Бібліотека
КрНУ імені М.Остроградського
     
     
     
     
     
     
     
     

Систематичний каталог бібліотеки                                                          Перелік книг за тематикою УДК

001 Наука у цілому
 • 001.895 Венчурні проекти
 • 001.895 , 330.341.1 Інновації
 • 002 Друк. Документація. Науково-технічна інформація
 • 002:339.138 Маркетинг інформаційний
 • 004 Інформаційні технології
 • 004.056 Захист інформації, безпека
 • 004.3 Апаратні засоби
 • 004.353 Відіомонітори
 • 004.42 Програмування
 • 004.451 Операційні системи
 • 004.451.64 Апаратні засоби захисту
 • 004.65 Системи управління базами даних (СУБД)
 • 004.7 Комп`ютерні сітки
 • 004.732 Сітки локальні
 • 004.738.5 Інтернет
 • 004.738.5:658.6/9 Електронна комерція
 • 004.77 Електроний бізнес
 • 004.78 : Автоматизовані системи у ...
 • 004.78:025.4.036 Автоматизовані інформаційно-пошукові системи
 • 004.78:336.717 Автоматизовані системи банківських операцій
 • 004.91 Оброблення і створення документів
 • 004.92 Комп`ютерна графіка
 • 006.015.5 Управління якістю
 • 006.063 Сертифікація
 • 006.1 Стандартизація у цілому
 • 006.83 Якість
 • 008 Культура
  021 Організація та развиток бібліотечної справи
  061 Діяльність організацій по охрані природи
 • 061.1ЕС Европейский Союз(ЕС)
 • 1 Філософія
 • 111.1 Онтологія (буття)
 • 130.2 Філософія культури
 • 141.131 Платонізм. Неоплатонізм
 • 141.339 Езотерика
 • 159.9 Психологія
 • 159.923 Психологія особистості
 • 159.942 Емоції
 • 159.9:334.7.012.42 Психологія підприємництва
 • 168.522 Культурологія
 • 172. 4 Міжнародна етика
 • 174 Професійна етика
 • 174.022.1 Професійна та ділова етика. Імідж. Репутація
 • 174.022.1 Імідж
 • 178.1 Алкоголізм
 • 178.7 Паління
 • 2 Релігія
 • 281.9 Православна церква
 • 303.725.36 Примінення теорії систем, теорії управління та кібернетики
 • 311.12 Статистичне угрупування
 • 311.313(058)(477.53) Регіональна статистика: обласн., краєва
 • 314.02 Демографія.Джерела демографічних даних
 • 314.156.5(477) Геноцид українского народа
 • 314.7 Міграція
 • 316 Соціологія
 • 316.323.4 Азіатска деспотія, соціальна структура
 • 316.324.5 Аграрні суспільства, соціальна структура
 • 316.334.55 Соціологія (аграрна політика)
 • 316.343.4 Автохтонне населення в колоніальному суспільстві (соціологія
 • 316.343.653 Адміністратори в капіталістичному суспільстві (соціология)
 • 316.344.32 Інтелектуали
 • 316.346.2-055.2 Жінки
 • 316.422.4 Прогрес
 • 316.422.44 НТП
 • 316.422.6 Регрес (НТП)
 • 316.46 Лідерство
 • 316.462 Авторитаризм ( соціологія)
 • 316.61-056.45 Генії
 • 316.612 Развиток особистості
 • 316.73 Акультурація (соціологія)
 • 321.61 Абсолютизм (форми влади)
 • 321.64 Авторитарні режими нового часу
 • 323 Внутрішня політика
 • 323.17 Автономія та самовизначення нації
 • 323.329 Соціальні спільноти та прошарки. Інтелігенція
 • 323.396 Соціальна еліта
 • 324 Вибори. Референдуми. Виборчі компанії
  325 Міграційна політика
 • 327(477) Зовнішня політика України
 • 327.51 Військові союзи
 • 328 Парламенти. Народні представництва. Уряди
 • 328.132.7 Президентський кабінет. Президентський уряд
 • 330 Економіка
 • 330(477) Економіка України
 • 330.01 Економічна теорія
 • 330.1 Економічні науки
 • 330.101.54 Макроекономіка
 • 330.111.4 Виробничі сили
 • 330.131.7 Ризики
 • 330.131.7:336.71 Ризики банківські
 • 330.131.7:336.743 Валютний ризик
 • 330.142.2 Уставний фонд, капітал
 • 330.142.2 Вкладений капітал.Уставний фонд
 • 330.142.211.4 Амортизація основних фондів
 • 330.31 Кругообіг в народному господарстві. Відтворення
 • 330.322 Інвестиції
 • 330.322.013 Автономні інвестиції ( політекономіка)
 • 330.322.5 Інвестиції, рентабельність та ефективність
 • 330.322:658.589 Венчурне інвестування
 • 330.33 Криза
 • 330.34.014.1 Економіка застійна
 • 330.34.014.2 Економіка, що розвивається
 • 330.341(477) Фактори економічного розвитку України
 • 330.341.1 Развиток виробничих сил. Техн. прогрес. Інновації
 • 330.341.1 Інновації. Технічний прогрес
 • 330.341.1(477) Інновації в Україні
 • 330.341.2:334.758 Кластер
 • 330.342.111 Автаркне господарство (політекономіка)
 • 330.356.3 Ефективність капіталовкладень
 • 330.43 Економетрія
 • 330.46 Теорія систем, управління в кібернетиці та економіці
 • 330.47 Теорія інформації в економіці. Економічна інформатика
 • 330.52 Національна економіка
 • 330.564.2 Прибутки населення
 • 330.59 Життєвий рівень
 • 330.59 Соціально-економічний розвиток
 • 330.8(477) Історія економічної думки.Економічні вчення та школи
 • 330.837 Інституціоналізм. Неоінституціоналізм
 • 331 Праця. Економіка праці
 • 331.07 Адміністративні органи, уповноважені та офіційні особи (прац
 • 331.101.26 Праця, як економічний фактор
 • 331.101.262 Людський капітал
 • 331.102 Види праці
 • 331.103.255 Автоматизована праця
 • 331.106.24 Колективні договори
 • 331.108 Робота з кадрами
 • 331.108.2 Питання кадрів. Управління кадрів
 • 331.108.2 Управління персоналом
 • 331.108.3 Адаптація рабітників ( праця )
 • 331.2 Зарабітня плата
 • 331.21 Управління заробітною платою
 • 331.211 Аванс (праця)
 • 331.215`311` Виплати із соцстраху
 • 331.225 Премії. Окремі виплати
 • 331.23 Акордна оплата праці
 • 331.31 Робочий час
 • 331.315 Відрядження
 • 331.322 Відпустки
 • 331.5 Ринок праці
 • 331.522 Попит і пропозиція на ринку праці. Потенціал робочих місць
 • 331.522 Трудові ресурси
 • 331.556.4 Міграція трудова, міжнародна
 • 331.556.4 Міждержавна мобільність. Міграція
 • 331.582 Трудові резерви
 • 332.012.324 Власність корпорацій
 • 332.025.1 Адміністративне втручання в регіональній економіці
 • 332.1 Регіональна економіка
 • 332.13 Розміщення. Регіональне разміщення
 • 332.142.4 Використання територіальних ресурсів
 • 332.15 Агломерація економічної діяльності (регіональна економіка)
 • 332.2.01 Аграрні теорії (земельне питання)
 • 332.2.021;338.43.02 Аграрна політика
 • 332.72 Ринок праці, нерухомості
 • 332.856 Агенція по квартирному посередництву ( житлове господарство)
 • 334.012.64 Дрібні підриємства
 • 334.7.012.32 Підприємництво (загальне)
 • 334.7.012.42 Підприємництво комерційне
 • 334.722 Приватне підприємництво
 • 334.722.012.42 Підприємництво
 • 334.722.012.64 Мале підприємництво
 • 334.722.8 Акціонерні компанії
 • 334.758 Злиття. Об`єднання фірм. Кластери
 • 334.7:658.589 Венчурні (рискові) підприємства
 • 336 Фінанси
 • 336.07 Адміністрація фінансова
 • 336.1 Державні фінанси у цілому
 • 336.14 Державний бюджет. Національний бюджет
 • 336.14.025.3 Фінансова безпека
 • 336.2 Бенефіціар
 • 336.22 Податки. Збори
 • 336.225 Методи оподаткування
 • 336.225.64 Податкова заборгованість
 • 336.225.64 Подакти.Заборгованість податкова
 • 336.225.673 Контроль податковий
 • 336.226.11 Податки на доходи фізичних осіб
 • 336.22:351.713 Перевірки податкові
 • 336.246.025.2 Контроль фінансовий
 • 336.275.3 Державні боргові зобов`язання
 • 336.544 Контроль якості
 • 336.7 Грошовий обіг. Банківська справа
 • 336.71 Банківська справа.Банки
 • 336.71(477) Банківська справа. Банки в Україні
 • 336.71.025.3 Безпека у банках
 • 336.711 Національні, державні банки
 • 336.713 Банки комерційні
 • 336.743 Валюта. Зв`язані валюти
 • 336.748.12 Інфляція
 • 336.76 Фінансовій ринок
 • 336.763;347.72.03 Акції (фінанси), (торгове право), (економіка)
 • 336.77 Кредит. Кредитна справа
 • 336.773 Кредитні спілки (фінанси)
 • 338.12 Економічні цикли
 • 338.23:343.3 Безпека економічна держави
 • 338.242 Управління економікою в ринковому господарстві
 • 338.246.02 Адміністративні заходи (економіка)
 • 338.246.025.2 Регулювання. Контроль
 • 338.246.025.2, 338.268.025 Контроль
 • 338.246.027 Матеріальна допомога
 • 338.246.027.2 Стимулювання. Пільги
 • 338.26 Планування.Соціально-економічне планування
 • 338.26 Народногосподарське планування
 • 338.27 Економічне прогнозування
 • 338.27 Прогнозування економічне
 • 338.33 Теорія виробництва. Структура. Спеціалізація
 • 338.364 Автоматизоване виробництво ( економіка)
 • 338.43 Аграрна промисловість (економ.сільського господарства)
 • 338.43 Сільське господарство.Економіка
 • 338.43 Економіка сільського господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика.Економ.сільск. господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика
 • 338.431 Аграрні відносини. Аграрні структури
 • 338.431 Аграрні структури (економіка сільського господарства)
 • 338.432 Сільськогосподарське виробництво (господарювання)
 • 338.436.33 Агропромисловий комплекс
 • 338.439 Продовольчий комплекс. Продовольче питання
 • 338.439 Продовольчий комплекс (економіка)
 • 338.439 : Виробництво продуктів :м"яса,риби,рису і т.д.
