Бібліотека
КрНУ імені М.Остроградського
     
     
     
     
     
     
     
     

Систематичний каталог бібліотеки                                                          Перелік книг за тематикою УДК

001 Наука у цілому
 • 001.895 Венчурні проекти
 • 001.895 , 330.341.1 Інновації
 • 002 Друк. Документація. Науково-технічна інформація
 • 002:339.138 Маркетинг інформаційний
 • 004 Інформаційні технології
 • 004.056 Захист інформації, безпека
 • 004.3 Апаратні засоби
 • 004.353 Відіомонітори
 • 004.42 Програмування
 • 004.451 Операційні системи
 • 004.451.64 Апаратні засоби захисту
 • 004.65 Системи управління базами даних (СУБД)
 • 004.7 Комп`ютерні сітки
 • 004.732 Сітки локальні
 • 004.738.5 Інтернет
 • 004.738.5:658.6/9 Електронна комерція
 • 004.77 Електроний бізнес
 • 004.78 : Автоматизовані системи у ...
 • 004.78:025.4.036 Автоматизовані інформаційно-пошукові системи
 • 004.78:336.717 Автоматизовані системи банківських операцій
 • 004.91 Оброблення і створення документів
 • 004.92 Комп`ютерна графіка
 • 006.015.5 Управління якістю
 • 006.063 Сертифікація
 • 006.1 Стандартизація у цілому
 • 006.83 Якість
 • 008 Культура
  021 Організація та развиток бібліотечної справи
  061 Діяльність організацій по охрані природи
 • 061.1ЕС Европейский Союз(ЕС)
 • 1 Філософія
 • 111.1 Онтологія (буття)
 • 130.2 Філософія культури
 • 141.131 Платонізм. Неоплатонізм
 • 141.339 Езотерика
 • 159.9 Психологія
 • 159.923 Психологія особистості
 • 159.942 Емоції
 • 159.9:334.7.012.42 Психологія підприємництва
 • 168.522 Культурологія
 • 172. 4 Міжнародна етика
 • 174 Професійна етика
 • 174.022.1 Професійна та ділова етика. Імідж. Репутація
 • 174.022.1 Імідж
 • 178.1 Алкоголізм
 • 178.7 Паління
 • 2 Релігія
 • 281.9 Православна церква
 • 303.725.36 Примінення теорії систем, теорії управління та кібернетики
 • 311.12 Статистичне угрупування
 • 311.313(058)(477.53) Регіональна статистика: обласн., краєва
 • 314.02 Демографія.Джерела демографічних даних
 • 314.156.5(477) Геноцид українского народа
 • 314.7 Міграція
 • 316 Соціологія
 • 316.323.4 Азіатска деспотія, соціальна структура
 • 316.324.5 Аграрні суспільства, соціальна структура
 • 316.334.55 Соціологія (аграрна політика)
 • 316.343.4 Автохтонне населення в колоніальному суспільстві (соціологія
 • 316.343.653 Адміністратори в капіталістичному суспільстві (соціология)
 • 316.344.32 Інтелектуали
 • 316.346.2-055.2 Жінки
 • 316.422.4 Прогрес
 • 316.422.44 НТП
 • 316.422.6 Регрес (НТП)
 • 316.46 Лідерство
 • 316.462 Авторитаризм ( соціологія)
 • 316.61-056.45 Генії
 • 316.612 Развиток особистості
 • 316.73 Акультурація (соціологія)
 • 321.61 Абсолютизм (форми влади)
 • 321.64 Авторитарні режими нового часу
 • 323 Внутрішня політика
 • 323.17 Автономія та самовизначення нації
 • 323.329 Соціальні спільноти та прошарки. Інтелігенція
 • 323.396 Соціальна еліта
 • 324 Вибори. Референдуми. Виборчі компанії
  325 Міграційна політика
 • 327(477) Зовнішня політика України
 • 327.51 Військові союзи
 • 328 Парламенти. Народні представництва. Уряди
 • 328.132.7 Президентський кабінет. Президентський уряд
 • 330 Економіка
 • 330(477) Економіка України
 • 330.01 Економічна теорія
 • 330.1 Економічні науки
 • 330.101.54 Макроекономіка
 • 330.111.4 Виробничі сили
 • 330.131.7 Ризики
 • 330.131.7:336.71 Ризики банківські
 • 330.131.7:336.743 Валютний ризик
 • 330.142.2 Уставний фонд, капітал
 • 330.142.2 Вкладений капітал.Уставний фонд
 • 330.142.211.4 Амортизація основних фондів
 • 330.31 Кругообіг в народному господарстві. Відтворення
 • 330.322 Інвестиції
 • 330.322.013 Автономні інвестиції ( політекономіка)
 • 330.322.5 Інвестиції, рентабельність та ефективність
 • 330.322:658.589 Венчурне інвестування
 • 330.33 Криза
 • 330.34.014.1 Економіка застійна
 • 330.34.014.2 Економіка, що розвивається
 • 330.341(477) Фактори економічного розвитку України
 • 330.341.1 Развиток виробничих сил. Техн. прогрес. Інновації
 • 330.341.1 Інновації. Технічний прогрес
 • 330.341.1(477) Інновації в Україні
 • 330.341.2:334.758 Кластер
 • 330.342.111 Автаркне господарство (політекономіка)
 • 330.356.3 Ефективність капіталовкладень
 • 330.43 Економетрія
 • 330.46 Теорія систем, управління в кібернетиці та економіці
 • 330.47 Теорія інформації в економіці. Економічна інформатика
 • 330.52 Національна економіка
 • 330.564.2 Прибутки населення
 • 330.59 Життєвий рівень
 • 330.59 Соціально-економічний розвиток
 • 330.8(477) Історія економічної думки.Економічні вчення та школи
 • 330.837 Інституціоналізм. Неоінституціоналізм
 • 331 Праця. Економіка праці
 • 331.07 Адміністративні органи, уповноважені та офіційні особи (прац
 • 331.101.26 Праця, як економічний фактор
 • 331.101.262 Людський капітал
 • 331.102 Види праці
 • 331.103.255 Автоматизована праця
 • 331.106.24 Колективні договори
 • 331.108 Робота з кадрами
 • 331.108.2 Питання кадрів. Управління кадрів
 • 331.108.2 Управління персоналом
 • 331.108.3 Адаптація рабітників ( праця )
 • 331.2 Зарабітня плата
 • 331.21 Управління заробітною платою
 • 331.211 Аванс (праця)
 • 331.215`311` Виплати із соцстраху
 • 331.225 Премії. Окремі виплати
 • 331.23 Акордна оплата праці
 • 331.31 Робочий час
 • 331.315 Відрядження
 • 331.322 Відпустки
 • 331.5 Ринок праці
 • 331.522 Попит і пропозиція на ринку праці. Потенціал робочих місць
 • 331.522 Трудові ресурси
 • 331.556.4 Міграція трудова, міжнародна
 • 331.556.4 Міждержавна мобільність. Міграція
 • 331.582 Трудові резерви
 • 332.012.324 Власність корпорацій
 • 332.025.1 Адміністративне втручання в регіональній економіці
 • 332.1 Регіональна економіка
 • 332.13 Розміщення. Регіональне разміщення
 • 332.142.4 Використання територіальних ресурсів
 • 332.15 Агломерація економічної діяльності (регіональна економіка)
 • 332.2.01 Аграрні теорії (земельне питання)
 • 332.2.021;338.43.02 Аграрна політика
 • 332.72 Ринок праці, нерухомості
 • 332.856 Агенція по квартирному посередництву ( житлове господарство)
 • 334.012.64 Дрібні підриємства
 • 334.7.012.32 Підприємництво (загальне)
 • 334.7.012.42 Підприємництво комерційне
 • 334.722 Приватне підприємництво
 • 334.722.012.42 Підприємництво
 • 334.722.012.64 Мале підприємництво
 • 334.722.8 Акціонерні компанії
 • 334.758 Злиття. Об`єднання фірм. Кластери
 • 334.7:658.589 Венчурні (рискові) підприємства
 • 336 Фінанси
 • 336.07 Адміністрація фінансова
 • 336.1 Державні фінанси у цілому
 • 336.14 Державний бюджет. Національний бюджет
 • 336.14.025.3 Фінансова безпека
 • 336.2 Бенефіціар
 • 336.22 Податки. Збори
 • 336.225 Методи оподаткування
 • 336.225.64 Податкова заборгованість
 • 336.225.64 Подакти.Заборгованість податкова
 • 336.225.673 Контроль податковий
 • 336.226.11 Податки на доходи фізичних осіб
 • 336.22:351.713 Перевірки податкові
 • 336.246.025.2 Контроль фінансовий
 • 336.275.3 Державні боргові зобов`язання
 • 336.544 Контроль якості
 • 336.7 Грошовий обіг. Банківська справа
 • 336.71 Банківська справа.Банки
 • 336.71(477) Банківська справа. Банки в Україні
 • 336.71.025.3 Безпека у банках
 • 336.711 Національні, державні банки
 • 336.713 Банки комерційні
 • 336.743 Валюта. Зв`язані валюти
 • 336.748.12 Інфляція
 • 336.76 Фінансовій ринок
 • 336.763;347.72.03 Акції (фінанси), (торгове право), (економіка)
 • 336.77 Кредит. Кредитна справа
 • 336.773 Кредитні спілки (фінанси)
 • 338.12 Економічні цикли
 • 338.23:343.3 Безпека економічна держави
 • 338.242 Управління економікою в ринковому господарстві
 • 338.246.02 Адміністративні заходи (економіка)
 • 338.246.025.2 Регулювання. Контроль
 • 338.246.025.2, 338.268.025 Контроль
 • 338.246.027 Матеріальна допомога
 • 338.246.027.2 Стимулювання. Пільги
 • 338.26 Планування.Соціально-економічне планування
 • 338.26 Народногосподарське планування
 • 338.27 Економічне прогнозування
 • 338.27 Прогнозування економічне
 • 338.33 Теорія виробництва. Структура. Спеціалізація
 • 338.364 Автоматизоване виробництво ( економіка)
 • 338.43 Аграрна промисловість (економ.сільського господарства)
 • 338.43 Сільське господарство.Економіка
 • 338.43 Економіка сільського господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика.Економ.сільск. господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика
 • 338.431 Аграрні відносини. Аграрні структури
 • 338.431 Аграрні структури (економіка сільського господарства)
 • 338.432 Сільськогосподарське виробництво (господарювання)
 • 338.436.33 Агропромисловий комплекс
 • 338.439 Продовольчий комплекс. Продовольче питання
 • 338.439 Продовольчий комплекс (економіка)
 • 338.439 : Виробництво продуктів :м"яса,риби,рису і т.д.
