Бібліотека
КрНУ імені М.Остроградського
     
     
     
     
     
     
     
     

Систематичний каталог бібліотеки                                                          Перелік книг за тематикою УДК

001 Наука у цілому
 • 001.895 Венчурні проекти
 • 001.895 , 330.341.1 Інновації
 • 002 Друк. Документація. Науково-технічна інформація
 • 002:339.138 Маркетинг інформаційний
 • 004 Інформаційні технології
 • 004.056 Захист інформації, безпека
 • 004.3 Апаратні засоби
 • 004.353 Відіомонітори
 • 004.42 Програмування
 • 004.451 Операційні системи
 • 004.451.64 Апаратні засоби захисту
 • 004.65 Системи управління базами даних (СУБД)
 • 004.7 Комп`ютерні сітки
 • 004.732 Сітки локальні
 • 004.738.5 Інтернет
 • 004.738.5:658.6/9 Електронна комерція
 • 004.77 Електроний бізнес
 • 004.78 : Автоматизовані системи у ...
 • 004.78:025.4.036 Автоматизовані інформаційно-пошукові системи
 • 004.78:336.717 Автоматизовані системи банківських операцій
 • 004.91 Оброблення і створення документів
 • 004.92 Комп`ютерна графіка
 • 006.015.5 Управління якістю
 • 006.063 Сертифікація
 • 006.1 Стандартизація у цілому
 • 006.83 Якість
 • 008 Культура
  021 Організація та развиток бібліотечної справи
  061 Діяльність організацій по охрані природи
 • 061.1ЕС Европейский Союз(ЕС)
 • 1 Філософія
 • 111.1 Онтологія (буття)
 • 130.2 Філософія культури
 • 141.131 Платонізм. Неоплатонізм
 • 141.339 Езотерика
 • 159.9 Психологія
 • 159.923 Психологія особистості
 • 159.942 Емоції
 • 159.9:334.7.012.42 Психологія підприємництва
 • 168.522 Культурологія
 • 172. 4 Міжнародна етика
 • 174 Професійна етика
 • 174.022.1 Професійна та ділова етика. Імідж. Репутація
 • 174.022.1 Імідж
 • 178.1 Алкоголізм
 • 178.7 Паління
 • 2 Релігія
 • 281.9 Православна церква
 • 303.725.36 Примінення теорії систем, теорії управління та кібернетики
 • 311.12 Статистичне угрупування
 • 311.313(058)(477.53) Регіональна статистика: обласн., краєва
 • 314.02 Демографія.Джерела демографічних даних
 • 314.156.5(477) Геноцид українского народа
 • 314.7 Міграція
 • 316 Соціологія
 • 316.323.4 Азіатска деспотія, соціальна структура
 • 316.324.5 Аграрні суспільства, соціальна структура
 • 316.334.55 Соціологія (аграрна політика)
 • 316.343.4 Автохтонне населення в колоніальному суспільстві (соціологія
 • 316.343.653 Адміністратори в капіталістичному суспільстві (соціология)
 • 316.344.32 Інтелектуали
 • 316.346.2-055.2 Жінки
 • 316.422.4 Прогрес
 • 316.422.44 НТП
 • 316.422.6 Регрес (НТП)
 • 316.46 Лідерство
 • 316.462 Авторитаризм ( соціологія)
 • 316.61-056.45 Генії
 • 316.612 Развиток особистості
 • 316.73 Акультурація (соціологія)
 • 321.61 Абсолютизм (форми влади)
 • 321.64 Авторитарні режими нового часу
 • 323 Внутрішня політика
 • 323.17 Автономія та самовизначення нації
 • 323.329 Соціальні спільноти та прошарки. Інтелігенція
 • 323.396 Соціальна еліта
 • 324 Вибори. Референдуми. Виборчі компанії
  325 Міграційна політика
 • 327(477) Зовнішня політика України
 • 327.51 Військові союзи
 • 328 Парламенти. Народні представництва. Уряди
 • 328.132.7 Президентський кабінет. Президентський уряд
 • 330 Економіка
 • 330(477) Економіка України
 • 330.01 Економічна теорія
 • 330.1 Економічні науки
 • 330.101.54 Макроекономіка
 • 330.111.4 Виробничі сили
 • 330.131.7 Ризики
 • 330.131.7:336.71 Ризики банківські
 • 330.131.7:336.743 Валютний ризик
 • 330.142.2 Уставний фонд, капітал
 • 330.142.2 Вкладений капітал.Уставний фонд
 • 330.142.211.4 Амортизація основних фондів
 • 330.31 Кругообіг в народному господарстві. Відтворення
 • 330.322 Інвестиції
 • 330.322.013 Автономні інвестиції ( політекономіка)
 • 330.322.5 Інвестиції, рентабельність та ефективність
 • 330.322:658.589 Венчурне інвестування
 • 330.33 Криза
 • 330.34.014.1 Економіка застійна
 • 330.34.014.2 Економіка, що розвивається
 • 330.341(477) Фактори економічного розвитку України
 • 330.341.1 Развиток виробничих сил. Техн. прогрес. Інновації
 • 330.341.1 Інновації. Технічний прогрес
 • 330.341.1(477) Інновації в Україні
 • 330.341.2:334.758 Кластер
 • 330.342.111 Автаркне господарство (політекономіка)
 • 330.356.3 Ефективність капіталовкладень
 • 330.43 Економетрія
 • 330.46 Теорія систем, управління в кібернетиці та економіці
 • 330.47 Теорія інформації в економіці. Економічна інформатика
 • 330.52 Національна економіка
 • 330.564.2 Прибутки населення
 • 330.59 Життєвий рівень
 • 330.59 Соціально-економічний розвиток
 • 330.8(477) Історія економічної думки.Економічні вчення та школи
 • 330.837 Інституціоналізм. Неоінституціоналізм
 • 331 Праця. Економіка праці
 • 331.07 Адміністративні органи, уповноважені та офіційні особи (прац
 • 331.101.26 Праця, як економічний фактор
 • 331.101.262 Людський капітал
 • 331.102 Види праці
 • 331.103.255 Автоматизована праця
 • 331.106.24 Колективні договори
 • 331.108 Робота з кадрами
 • 331.108.2 Питання кадрів. Управління кадрів
 • 331.108.2 Управління персоналом
 • 331.108.3 Адаптація рабітників ( праця )
 • 331.2 Зарабітня плата
 • 331.21 Управління заробітною платою
 • 331.211 Аванс (праця)
 • 331.215`311` Виплати із соцстраху
 • 331.225 Премії. Окремі виплати
 • 331.23 Акордна оплата праці
 • 331.31 Робочий час
 • 331.315 Відрядження
 • 331.322 Відпустки
 • 331.5 Ринок праці
 • 331.522 Попит і пропозиція на ринку праці. Потенціал робочих місць
 • 331.522 Трудові ресурси
 • 331.556.4 Міграція трудова, міжнародна
 • 331.556.4 Міждержавна мобільність. Міграція
 • 331.582 Трудові резерви
 • 332.012.324 Власність корпорацій
 • 332.025.1 Адміністративне втручання в регіональній економіці
 • 332.1 Регіональна економіка
 • 332.13 Розміщення. Регіональне разміщення
 • 332.142.4 Використання територіальних ресурсів
 • 332.15 Агломерація економічної діяльності (регіональна економіка)
 • 332.2.01 Аграрні теорії (земельне питання)
 • 332.2.021;338.43.02 Аграрна політика
 • 332.72 Ринок праці, нерухомості
 • 332.856 Агенція по квартирному посередництву ( житлове господарство)
 • 334.012.64 Дрібні підриємства
 • 334.7.012.32 Підприємництво (загальне)
 • 334.7.012.42 Підприємництво комерційне
 • 334.722 Приватне підприємництво
 • 334.722.012.42 Підприємництво
 • 334.722.012.64 Мале підприємництво
 • 334.722.8 Акціонерні компанії
 • 334.758 Злиття. Об`єднання фірм. Кластери
 • 334.7:658.589 Венчурні (рискові) підприємства
 • 336 Фінанси
 • 336.07 Адміністрація фінансова
 • 336.1 Державні фінанси у цілому
 • 336.14 Державний бюджет. Національний бюджет
 • 336.14.025.3 Фінансова безпека
 • 336.2 Бенефіціар
 • 336.22 Податки. Збори
 • 336.225 Методи оподаткування
 • 336.225.64 Податкова заборгованість
 • 336.225.64 Подакти.Заборгованість податкова
 • 336.225.673 Контроль податковий
 • 336.226.11 Податки на доходи фізичних осіб
 • 336.22:351.713 Перевірки податкові
 • 336.246.025.2 Контроль фінансовий
 • 336.275.3 Державні боргові зобов`язання
 • 336.544 Контроль якості
 • 336.7 Грошовий обіг. Банківська справа
 • 336.71 Банківська справа.Банки
 • 336.71(477) Банківська справа. Банки в Україні
 • 336.71.025.3 Безпека у банках
 • 336.711 Національні, державні банки
 • 336.713 Банки комерційні
 • 336.743 Валюта. Зв`язані валюти
 • 336.748.12 Інфляція
 • 336.76 Фінансовій ринок
 • 336.763;347.72.03 Акції (фінанси), (торгове право), (економіка)
 • 336.77 Кредит. Кредитна справа
 • 336.773 Кредитні спілки (фінанси)
 • 338.12 Економічні цикли
 • 338.23:343.3 Безпека економічна держави
 • 338.242 Управління економікою в ринковому господарстві
 • 338.246.02 Адміністративні заходи (економіка)
 • 338.246.025.2 Регулювання. Контроль
 • 338.246.025.2, 338.268.025 Контроль
 • 338.246.027 Матеріальна допомога
 • 338.246.027.2 Стимулювання. Пільги
 • 338.26 Планування.Соціально-економічне планування
 • 338.26 Народногосподарське планування
 • 338.27 Економічне прогнозування
 • 338.27 Прогнозування економічне
 • 338.33 Теорія виробництва. Структура. Спеціалізація
 • 338.364 Автоматизоване виробництво ( економіка)
 • 338.43 Аграрна промисловість (економ.сільського господарства)
 • 338.43 Сільське господарство.Економіка
 • 338.43 Економіка сільського господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика.Економ.сільск. господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика
 • 338.431 Аграрні відносини. Аграрні структури
 • 338.431 Аграрні структури (економіка сільського господарства)
 • 338.432 Сільськогосподарське виробництво (господарювання)
 • 338.436.33 Агропромисловий комплекс
 • 338.439 Продовольчий комплекс. Продовольче питання
 • 338.439 Продовольчий комплекс (економіка)
 • 338.439 : Виробництво продуктів :м"яса,риби,рису і т.д.