 • 338.439:63 рису,молока і т.д. Виробництво с/г продуктів
 • 338.45 Економіка промисловості і ремісничого виробництва
 • 338.45.01 Промислова політика
 • 338.45:658 Економіка підприємства
 • 338.46 Економіка сфери послуг
 • 338.465.2 Консалтинг
 • 338.465.2 Послуги
 • 338.465.2 Інжиніринг
 • 338.465.2 Консультування
 • 338.47 Економіка транспорту і зв`язку
 • 338.48 Туризм. Економіка туризму
 • 338.48-44(1-22) Сільський туризм
 • 338.49 Інфраструктура економіки
 • 338.5 Ціни. Ціноутворення
 • 338.512 Витрати виробництва
 • 338.516.2 Ринок.Форми ринку
 • 338.516.22 Ціни ринкові
 • 338.532.4.025.24 Контроль за цінами
 • 338.583 Інфраструктура
 • 339 Торгівля
 • 339.13.012 Види ринків
 • 339.13.025 Адміністративні міри впливу на ринок
 • 339.137.2 Конкуренція
 • 339.138 Маркетинг
 • 339.138 : 338.46 Маркетинг послуг
 • 339.138(100) Маркетинг міжнародний
 • 339.138(100) Міжнародний маркетинг
 • 339.138.001.5 Маркетингові дослідження
 • 339.138.1 Маркетинг промисловий
 • 339.138.`313` Маркетинг стратегічний
 • 339.14:338.49 Інфраструктура товарного ринку
 • 339.166.5 Торгівля продуктами розумової праці
 • 339.172 Товарні біржі. Продуктові біржі
 • 339.175 Посередники торгові
 • 339.178 Посередницькі інститути
 • 339.187.62 Лізинг
 • 339.187.67 Абонентне обслуговування ( торгівля)
 • 339.37 Роздрібна торгівля
 • 339.543 Митна політика
 • 339.543.624 Оффшорні зони
 • 339.56 Торгівля зовнішня
 • 339.727.2 Рух капіталів. Міжнародні займи. Міграція капталів
 • 339.727.22/24 Інвестиції іноземні
 • 339.74.025 Адміністративні міри в девізній політиці
 • 339.9 Міжнародні економічні відносини. Світове господарство
 • 339.9.012 ЗЕД
 • 339.9.012.23:346.58(477) Регулювання ЗЕД в Україні (правове)
 • 339.9.012.42 Автаркія (світове господарство)
 • 339.92 Міжнародне економічне співробітництво
 • 339.923 Економічні союзи
 • 339.924 Інтеграція
 • 339.94 Глобалізація
 • 34.07;35.07 Адміністративні органи (право)
 • 340 Право. Юридичні науки
 • 340.12 Теорія права
 • 340.12 Теорія держави і права
 • 340.12(091) Історія держави і права
 • 340.130.53 Закони
 • 340.130.54 Кодекси
 • 340.130.55 Укази
 • 340/.349 Правознавство
 • 341.215.4 Захист прав людини
 • 341.24 Міжнародні правові дії
 • 341.63 Міжнародний арбітраж
 • 342.26 Адміністративно-територіальний поділ держави
 • 342.34 , 321.7 Демократія
 • 342.392 Авторитарні (недемократичні) форми держав та правління
 • 342.518 Виконавча влада.Уряд. Кабінет Міністрів
 • 342.565.2 Конституційні суди
 • 342.7 Права і обов"язки громадян
 • 342.7 Основні права та обов`язки громадян
 • 342.849 Агітаційний матеріал для виборів (державне право)
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративні порушення
 • 342.9(477) Адміністративне право України
 • 342.924 Адміністративні акти (державне право)
 • 343.13 Кримінально-процесуальне право
 • 343.132 Слідчі дії
 • 343.195 Суд присяжних
 • 343.2/.7 (477) Кримінальне право України
 • 343.23 Злочини у цілому
 • 343.237(477) Співучасть, угрупування, зговір (Україна)
 • 343.337 Агресія (кримінальне право)
 • 343.353 Адміністративна влада, зловживання (кримінальне право)
 • 343.353.1 Корупція
 • 343.359 Злочини проти державної казни. Контрабанда
 • 343.575 Заборона вживання та оберту наркотиків
 • 343.6 Злочини проти особистості
 • 343.61 Вбивство
 • 343.62 Аборт (кримінальне право)
 • 343.9 Кримінологія
 • 343.9.01 Загальна теорія злочину та злочинність
 • 346(477) Господарське право України
 • 346.231 Адміністративні установи
 • 346.26 Приватне підприємництво
 • 346.5 : Регулювання: конкуренції, якості, виробництва, НТП
 • 346.548 Безпека бізнесу, підприємництва
 • 346.548 Рейдерство
 • 346.548 ,366.5 Захист споживачів
 • 346.6 Соціальний захист населення
 • 347 Громадянське право
 • 347.133.5 Адміністративні угоди
 • 347.133.9 Абстрактні (причинні) угоди
 • 347.188 Акти громадянського стану (громадянське право)
 • 347.211 Інтелектуальна власність, ресурс
 • 347.214.2 Нерухоме майно. Нерухомість
 • 347.426.6 Відшкодування збитку. Оцінка збитку
 • 347.471.03 Адміністрація суспільства (громадянське право)
 • 347.722 Товарні знаки
 • 347.732 Агент за обміном ( торгове право)
 • 347.735 Факторинг
 • 347.746 Вексель
 • 347.77 Патенти
 • 347.771 Авторські свідчення ( патентне право)
 • 347.779 Адміністративна організація охорони промис. і торг. прав
 • 347.78 Авторское право
 • 347.789 Адміністративно-технічна організація авторського права
 • 347.791.3 Адміністративно-правов. регулювання прав власності на суди
 • 347.792 Абандон (морське право)
 • 347.799.2 Аварія (морське право)
 • 347.822.5 Авіаційна метеорологічна служба( служба погоди)
 • 347.918 Арбітраж.Третейський суд
 • 347.921 Адвокати ( громад. процес. право )
 • 347.961(477) Нотаріат, нотаріуси, нотар. контори (Україна)
 • 347.963 Прокурори. Прокуратура
 • 347.965 Адвокатура (громад.процес.право)
 • 347.998.8 Адміністративні суди (громадянське процесуал.право)
 • 347.998.85 Адміністративні суди
 • 347.998.85 (477) Адміністративні суди в Україні
 • 349.2 Трудове право
 • 349.227 Заборона необгрунтованного скорочення
 • 349.233 Матеріальна відповідальність у трудовом погодженні
 • 349.41 Земельне право
 • 349.42 Аграрне право
 • 349.42(477) Аграрне право України
 • 349.6 Правові проблеми охорони навколишнього средовища
 • 35.073.526 Надання та публікація балансу. Аудит
 • 351 Державне адмін. управління
 • 351.077.6 Управлінські рішення
 • 351.087.43 Пенсії. Допомоги
 • 351.087.431 Пенсія. Допомога при звільненні, або виході у відставку
 • 351.087.431.1 Право на пенсію
 • 351.087.431.2 Пенсійні внески
 • 351.087.431.3 Пенсійний фонд
 • 351.087.431.4 Пенсійні надбавки
 • 351.713 Адміністративна діяльність у відношенні податків і зборів
 • 351.741 Організація міліції
 • 351.743 Громадянська охорона.Народні дружини
 • 351.755.61 Паспорти. Паспортна міліція
 • 351.762;343.56 Азартні ігри (адміністративне управління), (кримінальне прав
 • 351.811 Автомобильні дороги ( адміністративний нагляд)
 • 351.814 Авіаційний зв`язок (адміністративне управління)
 • 351.814 Авіація, управління
 • 351.814 Авіатраси (адміністративне управління)
 • 351.822 Адміністративний нагляд за грошовою обіговістю
 • 351.823 Адміністративний нагляд за добуванням сировини
 • 351.824 Адміністративний нагляд за промисловістю та торгівлею
 • 351.825 Адміністративний нагляд за кредитними установами
 • 351.83 Адміністративне регулювання праці і труд.відносини
 • 351.84 Адміністративний нагляд за соціальним забезпеченням
 • 351.853 Нагляд за пам`ятниками. Збереження природних ландшафтів
 • 351.9 Адміністративна юрисдикція (адміністр.управління)
 • 351.9 Нагляд і контроль за держ. управлінням. Скарги
 • 352.07 Адміністративні установи органів управління
 • 353.2 Автономні республіки, області, краї, департаменти,провінції
 • 355.081 Головне командування армії
 • 355.232 Академії (військова справа)
 • 355.469 Авіаційна стратегія (військова справа)
