Бібліотека
КрНУ імені М.Остроградського
     
     
     
     
     
     
     
     

Систематичний каталог бібліотеки                                                          Перелік книг за тематикою УДК

001 Наука у цілому
 • 001.895 Венчурні проекти
 • 001.895 , 330.341.1 Інновації
 • 002 Друк. Документація. Науково-технічна інформація
 • 002:339.138 Маркетинг інформаційний
 • 004 Інформаційні технології
 • 004.056 Захист інформації, безпека
 • 004.3 Апаратні засоби
 • 004.353 Відіомонітори
 • 004.42 Програмування
 • 004.451 Операційні системи
 • 004.451.64 Апаратні засоби захисту
 • 004.65 Системи управління базами даних (СУБД)
 • 004.7 Комп`ютерні сітки
 • 004.732 Сітки локальні
 • 004.738.5 Інтернет
 • 004.738.5:658.6/9 Електронна комерція
 • 004.77 Електроний бізнес
 • 004.78 : Автоматизовані системи у ...
 • 004.78:025.4.036 Автоматизовані інформаційно-пошукові системи
 • 004.78:336.717 Автоматизовані системи банківських операцій
 • 004.91 Оброблення і створення документів
 • 004.92 Комп`ютерна графіка
 • 006.015.5 Управління якістю
 • 006.063 Сертифікація
 • 006.1 Стандартизація у цілому
 • 006.83 Якість
 • 008 Культура
  021 Організація та развиток бібліотечної справи
  061 Діяльність організацій по охрані природи
 • 061.1ЕС Европейский Союз(ЕС)
 • 1 Філософія
 • 111.1 Онтологія (буття)
 • 130.2 Філософія культури
 • 141.131 Платонізм. Неоплатонізм
 • 141.339 Езотерика
 • 159.9 Психологія
 • 159.923 Психологія особистості
 • 159.942 Емоції
 • 159.9:334.7.012.42 Психологія підприємництва
 • 168.522 Культурологія
 • 172. 4 Міжнародна етика
 • 174 Професійна етика
 • 174.022.1 Професійна та ділова етика. Імідж. Репутація
 • 174.022.1 Імідж
 • 178.1 Алкоголізм
 • 178.7 Паління
 • 2 Релігія
 • 281.9 Православна церква
 • 303.725.36 Примінення теорії систем, теорії управління та кібернетики
 • 311.12 Статистичне угрупування
 • 311.313(058)(477.53) Регіональна статистика: обласн., краєва
 • 314.02 Демографія.Джерела демографічних даних
 • 314.156.5(477) Геноцид українского народа
 • 314.7 Міграція
 • 316 Соціологія
 • 316.323.4 Азіатска деспотія, соціальна структура
 • 316.324.5 Аграрні суспільства, соціальна структура
 • 316.334.55 Соціологія (аграрна політика)
 • 316.343.4 Автохтонне населення в колоніальному суспільстві (соціологія
 • 316.343.653 Адміністратори в капіталістичному суспільстві (соціология)
 • 316.344.32 Інтелектуали
 • 316.346.2-055.2 Жінки
 • 316.422.4 Прогрес
 • 316.422.44 НТП
 • 316.422.6 Регрес (НТП)
 • 316.46 Лідерство
 • 316.462 Авторитаризм ( соціологія)
 • 316.61-056.45 Генії
 • 316.612 Развиток особистості
 • 316.73 Акультурація (соціологія)
 • 321.61 Абсолютизм (форми влади)
 • 321.64 Авторитарні режими нового часу
 • 323 Внутрішня політика
 • 323.17 Автономія та самовизначення нації
 • 323.329 Соціальні спільноти та прошарки. Інтелігенція
 • 323.396 Соціальна еліта
 • 324 Вибори. Референдуми. Виборчі компанії
  325 Міграційна політика
 • 327(477) Зовнішня політика України
 • 327.51 Військові союзи
 • 328 Парламенти. Народні представництва. Уряди
 • 328.132.7 Президентський кабінет. Президентський уряд
 • 330 Економіка
 • 330(477) Економіка України
 • 330.01 Економічна теорія
 • 330.1 Економічні науки
 • 330.101.54 Макроекономіка
 • 330.111.4 Виробничі сили
 • 330.131.7 Ризики
 • 330.131.7:336.71 Ризики банківські
 • 330.131.7:336.743 Валютний ризик
 • 330.142.2 Уставний фонд, капітал
 • 330.142.2 Вкладений капітал.Уставний фонд
 • 330.142.211.4 Амортизація основних фондів
 • 330.31 Кругообіг в народному господарстві. Відтворення
 • 330.322 Інвестиції
 • 330.322.013 Автономні інвестиції ( політекономіка)
 • 330.322.5 Інвестиції, рентабельність та ефективність
 • 330.322:658.589 Венчурне інвестування
 • 330.33 Криза
 • 330.34.014.1 Економіка застійна
 • 330.34.014.2 Економіка, що розвивається
 • 330.341(477) Фактори економічного розвитку України
 • 330.341.1 Развиток виробничих сил. Техн. прогрес. Інновації
 • 330.341.1 Інновації. Технічний прогрес
 • 330.341.1(477) Інновації в Україні
 • 330.341.2:334.758 Кластер
 • 330.342.111 Автаркне господарство (політекономіка)
 • 330.356.3 Ефективність капіталовкладень
 • 330.43 Економетрія
 • 330.46 Теорія систем, управління в кібернетиці та економіці
 • 330.47 Теорія інформації в економіці. Економічна інформатика
 • 330.52 Національна економіка
 • 330.564.2 Прибутки населення
 • 330.59 Життєвий рівень
 • 330.59 Соціально-економічний розвиток
 • 330.8(477) Історія економічної думки.Економічні вчення та школи
 • 330.837 Інституціоналізм. Неоінституціоналізм
 • 331 Праця. Економіка праці
 • 331.07 Адміністративні органи, уповноважені та офіційні особи (прац
 • 331.101.26 Праця, як економічний фактор
 • 331.101.262 Людський капітал
 • 331.102 Види праці
 • 331.103.255 Автоматизована праця
 • 331.106.24 Колективні договори
 • 331.108 Робота з кадрами
 • 331.108.2 Питання кадрів. Управління кадрів
 • 331.108.2 Управління персоналом
 • 331.108.3 Адаптація рабітників ( праця )
 • 331.2 Зарабітня плата
 • 331.21 Управління заробітною платою
 • 331.211 Аванс (праця)
 • 331.215`311` Виплати із соцстраху
 • 331.225 Премії. Окремі виплати
 • 331.23 Акордна оплата праці
 • 331.31 Робочий час
 • 331.315 Відрядження
 • 331.322 Відпустки
 • 331.5 Ринок праці
 • 331.522 Попит і пропозиція на ринку праці. Потенціал робочих місць
 • 331.522 Трудові ресурси
 • 331.556.4 Міграція трудова, міжнародна
 • 331.556.4 Міждержавна мобільність. Міграція
 • 331.582 Трудові резерви
 • 332.012.324 Власність корпорацій
 • 332.025.1 Адміністративне втручання в регіональній економіці
 • 332.1 Регіональна економіка
 • 332.13 Розміщення. Регіональне разміщення
 • 332.142.4 Використання територіальних ресурсів
 • 332.15 Агломерація економічної діяльності (регіональна економіка)
 • 332.2.01 Аграрні теорії (земельне питання)
 • 332.2.021;338.43.02 Аграрна політика
 • 332.72 Ринок праці, нерухомості
 • 332.856 Агенція по квартирному посередництву ( житлове господарство)
 • 334.012.64 Дрібні підриємства
 • 334.7.012.32 Підприємництво (загальне)
 • 334.7.012.42 Підприємництво комерційне
 • 334.722 Приватне підприємництво
 • 334.722.012.42 Підприємництво
 • 334.722.012.64 Мале підприємництво
 • 334.722.8 Акціонерні компанії
 • 334.758 Злиття. Об`єднання фірм. Кластери
 • 334.7:658.589 Венчурні (рискові) підприємства
 • 336 Фінанси
 • 336.07 Адміністрація фінансова
 • 336.1 Державні фінанси у цілому
 • 336.14 Державний бюджет. Національний бюджет
 • 336.14.025.3 Фінансова безпека
 • 336.2 Бенефіціар
 • 336.22 Податки. Збори
 • 336.225 Методи оподаткування
 • 336.225.64 Податкова заборгованість
 • 336.225.64 Подакти.Заборгованість податкова
 • 336.225.673 Контроль податковий
 • 336.226.11 Податки на доходи фізичних осіб
 • 336.22:351.713 Перевірки податкові
 • 336.246.025.2 Контроль фінансовий
 • 336.275.3 Державні боргові зобов`язання
 • 336.544 Контроль якості
 • 336.7 Грошовий обіг. Банківська справа
 • 336.71 Банківська справа.Банки
 • 336.71(477) Банківська справа. Банки в Україні
 • 336.71.025.3 Безпека у банках
 • 336.711 Національні, державні банки
 • 336.713 Банки комерційні
 • 336.743 Валюта. Зв`язані валюти
 • 336.748.12 Інфляція
 • 336.76 Фінансовій ринок
 • 336.763;347.72.03 Акції (фінанси), (торгове право), (економіка)
 • 336.77 Кредит. Кредитна справа
 • 336.773 Кредитні спілки (фінанси)
 • 338.12 Економічні цикли
 • 338.23:343.3 Безпека економічна держави
 • 338.242 Управління економікою в ринковому господарстві
 • 338.246.02 Адміністративні заходи (економіка)
 • 338.246.025.2 Регулювання. Контроль
 • 338.246.025.2, 338.268.025 Контроль
 • 338.246.027 Матеріальна допомога
 • 338.246.027.2 Стимулювання. Пільги
 • 338.26 Планування.Соціально-економічне планування
 • 338.26 Народногосподарське планування
 • 338.27 Економічне прогнозування
 • 338.27 Прогнозування економічне
 • 338.33 Теорія виробництва. Структура. Спеціалізація
 • 338.364 Автоматизоване виробництво ( економіка)
 • 338.43 Аграрна промисловість (економ.сільського господарства)
 • 338.43 Сільське господарство.Економіка
 • 338.43 Економіка сільського господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика.Економ.сільск. господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика
 • 338.431 Аграрні відносини. Аграрні структури
 • 338.431 Аграрні структури (економіка сільського господарства)
 • 338.432 Сільськогосподарське виробництво (господарювання)
 • 338.436.33 Агропромисловий комплекс
 • 338.439 Продовольчий комплекс. Продовольче питання
 • 338.439 Продовольчий комплекс (економіка)
 • 338.439 : Виробництво продуктів :м"яса,риби,рису і т.д.
 • 338.439:63 рису,молока і т.д. Виробництво с/г продуктів
 • 338.45 Економіка промисловості і ремісничого виробництва
 • 338.45.01 Промислова політика
 • 338.45:658 Економіка підприємства
 • 338.46 Економіка сфери послуг
 • 338.465.2 Консалтинг
 • 338.465.2 Послуги
 • 338.465.2 Інжиніринг
 • 338.465.2 Консультування
 • 338.47 Економіка транспорту і зв`язку
 • 338.48 Туризм. Економіка туризму
 • 338.48-44(1-22) Сільський туризм
 • 338.49 Інфраструктура економіки
 • 338.5 Ціни. Ціноутворення
 • 338.512 Витрати виробництва
 • 338.516.2 Ринок.Форми ринку
 • 338.516.22 Ціни ринкові
 • 338.532.4.025.24 Контроль за цінами
 • 338.583 Інфраструктура
 • 339 Торгівля
 • 339.13.012 Види ринків
 • 339.13.025 Адміністративні міри впливу на ринок
 • 339.137.2 Конкуренція
 • 339.138 Маркетинг
 • 339.138 : 338.46 Маркетинг послуг
 • 339.138(100) Маркетинг міжнародний
 • 339.138(100) Міжнародний маркетинг
 • 339.138.001.5 Маркетингові дослідження
 • 339.138.1 Маркетинг промисловий
 • 339.138.`313` Маркетинг стратегічний
 • 339.14:338.49 Інфраструктура товарного ринку
 • 339.166.5 Торгівля продуктами розумової праці
 • 339.172 Товарні біржі. Продуктові біржі
 • 339.175 Посередники торгові
 • 339.178 Посередницькі інститути
 • 339.187.62 Лізинг
 • 339.187.67 Абонентне обслуговування ( торгівля)
 • 339.37 Роздрібна торгівля
 • 339.543 Митна політика
 • 339.543.624 Оффшорні зони
 • 339.56 Торгівля зовнішня
 • 339.727.2 Рух капіталів. Міжнародні займи. Міграція капталів
 • 339.727.22/24 Інвестиції іноземні
 • 339.74.025 Адміністративні міри в девізній політиці
 • 339.9 Міжнародні економічні відносини. Світове господарство
 • 339.9.012 ЗЕД
 • 339.9.012.23:346.58(477) Регулювання ЗЕД в Україні (правове)
 • 339.9.012.42 Автаркія (світове господарство)
 • 339.92 Міжнародне економічне співробітництво
 • 339.923 Економічні союзи
 • 339.924 Інтеграція
 • 339.94 Глобалізація
 • 34.07;35.07 Адміністративні органи (право)
 • 340 Право. Юридичні науки
 • 340.12 Теорія права
 • 340.12 Теорія держави і права
 • 340.12(091) Історія держави і права
 • 340.130.53 Закони
 • 340.130.54 Кодекси
 • 340.130.55 Укази
 • 340/.349 Правознавство
 • 341.215.4 Захист прав людини
 • 341.24 Міжнародні правові дії
 • 341.63 Міжнародний арбітраж
 • 342.26 Адміністративно-територіальний поділ держави
 • 342.34 , 321.7 Демократія
 • 342.392 Авторитарні (недемократичні) форми держав та правління
 • 342.518 Виконавча влада.Уряд. Кабінет Міністрів
 • 342.565.2 Конституційні суди
 • 342.7 Права і обов"язки громадян
 • 342.7 Основні права та обов`язки громадян
 • 342.849 Агітаційний матеріал для виборів (державне право)
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративні порушення
 • 342.9(477) Адміністративне право України
 • 342.924 Адміністративні акти (державне право)
 • 343.13 Кримінально-процесуальне право
 • 343.132 Слідчі дії
 • 343.195 Суд присяжних
 • 343.2/.7 (477) Кримінальне право України
 • 343.23 Злочини у цілому
 • 343.237(477) Співучасть, угрупування, зговір (Україна)
 • 343.337 Агресія (кримінальне право)
 • 343.353 Адміністративна влада, зловживання (кримінальне право)
 • 343.353.1 Корупція
 • 343.359 Злочини проти державної казни. Контрабанда
 • 343.575 Заборона вживання та оберту наркотиків
 • 343.6 Злочини проти особистості
 • 343.61 Вбивство
 • 343.62 Аборт (кримінальне право)
 • 343.9 Кримінологія
 • 343.9.01 Загальна теорія злочину та злочинність
 • 346(477) Господарське право України
 • 346.231 Адміністративні установи
 • 346.26 Приватне підприємництво
 • 346.5 : Регулювання: конкуренції, якості, виробництва, НТП
 • 346.548 Безпека бізнесу, підприємництва
 • 346.548 Рейдерство
 • 346.548 ,366.5 Захист споживачів
 • 346.6 Соціальний захист населення
 • 347 Громадянське право
 • 347.133.5 Адміністративні угоди
 • 347.133.9 Абстрактні (причинні) угоди
 • 347.188 Акти громадянського стану (громадянське право)
 • 347.211 Інтелектуальна власність, ресурс
 • 347.214.2 Нерухоме майно. Нерухомість
 • 347.426.6 Відшкодування збитку. Оцінка збитку
 • 347.471.03 Адміністрація суспільства (громадянське право)
 • 347.722 Товарні знаки
 • 347.732 Агент за обміном ( торгове право)
 • 347.735 Факторинг
 • 347.746 Вексель
 • 347.77 Патенти
 • 347.771 Авторські свідчення ( патентне право)
 • 347.779 Адміністративна організація охорони промис. і торг. прав
 • 347.78 Авторское право
 • 347.789 Адміністративно-технічна організація авторського права
 • 347.791.3 Адміністративно-правов. регулювання прав власності на суди
 • 347.792 Абандон (морське право)
 • 347.799.2 Аварія (морське право)
 • 347.822.5 Авіаційна метеорологічна служба( служба погоди)
 • 347.918 Арбітраж.Третейський суд
 • 347.921 Адвокати ( громад. процес. право )
 • 347.961(477) Нотаріат, нотаріуси, нотар. контори (Україна)
 • 347.963 Прокурори. Прокуратура
 • 347.965 Адвокатура (громад.процес.право)
 • 347.998.8 Адміністративні суди (громадянське процесуал.право)
 • 347.998.85 Адміністративні суди
 • 347.998.85 (477) Адміністративні суди в Україні
 • 349.2 Трудове право
 • 349.227 Заборона необгрунтованного скорочення
 • 349.233 Матеріальна відповідальність у трудовом погодженні
 • 349.41 Земельне право
 • 349.42 Аграрне право
 • 349.42(477) Аграрне право України
 • 349.6 Правові проблеми охорони навколишнього средовища
 • 35.073.526 Надання та публікація балансу. Аудит
 • 351 Державне адмін. управління
 • 351.077.6 Управлінські рішення
 • 351.087.43 Пенсії. Допомоги
 • 351.087.431 Пенсія. Допомога при звільненні, або виході у відставку
 • 351.087.431.1 Право на пенсію
 • 351.087.431.2 Пенсійні внески
 • 351.087.431.3 Пенсійний фонд
 • 351.087.431.4 Пенсійні надбавки
 • 351.713 Адміністративна діяльність у відношенні податків і зборів
 • 351.741 Організація міліції
 • 351.743 Громадянська охорона.Народні дружини
 • 351.755.61 Паспорти. Паспортна міліція
 • 351.762;343.56 Азартні ігри (адміністративне управління), (кримінальне прав
 • 351.811 Автомобильні дороги ( адміністративний нагляд)
 • 351.814 Авіаційний зв`язок (адміністративне управління)
 • 351.814 Авіація, управління
 • 351.814 Авіатраси (адміністративне управління)
 • 351.822 Адміністративний нагляд за грошовою обіговістю
 • 351.823 Адміністративний нагляд за добуванням сировини
 • 351.824 Адміністративний нагляд за промисловістю та торгівлею
 • 351.825 Адміністративний нагляд за кредитними установами
 • 351.83 Адміністративне регулювання праці і труд.відносини
 • 351.84 Адміністративний нагляд за соціальним забезпеченням
 • 351.853 Нагляд за пам`ятниками. Збереження природних ландшафтів
 • 351.9 Адміністративна юрисдикція (адміністр.управління)
 • 351.9 Нагляд і контроль за держ. управлінням. Скарги
 • 352.07 Адміністративні установи органів управління
 • 353.2 Автономні республіки, області, краї, департаменти,провінції
 • 355.081 Головне командування армії
 • 355.232 Академії (військова справа)
 • 355.469 Авіаційна стратегія (військова справа)
 • 355.75 Адміністративно-господарські установи (військова справа)
 • 356.3 , 355.6 , 359.5 Адміністративно-господарська служба (військова справа)
 • 357.3 Автоколони (військова справа)
 • 359.3 Авіаційні частини військово-морских сил (військова справа)
 • 364.12 Автоматизація виробництва (соціальне забезпечення)
 • 364.2 Основні потреби людини
 • 364.2-262.2 Прожитковий мінімум
 • 364.3 Соціальна допомога. Соц.страхування
 • 364.3-642-264 Індексація виплат. Виплати, основ. на вартості життя
 • 364.3-646.2-3 Організації соціального забезпечення
 • 364.3.-646.2 Пенсії
 • 364.32-642 Соціальні грошові виплати
 • 364.32-642:331.215 Лікарняні, декретні
 • 364.32-642:331.215"313" Декретні
 • 364.6 Соціальне забезпечення. Соціальні проблеми
 • 364.662 Бідність
 • 365 Потреба у житлі та її задоволення
  368 Страхування
 • 368.07 Адміністративні страхові органи
 • 368.08 Адміністративний персонал страхових установ
 • 368.1.021.3 Договір страхування
 • 368.2.025.79 Абандон ( страхування)
 • 368.212/.214 Автомобильный транспорт, перевозки ( страхование)
 • 368.8 Страхування окремих майнових цінностей
 • 368.914 Пенсійне страхування
 • 368.914:061.2 Пенсійне страхування недержавними організаціями
 • 37 Освіта
 • 37(1-87) Освіта за кордоном
 • 37.013 Педагогіка
 • 37.014.15 Законодавсто в області освіти
 • 37.014.543 Фінансування освіти
 • 37.015.3 Психологія освіти
 • 37.015.6 Економіка системи освіти
 • 37.017.4-053.81 Правова культура молоді
 • 37.017.4-053.81 Політична культура молоді. Формування
 • 37.017.4-053.81 : 343.85 Профілактика правопорушень серед молоді
 • 37.018.1 Сімейне виховання та освіта
 • 37.034 Моральне виховання
 • 37.07 Адміністративні проблеми навчальних закладів
 • 371 Організація виховання та освіти
 • 371.058 Організація виховання та освіти. Приватна школа
 • 371.11 Адміністрація учбового закладу (освіта)
 • 371.33 Аудіовізуальні методи навчання ( освіта )
 • 373 Дошкільне виховання і освіта. Загальноосвітня школа
  378 Вища освіта
 • 378(438) Вища освіта в Польщі
 • 378.014.15 Законодавсто в області вищої осіти
 • 378.017.4-057.785 Правова обізнанність студентів
 • 378.017.4-057.785 Правова культура студента
 • 378.02 Методика викладання у вищій школі
 • 378.022 , 37.022 Кредитно-модульна система
 • 378.1 Організація вищої освіти
 • 378.2 Академічні ступені (освіта)
 • 378.4 Університети
 • 379.858 Авіатуризм
 • 392.5 Агамія (етнографія)
 • 398.33 Адвент ( різдвяний піст )
 • 477) Історія української та зарубіжної культури
 • 5(092) Природознавство, біографії
 • 502 Природа. Охорона навколишнього середовища
 • 502 /. 504 Природа. Охорона природних ресурсів
 • 502 /504 Охорона навколишнього середовища. Загрози навколишнього сере
 • 502.1 Охорона навколишнього середовища
 • 502.172 ,502.4 Заповідники
 • 502.174 Відновлення, збереження, економія ресурсів
 • 502.175 Контроль якості средовища. Контроль забруднень
 • 502.2 Середовище у цілому
 • 502.211 Живий світ. Біосфера
 • 502/.504 Екологія
 • 502/504 Природа.Охорона природних ресурсів.Загрози навколишньому сер
 • 502:658.012.32 Екологічний менеджмент
 • 504 Загрози навколишньому середовищу. Екологія
 • 504(084.42) Загрози навколишньому середовищу, атлас
 • 504.5:628.4.047 Забруднення радіоактивне
 • 504.5:628.4.047 Безпека радіоактивна
 • 504:343.3 Безпека екологічна
 • 51 Математика
 • 51(075.8) Математика. Підручник для вищ.шк.
