Бібліотека
КрНУ імені М.Остроградського
     
     
     
     
     
     
     
     

Систематичний каталог бібліотеки                                                          Перелік книг за тематикою УДК

001 Наука у цілому
 • 001.895 Венчурні проекти
 • 001.895 , 330.341.1 Інновації
 • 002 Друк. Документація. Науково-технічна інформація
 • 002:339.138 Маркетинг інформаційний
 • 004 Інформаційні технології
 • 004.056 Захист інформації, безпека
 • 004.3 Апаратні засоби
 • 004.353 Відіомонітори
 • 004.42 Програмування
 • 004.451 Операційні системи
 • 004.451.64 Апаратні засоби захисту
 • 004.65 Системи управління базами даних (СУБД)
 • 004.7 Комп`ютерні сітки
 • 004.732 Сітки локальні
 • 004.738.5 Інтернет
 • 004.738.5:658.6/9 Електронна комерція
 • 004.77 Електроний бізнес
 • 004.78 : Автоматизовані системи у ...
 • 004.78:025.4.036 Автоматизовані інформаційно-пошукові системи
 • 004.78:336.717 Автоматизовані системи банківських операцій
 • 004.91 Оброблення і створення документів
 • 004.92 Комп`ютерна графіка
 • 006.015.5 Управління якістю
 • 006.063 Сертифікація
 • 006.1 Стандартизація у цілому
 • 006.83 Якість
 • 008 Культура
  021 Організація та развиток бібліотечної справи
  061 Діяльність організацій по охрані природи
 • 061.1ЕС Европейский Союз(ЕС)
 • 1 Філософія
 • 111.1 Онтологія (буття)
 • 130.2 Філософія культури
 • 141.131 Платонізм. Неоплатонізм
 • 141.339 Езотерика
 • 159.9 Психологія
 • 159.923 Психологія особистості
 • 159.942 Емоції
 • 159.9:334.7.012.42 Психологія підприємництва
 • 168.522 Культурологія
 • 172. 4 Міжнародна етика
 • 174 Професійна етика
 • 174.022.1 Професійна та ділова етика. Імідж. Репутація
 • 174.022.1 Імідж
 • 178.1 Алкоголізм
 • 178.7 Паління
 • 2 Релігія
 • 281.9 Православна церква
 • 303.725.36 Примінення теорії систем, теорії управління та кібернетики
 • 311.12 Статистичне угрупування
 • 311.313(058)(477.53) Регіональна статистика: обласн., краєва
 • 314.02 Демографія.Джерела демографічних даних
 • 314.156.5(477) Геноцид українского народа
 • 314.7 Міграція
 • 316 Соціологія
 • 316.323.4 Азіатска деспотія, соціальна структура
 • 316.324.5 Аграрні суспільства, соціальна структура
 • 316.334.55 Соціологія (аграрна політика)
 • 316.343.4 Автохтонне населення в колоніальному суспільстві (соціологія
 • 316.343.653 Адміністратори в капіталістичному суспільстві (соціология)
 • 316.344.32 Інтелектуали
 • 316.346.2-055.2 Жінки
 • 316.422.4 Прогрес
 • 316.422.44 НТП
 • 316.422.6 Регрес (НТП)
 • 316.46 Лідерство
 • 316.462 Авторитаризм ( соціологія)
 • 316.61-056.45 Генії
 • 316.612 Развиток особистості
 • 316.73 Акультурація (соціологія)
 • 321.61 Абсолютизм (форми влади)
 • 321.64 Авторитарні режими нового часу
 • 323 Внутрішня політика
 • 323.17 Автономія та самовизначення нації
 • 323.329 Соціальні спільноти та прошарки. Інтелігенція
 • 323.396 Соціальна еліта
 • 324 Вибори. Референдуми. Виборчі компанії
  325 Міграційна політика
 • 327(477) Зовнішня політика України
 • 327.51 Військові союзи
 • 328 Парламенти. Народні представництва. Уряди
 • 328.132.7 Президентський кабінет. Президентський уряд
 • 330 Економіка
 • 330(477) Економіка України
 • 330.01 Економічна теорія
 • 330.1 Економічні науки
 • 330.101.54 Макроекономіка
 • 330.111.4 Виробничі сили
 • 330.131.7 Ризики
 • 330.131.7:336.71 Ризики банківські
 • 330.131.7:336.743 Валютний ризик
 • 330.142.2 Уставний фонд, капітал
 • 330.142.2 Вкладений капітал.Уставний фонд
 • 330.142.211.4 Амортизація основних фондів
 • 330.31 Кругообіг в народному господарстві. Відтворення
 • 330.322 Інвестиції
 • 330.322.013 Автономні інвестиції ( політекономіка)
 • 330.322.5 Інвестиції, рентабельність та ефективність
 • 330.322:658.589 Венчурне інвестування
 • 330.33 Криза
 • 330.34.014.1 Економіка застійна
 • 330.34.014.2 Економіка, що розвивається
 • 330.341(477) Фактори економічного розвитку України
 • 330.341.1 Развиток виробничих сил. Техн. прогрес. Інновації
 • 330.341.1 Інновації. Технічний прогрес
 • 330.341.1(477) Інновації в Україні
 • 330.341.2:334.758 Кластер
 • 330.342.111 Автаркне господарство (політекономіка)
 • 330.356.3 Ефективність капіталовкладень
 • 330.43 Економетрія
 • 330.46 Теорія систем, управління в кібернетиці та економіці
 • 330.47 Теорія інформації в економіці. Економічна інформатика
 • 330.52 Національна економіка
 • 330.564.2 Прибутки населення
 • 330.59 Життєвий рівень
 • 330.59 Соціально-економічний розвиток
 • 330.8(477) Історія економічної думки.Економічні вчення та школи
 • 330.837 Інституціоналізм. Неоінституціоналізм
 • 331 Праця. Економіка праці
 • 331.07 Адміністративні органи, уповноважені та офіційні особи (прац
 • 331.101.26 Праця, як економічний фактор
 • 331.101.262 Людський капітал
 • 331.102 Види праці
 • 331.103.255 Автоматизована праця
 • 331.106.24 Колективні договори
 • 331.108 Робота з кадрами
 • 331.108.2 Питання кадрів. Управління кадрів
 • 331.108.2 Управління персоналом
 • 331.108.3 Адаптація рабітників ( праця )
 • 331.2 Зарабітня плата
 • 331.21 Управління заробітною платою
 • 331.211 Аванс (праця)
 • 331.215`311` Виплати із соцстраху
 • 331.225 Премії. Окремі виплати
 • 331.23 Акордна оплата праці
 • 331.31 Робочий час
 • 331.315 Відрядження
 • 331.322 Відпустки
 • 331.5 Ринок праці
 • 331.522 Попит і пропозиція на ринку праці. Потенціал робочих місць
 • 331.522 Трудові ресурси
 • 331.556.4 Міграція трудова, міжнародна
 • 331.556.4 Міждержавна мобільність. Міграція
 • 331.582 Трудові резерви
 • 332.012.324 Власність корпорацій
 • 332.025.1 Адміністративне втручання в регіональній економіці
 • 332.1 Регіональна економіка
 • 332.13 Розміщення. Регіональне разміщення
 • 332.142.4 Використання територіальних ресурсів
 • 332.15 Агломерація економічної діяльності (регіональна економіка)
 • 332.2.01 Аграрні теорії (земельне питання)
 • 332.2.021;338.43.02 Аграрна політика
 • 332.72 Ринок праці, нерухомості
 • 332.856 Агенція по квартирному посередництву ( житлове господарство)
 • 334.012.64 Дрібні підриємства
 • 334.7.012.32 Підприємництво (загальне)
 • 334.7.012.42 Підприємництво комерційне
 • 334.722 Приватне підприємництво
 • 334.722.012.42 Підприємництво
 • 334.722.012.64 Мале підприємництво
 • 334.722.8 Акціонерні компанії
 • 334.758 Злиття. Об`єднання фірм. Кластери
 • 334.7:658.589 Венчурні (рискові) підприємства
 • 336 Фінанси
 • 336.07 Адміністрація фінансова
 • 336.1 Державні фінанси у цілому
 • 336.14 Державний бюджет. Національний бюджет
 • 336.14.025.3 Фінансова безпека
 • 336.2 Бенефіціар
 • 336.22 Податки. Збори
 • 336.225 Методи оподаткування
 • 336.225.64 Податкова заборгованість
 • 336.225.64 Подакти.Заборгованість податкова
 • 336.225.673 Контроль податковий
 • 336.226.11 Податки на доходи фізичних осіб
 • 336.22:351.713 Перевірки податкові
 • 336.246.025.2 Контроль фінансовий
 • 336.275.3 Державні боргові зобов`язання
 • 336.544 Контроль якості
 • 336.7 Грошовий обіг. Банківська справа
 • 336.71 Банківська справа.Банки
 • 336.71(477) Банківська справа. Банки в Україні
 • 336.71.025.3 Безпека у банках
 • 336.711 Національні, державні банки
 • 336.713 Банки комерційні
 • 336.743 Валюта. Зв`язані валюти
 • 336.748.12 Інфляція
 • 336.76 Фінансовій ринок
 • 336.763;347.72.03 Акції (фінанси), (торгове право), (економіка)
 • 336.77 Кредит. Кредитна справа
 • 336.773 Кредитні спілки (фінанси)
 • 338.12 Економічні цикли
 • 338.23:343.3 Безпека економічна держави
 • 338.242 Управління економікою в ринковому господарстві
 • 338.246.02 Адміністративні заходи (економіка)
 • 338.246.025.2 Регулювання. Контроль
 • 338.246.025.2, 338.268.025 Контроль
 • 338.246.027 Матеріальна допомога
 • 338.246.027.2 Стимулювання. Пільги
 • 338.26 Планування.Соціально-економічне планування
 • 338.26 Народногосподарське планування
 • 338.27 Економічне прогнозування
 • 338.27 Прогнозування економічне
 • 338.33 Теорія виробництва. Структура. Спеціалізація
 • 338.364 Автоматизоване виробництво ( економіка)
 • 338.43 Аграрна промисловість (економ.сільського господарства)
 • 338.43 Сільське господарство.Економіка
 • 338.43 Економіка сільського господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика.Економ.сільск. господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика
 • 338.431 Аграрні відносини. Аграрні структури
 • 338.431 Аграрні структури (економіка сільського господарства)
 • 338.432 Сільськогосподарське виробництво (господарювання)
 • 338.436.33 Агропромисловий комплекс
 • 338.439 Продовольчий комплекс. Продовольче питання
 • 338.439 Продовольчий комплекс (економіка)
 • 338.439 : Виробництво продуктів :м"яса,риби,рису і т.д.
 • 338.439:63 рису,молока і т.д. Виробництво с/г продуктів
 • 338.45 Економіка промисловості і ремісничого виробництва
 • 338.45.01 Промислова політика
 • 338.45:658 Економіка підприємства
 • 338.46 Економіка сфери послуг
 • 338.465.2 Консалтинг
 • 338.465.2 Послуги
 • 338.465.2 Інжиніринг
 • 338.465.2 Консультування
 • 338.47 Економіка транспорту і зв`язку
 • 338.48 Туризм. Економіка туризму
 • 338.48-44(1-22) Сільський туризм
 • 338.49 Інфраструктура економіки
 • 338.5 Ціни. Ціноутворення
 • 338.512 Витрати виробництва
 • 338.516.2 Ринок.Форми ринку
 • 338.516.22 Ціни ринкові
 • 338.532.4.025.24 Контроль за цінами
 • 338.583 Інфраструктура
 • 339 Торгівля
 • 339.13.012 Види ринків
 • 339.13.025 Адміністративні міри впливу на ринок
 • 339.137.2 Конкуренція
 • 339.138 Маркетинг
 • 339.138 : 338.46 Маркетинг послуг
 • 339.138(100) Маркетинг міжнародний
 • 339.138(100) Міжнародний маркетинг
 • 339.138.001.5 Маркетингові дослідження
 • 339.138.1 Маркетинг промисловий
 • 339.138.`313` Маркетинг стратегічний
 • 339.14:338.49 Інфраструктура товарного ринку
 • 339.166.5 Торгівля продуктами розумової праці
 • 339.172 Товарні біржі. Продуктові біржі
 • 339.175 Посередники торгові
 • 339.178 Посередницькі інститути
 • 339.187.62 Лізинг
 • 339.187.67 Абонентне обслуговування ( торгівля)
 • 339.37 Роздрібна торгівля
 • 339.543 Митна політика
 • 339.543.624 Оффшорні зони
 • 339.56 Торгівля зовнішня
 • 339.727.2 Рух капіталів. Міжнародні займи. Міграція капталів
 • 339.727.22/24 Інвестиції іноземні
 • 339.74.025 Адміністративні міри в девізній політиці
 • 339.9 Міжнародні економічні відносини. Світове господарство
 • 339.9.012 ЗЕД
 • 339.9.012.23:346.58(477) Регулювання ЗЕД в Україні (правове)
 • 339.9.012.42 Автаркія (світове господарство)
 • 339.92 Міжнародне економічне співробітництво
 • 339.923 Економічні союзи
 • 339.924 Інтеграція
 • 339.94 Глобалізація
 • 34.07;35.07 Адміністративні органи (право)
 • 340 Право. Юридичні науки
 • 340.12 Теорія права
 • 340.12 Теорія держави і права
 • 340.12(091) Історія держави і права
 • 340.130.53 Закони
 • 340.130.54 Кодекси
 • 340.130.55 Укази
 • 340/.349 Правознавство
 • 341.215.4 Захист прав людини
 • 341.24 Міжнародні правові дії
 • 341.63 Міжнародний арбітраж
 • 342.26 Адміністративно-територіальний поділ держави
 • 342.34 , 321.7 Демократія
 • 342.392 Авторитарні (недемократичні) форми держав та правління
 • 342.518 Виконавча влада.Уряд. Кабінет Міністрів
 • 342.565.2 Конституційні суди
 • 342.7 Права і обов"язки громадян
 • 342.7 Основні права та обов`язки громадян
 • 342.849 Агітаційний матеріал для виборів (державне право)
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративні порушення
 • 342.9(477) Адміністративне право України
 • 342.924 Адміністративні акти (державне право)
 • 343.13 Кримінально-процесуальне право
 • 343.132 Слідчі дії
 • 343.195 Суд присяжних
 • 343.2/.7 (477) Кримінальне право України
 • 343.23 Злочини у цілому
 • 343.237(477) Співучасть, угрупування, зговір (Україна)
 • 343.337 Агресія (кримінальне право)
 • 343.353 Адміністративна влада, зловживання (кримінальне право)
 • 343.353.1 Корупція
 • 343.359 Злочини проти державної казни. Контрабанда
 • 343.575 Заборона вживання та оберту наркотиків
 • 343.6 Злочини проти особистості
 • 343.61 Вбивство
 • 343.62 Аборт (кримінальне право)
 • 343.9 Кримінологія
 • 343.9.01 Загальна теорія злочину та злочинність
 • 346(477) Господарське право України
 • 346.231 Адміністративні установи
 • 346.26 Приватне підприємництво
 • 346.5 : Регулювання: конкуренції, якості, виробництва, НТП
 • 346.548 Безпека бізнесу, підприємництва
 • 346.548 Рейдерство
 • 346.548 ,366.5 Захист споживачів
 • 346.6 Соціальний захист населення
 • 347 Громадянське право
 • 347.133.5 Адміністративні угоди
 • 347.133.9 Абстрактні (причинні) угоди
 • 347.188 Акти громадянського стану (громадянське право)
 • 347.211 Інтелектуальна власність, ресурс
 • 347.214.2 Нерухоме майно. Нерухомість
 • 347.426.6 Відшкодування збитку. Оцінка збитку
 • 347.471.03 Адміністрація суспільства (громадянське право)
 • 347.722 Товарні знаки
 • 347.732 Агент за обміном ( торгове право)
 • 347.735 Факторинг
 • 347.746 Вексель
 • 347.77 Патенти
 • 347.771 Авторські свідчення ( патентне право)
 • 347.779 Адміністративна організація охорони промис. і торг. прав
 • 347.78 Авторское право
 • 347.789 Адміністративно-технічна організація авторського права
 • 347.791.3 Адміністративно-правов. регулювання прав власності на суди
 • 347.792 Абандон (морське право)
 • 347.799.2 Аварія (морське право)
 • 347.822.5 Авіаційна метеорологічна служба( служба погоди)
 • 347.918 Арбітраж.Третейський суд
 • 347.921 Адвокати ( громад. процес. право )
 • 347.961(477) Нотаріат, нотаріуси, нотар. контори (Україна)
 • 347.963 Прокурори. Прокуратура
 • 347.965 Адвокатура (громад.процес.право)
 • 347.998.8 Адміністративні суди (громадянське процесуал.право)
 • 347.998.85 Адміністративні суди
 • 347.998.85 (477) Адміністративні суди в Україні
 • 349.2 Трудове право
 • 349.227 Заборона необгрунтованного скорочення
 • 349.233 Матеріальна відповідальність у трудовом погодженні
 • 349.41 Земельне право
 • 349.42 Аграрне право
 • 349.42(477) Аграрне право України
 • 349.6 Правові проблеми охорони навколишнього средовища
 • 35.073.526 Надання та публікація балансу. Аудит
 • 351 Державне адмін. управління
 • 351.077.6 Управлінські рішення
 • 351.087.43 Пенсії. Допомоги
 • 351.087.431 Пенсія. Допомога при звільненні, або виході у відставку
 • 351.087.431.1 Право на пенсію
 • 351.087.431.2 Пенсійні внески
 • 351.087.431.3 Пенсійний фонд
 • 351.087.431.4 Пенсійні надбавки
 • 351.713 Адміністративна діяльність у відношенні податків і зборів
 • 351.741 Організація міліції
 • 351.743 Громадянська охорона.Народні дружини
 • 351.755.61 Паспорти. Паспортна міліція
 • 351.762;343.56 Азартні ігри (адміністративне управління), (кримінальне прав
 • 351.811 Автомобильні дороги ( адміністративний нагляд)
 • 351.814 Авіаційний зв`язок (адміністративне управління)
 • 351.814 Авіація, управління
 • 351.814 Авіатраси (адміністративне управління)
 • 351.822 Адміністративний нагляд за грошовою обіговістю
 • 351.823 Адміністративний нагляд за добуванням сировини
 • 351.824 Адміністративний нагляд за промисловістю та торгівлею
 • 351.825 Адміністративний нагляд за кредитними установами
 • 351.83 Адміністративне регулювання праці і труд.відносини
 • 351.84 Адміністративний нагляд за соціальним забезпеченням
 • 351.853 Нагляд за пам`ятниками. Збереження природних ландшафтів
 • 351.9 Адміністративна юрисдикція (адміністр.управління)
 • 351.9 Нагляд і контроль за держ. управлінням. Скарги
 • 352.07 Адміністративні установи органів управління
 • 353.2 Автономні республіки, області, краї, департаменти,провінції
 • 355.081 Головне командування армії
 • 355.232 Академії (військова справа)
 • 355.469 Авіаційна стратегія (військова справа)
 • 355.75 Адміністративно-господарські установи (військова справа)
 • 356.3 , 355.6 , 359.5 Адміністративно-господарська служба (військова справа)
 • 357.3 Автоколони (військова справа)
 • 359.3 Авіаційні частини військово-морских сил (військова справа)
 • 364.12 Автоматизація виробництва (соціальне забезпечення)
 • 364.2 Основні потреби людини
 • 364.2-262.2 Прожитковий мінімум
 • 364.3 Соціальна допомога. Соц.страхування
 • 364.3-642-264 Індексація виплат. Виплати, основ. на вартості життя
 • 364.3-646.2-3 Організації соціального забезпечення
 • 364.3.-646.2 Пенсії
 • 364.32-642 Соціальні грошові виплати
 • 364.32-642:331.215 Лікарняні, декретні
 • 364.32-642:331.215"313" Декретні
 • 364.6 Соціальне забезпечення. Соціальні проблеми
 • 364.662 Бідність
 • 365 Потреба у житлі та її задоволення
  368 Страхування
 • 368.07 Адміністративні страхові органи
 • 368.08 Адміністративний персонал страхових установ
 • 368.1.021.3 Договір страхування
 • 368.2.025.79 Абандон ( страхування)
 • 368.212/.214 Автомобильный транспорт, перевозки ( страхование)
 • 368.8 Страхування окремих майнових цінностей
 • 368.914 Пенсійне страхування
 • 368.914:061.2 Пенсійне страхування недержавними організаціями
 • 37 Освіта
 • 37(1-87) Освіта за кордоном
 • 37.013 Педагогіка
 • 37.014.15 Законодавсто в області освіти
 • 37.014.543 Фінансування освіти
 • 37.015.3 Психологія освіти
 • 37.015.6 Економіка системи освіти
 • 37.017.4-053.81 Правова культура молоді
 • 37.017.4-053.81 Політична культура молоді. Формування
 • 37.017.4-053.81 : 343.85 Профілактика правопорушень серед молоді
 • 37.018.1 Сімейне виховання та освіта
 • 37.034 Моральне виховання
 • 37.07 Адміністративні проблеми навчальних закладів
 • 371 Організація виховання та освіти
 • 371.058 Організація виховання та освіти. Приватна школа
 • 371.11 Адміністрація учбового закладу (освіта)
 • 371.33 Аудіовізуальні методи навчання ( освіта )
 • 373 Дошкільне виховання і освіта. Загальноосвітня школа
  378 Вища освіта
 • 378(438) Вища освіта в Польщі
 • 378.014.15 Законодавсто в області вищої осіти
 • 378.017.4-057.785 Правова обізнанність студентів
 • 378.017.4-057.785 Правова культура студента
 • 378.02 Методика викладання у вищій школі
 • 378.022 , 37.022 Кредитно-модульна система
 • 378.1 Організація вищої освіти
 • 378.2 Академічні ступені (освіта)
 • 378.4 Університети
 • 379.858 Авіатуризм
 • 392.5 Агамія (етнографія)
 • 398.33 Адвент ( різдвяний піст )
 • 477) Історія української та зарубіжної культури
 • 5(092) Природознавство, біографії
 • 502 Природа. Охорона навколишнього середовища
 • 502 /. 504 Природа. Охорона природних ресурсів
 • 502 /504 Охорона навколишнього середовища. Загрози навколишнього сере
 • 502.1 Охорона навколишнього середовища
 • 502.172 ,502.4 Заповідники
 • 502.174 Відновлення, збереження, економія ресурсів
 • 502.175 Контроль якості средовища. Контроль забруднень
 • 502.2 Середовище у цілому
 • 502.211 Живий світ. Біосфера
 • 502/.504 Екологія
 • 502/504 Природа.Охорона природних ресурсів.Загрози навколишньому сер
 • 502:658.012.32 Екологічний менеджмент
 • 504 Загрози навколишньому середовищу. Екологія
 • 504(084.42) Загрози навколишньому середовищу, атлас
 • 504.5:628.4.047 Забруднення радіоактивне
 • 504.5:628.4.047 Безпека радіоактивна
 • 504:343.3 Безпека екологічна
 • 51 Математика
 • 51(075.8) Математика. Підручник для вищ.шк.
 • 519.237.8 Кластер-аналіз. Класифікація
 • 519.248 Прикладна статистика
 • 519.6 Програмування математичне
 • 519.72 Теорія інформації. Математичні питання
 • 519.816 Теорія прийняття рішень
 • 519.85 Математичне програмування
 • 519.86 Теорія економіко - математичних моделей
 • 519.87 Математичне моделювання
 • 519.876.2 Моделювання процесів управління
 • 53 Фізика
 • 530.145 Квантова механіка
 • 531 Теоретична механіка
 • 539.376 Деформація при постійному навантаженні
 • 544.431.8 Періодичні реакції. Повний безлад
 • 551.58 Кліматологія
 • 553.04 Мінеральні ресурси та запаси
 • 575 Генна інженерія
 • 577.355 Біофізика фотосинтезу
 • 578.828СПИД Вірус СНІД
 • 579.22 Мікробіологія
 • 579.64 Сільськогосподарська мікробіологія
 • 58.006 (477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 58.006.(477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 592/599 Світ тварин.Фауна
 • 611 Анатомія людини
 • 614.2(73) Організація охорони здоров`я в США
 • 614.3 Якість харчових продуктів
 • 615 Фармакологія
 • 616-084 Медицина. Профілактика
 • 616.89-008.441.3 Наркотична залежність
 • 616.89-008.441.44 Самогубство
 • 616.98 Специфічні інфекції
 • 62 - 83 Електропривід
 • 62-82 Гідропривід
 • 62.002.2 Технологія виробництва
 • 620.22 Матеріалознавство
 • 620.9 Загальна енергетика
 • 620.9(477) Загальна енергетика. Енергетика України
 • 620.91 Ресурс енергетики. Альтернативні види
 • 620.91 Альтернативні види енергії
 • 621 Машинобудування
 • 621 438 -714 Газові турбіни, охлодження
 • 621. 426 Дизелі
 • 621.002 Технологія машинобудування
 • 621.039 Атомна енергетика. Атомна промисловість
 • 621.039.586 Аварії ядерних реакторів
 • 621.3 Електротехніка
 • 621.3.01 Теоретичні основи електротехніки
 • 621.31 Електричні апарати
 • 621.31.019.3 Надійність електросистем
 • 621.311.004.12 Енергозбереження
 • 621.311.1 Енергосистеми
 • 621.311.2 Електростанції
 • 621.313.333 Асинхронні електодвигуни
 • 621.314 Перетворення електричної енергії
 • 621.317 Електровимірювальна техніка
 • 621.317.3 Вимірювання електричних величин
 • 621.38 Електроніка
 • 621.382.049.77 Мікроелектроніка
 • 621.391.63 Передача сигналу світловими променями
 • 621.395.721.5 Мобільний зв`язок
 • 621.396 Радіозв`язок
 • 621.396.6 Радіоелектронна апаратура. Схеми
 • 621.396.62 Радіоприймач
 • 621.397.132 Магнітофони
 • 621.397.446 Телевізори
 • 621.397.6 Телевізійна апаратура
 • 621.43 Автомобільні двигуни
 • 621.431.73 Двигуни внутрішнього згоряння для безрейкового транспорту
 • 621.436.21.031.3 Дизелі з пневматичним розпиленням (компресорні)
 • 621.438 - 714 Газові турбіни, системи охолодження
 • 621.438-135 Газові турбомашини
 • 621.6.033:656.07 Нафтотранспортна система
 • 621.7 Обробка тисненням. Пластичне формоутворення
 • 621.74 Ливарне виробництво
 • 621.753 Допуски та посадки
 • 621.81 Деталі машин
 • 621.86 Підйомно-транспортне обладнання у цілому
 • 621.86/.87 Підйомно-транспортні машини
 • 621.865.8 Роботи
 • 621.873.3 : 629.3 Автокрани
 • 621.983 Глибинна витяжка. Холодна штамповка
 • 622.2 Гірничі роботи при розробці корисних копалин
 • 622.276/279 Нафто-газодобувна промисловість
 • 622.323 Добування нафти
 • 622.324 Добування газу
 • 623.4 Зброя
 • 624.046.012.45 Залізобетонні конструкції, стійкість, несуча здатність
 • 625.08 Дорожно-будівні машини
 • 627 Водне господарство
 • 628.1 Водопостачання
 • 628.1(075.8) Водопостачання
 • 628.3 Стічні води. Очистка стічних вод
 • 629. 113 Автомобілебудування
 • 629.083 Склад, огляд, техн. обслуговування автомоб.
 • 629.113 Автомобілебудування. Автомобілі
 • 629.113(03) Автомобілебудування - довідники
 • 629.113(477) Автомобільний транспорт в Україні
 • 629.113.02.001.4 Випробовування автомобілів
 • 629.114.4 Грузові автомобілі
 • 629.114.6 Легкові автомобілі
 • 629.114.6.004.6 Легкові автомобілі. Ремонт
 • 629.4 Залізничний транспорт
 • 629.73 Авіація
 • 629.762.5 Ракети небалістичні
 • 629.78 Космічна техніка
 • 63 Сільське господарство
  630 Лісне господарство. Лісівництво
 • 630*2 Лісівництво
 • 630*9 Ліси та лісне гос-во з державної точки зору
 • 631.1 Сільськогосподарське виробництво.Організація та управління
 • 631.1(477) Організація та управління сільськогосподарським виробництвом
 • 631.115.1 Сільськогосподарське приватне підприємство
 • 631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.3.001.4 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.374 Сільськогосподарський транспорт
 • 631.4(092) Грунтознавство. Землезнавство. Біография
 • 631.46 Бактеріологія і біологія грунтів
 • 636 Тваринництво
 • 637.1 Молочна промисловість
 • 64.012 Домогосподарство
 • 640.41 Готель
 • 65 Управління підприємством
 • 65.011.4 Ресурси (резерви) виробництва
 • 65.011.46 Аутсорсинг (управл.ефективністю)
 • 65.012 Управління підприємством. Методи
 • 65.012.2 Планування діяльності
 • 65.012.32 Менеджмент організації
 • 65.012.8 Безпека економічна підприємства
 • 65.012.8 Економічна безпека під-ва
 • 656 Транспорт
 • 656.07 Управління транспортом
 • 656.07 Транспортна система
 • 656.071.32 Бухгалтерія транспортного підприємства
 • 656.13 Автомобільний транспорт
 • 656.13.07 Організація та експлуатація автомобільного транспорту
 • 657 Бухгалтерський облік
  657 Бухгалтерія
 • 657.1 Бухгалтерія
 • 657.15 Фінансовий облік
 • 657.15(047.2/3) Бухгалтерська фінансова звітність
 • 657.2 Бухгалтерскі проводки
 • 657.222 Ведення бухгалтерських операцій
 • 657.372.3 Списання. Амортизація
 • 657.421.3 Бухгалтерський облік ліцензій
 • 657.474.51 Визначення фактичної собівартості. Калькулювання
 • 657.6 Аудит
 • 657.6 Аудит, ревізія
 • 658.011.46 Потенціал підприємства
 • 658.011.47 ФСА
 • 658.012.011.56 Автоматизація
 • 658.012.12 Аналіз господарської діяльності підприємства
 • 658.012.122 Економічна діагностика під-ва
 • 658.012.122 Діагностика економічна
 • 658.012.122 Економічний аналіз
 • 658.012.122:330.4 Діагностична матриця
 • 658.012.32 Менеджмент
 • 658.012.32 : 331.103 Автоматизоване роб.місце менеджера
 • 658.012.324 Корпоративна форма управління підприємством
 • 658.012.61 Корпоративна культура
 • 658.012.7 Контролінг
 • 658.016"313" Стійкість стратегічна підприємства
 • 658.016.7 Санація
 • 658.14/.17 Фінанси підприємств
 • 658.14/.17.012.12 Фінансовий аналіз
 • 658.14/17 Фінансова стійкість підприємства
 • 658.310.8 Штатний розклад
 • 658.345 БЖД
 • 658.345 Охорона праці
 • 658.512.011.56 САПР (система автоматиз.проектування)
 • 658.52 Виробничо-промислова структура
 • 658.527.011.56 - 192 (075.8) Потокове виробництво
 • 658.562 Виробничий контроль.Техн.контроль
 • 658.589 Модернізація
 • 658.589 Реконструкція
 • 658.589 Інноваційна діяльність
 • 658.7 Логістика
 • 658.8 Збут. Продаж. Реалізація продукції
 • 658`313` Стратегія підприємства
 • 659.1, 659.1: Реклама, реклама продукції
 • 659.4 Паблік Рилейшнз
 • 66 Хімічна промисловість
 • 663/664 Харчова промисловість
 • 669 Металургія
 • 67/68 Легка промисловість
 • 678.06.001.2 (03) Вироби із високомолекулярних матеріалів, проектування
 • 681.3.06 Програмування
 • 681.327.22 Відеомонітори
 • 681.5 Теорія автоматичного управління
 • 681.511.42 Системи автомат. управління імпульсні (дискретні)
 • 681.518 Інформаційні системи
 • 681.518 Інформаційні системи в автоматизованому управлінні
 • 681.518.3 Вимірювальні інформац.системи (для управління)
 • 681.518.5.015 Системи автомат.контроля і техн.діагностики. Ідентифікація
 • 687 Швейна промисловість
  69 Будівництво
 • 69.003 Економіка будівництва
 • 697.3 Центральне опалення
 • 7 Культура
 • 7.036.2 Імпресіонізм
 • 712.23 Заповідники, нац.парки та інші природні території, що охоро
 • 725.4 Будівлі пром. підприємств, проектування
 • 744.4 Інженерна графіка
 • 75 Живопис
  78 Музика
 • 78.017 Музиканти
 • 796.525 Альпінізм
 • 811.111 Англійска мова
 • 811.111(038) = 111=161.1 Англо - російські словники
 • 811.161.2 Українська мова
 • 811.161.2"06-26 Українська сучасна літературна мова
 • 82-8 Літературна суміш. Афоризми. Сценарії
 • 82.09 Літературна критика та дослідження
 • 82.09.161.2" " Літературознавство укр.літ."століття"
 • 883 Українська література
  9 Історія
 • 9(477)1934-1941 Історія України в 1934-1941рр.
 • 908 Краєзнавство
 • 908(477.53) Краєзнавство. Полтавська область
 • 91(510) Географія Китаю
 • 930.85(100 Історія української та зарубіжної культури
 • 94(477) Історія України
 • 940(477) Історія України
 • 940`10/17` (477) Історія України Х І - XVIII ст.
 • 94`10/17` (477) Вимірювання електричних величин
 • ЄС Европейский Союз
 • Китай Китай
 • 51 Математика

  Burtch Ken O. The Big Online Book of Linux Ada Programming. Part 1/, 2002.
  004.451
  Burtch Ken O. The Big Onlint Book of Linux Ada Programming. Part 2., 2002.
  004.451
  C ++:решение инженерных задач : учеб.пособие для вузов / А.В.Луговой,Е.П.Путятин,Д.М.Смагин,В.П.Степанов - Х.;Кременчуг : ЧП Щербатых А.В. , 2004. - 348 c.
  004.43+519.6
  Microsoft MS-DOS: руководство пользователя. Операционная система. Версия 4. : Microsoft Corporation , 1990.
  004.451
  Абрамов Л.М. Математическое программирование / Л.М.Абрамов, В.Ф.Капустин. - Л. : Изд-во ЛГУ , 1976. - 184 c.
  519.85
  Аврамов В.П. Основы автоматики транспортных машин : учеб. пособие для техн. вузов / В.П.Аврамов, Е.Е.Александров. - К. : Вища шк. , 1986. - 87 c.
  629.3 : 681.51            629.11 : 681.51
  Автоматизация проектирования .Вып.1 Т.1. : сб. статей / под общ. ред. В.А.Трапезникова. - М. : Машиностроение , 1986. - 294 c.
  658.512.011.56
  Автоматизация проектирования строительных и дорожных машин / под ред. Е.Ю.Малиновского - М. : Б.и. , 1983. - 100 c. - (Трцды ВНИИстройдормаш. Вып.98).
  625.7.08 : 658.512.001.56
  Автоматизация проектирования технологии ковки на молотах / В.Н.Трубин, С.Д.Шалягин, С.Н.Орлов и др. - М. : Машиностроение , 1974. - 160 c.
  621.73.045 : 658.512.011.56
  Автоматизация разработки и выполнения конструкторской документации : учеб.пособие для вузов / Э.Т.Романычева и др.; под.ред.Э.Т.Романычевой. - М. : Высш.шк. , 1990. - 176 c. - (ЭВМ в техн.вузе).
  658.512.2.012.224.011.56
  Автоматизация схемотехнического проектирования : учеб.пособие для радиотехн. спец.вузов / В.Н.Ильин, В.Т.Фролкин, А.И.Бутко и др; под ред. В.Н.Ильина. - М. : Радио и связь , 1987. - 368 c.
  621.396.6.049.77.001.63 : 658.512.011.56
  Автоматизированное проектирование и производство в машиностроении / под общ.ред. Ю.М.Соломенцева, В.Г.Митрофанова. - М. : Машиностроение , 1986. - 256 c.
  658.512.011.56 + 658.52.011.56.012.3
  Автоматизированное проектирование конструкций гражданских зданий / Л.Г.Дмитриев, А.В.Касилов, Г.В.Гильман,В.П.Ковбасюк. - К. : Будівельник , 1977. - 236 c. - (Техн.прогресс в строительстве).
  658.512.011.56 : 69
  Автоматизированное проектирование силовых электронных схем / В.Я.Жуйков, В.Е.Сучик, П.Д.Андриенко, М.А.Еременко. - К. : Тэхника , 1988. - 184 c.
  621.314.632 : 658.512.011.56
  Автоматизированное проектирование систем автоматического управления / Я.Я.Алексанкин, А.Э.Бржозовский, В.А.Жданов и др.; под ред. В.В.Солодовникова. - М. : Машиностроение , 1990. - 332 c.
  658.512.011.56.001.57 : 681.51
  Автоматизированное проектирование следящих приводов и их элементов / В.Ф.Казмиренко, М.В.Баранов, Ю.В.Илюхин и др.; под ред. В.Ф.Казмиренко. - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 240 c.
  62-83 : 658.512.011.56
  Автоматизированное проектирование электрических машин : учеб.пособие для вузов по спец. / Ю.Б.Бородулин, В.С.Мостейкис, Г.В.Попов, В.П.Шишкин; под ред. Ю.Б.Бородулина. - М. : Высш.шк. , 1989. - 279 c.
  621.313.001.63 : 658.512.011.56
  Автоматизированные системы обработки информации и управления на автомобильном транспорте : учебник для сред.проф.образования / А.Б.Николаев, С.В.Алексахин, И.А.Кузнецов, В.Ю.Строганов; под ред. А.Б.Николаева. - М. : Академия , 2003. - 223 c.
  656.13 : 681.518
  Автоматика и автоматизация производственных процессов : учеб.пособие для вузов / В.П.Автушко, М.П.Бренч, В.В.Будько и др.; под ред. Н.Ф.Метлюка/ - Минск : Выш/ шк. , 1985. - 302 c.
  629.331-52 + 629.351-52 +681.5            629.113-52 + 629.114.2-52 + 68
  Автоматика и управление в технических системах : учеб.пособие для вузов : в 11 -ти . Т.1. Электрические элементы систем управления промышленными роботами / А.А.Краснопрошина, В.А.Скаржепа, В.Б.Яковлев; под ред. А.А.Краснопрошиной; отв.ред. С.В.Емельянов, В.С.Михалевич. - К. : Выща шк. , 1990. - 247 c.
  621.865.8-52 + 681.51
  Автоматика и управление в технических системах : учеб.пособие для вузов : в 11 т.. Т.2. Идентификация объектов систем управления технологическими процессами / В.Н.Киричков ; под ред. А.А.Краснопрошиной; отв.ред. С.В.Емельянов, В.С.Михалевич. - К. : Выща шк. , 1990. - 263 c.
  681.51
  Автоматика и управление в технических системах : учеб.пособие для вузов : в 11 т. Т.3. Моделирование производственных систем / Б.Ф.Фомин, В.Б.Яковлев; под ред. В.Б.Яковлева; отв.ред.С.В.Емельянов, В.С.Михалевич. - К. : Выща шк. , 1992. - 191 c.
  658.52.011.56.012.3 + 681.51
  Автоматика и управление в технических системах : учеб.пособие для вузов : в 11 т. Т.4. Теория автоматического управление.Ч.1.Линейные системы автоматического управления / Д.Х.Имаев, А.А.Краснопрошина, В.Б.Яковлев; под ред. В.Б.Яковлева; отв.ред. С.В.Емельянов, В.С.Михалевич. - К. : Выща шк. , 1992. - 248 c.
  681.511.2
  Автоматика и управление в технических системах : учеб.пособие для вузов : в 11 т. Т.6. Математическое обеспечение научных исследований в автоматике и управлении / Л.Ф.Компанец, А.А.Краснопрошина, Н.Н.Малюков; под ред. А.А.Краснопрошиной; отв.ред. С.В.Емельянов, В.С.Михалевич. - К. : Выща шк. , 1992. - 287 c.
  681.51
  Автомобили КАЗ / С.М.Батиашвили, Н.Н.Вишняков и др. - М. : Транспорт , 1970. - 336 c.
  629.351            629.114.4.004
  Автомобили КамАЗ : вопросы и ответы / П.С.Яресько и др. - М. : Транспорт , 1989. - 287 c.
  629.351            629.114.4
  Автомобили КамАЗ: техническое обслуживание и ремонт. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1987. - 350 c.
  629.351.004.54            629.114.4.004.54
  Автомобили КамАЗ: техническое обслуживание и ремонт. - М. : Транспорт , 1984. - 351 c.
  629.351.004.54            629.114.4.004.54
  Автомобили КрАЗ - 255Б и КрАЗ - 255В : инструкция по эксплуатации. - 2-е изд., перераб . - М. : Б.и. , 1970. - 254 c.
  629.351            629.114.4
  Автомобили КрАЗ - 255Б и КрАЗ-255В : техн.описание и инструкция по эксплуатации. - 3-е изд., испр. и доп . - Харьков : Прапор , 1973. - 247 c.
  629.351            629.114.4
  Автомобили КрАЗ - 255Б, 257, 258 : инструкция по эксплуатации. - 4-е изд., перераб . - Харьков : Прапор , 1969. - 168 c.
  629.351            629.114.4
  Автомобили КрАЗ - 6510, КрАЗ-65101, КрАЗ-6444 : руководство по эксплуатации. / под ред. Д.Л.Ястребова. - Харьков : Прапор , 1994. - 174 c.
  629.351            629.114.4
  Автомобили КрАЗ-256Б1, 258Б1 : руководство по эксплуатации 256Б1-3902010РЭ / под ред. С.С.Малова. - 5-е изд., стер . - Харьков : Прапор, , 1993. - 16 c. - ((Кременчугский автомобильный завод).).
  629.351            629.114.4
  Автомобили КрАЗ-6510, КрАЗ-651001 : руководство по эксплуатации 6510-3902010РЭ / под ред. С.С.Малова. - 2-е изд., стер . - Харьков : Прапор , 1994. - 167 c. - ((Кременчугский автомобильный завод).).
  629.351            629.114.4
  Автомобили МАЗ - 64227,МАЗ - 54332.Устройство,техническое обслуживание,ремонт / М.С.Высоцкий, Л.Х.Гилелес, Л.И.Кадолко и др. - М. : Транспорт , 1987. - 191 c.
  629.351            629.114.4.004.5
  Автомобили МАЗ-500А, МАЗ-504А, МАЗ-516.Устройство и техническое обслуживание. - М. : Транспорт , 1973. - 264 c.
  629.351.004.5            629.114.4.004.5
  Автомобили семейства ЗИЛ-133.Устройство, техн.обслуживание и ремонт / В.П.Митрофанов, Р.А.Меламуд, Д.М.Глуховский и др. - М. : Транспорт , 1984. - 328 c.
  629.351            629.114.4
  Автомобиль ГАЗ - 53 : многокрасоч. альбом / И.А.Генералов, С.Г.Гуткин, В.Д.Запойнов и др. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1978. - 77 c.
  629.351            629.114.4
  Автомобиль ЗИЛ - 431410 и его модификации. : рук-во по эксплуатации / ред. - сост. А.С.Кузнецов. - М. : Машиностроение , 1990. - 316 c.
  629.351            629.114.4
  Автомобиль УАЗ - 469 / А.В.Винокуров, Ю.Г.Борзов, Э.Н.Орлов и др. - М. : Машиностроение , 1976. - 280 c.
  629.351            629.114.4
  Агапов Е.М. Программированное повторение математики / Е.М.Агапов, И.А.Марнянский; под общ.ред. Е.С.Дубинчук. - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Выща шк. , 1988. - 270 c.
  51(075.32)            22.1я721
  Адомиан Дж. Стохастические системы / пер.с англ. Н.Г.Волкова. - М. : Мир , 1987. - 376 c.
  517.9 : 519.216
  Азарх А.И. Техническое обслуживание грузовых автомобилей : иллюстр.пособие / А.И.Азарх, П.З.Белкин. - М. : Транспорт , 1974. - 136 c.
  629.351.083            629.113.001.5
  Айвазян С.А. Прикладная статистика и основы эконометрики: : учебник для вузов / С.А.Айвазян, В.С.Мхитарян. - М. : ЮНИТИ , 1998. - 1022 c.
  330.43 + 519.248            65в6
  Айвенс К. Эксплуатация Windows NT. Проблемы и решения / пер. с англ. - СПб. : BHV - Санкт-Петербург , 1998. - 586 c.
  004.451            681.3.06
  Акивис М.А. Тензорное исчисление : учеб.пособие для втузов / М.А. Акивис, В.В. Гольдеберг. - 2-е изд., стер . - М. : Наука , 1972. - 532 c.
  517.3
  Аксенов Л.Б. Системное проектирование процессов штамповки. - Л. : Машиностроение , 1990. - 239 c.
  621.73:658.512.011.56
  Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах : учеб пособие для экон. спец. вузов. - М. : Высш. шк. , 1986. - 319 c.
  519.8
  Алгебра и начала анализа : учеб. пособие для 9-10 кл. сред.шк. / под ред. А.Н. Колмогорова. - 6 - е изд., перераб. и доп . - М. : Просвещение , 1986. - 355 c.
  512
  Алгебра и начала анализа : учебник для сред. спец.учеб.заведений : в 2 т. Т.2. / М.И.Каченовский, Ю.М.Колягин, А.Д.Кутасов и др.; под ред. Г.Н.Яковлева. - 3-е изд., перераб . - М. : Наука , 1988. - 271 c. - (Математика для техникумов).
  512 + 517
  Алгебра и начала анализа : учебник для сред.спец.учеб.заведений : в 2 т. Т.1. / М.И.Каченовский, Ю.М.Колягин,А.Д.Кутасов и др.; под ред. Г.Н. Яковлева. - 3-е изд., перераб . - М. : Наука , 1987. - 463 c. - (Математика для техникумов).
  512 + 517
  Алгебра и начала анализа : учебник для сред.спец.учеб.заведений : в 2 т. Т.2. / М.И.Каченовский, Ю.М.Колягин, А.Д.Кутасов и др.; под ред. Г.Н.Яковлева. - М. : Наука , 1978. - 335 c. - (Математика для техникумов).
  512 + 517
  Алгебра и начало анализа : учебник для 10-11 классов средней школы / под ред. А.Н.Колмогорова - Москва : Просвещение , 1990. - 319 c.
  512            22.14я72
  Алгебра: Пособие для самообразования / Никольский С.М., Патанов М.К. - М. : Наука , 1985. - 286 c.
  512
  Алгебра: Пособие для самообразования / Никольский С.М., Потапов М.К. - М. : Наука , 1984. - 288 c.
  512
  Александров А.Г. Оптимальные и адаптивные системы : учеб. пособие для вузов. - М. : Высш. шк. , 1989. - 263 c.
  [681.513.5 + 681.513.6] (075.8)            32.965.9я73
  Александров А.Д. Геометрия : учеб.пособие для вузов. / А.Д.Александров, Н.Ю.Нецветаев. - М. : Наука , 1990. - 671 c.
  514(075.8)            22.151
  Александров И.А. Аналитические функции комплексного переменного : учеб. пособие для физ. - мат. спец. вузов / И.А.Александров, В.В.Соболев. - М. : Высш. шк. , 1984. - 192 c.
  517.54 : 517.2
  Александров П.С. Теория функций комплексного переменного и теория топологических пространств / под ред. А.Н.Колмогорова. - М. : Наука , 1978. - 416 c. - ((Избранные труды)).
  517.51 : 517.2
  Александрова Н.В. Математические таблицы : справочник. - М. : Высш.шк. , 1978. - 190 c.
  51(03)
  Алексеев В.М. Элементарная математика : решение задач. - К. : Вища шк. , 1984. - 351 c.
  51
  Алексеев В.М. Элементарная математика : решение задач. - К. : Вища шк. , 1983. - 351 c.
  51
  Алексеев В.М. Сборник задач по оптимизации. Теория. Примеры. Задачи : учеб.пособие для мат.спец.вузов / В.М.Алексеев, Э.М.Галеев, В.М.Тихомиров. - М. : Наука , 1984. - 288 c.
  517.97
  Алексеев С.П. Борьба с шумом и вибрацией в машиностроении / С.П.Алексеев, А.М.Казаков, Н.Н.Колотилов. - М. : Машиностроение , 1970. - 208 c.
  628.517.2
  Алиев В.Г. НТП и подготовка производства. - М. : Экономика , 1987. - 129 c.
  658.512.4
  Алиев Р.А. Принцип инвариантности и его применение для проектирования промышленных систем управления. - М. : Энергоатомиздат , 1985. - 128 c.
  681.516
  Алиев Ч.А. Система автоматизированного проектирования технологии горячей объемной штамповки / Ч.А. Алиев, Г.П. Тетерин. - М. : Машиностроение , 1987. - 222 c.
  621.735.043.016.2:658.512.011.56
  Алферов А.В. В мире умных машин. - М. : Радио и связь , 1989. - 216 c.
  681.51+681.2+621.865.8
  Алферов А.В. Средства тиражирования документов : учеб. для техникумов / А.В. Алферов, Е.М. Матлин. - М. : Радио и связь , 1990. - 208 c.
  651.925(075.32)
  Алферова З.В. Математическое обеспечение экономических расчетов с использованием теории графов. - М. : Статистика , 1974. - 208 c.
  519.71
  Альтенхёвель М. Word 7 для Windows 95: первое знакомство / Пер. с нем. - М. : ИНФРА-М , 1996. - 207 c.
  004.451
  Альтенхёвель М., Альтенхёвель М. Word 7 для Windows 95. Первое знакомство: Пер. с нем.- - М.: : ИНФРА-М, , 1996. - 207 c.
  681.3.06 + 004.451
  Альтхаус М. Excel 5.0 / Мартин Альтхаус, Михаэль Ортленн; пер. с нем. Е.Б.Яблочковой; под ред. И.К.Резцова. - М. : Бином , 1994. - 200 c.
  004.451
  Альтшулер И.С. Краткий курс начертательной геометрии : учеб.пособие / под ред. И.И.Котова. - 2-е изд., перераб. и доп . - Минск : Высш.шк. , 1965. - 272 c.
  514.18
  Альтшулер И.С. Краткий курс начертательной геометрии : учеб. пособие. - Минск : Изд-во МВСС по БССР , 1962. - 256 c.
  514.18
  Амелькин В.В. Дифференциальные уравнения в приложениях. - М. : Наука , 1987. - 157 c.
  517.9
  Амиров Ю.Д. Основы конструирования: Творчество - стандартизация - экономика : справ. пособие. - М. : Изд-во стандартов , 1991. - 392 c.
  658.512.2 : 658.516
  Аналитические самонастраивающиеся системы автоматического управления / под ред. В.В. Солодовникова. - М. : Машиностроение , 1965. - 355 c.