 • 355.75 Адміністративно-господарські установи (військова справа)
 • 356.3 , 355.6 , 359.5 Адміністративно-господарська служба (військова справа)
 • 357.3 Автоколони (військова справа)
 • 359.3 Авіаційні частини військово-морских сил (військова справа)
 • 364.12 Автоматизація виробництва (соціальне забезпечення)
 • 364.2 Основні потреби людини
 • 364.2-262.2 Прожитковий мінімум
 • 364.3 Соціальна допомога. Соц.страхування
 • 364.3-642-264 Індексація виплат. Виплати, основ. на вартості життя
 • 364.3-646.2-3 Організації соціального забезпечення
 • 364.3.-646.2 Пенсії
 • 364.32-642 Соціальні грошові виплати
 • 364.32-642:331.215 Лікарняні, декретні
 • 364.32-642:331.215"313" Декретні
 • 364.6 Соціальне забезпечення. Соціальні проблеми
 • 364.662 Бідність
 • 365 Потреба у житлі та її задоволення
  368 Страхування
 • 368.07 Адміністративні страхові органи
 • 368.08 Адміністративний персонал страхових установ
 • 368.1.021.3 Договір страхування
 • 368.2.025.79 Абандон ( страхування)
 • 368.212/.214 Автомобильный транспорт, перевозки ( страхование)
 • 368.8 Страхування окремих майнових цінностей
 • 368.914 Пенсійне страхування
 • 368.914:061.2 Пенсійне страхування недержавними організаціями
 • 37 Освіта
 • 37(1-87) Освіта за кордоном
 • 37.013 Педагогіка
 • 37.014.15 Законодавсто в області освіти
 • 37.014.543 Фінансування освіти
 • 37.015.3 Психологія освіти
 • 37.015.6 Економіка системи освіти
 • 37.017.4-053.81 Правова культура молоді
 • 37.017.4-053.81 Політична культура молоді. Формування
 • 37.017.4-053.81 : 343.85 Профілактика правопорушень серед молоді
 • 37.018.1 Сімейне виховання та освіта
 • 37.034 Моральне виховання
 • 37.07 Адміністративні проблеми навчальних закладів
 • 371 Організація виховання та освіти
 • 371.058 Організація виховання та освіти. Приватна школа
 • 371.11 Адміністрація учбового закладу (освіта)
 • 371.33 Аудіовізуальні методи навчання ( освіта )
 • 373 Дошкільне виховання і освіта. Загальноосвітня школа
  378 Вища освіта
 • 378(438) Вища освіта в Польщі
 • 378.014.15 Законодавсто в області вищої осіти
 • 378.017.4-057.785 Правова обізнанність студентів
 • 378.017.4-057.785 Правова культура студента
 • 378.02 Методика викладання у вищій школі
 • 378.022 , 37.022 Кредитно-модульна система
 • 378.1 Організація вищої освіти
 • 378.2 Академічні ступені (освіта)
 • 378.4 Університети
 • 379.858 Авіатуризм
 • 392.5 Агамія (етнографія)
 • 398.33 Адвент ( різдвяний піст )
 • 477) Історія української та зарубіжної культури
 • 5(092) Природознавство, біографії
 • 502 Природа. Охорона навколишнього середовища
 • 502 /. 504 Природа. Охорона природних ресурсів
 • 502 /504 Охорона навколишнього середовища. Загрози навколишнього сере
 • 502.1 Охорона навколишнього середовища
 • 502.172 ,502.4 Заповідники
 • 502.174 Відновлення, збереження, економія ресурсів
 • 502.175 Контроль якості средовища. Контроль забруднень
 • 502.2 Середовище у цілому
 • 502.211 Живий світ. Біосфера
 • 502/.504 Екологія
 • 502/504 Природа.Охорона природних ресурсів.Загрози навколишньому сер
 • 502:658.012.32 Екологічний менеджмент
 • 504 Загрози навколишньому середовищу. Екологія
 • 504(084.42) Загрози навколишньому середовищу, атлас
 • 504.5:628.4.047 Забруднення радіоактивне
 • 504.5:628.4.047 Безпека радіоактивна
 • 504:343.3 Безпека екологічна
 • 51 Математика
 • 51(075.8) Математика. Підручник для вищ.шк.
 • 519.237.8 Кластер-аналіз. Класифікація
 • 519.248 Прикладна статистика
 • 519.6 Програмування математичне
 • 519.72 Теорія інформації. Математичні питання
 • 519.816 Теорія прийняття рішень
 • 519.85 Математичне програмування
 • 519.86 Теорія економіко - математичних моделей
 • 519.87 Математичне моделювання
 • 519.876.2 Моделювання процесів управління
 • 53 Фізика
 • 530.145 Квантова механіка
 • 531 Теоретична механіка
 • 539.376 Деформація при постійному навантаженні
 • 544.431.8 Періодичні реакції. Повний безлад
 • 551.58 Кліматологія
 • 553.04 Мінеральні ресурси та запаси
 • 575 Генна інженерія
 • 577.355 Біофізика фотосинтезу
 • 578.828СПИД Вірус СНІД
 • 579.22 Мікробіологія
 • 579.64 Сільськогосподарська мікробіологія
 • 58.006 (477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 58.006.(477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 592/599 Світ тварин.Фауна
 • 611 Анатомія людини
 • 614.2(73) Організація охорони здоров`я в США
 • 614.3 Якість харчових продуктів
 • 615 Фармакологія
 • 616-084 Медицина. Профілактика
 • 616.89-008.441.3 Наркотична залежність
 • 616.89-008.441.44 Самогубство
 • 616.98 Специфічні інфекції
 • 62 - 83 Електропривід
 • 62-82 Гідропривід
 • 62.002.2 Технологія виробництва
 • 620.22 Матеріалознавство
 • 620.9 Загальна енергетика
 • 620.9(477) Загальна енергетика. Енергетика України
 • 620.91 Ресурс енергетики. Альтернативні види
 • 620.91 Альтернативні види енергії
 • 621 Машинобудування
 • 621 438 -714 Газові турбіни, охлодження
 • 621. 426 Дизелі
 • 621.002 Технологія машинобудування
 • 621.039 Атомна енергетика. Атомна промисловість
 • 621.039.586 Аварії ядерних реакторів
 • 621.3 Електротехніка
 • 621.3.01 Теоретичні основи електротехніки
 • 621.31 Електричні апарати
 • 621.31.019.3 Надійність електросистем
 • 621.311.004.12 Енергозбереження
 • 621.311.1 Енергосистеми
 • 621.311.2 Електростанції
 • 621.313.333 Асинхронні електодвигуни
 • 621.314 Перетворення електричної енергії
 • 621.317 Електровимірювальна техніка
 • 621.317.3 Вимірювання електричних величин
 • 621.38 Електроніка
 • 621.382.049.77 Мікроелектроніка
 • 621.391.63 Передача сигналу світловими променями
 • 621.395.721.5 Мобільний зв`язок
 • 621.396 Радіозв`язок
 • 621.396.6 Радіоелектронна апаратура. Схеми
 • 621.396.62 Радіоприймач
 • 621.397.132 Магнітофони
 • 621.397.446 Телевізори
 • 621.397.6 Телевізійна апаратура
 • 621.43 Автомобільні двигуни
 • 621.431.73 Двигуни внутрішнього згоряння для безрейкового транспорту
 • 621.436.21.031.3 Дизелі з пневматичним розпиленням (компресорні)
 • 621.438 - 714 Газові турбіни, системи охолодження
 • 621.438-135 Газові турбомашини
 • 621.6.033:656.07 Нафтотранспортна система
 • 621.7 Обробка тисненням. Пластичне формоутворення
 • 621.74 Ливарне виробництво
 • 621.753 Допуски та посадки
 • 621.81 Деталі машин
 • 621.86 Підйомно-транспортне обладнання у цілому
 • 621.86/.87 Підйомно-транспортні машини
 • 621.865.8 Роботи
 • 621.873.3 : 629.3 Автокрани
 • 621.983 Глибинна витяжка. Холодна штамповка
 • 622.2 Гірничі роботи при розробці корисних копалин
 • 622.276/279 Нафто-газодобувна промисловість
 • 622.323 Добування нафти
 • 622.324 Добування газу
 • 623.4 Зброя
 • 624.046.012.45 Залізобетонні конструкції, стійкість, несуча здатність
 • 625.08 Дорожно-будівні машини
 • 627 Водне господарство
 • 628.1 Водопостачання
 • 628.1(075.8) Водопостачання
 • 628.3 Стічні води. Очистка стічних вод
 • 629. 113 Автомобілебудування
 • 629.083 Склад, огляд, техн. обслуговування автомоб.