 • 338.439:63 рису,молока і т.д. Виробництво с/г продуктів
 • 338.45 Економіка промисловості і ремісничого виробництва
 • 338.45.01 Промислова політика
 • 338.45:658 Економіка підприємства
 • 338.46 Економіка сфери послуг
 • 338.465.2 Консалтинг
 • 338.465.2 Послуги
 • 338.465.2 Інжиніринг
 • 338.465.2 Консультування
 • 338.47 Економіка транспорту і зв`язку
 • 338.48 Туризм. Економіка туризму
 • 338.48-44(1-22) Сільський туризм
 • 338.49 Інфраструктура економіки
 • 338.5 Ціни. Ціноутворення
 • 338.512 Витрати виробництва
 • 338.516.2 Ринок.Форми ринку
 • 338.516.22 Ціни ринкові
 • 338.532.4.025.24 Контроль за цінами
 • 338.583 Інфраструктура
 • 339 Торгівля
 • 339.13.012 Види ринків
 • 339.13.025 Адміністративні міри впливу на ринок
 • 339.137.2 Конкуренція
 • 339.138 Маркетинг
 • 339.138 : 338.46 Маркетинг послуг
 • 339.138(100) Маркетинг міжнародний
 • 339.138(100) Міжнародний маркетинг
 • 339.138.001.5 Маркетингові дослідження
 • 339.138.1 Маркетинг промисловий
 • 339.138.`313` Маркетинг стратегічний
 • 339.14:338.49 Інфраструктура товарного ринку
 • 339.166.5 Торгівля продуктами розумової праці
 • 339.172 Товарні біржі. Продуктові біржі
 • 339.175 Посередники торгові
 • 339.178 Посередницькі інститути
 • 339.187.62 Лізинг
 • 339.187.67 Абонентне обслуговування ( торгівля)
 • 339.37 Роздрібна торгівля
 • 339.543 Митна політика
 • 339.543.624 Оффшорні зони
 • 339.56 Торгівля зовнішня
 • 339.727.2 Рух капіталів. Міжнародні займи. Міграція капталів
 • 339.727.22/24 Інвестиції іноземні
 • 339.74.025 Адміністративні міри в девізній політиці
 • 339.9 Міжнародні економічні відносини. Світове господарство
 • 339.9.012 ЗЕД
 • 339.9.012.23:346.58(477) Регулювання ЗЕД в Україні (правове)
 • 339.9.012.42 Автаркія (світове господарство)
 • 339.92 Міжнародне економічне співробітництво
 • 339.923 Економічні союзи
 • 339.924 Інтеграція
 • 339.94 Глобалізація
 • 34.07;35.07 Адміністративні органи (право)
 • 340 Право. Юридичні науки
 • 340.12 Теорія права
 • 340.12 Теорія держави і права
 • 340.12(091) Історія держави і права
 • 340.130.53 Закони
 • 340.130.54 Кодекси
 • 340.130.55 Укази
 • 340/.349 Правознавство
 • 341.215.4 Захист прав людини
 • 341.24 Міжнародні правові дії
 • 341.63 Міжнародний арбітраж
 • 342.26 Адміністративно-територіальний поділ держави
 • 342.34 , 321.7 Демократія
 • 342.392 Авторитарні (недемократичні) форми держав та правління
 • 342.518 Виконавча влада.Уряд. Кабінет Міністрів
 • 342.565.2 Конституційні суди
 • 342.7 Права і обов"язки громадян
 • 342.7 Основні права та обов`язки громадян
 • 342.849 Агітаційний матеріал для виборів (державне право)
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративні порушення
 • 342.9(477) Адміністративне право України
 • 342.924 Адміністративні акти (державне право)
 • 343.13 Кримінально-процесуальне право
 • 343.132 Слідчі дії
 • 343.195 Суд присяжних
 • 343.2/.7 (477) Кримінальне право України
 • 343.23 Злочини у цілому
 • 343.237(477) Співучасть, угрупування, зговір (Україна)
 • 343.337 Агресія (кримінальне право)
 • 343.353 Адміністративна влада, зловживання (кримінальне право)
 • 343.353.1 Корупція
 • 343.359 Злочини проти державної казни. Контрабанда
 • 343.575 Заборона вживання та оберту наркотиків
 • 343.6 Злочини проти особистості
 • 343.61 Вбивство
 • 343.62 Аборт (кримінальне право)
 • 343.9 Кримінологія
 • 343.9.01 Загальна теорія злочину та злочинність
 • 346(477) Господарське право України
 • 346.231 Адміністративні установи
 • 346.26 Приватне підприємництво
 • 346.5 : Регулювання: конкуренції, якості, виробництва, НТП
 • 346.548 Безпека бізнесу, підприємництва
 • 346.548 Рейдерство
 • 346.548 ,366.5 Захист споживачів
 • 346.6 Соціальний захист населення
 • 347 Громадянське право
 • 347.133.5 Адміністративні угоди
 • 347.133.9 Абстрактні (причинні) угоди
 • 347.188 Акти громадянського стану (громадянське право)
 • 347.211 Інтелектуальна власність, ресурс
 • 347.214.2 Нерухоме майно. Нерухомість
 • 347.426.6 Відшкодування збитку. Оцінка збитку
 • 347.471.03 Адміністрація суспільства (громадянське право)
 • 347.722 Товарні знаки
 • 347.732 Агент за обміном ( торгове право)
 • 347.735 Факторинг
 • 347.746 Вексель
 • 347.77 Патенти
 • 347.771 Авторські свідчення ( патентне право)
 • 347.779 Адміністративна організація охорони промис. і торг. прав
 • 347.78 Авторское право
 • 347.789 Адміністративно-технічна організація авторського права
 • 347.791.3 Адміністративно-правов. регулювання прав власності на суди
 • 347.792 Абандон (морське право)
 • 347.799.2 Аварія (морське право)
 • 347.822.5 Авіаційна метеорологічна служба( служба погоди)
 • 347.918 Арбітраж.Третейський суд
 • 347.921 Адвокати ( громад. процес. право )
 • 347.961(477) Нотаріат, нотаріуси, нотар. контори (Україна)
 • 347.963 Прокурори. Прокуратура
 • 347.965 Адвокатура (громад.процес.право)
 • 347.998.8 Адміністративні суди (громадянське процесуал.право)
 • 347.998.85 Адміністративні суди
 • 347.998.85 (477) Адміністративні суди в Україні
 • 349.2 Трудове право
 • 349.227 Заборона необгрунтованного скорочення
 • 349.233 Матеріальна відповідальність у трудовом погодженні
 • 349.41 Земельне право
 • 349.42 Аграрне право
 • 349.42(477) Аграрне право України
 • 349.6 Правові проблеми охорони навколишнього средовища
 • 35.073.526 Надання та публікація балансу. Аудит
 • 351 Державне адмін. управління
 • 351.077.6 Управлінські рішення
 • 351.087.43 Пенсії. Допомоги
 • 351.087.431 Пенсія. Допомога при звільненні, або виході у відставку
 • 351.087.431.1 Право на пенсію
 • 351.087.431.2 Пенсійні внески
 • 351.087.431.3 Пенсійний фонд
 • 351.087.431.4 Пенсійні надбавки
 • 351.713 Адміністративна діяльність у відношенні податків і зборів
 • 351.741 Організація міліції
 • 351.743 Громадянська охорона.Народні дружини
 • 351.755.61 Паспорти. Паспортна міліція
 • 351.762;343.56 Азартні ігри (адміністративне управління), (кримінальне прав
 • 351.811 Автомобильні дороги ( адміністративний нагляд)
 • 351.814 Авіаційний зв`язок (адміністративне управління)
 • 351.814 Авіація, управління
 • 351.814 Авіатраси (адміністративне управління)
 • 351.822 Адміністративний нагляд за грошовою обіговістю
 • 351.823 Адміністративний нагляд за добуванням сировини
 • 351.824 Адміністративний нагляд за промисловістю та торгівлею
 • 351.825 Адміністративний нагляд за кредитними установами
 • 351.83 Адміністративне регулювання праці і труд.відносини
 • 351.84 Адміністративний нагляд за соціальним забезпеченням
 • 351.853 Нагляд за пам`ятниками. Збереження природних ландшафтів
 • 351.9 Адміністративна юрисдикція (адміністр.управління)
 • 351.9 Нагляд і контроль за держ. управлінням. Скарги
 • 352.07 Адміністративні установи органів управління
 • 353.2 Автономні республіки, області, краї, департаменти,провінції
 • 355.081 Головне командування армії
 • 355.232 Академії (військова справа)
 • 355.469 Авіаційна стратегія (військова справа)
 • 355.75 Адміністративно-господарські установи (військова справа)
 • 356.3 , 355.6 , 359.5 Адміністративно-господарська служба (військова справа)
 • 357.3 Автоколони (військова справа)
 • 359.3 Авіаційні частини військово-морских сил (військова справа)
 • 364.12 Автоматизація виробництва (соціальне забезпечення)
 • 364.2 Основні потреби людини
 • 364.2-262.2 Прожитковий мінімум
 • 364.3 Соціальна допомога. Соц.страхування
 • 364.3-642-264 Індексація виплат. Виплати, основ. на вартості життя
 • 364.3-646.2-3 Організації соціального забезпечення
 • 364.3.-646.2 Пенсії
 • 364.32-642 Соціальні грошові виплати
 • 364.32-642:331.215 Лікарняні, декретні
 • 364.32-642:331.215"313" Декретні
 • 364.6 Соціальне забезпечення. Соціальні проблеми
 • 364.662 Бідність
 • 365 Потреба у житлі та її задоволення
  368 Страхування
 • 368.07 Адміністративні страхові органи
 • 368.08 Адміністративний персонал страхових установ
 • 368.1.021.3 Договір страхування
 • 368.2.025.79 Абандон ( страхування)
 • 368.212/.214 Автомобильный транспорт, перевозки ( страхование)
 • 368.8 Страхування окремих майнових цінностей
 • 368.914 Пенсійне страхування
 • 368.914:061.2 Пенсійне страхування недержавними організаціями
 • 37 Освіта
 • 37(1-87) Освіта за кордоном
 • 37.013 Педагогіка
 • 37.014.15 Законодавсто в області освіти
 • 37.014.543 Фінансування освіти
 • 37.015.3 Психологія освіти
 • 37.015.6 Економіка системи освіти
 • 37.017.4-053.81 Правова культура молоді
 • 37.017.4-053.81 Політична культура молоді. Формування
 • 37.017.4-053.81 : 343.85 Профілактика правопорушень серед молоді
 • 37.018.1 Сімейне виховання та освіта
 • 37.034 Моральне виховання
 • 37.07 Адміністративні проблеми навчальних закладів
 • 371 Організація виховання та освіти
 • 371.058 Організація виховання та освіти. Приватна школа
 • 371.11 Адміністрація учбового закладу (освіта)
 • 371.33 Аудіовізуальні методи навчання ( освіта )
 • 373 Дошкільне виховання і освіта. Загальноосвітня школа
  378 Вища освіта
 • 378(438) Вища освіта в Польщі
 • 378.014.15 Законодавсто в області вищої осіти
 • 378.017.4-057.785 Правова обізнанність студентів
 • 378.017.4-057.785 Правова культура студента
 • 378.02 Методика викладання у вищій школі
 • 378.022 , 37.022 Кредитно-модульна система
 • 378.1 Організація вищої освіти
 • 378.2 Академічні ступені (освіта)
 • 378.4 Університети
 • 379.858 Авіатуризм
 • 392.5 Агамія (етнографія)
 • 398.33 Адвент ( різдвяний піст )
 • 477) Історія української та зарубіжної культури
 • 5(092) Природознавство, біографії
 • 502 Природа. Охорона навколишнього середовища
 • 502 /. 504 Природа. Охорона природних ресурсів
 • 502 /504 Охорона навколишнього середовища. Загрози навколишнього сере
 • 502.1 Охорона навколишнього середовища
 • 502.172 ,502.4 Заповідники
 • 502.174 Відновлення, збереження, економія ресурсів
 • 502.175 Контроль якості средовища. Контроль забруднень
 • 502.2 Середовище у цілому
 • 502.211 Живий світ. Біосфера
 • 502/.504 Екологія
 • 502/504 Природа.Охорона природних ресурсів.Загрози навколишньому сер
 • 502:658.012.32 Екологічний менеджмент
 • 504 Загрози навколишньому середовищу. Екологія
 • 504(084.42) Загрози навколишньому середовищу, атлас
 • 504.5:628.4.047 Забруднення радіоактивне
 • 504.5:628.4.047 Безпека радіоактивна
 • 504:343.3 Безпека екологічна
 • 51 Математика
 • 51(075.8) Математика. Підручник для вищ.шк.
 • 519.237.8 Кластер-аналіз. Класифікація
 • 519.248 Прикладна статистика
 • 519.6 Програмування математичне
 • 519.72 Теорія інформації. Математичні питання
 • 519.816 Теорія прийняття рішень
 • 519.85 Математичне програмування
 • 519.86 Теорія економіко - математичних моделей
 • 519.87 Математичне моделювання
 • 519.876.2 Моделювання процесів управління
 • 53 Фізика
 • 530.145 Квантова механіка
 • 531 Теоретична механіка
 • 539.376 Деформація при постійному навантаженні
 • 544.431.8 Періодичні реакції. Повний безлад
 • 551.58 Кліматологія
 • 553.04 Мінеральні ресурси та запаси
 • 575 Генна інженерія
 • 577.355 Біофізика фотосинтезу
 • 578.828СПИД Вірус СНІД
 • 579.22 Мікробіологія
 • 579.64 Сільськогосподарська мікробіологія
 • 58.006 (477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 58.006.(477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 592/599 Світ тварин.Фауна
 • 611 Анатомія людини
 • 614.2(73) Організація охорони здоров`я в США
 • 614.3 Якість харчових продуктів
 • 615 Фармакологія
 • 616-084 Медицина. Профілактика
 • 616.89-008.441.3 Наркотична залежність
 • 616.89-008.441.44 Самогубство
 • 616.98 Специфічні інфекції
 • 62 - 83 Електропривід
 • 62-82 Гідропривід
 • 62.002.2 Технологія виробництва
 • 620.22 Матеріалознавство
 • 620.9 Загальна енергетика
 • 620.9(477) Загальна енергетика. Енергетика України
 • 620.91 Ресурс енергетики. Альтернативні види
 • 620.91 Альтернативні види енергії
 • 621 Машинобудування
 • 621 438 -714 Газові турбіни, охлодження
 • 621. 426 Дизелі
 • 621.002 Технологія машинобудування
 • 621.039 Атомна енергетика. Атомна промисловість
 • 621.039.586 Аварії ядерних реакторів
 • 621.3 Електротехніка
 • 621.3.01 Теоретичні основи електротехніки
 • 621.31 Електричні апарати
 • 621.31.019.3 Надійність електросистем
 • 621.311.004.12 Енергозбереження
 • 621.311.1 Енергосистеми
 • 621.311.2 Електростанції
 • 621.313.333 Асинхронні електодвигуни
 • 621.314 Перетворення електричної енергії
 • 621.317 Електровимірювальна техніка
 • 621.317.3 Вимірювання електричних величин
 • 621.38 Електроніка
 • 621.382.049.77 Мікроелектроніка
 • 621.391.63 Передача сигналу світловими променями
 • 621.395.721.5 Мобільний зв`язок
 • 621.396 Радіозв`язок
 • 621.396.6 Радіоелектронна апаратура. Схеми
 • 621.396.62 Радіоприймач
 • 621.397.132 Магнітофони
 • 621.397.446 Телевізори
 • 621.397.6 Телевізійна апаратура
 • 621.43 Автомобільні двигуни
 • 621.431.73 Двигуни внутрішнього згоряння для безрейкового транспорту
 • 621.436.21.031.3 Дизелі з пневматичним розпиленням (компресорні)
 • 621.438 - 714 Газові турбіни, системи охолодження
 • 621.438-135 Газові турбомашини
 • 621.6.033:656.07 Нафтотранспортна система
 • 621.7 Обробка тисненням. Пластичне формоутворення
 • 621.74 Ливарне виробництво
 • 621.753 Допуски та посадки
 • 621.81 Деталі машин
 • 621.86 Підйомно-транспортне обладнання у цілому
 • 621.86/.87 Підйомно-транспортні машини
 • 621.865.8 Роботи
 • 621.873.3 : 629.3 Автокрани
 • 621.983 Глибинна витяжка. Холодна штамповка
 • 622.2 Гірничі роботи при розробці корисних копалин
 • 622.276/279 Нафто-газодобувна промисловість
 • 622.323 Добування нафти
 • 622.324 Добування газу
 • 623.4 Зброя
 • 624.046.012.45 Залізобетонні конструкції, стійкість, несуча здатність
 • 625.08 Дорожно-будівні машини
 • 627 Водне господарство
 • 628.1 Водопостачання
 • 628.1(075.8) Водопостачання
 • 628.3 Стічні води. Очистка стічних вод
 • 629. 113 Автомобілебудування
 • 629.083 Склад, огляд, техн. обслуговування автомоб.
