Бібліотека
КрНУ імені М.Остроградського
     
     
     
     
     
     
     
     

Систематичний каталог бібліотеки                                                          Перелік книг за тематикою УДК

001 Наука у цілому
 • 001.895 Венчурні проекти
 • 001.895 , 330.341.1 Інновації
 • 002 Друк. Документація. Науково-технічна інформація
 • 002:339.138 Маркетинг інформаційний
 • 004 Інформаційні технології
 • 004.056 Захист інформації, безпека
 • 004.3 Апаратні засоби
 • 004.353 Відіомонітори
 • 004.42 Програмування
 • 004.451 Операційні системи
 • 004.451.64 Апаратні засоби захисту
 • 004.65 Системи управління базами даних (СУБД)
 • 004.7 Комп`ютерні сітки
 • 004.732 Сітки локальні
 • 004.738.5 Інтернет
 • 004.738.5:658.6/9 Електронна комерція
 • 004.77 Електроний бізнес
 • 004.78 : Автоматизовані системи у ...
 • 004.78:025.4.036 Автоматизовані інформаційно-пошукові системи
 • 004.78:336.717 Автоматизовані системи банківських операцій
 • 004.91 Оброблення і створення документів
 • 004.92 Комп`ютерна графіка
 • 006.015.5 Управління якістю
 • 006.063 Сертифікація
 • 006.1 Стандартизація у цілому
 • 006.83 Якість
 • 008 Культура
  021 Організація та развиток бібліотечної справи
  061 Діяльність організацій по охрані природи
 • 061.1ЕС Европейский Союз(ЕС)
 • 1 Філософія
 • 111.1 Онтологія (буття)
 • 130.2 Філософія культури
 • 141.131 Платонізм. Неоплатонізм
 • 141.339 Езотерика
 • 159.9 Психологія
 • 159.923 Психологія особистості
 • 159.942 Емоції
 • 159.9:334.7.012.42 Психологія підприємництва
 • 168.522 Культурологія
 • 172. 4 Міжнародна етика
 • 174 Професійна етика
 • 174.022.1 Професійна та ділова етика. Імідж. Репутація
 • 174.022.1 Імідж
 • 178.1 Алкоголізм
 • 178.7 Паління
 • 2 Релігія
 • 281.9 Православна церква
 • 303.725.36 Примінення теорії систем, теорії управління та кібернетики
 • 311.12 Статистичне угрупування
 • 311.313(058)(477.53) Регіональна статистика: обласн., краєва
 • 314.02 Демографія.Джерела демографічних даних
 • 314.156.5(477) Геноцид українского народа
 • 314.7 Міграція
 • 316 Соціологія
 • 316.323.4 Азіатска деспотія, соціальна структура
 • 316.324.5 Аграрні суспільства, соціальна структура
 • 316.334.55 Соціологія (аграрна політика)
 • 316.343.4 Автохтонне населення в колоніальному суспільстві (соціологія
 • 316.343.653 Адміністратори в капіталістичному суспільстві (соціология)
 • 316.344.32 Інтелектуали
 • 316.346.2-055.2 Жінки
 • 316.422.4 Прогрес
 • 316.422.44 НТП
 • 316.422.6 Регрес (НТП)
 • 316.46 Лідерство
 • 316.462 Авторитаризм ( соціологія)
 • 316.61-056.45 Генії
 • 316.612 Развиток особистості
 • 316.73 Акультурація (соціологія)
 • 321.61 Абсолютизм (форми влади)
 • 321.64 Авторитарні режими нового часу
 • 323 Внутрішня політика
 • 323.17 Автономія та самовизначення нації
 • 323.329 Соціальні спільноти та прошарки. Інтелігенція
 • 323.396 Соціальна еліта
 • 324 Вибори. Референдуми. Виборчі компанії
  325 Міграційна політика
 • 327(477) Зовнішня політика України
 • 327.51 Військові союзи
 • 328 Парламенти. Народні представництва. Уряди
 • 328.132.7 Президентський кабінет. Президентський уряд
 • 330 Економіка
 • 330(477) Економіка України
 • 330.01 Економічна теорія
 • 330.1 Економічні науки
 • 330.101.54 Макроекономіка
 • 330.111.4 Виробничі сили
 • 330.131.7 Ризики
 • 330.131.7:336.71 Ризики банківські
 • 330.131.7:336.743 Валютний ризик
 • 330.142.2 Уставний фонд, капітал
 • 330.142.2 Вкладений капітал.Уставний фонд
 • 330.142.211.4 Амортизація основних фондів
 • 330.31 Кругообіг в народному господарстві. Відтворення
 • 330.322 Інвестиції
 • 330.322.013 Автономні інвестиції ( політекономіка)
 • 330.322.5 Інвестиції, рентабельність та ефективність
 • 330.322:658.589 Венчурне інвестування
 • 330.33 Криза
 • 330.34.014.1 Економіка застійна
 • 330.34.014.2 Економіка, що розвивається
 • 330.341(477) Фактори економічного розвитку України
 • 330.341.1 Развиток виробничих сил. Техн. прогрес. Інновації
 • 330.341.1 Інновації. Технічний прогрес
 • 330.341.1(477) Інновації в Україні
 • 330.341.2:334.758 Кластер
 • 330.342.111 Автаркне господарство (політекономіка)
 • 330.356.3 Ефективність капіталовкладень
 • 330.43 Економетрія
 • 330.46 Теорія систем, управління в кібернетиці та економіці
 • 330.47 Теорія інформації в економіці. Економічна інформатика
 • 330.52 Національна економіка
 • 330.564.2 Прибутки населення
 • 330.59 Життєвий рівень
 • 330.59 Соціально-економічний розвиток
 • 330.8(477) Історія економічної думки.Економічні вчення та школи
 • 330.837 Інституціоналізм. Неоінституціоналізм
 • 331 Праця. Економіка праці
 • 331.07 Адміністративні органи, уповноважені та офіційні особи (прац
 • 331.101.26 Праця, як економічний фактор
 • 331.101.262 Людський капітал
 • 331.102 Види праці
 • 331.103.255 Автоматизована праця
 • 331.106.24 Колективні договори
 • 331.108 Робота з кадрами
 • 331.108.2 Питання кадрів. Управління кадрів
 • 331.108.2 Управління персоналом
 • 331.108.3 Адаптація рабітників ( праця )
 • 331.2 Зарабітня плата
 • 331.21 Управління заробітною платою
 • 331.211 Аванс (праця)
 • 331.215`311` Виплати із соцстраху
 • 331.225 Премії. Окремі виплати
 • 331.23 Акордна оплата праці
 • 331.31 Робочий час
 • 331.315 Відрядження
 • 331.322 Відпустки
 • 331.5 Ринок праці
 • 331.522 Попит і пропозиція на ринку праці. Потенціал робочих місць
 • 331.522 Трудові ресурси
 • 331.556.4 Міграція трудова, міжнародна
 • 331.556.4 Міждержавна мобільність. Міграція
 • 331.582 Трудові резерви
 • 332.012.324 Власність корпорацій
 • 332.025.1 Адміністративне втручання в регіональній економіці
 • 332.1 Регіональна економіка
 • 332.13 Розміщення. Регіональне разміщення
 • 332.142.4 Використання територіальних ресурсів
 • 332.15 Агломерація економічної діяльності (регіональна економіка)
 • 332.2.01 Аграрні теорії (земельне питання)
 • 332.2.021;338.43.02 Аграрна політика
 • 332.72 Ринок праці, нерухомості
 • 332.856 Агенція по квартирному посередництву ( житлове господарство)
 • 334.012.64 Дрібні підриємства
 • 334.7.012.32 Підприємництво (загальне)
 • 334.7.012.42 Підприємництво комерційне
 • 334.722 Приватне підприємництво
 • 334.722.012.42 Підприємництво
 • 334.722.012.64 Мале підприємництво
 • 334.722.8 Акціонерні компанії
 • 334.758 Злиття. Об`єднання фірм. Кластери
 • 334.7:658.589 Венчурні (рискові) підприємства
 • 336 Фінанси
 • 336.07 Адміністрація фінансова
 • 336.1 Державні фінанси у цілому
 • 336.14 Державний бюджет. Національний бюджет
 • 336.14.025.3 Фінансова безпека
 • 336.2 Бенефіціар
 • 336.22 Податки. Збори
 • 336.225 Методи оподаткування
 • 336.225.64 Податкова заборгованість
 • 336.225.64 Подакти.Заборгованість податкова
 • 336.225.673 Контроль податковий
 • 336.226.11 Податки на доходи фізичних осіб
 • 336.22:351.713 Перевірки податкові
 • 336.246.025.2 Контроль фінансовий
 • 336.275.3 Державні боргові зобов`язання
 • 336.544 Контроль якості
 • 336.7 Грошовий обіг. Банківська справа
 • 336.71 Банківська справа.Банки
 • 336.71(477) Банківська справа. Банки в Україні
 • 336.71.025.3 Безпека у банках
 • 336.711 Національні, державні банки
 • 336.713 Банки комерційні
 • 336.743 Валюта. Зв`язані валюти
 • 336.748.12 Інфляція
 • 336.76 Фінансовій ринок
 • 336.763;347.72.03 Акції (фінанси), (торгове право), (економіка)
 • 336.77 Кредит. Кредитна справа
 • 336.773 Кредитні спілки (фінанси)
 • 338.12 Економічні цикли
 • 338.23:343.3 Безпека економічна держави
 • 338.242 Управління економікою в ринковому господарстві
 • 338.246.02 Адміністративні заходи (економіка)
 • 338.246.025.2 Регулювання. Контроль
 • 338.246.025.2, 338.268.025 Контроль
 • 338.246.027 Матеріальна допомога
 • 338.246.027.2 Стимулювання. Пільги
 • 338.26 Планування.Соціально-економічне планування
 • 338.26 Народногосподарське планування
 • 338.27 Економічне прогнозування
 • 338.27 Прогнозування економічне
 • 338.33 Теорія виробництва. Структура. Спеціалізація
 • 338.364 Автоматизоване виробництво ( економіка)
 • 338.43 Аграрна промисловість (економ.сільського господарства)
 • 338.43 Сільське господарство.Економіка
 • 338.43 Економіка сільського господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика.Економ.сільск. господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика
 • 338.431 Аграрні відносини. Аграрні структури
 • 338.431 Аграрні структури (економіка сільського господарства)
 • 338.432 Сільськогосподарське виробництво (господарювання)
 • 338.436.33 Агропромисловий комплекс
 • 338.439 Продовольчий комплекс. Продовольче питання
 • 338.439 Продовольчий комплекс (економіка)
 • 338.439 : Виробництво продуктів :м"яса,риби,рису і т.д.
