2Ук)-05
  Насосы и компрессоры : учеб.пособие для вузов / С.А.Абдурашитов, А.А.Тупиченков и др. - М. : Недра , 1974. - 296 c.
  621.65+621,51/071.1/
  Науково-практичний коментар до Закону України `Про охорону праці` / С.П.Ткачук, В.В.Андрійчук, З.М.Васильова та ін - К. : Основа , 1997. - 528 c.
  67.405(4УКР)+658.345
  Науково-практичний коментар до Закону України `Про охорону праці` / С.П.Ткачук, В.В.Андрійчук, З.М.Васильова та інш. - К. : Основа , 1996. - 528 c.
  67.405+658.382.3
  Научная организация и нормирование труда в машиностроении : Учеб. для машиностроит. спец. вузов / С.М. Семенов, Н.А. Сероштан, А.А. Афанасьев и др.; под общ. ред. С.М. Семенова - М. : Машиностроение , 1991. - 239 c.
  658.310.3
  Научная организация и нормирование труда в машиностроении : Учебник для вузов / И.М. Разумов, А.П. Степанов, С.В. Смирнов и др. - М. : Машиностроение , 1975. - 344 c.
  658.387+658: 621/002/075/
  Научная организация труда в машиностроении : Учеб. пособ. для вузов / И.М. Разумов, С.В. Смирнов, Л.А. Глаголева; под ред. И.М. Разумова, С.В. Смирнова - М. : Высшая школа , 1978. - 344 c.
  658НОТ : 621
  Научная организация труда в машиностроении : Учеб. пособ. для вузов / И.М. Разумов, С.В. Смирнов, Л.А. Глаголева; под ред. И.М. Разумова, С.В. Смирнова - М. : Высшая школа , 1978. - 344 c.
  658НОТ : 621
  Научная организация труда в машиностроении : Учеб. пособ. для вузов / И.М. Разумов, С.В. Смирнов, Л.А. Глаголева; под ред. И.М. Разумова, С.В. Смирнова - М. : Высшая школа , 1978. - 344 c.
  658НОТ : 621
  Научная организация труда в промышленности : Учеб.- метод. пособие для системы повышения квалификации руководящих работников и специалистов пром-ти - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Экономика , 1986. - 415 c.
  658 НОТ
  Научная организация труда в управлении производственным коллективом: Общеотраслевые научно- метод. рекомендации. Условия труда служащих и организация их рабочих мест - М. : НИИ труда , 1983. - 55 c.
  658.382
  Научная организация труда в управлении производственным коллективом: Общеотраслевым науч. - етод. рекомендации. Разделение труда в управлении производственным коллективом и формирование кадров служащих - М. : НИИ труда , 1983. - 70 c.
  658. 3
  Научная организация труда и управлении производственным коллективом Т.Вып. 3. Организация процессов труда служащих в производственных коллективах : Общеотраслевые науч.- метод. рекомендации - М. : НИИ труда , 1983. - 77 c.
  658.3
  Научная организация труда на машиностроительных предприятиях : Учеб. пособие для вузов по спец. `Экономака и орг. машиностроит. пром-ти` / В.П. Радукин, Г.М. Лисовская,Э.Ф. Жданович и др.; под. ред. В.П. Радукина - М. : Машиностроение , 1986. - 240 c.
  658 НОТ: 621.002
  Научная организация труда на машиностроительных предприятиях : учеб. пособие / С.В.Смирнов - М. , 1971.
  658.НОТ
  Научно- практический комментарий к Закону Украины `Об охране труда` / С.П. Ткачук, В.В. Андрийчук, З.Н. Васильева и др. - К. : Гос. комитет Украины по надзору за охраной труда , 1996. - 272 c.
  67.405 (;УКР)+658.345
  Научно- технический прогресс в машиностроении Т.Вып.2. Гибкие производственные системы / под. ред К.В. Фролова - М. : Междунар. центр науч. и техн. информации. Ин-т маш , 1987. - 99 c.
  658.52.001.56.012.3
  Научные основы создания автоматизированных систем управления производством / А.Н. Алымов, А.П. Савченко, Р.С. Гейфман и др. - К. : Наукова думка , 1974. - 472 c. - (АН УССР Ин-т экономики промышленности).
  658.5.001.56
  Нахапетян Е.Г. Диагностирование оборудования гибкого автоматизированного производства / отв. ред. Е.А. Пуханова - М. : Наука , 1985. - 225 c.
  658.012.011.36
  Нашкерська Г.В. Фінансовий облік : : навч.посібник для вищ.навч.закл. - - К . : : Кондор , , 2009. - 502 c.
  657.15
  Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік : НАвч. посібник для ВНЗ - К. : Центр навч. літ. , 2004. - 460 c.
  657
  Нашкерська Г.В. Фінансовий облік : Навч. посібник для ВНЗ - К. : Кондор , 2009. - 502 c. - (Львів. нац. ун-т І.Франка).
  657.15
  Небава М.І. Теорія корпоративного управління: вузлові питання : Навч. посібник для ВНЗ - К. : Центр навч. літератури , 2004. - 295 c.
  658.012.324
  Немцов Ю.М. Эксплуатационные качества автомобиля, регламентированные требованиями безопасности движения / Немцов Ю.М., Майборода О.В. - М. , 1977.
  656.13.004.6
  Немчинов М.В. Сцепные качества дорожных покрытий и безопасность движения автомобиля - М. : Транспорт , 1985. - 231 c.
  625.855.0.004.656.13.08
  Нестеренко Ж.К. Бухгалтерський облік промислових підприємств: Навч. посібник для ВНЗ - К. : Центр навч. літ. , 2005. - 311 c.
  657:334.711
  Несторов Ю.Г. Розработка САПР : 10. Т.6. Выбор состава программно - технического комплексаСАПР, 1990. - 159 c.
  658.512.22.011.56
  Неучная организация труда на машиностроительных предприятиях : Учеб. пособие для вузов / под. ред. И.М. Разумцова - М. : Высш. школа , 1971. - 351 c.
  658 НОТ6 621.75
  Нефти СССР : 4. Нефти Среднего и нижнего поволжья - М. : Химия , 1972. - 391 c.
  665.5
  Никитин П.И. Автоматизированные системы обработки и поиска документальной информации - М. : Статистика , 1977. - 136 c.
  002.5:658.5011.56
  Николаева Э.К. "Семь инструментов качества" в японской экономике - М. : Изд - во стандартов , 1990. - 90 c.
  006.015.5:658.62.018.012
  Николашин В.М. Логистические транспортно - грузовые системы: Учебник для транс. вузов - М. , 2003. - 303 c.
  656.073
  Николин В.И. Автотранспортный процесс и оптимизация его элементов - М. : Транспорт , 1990. - 191 c.
  656.13:517.977.5
  Никс, Дж. Бейсик решение производственных задач - М. : Машиностроение , 1987. - 247 c.
  658.012.011.56+681.3.06
  Но счесть у робота професий / Александер И.,Барметт П. и др. - М. : Мир , 1987. - 182 c.
  621.865.8.004.14
  Новицкий Н.И. Сетевое прланирование и управление производством - Москва : Новое знание , 2004. - 158 c.
  658.012.26
  Норенков И.П. Системы автоматизированного проетирования : 9. Т.1. Принципы построения и структура - Москва : Высшая школа , 1986. - 127 c.
  658.512.22.011.56
  Норенков И.П. Системы автоматизированного проектирования : 9. Т.7. Лабораторный практикум - Москва : Высшая школа , 1986. - 143 c.
  658.512.22.011.56
  Норма расхода запасных частей, материалов и инструментов на капитальный ремонт легковых автомобилей - Москва : Транспорт , 1974. - 96 c.
  629.113.004.67:656.065.2
  Нормативи времени на изготовление изделий из пластмасс - Москва , 1974. - 112 c.
  658.53
  Нормирование труда специалистов НИИ и КБ - Москва : Экономика , 1990. - 143 c.
  658.310.33
  Ноф Ш. Справочник по промышленной робототехнике : 2. - Москва : Машиностроение , 1989.
  621.865.8(035)
  О гуманизме в науке и культуре / под ред.П.Е.Сивоконя,В.М.Леонтьева,З.В.Кагановой - М. : Изд-во МГУ , 1982. - 176 с. c.
  165.742
  Обер-Крие Дж. Управление предприятием:классика менеджмента : пер.с фр. - М. : Сирин , 1997. - 257 с. c.
  65.290-2
  Обер-Крие Дж. Управление предприятием:классика менеджмента : пер.с фр. - М. : Сирин , 1997. - 257 с. c.
  65.290-2
  Облік , аналіз та аудит : : навч.посібник для вищ.навч.закл. / / М.С.Білик, А.Г.Загородній, Г.І.Кіндрацька та ін. - - К , : : Кондор , , 2008. - 616 c.
  657 + 657.6 + 658.012.122
  Облік і аудит у банках : навч.посібник / О.В.Васюренко,Л.В.Сердюк,О.М.Сидоренко та ін.; за ред.О.В.Васюренка - 2-ге вид.,перероб.і доп. . - К. : Знання , 2008. - 623 с. c. - ((Вища освіта XXI століття)).
  657.6(075.8)
  Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності : навч.-метод.посібник для самост.вивч.дисциплини / Ю.А.Кузьмінський, В.Г.Козак, Л.І.Лук`яненко та ін.; за ред.Ю.А.Кузьмінського. - К. : КНЕУ , 2001. - 179 с. c.
  339.9 : 657            65.052:65.298
  Облік, аналіз та аудит : : навч.посібник для вищ.навч.закл. / / М.С.Білик, А.Г.Загородній, Г.І.Кіндрацька та ін. - - К . : : Кондор , , 2008. - 616 c.
  657 + 657.6 + 658.012.122
  ОблІк,аналІз І аудит : навч.посІбник для студентІв екон.спец.усІх форм навч. / Т.М.СєрІкова,В.Д.ПонІкаров,Є.П.Кожанова,І.П.Отенко - Х. : Вид-во "ІНЖЕК" , 2003. - 376 с. c.
  65.052
  Общемашинострительные нормативы времени и режимов резания для нормирования работ,выполняемых на универсальных и многоцелевых станках с числовым программным управлением Т.2. Нормативы режимов резания - М. : Экономика , 1990. - 474 с. c.
  658.53:621.9.06-52
  Общемашиностроителные нормативы времени на холодную штамповку,резку и обрезку - М. : Экономика , 1987. - 189 с. c.
  658.53:621.983
  Общемашиностроительные нормативы времени вспомогательного на обслуживание рабочего места и подготовительно-заключительного при работе на металлорежущих станках.Мелкосерийное и единичное производство.Дифференцированное - М. : Машиностроение , 1965. - 159 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.9.06
  Общемашиностроительные нормативы времени вспомогательного на обслуживание рабочего места и подготовительно-заключительного для технического нормирования станочных работ.Серийное производство - М. : Машиностроение , 1964. - 396 с. c.
  658.53:621.9
  Общемашиностроительные нормативы времени вспомогательного на обслуживание рабочего места и подготовительно-заключительного на работы выполняемых на малогабаритных металлорежущих станках.Мелкосерийное,серийное и крупносерийное производство - 2-е изд. . - М. : Машиностроение , 1974. - 272 с. c. - ((ЦЕПН при НИИтруда)).
  658.53
  Общемашиностроительные нормативы времени вспомогательного на обслуживание рабочего места и подготовительно-заключительногоприработе на металлорежущих станках.Мелкосерийное и единичное производство.Дифференцированное - 4-е изд. . - М. : Машиностроение , 1974. - 160 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.91:658.52.524.0
  Общемашиностроительные нормативы времени вспомогательного на обслуживание рабочего места и подготовительного-заключительного для технического нормирования станочных работ.Крупносерийное производство т - М. , 1975. - 344 с. c. - ((Центр.бюро нормативов по труду при НИИтруда Гос.к).
  658.53:621.0:658.524.017.1
  Общемашиностроительные нормативы времени для технического нормирования работ на шлифовальных и доводочных станках (укрупненные).Серийное,мелкосерийное и единичное производство - 2-е изд. . - М. : Машиностроение , 1974. - 112 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.923:658.524
  Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания для нормирования работ на крупных продольно-строгальных станках - 3-е изд. . - М. : Машиностроение , 1974. - 71 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.912
  Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания для нормирования работ на крупных продольно-фрезерных станках - М. : Машиностроение , 1974. - 67 с. c. - (ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.914
  Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания для нормирования работ на крупных токарных и карусельных станках - М. : Машиностроение , 1974. - 168 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53 6621.91:621.94
  Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания для нормирования работ,выполняемых на универсальных и многоцелевых станках с числовым программным управлением Т.2. Нормативы режимов резания - М. : Экономика , 1990. - 473 с. c. - ((Центр.бюро нормативов по труду Госкомитета СССР п).
  658.53:621.9.06.-529
  Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания для нормирования работ,выполняемых на универсальных и многоцелевых станкахс числовым программным управлением Т.Ч.2. Нормативы режимов резания - М. : Экономика , 1990. - 474 с. c.
  658.53:621.9.06-52
  Общемашиностроительные нормативы времени на ковку на молотах и прессах - М. : НИИтруда , 1983. - 143 с. c.
  658.53:621.73
  Общемашиностроительные нормативы времени на обслуживание автоматических штамповочных линий - М. : НИИтруда , 1984. - 39 с. c.
  658.53:621.73:621.98
  Общемашиностроительные нормативы времени на работы,выполняемые на координатно-расточных станках в условиях инструментальных и штамповых цехов - М. : Машиностроение , 1974. - 52 с. c. - (ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53
  Общемашиностроительные нормативы времени на слесарно-сборочные и слесарные работы по сборке машин - М. , 1973. - 148 с. c. - (ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.91:658.52
  Общемашиностроительные нормативы времени на слесарную обработку деталей и слесарно-сборочные работы по сборке машин.Мелкосерийное и единичное производство - М. : Машиностроение , 1974. - 220 с. c. - (ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.757:658.52
  Общемашиностроительные нормативы времени на холодную штамповку,резку,высадку и обрезку - М. : Экономика , 1987. - 189 с. c.
  658.53:621.983
  Общемашиностроительные нормативы вспомогательного времени и времени на обслуживание рабочего места на работы,выполняемые на металлорежущих станках.Массовое производство - М. : Экономика , 1988. - 366 с. c. - ((Центр.бюро нормативов по труду Госкомитета СССР п).
  658.53
  Общемашиностроительные нормативы вспомогательного времени и времени на обслуживание рабочего места на работы,выполняемые на металлорежущих станках.Массовое производство - 3-е изд. . - М. : Машиностроение , 1974. - 136 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.91:658..52.526
  Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического нормирования работ на металлорежущих станках Т.1. Токарные,карусельные,токарно-револьверные,алмазно-расточные,сверлильные,долбежные и фрезерные станки - 2-е изд. . - М. : Машиностроение , 1974. - 406 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.9.06
  Общемашиностроительные нормативы режимов резания и времени для технического нормирования работ на токарных станках.Крупносерийное производство - М. : Машгиз , 1959. - 243 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.941
  Общемашиностроительные нормативы режимов резания и времени для технического нормирования работ на фрезерных станках.Крупносерийное и массовое производство - М. : Машгиз , 1959. - 307 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.914
  Общемашиностроительные нормативы режимов резания и времени для технического нормирования работ на шлифовальных станках.Крупносерийное и массовое производство - М. : Машгиз , 1959. - 360 с. c. - (ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.92
  Общемашиностроительные типовые нормы времени на изготовление режущего и измерительного инструмента - М. : Машиностроение , 1975. - 702 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.9.002
  Общемашиностроительные типовые нормы времени на изготовление штампов горячей штамповки и пресс-форм - М. , 1984. - 302 с. c. - ((Центр.бюро нормативов по труду НИИ труда)).
  621.73:658.53
  Общемашиностроительные типовые нормы времени на станочную обработку деталей машин Т.Вып.1. Зубчатые колеса - М. , 1975. - 208 с. c. - ((Центр.бюро нормативов по труду при НИИтруда Госко).
  658.53:621.733
  Общемашиностроительные типовые нормы времени на станочную обработку деталей машин - 4-е изд.,стереотип. . - М. : НИИтруда - 21 с. c.
  658.53
  Общемашиностроительные типовые нормы времени на станочную обработку нормализованных деталей приспособлений и штампов холодной штамповки.Мелкосерийное и единичное производство - 2-е изд.,испр. . - М. : Машиностроение , 1967. - 327 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.7:621.81
  Общемашиностроительные типовые нормы обслуживания для вспомогательных рабочих цехов основного и вспомогательного производства (наладчики,контролеры,слесари и электромонтеры по межремонтному обслуживанию,шорники,смазчики,слесари по ремонту оснастки,кладовщики,распределители,транспортные рабочие,уборщ - 4-е изд. . - М. : Машиностроение , 1974. - 200 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.531.002.27
  Общемашиностроительные типовые нормы обслуживания для вспомогательных рабочих цехов основного и вспомогательного производства.Наладчики,контролеры,слесари и электромонтеры по межремонтному обслуживанию оборудования,шорники,смазчики,слесари по ремонту оснастки,кладовщики,распределители,транспортные р - 3-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Машиностроение - 200 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.531
  Общемашиностроительные укрепленные нормативы времени для технического нормирования работ на шлифовальных и доводочных станках.Серийное,мелкосерийное и единичное производство - 2-е изд. . - М. , 1975. - 111 с. c. - ((Центр.бюро по труду при НИИтруда Госкомитета Сове).
  658.53:621.924.1
  Общемашиностроительные укрупненные нормативы времени и режимов резания для технического нормирования работ на крупных расточных станках.Мелкосерийное и единичное производство - 2-е изд. . - М. , 1974. - 243 с. c. - ((Центр.бюро промышленных нормативов по труду при Н).
  658.53
  Общемашиностроительные укрупненные нормативы времени на работы,выполняемые на металлорежущих станках.Единичное,мелкосерийное и среднесерийное производство Т.2. Фрезерные станки - М. : Экономика , 1988. - 378 с. c. - (Центр.бюро нормативов по труду Госкомитета СССР по).
  658.53
  Общемашиностроительные укрупненные нормативы времени на работы,выполняемые на металлорежущих станках.Единичное,мелкосерийное и среднесерийное производство Т.3. Сверлильные станки - М. : Экономика , 1988. - 150 с. c.
  658.53:621.952
  Общемашиностроительные укрупненные нормативы времени на работы,выполняемые на металлорежущих станках.Единичное,мелкосерийное и среднесерийное производство Т.4. Строгальные и долбежные станки - М. : Экономика , 1989. - 207 с. c.
  658.53:(621.912+621.913)
  Общемашиностроительные укрупненные нормативы времени на работы,выполняемые на металлорежущих станках.Мелкосерийное и единичное производство Т.2. Сверлильные и фрезерные станки - М. , 1975. - 400 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда Госкомитета Совета Министров С).
  658.53:621.952:621.914.3
  Общемашиностроительные укрупненные нормативы времени на работы,выполняемые на токарно-револьверных станках.Мелкосерийное и среднесерийное производство - М. : Экономика , 1989. - 152 с. c.
  658.53:621.941.232
  Общестроительные работы : нормы,расценки,правила / сост.В.А.Дзюбенко,П.П.Покрасен,О.О.Година Л.Т.Федяев - К. : "Будівельник" , 1987. - 400 с. c.
  69.003:658.53
  Овчаренко Е.К. Финансово-экономические расчеты в EXCEL / Е.К.Овчаренко,О.П.Ильина,Е.В.Балыбердин - 2-е изд.,доп. . - М. : Инф.-издат.дом "ФИЛИНЬ" , 1998. - 180 с. c.
  65.262-514+681.3.06
  Огвоздин В.Ю. Управление качеством.Основы теории и практики : Учеб. пособие - М. : Дело и Сервис , 1999. - 160 c.
  658.562
  Огородников В.А. и др. Энергия. Деформация. Разрушение (задачи автотехнической экспертизы) : Монография / В.А.Огородников, В.Б.Киселев, И.О.Сивак - Вінниця : УНІВЕРСУМ , 2005. - 195 c.
  343.148.63:656.08:539.7
  Одегов Ю.Г., Карташова Л.В. Управление персоналом: Оценка эффективности : Учеб. пособие для вузов - М. : Экзамен , 2004. - 255 c.
  658.3.012.32
  Окландер М.А., Хромов О.П. Промислова логістика : Навч. посібник для ВНЗ - К. : Центр навч. літ. , 2004. - 221 c.
  658.7
  Омаров А.М. Руководитель. Размышления о стиле руководства. - 2-е изд., доп . - М. : Политиздат , 1987. - 366 c.
  658.012.4
  Опарин Н.Г. Вождение легкового автомобиля : Учеб.-метод.пособие - М. : Изд-во ДОСААФ , 1984. - 111 c.
  656.131.052.8
  Опарин Н.Г. Вождение легкового автомобиля : Учеб.-метод.пособие - М. : Изд-во ДОСААФ , 1984. - 111 c.
  656.131.052.8
  Оподаткування в Україні. Податок на додану вартість (За станом законодавства на 10 квітня 1998 р.) - К : Юринком Інтер , 1998. - 351 c. - ((Бюлетень законодавства і юрид. і практики Ук).
  65/261.4(Укр)
  Опорний конспект лекцій з курсу "Антикризове управління підприємством" / уклад. Л. О. Лігоненко - К. : Київ. нац. торг.- єкон. ун-т , 2003. - 270 c.
  65.290-2
  Организационно - технологическая система цехов единичного и мелкосерийного производства / Л.И.Кишиневский, Г.Н.Окунь, О.М.Радюк и др. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1975. - 85 c.
  658.512 : 658.522/.523
  Организация и планирование машиностроительного производства : учеб. для машиностр. спец. вузов / под ред. М. И. Ипатова - М : Высш. шк , 1988. - 367 c.
  658.5:621.002
  Организация и планирование машиностроительного производства : учебник для студентов машиностроительных спец. вузов / под ред. И. М. Разумова, Л. Н. Шуглальтера, Л.А. Глагольевой, - изд. 3-е., перераб. и доп . - М : "Машиностроение" , 1974. - 592 c.
  658.5:621.002
  Организация и планирование грузовых автомобильных перевозок : учебник для вузов / под ред. Л.А. Александрова - М : "Высшая школа" , 1977. - 335 c.
  656.13
  Организация и планирование кредита : учебник для вузов по спец. " Финансы и кредиты " и " Бух..учет и анализ хоз. деятельности" / под ред. В.С. Геращенко, О.И. Лаврушина - 3-изд., перераб. и доп . - М : Финансы и статистика , 1982. - 342 c.
  65.9 /2/ 262
  Организация общего и кадрового делопроизводства Т.Ч.2. Организация кадрового делопроизводства : учеб. метод. пособие - М : МЗУУП , 1983. - 127 c.
  65.050.2
  Организация общего и кадрового делопроизводства Т.Ч.1. Организация кадрового делопроизводства : учеб. метод. пособие - К : МЗУУП , 1993. - 140 c.
  65.050.2
  Организация и планирование машиностроительного призводства : учебник для студентов машиностроительных спец. вузов / под ред. И.М. Разумова, Л.Н. Шуглальтера, Л.А. Глагольевой - изд. 3-е., перераб. и доп . - М : "Машиностроение" , 1974. - 592 c.
  658.5:621.002
  Организация и планирование производства на машиностроительном предприятии : учебник для вузов / В.А.Летенко, Н.И.Слодкевич, А.Г.Сочинский и др.; под ред. В.А. Летенко. - М. : Высш.шк. , 1972. - 606 c.
  658.5
  Организация и работа кабинетов охраны труда на машиностроительных предприятиях : метод. пособие / сост. канд. мед. наук Н.И. Карасина и др; Всесоюзный центр науч. исслед. ин-т охраны труда ВЦСПС - М : машиностроение , 1976. - 128 c.
  658.382.3
  Организация бухгалтерского учета в системе Академии Наук УССР : справ.пособие / А.Н.Кузьминский, Л.Я.Корецкий, Р.Т.Джога, С.Ф.Голов. - К. : Наук.думка , 1985. - 302 c.
  657 : 061.1
  Организация делопроизводства, приема граждан и работы с письмами и жалобами : учебник для сред. спец.учеб. заведений / В.П.Кашепов, И.Д.Тиновицкая, Н.В.Шелютто, Л.В.Филатова; отв.ред. В.П.Кашепов. - М. : Юрид.лит. , 1989. - 271 c.
  651.4/.9 + 35.077.1
  Организация, планирование и управление машиностроительным предприятием : в 2 ч. Т.1. Организация и управление машиностроительным предприятием : учебник для вузов / В.А.Летенко, Б.Н.Родионов, В.С.Бялковский и др.; под ред. В .А. Летенко, Б. Н. Родионова. - 2-е изд., перераб. и доп . - М : Высш. шк. , 1979. - 296 c.
  658.5
  Организация, планирование и управление машиностроительным производством : учеб. пособие для машиностроит. спец. вузов / Б. Н. Родионов и др.; под общ. ред. Б.Н. Родионова - М : Машиностроение , 1989. - 326 c.
  658.5
  Организация, планирование и управление предприятием машиностроения : учебник для машиностроит. спец. вузов / И. М Разумов, Л. А. Глаголева, М. И. Ипатов, В.П. Ермилов - М : Машиностроение , 1982. - 544 c.
