Бібліотека
КрНУ імені М.Остроградського
     
     
     
     
     
     
     
     

Систематичний каталог бібліотеки                                                          Перелік книг за тематикою УДК

001 Наука у цілому
 • 001.895 Венчурні проекти
 • 001.895 , 330.341.1 Інновації
 • 002 Друк. Документація. Науково-технічна інформація
 • 002:339.138 Маркетинг інформаційний
 • 004 Інформаційні технології
 • 004.056 Захист інформації, безпека
 • 004.3 Апаратні засоби
 • 004.353 Відіомонітори
 • 004.42 Програмування
 • 004.451 Операційні системи
 • 004.451.64 Апаратні засоби захисту
 • 004.65 Системи управління базами даних (СУБД)
 • 004.7 Комп`ютерні сітки
 • 004.732 Сітки локальні
 • 004.738.5 Інтернет
 • 004.738.5:658.6/9 Електронна комерція
 • 004.77 Електроний бізнес
 • 004.78 : Автоматизовані системи у ...
 • 004.78:025.4.036 Автоматизовані інформаційно-пошукові системи
 • 004.78:336.717 Автоматизовані системи банківських операцій
 • 004.91 Оброблення і створення документів
 • 004.92 Комп`ютерна графіка
 • 006.015.5 Управління якістю
 • 006.063 Сертифікація
 • 006.1 Стандартизація у цілому
 • 006.83 Якість
 • 008 Культура
  021 Організація та развиток бібліотечної справи
  061 Діяльність організацій по охрані природи
 • 061.1ЕС Европейский Союз(ЕС)
 • 1 Філософія
 • 111.1 Онтологія (буття)
 • 130.2 Філософія культури
 • 141.131 Платонізм. Неоплатонізм
 • 141.339 Езотерика
 • 159.9 Психологія
 • 159.923 Психологія особистості
 • 159.942 Емоції
 • 159.9:334.7.012.42 Психологія підприємництва
 • 168.522 Культурологія
 • 172. 4 Міжнародна етика
 • 174 Професійна етика
 • 174.022.1 Професійна та ділова етика. Імідж. Репутація
 • 174.022.1 Імідж
 • 178.1 Алкоголізм
 • 178.7 Паління
 • 2 Релігія
 • 281.9 Православна церква
 • 303.725.36 Примінення теорії систем, теорії управління та кібернетики
 • 311.12 Статистичне угрупування
 • 311.313(058)(477.53) Регіональна статистика: обласн., краєва
 • 314.02 Демографія.Джерела демографічних даних
 • 314.156.5(477) Геноцид українского народа
 • 314.7 Міграція
 • 316 Соціологія
 • 316.323.4 Азіатска деспотія, соціальна структура
 • 316.324.5 Аграрні суспільства, соціальна структура
 • 316.334.55 Соціологія (аграрна політика)
 • 316.343.4 Автохтонне населення в колоніальному суспільстві (соціологія
 • 316.343.653 Адміністратори в капіталістичному суспільстві (соціология)
 • 316.344.32 Інтелектуали
 • 316.346.2-055.2 Жінки
 • 316.422.4 Прогрес
 • 316.422.44 НТП
 • 316.422.6 Регрес (НТП)
 • 316.46 Лідерство
 • 316.462 Авторитаризм ( соціологія)
 • 316.61-056.45 Генії
 • 316.612 Развиток особистості
 • 316.73 Акультурація (соціологія)
 • 321.61 Абсолютизм (форми влади)
 • 321.64 Авторитарні режими нового часу
 • 323 Внутрішня політика
 • 323.17 Автономія та самовизначення нації
 • 323.329 Соціальні спільноти та прошарки. Інтелігенція
 • 323.396 Соціальна еліта
 • 324 Вибори. Референдуми. Виборчі компанії
  325 Міграційна політика
 • 327(477) Зовнішня політика України
 • 327.51 Військові союзи
 • 328 Парламенти. Народні представництва. Уряди
 • 328.132.7 Президентський кабінет. Президентський уряд
 • 330 Економіка
 • 330(477) Економіка України
 • 330.01 Економічна теорія
 • 330.1 Економічні науки