 • 338.439:63 рису,молока і т.д. Виробництво с/г продуктів
 • 338.45 Економіка промисловості і ремісничого виробництва
 • 338.45.01 Промислова політика
 • 338.45:658 Економіка підприємства
 • 338.46 Економіка сфери послуг
 • 338.465.2 Консалтинг
 • 338.465.2 Послуги
 • 338.465.2 Інжиніринг
 • 338.465.2 Консультування
 • 338.47 Економіка транспорту і зв`язку
 • 338.48 Туризм. Економіка туризму
 • 338.48-44(1-22) Сільський туризм
 • 338.49 Інфраструктура економіки
 • 338.5 Ціни. Ціноутворення
 • 338.512 Витрати виробництва
 • 338.516.2 Ринок.Форми ринку
 • 338.516.22 Ціни ринкові
 • 338.532.4.025.24 Контроль за цінами
 • 338.583 Інфраструктура
 • 339 Торгівля
 • 339.13.012 Види ринків
 • 339.13.025 Адміністративні міри впливу на ринок
 • 339.137.2 Конкуренція
 • 339.138 Маркетинг
 • 339.138 : 338.46 Маркетинг послуг
 • 339.138(100) Маркетинг міжнародний
 • 339.138(100) Міжнародний маркетинг
 • 339.138.001.5 Маркетингові дослідження
 • 339.138.1 Маркетинг промисловий
 • 339.138.`313` Маркетинг стратегічний
 • 339.14:338.49 Інфраструктура товарного ринку
 • 339.166.5 Торгівля продуктами розумової праці
 • 339.172 Товарні біржі. Продуктові біржі
 • 339.175 Посередники торгові
 • 339.178 Посередницькі інститути
 • 339.187.62 Лізинг
 • 339.187.67 Абонентне обслуговування ( торгівля)
 • 339.37 Роздрібна торгівля
 • 339.543 Митна політика
 • 339.543.624 Оффшорні зони
 • 339.56 Торгівля зовнішня
 • 339.727.2 Рух капіталів. Міжнародні займи. Міграція капталів
 • 339.727.22/24 Інвестиції іноземні
 • 339.74.025 Адміністративні міри в девізній політиці
 • 339.9 Міжнародні економічні відносини. Світове господарство
 • 339.9.012 ЗЕД
 • 339.9.012.23:346.58(477) Регулювання ЗЕД в Україні (правове)
 • 339.9.012.42 Автаркія (світове господарство)
 • 339.92 Міжнародне економічне співробітництво
 • 339.923 Економічні союзи
 • 339.924 Інтеграція
 • 339.94 Глобалізація
 • 34.07;35.07 Адміністративні органи (право)
 • 340 Право. Юридичні науки
 • 340.12 Теорія права
 • 340.12 Теорія держави і права
 • 340.12(091) Історія держави і права
 • 340.130.53 Закони
 • 340.130.54 Кодекси
 • 340.130.55 Укази
 • 340/.349 Правознавство
 • 341.215.4 Захист прав людини
 • 341.24 Міжнародні правові дії
 • 341.63 Міжнародний арбітраж
 • 342.26 Адміністративно-територіальний поділ держави
 • 342.34 , 321.7 Демократія
 • 342.392 Авторитарні (недемократичні) форми держав та правління
 • 342.518 Виконавча влада.Уряд. Кабінет Міністрів
 • 342.565.2 Конституційні суди
 • 342.7 Права і обов"язки громадян
 • 342.7 Основні права та обов`язки громадян
 • 342.849 Агітаційний матеріал для виборів (державне право)
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративні порушення
 • 342.9(477) Адміністративне право України
 • 342.924 Адміністративні акти (державне право)
 • 343.13 Кримінально-процесуальне право
 • 343.132 Слідчі дії
 • 343.195 Суд присяжних
 • 343.2/.7 (477) Кримінальне право України
 • 343.23 Злочини у цілому
 • 343.237(477) Співучасть, угрупування, зговір (Україна)
 • 343.337 Агресія (кримінальне право)
 • 343.353 Адміністративна влада, зловживання (кримінальне право)
 • 343.353.1 Корупція
 • 343.359 Злочини проти державної казни. Контрабанда
 • 343.575 Заборона вживання та оберту наркотиків
 • 343.6 Злочини проти особистості
 • 343.61 Вбивство
 • 343.62 Аборт (кримінальне право)
 • 343.9 Кримінологія
 • 343.9.01 Загальна теорія злочину та злочинність
 • 346(477) Господарське право України
 • 346.231 Адміністративні установи
 • 346.26 Приватне підприємництво
 • 346.5 : Регулювання: конкуренції, якості, виробництва, НТП
 • 346.548 Безпека бізнесу, підприємництва
 • 346.548 Рейдерство
 • 346.548 ,366.5 Захист споживачів
 • 346.6 Соціальний захист населення
 • 347 Громадянське право
 • 347.133.5 Адміністративні угоди
 • 347.133.9 Абстрактні (причинні) угоди
 • 347.188 Акти громадянського стану (громадянське право)
 • 347.211 Інтелектуальна власність, ресурс
 • 347.214.2 Нерухоме майно. Нерухомість
 • 347.426.6 Відшкодування збитку. Оцінка збитку
 • 347.471.03 Адміністрація суспільства (громадянське право)
 • 347.722 Товарні знаки
 • 347.732 Агент за обміном ( торгове право)
 • 347.735 Факторинг
 • 347.746 Вексель
 • 347.77 Патенти
 • 347.771 Авторські свідчення ( патентне право)
 • 347.779 Адміністративна організація охорони промис. і торг. прав
 • 347.78 Авторское право
 • 347.789 Адміністративно-технічна організація авторського права
 • 347.791.3 Адміністративно-правов. регулювання прав власності на суди
 • 347.792 Абандон (морське право)
 • 347.799.2 Аварія (морське право)
 • 347.822.5 Авіаційна метеорологічна служба( служба погоди)
 • 347.918 Арбітраж.Третейський суд
 • 347.921 Адвокати ( громад. процес. право )
 • 347.961(477) Нотаріат, нотаріуси, нотар. контори (Україна)
 • 347.963 Прокурори. Прокуратура
 • 347.965 Адвокатура (громад.процес.право)
 • 347.998.8 Адміністративні суди (громадянське процесуал.право)
 • 347.998.85 Адміністративні суди
 • 347.998.85 (477) Адміністративні суди в Україні
 • 349.2 Трудове право
 • 349.227 Заборона необгрунтованного скорочення
 • 349.233 Матеріальна відповідальність у трудовом погодженні
 • 349.41 Земельне право
 • 349.42 Аграрне право
 • 349.42(477) Аграрне право України
 • 349.6 Правові проблеми охорони навколишнього средовища
 • 35.073.526 Надання та публікація балансу. Аудит
 • 351 Державне адмін. управління
 • 351.077.6 Управлінські рішення
 • 351.087.43 Пенсії. Допомоги
 • 351.087.431 Пенсія. Допомога при звільненні, або виході у відставку
 • 351.087.431.1 Право на пенсію
 • 351.087.431.2 Пенсійні внески
 • 351.087.431.3 Пенсійний фонд
 • 351.087.431.4 Пенсійні надбавки
 • 351.713 Адміністративна діяльність у відношенні податків і зборів
 • 351.741 Організація міліції
 • 351.743 Громадянська охорона.Народні дружини
 • 351.755.61 Паспорти. Паспортна міліція
 • 351.762;343.56 Азартні ігри (адміністративне управління), (кримінальне прав
 • 351.811 Автомобильні дороги ( адміністративний нагляд)
 • 351.814 Авіаційний зв`язок (адміністративне управління)
 • 351.814 Авіація, управління
 • 351.814 Авіатраси (адміністративне управління)
 • 351.822 Адміністративний нагляд за грошовою обіговістю
 • 351.823 Адміністративний нагляд за добуванням сировини
 • 351.824 Адміністративний нагляд за промисловістю та торгівлею
 • 351.825 Адміністративний нагляд за кредитними установами
 • 351.83 Адміністративне регулювання праці і труд.відносини
 • 351.84 Адміністративний нагляд за соціальним забезпеченням
 • 351.853 Нагляд за пам`ятниками. Збереження природних ландшафтів
 • 351.9 Адміністративна юрисдикція (адміністр.управління)
 • 351.9 Нагляд і контроль за держ. управлінням. Скарги
 • 352.07 Адміністративні установи органів управління
 • 353.2 Автономні республіки, області, краї, департаменти,провінції
 • 355.081 Головне командування армії
 • 355.232 Академії (військова справа)
 • 355.469 Авіаційна стратегія (військова справа)