 • 338.439:63 рису,молока і т.д. Виробництво с/г продуктів
 • 338.45 Економіка промисловості і ремісничого виробництва
 • 338.45.01 Промислова політика
 • 338.45:658 Економіка підприємства
 • 338.46 Економіка сфери послуг
 • 338.465.2 Консалтинг
 • 338.465.2 Послуги
 • 338.465.2 Інжиніринг
 • 338.465.2 Консультування
 • 338.47 Економіка транспорту і зв`язку
 • 338.48 Туризм. Економіка туризму
 • 338.48-44(1-22) Сільський туризм
 • 338.49 Інфраструктура економіки
 • 338.5 Ціни. Ціноутворення
 • 338.512 Витрати виробництва
 • 338.516.2 Ринок.Форми ринку
 • 338.516.22 Ціни ринкові
 • 338.532.4.025.24 Контроль за цінами
 • 338.583 Інфраструктура
 • 339 Торгівля
 • 339.13.012 Види ринків
 • 339.13.025 Адміністративні міри впливу на ринок
 • 339.137.2 Конкуренція
 • 339.138 Маркетинг
 • 339.138 : 338.46 Маркетинг послуг
 • 339.138(100) Маркетинг міжнародний
 • 339.138(100) Міжнародний маркетинг
 • 339.138.001.5 Маркетингові дослідження
 • 339.138.1 Маркетинг промисловий
 • 339.138.`313` Маркетинг стратегічний
 • 339.14:338.49 Інфраструктура товарного ринку
 • 339.166.5 Торгівля продуктами розумової праці
 • 339.172 Товарні біржі. Продуктові біржі
 • 339.175 Посередники торгові
 • 339.178 Посередницькі інститути
 • 339.187.62 Лізинг
 • 339.187.67 Абонентне обслуговування ( торгівля)
 • 339.37 Роздрібна торгівля
 • 339.543 Митна політика
 • 339.543.624 Оффшорні зони
 • 339.56 Торгівля зовнішня
 • 339.727.2 Рух капіталів. Міжнародні займи. Міграція капталів
 • 339.727.22/24 Інвестиції іноземні
 • 339.74.025 Адміністративні міри в девізній політиці
 • 339.9 Міжнародні економічні відносини. Світове господарство
 • 339.9.012 ЗЕД
 • 339.9.012.23:346.58(477) Регулювання ЗЕД в Україні (правове)
 • 339.9.012.42 Автаркія (світове господарство)
 • 339.92 Міжнародне економічне співробітництво
 • 339.923 Економічні союзи
 • 339.924 Інтеграція
 • 339.94 Глобалізація
 • 34.07;35.07 Адміністративні органи (право)
 • 340 Право. Юридичні науки
 • 340.12 Теорія права
 • 340.12 Теорія держави і права
 • 340.12(091) Історія держави і права
 • 340.130.53 Закони
 • 340.130.54 Кодекси
 • 340.130.55 Укази
 • 340/.349 Правознавство
 • 341.215.4 Захист прав людини
 • 341.24 Міжнародні правові дії
 • 341.63 Міжнародний арбітраж
 • 342.26 Адміністративно-територіальний поділ держави
 • 342.34 , 321.7 Демократія
 • 342.392 Авторитарні (недемократичні) форми держав та правління
 • 342.518 Виконавча влада.Уряд. Кабінет Міністрів
 • 342.565.2 Конституційні суди
 • 342.7 Права і обов"язки громадян
 • 342.7 Основні права та обов`язки громадян
 • 342.849 Агітаційний матеріал для виборів (державне право)
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративні порушення
 • 342.9(477) Адміністративне право України
 • 342.924 Адміністративні акти (державне право)
 • 343.13 Кримінально-процесуальне право
 • 343.132 Слідчі дії
 • 343.195 Суд присяжних
 • 343.2/.7 (477) Кримінальне право України
 • 343.23 Злочини у цілому
 • 343.237(477) Співучасть, угрупування, зговір (Україна)
 • 343.337 Агресія (кримінальне право)
 • 343.353 Адміністративна влада, зловживання (кримінальне право)
 • 343.353.1 Корупція
 • 343.359 Злочини проти державної казни. Контрабанда
 • 343.575 Заборона вживання та оберту наркотиків
 • 343.6 Злочини проти особистості
 • 343.61 Вбивство
 • 343.62 Аборт (кримінальне право)
 • 343.9 Кримінологія
 • 343.9.01 Загальна теорія злочину та злочинність
 • 346(477) Господарське право України
 • 346.231 Адміністративні установи
 • 346.26 Приватне підприємництво
 • 346.5 : Регулювання: конкуренції, якості, виробництва, НТП
 • 346.548 Безпека бізнесу, підприємництва
 • 346.548 Рейдерство
 • 346.548 ,366.5 Захист споживачів
 • 346.6 Соціальний захист населення
 • 347 Громадянське право
 • 347.133.5 Адміністративні угоди
 • 347.133.9 Абстрактні (причинні) угоди
 • 347.188 Акти громадянського стану (громадянське право)
 • 347.211 Інтелектуальна власність, ресурс
 • 347.214.2 Нерухоме майно. Нерухомість
 • 347.426.6 Відшкодування збитку. Оцінка збитку
 • 347.471.03 Адміністрація суспільства (громадянське право)
 • 347.722 Товарні знаки
 • 347.732 Агент за обміном ( торгове право)
 • 347.735 Факторинг
 • 347.746 Вексель
 • 347.77 Патенти
 • 347.771 Авторські свідчення ( патентне право)
 • 347.779 Адміністративна організація охорони промис. і торг. прав
 • 347.78 Авторское право
 • 347.789 Адміністративно-технічна організація авторського права
 • 347.791.3 Адміністративно-правов. регулювання прав власності на суди
 • 347.792 Абандон (морське право)
 • 347.799.2 Аварія (морське право)
 • 347.822.5 Авіаційна метеорологічна служба( служба погоди)
 • 347.918 Арбітраж.Третейський суд
 • 347.921 Адвокати ( громад. процес. право )
 • 347.961(477) Нотаріат, нотаріуси, нотар. контори (Україна)
 • 347.963 Прокурори. Прокуратура
 • 347.965 Адвокатура (громад.процес.право)
 • 347.998.8 Адміністративні суди (громадянське процесуал.право)
 • 347.998.85 Адміністративні суди
 • 347.998.85 (477) Адміністративні суди в Україні
 • 349.2 Трудове право
 • 349.227 Заборона необгрунтованного скорочення
 • 349.233 Матеріальна відповідальність у трудовом погодженні
 • 349.41 Земельне право
 • 349.42 Аграрне право
 • 349.42(477) Аграрне право України
 • 349.6 Правові проблеми охорони навколишнього средовища
 • 35.073.526 Надання та публікація балансу. Аудит
 • 351 Державне адмін. управління
 • 351.077.6 Управлінські рішення
 • 351.087.43 Пенсії. Допомоги
 • 351.087.431 Пенсія. Допомога при звільненні, або виході у відставку
 • 351.087.431.1 Право на пенсію
 • 351.087.431.2 Пенсійні внески
 • 351.087.431.3 Пенсійний фонд
 • 351.087.431.4 Пенсійні надбавки
 • 351.713 Адміністративна діяльність у відношенні податків і зборів
 • 351.741 Організація міліції
 • 351.743 Громадянська охорона.Народні дружини
 • 351.755.61 Паспорти. Паспортна міліція
 • 351.762;343.56 Азартні ігри (адміністративне управління), (кримінальне прав
 • 351.811 Автомобильні дороги ( адміністративний нагляд)
 • 351.814 Авіаційний зв`язок (адміністративне управління)
 • 351.814 Авіація, управління
 • 351.814 Авіатраси (адміністративне управління)
 • 351.822 Адміністративний нагляд за грошовою обіговістю
 • 351.823 Адміністративний нагляд за добуванням сировини
 • 351.824 Адміністративний нагляд за промисловістю та торгівлею
 • 351.825 Адміністративний нагляд за кредитними установами
 • 351.83 Адміністративне регулювання праці і труд.відносини
 • 351.84 Адміністративний нагляд за соціальним забезпеченням
 • 351.853 Нагляд за пам`ятниками. Збереження природних ландшафтів
 • 351.9 Адміністративна юрисдикція (адміністр.управління)
 • 351.9 Нагляд і контроль за держ. управлінням. Скарги
 • 352.07 Адміністративні установи органів управління
 • 353.2 Автономні республіки, області, краї, департаменти,провінції
 • 355.081 Головне командування армії
 • 355.232 Академії (військова справа)
 • 355.469 Авіаційна стратегія (військова справа)