  658.5
  Организация, планирование и управление деятельностью промышленного предприятия : учеб. для экон. спец. вузов / А .В. Антонец, Н.А. Белов, С.М. Бухало и др.; под ред. С .М. Бухало - 2-е изд., перераб. и доп . - Киев : Выша шк , 1989. - 471 c.
  658.5
  Организация, планирование и управление машиностроительным предприятием : учеб. пособие для вузов / под ред. Н.С. Сачко, И .М. Бабука - М : Высш. школа , 1988. - 272 c.
  658.5
  Организация, планирование и управление предприятиями автотракторостроения : учебник для техн. спец. вузов / Б.В. Власов, А.П. Борзунов, А.Ф. Деркачев и др.; под ред. Б.В. Власова, Г.Б. Каца - 2-е изд. перераб. и доп. . - М : Высш. школа , 1979. - 551 c.
  658.567459,
  Организация, планирование и управление предприятиями электронной промышленности : учеб. для спец. электрон. техники и автоматики вузов / под ред. П.М. Стуколова - 2-е изд., перераб. и доп. . - М : Высшая школа , 1986. - 319 c.
  621.38.002:658.012
  Организация, планирование и управление производством на предприятиях горной промышленности : учеб. пособие для вузов / под общ. ред. д-ра экон. наук проф. К.Д. Науменко - 2-е изд. перераб. и доп. . - М : "Недра" , 1977. - 480 c.
  622.3.658.5/075.8/
  Организация, планирование и экономика основных цехов машиностроительных заводов : учеб. пособие для вузов / под ред. д-ра техн. наук проф. Э.А. Сателя - М : "Машгиз" , 1962. - 354 c.
  658.1
  Организация, планирование приборостроительного производства и управление предприятием : учеб. для приборостроит. спец. вузов / под общ. ред. В.А. Петрова - Л : Машиностроение , 1987. - 422 c.
  681.2.002:658
  Организация, планирование приборостроительного производства и управление предприятием : учеб. для приборостроит. спец. вузов / под общ. ред. В.А. Петрова - Л : Машиностроение , 1987. - 422 c.
  681.2.002:658
  Организация, планирования и управление в энергетике : учебник для вузов / под ред. В. Г. Кузьмина. - М : Высш.шк. , 1982. - 408 c.
  658.012.2 : 620.9
  Организация, нормирование и оплата труда : учеб. пособие для вузов / А. С. Головачев, Н .С. Березина, Н .Ч. Бокун и др.; под общ. ред. А.С Головачева. - М : Новое знание , 2004. - 496 c. - ((Экономическое образование)).
  331.103 + 658.53 + 331.22
  Организация, планирование и управление машиностроительным предприятием : в 2 ч. Т.2. Внутризаводское планирование : учебник для вузов / Н.И.Слодкевич, В.А.Летенко, Б.Н.Родионов, Н.В.Крылова; под ред. В.А. Летенко, Б .Н. Родионова. - 2-е изд., перераб. и доп . - М : Высш. шк. , 1979. - 22 c.
  658.5
  Организація бухгалтерского обліку. Вправи, ситуаціі, тести : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів спец. 7.050106 "Облік і аудит" / за ред. Ф.Ф. Бутинця - 2-е вид., доп. і перероб. . - Житомир : ЖІТІ , 2001. - 286 c.
  65.052
  Организвция управления промышленным производством : учебник для инж.- экон. спец. вузов / Л.А. Бусалов, С.Е. Каменицер - М : Высш. школа , 1980. - 399 c.
  658.5
  Організаційні структури бізнесу: порядок створення і функціювання : навч. посібник для вузів - Тернопіль : Джура , 1998. - 339 c.
  65.291
  Організація бухгалтерського обліку : навч. посібник для вузів для бакалаврів за спец. " Облік і аудит" / Ф.Ф. Бутинець, О.В. Олійник, М.М. Шигун, С.М. Шулепова - 2-е вид.,доп. і перероб. . - Житомир : ПП "Рута" , 2001. - 574 c.
  65.052.21
  Організація і методика проведення аудиту : навч. посібник для ВНЗ / В.В Сопко, В.П. Шило, Н.І. Верхоглядова та ін. - К : ВД " Професіанал" , 2006. - 575 c.
  657.6
  Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу в сільскому господарстві : підручник для вузів за спец. / Ю.А. Литвин, В.М. Олейник, М.С. Палюх, М.В.Семчишин; за ред. Ю.А. Литвина - 3-є вид.,перероб .і доп. . - Тернопіль , 1998. - 375 c.
  65.052.5:65.321(4Укр)
  Організація виробництва / Петрович Й.М. та ін. - К. : Центр навчальної літератури , 2005. - 333 c.
  658.5
  Організація і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в бюджетних організаціях України / упоряд. О.В. Ситяшенко. - К : Б.в , 2004. - 598 c.
  657 : 061.1(477)            65.052.21
  Організація і планування на підприємстві : навч. посібник для ВНЗ / Г.А. Семенов, В.К. Станчевський, М.О. Панкова та ін. - К : Центр навч. літ. , 2006. - 527 c.
  658.5.011
  Організація та технологія інспектування : Підручник для вузів - К. : Центр. навч. літ. , 2005. - 363 c.
  658.62:658.562
  Оргтехника. : каталог- справочник / под ред. Л.Н. Качалиной - М : "Экономика" , 1978. - 335 c.
  651
  Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства : підручник для вузів - К : Скарби , 2002. - 334 c.
  65.23
  Орлова Н. М. Машинная система технико - экономического планирования на предприятии / Н.М. Орлова, Р.С, Седегов, Н.И. Чешенко. - М. : Машиностроение , 1982. - 144 c.
  658.012.2.011.56
  Орловский Г.В. ЭВМ в проектировании и производстве / под общ.ред. Г.В.Орловского - Ленинград : Машиностроение , 1983. - 296 c.
  681.3:658.512.22.011.56
  Осипов В.Т. Контейнеризация в зарубежных странах / АН СССР. ВИНИТИ. - М. : Наука , 1975. - 232 c.
  656
  Осипов К.П. Основы проектирования машиностроительных заводов./Цехи механосборочного производства : Учеб. пособие - М. : Машиностроение , 1974. - 290 c.
  658.512
  Оснач О.Ф. Товарознавство : Навч. посібник для ВНЗ - К. : ЦУЛ , 2004. - 219 c. - (Одеський держ. екон. ун-т).
  658.62(075.8)
  Оснач О.Ф. Товарознавство : Навч. посібник для ВНЗ - К. : ЦУЛ , 2004. - 219 c. - (Одеський держ. екон. ун-т).
  658.62(075.8)
  Оснач О.Ф. Товарознавство: Промислове обладнання, прилади. інструменти : Навч. посібник для вузів - К. : Центр учбової літератури , 2007. - 303 c.
  658.62.(075.8)
  Основи охорони праці : Підручник для вузів харчової промисловості / за ред. М.П. Купчика, М.П. Гадзюка - К. : Основа , 2000. - 409 c.
  658.345
  Основи охорони праці : підручник для вузів харчової промисловості / за ред. М.П. Купчика, М.П. Гадзюка. - К. : Основа , 2000. - 409 c.
  658.345
  Основы автоматизации : Учебник . перевод с нем. В.В. иванова / Вольфрам, И. Адамски, Б. Андерс и др.; под ред. Г.В. Королева - М. : Высш. школа , 1990. - 141 c.
  658.012.011.56
  Основы автоматического управления / Г.И. Вапюрихин и др. - М. : Воениздат , 1972. - 328 c.
  65-52
  Основы инновационного менеджмента. Теория и практика : Учебник для вузов по спец. `Менеджмент организации` / Л.С. Барютин, С.В. Валдайцев, А.В. Васильев и др.; под ред. А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Экономика , 2004. - 518 c.
  658.012.32.001.895
  Основы кадрового менеджмента / В.В.Травин,В.А.Дятлов - М. : Дело , 1997. - 332 c.
  65.290-2
  Основы кадрового менеджмента / В.В.Травин,В.а.Дятлов - М. : Дело , 1995. - 332 c.
  65.240
  Основы моделирования сложных систем : учеб. пособие для втузов / Л.М. Дыхненко, В.Ф. Кабаненко, И.В. Кузьмин и др.; под общ. ред. И.В. Кузьмина и др. - К. : Вища шк. , 1981. - 359 c.
  658.012.011.56
  Основы нормирования труда рабочих в машиностроении / П.П. Сусин, А.П. Кошкарев, И.П. Нарыжный и др. - Донецк : Донбас , 1974. - 230 c.
  658.53
  Основы построения систем автоматизированного проектирования / Петренко А.И., Семенков О.И. - Киев : Высшая школа , 1985. - 294 c.
  658.512.22.011.56
  Основы робототехники: Введ. в спец: / Попов Е.П., Письменный Г.В. - М. : Высш. шк. , 1990. - 222, 121 c.
  621.865,8
  Основы систем автоматизированного проектирования : Учеб. пособие / М.М. Берхеев и др. - Казань : Изд-во Казан. ун-та , 1988. - 252 c.
  658.512.22.011.56
  Основы создания гибких автоматизированных производств / под ред. Б.Б. Тимофеева - К. : Техніка , 1986. - 144 c. - (Б-ка инженера).
  658.52.011.56.012.3
  Основы теории и организыция управления металлургический производством / Н.В. Игошин - М. : Металлургия , 1985. - 303 c.
  669:65
  Основы теории и проектирования САПР / Норенков И.П., Маничев В.Б. - Москва : Высшая школа , 1990. - 334 c.
  658.512.22.011.56
  Основы техники безопасности и противопожарной техники в машиностроении / под ред. П.А.Гладких - М. , 1966. - 283 c.
  658.382.3
  Основы технико-экономического анализа инженерных решений / А.Э. Розеплентер, В.С. Сычев, С.П. Чернышев И.С. Шур - К. : Высшая школа , 1989. - 124 c.
  658.512.4.012.12
  Основы управления автотранспортным производством : Учеб. пособие для автотранспорт. техникумов / Семенов Б.Д. и др. - К. : Вища школа , 1985. - 143 c.
  665.13
  Основы электроснабжения промышленных предприятий : Учебник для вузов / А.А.Федоров,В.В.Каменев - М. : Энергия , 1979. - 408 c.
  658.26
  Осовська Г.В. Менеджмент організацій - К. : Кондор , 2009. - 677 c.
  658.012.32(015.8)
  Осовська Г.В. Основи менеджменту - К. : Кондор , 2009. - 580 c.
  658.012.32(076.5)
  Осовька Г.В. Менеджмент організацій : підручник для вищ. навч. закл. / Г.В.Осовська, О.А.Осовський - К . : Кондор , 2009. - 677 c.
  658.012.32(075.8)
  Осовька Г.В. Основи менеджменту. Практикум : навч.посібник [для вищ. навч.закл.] / Г.В.Осовська, І.В.Копитова - К . : Кондор , 2009. - 580 c.
  658.012.32(076.5)
  Охорона праці / В.П. Кучерявий, Ю.Є. Павлюк, А.Д. Кузик, та ін. - Львів : Оріяна-Нова , 2007. - 367 c.
  658.345
  Охорона праці в деревообробній промисловості / С.О. Апостолюк, А.С. Апостолюк та ін. - К. : Основа , 2003. - 486 c.
  658.345
  Охорона праці в лісопильно-деревообробній промисловості / С.О. Апостолюк, А.С. Апостолюк та ін. - К. : Основа , 2003. - 286 c.
  658.345
  Охорона праці в меблевому виробництві / С.О. Апостолюк, А.С. Апостолюк та ін. - К. : Основа , 2003. - 435 c.
  658.345
  Охорона праці.Законодавство. Організація роботи : навч.посібник для вищ.навч.закл. / І.П.Пістун, О.Г.Березовецька, І.О.Трунова та ін.; за ред. І.П.Пістуна. - Львів : Тріада плюс , 2010. - 647 c.
  658.45
  Охрана труда в машиностроении / А.И. Шуминов - М. : Машиностроение , 1990. - 352 c.
  658.382.3
  Охрана труда в машиностроении / Е.Я. Юдин, С.В. Белов, С.К. Баланцев и др. - 2 . - М. : Машиностроение , 1983. - 432 c.
  658.382.3
  Охрана труда в машиностроении / Е.Я. Юдин и др. - М. : Машиностроение , 1976. - 335 c.
  658.382.2
  Охрана труда в торговле,общественном питании,пищевых произвоствах в малом бизнесе и быту : Учеб.пособие - 4-е изд.,стер. . - М. : Академия , 2003. - 224 c.
  658.345
  Охрана труда в электроустановках : учебник для вузов / Б.А. Князевский, Т.П. Марусова и др. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 336 c.
  658.345 : 621.31
  П.П. Сусин Нормирование работ в машиностроении - Донецк : Донбас , 1974. - 229 c.
  658.53
  Павлюк І.М. Бухгалтерський облік основних господарських операцій на підприємствах і в організаціях - К. : Центр навч. літ. , 2004. - 304 c.
  657
  Палеха Ю.І. Організація сучасного діловодства : навч. посібник для вищ. навч. закл. - К . : Кондор , 2007. - 190 c. - (( Б-чка документознавця)).
  651(075.8)
  Палеха Ю.І. Кадрове діловодство (із зразками сучасних ділових паперів) : [ навч. посібник] - 5-те вид., перероб. і доп. . - К . : Ліра-К , 2009. - 474 c. - ((Культура діловодства)).
  651.5/7.007 : 331.108.6 [(075.8)
  Палеха Ю.І. Організація сучасного діловоцтва: навч. посібник для вищ. навч. закл. - К. : Кондор , 2007. - 190 c.
  651(0.75.8)
  Памятная книга редактора / В.А.Абрамов, Т.В.Борисенко, Э.П.Гаврилов и др.; сост. А.Э.Мильчин - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Книга , 1988. - 415 c.
  655.254.22            76.17
  Панков В.А. Контролінг і бюджетування фінансово - господарської діяльності підприємства : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр учбов.літ. , 2007. - 109 c.
  658.14/.17.012.7
  Панов С.А. Модели маршрутизации на автомобильном транспорте - М. : Транспорт , 1974. - 152 c.
  656.013:65.012.2:681.14
  Панов С.А. Совершенствование перевозок на автомобильном транспорте - М. : Наука , 1973. - 152 c.
  656.136
  Панченко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навчально - методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни - 2 . - К. : КНЕУ , 2006. - 467 c.
  658.012.32:339.92
  Паровые и газовые турбины: Сборник задач. Учеб. пособие для вузов - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 240 c.
  621.165
  Паровые и газовые турбины: Сборник задач. Учеб. пособие для вузов - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 240 c.
  621.165
  Пассажирские автомобильные перевозки : Учебник для вузов / Л.Б.Миротин - Москва , 2006. - 447 c.
  656.072
  Паттерн анализ организаций / Л.А. Рыбакова, А.А. Стогний - К. : Азимут-Украина , 2007. - 159 c.
  658.014.12.012.12
  Пахела Ю.І. Кадрове діловодство - 5 . - К. : Ліра , 2009. - 474 c.
  651.5/7.007:331.108.6
  Пашенцев Е.Н. Паблик рилейшнз: от бизнеса до политики - 2-е изд . - М. : Финпресс , 2000. - 230 c. - (Маркетинг и менеджмент в России и за рубежом).
  659.4
  Пашков В.М. Промышленный робот "Циклон - 54" Устройство, накладка, обслуживание - М. : Машиностроение , 1988. - 79 c.
  621.865,8
  Пашков Е.В. Робототехничнские системы в сборочном производстве. Учеб. пособие для вузов по спец. "Автоматизация и комплекс. механизация машиностроения" - К. : Вища школа , 1987. - 271 c.
  621.865.8
  Пашов А.П. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии: Учеб. - практ. пособие для вузов - 2 . - М. : КНОРУС , 2007. - 317 c.
  331+658.53
  Первинний та аналітичний облік на підприємстві: Навч. посібник для ВНЗ / П.М. Гарасим, Г.П. Журавель, Р.Ф. Бруханський, П.Я. Хомин - Тернопиль : Астон , 2005. - 463 c.
  657
  Пердпринимательство : Журнал-комуникация - М. : ЛХА `Альманах` , 1992. - 160 c.
  65.012.11
  Перевозка экспортно - импортных грузов. Организация логистическихсистем А.В. Кириченко, В.А. Кононенко, Е.А. Королева и др. - 2 . - СПб : Питер , 2004. - 505 c.
  656.073
  Передовой опыт комплексного управления качеством: Учеб. пособие для специалистов и хоз. руководителей / Коваленко Ю.Б., Комаровский В.Л., Азбукин Ю.Б. и др. - М. : Правда , 1979. - 175 c.
  658.562.018
  передовые методы грузовыъ автомобильных перевозок - К. : Техника , 1978. - 168 c.
  656.073
  Перекрест А.Л. Системы активного регулирования параметров насосных комплексов : монография / А.Л.Перекрест, Т.В.Коренькова, Д.И.Родькин. - Кременчуг : Щербатых А.В. , 2011. - 179 c.
  621.65/.69-5
  Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации - Х. : Фактор , 2001. - 202 c.
  658.562
  Персональный менеджмент / С.Д. Резник, Ф.Е. Удалов, С.Н. Соколов, Б.Н. Бондаренко - Москва : ИНФРА-М , 2006. - 621 c.
  658.012.4
  Пети Ж.П. О чем размышляют роботы? - Москва : Мир
  621.865.8
  Петров А.А. Разработка САПР : 10. Т.3. Проектирование программного обеспечения САПР - М. : Высшая школа , 1990. - 156 c.
  658.512.22.011.56
  Петров Б.А. - Л. : Машиностроение , 1984. - 238 c.
  621.865.8.001.63
  Петров В.А. Организация, планирование приборостроительного производства и управление предприятием - Л. : Машиностроение , 1987. - 422 c.
  681.2.002:658
  Петрова А.В. Розработка САПР : 10. Т.1. Проблемы принципы создания САПР - М. : Высш. кл. , 1990. - 143, 111 c.
  658.512.512.22.011.56
  Петрова А.В. Розработка САПР : 10. Т.1. Проблемы принципы создания САПР - М. : Высш. кл. , 1990. - 143, 111 c.
  658.512.512.22.011.56
  Петрович Й.М. Економіка виробничого підприємства - 2 . - К. , 2001. - 405 c.
  338.45+658
  Петровська І.О., Клиновий Д.В. Фінанси (з елементами статистики фінансів) - 2 . - К. : ЦУЛ , 2002. - 299 c.
  65.261
  Пешехонов Н.И. Проектирование теплоснабжения - К. : Вища школа , 1982. - 328 c.
  658.264
  Пинхасик Е.Э. Финансы автомобильного транспорта - М. : Транспорт , 1979. - 253 c.
  656.13
  Пиотровский Р.Г. Математическая лингвистика : учеб.пособие для пед.ин-тов / Р.Г.Пиотровский, К.Б.Бектаев, А.А.Пиотровская. - М. : Высш.шк. , 1977. - 383 c.
  519.765
  Підготовка водіїв : довідник / Д.В. Зеркалов, О.І. Мельниченко, О.М. Дмитріїв та ін. - К. : Основа - 159 c.
  656.13
  Пістун І.П. Безпека життєдіяльності - 2 . - Суми : Університетська книга , 2003. - 301 c.
  658.345
  Плеханова М.И. Типизация технологических процессов в тяжелом машиностроении - М. : Машиностроение , 1975. - 128 c.
  658.516
  Пожежна безпека на залізничному транспорті : навч.посібник / В.А.Доманський, Д.В.Зеркалов, С.Ю.Потетюєв та ін.; за ред.Д.В. Зеркалова. - К. : Основа , 2004. - 392 c.
  614.84:656.2
  Полишко С.П. Управление качеством продукции / С.П.Полишко, А.Л.Козлов - К. : ``Техніка`` , 1978. - 142 c.
  658.562
  Полишко С.П., Козлов А.Л. Управление качеством продукции - К : "Техника" , 1978. - 142 c.
  658.562
  Полищук М.Н. Наладка промышленных роботов автомат.линий : справ.пособие / М.Н.Полищук, Ю.Г.Васюков; под общ.ред. Л.С.Ямпольского - К. : Техніка , 1987. - 232 c.
  621.865.8
  Полищук М.Н., Васюков Ю.Г. Наладка промышленных роботов автоматических линий : справ.пособие / под общ.ред. Л.С.Ямпольского - К : Техника , 1987. - 232 c. - (Библиотека рабочего).
  621.865.8
  Полікарпов І.С. Ідентифікація товарів : підручник для ВНЗ / І.С.Полікарпов, А.П.Закусілов - К. : Центр навч.літ. , 2005. - 340 c.
  658.62
  Полікарпов І.С. Товарознавство електропобутових машин : навч.посібник для ВНЗ / І.С.Полікарпов, І.І.Шийко - К. : Центр навч.літератури , 2006. - 336 c.
  658.62:64.06 (075.8)
  Полікарпов І.С., Закусілов А.П. Ідентифікація товарів : підручник для ВНЗ - К : Центр. навч. літ. , 2005. - 340 c.
  658.62
  Полікарпов І.С., Шийко І.І. Товарознавство електропобутових машин : навч.посібник для ВНЗ - К : Центр навч. літ. , 2006. - 336 c.
  658.62:64.06(075.8)
  Пономаренко Л.А. Комп`ютерні технології управління інноваційними проектами: Підручник для екон. спец - К. : Київ. нац. торг. екон. ун - т , 2001. - 422 c.
  658.589
  Пономаренко Ю.Ф. Насосы и насосные станции механизированных крепей. - М. : Недра , 1983. - 183 c.
  621.65 : 622.28
  Пономаренко Ю.Ф. Насосы и насосные станции механизированных крепей - М : 'Недра' , 1983. - 183 c.
  621.65
  Пономарьова Ю.В. Логістика: Навч. посібник для ВНЗ - 2 . - К. : Центр навч. літератури , 2005. - 326 c.
  658.7
  Попов Е.П. Робототехника и гибкие производственные системы - М. : Наука , 1987. - 192 c.
  621.865.8
  Попов Е.П. Робототехника - М. , 1984.
  621.865.8
  Попов Е.П. Робототехника и гибкие производственные системы - М. : Наука , 1989. - 191 c.
  621.865.8
  Попов Е.П. Системы очувствления и адаптивные промышленные роботы - М. , 1985.
  621.865.8
  Потапов В.И. Организационно-технологическое проектирование САПР - К. : Техніка , 1990. - 248 c.
  658.512.011.56
  Почепцов Г.Г. Паблік рилейшнз : навч. посібник - К. : Знання , 2006. - 327 c.
  659.4(075.8)
  Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов - 2-е изд.,испр. . - М.,К. : Рефл-бук, Ваклер , 2000. - 622 c.
  659.4
  Почтовюк А.Б. Управління сучасним персоналом фірми : Навч.метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни - Кременчук : Християнська Зоря , 2005. - 105 c. - ((КДПУ)).
  65.290-2
  Правдин Н.В. Взаимодействие различних видов транспорта: примеры и расчеты / Н.В.Правдин,В.Я.Негрей,В.А.Подкодаев; под ред.Н.В.Правдина - М. : Транспорт , 1989. - 208 c.
  656.078.12
  Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок - 2-е изд., перераб. и доп. ., 1987. - 144 c.
  658.382.3
  Правила безопасной эксплуатации электроустановок.ДНАОП 1.1.10-1.01.97 - 2-е изд.с изм. и доп. . - К. : Форт , 2000. - 150 c. - ((Госнадзорохрантруда Украины.Гос. нормативный акт ).
  658.345
  Правила безпеки під час навчання у загальноосвітніх навчальних закладах - К. : Основа , 1999. - 237 c.
  658.345
  Правила безпеки систем газопостачання України : держ.нориат.акт про охорону праці / за ред. Н.Стрілець. - К. : Основа , 1998. - 367 c.
  658.345 : 696.2
  Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів - К. : Держнаглядохоронопраці , 1998. - 380 c.
  658.345
  Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями. ДНАОП 1.1.10-1.04-01. Затв. 05.06.2001р. - К. : Форт , 2001. - 171 c. - ((Держнаглядохоронпраці.Держ. нормативний акт про о).
  658.345
  Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями: Держ. норм. акт про охорону праці / ред. комісія В.І.Іванченко,П.І.Пошкурлат,Л.О.Мельничук - К. : ФОРТ , 2001. - 171 c.
  658.345
  Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями:Держ.норм. акт про охорону праці (ДНАОП !.1.10-1.04-01.Затв.05.06.2001р) / ред. комісія:В.І.Іванченко,П.І.Пошкурлат,Л.О.Мельничук - К. : Форт , 2001. - 171 c.
  658.345
  Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів ( за змінами та доп.) : держ.нормат.акт про охорону праці / за ред. Н.Стрілець. - К. : Основа , 1999. - 592 c.
  658.345 : 621.18
  Правила дорожного движения,извлеченные из нормативных документов и актов Украины,действующие в сфере Закона Украины : сборник, введены в действие с 1 мая 1994 г./НИЦ БДД МВД Украины;УГАИ МВД Украины - К.-Симферополь : Реноме , 1999. - 63 c.
  656.052.467
  Правила дорожного движения,извлеченные из нормативных документов и актов Украины,действующие в сфере Закона Украины : введены в действие с 1 мая 1994 - К.;Симферополь : НИЦ безопасности дор.движ. МВД Украины: Реноме , 2000. - 63 c.