  681.51
  Анго А. Математика для электро- и радиоинженеров / Андре Анго; предисл. Луи де Бойля; пер. с фр. под общ. ред. К.С.Шифрина. - 2-е изд., стер . - М. : Наука , 1967. - 779 c.
  517
  Анго А. Математика для электро- и радиоинженеров / Андре Анго; предисл. Луи де Бойля; пер.с фр.под ред. К.С.Шифрина. - М. : Наука , 1965. - 780 c.
  517
  Андерс А.А. Проектирование заводов и механосборочных цехов в автотракторной промышленности : учеб. пособие для вузов / А.А.Андерс, Н.М.Потапов, А.В.Шулешкин. - М. : Машиностроение , 1982. - 271 c.
  658.512:629.113
  Андерсон Т. Статистический анализ временных рядов / пер. с англ.; под ред. Ю.К.Беляева. - М. : Мир , 1976. - 755 c.
  519.23
  Андреева В.И. Делопроизводство в кадровой службе : практ. пособие с образцами документов(на основе ГОСТов РФ). - М. : Бизнес-школа,Интел-Синтез , 1996. - 208 c.
  651.4 : 331.108.26            65.050.2
  Андреева В.И. Делопризводство. Требование к документообороту фирмы (на основе ГОСТов РФ). - 4-е изд.,перераб. и доп . - М. : Бизнес-школа,Интел-Синтез , 1997. - 211 c.
  651.4            65.050.2
  Андреянова В.В. Как организовать делопроизводство на предприятии. - М. : ИНФРА-М , 1997. - 93 c. - (Б-ка журнала ``Консультант директора``).
  651.4            65.050.2
  Андрєєв П.П. Геометрія : підручник для серед. спец. навч. закладів / П.П. Андрєєв, Е.З. Шувалова; за ред. Е.З. Шувалової. - 2-е вид . - К. : Вищя шк. , 1972. - 216 c.
  514
  Андриянов А.В. Цифровая обработка информации в измерительных приборах и системах / А.В.Андриянов, И.И.Шпак. - Минск : Выш.шк. , 1987. - 176 c.
  681.518.3
  Андрійчук В.І. Вступ до дискретної математики : навч. посібник для вищ. навч. закл. / В.І. Андрійчук, М.Я. Комарницький, Ю.Б. Іщук. - К. : Центр навч. літ. , 2004. - 254 c. - (Львів. нац.ун-т).
  519.854 + 510.22
  Андрухаев Х. М. Сборник задач по теории вероятностей. : учеб.пособие для пед.ин-тов / под ред. А.С.Солодовникова. - М. : Просвещение , 1985. - 160 c.
  519.21
  Андрющенко В. А. Теория систем автоматического управления : учеб.пособие. - Л. : Изд-до Ленинград.ун-та , 1990. - 252 c. - (Северо-запад.заоч.политехн.ин-т).
  681.51
  Анісімов А. В. Алгоритмічна теорія великих чисел: Модулярна арифметика великих чисел. - К. : Академперіодика , 2001. - 153 c. - (Б-ка Держ.фонду фундаментальних досліджень).
  511.381
  Анпілова Є.С. Інформаційні технології для управління екологічною безпекою поверхневих вод : монографія. - К. : Азимут-Україна , 2013. - 103 c.
  502.51
  Анпілова Є.С. Інформаційні технології для управління екологічною безпекою поверхневих вод : монографія - К. : ’’Азимут - Україна’’ , 2013. - 104 c.
  502.51
  Антипенко Г.О. Гірнича геометрія : підручник для вузів за спец.`Маркшейдерська справа``. - Дніпропетровськ : НГА України , 1999. - 264 c.
  621.142.5 : 514
  Антонов В.С. Короткий курс загальної метеорології : навч. посібник для природ. спец.вищ.навч.закл. - Чернівці : Рута , 2004. - 335 c.
  551.5
  Антошвили М.Е. Организация городских автобусных перевозок с применением математических методов и ЭВМ / М.Е.Антошвили, Г.А.Варелопуло, М.В.Хрущев. - М. : Транспорт , 1974. - 103 c.
  656.132.072(-201) : 51.001.8            51.001.8
  Анхимюк В.Л. Теория автоматического регулирования : учеб. пособие для электротехн.спец.вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - Минск : Выш. шк. , 1968. - 322 c.
  681.51
  Апатенок Р.Ф. Сборник задач по линейной алгебре и аналитической геометрии : учеб. пособие для инж. -техн. спец. вузов / Р.Ф. Апатенок, А.М. Маркина, В.Б. Хейнман; под ред. В.Т. Воднева. - Мн. : Выш. шк. , 1990. - 285 c.
  512.64 + 514.2
  Араманович И.Г. Уравнение математической физики : учеб.пособие для вузов / И.Г.Араманович, В.И.Левин. - М. : Наука , 1964. - 287 c. - (Избр.главы высш.мат. для инженеров и студенктов).
  517.95 : 53
  Арендт В.Р. Практика следящих систем. / В.Р.Арендт, К.Дж.Сэвент ; пер.с англ. под ред. Т.М.Райцына и А.В.Фатеева. - М. : Госэнергоиздат , 1962. - 566 c.
  681.513.3
  Аржененко А.Ю. Оптимальные бинарные вопросники / А.Ю.Аржененко, Б.Н.Чугуев. - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 128 c.
  681.518.54.01
  Арифметика / С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин. - М. : Наука , 1988. - 384 c.
  511.1
  Арсак Ж. Программирование игр и головоломок / Жак Арсак. - М. : Наука , 1990. - 220 c.
  51- 8 - 37
  Арсенин В.Я. Методы математической физики и специальные функции. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1984. - 384 c.
  517.95 : 53
  Арсумов Х.А. Сборник задач по начертательной геометрии с решениями типовых задач : Учебное пособие для вузов - Изд.-во 7-е . - М. : Машиностроение , 1969. - 376 c.
  515
  Арустамов Х.А. Сборник задач по начертательной геометрии с решениями типовых задач : учеб. пособие для вузов. - 8-е изд . - М. : Машиностроение , 1971. - 376 c.
  514.18
  Арустамов Х.А. Сборник задач по начертательной геометрии с решением типовых задач : учеб. пособие для вузов. - 7-е изд . - М. : Машиностроение , 1969. - 376 c.
  514.18
  Архангельский В.А. Тридцать минут истории. - М. : Известия , 1991. - 304 c.
  651(520)            66.3(5Я)
  Архипов Г.И. Теория кратных тригонометрических сумм / Г.И.Архипов, А.А.Карацуба, В.В.Чубариков. - М. : Наука , 1987. - 368 c.
  511.32            511.336
  Аршинов М.Н. Коды и математика: рассказы о кодировании / М.Н.Аршинов, Л.Е.Садовский. - М. : Наука , 1983. - 143 c.
  621.391 + 519.725
  Асатурян В.И. Теория планирования эксперимента : учеб.пособие для вузов. - М. : Радио и связь , 1983. - 248 c.
  519.24
  Асеев Г.Г. Электронный документооборот : учебник для вузов. - К . : Кондор , 2007. - 498 c.
  651.4/.9 : 004](075.8)
  Астапенко П.Д. Вопросы о погоде:что мы знаем ней и чего не знаем. - 2-е изд.,исправ. и доп . - Л : Гидрометеоиздат , 1986. - 390 c. - (Науч.-попул.б-ка школьника).
  551
  Астапов Ю.М. Статистическая теория систем автоматического регулирования и управления : учеб. пособие для вузов / Астапов Ю.М., Медведев В.С.; под ред. Е.П. Попова. - М : Наука , 1982. - 304 c.
  681.51.01 : 519.22
  Атанасян Л.С. Геометрия : в 2-х ч.. Т.1. : учеб. пособие физ.- мат. фак. пед. ин-тов - М. : Просвещение , 1986. - 336 c.
  514
  Атанасян Л.С. Геометрия : в 2-х т.. Т.2. : учеб. пособие для физ.- мат. фак. пед. ин-тов - М. : Просвещение , 1987. - 352 c.
  514
  Атанасян Л.С. Геометрия Т.1. : учеб.пособие для физ- мат. фак. пед. ин-тов. - М. : Просвещение , 1973. - 480 c.
  514
  Аткинсон Ф. Дискретные и непрерывные граничные задачи / пер.с англ. И.С.Иохвидова, Г.А.Каральник ; под ред. и с доп. И.С. Каца, М.Г. Крейна. - М. : Мир , 1968. - 749 c.
  517.2
  Атлас волнения, течений и уровня Азавского моря / под ред. В.В.Фомина. - К. : Феникс , 2012. - 238 c. - (Укр. науч.- исслед. гидрометеоролог.ин-т.Морское о).
  551.46
  Аугер В. AutoCad 11.0 / Вольфганг Аугер; пер. с нем. - К. : Торг.- изд. бюро ВНV , 1993. - 318 c.
  004.451.9            681.3.06
  Афанасьев В. Н. Математическая теория конструирования систем управления : учеб.пособие для втузов / В.Н.Афанасьев, В.Б.Колмановский, В.Р.Носов. - М. : Высш. шк. , 1989. - 447 c.
  684.51.001.66 : 66.51
  Ахметов К.С. Windows 95 для всех. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Компьютер , 1997. - 256 c.
  004.451.9            681.3.06
  Ахметов К.С. Курс молодого бойца. - М. : Компьютер-Пресс , 1994. - 318 c.
  004.451.9            681.3.06
  Ахметова Г. Л. От авантюрина до яшмы / Г.Л.Ахметова, С.Ф.Ахметов. - М. : Знание , 1990. - 173 c.
  549.514.5
  Ачасова С. М. Алгоритмы синтеза автоматов на программируемых матрицах / под ред. О.Л.Бандмана. - М. : Радио и связь , 1987. - 135 c.
  519.713+681.325.65
  Бабак В.П. Самонастраивающиеся информационные системы : учеб. пособие для вузов / В.П. Бабак, В.М. Синеглазов, С.Г. Таранов. - К. : Нац. авиац. ун-т , 2007. - 151 c.
  681.518 : 681.513.4/.7(075.8)
  Бабак В.П. Теорія ймовірності, випадкові процеси та математична статистика : підручник для вищ.навч.закл. / В.П. Бабак, Б.Г. Марченко, М.Є. Фриз. - К. : Техніка , 2004. - 287 c.
  519.2
  Баврин И.И. Общий курс высшей математики : учебник для физ.-мат.спец.пед.вузов / И.И.Баврин, В.Л.Матросов. - М. : Просвещение , 1996. - 463 c.
  51(078.5)
  Баврин И.И. Высшая математика : учебник для вузов / И.И.Баврин, В.Л.Матросов. - М. : ВЛАДОС , 2003. - 399 c.
  51(075.8)
  Баврин И.И. Курс высшей математики : учебник для высш.пед.учеб.заведений. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : ВЛАДОС , 2004. - 559 c.
  51(075.8)
  Бадо Б.Е. Стандартизация в автомобилестроении . - М. : Изд-во стандартов , 1975. - 52 c.
  658.516:629.113 : 006
  Байков Б.П. Турбокомпрессоры для наддува дизелей / Б.П. Байков, В.Г. Бордуков, П.В. Иванов, Р.С. Дейч - Л. : Машиностроение , 1975. - 200 c.
  621.515 : 621.43.052/031
  Балакришнан А. Введение в теорию оптимизации в гильбертовом пространстве / пер. с англ. Э.Л. Наппельбаума; под ред. Р.В. Гамкрелидзе. - М. : Мир , 1974. - 259 c.
  517.98
  Балахин Г.С. Организация и планирование конструкторских работ при освоении производства. - М. : Машиностроение , 1986. - 112 c.
  658.512.26
  Балашевич В.А. Основы математического программирования : учеб. пособие для инж. -экон. и экон. спец. - Мн. : Выш. шк. , 1985. - 173 c.
  519.85
  Балк М.Б. Геометрия масс / М.Б.Балк, В.Г.Болтянский. - М. : Наука , 1987. - 159 c. - (Б-чка``Квант``.Вып.61).
  514
  Баранов Г.Л. Структурное моделирование сложных динамических систем / Г.Л.Баранов, А.В.Макаров. - К. : Наук. думка , 1986. - 272 c. - (АН УССР. Ин-т электродинамики).
  681.511.4.017
  Барановская Г.Г. Микрокалькуляторы в курсе высшей математики.Практикум : учеб.пособие для вузов / Г.Г.Барановская, И.Н.Любченко. - К. : Вища шк. , 1987. - 288 c.
  51 : 004.388.2
  Бараташевич А.А. Основы художественого конструирования : учебник для втузов. - Минск : Выш. шк. , 1984. - 224 c.
  658.512.23
  Бараташов Л.В. Технико-экономические расчеты при проектировании и производстве машин. - 2-е изд., перераб. и доп . - М : Машиностроение , 1968. - 352 c.
  658.512.4.011.4
  Бардачов Ю.М. Дискретна математика : підручник для вищ.навч.закл. / Ю.М.Бардачов, Н.А.Соколова , В.Є.Ходаков; за ред. В.Є.Ходакова. - К. : Вища шк. , 2002. - 287 c.
  519.854
  Барзилович Е.Ю. Модели технического обслуживания сложных систем : учеб пособие для втузов. - М. : Высш. шк. , 1982. - 231 c.
  681.51.004.54
  Барковський В.В. Математика для економістів : в 2 т. Т.1. Вища математика : навч. посібник для вищ.навч.закл. / В.В.Барковський, Н.В.Барковський. - 2- ге вид. . - К. : Нац.акаде. управління , 1999. - 399 c. - (Сер. навч.літ.``Економіст``).
  51(075.8)
  Барковський В.В. Математика для економістів. Вища математика. : навч. посібник для екон. спец. / Барковська Н.В. - К. : Національна академія управлінн , 1997. - 397 c.
  51
  Барковський В.В. Математика для економістів : в 2 т. Т.2. Теорія ймовірностей та математична статистика : навч. посібник для вищ.навч.закл. / В.В.Барковський, Н.В.Барковська, О.К.Лопатін. - 2-ге вид . - К. : Нац. акад. управління , 1999. - 447 c. - (Серія навч. літ.``Економіст ``).
  519.2
  Барлоу П. Таблицы Барлоу, квадратов, кубов, квадратных корней и обратных величин всех целых чисел до 1500 / под ред. и с доп. Л.С.Хренова. - М. : Наука , 1975. - 376 c.
  519.66
  Барра Ж.- Р. Основные понятия математической статистики / пер. с фр. А.Л.Рухина ; под ред. А.Н. Ширяева. - М. : Мир , 1974. - 275 c.
  519.22
  Басс Х. Алгебраическая К-теория / пер. с англ. А.В.Михалева ; под ред. Е.С. Голода. - М. : Мир , 1973. - 519 c.
  512.667
  Батунер Л.М. Математические методы в химической технике / Л.М.Батунер,М.Е.Позин ; под.ред.М.Е.Позина. - 6-е изд., испр . - Л : Химия , 1971. - 824 c.
  51:667
  Бахвалов Н.С. Численные методы.Анализ, алгебра, обыкновенные дифференциальные уравнения : учеб. пособие для вузов. - М. : Наука , 1973. - 631 c.
  519.6
  Бахвалов Н.С. Численные методы : учеб. пособие для вузов / Н.С.Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков. - М. : Наука , 1987. - 598 c.
  519.6
  Бахвалов С.В. Аналитическая геометрия : учебник для пед. ин-тов. - 2-е изд., перераб . - М. : Учпедгиз , 1962. - 368 c.
  514.12
  Бахвалов С.В. Сборник задач по аналитической геометрии : учеб. пособие для гос. ун-тов и пед. ин-тов / С.В.Бахвалов, П.С. Моденов, А.С. Пархоменко. - 3-е изд.,перераб . - М. : Наука , 1964. - 440 c.
  514.12
  Баяковский Ю.М. Графор.Графическое расширение фортрана / Ю.М.Баяковский, В.А.Галактионов, Т.Н.Михайлова. - М. : Наука , 1985. - 288 c. - (Б-чка программиста).
  004.42 : 519.6            681.3.06
  Бгатов В.И. История кислорода земной атмосферы. - М. : Недра , 1985. - 87 c.
  551.51 : 546.21.06            26.23
  Бейко И. В. Методы и алгоритмы решения задач оптимизация : справ.пособие / И.В.Бейко, Б.Н.Бублик, П.Н.Зинько. - К. : Вища шк. , 1983. - 512 c.
  517.977 + 519.85
  Беклемишев Д. В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. : учебник для физ.-мат. и инж.-физ. спец.вузов. - 6-е изд., стер . - М. : Наука , 1987. - 320 c.
  514.12 + 512.64
  Беклемишев Д. В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры : учебник для физ.-мат. и инж.-физ.спец. вузов. - 5-е изд., перераб . - М. : Наука , 1984. - 320 c.
  514.12 + 512.64
  Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры : учеб.пособие для втузов. - 4-е изд., перераб . - М. : Наука , 1980. - 336 c.
  514.12 + 512.64
  Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры : учеб.пособие для вузов. - 3-е изд., стер . - М. : Наука , 1976. - 320 c.
  514.12 + 512.64
  Беклемишева Л.А. Сборник задач по аналитической геометрии и линейной алгебре : учеб. пособие для физ.-мат., инж.-физ. и инж.-техн. спец. вузов / Л.А.Беклемишева, А.Ю. Петрович, И.А. Чубаров; под ред. Д.В. Беклемишева. - М. : Наука , 1987. - 496 c.
  514.12+512.64
  Беклешов В.К. САПР в машиностроении. Организационно-экономические проблемы / В.К.Беклешов, Г.А. Морозова. - Л. : Машиностроение , 1989. - 143 c.
  658.512.011.56.011.46:621.002
  Белецкий А.Я. Комбинаторика кодов Грея. - К. : КВІЦ , 2003. - 504 c.
  519.711/.725
  Беллман Р. Динамическое программирование в частных производных / Р.Беллман, Э.Энджел; пер. с англ. С.П.Чеботарева ; под ред. А.М. Летова. - М. : Мир , 1974. - 208 c.
  519.857
  Белов В.В. Сборник задач по дополнительным главам математической физики : учеб. пособие для вузов. - М. : Высш. шк. , 1978. - 271 c.
  517.95 : 53
  Белоносов В.С. Задачи вступительных экзаменов по математики / В.С.Безносов, М.В.Фокин. - 5-е изд., испр. и доп . - Новосибирск : Изд-во НГУ , 2000. - 479 c.
  51
  Белостоцкий Б.А. Автоматизация технических систем: Основы автоматики : учебник для слушателей воен.академий / Б.А. Белостоцкий, Ю.К. Яхонтов, В.Н. Ченцов. - Л. : ЛВИКА им.А.Ф. Можайского , 1971. - 256 c.
  681.51
  Белоусов Г.М. Средства организационной техники : каталог-справочник. - М. : Экономика , 1985. - 113 c.
  651.2            65.050.9(2)2
  Белоусов К.Н. Операционная система ОС ЕС ЭВМ : пособие пользователю / К.Н. Белоусов, В.С. Мохончук, Н.В. Плахотный; под ред. К.Г.Самофалова, А.Г. Назарчука. - К. : Техніка , 1985. - 224 c.
  004.451            681.3.06
  Бельхарди Н. Обеспечение надежности компьютерных систем / Н. Бельхарди, А.А. Болдак, Т.М. Чебаненко. - К. : ВЕК+ , 1998. - 175 c.
  004.451-192            681.3.06
  Беляев Н.Н., Берлов А.В., Машихина П.Б. Моделирование нестационарных процессов аварийного загрязнения атмосферы : монография - Д. : ’’Акцент ПП’’ , 2014. - 127 c.
  502.3:51
  Беляков М.И. Мобильная операционная система : справочник / М.И.Беляков, Ю.И.Рабовер, А.Л.Фридман. - М. : Радио и связь , 1991. - 208 c.
  004.451            681.3.066
  Бендицкий Э.Я. Рулевое управление колесных тракторов - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Россельхозиздатй , 1987. - 124 c.
  629.366.032-514.5            629.114.2-514.5
  Бердон А. Геометрия дискретных групп / пер. с англ. А.О.Солодовникова. - М. : Наука , 1986. - 300 c.
  515.1
  Березин Б.И. Самоучитель машинописи. - 5-е изд., испр. и доп . - М. : Легпромбытиздат , 1988. - 176 c.
  651.923            65.050.9(2)2
  Березин Б.И. Школа машинописи : [учебник для серд.проф.уч-щ] - М. : Лег. и пищ. пром-сть , 1984. - 168 c. - (Учебник для сред.проф.уч-щ).
  651.923
  Березин В.Н. Сборник задач для факультативных и внеклассных занятий по математике : кн. для учителя / В.Н.Березин, Л.Ю.Березина, И.П.Никольская. - М. : Просвещение , 1985. - 175 c.
  51
  Березин И.С. Методы вычислений Т.2. : учеб. пособие для втузов / И.С.Березин, Н.П.Жидков. - 2-е изд . - М. : Физмагиз , 1962. - 640 c.
  519.6
  Березин Ф.А. Введение в алгебру и анализ с антикоммутирующими переменными / под ред.В.П.Паламодова. - М. : Изд-во МГУ , 1983. - 208 c.
  512.64+517
  Берлинер Э.М. Windows 95. Русская версия. Дополнения 96 и 97-го года / Э.М.Берлинер, Б.Э.Глазырин, И.Б.Глазырина. - М. : ABF , 1998. - 527 c.
  004.451            681.3.06
  Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа : учеб.пособие для вузов. - 20-е изд . - М. : Наука , 1985. - 383 c.
  517            517.2
  Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа : учеб. пособие для вузов. - 19 - е изд., стер . - М. : Наука , 1977. - 416 c.
  517            517.2
  Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа : учеб.пособие для вузов. - 18 - е изд., стер . - М. : Наука , 1975. - 416 c.
  517
  Бермант А.Ф. Краткий курс математического анализа для втузов : учебник для втузов / А.Ф.Бермант, И.Г.Араманович. - 8-е изд., испр. и доп . - М. : Наука , 1973. - 720 c.
  517
  Бермант А.Ф. Краткий курс математического анализа для втузов : учебник для втузов / А.Ф.Бермант, И.Г.Араманович. - 7-е изд., стер . - М. : Наука , 1971. - 736 c.
  517            517.2
  Бермант А.Ф. Краткий крс математического анализа : для втузов / А.Ф.Бермант, И.Г. Араманович - изд. 5-е стереот. . - М.: : Наука , 1967. - 735 с. c.
  517
  Бернс П. Дж. Секреты EXCEL 97 / Патрик Дж.Бернс, Элисон Бэрроуз; пер. с англ.и ред. Н.М.Ручко. - К.;М. : Диалектика , 1997. - 526 c.
  004.451.9 EXCEL            681.3.06
  Бертсекас Д. Условная оптимизация и методы множителей Лагранжа / пер. с англ. Н.В.Третьякова; под ред. Е.Г.Гольштейна. - М. : Радио и связь , 1987. - 399 c.
  517.977.5
  Бескин Н.М. Деление отрезка в данном отношении. - М. : Наука , 1973. - 64 c. - (Популярные лекции по математике).
  514.1            513
  Бетелин В.Б. Многотерминальная диалоговая система ЭКСПРЕСС для ЕС ЭВМ : практикум по программированию / В.Б.Бетелин, С.Е.Богомолов, А.И.Мурашкин. - М. : Изд-во МГУ , 1987. - 87 c.
  004.512.4            681.3.06
  Бибиков Ю.Н. Курс обыкновенных дифференциальных уравнений : учеб.пособие для ун-тов по спец.``Математика``. - М. : Высш.шк. , 1991. - 303 c.
  517.91 (075.8)
  Бир Ст. Кибернетика и управление производством / пер. с англ. В.Я.Алтаева ; под.ред.Челюскина А.Б.; с предисл. А.И.Берга. - 2-е изд., доп . - М : Наука , 1965. - 391 c.
  007 + 681.51            62-50
  Биргер И.А. Техническая диагностика. - М. : Машиностроение , 1978. - 240 c. - (Надежность и качество).
  681.518.54            62-19
  Бицадзе А.В. Основы теории аналитических функций комплексного переменного : учеб.пособие для мех.-мат. и физ. спец.вузов. - 2-е изд., доп . - М. : Наука , 1972. - 263 c.
  517.54
  Бицалдзе А.В. Основы теории аналитических функций комплексного переменного : учебник для мех.-мат. и физ. спец. вузов. - 3-е изд., доп . - М. : Наука , 1984. - 320 c.
  517.54
  Биченок М.М. Основи інформатизації управління регіональною безпекою. - К. : ПоліграфКонсалтинг , 2005. - 194 c.
  681.518 : 504.4
  Бланк И.А. Управление прибылью. - К. : Ника - Центр: Эльга , 1998. - 543 c. - (Б-ка финансового менеджера).
  658.155+338.515
  Блох Э.Л. Основы линейной алгебры и некоторые ее приложения : учеб. пособие для вузов / Э.П.Блох, Л.И. Лошинский, В.Я. Турин. - М. : Высш. шк. , 1971. - 256 c.
  512.64
  Блощинська В.А. Сучасне деловодство : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч.літ. , 2005. - 319 c.
  651.4/.9
  Бобровников Н.А. Защита окружающей среды от пыли на транспорте. - М. : Транспорт , 1984. - 73 c.
  502.3 : 504.6 : 628.511.134            20.1+628.511
  Богаевский В.Н. Алгебраические методы в нелинейной теории возмущений. - М. : Наука , 1987. - 255 c.
  519.6 : 530.145.7
  Богатырев Г.И. Математика для подготовительных курсов техникумов (на базе 8 классов средней школы) : учеб. пособие / Г.И.Богатырев, О.А.Боковнев. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1988. - 408 c.
  51
  Богданов Ю.С. Начала анализа в задачах и упражнениях : учеб. пособие для математ. спец. ун-тов / Ю.С.Богданов, О.А. Кастрица. - Минск : Выш.шк. , 1988. - 174 c.
  517
  Богданович Л.Б. Художественное конструирование в машиностроении - К. : ’’Техніка’’ , 1976. - 181 c.
  658.512
  Боглаев Ю.П. Вычислительная математика и программирование : учеб. пособие. для втузов. - М. : Высш. шк. , 1990. - 543 c.
  519.6
  Боголюбов А.Н. Математики. Механики : биограф.справочник. - К. : Наук.думка , 1983. - 639 c.
  51(092)+531(092)
  Богомолов Н.В. Практические занятия по высшей математике : учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1973. - 472 c.
  51(076)
  Богомолов Н.В. Практические занятия по математике : учеб.пособие для сред.спец.учеб.заведений. - 3-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1990. - 494 c.
  51
  Богомолов Н.В. Практические занятия по математике : учеб.пособие для сред.спец.учеб.заведений. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1983. - 399 c.
  51(076)
  Богомолов Н.В. Практические занятия с логарифмической линейкой : учеб.пособие для техникумов. - 2-е изд., доп . - М. : Высш.шк. , 1980. - 144 c.
  51-35
  Богомолов Н.В. Математика : учебник для сред. проф.образования. - 4-е изд., стер . - М. : Дрофа , 2006. - 396 c.
  51
  Боженко Л.І. Стандартизація, метрологія та кваліметрія у машинобудуванні : навч. посібник для машинобуд. спец. вищ. навч. закл. - Львів : Світ , 2003. - 327 c.
  658.562 + 658.516+006.1+006.91+ 621.753]: 621(075.8)
  Бойков А.Д. Методы расчета систем автоматического управления с использованием вычислительных машин. - Саранск : Мордов.гос.ун-т , 1975. - 220 c. - ((Мордов. гос.ун-т им.Н.П.Огарева)).
  681.51            62-52
  Бойков А.Д. Спектральные методы расчета дискретных систем автоматического управления : учеб.пособие для вузов / А.Д.Бойков, Л.В.Сафонов. - Куйбышев : Б.и. , 1973. - 142 c.
  681.511            62-52
  Болнокин В.Е. Анализ и синтез систем автоматического управления на ЭВМ. Алгоритмы и программы / В.Е.Болнокин, П.И.Чинаев. - М. : Радио и связь , 1986. - 248 c.
  681.51.01 : 004.382.7
  Болсун А.И. Методы математической физики / А.И.Болсун, В.К.Гронский, А.А.Бейда. - Минск : Выш.шк. , 1988. - 198 c.
  517.95 : 53            501
  Болтянский В.Г. Математические методы оптимального управления. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1969. - 408 c. - (Физ.-мат.б-ка инженера).
  519.7
  Болтянский В.Г. Элементарная геометрия : кн. для учителя. - М. : Просвещение , 1985. - 319 c.
  514.11
  Большаков А.М. Оценка и управление рисками влияния окружающей среды на здоровье населения : учеб.пособие / А.М.Большаков, В.Н.Крутько, Е.В.Пуцилло. - М. : Эдиториал УРСС , 1990. - 254 c.
  504 + 351.777            20.1
  Бондаренко М.Ф. Комп`ютерна дискретна математика : підручник для вищ. навч. закл. / М.Ф.Бондаренко, Н.В.Білоус, А.Г.Руткас. - Харків : Компанія СМІТ , 2004. - 479 c.
  519.854
  Бондаренко М.Ф. Операційні системи : навч. посібник для вищ.навч.закл. / М.Ф.Бондаренко, О.Г.Качко. - Харків : Компанія СМІТ , 2008. - 431 c.
  004.451
  Бор, Карл де. Практическое руководство по слайнам / Карл де Бор; пер. с англ. - М. : Радио и связь , 1985. - 303 c.
  519.6
  Бордовицына Т.В. Современные численные методы в задачах небесной механики. - М. : Наука , 1984. - 136 c.
  519.6 : 521
  Боревич З.И. Определители и матрицы : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд . - М. : Наука , 1970. - 199 c.
  512.643            517.1
  Боревич З.И. Определители и матрицы : учеб.пособие для вузов. - 3-е изд . - М. : Наука , 1988. - 183 c.
  512.643
  Боревич З.И. Теория чисел / З.И.Боревич, И.Р.Шафаревич. - 2-е изд . - М. : Наука , 1972. - 496 c.
  511.1
  Борзенко И.М. Адаптация, прогнозирование и выбор решений в алгоритмах управления технологическими объектами. - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 144 c.
  681.513.6
  Борисенко А.И. Векторный анализ и начала тензорного исчисления. : учеб. пособие для вузов / А.И.Борисенко, И.Е.Тарапов. - 6-е изд . - М : Высш.шк , 1986. - 212 c.
  514.742
  Борисенко О.А. Лекції з дискретної математики (множини і логіка) : навч.посібник для вищ.навч.закл. - 3-є вид., випр. і доп . - Суми : Університ.книга , 2002. - 176 c.
  517.518.2
  Боровков А.А. Курс теория вероятностей : учеб.пособие для мат. и физ. спец.вузов. - М. : Наука , 1972. - 288 c.
  519.21
  Боровков А.А. Математическая статистика.Оценка параметров, проверка гипотез : учеб.пособие для мат. и физ. спец.вузов. - М. : Наука , 1984. - 472 c.
  519.22
  Боровков А.А. Теория вероятностей : учеб.пособие для мат. и физ. спец.вузов. - 2-е изд, перераб. и доп . - М. : Наука , 1986. - 431 c.
  519.21
  Боровков А.А. Теория вероятностей : учеб.пособие для мат. и физ. спец.вузов. - М. : Наука , 1976. - 352 c.
  519.21
  Бородакий Ю.В. Информационные технологии.Методы, процессы, системы : монография / Ю.В.Бородакий, Ю.Г.Лободинский. - М. : Радио и связь , 2001. - 455 c.
  681.518
  Бородулин Ю.Б. Автоматизированное проектирование силовых трансформаторов / Ю.Б.Бородулин, В.А.Гусев, Г.В.Попов. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 264 c.
  621.314.222.6.001.63 : 658.512.011.56
  Бородуля И.Т. Показательная и логарифмическая функции. Задачи и упражнения : пособие для учителя. - М. : Просвещение , 1984. - 112 c.
  512.1
  Борцов Ю.А. Электромеханические системы с адаптивным и модальным управлением / Ю.А.Борцов, Н.А.Поляков, В.В.Путов. - Л. : Энергоатомиздат , 1984. - 216 c.
  681.513.6 : 62-83-52
  Борьба с вибрацией и шумом в кузнечном производстве / Г.В.Дуганов, А.И.Храмой, М.С.Коган и др.; под ред. Г.В.Дуганова. - К. : Техніка , 1984. - 101 c.
  621.73 : 628.517
  Борьба с шумом на производстве : справочник / Е.Я.Юдин, Л.А.Борисов, И.В.Горенштейн и др.; под ред. Е.Я.Юдина. - М. : Машиностроение , 1985. - 399 c.
  628.517.2
  Борьба с шумом стационарных энергетических машин / Ф.Е.Григорьян, Е.И.Михайлов, Г.А.Ханин, Ю.П.Шевье. - Л. : Машиностроение , 1983. - 160 c.
  621.311 : 628.517.2
  Ботт Э. Использование Windows 95 / Эд Ботт; пер. с англ. А.А.Борисова, В.В.Попова, В.В.Трапезникова. - 2-е изд . - К. : Диалектика , 1997. - 396 c.
  004.451.9 Windows            681.3.06
  Бохан К.А. Курс математического анализа : в 2 т. Т.1. : учеб.пособие для вузов / К.А.Бохан, И.А.Егорова, К.В.Лащенков; под ред. Б.З.Вулиха. - 2-е изд . - М. : Просвещение , 1972. - 511 c.
  517
  Бохан К.А. Курс математического анализа : в 2 т. Т.2. : учеб.пособие для вузов / К.А.Бохан, И.А.Егорова, К.В.Лащенков; под ред. Б.З.Вулиха. - М. : Просвещение , 1972. - 439 c.
  517
  Брадис В. М. Четырёхзначные математические таблицы : учеб.пособие для сред.шк. - 41-е изд . - М. : Просвещение , 1970. - 93 c.
  519.66
  Брандт З. Анализ данных. Статистические и вычислительные методы для научных работников и инженеров / Зигмунд Бранд; пер. с англ. О.И.Волковой; под ред. Е.В.Чепурина. - М. : Мир : АСТ , 2003. - 686 c.
  519.23
  Брауде В. И. Вероятностные методы расчета грузоподъёмных машин. - Л. : Машиностроение , 1978. - 231 c.
  621.873/.875 : 519.81
  Браун К. С. Когомологии групп / пер. с англ. Д.Б.Фукса. - М. : Наука , 1987. - 384 c.
  515.142.21
  Браун П. Дж. Введение в операционную систему UNIX / пер. с англ. Ю.В.Ступина ; под ред. Ю. М. Баяковского, Н. Б. Дерябина. - М. : Мир , 1987. - 287 c.
  004.451.9 UNIX
  Бродский Я. С. Производная и интеграл в неравенствах, уравнениях, тождествах : пособие для детей / Я. С. Бродский, А. К. Слипенко. - К. , 1988. - 120 c. - (Б-чка физ. - мат. шк..Математика).
  517.2(076.2)
  Бронштейн И. Н. Справочник по математике. Для инженеров и учащихся вузов / И. Н. Бронштейн, К. А. Семендяев. - 13-е изд, испр. . - М. : Наука , 1986. - 544 c.
  510(035)
  Бронштейн И. Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся / И. Н. Бронштейн, К. А. Семендяев; пер. с нем. ;под ред. Г. Гроше, В. Циглера. - М.; Лейпциг : Наука :Тойнбер , 1981. - 719 c.
  510(035)
  Бронштейн И. Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся вузов / И. Н. Бронштейн, К. А. Семендяев. - 10-е изд., стер. . - М. : Наука , 1964. - 608 c.
  510(035)
  Бронштейн И. Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся вузов / И. Н. Бронштейн, К. А. Семендяев. - 8-е изд., стер. . - М. : Физматгиз , 1959. - 608 c.
  510(035)
  Брунштейн Д. П. Эффективность технологических процессов систем обработки данных - М. : Статистика , 1977. - 150 c. - (Пособие для работников ВЦ).
  004.451.7            681.3
  Бубенников А. В. Начертательная геометрия : учебник для втузов - 3-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высшая школа , 1985. - 288 c.
  514.18
  Бубенников А. В. Начертательня геометрия : учеб. для вузов / А. В. Бубенников, М. Я. Громов. - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. шк. , 1973. - 416 c.
  514.18
  Бубняк Т. І. Вища математика : навч. посібник для вищ. навч. закл. - Львів : Новий світ - 2000 , 2006. - 434 c.
  51(075.8)
  Бугров Я. С. Дифференциальное и интегральное исчисление : учеб. для инж.-техн. спец. вузов / Я.С.Бугров, С.М.Никольский. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Наука , 1984. - 431 c.
  517.2./3
  Бугров Я. С. Дифференциальное и интегральное исчисление : учебник для инж.-техн. спец. вузов / Я.С.Бугров, С.М.Никольский. - М. : Наука , 1980. - 432 c.
  517.2/3
  Бугров Я. С. Дифференциальное и интегральное исчисление : учебник для инж.-техн. спец. вузов / Я. С Бугров, С. М. Никольский. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1988. - 431 c.
  517.2/.3
  Бугров Я. С. Дифференциальные уравнения. Кратные интегралы. Ряды. Функции комплексного переменного : учебник для инж.-техн. спец. вузов / Я. С. Бугров, С. М. Никольский. - 3-е изд., испр . - М. : Наука , 1989. - 464 c.
  517.2/3
  Бугров Я. С. Дифференциальные уравнения. Кратные интегралы. Ряды. Функции комплексного переменного : учеб. для инж.-техн. спец. вузов / Я. С. Бугров, С. М. Никольский. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1985. - 464 c. - (Высшая математика).
  517.2/3
  Бугров Я. С. Задачник : учеб. пособие для инж.-техн. спец. вузов / Я. С. Бугров, С. М. Никольский. - 2-е изд., испр. и доп . - М. : Наука , 1987. - 253 c.
  51
  Бугров Я.С. Задачник : учеб.пособие для инж-техн спец. вузов / Я. С. Бугров С.М.Никольский. - М. : Наука , 1982. - 192 c.
  512.64 + 514.12 (076.1)
  Бугров Я.С. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии : учебник для инж.-техн.спец.вузов / Я.С.Бугров, С.М.Никольский . - 3-е изд., испр. и доп. . - М. : Наука , 1988. - 222 c.
  512.64 + 514.12            512.64
  Бугров Я.С. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии : учебник для инж. - техн. спец.вузов / Я.С.Бугров, С.М.Никольский. - М. : Наука , 1980. - 175 c.
  512.64 + 514.12
  Бугров Я.С. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии : учебник для вузов / Я.С.Бугров, С.М.Никольский. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1984. - 190 c.
  512.64 + 514.12
  Будак Б.М. Краткие интегралы и ряды : учебник для вузов / Б.М.Будак, С.В.Фомин. - М. : Наука , 1965. - 607 c.
  517.37
  Будак В.М. Сборник задач по математической физике : учеб.пособие для ун-тов / В.М.Будак и др. - 2-е изд., испр . - М. : Наука , 1972. - 688 c.
  517.95 : 53
  Буловский П.И. Надежность приборов систем управления : справ. пособие / П.И. Буловский, М.Г. Зайденберг. - Л. : Машиностроение , 1975. - 328 c.
  681.51-192            62-52
  Булычев Д.В. Автопоезда : учеб. пособие для ПТУ / Д.В. Булычев, М.И. Грифф. - М. : Транспорт , 1990. - 214 c.
  629.351.014.4            629.114.3
  Буняк А. Елементи схемотехніки електронних автоматів у графах : монографія / Андронік Буняк , Олег Буняк. - Тернопіль : Астон , 2003. - 351 c.
  519.713:681.51
  Бурбаки Н. Алгебра. Гл. Х: Гомологическая алгебра / Н. Бурбаки, Е.С. Голода, А.И. Кострикина; пер. с фр. Е.С.Голода ; под ред. А.И.Кострикина. - М : Наука , 1987. - 182 c.
  512.66
  Бурбаки Н. Группы и алгебры Ли. Группы Кокора и системы Титса. Группы, порожденные отражением системы корней / пер. с фр. А.И.Кострыкина и А.Н.Тюрипа; под ред. А.И.Кострыкина. - М. : Мир , 1972. - 331 c.
  512.54 + 512.81
  Бурк Р. UNIX для системных администраторов / Робин Бурк, Дэвид Б.Хорват; пер. с англ. - К. : ДиаСофт , 1998. - 862 c.
  004.451UNIX
  Бурков М.С. Специализированный подвижной состав автмобильного транспорта. : учебник для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1979. - 296 c.
  629.351/.359            629.114.4
  Бурков М.С. Специализированный подвижной состав автмобильного транспорта : учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1972. - 280 c.
  629.351/.359            629.114
  Бурышкин П.А. Москва купеческая / предисл. Г.Ульяновой, М.Шацилло. - М. : Высш.шк. , 1991. - 352 c.
  339.16.012.32-051(47+57-25)(091)            63.3(2-М)
  Буряк Я.Й. Аналітична механіка локально навантажениех оболонок / Я.!.Буряк, Ю.К.Рудавський, М.А.Сухорольський. - Львів : Інтелект - Захід , 2007. - 239 c.
  539.3 : 517.58
  Бушуев С. Д. Автоматика и автоматизация производственных процессов / С. Д. Бушуев, В. С. Михайлов. - М. : Высш.шк. , 1990. - 255 c.
  681.51
  Бушуев С. Д. Активное обучение управлению сложными системами на базе ЭВМ : учеб. пособие для вузов по спец. ``Автоматизированные системы обучения`` / С. Д. Бушуев, В. С. Михайлов. - К. : Вища шк. , 1985. - 127 c.
  004.358:519.87:371.69            681.322
  Быков В. П. Методическое обеспечение САПР в машиностроении. - Л. : Машиностроение , 1989. - 254 c.
  658.512.011.56:621.002
  Бычков Ю.А. Численный расчет нелинейных регуляторов. - Л. : Энергоатомиздат , 1984. - 96 c.
  681.511.4
  В.М. Черненький Розработка САПР : 10. Т.9. Имитационное моделирование - М. : Высш. шк. , 1990. - 110, 111 c.
  658.512.22.011.56
  В.П. Чистяков Курс теории вероятности - 3-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Наука , 1987. - 240 c.
  519.21(0,75.8)
  Вагапов В.Б. Персональная ЭВМ в автоматике : справ.изд. для радиотехн. спец.вузов / В.Б.Вагапов, В.И.Корчун, Н.А.Рюмшин. - К. : Вища шк. , 1992. - 79 c.
  004.382.7 : 681.51 (035.5)            32.973.2я2
  Вагнер Г. Основы исследования операций : в 3 т. Т.1. / пер. с англ. Б. Т. Вавилова. - М. : Мир , 1972. - 335 c.
  519.8
  Вагнер Г. Основы исследования операций : в 3 т. Т.2. / пер. с англ. В. Я. Алтаева. - М. : Мир , 1973. - 488 c.
  519.8
  Вагнер Г. Основы исследования операций : в 3 т. Т.3. / пер. с англ. Б. Т. Вавилова. - М. : Мир , 1973. - 501 c.
  519.8
  Валуцэ И. И. Математика для техникумов на базе средней школы : учеб. пос. для сред. спец. учеб. заведений / И. И. Валуцэ, Г. Д. Дилигул. - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Наука , 1990. - 574 c.
  51
  Валь О. Д. Теорія ймовірностей...від найпростішого : навч. посібник для вищ. навч. закл. / О. Д. Валь, С. Л. Королюк, С. В. Мельничук. - Чернівці : Книги-XXI , 2004. - 158 c.
  519.21
  Ван Кампен Н. Стохатсические процессы в физике и химии / под ред. С. С. Моисеева. - М. : Высш. шк. , 1990. - 376 c.
  519.245
  Варыпаев В. Н. Химичесике источники тока : учеб. пособие для вузов / В. Н. Варыпаев, М. А. Дасоян, М. А. Никольский; под. ред. В. Н. Варыпаева. - М. : Высш.шк. , 1990. - 238 c.
  621.351
  Василевский А. Б. Обучение решению задач по математике : учеб. пособие для пед. ин-тов по физ.-мат. спец. - Мн. : Выш. шк. , 1988. - 255 c.
  51
  Васильев А. С. Справочные таблицы элементов круга. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1970. - 400 c.
  519.66
  Васильев Г. Н. Автоматизация проектирования металлорежущих станков. - М. : Машиностроение , 1987. - 280 c.
  621.9.06 :658.512.011.56
  Васильев Д.В. Делопроизводство на компьютере : практ. рекомендации. - М. : ПРИОР , 1997. - 224 c.
  651.4/.9 : 004.91
  Васин А. А. Модели динамики коллективного поведения : учеб. пособ. для вузов. - М. : МГУ , 1989. - 155 c.
  519.6
  Ваховский Е. Б. Задачи по элементарной математике повышенной трудности / Е. Б. Ваховский, А. А. Рывкин. - 2-е изд., стер . - М. : Наука , 1971. - 300 c.
  51
  Ващук Ф. Г. Математичне програмування та елементи варіаційного числення : навч. посіб. / Ф. Г. Ващук, О. Г. Лавер, Н. Я. Шумило. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2008. - 366 c. - (Вища освіта XXI століття).
  519.85(075.8)
  Вейль Г. Теория групп и квантовая механика / пер. с англ. Б.И.Галеева, С.М.Шеховцева; под ред. Л.П.Желобенко. - М. : Наука , 1986. - 495 c. - (Б-ка теор.физики).
  530.145.6 : 512.54
  Вейскас Дж. Эффективная работа с Microsoft Access 2000 / Джон Вейскас; пер. с англ. В.Широкова. - СПб : Питер , 2001. - 1036 c.
  004.451.9 Access            681.3.06
  Вейц Б.Е. Алгебра и начала анализа : пробный учебник для 9-го кл. / Б.Е.Вейц,И.Т.Демидов; под ред.А.Н.Колмогорова. - М. : Просвещение , 1969. - 264 c.
  512.1
  Векуа И. Н. Основы тензорного анализа и теории ковариантов. - М. : Наука , 1978. - 296 c.
  514.743
  Венгерско-русский словарь. 40000 слов. - М., Будапешт : Рус.язык.: изд-во АН Венгрии , 1974.
  811.511.141=161.1            81.2Венг
  Венецкий И. Г. Основы теории вероятностей и математической статистики : учеб. пособие для вузов / И. Г. Венецкий, Г. С. Кильдишев. - М. : Статистика , 1968. - 360 c.
  519.2
  Веников В. А. Теория подобия и моделирования. Применительно к задачам электроэнергетики : учебник для вузов / В. А. Веников, Г. В. Веников. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1984. - 439 c.
  621.311 : 519.87
  Вентцель Е. С. Исследование операций. - М. : Сов. радио , 1972. - 552 c.
  519.8
  Вентцель Е. С. Прикладные задачи теории вероятностей / Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров. - М. : Радио и связь , 1983. - 416 c.
  519.212
  Вентцель Е. С. Теория вероятностей : учеб. пособие для втузов / Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров. - 2-е изд., стер . - М. : Наука , 1973. - 366 c. - (Избран. главы высш. математики для инженеров и сту).
  519.21(075.8)
  Вентцель Е. С. Теория вероятностей : учебник для втузов. - 4-е изд., стер . - М. : Наука , 1969. - 576 c.
  519.21
  Вентцель Е.С. Теория вероятностей : учебник для вузов. - 5-е изд., стер . - М. : Высш.шк. , 1998. - 575 c.
  519.21
  Верлань А. Ф. Интегральные уравнения: методы, алгоритмы, прграммы : справ. пособие / А. Ф. Верлань, В. С. Сизиков. - К. : Наук. думка , 1986. - 543 c. - (АН УССР. Ин-т проблем моделирования в энергетике).
  517.968
  Вермишев Ю. Х. Методы автоматического поиска решений при проектировании сложных технических систем. - М. : Радио и связь , 1982. - 152 c.
  681.51.001.63:519.816
  Вермишев Ю. Х. Основы автоматизации проектирования. - М. : Радио и связь , 1988. - 279 c.
  658.512.011.56
  Вероятностные методы в вычислительной технике : учеб. пособие для вузов / А. В. Крайников, Б. А. Курдиков, А. Н. Лебедев и др.; под ред. А. Н. Лебедева, Е. А. Чернявского. - М. : Высш. шк. , 1986. - 312 c.
  004 : 519.21
  Веселов П.В. Современное деловое письмо в промышленности. - 3-е изд.,перераб. и доп . - М. : Изд-во стандартов , 1990. - 160 c.
  651.75            65.050.9(2)2
  Веселовский С. Б. Изучение геометрии в 10 классе : метод. пособие / С. Б. Веселовский, Л. В. Колесникова, В. Д. Рябчинская; под. ред. Ф. Тесленко. - К. : Рад. шк. , 1985. - 139 c.
  514
  Виленкин Н. Я. В поисках бесконечности. - М. : Наука , 1983. - 161 c. - (Наука и техн. прогресс).
  51
  Виленкин. Н. Я. Функции в природе и технике : кн. для внеклас. чтения IX-X кл. - 2-е изд., испр . - М. : Просвещение , 1985. - 192 c. - (Мир знаний).
  517.5
  Винер Н. Интеграл Фурье и некоторые его приложения. / пер. с англ. - М. : Физматгиз , 1963. - 256 c.
  517.443
  Виницкий И.Г. Начертательная геометрия : учеб. для строит. спец. вузов. - М. : Высш. шк. , 1975. - 280 c.
  514.18
  Виноградов А.М. Введение в геометрию нелинейных дифференциальных уравнений / А.М. Виноградов, И.С. Красильщик, В.В. Лычагин. - К. : Наука , 1986. - 335 c.
  514.763.8
  Виноградов И.А. Математический анализ в задачах и упражнениях : учеб. пособие / И.А. Виноградов, С.Н. Олехник,В.А.Садовничий. - М. : Изд- во МГУ , 1991. - 352 c.
  517
  Виноградов И.М. Основы теории чисел : учебник для ун-тов. - 8-е изд., испр . - М. : Наука , 1972.
  511
  Виноградов И.М. Аналитическая геометрия : [учеб.пособ.]. - М. : Наука , 1986. - 173 c.
  514.12
  Виноградов И.М. Дифференциальные исчисления : [учеб.пособие]. - М. : Наука , 1988. - 176 c.
  517.2
  Виноградов И.М. Элементы высшей математики.Аналитическая геометрия.Дифференциальное исчисление.Основы теории чисел : учебник для вузов / под общ. ред. В.А.Садовничего. - М. : Высш.шк. , 1999. - 511 c.
  51(075.8)
  Виноградова И.А. Задачи и упражнения по математическому анализу Т.1. Дифференциальное и интегральное исчисление функций одной переменной : учеб. пособ. для ун-тов и пед. вузов / И.А. Виноградова, С.Н. Олехник, В.А. Садовничий. - 2-е изд., перераб . - М. : Высш. шк. , 2000. - 725 c.
