Бібліотека
КрНУ імені М.Остроградського
     
     
     
     
     
     
     
     

Систематичний каталог бібліотеки                                                          Перелік книг за тематикою УДК

001 Наука у цілому
 • 001.895 Венчурні проекти
 • 001.895 , 330.341.1 Інновації
 • 002 Друк. Документація. Науково-технічна інформація
 • 002:339.138 Маркетинг інформаційний
 • 004 Інформаційні технології
 • 004.056 Захист інформації, безпека
 • 004.3 Апаратні засоби
 • 004.353 Відіомонітори
 • 004.42 Програмування
 • 004.451 Операційні системи
 • 004.451.64 Апаратні засоби захисту
 • 004.65 Системи управління базами даних (СУБД)
 • 004.7 Комп`ютерні сітки
 • 004.732 Сітки локальні
 • 004.738.5 Інтернет
 • 004.738.5:658.6/9 Електронна комерція
 • 004.77 Електроний бізнес
 • 004.78 : Автоматизовані системи у ...
 • 004.78:025.4.036 Автоматизовані інформаційно-пошукові системи
 • 004.78:336.717 Автоматизовані системи банківських операцій
 • 004.91 Оброблення і створення документів
 • 004.92 Комп`ютерна графіка
 • 006.015.5 Управління якістю
 • 006.063 Сертифікація
 • 006.1 Стандартизація у цілому
 • 006.83 Якість
 • 008 Культура
  021 Організація та развиток бібліотечної справи
  061 Діяльність організацій по охрані природи
 • 061.1ЕС Европейский Союз(ЕС)
 • 1 Філософія
 • 111.1 Онтологія (буття)
 • 130.2 Філософія культури
 • 141.131 Платонізм. Неоплатонізм
 • 141.339 Езотерика
 • 159.9 Психологія
 • 159.923 Психологія особистості
 • 159.942 Емоції
 • 159.9:334.7.012.42 Психологія підприємництва
 • 168.522 Культурологія
 • 172. 4 Міжнародна етика
 • 174 Професійна етика
 • 174.022.1 Професійна та ділова етика. Імідж. Репутація
 • 174.022.1 Імідж
 • 178.1 Алкоголізм
 • 178.7 Паління
 • 2 Релігія
 • 281.9 Православна церква
 • 303.725.36 Примінення теорії систем, теорії управління та кібернетики
 • 311.12 Статистичне угрупування
 • 311.313(058)(477.53) Регіональна статистика: обласн., краєва
 • 314.02 Демографія.Джерела демографічних даних
 • 314.156.5(477) Геноцид українского народа
 • 314.7 Міграція
 • 316 Соціологія
 • 316.323.4 Азіатска деспотія, соціальна структура
 • 316.324.5 Аграрні суспільства, соціальна структура
 • 316.334.55 Соціологія (аграрна політика)
 • 316.343.4 Автохтонне населення в колоніальному суспільстві (соціологія
 • 316.343.653 Адміністратори в капіталістичному суспільстві (соціология)
 • 316.344.32 Інтелектуали
 • 316.346.2-055.2 Жінки
 • 316.422.4 Прогрес
 • 316.422.44 НТП
 • 316.422.6 Регрес (НТП)
 • 316.46 Лідерство
 • 316.462 Авторитаризм ( соціологія)
 • 316.61-056.45 Генії
 • 316.612 Развиток особистості
 • 316.73 Акультурація (соціологія)
 • 321.61 Абсолютизм (форми влади)
 • 321.64 Авторитарні режими нового часу
 • 323 Внутрішня політика
 • 323.17 Автономія та самовизначення нації
 • 323.329 Соціальні спільноти та прошарки. Інтелігенція
 • 323.396 Соціальна еліта
 • 324 Вибори. Референдуми. Виборчі компанії
  325 Міграційна політика
 • 327(477) Зовнішня політика України
 • 327.51 Військові союзи
 • 328 Парламенти. Народні представництва. Уряди
 • 328.132.7 Президентський кабінет. Президентський уряд
 • 330 Економіка
 • 330(477) Економіка України
 • 330.01 Економічна теорія
 • 330.1 Економічні науки
 • 330.101.54 Макроекономіка
 • 330.111.4 Виробничі сили
 • 330.131.7 Ризики
 • 330.131.7:336.71 Ризики банківські
 • 330.131.7:336.743 Валютний ризик
 • 330.142.2 Уставний фонд, капітал
 • 330.142.2 Вкладений капітал.Уставний фонд
 • 330.142.211.4 Амортизація основних фондів
 • 330.31 Кругообіг в народному господарстві. Відтворення
 • 330.322 Інвестиції
 • 330.322.013 Автономні інвестиції ( політекономіка)
 • 330.322.5 Інвестиції, рентабельність та ефективність
 • 330.322:658.589 Венчурне інвестування
 • 330.33 Криза
 • 330.34.014.1 Економіка застійна
 • 330.34.014.2 Економіка, що розвивається
 • 330.341(477) Фактори економічного розвитку України
 • 330.341.1 Развиток виробничих сил. Техн. прогрес. Інновації
 • 330.341.1 Інновації. Технічний прогрес
 • 330.341.1(477) Інновації в Україні
 • 330.341.2:334.758 Кластер
 • 330.342.111 Автаркне господарство (політекономіка)
 • 330.356.3 Ефективність капіталовкладень
 • 330.43 Економетрія
 • 330.46 Теорія систем, управління в кібернетиці та економіці
 • 330.47 Теорія інформації в економіці. Економічна інформатика
 • 330.52 Національна економіка
 • 330.564.2 Прибутки населення
 • 330.59 Життєвий рівень
 • 330.59 Соціально-економічний розвиток
 • 330.8(477) Історія економічної думки.Економічні вчення та школи
 • 330.837 Інституціоналізм. Неоінституціоналізм
 • 331 Праця. Економіка праці
 • 331.07 Адміністративні органи, уповноважені та офіційні особи (прац
 • 331.101.26 Праця, як економічний фактор
 • 331.101.262 Людський капітал
 • 331.102 Види праці
 • 331.103.255 Автоматизована праця
 • 331.106.24 Колективні договори
 • 331.108 Робота з кадрами
 • 331.108.2 Питання кадрів. Управління кадрів
 • 331.108.2 Управління персоналом
 • 331.108.3 Адаптація рабітників ( праця )
 • 331.2 Зарабітня плата
 • 331.21 Управління заробітною платою
 • 331.211 Аванс (праця)
 • 331.215`311` Виплати із соцстраху
 • 331.225 Премії. Окремі виплати
 • 331.23 Акордна оплата праці
 • 331.31 Робочий час
 • 331.315 Відрядження
 • 331.322 Відпустки
 • 331.5 Ринок праці
 • 331.522 Попит і пропозиція на ринку праці. Потенціал робочих місць
 • 331.522 Трудові ресурси
 • 331.556.4 Міграція трудова, міжнародна
 • 331.556.4 Міждержавна мобільність. Міграція
 • 331.582 Трудові резерви
 • 332.012.324 Власність корпорацій
 • 332.025.1 Адміністративне втручання в регіональній економіці
 • 332.1 Регіональна економіка
 • 332.13 Розміщення. Регіональне разміщення
 • 332.142.4 Використання територіальних ресурсів
 • 332.15 Агломерація економічної діяльності (регіональна економіка)
 • 332.2.01 Аграрні теорії (земельне питання)
 • 332.2.021;338.43.02 Аграрна політика
 • 332.72 Ринок праці, нерухомості
 • 332.856 Агенція по квартирному посередництву ( житлове господарство)
 • 334.012.64 Дрібні підриємства
 • 334.7.012.32 Підприємництво (загальне)
 • 334.7.012.42 Підприємництво комерційне
 • 334.722 Приватне підприємництво
 • 334.722.012.42 Підприємництво
 • 334.722.012.64 Мале підприємництво
 • 334.722.8 Акціонерні компанії
 • 334.758 Злиття. Об`єднання фірм. Кластери
 • 334.7:658.589 Венчурні (рискові) підприємства
 • 336 Фінанси
 • 336.07 Адміністрація фінансова
 • 336.1 Державні фінанси у цілому
 • 336.14 Державний бюджет. Національний бюджет
 • 336.14.025.3 Фінансова безпека
 • 336.2 Бенефіціар
 • 336.22 Податки. Збори
 • 336.225 Методи оподаткування
 • 336.225.64 Податкова заборгованість
 • 336.225.64 Подакти.Заборгованість податкова
 • 336.225.673 Контроль податковий
 • 336.226.11 Податки на доходи фізичних осіб
 • 336.22:351.713 Перевірки податкові
 • 336.246.025.2 Контроль фінансовий
 • 336.275.3 Державні боргові зобов`язання
 • 336.544 Контроль якості
 • 336.7 Грошовий обіг. Банківська справа
 • 336.71 Банківська справа.Банки
 • 336.71(477) Банківська справа. Банки в Україні
 • 336.71.025.3 Безпека у банках
 • 336.711 Національні, державні банки
 • 336.713 Банки комерційні
 • 336.743 Валюта. Зв`язані валюти
 • 336.748.12 Інфляція
 • 336.76 Фінансовій ринок
 • 336.763;347.72.03 Акції (фінанси), (торгове право), (економіка)
 • 336.77 Кредит. Кредитна справа
 • 336.773 Кредитні спілки (фінанси)
 • 338.12 Економічні цикли
 • 338.23:343.3 Безпека економічна держави
 • 338.242 Управління економікою в ринковому господарстві
 • 338.246.02 Адміністративні заходи (економіка)
 • 338.246.025.2 Регулювання. Контроль
 • 338.246.025.2, 338.268.025 Контроль
 • 338.246.027 Матеріальна допомога
 • 338.246.027.2 Стимулювання. Пільги
 • 338.26 Планування.Соціально-економічне планування
 • 338.26 Народногосподарське планування
 • 338.27 Економічне прогнозування
 • 338.27 Прогнозування економічне
 • 338.33 Теорія виробництва. Структура. Спеціалізація
 • 338.364 Автоматизоване виробництво ( економіка)
 • 338.43 Аграрна промисловість (економ.сільського господарства)
 • 338.43 Сільське господарство.Економіка
 • 338.43 Економіка сільського господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика.Економ.сільск. господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика
 • 338.431 Аграрні відносини. Аграрні структури
 • 338.431 Аграрні структури (економіка сільського господарства)
 • 338.432 Сільськогосподарське виробництво (господарювання)
 • 338.436.33 Агропромисловий комплекс
 • 338.439 Продовольчий комплекс. Продовольче питання
 • 338.439 Продовольчий комплекс (економіка)
 • 338.439 : Виробництво продуктів :м"яса,риби,рису і т.д.
