Бібліотека
КрНУ імені М.Остроградського
     
     
     
     
     
     
     
     

Систематичний каталог бібліотеки                                                          Перелік книг за тематикою УДК

001 Наука у цілому
 • 001.895 Венчурні проекти
 • 001.895 , 330.341.1 Інновації
 • 002 Друк. Документація. Науково-технічна інформація
 • 002:339.138 Маркетинг інформаційний
 • 004 Інформаційні технології
 • 004.056 Захист інформації, безпека
 • 004.3 Апаратні засоби
 • 004.353 Відіомонітори
 • 004.42 Програмування
 • 004.451 Операційні системи
 • 004.451.64 Апаратні засоби захисту
 • 004.65 Системи управління базами даних (СУБД)
 • 004.7 Комп`ютерні сітки
 • 004.732 Сітки локальні
 • 004.738.5 Інтернет
 • 004.738.5:658.6/9 Електронна комерція
 • 004.77 Електроний бізнес
 • 004.78 : Автоматизовані системи у ...
 • 004.78:025.4.036 Автоматизовані інформаційно-пошукові системи
 • 004.78:336.717 Автоматизовані системи банківських операцій
 • 004.91 Оброблення і створення документів
 • 004.92 Комп`ютерна графіка
 • 006.015.5 Управління якістю
 • 006.063 Сертифікація
 • 006.1 Стандартизація у цілому
 • 006.83 Якість
 • 008 Культура
  021 Організація та развиток бібліотечної справи
  061 Діяльність організацій по охрані природи
 • 061.1ЕС Европейский Союз(ЕС)
 • 1 Філософія
 • 111.1 Онтологія (буття)
 • 130.2 Філософія культури
 • 141.131 Платонізм. Неоплатонізм
 • 141.339 Езотерика
 • 159.9 Психологія
 • 159.923 Психологія особистості
 • 159.942 Емоції
 • 159.9:334.7.012.42 Психологія підприємництва
 • 168.522 Культурологія
 • 172. 4 Міжнародна етика
 • 174 Професійна етика
 • 174.022.1 Професійна та ділова етика. Імідж. Репутація
 • 174.022.1 Імідж
 • 178.1 Алкоголізм
 • 178.7 Паління
 • 2 Релігія
 • 281.9 Православна церква
 • 303.725.36 Примінення теорії систем, теорії управління та кібернетики
 • 311.12 Статистичне угрупування
 • 311.313(058)(477.53) Регіональна статистика: обласн., краєва
 • 314.02 Демографія.Джерела демографічних даних
 • 314.156.5(477) Геноцид українского народа
 • 314.7 Міграція
 • 316 Соціологія
 • 316.323.4 Азіатска деспотія, соціальна структура
 • 316.324.5 Аграрні суспільства, соціальна структура
 • 316.334.55 Соціологія (аграрна політика)
 • 316.343.4 Автохтонне населення в колоніальному суспільстві (соціологія
 • 316.343.653 Адміністратори в капіталістичному суспільстві (соціология)
 • 316.344.32 Інтелектуали
 • 316.346.2-055.2 Жінки
 • 316.422.4 Прогрес
 • 316.422.44 НТП
 • 316.422.6 Регрес (НТП)
 • 316.46 Лідерство
 • 316.462 Авторитаризм ( соціологія)
 • 316.61-056.45 Генії
 • 316.612 Развиток особистості
 • 316.73 Акультурація (соціологія)
 • 321.61 Абсолютизм (форми влади)
 • 321.64 Авторитарні режими нового часу
 • 323 Внутрішня політика
 • 323.17 Автономія та самовизначення нації
 • 323.329 Соціальні спільноти та прошарки. Інтелігенція
 • 323.396 Соціальна еліта
 • 324 Вибори. Референдуми. Виборчі компанії
  325 Міграційна політика
 • 327(477) Зовнішня політика України
 • 327.51 Військові союзи
 • 328 Парламенти. Народні представництва. Уряди
 • 328.132.7 Президентський кабінет. Президентський уряд
 • 330 Економіка
 • 330(477) Економіка України
 • 330.01 Економічна теорія
 • 330.1 Економічні науки
 • 330.101.54 Макроекономіка
 • 330.111.4 Виробничі сили
 • 330.131.7 Ризики
 • 330.131.7:336.71 Ризики банківські
 • 330.131.7:336.743 Валютний ризик
 • 330.142.2 Уставний фонд, капітал
 • 330.142.2 Вкладений капітал.Уставний фонд
 • 330.142.211.4 Амортизація основних фондів
 • 330.31 Кругообіг в народному господарстві. Відтворення
 • 330.322 Інвестиції
 • 330.322.013 Автономні інвестиції ( політекономіка)
 • 330.322.5 Інвестиції, рентабельність та ефективність
 • 330.322:658.589 Венчурне інвестування
 • 330.33 Криза
 • 330.34.014.1 Економіка застійна
 • 330.34.014.2 Економіка, що розвивається
 • 330.341(477) Фактори економічного розвитку України
 • 330.341.1 Развиток виробничих сил. Техн. прогрес. Інновації
 • 330.341.1 Інновації. Технічний прогрес
 • 330.341.1(477) Інновації в Україні
 • 330.341.2:334.758 Кластер
 • 330.342.111 Автаркне господарство (політекономіка)
 • 330.356.3 Ефективність капіталовкладень
 • 330.43 Економетрія
 • 330.46 Теорія систем, управління в кібернетиці та економіці
 • 330.47 Теорія інформації в економіці. Економічна інформатика
 • 330.52 Національна економіка
 • 330.564.2 Прибутки населення
 • 330.59 Життєвий рівень
 • 330.59 Соціально-економічний розвиток
 • 330.8(477) Історія економічної думки.Економічні вчення та школи
 • 330.837 Інституціоналізм. Неоінституціоналізм
 • 331 Праця. Економіка праці
 • 331.07 Адміністративні органи, уповноважені та офіційні особи (прац
 • 331.101.26 Праця, як економічний фактор
 • 331.101.262 Людський капітал
 • 331.102 Види праці
 • 331.103.255 Автоматизована праця
 • 331.106.24 Колективні договори
 • 331.108 Робота з кадрами
 • 331.108.2 Питання кадрів. Управління кадрів
 • 331.108.2 Управління персоналом
 • 331.108.3 Адаптація рабітників ( праця )
 • 331.2 Зарабітня плата
 • 331.21 Управління заробітною платою
 • 331.211 Аванс (праця)
 • 331.215`311` Виплати із соцстраху
 • 331.225 Премії. Окремі виплати
 • 331.23 Акордна оплата праці
 • 331.31 Робочий час
 • 331.315 Відрядження
 • 331.322 Відпустки
 • 331.5 Ринок праці
 • 331.522 Попит і пропозиція на ринку праці. Потенціал робочих місць
 • 331.522 Трудові ресурси
 • 331.556.4 Міграція трудова, міжнародна
 • 331.556.4 Міждержавна мобільність. Міграція
 • 331.582 Трудові резерви
 • 332.012.324 Власність корпорацій
 • 332.025.1 Адміністративне втручання в регіональній економіці
 • 332.1 Регіональна економіка
 • 332.13 Розміщення. Регіональне разміщення
 • 332.142.4 Використання територіальних ресурсів
 • 332.15 Агломерація економічної діяльності (регіональна економіка)
 • 332.2.01 Аграрні теорії (земельне питання)
 • 332.2.021;338.43.02 Аграрна політика
 • 332.72 Ринок праці, нерухомості
 • 332.856 Агенція по квартирному посередництву ( житлове господарство)
 • 334.012.64 Дрібні підриємства
 • 334.7.012.32 Підприємництво (загальне)
 • 334.7.012.42 Підприємництво комерційне
 • 334.722 Приватне підприємництво
 • 334.722.012.42 Підприємництво
 • 334.722.012.64 Мале підприємництво
 • 334.722.8 Акціонерні компанії
 • 334.758 Злиття. Об`єднання фірм. Кластери
 • 334.7:658.589 Венчурні (рискові) підприємства
 • 336 Фінанси
 • 336.07 Адміністрація фінансова
 • 336.1 Державні фінанси у цілому
 • 336.14 Державний бюджет. Національний бюджет
 • 336.14.025.3 Фінансова безпека
 • 336.2 Бенефіціар
 • 336.22 Податки. Збори
 • 336.225 Методи оподаткування
 • 336.225.64 Податкова заборгованість
 • 336.225.64 Подакти.Заборгованість податкова
 • 336.225.673 Контроль податковий
 • 336.226.11 Податки на доходи фізичних осіб
 • 336.22:351.713 Перевірки податкові
 • 336.246.025.2 Контроль фінансовий
 • 336.275.3 Державні боргові зобов`язання
 • 336.544 Контроль якості
 • 336.7 Грошовий обіг. Банківська справа
 • 336.71 Банківська справа.Банки
 • 336.71(477) Банківська справа. Банки в Україні
 • 336.71.025.3 Безпека у банках
 • 336.711 Національні, державні банки
 • 336.713 Банки комерційні
 • 336.743 Валюта. Зв`язані валюти
 • 336.748.12 Інфляція
 • 336.76 Фінансовій ринок
 • 336.763;347.72.03 Акції (фінанси), (торгове право), (економіка)
 • 336.77 Кредит. Кредитна справа
 • 336.773 Кредитні спілки (фінанси)
 • 338.12 Економічні цикли
 • 338.23:343.3 Безпека економічна держави
 • 338.242 Управління економікою в ринковому господарстві
 • 338.246.02 Адміністративні заходи (економіка)
 • 338.246.025.2 Регулювання. Контроль
 • 338.246.025.2, 338.268.025 Контроль
 • 338.246.027 Матеріальна допомога
 • 338.246.027.2 Стимулювання. Пільги
 • 338.26 Планування.Соціально-економічне планування
 • 338.26 Народногосподарське планування
 • 338.27 Економічне прогнозування
 • 338.27 Прогнозування економічне
 • 338.33 Теорія виробництва. Структура. Спеціалізація
 • 338.364 Автоматизоване виробництво ( економіка)
 • 338.43 Аграрна промисловість (економ.сільського господарства)
 • 338.43 Сільське господарство.Економіка
 • 338.43 Економіка сільського господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика.Економ.сільск. господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика
 • 338.431 Аграрні відносини. Аграрні структури
 • 338.431 Аграрні структури (економіка сільського господарства)
 • 338.432 Сільськогосподарське виробництво (господарювання)
 • 338.436.33 Агропромисловий комплекс
 • 338.439 Продовольчий комплекс. Продовольче питання
 • 338.439 Продовольчий комплекс (економіка)
 • 338.439 : Виробництво продуктів :м"яса,риби,рису і т.д.
 • 338.439:63 рису,молока і т.д. Виробництво с/г продуктів
 • 338.45 Економіка промисловості і ремісничого виробництва
 • 338.45.01 Промислова політика
 • 338.45:658 Економіка підприємства
 • 338.46 Економіка сфери послуг
 • 338.465.2 Консалтинг
 • 338.465.2 Послуги
 • 338.465.2 Інжиніринг
 • 338.465.2 Консультування
 • 338.47 Економіка транспорту і зв`язку
 • 338.48 Туризм. Економіка туризму
 • 338.48-44(1-22) Сільський туризм
 • 338.49 Інфраструктура економіки
 • 338.5 Ціни. Ціноутворення
 • 338.512 Витрати виробництва
 • 338.516.2 Ринок.Форми ринку
 • 338.516.22 Ціни ринкові
 • 338.532.4.025.24 Контроль за цінами
 • 338.583 Інфраструктура
 • 339 Торгівля
 • 339.13.012 Види ринків
 • 339.13.025 Адміністративні міри впливу на ринок
 • 339.137.2 Конкуренція
 • 339.138 Маркетинг
 • 339.138 : 338.46 Маркетинг послуг
 • 339.138(100) Маркетинг міжнародний
 • 339.138(100) Міжнародний маркетинг
 • 339.138.001.5 Маркетингові дослідження
 • 339.138.1 Маркетинг промисловий
 • 339.138.`313` Маркетинг стратегічний
 • 339.14:338.49 Інфраструктура товарного ринку
 • 339.166.5 Торгівля продуктами розумової праці
 • 339.172 Товарні біржі. Продуктові біржі
 • 339.175 Посередники торгові
 • 339.178 Посередницькі інститути
 • 339.187.62 Лізинг
 • 339.187.67 Абонентне обслуговування ( торгівля)
 • 339.37 Роздрібна торгівля
 • 339.543 Митна політика
 • 339.543.624 Оффшорні зони
 • 339.56 Торгівля зовнішня
 • 339.727.2 Рух капіталів. Міжнародні займи. Міграція капталів
 • 339.727.22/24 Інвестиції іноземні
 • 339.74.025 Адміністративні міри в девізній політиці
 • 339.9 Міжнародні економічні відносини. Світове господарство
 • 339.9.012 ЗЕД
 • 339.9.012.23:346.58(477) Регулювання ЗЕД в Україні (правове)
 • 339.9.012.42 Автаркія (світове господарство)
 • 339.92 Міжнародне економічне співробітництво
 • 339.923 Економічні союзи
 • 339.924 Інтеграція
 • 339.94 Глобалізація
 • 34.07;35.07 Адміністративні органи (право)
 • 340 Право. Юридичні науки
 • 340.12 Теорія права
 • 340.12 Теорія держави і права
 • 340.12(091) Історія держави і права
 • 340.130.53 Закони
 • 340.130.54 Кодекси
 • 340.130.55 Укази
 • 340/.349 Правознавство
 • 341.215.4 Захист прав людини
 • 341.24 Міжнародні правові дії
 • 341.63 Міжнародний арбітраж
 • 342.26 Адміністративно-територіальний поділ держави
 • 342.34 , 321.7 Демократія
 • 342.392 Авторитарні (недемократичні) форми держав та правління
 • 342.518 Виконавча влада.Уряд. Кабінет Міністрів
 • 342.565.2 Конституційні суди
 • 342.7 Права і обов"язки громадян
 • 342.7 Основні права та обов`язки громадян
 • 342.849 Агітаційний матеріал для виборів (державне право)
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративні порушення
 • 342.9(477) Адміністративне право України
 • 342.924 Адміністративні акти (державне право)
 • 343.13 Кримінально-процесуальне право
 • 343.132 Слідчі дії
 • 343.195 Суд присяжних
 • 343.2/.7 (477) Кримінальне право України
 • 343.23 Злочини у цілому
 • 343.237(477) Співучасть, угрупування, зговір (Україна)
 • 343.337 Агресія (кримінальне право)
 • 343.353 Адміністративна влада, зловживання (кримінальне право)
 • 343.353.1 Корупція
 • 343.359 Злочини проти державної казни. Контрабанда
 • 343.575 Заборона вживання та оберту наркотиків
 • 343.6 Злочини проти особистості
 • 343.61 Вбивство
 • 343.62 Аборт (кримінальне право)
 • 343.9 Кримінологія
 • 343.9.01 Загальна теорія злочину та злочинність
 • 346(477) Господарське право України
 • 346.231 Адміністративні установи
 • 346.26 Приватне підприємництво
 • 346.5 : Регулювання: конкуренції, якості, виробництва, НТП
 • 346.548 Безпека бізнесу, підприємництва
 • 346.548 Рейдерство
 • 346.548 ,366.5 Захист споживачів
 • 346.6 Соціальний захист населення
 • 347 Громадянське право
 • 347.133.5 Адміністративні угоди
 • 347.133.9 Абстрактні (причинні) угоди
 • 347.188 Акти громадянського стану (громадянське право)
 • 347.211 Інтелектуальна власність, ресурс
 • 347.214.2 Нерухоме майно. Нерухомість
 • 347.426.6 Відшкодування збитку. Оцінка збитку
 • 347.471.03 Адміністрація суспільства (громадянське право)
 • 347.722 Товарні знаки
 • 347.732 Агент за обміном ( торгове право)
 • 347.735 Факторинг
 • 347.746 Вексель
 • 347.77 Патенти
 • 347.771 Авторські свідчення ( патентне право)
 • 347.779 Адміністративна організація охорони промис. і торг. прав
 • 347.78 Авторское право
 • 347.789 Адміністративно-технічна організація авторського права
 • 347.791.3 Адміністративно-правов. регулювання прав власності на суди
 • 347.792 Абандон (морське право)
 • 347.799.2 Аварія (морське право)
 • 347.822.5 Авіаційна метеорологічна служба( служба погоди)
 • 347.918 Арбітраж.Третейський суд
 • 347.921 Адвокати ( громад. процес. право )
 • 347.961(477) Нотаріат, нотаріуси, нотар. контори (Україна)
 • 347.963 Прокурори. Прокуратура
 • 347.965 Адвокатура (громад.процес.право)
 • 347.998.8 Адміністративні суди (громадянське процесуал.право)
 • 347.998.85 Адміністративні суди
 • 347.998.85 (477) Адміністративні суди в Україні
 • 349.2 Трудове право
 • 349.227 Заборона необгрунтованного скорочення
 • 349.233 Матеріальна відповідальність у трудовом погодженні
 • 349.41 Земельне право
 • 349.42 Аграрне право
 • 349.42(477) Аграрне право України
 • 349.6 Правові проблеми охорони навколишнього средовища
 • 35.073.526 Надання та публікація балансу. Аудит
 • 351 Державне адмін. управління
 • 351.077.6 Управлінські рішення
 • 351.087.43 Пенсії. Допомоги
 • 351.087.431 Пенсія. Допомога при звільненні, або виході у відставку
 • 351.087.431.1 Право на пенсію
 • 351.087.431.2 Пенсійні внески
 • 351.087.431.3 Пенсійний фонд
 • 351.087.431.4 Пенсійні надбавки
 • 351.713 Адміністративна діяльність у відношенні податків і зборів
 • 351.741 Організація міліції
 • 351.743 Громадянська охорона.Народні дружини
 • 351.755.61 Паспорти. Паспортна міліція
 • 351.762;343.56 Азартні ігри (адміністративне управління), (кримінальне прав
 • 351.811 Автомобильні дороги ( адміністративний нагляд)
 • 351.814 Авіаційний зв`язок (адміністративне управління)
 • 351.814 Авіація, управління
 • 351.814 Авіатраси (адміністративне управління)
 • 351.822 Адміністративний нагляд за грошовою обіговістю
 • 351.823 Адміністративний нагляд за добуванням сировини
 • 351.824 Адміністративний нагляд за промисловістю та торгівлею
 • 351.825 Адміністративний нагляд за кредитними установами
 • 351.83 Адміністративне регулювання праці і труд.відносини
 • 351.84 Адміністративний нагляд за соціальним забезпеченням
 • 351.853 Нагляд за пам`ятниками. Збереження природних ландшафтів
 • 351.9 Адміністративна юрисдикція (адміністр.управління)
 • 351.9 Нагляд і контроль за держ. управлінням. Скарги
 • 352.07 Адміністративні установи органів управління
 • 353.2 Автономні республіки, області, краї, департаменти,провінції
 • 355.081 Головне командування армії
 • 355.232 Академії (військова справа)
 • 355.469 Авіаційна стратегія (військова справа)
 • 355.75 Адміністративно-господарські установи (військова справа)
 • 356.3 , 355.6 , 359.5 Адміністративно-господарська служба (військова справа)
 • 357.3 Автоколони (військова справа)
 • 359.3 Авіаційні частини військово-морских сил (військова справа)
 • 364.12 Автоматизація виробництва (соціальне забезпечення)
 • 364.2 Основні потреби людини
 • 364.2-262.2 Прожитковий мінімум
 • 364.3 Соціальна допомога. Соц.страхування
 • 364.3-642-264 Індексація виплат. Виплати, основ. на вартості життя
 • 364.3-646.2-3 Організації соціального забезпечення
 • 364.3.-646.2 Пенсії
 • 364.32-642 Соціальні грошові виплати
 • 364.32-642:331.215 Лікарняні, декретні
 • 364.32-642:331.215"313" Декретні
 • 364.6 Соціальне забезпечення. Соціальні проблеми
 • 364.662 Бідність
 • 365 Потреба у житлі та її задоволення
  368 Страхування
 • 368.07 Адміністративні страхові органи
 • 368.08 Адміністративний персонал страхових установ
 • 368.1.021.3 Договір страхування
 • 368.2.025.79 Абандон ( страхування)
 • 368.212/.214 Автомобильный транспорт, перевозки ( страхование)
 • 368.8 Страхування окремих майнових цінностей
 • 368.914 Пенсійне страхування
 • 368.914:061.2 Пенсійне страхування недержавними організаціями
 • 37 Освіта
 • 37(1-87) Освіта за кордоном
 • 37.013 Педагогіка
 • 37.014.15 Законодавсто в області освіти
 • 37.014.543 Фінансування освіти
 • 37.015.3 Психологія освіти
 • 37.015.6 Економіка системи освіти
 • 37.017.4-053.81 Правова культура молоді
 • 37.017.4-053.81 Політична культура молоді. Формування
 • 37.017.4-053.81 : 343.85 Профілактика правопорушень серед молоді
 • 37.018.1 Сімейне виховання та освіта
 • 37.034 Моральне виховання
 • 37.07 Адміністративні проблеми навчальних закладів
 • 371 Організація виховання та освіти
 • 371.058 Організація виховання та освіти. Приватна школа
 • 371.11 Адміністрація учбового закладу (освіта)
 • 371.33 Аудіовізуальні методи навчання ( освіта )
 • 373 Дошкільне виховання і освіта. Загальноосвітня школа
  378 Вища освіта
 • 378(438) Вища освіта в Польщі
 • 378.014.15 Законодавсто в області вищої осіти
 • 378.017.4-057.785 Правова обізнанність студентів
 • 378.017.4-057.785 Правова культура студента
 • 378.02 Методика викладання у вищій школі
 • 378.022 , 37.022 Кредитно-модульна система
 • 378.1 Організація вищої освіти
 • 378.2 Академічні ступені (освіта)
 • 378.4 Університети
 • 379.858 Авіатуризм
 • 392.5 Агамія (етнографія)
 • 398.33 Адвент ( різдвяний піст )
 • 477) Історія української та зарубіжної культури
 • 5(092) Природознавство, біографії
 • 502 Природа. Охорона навколишнього середовища
 • 502 /. 504 Природа. Охорона природних ресурсів
 • 502 /504 Охорона навколишнього середовища. Загрози навколишнього сере
 • 502.1 Охорона навколишнього середовища
 • 502.172 ,502.4 Заповідники
 • 502.174 Відновлення, збереження, економія ресурсів
 • 502.175 Контроль якості средовища. Контроль забруднень
 • 502.2 Середовище у цілому
 • 502.211 Живий світ. Біосфера
 • 502/.504 Екологія
 • 502/504 Природа.Охорона природних ресурсів.Загрози навколишньому сер
 • 502:658.012.32 Екологічний менеджмент
 • 504 Загрози навколишньому середовищу. Екологія
 • 504(084.42) Загрози навколишньому середовищу, атлас
 • 504.5:628.4.047 Забруднення радіоактивне
 • 504.5:628.4.047 Безпека радіоактивна
 • 504:343.3 Безпека екологічна
 • 51 Математика
 • 51(075.8) Математика. Підручник для вищ.шк.
 • 519.237.8 Кластер-аналіз. Класифікація
 • 519.248 Прикладна статистика
 • 519.6 Програмування математичне
 • 519.72 Теорія інформації. Математичні питання
 • 519.816 Теорія прийняття рішень
 • 519.85 Математичне програмування
 • 519.86 Теорія економіко - математичних моделей
 • 519.87 Математичне моделювання
 • 519.876.2 Моделювання процесів управління
 • 53 Фізика
 • 530.145 Квантова механіка
 • 531 Теоретична механіка
 • 539.376 Деформація при постійному навантаженні
 • 544.431.8 Періодичні реакції. Повний безлад
 • 551.58 Кліматологія
 • 553.04 Мінеральні ресурси та запаси
 • 575 Генна інженерія
 • 577.355 Біофізика фотосинтезу
 • 578.828СПИД Вірус СНІД
 • 579.22 Мікробіологія
 • 579.64 Сільськогосподарська мікробіологія
 • 58.006 (477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 58.006.(477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 592/599 Світ тварин.Фауна
 • 611 Анатомія людини
 • 614.2(73) Організація охорони здоров`я в США
 • 614.3 Якість харчових продуктів
 • 615 Фармакологія
 • 616-084 Медицина. Профілактика
 • 616.89-008.441.3 Наркотична залежність
 • 616.89-008.441.44 Самогубство
 • 616.98 Специфічні інфекції
 • 62 - 83 Електропривід
 • 62-82 Гідропривід
 • 62.002.2 Технологія виробництва
 • 620.22 Матеріалознавство
 • 620.9 Загальна енергетика
 • 620.9(477) Загальна енергетика. Енергетика України
 • 620.91 Ресурс енергетики. Альтернативні види
 • 620.91 Альтернативні види енергії
 • 621 Машинобудування
 • 621 438 -714 Газові турбіни, охлодження
 • 621. 426 Дизелі
 • 621.002 Технологія машинобудування
 • 621.039 Атомна енергетика. Атомна промисловість
 • 621.039.586 Аварії ядерних реакторів
 • 621.3 Електротехніка
 • 621.3.01 Теоретичні основи електротехніки
 • 621.31 Електричні апарати
 • 621.31.019.3 Надійність електросистем
 • 621.311.004.12 Енергозбереження
 • 621.311.1 Енергосистеми
 • 621.311.2 Електростанції
 • 621.313.333 Асинхронні електодвигуни
 • 621.314 Перетворення електричної енергії
 • 621.317 Електровимірювальна техніка
 • 621.317.3 Вимірювання електричних величин
 • 621.38 Електроніка
 • 621.382.049.77 Мікроелектроніка
 • 621.391.63 Передача сигналу світловими променями
 • 621.395.721.5 Мобільний зв`язок
 • 621.396 Радіозв`язок
 • 621.396.6 Радіоелектронна апаратура. Схеми
 • 621.396.62 Радіоприймач
 • 621.397.132 Магнітофони
 • 621.397.446 Телевізори
 • 621.397.6 Телевізійна апаратура
 • 621.43 Автомобільні двигуни
 • 621.431.73 Двигуни внутрішнього згоряння для безрейкового транспорту
 • 621.436.21.031.3 Дизелі з пневматичним розпиленням (компресорні)
 • 621.438 - 714 Газові турбіни, системи охолодження
 • 621.438-135 Газові турбомашини
 • 621.6.033:656.07 Нафтотранспортна система
 • 621.7 Обробка тисненням. Пластичне формоутворення
 • 621.74 Ливарне виробництво
 • 621.753 Допуски та посадки
 • 621.81 Деталі машин
 • 621.86 Підйомно-транспортне обладнання у цілому
 • 621.86/.87 Підйомно-транспортні машини
 • 621.865.8 Роботи
 • 621.873.3 : 629.3 Автокрани
 • 621.983 Глибинна витяжка. Холодна штамповка
 • 622.2 Гірничі роботи при розробці корисних копалин
 • 622.276/279 Нафто-газодобувна промисловість
 • 622.323 Добування нафти
 • 622.324 Добування газу
 • 623.4 Зброя
 • 624.046.012.45 Залізобетонні конструкції, стійкість, несуча здатність
 • 625.08 Дорожно-будівні машини
 • 627 Водне господарство
 • 628.1 Водопостачання
 • 628.1(075.8) Водопостачання
 • 628.3 Стічні води. Очистка стічних вод
 • 629. 113 Автомобілебудування
 • 629.083 Склад, огляд, техн. обслуговування автомоб.
 • 629.113 Автомобілебудування. Автомобілі
 • 629.113(03) Автомобілебудування - довідники
 • 629.113(477) Автомобільний транспорт в Україні
 • 629.113.02.001.4 Випробовування автомобілів
 • 629.114.4 Грузові автомобілі
 • 629.114.6 Легкові автомобілі
 • 629.114.6.004.6 Легкові автомобілі. Ремонт
 • 629.4 Залізничний транспорт
 • 629.73 Авіація
 • 629.762.5 Ракети небалістичні
 • 629.78 Космічна техніка
 • 63 Сільське господарство
  630 Лісне господарство. Лісівництво
 • 630*2 Лісівництво
 • 630*9 Ліси та лісне гос-во з державної точки зору
 • 631.1 Сільськогосподарське виробництво.Організація та управління
 • 631.1(477) Організація та управління сільськогосподарським виробництвом
 • 631.115.1 Сільськогосподарське приватне підприємство
 • 631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.3.001.4 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.374 Сільськогосподарський транспорт
 • 631.4(092) Грунтознавство. Землезнавство. Біография
 • 631.46 Бактеріологія і біологія грунтів
 • 636 Тваринництво
 • 637.1 Молочна промисловість
 • 64.012 Домогосподарство
 • 640.41 Готель
 • 65 Управління підприємством
 • 65.011.4 Ресурси (резерви) виробництва
 • 65.011.46 Аутсорсинг (управл.ефективністю)
 • 65.012 Управління підприємством. Методи
 • 65.012.2 Планування діяльності
 • 65.012.32 Менеджмент організації
 • 65.012.8 Безпека економічна підприємства
 • 65.012.8 Економічна безпека під-ва
 • 656 Транспорт
 • 656.07 Управління транспортом
 • 656.07 Транспортна система
 • 656.071.32 Бухгалтерія транспортного підприємства
 • 656.13 Автомобільний транспорт
 • 656.13.07 Організація та експлуатація автомобільного транспорту
 • 657 Бухгалтерський облік
  657 Бухгалтерія
 • 657.1 Бухгалтерія
 • 657.15 Фінансовий облік
 • 657.15(047.2/3) Бухгалтерська фінансова звітність
 • 657.2 Бухгалтерскі проводки
 • 657.222 Ведення бухгалтерських операцій
 • 657.372.3 Списання. Амортизація
 • 657.421.3 Бухгалтерський облік ліцензій
 • 657.474.51 Визначення фактичної собівартості. Калькулювання
 • 657.6 Аудит
 • 657.6 Аудит, ревізія
 • 658.011.46 Потенціал підприємства
 • 658.011.47 ФСА
 • 658.012.011.56 Автоматизація
 • 658.012.12 Аналіз господарської діяльності підприємства
 • 658.012.122 Економічна діагностика під-ва
 • 658.012.122 Діагностика економічна
 • 658.012.122 Економічний аналіз
 • 658.012.122:330.4 Діагностична матриця
 • 658.012.32 Менеджмент
 • 658.012.32 : 331.103 Автоматизоване роб.місце менеджера
 • 658.012.324 Корпоративна форма управління підприємством
 • 658.012.61 Корпоративна культура
 • 658.012.7 Контролінг
 • 658.016"313" Стійкість стратегічна підприємства
 • 658.016.7 Санація
 • 658.14/.17 Фінанси підприємств
 • 658.14/.17.012.12 Фінансовий аналіз
 • 658.14/17 Фінансова стійкість підприємства
 • 658.310.8 Штатний розклад
 • 658.345 БЖД
 • 658.345 Охорона праці
 • 658.512.011.56 САПР (система автоматиз.проектування)
 • 658.52 Виробничо-промислова структура
 • 658.527.011.56 - 192 (075.8) Потокове виробництво
 • 658.562 Виробничий контроль.Техн.контроль
 • 658.589 Модернізація
 • 658.589 Реконструкція
 • 658.589 Інноваційна діяльність
 • 658.7 Логістика
 • 658.8 Збут. Продаж. Реалізація продукції
 • 658`313` Стратегія підприємства
 • 659.1, 659.1: Реклама, реклама продукції
 • 659.4 Паблік Рилейшнз
 • 66 Хімічна промисловість
 • 663/664 Харчова промисловість
 • 669 Металургія
 • 67/68 Легка промисловість
 • 678.06.001.2 (03) Вироби із високомолекулярних матеріалів, проектування
 • 681.3.06 Програмування
 • 681.327.22 Відеомонітори
 • 681.5 Теорія автоматичного управління
 • 681.511.42 Системи автомат. управління імпульсні (дискретні)
 • 681.518 Інформаційні системи
 • 681.518 Інформаційні системи в автоматизованому управлінні
 • 681.518.3 Вимірювальні інформац.системи (для управління)
 • 681.518.5.015 Системи автомат.контроля і техн.діагностики. Ідентифікація
 • 687 Швейна промисловість
  69 Будівництво
 • 69.003 Економіка будівництва
 • 697.3 Центральне опалення
 • 7 Культура
 • 7.036.2 Імпресіонізм
 • 712.23 Заповідники, нац.парки та інші природні території, що охоро
 • 725.4 Будівлі пром. підприємств, проектування
 • 744.4 Інженерна графіка
 • 75 Живопис
  78 Музика
 • 78.017 Музиканти
 • 796.525 Альпінізм
 • 811.111 Англійска мова
 • 811.111(038) = 111=161.1 Англо - російські словники
 • 811.161.2 Українська мова
 • 811.161.2"06-26 Українська сучасна літературна мова
 • 82-8 Літературна суміш. Афоризми. Сценарії
 • 82.09 Літературна критика та дослідження
 • 82.09.161.2" " Літературознавство укр.літ."століття"
 • 883 Українська література
  9 Історія
 • 9(477)1934-1941 Історія України в 1934-1941рр.
 • 908 Краєзнавство
 • 908(477.53) Краєзнавство. Полтавська область
 • 91(510) Географія Китаю
 • 930.85(100 Історія української та зарубіжної культури
 • 94(477) Історія України
 • 940(477) Історія України
 • 940`10/17` (477) Історія України Х І - XVIII ст.
 • 94`10/17` (477) Вимірювання електричних величин
 • ЄС Европейский Союз
 • Китай Китай
 • 53 Фізика

  Абрагам, Анатоль Время вспять, или Физик, физик, где ты был : пер. с фр. / Анатоль Абрагам; под ред. А.С.Боровика - Романова. - М. : Наука , 1991. - 391 c.
  53(093.3)            22.3
  Абрамов А.И. Измерение 'неизмеримого'. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Атомиздат , 1972. - 200 c.
  539.108 + 530.3
  Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика : учебник для вузов - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1969. - 824 c.
  533
  Абрикосов А.А. Основы теории металлов : учеб.руководство для физ. спец. вузов. - М. : Наука , 1987. - 520 c.
  669 : 53
  Аброян И.А. Физические основы электронной и ионной технологии : учебник для вузов / И.А.Аброян, А.Н.Андронов, А.И.Титов. - М : Высш.шк. , 1984. - 320 c.
  537.5(075.8)
  Авербух А.Я. Что делает химия из древесины? / А.Я.Авербух, К.К.Богушевская. - 2-е изд., испр. и доп . - М. : Лесная пром-сть , 1970. - 168 c.
  66.053
  Автократова М.И. Сокровищница документов прошлого / М.И.Автократова, В.И.Буганов. - М. : Сов. Россия , 1986. - 336 c.
  930.253            63.3(0)
  Автоматизированный расчет колебаний машин / В.-К.В.Аугустайтис, Г.- П.К.Мозура, К.Ф.Сливинскас и др.; под ред. К.М.Рагулькиса. - Л. : Машиностроение , 1988. - 102 c.
  621.01+ 62-868 + 534
  Автомобили - самосвалы / В.Н.Белокуров, О.В.Гладков, А.А.Захаров, А.С.Мелик - Саркисьянц; под общ.ред. А.С.Мелик - Саркисьянца. - М. : Машиностроение , 1987. - 217 c.
  629.353            629.114.42
  Автомобили - самосвалы и автомобили - тягачи БелАЗ / З.Л.Сироткин, А.Н.Казарез, А.А.Боталенко и др. - М. : Транспорт , 1973. - 304 c.
  629.353 + 629.357 + 623.437.42            629.114.42 + 629.114.2
  Адміністративне право : підручник / Ю.П.Битяк, В.М.Гаращук, В.В.Богуцький та ін.; за ред.Ю.П.Битяка, В.М.Гаращука, В.В.Зуй. - 2-ге вид., перероб. та доп . - Харків : Право , 2013. - 654 c.
  342.9 : 37.017.4-053.81 : 343.85
  Адміністративне право України : підручник / Ю.П.Битяк, В.М.Гаращук, О.В.Дьяченко та ін.; за ред. Ю.П.Битяка. - К. : Юрінком Інтер, , 2007. - 543 c.
  342.9(477) : (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785 : 343.85)
  Айзенберг Т.Б. Руководство к решению задач по теоретической механике : учеб.пособие / Т.Б.Айзенберг, И.М.Воронков, В.М.Осецкий; под ред. И.М.Воронкова. - 6-е изд., стер . - М. : Высш.шк. , 1968. - 419 c.
  531
  Айзенберг Т.Б. Руководство к решению задач по теоретической механике / Т.Б.Айзенберг, И.М.Воронков, В.М.Осецкий; под ред. Воронкова И.М. - 3-е изд . - М. : Высш. шк. , 1960. - 392 c.
  531
  Айзенберг Т.Б. Руководство к решению задач по теоретической механике : учеб.пособие для втузов / Т.Б.Айзенберг, И.М.Воронков, В.М.Осецкий; под ред. И.М.Воронкова. - 5-е изд., перераб . - М. : Высш.шк. , 1965. - 420 c.
  531
  Айзенберг Т.Б. Руководство к решению задач по теоретической механике : учеб.пособие для втузов / Т.Б.Айзенберг, И.М.Воронков, В.М.Осецкий; под ред. И.М.Воронкова. - 4-е изд . - М. : Высш.шк. , 1861. - 392 c.
  531
  Акоста В. Основы современной физики / В.Акоста, К.Кован, Б.Грэм; пер. с анг В.В. Толмачева, В.Ф.Трифонова под ред. А.Н. Матвеева. - М. : Просвещение , 1981. - 495 c.
  53
  Акустика и ультразвуковая техника.Вып.27 : респ. межвед. науч.-техн. сб. - К. : Тэхника , 1992. - 99 c.
  534
  Алдошина И.А. Высококачественные акустические системы и излучатели / И.А.Алдошина, А.Г.Войшвилло. - М. : Радио и связь , 1985. - 168 c.
  621.37/39:534
  Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика : учеб. пособие по устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей. - СПб. : СОЮЗ , 2003. - 283 c.
  81`253            81.2-7
  Алешкевич В.А. Лазеры в лекционном эксперименте / В.А. Алешкевич, А.Ф. Киселев, В.В. Корчажкин; под ред. Л.В. Левшина. - М. : Изд-во МГУ , 1985. - 135 c.
  535.37
  Алешко П.И. Механика жидкости и газа. - Харьков : Выща шк.: ХГУ , 1977. - 319 c.
  532/533
  Алфутов Н.А. Основы расчета на устойчивость упругих систем / ред.кол. :В.А. Светлицкий и др. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1991. - 336 c. - (Б-ка расчетчика).
  621.01:531.221.3:539.3/6
  Алфутов Н.А. Системы расчета на устойчивость упругих систем. - М. : Машиностроение , 1978. - 312 c. - ((Б-ка расчетчика)).
  621.01:531.221.3:539.3/.6
  Альбом схем видеомониторов зарубежного и отечественного производства. Т.1. - Б.м. : Б.и. , 1996. - 68 с c.
  004.353            681.327.22
  Альтшуль А.Д. Гидравлика и аэродинамика : учебник для вузов. - М. : Стройиздат , 1987. - 413 c.
  532 + 533.6
  Амензаде Ю.А. Теория упругости : учебник для мех.- мат. фак. ун-тов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк , 1971. - 288 c.
  539.3
  Амиро И.Я. Ребристые цилиндрические оболочки. - К. : Наук. думка , 1973. - 248 c.
  539.3
  Англо - русский физический словарь: ок.60000 терминов / под ред. Д.М.Толстого. - М. : Сов.Энциклопедия , 1968. - 848 c.
  811.111=161.1:53](038)            81.2Англ-4
  Андреев А.С. Лабораторные работы по основам электроники и технике связи : учеб. пособие. - М. : Сельхозиздат , 1963.