 • 629.113 Автомобілебудування. Автомобілі
 • 629.113(03) Автомобілебудування - довідники
 • 629.113(477) Автомобільний транспорт в Україні
 • 629.113.02.001.4 Випробовування автомобілів
 • 629.114.4 Грузові автомобілі
 • 629.114.6 Легкові автомобілі
 • 629.114.6.004.6 Легкові автомобілі. Ремонт
 • 629.4 Залізничний транспорт
 • 629.73 Авіація
 • 629.762.5 Ракети небалістичні
 • 629.78 Космічна техніка
 • 63 Сільське господарство
  630 Лісне господарство. Лісівництво
 • 630*2 Лісівництво
 • 630*9 Ліси та лісне гос-во з державної точки зору
 • 631.1 Сільськогосподарське виробництво.Організація та управління
 • 631.1(477) Організація та управління сільськогосподарським виробництвом
 • 631.115.1 Сільськогосподарське приватне підприємство
 • 631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.3.001.4 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.374 Сільськогосподарський транспорт
 • 631.4(092) Грунтознавство. Землезнавство. Біография
 • 631.46 Бактеріологія і біологія грунтів
 • 636 Тваринництво
 • 637.1 Молочна промисловість
 • 64.012 Домогосподарство
 • 640.41 Готель
 • 65 Управління підприємством
 • 65.011.4 Ресурси (резерви) виробництва
 • 65.011.46 Аутсорсинг (управл.ефективністю)
 • 65.012 Управління підприємством. Методи
 • 65.012.2 Планування діяльності
 • 65.012.32 Менеджмент організації
 • 65.012.8 Безпека економічна підприємства
 • 65.012.8 Економічна безпека під-ва
 • 656 Транспорт
 • 656.07 Управління транспортом
 • 656.07 Транспортна система
 • 656.071.32 Бухгалтерія транспортного підприємства
 • 656.13 Автомобільний транспорт
 • 656.13.07 Організація та експлуатація автомобільного транспорту
 • 657 Бухгалтерський облік
  657 Бухгалтерія
 • 657.1 Бухгалтерія
 • 657.15 Фінансовий облік
 • 657.15(047.2/3) Бухгалтерська фінансова звітність
 • 657.2 Бухгалтерскі проводки
 • 657.222 Ведення бухгалтерських операцій
 • 657.372.3 Списання. Амортизація
 • 657.421.3 Бухгалтерський облік ліцензій
 • 657.474.51 Визначення фактичної собівартості. Калькулювання
 • 657.6 Аудит
 • 657.6 Аудит, ревізія
 • 658.011.46 Потенціал підприємства
 • 658.011.47 ФСА
 • 658.012.011.56 Автоматизація
 • 658.012.12 Аналіз господарської діяльності підприємства
 • 658.012.122 Економічна діагностика під-ва
 • 658.012.122 Діагностика економічна
 • 658.012.122 Економічний аналіз
 • 658.012.122:330.4 Діагностична матриця
 • 658.012.32 Менеджмент
 • 658.012.32 : 331.103 Автоматизоване роб.місце менеджера
 • 658.012.324 Корпоративна форма управління підприємством
 • 658.012.61 Корпоративна культура
 • 658.012.7 Контролінг
 • 658.016"313" Стійкість стратегічна підприємства
 • 658.016.7 Санація
 • 658.14/.17 Фінанси підприємств
 • 658.14/.17.012.12 Фінансовий аналіз
 • 658.14/17 Фінансова стійкість підприємства
 • 658.310.8 Штатний розклад
 • 658.345 БЖД
 • 658.345 Охорона праці
 • 658.512.011.56 САПР (система автоматиз.проектування)
 • 658.52 Виробничо-промислова структура
 • 658.527.011.56 - 192 (075.8) Потокове виробництво
 • 658.562 Виробничий контроль.Техн.контроль
 • 658.589 Модернізація
 • 658.589 Реконструкція
 • 658.589 Інноваційна діяльність
 • 658.7 Логістика
 • 658.8 Збут. Продаж. Реалізація продукції
 • 658`313` Стратегія підприємства
 • 659.1, 659.1: Реклама, реклама продукції
 • 659.4 Паблік Рилейшнз
 • 66 Хімічна промисловість
 • 663/664 Харчова промисловість
 • 669 Металургія
 • 67/68 Легка промисловість
 • 678.06.001.2 (03) Вироби із високомолекулярних матеріалів, проектування
 • 681.3.06 Програмування
 • 681.327.22 Відеомонітори
 • 681.5 Теорія автоматичного управління
 • 681.511.42 Системи автомат. управління імпульсні (дискретні)
 • 681.518 Інформаційні системи
 • 681.518 Інформаційні системи в автоматизованому управлінні
 • 681.518.3 Вимірювальні інформац.системи (для управління)
 • 681.518.5.015 Системи автомат.контроля і техн.діагностики. Ідентифікація
 • 687 Швейна промисловість
  69 Будівництво
 • 69.003 Економіка будівництва
 • 697.3 Центральне опалення
 • 7 Культура
 • 7.036.2 Імпресіонізм
 • 712.23 Заповідники, нац.парки та інші природні території, що охоро
 • 725.4 Будівлі пром. підприємств, проектування
 • 744.4 Інженерна графіка
 • 75 Живопис
  78 Музика
 • 78.017 Музиканти
 • 796.525 Альпінізм
 • 811.111 Англійска мова
 • 811.111(038) = 111=161.1 Англо - російські словники
 • 811.161.2 Українська мова
 • 811.161.2"06-26 Українська сучасна літературна мова
 • 82-8 Літературна суміш. Афоризми. Сценарії
 • 82.09 Літературна критика та дослідження
 • 82.09.161.2" " Літературознавство укр.літ."століття"
 • 883 Українська література
  9 Історія
 • 9(477)1934-1941 Історія України в 1934-1941рр.
 • 908 Краєзнавство
 • 908(477.53) Краєзнавство. Полтавська область
 • 91(510) Географія Китаю
 • 930.85(100 Історія української та зарубіжної культури
 • 94(477) Історія України
 • 940(477) Історія України
 • 940`10/17` (477) Історія України Х І - XVIII ст.
 • 94`10/17` (477) Вимірювання електричних величин
 • ЄС Европейский Союз
 • Китай Китай
 • Абрайтис В.- Б.Б. Микропроцессорный комплект БИС высокого быстродействия К1800 / В. - Б.Б.Абрайтис, С.Ю.Седаускас, А.-В.В.Пятраускас. - М. : Радио и связь , 1986. - 185 c. - (Массовая б-ка инженера 'Электроника').
  681.325.5 : 621.382.049.771.14
  Аваев Н.А. Основы микроэлектроники : учеб.пособие для вузов / Н.А.Аваев, Ю.Е.Наумов, В.Т.Фролкина. - М. : Радио и связь , 1991. - 288 c.
  621.382.049.77
  Автоматизация проектирования БИС : в 6 т. Т.5. Физико - топологическое моделирование структур элементов БИС : практ.пособие / Кремлев В.Я.; под ред. Г.Г.Казеннова. - М. : Высш. шк. , 1990. - 144 c.
  621.382.049.771.14.001.63 : 004
  Автоматизация проектирования БИС :[практ. пособие ] : в 6-ти т. Т.1. Принципы и методология построения САПР БИС / Г.Г.Казеннов, А.Г.Соколов; под ред.Г.Г.Казеннова. - М. : Высш.шк. , 1990. - 141 c.
  621.382.049.771.14.001.63 : 004
  Автоматизация проектирования БИС:[ практ.пособие] : в 6-ти т. Т.6. Проектирование топологии матричных БИС / Г.Г.Казеннов, Е.В.Сердобинцев; под ред. Г.Г.Казеннова. - М . : Высш.шк. , 1990. - 112 c.
  621.382.049.771.14.001.63 : 004
  Автоматизация проектирования БИС:[практ.пособие ] : в 6-и т. Т.2. Функционально - логическое проектирование БИС / П.В.Савельев, В.В.Коняхин; под ред. Г.Г.Казеннова. - М. : Высш.шк. , 1990. - 156 c.
  621.382.049.771.14.001.63 : 004
  Автоматизация проектирования БИС:[практ.пособие ] : в 6-ти т. Т.4. Топологическое проектирование нерегулярных БИС / Г.Г.Казеннов, В.М.Щемилинин; под.ред. Г.Г.Казеннова. - М. : Высш.шк. , 1990. - 110 c.
  621.382.049.771.14.001.63 : 004
  Автоматизация проектирования БИС:[практ.пособие] : в 6-ти т. Т.3. Рабочие станции и проектирование БИС / В.В.Ермак и др.; под ред. Г.Г.Казеннова. - М. : Высш.шк. , 1990. - 144 c.
  621.382.049.771.14.001.63 : 658.012.011.56
  Автоматизация проектирования в электронике. Вып.31 : респуб. межведомств. науч.-техн.сб. - К. : Техніка , 1985. - 144 c.
  621.38.002.5
  Автоматизация проектирования в электронике. Вып.39 : республ. межведом.науч. - техн. сб. - К. : Техніка , 1989. - 131 c.
  621.38.002.5
  Автоматизация проектирования в электронике.Вып.32 : республик. межведом. науч. - техн. сб. - К. : Тэхника , 1985. - 124 c. - (Киев. политехн. ин-т).
  621.38.002.5
  Автоматизация проектирования в электронике.Вып.40 : респуб.межвед. навч. - техн. сб. - К. : Тэхника , 1989. - 151 c.
  621.38.002.5
  Автоматизированный электропривод, силовые полупроводниковые приборы, преобразовательная техника.Актуальные проблемы и задачи / под общ. ред. Н.Ф.Ильинского, И.А.Тепмана, М.Г.Юнькова. - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 472 c.
  62-83-52 + 621.382.2/.3 + 621.314
  Агаханян Т.М. Интегральные микросхемы : учеб.пояобие для втузов. - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 464 c.
  621.382.049.77
  Агаханян Т.М. Интегральные триггеры устройств автоматики. - М. : Машиностроение , 1978. - 368 c.
  621.382.3 : 621.374.3 : 681.5
  Алексеенко А.Г. Применение прецизаонных аналоговых ИС / А.Г.Алексеенко, Е.А.Коломбет, Г.И.Стародуб. - М. : Сов.радио , 1980. - 223 c.
  621.382.049.77
  Алексеенко А.Г. Применение прецизионных аналоговых микросхем / А.Г. Алексеенко, Е.А. Коломбет, Г.И. Стародуб. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Радио и связь , 1985. - 255 c.
  621.382.049.77
  Аналогова схемотехніка та імпільсні пристрої : підручник для вищ.навч.закл. / В.І.Бойко, В.О.Богдан, В.Я.Жуйков та ін. - 3-є вид., доп. і перероб . - К. : Освіта України , 2010. - 479 c. - (Схемотехніка електронних систем).
  621.382.2/.3
  Аналогова схемотехніка та імпульсні пристрої : підручник для технічних спец. ВНЗ / В.І.Бойко, В.Я.Жуйков, А.А.Зорі - 3-тє вид., доп.і перероб. . - К. : ’’Освіта України’’ , 2010. - 480 c.
  621.382
  Аналоговые и цифровые интегральные микросхемы : справ. пособие / С.В.Якубовский, Н.А.Барканов, Л.И.Ниссельсон и др.; под ред. С.В.Якубовского. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Радио и связь , 1984. - 432 c. - (Проектирование РЭА на интегральных микросхемах).
  621.382.049.77
  Атаев Д.И. Аналоговые интегральные микросхемы для бытовой радиоаппаратуры : справоник - 2-е изд. . - М. : МЭИ , 1993. - 239 c.
  621.382.049.77
  Бальян Р.Х. Тиристорные генераторы и инвенторы / Р.Х.Бальян, М.А.Сиверс. - Л. : Энергоиздат , 1982. - 223 c.
  621.382.233.026
  Батушев В.А. Электронные приборы. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Высш. шк. , 1980. - 383 c.
  621.385
  Белый Ю.А. Считающая микроэлектроника. - М. : Наука , 1983. - 120 c. - (Наука и технический прогресс).
  004.388.2 : 621.382.049.77
  Бер А.Ю. Сборка полупроводниковых приборов и интегральных микросхем : учеб.посбие для ПТУ / А.Ю.Бер, Ф.Е.Минскер. - М. : Высш.шк. , 1977. - 272 c.
  621.382.002.72
  Березин А.С. Технология и конструктирование интегральных микросхем. : учеб. пособие для вузов / А.С.Березин, О.Р.Мочалкина; под ред. И.П.Степаненко. - М. : Радио и связь , 1983. - 232 c.
  621.382.049.77
  Березкина Т.Ф. Задачник по общей электротехнике с основами электроники : учеб. пособие для неэлектротехн. спец. техникумов / Т.Ф.Березкина,Н.Г.Гусев, В.В.Масленников. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1991. - 383 c.
  621.3+ 621.38
  Березкина Т.Ф. Задачник по общей электротехнике с основами электроники : учеб. пособие для неэлектротех. спец. техникумов / Т.Ф.Березкина, Н.Г.Гусев, В.В.Масленников. - М. : Высш. шк. , 1983. - 368 c.
  621.3 + 621.38
  Березюк Н.Т. Живучесть микропроцессорных систем управления / Н.Т.Березюк, А.Я.Гапунин, Н.И.Подлесный. - К. : Тэхника , 1989. - 143 c.
  004.272.43 :621.382.049.77            681.325.5 : 621.382.049.77
  Блантер С.Г. Промышленная электроника : учебник для вузов. - М. : Недра , 1964. - 368 c.
  621.385
  Блинов И.Г. Оборудование полупроводникового производства : учеб. пособие для приборостроит. спец. вузов / И.Г. Блинов, Л.В. Кожитов. - М. : Машиностроение , 1986. - 263 c.
  621.382.002.5
  Бойкова В.О. Системотехніка електронних та вимірювальних пристроїв / В.О.Бойкова, Н.І.Поворозник; за ред. А.М.Сільвестрова. - К. : Корнійчук , 2000. - 113 c.
  621.382 + 621.317
  Брамм П. Микропроцессор 80386 и его программирование / П. Брамм, Д. Брамм; пер. с англ. А.И.Шереметьева, К.Г.Финогенова ;под ред. Н. Г. Волкова. - М. : Мир , 1990. - 447 c.
  681.325.5 : 621.382.049.77
  Будішев М.С. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка : підручник для вузів неелетротехн. спец. - Львів : Афіша , 2001. - 423 c.
  621.3 + 621.38 + 004.272.4-181.48            621.3 + 621.38 + 681.325.5-181
  Быстров Ю. А. Электронные приборы для отображения информации / Ю. А. Быстров, И. И. Литвак, Г. М. Персианов. - М. : Радио и связь , 1985. - 239 c.