 • 355.75 Адміністративно-господарські установи (військова справа)
 • 356.3 , 355.6 , 359.5 Адміністративно-господарська служба (військова справа)
 • 357.3 Автоколони (військова справа)
 • 359.3 Авіаційні частини військово-морских сил (військова справа)
 • 364.12 Автоматизація виробництва (соціальне забезпечення)
 • 364.2 Основні потреби людини
 • 364.2-262.2 Прожитковий мінімум
 • 364.3 Соціальна допомога. Соц.страхування
 • 364.3-642-264 Індексація виплат. Виплати, основ. на вартості життя
 • 364.3-646.2-3 Організації соціального забезпечення
 • 364.3.-646.2 Пенсії
 • 364.32-642 Соціальні грошові виплати
 • 364.32-642:331.215 Лікарняні, декретні
 • 364.32-642:331.215"313" Декретні
 • 364.6 Соціальне забезпечення. Соціальні проблеми
 • 364.662 Бідність
 • 365 Потреба у житлі та її задоволення
  368 Страхування
 • 368.07 Адміністративні страхові органи
 • 368.08 Адміністративний персонал страхових установ
 • 368.1.021.3 Договір страхування
 • 368.2.025.79 Абандон ( страхування)
 • 368.212/.214 Автомобильный транспорт, перевозки ( страхование)
 • 368.8 Страхування окремих майнових цінностей
 • 368.914 Пенсійне страхування
 • 368.914:061.2 Пенсійне страхування недержавними організаціями
 • 37 Освіта
 • 37(1-87) Освіта за кордоном
 • 37.013 Педагогіка
 • 37.014.15 Законодавсто в області освіти
 • 37.014.543 Фінансування освіти
 • 37.015.3 Психологія освіти
 • 37.015.6 Економіка системи освіти
 • 37.017.4-053.81 Правова культура молоді
 • 37.017.4-053.81 Політична культура молоді. Формування
 • 37.017.4-053.81 : 343.85 Профілактика правопорушень серед молоді
 • 37.018.1 Сімейне виховання та освіта
 • 37.034 Моральне виховання
 • 37.07 Адміністративні проблеми навчальних закладів
 • 371 Організація виховання та освіти
 • 371.058 Організація виховання та освіти. Приватна школа
 • 371.11 Адміністрація учбового закладу (освіта)
 • 371.33 Аудіовізуальні методи навчання ( освіта )
 • 373 Дошкільне виховання і освіта. Загальноосвітня школа
  378 Вища освіта
 • 378(438) Вища освіта в Польщі
 • 378.014.15 Законодавсто в області вищої осіти
 • 378.017.4-057.785 Правова обізнанність студентів
 • 378.017.4-057.785 Правова культура студента
 • 378.02 Методика викладання у вищій школі
 • 378.022 , 37.022 Кредитно-модульна система
 • 378.1 Організація вищої освіти
 • 378.2 Академічні ступені (освіта)
 • 378.4 Університети
 • 379.858 Авіатуризм
 • 392.5 Агамія (етнографія)
 • 398.33 Адвент ( різдвяний піст )
 • 477) Історія української та зарубіжної культури
 • 5(092) Природознавство, біографії
 • 502 Природа. Охорона навколишнього середовища
 • 502 /. 504 Природа. Охорона природних ресурсів
 • 502 /504 Охорона навколишнього середовища. Загрози навколишнього сере
 • 502.1 Охорона навколишнього середовища
 • 502.172 ,502.4 Заповідники
 • 502.174 Відновлення, збереження, економія ресурсів
 • 502.175 Контроль якості средовища. Контроль забруднень
 • 502.2 Середовище у цілому
 • 502.211 Живий світ. Біосфера
 • 502/.504 Екологія
 • 502/504 Природа.Охорона природних ресурсів.Загрози навколишньому сер
 • 502:658.012.32 Екологічний менеджмент
 • 504 Загрози навколишньому середовищу. Екологія
 • 504(084.42) Загрози навколишньому середовищу, атлас
 • 504.5:628.4.047 Забруднення радіоактивне
 • 504.5:628.4.047 Безпека радіоактивна
 • 504:343.3 Безпека екологічна
 • 51 Математика
 • 51(075.8) Математика. Підручник для вищ.шк.
 • 519.237.8 Кластер-аналіз. Класифікація
 • 519.248 Прикладна статистика
 • 519.6 Програмування математичне
 • 519.72 Теорія інформації. Математичні питання
 • 519.816 Теорія прийняття рішень
 • 519.85 Математичне програмування
 • 519.86 Теорія економіко - математичних моделей
 • 519.87 Математичне моделювання
 • 519.876.2 Моделювання процесів управління
 • 53 Фізика
 • 530.145 Квантова механіка
 • 531 Теоретична механіка
 • 539.376 Деформація при постійному навантаженні
 • 544.431.8 Періодичні реакції. Повний безлад
 • 551.58 Кліматологія
 • 553.04 Мінеральні ресурси та запаси
 • 575 Генна інженерія
 • 577.355 Біофізика фотосинтезу
 • 578.828СПИД Вірус СНІД
 • 579.22 Мікробіологія
 • 579.64 Сільськогосподарська мікробіологія
 • 58.006 (477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 58.006.(477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 592/599 Світ тварин.Фауна
 • 611 Анатомія людини
 • 614.2(73) Організація охорони здоров`я в США
 • 614.3 Якість харчових продуктів
 • 615 Фармакологія
 • 616-084 Медицина. Профілактика
 • 616.89-008.441.3 Наркотична залежність
 • 616.89-008.441.44 Самогубство
 • 616.98 Специфічні інфекції
 • 62 - 83 Електропривід
 • 62-82 Гідропривід
 • 62.002.2 Технологія виробництва
 • 620.22 Матеріалознавство
 • 620.9 Загальна енергетика
 • 620.9(477) Загальна енергетика. Енергетика України
 • 620.91 Ресурс енергетики. Альтернативні види
 • 620.91 Альтернативні види енергії
 • 621 Машинобудування
 • 621 438 -714 Газові турбіни, охлодження
 • 621. 426 Дизелі
 • 621.002 Технологія машинобудування
 • 621.039 Атомна енергетика. Атомна промисловість
 • 621.039.586 Аварії ядерних реакторів
 • 621.3 Електротехніка
 • 621.3.01 Теоретичні основи електротехніки
 • 621.31 Електричні апарати
 • 621.31.019.3 Надійність електросистем
 • 621.311.004.12 Енергозбереження
 • 621.311.1 Енергосистеми
 • 621.311.2 Електростанції
 • 621.313.333 Асинхронні електодвигуни
 • 621.314 Перетворення електричної енергії
 • 621.317 Електровимірювальна техніка
 • 621.317.3 Вимірювання електричних величин
 • 621.38 Електроніка
 • 621.382.049.77 Мікроелектроніка
 • 621.391.63 Передача сигналу світловими променями
 • 621.395.721.5 Мобільний зв`язок
 • 621.396 Радіозв`язок
 • 621.396.6 Радіоелектронна апаратура. Схеми
 • 621.396.62 Радіоприймач
 • 621.397.132 Магнітофони
 • 621.397.446 Телевізори
 • 621.397.6 Телевізійна апаратура
 • 621.43 Автомобільні двигуни
 • 621.431.73 Двигуни внутрішнього згоряння для безрейкового транспорту
 • 621.436.21.031.3 Дизелі з пневматичним розпиленням (компресорні)
 • 621.438 - 714 Газові турбіни, системи охолодження
 • 621.438-135 Газові турбомашини
 • 621.6.033:656.07 Нафтотранспортна система
 • 621.7 Обробка тисненням. Пластичне формоутворення
 • 621.74 Ливарне виробництво
 • 621.753 Допуски та посадки
 • 621.81 Деталі машин
 • 621.86 Підйомно-транспортне обладнання у цілому
 • 621.86/.87 Підйомно-транспортні машини
 • 621.865.8 Роботи
 • 621.873.3 : 629.3 Автокрани
 • 621.983 Глибинна витяжка. Холодна штамповка
 • 622.2 Гірничі роботи при розробці корисних копалин
 • 622.276/279 Нафто-газодобувна промисловість
 • 622.323 Добування нафти
 • 622.324 Добування газу
 • 623.4 Зброя
 • 624.046.012.45 Залізобетонні конструкції, стійкість, несуча здатність
 • 625.08 Дорожно-будівні машини
 • 627 Водне господарство
 • 628.1 Водопостачання
 • 628.1(075.8) Водопостачання
 • 628.3 Стічні води. Очистка стічних вод
 • 629. 113 Автомобілебудування
 • 629.083 Склад, огляд, техн. обслуговування автомоб.