 • 629.113 Автомобілебудування. Автомобілі
 • 629.113(03) Автомобілебудування - довідники
 • 629.113(477) Автомобільний транспорт в Україні
 • 629.113.02.001.4 Випробовування автомобілів
 • 629.114.4 Грузові автомобілі
 • 629.114.6 Легкові автомобілі
 • 629.114.6.004.6 Легкові автомобілі. Ремонт
 • 629.4 Залізничний транспорт
 • 629.73 Авіація
 • 629.762.5 Ракети небалістичні
 • 629.78 Космічна техніка
 • 63 Сільське господарство
  630 Лісне господарство. Лісівництво
 • 630*2 Лісівництво
 • 630*9 Ліси та лісне гос-во з державної точки зору
 • 631.1 Сільськогосподарське виробництво.Організація та управління
 • 631.1(477) Організація та управління сільськогосподарським виробництвом
 • 631.115.1 Сільськогосподарське приватне підприємство
 • 631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.3.001.4 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.374 Сільськогосподарський транспорт
 • 631.4(092) Грунтознавство. Землезнавство. Біография
 • 631.46 Бактеріологія і біологія грунтів
 • 636 Тваринництво
 • 637.1 Молочна промисловість
 • 64.012 Домогосподарство
 • 640.41 Готель
 • 65 Управління підприємством
 • 65.011.4 Ресурси (резерви) виробництва
 • 65.011.46 Аутсорсинг (управл.ефективністю)
 • 65.012 Управління підприємством. Методи
 • 65.012.2 Планування діяльності
 • 65.012.32 Менеджмент організації
 • 65.012.8 Безпека економічна підприємства
 • 65.012.8 Економічна безпека під-ва
 • 656 Транспорт
 • 656.07 Управління транспортом
 • 656.07 Транспортна система
 • 656.071.32 Бухгалтерія транспортного підприємства
 • 656.13 Автомобільний транспорт
 • 656.13.07 Організація та експлуатація автомобільного транспорту
 • 657 Бухгалтерський облік
  657 Бухгалтерія
 • 657.1 Бухгалтерія
 • 657.15 Фінансовий облік
 • 657.15(047.2/3) Бухгалтерська фінансова звітність
 • 657.2 Бухгалтерскі проводки
 • 657.222 Ведення бухгалтерських операцій
 • 657.372.3 Списання. Амортизація
 • 657.421.3 Бухгалтерський облік ліцензій
 • 657.474.51 Визначення фактичної собівартості. Калькулювання
 • 657.6 Аудит
 • 657.6 Аудит, ревізія
 • 658.011.46 Потенціал підприємства
 • 658.011.47 ФСА
 • 658.012.011.56 Автоматизація
 • 658.012.12 Аналіз господарської діяльності підприємства
 • 658.012.122 Економічна діагностика під-ва
 • 658.012.122 Діагностика економічна
 • 658.012.122 Економічний аналіз
 • 658.012.122:330.4 Діагностична матриця
 • 658.012.32 Менеджмент
 • 658.012.32 : 331.103 Автоматизоване роб.місце менеджера
 • 658.012.324 Корпоративна форма управління підприємством
 • 658.012.61 Корпоративна культура
 • 658.012.7 Контролінг
 • 658.016"313" Стійкість стратегічна підприємства
 • 658.016.7 Санація
 • 658.14/.17 Фінанси підприємств
 • 658.14/.17.012.12 Фінансовий аналіз
 • 658.14/17 Фінансова стійкість підприємства
 • 658.310.8 Штатний розклад
 • 658.345 БЖД
 • 658.345 Охорона праці
 • 658.512.011.56 САПР (система автоматиз.проектування)
 • 658.52 Виробничо-промислова структура
 • 658.527.011.56 - 192 (075.8) Потокове виробництво
 • 658.562 Виробничий контроль.Техн.контроль
 • 658.589 Модернізація
 • 658.589 Реконструкція
 • 658.589 Інноваційна діяльність
 • 658.7 Логістика
 • 658.8 Збут. Продаж. Реалізація продукції
 • 658`313` Стратегія підприємства
 • 659.1, 659.1: Реклама, реклама продукції
 • 659.4 Паблік Рилейшнз
 • 66 Хімічна промисловість
 • 663/664 Харчова промисловість
 • 669 Металургія
 • 67/68 Легка промисловість
 • 678.06.001.2 (03) Вироби із високомолекулярних матеріалів, проектування
 • 681.3.06 Програмування
 • 681.327.22 Відеомонітори
 • 681.5 Теорія автоматичного управління
 • 681.511.42 Системи автомат. управління імпульсні (дискретні)
 • 681.518 Інформаційні системи
 • 681.518 Інформаційні системи в автоматизованому управлінні
 • 681.518.3 Вимірювальні інформац.системи (для управління)
 • 681.518.5.015 Системи автомат.контроля і техн.діагностики. Ідентифікація
 • 687 Швейна промисловість
  69 Будівництво
 • 69.003 Економіка будівництва
 • 697.3 Центральне опалення
 • 7 Культура
 • 7.036.2 Імпресіонізм
 • 712.23 Заповідники, нац.парки та інші природні території, що охоро
 • 725.4 Будівлі пром. підприємств, проектування
 • 744.4 Інженерна графіка
 • 75 Живопис
  78 Музика
 • 78.017 Музиканти
 • 796.525 Альпінізм
 • 811.111 Англійска мова
 • 811.111(038) = 111=161.1 Англо - російські словники
 • 811.161.2 Українська мова
 • 811.161.2"06-26 Українська сучасна літературна мова
 • 82-8 Літературна суміш. Афоризми. Сценарії
 • 82.09 Літературна критика та дослідження
 • 82.09.161.2" " Літературознавство укр.літ."століття"
 • 883 Українська література
  9 Історія
 • 9(477)1934-1941 Історія України в 1934-1941рр.
 • 908 Краєзнавство
 • 908(477.53) Краєзнавство. Полтавська область
 • 91(510) Географія Китаю
 • 930.85(100 Історія української та зарубіжної культури
 • 94(477) Історія України
 • 940(477) Історія України
 • 940`10/17` (477) Історія України Х І - XVIII ст.
 • 94`10/17` (477) Вимірювання електричних величин
 • ЄС Европейский Союз
 • Китай Китай
 • 621.43 Автомобільні двигуни

  Автомобильные двигатели : учебник для вузов / В.М.Архангельский, М.М.Вихерт, А.Н.Воинов и др.; под ред. М.С.Ховаха. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1977. - 591 c.
  621.431.73 : 629.3
  Автомобильные двигатели : учебник для вузов / Н.М.Архангельский, М.М.Вихерт, А.Н.Воинов и др.; под общ.ред. М.С.Ховаха. - М. : Машиностроение , 1967. - 496 c.
  621.431.73 : 629.3
  Автомобильные двигатели с турбонаддувом / Н.С.Ханин, Э.В.Аболтин, Б.Ф.Лямцев и др. - М. : Машиностроение , 1991. - 336 c.
  621.436.21.031.3
  Автомобильный двигатель ЗИЛ-130. Практика проектирования, испытаний и доводки / Г.Ф.Бабкин, М.Е.Дискин, Б.И.Караваев и др.; под ред. А.М.Кригера. - Л. : Машиномтроение , 1975.
  621.434.001.2
  Автомобільні двигуни : підручник для вищ.навч.закл. / Ф.І.Абрамчук, Ю.Ф.Гутаревич, К.Є.Долганов, І.І.Тимченко. - 2-ге вид . - К.: : Арістей , 2005. - 475 c.
  621.431.73
  Автомобільні двигуни : підручник для вищ. навч.закл. / Ф.І.Абрамчук, Ю.Ф.Гутаревич, К.Є.Долганов, І.І.Тимченко. - 2-ге вид . - К. : Арістей , 2004. - 475 c.
  621.431.73
  Аппаратура впрыска легкого топлива автомобильных двигателей / Ю.И. Будыко, Ю.В. Духнин, В.Э.Когенер, К.М.Маскенсков. - Л. : Машиносроение , 1975. - 192 c.