  517.3
  Виноградова И.А. Задачи и упражнения по математическому анализу : в 2 кн. Т.2. Ряды, несобственные интегралы, кратные и поверхностные интегралы : учеб.пособие для ун-тов,пед.вузов / И.А.Виноградова, С.Н.Олехник, В.А.Садовничий ; под общ.ред. В.А.Садовничего. - 2-е изд.,перераб . - М. : Высш.шк. , 2000. - 711 c.
  517.3(075.8)
  Винославский В.Н. Автоматизация проектирования систем электроснабжения : учеб. пособие для вузов. - К. : Выща шк. , 1988. - 208 c.
  658.512.011.56
  Вирченко Н.А. Графики функций : справочник / Н.А. Вирченко, И.И. Ляшко, К.И. Швецов; под ред. И.И. Ляшко. - К. : Наук.думка , 1979. - 320 c.
  517.2
  Вирченко Н.А. Графики функций : Справочник / Н.А.Вирченко,И.И.Ляшко,К.И.Швецов - К. : Наук.думка , 1979. - 320 c.
  51
  Витовые компрессорные машины : справочник / П.Е. Амосов, Н.И.Бобриков, А.И.Шварц, А.Л.Верный. - Л. : Машиностроение , 1977.
  621.514.5
  Вишняков В.А. Организация вычислительных процессов ЭВМ и систем : учеб.пособие для вузов. - Минск : Выш.шк. , 1988. - 207 c.
  004.451.2            681.324
  Вища математика : у 2 кн. Т.2. Спеціальні розділи : підручник для вищ. навч.закл. / Г.Л. Кулініч, Є.Ю. Таран, В.М. Бурим та ін.; за ред. Г.Л. Кулініча. - 2-ге вид, перероб. і доп . - К. : Либідь , 2003. - 367 c.
  51(075.8)
  Вища математика : у 2 т. Т.1. Лінійна і векторна алгебра. Аналітична геометрія. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне та інтегральне числення : зб.задач: навч. посібник для вищ.навч.закл. / за заг. ред. П.П. Овчинникова. - 2-ге вид., стер . - К. : Техніка , 2004. - 279 c.
  51(075.8)
  Вища математика : у 2 т. Т.2. Звичайні диферен.рівняння.Операційне числення.Ряди.Рівняння математ.фізики.Стійкість за Ляпуновим.Елементи теорії ймовірн. і математ.статистика.Методи : зб. задач: навч. посіб для вищ.навч.закл. / за заг. ред. П.П. Овчинникова. - 2-ге вид., стер . - К. : Техніка , 2004. - 375 c.
  51(075.8)
  Вища математика : у 3 т. Т.1. : навч. посібник / В.П.Лавренчук, Т.І.Готинчан, В.С.Дронь, О.С.Кондур. - 2-ге вид., стер . - Чернівці : Рута , 2002. - 191 c.
  51(075.8)
  Вища математика : у 3 т. Т.2. : навч.посібник / В.П.Лавренчук, Т.І.Готинчан, В.С.Дронь, О.С.Кондур. - 2-ге вид., стер . - Чернівці : Рута , 2002. - 207 c.
  51(075.8)
  Вища математика : у 3 т. Т.3. : навч. посібник / В.П.Лавренчук, Т.І.Готинчан, В.С.Дронь, О.С.Кондур. - 2-е вид., стер . - Чернівці : Рута , 2002. - 168 c.
  51(075.8)
  Вища математика : у 2 т. Т.1. Основні розділи : підручник для ун-тів та вищ.навч.закл. / Г.Й.Призва, В.В.Плахотник, Л.Д.Гординський та ін.; за ред. Г.Л.Кулініча - 2-ге вид., перероб і доп . - К. : Либідь , 2003. - 399 c.
  51(075.8)
  Вища математика. Основні означення, приклади і задачі : у 2 т. Т.1. : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Г.Л.Кулініч, Л.О.Максименко, В.В.Плахотник, Г.Й Призва; за заг.ред. Г.Л.Кулініча. - К. : Либідь , 1992. - 284 c.
  51(075.8)
  Вища математика.Курс лекцій : у 3 т. Т.1. Лінійна алгебра, аналітична геометрія, математичний аналіз : навч. посібник для вищ.навч.закл. / В.П.Лавренчук, Т.І.Готинчан, В.С.Дронь, О.С.Кондур. - Чернівці : Рута , 2007. - 439 c.
  51(075.8)
  Вища математика.Основні означення, приклади і задачі : у 2 т. Т.2. : навч. посібник для вищ.навч.закл. / І.П.Васильченко, В.Я.Данилов, А.І.Лобанов, Є.Ю.Таран; за ред. І.В.Васильченка - К. : Либідь , 1992. - 254 c.
  51(075.8)
  Внутренний мир UNIX : пер. с англ. / К.Хейр, Э.Дюллани, Д.Эккел и др. - К. : ДиаСофт , 1998. - 827 c.
  004.451.9 Unix            681.3.06
  Воднев В.Т. Математический словарь высшей школы. Общая часть / В.Т.Воднев, А.Ф.Наумович, Н.Ф.Наумович; под ред. Ю.С.Богданова. - М. : Изд-во МПИ , 1988. - 526 c.
  51(03)
  Воднев В.Т. Основные математические формулы : справочник / В.Т.Воднев, А.Ф.Наумович, Н.Ф.Наумович; под ред. Ю.С.Богданова. - 2-е изд., перераб. и доп . - Минск : Высш.шк. , 1988. - 266 c.
  51(03)
  Вознесенский В.А. Статистические методы планирования эксперемента в технико - экономических исследованиях. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Финансы и статистика , 1981. - 263 c. - (Мат.статистика для экономистов).
  519.242 : 519.23
  Вознесенский В.А. Статистические методы планирования эксперимента в технико - экономических исследованиях. - М. : Статистика , 1974. - 192 c.
  519.242 : 519.23
  Войненко В.М. Эргономические принципы конструирования / В.М.Войненко, В.М.Мунипов. - К. : Тэхника , 1988. - 119 c.
  658.512.23 : 331.101.1
  Войтенко С.П. Математична обробка геодезичних вимірів. Теорія похибок вимірів : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : КНУБА , 2003. - 215 c. - (Київ.нац.ун-т будівництва і архітектури).
  528.11 : 519.2            26.11
  Волков В.А. Аналитическая геометрия и векторная алгебра : учеб пособие для вузов. - Л. : Изд-во ЛГУ , 1986. - 192 c.
  514.12 : 514.742.21
  Волков Е.А. Численные методы : учеб. пособие для вузов. - 2-е изд., испр . - М. : Наука , 1987. - 248 c.
  519.6
  Волков Е.А. Численные методы : учеб. пособие для вузов. - М. : Наука , 1982. - 254 c.
  519.6
  Волковыский Л.И. Сборник задач по теории функций комплексного переменного : учеб. пособие для вузов / Л.И.Волковыский, Г.Л.Лунц, И.Г.Араманович. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1970. - 320 c.
  517.53
  Волкотруб И.Т. Основы комбинаторики в художественном конструировании : учеб. пособ. для техникумов. - К. : Вища шк. - 160 c.
  658.512.23
  Волкотруб И.Т. Основы художественного конструирования. Моделирование материалов и биоформ : учеб. пособ. для сред. спец. учеб. завед. - К. : Вища шк. , 1982. - 151 c.
  658.512.23
  Володарский Е.Т. Планирование и организация измерительного эксперимента : учеб. пособ. для втузов / Е.Т. Володарский, Б.Н. Малиновский, Ю.М. Туз. - К. : Вища шк. , 1987. - 280 c.
  519.242
  Володин В.В. Автоматизация проектирования летательных аппаратов. - М. : Машиностроение , 1991. - 256 c.
  629.7.001:658.512.011.56
  Волошина Ж. В. та інш. Фізика атмосфери (задачі і вправи) : навч. посіб. / Ж. В. Волошина, О. В. Волошина - К.: : КНТ , 2007. - 256 с. c.
  551.510            26.23
  Волошкіна О.С. Питання екологічної безпеки поверхневих водних об`єктів / О.С. Волошкіна, Є.О. Яковлєв, В.М. Удод. - К. : Б.в. , 2007. - 139 c. - (Ін-т проблем нац. безпеки).
  502.51
  Воробьев Н.Н Теория игр для экономистов-кибернетиков. - М. : Наука , 1985. - 271 c.
  519.83
  Воронов А.А Основы теории автоматического управления.Автоматическое регулирование непрерывных линейых.систем. - 2 -е изд.,перераб . - М. : Энергия , 1980. - 309 c.
  681.511.26
  Воронов А.А Основы теории автоматического управления : в 3 т. Т.2. Специальные линейные и нелинейные системы автоматического регулирования одной величины. - М : Энергия , 1966. - 372 c.
  681.511.2/.4
  Воронов А.А Основы теории автоматического управления : в 3 т. Т.1. Линейные системы регулирования одной величины. - М : Энергия , 1965. - 396 c.
  681.511.2
  Воронов А.А Основы теории автоматического управления : в 3 т. Т.3. Оптимальные многосвязные и адаптивные системы. - Л. : Энергия , 1970. - 328 c.
  681.513.5/6
  Ворошилов М.С Проектирование и расчёт следящих систем с программным управлением. - Л. : Машиностроение , 1969. - 263 c.
  681.513.3            62-52
  Вострикова З.П. Курс оперативного обслуживания ОС ЕС ЭВМ : учеб.пособие для вузов / З.П.Вострикова,С.Т.Митин. - 2-е изд., испр . - М. : Наука , 1986. - 319 c.
  004.451 : 621.382.049.77            681.324
  Вудсон У. Справочник по инженерной психологии для инженеров и художников-конструкторов / У.Вудсон, Д.Коновер; пер. с англ. - М. : Мир , 1968. - 518 c.
  658.512.23 : 159.9
  Вукобратович М. Неадаптивное и адаптивное управление манипуляционными роботами / М.Вукобратович, Л.Стокич, Н.Кирчанский; пер. с англ.А.В.Назаровской, С.Л.Зенкевича; под ред. Е.П.Попова, А.С.Ющенко. - М. : Мир , 1989. - 376 c.
  621.865.8 :681.51
  Вулих Б.З. Краткий курс теории функций вещественной переменной. Введение в теорию интеграла : учеб.пособие для ун-тов. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Наука , 1973. - 350 c.
  517.5
  Выгодский М. Я. Справочник по элементарной математике: Таблицы,арифметика,алгебра,геометрия,тригонометрия,функции и графики - 25-е изд . - Москва : Наука , 1979.
  51
  Выгодский М.Я Справочник по элементарной математике : Таблицы,арифметика,алгебра,геометрия,тригонометрия,функции и графики. - 26-е изд . - М. : Наука , 1982. - 335 c.
  51(035)
  Выгодский М.Я Аналитическая геометрия. - М. : Физмат , 1963. - 528 c. - (Основы высшей математики).
  514.12
  Выгодский М.Я Справочник по элементарной математике. - 27-е изд., испр . - М. : Наука , 1986. - 317 c.
  51(035)
  Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике. - 9-е изд . - М. : Наука , 1969. - 870 c.
  51(03)
  Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике. - 8-е изд . - М. : Наука , 1966. - 870 c.
  51(03)
  Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике - 6-е изд. . - М. : Наука , 1963. - 872 c.
  51(035)
  Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике.Таблицы, арифметика, алгебра, геометрия, тригонометрия, функции и графики. - 22-е изд. . - М. : Наука , 1972. - 416 c.
  51(035)
  Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике : Учебник - Москва : Наука , 1982. - 335 c.
  51
  Выголский М.Я Справочник по элементарной математике.Таблицы, арифметика, алгебра, геометрия, тригонометрия, функции и графики. - 26-е изд . - М. : Наука , 1982. - 335 c.
  51(035)
  Выскуб В.Г Прецизионные цифровые системы автоматического управления / В.Г.Выскуб, Б.С.Розов, В.И.Савельев. - М. : Машиностроение , 1984. - 135 c.
  681.513.2
  Высшая математика : учеб.пособие для вузов / под ред. Г.Н.Яковлева. - М. : Просвещение , 1988. - 431 c. - (Учеб.пособие для пед. ин-тов).
  51(075.8)
  Высшая математика : учеб.пособие для вузов / под ред. Г.Н.Яковлева. - М. : Просвещение , 1988. - 431 c.
  51(075.8)
  Высшая математика : сб.задач / Х.И.Гаврильченко, А.Ф.Кривой, П.С.Кропивянский и др.; под общ. ред. П.Ф.Овчинникова. - К. : Вища шк. , 1991. - 455 c.
  51(075.8)
  Высшая математика для экономистов : учеб.пособие для вузов / Н.Ш.Кремер, Б.А.Путко, И.М.Тришин, М.Н.Фридман; под ред. Н.Ш.Кремера. - М. : Банки и биржи : ЮНИТИ , 1997. - 439 c.
  51:330
  Высшая математика. Специальные главы : пособие для вузов / П.И.Чинаев, Н.А.Минин, А.Ю.Перевозников, А.А.Черенков; под общ.ред. П.И.Чинаева. - К. : Вища шк. , 1981. - 367 c.
  517
  Высшая математика.Специальные главы / П.И.Чинаев, Н.А.Минин, А.Ю.Перевозников, А.А.Черенков; под ред. П.И.Чинаева. - 2-е изд . - К. : Вища шк. , 1981. - 367 c.
  517
  Вычислительная и прикладная математика. Вып.17 : межвед.науч.сб. - К. : Изд-во КГУ , 1972. - 170 c.
  519.6
  Вычислительные методы и программирование : сб. работ науч.- исслед. вычислит. центра МГУ. Вып.39 / под ред. В.А.Морозова, М.К.Самарина. - М. : Изд-во МГУ , 1983. - 224 c.
  517.98
  Габович И.Г. Алгоритмический подход к решению геометрических задач. - К. : Рад.шк. , 1989. - 157 c.
  514.11
  Гавриш А.Н. Автоматизация технологической подготовки машиностроительного производства / А.Н.Гавриш, А.И.Ефремов. - К. : Техника , 1983. - 215 c.
  658.512.011.56 : 621            658.512
  Гаевский А.Ю. Самоучитель работы на персональном компьютере: Windows 95/98 и Internet. - К. : А.С.К. , 2001. - 415 c.
  004.451
  Гайшут А.Г. Математика в логических упражнениях. - К. : Рад.шк. , 1985. - 192 c.
  51
  Галеев Э.М. Кратккий курс теории экстремальних задач : учеб. пособие для вузов / Э.М.Галеев, В.М.Тихомиров. - М. : Изд.-во МГУ , 1989. - 204 c.
  517.9
  Галицкий М.Л. Курс геометрии 8-го класса в задачах: (для классов с углубленным изучением математики, специализир. классов естеств. - техн. профиля) / М.Л.Галицкий, А.М.Гольдман, Л.И.Звавич. - Львов : Квантор , 1991. - 95 c. - (Квантор, № 7).
  514.11
  Галицкий М.Л. Курс алгебры 8-го класса в задачах : (для классов с углубл. изуч. математики, специализир.классов естеств.- техн. профиля) / М.Л.Галицкий, А.М.Гольдман, Л.И.Звавич; Всесоюз.ассоц.учителей математики. - Л. : Квантор , 1991. - 89 c.
  512(076.2)(072.3)            74.26
  Галушко В.Г. Случайные процессы и их применение на автотранспорте / под ред.И.Н.Коваленко. - К. : Вища шк. , 1980. - 271 c.
  656.13:517.8
  Гантер Д. Интеграция Windows NT и UNIX в подлиннике / Д.Гантер, С.Барнет, Л.Гантер. - Дюссельдорф;К.;М.;СПб. : BHY , 1998. - 446 c.
  004.451.9 Windows + 004.451UNIX
  Гардан И. Машинная графика и автоматизация конструирования / И.Гардан, М.Люка; пер. с фр.; под. ред. Баяковского. - М. : Мир , 1987. - 270 c.
  004.92 + 658.512.22.011.56
  Гарднер М. Крестики - нолики / пер. с англ. - М. : Мир , 1988. - 352 c.
  51-8
  Гарднер М. Математические головоломки и равлечения / пер. с англ. Ю.Д.Данилова; под. ред. Я.А. Смородинского. - М. : Мир , 1971. - 512 c.
  51-8
  Гарднер М. Путешествия во времени / пер. сангл. Ю.А.Данилова. - М. : Мир , 1990. - 335 c.
  51-8
  Гащук П.М. Лінійні динамічні системи і звичайні диференціальні рівнення : навч.посібник для вищ.навч.закл. - Львів : Українські технології , 2002. - 607 c.
  517.2
  Гельднер Г. Нелинейные системы управления / Г.Гёльднер, С.Кубик; пер. с нем. С.П.Забродина, А.А.Полозова; под ред. Б.А.Рябова. - М. : Мир , 1987. - 368 c.
  681.511.4
  Гельмерих Р. Введение в автоматизированное проектирование / Р.Гельмерих, П.Швиндт; пер. с нем. Г.М.Родова, Я.Е.Львовича; под ред. В.Н.Фролова. - М. : Машиностроение , 1990. - 172 c.
  658.512.22.011.56
  Гельфанд М.Б. Математика : справ.пособие поступающим в вузы / М.Б.Гельфанд, А.С.Макуха, Р.П.Ушаков; под общ. ред. М.Б.Гельфанда. - К. : Вища шк. , 1982. - 464 c.
  51
  Геминтерн В.И. Методы оптимального проектирования / В.И.Геминтерн, Б.М.Каган. - М. : Энергия , 1980. - 159 c.
  658.512.22.011.56
  Геометрия : учебник для сред. спец.учеб. заведений / М.И.Каченовский, Ю.М.Колягин, А.Д.Кутасов и др.; под общ. ред. Г.Н.Яковлева. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1989. - 320 c. - (Математика для техникумов).
  514.11
  Геометрия : в 2 т. Т.2. : учебник для сред. спец. учеб. заведений / М.И.Каченовский, Ю.М.Колягин, А.Д.Кутасов и др.; под ред. Г.Н.Яковлева. - М. : Наука , 1978. - 159 c. - (Математика для техникумов).
  514.11
  Геометрия для подготовительных отделений вузов : справ.пособие / А.И.Герасимович, Г.Т.Пушкина- Варварчук, З.П.Шарикова, В.К.Цыганова. - Мн. : Выш.шк. , 1987. - 255 c.
  514.11
  Герасимович А.И. Математический анализ : в 2 т. Т.1. : справ. пособие / А.И.Герасимович, Н.А.Рысюк. - Мн. : Выш.шк. , 1989. - 286 c.
  517
  Герасимович А.И. Математический анализ : в 2 т. Т.2. : справ.пособие / А.И.Герасимович, Н.А.Рысюк. - Мн. : Высш. шк. , 1990. - 272 c.
  517
  Герасимович А.И. Справоное пособие по математике для подготовительных отделений втузов : Справочник / А.И.Герасимович - Минск : Вышэйшая школа , 1982. - 256 c.
  51
  Гермейер Ю.Б. Введение в теорию исследования операций. - М. : Наука , 1971. - 383 c. - (Оптимизация и исследование операций).
  519.8
  Гетманцев В.Д. Математика.Тригонометрія : посібник для підготов. відділень,вступників до вищ. навч.закл.,пед.ін-тів / В.Д.Гетманцев,О.Ф.Саушкін. - К. : Либідь , 1994. - 143 c.
  514.11
  Гильберт А. Как работать с матрицами / пер.с нем. Я.Ш.Паппэ. - М. : Статистика , 1981. - 157 c.
  512.643
  Гиндикин С.Г. Рассказы о физиках и математиках. - 2-е изд., испр . - М. : Наука , 1985. - 191 c. - (Б-чка Квант. Вып.14).
  [53 + 51](092)
  Гитис Э.И. Техническая кибернетика : учебник для вузов и фак. / Э.И.Гитис, Г.А.Данилович,В.И.Самойленко. - М. : Сов. радио , 1968. - 486 c.
  681.51
  Гихман И.И. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. пособие для вузов - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1988. - 439 c.
  519.21/.25
  Гихман И.И. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник для вузов / И.И.Гихман, А.В.Скороход, М.И.Ядренко. - К. : Вища шк. , 1979. - 408 c.
  519.21/.25
  Гідрологічні та гідрохімічні показники стану північно - західного шельфу Чорного моря : довідковий посібник / І.Г.Орлова, М.Ю.Павленко, В.В.Український та ін.; відповід.ред. І.Д.Лоєва. - К. : КНТ , 2008. - 616 c.
  556.041 : 551.351 (053.5)
  Глаголев А.А. Курс высшей математики : учеб. пособие для вузов / А.А.Глаголев, Т.В.Солнцева. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1971. - 656 c.
  51(075.8)
  Глаголев А.А. Курс высшей математики : учеб. пособие для вузов / А.А.Глаголев, Т.В.Солнцева. - М. : Высшая школа , 1965. - 592 c.
  51(075.8)
  Глаголев А.А., Солнцева Т.В. Курс высшей математики. : учеб. пособ. для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. школа , 1971. - 654 c.
  517
  Глазунов Л.П. Основы теории надежности автоматических систем управления : учеб. пособие для вузов / Л.П.Глазунов, В.П.Грабовецкий, О.В.Щербаков. - Л. : Энергоатомиздат , 1984. - 207 c.
  681.51-192
  Глинкин В.А. Промышленныя эстетика на машиностроительных предприятиях. - Л. : Машиностроение , 1983. - 230 c.
  658.512.23
  Гліненко Л.К. Основи моделювання технічних систем : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Л.К.Гліненко, О.Г.Сухоносов. - Львів : Бескид Біт , 2003. - 175 c.
  519.876
  Глонь О.В. Моделювання систем керування в умовах невизначеності : монографія / О.В.Глонь, В.М.Дубовой. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2004. - 169 c.
  519.876.2
  Глухов В.В. Математические методы и модели для менеджмента : учеб.пособие для вузов / В.В.Глухов, М.Д.Медников, С.Б.Коробко. - 2-е изд., испр. и доп . - СПб; М. : Краснодар : Лань , 2005. - 524 c.
  658.012.32 : 519.86
  Глущик С.В. Сучасні ділові папери : навч.посібник / С.В.Глущик, О.В.Дияк, С.В.Шевчук. - 5-те вид., перероб. і доп. . - К. : Атіка , 2005. - 543 c.
  651.7
  Глущик С.В. Сучасні ділові папери : навч.посібник для вищ. та серед. спец. навч.закл. / С.В.Глущик, О.В.Дияк, С.В.Шевчук. - 3-е вид., перераб.та доп . - К. : А.С.К. , 2001. - 398 c.
  651.7            81.2Укр
  Глущик С.В. Сучасні ділові папери : навч.посібник / С.В.Глущик, О.В.Дияк, С.В.Шевчук. - К. : А.С.К. , 1998. - 173 c.
  651.7
  Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистики : учеб.пособие для вузов. - 4-е изд., стер . - М. : Высш.шк. , 1998. - 400 c.
  519.2
  Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике : учеб.пособие для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1979. - 400 c.
  519.2
  Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике : учеб. пособие для втузов. - 2-е изд., доп . - М. : Высш.шк. , 1975. - 333 c.
  519.2
  Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике : учеб. пособие для втузов. - М. : Высш.шк. , 1970. - 239 c.
  519.2
  Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб.пособие для вузов. - 6-е изд., стер . - М. : Высш.шк. , 1998. - 479 c.
  519.2
  Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб.пособие для вузов. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1977. - 479 c.
  519.2
  Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб.пособие для вузов. - 4-е изд., доп . - М. : Высш.шк. , 1972. - 368 c.
  519.2
  Гмурман В.Н. Введение в теорию вероятностей и математическую статистику : учеб. пособие для вузов. - 3-е изд., доп . - М. : Высш. шк. , 1969. - 397 c.
  519.2
  Гнатієнко Г.М. Експертні технології прийняття рішень : монографія / Г.М.Гнатієнко, В.Є.Снитюк. - К. : Маклаут , 2008. - 442 c.
  519.816
  Гнеденко Б.В. Введение в специальность ``Математика``. - М. : Наука , 1991. - 235 c.
  51
  Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей : учебник для вузов. - 5-е изд., стер . - М. : Наука , 1969. - 400 c.
  519.21
  Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей : учебник для мат. спец. ун-тов. - 6-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1988. - 447 c.
  519.21
  Гнеденко Б.В. Элементарное введение в теорию вероятностей / Б.В.Гнеденко, А.Я.Хинчин. - 9-е изд . - М. : Наука , 1982. - 156 c.
  519.21
  Годбийон К. Дифференциальная геометрия и аналитическая механика / пер. с фр. А.Г.Кушниренко. - М. : Мир , 1973. - 188 c.
  514.7 : 517.93
  Голдовский Б.И. Комплексный метод поиска решений технических проблем / Б.И.Голдовский, М.И.Вайерман. - М. : Реч.транспорт , 1990. - 112 c. - (Методы анализа проблем и поиска решений в технике).
  658.512.2
  Головач А.С. Зразки оформлення документів : для підприємств і громадян. - Донецьк : Сталкер , 1999. - 349 c.
  651.7            65.050.2
  Головач А.С. Зразки оформлення документів для підприємств і громадян. - Донецьк : Сталкер , 1998. - 349 c.
  651.7            65.050.2
  Головач А.С. Зразки оформлення документів : для підприємств і громадян. - Донецьк : Сталкер , 1997. - 349 c.
  651.7            65.050.2
  Головач А.С. Образцы оформления документов для предприятий и граждан. - Донецк : Сталкер , 1998. - 315 c.
  651.7            65.050.2
  Головач А.С. Образцы оформления документов : для предприятий и граждан. - Донецк : Сталкер , 1996. - 315 c.
  651.7            65.050.2
  Головина Л.И. Линейная алгебра и некоторые её приложения. - 4-е изд., испр . - М. : Наука , 1985. - 392 c. - (Избр.главы высш. математики для инженеров и студе).
  512.64
  Головинский О.И. Основы автоматики : учебник для электромехан. техникумов. - М. : Высш.шк. , 1987. - 207 c.
  681.51:621.398
  Голомазов М.М. Линейная алгебра и аналитическая геометрия : учеб. пособие для вузов. - М. : РосКонсульт , 1999. - 152 c.
  512.64+514.742.2
  Гольдберг Я.Е. С чего начинается решение стереометрической задачи : пособие для учителя. - К. : Рад.шк. , 1990. - 118 c.
  514.113
  Гольцман В.А. Приборы контроля и средств автоматики тепловых процессов : учеб.пособие для сред.ПТУ. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1980. - 255 c.
  681.515: 621.1
  Гольштейн Е.Г. Теория двойственности в математическом программировании и её приложение. - М. : Наука , 1971. - 351 c. - (Современные проблемы математики).
  519.85
  Гончар М.С. Математичні основи інформаційної економіки : монографія. - К. : ІТФ ім. М.М.Боголюбова , 2007. - 464 c.
  330.47:519.72
  Горбатов В.А Основы дискретной математики : учеб. пособие для вузов. - М. : Высш. шк. , 1986. - 311 c.
  519.854
  Горбатов В.А САПР систем логического управления. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 231 c.
  658.512.011.56.001.63
  Горбатов В.А. Основы дискретной математики : Учеб.для вузов по спец."Прикладная математика" - М. : Высшая школа , 1986. - 311 c.
  519.854
  Горбачев В.А. Технологии моделирования систем : Учебное пособие - Харьков : Компания СМИТ , 2005. - 162 c.
  519.711.3
  Гордеев А.В Операционные системы : учебник для вузов. - 2-е изд . - СПб : Питер , 2005. - 415 c.
  004.451            681.3.066
  Гордєєв О.Ф. Системи автоматизованого проектування верстатів : навч.посібник для вищ.навч.закл. / О.Ф.Гордєєв, П.О.Захаров.; Луцький індустріальний ін-т - Луцьк : Л І І , 1997. - 123 c.
  621.9.06 : 658.512.011.56
  Гордієнко К.Д. Діловодство в роботі секретаря : Практичний посібник - 4-те вид.,стереотип. . - К. : КНТ , 2015. - 304 c.
  651.4/9            65.050.286
  Гордон В.О. Курс начертательной геометрии / В.О Гордон, М.А Семенцов-Огиевский; под ред.В.О.Гордона. - 22-е изд . - М. : Наука , 1977. - 367 c.
  514.18
  Гордон В.О. Курс начертательной геометрии : учебник для вузов / В.О Гордон, М.А Семенцов - Огиевский; под ред. В.О.Гордона. - 25-е изд.,стер . - М. : Наука , 1973. - 363 c.
  514.18
  Гордон В.О. Курс начертательной геометрии : учеб.пособие для втузов / В.О.Гордон, М.А.Семенцов-Огиевский; под ред. Ю.Б.Иванова. - 23-е изд., перераб . - М. : Наука , 1988. - 272 c.
  514.18
  Горнштейн П.И. Задачи с параметрами / П.И. Горнштейн, В.Б. Полонский,М.С. Якир - К. : Риа "Текст" МП "ОКО" , 1992. - 288 c.
  51
  Горнштейн П.И. Решение конкурсных задач по математике из сборника под ред. М.И. Сканави / П.И.Горнштейн, Н.Н.Поляк, В.К.Тульчинский. - К. : Текст : ОКО , 1992. - 246 c.
  51
  Городецкий В.И. Математическое программирование и массовое обслуживание : учеб. пособие / В.И.Городецкий, Ю.И.Рыжиков. - Л. : Воен. инж. Краснознамен. ин-т , 1975. - 182 c.
  519.85
  Горский В.Г. Планирование промышленных экспериментов ( модели статики) / В.Г.Горский, Ю.П.Адлер. - М. : Металлургия , 1974. - 264 c.
  519.23 : 669
  Горский В.Г. Планирование промышленных экспериментов (модели статики) / В.Г.Горский, Ю.П.Адлер. - М. : Металлургия , 1974. - 264 c.
  519.23 : 669
  Горфинкель В.Я. Научно - технический прогресс и себестоимость продукции в машиностроении. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1987. - 183 c.
  62.001.7 . 338.512            621.002
  Горштейн П.И. Задачи с параметрами / П.И.Горштейн, В.Б.Полонский, М.С.Якир. - К. : Текст : ОКО , 1992. - 288 c.
  51
  Горштейн П.И. Решение конкурсных задач по математике из сб. под ред. М.И.Сканави. Группа В / П.И.Горштейн, Н.Н.Поляк, В.К.Тульчинский - К. : Текст: ОКО , 1992. - 246 c.
  51
  Горштейн П.И. Решение конкурсных задач по математике из сборника под ред. М.И.Сканави.Группа В / П.И.Горшиейн, Н.Н.Поляк, В.К.Тульчинский. - К. : Текст: ОКО , 1992. - 246 c.
  51(076.2)
  Гостев В.И. Системы управления с цифровыми регуляторами : справочник. - К. : Техніка , 1990. - 279 c.
  681.515
  Готье Р. Руководство по операционной системе UNIX / пер. с англ. А.Г.Иванова; под ред. М.И. Белякова. - М. : Финансы и статистика , 1985. - 232 c.
  004.451.9UNIX            681.3.06
  Грабко В.В. Методи та інформаційно - вимірювальні системи для технічної діагностики силових косинусних конденсаторів : монографія / В.В. Грабко, М.П. Боцула. - Вінниця : Універсум - Вінниця , 2003. - 145 c.
  621.319.4:681.518.54
  Градштейн И.С. Прямая и обратная теоремы: Элементы алгебры логики. - 5-е изд. . - М. : Наука , 1973. - 128 c.
  510.22 + 510.6
  Градштейн И.С. Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений / И. С. Градштейн, И.И. Рыжик. - 4-е изд., перераб . - М. : Физматгиз , 1962. - 1100 c.
  518
  Гранже М. OS/2. Принципы построения и установка / Мишель Гранже, Франк Менсьё; пер. с фр. А.А.Козленкова, С.Д.Чигиря. - М. : Мир , 1991. - 230 c.
  004.451            681.3.066
  Грауэрт Г. Дифференциальное и интегральное исчисление / Г.Грауэрт, И.Либ, В.Фишер; пер. с нем. - М. : Мир , 1971. - 680 c.
  517.2/.3
  Гребеников Е.А. Метод усреднения в прикладных задачах. - М. : Наука , 1986. - 255 c. - (Справ. мат. биб-ка).
  519.6
  Грешилов А.А. Как принять наилучшее решение в реальных условиях. - М. : Радио и связь , 1991. - 320 c.
  519.85            22.18
  Грибанов В.П. Операционные системы : учеб. пособие для вузов / В.П.Грибанов, С.В.Дробин. В.Д.Медведев. - М. : Финансы и статистика , 1990. - 238 c.
  004.451            681.3.066
  Григорьян Г.Д. Основы разработки современных технологических систем в машиностроении : учеб.пособие для вузов. - К. : Выща шк. , 1992. - 167 c.
  621.002 : 658.51            34.5я73
  Гриньов Б.В. Аналітична геометрія : підручник для втузів / Б.В.Гриньов, І.К.Кириченко. - Харків : Гімназія , 2008. - 340 c.
  514.12
  Гриньов Б.В. Векторна алгебра : підручник для втузів / Б.В.Гриньов, І.К.Кириченко; за ред.О.М.Литвина. - Харків : Гімназія , 2008. - 163 c.
  514.742.2
  Гриньов Б.В. Вища алгебра : підручник для втузів / Б.В.Гриньов, І.К.Кириченко. - Харків : Гімназія , 2008. - 181 c.
  512.6
  Грисенко М.В. Математика для економістів. Методи й моделі, приклади й задачі : навч. посібник для екон. спец.вищ.навч.закл. - К. : Либідь , 2007. - 719 c.
  51 (075.8)
  Грищенко А.Е. Теория функций комплексного переменного.Решение задач : учеб.пособие для мат.спец.вузов / А.Е.Грищенко, Н.И.Нагнибеда, П.П.Настасиев. - К. : Вища шк. , 1986. - 335 c.
  517.53/.54
  Грищенко В.О. Теорія ймовірностей і математична статистика.Практикум : навч.посібник. - К. : Київ.нац.торг.-екон.ун-т , 2002. - 163 c.
  519.2
  Грувер М. САПР и автоматизация производства / М.Грувер. Э.Зимерс; пер. с англ. О.О.Белоусова и др.;под ред. Е.К.Масловского. - М. : Мир , 1987. - 528 c.
  658.512.22.011.56 + 658.012.011.56
  Грузовые автомобили / М.С.Высоцкий, Ю.Ю.Беленький, Л.Х.Гилелес и др.; под ред.В.В.Осепчугова. - М. : Машиностроение , 1979. - 384 c.
  629.351            629.114.4
  Грушинский Н.П. В мире сил тяготения / Н.П.Грушинский,А.Н.Грушинский. - 3-е изд., перераб . - М. : Недра , 1985. - 151 c.
  550.312 + 531.51
  Грушко Я.М Вредные неорганические соединения в промышленных выбросах в атмосферу : справочник. - Л. : Химия , 1987. - 191 c.
  504.3 : 628.51 :543.62
  Грушко Я.М. Вредные органические соединения в промышленных выбросах в атмосферу : справочник. - Л. : Химия , 1986. - 207 c.
  501.3 : 628.51:547.1            628.51
  Грэй П. Логика, алгебра и базы даных / Питер Грэй; пер. с англ.Х.И.Килова, Г.Е.Минца; под ред. Г.В.Орловского, А.О.Слисенко. - М. : Машиностроение , 1989. - 359 c.
  510.6
  Гудыма А.П Методы интегрирования в тестовых заданиях : учеб.пособие для с-х.вузов. - М. : Высш.шк. , 1997. - 191 c.
  517.3
  Гукин Д. Реальная жизнь Windows`95 / Дэн Гукин; пер. с англ. - К. : ДиаСофт Лтд , 1996. - 542 c.
  004.451            681.3.06
  Гул Д.С. Вариационные методы в задачах о собственных значениях. Введение в метод промежуточных задач Вайнштейна / пер. с англ. Б.В.Федосова; под ред. В.Б.Лидского. - М. : Мир , 1970. - 328 c.
  517.2
  Гуревич В.Б. Учебник аналитической геометрии для втузов / В.Б.Гуревич, В.П.Минорский. - М. : Физматгиз , 1958. - 163 c.
  514.12
  Гусак А.А. Пособие к решению задач по высшей математике. - Минск : Выш. шк. , 1967. - 529 c.
  51
  Гусак А.А. Задачи и упражнения по высшей математике : в 2 т. Т.2. : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд., перераб . - Мн. : Выш. шк. , 1988. - 229 c.
  51(076.1)
  Гусак А.А. Задачи и упражнения по высшей математике : в 2 т. Т.1. : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд., перераб . - Мн. : Выш. шк. , 1988. - 247 c.
  51(076.1)
  Гусак Г.М. Функции и пределы / Г.М. Гусак, Е.А. Гусак. - Мн. : Выш.шк. , 1987. - 207 c.
  517.5+517.27
  Гусев В.А. Практикум по решению математических задач: Геометрия : учеб. пособие для физ.-мат. спец. пед. ин-тов / В.А. Гусев, В.Н. Литвиненко, А.Г. Мордкович. - М. : Просвещение , 1985. - 223 c.
  514
  Гусев В.А. Математика. Справ. материалы : кн. для учащихся / В.А. Гусев, А.Г. Мордкович. - М. : Просвещение , 1988. - 416 c.
  51
  Гусева А.И. Учимся информатике : задачи и методы их решения : учеб.пособие. - М. : Диалог-МИФИ , 1999. - 320 c.
  004.42 + 519.854
  Гусятников П.Б. Векторная алгебра в примерах и задачах : учеб. пособие для вузов / П.Б.Гусятников, С.В.Резниченко. - М. : Высш. школа , 1985. - 232 c.
  514.742.2
  Гутер Р.С. Диференциальные уравнения : учеб.пособие для втузов. / Р.С.Гутер, А.Р.Янпольский - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1976. - 304 c.
  517.2
  Гутников В.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1988. - 303 c.
  621.382.049.77: 681.518.3
  Гутников В.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах. - Л. : Энергия , 1980. - 248 c.
  621.382.049.77:681.518.3
  Гюнтер Н.М. Сборник задач по высшей математике : в 2 т. Т.1. : учеб. пособие для втузов / Н.М.Гюнтер, Р.О.Кузьмин; под ред. С.И. Амосова, Г.Ю. Джанелидзе. - 13-е изд.,перераб . - М. : Гостехиздат , 1957. - 282 c.
  51
  Гюнтер Н.М. Сборник задач по высшей математике : в 2 т. Т.2. : учеб. пособие для втузов / Н.М.Гюнтер, Р.О.Кузьмин; под ред. С.И.Амосова, Г.Ю.Джанелидзе. - 14-е изд . - М. : Физматгиз , 1959. - 286 c.
  51
  Даан-Дальмедико А. Пути и лабиринты.Очерки по истории математики / А.Даан-Дальмедико, Ж.Пейффер; пер. с фр. А.А.Бряндинской; под ред. И.Г.Башмаковой. - М. : Мир , 1986. - 431 c. - (Современ. математика.Попул. сер.).
  51(091)
  Давидов М.О. Курс математичного аналізу Т.1. Функція однієї змінної. : підручник для вищ.навч.закл. - К. : Вища шк. , 1976. - 368 c.
  517.2
  Давыдов Э.Г. Исследование операций : учебник для вузов. - М. : Высш.шк. , 1990. - 382 c.
  519.8
  Дамке М. Операционные системы микро - ЭВМ / пер. с англ. В.Л.Григорьева. - М. : Финансы и статстика , 1985. - 150 c.
  004.451            681.3.06
  Данильченко К. OS/2 Warp. - К. : ВНУ , 1995. - 368 c.
  004.451            681.3.06
  Данкан Р. Профессиональная работа в MS-DOS / пер. с англ. - М. : Мир , 1993. - 510 c.
  004.451            681.3.06
  Данко П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах : в 2 т. Т.1. : учеб. пособие для вузов / П.Е.Данко, А.Г.Попов, Т.Я.Кожевникова. - 4-е изд., испр.и доп . - М. : Высш. шк. , 1986. - 304 c.
  51(076.2)
  Данко П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах : в 2 т. Т.2. : учеб.пособие для вузов / П.Е.Данко, А.Г.Попов, Т.Я.Кожевникова. - 4-е изд., испр. и доп . - М. : Высш.шк. , 1986. - 415 c.
  51(076.2)
  Данко П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах : в 2 т. Т.1. : учеб.пособие для вузов / П.Е.Данко, А.Г.Попов, Т.Я.Кожевникова. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1980. - 320 c.
  51(076.2)
  Данко П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах : в 2 т. Т.2. : учеб.пособие для втузов / П.Е.Данко, А.Г.Попов, Т.Я.Кожевникова. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1980. - 365 c.
  51(076.2)
  Данко П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах : в 2 т. Т.1. : учеб. пособие для втузов / П.Е.Данко, А.Г.Попов. - 2-е изд . - М. : Высш.шк. , 1974. - 416 c.
  51(076.2)
  Данко П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах : в 2 т. Т.2. : учеб. пособие для втузов / П.Е.Данко, А.Г.Попов. - 2-е изд . - М. : Высш.шк. , 1974. - 464 c.
  51(076.2)
  Данко П.Е. и др. Высшая математика в упражнениях и задачах : 2-х ч.. Т.Ч.1. : Учебное пособие / П.Е.Данко,А.Г.Попов,Т.Я.Кожевникова - 5-е изд.,испр. . - М. : Высш. шк. , 1997. - 304 c.
  517            22.11
  Данюк В.М. Кадрове діловодство : навч. посібник для вищ.навч.закл. / В.М.Данюк, Л.П.Кулаковська. - 2-ге вид . - К. : Каравела , 2007. - 239 c.
  651:331.108
  Дао Ч.Т. Минимальные поверхности и проблема Плато / Ч.Т.Дао, А.Т.Фоменко. - М. : Наука , 1987. - 312 c.
  514.116.3
  Дашков Л.П. Комерційний договір від укладення до виконання / Л.П.Дашков, А.В.Бризгалін. - 2-е вид., стер . - К. : Капрал , 1998. - 170 c. - (Біб-ка ділової людини).
  347.751            67.404
  Дащенко А. Ф. и др. Теоретические основы инженерной механики : учебник / А. Ф. Дащенко, Л. В. Коломиец, Ю. Н. Свинарев - Одеса : ФЛП Бондаренко М. А. , 2015. - 358 с.ил; c.
  531.8:621.83:004.451(075.8)            34.41632.973-018
  Двайт Г.Б. Таблицы интегралов и другие математические формулы / пер. с англ. Н.В.Леви; под ред. К.А.Семендяева. - 2-е изд., испр . - М. : Наука , 1966. - 288 c.
  517.3(083)
  Двайт Г.Б. Таблицы интегралов и другие математические формулы / пер. с англ. - М. : Наука , 1964. - 228 c.
  519.66
  Двухзонные следящие системы / В.В.Шеваль, Е.И.Дорохов, С.А.Исаков, В.И.Венцов. - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 88 c. - (Б-ка по автоматике. Вып.646).
  681.513.3
  Девитт Б.С. Динамическая теория групп и полей / пер. с англ.; под ред. Г.А. Виолковыского. - М. : Наука , 1987. - 288 c.
  512.54 + 512.623            530.145
  Девятов Б.Н. Теория и методы анализа управляемых распределительных процессов / Б.Н.Девятов, Н.Д.Демиденко; отв. ред. Э.Э. Маковский. - Новосибирск : Наука , 1983. - 271 c.
  681.51 : 532.546
  Дейтел Г.М. Введение в операционные системы. : в 2 т. Т.1. / пер. с англ. Л.А.Теплицкого и др.; под. ред. В.С. Штаркмана. - М. : Мир , 1987. - 359 c.
  004.451            681.3.066
  Дейтел Г.М. Введение в операционные системы. : в 2 т. Т.2. / пер. с англ. Л.А.Теплицкого и др. ; под. ред. В.С. Штаркмана. - М. : Мир , 1987. - 398 c.
  004.451            681.3.066
  Дель Торо В. Принципы проектирования систем автоматического управления / В.Дель Торо, С.Р.Паркер; пер.с англ. - М. : Машгиз , 1963. - 559 c.
  681.51/.54
  Дементьев Ю.В. САПР в автомобиле- и тракторостроении. : учебник для вузов. / Ю.В.Дементьев, Ю.С.Щетинин. - М. : Академия , 2004. - 218 c.
  {629.331 + 629.366] :658.512.011.56            629.113/.115
  Деменчук В.В. На пороге алгебры. - Минск : Выш.шк. , 1987. - 144 c. - (Мир занимат. науки).
  512
  Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу : учеб.пособие для физ. и мех.-мат. спец. вузов - 10-е изд., испр . - М. : Наука , 1990. - 624 c.
  517
  Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу : учеб. пособие для ун-тов и пед.ин-тов. - 8-е изд., стер . - М. : Наука , 1972. - 544 c.
  517
  Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу : учеб. пособие для ун-тов и пед.ин-тов - 7-е изд., стер. . - М. : Наука , 1969. - 542 c.
  517
  Демидович Б.П. Численные методы анализа. Приближение функций, дифференциальные и интегральные уравнения : учеб. пособие для втузов / Б.П. Демидович, И.А. Марон, Э.З. Шувалова; под ред. Б.П. Демидовича. - 3-е изд., перераб . - М. : Наука , 1967. - 368 c.
  519.6
  Демидович Б.П. Численные методы анализа. Приближение функций, дифференциальные и интегральные уравнения : учеб. пособие для втузов / Б.П. Демидович, И.А. Марон, Э.Э. Шувалова; под ред. Б.П. Демидовича. - 2-е изд., испр. и доп . - М. : Изд-во физ.-мат. лит. , 1963. - 400 c.
  519.6
  Демидович Б.П. Численные методы анализа. Приближение функций. Дифференциальное уравнение. : учеб. пособ. для втузов. - М. : Физматгиз , 1962. - 368 c.
  519.6
  Демидович Б.П. Основы вычислительной математики : учеб. пособ. для втузов / Б.П.Демидович, И.А.Марон. - 3-е изд., испр . - М. : Наука , 1966. - 664 c.
  519.6            518
  Демин Ю.М. Делопроизводство. Документационный менеджмент. - М. : Бератор , 2004. - 203 c.
  651.5
  Демьянов В.Ф. Введение в минимакс / В.Ф.Демьянов, В.Н.Малоземов. - М. : Наука , 1972. - 368 c. - (Оптимизация и исследование операций).
  517.5
  Денисов А.А. Информационные основы управления. - Л. : Энергоатомиздат , 1983. - 72 c. - (Б-ка по автоматике. Вып. 635).
  681.518
  Денисов А.А. Теория больших систем управления : учеб. пособ. для вузов / А.А.Денисов, Д.Н.Колесников. - Л. : Энергоатомиздат , 1982. - 287 c.
  681.51.01
  Денисов В.И. Пакет программ оптимального планирования эксперимента. / В.И.Денисов, А.А.Попов. - М. : Финансы и статистика , 1986. - 159 c. - (Мат. обеспечение прикл. статистики).
  519.242-37
  Деннис Дж. Б. Математическое программирование и электрические цепи / пер. с англ.;под. ред. А.М. Петровского. - М. : Изд-во иностр.лит. , 1961. - 215 c.
  519.85 + 621.3.06
  Державні закупівлі: тендери (національні і міжнародні аспекти) : метод. посібник / О.О. Покрещук, О.Х. Юлдашев, З.В. Максименко, О.І. Мостовий. - К. : Зовнішня торгівля: Автограф , 2003. - 383 c. - ((Укр. Академія зовнішньої торгівлі)).
  351.712.2            67.404.6(4Укр)
  Дёмин Ю.М. Делопроизводство. Подготовка служебных документов. - 2-е изд., доп. и перераб . - СПб. : Питер , 2006. - 224 c.
  651.5
  Джейсуол Н. Очереди с приоритетами. / пер. с англ. И.С.Нефедовой, В.М.Манусевича; под ред. В.В. Калашникова. - М. : Мир , 1973. - 279 c.
  519.872
  Джеффрис Г. Методы математической физики. Вып.1 / Г. Джеффрис, Б. Свирлс; пер. с англ. под ред. В.Н. Жаркова. - М. : Мир , 1969. - 424 c.
  517.95 : 53
  Джеффрис Г. Методы математической физики. Вып.2 / Г. Джеффрис, Б. Свирлс; пер. с англ. под ред. В.Н. Жаркова. - М. : Мир , 1970. - 352 c.
  517.95:53
  Джеффрис Г. Методы математической физики. Вып.3 / Г.Джеффрис, Б.Свирлс; пер. с англ. под ред. В.Н. Жаркова. - М. : Мир , 1970. - 344 c.
  517.95:53
  Джонс Дж. К. Методы проектирования / пер. с англ. Т.П.Бурмистровой, И.В.Фринденберга ; под. ред. В.Ф. Венды, В.М. Мунипова. - 2-е изд., доп . - М. : Мир , 1986. - 326 c.
  658.512.23
  Джонс Дж.К. Инженерное и художественное конструирование: современные методы проектного анализа / пер. с англ. Т.П.Бурмистровой, И.В.Фриденберга. - М. : Мир , 1976. - 374 c.
  658.512.23
  Джурабаев А.Д. Метод сингулярных интегральных уравнений. - М. : Наука , 1987. - 415 c.
  517.968.43
  Диагностирование дизелей / Е.А. Никитин, Л.В. Станиславский, Э.А. Улановский и др. - М. : Машиностроение , 1987. - 224 c.
  621.436 : 681.518.54
  Диагностирование машин-автоматов и промышленных роботов : сборник / АН СССР, Ин-т машиноведения им. А.А. Благонравова - М. : Наука , 1983. - 152 c.
  681.518.54
  Диалоговые системы схемотехнического проектирования / В.И. Анисимов, Г.Д. Дмитревич, К.Б. Скобельцын и др. ; под ред. В.И. Анисимова. - М. : Радио и связь , 1988. - 288 c.
  658.512.011.56 : 004.78
  Дискретные средства преобразования и сбора измерительной информации / А.А.Абдулов, И.А.Набиев, М.Ш.Гусейнов, Д.Г.Исаев. - М. : Машиностроение , 1982. - 144 c. - (Б-ка приборостроителя).
  621.373.14 : 681.518.3            681.14
  Диткин В.А Справочник по операционному исчислению / В.А.Диткин, А.П.Прудников. - М. : Высш.шк. , 1965. - 467 c.
  517.445            517.2
  Диференціальні рівнення математичної фізики : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.П.Лавренчук, С.Д.Івасишен, В.С.Дронь, Т.І.Готинчан. - 2-е вид.,випр . - Чернівці : Рута , 2005. - 191 c.
  519.958
  Дифференциальное и интегральное исчисление: Учебник для вузов / Никольский С.М., Бугров Я.С. - М. , 1980.
  517.2/3
  Дифференциальное и интегральное исчисление: Учебник для инж. - техн. спец. вузов / Никольский С.М., Бугров Я.С. - 2 . - М. : Наука , 1984. - 431 c.