  656.11.05
  Правила захисту від статичної електрики: ДНАОП 0.00-1.29-97 - К. : Основа , 2005. - 229 c. - ((Держ. норм. акт про охорону праці)).
  658.345
  Правила охорони праці при роботах щодо установлення ,ремонту і технічного обслуговування побутової радіоелектронної апаратури:ДНАОП 9.0.30-1.09-97 - К. : Основа
  658.345
  Правила охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини: ДНАОП 2.1.20-1.03-99 - К. : Основа , 2000. - 176 c.
  658.345
  Правила охорони праці в міському зеленому господарстві:ДНАОП 9.0.00-1.07-00 - К. : Основа , 2002. - 51 c.
  658.345
  Правила охорони праці для об"єктів роздрібної торгівлі: ДНАОП ?.!.00-1.01-96 - К. : Основа , 1999. - 255 c. - ((Держ. норм. акт про охорону праці)).
  658.345
  Правила охорони праці для перукарень: ДНАОПД 9.0.30-1.07.-97 - К. : Основа , 1999. - 48 c. - ((Держ. нормат. акт про охорону праці)).
  658.345
  Правила охорони праці для працівників асфальтобетонних заводів:ДНАОП 5.1.14-1.04-03 - К. : Основа , 2004. - 35 c. - ((Держ. норм. акт з охорони праці)).
  658.345
  Правила охорони праці на автомобільному транспорті - К. , 1997. - 325 c.
  658
  Правила охорони праці на автомобільному транспорті. ДНАОП 0.00-1.28-97 : держ. нормат. акт про охорону праці. - К. : Держнаглядохоронопраці , 2003. - 335 c.
  656.13 : 658.345
  Правила охорони праці на автомобільному транспорті.ДНАОП 0.00-1.28-97 : держ.нормат.акт про охорону праці. - К. : Держнаглядохоронпраці , 1997. - 335 c.
  656.13 : 658.345
  Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин: ДНАОП 0.00-1.31-99 - К. : Основа , 1999. - 109 c.
  658.345
  Правила охорони праці при будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг і на інших об"єктах дорожнього господарства:ДНАОП 5.1.14-1.ОЖ-96 - К. : Основа , 2004. - 223 c.
  658.345
  Правила охраны труда на автомобильном тронспорте. ДНАОП 0.00-1.28-97 : гос. нормат. акт об охране труда - К. : Госнадзорохрантруда , 1997. - 164 c.
  656.13 : 658.345
  Правила перевозок грузов автомобильным транспортом в Украинской ССР : сборник - Киев : Техніка , 1979. - 303 c.
  656.135
  Правила техники безопасности для предприятий автомобильного транспорта - 2-е изд.,доп. и измен. ., 1974. - 134 c. - ((ПК профсоюза рабочих автомобильного транспорта и ).
  656.13
  Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок - 2-е изд. перераб. и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 144 c.
  658.382.3
  Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций - 19-е изд., испр. . - М. : Энергия , 1972. - 120 c.
  658.382.3
  Правила технической эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей и правила техники безопасности при эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей - 2-е изд., доп. и перераб. . - М. : Энергия , 1973. - 144 c. - ((Мин-во энергетики и электрофикации СССР.ГОСЭНЕРГО).
  658.382.3
  Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей - 4-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 391 c.
  658.382.3
  Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплутации электроустановок потребителей : утв. Главгоэнергонадзором М-ва энергетики и электрофикации СССР 21.12.84 - 4-е изд., перераб. и доп. с изм. . - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 433 c.
  658.382.3
  Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. - 5-е изд. . - Днепропетровск : ГОСЭНЕРГОНАДЗОР , 1977. - 352 c.
  658.382.3
  Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.Утв. 21.12.1984 - 4-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 196 c. - ((Репринтное издание)).
  658.345
  Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемны кранов.Обязательны для всех министерств и ведомств - 2-е изд.,стереотип . - К. : Техніка , 1972. - 136 c.
  658.382.3
  Правила учета и использования автомототранспорта / Б.И. Синельников, Д.Д. Юзефович - К. : Техника , 1986. - 111 c.
  656.13
  Правила эксплуатации электроустановок потребителей - 5-е изд.,перераб. и доп.(с изменениями) . - СПб. : Изд-во ДЕАН , "001. - 319 c.
  658.345
  Практика автоматизированного проектирования в машиностроении / под общ. ред.проф. В.Д. Кальнера - Москва : Машиностроение , 1991. - 156 c.
  658.512.011.56
  Практика проведения функционально - стоимостного анализа а электрической промышленности / под ред.М.Г.Карпунина - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 288 c.
  621.31 : 658.011.47
  Практикум по логистике : учеб. пособие / под ред.Б.А.Аникина - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : ИНФРА-М , 2001. - 280 c. - ((Серия "Высшее образование")).
  65.40
  Практикум по финансовому менеджменту : учебно-деловые ситуации,задачи и решения / под ред.Е.С.Стояновой - 2-е изд., доп. и перераб. . - М. : Перспектива , 1997. - 138 c.
  65.290-93
  Практикум по финансовому менеджменту : учебно-деловые ситуации, задачи и решения / под ред. Стояновой Е.С. - М. : Перспектива , 1995. - 160 c. - ((Академия менеджмента и рынка)).
  65.050.9.23
  Практикум по экономической теории : учеб. пособие / под общ. ред. В.В,Деьгова, Е.Б.Яковлевой - Спб. : Поиск , 2000. - 111 c.
  65.2
  Практическое пособие по делопроизводству для бухгалтеров и секретарей / Черепаха В.Н. - Днепропетровск : Галант , 1998. - 143 c.
  65.050.2
  Практическое пособие по применению ПДД / Пицюра В.Д., Фоменко А.Н. - 2 . - К. : Техника , 1983. - 141 c.
  656.11.05
  Практическое пособие по применению ПДД / Пицюра В.Д., Фоменко А.Н. - К. : Техника , 1988. - 111 c.
  656.11.05
  Практическое пособие по применению ПДД / Пицюра В.Д., Фоменко А.Н. - 2 . - К. : Техника , 1982. - 128 c.
  656.1
  Практичний аудит : навч.посібник для вищ.навч.закл. / П.І.Сокуренко, О.О.Лисиченко, О.В.Нестеренко, Л.П.Максимова. - Кременчук : Щербатих О.В. , 2012. - 190 c. - (КрНУ ім.М.Остроградського).
  657.6(075.8)
  Практичний посібник для аудиторів.Збірник законодавчих та нормативних актів України (станом на 1 червня 2002 року) / упор. М.І.Камлик - К. : Атіка , 2002. - 559 c.
  65.053
  Праховник А.В. Автоматизация управления электропотреблением - К. : Выща школа , 1986. - 72 c. - (Ученые Украины - народному хозяйству).
  658.26
  Преподавание стандартизации : Методические разработки / под ред. В.М. Огрызыкова - М. : Стандартиздат , 1970. - 334 c.
  658.8
  Престенский П.З и др. Техника и меры безопасности в строительстве : Учеб. пособие / П.З Престенский, Е.Н. Ананьин, Ю.А. Ратюк - Л. : ВИКИ им. А.Ф. Можайского , 1978. - 113 c. - (Воен. инженер. ин-т им. А.Ф. можайского).
  658.382.3: 69
  Примак Т.О. Економіка підприємства : Навч. посібник для екон. спец. вузів - К. : ВІКАР , 2001. - 178 c. - (Вища освіта 21 століття).
  338.45+658
  Примакова Е. Основные средства: бухгалтерский и налоговый учет - Х. : Фактор , 2001. - (Библиотека `Фактора`).
  65.052.51
  Применение нормативных заданий в труде служащих : Метод. рекомендации - М. : НИИ труда , 1984. - 40 c.
  658.53
  Применение промышленных роботов / Г.Н. Рапопорт, Ю.В. Солин - М. : Машиностроение , 1985. - 272 c.
  621.865.8.004.14
  Применение ЭВМ в технологической подготовке серийного производства / С.П. Митрофанов, Ю.А. Гульнов, Д.Д. Куликов, Б.С. Падун; под ред. С.П. Мированов - М. : Машиностроение , 1981. - 287 c. - (Б-ка технолога).
  621.002: 658.512.4.001.56: 681.3
  Примкова Е. Создание (регистрация) предприятия - 3-е изд., перераб. и доп. . - Х. : Фактор , 2003. - 155 c.
  65.012.11
  Прогнозирование и планирование в условиях рынка : учеб.пособие для экон.спец.вузов / Т.Г.Морозова, А.В.Пикулькин, В.Ф.Тихонов и др.; под ред.Т.Г.Моозовой, А.В.Пикулькина - М. : ЮНИТИ-ДАНА , 1999. - 318 c.
  65.23
  Прогнозирование и планирование в условиях рынка : учеб.пособие / Е.А.Черныш, Н.П.Молчанова, А.А.Новикова, Т.А.Салтанова - М. : ПРИОР , 1999. - 172 c.
  65.23
  Программно-информационные комплексы автоматизированных производственных систем : учебник для сред.спец.учеб.заведений по спец.электрон.-вычис.техники / С.А.Клейменов и др.; под ред.С.А.Клейменова - М. : Высшая школа , 1990. - 224 c.
  658.512.011.56:681.3.06
  Программное управление станками и промышленными роботами : учебник для СПТУ / В.Л.Косовский, Ю.Г.Козырев, А.Н.Ковшов и др. - 2-е изд., стер. . - М. , 1989. - 272 c.
  621.9.06-529 + 621.865.8-529
  Программное управление станками и промышленными роботами : учеб.для сред.ПТУ / В.Л.Косовский, Ю.Г.Козырев, А.Н.Ковшов и др. - М. : Высш.шк. , 1986. - 287 c. - (Проф.-техн.образование).
  621.9.06-529+621.865.8-529
  Програмованя завдання з фізики для вчітелів / Пеннер Д.Г. та інщ. - К. : Рад. шкл. , 1985. - 120 c.
  747.265.1
  Проектирование автоматизированных комплексов производства радиоэлектронной аппаратуры / В.Е.Бочаров, С.А.Клейменов, А.И.Павленко, С.Н.Рябов; под ред.В.П.Демина. - М. : Радио и связь , 1985. - 231 c.
  658.52.011.56:621.396.6
  Проектирование и внедрение АСУП / Н.И.Кирилюк, А.И.Колинько, А.В.Куприянов и др.; под общ.ред.акад.В.М.Глушкова - К. : Техника , 1972. - 184 c.
  658.5.011.56
  Проектирование и разработка промышленных роботов / С.С.Аншин, А.В.Бабич, А.Г.Баранов и др.; под ред.П.Н.Белянина, Я.А.Шифрина - М. : Машиностроение , 1989. - 270 c. - (АМ и РС: Автомат.манипуляторы и робототехн.системы).
  621.865.8
  Проектирование машиностроительных заводов : в 6-ти т. : справочник / З.И.Соловей, С.Л.Белозерский, Л.А.Вишневецкий и др.; под ред.З.И.Соловья - М. : Машиностроение , 1975. - 226 c.
  621.658.2.001.2
  Проектирование машиностроительных заводов и цехов : в 6-ти т. Т.2. Проектирование литейных цехов и заводов : справочник / Ф.Х.Авербух, В.Е.Белогорский, В.В.Кнорре и др.; под общ.ред.Е.С.Ямпольского - М. : Машиностроение , 1974. - 294 c.
  658.512:2:621.006
  Проектирование машиностроительных заводов и цехов : в 6-ти т. Т.3. Проектирование цехов обработки металлов давлением и сварочного производства : справочник / А.М.Мансуров, Я.Я.Голомб и др.; ред.А.М.Мансуров - М. : Машиностроение , 1974. - 342 c.
  658.512:621.006
  Проектирование машиностроительных заводов и цехов : в 6-ти т. Т.5. Проектирование вспомогательных цехов и служб : справочник / Б.И.Айзенберг, И.Г.Данилевский, М.Е.Зельдис и др.; под общ.ред.Е.С.Ямпольского, ред.Б.И.Азейнберг - М. : Машиностроение , 1975. - 223 c.
  658.2
  Проектирование машиностроительных заводов и цехов : в 6-ти т. : справочник / под общ.ред.Е.С.Ямпольского - М. : Машиностроение
  658.2.001
  Проектирование машиностроительных заводов и цехов. : в 6-ти т.. Т.1. Организация и методика проектирования : Справочник / В.И.Айзенберг, М.В.Зельдис и др.; под общ.ред.Е.С.Ямпольского - М. : Машиностроение , 1974. - 296 c.
  658.512:621.006
  Проектирование технологических процессов механической обработки в машиностроении : учеб.пособие / под ред.В.В.Бабука - Минск : Выш.шк. , 1987. - 255 c.
  621.7002+621.9002:658.512.011.56
  Проектний аналіз : навч.посібник для екон.спец.вузів / С.О.Москвін, С.М.Бевз, В.А.Верба та ін.; відпов.ред.С.О.Москвін - К. : Лебідь , 1999. - 366 c.
  65.053
  Проектний аналіз : навч.посібник для екон.спец.вузів / відпов.ред.С.О.Москвін - К. : Лібра , 1998. - 366 c.
  65.053
  Производственный менеджмент : учебник для вузов / С.Д.Ильенкова, А.В.Бандурин, Г.Я.Горбовцев и др.; под ред.С.Д.Ильенковой - М. : ЮНИТИ-ДАНА , 2001. - 538 c.
  658.012.32            65.290-21
  Прокопенко Н.С. Технический прогресс и повышение эффективности промышленно-производственных фондов / Н.С.Прокопенко - К. : Техника , 1977. - 126 c.
  658.152
  Промышленная логистика. Логистико - ориентированное управление организационно - экономической устойчивостью промышленных предприятий в рыночной среде / под ред.А.А.Колобова. - М. : Изд-во МГУ им.Н.Э.Баумана , 1997. - 204 c.
  658.7            65.40
  Промышленная робототехника / Л.С.Ямпольский, В.А.Яхимович, Е.Г.Вайсман и др.; под ред.Л.С.Ямпольского - К. : Техника , 1984. - 263 c.
  621.865.8
  Промышленные роботы в машиностроении: Альбом схем и чертежей : учеб.пособие для машиностроит.спец.вузов / под ред.Ю.М.Соломенцева - М. : Машиностроение , 1987. - 140 c.
  621.8 65.8:621.002
  Промышленные роботы для миниатюрных изделий / Р.Ю.Бансявичюс, А.А.Иванов, Н.И.Камышный и др.; под ред.В.Ф.Шаньгина - М. : Машиностроение , 1985. - 263 c. - (АМ ИРС. Автомат.манипуляторы и робототехн.системы).
  621.865.8
  Промышленные роботы. Конструирование, управление, эксплуатация : учеб.пособие для втузов / В.И.Костюк, А.П.Гавриш, Л.С.Ямпольский, А.Г.Карлов. - К. : Вища шк. , 1985. - 359 c.
  621.865.8
  Промышленные роботы: Внедрение и эффективность : пер.с яп.А.И.Логинова / под ред.Е.П.Повова - М. : Мир , 1987. - 384 c.
  621.865.8
  Проскуряков А.В. Организация создания и освоения новой техники - М. : Машиностроение , 1975. - 224 c.
  658.589
  Прохоров А.Ф. Конструктор и ЭВМ - М. : Машиностроение , 1987. - 272 c.
  658.512.011.56:681.3
  Прудовский Б.Д. и др. Математическое обеспечение АСУ в транспортном управлении / В.Д.Прудовский, М.Г.Кезнкр, Г.И.Трофимова - М. : Транспорт , 1977. - 88 c. - (Гос.науч.-исслед.ин-т автомобильного транспорта).
  656.13:65.011.56 : 681.3
  Пупко Г.М. Аудит и ревизия : Учеб. пособие для вузов - Минск : Интерпресссервис : Мисанта , 2003. - 429 c.
  657.6
  Пуховский Е.С. Технолия основы гибкого автоматизированного производства : Учебное пособие для машиностроит. спец. вузов - К. : Выща школа , 1989. - 239 c.
  658.52.011.56.012.3
  Пуховский Е.С. Технолия основы гибкого автоматизированного производства : Учебное пособие для машиностроит. спец. вузов - К. : Выща школа , 1989. - 239 c.
  658.52.011.56.012.3
  Пуховский Е.С., Мясников Н.Н. Технология гибкого автоматизированного производства - К. : Тэхника , 1989. - 207 c.
  658.52.011.56.012.3
  Пуховский Е.С., Мясников Н.Н. Технология гибкого автоматизированного производства - К. : Тэхника , 1989. - 207 c.
  658.52.011.56.012.3
  Пуховский Е.С., Мясников Н.Н. Технология гибкого автоматизированного производства - К. : Тэхника , 1989. - 207 c.
  658.52.011.56.012.3
  Пуш В.Э. и др. Автоматические станочные системы / В.Э.Пуш, Р.Пигерт, В.Л. Сосонкин; под ред. В.Э.Пуша - М. : Машиностроение , 1982. - 319 c.
  621.9.06-52 : 658.527
  Пушкар М.С., Пушкар Р.М. Контролінг- інформаційна подсистема стратегічного менеджменту : Монографія - Тернопіль : Карт-бланш , 2004. - 370 c.
  658.002.7
  Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия : Учебник - 3-е изд.,стер. . - М. : Изд. центр "Академия" , 2004. - 331 c.
  658.012.12
  Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия : Учебник - 3-е изд.,стер. . - М. : Изд. центр "Академия" , 2004. - 331 c.
  658.012.12
  Радовенчик В.М. Тверді відходи : збір, переробка, складування : навч. посібник для вищ. навч. закл. / В.М.Радовенчик, М.Д.Гомеля - К . : Кондор , 2010. - 549 c.
  628.43+628.544+658.567](075.8)
  Радовенчик В.М. Тверді відходи : Збір, переробка, складування : Навч. посібник для вищ.навч.закл. / В.М.Радовенчик, М.Д.Гомеля - К. : Кондор , 2010. - 549 c.
  628.43 + 628.544 + 658.567
  Радумская И.Л. Люди и роботы - М. : Сов.Россия , 1986. - 271 c.
  621.965.8
  Размерный анализ технологических процессов / В.В.Матвеев, М.М. Тверской, Ф.И. Бойков и др - М. : Машиностроние , 1982. - 263 c.
  621.002:658.512
  Разработка САПР : в 10 т. Т.2. Системотехнические задачи создания САПР / А.Н.Данчул, Л.Я. Полуян; под ред. А.В.Петрова. - М. : Высш. шк. , 1990. - 144 c.
  658.512.22.011.56
  Разработка САПР : 10. Т.3. Проектирование программного обеспечения САПР / Б.С. Федоров, Н.Б. Гуляев - М. : Высш. шк. , 1990. - 156, c.
  658.512.22.011.56
  Разработка САПР : 10. Т.4. Проектирование баз данных САПР / О.М. Вейнеров, Э.Н. Самохвалов, 1990. - 143, 111 c.
  658.512.22.011.56
  Разработка САПР : 10. Т.5. Организация диалога в САПР / В.И. Артемьев, В.Ю. Строганов - М. : Высш. шк. , 1990. - 157, 111 c.
  658.512.22.011.56
  Разработка САПР : 10. Т.6. Выбор состава программно - технического комплекса САПР / Ю.Г. Нестеров, И.С. Папшев - М. : Высш. шкл , 1990. - 157, 121 c.
  658. 512.22.011.56
  Разработка САПР : в 10 т. Т.8. Математические методы анализа производительности САПР : практ.пособие / В.И. Кузавлев, П.Н. Шкатов; под ред.А.В.Петрова. - М. : Высш. шк. , 1990. - 144 c.
  658.512.22.011.56
  Разумов И.М. Научная организация труда в машиностроении: Учеб пособие для вузов - М. , 1978.
  658
  Разумов И.М. Организация и планирование машиностроительного производства - 3 ., 1974. - 592 c.
  658.5
  Разумов И.М. Организация, планирование и управление предприятием машиностроения: Учебник для машиностроит. спец. вузов - М. : Машиностроение , 1982. - 544 c.
  658.5
  Разумов И.М. Сборник задач по организации и планированию машиностроительного производства. Учебное пособие для вузов - 3 . - М. : Машиностроение , 1976.
  658.5
  Разумов И.М. Сборник задач по организации и планированию машиностроительного производства. Учебное пособие для вузов - 3 . - М. : Машиностроение , 1976.
  658.5
  Раицкий К.А. Экономика предприятия : Учебник для экон. спец. вузов - М. : Маркетинг , 1999. - 693 c.
  338.45+658
  Расчеты экономической еффективности новой техники : Справочник / К.М. Великанова - Л. : Машиностроение , 1975. - 432 c.
  658.53:621.003.1/031/
  Расчеты экономической эффективности новой техники : справочник / К.М. Великанов и др. - 2 . - Л. : Машиностроение , 1989. - 445,111 c.
  658.589.011.46
  Рахманин Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов : учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений. - 2-е изд., перераб . - М. : Высш. шк. , 1982. - 238 c.
  808.2 + 811.162.1`38 + 651.74            81.2
  Рачков М.Ю. Оборудование и основы построения ГАП : Учеб. для техникумов - М. : Высш. шк. , 1991. - 166 c.
  658.52.011.56.042
  Рева Т.М. Податковый менеджмент : Навч. посыбник для ВНЗ - 2 . - К. : Центр навч. лыт. , 2005. - 301 c.
  336.2:658.012.32
  Резник С.Д. Персональный менеджмент - М. , 2006. - 621 c.
  658.012.4
  Ржевский В.Ф. Справочник по проектированию автоматических линий - М. : Наука , 1966. - 288 c.
  658.527.011.56
  Роботизация сборочных процессов - М. : Наука , 1986. - 255 c.
  621.865.8
  Роботизированные технологические комплексы и гибкие производственные системы в машиностроении / Ю.М. Соломенцев - М. : Машиностроение , 1989. - 189 c.
  621.865.8
  Роботизированые производственные комплексы / Ю.Г. Козырев - М. : Машиностроение , 1987. - 271 c.
  621.865.8
  Робототехника / Ю.Д. Андрианов, Э.П. Бобриков, В.Н. Гончаренко и др. - М. : Машиностроение , 1984. - 288 c.
  621.865.8
  Робототехника и гибкие автоматизированные производ : 9. Т.1. Системные принципы создания гибких автоматизированных производств / И.М. Макаров - М. : Высш. шк. , 1986. - 175 c.
  621.865.8
  Робототехнолологические комплексы для листовой штамповки мелких деталей / Семенов Е.И., Кравченко Н.Ф. - М. : Машиностроение , 1989. - 287 c.
  621.865.8
  Рогач І. Ф., Сендзюк М. А., Антонюк В. А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах : навч. посіб. - К.: : КНЕУ , 1999. - 216 с. c.
  65.262.1
  Рогова Р.Н. Задачник по экономике, организации и планированию автомобильного бизнеса - М. : Высш. шк. , 1983. - 127 c.
  656.13
  Рогожин М.Ю. Документационное обеспечение управления - М. : Просвещение , 2006. - 383 c.
  651.4/.9
  Родионов Б.Н. Организиция, планирование и управление машиностроительным производством - М. : Машиностроение , 1989. - 327 c.
  658.5
  Розвитие автомобильных транспортных средств / Д.П. Великанов, В.И. Бернацкий, М.А. Б - М. : Транспорт , 1984. - 121 c.
  656.13
  Розенберг Ю.А. Влияние смазочных масел на долговечность и надежность деталей машин - М. : ``Машиностроение`` , 1970. - 312 c.
  665            6П5.5
  Розенплентер А.Е. Економіка та організація виробництва : підручник - К. , 2007. - 677 c.
  338.45+658(075.8)
  Розенплентер А.Э. Основы технико - экономического анализа инженерных решений : учеб.пособие для машиностроит.и приборостроит.вузов - К. , 1989. - 126 c.
  658.512
  Розловский А.И. Научные основы техники взрывобезопасности при работе с горючими газами и парами - М. : ``Химия`` , 1972. - 368 c.
  658.382.3            6П 7.43
  Розова Н.К. Управление качеством : учеб.пособие - СПб. : Питер , 2002. - 223 c.
  658.562
  Розорінов Г.М. Високошвидкісні волоконно-оптичні лінії зв'язку : навч.посібник для вищ. навч. закл. / Г.М.Розорінов, Д.О.Соловйов - К . : Ліра - К , 2007. - 196 c.
  681.7.068 : 654](075.8)
  Розработка САПР : 10. Т.10. Лабораторный практикум на базе учебно - исследовательской САПР / А.В. Петров и др. - М. : Высш. шк. , 1990. - 159, 111 c.
  658.512.22.011.56
  Романов А.Г. Дорожное движение в городах: закономерности и тенденция - М. : Транспорт , 1984. - 80 c.
  656.13
  Романов Г.М. Человек и дисплей / Г.М.Романов, Н.В.Туркина, Л.С.Колпащиков - Л. : Машиностроение , 1986. - 256 c.
  658.512.2 : 681.3
  Романчук А.А. Система стандартов по охране труда - К. : Основа , 2002. - 149 c.
  658.345: 006.4
  Романычева Э.Т. Автоматизация разработки и выполнения конструкторской документации : учеб.пособ.для электротехн.и приборостроит.спец.вузов / под ред. Э.Т.Романычевой - М. : Высшая школа , 1990. - 176 c.