 • 629.113 Автомобілебудування. Автомобілі
 • 629.113(03) Автомобілебудування - довідники
 • 629.113(477) Автомобільний транспорт в Україні
 • 629.113.02.001.4 Випробовування автомобілів
 • 629.114.4 Грузові автомобілі
 • 629.114.6 Легкові автомобілі
 • 629.114.6.004.6 Легкові автомобілі. Ремонт
 • 629.4 Залізничний транспорт
 • 629.73 Авіація
 • 629.762.5 Ракети небалістичні
 • 629.78 Космічна техніка
 • 63 Сільське господарство
  630 Лісне господарство. Лісівництво
 • 630*2 Лісівництво
 • 630*9 Ліси та лісне гос-во з державної точки зору
 • 631.1 Сільськогосподарське виробництво.Організація та управління
 • 631.1(477) Організація та управління сільськогосподарським виробництвом
 • 631.115.1 Сільськогосподарське приватне підприємство
 • 631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.3.001.4 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.374 Сільськогосподарський транспорт
 • 631.4(092) Грунтознавство. Землезнавство. Біография
 • 631.46 Бактеріологія і біологія грунтів
 • 636 Тваринництво
 • 637.1 Молочна промисловість
 • 64.012 Домогосподарство
 • 640.41 Готель
 • 65 Управління підприємством
 • 65.011.4 Ресурси (резерви) виробництва
 • 65.011.46 Аутсорсинг (управл.ефективністю)
 • 65.012 Управління підприємством. Методи
 • 65.012.2 Планування діяльності
 • 65.012.32 Менеджмент організації
 • 65.012.8 Безпека економічна підприємства
 • 65.012.8 Економічна безпека під-ва
 • 656 Транспорт
 • 656.07 Управління транспортом
 • 656.07 Транспортна система
 • 656.071.32 Бухгалтерія транспортного підприємства
 • 656.13 Автомобільний транспорт
 • 656.13.07 Організація та експлуатація автомобільного транспорту
 • 657 Бухгалтерський облік
  657 Бухгалтерія
 • 657.1 Бухгалтерія
 • 657.15 Фінансовий облік
 • 657.15(047.2/3) Бухгалтерська фінансова звітність
 • 657.2 Бухгалтерскі проводки
 • 657.222 Ведення бухгалтерських операцій
 • 657.372.3 Списання. Амортизація
 • 657.421.3 Бухгалтерський облік ліцензій
 • 657.474.51 Визначення фактичної собівартості. Калькулювання
 • 657.6 Аудит
 • 657.6 Аудит, ревізія
 • 658.011.46 Потенціал підприємства
 • 658.011.47 ФСА
 • 658.012.011.56 Автоматизація
 • 658.012.12 Аналіз господарської діяльності підприємства
 • 658.012.122 Економічна діагностика під-ва
 • 658.012.122 Діагностика економічна
 • 658.012.122 Економічний аналіз
 • 658.012.122:330.4 Діагностична матриця
 • 658.012.32 Менеджмент
 • 658.012.32 : 331.103 Автоматизоване роб.місце менеджера
 • 658.012.324 Корпоративна форма управління підприємством
 • 658.012.61 Корпоративна культура
 • 658.012.7 Контролінг
 • 658.016"313" Стійкість стратегічна підприємства
 • 658.016.7 Санація
 • 658.14/.17 Фінанси підприємств
 • 658.14/.17.012.12 Фінансовий аналіз
 • 658.14/17 Фінансова стійкість підприємства
 • 658.310.8 Штатний розклад
 • 658.345 БЖД
 • 658.345 Охорона праці
 • 658.512.011.56 САПР (система автоматиз.проектування)
 • 658.52 Виробничо-промислова структура
 • 658.527.011.56 - 192 (075.8) Потокове виробництво
 • 658.562 Виробничий контроль.Техн.контроль
 • 658.589 Модернізація
 • 658.589 Реконструкція
 • 658.589 Інноваційна діяльність
 • 658.7 Логістика
 • 658.8 Збут. Продаж. Реалізація продукції
 • 658`313` Стратегія підприємства
 • 659.1, 659.1: Реклама, реклама продукції
 • 659.4 Паблік Рилейшнз
 • 66 Хімічна промисловість
 • 663/664 Харчова промисловість
 • 669 Металургія
 • 67/68 Легка промисловість
 • 678.06.001.2 (03) Вироби із високомолекулярних матеріалів, проектування
 • 681.3.06 Програмування
 • 681.327.22 Відеомонітори
 • 681.5 Теорія автоматичного управління
 • 681.511.42 Системи автомат. управління імпульсні (дискретні)
 • 681.518 Інформаційні системи
 • 681.518 Інформаційні системи в автоматизованому управлінні
 • 681.518.3 Вимірювальні інформац.системи (для управління)
 • 681.518.5.015 Системи автомат.контроля і техн.діагностики. Ідентифікація
 • 687 Швейна промисловість
  69 Будівництво
 • 69.003 Економіка будівництва
 • 697.3 Центральне опалення
 • 7 Культура
 • 7.036.2 Імпресіонізм
 • 712.23 Заповідники, нац.парки та інші природні території, що охоро
 • 725.4 Будівлі пром. підприємств, проектування
 • 744.4 Інженерна графіка
 • 75 Живопис
  78 Музика
 • 78.017 Музиканти
 • 796.525 Альпінізм
 • 811.111 Англійска мова
 • 811.111(038) = 111=161.1 Англо - російські словники
 • 811.161.2 Українська мова
 • 811.161.2"06-26 Українська сучасна літературна мова
 • 82-8 Літературна суміш. Афоризми. Сценарії
 • 82.09 Літературна критика та дослідження
 • 82.09.161.2" " Літературознавство укр.літ."століття"
 • 883 Українська література
  9 Історія
 • 9(477)1934-1941 Історія України в 1934-1941рр.
 • 908 Краєзнавство
 • 908(477.53) Краєзнавство. Полтавська область
 • 91(510) Географія Китаю
 • 930.85(100 Історія української та зарубіжної культури
 • 94(477) Історія України
 • 940(477) Історія України
 • 940`10/17` (477) Історія України Х І - XVIII ст.
 • 94`10/17` (477) Вимірювання електричних величин
 • ЄС Европейский Союз
 • Китай Китай
 • 531 Теоретична механіка

  Айзенберг Т.Б. Руководство к решению задач по теоретической механике : учеб.пособие / Т.Б.Айзенберг, И.М.Воронков, В.М.Осецкий; под ред. И.М.Воронкова. - 6-е изд., стер . - М. : Высш.шк. , 1968. - 419 c.
  531
  Айзенберг Т.Б. Руководство к решению задач по теоретической механике / Т.Б.Айзенберг, И.М.Воронков, В.М.Осецкий; под ред. Воронкова И.М. - 3-е изд . - М. : Высш. шк. , 1960. - 392 c.
  531
  Айзенберг Т.Б. Руководство к решению задач по теоретической механике : учеб.пособие для втузов / Т.Б.Айзенберг, И.М.Воронков, В.М.Осецкий; под ред. И.М.Воронкова. - 5-е изд., перераб . - М. : Высш.шк. , 1965. - 420 c.
  531
  Айзенберг Т.Б. Руководство к решению задач по теоретической механике : учеб.пособие для втузов / Т.Б.Айзенберг, И.М.Воронков, В.М.Осецкий; под ред. И.М.Воронкова. - 4-е изд . - М. : Высш.шк. , 1861. - 392 c.
  531
  Алфутов Н.А. Основы расчета на устойчивость упругих систем / ред.кол. :В.А. Светлицкий и др. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1991. - 336 c. - (Б-ка расчетчика).
  621.01:531.221.3:539.3/6
  Алфутов Н.А. Системы расчета на устойчивость упругих систем. - М. : Машиностроение , 1978. - 312 c. - ((Б-ка расчетчика)).
  621.01:531.221.3:539.3/.6
  Аркуша А.И. Руководство к решению задач теоретической механике : учеб. пособие для техникумов. - 2-е изд., испр и доп . - М. : Высш. шк , 1971. - 296 c.
  531
  Ашельрод Р.С. Справочные таблицы для определения площадей поверхностей деталей. - К. : Техніка , 1971. - 172 c.
  621.81: 531.72.081
  Бабкин А.В. Прекладная механика сплошных сред : в 3 т. Т.1. Основы механики сплошых сред : учебник для втузов / А.В.Бабкин, В.В.Селиванов. - М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана , 1998. - 367 c.
  531
  Бардзиловский В.П. Прикладная механика.Сб.задач : учеб. пособие для электротехн. спец. вузов. - К. : Вища шк. , 1986. - 190 c.
  621.01:531
  Бать М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах : в 3 т. Т.1. Статика и кинематика : учеб. пособие для вузов / М.И.Бать,Г.Ю.Джанелидзе ,А.С. Кельзон ; под ред. Г.Ю.Джанелидзе, Д.Р.Меркина. - 7-е изд., доп . - М. : Наука , 1975. - 512 c.
  531
  Бать М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах : в 3 т. Т.1. Статика и кинематика : учеб. пособие для вузов / М.И.Бать, Г.Ю.Джанелидзе, А.С.Кельзон. - 9-е изд., перераб . - М : Наука , 1990. - 670 c.
  531(076.1)            22.2
  Бать М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах : в 3 т. Т.1. Статика и кинематика : учеб. пособие для вузов / М.И.Бать, Г.Ю.Джанелидзе, С.А.Кельзон ; под ред. Д.Р.Меркина. - 8-е изд.,перераб . - М : Наука , 1984. - 502 c.
  531            22.21я73
  Бать М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах : в 3 т. Т.1. Статика и кинематика : учеб.пособие для вузов / М.И.Бать,Г.Ю. Джанелидзе ,А.С. Кельзон ; под ред. Г.Ю.Джанелидзе, Д.Р.Меркина. - 6-е изд., стер . - М. : Наука , 1971. - 512 c.
  531
  Бать М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах : в 3 т. Т.2. Динамика : учеб. пособие для вузов / М.И.Бать,Г.Ю. Джанелидзе ,А.С. Кельзон. - 8-е изд., перераб . - М. : Наука , 1991. - 638 c.
  531
  Бать М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах : в 3 т. Т.2. Динамика : учеб. пособие для вузов / М.И.Бать,Г.Ю. Джанелидзе ,А.С. Кельзон; под ред. Д.Р.Меркина. - 7-е изд.,перераб . - М. : Наука , 1985. - 559 c.
  531
  Бать М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах : в 3 т. Т.2. Динамика : учеб. пособие для вузов / М.И.Бать,Г.Ю. Джанелидзе ,А.С. Кельзон; под ред. Г.Ю.Джанелидзе, Д.Р.Меркина. - 6-е изд . - М. : Наука , 1975. - 608 c.
  531
  Бать М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах : в 3 т. Т.3. Специальные главы механики : учеб. пособие для вузов / М.И.Бать,Г.Ю. Джанелидзе ,А.С. Кельзон; под ред. Г.Ю.Джанелидзе, Д.Р.Меркина. - М. : Наука , 1973. - 488 c.
  531
  Бать М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах : в 3 т. Т.2. Динамика : учеб. пособие для вузов / М.И.Бать,Г.Ю.Джанелидзе ,А.С.Кельзон ; под ред. Г.Ю.Джанелидзе . - 2-е изд., испр . - М. : Наука , 1964. - 663 c.
  531
  Бать М.М. Теоретическаю механика в примерах и задачах : в 3 т. Т.1. Статика и кинематика : учеб.пособие вузов / М.И.Бать, Г.Ю.Джанелидзе, А.С.Кельзон; под ред. Г.Ю.Джанелидзе, Д.Р.Меркина. - 6-е изд., стер . - М. : Наука , 1972. - 512 c.
  531
  Баутин Н.Н. Поведение динамических систем вблизи границ области устойчивости. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1984. - 176 c.