 • 355.75 Адміністративно-господарські установи (військова справа)
 • 356.3 , 355.6 , 359.5 Адміністративно-господарська служба (військова справа)
 • 357.3 Автоколони (військова справа)
 • 359.3 Авіаційні частини військово-морских сил (військова справа)
 • 364.12 Автоматизація виробництва (соціальне забезпечення)
 • 364.2 Основні потреби людини
 • 364.2-262.2 Прожитковий мінімум
 • 364.3 Соціальна допомога. Соц.страхування
 • 364.3-642-264 Індексація виплат. Виплати, основ. на вартості життя
 • 364.3-646.2-3 Організації соціального забезпечення
 • 364.3.-646.2 Пенсії
 • 364.32-642 Соціальні грошові виплати
 • 364.32-642:331.215 Лікарняні, декретні
 • 364.32-642:331.215"313" Декретні
 • 364.6 Соціальне забезпечення. Соціальні проблеми
 • 364.662 Бідність
 • 365 Потреба у житлі та її задоволення
  368 Страхування
 • 368.07 Адміністративні страхові органи
 • 368.08 Адміністративний персонал страхових установ
 • 368.1.021.3 Договір страхування
 • 368.2.025.79 Абандон ( страхування)
 • 368.212/.214 Автомобильный транспорт, перевозки ( страхование)
 • 368.8 Страхування окремих майнових цінностей
 • 368.914 Пенсійне страхування
 • 368.914:061.2 Пенсійне страхування недержавними організаціями
 • 37 Освіта
 • 37(1-87) Освіта за кордоном
 • 37.013 Педагогіка
 • 37.014.15 Законодавсто в області освіти
 • 37.014.543 Фінансування освіти
 • 37.015.3 Психологія освіти
 • 37.015.6 Економіка системи освіти
 • 37.017.4-053.81 Правова культура молоді
 • 37.017.4-053.81 Політична культура молоді. Формування
 • 37.017.4-053.81 : 343.85 Профілактика правопорушень серед молоді
 • 37.018.1 Сімейне виховання та освіта
 • 37.034 Моральне виховання
 • 37.07 Адміністративні проблеми навчальних закладів
 • 371 Організація виховання та освіти
 • 371.058 Організація виховання та освіти. Приватна школа
 • 371.11 Адміністрація учбового закладу (освіта)
 • 371.33 Аудіовізуальні методи навчання ( освіта )
 • 373 Дошкільне виховання і освіта. Загальноосвітня школа
  378 Вища освіта
 • 378(438) Вища освіта в Польщі
 • 378.014.15 Законодавсто в області вищої осіти
 • 378.017.4-057.785 Правова обізнанність студентів
 • 378.017.4-057.785 Правова культура студента
 • 378.02 Методика викладання у вищій школі
 • 378.022 , 37.022 Кредитно-модульна система
 • 378.1 Організація вищої освіти
 • 378.2 Академічні ступені (освіта)
 • 378.4 Університети
 • 379.858 Авіатуризм
 • 392.5 Агамія (етнографія)
 • 398.33 Адвент ( різдвяний піст )
 • 477) Історія української та зарубіжної культури
 • 5(092) Природознавство, біографії
 • 502 Природа. Охорона навколишнього середовища
 • 502 /. 504 Природа. Охорона природних ресурсів
 • 502 /504 Охорона навколишнього середовища. Загрози навколишнього сере
 • 502.1 Охорона навколишнього середовища
 • 502.172 ,502.4 Заповідники
 • 502.174 Відновлення, збереження, економія ресурсів
 • 502.175 Контроль якості средовища. Контроль забруднень
 • 502.2 Середовище у цілому
 • 502.211 Живий світ. Біосфера
 • 502/.504 Екологія
 • 502/504 Природа.Охорона природних ресурсів.Загрози навколишньому сер
 • 502:658.012.32 Екологічний менеджмент
 • 504 Загрози навколишньому середовищу. Екологія
 • 504(084.42) Загрози навколишньому середовищу, атлас
 • 504.5:628.4.047 Забруднення радіоактивне
 • 504.5:628.4.047 Безпека радіоактивна
 • 504:343.3 Безпека екологічна
 • 51 Математика
 • 51(075.8) Математика. Підручник для вищ.шк.
 • 519.237.8 Кластер-аналіз. Класифікація
 • 519.248 Прикладна статистика
 • 519.6 Програмування математичне
 • 519.72 Теорія інформації. Математичні питання
 • 519.816 Теорія прийняття рішень
 • 519.85 Математичне програмування
 • 519.86 Теорія економіко - математичних моделей
 • 519.87 Математичне моделювання
 • 519.876.2 Моделювання процесів управління
 • 53 Фізика
 • 530.145 Квантова механіка
 • 531 Теоретична механіка
 • 539.376 Деформація при постійному навантаженні
 • 544.431.8 Періодичні реакції. Повний безлад
 • 551.58 Кліматологія
 • 553.04 Мінеральні ресурси та запаси
 • 575 Генна інженерія
 • 577.355 Біофізика фотосинтезу
 • 578.828СПИД Вірус СНІД
 • 579.22 Мікробіологія
 • 579.64 Сільськогосподарська мікробіологія
 • 58.006 (477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 58.006.(477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 592/599 Світ тварин.Фауна
 • 611 Анатомія людини
 • 614.2(73) Організація охорони здоров`я в США
 • 614.3 Якість харчових продуктів
 • 615 Фармакологія
 • 616-084 Медицина. Профілактика
 • 616.89-008.441.3 Наркотична залежність
 • 616.89-008.441.44 Самогубство
 • 616.98 Специфічні інфекції
 • 62 - 83 Електропривід
 • 62-82 Гідропривід
 • 62.002.2 Технологія виробництва
 • 620.22 Матеріалознавство
 • 620.9 Загальна енергетика
 • 620.9(477) Загальна енергетика. Енергетика України
 • 620.91 Ресурс енергетики. Альтернативні види
 • 620.91 Альтернативні види енергії
 • 621 Машинобудування
 • 621 438 -714 Газові турбіни, охлодження
 • 621. 426 Дизелі
 • 621.002 Технологія машинобудування
 • 621.039 Атомна енергетика. Атомна промисловість
 • 621.039.586 Аварії ядерних реакторів
 • 621.3 Електротехніка
 • 621.3.01 Теоретичні основи електротехніки
 • 621.31 Електричні апарати
 • 621.31.019.3 Надійність електросистем
 • 621.311.004.12 Енергозбереження
 • 621.311.1 Енергосистеми
 • 621.311.2 Електростанції
 • 621.313.333 Асинхронні електодвигуни
 • 621.314 Перетворення електричної енергії
 • 621.317 Електровимірювальна техніка
 • 621.317.3 Вимірювання електричних величин
 • 621.38 Електроніка
 • 621.382.049.77 Мікроелектроніка
 • 621.391.63 Передача сигналу світловими променями
 • 621.395.721.5 Мобільний зв`язок
 • 621.396 Радіозв`язок
 • 621.396.6 Радіоелектронна апаратура. Схеми
 • 621.396.62 Радіоприймач
 • 621.397.132 Магнітофони
 • 621.397.446 Телевізори
 • 621.397.6 Телевізійна апаратура
 • 621.43 Автомобільні двигуни
 • 621.431.73 Двигуни внутрішнього згоряння для безрейкового транспорту
 • 621.436.21.031.3 Дизелі з пневматичним розпиленням (компресорні)
 • 621.438 - 714 Газові турбіни, системи охолодження
 • 621.438-135 Газові турбомашини
 • 621.6.033:656.07 Нафтотранспортна система
 • 621.7 Обробка тисненням. Пластичне формоутворення
 • 621.74 Ливарне виробництво
 • 621.753 Допуски та посадки
 • 621.81 Деталі машин
 • 621.86 Підйомно-транспортне обладнання у цілому
 • 621.86/.87 Підйомно-транспортні машини
 • 621.865.8 Роботи
 • 621.873.3 : 629.3 Автокрани
 • 621.983 Глибинна витяжка. Холодна штамповка
 • 622.2 Гірничі роботи при розробці корисних копалин
 • 622.276/279 Нафто-газодобувна промисловість
 • 622.323 Добування нафти
 • 622.324 Добування газу
 • 623.4 Зброя
 • 624.046.012.45 Залізобетонні конструкції, стійкість, несуча здатність
 • 625.08 Дорожно-будівні машини
 • 627 Водне господарство
 • 628.1 Водопостачання
 • 628.1(075.8) Водопостачання
 • 628.3 Стічні води. Очистка стічних вод
 • 629. 113 Автомобілебудування
 • 629.083 Склад, огляд, техн. обслуговування автомоб.
