Бібліотека
КрНУ імені М.Остроградського
     
     
     
     
     
     
     
     

Систематичний каталог бібліотеки                                                          Перелік книг за тематикою УДК

001 Наука у цілому
 • 001.895 Венчурні проекти
 • 001.895 , 330.341.1 Інновації
 • 002 Друк. Документація. Науково-технічна інформація
 • 002:339.138 Маркетинг інформаційний
 • 004 Інформаційні технології
 • 004.056 Захист інформації, безпека
 • 004.3 Апаратні засоби
 • 004.353 Відіомонітори
 • 004.42 Програмування
 • 004.451 Операційні системи
 • 004.451.64 Апаратні засоби захисту
 • 004.65 Системи управління базами даних (СУБД)
 • 004.7 Комп`ютерні сітки
 • 004.732 Сітки локальні
 • 004.738.5 Інтернет
 • 004.738.5:658.6/9 Електронна комерція
 • 004.77 Електроний бізнес
 • 004.78 : Автоматизовані системи у ...
 • 004.78:025.4.036 Автоматизовані інформаційно-пошукові системи
 • 004.78:336.717 Автоматизовані системи банківських операцій
 • 004.91 Оброблення і створення документів
 • 004.92 Комп`ютерна графіка
 • 006.015.5 Управління якістю
 • 006.063 Сертифікація
 • 006.1 Стандартизація у цілому
 • 006.83 Якість
 • 008 Культура
  021 Організація та развиток бібліотечної справи
  061 Діяльність організацій по охрані природи
 • 061.1ЕС Европейский Союз(ЕС)
 • 1 Філософія
 • 111.1 Онтологія (буття)
 • 130.2 Філософія культури
 • 141.131 Платонізм. Неоплатонізм
 • 141.339 Езотерика
 • 159.9 Психологія
 • 159.923 Психологія особистості
 • 159.942 Емоції
 • 159.9:334.7.012.42 Психологія підприємництва
 • 168.522 Культурологія
 • 172. 4 Міжнародна етика
 • 174 Професійна етика
 • 174.022.1 Професійна та ділова етика. Імідж. Репутація
 • 174.022.1 Імідж
 • 178.1 Алкоголізм
 • 178.7 Паління
 • 2 Релігія
 • 281.9 Православна церква
 • 303.725.36 Примінення теорії систем, теорії управління та кібернетики
 • 311.12 Статистичне угрупування
 • 311.313(058)(477.53) Регіональна статистика: обласн., краєва
 • 314.02 Демографія.Джерела демографічних даних
 • 314.156.5(477) Геноцид українского народа
 • 314.7 Міграція
 • 316 Соціологія
 • 316.323.4 Азіатска деспотія, соціальна структура
 • 316.324.5 Аграрні суспільства, соціальна структура
 • 316.334.55 Соціологія (аграрна політика)
 • 316.343.4 Автохтонне населення в колоніальному суспільстві (соціологія
 • 316.343.653 Адміністратори в капіталістичному суспільстві (соціология)
 • 316.344.32 Інтелектуали
 • 316.346.2-055.2 Жінки
 • 316.422.4 Прогрес
 • 316.422.44 НТП
 • 316.422.6 Регрес (НТП)
 • 316.46 Лідерство
 • 316.462 Авторитаризм ( соціологія)
 • 316.61-056.45 Генії
 • 316.612 Развиток особистості
 • 316.73 Акультурація (соціологія)
 • 321.61 Абсолютизм (форми влади)
 • 321.64 Авторитарні режими нового часу
 • 323 Внутрішня політика
 • 323.17 Автономія та самовизначення нації
 • 323.329 Соціальні спільноти та прошарки. Інтелігенція
 • 323.396 Соціальна еліта
 • 324 Вибори. Референдуми. Виборчі компанії
  325 Міграційна політика
 • 327(477) Зовнішня політика України
 • 327.51 Військові союзи
 • 328 Парламенти. Народні представництва. Уряди
 • 328.132.7 Президентський кабінет. Президентський уряд
 • 330 Економіка
 • 330(477) Економіка України
 • 330.01 Економічна теорія
 • 330.1 Економічні науки
 • 330.101.54 Макроекономіка
 • 330.111.4 Виробничі сили
 • 330.131.7 Ризики
 • 330.131.7:336.71 Ризики банківські
 • 330.131.7:336.743 Валютний ризик
 • 330.142.2 Уставний фонд, капітал
 • 330.142.2 Вкладений капітал.Уставний фонд
 • 330.142.211.4 Амортизація основних фондів
 • 330.31 Кругообіг в народному господарстві. Відтворення
 • 330.322 Інвестиції
 • 330.322.013 Автономні інвестиції ( політекономіка)
 • 330.322.5 Інвестиції, рентабельність та ефективність
 • 330.322:658.589 Венчурне інвестування
 • 330.33 Криза
 • 330.34.014.1 Економіка застійна
 • 330.34.014.2 Економіка, що розвивається
 • 330.341(477) Фактори економічного розвитку України
 • 330.341.1 Развиток виробничих сил. Техн. прогрес. Інновації
 • 330.341.1 Інновації. Технічний прогрес
 • 330.341.1(477) Інновації в Україні
 • 330.341.2:334.758 Кластер
 • 330.342.111 Автаркне господарство (політекономіка)
 • 330.356.3 Ефективність капіталовкладень
 • 330.43 Економетрія
 • 330.46 Теорія систем, управління в кібернетиці та економіці
 • 330.47 Теорія інформації в економіці. Економічна інформатика
 • 330.52 Національна економіка
 • 330.564.2 Прибутки населення
 • 330.59 Життєвий рівень
 • 330.59 Соціально-економічний розвиток
 • 330.8(477) Історія економічної думки.Економічні вчення та школи
 • 330.837 Інституціоналізм. Неоінституціоналізм
 • 331 Праця. Економіка праці
 • 331.07 Адміністративні органи, уповноважені та офіційні особи (прац
 • 331.101.26 Праця, як економічний фактор
 • 331.101.262 Людський капітал
 • 331.102 Види праці
 • 331.103.255 Автоматизована праця
 • 331.106.24 Колективні договори
 • 331.108 Робота з кадрами
 • 331.108.2 Питання кадрів. Управління кадрів
 • 331.108.2 Управління персоналом
 • 331.108.3 Адаптація рабітників ( праця )
 • 331.2 Зарабітня плата
 • 331.21 Управління заробітною платою
 • 331.211 Аванс (праця)
 • 331.215`311` Виплати із соцстраху
 • 331.225 Премії. Окремі виплати
 • 331.23 Акордна оплата праці
 • 331.31 Робочий час
 • 331.315 Відрядження
 • 331.322 Відпустки
 • 331.5 Ринок праці
 • 331.522 Попит і пропозиція на ринку праці. Потенціал робочих місць
 • 331.522 Трудові ресурси
 • 331.556.4 Міграція трудова, міжнародна
 • 331.556.4 Міждержавна мобільність. Міграція
 • 331.582 Трудові резерви
 • 332.012.324 Власність корпорацій
 • 332.025.1 Адміністративне втручання в регіональній економіці
 • 332.1 Регіональна економіка
 • 332.13 Розміщення. Регіональне разміщення
 • 332.142.4 Використання територіальних ресурсів
 • 332.15 Агломерація економічної діяльності (регіональна економіка)
 • 332.2.01 Аграрні теорії (земельне питання)
 • 332.2.021;338.43.02 Аграрна політика
 • 332.72 Ринок праці, нерухомості
 • 332.856 Агенція по квартирному посередництву ( житлове господарство)
 • 334.012.64 Дрібні підриємства
 • 334.7.012.32 Підприємництво (загальне)
 • 334.7.012.42 Підприємництво комерційне
 • 334.722 Приватне підприємництво
 • 334.722.012.42 Підприємництво
 • 334.722.012.64 Мале підприємництво
 • 334.722.8 Акціонерні компанії
 • 334.758 Злиття. Об`єднання фірм. Кластери
 • 334.7:658.589 Венчурні (рискові) підприємства
 • 336 Фінанси
 • 336.07 Адміністрація фінансова
 • 336.1 Державні фінанси у цілому
 • 336.14 Державний бюджет. Національний бюджет
 • 336.14.025.3 Фінансова безпека
 • 336.2 Бенефіціар
 • 336.22 Податки. Збори
 • 336.225 Методи оподаткування
 • 336.225.64 Податкова заборгованість
 • 336.225.64 Подакти.Заборгованість податкова
 • 336.225.673 Контроль податковий
 • 336.226.11 Податки на доходи фізичних осіб
 • 336.22:351.713 Перевірки податкові
 • 336.246.025.2 Контроль фінансовий
 • 336.275.3 Державні боргові зобов`язання
 • 336.544 Контроль якості
 • 336.7 Грошовий обіг. Банківська справа
 • 336.71 Банківська справа.Банки
 • 336.71(477) Банківська справа. Банки в Україні
 • 336.71.025.3 Безпека у банках
 • 336.711 Національні, державні банки
 • 336.713 Банки комерційні
 • 336.743 Валюта. Зв`язані валюти
 • 336.748.12 Інфляція
 • 336.76 Фінансовій ринок
 • 336.763;347.72.03 Акції (фінанси), (торгове право), (економіка)
 • 336.77 Кредит. Кредитна справа
 • 336.773 Кредитні спілки (фінанси)
 • 338.12 Економічні цикли
 • 338.23:343.3 Безпека економічна держави
 • 338.242 Управління економікою в ринковому господарстві
 • 338.246.02 Адміністративні заходи (економіка)
 • 338.246.025.2 Регулювання. Контроль
 • 338.246.025.2, 338.268.025 Контроль
 • 338.246.027 Матеріальна допомога
 • 338.246.027.2 Стимулювання. Пільги
 • 338.26 Планування.Соціально-економічне планування
 • 338.26 Народногосподарське планування
 • 338.27 Економічне прогнозування
 • 338.27 Прогнозування економічне
 • 338.33 Теорія виробництва. Структура. Спеціалізація
 • 338.364 Автоматизоване виробництво ( економіка)
 • 338.43 Аграрна промисловість (економ.сільського господарства)
 • 338.43 Сільське господарство.Економіка
 • 338.43 Економіка сільського господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика.Економ.сільск. господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика
 • 338.431 Аграрні відносини. Аграрні структури
 • 338.431 Аграрні структури (економіка сільського господарства)
 • 338.432 Сільськогосподарське виробництво (господарювання)
 • 338.436.33 Агропромисловий комплекс
 • 338.439 Продовольчий комплекс. Продовольче питання
 • 338.439 Продовольчий комплекс (економіка)
 • 338.439 : Виробництво продуктів :м"яса,риби,рису і т.д.