  531.3
  Березова О.А. Теоретична механіка : зб. задач / О.А.Березова,Г.Ю.Друшляк, Р.В.Солодовников; за заг.ред. П.П.Лавриненка. - 4-е вид., перероб. і доп . - К. : ІЗМН , 1998. - 405 c.
  531
  Боголюбов А.Н. Математики. Механики : биограф.справочник. - К. : Наук.думка , 1983. - 639 c.
  51(092)+531(092)
  Боголюбов Н.Н. Асимптотические методы в теории нелинейных колебаний / Н.Н.Боголюбов, Ю.А. Митропольский. - 3-е изд.,испр. и доп . - М. : Физматгиз , 1963. - 412 c.
  531
  Бондаренко А.А. Теоретична механіка : в 2 т. Т.1. Статика. Кінематика : підручник [для вищ. навч. закл.] / А.А.Бондаренко, О.О.Дубінін, О.М.Переяславцев. - К. : Знання , 2004. - 599 c. - ((Вища освіта ХХІ століття)).
  531.1/.2(075.8)
  Бондаренко А.А. Теоретична механіка : в 2 т. Т.2. Динаміка : підручник [для вищ. навч.закл.] / А.А.Бондаренко, О.О.Дубінін, О.М.Переяславцев. - К. : Знання , 2004. - 590 c. - ((Вища освіта ХХІ століття)).
  531.3 (075.8)
  Бугаков И. И. Ползучесть полимерных материалов .Теория и приложение : монография - М. : Наука , 1973. - 288 c.
  531:539.376
  Будник Ф.Г. Сборник задач по теоретической механике : учеб.пособие для втузов / Ф.Г.Будник , Ю.М.Зингерман, Е.И.Селенский. - М. : Высш. шк. , 1987. - 176 c.
  531
  Бурдун Г.Б. Единицы физических величин : справочних / Г.Б.Бурдун, В.А.Базакуца. - Х. : Вища шк. : Изд-во ХГУ , 1984. - 208 c.
  531.7
  Бурдун Г.Д. Справочник по международной системе единиц. - 3-е изд., доп . - М. : Изд-во стандартов , 1980. - 232 c.
  531.7
  Бурдун Г.Д. Справочник по международной системе единиц. - 2 - е изд., доп . - М. : Изд - во стандартов , 1977. - 232 c.
  531.7
  Бутенин Н. В. Курс теоретической механики Т.1. Статика и динамика : учеб. пособие для втузов : 2 т. в одной книге. / Н. В. Бутенин, Я. Л. Лунц, Д. Р. Меркин. - 6-е изд., испр . - СПб : Лань , 2002. - 1-381 c.
  531
  Бутенин Н. В. Курс теоретической механики Т.2. Динамика : учеб. пособие для втузов: 2 т. в одной книге. / Н. В. Бутенин, Я. Л. Лунц, Д. Р. Меркин. - 5-е изд., испр . - СПб : Лань , 2002. - 382-729 c.
  531
  Бутенин Н. В. Курс теоретической механики : в 2 т. Т.1. Статика и кинематика : учебник для втузов / Н. В. Бутенин, Я. Л. Лунц, Д. Р. Меркин. - 4-е изд., испр . - М. : Наука , 1985. - 239 c.
  531.1/.2
  Бутенин Н. В. Курс теоретической механики : в 2 т. Т.1. Статика и кинематика : учеб. пособие для втузов / Н. В. Бутенин, Я. Л. Лунц, Д. Р. Меркин. - М. : Наука , 1970. - 240 c.
  531.1/.2
  Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики : в 2 т. Т.1. Кинематика, статика, динамика материальной точки : учебник для гос.ун-тов / в перераб. и с доп.: С.М. Тарга. - 9-е изд., стер . - М. : Наука , 1972. - 468 c.
  531
  Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики : в 2 т. Т.2. Динамика системы материальных точек : учебник для гос.ун-тов / в перераб. и доп. С.М. Тарга. - 6-е изд.,стер . - М. : Наука , 1972. - 332 c.
  531
  Васильев А. С. Справочные таблицы для определения углов. - М. : Машиностроение , 1976. - 348 c.
  531.74
  Веретенников В. Г. Устойчивость и колебания нелинейных систем : учеб. пособие для вузов по спец. ``Прикладная математика``. - М. : Наука , 1984. - 320 c.
  531
  Веселовский И.Н. Курс механики в элементарном изложении для самообразования. - 2-е изд., перераб . - М. : Гостехиздат , 1951. - 612 c.
  531
  Вильке В.Г. Теоретическая механика : учеб.пособие для мех.- мат. спец.ун-тов. - М. : Изд-во МГУ , 1991. - 237 c.
  531            22.2
  Винник И.В. Решение задач теоретической механики на программируемых микрокалькуляторах : учеб. пособ. для втузов. - К. : Выща шк. , 1990. - 174 c.
  531:004.388.2
  Вольмир А. Нелинейная динамика пластинок и оболочек. - М. : Наука , 1972. - 432 c.
  531.3
  Вольмир А.С. Устойчивость деформированных систем. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Наука , 1967. - 984 c.
  531
  Воробйов В.В. Теоретична механіка Кінематика та кінетика : навчальний посібник / Воробйов В.В., Киба С.П., Коноваленко О.Д. - Х. : ’Точка’ , 2014. - 156 c.
  531.1
  Воробйов В.В. Теоретична механіка : Лекції зі статики / В. В. Воробйов, С. П. Киба - Кременчук : КДПУ , 2001. - 130 c.
  531
  Воронков И.М. Курс теоретической механики : учебник для втузов . - 11-е изд . - М. : Наука , 1964. - 596 c.
  531
  Гантмахер Ф.Р Лекции по аналитической механике : учеб.пособие для вузов - 2-е изд., испр . - М. : Наука , 1966. - 300 c.
  531.25
  Гернет М.М. Курс теоретической механики : учебник для вузов. - 5-е изд., испр . - М. : Высшая школа , 1987. - 344 c.
  531
  Гернет М.М. Курс теоретической механики : учебник для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1973. - 464 c.
  531
  Геронимус Я.Я. Теоретическая механика : очерки об основных положениях. - М. : Наука , 1973. - 512 c.
  531
  Гироскопические системы. Проектирование гироскопических систем : в 2 т. Т.1. Системы ориентации в навигации : учеб. пособие для вузов / Д.С.Пельпор, В.В.Ягодкин; под ред. Д.С.Пельпора. - М. : Высш. шк. , 1977. - 216 c.
  531.383+62-752.4
  Гироскопические системы. Проектирование гироскопических систем : в 2 т. Т.2. Гироскопические стабилизаторы : учеб. пособие для вузов / Ю.А.Колосов, Ю.Г.Ляховецкий, Е.Р.Рахтеенко; под ред. Д.С.Пельпора. - М. : Высш.шк. , 1977. - 223 c.
  531.383 + 62 - 752.4
  Гоберман Л.А. Прикладная механика колесных машин. - М. : Машиностроение , 1974. - 311 c.
  531.8 : 629.3
  Головнин Г.Я. Лабораторные работы по теоретической механике.Динамика : учеб.пособие. - М. : Высш.шк. , 1967. - 75 c.
  531.3
  Голубева О.В. Теоретическая механика : учеб. пособие для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1976. - 350 c.
  531.01
  Григорьев В.И. Силы в природе / В.И.Григорьев, Г.Я.Мякишев. - 3-е изд.. испр. и доп . - М. : Наука , 1969. - 416 c.
  531.211
  Грушинский Н.П. В мире сил тяготения / Н.П.Грушинский,А.Н.Грушинский. - 3-е изд., перераб . - М. : Недра , 1985. - 151 c.
  550.312 + 531.51
  Губкин А.Н. Физика диэлектриков.Теория диэлектрической поляризации в постоянном и переменном электрическом поле Т.1. Введение в физику диэлектрической поляризации.Общие методы физики диэлектрической поляризации.Макроскопическая теория Д.П. в постоянном эл.поле. : учеб.пособие для вузов - М. : Высш.шк. , 1971. - 272 c.
  531.9
  Гуліда Є.М. Прикладна механіка : підручник для вищ.навч.закл. / Е.М. Гуліда, Л.Ф.Дзюба, І.М.Ольховий; за ред. Є.М.Гуліди. - Львів : Світ , 2007. - 383 c.
  621.01 : 531.8
  Гутман В.И. Алгоритмы решения задач по механике в средней школе : кн. для учителя / В.И. Гутман, В.Н. Мощанский. - М. : Просвещение , 1988. - 95 c.
  531
  Дащенко А. Ф. и др. Теоретические основы инженерной механики : учебник / А. Ф. Дащенко, Л. В. Коломиец, Ю. Н. Свинарев - Одеса : ФЛП Бондаренко М. А. , 2015. - 358 с.ил; c.
  531.8:621.83:004.451(075.8)            34.41632.973-018
  Детлаф А.А. Курс физики : в 3 т. Т.1. Механика. Основы молекулярной физики и термодинамики : учеб. пособие для втузов / А.А. Детлаф, Б.М. Яворский, Л.В. Милковский. - 4-е изд., перераб . - М. : Высшая школа , 1973. - 384 c.
  53 +531 + 536.7 + 539.19
  Добронравов В.В. Курс теоретической механики : учебник для вузов / В.В.Добронравов, Н.Н.Никитин. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1983. - 576 c. - (Высшее образование).
  531
  Добронравов В.В. Курс теоретической механики : учебник для студентов машиностр.спец.втузов / В.В.Добронравов, Н.Н.Никитин, А.Л.Дворников. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1974. - 528 c.
  531
  Добронравов В.В. Основы механики неголономных систем : учеб.пособие для вузов. - М. : Высш.шк. , 1970. - 272 c.
  531.25
  Дорошкевич А.М. Статика : програм. учеб.пособие / под. ред. В.В.Казакевича. - М. : Высш.шк. , 1967. - 339 c.