 • 519.237.8 Кластер-аналіз. Класифікація
 • 519.248 Прикладна статистика
 • 519.6 Програмування математичне
 • 519.72 Теорія інформації. Математичні питання
 • 519.816 Теорія прийняття рішень
 • 519.85 Математичне програмування
 • 519.86 Теорія економіко - математичних моделей
 • 519.87 Математичне моделювання
 • 519.876.2 Моделювання процесів управління
 • 53 Фізика
 • 530.145 Квантова механіка
 • 531 Теоретична механіка
 • 539.376 Деформація при постійному навантаженні
 • 544.431.8 Періодичні реакції. Повний безлад
 • 551.58 Кліматологія
 • 553.04 Мінеральні ресурси та запаси
 • 575 Генна інженерія
 • 577.355 Біофізика фотосинтезу
 • 578.828СПИД Вірус СНІД
 • 579.22 Мікробіологія
 • 579.64 Сільськогосподарська мікробіологія
 • 58.006 (477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 58.006.(477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 592/599 Світ тварин.Фауна
 • 611 Анатомія людини
 • 614.2(73) Організація охорони здоров`я в США
 • 614.3 Якість харчових продуктів
 • 615 Фармакологія
 • 616-084 Медицина. Профілактика
 • 616.89-008.441.3 Наркотична залежність
 • 616.89-008.441.44 Самогубство
 • 616.98 Специфічні інфекції
 • 62 - 83 Електропривід
 • 62-82 Гідропривід
 • 62.002.2 Технологія виробництва
 • 620.22 Матеріалознавство
 • 620.9 Загальна енергетика
 • 620.9(477) Загальна енергетика. Енергетика України
 • 620.91 Ресурс енергетики. Альтернативні види
 • 620.91 Альтернативні види енергії
 • 621 Машинобудування
 • 621 438 -714 Газові турбіни, охлодження
 • 621. 426 Дизелі
 • 621.002 Технологія машинобудування
 • 621.039 Атомна енергетика. Атомна промисловість
 • 621.039.586 Аварії ядерних реакторів
 • 621.3 Електротехніка
 • 621.3.01 Теоретичні основи електротехніки
 • 621.31 Електричні апарати
 • 621.31.019.3 Надійність електросистем
 • 621.311.004.12 Енергозбереження
 • 621.311.1 Енергосистеми
 • 621.311.2 Електростанції
 • 621.313.333 Асинхронні електодвигуни
 • 621.314 Перетворення електричної енергії
 • 621.317 Електровимірювальна техніка
 • 621.317.3 Вимірювання електричних величин
 • 621.38 Електроніка
 • 621.382.049.77 Мікроелектроніка
 • 621.391.63 Передача сигналу світловими променями
 • 621.395.721.5 Мобільний зв`язок
 • 621.396 Радіозв`язок
 • 621.396.6 Радіоелектронна апаратура. Схеми
 • 621.396.62 Радіоприймач
 • 621.397.132 Магнітофони
 • 621.397.446 Телевізори
 • 621.397.6 Телевізійна апаратура
 • 621.43 Автомобільні двигуни
 • 621.431.73 Двигуни внутрішнього згоряння для безрейкового транспорту
 • 621.436.21.031.3 Дизелі з пневматичним розпиленням (компресорні)
 • 621.438 - 714 Газові турбіни, системи охолодження
 • 621.438-135 Газові турбомашини
 • 621.6.033:656.07 Нафтотранспортна система
 • 621.7 Обробка тисненням. Пластичне формоутворення
 • 621.74 Ливарне виробництво
 • 621.753 Допуски та посадки
 • 621.81 Деталі машин
 • 621.86 Підйомно-транспортне обладнання у цілому
 • 621.86/.87 Підйомно-транспортні машини
 • 621.865.8 Роботи
 • 621.873.3 : 629.3 Автокрани
 • 621.983 Глибинна витяжка. Холодна штамповка
 • 622.2 Гірничі роботи при розробці корисних копалин
 • 622.276/279 Нафто-газодобувна промисловість
 • 622.323 Добування нафти
 • 622.324 Добування газу
 • 623.4 Зброя
 • 624.046.012.45 Залізобетонні конструкції, стійкість, несуча здатність
 • 625.08 Дорожно-будівні машини
 • 627 Водне господарство
 • 628.1 Водопостачання
 • 628.1(075.8) Водопостачання
 • 628.3 Стічні води. Очистка стічних вод
 • 629. 113 Автомобілебудування
 • 629.083 Склад, огляд, техн. обслуговування автомоб.
 • 629.113 Автомобілебудування. Автомобілі
 • 629.113(03) Автомобілебудування - довідники
 • 629.113(477) Автомобільний транспорт в Україні
 • 629.113.02.001.4 Випробовування автомобілів
 • 629.114.4 Грузові автомобілі
 • 629.114.6 Легкові автомобілі
 • 629.114.6.004.6 Легкові автомобілі. Ремонт
 • 629.4 Залізничний транспорт
 • 629.73 Авіація
 • 629.762.5 Ракети небалістичні
 • 629.78 Космічна техніка
 • 63 Сільське господарство
  630 Лісне господарство. Лісівництво
 • 630*2 Лісівництво
 • 630*9 Ліси та лісне гос-во з державної точки зору
 • 631.1 Сільськогосподарське виробництво.Організація та управління
 • 631.1(477) Організація та управління сільськогосподарським виробництвом
 • 631.115.1 Сільськогосподарське приватне підприємство
 • 631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.3.001.4 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.374 Сільськогосподарський транспорт
 • 631.4(092) Грунтознавство. Землезнавство. Біография
 • 631.46 Бактеріологія і біологія грунтів
 • 636 Тваринництво
 • 637.1 Молочна промисловість
 • 64.012 Домогосподарство
 • 640.41 Готель
 • 65 Управління підприємством
 • 65.011.4 Ресурси (резерви) виробництва
 • 65.011.46 Аутсорсинг (управл.ефективністю)
 • 65.012 Управління підприємством. Методи
 • 65.012.2 Планування діяльності
 • 65.012.32 Менеджмент організації
 • 65.012.8 Безпека економічна підприємства
 • 65.012.8 Економічна безпека під-ва
 • 656 Транспорт
 • 656.07 Управління транспортом
 • 656.07 Транспортна система
 • 656.071.32 Бухгалтерія транспортного підприємства
 • 656.13 Автомобільний транспорт
 • 656.13.07 Організація та експлуатація автомобільного транспорту
 • 657 Бухгалтерський облік
  657 Бухгалтерія
 • 657.1 Бухгалтерія
 • 657.15 Фінансовий облік
 • 657.15(047.2/3) Бухгалтерська фінансова звітність
 • 657.2 Бухгалтерскі проводки
 • 657.222 Ведення бухгалтерських операцій
 • 657.372.3 Списання. Амортизація
 • 657.421.3 Бухгалтерський облік ліцензій
 • 657.474.51 Визначення фактичної собівартості. Калькулювання
 • 657.6 Аудит
 • 657.6 Аудит, ревізія
 • 658.011.46 Потенціал підприємства
 • 658.011.47 ФСА
 • 658.012.011.56 Автоматизація
 • 658.012.12 Аналіз господарської діяльності підприємства
 • 658.012.122 Економічна діагностика під-ва
 • 658.012.122 Діагностика економічна
 • 658.012.122 Економічний аналіз
 • 658.012.122:330.4 Діагностична матриця
 • 658.012.32 Менеджмент
 • 658.012.32 : 331.103 Автоматизоване роб.місце менеджера
 • 658.012.324 Корпоративна форма управління підприємством
 • 658.012.61 Корпоративна культура
 • 658.012.7 Контролінг
 • 658.016"313" Стійкість стратегічна підприємства
 • 658.016.7 Санація
 • 658.14/.17 Фінанси підприємств
 • 658.14/.17.012.12 Фінансовий аналіз
 • 658.14/17 Фінансова стійкість підприємства
 • 658.310.8 Штатний розклад
 • 658.345 БЖД
 • 658.345 Охорона праці
 • 658.512.011.56 САПР (система автоматиз.проектування)
 • 658.52 Виробничо-промислова структура
 • 658.527.011.56 - 192 (075.8) Потокове виробництво
 • 658.562 Виробничий контроль.Техн.контроль
 • 658.589 Модернізація
 • 658.589 Реконструкція
 • 658.589 Інноваційна діяльність
 • 658.7 Логістика
 • 658.8 Збут. Продаж. Реалізація продукції
 • 658`313` Стратегія підприємства
 • 659.1, 659.1: Реклама, реклама продукції
 • 659.4 Паблік Рилейшнз
 • 66 Хімічна промисловість
 • 663/664 Харчова промисловість
 • 669 Металургія
 • 67/68 Легка промисловість
 • 678.06.001.2 (03) Вироби із високомолекулярних матеріалів, проектування
 • 681.3.06 Програмування
 • 681.327.22 Відеомонітори
 • 681.5 Теорія автоматичного управління
 • 681.511.42 Системи автомат. управління імпульсні (дискретні)
 • 681.518 Інформаційні системи
 • 681.518 Інформаційні системи в автоматизованому управлінні
 • 681.518.3 Вимірювальні інформац.системи (для управління)
 • 681.518.5.015 Системи автомат.контроля і техн.діагностики. Ідентифікація
 • 687 Швейна промисловість
  69 Будівництво
 • 69.003 Економіка будівництва
 • 697.3 Центральне опалення
 • 7 Культура
 • 7.036.2 Імпресіонізм
 • 712.23 Заповідники, нац.парки та інші природні території, що охоро
 • 725.4 Будівлі пром. підприємств, проектування
 • 744.4 Інженерна графіка
 • 75 Живопис
  78 Музика
 • 78.017 Музиканти
 • 796.525 Альпінізм
 • 811.111 Англійска мова
 • 811.111(038) = 111=161.1 Англо - російські словники
 • 811.161.2 Українська мова
 • 811.161.2"06-26 Українська сучасна літературна мова
 • 82-8 Літературна суміш. Афоризми. Сценарії
 • 82.09 Літературна критика та дослідження
 • 82.09.161.2" " Літературознавство укр.літ."століття"
 • 883 Українська література
  9 Історія
 • 9(477)1934-1941 Історія України в 1934-1941рр.
 • 908 Краєзнавство
 • 908(477.53) Краєзнавство. Полтавська область
 • 91(510) Географія Китаю
 • 930.85(100 Історія української та зарубіжної культури
 • 94(477) Історія України
 • 940(477) Історія України
 • 940`10/17` (477) Історія України Х І - XVIII ст.
 • 94`10/17` (477) Вимірювання електричних величин
 • ЄС Европейский Союз
 • Китай Китай
 • 621.31 Електричні апарати

  Абрамов А.И. Проектирование гидрогенераторов и синхронных компенсаторов : учеб.пособие для вузов / А.И.Абрамов, А.В.Иванов - Смоленский. - М . : Высш. шк. , 1978. - 312 c.
  621.22 + 621.313.32 ](075.8)
  Аветисян Д.А. Основы автоматизированного проектирования электромеханических преобразователей : учеб.пособие для электромех. спец. вузов. - М. : Высш. шк. , 1988. - 271 c.
  621.314.001.63 : 004
  Автоматизация измерений и контоля электрических и неэлектрических величин : учеб.пособие для вузов / Н.Д.Дубовой и др.; под. ред. А.А.Сазонова. - М. : Изд-во стандартов , 1987. - 327 c.
  621.317.3(075.8)
  Автоматизированное проектирование силовых электронных схем / В.Я.Жуйков, В.Е.Сучик, П.Д.Андриенко, М.А.Еременко. - К. : Тэхника , 1988. - 184 c.
  621.314.632 : 658.512.011.56
  Автоматизированное проектирование электрических машин : учеб.пособие для вузов по спец. / Ю.Б.Бородулин, В.С.Мостейкис, Г.В.Попов, В.П.Шишкин; под ред. Ю.Б.Бородулина. - М. : Высш.шк. , 1989. - 279 c.
  621.313.001.63 : 658.512.011.56
  Автоматизированные информационно-измерительные системы в транспортном строительстве / под общ. ред. В.Л.Бурнштейна. - М. : Транспорт , 1974. - 95 c. - (Тр.Всесоюз. НИИ транспортного строи-ва. Вып.92).
  621.317.39-52 : 69
  Автоматизированный электропривод, силовые полупроводниковые приборы, преобразовательная техника.Актуальные проблемы и задачи / под общ. ред. Н.Ф.Ильинского, И.А.Тепмана, М.Г.Юнькова. - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 472 c.
  62-83-52 + 621.382.2/.3 + 621.314
  Автоматика электроэнергетических систем : учеб.пособие для вузов / О.П.Алексеев, В.Е.Казанский, В.Л.Козис и др.; под ред В.Л.Козиса, Н.И.Овчаренко. - М. : Энергоиздат , 1981. - 479 c.