  658.512.2.012
  Ротенберг Р.В. Основы надежности системы водитель-автомобиль-дорога-среда. - М. : Машиностроение , 1986. - 216 c.
  629.113-192+656.13.052
  Ротенберг Р.В. Основы надежности системы водитель-автомобиль-дорога-среда. - М. : Машиностроение , 1986. - 216 c.
  656.13.052
  Роуз Питер С. Банковский менеджмент: Предоставление финансовых услуг : пер. с англ. - М. : Дело , 1997. - 743 c.
  336.71:658.012.32
  Руденко П.А. Проектирование технологических процессов в машиностроении : учеб. пособ. для машиностр. спец. вузов. - К. : Вища шк. , 1985. - 255 c.
  621.002:658.512
  Руднев Ю.М. Механизация и автоматизация листовой штамповки. Координатно-револьверные прессы. - М. : Машиностроение , 1975. - 133 c.
  621.983:65.011.54+65.011.56
  Рудник Т.И. Экономический анализ и ЭВМ / Т.И. Рудник, Г.И. Абрамова, И.В. Чуваков. - М. : Финансы и статистика , 1988. - 62 c.
  658.012.122
  Русецкий А.Ю. В мире роботов - М. : Просвещение , 1990. - 159 c.
  621.865.8
  Сабинин А.А. Автомобиль и дорога - М. : Изд-во ДОСААФ СССР , 1983. - 128 с. c.
  656.11
  Сабодахо С.В. За рулем легкового автомобиля - М. : Патриот , 1990.
  656.138.052
  Савин В.И. Перевозки грузов автомобильным транспортом : справ.пособие - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Дело и Сервис , 2004. - 544 с. c.
  656.073
  Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учебник - М. : ИНФРА-М , 2001. - 336 с. c. - ((сер.: "Высшее образование")).
  658.012.12
  Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учеб.пособие для экон.спец. вузов - 7-е изд.,испр. . - Минск : ООО "Новое знание" , 2002. - 703 с. c.
  658.012.12
  Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учеб.пособие для экон.спец.вузов - 6-е изд.,перераб.и доп. . - Минск : ООО "Новое знание" , 2001. - 703 с. c. - ((Экономическое образование)).
  658.012.12
  Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учеб.пособие для экон.спец.вузов. - 4-е изд.,перераб.и доп . - Мн. : Новое знание , 2000. - 686 с. c.
  658.012.12            65.053.5
  Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учеб.пособие для экон.спец.вузов - 4-е изд.,перераб.и доп. . - Минск : Новое знание , 1999. - 686 с. c.
  658.012.12
  Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учеб.пособие для экон.спец.вузов - 2-е изд.,перераб.и доп. . - Минск : ИП "Экоперспектика" , 1998. - 498 с. c.
  658.012.12
  Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учеб.пособие для экон.спец.вузов - 2-е изд.,перераб.и доп. . - Минск : ИП "Экоперспектика" , 1998. - 498 с. c.
  658.012.12
  Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учеб.пособие для экон.спец.вузов - 2-е изд.,перераб.и доп. . - Минск : ИП "Экоперспектика" , 1998. - 498 с. c.
  658.012.12
  Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учеб.пособие для экон.спец.вузов - 2-е изд.,перераб.и доп. . - Минск : ИП "Экоперспектика" , 1998. - 498 с. c.
  658.012.12
  Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учеб.пособие для экон.спец.вузов - 2-е изд.,перераб.и доп. . - Минск : ИП "Экоперспектика" , 1998. - 498 с. c.
  658.012.12
  Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учеб.пособие для экон.спец.вузов - 2-е изд.,перераб.и доп. . - Минск : ИП "Экоперспектика" , 1998. - 498 с. c.
  658.012.12
  Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учеб.пособие для экон.спец.вузов - 2-е изд.,перераб.и доп. . - Минск : ИП "Экоперспектика" , 1998. - 498 с. c.
  658.012.12
  Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учеб.пособие для экон.спец.вузов - 2-е изд.,перераб.и доп. . - Минск : ИП "Экоперспектика" , 1997. - 498 с. c.
  658.012.12
  Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК : учебник для вузов - 2-е изд.,испр. . - Минск : Экоперспектива , 1999. - 494 с. c.
  658.012.12
  Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учебник. - М. : ИНФРА-М , 2002. - 335 c. - (Высшее образование).
  658.012.122
  Савицкий Б.П. Механизация и централизация учета в грузовых автотранспортных предприятиях / В.П.Савицкий.В.И.Подельский.В.С.Путинцева - М. : Транспорт , 1973. - 408 с. c.
  656.13.022.007.002.5
  Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства : навч.посібник - 2-ге вид.,випр.і доп. . - К. : Знання , 2005. - 622 с. c. - ((Вща освіта XXI століття)).
  658.012.12
  Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства : навч.посібник. - 3-тє вид., випр. і доп . - К : Знання , 2007. - 668 c. - (Вища освіта ХХІ століття).
  658.012.12
  Савченко А.Г. Макроекономіка : підручник для економіч.спец.вузів / А.Г.Савченко,Г.О.Пухтаєвич,О.М.Тітьонко - К. : Либідь , 1999. - 285 с. c.
  658.012.2
  Савченко О. Приватне підприємство:запитання та відповіді / О.Савченко,Ж.Семенченко,О.Піроженко - 5-те вид.,перероб.і доп. . - Х. : Фактор , 2003. - 126 с. c.
  658.012.11
  Саймон Г.А. Менеджмент в организациях : сокр.пер.с англ. / Г.А.Саймон,Д.Смитбург,В.Томпсон; общ.ред.и вступит.статья А.М.Емельянова,В.В.Петрова - М. : Экономика , 1995. - 335 с. c. - ((Гос.и админ.управление)).
  65.290-21
  Салов А. И. Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта : учебник - 3-е изд., перероб. и доп. . - М.: : Транспорт , 1985. - 351 с. c.
  656.13
  Салов А.И. Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта : учебник для вузов по спец."Автомобили и автомобильное хозяйство" - 3-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Транспорт , 1985. - 351 с. c.
  656.13:658.382.3
  Салов А.И. Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта : учебник для студентов автомоб.-дор.вузов - 3-е изд., перераб.и доп. . - М. : ’’Транспорт’’ , 1985. - 351 c.
  656.13:658.382
  Самойлюк Е.Н. Борьба с шумом и вибрацией в строительстве и на предприятиях строительной индустрии / Е.Н.Самойлюк,В.В.Сафонов - К. : "Будівельник" , 1979. - 152 с. c. - ((Б-ка строителя.Охрана труда)).
  69.05:658.382.3
  Самсонов В.С. Автоматизированные системы управления : учебник для энерг.спец.техникумов - М. : Высшая школа , 1985. - 144 с. c.
  658.012.011.56
  Самсонов Н.Ф. Финансы транспорта : учебник для вузов по спец."Организация управления на транспорте" - М. : Высшая школа , 1986. - 304 с. c.
  656:658.14
  Самуэльсон П. Экономика : В 2-х т.. Т.1. : пер.с англ. - М. : НПО "Алгон";ВНИИСИ "Машиностроение" , 1994. - 333 с. c.
  65.01
  Самуэльсон П. Экономика : В 2-х т.. Т.2. : пер.с англ. - М. : НПО "Алгон";ВНИИСИ "Машиностроение" , 1994. - 415 с. c.
  65.01
  Самуэльсон П. Экономика : учебник в сокр.:пер.с англ - Севастополь : Ахтиар , 1995. - 383 с. c.
  65.01
  Самюелсон П.А. Макроекономіка : пер.з англ. / П.А.Самюелсон,В.Д.Нордгауз; наук.ред.перекладу С.Панчишина - К. : Основа , 1995. - 574 с. c.
  65.012.2
  САПР. Системы автоматизированного : В 9 кн.. Т.Кн. 8. Сборник примеров и задач / Д.М. Жук и др.; под ред. И.П Норенкова - М. : Высш. школа , 1986. - 143 c.
  658.512.011.56
  САПР. Системы автоматизированного пректирования : В 9 кн.. Т.Кн.6. Автоматизация конструкторского и технологического пректирования : учеб. пособие для техн. вузов / Н.М. Капустин, Г.Н. Васильев; под ред. И.П. Норенкова - Минск : Высшэйшая школа , 1988. - 191 c.
  658.512.22.011.56
  САПР. Системы автоматизированного пректирования : В 9 кн.. Т.Кн.6. Автоматизация конструкторского и технологического пректирования / Н.М. Капусти, Г.Н. Васильев; под ред. И.П. Норенкова - М. : Высшая школа , 1986. - 191 c.
  658.512.011.56
  САПР. Системы автоматизированного проектирования : В 9 кн.. Т.Кн. 1. Принцыпы построения и структура / И.П. Норенков - М. : Высш. школа , 1986. - 127 c.
  658.512.22.011.56
  САПР. Системы автоматизированного проектирования : В 9 кн.. Т.Кн.2. Технические средства и операционные системы : Учеб. пособие для техн. вузов / Д.М. Жук, В.А. Мартынюк, П.А. Сомов; под ред. И.П. Норенкова - Минск : Вышэйш. шк. , 1987. - 155 c.
  658.512.22.011.56
  САПР. Системы автоматизированного проектирования : в 9 т. Т.2. Технические средства и операционные системы / Д.М. Жук, В.А. Мартынюк, П.А. Сомов; под ред. И.П. Норенкова. - М. : Высш. шк. , 1986. - 159 c.
  658.512.22.011.56
  САПР. Системы автоматизированного проектирования : в 9 т. Т.3. Информационное и прикладное программное обеспечение : учеб. пособие для втузов / В.Г. Федорук, В.М. Черненький; под ред. И.П. Коренкова - М. : Высш. шк. , 1986. - 159 c.
  658.512.22.011.56: 681.3.06
  САПР. Системы автоматизированного проектирования : В 9 кн.. / В.А. Трудоношин, Н.В. Пивоварова; под ред. И.П. Норенкова - М. : Высш. шк. , 1986. - 159 c.
  658.512.22.011.56
  САПР. Системы автоматизированного проектирования : в 9 т. Т.5. Автоматизация функционального проектирования : учеб.пособие для втузов / П.К.Кузьмин, В.Б.Маничев; под ред. И.П. Норенкова. - М. : Высш. шк. , 1986. - 143 c.
  658.512.22.011.56
  САПР. Системы автоматизированного проектирования : В 9 кн.. Т.Кн.8. Сборник примеров и задач : Учеб. пособие для техн. вузов., 1988. - 141 c.
  658.512.22.011.56
  САПР. Системы автомватизированного проектирования : В 9 кн.. Т.Кн. 9. Илюстрированный словарь / Д.М. Жук и др.; под ред. И.П. Норенкова - М. : Высш. школа , 1986. - 111 c.
  658.512.22.011.56
  САПР. Ситемы автоматизированного проектирования : В 9 кн.. Т.Кн. 7. Лобораторный практикум / под ред. И.П. Норенкова - Минск : Высшэйш. школа , 1987. - 143 c.
  658.512.22.011.56
  САПР.Системы автоматизированного проектирования : в 9-ти кн. Т.кн.3. Информационное и прикладное программное обеспечение : учеб. пособие для вузов / В.Г.Федорук, В.М.Черненький; под ред. И.П.Норенкова - М. : Высш. школа , 1986. - 159 c.
  658.512.22.011.56
  САПР: Система автоматизированного проектирования : В 9 кн.. Т.Кн. 4. Математические модели технических объектов : Учеб. пособие для втузов / В.А. Трудоношин, Н.В. Пивоварова; под ред. И.П. Норенкова - Минск : Высш. шк. , 1988. - 159 c.
  658.512.011.56
  САПР: Система автоматизированного проектирования : В 9 кн.. Т.Кн. 4. Математические модели технических объектов : Учеб. пособие для втузов / В.А. Трудоношин, Н.В. Пивоварова; под ред. И.П. Норенкова - Минск : Высш. шк. , 1988. - 159 c.
  658.512.011.56
  САПР: Системы автоматизированного проектирования : В 9 кн.. Т.Кн. 3. Информационные и прикладное программное обеспечение : Учеб. пособие для техн. вузов / В.Г. Федорук, В.М. Черненький; под ред. И.П. Норенкова - Минск : Высшейш. шк. , 1987. - 157 c.
  658.512.22.011.56
  САПР: Системы автоматизированного проектирования : в 9 т. Т.5. Автоматизация функционального проектирования : учеб. пособие для втузов / П.Е. Кузьмин, В.Б. Маничев; под ред. И.П. Норенкова. - Мн. : Выш.шк. , 1897. - 141 c.
  658.512.22.011.56
  САПР: Системы автоматизированного проектирования : В 9 кн.. Т.Кн. 7. Лабораторный практикум : Учеб. пособие для втузов / под ред. И.П. Норенкова - М. : Высшая школа , 1986. - 143 c.
  658.512.22.011.56
  Сарафанова Е.В. Международные перевозки: Основные положения : Учеб. пособие - М., Ростов-н/Д. : ИКЦ `МарТ`, ИЦ `МарТ` , 2005. - 236 c.
  656.073(100)
  Сарафанова Е.В. Международные перевозки: Основные положения : Учеб. пособие - М., Ростов-н/Д. : ИКЦ `МарТ`, ИЦ `МарТ` , 2005. - 236 c.
  656.073(100)
  Сатановский В.Д. Организационное обеспечение гибкости машиностроительного производства - Л. : Машиностроение. Ленингр. отд-ние , 1987. - 96 c.
  658.52.011.56.012.3
  Сафонов Ю.М. Электропиводы промышленных роботов - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 175 c.
  621.865.8-83
  Сафрагай Г.Е. Финансы автомобильного транспорта : Учеб. пособие для вузов - М. : Транспорт , 1970. - 240 c.
  656.13
  Сафронова Л.Д. Бюджетный менеджмент : Навч.- методичний посібник для самостійного вивч. дисципліни - К. : КНЕУ , 2001. - 186 c.
  65.290-21
  Сахаев В.Г. Экономика природопользования и охрана окружающей среды : Учеб. пособие для студентов экономических специальностей - К. : Вища школа , 1987. - 264 c.
  65.9(2)28
  Сахарцева І.І. Ризики економічної діагностики підприємства : навч.посібник для вищ.навч.закл. / І.І.Сахарцева, О.В.Шляга. - К. : Кондор , 2008. - 379 c.
  65.012.12 : 330.131.7
  Сачко Н.С. Организация и оперативное планирование машиностроительного производства : Учеб.пособие для втузов - Минск : Вышейшая школа , 1977. - 591 c.
  658.5
  Сачко Н.С. Организация и оперативное планирование машиностроительного производства : Учеб.пособие для втузов - Минск : Вышейшая школа , 1977. - 591 c.
  658.5
  Сачко Н.С. Организация и оперативное планирование машиностроительного производства : Учеб.пособие для втузов - Минск : Вышейшая школа , 1977. - 591 c.
  658.5
  Сбалансированные манипуляторы / под ред. Н.П. Белянина - М. : Машиностроение , 1988. - 263 c. - (АМИРС: Автомат. манипуляторы и робототехн. системы).
  621.865.8
  Сборник типовых инструкций по технике безопасности / сост. В.Л. Михайлова, Э.П. Жданова, И.П. Гуляев - М : "Машиностроение" , 1974. - 592 c.
  658.382.3
  Сборник задач по курсу `Организация, плпнирование и управление деятельностью промышленных предприятий` : Учеб. пособие / под ред. В.Г. Конторовича - М. : Высш. школа , 1976. - 255 c.
  658.5
  Сборник задач по организации и планированию машиностроительного производства : Учеб. пособие для машиностроит.спец.вузов - 3-е изд., перераб.и доп . - М. : ``Машиностроение`` , 1976. - 285 c.
  658.5
  Сборы и отчисления в Пенсионный фонд. Фонд соцстраха и Чернобыльский фонд - Харьков : Б.и , 1998. - 104 c. - (( В помощь экономистам - трудовикам )).
  65.272
  Сварочные работы : пер. с нем. Г.Н. Клебанова, Д.Г. Тесменицкого / В. Геттер, Г. Герден, Х. Гюттнер и др.; под ред. Г. Гердена - М : Машиностроение , 1988. - 288 c.
  621.865.8
  Свидерский Е.И. Настольная книга бухгалтера - К : Б.и. , 1996. - 228 c.
  65.052
  Свірко С.В. Бухгалтерський облік і прийняття рішень у бюджетних організаціях : навчально- метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни - К : КНЕУ , 2000. - 186 c.
  65.052.5
  Світова єкономіка : підручник для вузів за спец. "Міжнародна єкономіка" / А.С. Філіпенко та інш. - К : Либідь , 2000. - 582 c.
  65.5
  Світова єкономіка: Опорний конспект курсу для студентів єкон. спец. денної та заоч. форми навчання / уклад. Т.В. Мірзодаєва, О.В. Гладкий - К : Київ. нац. торг.- єкон. ун-т , 2003. - 268 c.
  65.5
  Святненко В .Ю. Промисловий маркетинг : навч. посібник - К : МАУП , 2001. - 262 c.
  65.290-22
  Секерин В.Д. Маркетинг : учеб .практ. пособие - 2-е изд., испр. и доп. . - М : ЗАО" Бизнес- школа" "Интел- Синтез" , 1999. - 350 c.
  65.290-22
  Секретт Малкольм Бюджеты и прогнозы в электронных таблицах : практ. пособие по подготовке финансовой информации; пер. с англ. - Дн : Баланс-клуб , 2003. - 249 c. - ((Мудрые решения)).
  65.23
  Секреты умелого руководителя / сост. И.В. Липсиц - М : Экономика , 1991. - 318 c.
  65.050
  Селезнев Владимир Основы рыночной экономики Украины : учеб. пособие - 2-е изд.,доп. и перераб. . - К : А.С.К. , 2002. - 655 c. - ((Сер." Экономика.Финансы. Право")).
  65.9(4Укр)
  Селезнева Н.Н. Финансовый анализ : учеб. пособие для курсов по подготовке и переподготовке бухгалтеров и аудиторов / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова - М : ЮНИТИ , 2001. - 479 c.
  65.053.6
  Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами : учеб. пособие для вузов / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова - 2-е изд., перераб. и доп . - М : ЮНИТИ-ДАНА , 2003. - 639 c.
  658.14/.17.012.12
  Селиванов С.С. Механизация процессов технического обслуживания и ремонта автомобилей / С.С. Селиванов, Ю.В. Иванов - М : Транспорт , 1984. - 196 c.
  629.113.004.54:65.011.54
  Селищев А.С. Макроэкономика : учеб. для вузов / под ред. А.И. Леусского - СПб : Питер , 2000. - 439 c. - ((Базовый курс)).
  65.012.2
  Семендий В.И. и др. Прогрессивные технологии, оборудование и автоматизация кузнечно- штамповочного производства КАМАЗА / В.И. Семендий, И.Л. Акаро, Н.Н. Волосов - М : Машиностроение , 1989. - 301 c.
  621.375:658.527.011.56
  Семенов А.Г. Фінансове планування і управління на підприємствах : Навч. посібник для ВНЗ - К. , 2007. - 431 c.
  658.14/.17.012.32(075.8)
  Семенов В.Ф. Екологічний менеджмент : Навч. посібник - К. : Знання , 2006. - 366 c.
  502:658.012.32(075.8)
  Семенов Г.А. Організація і планування на підприємстві : Навч. посібник для ВНЗ - К. , 2006. - 527 c.
  658.5.011
  Семенов Г.А. Техніко - економічні розрахунки на підприємстві : Навч. посібник для вищ. навч. закл. - К. : Центр навч. літ. , 2005. - 182 c.
  658.14./17(075.8)
  Семенов С.М. Научная организация и нормирование труда в машиностроении : Учебник для машиностроит. спец. вузов - М. , 1991. - 240 c.
  658.310.3
  Семенова Е.И. Управление качеством : Учебник для вузов - М. , 2005. - 184 c.
  658.562+006.015.5(075.8)
  Семидуберский М.С. Насосы, компрессоры, винтеляторы : Учебник для техникумов - М. : Высшая школа , 1974. - 232 c.
  621.65
  Семинский В.К. Повышение производительности труда при работе на токарных станках - 3 . - М. : Машиностроение , 1973. - 136 c.
  658.38
  Семь нот менеджмента : Настольная книга руководителя - 3 . - М. : ЗАО Журнал Эксперт , 1998. - 420 c.
  658.012.32
  Сергеев А.Г. Метрологическое обеспечение автомобильного транспорта - М. : Транспорт , 1988. - 247 c.
  656.13
  Сивак О.В. Бухгалтерский учет с помощью персонального компьютера / О.В. Сивак, Н.Н Осейко - К.: : РВО "Полиграф- книга , 1993. - 260 c.
  65.052
  Сивак О.В. Бухгалтерский учет с помощью персонального компьютера / О.В. Сивак, Н.Н Осейко - К.: : "Интерпес"ЛТД , 1993. - 258 c.
  65.052
  Сидоренко С. М., Сидоренко В.С. Методы контроля качества изделий в машиностироении - М.: : Машиностроение , 1989. - 288 c.
  658.562.012.7
  Сидоров В. Н. Безопасность труда при работе на металлообрабатывающих станках - Л.: : Лениздат , 1985. - 216 c. - (Для молодых рабочих).
  621.9.06.004:658.382.3
  Сидоров И.А. Стандартизация кузнечно- прессовых машин - М.: : изд- во стандартов , 1977. - 171 c.
  658.514
  Силкин А.А. Грузовые и пассажирские автомобильные перевозки - М. : Транспорт , 1985. - 256 c.
  656.13
  Симидней В.П. Служба стандартизации на предприятии - М. : Экономика , 1981. - 49 c.
  658.516
  Симоненко В.Д. Всегда в пути - К. : Рад. школа , 1985. - 72 c. - (Твоя будущая профессия).
  656.13
  Симсон И.И. Техника безопасности при механической обработке древесины - Л. : Машиностроение , 1977. - 166 c.
  658.382.3
  Система прогрессивных технико-экономических норм и нормативов по видам работ и затрат /экономии/ труда, сырья, материалов и топливно-энергетических ресурсов, нормативов использования производственных мощностей и удельных производственных мощностей и удельных капитальных вложений, норм и нормативов о - М. : Экономика , 1981. - 48 c.
  658.531
  Системное проектирование средств автоматизации / С.В. Емельянов, Н.Е. Костылёва, Б.П. Матич, Н.Н. Миловидов - М. : Машиностроение , 1978. - 190 c.
  658.52.011.56            32.965
  Системы автоматизированного проектирования электронной и вычеслительной аппаратуры / Норенков И.П. Маничев В.Б. - Москва : Высшая школа , 1983. - 272 c.
  658.512.011.56
  Системы автоматизированной обработки учетной информации / Э.А. Умнова,М.А. Шакиров - М. : финансы и статистика , 1988. - 271 c.
  65.052
  Ситник Л.С. Фінансовий менеджмент : навч.посібник для ВНЗ - К. : Центр навч.літ. , 2006. - 349 с. c. - ((Донец.нац.ун-т)).
  658.14/.17.012.32
  Скворцов Н.Н. Экономика гибких производственных систем - К. : Высшая школа , 1988. - 54 с. c.
  658.52.011.56:338
  Скібіцька Л.І. Тайм - менеджмент : навч. посібник для вищ. навч. закл. - К . : Кондор , 2009. - 525 c.
  658.012.32-057.212
  Скібіцька Л.І. Діловодство : навч. посібник для вищ.навч. закл. - 2-ге вид. . - К . : Кондор , 2009. - 219 c.
  651(075.8)
  Скібіцька Л.І. Діловодство : навч.посібник для ВНЗ - К. : Центр навч.літ , 2006. - 219 с. c.
  651.4/.9(075.8)
  Скібіцька Л.І. Діловодство : навч.посібник для вищ.навч.закл. - 2-ге вид. . - К. : Кондор , 2009. - 219 с. c.
  65(075.8)
  Скібіцька Л.І. Діловодство : навч.посібник для ВНЗ - К. : Центр навч.літ. , 2006. - 219 с. c.
  651.4/.9
  Скібіцька Л.І. Менеджмент : навч.посібник для ВНЗ / Л.І.Скібіцька,О.М.Скібіцький - К. : Центр учбової літ. , 2007. - 415 с. c.
  658.012.32
  Скібіцька Л.І. Тайм - менеджмент : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2009. - 525 с. c.
  658.012.32-057.212
  Скібіцька О.М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент : навч.посібник для вищ. навч. закл. - К . : Центр учбової літератури , 2009. - 404 c. - ((Нац. авіац. ун-т)).
  658.012.32 : (330.341 + 330.322)](075.8)
  Скібіцька О.М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр учбової літ. , 2009. - 404 с. c. - ((Нац.авіаційний ун-т)).
  658.012.32:(330.341+330.322)(075.8)
  Скібіцький О.М. Стратегічний менеджмент : навч.посібник для ВНЗ - К. : Центр навч.літ. , 2006. - 310 с. c.
  658.012.32"313"
  Складское хозяйство и складские работы / Пашков А.К., Полярин Ю.Н. - М. : ИКЦ "Академкнига" , 2003. - 366 c.
  658.78
  Скобло Ю С. Безпека життєдіяльності. / Скобло Ю С., Соколовська Т. Б., Мазоренко Д. І. - К. : Кондор , 2006. - 417 c.