  531
  Загальна теорія відносності: випробування часом : монографія / Я.С.Яцків, О.М.Александров, І.Б.Вавилова та ін. - К. : ГАО НАН України , 2005. - 287 c.
  530.12 : 531.51 : 528.4(091)
  Земсков Г.Г. Средства измерения линейных размеров с использованием оптических квантовых генераторов / Г.Г.Земсков, В.А.Савельев. - М. : Машиностроение , 1977. - 86 c. - (Б-ка приборостроителя).
  531.715.082.5 : 621.373.8
  Зубков В.И Устойчивость движения /методы Ляпунова и их применение : учеб.пособие для мех.-мат.спец. ун-тов - 2-е изд., перераб. и доп. ., 1984. - 232 c.
  531
  Зубов В.И Устойчивость движения (методы Ляпунова и их применение) : учеб.пособие для мех.- мат.спец. ун-тов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1984. - 232 c.
  531.01
  Инженерные методы исследования ударных процессов / Г.С.Батуев, Ю.В.Голубков, А.К.Ефремов, А.А.Федосов. - 2-е изд., перераб . - М. : Машиностроение , 1977. - 240 c.
  621.01 : 531.66
  Иродов И.Е. Основные законы механики : учеб.пособие для физ. спец. вузов - 3-е изд., перераб.и доп. . - М. : Высшая школа , 1985. - 248 c.
  531.075.01            22.2
  Исследования в области механических измерений: : Труды метрологических ин-тов СССР. Вып. 118(187) / под ред. Е.Ф. Долинского. - М.-Л. : Изд-во стандартов , 1971. - 174 c. - ((Всесоюз.НИИ метрологии им. Д.И. Менделеева)).
  531.7
  Ишлинский А.Ю. Механика: идеи, задачи, приложения. - М. : Наука , 1985. - 624 c.
  531
  Каленков С.Г. Практикум по физике. Механика : учеб.пособие для вузов / С.Г.Каленков, Г.И.Соломахо; под.ред. А.Д.Гладуна. - М. : Высш.шк. , 1990. - 110 c.
  531
  Каспер У. Тяготение - загадочное и привычное / пер.с нем. - М. : Мир , 1987. - 140 c.
  531.51
  Каур И. Диффузия по границам зерен и фаз / И.Каур.,В.Густ; пер.с англ. - М. : Машиностроение , 1991. - 445 c.
  531.724
  Кашин Н.В. Курс физики : в 2 т. Т.1. Механика, молекулярная физика и термодинамика : учебник для втузов / под ред.Н.П.Суворова. - 4-е изд . - М. : Высш.шк. , 1960. - 463 c.
  53 +531 + 539.19 + 536
  Келдыш М.В. Избранные труды : в 2 т. Т.2. Механика / отв.ред. К.И.Бабенко, Г.П.Свищев, Н.Н.Ченцов. - М. : Наука , 1985. - 567 c.
  531
  Кильчевский Н.А. Основы теоретической механики : учеб.пособие для вузов / Н.А.Кильчевский, Н.И.Ремизова, Е.Н.Кильчевская. - К. : Вища шк. , 1986. - 296 c.
  531
  Кильчевский Н.А. Основы теоретической механики : eчеб.пособие для немехан.спец.вузов / Н.А.Кильчевский, Н.И.Ремизова, Е.Н.Кильчевская. - К. : Вища шк. , 1968. - 260 c.
  531
  Кільчевський М.О. Основи аналітичної механіки / М.О.Кільчевський, Г.Д.Нечипоренко, Л.М.Шальда. - К. : Наук.думка , 1975. - 219 c.
  531.011
  Коган Б.Ю. Сто задач по механике. - М. : Наука , 1973. - 80 c.
  531
  Козловський А.В. Мікропроцесорні засоби вимірювання контролю пускового моменту : монографія / А.В.Козловський, В.В.Кухарчук, В.О.Поджаренко. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2005. - 124 c. - (Вінницький нац.техн.ун-т).
  621.317.39 : 531.7
  Козорев В.В. Динамические системы магнитновзаимодействующих свободных тел : монография - К. : Наук. думка , 1981. - 140 c. - (АН УССР. Ин-т кибернетики).
  531.37
  Колчин Н.И. Механика машин : в 2 т. Т.2. Кинетостатика и динамика машин. Трение в машинах. - 3-е изд., перераб . - Л. : Машиностроение , 1972. - 456 c.
  621 : 531.1/.4
  Корсунов В.П. Упругие чувствительные элементы: /Статистика, динамика, надежность/ - Саратов : Изд-во Сарат.ун-та , 1980. - 263 c.
  531.78
  Космодемьянский А.А. Курс теоретической механики : в 2 т. Т.1. : учеб.пособие для пед.ин-тов - 3-е изд., перераб.и доп . - М. : Просвещение , 1965. - 540 c.
  531
  Космодемьянский А.А. Курс теоретической механики : в 2 т. Т.2. : учеб.попсобие для пед.ин-тов - 3-е изд., перераб.и доп. . - М. : Просвещение , 1966. - 398 c.
  531
  Коткин Г.Л. Сборник залач по классической механике : учеб. пособ.для физ.спец.ун-тов / Г.Л.Коткин, В.Г.Сербо - М. : Наука , 1969. - 240 c.
  531
  Кошляков В.Н. Задачи динамики твердого тела в прикладной теории гироскопов. Аналитические методы. - М. : Наука , 1985. - 286 c.
  531.38
  Кошляков В.Н. Краткий курс теоретической механики. Кинематика. Кинетика : учебник для вузов. - К. : Вища шк. , 1993. - 311 c.
  531
  Курс теоретической механики: Учебник для машиностр. спец. вузов / Никитин Н.Н., Добранравов В.В. - 4 . - М. , 1983.
  531
  Кухта К.Я. Нормальные фундаментальные системы в задачах теории колебаний / К.Я.Кухта , В.П.Кравчнеко. - К. : Наук.думка , 1973. - 207 c.
  531
  Ландау Л.Д. Квантовая механика : учебн. пособие для вузов / Л.Д.Ландау,Е.М.Лифшиц - М. , 1972.
  531
  Ландау Л.Д. Теоретическая физика : в 2-х т.. / Л.Д.Ландау,Е.М.Лифшиц - М. , 1973.
  531
  Леонтович М.А. Введение в термодинамику: Статистическая физика : учеб.пособие для физ.спец.вузов - М. : Наука , 1983. - 416 c.
  536.7+531.19
  Ляпин В.А. Расчет технологических размеров : справочник - 2-е изд. испр. и доп. . - К. : Техника , 1984. - 142 c.
  621.81:531.7.001.24
  Ляпин В.А. Расчет технологических размеров : справочник - 2-е изд. испр. и доп. . - К. : Техника , 1984. - 142 c.
  621.81:531.7.001.24
  Маркеев А.П. Теоретическая механика : учеб.пособие для мех.мат.спец.ун-тов - М. : Наука , 1990. - 414 c.
  531(075.8)            22.21я73
  Маслов В.Е. Эксперерементальное исследование процессов обработки металлов давлением : учеб. пособие для вузов по спец. "Обработка металлов давлением" и "Машины и технология обработки металлов давлением" / В.Е. Маслов, В.Н. Шаповал - К. : Вища школа , 1983. - 232 c.
  621.7:531.77:620.1
  Матвеев А .Н. Механика и теория относительности : учеб. пособие для физ. спец. вузов - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1986. - 320 c.
  531+530.12
  Механика в СССР за пятдесят лет : 4 т. Т.2. Механикажидкости и газа / под ред.Л.И.Седова (гл.ред.) и др. - М. : Наука , 1970. - 880 c.
  531
  Механика твердого тела : Респ.межвед.сборник науч.трудов - Вып.18 . - К. : Наук.думка , 1969. - 112 c.
  531.3
  Механика твердого тела : Респ.межвед.сборник науч.трудов - Вып.17 . - К. : Наук.думка , 1985. - 101 c.
  531.3
  Механика твердого тела : Респ.межвед.сборник науч.трудов - Вып.15 . - К. : Наук.думка , 1983. - 104 c.
  531.3
  Механикагидроскопических систем : Респуб. междуведом. науч.-техн. сборник - вып.2 . - К. : Вища школа , 1983. - 129 c. - (Киев.политтехн.ин-т.).
  531
  Мещерский И.В. Задачи по теоретической механике : Учеб. пособие для техн. спец.вузов / под ред. В.А.Пальмова, Д.Р.Маркина - 37-е изд.,испр. . - СПб : Лань , 1998. - 448 c.
  531
  Мещерский И.В. Работы по механике тел переменной массы / под ред. проф. А.А.Космодемьянского - М.Д. : Гостехиздат , 1949. - 275 c.
  531
  Мещерский И.В. Сборник задач по теоретической механике : Для втузов / под ред. Н.В.Бутенина и др. - 35-е изд. перераб. . - М. : Наука , 1981. - 480 c.
  531
  Мещерский И.В. Сборник задач по теоретической механике : Для втузов / под ред. Н.В.Бутенина и др. - 35-е изд. перераб. . - М. : Наука , 1981. - 480 c.
  531
  Мещерский И.В. Сборник задач по теоретической механике : Для втузов / под ред. Н.В.Бутенина и др. - 35-е изд. перераб. . - М. : Наука , 1981. - 480 c.
  531
  Мещерский И.В. Сборник задач по теоретической механике : Для втузов / под ред. Н.В.Бутенина и др. - 35-е изд. перераб. . - М. : Наука , 1981. - 480 c.
  531
  Мещерский И.В. Сборник задач по теоретической механике : Для втузов / под ред. Н.В.Бутенина и др. - 35-е изд. перераб. . - М. : Наука , 1981. - 480 c.
  531
  Мещерский И.В. Сборник задач по теоретической механике / Н.В. Бутенина, А.И. Лурье, Д. Р. Меркина - 34-е, стереотип . - Москва : Наука , 1975. - 448 c.
  531.1
  Мисюрев М.А. Методика решения задач по теоретической механике - М. : Высшая школа , 1962. - 308 c.