 • 330.101.54 Макроекономіка
 • 330.111.4 Виробничі сили
 • 330.131.7 Ризики
 • 330.131.7:336.71 Ризики банківські
 • 330.131.7:336.743 Валютний ризик
 • 330.142.2 Уставний фонд, капітал
 • 330.142.2 Вкладений капітал.Уставний фонд
 • 330.142.211.4 Амортизація основних фондів
 • 330.31 Кругообіг в народному господарстві. Відтворення
 • 330.322 Інвестиції
 • 330.322.013 Автономні інвестиції ( політекономіка)
 • 330.322.5 Інвестиції, рентабельність та ефективність
 • 330.322:658.589 Венчурне інвестування
 • 330.33 Криза
 • 330.34.014.1 Економіка застійна
 • 330.34.014.2 Економіка, що розвивається
 • 330.341(477) Фактори економічного розвитку України
 • 330.341.1 Развиток виробничих сил. Техн. прогрес. Інновації
 • 330.341.1 Інновації. Технічний прогрес
 • 330.341.1(477) Інновації в Україні
 • 330.341.2:334.758 Кластер
 • 330.342.111 Автаркне господарство (політекономіка)
 • 330.356.3 Ефективність капіталовкладень
 • 330.43 Економетрія
 • 330.46 Теорія систем, управління в кібернетиці та економіці
 • 330.47 Теорія інформації в економіці. Економічна інформатика
 • 330.52 Національна економіка
 • 330.564.2 Прибутки населення
 • 330.59 Життєвий рівень
 • 330.59 Соціально-економічний розвиток
 • 330.8(477) Історія економічної думки.Економічні вчення та школи
 • 330.837 Інституціоналізм. Неоінституціоналізм
 • 331 Праця. Економіка праці
 • 331.07 Адміністративні органи, уповноважені та офіційні особи (прац
 • 331.101.26 Праця, як економічний фактор
 • 331.101.262 Людський капітал
 • 331.102 Види праці
 • 331.103.255 Автоматизована праця
 • 331.106.24 Колективні договори
 • 331.108 Робота з кадрами
 • 331.108.2 Питання кадрів. Управління кадрів
 • 331.108.2 Управління персоналом
 • 331.108.3 Адаптація рабітників ( праця )
 • 331.2 Зарабітня плата
 • 331.21 Управління заробітною платою
 • 331.211 Аванс (праця)
 • 331.215`311` Виплати із соцстраху
 • 331.225 Премії. Окремі виплати
 • 331.23 Акордна оплата праці
 • 331.31 Робочий час
 • 331.315 Відрядження
 • 331.322 Відпустки
 • 331.5 Ринок праці
 • 331.522 Попит і пропозиція на ринку праці. Потенціал робочих місць
 • 331.522 Трудові ресурси
 • 331.556.4 Міграція трудова, міжнародна
 • 331.556.4 Міждержавна мобільність. Міграція
 • 331.582 Трудові резерви
 • 332.012.324 Власність корпорацій
 • 332.025.1 Адміністративне втручання в регіональній економіці
 • 332.1 Регіональна економіка
 • 332.13 Розміщення. Регіональне разміщення
 • 332.142.4 Використання територіальних ресурсів
 • 332.15 Агломерація економічної діяльності (регіональна економіка)
 • 332.2.01 Аграрні теорії (земельне питання)
 • 332.2.021;338.43.02 Аграрна політика
 • 332.72 Ринок праці, нерухомості
 • 332.856 Агенція по квартирному посередництву ( житлове господарство)
 • 334.012.64 Дрібні підриємства
 • 334.7.012.32 Підприємництво (загальне)
 • 334.7.012.42 Підприємництво комерційне
 • 334.722 Приватне підприємництво
 • 334.722.012.42 Підприємництво
 • 334.722.012.64 Мале підприємництво
 • 334.722.8 Акціонерні компанії
 • 334.758 Злиття. Об`єднання фірм. Кластери
 • 334.7:658.589 Венчурні (рискові) підприємства
 • 336 Фінанси
 • 336.07 Адміністрація фінансова
 • 336.1 Державні фінанси у цілому
 • 336.14 Державний бюджет. Національний бюджет