 • 338.439:63 рису,молока і т.д. Виробництво с/г продуктів
 • 338.45 Економіка промисловості і ремісничого виробництва
 • 338.45.01 Промислова політика
 • 338.45:658 Економіка підприємства
 • 338.46 Економіка сфери послуг
 • 338.465.2 Консалтинг
 • 338.465.2 Послуги
 • 338.465.2 Інжиніринг
 • 338.465.2 Консультування
 • 338.47 Економіка транспорту і зв`язку
 • 338.48 Туризм. Економіка туризму
 • 338.48-44(1-22) Сільський туризм
 • 338.49 Інфраструктура економіки
 • 338.5 Ціни. Ціноутворення
 • 338.512 Витрати виробництва
 • 338.516.2 Ринок.Форми ринку
 • 338.516.22 Ціни ринкові
 • 338.532.4.025.24 Контроль за цінами
 • 338.583 Інфраструктура
 • 339 Торгівля
 • 339.13.012 Види ринків
 • 339.13.025 Адміністративні міри впливу на ринок
 • 339.137.2 Конкуренція
 • 339.138 Маркетинг
 • 339.138 : 338.46 Маркетинг послуг
 • 339.138(100) Маркетинг міжнародний
 • 339.138(100) Міжнародний маркетинг
 • 339.138.001.5 Маркетингові дослідження
 • 339.138.1 Маркетинг промисловий
 • 339.138.`313` Маркетинг стратегічний
 • 339.14:338.49 Інфраструктура товарного ринку
 • 339.166.5 Торгівля продуктами розумової праці
 • 339.172 Товарні біржі. Продуктові біржі
 • 339.175 Посередники торгові
 • 339.178 Посередницькі інститути
 • 339.187.62 Лізинг
 • 339.187.67 Абонентне обслуговування ( торгівля)
 • 339.37 Роздрібна торгівля
 • 339.543 Митна політика
 • 339.543.624 Оффшорні зони
 • 339.56 Торгівля зовнішня
 • 339.727.2 Рух капіталів. Міжнародні займи. Міграція капталів
 • 339.727.22/24 Інвестиції іноземні
 • 339.74.025 Адміністративні міри в девізній політиці
 • 339.9 Міжнародні економічні відносини. Світове господарство
 • 339.9.012 ЗЕД
 • 339.9.012.23:346.58(477) Регулювання ЗЕД в Україні (правове)
 • 339.9.012.42 Автаркія (світове господарство)
 • 339.92 Міжнародне економічне співробітництво
 • 339.923 Економічні союзи
 • 339.924 Інтеграція
 • 339.94 Глобалізація
 • 34.07;35.07 Адміністративні органи (право)
 • 340 Право. Юридичні науки
 • 340.12 Теорія права
 • 340.12 Теорія держави і права
 • 340.12(091) Історія держави і права
 • 340.130.53 Закони
 • 340.130.54 Кодекси
 • 340.130.55 Укази
 • 340/.349 Правознавство
 • 341.215.4 Захист прав людини
 • 341.24 Міжнародні правові дії
 • 341.63 Міжнародний арбітраж
 • 342.26 Адміністративно-територіальний поділ держави
 • 342.34 , 321.7 Демократія
 • 342.392 Авторитарні (недемократичні) форми держав та правління
 • 342.518 Виконавча влада.Уряд. Кабінет Міністрів
 • 342.565.2 Конституційні суди
 • 342.7 Права і обов"язки громадян
 • 342.7 Основні права та обов`язки громадян
 • 342.849 Агітаційний матеріал для виборів (державне право)
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративні порушення
 • 342.9(477) Адміністративне право України
 • 342.924 Адміністративні акти (державне право)
 • 343.13 Кримінально-процесуальне право
 • 343.132 Слідчі дії
 • 343.195 Суд присяжних
 • 343.2/.7 (477) Кримінальне право України
 • 343.23 Злочини у цілому
 • 343.237(477) Співучасть, угрупування, зговір (Україна)
 • 343.337 Агресія (кримінальне право)
 • 343.353 Адміністративна влада, зловживання (кримінальне право)
 • 343.353.1 Корупція
 • 343.359 Злочини проти державної казни. Контрабанда
 • 343.575 Заборона вживання та оберту наркотиків
 • 343.6 Злочини проти особистості
 • 343.61 Вбивство
 • 343.62 Аборт (кримінальне право)
 • 343.9 Кримінологія
 • 343.9.01 Загальна теорія злочину та злочинність
 • 346(477) Господарське право України
 • 346.231 Адміністративні установи
 • 346.26 Приватне підприємництво
 • 346.5 : Регулювання: конкуренції, якості, виробництва, НТП
 • 346.548 Безпека бізнесу, підприємництва
 • 346.548 Рейдерство
 • 346.548 ,366.5 Захист споживачів
 • 346.6 Соціальний захист населення
 • 347 Громадянське право
 • 347.133.5 Адміністративні угоди
 • 347.133.9 Абстрактні (причинні) угоди
 • 347.188 Акти громадянського стану (громадянське право)
 • 347.211 Інтелектуальна власність, ресурс
 • 347.214.2 Нерухоме майно. Нерухомість
 • 347.426.6 Відшкодування збитку. Оцінка збитку
 • 347.471.03 Адміністрація суспільства (громадянське право)
 • 347.722 Товарні знаки
 • 347.732 Агент за обміном ( торгове право)
 • 347.735 Факторинг
 • 347.746 Вексель
 • 347.77 Патенти
 • 347.771 Авторські свідчення ( патентне право)
 • 347.779 Адміністративна організація охорони промис. і торг. прав
 • 347.78 Авторское право
 • 347.789 Адміністративно-технічна організація авторського права
 • 347.791.3 Адміністративно-правов. регулювання прав власності на суди
 • 347.792 Абандон (морське право)
 • 347.799.2 Аварія (морське право)
 • 347.822.5 Авіаційна метеорологічна служба( служба погоди)
 • 347.918 Арбітраж.Третейський суд
 • 347.921 Адвокати ( громад. процес. право )
 • 347.961(477) Нотаріат, нотаріуси, нотар. контори (Україна)
 • 347.963 Прокурори. Прокуратура
 • 347.965 Адвокатура (громад.процес.право)
 • 347.998.8 Адміністративні суди (громадянське процесуал.право)
 • 347.998.85 Адміністративні суди
 • 347.998.85 (477) Адміністративні суди в Україні
 • 349.2 Трудове право
 • 349.227 Заборона необгрунтованного скорочення
 • 349.233 Матеріальна відповідальність у трудовом погодженні
 • 349.41 Земельне право
 • 349.42 Аграрне право
 • 349.42(477) Аграрне право України
 • 349.6 Правові проблеми охорони навколишнього средовища
 • 35.073.526 Надання та публікація балансу. Аудит
 • 351 Державне адмін. управління
 • 351.077.6 Управлінські рішення
 • 351.087.43 Пенсії. Допомоги
 • 351.087.431 Пенсія. Допомога при звільненні, або виході у відставку
 • 351.087.431.1 Право на пенсію
 • 351.087.431.2 Пенсійні внески
 • 351.087.431.3 Пенсійний фонд
 • 351.087.431.4 Пенсійні надбавки
 • 351.713 Адміністративна діяльність у відношенні податків і зборів
 • 351.741 Організація міліції
 • 351.743 Громадянська охорона.Народні дружини
 • 351.755.61 Паспорти. Паспортна міліція
 • 351.762;343.56 Азартні ігри (адміністративне управління), (кримінальне прав
 • 351.811 Автомобильні дороги ( адміністративний нагляд)
 • 351.814 Авіаційний зв`язок (адміністративне управління)
 • 351.814 Авіація, управління
 • 351.814 Авіатраси (адміністративне управління)
 • 351.822 Адміністративний нагляд за грошовою обіговістю
 • 351.823 Адміністративний нагляд за добуванням сировини
 • 351.824 Адміністративний нагляд за промисловістю та торгівлею
 • 351.825 Адміністративний нагляд за кредитними установами
 • 351.83 Адміністративне регулювання праці і труд.відносини
 • 351.84 Адміністративний нагляд за соціальним забезпеченням
 • 351.853 Нагляд за пам`ятниками. Збереження природних ландшафтів
 • 351.9 Адміністративна юрисдикція (адміністр.управління)
 • 351.9 Нагляд і контроль за держ. управлінням. Скарги
 • 352.07 Адміністративні установи органів управління
 • 353.2 Автономні республіки, області, краї, департаменти,провінції
 • 355.081 Головне командування армії
 • 355.232 Академії (військова справа)
 • 355.469 Авіаційна стратегія (військова справа)
 • 355.75 Адміністративно-господарські установи (військова справа)
 • 356.3 , 355.6 , 359.5 Адміністративно-господарська служба (військова справа)
 • 357.3 Автоколони (військова справа)
 • 359.3 Авіаційні частини військово-морских сил (військова справа)
 • 364.12 Автоматизація виробництва (соціальне забезпечення)
 • 364.2 Основні потреби людини
 • 364.2-262.2 Прожитковий мінімум
 • 364.3 Соціальна допомога. Соц.страхування
 • 364.3-642-264 Індексація виплат. Виплати, основ. на вартості життя
 • 364.3-646.2-3 Організації соціального забезпечення
 • 364.3.-646.2 Пенсії
 • 364.32-642 Соціальні грошові виплати
 • 364.32-642:331.215 Лікарняні, декретні
 • 364.32-642:331.215"313" Декретні
 • 364.6 Соціальне забезпечення. Соціальні проблеми
 • 364.662 Бідність
 • 365 Потреба у житлі та її задоволення
  368 Страхування
 • 368.07 Адміністративні страхові органи
 • 368.08 Адміністративний персонал страхових установ
 • 368.1.021.3 Договір страхування
 • 368.2.025.79 Абандон ( страхування)
 • 368.212/.214 Автомобильный транспорт, перевозки ( страхование)
 • 368.8 Страхування окремих майнових цінностей
 • 368.914 Пенсійне страхування
 • 368.914:061.2 Пенсійне страхування недержавними організаціями
 • 37 Освіта
 • 37(1-87) Освіта за кордоном
 • 37.013 Педагогіка
 • 37.014.15 Законодавсто в області освіти
 • 37.014.543 Фінансування освіти
 • 37.015.3 Психологія освіти
 • 37.015.6 Економіка системи освіти
 • 37.017.4-053.81 Правова культура молоді
 • 37.017.4-053.81 Політична культура молоді. Формування
 • 37.017.4-053.81 : 343.85 Профілактика правопорушень серед молоді
 • 37.018.1 Сімейне виховання та освіта
 • 37.034 Моральне виховання
 • 37.07 Адміністративні проблеми навчальних закладів
 • 371 Організація виховання та освіти
 • 371.058 Організація виховання та освіти. Приватна школа
 • 371.11 Адміністрація учбового закладу (освіта)
 • 371.33 Аудіовізуальні методи навчання ( освіта )
 • 373 Дошкільне виховання і освіта. Загальноосвітня школа
  378 Вища освіта
 • 378(438) Вища освіта в Польщі
 • 378.014.15 Законодавсто в області вищої осіти
 • 378.017.4-057.785 Правова обізнанність студентів
 • 378.017.4-057.785 Правова культура студента
 • 378.02 Методика викладання у вищій школі
 • 378.022 , 37.022 Кредитно-модульна система
 • 378.1 Організація вищої освіти
 • 378.2 Академічні ступені (освіта)
 • 378.4 Університети
 • 379.858 Авіатуризм
 • 392.5 Агамія (етнографія)
 • 398.33 Адвент ( різдвяний піст )
 • 477) Історія української та зарубіжної культури
 • 5(092) Природознавство, біографії
 • 502 Природа. Охорона навколишнього середовища
 • 502 /. 504 Природа. Охорона природних ресурсів
 • 502 /504 Охорона навколишнього середовища. Загрози навколишнього сере
 • 502.1 Охорона навколишнього середовища
 • 502.172 ,502.4 Заповідники
 • 502.174 Відновлення, збереження, економія ресурсів
 • 502.175 Контроль якості средовища. Контроль забруднень
 • 502.2 Середовище у цілому
 • 502.211 Живий світ. Біосфера
 • 502/.504 Екологія
 • 502/504 Природа.Охорона природних ресурсів.Загрози навколишньому сер
 • 502:658.012.32 Екологічний менеджмент
 • 504 Загрози навколишньому середовищу. Екологія
 • 504(084.42) Загрози навколишньому середовищу, атлас
 • 504.5:628.4.047 Забруднення радіоактивне
 • 504.5:628.4.047 Безпека радіоактивна
 • 504:343.3 Безпека екологічна
 • 51 Математика
 • 51(075.8) Математика. Підручник для вищ.шк.
 • 519.237.8 Кластер-аналіз. Класифікація
 • 519.248 Прикладна статистика
 • 519.6 Програмування математичне
 • 519.72 Теорія інформації. Математичні питання
 • 519.816 Теорія прийняття рішень
 • 519.85 Математичне програмування
 • 519.86 Теорія економіко - математичних моделей
 • 519.87 Математичне моделювання
 • 519.876.2 Моделювання процесів управління
 • 53 Фізика
 • 530.145 Квантова механіка
 • 531 Теоретична механіка
 • 539.376 Деформація при постійному навантаженні
 • 544.431.8 Періодичні реакції. Повний безлад
 • 551.58 Кліматологія
 • 553.04 Мінеральні ресурси та запаси
 • 575 Генна інженерія
 • 577.355 Біофізика фотосинтезу
 • 578.828СПИД Вірус СНІД
 • 579.22 Мікробіологія
 • 579.64 Сільськогосподарська мікробіологія
 • 58.006 (477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 58.006.(477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 592/599 Світ тварин.Фауна
 • 611 Анатомія людини
 • 614.2(73) Організація охорони здоров`я в США
 • 614.3 Якість харчових продуктів
 • 615 Фармакологія
 • 616-084 Медицина. Профілактика
 • 616.89-008.441.3 Наркотична залежність
 • 616.89-008.441.44 Самогубство
 • 616.98 Специфічні інфекції
 • 62 - 83 Електропривід
 • 62-82 Гідропривід
 • 62.002.2 Технологія виробництва
 • 620.22 Матеріалознавство
 • 620.9 Загальна енергетика
 • 620.9(477) Загальна енергетика. Енергетика України
 • 620.91 Ресурс енергетики. Альтернативні види
 • 620.91 Альтернативні види енергії
 • 621 Машинобудування
 • 621 438 -714 Газові турбіни, охлодження
 • 621. 426 Дизелі
 • 621.002 Технологія машинобудування
 • 621.039 Атомна енергетика. Атомна промисловість
 • 621.039.586 Аварії ядерних реакторів
 • 621.3 Електротехніка
 • 621.3.01 Теоретичні основи електротехніки
 • 621.31 Електричні апарати
 • 621.31.019.3 Надійність електросистем
 • 621.311.004.12 Енергозбереження
 • 621.311.1 Енергосистеми
 • 621.311.2 Електростанції
 • 621.313.333 Асинхронні електодвигуни
 • 621.314 Перетворення електричної енергії
 • 621.317 Електровимірювальна техніка
 • 621.317.3 Вимірювання електричних величин
 • 621.38 Електроніка
 • 621.382.049.77 Мікроелектроніка
 • 621.391.63 Передача сигналу світловими променями
 • 621.395.721.5 Мобільний зв`язок
 • 621.396 Радіозв`язок
 • 621.396.6 Радіоелектронна апаратура. Схеми
 • 621.396.62 Радіоприймач
 • 621.397.132 Магнітофони
 • 621.397.446 Телевізори
 • 621.397.6 Телевізійна апаратура
 • 621.43 Автомобільні двигуни
 • 621.431.73 Двигуни внутрішнього згоряння для безрейкового транспорту
 • 621.436.21.031.3 Дизелі з пневматичним розпиленням (компресорні)
 • 621.438 - 714 Газові турбіни, системи охолодження
 • 621.438-135 Газові турбомашини
 • 621.6.033:656.07 Нафтотранспортна система
 • 621.7 Обробка тисненням. Пластичне формоутворення
 • 621.74 Ливарне виробництво
 • 621.753 Допуски та посадки
 • 621.81 Деталі машин
 • 621.86 Підйомно-транспортне обладнання у цілому
 • 621.86/.87 Підйомно-транспортні машини
 • 621.865.8 Роботи
 • 621.873.3 : 629.3 Автокрани
 • 621.983 Глибинна витяжка. Холодна штамповка
 • 622.2 Гірничі роботи при розробці корисних копалин
 • 622.276/279 Нафто-газодобувна промисловість
 • 622.323 Добування нафти
 • 622.324 Добування газу
 • 623.4 Зброя
 • 624.046.012.45 Залізобетонні конструкції, стійкість, несуча здатність
 • 625.08 Дорожно-будівні машини
 • 627 Водне господарство
 • 628.1 Водопостачання
 • 628.1(075.8) Водопостачання
 • 628.3 Стічні води. Очистка стічних вод
 • 629. 113 Автомобілебудування
 • 629.083 Склад, огляд, техн. обслуговування автомоб.