  531
  Митропольский Ю.А. Асимптотические методы в теории нелинейных колебаний / Боголюбов, Ю.А. Митропольский - 3-е, исп. и доп. . - М. : Физматгиз , 1963. - 412 c.
  531
  Мовнин М.С., Израелит А.Б. Техническая механика. Т.Ч. 1. Теоретическая механика : учеб. для тех-мов. - 5-е изд. . - Л. : Судостроение , 1972. - 343 c.
  531/534
  Моисеев Н.Н. Асимптотические методы нелинейной механики. : учеб. пособ. для студентов ун-тов. - М. : Наука , 1969. - 380 c.
  531
  Мусхелишвили Н.И. Некоторые основные задачи математической теории упругости.Основные уравнения.Плоская теория упругости.Кручение и изгиб / предисловие академика А Крылова - 5-е изд.,испр. и доп. . - М : Наука , 1966. - 707 с. c.
  531
  Нарликар Дж.В. Гравитация без формул : пер.с англ С.И.Блинникова - М. : Мир , 1985. - 148 c.
  531.5
  Неванлинна Р. Пространство, время и относительность : пер. с нем. Г.А. Вольперта / под ред. И.М. Ягмола - М. : Мир , 1966. - 230 c. - (Популярная серия `Современная математика`).
  514.82: 530.12: 531.1
  Некрасов А.И. Курс теоретической механики. Т.2. Динамика : Учебник для втузов и гос.университетов / А.И.Некрасов - 2-е перераб . - Москва : Гостехиздат , 1953. - 504 c.
  531
  Никитин Е.М. Теоритеческая механика для техникумов: Учебник - 12 . - М. : Наука , 1988. - 336 c.
  531
  Никитин Е.М. Краткий курс теоретической механики для вузов. Учебное пособие для студ. немеханических спец. вузов - М. : Наука , 1971. - 400 c.
  531
  Никитин Е.М. Теоретическая механика для техникумов : учебник для техникумов. - 9-е изд.,стер . - М. : Наука , 1972. - 430 c.
  531
  Николай Е.Л. Теоретическая механика : 4. Т.4. Статика. Кинематика - М. : Физматгиз , 1962. - 280 c.
  531
  Николай Е.Л. Теоретическая механика. Диинамика. Учебник для вузов - М. : Физматгиз , 1958. - 484 c.
  531
  Общемашиностроительные типовые нормы обслуживания для вспомогательных рабочих цехов основного и вспомогательного производства (наладчики,контролеры,слесари и электромонтеры по межремонтному обслуживанию,шорники,смазчики,слесари по ремонту оснастки,кладовщики,распределители,транспортные рабочие,уборщ - 4-е изд. . - М. : Машиностроение , 1974. - 200 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.531.002.27
  Общемашиностроительные типовые нормы обслуживания для вспомогательных рабочих цехов основного и вспомогательного производства.Наладчики,контролеры,слесари и электромонтеры по межремонтному обслуживанию оборудования,шорники,смазчики,слесари по ремонту оснастки,кладовщики,распределители,транспортные р - 3-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Машиностроение - 200 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.531
  Ольховский И.И. Курс теоретической механики для физиков : Учеб. для вузов - 3-е изд.,доп. и перераб. . - М. : Изд-во ун-та , 1978. - 575 c.
  531
  Ольховский И.И. Курс теоретической механики для физиков : Уч. пособие для спец. "Физика" гос.университетов - М. : Наука , 1970. - 447 c.
  531
  Осадчий В.А. Руководство к решению задач по теоретической механике : : учеб.пособие для механ. спец.техникумов.- / /В.А.Осадчий , А.М.Файн - 2-е изд., перераб. - . - М . : : Высш.шк. , , 1972. - 254 c.
  531
  Осадчий В.А. Руководство к решению задач по теоретической механике : учеб. пособие для механ. спец. техникумов - 2-е изд., перераб. . - М. : Висш. школа , 1972. - 254 c.
  531(075.32)
  Осадчий В.А. Руководство к решению задач по теоретической механике : учеб. пособие для механ. спец. техникумов / В.А. Осадчий, А.М. Файн - 2-е изд., перераб. . - М. : Висш. школа , 1972. - 254 c.
  531(075.32)
  Павловский М.А. Теоретическая механика. Статистика.Кинематика : учебник для втузов / М.А.Павловский, Л.Ю.Акинфиева, О.Ф.Бойчук; под общ.ред. М.А.Павловского. - К. : Вища шк. , 1989. - 350 c.
  531
  Пановко Я.Г. Механика деформируемого твердого тела: Современные концепции, ошибки и парадоксы - М. : Наука , 1985. - 287 c.
  531
  Петкевич В.В. Теоретическая механика - Москва : Наука , 1981. - 496 c.
  531
  Попов М.В Теоретическая механика: Крат. курс: Учебник для немашиностроит. спец. вузов - М. : Наука , 1986. - 335 c.
  531
  Попов М.В. Теоретическая механика: Краткий курс. Учебник для немашиностр. спец. вузов - М. : Наука , 1986. - 335 c.
  531
  Потєхін А.Ф. Короткий курс теоретичної механіки в запитаннях та відповідях з аналізом базових понять : навч. посібник - 2-е вид.,випр. . - Львів : Новий світ-2000 , 2004. - 199 c.
  531(075.8)
  Прикладна механіка:завдання та тести.Ч.1 : Посібник-довідник - К. : Генеза , 1993. - 144 c.
  531/534
  Прикладна механіка:завдання та тести.Ч.2 : Посібник-довідник - К. : Генеза , 1993. - 402 c.
  531/534
  Проненко В.И. Метрология в промышленности / В.И.Проненко, Р.В.Якирин - К. : Техника , 1979. - 222 c. - (БИ, Б-ка инженера).
  531.7
  Пустовалов Г.Е., Талаева Е.В. Простейшие физические измерения и их обработка - М. : Москов.университет , 1967. - 156 c.
  531.7П 89
  Радин Ю.А., Суслов П.Г. Безызностность деталей машин при трении - Л. : Машиностроение , 1989. - 229 c.
  621.81-192 : 531.43/46
  Савин Г.Н. Курс теоретической механики : учебник для втузов / Г.Н.Савин,Т.В.Путята,В.Н.Фрадлин; под общ. ред.Г.Н.Савина - К. : "Вища школа" , 1973. - 360 с. c.
  531.1
  Сборник научно- методических статей по теоретической механике Т.Вып. 15. - М : Высшая школа , 1984. - 128 c.
  531
  Сборник научно- методических статей по теоретической механике Т.Вып.18.-1987. Науч.- метод. пособие / под ред. К.С. Кослесникова, 1968. - 128 c.
  531
  Сборник научно- методических статей по теоретической механике Т.Вып.18.-1987. Науч.- метод. пособие / под ред. К.С. Кослесникова, 1968. - 128 c.
  531
  Сборник научно- методических статей по теоретической механике Т.Вып.6. - 112 c.
  531
  Сборник научно- методических статей по теоретической механике Т.Вып.11. - М : Высшая школа , 1981. - 200 c.
  531
  Сборник научно- методических статей по теоретической механике Т.Вып.16.-1986. - М : Высш. школа , 1968. - 106 c.
  531
  Сборник научно- методических статей по теоретической механике Т.Вып.8. - М : "Высшая школа" , 1977. - 127 c. - (/МВ СССО СССР/).
  531
  Сборник научно- методических статей по теоретической механике Т.Вып.17.-1986. - М : Высшая школа , 1968. - 122 c.
  531
  Сборник научно- методических статей по теоретической механике Т.Вып.9.-1968. - М : "Высшая школа" , 1979. - 124 c.
  531
  Сборник научно-мктодических статей по теоретической механике Т.Вып.4. - М : "Высшая школа" , 1974. - 103 c.
  531
  Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике : Учеб. пособие для втузов / А.А. Яблонский, С.С. Норейко, С.А. Вольфсон и др.; под ред. А.А. Яблонского - 4-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1985. - 367 c.
  531
  Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике : Учеб. пособие для втузов / А.А. Яблонский, С.С. Норейко, С.А. Вольфсон и др.; под ред. А.А. Яблонского - 4-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1985. - 367 c.
  531
  Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике : Учебное пособие для студентов втузов / А.А. Яблонский, С.С. Норейко, С.А. Волфсон и др.; под общ. ред. А.А. Яблонского - М. : Высшая школа , 1968. - 288 c.
  531
  Сборник заданий курсовых работ по теоретической механике : Учеб. пособие для втузов / А.А. Яблонский, С.С. Норейко, С.А. Вольфсон и др.; под ред. А.А. Яблонского - 3-е изд., испр. . - М. : Высш. школа , 1987. - 388 c.
  531
  Сборник заданий курсовых работ по теоретической механике : Учеб. пособие для втузов / А.А. Яблонский, С.С. Норейко, С.А. Вольфсон и др.; под ред. А.А. Яблонского - 3-е изд., испр. . - М. : Высш. школа , 1987. - 388 c.
  531
  Сборник заданий курсовых работ по теоретической механике : Учеб. пособие для втузов / А.А. Яблонский, С.С. Норейко, С.А. Вальфсон и др.; под ред. А.А. Яблонского - 2-е изд., испр. и доп. ., 1972. - 432 c.
  531
  Сборник задач по теоретической механике : Учеб. пособие для втузов / К.С. Колесников и др.; под ред. К.С. Колесникова - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Наука , 1989. - 446 c.
  531
  Сборник задач по теоретической механике : Учеб. пособие для втузов / К.С. Колесников и др.; под ред. К.С. Колесникова - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Наука , 1989. - 446 c.
  531
  Сборник задач по теоретической механике : Учеб. пособие для втузов / К.С. Колесников и др.; под ред. К.С. Колесникова - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Наука , 1989. - 446 c.
  531
  Сборник задач по теоретической механике : Учеб. пособие для втузов / О.Э. Кепе и др.; под ред. О.Э. Кепе - М. : Высшая школа , 1989. - 367 c.