 • 629.113 Автомобілебудування. Автомобілі
 • 629.113(03) Автомобілебудування - довідники
 • 629.113(477) Автомобільний транспорт в Україні
 • 629.113.02.001.4 Випробовування автомобілів
 • 629.114.4 Грузові автомобілі
 • 629.114.6 Легкові автомобілі
 • 629.114.6.004.6 Легкові автомобілі. Ремонт
 • 629.4 Залізничний транспорт
 • 629.73 Авіація
 • 629.762.5 Ракети небалістичні
 • 629.78 Космічна техніка
 • 63 Сільське господарство
  630 Лісне господарство. Лісівництво
 • 630*2 Лісівництво
 • 630*9 Ліси та лісне гос-во з державної точки зору
 • 631.1 Сільськогосподарське виробництво.Організація та управління
 • 631.1(477) Організація та управління сільськогосподарським виробництвом
 • 631.115.1 Сільськогосподарське приватне підприємство
 • 631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.3.001.4 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.374 Сільськогосподарський транспорт
 • 631.4(092) Грунтознавство. Землезнавство. Біография
 • 631.46 Бактеріологія і біологія грунтів
 • 636 Тваринництво
 • 637.1 Молочна промисловість
 • 64.012 Домогосподарство
 • 640.41 Готель
 • 65 Управління підприємством
 • 65.011.4 Ресурси (резерви) виробництва
 • 65.011.46 Аутсорсинг (управл.ефективністю)
 • 65.012 Управління підприємством. Методи
 • 65.012.2 Планування діяльності
 • 65.012.32 Менеджмент організації
 • 65.012.8 Безпека економічна підприємства
 • 65.012.8 Економічна безпека під-ва
 • 656 Транспорт
 • 656.07 Управління транспортом
 • 656.07 Транспортна система
 • 656.071.32 Бухгалтерія транспортного підприємства
 • 656.13 Автомобільний транспорт
 • 656.13.07 Організація та експлуатація автомобільного транспорту
 • 657 Бухгалтерський облік
  657 Бухгалтерія
 • 657.1 Бухгалтерія
 • 657.15 Фінансовий облік
 • 657.15(047.2/3) Бухгалтерська фінансова звітність
 • 657.2 Бухгалтерскі проводки
 • 657.222 Ведення бухгалтерських операцій
 • 657.372.3 Списання. Амортизація
 • 657.421.3 Бухгалтерський облік ліцензій
 • 657.474.51 Визначення фактичної собівартості. Калькулювання
 • 657.6 Аудит
 • 657.6 Аудит, ревізія
 • 658.011.46 Потенціал підприємства
 • 658.011.47 ФСА
 • 658.012.011.56 Автоматизація
 • 658.012.12 Аналіз господарської діяльності підприємства
 • 658.012.122 Економічна діагностика під-ва
 • 658.012.122 Діагностика економічна
 • 658.012.122 Економічний аналіз
 • 658.012.122:330.4 Діагностична матриця
 • 658.012.32 Менеджмент
 • 658.012.32 : 331.103 Автоматизоване роб.місце менеджера
 • 658.012.324 Корпоративна форма управління підприємством
 • 658.012.61 Корпоративна культура
 • 658.012.7 Контролінг
 • 658.016"313" Стійкість стратегічна підприємства
 • 658.016.7 Санація
 • 658.14/.17 Фінанси підприємств
 • 658.14/.17.012.12 Фінансовий аналіз
 • 658.14/17 Фінансова стійкість підприємства
 • 658.310.8 Штатний розклад
 • 658.345 БЖД
 • 658.345 Охорона праці
 • 658.512.011.56 САПР (система автоматиз.проектування)
 • 658.52 Виробничо-промислова структура
 • 658.527.011.56 - 192 (075.8) Потокове виробництво
 • 658.562 Виробничий контроль.Техн.контроль
 • 658.589 Модернізація
 • 658.589 Реконструкція
 • 658.589 Інноваційна діяльність
 • 658.7 Логістика
 • 658.8 Збут. Продаж. Реалізація продукції
 • 658`313` Стратегія підприємства
 • 659.1, 659.1: Реклама, реклама продукції
 • 659.4 Паблік Рилейшнз
 • 66 Хімічна промисловість
 • 663/664 Харчова промисловість
 • 669 Металургія
 • 67/68 Легка промисловість
 • 678.06.001.2 (03) Вироби із високомолекулярних матеріалів, проектування
 • 681.3.06 Програмування
 • 681.327.22 Відеомонітори
 • 681.5 Теорія автоматичного управління
 • 681.511.42 Системи автомат. управління імпульсні (дискретні)
 • 681.518 Інформаційні системи
 • 681.518 Інформаційні системи в автоматизованому управлінні
 • 681.518.3 Вимірювальні інформац.системи (для управління)
 • 681.518.5.015 Системи автомат.контроля і техн.діагностики. Ідентифікація
 • 687 Швейна промисловість
  69 Будівництво
 • 69.003 Економіка будівництва
 • 697.3 Центральне опалення
 • 7 Культура
 • 7.036.2 Імпресіонізм
 • 712.23 Заповідники, нац.парки та інші природні території, що охоро
 • 725.4 Будівлі пром. підприємств, проектування
 • 744.4 Інженерна графіка
 • 75 Живопис
  78 Музика
 • 78.017 Музиканти
 • 796.525 Альпінізм
 • 811.111 Англійска мова
 • 811.111(038) = 111=161.1 Англо - російські словники
 • 811.161.2 Українська мова
 • 811.161.2"06-26 Українська сучасна літературна мова
 • 82-8 Літературна суміш. Афоризми. Сценарії
 • 82.09 Літературна критика та дослідження
 • 82.09.161.2" " Літературознавство укр.літ."століття"
 • 883 Українська література
  9 Історія
 • 9(477)1934-1941 Історія України в 1934-1941рр.
 • 908 Краєзнавство
 • 908(477.53) Краєзнавство. Полтавська область
 • 91(510) Географія Китаю
 • 930.85(100 Історія української та зарубіжної культури
 • 94(477) Історія України
 • 940(477) Історія України
 • 940`10/17` (477) Історія України Х І - XVIII ст.
 • 94`10/17` (477) Вимірювання електричних величин
 • ЄС Европейский Союз
 • Китай Китай
 • 629.113 Автомобілебудування. Автомобілі

  Авдонькин Ф.Н. Теоретические основы технической эксплуатации автомобилей : учеб.пособие для вузов. - М. : Транспорт , 1985. - 215 c.
  629.113.004.54
  Автоматизированная система ускоренных испытаний автомобильных конструкций / М.С.Высоцкий, А.А.Ракицкий, М.И.Горбацевич и др. - Мн. : Наука и техника , 1989. - 168 c.
  629.113.002.001.4 : 658.012.011.56
  Автомобили: Основы проектирования: : учеб.пособие для вузов/ / под ред. М.С.Высоцкого.- - Минск: : Высш.шк., , 1987. - 15 c.
  629.113
  Автомобильный справочник/ / Б.С.Васильев, М.С.Высоцкая, К.Л.Гаврилов и др. ; под общ.ред. В.М.Приходько.- - М.: : ОАО `Изд-во `Машиностроение`, , 2004. - 704 c.
  629.113(03)
  Андерс А.А. Проектирование заводов и механосборочных цехов в автотракторной промышленности : учеб. пособие для вузов / А.А.Андерс, Н.М.Потапов, А.В.Шулешкин. - М. : Машиностроение , 1982. - 271 c.
  658.512:629.113
  Артаманов М.Д. Основы теории и конструирования автотракторных двигателей. Конструирование и расчет автомобильных и тракторных двигателей : учебник для вузов. - М. : Высш. шк. , 1978. - 133 c.
  621.431.73.001.2:629.113/114
  Афанасьев Л. Л. Конструктивная безопасность автомобиля : учеб.пособие для втузов / Л.Л.Афанасьев, А.Б.Дьяков, В.А.Илларионов. - М. : Машиностроение , 1983. - 212 c.