  621.43.038 : 629.331            621.43.038:629.113
  Артаманов М.Д. Основы теории и конструирования автотракторных двигателей. Конструирование и расчет автомобильных и тракторных двигателей : учебник для вузов. - М. : Высш. шк. , 1978. - 133 c.
  621.431.73.001.2:629.113/114
  Архангельский В.М. Работа карбюраторных двигателей на неустановившихся режимах / В.М.Архангельский, Г.Н.Злотин. - М. : Машиностроение , 1979. - 152 c.
  621.434
  Аршинов В.Д. Ремонт двигателей ЯМЗ-240, ЯМЗ-240Н, ЯМЗ-240Б / В.Д.Аршинов, В.К.Зорин, Г.И.Созинов. - М. : Транспорт , 1978. - 310 c.
  621.436.004.67
  Асташкевич В.М. Восстановление трущихся деталей транспортных двигателей износостойким хромированием. - М. : Транспорт , 1967. - 147 c.
  621.357.74 : 669.268 :621.43
  Байков Б.П. Турбокомпрессоры для наддува дизелей / Б.П. Байков, В.Г. Бордуков, П.В. Иванов, Р.С. Дейч - Л. : Машиностроение , 1975. - 200 c.
  621.515 : 621.43.052/031
  Балашов В.И. Как запустить двигатель. / В.И.Балашов, В.В.Зорин. - М. : Колизей-Олимп , 1991. - 52 c. - (Умей управлять собой и автомобилем: Советы начинаю).
  621.431.73-57
  Беликов В.В. Стационарные карбрюраторные двигатели / В.В. Беликов, Е.П. Кожевников. - М. : Машиностроение , 1979. - 224 c.
  621.434
  Белов П.М. Двигатели армейских машин. Т.1. Теория / П.М. Белов, В.Р. Бурячко, Е.И. Акатов. - М. : Воениздат , 1971. - 512 c.
  621.43
  Бернсон С.П. Химическая технология очистки деталей двигателей внутреннего сгорания. - М. : Транспорт , 1967. - 268 c.
  621.431:66.06
  Богданов С.Н. Автомобильные двигатели : учебник для автотрансп. техникумов / С.Н.Богданов, М.М. Буренков, И.Е. Иванов. - М. : Машиностроение , 1987. - 368 c.
  621.431.73 : 629.331
  Богуслаев В.А. Технологическое обеспечение и прогнозирование несущей способности деталей ГТД / В.А.Богуслаев, В.К.Яценко, В.Ф.Притченко. - К. : Манускрипт , 1993. - 332 c.
  621.438
  Буралев Ю.В. Устройство, обслуживание и ремонт топливной аппаратуры автомобилей : учебник для сред. ПТУ / Ю.В. Буралев, О.А. Мартинов, Е.В. Кленников. - 2-е изд . - М : Высш. шк. , 1982. - 272 c. - (Проф. - техн. образование).
  621.431.73.03
  Бурков В.В. Автотракторные радиаторы : справ.пособие / В.В. Бурков, А.И. Индейкин. - Л. : Машиностроение , 1978. - 216 c.
  629.331-714 : 621.43-714            629.3-714
  Бурков В.В. Эксплуатация автомобильных радиаторов. - М. : Транспорт , 1975. - 80 c.
  629.331.004 : 621.43-714
  Варшавский И. Л. Как обезвредить отработавшие газы автомобиля / И. Л. Варшавский, Р. В. Малов. - М. : Транспорт , 1968. - 128 c.
  621.43.068
  Василевский В. И. Автомобильные генераторы. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1978. - 159 c.
  621.43.044.6:629.13
  Вейц В.Л. Динамика машинных агрегатов с двигателими внутренего сгорания / В.Л.Вейц, А.Е.Кочура. - Л. : Машиностроение , 1976. - 383 c.
  621.43.011
  Венцель С. В. Смазка и долговечность двигателей внутреннего сгорания. - К. : Техніка , 1977. - 207 c.
  621.892.097 : 621.431
  Вешкельский С. А. Справочник моториста установок с ДВС :вопросы и ответы. - Л. : Машиностроение , 1985. - 272 c.
  621.43
  Вешкельский С. А. Техническая эксплуатация двигателей внутреннего сгорания : учеб. для сред. спец. учеб. заведений / С. А. Вешкельский, Б. С. Лукьянченко. - Л. : Машиностроене , 1987. - 143 c.
  621.431.004
  Вешкельский С. А. Техническая эксплуатация двигателей внутреннего сгорания : учеб. для машиностроит. техникумов / С. А. Вешкельский, Б. С. Лукьянченко. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1986. - 136 c.
  621.431.004
  Взоров Б.А. / Б.А. Взоров, А.В. Адамович, А.Г. Арабян и др.; Под общ. ред. Б.А. Взорова - М. : Машиностроение , 1981. - 535 c.
  621.436
  Взоров Б.А. / Б.А. Взоров, А.В. Адамович, А.Г. Арабян и др.; Под общ. ред. Б.А. Взорова - М. : Машиностроение , 1981. - 535 c.
  621.436
  Вихерт М.М. Топливная аппаратура автомобильных двигателей. Конструкция и параметры / М.М.Вихерт, М.В.Мазинг. - М. : Машиностроение , 1978. - 176 c.
  621.436.03
  Волошкин Н.П. Капитальный ремонт быстроходных дизелей / Н.П.Волошкин, В.Я.Попов, И.Б.Тартаковский. - М. : Машиностроение , 1971. - 480 c.
  621.436
  Гаенко Л.М. Методика расчета и определения оптимального режима приработки автомобильных двигателей после капитального ремонта. - М. : Транспорт , 1967. - 68 c. - (Гос.науч.-ислед.ин-т авттранспорта Минавтротранспо).
  621.436.001.4
  Газобаллоные автомобили. / Е.Г.Григорьев, Б.Д.Колубаев, В.И.Ерохов, А.А.Зубарев. - М. : Машиностроение , 1989. - 212 c.
  629.331.063.2:621.438            629.113.43
  Газотурбинные установки : атлас конструкций и схем / Л.А. Шубенко-Шубин, Н.Л. Лисецкий, В.А. Шварц, П.И. Корж; под.ред.Л.А. Шубенко-Шубина. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1976. - 164 c.
  621.438
  Газотурбинные установки. Атлас конструкций и схем. : учеб. пособ. для ВНЗ. / под ред.: акад. АН УССР Л.А. Шубенко-Шубина. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1976.
  621.438
  Газотурбинные установки. Конструкция и расчет : справ. пособие / Л.В. Арсеньев, Ф.С. Бедчер, И.А. Богов; под общ.ред. Л.В.Арсеньева, В.Г.Тырышкина. - Л. : Машиностроение , 1978. - 232 c.
  621.438
  Говорущенко Н.Я. Экономия топлива и снижение токсичности на автомобильном транспорте. - М. : Транспорт , 1990. - 199 c.
  621.431.73.004.18
  Грибанов В.И. Карбюраторы двигателей внутреннего сгорания / В.И.Грибанов, В.А.Орлов. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1967. - 283 c.
  621.434.033
  Григорьев М.А. Очистка топлива в двигателях внутреннего сгорания / М.А.Григорьев, Г.В.Борисов. - М. : Машиностроение , 1991. - 200 c.
  621.431-73 + 66.067.12
  Григорьев М.А. Износ и долговечность автомобильных двигателей / М.А.Григорьев, Н.Н.Пономарев. - М. : Машиностроение , 1976. - 248 c.
  621.431.004.6
  Григорьев М.А. Обеспечение надежности двигателей / М.А.Григорьев, В.А.Долейский. - М. : Изд-во стандартов , 1978. - 323 c.
  621.431.73-192
  Григорьев М.А. Качество моторного масла и надежность двигателей / М.А.Григорьев, Б.М.Бунаков, В.А.Долецкий. - М. : Изд-во стандартов , 1981. - 231 c.
  621.892:621.431.7-192
  Григорьев М.А. Очистка масла в двигателях внутреннего сгорания. - М. : Машиностроение , 1983. - 148 c.
  621.431.03-732
  Гродський А.С. Трактори і автомобілі. Двигуни : програм.навч.посібник для профтехучилищ. - К. : Виша шк. , 1984. - 119 c.
  621.43
  Гурвич И.Б. Эксплуатационная надёжность автомобильных двигателей / И.Б. Гурвич, П.Э. Сыркин. - М. : Транспорт , 1984. - 141 c. - (Надежность и качество).
  621.43-192
  Двигатели внутреннего сгорания : респуб. междувед. науч. - техн. сб. Вып.44. - Харьков : Вища шк. , 1986. - 138 c.
  621.431
  Двигатели внутреннего сгорания : респуб. межведом. науч. - техн.сб. Вып.431. - Харьков : Вища шк. , 1986. - 131 c.
  621.431
  Двигатели внутреннего сгорания : респ. межведом. науч. - техн.сб. Вып. 51. - Харьков : Основа , 1990. - 116 c.