  004.33 : 621.383            681.327 : 621.383
  Быстродействующие интегральные микросхемы ЦАП и АЦП и измерение их параметров / А.-Й. К. Марцинкявичус, Э.-А. К. Багданскис, Р. Л. Пошюнас и др.; под ред. А.-Й. К. Марцинкявичуса. - М. : Радио и связь , 1988. - 224 c.
  621.382.049.77
  Бэннер Е. Электронные измерительные приборы / пер. с англ. Е.П. Костиной, Н.Н. Кузнецовой. - М. : Машгиз , 1961. - 452 c.
  621.385
  Варламов И. В. Микропроцессоры в бытовой технике / И. В. Варламов, И. Л. Касаткин. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Радио и связь , 1990. - 101 c.
  681.325.5:621.389.049.77:64.06
  Варламов И. В. Микропроцессоры в бытовой технике / И. В. Варламов, И. Л. Касаткин. - М. : Радио и связь , 1987. - 81 c.
  681.325.5:621.382.049.77:64.06
  Варламов Р. Г. Эксплуатация и ремонт современных микрокалькуляторов. - 2-е изд., испр. и доп . - М. : Легпромбытиздат , 1988. - 95 c.
  044.388.2 : 621.382.049.77.004
  Васильєва Л. Д. Напівпровідникові прилади : підруч. для вищ.навч.закл. / Л. Д. Васильєва, Б. І. Медведенко, Ю. І. Якименко. - К. : Кондор: Політехніка , 2003. - 386 c.
  621.382
  Васильєва Л. Д. та інш. Напівпроводникові прилади : підручник / Л. Д. Васильєва,Б.І. Медведенко, Ю. І. Якименко - К.: : ІВЦ"Політехника" , 2008. - 556 с. c.
  621.382(075.8)            32.852
  Вендик О. Г. Корпускулярно-фотонная технология : учеб. пособие для вузов / О. Г. Вендик, Ю. Н. Горин, В. Ф. Попов. - М. : Высш. шк. , 1984. - 240 c.
  621.382
  Вениаминов В. Н. Микросхемы и их применение : справ. пособие / В. Н. Вениаминов, О. Н. Лебедев, А. И. Мирошниченко. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Радио и связь , 1989. - 239 c. - (Массовая радиобиблиотека: вып. 1143).
  621.382.049.77
  Волков В.М. Микроэлектроника / В.М. Волков,А.А. Иванько, В.Ю.Лапий; под.ред.В.Ю. Лапия. - К. : Техніка , 1983. - 263 c. - (Б-ка инженера).
  621.382.049.77
  Воробьев Н.И Проектирование электронных устройств : учеб.пособие для вузов. - М. : Высш.шк. , 1982. - 222 c.
  621.38.001.63(075.8)
  Вострикова З.П. Курс оперативного обслуживания ОС ЕС ЭВМ : учеб.пособие для вузов / З.П.Вострикова,С.Т.Митин. - 2-е изд., испр . - М. : Наука , 1986. - 319 c.
  004.451 : 621.382.049.77            681.324
  Галкин В.И. Промышленная электроника : учеб пособие для сред.спец. учеб.заведений. - Минск : Выш.шк. , 1989. - 335 c.
  621.38
  Герасимович М.В. Справочник по электронно-лучевым трубкам. - К. : Техніка , 1986. - 176 c.
  621.385.832
  Герасимяк Р.П. Асинхронный электропривод с тиристорным упралением / Р.П.Герасимяк, В.А.Лещев, Н.С.Путилин. - К. : Техніка , 1984. - 150 c.
  62-83:621.313.333:621.382.233.026            62-83-52
  Герчановская В.П. Новые профессии света / В.П.Герчановская, Э.Ф.Ипатов, А.П.Малова. - К. : Техніка , 1989. - 119 c.
  535.8 + 621.383
  Гершунский Б.С. Основы электроники и микроэлектроники : учебник для сред.спец.учеб.заведений. - 4-е изд., перераб. и доп . - К. : Выща шк. , 1989. - 422 c.
  621.38            32.85я723
  Гершунский Б.С. Основы электроники и микроэлектроники : учебник для сред.спец.учеб.заведений. - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1987. - 422 c.
  621.38            32.85я723
  Гершунский Б.С. Основы электроники : учебник для техникумов. - К. : Вища шк. , 1977. - 344 c.
  621.38            32.85я723
  Гершунский Б.С. Расчёт основных электронных и полупроводниковых схем в примерах : учеб.пособие для техникумов. - К. : Изд-во Киев.ун-та , 1968. - 252 c.
  621.382.049.77
  Гершунский Б.С. Справочник по расчёту электронных схем. - К. : Вища шк. , 1983. - 240 c.
  621.382.049.77
  Глудкин О.П. Устройства и методы фотометрического контроля в технологии производства ИС / О.П.Глудкин, А.Е.Густов. - М. : Радио и связь , 1981. - 112 c. - (Массовая б-ка инженера ``Электроника``. Вып.26).
  621.382.049.77.002 : 658.562.3.012.7
  Гонда С. Оптоэлектроника в вопросах и ответах / Сюнъити Гонда,Дзюнья Сэко ; пер. с яп. З.К.Кругляка. - Л. : Энергоатомиздат , 1989. - 181 c.
  621.383
  Горбачев Г.Н. Промышленная электроника : учебник для вузов / Г.Н.Горбачев,Е.Е.Чаплыгин. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 320 c.
  621.382.2/.3
  Горошков Б.И. Элементы радиоэлектронных устройств : справочник. - М. : Радио и связь , 1989. - 177 c. - (Массовая радиобиблиотека. Вып. 1125).
  621.382.049.77
  Готра З.Ю. Справочник по технологии микроэлектронных устройств. - Львов : Каменяр , 1986. - 287 c.
  621.382.049.776.002
  Граф Р. Электронные схемы:1300 примеров / пер. с англ. В.А.Логинова. - М. : Мир , 1989. - 686 c.
  621.38.061
  Григорьев О.П. Транзисторы : Справочник / О.П. Григорьев, В.Я. Замятин, Б.П. Кондратьев, С.Л. Пожидаев - Вып. 1144 . - М. : Радио и связь , 1990. - 272 c. - (Массовая радиобиблиотека).
  621.382.3
  Григорьев О.П. Транзисторы : Справочник / О.П. Григорьев и др. - М. : Радио и связь , 1989. - 271 c.
  621.382.3)035.5)
  Григорьев О.П. Транзисторы : Справочник / О.П. Григорьев и др. - М. : Радио и связь , 1989. - 271 c.
  621.382.3)035.5)
  Григорьев О.П. Транзисторы : Справочник / О.П. Григорьев и др. - М. : Радио и связь , 1989. - 271 c.
  621.382.3)035.5)
  Григорьев О.П. Транзисторы : Справочник / О.П. Григорьев и др. - М. : Радио и связь , 1989. - 271 c.
  621.382.3)035.5)
  Гринфилд Дж. Транзисторы и линейные ИС. Руководство по анализу и расчету / Джозеф Гринфилд; пер. с англ. Н.И.Кузнецова. - М. : Мир , 1992. - 556 c.
  621.382.3.001.4 + 621.382.049.77.001.24
  Гурлев Д.С. Спарвочник по ионным приборам. - К. : Техніка , 1970. - 180 c.
  621.385.1            621.38
  Гурлев Д.С. Справочник по электронным приборам. - 6-е изд., перераб. и доп . - К. : Техніка , 1979. - 462 c.
  621.382.2/.3
  Гурлев Д.С. Справочник по электронным приборам. - 5-е изд., испр. и доп . - К. : Техніка , 1974. - 512 c.
  621.382.2/.3
  Гусев В.Г. Электроника : учеб. пособие для вузов / В.Г.Гусев, Ю.М.Гусев. - М. : Высш. шк. , 1982. - 495 c. - (Высш. образование).
  621.38(075.8)
  Гусев В.Г. Электроника : учеб. пособие для вузов / В.Г. Гусев, Ю.М.Гусев. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1991. - 622 c.
  621.38
  Гутников В.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1988. - 303 c.
  621.382.049.77: 681.518.3
  Гутников В.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах. - Л. : Энергия , 1980. - 248 c.
  621.382.049.77:681.518.3
  Данилов И.А. Общая электротехника с основами электроники : учеб.пособие для сред.спец.учеб.завед. / И.А.Данилов, П.М.Иванов. - 3-е изд., стер . - М. : Высш.шк. , 1998. - 752 c.
  621.3+621.38
  Данов Б.А. Электронные системы управления иностранных автомобилей. - М. : Горячая линия-Телеком , 2004. - 224 c.
  629.331.052 : 621.382            629.113.066
  Данов Б.А. Электронные приборы автомобилей : учеб. пособие для сред.ПТУ / Б.А.Данов, В.Д.Рогачев. - М. : Транспорт , 1985. - 97 c.
  629.331.052:621.382            629.113.066
  Данов Б.А. Электронные приборы автомобиля : учеб.пособие для сред. ПТУ / Б.А.Данов, В.Д.Рогачев. - М. : Транспорт , 1984. - 97 c.
  629.331 .052 : 621.38            629.11.066
  Димитрова М.И. 33 схемы с логическими элементами И - НЕ / М.И.Димитрова, В.П.Пунджев; пер. с болг. Е.А.Зельдина. - Л. : Энергоатоиздат , 1988. - 112 c.
  621.382.049.77
  Диоды : справочник / О.П.Григорьев, В.Я.Замятин, Б.В.Кондратьев, С.Л.Пожидаев. - М : Радио и связь , 1990. - 335 c. - (Массовая радиобиблиотека. Вып.1158).
  621.385.2            621.382.2
  Дмитренко Л.П. Тиристорные релейные и регулирующие устройства. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 127 c. - (Промішленность - селу).
  621.382.233.026 : 621.318.5
  Домнин С.Б. Средства комплексной отделки микропроцессорных устройств / С.Б.Домнин, Е.А.Иванов, Л.Л.Муренко; под ред.В.Г.Домрачева. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 146 c. - (Микропроцессоры. БИС и их применение).
  681.325.5 : 621.382.049.77
  Егиазарян Г.А. Магнитодиоды, магнитотранзисторы и их применение / Г.А.Егиазарян,В.И.Стафеев. - М. : Радио и связь , 1987. - 89 c. - (Массовая б-ка инженера ``Электроника``).
  621.382 : 537.633 + 621.317.72.087.92
  Електроніка і мікросхемотехніка : у 4 т. Т.1. Елементна база електронних пристроїв : підручник для вищ.навч.закл. / В.І.Сенько,М.В.Панасенко,Є.В.Сенько та ін.; під.ред.В.І.Сенька. - К. : Обереги , 2000. - 299 c.
  621.38
  Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка: конспект лекцій... / упорядник А.В.Некрасов - Кременчук : КДПУ , 2002. - 160 c.
  621.3+621.38
  Епифанов Г.И. Твердотельная электроника : учебник для вузов / Г.И.Епифанов, Ю.А.Мома. - М. : Высш. шк. , 1986. - 304 c.
  621.38
  Епифанов Г.И. Физические основы конструирования и технологии РЭА и ЭВА : учеб. пособие для вузов / Г.И.Епифанов, Ю.А.Мома. - М. : Сов. радио , 1979. - 350 c.
  621.382
  Ефимов И.Е. Микроэлектроника: Проектирование, виды микросхем, функциональная микроэлектроника : учеб. пособие для приборостроит. спец. вузов / И.Е. Ефимов, И.Я. Козырь, Ю.И. Горбунов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1987. - 416 c.
  621.382.049.77
  Ефимов И.Е. Основы микроэлектроники : учебник для вузов / И.Е.Ефимов, И.Я.Козырь. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1983. - 384 c.
  621.382.049.77
  Жаботинский Ю.Д. Адаптивные промышленные роботы и их применение в микроэлектронике / Ю.Д.Жаботинский, Ю.В.Исаев. - М. : Радио и связь , 1985. - 105 c. - (Массовая б-ка инженера ``Электроника``.Вып.48.).
  621.865.8 : 621.382.049.77
  Жеребцов И.П. Основы электроники. - 4-е изд., перераб. и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1985. - 352 c.
  621.38
  Жеребцов И.П. Основы электроники. - 5-е изд., перераб. и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1989. - 352 c.
  621.38
  Жеребцов И.П. Основы электроники. - 3-е изд., перераб. и доп . - Л. : Энергия , 1974. - 464 c.
  621.38
  Жигарев А.А. Электронно - лучевые и фотоэлектронные приборы : учебник для вузов / А.А.Жигарев, Г.Г.Шамаева. - М. : Высш. шк. , 1982. - 463 c.
  621.385+621.383
  Завадский В.А. Компьютерная электроника. - К. : ВЕК , 1996. - 362 c.
  004.382 : 621.38            681.3.06
  Замятин В.Я. Мощные полуповодниковые приборы.Тиристоры : справочник / В.Я.Замятин, Б.В.Кондратьев, В.М.Петухов. - М. : Радио и связь , 1988. - 576 c.
  621.382.233.026
  Замятин В.Я. Мощные полупроводниковые приборы.Тиристоры : справочник / В.Я.Замятин,Б.В.Кондратьев,В.М.Петухов. - М. : Радио и связь , 1987. - 576 c.
  621.382.233.026
  Зарубежные интегральные микросхемы для промышленной электронной аппаратуры: Справочник / А.В. Нефедов, А.М. Савченко, Ю.Ф. Феоктистов - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 285 c.
  621.382.049.77(1 - 87)(035.5)
  Захаров В.К. Электронные устройства автоматики и телемеханики : учебник для вузов / В.К.Захаров ,Ю.И.Лыпарь. - 3-е изд.,перераб.и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1984. - 432 c.
  681.527.7:621.382
  Зимин Е.Н. Электроприводы постоянного тока с вентильным преобразователем / Е.Н.Зимин, В.Л. Кацевич,С.К.Козырев. - М. . : Энергоатомиздат , 1981. - 192 c.
  62-83::621.313.2.07 :621.382.026
  Иванов В.И. Полупроводниковые оптоэлектронные приборы : справочник. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 448 c.