  531(076.1)
  Сборник задач по теоретической механике : Учеб. пособие для втузов / О.Э. Кепе и др.; под ред. О.Э. Кепе - М. : Высшая школа , 1989. - 367 c.
  531(076.1)
  Сборник задач по теоретической механитке : Учеб. пособие для вузов / Н.А. Бражниченко, В.Л. Кан, Б.Л. Минцберг и др. - 3-е, перераб. и доп. . - М. : Высшая школа , 1974. - 520 c.
  531
  Сборник задач по теоретической механитке : Учеб. пособие для вузов / Н.А. Бражниченко, В.Л. Кан, Б.Л. Минцберг и др. - 3-е, перераб. и доп. . - М. : Высшая школа , 1974. - 520 c.
  531
  Сборник задач по теоретической механитке : Учеб. пособие для вузов / Н.А. Бражниченко, В.Л. Кан, Б.Л. Минцберг и др. - 3-е, перераб. и доп. . - М. : Высшая школа , 1974. - 520 c.
  531
  Сборник задач по теоретичесокй механике : учеб. пособие для втузов / Н.А. Бражниченко и др.; под ред. Н.А. Бражниченко - 4-е изд., испр. . - М. : Высш. школа , 1986. - 480 c.
  531
  Сборник научно- методических статей по теоретической механике Т.Вып.10. - М : Высшая школа , 1980. - 80 c.
  531
  Светлицкий В.А. Механика трубопровода и шлангов: Задачи взаимодействия стержней с потоком жидкости или воздуха - М : Машиностроение , 1982. - 279 c. - (/Б-ка расчетчика/).
  621.643.01:531
  Свиридов А.А. Магия финансов: инвестиции : монография - М; Аркаим;Челябинск , 2004. - 346 c.
  336.531.2
  Седов Л.И. Механика сплошной среды Т.1. : учебник для студентов университетов - М : "Наука" , 1970. - 492 c.
  531
  Седов Л.И. Механика сплошной среды Т.2. : учебник для студентов ун-тов и вузов - изд. 2-е., испр. и доп. . - М : "Наука" , 1973. - 584 c.
  531
  Седов Л.И. Механика сплошной среды Т.1. : учебник для ун-тов и студентов втузов - изд.8-е., испр. и доп. . - М , 1973. - 536 c.
  531
  Сена Л.А. Единицы физических величин и их размерностей : Учебное пособие для студентов вузов - М. : Наука , 1969. - 304 c.
  531.7
  Сидоров И.М., Многочастотные колебания в нелинейных системах управления / И. М. Сидоров В.В Тимофеев - М.: : Наука , 1984. - 248 c.
  531
  Силин А.А. Трение и мы - М. : Наука , 1987. - 192 c.
  531.43
  Система прогрессивных технико-экономических норм и нормативов по видам работ и затрат /экономии/ труда, сырья, материалов и топливно-энергетических ресурсов, нормативов использования производственных мощностей и удельных производственных мощностей и удельных капитальных вложений, норм и нормативов о - М. : Экономика , 1981. - 48 c.
  658.531
  Смирнова Н.А. Единицы измерений массы и веса в международной системе единиц.Г Бр. - М. : Изд. стандартов , 1966. - 60 c.
  531.7
  Спиридонов О.П. Фундаментальные физические постоянные : учеб. пособ. для вузов. - М. : Высш.школа , 1991. - 238 c.
  531
  Сухарев Э.А. Основы динамики подъёмно - транспортных и дорожно - строительных машин : учеб.пособие. - Ровно : НУВХП , 2012. - 190 c.
  531.3 : 621.86 : 625.08
  Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики : учебник - 10-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высшая школа , 1986. - 416 c.
  531
  Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики - 9-е изд. . - М. : Наука , 1974. - 480 c.
  531
  Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики : учебник - 8-е изд. . - М. : Наука , 1972. - 478 c.
  531
  Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики : учебник - 7-е изд.,стереотипное . - М. : Наука , 1970. - 478 c.
  531
  Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики : учебник - 6-е изд. . - М. : Наука , 1968. - 478 c.
  531
  Тензометрия в машиностроении : справочное пособие / Р.А,Макаров,А.Б.Ренский,Г.Х.Боркунский,М.И.Этингоф; под ред. канд. техн.наук Р.А.Макарова - М. : Машиностроение , 1975. - 287 c.
  531.781.2
  Теоретическая механика : сборник научно-методич. статей - М. : Высшая школа , 1974.
  531
  Теоретическая механика Т.вып.5. : сборник научно-методических статей - М. : Высшая школа , 1975.
  531
  Теоретическая механика Т.вып.19. : сборник науч.-методич. статей - М. : Изд-во МПИ , 1968. - 144 c.
  531
  Теоретическая механика : учеб.пособие для вузов / В.Н.Тарасов, И.В.Бояркина, М.В.Коваленко и др. - М. : ТрансЛит , 2010. - 558 c.
  531.01
  Теоретическая механика : учеб. пособие / В.Н.Тарасов, И.В.Бояркина, М.В.Коваленко, Н.П.Федорченко, Н.И.Фисенко - М. : ’’Транс Лит’’ , 2010. - 560 c.
  531.01
  Теоретическая механика. / Павловский М.А., Путята Т.В. - К. : Вища школа , 1985. - 328 c.
  531
  Теоретическая механика. Динамика. / Павловский М.А. и др. - К. : Вища школа , 1990. - 480 c.
  531.3
  Теоретическая механика.Вывод и анализ уравнений движения на ЭВМ : учеб. пособие / В.Г.Веретенникова - М. : Высш. школа , 1990. - 173 c. - ((ЭВМ в техн. вузе)).
  531.1
  Токар А.М Теоретична механіка:Динаміка.Методи й задачі : Навч.посібник - К. : Либідь , 2006. - 439 c.
  531.3
  Турбин Б.И. Сборник задач по теоретической механике / Б.И. Турбин, С.И. Русматов - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1988. - 231 c.
  531
  Фаворин М.В Моменты инверции тел. : Справочник - М. : Машиностроение , 1970. - 312 c.
  531
  Файн А.М Сборник задач по теоретической механике : Учеб.пособие - 2-е изд.,испр. и доп. . - М. : Высш.шк , 1987. - 256 c.
  531
  Файн А.М Сборник задач по теоретической механике : Учеб.пособие - М. : Высш.школа , 1978. - 189 c.
  531
  Файна А.М Сборник задач по теоретической механике : Учеб.пособие - 2-е изд.,испр.и доп. . - М. : Высш.шк , 1987. - 256 c.
  531
  Федуліна А.І. Теоретична механіка : навч. посібник для ВНЗ - К. : Вища школа , 2005. - 319 c.
  531
  Физика твердого тела.Атомная структура твердых тел / пер. с анг. - М. : Наука , 1972. - 136 c. - ((Над чем думают физики,вып.7)).
  531.9
  Физика твердого тела: Физика полупроводников,физика сегнетоэлектриков и диэлектриков,физика низких температур : спецпрактикум / под ред. Б.А.Струкова - М. : изд.-МГУ , 1983. - 295 c.
  531.9
  Филиппов И.Г., Егорычев О.А. Нестационарные колебания и дифракция воли в акустических и упругих средах / И.Г. Филиппов, О.А. Егорычев.; под ред. акад. И.Ф. Образцова. - М. : Машиностроение , 1977. - 303 c.
  531/534
  Чертов А.Г. Единицы физических величин - Москва : Высшая школа , 1977. - 287 c.
  531.7
  Чертов А.Г. Международная система единиц измерений - 2-е перераб. и доп. . - Москва : Высшая школа , 1967. - 288 c.
  531.7
  Четаев Н.Г. Теоретическая механика / под ред. В.В.Румянцева,К.Е.Якимовой - Москва : Наука , 1987. - 367 c.
  531
  Шайн С.А. Разработка типовых норм времени и расчет численности вспомогательных рабочих на заводе - М : Машиностроение , 1979. - 128 c.
  658.531
  Шаталов В.Ф. и др. Опорные конспекты по кинематике: Кн.для учителя: Из отыта / В.Ф. Шаталов, В.М. Шейман, А.М. Хаит - М : Просвещение , 1989. - 142 c.
  531.74.265.1
  Шилейко А.В. В океане энергии / А.В.Шилейко, Т.И.Шилейко. - М. : Знание , 1989. - 189 c. - (Наука и прогресс).
  531.6
  Яблонский А.А. Курс теоретической механики Т.2. Динамика : учебник для втузов - 6-ое изд.,испр. . - М. : Высшая школа , 1984. - 423 с. c.
  531
  Яблонский А.А. Курс теоретической механики Т.1. : учебник для втузов - 6-е изд.,испр. . - М. : Высшая школа , 1984. - 343 с. c.
  531
  Яблонский А.А. Курс теоретической механики Т.1. Статика.Кинематика : учебник для втузов / А.А.Яблонский,В.М.Никифорова - 5-ое изд.,испр. . - М. : Высшая школа , 1977. - 368 с. c.
  531
  Яблонский А.А. Курс теоретической механики : В 2-х т.. Т.1. : учебник для втузов - 5-ое изд.,испр. . - М. : Высшая школа , 1977.
  531
  Яблонский А.А. Курс теоретической механики Т.2. Динамика : учебник для втузов - 4-ое изд.,дополн. . - М. : Высшая школа , 1971. - 488 с. c.
  531
  Яскілка М.Б. Збірник завдань для розрахунково-графічних робіт з теоретичної механіки : посіб. - К. : Вища шк.: Веселка , 1999. - 351 c.
  531
  Яскілка М.Б. Збірник завдань для розрахунково-графічних робіт з теоретичної механіки : посіб. Рекоменд. Міносвіти України. - К. : Вища шк.: Веселка , 1999. - 351 c.
  531
  Яскілка М.Б. Збірник завдань для розрахунково - графічних робіт з теорет.механіки - К. : ’’Вища школа’’ , 1999. - 352 c.
  531