  621.431
  Двигатели внутреннего сгорания : в 4 т. Т.2. Теория рабочих процессов поршневых и комбинированных двигателей / А.С.Орлин, Д.Н.Вырубов, В.Г.Ивин и др.; под ред. А.С.Орлин. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1971. - 400 c.
  621.431/.432
  Двигатели внутреннего сгорания : учебник для вузов / А.С.Хачиян, К.А.Морозов, В.Н.Луканин и др.; под ред. В.Н.Луканина. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1985. - 311 c.
  621.431
  Двигатели внутреннего сгорания : учебник для вузов / А.С.Хачиян, К.А.Морозов, В.И.Трусов и др. - М. : Высш.шк. , 1978. - 280 c.
  621.431
  Двигатели внутреннего сгорания. Конструирование и расчет на прочность поршневых и комбинированных двигателей : учебник для втузов / Д.Н.Вырубов, С.И.Ефимов, Н.А.Иващенко и др.; под ред. А.С.Орлина, М.Г.Круглова. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1984. - 382 c.
  621.431.001.66
  Двигатели внутреннего сгорания. Системы поршневых и комбинарованных двигателей : учебник для вузов / А.С.Орлин, В.П.Аленксеев, Д.Н.Вырубов и др. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1973. - 480 c.
  621.431./432
  Двигатели внутреннего сгорания. Системы поршневых и комбинированных двигателей : учебник для вузов / С.И.Ефимов, Н.А.Иващенко, А.И.Ивин и др.; под ред. А.С.Орлина, М.Г.Круглова. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1985. - 456 c.
  621.431./432
  Двигатели внутреннего сгорания. Теория поршневых и комбинированных двигателей : учебник для вузов / Д.Н.Вырубов, Н.А.Иващенко, В.И.Ивин и др.; под ред. А.С.Орлина, М.Г.Круглова. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1983. - 375 c.
  621.431/.432.01
  Двигатели внутреннего сгорания. Устройство и работа поршневых и комбинированных двигателей : учебник для вузов / В.П.Алексеев и др.; под общ. ред.А.С.Орлина, М.К.Круглова. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1990. - 288 c.
  621.431/.432
  Двигатели ЯАЗ-М204, ЯАЗ-М206 : описание и руководство по эксплуатации. - Ярославль : ЦБТИ , 1962. - 195 c. - (Ярослав.гос. моторный завод).
  621.43
  Двигатели ЯМЗ-236, ЯМЗ-238 : инструкция по эксплуатации. - 12-е изд . - Ярославль : ЯМЗ , 1981. - 168 c.
  621.436
  Дворкин В.Н. Лабораторный практикум по испытаниям ДВС / В.Н.Дворкин, А.Л.Новенников, А.Н.Истомин. - Ярославль : Фонд граждан. инициатив ``Содействие`` , 1990. - 150 c.
  621.431.001.4
  Двухтактные карбюраторные двигатели внутреннего сгорания / В.М.Кондрашов, Ю.С.Григорьев, В.В.Тупов и др. - М. : Машиностроение , 1990. - 272 c.
  621.434.13
  Диагностирование дизелей / Е.А. Никитин, Л.В. Станиславский, Э.А. Улановский и др. - М. : Машиностроение , 1987. - 224 c.
  621.436 : 681.518.54
  Диагностирование дизелей / Никитин Е.А., Станиславский Л.В., Улановский Э.А. и др. - М. : Машиностроение , 1987. - 224 c.
  621.436
  Дизели с воздушным охлаждением Владимирского тракторного завода / В.В.Эфрос, Н.Г.Ерохин и др. - М. : Машиностроение , 1976. - 277 c.
  621.436.2
  Дмитриевский А.В. Бензиновые двигатели / А.В.Дмитриевский, А.С.Тюфяков. - М. : Машиностроение , 1986. - 211 c.
  621.431.73 : 631.2
  Дмитриевский А.В. Карбюраторы автомобильных двигателей / А.В.Дмитриевский, В.Ф.Каменев. - М. : Машиностроение , 1990. - 223 c.
  621.431.73
  Дмитриевский А.В. Топливная экономичность бензиновых двигателей / А.В.Дмитриевский, Е.В.Шатров. - М. : Машиностроение , 1985. - 208 c. - (Экономия топлива и электроэнергии).
  621.431.004.18
  Долецкий В.А. Увеличение ресурса машин технологическими методами / В.А. Долецкий, В.Н. Бунтов, Ю.А. Легенкин - М. : Машиностроение , 1978. - 215 c.
  621.9.:658.011.002.235:621.43
  Долецкий В.А. Увеличение ресурса машин технологическими методами / В.А. Долецкий, В.Н. Бунтов, Ю.А. Легенкин - М. : Машиностроение , 1978. - 215 c.
  621.9.:658.011.002.235:621.43
  Дорменев С.И. Тракторные моторно-трансмиссионные установки с двигателями постоянной мощности / Дорменев С.И., А.П. Банник, И.А. Коваль, Ю.Б. Моргулис - М. : Машиностроение , 1987. - 184 c.
  629.114.2 - 112.6 : 621.43
  Дьяков Р.А. Воздухоочистка в дизелях. : Машиностроение , 1975. - 152 c.
  621.436.068.4
  Дюмин И.Е. Повышение эффективности ремонта автомобильных двигателей. - М. : Транспорт , 1987. - 176 c.
  621.431.73.004.67
  Емин О.Н. Воздушные и газовые турбины с одиночными соплами / О.Н.Емин,С.П.Зарицкий. - М. : Машиностроение
  (629.7.036+621.438)001.2
  Жегалин О.И. Снижение токсичности автомобильных двигателей / О.И.Жегалин, П.Д.Лупачев. - М. : Транспорт , 1985. - 120 c.
  621.43.068 : 502.3
  Жидкостное охлаждение автомобильных двигателей / А.М. Кригер, М.Е. Димкин, А.Л. Новенников, В.И. Пикус. - М. : Машиностроение , 1985. - 173 c.
  621.431.73-71
  Заренбин В.Г. Курсовое проектирование по автомобильным двигателям : учеб.пособие / В.Г.Заренбин, А.А.Савченко. - Дн. : ИМА-пресс , 2003. - 70 c.
  621.431 : 629.331.026
  Зарин А.А. Оптимизация процессов сборки, регулировки и испытания топливной аппаратуры двигателей / А.А.Зарин, В.Е.Логинов. - М. : Машиностроение , 1989. - 77 c.
  621.43-52
  Зубарев А.А. Газобалонные автомобили : учеб. пособие для подгот.водителей трансп. средств категории / А.А.Зубарев, И.П.Плеханов. - М. : ДОСААФ , 1984. - 86 c.
  629.331.063.2 : 621.433            629.113.45
  Износ и долговечность автомобильных двигателей / Пономарев Н.Н., Григорьев М.А. - М. , 1976.
  621.431
  Каталог деталей двигателей ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, ЯМЗ-238А, ЯМЗ-238Г,ЯМЗ-238И, ЯМЗ-238К, ЯМЗ-238НД / Ярослав. моторный з-д. - М. : Машиностроение , 1985. - 152 c.
  621.436
  Каталог деталей двигателей ЯМЗ-238НД ,ЯМЗ-240БМ. - М. : Машиностроение , 1986. - 175 c.
  621.436.12
  Келер К.А. Диагностика автомобильного двигателя. - Ужгород : Карпаты , 1977. - 160 c.
  621.431.73 : 681.518.54
  Кислов В.Г. Топливные насосы распределительного типа / В.Г.Кислов, Р.М.Баширов, В.Я.Попов. - М. : Машиностроение , 1975. - 176 c.
  621.43.038
  Колебания силового агрегата автомобиля. / В.Е.Тольский и др. - М. : Машиностроение , 1976. - 266 c.
  629.331.03.015.5 : 621.43            629.11.012.814:621.43
  Колобов М.П. Эксплуатационные материалы для автомобилей и специальных машин : учеб.пособие для автомоб.и техн. школ ДОСААФ. - М : ДОСААФ , 1987. - 167 c.
  629.331.002.3.004: (621.431.73-6 : 621.892.097.2) +
  Колосюк Д.С. Автотракторные топлива и смазочные материалы : учебник для втузов / Д.С.Колосюк,А.В.Кузнецов. - К : Вища школа , 1987. - 191 c.
  629.3.002.3.004 + 621.431.73-6+621.892.097.2
  Колчин А.И.. Расчет автомобильных и тракторных двигателей : учеб.пособие для вузов / А.И.Колчин, В.П.Демидов. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М : Высш.шк. , 1980. - 400 c.
  621.431.73.001.2
  Конструирование и производство топливной аппаратуры тракторных дизелей / В.Г.Кислов, Є.И.Кошман, В.Я.Попов и др. - М. : Машиностроение , 1972. - 302 c.
  621.436.2.031/.032.001.66
  Конструкция и расчет автотракторных двигателей : учебник для втузов / М.М.Вихерт, Р.П.Доброгаев, М.И.Ляхов и др.; под ред.проф.Ю.А.Степанова. - М. : Машгиз , 1957. - 604 c.