  621.383
  Изъюрова Г.И. Приборы и устройства промышленной электроники : учеб.пособие для вузов / Г.И.Изъюрова, М.С.Кауфман. - 2-е изд., перераб.и доп . - М : Высш.шк. , 1975. - 368 c.
  621.38.002.56
  Интегральные микросхемы : справочник / Б.В.Тарабрин, Л.Ф.Лунин, Ю.Н.Смирнов и др.; под ред. Б.В.Тарабрина. - М. : Радио и связь , 1984. - 528 c.
  621.382.049.77
  Интегральные микросхемы : справочник / Б.В.Тарабрин, Л.Ф.Лунин, Ю.Н.Смирнов и др.; под ред.Б.В.Тарабрина. - 2-е изд.,испр . - М. : Энергоатомиздат , 1985. - 528 c.
  621.382.049.77
  Исследование по системному анализу и приложениям : сб .науч. тр. / под ред. Н.Н.Яковлева. - Свердловск : Изд-во Урал. ун -та , 1990. - 171 c.
  658.512.011.56 : 621.38
  Каган Б.М. Основы проектирования микропроцессорных устройств автоматики / Б.М.Каган, В.В.Сташин. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 303 c.
  681.51 : 681.325.5 : 621.382.049.77
  Каганов И.Л. Промышленная электроника. Общий курс : учебник для электротехн.и энерг.спец.вузов. - М. : Высш.шк. , 1968. - 559 c.
  621.385
  Калабеков Б.А. Цифровые устройства и микропроцессорные системы : учебник для сред.спец.учеб.заведений связи. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Радио и связь , 1997. - 336 c.
  [004.31 + 004.272.4-181.48] : 621.382.049.771.14            681.325.5-181.4
  Калабеков Б.А. Цифровые устройства и микропроцессорные системы : учебник для электротехн.техникумов связи / Б.А.Калабеков, И.А.Мамзелев. - М. : Радио и связь , 1987. - 400 c.
  [004.31+004.272.4-181.48] : 621.382.049.771.14            [681.322+ 621.325.5] : 621.382
  Калниболтский К.М. Автоматизированное проектирование электронных схем / Ю.М. Калниболтский, К.С. Сундучков, А.И. Солодовник. - К. : Техніка , 1987. - 301 c.
  621.38.061.001.63 : 658.012.011.56
  Капичин И.И. Оптико - электронные углоизмерительные системы. - К. : Техніка , 1986. - 144 c.
  621.383
  Католиков В.Е. Тиристорный электропривод с реверсом возбуждения двигателя рудничного подъемника / В.Е.Католиков,А.Д.Динкель,А.М.Седунин. - М. : Недра , 1990. - 382 c.
  62-83 : 621.382.233.026
  Кауфман М.С. Электронные приборы : учеб.пособие для техникумов / М.С.Кауфман, К.П.Палатов.; под ред. Р.А.Нилендера - 3-е изд., перераб . - М. : Энергия , 1970. - 480 c.
  621.385.1
  Кацнельсон Б.В. Электровакуумные электронные и ионные приборы : справочник / Б.В.Кацнельсон, А.М.Калугин, А.С.Ларионов; под общ.ред.А.С.Ларионова. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Энергия , 1976. - 920 c.
  621.385.8
  Кацнельсон Б.В. Электровакуумные электронные и ионные приборы : в 2 т. Т.1. : справочник / под ред.А.С.Ларионова. - М. : Энергия , 1970. - 672 c.
  621.385.8
  Киносита Кодзо. Логическое проектирование СБИС / К.Киносита, К.Асада, О.Карацу; пер.с яп.Д.А.Ковтунова, Л.В.Поспелова; под ред.Л.В.Поспелова. - М. : Мир , 1988. - 308 c.
  621.382.049.771
  Клингман Э. Проектирование специализированных микропроцессорных систем / пер.с англ.В.И.Гуревича и др. - М. : Мир , 1985. - 363 c.
  681.325.5 : 621.382.049.77.001.63
  Коледов Л.А. Технология и конструкция микросхем, микропроцессоров и микросборок : учеб. для вузов. - М. : Радио и связь , 1989. - 399 c.
  621.382.049.77
  Колесниченко О.В. Интегральные микросхемы зарубежной бытовой видеоаппаратуры : справ. пособ. / О.В. Колесниченко, И.В. Шишигин, В.А., В.А. Обрученков. - СПб. : Лань , 1996. - 269 c.
  621.397.6 : 621.382.049.77
  Коломбет Е.А. Микроэлектронные средства обработки аналоговых сигналов - М : Радио и связь , 1991. - 376 c.
  621.382.049.77
  Коломбет Е.А. Применение аналоговых микросхем / Е.А.Коломбет, К.Юркович, Я.Зодл; под ред. А.Г.Алексенко. - М .; Братислава : Радио и связь : Альфа , 1990. - 319 c.
  621.382.049.77
  Колонтаєвський Ю.П. Промислова електроніка та мікросхемотехніка:теорія і практикум : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Ю.П.Колонтаєвський, А.Г.Сосков; за ред.А.Г.Соскова. - 2-ге вид.,випр . - К : Каравела , 2004. - 428 c.
  621.382
  Компьютеры на СБИС : в 2 т. Т.1. / Т.Мотоока, С.Томита, Х.Танака и др.; пер.с яп. - М. : Мир , 1988. - 388 c.
  004.382 : 621.382.049.771.14            681.3:621.382.049.771.14
  Компьютеры на СБИС : в 2 т. Т.2. / Т.Мотоока, Х.Хорикоси, М.Сакаути; пер. с яп. - М. : Мир , 1988. - 336 c.
  004.382 : 621.382.049.771.14
  Конструирование аппаратуры на БИС и СБИС / В.Ф.Борисов,Ю.И.Боченков,Б.Ф.Высоцкий и др.; под ред.Б.Ф.Высоцкого,В.Н.Сретенского. - М. : Радио и связь , 1989. - 272 c.
  621.382.049.771
  Конструирование и расчет микросхем и микропроцессов: Учеб. пособие для вузов по спец. / Пономарев М.Ф., Коноплев Б.Г - М. : Радио и связь , 1986. - 176 c.
  621.382.049.771.14.001.66
  Корнейчук В.И. Вычислительные устройства на микросхемах : справочник / В.И.Корнейчук,В.П.Тарасенко,Ю.Н.Мишинский - К. : Техніка , 1986. - 263 c.
  681.3:621.382.049.77
  Корнейчук В.И. и др. Логические схемы цифровых устройств / В.И.Корнейчук,О.А.Юрченко,И.В.Пацюра - К. : Випол , 1996. - 97 c.
  621.382.049.77
  Корнейчук В.И.,Тарасенко В.П. Вычислительные устройства на микросхемах : справочник - 2-е изд.,перераб.и доп. . - К. : Техника , 1988. - 351 c.
  681.3:621.382.049.77
  Коффран Дж. Расширение микропроцессорных систем / Дж.Коффран, В.Лонг; пер. с англ.В.П.Нестерова; под ред.П.В.Нестерова. - М. : Машиностроение , 1987. - 320 c.
  004.31-181.48 : 621.382.049.771.14            681.327.8:621.382.049.771.14
  Краснопрошина А.А. Электроника и микросхемотехника Т.2. Электронные устройства промышленной автоматики. : учеб. пособ. для вузов / А.А. Краснопрошина, В.А. Скаржепа, П.И. Кравец.; под общ. ред. А.А. Краснопрошиной. - К. : Вища шк. , 1989. - 300 c.
  621.38
  Красько А.С. Промышленная электроника : учеб. пособие для теплоэнерг. спец. вузов. - Мн. : Выш. шк. , 1984. - 207 c.
  621.38
  Крибель Х. Схемы любительских электронных устройств / пер. с нем. - М. : Энергоатомиздат , 1992. - 94 c.
  621.38
  Кривоногов Ю.А. Микромашинные комплексы систем коллективного пользования / Ю.А.Кривоногов, П.М. Скрипник, З.Н.Михалецкий. - К. : Техніка , 1986. - 151 c.
  681.322 : 621.382.049.7
  Криксунов Л.З. Тепловизоры : справочник / Л.З.Криксунов, Г.А.Падалко. - К. : Техніка , 1987. - 166 c.
  621.384.3
  Криштафович А.К. Основы промышленной электроники : учебник для техникумов / А.К.Криштафович В.В. Трифонюк. - 2-е изд. перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1985. - 284 c.
  621.38
  Криштафович А.К. Промышленная электроника : учебник для техникумов. - 2-е изд. перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1984. - 351 c.
  621.38
  Крылов С.С Информационные цепи преобразователей тиристорных электроприводов / С.С Крылов, Е.В. Мельников, Л.И. Конышев. - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 158 c.
  62-83 : 621.383.233.026 : 621.314
  Курносов А.И. Технология производства полупроводниковых приборов и интегральных микросхем : учеб/пособие для вузов / А.И.Курносов, В.В.Юдин/ - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1986. - 368 c.
  621.382.002
  Кутыркин Ю.М. Зарубежные интегральные микросхемы широкого применения : справочник / Ю.М. Кутыркин,А.В. Нефедов,А.М.Савченко; под ред.А.А.Чернышова - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 145 c.
  621.382
  Кэлиш И.Х. Микроминиатюрная электроника : пер. с англ. В.С.Першенкова - М. : Энергия , 1975. - 216 c. - (( Массова радиобиблиотека. Вып.873 ).).
  621.382.049.77
  Лабораторные работы по основам промышленной электроники : учеб. пособ. для неэлектротехн. спец. вузов / О.М. Князьков и др.; под ред. В.Г. Герасимова - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1989. - 175 c.
  621.38
  Лабораторные работы по основам промышленной электроники : учеб. пособ. для неэлектротехн. спец. вузов / О.М. Князьков и др.; под ред. В.Г. Герасимова. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1989. - 175 c.
  621.38
  Лабораторные работы по основам промышленной электроники : учеб.пособие для неэлектротехн.спец.втузов / В.Г. Герасимов, О.М. Князьков, А.Е. Краснопольский и др.; под. ред. проф. В.Г. Герасимова. - М. : Высш. шк. , 1977. - 183 c.
  621.38
  Лавриненко В.Ю. Справочник по полупроводниковым приборам - 6-е изд.,стер. . - К. : Техніка , 1971. - 380 c.
  621.382.2/2.3
  Лавриненко В.Ю. Справочник по полупроводниковым приборам - 10-е изд., перераб. и доп . - К. : Техніка , 1984. - 424 c.
  621.382
  Лавриненко В.Ю. Справочник по полупроводниковым приборам - 9-е изд., перераб . - К. : Техніка , 1980. - 464 c.
  621.382
  Лавриненко В.Ю. Справочник по полупроводниковым приборам - 8-е изд., перераб . - К. : Техніка , 1977. - 376 c.
  621.38
  Лавриненко В.Ю. Справочник по полупроводниковым приборам - К. , 1977. - 373 c.
  621.38
  Лебедев О.Н. Микросхемы паияти ЦАП и АЦП : справочник - 2-е изд., стер. . - М. , 1996. - 383 c.
  621.382.049.77
  Левинштейн М.И. Барьеры от кристалла до интегральной схемы / М.И.Левинштейн, Г.С.Симин - М. : Наука , 1987. - 319 c.
  621.382
  Лыпарь Ю.И. Электронные устройства автоматики и телемеханики : Учеб. для вузов по спец. ’’Автоматика и телемеханика’’ / Ю.И.Лыпарь, З.Н. Захаров - 3-е изд., перераб, и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1984. - 432 c.
  681.527.7:621.382
  Лыпарь Ю.И. Электронные устройства автоматики и телемеханики : Учеб. для вузов по спец. ’’Автоматика и телемеханика’’ / Ю.И.Лыпарь, З.Н. Захаров - 3-е изд., перераб, и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1984. - 432 c.
  681.527.7:621.382
  Магетто Г. Тиристор в єлектротехнике / Жеглова В.А. - М. : Энергия , 1977.
  621.382
  Макромоделирование интегральных микросхем / Б.Ф. Бардаченко, Ю.Н. Басов, О.В. Королев; Под ред. Ю.В. Королева - К. : Техніка , 1983. - 118 c.
  621.382.049.77
  Мардин В.К. Справочник по электронным измерительным приборам / В.К.Мардин, А.И.Кривоносов - м. : Связь , 1978. - 416 c.
  621.317.7:621.38(035.5)            31.221
  Мартыненко И.И. Основы автоматики и микропроцессорной техники : учеб.пособие для сред.спец.учеб.заведений по спец.``Мех.и эл.жив.`` / И.И.Мартыненко, А.П.Поддубный - К. : Вища школа , 1988. - 247 c.
  681.51:681.325.5:621.382.049.77
  Марцинкявичус А.-Й.К. Быстродействующие интегральные микросхемы ЦАП и АЦП и измерение их параметров / А.-Й.К.Марцинкявичус, Э.-А.К.Багданскис, Р.Л.Пошюнас; под ред. А.-Й.К.Марцинкявичуса - М. , 1988. - 244 c.
  621.382.049.77
  Материалы электроной техники: Учебник для вузов по спец. "Полупроводник и диэлектрики", "Полупроводниковые и микроэлектрон. приборы" / Пасынков В.В., Сорокин В.С. - 2 . - М. : Высш. шк. , 1986. - 367 c.
  621.38.002.3
  Матеріали електронної техніка та сучасні інформаційні технології: тези доповідей. Третя міжнародна наук.- практ.конференція МЕТІТ-3, Кременчук, 21-23 травня 2010 р. - Кременчук : КУІЕТУ , 2008. - 289 c. - (Присвячується 90-річчю НАН України).
  621.38 + 004
  Мелик - Шахназаров А.М. Измирительные приборы со встроенными микропроцессорами / А.М. Мелик- Шахназаров, М.Г. Маркатун, В.А. Дмитриев - М. : Энергоавтомиздат , 1985. - 240 c.
  681.2 : 621.382.77
  Мельников Електронний лікар - К. : Наукова думка , 1971. - 136 c.