  621.53
  Андрусів Г. В. Кримінальне право України. Загальна частина : посібник для підготовки до іспитів / Г.В.Андрусів, О.Ф.Батищенв,Б.В.Романюк. - 2-ге вид., стер . - К. : Вид-во ПАЛИВОДА А.В. , 2003. - 122 c.
  343.2(477) : (37.017.4-053.81 : 343.85)
  Андрющенко А. И. Основы термодинамики циклов теплоэнергетических установок : учеб.пособие для втузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш шк. , 1977. - 280 c.
  536.7
  Андрющенко А. И. Основы технической термодинамики реальных процессов : учеб.пособие для втузов. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Высш. шк. , 1975. - 264 c.
  536.7
  Анерт В. Основы техники звукоусиления. / В.Анерт, В.Райхард ; пер. с нем. В.М.Горелика; под ред. Б.Г.Белкина. - М. : Радио и связь , 1984. - 319 c.
  534.853.3
  Анухин В.И. Допуски и посадки : учеб. пособие для вузов. - 3-е изд. . - СПб. : Питер , 2005. - 206 c.
  621.753
  Анциферов Л.И. Самодельные приборы для физического практикума в средней школе : пособие для учителей. - М. : Просвещение , 1985. - 128 c.
  53
  Араманович И.Г. Уравнение математической физики : учеб.пособие для вузов / И.Г.Араманович, В.И.Левин. - М. : Наука , 1964. - 287 c. - (Избр.главы высш.мат. для инженеров и студенктов).
  517.95 : 53
  Аренда жилых и нежилых помещений: сборник нормативных документов (с изм.и доп. по состоянию на 15 сентября 1997 г.) : сб.нормат.документов ( с изм. и доп. по стстоянию на 15 сентября 1997г.). - Харьков : Конус , 1997. - 108 c.
  347.453.3 : 332.855.1            67.404.2.(4Укр)+65.441(4Укр)
  Аренда предприятий / под ред. В.Ф.Новикова, Т.В.Рысиной. - М. : Экономика , 1990. - 156 c. - (Радикальная экон.реформа).
  347.453 : 334.728
  Арендные отношения : сб. нормат.документов. - Х. : Райдер , 1998. - 323 c.
  347.453            67.404.2(4Укр)
  Аркулис Г.Э. Теория пластичности : учеб. пособие для вузов. - М. : Металлургия , 1987. - 352 c.
  539.214 + 621.771
  Аркуша А.И. Руководство к решению задач теоретической механике : учеб. пособие для техникумов. - 2-е изд., испр и доп . - М. : Высш. шк , 1971. - 296 c.
  531
  Арсенин В.Я. Методы математической физики и специальные функции. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1984. - 384 c.
  517.95 : 53
  Артемов В.Ю. Порівняння організаційно - правових норм захисту інформації з обмеженим доступом країн - членів НАТО : навч. - метод. посібник для юрид.фак. - К. : КНТ , 2007. - 171 c.
  343.353.12:004.056
  Арутюнян И.Н. Семь путешествий в микромир : Сб. ст. - М. : Наука , 1986. - 161 c.
  539
  Архангельский Ю.А. Динамика быстровращающегося твердого тела. - М. : Наука , 1985. - 192 c.
  539.3
  Арцимович Л.А. Элементарная физика плазмы. - 3-е изд . - М. : Атомиздат , 1969. - 191 c.
  533.9
  Асламазов Л.Г Удивительная физика / Л.Г.Асламазов, А.А.Варламов - М. : Наука , 1988. - 159 c. - (Б-чка'Квант' ; вып. 63).
  53
  Астахов А.В. Курс физики : в 3 т. Т.2. Электромагнитное поле : учеб. пособие для вузов / А.В.Астахов, Ю.М.Широков; под общ. ред. Ю.М.Широкова. - М : Наука , 1980. - 359 c.
  537.811
  Астахов А.В. Квантовая физика : в 3 т. Т.3. : учеб. пособие для втузов / А.В. Астахов, Ю.М. Широков. - М. : Наука , 1983. - 240 c.
  530.145
  Асташенков П.Т. Академик И.В. Курчатов. - М. : Воениздат , 1971. - 304 c. - (Научно- популярная библиотека).
  923Курчатов : 539.1
  Аткинсон Р. Человеческая память и процесс обучения / пер. с англ.;общ. ред. Ю.М. Забродина, Б.Ф. Ломова - М. : Прогресс , 1980. - 528 c.
  159.953
  Ахиезер А. И. Атомная физика : справ.пособие. - К. : Наук.думка , 1988. - 263 c.
  539.18
  Ахиезер А. И. Общая физика. Электрические и магнитные явления : справ. пособие. - К. : Наук.думка. , 1981. - 471 c.
  537
  Ахундов М. Д. Пространство и время в физическом познании. - М. : Мысль , 1982. - 253 c. - (Философия и естествознание).
  530.1
  Ашельрод Р.С. Справочные таблицы для определения площадей поверхностей деталей. - К. : Техніка , 1971. - 172 c.
  621.81: 531.72.081
  Аэродинамика автомобиля / пер. с нем. Н.Я.Юниковой ; под ред. В.Г. Гухо. - М. : Машиностроение , 1987. - 422 c.
  629.331.015.3 : 533.6            629.113 :533.6
  Аэродинамика автомобиля : сб. статей / пер. с англ. Ф.Н. Шкалярука под. ред. Э.И. Григолюка. - М. : Машиностроение , 1984. - 376 c.
  629.331.015.3 : 533.6            629.113 : 533.6
  Бабаков И.М. Теория колебаний : учеб. пособие для вузов. - 3-е изд., стер . - М. : Наука , 1968. - 560 c.
  534
  Бабкин А.В. Прекладная механика сплошных сред : в 3 т. Т.1. Основы механики сплошых сред : учебник для втузов / А.В.Бабкин, В.В.Селиванов. - М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана , 1998. - 367 c.
  531
  Базаров И.В. Александр Саввич Предводителев / И.В. Базаров, А.А. Соловьев. - М. : Изд-во МГУ , 1985. - 159 c.
  53(092) + 929 Предводителев А.С.
  Базаров И.П. Термодинамика : учебник для ун-тов. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1991. - 375 c.
  536.7
  Базаров И.П. Термодинамика и статистическая физика. Теория равновесных систем : учеб. пособие для ун-тов / И.П. Базаров, Э.В. Геворкян, П.Н. Николаев. - М. : Изд-во МГУ , 1986. - 310 c.
  536
  Базаров И.П. Термодинамика : учебник для физ. спец.ун-тов. - 3-е изд. ,перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1983. - 344 c.
  536.7
  Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність : підручник для [вищ.навч.закл.]. - К. : Знання , 2006. - 431 c.
  347.77(477) : (37.017.4-053.81 +378.017.4-057.785)
  Базылев В.А. Излучение быстрых частиц в веществе и во внешних полях / В.А. Базылев, Н.К. Жеваго. - М. : Наука , 1987. - 272 c.
  539.12
  Балаш В.А. Задачи по физике и методы их решения : пособие для учителя. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Просвещение , 1983. - 432 c.
  53
  Балаш В.А. Задачи по физике : пособие для учителей. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Просвешение , 1974. - 430 c. - (Метод. б-ка школы).
  53
  Балашов В.В. Квантовая теория столкновениий : учеб. пособие для физ. спец. вузов. - М. : Изд - во МГУ , 1985. - 199 c.
  530.145
  Барашенко В.С. Существуют ли границы науки: количественная и качественная неисчерпаемость материального мира. - М. : Мысль , 1982. - 208 c. - (Философия и евтествознание).
  53 : 1
  Барбашов Б.М Модель релятивистской струны в физике адронов. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 176 c.
  539.12.01
  Барданов Ю.М. Расчет сжатых стержней на устойчивость : учеб. пособие / М.А.Вильга, Н.Ф.Какосимиди. - Одесса : Б. и. , 1979. - 93 c. - (Одесский политехн.ин-т).
  539.318
  Бардзиловский В.П. Прикладная механика.Сб.задач : учеб. пособие для электротехн. спец. вузов. - К. : Вища шк. , 1986. - 190 c.
  621.01:531
  Бармак М.В. Основи правознавства. - 2-ге вид., доп. і перероб . - Тернопіль : Астон , 1999. - 244 c.
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67
  Барнет К. Прикладная физика атомных столкновений. Плазма. / К.Барнет, М.Харрисен; пер. с англ. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 432 c.
  533.9
  Барон Ю.М. Технология абразивной обработки в магнитном поле. - Л. : Машиностроение , 1975. - 128 c.
  621.921 : 538
  Бартенев Г.М. Курс физики полимеров. : учеб. пособие для вузов / Г.М. Бартенев, Ю.В. Зеленев; под ред. проф. С.Я. Френкеля. - Л. : Химия , 1976. - 288 c.
  678.7:53
  Бар`яхтар В.Г. Радіація. Що ми про неї знаемо? / В.Г. Бар`яхтар, В.І. Стрижак, В.О.Поярков. - К. : Наук. думка , 1991. - 32 c. - (Чорнобиль).
  539.1+621.039
  Батыгин В.Е. Сборник задач по электродинамике : учеб.пособие для вузов / В.Е.Батыгин,И.Н.Топтыгин; под ред. М.М.Брелова. - 2-е изд., испр. и доп . - М : Наука , 1970. - 503 c.
  536.7
  Бать М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах : в 3 т. Т.1. Статика и кинематика : учеб. пособие для вузов / М.И.Бать,Г.Ю.Джанелидзе ,А.С. Кельзон ; под ред. Г.Ю.Джанелидзе, Д.Р.Меркина. - 7-е изд., доп . - М. : Наука , 1975. - 512 c.
  531
  Бать М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах : в 3 т. Т.1. Статика и кинематика : учеб. пособие для вузов / М.И.Бать, Г.Ю.Джанелидзе, А.С.Кельзон. - 9-е изд., перераб . - М : Наука , 1990. - 670 c.
  531(076.1)            22.2
  Бать М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах : в 3 т. Т.1. Статика и кинематика : учеб. пособие для вузов / М.И.Бать, Г.Ю.Джанелидзе, С.А.Кельзон ; под ред. Д.Р.Меркина. - 8-е изд.,перераб . - М : Наука , 1984. - 502 c.
  531            22.21я73
  Бать М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах : в 3 т. Т.1. Статика и кинематика : учеб.пособие для вузов / М.И.Бать,Г.Ю. Джанелидзе ,А.С. Кельзон ; под ред. Г.Ю.Джанелидзе, Д.Р.Меркина. - 6-е изд., стер . - М. : Наука , 1971. - 512 c.
  531
  Бать М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах : в 3 т. Т.2. Динамика : учеб. пособие для вузов / М.И.Бать,Г.Ю. Джанелидзе ,А.С. Кельзон. - 8-е изд., перераб . - М. : Наука , 1991. - 638 c.
  531
  Бать М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах : в 3 т. Т.2. Динамика : учеб. пособие для вузов / М.И.Бать,Г.Ю. Джанелидзе ,А.С. Кельзон; под ред. Д.Р.Меркина. - 7-е изд.,перераб . - М. : Наука , 1985. - 559 c.
  531
  Бать М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах : в 3 т. Т.2. Динамика : учеб. пособие для вузов / М.И.Бать,Г.Ю. Джанелидзе ,А.С. Кельзон; под ред. Г.Ю.Джанелидзе, Д.Р.Меркина. - 6-е изд . - М. : Наука , 1975. - 608 c.
  531
  Бать М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах : в 3 т. Т.3. Специальные главы механики : учеб. пособие для вузов / М.И.Бать,Г.Ю. Джанелидзе ,А.С. Кельзон; под ред. Г.Ю.Джанелидзе, Д.Р.Меркина. - М. : Наука , 1973. - 488 c.
  531
  Бать М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах : в 3 т. Т.2. Динамика : учеб. пособие для вузов / М.И.Бать,Г.Ю.Джанелидзе ,А.С.Кельзон ; под ред. Г.Ю.Джанелидзе . - 2-е изд., испр . - М. : Наука , 1964. - 663 c.
  531
  Бать М.М. Теоретическаю механика в примерах и задачах : в 3 т. Т.1. Статика и кинематика : учеб.пособие вузов / М.И.Бать, Г.Ю.Джанелидзе, А.С.Кельзон; под ред. Г.Ю.Джанелидзе, Д.Р.Меркина. - 6-е изд., стер . - М. : Наука , 1972. - 512 c.
  531
  Баутин Н.Н. Поведение динамических систем вблизи границ области устойчивости. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1984. - 176 c.
  531.3
  Башта Т.М. Машиностроительная гидравлика : справ.пособие. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1971. - 672 c.
  532
  Башта Т.М. Машиностроительная гидравлика : справ.пособие. - М. : Машгиз , 1963. - 696 c.
  532
  Беленький В.М. Структура четных ядер / В.М. Беленький , Е.П. Григорьев. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 307 c.
  539.143.45
  Беликов Б.С. Решение задач по физике. Общие методы : учеб. пособие для вузов. - М. : Высш. шк. , 1986. - 256 c.
  53
  Белкин И.М. Справочник по допускам и посадкам для рабочего машиностроителя. - М. : Машиностроение , 1985. - 320 c. - (СР.Справочники для рабочих).
  621.753
  Белов В.В. Сборник задач по дополнительным главам математической физики : учеб. пособие для вузов. - М. : Высш. шк. , 1978. - 271 c.
  517.95 : 53
  Белоносов С.М. Краевые задачи для уравнений Навье -Стокса. / С.М.Белоносов, К.А.Черноус. - М. : Наука , 1985. - 312 c.
  532
  Белоус М.В. Физика: Пособие для подгот. отд-ний. - -2-е изд., перераб. и доп. . - К. , 1990. - 480 c.
  53(025.4)
  Белоус М.В. Физика: Пособие для подготов. отделений : 1. - К. , 1984.
  53
  Белоус М.В. Физика металлов : учеб.пособие для вузов / М.В.Белоус, М.П.Браун. - К. : Вища шк. , 1986. - 343 c.
  539.2
  Белоусов В.П. Теплоты смешения жидкостей : справочник / В.П. Белоусов, А.Г. Морачевский. - Л. : Химия , 1970. - 256 c.
  536.6
  Беляев Н.М. Термодинамика : учеб.пособие для техн.вузов. - К. : Вища шк. , 1987. - 343 c.
  536
  Беляев Н.М. Термоакустические колебания газожидкостных потоков в сложных трубопроводах энергетических установок / Н.М. Беляев, Н.П.Белик, А.В. Польшин. - К.; Донецк : Вища шк. , 1985. - 160 c.
  532
  Беляев Н.М. Методы нестационарной теплопроводности : учеб. пособие для вузов / Н.М.Беляев, А.А.Рядно. - М. : Высш. шк. , 1978. - 328 c.
  536
  Беляев Н.М. Методы теории теплопроводности : в 2 т. Т.2. : учеб. пособие для вузов / Н.М.Беляев, А.А.Рядно. - М. : Высш. шк. , 1982. - 304 c.
  536.2
  Беляев Н.М. Методы теории теплопроводности : в 2 т. Т.1. : учеб.пособие для вузво / Н.М.Беляев, А.А.Рядно. - М. : Высш.шк. , 1982. - 327 c.
  536.2
  Березова О.А. Теоретична механіка : зб. задач / О.А.Березова,Г.Ю.Друшляк, Р.В.Солодовников; за заг.ред. П.П.Лавриненка. - 4-е вид., перероб. і доп . - К. : ІЗМН , 1998. - 405 c.
  531
  Берклеевский Курс физики : 5. Т.ІV. Квантовая физика : учеб. пособие, перевод с англ. / Э.Вихман; перевод с англ. под редакцией А.П.Шальникова и Вайсенберта - М. , 1974. - 415 c.
  530.145
  Берклеевский Курс физики : 5. Т.V. Статистическая физика : перевод с англ. / Берклеевский, Ф. Рейф; перевод с англ. под редакцией А.П.Шальникова и Вайсенберта - М : Наука , 1972. - 351 c.
  536.1
  Бернштейн А.С. Фотоэлектрические измерительные микроскопы / А.С.Бернштейн, Ш.Р.Джохадзе, Н.И. Перова. - М. : Машиностроение , 1976. - 128 c. - (Б-ка приборостроителя).
  535.822
  Биленький С.М. Введенние в диаграмную технику Феймана. - М : Атомиздат , 1971. - 215 c.
  530.1
  Билимович Б.Ф. Световие явления вокруг нас : кн. для внеклас. чтения учащихся 8-10 кл. - М. : Просвещение , 1986. - 176 c. - (Мир знаний).
  535
  Биргер И.А. Расчет на прочность деталей машин : справочник / И.А.Биргер,Б.Ф.Шорр, Г.Б.Иосилевич. - 3-е изд., перераб.и доп . - М : Машиностроение , 1979. - 702 c.
  621.81:539.4
  Блейкмор Дж. Физика твердого тела / Дж.Блеймор; пер. с англ. под ред. Д.Г. Андрианова, В.И. Фистуля. - М. : Мир , 1988. - 608 c.
  539.2
  Блох В.И. Теория упругости. - Харьков : Изд-во ХГУ , 1964. - 483 c.
  539.3
  Блохинцев Д.И. Принципиальные вопросы квантовой механики. - 2-е изд., испр . - М. : Наука , 1987. - 152 c.
  530.145
  Бобровников Г.А. Прочность посадок, осуществляемых с применением холода. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1971. - 95 c.
  621.753.2
  Богаевский В.Н. Алгебраические методы в нелинейной теории возмущений. - М. : Наука , 1987. - 255 c.
  519.6 : 530.145.7
  Боголюбов А.Н. Математики. Механики : биограф.справочник. - К. : Наук.думка , 1983. - 639 c.
  51(092)+531(092)
  Боголюбов Н.Н. Асимптотические методы в теории нелинейных колебаний / Н.Н.Боголюбов, Ю.А. Митропольский. - 3-е изд.,испр. и доп . - М. : Физматгиз , 1963. - 412 c.
  531
  Боголюбов Н.Н. Введение в теорию квантовых полей / Н.Н.Боголюбов, Д.В. Ширков. - 4-е изд.,испр . - М. : Наука , 1984. - 597 c.
  530.145
  Богомолов А.И. Гидравлика : учебник для гидротехн. спец. вузов / А.И.Богомолов, К.А. Михайлов. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Стройиздат , 1972. - 648 c.
  532
  Боднер В.А. Измерительные приборы : в 2 т. Т.1. Теория измерительных приборов. Измерительные преобразователи : учебник для вузов / В.А.Боднер, А.В.Алферов. - М. : Изд-во стандартов , 1986. - 392 c.
  53.08 + 681.2(075.8)
  Боднер В.А. Измерительные приборы : в 2 т. Т.2. Методы измерений, устройство и проектирование приборов : учебник для вузов / В.А.Боднер, А.В.Алферов. - М. : Изд-во стандартов , 1986. - 224 c.
  53.08 + 681.2
  Боженко Л.І. Стандартизація, метрологія та кваліметрія у машинобудуванні : навч. посібник для машинобуд. спец. вищ. навч. закл. - Львів : Світ , 2003. - 327 c.
  658.562 + 658.516+006.1+006.91+ 621.753]: 621(075.8)
  Божидарник В.В. Елементи теорії пружності : навч. посібник для вищ.навч.закл. / В.В.Божидарник, Г.Т.Сулим. - Львів : світ , 1994. - 558 c.
  539.3
  Болдин Л.А. Основы взаимозаменяемости и стандартизации в машиностроении : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1984. - 272 c.
  621ю753(075.8)
  Болотіна Н.Б. Трудове право України : підручник. - 5-те вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2008. - 860 c. - (Вища освіта ХХІ століття).
  349.2(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Болсун А.И. Методы математической физики / А.И.Болсун, В.К.Гронский, А.А.Бейда. - Минск : Выш.шк. , 1988. - 198 c.
  517.95 : 53            501
  Большаков В.А. Гидравлика. Общий курс / В.А.Большаков, В.Н.Попов. - К. : Выща шк. , 1989. - 214 c.
  532
  Бондаренко А.А. Теоретична механіка : в 2 т. Т.1. Статика. Кінематика : підручник [для вищ. навч. закл.] / А.А.Бондаренко, О.О.Дубінін, О.М.Переяславцев. - К. : Знання , 2004. - 599 c. - ((Вища освіта ХХІ століття)).
  531.1/.2(075.8)
  Бондаренко А.А. Теоретична механіка : в 2 т. Т.2. Динаміка : підручник [для вищ. навч.закл.] / А.А.Бондаренко, О.О.Дубінін, О.М.Переяславцев. - К. : Знання , 2004. - 590 c. - ((Вища освіта ХХІ століття)).
  531.3 (075.8)
  Бондаренко Б.І. Потенціали компонентів фізико - хімічних систем : монографія / Б.І.Бондаренко, В.К.Безуглий. - К. : Академперіодика , 2002. - 124 c.
  544.33/.338 : 536.12
  Бонч-Бруевич В.Л. Физика полупроводников : учеб.пособие для физ.спец.вузов / В.Л.Бонч-Бруевич, С.Г.Калашников. - М. : Наука , 1990. - 685 c.
  537.311.322
  Боровой А.А. Законы электромагнетизма / А.А.Боровой, Э.Б.Финкельштейн, А.Н.Херувимов. - М. : Наука , 1970. - 168 c. - ((Б-чка физ.-мат. школы. Физика).).
  537.8
  Бостан Л.М. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник для вищ. навч. закл. / Л.М.Бостан, С.К.Бостан. - К. : Центр навч. літ. , 2004. - 671 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)(1-87)
  Ботук Б.О. Гидравлика : учебник для вузов. - М. : Высш.шк. , 1962. - 450 c.
  532
  Бошняк Л.Л. Измерения при теплотехнических исследованиях. - Л. : Машиностроение , 1974. - 448 c.
  536.5 : 621.1.016
  Брандт Н. Б. Электроны и фотоны в металлах : учеб. пособие для физ. спец. вузов / Н. Б, Брандт, С. М. Чудинов. - 2-е изд., перераб и доп . - М. : Изд-во МГУ , 1990. - 334 c.
  539.12
  Бреус Е. В. Основы теории и практики перевода с русского языка на английский : учеб пособие для вузов. - 3-е изд . - М. : УРАО , 2002. - 207 c. - (Ун-т Рос. академии образования).
  811.111`253            81.2Англ.
  Бреус Е. В. Основы теории и практики перевода с русского языка на английский : учеб. пособие. - 2-е изд.,испр. и доп . - М. : УРАО , 2000. - 207 c. - (Ун-т Рос. академии образования).
  811.111`253            81.2Англ
  Бреус Е. В. Основы теории и практики перевода с русского языка на английский : учеб. пособие. - 2-е изд . - М. : УРАО , 2003. - 103 c. - (Ун-т Рос. академии образования).
  811.111`253            81.2Англ
  Бровман М. Я. Применение теории пластичности в прокатке. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Металлургия , 1991. - 254 c.
  621.771.2:539.374
  Бродянский В. М. Вечный двигатель - прежде и теперь. От утопии к науке, от науки к утопии. - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 254 c.
  536.725/.735
  Бройль де Л. Соотношение неопределённостей Гейзенберга и вероятностная интерпретация волновой механики:(с критическими замечаниями автора) / пер. с фр. Н.В.Самсоненко под ред. Г. З. Зайцева; предисл. и доп. замечания Ж. Лошака. - М. : Мир , 1986. - 340 c.
  530.145.6
  Бронштейн М. П. Солнечное вещество. Лучи икс. Изобретатели радиотелеграфа. - М. : Наука , 1990. - 173 c. - (Б-чка ``Квант``; Вып. 80).
  53
  Брюханов В. А. Методы повышения точности измерений в промышленности - М. : Изд-во стандартов , 1991. - 108 c.
  53.008.3:389.I/.14
  Бугаков И. И. Ползучесть полимерных материалов .Теория и приложение : монография - М. : Наука , 1973. - 288 c.
  531:539.376
  Будак В.М. Сборник задач по математической физике : учеб.пособие для ун-тов / В.М.Будак и др. - 2-е изд., испр . - М. : Наука , 1972. - 688 c.
  517.95 : 53
  Будник Ф.Г. Сборник задач по теоретической механике : учеб.пособие для втузов / Ф.Г.Будник , Ю.М.Зингерман, Е.И.Селенский. - М. : Высш. шк. , 1987. - 176 c.
  531
  Буздин А.И. Раз задача, два задача... / А.И.Буздин, А.Р.Зильберман, С.С.Кротов. - М . : Наука , 1990. - 239 c. - (Б-чка ``Квант``. Вып.81.).
  53
  Булавін Л.А. Ядерна фізика : підручник для вищ. навч. закл. / Л.А. Булавін, В.К. Тартаковський. - К. : Знання , 2005. - 431 c.
  539.1
  Буляндра О.Ф. Технічна термодинаміка : підручник для енерг. спец. вищ. навч. закл. - 2-ге вид., випр . - К. : Техніка , 2006. - 319 c.
  621.1.016 + 536
  Бунге М. Философия физики / Марио Бунге; пер. с англ. Ю.Б. Молчанова; вступ. статья М.Э. Омельяновского. - М. : Прогресс , 1975. - 347 c.
  530.1 : 101
  Буравихин В.А. Биография электрона / В.А. Буравихин, В.А. Егоров. - М : Знание , 1985. - 135 c. - (Нар. ун-т; Естественнонауч. ф-т).
  539.124
  Бурдун Г.Б. Единицы физических величин : справочних / Г.Б.Бурдун, В.А.Базакуца. - Х. : Вища шк. : Изд-во ХГУ , 1984. - 208 c.
  531.7
  Бурдун Г.Д. Справочник по международной системе единиц. - 3-е изд., доп . - М. : Изд-во стандартов , 1980. - 232 c.
  531.7
  Бурдун Г.Д. Справочник по международной системе единиц. - 2 - е изд., доп . - М. : Изд - во стандартов , 1977. - 232 c.
  531.7
  Буряк Я.Й. Аналітична механіка локально навантажениех оболонок / Я.!.Буряк, Ю.К.Рудавський, М.А.Сухорольський. - Львів : Інтелект - Захід , 2007. - 239 c.
  539.3 : 517.58
  Бутенин Н. В. Курс теоретической механики Т.1. Статика и динамика : учеб. пособие для втузов : 2 т. в одной книге. / Н. В. Бутенин, Я. Л. Лунц, Д. Р. Меркин. - 6-е изд., испр . - СПб : Лань , 2002. - 1-381 c.
  531
  Бутенин Н. В. Курс теоретической механики Т.2. Динамика : учеб. пособие для втузов: 2 т. в одной книге. / Н. В. Бутенин, Я. Л. Лунц, Д. Р. Меркин. - 5-е изд., испр . - СПб : Лань , 2002. - 382-729 c.
  531
  Бутенин Н. В. Курс теоретической механики : в 2 т. Т.1. Статика и кинематика : учебник для втузов / Н. В. Бутенин, Я. Л. Лунц, Д. Р. Меркин. - 4-е изд., испр . - М. : Наука , 1985. - 239 c.
  531.1/.2
  Бутенин Н. В. Курс теоретической механики : в 2 т. Т.1. Статика и кинематика : учеб. пособие для втузов / Н. В. Бутенин, Я. Л. Лунц, Д. Р. Меркин. - М. : Наука , 1970. - 240 c.
  531.1/.2
  Бутиков Е. И. Физика в примерах и задачах / Е. И. Бутиков, А. А. Быков, А. С. Кондратьев. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1989. - 462 c.
  53
  Бутиков Е. И. Физика в примерах и задачах : учеб. пособие для подгот. отд-ний вузов / Е. И. Бутиков, А. А. Быков, А. С. Кондратьев. - 2-е изд., стер . - М. : Наука , 1983. - 454 c.
  53
  Бутиков Е. И. Физика в примерах и задачах : учеб. пособие для подготов.отд-ний вузов / Е. И. Бутиков, А. А. Быков, А. С. Кондратьев. - М. : Наука , 1979. - 464 c.
  53
  Бутиков Е.И. Оптика : учеб. пособие для физ. спец. вузов / под ред. Н. И. Калитеевского. - М. : Высш. шк. , 1986. - 512 c.
  535
  Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики : в 2 т. Т.1. Кинематика, статика, динамика материальной точки : учебник для гос.ун-тов / в перераб. и с доп.: С.М. Тарга. - 9-е изд., стер . - М. : Наука , 1972. - 468 c.
  531
  Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики : в 2 т. Т.2. Динамика системы материальных точек : учебник для гос.ун-тов / в перераб. и доп. С.М. Тарга. - 6-е изд.,стер . - М. : Наука , 1972. - 332 c.
  531
  Буховцев Б.Б. Физика : учебник для 9-го кл.сред.шк. / Б.Б. Буховцев, Ю.Л. Климонтович, Г.Я. Мякишев. - 3-е изд., перераб . - М. : Просвещение , 1986. - 271 c.
  53
  Буховцев В.В. Физика : учеб.пособие для 9-го кл.сред.шк. / В.В.Буховцев, Ю.Л.Климонтович, Г.Я.Мякишев. - 2-е изд . - М. : Просвещение , 1972. - 271 c.
  53
  Бушманов Б.Н. Физика твердого тела : учеб.пособие для втузов / Б.Н.Бушманов, Ю.А.Хромов. - М. : Высш.шк. , 1971. - 224 c.
  539.2
  Бэрк Г.Ю. Справочное пособие по магнитным явлениям / пер. с англ. - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 384 c.
  537.6/.8+621.3.013
  В.В.Докучаев і Полтавщина : факти, документи, бібліографія / уклад. В.М.Самородов, С.Л.Кигим ; наук.ред. К.М.Ситник. - Полтава : Верстка , 2007. - 171 c.
  908(477.53) : 631.4(092) :929Докучаев
  В.І.Вернадський і Полтавщина : факти,документи,бібліографія / уклад.: В.М.Самородов, С.Л.Кигим, К.М.Ситник. - Полтава : Полтавський літератор , 2008. - 258 c.
  908(477.53) : 5(092) + 001+ 929 Вернадський
  Вавилов С.И. Исаак Ньютон : научная биография и статьи. - М. : АН СССР , 1961. - 294 c.
  53(091)+929 Ньютон
  Вакарчук І. О. Квантова механіка : підручник. - 3-тє вид., доп . - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка , 2007. - 847 c.
  530.145(075.8)
  Вакарчук І.О. Квантова механіка : Підручник - Львів : ЛДУ ім.І.Франка , 1998. - 616 c.
  530.145
  Валантэн Л. Субатомная физика: ядра и частицы : в 2 т. Т.1. Элементарный подход / пер. с фр. Н. Н. Колесникова. - М. : Мир , 1986. - 272 c.
  539.1
  Валантэн Л. Субатомная физика: ядра и частицы : в 2 т. Т.2. Дальнейшее развитие / пер. с фр. Н.Н.Колесникова. - М. : Мир , 1986. - 330 c.
  539.1
  Вальтер А.К. Ядерная физика : учебник для ун-тов / А.К.Вальтер, И.И.Залюбовский. - 3-е изд., перераб. и доп . - Х. : Вища шк. , 1978. - 423 c.
  539.1(075.8)
  Василенко Н.В. Теория колебаний : учеб.пособие для техн.вузов. - К. : Выща шк. , 1992. - 430 c.
  534 (075.8)            22.213я73
  Васильев А. С. Справочные таблицы для определения углов. - М. : Машиностроение , 1976. - 348 c.
  531.74
  Васильев А.С. Основы метрологии и технического измерения : учеб. пособие для сред. ПТУ. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1988. - 240 c.
  006.91 + 621 : 53.08
  Введение в микромеханику / под ред. М. Онами; пер. с яп. П. Д. Баева; под. ред. Г. Я. Гуна. - М. : Металлургия , 1987. - 280 c.
  539.3
  Ведерніков Ю.А. Теорія держави та права : навч.посіб. для вищ. навч.закл. / Ю.А.Ведерніков, В.С.Грекул. - 4-те вид., доп. і перероб . - К. : Центр навч. літ. , 2005. - 223 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Ведєрніков Ю.А. Адміністративне право України : навч. посібник для вищ. навч. закл. / Ю.А.Ведєрніков, В.К.Шкарупа. - К. : Центр навч. літ-ри , 2005. - 334 c.
  342.9(477) : (37.017.4-053.81 : 378.017.4-057.785 : 343.85)
  Вейль Г. Теория групп и квантовая механика / пер. с англ. Б.И.Галеева, С.М.Шеховцева; под ред. Л.П.Желобенко. - М. : Наука , 1986. - 495 c. - (Б-ка теор.физики).
  530.145.6 : 512.54
  Велихов Е. П. Физические явления в газоразрядной плазме / Е. П. Велихов, А. С, Ковалёв, А. Т. Рахимов. - М. : Наука , 1987. - 160 c.
  533.9
  Веретенников В. Г. Устойчивость и колебания нелинейных систем : учеб. пособие для вузов по спец. ``Прикладная математика``. - М. : Наука , 1984. - 320 c.
  531
  Вереша Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина. Програма навч.дисципліни за вимогами кредитно-модульної системи : навч. посібник для вищ. навч. закл. / Р. В. Вереша, І. К. Туркевич. - К. : Центр учбової літ-ри , 2007. - 207 c.
  343.2(477) : (37.017.4-053.81 : 343.85)
  Веселовский И.Н. Курс механики в элементарном изложении для самообразования. - 2-е изд., перераб . - М. : Гостехиздат , 1951. - 612 c.
  531
  Ветлинский В. Н. Автоматические системы управления движением автотранспорта / В. Н. Ветлинский, А. В. Осипов. - Л. : Машиностроение , 1986. - 216 c.
  656.13.05 : 653.012.011.56
  Взаимозаменяемость,стандартизация и техническое измерения : Учебник для приборостроит.специальностей везов / О.Ф.Тищенко,А.С.Валединский; О.Ф.Тищенко,А.С.Валединский - М. : Машиностроение , 1977. - 358 c.
  621.753
  Вибрации в технике : в 6 т. Т.1. Колебания линейных систем : справочник / И.И.Артоболевский, А.Н.Боголюбов, В.В.Болотин и др.; ред. совет В.Н. Челомей (пред.) и др.; под. ред. В. В. Болотина. - М. : Машиностроение , 1978. - 352 c.
  62 - 868 : 534.015
  Вибрации в технике : в 6-ти т. Т.2. Колебания нелинейных механических систем : справочник / И. И. Блехман, Н. В. Бутенин, Р. Ф. Ганиев и др.; ред. совет: В. Н. Челомей (пред.) и др.; под ред. И. И. Блехмана. - М. : Машиностроение , 1979. - 351 c.
  62-868 + 534.014.5
  Вибрации в технике : в 6 т. Т.3. Колебания машин, конструкций и их элементов : справочник / Э. Л. Айрапетов, И. А. Биргер, В. Л. Вейц и др.; ред. совет : В. Н. Челомей(гл. ред.) и др.; под ред. Ф. М. Дименберга, К. С. Колесникова. - М. : Машиностроение , 1980. - 544 c.
  62-868 : 534
  Вибрации в технике : в 6 т. Т.5. Измерения и испытания : справочник / В.В.Алексенко, А.С.Больших, М.Д.Генкин и др.; ред. совет : В. Н. Челомей (гл. ред) и др.; под ред. М. Д. Генкина. - М. : Машиностроение , 1981. - 496 c.
  62-868 : 534
  Вибрации в технике : в 6 т. Т.6. Защита от вибрации и ударов : справочник / ред. совет: В.Н.Челомей (гл. ред.) и др.; под ред. К.В.Фролова. - М. : Машиностроение , 1981. - 456 c.
  62-868 :534
  Виброакустическая диагностика машин и механизмов / Генкин М.Д., Соколова А.Г. - М. : Машиностроение , 1987. - 288 c.
  621:534.647            621
  Видеокамеры : альбом схем. Вып.2. - Б.м. : Б.и. , Б.г. - 118 c.
  621.397.6 : 778.536.425
  Видеокамеры. Вып.1. Принципиальные электрические схемы. - Б.м. : Б.и. , 1996. - 59 c.
  621.397.642 : 778.536.425
  Видеокамеры. Приложение к вып.№1. Структурные схемы. Осциллограммы. Справочные данные микросхем. - Б.м. : Б.и. , 1996. - 66 c.
  621.397.642 : 778.536.425
  Вильке В.Г. Теоретическая механика : учеб.пособие для мех.- мат. спец.ун-тов. - М. : Изд-во МГУ , 1991. - 237 c.
  531            22.2
  Винник И.В. Решение задач теоретической механики на программируемых микрокалькуляторах : учеб. пособ. для втузов. - К. : Выща шк. , 1990. - 174 c.
  531:004.388.2
  Винсон Ж.Р. Поведение конструкций из композитных материалов / Ж.Р.Винсон, Р.П.Сираковский ; пер. с англ.И.М.Пановой ;под ред.:В.В. Васильева, Б.С. Митина. - М. : Металургия , 1991. - 264 c.
  620.22-419 : 539.3/6
  Вишняков Я.Д. Управление остаточными напряжениями в металлах и сплавах / Я.Д.Вишняков, В.Д.Пискарев. - М. : Металлургия , 1989. - 253 c.
  539.3/.5 : 669
  Вітвитцька Н. С. Контроль і ревізія : навч.- метод. посіб. / / Н.С. Вітвицька, О.Е. Кузмінська - К.: : КНЕУ , 2000. - 166 c.
  65.053.5
  Владимиров В.И. Физическая природа разрушения металлов. - М. : Металлургия , 1984. - 280 c.
  539.4.011
  Владимиров Ю.С. Пространство, время, гравитация / Ю.С. Владимиров, Н.В. Мицкевич, Я. Хорски; отв. ред. Ф.И. Федоров. - М. : Наука , 1984. - 207 c. - (Наука и техн. прогресс).
  530.1
  Власов А.Д. Единицы физических величин в науке и технике : справочник / А.Д.Власов, Б.П.Мурин. - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 176 c.
  53.081.1
  Волкова З.Н. Право. Английский и русский языки : учеб. пособ. по переводу. - М. : Изд- во УРАО , 2003. - 230 c. - (Ун- т Рос.акад.образование).
  811.111`253            81.2Англ
  Волковыский Л.И. Сборник задач по теории функций комплексного переменного : учеб. пособие для вузов / Л.И.Волковыский, Г.Л.Лунц, И.Г.Араманович. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1970. - 320 c.
  517.53
  Воловик П.М. Фізика для університетів:повний курс в одному томі - К.;Ірпінь : Перун , 2005. - 864 c.
  53            22.3я73
  Волосов С.С. Основы точности активного контроля размеров. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1969. - 356 c.
  658.562 : 53.08
  Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики : учеб.пособие для втузов. - 11-е изд.,перераб . - М. : Наука , 1985. - 381 c.
  53
  Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики : учеб. пособие для втузов. - 10-е изд., перераб . - М. : Наука , 1979. - 351 c.
  530
  Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики : учеб.пособие для втузов. - 8-е изд., стер . - М. : Наук , 1973. - 464 c.
  53
  Волькенштейн Ф.Ф. Электронные процесы на поверхности полупроводников при хемосорбции. - М. : Наука , 1987. - 431 c.
  621.315.592:[539.21+541.183]
  Вольмир А. Нелинейная динамика пластинок и оболочек. - М. : Наука , 1972. - 432 c.
  531.3
  Вольмир А.С. Оболочки в потоке жидкости и газа. Задачи аэроупругости. - М. : Наука , 1976. - 416 c.
  533.6
  Вольмир А.С. Устойчивость деформированных систем. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Наука , 1967. - 984 c.
  531
  Вонсовский С.В. Магнетизм. - М. : Наука , 1984. - 208 c. - (Проблемы науки и техн.прогресса).
  537
  Вопросы автоматизации решения задач фильтрации на ЭВМ / И.И. Ляшко, И.В. Сергиенко, Г.Е. Мистецький, Г.Е. Скопецкий. - 2-е изд. перераб. и доп . - К. : Наук.думка , 1981. - 296 c.