  517.2
  Діденко А.Н. Сучасне діловодство : навч.посібник для проф.-техн.закл. - К. : Либідь , 2001. - 384 c.
  651.4/.9            65.050.2
  Діденко А.Н. Сучасне діловодство : навч.посібник для проф.- техн.закладів. - К. : Либідь , 1998. - 256 c.
  651.4/.9            65.050.2
  Ділові папери та документи підприємницькоі діяльності / упоряд. В.Л.Куліченко. - К. : Укр.Центр духовноі культури , 1996. - 144 c.
  651.7 :334.7.012.42            65.050.2
  Дмитриев А.К. Основы контроля и технической диагностики : учеб. пособие. - М. : Мин-во обороны СССР , 1978. - 206 c.
  658.562 + 681.518.54
  Дмитриева И.К. Трудовой договор научно - педагогических работников вузов. - М. : Изд-во МГУ , 1991. - 166 c.
  378.011.31-051 : 349.222.2            74.53 + 67.99(2)7
  Добровольский В.В. География микроэлементов. Глобальное рассеяние. - М. : Мысль , 1983. - 272 c.
  551
  Довгаль С.И. Интерфейс современной программной сети / С.И.Довгаль, М.В.Мацуй, А.И.Сбитнев. - К. : Информсистема-сервис , 1994. - 415 c.
  004.451.84            681.3
  Договора в предпринимательской деятельности / сост. О.Руденок, В.Кузнецов - 2-е изд.,доп. и перераб . - Х. : Фактор , 2003. - 219 c.
  347.751 : 334.7.012.42            67.404.2
  Договора в предпринимательской деятельности : сборник. - Х. : Фактор , 2000. - 212 c. - ((Библиотека ``Фактора``).
  347.751 : 334.7.012.42            67.404.2
  Договори у підприємницькій діяльності / уклад.О.Руденок, В.Кузнєцов. - 2-ге вид.,доп.і перероб . - Х. : Фактор , 2003. - 188 c.
  347.751 : 334.7.012.42            67.404.2
  Документоведение и делопроизводство - 2 . - М. : МарТ , 2005. - 301 c.
  651
  Долгов Н.М. Высшая математика : учеб.пособие для инж.спец.с.- х. вузов. - К. : Выща шк. , 1988. - 415 c.
  51(075.8)
  Долгов Н.М. Высшая математика - К. : Выш. шк. , 1988. - 416 c.
  51(07)
  Дороговцев А.Я. Математический анализ : сб.задач. - К. : Вища шк. , 1987. - 408 c.
  517
  Дороговцев А.Я. Математический анализ : справ.пособие. - Киев : Вища шк. , 1985. - 527 c.
  517
  Дороговцев А.Я. Математичний аналіз : в 2 т. Т.1. : підручник для вищ.навч.закл. - К. : Либідь , 1993. - 319 c.
  517
  Дорофеев Г.В. Квадратный трехчлен в задачах / Всесоюз.ассоц.учителей математики. - Львов : Журн.``Квантор`` , 1991. - 103 c.
  512.1
  Дорофеев Г.В. Пособие по математике для поступающих в вузы. Избранные вопросы элементарной математики : учеб.пособие для подготов. отд.вузов / Г.Ф.Дорофеев, М.К.Потапов, Н.Х.Розов. - 5-е изд.,перераб . - М. : Наука , 1976. - 638 c.
  51
  Дорофеев Г.В. Пособие по математике для поступающих в вузы. Избранные вопросы элементарной математики : учеб. пособие для подготов.отд.вузов / Г.В.Дорофеев,М.К.Потапов, Н.Х.Розов. - 4-е изд.,стер . - М. : Наука , 1974. - 528 c.
  51
  Дорохин Д.П. Сборник задач и упражнений по математике : учеб.пособие для иностр.уч.подгот.отд.вузов / Д.П.Дорохин, З.Е.Плаксенко, Г.Ф.Бажора. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1986. - 248 c.
  512
  Дослідження операцій і методи оптимізації : навч.посібник для вищ.навч.закл. / М.Є.Корольов, В.І. Павленко, О.В. Савіна, А.Г. Тимошенко. - К. : Ун - т ``Україна`` , 2007. - 176 c.
  519.8
  Дружинин В.В. Системотехника / В.В.Дружинин, Д.С.Конторов. - М. : Радио и связь , 1985. - 200 c.
  681.51
  Дружинин Г.В. Надежность автоматизированных производственных систем. - 4-е изд., перераб.и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 480 c.
  681.51-192
  Дружинин Н.В. Выборочное наблюдение и эксперимент. Общие логические принципы организации. - М. : Статистика , 1977. - 176 c. - (Мат.статистика для экономистов).
  519.22 + 519.242            312+517.8
  Дубовик В.П. Вища математика. : у 3 т. Т.1. : навч.посібник / В.П.Дубовик, І.І.Юрик. - 2-ге вид . - Харків : Веста , 2008. - 196 c.
  51(075.8)
  Дубовик В.П. Вища математика : у 3 т. Т.2. : навч.посібник / В.П.Дубовик, І.І.Юрик. - 2-ге вид . - Харків : Веста , 2008. - 237 c.
  51(075.8)
  Дубовик В.П. Вища математика : у 3 т. Т.3. : навч.посібник / В.П.Дубовик, І.І.Юрик. - 2-ге вид . - Харків : Веста , 2008. - 220 c.
  51(075.8)
  Дубовик В.П. Вища математика : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.П.Дубовик, І.І.Юрик. - К. : А.С.К. , 2001. - 648 c. - (Унів.б-ка).
  51(075.8)
  Дубров А.М. Обработка статистических данных методом главных компонент. - М. : Статистика , 1978. - 135 c. - (Матем.статистика для экономистов).
  519.23 +658.5.011.56
  Дубров А.М. Последовательный анализ в статистической обработке информации. - М. : Статистика , 1976. - 160 c. - (Мат.статистика для экономистов).
  519.244.3
  Дубров А.М. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе : учеб.пособие для вузов / А.В.Дубров, Б.А.Лагоша, Е.Ю.Хрусталев; под ред.Б.А.Лагоши. - М. : Финансы и статистика , 2000. - 173 c.
  330.131.7 :519.87            65.290-26
  Дубров А.М. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе : учеб.пособие / А.М.Дубров,Б.А.Лагоша, Е.Ю.Хрусталев. - М. : Финансы и статистика , 1999. - 176 c.
  330.131.7 : 519.87            65.290-26
  Дубровский В.Н. Математические головоломки / В.Н.Дубровский, А.Т.Калинин. - М. : Знание , 1990. - (Нар.ун-т. Естествен.науч.фак.).
  51-8
  Дудницын Ю.П. Содержание и анализ письменных экзаменационных работ по алгебре и началам анализа за курс средней школы:(по материалам выпускных экзаменов в школах России, Украины и Белоруссии) / Ю.П.Дудницын, В.К.Смирнова. - Львов : журн.``Квантор`` , 1991. - 215 c.
  512.1
  Дужин С.В. От орнаментов до дифференциальных уравнений. Популярное введение в теорию групп преобразований / С.В.Дужин, С.В.Чеботаревский. - Мн. : Выш.шк. , 1988. - 253 c. - (Мир занимат.техники).
  512.745
  Душков Б.А. Инженерно - психологические основы конструкторской деятельности : учеб.пособие для вузов / Б.А.Душков, Б.А.Смирнов, В.А.Терехов. - М. : Высш.шк. , 1990. - 270 c.
  159.9 : 62 :007.51.001.63            88.4я73
  Дыбов П. Т. и др. Сборник задач по математике для поступающих в Вузы / П. Т. Дыбов., А.И. Забоев., А.С. Иванов; под ред. А. И. Прилепко - Москва : Высшая школа , 1982. - 239 c.
  510            22.1
  Дьяконов В.П. Mathcad 8/2000 : спец.справочник. - СПб : Питер , 2001. - 590 c. - (Справочник).
  004.4 Mathcad : 51 + 004.422.8            681.3.06
  Дьяконов В.П. Mathematica 4 : учеб.курс. - СПб : Питер , 2001. - 654 c.
  004.4 Mathematica : 51 + 004.422.8            681.3.068
  Дьяконов В.П. Matlab : учеб.курс. - СПб : Питер , 2001. - 553 c.
  004.4 Matlab : 51            681.3.06
  Дьяконов В.П. Математические пакеты расширения MATLAB : спец.справочник / В.Дьяконов, В.Круглов. - СПб : Питер , 2001. - 475 c. - (Справочник).
  004.4 Matlab : 51            681.3.068
  Дьяконов В.П. Справочник по MathСad PLUS 6.0 PRO. Универсальная система математических расчетов. - М : СК Пресс , 1997. - 336 c.
  004.4 Mathcad: 51            681.3.06
  Дьяконов В.П. Mathcad 8 PRO в математике, физике и Internet. - М. : Нолидж , 1999. - 503 c.
  004.4 Mathcad : 51            681.3.06
  Дэннис Д. Численные методы безусловной оптимизации и решения нелинейных уравнений / Д.Дэннис, Р.Шнабель; пер. с англ. О.П.Бурдакова ; под ред.Ю.Г.Евтушенко. - М. : Мир , 1988. - 440 c.
  519.62
  Дюк В. Обработка данных на ПК в примерах. - СПб : Питер , 1997. - 231 c.
  004.451.7            681.3.016
  Дюран Б. Кластерный анализ / Б.Дюран, П.Оделл ; пер.с англ. Е.З.Демиденко; науч. ред.и предисл.А.Я.Боярского. - М. : Статистика , 1977. - 128 c.
  517.237.8
  Евграфов М.А. Аналитические функции : учеб.пособие для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1991. - 447 c.
  517.54
  Евграфов М.А. Аналитические функции : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд.,испр.и доп . - М. : Наука , 1968. - 472 c.
  517.54
  Евдокимов А.Г. Минимизация функций и её приложения к задачам автоматизированного управления инженерными сетями : учеб.пособие для вузов. - К. : Вища шк. , 1985. - 288 c.
  519.7
  Евсеев Г.А. Windows 98 : полный справочник в вопросах и ответах / Г.А.Евсеев,С.В.Симонович. - Изд.перераб.и доп . - М. : АСТпресс , 2001. - 495 c.
  004.451.9 Windows            681.3.06
  Егоров А.Е. Исследование устройств и систем автоматики методом планирования эксперимента : учеб.пособие для вузов / А.Е.Егоров,Г.Н.Азаров,А.В.Коваль; под.ред.В.Р.Воронова. - Х. : Вища шк. , 1986. - 238 c.
  519.242 + 681.5
  Егоров Ю.В. Лекции по уравнениям с частными производными. Дополнительные главы : учеб.пособие для ун-тов. - М. : Изд - во МГУ , 1985. - 164 c.
  517.9
  Единая система конструкторской документации : справ.пособие / С.С.Борушек и др. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Изд-во стандартов , 1989. - 351 c.
  658.512.2.012.224
  Единые нормы времени(выработки) на машинописные работы. - М. : Экономика , 1988. - 21 c.
  651.923 : 658.53            65.05-.9(2)2
  Елисеева И.И. Группировка, корреляция, распознавание образов. Статистические методы классификации и измерения связей) / И.И.Елисеева,В.О.Рукавишников. - М. : Статистика , 1977. - 143 c. - (Мат.статистика для экономистов).
  519.23
  Енюков И.С. Методы, алгоритмы, программы многомерного статистического анализа. Пакет ППСА. - М. : Финансы и статистика , 1986. - 232 c. - (Мат. обеспечение прикл. статистики).
  519.43 : 004.42            519.43 : 004.42
  Еремеев И.С. Устройства сжатия информации.(Гибридные компакторы информации). - М. : Энергия , 1980. - 160 c.
  681.518 : 519.72
  Еремин И.И. Введение в теорию линейного и выпуклого программирования : учеб. пособие для вузов / И.И.Еремин, Н.Н.Астафьев. - М. : Наука , 1976. - 191 c.
  519.85
  Ермаков С.М. Курс статистического моделирования : учеб. пособие для вузов / С.М.Ермаков, Г.А.Михайлов. - М. : Наука , 1976. - 319 c.
  519.24
  Ерофеев А.А. Теория автоматического управления : учебник для вузов. - 2-е изд., доп. и перераб . - СПб. : Политехника , 2005. - 302 c.
  681.51/.54
  Есипов В.Е. Ценообразование на финансовом рынке : учеб.пособие. - Спб : Питер , 2000. - 170 c. - (Краткий курс).
  338.51 : 336.76
  Ефимов А.В. Математический анализ (специальные разделы) : в 2 т. Т.1. Общие функциональные ряды и их приложение. : учеб. пособие для втузов - М. : Высш. шк. , 1980. - 279 c.
  517.53
  Ефимов А.В. Математический анализ (специальные разделы) : в 2 т. Т.2. Применение некоторых методов математического и функционального анализа : учеб. пособие для вузов / А.В. Ефимов, Ю.Г. Золотарев, В.М. Терпигорева. - М. : Высш. шк. , 1980. - 295 c.
  517.9
  Ефимов В.И. Автоматизированное проектирование систем электроснабжения транспортных машин / В.И. Ефимов, О.И. Милютин, Ю.Н. Киреев. - Л. : Политехника , 1991. - 252 c.
  629.3.064.5.001.63 : 658.512.011.56            629.11.066.001.63 : 658.512.01
  Ефимов Н.В. Краткий курс аналитической геометрии : учебник для вузов. - М. : Наука , 1969. - 272 c.
  514.12
  Ефимов Н.В. Квадратичные формы и матрицы : учеб. пособие для вузов. - 4-е изд . - М. : Наука , 1967. - 160 c.
  512.64
  Ефимов Н.В. Краткий курс аналитической геометрии : учебник для вузов. - 12-е изд . - М. : Наука , 1975. - 272 c.
  514.12
  Ефимов Н.В. Квадратичные формы и матрицы : учеб.пособие для вузов. - 5-е изд.,стер . - М : Наука , 1972. - 160 c. - (Избр.гл.высш.мат. для инженеров истудентов вузов).
  512.64
  Ефимов Н.В. Краткий курс аналитической геометрии : учебник для вузов. - 11-е изд . - М : Наука , 1972. - 272 c.
  514.12
  Євстіфєєв В.О. Теорія автоматичного керування : в 2 т. Т.1. Безперервні лінійні та нелінійні системи : навч. посібник для електромех. спец. вищ.навч.закл. / за ред. Д.Й. Родькіна. - Кременчук : ПП Щербатих , 2006. - 286 c. - (Кремен. держ. політехн. ун-т).
  681.511
  Євстіфєєв В.О. Теорія автоматичного керування : у 2 т. Т.2. Спеціальні системи автоматичного керування : навч. посібник для вищ.навч.закл. / за ред. Д.Й. Родькіна. - Кременчук : КДПУ , 2005. - 184 c.
  681.511
  Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : КНЕУ , 2001. - 170 c.
  330.4 + 519.862.2            65в6
  Жаке Э. Автоморфные формы на GL /2/ / Э.Жаке, Р.Ленгленде; пер. с англ. О.М.Фоменко; под. ред. А.Н. Андрианова. - М. : Мир , 1973. - 372 c.
  519.45+517.862
  Жалдак М.И. Теория вероятностей с элементами информатики.Практикум : учеб.пособ. для физ-мат. фак. пед. ин-тов / М.И.Жалдак, А.Н.Квитко; под общ. ред. М.И. Ядренко. - К. : Вища шк. , 1989. - 283 c.
  519.21+002.6
  Железнов И.Г. Сложные технические системы.Оценка характеристик : учеб.пособие для втузов. - М. : Высш. шк. , 1984. - 119 c. - ((Высшее образование)).
  681.51.01:519.22(075.8)
  Железняков А.Т. Справочник заводского электрика / А.Т.Железняков, Л.М.Бабченко. - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Техніка , 1987. - 160 c.
  621.3-051
  Живые числа.Пять экскурсий / В. Боро, Д. Цагир, Ю. Рольфс и др.; пер. с нем. Е.Б.Гладковой. - М. : Мир , 1985. - 128 c. - (Соврем. математика. Попул. сер).
  511
  Жигилей В.С. Основы теории планирования испытаний : учеб. пособие. - Л. : ВИКИ им. А.Ф. Можайского , 1978. - 50 c. - (Воен. инженер. ин-т им. А.Ф. Можайского).
  519.242
  Жимерин Д.Г. Автоматизированные и автоматические системы управления / Д.Г.Жимерин, В.А.Мясникова. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергия , 1979. - 519 c.
  658.012.011.56 +681.51
  Жинтелис Г.Б. Автоматизация проектирования микропрограммируемых структур / Г.Б. Жинтелис, Э.К. Карчяускас, Э.К. Мачикенас. - Л. : Машиностроение , 1985. - 216 c.
  004.23 : 658.512.011.56            681.326
  Жлуктенко В. І. і інш. Теорія ймовірностей і математична статистика : у 2-х ч.. Т.ч.1. Теорія ймовірності : навч.- метод. посіб. / В. І. Жлуктенко, С. І. Наконечний - К.: : КНЕУ , 2000. - 304 с. c.
  51            22.17
  Жлуктенко В.І. Теорія ймовірностей і математична статистика : у 2 т. Т.1 . Теорія ймовірностей : навч.- метод. посібник / В.І.Жлуктенко, С.І.Наконечний. - К. : КНЕУ , 2000. - 303 c.
  519.21
  Жлуктенко В.І. Теорія ймовірностей і математична статистика : у 2 т. Т.2. Математична статистика : навч.- метод. посібник / В.І.Жлуктенко, С.І.Наконечний. - К. : КНЕУ , 2001. - 334 c.
  519.22
  Жовнир Я.М. Углубленное повторение некоторых разделов алгебры на алгоритмической основе / Я.М.Жовнир, В.Д.Рыбчинская. - К. : Вища шк. , 1987. - 159 c. - (Профтехобразование).
  512.1
  Жоголев Е.А. Курс программирования : учеб. пособие для ун-тов / Е.А.Жоголев, Н.П.Трифонов. - 3-е изд., испр . - М. : Наука , 1971. - 400 c.
  519.85
  Жуковская В.М. Факторный анализ в социально - экономических исследованиях / В.М.Жуковская, И.Б.Мучник. - М. : Статистика , 1976. - 152 c. - (Мат.статистика для экономистов).
  519.237.7
  Жураковський Ю.П. Теорія інформації та кодування : підручник для вищ. техн.навч.закл. / Ю.П.Жураковський, В.П.Полторак. - К. : Вища шк. , 2001. - 255 c.
  519.72
  Заболоцький М.В. Математичний аналіз : підручник для вищ.навч.закл. / М.В.Заболоцький, О.Г.Сторож, С.І.Тарасюк. - К. : Знання , 2008. - 421 c.
  517(075.8)
  Завало С.Т. Елементи аналізу. Алгебра многочленів. - К. : Рад.шк. , 1972. - 462 c. - (Б-ка вчителя математики).
  517 + 512.6
  Заварыкин В.М. Численные методы : учеб.пособие для пед.ин-тов / В.М.Заварыкин, В.Г.Житомирский, М.П.Лапчик. - М. : Просвещение , 1991. - 174 c.
  519.6
  Загальна теорія відносності: випробування часом : монографія / Я.С.Яцків, О.М.Александров, І.Б.Вавилова та ін. - К. : ГАО НАН України , 2005. - 287 c.
  530.12 : 531.51 : 528.4(091)
  Загарий Г. Синтез систем управления на основе критерия максимальной степени устойчивости / Г.И.Загарий, А.М.Шубладзе. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 104 c. - (Б-ка по автоматике. Вып.669.).
  681.51
  Задачи и теоремы из анализа / Полиа Г., Сеге Г. - 3 . - М : Наука , 1978. - 391 c.
  517.2
  Задачи и упражнения по математическому анализу : учеб.пособие для втузов / Г.С.Бараненков, Б.П.Демидович, В.А.Ефименко и др.; под ред. Б.П.Демидовича. - 7-е изд., стер . - М. : Наука , 1970. - 472 c.
  517
  Задачи и упражнения по математическому анализу : учеб.пособие для втузов / Г.С.Бараненков, Б.П.Демидович, В.А.Ефименко и др; под ред. Б.П.Демидовича. - 6-е изд., стер . - М. : Наука , 1968. - 472 c.
  517(076.2)
  Задачи и упражнения по математическому анализу : учеб.пособие для втузов / Г.С.Бараненков, Б.П.Демидович, В.А.Ефименко и др.; под ред. Б.П.Демидовича. - 8-е изд . - М. : Наука , 1972. - 472 c.
  517
  Задачи и упражнения по математическому анализу : учеб.пособие для втузов / Г.С.Бараненков, Б.П.Демидович, В.А.Ефименко и др.; под ред. Б.П.Демидовича. - 4-е изд.,испр . - М : Физматгиз , 1963. - 458 c.
  517
  Задачи и упражнения по математическому анализу / Г.С. Бараненков, Б.П. Демидович и др.; под ред. Б.П. Демидовича - 7-е изд. стереотипное . - Москва : Наука , 1970. - 472 c.
  510 (076.1)            517.2
  Задачи и упражнения по математическому анализу / Г.С. Бараненков, Б.П. Демидович и др.; под ред. Б.П. Демидовича - 9-е, стереотипное . - Москва : Наука , 1974. - 472 c.
  510 (076.1)            517.2
  Задачи и упражнения по математическому анализу для вузов : учеб.пособие / Г.С.Бараненков, В.П.Демидович, В.А.Ефименко и др.; под ред.В.П.Демидовича. - 10-е изд . - М. : Наука , 1978. - 479 c.
  517
  Задачи по математике. Алгебра : справ.пособие / В.В.Вавилов, И.И.Мельников, С.Н.Олехник, П.И.Пасиченко. - М. : Наука , 1987. - 432 c.
  512.1
  Задачи по математике. Уравнения и неравенства: : справ.пособие / В.В.Вавилов, И.И.Мельников, С.Н.Олехник, П.И.Пасиченко. - М. : Наука , 1987. - 237 c.
  517(076.2)(035.5)
  Задачи по математике.Начала анализа : справ.пособие. / В.В.Вавилов,И.И.Мельников, С.Н.Олехник, П.И.Пасиченко. - М. : Наука , 1990. - 607 c.
  517(076.2)(035.5)
  Задачи по элементарной математике / В.В.Лидский, Л.В.Овсянников, А.Н.Тулейков и др. - 7-е изд., испр.и доп . - М. : Наука , 1973. - 416 c.
  51
  Задачи по элементарной математике / В.В.Лидский, Л.В.Овсянников, А.Н.Тулейков и др. - 7-е изд.,перераб. и доп. . - Москва : Наука , 1973. - 416 c.
  51
  Задачі оптимізації: : посібник для факульт.занять, 10-11 кл. / Л.М.Вивальник, О.І.Соколенко, Ю.В.Костарчук та ін. - К. : Рад.шк. , 1991. - 175 c.
  519.863
  Задачі термодифузії та методи їх розв`язку / Під.ред. д.т.н. В.П.Ляшенка - Кременчук : Кременчуцька міська друкарня , 2012. - 112 c.
  517            22.161.6+22.193
  Зайцев В.В. Элементарная математика. Повторительный курс / В.В.Зайцев,В.В.Рыжков, М.И.Сканави; под ред. В.В.Рыжкова. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Наука , 1974. - 592 c.
  51
  Зайцев В.С. Основы технологического проектирования прокатных цехов : учебник для вузов. - М. : Металлургия , 1987. - 336 c.
  621.771:658.512
  Зайцев Г.Ф. Основы автоматического управления и регулирования / Г.Ф.Зайцев, В.И.Костюк, П.И.Чинаев. - К. : Техніка , 1975. - 496 c. - (Б-ка инженера).
  681.51
  Зайцев Е.П. Теория вероятностей и математическая статистика. Базовый курс с индивидуальными заданиями и решениями типовых вариантов : учеб.- метод. пособие. - 2-е изд., стер . - Кременчуг : Изд-во Кременчуг , 2008. - 480 c. - (Днепропетр.ун-т экономики и права).
  519.2
  Зайцев Е.П. Теория вероятностей и математ.статистика. Базовый курс с индивидуальными заданиями и решениями типовых вариантов : учебно - методическое пособие - 2-е изд., стереотип. . - Кременчуг : ’’Кременчуг’’ , 2008. - 484 c.
  519.2 (076)
  Зайцев Є. П. Вища математика:лінніна та векторна алгебра, аналітична геометрія, втуп до математичного аналізу : навч. посіб. - Кременчук: : Кременчук , 2011. - 570 с. c.
  512.64+514.12+517            22.1я73
  Зайцев Є.П. Вища математика : навчальний посібник - Кркменчук , 2011. - 570 c.
  512.64+514.12+517
  Зайцев Є.П. Вища математика. Лінійна та векторна алгебра. Аналітична геометрія.Вступ до математичного аналізу : навч.посібник. - Кременчук : Крем.міська друкарня , 2011. - 570 c. - (Кремен.най.ун-т ім.М.Остроградського).
  512.64 + 514.12+517
  Зайцев Є.П. Вища математика. Лінійна та векторна алгебра, аналітична геометрія, вступ до матем.аналізу : навч. посібник - Кременчук : ’’Кременчук’’ , 2011. - 570 c.
  512.64+514.12+517
  Зайцев Є.П. теорія ймовірності і математична статистика. Базовий курс з індивідуальними завданнями і розвязком типових варіантів : навчальній посібник - К.: : Алерта , 2013. - 440 с. c.
  519.217.5
  Зайцев И.А. Высшая математика : учебник для неинж.спец.с.-х. вузов. - М. : Высш.шк. , 1991. - 400 c.
  51(075.8)
  Зайцев Н.Г. Технология обработки данных в языковой форме. - К. : Тэхника , 1989. - 183 c.
  658.012.011.56.005 : 004.451.7
  Зайченко Ю.П. Исследование операций : учеб.пособие для ун-тов и техн.вузов. - 2-е изд., перераб.и доп . - К. : Вища шк. , 1979. - 391 c.
  519.8
  Зайченко Ю.П. Исследование операций : сб.задач для вузов / Ю.П.Зайченко, С.А.Шумилова. - 2-е изд., перераб.и доп . - К. : Вища шк. , 1990. - 237 c.
  519.8
  Зайченко Ю.П. Исследование операций. Нечеткая оптимизация : учеб.пособие для вузов. - К. : Вища шк. , 1991. - 190 c.
  519.87
  Зайченко Ю.П. Исследование операций : учеб.пособие для вузов. - К. : Вища шк. , 1975. - 319 c.
  519.8
  Зак Ю.А. Автоматизация документирования технических решений / Ю.А.Зак, И.П.Коченых. - К. : Техника , 1990. - 248 c. - (Б-ка инженера).
  658.512.011.56
  Законодавство України про контроль та перевірки : у 2 т. Т.1. / упор.О.М.Роїна. - К. : КНТ , 2002. - 116 c.
  342.9 : 351.078.3 : 340.130.53            67.402(4Укр)
  Законодавство України про контроль та перевірки : у 2 т. Т.2. / упор. О.М.Роїна. - К. : КНТ , 2002. - 114 c.
  342.9 : 351.078.3 : 340.130.53            67.402(4УКР)
  Залманзон Л.А. Беседы об автоматике и кибернетике. - 2-е изд.,стер . - М. : Наука , 1985. - 415 c. - (Пробл.науки итехн.прогреса.ПНТП).
  681.51
  Замалин В.С. Стандартизация и машиностроение. - М. : Высш.шк. , 1967. - 176 c.
  658.516 : 006
  Занимательно о физике и математике : сб.для детей / отв. ред. Л.Г.Асламазов. - М. : Наука , 1987. - 143 c. - (Б-чка ``Квант``.Вып.50.).
  53 +51
  Запорожец Г.И. Руководство к решению задач по математическому анализу : учеб.пособие для вузов. - 4-е изд . - М. : Высш.шк. , 1966. - 464 c.
  517.2
  Запорожец Г.И. Руководство к решению задач по математическому анализу : учеб. пособие для вузов. - М. : Гостехиздат: Высш.шк. , 1962. - 404 c.
  517.2
  Заремба И.И. Математическое обеспечение больших систем. Ч.2 / И.И.Заремба, Б.П.Бабий. - Л. : ВИКИ им.А.Ф.Можайского , 1977. - 86 c.
  519.87
  Зарубежные математические олимпиады / С.В.Конягин, Г.А.Тоноян, И.Ф.Шарыгин и др.; под ред. И.Н.Сергеева. - М. : Наука , 1987. - 415 c. - (Б-ка мат. кружка. Вып. 17).
  51(023)
  Засов В.Д. Задачник по начертательной геометрии : учеб.пособие для строит. вузов и фак. / В.Д.Засов, А.Р.Зенгин, Н.Н.Крылов. - М. : Высш.шк. , 1968. - 240 c.
  514.18
  Захаров В.К. Теория вероятностей : учебник для инж.- техн.спец.вузов / В.К.Захаров,Б.А.Севастьянов,В.П.Чистяков. - М. : Наука , 1983. - 159 c.
  519.21
  Збірник задач з фінансової математики : навч. посіб. для ун-тів / О.Д. Борисенко, Ю.С. Мішура, В.М. Радченко, Г.М. Шевченко. - К. : Техніка , 2007. - 254 c.
  336:51(075.8)
  Збірник задач з лінійної алгебри та аналітичної геометрії : [навч.посібник для вищ.навч.закл.] / Ю.К.Рудавський, П.П.Костробій, Д.В.Уханська та ін.; за ред.Ю.К.Рудавського. - Львів : Бескид Біт , 2002. - 256 c.
  512.64
  Збірник задач з математики для вступників до втузів / пер. з рос. ;за ред. М.І.Сканаві. - 2-е вид., стер . - К. : Вища шк. , 1994. - 445 c.
  51(076)
  Збірник задач з математики для вступників до втузів / за ред.М.І. Сканаві; пер. з рос. Е.В.Бондарчук, Ю.Ю.Костриця, Л.П.Оніщенко. - К. : Вища шк. , 1992. - 445 c.
  51
  Зверева С.В. В мире солнечного света. Световые явления в атмосфере. - Л. : Гидрометеоиздат , 1988. - 160 c.
  551.593
  Зеленский К.Х. Компьютерные методы прикладной математики : в 2 т. Т.1. / К.Х. Зеленский, В.Н. Игнатенко, А.П. Коц. - К. : Дизайн-В , 1999. - 351 c.
  519.6
  Зеленский К.Х. Компьютерные методы прикладной математики : в 2 т. Т.2. Реализация / К.Х. Зеленский, В.Н. Игнатенко, А.П. Коц. - К. : Укр.літопис , 2000. - 207 c.
  519.6
  Зельдович Я.Б. Высшая математика для начинающих и её приложение к физике. - 2-е изд . - М. : Физматгиз , 1963. - 560 c.
  51(075.8)
  Зельдович Я.Б. Элементы прикладной математики / Я.Б.Зельдович, А.Л.Мышкис. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1972. - 592 c.
  51
  Зенер К. Геометрическое программирование и техническое проектирование / пер. с англ. Д.А.Бабаева. - М. : Мир , 1973. - 111 c.
  519.85
  Зимодро А.Ф Основы автоматики : учеб.пособие для техникумов / А.Ф.Зимодро, Г.Л.Скибинский. - Л. : Энергоатомиздат , 1984. - 160 c.
  681.51
  Зубарев А. Автомобиль ЗИЛ -130. - М. : ДОСААФ , 1968. - 192 c.
  629.351            629.114.4
  Зубов В.И Математические методы исследования систем автоматического регулирования. - 2-е изд.,перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1974. - 335 c.
  681.51/.54
  Зубов И.В Качественный анализ процессов управления. - Л. : ЛГУ , 1987. - 188 c.
  517.977 : 519
  Иванов В.А. Математические основы теории автоматического регулирования / В.А. Иванов, В.С. Медведев, Б.К. Чемоданов; под ред. Б.К. Чемоданова. - М. : Высш. шк. , 1971. - 808 c.
  519.71 : 681.5
  Иванов В.В. Методы вычислений на ЭВМ : справ. пособие / Ин-т кибернетики В.М.Глушкова. - К. : Наук. думка. , 1986. - 583 c.
  519.6 :004.382
  Иванов С.С. Человек среди автоматов. - 2-е изд.,перераб . - М. : Знание , 1982. - 240 c.
  007.51
  Иванов Ю.М. Модульное проектирование технологии механической обработки деталей на станках с ЧПУ. - Львов : Ваща. шк. , 1982. - 107 c.
  621.9.06-52 : 658.512.4.001
  Ивахненко А.Г. Моделирование сложных систем по экспериментальным данным / А.Г.Ивахненко, Ю.П.Юрачковский. - М. : Радио и связь , 1987. - 120 c.
  681.51
  Ивашев - Мусатов О.С. Начала математического анализа : учеб.пособие для вузов. - 5-е изд.,перераб и доп . - М. : Наука , 1988. - 287 c.
  517
  Ивашев - Мусатов О.С. Начала математического анализа : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд., испр . - М. : Наука , 1973. - 159 c.
  517
  Иващенко Н.И. Автоматическое регулирование. Теория и элементы систем : учебник для втузов. - 4-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1978. - 736 c.
  681.51
  Иващенко Н.И. Автоматическое регулирование. Теория и элементы систем : учебник для вузов. - 3-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1973. - 607 c.
  681.51
  Ивоботенко Б.А. Планирование эксперимента в электромеханике / Б.А.Ивоботенко, Н.Ф.Ильинский, И.П.Копылов. - М. : Энергия , 1975. - 185 c.
  519.242 : 621.313
  Ивович В.А. Переходные матрицы в динамике упругих систем : справ.пособие. - М. : Машиностроение , 1969. - 199 c.
  [512.643 : 539.3 : 62-752] (031)
  Ивович В.А. Переходные матрицы в динамике упругих систем : справочник. - М. : Машиностроение , 1981. - 183 c.
  62-752 : 512.542 : 539.3(03)
  Ивченко Г.И. Теория массового обслуживания : учеб.пособие для вузов / Г.И.Ивченко, В.А.Каштанов. И.Н.Коваленко. - М. : Высш.шк. , 1982. - 256 c.
  519.872
  Игнатьева А.В. Курс высшей математики : учеб.пособие для втузов / А.В.Игнатьева, Т.И.Краснощекова, В.Ф.Смирнов; под ред.П.И.Романовского. - М. : Высш.шк. , 1964. - 684 c.
  517
  Изерман Р. Цифровые системы управления / пер. с англ. С.П.Забродина и др. ; под ред.И.М.Макарова. - М. : Мир , 1984. - 541 c.
  681.511.22
  Изучи Windows 95 наглядно / пер. с англ.А.А.Борисова; под ред.А.В.Ковалевского, О.О.Павлова. - К.; М.;СПб. : Диалектика , 1998. - 308 c.
  004.451.9 Windows            681.3.06
  Икрамов Х.Д. Задачник по линейной алгебре : учеб.пособие для вузов по спец.``Прикл.математика`` / под ред.В.В.Воеводина. - М. : Наука , 1975. - 319 c.
  512.64
  Ильин В.А. Математический анализ : в 2 т. Т.2. Продолжение курса : учебник для вузов / В.А.Ильин, В.А.Садовничий, Б.Х.Сендов. - М. : Изд-во МГУ , 1987. - 357 c.
  517
  Ильин В.А. Математический анализ : в 3 т. Т.1. Начальний курс : учебник для вузов / В.А.Ильин, В.А.Садовничий, Бл.Х.Сендов; под ред.А.Н.Тихонова. - 2-е изд., перераб . - М. : Изд-во МГУ , 1985. - 660 c.
  517
  Ильин В.А. Основы математического анализа : в 2 т. Т.2. : учеб.пособие для ун-тов / В.А.Ильин, Э.Г.Позняк. - М. : Наука , 1973. - 448 c. - (Курс высш.математики и математ.физики).
  517
  Ильин В.А. Аналитическая геометрия : учебник для ун-тов / В.А.Ильин, Э.Г.Позняк. - 4-е изд., доп . - М. : Наука , 1988. - 223 c. - (Курс высш.математики и мат.физики; Вып.5).
  514.12
  Ильин В.А. Основы математического анализа : в 2 т. Т.1. : учебник для ун-тов / В.А.Ильин,Э.Г. Позняк. - 4-е изд., перераб.и доп . - М. : Наука , 1982. - 616 c.
  517
  Ильин В.А. Основы математического анализа : в 2 т. Т.1. : учебник для ун-тов / В.В.Ильин, Э.Г.Позняк. - 3-е изд., испр.и доп . - М. : Наука , 1971. - 510 c. - (Курс высш.математики и матем.физики. Вып.1).
  517
  Ильин В.П. Трехдиагональные матрицы и их приложения / В.П.Ильин, Ю.И.Кузнецов. - М. : Наука , 1985. - 207 c.
  512.643
  Ильина О. П. Информационные технологии бухгалтерского учета - С-Пб : Питер , 2002. - 688 с. c.
  65.052-51
  Инженерная графика в САПР / Райан, Дэниел - М. : Мир , 1989. - 391 c.
  656.512.22.011.56
  Интегрируемые динамические системы:спектральные и дифференциально - геометрические аспекты / Ю.А.Питропольский, А.Н.Боголюбов(мл), А.К.Прикарпатский, В.Г.Самойленко. - К. : Наук. думка , 1987. - 296 c.
  517.9
  Информатика, управление, вычислительная техника Вып.1 : сб. статей. / редкол. В.В.Солодовников и др. - М. : Машиностроение , 1987. - 272 c.
  681.518
  Иоффе А.Ф. Персональные ЭВМ в организационном управлении. - М. : Наука , 1988. - 207 c. - (Экон.- мат.б-ка)).
  651.012.4 : 004.382.7
  Ипатов М.И. Экономика, организация и планирование технической подготовки производства : учеб. пособие для машиностр. спец. вузов / М.И.Ипатов, О.Г.Туровец - М. : Высш. шк. , 1987. - 319 c.
  621.001 : 658.512.4
  Использование Microsoft Windows 95 / Рон Персон, Роберт Восс и др.; пер.с англ. - 2-е изд . - К.;М.;СПб : Вильямс , 1998. - 877 c.
  004.451.9 Windows 95            681.3.06
  Исследование по системному анализу и приложениям : сб .науч. тр. / под ред. Н.Н.Яковлева. - Свердловск : Изд-во Урал. ун -та , 1990. - 171 c.
  658.512.011.56 : 621.38
  Иссследование операций в экономике : учеб. пособие для вузов / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко, И.М. Тришин и др. ; под. ред. Н.Ш. Кремера. - М. : Банки и биржи : ЮНИТИ , 1997. - 407 c.
  330.45 : 519.8            65в5
  Іваницький С.О. Судова влада та правоохоронні органи України : практикум. - К . : Кондор , 2009. - 149 c.
  [34796/.99+ 351.74](477)(075.8)
  Інтегральне числення : навч.посібник для ун-тів / О.М.Сінчук, В.П.Ляшенко, С.В.Тищенко. - Кременчук : КНУ ім.М.Остроградського , 2010. - 174 c.
  517.3
  Інформатизація управління соціальними системами.Організаційно - правові питання теорії і практики : навч.посібник / В.Д.Гавловський, Р.А.Калюжний, В.С.Цимбалюк та ін.; за ред. М.Я.Швеця, Р.А.Калюжного. - К. : МАУП , 2003. - 332 c.
  351 : 004
  Інформаційні системи у фінансово - кредитних установах : навч.- метод.посібник для самост.вивчення дисципліни / І.Ф.Рогач, М.А.Сендзюк, В.А.Антонюк, О.О.Денісова. - К. : КНЕУ , 2001. - 324 c.
  336.7:681.518
  Йех Т. Теория множеств и метод форсинга / пер. с англ. В.И. Фуксона, под ред В.Н. Гришина. - М. : Мир , 1973. - 148 c.
  510.22
  Кавторева Я. Документооборот: организация и ведение. - 3-е изд., перераб.и доп . - Х. : Фактор , 2002. - 163 c.
  651.4/.9            65.052
  Кавторєва Я. Документооборот: організація та ведення. - 2-ге вид., доп . - Харків : Фактор , 2001. - 161 c.
  651.4/.9            65.052
  Кавторєва Я. Документооборот: організація та ведення. - 3-є вид., доп . - Х. : Фактор , 2002. - 163 c.
  651.4/.9            65.052
  Каган Б.М. Основы проектирования микропроцессорных устройств автоматики / Б.М.Каган, В.В.Сташин. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 303 c.
  681.51 : 681.325.5 : 621.382.049.77
  Каганов В.И. Компьютерные вычисления в средах EXEL и MathCAD/ - М. : Горячая линия - Телеком , 2003. - 328 c.
  004.451            681.3.06
  Казмірчук П.Е. Складання ділових паперів : довідник - практикум. - Б.м : Б.в. , 1998. - 189 c.
  651.75            65.050.2
  Калинин В.Н. Теория систем и оптимального управления. Т.1. Основные понятия, математические модели и методы анализа систем / В.Н.Калинин, Б.А.Резников, Е.И.Варакин. - Л. : Воен.инженерный ин-т имени А.Ф.Можайского , 1979. - 319 c.
  519.87
  Каминский М.Л. Монтаж приборов и систем автоматизации : учеб. для проф.-техн. училищ / М.Л. Каминский, В.М. Каминский. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1983. - 248 c. - (Проф.-техн. образование).
  681.2-53.002.72 + 681.515.002.72
  Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям / пер. с нем. С.В. Фомина. - 5-е изд., стер . - М. : Наука , 1976. - 576 c.
  517.91
  Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям. / пер. с нем. С.В. Фомина. - 4-е изд., испр . - М. : Наука , 1971. - 576 c.
  517.91
  Канин Е.С. Упражнение по началам математического анализа в 9-10 классах : кн. для учителя / Е.С. Канин, Е.М. Канина, М.Д. Чернявский. - М. : Просвещение , 1986. - 159 c.
  517.1
  Кантор Г. Труды по теории множеств. / А.Н. Колмогоров, Ф.А. Медведев, А.П. Юшкевич; отв. ред. А.Н. Колмогоров, А.П. Юшкевич. - М. : Наука , 1985. - 430 c. - (/Классики науки/.).
  510.22
  Кантор И.Л. Гиперкомплексные числа. - М. : Наука , 1973. - 144 c.
  512.8
  Канторович Л.В. Функциональный анализ / Л.В. Канторович, Г.П. Акилов. - 3-е изд., перераб . - М. : Наука , 1984. - 751 c.
  517.98
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике : в 5 т. Т.1. Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве. - 5-е изд., стер . - М. : Изд-во ХГУ , 1973. - 204 c.
  514.12
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей матиматике : в 5 т. Т.1-2. Аналитическая геометрия на плоскости и в простанстве.Дифференциальное исчисление функций одной и многих независимых переменных. : учеб.пособие для вузов - 4-е изд . - Харьков : Изд-во ХГУ , 1970. - 575 c.
  514.12 + 517.2
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике. : в 5 т. Т.2. Дифференциальное исчисление функций одной и многих независимых переменных. - 5-е изд . - Х. : Вища шк. , 1973. - 367 c.
  517.2
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике. Т.Ч.2. Дифференциальное исчисление функций одной и многих независимых переменных. - 5-е изд . - Х. : Вища школа , 1973. - 367 c.
  517
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике. Т.2. Дифф. исчисление функций одной и многих независимых переменных. : Допущено в кач-ве учеб. пособ. для студ. втузов. - Харьков. Госуниверситет , 1963. - 372 c.
  517
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике. : в 5 т. Т.2. Дифференциальное исчисление функций одной и многих независимых переменных. : учеб. пособ. для втузов - Харьков : Изд-во ХГУ , 1963. - 372 c.
  517.2
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике. : в 5 т. Т.3. Интегральное исчисление функций одной независимой переменной. Интегрирование дифференциальных уравнений. - 4-е изд., стер . - Х. : Вища шк. , 1974. - 374 c.
  517.3
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике. Т.3. Интегральное исчесление функций одной независимой переменной. Интегрирование дифференциальных уравнений. - 3-е изд., стереотип . - Х. Госуниверситет. , 1971. - 498 c.
  517
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике. : в 5 т. Т.4. Кратные и криволинейные интегралы. : учеб.пособие - 2-е изд., стер . - Харьков : Изд-во ХГУ , 1971. - 498 c.
  517
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике. Т.4. Кратные криволинейные интегралы. - 2-е изд., стереотип . - Х. Госуниверситет. , 1971. - 498 c.
  517
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике. Т.4. Кратные криволинейные интегралы. - 2-е изд., стереотип . - Х. Госуниверситет. , 1971. - 498 c.
  517
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике. : в 5 т. Т.3. Интегральное исчисление функций одной независимости переменной. Интегрирование дифференциальных уравнений - Х. : Изд-во ХГУ , 1965. - 375 c.
  517.3
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике : в 5 т. Т.ІV. Кратные и криволинейные интегралы. - 3--е изд., стер . - Х. : Изд-во ХГУ , 1972. - 236 c.
  517.3
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике. : в 5 т. Т.4. Двойные, тройные и криволинейные интегралы, числовые степенные и тригонометрические ряды. - Х. : Изд-во ХГУ , 1966. - 236 c.
  517.3
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике. : в 5 т. Т.5. Численное решение алгебр. и трансцендентных уравнений, матричное исчисление, векторный анализ т интегрирование линейн. диф.уравнений первого порядка с : учеб.пособие для втузов - 2-е изд., стер . - Х. : Изд-во ХГУ , 1972. - 412 c.
  517.9
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике. : в 5 т. Т.5. Числовое решение алгебраических и трансцедентных уравнений, матрич. исчисл. векторный анализ и интегрирование дифф. уравн. первого порядка с частными : учеб.пособие для втузов - Х. : Изд-во ХГУ , 1968. - 412 c.
  517.9
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике : в 5 т. Т.3.Интегральные исчисление функций одной независимой перменной.Интегрирование диф.уравнений.Т.4.Кратные и криволинейные интегралы : учеб.пособие - ч.3 -3-е изд,стер. ч.4-2-е изд,стер . - Харьков : Изд-во ХГУ , 1971. - 498 c.
  517
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике.Ч.3,Ч.4. : Учебник - 2-е изд.,стереотип. . - Харьков : Коммунист , 1971. - 497 c.
  517
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике : в 5 т. Т.3-4. Интегральное исчисление функций одной независимой переменной. Интегрирование дифференциальных уравнений. Кратные криволинейные интегралы : учеб.пособие для втузов - 3-е изд.,стер . - Х. : Изд-во ХГУ , 1971. - 498 c.
  517.3
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике : В 5 ч. Т.Ч.5. Численное решение алгебраических и трансцендентных уравнений,матричное исчисление,векторный анализ - 2-е ,стереотипное . - Харьков : Изд-во Харьковского ун-та , 1972. - 412 c.
  517
  Караманский Т.Д. Численные методы строительной механики / пер. с болг. Т.Д.Караманского; под ред. Г.К.Клейна. - М. : Стройиздат , 1981. - 434 c.
  624.04 : 519.6
  Карасев А.И. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. для экон. спец. вузов. - 4-е изд., стер . - М. : Статистика , 1979. - 279 c.
  519.2
  Карасев А.И. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. для эконом. спец. вузов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Статистика , 1977. - 279 c.
  517.8
  Карасев А.И. Математика. Общий курс : учеб.- метод. пособ. / А.И. Карасев, И.Ш. Кремер. - М. : Финстатинформ , 1998. - 46 c. - (Всерос. заочн. фин.-экон. ин - т).
  51
  Кармалита В.А. Цифровая обработка случайных колебаний. - М. : Машиностроение , 1986. - 79 c.
  519.216.2
  Карманов В.Г. Математическое программирование : учеб. пособие для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1986. - 287 c.
  519.85
  Карпенко С.Х. Концепции современного естествознания : учеб. для вузов. - М. : ЮНИТИ: Культура и спорт , 1997. - 520 c.
  51
  Картавов С.А. Математические термины : справ.- библиогр. словарь / под ред. В.С. Коваленко. - К. : Вища шк. , 1988. - 295 c.
  51(038)
  Карташев А.П. Обыкновенные дифференциальные уравнения и основы вариационного исчисления : учеб. пособ. для вузов / А.П.Карташев, Б.П.Рождественский. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1986. - 272 c.
  517.2
  Карташев А.П. Математический анализ : учеб. пособ. для вузов / А.П. Карташев, Б.П.Рождественский. - М. : Наука , 1984. - 447 c.
  517
  Карташев А.П. Обыкновенные дифференциальные уравнения и основы вариационного исчисления : учеб.пособие для вузов / А.П.Карташев, Б.Л.Рождественский. - 2-е изд., испр. и доп . - М. : Наука , 1980. - 287 c.
  517.2
  Касаткин В.Н. Необычные задачи математики.Для ст.классов сред.шк. - К. : Рад.шк. , 1987. - 128 c.
  519.7
  Каспер У. Тяготение - загадочное и привычное / пер.с нем. - М. : Мир , 1987. - 140 c.
  531.51
  Кассандрова О.Н. Обработка результатов наблюдений : учеб. пособие для вузов / О.Н.Кассандрова, В.В.Лебедев. - М. : Наука , 1970. - 104 c.
  519.24/.25
  Каталог деталей автомобилей ГАЗ-66-01 и ГАЗ-66-05 / Горьковский автомобильный завод. - М. : Машиностроение , 1983. - 236 c.
  629.351            629.114.4
  Каталог деталей автомобиля ЗИЛ-431410 (ЗИЛ-130 ) и его модификаций: ЗИЛ-441510 (ЗИЛ-130В1),ЗИЛ-431510 (ЗИЛ-130Г),ЗИЛ-431917(ЗИЛ-130Е) и шасси ЗИЛ-495810(ЗИЛ-130Д1) / сост.А.С.Кузнецов и др. - М. : Машиностроение , 1989. - 256 c.
  629.351            629.114.4
  Каталог деталей автомобиля ГАЗ-52-04 / Горьков. автомоб.з-д. - М. : Машиностроение , 1983. - 184 c.
  629.351            629.114.4
  Каталог деталей грузового автомобиля ГАЗ-53А / Горьков.автомоб.з-д. - М. : Машиностроение , 1983. - 224 c.
  629..351            629.114.4
  Каталог деталей грузового автомобиля ГАЗ-53А / Горьков.автомоб.з-д. - М. : Машиностроение , 1976. - 206 c.
  629.351            629.114.4
  Каталог деталей грузового автомобиля ГАЗ-53А / Горьков. автомобил.з-д. - М. : Машиностроение , 1975. - 206 c.
  629.351            629.114.4
  Каталог деталей грузовых автомобилей ЗИЛ-164 и ЗИЛ-164Р,автомобилей-самосвалов ЗИЛ-ММЗ-585И и ЗИЛ-ММЗ-585К и седельного тягача ЗИЛ-ММЗ-164Н / автомобил. з-д им. И.А.Лихачева. - М. : Машиностроение , 1959. - 310 c.