  621.311 : 681.5
  Агасьян М.В. Электротехника и электрические измерения : учеб.пособие для электротехникумов / М.В.Агасьян, Е.А.Орлов. - М. : радио и связь , 1983. - 311 c.
  621.3.+ 621.317
  Александров В.С. Приборы для измерения малых постоянных напряжений и токов / В.С.Александров, В.В.Прянишников. - Л. : Энергия , 1971. - 184 c.
  621.317.3
  Александров Г.Н. Изоляция электрических аппаратов высокого напряжения / Г.Н.Александров, В.Л.Иванов. - Л. : Энергоатомиздат , 1984. - 207 c.
  621.313.048
  Алиев И.И. Электрические аппараты: : справочник / И.И.Алиев, М.Б.Абрамов. - М. : РадиоСофт , 2004. - 256 c.
  621.31
  Алиевский Б.Л. Расчет параметров магнитных полей осесимметричных катушек : справочник / Б.Л. Алиевский, В.Л. Орлов. - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 112 c.
  621.318
  Алукер Ш.М. Электроизмерительные приборы : учеб. пособие для проф.- техн. училищ. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1966. - 280 c.
  621.317.7
  Аналоговые электроизмерительные приборы : учеб. пособие для вузов / Е.Г. Бишард и др. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1991. - 415 c.
  621.317.7.(075.8)
  Андреев В.А. Релейная защита, автоматика и телемеханика в системах электроснабжения : учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М . : Высш. шк. , 1985. - 391 c.
  621.316.925 + 621.311-52](075.8)
  Анищенко В.А. Надежность систем электроснабжения : учеб.пособие для сред.спец.учеб.заведений. - Минск : Технопринт , 2001. - 159 c.
  621.31.019.3
  Антонов М.В. Эксплуатация и ремонт электрических машин : учеб. пособие для вузов / М.В. Антонов, Н.А. Акимова, Н.Ф. Котеленц. - М. : Высш. шк. , 1989. - 192 c.
  621.313.004
  Аполлонский С.М. Справочник по расчету электромагнитных экранов. - Л. : Энергоатомиздат , 1988. - 234 c.
  621.31 - 758.38.001.24 (035.5)            34.26-04я2
  Аппарати, системи керування та захисту рудникових електроустановок напругою до 3,3 кВ : монографія / М.М.Басов, В.С.Дзюбан, М.В.Загірняк, А.П.Калінов. - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2010. - 255 c.
  621.311.07
  Аптов И.С. Химические материалы в электрохозяйстве. - М. : Энергия , 1969. - 279 c.
  621.31
  Арайс Р.Ж. АСУ треста электросетевого строительства. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 192 c.
  658.012.011.56 : 621.31
  Арменский Е.В. Электрические микромашины : учеб.пособие для электротехн. спец. вузов / Е.В.Арменский, Г.Б.Фалк. - 3-е, перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1985. - 231 c.
  621.313 - 181.48
  Архипов П.А. Тепловые режимы низковольтных комплектных устройств. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 70 c.
  621.31.027.2-71
  Архипцев Ю.Ф. Асинхронные электродвигатели / Ю.Ф.Архипцев, Н.Ф.Котеленец. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 105 c.
  621.313.333
  Асинхронные электродвигатели / Петриков Л.В., Корначенко Г.Н. - М. : Энергоатомиздат , 2000. - 496 c.
  621.313
  Астафьев В.Е. Экономика электротехнического производства : учеб. пособие для электротехн. спец. вузов / В.Е.Астафьев, К.Т.Джурбаев, А.И.Яковлев; под ред. В.Е. Астафьева. : Высш. школа , 1989. - 301 c.
  621.31.003
  Атабеков В.Б. Ремонт трансформаторов, электрических машин и аппаратов : учебник для сред.- проф. техн. училищ. - М. : Высш. шк. , 1988. - 416 c.
  621.314.2.004.67
  Атабеков В.Б. Монтаж осветительных электроустановок : учеб. пособие для сред. проф - техн. учеб. заведений / В.В.Атабеков, М.С.Живов. - М. : Высш. шк. , 1974. - 380 c.
  621.31.002.7
  Атабеков В.Б. Справочник по устройству и эксплуатации городских электрических сетей / В.Б.Атабеков, В.И.Крюков. - М. : Стройиздат , 1972. - 336 c.
  621.316
  Атамалян Э.Г. Приборы и методы измерения электрических величин - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1989. - 383 c.
  621.317
  Аттура Г. Магнитные усилители. - Л. : Госэнергоиздат , 1963. - 288 c.
  621.318.435.3
  Афанасьев В. В. Приводы к выключателям и разъединителям высокого напряжения / В.В.Афанасьев, Э.Н.Якунин. - Л. : Энергоатомиздат , 1982. - 224 c.
  621.316.542-8
  Афанасьева Е. И. Снижение расхода электроэнергии в электроустановках зданий / Е.И.Афанасьева, И.К.Тульчинова. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 224 c.
  621.311.004.18 : 658.26 : 696.6.004.18
  Ахматов М. Г. Синхронные машины. Спец. курс : учеб.пособие для втузов. - М. : Высш. шк. , 1984. - 135 c.
  621.313.32
  Бажанов С.А. Выбор аппаратуры для испытаний электрооборудования. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 129 c. - (Б-ка электромонтера : БЭ; вып. 594).
  621.31.027.3.001.4
  Бакалін Ю.І. Енергозбереження та енергетичний менеджмент : навч. пособіник для вищ.навч.закл. - 2-ге вид . - Харків : ХІУ , 2002. - 199 c. - (Харківський ін-т управління ).
  621.311.004.18+658.012.32 : 620.91
  Баков Ю.В. Проектирование электрической части электростанций с применением ЭВМ : учеб. пособие для вузов по спец.``Электр. станции``. - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 272 c.
  621.311.2.002.5-83.001.63:681.3(075.8)            31.27
  Балагуров В.А. Проектирование специальных электрических машин переменного тока : учеб. пособие для электромех. спец. вузов. - М. : Высш. шк. , 1982. - 272 c.
  621.313.3
  Балагуров В.А. Электрические генераторы с постоянными магнитами / В.А.Балагуров, Ф.Ф.Галтеев. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 280 c.
  621.313.8 : 621.313.12
  Баптиданов Л.Н. Электрические станции и подстанции / Л.Н.Баптиданов, В.И.Тарасов. - 2-е изд., перераб . - М. : Энергия , 1969. - 424 c.
  621.311
  Бараускас Р.А. Расчет и проектирование вибродвигателей / Р.А.Бараускас, В.П.Кульветис, К.М.Рагульскис. - Л. : Машиностроение , 1984. - 101 c. - (Б-ка инженера. Вибрационная техника. Вып.2).
  621.314.571 + 621.313.13-868 + 62-868
  Барзам А.Б. Системная автоматика : учеб.пособие для техникумов. - 3-е изд., перераб . - М. : Энергия , 1973. - 392 c.
  621.311:621.316.925
  Батоврин А.А. Электромашинные фазовращатели. - Л : Энергоатомиздат , 1986. - 124 c.
  621.314.25
  Белевцева А.Т. Потенциометры. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1969. - 328 c.
  621.317.727.2
  Белецкий О.В. Обслуживание электрических подстанций / О.В. Белецкий, С.И. Лезнов, А.А. Филатов. - М. : Энергоатомиздат , 1985. - 413 c.
  621.311
  Беллоруссов Н.И. Электрические кабели,провода и шнуры : справочник / Н.И. Белоруссов, А.Е. Саакян, А.И Яковлева; под ред.Н.И. Белоруссова. - 5-е изд.,перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 536 c.
  621.315.2/.3
  Белов Г.А. Высокочастотные тиристорно-транзисторные преобразователи постоянного напряжения. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 120 c.
  621.314.623
  Белоруссов Н.И. Электрические кабели и провода.Теоретические основы кабелей и проводов, их расчет и конструкции. - М. : Энергия , 1971. - 512 c.
  621.315.2
  Белоцерковец В.В. Ред. установок промышленных предприятий В 2-х книгах / под ред. В.В. Белоцерковца, Б.А. Делибаша - М. : Энергия , 1976. - 392 c.
  621.313
  Беркович М.А. Автоматика энергосистем. : учеб. для энерг. и энергостроит. техникумов / М.А.Беркович, В.А.Гладышев, В.А.Семенов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 238 c.
  621.311-52(075.32)            31.27
  Богородицкий Н.П. Материалы в радиоэлектронике : учебник для вузов / Н.П.Богородицкий, В.В.Пасынков. - М.; Л. : Госэнергоиздат , 1961. - 352 c.
  621.315.61 + 621.318.1
  Богородицкий Н.П. Электротехнические материалы : учебник для вузов / Н.П.Богородицкий, В.В.Пасынков, Б.М.Тареев. - 7-е изд., перераб. и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1985. - 304 c.
  621.315
  Богородицкий Н.П. Электротехнические материалы : учебник для вузов / Н.П.Богородицкий, В.В.Пасынков, Б.М.Тареев. - 5-е изд., перераб . - Л. : Энергия , 1969. - 408 c.
  621.315
  Богуславский П.С. Немецко - русский словарь по измерительной технике: ок. 28 000 терминов / под ред. А.М.Мелик - Шахназарова. - М. : Рус.яз. , 1984. - 567 c.
  811.112.2=161.1 : 621.317(038)            81.2Нем-4
  Бойкова В.О. Системотехніка електронних та вимірювальних пристроїв / В.О.Бойкова, Н.І.Поворозник; за ред. А.М.Сільвестрова. - К. : Корнійчук , 2000. - 113 c.
  621.382 + 621.317
  Болотин И.Б. Измерения в переходных режимах короткого замыкания / И.Б.Болотин, Л.З.Эйдель. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Энергия , 1981. - 192 c.
  621.317
  Бородулин Ю.Б. Автоматизированное проектирование силовых трансформаторов / Ю.Б.Бородулин, В.А.Гусев, Г.В.Попов. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 264 c.
  621.314.222.6.001.63 : 658.512.011.56
  Борьба с шумом стационарных энергетических машин / Ф.Е.Григорьян, Е.И.Михайлов, Г.А.Ханин, Ю.П.Шевье. - Л. : Машиностроение , 1983. - 160 c.
  621.311 : 628.517.2
  Боярченков М.А. Магнитные элементы автоматики и вычислительной техники : учеб.пособие для вузов / М.А.Боярченков, А.Г.Черкашин. - М. : Высш.шк. , 1976. - 383 c.
  621.318.3 : 004.083
  Браславский И. Я. Асинхронный полупроводниковый электропривод с параметрическим управлением - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 224 c.
  62-83-52 : 621.313.333
  Браславский И. Я. Энергосберегающий асинхронный электропривод : учеб. пособие для вузов / И. Я. Браславский, З. Ш. Ишматов, В. Н. Поляков. - М. : Академия , 2004. - 249 c.
  62-83-52 : 621.313.333
  Брускин Д. Э. Электрические машины : 2-х ч.. Т.1. : учеб. для электротехн. спец. вузов / Д. Э. Брускин, А. Е. Зорохович, В. С. Хвостов - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высшая школа , 1987. - 319 c.
  621.313
  Брускин Д. Э. Электрические машины : 2-х ч.. Т.2. : учеб. для электротехн. спец. вузов / Д. Э. Брускин, А. Е. Зорохович, В. С. Хвостов. - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. шк. , 1987. - 335 c.
  621.313
  Брускин Д.Э. Электрические машины и микромашины : учеб. для электротехн. спец. вузов / Д.Э.Брускин, А.Е.Зорохович, В.С.Хвостов - 3-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш.шк. , 1990. - 528 c.
  621.313 + 621.313-181.48
  Буловский П.И. Технология и оборудование производства электроизмерительных приборов : учебник для сред. спец. учеб. заведений / П.И. Буловский, А.Н. Лукичев. - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. шк. , 1983. - 280 c.
  621.317.002
  Бурба А.Г. Обучение в электромонтажных мастерских : учеб.пособие для техн. спец. электротехникумов связи. - М : Радио и связь , 1988. - 232 c.
  621.31.002.72
  Бурбело М.Й. Квазізрівноважені частотно - варіаційні вимірювальні системи : монографія. - Вінниця : УНІВЕРСУМ - Вінниця , 2004. - 224 c.
  621.317.73
  Бут Д. А. Бесконтактные электрические машины : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1990. - 415 c.
  [621.313.292 + 621/313.392] (075.8)
  Бут Д. А. Бесконтактные электрические машины : учеб. пособие для вузов. - М. : Высш. шк. , 1985. - 255 c.
  621.313.292 + 621.313.392 (075.8)
  Быков М. А. Электрические измерения электрических величин / М. А. Быков, Е. М. Лебедева, Т. Б. Липеровская; под ред. А. С. Касаткина. - М. : Б. И. , 1973. - 316 c. - (Москов.горный ин-т).
  621.317
  Вайнштейн Л. И. Памятка населению по электробезопасности. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 64 c.
  658.345 : 621.31.004
  Василевський О. М. Система вимірювального контролю параметрів взаємозв`язаних роторних машин : монографія / О. М. Василевський, В. О. Поджаренко. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2007. - 155 c.
  621.313.333 - 133:621.317
  Вашкевич Н. П. Электромагнитная техника : учеб. пособие для вузов / Н. П. Ванкевич, Н. П. Сергеев, Г. Н. Чижухин. - М. : Высш. шк. , 1985. - 250 c.
  621.318.3+681.31
  Введение в специальность: электрические машины и автоматизация промышленных установок / А. В. Новиков, Н. Г. Попович, И. М. Постников и др. - К. : Вища шк. , 1981. - 191 c.
  621.313
  Величко Т.В., Родькин Д.И. Теория электропривода Т.1. Механика и характеристики двигателей в электроприводе : учеб. пособие - Кременчуг : КГПИ , 1999. - 237 c.
  621.313 (075.8)
  Веников В. А. Кибернетические модели электрических систем : учеб. пособие для вузов / В. А. Веников, О. А. Суханов. - М. : Энергоиздат , 1982. - 327 c.
  621.311.001.573.5 : 681.5
  Веников В. А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах : учеб. для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1978. - 415 c.
  621.311.1
  Веников В. А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах : учеб. для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1970. - 472 c.
  621.311.1
  Веников В. А. Теория подобия и моделирования. Применительно к задачам электроэнергетики : учебник для вузов / В. А. Веников, Г. В. Веников. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1984. - 439 c.
  621.311 : 519.87
  Веников В.А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах : учебник для вузов - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : Высшая школа , 1970. - 472 c.
  621.311
  Веников В.А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах : учебник для вузов - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : ’’Высшая школа’’ , 1970. - 472 c.
  621.311.1
  Вентильные электродвигатели малой мощности для промышленных роботов / В. Д. Косулин, Г. Б. Михайлов, В. В. Омельченко, В.В.Путников. - Л. : Энергоатомиздат , 1988. - 182 c.
  621.865.8-83 : 621.313.13-181.48
  Верховцев О. Г. Практические советы мастеру-любителю по электротехнике и электронике / О. Г. Верховцев, К. П. Лютов. - Л. : Энергоатомиздат , 1984. - 198 c.
  621.31.002 + 621.396.6
  Верховцев О.Г. Практические советы мастеру-любителю.Электротехника. Электроника. Материалы и их обработка / О.Г.Верховцев, К.П.Лютов. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1987. - 207 c.
  621.31.002 + 621.396.6
  Веселовский О. Н. Линейные и асинхронные двигатели / О. Н. Веселовский, А. Ю. Коняев, Ф. Н. Сарапулов. - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 256 c.
  621.313.333
  Вешеневский С. Н. Характеристики двигателей в электроприводе. - 5-е изд. . - М. : Энергия , 1967. - 472 c.
  621.313-83
  Виноградов Д.Е. Строительство линий электропередачи 35-500 кВ с тяжелыми трассами. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1983. - 216 c.
  621.315.17
  Виноградов Н.В. Обмотчик электрических машин : учеб. для сред. проф -тех. училищ. - 9-е изд., перераб . - М. : Высш.шк. , 1977. - 312 c. - (Профтехобразование. Электрические машины).
  621.313
  Виноградов Ю.Д. Электронные измерительные системы для контроля малых перемещений / Ю.Д.Виноградов, В.М.Машинистов, С.А.Розентул. - М. : Машиностроение , 1976. - 142 c. - (Б-ка приборостроителя).
  621.317
  Винокуров В.Д. Электрорадиоизмерения : учеб пособ.для вузов / В.Д. Виноградов, С.И. Каплин, И.Г. Петелин; под. ред.:В.И. Винокурова. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1986. - 351 c.
  621.317.3 + 621.396.08
  Вишеневский С. Н. Характеристики двигателей в электроприводе. - 6-е изд., испр . - М. : Энергия , 1977. - 432 c.
  621.313-83            62-83
  Вишневецкий Л.М. Я - электроналадчик / Л.М.Вишневецкий, Л.Г.Левин. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 160 c. - (Б-ка электромонтера; вып.592).
  621.31.07
  Вишневский В.Н. Портативные осциллографы с цифровыми измерениями параметров сигнала / В.Н.Вишневский, В.М.Немировский, А.А.Рогачев. - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 160 c.
  621.317.75            31.22
  Владиславлев А.П. Электрическое моделирование динамики систем с распределенными параметрами / А.П. Владиславлев, А.С. Мессерман. - М. : Энергия , 1978. - 222 c.
  621.311.1.001.57
  Волков В.М. Проектирование средств измерения проходящей мощности : навчальній посібник - Х. : ХТУРЕ , 2000. - 160 с. c.
  621.317.82
  Волков Н.И. Электромашинные устройства автоматики : учебник для вузов / Н.И.Волков, В.П.Миловзоров. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1986. - 335 c.
  621.313 : 681.5
  Волков Н.И. Электромашинные устройства автоматики : учеб. пособ.для вузов / Н.И.Волков, В.П.Миловзоров. - М. : Высш. шк. , 1978. - 336 c.