 • 629.113 Автомобілебудування. Автомобілі
 • 629.113(03) Автомобілебудування - довідники
 • 629.113(477) Автомобільний транспорт в Україні
 • 629.113.02.001.4 Випробовування автомобілів
 • 629.114.4 Грузові автомобілі
 • 629.114.6 Легкові автомобілі
 • 629.114.6.004.6 Легкові автомобілі. Ремонт
 • 629.4 Залізничний транспорт
 • 629.73 Авіація
 • 629.762.5 Ракети небалістичні
 • 629.78 Космічна техніка
 • 63 Сільське господарство
  630 Лісне господарство. Лісівництво
 • 630*2 Лісівництво
 • 630*9 Ліси та лісне гос-во з державної точки зору
 • 631.1 Сільськогосподарське виробництво.Організація та управління
 • 631.1(477) Організація та управління сільськогосподарським виробництвом
 • 631.115.1 Сільськогосподарське приватне підприємство
 • 631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.3.001.4 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.374 Сільськогосподарський транспорт
 • 631.4(092) Грунтознавство. Землезнавство. Біография
 • 631.46 Бактеріологія і біологія грунтів
 • 636 Тваринництво
 • 637.1 Молочна промисловість
 • 64.012 Домогосподарство
 • 640.41 Готель
 • 65 Управління підприємством
 • 65.011.4 Ресурси (резерви) виробництва
 • 65.011.46 Аутсорсинг (управл.ефективністю)
 • 65.012 Управління підприємством. Методи
 • 65.012.2 Планування діяльності
 • 65.012.32 Менеджмент організації
 • 65.012.8 Безпека економічна підприємства
 • 65.012.8 Економічна безпека під-ва
 • 656 Транспорт
 • 656.07 Управління транспортом
 • 656.07 Транспортна система
 • 656.071.32 Бухгалтерія транспортного підприємства
 • 656.13 Автомобільний транспорт
 • 656.13.07 Організація та експлуатація автомобільного транспорту
 • 657 Бухгалтерський облік
  657 Бухгалтерія
 • 657.1 Бухгалтерія
 • 657.15 Фінансовий облік
 • 657.15(047.2/3) Бухгалтерська фінансова звітність
 • 657.2 Бухгалтерскі проводки
 • 657.222 Ведення бухгалтерських операцій
 • 657.372.3 Списання. Амортизація
 • 657.421.3 Бухгалтерський облік ліцензій
 • 657.474.51 Визначення фактичної собівартості. Калькулювання
 • 657.6 Аудит
 • 657.6 Аудит, ревізія
 • 658.011.46 Потенціал підприємства
 • 658.011.47 ФСА
 • 658.012.011.56 Автоматизація
 • 658.012.12 Аналіз господарської діяльності підприємства
 • 658.012.122 Економічна діагностика під-ва
 • 658.012.122 Діагностика економічна
 • 658.012.122 Економічний аналіз
 • 658.012.122:330.4 Діагностична матриця
 • 658.012.32 Менеджмент
 • 658.012.32 : 331.103 Автоматизоване роб.місце менеджера
 • 658.012.324 Корпоративна форма управління підприємством
 • 658.012.61 Корпоративна культура
 • 658.012.7 Контролінг
 • 658.016"313" Стійкість стратегічна підприємства
 • 658.016.7 Санація
 • 658.14/.17 Фінанси підприємств
 • 658.14/.17.012.12 Фінансовий аналіз
 • 658.14/17 Фінансова стійкість підприємства
 • 658.310.8 Штатний розклад
 • 658.345 БЖД
 • 658.345 Охорона праці
 • 658.512.011.56 САПР (система автоматиз.проектування)
 • 658.52 Виробничо-промислова структура
 • 658.527.011.56 - 192 (075.8) Потокове виробництво
 • 658.562 Виробничий контроль.Техн.контроль
 • 658.589 Модернізація
 • 658.589 Реконструкція
 • 658.589 Інноваційна діяльність
 • 658.7 Логістика
 • 658.8 Збут. Продаж. Реалізація продукції
 • 658`313` Стратегія підприємства
 • 659.1, 659.1: Реклама, реклама продукції
 • 659.4 Паблік Рилейшнз
 • 66 Хімічна промисловість
 • 663/664 Харчова промисловість
 • 669 Металургія
 • 67/68 Легка промисловість
 • 678.06.001.2 (03) Вироби із високомолекулярних матеріалів, проектування
 • 681.3.06 Програмування
 • 681.327.22 Відеомонітори
 • 681.5 Теорія автоматичного управління
 • 681.511.42 Системи автомат. управління імпульсні (дискретні)
 • 681.518 Інформаційні системи
 • 681.518 Інформаційні системи в автоматизованому управлінні
 • 681.518.3 Вимірювальні інформац.системи (для управління)
 • 681.518.5.015 Системи автомат.контроля і техн.діагностики. Ідентифікація
 • 687 Швейна промисловість
  69 Будівництво
 • 69.003 Економіка будівництва
 • 697.3 Центральне опалення
 • 7 Культура
 • 7.036.2 Імпресіонізм
 • 712.23 Заповідники, нац.парки та інші природні території, що охоро
 • 725.4 Будівлі пром. підприємств, проектування
 • 744.4 Інженерна графіка
 • 75 Живопис
  78 Музика
 • 78.017 Музиканти
 • 796.525 Альпінізм
 • 811.111 Англійска мова
 • 811.111(038) = 111=161.1 Англо - російські словники
 • 811.161.2 Українська мова
 • 811.161.2"06-26 Українська сучасна літературна мова
 • 82-8 Літературна суміш. Афоризми. Сценарії
 • 82.09 Літературна критика та дослідження
 • 82.09.161.2" " Літературознавство укр.літ."століття"
 • 883 Українська література
  9 Історія
 • 9(477)1934-1941 Історія України в 1934-1941рр.
 • 908 Краєзнавство
 • 908(477.53) Краєзнавство. Полтавська область
 • 91(510) Географія Китаю
 • 930.85(100 Історія української та зарубіжної культури
 • 94(477) Історія України
 • 940(477) Історія України
 • 940`10/17` (477) Історія України Х І - XVIII ст.
 • 94`10/17` (477) Вимірювання електричних величин
 • ЄС Европейский Союз
 • Китай Китай
 • Аветисян Д.А. Основы автоматизированного проектирования электромеханических преобразователей : учеб.пособие для электромех. спец. вузов. - М. : Высш. шк. , 1988. - 271 c.
  621.314.001.63 : 004
  Автоматизация проектирования БИС : в 6 т. Т.5. Физико - топологическое моделирование структур элементов БИС : практ.пособие / Кремлев В.Я.; под ред. Г.Г.Казеннова. - М. : Высш. шк. , 1990. - 144 c.
  621.382.049.771.14.001.63 : 004
  Автоматизация проектирования БИС :[практ. пособие ] : в 6-ти т. Т.1. Принципы и методология построения САПР БИС / Г.Г.Казеннов, А.Г.Соколов; под ред.Г.Г.Казеннова. - М. : Высш.шк. , 1990. - 141 c.
  621.382.049.771.14.001.63 : 004
  Автоматизация проектирования БИС:[ практ.пособие] : в 6-ти т. Т.6. Проектирование топологии матричных БИС / Г.Г.Казеннов, Е.В.Сердобинцев; под ред. Г.Г.Казеннова. - М . : Высш.шк. , 1990. - 112 c.
  621.382.049.771.14.001.63 : 004
  Автоматизация проектирования БИС:[практ.пособие ] : в 6-и т. Т.2. Функционально - логическое проектирование БИС / П.В.Савельев, В.В.Коняхин; под ред. Г.Г.Казеннова. - М. : Высш.шк. , 1990. - 156 c.
  621.382.049.771.14.001.63 : 004
  Автоматизация проектирования БИС:[практ.пособие ] : в 6-ти т. Т.4. Топологическое проектирование нерегулярных БИС / Г.Г.Казеннов, В.М.Щемилинин; под.ред. Г.Г.Казеннова. - М. : Высш.шк. , 1990. - 110 c.
  621.382.049.771.14.001.63 : 004
  Автоматизация проектирования БИС:[практ.пособие] : в 6-ти т. Т.3. Рабочие станции и проектирование БИС / В.В.Ермак и др.; под ред. Г.Г.Казеннова. - М. : Высш.шк. , 1990. - 144 c.
  621.382.049.771.14.001.63 : 658.012.011.56
  Автоматизация схемотехнического проектирования : учеб.пособие для радиотехн. спец.вузов / В.Н.Ильин, В.Т.Фролкин, А.И.Бутко и др; под ред. В.Н.Ильина. - М. : Радио и связь , 1987. - 368 c.
  621.396.6.049.77.001.63 : 658.512.011.56
  Автоматизированное проектирование силовых электронных схем / В.Я.Жуйков, В.Е.Сучик, П.Д.Андриенко, М.А.Еременко. - К. : Тэхника , 1988. - 184 c.
  621.314.632 : 658.512.011.56
  Автоматизированное проектирование систем управления / К.Й.Острем, А.Эмеми-Наэни, Г.Ф.Франклин и др.; под ред.М.Джамшиди, Ч.Дж.Хергета; пер. с англ. В.Г.Дунаева, А.Н.Косилова. - М. : Машиностроение , 1989. - 343 c.
  658.012.011.56.001.63 : 004
  Автоматизированное проектирование электрических машин : учеб.пособие для вузов по спец. / Ю.Б.Бородулин, В.С.Мостейкис, Г.В.Попов, В.П.Шишкин; под ред. Ю.Б.Бородулина. - М. : Высш.шк. , 1989. - 279 c.
  621.313.001.63 : 658.512.011.56
  Автомобили.Основы проектирования : учеб.пособие для втузов / М.С.Высоцкий, А.Г.Выгонный, Л.Х.Гилелес, С.Г.Херсонский; под ред. М.С.Высоцкого. - Минск : Выш.шк. , 1987. - 152 c.
  629.331.001.63            629.113.001.63
  Аграрна історія України: Підручник для с./г. закладів освіти / Панченко П.П., Шмарчук В.А. - 2 . - К. : Знання , 2000. - 342 c.
  631(09)(477)
  Акимов А.С. Кому покоряетса высота. Крат. очерк истории Никопольского краностроительного завода им. В.И. Ленина / А.С. Акимов, И.Н. Скрипкин. - Днепропетровск : Промінь , 1987. - 231 c. - (История фабрик и заводов).
  940(477.63)            63.3.(2)7-24
  Анилович В. Я. Конструирование и расчет сельскохозяйственных тракторов : справ.пособие / В.Я.Анилович, Ю.Т.Водолажченко ; под ред. Б.П.Кашубы. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1976. - 455 c.
  629.366 + 631.372            629.114.2
  Анохин В.И. Применение гидротрансформаторов на скоростных гусеничных сельскохозяйственных тракторах (научные основы). - М. : Машиностроение , 1972. - 303 c.
  621.226.5 : 631.372
  Анхимюк В.Л. Проектирование систем автоматического управления электроприводами : учеб. пособие для вузов. - Минск : Выш. шк. , 1986. - 143 c.
  62-83-52.001.63
  Анхимюк В.Л., Опейко О.Ф. Проэктировние систем автоматического управления электроприводами - Мн. : Выш. шк. , 1986. - 143 c.
  62-83.001.63:378.244(075.8)
  Анцыпович И.С. Охрана природы на предприятиях мясной и молочной промышлености : учеб. пособие для сред. проф-тех. училищ. - М. : Агропромиздат , 1985. - 112 c.
  502.17 : (637.1+637.5)            20.1
  Арсеньев Ю.Н. Проектирование систем логического управления на микропроцессорных средствах : учеб. пособие для вузов по спец``Вычисл. машины, ккомплексы,системы и сети` / Ю.Н. Арсеньев, В.М. Журавлев. - М. : Высш. шк. , 1991. - 318 c.