  629.351 + 629.353 + 629.357            629.114.4
  Катренко А.В. Системний аналіз об`ектів та процесів комп`ютерізації : навч.посібник для вищ.закладів освіти. - Львів. : Новий Світ-2000 , 2003. - 422 c.
  303.732 : 519.376.5
  Кац.М. Несколько вероятностных задач физики и математики / пер. с польск. Ю.В.Линника, Д.Н.Ленского. - М. : Наука , 1967. - 176 c.
  519.2
  Кацив С.Ш. Математичні моделі детермінізації процесів в системах електропостачання : монографія / С.Ш.Кацив, Б.І.Мокін. - Вінниця : : УНІВЕРСУМ -Вінниця , , 2005. - 114 c.
  519.876.5 : 621.311
  Кашин Б.С. Ортогональные ряды / Б.С.Кашин,А.А.Саакян. - М. : Наука , 1984. - 496 c.
  517.518.36
  Квєтний Р.Н. Інтерполяція самоподібними множинами : монографія / Р.Н.Квєтний, К.Ю.Кострова, І.В.Богач. - Вінница : УНІВЕРСУМ-Вінница , 2005. - 99 c.
  519.65
  Кейлингерт П. Элементы операционных систем. Введение для пользователя / пер. с англ..Л.Лисса, С.П.Тресковой; под ред.Л.Б.Эфроса. - М. : Мир , 1985. - 295 c.
  004.451            681.3.066
  Кейслер С. Проектирование операционных систем для малых ЭВМ / пер. с англ. - М. : Мир , 1986. - 680 c.
  004.451.001.63            681.3.066.001.63
  Келер К.А. Диагностика автомобильного двигателя. - Ужгород : Карпаты , 1977. - 160 c.
  621.431.73 : 681.518.54
  Кемени Дж. Счетные цепи Маркова / Джон Кемени, Джон Снелл, Антони Кнепп; пер. с англ. А.М.Зубкова, Б.А.Севастьянова. - М. : Наука , 1987. - 414 c.
  519.217.2
  Кендалл М. Геометрические вероятности / М.Кендалл, П.Моран; пер. с англ. Р.Б.Амбарцумяна; под ред.Ю.В.Прохорова. - М. : Наука , 1972. - 192 c.
  519.212.3
  Кендэл М. Ранговые корреляции / пер. с англ.; науч.ред. и предисл. Е.М.Четыркина, Р.М. Энтона. - М. : Статистика , 1975. - 216 c. - (зарубежные статистические исследования. Теория и м).
  519.23 +311
  Кибернетика и вычислительная техника Вып.71. Дискретные системы управления. : респ.межвед.сб.науч.тр. - К. : Наук.думка , 1986. - 112 c.
  681.51
  Кибернетика и вычислительная техника Вып.69. Сложные системы управления. : респ.межвед.сб.науч.тр. - К. : Наук.думка , 1986. - 111 c.
  681.51
  Кибернетика и вычислительная техника Вып.68. Эргатические системы управления. : респ.межвед.сб.науч.тр. - К. : Наук.думка , 1985. - 116 c.
  681.51
  Кибернетика и вычислительная техника Вып.67. Дискретные системы управления. : респ.межведом.сб.науч.тр. - К. : Наук. думка , 1985. - 120 c.
  681.513
  Кибернетика и вычислительная техника Вып.65. Сложные системы управления. : респ.межвед.сб.науч.тр. - К. : Наук.думка , 1985. - 100 c.
  681.51
  Кибернетика и вычислительная техника Вып.83. Дискретные системы управления. : респ.межвед.сб.науч.тр. - К. : Наук.думка , 1989. - 102 c.
  681.51
  Кибернетический сборник. Новая серия Вып.10 : сб. переводов / под ред.А.А.Ляпунова, О.Б. Лупанова. - М. : Мир , 1973. - 215 c.
  519.1 + 519.725
  Киргинцев А.Н. Растворимость неорганических веществ в воде : справочник / А.Н.Киргинцев, Л.Н.Трушникова, В.Г.Лаврентьева. - Л. : Химия , 1972. - 248 c.
  544.351.3-16.032.4
  Кириллов А.А. Пределы - 2-е изд., перераб. . - М. : Наука , 1973. - 95 c. - (Математика.Б-чка физ.- мат.школы. Вып.2).
  517.27
  Кириллов А.А. Теоремы и задачи функционального анализа : учеб.пособие для вузов / А.А.Кириллов, А.Д.Гришиани. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Наука , 1988. - 396 c.
  517.98
  Киселев А.П. Геометрия Т.2. Стереометрия : учебник для 9-10 кл. / под ред.и с доп.Н.А.Глаголева. - 32-е изд . - М. : Просвещение , 1971. - 193 c.
  514.113
  Кислотные выпадения: Долговременные тенденции / пер.с англ.А.С.Ярнатовского, Л.Ф.Сальникова ;под ред.Ф.Я.Ровинского, В.И.Егорова. - Л. : Гидрометеоиздат , 1990. - 439 c.
  551.577.13
  Кислотные дожди / Ю.А.Израэль, И.М.Назаров, А.Я.Прессман и др. - Л. : Гидрометеоиздат , 1989. - 269 c.
  551.577.13:54-32
  Кислюк К.В. Спеціальне документознавство. Модульний курс : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2011. - 191 c.
  651.4/.7
  Кичак В.М. Синтез частотно - імпульсних елементів цифрової техніки : монографія. - Вінниця : УНІВЕРСУМ -Вінниця , 2005. - 291 c.
  681.511.42
  Клайн М. Математика. Поиск истины / пер.с англ. - М. : Мир , 1988. - 295 c.
  51
  Кларк К.Л. Введение в логическое программирование на микропрологе / К.Л.Кларк, Ф.Г.Маккейб Ф.Г.; пер.с англ.А.И.Горлина ; под ред.В.В.Мартынюка. - М. : Радио и связь , 1987. - 312 c.
  519.681
  Клейменов С.А. Принципы построения и проектирования объектов технологической подготовки автоматизированного производства / С.А.Клейменов, С.Н.Рябов. - М. : Изд-во стандартов , 1988. - 255 c.
  658.512.011.56
  Клейн Ф. Элементарная математика с точки зрения высшей: лекции, читанные в Гёттинген.ун-те : в 2 т. Т.1. Арифметика, алгебра, анализ / пер.с нем.Д.А.Крыжановского ; под ред.В.Г.Болтянского. - 4-е изд . - М. : Наука , 1987. - 431 c.
  51
  Клейн Ф. Элементарная математика с точки зрения высшей : в 2 т. Т.2. Геометрия : лекции, читанные в Гёттинском ун-те / пер.с нем.Д.А.Крыжаноского ; под ред.В.Г.Болтянского. - 2-е изд . - М. : Наука , 1987. - 416 c.
  514.11
  Клейнен Дж. Статистические методы в имитационном моделировании / пер.с англ.Ю.П.Адлера и др. ; под ред.и с предисл.Ю.П.Адлера, Ю.П.Варыгина. - М. : Статистика , 1978. - 222 c. - (Мат. - стат. методы за рубежом).
  519.24
  Клепко В.Ю. Вища математика в прикладах і задачах : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.Ю.Клепко, В.Л. Голець. - 2-ге вид., перероб.і доп . - К. : Центр навч.літ. , 2006. - 592 c.
  51(076.2)
  Клетеник Д.В. Сборник задач по аналитической геометрии : учеб.пособие для вузов / под ред.Н.В.Ефимова. - 14-е изд., испр . - М. : Наука , 1986. - 223 c.
  514.12
  Клетеник Д.В. Сборник задач по аналитической геометрии : учеб.пособие для вузов / под ред.Н.В.Ефимова. - 13-е изд., стер . - М. : Наука , 1980. - 240 c.
  514.12
  Клетеник Д.В. Сборник задач по аналитической геометрии : учеб.пособие для вузов / под ред.Н.В.Ефимова/ - 12-е изд., стер . - М. : Наука , 1975. - 240 c.
  514.12
  Клетеник Д.В. Сборник задач по аналитической геометрии : учеб.пособие для вузов / под ред. Н.В.Ефимова. - 11-е изд . - М. : Наука , 1972. - 240 c.
  514.12
  Клетеник Д.В. Сборник задач по аналитической геометрии : учеб.пособие для вузов / под ред. Н.В.Ефимова. - 10-е изд., стер . - М. : Наука , 1969. - 256 c.
  514.12
  Климов Г.П. Вероятность, процессы, статистика. Задачи с решениями : учеб.пособие для вузов / Г.П.Климов, А.Д.Кузьмин. - М. : Изд-во МГУ , 1985. - 232 c.
  519.2
  Клини С. Основания интуиционистской математики с точки зрения теории рекурсивных функций / Стефан Клини, Ричард Весли; пер.с англ. Ф.А.Кабакова, Б.А.Кушнера. - М. : Наука , 1978. - 271 c. - (Математ.логика и основания математики).
  510.24 : 517.5
  Клини С.К. Математическая логика / пер.с англ.Ю.А.Гастева ; под ред.Г.Е.Минца. - М. : Мир , 1973. - 480 c.
  510.6
  Клопский В.М. Геометрия : учеб.пособ.для 9 и 10 кл.сред.шк. / В.М.Клопский, З.А.Скопец, М.И.Ягодовский; под ред.З.А.Скопеца. - 4-е изд . - М. : Просвещение , 1978. - 255 c.
  514.1
  Клопський В.М. Геометрія : навч.посібник для 9 кл.серед.шк. / за ред.З.А.Скопеця. - 3-е вид . - К. : Рад.шк. , 1977. - 119 c.
  514.1
  Клюев А.С. Автоматическое регулирование : учебник для сред.спец.учеб. заведений. - М. : Высш.шк. , 1986. - 351 c.
  681.51
  Клюев А.С. Наладка систем контроля и автоматического управления : учеб.для техникумов / А.С.Клюев, П.А.Минаев. - Л. : Стройиздат , 1980. - 208 c.
  681.51
  Кобелев Н.Б. Практика применения экономико - математических методов и моделей : учеб. - метод.пособие. - М. : Финстатинформ , 2000. - 246 c.
  330.4 + 519.86            65в6
  Кобозев Н.Н. Логарифмическая линейка : учеб.пособ.для техникумов. - М. : Высш.шк. , 1971. - 80 c.
  51-3
  Кобринский Н.Е. Введение в теорию конечных автоматов. / Н.Е.Кобринский, В.А.Трахтенброт. - М. : Физматгиз , 1962. - 404 c.
  681.51
  Кобринский Н.Е. Точность экономико - математических моделей / Н.Е.Кобринский, В.И.Кузьмин. - М. : Финансы и статистика , 1981. - 255 c.
  519.86            33.07
  Ковалев В.В. Курс финансовых вычислений / В.В.Ковалев, В.А.Уланов. - М. : Финансы и статистика , 2001. - 328 c.
  336 : 51            65.26.в6
  Коваленко И.Н. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб.пособ.для вузов / И.Н.Коваленко, А.А.Филиппова. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 1982. - 256 c. - (Высш.образование).
  519.2
  Коваленко И.Н. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб.пособ.для втузов / И.Н.Коваленко, А.А.Филиппова. - М. : Высш.шк. , 1973. - 368 c.
  519.2
  Кованцов Н.И. Математика и романтика. - 2-е изд., испр. и доп . - К. : Вища шк. , 1980. - 134 c.
  51 (091)
  Кодекс адміністративного судочинства України: чинне законодавство зі змінами та допов.на 18 січня 2011 року : ( Відповідає офіц.текстові ) - К. : Алерта;ЦУЛ , 2011. - 128 c.
  351.87            67.9(4УКР)7
  Козлов М.В. Элементы теории вероятностей в примерах и задачах : учеб. пособ. для вузов. - М. : Изд-во МГУ , 1990. - 343 c.
  519.21
  Козловский Ю.Г. Начертательная геометрия : конспект лекций / Ю.Г.Козловский, М.В.Анучкин, И.К.Мелешко; под общ. ред. Ю.Г.Козловского. - Минск : Выш.шк. , 1967. - 172 c.
  514.18
  Козьяков А.В. Технические средства оснащения рабочих мест ИТР в машиностроении : каталог - справочник - М. : Машиностроение , 1987. - 288 c.
  651.2.015.12
  Колемаев В.А. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. пособ. для эконом. спец. вузов. / В.А. Колемаев, О.В. Староверов, В.Б. Турундаевский; под ред. В.А. Колемаева. - М. : Высш. шк. , 1991. - 400 c.
  519.2
  Колемаев В.А. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. для вузов / В.А.Колемаев, В.И.Калинина; под ред. В.А.Колемаева. - М. : ИНФРА-М , 1999. - 302 c. - (Высш. образование).
  519.2
  Колесников А.А. Последовательная оптимизация нелинейных агрегированных систем управления. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 160 c.
  681.511.4
  Колесников А.Н. Краткий курс математики для экономистов : учеб. пособие. - М. : ИНФРА-М , 1998. - 208 c. - (Высшее образование).
  51 + 330.4
  Колесников А.Н. Краткий курс математики для экономистов : учеб. пособ. - М. : ИНФРА-М , 1997. - 208 c. - ((Высшее образование).).
  51+330.4
  Количественное обоснование единого индекса вреда:Публ. 45 МКРЗ : докл.межд.комиссии по радиолог.защите.Одобр.Комиссией в марте 1985 г. / пер. с англ. В.Б.Карпова; под ред.А.А.Моисеева,П.В.Рамзаева. - М : Энергоатомиздат , 1989. - 88 c.
  628.518 : [539.16.04 + 612.014.482]
  Коллатц Лотар Теория приближений:Чебышев.приближения и их приложения / Лотар Коллатц , Вернер Крабс; под.ред.С.Б.Стечкина ; пер.с нем. Б.И.Голубова. - М : Наука , 1978. - 271 c.
  517.2
  Коллинз Г. Структурные методы разработки систем : от стратегического планирования до тестирования / Г.Коллинз, Дж.Блэй; пер.с англ.А.А.Александрова, В.Г.Лукичева; под ред. В.М.Савинкова. - М : Финансы и статистика , 1986. - 264 c.
  681.518
  Колмогоров А.Н. Избранные труды. Математика и механика / отв.ред.С.М.Никольский. - М : Наука , 1985. - 469 c.
  51
  Колмогоров А.Н. и др. Введение в теорию вероятностей / А.Н.Колмогоров, И.Г.Журбенко, А.В.Прохоров. - М. : Наука , 1982. - 159 c. - (Б-чка `Квант` Вып.23).
  519.21
  Колосов В.Г. Проектирование узлов и систем автоматики и вычислительной техники : учеб.пособие для вузов / В.Г.Колосов,В.Ф.Мелехин. - Л : Энергоатомиздат , 1983. - 255 c.
  681.51.001.63 + 004.231.2            681.51.001.63+681.322.001.63
  Комиссаров В.И. Точность, производительность и надежность в системе проектирования технологических процессов / В.И.Комиссаров, В.И.Леонтьев. - М. : Машиностроение , 1985. - 219 c. - (БТ.Библиотека технолога).
  621.9 : 658.512.011.56
  Комский Д.М. Игротека автоматов / Д.М.Комский, Б.М.Игошев. - М : Энергоатомиздат , 1987. - 224 c.
  681.136.51
  Кон П. Универсальная алгебра / пер.с англ.Т.М.Баранович; под ред.А.Г.Куроша. - М. : Мир , 1968. - 352 c.
  512
  Конвей Р.В. Теория расписаний / Р.В.Конвей, В.Л.Максвелл, Л.В.Миллер; пер.с англ.В.А.Кокотушкина, Д.Г.Михалева; под ред.Г.П.Бащарина. - М : Наука , 1975. - 359 c.
  519.87
  Кондратов А.М. Атлантиды моря Тетис. - Л. : Гидрометеоиздат , 1986. - 167 c.
  94(3) + 551.46            63.2+26.221
  Кононенко В.И. Функции цен в условиях формирования рыночной экономики : монография. - К. : Наук.думка , 1994. - 159 c.
  338.516            65.422.1
  Конструирование и расчет колесных машин высокой проходимости : учебник для втузов / Н.Ф.Бочаров, И.С.Цитович, А.А.Полунгян и др.; под общ.ред. Н.Ф.Бочарова, И.С.Цитовича. - М. : Машиностроение , 1983. - 303 c.
  629.351.001.55            629.113.028.001.66
  Копылов И.П. Математическое моделирование электрических машин : учеб.для вузов. - М. : Высш.шк. , 1987. - 247 c.
  621.313 : 519.87
  Корж А.В. Документознавство. Зразки документів праводілової сфери : навч.посібник. - 4-те вид., стер . - К : КНТ: Самміт-Книга , 2011. - 370 c.
  651.4/.9
  Кормич Б.А. Інформаційна безпека : організаційно-правові основи : навч.посібник для вищ. навч. закл. - К . : Кондор , 2008. - 382 c.
  343.353.12 : 351.864.1: 004.056](075.8)
  Кормич Б.А. Інформаційна безпека:організаційно-правові основи : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2008.
  343.353.12:351.864.1(075.8)
  Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров определения,теоремы,формулы / Г.Корн,Т.Корн; Под.ред. И.Г.Арамановича - Москва : Наука , 1974. - 831 c.
  510            22.11
  Корн Г. и Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров.Определения,теоремы,формулы : пер. со второго американского перераб. издания / под общ. ред. И.Г. Арамановича - М. : Наука , 1973. - 832 c.
  510
  Корн Г.,Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров :определения,теоремы,формулы / Под общ.ред.И.Г.Арамановича - М. : Наука , 1973. - 831 c.
  510
  Корнейчук Н.П. Точные константы в теории приближения - М. : Наука , 1987. - 424 c.
  519.65
  Короев Ю.И. Начертательная геометрия : учеб.для вузов. - М. : Стройиздат , 1987. - 319 c.
  514.18
  Королев М.А. Информационные системы и структуры данных : учебник для вузов / М.А.Королев, Г.Н.Клешко, А.И.Мишенин; под ред. М.А.Королева. - М. : Статистика , 1977. - 183 c.
  658.5.011.56 + 681.518
  Корольчук М.С. Соціально - психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах : навч.посібник для вищ.навч.закл. / М.С.Корольчук, В.М.Крайнюк. - К : Ніка - Центр , 2006. - 576 c.
  159.9-051 + 316.6
  Корчак С.Н. Системы автоматизированого проектирования технологических процессов,приспособлений и режущих инструментов : учебник для вузов / С.Н.Корчак, А.А.Кошин, А.Г.Ракович, Б.И.Синицын; под общ.ред. С.Н.Корчака. - М. : Машиностроение , 1988. - 351 c.
  658.512.011.56:621.002
  Коршунов Ю.М. Математические основы кибернетики : учеб.пособие для вузов. - 3-е изд.,перераб.и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 495 c.
  519.7
  Коршунов Ю.М. Математические основы кибернетики : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Энергия , 1980. - 423 c.
  519.7
  Коршунов Ю.М. Математические основы кибернетики : учеб.пособие для втузов. - М. : Энергия , 1972. - 376 c.
  519.7
  Корячко В.П. Теоретические основы САПР : учебник для вузов / В.П.Корячко, В.М.Курейчик, И.П.Норенков. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 399 c.
  658.512.22.011.56:681.3
  Коснёвски Ч. Занимательная математика и персональный компьютер: / Чес Коснёвски; пер.с англ. И.А.Маховой; под ред. Ю.М.Баяковского. - М. : Мир , 1987. - 182 c. - (Современная математика).
  51-8+ 004.382.7            51-8 +681.32
  Косовский Н.К. Основы теории элементарных алгоритмов : учеб.пособие для математ.спец.вузов. - Л. : Изд-во ЛГУ , 1987. - 152 c.
  510.52 + 519.712
  Костарчук В.М. Векторні простори і розв`язування задач лінійного програмування : спец.курс факульт.занять з математики в 9-10 класах / В.М.Костарчук, Л.М.Вивальнюк. - К. : Рад.шк. , 1972. - 208 c.
  512.642+ 519.852            517.3
  Кострикин А.И. Линейная алгебра и геометрия : учеб.пособие для мех.-мат.спец.вузов / А.И.Кострикин, Ю.И.Манин. - 2-е изд., перераб . - М. : Наука , 1986. - 303 c.
  512.64+ 514
  Котляр Я.М. Методы и задачи тепломассообмена : учеб.пособие для втузов / Я.М.Котляр, В.Д.Совершенный, Д.С.Стриженов. - М. : Машиностроение , 1987. - 317 c.
  517.9 : 536.2
  Котов И.И. Начертательная геометрия ( на принципах программированного обучения ) : учебн.для вузов - М. : Высшая школа , 1970. - 384 c.
  514.18
  Котов И.И. Сборник задач по начертательной геометрии.( На принципах программированного обучения ) : учеб.пособие для вузов / И.И.Котов, Е.В.Амиянц,, В.А.Осипов. - М. : Высш.шк. , 1970. - 192 c.
  514.18
  Коул.Дж. Методы возмущений в прикладной математике / пер. с англ.А.И.Державиной, В.Н.Диесперовой; под ред.О.С.Рыжова. - М. : Мир , 1972. - 274 c.
  517.9:530.145.7
  Кохтев А.А. Основы стандартизации в машиностроении : монография. - 4-е.изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1973. - 352 c.
  658.516:621 + 006.1
  Кохтев А.А. Основы стандартизации : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд.,перераб . - М. : Высш.шк. , 1971. - 296 c.
  658.516 + 006.1
  Кочанов Н.С. Компактные шестизначные математические таблицы : справ. пособие - Л. : `Машиностроение` , 1970. - 160 c.
  519.66.096
  Кочергин В.В. Следящие системы с двигателем постоянного тока - Л. : Энергоатомиздат , 1988. - 165 c.
  62-83-52 : 681.513.3
  Кошляков Н.С.и др. Диффереренциальные уравнения математической физики / Н.С.Кошляков,Э.Б.Глинер, М.М.Смирнов; под общ.ред.Н.С.Кошлякова. - М. : Гос.изд.физ.-мат.лит. , 1962. - 767 c.
  517.95
  Краевые задачи математической физики и смежные вопросы теории функций. 16 : сб.работ / под ред.О.А.Ладыженской. - Л. : Наука , 1984. - 202 c. - (Записки науч. семинаров ЛОМИ, т.138).
  517.95:53
  Краковяк С. Основы организации и функционирования ОС ЭВМ / пер. с фр. - М. : Мир , 1988. - 478 c.
  004.451            681.3.066
  Крамор В.С. Алгебра и начала анализа. (Система проведения занятий на подгот. отд-ниях вузов) : учеб. пособ. для пед. ин-тов. - М. : Высш. шк. , 1981. - 336 c.
  512.1
  Краснов М.Л. Вариационное исчисление. : учеб. пособ. для втузов / М.Л. Краснов, Г.И. Макаренко, А.И. Киселев. - М. : Наука , 1973. - 192 c.
  517.97
  Краснов М.Л. Векторный анализ. : учеб. пособ. для втузов. / М.Л. Краснов, А.И. Кисилев., Г.И. Макаренко. - М. : Наука , 1978. - 159 c. - (/Избранные главы высшей математики для инженеров и).
  517.2
  Краснов М.Л. Векторный анализ. : учеб. пособ. для втузов. / М.Л. Краснов, А.И. Киселев., Г.И. Макаренко. - М. : Наука , 1978. - 159 c. - (Задачи и упражнения).
  514.742.4
  Краснов М.Л. Функции комплексного переменного. Операционное исчисление. Теория устойчивости : учеб. пособ. для вузов / М.Л. Краснов, А.И. Кисилев., Г.И. Макаренко. - М. : Наука , 1971. - 254 c.
  517.53/.55 + 517.445
  Красовский А.А. Динамика непрерывных самонастраивающихся систем. - М. : Физматгиз , 1963. - 468 c.
  681.513.7
  Красовский А.А. Статистическая теория переходных процессов в системах управления. - М. : Наука , 1968. - 240 c. - ((Теоретические основы технической кибернетики).).
  681.51
  Красс М.С. Основы математики и её приложения в экономическом образовании : учеб. для вузов / М.С.Красс, Б.П.Чупрынов. - М. : Дело , 2000. - 688 c.
  51 : 330.4
  Крассов И.М. Гидравлические элементы в системах управления. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1967. - 256 c.
  681.51
  Крейн М.Г. Проблемы моментов Маркова и экстремальные задачи. Идеи и проблемы П.Л. Чебышева и А.А. Маркова и их дальнейшее развитие / М.Г. Крейн, А.А Нудельман. - М. : Наука , 1973. - 551 c.
  519.217            517.2
  Крейн С.Г. Интерполяция линейных операторов / С.Г. Крейн,Ю.И.Петунин,Е.М.Семенов. - М. : Наука , 1978. - 100 c.
  517.983            517.2
  Кривошея С.А. Диференціальні та інтегральні рівняння : підручник для вищ.навч.закл. / С.А.Кривошея, М.О.Перестюк, В.М.Бурим. - К. : Либідь , 2004. - 407 c.
  517.9
  Крутицкая Н.Ч. Линейная алгебра в вопросах и задачах : учеб.пособие для вузов / Н.Ч.Крутицкая, А.А.Шишкин. - М. : Высш.шк. , 1985. - 120 c.
  512.64
  Крылов Н.Н. Начертательная геометрия : учебник для вузов / Н.Н.Крылов, П.И.Лобандиевский, С.А.Мэн. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1965. - 361 c.
  514.18
  Крысин Р.С. Модели взрывного дробления горных пород. / Р.С.Крысин, В.В.Новинский. - Дн. : АРТ-ПРЕСС , 2006. - 142 c.
  622.235.6 : 519.873
  Кудрявцев В.А Краткий курс высшей математики : учеб. пособие для вузов / В.А Кудрявцев, Б.П. Демидович. - 7-е изд., испр . - М. : Наука , 1989. - 656 c.
  51(075.8)
  Кудрявцев В.А Краткий курс высшей математики : учеб.пособие для вузов / В.А.Кудрявцев , Б.П.Демидович. - 6-е изд . - М. : Наука , 1986. - 575 c.
  51(075.8)
  Кудрявцев В.А. Краткий курс высшей математики : учебник для вузов / В.А.Кудрявцев , Б.П.Демидович. - М. : Наука , 1975. - 623 c.
  51(075.8)
  Кудрявцев В.В Введение в теорию абстрактных автоматов : учеб.пособие для вузов / В.В Кудрявцев, А.С.Подколзин, Ш. Ушчумлич. - М. : Изд-во МГУ , 1985. - 173 c.
  519.713
  Кудрявцев В.В Введение в теорию автоматов : учеб.пособие для вузов / В.В Кудрявцев, С.В. Алешин, А.С.Подколзин. - М. : Наука , 1985. - 320 c.
  519.713
  Кудрявцев Л.Д Современная математика и ее преподавание : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд.,доп . - М. : Наука , 1985. - 170 c.
  51
  Кудрявцев Л.Д. Математический анализ : в 2 т. Т.2. : учеб. пособие для вузов - М. : Высш.шк. , 1970. - 424 c.
  517
  Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа : в 3 т. Т.1. : учебник для вузов - М. : Высш. шк. , 1988. - 712 c.
  517
  Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа : в 3 т. Т.2. : учебник для вузов - М. : Высш.шк. , 1988. - 575 c.
  517
  Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа : в 3 т. Т.3. : учебник для вузов - М. : Высша.шк. , 1989. - 351 c.
  517
  Кудрявцев Л.Д. Математический анализ : в 2 т. Т.1. : учебник для вузов - 2-е изд.,перераб . - М. : Высш.шк. , 1973. - 614 c.
  517
  Кудрявцев Л.Д. Математический анализ : в 2 т. Т.1. : учебник для вузов - М. : Высш.шк. , 1970. - 592 c.
  517
  Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа : в 2 т. Т.1. : учебник для вузов - М. : Высш.шк. , 1981. - 687 c.
  517
  Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа : в 2 т. Т.2. : учебник для вузов - М. : Высш.шк. , 1981. - 584 c.
  517
  Кузин Л.Т. Основы кибернетики : в 2 т. Т.1. Математические основы кибернетики. : учеб.пособие для вузов - М. : Энергия , 1973. - 504 c.
  519.7
  Кузин Л.Т. Основы кибернетики : в 2 т. Т.2. Основы кибернетических моделей. : учеб.пособие для вузов - М. : Энергия , 1979. - 584 c.
  519.7            681.5
  Кузнецов А.В. Сборник задач по математическому программированию : учеб.пособие для вузов / А.В.Кузнецов, Г.И.Новикова, Н.И.Холод. - Мн. : Высш. шк. , 1985. - 143 c.
  519.85
  Кузнецов В.С. Электроснабжение и электроосвещение городов : учеб.пособие для вузов. - Минск : Выш. шк. , 1989. - 136 c.
  621.311.087.51 + 658.25
  Кузнецов Л.А. Применение УВМ для оптимизации тонколистовой прокатки. - М. : Металургия , 1988. - 304 c.
  621.771.065 : 681.51
  Кузнецов Л.А. Сборник заданий по высшей математике.Типовые расчеты : учеб.пособие для втузов. - М. : Высш. шк. , 1983. - 175 c. - ((Высшее образование)).
  51(075.8)
  Кузнецов М.М. Проектирование автоматизированного производственного оборудования : учеб.пособие для вузов / М.М.Кузнецов ,Б.А.Усов, В.С.Стародубов. - М. : Машиностроение , 1987. - 288 c.
  658.512.011.56 : 621.002
  Кузнецов Н.С. Начертательная геометрия : учебник для вузов. - М. : Высш.шк. , 1969. - 501 c.
  514.18
  Кузнецов О.П. Дискретная математика для инженеров / О.П.Кузнецов, Г.М.Адельсон-Вельский. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 480 c.
  519.854
  Кузнецов О.П. Дискретная математика для инженеров / О.П.Кузнецов, Г.М.Адельсон-Вельский. - М. : Энергия , 1980. - 342 c.
  519.854
  Кузнецов П.И. Последовательное обучение систем диагностики / П.И.Кузнецов, Л.А.Пчелинцев. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 112 c.
  681.518
  Кузнецов С.Л. Компьютеризация делопроизводства - М. : Бизнес-школа; Интел-Синтез , 1997. - 171 c.
  651.4/.9 : 004            65.050.2
  Кузнецов Ю.В. Математическое программирование : учеб. пособие для вузов / Ю.В.Кузнецов, В.И.Кузубов, А.Б.Волощенко. - М. : Высш.шк. , 1976. - 352 c.
  519.85
  Кузнецов Ю.Н. Математическое программирование : учеб.пособие для вузов / Ю.Н.Кузнецов, В.И.Кузубов, А.В.Волощенко. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1980. - 302 c.
  519.85
  Кузнецова А.Н. Обучение секретарскому делу : практ.пособие / А.Н.Кузнецова, Р.Н.Вагенгейм. - М. : Высш.шк. , 1989. - 240 c.
  651.44.007
  Кузнецова А.Н. Машинопись и делопроизводство. - 2-е изд.,испр . - М. : ДОСААФ , 1987. - 221 c.
  651.923
  Кузнецова Л. Кадровое делопроизводство. - Х. : Консульт , 2001. - 192 c. - (Энциклопедия бухгалтера и экономиста,2001,№9,май).
  651.4/.9            65.050.2
  Кузьменко Б.В., Мальчевський І.А. Теплове самозаймання пиловугільних сумішей - Київ : ’’Наукова думка’’ , 2011. - 278 c.
  536.468:519.8
  Куланин Е.Д. Микрокалькуляторы в курсе математики.Сборник задач : учеб.пособие для сред.спец.учеб.заведений / Е.Д.Куланин, Н.Н.Лемешко, В.Л.Шамшурин. - М. : Высш.шк. , 1989. - 174 c.
  51 : 004.388.2
  Куликов Е.И. Методы измерения случайных процессов. - М. : Радио и связь , 1986. - 271 c.
  519.216.2
  Куликов С.М. Введение в начертательную геометрию многомерных пространств. - М. : Машиностроение , 1970. - 84 c.
  514.18 : 515.17
  Куликовский К.Л. Методы и средства измерений : учеб.пособие для вузов / К.Л. Куликовский, В.Я.Купер. - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 448 c.
  681.518.3
  Куликовский Л.Ф. Теоретические основы информационных процессов : учеб.пособие для вузов / Л.Ф.Куликовский, В.В.Мотов. - М. : Высш.шк. , 1987. - 248 c.
  681.518
  Кулон Ж.-Л. САПР в электротехнике / Ж.-Л.Кулон, Ж.-К.САбоннадьер; пер. с фр. В.А.Соколова; под ред.Э.К.Стрельбицкого. - М. : Мир , 1988. - 204 c.
  621.3.001.63 : 658.512.011.56
  Кунц К.С. Численный анализ / пер. с англ. - К. : Техніка , 1964. - 390 c.
  519.6
  Кунцевич В.М. Адаптивное управление: алгоритмы,системы,применение. - К. : Вища шк. , 1988. - 64 c. - (Проблемы технической кибернетики).
  681.513.6
  Кунцевич В.М. Нелинейные систеы управления с частотно- и широтно-импульсной модуляцией / В.М.Кунцевич, Ю.Н.Чеховой. - К. : Техніка , 1970. - 340 c.
  681.511.4
  Кунцман Ж. Численные методы / пер. с фр. Е.И.Стечкиной; под ред.Д.П.Костомарова. - М. : Наука , 1979. - 159 c.
  519.6
  Курант Р. Курс дифференциального и интегрального исчисления : в 2 т. Т.2. / пер. с англ. и нем. изданий З.Г. Либина,Ю.Л.Рабиновича. - М. : Наука , 1970. - 672 c.
  517.2
  Курицкий Б.Я. Организация делопроизводства и управления в офисе. - СПб. : ВНУ-Санкт-Петербург , 1997. - 168 c.
  651.4/.9            65.050.2
  Курош А.Г. Лекции по общей алгебре. - 2-е изд ., 1973. - 400 c.
  512.8
  Курош А.Г. Курс высшей алгебры : Учебник - 8-е изд.,стереотип. . - М. : Физматгиз , 1963. - 431 c.
  517.1
  Курс математики для техникумов Т.2. : учеб.пособие / под ред. Н.М.Матвеева - М. : Наука , 1976. - 267 c.
  51(075.32)            517.2
  Курс начертательной геометрии : учеб.пособие для вузов / С.М.Колотов, Е.Е.Дольский, В.Е.Михайленко и др. - К. : Госстройиздат УССР , 1958. - 322 c.
  514.18
  Курс Начертательной геометрии / Семенов - Огриевский М.А., Гордон В.О. - М. , 1971. - 366 c.
  515
  Курс начертательной геометрии /на базе ЭВМ / : учебн. для вузов / А. М.Тевлин, Г.С.Иванов,Л.Г.Нартова; под ред. А. М.Тевлина - М. : Высшая школа , 1983. - 175 c. - (Высшее образование).
  514.18
  Кутепов А.К. Задачник по алгебре и элементарным функциям : учебное пособие для вузов / А.К.Кутепов, А.Т.Рубанов - 2-е изд.,доп. . - М. : Высшая школа , 1974. - 380 c.
  512.1
  Куцев Л.Н. Математика и управление производством / Л.Н.Куцев, М.М.Горяинов. - М. : Москов.рабочий , 1969. - 191 c.
  519.8 : 658.012.122
  Кущенко В.С. Сборник конкурсных задач по математике с решениями - 5-е изд . - Л. : Судостроение , 1969. - 512 c.
  51
  Лаврентьев М.А. Методы теории функций комплексного переменного : учеб. пособие для ун-тов по спец. `Математика`, `Физика`, `Механика` / М.А. Лаврентьев, Б.В. Шабат - 5-е изд., испр. . - М. : Наука , 1987. - 688 c.
  517.53
  Лаврентьев М.А. Методы теории функций комплексного переменного : учеб. пособие для ун-тов / М.А. Лаврентьев, Б.В. Шабат - 4-е изд., испр. . - М. : Наука , 1973. - 736 c.
  517.53
  Ладанюк А.П. Основи системного анализу : навч. посібник для ВНЗ за на напрямом `Автоматизація та комп`терно- інтегровані технологіі` - Вінниця : Нова книга , 2004. - 174 c.
  303.732:519.376.5
  Лазарев Е.Н. Дизайн машин - Л. : Машиностроение. Ленингр. отд-ние , 1988. - 254 c.
  658.512.23
  Ламекин В.Ф. Оргтехника ( для вашего офиса ) - Ростов - на -Дону, М. : Феникс, Зевс , 1997. - 477 c.
  651.2
  Ланкастер П. Теория матриц : пер. с англ. С.П Демушкина - М. : Наука , 1978. - 380 c.
  512.64
  Лебедев А.Н. Моделирование в научно-технических исследованиях - М. : Радио и связь , 1989. - 222 c.
  519.876.5            22.12
  Лебедев В.Г. Управление затратами на предприятии : учеб.пособие для вузов по спец.``Экономика и управл.на предпр.`` / В.Г.Лебедев, Т.Г.Дроздова, В.П.Кустарев; под общ.ред. Г.А.Краюхина - 3-е изд., перераб.и доп. . - СПб. : ``Бизнес-пресса`` , 2006. - 340 c.
  338.512
  Лебедев В.Н. Введение в системы программирования - М. : Статистика , 1978. - 312 c.
  519.68
  Левинштейн М.Л. Операционное исчисление и его приложения к задачам электротехники - М.-Л. : Энергия , 1964. - 468 c.
  517.445
  Левківський С.С. Раціональне використання і охорона водних ресурсів : підручник для ВНЗ / С.С.Левківський, М.М.Падун - К. : Либідь , 2006. - 279 c.
  502.51
  Левыкин В.М. Модели и информационные технологии мониторинга и оптимизации процесса выращивания монокристаллов полупроводников : Монография / В.М.Левыкин,И.В.Шевченко,И.Г.Оксанич - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2014. - 216 c.
  519.876.5:548.52            32.843.308
  Лере Ж. Гиперболические дифференциальные уравнения : пер.с англ.Н.Х.Ибрагимова - М. : Наука , 1984. - 207 c.
  517.956.3
  Ликеш И. Основные таблицы математической статистики / И.Ликеш, Й.Ляга; пер. с чеш.Ю.А.Данилова - М. : Финансы и статистика , 1985. - 356 c. - ((Б-чка иностр. книг для экономистов и статистико).
  519.22
  Линдон Р. Заметки по логике / Пер. с англ.Ю.А.Гастева; ред.И.М.Яглом - М. : Мир , 1968. - 128 c. - ((Попул. серия).
  510.6
  Лионс Ж.-Л. Некоторые методы решения нелинейных краевых задач : пер. с фр. Л.Р.Волевича / под ред.О.А.Олейник - М. : Мир , 1972. - 587 c.
  517.927
  Лионс Ж.-Л. Управление сингулярными распределенными системами : пер. с фр. - М. : Наука , 1987. - 368 c.
  519.7
  Липский В. Комбинаторика для программистов / пер. с польск. В.А.Евстигнеева,О.А. Логиновой,; под ред.А.П.Ершова - М. : Мир , 1988. - 213 c.
  519.1
  Литвин І. Інформаційні технології : навч. посібник - Тернопіль : ТАНГ"Економічна думка" , 2000. - 196 c.
  681.51
  Литвинова Г.О. Гігієна з основами екології : підручник для вузів - К. : Здоров"я , 1999. - 368 c.
  51.2
  Лиферов А.А. Техтран - система программирования оборудования с ЧПУ - Л. : Машиностроение , 1987. - 109 c.
  658.512.22.011.56
  Лифшиц А.Л. Статистическое моделирование систем массового обслуживания / А.Л.Лифшиц,Э.А.Мальц; предисл. Н.П.Бусленко - М. : Сов. радио , 1978. - 247 c.
  519.872
  Лінейна алгебра та аналітична геометрія : Навч.підручник для інж.-техн.спец.вузів / Ю.К.Рудавський,П.П.Костробій,Х.П.Луник,Д.В.Уханська - Львів : Бескид Біт , 2002. - 261 c.
  512.64
  Лобоцкая Н.Л. Высшая математика : учебник для фармац.ин-тов / Н.Л.Лобоцкая, Ю.В.Морозов, А.А.Дунаев. - Мн. : Выш.шк. , 1987. - 319 c.
  51(075.8)
  Логическое программирование : сб.ст. пер.с анг.и фр. / под ред.В.Н.Агафонова - М. : Мир , 1988. - 366 c.
  519.85
  Логунов А.А. Лекции по теории относительности и гравитации:Современный анализ проблемы / гл.ред. физ-мат.лит. - М. : Наука , 1987. - 272 c.
  530.12:631.51
  Локтев С.В. Краткий курс начерт.геометрии : учебник для втузов - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Высш.шк. , 1985. - 136 c.
  515
  Локтов О.В. и Глазунова И.М. Краткий курс начертательной геометрии : учебник для втузов - М. : Высшая школа , 1975. - 1920 c.
  515
  Лопатинский Я.Б. Обыкновенные дифференциальные уравнения : учебное пособие для мат.спец.ун-тов - К. : Вища школа , 1984. - 197 c.
  517.2
  Лоусон Ч.,Хенсон Р. Численное решение задач метода наименших квадратов / перевод с англ.Х.Д.Икрамва - М. : Наука , 1986. - 230 c.
  519
  Луговой А.В. Численные методы решения задач на персональных компьютерах:учеб.пособие для вузов по спец. : учебн. пособие для вузов / А.В.Луговой,Е.П.Путятин,Д.М.Смагин,В.П.Степанов - Кременчуг : КГПУ , 2002. - 583 c.
  519.61:519.67(075.8)
  Луговой А.В. С ++:Решение инженерных задач : учебное пособие / А.В. Луговой,Е.П.Путятин, Д.М.Смагин, В.П.Степанов - Кременчуг : КГПУ , 2004. - 338 c.
  519.61/64
  Лукієнко О.І. Структурна геологія : підручник для еколог.спец.вищ.навч.закл. - К. : КНТ , 2008. - 350 c.
  551.243
  Лукс В.А. Теория автоматического управления : учебник для горн.вузов и фак.по спец."Автоматизация техн.процессов и производств","Электропривод и автоматизация промыш.установок и технол.комплексов" - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М : Недра , 1990. - 416 c.
  681.51
  Любарский Г.Н. Математическое моделирование и эксперимент / Г.Н.Любарский, Р.П.Слабоспицкий, М.А.Хажмурадов, Р.И.Адушкина - К. : Наук.думка , 1987. - 159 c.
  519.242
  Любарский Г.Я. Теория групп и физика - М. : Наука , 1986. - 224 c. - (Пробл.науки и техн.прогресса: ПНТП).
  512.54 + 530.145
  Любецуий В.А. Основные понятия школьной математики : Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. №2104 "Математика" - М. : Просвещение , 1987. - 400 c.
  51
  Любич Ю.И. Введение в теорию банаховых представлений групп - Х. : Вища школа изд-во при Харьк. ун-те. , 1985. - 144 c.
  512.542
  Лямец В.И., Успаленко В.И. Основы общей теории систем и системный анализ : учеб. пособие - Харьков, Киев : ’’Бурун’’, ООО’’КНТ’’ , 2015. - 304 c.
  519.876 (075.8):303.732.4
  Ляшенко В.П. Вища математика : навчальний посібник / В.П.Ляшенко, Т.А.Набок - Кременчук , 2008. - 222 c.
  519.1            51(075.8)
  Ляшенко В.П. Вища математика : функції багатьох змінних та інтегральне числення : Навчальний посібник / В.П.Ляшенко,Т.А.Набок - Кременчук : КрНУ ім.М.Остроградського , 2012. - 162 c.
  519.1
  Ляшенко В.П. Вища математика : Навчальний посібник / В.П.Ляшенко,Т.А.Набок - Кременчук : КрНУ ім.М.Остроградського , 2008. - 226 c.
  51( 075.8 )
  Ляшенко В.П., Набок Т.А. Вища математика. Функції багатьох змінних та інтегральне числення : навч. посібник - Кременчук : КрНУ ім М.Остроградського , 2012. - 162 c.
  519.1 (075.8)
  Ляшенок В.П. Вища математика : навч. посібник - Кременчук : ТОВ "Кременчуцька міська друкарня" , 2008. - 223 c.
  51(075.8)
  Ляшко И.И. Математический анализ : Учебник для мат. спец. ун-тов В 3-х ч. / Ляшко И.И., Бсярчук А.К., Бсирячук, Я.Г. Гай, А.Ф.Калайда. - К. : Вища шк. , 1983. - 495 c.
  517.2
  Ляшко И.И. Справочное пособие по математичскому анализу,Ряды функции векторного аргумента, кратные и криволенейные интеграды / И.И. Ляшко, А.К. Боярчук, Я.Г. Гаи, Г.П. Головач - 2-е изд., перераб и доп. . - К. : Вища шк. , 1986. - 567 c.
  517.2
  Ляшко И.И. Справочное пособие по математическому анализу: Введ. и анализа, производная интеграл / И.И. Ляшко, А.К. Боярчук, Я.Г. Гаи, Г.П. Головач; 2-е изд., перераб. и доп. - К. : Вища школа , 1984. - 456 c.
  517.2
  Ляшко И.И. Спаравочное пособие по математическому анализу Ч2 Ряды, функции нескольких переменных, кратные и криволинейные интегралы - К. , 1979.
  517.2
  Ляшко И.И. Справочное пособие по математическому анализу.Ряды,функции векторного аргумента,кратные и криволинейные интегралы : Справочное пособие / И.И.Ляшко,А.К.Боярчук,Я.Г.Гай,Г.П.Головач - 20-е перераб.и доп. . - Киев : Вища школа , 1986. - 567 c.
  517.2
  Ляшко И.И. Справочное пособие по математическому анализу:Введение в анализ,производная ,интеграл : Справочник / И.И.Ляшко,А.К.Боярчук,Я.Г.Гай,Г.П.Головач - 2-е перераб. и доп. . - Киев : Вища школа , 1984. - 456 c.
  517.2
  Ляшко И.И. Справочное пособие по математическому анализу : Справочник / И.И.Ляшко,А.К.Боярчук,Я.Г.Гай,Г.П.Головач - Киев : Вища школа
  517.2
  Ляшко І.І. Математичний аналіз : Підручник для університетів / Ляшко І.І., Ємельянов В.Ф., Боярчук О.К. - К. : Вища школа , 1992. - 495 c.
  517
  Ляшко І.І. Математичний аналіз : Підручник для університетів / Ляшко І.І., Ємельянов В.Ф., Боярчук О.К. - К. : Вища школа , 1992. - 376 c.
  517
  Мазур К.И. Решебник всех конкурсных задач по математике сборник / под.ред М.И. Сканави - вып-3 . - К. : Укр. энциклопедия , 1994. - 461 c.
  51
  Мазур К.И. Решебник всех конкурсных задач по математике сборник / под.ред М.И. Сканави - вып-3 . - К. : Укр. энциклопедия , 1994. - 461 c.
  51
  Мазур К.И. Решебник всех конкурсных задач по математике из сборника под ред. М.И.Сканави.Вып.1.Арифмет.действия. Тождественные преобразования алгеб.выражений. Тождествен.преобразования тригогометр.выражений. Комбинаторика и бином Ньютона. - К. : Укр.энциклопедия , 1994. - 589 c.
  51(076.2)
  Макаренко Г.И. Вариационное исчесление : Учеб.пособие для студентов втузов / Краснов М.Л. - М. : 1973
  517.2
  Макаренко Г.И. Функции комплексного переменного. Операционное исчесление. Теория устойчивости. : Учеб.пособие для втузов / Краснов М.Л. и др. - М. : 1971
  517.2
  Макаров И.М. Линейные автоматические системы (элементы теории, методы расчета и справочный материал) : учеб.пособие для втузов / И.М. Макаров, Б.М. Менский - М. : Машиностроение , 1977. - 464 c.
  981.511.2
  Максимей И.В. Математическое моделирование больших систем : учеб.пособие для вузов. - Минск : Выш.шк. , 1985. - 119 c.
  681.51.015.26 : 519.71
  Макуха А.С. Математика: Письменные экзаменационные работы. : справоч. пособ. / А.С. Макуха, В.С. Покровский, Р.П. Ушаков; под общ. ред. М.И. Ядренко. - К. : Вища шк. , 1985. - 495 c.
  51(076.2)
  Малещенко А.О. Організація кваліфікованої інфраструктури відкритих ключів : монографія / А.О. Мелащенко, О.Л. Перевозчикова - К. : Наук. думка , 2010. - 340 c. - (НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова).
  004.77: 002.651.028
  Мальцев А.И. Основы линейной алшебры : учеб.пособие для ун-тов. - 3-е изд., перераб . - М. : Наука , 1970. - 400 c.
  512.64
  Мамаев В.С. Основы проэктирования машиностроительных заводов./Цехи механосборочного производства : учеб.пособие / В.С.Мамаев, Е.Г.Осипов - М. : Машиностроение , 1974.
  658.512:621.006
  Мамфорд Д. Алгебраическая геометрия. Комплексные проэктивные многообразия : пер.с англ.Ю.И.Манина - М. : Мир , 1979. - 256 c.
  517.2
  Мансуров А.М. Проэктирование машиностроительных заводов и цехов : в 6-ти т.. Т.Т.3. Проэктирование цехов обработки металлов давлением и сварочного производства : справочник / под общ.ред. Е.С.Ямпольского - М. , 1974.
  658.512
  Мантуров О.В. Курс высшей математики: Линейн.алгебра. Аналит.геометрия. Дифференц.исчисление : учебник для втузов / О.В.Мантуров, Н.М.Матвеев - М. : Высшая школа , 1986. - 480 c.
  517
  Мантуров О.В. Курс высшей математики.Ряды. Уравнения математической физики. Теория функций комплексной переменной.Численные методы. Теория вероятностей : учебник для втузов. - М. : Высш.шк. , 1991. - 448 c.
  51(075.8)
  Мардиа К. Статистический анализ угловых наблюдений : пер.с англ. Э.В.Хмаладзе / под ред. Л.Н.Большева - М. : Наука , 1978. - 239 c.
  517.8
  Маркова Е.В. Комбинаторные планы в задачах многофакторного эксперимента / А.Н.Лисенков, Е.В.Маркова - М. : Наука , 1979. - 345 c.
  519.24
  Маркович А.С. Курс высшей математики с элементами теории вероятностей и математ.статистики : учеб.пособие для студ.экономических спец.вузов - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Высшая школа , 1972. - 480 c.
  517
  Маркушевич А.И. Краткий курс теории аналитических функций - 3-е изд., испр.и доп . - М. : ``Наука`` , 1966. - 387 c.
  517.2
  Маркушевич А.И. Теории аналитических функций Т.Т.2. Дальнейшее построение теории - 2-е изд., испр.и доп . - М. , 1968. - 624 c.
  517.2
  Марон И.А. Вычислительная математика в примерах и задачах : учеб.пособие для втузов / И.А.Марон, Н.В.Копченова - М. , 1972.