 • 338.439:63 рису,молока і т.д. Виробництво с/г продуктів
 • 338.45 Економіка промисловості і ремісничого виробництва
 • 338.45.01 Промислова політика
 • 338.45:658 Економіка підприємства
 • 338.46 Економіка сфери послуг
 • 338.465.2 Консалтинг
 • 338.465.2 Послуги
 • 338.465.2 Інжиніринг
 • 338.465.2 Консультування
 • 338.47 Економіка транспорту і зв`язку
 • 338.48 Туризм. Економіка туризму
 • 338.48-44(1-22) Сільський туризм
 • 338.49 Інфраструктура економіки
 • 338.5 Ціни. Ціноутворення
 • 338.512 Витрати виробництва
 • 338.516.2 Ринок.Форми ринку
 • 338.516.22 Ціни ринкові
 • 338.532.4.025.24 Контроль за цінами
 • 338.583 Інфраструктура
 • 339 Торгівля
 • 339.13.012 Види ринків
 • 339.13.025 Адміністративні міри впливу на ринок
 • 339.137.2 Конкуренція
 • 339.138 Маркетинг
 • 339.138 : 338.46 Маркетинг послуг
 • 339.138(100) Маркетинг міжнародний
 • 339.138(100) Міжнародний маркетинг
 • 339.138.001.5 Маркетингові дослідження
 • 339.138.1 Маркетинг промисловий
 • 339.138.`313` Маркетинг стратегічний
 • 339.14:338.49 Інфраструктура товарного ринку
 • 339.166.5 Торгівля продуктами розумової праці
 • 339.172 Товарні біржі. Продуктові біржі
 • 339.175 Посередники торгові
 • 339.178 Посередницькі інститути
 • 339.187.62 Лізинг
 • 339.187.67 Абонентне обслуговування ( торгівля)
 • 339.37 Роздрібна торгівля
 • 339.543 Митна політика
 • 339.543.624 Оффшорні зони
 • 339.56 Торгівля зовнішня
 • 339.727.2 Рух капіталів. Міжнародні займи. Міграція капталів
 • 339.727.22/24 Інвестиції іноземні
 • 339.74.025 Адміністративні міри в девізній політиці
 • 339.9 Міжнародні економічні відносини. Світове господарство
 • 339.9.012 ЗЕД
 • 339.9.012.23:346.58(477) Регулювання ЗЕД в Україні (правове)
 • 339.9.012.42 Автаркія (світове господарство)
 • 339.92 Міжнародне економічне співробітництво
 • 339.923 Економічні союзи
 • 339.924 Інтеграція
 • 339.94 Глобалізація
 • 34.07;35.07 Адміністративні органи (право)
 • 340 Право. Юридичні науки
 • 340.12 Теорія права
 • 340.12 Теорія держави і права
 • 340.12(091) Історія держави і права
 • 340.130.53 Закони
 • 340.130.54 Кодекси
 • 340.130.55 Укази
 • 340/.349 Правознавство
 • 341.215.4 Захист прав людини
 • 341.24 Міжнародні правові дії
 • 341.63 Міжнародний арбітраж
 • 342.26 Адміністративно-територіальний поділ держави
 • 342.34 , 321.7 Демократія
 • 342.392 Авторитарні (недемократичні) форми держав та правління
 • 342.518 Виконавча влада.Уряд. Кабінет Міністрів
 • 342.565.2 Конституційні суди
 • 342.7 Права і обов"язки громадян
 • 342.7 Основні права та обов`язки громадян
 • 342.849 Агітаційний матеріал для виборів (державне право)
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративні порушення
 • 342.9(477) Адміністративне право України
 • 342.924 Адміністративні акти (державне право)
 • 343.13 Кримінально-процесуальне право
 • 343.132 Слідчі дії
 • 343.195 Суд присяжних
 • 343.2/.7 (477) Кримінальне право України
 • 343.23 Злочини у цілому
 • 343.237(477) Співучасть, угрупування, зговір (Україна)
 • 343.337 Агресія (кримінальне право)
 • 343.353 Адміністративна влада, зловживання (кримінальне право)
 • 343.353.1 Корупція
 • 343.359 Злочини проти державної казни. Контрабанда
 • 343.575 Заборона вживання та оберту наркотиків
 • 343.6 Злочини проти особистості
 • 343.61 Вбивство
 • 343.62 Аборт (кримінальне право)
 • 343.9 Кримінологія
 • 343.9.01 Загальна теорія злочину та злочинність
 • 346(477) Господарське право України
 • 346.231 Адміністративні установи
 • 346.26 Приватне підприємництво
 • 346.5 : Регулювання: конкуренції, якості, виробництва, НТП
 • 346.548 Безпека бізнесу, підприємництва
 • 346.548 Рейдерство
 • 346.548 ,366.5 Захист споживачів
 • 346.6 Соціальний захист населення
 • 347 Громадянське право
 • 347.133.5 Адміністративні угоди
 • 347.133.9 Абстрактні (причинні) угоди
 • 347.188 Акти громадянського стану (громадянське право)
 • 347.211 Інтелектуальна власність, ресурс
 • 347.214.2 Нерухоме майно. Нерухомість
 • 347.426.6 Відшкодування збитку. Оцінка збитку
 • 347.471.03 Адміністрація суспільства (громадянське право)
 • 347.722 Товарні знаки
 • 347.732 Агент за обміном ( торгове право)
 • 347.735 Факторинг
 • 347.746 Вексель
 • 347.77 Патенти
 • 347.771 Авторські свідчення ( патентне право)
 • 347.779 Адміністративна організація охорони промис. і торг. прав
 • 347.78 Авторское право
 • 347.789 Адміністративно-технічна організація авторського права
 • 347.791.3 Адміністративно-правов. регулювання прав власності на суди
 • 347.792 Абандон (морське право)
 • 347.799.2 Аварія (морське право)
 • 347.822.5 Авіаційна метеорологічна служба( служба погоди)
 • 347.918 Арбітраж.Третейський суд
 • 347.921 Адвокати ( громад. процес. право )
 • 347.961(477) Нотаріат, нотаріуси, нотар. контори (Україна)
 • 347.963 Прокурори. Прокуратура
 • 347.965 Адвокатура (громад.процес.право)
 • 347.998.8 Адміністративні суди (громадянське процесуал.право)
 • 347.998.85 Адміністративні суди
 • 347.998.85 (477) Адміністративні суди в Україні
 • 349.2 Трудове право
 • 349.227 Заборона необгрунтованного скорочення
 • 349.233 Матеріальна відповідальність у трудовом погодженні
 • 349.41 Земельне право
 • 349.42 Аграрне право
 • 349.42(477) Аграрне право України
 • 349.6 Правові проблеми охорони навколишнього средовища
 • 35.073.526 Надання та публікація балансу. Аудит
 • 351 Державне адмін. управління
 • 351.077.6 Управлінські рішення
 • 351.087.43 Пенсії. Допомоги
 • 351.087.431 Пенсія. Допомога при звільненні, або виході у відставку
 • 351.087.431.1 Право на пенсію
 • 351.087.431.2 Пенсійні внески
 • 351.087.431.3 Пенсійний фонд
 • 351.087.431.4 Пенсійні надбавки
 • 351.713 Адміністративна діяльність у відношенні податків і зборів
 • 351.741 Організація міліції
 • 351.743 Громадянська охорона.Народні дружини
 • 351.755.61 Паспорти. Паспортна міліція
 • 351.762;343.56 Азартні ігри (адміністративне управління), (кримінальне прав
 • 351.811 Автомобильні дороги ( адміністративний нагляд)
 • 351.814 Авіаційний зв`язок (адміністративне управління)
 • 351.814 Авіація, управління
 • 351.814 Авіатраси (адміністративне управління)
 • 351.822 Адміністративний нагляд за грошовою обіговістю
 • 351.823 Адміністративний нагляд за добуванням сировини
 • 351.824 Адміністративний нагляд за промисловістю та торгівлею
 • 351.825 Адміністративний нагляд за кредитними установами
 • 351.83 Адміністративне регулювання праці і труд.відносини
 • 351.84 Адміністративний нагляд за соціальним забезпеченням
 • 351.853 Нагляд за пам`ятниками. Збереження природних ландшафтів
 • 351.9 Адміністративна юрисдикція (адміністр.управління)
 • 351.9 Нагляд і контроль за держ. управлінням. Скарги
 • 352.07 Адміністративні установи органів управління
 • 353.2 Автономні республіки, області, краї, департаменти,провінції
 • 355.081 Головне командування армії
 • 355.232 Академії (військова справа)
 • 355.469 Авіаційна стратегія (військова справа)