  621.313 : 681.5
  Волконский В.А. Оптимальные тарифы на электроэнергию - инструмент энергосбережения / В.А. Волконский, А.И. Кузовкин. - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 160 c. - (Экономия топлива и электроэнергии).
  621.311.1.003.13.004.18
  Вольдек А.И. Электрические машины : учебник для втузов. - 3-е изд., перераб . - Л. : Энергия , 1978. - 832 c.
  621.313(075.8)
  Волькенштейн Ф.Ф. Электронные процесы на поверхности полупроводников при хемосорбции. - М. : Наука , 1987. - 431 c.
  621.315.592:[539.21+541.183]
  Вораксо Л.С Основы проектирования электрооборудования станков. / Л.С.Вораксо, А.С.Родионов. - М. : Машиностроение , 1984. - 212 c.
  621.9.06-83.001.6 : 621.31.002.72
  Вораксо Л.С. Монтаж электрооборудования металлорежущих станков / Л.С. Вораксо, А.А. Гуторев, И.П. Демидов. - М. : Машиностроение , 1974. - 279 c.
  621.9.06-83 : 621.31.002.72
  Врублевский Л.Е. Силовые резисторы / П.Е.Врублевский, Ю.В.Зайцев,А.И.Тихонов. - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 256 c.
  621.316.8
  Выбор и изыскания трасс воздушных линий электропередачи / Ю.Н.Шумихин, В.И.Лебедев, А.Л.Куклинский и др.; под ред. Ю.Н.Шумихина. - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 182 c.
  621.315.1
  Высокочастотные транзисторные преобразователи / Э.М.Ромаш, Ю.И.Драбович, Н.Н.Юрченко, П.Н Шевченко. - М. : Радио и связь , 1988. - 287 c.
  621.314.632.029.64
  Гажаман В.І. Електробезпека на виробництві : навч.посібник. - 2-е вид.,стер . - К. : Охорона праці , 2002. - 266 c.
  658.345 : 621.31.004
  Герасимяк Р.П. Асинхронный электропривод с тиристорным упралением / Р.П.Герасимяк, В.А.Лещев, Н.С.Путилин. - К. : Техніка , 1984. - 150 c.
  62-83:621.313.333:621.382.233.026            62-83-52
  Герман- Галкин С.Г. Электрические машины : лаб. работы на ПК / С.Г.Герман-Галкин, Г.А.Кардонов. - СПб. : КОРОНА принт , 2003. - 256 c.
  621.313
  Гидрогенераторы / И.А.Глебов,В.В.Домбровский.,А.А.Дукштаю и др. - Л. : Энергоиздат , 1982. - 366 c.
  621.313.322-82
  Гидроэнергетические установки : учебник для вузов / Д.С.Щавелев.,Ю.С.Васильев, Н.И.Головачевский и др.; под.ред. Д.С.Щавелева. - Л. : Энергия , 1972. - 392 c.
  621.311.21
  Гизила Е.П. Расчет устройств автоматики энергосистем. : учеб.пособие для вузов. - 3-е изд., испр. и доп . - К. : Вища шк. , 1974. - 344 c.
  621.311.001.2-52
  Гладков А.З. Электроизоляционные лаки и компауды. - М. : Энергия , 1973. - 248 c.
  621.315.616.97/.617.1            621.315
  Глухих В.А. Ударные униполярные генераторы / В.А. Глухих, Г.А. Баранова, Б.Г. Карасев, В.В. Харитонов - Л. : Энергоатомиздат , 1987. - 172 c.
  621.313.291
  Гнатек Ю.Р. Справочник по цифро-аналоговым и аналого-цифровым преобразователям / пер. с англ. - М. : Радио и связь , 1982. - 552 c.
  621.314 : 681.586.5
  Головкин П.И. Энергосистема и потребители электрической энергии. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 359 c.
  621.311
  Головко Д.Б. Надвисокочастотні методи та засоби вимірювання фізичних величин : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Д.Б.Головко, Ю.О.Скрипник, О.П.Яненко. - К. : Либідь , 2004. - 327 c.
  621.317.08
  Голоднов Ю.М. Контроль за состоянием трансформаторов. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 87 c. - (БЭ:Б-ка электромонтера; вып. 603).
  621.314.2
  Гольдберг О.Д. Автоматизация контроля параметров и диагностика асинхронных двигателей / О.Д.Гольдберг, И.М.Абдуллаев, А.Н.Абиев; под ред. О.Д.Гольдберга. - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 160 c.
  621.313.333.001.4
  Гольдберг О.Д. Проектирование электрических машин : учебник для вузов / О.Д.Гольдберг, Я.С.Гурин, И.С.Свириденко; под. ред. О.Д.Гольдберга. - М. : Высш.шк. , 1984. - 431 c.
  621.313.001.6
  Горелик С.С. Материаловедение полупроводников и диэлектриков : учебник для вузов / С.С.Горелик, М.Я.Дашевский. - М. : Металлургия , 1988. - 574 c.
  621.315.592
  Горелик С.С. Материаловедение полупроводников и диэлектриков : учебник для вузов / С.С.Горелик, М.Я.Дашевский. - М. : Металлургия , 1988. - 574 c.
  621.315.592
  Готман П.Е. Электротехнические материалы : справочник / П.Е. Готман, В.Б. Березин, А.М. Хайкин. - 2-е изд., доп. и перераб . - М. : Энергия , 1969. - 544 c.
  621.315
  Грабко В.В. Методи та інформаційно - вимірювальні системи для технічної діагностики силових косинусних конденсаторів : монографія / В.В. Грабко, М.П. Боцула. - Вінниця : Універсум - Вінниця , 2003. - 145 c.
  621.319.4:681.518.54
  Грабко В.В. Моделі і засоби регулювання напруги за допомогою трансформаторів з пристроями РПН : монографія. - Вінниця : Універсум - Вінниця , 2005. - 109 c.
  621.314.222.6
  Грабко В.В. Моделі та системи технічної діагностики високовольтних вимикачів : монографія / В.В. Грабко, Б.І. Мокін. - Вінниця : Універсум - Вінниця , 1999. - 74 c.
  621.316.5
  Грязнов Н.М Трансформаторы и дроссели в импульсных устройствах. - М. : Радио и связь , 1986. - 113 c.
  621.314
  Гук Ю.Б. Теория надежности в электроэнергетике : учеб.пособие для вузов. - Л. : Энергоатомиздат , 1990. - 206 c.
  621.311.019.3 + 62-192
  Гусев Ю. Н. Средства и устройства безопасности для работ в электроустановках / Ю.Н. Гусев, В.П. Ушанов, Н.М. Чесноков. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 94 c.
  621.31 : 658.345
  Данку А. Электрические машины : сб. задач и упражнений / А.Данку, А.Фаркаш, Л.Надь.; пер. с венг. Т.З.Партоша; под ред. В.Я.Беспалова - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 360 c.
  621.313(076.2)
  Демидова - Парфенова Р.М. Задачи и примеры расчетов по электроизмерительной технике : учеб. пособие для вузов / Р.М. Демидова - Панферова, В.Н. Малиновский, Ю.С. Солодов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 190 c.
  621.317.7.001.24(076.2)
  Денисов В.И. Технико - экономические расчеты в энергетике.Методы экономического сравнения вариантов. - М. : Энергоатомиздат , 1985. - 216 c.
  621.311.003.13
  Деордиев С.С. Аккумуляторы и уход за ними : пособие аккумуляторщику. - 2-е изд., испр . - К. : Техніка , 1985. - 136 c. - (/Б-ка рабочего/.).
  621.311.6
  Детинко Ф.М. Прочность и колебания электрических машин / Ф.М. Детинко, Г.А. Загородная, В.М. Фастовский. - Л. : Энергия , 1969. - 440 c.
  621.313
  Джурабаев К.Т. Практикум по курсу ``Экономика электротехнического производства`` : учеб.пособие для электротехн.спец. вузов. / К.Т. Джурабаев, А.Т. Гришин. - М. : Высш. шк. , 1989. - 160 c.
  621.31.002
  Дзензерский В.А. Ветроустановки малой мощности / В.А.Дзензерский, С.В.Тарасов, И.Ю.Костюков. - М. : Наук.думка , 2011. - 591 c. - (Проект ``наукова книга``).
  621.311.245+ 621.548
  Дикань С.В. Аппараты систем бесперебойного электроснабжения / С.В.Дикань, К.К Намитоков. - К. : Техніка , 1989. - 174 c.
  621.311
  Дмитренко Л.П. Тиристорные релейные и регулирующие устройства. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 127 c. - (Промішленность - селу).
  621.382.233.026 : 621.318.5
  Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках : учеб.пособие для энерг.спец.вузов. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 448 c.
  658.345 : 621.31.004
  Домбровский В.В. Справочное пособие по расчету электромагнитноого поля в электрических машинах. - Л. : Энергоатомиздат , 1983. - 256 c.
  621.313.013.001.24
  Дорошев К.И. Выключатели и измерительные трансформаторы в КРУ 6-220 КВ. - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 148 c.
  621.316.542
  Дьяков В.И. Типовые расчеты по электрооборудованию : практ.пособие. - 7-е изд.,перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 1991. - 160 c.
  621.31.001.24
  Е.В. Лысенко Функциональные элементы релейных устройств на интегральных микросхемах - 2-е изд., переаб и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 192 c.
  621.316.925ж.049.77            31.27-05
  Евзеров И.Х. Тиристорные электроприводы серии КТ ЭУ мощностью до 2000кВт / И.Х.Евзеров,В.М.Перельмутер,А.А.Ткаченко. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 94 c. - (БЭ: Б-ка электромонтера;Вып.606).
  62-83-52 : 621.314.632
  Евсеев Ю.А. Симисторы и их применение в бытовой электроаппаратуре / Ю.А.Евсеев,С.С.Крылов. - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 118 c.
  621.314.632
  Егиазарян Г.А. Магнитодиоды, магнитотранзисторы и их применение / Г.А.Егиазарян,В.И.Стафеев. - М. : Радио и связь , 1987. - 89 c. - (Массовая б-ка инженера ``Электроника``).
  621.382 : 537.633 + 621.317.72.087.92
  Езовит Г.П. Справочник электроэнергетика. - К. : Наук.думка , 1975. - 272 c.
  621.313.322-81
  Езовит Г.П. Справочник электроэнергетика - К. : ’’Наукова думка’’ , 1975. - 272 c.
  621.313
  Електрические измерения физических величин / Левшина Е.С., Новицкий П.В. - Л. : Энегроатомиздат , 1983. - 320 c.
  621.317.39
  Електричні машини та електропривід побутової техніки : підручник для вищ.навч.закл. / М.Г.Попович, Л.Ф.Артеменко, О.П.Бурмістенков та ін.; за ред. Д.Б.Головка, М.Г.Поповича. - 2-ге вид., стер . - К. : Либідь , 2004. - 351 c.
  621.313 + 62-83
  Елизаров А.С. Электрорадиоизмерения : учебник для вузов . - Мн. : Выш.шк. , 1986. - 320 c.
  621.317.3 + 621.396.08
  Енергоефективні електромеханічні системи широкого технологічного призначення : монографія / М.В. Загірняк, В.Б. Клепіков, С.м. Ковбаса та інш.; НАН України, Ін-т електродинаміки - К.: : Вид-во Ін-ту електродинаміки НАН України , 2018. - 310с. c.
  621.31
  Епифанов А.П. Электромеханические преобразователи энергии : учеб.пособие для вузов. - СПб. : Лань , 2004. - 207 c.
  621.313
  Ермилов А.А. Основы электроснабжения промышленных предприятий. - 4-е изд.,перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 208 c.
  658.26 : 621.311
  Ермолин Н.П. Электрические машины : учебник для втузов. - М. : Высш. шк. , 1975. - 295 c.
  621.313
  Есаков В.П. Электрооборудование и электропривод промышленных установок : учеб.пособие для вузов. - К. : Вища шк. , 1981. - 247 c.
  621.31 + 62-83
  Ефимов И.Г. Линейный электромагнитный привод : монография / И.Г.Ефимов, А.В.Соловьев, О.А.Викторов; науч.ред. С.А.Ковчин. - Л. : Изд-во ЛГУ , 1990. - 212 c.
  62-83-52 : 621.313.17-12
  Жерве Г.К. Промышленные испытания электрических машин. - 4-е изд., сокр. и перераб . - Л. : Энергоатомиздат , 1984. - 408 c.
  621.313.001.41
  Жукова Г.А. Лабораторные работы по электрическим аппаратам : учеб.пособие для техникумов / Г.А.Жукова, М.А.Золина. - М. : Высш.шк. , 1986. - 119 c.
  621.31
  Забокрицкий Е.И. Справочник по наладке электроустановок и электроавтоматики / Е.И.Забокрицкий,Б.А.Холодовский, А.И.Митченко. - 3-е изд., перераб.и доп . - К. : Наук.думка , 1985. - 702 c.
  621.31
  Загирняк М.В. Магнитные сепараторы.Проблемы проектирования : монография / М.В.Загирняк, Ю.А.Бранспиз, И.А.Шведчикова; под общ. ред. М.В.Загирняка. - К. : Техніка , 2011. - 223 c.
  621.318
  Загирняк М.В. Электрические аппараты : учеб.пособие для втузов. / М.В.Загирняк, Н.И.Кузнецов. - Кременчуг : КГПУ , 2005. - 319 c.
  621.31
  Загирняк М.В. Электромагнитные расчеты : учебник. - 2-е изд.,перераб. и доп . - Х. : Типография Мадрид , 2015. - 319 c.
  621.318
  Загирняк М.В. Электромагнитные расчеты : учебник / М.В.Загирняк - 2-е изд., перераб.и доп. . - Харьков : типография ’’Мадрид’’ , 2015. - 320 c.
  621.318
  Загирняк М.В., Прус В.В., Невзмин Б.И. Функциональная взаимосвязь параметров электрических машин, аппаратов и трансформаторов с обобщенным линейным размером : монография - Харьков : ’’Точка’’ , 2014. - 188 c.
  621.313:621.314:621.316
  Загірняк М.В. Електричні машини : підручник / М.В.Загірняк, Б.І.Невзлін. - 2-ге вид., перераоб. і доп . - К. : Знання , 2009. - 399 c.
  621.313(075.8)
  Загорский А.Е. Управление переходными процессами в электрических машинах переменного тока. - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 176 c.
  621.313.3
  Задачник по электротехнике : учеб.пособие для сред.проф.учеб.заведений / П.Н.Новиков, В.Я.Кауфман, О.В.Толчеев и др. - М. : Высш.шк. , 1992. - 335 c.
  621.31
  Задерей Г.П. Многофункциональные трансформаторы в средствах вторичного электропитания / Г.П.Задерей, П.Н.Заика. - М. : Радио и связь , 1989. - 175 c.
  621.314.21
  Закладний О.М. Енергозбереження засобами промислового електропривода : навч.посібник для вищ.навч.закл. / О.М.Закладний,А.В.Праховник,О.І.Соловей. - К. : Кондор , 2005. - 407 c.
  621.311.004.8:62-83
  Зарипов М.Ф. Функциональные преобразователи перемещения / М.Ф.Зарипов, М.А.Ураксеев. - М. : Машиностроение , 1976. - 133 c. - (Б-ка приборостроителя).
  621.314.26
  Здрок А.Г. Выпрямительные устройства стабилизации напряжения и заряда аккумуляторов. - М. : Энергоатомиздат
  621.314.6:621.316.722.1:621.355
  Зимин Е.Н. Электроприводы постоянного тока с вентильным преобразователем / Е.Н.Зимин, В.Л. Кацевич,С.К.Козырев. - М. . : Энергоатомиздат , 1981. - 192 c.
  62-83::621.313.2.07 :621.382.026
  Зимин Е.Н. Электрооборудование промышленных предприятий и установок : учебник для техникумов / Е.Н.Зимин, В.И.Преображенский, И.И.Чувашов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоиздат , 1981. - 553 c.
  658.26 : 621.313
  Зимин Е.Ф Измерение параметров электрических и магнитных полей в проводящих средах / Е.Ф.Зимин, Э.С.Кочанов. - М. . : Энергоатомиздат , 1985. - 256 c.
  621.317
  Иванов - Смоленский А.В. Электрические машины : учебник для вузов. - М. : Энергия , 1980. - 928 c.
  621.313
  Иванов - Смоленский А.В. Электромагнитные силы и преобразование энергии в электрических машинах : учеб. пособие для вузов. - М. : Высш. шк. , 1989. - 311 c.
  621.313.013 (075.8)
  Иванов Г.М. Несимметричные режимы работы тиристорных преобразователей в электроприводах переменного тока / Г.М.Иванов, В.Ф.Егоркин. - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 199 c.
  62-83 : 621.314.632
  Ивоботенко Б.А. Планирование эксперимента в электромеханике / Б.А.Ивоботенко, Н.Ф.Ильинский, И.П.Копылов. - М. : Энергия , 1975. - 185 c.
  519.242 : 621.313
  Игнатов В.А. Торцевые асинхронные электродвигатели интегрального изготовления / В.А.Игнатов, К.Я.Вильданов. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 304 c.
  621.313.333.049.77
  Измерение среднеквадратического значения напряжения / Попов В.С., Жалбаков И.Н. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 120 c.
  621.317.72
  Измерение электрических и неэлектрических величин : учеб.пособие для вузов / Н.Н.Евтихиев, Я.А.Купершмидт, В.Ф.Папуловский, В.Н.Скугоров; под общ.ред.Н.Н.Евтихиева. - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 349 c.
  621.317.3
  Ильяшов В.П. Конденсаторные установки промышленных предприятий. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 153 c. - (ЭТЭ. Экономия топлива и электроэнергии).
  621.319.4.004.18
  Испытание электрических микромашин : учеб. пособие для электротехн. спец.вузов / Н.В.Астахов, Е.М.Лопухина, В.Т.Медведев и др.; под ред. Н.В.Астахова. - 2-е изд., перераб. и доп . - М : Высш.шк. , 1984. - 272 c.