  621.38
  Микропроцессоры : 3 кн.. Т.1. Архитектура и проектирование микроЭВМ.Организация вычислительных процессов : Учеб.для втузов / под ред.Л.Н.Преснухина - Минск : Выш.шк. , 1987. - 414 c.
  681.325.5 : 621.382.049.77
  Микропроцессоры : 3 кн.. Т.1. Архитектура и проектирование микро-ЭВМ.Организация вычислительных процессов : Учебник для втузов / П.В.Нестеров,В.Ф.Шаньгин, В.Л.Горбунов и др.; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высш.шк. , 1986. - 495 c.
  681.325.5 : 621.382.049.77
  Микропроцессоры : 3 кн.. Т.2. Средства сопряжения.Контролирующие и информационно-управляющие системы : Учеб. для втузов / В.Д.Вернер,Н.В.Воробьев,А.В.Горячев и др.; под ред.Л.Н.Преснухина - Минск : Выш.шк. , 1987. - 303 c.
  681.325.5:621.382.049.77
  Микропроцессоры : 3 кн.. Т.2. Средства сопряжения,Контролирующие и информационно-управляющие системы : Учебник для втузов / под ред.Л.Н.Преснухина - М. : Высш.шк. , 1986. - 383 c.
  681.325.5:621.382.048.77
  Микропроцессоры : 3 кн.. Т.3. Средства отладки ,лабораторный практикум и задачник : Учеб. для втузов / под ред.Л.Н.Преснухина - Минск : Вышэйшая школа , 1987. - 287 c.
  681.325.5 :621.382.049.77
  Микропроцессоры : 3 кн.. Т.3. Средства отладки,лабораторный практикум и задачник : Учебник для втузов / под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая шк. , 1986. - 351 c.
  681.325.5:621.382.049.77
  Микропроцессоры : 3 кн.. Т.3. Средства отладки,лабораторный практикум и задачник : Учебник для втузов / под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая шк. , 1986. - 351 c.
  681.325.5:621.382.049.77
  Микропроцессоры : 5 кн.. Т.1. Комплекты интегральных микросхем : Учеб. пособие для сред.Пту / под ред.В.А.Шахнова - М. : Высш.шк. , 1988. - 175 c.
  681.325.5:621.382.049.77
  Микропроцессоры : 5 кн.. Т.2. Програмное обеспечение : Учеб. пособие для сред.Пту / под ред.В.А.Шахнова - М. : Высш.шк. , 1988. - 143 c.
  681.325.5:621.382.049.77
  Микропроцессоры : 5 кн.. Т.3. Организация микропроцессорных систем : Учеб. пособие для сред.Пту / под ред.В.А.Шахнова - М. : Высш.шк. , 1988. - 144 c.
  681.325.5:621.382.049.77
  Микропроцессоры : 5 кн.. Т.4. Средства отладки : Учеб. пособие для сред.Пту / под ред.В.А.Шахнова - М. : Высш.шк. , 1988. - 160 c.
  681.325.5:621.382.049.77
  Микропроцессоры : 5 кн.. Т.5. Применение микропроцессоров и микро-ЭВМ : Учеб. пособие для сред.Пту / под ред.В.А.Шахнова - М. : Высш.шк. , 1988. - 159 c.
  681.325.5:621.382.049.77
  Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интегральных микросхем : 2 т.. Т.1. : Справочник / под ред.В.А.Шахнова - М. : Радио и связь , 1988. - 367 c.
  681.325.5:621.382.049.711.14
  Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интегральных микросхем : 2 т.. Т.2. : Справочник / под ред.В.А.Шахнова - М. : Радио и связь , 1988. - 367 c.
  681.325.5:621.382.049.711.14
  Микропроцессоры, микроЭВМ и их применение для автоматизации машин, оборудования и приборов : Учеб. пособие для автотрансп. техникумов / под ред.Г.А.Костиковой - М. : Высш.шк. , 1988. - 191 c.
  681.3:621.382.049.77.004.14
  Микросхемы для аналого-цифрового преобразования и средств мультимедиа - вып.1 . - М. : ДОДЭКА , 1996. - 373 c.
  621.382.049.77
  Микросхемы для современных импортных телевизоров / сост. А.А.Коннов, А.Е.Пескин - вып.1 . - М. : ДОДЭКА , 1998. - 287 c. - (Энциклопедия ремонта).
  621.397.62:621.382.049.77
  Микросхемы и их применение : Справочное пособие / В.А.Батушев, В.Н.Вениаминов, В.Г.Ковалев и др. - 2-е изд. перераб. и доп. . - М. : Радио и связь , 1984. - 272 c. - (Массовая библиотека. Вып.1070).
  621.382
  Микросхемы и их применение / В.А.Батушев, В.Н.Вениаминов, В.Г.Ковалев и др. - М. : Энергия , 1978. - 248 c. - (Массовая радиобиблиотека. Вып.967).
  621.382.049.77
  Микросхемы памяти ЦАП и АЦП : Справочник / О.Н.Лебедев, А.-И.К.Марцинкявичюс, Э.-А.К.Багданскис и др. - 2-е изд., стер. . - М. : КУбК-а , 1996. - 383 c.
  621.382.049.77
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.1. Семейство ЭВМ "Электроника 60" : Практ. пособие / И.Л.Талов, А.Н.Соловьев, В.Д.Борисенков; под ред. - М. : Высшая школа , 1988. - 172 c.
  681.3:621.382.049.771
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.1. Семейство ЭВМ "Электроника 60" : Практ. пособие / И.Л.Талов, А.Н.Соловьев, В.Д.Борисенков; под ред. - М. : Высшая школа , 1988. - 172 c.
  681.3:621.382.049.771
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.2. Персональные ЭВМ : Практ. пособие / В.С.Кокорин и др.; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая школа , 1988. - 159 c.
  681.3:621.382.049.771.14
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.2. Персональные ЭВМ : Практ. пособие / В.С.Кокорин и др.; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая школа , 1988. - 159 c.
  681.3:621.382.049.771.14
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.3. Семейство ЭВМ "Электроника К" : Практ. пособие / А.В.Кобылинский и др.; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая школа , 1988. - 190 c.
  681.3:621.382.049.771.14
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.3. Семейство ЭВМ "Электроника К" : Практ. пособие / А.В.Кобылинский и др.; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая школа , 1988. - 190 c.
  681.3:621.382.049.771.14
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.4. Управляющие системы"Электроника НП" : Практ. пособие / Ю.Е.Чичерин ; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая школа , 1988. - 193 c.
  681.3:621.382.049.771.14
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.5. Персонально-профессиональные ЭВМ : Практ. пособие / Г.П.Лопато, М.Е.Неменман, В.Я.Пыхтин, В.Н.Тикменов; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая школа , 1988. - 143 c.
  681.3:621.382.049.771.14
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.6. Универсальные машины семейства СМ 1800 : Практ. пособие / Н.Д.Кабанов и др.; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая школа , 1988. - 158 c.
  681.3:621.382.049.771.14
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.7. Учебные стенды : Практ. пособие / Ю.И.Волков и др.; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая школа , 1988. - 224 c.
  681.3:621.382.049.771.14
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.7. Учебные стенды : Практ. пособие / Ю.И.Волков и др.; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая школа , 1988. - 224 c.
  681.3:621.382.049.771.14
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.7. Учебные стенды : Практ. пособие / Ю.И.Волков и др.; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая школа , 1988. - 224 c.
  681.3:621.382.049.771.14
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.8. МикроЭВМ в учебных заведениях : Практ. пособие / Г.И.Фролов и др.; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая школа , 1988. - 159 c.
  681.3:621.382.049.771.14
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.8. МикроЭВМ в учебных заведениях : Практ. пособие / Г.И.Фролов и др.; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая школа , 1988. - 159 c.
  681.3:621.382.049.771.14
  МикроЭВМ, микропроцессоры и основы программирования : Учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений по спец. "Пр-во станков с програм. управлением и роботов" / под общ. ред. А.Н.Морозевича - М. : Выш.шк. , 1990. - 352 c.
  681.3-181.4:621.382.049.721.14
  Микроэлектроника : в 9 т. Т.2. Полупроводниковые интегральные микросхемы : учеб.пособие для втузов / Г.Г.Казеннов, В.Я.Кремлев; под ред. Л.А.Коледова. - М. : Высш.шк. , 1987. - 144 c.
  621.382.049.77
  Микроэлектроника : в 9 т. Т.5. Качество и надежность интегральных микросхем : учеб. пособ. для втузов / И.Я.Козырь; под ред. Л.А.Коледова. - М. : Высш. шк. , 1987. - 143 c.
  621.382.049.77
  Микроэлектроника : в 9 т. Т.1. Физические основы функционирования изделий микроэлектроники : учеб. пособие для втузов / О.В.Митрофанов, Б.М.Симонов, Л.А.Коледов; под ред. Л.А.Коледова. - М. : Высш.шк. , 1987. - 168 c.
  621.382.049.77
  Микроэлектроника : в 9 т. Т.4. Гибридные интегральные микросхемы : учеб. пособие / Л.А.Коледов, Э.И.Ильина; Л.А.Коледов - М. : Высшая школа , 1987. - 95 c.
  621.382.049.77
  Микроэлектроника : 9-т. Т.5. Качество и надежность интегральных микросхем : Учебное пособие / И.Я.Козырь; Л.А.Коледов - М. : Высшая школа , 1987. - 143 c.
  621.382.049.77
  Микроэлектроника : 9-т. Т.6. Гибридные интегральные функциональные устройства : Учебное пособие / Г.А.Блинов; под.ред. Л.А.Коледов - М. : Высшая школа , 1987. - 111 c.
  621.382.049.77
  Микроэлектроника : 9-т. Т.8. Микроэлектронная аппаратура : Учебное пособие / Л.А.Коледов, Э.М.Ильина; под.ред. Л.А.Коледов - М. : Высшая школа , 1987. - 128 c.
  621.382.049.77
  Микроэлектроника : 9-т. Т.8. Микроэлектронная аппаратура : Учебное пособие / Л.А.Коледов, Э.М.Ильина; под.ред. Л.А.Коледов - М. : Высшая школа , 1987. - 128 c.
  621.382.049.77
  Микроэлектроника : в 9 т. Т.4. Гибридные интегральные микросхемы : учеб. пособ. для втузов / Л.А.Коледов, Э.М.Ильина; под ред. Л.А. Коледова. - М. : Высш. шк. , 1987. - 95 c.
  621.382.049.77
  Микроэлектроника - ключевая технология: сокр.пер. с нем. / А.Браун, В.Хайдель, В.Хюбнер и др.; науч . ред. Р.Веллер, К.Цуревски - М. : Экономика , 1987. - 271 c.
  621.382.049.77
  Микроэлектроника и полупроводниковые приборы : сб.статей / под общ. ред. А.А. Васенкова, Я.А.Федотова. - М. : Радио и связь , 1984. - 304 c.
  621.385
  Микроэлектроника: Учеб. пособие для вузов : 9. Т.3. Базовые матричные криствллы и программируемые логические матрицы / Пономарев М.Ф., Коноплев Б.Г. - М. : Высшая школа , 1987. - 94 c.
  621.382.049.77
  Мілих В.І., Шавьолкін О.О. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка : підруч. для ВНЗ / за ред. В.І. Мілих. - К. : Каравела , 2007. - 686 c.
  621.3+621.38+681.325.5(075.8)
  Моисеева Н.К. Сборник задач и деловых игр по организации и управлению предприятиями электронной промышленности : учеб. пособ. для вузов / под ред. Н.К. Моисеевой - М. : Высш. школа , 1985. - 208 c.
  621.38
  Молчанов П.А. Основи нелінійної теорії транзисторних негатронів : Монографія - Винниця : Універсум , 1998. - 208 c.
  621.382.3
  Морисита И. Аппаратные средства микро-ЭВМ : пер. с япон. - М : Мир , 1988. - 280 c.
  681.325-184.4:621.382.049.77
  Морозов А.Г. Электротехника, электроника и импульсная техника : уебник для вузов инж.-экон.пец. - М. : Высшая школа , 1987. - 448 c.
  621.3+621.38+621.374
  Мощные полупроводниковые приборы: Диоды. : справочник / Б.А.Бородин, Б.В.Кондратьев, В.М.Ломакин; под ред. А.В.Голомедова - М. : Радио и связь , 1985. - 400 c.
  621.382
  Мощные полупроводниковые приборы: Транзисторы : справочник / Б.А.Бородин, В.М.Ломакин, В.В.Мокряков; под ред. А.В.Голомедова - М. : Радио и связь , 1985. - 560 c.
  621.382.3
  Мухитдинов М.М. Светоизлучающие диоды и их применение / М.М.Мухитдинов,Э.С.Мусаев - М : Радио и связь , 1988. - 79 с. c. - ((Массовая б-ка инженера "Электроника",вып.8)).
  621.383.52
  Надежность радиоэлектронных систем. : пер.с англ. / под ред.Половко А.М.и Варжапетяна - М. : Сов.радио , 1968. - 336 c.
  621.38-192
  Ник Д.М. Конструирование апаратуры на ионных приборах с холодным катодом - М. : Энергия , 1968. - 423 c.
  621.38
  Оборудование производства интегральных микросхем и промышленные работы: Учеб. для сред. спец. учеб заведений по спец. 0658 "Пр - во микроэлектрон. устройств" / Панфилов Ю.В. и др. - М. : Радио и связь
  621.382.049.77
  Овечкин Ю.А. Полупроводниковые приборы : учебник для радиотехнич.спец.техникумов - 3-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Высшая школа , 1986. - 303 с. c.
  621.382
  Оксанич А.П. Комп`ютерна електроніка : У 2-х т. Т.1. : навч. посібник для вищ. навч. закл. / А.П.Оксанич, С.Е.Притчин, О.В.Вашерук - Харків : Компанія СМІТ , 2006. - 199 c.
  621.38 : 004](075.8)
  Оксанич А.П. Комп`ютерна електроніка : 2 ч.. Т.2. : Навч. посібник для вищ. навч. закл. / А.П.Оксанич, С.Е.Притчин, О.В.Вашерук - Харків : Компанія СМІТ , 2006. - 253 c.