 • 355.75 Адміністративно-господарські установи (військова справа)
 • 356.3 , 355.6 , 359.5 Адміністративно-господарська служба (військова справа)
 • 357.3 Автоколони (військова справа)
 • 359.3 Авіаційні частини військово-морских сил (військова справа)
 • 364.12 Автоматизація виробництва (соціальне забезпечення)
 • 364.2 Основні потреби людини
 • 364.2-262.2 Прожитковий мінімум
 • 364.3 Соціальна допомога. Соц.страхування
 • 364.3-642-264 Індексація виплат. Виплати, основ. на вартості життя
 • 364.3-646.2-3 Організації соціального забезпечення
 • 364.3.-646.2 Пенсії
 • 364.32-642 Соціальні грошові виплати
 • 364.32-642:331.215 Лікарняні, декретні
 • 364.32-642:331.215"313" Декретні
 • 364.6 Соціальне забезпечення. Соціальні проблеми
 • 364.662 Бідність
 • 365 Потреба у житлі та її задоволення
  368 Страхування
 • 368.07 Адміністративні страхові органи
 • 368.08 Адміністративний персонал страхових установ
 • 368.1.021.3 Договір страхування
 • 368.2.025.79 Абандон ( страхування)
 • 368.212/.214 Автомобильный транспорт, перевозки ( страхование)
 • 368.8 Страхування окремих майнових цінностей
 • 368.914 Пенсійне страхування
 • 368.914:061.2 Пенсійне страхування недержавними організаціями
 • 37 Освіта
 • 37(1-87) Освіта за кордоном
 • 37.013 Педагогіка
 • 37.014.15 Законодавсто в області освіти
 • 37.014.543 Фінансування освіти
 • 37.015.3 Психологія освіти
 • 37.015.6 Економіка системи освіти
 • 37.017.4-053.81 Правова культура молоді
 • 37.017.4-053.81 Політична культура молоді. Формування
 • 37.017.4-053.81 : 343.85 Профілактика правопорушень серед молоді
 • 37.018.1 Сімейне виховання та освіта
 • 37.034 Моральне виховання
 • 37.07 Адміністративні проблеми навчальних закладів
 • 371 Організація виховання та освіти
 • 371.058 Організація виховання та освіти. Приватна школа
 • 371.11 Адміністрація учбового закладу (освіта)
 • 371.33 Аудіовізуальні методи навчання ( освіта )
 • 373 Дошкільне виховання і освіта. Загальноосвітня школа
  378 Вища освіта
 • 378(438) Вища освіта в Польщі
 • 378.014.15 Законодавсто в області вищої осіти
 • 378.017.4-057.785 Правова обізнанність студентів
 • 378.017.4-057.785 Правова культура студента
 • 378.02 Методика викладання у вищій школі
 • 378.022 , 37.022 Кредитно-модульна система
 • 378.1 Організація вищої освіти
 • 378.2 Академічні ступені (освіта)
 • 378.4 Університети
 • 379.858 Авіатуризм
 • 392.5 Агамія (етнографія)
 • 398.33 Адвент ( різдвяний піст )
 • 477) Історія української та зарубіжної культури
 • 5(092) Природознавство, біографії
 • 502 Природа. Охорона навколишнього середовища
 • 502 /. 504 Природа. Охорона природних ресурсів
 • 502 /504 Охорона навколишнього середовища. Загрози навколишнього сере
 • 502.1 Охорона навколишнього середовища
 • 502.172 ,502.4 Заповідники
 • 502.174 Відновлення, збереження, економія ресурсів
 • 502.175 Контроль якості средовища. Контроль забруднень
 • 502.2 Середовище у цілому
 • 502.211 Живий світ. Біосфера
 • 502/.504 Екологія
 • 502/504 Природа.Охорона природних ресурсів.Загрози навколишньому сер
 • 502:658.012.32 Екологічний менеджмент
 • 504 Загрози навколишньому середовищу. Екологія
 • 504(084.42) Загрози навколишньому середовищу, атлас
 • 504.5:628.4.047 Забруднення радіоактивне
 • 504.5:628.4.047 Безпека радіоактивна
 • 504:343.3 Безпека екологічна
 • 51 Математика
 • 51(075.8) Математика. Підручник для вищ.шк.
 • 519.237.8 Кластер-аналіз. Класифікація
 • 519.248 Прикладна статистика
 • 519.6 Програмування математичне
 • 519.72 Теорія інформації. Математичні питання
 • 519.816 Теорія прийняття рішень
 • 519.85 Математичне програмування
 • 519.86 Теорія економіко - математичних моделей
 • 519.87 Математичне моделювання
 • 519.876.2 Моделювання процесів управління
 • 53 Фізика
 • 530.145 Квантова механіка
 • 531 Теоретична механіка
 • 539.376 Деформація при постійному навантаженні
 • 544.431.8 Періодичні реакції. Повний безлад
 • 551.58 Кліматологія
 • 553.04 Мінеральні ресурси та запаси
 • 575 Генна інженерія
 • 577.355 Біофізика фотосинтезу
 • 578.828СПИД Вірус СНІД
 • 579.22 Мікробіологія
 • 579.64 Сільськогосподарська мікробіологія
 • 58.006 (477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 58.006.(477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 592/599 Світ тварин.Фауна
 • 611 Анатомія людини
 • 614.2(73) Організація охорони здоров`я в США
 • 614.3 Якість харчових продуктів
 • 615 Фармакологія
 • 616-084 Медицина. Профілактика
 • 616.89-008.441.3 Наркотична залежність
 • 616.89-008.441.44 Самогубство
 • 616.98 Специфічні інфекції
 • 62 - 83 Електропривід
 • 62-82 Гідропривід
 • 62.002.2 Технологія виробництва
 • 620.22 Матеріалознавство
 • 620.9 Загальна енергетика
 • 620.9(477) Загальна енергетика. Енергетика України
 • 620.91 Ресурс енергетики. Альтернативні види
 • 620.91 Альтернативні види енергії
 • 621 Машинобудування
 • 621 438 -714 Газові турбіни, охлодження
 • 621. 426 Дизелі
 • 621.002 Технологія машинобудування
 • 621.039 Атомна енергетика. Атомна промисловість
 • 621.039.586 Аварії ядерних реакторів
 • 621.3 Електротехніка
 • 621.3.01 Теоретичні основи електротехніки
 • 621.31 Електричні апарати
 • 621.31.019.3 Надійність електросистем
 • 621.311.004.12 Енергозбереження
 • 621.311.1 Енергосистеми
 • 621.311.2 Електростанції
 • 621.313.333 Асинхронні електодвигуни
 • 621.314 Перетворення електричної енергії
 • 621.317 Електровимірювальна техніка
 • 621.317.3 Вимірювання електричних величин
 • 621.38 Електроніка
 • 621.382.049.77 Мікроелектроніка
 • 621.391.63 Передача сигналу світловими променями
 • 621.395.721.5 Мобільний зв`язок
 • 621.396 Радіозв`язок
 • 621.396.6 Радіоелектронна апаратура. Схеми
 • 621.396.62 Радіоприймач
 • 621.397.132 Магнітофони
 • 621.397.446 Телевізори
 • 621.397.6 Телевізійна апаратура
 • 621.43 Автомобільні двигуни
 • 621.431.73 Двигуни внутрішнього згоряння для безрейкового транспорту
 • 621.436.21.031.3 Дизелі з пневматичним розпиленням (компресорні)
 • 621.438 - 714 Газові турбіни, системи охолодження
 • 621.438-135 Газові турбомашини
 • 621.6.033:656.07 Нафтотранспортна система
 • 621.7 Обробка тисненням. Пластичне формоутворення
 • 621.74 Ливарне виробництво
 • 621.753 Допуски та посадки
 • 621.81 Деталі машин
 • 621.86 Підйомно-транспортне обладнання у цілому
 • 621.86/.87 Підйомно-транспортні машини
 • 621.865.8 Роботи
 • 621.873.3 : 629.3 Автокрани
 • 621.983 Глибинна витяжка. Холодна штамповка
 • 622.2 Гірничі роботи при розробці корисних копалин
 • 622.276/279 Нафто-газодобувна промисловість
 • 622.323 Добування нафти
 • 622.324 Добування газу
 • 623.4 Зброя
 • 624.046.012.45 Залізобетонні конструкції, стійкість, несуча здатність
 • 625.08 Дорожно-будівні машини
 • 627 Водне господарство
 • 628.1 Водопостачання
 • 628.1(075.8) Водопостачання
 • 628.3 Стічні води. Очистка стічних вод
 • 629. 113 Автомобілебудування
 • 629.083 Склад, огляд, техн. обслуговування автомоб.