 • 336.14.025.3 Фінансова безпека
 • 336.2 Бенефіціар
 • 336.22 Податки. Збори
 • 336.225 Методи оподаткування
 • 336.225.64 Податкова заборгованість
 • 336.225.64 Подакти.Заборгованість податкова
 • 336.225.673 Контроль податковий
 • 336.226.11 Податки на доходи фізичних осіб
 • 336.22:351.713 Перевірки податкові
 • 336.246.025.2 Контроль фінансовий
 • 336.275.3 Державні боргові зобов`язання
 • 336.544 Контроль якості
 • 336.7 Грошовий обіг. Банківська справа
 • 336.71 Банківська справа.Банки
 • 336.71(477) Банківська справа. Банки в Україні
 • 336.71.025.3 Безпека у банках
 • 336.711 Національні, державні банки
 • 336.713 Банки комерційні
 • 336.743 Валюта. Зв`язані валюти
 • 336.748.12 Інфляція
 • 336.76 Фінансовій ринок
 • 336.763;347.72.03 Акції (фінанси), (торгове право), (економіка)
 • 336.77 Кредит. Кредитна справа
 • 336.773 Кредитні спілки (фінанси)
 • 338.12 Економічні цикли
 • 338.23:343.3 Безпека економічна держави
 • 338.242 Управління економікою в ринковому господарстві
 • 338.246.02 Адміністративні заходи (економіка)
 • 338.246.025.2 Регулювання. Контроль
 • 338.246.025.2, 338.268.025 Контроль
 • 338.246.027 Матеріальна допомога
 • 338.246.027.2 Стимулювання. Пільги
 • 338.26 Планування.Соціально-економічне планування
 • 338.26 Народногосподарське планування
 • 338.27 Економічне прогнозування
 • 338.27 Прогнозування економічне
 • 338.33 Теорія виробництва. Структура. Спеціалізація
 • 338.364 Автоматизоване виробництво ( економіка)
 • 338.43 Аграрна промисловість (економ.сільського господарства)
 • 338.43 Сільське господарство.Економіка
 • 338.43 Економіка сільського господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика.Економ.сільск. господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика
 • 338.431 Аграрні відносини. Аграрні структури
 • 338.431 Аграрні структури (економіка сільського господарства)
 • 338.432 Сільськогосподарське виробництво (господарювання)
 • 338.436.33 Агропромисловий комплекс
 • 338.439 Продовольчий комплекс. Продовольче питання
 • 338.439 Продовольчий комплекс (економіка)
 • 338.439 : Виробництво продуктів :м"яса,риби,рису і т.д.
 • 338.439:63 рису,молока і т.д. Виробництво с/г продуктів
 • 338.45 Економіка промисловості і ремісничого виробництва
 • 338.45.01 Промислова політика
 • 338.45:658 Економіка підприємства
 • 338.46 Економіка сфери послуг
 • 338.465.2 Консалтинг
 • 338.465.2 Послуги
 • 338.465.2 Інжиніринг
 • 338.465.2 Консультування
 • 338.47 Економіка транспорту і зв`язку
 • 338.48 Туризм. Економіка туризму
 • 338.48-44(1-22) Сільський туризм
 • 338.49 Інфраструктура економіки
 • 338.5 Ціни. Ціноутворення
 • 338.512 Витрати виробництва
 • 338.516.2 Ринок.Форми ринку
 • 338.516.22 Ціни ринкові
 • 338.532.4.025.24 Контроль за цінами
 • 338.583 Інфраструктура
 • 339 Торгівля
 • 339.13.012 Види ринків
 • 339.13.025 Адміністративні міри впливу на ринок
 • 339.137.2 Конкуренція
 • 339.138 Маркетинг
 • 339.138 : 338.46 Маркетинг послуг
 • 339.138(100) Маркетинг міжнародний
 • 339.138(100) Міжнародний маркетинг
 • 339.138.001.5 Маркетингові дослідження
 • 339.138.1 Маркетинг промисловий
 • 339.138.`313` Маркетинг стратегічний
 • 339.14:338.49 Інфраструктура товарного ринку