  681.326.32.001.63 : 681.325.5 - 181.4
  Багров М.В. Землезнавство : підручник для вищ.навч.закл. / М.В. Багров В.О. Боков, І.Г. Черваньов ; за ред. П.Г. Піщенка. - К. : Либідь , 2000. - 462 c.
  631.4            26.82я73
  Баков Ю.В. Проектирование электрической части электростанций с применением ЭВМ : учеб. пособие для вузов по спец.``Электр. станции``. - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 272 c.
  621.311.2.002.5-83.001.63:681.3(075.8)            31.27
  Балабанова Л.М. Судебная патопсихологи (вопросы определения нормы и отклонений). - Донецк : Сталкер , 1998. - 429 c.
  340.63            88.4
  Белоконь Я.Е. Тракторы Т-25А, Т-40М, Т-40АМ, Т-40АНМ: устройство, работа, техническое обслуживание / Я.Е. Белоконь, С.О. Гусаков, Н.Г. Ореховская. - Чернигов : Ранок , 2004. - 135 c.
  629.366 + 631.372            629.114.2
  Бельских В.И. Справочник по техническому обслуживанию и диагностированию тракторов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Россельхозиздат , 1986. - 399 c.
  629.366 + 631.372            629.114.2 : 631.372
  Березівський П.С. Організація виробництва в аграрних формуваннях. : навч. посібник для вищ.навч. закл. / П.С.Березівський, Н.І.Михалюк; за ред. П.С.Березівського. - К. : Центр навч.літ. , 2005. - 559 c. - (Львів.держ.аграр.ун-т).
  631.1
  Бернштейн С.Б. Болгарско-русский словарь : ок. 58000 слов. - 3-е изд., стер . - М. : Рус.яз , 1986. - 768 c.
  811.163.2=161.1(038)            81.2Бл-4
  Бичківський Р.В. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація : підручник для вищ.навч.закл. / Р.В.Бичківський, П.Г.Столярчук, П.Р.Гамула; за ред. Р.В.Бичківського. - 2-ге вид., випр. і доп . - Львів : Львівська політехніка , 2004. - 559 c.
  006.1 + 006.91 + 006.063 +006.015.5
  Бобровский В.А. Электродиффузионный износ инструмента. - М. : Машиностроение , 1970. - 202 c.
  621.9.02.004.62/.63
  Боженко Л.І. Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація : навч. посібник для вищ. навч. закл. - Львів : Афіша , 2004. - 323 c.
  006.1+ 006.91+006.063+006.3] (075.8)
  Боженко Л.І. Управління якістю, основи стандартизації та сертифікації продукції : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Л.І.Боженко, О.Й.Гутта. - Львів : Афіша , 2001. - 172 c. - (Нац.ун-т ).
  006.015.5 + 006.1+ 006.063+658.62.018.12
  Бойко В.В. Николай Иванович Вавилов, 1887-1987. Страницы жизни и деятельности / В.В.Бойко, Е.Р.Виленский. - М. : Агропромиздат , 1987. - 190 c.
  631+929Вавилов
  Бойков В.П. Шины для тракторов и сельскохозяйственных машин / В.П.Бойков, В.Н.Белковский. - М. : Агропромиздат , 1988. - 240 c.
  631.372.027.5 + 629.366.027.5
  Болгарско - русский и русско - болгарский словарь по деталям машин. / сост. А.Ваховский, С.Манчева. - М. : Сов.энциклопедия , 1970. - 352 c.
  811.163.2=161.1(038) : 621.81            81.2Болг
  Бородин И.Ф. Автоматизация технологических процессов : учебник для вузов по спец.``Электрификация и автомат. с.-х.пр-ва`` / И.Ф.Бородин, Ю.А.Судник. - М. : КолосС , 2005. - 344 c.
  631.171
  Бородулин Ю.Б. Автоматизированное проектирование силовых трансформаторов / Ю.Б.Бородулин, В.А.Гусев, Г.В.Попов. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 264 c.
  621.314.222.6.001.63 : 658.512.011.56
  Брагин В. В. Проектирование высоконапряженных цилиндрических зубчатых передач / В. В. Брагин, Д. Н. Решетов. - М. : Машиностроение , 1991. - 224 c.
  621.833.001.63
  Брандман С. Э. Товары для личных подсобных хозяйств : справочник / С. Э. Брандман, В. И. Федоров. - М. : Экономика , 1989. - 208 c.
  631.115.11:631.3.071.002.6 (035.5)
  Бурдаков С.Ф. Проектирование манипуляторов промышленных роботов и роботизированных комплексов : учеб. пособие для вузов / С.Ф.Бурдаков, В.А.Дьяченко, А.Н.Тимофеев. - М. : Высш. шк. , 1986. - 264 c.
  621.865.8.001.63
  Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах : підручник для екон. спец. вищ. навч.закл. / М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієнко, Л.Г. Панченко та ін.; за ред. М.Ф. Огійчука. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : Вища освіта , 2003. - 799 c.
  657.1 : 631.1            65.052
  Бухгалтерський облік у сільському господарстві : навч.посібник для вищ.навч.закл. / М.Я. Дем`яненко, В.В.Зіновчук, О.М.Петрук та ін.; за ред.: Ф.Ф. Бутинця, М.М. Коцупатрого. - Житомир : Рута , 2003. - 511 c.
  657 : 631.1            65.052
  Бухгалтерський облік у сільському господарстві : підручник для вищ.навч.закл. / П.Я. Хомин та ін.; за ред.: Ю.Я. Литвина. - К. : Вища шк. , 1993. - 607 c.
  657 : 631.1            65.052.232
  В.В.Докучаев і Полтавщина : факти, документи, бібліографія / уклад. В.М.Самородов, С.Л.Кигим ; наук.ред. К.М.Ситник. - Полтава : Верстка , 2007. - 171 c.
  908(477.53) : 631.4(092) :929Докучаев
  Вайсберг Л.А. Проектирование и расчет вибрационных грохотов. - М. : Недра , 1986. - 145 c.
  622.74.001.63.001.24
  Верещак Ф. П. Проектирование авторемонтных предприятий : справочника инженера-механика / Ф.П.Верещак, Л.А.Абелевич. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1973. - 328 c.
  629.3.082.5.001.63            629.113.004.67 : 658.2.001
  Вермишев Ю. Х. Методы автоматического поиска решений при проектировании сложных технических систем. - М. : Радио и связь , 1982. - 152 c.
  681.51.001.63:519.816
  Виноградов А.М. Введение в геометрию нелинейных дифференциальных уравнений / А.М. Виноградов, И.С. Красильщик, В.В. Лычагин. - К. : Наука , 1986. - 335 c.
  514.763.8
  Випробування і сертифікація техніки АПК : навч. посіб / К.І. Шмат, Є.І. Бондарев,О.В. Мігальов та ін. - Херсон : ОЛДІ- плюс , 2009. - 266 c.
  631.3.001.4
  Вовкотруб М.П. Мінеральні добрива : посібник для вчителів / М.П.Вовкотруб, В.М.Макаренко. - К. : Рад.шк. , 1982. - 128 c.
  631.82            54
  Водолазов Н.К. Курсовое и дипломное проектирование по механизации сельского хозяйства : учебник для техникумов. - М. : Агропромиздат , 1991. - 335 c. - (Учеб. и учеб.пособия для учащихся техникумов).
  631.171 : 378.147.85            40.7
  Водяник И.И. Как обнаружить и устранить неисправности трактора : справочник. - М. : Нива России , 1992. - 298 c.
  631.372 : 629.366.004.67(035.5)            631.372:629.114.2.004.67( 035.
  Войнаренко М.П. Корпоративні цінні папери : обліково - фінансовий аспект : монографія / М.П.Войнаренко, С.З.Мошенський, Н.А.Пономарьова. - Житомир : ЖДТУ , 2006. - 259 c. - (Житомір. держ.техн.ун-т).
  336.763 : 657.422.4
  Войтович В.А. Краски для дома. - М. : Химия , 1986. - 143 c.
  667.63
  Войтюк Д.Г. Сільськогосподарські машини : підручник для вищ.навч.закл. / Д.Г.Войтюк, Г.Р.Гаврилюк. - 2-ге вид . - К. : Каравела , 2008. - 551 c.
  631.3.08
  Воробьев Н.И Проектирование электронных устройств : учеб.пособие для вузов. - М. : Высш.шк. , 1982. - 222 c.
  621.38.001.63(075.8)
  Воронин П.Л. Дипломное проектирование по специальности ``Химическое, компрессорное и холодильное машиностроение`` : учеб.пособие для техникумов / П.Л.Воронин, Н.В. Скачидуб, В.И.Чалый. - М. : Машиностроение , 1986. - 174 c.
  66.02.001.63 + 621.5.001.63
  Воскресенский В.А. Расчёт и проектирование опор жидкостного трения : справочник / В.А.Воскресенский, В.И.Дьяков, А.З.Зиле. - М. : Машиностроение , 1983. - 231 c. - (Б-ка конструктора. БК).
  621.822.001.63 : 621.892
  Воскресенский В.А. Расчёт и проектирование опор скольжения. Жидкостная смазка / В.А.Воскресенский, В.И.Дьяков. - М. : Машиностроение , 1980. - 223 c. - (Б-ка конструктора).
  (621.892.+621.822.5 )001.63
  Всеукраїнське товариство політичних в`язнів і репресованих : історія створення та діяльність / упоряд. Є.Пронюк. - К. : Укр. Центр духовної культури , 2007. - 679 c.
  316.4.063.7(477)
  Высокочастотные транзисторные преобразователи / Э.М.Ромаш, Ю.И.Драбович, Н.Н.Юрченко, П.Н Шевченко. - М. : Радио и связь , 1988. - 287 c.
  621.314.632.029.64
  Газобаллоные автомобили. / Е.Г.Григорьев, Б.Д.Колубаев, В.И.Ерохов, А.А.Зубарев. - М. : Машиностроение , 1989. - 212 c.
  629.331.063.2:621.438            629.113.43
  Гамрат-Курек Л.И. Экономическое обоснование дипломных проектов : учеб.пособие для вузов. - 4-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1984. - 159 c.
  621.002.001.63.003 : 378.147.88
  Ганьшин В.Н. Таблицы для розбивки круговых и переходных кривых / В.Н.Ганьшин, Л.С.Хренов. - 5-е изд.,перераб. и доп . - М. : Недра , 1985. - 430 c.
  528.2.063
  Гаршина О. К. Цінні папери : навч посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 125 c.
  336.763
  Гельман Б.М. Сельскохозяйственные тракторы и автомобили : в 2 т. Т.2. Шасси и оборудование : учебник для сред. ПТУ / Б.М.Гельман, М.В.Москвин. - М. : Агропромиздат , 1987. - 335 c.
  631.372 + 629.366
  Гельман Б.М. Сельскохозяйственные тракторы и автомобили : в 2 т. Т.1. Двигатели : учебник для сред ПТУ / Б.М.Гельман, М.В.Москвин. - М. : Агропромиздат , 1987. - 287 c.
  631.372 + 629.366
  Глухова М.И. Рынок ценных бумаг : конспект лекций / М.И.Глухова, А.В.Приходько, М.В.Снежинская. - Ростов н/Д : Феникес , 2004. - 299 c.
  336.763            65.262.2
  Гоберман Л.А. Основы теории, расчета и проектирования строительных и дорожных машин : учебник для техникумов. - М. : Машиностроение , 1988. - 463 c.
  69.002.5.001.63 + 625.7.08.001.63
  Головчук А.Ф. Експлуатація та ремонт сільськогосподарської техніки : в 3 т. Т.1. Трактори : підручник для проф.- техн.закладів / А.В.Головчук,В.Ф.Орлов,О.П.Строков; за ред.А.Ф.Головчука. - К. : Грамота , 2003. - 335 c.
  631.372
  Голод 1921-1923 років в Україні : зб. документів і матеріалів / відпов. ред. С.В.Кульчинський. - К. : Наук.думка , 1993. - 238 c.
  940.5``1921/1923`` ``3635``(477)            63.3/4Укр/61
  Голод 1932-1933 років у Валківському та Коломацькому районах Харківщини (документи, спогади, списки померлих) / упоряд.Т.Поліщук. - К.;Х.;Нью-Йорк;Філадельфія : М.П. Коць , 1997. - 366 c.
  940.5(477)``1932/1933`` ``3635``            63.3(4Укр)61
  Голод-геноцид 1933 року в Україні.Іст.-політолог. аналіз соціально-демографічних та морально-психологічних наслідків. Міжнародна наук.- теор. конференція, Київ, 28.11.1998 р. : матеріали. - К.; Нью-Йорк : Вид-во М.П.Коць , 2000. - 534 c.
  940.5(477)``1933`` ``3635``            63.3/4Укр/61
  Голодомор 1932-1933 років в Україні : документи і матеріали / упоряд. Р.Пиріг - К. : Києво-Могилянська академія , 2007. - 1126 c.
  940.5``1932/1933`` ``3635``(477)
  Горбатов В.А САПР систем логического управления. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 231 c.
  658.512.011.56.001.63
  ГордІєнко К.Д. Аграрний маркетинг: нормативно - правове регулювання : зразки документів. - К. : КНТ , 2007. - 365 c.