 • 629.113 Автомобілебудування. Автомобілі
 • 629.113(03) Автомобілебудування - довідники
 • 629.113(477) Автомобільний транспорт в Україні
 • 629.113.02.001.4 Випробовування автомобілів
 • 629.114.4 Грузові автомобілі
 • 629.114.6 Легкові автомобілі
 • 629.114.6.004.6 Легкові автомобілі. Ремонт
 • 629.4 Залізничний транспорт
 • 629.73 Авіація
 • 629.762.5 Ракети небалістичні
 • 629.78 Космічна техніка
 • 63 Сільське господарство
  630 Лісне господарство. Лісівництво
 • 630*2 Лісівництво
 • 630*9 Ліси та лісне гос-во з державної точки зору
 • 631.1 Сільськогосподарське виробництво.Організація та управління
 • 631.1(477) Організація та управління сільськогосподарським виробництвом
 • 631.115.1 Сільськогосподарське приватне підприємство
 • 631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.3.001.4 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.374 Сільськогосподарський транспорт
 • 631.4(092) Грунтознавство. Землезнавство. Біография
 • 631.46 Бактеріологія і біологія грунтів
 • 636 Тваринництво
 • 637.1 Молочна промисловість
 • 64.012 Домогосподарство
 • 640.41 Готель
 • 65 Управління підприємством
 • 65.011.4 Ресурси (резерви) виробництва
 • 65.011.46 Аутсорсинг (управл.ефективністю)
 • 65.012 Управління підприємством. Методи
 • 65.012.2 Планування діяльності
 • 65.012.32 Менеджмент організації
 • 65.012.8 Безпека економічна підприємства
 • 65.012.8 Економічна безпека під-ва
 • 656 Транспорт
 • 656.07 Управління транспортом
 • 656.07 Транспортна система
 • 656.071.32 Бухгалтерія транспортного підприємства
 • 656.13 Автомобільний транспорт
 • 656.13.07 Організація та експлуатація автомобільного транспорту
 • 657 Бухгалтерський облік
  657 Бухгалтерія
 • 657.1 Бухгалтерія
 • 657.15 Фінансовий облік
 • 657.15(047.2/3) Бухгалтерська фінансова звітність
 • 657.2 Бухгалтерскі проводки
 • 657.222 Ведення бухгалтерських операцій
 • 657.372.3 Списання. Амортизація
 • 657.421.3 Бухгалтерський облік ліцензій
 • 657.474.51 Визначення фактичної собівартості. Калькулювання
 • 657.6 Аудит
 • 657.6 Аудит, ревізія
 • 658.011.46 Потенціал підприємства
 • 658.011.47 ФСА
 • 658.012.011.56 Автоматизація
 • 658.012.12 Аналіз господарської діяльності підприємства
 • 658.012.122 Економічна діагностика під-ва
 • 658.012.122 Діагностика економічна
 • 658.012.122 Економічний аналіз
 • 658.012.122:330.4 Діагностична матриця
 • 658.012.32 Менеджмент
 • 658.012.32 : 331.103 Автоматизоване роб.місце менеджера
 • 658.012.324 Корпоративна форма управління підприємством
 • 658.012.61 Корпоративна культура
 • 658.012.7 Контролінг
 • 658.016"313" Стійкість стратегічна підприємства
 • 658.016.7 Санація
 • 658.14/.17 Фінанси підприємств
 • 658.14/.17.012.12 Фінансовий аналіз
 • 658.14/17 Фінансова стійкість підприємства
 • 658.310.8 Штатний розклад
 • 658.345 БЖД
 • 658.345 Охорона праці
 • 658.512.011.56 САПР (система автоматиз.проектування)
 • 658.52 Виробничо-промислова структура
 • 658.527.011.56 - 192 (075.8) Потокове виробництво
 • 658.562 Виробничий контроль.Техн.контроль
 • 658.589 Модернізація
 • 658.589 Реконструкція
 • 658.589 Інноваційна діяльність
 • 658.7 Логістика
 • 658.8 Збут. Продаж. Реалізація продукції
 • 658`313` Стратегія підприємства
 • 659.1, 659.1: Реклама, реклама продукції
 • 659.4 Паблік Рилейшнз
 • 66 Хімічна промисловість
 • 663/664 Харчова промисловість
 • 669 Металургія
 • 67/68 Легка промисловість
 • 678.06.001.2 (03) Вироби із високомолекулярних матеріалів, проектування
 • 681.3.06 Програмування
 • 681.327.22 Відеомонітори
 • 681.5 Теорія автоматичного управління
 • 681.511.42 Системи автомат. управління імпульсні (дискретні)
 • 681.518 Інформаційні системи
 • 681.518 Інформаційні системи в автоматизованому управлінні
 • 681.518.3 Вимірювальні інформац.системи (для управління)
 • 681.518.5.015 Системи автомат.контроля і техн.діагностики. Ідентифікація
 • 687 Швейна промисловість
  69 Будівництво
 • 69.003 Економіка будівництва
 • 697.3 Центральне опалення
 • 7 Культура
 • 7.036.2 Імпресіонізм
 • 712.23 Заповідники, нац.парки та інші природні території, що охоро
 • 725.4 Будівлі пром. підприємств, проектування
 • 744.4 Інженерна графіка
 • 75 Живопис
  78 Музика
 • 78.017 Музиканти
 • 796.525 Альпінізм
 • 811.111 Англійска мова
 • 811.111(038) = 111=161.1 Англо - російські словники
 • 811.161.2 Українська мова
 • 811.161.2"06-26 Українська сучасна літературна мова
 • 82-8 Літературна суміш. Афоризми. Сценарії
 • 82.09 Літературна критика та дослідження
 • 82.09.161.2" " Літературознавство укр.літ."століття"
 • 883 Українська література
  9 Історія
 • 9(477)1934-1941 Історія України в 1934-1941рр.
 • 908 Краєзнавство
 • 908(477.53) Краєзнавство. Полтавська область
 • 91(510) Географія Китаю
 • 930.85(100 Історія української та зарубіжної культури
 • 94(477) Історія України
 • 940(477) Історія України
 • 940`10/17` (477) Історія України Х І - XVIII ст.
 • 94`10/17` (477) Вимірювання електричних величин
 • ЄС Европейский Союз
 • Китай Китай
 • 621.86 Підйомно-транспортне обладнання у цілому

  Автоматика и управление в технических системах : учеб.пособие для вузов : в 11 -ти . Т.1. Электрические элементы систем управления промышленными роботами / А.А.Краснопрошина, В.А.Скаржепа, В.Б.Яковлев; под ред. А.А.Краснопрошиной; отв.ред. С.В.Емельянов, В.С.Михалевич. - К. : Выща шк. , 1990. - 247 c.
  621.865.8-52 + 681.51
  Адамов В.И. Шлифовальные роботизированные комплексы. - Харьков : Прапор , 1986. - 79 c.
  621.92 : 621.865.8
  Александров М.П. Подъемно - транспортные машины: : учебник для техникумов. - М. : Машиностроение , 1973. - 358 c.
  621.86/.87
  Александров М.П. Подъемно - транспортные машины : учебник для вузов. - 6-е изд., перераб. . - М. : Высш.шк. , 1985. - 520 c.
  621.86/.87
  Александров М.П. Подъемно - транспортные машины : учебник для вузов - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1979. - 560 c.
  621.86/.87
  Александров М.П. Подъемно - транспортные машины : учебник для машиностр.техникумов. - 2-е изд., перераб . - М. : Машиностроение , 1984. - 334 c.