  658.345(075.8)
  Скот П. Промышленные роботы- переворот в производстве : перевод с англ. : Экономика , 1987. - 304 c.
  621.865.8
  Скотт Дж. Г. Учитесь эффективно продавать и управлять сбытом : пер. с англ. - К. : Внешторгиздат , 1992. - 176 c.
  65.290-22
  Скрипкин К.Г. Финансовая информатика : учеб. пособие - М. : ТЕИС , 1997. - 160 c.
  65с
  Скрипкин О.Г. Функционально-стоимостный анализ при проэктировании изделий - К. : Техника , 1990. - 160 c.
  658.011.47
  Скрипко Т.О. Менеджмент : навч. посібник для ВНЗ / Т.О.Скрипко,О.О.Ланда - К. : Центр навч. літ-ри , 2006. - 174 c.
  658.012.32
  Скрипник К.Д. Управленческая деятельность: решения.тренинги,оценки - М. , 1999. - 126 c.
  65.290-24
  Скрипник К.Д. Управленческая деятельность: структура, функции, навики персонала / К.Д.Скрипник, А.Э.Гергель,Т.Л.Кутасова - М. : Изд-во ПРИОР , 1999. - 189 c.
  65.290-21
  Скрягин Д.Н. Последний SOS "Вольтурно":Аварии на море - М. : Мысль , 1989. - 269 c.
  656.61.08
  Скрягин Л.Н. Как пароход погубил город: очерки о катастрафах на реках, озерах и в портах - М. : Транспорт , 1990. - 271 c.
  656.6.08
  Скурихин В.И. Автоматизированные системы управления гибкими технологиями - К , 1987.
  658.52.011.56
  Слав Фінанси підприємств : навч. посібник для ВНЗ - 3-є вид. перероб. і доп. . - К. : Центр навч. літ. , 2004. - 459 c.
  658.14/.17
  Слав"юк Р.А. Фінанси підприємств : навч. посібник - 2-е вид., доп. і перероб. . - Луцьк : Вежа , 2001. - 455 c. - ((Волинський держ. ун-т)).
  658.14/.17
  Слезингер Г.Э. Труд в условиях рыночной экономики : учеб. пособие - М. : ИНФРА-М , 1996. - 336 c.
  65.42
  Слепов В.А. Финансовый менеджмент для бакалавров экономики : учеб. пособие / В.А.Слепов, Е.В.Лисицина - М. : ИД ФБК-ПРЕСС , 2005. - 270 c. - ((Б-ка журнала "Финан. и бухг. консультации" вып.4().
  658.14/.012.32
  Слепов В.И. Ценообразование и менеджмент / В.И.Слепов, Б. Попов - М. : Техн.школа бизнеса , 1996. - 191 c. - ((Серия "Психотехнологии и эффективный менеджмент")).
  65.422
  Слепцов А.И. Автоматизация проектирования управляющих систем гибких автоматизированных производств / А.И.Слепцов,А.А.Юрасов; под ред. Б.Н.Малиновского - К. : Техніка , 1986. - 160 c.
  658.012.011.56
  Сливоцький Андріян Міграція капіталу: Як у замислах на кілька кроків випередити своїх конкурентів : пер. с анг. - К. : Пульсари , 2001. - 295 c.
  65.268
  Слоаник банківських термінів: Банківська справа : термінологічний словник / А.Г.Загородній,О.М.Сліпушко, Г.Л.Вознюк,Т.С.Смовженко - К. : Аконіт
  65.262.1
  Слюсарев А.Н. Гидравлические и пневматические элементы и приводы промышленных роботов : учеб. пособие - М. : Машиностроение , 1989. - 167 c.
  621.865.8-82
  Смехов А.А. Автоматизированные склады - 4-е изд., доп.и перераб. . - М. : Машиностроение , 1987. - 296 c.
  658.78
  Смилянский Г.Л. Справочник проектировщика автоматизированніх систем управления технологическими процессами : Справочник / Г.Л.Смилянский,Л.З.Амлинский,В.Я.Баоанов - Москва : Машиностроение , 1983. - 527 c.
  659.51.012.011.56.011.63
  Смилянский Г.Л. Справочник проектировщика систем автоматизации управления производством : Справочник / Г.Л.Смилянский,Л.З.Амлинский, - 2-е перераб.и доп. . - Москва : Машиностроение , 1976. - 590 c.
  658.5.011.56
  Смилянский Г.Л. Справочник проектировщика систем автоматизации управления производством : Справочник / Г.Л.Смилянский - Москва : Машиностроение , 1971. - 424 c.
  658.5.011.56
  Смирницкий Е.К. Экономические показатели промышленности - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : ’’Экономика’’ , 1980. - 432 c.
  658.5
  Смирнов В.В. Экспертиза и страхование : пособие - К. : Б.и. , 1995. - 129 c.
  65.271
  Смирнов В.В. Экспортно-импортные операции в международном бизнесе: Правила "Инкомтермс-90",условия договора,риски и перевод их на страховщика - М. : БУКВИЦА , 1997. - 224 c. - ((Сер."Бизнес без границ")).
  65.428
  Смирнов Е.Л. Справочное пособие по НОТ - 3-е изд. доп. и перераб. . - М. : Экономика , 1986. - 399 c.
  658
  Смирнов О.Л. САПР: Формирование и функционирование проектных модулей / О.Л.Смирнов,С.Н.Падалко,С.А.Пиявский - М. : Машиностроение , 1987. - 271 c.
  658.512.22.011.56
  Смирнов С.В. Механизация расчетов норм времени / С.В.Смирнов - М. : Машиностроение , 1976. - 89 c.
  658.53
  Собакарь А.О. та ін. Основи безпеки дорожнього руху : навч. посібник / А.О. Собакарь, Я.Д. Холмянський, С.М. Тараненко; за ред. В.М. Бесчастного - К. : Знання , 2007. - 311 c.
  656.11.052(075.8)
  Собоннадьер Жан-Клод Метод конечных элементов и САПР : пер.с фр.В.А.Соколова,М.Б.Блеер / Сабоннадьер Жан-Клод,Кулон Жан-Луи; под ред.Э.К.Стрельбицкого - М. : Мир , 1989. - 192 с. c.
  658.512.22.011.56
  Советов Б.Я. Автоматизированное управление современным производством / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский - Л. : Машиностроение , 1988. - 168 c. - (ЭВМ в пр-ве).
  658.012.011.56
  Советов Б.Я. АСУ. Введение в специальность : Учеб. для вузов по спец. `Автомат. системы обраб. информ. и управления` - М. : Высш. школа , 1989. - 125 c.
  658.012.011.56
  Советов Б.Я. Моделирование систем. Практикум : учеб. пособие для вузов / Б.Я.Советов, С.А.Яковлев. - М. : Высш. шк. , 1999. - 224 c.
  658.012.011.56.001.573 + 519.876.5
  Советов Б.Я. Моделирование систем. Лаб.практикум : учеб.пособие для вузов / Б.Я. Советов, С.А. Яковлев. - М. : Высш. шк. , 1989. - 79 c.
  658.012.011.56.001.573 + 519.876.5
  Советов Б.Я. Моделирование систем : Лабор. практикум. Для вузов по спец. `Автоматизир. системы обраб. информ и управления.` / Б.Я. Советов, С.А. Яковлев - М. : Высш. школа , 1989. - 79 c.
  658.012.011.56
  Советов Б.Я. Моделирование систем : Учеб. для вузов по спец. `Автоматизир. системы управления` - М. : Высш. школа , 1985. - 271 c.
  658.012.56.001.573
  Современные промышленные работы : каталог / С.С.Аншин, А.В.Бабич, С.Г.Батраков и др.; под ред. Ю.Г. Козырева, Я.И. Шифрина. - М. : Машиностроение , 1984. - 150 c. - (Автомат.манипуляторы и работотехн.системы).
  621.865.8
  Соколинская Н.Э. Учет и анализ краткосрочных и долгосрочных кредитов - М. : Консалтбанкир , 1997. - 199 c.
  65.262.2
  Соколицин С.А. Организация и оперативное управление машиностроительным производством : Учеб. для вузов по спец. `Экономика и орг. машиностроит. пром-сти` / С.А. Соколицин, Б.И. Кузин - Л. : Машиностроение , 1988. - 526 c. - (Ленингр. от-ние).
  658.5
  Соколицин С.А. Организация и оперативное управление машиностроительным производством : Учеб. для вузов по спец. `Экономика и орг. машиностроит. пром-сти` / С.А. Соколицин, Б.И. Кузин - Л. : Машиностроение , 1988. - 526 c. - (Ленингр. от-ние).
  658.5
  Сокур І.М. Транспортна логістика : навч.посібник для вищ.навч.закл. / І.М.Сокур, Л.М.Сокур, В.В.Герасимчук. - К. : Центр учбов.літ. , 2009. - 220 c. - (КрНУ ім. М.Остроградського).
  338.47 : 658.7
  Соломенцев Ю.М., Сосонкин В.Л. Управление гибкими производственными системами. - М. : Машиностроение , 1988. - 352 c. - ((ГПС: Гиб. произ. системы).).
  658.52.011.56.012.3
  Сольницев Р.И. Автоматизация проектирования ГПС / Р.И. Сольницев, А.Е. Кононюк, Ф.М. Кулаков; под общ. ред. Р.И. Сольницева. - Л. : Машиностроение , 1990. - 415 c. - ((Гибкие производственные системы).).
  658.52.011.56.012.3
  Сомов Ю.С. Композиция в технике. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1987. - 288 c.
  658.512.23
  Сосненко Л.С. Анализ экономического потенциала действующего предприятия. - М. : Экон. лит. , 2004. - 207 c.
  658.012.12
  Состояние и развитие гибких производственных систем (Труды ІІІ Международного совещания по гибким производственным системам, октябрь, 1986 г., г. София, НРБ). / (Международный центр науч. и тех. информации) - М. , 1987. - 390 c.
  658.52.011.56
  Сотрудничество для решения проблемы отходов: Материалы III Международной конференции, 7-8 февраля 2006, Харьков. - Х. , 2006. - 251 c.
  628.477+658.657.1.002.8
  Сперанский С.Л. Музыкальные товары.Товароведение. : учебник для сред. ПТУ. - 2-е изд., перераб . - М. : Экономика , 1987. - 175 c.
  658.62            37.27-9
  Спирин В.Ф. Обновление техники в машиностроении. - К. - Доннецк. : Вища школа , 1985. - 155 c.
  621.565.8.589.011.46
  Спирин И.В. Организация и управление пассажирскими автомобильными перевозками : учеб. для сред. проф. оразования. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : ИЦ ``Академия`` , 2005. - 397 c.
  656.072
  Спирин И.В. Организация и управление пассажирскими автомобильными перевозками : учеб. для сред. проф. оразования. - М. : ИЦ ``Академия`` , 2003. - 397 c.
  656.072
  Списки виробництв, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці. - К. : Основа , 1998. - 443 c.
  658.345
  Справочная книга по охране труда в машиностроении / И.Г. Бектобеков и др.; под общ. ред. О.Н. Русака - Л. : Машиностроение, Ленинград. отд-ние , 1989. - 540 c.
  658.382.3
  Справочная книга по охране труда в машиностроении / И.Г. Бектобеков и др.; под общ. ред. О.Н. Русака - Л. : Машиностроение, Ленинград. отд-ние , 1989. - 540 c.
  658.382.3
  Справочник автотуриста / С.И.Ксангели,А.Ф.Ксангели,Г.В.Сеничкин и др. - 2-е изд.перераб.и доп. . - М. : Транспорт , 1974. - 288 с. c.
  656.13
  Справочник инженера - экономиста автомобильного транспорта / под общ.ред. С.Л.Голованенко - 2-е изд., перераб.и доп. . - К. : ’’Техніка’’ , 1979. - 296 c.
  656.13
  Справочник инженера-экономиста автомобильного транспорта / С.Л.Голованенко,О.М.Жарова,Т.И.Маслова,В.Г.Посыпай; под общ.ред.С.Л.Голованенко - М. : Транспорт , 1984. - 319 с. c.
  656.13
  Справочник инженера-экономиста автомобильного транспорта / С.Л.Голованенко,О.М.Жарова,,Т.И.Маслова и др.; под общ.ред.С.Л.Голованенко - 2-е изд.,перераб.и доп. . - К. : "Техніка" , 1979. - 296 с. c.
  656.13
  Справочник инженера-экономиста автомобильного транспорта / С.Л.Голованенко,О.М.Жарова,Т.И.Маслова; под общ.ред.С.Л.Голованенко - К. : "Техніка" , 1976. - 198 с. c.
  656.13
  Справочник квалификационных характеристик профессий работников.Раздел 1:Профессии руководителей ,профессионалов,специалистов и технических служащих,которые являются общими для всех видов экономической деятельности / сост.Н.Павленко,Ф.Федорченко - 2-е изд.,перераб.и доп. . - Х. : Фактор , 2002. - 360 с. c.
  65.240
  Справочник квалификационных характеристик профессий работников.Раздел 2:Профессии рабочих,являющиеся общими для всех видов экономической деятельности / сост.Н.Павленко.Ф.Федорченко - 2-е изд.,перераб.и доп. . - Х. : Фактор , 2002. - 349 с. c.
  65.240
  Справочник коммерсанта / сост.О.В.Надоша - Владимир : Б.И. , 1992. - 208 с. c.
  339.13+65.012.111
  Справочник механика машиностроительного завода : В 2-х т.. Т.1. Организация и конструкторская подготовка ремонтных работ / под ред.Р.А.Носкина - 2-е изд.,перераб..и доп. . - М. : Машиностроение , 1971. - 624 с. c.
  658.38
  Справочник механика машиностроительного завода : В 2-х т.. Т.2. Технология ремонта / ред.Ю.С.Борисов - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1971. - 566 с. c.
  658.58
  Справочник наладчика промышленного оборудования / И.Л.Цымбал,А.И.Коваленко,АВ.Гришкевич.В.И.Назаренко - Х. : Прапор , 1985. - 136 с. c.
  658.274-77
  Справочник начальника цеха промышленного предприятия / под ред.И.М.Благодарева,С.С.Слуцкого - М. : Экономика , 1987. - 446 с. c.
  658.3-057.175
  Справочник нормировщика / под общ.ред.А.В.Ахумова - Л. : Машиностроение , 1986. - 458 с. c.
  658.53:621.002
  Справочник нормировщика-машиностроителя : В 4-х т.. Т.2. Техническое нормирование станочных работ / под ред.Е.И.Стружестраха - М. : Машгиз , 1961. - 892 с. c.
  658.54
  Справочник нормировщика-машиностроителя : В 4-х т.. Т.3. Нормирование литейных,кузнечных,штамповочных,сварочных,лакокрасочных работ металлопокрытий и деревообработки / под ред.Р.И.Хисина - М. : Машгиз , 1962. - 672 с. c.
  658.54
  Справочник пассажира - М. : Транспорт , 1988. - 318 с. c.
  656.025.2
  Справочник по автоматизации и средствам контроля производственных процессов в нефтяной и нефтехимической промышленности Т.Кн.6. Комплексная автоматизация технологических процессов,производств и промышленных предприятий - М. : Недра , 1972. - 696 с. c.
  658
  Справочник по материально-техническому снабжению и сбыту на промышленных предприятиях / А.А.Бродский,Г.С.Гриценко.Р.Н.Кордон и др.; под ред.В.М.Селивановского - 3-е изд.,испр. . - К. : "Техніка" , 1975. - 312 с. c.
  658.8.005
  Справочник по оптимизационным задачам в АСУ / В.А.Бункин,Д.Колев,Б.Я.Курицкий и др. - Л. : Машиностроение , 1984. - 212 с. c.
  658.012.011.56:681.3:621.002
  Справочник по охране труда : В 4-х т.. Т.1. Директивные материалы.Санитарные и строительные нормы и правила - Л. : Судостроение , 1973. - 552 с. c.
  658.382
  Справочник по охране труда : В 4-х т.. Т.2. Нормы,правила, инструкции / сост.В.Г.Панов,В.Н.Соленов;под общ.ред.Л.П.Шарикова - Л. : Судостроение , 1974. - 584 с. c.
  658.382.3
  Справочник по охране труда : В 4-х т.. Т.3. Нормы и правила по металлообработке и деревообработке - Л. : Судостроение , 1975. - 536 с. c.
  658.382.3
  Справочник по охране труда : В 4-х т.. Т.4. Организация работы по охране труда на предприятии / под общ.ред.Л.П.Шарикова - Л. : Судостроение , 1976. - 552 с. c.
  658.382,3
  Справочник по охране труда и технике безопасности в химической промышленности.Новые и пересмотренные правила и инструкции по устройству и эксплуатации оборудования и по промышленной санитарии - М. : Химия , 1972. - 584 с. c.
  658.382.3
  Справочник по охране труда на промышленном предприятии / К.Н.Ткачук,Д.Ф.Иванчук,Р.В.Сабарно,А.Г.Степанов - К. : Техніка , 1991. - 285 с. c.
  658.345
  Справочник по охране труда на промышленных предприятиях : справочник / под ред. К.Ткачука - К. : ’’Техніка’’ , 1991. - 282 c.
  658.382.3
  Справочник по производственному контролю в машиностроении / К.И.Абаджи,А.Н.Бойцов,М.Г.Богусловский и др.; под ред.А.Кутая - 3-е изд.,перераб.и доп. . - Л. : Машиностроение , 1974. - 676 с. c.
  658.56
  Справочник по промышленной робототехнике : 2. / Ноф Ш., Шимон Я. - Москва : Машиностроение , 1989.
  621.865.8
  Справочник по промышленной робототехнике : В 2-х кн.. Т.Кн.1. : пер.с англ.Д.Ф.миронова / под ред.Ш.Нофа - М. : Машиностроение , 1989.
  621.865.8
  Справочник по промышленной робототехнике : В 2-х кн.. Т.Кн.2. : пер.с англ.Д.Ф.Миронова / под ред.Ш.Нофа - М. : Машиностроение , 1989. - 420 с. c.
  621.865.8
  Справочник по САПР / А.П.Будя, А.Е.Кононюк,Г.П.Куценко; ред. Скурихин - К. : Техніка , 1988. - 375 c.
  658.512.22.011.56
  Справочник по САПР / А.П.Будя,А.И.Кононюк,Г.П.Куценко и др.; под ред.Б.И.Скурихина - К. : Техніка , 1988. - 375 с. c.
  658.512.22.011.56
  Справочник по технике безопасности санитарно - технические роботы / Нисис М.Н., Гринкруг Г.Н. - 2 . - К. : Будівельник , 1973. - 171 c.
  658.382
  Справочник по технике безопасности,противопожарной технике и производственной санитарии : В 4-х т.. Т.1. Директивные материалы,общие положения / под общ ред.А.И.Игнаткина - Л. : Судостроение , 1970. - 551 с. c.
  658.382.3
  Справочник по технике безопасности,противопожарной технике и производственной санитарии : В 4-х т.. Т.2. Директивные материалы,общие положения,правила,нормы,инструкции / под общ.ред.А.И.Игнаткина - 4-е изд.,перераб.и доп. . - Л. : Судостроение , 1971. - 663 с. c.
  658.382.3
  Справочник по технике безопасности,противопожарной технике и производственной санитарии : В 4-х т.. Т.3. Правила,инструкции,нормы - 4-е изд.,перераб. . - Л. : Судостроение , 1972. - 584 с. c.
  658.382
  Справочник по электроснабжению и электрооборудованию : В 2-х т.. Т.1. Электроснабжение / под общ.ред.А.А.Федорова - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 568 с. c.
  658.26:621.311
  Справочник по электроснабжению и электрооборудованию : В 2-х т.. Т.2. Электрооборудование - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 592 с. c.
  658.26:621.312
  Справочник по электроснабжению промышленных предприятий : В 2-х кн.. Т.1. Проектно-расчетные сведения / под общ.ред.А.А.Федорова,Г.В.Сербиновского - М. : Энергия , 1973. - 520 с. c.
  621.3:652.26
  Справочник по электроснабжению промышленных предприятий : В 2-х кн.. Т.2. Технические сведения об оборудовании / под общ.ред.А.А.Федорова,Г.В.Сербиновского - М. : Энергия , 1973. - 528 с. c.
  621.3:658.26
  Справочник по электроснабжению промышленных предприятий : в 2-х кн.. Т.1. Проектно-расчетные сведения / А.А.Федоров, Г.В.Сербиновский - М. : ’’Энергия' , 1973. - 520 c.
  658.26
  Справочник по электроснабжению промышленных предприятий.Электрооборудование и автоматизация / Т.В.Анчарова,В.В.Каменева,А.А.Катарская и др.; под общ.ред.А.А.Федорова,Г.В.Сербиновского - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Энергоиздат , 1981. - 624 с. c.
  658.26:621,211
  Справочник по электроснабжению промышленных предприятий:проектирование и расчет / А.С.Овчаренко,М.Л.Рабинович,В.И.Мозырский,Д.И.Розинский - К. : Техніка , 1985. - 279 с. c.
  658.26
  Справочник технолога по автоматическим линиям : справочник / А.Г.Косилова,А.Г.Лыков,О.М.Деев и др.; под ред. А.Г.Косиловой. - М. : Машиностроение , 1982. - 320 c.
  621.9.06-52 : 658.527.011.56
  Спыну Г.А. Промышленные роботы.Конструирование и применение : учеб.пособие для вузов - 2-е изд., перераб.и доп . - К. : Вища школа , 1991. - 311 c.
  621.865.8
  Спыну Г.А. Промышленные роботы. Конструирование и применение : учеб.пособие для машиностр.спец.вузов / под ред. В.И.Костюка - К. : Вища школа , 1985. - 175 c.
  621.865.8
  Спыну Г.А. Роботы с искуственным интеллектом - Киев : Техника , 1989. - 109 c.
  621.865.8
  Ставров С.А. Электромобили - М. : Транспорт , 1988. - 104 c.
  629.113.65
  Стадник В.В. Менеджмент : навч.посібник для ВНЗ / М.А.Йохна, В.В.Стадник - К. : Академвидав , 2003. - 463 c.
  658.012.32
  Стандартизация деталей и сборочных единиц общемашиностроительного применения / Н.В.Арбузова, Л.В.Белоусова, В.А.Грешников - М. : изд-во стандартов , 1982. - 215 c.
  658.562.002.5
  Стандартизация и управление качеством продукции : учебник для экон.спец.вузов / В.А.Швандар, В.П.Панов, Е.М.Купряков; под ред. В.А.Швандара - М. : ЮНИТИ-ДАНА , 2000. - 487 c.
  658.562
  Стандартизация и управление качеством продукции : учеб.для вузов / под ред. В.А.Швандера - М. : ЮНИТИ-ДАНА , 1999. - 487 c.
  658.562
  Станочное оборудование гибких производственных систем : справ.пособие / Е.С.Пуховский,А.Б.Кукарин,И.В.Вовченко,Г.С.Грачев - К. : Техника , 1990. - 175 с. c.
  658.52.011.012.3
  Старобинский Э.Е. Как управлять персоналом - М. : ЗАО "Бух.бюллетень" , 1997. - 335 с. c.
  65.290-2
  Старобинский Э.Е. Самоучитель по рекламе - М. : ВИНИТИ , 1996. - 216 с. c. - ((Б-ка журнала "Управление персоналом")).
  65.9(2Рос)421
  Староверов А.Г. Основы автоматизации производства : учебник для техникумов - М. : Машиностроение , 1989. - 311 с. c.
  658.012.011.56
  Старостіна А.О. Маркетинг : навч.посібник / А.О.Старостіна,О.В.Зозульов - 2-ге вид.,перероб.і доп. . - К. : Знання-Прес , 2003. - 326 с. c.
  65.290-22
  Старостіна А.О. / А.О.Старостіна.Д.М.Черваньов,О.В.Зозульов - К. : Знання-Прес , 2002. - 191 с. c.
  65.290-22
  Стасишен М.С. Основи аудиту (в схемах, графіках і таблиціях) : навч.посібник для вищ.навч.закл. / М.С.Стасишен, Ю.В.Піча. - К. : Кондор , 2007. - 191 c.
  657.6
  Стельмашук А.М. Державне регулювання економіки : навч.посібник для екон.спец.вузів - Тернопіль : Астон , 2001. - 362 с. c. - ((Тернопільська Академія нар.господарства)).
  65.012.2
  Стельмащук А.М. Бухгалтерський облік : навч.посібник для ВНЗ / А.М.Стельмащук,П.С.Смоленюк - К. : Центр учбової літ. , 2007. - 527 с. c.
  657
  Степанов А.В. Ресурсосберегающая технология переработки нефти - К. : Наукова думка , 1993. - 270 с. c.
  665
  Степанова Я.М. Основи електронного документообігу : навч. посібник [для вищ. навч. закл.] / Я.М.Степанова, В.Я.Рассамакін - К. : Київ. нац. торг.- екон. ун - т , 2004. - 154 c.
  651.4/.9 : 004.91](075.8)
  Степанова Я.М. Основи електронного документообігу : навч.посібник для вищ.навч.закладів / Я.М.Степанова,В.Я.Рассамакін - К. : Київ.нац.торг.-екон.ун-т , 2004. - 154 с. c.
  651.4/.9:004.91(075.8)
  Столяр И.Г. Сборник задач по товароведению продовольственных товаров : Учеб.пособие для техникумов - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Экономика , 1971. - 158 c.