  346 : 63 : 339.138
  Горохов В.А. Проектирование и расчет приспособлений : учеб. пособие для машиностр. спец. вузов. - Мн. : Выш.шк. , 1986. - 238 c.
  621.9.06-229.001.63
  Гороховский К.Ф. Машины и оборудование лесосечных и лесоскладских работ : учеб. пособие для вузов / К.Ф. Гороховский, Н.В. Ливщиц. - М. : Экология , 1991. - 528 c.
  634.0.037 + 634.0.82
  Готовцев А. А. Проектирование цепных передач : справочник / А.А.Готовцев, И.П.Котенок. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1982. - 336 c. - (Б-ка конструктора. БК.).
  621.855.001.63
  Грибачевський Б.Є. Листи з Соловків [українських письменників та діячів культури, репресованих у 30-ті роки]. - К. : Молодь , 1992. - 84 c.
  940(477) +316.4.063.7(477)            63.3(2Ук)71
  Губський Б.В. Аграрний ринок. - К. : Нора-прінт , 1998. - 183 c.
  338.439.65 : 631.155.2
  Гуляев А.И. Технология точечной и рельефной сварки сталей (в массовом производстве). - М. : Машиностроение , 1978. - 246 c.
  621.791.763
  Гуревич А.М. Тракторы и автомобили : учеб. для с.-х. техникумов / А.М.Гуревич, Е.М.Сорокин. - 4-е изд.,пререраб. и доп . - М. : Колос , 1978. - 479 c.
  629.366 +631.372            631.372+ 629.114.4
  Данилан А.А. Бухгалтерский учёт на сельскохозяйственных предприятих : учебник для вузов. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Агропромиздат , 1990. - 287 c.
  657 : 631            65.052.5
  Данильченко М.Г. Сільськогосподарські машини : підручник. - Тернопіль : Астон , 2002. - 272 c.
  631.3
  Диго С. М. Проектирование баз данных : учебник для вузов. - М. : Финансы и статистика , 1988. - 216 c.
  004.6.001.63            681.3.016.001.63
  Диго С. М. Проектирование и использование баз данных : учебник для вузов. - М. : Финансы и статистика , 1995. - 208 c.
  004.6.001.63            681.3.016.001.63
  Дмитриевский А.В. Бензиновые двигатели / А.В.Дмитриевский, А.С.Тюфяков. - М. : Машиностроение , 1986. - 211 c.
  621.431.73 : 631.2
  Дмитриченко Н.Б. Антикоррозионные смазочные материалы : справочник / Н.Б.Дмитриченко, П.С.Маковецкий. - 2-е изд. , перераб. и доп . - Киев : Урожай , 1991. - 171 c.
  631.3-72 + 621.892
  Дмитриченко Н.Ф. Антикоррозионные смазочные материалы : справочник - 2-е изд., перераб.и доп. . - К. : ’’Урожай’’ , 1991. - 176 c.
  631.3-72
  Дунаев П.Ф. Детали машин.Курсовое проектирование : учеб.пособие для машиностроит.спец.техникумов / П.Ф.Дунаев, О.П.Леликов. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 1990. - 398 c.
  621.81.001.63 (075.32)
  Дунаев П.Ф. Детали машин.Курсовое проектирование : учеб.пособие для машиносроит.спец.техникумов / П.Ф.Дунаев, О.П.Леликов. - М. : Высш.шк. , 1984. - 336 c.
  621.81.001.63
  Душков Б.А. Инженерно - психологические основы конструкторской деятельности : учеб.пособие для вузов / Б.А.Душков, Б.А.Смирнов, В.А.Терехов. - М. : Высш.шк. , 1990. - 270 c.
  159.9 : 62 :007.51.001.63            88.4я73
  Евзеров И.Х. Тиристорные электроприводы серии КТ ЭУ мощностью до 2000кВт / И.Х.Евзеров,В.М.Перельмутер,А.А.Ткаченко. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 94 c. - (БЭ: Б-ка электромонтера;Вып.606).
  62-83-52 : 621.314.632
  Евсеев Ю.А. Симисторы и их применение в бытовой электроаппаратуре / Ю.А.Евсеев,С.С.Крылов. - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 118 c.
  621.314.632
  Егиазарян Г.А. Магнитодиоды, магнитотранзисторы и их применение / Г.А.Егиазарян,В.И.Стафеев. - М. : Радио и связь , 1987. - 89 c. - (Массовая б-ка инженера ``Электроника``).
  621.382 : 537.633 + 621.317.72.087.92
  Егоров М.Е. Основы проектирования машиностроительных заводов : учебник для машиностр.вузов и фак. - 6-е изд.,перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 1969. - 480 c.
  621.006.3.001.63
  Егоров М.Е. Основы проектирования машиностроительных заводов : учебник для машиностр.вузов. - 5-е изд., перераб . - М. : Машгиз , 1959. - 480 c.
  621.006.3.001.63            658.52
  Егорушкин В.Е. Тракторы : учебник для техникумов. - М. : Агропромиздат , 1986. - 320 c.
  629.366 + 631.372            629.114.2
  Екологічні аспекти термічного знешкодження непридатних отрутохімікатів : монографія / під ред. В.Г.Петрука - Вінниця : УНІВЕРСУМ - Вінниця , 2006. - 254 c.
  502.3:632.982
  Емельянов А.И. Проектирование систем автоматизации технологических процессов : справ.пособие по содержанию и оформлению проектов / А.И.Емельянов,О.В.Капник. - 3-е изд.переаб.и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 399 c.
  658.52.011.56.001.63            658.012.011.56.001.63
  Ефимов В.И. Автоматизированное проектирование систем электроснабжения транспортных машин / В.И. Ефимов, О.И. Милютин, Ю.Н. Киреев. - Л. : Политехника , 1991. - 252 c.
  629.3.064.5.001.63 : 658.512.011.56            629.11.066.001.63 : 658.512.01
  Жуков А.П. Основы металловедения и теории коррозии / А.П.Жуков, А.И.Малахов. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 1991. - 166 c.
  669.017 + 620.163
  Жуков Е.Ф. Ценные бумаги и фондовые рынки : учеб.пособие для экон.спец.вузов. - М. : Банки и биржи: ЮНИТИ , 1995. - 223 c.
  336.763 + 336.761            65.262.2
  Завьялов К.И. Конструктивные и эксплуатационные особенности промышленных тракторов. - М. : Машиностроение , 1975. - 174 c.
  627.366.004 + 631.372.004            629.114.2.004
  Задачі оптимізації: : посібник для факульт.занять, 10-11 кл. / Л.М.Вивальник, О.І.Соколенко, Ю.В.Костарчук та ін. - К. : Рад.шк. , 1991. - 175 c.
  519.863
  Зарубин И.Н. Экономия бензина при эксплуатации автомобиля / И.Н.Зарубин, Б.Ф.Конев. - 2-е изд . - М. : Науч.-техн.изд-во автотран.лит. , 1955. - 120 c. - (Б-ка шофера).
  629.33.063.6.004.18            629.113
  Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії : підручник для вищ.навч.закл. / В.П. Гудзь, А.П. Лісовал, В.О. Андрієнко, М.Ф. Рибак; за ред. В.П. Гудзя. - 2-ге вид. перероб. та доп . - К. : Центр учбов.літ. , 2007. - 405 c.
  631.4
  Землеустроительное проектирование / под ред. В.Д.Кирюхина - М. : ’’Колос’’ , 1976. - 518 c.
  631
  Зиглер К. Методы проектирования программных систем / пер. с англ. М.В.Сергиевского и др.; под ред.:Я.А. Хетагурова. - М. . : Мир , 1985.
  004.45.001.63            681.3.06
  Зубарев А.А. Газобалонные автомобили : учеб. пособие для подгот.водителей трансп. средств категории / А.А.Зубарев, И.П.Плеханов. - М. : ДОСААФ , 1984. - 86 c.
  629.331.063.2 : 621.433            629.113.45
  Иванов Г.М. Несимметричные режимы работы тиристорных преобразователей в электроприводах переменного тока / Г.М.Иванов, В.Ф.Егоркин. - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 199 c.
  62-83 : 621.314.632
  Иванов М.Н. Волновые зубчатые передачи : учеб.пособие для вузов. - М. : Высш.шк. , 1981. - 184 c.
  621.833-182.634
  Ивасенко А.Г. Рынок ценных бумаг. Инструменты и механизмы функционирования : учеб.пособие для вузов / А.Г.Ивасенко, Я.И.Никонова, В.А.Павленко. - 2-е изд., перераб . - М. : КНОРУС , 2005. - 272 c.
  336.763
  Инженерное обеспечение гибкого производства изделий радиоэлектроники / С.Д.Кретов, В.М.Литвинов, Я.И.Львович и др. - М. : Радио и связь , 1989. - 208 c.
  621.396.6.001.63 : 658.52.011.56.012.3
  Иофинов С.А. Контроль работоспособности трактора / С.А.Иофинов, Н.Н.Гевейлер. - Л. : Машиностроение , 1985. - 236 c.
  631.372 + 629.366
  Итинская Н. И., Кузнецов Н. А. Спарвочник по топливу, маслам и техническим жидкостям / Н. А. Кузнецов - М. : : Колос , 1982. - 208 с.:ил c.
  631.3-6
  Іванюта П.В. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік у виробничих підрозділах сільськогосподарських господарюючих суб`єктів : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч.літ , 2006. - 362 c.
  657.4 : 631.162
  Інформатизація аерокосмічного землезнавства : монографія / за ред. С.О.Довгого, В.І.Лялька. - К. : Наук.думка , 2001. - 606 c.
  528.7.063.9
  Калниболтский К.М. Автоматизированное проектирование электронных схем / Ю.М. Калниболтский, К.С. Сундучков, А.И. Солодовник. - К. : Техніка , 1987. - 301 c.
  621.38.061.001.63 : 658.012.011.56
  Калоев А.В. Основы проектирования систем автоматического вождения самоходных машин. - М. : Машиностроение , 1978. - 152 c.
  631.372.076 : 629.366            631.372.076:629.114.014-52
  Калошин А.И. Техника безопасности при работе на тракторах, комбайнах и автомобилях : учеб. пособ. для сельск. ПТУ / А.И.Калошин, М.П.Новиков. - 2-е изд., испр. и доп . - М. : Высш. шк. , 1976. - 136 c. - (Профтехобразование. Тракторы и автомобили в с.-х.).
  631.3 : 658.345            63.04
  Кальбус Г.Л. Гидропривод и навесные устройства тракторов: в вопросах и ответах. - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Урожай , 1990. - 215 c.
  629.366-82 + 631.372-82
  Каратуев А.Г. Ценные бумаги: виды и разновидности. : учеб. пособ. - М. : Рус. Деловая Лит. , 1998. - 246 c.
  336.763            65.262.2
  Каратуев А.Г. Ценные бумаги: виды и разновидности. : учеб. пособ. - М. : Рус. Деловая Лит. , 1997. - 246 c.
  336.763            65.262.2
  Карелин В.С. Проектирование рычажных и зубчато - рычажных механизмов : справочник. - М. : Машиностроение , 1986. - 181 c. - (Биб-ка конструктора).
  621.828.3.001.63 : 621.833.001.63
  Кейслер С. Проектирование операционных систем для малых ЭВМ / пер. с англ. - М. : Мир , 1986. - 680 c.
  004.451.001.63            681.3.066.001.63
  Кириченко Л.С. Стандартизація і сертифікація товарів та послуг : підручник / Л.С.Кириченко, А.А.Самойленко. - Харків : Ранок , 2008. - 240 c.
  [006.1+006.063](075.8)
  Клейнрок Л. Вычислительные системы с очередями / пер.с англ. под ред.Б.С.Цыбакова. - М. : Мир , 1979. - 600 c.
  004.78 : 004.422.636.5            681.3
  Климова В.А. Основные микрометоды анализа органических соединений. - 2-е изд., доп . - М. : Химия , 1975. - 224 c.
  543.63.063
  Клингман Э. Проектирование специализированных микропроцессорных систем / пер.с англ.В.И.Гуревича и др. - М. : Мир , 1985. - 363 c.
  681.325.5 : 621.382.049.77.001.63
  Клусов И.А. Проектирование роторных машин и линий : учеб.пособ.для вузов. - М. : Машиностроение , 1990. - 318 c.
  621.9.06-133.001.63(075.8)
  Ковальчук М.І. Стратегічний аналіз у сільскому господарстві : навч.посіб. - К. : КНЕУ , 1997. - 224 c.
  631.11 : 658.012.122``313``
  Кожарский Г.В. Методы автоматизированного проектирования источников вторичного электропитания / Г.В. Кожарский, В.И. Орехов. - М. : Радио и связь , 1985. - 184 c.
  621.396.6.001.63:004
  Кожевникова Г.П. Структуры данных и проектирование эффективной вычислительной среды. - Львов : Вища шк. , 1986. - 175 c.
  004.422.63            681.3.06
  Кожушко Л.Ф. Технологія виготовлення об`ємних дренажних фільтрів / Л.Ф.Кожушко,Л.С.Серілко - Рівне : РДТУ , 2001. - 156 c.
  631.662            22.21я73
  Козлов В.А. Справочник по проектированию электроснабжения городов / В.А. Колов, Н.И. Билик, Д.Л. Файбисович. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1986. - 255 c.