  621.86/.87
  Алиев Р.А. Интеллектуальные роботы с нечеткими базами знаний. - М. : Радио и связь , 1995. - 177 c.
  621.865.8
  Алферов А.В. В мире умных машин. - М. : Радио и связь , 1989. - 216 c.
  681.51+681.2+621.865.8
  Аннинский В. А. Погрузочно-разгрузочные работы. Проектирование и расчет систем комплексной механизации. - М. : Машиностроение , 1968. - 319 c.
  621.869 : 65.011.54
  Асфаль Р. Роботы и автоматизация производства / Рей Асфаль; пер. с англ. М.Ю. Евстигнеева и др. - М. : Машиностроение , 1989. - 446 c.
  621.865.8 + 658.012.011.56            32.816+32.965
  Батищев И.И. Механизация выгрузки наволочных грузов из бортовых автомобилей и автопоездов. / И.И. Батищев, А.И. Прудниченков, А.С. Субботин. - М. : Траспорт , 1972. - 72 c. - (Гос. науч. исслед. ин-т автомобильного транспорта-).
  656.135.5.073.437.01.54 : 621.869
  Батищев И.И. Организация и механизация погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном траспорте : учебник для автотрансп. техникумов. - 6-е изд., перераб. и доп . - М. : Траспорт , 1988. - 366 c.
  656.135.5.011.54 : 621.869
  Батищев И.И. Организация и механизация погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном траспорте : учебник для автотрансп.техникумов. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Траспорт , 1978. - 223 c.
  656.135.5.011.54 :621.869
  Батищев И.И. Организация и механизация погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном траспорте : учебник для автотрансп. техникумов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Траспорт , 1974. - 216 c.
  656.135.5.011.54:621.869
  Белянин П.Н. Промышленные роботы. - М. : Машиностроение , 1975. - 400 c.
  621.865.8
  Белянин П.Н. Промышленные роботы и их применение.Робототехника для машиностроения. - 2-е изд, перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1983. - 311 c.
  621.865.8
  Белянин П.Н. Робототехнические системы для машиностроения. - М. : Машиностроение , 1986. - 252 c.
  621.865.8
  Боголюбов А.Н. Популярно о роботехнике / А.Н.Боголюбов, Д.А. Никитин. - К. : Наук.думка , 1989. - 198 c.
  621.865.8
  Боренштейн Ю.Н. Исполнительные механизмы захватывающих устройств. - Л. : Машиностроение , 1982. - 232 c.
  621.868.277.7-231
  Борисов Ю.М. Электрооборудование подъемно - транспортных машин : учебник для втузов / Ю.М.Борисов, М.М.Соколов - М. : Машиностроение , 1971. - 376 c.
  621.86./87 : 62-83
  Брауде В. И. Надежность подъёмно-транспортных машин : учеб.пособие для вузов / В. И. Брауде, Л. Н. Семенов. - Л. : Машиностроение , 1986. - 183 c.
  621.86/87-192
  Брауде В. И. Системные методы расчета грузоподъёмных машин / В.И.Брауде, М.С.Тер-Мхитаров. - Л. : Машиностроение , 1985. - 181 c.
  621.86/87
  Бурдаков С.Ф. Проектирование манипуляторов промышленных роботов и роботизированных комплексов : учеб. пособие для вузов / С.Ф.Бурдаков, В.А.Дьяченко, А.Н.Тимофеев. - М. : Высш. шк. , 1986. - 264 c.
  621.865.8.001.63
  Бусленко В. Н. Наш коллега - робот. - М. : Мол.гвардия , 1984. - 222 c. - (Эврика).
  621.865.8
  Вайнсон А. А. Подъёмно-транспортные машины : учеб. для вузов. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1989. - 535 c.
  621.86/.87
  Вайнсон А. А. Подъёмно-транспортные машины : учеб. для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1975. - 431 c.
  621.86/.87
  Вентильные электродвигатели малой мощности для промышленных роботов / В. Д. Косулин, Г. Б. Михайлов, В. В. Омельченко, В.В.Путников. - Л. : Энергоатомиздат , 1988. - 182 c.
  621.865.8-83 : 621.313.13-181.48
  Вукобратович М. Неадаптивное и адаптивное управление манипуляционными роботами / М.Вукобратович, Л.Стокич, Н.Кирчанский; пер. с англ.А.В.Назаровской, С.Л.Зенкевича; под ред. Е.П.Попова, А.С.Ющенко. - М. : Мир , 1989. - 376 c.
  621.865.8 :681.51
  Гавриш А.П. Гибкие робототехнические системы : учебник для втузов / А.П.Гавриш,Л.С. Ямпольский. - Киев : Вища шк. , 1989. - 406 c.
  621.865.8
  Гайдамака В.Ф Грузоподъемные машины : учебник для вузов. - К. : Выща шк. , 1989. - 326 c.
  621.86./87
  Гибкие производственные системы,промышленные роботы,робототехнические комплексы : в 14 т. Т.5. Промышленные роботы : практ.пособие / под.ред.. Б.И.Черпакова. - М. : Высш.шк. , 1989. - 93 c.
  658.52.011.56.012.3 + 621.865.8
  Гофман А.И. Автоматически регулируемые пневмотранспортные системы / А.И. Гофман, Г.Ф. Козориз. - Львов : Вища шк. , 1979. - 103 c.
  621.867.8
  Грузоподьёмные машины : учебник для вузов / М.П.Александров, Л.Н.Колобов, Н.А.Лобовов и др. - 2- изд., перераб . - М. : Машиностроение , 1986. - 399 c.
  621.86
  Гусев И.Т. Устройство числового программного управления : учеб пособие для втузов / И.Т. Гусева, В.Г. Елисеев, А.А. Маслов. - М. : Высш. шк. , 1986. - 296 c.
  621.9.06-529+621.865.8
  Детали и механизмы роботов.Основы расчета, конструирования и технологии производства : учеб. пособие для вузов / Р.С. Веселков, Т.Н. Гонтаровская, В.П. Гонтаровский и др.; под ред. Б.Б. Самотокина. - К. : Вища шк. , 1990. - 342 c.
  621.865.8
  Детали и механизмы роботов: основы расчета, конструирования и технологии производства : учеб. пособ. для машино-и приборостроит. спец. вузов / Р.С. Веселков, Т.Н. Гонтаровская, В.П. Гонтаровский и др.; под. ред. Б.Б. Самотокина - К. : Вища шк. , 1990. - 342 c.
  621.865.8
  Детали и механизмы роботов: основы расчета, конструирования и технологии производства : учеб. пособ. для машино-и приборостроит. спец. вузов / Р.С. Веселков, Т.Н. Гонтаровская, В.П. Гонтаровский и др.; под. ред. Б.Б. Самотокина - К. : Вища шк. , 1990. - 342 c.
  621.865.8
  Дистанционно управляемые роботы и манипуляторы / В.С.Кулешов, Н.А.Лакота, В.В.Андрюнин и др.; под ред. В.С Кулешова,Н.А.Лакоты. - М. : Машиностроение , 1986. - 328 c. - (АМ.и РС:Автоамат.манипуляторы и робототехн. систе).
  621.865.8
  Добродомов В.И. Робот подставляет плечо / В.И.Добродомов, М.Н.Полищук. - К. : Политиздат Украины , 1987. - 97 c.
  621.865.8
  Довбня Н.М. Роботизированные технологические комплексы в ГПС / Н.М.Довбня, А.Н.Кондратьев, Е.И.Юревич. - Л. : Машиностроение , 1990. - 303 c.
  621.865.8.004.14 : 658.52.011.56.012.3
  Додонов Б.П Грузоподъемные и транспортные устройства : учебник для сред.спец.учеб.заведений / Б.П.Додонов, В.А.Лифанов. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1990. - 247 c.
  621.86
  Додонов Б.П. Грузоподъемные и транспортные средства : учебник для машиностр. спец. техникумов / Б.П.Додонов, В.А.Лифанов. - М. : Машиностроение , 1984. - 137 c.
  621.86
  Доржные машины Ч.1. Машины для земляных работ : учебник для вузов. / Т.А.Алексеева, К.А.Артемьев, А.А.Бромберг. - 3-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1972. - 504 c.
  621.86 /.87
  Драгаев В.П. Транспортные роботы для автоматизированного производства. - К. : Лыбидь , 1991. - 238 c.
  621.865.8 : 658.52.011.56            621.865.8
  Дьячков В.К. Подвесные конвейеры. - 3-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1976. - 320 c.
  621.867
  Жаботинский Ю.Д. Адаптивные промышленные роботы и их применение в микроэлектронике / Ю.Д.Жаботинский, Ю.В.Исаев. - М. : Радио и связь , 1985. - 105 c. - (Массовая б-ка инженера ``Электроника``.Вып.48.).