  532.546 :004.382.7
  Вопросы механики деформируемого твердого тела : темат.сб.науч.тр. Вып.1. / Харьк.авиац.ин-т. - Х. : ХАИ , 1979. - 131 c.
  539.3
  Вопросы механики деформируемого твердого тела : темат.сб.науч.тр. Вып.2 / Харьк.авиац.ин-т. - Х. : ХАИ , 1981. - 138 c.
  539.3
  Вопросы современной экспериментальной и теоретической физики : сб. науч.тр. / К 80-летию со дня рождения акад. Ю.Б.Харитонова; отв.ред. А.П. Александров. - Л. : Наука , 1384. - 364 c.
  530.1
  Вопросы теории плазмы : сб.науч.ст. Вып.18 / редкол.:А.А Галеев и др.;под ред.Кадомцева. - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 318 c.
  533.9.01
  Воробйов В.В. Основи прикладної теорії коливань : навч.посібник. / В.В.Воробйов, С.П.Киба. - Х. : Точка , 2013. - 153 c. - (Кременчуцький нац.ун-т ім.М.Остроградського).
  534.1
  Воробйов В.В. Теоретична механіка Кінематика та кінетика : навчальний посібник / Воробйов В.В., Киба С.П., Коноваленко О.Д. - Х. : ’Точка’ , 2014. - 156 c.
  531.1
  Воробйов В.В. Основи прикладноі теорії коливань : навчальний посібник / Воробйов В.В., Кіба С.П. - Харків : ТОЧКА , 2013. - 153 c.
  534.1
  Воробйов В.В. Теоретична механіка : Лекції зі статики / В. В. Воробйов, С. П. Киба - Кременчук : КДПУ , 2001. - 130 c.
  531
  Воронков И.М. Курс теоретической механики : учебник для втузов . - 11-е изд . - М. : Наука , 1964. - 596 c.
  531
  Ворошилов Ю.В., Павлишин В.И. Основы кристаллографии и кристаллохимии. Рентгенография кристаллов : учебник - К. : КНТ , 2011. - 568 c.
  539.5 (075.8)
  Воспоминания об А.Ф.Иоффе. / АН СССР. Ордена Ленина физ.-техн.ин-т им. А.Ф.Иоффе. - Л. : Наука , 1972. - 252 c.
  53(092) + 929 Иоффе
  Всё об аренде : сборник. - Х. : Консульт , 2002. - 97 c. - (Энциклопедия бухгалтера и экономиста,2002,декабрь.).
  347.453            67.404.2
  Высокотемпературная сверхпроводимость.Актуальные.проблемы Т.1. : междувед. сб. / под ред. А.А.Киселева. - Л. : ЛГУ , 1989. - 241 c.
  538.945
  Вяльцев А.Н Открытие элементарных частиц. Нуклоны Р, N и антинуклоны Р, N / АН СССР.Ин-т истории естествознания и техники; отв.ред. Б.М.Кедров. - М. : Наука , 1984. - 71 c.
  539.12
  Гаврилов Р.А. Основы физики полупроводников : учеб.пособие для техникумов / Р.А.Гаврилов, А.М.Скворцов. - М. : Машиностроение , 1966. - 288 c.
  537.311.322
  Гайшут А.Г. Микрокалькулятор в руках учителя физики : пособие для учителей / А.Г. Гайшут, В.Н. Доний, А.С. Поляков. - К. : Рад.шк. , 1988. - 126 c.
  53:004.382.2
  Галицейский Б.М. Тепловые и гидродинамические процессы в колеблющихся потоках / Б.М. Галицейский , Ю.А. Рыжов, Е.В. Якуш; под ред. В.К.Кошкина. - М. : Машиностроение , 1977. - 256 c.
  532.5
  Галицкий В.М. Избранные труды.Иследование по теоретической физике. - М. : Наука , 1983. - 525 c.
  530.1+929 Галицкий
  Галкин А.А. Физика твердого тела : избранные труды / АН УССР. Донец. физ.-техн. ин-т. - К. : Наук. думка , 1986. - 247 c.
  539.2
  Гантмахер Ф.Р Лекции по аналитической механике : учеб.пособие для вузов - 2-е изд., испр . - М. : Наука , 1966. - 300 c.
  531.25
  Геворкян Р.Г. Курс общей физики : учеб. пособие для вузов / Р.Г.Геворкян, В.В.Шепель. - 3-е изд., перераб . - М. : Высш.шк. , 1972. - 600 c.
  53
  Гейер В.Г. Гидравлика и гидропривод : учебник для вузов / В.Г.Гейер, В.С.Дулин,А.Н. Заря. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Недра , 1991. - 331 c.
  532.1+62-82
  Гелей С.Д. Політологія : навч.посібник[ для вищ. навч. закл.] / С.Д.Гелей, С.М.Рутар. - 7-ме вид., перероб. і доп . - К . : Знання , 2008. - 415 c. - (с.205-217- політична культура).
  32.01 + (37.017.4-053.81 : 342.7)
  Гелей С.Д. Політологія : навч. посібник для вищ. навч.закл. / С.Д.Гелей, С.М.Рутар. - 4-е вид., перероб. і доп . - Львів : Світ , 2001. - 383 c. - (с.214-227 політична культура).
  32.01 + (37.017.4-053.81 : 342.7)            66.01
  Гельфер Я.М. История и методология термодинамики и статистической физики : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1981. - 536 c.
  536.7 + 530.1
  Генкин М.Д. Виброакустическая диагностика машин и механизмов. - М. : Машиностроение , 1987. - 288 c.
  621 : 534.647 + 62-868
  Гернет М.М. Курс теоретической механики : учебник для вузов. - 5-е изд., испр . - М. : Высшая школа , 1987. - 344 c.
  531
  Гернет М.М. Курс теоретической механики : учебник для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1973. - 464 c.
  531
  Геронимус Я.Я. Теоретическая механика : очерки об основных положениях. - М. : Наука , 1973. - 512 c.
  531
  Герчановская В.П. Новые профессии света / В.П.Герчановская, Э.Ф.Ипатов, А.П.Малова. - К. : Техніка , 1989. - 119 c.
  535.8 + 621.383
  Гершензон Е.М. Курс общей физики. Электродинамика : учеб. пособие для вузов / Е.М.Гершензон, Н.Н.Малов. - 2-е изд., перераб . - М. : Просвещение , 1990. - 320 c.
  537.8
  Гидравлика и гидропривод : учебник для горн.спец.вузов / В.Г.Гейер, В.С.Дулин, А.Г.Боруменскиц, А.Н.Заря. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Недра , 1981. - 295 c.
  532.1.+ 62-82
  Гидравлика, гидромашины и гидропроводы. : учебник для вузов / Т.М.Башта.,С.С.Руднев.,Б.Б.Некрасов и др. - 2-е изд., перераб . - М. : Машиностроение , 1982. - 423 c.
  532 + 621.22 + 61-82
  Гидромеханика : респуб. межвед. сб. науч. тр. Вып.54. - К. : Наук.думка , 1986. - 92 c.
  532
  Гидромеханика : респ.межвед.сб.науч.тр. Вып.53. - К. : Наук.думка , 1986. - 88 c.
  532
  Гиндикин С.Г. Рассказы о физиках и математиках. - 2-е изд., испр . - М. : Наука , 1985. - 191 c. - (Б-чка Квант. Вып.14).
  [53 + 51](092)
  Гинзбург В.Л. Переходное излучение и переходное рассеяние: некоторые вопросы теории / В.Л.Гинзбург, В.Н.Цытович. - М. : Наука , 1984. - 360 c.
  530.1
  Гинзбург В.Л. Теоретическая физика и астрофизика. Дополнительные главы. - 3-е изд., испр. и доп . - М. : Наука , 1987. - 488 c.
  530.1 + 52
  Гироскопические системы. Проектирование гироскопических систем : в 2 т. Т.1. Системы ориентации в навигации : учеб. пособие для вузов / Д.С.Пельпор, В.В.Ягодкин; под ред. Д.С.Пельпора. - М. : Высш. шк. , 1977. - 216 c.
  531.383+62-752.4
  Гироскопические системы. Проектирование гироскопических систем : в 2 т. Т.2. Гироскопические стабилизаторы : учеб. пособие для вузов / Ю.А.Колосов, Ю.Г.Ляховецкий, Е.Р.Рахтеенко; под ред. Д.С.Пельпора. - М. : Высш.шк. , 1977. - 223 c.
  531.383 + 62 - 752.4
  Гідрологічні та гідрохімічні показники стану північно - західного шельфу Чорного моря : довідковий посібник / І.Г.Орлова, М.Ю.Павленко, В.В.Український та ін.; відповід.ред. І.Д.Лоєва. - К. : КНТ , 2008. - 616 c.
  556.041 : 551.351 (053.5)
  Гладун З.С. Основи правознавства : навч. посібник для вступників до вищ. навч. закл. / З.С.Гладун, М.В.Кравчук, М.В.Бармак. - Тернопіль : Екон. думка , 1999. - 280 c.
  [340/.349 : 37.017.4-053.81](477)            67.0(4Укр)
  Гладун З.С. Основи конституційного права України : навч.-метод. посібник для вищ.навч.закл. / З.С.Гладун, М.Г.Федчишин. - Тернопіль : Астон , 2001. - 463 c.
  342(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.400(4Укр)
  Глухова Г.Н. Физика : учебник для сред.спец.учеб.заведений / Г.Н.Глухова, П.И.Самойленко, А.А.Ченцов; под ред. Н.д.Глухова. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1987. - 400 c.
  53
  Гнилорыбов В.В. Государственное строительство и местное самоуправление в Украине : учеб. пособие / В.В.Гнилорыбов,В.Н.Тихонов. - Луганск : изд-во СНУ им. В. Даля , 2004. - 375 c.
  342.25(477):(37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)            66.3(4УКР)12
  Гнилорыбов В.В. Местное самоуправление в Украине: мир понятий и терминов от А до Я : учеб. пособие / В.В.Гнилорыбов, В.Н.Тихонов. - Луганск : Изд-во СНУ им. В. Даля , 2005. - 167 c.
  342.25(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Гоберман Л.А. Прикладная механика колесных машин. - М. : Машиностроение , 1974. - 311 c.
  531.8 : 629.3
  Говорков В.А Теория электромагнитного поля в упражнениях и задачах : учеб. пособие для вузов / В.А.Говорков, С.Д.Купалян. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1970. - 302 c.
  537.8
  Говорков В.А. Теория электромагнитного поля в упражнениях и задачах : учеб. пособие для вузов / В.А.Говорков, С.Д.Купалян. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1963. - 371 c.
  537.8
  Говорков В.А. Электрические и магнитные поля : [учеб.пособие]. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергия , 1968. - 487 c.
  537.8
  Годжаев Н.М. Оптика : учеб. пособие для вузов. - М. : Высш.шк. , 1977. - 432 c.
  535
  Голеусов В.М. Общестроительные работы. Нормы, расценки и правила. - 4-е изд., перераб . - К. : Будівельник , 1980. - 432 c.
  69:658.53
  Головнин Г.Я. Лабораторные работы по теоретической механике.Динамика : учеб.пособие. - М. : Высш.шк. , 1967. - 75 c.
  531.3
  Голоскоков Е.Г. Упругоакустические задачи динамики трехслойных конструкций : монография / Е.Г.Голоскоков, С.Н.Бешенков. - Харьков : Изд-во ХГУ , 1980. - 117 c.
  534.2
  Голубева О.В. Теоретическая механика : учеб. пособие для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1976. - 350 c.
  531.01
  Гольдфарб Н.И. Сборник вопросов и задач по физике : учеб. пособие для подготов. отд-ний вузов. - 5-е изд . - М. : Высш.шк. , 1982. - 352 c.
  53
  Гольдфарб Н.И. Сборник вопросов и задач по физике : учеб. пособие для подготов. отд-ний вузов. - 6-е изд . - М. : Высш.шк. , 1983. - 352 c.
  53
  Гольдфарб Н.И. Сборник вопросов и задач по физике : учеб.пособие для подготов. отд-ний вузов - 4-е изд . - М. : Высш.шк. , 1976. - 352 c.
  53
  Гольдфарб Н.И. Сборник вопросов и задач по физике : учеб.пособие для подготов.отд-ний вузов - 3-е изд. . - М. : Высш.шк. , 1973. - 352 c.
  53
  Гончар Т.О Кримінальне право України : навч.посібник для підготовки до іспиту / Т.О.Гончар, Є.Л.Стрельцов, О.А.Чуваков. - 2-е вид.,випр. та доп . - Х. : Одіссей , 2012. - 263 c.
  343.2/.7(477) : (37.017.4-053.81 : 343.85)
  Гончаренко С.У. Конкурсні задачі з фізики. - 4-е изд., стер . - К. : Техніка , 1967. - 450 c.
  53
  Гончаренко С.У. Фізика : пробний навч. посібник для 11 кл.ліцеїв і гімназій. - К. : Освіта , 1995. - 448 c.
  53
  Гораздовский Т.Я. Научные основы реологии : монография. - Луганск : Изд-во Восточноукр.нац.ун-та им В.Даля , 2009. - 699 c.
  539
  Гордов Е.П. Метод полуклассического представления квантовй теории / Е.П Гордов, С.Д Творогов; отв.ред. В.Г. Багров. - Новосибирск : Б.и. , 1983. - 168 c.
  530.145
  Горев Л.А Занимательныее опыты по физике в 6-7 классах средней школы : кн. для учителя. - 2-е изд., перераб . - М. : Просвещение , 1985. - 175 c.
  53
  Готт В.С. Диалектика прерывности и непрерывности в физической науке / В.С. Готт, Ф.В. Недзельский. - М. : Мысль , 1975. - 207 c. - (Философия и естествознание).
  53 +1
  Готт В.С. Философия и прогресс физики / В.С.Готт, В.Г.Сидоров. - М. : Знание , 1986. - 191 c.
  53+1
  Готт В.С. Философские вопросы современной физики : учебник для вузов. - 3-е изд., испр. и доп . - М. : Высш. шк. , 1988. - 343 c.
  53+1
  Гофман Ю.В. Законы, формулы, задачи физики : справочник. - К. : Наук. думка , 1977. - 574 c.
  530.02
  Грабовский М.А. Лекционные демонстрации по физике / М.А. Грабовский и др.; под ред.: В.И. Ивероновой. - М. : Наука , 1965. - 572 c.
  53:378.68
  Грановский В.А. Методы обработки экспериментальных данных при измерениях / В.А.Грановский, Т.Н. Сирая. - Л. : Энергоатомиздат , 1990. - 287 c.
  53.08 : 004
  Грашин А.Ф. Квантовая механика : Учебное пособие - М. : Просвещение , 1974. - 207 c.
  530.1
  Гриб А.А. Вакуумные квантовые эффекты в сильных полях / А.А.Гриб, С.Г.Мамаев, В.М.Мостепаненко. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 288 c.
  530.145
  Грибов Л.А. Моделирование колебательных спектров сложных соединений на ЭВМ / Л.А.Грибов, В.А.Дементьев. - М. : Наука , 1989. - 158 c.
  539.194:004.382.7
  Грибов Л.А. Основы физики : учебник / Л.А.Грибов, Н.И.Прокофьева. - 3-е изд . - М. : Гардарика , 1998. - 557 c.
  53
  Григолюк Э.И. Проблемы нелинейного деформирования. Метод продолжения решения по параметру в нелинейных задачах механики твердого деформируемого тела / Э.И.Григолюк, В.И. Шалашилин. - М. : Наука , 1988. - 232 c.
  539.31
  Григоренко Я.М. Изотропные и анизотропные слоистые оболочки вращения переменной жесткости. - К. : Наук. думка , 1973. - 228 c. - (АН УССР.Ин-т механики).
  539.3
  Григорьев В.И. Силы в природе / В.И.Григорьев, Г.Я.Мякишев. - 3-е изд.. испр. и доп . - М. : Наука , 1969. - 416 c.
  531.211
  Григорьян А.Т. Генрих Герц (1857 - 1894). / А.Т.Григорьян, А.Н.Вяльцев. - М. : Наука , 1968. - 310 c.
  53(092) + 929 Герц
  Грим Г. Уширение спектральных линий в плазме / пер. с англ С.Я.Бронина, В.С.Зродникова; под ред.Г.А. Кобзева, Г.В. Шолина. - М. : Мир , 1978. - 491 c.
  533.9
  Грищенко А.Е. Теория функций комплексного переменного.Решение задач : учеб.пособие для мат.спец.вузов / А.Е.Грищенко, Н.И.Нагнибеда, П.П.Настасиев. - К. : Вища шк. , 1986. - 335 c.
  517.53/.54
  Грушинский Н.П. В мире сил тяготения / Н.П.Грушинский,А.Н.Грушинский. - 3-е изд., перераб . - М. : Недра , 1985. - 151 c.
  550.312 + 531.51
  Губкин А.Н. Физика диэлектриков.Теория диэлектрической поляризации в постоянном и переменном электрическом поле Т.1. Введение в физику диэлектрической поляризации.Общие методы физики диэлектрической поляризации.Макроскопическая теория Д.П. в постоянном эл.поле. : учеб.пособие для вузов - М. : Высш.шк. , 1971. - 272 c.
  531.9
  Гузь А.Н Основы трёхмерной теории устойчивости деформируемых тел : учеб. пособие для ун-тов и техн.вузов. - К. : Вища шк. , 1986. - 511 c.
  539.3
  Гузь А.Н. Статика и динамика упругих оснований с начальными (остаточными) напряжениями : монография / А.Н.Гузь, С.Ю.Бабич, Ю.П.Глухов. - Кременчуг : Кременчуг , 2007. - 795 c.
  539.3
  Гузь А.Н. Гидроупругость систем оболочек : учеб.пособие для ун-тов / А.Н.Гузь, В.Д.Кубенко, А.Э.Бабаев. - К. : Вища шк. , 1984. - 207 c.
  532.5.013
  Гуліда Є.М. Прикладна механіка : підручник для вищ.навч.закл. / Е.М. Гуліда, Л.Ф.Дзюба, І.М.Ольховий; за ред. Є.М.Гуліди. - Львів : Світ , 2007. - 383 c.
  621.01 : 531.8
  Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Химия , 1971. - 344 c.
  678 : 539.2/4
  Гуревич Н. Программирование звука для DOS и Windows / Натан Гуревич, Ори Гуревич; пер. с англ. - М. : Бином: Науч. книга , 1995. - 396 c.
  004.53            681.3.06
  Гурский И.П. Элементарная физика с примерами решения задач / под ред. И.В. Савельева. - 3-е изд., перераб . - М. : Наука , 1984. - 446 c.
  53
  Гутман В.И. Алгоритмы решения задач по механике в средней школе : кн. для учителя / В.И. Гутман, В.Н. Мощанский. - М. : Просвещение , 1988. - 95 c.
  531
  Гухман А.А. Применение теории подобия к исследованию процессов тепло - массообмена. Процессы переноса в движущей среде. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1974. - 328 c.
  536.1/.2
  Давыдов А.С. Атом, ядра, частицы. - К. : Наук.думка , 1971. - 215 c.
  530.3
  Данилин Б.С. Применение низкотемпературной плазмы для травления и очистки материалов / Б.С.Данилин,В.Ю.Киреев. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 264 c.
  533.9-115 : 621 794.4
  Данин Д.С. Вероятностный мир. - М. : Знание , 1981. - 208 c. - (Жизнь замечательных идей).
  530.145(091)
  Данілова Л.Л. Ціноутворення та маркетингова цінова політика : навч.посібник / Л.Л.Данілова, С.В.Петровська. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т , 2006. - 129 c.
  338.53
  Дахно І.І. Право інтелектуальної власності : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Либідь , 2003. - 200 c.
  347.77(477) : (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)
  Дахно І.І. Історія держави і права : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 405 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)
  Дащенко А. Ф. и др. Теоретические основы инженерной механики : учебник / А. Ф. Дащенко, Л. В. Коломиец, Ю. Н. Свинарев - Одеса : ФЛП Бондаренко М. А. , 2015. - 358 с.ил; c.
  531.8:621.83:004.451(075.8)            34.41632.973-018
  Де Донде Т. Термодинамическая теория сродства. Книга принципов / Т. Де Донде, П.Ван Риссельберг; пер. с англ.Л.М.Павловой ; под ред. В.М. Глазова. - М. : Металлургия , 1984. - 134 c.
  536.7
  Девис П. Суперсила. Поиски единой теории природы / пер. с англ. Ю.А.Данилова, Ю.Г.Рудого; под ред. Е.М.Лейкина. - М. : Мир , 1989. - 271 c.
  530.1
  Девятов Б.Н. Теория и методы анализа управляемых распределительных процессов / Б.Н.Девятов, Н.Д.Демиденко; отв. ред. Э.Э. Маковский. - Новосибирск : Наука , 1983. - 271 c.
  681.51 : 532.546
  Дегтярев Б.И. Решение задач по физике на программируемых микрокалькуляторах : кн. для учителя. Из опыта работы / Б.И. Дегтярев, И.Б. Дегтярева, С.В. Пожидаев. - М. : Просвещение , 1991. - 255 c.
  53 : 004.388.2            74.26
  Дейли Дж. Механика жидкости / Дж.Дейли, Д.Харлеман.; пер. с англ. под ред. О.Ф.Васильева. - М. : Энергия , 1971. - 480 c.
  532
  Действие высоких давлений на материалы : сб.науч.трудов. - К. : Наук. думка , 1986. - 136 c.
  539.3
  Демирчян К.С. Машинные расчеты электромагнитных полей : учеб. пособие для вузов / К.С.Демирчян, В.Л.Чечурин. - М. : Высш.шк. , 1986. - 240 c.
  537.811.08 : 004
  Демкович В.П. Сборник задач по физике : для 8 - 10 кл. сред.шк. : пособие для учащихся / В.П.Демкович, Л.П.Демкович. - 5-е изд., перераб . - М. : Просвещение , 1981. - 206 c.
  53
  Демьянушко И.В. Расчет на прочность вращающихся дисков. / И.В.Демьянушко, И.А.Биргер. - М. : Машиностроение , 1978. - 247 c. - (Б-ка расчетчика).
  621.81 :539.4
  Детлаф А.А. Курс физики : учеб. пособие для втузов / А.А. Детлаф, Б.М. Яворский. - М. : Высш. шк. , 1989. - 607 c.
  53
  Детлаф А.А. Курс физики : в 3 т. Т.1. Механика. Основы молекулярной физики и термодинамики : учеб. пособие для втузов / А.А. Детлаф, Б.М. Яворский, Л.В. Милковский. - 4-е изд., перераб . - М. : Высшая школа , 1973. - 384 c.
  53 +531 + 536.7 + 539.19
  Детлаф А.А. Курс физики : в 3 т. Т.2. Электричество и магнетизм : учеб. пособие для втузов / А.А. Детлаф, Б.М. Яворский, Л.В. Милковская. - 4-е изд., перераб . - М. : Высш. шк. , 1977. - 375 c.
  53 + 537
  Детлаф А.А. Курс физики : в 3 т. Т.3. Волновые процессы. Оптика. Атомная и ядерная физика : учеб. пособие для втузов. / А.А. Детлаф, Б.М. Яворский. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1979. - 511 c.
  53 + 535+539.1
  Джанколи Д.К. Физика : в 2 т. Т.1. / пер. с англ. А.С.Доброславского и др.; под. ред. Ю.Г. Рудого. - М. : Мир , 1989. - 653 c.
  53
  Джанколи Д.К. Физика : в 2 т. Т.2. / пер. с англ. Ю.А.Данилова, А.С.Доброславского; под ред. Е.М. Лейкина. - М. : Мир , 1989. - 667 c.
  53
  Джеффрис Г. Методы математической физики. Вып.1 / Г. Джеффрис, Б. Свирлс; пер. с англ. под ред. В.Н. Жаркова. - М. : Мир , 1969. - 424 c.
  517.95 : 53
  Джеффрис Г. Методы математической физики. Вып.2 / Г. Джеффрис, Б. Свирлс; пер. с англ. под ред. В.Н. Жаркова. - М. : Мир , 1970. - 352 c.
  517.95:53
  Джеффрис Г. Методы математической физики. Вып.3 / Г.Джеффрис, Б.Свирлс; пер. с англ. под ред. В.Н. Жаркова. - М. : Мир , 1970. - 344 c.
  517.95:53
  Джонсон У. Теория пластичности для инженеров / У. Джонсон, П. Меллор; пер. с англ. А.Г.Овчинникова. - М. : Машиностроение , 1979. - 567 c.
  539.3
  Дзера І.О. Цивільно - правові засоби захисту права власності в Україні. - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 255 c.
  347.23 + 347.77(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.404.1/4УКР/
  Дзугутов М.Я. Пластичность и деформируемость высоколегированных сталей и сплавов. - 3-е изд., доп. и перераб . - М. : Металлургия , 1990. - 302 c.
  669.15-194.3 :539.374
  Диагностирование приборов для радиационных измерений / Л.С. Горн, В.С. Дружинин, Д.С. Захаров и др. - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 200 c.
  539.1.074
  Динамика и прочность машин Вып. 37 : респ.междувед.науч.- техн.сб. / Харьк. политехн. ин-т. - Харьков : Вища шк.
  539 : 534.1
  Динамика и прочность машин Вып. 45 : респ.междувед.науч.- техн.сб. / Харьк. политехн. ин-т. - Харьков : Вища шк. , 1987. - 106 c.
  539.3 :534.1
  Динамика и прочность машин Вып.46 : респ.междувед.науч.-техн.сб. / Харьк. политехн.ин-т - Харьков : Вища щк. , 1987. - 115 c.
  539.3 :534.1
  Динамические системы Вып.2. : респ.междувед..науч.сб - К. : Вища шк. , 1983. - 136 c.
  530
  Динамические системы Вып.3. : респ.междувед.науч.сб. - К. : Вища шк. , 1984. - 130 c.
  530
  Динамические системы: Вып.1. : респ.междувед.науч.сб. - К : Вища шк. , 1982. - 154 c.
  530
  Дмитриева В.Ф. Основы физики : учеб.пособие для колледжей / В.Ф.Дмитриева, В.Л.Прокофьев, П.И.Самойленко. - М. : Высш.шк. , 1997. - 447 c.
  53
  Дмитрієва В.Д. Фізика : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Техніка , 2008. - 645 c.
  53.(075.8)
  Дмитрук М.М. Кримінальний проступок: правова природа та ознаки : монографія. - Одеса : Юрид.літ. , 2014. - 221 c. - (Одеська юрид.академія).
  343.23(477) : (37.017.4-053.81 : 343.85)
  Добролюбов А.И. Бегущие волны деформации. - Минск : Наука и техника , 1987. - 144 c.
  532.591 + 539.3
  Добронравов В.В. Курс теоретической механики : учебник для вузов / В.В.Добронравов, Н.Н.Никитин. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1983. - 576 c. - (Высшее образование).
  531
  Добронравов В.В. Курс теоретической механики : учебник для студентов машиностр.спец.втузов / В.В.Добронравов, Н.Н.Никитин, А.Л.Дворников. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1974. - 528 c.
  531
  Добронравов В.В. Основы механики неголономных систем : учеб.пособие для вузов. - М. : Высш.шк. , 1970. - 272 c.
  531.25
  Довгий С.О. Засади регіональної інформатизації : монографія / С.О.Довгий, О.В.Копійка, Ю.Т.Черепін; за ред.С.О.Довгого. - К. : Тираж , 2004. - 303 c.
  332.073.53
  Донченко А.Л. Ремонт зарубежных мониторов.Кн 2. - М. : Солон-Р , 2001. - 212 c. - (Сер.``Ремонт``. Вып.27).
  004.353            681.3
  Допуски и посадки : в 2 т. Т.1. : справочник / В.Д.Мягков, М.А.Палей, А.Б.Романов, В.А.Брагинский. - 6-е изд.,перераб.и доп . - Л. : Машиностроение , 1982. - 543 c.
  621.753.1/2
  Допуски и посадки : в 2 т. Т.2. : справочник / В.Д.Мягков, М.А.Палей, А.Б.Романов, В.А.Брагинский. - 6-е изд.,перераб. и доп . - Л. : Машиностроение.Лениннград.от-н , 1983. - 447 c.
  621.753
  Допуски и посадки : в 2 т. Т.1. : Справочник / под ред. В.Д.Мягкова - 5-изд.перераб. и доп. . - Ленинград : Машиностроение , 1978. - 544 c.
  621.753.1
  Дорошкевич А.М. Статика : програм. учеб.пособие / под. ред. В.В.Казакевича. - М. : Высш.шк. , 1967. - 339 c.
  531
  Друянов Б.А. Теория технологической пластичности / Б.А.Друянов, Р.И.Неперешин. - М. : Машиностроение , 1990. - 272 c. - (Б-ка расчетчика).
  621.7 : 539.374 : 004
  Дубовой Э.И. По следам невидимок. - М. : Знание , 1985. - 191 c. - (Наука и прогресс).
  539.1            530.1
  Дубровский И.М. Справочник по физике / И.М.Дубровский, Б.В.Егоров, К.П.Рябошапка. - К. : Наук.думка , 1986. - 557 c.
  53(03)
  Дульнев Г.Н. Применение ЭВМ для решения задач теплообмена : учеб.пособие для теплофиз.и теплоэнерг.спец.вузов / Г.Н.Дульнев, В.Г.Парфенов, А.В.Сигалов. - М. : Высш.шк. , 1990. - 206 c. - (ЭВМ в техн.вузе).
  621.1.016.4 : 004.382.7 : 536.4
  Дульнев Г.Н. Тепло- и массообмен в радиоэлектронной аппаратуре : учебник для вузов. - М. : Высш.шк. , 1984. - 247 c. - (Высш.образование).
  621.396.6 : 536.24
  Дульнев Г.Н. Теплопроводность смесей и композиционных материалов : справ.книга / Г.Н.Дульнев, Ю.П.Заричняк. - Л. : Энергия , 1974. - 264 c.
  536.21 + 620.22-419
  Дунаев П.Ф. Допуски и посадки. Обоснование выбора : учеб.пособие для машиностроит.спец.вузов / П.Ф.Дунаев , О.П.Леликов, Л.П.Варламова. - М. : Высш.шк. , 1984. - 113 c.
  621.753.1/.2.001.24
  Дунаев П.Ф. Расчет допусков размеров / П.Ф.Дунаев, О.П.Лепиков. - М. : Машиностроение , 1981. - 189 c.
  621.753.1.001.24
  Дунин - Барковский И.В. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1976. - 352 c.
  621.753
  Дягилев Ф.М. Из истории физики и её творцов : кн.для учащихся. - М. : Просвещение , 1986. - 255 c.
  53(091)
  Евграфова Н.Н. Курс физики для подготовительных отделений вузов : учеб.пособие / Н.Н.Евграфова,В.Л.Каган. - М. : Высш.шк. , 1973. - 430 c.
  53
  Евграфова Н.Н. Курс физики для подготовительніх отделений вузов : учеб.пособие / Н.Н.Евграфова,В.Л.Каган. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 1978. - 512 c.
  53
  Евграфова Н.Н. Курс физики для подготовительных отделений вузов : учеб.пособие / Н.Н.Евграфова,В.Л.Каган. - 3-е изд., испр.и перераб . - М. : Высш.шк. , 1984. - 487 c.
  53(075.8)
  Евдокимов В.Д. Моя профессия - инструментальщик / В.Д.Евдокимов,С.Н.Полевой. - М. : Машиностроение , 1985. - 160 c. - (Кем быть?).
  621.753.5
  Егиазарян Г.А. Магнитодиоды, магнитотранзисторы и их применение / Г.А.Егиазарян,В.И.Стафеев. - М. : Радио и связь , 1987. - 89 c. - (Массовая б-ка инженера ``Электроника``).
  621.382 : 537.633 + 621.317.72.087.92
  Егорова С.Д. Оптико - электронное цифровое преобразование изображений. / С.Д.Егорова, В.А.Колесник. - М. : Радио и связь , 1991. - 207 c.
  004.353/.354            681.327.12-503.57
  Егорушкин В.Е. Основы гидравлики и теплотехники : учеб.пособие для машиностр.техникумов / В.Е.Егорушкин, В.И.Цеплович. - М. : Машиностроение , 1981. - 269 c.
  532 + 621.1.016
  Единая система допусков и посадок СЭВ в машиностроении и приборостроении : в 2 т. Т.1. : справочник / М.А.Палей и др. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Изд-во стандартов , 1989. - 262 c.
  621.753.1/.2
  Единая система допусков и посадок СЭВ в машиностроении и приборостроении : в 2 т. Т.2. Контроль деталей : справочник / М.А.Палей и др. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Изд-во стандартов , 1989. - 207 c.
  621.753.1/.2
  Единые нормы времени на перевозку грузов автомобильным транспортом и сдельные расценки для оплаты труда водителей - М. : Экономика , 1989. - 41 c.
  656.073 : 658.53
  Единые нормы времени на чертежные и копировальные работы / Центр.бюро нормативов по труду Гос.ком.СССР по труду и социальным вопросам. - М. : Экономика , 1988. - 24 c.
  658.53 : 744
  Единые нормы времени(выработки) на машинописные работы. - М. : Экономика , 1988. - 21 c.
  651.923 : 658.53            65.05-.9(2)2
  Емец Ю.П. Краевые задачи электродинамики анизатропно проводящих сред. - К. : Наук.думка , 1987. - 256 c.
  537
  Емцев Б.Т. Техническая гидродинамика : учебник для вузов - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1987. - 440 c.
  532
  Епифанов Г.И. Физика твердого тела : учеб.пособие для втузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1977. - 288 c.
  539.2
  Ерохин В.Г. Основы термодинамики и теплотехники : учебник для хим.- механ. спец. сред. спец. учеб. завед. / В.Г. Ерохин, М.Г. Маханько, П.И. Самойленко. - М. : Машиностроение , 1980. - 224 c.
  536.2 : 621.1.016
  Еталони природи Полтавщини. Розповіді про заповідні території : науково популярне видання - Полтава : ’’Верстка’’ , 2003. - 212 c.
  502.13 (477.53)
  Ефимов А.В. Математический анализ (специальные разделы) : в 2 т. Т.1. Общие функциональные ряды и их приложение. : учеб. пособие для втузов - М. : Высш. шк. , 1980. - 279 c.
  517.53
  Єлізаров О.І. Фізика для екологів Т.1. : навч.посібник для вищ.навч.закл. - Кременчук : Щербатих О.В. , 2007. - 258 c.
  53 : 502
  Єлісєєв В.І. Взаємозамінність, стандартизація та технічні виміри : навч. посібник - Кременчук , 2005. - 179 c.
  621.753 (075.8)
  Єрьоменко В.О. Основи нормування праці : навч. посібник для вищ.навч.закл. / В.О. Єрьоменко, Г.О. Коваленко, В.С. Рижиков. - М. : Центр навч. літ. , 2006. - 189 c.
  658.53
  Жарков И.Г. Вибрации при обработке лезвийным инструментом. - Л. : Машиностроение , 1986. - 184 c.
  621.91.01:534.1+ 62-868
  Жданов Г. Физика твердого тела : учеб. пособие для вузов и втузов. - М. : Изд-во МГУ , 1962. - 502 c.
  539.21            530
  Жданов Г.С. Лекции по физике твердого тела.Принципы строения, реальная структура, фазовые превращения / Г.С.Жданов, А.Г.Хунджуа. - М. : Изд-во МГУ , 1988. - 229 c.
  539.21
  Жданов Л.С Физика для сред. спец. учеб. заведений : учебник / Л.С.Жданов, Г.Д.Жданов. - 4-е изд., испр . - М. : Наука , 1984. - 512 c.
  53
  Жданов Л.С. Физика для сред. спец. учеб. заведений : учебник / Л.С.Жданов, Г.Л.Жданов. - 5-е изд., перераб . - М. : Наука , 1987. - 512 c.
  53
  Жданов Л.С. и др. Физика : учебник / Л.С. Жданов, Г.Л. Жданов - 4-е изд. исправ. . - М.: : Наука , 1984. - 512 c.
  53
  Желєзна А.О. Основи взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань : навч. посіб. для машинобуд., приладобуд. спец. / А.О.Желєзна, В.А.Кирилович. - К. : Кондор , 2004. - 793 c.
  621.753
  Жукарев А.С. Задачи повышенной сложности в курсе общей физики / А.С.Жукарев, А.Н.Матвеев, В.К.Петерсон; под общ. ред.А.Н.Матвеева. - М. : Изд-во МГУ , 1985. - 200 c.
  53
  Журавський В.С. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні : підручник для юрид. вузів і фак. / В.С.Журавський, В.О.Серьогін, О.Н.Ярмиш. - К. : Ін Юре , 2004. - 671 c.
  342.25(477) :(37.017.4-053.81 +378.017.4-057.785)            67.401(4Укр)
  Забарний Г.Г. Адміністративне право України : навч.посібник / Г.Г.Забарний, Р.А.Калюжний, В.К.Шкарупа. - К. : Вид.ПАЛИВОДА А.В. , 2003. - 209 c.
  342.9 : 37.017.4-053.81 : 343.85            67.401(4Укр)
  Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. - К. : А.С.К. , 2000. - 638 c. - (Экономика.Финансы.Право).
  336.22 + 336.225.753            65.261.4(4Укр)
  Загальна теорія відносності: випробування часом : монографія / Я.С.Яцків, О.М.Александров, І.Б.Вавилова та ін. - К. : ГАО НАН України , 2005. - 287 c.
  530.12 : 531.51 : 528.4(091)
  Загальна теорія держави і права : підручник для юрид.спец.вищ.навч.закл. / М.В.Цвік, В.Д.Ткаченко, Л.Л.Богачова; за ред.М.В.Цвіка, В.Д.Ткаченка, О.В.Петришина. - Х. : Право , 2002. - 428 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.0
  Загальна фізика: збірник задач : навч.посібник / В.М.Барановський, П.В.Бережний, П.О.Возний та ін.; за заг.ред.І.Т.Горбачука - К. : Вища шк. , 1993. - 359 c.
  530.1
  Загальний курс фізики. Збірник задач : навч.посібник для вищ.навч.закл. / І.П.Гаркуша, І.Т.Горбачук, В.П.Курінний та ін.; за ред. І.П.Гаркуші - К. : Техніка , 2004. - 558 c.
  530.1
  Загальні основи фізики : в 2 т. Т.1. Механіка. Термодинаміка та молекулярна фізика : навч.посібник для технол.спец.вищ.навч.закл. / І.Г.Богацька, Д.Б.Головко, А.А.Маляренко, Ю.Л.Ментковський; за ред. Д.Б.Головка, Ю.Л.Ментковського. - К. : Либідь , 1998. - 192 c.
  530.1
  Загальні основи фізики : в 2 т. Т.2. Електродинаміка. Атомна та субатомна фізика : навч.посібник для технол.спец.вищ.навч.закл. / І.Г.Богацька, Д.Б.Головко, А.А.Маляренко, Ю.Л.Ментковський; за ред. Д.Б.Головка, Ю.Л.Ментковського. - К. : Либідь , 1998. - 223 c.
  530.1
  Задачи и упражнения с ответами и решениями / Фейман Р.,Лейтон Р.,Сендс М.; под общ. редакцией А.П.Леванюка - М. : Мир , 1969. - 624 c. - ((Феймановские лекции по физике)).
  53
  Задачи по физике : учеб.пособ.для подгот.отд-ний вузов / И.И.Воробьев, П.И.Зубков, Г.А.Кутузова и др.; под ред. О.Я.Савченко. - 2-е изд., перераб . - М. : Наука , 1988. - 415 c.
  53
  Задачи по физике для поступающих в вузы : учеб.пособие для подгот.отд-ний вузов / Г.А.Бендриков,Б.Б.Бухоцев, В.В.Керженцев, Г.Я.Мякишев. - 5-е изд., перераб . - М. : Наука , 1985. - 397 c.
  53
  Задачі з фізики. Т.1. : навч.посібник для техн.вищ.навч.закл. / В.П.Черепанов, О.В.Сукачов, Н.І.Мотрій, М.О.Єлізаров - Кременчук : КДПУ , 2005. - 158 c.