  658.62
  Столярова М.Д. Трансфинплан автотранспортного объединения, предприятия / М.Д. Столярова, В.И. Кузнецова, И.Е. Винникова и др. - М. : Транспорт , 1984. - 215 c.
  656.13
  Страссман П.А. Информация в век электроники : Проб.управления / Пер. с англ.с сокр. - М. : Экономика , 1987. - 237 c.
  658.012.32
  Стратегический менеджмент:Искуство розработки и реализации стратегии : Учеб.пособие для экон.спец.вузов / А.А.Томпсон,А.Дж.Стрикленд; Пер.с англ.Л.Г.Зайцева,М.И.Соколовой - М. : Банки и биржи,ЮНИТИ , 1998. - 576 c.
  65.290-21
  Стратегічний менеджмент / Нємцов В.Д., Довганець Л.Є., 2004. - 560 c.
  658.012.32.313
  Страховая О.А. Менеджмент : практические ситуации.Деловые игры : Упражнения / О.А.Страховой - СПб. : Питер , 2000. - 140 c.
  65.290-21
  Сугробов Н.П. и др. Охрана труда в строительстве : Учеб. для техникумов / Сугробов Н.П., Поляков В.И., Бубырь Н.Ф. - 4-е изд., перераб. и доп. . - М. : Стройиздат , 1985. - 341 c.
  69.05 : 658.345
  Суйц В.П. Внутрипроизводственный контроль - М. : Финансы и статистика , 1987. - 127 c.
  658.2
  Сук Л.К. та ін. Бухгалтерський облік у галузях економіки : Навч.посібник для ВНЗ / Л.К.Сук, П.Л.Сук, М.С.Стасишен - К. : Каравела , 2008. - 207 c.
  657
  Сукацкий М.Е. и др. Сборочное оборудование КамАЗа / М.Е.Сукацкий, Ф.Г.Фишман, В.М.Мандриков - М. : Машиностроение , 1985. - 120 c.
  621.757.06-52 : 658.527
  Сумароков Л.Н., Тимофеева О.В. Если нет компьютера... : Методы орг.работы руководителя - М. : Изд-во стандартов , 1990. - 118 c.
  658.012.4
  Супрович М.П. Безпека життєдіяльності [практикум : навч.посібник для вищ. навч. закл.] / С.П.Супрович, Д.В.Сенюк, К.В.Замойська - К . : Кондор , 2007. - 164 c.
  658.345(076.5)
  Супрович М.П. Безпека життєдіяльності : практикум : Навч.посібник для вищ.навч.закл. / С.П.Супрович, Д.В.Сенюк, К.В.Замойська - К. : Кондор , 2007. - 164 c.
  658.345(076.5)
  Супрун Н.П. Матеріалознавство швейних виробів : волокна та нитки : Підручник - К. : Знання , 2008. - 183 c.
  658.62 : 677.06(075.8)
  Суханов В.П. Каталитические процессы в нефтепереработке - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Химия , 1973. - 416 c.
  665.6
  Сухарський В.С. Менеджмент - 2-ге вид., доп.і перероб . - Тернопіль : Астон , 2004. - 350 c.
  658.012.32
  Сухарський В.С. Менеджмент (загальний з основами спеціального) - Тернопіль : Астон , 2004. - 527 c.
  658.012.32
  Сухарський В.С. Менеджмент : навчальний посібник - Тернопіль : Астон , 2001. - 336 c.
  658.012.32            65.290-21
  Таркуцяк А.О. Фінансовий аналіз та управлінські рішення (на прикладі роботи вищого навчального закладу) : навч. посібник - К. : Вид-во Європ. ун-ту , 2001. - 201 c.
  65.053
  Татарников Е.А. Управление предприятием : конспект лекций - Ростов н-Д : Феникс , 2005. - 221 c. - ((Сессия без депрессии)).
  65.012.23
  Твердохліб М.Г. Інформаційне забезпечення менеджменту : навч. посібник - К. : КНЕУ , 2000. - 208 c.
  65.6
  Тейлор Ф.У. Менеджмент / пер. с англ. А.И.Зака - М. : Контроллинг , 1992. - 137 c. - ((Б-ка журнала "Контроллинг".Сер."Классики менеджме).
  65.290-21
  Теоретичні основи бухгалтерського обліку : навч. посібник / М.С.Пушкар,Г.П.Журавель,Ю.Я.Литвин,В.Г.Мельник - 2-е вид.,перероб. і доп . - Тернопіль : Танг , 1998. - 269 c.
  65.052
  Теория и расчет устройств индукционного нагрева / В.С. Немков, В.Б. Демидович - Л. : Энергоатомиздат , 1988. - 280 c.
  621.365.5
  Теория маркетинга: История.Методология. Концепции.Стратегии: : пер. с англ. / под ред. М. Дж.Бейкера - СПб : Питер , 2002. - 462 c.
  65.290-22
  Теория статистики : Учебник / Р.А.Шмойлова, Е.Б.Бесфамильная,Н.Ю.Глубокова; под ред. В.А.Шмойловой - 2-е изд., доп. и перераб. . - М. : Финансы и статистика , 1998. - 576 c.
  65.051
  Теорія випадкових процесів та її використання в економічних дослідженнях : монографія / В.І.Щелкунов, О.М.Сінчук,Т.М.Берідзе,В.В.Кононенко; за ред.О.М.Сінчука - К. : Наук. думка , 2004. - 115 c.
  65.6
  Теорія фінансової стійкості підприємства : монографія / М.С.Заюкова,О.В.Мороз,О.О.Мороз; за ред.М.С.Заюкової - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2004. - 155 c. - ((Вінницький нац. техн. ун-т)).
  658.14/.17
  Тепловые двигатели / Нигмагтулин И. Н. и др. - М. : Высшая школа , 1974. - 375 c.
  621.165+621.43+621.436
  Теппер Р. Как овладеть искусством делового письма: 250 писем и записок в помощь менеджеру / пер. с англ. - М. : ЮНИТИ,Аудит , 1997. - 190 c.
  65.050.2
  Терган В.С. Основы автоматизации производства : учеб. пособие / В.С.Терган, И.Б.Андреев, Б.С.Либерман - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1982. - 271 c.
  65.011.56
  Терещенко В. Маркетинг: новые технологии в России - М. : Питер , 2002. - 415 c. - ((Маркетинг для профессионалов)).
  65.290-22
  Терещенко Л.О. Інформаційні системи і технології в обліку : навч. посібник - К. : КНЕУ , 2004. - 187 c.
  65.050.2
  Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств : навч. посібник - К. : КНЕУ , 2000. - 410 c.
  65.290-93
  Техника безопасности в термических цехах / В.Б. Райцес, В.М. Литвин - К. : Тэхника , 1972. - 112 c.
  658.382.3:621.38
  Техника безопасности в электроэнергетических установках : справ.пособие / под ред. П.А.Долина - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 400 c.
  658.345 : 621.31.004
  Техника безопасности и производственная санитария в кузнечно-прессовых цехах / С.Л.Злотников, В.Л.Михайлов, П.И.Казакевич, В.В.Буренин - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1984. - 256 c.
  658.345
  Техника проектирования систем автоматизации технологических процессов : справоч. пособие / А.Х.Дубровский, Г.Л.Шегал,Л.И.Шипетин,П.И.Яновский; под ред. Л.И.Шипетина - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1976. - 495 c.
  65.011
  Технико-экономические расчеты на программируемых микрокалькуляторах "Электроника" / под ред. Н.Н.Скворцова - М. : Финансы и статистика , 1987. - 150 c.
  658.012.011.56
  Технико-эксплуатационные требования к легковым автомобилям - М. : Транспорт , 1975. - ((Гос. науч.-исслед. ин-т автомобильного транспорта).
  656.135.001.7
  Технические средства управления в АСУ : справочник / В.В.Свиридов,Ю.А.Кривоногов,А.А.Морозов,В.С.Цикаленко - М. : Машиностроение , 1985. - 292 c.
  658.012.011.56
  Технический контроль в машиностроении : справочник проектиорвщика / под общ. ред. В.Н.Чупырина, А.Д.Никифорова - М. : Машиностроение , 1987. - 512 c.
  658.562
  Техническое зрение роботов : сборник статей / под ред А.Пью: пер. с англ.Д.Ф.Миронова; под ред. Г.П.Катыса - М. : Машиностроение , 1987. - 320 c.
  621.865.8
  Техническое нормирование труда в машиностроениеи / Н.А. Силантьева, В.Р. Малиновский - М. : Машиностроение , 1990. - 255 c.
  658.53
  Технологическая подготовка гибких производственных систем / С.П.Митрофанов, Д.Д.Куликов,О.Н.Миляев,Б.С.Падун; под общ.ред. С.П.Митрофанова - Л. : Машиностроение , 1987. - 352 c.
  659.52.011.56.012.3
  Технологические основы ГПС : учебник / под ред. Соломенцева Ю.М. - М. : Машиностроение , 1991. - 240 c. - ((Технология автоматизированного машиностроения)).
  658.52.011.56.012.3
  Технологические основы ГПС : учебник / под ред Ю.М.Соломенцева - М. : ’’Машиностроение’’ , 1991. - 240 c.
  652.52
  Технологическое обеспечение качества продукции в машиностроении. Активный контроль / Г.Д.Бурдун, С.С.Волосов, Н.Н.Марков и др.; под ред. Г.Д.Бурдуна, С.С.Волосова. - М. : Машиностроение , 1975. - 279 c.
  658.562 : 53.08
  Технология переработки нефти и газа. Производство топлива - М. : Химия , 1968. - 287 c.
  665.6
  Технологічне проектування автотранспортних підприємств : навч. посібник / за ред. проф. С.І.Андрусенка - К. : ’’Каравела’’ , 2009. - 368 c.
  656.13.004.17 (075.8)
  Техтран-система программирования оборудования с ЧПУ / А.А.Лиферов, О.Ю.Батунер,М.Ю.Блюдзе - Л. : Машиностроение , 1987. - 109 c.
  658.512.22.011.56
  Тигова Т.Н. Микроєкономика : Краткий курс лекций - 2-е изд., испр. . - К. : МАУП , 2000. - 66 c.
  65.012.1
  Тимовский А.А. Основы безопасного управления дорожными транспортными средствами : учебн. пособие / А.А.Тимовский, З.Д.Дерех,Ю.Е.Завороцкий - К. : Аск , 2007. - 126 c.
  656.052
  Тимонин А.М. Маркетинг : курс лекций - Харьков : ИД "ИНЖЭК" , 2003. - 74 c. - ((Харк. гос. экон. ун-т)).
  65.290-22
  Тимофеев А.В. Адаптивные робототехнические комплексы - Л. : Машиностроение. Ленинградское отд-ние , 1988. - 332 c.
  631.865.8
  Тимофеев Б.Б. Основы создания гибких автоматизированных производств - К. : Техника , 1986. - 144 c. - ((Б-ка инженера)).
  658.52.011.56.012.3
  Тимош І.М. Економіка праці : навч. посібник для екон. спец. вузів - Тернопіль : Астон , 2001. - 346 c.
  65.24
  Тимченко А.А. Основи системного проектування та системного аналізу складних об"єктів.Основи САПР та системного проектування складних об"єктів : підручник для вузів / за ред. В.І.Бикова - 2-е вид. . - К. : Либідь , 2003. - 270 c.
  658.512.01.1.56
  Типаж автоматических роторных и роторно-конвейерных линий для изготовления деталей автомобильной техники - М. : НПО "НИИТавтопром" , 1989. - 245 c. - ((Науч.-производ. объединение технологии автомоб. п).
  658.527.011.56
  Типове положення про службу охорони праці: НПАОП 0.00-4.35-04 - К. : Основа , 2005. - 24 c.
  658.345(083) (477)
  Типовое положение по планированию и калькулирование себестоимости продукции (работ,услуг) в промышленности - 2-е изд. . - Харьков : ООО Центр "Консульт" , 1997. - 148 c. - ((Б-ка бухгалтера №2,1998)).
  65.052
  Типовые нормы времени на слесарные работы по ремонту продольно-фрезерных и продольно-строительных станков - М. : НИИ труда , 1983. - 54 c.
  658.53
  Типовые решения по организации труда в автоматизированном производстве. Организация регламентированного обслуживания - М. : НИИ труда , 1983. - 166 c.
  658.3
  Титаренко Л.Д. Теоретичні основи товарознавства : навч. посібник для ВНЗ - К. : ЦУЛ , 2003. - 227 c. - ((Дніпропетровський ун-т економіки та права)).
  658.62
  Титаренко Н.О. Теорії інвестицій : навч. посібник / Н.О.Титаренко,А.М.Поручник - К. : КНЕУ , 2000. - 159 c.
  65-56
  Титова Н.Е. История экономических учений: курс лекций : учебник для вузов - М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС , 1997. - 288 c.
  65.02
  Ткалин И.М Прогрессивные формы поточного производства / И.М.Ткалин - Л. : Машиностроение.Ленингр.отд-ние , 1977. - 184 c.
  658.527
  Ткаченко Л.В Маркетинг послуг : Підручник для ВНЗ - К. : Центр навч.літератури , 2003. - 191 c.
  65.290-22
  Ткаченко Н.М Бухгалтерский учет на предприятиях Украины с разными формами собственности : Учеб.метод.пособие - 5-е изд. . - К. : А.С.К , 1999. - 799 c. - (Экономика.Финансы.Право).
  65.052021
  Ткаченко Н.М Бухгалтерский учет на предприятиях с разными формами собственности : Учеб.метод.пособие. - 4-е изд. . - К : А.С.К , 1998. - 799 c.
  65.052.21
  Ткаченко Н.М Бухгалтерский учет на предприятиях с разными формами собственности : Учеб.метод.пособие - 2-е изд.,перераю. и доп. . - К. : А.С.К , 1996. - 671 c.
  65.052.21
  Ткаченко Н.М Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины : Учебник для эконом.спец.вузов - 7-е изд.доп.и перераб. . - К. : А.С.К , 2003. - 857 c. - (Экономика.Финансы.Право).
  65.052
  ткаченко Н.М Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України : Підручник для екон.спец ВНЗ - 6-е вид . - К. : А.С.К , 2003. - 776 c. - (Економіка.Фінанси.Право).
  65.052
  Ткаченко Н.М Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України : Підручник для екон.спец.вищ.навч.закл. - 6-тє вид. . - К. : А.С.К , 2002. - 776 c. - (Економіка.Фінанси.Право).
  657.15
  Ткаченко Н.М Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України : Підруч.для економ.спец.вузів - 6-е вид . - К. : А.С.К , 2001. - 776 c.
  65.052.21
  Ткаченко Н.М Бухгалтерський фінансовий облік на підприемствах України : Підручник для екон.спец.вузів - 5-е вид.,доп. й перероб. . - К. : А.С.К , 2000. - 776 c. - (Економіка.Фінанси.Право).
  65.052.21
  Ткаченко Н.М Бухгалтерський облік на підприемствах України з різними формами власності : Навч.метод.посібник - 3-е вид.,доп. и перероб. . - К. : А.С.К , 1998. - 782 c. - (Економіка.Фінанси.Право).
  65.052.21
  Ткаченко Н.М Бухгалтерський фінансовий облік,оподаткування і звітність : Підручник - 2-ге,вид.,випр.і доп. . - К. : Алерта , 2007. - 953 c.
  657.15
  Ткачук К.Н Справочник по охране труда на промішленному предприятии - К. , 1991. - 258 c.
  658.345
  товароведение пизевых продуктов : Учебник для технол.фак.торг.вузов / И.Е.Кононенко,В.Б.Тылкин,А.И.Смирнов и др. - М. : Экономика , 1975. - 423 c.
  658.62
  Товароведение пищевых продуктов : учебник для технол.отд.техникумов сов.торговли и обществ.питания - К. : Вища школа , 1976. - 227 c.
  658.62
  Товароведение промышленных товаров.Общий курс.Товары:кожевеннообувные,шорно-седельные,пушно-меховые,овчинно-шубные : Учеб.пособие для товаровед,фак-тов. и кооп. вузов - М. : Экономика , 1970. - 245 c.
  658.62
  Товарознавство смакових товарыв : Навч.посібник / А.А.Дубініна,Ю.Т.Жук,Н.А.Жестерева - К. : ТОВ"Видав.дім"Професіонал" , 2004. - 235 c.
  658.62
  Толбатов Ю.А Економетрика : Учеб.для экон.спец - К. : Четверта хвиля , 1997. - 319 c.
  65в6
  Толкачев С.А Международная экономика:теория и практика - М. : Компания спутник , 2000. - 178 c.
  65.5
  Томашпольский С. Ценообразование в торговле - Харьков : Фактор , 1999. - 62 c.
  65.422
  Торговое дело:экономика и организация : Учебник / Л.А.Брагин,Т.П.Данько,Г.Г.Иванов - М. : ИНФРА-М , 1997. - 255 c.
  65.42
  Торговое дело:экономика,маркетинг,организация : Учебник для студ. / Л.А.Брагина и Т.П.Данько - М. : ИНФРА-М , 2000. - 559 c.
  65.422
  Точность и производственный контроль в машиностроении.Справочник / И.И.Балонкина,А.К.Кутай,Б.А.Тайц,Б.М.Сорочкин; А.К.Кутай,Б.М.Сорочкин - Л. : Машиностроение , 1989.
  658-562
  Транспортная система мира / Под общ. ред. С.С. Ушакова, Л.И. Василевского - М. : Транспорт , 1971. - 216 c. - (Институт комплексных транспортных проблем при Госп).
  656.13
  Трояновська І.П. Моделювання криволінійного руху колісних і гусеничних тракторних агрегатів : монографія / І.П.Трояновська, С.П.Пожидаєв; за ред. І.П.Трояновської. - К. : АграрМедіаГруп , 2013. - 303 c.
  629.365/.366 : 519.876.5
  Трояновська І.П. Моделювання криволінійного руху колісних і гусеничних тракторних агрегатів : монографія / І.П.Трояновська, С.П.Пожидаєв; за ред. І.П.Трояновської - К. : ’’Аграр Медіа Груп’’ , 2013. - 303 c.
  629.365
  Туленков М.В. Сучасні теорії менеджменту : навч.посібник для ВНЗ - К. : Каравела , 2007. - 303 с. c.
  658.012.32(078.5)
  Туревский И.С. Экономика и управление автотранспортным предприятием - М. : Высш. шк. , 2006. - 222 c.
  656.07 : 338
  Турило А.М. Управління витратами підприємства / А.М. Турило, Ю.Б. Кравчук, А.А. Турило - К. : Центр навчальної літератури , 2006. - 118 c.
  658.15
  Туровец О.Г. Экономика, организация и планирование технической подготовки производства / О.Г. Туровец, Ипатов И.И. - М. : Высшая школа , 1987. - 318 c.
  621.002 : 658.512.4
  Туровец О.Г. Организация машиностроительного производства: Теория и практика / О.Г. Туровец, В.А. Латенко - М. , 1982.
  658.5
  Тьялве Э. Краткий курс промышленного дизайна / Пер. с англ. П.А. Кунина - М. : Машиностроение , 1984. - 190 c.
  658.512.2
  Тян Р.Б. Організація виробництва / Р.Б. Тян, І.В. Багрова - К. : ЦУЛ , 2005. - 246 c.
  658.5.011
  Уланов В.А. Сборник задач по курсу финансовых вычислений / под ред. проф. В.В.Ковалева - М. : Финансы и статистика , 2000. - 399 c.
  65.26в6
  Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П. Бибик, І.Л. Міхно, Л.О. Пустовіт, Г.М. Сюта - К. : Рідна мова , 1997. - 399 c. - ((б-ка держ. службовця. Держ. мова і діловодство)).
  65.050.2
  Уолш Кяран Ключові фінансові показники. Аналіз та управління розвитком підприємства / пер. з англ. Л.Л. Лазебний - К. : ВСЕУВИТО: Наук. думка , 2001. - 367 c. - ((Усе про менеджмент)).
  658.14/.17.012.12
  Управление гибким производственными системами / ред.Емельянов С.В. - М. : Машиностроение
  658.52.011.56.012.3
  Управление гибкими производственными системами. модели и алгоритмы / под общ. ред. С.В. Емельянова - М. : Машиностроение , 1987. - 365 c.
  658.52.011.56.012.3
  Управление грузовыми автомобильными перевозками: Основы анализа / Панов С.А. и др. - М. : Транспорт , 1979. - 127 c.
  656.135.073
  Управление инвестиционным проектом. Опыт ИВМ / Рой Брауэр, Эмилио Коллар, Виктор Тан; пер. с англ С.В. Лынова - М. : Инфа-М , 1995. - 208 c.
  65-56
  Управление инвистициями : справочное пособие / под ред. В.В. Шеремета - М. : Высш. шк. , 1998. - 511 c.
  65.290-56
  Управление качеством : учебник для вузов / С.Д. Ильенкова, Н.Д. Ильенкова, В.С. Мхитарян и др.; под ред. С.Д. Ильенковой. - М. : ЮНИТИ , 2000. - 199 c.
  658.562.018.012 + 006.015.5
  Управление качеством : учебник для вузов / Е.И. Семенова, В.Д. Коротнев, А.В. Пошатаев; под ред. Е.И. Семеновой - М. : Колос , 2005. - 184 c.
  658.562
  Управление качеством : учебник для экон. спец. вузов / под ред. С.Д. Ильенковой - М. : Банки и биржи: ЮНИТИ , 1998. - 199 c.
  658.562
  Управление качеством продукции / Новицкий Н.И., Олексюк В.Н. - Мн. : Новое знание , 2001. - 237 c.
  658.56
  Управление обслуживанием производства на предприятии / Ю.М.Книжник, Р.Е. Песков,С.С. Свиридов; отв. ред. Б.В. Буркинский - К. : Наукова думка , 1993. - 145 c.
  65.050.9(2)2
  Управление организацией : учебник для вузов / Г.Л. Азоев, В.П. Бараничев, В.Н. Гунин; под ред. А.Г. Поршнева,З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина - 2-е изд., перераб.. и доп . - М. : ИНФРА-М , 1998. - 668 c.
  65.290-2
  Управление персоналом : учебник для вузов / Е.А.Аксенов, Т.Ю.Базаров, Б.Л.Еремин и др.; под ред. Т.Ю.Базарова, Б.Л.Еремина. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : ЮНИТИ
  658.012.32-05
  Управление персоналом : учебник для вузов / Е.А. Аксенова, Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремин; под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина - 2-е изд., перераб. идоп. . - М. : ЮНИТИ , 2002. - 554 c.
  65.290-24
  Управление персоналом : учебно-практическое пособие / под ред. А.Я Кибанова, Л.В. Ивановской - М. : ПРИОР , 1999. - 351 c. - ((Государственный университет управления)).
  65.290-24
  Управление персоналом организации : учебник для вузов / А.Я. Кибанов, И.А. Баткаев, И.Е. Ворожейкин; под ред. А.Я. Кибанова - М. : ИНФРА-М , 1997. - 509 c.
  65.290-24
  Управление персоналом организации. Практикум : учебное пособие / под ред. А.Я Кибанова - М. : ИНФРА-М , 2000. - 295 c. - (( Высш. образование)).
  658.3.012.32            65.290-21
  Управление экономикой. Основные понятия и категории : словарь-справочник / под ред. Р.А. Белоусова, А.З. Селезнева - М. : Экономика , 1986. - 303 c.
  65.050
  Управленческая деятельность: решения, тренинги, оценки / К.Д. Скрипник, М.Н. Мокрянин, Л.В. Воробей, М.В. Шевченко - М. : ПРИОР , 1999. - 126 c.
  65.290-24
  Управління потенціалом підприємства : навч. посібник / І.З. Должанський, Т.О. Загорна, О.О. Удалих - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 360 c.
  658.011.46
  Управління ресурсами підприємств : навч.посібник / В.І. Крамаренко, Б.І. Холод, Ю.М. Воробйов та ін.; за ред. Ю.М. Воробйова, Б.І. Холода. - К. : Центр навч. літ. , 2004. - 285 c.
  658
  Управлінський облік : Збірник задач і вправ / Н. М. Малюга, І. А. Белоусова, Н.В. Герасимчук, Т.В. Давидюк; за ред.: Ф.Ф. Бутинця - 2-е вид., перероб. і доп. . - Житомир : ПП "Рута" , 2001. - 256 c.
  65.052
  Управляеющие системы промышленных роботов / Ю.Д. Андрианов, Л.Я. Глейзер, М.Б. Игнатьев; под. ред. И.М. Макарова, В.А. Чиганова - М. : Машиностроение , 1984. - 287 c.
  621.865.8
  Упрощенный план счетов / под ред. В.Н. Пархоменко - Х. : Фактор , 2001. - 85 c.
  65.052
  Усач Б.Ф. Аудит : навч. посібник - 3-є вид., стер. . - К. : Знання-Прес , 2004. - 223 c.
  65.053.7
  Усач Б.Ф. Аудит за міжнародними стандартами - К. : Знання , 2005. - 247 c.
  657.6
  Усач Б.Ф. Конроль і ревізія : підруник - К. : Знання , 2007. - 263 c.
  657.6
  Усач Б.Ф. Контроль і ревізія : підручник - 4-е видання, стереотип . - К. : Знання-Прес , 2002. - 253 c. - (( сер. вища освіта XXI cтоліття)).