  621.38 : 004](075/8)
  Оксанич А.П. та ін. Комп`ютерна електроніка : Навч. посібник для ВНЗ. Ч 1 / А.П.Оксанич, С.Е.Притчин,О.В.Вашерук - Х. : Компанія СМІТ , 2005. - 199 c.
  621.38 : 004
  Оксанич А.П. та ін. Комп`ютерна електроніка : Навч. посібник для ВНЗ. Ч 2 / А.П.Оксанич, С.Е.Притчин,О.В.Вашерук - Х. : Компанія СМІТ , 2005. - 199 c.
  621.38 : 004
  Оптоэлектроника и полупроводниковая техника Т.вып.9. : республ. межвед. сборник науч. трудов - К : Наук. думка , 1986. - 107 c.
  621.382
  Оптоэлектроника и полупроводниковая техника Т.вып.10. : респуб. межведомствен. сб. науч. тудов - К : Наукова думка , 1982. - 106 c.
  621.382
  Организация, планирование и управление предприятиями электронной промышленности : учеб. для спец. электрон. техники и автоматики вузов / под ред. П.М. Стуколова - 2-е изд., перераб. и доп. . - М : Высшая школа , 1986. - 319 c.
  621.38.002:658.012
  Органик Э.И. Организация системы Интел 432 : пер. с англ. Л.П. Викторова и др. / под ред. С.А. Усова - М : Мир , 1987. - 446 c.
  681.325.5:621.382.049.77
  Осадчук В.С. Реактивні властивості транзиторів і транзисторних схем : Монографія / В.С. Осадчук, О.В. Осадчук - Вінниця : УНІВЕР-СУМ-Вінниця , 1999. - 275 c.
  621.382.3
  Осадчук В.С. Сенсори тиску і магнітного поля : Монографія / В.С. Осадчук, О.В. Осадчук - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2005. - 207 c. - (Вінницький нац. техн. ун-т).
  621.382.3
  Осадчук В.С.та ін. Сенсори вологості : Монографія / В.С. Осадчук, О.В. Осадчук, Л.В. Крилик - Вінниця : УНІВЕРСУМ- Вінниця , 2003. - 208 c. - (Вінниц. держ. техн. ун-т).
  621.382.049.77
  Основы оптоэлектроники / Суемацу, С. Катаока, К. Кисино и др. - М. : Мир , 1988. - 285 c.
  621.38
  Основы промышленной електроники : Учебник для вузов / В.Г. Герасимов, О.М. Князьков, Е.А. Краснопольский; под ред. В.Г. Герасимова - 2-е, перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1978. - 336 c.
  621.38
  Основы промышленной электроники : учебник для вузов / В.Г. Герасимов, О.М. Князьков, Е.А. Краснопольский; под ред. В.Г. Герасимова. - 2-е, перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1978. - 336 c.
  621.38
  Основы промышленной электроники / Ю.А. Исаков, А.П. Платонов, В.С. Руденко и др. - К. : Техника - 544 c. - (Б-ка инженера).
  621.38
  Основы промышленной электроники / Ю.А. Исаков, А.П. Платонов, В.С. Руденко и др. - К. : Техника - 544 c. - (Б-ка инженера).
  621.38
  Основы промышленной электроники Т.Ч. 2. Учебное пособие для студ. неэлектротехнических спец. вузов : Програмированное учебное пособие / В.С. Герасимова, О.М, Князбков, А.Е. Краснопольский и др. - М. : Высш. школа , 1971. - 334 c.
  621.38
  Основы промышленной электроники : Учеб. для неэлектротехн. спец. вузов / В.Г. Герасимов, О.М. Князьков, А.Е. Краснопольский. В.В. Сухоруков; под ред. В.Г. Герасимова - 3-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. шк. , 1986. - 336 c.
  621.38
  Основы промышленной электроники : Учеб. для неэлектротехн. спец. вузов / В.Г. Герасимов, О.М. Князьков, А.Е. Краснопольский. В.В. Сухоруков; под ред. В.Г. Герасимова - 3-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. шк. , 1986. - 336 c.
  621.38
  Осциллографические электронно - трубки: Справочник / Пароль Н.В., Бернштейн А.С. - 2 . - М. : Радио и связь , 1990. - 96 c.
  621.385.832.821(03)
  Отечественные полупроводниковые прибори и их зарубежные аналоги: Справочники / Нефедов А.В., Гордиеева В.И. - 2 ., 1985. - 288 c.
  621.382.2/3
  Партала О.Н. Цифровая электроника - СПб : Наука и техника , 2000. - 208 c.
  621.38
  Перельман Б.Л. транзисторы для аппаратуры широкого применения - М. : Радио и связь , 1981. - 656 c.
  621.382.3
  Плеханов С.П. Интегральные триггеры устройств автоматики - М. , 1978. - 368 c.
  621.382.3
  Полупроводниковая схемотехника : справочник / У.Титце, К.Шенк; пер. с нем. под ред.А.Г.Алексеенко - М. : Мир , 1982. - 512 c.
  621.382
  Полупроводниковые приборы.Диоды, тиристоры, оптоэлектронные приборы : справочник / под общ. ред. Н.Н.Горюнова. - 2-е изд., перераб . - М. : Энергия , 1984. - 743 c.
  621.382.213
  Полупроводниковые приборы: Учеб. для вузов, по спец. "Полупроводники и диэлектрики", "Полупроводниквые и микроэлектронные приборы" / Пасынков В.В., Чиркин Л.К. - 4 . - М. : Высш. шк. , 1987. - 479 c.
  621.382.2/3(07)
  Полупроводниковые приборы: Учебник для вузов по спец. "Полупроводники и диэлектрики" / Пасынков В.В. и др. - 3 . - М. : Высш. шк. , 1981. - 431 c.
  621.382.2/.3
  Преснухин Л.Н. Микропроцессоры : В 3-х кн.. Т.Кн.3. Средства откладки, лабораторный практикум и задачник : Учеб. для втузов - Минск : Высшэйшая школа , 1987. - 287 c.
  681.325.5 681.325.5 : 621.382.044.77
  Применение интегральных микросхем в электронной вычислительной технике : Справочник / под ред. Б.Н. Файзулаева, Б.В. Тарабрина - М. : Радио и связь , 1987. - 384 c.
  621.382.049.77: 681.3
  Применение интегральных микросхем в электронной вычислительной технике : Справочник / под ред. Б.Н. Файзулаева, Б.В. Тарабрина - М. : Радио и связь , 1986. - 383 c.
  681.3: 621.382.049.77
  Применение интегральных схем. Практическое руководство : В 2-х кн.. Т.Кн.1. : Пер. с англ. / под ред. А. Уильямса - М. : Мир , 1987. - 432 c.
  621.382.049.77
  Применение интегральных схем. Практическое руководство : В 2-х кн.. Т.Кн. 2. : Пер. с англ. / под ред. А. Уильямса - М. : Мир , 1987. - 413 c.
  621.382.049.77
  Применение интегральных схем: Практическое руководство : 2. / Ред. Уильямс А. - М. : Мир , 1987.
  621.382.049.77
  Применение микропроцессорных средств передачи информации : Учеб. пособие для вузов по спец. АСУ / Б.Я. Советов, О.И. Кутузов, Ю.А. Головин, Ю.В. Аветов - М. : Высшая школа , 1987. - 256 c.
  681.325: 621.382.049.77: 621.391.3
  Применение микропроцессорных средств передачи информации : Учеб. пособие для вузов по спец. АСУ / Б.Я. Советов, О.И. Кутузов, Ю.А. Головин, Ю.В. Аветов - М. : Высшая школа , 1987. - 256 c.
  681.325: 621.382.049.77: 621.391.3
  Прищепа М.М. Мікроелектроніка : У 3-х ч.. Т.Ч. 1. Елементи мікроелектроніки : Навч. посібник для вузів за спец. `Електронні апарати` / за ред. М.М. Прищепи - К. : Вища школа , 2004. - 431 c.
  621.38.049.77
  Прищепа М.М. Мікреелектроніка. Елементи мікросхем: Збірник задач : Навч. посібник для ВНЗ за напрямом `Електронні апарати` / М.М. Прищепа, В.П. Погребняк - К. : Вища школа , 2005. - 167 c.
  621.382.049.77
  Проектирование СБИС : пер.с яп.Г.Б.Звороно / М.Ватанабэ, К.Асада, К.Кани, Т.Оцуки; под ред.Л.В.Поспелова - М. : Мир , 1988. - 299 c.
  621.382.049.771.14.001.63
  Промышленная электроника : учеб. для энерг.спец.вузов / Г.Н Горбачев ,Е.Е Чаплыгин - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 320 c.
  621.382.2.3
  Прянишников В.А. Электроника : Курс лекций : Учебник для высш. и сред.учеб.заведений - 2-е изд.,испр. и доп. . - СПб : КОРОНА принт , 2000. - 415 c.
  621.38
  Пухальский Г.И., Новосельцева Т.Я. Проектирование дискретных устройств на интегральных микросхемах : Справочник - М. : Радио и связь , 1990. - 303 c.
  621.382.049.77
  Р. Фелпс 750 Практических электронных схем : Справ. руководство - М. : Мир , 1986. - 584 c.
  621.38
  Расчет и конструирование микросхем : Учеб пособие по спец. "Диэлектрики и полупроводники", "Электрон, приборы", "Пром.электрон" / Ю.М. Калниболотский, Ю.В. Королев, Г.И. Богдан, В.С. Рогоза - К. : Вища школа , 1983. - 279 c.
  621.382.049.77.001.66
  Расчет электронных схем. Примеры и задачи : Учеб. пособие для вузов / Г.И. Изъюрова, Г.В. Королев, В.А. Терехов и др. - М. : Высш. шк. , 1987. - 335 c.
  621.38
  Рафикузаман М. Микропроцессоры и машинное проектирование микропроцессорных систем : 2. Т.1. / Л.В. Шабанова, Е.К. Масловского - М. : Мир , 1988. - 311 c.
  681.325.5:621.382.049.77
  Рафикузаман М. Микропроцессоры и машинное проектирование микропроцессорных систем : 2. Т.2. - М. : Мир , 1988. - 284 c.
  681.325.5:621.382.049.77
  Ржевкин К.С. Физические принципы действия полупроводниковых приборов - М : Изд-во МГУ , 1986. - 256 c.
  621.382
  Романовский А.В. Справочник по основам электронной техники / под.общ.ред. В.С.Гершувского - 2-е изд., доп . - К. , 1974.
  621.38
  Росадо Л. Физическая электроника и микроэлектроника : пер. с испан. - М. : Высшая школа , 1991. - 351 c.
  621.382.049.77
  Руденко В.С. Приборы и устройства промышленной электроники / В.С. Руденко, В.И. Сенько, В.В. Трифонюк. - К. : Техніка , 1990. - 366 c. - ((Б-ка инженера).).
  621.38
  Руденко В.С. Промислова електроніка : підруч. для вузів. / Руденко В.С., Ромашко В.Я., Трифонюк В.В. - К. : Либідь , 1993. - 432 c.
  621.38
  Руденко В.С. Промислова електроніка : підруч. для вузів. / Руденко В.С., Ромашко В.Я., Трифонюк В.В. - К. : Либідь , 1993. - 432 c.
  621.38
  Савицкий Е.М. Сплавы рения в электронике / Е.М.Савицкий,М.А.Тылкина,А.М.Левин - М. : Энергия , 1980. - 216 с. c. - ((Электронное материаловедение)).
  621.385:669.849
  Савицкий Е.М. Сплавы рения в электронике / Е.М.Савицкий,М.А.Тылкина,А.М.Левин - М. : Энергия , 1980. - 216 с. c. - ((Электронное материаловедение)).
  621.385:669.849
  Самофалов К.Г. Микропроцессоры / К.Г.Самофалов,О.В.Викторов,А.К.Кузняк - К. : "Техніка" , 1986. - 271 с. c. - ((Б-ка инженера)).
  681.325.5:621.382.049.77
  СБИС для распознавания образов и обработки изображений : Пер. с англ. / под ред. К. Фу - М. : Мир , 1988. - 248 c.
  621.382.049.771.14: 681.3
  Сборник задач и деловых игр по организации и управлению предприятиями электронной промышленности : Учеб. пособие для вузов / под ред. Н.К. Моисеевой - М. : Высш. школа , 1985. - 208 c.
  621.38
  Сборник задач по электротехнике и основам электроники : Учеб. пособие для неэлектротехн. спец. вузов / под ред. В.Г. Герасимова - 4-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1987. - 288 c.
  621.3+621.38
  Сборник задач по электротехнике и основам электроники : Учеб. пособие для неэлектротехн. спец. вузов / под ред. В.Г. Герасимова - 4-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1987. - 288 c.
  621.3+621.38
  Сінчук І.О. Техніческая діагностика електрообладнання,типові задачі та лабораторний практикум : навчальний посібник / Сінчук І.О.,Кутін В.М.,Лісний М.І.,Поярков В.І.,Мельник О.Є.,Удовенко О.О.; Під.ред.Сінчука О.М. - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2012. - 142 c.
  621.382            331.261я73
  Скаржепа В.А. Электроника и микросхемотехника:лабораторный практикум : учеб.пособие для вузов по спец. / В.А.Скаржепа,А.А.Новацкий,В.И.Сенько; под общ.ред.А.А.Краснопрошиной - К. , 1989. - 278 с. c.
  621.38(076.5)
  Скаржепа В.А. Электроника и микросхемотехника:сборник задач : учеб.пособие для вузов по спец."Автоматика и управл.в техн.системах" / В.А.Скаржепа,В.И.Сенько; под общ.ред.А.А.Краснопрошиной - К. : "Вища школа" , 1989. - 229 с. c.
  621.38
  Скаржепа В.А. Электроника и микросхемотехника : В 2-х ч.. : учебник для вузов по спец."Автоматика и управл.в техн.системах" / В.А.Скаржепа,А.Н.Луценко; под общ.ред.А.А.Краснопрошиной - К. : "Вища школа" , 1989.
  621.38
  СМ ЭВМ: комплексирование и применение / под ред.Я.Л.Прохорова - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : Финансы и статистика , 1986. - 304 c.