  53( 076.2.8 )
  Задачник по гидравлике, гидромашинам и гидроприводу : учеб.пособие для машиностр.спец.вузов / Б.Б.Некрасов, И.В.Фатеев, Ю.А.Беленков и др.; под ред. Б.Б.Некрасова. - М. : Высш.школа , 1989. - 191 c.
  621.221 + 62-82 + 532
  Заїка Ю.О. Українське цивільне право : навч.посібник [ для вищ. навч. закл.]. - 2-ге вид., змін. і доп . - К . : Всеукр.асоциація видавців , 2008. - 367 c. - ((Київ. нац.ун-т внутрішніх справ)).
  347(477) :(37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Зайдель А.Н. Погрешности измерений физических величин / отв.ред. Ж.И.Алферов. - Л. : Наука , 1985. - 112 c.
  53.088
  Закон України ``Про третейські суди`` : наук. - практ.коментар / за заг.ред.Ю.В.Білоусова, П.В.Куфтирєва. - К. : Правова єдність , 2008. - 430 c.
  347.918(477) :(37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Законодавство України про адміністративні правопорушення.Адміністративний кодекс України.Нормативно-правові акти / упоряд.В.С.Ковальський, Л.П.Ляшко. - К. : Юрінком Інтер , 2005. - 431 c.
  342.9(477) :340.130.5 :(37.017.4-053.81 : 343.85)            67.401(4УКР)
  Законодавство України про контроль та перевірки : у 2 т. Т.1. / упор.О.М.Роїна. - К. : КНТ , 2002. - 116 c.
  342.9 : 351.078.3 : 340.130.53            67.402(4Укр)
  Законодавство України про контроль та перевірки : у 2 т. Т.2. / упор. О.М.Роїна. - К. : КНТ , 2002. - 114 c.
  342.9 : 351.078.3 : 340.130.53            67.402(4УКР)
  Законодавство України про працю : зб.норм.- правових актів / упоряд.Г.І.Чанишева. - Харків : Одіссей , 2006. - 946 c. - (Закони України).
  349.2(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.405(4Укр)
  Законодавство України про судову і правоохоронну діяльність. Організація та дяльність судових органів.Організація та діяльність правоохоронних органів / відповід.ред. В.С.Стефанюк. - К. : Юрінком , 2001.
  347.97/.99(477) : (37.017.4-053.81 +378.017.4-057.785)            67.7(4УКР)
  Законодаство України про місцеве самоврядування та компетенцію його органів : зб.нормат.актів / уклад.М.П.Воронов, В.Д.Яворський, П.М.Любченко та ін. - Харків : Факт , 2000. - 399 c.
  342.553 :352.075(477) : (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)            67.401(4УКР)
  Законодательство Украины об интеллектульной собственности (с изм.и доп. по состоянию на 15.05.2002). - 2-е изд.. перераб. и доп . - Харьков : Одиссей , 2002. - 592 c.
  347.77(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.404.3(УКР)
  Залуга Б.П. Знаки и указатели на автомобильных дорогах / Б.П.Залуга, С.К.Кашкин. - М. : Транспорт , 1974. - 128 c.
  625.746.53 : 656.1.053/.056
  Занимательно о физике и математике : сб.для детей / отв. ред. Л.Г.Асламазов. - М. : Наука , 1987. - 143 c. - (Б-чка ``Квант``.Вып.50.).
  53 +51
  Заруба В.М. Історія держави і права України : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч.літ. , 2005. - 221 c.
  340.12 : ( 37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)(477)
  Зауэр Р. Нестационарные задачи газодинамики / пер. с нем. Э.А.Ашратова; под ред.С.Л.Вишневецкого. - М. : Мир , 1969. - 229 c.
  533
  Зельдович Я.Б. Избранные труды. Химическая физика и гидродинамика / под. ред. Ю.Б. Харитонова. - М. : Наука , 1984. - 374 c.
  541+532
  Зельдович Я.Б. Частицы, ядра, Вселенная : избранные труды / под ред. Ю.Б. Харитона. - М. : Наука , 1985. - 463 c.
  539.1
  Зельдович Я.Б. Драма идей в познании природы (частицы, поля, заряды) / Я.Б.Зельдович, М.Ю.Хлопов. - М. : Наука , 1988. - 239 c. - (Б-чка ``Квант``; вып. 67).
  539.1
  Землянский В.М. Измерение скорости потоков лазерным доплеровским методом ( расчет параметров доплеровского сигнала ЛДА с учетом поляризпционно - фазовых эффктов рассеяния) : монография. - К. : Вища шк. , 1987. - 177 c.
  621.373.826 : 532.52 : 536.6
  Земсков Г.Г. Средства измерения линейных размеров с использованием оптических квантовых генераторов / Г.Г.Земсков, В.А.Савельев. - М. : Машиностроение , 1977. - 86 c. - (Б-ка приборостроителя).
  531.715.082.5 : 621.373.8
  Зенкин А.С. Допуски и посадки в машиностроении : справочник / А.С.Зенкин, И.В.Петко. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Техніка , 1984. - 311 c.
  621.753.1/.2(035)
  Зильберман Г.Е Электричество и магнетизм : учеб.пособие для вузов. - М. . : Наука , 1970. - 384 c.
  537
  Зисман Г.А. Курс общей физики : в 3 т. Т.2. Электричество и магнетизм : учеб. пособие для втузов / Г.А.Зисман, О.М.Тодес. - 5-е., стер . - М. : Наука , 1972. - 368 c.
  530.1 +537
  Зисман Г.А. Курс общей физики : в 3 т. Т.3. Оптика, физика атомов и молекул, физика атомного ядра и микрочастиц : учеб. пособие для втузов / Г.А.Зисман, О.М.Тодес. - 4-е изд.,стер . - М. : Наука , 1970. - 495 c.
  530.1
  Зисман Г.А. Курс общей физики : в 3 т. Т.1. Механика, молекулярная физика,к олебания и волны : учеб.пособие для втузов / Г.А.Зисман, О.М.Тодес. - 4-е изд.,стер . - М. : Наука , 1969. - 340 c.
  530.1
  Зисман Г.А. Курс общей физики : в 3 т. Т.2. Электричество и магнетизм : учеб.пособие для втузов / Г.А.Зисман, О.М.Тодес. - 4-е , стер . - М. : Наука , 1969. - 366 c.
  530.1 + 537
  Зисман Г.А. Курс общей физики : в 3 т. Т.3. Оптика,физика атомов и молекул,физика атомного ядра и микрочастиц : учеб.пособие для втузов / Г.А.Зисман, О.М.Тодес. - 3-е изд . - М. : Наука , 1968. - 496 c.
  530.1
  Зисман Г.А. Курс общей физики : в 3 т. Т.1. Механика. Молекулярная физика.Колебания и волны : учеб.пособие для втузов / Г.А.Зисман, О.М.Тодес. - 5-е изд., стер . - М. : Наука , 1972. - 339 c.
  530.1
  Зубков В.И Устойчивость движения /методы Ляпунова и их применение : учеб.пособие для мех.-мат.спец. ун-тов - 2-е изд., перераб. и доп. ., 1984. - 232 c.
  531
  Зубов В.Г Механика. - М. : Наука , 1978. - 351 c. - (Начала физики).
  530.1
  Зубов В.И Устойчивость движения (методы Ляпунова и их применение) : учеб.пособие для мех.- мат.спец. ун-тов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1984. - 232 c.
  531.01
  Зябрева Н.Н. Пособие к решению задач по курсу``Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения`` : учеб.пособие для вузов / Н.Н.Зябрева, Е.И.Перельман. М.Я.Шегал. - М. : Высш.шк. , 1977. - 204 c.
  621.753
  Иайсова Н.Н. Практикум по курсу общей физики : учеб.пособие для втузов. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1970. - 448 c.
  53(076.5)
  Иванов Б.Н. Законы физики : учеб. пособие. - М. : Высш. шк. , 1986. - 335 c.
  53
  Иващенко П.А. Измерение параметров лазеров : учеб.пособие / П.А.Иващенко, Ю.А.Калинин, Б.Н.Морозов. - М. : Изд-во стандартов , 1982. - 167 c.
  621.373.826 :53.08
  Ивович В.А. Переходные матрицы в динамике упругих систем : справ.пособие. - М. : Машиностроение , 1969. - 199 c.
  [512.643 : 539.3 : 62-752] (031)
  Ивович В.А. Переходные матрицы в динамике упругих систем : справочник. - М. : Машиностроение , 1981. - 183 c.
  62-752 : 512.542 : 539.3(03)
  Ильченко А.Я. Основы теории цветности органических красителей : монография. - К. : Наук.думка , 2012. - 263 c. - (Проект Наукова книга).
  535.333 : 547.97
  Ильченко А.Я. Основы теории цветности органических красителей : монография - К. : ’’Наукова думка’’ , 2012. - 264 c.
  535.333
  Инженерные методы исследования ударных процессов / Г.С.Батуев, Ю.В.Голубков, А.К.Ефремов, А.А.Федосов. - 2-е изд., перераб . - М. : Машиностроение , 1977. - 240 c.
  621.01 : 531.66
  Интегральные эксперименты в проблеме переноса ионизирующих излучений : справ.руководство / И.В.Горячков, Ю.И.Колеватов, В.П.Семенов, Л.А.Трыков; под ред.Л.А,Трыкова. - М. : Энергоатомиздат , 1985. - 272 c.
  539.16
  Иоффе А.Ф. О физике и физиках : ст., выступления, письма. - 2-е изд., доп . - Л. : Наука , 1985. - 544 c. - (Наука.Мировозрение.Жизнь.).
  53(091)
  Иродов И.Е. Задачи по общей физике : учеб. пособие для вузов. - 2-е изд., перераб . - М. : Наука , 1988. - 416с c.
  530.1
  Иродов И.Е. Основные законы электромагнетизма : учеб. пособие для вузов. - М. : Высш.шк. , 1983. - 258с c.
  537.8
  Иродов И.Е. Сборник задач по атомной и ядерной физике : учеб. пособие для вузов. - 4 - е изд.,перераб. и доп . - М. : Атомиздат , 1966. - 371с c.
  539.18 + 539.1
  Иродов И.Е. Основные законы механики : учеб.пособие для физ. спец. вузов - 3-е изд., перераб.и доп. . - М. : Высшая школа , 1985. - 248 c.
  531.075.01            22.2
  Ирхин Ю.В. Политология : учеб. пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Изд-во РУДН , 1996. - 463 c.
  32.01 + (37.017.4-053.81 : 342.7)            66.0
  Исихара А. Статистическая физика / пер.с англ. под.ред.:Д.Н.Зубарева, А.Г.Башкирова. - М. : Мир , 1973. - 471 c.
  536.75
  Исполнительные размеры калибров : 2. Т.1. Калибры гладкие и шлицевые с прямобочным профилем : справочник / Я.Г. Уманский, И.А. Медовой - М. , 1980.
  621.753.3
  Исследование динамических систем на ЭВМ / отв. ред.: Н.Т. Бруневич, В.И. Сергеев. - М. : Наука , 1982. - 144 c.
  621 : 534 : 004.382.7            621 : 534 : 681.3
  Исследования в области механических измерений: : Труды метрологических ин-тов СССР. Вып. 118(187) / под ред. Е.Ф. Долинского. - М.-Л. : Изд-во стандартов , 1971. - 174 c. - ((Всесоюз.НИИ метрологии им. Д.И. Менделеева)).
  531.7
  Исследования по упругости и пластичности Проблемы современной механики разрушения : межвуз.сб. Вып.16. / науч.ред.Н.Ф.Морозов. - Л. : Изд-во ЛГУ , 1990. - 202 c.
  539.3
  Ицкович. Г.М. Методика преподавания сопротивления материалов в техникумах : учеб.- метод.пособие для преподавателей машиностроит. техникумов / под ред А.И. Аркуши. - 2-е изд.,перераб . - М. : Высш. шк.
  539.3/6.(072.32)
  Ишлинский А.Ю. Механика: идеи, задачи, приложения. - М. : Наука , 1985. - 624 c.
  531
  Іванов В.М. Історія держави і права України : у 2 т. Т.1. : навч. посібник - К. : МАУП , 2002. - 262 c.
  340.12 : (37.017.4-053ю81 + 378.017.4-057.785)(091)(477)
  Іванов В.М. Історія держави і права України : у 2 т. Т.2. : навч.посібник. - К. : МАУП , 2003. - 223 c.
  340.12(091)(477) :(37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Історія держави і права : навч.посібник / за ред. А.С.Чайковського. - К. : Юрінком Інтер , 2000. - 383 c. - (Ін-т економіки, управління та господ. права).
  340.12(091) : (37.017.4-053.81 +378.017.4-057.785)
  Історія держави і права зарубіжних країн. Середні віки та ранній новий час : навч.посібник / за ред. Б.Й.Тищика. - Львів : Світ , 2006. - 695 c.
  340.12 : ( 37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)(100)
  Історія держави і права України : у 2 т. Т.1. : підручник для юрид.спец.вищ.навч.закл. / О.Д.Святоцький, В.Д.Гончаренко, М.М.Страхов та ін.; за ред. В.Я.Тація, А.Й.Рогожина, В.Д.Гончаренка. - К. : Ін Юре , 2003. - 653 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)(477)            67.3(4Укр)
  Історія держави і права України. Курс лекцій : навч.посібник для юрид.вузів та фак. / О.О.Шевченко, В.О.Самохвалов, М.О.Шевченко та ін.; за ред. В.Г.Гончаренка. - К. : Вентурі , 1996. - 287 c.
  340.12(091)(477) : (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)            67.3(4Укр)
  Кабардин О.Ф. Физика. Справочные материалы : учеб.пособие. - 3-е изд . - М. : Просвещение , 1991. - 367 c.
  53(03)
  Кабардин О.Ф. Физика. Справочные материалы : учеб.пособие для учащихся / О.Ф.Кабардин, В.А.Орлов. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Просвещение , 1988. - 367 c.
  53(03)
  Кагадій С.В. Основи механіки матеріалів і конструкцій : навч.посібник / С.В.Кагадій, А.Г.Дем`яненко, В.О.Гурідова. - Дн. : Свідлер А.Л. , 2011. - 415 c.
  539.3(075.8)
  Кагадій С.В. Основи механіки матеріалів і конструкцій : Навч.посібник / С.В.Кагадій,А.Г.Дем`яненко,В.О.Гурідова - Дніпропетровськ : `Свідлер А.Л.` , 2011. - 416 c.
  539.3            30.121я73
  Казакова Т.А. Практические основы перевода.English - Russian : учеб.пособие. - СПб. : Союз , 2003. - 319 c. - (Изучаем иностранные языки).
  811.111`253            81.2Англ-7
  Казарновский Ю.Э. Основы теории упругости. Критический анализ. - М. : Машиностроение , 1989. - 55 c.
  539.3.001.32
  Кайбышев О.А. Сверхпластичность промышленных сплавов. - М. : Металлургия , 1984. - 263 c.
  669.017 : 539.52
  Каленков С.Г. Практикум по физике. Механика : учеб.пособие для вузов / С.Г.Каленков, Г.И.Соломахо; под.ред. А.Д.Гладуна. - М. : Высш.шк. , 1990. - 110 c.
  531
  Калитиевский Н.И. Волновая оптика : учеб.пособие для ун-тов. - 2-е изд., испр.и доп . - М. : Высш. шк. , 1978. - 383 c.
  535
  Каменецкий С.Е. Методика решения задач по физике в средней школе : кн. для учителя / С.Е.Каменецкий, В.П.Орехов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Просвещение , 1987. - 336 c.
  53
  Каминский М.Л. Монтаж приборов и систем автоматизации : учеб. для проф.-техн. училищ / М.Л. Каминский, В.М. Каминский. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1983. - 248 c. - (Проф.-техн. образование).
  681.2-53.002.72 + 681.515.002.72
  Карелин В.Я. Кавитационные явления в центорбежных и осевых насосах. - 2-е перераб и доп . - М. : Машиностроение , 1975. - 336 c.
  621.65 :532.528
  Карелин Я.А. Таблицы для гидровлического расчета канализационных сетей из пластмассовых труб круглово сечения : справ. пособие / Я.А.Карелин, В.Н. Яромский, О.Я. Евсеева. - М. : Стройиздат , 1986. - 55 c.
  628.22-036.5 : 532.5
  Кармазін В.В. Курс загальної фізики : навч.посібник для вищ.навч.закл / В.В.Кармазін, В.В.Семенець. - К. : Кондор , 2009. - 785 c.
  53(075.8)
  Карнаухов В.Г. Связанные задачи теории вязкоупругих пластин и оболочек / В.Г. Карнаухов, И.Ф.Киричок. - К. : Наук. думка , 1986. - 221 c.
  539.3
  Карпухин И.М. Посадки приборных и шпидельных шарикоподшипников : справочник. - М : Машиностроение , 1978. - 246 c.
  621.822.7+621.753.2(031)
  Карякин Н.А. Световые прборы : учеб. для вузов. - М. : Высш. шк. , 1975. - 335 c.
  535.8
  Карякин Н.И. Краткий справочник по физике / Н.И.Карякин, К.Н. Быстров, П.С. Киреев. - 3-е изд . - М. : Высш. шк. , 1969. - 600 c.
  530.1
  Карякин Н.И. Краткий справочник по физике. / Н.И.Карякин, К.Н.Быстров, П.С.Киреев. - 2-е изд., стер . - М. : Высш.шк. , 1963. - 559 c.
  53(03)
  Карякин Н.И. Краткий справочник по физике. / Н.И.Карякин, К.Н.Быстров, П.С.Киреев. - М. : Высш.шк. , 1962. - 559 c.
  539(03)
  Касинюк Л.А. Основи Конституційного права України : навч.посібник для вищ.навч.закл. - Х. : Одісей , 1997. - 159 c. - (Закони України).
  343(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.400
  Каспер У. Тяготение - загадочное и привычное / пер.с нем. - М. : Мир , 1987. - 140 c.
  531.51
  Каталог деталей грузовых автомобилей ЗИЛ-164 и ЗИЛ-164Р,автомобилей-самосвалов ЗИЛ-ММЗ-585И и ЗИЛ-ММЗ-585К и седельного тягача ЗИЛ-ММЗ-164Н / автомобил. з-д им. И.А.Лихачева. - М. : Машиностроение , 1959. - 310 c.
  629.351 + 629.353 + 629.357            629.114.4
  Каур И. Диффузия по границам зерен и фаз / И.Каур.,В.Густ; пер.с англ. - М. : Машиностроение , 1991. - 445 c.
  531.724
  Кашин Н.В. Курс физики : в 2 т. Т.1. Механика, молекулярная физика и термодинамика : учебник для втузов / под ред.Н.П.Суворова. - 4-е изд . - М. : Высш.шк. , 1960. - 463 c.
  53 +531 + 539.19 + 536
  Кашин Н.В. Курс физики : в 2 т. Т.2. Электричество и магнетизм, колебания и волны : учеб.пособие для втузов / под ред.Н.П.Суворова. - 4-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1963. - 644 c.
  53 + 534 + 537
  Кашина С.И. Сборник задач по физике : для подготов.отд -ний вузов / С.И.Кашина, Ю.И.Сезонов. - М. : Высш.шк. , 1983. - 207 c.
  53
  Келдыш М.В. Избранные труды : в 2 т. Т.2. Механика / отв.ред. К.И.Бабенко, Г.П.Свищев, Н.Н.Ченцов. - М. : Наука , 1985. - 567 c.
  531
  Кельман М.С. Теорія держави і права (схеми ,таблиці, поняття) : навч.посібник для вищ.навч.закл. / М.С.Кельман, О.Г.Мурашин, Н.В.Сухицька. - К. : Центр навч.літ. , 2006. - 147 c.
  340.12 : ( 37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Кельман М.С. Загальна теорія права (з схемами, кросвордами, тестами) : підручник для вищ.навч.закл. / М.С.Кельман, О.Г.Мурашин. - К. : Кондор , 2002. - 353 c.
  340.12 : ( 37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Кельман М.С. Загальна теорія держави і права : підручник для вищ.навч.закл. / М.С.Кельман, О.Г.Мурашин. - К. : Кондор , 2008. - 476 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Кембровский Г.С. Пособие по физике для поступающих в вузы / Г.С.Кембровский, С.И.Галко, Л.И.Ткачев. - 3-е изд . - Мн. : Изд-во БГУ , 1972. - 288 c.
  53
  Кемпфер.Ф. Путь в современную физику / пер. с англ. Ю.Г.Рудого ; под ред. и с предисл.А.А.Гусева. - М. : Мир , 1972. - 376 c.
  53
  Керамические инструментальные материалы / Г.Г.Гнесин, И.И.Осипова, Г.Д.Ронталь и др.; под ред. Г.Г.Гнесина. - К. : Тэхника , 1991. - 388 c.
  621.753.5
  Кибец И.Н. Физика : справочник / И.Н.Кибей, В.И.Кибец. - Х.; Ростов н/Д : Фолио : Феникс , 1997. - 479 c.
  53(03)
  Кикоин И.К. Молекулярная физика. : учеб.пособ.для вузов / И.К.Кикоин, А.К.Кикоин. - М. : Физмат , 1963. - 500 c.
  539.19
  Кикоин И.К. Физика : учеб.для 9 кл.сред.шк. / И.К.Кикоин, А.К.Кикоин. - 2-е изд . - М. : Просвещение , 1992. - 191 c.
  53
  Кильчевский Н.А. Основы теоретической механики : учеб.пособие для вузов / Н.А.Кильчевский, Н.И.Ремизова, Е.Н.Кильчевская. - К. : Вища шк. , 1986. - 296 c.
  531
  Кильчевский Н.А. Основы теоретической механики : eчеб.пособие для немехан.спец.вузов / Н.А.Кильчевский, Н.И.Ремизова, Е.Н.Кильчевская. - К. : Вища шк. , 1968. - 260 c.
  531
  Киреев В.А. Методы практических расчетов в термодинамике химических реакций. - М. : Химия , 1970. - 520 c.
  [544.3 : 536.7] 001.24
  Кирилюк Ю.Е. Допуски и посадки : справочник. - К. : Вища шк. , 1987. - 119 c.
  621.753.1/2
  Кирилюк Ю.Е. Допуски и посадки : справочник. - К. : Выща шк. , 1989. - 133 c.
  621.753.1
  Кириченко В.М. Правознавство.Курс лекцій : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч.літ. , 2007. - 239 c.
  340/.349 : (378.017.4-057.785 + 37.017.4-053.81)            67
  Кириченко В.М. Правознавство. Модульний курс : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр учбов. літ. , 2007. - 327 c.
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67
  Кирносов В.И. Измерение механических характеристик материалов : учеб.пособие для ВИСМ - М. : Изд-во стандартов , 1976. - 239 c.
  539.37
  Киселев П.Г. Гидравлика. Основы механики жидкости. - М.-Л. : Энергоиздат , 1963. - 424 c.
  532
  Киселев П.Г. Гидравлика: Основы механики жидкости : учеб.пособие для гидротехн.спец.вузов. - М. : Энергия , 1980. - 360 c.
  532
  Китайгородский А.И. Физика для всех : в 4 т. Т.4. Фотоны и ядра. - 2-е изд., перараб : Наука , 1982. - 207 c.
  530.1
  Китайгородский А.И. Введение в физику : учеб. пособие для втузов. - М. : Физматгиз , 1959. - 704 c.
  530.1
  Китайгородский А.И. Введение в физику : учеб.пособие для втузов. - М. : Наука , 1973. - 688 c.
  530.1
  Киттель Ч. Механика / Ч.Киттель, В.Найт, М.Рудерман; пер.с англ. под ред. А.И.Шальникова, А.С.Ахматова. - 3-е изд., испр. . - М. : Наука , 1983. - 447 c. - (Берклеевский курс физики. Том 1).
  530.1
  Киш Л. Кинематика электрохимического раствора металлов / пер.с англ. Е.В.Овсянникова; под ред.А.М.Скундина. - М. : Мир , 1990. - 273 c.
  541.13 + 532.73
  Кільчевський М.О. Основи аналітичної механіки / М.О.Кільчевський, Г.Д.Нечипоренко, Л.М.Шальда. - К. : Наук.думка , 1975. - 219 c.
  531.011
  Клименко И.С. Голография сфокусированных изображений и спекл - интерферометрия. - М. : Наука , 1985. - 222 c.
  535.317.1 + 778.38
  Клюев А.С. Техника чтения схем автоматического управления и технологического контроля / А.С.Клюев, Б.В.Глазов, М.Б.Миндин; под ред.А.С.Клюева. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 376 c.
  681.52/.53
  Клюшников В.Д. Лекции по устойчивости деформируемых систем : учеб.пособие для вузов. - М. : Изд-во МГУ , 1986. - 224 c.
  539.3
  Коваленко М.М. Комп`ютерні віруси і захист інформації : навч.посібник. - К. : Наук. думка , 1999. - 268 c.
  004.491.22 + 004.053.57            681.3.067
  Коваленко Н.Д. Ракетный двигатель как исполнительный орган системы управления полетом ракеты (термогазодинамическое управление вектором тяги) : монография - Дн. : Ин-т техн.механики НАН и НКА Украины , 2004. - 412 c.
  621.453/.457 : 629.78 : 533.6.013
  Коваль Л.В. Адміністративне право : курс лекцій. - К : Вентурі , 1998. - 207 c.
  342.9(477) : (37.017.4-053.81 +378.017.4-057.785+343.85)            67.401
  Когаев В.П. Расчеты деталей машин и конструкций на прочность и долговечность : справочник / В.П.Когаев, Н.А.Махутов, А.П.Гусенков. - М. : Машиностроение , 1985. - 223 c. - (ОПМ.Основы проектирования машин).
  621.01 : 539.4
  Когаев В.П. Расчеты на прочность при напряжениях переменных во времени. - М. : Машиностроение , 1977. - 232 c. - (Б-ка расчетчика).
  621.01: 539.4
  Коган Б.Ю. Сто задач по механике. - М. : Наука , 1973. - 80 c.
  531
  Коднир Д.С. Контактная гидродинамика деталей машин. : учеб. пособ. - Куйбышев : КАИ , 1970. - 144 c. - (Куйбішевский авиац.ин-т).
  621.81 : 532.5
  Козел С.М. Сборник задач по физике.Задачи МФТИ : учеб. пособ. для физ. спец. вузов / С.М. Козел, Э.И. Ращба, С.А. Славатинский. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1987. - 301 c.
  53
  Козловский Е.А. Norton Commander 4.0: Руководство к действию для крутых, всмятку и почти сырых юзеров. - М. : ABF , 1995. - 138 c.
  004.453            681.322-181.4
  Козловский Н.С. Основы стандартизации, допуски и технические измерения : учеб. для машиностроит. техникумов / Н.С. Козловский, А.Н. Виноградов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1982. - 287 c.
  621.753.1/.2+ 006 + 621 : 53.08](075.32)
  Козловский Н.С. Сборник примеров и задач по курсу ``Основы стандартизации, допуски, посадки и технические измерения`` : учеб. для машиностроит. техникумов. - М. : Машиностроение , 1983. - 304 c.
  621.753.1/.2 + 006 + 621 : 53.08] (075.32)
  Козловський А.В. Мікропроцесорні засоби вимірювання контролю пускового моменту : монографія / А.В.Козловський, В.В.Кухарчук, В.О.Поджаренко. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2005. - 124 c. - (Вінницький нац.техн.ун-т).
  621.317.39 : 531.7
  Козорев В.В. Динамические системы магнитновзаимодействующих свободных тел : монография - К. : Наук. думка , 1981. - 140 c. - (АН УССР. Ин-т кибернетики).
  531.37
  Кок У. Лазеры и голография. Введение в когерентную оптику. / Уинстон Е.Кок; пер. с англ. Г.И. Кузнецова ; под ред. и с послесл. Я.А. Смородинского. - М. : Мир , 1971. - 136 c. - (В мире науки и техники).
  535.317.1 + 681.7.069.24
  Колесников П.М. Нестационарные двухфазные газожидкостные течения в каналах / П.М.Колесников, А.А.Карпов; под ред. Р.И. Солоухина. - Мн. : Наука и техника , 1986. - 216 c.
  532.529.5
  Колечицкий Е.С. Расчет электрических полей устройств высокого напряжения. - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 168 c.
  537.212 : 621.31.027.8
  Количев В.О. Кінематичні характеристики потоку в лопатевих гідромашинах : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К : ІЗМН , 1997. - 261 c.
  532.5 : 621.22
  Количественное обоснование единого индекса вреда:Публ. 45 МКРЗ : докл.межд.комиссии по радиолог.защите.Одобр.Комиссией в марте 1985 г. / пер. с англ. В.Б.Карпова; под ред.А.А.Моисеева,П.В.Рамзаева. - М : Энергоатомиздат , 1989. - 88 c.
  628.518 : [539.16.04 + 612.014.482]
  Колодій А.М. Державне будівництво і місцеве самоврядування : навч.посібник / А.М.Колодій, А.Ю.Олійник. - К. : Юрінком Інтер , 2000. - 304 c.
  342.553
  КолодІй А.М. Державне будІвництво та місцеве самоврядування : навч.посібник / А.М.КолодІй, А.Ю.Олійник. - К : Юрінком Інтер , 2001. - 303 c.
  342.25(477) :(37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Колпаков В.К. Адміністративне право України : підручник. - К. : Юрінком Інтер , 1999. - 733 c.
  342.9(477) : (37.017.4-053.81 : 378.017.4-057.785 : 343.85)            67.401(4Укр)
  Колпаков В.К. Адміністративне право України : підручник / В.К.Колпаков, О.В.Кузьменко. - К. : Юрінком Інтер , 2003. - 543 c.
  342.9(477) : (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785 +343.85)            67.401(4Укр)
  Колтун М.М. Мир физики : науч.-худож. лит. - 2-е изд . - М : Дет.лит. , 1987. - 271 c.
  53
  Колчин Н.И. Механика машин : в 2 т. Т.2. Кинетостатика и динамика машин. Трение в машинах. - 3-е изд., перераб . - Л. : Машиностроение , 1972. - 456 c.
  621 : 531.1/.4
  Коляда І.А. Основи правознавства.Згідно Конституції України, прийнятої 28 червня 1996 р. : навч.посібник для 9 кл. Зошит-конспект тем / І.А.Коляда, Я.П.Лозовий. - К. : КАННОН , 1997. - 189 c.
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 37.017.4-057.785)            67.0
  Комиссаров В.Н. Теория перевода: (лингв.аспекты) : учеб.для ин-тов и фак. ин..яз. - М. : Высш.шк. , 1990. - 250 c.
  81`253
  Комиссаров В.Н. Лингвистическое переводоведение в России : учеб.пособие. - М. : Изд-во ``ЭТС`` , 2002. - 183 c.
  81`253
  Комиссаров В.Н. Общая теория перевода: проблемы переводоведения в освещении зарубежных ученых : учеб.пособие. - М. : ЧеРо , 1999. - 134 c.
  81`253
  Комиссаров В.Н. Современное переводоведение : учеб.пособие. - М. : ЭТС , 2002. - 421 c.
  81`253
  Комминс Ю. Слабые взаимодействия лептонов и кварков / Ю.Комминс, Ф.Буксбаум; пер. с англ.А.В.Беркова. - М : Энергоатомиздат , 1987. - 437 c.
  539.12
  Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Застосування в Україні. - Офіц. вид. . - К. : Б.в. , 2006. - 176 c. - (Міністерство юстиції України).
  342.7 : (37.017.4-053.81 +378.017.4-057.785)
  Кондзьолка В.В. Історія середньовічної філософії : навч.посібник. - Львів : Світ , 2001. - 319 c.
  1``653``(091)            87.3
  Кондратьев А.С. Физика и компьютер / А.С.Кондратьев, В.В.Лаптев; Ленингр.гос.педагогич.ин-т им.А.И.Герцена. - Л. : Изд-во ЛГУ , 1989. - 324 c.
  53 + 004
  Константинов Н.М. Гидравлика, гидрология, гидрометрия : в 2 т. Т.1. Общие законы : учеб.для вузов / Н.М.Константинов, Н.А.Петров, Л.И.Высоцкий. - М. : Высш.шк. , 1987. - 304 c.
  532
  Константинов Ю.М. Гидравлика : учеб.для вузов. - 2-е изд.,перераб.и доп . - К. : Вища шк. , 1988. - 397 c.
  532
  Конституційне право України : підручник для вищ.навч.закл. / за ред. Ю.М.Тодики, В.С.Журавського. - К. : Ін Юре , 2002. - 542 c.
  342(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.400(4Укр)
  Конституційне право України : підручник для юрид.спец.вищ.навч.закл. / В.Ф.Погорілко, О.Ф.Фріцький, О.В.Городецький та ін.; за ред.В.Ф.Погорілка. - К. : Наук.думка , 1999. - 734 c.
  342(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.400
  Конституційне право України. Хрестоматія : навч.посібник для вищ.навч.закл. / упоряд. В.С.Журавський, Ю.М.Тодика. - К. : Ін Юре , 2004. - 882 c.
  342(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.400(4Укр)
  Конституція України. Чинне законодавство зі змін. та доп.станом на 1 серпня 2008 року. - К. : Видавець Паливода А.В. , 2008. - 47 c. - (Закони України).
  342.4(477): (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Конструкційні та функціональні матеріали : у 2 ч.. Т.1. Основи фізики твердого тіла. Конструкційні матеріали : навч.посібник для вищ.техн.навч.закладів / В.П.Бабак, Д.Ф.Байса, В.М.Різак, С.Ф.Філоненко. - К. : Техніка , 2003. - 342 c.
  620.22 + 539.21 + 539.3
  Конструкційні та функціональні матеріали : у 2 ч.. Т.2. Функціональні матеріали.Фізичні аспекти кінетики виникнення руйнувань.Технічна діагностика матеріалів і виробів : навч.посібник для вищ.техн.навч.закладів / В.П.Бабак,Д.Ф.Байса,В.М,Різак,С.Ф.Філоненко. - К. : Техніка , 2003. - 342 c.
  620.22 + 539.3 + 539.21
  Копиленко О.Л. Держава і право України:1917-1920 рр. Центральна Рада.Гетьманство.Директорія / О.Л.Копиленко, М.Л.Копиленко. - К. : Либідь , 1997. - 208 c.
  340.12(091)(477): (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)            67.3(4Укр)
  Копырин М.А. Гидравлика и гидравлические мащины : учеб.пособие для авиационных вузов - М. : Высш.шк. , 1961. - 302 c.
  532
  Кормич Б.А. Інформаційна безпека : організаційно-правові основи : навч.посібник для вищ. навч. закл. - К . : Кондор , 2008. - 382 c.
  343.353.12 : 351.864.1: 004.056](075.8)
  Кормич Б.А. Інформаційна безпека:організаційно-правові основи : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2008.
  343.353.12:351.864.1(075.8)
  Корнілов О. Опір матеріалів - Київ : ’’Логос’’ , 2000. - 551 c.
  539.3
  Корнілов О.А. Опір матеріалів : підруч. - Київ : Логос , 2000. - 551 c.
  539.3            30.121я73
  Королев В.И. Упруго - пластические деформации оболочек - М. : Машиностроение , 1971. - 304 c.
  539.3
  Королев Н.В. Эмиссионный спектральный микроанализ / Н.В.Королев, В.В.Рюхин, С.А.Горбунов. - Л. : Машиностроение , 1971. - 216 c.
  535.33
  Король А.М. Фізика. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. Електрика і магнетизм. Оптика. Елементи квантової механіки, фізики атома, атомного ядра і елементарних частинокк : підручник для вищ.техн.навч.закл. / А.М.Король, М.В.Андріяшик. - К. : Фірма , 2006. - 342 c.
  53( 075.8 )
  Коротков П.А. Динамические контактные измерения тепловых величин / П.А.Коротков, Г.В.Лондон. - Л. : Машиностроение , 1974.
  53.082.6
  Корсак К.В. Фізика: 25 повторювальних лекцій : навч.посібник - К. : Вища школа , 1994. - 431 c.
  53
  Корсак К.В. Фізика: Письмовий екзамен : навч.посібник для підготов.відділень вузів - 2-ге вид.стер. . - К. : Либідь , 1993. - 221 c.
  53
  Корсак К.В. Фізика .Письмовий екзамен : Посібник для вступників до вузів - К. : Либідь , 1992. - 224 c.
  53            22.3я729
  Корсак К.В. Фізика:25 повторювальних лекцій : Навч.посібник - К. : Вища шк. , 1994. - 431 c.
  53
  Корсунов В.П. Упругие чувствительные элементы: /Статистика, динамика, надежность/ - Саратов : Изд-во Сарат.ун-та , 1980. - 263 c.
  531.78
  Корсунский М.И. Оптика. Строение атома. Атомное ядро : учебное пособие для втузов - 2-е изд., испр. и доп . - М. : Наука , 1964. - 527 c.
  535 + 539.1
  Кортнев А.В. Практикум по физике : учеб. пособие для вузов / А.В.Кортнев и др. - 2-е изд . - М. : Высш.шк. , 1963. - 516 c.
  53
  Корупція та відповідальність за корупційні дії : навч. - метод. посібник / Л.І.Гук, М.І.Керницька, Н.А.Кравченко та ін.; за заг. ред. К.М.Левківського. - Львів : Астролябія , 2009. - 159 c.
  343.353.1(477)(075.8)
  Косидовский З. Сказание евангелистов / пер. с польс. - 4-е изд . - М. : Политиздат , 1987. - 256 c. - (Б-ка атеист.лит.).
  27-534.4            86.37
  Косидовский З. Библейские сказания. Сказания евангелистов / пер.с польск. - М. : Политиздат , 1990. - 478 c.
  27-534.4            86.37
  Косидовский З. Сказания евангелистов / пер.с польск. - М. : Политиздат , 1977. - 262 c.
  27-534.4            86.37
  Косилова А.Г. Точность обработки, заготовки и припуски в машиностроении : справочник технолога / А.Г.Косилова, Р.К.Мещеряков, М.А.Калинин. - М. : Машиностроение , 1976. - 288 c.
  621.91 + 621.753.1(031)
  Космодемьянский А.А. Курс теоретической механики : в 2 т. Т.1. : учеб.пособие для пед.ин-тов - 3-е изд., перераб.и доп . - М. : Просвещение , 1965. - 540 c.
  531
  Космодемьянский А.А. Курс теоретической механики : в 2 т. Т.2. : учеб.попсобие для пед.ин-тов - 3-е изд., перераб.и доп. . - М. : Просвещение , 1966. - 398 c.
  531
  Коткин Г.Л. Сборник залач по классической механике : учеб. пособ.для физ.спец.ун-тов / Г.Л.Коткин, В.Г.Сербо - М. : Наука , 1969. - 240 c.
  531
  Котляр Я.М. Методы и задачи тепломассообмена : учеб.пособие для втузов / Я.М.Котляр, В.Д.Совершенный, Д.С.Стриженов. - М. : Машиностроение , 1987. - 317 c.
  517.9 : 536.2
  Котюк В.О. Теорія права : курс лекцій. - К. : Вентурі , 1996. - 207 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.0
  Коул.Дж. Методы возмущений в прикладной математике / пер. с англ.А.И.Державиной, В.Н.Диесперовой; под ред.О.С.Рыжова. - М. : Мир , 1972. - 274 c.
  517.9:530.145.7
  Кошелев П.Ф Прочность и пластичность конструкционных материалов при низких температурах : справ.пособие / П.Ф.Кошелев, С.Е.Беляев. - М. : Машиностроение , 1967. - 363 c.
  620.10 : 536.48
  Кошелев П.Ф. Механические свойства материалов для криогенной техники : справ.пособие. - М. : Машиностроение , 1971. - 368 c.
  620.10 : 536.48
  Кошкин Н.И. Справочник по элементарной физике / Н.И.Кошкин, М.Г.Ширкевич. - 10-е изд.,испр.и доп . - М. : Наука , 1988. - 254 c.