  518
  Марпл С.Л. Цифровой спектральный анализ и его приложения : пер.с англ. О.И.Хабарова, Г.А.Сидоровой / под ред. И.С.Рыжака - М. : Мир , 1990. - 584 c.
  621.372:517.984.5            32.841
  Мартинюк Т.Б. Рекурсивні алгоритми багатооперандної обробки інформації : монографія - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2000. - 215 c.
  681.3:519.7
  Мартыненко В.С. Операционное исчисление : учеб.пособие для техн.вузов - 3-е изд., перераб.и доп . - К. : Вища школа , 1973. - 268 c.
  517.2
  Мартыненко В.С. Операционное исчисление : учеб.пособие для техн.вузов - 4-е изд., перераб.и доп . - К. : Вища школа , 1990. - 358 c.
  517.445(075.8)            22.161.я73
  Мартыненко И.И. Основы автоматики и микропроцессорной техники : учеб.пособие для сред.спец.учеб.заведений по спец.``Мех.и эл.жив.`` / И.И.Мартыненко, А.П.Поддубный - К. : Вища школа , 1988. - 247 c.
  681.51:681.325.5:621.382.049.77
  Маруашвили Л.И. Палеогеографический словарь - М. : Мысль , 1985. - 367 c.
  551.8(036)
  Марчук Г.И. Методы вычислительной математики : учеб. пособ. для вузов по спец. "Прикл. математика" - 3-изд., перераб. и доп. . - М. : Наука , 1989. - 608 c.
  519.6
  Маслов В.П. Операторные методы : учеб. руководство для студентов вузов, обучающихся по специальности "Прикладная математика" - М. : "Наука" , 1973. - 544 c.
  517.2
  Массерг Х.Л. Линейные дифференциальные уравнения и функциональные пространства : пер. с англ. А. М. Зверкина, Г.А. Каменского / Х.Л. Массерг, Х.Х. Шеффер - М. : "Мир" , 1970. - 456 c.
  517.2
  Матвеев Н. М. Дифференциальные уравнения : учебное пособие для университов - изд. 3-е , доп . - Минск : Вышейшая школа , 1968. - 348 c.
  517.9
  Матвеев Н.М. Дифференциальные уравнения : учеб. пособие для пед. ин-тов для физ. мат. спец. - М. : Просвещение , 1988. - 254 c.
  517.9
  Матвеев Н.М. Методы интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений : учебник для мех.- мат. фак. ун-тов - 3-е изд., испр. и доп . - М. : Высш.шк , 1967. - 564 c.
  517.912
  Матвеев Ю.И. Вибродозиметрия - контроль условий труда - М. : Машиностроение , 1989. - 96 c.
  628.512.4+62-868
  Математика : навч. посібник / Н.І. Затула, А.М. Зуб, Г.І. Коберник, А.Ф. Нещадим. - К. : Кондор , 2006. - 554 c.
  51
  Математика : пособие для подг. отд-ний вузов / А. И. Бородин, В.Н. Бандура, А.И. Зинченко и др.; под общ. ред. А.И. Бородина - 2-е изд. перераб. идоп . - К. : Вища шк. Головное изд-во , 1984. - 287 c.
  51
  Математика : пособие для подготов. отд-ний вузов / А.Бородин, В.Н. Бандура, А.И. Зинченко и др; под общ. ред. А.И. Бородина - К. : Вища школа , 1980. - 279 c.
  51
  Математика в СССР 1958 -1967 : в 2 т. Т.2. библиография. Вып.1. М-Я / под ред. правления московск. математ.общества, ред.С.В. Фомин, Г.Е. Шилов - М. : Наука , 1970. - 821-1580 c.
  51
  Математика для вступників до вузів : навч. посібник / за ред. В.В. Семенця - Х. : Компанія СМІТ , 2002. - 1118 c.
  51(07)
  Математика в афоризмах, цитатах, высказываниях / сост. Н.А. Вирченко - К. : Вища школа , 1983. - 278 c.
  51
  Математика для техникумов. Алгебра и начала анализа : учебник. Ч 2 / под ред. Г.Н. Яковлева - 3-е изд., перераб . - М. : Наука. Гл. физ.- мат. лит , 1988. - 272 c.
  512
  Математика и САПР : в 2 кн. Кн. 1: Основные методы. Теория полюсов : пер. с фр. / под ред. Н.Г. Волкова - М. : Мир , 1988. - 206 c.
  658.512.22.011.56:51
  Математика и САПР : в 2 кн. Кн. 2: Вычеслительные методы. Геометрические методы : пер. с фр. / под ред. Н.Г. Волкова - М. : Мир , 1988.
  51
  Математика сегодня, 86 : научно - метод. сб. / под ред. А.Я. Дороговцева - К. : Вища школа , 1986. - 207 c.
  51
  Математика : Контрольні індивідуальні завдання : посібник для слухачів підготов. відділень та вступників до вищих навч. закладів / В.Д. Гетманцев, О.Ф. Саушкін, Н.М. Сіліч, А.І. Щетинська. - К. : Либідь , 1994. - 272 c.
  51
  Математика. Алгебра и начала анализа : учеб. пособие для иностр. граждан на подг. фак. вузов / Н.А. Гуменская и др.; под общ ред. А.И. Лобанова - Киев : Вища шк , 1987. - 302 c.
  512.1
  Математика. Сборник научно - методических статей. Вып.5. Проблемы преподавания математики в вузах - М. : Высшая школа , 1975. - 104 c.
  51
  Математика. Сборник задач : пособие для подготов. отделений / Л.К. Головко, З.В. Демьяненко, А.Е. Журавель, В.Г. Стеценко. - К. : Вища шк. , 1986. - 295 c.
  51
  Математика.Вып. 16 : Сб. научн.- метод. статей - М. : Изд-во МПИ , 1988. - 167 c.
  51
  Математика: Пособие для подготовительных отделений : учебное пособие / под общ. ред. А.И. Бородина - Киев : Высшая школа , 1980. - 278 c.
  51 (07)
  Математическая теория логического вывода : сборник переводов / под ред. А.В. Идельсона, Г.Е.Минца - М. : Наука , 1967. - 352 c.
  510.6
  Математическая физика и нелинейная механика. Вып. 17,1987 : респуб. межвед. сборник научных трудов - К. : Наукова думка , 1984. - 80 c.
  517.9
  Математическая физика и нелинейная механика. Вып. 8,1987 : респуб. межвед. сборник научных трудов - К. : Наукова думка , 1984. - 96 c.
  517.9
  Математическая экономика : сборник переводов / под ред. В.С. - М : Мир , 1974. - 246 c.
  51
  Математическая энциклопедия Т.5. Слу - Я,- 1985 / гл. ред. И.М. Виноградов - М. : Сов. энциклопедия , 1977. - 1246 c.
  51(031)
  Математическая теория планирования эксперимента / С.М.Ермаков, В.З.Бродский, А.А.Жиглявский и др.; под ред. С.М.Ермакова. - М. : Наука , 1983. - 391 c.
  519.24
  Математические модели в задачах водопользования : учеб. пособие для вузов / Л.И. Антошкина, В.М. Багрий, Н.Н. Беляев и др. - Днепропетровск : ЧП Грек А.С.
  519.87:502.51
  Математические методы и физико - механические поля. Вып. 26, 1987 : республиканский межведомственный сборник научных трудов - К.Наукова думка , 1975. - 108 c.
  530.1+517.2
  Математические методы и физико - механические поля. Вып.25 ,1987 : респуб. межвед. сборник научных трудов. - К. : Наукова думка , 1975. - 104 c.
  530.1+517.2
  Математические основы теории автоматического регулироания : в 2 т. Т.2. : учеб.пособие для втузов / В.А.Иванов, В.С.Медведев, Б.К.Чемоданов, А.С.Ющенко; под ред. Б.К. Чемоданова. - 2-е изд., доп . - М. , 1977. - 455 c.
  517.935 : 681.51
  Математические основы теории автоматического регулирования : в 2 т. Т.1. : учеб. пособ для втузов / В.А.Иванов, В.С.Медведев, Б.К.Чемоданов, А.С.Ющенко; под ред. В. К. Чемоданова. - 2-е изд., доп . - М. : Высш.шк. , 1977. - 366 c.
  517.935 : 681.51
  Математический анализ : в 3 т. Т.1. : учебник для мат. спец. ун-тов / И.И. Ляшко, А.К. Боярчук. Я.Г. Гай, А.Ф. Калайда - К. : Вища шк , 1983. - 495 c.
  517.2
  Математический анализ в вопросах и задачах. Функции нескольких переменных : учеб. пособие для студентов вузов / под ред. В. Ф. Бутузова - М. : Высш. шк , 1988. - 288 c.
  517
  Математический практикум : учеб. пособие для вузов / Г.Н. Положий, Н.А. Пахарева, И. З. Степаненко и др; под ред. Г.Н. Положего - М. : Гос. изд -во физ. - мат. лит. , 1960. - 512 c.
  519.6
  Математический энциклопедический словарь / гл. ред. Ю.В. Прохоров - М. : Сов. энцикл. , 1988. - 847 c.
  51
  Математическое моделирование и эксперимент / Г.Я. Любарский, Р.П.Слабосницкий, М.А. Хажмурадов, Р.И. Адушкиша - М. : Наук. думка , 1987. - 159 c.
  519.242
  Математическое моделирование помехообразования в каналах шахтной высокочастотной связи : монография / О.Н. Синчук, Б.П. Борисов, Т.М. Беридзе, В.М. Серебреников; под ред. О.Н. Синчука - К. : Наук. думка , 1992. - 198 c.
  519.673:621.895.4
  Математичне забезпечення інформаційно - керуючих систем : підручник для вищ. навч. закл. / А.М. Гуржій, З.В. Дудар, В.М. Левикін, Б.В. Шамша. - Харьків : Компания СМІТ , 2006. - 445 c.
  519.237 +5 19.71
  Математичне програмування : навч. посібник / М. М. Глушик, І. М. Копич, О. С. Пенцак, В .М. Сороківський. - Львів , 2005. - 213 c.
  519.85
  Математичний аналіз у задачах і прикладах : у 2 т. Т.1. : навч.посібник для пед. вузов / Л.І. Дюженкова, Т.В. Колесник, М.Я. Лященко та ін - К. : Вища шк , 2003. - 462 c.
  517
  Математичні моделі та особливості чисельних розрахунків динаміки електроприводів з асинхронними двигунами : Монографія / О.П.Чорний,О.І.Толочко,В.К.Титюк - Кременчук : ПП Щербатих , 2016. - 300 c.
  621.313:517.91            31.26
  Математичні основи теорії телекомунікаційних систем : пудручник для ВНЗ / В.В. Поповський, С.О. Сабурова, В.Ф. Олейник та ін ; за заг. ред. В.В. Поповського - Харьків : ТОВ "Компанія СМІТ" , 2006. - 564 c.
  621.39:519.1
  Медведев Г.А. Научный курс финановой математики : Учеб. пособ. - М. : ТОО `Остожье` , 2000. - 267 c.
  336: 51 (075.8)
  Мельников Г.Н. Проектирование механосборочных цехов : Учеб. для машиност. спец. вузов / редкол. Ю.В. Соломенцев и др.; под ред. А.М. Дальскокого - М. : Машиностроение , 1990. - 350 c. - (ТЕхнология автоматизир. приборостроения).
  658.512
  Мельников Г.Н. Проектирование механосборочных цехов : Учеб. для машиност. спец. вузов / редкол. Ю.В. Соломенцев и др.; под ред. А.М. Дальскокого - М. : Машиностроение , 1990. - 350 c. - (ТЕхнология автоматизир. приборостроения).
  658.512
  Менский Б.М. Линейные автоматические системы.Элементы теории,методы расчёта и спр.материал : Учебное пособие для вузов / Б.М.Менский, И.М.Макаров, - Москва , 1977.
  681.511.2
  Менский Б.М. Линейные автоматические системы.Элементы теории,методы расчёта и справочный материал : Учебн.пособие для вузов / Б.М.Менский,В.М.Менский,И.М.Макаров - Москва , 1977.
  681.511.2
  Мескон М. Основы менеджмента : Пер.с англ. / М.Мескон,М.Альберт,Ф.Хедоури - Москва : Дело , 1992. - 701 c.
  651
  Мескон М.и др. Основы менеджмента / М.Мескон,М.Альберт,Ф.Хедоури - Москва : Дело , 1992. - 701 c.
  651
  Механизация вычислительных работ / В.Н.Ганьшин, В.П.Косарев, Г.Х.Попов, Л.С.Хренов; под общ. ред. проф. Л.С.Хренова - М. : Высшая школа , 1975. - 320 c.
  518
  Мещалкин Л.Д. Сборник задач по теории вероятностей - М. : Издат. Московского университета , 1963. - 156 c.
  517.8
  Микиша А.М.,Орлов В.Б. Толклвый математический словарь : Основные термины: Ок.2500 терминов / под ред.А.П.Савина - М. : Рус.яз. , 1988. - 242 c.
  51
  Микро ЭВМ в информационно - измерительных системах / Переверткин С.М. и др. - М. , 1987. - 246 c.
  681.518
  МикроЭВМ в информационно-измерительных системах / С.М.Переверткин, Н.И.Гаранин, Ю.Н.Костин, И.И.Миронов - М. : Машиностроение , 1987. - 246 c.
  681.518.3:681.3-181.4
  Микулик Н.А., Рейзина Г.Н. Руководство к решению технических задач по теории вероятностей и матиматической статистике : Учеб. пособие для машиностроит. сспец. вузов / Н.А.Микулик : Вышейш. школа , 1977. - 143 c.
  517.8
  Милн Томсон Л.М. Четырехзначные математические таблицы / пер. с анг. М.А.Иглицкого. под ред. К.А.Семендяева - М. : Физматгиз , 1961. - 245 c.
  518
  Минорский В.П. Сборник задач по высшей математике : Учеб. пособие для втузов - 13-е изд. . - М. : Наука , 1987. - 350 c.
  51
  Минорский В.П. Сборник задач по высшей математике : Учеб. пособие для втузов - 11-е изд.естереотип. . - М. : Наука , 1971. - 352 c.
  517
  Минорский В.П. Сборник задач по высшей математике : Учеб. пособие для втузов - 10-е изд. . - М. : Наука , 1969. - 352 c.
  517
  Минорский В.П. Сборник задач по высшей математике : Учеб. пособие для втузов - 10-е изд. . - М. : Наука , 1969. - 352 c.
  517
  Минорский В.П. Сборник задач по высшей математике : Учеб. пособие для втузов - 10-е изд. . - М. : Наука , 1969. - 352 c.
  517
  Минорский В.П. Сборник задач по высшей математике - 10-е изд. . - М.: : Наука , 1969. - 0.5 c.
  517
  Мину, Мишель Математическое программирование : Теория и алгоритмы / пер. с фр. и предисл. А.И. Штерна - М. : Наука , 1990. - 485 c.
  519.85
  Миркин Б.Г. Группировки в социально-єкономических иследованиях :Методіыпостроения и анализа : Мат.статистика для экономистов / Б.Г.Миркин - Москва : Финансы и статистика
  519.23
  Мирошник И.В. Согласованное управление многоканальными системами / И.В.Мирошник - Ленинград : Энергоавтоиздат , 1990. - 128 c.
  681.511.4.017
  Мирский Г.Я. Аппаратурное определение характеристик случайных процессов / Г.Я.Мирский - 2-е перераб.и доп. . - Москва : Энергия , 1972. - 455 c.
  519.216
  Митков А.Л. Статистические методы в сельхозмашиностроении / А.Л. Митков., С.В. Кардашевский С.В. - М. : Машиностроение , 1978. - 360 c.
  517.8
  Митне оформлення автотранспортних засобів / П.В. Пашко, В.В. Заколядяжний, Н.Ф. Малюх та ін.; за ред. П.В. Пашка - К. : Знання , 2004. - 237 c.
  339.543+656.073.51(477)
  Митне оформлення автотранспортних засобів / П.В. Пашко, В.В. Заколядяжний, Н.Ф. Малюх та ін.; за ред. П.В. Пашка - К. : Знання , 2004. - 237 c.
  339.543+656.073.51(477)
  Митний контроль на автомобільному транспорті / В.А. Писарєв, О.В. Рождественський, М.М. Чечель, П.В. Пашко; за ред. М.М. Каленського, П.В. Пашка - К. : Знання , 2003. - 189 c.
  339.543 + 656.073.51 (477)
  Митний контроль на автомобільному транспорті / В.А. Писарєв, О.В. Рождественський, М.М. Чечель, П.В. Пашко; за ред. М.М. Каленського, П.В. Пашка - К. : Знання , 2003. - 189 c.
  339.543 + 656.073.51 (477)
  Митний контроль на автомобільному транспорті / В.А. Писарєв, О.В. Рождественський, М.М. Чечель, П.В. Пашко; за ред. М.М. Каленського, П.В. Пашка - К. : Знання , 2003. - 189 c.
  339.543 + 656.073.51 (477)
  Митропольский А.К. Краткие математические таблицы - 2-е . - М. : Физматгиз , 1962. - 96 c.
  518
  Митрофанов С.П. Групповая технология машиностроительного производства : 2 т.. Т.1. Организация группового произвоства - 3-е изд., перероб. и доп. ., 1983. - 407 c.
  621.002:658. 512.624
  Митрофанов С.П. Групповая технология машиностроительного производства : 2 т.. Т.2. Проектирование и использование технологической оснастки металлорежущих станков - 3-е изд. перероб. и доп. . - Л. : Машиностоение , 1983. - 376 c.
  621.002: 658.512.624
  Митрофанов С.П. Технологическая подготовка гибких производственных систем - Л. : Машиностроение , 1987. - 352 c.
  658.512.011.56.012.3 : 658.512.4
  Митрофанов С.П. Технологическая подготовка гибких производственных систем - Л. : Машиностроение , 1987. - 352 c.
  658.512.011.56.012.3 : 658.512.4
  Михелович Ш.Х. Теория чисел. : Учебное пособие для физико-математ. факультетов пединститутов - 2-е, перероб. и допол. . - М. : Высшая школа , 1967. - 336 c.
  517.1
  Михельсон В.С. Элементы вычислительной математики : Учебное пособие для электроприботостроит. техникумов - 2-е, перераб. и доп. . - М. : Высшая школа , 1966. - 275 c.
  518
  Мишина А.П. Высшая алгебра. (Линейная алгебра, многочлены. Общая алгебра). / А.П. Мишин, И.В. Проскуряков; под ред. П.К. Рашевского. - М. : Физматгиз , 1962. - 300 c.
  517.1
  Міщенко З.А. Мікрокліматологія : навч.посібник / З.А.Міщенко, Г.В.Ляшенко. - К. : КНТ , 2007. - 335 c.
  551.582(075.8)
  Многократно адаптивные системы идентификации / А.Н. Сильвестров, О.М. Панченко - К. : Техника , 1983. - 111 c.
  681.513.6
  Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе : учеб. пособие для вузов / А.М. Дубов, Б.А. Лагоша, Е.Ю. Хрусталев, Т.П. Барановская; под ред. Б.А. Лагоши. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Финансы и статистика , 2001. - 223 c.
  330.131.7 : 519.87            65.290-26
  Моделювання інженерних задач : метод.посібник для самост. та наук.роботи зі спец.``Процеси, машини та обладнання АПВ`` / уклад. С.П.Пожидаев. - К. : Аграр Медіа Груп , 2011. - 223 c. - (Нац.ун-т біоресурсів і природокористування України).
  519.673 : 631.171
  Моделювання та оптимальні металургійні системи : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.Б.Охотський, В.М.Ковшов, А.Г.Кучер та ін.; за ред. В.Б.Охотського. - К. : ІЗМН , 1998. - 155 c. - (Ін-т змісту та методів навчання Держ.металург.акад).
  669 : 519.87
  Моденов П.С. Задачи по геометрии. - М. : Наука , 1979. - 367 c.
  513
  Мозгалевский А.В. Техническая диагностика: (непрерывные объекты) : учеб. пособ. для втузов / А.В. Мозгалевский, Д.В. Гаскаров. - М. : Высш. шк. , 1975. - 207 c.
  681.518.54
  Моисеев Н.Н. Элементы теории оптимальных систем. / ред. Н.Н. Моисеев. - М. : Наука , 1975. - 526 c. - (/Оптимизация и исследование операций/.).
  518
  Мокін Б.І.,Мокін В.Б. Математичні методи ідентифікації електромеханічних процесів Т.ч.1. Ідентифікація ЕМП в лінійних дерермінованих системах з зосередженими параметрами : навч. посібник - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 1998. - 153 c. - (Вінницький держ.техн.ун-т).
  519.71
  Мокін Б.І.,Мокін В.Б. Математичні методи ідентифікації електромеханічних процесів Т.ч.2. Ідентифікація ЕМП в лінійних стохастичних системах із зосередженими параметрами : навч.процесів - Вінниця : УНІВЕРСУМ_Вінниця , 1999. - 98 c. - (Вінницький дежавний техн.ун-т).
  519.71
  Мокін В.Б. Маттематичні моделі для контролю та управління якістю річкових вод : монографія - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2005. - 171 c.
  502.51(28):519.876.2
  Молдован В.В. Правоохоронні органи : опорні конспекти. - К : Юмана , 1998. - 159 c.
  351.745(477)            67.7 ( 4 Укр )
  Молчанов А.А. Моделирование и проектирование сложных систем : учебное для вузов по спец. "Приклад. математика" и "Системы автоматизирован.проектирования" - К : Выща школа , 1988. - 359 c.
  681.51
  Монахов В.М. Программирование, факультативный курс. Пособие для учителей - М : Просвещение , 1974. - 159 c.
  517.8+681.3
  Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа : учебное пособие для подготов.отделений вузов - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М : Высшая школа , 1987. - 416 c.
  512 + 517
  Мордкович А.Г., Солодовников А.С. Математический анализ : учеб. для техникумов по спец. " Прикл.математика " - М : Высш. школа , 1990. - 416 c.
  517
  Мороз А.И. Курс теории систем : учеб.пособие для вузов по спец."прикл.математика" - М : Высшая школа , 1987. - 304 c.
  681.513.5.01:51
  Мороз О.В., Матвійчук А.В. Оптимальне управління економічними системами в умовах невизначенності та ризику : монографія - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2003. - 178 c.
  336.763:519.865.7
  Морозов В.А. Регулярные методы решения некоректно поставленных задач - М. : Наука , 1987. - 240 c.
  519.6
  Морозов В.Д. Введение в анализ : учебник для втузов / под ред. В.С.Зарубина, А.П.Крищенко. - М. : Изд-во МВТУ им.Н.Э.Баумана , 1998. - 407 c. - (Математика в техн.ун-те. Вып.1.).
  517
  Морозов В.К. Основы теории информационных сетей : учеб.для вузов по спец.``Автоматиз.и механиз.проц.обр.и выд.ин. `` / В.К.Морозов, А.В.Долганов - М. : Высшая школа , 1987. - 271 c.
  681.518
  Морозов В.К. Основы теории информационных сетей : учеб.для вузов по спец.``Автоматиз.и механиз.проц.обр.и выд.ин. `` / В.К.Морозов, А.В.Долганов - М. : Высшая школа , 1987. - 271 c.
  681.518
  Москинова Г.И. Дискретная математика. Математика для менеджера в примерах и упражнениях : учеб.пособие для вузов - М. : Логос , 2003. - 238 c.
  519.1
  Мостеллер Ф. Вероятность : перевод с англ. В.В.Фирсова / Ф.Мостеллер, Р.Рурке, Дж.Томас; под ред. И.М.Яглома - М. : Мир , 1969. - 432 c.
  517.8
  Мостеллер Ф. Пятьдесят занимательных вероятностных задач с решениями : перевод с англ. Ю.В.Линника и А.Л.Рухина - М. : ``Наука`` , 1971. - 104 c.
  517.8
  Мостовский А. Конструктивные множества и их приложения : пер с англ. М.И.Кратко, Н.В.Велякина и М.К.Валнева / под ред. А.Г.Драгалина и А.Д.Тайманова - М. : ``Мир`` , 1973. - 256 c.
  517.2
  Мудров В.И. Мажоранты Ньютона в прикладных задачах: теория, алгоритмы, программы / А.А.Ивлев, В.И.Мудров - М. : Радио и связь , 1987. - 144 c.
  519.6
  Муранова Н.П. Усна та письмова математика на вступних випробуваннях у вищих навчальних закладах : навч.посібник / Н.П.Муранова, К.І.Мазур, О.К.Мазур. - К. : Феникс , 2005. - 890 c.
  51(075.4)
  Муртаф Б. Современное линейное программирование: теория и практика : пер. с англ. Н.К.Буровой / под.ред.А.- И.А.Станевичюса - М : Мир , 1984. - 224 с. c.
  517.8 + 519.852
  Мусіяка В.Г. Основи чисельних методів механіки : підручник за спец."Механіка"для вищих техн.навч.закладів - К : Вища освіта , 2004. - 239 с. c.
  519.6
  Мышкис А.Д. Лекции по высшей математике : учеб.пособие для втузов - 4-е изд.,стереотип. . - М : Наука , 1973. - 640 с. c.
  517
  Мышкис А.Д. Лекции по высшей математике : учебное пособие для втузов - 2-е изд.,перераб. . - М : Наука , 1967. - 640 с. c.
  517
  Мышкис А.Д. Математика для втузов.Специальные курсы : учебное пособие для студентов втузов - М : Наука , 1971. - 632 с. c.
  517
  Мясников В.А. Программное управление оборудованием / В.А.Мясников,М.Б.Игнатьев,А.М.Покровский - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1984. - 427 с. c.
  681.513.2
  Мясников В.А. Программное управление оборудованием / В.А.Мясников,М.Б.Игнатьев,А.М.Покровский - Л. : Машиностроение , 1974. - 540 с. c.
  681.513.2
  Нагибин Ф.Ф. Математическая шкатулка : пособие для учащихся 4-8 кл.сред.шк. / Ф.Ф.Нагибин, Е.С.Канин - 5-е изд. . - М. : Просвещение , 1988. - 160 c.
  51-8
  Назаренко А.М. Тысяча и один пример: Равенства и неравенства : пособие для абитуриентов / А.М.Назаренко, Л.Д.Назаренко - Сумы : Слобожанщина , 1994. - 271 c.
  512.1+514.11
  Насосы и компрессоры : учеб.пособие для вузов / С.А.Абдурашитов, А.А.Тупиченков и др. - М. : Недра , 1974. - 296 c.
  621.65+621,51/071.1/
  Натансон И.П. Краткий курс высшей математики : учебник для технолог.специальностей втузов - Л. : Физматгиз , 1963. - 748 c.
  517
  Науман Э. Принять решения - но как? : Пер. с англ. - М. : Мир , 1987. - 198 c.
  519.81
  Наумов Б.Н. и др. Алгоритмы оптимизации проектирования АСУ / Б.Н, Наумов, Э.Я. Кеслер, Н.А. Левин - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 157 c. - (Применение вычмслительных машин в исследованиях и ).
  681.51
  Начертательная геометрия и ее приложения Т.Вып. 1. : Межвузовский научный сборник / под. ред. И.Г. Винницкого - Саратов : Издательство Саратовского ун-та , 1976. - 175 c. - (МВ ССО РСФСР . Саратовский политехнический ин-т).
  515
  Начертательная геометрия и ее приложения Т.Вып. 1. : Межвузовский научный сборник / под. ред. И.Г. Винницкого - Саратов : Издательство Саратовского ун-та , 1976. - 175 c. - (МВ ССО РСФСР . Саратовский политехнический ин-т).
  515
  Начертательная геометрия и ее приложения Т.Вып. 3. : Межвуз. сборник / под. ред. И.Г. Виницкого - Саратов : Б.И. , 1979. - 128 c. - (Саратов политех. ин-т).
  515
  Начертательная геометрия и инженерная графика Т.Вып. 15. Пути повышения квалификации преподавателей графических дисциплин : Сборник науч.-метод. статей - М. : МПИ , 1973. - 155 c.
  514.18
  Начертательная геометрия и инженерная графика Т.Вып. 15. Пути повышения квалификации преподавателей графических дисциплин : Сборник науч.-метод. статей - М. : МПИ , 1973. - 155 c.
  514.18
  Начертательная геометрия с элементами программирования : Учеб. для техн. вузов / С.М. Колотов, М.Ф. Евстифеев, В.Е. Михайленко и др. - К. : Вища школа , 1975. - 246 c.
  514.18
  Начертательная геометрия с элементами программирования : Учеб. для техн. вузов / С.М. Колотов, М.Ф. Евстифеев, В.Е. Михайленко и др. - К. : Вища школа , 1975. - 246 c.
  514.18
  Начертательная геометрия, инженерная и машинная графика : Учеб. для строител. спец. вузов / К.И. Вальков, Б.И. Дралин, В.Ю. Клементьев, М.Н. Чучкова; под ред. К.И. Валькова - М. : Высш. школа , 1997. - 495 c.
  514.18
  Неванлинна Р. Пространство, время и относительность : пер. с нем. Г.А. Вольперта / под ред. И.М. Ягмола - М. : Мир , 1966. - 230 c. - (Популярная серия `Современная математика`).
  514.82: 530.12: 531.1
  Неділько С.А. Математичні методи в хімії : Підручник для хім. спец. ВНЗ - К. : Либідь , 2005. - 254 c.
  510
  Некорректные задачи математической физики и анализа / отв. ред. А.С. Алексеев - Новосибирск : Наука , 1984. - 264 c.
  517.95: 53
  Немет Э. Руководство администратора LINUX / Эви Немет, Гарт Снайдер, Трент Р.Хейг; пер. с англ. - 2-е изд . - М.;СПб.; К. : Вильямс , 2009. - 1071 c.
  004.451
  Нестеренко Ю.В. Задачи вступительных экзаменов по математике : учеб. пособие / Ю.В.Нестеренко,М.К. Потапов - 2-е изд.,доп. . - М. : 1983 , 1983.
  51
  Несторов Ю.Г. Розработка САПР : 10. Т.6. Выбор состава программно - технического комплексаСАПР, 1990. - 159 c.
  658.512.22.011.56
  Нечаэв В.П. Теорія пдланування експеременту: навч. посібник для вищ. навч. закл. - К. , 2009. - 231 c.
  519.242.01(075.8)
  Нивэ В.Э. Справочник по средствам автоматики - М. , 1983.
  681.51
  Николин В.И. Автотранспортный процесс и оптимизация его элементов - М. : Транспорт , 1990. - 191 c.
  656.13:517.977.5
  Никольская И.Л. Аналитическая геометрия: программированное пособие / И.Л.Никольская, З.П.Тараканова. - М. : Высш.шк. , 1970. - 800 c.
  514.12
  Никольский С.М. Курс математического анализа Т.1. Учебник для физических и механико - математических специальностей вузов - М. : Наука , 1973. - 431 c.
  517.2
  Никольский С.М. Курс математического анализа Т.1. Учебник для физических и механико - математических специальностей вузов - М. : Наука , 1973. - 431 c.
  517.2
  Никольский С.М. Курс математического анализа Т.2. Учебник для студентов физических и механико - математических специальностей вузов - М. : Наука , 1973. - 392 c.
  517.2
  Никольский С.М. Элементы математического анализа: Учеб. пособие для подгот. отд - ний вузов - 2 . - М. : Наука , 1989. - 222, 111 c.
  517(075.8)
  Новиков В.Н. Экология, урбанизация, жизнь : учеб.пособие. - М. : МГТУ им. Н.Э. Баумана , 2002. - 327 c.
  504``36`` + 351.862
  Новоселов С.И. Специальный курс элементарной алгебры - 6 . - Москва : Высшая школа , 1962.
  517.1
  Норенков И.П. Системы автоматизированного проетирования : 9. Т.1. Принципы построения и структура - Москва : Высшая школа , 1986. - 127 c.
  658.512.22.011.56
  Норенков И.П. Системы автоматизированного проектирования : 9. Т.7. Лабораторный практикум - Москва : Высшая школа , 1986. - 143 c.
  658.512.22.011.56
  Общая алгебра : В 2-х т.. Т.1. / О.В.Мельников,В.Н.Ремесленников,В.А.Романьков и др.; под общ.ред.Л.А.Скорнякова - М. : Наука , 1990. - 592 с. c. - ((Справ.математическая б-ка)).
  512.5
  Общие принципы проектирования систем управления / Ю.И.Топчев,О.А.Чембровский - М. , 1972.
  681.51
  Овечкин М.А. Любительские телевизионные игры - М. : Радио и связь , 1985. - 65 с. c. - ((Массовая радиобиблиотека.Вып.1087)).
  621.397.13:681.136.51
  Овчаренко Е.К. Финансово-экономические расчеты в EXCEL / Е.К.Овчаренко,О.П.Ильина,Е.В.Балыбердин - 2-е изд.,доп. . - М. : Инф.-издат.дом "ФИЛИНЬ" , 1998. - 180 с. c.
  65.262-514+681.3.06
  Овчинников П.П. Вища математика : У 2-х ч.. Т.1. Лінійна і векторна алгебра.Аналітична геометрія.Вступ до мат.аналізу.Диференціальне і інтегральне числення : підручник для втузів / П.П.Овчинников,Ф.П.Яремчук,В.М.Михайленко; за заг.ред.П.П.Овчинникова;пер.з рос.П.М.Юрченко - 3-е вид.,виправ. . - К. : Техніка , 2003. - 598 с. c.
  51
  Овчинников П.П. Вища математика : У 2-х ч.. Т.2. Диференціальні рівняння.Операційне числення.Ряди та їх застосування.Стійкість за Ляпуновим.Рівняння математичної фізики.Оптимізація і керування.Теорія : підручник для втузів - 3-тє вид.,випр. . - К. : Техніка , 2004. - 791 с. c.
  51
  Овчинников П.Ф. Высшая математика.Линейная и векторная алгебра.Аналитическая геометрия.Введение в мат.анализ.Дифференциальные и интегральные исчисления : учеб.пособие для технических вузов / П.Ф.Овчинников,Ф.П.Яремчук,В.М.Михайленко - К. , 1987. - 551 с. c.
  51
  Овчинников П.Ф. Высшая математика : учеб.пособие для втузов / П.Ф.Овчинников,Б.М.Лисицин,В.М.Михайленко; под общ.ред.П.Ф.Овчинникова - К. : "Вища школа" , 1989. - 678 с. c.
  51(075.8)
  Овчинников П.Ф. Высшая математика : учебное пособие для студентов технических вузов / под общ.ред. П.Ф. Овчинникова - Киев : Высшая школа , 1989. - 680 c.
  51(07)
  Окунев Л.Н. Высшая алгебра : Учебник для студентов физ.-мат. спец. ин-тов - 2-е изд., перераб и доп. . - М. : Просвещение , 1966. - 536 c.
  517.1
  Олейник С.Г. Гармонические множества и многообразия в теории многочастотных колебаний : монография. - К. : Наук.думка , 2012. - 253 c.
  517.9 : 621.3.029
  Олехник С.Н. Старинные занимательные задачи - 2-е изд.,испр. . - М. : Наука , 1988. - 160 c.
  51
  Олфер Ф. Введение в асимптотические методы и специальные функции / пер с англ. Ю.А.Брычкова; под ред. А.П.Прудникова. - М. : Наука , 1978. - 375 c.
  517.928
  Операторы в функциональных пространствах и вопросы теории функций : Сборник науч.трудов - К. : Наукова думка , 1987. - 148 c.
  517.4
  Операционная система ОС ЕС : cправ.изд. / В.П.Данилочкин, В.В.Митрофанов, Б.В.Одинцов, Г.В.Пеледов/ - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Финансы и статистика , 1988. - 591 c.
  004/451            681/3/06
  Оптимальное управление. Сборник - М : "Знание" , 1978. - 144 c.
  517.8
  Ораторське мистецтво : підручник / за ред. М.П.Требіна, Г.П.Клімової. - Х. : Право , 2013. - 207 c.
  808.51 : 347.96
  Организационно - технологическая система цехов единичного и мелкосерийного производства / Л.И.Кишиневский, Г.Н.Окунь, О.М.Радюк и др. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1975. - 85 c.
  658.512 : 658.522/.523
  Организация взаимодействия человека с техническими средствами АСУ : в 7 кн. Т.кн. 5. / под ред. В.Н. Четверикова - М : Высш. школа , 1990. - 20 c.
  007.51
  Организация взаимодействия человека с техническими средствами АСУ : в 7 кн.. Т.кн. 6. / под ред. В .Н. Четверикова - М : Высш. школа , 1990. - 20 c.
  007.51
  Организация взаимодействия человека с техническими средствами АСУ : в 7 т. Т.4. Отображение информации / под ред. В .Н. Четверикова - М : Высш. школа , 1990. - 20 c.
  007.51
  Организация взаимодействия человека с техническими средствами АСУ : в 7 т. Т.7. Системное пректирование взаимодействия человека с техническими средствами АСУ / В.М.Гасов, А.В.Меньков, Л.А.Соломонов, А.В.Шигин; под ред. В.Н. Четверикова. - М : Высш. шк , 1991. - 142 c.
  007.51
  Организация взаимодействия человека с техническими средствами АСУ : в 7 кн. / под ред В.Н. Четврикова - М : Высш. школа , 1990. - 20 c.
  007.51
  Организация взаимодействия человека с техническими средствами АСУ : В 7 кн.. Т.Кн. 2. Языковые средства диалоги человека с ЭВМ / Ю.Н. Филиппович, Е.В. Родионов, Г.А. Черкасова.; под ред. В.Н. Четверикова. - М. : Высш. шк , 1990.
  007.51
  Организация делопроизводства, приема граждан и работы с письмами и жалобами : учебник для сред. спец.учеб. заведений / В.П.Кашепов, И.Д.Тиновицкая, Н.В.Шелютто, Л.В.Филатова; отв.ред. В.П.Кашепов. - М. : Юрид.лит. , 1989. - 271 c.
  651.4/.9 + 35.077.1
  Оргтехника. : каталог- справочник / под ред. Л.Н. Качалиной - М : "Экономика" , 1978. - 335 c.
  651
  Орловский Г.В. ЭВМ в проектировании и производстве / под общ.ред. Г.В.Орловского - Ленинград : Машиностроение , 1983. - 296 c.
  681.3:658.512.22.011.56
  Ортега Дж. Введение в численные методы решения дифференциальных управлений : Пер. с англ. Н.Б. Конюховой / Ортега Дж., Пул У; под. ред. А.А. Абрамова - М. : Наука , 1986. - 288 c.
  519.62
  Осипов К.П. Основы проектирования машиностроительных заводов./Цехи механосборочного производства : Учеб. пособие - М. : Машиностроение , 1974. - 290 c.
  658.512
  Основи дискретної математики : підручник / Ю.В. Капітонова, С.Л. Кривий, О.А. Летичевський та ін. - К. : Наук. думка , 2002. - 579 c. - (Нац. техн. ун-т України `Київ. політех. ін-т`).
  519.854
  Основи дискретної математики : в 2 т. Т.1. : підручник для техн. вищ.навч.закл. / Ю.В. Капітонова, С.Л. Кривий, О.А. Летичевський та ін. - К. : ЛітСофт , 2000. - 380 c.
  519.1
  Основи дискретної математики : в 2 т. Т.2. : посібник для техн. вищ.навч.закл. / Ю.В. Капітонова, С.Л. Кривий, О.А. Летичевський та ін. - К. : ЛітСофт , 2000. - 370 c.
  519.1
  Основи теорії ймовірностей та математичної статистики : навч. посібник для інж. -техн. та приклад. спец. вузів / В.П. Бабак, А.Я. Білецький, О.П. Приставка, П.О. Приставка - К. : КВІЦ , 2003. - 431 c.
  519.2
  Основные численные методы и их реализация на микрокалькуляторах : учеб. пособие для инж. -техн. спец. вузов / И.М. Сулима, С.И.Гавриленко, И.А.Радчик, Я.А.Юдицкий - К. : Вища шк. , 1987. - 310 c.
  519.672
  Основы автоматического регулирования и управления : Учеб. пособие для втузов / Л.И. Каргу, А.П. Литвинов и др.; под ред. В.М. Пономарева, А.П. Литвинова, 1974. - 439 c.
  681.51
  Основы автоматического регулирования и управления : Учеб. пособие для втузов / Л.И. Каргу, А.П. Литвинов и др.; под ред. В.М. Пономарева, А.П. Литвинова, 1974. - 439 c.
  681.51
  Основы автоматического регулирования и управления : Учеб. пособие для втузов / Л.И. Каргу, А.П. Литвинов и др.; под ред. В.М. Пономарева, А.П. Литвинова, 1974. - 439 c.
  681.51
  Основы валеологии : В 3 кн.. Т.Кн. 1. : Учеб. пособие / под общей ред. В.П. Петленко - К. : Олимпийская литература , 1998. - 434 c.
  51.204.0я7
  Основы построения систем автоматизированного проектирования / Петренко А.И., Семенков О.И. - Киев : Высшая школа , 1985. - 294 c.
  658.512.22.011.56
  Основы систем автоматизированного проектирования : Учеб. пособие / М.М. Берхеев и др. - Казань : Изд-во Казан. ун-та , 1988. - 252 c.
  658.512.22.011.56
  Основы теории автоматического регулирования : учебник для вузов / В.И.Крутов, Ф.М.Данилов, П.К.Кузьмик и др.; под ред. В.И.Крутова. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1984. - 368 c.
  681.51
  Основы теории и проектирования САПР / Норенков И.П., Маничев В.Б. - Москва : Высшая школа , 1990. - 334 c.
  658.512.22.011.56
  Основы теории и расчета информационно-измерительных систем / Новоселов О.Н., Фомин А.Ф. - Москва : Машиностроение , 1980. - 280 c.
  681.518
  Основы технико-экономического анализа инженерных решений / А.Э. Розеплентер, В.С. Сычев, С.П. Чернышев И.С. Шур - К. : Высшая школа , 1989. - 124 c.
  658.512.4.012.12
  Основы технической диагностики: Оптимизация алгоритмов диагностирования аппаратурные средства / Пархоменко П.П., Согомонян Е.С. - М. : Энергоиздат , 1981. - 319 c.
  681.518
  Останин А.Н. Применение математических методов и ЭВМ - Минск , 1989. - 279 c.
  681.51
  Островский А.И. Начертательная геометрия в популярном излодении - 2 . - М. : Физмат , 1963. - 294 c.
  515
  О`Рури Таблицы умножения - 7-е, доп. . - М. : Статистика , 1974. - 336 c.
  518
  Пакет прикладных програм ОТЭКС: (для анализа данных) / Н.Г. Загоруйко, В.Н. Елкина, С.В. Емельянова, Г.С. Лбов - М. : Финансы и статистика , 1986. - 160 c. - (Мат. обеспечение прикладной статистики).
  519.23
  пакеты прикладных программ: Опыт разработки - Новосибирск : Наука , 1985. - 136 c.
  519.68
  Пакеты прикладных программ: Системное наполнение - М. : Наука , 1984. - 136 c.
  519.6
  Палеха Ю.І. Організація сучасного діловодства : навч. посібник для вищ. навч. закл. - К . : Кондор , 2007. - 190 c. - (( Б-чка документознавця)).
  651(075.8)
  Палеха Ю.І. Кадрове діловодство (із зразками сучасних ділових паперів) : [ навч. посібник] - 5-те вид., перероб. і доп. . - К . : Ліра-К , 2009. - 474 c. - ((Культура діловодства)).
  651.5/7.007 : 331.108.6 [(075.8)
  Палеха Ю.І. Організація сучасного діловоцтва: навч. посібник для вищ. навч. закл. - К. : Кондор , 2007. - 190 c.
  651(0.75.8)
  Пальчевський Б.О. Дослідження технологічних систем (Моделювання, проектування, оптимізація): Навч. посібник - Львів : Світ , 2001. - 231 c.
  519.876:621.002
  Панасюк В.М. Витрати виробництва: управлінський аспект - Тернопіль : Астон , 2005. - 287 c.
  338.512
  Панасюк В.М. Витрати виробництва: управлінський аспект - Тернопіль : Астон , 2005. - 287 c.
  338.512
  Панкратов А.А. Начертательная геометрия. Пособие для студентов пединститутов - 2 . - М. : Учпедгиз , 1963. - 204 c.
  515
  Панов Д.Ю. Счетная линейка - 22 . - М. : Наука , 1975. - 166 c.
  518.5:681.143
  Патлах Д.И. Универсальная вычислительная номограмма: Метод быстрого счета - 6 . - М. : Машиностроение , 1981. - 31 c.
  518
  Пахела Ю.І. Кадрове діловодство - 5 . - К. : Ліра , 2009. - 474 c.
  651.5/7.007:331.108.6
  Пашковский С. Вычислительные применения многочисленнов и рядов Чебышева - М. : Наука , 1983. - 384 c.
  519.6
  Пеклич В.А. Задачи по начертательной геометрии: Уч. пособие для технич. спец. вузов - М. : Изд - во Асоциации строительных вузов , 1997. - 229 c.
  514.18
  Пентковский М.В. Введение в курс высшей математики. Учебное пособие для студ. химико - технологических спец. вузов - М. : Высш. школа , 1991. - 278 c.
  517.4
  Первозванский А.А. Курс теории автоматического управления: Учеб. пособие для вузов - М. : Наука , 1986. - 515 c.
  681.51
  Первозванский А.А. Поск - М. : Наука , 1970. - 264 c.
  517.8
  Переход на многосменный режим роботы: Сб.материалов - М. : Экономика , 1988. - 95 c.
  628.513
  Петраков А.В. Автоматические телевизионные комплексы для регистрации быстропротекающих процессов - Москва : Энергоатомиздат , 1987. - 152 c.
  681.518.3
  Петрашень М.И. Применение теории групп в квантовой механике / М.И.Петрашень, Е.Д.Трифонов. - М. : Наука , 1967. - 308 c.
  512.54 : 530.145
  Петров А.А. Разработка САПР : 10. Т.3. Проектирование программного обеспечения САПР - М. : Высшая школа , 1990. - 156 c.
  658.512.22.011.56
  Петров В.Н. Информационные системы - СПб. : Питер , 2003. - 687 c.
  681.518
  Петров В.Н. Информационные системы - СПб. : Питер , 2002. - 687 c.
  681.518
  Петрова А.В. Розработка САПР : 10. Т.1. Проблемы принципы создания САПР - М. : Высш. кл. , 1990. - 143, 111 c.
  658.512.512.22.011.56
  Петрова А.В. Розработка САПР : 10. Т.1. Проблемы принципы создания САПР - М. : Высш. кл. , 1990. - 143, 111 c.
  658.512.512.22.011.56
  Петрова В.Т. Лекции по алгебре и геометрии : в 2 т. Т.1. : учебник для вузов - М. : ВЛАДОС , 1999. - 311 c.
  512.64 + 512.7
  Петровский И.Г. Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений - 6 . - М. : Наука , 1970. - 279 c.
  517.91
  Петровский И.Г. Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений - 4 . - М., Л. : Гостех. издат. , 1952. - 232 c.
  517.2
  Петухов Г.В. Основы теории массового обслуживания - Л. : ВИКА им. А.Ф. Можайского , 1974. - 248 c.
  517.8
  Пиотровский Р.Г. Математическая лингвистика : учеб.пособие для пед.ин-тов / Р.Г.Пиотровский, К.Б.Бектаев, А.А.Пиотровская. - М. : Высш.шк. , 1977. - 383 c.
  519.765
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления - 12 . - М. : Наука , 1978. - 456 c.
  517.2/3
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления - 11 . - М. : Наука , 1976.
  517.2/3
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов : учебник для втузов. - 4-е изд., доп . - М : Гос.изд-во физ.-мат.лит , 1962. - 855 c.
  517.2
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления : 2. Т.1. - Москва : Наука , 1976. - 456 c.
  510 (022)
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления : 2. Т.1. - Москва : Наука , 1978. - 456 c.
  510 (022)
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления : в 2 т. Т.2. : учебное пособие для втузов - 12-е . - Москва : Наука , 1978. - 575 c.
  517.2
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления : в 2 т. Т.2. : учебник для студентов ВТУзов - 10-е стереотип. . - Москва : Наука , 1972. - 576 c.
  517.2
  Пірнач Г.М. Чисельне моделювання хмар та опадів у системних атмосферних фронтів - К. : Ніка-Центр , 2008. - 294 c.
  551.576/.577
  Планирование эксперимента : сб. / под ред. Г.К.Круг. - М. : Наука , 1966. - 424 c.
  519.24
  Плеханова М.И. Типизация технологических процессов в тяжелом машиностроении - М. : Машиностроение , 1975. - 128 c.
  658.516
  Победря Б.Е. Лексции по тензорному анализу - М. : Изд-во МГУ , 1986. - 263 c.
  514.743
  Погорелов А.В. Аналитическая геометрия - 3 . - М. : Наука , 1968. - 176 c.
  517.3
  Погорелов А.В. Геометрия - 2 . - М. : Наука , 1984. - 288 c.
  517.3,/6
  Погорелов А.В. Геометрия - 5 . - М. : Просвещение , 1986. - 303 c.
  513
  Погорелов А.В. Дифференциальная геометрия - 5 . - М. : Наука , 1969. - 176 c.
  517.4
  Погорелов А.В. Элементарная геометрия - 2 . - М. : Наука , 1974. - 208 c.
  513
  Погорєлов О.В. Геометрія. Стереометрія - 6 . - К. : Освіта , 2001. - 129 c.
  514
  Поджаренко В.О. Система діагностування безконтактних електромеханічних перетворювачів на основі нейронечітких методів : : монографія / В.О.Поджаренко, В.Ю.Кучерук, О.П.Войтович. - - Вінниця : : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2007. - 154 c.
  621.314 : 681.518.3
  Пономарев К.К. Специальный курс высшей математики. Дифференциальные управления, краевые задачи, интегральные кправления. Учебник для техникумов по специальности"Программирование для быстродействующих математических машин" - М. : Высшая школа , 1974. - 367 c.
  517
  Пономаренко В.С. Проектування інформаційних систем: Посібник для економ. спец. вузів - К. , 2002. - 486 c.
  681.518
  Понтрягин Л.С. Знакомство с высшей матиматикой: Дифференц. управления и их прил. - М. : Наука , 1988. - 206,111 c.
  517.91
  Понтрягин Л.С. Знакомство с высшей математикой: Алгебра - М. : Наука , 1987. - 134 c.
  512.64
  Понтрягин Л.С. Знакомство с высшей математикой: Метод координат - 2 . - М. : Наука , 1987. - 128 c.
  514.12
  Понтрягин Л.С. Математический анализ для школьников - 2 . - М. : Наука , 1983. - 95 c.
  517.2
  Попков А.И. Введение в практическую информатику - Томск : Радио и связь , 1990. - 154 c.
  681.3:519.6
  Попов Б.А. Равномерное приблежение сплайнами - К. : Наук. думка , 1989. - 272 c.