  621.316.1.001.63
  Колесник В.А. Судова психіатрія : курс лекцій. - К. : Юрінком Інтер , 2000. - 127 c.
  340.63 : 159.9            88.4
  Колосов В.Г. Проектирование узлов и систем автоматики и вычислительной техники : учеб.пособие для вузов / В.Г.Колосов,В.Ф.Мелехин. - Л : Энергоатомиздат , 1983. - 255 c.
  681.51.001.63 + 004.231.2            681.51.001.63+681.322.001.63
  Колчин Н.Н. Комплексы машин и оборудования для послеуборочной обработки картофеля и овощей. - М : Машиностроение , 1982. - 268 c. - (Промышленность селу.).
  631.36
  Комплектные тиристорные электроприводы : справочник / И.Х.Евзеров, А.С.Горобец, Б.И.Мошкович и др.; под ред. В.М.Перельмутера. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 318 c.
  62-83-52 : 621.314.632
  Кон И.С. Дружба : этико - психологический очерк. - 3-е изд . - М : Политиздат , 1989. - 348 c. - (Личность,мораль,воспитание :серия худож.-публицис).
  177.63            87.7
  Кон И.С. Дружба :этико - психологический очерк. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Политиздат , 1987. - 350 c. - (Личность.Мораль.Воспитание).
  177.63            87.717
  Коновалов В.Ф. Динамическая устойчивость тракторов. - М. : Машиностроение , 1981. - 144 c.
  631.372 + 629.366.017.3
  Конструирование и технология производства сельскохозяйственных машин : респуб. межведом. науч.-техн. сб. Вып.21. - К. : Техника , 1991. - 110 c.
  631.3.001.2
  Кореньков Д.А. Удобрения, их свойства и способы использования / Д.А. Кореньков, И.И. Синягин, А.В. Петербургский; ред. Д.А. Кореньков - М. : Колос , 1982. - 415 c.
  631
  Коробейников А.Т. Испытания сельскохозяйственных тракторов / А.Т.Коробейников, В.С.Лихачев, В.Ф.Шолохов - М. : Машиностроение , 1985. - 239 c.
  631.372.001.4 + 629.366
  Коррозия и защита химической аппаратуры Т.4. Производство серной кислоты и фосфорных удобрений : справ.руководство / под ред.: А.М.Сухотина, В.С.Зотикова. - М. : Химия , 1970. - 267 c.
  [620.193 + 620.197]: [661.25 + 631.85]
  Кравцова В.И. Космические методы исследования почв : учеб.пособие для географ.спец.вузов. - М. : Аспект Пресс , 2005. - 190 c.
  528.7 : 631.42
  Красько И.Е. Акции и работа с ними. - Х. : Райдер , 1998. - 127 c.
  336.763.2            65.262.2
  Краткий словарь почвоведа для студентов экологических специальностей / сост. З.П.Кляхина. - Кременчуг : Швыдка , 2002. - 231 c.
  631.4
  Кременчуцький край у контексті історії України: матеріали IV Регіональної наук.- практ.конференції 24 листопада 2013 року. - Кременчук : КрНУ ім.М.Остроградського , 2013. - 194 c.
  940(477.53-37Кременчук)(063)
  Кривошей М.Ф. Сто лет в рабочем строю: Краткий очерк истории бердянского Южного завода гидр. машин / М.В. Кривошей.,В.И. Михайличенко - Днепропетровск : Проминь , 1985. - 101 c.
  63.3/2Ук/ -24
  Криогенные системы. Основы проектирования аппаратов и установок : учебник для вузов / А.М.Архаров, В.П.Беляков, Е.И.Микулин и др. - М. : Машиностроение , 1987. - 534 c.
  621.59.001.63
  Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии : учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : ЮНИТИ-ДАНА , 2001. - 711 c.
  006.1 + 006.063 +006.91
  Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии : учебник для вузов. - М. : Аудит : ЮНИТИ , 1998. - 465 c.
  006.1 +006.063 + 006.91
  Крыстя А.Ф. Трактор Т-70 с : Учебное пособие для сред. сельск. проф.-техн училищ / А.Ф. Крыстя, А.П. Новиков, Ю.Г. Урасов, М.М. Харлап - М. : Высшая школа , 1979. - 150 c. - (Профтехобразование. Тракторы и автомобиил в сельск).
  631.3
  Кузнецов А.В. Практикум по топливу и смазочным материалам : учеб.пособие для вузов / А.В.Кузнецов, М.А.Кульчев. - М. : Агропромиздат , 1987. - 224 c.
  631.3-6 : 621.89
  Кузнецова Н.С. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування. / Н.С.Кузнецова, І.Р.Назарчук. - К. : Юрінком Інтер , 1998. - 526 c.
  336.763(477)            65.262.2
  Кукібний О.А Курсове проектування транспортуючих машин : учбов. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Вища шк. , 1973. - 288 c.
  621.867.001.63
  Кулон Ж.-Л. САПР в электротехнике / Ж.-Л.Кулон, Ж.-К.САбоннадьер; пер. с фр. В.А.Соколова; под ред.Э.К.Стрельбицкого. - М. : Мир , 1988. - 204 c.
  621.3.001.63 : 658.512.011.56
  Куприн М.Я. Физика в сельском хозяйстве : книга для учащихся. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Просвещение , 1985. - 144 c.
  53 : 63
  Курбатов П.А. Численный расчет электромагнитных полей / П.А.Курбатов, С.А.Аринчин. - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 168 c.
  537.63 :
  Курсовое проектирование грузоподъемных машин : учеб. пособие для вузов / С.А.Казак, В.Е.Дусье, Е.С.Кузнецов и др.; под ред. С.А.Казака - М. : Высш.шк. , 1989. - 319 c.
  621.86.001.63
  Лабораторный практикум и курсовое проектирование по теории механизмов и машин с использованием ЭВМ: Для тех. вузов / под общ. ред. А.М. Ашавского - М. : Машиностроение , 1983. - 159 c.
  621.01.001.63:681.3
  Лакокрасочные материалы. Технические требования и контроль качества : справ.пособие / сост. М.И.Карякина, Н.В.Майорова. - М. : Химия , 1985. - 272 c.
  667.63
  Ландау Л.Д. Теоретическая физика Т.1. Механика : учеб. поос. для физ. спец. ун-тов: в 10 т. / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц - 4-е изд., испр . - М. : Наука , 1988. - 215 c.
  630.1
  Лановик Б.Д. Історія України : навч. посібник / Б.Д. Лановик, М.В. Лазорович - 2-ге вид., перероб. и доп . - К. : Знання- Пресс , 2003. - 733 c.
  63.3 (4УКР)
  Лебедев Н.И. Объемный гидропривод машин лесной промышленности : : учеб.пособие для вузов. - - 2-е изд., перераб. и доп. - . - М . : : Лесная промышленность, , 1986. - 294 c.
  62-82 : 630
  Лебедев Н.И. Обьёмный гидропривод машин лесной промышленности : учеб.пособие для вузов - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : Лесная промышленность , 1986. - 294 c.
  62-82:630
  Левковець П.Р. Міжнародні перевезення і транспортне право : навч.посібник для ВНЗ / П.Р.Левковець, В.С.Марунич - 3-є вид., випр.та доп. . - К. : Арістей , 2006. - 415 c.
  656.073(100)+347.763
  Лекарственные растения Украины : справочник для сборщика и загатовителя - 3-е изд. испр. и доп. . - Киев : ’’Урожай’’ , 1978. - 320 c.
  633.88
  Лекарственные растения Украины: Справочник для сборщика и заготовителя - К. : Урожай , 1978. - 319 c.
  633.88
  Леонков А.М. Паровые и газовые турбины: Курсовое проектирование : учеб.пособие для втузов по спец."Тепловые электрические станции" - Минск : Вышэйш.шк. , 1986. - 182 c.
  621.165.001.63+621.438.001.6
  Либцис С.Е. Универсально-пропашные самоходные шасси.Теория и расчет. - М. : Машиностроение , 1976. - 216 c.
  631.316
  Літопис руський : Пер.с давньорус. Л.Е.Махновця / Відп.ред.О.В.Мишанич - К. : Дніпро , 1989. - 519 c.
  63.3(2)4
  Ловкис З.В. Гидропроводы сельскохоз.техники:Конструкция и расчёт - М. : Агропромиздат , 1990.
  631.2-82
  Логунов А.А. Лекции по теории относительности и гравитации:Современный анализ проблемы / гл.ред. физ-мат.лит. - М. : Наука , 1987. - 272 c.
  530.12:631.51
  Лышко Г.П. Топливо и смазочные материалы - М. : Агропромиздат , 1985. - 336 c.
  631.3-6+621.829+662.75
  Марков Г.В. Система восстановления и повышения физич.работоспособности в спорте высших достижений : метод.пособие / Г.В.Марков, В.И.Романов, В.Н.Гладков - М. : Советский спорт , 2006. - 51 c.
  796.015.363
  Мелешко Е.А. Наносекундная электроника в эко-периментальной физике - М. : Энергоавтомиздат , 1987. - 216 c.
  539.1.07: 621.314.632
  Мельников Д.И. Тракторы : Учеб.и учеб. пособия для учащихся техникумов - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Агропромиздат , 1990. - 367 c.
  629.114.2: 631.372
  Мережко Н.В. Сертифікація товарів і услуг : Підручник / Н.В.Мережко - Київ : Київ.нац.торг.-екон.ун-т , 2002. - 297 c.
  006.063
  Мережко Н.В. Сертифікація товарів і послуг / Н.В.Мережко - Київ : Київ.нац.торг.-економ.ун-т , 2002. - 297 c.
  006.063
  Метрология, стандартизация, сертификация : Учеб. пособие для вузов / А.Г. Сергеев, М.В. Латышев, В.В. Терегеря - М. : Логос , 2001. - 525 c.
  006.91+006.1+006.063(075.8)
  Михайлов С.М. и др. Солнечная `Массандра` , Очерк. Симферополь, `Таврия` / С.М. Михайлов, З.И. Левченко, С.Н. Суханов, 1975. - 141 c. - (История фабрик и заводов).
  663.2
  Моделювання інженерних задач : метод.посібник для самост. та наук.роботи зі спец.``Процеси, машини та обладнання АПВ`` / уклад. С.П.Пожидаев. - К. : Аграр Медіа Груп , 2011. - 223 c. - (Нац.ун-т біоресурсів і природокористування України).
  519.673 : 631.171
  Мороз О.В. Системні фактори ефективності логістичної концепції постачання на підприємствах : : монографія / / О.В.Мороз, О.В.Музика. - - Вінниця : : УНІВЕРСУМ-Вінниця, , 2007. - 164 c.
  658.7 : 637.1
  Мороз О.В., Матвійчук А.В. Оптимальне управління економічними системами в умовах невизначенності та ризику : монографія - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2003. - 178 c.
  336.763:519.865.7
  Мороз О.В., Музика О.В. Системні фактори ефективності логічної концепції постачання на підприємствах : монографія - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2007. - 164 c.
  658.7:637.1
  На переломі: друга половина 15- перша половина 16 ст. / упоряд.і передм.О.В.Русіної - К. : Україна , 1994. - 352 c. - (Історія України в прозових творах та документах).
  63.3(2Укр)44
  На рубежах мужества: Рассказывают фронтовики, 1941-1945 / сост.О.Е.Сухолотюк - К. : Политиздат Украины , 1987. - 319 c.
  63.3(2)722
  На страже Родины: Боевой путь Сов.Вооруж.Сил : альбом / В.С.Рябов, П.Д.Казаков - 2-е изд., исп.и доп. . - М. : Воениздат , 1986. - 399 c.
  63.3/2/7
  Навроцкий К.Л. Теория и проектирование гидро- и пневмоприводов : учебник для вузов по спец.`Гидравл.машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика` - М. : Машиностроение , 1991. - 382 c.
  62-82.001.63
  Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття - К. : Укр.письменник , 1994. - 413 c.
  63.3(4Укр)6
  Народы мира : ист.-этногр.справ. /Ин-т этнографии АН СССР им.Н.Н.Миклухо-Маклая / гл.ред.Ю.В.Бромлей - М. : Сов.энциклоп. , 1988. - 624 c.
  63.3(0)
  Нарочницкий А.Л. Новая история, 1640 - 1870 : учебник для ист.фак.пед.ин-тов / под ред.А.Л.Нарочницкого - 4-е изд., испр.и доп. . - М. : Просвещение , 1986. - 704 c.
  63.3/0/5
  Нефедов Н.А. Дипломное проектирование вмашиностроительных техникумах: Учеб. пособие для машиностр. техникумов - 2 . - М. : Высш. шк. , 1986. - 239 c.
  621.001.63
  Николаев Л.А и др. Системы подогрева тракторных дизелей при пуске / перед загл.авт.: Л.А.Николаев, А.П.Сташкевич, И.А.Захаров - М : Машиностроение , 1977. - 191 c.
  621.43.036:631.372
  Николаев Л.А., Тулупов В.А. Физическая химия : учебник для нехимических спец.вузов - М : Высшая школа , 1964. - 441 c.