  53(03)
  Кошкин Н.И. Справочник по элементарной физике / Н.И.Кошкин,М.Г.Ширкевич - 9-е изд . - М. : Наука , 1982. - 208 c.
  53(03)
  Кошкин Н.И. Справочник по элементарной физике / Н.И.Кошкин, М.Г.Ширкевич. - 8-е изд..,перераб.и доп . - М. : Наука , 1980. - 208 c.
  53(03)
  Кошкин Н.И. Элементарная физика : справочник. - М. : Наука , 1991. - 236 c.
  53(038)
  Кошляков В.Н. Задачи динамики твердого тела в прикладной теории гироскопов. Аналитические методы. - М. : Наука , 1985. - 286 c.
  531.38
  Кошляков В.Н. Краткий курс теоретической механики. Кинематика. Кинетика : учебник для вузов. - К. : Вища шк. , 1993. - 311 c.
  531
  Кошманов В.В. Карно, Клапейрон, Клаузиус : кн.для учащихся. - М. : Просвещение , 1985. - 96 c. - (Люди науки).
  53(092) + 929Карно + 929Клайперон + 929Клаузиус
  Кравченко.А.П. Немецкий язык : практикум по переводу. - Ростов-н/Д : Феникс , 2002. - 319 c.
  811.112.2`253            81.2Нем-7
  Краевые задачи математической физики и смежные вопросы теории функций. 16 : сб.работ / под ред.О.А.Ладыженской. - Л. : Наука , 1984. - 202 c. - (Записки науч. семинаров ЛОМИ, т.138).
  517.95:53
  Крамаренко Г.В. Безгаражное хранение автомобилей при низких температурах / Г.В. Крамаренко, В.А. Николаев, А.И. Шаталов. - М. : Транспорт , 1984. - 136 c.
  656.13 : 536.48
  Краснов М.Л. Функции комплексного переменного. Операционное исчисление. Теория устойчивости : учеб. пособ. для вузов / М.Л. Краснов, А.И. Кисилев., Г.И. Макаренко. - М. : Наука , 1971. - 254 c.
  517.53/.55 + 517.445
  Краснов Н.Ф. Основы аэродинамического расчета : учеб. пособие для втузов / Н.Ф. Краснов, В.Т. Захарченко, В.Н. Кошевой; под ред. Н.Ф. Краснова. - М. : Высш. шк. , 1984. - 264 c.
  533.6
  Краснов Н.Ф. Управление и стабилизация в аэродинамике : учеб. пособие для втузов / Н.Ф. Краснов, В.Н. Кошевой; под ред. Н.Ф. Краснова. - М. : Высш. шк. , 1978. - 480 c.
  533.6
  Краснов Н.Ф. Аэродинамика : учебник для втузов. - М. : Высш.шк. , 1971. - 630 c.
  533.6
  Краснов Н.Ф. Аэродинамика : учебник - М. : ’’Высшая школа’’ , 1971. - 632 c.
  533.6
  Краткий физико - технический справочник. Т.3. Теплотехника, электротехника и радиотехника. / под общ. ред. К.П. Яковлева. - М. : Физматгиз , 1963. - 686 c.
  53
  Краткий физико - технический справочник. Т.2. Общая механика, сопромат, ТММ. / под общ. ред. К.П. Яковлева. - М. : Физматгиз , 1960. - 411 c.
  53
  Кременчугский историко - краеведческий музей : путеводитель / Авт.текста Л.Ф. Бережко. - 2-е изд., перераб . - Х. : Прапор , 1987. - 70 c.
  908(477.53-21Кременчук)            63.3(2)лб
  Кременчуцький край у контексті історії України: матеріали IV Регіональної наук.- практ.конференції 24 листопада 2013 року. - Кременчук : КрНУ ім.М.Остроградського , 2013. - 194 c.
  940(477.53-37Кременчук)(063)
  Крижановський В.Г. Фізика : довідник школяра і студента. - Донецьк : БАО , 2005. - 414 c.
  53(03)
  Кримінальне право України : навч. посібник / С.Г.Волкотруб, О.М. Омельчук, В.М.Ярін та ін.; за ред. О.М. Омельчука. - К. : Наук.думка: Прецедент , 2004. - 297 c. - (Юридична б-ка).
  343.2/.7(477) : (37.017.4-053.81 : 343.85 )
  Кримінальне право України. Загальна частина. : підручник для вищ.навч.закл. / М.І. Бажанов,Ю.В.Баулін,В.І.Борисов; за ред. М.І. Бажанова. - 2-е вид.,перероб. і доп . - К. : Юрінком Інтер , 2005. - 479 c.
  343.2(477) : (37.017.4-053.81 +343.85)
  Кримінальне право України. Загальна частина. : підручник / за ред. М.І. Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація. - Харків : Юрінком Інтер : Право , 2001. - 414 c.
  343.2(477) : (37.017.4-053.81 : 343.85)            67.408/4УКР/
  Кримінальне право України. Особлива частина : підручник для вищ.навч.закл. / Г.В.Андрусів, П.П. Андрушко, С.Я. Лихова та ін.; за ред. П.С.Матишевського, С.С.Яценка, А.А.Андрушка. - К. : Юрінком Інтер , 1999. - 891 c.
  [343.3/.7 : 37.017.4-053.81 : 343.85](477)            67.408(4УКР)
  Кримінальне право України. Особлива частина. : підручник для вищ.навч.закл. / М.І. Бажанов, Ю.В БаулІн, В.І.Борисов; за ред.М.І.Бажанова. - 2-е вид.,перероб. і доп . - К. : Юрінком Інтер , 2005. - 543 c.
  343.3/.7 (477) : (37.017.4-053.81 : 343.85)
  Кримінальне право України.Загальна частина : підручник для вищ.навч.закл. / Г.В.Андрусів, П.П.Андрушко, В.О.Бенківський та ін. ; за ред. П.С. Матишевського, П.П.Андрушка, С.Д. Шапченко. - К. : Юрінком Інтер , 1998. - 506 c.
  [343.2 : 37.017.4-053.81 : 343.85](477)            67.408 (4УКР)
  Кримінальне право України.Особлива частина : підручник для вищ.навч.закл. / Ю.В.Александров, В.І.Антипов, М.В.Володько та ін. - К. : НАВСУ: Правові джерела , 1998. - 894 c.
  [343.3/.7 : 37.017.4-053.81 : 343.85](477)            67.408 (4УКР)
  Кримінальний кодекс України.Прийнятий сьомою сесією ВР України 5 квітня 2001р. : офіц. текст. - К. : Юрінком , 2001. - 239 c.
  (343 : 340.130.54)(477) : (37.017.4-053.81 +343.85)            67.408/4УКР/
  Кримінально - виконавчий кодекс України (зі змінами і доп станом на 20 червня 2006р.). - К. : Cкіф , 2006. - 74 c. - (Кодекси і закони України).
  [343/8 : 340.130.54 + 37.017.4-053.81 : 343.85](477)
  Кримінально - процесуальний кодекс України. За станом на 1липня 2002 року - Харків : Одіссей , 2002. - 271 c. - (Сер `Закони України`).
  [343.13 6 340.130.5 + 37.017.4-053.81 : 343.85] (477)            67.411 (4УКР)
  Кримінально - процесуальний кодекс України: нормативні документи з урахуванням останніх змін в редакції станом на 02.11.2009р. - Суми : ФОП Соколик Б.В. , 2009. - 195 c.
  [343.13 : 340.130.54 + 37.017.4-053.81 : 343.85](477)
  Кримінально - процесуальний кодекс України:чинне законодавство зі змінамина 01 березня 2004 року. - К. : Вид. Паливода А.В. , 2004. - 206 c. - (Кодекси України).
  [343.13 : 340.130.54 = 37.017.4-053.81 : 343.85](477)            67.411(4УКР)
  Кринчик Г.С. Физика магнитных явлений : учеб. пособие для вузов. - 2-е изд., доп . - М. : Изд-во МГУ , 1985. - 336 c.
  537.6/.8
  Крокстон К. Физика жидкого состояния. Статистическое введение / пер. с англ. А.Г.Башкирова, Н.В.Вдовиченко; под ред. А.И.Осипова. - М. : Мир , 1978. - 400 c.
  532.7
  Кронин А.Ж. Сборник задач по физике с решениями / А.Кронин, Д.Гринберг, В.Телегин ; пер. с англ. - М. : Атомиздат , 1971. - 336 c.
  53            5
  Круглицький М.М. Професіі ультразвуку / М.М Круглицький ,В.К. Маньковский. - К. : Наук.думка , 1982. - 128 c.
  534-8
  Крутоус В.Ф. Категория прекрасного и эстетический идеал. - М. : Изд-во МГУ , 1985. - 167 c.
  111.853            87.8
  Кудрявцев И.В. Усталость сварных конструкций / И.В.Кудрявцев, Н.Е.Наумченков. - М. : Машиностроение , 1976. - 271 c.
  621.791.011 : 539
  Кузнецов Б.Г. Пути физической мысли., 1968. - 350 c.
  53(091)
  Кузьменко Б.В., Мальчевський І.А. Теплове самозаймання пиловугільних сумішей - Київ : ’’Наукова думка’’ , 2011. - 278 c.
  536.468:519.8
  Кузьмичев В.Е. Законы и формулы физики : справочник. - К. : Наук. думка , 1989. - 861 c.
  53(035.5)
  Купер Л. Физика для всех. Введение в сущность и структуру физики : в 2 т. Т.1. Классическая физика / пер. с англ.С.Н. Бреуса; под ред. Ю.А.Кравцова. - М. : Мир , 1973. - 479 c.
  53
  Купер Л. Физика для всех. Введение в сущность и структуру физики : в 2 т. Т.2. Современная физика / пер. с англ. С.Н.Бреуса; под ред. Ю.А.Кравцова. - М. : Мир , 1974. - 384 c.
  53
  Куприн М.Я. Физика в сельском хозяйстве : книга для учащихся. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Просвещение , 1985. - 144 c.
  53 : 63
  Курбатов П.А. Численный расчет электромагнитных полей / П.А.Курбатов, С.А.Аринчин. - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 168 c.
  537.63 :
  Курс общей физики Т.т.1. Физические основы механики.Молекулярная физика. Колебания и волны - М. , 1959.
  530.1
  Курс теоретической механики: Учебник для машиностр. спец. вузов / Никитин Н.Н., Добранравов В.В. - 4 . - М. , 1983.
  531
  Курс физики : учебник для втузов / Б.М.Яворский, А.А.Детлаф,Л.Б.Милковский,Г.П.Сергеев - 3-е изд. . - М. : Высшая школа , 1965. - 376 c.
  530.1
  Курс физики Т.1. / Б.М.Яворский, А.А.Детлаф, Л.Б.Милковская - 3-е изд. . - М. : ’’Высшая школа’’ , 1965. - 376 c.
  530.1
  Курчатов И.В. Избранные труды в трех томах : 3-х т.. Т.1. Сегнетоэлектричество / под общ. ред. А.П.Аленксандрова - М. : Наука , 1982. - 392 c.
  537
  Курчатов И.В. Избранные труды : в 3-х т.. Т.2. Нейтронная физика / под общ. ред. А.П.Александрова, 1983. - 367 c.
  537
  Кустанович И.М. Спектральный анализ : учебник для техникумов - 2-е изд.,перераб. . - М. : Высшая школа , 1967. - 391 c.
  535
  Кутыловская Н.И. Сборник задач по физике : учебное пособие для техникумов - М. : Высшая школа , 1977. - 168 c.
  53
  Кухлинг Х. Справочник по физике / пер. с нем. ; под ред.Е.М.Лейкина. - 2-е изд . - М. : Мир , 1985. - 519 c.
  53
  Кухлинг Х. Справочник по физике : пер. с нем. / пер. с нем.;под ред.Е.М.Лейкина. - М. : Мир , 1982. - 519 c.
  53
  Кухлинг Х. Справочник по физике / пер. с нем. ; под ред.Е.М.Лейкина. - М. : Мир , 1983. - 519 c.
  53
  Кухта К.Я. Нормальные фундаментальные системы в задачах теории колебаний / К.Я.Кухта , В.П.Кравчнеко. - К. : Наук.думка , 1973. - 207 c.
  531
  Кучерук І.М. Загальний курс фізики : у 3-х т.. Т.1. Механіка.Молекулярна фізика і термодинаміка : навч. посібник для ВНЗ / І.М.Кучерук,І.Т.Горбачук,П.П.Луцик; за ред.І.М.Кучерука - 2-ге вид.,випр. . - К. : Техніка , 2006. - 532 c.
  53
  Кучерук І.М. Загальний курс фізики : у 3-х т. Т.2. Електрика і магнетизм : навч. посібник для ВНЗ / І.М.Кучерук,І.Т.Горбачук,П.П.Луцик; за ред.І.М.Кучерука - 2-ге вид.,випр . - К. : Техніка , 2006. - 452 c.
  537
  Кучерук І.М. Загальний курс фізики : у 3-х т. Т.3. Оптика.Квантова фізика : навч. посібник для ВНЗ / І.М.Кучерук,І.Т.Горбачук,П.П.Луцик; за ред.І.М.Кучерука - 2-ге вид.,випр . . - К. : Техніка , 2006. - 518 c.
  535
  Кушниренко А.Н. Введение в квантовую теорию поля : учеб.пос. для физ. спец.вузов - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1983. - 319 c.
  530.1
  Лабораторный курс гидравлики, насосов и гидропередач : учеб. пособие для машиностр. вузов / О.В. Байбаков, Д.А. Бутаев, З.А. Калмыков и др.; под ред. С.С. Руднева, Л.Г. Подвидза - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1974. - 416 c.
  621.225+532
  Лаврентьев М.А. Методы теории функций комплексного переменного : учеб. пособие для ун-тов по спец. `Математика`, `Физика`, `Механика` / М.А. Лаврентьев, Б.В. Шабат - 5-е изд., испр. . - М. : Наука , 1987. - 688 c.
  517.53
  Лаврентьев М.А. Методы теории функций комплексного переменного : учеб. пособие для ун-тов / М.А. Лаврентьев, Б.В. Шабат - 4-е изд., испр. . - М. : Наука , 1973. - 736 c.
  517.53
  Лазоренко О.В. Теорія політології. Для тих, хто прагне успіху : навч. посібник для гуманіт. спец. вузів / О.В. Лазоренко, О.О. Лазоренко. - К. : Вища шк. , 1996. - 179 c.
  32.01 + (37.017.4-053.81 : 342.7)            66.0
  Ландау Л.Д Теоретическая физика Т.4. Квантовая электродинамика : учеб. пособие для физ. спец. ун-тов: в 10 т. / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц - 3-е изд. испр. . - М. : Наука , 1989. - 723 c.
  530.1
  Ландау Л.Д. Теоретическая физика Т.2. Теория поля.- 7 е изд. испр.- 1988.-509 с : учеб. пособ. для физ. спец. ун-тов: в 10 т. / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц - М. : Наука , 1988.
  530.1
  Ландау Л.Д. Теоретическая физика Т.2. Теория поля : учеб. пос. для физ. спец. ун-тов / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц - 6-е изд., испр. и доп . - М. : Наука , 1973. - 504 c.
  530.1
  Ландау Л.Д. Квантовая механика : учебн. пособие для вузов / Л.Д.Ландау,Е.М.Лифшиц - М. , 1972.
  531
  Ландау Л.Д. Теоретическая физика : в 2-х т.. / Л.Д.Ландау,Е.М.Лифшиц - М. , 1973.
  531
  Ландсберг Г.С. Элементарный учебник физики Т.3. Колебания. Волны. Оптика. Строение атома : учеб. пос. для подг. отд-ний вузов - 9-е изд., стереотип . - М. , 1975.
  53
  Ландсберг Г.С. Элементарный учебник физики Т.1. Механика. Теплота. Молекулярная физика : учеб. пос. для подготов. отд-ний вузов - 10-е изд. перераб . - М. , 1985.
  53
  Ландсберг Г.С. Элементарный учебник физики Т.3. Колебания и волны. Оптика. Атомная и ядерная физика.-1986.-656 с : учеб. пос. для подг. отд-ний вузов : в 3 т. / под ред. Г.С. Ландсберга - 10 -е изд., перераб. . - М. : Наука , 1985.
  53
  Лансберг Г.С. Элементарный учебник физики Т.2. Электричество и магнетизм : учеб. пос. для подгот. отд-ний вузов - 10-е изд., перераб . - М. , 1985.
  53
  Левин Л. Права человека: вопросы и ответы / Лиа Левин. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : БИНОМ , 1997. - 160 c.
  342.7 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.400.7
  Левитский С.М. Работают электронные и ионные лучи / С.М.Левитский, Д.Ю.Сигаловский - К. : Вища школа , 1987. - 200 c.
  535
  Левич В.Г. Курс теоретической физики Т.1. Теория.электромагнит.поля. Теория относительности. Статистич.физика. Эл.проц.в вещест. : учеб.пособие для физ.-техн.вузов - 2-е изд., перераб. . - М. : Наука , 1969. - 910 c.
  530.1
  Лекции по статистической физике : учеб. пособие для вузов / В.А Улицкий, А.Д. Степухович - М. , 1978.
  530.1
  Леонтович М.А. Введение в термодинамику: Статистическая физика : учеб.пособие для физ.спец.вузов - М. : Наука , 1983. - 416 c.
  536.7+531.19
  Леошкина А.П. Научная организация и нормирование труда на химических предприятиях : учебник для вузов - М. : Химия , 1979. - 222 c.
  (658НОТ+658.53):66
  Лепендин Л.Ф. Акустика : учеб.пособие для втузов - М. : Высш.шк. , 1978. - 448 c.
  534
  Лещій Н.П. Російсько-український гідравлічний словник / Лещій Н.П., Шнерх С.С., Дацько О.С. - Львів : Укрзарубіжнафтогаз , 1995. - 156 c.
  81.2(Укр):532
  Линевег Ф. Измерение температур в технике : справочник: пер. с нем. / под ред. Л.А.Чарихова - М. : Металлургия , 1980. - 534 c.
  536.5
  Логунов А.А. Лекции по теории относительности и гравитации:Современный анализ проблемы / гл.ред. физ-мат.лит. - М. : Наука , 1987. - 272 c.
  530.12:631.51
  Любарский Г.Я. Теория групп и физика - М. : Наука , 1986. - 224 c. - (Пробл.науки и техн.прогресса: ПНТП).
  512.54 + 530.145
  Людина і праця : довідник з правових питань / уклад.:І.П. Козінцев, Л.А. Савенко. - К. : Юрінком Інтер , 1997. - 334 c.
  349.2(477) : (37.017.4-053.81 +378.017.4-057.785)            67.405
  Лямаев Б.Ф, Стационарные и переходные процессы и сложных гидросистемах. Методы расчета на ЭВМ / Б.Ф. Лямаев, Г.П.Небольсин, В.А. Нелюбов; Под ред Б.Ф. Лямаева - Л. : Машиностроение , 1978. - 191 c.
  532.542
  Ляпин В.А. Расчет технологических размеров : справочник - 2-е изд. испр. и доп. . - К. : Техника , 1984. - 142 c.
  621.81:531.7.001.24
  Ляпин В.А. Расчет технологических размеров : справочник - 2-е изд. испр. и доп. . - К. : Техника , 1984. - 142 c.
  621.81:531.7.001.24
  Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник для вищ.навч.закл. - 4-е вид., доп . - К. : Атіка , 2004. - 616 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)(1-87)            67.3
  Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн : навч.посібник - 3-е вид.,доп . - К. : Атіка , 2001. - 624 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)(1-87)            67.3
  Маковозов М.И Гидравлика и гидравлические машины : учебное пособие для технологических спец.вузов пищевой промышленности - М. : Машгиз , 1962. - 427 c.
  532
  Маковозов М.И Гидравлика и гидравлические машины : учебное пособие для технологических спец.вузов пищевой промышленности - М. : Машгиз , 1962. - 427 c.
  532
  Малинин Н.Н. Прикладная теория пластичности и ползучести : учебник для студ.машиностроит.спец-ей вузов / под ред. С.Д.Пономарева - М. : Машиностроение , 1968. - 400 c.
  539.3
  Манойлов В.Е. Электричество и человек - 3-е изд., перераб.и доп. . - Л. : Энергоатомиздат , 1988. - 222 c.
  537:612.014.42
  Марек А.И. Система нормативов в процессах разработки и производства радиоэлектронной аппаратуры / А.И.Марек, А.Е.Фатеев - М. : Радио и связь , 1985. - 76 c.
  681.3:658.53
  Маркеев А.П. Теоретическая механика : учеб.пособие для мех.мат.спец.ун-тов - М. : Наука , 1990. - 414 c.
  531(075.8)            22.21я73
  Марков А.Л. Краткий справочник контрольного мастера машиностроительного завода / А.Л.Марков, Ф.П.Волосевич. - 2-е изд.,доп. и перераб . - Л. : Машиностроение , 1973. - 312 c.
  621.753 + 658.562
  Марч Н. Коллективные эффекты в твердых телах и жидкостях : пер. с англ. / Н. Марч., М. Паринелло - М. : Мир , 1986. - 320 c.
  539.2
  Мар`їнських Ю.М. Укрупнені дидактичні одиниці з фізики в наочних засобах : Навч.посібник / Ю.М.Мар`їнських,Д.Я.Костюкевич - К. : ВПФ`Епсілон` , 2008. - 64 c.
  53            22.3.я73
  Маслов В.Е. Эксперерементальное исследование процессов обработки металлов давлением : учеб. пособие для вузов по спец. "Обработка металлов давлением" и "Машины и технология обработки металлов давлением" / В.Е. Маслов, В.Н. Шаповал - К. : Вища школа , 1983. - 232 c.
  621.7:531.77:620.1
  Матвеев А .Н. Механика и теория относительности : учеб. пособие для физ. спец. вузов - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1986. - 320 c.
  531+530.12
  Матвеев А. Н. Электричество и магнетизм : учеб. пособие для физ. спец. вузов - М. : Высш.школа , 1983. - 463 c.
  537
  Матвеев А.Н. Молекулярная физика : учеб. для физ. спец. вузов - 2-е изд., перераб и доп. . - М. : Высш. школа , 1987. - 360 c.
  539.19
  Матвеев В. И. Отсчетные устройства приборов и систем - М. : Машиностроение , 1984. - (/ Б-ка приборостроителя /).
  53.085.323
  Математические методы и физико - механические поля. Вып. 26, 1987 : республиканский межведомственный сборник научных трудов - К.Наукова думка , 1975. - 108 c.
  530.1+517.2
  Математические методы и физико - механические поля. Вып.25 ,1987 : респуб. межвед. сборник научных трудов. - К. : Наукова думка , 1975. - 104 c.
  530.1+517.2
  Махоня И.Т. Справочник инструментальщика по техническим измерениям - 4-е изд., перераб . - М. : Машиностроение , 1984. - 142 c. - (/Сер. справ. для рабоч./).
  681.2.002+621.9.02:53.08
  Мвагнитные системы мгд-генераторов и термоядерных установок.Основы расчета магнитных полей и сил / Р.Том,Дж.Тарр; Пер.с англ.Ю.А.Гершкова,А.В.Крымасова - М. : Энергоатомиздат , 1985. - 268 c.
  537
  Медовой И.А. Исполнительные размеры калибров : 2 - х кн.. : Справочник / И.А. Медовой. Н,г, Уманський, Н.М. Журавлёв - М. : Машиностроение , 1980. - 22 c.
  621.753.3
  Медовой И.А. Исполнительные размеры калибров : 2 - х кн.. : Справочник / И.А. Медовой. Н,г, Уманський, Н.М. Журавлёв - М. : Машиностроение , 1980. - 22 c.
  621.753.3
  Медовой И.А. Исполнительные размеры калибров : 2 - х кн.. : Справочник / И.А. Медовой. Н,г, Уманський, Н.М. Журавлёв - М. : Машиностроение , 1980. - 22 c.
  621.753.3
  Медовой И.А. Исполнительные размеры калибров : в 2-х кн.. : Справочник - М. : Машиностроение , 1980. - 22 c.
  621.753
  Медовой И.А. Исполнительные размеры калибров : в 2-х кн.. : Справочник - М. : Машиностроение , 1980. - 22 c.
  621.753
  Медовой И.А. Исполнительные размеры калибров : в 2-х кн.. : Справочник - М. : Машиностроение , 1980. - 22 c.
  621.753
  Медовой И.А. Калибры резьбовые цилиндрические. Величина : Справочник / И.А. Медовой, Ю.И. Дроздова, И.И. Городецкая - М. : Машиностроение , 1984. - 352 c.
  621.753
  Медовой И.А. Калибры резьбовые цилиндрические. Величина : Справочник / И.А. Медовой, Ю.И. Дроздова, И.И. Городецкая - М. : Машиностроение , 1984. - 352 c.
  621.753
  Медовой И.А. Калибры резьбовые цилиндрические. Величина : Справочник / И.А. Медовой, Ю.И. Дроздова, И.И. Городецкая - М. : Машиностроение , 1984. - 352 c.
  621.753
  Меерович Э.А. Методы релятивистской электродинамики в электротехнике и электрофизике - М. : Энергоавтомиздат , 1987. - 232 c.
  537.8.: 621.3
  Мелешко Е.А. Наносекундная электроника в эко-периментальной физике - М. : Энергоавтомиздат , 1987. - 216 c.
  539.1.07: 621.314.632
  Мельников В.Г. Основы стандаритизации, допуски, посадки и технические измерения : Учебник для электрорадиотехн. спец. техникумов / В.Г. Мельников, Л.С. Казанов - М. : Висш. школа , 1978. - 253 c.
  621.753: 289.6
  Менский М.Б. Группа путей : измерения,поля,частицы / М.Б.Менский - Москва : Наука , 1983. - 319 c.
  539.1
  Менский МБ Группа путей : измерения,поля,частицы / М.Б.Менский - Москва : Наука , 1983. - 319 c.
  539.1
  Меренкив А.П. Теория гидравлических цепей / М.Г.Сухарев - Москва : Наука , 1985. - 278 c.
  532
  Меренкив А.П.,Хасилев В.Я. Теория гидравлических цепей / М.Г.Сухарёв - Москва : Наука , 1985. - 278 c.
  532
  Методы нестационарной теплопроводности : Учебное пособие для вузов / А.А. Рядно, Н.М. Беляев - М. , 1978.
  536
  Методы расчета оболочек : в 5 т. Т.2. Теория ребристых оболочек / И.Я.Амиров, В.А.Заруцкий.; отв.ред. А.Н.Гузь. - К. : Наук. думка , 1980. - 367 c. - (АН УССР. Ин - т механики).
  539.3
  Методы расчета оболочек : в 5 т. Т.1. Теория тонких оболочек, ослабленных отверстиями / А.Н.Гузь, И.С.Чернышенко, В.Н.Чехов и др.; под общ.ред. А.Н.Гузя. - К. : Наук.думка , 1980. - 635 c.
  539.3
  Методы расчета оболочек : в 5 т. Т.3. Теория упругопластических оболочек при неизотермических процессах нагружения / Ю.Н.Шевченко, И.В.Прохоренко; отв. ред. А.Н.Гузь. - К. : Наук. думка , 1981. - 295 c.
  539.3
  Методы расчета оболочек : в 5 т. Т.4. Теория оболочек переменной жесткости / Я.М.Григоренко, А.Т.Василенко; отв. ред. А.Н.Гузь. - К. : Наук.думка , 1981. - 543 c.
  539.3
  Методы росчёта оболочек : в 5 т. Т.5. Теория нестационарной аэрогидроупругости оболочек / А.Н.Гузь,В.Д.Кубенко. - К. : Наук.думка , 1982. - 399 c.
  539.3
  Методы теории теплопроводности / А.А. Рядно, Н.М. Беляев - М. , 1982.
  536.2
  Механика в СССР за пятдесят лет : 4 т. Т.2. Механикажидкости и газа / под ред.Л.И.Седова (гл.ред.) и др. - М. : Наука , 1970. - 880 c.
  531
  Механика деформируемых тел и транспортных конструкций : Межвузовский сборник трудов / Ленингр. ин-т инженеров железнодорожного транспорта - Ленинград : В.И. , 1979. - 120 c.
  539.3
  Механика разрушения и прочности материалов : 4 т. Т.1. Основы механики разрушения : Справ. пособие / под общ. ред. В.В.Панасика - Киев : Наук.думка , 1988. - 488 c.
  539,375
  Механика твердого тела : Респ.межвед.сборник науч.трудов - Вып.18 . - К. : Наук.думка , 1969. - 112 c.
  531.3
  Механика твердого тела : Респ.межвед.сборник науч.трудов - Вып.17 . - К. : Наук.думка , 1985. - 101 c.
  531.3
  Механика твердого тела : Респ.межвед.сборник науч.трудов - Вып.15 . - К. : Наук.думка , 1983. - 104 c.
  531.3
  Механикагидроскопических систем : Респуб. междуведом. науч.-техн. сборник - вып.2 . - К. : Вища школа , 1983. - 129 c. - (Киев.политтехн.ин-т.).
  531
  Мещерский И.В. Задачи по теоретической механике : Учеб. пособие для техн. спец.вузов / под ред. В.А.Пальмова, Д.Р.Маркина - 37-е изд.,испр. . - СПб : Лань , 1998. - 448 c.
  531
  Мещерский И.В. Работы по механике тел переменной массы / под ред. проф. А.А.Космодемьянского - М.Д. : Гостехиздат , 1949. - 275 c.
  531
  Мещерский И.В. Сборник задач по теоретической механике : Для втузов / под ред. Н.В.Бутенина и др. - 35-е изд. перераб. . - М. : Наука , 1981. - 480 c.
  531
  Мещерский И.В. Сборник задач по теоретической механике : Для втузов / под ред. Н.В.Бутенина и др. - 35-е изд. перераб. . - М. : Наука , 1981. - 480 c.
  531
  Мещерский И.В. Сборник задач по теоретической механике : Для втузов / под ред. Н.В.Бутенина и др. - 35-е изд. перераб. . - М. : Наука , 1981. - 480 c.
  531
  Мещерский И.В. Сборник задач по теоретической механике : Для втузов / под ред. Н.В.Бутенина и др. - 35-е изд. перераб. . - М. : Наука , 1981. - 480 c.
  531
  Мещерский И.В. Сборник задач по теоретической механике : Для втузов / под ред. Н.В.Бутенина и др. - 35-е изд. перераб. . - М. : Наука , 1981. - 480 c.
  531
  Мещерский И.В. Сборник задач по теоретической механике / Н.В. Бутенина, А.И. Лурье, Д. Р. Меркина - 34-е, стереотип . - Москва : Наука , 1975. - 448 c.
  531.1
  Мигдал А.Б. Поиски истины - М. : Мол.гвардия , 1983. - 239 c. - (эврика).
  530.1
  Микроскопы / под ред.канд.техн.наук Н.И.Полякова - Л. : Машиностроение , 1969. - 511 c.
  535
  Микроэмульсии. Структура и динамика / под ред. С.Е.Фриберга, П.Ботореля - М. : Мир , 1990. - 320 c.
  539.19
  Миньяр-Белоручева А.П. Английский язык.Учебник устного перевода : Учеб.для вузов / А.П.Миньяр-Белоручева, К.В.Миньяр-Белоручев - Москва : ЭКЗАМЕН , 2003. - 350 c.
  811.111`253            81.2
  Мироненко В.П. Сімейне право України : підручник [ для вищ. навч. закл.] / В.П.Мироненко, С.А.Пилипенко - К . : Правова єдність , 2008. - 477 c.
  347.6(477) : (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)
  Мирошникова В.А. Основы правоведение : учебник / В.А.Мирошникова. - М. : ЭКМОС , 1997. - 206 c.
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.0
  Мисюрев М.А. Методика решения задач по теоретической механике - М. : Высшая школа , 1962. - 308 c.
  531
  Митропольский Ю.А. Асимптотические методы в теории нелинейных колебаний / Боголюбов, Ю.А. Митропольский - 3-е, исп. и доп. . - М. : Физматгиз , 1963. - 412 c.
  531
  Митрофанов І.І. Кримінальна відповідальність осіб, які вчинили злочин у співучасті : монографія / І.І. Митрофанов, Т.М. Слободяник. - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2009. - 279 c.
  [343.237 : 37.017.4-053.81 : 343.85](477)
  Михал С. Вечный двигатель вчера и сегодня / пер. с чеш. И.Е. Зино, предисл. А.Т. Григорьяна - М. : Мир , 1984. - 256 c. - (В мире науки итехники).
  536.725./735
  Мовнин М.С., Израелит А.Б. Техническая механика. Т.Ч. 1. Теоретическая механика : учеб. для тех-мов. - 5-е изд. . - Л. : Судостроение , 1972. - 343 c.
  531/534
  Могендович Е.М. Гидравлические импульсные системы. - Л. : Машиностроение , 1977. - 215 c.
  532
  Можаровський М.С. Теорія пружності, пластичності, повзучості : підруч. для мех. і машинобуд. спец. вузів - К. : Вища школа , 2002. - 308 c.
  539.3
  Моисеев Н.Н. Асимптотические методы нелинейной механики. : учеб. пособ. для студентов ун-тов. - М. : Наука , 1969. - 380 c.
  531
  Мокляк В.О. Полтавщинв козацька ( від Люблінської унії до Коломацької ради) / В.О.Мокляк - Полтава : АСМІ , 2008. - 263 c.
  940(477.53)
  Молдован В.В. Конституційне право. Опорні конспекти. Словник - довідник : навч.посібник для студентів юрид.вузів та фак. / В.В.Молдован, В.Ф.Мелащенко. - К. : Юмана , 1996. - 271 c.
  342 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.400(4Укр)
  Молдован В.В. Правознавство за рейтингово - модульною системою навчання : навч. посібник для вищ.навч.закл. / В.В.Молдован, Л.І.Чулінда. - К : Центр навч.літ. , 2006. - 182 c.
  340/.349 : ( 37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Молотков Н.Я. Изучение колебаний на основе современного эксперимента : пособие для учителей. - К. : Рад.шк. , 1988. - 160 c.
  534 : 001.891.5
  Монтаж средств измерений и автоматизации : справочник / под ред. А.С.Клюева - 3-е изд.,перераб.и доп. . - М : Єнергоавтомиздат , 1988. - 488 c.
  681.52/.53.002.72
  Мороз Л.С. Механика и физика деформаций и разрушения материалов - Л : Машиностроение , 1984. - 224 c.
  539.3
  Мостков М.А. Гидравлика : учеб.пособие для вузов - М. : Трансжелдориздат , 1958. - 347 c.
  532
  Музиченко П.П. Історія держави і права України : навч.посібник. - К. : Знання , 1999. - 661 c. - (``Вища освіта ХХІ століття``).
  340.12(091)(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.3(4Укр)
  Музиченко П.П. Практикум з історії держави і права України : навчальний посібник / П.П.Музиченко, Н.І.Долматова, Н.М.Крестовська - К. : Вікар , 2002. - 421 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)(477)
  Муніципальне право України : підручник / В.Ф.Погорілко, О.Ф.Фрицький, М.О.Баймуратов та ін.; за ред. В.Ф.Погорілко, О.Ф.Фрицького. - 2-е вид., перероб.і доп . - К. : Юрінком Інтер , 2006. - 590 c.
  342.25(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.9(4Укр)
  Муніципальне право України : підручник / В.Ф.Погорілко, О.Ф.Фрицький, М.О.Баймуратов та ін.; за ред. В.Ф.Погорілко, О.Ф.Фрицького - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 350 c.
  342.25(477) : (37.017.4-053.81 +378.017.4-057.785)            67.401/4Укр/
  Мурзов В.И. Общая физика в задачах и решениях : учеб.пособие для инж.-техн.спец. вузов / В.И.Мурзов,А.Ф.Коненко,Л.Г.Филлиппова - Минск : Высшая школа , 1986. - 164 c.
  53
  Мустафаев Р.А. Физика: в помощь поступающим в вузы - М : Высшая школа , 1989. - 495 с. c.
  53
  Мусхелишвили Н.И. Некоторые основные задачи математической теории упругости.Основные уравнения.Плоская теория упругости.Кручение и изгиб / предисловие академика А Крылова - 5-е изд.,испр. и доп. . - М : Наука , 1966. - 707 с. c.
  531
  Мухамедзянов Г.Х. Теплопроводность органических жидкостей / Г.Х.Мухамедзянов,А.Г.Усманов - Л : Химия , 1971. - 116 с. c.
  536
  Мухин К.Н. Занимательная ядерная физика - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М : Атомиздат , 1972. - 296 с. c.
  530.4
  Мухин К.Н. Занимательная ядерная физика - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М : Атомиздат , 1972. - 296 с. c.
  530.4
  Мучник Г.Ф. Методы теории теплообмена Т.Ч.1. Теплопроводность : учеб.пособие для вузов / Г.Ф.Мучник,И.В.Рубашов; под общ.ред.чл.-кор. АН СССР Н.С.Лидоренко - М : Высшая школа , 1970. - 288 с. c.
  530.1+536.2
  Мягков В.Д. Допуски и посадки : В 2-х т.. Т.1. : справочник / В.Д.Мягков,М.А.Палей,А.Б.Романов,В.А.Брагинский - 6-ое изд.,перераб.и доп. . - Л : Машиностроение , 1982. - 543 c.
  621.753.1/2
  Мягков В.Д. Допуски и посадки : В 2-х т.. Т.2. : справочник - Л , 1983.
  621.753
  Мягков В.Д. Допуски и посадки : В 2-х т.. Т.1. : справочник / В.Д.Мягков,М.А.Палей,А.Б.Романов,В.А.Брагинский; под ред.В.Д.Мягкова - 5-ое изд.,перераб.и доп. . - Л : Машиностроение , 1978.
  621.753
  Мягков В.Д. Допуски и посадки Т.2. : справочник - Л , 1978.
  621.753
  Мякишев Г.Я. Физика : учебник для 10 класса средней школі / Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев - 2-е изд. . - М : Просвещение , 1992. - 222 с. c.
  53
  Мякишев Г.Я. Физика : учеб.пособие для 10 класса средней школы - М : Просвещение , 1972. - 367 c.
  53
  Мясников С.П. Пособие по физике : для подготовительных отделений вузов / С.П.Мясников,Т.Н.Осанова - 5-ое изд.,испр.и перераб. . - М : Высшая школа , 1988. - 399 с. c.
  53
  Мясников С.П. Пособие по физике : для подготовительных отделений вузов / С.П.Мясников,Т.Н.Осанова - 5-ое изд.,испр.и перераб. . - М : Высшая школа , 1988. - 399 с. c.
  53
  Мясников С.П. Пособие по физике для подготовительных отделений : учебное пособие / С.П.Мясников,Т.Н.Осанова - 3-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Высшая школа , 1976. - 328 с. c.
  53
  Мясников С.П. Пособие по физике для подготовительных отделений втузов : учебное пособие / С.П.Мясников,Т.Н.Осанова - 4-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Высшая школа , 1981. - 391 с. c.
  53
  Мясников С.П. Пособие по физике для подготовительных отделений втузов : учеб.пособие / С.П.Мясников,Т.Н.Осанова - 4-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Высшая школа , 1981. - 391 с. c.
  53
  Нагибина И.М. Спектральные приборы и техника спектроскопии : учеб.пособие для вузов / И.М.Нагибина, В.К.Прокофьев - 2-е изд., доп.и перераб. . - Л. : Машиностроение , 1967. - 324 c.
  535
  Нарликар Дж.В. Гравитация без формул : пер.с англ С.И.Блинникова - М. : Мир , 1985. - 148 c.
  531.5
  Наровлянський О.Д. Дидактичні матеріали з основ правознавства : навч.посібник для 9 кл.шкіл, гімназій, ліцеїв. - К. : Юрінком Інтер , 1999. - 157 c.
  340/.349 : 37.017.4-053.81            67
  Науменко І.І. Гідравлика : ПІдручник для ВНЗ - Рівне : Рівнен. держ. техн. ун-ту - 360 c.