  629.113.073.27
  Бадо Б.Е. Стандартизация в автомобилестроении . - М. : Изд-во стандартов , 1975. - 52 c.
  658.516:629.113 : 006
  Балабин И.В. Испытания автомобилей : учебнтк для машиностр. техгникумов по спец.``Автомобилестроение`` / И.В. Балабин, Б.А. Куров, С.А. Лаптев. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1988. - 192 c.
  629.113.001.4
  Бурков М.С. Специализированный подвижной состав автомобильного транспорта - 3-е изд., перераб.и доп. . - М. : ’’Транспорт’’ , 1979. - 280 c.
  629.113
  Бурков М.С. Специализированный подвижной состав автомобильного транспорта : учебник для вузов - 3-е изд., перераб.и доп. . - М. : ’’Транспорт’’ , 1979. - 280 c.
  629.113
  Ветлинский В.Н. Бортовые автономные системы управления автомобилем / В.Н. Ветлинский, А.А. Юрчевский, К.Н. Комлев - М. : Транспорт , 1984.
  629.113.014.55-52            629.331.05
  Гаспарянц Г.А. Конструкция, основы теории и расчёта автомобиля : учеб. пособие для техникумов. - М. : Машиностроение , 1978. - 352 c.
  629.113.001            629.331
  Гольд Б.В. Конструирование и расчет автомобиля : учебник для втузов - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : ’’Машгиз’’ , 1962. - 464 c.
  629.113
  Иваглв В.Н. Наука управления автомобилем - 3-е изд, перераб. и доп. . - М. : Транспорт , 1990. - 223 c.
  629.113.07
  Иваглв В.Н. Наука управления автомобилем - 3-е изд, перераб. и доп. . - М. : Транспорт , 1990. - 223 c.
  629.113.07
  испытания автомобиля : Учеб.пособие / В.С.Фалькевич,Н.В.Диваков - М. : Машгиз , 1952. - 239 c.
  629.113
  Кисликов В.Ф. Будова та експлуатація автомобілів : Підручник для проф.-техн.закладів освіти / Кисликов В.Ф., Лущик В.В. - К. : Либідь , 1999. - 399 c.
  629.113
  Конструирование и расчет автомобиля / Родионов В.Ф. др. - М. : Машиностроение , 1984. - 375 c.
  629.113.001.6
  Кравец В.Н. Проектирование автомобиля : учеб. пособие - 2-е изд., перераб.и доп. . - Н.Новгород : ’’Нижегород.политехн.институт’’ , 1992. - 230 c.
  629.113.0012 (075.8)
  Краткий автомобильный справочник - 10-е изд., перераб. и доп. . - М. : ’’Транспорт’’ , 1985. - 220 c.
  629.113/.115 (38)
  Краткий автомобильный справочник. НИИАТ : справочник - 10-е изд., перераб. и доп. . - М. : ’’Транспорт’’ , 1984. - 220 c.
  629.113
  Лабораторный практикум по технической эксплуатации автомобилей : учеб. пособие для вузов по спец. `Автомобили и автомоб. хоз-во ` / С.В. Шумик, М.М. Болбас, Е.И. Борисенко и др.; под ред. С.В.Шумика - Минск : Выш. шк. , 1984. - 176 c.
  629.113.004.54
  Лаврентьев В.Б. Вождение автомобилей высокой проходимости - М. : Транспорт , 1974. - 96 c. - (( В помощь строителям БАМа )).
  656.13.052.56:629.113.028
  Лавринович М.Ф. Повышение износостойкости деталей автомобилей / М.Ф. Лавринович, М.М.Шустерняк - Минск : Беларусь , 1985. - 142 c.
  629.113.01-192
  Левитин К.М. Противотуманные фары и безопасность движения автомобилей - М. : Транспорт , 1974. - 72 c.
  629.113.066:621.32
  Лившиц А.В. Устройство и основы эксплуатации автомобилей.Сборник заданий. - М. : Транспорт , 1991. - 318 c.
  629.113
  Литвинов А.С. Автомобиль: : учеб. для вузов - М. : Машиностроение , 1989. - 237 c.
  629.113.004.5
  Литвинов А.С. Управляемость и устойчивость автомобиля - М. : Машиностроение , 1971. - 416 c.
  629.113
  Лощакова К.А. Устройства автомобиля : метод.пособие для сред.ПТУ - К. : Выща школа , 1988. - 240 c.
  629.113            39.33
  Лудченко А.А. Основы технического обслуживания автомобилей : учебник для вузов по спец."Экономика и орг.автомоб.трансп." - К : Вища школа , 1987. - 399 c.
  629.113.004.54
  Лудченко А.А. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : учеб. пособие для вузов / А.А.Лудченко, И.П.Сова. - К. : Вища шк. , 1977. - 311 c.
  629.113004
  Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів.Організація і управління : підручник для ВНЗ - К : Знання , 2004. - 478 c.
  629.113.004.6
  Луканин В.Н. и др. Снижение шума автомобиля / В.Н.Луканин,В.Н.Гудцов,Н.Ф.Бочаров - М : Машиностроение , 1981. - 158 c.
  629.113
  Лукин П.П.и др. Конструирование и расчет автомобиля : учеб.для втузов по спец. "Автомобили и тракторы" / П.П.Лукин,Г.А.Гаспарянц,В.Ф.Родионов - М : Машиностроение , 1984. - 376 c.
  629.113.001.66(075.8)            39.33я73
  Лукинский В.С, Зайцев Е.И. Прогнозирование надежности автомобилей - Л : Политехника , 1991. - 224 c.
  629.113-192.001.18
  Майская Л.П. Как восстановить окраску легкового автомобиля / Никифорова Е.Д. - 3-е перераб. и доп. . - М. , 1974.
  629.113
  Макарова Н.А. Металлопокрытия в автомобилестроении : Справочное пособие / Перед.загл.автор Н.А.Макарова, М.А.Лебедева,В.Н.Набокова - М. : Машиностроение , 1977. - 293 c.
  629.113:669
  Малышев А.А. Полноприводные автомобили КРАЗ. Устройство и техническое оборудование / А.А.Малышев, В.М.Круговой, И.Б.Румвович - М. : ``Транспорт`` , 1975. - 304 c.
  629.113.004.67
  Малышев Г.А. Теория авторемонтного производства - М. : ``Транспорт`` , 1977. - 224 c.
  629.113.004
  Мальтинский А.Н. Радиовещательный прием в автомобиле / А..Н.Мальтинский, А.Г.Подольский - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : Радио и связь , 1982. - 191 c.
  629.113.018.76:621.396.62
  Марголис С.Я. Мосты автомобилей и автопоездов: /конструкции, расчет и испытания/ - М. : Машиностроение , 1983. - 160 c.
  629.113
  Масино М. А. и др. Автомобильные материалы : справочник инженера- механика / М. А. Масино, В.Н. Алексеев, Г.В. Мотовилин - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Транспорт , 1979. - 288 c.
  629.113.002.3
  Масино М.А. Автомобильные материалы : справочник инженера механика / М.А.Масино,Алексеев В.Н., Г.В.Мотовилин - М. , 1971.
  629.113.002.3(031)            6Т2.1
  Масла и составы против износа автомобилей - М. : Химия , 1988. - 93 c.
  629.113-2-72
  Маслов В.Е. Качество ремонта автомобилей - М. , 1975. - 368 c.
  629.113.004.67.002.612
  Матвеев С.С. и др. Внутризаводской хозрасчет в автомобильной промышленности / С.С. Матвеев, Н.Г. Городецкий, С.А. Процеров - М. : Машиностроение , 1977. - 184 c.
  658.155:629.113
  Мацкерле Ю. Современный экономичный автомобиль : пер. с чеш. В .В. Иванова / под ред. А.Р. Венедиктова - М. : Машиностроение , 1987. - 320 c.
  629.113.004.18
  Маяк Н.М. Топливная экономичность автомобилей в сложных условиях движения - К. : Вища шк. , 1990. - 215 c.
  629.113
  метод определения потенциальной коррозинности масел / К.С. Рамайя и др. - М. : Машгиз , 1956.
  629.113
  Милушкин А.А., Плеханов И.П. Справочник водителя автомобиля - М. : Транспорт , 1968. - 222 c.
  629.113
  Милушкин А.А., Черняйкин В.А. Справочник водителя автомобиля - 5-е изд., испр. . - М. : Транспорт , 1987. - 239 c.
  629.113+656.13
  Милушкин А.А., Черняйкин В.А. Справочник водителя автомобиля - 4-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Транспорт , 1985. - 176 c.
  629.113+656.13
  Михайловсий Е.В. и др. Устройство автомобиля : Учебник для автотранспортных техникумов / Е,в, Михайловский, К.Б. Серебряков, Е.Я. Тур - 5-е изд. перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1985. - 352 c.
  629.113
  Михайловсий Е.В. и др. Устройство автомобиля : Учебник для автотранспортных техникумов / Е,в, Михайловский, К.Б. Серебряков, Е.Я. Тур - 5-е изд. перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1985. - 352 c.