  541.1Н 63
  ничке В.В. Надежность прицепного и навесного оборудования тракторов - Харьков : Вища школа , 1985. - 152 c.
  631.3
  Огородников В.А. и др. Энергия. Деформация. Разрушение (задачи автотехнической экспертизы) : Монография / В.А.Огородников, В.Б.Киселев, И.О.Сивак - Вінниця : УНІВЕРСУМ , 2005. - 195 c.
  343.148.63:656.08:539.7
  Окультуривание солонцовых почв / под ред. А.В.Новиковой - У. : Урожай , 1984. - 176 c.
  63
  Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія: Фаховий висновок робочої групи істориків при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА - 3-тє стереотип. вид. . - К : Наук. думка , 2005. - 71 c.
  63.3(4УКР)6
  Орлик О.В. Декабристы и европейское освободительное движение - М : "Мысль" , 1975. - 191 c.
  63.3(2)47
  Орликов М.Л. и др. Металлорежущие станки : Курсовое и дипломное проектирование : учеб. пособие для вузов / М.Л. Орликов, И.Г. Федоренко, В.Н. Шишкин - К : Вища шк. , 1987. - 152 c.
  621.9.06.001.63
  Орлов В.О. Проектування водозабірних споруд : Навч.посібник / В.О.Орлов,С.М.Назаров,В.О.Шадура - Рівне : УДУВГП , 2002. - 128 c.
  63:628.1            38.761.я7
  Орлов И.Н. Системы автоматизированного проектирования электротехнических устройств : учеб. пособие для электромех. спец. вузов / И.Н. Орлов, С.И. Маслов - М : Энергоатомиздат , 1989. - 296 c.
  621.31.001.63
  Осмыслить культ Сталина: 1 Сб. ст. / ред. сост. Х. Кобо - М. : Прогресс , 1989. - 650 c.
  63.3(2)7
  Основи стандаритизації, сертифікації та ідентифікації товарів : навч. посібник для ВНЗ / В.І. Павлов, О.В. Мишко, І.В. Опьонова, Н.В. Павліха - 2-ге вид., доп. . - К. : Кондор , 2004. - 229 c.
  006.1+006.063
  Основи стандаритизації, сертифікації та ідентифікації товарів : навч. посібник для ВНЗ / В.І. Павлов, О.В. Мишко, І.В. Опьонова, Н.В. Павліха - 2-ге вид., доп. . - К. : Кондор , 2004. - 229 c.
  006.1+006.063
  Охорона грунтів / М.К. Шикула, О.Ф. Гнатенко, Л.Р. Петренко, М.В. Капштик - К. : Знання , 2001. - 398 c.
  631.4/.5
  Охорона грунтів / М.К. Шикула, О.Ф. Гнатенко, Л.Р. Петренко, М.В. Капштик - 2 . - К. : Знання , 2004. - 398 c.
  631.4/.5
  Павлов В.Б. Полупроводниковые преобразователи в автономном электроприводе постоянного тока - К. : Наукова думка , 1987. - 284 c.
  621.314.632
  Петров Б.А. - Л. : Машиностроение , 1984. - 238 c.
  621.865.8.001.63
  Подъемно - транспортные машины : : учебник для с/х вузов / / В.В.Красников, В.Ф.Дубинин, В.Ф.Акимов и др. - - 4-е изд., перераб. и доп. - . - М. : : Агропромиздат , , 1987. - 272 c. - ((Учебники и учеб.пособия для высш.учеб.заведений).).
  631.374
  Пошивайло О.М. Етнографія українського гончарства:Лівобережна Україна - К. : Молодь , 1993. - 396 c.
  63.5(2Укр)
  Правове регулювання ринку цінних паперів та інвестиційних фондів в Європейському Союзі та в Україні : Навчальний посібник / Ю.В.Безручко, О.М.Вінник, М.О.Глотов, О.В.Кологойда - К. : Центр учбової літератури , 2007. - 194 c.
  336.763 :340(477) :339.923 :061.1 ЕС
  Правове регулювання сфери транспорту в Європейському Союзі та в Україні : в 2 т. Т.1. / за ред. В.Г.Дідика. - К. : ТОВ , 2006. - 392 c.
  347.463.05
  Правове регулювання сфери транспорту в Європейському Союзі та в Україні : В 2 т.. Т.Т.2. Збірник актів ACQUIS COMMUNAUTAIRE у сфері транспорту (станом на 30 листопада 2005 року) / за ред. В.Г.Дідика - К. : ТОВ , 2006. - 951 c.
  347.463.05
  Предпринимательская деятельность в сфере сельского хозяйства - Харьков : Консульт , 142. - (Энциклопедия бухгалтера и экономиста).
  334.7.012.42:63
  Примакова Е. Сертификация продукции, товаров, работ, услуг - 2-е изд., перераб. и доп. . - Х. : Фактор , 2002. - 147 c.
  006.063
  Примакова Е. Сертификация продукции, товаров, работ, услуг - Х. : Фактор , 2001. - 137 c.
  006.063
  Применение математических методов и ЭВМ: Вычислительные методы проектирования оптим. конструкций : Учеб. пособие для вузов по спец. `Прикл. матетматика` / А.Н. остатин и др.; под общ. ред. А.Н. Останина - Минск : Вышэйш. шк. , 1989. - 279 c.
  681.51.001.63: (519.6+681.3)
  Проектирование СБИС : пер.с яп.Г.Б.Звороно / М.Ватанабэ, К.Асада, К.Кани, Т.Оцуки; под ред.Л.В.Поспелова - М. : Мир , 1988. - 299 c.
  621.382.049.771.14.001.63
  Проектирование трансмиссий автомобилей : справочник / А.И.Гришкевич, Б.У.Бусел, Г.Ф.Бутусов и др.; под общ.ред.А.И.Гришкевича. - М. : Машиностроение , 1984. - 268 c.
  629.331-235.001.63            629.113-585.001.63
  Проектирование электрических машин : учеб.пособие для вузов / И.П.Копылов, Ф.А.Горянинов, Б.К.Клоков и др.; под ред. И.П.Копылова. - М. : Энергия , 1980. - 495 c.
  621.313.001.63
  Проэктор Л.М. Мировые войны и судьбы человечества. Размышления - М. : Мысль , 1986. - 318 c.
  63.3/0/
  Раймпель Й. Шасси автомобиля. Элементы подвески / Карпухина А.Л. - М. : Машиностроение , 1987. - 284 c.
  639.113.011.1
  Регулировка автомобилей, применяемых в сельском хозяйстве : справочник / В.Е. Гореликова, В.Т. Каширин, П.Д. Козлов и др. - Л. : Машиностроение , 1984. - 311 c.
  629.366-5 : 631.372            629.113-5 : 631.372
  Рослинництво: Модульний метод з тестового контролю і рейтинговою оцінкою знань студентів на ПЕОМ : навч. посіб. для вищ. навч.закл. / О.М. Куценко, А.А. Кочерга, Л.Ф. Бондарєва та ін. - К. : Центр навч. літ. , 2005. - 309 c.
  633/.635(075.8)
  Руководство по курсовому проектированию металлорежущих инструментов : учеб. пособ. для вузов по спец. ``Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты`` / Г.Н. Кирсанов. - М. : Машиностроение , 1986. - 285 c.
  621.9.02.001.63
  Руководство по курсовому проектированию металлорежущих инструментов : учеб. пособ. для вузов по спец. ``Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты`` / Г.Н. Кирсанов. - М. : Машиностроение , 1986. - 285 c.
  621.9.02.001.63
  Самойленко А.А. Сертифікація послуг : навч.посібник - К. : Київ.нац.торг.-екон.ун-т , 2003. - 143 с. c.
  006.063
  Сахаров А.Н. Дипломатия Древней Руси: ІХ - первая половина Х в. - М. : Мысль , 1980. - 358 c.
  63.3(2)41
  Сачко Н.С. Организация и планирование машиностроительного производства: Курсовое проектирование : Учеб. пособие для машиностр. стец. вузов / Н.С. Сачко, И.М. Бабук - 2-е изд., перераб. и доп. . - Минск : Высшейш. школа , 1985. - 72 c.
  621.001.63
  Свитенко В.Н. Электрорадиоэлементы: Курсовое проектирование : учеб. пособие для вузов по спец. "Конструирование и пр-во РЭА" - М : Высшая школа , 1987. - 207 c.
  621.396.6.001.63
  Світлична В.В. Історія України : навч. посібник / за ред. Ю.М. Алексеева - 2-ге вид., випр. і доп. . - К : Каравела: Львів: Новий світ , 2000. - 302 c.
  63.3(4УКР)
  Сельскохозяйственные машины. Сборник научных трудов .Вып.І Т.ХІІІ. - 158 c.
  631.3
  Сельскохозяйственные тракторы и автомобили Т.2. Шасси и оборудование : учеб. пособие - М. : Агропромиздат , 1987. - 335 c.
  631.372+629.366
  Семевский М. Царица Прасковья (1664-1723) : очерк из русской истории ХVІІІ века - М : Книга , 1989. - 223 c. - ((Историко- литературный архив)).
  63.3 (2) 46
  Семенкова Е.В. Операции с ценными бумагами: российская практика : учеб. для экон. спец. вузов - М : Перспектива: ИНФА-М , 1997. - 327 c.
  336.763:336.764/.768
  Сергійчук В.І. Доля украінської національної символіки - К.: : Знання , 1990. - 48 c. - (Сер.І (Час і суспільство) №2).
  63.2(Ук.)
  Середницька Г.В. Історія України (1914-1939).Опорні конспекти для 10 кл. - К.: : А. С.К. , 2001. - 176 c.
  63.3(4Укр)
  Середницька Г.В. Історія України (1939-2000).Опорні конспекти для 11 кл. - К.: : А.С.К. , 2001. - 256 c.
  63.3(4Укр)
  Сертифікація в Україні: Нормативні акти та інші документи. : В 2-х том. Т.Т.1. - К.: : Держстандарт України , 1998. - 367 c.
  006.063(477)
  Сертифікація в Україні: Нормативні акти та інші документи. : В 2-х том. Т.Т. 2. - К.: : Держстандарт України , 1998. - 415 c.
  006.063(477)
  Скрынников Р.Г. Борис Годунов - М. : Наука , 1983. - 191 c. - ((Страницы истории нашей Родины)).
  63.3(2) 45
  Скрынников Р.Г. Иван Грозный - М. : Наука , 1975. - 248 c. - ((История нашей Родины)).
  63.3 (2)4
  Скрынников Р.Г. Самозванци в России в начале XYII века. Григорий Отрепьев / отв. ред. А.П.Деревянко - Новосибирск : Наука , 1987. - 223 c. - ((Страницы истории нашей Родины)).
  63.3(2)
  Скрынников Р.Г. Социально-политическая борьба в Русском государстве в начале XYII века - Л. : Изд-во ЛГУ , 1985. - 328 c.
  63.3(2)46
  Скрынников Р.Г. Россия в начале XVII века. "Смута" - М. : Мысль , 1988. - 284 c.
  63.3(2)4
  Скуратівський В.Т. Місяцелік: Український народний календар - К. : Мистецтво , 1993. - 207 c.
  63.5(2Укр)
  Сливка Ю. Історія України : підручник для ВНЗ - 3-е вид. перероб. і доп. . - Львів , 2002. - 519 c.
  63.3(4УКР)
  Смилянский Г.Л. Справочник проектировщика автоматизированніх систем управления технологическими процессами : Справочник / Г.Л.Смилянский,Л.З.Амлинский,В.Я.Баоанов - Москва : Машиностроение , 1983. - 527 c.
  659.51.012.011.56.011.63
  Смирнов И.И. Восстание Болотникова, 1606-1607 - Л. : Госполитиздат , 1951. - 588 c.
  63.3(2)45
  Смирнова Я.С. Семья и семейный быт народов Северного Кавказа: Вторая половина ХІХ-ХХ в.АН СССР.Инс-т єтнографии, 1983. - 264 c.
  63.5
  Соколов Э.Т. Ряд волшебных изменений : Рассказы о фазовых переходах первого ряда - Минск : Высшейш. школа , 1987. - 224 c. - (Мир занимательной науки).
  536.763
  Сольницев Р.И. Автоматизация проектирования систем автоматического управления : учеб. для вузов. - М. : Высш. шк. , 1991. - 334 c.
  681.51.001.63
  Справочник конструктора штампов.Листовая штамповка / В.Л.Марченко и др.; под общ.ред. Л.И.Рудмана - М. : Машиностроение , 1988. - 495 с. c. - ((Б-ка конструктора)).
  621.983.073.001.63
  Справочник по наладке каналов ВЧ связи по линиям электропередачи / под ред.Э.С.Мусаэляна - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 336 с. c.
  621.39.052.63.07
  Справочник по проектированию электроснабжения / сост.И.С.Бабаханян и др.;под ред.Ю.Г.Барыбина и др. - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 576 с. c.
  621.31.001.63
  Справочник по учебному проэктированию приемно-усилительных устройств / М.К.Белкин, В.Т.Белинский, Ю.Л.Мазор, Р.М.Терещук; под общ.ред. М.К.Белкина - 2-е изд., перераб.и доп . - К. : Вища школа , 1988. - 470 c.