  532.5
  Наумов А.И. Физика атомного ядра и элементарных частиц : Учеб. пособие для пед. ин-тов по физ. спец. - М. : Просвещение , 1984. - 384 c.
  539.1
  Научно - практический комментарий Семейного кодекса Украины / под ред. Ю.С. Червоного. - К. : Истина , 2003. - 515 c.
  347.6(477) : (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)            67.404.4(4УКР)
  Нащокин В.В. Теоретическая термодинамика и теплопередача - 3-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Выш. шк. , 1980. - 469 c.
  536.7+536.2
  Неванлинна Р. Пространство, время и относительность : пер. с нем. Г.А. Вольперта / под ред. И.М. Ягмола - М. : Мир , 1966. - 230 c. - (Популярная серия `Современная математика`).
  514.82: 530.12: 531.1
  Неклассические методы механики разрушения : в 4 т. Т.4. Разрушение и устойчивость материалов с трещинами / А.Н.Гузь, М.Ш.Дышель, В.М.Назаренко; под общ.ред. А.Н.Гузя. - К. : Наук.думка , 1992. - 453 c.
  539.375.5 : 620.192.46
  Неклассические проблемы механики разрушения : в 4 т. Т.2. Хрупкое разрушение материалов с начальным напряжением / А.Н.Гузь. - К. : Наук.думка , 1991. - 288 c.
  539.3
  Неклассические проблемы механики разрушения : в 4 т. Т.1. Разрушение вязкоупругих тел с трещинами / А.А.Каминский; под ред. А.Н. Гузя. - К. : Наук. думка , 1990. - 310 c.
  539.375.5 : 620.192.46
  Неклассические проблемы механики разрушения : в 4 т. Т.3. Длительное разрушение полимерных и композитных материалов с трещинами / А.А.Каминский, Д.А.Гаврилов; под общ. ред. А.Н.Гузя. - К. : Наук.думка , 1992. - 247 c.
  539.375 : 620.168
  Некорректные задачи математической физики и анализа / отв. ред. А.С. Алексеев - Новосибирск : Наука , 1984. - 264 c.
  517.95: 53
  Некорректные задачи теории возмущений /асимптотические методы механики/ / отв. ред. А.Н. Панченков - Новосибирск : Наука , 1984. - 244 c.
  530.1
  Некрасов А.И. Курс теоретической механики. Т.2. Динамика : Учебник для втузов и гос.университетов / А.И.Некрасов - 2-е перераб . - Москва : Гостехиздат , 1953. - 504 c.
  531
  Некрасов Б.Б. Гидравлика : Учеб.для авиационных вузов / Б.Б.Некрасов - Москва : Воениздат , 1960. - 264 c.
  532
  Некрасов Б.Б. Задачник по гидравлике,гидромашинам и гидроприводу : Учеб.пособие для машиностроительных спец.вузов / Б.Б.Некрасов - Москва , 1989. - 192 c.
  532
  Нелипа Н.Ф. Физика элементарных частиц : Учеб. пособие для вузов - М. : Высш. школа , 1977. - 608 c.
  530.4
  Нерсесов Э.А. Основные закони атомной и ядерной физики: Учеб. пособие для вузов - М. , 1988. - 288 c.
  539.1
  Нещокин В.В. Техническая термодинамика и теплопередача : Учеб. пособие для неэнергетических специальностей вузов / под. ред. В.С. Силецкого - 2-е, перераб. и доп. . - М. : Высшая школа , 1975. - 496 c.
  621.1.16: 536.7:621.036
  Никитин Е.М. Теоритеческая механика для техникумов: Учебник - 12 . - М. : Наука , 1988. - 336 c.
  531
  Никитин Е.М. Краткий курс теоретической механики для вузов. Учебное пособие для студ. немеханических спец. вузов - М. : Наука , 1971. - 400 c.
  531
  Никитин Е.М. Теоретическая механика для техникумов : учебник для техникумов. - 9-е изд.,стер . - М. : Наука , 1972. - 430 c.
  531
  Николай Е.Л. Теоретическая механика : 4. Т.4. Статика. Кинематика - М. : Физматгиз , 1962. - 280 c.
  531
  Николай Е.Л. Теоретическая механика. Диинамика. Учебник для вузов - М. : Физматгиз , 1958. - 484 c.
  531
  Никольский В.В. Теория электромагнитного поля. Учебное пособие для радиотехнических специальностей вузов - М. : Госиздат "Высшая школа" , 1964. - 371 c.
  537
  Новейшая история 1917-1939 : учеб. для кл. сред. шк. / А. Я. Манусевич, В.А. Орлов, С.М. Стецкевич и др.; под. ред.: В.К. Фураева - М.: : Просвещение , 1987. - 144 с. c.
  940.3/53
  Новиков И.И. Термодинамика, 1984. - 592 c.
  536
  Новоселецький М.Ю. Фізична екологія. Кредитно-модульна система - Київ , 2009. - 479 c.
  504:53(075.8)
  Нормативи времени на изготовление изделий из пластмасс - Москва , 1974. - 112 c.
  658.53
  Ободовский И.М. Сборник задач по экспериментальным методам ядерной физики : учебное пособие для вузов - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 280 с. c.
  539.14.01
  Общемашинострительные нормативы времени и режимов резания для нормирования работ,выполняемых на универсальных и многоцелевых станках с числовым программным управлением Т.2. Нормативы режимов резания - М. : Экономика , 1990. - 474 с. c.
  658.53:621.9.06-52
  Общемашиностроителные нормативы времени на холодную штамповку,резку и обрезку - М. : Экономика , 1987. - 189 с. c.
  658.53:621.983
  Общемашиностроительные нормативы времени вспомогательного на обслуживание рабочего места и подготовительно-заключительного при работе на металлорежущих станках.Мелкосерийное и единичное производство.Дифференцированное - М. : Машиностроение , 1965. - 159 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.9.06
  Общемашиностроительные нормативы времени вспомогательного на обслуживание рабочего места и подготовительно-заключительного для технического нормирования станочных работ.Серийное производство - М. : Машиностроение , 1964. - 396 с. c.
  658.53:621.9
  Общемашиностроительные нормативы времени вспомогательного на обслуживание рабочего места и подготовительно-заключительного на работы выполняемых на малогабаритных металлорежущих станках.Мелкосерийное,серийное и крупносерийное производство - 2-е изд. . - М. : Машиностроение , 1974. - 272 с. c. - ((ЦЕПН при НИИтруда)).
  658.53
  Общемашиностроительные нормативы времени вспомогательного на обслуживание рабочего места и подготовительно-заключительногоприработе на металлорежущих станках.Мелкосерийное и единичное производство.Дифференцированное - 4-е изд. . - М. : Машиностроение , 1974. - 160 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.91:658.52.524.0
  Общемашиностроительные нормативы времени вспомогательного на обслуживание рабочего места и подготовительного-заключительного для технического нормирования станочных работ.Крупносерийное производство т - М. , 1975. - 344 с. c. - ((Центр.бюро нормативов по труду при НИИтруда Гос.к).
  658.53:621.0:658.524.017.1
  Общемашиностроительные нормативы времени для технического нормирования работ на шлифовальных и доводочных станках (укрупненные).Серийное,мелкосерийное и единичное производство - 2-е изд. . - М. : Машиностроение , 1974. - 112 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.923:658.524
  Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания для нормирования работ на крупных продольно-строгальных станках - 3-е изд. . - М. : Машиностроение , 1974. - 71 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.912
  Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания для нормирования работ на крупных продольно-фрезерных станках - М. : Машиностроение , 1974. - 67 с. c. - (ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.914
  Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания для нормирования работ на крупных токарных и карусельных станках - М. : Машиностроение , 1974. - 168 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53 6621.91:621.94
  Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания для нормирования работ,выполняемых на универсальных и многоцелевых станках с числовым программным управлением Т.2. Нормативы режимов резания - М. : Экономика , 1990. - 473 с. c. - ((Центр.бюро нормативов по труду Госкомитета СССР п).
  658.53:621.9.06.-529
  Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания для нормирования работ,выполняемых на универсальных и многоцелевых станкахс числовым программным управлением Т.Ч.2. Нормативы режимов резания - М. : Экономика , 1990. - 474 с. c.
  658.53:621.9.06-52
  Общемашиностроительные нормативы времени на ковку на молотах и прессах - М. : НИИтруда , 1983. - 143 с. c.
  658.53:621.73
  Общемашиностроительные нормативы времени на обслуживание автоматических штамповочных линий - М. : НИИтруда , 1984. - 39 с. c.
  658.53:621.73:621.98
  Общемашиностроительные нормативы времени на работы,выполняемые на координатно-расточных станках в условиях инструментальных и штамповых цехов - М. : Машиностроение , 1974. - 52 с. c. - (ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53
  Общемашиностроительные нормативы времени на слесарно-сборочные и слесарные работы по сборке машин - М. , 1973. - 148 с. c. - (ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.91:658.52
  Общемашиностроительные нормативы времени на слесарную обработку деталей и слесарно-сборочные работы по сборке машин.Мелкосерийное и единичное производство - М. : Машиностроение , 1974. - 220 с. c. - (ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.757:658.52
  Общемашиностроительные нормативы времени на холодную штамповку,резку,высадку и обрезку - М. : Экономика , 1987. - 189 с. c.
  658.53:621.983
  Общемашиностроительные нормативы вспомогательного времени и времени на обслуживание рабочего места на работы,выполняемые на металлорежущих станках.Массовое производство - М. : Экономика , 1988. - 366 с. c. - ((Центр.бюро нормативов по труду Госкомитета СССР п).
  658.53
  Общемашиностроительные нормативы вспомогательного времени и времени на обслуживание рабочего места на работы,выполняемые на металлорежущих станках.Массовое производство - 3-е изд. . - М. : Машиностроение , 1974. - 136 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.91:658..52.526
  Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического нормирования работ на металлорежущих станках Т.1. Токарные,карусельные,токарно-револьверные,алмазно-расточные,сверлильные,долбежные и фрезерные станки - 2-е изд. . - М. : Машиностроение , 1974. - 406 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.9.06
  Общемашиностроительные нормативы режимов резания и времени для технического нормирования работ на токарных станках.Крупносерийное производство - М. : Машгиз , 1959. - 243 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.941
  Общемашиностроительные нормативы режимов резания и времени для технического нормирования работ на фрезерных станках.Крупносерийное и массовое производство - М. : Машгиз , 1959. - 307 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.914
  Общемашиностроительные нормативы режимов резания и времени для технического нормирования работ на шлифовальных станках.Крупносерийное и массовое производство - М. : Машгиз , 1959. - 360 с. c. - (ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.92
  Общемашиностроительные типовые нормы времени на изготовление режущего и измерительного инструмента - М. : Машиностроение , 1975. - 702 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.9.002
  Общемашиностроительные типовые нормы времени на изготовление штампов горячей штамповки и пресс-форм - М. , 1984. - 302 с. c. - ((Центр.бюро нормативов по труду НИИ труда)).
  621.73:658.53
  Общемашиностроительные типовые нормы времени на станочную обработку деталей машин Т.Вып.1. Зубчатые колеса - М. , 1975. - 208 с. c. - ((Центр.бюро нормативов по труду при НИИтруда Госко).
  658.53:621.733
  Общемашиностроительные типовые нормы времени на станочную обработку деталей машин - 4-е изд.,стереотип. . - М. : НИИтруда - 21 с. c.
  658.53
  Общемашиностроительные типовые нормы времени на станочную обработку нормализованных деталей приспособлений и штампов холодной штамповки.Мелкосерийное и единичное производство - 2-е изд.,испр. . - М. : Машиностроение , 1967. - 327 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.7:621.81
  Общемашиностроительные типовые нормы обслуживания для вспомогательных рабочих цехов основного и вспомогательного производства (наладчики,контролеры,слесари и электромонтеры по межремонтному обслуживанию,шорники,смазчики,слесари по ремонту оснастки,кладовщики,распределители,транспортные рабочие,уборщ - 4-е изд. . - М. : Машиностроение , 1974. - 200 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.531.002.27
  Общемашиностроительные типовые нормы обслуживания для вспомогательных рабочих цехов основного и вспомогательного производства.Наладчики,контролеры,слесари и электромонтеры по межремонтному обслуживанию оборудования,шорники,смазчики,слесари по ремонту оснастки,кладовщики,распределители,транспортные р - 3-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Машиностроение - 200 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.531
  Общемашиностроительные укрепленные нормативы времени для технического нормирования работ на шлифовальных и доводочных станках.Серийное,мелкосерийное и единичное производство - 2-е изд. . - М. , 1975. - 111 с. c. - ((Центр.бюро по труду при НИИтруда Госкомитета Сове).
  658.53:621.924.1
  Общемашиностроительные укрупненные нормативы времени и режимов резания для технического нормирования работ на крупных расточных станках.Мелкосерийное и единичное производство - 2-е изд. . - М. , 1974. - 243 с. c. - ((Центр.бюро промышленных нормативов по труду при Н).
  658.53
  Общемашиностроительные укрупненные нормативы времени на работы,выполняемые на металлорежущих станках.Единичное,мелкосерийное и среднесерийное производство Т.2. Фрезерные станки - М. : Экономика , 1988. - 378 с. c. - (Центр.бюро нормативов по труду Госкомитета СССР по).
  658.53
  Общемашиностроительные укрупненные нормативы времени на работы,выполняемые на металлорежущих станках.Единичное,мелкосерийное и среднесерийное производство Т.3. Сверлильные станки - М. : Экономика , 1988. - 150 с. c.
  658.53:621.952
  Общемашиностроительные укрупненные нормативы времени на работы,выполняемые на металлорежущих станках.Единичное,мелкосерийное и среднесерийное производство Т.4. Строгальные и долбежные станки - М. : Экономика , 1989. - 207 с. c.
  658.53:(621.912+621.913)
  Общемашиностроительные укрупненные нормативы времени на работы,выполняемые на металлорежущих станках.Мелкосерийное и единичное производство Т.2. Сверлильные и фрезерные станки - М. , 1975. - 400 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда Госкомитета Совета Министров С).
  658.53:621.952:621.914.3
  Общемашиностроительные укрупненные нормативы времени на работы,выполняемые на токарно-револьверных станках.Мелкосерийное и среднесерийное производство - М. : Экономика , 1989. - 152 с. c.
  658.53:621.941.232
  Общестроительные работы : нормы,расценки,правила / сост.В.А.Дзюбенко,П.П.Покрасен,О.О.Година Л.Т.Федяев - К. : "Будівельник" , 1987. - 400 с. c.
  69.003:658.53
  Овчинников П.Ф. Виброреология - К. : "Наукова думка" , 1983. - 270 с. c. - ((АН УССР,ин-т коллоидной химии и химии воды)).
  532
  Огородников В.А. и др. Энергия. Деформация. Разрушение (задачи автотехнической экспертизы) : Монография / В.А.Огородников, В.Б.Киселев, И.О.Сивак - Вінниця : УНІВЕРСУМ , 2005. - 195 c.
  343.148.63:656.08:539.7
  Окунь Л.Б. a...z. Элементарное введение в физику элементарных частиц - вып.45 . - М. : Наука - 111 c. - (Б-ка "Квант").
  530.1
  Олейник Н.В. и др. Сопротивление усталости материалов и деталей машин в коррозионных средах / Н.В.Олейник, А.Н.Магденко, С.П.Скляр - К. : Наукова думка , 1987. - 200 c.
  539.43.434 : 620.193
  Олейникова Л.Д. Единицы физических величин в энергетике (точность воспроизведения и передачи) : Справ. пособие - М : Энергоатомиздат , 1983. - 232 c.
  621.3 : 53.081.1(03)
  Олеров И.М. Допуски на изготовление и износ деталей станочных приспособлений : Справочник - 2-е изд.,перераб. . - М. : Машиностроение , 1983. - 56 c.
  621.753
  Олійник А.Ю. Теорія держави і права України : навч. посібник / А.Ю.Олійник, С.Д.Гусарєв, О.Л.Слюсаренко. - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 175 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(477)            67.0(4Укр)
  Олійник О.Б. Мистецтво судових дебатів : навч.посібник [ для вищ. навч.закл.] - К . : Кондор , 2010. - 256 c.
  340 : 808.53 ](075.8)
  Ольховский И.И. Курс теоретической механики для физиков : Учеб. для вузов - 3-е изд.,доп. и перераб. . - М. : Изд-во ун-та , 1978. - 575 c.
  531
  Ольховский И.И. Курс теоретической механики для физиков : Уч. пособие для спец. "Физика" гос.университетов - М. : Наука , 1970. - 447 c.
  531
  Омельяновский М.Э. Развитие оснований физики XX века и диалектика. - М. : Наука , 1984. - 312 c.
  53
  Оптическая голография. Практические применения : сб.статей / отв. ред. Ю.Н. Денисюк. - Л : Наука , 1985. - 128 c.
  535.317.1
  Оптические приборы в машиностроении : справочник - М . : "Машиностроение" , 1974. - 238 c.
  538.8:621
  Организация, нормирование и оплата труда : учеб. пособие для вузов / А. С. Головачев, Н .С. Березина, Н .Ч. Бокун и др.; под общ. ред. А.С Головачева. - М : Новое знание , 2004. - 496 c. - ((Экономическое образование)).
  331.103 + 658.53 + 331.22
  Органические полимерные полупровидники . Труды. Т.Вып.82. - М : "Химия" , 1971. - 224 c.
  537.311
  Орендні відносини в Україні : зб. нормат. актів. - К. : Юрінком , 2001. - 398 c.
  347.453(477)            65.9/4УКР/+67.404.2/4УКР/
  Орир Дж. Популярная физика : перевод со второго американского издания / редактор Л.В.Гессен - М : "Мир" , 1969. - 556 c.
  530
  Орлов М.П. Низкотемпературная термометрия : учеб. пособие для вузов / М.П.Орлов, О.Ф. Погорелова, С.А. Улыбин. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 280 c.
  536.48.082
  Орлов М.П. и др. Низкокотемпературная термометрия : учеб. пособие для вузов / М.П.Орлов, О.Ф. Погорелова, С.А. Улыбин - М : Энергоатомиздат , 1987. - 280 c.
  536.48.082
  Осадчий В.А. Руководство к решению задач по теоретической механике : : учеб.пособие для механ. спец.техникумов.- / /В.А.Осадчий , А.М.Файн - 2-е изд., перераб. - . - М . : : Высш.шк. , , 1972. - 254 c.
  531
  Осадчий В.А. Руководство к решению задач по теоретической механике : учеб. пособие для механ. спец. техникумов - 2-е изд., перераб. . - М. : Висш. школа , 1972. - 254 c.
  531(075.32)
  Осадчий В.А. Руководство к решению задач по теоретической механике : учеб. пособие для механ. спец. техникумов / В.А. Осадчий, А.М. Файн - 2-е изд., перераб. . - М. : Висш. школа , 1972. - 254 c.
  531(075.32)
  Основатели советской физики - М. : Просвещение , 1970. - 224 c.
  53
  Основи держави і права : навч. посібник / за ред. А.М. Колодія, А.Ю. Олійника. - К. : Либідь , 1997. - 207 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.0
  Основи констутиційного права України : підручник / за ред. В.В. Копєйчикова. - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 287 c.
  342(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.400(4 Укр)
  Основи опору матеріалів : навч. посібник / В.С.Кравчук, О.Ф.Дащенко, Л.В.Коломієць, О.М.Лимаренко - Одеса : ’’СТАНДАРТЪ’’ , 2014. - 322 c.
  621:539.3/6 (075.8)
  Основи права України : навч. посібник для неюридичних спец. вищ.навч.закл. / В.Я. Буряк, В.К. Грищук, О.В. Грищук, та ін.; за ред. В.Л. Ортинського. - 2-ге вид., доп. і перероб . - Львів : Оріяна-Нова , 2005. - 366 c.
  340/.349 :( 37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(477)            67.0(4УКР)
  Основи правознавства України : навч. посібник / С.В. Ківалов, П.П. Музиченко, Н.М. Крестовська, А.Ф. Крижанівський - 5-е вид . - Х. : Одіссей , 2005. - 368 c.
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(477)
  Основи правознавства України : навч. посібник / С.В. Ківалов, П.П. Музиченко, Н.М. Крестовська, А.Ф. Крижанівський. - 4-е вид., доп. і перероб . - Х. : Одіссей , 2004. - 367 c.
  340 /.349: ( 37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Основи правознавства України : навч.посібник / С.В.Ківалов, П.П.Музиченко, Н.М.Крестовська, А.Ф.Крижанівський. - 9-е вид., доп. і перероб . - Х. : Одіссей , 2009. - 479 c.
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Основы и методы прикладной теории упругости / Подгорный А.Н. и др. - К. : Вища школа , 1981. - 328 c.
  539.31
  Основы нормирования труда рабочих в машиностроении / П.П. Сусин, А.П. Кошкарев, И.П. Нарыжный и др. - Донецк : Донбас , 1974. - 230 c.
  658.53
  Основы эксперементальной механики разрушения / И.М. Керштейн, В.Д. Клюшников, Е.В. Ломакин и др. - М. : Изд-во МГУ , 1989. - О-75 c.
  539.4
  П.П. Сусин Нормирование работ в машиностроении - Донецк : Донбас , 1974. - 229 c.
  658.53
  Павловский М.А. Теоретическая механика. Статистика.Кинематика : учебник для втузов / М.А.Павловский, Л.Ю.Акинфиева, О.Ф.Бойчук; под общ.ред. М.А.Павловского. - К. : Вища шк. , 1989. - 350 c.
  531
  Пайерласт Р.Е. сюрпризы в теоретической физике - М. : Наука , 1988. - 176 c.
  530.1
  Панасюк В.В. Механика разрушения и прочность материалов: Справ. пособие: : 4. Т.1. Основы механики разрушения - Киев : Наук думка , 1988. - 488 c.
  539.375
  Пановко Я.Г. Механика деформируемого твердого тела: Современные концепции, ошибки и парадоксы - М. : Наука , 1985. - 287 c.
  531
  Панченко М.І. Цивільне право України : навч.посібник. - 2-е вид., стер . - К. : Знання , 2006. - 583 c.
  347(477) :(37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)
  Парселл Э. Электричество и магнетизм / А.О. Вайсенберг - 3 . - М. : Наука , 1983. - 415 c.
  530.1
  Партон В.З Механика разрушения: От теории к практике - М. : Наука , 1990. - 238 c.
  539.375.5
  Пашов А.П. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии: Учеб. - практ. пособие для вузов - 2 . - М. : КНОРУС , 2007. - 317 c.
  331+658.53
  Петкевич В.В. Теоретическая механика - Москва : Наука , 1981. - 496 c.
  531
  Петрашень М.И. Применение теории групп в квантовой механике / М.И.Петрашень, Е.Д.Трифонов. - М. : Наука , 1967. - 308 c.
  512.54 : 530.145
  Петрук В.Г. Теоретичні основи оптичних методів вимірювання неоднорідних середовищ - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 1997. - 109 c.
  535.082.5
  Піча В.М. Політологія. Типові питання та відповіді з лекційного курсу : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.М.Піча, К.М.Левківський, Н.М.Хома. - К. : Каравела , 2002. - 174 c.
  32.01 + (37.017.4-053.81: 342.7)            66.01
  Повх И.Л. Техническая гидромеханика - 2 . - Л. : Машиностроение , 1976. - 504 c.
  532.5
  Погорелов В.И. Газодинамические расчеты пневматических приводов. - Л. : Машиностроение , 1971. - 184 c.
  62-522.7 : 533
  Погорілий Д.Є. Політологія: кредитно-модульний курс : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр учбов. літ. : Інкос , 2008. - 430 c.
  32.01 + (37.017.4-053.81 : 342.7)            66.01
  Подактоквий кодекс України: із змін. і доп. станом на 7 лютого 2011 року (відповідає офіц.текстові). - К. : Алерта: ЦУЛ , 2011. - 423 c.
  342.743 : 340.130.53
  Подводные и прибережные взрывы / Новиков В.Д., Луговой П.З. - Киев : Наукова думка , 1982. - 135 c.
  532.595.2
  Подгорный А.Н. Ползучесть элементов машиностроительных конструкций - К. , 1984.
  539
  Подолный Р.Г. Нечто по имени Ничто - М. : Знание , 1983. - 192 c.
  530.4
  Поживанов М.О. Українські вектори місцевого самоврядування. - К. : Альтерпрес , 2004. - 368 c.
  332.14+342.25(477) : (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)
  Полевой С.Н. Инструментальная подготовка производства на машиностроительном предприятии - К. : Техника , 1985. - 103 c.
  621.753.5
  Політична історія України : посібник / Е.О.Бондарєв, В.П.Горбатенко, В.А.Граченко та ін.; за ред. В.І.Танцюри - К. : Академія , 2001. - 487 c. - (Альма-матер).
  32(091)(477) + (37.017.4-053.81 : 342.7)            66.1(4Укр)
  Політична історія України ХХ століття : у 6 т. Т.2. Революція в Україні : політико- державні моделі та реалії(1917-1920) / В.Ф.Верстюк, В.Ф.Солдатенко; редкол.: І.Ф.Курас, Ю.І.Шаповал, Ю.А.Левенець та ін. - К. : Генеза , 2002. - 488 c.
  32.(091)(477) : (37.017.4-053.81 : 343.7)            66.1(4УКР)
  Політична історія України ХХ століття : у 6 т. Т.6. Від тоталітаризму до демократії (1945-2002) / В.П.Андрущенко, В.К.Баран, О.Д.Бойко и ін.; редкол.: І.Ф.Курас, Ю.І.Шаповал, Ю.А.Левенець та ін. - К. : Генеза , 2003. - 694 c.
  32(091)(477) + (37.017.4-053.81 : 343.7)            66.1(4УКР)
  Політологічний енциклопедичний словник : навч.посібник для вищ.навч.закл. / упоряд. В.П.Горбатенко, А.Г.Саприкін ;за ред.Ю.С.Шемшученка, В.Д.Бабкіна. - К. : Генеза , 1997. - 395 c.
  32.01 + (37.017.4-053.81 : 342.7)            66.01
  Політологія : підручник / І.С.Дзюбко, К.М.Левківський, В.П.Андрущенко та ін.; за заг. ред. І.С.Дзюбка, К.М.Левківського. - 2-е вид.,випр. і доп . - К : Вища шк. , 2001. - 415 c.
  32.01 + (37.017.4-053.81 : 342.7)            66.01
  Політологія : посібник для вищ. навч.з акл. / О.В.Бабкіна, Є.Ф.Безродний, В.П.Горбатенко та ін; за ред. О.В.Бабкіної, В.П.Горбатенка. - К. : Академія , 1998. - 367 c.
  32.01 + (37.017.4-053.81 : 342.7)            66.01
  Політологія : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.І.Штанько, Н.В.Чорна, Т.Г.Авксентьєвна, Л.А.Тіхонова. - 2-ге вид., перероб.та доп . - К. : ІНКОС : Центр учбов. літ. , 2007. - 287 c.
  32.01 + (37.017.4-053.81 : 342.7)
  Політологія : підручник для вищ.навч.закл. / за ред.: М.М.Вегеша. - 3-є вид., перероб.і доп . - К. : Знання , 2008. - 382 c. - (Вища освіта ХХІ століття).
  32 : 37.017.4-053.81 : 342.7
  Політологія : підручник для вищ.навч.закл. / Ф.М.Кирилюк, М.І.Обушний, М.І.Хилько; за ред.: Ф.М.Кирилюка. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : Здоров`я , 2004. - 775 c.
  32.01 + (37.017.4-053.81 : 342.7)            66.0я73
  Політологія : підручник / М.П.Требін, Л.М.Герасіна, І.О.Поліщук та ін.; за ред. М.П.Требіна. - Х. : Право , 2013. - 414 c. - (c.301-345 - політична культура).
  32.01 + 37.017.4-053.81 : 342.7            66.0я73
  Політологія : Курс лекцій : навч. посібник / І.С.Дзюбко, В.Ф.Панібудьласка, Ю.С.Шемшученко та ін; за заг. ред. І.С.Дзюбка. - К. : Вища шк. , 1993. - 271 c.
  32.01 + (37.017.4-053.81 : 342.7)            66.0
  Політологія : терміни, поняття, персоналії, схеми, таблиці : навч. словник-довідник для студентів / уклад.: В.М.Піча, Н.М.Хома ;наук. ред. В.М.Пічі. - К.;Львів : Каравела : Новий світ , 2000. - 312 c.
  32.01 + ( 37.017.4-053.81 : 342.7)            66.0я2я73
  Політологія у запитаннях і відповідях : навч.посібник для вузів / І.Г.Онищенко, Д.Т.Дзюбко, І.І.Дуднікова та ін.; за заг. ред. К.М.Левківського. - К. : Вища шк. , 2003. - 263 c.
  32.01 + (37.017.4-053.81 : 342.7)            66.01
  Політологія. Наука про політику : підручник / В.П.Андрущенко, В.С.Афанасенко, Є.М.Воробйов та ін.; за заг.ред. В.Г.Кременя, М.І.Горлача. - 4-е вид., виправ. та доп . - К.- Х. : Єдинорог , 2002. - 639 c.
  32.01 + ( 37.017.4-053.81 : 342.7)            66.01я73
  Політологія: : підручник для вищ.навч.закл. / В.Г.Антоненко, В.Д.Бабкін, О.В.Бабкіна; за ред.: О.В.Бабкіної, В.П.Горбатенка. - 2-ге вид., перероб.і доп . - К. : Академія , 2003. - 526 c.
  32.01 : 37.017.4-053.81 : 342.7            66.0
  Пономарев Л.И. Под знаком кванта - 2 . - М. : Наука , 1989. - 365, 111 c.
  530.145.6
  Попов М.В Теоретическая механика: Крат. курс: Учебник для немашиностроит. спец. вузов - М. : Наука , 1986. - 335 c.
  531
  Попов М.В. Теоретическая механика: Краткий курс. Учебник для немашиностр. спец. вузов - М. : Наука , 1986. - 335 c.
  531
  Порівняльне правознавство : підручник / за заг. ред. О.В.Петришина. - Х. : Право , 2012. - 271 c. - (Юрид.академія України ім. Ярослава Мудрого).
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Потєхін А.Ф. Короткий курс теоретичної механіки в запитаннях та відповідях з аналізом базових понять : навч. посібник - 2-е вид.,випр. . - Львів : Новий світ-2000 , 2004. - 199 c.
  531(075.8)
  Право інтелектуальної власності.Академічний курс : підручник для вищ.навч.закл. / за ред. О.А.Підопригори, О.Д.Святоцького. - 2-е вид.,перероб. І доп . - К. : Концерн , 2004. - 670 c.
  347.77(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.404.3(4УКР)
  Правознавство : навч. посібник для вищ.навч.закл. / С.В.Дрожжина, О.О.Одінцова, В.О.Кондратьєв; за ред. С.В.Дрожжиної. - 2-е вид., стер . - К. : Знання , 2010. - 350 c. - (Вища освіта ХХІ століття).
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Правознавство : навч. посібник / за ред. В.В.Копейчикова. - 3-е вид., перероб. і доп . - К. : Юрінком Інтер , 2000. - 638 c.
  340/.349 : ( 37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.0
  Правознавство : підручник / А.І.Берлач, Д.О.Карпенко, В.С.Ковальський; за ред. В.В.Копейчикова, А.М.Колодія. - К. : Юрінком Інтер , 2007. - 748 c.
  340/.349 : ( 37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Правознавство : підручник / С.Е,Демський, В.С.Ковальський, А.М.Колодій; за ред. В.В.Копейчикова. - 6-е вид., стер . - К. : Юрінком Їнтер , 2002. - 735 c.
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67
  Правознавство : посібник / за ред. С.М.Тимченка, Т.О.Коломоєць. - К. : Істина , 2007. - 480 c.
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Правознавство: словник термінів : навч. посібник / за ред. В.Г.Гончаренка - К. : Юрисконсульт:КНТ , 2007. - 636 c.
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Практичний посібник для аудиторів.Збірник законодавчих та нормативних актів України (станом на 1 червня 2002 року) / упор. М.І.Камлик - К. : Атіка , 2002. - 559 c.
  65.053
  Приборы для измерения и регулирования температуры. Номенклатурный справочник - М. : ЦНИИТЭИ приборостроения , 1975. - 175 c.
  536.5
  Привалов И.И. Введение в теорию функций комплексного переменного : Учеб. для вузов - 14 изд., стереотип. . - М. : Высш. шк. , 1999. - 432 c.
  517.53/.55
  Прикладна механіка:завдання та тести.Ч.1 : Посібник-довідник - К. : Генеза , 1993. - 144 c.
  531/534
  Прикладна механіка:завдання та тести.Ч.2 : Посібник-довідник - К. : Генеза , 1993. - 402 c.
  531/534
  Применение нормативных заданий в труде служащих : Метод. рекомендации - М. : НИИ труда , 1984. - 40 c.
  658.53
  Применение ультразвука в промышленности / Г.С. Ангелов, И.Н. Ермолов, А.И. Марков и др.; под общ. ред. А.И. Маркова - М. : Машиностроение - София, Техника , 1975. - 240 c.
  621.03: 534
  Проблемы машиностроения : респуб.межведомствен.сб.науч.трудов. Вып.25 - К. : Наукова думка , 1986. - 104 c.
  539.4
  Проблемы трения изнашивания : респуб.межведом.научно-техн.сборник. Вып.4 - К. : Техника , 1973. - 162 c. - (МВиССО УССР).
  539
  Проблемы трения изнашивания : респуб.межведом.научно-техн.сборник. Вып.5 - К. : Техника , 1974. - 171 c. - (МВиССО УССР).
  539
  Проблемы трения изнашивания : респуб.межведом.научно-техн.сборник. Вып.6 - К. : Техника , 1974. - 182 c. - (МВиССО УССР).
  539:621.89
  Проблемы трения изнашивания : респуб.межведом.научно-техн.сборник. Вып.7 - К. : Техника , 1975. - 168 c. - (МВиССО УССР).
  539:621.890
  Проблемы трения изнашивания : респуб.межведом.научно-техн.сборник. Вып.8 - К. : Техника , 1975. - 160 c. - (МВиССО УССР).
  539:621.890
  Проектний аналіз : навч.посібник для екон.спец.вузів / С.О.Москвін, С.М.Бевз, В.А.Верба та ін.; відпов.ред.С.О.Москвін - К. : Лебідь , 1999. - 366 c.
  65.053
  Проектний аналіз : навч.посібник для екон.спец.вузів / відпов.ред.С.О.Москвін - К. : Лібра , 1998. - 366 c.
  65.053
  Промышленные приборы и средства автоматизации : справочник / под общ.ред.В.В.Черенкова - Л. : Машиностроение , 1987. - 847 c.
  681.2+681.52./53
  Проненко В.И. Метрология в промышленности / В.И.Проненко, Р.В.Якирин - К. : Техника , 1979. - 222 c. - (БИ, Б-ка инженера).
  531.7
  Прочность материалов и конструкций - К. : Наук.думка , 1975. - 373 c. - (АН УССР; Ин-тут проблем прочности).
  539.4
  Прусенко В.С. Пневматические системы автоматического регулирования технологических процессов - М. : Машиностроение , 1987. - 360 c.
  681.533
  Прямые и обратные задачи математической физики : Сб.трудов фак.вычисл.математики и кибернетики МГУ / под ред. А.Н.Тихонова, А.А.Самарского - М. : Изд-во Моск.ун-та , 1991. - 266 c.
  517.95 : 53
  Пустовалов В.В. Пластическая деформация кристалов при низких температурах : монография / В.А.Пустовалов, В.С.Фоменко. - К. : Наук.думка , 2012. - 357 c. - (Наукова книга).
  539.374 : 538.945.548 : 536.48
  Пустовалов В.В. Пластическая деформация кристаллов при низких температурах. Проект ’’Наукова книга’’ : монография / В.В.Пустовалов, В.С.Фоменко - К. : ’’Наукова думка’’ , 2012. - 358 c.
  539.374
  Пустовалов Г.Е., Талаева Е.В. Простейшие физические измерения и их обработка - М. : Москов.университет , 1967. - 156 c.
  531.7П 89
  Путилов К., Фабрикант В. Курс физики Т.3. Оптика. Атомная физика. Ядерная физика : Учеб. пособие для студ. вузов - 2-е изд. . - М. : Физматгиз , 1963. - 636 c.
  530.1
  Путилов К.А. Курс физики Т.1. Механика. Акустика. Молекулярная физика. Термодинамика : Учеб. пособие для студентов вузов - 11-е изд . - М. : Физмат , 1963. - 560 c.
  530.1
  Путилов К.А. Курс физики Т.2. Механика. Акустика. Молекулярная физика. Термодинамика : Учеб. пособие для вузов - 11-е изд. . - М. : Физматиздат , 1963. - 560 c.
  530.1
  Рабинович Е.З. Гидравлика : Учеб. для нефт. спец. техникумов - М. : Недра , 1980. - 278 c.
  532
  Рабинович Е.З. Гидравлика : Учеб. для нефт. спец. техникумов - М. : Недра , 1980. - 278 c.
  532
  Рабинович Е.З. Гидравлика : Учеб. для техникумов - 2-е изд.,испр. . - М. : Госиздат технико-теоретической л-ры , 1957. - 395 c.
  532
  Рабинович Е.З., Евгеньев А.Е. Гидравлика : Учеб. для техникумов - 3-е изд. перераб. и доп. . - М. : Недра , 1987. - 224 c.
  532
  Работнов Н.С. Ларчик можно не открывать : Квантовый тунельный эффект. Полвека загадок и открытий - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 168 c.
  530.145
  Радин Ю.А., Суслов П.Г. Безызностность деталей машин при трении - Л. : Машиностроение , 1989. - 229 c.
  621.81-192 : 531.43/46
  Радченко И.В. Молекулярная физика - М. : Издат. "Наука". Гл.редакция физ.-мат.лит. , 1965. - 480 c.
  530.1
  Разрушение : 7. Т.4. Исследование разрушения для инженерных расчетов / Р.Л. Барнетт, В.И. Витцель, У.Х. Дьюкс и др. - М. : Машиностроение , 1977. - 400 c.
  539.4
  Разрушение : 7. Т.5. Расчет конструкций на хрупкую прочность / Айбер Р.Дж., Блюм Дж.М. и др; Г.В. Богданцева - М. , 1973.
  539.4
  Райзер Ю.П. Физика газового разряда - М. : Наука , 1987. - 591 c.
  537.523
  Расчет грузовых вагонов на прочность при ударах : учеб.пособие для вузов / Е.П.Блохин, И.Г.Барбас, Л.А.Манашкин и др.; под ред. Е.П.Блохина. - М. : Транспорт , 1989. - 230 c.
  629.46.001.24 : 539.411.5 (075.8)
  Расчеты экономической еффективности новой техники : Справочник / К.М. Великанова - Л. : Машиностроение , 1975. - 432 c.
  658.53:621.003.1/031/
  Рауз Х. Механика жидкости / А.П. Профина - М. : Стройиздат , 1967. - 390 c.
  532
  Реабілітовані історією : 27. Т.5. / О.А. Білоусько - К. : Полтава: Оріяна , 2007. - 719 c.
  940.5(477.53)
  Ребров М.Ф. Мосты сквозь время: И об атоме и Вселеной - М. : машиностроение , 1989. - 167 c.
  539.1
  Редже Т. Этюды о Вселенной - М. : мир , 1985. - 190 c.
  530.1
  Рекало М.П. Нейтрино. - К. : Наук.думка , 1986. - 175 c.
  539.123
  Рекач В.Г. Руководство к решению задач прикладной теории упругости - М. : Высшая школа , 1973. - 384 c.
  539.3
  Рекач В.Г. Руководство к решению задач по теории упругости - М. : Высшая школа , 1966. - 227 c.
  539.3
  Рекач В.Г. Руководство к решению задач по теории упругости, 1966. - 227 c.
  530.3
  Рекач В.Г. Руководство к решению задач прикладной теории упругости : Учебное пособие - 2-е изд.,испр. и доп. . - М. : Высш.школа , 1984. - 287 c.