  517.5
  Попов Е.П. Автоматическое регулирование и управление: Учеб. пособие для втузов - 2 . - М. : Наука , 1966. - 388 c.
  681.51
  Попов Е.П. Теория динейных систем автоматического регулирования и управления: Учеб. пособие для вузов - 2 . - М. : Наука , 1989. - 301 c.
  681.511
  Попов Е.П. Теория нелинейных системавтоматического регулирования и управления: Учеб. пособие для вузов - 2 . - М. : Наука , 1988. - 255 c.
  681.511.4
  Посвянский А.Д. Краткий курс начертательной геометрии : учеб. для всех спец. втузов - 3-е изд. . - М. : Высш. школа , 1970. - 240 c.
  515
  Пособие по математике для поступающих в вузы / А.Д,Кутасов; под ред. Г.Н.Яковлева - 3-е изд.,перераб, . - М. : Наука , 1988. - 719 c.
  51
  Постников М.М, Лекции по геометрии: семестр III Гладкие многообразия : учеб. пособие - М. : Наука , 1987. - 478 c.
  514.76
  Постников М.М. Линейная алгебра : учеб. пособие - 2-е изд. перер. . - М. : Наука , 1986. - 400 c. - ((Лекции по геометрии; Семестр 2)).
  512.64
  Постников М.М. Аналитическая геометрия : учеб. пособие - 2-е изд. перераб. . - М. : Наука , 1986. - 416 c. - ((Лекции по геометрии)).
  514.12
  Постников М.М. Аналитическая геометрия - М. : Наука , 1973. - 751 c.
  517.3
  Потапов В.И. Организационно-технологическое проектирование САПР - К. : Техніка , 1990. - 248 c.
  658.512.011.56
  Потапов М.К. Алгебра и анализ элементарных функций : учеб. пособие / М.К.Потапов,В.В. Александров,П.И.Пасиченко - М. : Наука , 1980. - 560 c.
  512
  Потоцкий М.В. Аналитическая геометрия на плоскости - М. : Учпедгиз , 1956. - 446 c.
  517.3
  Практика автоматизированного проектирования в машиностроении / под общ. ред.проф. В.Д. Кальнера - Москва : Машиностроение , 1991. - 156 c.
  658.512.011.56
  Практикум по начертательной геометрии / под ред. М.Д.Романцева - Воронеж : Из-во ВГУ , 1973. - 292 c.
  51.5
  Прасолов В.В. Задачи по планиметрии Т.Ч.1. - М. : Наука , 1986. - 270 c.
  513
  Прасолов В.В. Задачи по планиматрии : В 2 ч.. Т.Ч.2. - М. : Наука , 1986. - 288 c. - (Б-ка мат. кружка. вып. 16).
  515
  Прасолов В.В. Задачи по стереометрии / В.В. Прасолов, И.Ф. Шарыгим - М. : Наука , 1989. - 286 c. - (Б-ка мат. кружка. Вып. 19).
  514.113
  Привалов И.И. Аналитическая геометрия : Учебник для втузов - 30-е, стереотип. . - М. : Наука , 1966. - 272 c.
  517.3
  Привалов И.И. Аналитическая геометрия : Учебник для втузов - 29-е, стереотип. . : Наука , 1964. - 272 c.
  517.3
  Привалов И.И. Аналитическая геометрия : Учебник для втузов - 29-е, стереотип. . : Наука , 1964. - 272 c.
  517.3
  Привалов И.И. Введение в теорию функций комплексного переменного : Учеб. для вузов - 14 изд., стереотип. . - М. : Высш. шк. , 1999. - 432 c.
  517.53/.55
  Привалов И.И. Введение в теорию функций комплексного переменного : Учебник для физ.-мат. специальностей вузов - 2-е изд. стереотип. . - М. : Наука , 1977. - 444 c.
  517.2
  Прикладная геометрия и инженерная графика : Респ. межвед. науч.-техн. сб. - К. : Будивэльнык , 1964. - 128 c.
  514
  Прикладная геометрия и инженерная графика : Республик. межведомствен. науч. техн. сб. - К. : Будівельник , 1964. - 126 c.
  514.18
  Прикладная геометрия и инженерная графика : Респуб. межвед. науч.-техн. сборник - К. : Будівельник , 1964. - 96 c.
  514.18
  Прикладная геометрия и инженерная графика : Республик. межведом. науч. техн. сб. - К. : Будівельник , 1964. - 96 c.
  515
  Прикладная геометрия и инженерная графика : Респуб. межведомств. науч.- техн. сборник - К. : Будівельник , 1985. - 96 c.
  515
  Прикладная геометрия и инженерная графика Т.Вып. 40. : Республ. межведомств. науч. - техн. сб. - К. : Будівельник , 1985. - 116 c.
  515
  Прикладная геометрия и инженерная графика Т.Вып. 41. : Респуб. межведомств. науч.- техн. сборник - К. : Будівельник , 1985. - 96 c.
  515
  Прикладная геометрия и инженерная графика Т.Вып. 42. : Республик. межведом. науч. техн. сб. - К. : Будівельник , 1964. - 96 c.
  515
  Прикладная геометрия и инженерная графика Т.Вып. 40. : Республ. межведомств. науч. - техн. сб. - К. : Будівельник , 1985. - 116 c.
  515
  Прикладная геометрия и инженерная графика Т.Вып. 39. : Респуб. межвед. науч.- техн. сб. - К. : Будівельник , 1985. - 95 c.
  515
  Прикладная геометрия и инженерная графика Т.Вып. 45. : Респ. межвед. науч.-техн. сб. - К. : Будівельник , 1964. - 120 c.
  514
  Прикладная геометрия и инженерная графика Т.Вып. 21. : Респуб. межведом. науч.-техн. сборник - К. : Будівельник , 1976. - 192 c.
  515
  Прикладная комбинаторная математика : Сб. статей / под ред. Э. Беккенбаха: пер. с англ. под. ред. М.Е. Деза - М. : Мир , 1968. - 362 c.
  519.15
  Прикладния геометрия и инженерная графика : Республик. науч.-техн. сборник - К. : Будівельник , 1964. - 120 c.
  514.18
  Примакова Е. Основные средства: бухгалтерский и налоговый учет - Х. : Фактор , 2001. - (Библиотека `Фактора`).
  65.052.51
  Применение математических методов и ЭВМ: Вычислительные методы проектирования оптим. конструкций : Учеб. пособие для вузов по спец. `Прикл. матетматика` / А.Н. остатин и др.; под общ. ред. А.Н. Останина - Минск : Вышэйш. шк. , 1989. - 279 c.
  681.51.001.63: (519.6+681.3)
  Применение ЭВМ в технологической подготовке серийного производства / С.П. Митрофанов, Ю.А. Гульнов, Д.Д. Куликов, Б.С. Падун; под ред. С.П. Мированов - М. : Машиностроение , 1981. - 287 c. - (Б-ка технолога).
  621.002: 658.512.4.001.56: 681.3
  Принципи меделювання та прогнозування в екології : підручник для ВНЗ / В.В. Богобоящий, К.Р. Курбанов, П.Б. Палій, В.М. Шмандій - К. : ЦУЛ , 2004. - 215 c. - (Ін-т економіки та нових технологій).
  502.1:19.216.3+519.876.5
  Проблеми математичного моделювання: міждержавна науково - методична конференція : тези доповідей (27.05 - 29.05.2009 р., м..Дніпродзержинськ) / редкол.: І.О.Павлюченков, С.Є.Самохвалов, І.К.Карімов. - Дніпродзержинськ : Дніпродзерж.держ.техн.ун-т , 2009. - 226 c.
  519.87
  Проблемы математического анализа Интегральные и дифференциальные операторы. Дифференциальные уравнения. : Вып.4 / под ред.акад.В.И.Смирнова - Л. : Изд-во Ленинградского ун-та , 1978. - 144 c. - (Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Кра).
  517.2
  Проблемы автоматизации научных и призводственных процессов / отв. ред. В.М. Пономанев - М. : Наука , 1985. - 262 c. - (АН СССР. Ленингр. науч.-исследов. вычислит. центр).
  681.51
  Программно-информационные комплексы автоматизированных производственных систем : учебник для сред.спец.учеб.заведений по спец.электрон.-вычис.техники / С.А.Клейменов и др.; под ред.С.А.Клейменова - М. : Высшая школа , 1990. - 224 c.
  658.512.011.56:681.3.06
  Проектирование машиностроительных заводов и цехов : в 6-ти т. Т.2. Проектирование литейных цехов и заводов : справочник / Ф.Х.Авербух, В.Е.Белогорский, В.В.Кнорре и др.; под общ.ред.Е.С.Ямпольского - М. : Машиностроение , 1974. - 294 c.
  658.512:2:621.006
  Проектирование машиностроительных заводов и цехов : в 6-ти т. Т.3. Проектирование цехов обработки металлов давлением и сварочного производства : справочник / А.М.Мансуров, Я.Я.Голомб и др.; ред.А.М.Мансуров - М. : Машиностроение , 1974. - 342 c.
  658.512:621.006
  Проектирование машиностроительных заводов и цехов. : в 6-ти т.. Т.1. Организация и методика проектирования : Справочник / В.И.Айзенберг, М.В.Зельдис и др.; под общ.ред.Е.С.Ямпольского - М. : Машиностроение , 1974. - 296 c.
  658.512:621.006
  Проектирование отказоустойчивых микропроцессорных информационно-измерительных систем / Б.Ю.Волочий, И.Д.Калашников, Р.Б.Мазепа, Б.А.Мандзий - Львов : Вища шк. , 1987. - 151 c.
  681.518.3
  Проектирование технологических процессов механической обработки в машиностроении : учеб.пособие / под ред.В.В.Бабука - Минск : Выш.шк. , 1987. - 255 c.
  621.7002+621.9002:658.512.011.56
  Промислові мережі та інтеграційні технології в автоматизованих системах : навч.посібник для вищ.навч.закл. / О.М.Пупена, І.В.Ельперін, Н.М.Луцька, А.П.Ладанюк. - К. : Ліра-К , 2011. - 550 c.
  681.51
  Проскуряков И.В. Сборник задач по линейной алгебре : учеб.пособие для университетов - 2-е изд. . - М. : Физматгиз , 1962. - 332 c.
  517.1
  Прохоров А.В. Задачи по теории вероятностей: Основные понятия. Пределы теоремы. Случ.процессы : учеб.пособие для ун-тов по спец. `Математика` и `Прикл.математика` / А.В.Прохоров, В.Г.Ушаков, Н.Г.Ушаков - М. : Наука , 1986. - 327 c.
  519.21
  Прохоров А.Ф. Конструктор и ЭВМ - М. : Машиностроение , 1987. - 272 c.
  658.512.011.56:681.3
  Прохоров Ю.Б. Теория вероятностей. Основные понятия. Предельные теоремы. Случайные процессы - 2-е изд., перераб. . - М. : Наука , 1973. - 494 c. - (Справочная математическая библиотека).
  517.8
  Прудников А.П. Интегралы и ряды. Элементарные функции / А.П.Прудников, Ю.А.Брычков, О.И.Марычев. - М. : Наука , 1981. - 798 c.
  517.3
  Прудников А.П. и др. Интегралы и ряды : Специальные функции / А.П.Прудников, Ю.А.Брычков, О.И.Маричев - М. : Наука , 1983. - 750 c.
  517.2
  Прямые и обратные задачи математической физики : Сб.трудов фак.вычисл.математики и кибернетики МГУ / под ред. А.Н.Тихонова, А.А.Самарского - М. : Изд-во Моск.ун-та , 1991. - 266 c.
  517.95 : 53
  Пуанкаре А. О науке : Сборник / пер. с фр./под ред.Л.С.Понтрягина - М. : Наука , 1983. - 560 c.
  51
  Пугачев В.С. ВВедение в теорию вероятностей : Изд-во "Наука" Гл.редакция физико-математической л , 1968. - 368 c.
  517.8
  Пчелин Б.К. Специальные разделы высшей матиматики / Функции комплексного переменного. Операционное исчисление : Учкб. пособие для втузов - М. : Высшая школа , 1973. - 464 c.
  517.2
  Пшеничный Б.Н.,Данилов Ю.М. Численные методы в экстремальных задачах - М : Наука , 1975. - 319 c.
  519.87
  Пытьев Ю.П. Математические методы интепретации эксперимента : Учеб. пособие для вузов - М. : Высш.шк. , 1989. - 351 c.
  512.642
  Размерный анализ технологических процессов / В.В.Матвеев, М.М. Тверской, Ф.И. Бойков и др - М. : Машиностроние , 1982. - 263 c.
  621.002:658.512
  Разработка САПР : в 10 т. Т.2. Системотехнические задачи создания САПР / А.Н.Данчул, Л.Я. Полуян; под ред. А.В.Петрова. - М. : Высш. шк. , 1990. - 144 c.
  658.512.22.011.56
  Разработка САПР : 10. Т.3. Проектирование программного обеспечения САПР / Б.С. Федоров, Н.Б. Гуляев - М. : Высш. шк. , 1990. - 156, c.
  658.512.22.011.56
  Разработка САПР : 10. Т.4. Проектирование баз данных САПР / О.М. Вейнеров, Э.Н. Самохвалов, 1990. - 143, 111 c.
  658.512.22.011.56
  Разработка САПР : 10. Т.5. Организация диалога в САПР / В.И. Артемьев, В.Ю. Строганов - М. : Высш. шк. , 1990. - 157, 111 c.
  658.512.22.011.56
  Разработка САПР : 10. Т.6. Выбор состава программно - технического комплекса САПР / Ю.Г. Нестеров, И.С. Папшев - М. : Высш. шкл , 1990. - 157, 121 c.
  658. 512.22.011.56
  Разработка САПР : в 10 т. Т.7. Графические системы САПР / В.Е.Климов; под ред. А.В.Петрова. - М. : Высш. шк. , 1990. - 141, 111 c.
  668.512.22.011.56
  Разработка САПР : в 10 т. Т.8. Математические методы анализа производительности САПР : практ.пособие / В.И. Кузавлев, П.Н. Шкатов; под ред.А.В.Петрова. - М. : Высш. шк. , 1990. - 144 c.
  658.512.22.011.56
  Рамазанов С.К. Модели эколого - экономического управления производственной системой в нестабильной внешней среде : монография - Луганск : ВНУ им. В.Даля , 2004. - 384 c.
  502.175:519.86
  Растригин Л.А. По воле случая - М. : Мол. гвардия , 1986. - 208 c.
  517.8
  Рахманин Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов : учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений. - 2-е изд., перераб . - М. : Высш. шк. , 1982. - 238 c.
  808.2 + 811.162.1`38 + 651.74            81.2
  Регулювання правовідносин у сфері державних закупівель в ЄС та в Україні / В. пила, О. Шатковський, С. Яременко - К. : ТОВ Ніка Прінт , 2005. - 764 c.
  347.751.05
  Режимы с обострением в задачах для квазилинейных параболических управленей / А.А. Самарский, В.А. Галактионов, С.П. Курдюмов, А.П. Михайлов - М. : Наука , 1987. - 477 c.
  517.9
  Робачевский А. Операционная система UNIX : учеб.пособие для вузов / Андрей Робачевский - СПб : БХВ-Санкт-Петербург , 2000. - 514 c.
  004.451
  Рогов А.Т. Задачник по высшей математике для техникумов - 2 . - М. : Высшая школа , 1973. - 248 c.
  517
  Рогов А.Т. Алгебра. Программирование : Учебное пособие для техникумов - М. : Высшая школа , 1972. - 432 c.
  512
  Рогожин М.Ю. Документационное обеспечение управления - М. : Просвещение , 2006. - 383 c.
  651.4/.9
  Родин П.Р. Обработка фасонных поверхностей на станках с числовым программным управлением / П.Р. Родин, Г.А.Линкин,В.Н.Титаренко - К. : Техніка , 1976. - 198 c.
  621.9.06-519
  Рождественский Б.Л. Лекции по математическому анализу : учеб.пособие для втузов - М. : ``Наука`` , 1972. - 544 c.
  517.2
  Розанов Ю.А. Лекции по теории вероятностей : учеб.пособие для втузов - 2-е изд., испр. . - М. : Наука , 1986. - 120 c.
  517.8
  Розанов Ю.А. Теория вероятностей./ Основные понятия. Предельные теоремы. Случайные процессы / Ю.В.Прохоров, Ю.А.Розанов - 2-е изд., перераб . - М. , 1973.
  517.8
  Розен В.В. Цель - оптимальность - решение: Мат.модели принятия оптим.решений - М. : Радио и связь , 1982. - 169 c.
  517.8
  Розенплентер А.Э. Основы технико - экономического анализа инженерных решений : учеб.пособие для машиностроит.и приборостроит.вузов - К. , 1989. - 126 c.
  658.512
  Розенфельд Б.А. Стереографическая проэкция : 476. Т.Вып.53. Популярные лекции по математике / Н.Д.Сергеева, Б.А.Розенфельд - М. : ``Наука`` , 1973.
  513
  Розов В.Х. Пособие по математике для поступающих в вузы. Избранные вопросы элементарной математики / Г.В.Дорофеев, В.Х.Розов - 4-е изд., стереотип. . - М. , 1974.
  511
  Розовский Б.Л. Эволюционные стохастические системы: Линейная теория и прилож. к статистике случ.проц. - М. : Наука , 1983. - 208 c.
  517.8
  Розработка САПР : 10. Т.10. Лабораторный практикум на базе учебно - исследовательской САПР / А.В. Петров и др. - М. : Высш. шк. , 1990. - 159, 111 c.
  658.512.22.011.56
  Роїк О.М. Діагностування аналогових вузлів радіоелектронної апаратури : монографія / І.Р.Арсенюк, О.М.Роїк - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2005. - 249 c.
  621.396.6:681.518.54
  Романенко В.Д. Адаптивное управление технологическими процессами на базе микро ЭВМ : учеб.пособ.для вузов по спец.``Автоматиз.технолог.проц.и произв.`` / Б.В.Игнатенко, В.Д.Романенко - К. : Вища школа , 1990. - 334 c.
  681.513.6:681.325.5-181.4
  Романов Г.М. Человек и дисплей / Г.М.Романов, Н.В.Туркина, Л.С.Колпащиков - Л. : Машиностроение , 1986. - 256 c.
  658.512.2 : 681.3
  Романовский П.И. Общий курс математ.анализа - М. : Физматгиз , 1962. - 332 c.
  517.2
  Романычева Э.Т. Автоматизация разработки и выполнения конструкторской документации : учеб.пособ.для электротехн.и приборостроит.спец.вузов / под ред. Э.Т.Романычевой - М. : Высшая школа , 1990. - 176 c.
  658.512.2.012
  Ротштейн О.П. Діагностика на базі нечітких відношень в умовах невизначеності : : монографія / / О.П.Ротштейн , Ракитянська Г.Б. - Вінниця : : УНІВЕРСУМ -Вінниця , , 2006. - 275 c.
  681.518.5.015
  Ротштейн О.П. Діагностика на базі нечітких відношень в умовах невизначеності : монографія. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2006. - 275 c.
  681.518.5.015
  Руденко П.А. Проектирование технологических процессов в машиностроении : учеб. пособ. для машиностр. спец. вузов. - К. : Вища шк. , 1985. - 255 c.
  621.002:658.512
  Рукавишников В.О. Группировка, корреляция, распознавание образов: Статистические методы классификации и измерения связей. / В.О. Рукавишников, И.И. Елисеева. - М. : Статистика , 1977. - 143 c.
  517.8
  Руководство к решению задач по высшей математике : в 2 т. Т.1. : учеб. пособ. для втузов / Е.И. Гурский, В.П.Домашов, В.К.Кравцов, А.П.Сильванович; под общ. ред. Е.И. Гурского. - Мн. : Выш.шк. , 1989. - 400 c.
  51(076.1)
  Руководство к решению задач по высшей математике : в 2 т. Т.2. : учеб.пособие для втузов / Е.И.Гурский, В.П.Домашев, В.К.Кравцов, А.П.Сильванович; под общ. ред. Е.И.Гурского. - Мн. : Выш.шк. , 1990. - 400 c.
  51(076.1)
  Руководство по экспертным системам / Уотермен, Дональд; под ред. В.Л. Стефанюка - М. : Мир , 1989. - 388 c.
  681.518
  Румшинский Л.З. Счетная линейка. - 4-е изд., стереотип. . - М. : Наука , 1970. - 64 c.
  518
  Румшинский Л.З. Элементы теории вероятностей: : учеб. пособ. / Л.З. Румшинский - 5-е изд., перераб . - М. : Наука , 1976. - 239 c. - ((Избр. главы высш. математики для инженеров и студ).
  517.8
  Румшинский Л.З. Элементы теории вероятностей : учеб. пособ. для втузов. - 4-е изд., перераб . - М. : Наука , 1970. - 256 c.
  519.21(075.8)
  Румшинский Л.З. Математическая обработка результатов эксперимента : справ.руководство. - М. : Наука , 1971. - 192 c.
  519.242
  Русскевич Н.Л. Начертательная геометрия - 3 . - К. : Вища школа , 1978. - 311 c.
  515
  Рыбаков Ф.И. Системы эффективного взаимодействия человека и ЭВМ - М. : Радио и связь , 1985. - 200 c.
  007.51
  Рыбкин Н. Сборник задач по геометрии. Стереометрия для 9 и 10 кл. - М. : Просвещение , 1971. - 88 c.
  513
  Рыжиков Ю.И. Теория очередей и управление запасами - СПб : Питер , 2001. - 384 c.
  519.874
  Савельев Л.Я. Комбинаторика и вероятность - Новосибирск : Наука , 1975. - 423 с. c.
  519.1
  Садовничий В.А. Задачи студенческих олимпиад по математике / В.А.Садовничий,А.С.Подколзин - М. : Наука , 1978. - 207 с. c.
  51
  Сакович В.А. Исследование операций (детерминированные методы и модели) : справ.пособие - Минск : Высшая школа , 1985. - 256 с. c.
  519.8
  Салтыков А.И. Программирование на языке ФОРТРАН / А.И.Салтыков,Г.И.Макаренко; под ред.Н.Н.Говоруна - М. : Наука , 1977. - 255 с. c.
  681.3:518
  Самарский А.А. Введение в численные методы : учеб.пособие для вузов - 3-е изд.,стереотип. . - М. : Лань , 2005. - 288 с. c. - ((Классический университетский учебник)).
  519.61
  Самарский А.А. Численные методы : учеб.пособие для вузов / А.А.Самарский,А.В.Гулин - М. : Наука , 1989. - 432 с. c.
  519.6
  Самарский А.А. Численные методы : учеб.пособие для вузов / А.А.Самарский,А.В.Гулин - М. : Наука , 1989. - 432 с. c.
  519.6
  Самарский А.А. Методы решения сеточных уравнений : учеб.пособие для вузов по спец."Прикладная математика" / А.А.Самарский,Е.С.Николаев - М. : Наука , 1978. - 591 с. c.
  517.95
  Самойленко А.М. Дифференциальные уравнения.Примеры и задачи : учеб.пособие для математ.спец.вузов / А.М.Самойленко,С.А.Кривошея,Н.А.Перестюк - К. : "Вища школа" , 1984. - 408 с. c.
  517.9
  Самойленко А.М. Дифференциальные уравнения:примеры и задачи : учеб.пособие для вузов / А.М.Самойленко,С.А.Кривошея,Н.А.Перестюк - 2-е изд.,перераб. . - М. : Высшая школа , 1989. - 382 с. c.
  517.9
  САПР. Системы автоматизированного : В 9 кн.. Т.Кн. 8. Сборник примеров и задач / Д.М. Жук и др.; под ред. И.П Норенкова - М. : Высш. школа , 1986. - 143 c.
  658.512.011.56
  САПР. Системы автоматизированного пректирования : В 9 кн.. Т.Кн.6. Автоматизация конструкторского и технологического пректирования : учеб. пособие для техн. вузов / Н.М. Капустин, Г.Н. Васильев; под ред. И.П. Норенкова - Минск : Высшэйшая школа , 1988. - 191 c.
  658.512.22.011.56
  САПР. Системы автоматизированного пректирования : В 9 кн.. Т.Кн.6. Автоматизация конструкторского и технологического пректирования / Н.М. Капусти, Г.Н. Васильев; под ред. И.П. Норенкова - М. : Высшая школа , 1986. - 191 c.
  658.512.011.56
  САПР. Системы автоматизированного проектирования : В 9 кн.. Т.Кн. 1. Принцыпы построения и структура / И.П. Норенков - М. : Высш. школа , 1986. - 127 c.
  658.512.22.011.56
  САПР. Системы автоматизированного проектирования : В 9 кн.. Т.Кн.2. Технические средства и операционные системы : Учеб. пособие для техн. вузов / Д.М. Жук, В.А. Мартынюк, П.А. Сомов; под ред. И.П. Норенкова - Минск : Вышэйш. шк. , 1987. - 155 c.
  658.512.22.011.56
  САПР. Системы автоматизированного проектирования : в 9 т. Т.2. Технические средства и операционные системы / Д.М. Жук, В.А. Мартынюк, П.А. Сомов; под ред. И.П. Норенкова. - М. : Высш. шк. , 1986. - 159 c.
  658.512.22.011.56
  САПР. Системы автоматизированного проектирования : в 9 т. Т.3. Информационное и прикладное программное обеспечение : учеб. пособие для втузов / В.Г. Федорук, В.М. Черненький; под ред. И.П. Коренкова - М. : Высш. шк. , 1986. - 159 c.
  658.512.22.011.56: 681.3.06
  САПР. Системы автоматизированного проектирования : В 9 кн.. / В.А. Трудоношин, Н.В. Пивоварова; под ред. И.П. Норенкова - М. : Высш. шк. , 1986. - 159 c.
  658.512.22.011.56
  САПР. Системы автоматизированного проектирования : в 9 т. Т.5. Автоматизация функционального проектирования : учеб.пособие для втузов / П.К.Кузьмин, В.Б.Маничев; под ред. И.П. Норенкова. - М. : Высш. шк. , 1986. - 143 c.
  658.512.22.011.56
  САПР. Системы автоматизированного проектирования : В 9 кн.. Т.Кн.8. Сборник примеров и задач : Учеб. пособие для техн. вузов., 1988. - 141 c.
  658.512.22.011.56
  САПР. Системы автомватизированного проектирования : В 9 кн.. Т.Кн. 9. Илюстрированный словарь / Д.М. Жук и др.; под ред. И.П. Норенкова - М. : Высш. школа , 1986. - 111 c.
  658.512.22.011.56
  САПР. Ситемы автоматизированного проектирования : В 9 кн.. Т.Кн. 7. Лобораторный практикум / под ред. И.П. Норенкова - Минск : Высшэйш. школа , 1987. - 143 c.
  658.512.22.011.56
  САПР.Системы автоматизированного проектирования : в 9-ти кн. Т.кн.3. Информационное и прикладное программное обеспечение : учеб. пособие для вузов / В.Г.Федорук, В.М.Черненький; под ред. И.П.Норенкова - М. : Высш. школа , 1986. - 159 c.
  658.512.22.011.56
  САПР: Система автоматизированного проектирования : В 9 кн.. Т.Кн. 4. Математические модели технических объектов : Учеб. пособие для втузов / В.А. Трудоношин, Н.В. Пивоварова; под ред. И.П. Норенкова - Минск : Высш. шк. , 1988. - 159 c.
  658.512.011.56
  САПР: Система автоматизированного проектирования : В 9 кн.. Т.Кн. 4. Математические модели технических объектов : Учеб. пособие для втузов / В.А. Трудоношин, Н.В. Пивоварова; под ред. И.П. Норенкова - Минск : Высш. шк. , 1988. - 159 c.
  658.512.011.56
  САПР: Системы автоматизированного проектирования : В 9 кн.. Т.Кн. 3. Информационные и прикладное программное обеспечение : Учеб. пособие для техн. вузов / В.Г. Федорук, В.М. Черненький; под ред. И.П. Норенкова - Минск : Высшейш. шк. , 1987. - 157 c.
  658.512.22.011.56
  САПР: Системы автоматизированного проектирования : в 9 т. Т.5. Автоматизация функционального проектирования : учеб. пособие для втузов / П.Е. Кузьмин, В.Б. Маничев; под ред. И.П. Норенкова. - Мн. : Выш.шк. , 1897. - 141 c.
  658.512.22.011.56
  САПР: Системы автоматизированного проектирования : В 9 кн.. Т.Кн. 7. Лабораторный практикум : Учеб. пособие для втузов / под ред. И.П. Норенкова - М. : Высшая школа , 1986. - 143 c.
  658.512.22.011.56
  Сборник научно- методических статей по математике Т.Вып.15.-1988. : научно- методич. пособие / под ред. В.А. Ильина - М : Высш. шк. , 1971. - 152 c.
  51
  Сборник научно- методических статей по математике. Вып. 12 - М : Высш. школа , 1971. - 136 c.
  51
  Сборник научно- методических статей по начертательной геометрии и инженерной графике Т.Вып.13.- 1985. - М : Высшая школа , 1973. - 96 c.
  515
  Сборник научно- методических статей по начертательной геометрии и инженерной графике /МВ ССО СССР Т.Вып.11. - М : Высшая школа , 1983. - 136 c.
  515
  Сборник научно- методических статей по начертательной геометрии и инженерной графики Т.Вып.2. - М : "Высш. школа" , 1974. - 90 c. - (/МВ ССО СССР/).
  515
  Сборник научно- методических статей по начертательной геометрии и инженерноой графике Т.Вып. 14. Начертательная геометрия поверхностей.-1987 - М : Высшая школа , 1973. - 136 c.
  514.18
  Сборник научно- методических статей по начертательной геометрии и инженерной графике Т.Вып.12. - М : Высш. шк. , 1985. - 96 c.
  515
  Сборник научно- методических статей по начертательной и инженерной графики Т.Вып.1. - М : "Высш. школа" , 1973. - 120 c.
  515
  Сборник научно- методических статей по математике. Проблемы преподавания математики в вузах Т.Вып.3. - М : "Высшая школа" , 1973.
  51
  Сборник научно- методических статей по начертательной геометрии и инженерной графике Т.Вып.5. - М : "Высшая школа" , 1977. - 55 c.
  515
  Сборник научно- методических статей по начертательной геометрии и инженерной графике Т.Вып.7.-1973. - М : Высшая школа , 1979. - 80 c.
  515
  Сборник научно- методических статей по начертательной геометрии и инженерной графике Т.Вып 9. - М : Высшая школа , 1982. - 83 c.
  513
  Сборник научно-методических статей по начертательной геометрии и инженерной графике Т.Вып.4. - М , 1977. - 79 c.
  515
  Сборник задач по алгебре : Учеб. пособие для физ.-мат. спец. вузов / В.А. Артманов, Ю.А. Бахтурин, Э.Б. Винберг и др.; под ред. А.И. Кострикова - М. : Наука , 1987. - 351 c.
  512.5
  Сборник задач по аналитической геометрии для контроля самостоятельной работы слушателей и курсантов / под ред. Х.Л. Смолицкого, сост. В.А. андреева и др. - Л. : ВИКИ им. А.Ф. Можайского , 1976. - 56 c.
  516
  Сборник задач по высшей алгебре : Учеб.пособие для студентов / Д.К.Фадеев,И.С.Соминский - 10-е изд. . - М. : Наука , 1972. - 304 c.
  517.1
  Сборник задач по высшей математике. 2курс / К.Н.Лунгу, В.П.Норин, Д.Т.Письменный, Ю.А.Шевченко; под ред. С.Н.Федина - 3-е изд. испр. . - М. : ’’Айрис - Пресс’’ , 2005. - 592 c.
  510.2 (076)
  Сборник задач по курсу высшей математике : учеб.пособие для втузов / Г.И.Кручкович, Н.И.Гутарина, П.Е.Дюбюк и др.; под ред. Г.И.Кручковича. - 3-е изд., перераб . - М. : Высш.шк. , 1973. - 576 c.
  51(075.8)
  Сборник задач по курсу высшей математики : учеб. пособие для втузов / Г.И. Кручкович, Н.И. гутарина, П.Е. Дюбюк и др.; под ред. Г.Н. Кручковича - 3-е перераб. : Высшая школа , 1973. - 576 c.
  517
  Сборник задач по курсу высшей математики : учеб. пособие для втузов / Г.И. Кручкович, Н.И. гутарина, П.Е. Дюбюк и др.; под ред. Г.Н. Кручковича - 3-е перераб. : Высшая школа , 1973. - 576 c.
  517
  Сборник задач по курсу высшей математики : учеб. пособие для втузов / Г.И. Кручкович, Н.И. гутарина, П.Е. Дюбюк и др.; под ред. Г.Н. Кручковича - 3-е перераб. : Высшая школа , 1973. - 576 c.
  517
  Сборник задач по математике для втузов Т.Ч.3. Теория вероятностей и математическая статистика : Учеб. пособие для втузов / Э.А. вуколов. а.В. Ефимов, В.Н. Земсков и др.; под ред. А.В. Ефимова - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Наука , 1990. - 427 c.
  519.219(076)
  Сборник задач по математике для втузов Т.Ч. 1. линейная алгебра и основы математического анализа : Учеб. пособие для инж.-техн. спец. / В.А. Болгов, Б.П. Демидович, В.А. Ефименко и др.; под ред. А.В. Ефимова, Б.П. Демидовича - М. : наука , 1981. - 464 c.
  510
  Сборник задач по математической физике : Учеб.пособие для ун-тов / А.Н Тихонов,В.М Будак - 2-е изд.испр. . - М. , 1972.
  517.95
  Сборник задач по математическому анализу Т.Кн. 2. Интегралы. Ряды : Учеб. пособие для инж.-техн. спец. вузов / Л.Д. Кудрявцев, А.Д. Кутасов, В.И. Чехлов, М.И. Шабунин; под ред. Л.Д. Кудрявцева - М. : Наука , 1986. - 528 c.
  517.2
  Сборник задач по математическому анализу Т.2. Интегралы. Ряды : учеб.пособие для вузов. / Л.Д.Кудрявцев, А.А.Кутасов, В.И.Чехлов, М.И.Шабунин; под ред. Л.Д.Кудрявцева. - М. : Наука , 1986. - 528 c.
  517.3/.4 + 517.5
  Сборник задач по матиматическому анализу. Учеб. пособие для пед. ин - тов / Никольский В.Н., Давыдов Н.А. и др. - 4 . - М. : Просвещение , 1973.
  517.2
  Сборник задач по теории аналитических функций : Учеб. пособие для вузов / М.А. евграфов. К.А. Бажанов. Ю.В. Сидоров и др.; под ред. М.А. Евграфова - 2-е., доп. . - М. : Наука , 1972. - 415 c.
  517
  Сборник задач по теории аналитических функций : учеб. пособие для вузов / М.А. Евграфов, Ю.В. Сидоров, М.В. Федорук и др.; под ред. М.А. Евграфова. - М. : Наука , 1969. - 387 c.
  517.54
  Сборник задач по теории аналитических функций : Учеб. пособие для вузов / М.А. Евграфов, Ю.В. Сидоров, М.В. Федорук и др.; под ред. М.А. Евграфова - М. : наука , 1969. - 387 c.
  517.54
  Сборник задач по теории аналитических функций : Учеб. пособие для вузов / М.А. Евграфов, Ю.В. Сидоров, М.В. Федорук и др.; под ред. М.А. Евграфова - М. : наука , 1969. - 387 c.
  517.54
  Сборник задач по теории вероятностей, математической статистике и теории случайных функций / Б.Г. Володин, М.П. Ганин, И.Я. Динер и др.; под общ. ред. А.А. Свешникова - 2-е., доп. . - М. : Наука , 1970. - 656 c.
  517.8
  Сборник задач по теории вероятностей, математической статистике и теории случайных функций / Б.Г. Володин, М.П. Ганин, И.Я. Динер и др.; под общ. ред. А.А. Свешникова - 2-е., доп. . - М. : Наука , 1970. - 656 c.
  517.8
  Сборник научно-методических статей по начертательной геометрии и инженерной графике Т.Вып. 14. Начертательная геометрия поверхностей - М. : Высш. школа , 1987. - 130 c.
  514.18
  Свердан П.Л. Вища математика. Математичний аналіз і теорія ймовірностей : підручник для вищ. навч. закл. - К : Знання , 2008. - 450 c.
  517+519.2(075.8)
  Себестоимость строительных работ : метод. рек. по формированию себестоимости строит.-монтажных работ - Х : Консульт , 2002. - 52 c. - ((Энциклопедия бухгалтера и экономиста. 2002, ию).
  69:338.512
  Северцев Н.А. Надежность сложных систем в эксплуатации и отработке - М : Высш. шк. , 1989. - 431 c.
  681.51-192.004
  Севестьянов Б.А. Курс теории вероятностей и математической статистики : учебник для вузов для спец. "Математика" и "Механика" - М : Наука , 1982. - 255 c.
  517.8
  Седих К.В. Основи психотерапії : Навч.посібник / К.В.Седих,О.О.Фільц,Н.Є.Завацька - Полтава : Алчевськ : ЦПК , 2013. - 329 c.
  615.851            88.492я73
  Селезнев К. П. Теория и расчет турбокомпрессоров : учеб. пособие для машиностр. спец. вузов - 2-е изд., перераб. и доп. . - Л : Машиностроение , 1986. - 392 c.
  621.515
  Семенов Е.Е. Изучаем геометрию : Книга для учащихся 6 - 8 х кл.сред. шк. - М. : Просвещение , 1987. - 256 c.
  514.11
  Семерня Н.Ф. Дистационное управление кранами - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 175 c.
  621.853 - 519
  Семинар по алгебраическим групам : Сборник статей. Пер. с англ. / С.И. Гельфанда - М. : Мир , 1973. - 315 c.
  517.862+519.45
  Сеньо П.С. Теорія ймовірності та математична статистика : Підручник для вищ. навч. закл. - 2 . - К. : Знання , 2007. - 556 c.
  519.2(075.8)
  Сербина Е.И. Сборник задач по начертательной геометрии.(Проекции с числовыми отметками. Перспектива. Тени) : Учебное пособие для студ. строит. спец. вузов - М. : Высш. школа , 1970. - 224 c.
  515
  Сергиенко Л. Ю. Планирование учебного процеса по математике : учеб.- метод. пособие для препод. сред. спец. заведений / Л.Ю. Сергиенко, Самойленко П.И. - М.: : Выс. шк , 1987. - 424 c.
  51
  Сигорский В.П. Математический аппарат инженера - К.: : Техника , 1975. - 766 c. - (Б-ка инженера).
  518
  Сидоров И.А. Стандартизация кузнечно- прессовых машин - М.: : изд- во стандартов , 1977. - 171 c.
  658.514
  Симидней В.П. Служба стандартизации на предприятии - М. : Экономика , 1981. - 49 c.
  658.516
  Синчук О.Н. Математическое моделирование помехообразования в каналах шахтной высокочастотной связи - К. , 1992. - 198 c.
  519.673
  Синьова Є.П. Тифлопсихологія : підручник [для вищ. навч. закл.] - К : Знання , 2008. - 365 c. - ((Вища освіта ХХІ століття)).
  159.922.76 : 617.751.98](075.8)
  Системы автоматизированного проектирования электронной и вычеслительной аппаратуры / Норенков И.П. Маничев В.Б. - Москва : Высшая школа , 1983. - 272 c.
  658.512.011.56
  Скібіцька Л.І. Діловодство : навч. посібник для вищ.навч. закл. - 2-ге вид. . - К . : Кондор , 2009. - 219 c.
  651(075.8)
  Скібіцька Л.І. Діловодство : навч.посібник для ВНЗ - К. : Центр навч.літ , 2006. - 219 с. c.
  651.4/.9(075.8)
  Скібіцька Л.І. Діловодство : навч.посібник для ВНЗ - К. : Центр навч.літ. , 2006. - 219 с. c.
  651.4/.9
  Скурихин В.И. Математическое моделирование / В.И.Скурихин, В.Б. Шифрин, В.В. Дубровский - К. : Техніка , 1983. - 270 c.
  519.876.5
  Слободская В.А. Краткий курс высшей математики : учеб. пособие - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высшая школа , 1969. - 544 c.
  517
  Смилянский Г.Л. Справочник проектировщика автоматизированніх систем управления технологическими процессами : Справочник / Г.Л.Смилянский,Л.З.Амлинский,В.Я.Баоанов - Москва : Машиностроение , 1983. - 527 c.
  659.51.012.011.56.011.63
  Смирнав В.И. Курс высшей математики : т.4. : учеб. пособие - 5-е изд. . - М. : Физматгиз , 1958. - 812 c.
  512.2
  Смирнов В.И. Курс высшей математики Т.т.2. : учебник - 18-е изд. . - М. : "Физматгиз" , 1962. - 628 c.
  517.2
  Смирнов В.И. Курс высшей математики : т.3. Т.ч.2. : учеб. пособие - 7-е изд. . - М. : Физматгиз , 1958. - 675 c.
  512.2
  Смирнов Н.В. Курс теории вероятностей и математической статистики для технических приложений : учеб. пособие - 3-е изд., стереотипное . - М. : Наука , 1969. - 512 c.
  517.8
  Смирнов О.Л. САПР: Формирование и функционирование проектных модулей / О.Л.Смирнов,С.Н.Падалко,С.А.Пиявский - М. : Машиностроение , 1987. - 271 c.
  658.512.22.011.56
  Смирнова Б.М. Проблема шаровой молнии - М. : Наука , 1988. - 208 c. - ((Современные проблемы физики)).
  551
  Смит Джон М. Математическое и цифровое моделирование для инженеров и исследователей / пер. с англ. Н.П.Ильиной - М. : Машиностроение , 1980. - 271 c.
  517.8
  Смогоржевский А.С. , Столова Е.С. Справочник по теории плоских кривых третьго порядка - М. : Госиздат. физ.-мат. лит. , 1961. - 263 c.
  514.752.22
  Смолянский М.О. Таблицы неопределенных интегралов - 4-е. исправл. и доп. . - М. : Наука , 1967. - 128 c.
  517.2
  Соболев В.И. Лекции по дополнительным главам математического анализа - М. : Наука , 1968. - 288 c.
  510.2
  Соболь И.М. Численные методы Монте-Карло - М. : Наука , 1973. - 312 c.
  517.11+518
  Собоннадьер Жан-Клод Метод конечных элементов и САПР : пер.с фр.В.А.Соколова,М.Б.Блеер / Сабоннадьер Жан-Клод,Кулон Жан-Луи; под ред.Э.К.Стрельбицкого - М. : Мир , 1989. - 192 с. c.
  658.512.22.011.56
  Советов Б.Я. Моделирование систем. Практикум : учеб. пособие для вузов / Б.Я.Советов, С.А.Яковлев. - М. : Высш. шк. , 1999. - 224 c.
  658.012.011.56.001.573 + 519.876.5
  Советов Б.Я. Моделирование систем. Лаб.практикум : учеб.пособие для вузов / Б.Я. Советов, С.А. Яковлев. - М. : Высш. шк. , 1989. - 79 c.
  658.012.011.56.001.573 + 519.876.5
  Советов Б.Я. Моделирование систем : Учебник для вузов по спец `Автоматизир. системы обработки информ и упр.` / Б.Я. Советов, С.А. Яковлев - 2-е перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1998. - 319 c.
  519.876.5
  Современные эксперимент: подготовка.Проведение. Анализ результатов : Учеб. пособие для вузов / В.Г. Блохин, О.П. Глудкин, А.И. Гуром, М.А. Ханин; под ред. О.П. Глудкина - М. : Радио и связь , 1997. - 230 c.
  519.242
  Созонник Г.Д. Цифровые системы управления / Г.Д. Созонник, В.К. Стеклов - К. : Техніка , 1991. - 191 c.
  681.51
  Соколенко О.І. Вища математика : Підручник - К. : Академія , 2002. - 432 c.
  51            22.11
  Солнцева Т.В. Курс высшей математики. : учеб. пособ. для втузов. - М. : Высш. шк. , 1965. - 592 c.
  517
  Соловей О.І. Промислові електротехнологічні установки : навч.посібник для вищ. навч. закл. - К . : Кондор , 2009. - 172 c.
  621.3.002.51/52
  Соловей О.І. Промислові електротехнологічні установки : навч. посіб. для вищ. навч. закл. - К. : Кондор , 2009. - 172 c. - (МОН).
  621.3.002.51/.52
  Солодовников А.С., Торопова Г.А. Линейная алгебра с элементами аналитической геометрии : учеб. пособ. для тех-мов - М. : Высш. школа , 1987. - 255 c.
  512.64+514.12
  Солодовников А.С., Торопова Г.А. Линейная алгебра с элементами аналитической геометрии : учеб. пособ. для тех-мов - М. : Высш. школа , 1987. - 255 c.
  512.64+514.12
  Солодовников В.В. Основы теории и элементы систем автоматического регулирования : учеб. пособ. для приборостроит. спец. вузов / В.В. Солодовников, В.Н. Плотников, А.В. Яковлев. - М. : Машиностроение , 1985. - 535 c.
  681.51.011+681.58
  Соломатин Н.М. Выбор микро-ЭВМ для информационных систем : учеб. пособ. для втузов / Н.М. Соломатин, Р.П. Шертвитис, М.М. Макшанцев - М. : Высш. школа , 1987. - 112 c.
  681.518:681.3.001.37
  Соломенцев Е.Д. Функции комплексного переменного и их применения : учеб. пособ. для инж.-техн. спец. вузов. - М. : Высш. шк. , 1988. - 167 c.
  517.53
  Соломоник В.С. Сборник вопросов и задач по математике /для поступающих в техникумы/. : учеб. пособ. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1978. - 264 c.
  51
  Соломонин В.С., Милов Н.Н. Сборник вопросов и задач по математике. : пособ.для поступающ. в тех-мы на базе неполной сред. школы. - 4-е изд., доп . - М. : Высш. шк. , 1973. - 248 c.
  51
  Сольницев Р.И. Автоматизация проектирования систем автоматического управления : учеб. для вузов. - М. : Высш. шк. , 1991. - 334 c.
  681.51.001.63
  Сомов Ю.С. Композиция в технике. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1987. - 288 c.
  658.512.23
  Сорока К.О. Основи теорії систем і системного аналізу : навч. посіб. для ВНЗ. - 2-ге вид., перероб. та виправ . - Х. : Тимченко А.М. , 2005. - 286 c.
  303.732.4+519.876.5
  Спекторський І.Я. Дискретна математика : навч. посібник - 2-ге вид., виправл.і доповн. . - К. : ІВЦ ’’Видавництво Політехніка’’, ТОВ Фірма ’’Періо , 2004. - 220 c.
  519.1 (075.8)
  Специальные функции математической физики: Учеб. пособие для вузов / Никифоров А.Ф., Уранов В.Б. - М. : Наука , 1978. - 319 c.
  517.95 : 53
  Справочная книга по математической логике : В 4-х ч. Т.Ч. 1. Теория моделей : пер. с англ. С.С. Гончарова, В.Д. Дагоева, К.Ф. Самохвалова, Д.И. Свириденко / под ред. Дж. Барвайса; под ред. Ю.Л. Ершова, Е.А. Палютина, А.Д. Тайманова. - М. : Наука , 1982. - 392 c.
  517
  Справочная книга по математической логике : В 4-х ч. Т.Ч. 2. Теория множеств : пер. с англ В.Г. Кановея / под ред. В.Н. Гришина - М. : Наука , 1982. - 375 c.
  517
  Справочник по математике для экономистов / под ред.В.И.Ермакова - М. : Высшая школа , 1987. - 336 с. c.
  51
  Справочник по САПР / А.П.Будя, А.Е.Кононюк,Г.П.Куценко; ред. Скурихин - К. : Техніка , 1988. - 375 c.
  658.512.22.011.56
  Справочник по САПР / А.П.Будя,А.И.Кононюк,Г.П.Куценко и др.; под ред.Б.И.Скурихина - К. : Техніка , 1988. - 375 с. c.
  658.512.22.011.56
  Справочник по специальным функциям с формулами,графиками и математическими таблицами : пер.с англ.под ред.В.А.Диткина ,Л.Н.Карамзиной / И.Абрамовиц,Д.Липман,А.Маниш и др.;под ред.А.Абрамовица,И.Стиган - М. : Наука , 1979. - 830 с. c.
  517.2
  Справочник по средствам автоматики / Б.И.Филиппович,А.П.Шорыгин,В.А.Царьков и лр.; под ред.В.Э.Низа,И.В.Антика - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 504 с. c.
  681.51
  Справочник по средствам автоматики / Б.И.Филиппович,А.П.Шорыгин,В.А.Царьков и лр.; под ред.В.Э.Низа,И.В.Антика - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 504 с. c.
  681.51
  Справочник по теории автоматического управления / под ред.А.А.Красовского - М. : Наука , 1987. - 711 с. c.
  681.51
  Справочник по теории вероятностей и математической статистике / В.С.Королюн,Н.И.Портенко,А.В.Скороход,А.Ф.Турбин - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Наука , 1985. - 640 с. c.
  519.2
  Справочник по элементарной математике для поступающих в вузы / под ред.П.Ф.Фильчакова - К. : Наукова думка , 1972. - 528 с. c.
  51
  Справочное пособие по прикладной матеметике : Справочник - Ленинград : ВИКИ им.А.Ф.Можайского , 1975. - 253 c.
  51
  Статистическая обработка результатов эксперементов : Учеб.пособие для вузов / А.Н.Тихонов,М.ВУфимцев - М. : Моск.ун-та , 1988. - 174 c.
  519.24/.25
  Статистична обробка даних : монографія / В.П.Бабак,А.Я.Білецький,О.П.Приставка - К. : МІВВЦ , 2001. - 387 с. c.
  519.254
  Степанов Н.Ф. Методы линейной алгебры в физической химии / Н.Ф.Степанов,М.Е.Ерлыкина,Г.Г.Филиппов - М. : Изд-во Моск.ун-та , 1976. - 360 с. c.
  541.1:512.83+510.281
  Степанова Я.М. Основи електронного документообігу : навч. посібник [для вищ. навч. закл.] / Я.М.Степанова, В.Я.Рассамакін - К. : Київ. нац. торг.- екон. ун - т , 2004. - 154 c.
  651.4/.9 : 004.91](075.8)
  Степанова Я.М. Основи електронного документообігу : навч.посібник для вищ.навч.закладів / Я.М.Степанова,В.Я.Рассамакін - К. : Київ.нац.торг.-екон.ун-т , 2004. - 154 с. c.
  651.4/.9:004.91(075.8)
  Стецюк В.В., Ковальчук І.П. Основи демографії : Навч. посібник для ВНЗ / за ред. О.М.Маринича - К. : Вища школа , 2005. - 495 c.
  551.4
  Стойлова Л.П., Пышкало А.М. Основы начального курса математики: По спец.№2001 "Преподавание в нач. классах общеобразоват. шк. - М. : Просвещение , 1988. - 320 c. - (Учеб. пособие для пед.уч-щ).