  621.396.62.001.631:621.375.001.63
  Стандартизація, сертифікація і метрологія : опорний конспект лекцій для спец.``Технологія харчування`` / уклад. Є.В.Тарасенко, Н.М.Кравчук - К. : Київ.нац.торг.екон.ун-т , 2001. - 99 c.
  006.1+006.63+006.91 (075.8)
  Сулин М.А. Землеустройство сельскохозяйственных предприятий : Учеб. пособие для вузов - СПб. : Изд-во "Лань" , 2002. - 221 c.
  711.3(254) : 63
  Сулин М.А. Землеустройство сельскохозяйственных предприятий : Учеб. пособие для вузов - СПб. : Изд-во "Лань" , 2002. - 221 c.
  711.3(254) : 63
  Тарабасов Н.Л. Проэктирование деталей и узлов машиностроительных конструкций : справочник / П.Н.Учаев, Н.Л.Тарабасов - М. : Машиностроение , 1983. - 240 c.
  621.001.63/035.5/
  Тарасова В.В. Метрологія, стандартизація і сертифікація : підручник для вищ.навч.закл. / В.В.Тарасова, А.С.Малиновський, М.Ф.Рибак; за заг.ред. В.В.Тарасової - К. : Центр навч.літератури , 2006. - 262 c.
  006.91+006.1+006.063](075.8)
  Твердохлеб Н.Ф. Евреи Кременчуга : исторический очерк - 2-е изд., доп. . - Кременчуг : Пирамида , 2004. - 326 c.
  63.3(4Укр)
  Твердохліб М.Ф. Над Кременчуком синьо-жовтий прапор:1917-2006 роки - Кременчук : Піраміда , 2007. - 227 c.
  63.3(0)6(4УКР)
  Теплов Б.М. Ум полководца / предисл. В.В.Умрихина - М. : Педагогика , 1990. - 203 c.
  63.3
  Техническая механика в сельскохозяйственном производстве Т.т.ХІІІ. : сборник научных трудов - М. : Мин-во сельского хозяйства СССР. Московский ин-т и , 1976. - 92 c.
  631.3
  Тиводар М.П. Етнологія : навч. посібник для іст. спец. вузів - Львів : Світ , 2004. - 623 c.
  63.5
  Тимирязев К.А., о нем. Великие русские люди : сборник - М. : Молодая гвардия , 1984. - 417 c. - ((ЖЗЛ)).
  63.3/2/
  Тимофеев А.В. Адаптивные робототехнические комплексы - Л. : Машиностроение. Ленинградское отд-ние , 1988. - 332 c.
  631.865.8
  Тимошок Т.В. Microsoft Access 2002 : краткое руководство. - М. : Диалектика , 2004. - 268 c.
  004.422.636.7
  Толочко П.П Древний Киев - К. : Наукова думка , 1976. - 208 c.
  63.3(2)41
  Топчеев Ю.И Атлас для проектирования систем автоматического регулирования : Учеб.пособие для вузов - М. : Машиностроение , 1989. - 751 c.
  681.51.001.63
  Трактор ДТ - 175С / В.П.Шевчук, Я.Ф.Ракин, В.В.Косенко и др.; под общ.ред. Я.Ф.Ракина. - М. : Агропромиздат , 1988. - 335 c.
  629.336 : 631.372
  Тракторы и автомобили : Учебное пособие для сред. сельскохоз. учеб. заведений / Под ред. Скотникова - М. : Агропромиздат , 1985. - 440 c.
  631.372 + 629.113
  Тракторы и автомобили : Учебное пособие для сред. сельскохоз. учеб. заведений / Под ред. скотникова - М. : Агропромиздат , 1985. - 440 c.
  631.372 + 629.113
  Тракторы и автомобили и эксплуатация машино-тракторного парка Т.13. : Сборник научных трудов / Мин-во сельского хозяйства СССР. Моск. ин-т инженеров сельскохозяйственного рпоизводства им. В.П. Го - Вып. 2 . - М. , 1976. - 146 c.
  631.372
  Тракторы. Проектирование, конструирование и расчет : учебник для вузов / И.П.Ксеневич, В.В.Гуськов, Н.Ф.Бочаров и др.; под общ.ред. И.П.Ксеневича. - М. : Машиностроение , 1991. - 544 c.
  629.366.001.63 (075.8)            629.114.2.001.63(075.8)
  Транспортные машины с газотурбинными двигателями / Н.С. Попов, С.П. Изотов, В.В. Антонов и др.; Под общ. ред. Н.С. Попова - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1987. - 259 c.
  629.331.063.2 : 621.438            629.11 : 621.438
  Трухановский В.Г. Черчилль У. о нём - 4-е . - Москва : Международные отношения , 1989. - 452 c.
  63.3(4Вл)
  Туровец О.Г. Вопросы экономики и организации производства в дипломных проэктах / Туровец О.Г., Билинкис В.Д. - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1988. - 174 c.
  621.31.001.63.003
  Туровец О.Г. Вопросы экономики и организации производства в дипломных проэктах / Туровец О.Г., Билинкис В.Д. - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1988. - 174 c.
  621.31.001.63.003
  Туровец О.Г. Вопросы экономики и организации производства в дипломных проэктах / Туровец О.Г., Билинкис В.Д. - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1988. - 174 c.
  621.31.001.63.003
  Ульяновокий Р.А Три лидера великого индийского народа: Момандас Карамчаг Ганди, Джавахарлах Неру, Индира Ганди - М. : Политиздат , 1986. - 231 c.
  63.3(5Ид)
  Урал-фронту / под. ред. А.В. Митрофановой - М. : Экономика , 1985. - 343 c.
  63.3-2/722
  Усачев И.Г. Джон Фостер Даллес. Полит.миф. и реальность - М. : Мысль , 1990. - 302 c.
  63.3(7США)
  Уткин А.И ТеодорРузвельд.Политический портрет - Свердловск : Ура.ун-та , 1989. - 192 c.
  63.3/7США
  Утченко С.Л Цицерон и его время - 2-е изд. . - М. : Мысль , 1986. - 352 c.
  63.3/0/3
  Учебник тракториста-машиниста первого класса / В.А.Чернышева - М. : Агропромиздат , 1988. - 348 c.
  631.3
  Ушинский К.Л Великие русские люди : Сборник - М. : Мол.гвардия , 1984. - 416 c.
  63.3/2/
  Феймановские лекции по физике Т.вып.3. Излучение, волны, кванты / Р.Фейнман,Р.Лейтон, М.Сендс - М. : Мир , 1967. - 239 c.
  630
  Флик Э.П. Механические приводы сельскохозяйственных машин. - М. : Машиностроение , 1984. - 266 c.
  631
  Фомин В.Н. Сертификация продукции: принципы и их реализация / В.Н.Фомин, И.Н.Чиннов. - 3-е изд, перераб. и доп . - М. : Центр экономики и маркетинга , 2002. - 416 c.
  006.063
  Фрумин Ю.Л. Комплексное проектирование инструментальной оснастки. - М. : Машиностроение , 1987. - 343 c.
  621.9.07.001.63
  Функціонування мікробних ценозів грунту в умовах антропогенного навантаження / К.І.Андреюк, Г.О.Іутинська, А.Ф.Антипчук та ін. - К. : Обереги , 2001. - 239 c. - (Б-ка Держ.фонду фундамент.досліджень).
  579.64 : 631.46
  Ходовые системы тракторов. Устройство, эксплуатация, ремонт : справочник / В.М.Забродский, А.М.Фанлейб, Л.Н.Кутин, О.Л.Уткин - Любовцев. - М. : Агропромиздат , 1986. - 272 c.
  629.366.027 + 631.372            629.114.2 +631.372
  Хозяева С.Г. Бухгалтерский учет на промышленных предприятиях : учебник для кооп.техникумов по спец.№01.02 "Бух.учет,контроль и анализ хоз.деятельности - М : Экономика , 1990. - 158 c.
  63-052.2
  Хомин П.Я. Облікове забезпечення звітності сільсько - господарських підприємств (методологія і методика) - Тернопіль : Єконом. думка , 2001. - 452 c.
  631.11:657.37
  Хромов П.А. Экономическая история СССР. Период промышленного и монополистического капитализма в России : учеб.пособие - М. : Высш.шк. , 1982. - 240 c.
  63.3/2/51
  Хронологический справочник (19 и 20 века) / отв.ред.В.Н.Баскаков - Л. : Наука , 1984. - 37 c. - (АН СССР Ин-т рус.лит-ры (Пушкинский дом)).
  63.2
  Худобин Л.В. Руководство к дипломному проектированию по технологии машиностроения, металлорежущим станкам и инструментам : учеб.пособие для вузов по спец."Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты" / Л.В.Худобин и др.; под общ.ред.Л.В.Худобина - М. : Машиностроение , 1986. - 287 c.
  621.9.001.63
  Цуркан И.Г. и др. Смазочные и защитные материалы : Учебник для техникумов ж-д транспорт / И.Г. Цуркан. В.П. кузнецов. А.А. Гварцман - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Транспорт , 1988. - 167 c.
  621.892: 667.637
  Черевко Г.В. Державне регулювання економіки в АПК : навч.посібник - К. : Знання , 2006. - 339 с. c.
  338.246.025.2:631.1
  Чернавский С.А. Проектирование механических передач : Уч.-спр.пособие для втузов - 5-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1984. - 560 c.
  621.83.001.63
  Чернавский С.А. Проектирование механических передач : Уч.-спр.пособие для втузов - 5-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1984. - 560 c.
  621.83.001.63
  Чулошников П.Л. Точечная и роликовая электросварка легированных сталей и сплавов - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1974. - 232 с. c.
  621.791.763:669.15-194
  Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікація : підручник - К : Б.в , 1977. - 150 c.
  006.1+006.015.5+006.063
  Шевчук В.П. Трактор Д Т - 175 С / В.П. Шевчук и др.; ред Я.Ф. Ракина - М. : Агропромиздат , 1988. - 335 c.
  629.114.2 : 631,372
  Шевчук С.П. Насосні, вентиляторні та пневматичні установки : підручник для вищ.навч.закл. / С.П.Шевчук, О.М.Попович, В.М.Свіилицький. - К. : НТУУ ``КПІ`` , 2010. - 306 c. - (Нац.техн.ун-т ``Київ.політехн.ін-т``).
  621.542 + 621.63 + 621.65
  Шумков Ю.М. Программное обеспечение автоматизированного проектирования радиоєлектронних схем / Ю.М.Шумков,В.М.Эйдельмант - Киев : Техніка , 1984. - 135 c.
  621.396.6.001.63:681.3.06
  Щеголов П.Е. Алексеевский равелин: Книга о падении и величии человека / сост.авт.послеслов. и коммент Е.В.Федотова - Москва : Книга , 1989. - 379 c.
  63.3/2/47
  Эдельман Н.Я. Апостол Сергей :Повесть о Сергее Муравьёве-Апостоле - 3-е . - Москва : Политиздат , 1988. - 365 c.
  63.312.147
  Эдельман Н.Я. Грань веков : Полит.борьба в России,конец XVІІІ-нач.ХІХ столетия - Москва : Мысль , 1986. - 368 c.
  63.3/2/47
  Эйдельман Н.Я. "Революция сверху " в России /Вступ.ст.Н.Н.Покровского - Москва : Книга , 1989. - 171 c.
  63.3/2/
  Экономика и организация производства в дипломных проектах : учеб. пособ.для машиностроит. спец. вузов / под. ред.: К.М. Великанов - 4-е изд., перераб. и доп. . - Л.: : Машиностроение , 1996. - 285с. c.
  621.002:658.001.63
  Экономика и организация производства в дипломных проектах : учеб. пособ. для машиностроительних вузов / под ред.: М.Говоркяна, А.А. Карасева - М.: : Высш. шк , 1982. - 132с. c. - (Высш. образование).
  621.002.001.63:63:74.58
  Экономика и организация ремонта и эксплуатации сельскохозяйственной техники : Сб. науч. трудов.Том ХII. Вып. II / Мин-во с/х СССР; Моск. ин-т инженеров с/х производства им. В.П. Горячкина - М.: , 1976. - 92с. c.
  631.3.004
  Эксплуатационная технологичность конструкций тракторов / под общ.ред.: Н.Ф.Чухнина, В.М.Старикова - М. : Машиностроение , 1982. - 256 c.
  631.372
  Электрофикация сельскохозяйственного производства Т.Т.ХІІІ. Віп.5 : сборник научных трудов - М. , 1976. - 159 c.
  631
  Элементы системы автоматизированного проектирования ДВС: алгоритмы прикл.прогр. : учеб.пособие для вузов по спец.двигатели внутреннего сгорания / Р.М.Петриченко и др.; под общ.ред.Р.М.Петриченко - Л. : Машиностроение Ленингр.отд-ние , 1990. - 327 c.
  621.43.011.63
  Эстафета в надежных руках: Очерки истории Харьк.трамвайно-троллейбусного управления - Х. : Прапор , 1983. - 110 c. - (История фабрик и заводов).
  63.3/2Ук/7-24
  Яблонский О.П. Основы стандартизации,метрологии,сертификации : учебник / О.П.Яблонский,В.А.Иванова - Ростов н/Д : Феникс , 2004. - 443 с. c. - ((Высшее образование)).
  006.1+006.91+006.63