  539.3            22.21:38.112
  Реструктурізація мінерально - сировинної бази України та її інформаційне забезпечення : монографія / С.О.Довгий, В.М.Шестопалов, М.М.Кожнев та ін. - К : Наук.думка , 2007. - 326 c. - (Ін - т телекомунікацій та глобального інформ.прост).
  553.04 : 004
  Реструктурізація мінерально-сировинної бази України та її інформаційне забезпечення / С.О. Довгий, В.М. Шестопалов, М.М. Коржнев та ін. - К. : Наук. думка , 2007. - 326 c.
  553.04
  Ривкин С.Л. Термодинамические свойства газов - 4 . - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 288 c.
  533.1
  Ривкин С.Л. Термодинамические свойства газов - 3 . - М. : Энергоатомиздат , 1973. - 288 c.
  533.1
  Римкевич А.П. Збірник задач з фізики для 9-11 кл.серед.шк. - Х. : ОЛАНТ , 2005. - 223 c.
  53(076.1)
  Розенцвейг Р. Феррогидродинамика : пер.с англ. В.В.Кирюшина / под ред. В.В.Гогосова - М. : Мир , 1989. - 357 c.
  537.84
  Романов В.Г. Обратные задачи математической физики - М. : Наука , 1984. - 263 c.
  530.1
  Рубинов А.Д. Изобретателю о системе допусков и посадок. - Л. : Лениздат , 1983. - 136 c. - (/Б-ка изобретателя и рационализатора/.).
  608:621.753.1
  Рудич Ф.М. Політологія : підручник для вищ.навч.закл. - К. : Либідь , 2005. - 478 c.
  32.01 + ( 37.017.4-053.81 : 342.7)            66.0
  Руководство к лабораторным работам по электричеству и магнетизму. / сост.: В.Г. Заводчикова, С.А. Яневич - Л. : Военный инженерный краснознаменный ин-т им. А.Ф. М , 1976. - 75 c.
  537
  Румер Н.Н., Рывкин М.М. Термодинамика, статистическая физика и кинетика. : учеб. пособ. для студ. физич. спец. вузов. - М. : Наука , 1972. - 400 c.
  536.7
  Савельев И.В. Курс общей физике : 2-х т.. Т.1. Механика.Молекулярная физика : учеб.пособие - 3-е изд.,испр. . - М. : Наука , 1987. - 432 с. c.
  53
  Савельев И.В. Курс общей физики : 3-х т.. Т.1. Механика.Молекулярная физика : учеб.пособие для втузов - 3-е изд.,испр. . - М. : Наука , 1986. - 432 с. c.
  53
  Савельев И.В. Курс общей физики : В 3-х т.. Т.1. Механика.Молекулярная физика : учеб.пособие для втузов - 2-е изд.,перераб. . - М. : Наука , 1982. - 432 с. c.
  53
  Савельев И.В. Курс общей физики Т.1. : учеб.пособие для втузов - М. : Наука , 1977. - 416 с. c.
  530
  Савельев И.В. Курс общей физики Т.1. Механика,колеюания и волны,молекулярная физика : учеб.пособие для втузов - 5-е изд.,стереотип. . - М. : Наука , 1973. - 512 с. c.
  530.1
  Савельев И.В. Курс общей физики : В 3-х т.. Т.т.1. : учеб.пособие для втузов - 3-е изд.,испр. . - М. : Наука , 1987.
  53
  Савельев И.В. Курс общей физики : В 3-х т.. Т.2. Электричество и магнетизм.Волны.Оптика : учеб.пособие для втузов - 2-е изд.,перераб. . - М. : Наука , 1982. - 496 с. c.
  53
  Савельев И.В. Курс общей физики Т.2. Электричество и магнетизм.Волны.Оптика : учеб.пособие для втузов - М. : Наука , 1978. - 480 с. c.
  530
  Савельев И.В. Курс общей физики Т.2. Электричество - 5-е изд.стереотип. . - М. : Наука , 1973. - 432 с. c.
  537
  Савельев И.В. Курс общей физики : В 3-х т.. Т.3. Квантовая оптика.Атомная физика.Физика твердого тела.Физика атомного ядра и элементарных частиц : учеб.пособие для втузов - 3-е изд.,испр. . - М. : Наука , 1987. - 320 с. c.
  53
  Савельев И.В. Курс общей физики : В 3-х т.. Т.3. Квантовая оптика.Атомная физика.Физика твердого тела.Физика атомного ядра и элементарных частиц : учеб.пособие для втузов - 2-е изд.,испр. . - М. : Наука , 1982. - 304 с. c.
  53
  Савельев И.В. Курс общей физики Т.3. Квантовая оптика.Атомная физика.Физика твердого тела.Физика атомного ядра и элементарных частиц : учеб.пособие для втузов - М. : Наука , 1979. - 304 с. c.
  530
  Савельев И.В. Курс общей физики Т.3. Оптика.Атомная физика.Физика атомного ядра и элементарных частиц : учеб.пособие для втузов - М. : Наука , 1973. - 528 с. c.
  530.1
  Савельев И.В. Курс общей физики Т.3. Оптика.Атомная физика.Физика атомного ядра и элементарных частиц : учеб.пособие для втузов - 3-е изд.,перераб. . - М. : Наука , 1971. - 528 с. c.
  530.1
  Савельев И.В. Курс физики : В 3-х т.. Т.2. Электричество : учебник для втузов - М. : Наука , 1989.
  53
  Савельев И.В. Курс физики : В 3-х т.. Т.3. Квантовая оптика.Атомная физика.Физика твердого тела.Физика атомного ядра и элементарных частиц : учебник для втузов - М. : Наука , 1989.
  53
  Савельев И.В. Основы теоретической физики Т.2. Квантовая механика - М. : Наука , 1977. - 351 с. c.
  530.1
  Савельев И.В. Сборник вопросов задач по общей физике : учеб.пособие для втузов - 2-е изд.,перераб . - М. : Наука , 1988. - 288 с. c.
  53
  Савельев И.В. Сборник вопросов и задач по общей физике : учеб.пособие для втузов - М. : Наука , 1982. - 271 с. c.
  53
  Савельев И.В. Курс общей физики : В 3 т. Т.Т.1. Механика,колебания и волны,молекулярная физика : учебник для студентов ВТУзов - 4-е,переработаное . - Москва : Наука , 1970. - 512 c.
  530(075.8)
  Савин Г.Н. Курс теоретической механики : учебник для втузов / Г.Н.Савин,Т.В.Путята,В.Н.Фрадлин; под общ. ред.Г.Н.Савина - К. : "Вища школа" , 1973. - 360 с. c.
  531.1
  Савин И.Ф. Основы гидравлики и гидропривод : учебник для техникумов / И.Ф.Савин,П.В.Сафонов - М. : Высшая школа , 1978. - 222 с. c.
  532
  Савін Г.М. Довідник з концентрації напружень / Г.М.Савін,В.І.Тульчій - К. : Вища школа , 1976. - 410 с. c.
  539.4
  Савченко Н.Е. Решение задач по физике : пособие для поступающих в вузы - Минск : "Вышэйшая школа" , 1977. - 240 с. c.
  53
  Самарин М.С. Вольт,ампер,ом и другие единицы физических величин в технике связи - М. : Радио и связь , 1988. - 183 с. c.
  621.39.081.1+53(091)
  Сборник научно- методических статей по теоретической механике Т.Вып. 15. - М : Высшая школа , 1984. - 128 c.
  531
  Сборник научно- методических статей по теоретической механике Т.Вып.18.-1987. Науч.- метод. пособие / под ред. К.С. Кослесникова, 1968. - 128 c.
  531
  Сборник научно- методических статей по теоретической механике Т.Вып.18.-1987. Науч.- метод. пособие / под ред. К.С. Кослесникова, 1968. - 128 c.
  531
  Сборник научно- методических статей по физике Т.Вып.14.-1988. - М : Высш.шк. , 1968.
  53
  Сборник научно- методических статей по физике Т.Вып.3. - М : "Высшая школа" , 1973. - 95 c.
  53
  Сборник научно- методических статей по физике Т.Вып.5. - М , 1977. - 80 c.
  53
  Сборник научно- методических статей по физике Т.Вып.7. - М : Высш. школа , 1979. - 88 c.
  53
  Сборник научно- методических статей по физике Т.Вып.9. - М : Высш.школа , 1982. - 128 c.
  53
  Сборник научно- методических статей по физике Т.Вып.12. - М : Высш. шк , 1985. - 119 c.
  53
  Сборник научно- методических статей по физике Т.Вып.13,-1987. - М : Высшая школа , 1968. - 136 c.
  53
  Сборник научно- методических статей по прикладной электродинамике Т.Вып.2 .-1977. - М , 1978. - 174 c.
  538.3
  Сборник научно- методических статей по теоретической механике Т.Вып.6. - 112 c.
  531
  Сборник научно- методических статей по теоретической механике Т.Вып.11. - М : Высшая школа , 1981. - 200 c.
  531
  Сборник научно- методических статей по теоретической механике Т.Вып.16.-1986. - М : Высш. школа , 1968. - 106 c.
  531
  Сборник научно- методических статей по теоретической механике Т.Вып.8. - М : "Высшая школа" , 1977. - 127 c. - (/МВ СССО СССР/).
  531
  Сборник научно- методических статей по теоретической механике Т.Вып.17.-1986. - М : Высшая школа , 1968. - 122 c.
  531
  Сборник научно- методических статей по теоретической механике Т.Вып.9.-1968. - М : "Высшая школа" , 1979. - 124 c.
  531
  Сборник научно-мктодических статей по теоретической механике Т.Вып.4. - М : "Высшая школа" , 1974. - 103 c.
  531
  Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике : Учеб. пособие для втузов / А.А. Яблонский, С.С. Норейко, С.А. Вольфсон и др.; под ред. А.А. Яблонского - 4-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1985. - 367 c.
  531
  Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике : Учеб. пособие для втузов / А.А. Яблонский, С.С. Норейко, С.А. Вольфсон и др.; под ред. А.А. Яблонского - 4-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1985. - 367 c.
  531
  Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике : Учебное пособие для студентов втузов / А.А. Яблонский, С.С. Норейко, С.А. Волфсон и др.; под общ. ред. А.А. Яблонского - М. : Высшая школа , 1968. - 288 c.
  531
  Сборник заданий курсовых работ по теоретической механике : Учеб. пособие для втузов / А.А. Яблонский, С.С. Норейко, С.А. Вольфсон и др.; под ред. А.А. Яблонского - 3-е изд., испр. . - М. : Высш. школа , 1987. - 388 c.
  531
  Сборник заданий курсовых работ по теоретической механике : Учеб. пособие для втузов / А.А. Яблонский, С.С. Норейко, С.А. Вольфсон и др.; под ред. А.А. Яблонского - 3-е изд., испр. . - М. : Высш. школа , 1987. - 388 c.
  531
  Сборник заданий курсовых работ по теоретической механике : Учеб. пособие для втузов / А.А. Яблонский, С.С. Норейко, С.А. Вальфсон и др.; под ред. А.А. Яблонского - 2-е изд., испр. и доп. ., 1972. - 432 c.
  531
  Сборник задач и вопросов по физике : Для средних спец. учебн. заведений / Р.А. гладкова, В.Е. Добронравов, В.Е. Добронравов, Л.С. Жданов и др.; под общ. ред. Р.А. Гладковой - 3-е испр. и доп. . - М. : Наука , 1975. - 368 c.
  530
  Сборник задач и вопросов по физике : Для средних спец. учебн. заведений / Р.А. гладкова, В.Е. Добронравов, В.Е. Добронравов, Л.С. Жданов и др.; под общ. ред. Р.А. Гладковой - 3-е испр. и доп. . - М. : Наука , 1975. - 368 c.
  530
  Сборник задач и вопросов по физике. для средних учебных заведений : учеб. пособие / Р.А. Гладкова, В.Е. Добронравов, Л.С. Жданов и др.; под общ. ред. Я.С. Жданова - М. : Наука , 1971. - 367 c.
  53
  Сборник задач по машиностроительной гидравлике : Учеб. пособие для машиностр. вузов / Д.А. Бутаев, З.А. Калмыкова, Л.Г. Подвидз и др.; под ред. И.И. Куколевского, Л.Г. Подвидза - 4-е изд., перераб. . - М. : Машиностроение , 1981. - 464 c.
  532
  Сборник задач по машиностроительной гидравлике : Учеб. пособие для машиностр. вузов / Д.А. Бутаев, З.А. Калмыкова, Л.Г. Подвидз и др.; под ред. И.И. Куколевского, Л.Г. Подвидза - 4-е изд., перераб. . - М. : Машиностроение , 1981. - 464 c.
  532
  Сборник задач по машиностроительной гидравлике : Учеб. пособие для машиностр. вузов / Д.А. Бутаев, З.А. Калмыкова, Л.Г. Подвидз и др.; под ред. И.И. Куколевского, Л.Г. Подвидза - 4-е изд., перераб. . - М. : Машиностроение , 1981. - 464 c.
  532
  Сборник задач по машиностроительной гидравлике : Учеб. пособие для студентов машиностроит. специальностей вузов. / под ред. И.И. Кукалевского и Л.Г. Подвидза - 3-е перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1972. - 472 c.
  532
  Сборник задач по машиностроительной гидравлике : Учеб. пособие для студентов машиностроит. специальностей вузов. / под ред. И.И. Кукалевского и Л.Г. Подвидза - 3-е перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1972. - 472 c.
  532
  Сборник задач по машиностроительной гидравлике : Учеб. пособие для студентов машиностроит. специальностей вузов. / под ред. И.И. Кукалевского и Л.Г. Подвидза - 3-е перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1972. - 472 c.
  532
  Сборник задач по общей физике : Учеб. пособие для студентов втузов / Н.Н. Взоров, О.И. Замша, И.Е. Иродов, И.В. Савельев; под ред. И.В. Савельева - М. : Наука , 1968. - 208 c.
  530.1
  Сборник задач по теоретической механике : Учеб. пособие для втузов / К.С. Колесников и др.; под ред. К.С. Колесникова - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Наука , 1989. - 446 c.
  531
  Сборник задач по теоретической механике : Учеб. пособие для втузов / К.С. Колесников и др.; под ред. К.С. Колесникова - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Наука , 1989. - 446 c.
  531
  Сборник задач по теоретической механике : Учеб. пособие для втузов / К.С. Колесников и др.; под ред. К.С. Колесникова - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Наука , 1989. - 446 c.
  531
  Сборник задач по теоретической механике : Учеб. пособие для втузов / О.Э. Кепе и др.; под ред. О.Э. Кепе - М. : Высшая школа , 1989. - 367 c.
  531(076.1)
  Сборник задач по теоретической механике : Учеб. пособие для втузов / О.Э. Кепе и др.; под ред. О.Э. Кепе - М. : Высшая школа , 1989. - 367 c.
  531(076.1)
  Сборник задач по теоретической механитке : Учеб. пособие для вузов / Н.А. Бражниченко, В.Л. Кан, Б.Л. Минцберг и др. - 3-е, перераб. и доп. . - М. : Высшая школа , 1974. - 520 c.
  531
  Сборник задач по теоретической механитке : Учеб. пособие для вузов / Н.А. Бражниченко, В.Л. Кан, Б.Л. Минцберг и др. - 3-е, перераб. и доп. . - М. : Высшая школа , 1974. - 520 c.
  531
  Сборник задач по теоретической механитке : Учеб. пособие для вузов / Н.А. Бражниченко, В.Л. Кан, Б.Л. Минцберг и др. - 3-е, перераб. и доп. . - М. : Высшая школа , 1974. - 520 c.
  531
  Сборник задач по теоретичесокй механике : учеб. пособие для втузов / Н.А. Бражниченко и др.; под ред. Н.А. Бражниченко - 4-е изд., испр. . - М. : Высш. школа , 1986. - 480 c.
  531
  Сборник задач по физике : учеб. пособие для подгот.отд-ний вузов / Л.П. Баканина, В.Е.Белонучкин, С.М.Козел, И.П.Мазанько; под ред. С.М. Козела. - 2-е изд., испр . - М. : Наука , 1990. - 352 c.
  53
  Сборник задач по физике : учеб.пособие для подгот.отд.вузов / Л.П.Баканина, В.Е.Белонучкина, С.М.Козел, И.П.Мазанько. - М. : Наука , 1983. - 287 c.
  53(076.1)
  Сборник задач по физике полупроводников : Учеб. пособие для физических спец. вузов / В.Л. Бонч-Бруевич, И.П. Звягин, и.В. Карпенко. А.Г. Миронов - М. : Наука , 1968. - 112 c.
  530.1
  Сборник научно- методических статей по теоретической механике Т.Вып.10. - М : Высшая школа , 1980. - 80 c.
  531
  Светлицкий В.А. Механика стержней Т.Ч.1. Статистика : учебник для втузов в 2 ч. - М : Высш.шк , 1987. - 320 c.
  539.37
  Светлицкий В.А. Механика стержней Т.Ч.2. Динамика : учебник для втузов в 2-х ч. - М : Высш.школа , 1987. - 304 c.
  539.37
  Светлицкий В.А. Механика трубопровода и шлангов: Задачи взаимодействия стержней с потоком жидкости или воздуха - М : Машиностроение , 1982. - 279 c. - (/Б-ка расчетчика/).
  621.643.01:531
  Свечников Г.С. Интегральная оптика - Киев : Наук. думка , 1988. - 166 c.
  535
  Свиридов А.А. Магия финансов: инвестиции : монография - М; Аркаим;Челябинск , 2004. - 346 c.
  336.531.2
  СВЧ- генераторы плазмы: физика, техника, применение / В.М. Батенин, И.И. Климовский, Г.В. Лысов, В.Н. Троицкий - М : Энергоатомиздат , 1088. - 224 c.
  533.9.07
  Седов Л.И. Механика сплошной среды Т.1. : учебник для студентов университетов - М : "Наука" , 1970. - 492 c.
  531
  Седов Л.И. Механика сплошной среды Т.2. : учебник для студентов ун-тов и вузов - изд. 2-е., испр. и доп. . - М : "Наука" , 1973. - 584 c.
  531
  Седов Л.И. Механика сплошной среды Т.1. : учебник для ун-тов и студентов втузов - изд.8-е., испр. и доп. . - М , 1973. - 536 c.
  531
  Селезнева Н.Н. Финансовый анализ : учеб. пособие для курсов по подготовке и переподготовке бухгалтеров и аудиторов / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова - М : ЮНИТИ , 2001. - 479 c.
  65.053.6
  Селецький С.І. Кримінальне право України. Особлива частина : навч. посібник для юрид. вузів і фак. - К. : Центр навч.літ. , 2007. - 503 c.
  343.3/.7(477) : (37.017.4-053.81 +343.85)
  Селецький С.І. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К : Центр учбов. літ. , 2007. - 262 c.
  343.2(477) : (37.017.4-053.81 : 343.85)
  Семенов Н.А. Техническая электродинамика : Учеб пособие для электротехнических институтов связи - М. : Связь , 1973. - 480 c.
  538.3            621.3
  Семерак О.С. Основи правознавства : навч. посібник / О.С.Семерак, І.О.Семерак. - 2-ге вид., перероб і доп . - К. : Знання , 2008. - 479 c. - (Вища освіта ХХІ століття).
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Семерня Н.Ф. Дистационное управление кранами - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 175 c.
  621.853 - 519
  Сена Л.А. Единицы физических величин и их размерностей : Учебное пособие для студентов вузов - М. : Наука , 1969. - 304 c.
  531.7
  Серенсен С.В. Избранные труды. : в 3-х том. Т.Т.1. Прочность материала и элементов конструкций пристатистическом нагружении / АН УССР институ проблем прочности - К.: : Наук. думка , 1985. - 264 c.
  538.4
  Сересен С.В. Избранные труды. : В 3-х том. Т.Т. 2. Усталость материалов и элементов конструкций / АН УССР институ проблем прочности - К.: : Наук. думка , 1985. - 256 c.
  539.4
  Сересен С.В. Избранные труды. : в 3-х том. Т.Т.3. Квазистатистическое и усталостностное разрушение материалов и элементов конструкций / АН УССР институ проблем прочности - К.: : Наук. думка , 1985. - 232 c.
  539.4
  Серый И.С. Взаимозаменяемость, стандартизацмя и технические измерения : учеб.для вузов - 2-е изд., перераб. и доп. . - М.: : агропром, 1987 - 367 c.
  621.753
  Сибрук В. Роберт Вуд: Современный чародей физической лаборатории : пер с англ. / Под ред.: С.В. Вавилова - 5-е изд., испр. . - М.: : Наука , 1985. - 319 c.
  53(092)
  Сивухин В.Л. Общий курс физики. Электричество : учеб. пособ. - 2-е изд., исправ. . - М.: : Наука , 1983. - 688 c.
  530.1
  Сивухин В.Л. Общий курс физики. Атомная и ядерная физика. Ч.1. Атомная физика : учеб. пособ. для физ. спец. вузов - М.: : Наука , 1986. - 416 c.
  539.1
  Сивухин Д.В. Общий курс физики : в 5 т. Т.2. Термодинамика и молекулярная физика. : учеб.пособие для вузов - 3-е изд., испр. и доп . - М. : Наука , 1990. - 591 c.
  536.7 + 539.19
  Сивухин Д.В. Общий курс физики : В 5-ти т.. : учеб. пособ. для физ. спец. вузов - 3-е изд., испр. и доп. . - М.: : Наука , 1989.
  53
  Сидоров И.М., Многочастотные колебания в нелинейных системах управления / И. М. Сидоров В.В Тимофеев - М.: : Наука , 1984. - 248 c.
  531
  Сикорук Л.Л. Физика для малышей - 2 . - М. : Педагогика , 1983. - 167 c.
  530.1
  Силин А.А. Трение и мы - М. : Наука , 1987. - 192 c.
  531.43
  Симонов И.Н. Континуальная электродинамика : монография. - К. : УкрИНТЭИ , 2001. - 255 c.
  537.622
  Синергетика : Сб. статей / Б.Б. Кадомцева - М. : Мир , 1984. - 248 c.
  536
  Система прогрессивных технико-экономических норм и нормативов по видам работ и затрат /экономии/ труда, сырья, материалов и топливно-энергетических ресурсов, нормативов использования производственных мощностей и удельных производственных мощностей и удельных капитальных вложений, норм и нормативов о - М. : Экономика , 1981. - 48 c.
  658.531
  Сімейне право України : навч.посібник для юрид.вузів і фак. / С.П.Індиченко,В.С.Гопанчук,О.В.Дзера,Л.А.Савченко; за ред.О.В.Дзери - К. : Вентурі , 1997. - 271 с. c.
  347.6(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.404.4(2Укр)
  Слободянюк С.А. Взаимодействие предварительно напряженной арматуры с бетоном и расчет однослойных стеновых панелей с учетом ползучести поризованного бетона : : монография / / С.А.Слободянюк, Е.А.Яценко ; под общ.ред. Е.А.Яценко. - - Днепропетровск : : ПДАБА : Пороги , , 2007. - 278 c.
  624.046.012.45 : 539.376
  Слюсарев Г.Г. Расчет оптических систем - Л. : Машиностроение , 1975. - 640 c.
  535.317
  Слюсаренко А.Г. Історія української конституції / А.Г.Слюсаренко, М.В.Томенко. - К . : Знання , 1993. - 191 c.
  342.4(477)(091) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Смирнов Б.М. Физика слабоконизованного газа: В задачах с решениями - 3-е изд., перераб. и доп. . - М. : Наука , 1985. - 424 c.
  533
  Смирнов С.В. Механизация расчетов норм времени / С.В.Смирнов - М. : Машиностроение , 1976. - 89 c.
  658.53
  Смирнов-Аляев Сопротивление материалов пластическому деформированию: Инженерные расчеты процессов конечного формоизменения материалов - 3-е изд.. перераб и доп. . - Л. : Машиностроение , 1978. - 368 c.
  539.374
  Смирнова Н.А. Единицы измерений массы и веса в международной системе единиц.Г Бр. - М. : Изд. стандартов , 1966. - 60 c.
  531.7
  Смит Р. Полупроводники : пер. с англ. - М. : Мир , 1982. - 560 c.
  537.3
  Смородинский Я.А. Температура. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1987. - 189 c. - (Б-чка ``Квант``. Вып.12).
  536.5
  Совгиря О.В. Правовий статус парламентської опозиції : навч. посібник для ВНЗ - К. : Центр. навч. літ-ри , 2006. - 262 c.
  342.53.: 329.052
  Современная теория элементарных частиц / отв. ред. И.Ю. Кобзарев - М. : Наука , 1984. - 144 c. - (Наука и техн. прогресс).
  530.4
  Современные методы ядерной спектроскопии : Сб. науч. трудов / отв. ред. К.С. Джелепов, К.Я. Громов - Л. : Наука , 1983. - 210 c. - (Ан СССР. Науч. Совет по ядерной спектроскопии).
  530.4
  Соколов А.А. Релятивистский электрон / А.А. Соколов, И.М. Тернов - М. : Наука , 1974. - 391 c.
  539.12
  Соколов Э.Т. Ряд волшебных изменений : Рассказы о фазовых переходах первого ряда - Минск : Высшейш. школа , 1987. - 224 c. - (Мир занимательной науки).
  536.763
  Соломенцев Е.Д. Функции комплексного переменного и их применения : учеб. пособ. для инж.-техн. спец. вузов. - М. : Высш. шк. , 1988. - 167 c.
  517.53
  Специальные функции математической физики: Учеб. пособие для вузов / Никифоров А.Ф., Уранов В.Б. - М. : Наука , 1978. - 319 c.
  517.95 : 53
  Спиридонов О.П. Фундаментальные физические постоянные : учеб. пособ. для вузов. - М. : Высш.школа , 1991. - 238 c.
  531
  Справочник нормировщика / под общ.ред.А.В.Ахумова - Л. : Машиностроение , 1986. - 458 с. c.
  658.53:621.002
  Справочник по гидравлике / В.А.Большаков,Ю.М.Константинов,В.Н.Попов и др.; под ред.В.А.Большакова - 2-е изд.,перераб.и доп. . - К. : "Вища школа" , 1984. - 343 с. c.
  532 с.
  Стабилизация сверхпроводящих магнитных систем / В.А.Альтов, В.Б.Зенкевич, М.Г.Кремлев, В.В.Сычев; под ред. В.В.Сычева - 2-е изд., перераб . - М. : Энергоатом , 1984. - 312 c.
  621.318:537.312
  Старк С.Б. Основы гидравлики,насосы и воздуходувные машины.Сборник задач : учебное пособие для втузов - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Металлургиздат , 1961. - 460 с. c.
  532
  Стасенко А.Л. Физика полета - М. : Наука , 1988. - 143 с. c. - ((Б-чка "Квант".Вып.70)).
  533.6
  Статистичний щорічник Полтавської області за 2008 рік / за ред.Т.Л.Бугайченко - Полтава : Гол.упр.статистики у Полт.обл. , 2009. - 421 с. c.
  311.313(058)(477.53)
  Статистичний щорічник Полтавської області за 2008 рік / / за ред. Т.Л.Бугайченко. - - Полтава : : Гол.управління статистики у По , 2009. - 421 c.
  311.313(058)(477.53)
  Стежинами заповідних парків Полтавщини : екскурс в історію та сьогодення / О.М.Байрак,Т.В.Панпсенко,В.М.Самородов та інш.; за ред.О.М.Байрак - Полтава : Верстка , 2009. - 164 с. c.
  712.23:58.006(477.53)
  Стежинами заповідних парків Полтавщини : екскурс в історію та сьогодення / / О.М.Байрак, Т.В.Панасенко, В.М.Самородов та ін. ; за ред. О.М.Байрак. - - Полтава : : Верстка , , 2009. - 164 c.
  712.23 : 58.006 (477.53)
  Стежинами заповідних парків Полтавщини : екскурс в історію та сьогодення / / О.М.Байрак, Т.В.Панасенко, В.М.Самородов та ін. ; за ред. О.М.Байрак. - - Полтава : : Верстка, , 2009. - 164 c.
  712.23 : 58.006.(477.53)
  Степаков Р.А. Теоретические основы обеспечения точности в машиностроении на базе комплексного анализа зависимых и независимых допусков Т.1. / под ред.Ю.С.Данилова - Саратов : Изд-во Саратов.ун-та , 1985. - 198 с. c.
  621.753
  Степанов Р.А. Теоретические основы обеспечения точности в машиностроении на базе комплексного анализа зависимых и независимых допусков Т.2. - Саратов : Изд-во Саратов.ун-та , 1985. - 65 с. c.
  621.753
  Степин П.А. Сопротивление материалов : учебник для немашиностр.спец.вузов - М. : Высшая школа , 1973. - 328 с. c.
  620.10:539.3
  Степухович А.Д. Лекции по статистической физике : учеб.пособие для вузов / А.Д.Степухович,В.А.Улицкий - М. : Высшая школа , 1978. - 149 с. c.
  530.1
  Стесин С.П., Яковенко Е.А. Лопастные машины и гидродинамические передачи : Учебник для вузов по спец. "Гидравлич. машины гидроприводы и гидропневмоавтоматика - М. : Машиностроение , 1990. - 240 c.
  621.224-253+621.226+62-585.22
  Стесин С.П.,Яковенко Е.А. Гидродинамические передачи : Учеб. для студентов вузов - М. : Машиностроение , 1973. - 352 c.
  621.83 : 532.5
  Стильбанс Л.С. Физика полупроводников - М. : Сов.радио , 1967. - 451 c.
  621.315.592: 537.311.322
  Ступин Ю.В. Методы автоматизации физических экспериментов и установок на основе ЭВМ - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 288 c.
  53.07
  Сугаков В.Й. Основі синергетики - К. : Обереги , 2001. - 287 c. - (Біб-ка Держ.фонду фундамент. досліджень).
  530.1
  Судові та правоохоронні органи України : навч.посібник / В.М.Бесчастний, В.В.Пашутін, Б.В.Бабін та ін.; за ред. В.М.Бесчастного. - К. : Знання , 2007. - 286 c. - (Вища освіта ХХІ століття).
  347.97/.99(477) : (37.017.4-053.81 +378.017.4-057.785)
  Суорц Кл.Э. Необыкновенная физика обыкновенных явлений : 2 т.. Т.т.1. / пер. с англ. Е.И.Бутикова, А.С.Кондратьева - М. : Наука , 1986. - 399 c.
  53
  Суорц Кл.Э. Необыкновенная физика обыкновенных явлений : 2 т.. Т.т.2. / пер. с англ. - М. : Наука , 1987. - 383 c.
  53
  Суханов А.Д. Фундаментальный курс физики : 4 т.. Т.т.2. Континуальная физика : В 2кн. Кн.1 - М. : Изд.фирма "Агар" , 1998. - 709 c.
  530.1
  Сухарев Э.А. Основы динамики подъёмно - транспортных и дорожно - строительных машин : учеб.пособие. - Ровно : НУВХП , 2012. - 190 c.
  531.3 : 621.86 : 625.08
  Сычев В.В. Стабилизация сверхпроводящих магнитных систем / В.А.Альтов, В.Б.Зенкевич, М.Г.Кремлев, В.В.Сычев; под ред. В.В.Сычева - 2-е изд., перераб . - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 312 c.
  621.318:537.312
  Сэнд С.М. Фейнмановские лекции по физике. Вып.7 / Р.Фейнман, С.М.Сэнд - М. , 1966.
  530.1
  Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. Т.Вып.5. Электричество и магнетизм / Р.Фейнман, М.Сэндс - М. , 1966.
  530
  Тамм И.Е. Основы теории электричества : учеб.пособие для ун-тов - 9-е изд., испр. . - М. : ``Наука`` , 1976. - 616 c.
  537
  Тарабасов Н.Д. Расчеты на прочность Т.Вып.18. : сборник статей - М. , 1977.
  621:539.4
  Тарасов Л.В. Основы квантовой механики : учеб.пособие для вузов - М. : Высшая школа , 1978. - 287 c.
  530.1
  Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики : учебник - 10-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высшая школа , 1986. - 416 c.
  531
  Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики - 9-е изд. . - М. : Наука , 1974. - 480 c.
  531
  Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики : учебник - 8-е изд. . - М. : Наука , 1972. - 478 c.
  531
  Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики : учебник - 7-е изд.,стереотипное . - М. : Наука , 1970. - 478 c.
  531
  Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики : учебник - 6-е изд. . - М. : Наука , 1968. - 478 c.
  531
  Таркуцяк А.О. Фінансовий аналіз та управлінські рішення (на прикладі роботи вищого навчального закладу) : навч. посібник - К. : Вид-во Європ. ун-ту , 2001. - 201 c.
  65.053
  Тейлор Дж. Введение в теорию ошибок / пер. с анг. Л.Г.Деденко - М. : Мир , 1985. - 272 c.
  53.088
  Температурные измерения : справочник / Гордов А.Н., Еремина А.К. и др.; отв. ред. О.А.Геращенко - К. : Наукова думка , 1989. - 704 c.
  536.5/03
  Тензометрия в машиностроении : справочное пособие / Р.А,Макаров,А.Б.Ренский,Г.Х.Боркунский,М.И.Этингоф; под ред. канд. техн.наук Р.А.Макарова - М. : Машиностроение , 1975. - 287 c.
  531.781.2
  Теоретическая механика : сборник научно-методич. статей - М. : Высшая школа , 1974.
  531
  Теоретическая механика Т.вып.5. : сборник научно-методических статей - М. : Высшая школа , 1975.
  531
  Теоретическая механика Т.вып.19. : сборник науч.-методич. статей - М. : Изд-во МПИ , 1968. - 144 c.
  531
  Теоретическая механика : учеб.пособие для вузов / В.Н.Тарасов, И.В.Бояркина, М.В.Коваленко и др. - М. : ТрансЛит , 2010. - 558 c.
  531.01
  Теоретическая механика : учеб. пособие / В.Н.Тарасов, И.В.Бояркина, М.В.Коваленко, Н.П.Федорченко, Н.И.Фисенко - М. : ’’Транс Лит’’ , 2010. - 560 c.
  531.01
  Теоретическая механика. / Павловский М.А., Путята Т.В. - К. : Вища школа , 1985. - 328 c.
  531
  Теоретическая механика. Динамика. / Павловский М.А. и др. - К. : Вища школа , 1990. - 480 c.
  531.3
  Теоретическая механика.Вывод и анализ уравнений движения на ЭВМ : учеб. пособие / В.Г.Веретенникова - М. : Высш. школа , 1990. - 173 c. - ((ЭВМ в техн. вузе)).
  531.1
  Теория турбулентных струй / Г.Н.Абрамович, Т.А.Гиршович,С.Ю.Крашеннинников; под ред. Г.Н.Абрамовича - 2-е изд., перераб. и доп. . - К : Наука , 1984. - 716 c.
  532
  Теорія рівнянь матиматичної фізики: Курс лекцый для вузыв / Перестюк М.О., Маринець В.В. - К. : Либыдь , 1993. - 247 c.
  517.95:53
  Тепло и массообменные процессы : сборник науч.трудов - К. : Наукова думка , 1986. - 164 c.
  536
  Тепловое излучение полостей / С.П. Русин, В.Э. Пелецкий - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 152 c.
  536.3
  Теплообмінні та гідродинамічні процеси в елементах енергозабезпечення біогазової установки / С.Й.Ткаченко,Д.В.Степанов - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2004. - 132 c.
  536.24
  Теплопроводность и конвективный теплообмен : сборник / редкол. В.И.Толубинский АН УССР.Институт технической теплофизики - К. : Наукова думка , 1980. - 107 c.
  536
  Теплопроводность органических житкостей / А.Г. Усманов, Г.Х. Мухемедзянов - Л. : Химия , 1971. - 116 c.
  536
  Теплофизика и теплотехника : респуб. межведом. сборник.Основан в 1965.Вип.36 - К. : Наукова думка , 1979. - 115 c. - ((АН УССР.Ин-т техн. теплофизики)).
  536.24
  Теплофизика и теплотехника : респуб. межведомств.сборник. Основан в 1965.Віп.37 - К. : Наукова думка , 1979. - 115 c. - ((АН УССР.Ин-т технической теплофизики)).
  536
  Теплофизические свойства полимерных материалов / Пивень А.Н. и др. - К. : Вища школа , 1976. - 180 c.
  536.2
  Термодинамика: Основные понятия, Терминология, Буквенные обозначения величин / отв. ред. И.И.Новиков - М. : Наука , 1984. - 39 c. - ((Сборник определений, вып. 103)).
  536
  Тернов И.М. Введение в физику спина релятивистских частиц : учеб. пособие - М. : Изд-во Моск. ун-та , 1997. - 240 c.
  539.12-1
  Тетиор А.П. Фундаменты - оболочки - М. : Стройздат , 1975. - 136 c. - ((Уральский Промстройниипроект)).
  624.153
  Техническое нормирование труда в машиностроениеи / Н.А. Силантьева, В.Р. Малиновский - М. : Машиностроение , 1990. - 255 c.
  658.53
  Технологическое обеспечение качества продукции в машиностроении. Активный контроль / Г.Д.Бурдун, С.С.Волосов, Н.Н.Марков и др.; под ред. Г.Д.Бурдуна, С.С.Волосова. - М. : Машиностроение , 1975. - 279 c.
  658.562 : 53.08
  Тимошенко В.И. Сверхзвуковые течения вязкого газа - К.. : Наукова думка , 1987. - 184 c.
  533.6
  Тимошенко С.П. Колебания в инженерном деле : монография / С.П.Тимошенко, Дональд Харольд Янг,Уильям Уивер; пер. с англ. Л.Г.Корнейчука; под ред. Э.И.Григолюка. - М. : Машиностроение , 1985. - 472 c.
  534.1.015 : 62
  Тимошенков К.Д. Датчики температуры с твердым наполнителем. - М. : Машиностроение , 1975. - 136 c. - ((Б-ка приборостроения)).
  621.536.5 + 53.087.93
  Типовые нормы времени на слесарные работы по ремонту продольно-фрезерных и продольно-строительных станков - М. : НИИ труда , 1983. - 54 c.
  658.53
  Товт М.М. Научно - практический комментарий Закона Украины ``Об основах государственной языковой политики ``(с приложениями) / М.М.Товт, С.С.Черничко. - К. : Б.и. , 2013. - 158 c.
  330.130.53 : 81`272(477)
  Тодес О.М Курс общей физики : в 3-х т.. Т.1-й т.. Механика,молекулярная физика,колебания и волны - М. , 1972.
  530.1
  Тодес О.М Курс общей физики : в 3-х т.. Т.1-й т.. Механика,молекулярная физика,колебания и волны - М. , 1969.
  530.1
  Тодес О.М Курс общей физики : в 3-х т.. Т.2-й т.. - М. , 1972.
  530.1
  Тодес О.М Курс общей физики : в 3-х т.. Т.3-й т.. - М. : Наука , 1972.
  530.1
  Тодес.О.И Курс общей физики : в 3-х т.. Т.3-й т.. оптика,физика атомного ядра и микрочастиц - М. , 1970.
  530.1
  Тодес.О.М Курс общей физики : в 3-х т.. Т.2-й т.. Электричество и магнетизм - М. , 1969.
  530.1
  Токар А.М Теоретична механіка:Динаміка.Методи й задачі : Навч.посібник - К. : Либідь , 2006. - 439 c.
  531.3
  Толпыго К.Б Термодинамика и статистическая физика : Учеб.пособие - К. : Госуниверситет , 1966. - 364 c.
  536
  Томилин А.Н В поисках первоначал : Дет.лит - 2-е изд.,испр.и доп . - Л. , 1990. - 271 c.
  539.18
  Томсон Р. Физика твердого тела - М. : Мир , 1969.
  530.1
  Трофанчук Г.І. Історія вчень про державу і право : навч.посібник. - К. : Магістр-ХХІ сторіччя , 2005. - 255 c.
  340.12(091) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Трофимова Т.И. Сборник задач по курсу физики : учеб. пособие - М. : ’’Высшая школа’’ , 1996. - 304 c.