  681.3:621.382.049.77
  СМ ЭВМ: Комплексирование и применение / под ред. Н.Л. Прохорова - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. , 1986. - 304 c.
  681.3: 621.382.049.77
  Сосков А.Г., Соскова И.А. Полупроводниковые аппараты: коммутация, управление, защита : учеб. для вузов / под ред. А.Г. Соскова. - К. : Каравела , 2005. - 343 c.
  621.382.2/.3
  Справочник по интегральным микросхемам / Б.В.Тарабрин,С.В.Якубовский,Н.А.Барканов и др.; под ред.Б.В.Тарабрина - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Энергия , 1980. - 816 с. c.
  621.382
  Справочник по микропроцессорным устройствам / А.А.Молчанов,В.И.Корнейчук,В.П.Тарасенко,Д.А.Россошинский - К. : "Техніка" , 1987. - 288 с. c.
  681.325.5:621.382.049.77
  Справочник по основам электронной техники / В.С.Гаршунский,А.Б.Романовская,Н.М.Ващенко,В.Б.Власенко; под общ.ред.Б.С.Герпунского - 2-е изд.,доп. . - К. : Вища школа , 1975. - 352 с. c.
  621.38
  Справочник по основам электронной техники / Б.С.Гершунский,А.В.Романовская,Н.М.Ващенко и др.; под общ.ред.Б.С.Гершунского - 2-е изд.,доп. . - К. : Вища школа , 1974. - 352 с. c.
  621.38
  Справочник по основам электронной техники / Б.С.Гершунский,А.В.Романовская.Н.М.Ващенко,В.В.Власенко; под общ.ред.Б.С.Гершунского - К. : Изд-во Киевского ун-та , 1972. - 346 с. c.
  621.38
  Справочник по полупроводниковой электронике : сокр.пер.с англ.под ред.С.Я.Шаца,И.И.Литвинова / под ред.Л.П.Хантера - М. : Машиностроение , 1975. - 504 с. c.
  621.382
  Справочник по полупроводниковым диодам,транзисторам и интегральным схемам / Н.Н.Горюнов,А.Ю.Клейман,Н.Н.Комков и др.; под общ.ред.Н.Н.Горюнова - 3-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Энергия , 1972. - 568 с. c.
  621.38
  Справочник по полупроводниковым приборам (Транзисторы) : справочник - М. , 1992. - 78 c.
  621.382.3
  Справочник по радиоэлектронике : В 3-х т.. Т.1. / сост.А.Ф.Богданов,В.В.Васин,В.Н.Дулин и др.;под общ.ред.А.А.Куликовского - М. : Энергия , 1967. - 648 с. c.
  621.385
  Справочник по радиоэлектронике : В 3-х т.. Т.2. / сост.Ф.И.Барсуков,И.К.Васильева,Р.Г.Варламов и др.;под общ.ред.А.А.Куликовского - М. : Энергия , 1968. - 536 с. c.
  621.385
  Справочник по расчету и конструированию СВЧ полосковых устройств / С.И.Бахарев,В.И.Вольман,Ю.Н.Либ и др.; под ред.В.И.Вольман - М. : Радио и связь , 1982. - 328 с. c.
  621.385
  Справочное пособие по электротехнике и основам электроники : учеб.пособ.для неэлектротехн.спец.вузов / под ред. А.В.Нетушила - М. : Высшая школа , 1986. - 248 c.
  621.31621.38
  Старосельский Р.Е. Руководство по организации и оборудованию учебного кабинета электроники и радиотехники - М. : Высшая школа , 1967. - 66 с. c.
  621.38
  Стахів П.Г. Основи електроніки:функціональні елементи та їх застосування : підручник для неелектротехн.спец.ВНЗ / П.Г.Стахів,В.І.Коруд,О.Є.Гамола - Львів : Новий Світ , 2000. - 205 с. c.
  621.38
  Сташин В.В. Проектирование цифровых устройств на однокристальных микроконтроллерах / В.В.Сташин,А.В.Урусов,О.Ф.Мологонцева - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 224 с. c.
  681.326.77:621.382.049.771
  Стенин В.Я. Применение микросхем с зарядной связью - М. : Радио и связь , 1989. - 256 с. c.
  621.382.049.77
  Степаненко И.П. Основы теории транзисторов и транзисторных схем. - 4-е изд.,перераб. и доп . - М. : Энергия , 1977. - 671 c.
  621.382
  Сугано Т., Икома Т., Такэиси Е. Введение в микроэлектронику / пер. с англ. - М. : Мир , 1988. - 320 c.
  621.382.049.77
  Тарабрин Б.В. Применение интегральных микросхем в электронной вычислительной технике : справочник / под ред. Б.Н.Файбулаева, Б.В.Тарабрина - М. : Радио и связь , 1986. - 383 c.
  681.3: 621.382.049.77
  Тарабрин В.В. Справочник по интегральным микросхемам - 2-е изд., перераб.и доп . - М. , 1980.
  621.382
  Терехов В.А. Задачник по электровакуумным приборам : учеб. пособие для втузов - Л. : Энергия , 1971. - 128 c.
  621.382.2
  Техника безопасности в термических цехах / В.Б. Райцес, В.М. Литвин - К. : Тэхника , 1972. - 112 c.
  658.382.3:621.38
  Тиристоры : справочник / О.П.Григорьев, В.Я.Замятин, Б.В.Крндратьев, С.Л.Пожидаев. - М. : Радио и связь , 1990. - 170 c. - (Массовая радиобиблиотека. Вып.1155).
  621.382.2
  Тиристоры : справочник / О.П.Григорьев, В.Я.Замятин, Б.В.Кондратьев - М. : ’’Радио и связь’’ , 1990. - 272 c.
  621.382
  Транзисторные схемы автоматического управления / С.Я.Борисов и др., 1967. - 277 c.
  621.382
  Транзисторы для аппаратуры широкого применения / Под ред. Б.Л. Перельмана - М. : Радио и связь , 1981. - 656 c.
  621.382.3
  Транзисторы для аппаратуры широкого применения : справочник / под ред. Б.Л.Перельмана - М. : ’’Радио и связь’’ , 1981. - 651 c.
  621.382.3
  Транзисторы. Параметры, методы измерений и испытаний / Под ред. И.Г. Вергельсона, Ю.А. Каменецкого, И.Ф. Николаевского - М. : Советское радио , 1968. - 503 c. - (Радиоэлектронные схемы на полупроводниковых прибор).
  621.385.3
  Тули Майк Справочное пособие по цифровой электронике : пер с англ.В.Л.Григорьева - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 175 с. c.
  621.382.049.77
  Тылкина М.А. Сплавы рения в электронике / М.А. Тылкина, Е.М. Савицкий - М. , 1980.
  621.385
  Управляемые полупроводниковые вентили. Приципы действия и области применения p-n-p-n- устройств / Ф.Джетри, Ф.Гутцвиллер, Н.Голоньяк, Э.Застров фон; пер. с англ. - М. : Мир , 1967. - 455 c.
  621.382.3
  Ушаков В.Н Электротехника и электроника : Учеб.пособие для вузов - М. : Радио и связь , 1997. - 327 c.
  621.38
  ФайзулаевБ.Н Применении ингеральных микросхем в электронной вычислительной технике : Справочник - М. : Радио и связь , 1987. - 384 c.
  621.382.049.77
  Федотов Я.А. Инженер электронной техники - 2-е изд. доп. . - М : Радио и связь , 1986. - 81 c. - ((науч.- попул. б-ка школьника)).
  621.38
  Федотов Я.А. Основы физики полупроводниковых приборов : учеб. пособие для вузов - 2-е изд.,испр. и доп. . - М. : Советское радио , 1969. - 592 c.
  621.385
  Фейнберг В.З. Геометрические задачи машинной графики больших интегральных схем - М. : Радио и связь , 1987. - 176 c.
  621.382.049.77.012
  Ференци О. Электроника в нашем доме / пер. с венг. И.М. Степановой; под ред. А.В.Нефедова - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 176 c.
  621.38
  Фидлер Дж.К. Машинное проектирование електронных схем / Фидлер Дж.К.,Найтингейл К.; пер. с анг. и пред. Д.И.Панфилова,А.Г.Соколова; под ред. Г.Г.Казенова - М. : Высш. школа , 1985. - 216 c.
  621.38
  Филачев А.М. Современное состояние и магистральные направления развития современной фотоэлектроники / А.М.Филачев, И.И.Таубкин, М.А.Тришенков - М. : Физматкнига , 2010. - 128 c.
  621.383.4/5            32.86
  Фізичні основи електронної техніки : підруч. для ВНЗ / З.Ю. Готра, І.Є. Лопатинський, Б.А. Лукіянець ті ін.; за ред.: З.Ю. Готри. - Львів : Бескид Біт , 2004. - 879 c.
  621.38
  Фізичні основи електронної техніки : Навч.посібник / За ред.проф.З.Готри - Львів : `Львівська політехніка` , 2002. - 644 c.
  621.38            32.85
  Філинюк М.А. Основи негатроніки. Т.Т.1. Теоретичні і фізичні основи негатроніки : монографія. - Вінниця. : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2006. - 455 c.
  621.382
  Філинюк М.А. Основи негатроніки. Т.Т.2. Прикладні аспекти негатроніки : монографія. - Вінниця. : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2006. - 308 c.
  621.382
  Фути К. Языки программирования и схемотехники СБИС / К.Фути, Н.Судауки; пер. с яп. А.С.Чупахина ; под ерд. А.Б.Фролова. - М. : Мир , 1988. - 224 c.
  004.43 + 621.382.049.771.14            681.3.06
  Хантер Л.П. Справочник по полупроводниковой электронике : Сокр. пер. с англ. С.Я. Шаца, И.И. Литвинова - М. , 1975. - 504 c.
  621.382
  Хокинс Г. Цифровая электроника для начинающих : пер с англ. А.В. Лукачера / под ред. Г.Н. Соловьева - М : Мир , 1986. - 231 c.
  621.38
  Хоровиц П. Искусство схемотехники : В 2-т. с. Т.1. : пер. с англ. под ред.М.В.Гальперина - 3-е изд.,стер. . - М : Мир , 1986. - 598 c.
  621.38.о61
  Хоровиц П. Искусство схемотхники : В 2-х т. . Т.2. : пер. с англ. под ред.М.В.Гальперина - 3-е изд.,стер. . - М : Мир , 1986. - 590 c.
  621.38.061
  Хрулев А.К. Диоды и их зарубежные аналоги : в 3-х т.. Т.1. : справочник / А.К.Хрулев, В.П.Черепанов - М. : ИП Радио-Софт , 1998. - 638 c.
  621.385.2
  Хрулев А.К. Диоды и их зарубежные аналоги : в 3-х т.. Т.2. : справочник / А.К.Хрулев, В.П.Черепанов - М. : ИП Радио-Софт , 1998. - 638 c.
  621.385.2
  Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы: Справочник / С.В. Якубовский, Л.И. Ниссельсон, В.И. Кулешова и др.; Под ред. С.В. Якубовского - М. : Радио и связь , 1989. - 496 c.
  621.383.049.77
  Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы: Справочник / С.В. Якубовский, Л.И. Ниссельсон, В.И. Кулешова и др.; Под ред. С.В. Якубовского - М. : Радио и связь , 1989. - 496 c.
  621.383.049.77
  Черемных С.В. От микропроцессоров к персональным ЭВМ / С.В.Черемных,А.В.Гиглавый,Ю.Е.Поляк - М. : Радио и связь , 1988. - 286 с. c.
  681.325.5:621.382.049.77+681.322.181.4
  Швецкий Б.И. Электронные цифровые приборы - 2-е изд.,перераб. и доп . - К : Техніка , 1991. - 191 c.
  621.382
  Шевкопляс Б.В. Микропроцессорные структуры: Инж. решения - М : Радио и связь , 1986.
  681.325:621.382.049.77
  Шило В.Л. Линейные интегральные схемы в радиоэлектронной аппаратуре. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Сов.радио , 1979. - 366 c.
  621.382.047.77.037.372
  Шило В.Л. Популярніе микросхемі КМОП. Серии : К176, К561, 564, КР 1561, 1564 : справочник. - М. : Ягуар , 1993. - 63 c.
  621.382.049.77.037.372
  Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы : справочник. - 2-е изд., испр . - М. : Радио и связь , 1989. - 351 c.
  621.382.049.77.037.372
  Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы : справочник. - М. : Радио и связь , 1988. - 352 c.
  621.382.049.77.037.372
  Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы : справочник. - М. : Радио и связь , 1987. - 352 c.
  621.382.049.77.037.372
  Шмелев В.К. Рентгеновские аппараты. - 4-е изд., перераб . - М. : Энергия , 1973. - 472 c.
  621.386
  Электронные приборы / Петров К.С., Язгур О.Я. - М. : Связь , 1970. - 320 c.
  621.38
  Электронные приборы : учеб.для вузов по спец.``Радиотехника`` / В.Н.Дулин, Н.А.Аваев, В.П.Демин; под ред.: Г.Г.Шишкина - 4-е изд., перераб.и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 494 c.
  621.38
  Электронные промышленные устроуства : учеб.для вузов по спец.``Промышленная электроника`` / В.И.Васильев, Ю.М.Гусев, В.Н.Миронов - М. : Высшая школа , 1988. - 303 c.
  621.38
  Эндерлайн, Рольф Микроэлектроника для всех: Введ. в мир интеграл.микросхем. основы функционирования, технология изготовления и применение : пер.с нем.Ю.А.Севастьянова / под ред.И.М.Цидильковского - М. : Мир , 1989. - 190 c.
  621.382.049.77
  Ю-Чжен Лю Микропроцессоры семейства 8086/8088: Архитектура, программирование микрокомп.систем : пер.с англ. В.Л.Григорьева / Г.Гибсон, Ю-Чжен Лю - М. : Радио и связь , 1987. - 511 c.
  681.325.5:621.382.049.771.14
  Ягуп В.Г. Автоматизированный расчет тиристорных схем - Х. : "Вища школа" , 1986. - 159 с. c.
  621.382.233.026
  Якушенков Ю.Г. Основы теории и расчета оптико-элекронных приборов : учеб.пособие для вузов - М. : Советское радио , 1971. - 336 с. c.
  621.38