 • 339.166.5 Торгівля продуктами розумової праці
 • 339.172 Товарні біржі. Продуктові біржі
 • 339.175 Посередники торгові
 • 339.178 Посередницькі інститути
 • 339.187.62 Лізинг
 • 339.187.67 Абонентне обслуговування ( торгівля)
 • 339.37 Роздрібна торгівля
 • 339.543 Митна політика
 • 339.543.624 Оффшорні зони
 • 339.56 Торгівля зовнішня
 • 339.727.2 Рух капіталів. Міжнародні займи. Міграція капталів
 • 339.727.22/24 Інвестиції іноземні
 • 339.74.025 Адміністративні міри в девізній політиці
 • 339.9 Міжнародні економічні відносини. Світове господарство
 • 339.9.012 ЗЕД
 • 339.9.012.23:346.58(477) Регулювання ЗЕД в Україні (правове)
 • 339.9.012.42 Автаркія (світове господарство)
 • 339.92 Міжнародне економічне співробітництво
 • 339.923 Економічні союзи
 • 339.924 Інтеграція
 • 339.94 Глобалізація
 • 34.07;35.07 Адміністративні органи (право)
 • 340 Право. Юридичні науки
 • 340.12 Теорія права
 • 340.12 Теорія держави і права
 • 340.12(091) Історія держави і права
 • 340.130.53 Закони
 • 340.130.54 Кодекси
 • 340.130.55 Укази
 • 340/.349 Правознавство
 • 341.215.4 Захист прав людини
 • 341.24 Міжнародні правові дії
 • 341.63 Міжнародний арбітраж
 • 342.26 Адміністративно-територіальний поділ держави
 • 342.34 , 321.7 Демократія
 • 342.392 Авторитарні (недемократичні) форми держав та правління
 • 342.518 Виконавча влада.Уряд. Кабінет Міністрів
 • 342.565.2 Конституційні суди
 • 342.7 Права і обов"язки громадян
 • 342.7 Основні права та обов`язки громадян
 • 342.849 Агітаційний матеріал для виборів (державне право)
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративні порушення
 • 342.9(477) Адміністративне право України
 • 342.924 Адміністративні акти (державне право)
 • 343.13 Кримінально-процесуальне право
 • 343.132 Слідчі дії
 • 343.195 Суд присяжних
 • 343.2/.7 (477) Кримінальне право України
 • 343.23 Злочини у цілому
 • 343.237(477) Співучасть, угрупування, зговір (Україна)
 • 343.337 Агресія (кримінальне право)
 • 343.353 Адміністративна влада, зловживання (кримінальне право)
 • 343.353.1 Корупція
 • 343.359 Злочини проти державної казни. Контрабанда
 • 343.575 Заборона вживання та оберту наркотиків
 • 343.6 Злочини проти особистості
 • 343.61 Вбивство
 • 343.62 Аборт (кримінальне право)
 • 343.9 Кримінологія
 • 343.9.01 Загальна теорія злочину та злочинність
 • 346(477) Господарське право України
 • 346.231 Адміністративні установи
 • 346.26 Приватне підприємництво
 • 346.5 : Регулювання: конкуренції, якості, виробництва, НТП
 • 346.548 Безпека бізнесу, підприємництва
 • 346.548 Рейдерство
 • 346.548 ,366.5 Захист споживачів
 • 346.6 Соціальний захист населення
 • 347 Громадянське право
 • 347.133.5 Адміністративні угоди
 • 347.133.9 Абстрактні (причинні) угоди
 • 347.188 Акти громадянського стану (громадянське право)
 • 347.211 Інтелектуальна власність, ресурс
 • 347.214.2 Нерухоме майно. Нерухомість
 • 347.426.6 Відшкодування збитку. Оцінка збитку
 • 347.471.03 Адміністрація суспільства (громадянське право)
 • 347.722 Товарні знаки
 • 347.732 Агент за обміном ( торгове право)
 • 347.735 Факторинг
 • 347.746 Вексель
 • 347.77 Патенти
 • 347.771 Авторські свідчення ( патентне право)