  65.053.5
  Усоскин В.М. "Денежный мир" Милтона Фридмена - М. : Мысль , 1989. - 173 c.
  65.018
  Устенко О.Л. Теория экономического риска: монография - К. : МАУП , 1997. - 164 c.
  65.290-26
  Уткин Э.А Антикризисное управление : Учебник - М. : Тандем , 1997. - 399 c.
  65.290-2
  Уткин Э.А Бизнес-план.Организация и планирование предпринимательской деятельности - М. : Акалис , 1997. - 95 c.
  65.290-23
  Уткин Э.А Сборник ситуационных задач,деловых и психологических игр,тестов по курсам " Менеджмент","Маркетинг" - 2-е изд. . - М. : Финансы и статистика , 1997. - 61 c.
  65.290-2
  Уткин Э.А Сборник ситуационных задач,деловых и психологических игр,тестов,контрольных заданий,вопросов для самопроверке по курсу"Маркетинг" - М. : Финансы и статистика , 2000. - 191 c.
  65.290-22
  Уткин Э.А Стратегическое планирование : Учебник - М. , 1998. - 428 c.
  65.23
  Уткин Э.А Управление компанией - М. : ТАНДЕМ,ЭКМОС , 1997. - 303 c.
  65.290-2
  Уткин Э.А Управление фирмой - М. : АКАЛИС , 1996. - 516 c.
  65.290-2
  Уткин Э.А Цены,ценообразование,ценовая политика : Учебник - М. : ААИ"Тандем" , 1997. - 223 c.
  65.422
  Учебное пособие для курсового и дипломного проектирования по электроснабжению промышленных предприятий / А.А. Федоров, Л.Е. Старкова - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 368 c.
  658.26
  Учет в бюджетных организыциях - К. : Универсал-Бизнес , 2001. - 350 c.
  65.052
  Учет и отчество на автомобильном транспорте / Петров Е.В., Чембер Н.Е. - 3 . - М. : Транспорт , 1984. - 191 c.
  656.13
  Учет и отчетность на автомобильном транспорте / Петрова Е.В. и др. - 2 . - М. : Транспорт , 1978. - 256 c.
  656.13.002
  Учет и отчетность на автомобильном транспорте / Петрова Е.В. и др. - 4 . - М. : Транспорт , 1989. - 253 c.
  656.13
  Ушаков Н.М Економіка підприємства : Підручник - К. , 2005. - 568 c.
  658
  Ушаков С.С Транспортная система мира - М. , 1971.
  656.13
  Фастовцев Г.Ф Автотехобслуживание - М. : Машиностроение , 1985. - 255 c.
  656.13
  Фатхутдинов Р.А Производственный менеджмент - М. : Банки и биржи,ЮНИТИ , 1997. - 447 c.
  65.290-21
  Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса:экономика,маркетинг,менеджмент - М. : Маркетинг , 2002. - 886 c.
  65.290-2
  Фатхутдинов Р.А. Разработка управленческого решения : Учебник для экон.спец.вузов - М. : ЗАО"Бизнес-школа"Интел-Синтез , 1999. - 240 c.
  65.290-2
  Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг : Учебник для экон.спец.вузов и гаправлений - 2-е изд.,перераб.и доп. . - СПб : Питер , 2002. - 439 c.
  65.290-22
  Федоров А.А Электрооборудование и автоматизация : Справочник - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. , 1981.
  658.26
  Федоров А.А. Теоретические основы электроснабжения промышленных предприятий. - М. : Энергия , 1976. - 271 c.
  658.26 : 621.31
  Федоров А.А. Справочник по электроснабжению и электрооборудованию : в 2т. - М. , 1986.
  658.26
  Федоров А.А. Справочник по электроснабжению и электрооборудованию : в 2 т.. Т.2. Электрооборудование / под ред. А.А. Федорова - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 592 c.
  658.26
  Федоров А.А., Каменева В.В. Основы электроснабжения промышленых предприятий / А.А. Федоров,В.В. Каменева - 4-е изд., перераб. и доп. . - М.: : Энергоиздат , 1984. - 471с. c.
  658.26
  Федоров Б.С. Разработка САПР : 10. Т.3. Проектирование программного обеспечения САПР / под ред. А.В. Петрова - М. : Высшая школа , 1990. - 159 c.
  658.512.22.011.56
  Федоров В.К. Художественное конструирование технолог.оборудования в электронном машиностроении - М. : Энергия , 1975. - 280 c.
  658.512.23
  Федотова Л.А. Проектирование механосборочных цехов : учеб. пособие - Воронеж : изд-во Воронежского ун-та , 1980. - 211 c.
  658.512.2
  Федулова Л.І. Менеджмент організацій : Підручник для вузів за напрямком "Менеджмент" / Л.І.Федулова, І.В.Сокирник,В.В.Стадник - Київ : Либідь , 2003. - 446 c.
  65.290-21
  Фесенко К.Е. Інвестиційний потенціал у логістиці.На прикладі автотранспорту : навч. посібник для вузів - К. , 2002. - 256 c.
  65.37
  Фетісов В.С. Автоматизоване робоче місце менеджера : навч. посібник - К. : Знання , 2008. - 390 c.
  658.012.32-057.212
  Филатов Л.С., Гимейн С.М. Справочник по технике безопасности в вопросах и ответах. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Россельхозиздат , 1983. - 303 c.
  658.382.3
  Фильев В.И. Нормирование труда на современном предприятии : метод. пособие. - М. : Бухгалтерский Бюллетень , 1996. - 104 c. - ((Приложение к журн. ``Бух. бюллетень``).).
  658.53
  Фильев В.И. Нормирование труда на современном предприятии : метод. пособие. - М. : Бухгалтерский Бюллетень , 1996. - 104 c. - ((Приложение к журн. ``Бух. бюллетень``).).
  658.53
  Финансовый менеджмент : учеб. пособ. для вузов / А.Н. Гаврилова, Е.Ф. Сысоев, А.И. Барабанова, Г.Г. Чигарев - 3-е изд., стереотип . - М. : КНОРУС , 2006. - 326 c.
  658.14/17.012.32
  Финансы организаций (предприятий) : учеб. пособ. для экон. спец. вузов / Н.В. Колчина, Г.Б. Поляк, , Л.М. Бурмистрова и др.; под ред.: Н.В. Колчиной. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : ЮНИТИ-ДАНА , 2006. - 368 c.
  658.14/.17
  Финансы предприятий : учеб. пособ. для экон. спец. вузов / Н.В. Колчина, Г.Б. Поляк, Л.П. Павлова и др.; под ред.: Н.В. Колчиной. - М. : Финансы: ЮНИТИ , 1998. - 413 c.
  658.14/.17            65.290-93
  Фишер И. Промышленные роботы в социалистическом производстве : сокр. пер. с нем. - М. : Экономика , 1986. - 159 c.
  621.865.8.004.14
  Філіна Г.І. Фінансова діяльність суб`єктів господарювання : навч. посіб. для ВНЗ. - 2-ге вид, перероб. та доп . - К. : Центр навч. літ-ри , 2009. - 313 c.
  658.14/.17(075.8)
  Фінанси підприємств : підручник / А.М.Поддєрьогін, М.Д.Білик, Л.Д.Буряк та ін.; наук.ред. А.М.Поддєрьогіна. - 8-е вид.,перероб. і доп . - К. : КНЕУ , 2013. - 519 c.
  658.14/.17
  Фінансова складова корпоративного управління : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Т.Є. Циба, О.Ф. Саленко, Д.М. Загірняк, М.І. Сокур - Кременчук : ПП``Щербатих`` , 2008. - 203 c. - (МОН).
  336.02:658.012.324
  Фінансове планування і управління на підприємствах : навч. посіб. для ВНЗ / Г.А. Семенов, В.З. Бугай, А.Г. Семенов, А.Г.. Семенов, А.В. Бугай. - К. : Центр навч. літ-ри , 2007. - 431 c. - (МОН).
  658.14/.17.012.32(075.8)
  Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій : навч. посіб. для ВНЗ / І.В. Алексєєв, А.С. Мороз, Є.М. Романів, І.Б. Хома. - Львів : Бескид Біт , 2003. - 151 c.
  658.14/.17.012.12:519.86
  Фінансовий менеджмент : навч. посіб. для ВНЗ / С.Я. Салига, Н.В. Дацій, С.О. Корецький та ін. - К. : Центр навч. літ-ри , 2006. - 273 c.
  658.14/17.012.32
  Фоменко И.А. Охрана труда при обработке металлов резанием / И.А.Фоменкео, В.В.Коваленко, Н.П.Стародуб. - К. : Тэхника , 1989. - 157 c.
  658.345 : 621.9
  Фомичев С.К. Основы управление качеством : учеб.пособие / С.К.Фомичев, А.А.Старостина, Н.И.Скрябина. - К. : МАУП , 2000. - 194 c.
  658.56.012.32
  Фролов И.Т. О человеке и гуманизме : работы разных лет. - М. : Политиздат , 1989. - 558 c.
  165.74            87
  Фроман Б. ГПС в механической обработке / Б.Фроман, Ж-Ж.Лезаж; пер. с фр. Н.А.Шнуровой ; под ред. В.А.Лещенко. - М. : Машиностроение , 1988. - 118 c.
  621.9 : 658.52.011.56.012.3
  Фу, К. Робототехника / Кинсан Фу, Рафаэль Гонсалес, К.Ли; пер. с англ. А.А.Сорокина, А.В.Градецкого, М.Ю.Рачкова; под ред. В.Г.Градецкого. - М. : Мир , 1989. - 621 c.
  621.865.8
  Фурунжиев Р.И. САПР, или Как ЭВМ помогает конструктору / Р.И.Фурунжиев, В.А.Гугля, Р.И.Фурунжиев. - Мн. : Выш.шк. , 1987. - 205 с. c.
  658.512.22.011.56
  Хазанова Л.Э. Математическое моделирование в экономике - М. : Изд-во БЕК , 1998. - 132 c.
  65.6
  Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга : Пер. с нем. / Под. ред.: А.А. Турчака, Л.Г. Головача, М.Л. Лукашевича - М. : Финансы и статистика , 1997. - 799 c.
  65.290-25
  Хандруев А.А. Гегель и политическая экономия - М. : Экономика , 1990. - 128 c.
  65.02
  Хартли Джон ГПС в действии : Пер. с англ. В.А. Потапова, А.О. Чубукова / Под. ред.: В.А. Кудинова - М. : Машиностроение , 1987. - 328 c.
  658.52.011.56.012.3
  Хасби Д. Стратегический менеджмент : Уч. пособие - М. : Контур , 1998. - 198 c.
  658.012.32
  Хауштайн Х.Д. Гибкая автоматизация : Сокр. пер. с нем. / Общ. ред.: В.С. Автономова - М. : Прогресс , 1990. - 200 c.
  658.52.011.56.012.3
  Хачатрян Н.М. Организация производства на предприятии машиностоения : Учеб. пособие - Ростов н/Д : Феникс , 2006. - 287 c.
  658.5
  Хван Т.А., Хван П.А. Безопасность жизнедеятельности : Учеб. пособие для вузов - 4-е изд., перераб. и доп. . - Ростов н/Д : Феникс , 2004. - 415 c.
  658.345
  Херцег Карой Станции обслуживания легковых автомобилей : Пер. с вегерского В.Т. Середы - М. : Транспорт , 1978. - 303 c.
  656.131
  Хлебатулина Л.К. Система научно-технической информации в АПК : учеб.пособие для вузов по спец. с-х / Л.К.Хлебатулина, К.Т.Ямчук - М : Агропромиздат , 1987. - 160 c.
  65.9(2)32-4
  Хлусов В.П. Основы маркетинга - М : Приор , 1997. - 159 c.
  65.290-22
  Ходаківський Є.І. Психологія управління : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Є.І.Ходаківський, Ю.В.Богоявленська, Т.П.Грабар; за ред. Є.І.Ходаківського - К : Центр учбової літ. , 2008. - 606 c.
  159.9 : 658.012.32
  Ходаківський Є.І. та ін. Психологія управління : навч. посіб. для ВНЗ / Є.І.Ходаківський, Ю.В.Богоявленська, Т.П.Грабар; за ред. Є.І.Ходаківського - К : Центр учбової літератури , 2008. - 606 c.
  159.9:658.012.32(075.8)
  Ходов Л.Г. Основы государственной экономической политики : учебник - М : БЕК , 1997. - 315 c.
  65.012.2
  Ходош М.С. Грузовые автомобильные перевозки : учебник для техникумов - изд. 2-е,перераб. и доп. . - М : Транспорт , 1975. - 240 c.
  656.135.073/075
  Ходош М.С. Грузовые автомобильные перевозки : учебник для автомоб.-дор.техникумов - М : Транспорт , 1968. - 256 c.
  656.073
  Холмянский Л.М. Дизайн: Кн. для учащихся / Л.М. Холмянский, А.С. Шипанов - М : Просвещение , 1985. - 240 c.
  658.512.2
  Хомин П.Я. Облікове забезпечення звітності сільсько - господарських підприємств (методологія і методика) - Тернопіль : Єконом. думка , 2001. - 452 c.
  631.11:657.37
  Хорн Б.К. Зрение роботов : пер. с англ. / И.М.Бродская, Е.Ю.Зуева, А.Ю.Каргашина; под ред. Кугушева Е.И., Садова Ю.А. - М : Мир , 1989. - 488 c.
  621.865.8
  Хохлов Н.В. Управление риском : учебное пособие для вузов - М : ЮНИТИ , 2001. - 190 c.
  65.290-26
  Хохлов Н.В. Управление риском : уч. пособие для вузов - М : ЮНИТИ , 1999. - 239 c.
  65.290-26
  Храмов В.О. Основи управління персоналом : навч.-метод.посібник / В.О.Храмов, А.П.Бовтрук - К : МАУП , 2001. - 111 c.
  65.050.2
  Христенко С.И. Экономический механизм управления производством и охраной окружающей среды - К : Одесса : Вища школа , 1986. - 143 c.
  656.13+ 20.1
  Художественное конструирование. Проектирование и моделирование промышленных изделий : учебник для худож.-пром.вузов / З.Н.Быков, Г.В.Крюков, Г.Б.Минервин и др.; под ред.З.Н.Быкова, Г.Б.Минервина - М. : Высш.шк. , 1986. - 239 c.
  658.512.23
  Хэй Д. Теория организации промышленности : Пер. с англ. под ред А.Г. Слуцкого / Д. Хэй, Д. Моррис - СПб : Экон. школа , 1999. - 381 c.
  65.30
  Хэй Д. Теория организации промышленности : В 2 т.. Т.Т.1. : Пер. с англ. под ред А.Г. Слуцкого / Д. Хэй, Д. Моррис - СПб : Экон. школа , 1999. - 381 c.
  65.30
  Хэй Д. Теория организации промышленности : В 2 т.. Т.Т.2. : Пер. с англ. пор ред. А.Г. Слуцкого / Д. Хэй, Д. Моррис - Спб : Экон. школа , 1999. - 590 c.
  65.30
  Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства : Навч. посібник для вузів - К. : ЦУЛ , 2002. - 656 c.
  65.290-86
  Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підпиємства та її аналіз : Навч. пісібник для вузів - 2-ге вид., перероб. і доп. . - К. : ЦУЛ - 359 c.
  65.053+65.290-93
  Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз : Навч. пісібник для вузів - 2-ге вид., перероб. і доп. . - К. : ЦУЛ - 359 c.
  65.053+65.290-93
  Цандер Е. Менеджмент малих і середніх підприємств : Пер. з нім. О. Гусак - К. : Основи , 1997. - 317 c.
  65.290-21
  Цветаев В.М. Кадровый менеджмент : Учебник - М. : ТК Велби , 2004. - 159 c. - (Проспект).
  658.3.012.32
  Цветаев В.М. Управление персоналом : Учеб. пособие - СПб : Питер , 2001. - 189 c. - (Серия "Краткий курс").
  65.290-24
  Цветков В.Д. Система автоматизации проектироования технологических процессов - М. : Машиностроение , 1972. - 240 c.
  658.52.011.56
  Ценообразование : Учебн.пособие / под ред.И.К.Салимжанова - 2-е перераб.и доп . - Москва : Финстатинформ , 1996. - 159 c.
  65.422
  Цены и ценообразование : Учебник для экон. спец. вузов / Под ред. И.К. Салимжанова - М. : ЗАО "Финстатинформ": ЗАО "Кно-Рус" , 1999. - 300 c.
  65.422
  Цены и ценообразование:Учебн.для эконом.вузов / И.К.Салимжанов - Москва : ЗАО"Финстатинформ":ЗАО "Кно-Рус" , 1999. - 300 c.
  65.422
  Цены и ценообразование:учебн.пособие : учебн.пособие / под ред В.Е.Есипова - 3-е изд., испр.и доп . - СПб : Питер , 1999. - 463 c.
  65.422
  Циглик І.І. Контролінг : Нав. посібник у схемах і таблицях для ВНЗ - К. : ЦУЛ , 2004. - 74 c.
  658.012.7
  Чайка Г.Л. Організація праці менеджера : навч.посібник для вищ. навч. закл. - К . : Знання , 2007. - 420 c. - ((Вища освіта ХХІ ст.)).
  658.012.32-057.212 : 331.103](075.8)
  Чайка Г.Л. Організація праці менеджера : Навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Знання , 2007. - 420 c. - (Вища освіта ХХІ ст.).
  658.012.32-057.212
  Чарико Д.В. Основы проектирования механосборочных цехов / Д.В.Чарико,Н.Н.Хабаров - М. : Машиностроение , 1975. - 352 с. c.
  658.512.2:621
  Чебанова Н.В. Фінансовий облік : підручник / Т.І.Єфіменко, Н.В.Чебанова - К. : ``Академія`` , 2007. - 703 c.
  657.15
  Чедвик Л. Основы финансового учета / пер.с англ.под ред.: В.А.Микрюкова - М. : Банки и биржи, ЮНИТИ , 1997. - 252 c.
  65.052
  Челищев Б.Е. Автоматизация проектирования технологии в машиностроении / Б.Е.Челищев,И.В.Боброва,А.Гонсалес-Сабатер; под ред.Н.Г.Бруевича - М. : Машиностроение , 1987. - 264 с. c.
  621.002:658.512.011.56
  Челпанов И.Б. Схваты промышленных роботов / И.Б.Челпанов,С.Н.Колпашников - Л. : Машиностроение , 1989. - 286 с. c.
  621.865.8
  Челпанов И.Б. Устройство промышленных роботов : учебник для техникумов - Л. : Машиностроение , 1990. - 222 с. c.
  621.865.8
  Черваньов Д.М. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств : навч.посібник - К. : Знання-Прес , 2003. - 622 с. c.
  658.152:658.012.32+330.322
  Черкасский В.М. и др. Насосы, компрессоры, вентиляторы : Учеб. пособие для втузов / В.М.Черкасский, Т.М.Романова, Р.А.Кауль - М.,-Л. : Госэнергоиздат , 1962. - 264 c.
  621.65
  Чернов В.А. Анализ комерческого риска / под ред. М.И.Баканова - М. : Финансы и статистика , 1998. - 128 c.
  65.290-26
  Чернов В.І. Нормування праці : Навч.-метод.посібник для самостійного вивчення дисципліни / В.І.Чернов, Є.І.Оленич, ; за ред. Є.І.Оленич - К. : КНЕУ , 2000. - 146 c. - (Київ.нац.екон.ун-т).
  658.310.33
  Чернов В.І. Нормування праці : Навч.-метод.посібник для самостійного вивчення дисципліни / В.І.Чернов, Є.І.Оленич, ; за ред. Є.І.Оленич - К. : КНЕУ , 2000. - 146 c. - (Київ.нац.екон.ун-т).
  658.310.33
  Чернов В.І. Нормування праці : Навч.-метод.посібник для самостійного вивчення дисципліни / В.І.Чернов, Є.І.Оленич, ; за ред. Є.І.Оленич - К. : КНЕУ , 2000. - 146 c. - (Київ.нац.екон.ун-т).
  658.310.33
  Чернов И.С. Правила и безопасность движения транспорта - 7-е изд.,перераб. и доп. . - Львов : Вища школа, Изд-во при Львовском ун-те , 1980. - 1444 c.
  656.11
  Чернов Л.В. Основы методологии проектирования машин : Учеб. пособие для вузов - М. : Машиностроение , 1978. - 148 c.
  658.512.2
  Черпаков Б.И. Эксплуатация автоматических линий : Пособие для инж.-пед.работников проф.-техн.училищ. - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1990. - 304 c.
  658.527.011.56
  Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования - СПб : Питер , 2000. - 748 c.
  65.290-22
  Четыркин Е.М. Финансово-экономические расчеты:справочное пособие / Е.М.Четыркин,Н.Е.Васильева - Москва : Финансы и статистика , 1990. - 301 c.
  65.9(2)26
  Чечевицина Л.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : Учебн.для средн.проф.образования - Ростов на Дону : Феникс , 2005. - 378 c.
  658.012.12
  Чечевицина Л.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : Учебн.для эконом.колледжей и сред.спец.учеб.заведений - Москва : Изд.-книготорг.центр "Маркетинг" , 2001. - 351 c.
  658.012.12
  Чечевицына Л.Н. Микроэкономика.Экономика предприятия,фирмы : Учебн.пособие для техникумов - Ростов на Дону : Феникс , 2000. - 381 c.
  65.012.1
  Чигринец А.Д. Бесконтактная тепловая диагностика транспортных машин - Киев : Выща школа , 1989. - 167 c.
  620.179.132:656.1/5
  Чирков В.Г. Расчеты экономического эффекта новой техники - Киев : Техника , 1984. - 182 c.
  658.589.011.46
  Чиченев Н.А. Автоматизация экспериментальных исследований : учеб.пособие для вузов по спец.``Обработка металлов давлением`` / под ред.: П.И.Полухина - М. : Металлургия , 1983. - 256 c.
  621.7.061:658.011.56
  Чубаков Г.Н. Стратегия ценообразования в маркетинговой политике предприятия - М. : ИНФРА-М , 1995. - 215 c.
  65.422
  Чудаков А.Д. Системы управления гибкими комплексами механообработки - М. : Машиностроение , 1990. - 237 с. c.
  658.52.011.56.012.3:621.7/.9
  Чучалов Е.А. Приемы экономического анализа - М. : Финансы и статистика , 1988. - 76 с. c. - ((Учись анализировать)).
  658.012.122
  Шабайкович В.А. Ориентирующие устройства с програмным управлением: Технологические основы проектирования - К : Техніка , 1981. - 181 c.
  658.52.011.56
  Шайн С.А. Разработка типовых норм времени и расчет численности вспомогательных рабочих на заводе - М : Машиностроение , 1979. - 128 c.
  658.531
  Шапиро И.И. Научная организация труда и эффективность производства - М : Машиностроение , 1973. - 312 c.
  658.387
  Шаповал В.М. та ін. Єкономіка підприємства : навч. посібник для ВНЗ / В.М. Шаповал, Р.Н. Аврамчук, О.В. Ткаченко; за наук. і заг.ред. В.А. Ткаченка - К : Центр навч. літ. , 2003. - 286 c.
  338.45+658
  Шаповал М. І. Менеджмент якості : підручник для ВНЗ - К : Знання , 2006. - 471 c.
  006.015.5+658.62.018.12 (075)
  Шаракшанэ А.С. Сложные системы : учеб.пособие для вузов по спец. "АСУ" / А.С. Шаракшанэ, И.Г.Железнов, В.А. Ивницкий - М : Высш.школа , 1977. - 247 c.
  658.012.011.56
  Шариков Л.П. Справочник по охране труда : в 4-х том. Т.4. Организация работы по охране труда на предприятии / под общ. ред. Л.П. Шарикова - Л : Судостроение , 1976. - 522 c.
  658.382.3
  Шаровар Ф.И. Устр-ва и системы пожарной сигнализации - 2-е изд.,перераб. и доп . - М : Стройиздат , 1985. - 375 c.
  654.924.5
  Шаталов В.Ф. и др. Опорные конспекты по кинематике: Кн.для учителя: Из отыта / В.Ф. Шаталов, В.М. Шейман, А.М. Хаит - М : Просвещение , 1989. - 142 c.
  531.74.265.1
  Шафиркин Б.И. Единая транспортная сеть и взаимодействие различных видов транспорта : учебник для вузов - изд. 2-е., перераб. и доп . - М : Высшая школа , 1977. - 240 c.
  656
  Шафиркин Б.И. Единая транспортная система СССР и взаимодействие различных видов транспорта : учебник для экон.спец. трансп.вузов - 3-е изд.,перераб. и доп . - М : Высшая школа
  656
  Шахинпур М. Курс роботехники : пер. с англ. С.С. Дмитриева / под ред. С.Л. Зенкевича - М : Мир , 1990. - 527 c.
  621.865.8
  Шахов В.В. Страхование : учебник для вузов для спец. " Бухг. учет и аудит", " Финансы и кредит", "Коммерция" - М : ЮНИТИ , 2001. - 311 c.
  65.27
  Шахов В.В. Страхование : учебник для вузов по спец. " Бух. учет и аудит", " Финансы и кредит", " Коммерция" - М; Страх.полис : ЮНИТИ , 1997. - 311 c.
  65.271
  Шваб Л. І. Основи підприємництва : навч. посібник для вузів - К : Каравела , 2006. - 343 c.