  621.313-181.48.001.4
  Источники электропитания на полупроводниковых приборах.Проектирование и расчет / С.Д. Додик и др.; под ред.Додика С.Д. и Гальперина Е.И. - М. : Советское радио , 1969. - 648 c.
  621.311
  Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры : справочник / Г.С. Найвельт, К.Б. Мазель, Ч.И. Хусаинов и др.; под ред Г.С. Найвельта. - М. : Радио и связь , 1985. - 567 c.
  621.396.6 : 621.311.6
  Інтелектуальні електричні мережі :елементи та режими : Монографія / За заг.ред.: О.В. Кириленка - К. : Ін-т електродинаміки НАН України , 2016. - 400 c.
  621.31            31.2
  Казачковський М.М. Керовані випрямлячі : навч.посібник для електромех.спец.вищ.навч.закл. - Дніпропетровськ : НГА України , 1999. - 228 c. - (Нац. гірнича академія).
  621.314.6
  Казачковський М.М. Комплектні електроприводи : навч.посібник для вищ.навч.закл. - Дніпропетровськ : НГУ , 2003. - 226 c.
  62-83-2 : 621.316.37
  Казачковський М.М. Керовані випрямлячі - Дніпропетровськ , 1999. - 225 c.
  621.314.6
  Какуевицкий Л.И. Справочник реле защиты и автоматики : справочник / Л.И.Какуевицкий, Т.В.Смирнова; под ред.М.Э.Хейфица. - 3-е изд., перераб.и доп . - М. : Энергия , 1972. - 344 c.
  621.318
  Калинкин В.С. Курсовое и дипломное проектирование по технологии электромашиностроения : учеб.пособие для электромех.техникумов / В.С.Калинкин, Н.Г.Карельская. - М. : Высш.шк. , 1989. - 76 c.
  621.313.002
  Каминский Е.А. Практические приемы чтения схем электроустановок. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 367 c.
  744 + 621.31.061+ 621.3.061
  Каминский Е.А. Практические приемы чтения схем электроустановок. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 367 c.
  744+621.31.061+621.3.061
  Камінський А.В. Математичне та комп`ютерне моделювання процесів оптимізації центрування електричних мереж : монографія / А.В.Камінський, Б.І.Мокін. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2005. - 122 c.
  621.316 : 004.942
  Карпов Р.Г. Электрорадиоизмерения : учеб. пособ. для вузов / Р.Г.Карпов, Н.Р.Карпов. - М. : Высш.шк. , 1978. - 272 c.
  621.317
  Кацив С.Ш. Математичні моделі детермінізації процесів в системах електропостачання : монографія / С.Ш.Кацив, Б.І.Мокін. - Вінниця : : УНІВЕРСУМ -Вінниця , , 2005. - 114 c.
  519.876.5 : 621.311
  Кацман М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому приводу : учеб.пособие для учреждений сред.проф.образования. - 3-е изд.,перераб и доп . - М. : Академия , 2004. - 251 c.
  621.313(075.32) + 62-83(075.32)
  Кацман М.М. Расчет и конструирование электрических машин : учеб.пособ. для техникумов. - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 359 c.
  621.313.001.66
  Кацман М.М. Электрические машины и электропривод автоматических устройств : учеб.для электротехн.спец.техникумов. - М. : Высш.шк. , 1987. - 335 c.
  621.313.+ 681.527
  Квартин М.И. Электромеханические и магнитные устройства автоматики : учеб.для электроприборостроит. техникумов. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1979. - 352 c.
  621.31
  Кенио Т. Шаговые двигатели и их микропроцессорные системы управления / пер. с англ. - М. : Энергоатомиздат , 198. - 200 c.
  621.313.13-133.32
  Кини Р. Размещение энергетических объектов: выбор решений / пер.с англ. под ред.Ю.И.Корякина. - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 319 c.
  621.311.11
  Китушин В.Г. Надежность энергетических систем : учеб.пособие для электроэнерг.спец.вузов. - М. : Высш.шк. , 1984. - 256 c.
  621.311-192
  Кичигин А.Ф. Глобальная энергия в энергосбережении добычи и обработки материалов : монография / А.Ф.Кичигин, Д.А.Егер, А.Г. Ивченко. - К. : Кондор , 2008. - 401 c.
  621.311.004.18 : 622.2
  Клаассен К.Б. Основы измерений. Электронные методы и приборы в измерительной технике / пер.с англ. - М. : Постмаркет , 2000. - 350 c.
  621.317
  Клименко Б.В. Електричні та магнітні пристрої, електричні аксесуари, електричні установки: терміни, тлумачення, коментарі : навч.посібник для вищ.навч.закл. укр.та англ.мовами. - Х. : Точка , 2009. - 261 c.
  621.31:001.4
  Клименко Б.В. Комутаційна апаратура, апаратура керування, запобіжники.Терміни, тлумачення, коментарі : навч.посібник для вищ.навч.закл. - Харків : Талант , 2008. - 205 c.
  621.316.5 : 001.4
  Клименко Б.В. Електричні апарати.Елетромеханічна апаратура комутації, керування та захисту. Загальний курс : навч.посібник. - Х. : Точка , 2012. - 320 c.
  621.316.54
  Клименко Б.В. Електричні апарати. Електромеханічна апаратура комутації, керування та захисту. Загальний курс : навч. посібник - Х. : ’’Точка’’ , 2012. - 340 c.
  621.316
  Клименко В.Н. Когенерационные системы с тепловыми двигателями : в 3 т. Т.1. Общие вопросы когенерационных технологий : справ.пособие / В.Н.Клименко, А.И.Мазур, П.П.Сабашук; под ред.А.И.Мазура. - К. : ИПЦ АЛКОН НАН Украины , 2008. - 500 c.
  621.311.2 (03)
  Князевский Б.А. Электроснабжение промышленных предприятий : учебник для вузов / Б.А.Князевский, Б.Ю.Липкин. - М. : Высш.шк.
  658.26:621.311
  КнязевскийБ.А. Охрана труда в электроустановках : учебник для вузов - 3-е изд.перераб.и доп. . - М. , 1983.
  621.31
  Козлов В.А. Справочник по проектированию электроснабжения городов / В.А. Колов, Н.И. Билик, Д.Л. Файбисович. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1986. - 255 c.
  621.316.1.001.63
  Козловський А.В. Мікропроцесорні засоби вимірювання контролю пускового моменту : монографія / А.В.Козловський, В.В.Кухарчук, В.О.Поджаренко. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2005. - 124 c. - (Вінницький нац.техн.ун-т).
  621.317.39 : 531.7
  Кокорев А.С. Контроль и испытание электрических машин, аппаратов и приборов : учеб. пособ. для ПТУ. - М. : Высш. шк. , 1990. - 271 c.
  621.313.001.4
  Кокорев А.С. Электрослесарь по ремонту электрических машин : учеб. для сред. ПТУ. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1987. - 175 c.
  621.313.004.67
  Колесниченко Б.В. Расчеты электрических сетей на программируемых микрокалькуляторах : учеб. пособ.для вузов / Б.В.Колесниченко, Л.И.Петренко. - К. : Вища шк. , 1988. - 207 c.
  621.311.1.001.24 : 004.388.2
  Колечицкий Е.С. Расчет электрических полей устройств высокого напряжения. - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 168 c.
  537.212 : 621.31.027.8
  Комаров А.Ф. Наладка и эксплуатация электрооборудования металлорежущих станков. - М : Машиностроение , 1974. - 384 c.
  621.9.06 :621.31
  Комбинаторика преобразователей напряжения современных тяговых электроприводов рудничных электровозов / О.Н.Синчук, Н.Н.Юрченко, А.А.Чернышев и др.; под ред.О.Н.Синчука. - К. : Ин-т электродинамики НАНУ , 2006. - 250 c.
  621.314 : 62-83 : 629.423.1
  Комплексный анализ эффективности технических решений в энергетике / под ред.В.Р.Окорокова, Д.С.Щавелева. - Л. : Энергоатомиздат , 1985. - 175 c.
  621.311
  Комплектные тиристорные электроприводы : справочник / И.Х.Евзеров, А.С.Горобец, Б.И.Мошкович и др.; под ред. В.М.Перельмутера. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 318 c.
  62-83-52 : 621.314.632
  Кононенко Е.В. Электрические машины.Спец.курс : учеб.пособ.для вузов / Е.В.Кононенко, Г.А.Сипайлов, К.А.Хорьков. - М. : Высш.шк. , 1975. - 279 c.
  621.313
  Конструкционные и электротехнические материалы : учеб.для электротехн.спец.техникумов / В.Н.Бородулин и др.; под.ред.В.А.Филикова. - М. : Высш.шк. , 1990. - 296 c.
  621.315.5/.61 + 620.22
  Копылов И.П. Математивеское моделирование электрических машин : учеб.для электротехн.и энерг.спец.вузов. - 3-е изд., перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 2001. - 327 c.
  621.313
  Копылов И.П. Математическое моделирование электрических машин : учеб.для вузов. - М. : Высш.шк. , 1987. - 247 c.
  621.313 : 519.87
  Копылов И.П. Применение вычислительных машин в инженерно - экономических расчетах:Электрические машины : учебник для электромех.спец.вузов - М. : Высш.шк. , 1980. - 263 c.
  621.313.001.24 : 004
  Копылов И.П. Электрические машины : учеб.для электромех.и электроэнерг.спец.вузов. - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 360 c.
  621.313
  Копытов Ю.В. Экономия электроэнергии в промышленности : справочник / Ю.В.Копытов,Б.А.Чуланов. - 2-е изд.,переаб.и доп . - М. : Энергоатимиздат , 1982. - 109 c. - (Экономия топлива и электроэнергии).
  621.311.004.18 : 658.26(035.5)
  Кораблев В.П. Экономия электроэнергии в быту. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 96 c. - (Экономия топлива и электроэнергии).
  621.311.004.10 : 64
  Корецкий Ю.В. Справочник по электротехническим материалам : в 3-х том. Т.3. - 2-е,перераб. . - Л. : Энергия , 1976.
  621.315
  Корицкий Ю.В. Т.Т.1. / Под.ред.Ю.В.Корицкий ,В.В.Пасынкова,Б.М.Тареева - 3- е изд.,перераб. . - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 367 c.
  621.315
  Корицкий Ю.В. Справочник по электротехническим материалам : в 3-х т.. Т.2. / ред.Ю.В.Корицький - 3 -изд.,перераб. . - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 464 c.
  621.315
  Корицкий Ю.В. Электротехнические материалы : учебник для техникумов - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Энергия , 1968. - 319 c.
  621.315
  Корнилович О.П. Техника безопасности при электромонтажных и наладочных работах / под ред.А.Д.Смирнова и др. - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 240 c.
  621.31.002.72:658.382.3
  Королькова В.И. Электробезопасность на промышленных предприятиях. - 5-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1971. - 522 c.
  658.345 : 621.31.004
  Костелянец В.С. Режимы и надежность работы тиристорного возбудителя синхронной машины - Л. : Энергоатомиздат , 1990. - 126 c.
  621.313.126
  Костенко М.П. Электрические машины : в 2 т. Т.1. Машины постоянного тока. Трансформаторы : учебник для втузов / М.П.Костенко, Л.М.Пиотровский. - 3-е изд., перераб.и доп . - Л. : Энергия , 1973. - 543 c.
  621.313.2+621.314.2
  Костенко М.П. Электрические машины : в 2 т. Т.1. Машины постоянного тока, трансформаторы : учебние для вузов / М.П.Костенко, Л.М.Пиотровский. - 2-е изд . - М. : Энергия , 1964. - 548 c.
  621.313.2+621.314.2
  Костенко М.П. Электрические машины. Ч.2.Машины переменного тока : Учебник / М.П.Костенко ,Л.М.Пиотровский - 1965 , 1965. - 703 c.
  621.313
  Котеленец Н.Ф Испытания и надежность электрических машин : учеб.пособие для вузов / Н.Ф.Котеленец ,Н.Л.Кузнецов. - М. : Высш.шк. , 1988. - 232 c.
  621.313
  Котур В.И. Электрические измерения и электроизмерительные приборы : учеб.пособие для электромех.и приборостроит.техникумов / В.И.Котур, М.А.Скромская, Н.Н.Храмова. - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 400 c.
  621.317
  Кравчик А.Э. Выбор и применение асинхронных двигателей / А.Э.Кравчик, Э.К.Стрельбицкий, М.И.Шлаф. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 95 c.
  621.313.333
  Крановое электрооборудование : справочник / Ю.В.Алексеев, А.П.Богословский, Е.М.Певзнер, А.А.Рабинович, А.Г.Яуре; под ред. А.А.Рабиновича. - М. : Энергия , 1979. - 238 c.
  621.873 : 621.313.13(03)
  Красник В.В. Автоматические устройства по компенсации реактивной мощности в электросетях предприятий. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 135 c. - (/ЭТЭ. Экономия топлива и электроэнергии/.).
  621.316.176.016.25
  Крылов С.С Информационные цепи преобразователей тиристорных электроприводов / С.С Крылов, Е.В. Мельников, Л.И. Конышев. - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 158 c.
  62-83 : 621.383.233.026 : 621.314
  Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий : учеб. пособие для вузов / Б.И.Кудрин, В.В.Прокопчик. - Минск : Выш.шк. , 1988. - 357 c.
  658.26 : 621.311
  Кузнецов В.С. Электроснабжение и электроосвещение городов : учеб.пособие для вузов. - Минск : Выш. шк. , 1989. - 136 c.
  621.311.087.51 + 658.25
  Кулик Ю.А. Электрические машины : учеб.пособие для вузов. - М. : Высш.шк. , 1971. - 456 c.
  621.313
  Курносов А.И. Материалы для полупроводниковых приборов и интегральных микросхем : учеб.пособие для СПТУ. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1980. - 327 c. - (Профтехобразование.Полупроводники).
  621.315.592
  Курносов А.И. Материалы для полупроводниковых приборов и интегральных схем : учеб.пособие для профтехучилищ - М. : Высш.шк. , 1975. - 342 c.
  621.315.592
  Кучерук В.Ю. Елементи теорії побудови систем технічного діагностування електромоторів : монографія - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2003. - 194 c. - (Вінницький держ. техн. ун-т).
  621.313
  Кучинский Г.С. Изоляция установок высокого напряжения : учебное пособие для вузов / Г.С.Кучинский ,В.Е.Кизаветтер,Ю.С.Пинталь; под общ.ред.Г.С.Кучинского - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 368 c.
  621.31
  Кушнир В.Ф. Электрорадиоизмерения : учеб.пос.для вузов по спец. ` Радиотехника ` - Л. : Энергоатомиздат , 1983. - 319 c.
  621.317.3+621.396.08
  Ларин Ю.Т. Ленточные провода / Ю.Т.Ларин, И.М.Плетнева - М. : Энергоатомиздат , 1982. - 158 c.
  621.315.3-418
  Лашко Ю.В. Захист асинхроних двигунів за показниками якості перетворення енергії : монографія / Ю.В.Лашко, О.П.Чорний, Д.Й.Родькін. - Кременчук : ЧП Щербатих О.В. , 2010. - 198 c.
  621.316.9 : 621.313.333
  Левшина Е.С. Электрические измерения физических величин. Измерительные преобразователи : Учеб.пособие для вузов по спец. `Информ.-измерит.техника` / Левшина Е.С., Новицкий П.В. - Л. : Энергоатомиздат , 1983. - 320 c.
  621.317
  Лезнов С.И. Обслуживание электрооборудования электростанций и подстанций : учебник для ПТУ / С.И.Лезнов, А.А.Тайц, Е.Н.Приклонский - 5-е изд., перераб.и доп. . - М. : Высш.шк. , 1985. - 288 c.
  621.311
  Лезнов С.И. Обслуживание электрооборудования станций и подстанций : учеб.пособие для ПТУ / С.И.Лезнов, А.А.Тайц - 3-е изд., перераб.и доп. . - М. : Высш.шк. , 1976. - 320 c.
  621.311
  Лившиц П.С. Справочник по щеткам электрических машин - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 216 c.
  621.313.047.4
  Лигерман И.И. Конструирование электроустановок промпредприятий - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 168 c.
  621.31
  Линт Г.Э. Серийные реле защиты, выполненные на интегральных микросхемах - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 108 c. - ((Б-ка электромонтера)).
  621.316.925
  Липштейн Р.А. Трансформаторное масло / Р.А.Липштейн,М.И.Шахнович - 3-е изд., перераб. и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 296 c.
  621.315
  Лопухина Е.М. Асинхронные исполнительные микродвигатели для систем автоматики : учеб.пособие для электротехн. спец. вузов - М. : Высшая школа , 1988. - 328 c.
  621.313
  Лопухина Е.М.,Семенчуков Г.А. Автоматизированное проектирование электрических машин малой мощности : учеб.пособие для вузов по спец."Электротехника,электромеханика и электротехнологии" - М. : Высшая школа , 2002. - 511 c.
  621.313.33
  Лущик В. Д. Перспективні напрямки удосконалення електричних машин : монографія - К.: : ПрАТ "Миронівська друкарня" , 2015. - 264 с. c.
  621.313
  Лябук М.Н. Електричні машини : навч. посібник / М.Н.Лябук - Луцьк , 2005. - 445 c.
  621.313
  Мазуренко Л.И. Асинхронные генераторы с вентильным и вентильно - емкостным возбуждением для автономныъ энергоустановок : монография / Л.И.Мазуренко, А.И.Лищенко. - К. : Наук.думка , 2011. - 271 c. - (Проект ``Наукова книга``).
  621.313.332 : 621.311
  Мазуренко О.Г. Трансформатори та електричні машини :Електротехніка : Навч. посібник для неелектротехн. спец. вузів / О.Г. Мазуренко, В.П.Шуліка, О.В. Журавков - Вінниця : нова книга , 2005. - 175 c.
  621.314.2
  Малиновский В.Н. Электрические измерения /с лабораторными работами/ : учебник для техникумов - М. , 1983.
  621.317
  Малиновский В.Н. Электрические измерения : учеб.пособие для электротехн.спец.вузов - М. , 1985.