  621.431.73.001.2
  Корчемный Л.В. Механизм газораспределения автомобильного двигателя: Кинематика и динамика. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1981. - 191 c.
  621.431.73
  Костин А.К. Работа дизелей в условиях эксплуатации : справочник / А.К.Костин, Б.П.Пугачев, Ю.Ю.Кочинев. - Л. : Машиностроение , 1989. - 283 c.
  621.436
  Крутов В.И Автоматическое регулирование двигателей внутреннего сгорания : учеб.пособие для вузов. - 5-е изд.,перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1989. - 414 c.
  621.431-52
  Крутов В.И. Автоматическое регулирование двигателей внутреннего сгорания : учеб.пособие для вузов. - 4-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1979. - 615 c.
  621.431-52
  Крутов В.И. Автоматическое регулирование двигателей внутреннего сгорания : учеб.пособие для вузов. - 3-е изд.,перераб . - М. : Машиностроение , 1968. - 535 c.
  621.431-52
  Крутов В.И. Сборник задач по автоматическому регулированию двигателей внутреннего сгорания : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1990. - 319 c.
  621.431-52
  Крутов В.И. Сборник задач по теории автоматического регулирования двигателей внутреннего сгорания : учеб.пособие для вузов. - М. : Машиностроение , 1972. - 2008 c.
  621.431-52
  Крутов В.И. Топливная аппаратура автотракторных двигателей : учебник для вузов / В.И.Крутов,В.Е. Горбаневский, В.Г. Кислов; под общ. ред. В.И.Крутова. - М. : Машиностроение , 1985. - 208 c.
  621.431
  Кульчицкий А.Р. Токсичность автомобильных и тракторных двигателей : учеб. пособие для вузов. - 2-е изд.,испр. и доп . - М. : Академ.Проект , 2004. - 399 c.
  621.431.019.6 : 502.3 : 504.5
  Кутищев М.А. Проектирование газавоздушного тракта поршневых машин - Донецк : Вища школа , 1977. - 123 c.
  621.433
  Ланцберг И.Д. Ремонт приборов системы питания карбюраторных двигателей / И.Д. Ланцберг, Л.З. Соколин. - М. : Транспорт , 1985. - 109 c.
  621.434.03.004.67
  Ленин И.М. Теория автомобильных и тракторных двигателей : учебник для вузов - М. : Машиностроение , 1969. - 368 c.
  621.431.73
  Леонков А.М. Паровые и газовые турбины: Курсовое проектирование : учеб.пособие для втузов по спец."Тепловые электрические станции" - Минск : Вышэйш.шк. , 1986. - 182 c.
  621.165.001.63+621.438.001.6
  Ливенцев Ф.Л. Силовые установки с двигателями внутреннего сгорания - Л. : Машиностроение , 1969. - 320 c.
  621.43
  Луков Н.М. Автоматич.регулирование температуры двигателей - М : Машиностроение , 1977. - 223 c.
  621.43-52
  Лышевский А.С. Колебательные процессы в топливных системах дизелей. / Кравченко В.И. : Ростовского уневерситета , 1974. - 200 c.
  621.436
  Лышевский А.С. Расчет центробежных муфт опережения впрыска топлива - Новочеркасск : Новочеркасский политехнический ин-т им С.Орджоники , 1975. - 58 c.
  621.436
  Лышевский А.С. Расчет центробежных муфт опережения впрыска топлива - Новочеркасск : Новочеркасский политехнический ин-т им С.Орджоники , 1975. - 58 c.
  621.436
  Маев В.Е. Воздухоочистители автомобильных и тракторных двигателей / Пономарев Н.Н. - М. : Машиностроение , 1971. - 176 c.
  621.43.06
  Малявинский Л.В. Топливо и топливоподача автотракторных дизелей / Ю.В.Свиридов, Л.В.Малявинский - Л. , 1979.
  621.431
  Марков Е.Я. Атлас конструкций советских тракторных двигателей : учеб.пособие для вузов / Е.Я.Марков, К.И.Сидорин - М. , 1977.
  621.431
  Мерзликин В.Е. Микродвигатели серии ЦСТКАМ / В.Е.Мерзликин - Москва : Патриот , 1991. - 157 c.
  621.434
  Мерзликин В.Е. Микродвигатели серии ЦСТКАМ / В.Е.Мерзликин - Москва : Патриот , 1991. - 157 c.
  621.434
  Микутенок Ю.А. и др. Смазочные системы дизелей / Ю.А. Мукутенок, В.А.Шкаренко, В.Д.Резников - Л. : Машиностроение , 1986. - 125 c.
  621.436-72+621.892
  Михальцев В.Е. ТУрбомашины и МГД-генераторы грузотурбинных и комбинированных установок : учеб.пособие для вузов по спец. `Турбиностроение` - М. , 1983. - 392 c.
  621.438-135
  Мишин И.А. Долговечность двигателей - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : ``Машиностроение``. Ленинград. отд , 1976. - 288 c.
  621.43
  Моисеев А.Ф. Предупреждение образования накипи в автомобильном двигателе. - М. : Транспорт , 1971. - 128 c.
  621.43.73
  Надежность топливной аппаратуры тракторных и комбайновых дизелей / Р.М.Ваширов, В.Г.Кислов, В.А.Павлов, В.Я.Попов - М. : Машиностроение , 1978. - 184 c.
  621.43.03-192
  Николаев Л.А и др. Системы подогрева тракторных дизелей при пуске / перед загл.авт.: Л.А.Николаев, А.П.Сташкевич, И.А.Захаров - М : Машиностроение , 1977. - 191 c.
  621.43.036:631.372
  Обельницкий А.М. Топливо и смазочные материалы : учебник для втузов по спец."ДВС" - М. : Высшая школа , 1982. - 208 с. c. - ((Высшее образование)).
  662.75+621.431.73-6 (075.8)
  Оберемок В.З. Пуск автомобильных двигателей / В.З.Оберемок,И.М.Юрковский - М. : Транспорт , 1979. - 118 с. c.
  621.431.73-57-974
  Опарин и др. Электронные системы зажигания / И.М.Опарин, Ю.А.Купеев,Е.А.Белов - М. : Машиностроение , 1987. - 199 c.
  621.431.73.044-523.8
  Панкратов Г.П. Двигатели внутренего сгорания, автомобиля, тракторы и их эксплуатация: Учебник для строит. техникумов по спец. "Строит. машины и оборуд" - 3 . - М. : Высш. шк. , 1984. - 296 c.
  621.43+629.113+629.114.2
  Панкратов Г.П. Двигатели внутреннего сгорания. Автомобили, тракторы и их эксплуатация: Учебник для строит. техникумов по спец."Строит. машины и оборуд" - 2 . - М. : Высш. шк. , 1979. - 296 c.
  621.431.73
  Петриченко В.М. Системы жидкостного охлаждения быстроходных двигателей внутреннего сгорания - Л. : Машоностроение , 1975. - 224 c.
  621.43
  Покровский Г.П. Топливо, смазочные материалы и охлаждающие жидкости : учебник для вузов. - М. : Машиностроение , 1985. - 196 c.
  629.331.003.3.004 :621.431.73
  Попык К.Г. Автомобильные и тракторные двигатели : 2. Т.2. Конструкция и расчет двигателей - М. , 1976.
  621.431
  Проектирование топливной аппаратуры быстроходных дизелей : учеб.пособие / Р.В.Казачков - Харьков , 1972. - 92 c. - (политехнический ин-т им.В.И.Ленина. Кафедра двигат).
  621.436
  Проектування пропульсивної установки суден з прямою передачею потужності на гвинт : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.П.Шостак, В.І.Гершанік, В.П.Кот,М.С.Бондарчук; за ред. В.П.Шостака. - Миколаїв : УДМТУ , 2003. - 499 c.
  629.5-8 : 621.43
  Райков И.Я. Испытания двигателей внутренего сгорания : Учебник для вузов - М. - 320 c.
  621.43:629.113./114
  Райков И.Я. Конструкции автомобильных и тракторных двигателей : учебник для вузов / И.Я. Райков, Г.Н. Рытвинский. - М. : Высш.шк. , 1986. - 352 c.
  621.431.73
  Распыливание жидкостей / Ю.Ф. Дитяткин, Л.А. Клячко, Б.В. новиков, В.И. Ягодкин - 2 . - М. : Машиностроение , 1977. - 207 c.
  621.43 - 42 - 437
  Расчет вспомогательных систем двигателей внутренего сгорания : Учеб. пособие - Новочеркаск : Новочеркас. политехнический ин - тим С. Орджоникид , 1977. - 79 c.
  621.43.03
  Расчет и конструирование автомобильных и тракторных двигателей : Учеб. пособие для вузов по спец. "Двигатели внутренего сгорания" / Б.Е. Жалезко, В.М. Адамов, И.К. Русецкий, Г.Я. якубенко - Минск : Вышэйш. шк. , 1987. - 247 c.