  51
  Стрижак Т.Г.,Коновалова Н.Р. Диференціальні рівняння - К. : Либідь , 1994. - 216 c.
  517.9+519.6
  Стройк Л.Я. Краткий очерк истории математики / пер с нем. и доп. И.Б.Погребысского - 4-е изд. . - М. : Наука , 1983. - 284 c.
  51/091/
  Струтинский В.Б., Сахно Є.Ю. Автоматичне центрування неврівноважених роторів технологічних систем : Монографія - Чернігів : ЧДІЕУ , 2004. - 198 c.
  621.9.06-251-755
  Струтинський В.Б. Математичне моделюванняпроцесів та систем механіки : Підручник для вузів за спец. "Інж.механіка" - Житомир : ЖІТІ , 2001. - 611 c.
  519.673
  Суетин П.К. Ортогональные многочлены по двум переменным. - М. : Наука , 1988. - 384 c.
  517.587
  Сузнель В.де Символіка людського тіла / пер.я фр. - К. : Знання , 2003. - 566 c.
  21 : 572.51
  Сулига В.И. Системы автоматическим управлением резанием / В.И.Сулига, В.В.Глушко. - Донецк : Донбасс , 1973. - 127 c.
  681.51 : 621.91
  Сулима И.М. Основные численные методы и их реализация на микрокалькуляторах : Учеб.пособие для инж.-техн.спец.вузов - К. : Вища школа , 1987. - 310 c.
  519.672
  Супруненко Д.А. Группы матриц - М. : Наука , 1972. - 352 c. - (Современная алгебра).
  517.1
  Суходский А.М. Сборник задач по высшей математике : учеб.пособие для техникумов / В.А.Подольский, А.М.Суходский - М. , 1974.
  517
  Сушков Ю.А. Графы зубчатых механизмов - Л. : Машиностроение , 1983. - 215 c.
  621.01:517.1
  Сюарт Иэн Тайны катастрофы / пер. с фр. - М. : Мир , 1987. - 76 c. - (Наука и техника в картинках).
  517.938
  Таблицы возведения в степень / С.д.Тишин,С.С.Тишин - 5-е изд . - М. : Статистика , 1979. - 400 c.
  518
  Тагаевская А.А. Проектирование дискретных систем автоматики / С.А.Юдицкий, А.А.Тагаевская - М. , 1980.
  681.51
  Тадаев В.А. От живописи к проэктивной геометрии / под ред. Н.И.Кованцова - К. : Вища школа , 1988. - 232 c.
  514.144
  Таланчук П.М. Засоби вимірювання в автоматичних та керуючих системах : підручник для вищ.навч.закл. / П.М.Таланчук, Ю.О.Скрипник, В.О.Дубровний - К. : Райдуга , 1994. - 664 c.
  681.518
  Тарапов И.Е. Векторный анализ и начала тензорного исчисления : учеб.пособие для втузов / А.И.Борисенко, И.Е.Тарапов - 2-е изд., доп . - М. , 1963.
  517.2
  Тарасов Б.Ф. Начертательная геометрия / Б.Ф.Тарасов, Л.А.Дудкина, С.О.Немолотов - 2-е изд., стереотип . - СПб. : Лань , 2002. - 249 c.
  514.18
  Тарасов Н.П. Курс высшей математики для техникумов : учебник - 16-е изд . - М. : ``Наука`` , 1973. - 432 c.
  517
  Тарасов Н.П. Курс высшей математики для техникумов - 15-е изд., стер. . - М. : ``Наука`` , 1971. - 448 c.
  517
  Тевлин А.М. Курс начертательной геометрии /на базе ЭВМ/ : учебник - М. , 1983. - 515 c.
  515
  Телейко А.Б. Математико-статистичні методи в соціології та психології : Навч.посібник / А.Б.Телейко,Р.К.Чорней - К. : МАУП , 2007. - 424 c.
  519.2            60.5в6я73
  Темников Ф.Е. Методы и модели развертывающих систем - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 136 c.
  681.518.3
  Теория автоматического управления : в 2-х ч.. Т.ч.1. Теория линейных систем автоматического управления : учебник / под ред. А.А.Воронова - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Высшая школа , 1986. - 367 c.
  681.51
  Теория автоматического управления : в 2-х ч.. Т.ч.2. Теория линейных и специальных систем автоматического управления : учебник / под ред. А.А.Воронова - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Высшая школа , 1986. - 504 c.
  681.51
  Теория автоматического управления : учеб. пособие / Е.А.Санковский,А.С.Шаталов,С.А.Шматок; под ред. проф. А.С.Шаталова - М. : Высшая школа , 1977. - 448 c.
  681.51
  Теория автоматического управления : учебник / Гольдфарб Л.С.,Белтрушевич А.В.,Нешушил А.В.; под ред. А.В.Нетушила - 2-е изд.,доп. и перераб. . - М. : Высшая школа , 1976. - 400 c.
  681.51
  Теория автоматического управления: Нелинейных систем управления при случайных воздействиях : учебник / под ред. А.В.Нетушила - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Высшая школа , 1983. - 432 c.
  681.511
  Теория выбора и принятия решений : учеб. пособие / И.М.Макаров, Т.М.Виноградская,А.А.Рубчинский,В.Б.Соколов - М. : Наука , 1982. - 327 c.
  517.8
  Теория и проектирование контрольных автоматов : учеб. пособие / Воронцов Л.Н.,Корндорф С.Ф.,Трутень В.А.,Федотов А.В. - М. : Высшая школа , 1980. - 560 c.
  681.518
  Теория и расчет турбокомпрессоров : учеб.пособие / под общ.ред. К.П.Селезнева - 2-е изд.,перераб. и доп. . - Л. : Машиностроение , 1986. - 392 c.
  621.515
  Теория систем:Математические методы и моделирование : сборник статей / пер. с англ. Н.И.Осетинского с предисл.С.В.Емельянова - М. : Мир , 1989. - 382 c. - ((Математика.Новое в зарубежной науке.Сер.44)).
  519.71
  Теория статистики : Учебник / Р.А.Шмойлова, Е.Б.Бесфамильная,Н.Ю.Глубокова; под ред. В.А.Шмойловой - 2-е изд., доп. и перераб. . - М. : Финансы и статистика , 1998. - 576 c.
  65.051
  Теория функций комплексной переменной : Учебник для ун-тов / А.Н.Тихонов,А.Г.Свешников - 2-е изд.стереотип . - М. , 1970.
  517.2
  Теорія планування експеременту : навч.посібник для вищ. навч. закл. / В.П.Нечаєв, Т.М.Берідзе, В.В.Кононенко та ін. - К . : Кондор , 2009. - 231 c.
  519.242.01
  Теорія планування експерименту : навч. посібник / В.П.Нечаев,Т.М.Берідзе,В.В.Кононенко - К. : Кондор , 2009. - 231 c.
  519.242.01
  Теорія рівнень математичної фізики: Підручник для фіз. - мат. та спец. ун - та / Перестюк М.О., Маринець В.В. - К. : Либідь , 2006. - 423 c.
  517.95
  Теорія рівнянь матиматичної фізики: Курс лекцый для вузыв / Перестюк М.О., Маринець В.В. - К. : Либыдь , 1993. - 247 c.
  517.95:53
  Теребилов О.Ф. Логика математического мышления - Л. : Изд-во ЛГУ , 1987. - 191 c.
  510.6
  Терминологический словарь по автоматике и вычислительной технике : справочное пособие / В.В.Зотов - М. : Высш. школа , 1989. - 188 c.
  681.51
  Тетельбаум И.М. Практика аналового моделирования динамических систем : справочное пособие - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 383 c.
  681.51
  Техтран-система программирования оборудования с ЧПУ / А.А.Лиферов, О.Ю.Батунер,М.Ю.Блюдзе - Л. : Машиностроение , 1987. - 109 c.
  658.512.22.011.56
  Тёрнер Д. Вероятность, статистика и исследование операций / пер. с англ. Е.З.Демиденко, В.С.Занадворова. - М. : Статистика , 1976. - 431 c.
  519.2 +519.8
  Тиле Р. Леонард Эйлер : пер. с нем. Н.И.Кованцева - К. : Вища школа , 1983. - 191 c.
  51
  Тимченко А.А. Основи системного проектування та системного аналізу складних об"єктів.Основи САПР та системного проектування складних об"єктів : підручник для вузів / за ред. В.І.Бикова - 2-е вид. . - К. : Либідь , 2003. - 270 c.
  658.512.01.1.56
  Тищенко Н.М Введение в проектирование систем управления - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Экономика , 1986. - 248 c.
  681.51.01
  Толстов Г.П Курс математического анализа : в 2-х т.. Т.1-йт.. - П-е . - М. : Гостехиздат , 1957. - 551 c.
  517.2
  Толстоков Г.П Курс математического анализа : в 2-х т.. Т.2-й т.. - М. : Гостехиздат , 1957. - 543 c.
  517.2
  Топчеев Ю.И Атлас для проектирования систем автоматического регулирования : Учеб.пособие для вузов - М. : Машиностроение , 1989. - 751 c.
  681.51.001.63
  Трауб Дж. Информация, неопределенность, сложность / Дж. Трауб и др.; Пер. с англ. О.Р. Чуян; Под ред. А.Г. Сухарева - М. : Мир , 1988. - 183 c.
  510.5
  Тригонометрические функции в задачах / Панчишкин А.А., Шавгулидзе Е.Т. - М. : Наука , 1986. - 161 c.
  514.116
  Тригонометрические функции в задачах / Панчишкин А.А., Шавгулидзе Е.Т. - М. : Наука , 1986. - 161 c.
  514.116
  Трояновська І.П. Моделювання криволінійного руху колісних і гусеничних тракторних агрегатів : монографія / І.П.Трояновська, С.П.Пожидаєв; за ред. І.П.Трояновської. - К. : АграрМедіаГруп , 2013. - 303 c.
  629.365/.366 : 519.876.5
  Труды геометрического семинара / сост.и науч.ред.А.П.Широков - Казань : Изд-во Казан.ун-та , 1990. - 147 с. c. - ((Вып.20)).
  514
  Трухаев Р.И. Факторный анализ в организационных системах / Р.И.Трухаев,И.С.Горшков - М. : Радио и связь , 1985. - 184 с. c.
  517.8
  Туманов С.И. Элементарная алгебра : пособие для самообразования - 2-е изд.,доп.и испр. . - М. : Учпедгиз , 1962. - 856 с. c.
  512
  Туровец О.Г. Экономика, организация и планирование технической подготовки производства / О.Г. Туровец, Ипатов И.И. - М. : Высшая школа , 1987. - 318 c.
  621.002 : 658.512.4
  Турчак Л.И. Основы численных методов / Под. ред. Щенниксова - М. : Наука , 1987. - 320 c.
  519.6
  Турчин В.М. Математична статистика - К. : Академія , 1999. - 238 c. - (Альмаматер).
  519.22
  Тьялве Э. Краткий курс промышленного дизайна / Пер. с англ. П.А. Кунина - М. : Машиностроение , 1984. - 190 c.
  658.512.2
  Уилкинсон Справочник алгоритмов на языке АЛГОЛ. Линейная алгебра / Уилкинсон, Райнш; Под ред. Ю.И. Топчеева - М. : Машиностроение , 1976. - 389 c.
  681.3 : 057+518.5
  Уравнения математической физики : Учебник / А.Н.Тихонов,А.А.Самарский - 3-е изд.и доп . - М. : Наука , 1966. - 724 c.
  517.95
  Урмаев А.С. Практикум по моделированию на АВМ : учебное пособие / под. ред. С.В. Емельянова - М. : Наука , 1976. - 192 c.
  519.86
  Устинова Г.М. Информационные системы менеджмента. Основные аналитические технологии в поддержке принятия решений : учебное пособие - СПб : DiaSoftUp , 2000. - 357 c.
  681.518
  Устойчивые статистические методы оценки данных / под. ред. Р.И.Лонера,Г.Н. Уилкинсона, пер. с англ. Ю.И. Малахова. под ред. Н.Г. Волкова - М. : Машиностроение , 1984. - 229 c.
  517.8
  Учимся рассуждать и доказывать: Кн. для учащихся 6 - 10 - кл. сред. шк. / Никольская И.Л., Семенов Е.Е. - М. : Просвещение , 1989. - 190, 121 c.
  510.6
  Фадеев Д.К Элементы высшей математики для школьников - М. : Наука , 1987. - 336 c.
  51
  Фарлоу С. Уравнение с частными производными для научных работников и инженеров / Пер.с англ. - М. : Мир , 1985. - 384 c.
  517.951
  Федерер Г. Геометрическая теория меры / пер. с англ. - М. : Наука , 1987. - 760 c.
  517.518
  Федин Н.Г. Геометрия : учебное пособие / Н.Г. Федин, С.Н. Федин - М. : Высш. шк , 1989. - 349 c.
  514.11
  Федин Н.Г. Геометрия : учеб.пособие для техникумов / под ред. О.В.Мантурова. - М. : Высш.шк. , 1978. - 272 c.
  514.1
  Федоров Б.С. Разработка САПР : 10. Т.3. Проектирование программного обеспечения САПР / под ред. А.В. Петрова - М. : Высшая школа , 1990. - 159 c.
  658.512.22.011.56
  Федоров В.К. Художественное конструирование технолог.оборудования в электронном машиностроении - М. : Энергия , 1975. - 280 c.
  658.512.23
  Федорчук В.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры : учеб. пособие - М. : изд-во МГУ , 1990. - 326 c.
  514.12
  Федорюк М.В. Асимптотика: Интегралы и ряды - М. : Наука , 1987. - 544 c. - ((СМБ:Справ. мат. б-ка)).
  517.928
  Федотова Л.А. Проектирование механосборочных цехов : учеб. пособие - Воронеж : изд-во Воронежского ун-та , 1980. - 211 c.
  658.512.2
  Ферианц Я. Хозяйственный механизм и экономия времени : сокр. пер. со словац. / Ян Ферианц; науч. ред. и авт. предисл. В.И.Рыбин - М. : Экономика , 1987. - 192 c.
  330.342.151
  Ферианц Ян Хозяйственный механизм и экономия времени : сокр. пер. со словац. / науч. ред. и авт. предисл. В.И.Рыбин - М. : Экономика , 1987. - 192 c.
  330.342.151
  Филиппов А.Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям. - 4-е изд., доп . - М. : Наука , 1973. - 128 c.
  517.2
  Филиппова А.А., Коваленко И.Н. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. пособ. для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1982. - 256 c. - (/Высшее образование/.).
  517.8
  Фильчаков П.Ф. Справочник по высшей математике. - К. : Наукова думка , 1974. - 743 c.
  517
  Фильчаков П.Ф. Справочник по высшей математике. - К. : Наукова думка , 1973. - 743 c.
  517
  Фильчаков П.Ф. Справочник по высшей математике. - К. : Наукова думка , 1972. - 743 c.
  517(0.83)
  Фильчаков П.Ф. Справочник по высшей математике. - К. : Наукова думка , 1972. - 743 c.
  517(0.83)
  Фильчаков П.Ф. Численные и графические методы прикладной математики: : справочник. - К. : Наукова думка , 1970. - 800 c.
  519.61+519.674(035)
  Финогенов К.Г. Программирование измерительных систем реального времени. - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 255 c.
  681.518.3
  Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. Т.Т.1. : учеб. пособ. для ун-тов и пед. ин-тов. - 5-е изд., стереотип . - М. : Физматгиз , 1962. - 608 c.
  517.2
  Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. Т.Т.2. : учеб. пособ. для ун-тов и пед. ин-тов. - 5-е изд., стереотип . - М. : Физматгиз , 1962. - 807 c.
  517.2
  Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. Т.Т.1. : учеб. пособ.для математ. отделений гос. ун-тов. - 4-е изд., испр . - М. : Физматгиз , 1958. - 607 c.
  517.2
  Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. Т.Т.1. : учеб. пособ. для ун-тов и пед. ин-тов. - 7-е изд., стереотип . - М. : Наука , 1969. - 607 c.
  517.2
  Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. Т.Т.1. : учеб. пособ. для ун-тов и пед. ин-тов. - 7-е изд., стереотип . - М. : Наука , 1969. - 800 c.
  517.2
  Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. Т.Т.3. : учеб. пособ. для ун-тов и пед. ин-тов. - 5-е изд . - М. : Наука , 1969. - 656 c.
  517.2
  Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. Т.Т.3. : учеб. пособ. для ун-тов и пед. ин-тов. - 3-е изд . - М. : Физмат , 1963. - 656 c.
  517.2
  Фихтенгольц Г.М. Основы математического анализа. Т.Т.1. : учеб. для мех.-мат. фак-тов госун-тов и для физ.-мат. фак-тов пед. ин-тов. - 6-е изд., стереотип. . - М. : Наука , 1968. - 440 c.
  517.2
  Фихтенгольц Г.М. Основы математического анализа. Т.Т.2. : учеб. для мех.-мат. фак-тов госун-тов и для физ.-мат. фак-тов пед. ин-тов. - 5-е изд., стереотип. . - М. : Наука , 1968. - 464 c.
  517.2
  Фихтенгольц Г.М. Основы математического анализа. Т.Т.1. : учеб. для мех.-мат. фак-тов госун-тов и для физ.-мат. фак-тов пед. ин-тов. - 5-е изд . - М. : Наука , 1964. - 440 c.
  517.2
  Фихтенгольц Г.М. Основы математического анализа. Т.Т.2. : учеб. для мех.-мат. фак-тов госун-тов и для физ.-мат. фак-тов пед. ин-тов. - 4-е изд . - М. : Наука , 1964. - 464 c.
  517.2
  Філімоніхін Г.Б. Зрівноваження і віброзахист роторів автобалансирами з твердими коригувальними вантажами : монографія. / (Кіровоградський нац. техн. ун-т). - Кіровоград. : КНТУ , 2004. - 352 c.
  62-251:(62-752+62.-755)
  Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій : навч. посіб. для ВНЗ / І.В. Алексєєв, А.С. Мороз, Є.М. Романів, І.Б. Хома. - Львів : Бескид Біт , 2003. - 151 c.
  658.14/.17.012.12:519.86
  Фойц С. Windows 3.1для пользователя / пер.с нем. С.М.Молявко, В.И.Мищенко. - К. : Торг.- изд. бюро BHV , 1993. - 526 c.
  004.451 Windows            681.3.06
  Франкен Г. MS-DOS 5.0... для пользователя. / Герхард Франкен.; пер. с нем. - 2-е изд., перераб . - К. : Торг.- изд.бюро BHV , 1992. - 509 c.
  004.451            681.3.06
  Франкен Г. MS-DOS 6.22 ... для пользователя / Герхард Франкен, Сергей Молявко; пер. с нем. - К. : Торг.- изд. бюро BHV , 1995. - 446 c.
  004.451            681.3.06
  Франкен Г. Novell Dos 7 ... для пользователя / Герхард Франкен, Константин Корольков; пер. с нем. - К.; М. : Торг.-изд.бюро BHV : БИНОМ , 1994. - 399 c.
  004.451            681.3.06
  Франкен Г. Novell Dos 7 ... для пользователя / Герхард Франкен, Константин Корольков; пер. с нем. - К.; М. : Торг.-изд.бюро BHV : БИНОМ , 1994. - 399 c.
  004.451            681.3.06
  Франкен Г. Novell Dos 7 ... для пользователя / Герхард Франкен, Константин Корольков; пер. с нем. - К.; М. : Торг.-изд.бюро BHV : БИНОМ , 1994. - 399 c.
  004.451            681.3.06
  Фрейдлин А.С. Ремонт автомобилей КрАЗ-256 и КрАЗ-256Б. - М. : Транспорт , 1975. - 247 c.
  629.351..083            629.113.004.67
  Фридман Л.М. Как научиться решать задачи : кн.для ст.клас.сред.шк. / Л.М.Фридман, Е.Н.Турецкий. - 3-е изд., дораб . - М. : Просвещение , 1989. - 191 c.
  51(076.2)
  Фридман Л.М. Учитесь учится математике : кн.для уч-ся. - М. : Просвещение , 1985. - 113 c.
  51(076.2)
  Фролов С.А В поисках начала : рассказы о начертательной геометрии / С.А.Фролов, М.В.Покровская. - Мн. : Высш.шк. , 1985. - 189 c.
  514.18
  Фролов С.А. Начертательная геометрия : учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1983. - 240 c.
  514.18
  Фролов С.А. Начертательная геометрия : учебник для вузов. - М. : Машиностроение , 1978. - 239 c.
  514.18
  Фролов С.А. Сборник задач по начертательной геометрии : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1986. - 176 c.
  514.18
  Фролов С.А. Начертательная геометрия: что это такое? / С.А.Фролов, М.В.Покровская. - Мн. : Выш.шк. , 1986. - 208 c.
  514.18
  Фролов С.В. Курс высшей математики : в 2 т. Т.1. : учеб.пособие для втузов / С.В.Фролов, Р.Я.Шостак. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1973. - 480 c.
  517
  Фролов С.В. Курс высшей математики : в 2 т. : учеб.пособие для втузов / С.В.Фролов, Р.Я.Шостак. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1973. - 400 c.
  517(075.8)
  Фролоф С.В. Курс высшей математики. Т.Т.1. : учеб. пособ. для втузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. школа , 1973.
  517.23
  Фултон Дж. Изучай самостоятельно Windows 98. 10 минут на урок / пер. с англ. - М. : Вильямс , 2002. - 250 c.
  004.451            681.3.06
  Фундаментальні орієгтири науки.Математика, інформатика, механіка, фізика та астрономія : зб.ст. за матеріалами проектів ДФФД. - К. : Академперіодика , 2005. - 294 c. - (Б-ка Держ.фонду фундаментальних досліджень).
  [51/.53 + 004](082.1)
  Функциональный анализ / М.Ш.Бирман, Н.Я.Виленкин, Е.А.Горин и др. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1972. - 544 c. - (Справ.мат.б-ка).
  517.98
  Фурунжиев Р.И. Применение математических методов и ЭВМ. Практикум : учеб.пособие для вузов / Р.И.Фурунжиев, Ф.М.Бабушкин, В.В.Варавко. - М. : Высш.шк. , 1988. - 191 c.
  519.6-37 : 004.382.7
  Фурунжиев Р.И. САПР, или Как ЭВМ помогает конструктору / Р.И.Фурунжиев, В.А.Гугля, Р.И.Фурунжиев. - Мн. : Выш.шк. , 1987. - 205 с. c.
  658.512.22.011.56
  Фущич В.И. Симметричный анализ и точное решения нелинейных уравнений математической физики / В.И.Фущич, В.М.Штелень, Н.И.Серов. - К. : Наук. думка , 1989. - 336 c.
  517.95
  Хавин В.П. Основы математического анализа: Дифференц. и интегр. исчесление функции одной веществ. переменной - Л. : ЛГУ , 1989. - 445 c.
  517.2/3/
  Харари Ф. Теория графов / пер. с англ. В.П.Козірева. - М. : Мир , 1973. - 300 c.
  519.1
  Харьковский Политехнический институт. Вестник Харьковского политехнического института №2(50) Математика и физика. Вып. 1 - Харьков : Издат. Харьковского госуниверситета - 120 c.
  51
  Хастинг Н., Пикок Дж. Справочник по статическим распредилениям : Пер. с англ. А.К. Звонкина - М. : Статистика , 1980. - 95 c.
  517.8
  Хачатурян С.А. Волновые процессы в компресорных установках - М. : Машиностроение , 1983. - 223 c.
  534-13:621.51
  Хвищун І.О. Програмування і математичне моделювання : підручник для вищ.навч.закл. - К. : Ін Юре , 2007. - 543 c. - (Львів. нац.ун-т ім. І.Франка).
  004.43 : 519.6
  Хвощ С.Т. и др. Микропроцессоры и микро ЕВМ в системах автоматического уаправления : Справочник / С.Т. Хвощ, Н.Н. Варлинский, Е.А. Попов; Под общ. ред. С.Т. Хвоща - Л. : Машиностроение , 1987. - 639 c.
  681.51
  Хедли Дж. Линейная алгебра (для экономистов) / пер. с англ. Ю.И.Соркина, А.А.Дмитриева. - М. : Высш.шк. , 1966. - 206 c.
  512.64
  Хеннекен П.Л., Тортра А. Теория вероятности и некоторые ее приложения : Пер. с фр. С.И. Залгаллер и О.В. Шалаевского / Под ред.: Ю.В. Линника - М. : Наука , 1974. - 472 c.
  519.2
  Хикс Ч. Основные принципы планирования эксперимента / пер. с англ. под ред. В.В.Налимова. - М. : Мир , 1967. - 406 c.
  519.242
  Химмельблау Д. Анализ процессов статистическими методами / пер. с англ. В.Д. Скаржинского ; под ред. В.Г. Горского. - М. : Мир , 1973. - 957 c.
  519.24
  Химмельблау Д. Анализ процессов статистическими методами : пер. с англ. В.Д. Скаржинского / Под ред.: В.Г. Горского - М. : Мир , 1973. - 957 c.
  519.24
  Хинчин А.Я. Цельные дроби - 4-е изд., стереотип. . - М. : Наука , 1978. - 112 c.
  517.1
  Хинчин А.Я. Элементарное введение в теорию вероятностей / А.Я.Хинчин, Б.В.Гнеденко, - 9-е изд. . - М. : Наука , 1982. - 156 c.
  517.8
  Хмеленко О.С. Нарисна геометрія. Теорія та приклади рішення задач : підручник для вищ. навч. закл. - К . : Кондор , 2008. - 438 c.
  514.18(075.8)
  Хмеленко О.С. Нарисна геометрія. Теорія та приклади рішення задач : підручник для вищ.навч.закл. - К : Кондор , 2008. - 438 c.
  514.18(075.8)
  Хоггер Введение в логическое программирование : перевод с англ. М.В.Захарьящева / Хоггер, Кристофер Джон; под ред. Ю.И.Янова - М : Мир , 1988. - 348 c.
  519.85
  Ходнев В.В. Комплектные управляющие устройства электропривода - М : Энергоатомиздат , 1984. - 318 c.
  62-83:681.51
  Холмянский Л.М. Дизайн: Кн. для учащихся / Л.М. Холмянский, А.С. Шипанов - М : Просвещение , 1985. - 240 c.
  658.512.2
  Хоменюк В.В. Элементы теории многоцелевой оптимизации - М : Наука , 1983. - 124 c.
  519.87
  Хоружий С.С. Введение в алгебраическую квантовую теорию поля - М : Наука , 1986. - 304 c.
  512.623/.624
  Хренов Л.С. Шестизначные таблицы тригонометр. функций - 3-е,испр. . - М : Наука , 1978. - 368 c.
  518
  Хренов Л.С. Семизначные таблицы тригонометрических функций : Таблицы - М. : Наука , 1976. - 304 c.
  514.1
  Хренок Л.С. Восьмизначные таблицы тригонометрических функций ,содержащие натуральные значения шести тригономет. функций через каждые 10 до 360 и значения контангенсов через 1 от 0 до 14 .15 р. - 2-е,испр. . - М : Наука , 1973. - 464 c.
  518
  Хромов П.А. Экономическая история СССР. Период промышленного и монополистического капитализма в России : учеб.пособие - М. : Высш.шк. , 1982. - 240 c.
  63.3/2/51
  Художественное конструирование. Проектирование и моделирование промышленных изделий : учебник для худож.-пром.вузов / З.Н.Быков, Г.В.Крюков, Г.Б.Минервин и др.; под ред.З.Н.Быкова, Г.Б.Минервина - М. : Высш.шк. , 1986. - 239 c.
  658.512.23
  Худякова Т.А. Теория и практика кондуктометрического и хронокондуктометрического анализа / Т.А.Худякова, А.П.Крешков; под общ.ред.А.П.Крешкова - М : Химия , 1976. - 304 c.
  543.251
  Хургин Я.И. Как объять необъятное - 2-е изд. . - М : Знание , 1985. - 192 c. - (Наука и прогресс).
  517.8
  Хэррис К. Устойчивость динамических систем с обратной связью : Пер. с англ. - М. : Мир , 1987. - 360 c.
  681.51
  Хэррис К. Устойчивость динамических систем с обратной связью : Пер. с англ. / К Хэррис, Ж.Валенка - М. : Мир , 1987. - 360 c.
  681.51
  Цветков Э.И. Процессорные измерительные средства - Л. : Энергоатомиздат , 1989. - 221 c. - (Ленингр. отд-ние).
  681.518.3
  Цимринг Ш.Е. Специальные функци и определенные интегралы: Алгоритмы. Программы для микрокалькуляторов: Справочник - М. : Радио и связь , 1988. - 271 c.
  517.58+517.38-37: 681.321.06
  Цубербиллер О.Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии : Учебное посбие для втузов - 13-е, стереотип. . - М. : Наука , 1970. - 336 c.
  517.3
  Цхай С.И. Прикладная теория графов / С.И. Цхай, С. Цой, С.М. Цхай; Под общ. ред. Ш.Е. Есенова - Алма-Ата : Наука , 1971. - 500 c. - (АН Казахской ССР).
  518
  Цымбал В.П. Теория информации и кодирования : учебник для эконом.спец.вузов. - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1982. - 304 c.
  519.7
  Цыпкин А.Г. Справочник по математике для средних учебных заведений - 4-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Наука , 1988. - 431 c.
  51(035.5)
  Цыпкин А.Г. Справочник по математике для средних учебных заведений - 4-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Наука , 1988. - 431 c.
  51(035.5)
  Цыпкин А.Г. Справочник по математике для средних школ / под ред.С.А.Степанова - М. : Наука , 1980. - 400 c.
  51
  Цыпкин А.Г. Справочник по математике для средних школ / под ред.С.А.Степанова - М. : Наука , 1980. - 400 c.
  51
  Цыпкин А.Г. Справочник по математике для средних школ / под ред.С.А.Степанова - М. : Наука , 1980. - 400 c.
  51
  Цыпкин А.Г. Справочник по математике для средних школ / под ред.С.А.Степанова - М. : Наука , 1980. - 400 c.
  51
  Цыпкин А.Г., Пинский А.И. Справочник по методам решения задач по математике для средней школы - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Наука , 1989. - 574 c.
  51
  Цыпкин А.Г., Пинский А.И. Справочник по методам решения задач по математике для средней школы - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Наука , 1989. - 574 c.
  51
  Цыпкин А.Г., Пинский А.И. Справочник по методам решения задач по математике для средней школы / под ред.В.И.Благодатских - М. : Наука , 1984. - 416 c.
  51
  Чалым А.Т. Курс начертательной геометрии : Учебник для втузов - 2-е изд., испр. . - М.-К. : Машгиз , 1962. - 279 c.
  515
  Чалым А.Т. Курс начертательной геометрии : Учебник для втузов - 2-е изд., испр. . - М.-К. : Машгиз , 1962. - 279 c.
  515
  Чалым А.Т. Курс начертательной геометрии : Учебник для втузов - 2-е изд., испр. . - М.-К. : Машгиз , 1962. - 279 c.
  515
  Чандоасекхаран К. Введение в аналитическую теорию чисел : пер.с англ. / под ред.: А.И.Виноградова - М. : Мир , 1974. - 187 c.
  511
  Чандрасекар С. Математическая теория черных дыр : в 2-х ч.. Т.ч.1. : пер.с англ. - М. : Мир , 1986. - 276 c.
  524.882+514
  Чандрасекар С. Математическая теория черных дыр : в 2-х ч.. Т.ч.2. : пер.с англ. - М. : Мир , 1986. - 355 c.
  524.882+514
  Чарико Д.В. Основы проектирования механосборочных цехов / Д.В.Чарико,Н.Н.Хабаров - М. : Машиностроение , 1975. - 352 с. c.
  658.512.2:621
  Чарін В.С. Лінійна алгебра : підручник для втузів - 2-ге вид.,стереотип. . - К. : Техніка , 2005. - 413 с. c.
  512.64
  Чеботарев А.И. Гидрологический словарь - 2-е изд., перераб.и доп . - Л. : Гидрометеорологическое изд-во , 1970. - 306 c.
  551.49
  Чекмарев А.А. Начертательная геометрия и черчение : учеб.пособие для вузов - М. : Просвещение , 1987. - 400 с. c.
  514.18+744
  Челищев Б.Е. Автоматизация проектирования технологии в машиностроении / Б.Е.Челищев,И.В.Боброва,А.Гонсалес-Сабатер; под ред.Н.Г.Бруевича - М. : Машиностроение , 1987. - 264 с. c.
  621.002:658.512.011.56
  Черников Н.С. Группы, разложимые в произведение перестановочных подгрупп - К. : Наукова думка , 1987. - 205 c.
  512.54
  Черников Ю. А. Системы автоматического управления с гидравлическим приводом программоносителей - М. : Машиностроение , 1987. - 227 c.
  681.51
  Чернов Л.В. Основы методологии проектирования машин : Учеб. пособие для вузов - М. : Машиностроение , 1978. - 148 c.
  658.512.2
  Черноног Є.С. Державна служба : історія, теорія і практика : Навч. посібник - К. : Знання , 2008. - 458 c.
  351/354(477)
  Черноруцкий Г.С. и др. Следящие системы автоматических манипуляторов / Г.С.Черноруцкий, А.П.Сибрин,В.С.Жабреев; под ред.Г.С.Черноруцкого - М. : Наука , 1987. - 272 c.
  519.71
  Честь и слава Пехоты:Сборник:Пехотинцам,стрелкам,метеострелкам-славным защитникам Родины - Москва : Молодая гвардия , 1986. - 255 c.
  68.512
  Четверухин Н.Ф. Начертательная геометрия : Учебн.для студентов вузов - 2-е . - Москва : Госиздат,Высшая школа , 1963. - 420 c.
  515
  Чибисов Д.М. Задачи по математической статистике : Учебн.пособие для вузов - Москва : Изд-во МГУ , 1990. - 171 c.
  519.22(076.1)
  Чисар И. Теория информации:Теоремы для дискретных систем без памяти / пер.с англ.С.И.Гельфанда и Л.Е.Филипповой,под ред.Р.Л,Добрушина - Москва : Мир , 1985. - 397 c.
  519.92
  Численные методы и вопросы организации вычисленийСб.робот Т.139. / В.П.Ильина,В.Н.Кублановский - Ленинград : Наука , 1984. - 184 c.
  517.1
  Численные методы решения задач на персональных компьютерах : учеб. пособие / под ред. А.В.Лугового - Кременчук : ’’ЧП Щербатых А.В.’’ , 2002. - 583 c.
  519.61
  Чистяков В.П. Курс теории вероятностей : учеб.пособие для втузов - М. : ``Наука`` , 1978. - 224 c.
  517.8
  Чистяков В.П. Курс теории вероятностей : учеб.для втузов - 3-е изд., испр . - М. : Наука , 1987. - 240 c.
  519.21
  Чудесенко В.Ф. Сборник заданий по специальным курсам высшей математики.Типовые расчеты : учеб.пособие для втузов - М. : Высшая школа , 1983. - 112 с. c. - ((Высшее образование0).
  51
  Чуднов В.И. Тишина против шума - М. : Сов.Россия , 1985. - 128 с. c.
  51.20
  Чудовский А.Н. Как готовиться к письменному экзамену по математике : книга для учащихся 9 и 10 классов ср.школы / А.Н.Чудовский,Л.А.Сомов,В.И.Жохов - М. : Просвещение , 1986. - 114 с. c.
  51
  Чудовский А.Н. Проверьте свои знания по геометрии : книга для учащихся 9-х и 10-х классов ср.школы / А.Н.Чудовский,Л.А.Сомова - М. : Просвещение , 1987. - 97 с. c.
  514.11
  Чураков Е.П. Оптимальные и адаптивные системы : учеб.пособие для вузов - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 255 с. c.
  681.513.5
  Шабат Б.В. Введение в комплексный анализ : учеб. пособие для ун - тов. - М. : Наука , 1969. - 576 c.
  517
  Шабатурова Ю.В. Основи теорії і практики інтервальних вимірювань : монографія - Вінниця : УНІВЕРСУМ- Вінниця , 2003. - 166 c.
  681.518.3
  Шаповалов В.И. Легирование водородом : монография. - Дн. : Журфонд , 2013. - 385 c.
  66.046.516 : 546.11
  Шахно К .У. Элементарная математика для окончивших среднюю школа - Л : Изд-во Ленингр. ун-та , 1976. - 431 c.
  51
  Шварц Лоран Анализ Т.2. : пер. с франц. В.П. Пугачева / под ред. С. Г. Крейна, Н.С. Исхвицва - М : Мир , 1972. - 528 c.
  517.2
  Шварц Л. Анализ Т.1. : пер. с франц. Б.П. Пугачева / под ред. С.Г. Крейна - М : Мир , 1972. - 824 c.
  517.2
  Шелковников Ф.А. Сборник упражнений по операционному исчислению : учеб.пособие для втузов / Ф.А.Шелковников, К.Г.Такайшвили. - 3-е изд . - М. : Высш.шк. , 1976. - 184 c.
  517.445
  Шемакин Ю.И. Введение в информатику. - М. : Финансы и статистика , 1985. - 190 c.
  002.6 + 681.518
  Шеффе Г. Дисперсионный анализ : пер. с англ. Б.А. Севастьянова и В.П. Чистякова - 2-е изд. . - М. : Наука , 1980. - 512 c.
  519.233.4
  Шидловский А.Б. Трансцендетные числа. - М. : Наука , 1987. - 448 c.
  511.3
  Шилов Г.Е. Интеграл, мера и производная. Общая теория / Г.Е.Шилов, Б.Л.Гуревич. - 2-е изд., перераб . - М. : Наука , 1967. - 219 c.
  517.518.1
  Шилов Г.Е. Математичнский анализ. Конечномерные линейные пространства : учеб.пособие для ун-тов. - М. : Наука , 1969. - 432 c.
  517.983
  Шилов Г.Е. Математический анализ. Функции нескольких вещественных переменных Т.1-2. : учеб.пособие для ун-тов. - М. : Наука , 1972. - 624 c.
  517.55
  Шиманський І.Є. Математичний аналіз : посібник для вищ.навч.закл. - 3-є вид., перераб. і доп . - К. : Вища шк. , 1972. - 631 c.
  517
  Шимура Г. Введение в арифметическую теорию автоморфных функций / пер. с англ. А.А.Бельского ; под ред. С.Г.Гиндикина. - М. : Мир , 1973. - 326 c.
  517.547.58
  Шипачев В.С. Высшая математика : учеб. для вузов / под ред.: А.Н. Тихонова. - 2-е изд., стереотип . - М. : Высш. шк. , 1990. - 479 c.
  51
  Шипачев В.С. Высшая математика : учеб. для нематематич. спец. вузов / под ред.: А.Н. Тихонова. - М. : Высш. школа , 1985. - 471 c.
  51
  Шипачев В.С. Высшая математика : учеб. для нематематич. спец. вузов / под ред.: А.Н. Тихонова. - М. : Высш. школа , 1985. - 471 c.
  51
  Шипачев В.С. Задачник по высшей математике : учеб. пособ. для вузов. - 2-е изд., испр . - М. : Высш. школа , 1998. - 304 c.
  51
  Шипачев В.С. Основы высшей математики : учеб. пособ. для вузов / под ред.: А.Н. Тихонова. - 2-е изд., стереотип . - М. : Высш. школа , 1998. - 479 c.
  51
  Шипачев В.С. Основы высшей математики : учеб.пособ. для втузов / под ред.: А.Н. Тихонова. - М. : Высш. шк. , 1989. - 479 c.
  51
  Ширяев А.Н. Вероятность : уче. пособ. для ун-тов. - М. : Наука , 1980. - 575 c.
  519.2
  Шишкин А.А. Алгебра и начала анализа для студентов иностранцев : учеб.пособие для подготов.фак.вузов СССР / А.А.Шишкин, В.И.Евсин, Н.А.Корнева - М. : Высш.шк. , 1984. - 256 c.
  512 + 517
  Шкіль М.І. Математичний аналіз : У 2-х ч. Т.Ч.1. : підруч. для матем. спец. вузів. - 3-тє вид., перероб. і доп . - К. : Вища школа , 2005. - 446 c.
  517
  Шкіль М.І. Математичний аналіз : У 2-х ч. Т.Ч.2. : підруч. для матем. спец. вузів. - 3-тє вид., перероб. і доп . - К. : Вища школа , 2005. - 510 c.
  517
  Шкіль М.І. Алгебра і початки аналізу : підруч. для 10-11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М.І. Шкіль, З.І. Слєпкань, О.С. Дубинчук. - 2-ге вид . - К. : Зодіак-ЕКО , 2001. - 656 c.
  512+517
  Шкіль М.І. Діференціальні рівнення : навч. посіб. для мат. спец. вузів / М.І. Шкіль, В.М. Лейфура, П.Ф. Самусенко. - К. : Техніка , 2003. - 367 c.
  517.9
  Шклярский Д.О. Геометрические оценки и задачи из комбинаторной геометрии / Д.О. Шклярский, Н.Н. Ченцов, И.М. Яглом. - М. : Наука , 1974. - 383 c.
  514.17
  Шклярский Д.О. Избранные задачи и теоремы элементарной математики. Арифметика и алгебра / Д.О. Шклярский, Н.Н. Ченцов, И.М. Яглом. - 5-е изд., перераб . - М. : Наука , 1976. - 384 c. - ((Серия ``Библиотека математического кружка``. Вып.).
  511.1
  Школьний Є.П. Фізика атмосфери : підручник - К. : ’’КНТ’’ , 2007. - 508 c.
  502.3:551.51 (075.8)
  Школьник А.Г. Дифференциальные уравнения. : учеб. пособ. для физико-математич. фак-тов пед. ин-тов. - М. : Учпедгиз , 1963. - 200 c.
  517.2
  Шмандий В.М. Принципи моделювання та прогнозування в екології : підруч. для ВНЗ. - К. : ЦУЛ , 2004. - 215 c. - ((Ін-т економіки та нових технологій).).
  502.1:(519.216.3+519.876.5)
  Шнайдер В.Е. Краткий курс высшей математики : в 2-х т.. Т.т.1. : учеб. пособие / В.Е.Шнайдер, А.И.Слуцкий - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1978.
  517
  Шнейдер В.Е. Краткий курс высшей математики : в 2-х т.. Т.т.2. : учеб. пособие / В.Е.Шнейдер,А.И. Слуцкий - 2=е изд., перераб. и доп. . - М. : Высшая школа , 1978.
  517
  Шнейдер В.Е. Краткий курс высшей математики : учебное пособие / В.Е.Шнейдер, Слуцкий А.И. - М. , 1972.
  517
  Шнейдер В.Е. Краткий курс высшей математики : В 2-х т. Т.Т.1. : учеб. пособ. для втузов / перед загл. авт.: В.Е. Шнейдер, А.И. Слуцкий, А.С. Шумов - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1978. - 384 c.
  517
  Шнейдер В.Е. Краткий курс высшей математики : В 2-х т. Т.Т.2. : учеб. пособ. для втузов / перед загл. авт.: В.Е. Шнейдер, А.И. Слуцкий, А.С. Шумов - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1978. - 328 c.
  517
  Шнейдер В.Е. Краткий курс высшей математики : учеб. пособ. для втузов / перед загл. авт.: В.Е. Шнейдер, А.И. Слуцкий, А.С. Шумов - М. : Высш. шк. , 1972. - 640 c.
  517
  Шпара П.Е. Техническая эстетика и основы художественного конструирования : учеб. пособ. для техн. вузов. - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Выща школа , 1989. - 247 c.
  658.512.23
  Шпара П.Е. Техническая эстетика и основы художественного конструирования : учеб. пособ. для техн. вузов. - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Выща школа , 1989. - 247 c.
  658.512.23
  Шпара П.Е. Техническая эстетика и основы художественного конструирования : учеб. пособ. для техн. вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища шк., Головное изд-во , 1984. - 200 c.
  658.512.23
  Шпара П.Е. Техническая эстетика и основы художественного конструирования : учеб.пособ. для втузов - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища школа , 1978. - 247 c.
  658.512.23/075.8/
  Шпур Г. Автоматизированное проектирование в машиностроении : пер. с нем. Г.Д. Волковой. / под ред.: Ю.М. Соломенцева, В.П. Диденко. - М. : Машиностроение , 1988. - 648 c.
  658.512.011:621.002
  Шрейдер Ю.А. Системы и модели. / Ю.А. Шрейдер, А.А. Шаров. - М. : Радио и связь , 1982. - 152 c. - (/Кибернетика/.).
  681.51
  Штремель М.А. Инженер в лаборатории: Организация труда. - М. : Металлургия , 1983. - 127 c.
  669.001.5:519.242
  Шувалова Э.З. и др. Повторим математику. : учеб. пособ. для поступающ. в вузы / перед. загл. авт.: Шувалова Э.З., Агафонов В.Г., Боготырев Г.И. - 2-е изд., доп . - М. : Высш. шк. , 1974. - 519 c.
  512
  Шувалова Э.З. и др. Повторим математику. : учеб. пособ. для поступающ. в вузы / перед. загл. авт.: Шувалова Э.З., Агафонов В.Г., Боготырев Г.И. - 2-е изд., доп . - М. : Высш. шк. , 1974. - 519 c.
  512
  Шумега С.С. Дизайн. Історія зародження та розвитку дизайну.Історія дизайну меблів та інтер`єру : навч.посібник / С.С.Шумега - Київ : ЦУЛ , 2004. - 298 c.
  658.512.2
  Шуп Т.Е. Прикладные численные методы в физике и технике / С.П.Меркурьева - Москва : Высшая школа , 1990. - 254 c.
  519.6
  Шуршалов М.Ф. Сборник задач по алгебре и элементарным функциям : сборник / М.Ф.Шуршалов,А.И.Худобин - Москва , 1970.
  512
  Щербань И.И. Микроклиматология :Учебн.пособие для вузов по спец."География" - Киев : Вища школа , 1985. - 224 c.
  551
  Экономико - математические методы и модели : учеб.пособие для экон.спец.вузов / Н.И.Холод, А.В.Кузнецов, Я.Н.Жихар; под общ.ред. А.В.Кузнецова. - 2-е изд . - Минск : Изд-во БГЭУ , 2000. - 412 c.
  519.86 + 330.4            65в6
  Экономико-математические методы и модели планирования и управления / под ред.: В.Г.Шорина - М. : Знание , 1973. - 240 c.
  338.26.015:51
  Электрогидравлические следящие системы / В.А.Хохлов, В.Н.Прокофьев, Н.А.Борисова и др.; под ред. В.А.Хохлова. - М. : Машиностроение , 1971. - 431 c.
  681.513.3
  Элементы дифференциальной геометрии и топологии / Новиков С.П., Фоменко А.Т. - Москва : Наука , 1987. - 431 c.
  514.7
  Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии : учеб.пособие для инж.-техн.спец.вузов / Р.Ф.Апатенок, А.М.Маркина, Н.В.Попова, В.Б.Хейман; под ред.В.Т.Воднева - 2-е изд., перераб.и доп. . - Мн. : Выш.шк. , 1986. - 272 c.
  512.64+514.12
  Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии: Учебник для вузов / Никольский С.М., Бугров Я.С. - 2 . - М. : Наука , 1984. - 190 c.
  517.1
  Элементы систем автоматического управления и контроля / Подлесный Н.И., Рубанов В.И. - 2 . - К. : Вища школа , 1982. - 477 c.
  681.51
  Энгелер Э. Метаматематика элементарной математики : пер.с нем.Г.Е.Минца - М. : Мир , 1987. - 128 c.
  510.6
  Энгельке У.Д. Как интегрировать САПР и АСТПП : пер.с англ. - М. : Машиностроение , 1990. - 320 c.
  658.512.22.011.56
  Юдин Е.Я. Борьба с шумом на производстве : справочник / Е.Я.Юдин, Л.А.Борисов, И.В.Горенштейн; под ред. Е.Я.Юдина - М. : Машиностроение , 1985. - 399 c.
  628.517.2
  Юдин Е.Я. Справочник проэктировщика. Защита от шума / Е.Я.Юдин, И.Д.Рассадина, В.Н.Никольский; под ред. Е.Я.Юдина - М. : Стройиздат , 1974. - 134 c.
  628.517.7
  Юдицкий С.А. Проэктирование дискретных систем автоматики / С.А.Юдицкий, А.А.Тагаевская, Т.К.Ефремова - М. : Машиностроение , 1980. - 232 c.
  681.51
  Юдін О.К. Інформаційна безпека держави : навч.посібник для вищ.навч.закл. / О.К.Юдін, В.М.Богуш. - Х. : Консум , 2005. - 575 c.
  351.862.1 : 004.056
  Юхимчук С.В. Декомпозиційні стратегії діагностування цифрових пристроїв : монографія / С.В.Юхимчук, С.І.Перевозніков, Т.О.Савчук - Вінниця : УНІВЕРСУМ - Вінниця , 2001. - 175 c.
  681.518.54:681.32
  Юхимчук С.В. Математичні моделі ризику для систем підтримки прийняття рішень : монографія / А.О.Азарова, С.В.Юхимчук - Вінниця : УНІВЕРСУМ - Вінниця , 2003. - 188 c.
  519.816
  Юхимчук С.В. Математичні моделі аналізу нестаціонарних релейних систем в просторі пристроїв параметрів : монографія / М.Б.Хазін, С.В.Юхимчук - Вінниця : УНІВЕРСУМ - Вінниця , 2006. - 92 c.
  681.511.012
  Яглом А.М. Вероятность и информация / А.М.Яглом, И.М.Яглом. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1973. - 511 c.
  519.21 + 519.722
  Ядренко М.И. Варианты экзаменационных заданий по математике / М.И.Ядренко,А.Я.Дороговцев - 2-е изд.,испр.и доп. . - К. : "Вища школа" , 1983. - 175 с. c.
  51
  Якубайтис Э.А. Информатика -электроника -сети - М. : Финансы и статистика , 1989. - 200 с. c. - ((Человек и компьютер)).
  681.518+002.6
  Ямпольский Л.С. Автоматизированные системы технологической подготовки робототехнического производства : учебник для втузов / Л.С.Ямпольский,О.М.Калин,М.М.Ткач - К. : "Вища школа" , 1987. - 271 с. c.
  658.52.011.56:658.512.4.011.56
  Янушаускас А.И. Двойные ряды / отв.ред. А.В.Сычев. - Новосибирск : Наука , 1980. - 224 c.
  517.52
  Яремчук Ф.П. Алебра и элементарные функции : Справочник / Ф.П. Яремчук, П.а. Руденко - 3-е изд., перераб. и доп. . - К.: : Наук. думка , 1987. - 647 с. c.
  51
  Ящугин Е.А. Теория линейных непрерывных систем автоматического управления в вопросах и ответах : Справ. пособие - Минск : Вышэйшая.шк. , 1986. - 224 c.
  681.51
  ``Третій світ`` у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів ХХІ століття: матеріали міжнар.наук.коні. (м.Київ, 20 червня 2014 р.). - К. : Ін-т всесвіт.історії НАН України , 2014. - 145 c.
  008(100) + 327(516)