  629.113
  Михайловсий Е.В. и др. Устройство автомобиля : Учебник для автотранспортных техникумов / Е,в, Михайловский, К.Б. Серебряков, Е.Я. Тур - 5-е изд. перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1985. - 352 c.
  629.113
  Михайловский Е. Теория трактора и автомобиля : Учеб. пособие для ин-тов и фак-тов механизации с/х / Е. Михайловский, В. Цимбалин - М . : Сельхозгиз , 1960. - 336 c.
  629.113
  Михайловский Е.В. и др. Автомобили : Учебник для автотранспортных техникумов / Е.В. Михайловський, К.Б. Серебряков, Е.Н. Тур - 2-е, доп. и перераб. . - М. : Машиностроение , 1974. - 336 c.
  629.113
  МИхайловский Е.В. и др. Устройство автомобиля : Учебник для автотранс. техникумов / Е.В. Михайловский, К.Б. Серебряков, Е.Я. Тур - 6-е изд., стереотип. . - М. : Машиностроение , 1987. - 352 c.
  629.113
  Михайловский Е.В. и др. Устройство автомобиля : Учебник для автотранспортн. техникумов / Е.В. Михайловский, К.Б. Серебряков, Е.Я. Тур - 4-е изд. стереотип. . - М. : Машиностроение , 1981. - 342 c.
  629.113
  Михайловский Е.В. и др. Устройство автомобиля : Учебник для автотранспортных техникумов / Е.В. Михайловский, К.Б. Серебряков, Е.Я. Тур - 3-е доп. и перераб. . - М. : Машиностроение , 1979. - 320 c.
  629.113
  Михайловский Е.В. и др. Устройство автомобиля : Учебник для автотранспортных техникумов / Е.В. Михайловский, К.Б. Серебряков, Е.Я. Тур - 3-е доп. и перераб. . - М. : Машиностроение , 1979. - 320 c.
  629.113
  Можаев В.Н. Электрооборудование тракторов, автомобилей и комбайнов. - 4-е изд . - Л. : Колос , 1964. - 248 c.
  629.113.06
  Морев А.И., Плеханов И.П. Устройство и обслуживание газобаллонных автомобилей : учеб.пособие для подгот.водителей трансп.средств категории "С" и для повышения квалификации водителей транспор.средств категории "Д" на первый класс - М : ДОСААФ СССР , 1987. - 141 c.
  629.113.45.004.54
  Морозов Н.Д. Устройство и ремонт автомобилей : учебник для подгот.рабочих на производстве - 2-е изд., перераб.и доп . - М. , 1972. - 304 c.
  629.113
  Морозов Н.Д. Эксплуатация и ремонт автомобилей / Н.Д.Морозов, К.С.Шестопалов - М. , 1958.
  629.113
  Морской энциклопедический справочник : в 2 т.. Т.Т.2. О-Я / под ред. Н.Н.Исанина - Л. : Судостроение , 1986. - 519 c.
  629.113
  Мотовилин Г.В. Автомобильные материалы : справочник / Г.В.Мотовилин, М.А.Масино, О.М.Суворов - 3-е изд., перераб.и доп . - М. : Транспорт , 1989. - 463 c.
  629.113.002.3
  Мухин Е.М. Обкатка V-образных автомобильных двигателей при капитальном ремонте / Е.М.Мухин,И.И.Столяров - М : Транспорт , 1974. - 104 с. c. - ((Гос.научно-исслед.ин-т автомоб.транспорта.НИИАТ М).
  621.4/.001.4:629.113
  Наумов Б.А. и др. Автомобиль : Учеб. водителя второга класса / Б.А. Наумов, А.А. Чередников, И.Д, Косарев - М. : Транспорт , 1974. - 320 c.
  629.113
  Несвитский Я.И. Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для автодорож. ин - тов. - 2 . - К. : Вища шк. , 1971. - 428 c.
  629.113.004.5
  Николаев В.И., Роговцев В.Л. Конструкция, основы теории и расчета автомобиля : учебник для техникумов - М : Машиностроение , 1971. - 408 c.
  629.113.001.6
  Норма расхода запасных частей, материалов и инструментов на капитальный ремонт легковых автомобилей - Москва : Транспорт , 1974. - 96 c.
  629.113.004.67:656.065.2
  Нормативы численности рабочих, занятых техническим обслуживанием и текущим ремонтом подвижного состава автомобильного транспорта - Москва : Экономика , 1988. - 205 c.
  629.113.08
  Нормы расхода запасных частей, материалов и инструментов на капитальный ремонт автомобиля КАЗ-608 - Москва : Транспорт , 1974. - 48 c.
  629.113
  Нормы расхода запасных частей, материалов и инструментов на капитальный ремонт автомобиля КАЗ-608 - Москва : Транспорт , 1974. - 48 c.
  629.113.004
  Нормы расхода запасных частец и инструментов на капитальный ремонт автобусов - Москва : Транспорт , 1974. - 147 c.
  629.113.004.6
  Нормы расхода запасных ччастей и материалов на капитальный ремонт автомобилей БелАЗ - Москва : Транспорт , 1974. - 56 c.
  629.113.004
  Организация и планирование автотракторного производства. Управление предприятием : учеб. пособ. для машиностроит. спец. вузов / А.П. Ковалев и др; под ред. А.П. Ковалева, В.И. Козырева - М : Высш. шк , 1991. - 349 c.
  629.113.002
  Организация капитального ремонта автомобилей / под общ. ред. д-ра техн. наук Н .Н. Маслова - К
  629.113.004
  Организация и технология выполнения регламентных работ первого и второго технического обслуживания /ТО-1 и ТО-2/ автобуса ПАЗ-672 - М : "Транспорт" , 1975.
  629.113.004.5:629.114.5
  Основенко М.Ю. та інш. Усунення несправностей автомобіля в дорозі / М.Ю. Основенко, П.М. Шоцький, В.І. Сирота; ред. М.Ю. Основенко - К. : Техніка , 1993. - 80 c.
  629.113.004.6
  Островцев А.Н. Автомобиль. Основы конструкции - М. , 1976.
  629.113.001
  Отечественные автомобили / Сост. М.А. Василенко - К. : Техника , 1976. - 128 c.
  629.113
  Панкратов Г.П. Двигатели внутренего сгорания, автомобиля, тракторы и их эксплуатация: Учебник для строит. техникумов по спец. "Строит. машины и оборуд" - 3 . - М. : Высш. шк. , 1984. - 296 c.
  621.43+629.113+629.114.2
  Паншина С.Н. Экономика автомобильного транспорта транспорта. Учеб. пособие для вузов - 2 . - М. : Высшая школа , 1974. - 287 c.
  338:629.113
  Пархиловский И.Г. Автомобильные листовые рессоры - М. : ’’Машиностроение’’ , 1978. - 232 c.
  629.113
  Певзнев С. Техника вождения автомобиля - 2 . - М. : ДОСААФ , 1957. - 184 c.
  629.113
  Певзнер Я.М. Пневматические и гидропневматические подвески / Я.М.Певзнер, А.М.Горелик - М. : МАШГИЗ , 1963. - 318 c.
  629.113
  Подетальные нормы расхода запасных частей на ремонтно-эксплуатационные нужды для автомобилей БелАЗ-540, БелАЗ-140С, БелАЗ-548А,БелАЗ--548С,БелАЗ-751 и др. - М. : Транспорт , 1985. - 135 c.
  629.113.004.6
  Подетальные нормы расхода запасных частей на ремонтно-эксплуатационные нужды для автомобилей КрАЗ-255В, КрАЗ-255Б1, КрАЗ-255В,КрАЗ-255В,КрАЗ-256Б и др. - М. : Транспорт , 1985. - 198 c.
  629.113.004.67
  Подетальные нормы расхода запасных частей на ремонтно-эксплуатационные нужды для автомобилей МАЗ-500А, МАЗ-503А, МАЗ-504А,МАЗ-504В,МАЗ-504 Г - М. : Транспорт , 1985. - 176 c.
  629.113.004.67
  Попов В.А. Автотракторные приборы - 4 . - М. : Машгиз , 1960. - 259 c.
  629.113
  Пройкшат, Альфред Шасси автомобиля: Типы приводов : пер.с нем.В.И.Губы / под ред.А.К.Миллера - М. : Машиностроение , 1989. - 227 c.
  629.114.6.011.1+629.113.011.1
  Пузанков А.Г. Описательный курс автомобиля : Учебник для машиностроит. техникумов по спец. "Автомобилестроение (Кузовостроение)" - М. : Машиностроение , 1986. - 288 c.
  629.113
  Пусовалов Б.И. Как сохранить автомобилт - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Изд-во ДОСААФ СССР , !987. - 208 c.
  629.113.004.54
  Пустовалов Б.И. Как сохранить автомобиль - М. : ДОСААФ СССР , 1982. - 159 c.
  629.113
  Райков И.Я. Испытания двигателей внутренего сгорания : Учебник для вузов - М. - 320 c.