  530
  Трудове право України : практикум / Г.І.Чанишева - К. , 1999. - 288 c.
  349.2(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.405(4УКР)
  Трудове право України : навч.посібник / за ред. П.Д.Пилипенко. - К. : Істина , 2005. - 207 c.
  349.2(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Трудове право України. Академ.курс : підручник для вищ.навч.закл. / А.Ю.Бабаскін, Ю.В.Баранюк, С.В.Дріжчана та ін.; за заг. ред.Н.М.Хуторян. - К. : А.С.К. , 2004. - 606 c. - (Економіка. Фінанси. Право.).
  349.2(477) : (37.017.4-053.81 + 378017.4-057.785)            67.405(4Укр)
  Трудове право України. Академічний курс : підручник для юрид.спец.вищ.навч.закл. / П.Д.Пилипенко, В.Я.Буряк, З.Я.Козак та ін.; за ред. П.Д.Пилипенко. - К. : Ін Юре , 2004. - 534 c.
  349.2(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.405
  Труды по механике,математике и физике : межвузовский сборник - Фрунзе : "Мектеп" , 1967. - 149 с. c. - ((Фрунзенский политехнический ин-т.Вып.23)).
  53
  Труды Фрунзенского политехнического института. - Фрунзе , 1974. - 151 с. c. - ((Расчеты на прочность.Вып.65)).
  539
  Турбин Б.И. Сборник задач по теоретической механике / Б.И. Турбин, С.И. Русматов - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1988. - 231 c.
  531
  Угаров В.А. Специальная теория относительности - М. : Наука , 1969. - 304 c.
  530.1
  Угинчус А.А. Гидравлика и гидравлические машины - 4-е, перераб. . - Х. : Изд-во Харьковского ун-та , 1970. - 395 c.
  532
  Уилсон М. Сверхпроводящие магниты - М. : Мир , 1985. - 405 c.
  537.6
  Ультразвуковые магнитострикционные волновые системы / Петрищев О.Н., Шпинь А.П. - К. : Издательство при Киев. гос. ун-те , 1989. - 131 c.
  537.8
  Уокер Дж. Физический фейерверк : вопр. и ответы по физики / под. ред. И.Ш. Слободецкого - 2-е изд. . - М. : Мир , 1989. - 297 c.
  53
  Урін О.В. Політологія : конспект курсу лекцій з таблицями та схемами / за ред. С.Я.Фарини - 4-те вид., доп. й перероб . - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2006. - 239 c.
  32.01 + (37.017.4-053.81 :342.7)
  Усач Б.Ф. Аудит : навч. посібник - 3-є вид., стер. . - К. : Знання-Прес , 2004. - 223 c.
  65.053.7
  Усач Б.Ф. Контроль і ревізія : підручник - 4-е видання, стереотип . - К. : Знання-Прес , 2002. - 253 c. - (( сер. вища освіта XXI cтоліття)).
  65.053.5
  Устимовский дендропарк: проспект / М.В. Кирьян,В.Н. Самородов, Е.С. Сыч - Ленинград : Всесоюз , 1989. - 27 c.
  712.23(477.53)
  Уткин Э.А Конфликтология.Теория и практика - М. : ЭКМОС , 1998. - 263 c.
  88.53
  Фаворин М.В Моменты инверции тел. : Справочник - М. : Машиностроение , 1970. - 312 c.
  531
  Файн А.М Сборник задач по теоретической механике : Учеб.пособие - 2-е изд.,испр. и доп. . - М. : Высш.шк , 1987. - 256 c.
  531
  Файн А.М Сборник задач по теоретической механике : Учеб.пособие - М. : Высш.школа , 1978. - 189 c.
  531
  Файна А.М Сборник задач по теоретической механике : Учеб.пособие - 2-е изд.,испр.и доп. . - М. : Высш.шк , 1987. - 256 c.
  531
  Фандеев Е.И Спецыальные термометры с термопреобразователями сопротивления - М. : Энергоатомиздат , 1978. - 96 c.
  681.536.6
  Федоров Н.Н. Основы электродинамики : учеб.пособие для вузов - М. : Высшая школа , 1980. - 399 c.
  537.8
  Федорченко А.М. Теоретическая физика. Классическая электродинамика - К. : Вища школа.Головне видав-во , 1988. - 280 c.
  537.8
  Федуліна А.І. Теоретична механіка : навч. посібник для ВНЗ - К. : Вища школа , 2005. - 319 c.
  531
  Фейман Р. КЭД-Странная теория света и вещества / пер. с англ. - М. : Наука , 1988. - 143 c.
  537.8
  Фейман Р. Характер физических законов / пер. с англ., под ред. Смородинского Я.А. - М. : Мир , 1968. - 232 c.
  530.1
  Фейман Р.П. Характер физических законов / пер. с англ. - 2-е изд.,испр. . - М. : Наука , 1987. - 160 c. - ((Б-ка "Квант")).
  53
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике Т.т.2. Электричество и магнетизм / Р.Фейнман, Р.Лейтон,М.Сэндс; пер. с англ. - М. : Мир , 1977. - 300 c.
  537
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике Т.7. Физика сплошных сред / пер. с англ. А.В.Ефремова,Ю.А Симонова; под ред.Я.А.Смородинского - 2-е изд. . - М. : Мир , 1977. - 288 c.
  53
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике Т.вип.7. Физика сплошных сред / Р.Фейнман,Р. Лейтон,М.Сэндс - М. : Издат "Мир" , 1966. - 290 c.
  530.1
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике Т.вып.8. Квантовая механика / Р.Фейнман,Р.Лейтон,М.Сэндс - М. : Мир , 1966. - 271 c.
  530
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике Т.в.9. Квантовая механика / Р.Фейнман,Р.Лейтон,М.Сэндс; перевод с анг. Г.И.Копылова - М. : Издат "Мир" , 1967. - 260 c.
  530
  Фейнмановские лекции по физике Т.вып.9. Квантовая механика / Р.Фейнман, Р.Лейтон,М.Сэндсс - М. : Мир , 1967. - 259 c.
  530
  Фейнмановские лекции по физике Т.вып.6. Электродинамика / Р.Фейнман,Р.Лейтон,М.Сэндс - М. : Мир , 1966. - 343 c.
  530
  Фейнмановские лекции по физике Т.1. Современная наука о природе.Законы механики / Р.Фейман,Р.Лейтон,М.Сэндс - М. : Мир , 1967. - 267 c.
  530
  Фейнмановские лекции по физике Т.вып.4. Кинематика,теплота,звук / Р.Фейнман, Р.Лейтон,М.Сендс; перевод с англ. А.В.Ефремова - М. : Мир , 1967. - 263 c.
  530
  Фейнмановские лекции по физике Т.вып. 5. Электричество и магнетизм / Р.Фейнман,Р.Лейтон,М.Сандс ; перевод с английского И.Копылова - М. : Мир , 1966. - 296 c.
  530
  Фен Дж.Б. Машины, энергия,энтропия / пер. с анг. М.Ю.Новикова; под ред. Ю.Г.Рудого - М. : Мир , 1986. - 333 c.
  536
  Ферстер Г. Единицы величины управления и их практическое применение / пер. с нем. испр. изд. Л.С.Пригожего; под ред. П.Н.Селиванова и Н.А.Ерюхиной - К. : Вища школа , 1984. - 199 c.
  53
  Физика Т.ч.1. Вселенная / пер.с анг. под ред. А.С.Ахматова - М. : Наука , 1973. - 432 c.
  530.1
  Физика Т.ч.2. Оптика и волны / пер. с анг. под ред. А.С.Ахматова - М. : Наука , 1973. - 400 c.
  530.1
  Физика Т.ч.3. Механика / пер. с англ. под ред. А.С.Ахматова - М. : Наука , 1974. - 432 c.
  530.1
  Физика : учеб. пособие / М.В.Белоус и др.; под общ. ред. М.В.Белоуса - 2-е изд., перераб. и доп. . - К. : Вища школа , 1990. - 480 c.
  53
  Физика : учеб. пособие / М.В.Белоус,В.Н.Васковская,Л.В.Воронецкая,Ю.Л.Ментковский; под общ. ред. М.В.Белоуса - К. : Вища школа , 1984. - 360 c.
  53
  Физика : учеб. пособие / М.В.Белоус,В.Н.Васковская,Л.В.Воронецкая,Ю.Л.Ментковский; под общ. ред. М.В.Белоуса - К. : Вища школа , 1983. - 360 c.
  53
  Физика : сборник научно/методических статей по физике - М. : изд-во МПИ , 1968. - 158 c.
  53
  Физика : пособие для подготов. отд. вузов / М.В.Белоус, В.Н.Васковская, Л.В.Воронецкая, Ю.Л.Ментковский; под общ.ред. М.В.Белоусова. - 2-е изд.,перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1990. - 480 c.
  53(076.6)
  Физика за рубежом`87 : сборник статей / пер. с англ. и фр.; под ред. А.С.Боровика-Романова,Р.З.Сагдеева - М. : Мир , 1987. - 271 c. - (Исследования).
  53
  Физика за рубежом`87 : сборник статей / пер. с англ. и фр.; под ред. А.С.Боровика-Романова,Р.З.Сагдеева - М. : Мир , 1985. - 255 c. - (Исследования).
  53
  Физика и техника высоких давлений : респуб. межвед. сборник науч. трудов - К. : Наукова думка , 1987. - 102 c.
  539.89
  Физика и техника высоких давлений : респуб. межвед. сборник науч. трудов - К. : Наукова думка , 1987. - 104 c.
  539.89
  Физика наших дней : сборник - М. : Знание , 1972. - 240 c.
  53
  Физика сегодня и завтра.Прогноз науки - Л. : Наука , 1973. - 330 c. - (АН СССР Современные тенденции развития науки).
  53
  Физика твердого тела / Ч.Уэрт,Р.Томсон; Перевод с англ. - 2-е изд. . - М. : Мир , 1969. - 559 c.
  530.1
  Физика твердого тела.Атомная структура твердых тел / пер. с анг. - М. : Наука , 1972. - 136 c. - ((Над чем думают физики,вып.7)).
  531.9
  Физика твердого тела: Республиканский межведомственный научно-технический сборник Вып.17 - К.:- Донецк , 1987. - 105 c.
  539.2
  Физика твердого тела: Физика полупроводников,физика сегнетоэлектриков и диэлектриков,физика низких температур : спецпрактикум / под ред. Б.А.Струкова - М. : изд.-МГУ , 1983. - 295 c.
  531.9
  Физика.Задачник :-практикум : учеб. пособие для ПО вузов / П.Н.Воловик, С.У.Гончаренко, Д.П.Мавло, Е.Г.Мойся; под ред. С.У.Гончаренко. - К. : Вища шк. , 1988. - 359 c.
  53
  Физический практикум.Механика и молекулярная физика / под ред. проф. В.И. Иверовой,составлен А.Г.Белянсиным,Г.П.Мотулевич,Е.С.Четвериковой,А.И.Яковлевым - 2-е изд.,перераб. . - М. : Наука,гл.ред. физматгиз , 1967. - 352 c. - ((Учебн. пособие для университетов)).
  530.1
  Физический энциклопедический словарь / гл.ред.А.М.Прохоров - М. : Сов.энциклопедия , 1984. - 944 c.
  53/03
  Филин А.Г. Современные проблемы использования ЭЦВМ в механике твердого деформируемого тела. (О согласовании дискретных и континуальных объектов в механике твердого тела). / /Ленингр. ордена Ленина ин-т ж-д транспорта им. акад. В.Н. Образцова/. - Л. : Стройиздат , 1974. - 72 c.
  681.3-523.8:539.3
  Филиппов И.Г., Егорычев О.А. Нестационарные колебания и дифракция воли в акустических и упругих средах / И.Г. Филиппов, О.А. Егорычев.; под ред. акад. И.Ф. Образцова. - М. : Машиностроение , 1977. - 303 c.
  531/534
  Филонович С.Р. Самая большая скорость / под ред. В.А. Фабриканта. - М. : Наука , 1983. - 175 c. - ((Б-чка ``Квант``; Вып. 27).).
  535
  Фильев В.И. Нормирование труда на современном предприятии : метод. пособие. - М. : Бухгалтерский Бюллетень , 1996. - 104 c. - ((Приложение к журн. ``Бух. бюллетень``).).
  658.53
  Фильев В.И. Нормирование труда на современном предприятии : метод. пособие. - М. : Бухгалтерский Бюллетень , 1996. - 104 c. - ((Приложение к журн. ``Бух. бюллетень``).).
  658.53
  Финкельштейн Э.Б. Законы электромагнетизма. / Э.Б. Финкельштейн, А.А. Боровой; перед загл. авт.: А.А. Боровой, Э.Б. Финкельштейн, Э.Б. Херувимов. - М. : Наука , 1970. - 168 c.
  537
  Фізична екологія. Кредитно - модульна система : : навч.посібник для вищ.навч.закл./ / М.Ю.Новоселецький, Д.В.Лико, А.Л.Панасюк, В.І.Тищук.- - К. : : Кондор , , 2009. - 479 c.
  504 : 53
  Фізична електроніка. Розділи: Емісійні явища. Методи діагностики поверхні: Навч. посібник для вузів / Поп С., Шароді І. - Львів : Євросвіт , 2001. - 247 c.
  537.534
  Фоменко В.С. Эмиссионные свойства материалов : справочник. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Наук.думка , 1981. - 339 c.
  537
  Френкель Я.И. Воспоминания, письма, документы. - 2-е изд., доп . - Л. : Наука , 1986. - 492 c.
  53(092)
  Фрицький О.Ф. Конституційне право України : підручник. - 3-є вид., перероб. і доп . - К. : Юрінком Інтер , 2006. - 509 c. - (Мін-во освіти і науки).
  342(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4.-057.785)
  Фриш С.Э. Курс общей физики : в 3 т. Т.1. Физические основы механики.Молекулярная физика.Колебания и волны : учебник для ун-тов / С.Э.Фриш, А.В.Тиморева. - 11-е изд., стер . - М. : Физматгиз , 1962. - 466 c.
  53
  Фриш С.Э. Курс общей физики : в 3 т. Т.2. Электричество и электромагнитные явления : учебник для ун-тов / С.Э.Фриш, А.В.Тиморева. - 9-е изд., испр. и доп . - М. : Физматгиз , 1962. - 516 c.
  53
  Фриш С.Э. Курс общей физики : в 3 т. Т.3. Оптика. Атомная физика : учебник для ун-тов / С.Э.Фриш, Тиморева А.В. - 7-е изд., испр. и доп . - М.; Л. : Физматгиз , 1962. - 644 c.
  53
  Фриш С.Э. Курс общей физики Т.2. : учебник - 11-е изд., стереотип. . - М. : физ. мат. литературы , 1962.
  530
  Фундаментальні орієгтири науки.Математика, інформатика, механіка, фізика та астрономія : зб.ст. за матеріалами проектів ДФФД. - К. : Академперіодика , 2005. - 294 c. - (Б-ка Держ.фонду фундаментальних досліджень).
  [51/.53 + 004](082.1)
  Хачатурян С.А. Волновые процессы в компресорных установках - М. : Машиностроение , 1983. - 223 c.
  534-13:621.51
  Хеерман, Дитер В. Методы компьютерного експеримента в теоретической физике : Перевод с англ. В.Н. Задкова / Под ред.: С.А. Ахматова - М. : Наука , 1990. - 175 c.
  530.1
  Хендель А. Основные законы физики : Перевод с нем. - 2-е . - М. : Госфизмат , 1963. - 312 c.
  530.1
  Хилл Р. По следам частиц - М. : Мир , 1966. - 171 c.
  539.12
  Холин К.М. Основы гидравлики и объемные гидроприводы : учеб. для сред. спец. учеб. заведений / К.М. Холин, О.Ф. Никитин - 2-е изд.,перераб. и доп . - М : Машиностроение , 1989. - 262 c.
  532
  Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К; Львів : Каравела :Новий світ-2000 :Магнолия плюс , 2003. - 474 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)(1-87)            67.3
  Хоффман Д. Эрвин Шредингер : Основатель квантовой механики : пер. с нем. - М : Мир , 1987. - 95 c.
  530.1
  Хохлова І.В. Кримінальне право України. (Загальна частина) : навч.посібник для вищ.навч.закл. / І.В.Хохолова, О.П.Шнм`якова. - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 267 c.
  343.2(477) : (37.017.4-053.81 : 343.85)
  Хохлова І.В. Кримінальне право України (Особлива частина) : навч.посіб.для юрид.спец.вищ.навч.закл. - К : Центр навч.літ. , 2006. - 685 c.
  343.3/.7(477) : (37.017.4-053.81 + 343.85)
  Хохлова І.В. Кримінальне право зарубіжних країн( в питаннях і відповідях) : навч.посіб.для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч.літ. , 2006. - 255 c.
  343(1-87) : 37.017.4-053.81 : 343.85
  Храмов Ю.А. Биография физики : хронологический справочник / отв.ред. А.Г.Ситенко - К : Техніка , 1983. - 343 c.
  53/09/
  Храмов Ю.А. Научные школы в физике - К : Наукова думка , 1987. - 400 c.
  53(091)
  Храмов Ю.А. Физики : Биографический справочник / под. ред. А.И.Ахиезера - М : Наука , 1983. - 400 c.
  53/092/
  Хрестоматия по всеобщей истории государства и права : учеб.пособие / сост. В.Н.Садиков; под ред. З.М.Черниловского. - М : Гардарика , 1996. - 413 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)            67.3
  Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Новое и Новейшее время) / сост. Н.А.Крашенинников. - М. : Зерцало , 1999. - 563 c.
  340.12(091)(1-87) : (№7.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Хрестоматія з правознавства : зб.нормат.документів / уклад. І.П.Козінцев, Л.М.Козаченко. - 2-е вид.,доп . - К. : Юрінком Інтер , 1998. - 697 c.
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67
  Хрестоматія з правознавства : посібник до занять з правознавства / укладач Козінцев І.П. та ін. - К : Юрінком , 1996. - 559 c.
  340/.349 : ( 37.017.4-053.81 + 378.-17.4-057.785)            67
  Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підпиємства та її аналіз : Навч. пісібник для вузів - 2-ге вид., перероб. і доп. . - К. : ЦУЛ - 359 c.
  65.053+65.290-93
  Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз : Навч. пісібник для вузів - 2-ге вид., перероб. і доп. . - К. : ЦУЛ - 359 c.
  65.053+65.290-93
  Цивільне право України : навч. посібник / Ю.В. Білоусов, С.Д. Гринько, С.В. Лозинська та ін.; за ред. Р.О. Стефанчука. - К. : Прецедент , 2007. - 448 c.
  347(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Цивільне право України : навч. посібник / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін.; за ред. Р.О. Стефанчука. - К. : Прецедент , 2005. - 448 c.
  347(477) :(37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)
  Цивільне право України : навч.посібник для вищ.навч.закл. / І.А.Бірюков, Ю.О.Заїка, В.П.Мироненко та ін.; за ред.І.А.Бірюкова, Ю.О.Заїки - 2-е вид. зі змін . - Київ : Істина , 2004. - 224 c.
  347(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.404(4УКР)
  Цивільне право України. Академічний курс : у 2 т. Т.1. Загальна частина : підручник для юрид. спец. вищ.навч.закл. / А.Ю.Бабаскін, Т.В.Боднар, Ю.Л.Бошицький та ін.; за заг. ред. Я.М. Шевченко. - К. : Ін Юре , 2004. - 518 c.
  347.1(477) : 937.017.4-053.81+378.017.4-057.785)            67.404 (4Укр)
  Цивільне право України. Академічний курс : у 2 т. Т.2. Особлива частина : підручник для юрид. спец.вищ.навч.закл. / А.Ю.Бабаскін, Ю.Л.Бошицький, М.В.Венецька та ін.; за заг. ред. Я.М. Шевченка. - К. : Ін Юре , 2004. - 406 c.
  347.4(477) :(37.017.4-053.81+378.017.4-057.785 +343.85)            67.402.2(4УКР)
  Цивільний кодекс України : науково-практичний коментар / ред. - упоряд. Н.Ю. Голубєва. - 4-те вид., перероб. і доп . - Х. : Одіссей , 2008. - 1200 c. - (Закони України).
  347 : 340.130.54(477) :(37.017.4-053.81 : 378.017.4-057.785)
  Цивільний кодекс України.За станом на 1 січня 2004 року - Харьков : Одіссей , 2004. - 408 c.
  347 : 340.130.54(477) :( 37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)            67.404 (УКР)
  Циолковский К.Э. Собрание сочинений : Т. 1 . : Аэродинамика - М. : Изд-во Ан СССР , 1951. - 267 c. - (Академия наук СССР).
  533.6
  Цитович А.П. Ядерная радиоэлектроника. Экспериментальные методы ядерной физики : Учеб. пособие для физическ. и инженерно-физич. факультетов вузов / Под ред. М.С. Козодоева - М. : Наука , 1967. - 535 c.
  537
  Цурпал И.А. Расчет элементов конструкций из нелинейно-упругих материалов / И.А. Цурпал - Киев : Техніка , 1976. - 174 c.
  539.3
  Цюрупа М.В. Основи сучасної політології : підручник для вищ. навч. закл. / М.В.Цюрупа, В.С.Яинська. - К. : Кондор , 2009. - 349 c. - (Київ. держ. акад. водного тран-ту).
  32.01 : 37.017.4-053.81 : 342.7
  Чанышева Г.И. Трудовое право Украины : учеб.- справ. пособие / под ред. Г.И.Чанышевой, Н.Б.Болотиной. - Х. : Одиссей , 2000. - 479 c.
  349.2(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.405(4УКР)
  Черепанов Г.П. Механика разрушения / Г.П.Черепанов,Л.В.Ершов - М. : Машиностроение , 1977. - 224 с. c.
  539.4
  Черкашин В.П. Физика.Электричество и магнетизм : Лаб.работы.Учеб.пособие для инж.техн.спец.вузов - К. : Вища шк. , 1986. - 167 c.
  537
  Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. : учебник для вузов. - М. : Юристъ , 1996. - 575 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)            67.3
  Чернишов П.М. Технічна електродинаміка : навч. посібник / П.М.Чернишов, В.П.Самсонов, М.П.Чернишов. - Харків : Прапор , 2006. - 295 c.
  537.8
  Чернощекова Т.М. И.В.Курчатов : книга для внеклассного чтения учащихся 8-10 классов средн. школы / Т.М.Чернощекова,В.Я.Френкель - М. , 1989. - 145 c.
  53(092)
  Чернощекова Т.М., Френкель В.Я. И.В.Курчатов : Кн.для внеклас. чтения уч-ся 8-10кл.сред.шк. / Т.М.Чернощекова, В.Я.Френкель - М. : Просвещение , 1989. - 144 c. - (Люди науки).
  53(092)
  Черных К.Ы., Литвиненкова Э.Н. Теория больших упругих деформаций : Учеб.пособие для мех-мат. и физ факультетов ун-тов - Л. : Изд-во ЛГУ - 254 c.
  539.3
  Чертов А.Г. Единицы физических величин - Москва : Высшая школа , 1977. - 287 c.
  531.7
  Чертов А.Г. Задачник по физике : Учебн. пособие для втузов - 4-е перераб.и доп. . - Москва : Высшая школа , 1981. - 496 c.
  530.1
  Чертов А.Г. Задачник по физике(с примерами и справочными материалами) : Учебное пособие для втузов / А.Г.Чертов,А.А.Воробьёв,М.Ф.Федоров - 3-е испр.и доп. . - Москва : Высшая школа , 1973. - 512 c.
  530.1
  Чертов А.Г. Задачник по физике:Учебн.пособие для втузов / А.Г.Чертов,А.А.Воробьёв - Москва : Высшая школа , 1988. - 527 c.
  53
  Чертов А.Г. Международная система единиц измерений - 2-е перераб. и доп. . - Москва : Высшая школа , 1967. - 288 c.
  531.7
  Чертов А.Г. Физические величины:(Терминология,определения,обозначения,размерности,единицы) - Москва : Высшая школа , 1990. - 334 c.
  53.081.1
  Четаев Н.Г. Теоретическая механика / под ред. В.В.Румянцева,К.Е.Якимовой - Москва : Наука , 1987. - 367 c.
  531
  Чечулин А.А. Волновые процессы.Оптика.Элементы ядерной - Москва : Гостех.изд , 1954. - 360 c.
  530,3
  Численное моделирование процесов тепло - и массообмена: Учеб. пособие по спец. "Прикл. математика", "Физика", механика" / Пасконов В.М. и др. - М. : Наука , 1984. - 285 c.
  536.24
  Чугаев Р.Р. Гидравлика: /Техническая механика жидкости/ : учебник для гидротехн.спец.вузов - 4-е изд., перераб.и доп . - Л. : Энергоиздат , 1982. - 672 c.
  532
  Чугаев Р.Р. Гидравлика. (Техническая механика жидкости) : учебник для гидротехн.спец.вузов - 2-е изд., испр.и доп . - Л. : Энергия , 1971. - 552 c.
  532+6с7
  Шабалин О.Д. Молекулярная физика : учеб. пособие для пед. ин-тов - М : Высшая школа , 1978. - 167 c.
  530.3
  Шайн С.А. Разработка типовых норм времени и расчет численности вспомогательных рабочих на заводе - М : Машиностроение , 1979. - 128 c.
  658.531
  Шаскольская М.П. Сборник избранных задач по физике / М.П. Шаскольская, И.А. Эльцин; под ред. проф. С.Э. Хайкина - изд. 3-е.стереотип . - М; Фитмазгиз : Наука , 1969. - 224 c.
  530.1
  Шаталов В.Ф. и др. Опорные конспекты по кинематике: Кн.для учителя: Из отыта / В.Ф. Шаталов, В.М. Шейман, А.М. Хаит - М : Просвещение , 1989. - 142 c.
  531.74.265.1
  Шахмаеа Н.М. и др. Физика: Молекулярная физика. Электродинамика : учеб. для 10 кл. сред.шк. / Н.М, Шахмаев, С.Н. Шахмаев, Д.Ш. Шодиев - 2-е изд . - М : Просвещение , 1992. - 240 c.
  53
  Швилкин Б.Н. Физическая электроника в задачах : учеб. руководство / Б.Н. Швилкин, Н.А. Мискинова - М : Наука , 1987. - 256 c.
  537.5
  Шевченко О.В. Фізико - філософська концепція постання Всесвіту з етеру. - К. : Б.в. , 2012. - 255 c.
  113 : 53
  Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник для юрид. вузів та фак. - К. : Вентурі , 1997. - 303 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)(1-87)            67.3
  Шевченко Ю.Н. Методы расчета оболочек : В 5-ти т.. Т.Т.3. теория упруго-пластических оболочек при неизотермических процессах нагружения - К. : Наукова думка , 1981. - 295 c.
  539.374
  Шелест А.Е. Микрокалькуляторы в физике : справ.пособие. - М. : Наука , 1988. - 270 c.
  53
  Шеремет А.Д. Методика финансового анализа - М. : ИНФРА-М , 1996. - 172 c.
  65.053.9
  Шеремет А.Д. Методика финансового анализа - М. : ИНФРА-М , 1996. - 172 c.
  65.053.9
  Шеремет А.Д. Методика финансового анализа - М. : ИНФРА-М , 1996. - 172 c.
  65.053.9
  Шеремет А.Д. Экономический анализ: ситуации, тесты, примеры, задачи, выбор оптимальных решений, финансовое прогнозирование - М. , 2003. - 654 c.
  65.053
  Шеремет А.Д. и др. Методика финансового анализа : Уч. и практ. пособие / А.Д. шеремет, Р.С. Сайфулин, Е.В. Негашов - 3-е изд., перераб. и доп. . - М. : ИНФРА-М , 2000. - 207 c. - (Высшее образование).
  65.053.6
  Шилейко А.В. В океане энергии / А.В.Шилейко, Т.И.Шилейко. - М. : Знание , 1989. - 189 c. - (Наука и прогресс).
  531.6
  Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки) : підручник для вищ.навч.закл. - К. : Либідь , 2002. - 574 c.
  32.01 + (37.017.4-053.81 : 342.7)            66.0
  Шляхтун П.П. Конституційне право : словник термінів. - К. : Либідь , 2005. - 566 c.
  342 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.400
  Шнюков Е.Ф. Мир минералов. - К. : Наукова думка , 1986. - 172 c.
  553.04
  Шпольский Э.В. Атомная физика : В 2-х т. Т.Т.1. Введение в атомную физику. : учеб. пособ. для вузов. - 7-е изд., испр . - М. : Наука , 1984. - 552 c.
  530.4
  Шпольский Э.В. Атомная физика : В 2-х т. Т.Т.2. Основы квантовой механики и строение электронной оболочки атома. : учеб. пособ. для вузов. - 5-е изд., перераб . - М. : Наука , 1984. - 438 c.
  539
  Шубин А.С. Курс общей физики : учеб. пособ. для экон. спец. вузов / под ред.: А.С. Шубина. - 2-е изд . - М. : Высш. шк. , 1976. - 479 c.
  53
  Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових вчень : підручник / Ф.П.Шульженко, Т.Г.Андрусяк. - К. : ЮрІнком Інтер , 1999. - 301 c.
  340.12(091) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.0я73
  Шульженко Ф.П. Історія вчень про державу і право.Курс лекцій : підручник / за ред.В.В.Копейчикова. - К. : Юрінком Інтер , 1997. - 191 c.
  340.12(091) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.3
  Шурыгин В.М. Аэродинамика тел.со струями / В.М.Шурыгин, 1977. - 199 c.
  532.52
  Щукин В.К. Теплообмен и гидродинамика внутренних потоков в полях массовых сил - Москва : Машиностроение , 1970. - 332 c.
  536
  Экспериментальные методы механики деформируемых твердых тел. Технолог.задачи обработки давлением / В.К.Воронцов, П.И.Полухин, В.А.Белевитин, В.В.Бринза - М. : Металлургия , 1990. - 480 c.
  621.77:539.37
  Элементарный учебник физики : в 3-х т.. Т.3. Колебания и волны. Оптика. Атомная и ядерная физика : учеб.пособие / под ред.Г.С.Ландсберга - 10-е изд., перераб. . - М. : Наука , 1986. - 656 c.
  53
  Элементарный учебник физики Т.1. Механика. Теплота. Молекулярная физика. : учеб.пособие для подгот.отд-ний вузов / под ред.Г.С.Ландсберга - 10-е изд., перераб. . - М. : Наука , 1985. - 606 c.
  53
  Элементарный учебник физики Т.1. Электричество и магнетизм : учеб.пособие для слушателей подгот.отд-ний вузов / под ред.Г.С.Ландсберга - 10-е изд., перераб. . - м. : наука , 1985. - 479 c.
  53
  Элементарный учебник физики Т.3. Колебания, волны. Оптика. Строение атома. : учеб.пособие для слушателей отделений вузов / под ред.акад.Г.С.Ландсберга - изд.8-е, стереотип. . - М. : Наука , 1973. - 640 c.
  530.1
  Элементарный учебник физики Т.2. Электричество и магнетизм : учеб.пособие для слушателей подготовительного отделения вуза / под ред.акад.Г.С.Ландсберга - изд.7-е, стереотип. . - М. : Наука , 1971. - 528 c.
  530.1
  Элементарный учебник физики: для подгот.отд-ний вузов : в 3 т.. Т.1. / под ред.Г.С.Ландсберга - 10-е изд., перераб. . - М. : Наука , 1985.
  53
  Эллиот Л., Уилкокс У. Физика : пер.с англ.под ред.проф.А.И.Китайгородского - изд.3-е, испр. . - М. : Наука , 1975. - 736 c.
  530
  Эльтерман В.М. Охрана воздушной среды на химических и нефтехимических предприятиях - М. : Химия , 1985. - 160 c.
  628.52/53:66.013.8
  Эткинс П. Порядок и беспорядок в природе : пер.с англ.Ю.Г.Рудого - М. : Мир , 1987. - 224 c.
  536.73
  Юхновський І.Р. Мікроскопічна теорія фазових переходів у тривимірних системах : монографія / І.Р.Юхновський, М.П.Козловський, І.В.Пилюк - Львів : Євросвіт , 2001. - 588 c.
  536.75+538.9
  Юхновський І.Р. Основи квантової механіки : навч.посібник для фізич.спец.вузів - 2-ге вид., перероб.і доп . - К. : Либідь , 2002. - 390 c.
  530.145
  Юшкин В.В. Гидравлика и гидравлические машины /краткий курс/ : учеб.пособие для вузов - Минск : ``Выш.школа`` , 1974. - 273 c.
  621.22:532
  Яблонский А.А. Курс теоретической механики Т.2. Динамика : учебник для втузов - 6-ое изд.,испр. . - М. : Высшая школа , 1984. - 423 с. c.
  531
  Яблонский А.А. Курс теоретической механики Т.1. : учебник для втузов - 6-е изд.,испр. . - М. : Высшая школа , 1984. - 343 с. c.
  531
  Яблонский А.А. Курс теоретической механики Т.1. Статика.Кинематика : учебник для втузов / А.А.Яблонский,В.М.Никифорова - 5-ое изд.,испр. . - М. : Высшая школа , 1977. - 368 с. c.
  531
  Яблонский А.А. Курс теоретической механики : В 2-х т.. Т.1. : учебник для втузов - 5-ое изд.,испр. . - М. : Высшая школа , 1977.
  531
  Яблонский А.А. Курс теоретической механики Т.2. Динамика : учебник для втузов - 4-ое изд.,дополн. . - М. : Высшая школа , 1971. - 488 с. c.
  531
  Яблонский А.А. Курс теории колебаний : учебное пособие для втузов / А.А.Яблонский,С.С.Норейко - 2-ое изд.,перераб.и доп. . - М. : Высшая школа , 1966. - 255 с. c.
  533
  Яворский Б.М. Справочное руководство по физике для поступающих в вузы и самообразования / Б.М. Яворский, Ю.А. Селезнев - 3-е изд.,испр . - М : Наука , 1984. - 383 c.
  530.1
  Яворский Ю.А. Справочное руководство по физике для поступающих в вузы и самообразования / Б.М. Яворский, Ю.А. Селезнев - М : "Наука" , 1975. - 624 c.
  530
  Яворский Б. М. Справочное руководство по физике : справочник / Б.М. Яворский, Ю.А. Селезнев - 4-е, испр . - Москва : Наука , 1989. - 576 c.
  53(077.9)            22.3
  Яворский Б.М. Основы физики Т.2. Колебания и волны.Квантовая физика : учеб.пособие для подготовит.отд.вузов / Б.М.Яворский,А.А.Пинский - 3-ье изд.,перераб. . - М. : Наука , 1981. - 448 с. c.
  530.1
  Яворский Б.М. Курс физики Т.3. Волновые процессы.Оптика.Атомная и ядерная физика : учебник для втузов / Б.М.Яворский,А.А.Детлаф - 2-е изд.,испр. . - М. : Высшая школа , 1972. - 536 с. c.
  530
  Яворский Б.М. Курс физики Т.3. Волновые процессы.Оптика.Атомная и ядерная физика : учебник для втузов / Б.М.Яворский,А.А.Детлаф - 2-е изд.,испр. . - М. : Высшая школа , 1971. - 536 с. c.
  530.1
  Яворский Б.М. Основы физики Т.2. Электродинамика.Колебания и волны.Основы квантовой физики атомов,молекул и твердых тел.Физика ядра и элементарных частиц / Б.М.Яворский,А.А.Пинский - М. : Наука , 1972. - 736 с. c.
  53
  Яворский Б.М. Справочник по физике / Б.М.Яворский,А.А.Детлаф - 2-е изд.,перераб. . - М. : Наука , 1985. - 512 с. c.
  53
  Яворский Б.М. Справочник по физике / Б.М.Яворский,А.А.Детлаф - М. : Наука , 1981. - 507 с. c.
  53
  Яворский Б.М. Справочник по физике / Б.М.Яворский,А.А.Детлаф - М. : Наука , 1980. - 507 с. c.
  53
  Яворский Б.М. Справочник по физике для инженеров и студентов вузов / Б.М.Яворский,А.А.Детлаф - 7-е изд.,испр. . - М. : Наука , 1977. - 942 с. c.
  53
  Яворский Б.М. Справочник по физике для инженеров и студентов вузов / Б.М.Яворский,А.А.Детлаф - 6-е изд.,испр. . - М. : Наука , 1974. - 944 с. c.
  53
  Яворский Б.М. Справочник по физике для инженеров и студентов вузов / Б.М.Яворский,А.А.Детлаф - 4-е изд.,перераб. . - М. : Наука , 1968. - 940 с. c.
  53
  Яворский Б.М. Справочник по физике для инженеров и студентов вузов / Б.М.Яворский,А.А.Детлаф - 3-е изд.,испр. . - М. : Наука , 1965. - 848 с. c.
  53
  Яворский Б.М. Справочник по физике для инженеров и студентов вузов / Б.М.Яворский,А.А.Детлаф - 2-е изд. . - М. : Наука , 1964. - 848 с. c.
  53
  Яворский Б.М. Справочное руководство по физике для поступающих в вузы и для самообразования / Б.М.Яворский,Ю.А.Селезнев - 4-е изд.,испр. . - М. : Наука , 1989. - 576 с. c.
  53
  Яворский Б.М. Справочное руководство по физике для поступающих в вузы и самообразования / Б.М.Яворский,Ю.А.Селезнев - 3-е изд.,испр. . - М. : Наука , 1984. - 383 с. c.
  53
  Яворский Б.М. Справочное руководство по физике для поступающих в вузы и самообразования / Б.М.Яворский,Ю.А.Селезнев - М. : Наука , 1975. - 624 с. c.
  53
  Яворский Б.М. Справочник по физике для инженеров и студентов вузов / Б.М.Яворский, А.А.Детлаф. - 5-е изд., стер . - М. : Наука , 1971. - 939 c.
  53(03)
  Яворский В.М. Основы физики Т.1. Движение и сила.Законы сохранения.Молекулярно-кинетическая теория газа.Молекулярные силы и агрегатные состояния вещества.Электродинамика / В.М.Яворский,А.А.Пинский - М. : Наука , 1974. - 496 с. c.
  530.1
  Яворский В.М. Основы физики Т.2. Колебания и волны.Основы квантовой физики атомов,молекул и твердых тел.Физика ядра и элементарных частиц / В.М.Яворский,А.А.Пинский - 2-е изд.,перераб. . - М. : Наука , 1974. - 464 с. c.
  530.1
  Яворский В.М. Справочник по физике для инженеров и студентов вузов / В.М.Яворский.А.А.Детлаф - 7-е изд.,испр. . - М. : Наука , 1979. - 942 с. c.
  530
  Якушев А.И. Взаимозаменяемость,стандартизация и технические измерения : учебник для вузов / А.И.Якушев,Л.Н.Воронцов,Н.М.Федотов - 6-ое изд.,перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1987. - 351 с. c.
  621.753
  Якушев А.И. Взаимозаменяемость,стандартизация и технические измерения : учебник для вузов / А.И.Якушев,Л.Н.Воронцов,Н.М.Федотов - 6-ое изд.,перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1986. - 351 с. c.
  621.753
  Якушев А.И. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения - Москва , 1975.
  621.753
  Ярочкин В.И. Основы безопасности бизнеса и предпринимательства / В.И.Ярочкин, Я.В.Бузанова. - М. : Мир , 2005. - 205 c.
  346.548 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            65.290
  Яскілка М.Б. Збірник завдань для розрахунково-графічних робіт з теоретичної механіки : посіб. - К. : Вища шк.: Веселка , 1999. - 351 c.
  531
  Яскілка М.Б. Збірник завдань для розрахунково-графічних робіт з теоретичної механіки : посіб. Рекоменд. Міносвіти України. - К. : Вища шк.: Веселка , 1999. - 351 c.
  531
  Яскілка М.Б. Збірник завдань для розрахунково - графічних робіт з теорет.механіки - К. : ’’Вища школа’’ , 1999. - 352 c.
  531