  334.7.012.42:658
  Шваб Л.І Єкономіка підприємства : навч. посібник для ВНЗ - 4- е вид . - К : Каравела , 2007. - 583 c.
  658
  Швальбе Х. Практика маркетинга для малых и средних предприятий : пер. с нем - М : Республика , 1995. - 317 c.
  65.290-22
  Швець В .Є. Основи бухгалтерського обліку та судово - бухгалтерської єкспертизи : підручник для вищ.навч.закл. - К : Каравела , 2008. - 239 c.
  657 + 343.148.5
  Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посібник для єкон. спец. вузів - К : Знання- Прес , 2003. - 444 c.
  65.052
  Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку : підручник - К : Знання , 2004. - 447 c.
  65.052
  Швиданенко Г.О. та інш. Обгрунтування Інвестиційних проектів у процесі трансформаціії форм власності : навч. посібник / Г.О. Швиданенко, О.В. Оголь, В.В. Заікіна - К : КНЕУ , 1998. - 169 c.
  65-56
  Шевляков И.М. Основы автоматизации производства в машиностроении и приборостроении : пособие для выполнения лаб. работ и практ. занятий для машиностр. и приборостр. техникумов - К : Вища школа , 1983. - 160 c.
  658.52.011.56:621.9
  Шевчук В.О. Контроль господарських систем в суспільстві з перехідною економікою (Проблеми теорії, організації, методології) : Монографія - К. : Київ. держ. торг.-екон. ун-т , 1998. - 370 c.
  65.012.2
  Шевчук С.П. Насосні, вентиляторні та пневматичні установки : підручник для вищ.навч.закл. / С.П.Шевчук, О.М.Попович, В.М.Свіилицький. - К. : НТУУ ``КПІ`` , 2010. - 306 c. - (Нац.техн.ун-т ``Київ.політехн.ін-т``).
  621.542 + 621.63 + 621.65
  Шевчук С.П. Інтерактивні технології підготовки менеджерів : навч.посібник для вищ.навч.закл. / С.П.Шевчук, В.А.Скороходов, О.С.Шевчук. - К. : Професіонал , 2009. - 231 c.
  378.147 : 658.012.32-057.12
  Шегда А.В. Менеджмент : Підручник для ВНЗ - К. : Знання , 2004. - 687 c.
  65.290-21
  Шегда А.В. Основы менеджмента : Учеб. посбие для вузов - К. : Знання , 1998. - 511 c.
  65.290-21
  Шегда А.В. Основы менеджмента : Учеб. посбие для вузов - К. : Знання , 1998. - 511 c.
  65.290-21
  Шегда А.В. Основы менеджмента : Учеб. посбие для вузов - К. : Знання , 1998. - 511 c.
  65.290-21
  Шегда А.В. Основы менеджмента : Учеб. посбие для вузов - К. : Знання , 1998. - 511 c.
  65.290-21
  Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации : учеб. - практ. пособие. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Бизнес - школа ``Интел - синтез`` , 1998. - 344 c.
  658.012.32            65.290-24
  Шепелев А.Ф. Товароведение и экспертиза силикатных и строительных товаров : учеб.пособие для вузов / А.Ф.Шепелев, В.А.Галаджян, А.С.Туров. - Ростов н/Д. : МарТ , 2002. - 171 c.
  658.62            30.609
  Шепелев А.Ф. Товароведение и экспертиза электротоваров : учеб.пособие для вузов / А.Ф.Шепелев, И.А.Печенежская. - Ростов н/Д : МарТ , 2002. - 191 c. - (Учебники, учеб.пособие).
  658.62            30.609
  Шепелев А.Ф. Товароведение и экспертиза древесно - мебельных товаров : учеб.пособие для вузов / А.Ф.Шепелев, А.С.Туров. - Ростов н/Д : МарТ , 2001. - 155 c.
  658.62            30.609
  Шепеленко Г.И. Экономика, организация и планирование производства на предприятии : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд . - Ростов н/Д : МарТ , 2001. - 537 c.
  658
  Шепеленко Г.И. Экономика, организация и планирование производства на предприятии : Учеб. пособие для экон. спец. вузов - 2-е изд., доп. и перераб. . - Ростов н/Д. : Март , 2000. - 537 c.
  658+338.45
  Шепель В.М. Управленческая этика - М. : Экономика , 1989. - 284 c.
  65.050.9(2)2
  Шепітко Г.Ф., Ромашевська Н.О. Практикум з теорії бухгалтерського обліку : Навч. посібник - К. : Вид-во Європ. ун-ту , 2002. - 139 c.
  65.052
  Шеремет А.Д. Анализ экономики промышленных предприятий : Учебник для ун-тов - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. шк. , 1976. - 272 c.
  658.012.122
  Шеремет А.Д. Методика финансового анализа - М. : ИНФРА-М , 1996. - 172 c.
  65.053.9
  Шеремет А.Д. Методика финансового анализа - М. : ИНФРА-М , 1996. - 172 c.
  65.053.9
  Шеремет А.Д. Методика финансового анализа - М. : ИНФРА-М , 1996. - 172 c.
  65.053.9
  Шеремет А.Д. Финансы предприятий: менеджмент и анализ : Учеб. пособие для экон. спец. вузов / Шеремет А.Д., Ионова А.Ф. - 2-е изд., испр. и доп. . - М. , 2006. - 479 c. - (Высшее образование).
  659.14/17
  Шеремет А.Д. Финансы предприятий : Учеб. пособие - М. : ИНФРА-М , 1998. - 342 c.
  65.290-93
  Шеремет А.Д. Экономический анализ: ситуации, тесты, примеры, задачи, выбор оптимальных решений, финансовое прогнозирование - М. , 2003. - 654 c.
  65.053
  Шеремет А.Д. и др. Методика финансового анализа : Уч. и практ. пособие / А.Д. шеремет, Р.С. Сайфулин, Е.В. Негашов - 3-е изд., перераб. и доп. . - М. : ИНФРА-М , 2000. - 207 c. - (Высшее образование).
  65.053.6
  Шершньова З.Є. Стратегічне управління : Підручник - 2-ге вид., перероб. і доп. . - К. : КНЕУ , 2004. - 699 c. - (Київ. нац. екон. ун-т).
  658.012.32"313"
  Шершньова З.С. Стратегічне управління : Навч. посібник - К. : КНЕУ , 1999. - 384 c.
  658.012.32"313"
  Шим Дж.К. Методы управления стоимостью и анализа затрат / Джей К.Шим, Джоэл Г.Сигел; пер. с англ. - М. : Филинъ , 1996. - 343 c. - (Экономика для практиков).
  658.14/.17.012.32            65.052.21
  Шим Дж.К. Финансовый менеджмент / Джей К. Шим, Джоэл Г. Сигел; пер. с англ. Н.Г.Франк. - 2-е изд., стер . - М. : Филинъ , 1997. - 395 c. - (Экономика для практиков).
  658.14/.17.012.32            65.290-93
  Шим Дж.К. Финансовый менеджмент / Джей К.Шим, Джоэл Г.Сигел; пер. с англ. Н.Г.Франк. - М. : Филинъ , 1996. - 395 c. - (Экономика для практиков).
  658.14/.17.012.32
  Шинкаренко В.Г. Статистика автомобильного транспорта : учеб.пособие для вузов / В.Г.Шинкаренко, Н.И.Благоразумова. - Х. : Выща шк. , 1989. - 188 c.
  656.13 : 311
  Шипетина Л.И. Техника проектирования систем автоматизации технических процессов. : справоч. пособ. / под ред.: Л.И. Шипетина; на обороте тит. л. авт.: А.Х. Дубровский и др. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1976. - 496 c.
  658.011.56
  Шисман В.Е. Точность роботов и робототехнических систем. - Х. : Вища школа , 1988. - 152 c.
  621.865.8
  Шквір В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку : навч. посіб. / В.Д. Шквір, А.Г. Загородній, О.С. Височан. - 3-тє вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2007. - 439 c. - (МОН).
  657.1.011.56(075.8)
  Школа І.М. Менеджмент туристичної індустрії : Навч.посібник для ВНЗ / І.М.Школа, Т.М.Ореховська, І.Д.Козьменко - Чернівці : Книги-ХХІ , 2003. - 595 c.
  338.48:658.012.32
  Школа І.М. Менеджмент туристичної індустрії : Навч.посібник для ВНЗ / І.М.Школа,Т.М.Ореховська, І.ДКозьменко - Чернівці : Книги -ХХІ , 2003. - 595 c.
  338.48 : 658.012.32
  Шкурба В.В. Планирование дискретного производства в условиях АСУ / В.В. Шкурба, В.А. Болдырева, А.Ф. Фьюн.; под общ. ред.: акад. В.М. Глушкова. - К. : Техніка , 1975. - 295 c.
  658.5.011.9
  Шлипченко З.С. Насосы, компрессоры и вентиляторы / под ред.: З.С. Шлипченко - К. : Техніка , 1976. - 365 c.
  621.65
  Шот А.П. Фінансовий облік : зб.задач: навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч.літ. , 2004. - 165 c.
  657.15(076.1)
  Шпара П.Е. Техническая эстетика и основы художественного конструирования : учеб. пособ. для техн. вузов. - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Выща школа , 1989. - 247 c.
  658.512.23
  Шпара П.Е. Техническая эстетика и основы художественного конструирования : учеб. пособ. для техн. вузов. - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Выща школа , 1989. - 247 c.
  658.512.23
  Шпара П.Е. Техническая эстетика и основы художественного конструирования : учеб. пособ. для техн. вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища шк., Головное изд-во , 1984. - 200 c.
  658.512.23
  Шпара П.Е. Техническая эстетика и основы художественного конструирования : учеб.пособ. для втузов - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища школа , 1978. - 247 c.
  658.512.23/075.8/
  Шпур Г. Автоматизированное проектирование в машиностроении : пер. с нем. Г.Д. Волковой. / под ред.: Ю.М. Соломенцева, В.П. Диденко. - М. : Машиностроение , 1988. - 648 c.
  658.512.011:621.002
  Штангрет А.М. Антикризове управління підприємством : навч. посіб. / А.М. Штангрет, О.І. Копилюк. - К. : Знання , 2007. - 335 c. - (МОН).
  658.016.7(075.8)
  Шубіна С.В. Економічний аналіз: практикум. / С.В. Шубіна, Ж.І. Торяник. - К. : Знання , 2007. - 230 c. - ((Вища освіта XXI століття).).
  658.012.122(076.5)
  Шубников К.В. Унифицированные переналаживаемые средства измерения / К.В. Шубников, С.Е. Баранов, Л.И. Шнитман. - Л. : Машиностроение , 1978. - 200 c.
  621.9:658.562
  Шуляк П.Н. Ценообразование : Учеб.-практ.пособие / П.Н.Шуляк - 2-е,перераб. . - Москва : Изд.Дом "Дашков и К" , 1999. - 170 c.
  65.422.1
  Шуляк П.Н. Ценообразование : Учебн.-практ.пособие / П.Н.Шуляк - Москва : ИВЦ "Маркетинг" , 1998. - 151 c.
  65.422
  Шуляк П.Н. Финансы:Учеб.пособие (с применением структурно-логических схем) / П.Н.Шуляк,Н.П.Белотелова - 2-е,перераб. . - Москва : Издат.Дом "Дашков и К" , 2001. - 451 c.
  65.261
  Шумега С.С. Дизайн. Історія зародження та розвитку дизайну.Історія дизайну меблів та інтер`єру : навч.посібник / С.С.Шумега - Київ : ЦУЛ , 2004. - 298 c.
  658.512.2
  Шурков В.Н. Основы автоматизации производства и промышленные роботы : Учебн.пособие для машиностроит.техникумов / В.Н.Шурков - Москва : Машиностроение , 1989. - 238 c.
  658.012.011.56
  Щаренский В.М. Бытовые электротовары.Товароведение : учеб.пособие для СПТУ. - М. : Экономика , 1988. - 176 c.
  658.62 + 64.06
  Щетина В.А. Электромобиль :Техника и экономика - Ленинград : Машиностроение , 1987. - 253 c.
  629.113.65
  Щёкин Г.В. Практическая психология менеджмента:Как делать карьеру.Как строить организацию : Научн.-практич. пособие - Киев : Украина , 1994. - 399 c.
  65.050
  Щёкин Г.В. Теория социального управления :монография : монография - Киев : МАУП , 1996. - 408 c.
  65.050
  Щур Д.Л. Торговля - Москва : ПРИОР , 1998. - 426 c.
  65.42
  Э.В. Лысенко Проэктирование автоматизированных систем управления технологическими процессами - М. : радио и связь , 1987. - 272 c.
  658.012.011.56
  Эдельман В.И. Надёжность технических систем:экономическая оценка - Москва : Экономика , 1989. - 150 c.
  65.9/2/30
  Эдьбор в машиностроении / В.С.Лысанов,В.А.Букин; под ред. канд.техн.наук В.С.Лысанова - Ленинград : Машиностроение , 1978. - 280 c.
  621.921.3: 661.65
  Эйрис Р. Перспективы развития робототехники / под ред.Е.П.Попова; пер. с англ.Е.П.Великович,Ю.А.Кречко - Москва : Мир , 1986. - 328 c.
  621.865.8
  Экологический учёт для предприятий(Конференция ООН по торговле и развитию) - Москва : Финансы и статистика , 1997. - 197 c.
  65.052.21+504
  Экономика : учебн. / под ред.: А.С. Булатова - 2-е изд., перераб. и доп. . - М.: : Изд-во Бек , 1997. - 785 c.
  65.01
  Экономика : учеб. по курсу "Экономическая теория" для вузов / С. А. Булатов, И.И. Большакова, А.С. Булатов и др.; под ред.: А.С. Булатова - 2-е изд., перераб. и доп. . - М.: : Изд-во Бек , 1999. - 785 c.
  65.07
  Экономика и организация производства в дипломных проектах : учеб. пособ.для машиностроит. спец. вузов / под. ред.: К.М. Великанов - 4-е изд., перераб. и доп. . - Л.: : Машиностроение , 1996. - 285с. c.
  621.002:658.001.63
  Экономика и организация промышленного производства - 2-е изд. . - М.: : Мысль , 1987. - 399с. c.
  65.9/2/30
  Экономика и организация промышленного производства. Респуб. межвед. науч. техн. сб. Вып. 21. - К.: : Техника , 1985. - 96с. c.
  658.5
  Экономика предприятия / В. Я. Хрипач, Г.З. Суша, Е.И. Андросович и др. - Минск . - Минск : Экономпресса , 2000. - 460с. c.
  338.45+658
  Экономика предприятия : учеб. для эконм. спец. вузов / Л.Я. Аврашков, В.в. Адамчук, О.В. Антонова и др.; под ред.: В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандара - 2-е изд., перераб. и доп. . - М.: : Банки и биржи( ЮНИТИ) , 1998. - 742с. c.
  65.290
  Экономика предприятия : учебник / Е.В.Арсенова, Я.Д.Балыков, И.В.Корнеева; род ред.: Н.А.Софронова - М. : Юристь , 1999. - 581 c.
  338.45+658
  Экономика предприятия : учебник для вузов / В.Я.Горфинкеля, Е.М.Купряков, В.А.Швандар; под ред.: В.Я.Горфинкеля, В.А.Швандара - 3-е изд., перераб.и доп . - М. : ЮНИТИ - ДАНА , 2000. - 718 c.
  338.45+658
  Экономика предприятия : учебник для вузов / В.Я.Горфинкель, Е.М.Купряков, В.А.Швандар; под ред.: В.Я.Горфинкеля, В.А.Швандара - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Банки и биржи: ЮНИТИ , 1998. - 742 c.
  338.45+658
  Экономика предприятия : учебник для вузов / В.Я.Горфинкель, Е.М.Купряков, В.П.Просолова; под ред.: В.Я.Горфинкеля, Е.М.Купрякова - М. : Банки и биржи: ЮНИТИ , 1996. - 367 c.
  338.45+658
  Экономика предприятия : учебник для экон.спец.вузов / под ред.: О.И.Волкова - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : ИНФРА-М , 2001. - 519 c.
  338.45+658
  Экономика предприятия : учебник для экон.спец.вузов / О.И.Волков, Н.Б.Акуленко, Ю.Ф.Елизаров; под ред.: О.И.Волкова - М. : ИНФРА-М , 1999. - 415 c.
  338.45+658
  Экономика предприятия : учебник для экон.спец.вузов / О.И.Волков, Н.Б.Акуленко, Ю.Ф.Елизаров; под ред.: О.И.Волкова - М. : ИНФРА-М , 1998. - 415 c.
  338.45+658
  Экономика предприятия : учеб.пособие для вузов / под ред.: Е.Л.Кантора - СПб. : Питер , 2002. - 351 c.
  338.45+658
  Экономика предприятия : учеб.пособие для вузов / Л.Г.Мельник, А.И.Каринцева, С.Н.Ильяшенко; под общ.ред.: Л.Г.Мельника - Сумы : ИТД``Университетская книга`` , 2002. - 631 c.
  338.45+658
  Экономика предприятия: Конспект лекций - М.: : ПРИОР , 1999. - 112с. c.
  65.01
  Экономика, организация и планирование материально- технического снабжения и сбыта : учеб. для вузов / Н.Д. Фасоляк, А.А Иотковский, О.И. Андреева и др.; под ред.: Н.Д. Фасоляк - 3-е изд., перераб. и доп. . - М.: : Экономика , 1980. - 367с. c.
  658.7
  Экономика, организация и планирование непроизводственной сферы : учеб. пособ. для эконом спец. вузов / под ред.:Е.Н. Жильцова - М.: : Изд-во МГУ , 1987. - 206с. c.
  65.9/2/
  Экономика, организация и планирование непроизводственной сферы : учеб. пособ. для эконом спец. вузов / под ред.:Е.Н. Жильцова - М.: : Изд-во МГУ , 1987. - 206с. c.
  65.9/2/
  Экономика, организация и планирование промышленного производствава : учеб. для эконом. спец. вузов / С..М. Бухало, А.В. Антонец, Н.А. Белов и др.; под. ред.:С.М. Бухало, А.В. Антонец - К.: : Высш. шк , 1984. - 349 c.
  658
  Экономика, организация и планирование промышленного производствап : учеб. для эконом. спец. вузов / М.Н. Грункин, А.П. Жевтяк, Ю.А. Санамов и др.; под ред.: Ю.А. Санамова - М.: : Высш. шк , 1985. - 416с. c.
  658
  Экономика, организация и управление материально- техническим снабжением: Деловые игры, хоз. ситуации / Всесоюз. ин-т повышения квалификации руководящих работников и специалистов матер. - тех. снабженияы; - М.: : Экономика , 1991. - 285 c.
  65.9/2840
  Экономика, организация и управление материально- техническим снабжением: Деловые игры, хоз. ситуации / Всесоюз. ин-т повышения квалификации руководящих работников и специалистов матер. - тех. снабженияы; - М.: : Экономика , 1991. - 285 c.
  65.9/2840
  Экономико-математические методы и модели в маркетинге : учеб. пособие для вузов / В.В.Федосеев ,Н.Д.Эриашвили ; под ред.В.В.Федосеева - 2-е изд. перераб. и доп. . - М. : ЮНИТИ-ДАНА , 2001. - 159 c.
  65.6
  Экономическая эффективность новой техники / Плоткин Я.Д., Львов Д.С. - Львов : Вища шк. , 1986. - 143 c.
  658.589.011.46
  Эксплуатационные качества автомобиля, регламентированные требованиями безопасности движения / Немцов Ю.М., Майборода О.В. - М. : Транспорт , 1977. - 141 c.
  656.13.006
  Электробезопасность на промышленных предприятиях : справочник / Р.В.Саварно, А.Г.Степанов, А.В.Слонченко, Г.Д.Харламов - К. : Техніка , 1985. - 288 c.
  658.482.3 : 621.31.004
  Электромагнитный привод робототехнических систем / А.А.Афонин, Р.Г.Билозор, В.В.Гребенников - К. : Наук думка , 1986. - 269 c.
  621.865.8            62-83
  Электромобиль: Техника и экономика / под общ.ред.: В.А.Щетины - Л. : Машиностроение , 1987. - 253 c.
  629.113.65
  Электроснабжение промышленных предприятий : учебник / А.А. Федоров, Э.М. Ристхэйн - М. : Энергия , 1981. - 360 c.
  658.86
  Энгельке У.Д. Как интегрировать САПР и АСТПП : пер.с англ. - М. : Машиностроение , 1990. - 320 c.
  658.512.22.011.56
  Энджел Д.Ф. Поведение потребителей : пер.с англ. / Д.Ф.Энджел, Р.Д.Блэкуэлл, П.У.Миниард - СПб. : Питер , 1999. - 759 c. - (Теория и практика менеджмента).
  65.290-22
  Энджел Л. Как покупать ценные бумаги : пер.с англ.Н.Иванушкиной / Л.Энджел, Б.Бойд - Самара : Самар.Дом печати , 1993. - 304 c.
  65.262.2
  Энциклопедия водителя: Экзаменационные билеты. Новые правила дорожного движения с комментариями. Уголовная и административная ответственность - Х.; К. : Единорог: Книга-сервис , 1997. - 397 c.
  656.11.5
  Эренберг Рональд Дж. Современная экономика труда: Теория и государственная политика : пер.с англ.под науч.ред.Р.П.Колосовой и др. - М. : Изд-во МГУ , 1996. - 777 c.
  65.24
  Эрих В.Н. Химия и технология нефти и газа : уч.пособие для техникумов / В.Н.Эрих, М.Г.Расина, М.Г.Рудин - Л. : Химия , 1972. - 463 c.
  665.6
  Эффективная организация труда водителей и управления автомобильным транспортом / Н.Т.Туник и др. - М. : Транспорт , 1984. - 86 c. - (Пром-ность - селу).
  656.13
  Юдин Е.Я. Охрана труда в машиностроении : ученик для машиностр.спец.вузов - 2-е изд., перераб.и доп . - М. , 1983.
  658.382.3
  Юдин Е.Я. Охрана труда в машиностроении : учебник для вузов / под ред. Е.Я.Юдина - М. , 1976.
  658.382.2
  Юксвярав Р.К. Управленческое консультирование: теория и практика - М. : Экономика , 1988. - 240 c.
  658.012.32-057.5
  Юликов М.И. Проэктирование и производство режущего инструмента / М.И.Юликов, Б.И.Горбунов, Н.В.Колесов - М. : Машиностроение , 1987. - 296 c.
  621.9.02.002:658.012.011.56
  Юргутіс І.А. Основи менеджменту : навч.посібник / І.І.Кравчук, І.А.Юргутіс - К. : Освіта , 1998. - 254 c.
  65.290-21
  Юровский Б.С. Как определять валовые расходы предприятия - 4-е изд., перераб.и доп . - Х. : ООО Центр Консульт , 2005. - 293 c.
  657.471
  Юськив М.А. Электрооборудование внутризаводского транспорта - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 80 c.
  658.286:621.313
  Юськив М.А. Элетрооборудование внутризаводского транспорта - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 8 c.
  658.286:621.313
  Яблукова Р.З. Финансовый менеджмент в вопросах и ответах : учебное пособие - М. : Лига , 2006. - 252 с. c.
  658.14/.17.012.32
  Яким Р.С. Безпека життєдіяльності людини : навч.посібник для ВНЗ - Львів : Бескид Біт , 2005. - 303 с. c.
  658.345
  Якобас В.А. Экономика ремонта оборудования на машиностроительных предприятиях - М. : Машиностроение , 1977. - 121 с. c.
  658.58
  Яковлєв Ю.П. Контролінг на базі інформаційних технологій : навч.посібник для ВНЗ - К. : Центр навч.літ-ри , 2006. - 316 с. c.
  658.012.7:004
  Ямпольский Л.С. Автоматизация проектирования и управления в гибком производстве / Л.С.Ямпольский,З.Банашак - К.;Варшава : Техника ;Научно-технич.изд-во , 1989. - 214 с. c.
  658.52.011.56.012.3
  Ямпольский Л.С. Автоматизированные системы технологической подготовки робототехнического производства : учебник для втузов / Л.С.Ямпольский,О.М.Калин,М.М.Ткач - К. : "Вища школа" , 1987. - 271 с. c.
  658.52.011.56:658.512.4.011.56
  Ямпольский Л.С. Оптимизация технологических процессов в гибких производственных системах / Л.С.Ямпольский,М.Н.Полищук - К. : Техника , 1988. - 175 с. c.
  658.52.011.56.012.3
  Ямпольский Л.С. Промышленная робототехника / Л.С.Ямпольский,В.А.Яхимович,Е.Г.Вайсман и др.; под ред.Л.С.Ямпольского - К. : Техника , 1984. - 263 с. c.
  621.865.8
  Ямпольский Л.С. Технологическая подготовка роботизированного производства / Л.С.Ямпольский,М.М.Ткач,В.И.Костюк - К. : "Вища школа" , 1984. - 72 с. c.
  621.865.8
  Ямпольський Л.С. Елементи робототехнічних пристроїв і модулі ГВС : підручник для вузів / Л.С.Ямпольський,М.М.Поліщук,М.М.Ткач; під.ред.Л.С.Ямпольського - К. : Вища школа , 1992. - 431 с. c.
  621.865.8
  Яремко І.Й. Економічні категорії і методології обліку : монографія. - Львів : Каменяр , 2002. - 191 c.
  657.1