  621.43:629.113./114
  Раймпель Й. Шасси автомобиля / Агапова В.П. - М. : Машиностроение , 1983. - 356 c.
  629.113.011.1
  Раймпель Й. Шасси автомобиля: Амортизаторы шины и калеса / Агапова В.П. - М. : Машиностроение , 1986. - 317 c.
  629.113.011.1+629.113.012
  Раймпель Й. Шасси автомобиля: Конструкции подсветок / Агапова В.П. - М. : машиностроение , 1989. - 328 c.
  629.113.011.1.001.66
  Резник А.М. Электрооборудование автомобилей - М. : Транспорт , 1990. - 255 c.
  629.113.066
  Резник А.М. Электрообурудование автомобилей - М.: : Транспорт , 1990. - 256 с. c.
  629.113.066
  Рейхельт В. Антикоррозийная защита автомобилей - М. : Транспорт , 1977. - 104 c.
  629.113
  Ремонт автомобилей / С.И. Румянцев - М. : Транспорт , 1981. - 462 c.
  629.113.004.07
  Роговцев В.Л. Автомобили и тракторы - М. : Транспорт , 1986. - 311 c.
  629.113
  Роговцев В.Л. и др. Устройство и эксплуатация автотранспортных средств - М. : Транспорт , 1997. - 430 c.
  629.113.004.2
  Розен Г.М. Механизация и автоматизация листовой штамповки в автомобилестроении / Г.М.Розен, А.А.Убрятов, А.А.Петин - М. : Машиностроение , 1983. - 327 c.
  621.983:629.113
  Романенко А.А. Трехосные автомобили ``Урал``. Конструктивные особенности, техн.обслуживание и ремонт / под ред. А.А.Романенко - М. : 1978 , 1978.
  629.113.004
  Романов В.М. Устройство и эксплуатация автомобилей : учеб.пособие для подгот.водителей дизельных машин / Д.Я.Портянко, В.М.Романов - М. , 1974.
  629.113
  Ротенберг Р.В. Основы надежности системы водитель-автомобиль-дорога-среда. - М. : Машиностроение , 1986. - 216 c.
  629.113-192+656.13.052
  Рубец Д.А. Системы питания автомобильных карбюраторных двигателей. /Устр-во, техническое обслуживание и регулировка/. / под ред. д-ра техн. наук проф. Д.А. Рубца. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1974. - 288 c.
  621.43.03:629.113
  Руководство по организации и технологии ремонта автомобиля КамАЗ-5320: Постовые работы по замене основных агрегатов. / Центравтотех. - М. : Транспорт , 1980. - 88 c.
  629.113.004.67
  Румянцев Л.А. Проектирование автоматизированных автомобильных сцеплений. - М. : Машиностроение , 1975. - 176 c.
  629.113:62-578.22.001
  Румянцев С.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : учеб. для ПТУ / С.И. Румянцев, А.Ф. Синельников, Ю.Л. Штоль. - М. : Машиностроение , 1989. - 272 c.
  629.113.004.67
  Рябчинский А.И. Пасссивная безовасность автомобиля - М. : Машиностроение , 1983. - 144 c.
  629.113-788
  Сажко В.А. Електричне та електронне обладнання автомобілів : навч.посібник для ВНЗ за спец."Автомобілі та автомоб.госп-во" - К. : Каравела , 2004. - 300 с. c.
  629.113.066
  Сажко В.А. Електрообладнання автомобілів і тракторів : підручник для ВНЗ - К : Каравела , 2008. - 399 с. c.
  629.113.066(075.8)
  Саруфанов С.К. Устройство автомобиля и мотоцикла - М. : Изд-во ДОСААФ , 1985. - 126 c.
  629.113
  Селиванов С.С. Механизация процессов технического обслуживания и ремонта автомобилей / С.С. Селиванов, Ю.В. Иванов - М : Транспорт , 1984. - 196 c.
  629.113.004.54:65.011.54
  Семикопенко А.М. Лабораторный практикум по конструкции и испытанию автомобилей : Учеб. пособие для " машиностроит. техникумов по спец. "Автомобилестроение" - М. : Машиностроение , 1986. - 160 c.
  629.113
  Сергеев А.Г. Диагностирование электрооборудования автомобилей - М. : Транспорт , 1987. - 159 c.
  629.113.066
  Сергеев А.Г. Точность и достоверность диагностики автомобилей - М. : Транспорт , 1980. - 191 c.
  629.113.004.5
  Сергеев В.П. Автотракторный транспорт : Учебник для вузов по спец. "Строит. и дор. машины и оборуд." - М. : Высш. шк. , 1984. - 304 c.
  629.113
  Серебряков К.Б. и др. Устройство автомобиля : учеб. для автотранспортніх техникумов / К.Б. Серебряков, Е.В. Михайловский - 5-е изд., перераб. и доп. . - М.: : Машиностроение , 1985. - 352с. c.
  629.113
  Сига Х. Введение в автомобильную электронику Х. Сига, С. Мидзутани : пер с яп. / под ред.: А.Б. Брюханова - М.: : Мир , 198. - 232 c.
  629.113.066
  Силовые передачи транспортных машин / С.В. Алексеева, В.Л. Вейц, Ф.Р. Геккер, А.Е. Кочура - Л. : Машиностроение , 1982. - 256 c.
  629.113/114
  Синельников А.Ф. Кузова легковых автомобилей - М. : Транспорт , 1995. - 257 c.
  629.113.011.5
  Синельников А.Х. Электроника в автомобиле - 3 . - М. : Радио и связь , 1985. - 94 c.
  629.113
  Сирота В.І. Основи конструкції автомобілів : Навч. посібник для ВНЗ - 2 . - К. : Арістей , 2005. - 278 c.
  629.113
  Солтус А.П. Теория эксплуатационных свойств автомобиля : учеб. пособ. для вузов. - К. : Аристей , 2004. - 187 c.
  629.113.07
  Ставров С.А. Электромобили - М. : Транспорт , 1988. - 104 c.
  629.113.65
  Старостин В.И. Программированное пособие по устройству автомобиля - М. : Транспорт , 1977. - 237 с. c.
  629.113(075)
  Суханов Б.Н. и др. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : Пособие по курсовому и диплом.проектирование : Учеб.пособие для автотрансп. техникумов / Б.Н.Суханов, И.О.Борзых, Ю.Ф.Бедарев - М. : Транспорт , 1985. - 224 c.
  629.113.004.5
  Таболин В.В. Лесовозный автопоезд КрАЗ : учеб.пособие для проф.обучения рабочих - М. : Лесная пром-сть , 1984. - 272 c.
  629.113.4-445.75
  Теория и конструкция автомобиля: : учебник / В.А.Иларионов,М.М.Морин,Н.М.Сергеев - М. : Машиностроение , 1979. - 303 c.
  629.113
  Тепловые нормы времени на ремонт автобуса ЛиАЗ-677 в условиях автотранспортных предприятий - М. : "Транспорт" , 1973. - 64 c. - ((Центр по научной организации труда и управления п).
  629.113.004
  Техническая эксплуатация автомобильного транспорта : справочник / В.Н.Черкис,И.А.Луйк,М.Н.Бедняк; под общ. ред. М.Н.Бедняка - К. : Техніка , 1979. - 294 c.
  629.113.004.5
  Технический прогресс на Зиле / А.Т.Бойко,А.И.Бужинский,А.Г.Зарубин; под ред. П.Д.Бородина - М. : Машиностроение
  629.113.002
  Техническое обслуживание и ремонот автомобилей / Ю.И.Боровских,Ю.В.буралев, К.А.Морозов, В.М.Никифоров - М. : Высшая школа , 1988. - 224 c.
  629.113.004.6
  Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : сборник статей / под ред. канд. техн. наук З.С.Колясинского - М. : Транспорт , 1977. - 199 c. - ((Гос.науч. исслед. ин-т автомоб.транпорта)).
  629.113.004.5
  Техническое обслуживание, ремонт и хранение автоптанспортных средств : в 3-х кн.. Т.кн.2. Организация, планирование и управление : учебник для вузов / Канарчук В.Е. - К. : Вища школа , 1991. - 406 c.
  629.113.004.5
  Техническое обслуживание, ремонт и хранение автотранспортных средств : в 3-х кн.. Т.кн.3. Ремонт автотранспортных средств : учебник для вузов / В.Е.Канарчук, А.Д.Чигринец - К. : Вища школа , 1992. - 495 c.
  629.113.004.5
  Технічна експлуатація та надійність автомобілів : навч. посібник для ВНЗ / Є.Ю.Форнальчик,М.С.Оліскевич,О.Л.Мастикаш,Р.А.Педько - Львів : Афіша , 2004. - 492 c.
  629.113.004.5
  Технология автотракторостроения : учеб. пособие для вузов / В.В. Сосов, В.И.Дементьев, М.Ю. Новиков - М. : Машиностроение , 1968. - 443 c.