  621.317
  Маліновський А.А. Розрахунок та регулювання параметрів усталених режимів електричних мереж : навч.посібник для ВНЗ / А.А.Маліновський, В.С.Сидоров - Львів : Нац. ун-ту ``Львівська політехніка`` , 2003. - 283 c.
  621.311
  Мамонов П.Н. Сборник задач по электрическим измерениям : учеб.пособие для техникумов - 2-е изд., доп. . - Л. : ``Судостроение`` , 1966. - 107 c.
  621.317
  Манойлов В.Е. Основы электробезопасности - 4-е изд., перераб.и доп. . - Л. : Энергоатомиздат , 1985. - 384 c.
  658.382.3:621.31.004
  Манойлов В.Е. Основы электробезопасности - 5-е изд., перераб.и доп. . - Л. : Энергоатомиздат , 1991. - 479 c.
  621.31.004:658.345.8            31.29
  Маргулов Т.Х. Атомные электрические станции : учебник для вузов - 4-е изд., перераб.и доп. . - М. : Высшая школа , 1984. - 304 c.
  621.311.25:621.039
  Мардин В.К. Справочник по электронным измерительным приборам / В.К.Мардин, А.И.Кривоносов - м. : Связь , 1978. - 416 c.
  621.317.7:621.38(035.5)            31.221
  Маркушевич Н.С. Автоматизир.система диспетчерского управл.: Из опыта Латвийской энергосистемы - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 132 c.
  621.311:658.284.011.56
  Математичні моделі та особливості чисельних розрахунків динаміки електроприводів з асинхронними двигунами : Монографія / О.П.Чорний,О.І.Толочко,В.К.Титюк - Кременчук : ПП Щербатих , 2016. - 300 c.
  621.313:517.91            31.26
  Материаловедение и проблемы энергетики : монография; пер с англ. Г.Ф. Мучника / Дж. Синфельд, М. Симиад, Дж. Хоув и др; под ред. Г. Либовица, М.Уитингама - М. : Мир , 1982. - 575 c.
  621.315
  Меерсон А.М. Родиоизмирительная техника - 3-е перераб. и доп. . - Л. : Энергия , 1978. - 407 c. - (Массовая библиотека. Вып. 960).
  621.396.6:621.317
  Мелешко Е.А. Наносекундная электроника в эко-периментальной физике - М. : Энергоавтомиздат , 1987. - 216 c.
  539.1.07: 621.314.632
  Методы электрических измерений : учеб.пособие для вузов / Л.Г.Журавин, М.А.Мариненко, Е.И.Семенов, Э.И.Цветков; под ред. Э.И.Цветкова. - Л. : Энергоатомиздат , 1990. - 287 c.
  621.317.1(075.8)
  Метрологія та вимірювальна техніка : підручник для електротехн.спец.ВНЗ - Львів , 2003. - 543 c.
  621.317
  Мигаль А.В. Монтаж и эксплуатация электропроводок на приусадебных и садовых участках - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 112 c.
  621.316.312
  Миллиметровые волны и фотосинтезирующие организмы : : монография / / А.Х.Тамбиев, Н.Н.Кирикова, О.В.Бецкий, Ю.В.Нуляев ; под ред. Ю.В.Гуляева, А.Х.Тамбиева.- - М. : : Радиотехника, , 200. - 175 c.
  621.317 : 577.355
  Михайлов В.В. Энергосберигающая технология электроснабжения народного хозяйства : В 5 кн.. Т.4. Потребление электрической энергии - надежность и режимы : Практ. пособие / В.В. Михайлов, М.А. Поляков; под ред. В.А. Веникова - М. : Высш. шк. , 1989. - 143 c.
  621.311.004.18
  Михайлов В.В. Энергосберегающая технология электроснабжения народного хозяйства : в 5 кн.. Т.кн.4. Потребление электрической энергии - надежность и режимы : практ.пособие / В.В.Михайлов, М.А.Поляков; под ред.В.А.Веникова - М. : Высш.шк. , 1989. - 143 c.
  621.311.004.18
  Михайлов О.П. Электрические аппараты и средства автоматизации : Учебник для вузов по спец. `Автоматизация комплекс. механизация машиностроения` - М. : Машиностроение , 1982. - 183 c.
  621.316
  Михайлов О.П. Электрические аппараты и средства автоматизации : Учебник для вузов по спец. `Автоматизация комплекс. механизация машиностроения` - М. : Машиностроение , 1982. - 183 c.
  621.316
  Мишин В.А. Защита электроизмерительных приборов от механических воздействий - М. : Машиностроение , 1987. - 176 c.
  621.317.7
  Мкртчян Ж.А. Основы построения устройств электропитания ЭВМ. - М. : Радио и связь , 1990. - 208 c.
  621.311.6:681.322
  Могильников В.С. и др. Асинхронные двигатели с двухслойным ротором и их применение / В.С. Могильников, А.М. Олейников, А.Н. Стрельников. - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 119 c.
  621.313.333
  Моделювання електромеханічних систем / під ред. О.П.Чорного - Кременчук , 2001. - 376 c.
  621.311.1
  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного и бытового єлектрооборудования: Настольная книга электрооборудования / составитель Е.М.Костенко - К : Основа , 2001. - 335 c.
  621.31
  Наклепаев Б.Н. Электрическая часть электростанции и подстанции: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования : Учеб.пособие для вузов по спец. `Электр. станции` / Б.Н. Наклепаев, И.П. Крючков, Н.Н. Кувшинский, Б.Н. Наклепов - 4-е изд. перераб. и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 605 c.
  621.311
  Наклепаев Б.Н. Электрическая часть электростанции и подстанции: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования : Учеб.пособие для вузов по спец. `Электр. станции` / Б.Н. Наклепаев, И.П. Крючков, Н.Н. Кувшинский, Б.Н. Наклепов - 4-е изд. перераб. и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 605 c.
  621.311
  Наухатько А.Г. Справочник по комбинированным электроизмерительным приботам - К. : Тэхника , 1990. - 207 c.
  621.317.7
  Нечаев Г.К. Электрические измерения и автоматический контроль : : учеб.пособие для вузов. - - К . : : Вища школа , , 1983. - 136 c.
  621.317.3
  Нечаев Г.К. Электрические измерения и автоматический контроль: Учеб. пособие вузов - К. : Вища. шк. , 1983. - 136 c.
  621.317.3
  Никулин н.в Электоматериаловедение : учебник для средних проф.- технич. училищ - М.: : Высш. шк , 1979. - 168 с. c.
  621.315
  Обмотка электрических машин / В.И.Зимин, М.Я.Каплан, А.М.Палей и др. - 6-е изд., перераб . - Л. : Энергия , 1970. - 471 c.
  621.313.045
  Обмотки электрических машин / В.И.Зимин,М.Я.Каплан,М.М.Палей и др. - 7-е изд.,перераб. . - Л. : Энергия , 1976. - 485 с. c.
  621.313.045
  Одиней М.С. Чернобыль : дни испытаний - М. : Юрид.лит. , 1988. - 143 c.
  621.311.25:621.039.586
  Околотин В.С. Сверхзадача для сверхпроводников - М. : Знание , 1983. - 200 c. - (Наука и прогресс).
  621.315.592
  Оксанич А.П. Промышленные методы и устройства исследования напряженно - деформированного состояния полупроводниковых материалов : монография. - Х. : Ин-т монокристаллов , 2001. - 206 c.
  621.315.592 : 620.15
  Оноприч О.К. Справочные таблицы для поверки аналоговых электроизмерительных прибороа - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 73 c.
  621.317.7.089.6
  Организация и планирование электротехнического производства. Управление электротехническим предприятием : учебник для вузов / К.Т. Джурабаев, В.Е. Астафьев, О.Г. Туровец и др.; под ред. К.Т. Джурабаева. - М : Высш. шк , 1989. - 366 c.
  621.31.002
  Орлов И.Н. Системы автоматизированного проектирования электротехнических устройств : учеб. пособие для электромех. спец. вузов / И.Н. Орлов, С.И. Маслов - М : Энергоатомиздат , 1989. - 296 c.
  621.31.001.63
  Орнатский П.П. Автоматические изменения и приборы: (Аналоговые и цифровые) : Учебник для вузов по спец. `Инфор.- измер. техника` - 5-е изд. перераб. и доп. . - К. : Вища школа , 1986. - 504 c.
  621.317.7-52
  Осадчук О.В. Мікроелектронні частотні перетворювачі на основі транзисторних структур з від"ємним опором : Монографія - Вінниця : Універсум-Вінниця , 2000. - 302 c. - (Вінницький державний технічний університет).
  621.314.26
  Осин И.Л. Электрические машины. Синхронные машины : Учеб. пособие для вузов по спец.`Электромеханика` / И.Л. Осин, Ю.Г. Шакарян; под. ред. И.П. Копылова - М. : Высш. школа , 1990. - 303 c.
  621.313.32
  Осин И.Л. Электрические машины. Синхронные машины : Учеб. пособие для вузов по спец.`Электромеханика` / И.Л. Осин, Ю.Г. Шакарян; под. ред. И.П. Копылова - М. : Высш. школа , 1990. - 303 c.
  621.313.32
  Основи метрології та електричних вимірювань : навч. посібник для студентів електротехн.спец.ден.та заоч.форм навчання - Кременчук , 2001. - 234 c.
  621.317.3 (075.8)
  Основы метрологии и электрические измерения : учебник для вузов / Б.Я.Авдеев, Е.М.Антонюк, Е.М.Душин и др.; под ред. Е.М. Душина. - 6-е изд. перераб. и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1987. - 480 c.
  621.317.3
  Основы теории электрический аппаратов / И.С. Таев, Б.Б. Буль и др. - М. : Высшая школа , 1987. - 352 c.
  621.31
  Охрана труда в электроустановках : учебник для вузов / Б.А. Князевский, Т.П. Марусова и др. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 336 c.
  658.345 : 621.31
  Павлов В.Б. Полупроводниковые преобразователи в автономном электроприводе постоянного тока - К. : Наукова думка , 1987. - 284 c.
  621.314.632
  Панфилов В.А. Электрические измерения: Учебник для сред. проф. образования по спец. "Электроснабжение" - 2 . - М. : Издат. центр "Академия" , 2006. - 285 c.
  621.317.3
  Передельский Г.И. Мостовые цепи с импульсным питанием - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 192 c.
  621.317.733
  Перехідні процеси в системах електропостачання: Підручник для вузів за спец. "Електротехніка" / Г.Г. Півняк, В.М. Винославський, А.Я.Рибалко, Л.І. Несен - 2 . - Дніпропетровськ : Нац. гірничний ун - т , 2002. - 597 c.
  621.311
  Петров В.М. Тепловые трубы в электрических машинах - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 152 c.
  621.313.333.017.72
  Петров Г.Н. Электрические машины - 3 . - М. : Энергия , 1974. - 240 c.
  621.313
  Пиотровский Л.М. Электрические машины - Л. : Энергия , 1972. - 504 c.
  621.312
  Пистровский Л.М. Электрические машины - 7 . - Л. : Энергия , 504.
  621.313
  Півняк Г.Г. Перехідні процеси в системах електропостачання - 2 . - Дніпропетровськ , 2002. - 597 c.
  621.311
  Плетнева И.М. Ленточные провода - М. , 1982.
  621.315
  Поджаренко В.О. Система діагностування безконтактних електромеханічних перетворювачів на основі нейронечітких методів : : монографія / В.О.Поджаренко, В.Ю.Кучерук, О.П.Войтович. - - Вінниця : : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2007. - 154 c.
  621.314 : 681.518.3
  Поджаренко В.О. Пристрої вимірювання та контролю характеристик електричних машин з газомагнітним підвісом - Вінниця , 2004. - 153 c.
  621.313
  Поджаренко В.О. Система діагностування безконтактних електромеханічних перетворювачів на основі нейронечітких методів - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2007. - 154 c.
  621.314
  Позднеев А.Д. Управляемый выпрямитель в системах автоматического управления - М. , 1984.
  621.314
  Полищук Е.С. Электрические измерения электрических и неэлектрических величин : учебник для вузов электротехн.спец. - К. , 1984.
  621.317
  Поліщук Є.С. Засоби та методи вимірювань неелектричних величин : підручник для ВНЗ - Львів , 2008. - 617 c.
  621.317.39
  Полупроводниковые преобразователи эл. энергии в структурах электроприводов. Схемотехника и принципы управления : учеб. пособие / И.О.Синчук, А.А.Чернышов, И.И.Киба; под ред. О.Н.Синчука - Кременчуг : КГПУ им. М.Остроградского , 2008. - 88 c.
  621.314
  Полупроводниковые преобразователи электрической энергии в структурах электроприводов. Схемотехника и принципы управления : учеб.пособие / И.О.Синчук, А.А.Чернышев, И.И.Киба, О.В.Пасько, О.Е.Ключка, О.Е.Мельник; под ред. О.Н.Синчука. - Кременчуг : Щетбатых А.В. , 2008. - 87 c. - (Кременчугский гос.политехн.ун-т им.М.Остроградсько).
  621.314.6 : 62-83
  Попов П.А. Переменение частотных преобразований в теории цепей - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 135 c.
  621.314
  Пособие для изучения "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей": Разд.6.Электрическое оборудование.Разд.7 Оперативно-диспечерское управление / А.С.Беленький,Б.П.Белоус,В.Д.Вынаев; под ред.К.М,Антипова - М : Энергия , 1979. - 400 c.
  621.313
  Пособие к курсовому и дипломному проектированию для электроэнергетических специальностей вузов:1.Учеб.пособие для электроэнерг. спец. вузов / В.М.Блок; под ред. В.М.Блок - 2-е изд.перераб. и доп. . - М. : Высш. шк. , 1990. - 382 c.
  621.311
  Пособие по изученмю "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей": Разд.1 Орг. эксплуатации. Разд.2 Территория, произ. здания и сооружения.Разд.3 Гидротехн. сооружения и вод. хоз-во электростанций. Гидротурбинные установки : учеб. пособие / В.С.Серков,В.П.Горюнов,А.Ф.Дмитрухин - М. : Энергия , 1979. - 391 c.
  621.311
  Поспелов Л.И. Конструкции авиационных электрических машин / под ред. А.Ф. Федосеева - М. : Энергоиздат , 1982. - 319 c.
  621.313
  Постников И.М. Обобщенная теория и переходные процессы электрических машин : учебник - К. : Техника , 1966. - 436 c.
  621.313
  Постоянные магниты : справочник / А.Б.Альтман, Э.Е.Вертиковский,А.Н.Герберг; под ред. Пятина Ю.М. - М. : Энергия , 1971. - 376 c.
  621.318
  Потенциал электрической энергоэффективности и пути его реализации на производствах с подземными способами добычи железорудн.сырья : монография / под ред. О.Н.Синчука - Кременчуг : ’’ЧП Щербатых А.В.’’ , 2015. - 296 c.
  621.31.031:669.162.12
  Потери электроэнергии в электрических сетях энергосистем / В.Э.Воротницкий,Ю.С,Железко,В.Н.Казанцев; под ред.В.Н.Казанцева - М. : Энкергоатомиздат , 1983. - 366 c. - ((Экономия топлива и электроэнергии)).
  621.311.1.017
  Правила будови електроустановок.Електрообладнання спеціальних установок.ДНАОП 0.00-1.32-01.Затв.21.06.2001р.№272 - К. : Укрархбудінформ , 2001. - 117 c.
  621.31
  Правила применения и испытания средств защиты , используемых в электроустановках - 7-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 63 c.
  621.316
  Правила применения и испытания средств защиты ,используемых в электроустановках - ?-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 63 c.
  621.316
  Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей - 14-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 288 c. - ((Мин-во энергетики и электрофикации СССР)).
  621.311.004.24
  Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів : нормативна документація - Кременчук : ’’ПП Щербатих О.В.’’ , 2006. - 171 c.
  621.31
  Правила устройства электроустановок.(Глав.техн. управление по эксплуатации энергосистем) - 6-е изд., перераб. и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 646 c.
  621.31
  Правила устройства электроустановок.Минэнерго СССР - 6-е изд.,перераб., и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1985. - 640 c.
  621.31.002.5
  Практика проведения функционально - стоимостного анализа а электрической промышленности / под ред.М.Г.Карпунина - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 288 c.
  621.31 : 658.011.47
  Практикум по курсу "Организация и планирование электротехнического производства" : учеб. пособие / А.Ф. Блюденов; под ред.Блюденова - М. : Высш. школа , 1989. - 224 c.
  621.31
  Преображенский А.А. Магнитные материалы и элементы : Учебник для вузов по спец `Полупроводники и диэлектрики` / А.А. Преображенский, Е.Г. Бишард - 3-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1986. - 351 c.
  621.318
  Преобразовательная техника : Учебник для вузов / В.И. Сенько, Руденко В.С. и др. - 2 . - К. , 1983.
  621.314
  Применение вычислительной техники для комплексного анализа режимов электротехнических систем : Сб. науч. трудов - К. : Наук. думка , 1985. - 159 c. - (Ин-т электродинамики).
  621.311
  Пристрої вимірювання та контролю характеристик електричних машин з газомагнітним підвісом : Монографія / В.О. Поджаренко, П.І. Кулаков, В.Ю. Кучерук, О.П. Войтович. А.В. Поджаренко - Вінниця : УНІВЕРСУМ - Вінниця , 2004. - 153 c.
  621.313
  Проектирование линий электропередачи сверхвысокого напряжения / Г.Н.Александров, В.В.Ершевич, С.В.Крылов и др.; под ред.Г.Н.Александрова и Л.Л.Пересона - Л. : Энергоатомиздат , 1983. - 368 c.
  621.315.1027.89
  Проектирование электрических аппаратов : учебник для вузов по спец.`Электр.аппараты` / Г.Н.Александров. В.В.Борисов, Г.С.Каплан и др.; под общ.ред.Г.Н.Александрова - Л. : Энергоатомиздат , 1985. - 448 c.