  621.865.8 : 621.382.049.77
  Желтонога А.И. Краны и подъёмники.Атлас конструкций : в 2 т. Т.1 . Типовые узлы и детали грузоподъёмных машин. Электротали передвижные и грузовые. Однорельсовые тележки. Мостовые краны. Передвижные краны : учеб. пособие для вузов / А.И. Желтонога, Н.В. Кучерин, А.И. Ковальчук; под общ. ред. А.И. Желтоноги. - Мн. : Выш. шк. , 1974. - 116 c.
  621.86+621.87
  Желтонога А.И. Краны и подъёмники.Атлас конструкций : в 2 т. Т.2 . Поворотные краны. Подъёмники : учеб. пособие для втузов / А.И.Желтонога, Н.В.Кучерин, А.И.Ковальчук; под ред. А.И.Желтоноги. - Мн. : Выш. шк. , 1974. - 96 c.
  621.86+621.87
  Заводчиков Д.А. Грузоподъемные машины : учеб.пособие для машиностр.вузов и фак. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Машгиз , 1962. - 312 c.
  621.86
  Зенков Р.Л. Машины непрерывного транспорта : учебник для вузов / Р.Л. Зенков, И.И. Ивашков, Л.Н. Колобов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1987. - 431 c.
  621.867
  Иванченко Ф.К. Конструкция и расчет подъемно - транспортных машин : учебник для техн.вузов и фак. - 2-е изд., перераб. и доп . - К : Вища шк , 1988. - 422 c.
  621.86.001.66
  Иванченко Ф.К. Конструкция и расчет подъемно - транспортных машин : учебник для техн.вузов и фак. - К. : Вища шк. , 1983. - 351 c.
  621.86.001.66
  Ивашков И.И. Монтаж, эксплуатация и ремонт подъемно - транспортных машин : учебник для вузов. - М. : Машиностроение , 1981. - 335 c.
  621.86
  Игнатьев М.Б. Алгоритмы управления роботами - манипуляторами / М.Б.Игнатьев, Ф.М.Кулаков, А.К.Покровский. - 2-е изд., перераб.и доп . - Л. : Машиностроение , 1977. - 247 c.
  621.865.8
  Іванченко Ф.К. Підйомно - транспортні машини : підручник для техн.вузів - К. : Вища шк. , 1993. - 413 c.
  621.86/.87
  Катыс Г.П. Оптические информационные системы роботов - манипуляторов / под ред.Б.Н.Петрова. - М. : Машиностроение , 1977. - 272 c.
  621.865.8
  Кнауэр И.Б. Промышленный робот `Универсал-5-02`: устройство,наладка,обслуживание / И. Б.Кнауэр, В.В.Слепцов. - М. : Машиностроение , 1988. - 48 c.
  621.865.8
  Кобринский А.А. Манипуляционные системы роботов.Основы устройства,элементы теории / А.А.Кобринский, А.Е.Кобринский. - М. : Наука , 1985. - 343 c.
  621.865.8
  Козловский в.а. Эффективность переналаживаемых роботизированных производств / В.А. Козловский, Э.А. Козловская, В.М. Макаров. - Л. : Машиностроение , 1985. - 224 c.
  621.865.8 + 658.52.011.56
  Козырев Ю.Г. Промышленные роботы : справочник. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1988. - 392 c.
  621.865.8
  Козырев Ю.Г. Промышленные роботы : справочник. - М. : Машиностроение , 1983. - 375 c.
  621.865.8
  Коловский М.В. Основы динамики промышленных роботов / М.В.Коловский, А.В.Слоуш. - М : Наука , 1988. - 240 c. - (Науч.основы робототехники).
  621.865.8
  Конструирование роботов / П.Андре , Ж.- М.Кофман, Ф.Лот, Ж.П.Тайар; пер. с фр. Д.М.Далечиной и др. ; под ред.А.М.Долгова. - М. : Мир , 1986. - 358 c.
  621.865.8.001.66
  Косилова А.Г. Технология производства подъемно - транспортных работ : учеб.пособие для вузов / А.Г.Косилова, М.Ф.Сухов. - М. : Машиностроение , 1972. - 376 c.
  621.86.002.2
  Костюк В.И. Гибкие робототехнические системы: общий подход / В.И.Костюк, Л.С.Ямпольский. - К. : Вища шк. , 1988. - 71 c. - (Проблемы техн.кибернетики).
  621.865.8 : 658.52.011.56.012.3
  Костюк В.И. Промышленные роботы в сборочном производстве / В.И.Костюк, Л.С.Ямпольский, И.Б.Иваненко. - К. : Техніка , 1983. - 182 c.
  621.757.06:621.865.8
  Куафе Ф. Взаимодействие робота с внешней средой / пер. с фр/ М.Б.Блеер, М.С.Фанченко; под ред. А.Б.Мещерякова. - М. : Мир , 1985. - 285 c.
  621.865.8
  Кузнецов Ю.И. Технологическая оснастка для станков с ЧПУ и промышленных роботов : учеб. пособие для техникумов. - М. : Машиностроение , 1987. - 112 c.
  621.9.06-529-229 + 621.865.8-229
  Кукібний О.А Курсове проектування транспортуючих машин : учбов. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Вища шк. , 1973. - 288 c.
  621.867.001.63
  Курсовое проектирование грузоподъемных машин : учеб. пособие для вузов / С.А.Казак, В.Е.Дусье, Е.С.Кузнецов и др.; под ред. С.А.Казака - М. : Высш.шк. , 1989. - 319 c.
  621.86.001.63
  Лапкин Ю.П. Перегрузочные устройства : справочник / Ю.П.Лапкин, А.Р.Малкович - Л. : Машиностроение , 1984. - 224 c.
  621.86
  Локтева С.Е. Станки с программным управлением и промышленные роботы : учебник для машиностроительных техникумов - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Машиностроение
  621.9.06-529:621.865.8
  Ломака М.В.,Медведев И.В. Микропроцессорное управление приводами промышленных роботов - М. : Машиностроение , 1990. - 96 c.
  621.865.8-83:681.325.5-181.4
  Лошакова К.А. Безопасная эксплуатация грузоподъемных машин - К : Будівельник , 1980. - 176 c.
  658.345.:621.86
  Малкович А.Р. Перегрузочные устройства : справочник / А.Р.Малкович, Ю.П.Лапкин - Л. , 1984.
  621.86
  Манипуляционные системы роботов / под ред. А.И.Корендясева - М. : Машиностроение , 1989. - 472 c.
  621.865.8
  Марон Ф.Л. Справочник по расчетам механизмов подъемно - транспортных машин / Ф.Л.Марон, А.В.Кузьмин. - Мн. : Выш.шк. , 1977. - 272 c.
  621.86
  Марон Ф.Л. Справочник по расчетам механизмов под`емно-транспортных машин / Ф.Л.Марон, А.В.Кузьмин - 2-е изд., перераб.и доп . - Минск : Высшая школа , 1983. - 350 c.
  621.86
  Марш П. Не счесть у робота профессий : пер. с англ. Ю. А. Кузьмина / под ред. В.С. Гурфинкеля - М. , 1987. - 182 c.
  621.865.8
  Маслов В. А. Робототехника берет старт / В.А. Маслов, Ш.С. Муладжанов - М. : Политиздат , 1986. - 109 c.
  621.865.8
  Мацкевич В .В. Занимательная анатомия роботов / В .В. Мацкевич - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Радио и связь , 1988. - 128 c.
  621.865.8
  Мачульский И. И. и др. Электропогрузчики : справочник / И.И. Мачульский, В.И. Капырина, Е. А. Алепин - М. : Транспорт , 1987. - 238 c.
  621.869.4 -83
  Медведев В.С. Управляющие и вычислилтельные устройства роботизированных комплексов на базе микро ЭВМ : Учебн. пособ. для втузов, 1990. - 239 c.
  621.865.8
  Медведев В.С. Управляющие и вычислилтельные устройства роботизированных комплексов на базе микро ЭВМ : Учебн. пособ. для втузов, 1990. - 239 c.
  621.865.8
  Медведев В.С. Управляющие и вычислилтельные устройства роботизированных комплексов на базе микро ЭВМ : Учебн. пособ. для втузов, 1990. - 239 c.
  621.865.8
  Медведев В.С. Управляемые и вычислительные устройства роботизированых комплексов на базе микроЭВМ : учебное пособие / под ред. В.С. Медведева - М. : Высш. школа , 1990. - 238 c.
  621.865.8
  Медведь М.В. Автоматические ориентирующие загрузочные устройства и механизмы - М. : Машгиз , 1963. - 299 c.
  621.86
  Меклер А.Г. Электрооборудование подъемно-транспортных машин / 3-е изд. перераб. и доп. - М. : Машиностроение , 1965. - 535 c.