  629.113
  Технология изготовления автомобильных кузовов : учеб. пособие для машиностроит. техникумов / Д.В.Горячий; под общ. ред. Д.В.Горячева - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1990. - 367 c.
  629.113.011.5
  Технология изготовления автомобильных кузовов : учебник / Д.В.Горячий,А.Д.Горячий,Г.И.Захаров - М. : Машиностроение , 1979. - 352 c.
  629.113
  Технология ремонта автомобилей : учебник для вузов / Л.В.Дехтеринский, В.П.Апсин,Г.Н.Донецко; под ред. Л.В.Дехтеринского - М. : Транспорт , 1979. - 342 c.
  629.113.004.67
  Технология технического обслуживания грузовых автомобилей с применением средств диагностики на станциях технического обслуживания объдинений "Сельхозтехника" - М. : ГОСНИТИ - 104 c. - ((Всесоюз. объединение "Сельхозтехника".Глав. упр. ).
  629.113.004.5
  Типовые нормы времени на ремонт автомобилей "Москвич-408" в условиях автотранспортных предприятий - М. : "Транспорт" , 1972. - 40 c. - ((Центр по НОТ и управление производством)).
  629.113.004.67
  Токареі А.А Топливная экономичность и тягово-скоростные качества автомобиля - М. : Машиностроение , 1982. - (Экономия топлива и электроэнергия).
  629.113.073
  Токаренко В.М Гидропривод и гидрооборудование автотранспортных средст : Учеб.пособие - К. : Лыбидь , 1991. - 231 c.
  629.113-82
  Томушев М.М Устройство автомобилей : Уч.пособие для техникумов - Л. : Ун-та , 1970. - 423 c.
  629.113
  Томушев М.М Устройство автомобилей : Учеб.пособие для авто-дорожных техникумов - Львов : Львов.ун-та , 1969. - 423 c.
  629.113
  Топливная экономичность автомобилей с бензиновыми двинателями Т.У.Асмус,К.Боргнакке,С.К.Кларк / Пер.с англ.А.М.Васильева - М. : Машиностоение , 1988. - 509 c.
  629.113
  Тракторы и автомобили : Учебное пособие для сред. сельскохоз. учеб. заведений / Под ред. Скотникова - М. : Агропромиздат , 1985. - 440 c.
  631.372 + 629.113
  Тракторы и автомобили : Учебное пособие для сред. сельскохоз. учеб. заведений / Под ред. скотникова - М. : Агропромиздат , 1985. - 440 c.
  631.372 + 629.113
  Тур Е.Я. Устройство автомобиля / Е.Я. Тур, К.Б. Серебряков, Л.А. Жолобов - М. : Машиностроение , 1990. - 352 c.
  629.113 (075.32)
  Тур Е.Я. Устройство автомобиля / Е.Я. Тур, Е.В. Михайловский - 5-е изд., пепераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1985. - 352 c.
  629.113
  Тур Е.Я. Устройство автомобиля / Е.Я. Тур, Е.В. Михайловский - М. : Машиностроение , 1985. - 352 c.
  629.113
  Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей / И.С. Туревский, В.Б. Соков, Ю.Н. Калинин - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М , 2005. - 367 c.
  629.113.066
  Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей / И.С. Туревский, В.Б. Соков, Ю.Н. Калинин - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М , 2005. - 367 c.
  629.113.066
  Тэттэр В.И. Машина на комбинированНом ходу / В.И. Тэттэр, О.А. Бардышев; Под ред. д-ра техн. наук. проф. К.С. Исаеева - М. , 1975.
  629.113.032
  Устр-во и эксплуатация автомобилей / перевод загл. авт. В.В. Полосков, П.М. Лемещева,В.Н. Хартанович,А.И. Смольников - М. : ДОСААФ , 1979. - 352 c.
  629.1130.04
  Устройство и ремонт автомобилей : учебник / Н.Д. Морозов, В.Г. Горев, А.С. Лисин, Е.В. Кленников - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. шк. , 1972. - 304 c.
  629.113
  Фесенко М.Н. Лабораторный практикум по теории конструкции и расчету автотракторного электрооборудоавния : учеб. пособие / М.Н.Фесенко,Ю.П.Чижков, В.Е.Герасимов - М. : Машиностроение , 1989. - 151 c.
  629.113.066
  Фесенко М.Н. Теория, конструкция и расчет автотракторного электрооборудования : учебник для техникумов - М. : 1979 , 1979.
  629.113.066
  Хохряков В.П. Вентиляция, отопления и обеспыливание воздуха в кабинах автомобилей - М : Машиностроение , 1987. - 152 c.
  629.113.06
  Цеханов А.Д. Лабораторный практикум по ремонту автомобилей : Учеб. пособие для автотранспортных техникумов - М. : Транспорт , 1978. - 136 c.
  629.113.004.67
  Цеханов А.Д. Лабораторный практикум по ремонту автомобилей. : Учебное пособие для автотранспортных техникумов - Москва : "Транспорт" , 1978. - 136 c.
  629.113.004.67
  Чабан Д.В. Краткий справочник по отечественным автомобилям и прицепам - М. : Воениздат , 1971. - 448 c.
  629.113
  Чабан Д.В. Краткий справочник по отечественным автомобилям и прицепам - М. : Воениздат , 1971. - 448 c.
  629.113
  Чайковский И.П., Саломатин П.А. Рулевые управления автомобилей - М. : Машиностроение , 1987. - 176 c.
  629.113.014
  Чайковский И.П., Саломатин П.А. Рулевые управления автомобилей - М. : Машиностроение , 1987. - 176 c.
  629.113.014
  Чижков Ю.П. Электрооборудование автомобилей :Учебник для вузов по спец."Электрооборудование автомобилей и тракторов" : Учебн. для вузов / Ю,П.Чижков, А.В.Акимов - Москва : Изд-во "За рулём" , 1999. - 384 c.
  629.113.066
  Чудаков Е.А. Влияние боковой эластичности колес на движение автомобиля - М.-Л. : Изд-во АН СССР , 1947. - 127 с. c. - ((АН СССР.Автомоб.лаборатория ин-та машиностроения.).
  629.113
  Шадричев В.А. Основы технологии автостроения и ремонт автомобилей : учеб. для вузов - Л : Машиностроение , 1907. - 580 c.
  629.113.002.004.67
  Шадричев В.А. Основы технологии автостроения и ремонт автомобилей : учеб. для вузов - Л : Машиностроение , 1976. - 560 c.
  629.113.002.004.67
  Шасси автомобиля ЗИЛ-130: Практика пректирования, испытаний и доводки / под ред. А.М. Кригера - М : Машиностроение , 1973. - 400 c.
  629.114.4:629.113.011.001.2
  Шварц С. М. Автомобильные эксплуатационные материалы и шины : учеб. пособие для автодорожных техникумов / С.М. Шварц, П.П. Леман - М : Автотрансиздат , 1958. - 231 c.
  629.113.002.3
  Шугуров Л.М. Автомобили Страны Советов. / Л.М. Шугуров, В.П. Ширшов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Изд-во ДОСААФ , 1983. - 128 c.
  629.113
  Шупляков В.С. Колебание и нагруженность трансмиссии автомобиля / В.С.Шупляков - Москва : Транспорт , 1974. - 328 c.
  629.113-235.001.4
  Щестина В.А. Подвижной состав автомобильного транспорта:Учеб.для вузов по спец. / В.А.Щетина,В.С.Лукинский,В.К.Вахламов - Москва : Транспорт , 1989. - 301 c.
  629.113
  Щетина В.А. Электромобиль :Техника и экономика - Ленинград : Машиностроение , 1987. - 253 c.
  629.113.65
  Щупляков В.С. Колебания и нагруженность трансмиссии автомобиля - Москва : Транспорт , 1974. - 328 c.
  629.113-235
  Экономические проблемы производства автомобилей - М. : ``Машиностроение`` , 1971. - 272 c.
  629.113
  Эксплуатационно-технические свойства и применение автомобильных топлив, смазочных материалов и спецжидкостей : сборник статей. Вып.6 - М. : ``Транспорт`` , 1974. - 184 c.
  629.113.002.4 : / 662.75+621.892+629.113.002.4/
  Электромобиль: Техника и экономика / под общ.ред.: В.А.Щетины - Л. : Машиностроение , 1987. - 253 c.
  629.113.65
  Электрооборудование автомобилей / Резник А.М., Орлов В.П. - 3 . - М. : Транспорт , 1988. - 239 c.
  629.113.066
  Эллис Д.Р. Управляемость автомобиля : пер.с англ.Г.К.Мирзоева - М. : Машиностроение , 1975. - 216 c.
  629.113.075
  Юрковский И.М. Как обнаружить и устранить неисправности легкового автомобиля - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Транспорт , 1977. - 168 c.
  629.113.004.5:629.114.6
  Юрковский И.М. Особенности эксплуатации дизельных автомобилей - М. : Транспорт , 1984. - 176 c.
  629.113.004.504
  Юрковский И.М. Пособие водителю автомобиля - М. : ДОСААФ , 1984. - 111 c.
  629.113