  621.311/316.002.5.001.6
  Проектирование электрических машин : учеб.для вузов / И.П.Копылов, Б.К.Клоков, В.П.Морозкин, Б.Ф.Токарев; под ред.И.П.Копылова. - 3-е изд., испр.и доп . - М. : Высш.шк. , 2002. - 757 c.
  621.313
  Проектирование электрических машин : учеб.пособие для вузов / И.П.Копылов, Ф.А.Горянинов, Б.К.Клоков и др.; под ред. И.П.Копылова. - М. : Энергия , 1980. - 495 c.
  621.313.001.63
  Пусковые системы нерегулируемых электроприводов : монография / А.П.Черный, А.И.Гладырь, Ю.Г.Осадчук, И.Р.Курбанов, А.Н.Вошун. - Кременчуг : Щербатых О.В. , 2006. - 277 c.
  62-83 : 621.313.3.01
  Регулируемые асинхронные двигатели : Сб. науч. тр. - К. : Наук. думка , 1986. - 163 c.
  621.313.33
  Резисторы: справочник / В.М. Терехов - М. : Радио и связь , 1987. - 352 c.
  621.316
  Резисторы: справочник / Ю.Н. Андреев - М. : Энергоиздат , 1981. - 352 c.
  621.316.8
  Ренне В.Т. Электрические конденсаторы - 3 . - Л. : Энергия , 1969. - 592 c.
  621.319
  Родькин Д.И. Системы динамического нагружения и диагностики электродвигателей при послеремонтных испытаниях - М. : Недра , 1992. - 236 c.
  621.313
  Рожкова Л.Д. Электрооборудование станций и подстанций : учеб.для техникумов / В.С.Козулин, Л.Д.Рожкова - 3-е изд., перераб.и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 648 c.
  621.311.2
  Рокотян С.С. Справочник по проэктированию электрических систем - М. , 1971. - 248 c.
  621.316
  Романюк Ю.Ф. Електричні системи та мережі : навч.посібник - К. : Знання , 2007. - 292 c.
  621.311.1(075.8)
  Ромаш Э.М. Высокочастотные транзисторные преобразователи - М. , 1988.
  621.314
  Руденко В.С. Преобразовательная техника : учеб. для вузов по спец. ``Пром. электроника`` / В.С. Руденко, В.И. Сенько, И.М. Чиженко. - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища школа , 1983. - 431 c.
  621.314
  Руденко В.С. Преобразовательная техника : учеб. для вузов по спец. ``Пром. электроника`` / В.С. Руденко, В.И. Сенько, И.М. Чиженко. - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища школа , 1983. - 431 c.
  621.314
  Руцкий А.И. Электрические станции и подстанции - Минск : Вышэйшая школа , 1974. - 440 c.
  621.311
  Самохвалов В.С. Вторинні енергетичні ресурси та енергозбереження : навч.посібник для ВНЗ - К. : Центр учбової літ. , 2008. - 223 с. c.
  620.97.004.18:621.311.004.18(075.8)
  Сапир Я.Р. Установка и обслуживание приборов учета электрической, тепловой энергии и газа : Учебник для ПТУ и подг. рабочих на произв. - 2-е, перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1972. - 144 c. - (Профтехобразование. Теплотехн. и приборы и измерен).
  621.317
  Сборник директивных материалов Главтехупраления Минэнерго СССР (электротехническая часть) - 3-е изд., перераб. и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1985. - 303 c.
  621.311
  Семенов А.Б Проектирование и расчет структурированных кабельных систем и их компонентов - М. : ДМК Пресс, Компания Ай Ти , 2005. - 416 c.
  621.315.21:621.397.743
  Сергеев П.С. Электрические машины : Учебное пособие для электрических и энерготехнических вузов и факультетов - М. -Л. : Госэнергоиздат , 1962. - 280 c.
  621.313
  Сердюк Т.В. Організаційно- економічний механізм енергозбереження в промисловості : Монографія - Вінниця : Універсум- Вінниця , 2005. - 153 c. - (Вінницький нац. техн. ун-т).
  621.311.004.18:338.45
  Сидоров И.Н. и др. Малогабаритные трансформаторы и дроссели : справочник / И.Н. Сидоров, В. В. Мукосеев, А.А. Христин - М.: : Радио и связь , 1985. - 414 c.
  621.314.2
  Сипайлов Г.А. Электрические машины : Учебник для вузов - М. : Высшая школа , 1987. - 287 c.
  621.313
  Скаржепа В.А. Цифровое управление тиристорными преобразователями / В.А.Скаржепа,К.В.Шелехов - Л. : Энергоатомиздат , 1984. - 156 с. c.
  621.314
  Смирнов В.Н. Монтаж электрических установок / В.Н.Смирнов,Б.А.Соколов,Н.Б. Соколова - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1982. - 600 c.
  621.31.002
  Совалов С.А. Режимы единой энегросистемы - М. : Энергомиздат , 1983. - 384 c.
  621.311.161
  Соколов Р.И. Эксплуатация и ремонт крупных вертикальных электродвигателей Т.Вып. 597. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 113 c. - (БЭ: Библиотека электроментера).
  621.313.13.004
  Сокур М.І. та ін. Енергомаркетинг в рудопідготовці : Монографія / М.І. Сокур, А.М. Турило, І.М. Сокур - Кременчук : КДПУ , 2007. - 255 c.
  621.311004.18: 622.7
  Соловей О.І. Інженерна графіка: схеми електричні : навч.посібник для вищ.навч.закл. / О.І.Соловей, О.С.Хмеленко. - К. : Кондор , 2005. - 186 c.
  744 : 621.316.31
  Соловей О.І. Інженерна графіка : навч. посібник / О.І.Соловей, О.С.Хмеленко - К. : ’’Кондор’’ , 2005. - 188 c.
  744:621.316.31
  Спектор С.А. Электрические измерения физических величин. Методы измерений : учеб. пособ. для вузов по спец. ``Информ.-измер. техника``. - Л. : Энергоатомиздат , 1987. - 320 c.
  621.317.3
  Специальные электрические машины: Источники и преобразователи энергии : учеб. пособ. для электротехн. и электроэнерг. спец. вузов / А.И. Бертимов, Д.А. Бут, С.Р. Мизюрин и др.; под ред. А.И. Бертимова. - М. : Энергоиздат , 1982. - 552 c.
  621.311
  Справочник механика энергетического строительства / Е.Г.Гологорский и др. - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 383 c.
  621.311:69.002.5
  Справочник монтажника тепловых электростанций : В 2-х т.. Т.2. Технология монтажных работ / под ред.В.П.Банника,Д.Я.Винницкого - М. : Энергия , 1972. - 975 с. c.
  621.311
  Справочник по єлектрическим машинам : В 2-х т.. Т.1. / Под общ.ред.И.П.Копылова,Б.К.Клокова - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 456 c.
  621.313            31.261
  Справочник по монтажу электроустановок промышленных предприятий : В 2-х кн.. Т.1. / сост.В.И.Андрюков,П.И.Анастасиев,В.В.Белоцерковец;под ред.В.В.Белоцерковца,Б.А.Делибаша - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Энергия , 1976.
  621.313
  Справочник по монтажу электроустановок промышленных предприятий : В 2-х кн.. Т.2. / сост.Б.И.Андроков,П.И.Анастасиев,В.В.Белоцерковец;под ред.В.В.Белоцерковца,Б.А.Делибаша - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Энергия , 1976. - ((Электроустановки пром.предприятий)).
  621.313
  Справочник по наладке высокочастотных устройств управления энергосистемами / под ред.Э.С.Мусаэляна - М. : Энергия , 1972. - 256 с. c.
  621.315
  Справочник по наладке высокочастотных устройств управления энергосистемами / под ред.Э.С.Мусаэляна - М. : Энергия , 1972. - 256 с. c.
  621.315
  Справочник по наладке электрооборудования промышленных предприятий / под ред.М.Г.Зименкова - 3-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 480 с. c.
  621.31.07
  Справочник по наладке электроустановок и автоматики - 2-е изд.,перераб.и доп. . - К. : Наукова думка , 1972. - 624 с. c.
  621.315
  Справочник по проектированию электрических систем / под ред.С.С.Рокотяна,И.М.Шапиро - М. : Энергия , 1971. - 248 с. c.
  621.316
  Справочник по проектированию электроприводов,силовых и осветительных установок / под ред.Я.М.Вольшама,В.И.круповича,М.Л.Самовера - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Энергия , 1974. - 728 с. c. - ((Электроустановки промышленных предприятий)).
  621.313/.316.001.2+62-83
  Справочник по проектированию электроснабжения / сост.И.С.Бабаханян и др.;под ред.Ю.Г.Барыбина и др. - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 576 с. c.
  621.31.001.63
  Справочник по радиоизмерительным приборам / Ю.С.Гаврилов,А.С.Еременко,Л.Ю.Зубилевич - М. : Энергия , 1976. - 624 с. c.
  621.317
  Справочник по расчету и конструированию контактных частей сильноточных электрических аппаратов / под ред.В.В.Афанасьева - Л. : Энергоатомиздат , 1988. - 384 с. c.
  621.316.5
  Справочник по расчету работы электричеких конденсатов / ред. О.Л. Мезенин - К. : Техніка , 1987.
  621.319.4.004.13
  Справочник по расчету режимов работы электрических конденсаторов / под ред.О.Л.Мезенина - К. : Техніка , 1987. - 168 с. c.
  621.319.4.004.13
  Справочник по сооружению линий электропередачи напряжением 35-750 кв : справочник мастера / сост.С.В.Крылов и др.;под ред.М.А.Реута - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 494 с. c.
  621.315.17
  Справочник по строительству линий электропередачи / Ю.Е.Григорьев,Р.И.Зильберман,Б.В.Кашкаров и др.; под ред.А.Д.Романова - 3-е изд.перераб.и доп. . - М. : Энергия , 1971. - 560 с. c.
  621.315
  Справочник по эксплуатации электрооборудования / В.П.Таран,В.К.Андриец,Н.А.Корчемный,А.В.Синельник; под ред.В.П.Тарана - К. : Техніка , 1985. - 184 с. c.
  621.31
  Справочник по электрическим аппаратам высокого напряжения / под ред.В.В.Афанасьева - Л. : Энергоатомиздат , 1987. - 544 с. c.
  621.31
  Справочник по электрическим конденсаторам / М.Н.Дьяконов,В.И.Карабанов,В.И.Присняков и др.; под общ.ред.И.И.Четветкова,В.Ф.Смирнова - М. : Радио и связь , 1983. - 576 с. c.
  621.319.4(035.5)
  Справочник по электрическим конденсаторам : справочник / под общ.ред. И.И.Четвертакова - М. , 1983. - 573 c.
  621.319
  Справочник по электрическим материалам : В 3-х т.. Т.1. / под ред.Ю.В.Корицкого,и др. - 3-е изд.,перераб. . - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 367 с. c.
  621.315
  Справочник по электрическим материалам : В 3-х т.. Т.2. / под ред.Ю.В.Корицкого и др. - 3-е изд.,перераб. . - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 464 с. c.
  621.315
  Справочник по электрическим машинам : В 2-х т.. Т.1. / под общ.ред.И.П.Копылова,Б.К.Клокова - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 455 с. c.
  621.313
  Справочник по электрическим машинам : В 2-х т.. Т.2. / под общ.ред.И.П.Копылова,Б.К.Клокова - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 688 c.
  621.313
  Справочник по электрическим машинам : в 2 т. Т.1. : справочник / под общ. ред. И.П. Копылова - Москва : Энергоатомиздат , 1988. - 456 c.
  621.313(035.5)
  Справочник по электрическим установкам высокого напряжения / сост.Б.А.Астахова и др.;под ред.И.А.Баумштейна,С.А.Бажанова - 3-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 767 с. c.
  621.31
  Справочник по электроизмерительным приборам / К.К.Илюнин,Д.И.Леонтьев,Л.И.Набебина и др.; под ред.К.К.Илюнина. - 3-е изд . - Л. : Энергоатомиздат , 1983. - 783 с. c.
  621.317
  Справочник по электроизмерительным приборам / К.К.Илюнин,Д.И.Леонтьев.Л.И.Кабебина и др.; под ред.К.И.Ильина - Л. : Энергия , 1973. - 704 с. c.
  621.31
  Справочник по электроснабжению и электрооборудованию : В 2-х т.. Т.1. Электроснабжение / под общ.ред.А.А.Федорова - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 568 с. c.
  658.26:621.311
  Справочник по электроснабжению и электрооборудованию : В 2-х т.. Т.2. Электрооборудование - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 592 с. c.
  658.26:621.312
  Справочник по электротехническим материалам : В 3-х т.. Т.3. / под ред.Ю.Корицкого и др. - 2-е изд.,перераб. . - Л. : Энергия , 1976. - 896 с. c.
  621.315.61(031)
  Справочник по электроустановкам промышленных предприятий : В 4-х т.. Т.1,ч.1. Проектирование электроустановок промышленных предприятий / под ред.Я.М.Большама,В.А.Грачева,М.Л.Самовера - М.-Л. : Госэнергоиздат , 1963. - 720 с. c.
  621.315
  Справочник по электроустановкам промышленных предприятий : В 4-х т.. Т.1,ч.2. Проектирование электроустановок промышленных предприятий / под ред.Я.М.Большама,В.А.Грачева,М.Л.Самовера - М.-Л. : Госэнергоиздат , 1963. - 599 с. c.
  621.315
  Справочное пособие по электротехнике и основам электроники : учеб.пособ.для неэлектротехн.спец.вузов / под ред. А.В.Нетушила - М. : Высшая школа , 1986. - 248 c.
  621.31621.38
  Стабилизация сверхпроводящих магнитных систем / В.А.Альтов, В.Б.Зенкевич, М.Г.Кремлев, В.В.Сычев; под ред. В.В.Сычева - 2-е изд., перераб . - М. : Энергоатом , 1984. - 312 c.
  621.318:537.312
  Стильбанс Л.С. Физика полупроводников - М. : Сов.радио , 1967. - 451 c.
  621.315.592: 537.311.322
  Столов Л.И., Афанасьев А.Ю. Моментные двигатели постоянного тока - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 223 c.
  621.313.29
  Сучасні перетворювачі частоти в системах електропривода : навчальний посібник / Загірняк М.В.,Коренькова Т.В.,Калінов А.П.,Гладир А.І.,Ковальчук В.Г. - 2-ге,переробл. і доповн. . - Харків : Точка , 2017. - 206 c.
  621.314.26:62-83            31.2
  Сыромятников И.А. Режимы работы асинхронных и синхронных двигателей / под ред. Л.Г.Мамиконянца - 4-е изд., перераб.и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 240 c.
  621.313.323+621.313.333
  Сычев В.В. Стабилизация сверхпроводящих магнитных систем / В.А.Альтов, В.Б.Зенкевич, М.Г.Кремлев, В.В.Сычев; под ред. В.В.Сычева - 2-е изд., перераб . - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 312 c.
  621.318:537.312
  Т.В.Величко, Д.И. Родькин Теория электропривода - Кременчуг : КГПИ , 1999. - 238 c.
  621.313(075.8)
  Таев И.С. Основы теории электрических аппаратов : учебник для вузов по спец.``Электрич.аппараты`` / И.С.Таев, Б.К.Буль - М. : Высш.школа , 1987. - 352 c.
  621.31
  Таиров Ю.М. Технология полупроводниковых и диэлектрических материалов : учеб.для вузов по спец.``Физика и технол.материал.и компон.эл.тех.`` / В.Ф.Цветков, Ю.М.Таиров - М. : Высш.школа , 1990. - 422 c.
  621.315.592.002
  Таиров Ю.М. Технология полупроводниковых и диэлектрических материалов : учебник для вузов по спец.``Полупроводники и диэлектрики`` / В.Ф.Цветков, Ю.М.Таиров - М. : Высшая школа , 1983. - 271 c.
  621.315
  Таран В.П. Справочник по эксплуатации электрооборудования - К. , 1985.
  621.316
  Таран В.П. Справочник по эксплуатации электрооборудования / В.П.Таран, В.К.Андриец, Н.А.Корчемный, А.В.Синельник; под ред. В.П.Тарана - К. : Техника , 1985. - 184 c.
  621.31
  Тарасевич В.Н. Металлические терморезисторные преобразователи горючих газов - Киев : Наук думка , 1988. - 284 c.
  621.317.39
  Теория и конструкции выключателей / пер. с анг.А.Г.Рабкина; под ред.Сарльза Х.Флершейма,В.В.Афанасьва - Л. : Энергоиздат , 1982. - 493 c.
  621.316
  Теория электрических аппаратов : учебник / Г.Н.Александров, В.В.Борисов, В.Л.Иванов; под ред. Г.Н.Александрова - М. : Высшая школа , 1985. - 312 c.
  621.31
  Тепловые трубы в электрических машинах / под ред. В.М.Петрова - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 152 c.
  621.313.3
  Тер-Газарян Г.Н. Анормальные режимы работы гидрогенераторов - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 232 c.
  621.313.322-82
  Терешин А.И. Справочник по эксплуатации радиоизмерительных приборов / А.И.Терешин, В.А.Софронов - 4-е изд.,испр. и перераб. . - К. : Техніка , 1973. - 500 c.
  621.317
  Техника безопасности в электроэнергетических установках : справ.пособие / под ред. П.А.Долина - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 400 c.
  658.345 : 621.31.004
  Техника измерений : ч.2. : пособие / Н.В.Авениров, К.Г. Каназеев, А.В.Киселев,Н.Г.Стрижак - Л. : ЛВИКА им.А.Ф.Можайского , 1970. - 92 c. - ((Ленинградская военная инженер.Краснознаменная ака).
  621.317.1
  Технология электроаппаратостроения : учебник для вузов / Б.Г.Ефимов, Ю.А.Филипов, Ф.А.Васильев; под ред. Ю.А.Филипова - Л. : Энергоатомиздат , 1987. - 357 c.