  62-83: 621.86
  Механика промышленных роботов : в 3 т. Т.1. Кинематика и динамика : учеб. пособие для вузов / под ред. К.В.Фролова, Е.И.Воробьева. - М. : Высш.шк. , 1988. - 304 c.
  621.865.8
  Механика промышленных роботов : 3 т. Т.2. Расчет и проектирование механизмов : Учеб. пособие для втузов / под ред. К.В.Фролова, Е.И.Воробьева - М. : Высш.шк. , 1988. - 367 c.
  621.865.8
  Механика промышленных роботов : 3 т. Т.3. Основы конструирования : Учеб. пособие для втузов / под ред. К.В.Фролова, Е.И.Воробьева - М. : Высш.шк. , 1989. - 383 c.
  621.865.8
  Михайлов Ю.И. и др. Конвееры с погруженным рабочим органом / Ю.И. Михайлов, Л.Д. Тищенко, В.И. Святошнюк - М. : Машиностроение , 1984. - 176 c.
  621.867
  Михайлов Ю.И. и др. Конвееры с погруженным рабочим органом / Ю.И. Михайлов, Л.Д. Тищенко, В.И. Святошнюк - М. : Машиностроение , 1984. - 176 c.
  621.867
  Михайлов Ю.К. Муфты с неметаллическими упругими элементами: Теория ирасчет / Ю.К. Михайлов, Б.С. Иванов - Л. : Машиностроение , 1987. - 144 c.
  621.865
  Михайлов Ю.К. Муфты с неметаллическими упругими элементами: Теория ирасчет / Ю.К. Михайлов, Б.С. Иванов - Л. : Машиностроение , 1987. - 144 c.
  621.865
  Михайлов Ю.К. Муфты с неметаллическими упругами элементами: Теория и расчет / Ю.К. Михайлов, Б.С. Иванов - Л. : Машиностроение , 1987. - 144 c.
  621.865
  Накано Э. Введение в робототехнику : пер.с яп. - М. : Мир , 1988. - 336 c.
  621.865.8
  Но счесть у робота професий / Александер И.,Барметт П. и др. - М. : Мир , 1987. - 182 c.
  621.865.8.004.14
  Ноф Ш. Справочник по промышленной робототехнике : 2. - Москва : Машиностроение , 1989.
  621.865.8(035)
  Основы робототехники: Введ. в спец: / Попов Е.П., Письменный Г.В. - М. : Высш. шк. , 1990. - 222, 121 c.
  621.865,8
  Пашков В.М. Промышленный робот "Циклон - 54" Устройство, накладка, обслуживание - М. : Машиностроение , 1988. - 79 c.
  621.865,8
  Пашков Е.В. Робототехничнские системы в сборочном производстве. Учеб. пособие для вузов по спец. "Автоматизация и комплекс. механизация машиностроения" - К. : Вища школа , 1987. - 271 c.
  621.865.8
  Пети Ж.П. О чем размышляют роботы? - Москва : Мир
  621.865.8
  Петров Б.А. - Л. : Машиностроение , 1984. - 238 c.
  621.865.8.001.63
  Подъемно - транспортные машины : атлас конструкций : : учеб.пособие для вузов / / под ред. М.П.Александрова . - - М . : : Машиностроение, , 1973. - 256 c.
  621.86/.87
  Подъемно - транспортные машины. Атлас конструкций : учеб.пособие для вузов / под ред. М.П.Александрова. - М. : Машиностроение , 1973. - 256 c.
  621.86/.87
  Подъемно-транспортное оборудование - К. : Техника , 1986. - 87 c.
  621.86/87
  Подъемно-транспортное оборудование - К. : Техника , 1965. - 79 c.
  621.86/.87
  Полищук М.Н. Наладка промышленных роботов автомат.линий : справ.пособие / М.Н.Полищук, Ю.Г.Васюков; под общ.ред. Л.С.Ямпольского - К. : Техніка , 1987. - 232 c.
  621.865.8
  Полищук М.Н., Васюков Ю.Г. Наладка промышленных роботов автоматических линий : справ.пособие / под общ.ред. Л.С.Ямпольского - К : Техника , 1987. - 232 c. - (Библиотека рабочего).
  621.865.8
  Попов Е.П. Робототехника и гибкие производственные системы - М. : Наука , 1987. - 192 c.
  621.865.8
  Попов Е.П. Робототехника - М. , 1984.
  621.865.8
  Попов Е.П. Робототехника и гибкие производственные системы - М. : Наука , 1989. - 191 c.
  621.865.8
  Попов Е.П. Системы очувствления и адаптивные промышленные роботы - М. , 1985.
  621.865.8
  Применение промышленных роботов / Г.Н. Рапопорт, Ю.В. Солин - М. : Машиностроение , 1985. - 272 c.
  621.865.8.004.14
  Программное управление станками и промышленными роботами : учебник для СПТУ / В.Л.Косовский, Ю.Г.Козырев, А.Н.Ковшов и др. - 2-е изд., стер. . - М. , 1989. - 272 c.
  621.9.06-529 + 621.865.8-529
  Программное управление станками и промышленными роботами : учеб.для сред.ПТУ / В.Л.Косовский, Ю.Г.Козырев, А.Н.Ковшов и др. - М. : Высш.шк. , 1986. - 287 c. - (Проф.-техн.образование).
  621.9.06-529+621.865.8-529
  Проектирование и разработка промышленных роботов / С.С.Аншин, А.В.Бабич, А.Г.Баранов и др.; под ред.П.Н.Белянина, Я.А.Шифрина - М. : Машиностроение , 1989. - 270 c. - (АМ и РС: Автомат.манипуляторы и робототехн.системы).
  621.865.8
  Промышленная робототехника / Л.С.Ямпольский, В.А.Яхимович, Е.Г.Вайсман и др.; под ред.Л.С.Ямпольского - К. : Техника , 1984. - 263 c.
  621.865.8
  Промышленные роботы для миниатюрных изделий / Р.Ю.Бансявичюс, А.А.Иванов, Н.И.Камышный и др.; под ред.В.Ф.Шаньгина - М. : Машиностроение , 1985. - 263 c. - (АМ ИРС. Автомат.манипуляторы и робототехн.системы).
  621.865.8
  Промышленные роботы. Конструирование, управление, эксплуатация : учеб.пособие для втузов / В.И.Костюк, А.П.Гавриш, Л.С.Ямпольский, А.Г.Карлов. - К. : Вища шк. , 1985. - 359 c.
  621.865.8
  Промышленные роботы: Внедрение и эффективность : пер.с яп.А.И.Логинова / под ред.Е.П.Повова - М. : Мир , 1987. - 384 c.
  621.865.8
  Расчеты крановых механизмов и деталей подъемно - транспортных машин - 2 . - М. : Машгиз , 1959. - 494 c.
  621.86
  Решетов Д.Н. Подъемно-транспортные машины - 2 . - М. : Машиностроение , 1987. - 122 c.
  621.86
  Роботизация сборочных процессов - М. : Наука , 1986. - 255 c.
  621.865.8
  Роботизированные технологические комплексы и гибкие производственные системы в машиностроении / Ю.М. Соломенцев - М. : Машиностроение , 1989. - 189 c.
  621.865.8
  Роботизированые производственные комплексы / Ю.Г. Козырев - М. : Машиностроение , 1987. - 271 c.
  621.865.8
  Робототехника / Ю.Д. Андрианов, Э.П. Бобриков, В.Н. Гончаренко и др. - М. : Машиностроение , 1984. - 288 c.
  621.865.8
  Робототехника и гибкие автоматизированные производ : 9. Т.1. Системные принципы создания гибких автоматизированных производств / И.М. Макаров - М. : Высш. шк. , 1986. - 175 c.
  621.865.8
  Робототехнолологические комплексы для листовой штамповки мелких деталей / Семенов Е.И., Кравченко Н.Ф. - М. : Машиностроение , 1989. - 287 c.
  621.865.8
  Руденко Н.Ф. Грузоподъёмные машины. : учеб. пособ. для машиносторит. и политехнич. вузов - М. : Машгиз , 1957. - 375 c.
  621.86
  Русецкий А.Ю. В мире роботов - М. : Просвещение , 1990. - 159 c.
  621.865.8
  Сафонов Ю.М. Электропиводы промышленных роботов - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 175 c.
  621.865.8-83
  Сбалансированные манипуляторы / под ред. Н.П. Белянина - М. : Машиностроение , 1988. - 263 c. - (АМИРС: Автомат. манипуляторы и робототехн. системы).
  621.865.8
  Сварочные работы : пер. с нем. Г.Н. Клебанова, Д.Г. Тесменицкого / В. Геттер, Г. Герден, Х. Гюттнер и др.; под ред. Г. Гердена - М : Машиностроение , 1988. - 288 c.
  621.865.8
  Скот П. Промышленные роботы- переворот в производстве : перевод с англ. : Экономика , 1987. - 304 c.