  621.431
  Ремонт дизельних двигунів / Л.С. Єрмолов - К. : Урожай , 1991. - 244 c.
  621.436
  Романов Б.А. Двигатели внутреннего сгорания : учеб.для техникумов - М. : Недра , 1989. - 168,141 c.
  621.43.01(075.32)
  Рубец Д.А. Системы питания автомобильных карбюраторных двигателей. /Устр-во, техническое обслуживание и регулировка/. / под ред. д-ра техн. наук проф. Д.А. Рубца. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1974. - 288 c.
  621.43.03:629.113
  Савицкий Б.П. Автомобильное топливо и смазочные материалы : справочник. - К. : Техніка , 1979. - 151 c.
  629.331.002.3.004 : 621.431.7
  Сапожников Е.Н. Двигатели внутреннего сгорания - 2-е, исправ. и доп. . - К. : Техника , 1968. - 317 c.
  621.431
  Свиридов Ю.Б. и др. Топливо и топливо подача автотракторных дизелей / Ю.В. Свиридов, Л.В. Малявинский, М.М. Виферт - Л : Машиностроение , 1979. - 248 c.
  621.436
  Сегаль В.Ф. Динамические расчеты двигателей внутреннего сгорания - Л : "Машиностроение" , 1974. - 248 c.
  621.43
  Сидорин К. И. Атлас конструкций советских тракторных двигателей : учеб. пособ. для вузов / К.И. Сидорин, Е.Я. Марков, А.С. Радзиван; перед. загл. авт.: К. И. Сидорина, Е.Я. Марков, А.С. Радзиван - М.: : Машиностроение , 1977. - 192 c.
  621.431
  Симсон А.Э Турбонадув высокооборотных дизелей / А.Э. Симсон, В.Н. Каминский, Ю.Б. Моргулис - М. : Машиностроение , 1976. - 286 c.
  621.436
  Симсон А.Э Турбонадув высокооборотных дизелей / А.Э. Симсон, В.Н. Каминский, Ю.Б. Моргулис - М. : Машиностроение , 1976. - 286 c.
  621.436
  Смаль Ф.В. Перспективные топлива для автомобилей / Ф.В.Смаль, Арсенов Е.Е. - М. : Транспорт , 1979. - 151 c.
  621.431.72
  Смесеобразование в карбюраторных двигателях / В.И.Андреев, Я.В. Горячих,К.А.Мороз - М. : Машиностроение , 1975. - 176 c.
  621.43-44
  Справочник слесаря по топливной аппаратуре двигателей / Ред.Зарин А.А. - М. : Машиностроение , 1990. - 287 c.
  621.43.03.004.54
  Справочник слесаря по топливной аппаратуре двигателей / А.А.Зарин и др. - М. : Машиностроение , 1990. - 287 с. c.
  621.43.04.54
  Стационарные газотурбинные установки / Л.В.Арсеньев,В.Г.Тыришкин,И.А.Богов и др.; под ред.Л.В.Арсеньева и В.Г.Тыришкина - Л. : Машиностроение , 1989. - 543 с. c.
  621.438
  Стефановский В.С. Теплонапряженность деталей быстроходных поршневых двигателей - М. : Машиностроение , 1978. - 128 c.
  621.43.016
  Сударев А.В., Антоновский В.И. Камеры сгорания газотурбинных установок : Теплообмен - Л. : Машиностроение , 1985. - 272 c. - (Экономия топлива и электроэнергии).
  621.438
  Сычев В.М. Расчет продувки двухтактных двигателей : учеб.пособие / А.С.Лышевский, В.М.Сычев - Новочеркасск , 1977.
  621.43
  Теория двигателей внутреннего сгорания. Рабочие процессы : учебник / Н.Х.Дьяченко, А.К.Костин, Б.П.Пугачев; под ред. Н.Х.Дьяченко. - 2-е изд.,перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1974. - 552 c.
  621.43
  Тепловые двигатели / Нигмагтулин И. Н. и др. - М. : Высшая школа , 1974. - 375 c.
  621.165+621.43+621.436
  Теплозащитные и износостойкие покрытия деталей дизелей / Никитин М.Д. и др. - Л. : Машиностроение , 1977. - 166 c.
  621.793:621.436
  Теплообменные устройства газотурбинных и комбинированных установок : учеб. пособие / под ред. А.И.Леонтьева - М. : Машиностроение , 1985. - 360 c.
  621.438-714
  Теплообменные устройства газотурбинных и комбинированных установок : : учеб.пособие для вузов по спец. `Турбостроение` / / под ред. А.И.Леонтьева. - - М . : : Машиностроение, , 1985. - 360 c.
  621.438 - 714
  Топливные системы и экономичность двиготелей / И.В.Астахов,Л.Н.Голубков,,В.И.Трусов - М. : Машиностроение , 1990. - 288 c.
  621.436.03
  Транспортные машины с газотурбинными двигателями / Н.С. Попов, С.П. Изотов, В.В. Антонов и др.; Под общ. ред. Н.С. Попова - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1987. - 259 c.
  629.331.063.2 : 621.438            629.11 : 621.438
  Турбомашины и МГД-генераторы газотурбинных и комбинированных установок : : учеб.пособие для вузов по спец.`Турбиностроение` / / В.С.Бекнев, В.Е.Михальцев, А.Б.Шабаров, Р.А.Янсон. - - М . : : Машиностроение, , 1983. - 392 c.
  621.438-135
  Файнлейб Б.Н Топливная аппаратура автотракторных дизелей : Справочник - 2-е изд.перераб.и доп. . - Л. : Машиностроение , 1990. - 348 c.
  621.431.73-843.6
  Файнлейб В.Н Топливная аппаратура автотракторных дизелей : Справочник - Л. : Машиностроение , 1974. - 264 c.
  621.436
  Хачиян А.С. Двигатели внутринего сгорания : Учебник для вузов по спец. Строит. и дор. машины и оборуд. / А.С. Хачиян, К.А. Морозов, В.Н. Луканин и др.; Под. ред.: В.Н. Дуканина - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Выш.школа , 1985. - 311 c.
  621.43
  Хачиян А.С. и др. Доводка рабочего процесса автомобильных дизелей / А.С. Хачиян, В.В. Гальговский, С.Е. Никитин - М. : Машиностроение , 1976. - 104 c.
  621.436
  Христич В.А. Газотурбинные двигатели и защита окружающей среды - К : Техніка , 1983. - 144 c.
  621.438
  Хуциев А.И. Двигатели внутреннего сгорания с регулируемым процессом сжатия - М : Машиностроение , 1986. - 103 c.
  621.43.056
  Чернышев Г.Д. Ремонт двигателей ЯМЗ - М. : Транспорт , 1974. - 216 c.
  621.436
  Чернышев Г.Д. Рабочий процесс и теплонапряженность автомобильных дизелей / Г.Д.Чернышев, А.С.Хачиян, В.И.Пикус; под общ.ред.Г.Д.Чернышева - М. : Машиностроение , 1986. - 216 c.
  621.436
  Чижков Ю.П. Электростартерный пуск автотракторных двигателей / Ю.П.Чижков,С.М.Квайт,Н.Н.Сметнев - Москва : Машиностроение , 1985. - 160 c.
  621.43-573
  Чистяков В.К. Динамика поршневых и комбинир.двигателей внутр.сгорания : учеб.пособие для вузов по спец.``Двигатели внутр.сгорания`` - М. : Машиностроение , 1989. - 255 c.
  621.43.01
  Шапко В.Ф. Основи теорії та динаміки автомобільних двигунів : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.Ф.Шапко, С.В.Шапко. - Х. : Точка , 2013. - 231 c.
  621.432.3
  Шапко В.Ф. Автомобільні двигуни. Основи теорії та характеристики поршневих двигунів внутрішнього згоряння : навч. посібник - Харків : ’’Точка’’ , 2011. - 194 c.
  621.43 (075.8)
  Шнеэ Я.И. Газовые турбины. Т.Ч.2. Аэродинамические процессы, регенераторы, камеры сгорания и конструкции. : учеб. пособ. для втузов. / Я.И. Шнеэ, Я.С. Хайновский.; под ред.: проф. д-ра техн. наук Я.И. Шнеэ. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища школа , 1977. - 279 c.
  621.438
  Электронагревательные устройства автомобилей и тракторов / В.Е.Козлов, В.В.Козлов, Г.Р.Миндин, В.Н.Судаченко - Л. : Машиностроение , 1984. - 127 c.
  621.431.73.036.17-83
  Элементы системы автоматизированного проектирования ДВС: алгоритмы прикл.прогр. : учеб.пособие для вузов по спец.двигатели внутреннего сгорания / Р.М.Петриченко и др.; под общ.ред.Р.М.Петриченко - Л. : Машиностроение Ленингр.отд-ние , 1990. - 327 c.
  621.43.011.63
  Юрковский И.М. Пуск автомобильных двигателей / Оберемок В.З., Юрковский И.М. - М. , 1979.
  621.431.73