  621.31
  Технология крупного электромашиностроения : в 3-х т.. Т.т.2. Гидрогенераторы / Прутковский С.А. - 3-е изд., перераб. и доп. . : Энергоатомиздат , 1990. - 352 c.
  621.313.322
  Технология электроаппаратостроения : учебник для вузов / под ред.Ю.А.Филиппова - Л. : Энергоатомиздат, Ленинград. отд-ние , 1987. - 360 c.
  621.316
  Тиль, Роман Электрические измерения неэлектрических величин : пер. с нем. - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 193 c.
  621.317
  Тиристорные преобразователи повышенной частоты для электротехнологических / Е.И.Беркович,Г.И.Ивенский,Ю.С.Илффе - Л. : Энергоатомиздат , 1983. - 204 c.
  621.314
  Тихомиров П.М Расчет трансформаторов : Учеб.пособие для вузов - 3-е изд,перераб.и доп. . - М. , 1968. - 456 c.
  621.314.2.001.24
  Тихомиров П.М Расчет трансформаторов : Учеб.пособие для электротехн.и электромех.спец.вузов - 5-е изд.перераб.и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 527 c.
  621.314.21.001.24
  Токарев Б.Ф Электрические машины : Учеб.пособие для вузов - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 624 c. - (ил.).
  621.313
  Токарев Б.Ф Электрические машины : Учеб.для энерг.и энергостроит.техникумов - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 671 c.
  621.313
  Томас.Р.К Коммутационные устройства.Справочник - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Радио и связь , 1989. - 140 c.
  621.316.54
  Торопцев Н.Д Трехфазный асинхронный двигатель в схеме однофазного включения с конденсатором - 4-е изд.перераб.и доп. . - М. : Энергоатом , 1988. - 95 c.
  621.313.333
  Третьяков М.Н. Испытание єлектодвигателей маломощности. - изд. 2-е . - М. : Энергия , 1966. - 180 c.
  621.313
  Туровец О.Г. Вопросы экономики и организации производства в дипломных проэктах / Туровец О.Г., Билинкис В.Д. - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1988. - 174 c.
  621.31.001.63.003
  Туровец О.Г. Вопросы экономики и организации производства в дипломных проэктах / Туровец О.Г., Билинкис В.Д. - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1988. - 174 c.
  621.31.001.63.003
  Туровец О.Г. Вопросы экономики и организации производства в дипломных проэктах / Туровец О.Г., Билинкис В.Д. - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1988. - 174 c.
  621.31.001.63.003
  Уиди Б. Кабельные линии высокого напряжения - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 232 c.
  621.315
  Ультразвуковые преобразователи для неразрушающего контроля / под общ ред. И.Н. Ермолова - М. : Машиностроение , 1986. - 280 c.
  621.314.6
  Ульянов С.А. Сборник з-ч по электромагнитным переходным процессом в электрических системах : учебное пособие - М. : Энергия , 1968. - 496 c.
  621.311
  Ульянов С.А. Электромагнитные переходные процессы в электрических системах : учебник - М. : Энергия , 1970. - 520 c.
  621.311
  Унифицированная серия асинхронных двигателей. Интерэлектро / В.И Радин, Й. Лондин, В.Д. Розенкноп; под ред. В.И. радина - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 414 c.
  621.313.33
  Управляемые безконтактные двигатели постоянного тока / Н.П. Адвотолкин, В.Т. Гращенко, Н.И. Лебедев - Л. : Энергоатомиздат , 1984. - 160 c.
  621.313
  Управляемый выпрямитеь в системах автоматического управления / Н.В. Донской, А.Г. Иванов, В.М. Никитин, А.Д. Позднеев; под ред. А.Д. Позднеева - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 352 c.
  621.314
  Усов С.В. Электрическая часть электростанций : учебник - 2-е изд., перераб. и доп. . - Л. : Энергоатомиздат , 1987. - 616 c.
  621.311.2
  Усов С.В. Электрическая часть электростаный : учебник для вузов / под ред. С.В. Усова - Л. : Энергия , 1977. - 556 c.
  621.311
  Федоров А.А. Теоретические основы электроснабжения промышленных предприятий. - М. : Энергия , 1976. - 271 c.
  658.26 : 621.31
  Федоров А.А. Основы электроснабжения промышленных предприятей : учеб. пособие - М. : Энергия , 1967. - 416 c.
  621.316
  Федоров А.А. Электроснабжение промышленных предприятий - 3-е изд., перераб. и доп . - М., Л. : Госэнергоиздат , 1961. - 744 c.
  621.316
  Федосеев А.М. Релейная защита электроэнергетических систем: Релейная защита сетей : учеб. пособие для вузов - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 520 c.
  621.316
  Ферстер Г.Г. Электрооборудование и электроснабжение установок гидромеханизации : учебник для техникумов - изд. 2-е, перераб. и доп. . - М. : Энергия , 1977. - 440 c.
  621.313
  Ферстер Г.Г. Электрооборудование и электроснабжение установок гидромеханизации : учебник для техникумов - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : ’’Энергия' , 1977. - 438 c.
  621.31
  Физические проблемы в силовой полупроводниковой электронике / Отблеск А.Е., Челноков В.Е. - Л. : Наука , 1984. - 237 c.
  621.315.592
  Филиппов И.Ф. Теплообмен в электрических машинах : учеб. пособ. для вузов - Л. : Энергоатомиздат , 1986. - 256 c.
  621.313
  Функциональные преобразователи перемещения / М.А. Ураксеев, М.Ф. Зарипов - М. , 1976.
  621.314
  Хорват Т. Нейтрализация статистического электричества : пер. с англ. А.В.Орлова / Т.Хорват, И.Берта - М : Энергоатомиздат , 1987. - 104 c.
  621.319
  Хромой Б.П. Электрорадиоизмерения : учебник для сред.спец.учеб.заведений / Б.П.Хромой, Ю.Г.Моисеев - М. : Радио и связь , 1985. - 288 c.
  621.317
  Хрущев В.В. Электрические машины систем автоматики : учебник для вузов по спец."Электрические машины" - 2-е изд., перераб.и доп. . - Л. : Энергоатомиздат , 1098. - 364 c.
  621.313
  Чальян К.М Методы расчета электромагнитных параметров токопроводов - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 279 c.
  621.315.36
  Черников Г.Б., Евликов А.А. Трансформаторы тока в схемах венчательных преобразователей - М. : Энергия , 1977. - 135 c.
  621.314.22.08
  Читечян В.И. Электрические машины: Сборник задач : учеб.пособие для вузов по спец.``Электромеханика`` - М. : Высш.школа , 1988. - 231 c.
  621.313
  Чулков Н.Н. Электрофикация карьеров в задачах и примерах : учеб.пособие для вузов. - М. : Недра , 1972. - 255 c.
  622.271 : 621.31
  Чунихин А.А. Аппараты высокого напряжения : учеб.пособие для вузов / А.А.Чунихин,М.А.Жаворонков - М. : Энергоатомиздат , 1985. - 432 с. c.
  621.314
  Чунихин А.А. Электрические аппараты.Общий курс : учебник для вузов - 3-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 718 с. c.
  621.31(075.8)
  Шальт Г.М. и др. Определение мест повреждений линий электропередачи по параметрам аварийного режима / Г.М. Шальт, А.И. Айзенфельд, А.С. Малый; под ред. Г.М. Шальта - 2-е изд.,перераб. и доп. . : Энергоатомиздат , 1983. - 207 c.
  621.315.1.004.6
  Шаповалов И.Ф. Справочник по расчету электрических сетей - 3-е изд., перераб. и доп . - К : Будівельник , 1986. - 223 c.
  621.311.1.001.24
  Шестеренко В.Є. Системи електроспоживання та електропостачання промислових підприємств : підручник для вузів - Вінниця : Нова Книга , 2004. - 649 c.
  621.311.1(075.8)
  Шишмарев В.Ю. Электрорадиоизмерения : учеб. - М. : Изд. центр ``Академия`` , 2004. - 334 c. - ((Среднее проф. образование).).
  621.317.3
  Шкурин Г.Н. Справочник по электроизмерительным и радиоизмерительным приборам. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Воениздат , 1960. - 660 c.
  621.317
  Шкурин Г.П. Справочник по электро- и электронно-измерительным приборам. - М. : Воениздат , 1972. - 448 c.
  621.31            6П2.1(03)
  Шпаннеберг Х. Электрические машины: 1000 понятий для практиков : справочник; пер. с нем. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 255 c.
  621.313
  Штофа Я. Электротехнические материалы в вопросах и ответах : пер. со словенс. В.И. Васина / под ред.: Б.М. Тареева. - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 200 c.
  621.315
  Штофа Я. Электротехнические материалы в вопросах и ответах : пер. со словенс. В.И. Васина / под ред.: Б.М. Тареева. - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 200 c.
  621.315
  Шульц Ю. Электроизмерительная техника:!00 понятий для практиков : Справочник / под ред.Е.И.Сычева - Москва : Энергоатомиздат , 1989. - 287 c.
  621.317.7
  Шульц Ю. Электроизмерительная техника:!00 понятий для практиков : Справочник / под ред.Е.И.Сычева - Москва : Энергоатомиздат , 1989. - 287 c.
  621.317.7
  Эксплуатация электрооборудования промышленных предприятий : учеб. пособие / А.А. Федороа, Ю.П. Попов - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 280 c.
  621.31
  Электрические измерения : учеб.пособие для электротехн.спец.вузов / под ред.: В.Н.Малиновского - М. : Энергоатомиздат , 1985. - 416 c.
  621.317.3
  Электрические измерения электрических и неэлектрических величин : учеб.для вузов электротехн.спец. / М.А.Гаврилюк, Е.С.Полищук, С.С.Обозовский; под ред.: Е.С.Полищука - К. : Вища школа , 1984. - 359 c.
  621.317.1
  Электрические конденсаторы и конденсаторные установки : справочник / под общ.ред.: Г.С.Кучинского - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 656 c.
  621.319.4
  Электрические машины : конспект лекций / В.А.Некрасов, А.В.Некрасов, А.В.Решетняк - Кременчуг : КГПУ , 2004. - 158 c.
  621.313
  Электрические машины в тяговом автономном электроприводе / под ред.: А.П.Пролыгина - М. : Энергия , 1979. - 240 c.
  621.313            62-83
  Электрические машины малой мощности / Д.А.Завалишин, С.И.Бардинский, О.Б.Певзнер и др.; под общ. ред. Д.А.Завалишина. - М.-Л. : Госэнергоиздат , 1963.
  621.313
  Электрические машины малой мощности / под ред.: Д.А.Завалишина - М.-Л. : Гос.Энергетическое изд. , 1963. - 431 c.
  621.313            6П2.12
  Электрические машины. Трансформаторы : Учеб. пособие для электромех. спец. вузов / Б.Н.Сергеенков и др. - М. : Высш. шк. , 1989.
  621.314.2
  Электрические сиситемы : в 7 т. Т.3. Передача энергии переменным и постоянным током высокого напряжения : учеб. пособие для вузов / В.А.Веников, В.В.Худяков, Н.Д.Анисимов; под ред. В.А.Веникова. - М. : Высш.шк. , 1972. - 368 c.
  621.311            6П2.11
  Электрические системы : в 7-ми т. Т.1. Математические задачи электроэнергетики : учеб.пособие для вузов / В.А.Веников,И.В.Литкенс, И.М.Маркович и др.; под ред. В.А.Веникова. - М. : Высш.шк. , 1970.
  621.311            6П2.11
  Электрические системы и сети : учеб.для электроэнерг.спец.вузов / Н.В.Буслова, В.Н.Винословский, Г.И.Денисенко, В.С.Перхач; под ред.: Г.И.Денисенко - К. : Вища школа - 584 c.
  621.311
  Электрические системы и сети в примерах и иллюстрациях : учеб.пособие для электроэнерг.спец.вузов / В.В.Ежков, Г.К.Зарудский, Э.Н.Зуев; под ред.: В.А.Строева - М. : Высш.школа , 1999. - 352 c.
  621.311.1.016
  Электробезопасность на промышленных предприятиях : справочник / Р.В.Саварно, А.Г.Степанов, А.В.Слонченко, Г.Д.Харламов - К. : Техніка , 1985. - 288 c.
  658.482.3 : 621.31.004
  Электромагнитные и магнитные устройства в станкостроении - М. : ``Машиностроение`` , 1974. - 184 c.
  621.1.06- 621.318.3: 621.3.073
  Электромашиностроение и электрооборудование Т.Вып.47. : респуб.межвед.науч.-техн.сб. - К. : Техніка , 1995. - 127 c.
  621.31
  Электромашиностроение и электрооборудование Т.Вып.46. : республиканский межведомственный научно-техн.сборник - К. : Техніка , 1992. - 127 c.
  621.31
  Электромашиностроение и электрооборудование Т.Вып.44. : респ.межвед.науч.-техн.сб. - К. : Техника , 1990. - 127 c.
  621.31
  Электромашиностроение и электрооборудование Т.Вып.39. : респуб.межведомств.науч.-техн.сборник - К. : Техніка , 1985. - 128 c.
  621.31
  Электромеханические аппараты автоматики : учеб.для вузов по спец.``Электрич.аппараты`` / Б.К.Буль, О.Б.Буль, В.А.Азанов, В.Н.Шоффе - М. : Высшая школа , 1988. - 303 c.
  621.313
  Электромонтажные устройства и изделия : справочник - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 176 c.
  621.313 + 696.6
  Электрорадиоматериалы : учеб. пособие / Б.М.Тареев, Н.В.Короткова; под ред.Б.М.Тареева - М. : Высш. школа , 1978. - 336 c.
  621.315
  Электрорадиоматериалы : учеб.пособие для втузов / под ред.: Б.М.Тареева - М. : ``Высш.школа`` , 1978. - 336 c.
  621.315
  Электротехнические материалы : справочник / В.Б.Березин, Н.С.Прохоров, Г.А.Рыков, А.М.Хайкин - 3-е изд., доп.и перераб. . - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 504 c.
  621.315.6
  Электротехнические промышленные установки : учеб.пособие для вузов по спец."Электроснабжение пром.предприятий, городов и сел.хоз-ва" / И.П.Евтюкова, Л.С.Кацевич, Н.М.Некрасова, А.Д.Свечанского - М. : Энергоиздат , 1982. - 400 c.
  621.31/075.8/
  Электроэнергетические системы в примерах и иллюстрациях : учеб.пособие для электроэнерг.спец.вузов / Ю.Н.Астахов, В.А.Веников, В.В.Ежков и др.; под ред.В.А.Веникова - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 503 c.
  621.311.004.13
  Эндрени Дж. Моделирование при расчетах надежности в электроэнергетических системах : пер.с англ. / под ред.Ю.Н.Руденко - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 334 c.
  621.311.019.3
  Энергетическая электроника : справочное пособие / ред.-сост.Р.Лаппе; пер.с нем.под ред.В.А.Лабунцова - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 463, 111 c.
  621.314
  Энергетический метод идентификации параметров асинхронных двигателей : монография / М.В.Загирняк, Д.И.Родькин, Ю.В.Ромашихин, А.П.Черный. - Кременчуг : Щербатых А.В. , 2013. - 163 c.
  621.313.3
  Энергосберегающая технология народного хозяйства : в 5 кн.. Т.кн.5. Экономия электроэнергии на промышленных предприятиях : практ.пособие / Т.В.Анчарова, С.И.Гамазин, В.В.Шевченко; под ред.В.А.Веникова - М. : Высш.шк. , 1990. - 143 c.
  621.311.004.18
  Энергосберегающая технология электроснабжения народного хозяйства : в 5 кн.. Т.1. Снижение технологического расхода энергии в электрических цепях : практ.пособие / Д.А.Арзамасцев, А.В.Липес; под ред.В.А.Веникова - М. : Высш.шк. , 1989. - 127 c.
  621.311.004.18
  Энергосберегающая технология электроснабжения народного хозяйства : в 5 т. Т.3. Надежность и эффективность сетей энергетических систем : практ.пособие / Фокин Ю.А. - М. : Высш.шк. , 1989. - 151 c.
  621.311.004.18
  Энергосберегающая технология энергоснабжения народного хозяйства : в 5 кн.. Т.2. Энергосбережение в электроприводе / Н.Ф.Ильинский, Ю.В.Рожановский, А.О.Горнов; под ред.В.А.Веникова - М. : Высш.шк. , 1989. - 127 c.
  621.311.004.18:62-83
  Эпштейн С.Л. Измерение характеристик конденсаторов - 2-е изд., доп.и перераб. . - Л. : Энергия , 220. - 1971 c.
  621.319
  Эпштейн С.Л. Справочник по измерительным приборам для радиодеталей / С.Л.Эпштейн, А.П.Викулов, В.Н.Москвин; под ред.Е.А.Гпйлиша - Л. : Энергия , 1980. - 252 c.
  621.396.69:621.317
  Юськив М.А. Электрооборудование внутризаводского транспорта - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 80 c.
  658.286:621.313
  Юськив М.А. Элетрооборудование внутризаводского транспорта - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 8 c.
  658.286:621.313
  Юферов Ф.М. Электрические машины автоматических устройств : учебник для вузов - М. : ``Высшая школа`` , 1976. - 416 c.
  621.313
  Юферов Ф.М. Электрические машины автоматических устройств : учеб.для вузов по спец.`` Электроника`` - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Высшая школа , 1988. - 479 c.
  621.313
  Юхимчук В.Д. Технология производства электрических машин : в 2 кн.. Т.кн.1. : учеб.пособие - Харьков : ЧП Тимченко А.Н. , 2006. - 544 c.
  621.313
  Юхимчук В.Д. Технология производства электрических машин : в 2 кн.. Т.кн.2. : учеб.пособие - Харьков : ЧП Тимченко А.Н. , 2006. - 579 c.
  621.313
  Юхимчук В.Д. Технология ремонта машин постоянного тока : учеб.пособие для электротехн.фак.вузов - Харьков : ХГПУ , 2000. - 382 c.
  621.313.2.004.6
  Яковлев А.И. Электрические машины с уменьшенной материалоемкостью - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 236 с. c.
  621.313