  621.865.8
  Слюсарев А.Н. Гидравлические и пневматические элементы и приводы промышленных роботов : учеб. пособие - М. : Машиностроение , 1989. - 167 c.
  621.865.8-82
  Современные промышленные работы : каталог / С.С.Аншин, А.В.Бабич, С.Г.Батраков и др.; под ред. Ю.Г. Козырева, Я.И. Шифрина. - М. : Машиностроение , 1984. - 150 c. - (Автомат.манипуляторы и работотехн.системы).
  621.865.8
  Спиваковский А.О. Трансформирующие машины. Атлас конструкций : Учебное пособие для вузов / А.О. Спиваковский, С.М. Бриезовский, В.К. Дьячков и др. - Изд. 2-е, перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1969. - 116 c.
  621.867
  Спиваковский А.О., Гончаревич И.Ф. Вибрационные конвейеры, питатели и вспомогательные устройства. - М. : Машиностроение , 1972. - 327 c.
  621.867
  Спиваковский А.О., Дьяченко В.К. Транспортирующие машины : учеб. пособ. для вузов. - 3-е изд., перераб . - М. : Машиностроение , 1983. - 487 c.
  621.867
  Спиваковский А.О., Дьяченко В.К. Транспортирующие машины : учеб. пособ. для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1968. - 503 c.
  621.867
  Спиваковский А.О., Дьяченко В.К. Транспортирующие машины : учеб. пособ. для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1968. - 503 c.
  621.867
  Спиваковский А.О., Дьяченко В.К. Транспортирующие машины : учеб. пособ. для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1968. - 503 c.
  621.867
  Справочник по промышленной робототехнике : 2. / Ноф Ш., Шимон Я. - Москва : Машиностроение , 1989.
  621.865.8
  Справочник по промышленной робототехнике : В 2-х кн.. Т.Кн.1. : пер.с англ.Д.Ф.миронова / под ред.Ш.Нофа - М. : Машиностроение , 1989.
  621.865.8
  Справочник по промышленной робототехнике : В 2-х кн.. Т.Кн.2. : пер.с англ.Д.Ф.Миронова / под ред.Ш.Нофа - М. : Машиностроение , 1989. - 420 с. c.
  621.865.8
  Спыну Г.А. Промышленные роботы.Конструирование и применение : учеб.пособие для вузов - 2-е изд., перераб.и доп . - К. : Вища школа , 1991. - 311 c.
  621.865.8
  Спыну Г.А. Промышленные роботы. Конструирование и применение : учеб.пособие для машиностр.спец.вузов / под ред. В.И.Костюка - К. : Вища школа , 1985. - 175 c.
  621.865.8
  Спыну Г.А. Роботы с искуственным интеллектом - Киев : Техника , 1989. - 109 c.
  621.865.8
  Сухарев Э.А. Основы динамики подъёмно - транспортных и дорожно - строительных машин : учеб.пособие. - Ровно : НУВХП , 2012. - 190 c.
  531.3 : 621.86 : 625.08
  Техническое зрение роботов : сборник статей / под ред А.Пью: пер. с англ.Д.Ф.Миронова; под ред. Г.П.Катыса - М. : Машиностроение , 1987. - 320 c.
  621.865.8
  Технология подъемно - транспортного машиностроения : учебник / Н.П.Колесник, С.И.Козарь, А.А.Лабузов, В.А.Шишковец. - М. : Машиностроение , 1983. - 280 c.
  621.86
  Трансопртирующие машины. Атлас констукции : Учебное пособие для вузов - Изд. 2-е, перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1971. - 115 c.
  621.86
  Транспортирующие машины. Атлас конструкций : учеб. пособие / А.О.Спиваковский, С.М.Бржезовский, В.К.Дьячков - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : ’’Машиностроение’’ , 1971. - 116 c.
  621.867
  Управляеющие системы промышленных роботов / Ю.Д. Андрианов, Л.Я. Глейзер, М.Б. Игнатьев; под. ред. И.М. Макарова, В.А. Чиганова - М. : Машиностроение , 1984. - 287 c.
  621.865.8
  Усов П.В. Подьемно-транспотные машины : учебн. пособие - М. : Высш. шк , 1967.
  621.86
  Федосеев В.Н. Приборы и устройства безопасности грузоподъемных машин : справочник - М. : Машиностроение , 1990. - 316 c.
  621.86-78
  Фишер И. Промышленные роботы в социалистическом производстве : сокр. пер. с нем. - М. : Экономика , 1986. - 159 c.
  621.865.8.004.14
  Фу, К. Робототехника / Кинсан Фу, Рафаэль Гонсалес, К.Ли; пер. с англ. А.А.Сорокина, А.В.Градецкого, М.Ю.Рачкова; под ред. В.Г.Градецкого. - М. : Мир , 1989. - 621 c.
  621.865.8
  Хорн Б.К. Зрение роботов : пер. с англ. / И.М.Бродская, Е.Ю.Зуева, А.Ю.Каргашина; под ред. Кугушева Е.И., Садова Ю.А. - М : Мир , 1989. - 488 c.
  621.865.8
  Челпанов И.Б. Схваты промышленных роботов / И.Б.Челпанов,С.Н.Колпашников - Л. : Машиностроение , 1989. - 286 с. c.
  621.865.8
  Челпанов И.Б. Устройство промышленных роботов : учебник для техникумов - Л. : Машиностроение , 1990. - 222 с. c.
  621.865.8
  Чернега В.И. Краткий справочник по грузоподъемным машинам / В.И.Чернега, И.Я.Мазуренко. - К. : Техніка , 1981. - 360 c.
  621.86
  Чернега В.И., Мазуренко И.Я. Краткий справочник по грузоподъемным машинам - 2-е изд.,перераб. и доп. . - К. : Техника , 1988. - 303 c.
  621.86
  Чернега В.И., Мазуренко И.Я. Краткий справочник по грузоподъемным машинам - 2-е изд.,перераб. и доп. . - К. : Техника , 1988. - 303 c.
  621.86
  Шахинпур М. Курс роботехники : пер. с англ. С.С. Дмитриева / под ред. С.Л. Зенкевича - М : Мир , 1990. - 527 c.
  621.865.8
  Шахмейстер Л.Г. Теория и расчет ленточных конвейеров / Л.Г. Шахмейстер, В.Г, Дмитриев - 2-е изд., перераб. и доп . - М : Машиностроение , 1987. - 336 c.
  621.867.2:622
  Шахмейстер Л.Г. Теория и расчет ленточных конвейеров / Л.Г. Шахмейстер, В.Г. Дмитриев - М : Машиностроение , 1978. - 392 c.
  621.86
  Шисман В.Е. Точность роботов и робототехнических систем. - Х. : Вища школа , 1988. - 152 c.
  621.865.8
  Шиффлер М. и др. Основы расчета и конструирования подъемно-транспортных машин : сокр. пер. с нем. А.П. Сисекина / М. Шеффлер, Г. Пайер, Ф. Курт; под ред. И.И. Абрамовича - М. : Машиностроение , 1980. - 255 c.
  621.861
  Штремель Г.Х. Грузоподъемные машины : учеб. пособ. для тех-мов. - 3-е изд., доп . - М. : Высш. шк. , 1980. - 304 c.
  621.86
  Щербаков В.Д. Автопогрузчики :! учебн. для ПТУ - 2-е перераб. . - Москва : Высшая школа , 1989. - 183 c.
  621.869.4
  Эйрис Р. Перспективы развития робототехники / под ред.Е.П.Попова; пер. с англ.Е.П.Великович,Ю.А.Кречко - Москва : Мир , 1986. - 328 c.
  621.865.8
  Эксплуатация паровых котлов, сосудов и грузоподьемных машин - 4-е изд., перераб.и доп . - К. : ``Техника`` , 1967. - 788 c.
  621.1+621.86/87
  Эксплуатация подьемных сооружений : сборник официальных материалов - К. : ``Техника`` , 1970. - 576 c.
  621.86
  Электромагнитный привод робототехнических систем / А.А.Афонин, Р.Г.Билозор, В.В.Гребенников - К. : Наук думка , 1986. - 269 c.
  621.865.8            62-83
  Ямпольский Л.С. Промышленная робототехника / Л.С.Ямпольский,В.А.Яхимович,Е.Г.Вайсман и др.; под ред.Л.С.Ямпольского - К. : Техника , 1984. - 263 с. c.
  621.865.8
  Ямпольский Л.С. Технологическая подготовка роботизированного производства / Л.С.Ямпольский,М.М.Ткач,В.И.Костюк - К. : "Вища школа" , 1984. - 72 с. c.
  621.865.8
  Ямпольський Л.С. Елементи робототехнічних пристроїв і модулі ГВС : підручник для вузів / Л.С.Ямпольський,М.М.Поліщук,М.М.Ткач; під.ред.Л.С.Ямпольського - К. : Вища школа , 1992. - 431 с. c.
  621.865.8