 • 347.779 Адміністративна організація охорони промис. і торг. прав
 • 347.78 Авторское право
 • 347.789 Адміністративно-технічна організація авторського права
 • 347.791.3 Адміністративно-правов. регулювання прав власності на суди
 • 347.792 Абандон (морське право)
 • 347.799.2 Аварія (морське право)
 • 347.822.5 Авіаційна метеорологічна служба( служба погоди)
 • 347.918 Арбітраж.Третейський суд
 • 347.921 Адвокати ( громад. процес. право )
 • 347.961(477) Нотаріат, нотаріуси, нотар. контори (Україна)
 • 347.963 Прокурори. Прокуратура
 • 347.965 Адвокатура (громад.процес.право)
 • 347.998.8 Адміністративні суди (громадянське процесуал.право)
 • 347.998.85 Адміністративні суди
 • 347.998.85 (477) Адміністративні суди в Україні
 • 349.2 Трудове право
 • 349.227 Заборона необгрунтованного скорочення
 • 349.233 Матеріальна відповідальність у трудовом погодженні
 • 349.41 Земельне право
 • 349.42 Аграрне право
 • 349.42(477) Аграрне право України
 • 349.6 Правові проблеми охорони навколишнього средовища
 • 35.073.526 Надання та публікація балансу. Аудит
 • 351 Державне адмін. управління
 • 351.077.6 Управлінські рішення
 • 351.087.43 Пенсії. Допомоги
 • 351.087.431 Пенсія. Допомога при звільненні, або виході у відставку
 • 351.087.431.1 Право на пенсію
 • 351.087.431.2 Пенсійні внески
 • 351.087.431.3 Пенсійний фонд
 • 351.087.431.4 Пенсійні надбавки
 • 351.713 Адміністративна діяльність у відношенні податків і зборів
 • 351.741 Організація міліції
 • 351.743 Громадянська охорона.Народні дружини
 • 351.755.61 Паспорти. Паспортна міліція
 • 351.762;343.56 Азартні ігри (адміністративне управління), (кримінальне прав
 • 351.811 Автомобильні дороги ( адміністративний нагляд)
 • 351.814 Авіаційний зв`язок (адміністративне управління)
 • 351.814 Авіація, управління
 • 351.814 Авіатраси (адміністративне управління)
 • 351.822 Адміністративний нагляд за грошовою обіговістю
 • 351.823 Адміністративний нагляд за добуванням сировини
 • 351.824 Адміністративний нагляд за промисловістю та торгівлею
 • 351.825 Адміністративний нагляд за кредитними установами
 • 351.83 Адміністративне регулювання праці і труд.відносини
 • 351.84 Адміністративний нагляд за соціальним забезпеченням
 • 351.853 Нагляд за пам`ятниками. Збереження природних ландшафтів
 • 351.9 Адміністративна юрисдикція (адміністр.управління)
 • 351.9 Нагляд і контроль за держ. управлінням. Скарги
 • 352.07 Адміністративні установи органів управління
 • 353.2 Автономні республіки, області, краї, департаменти,провінції
 • 355.081 Головне командування армії
 • 355.232 Академії (військова справа)
 • 355.469 Авіаційна стратегія (військова справа)
 • 355.75 Адміністративно-господарські установи (військова справа)
 • 356.3 , 355.6 , 359.5 Адміністративно-господарська служба (військова справа)
 • 357.3 Автоколони (військова справа)
 • 359.3 Авіаційні частини військово-морских сил (військова справа)
 • 364.12 Автоматизація виробництва (соціальне забезпечення)
 • 364.2 Основні потреби людини
 • 364.2-262.2 Прожитковий мінімум
 • 364.3 Соціальна допомога. Соц.страхування
 • 364.3-642-264 Індексація виплат. Виплати, основ. на вартості життя
 • 364.3-646.2-3 Організації соціального забезпечення
 • 364.3.-646.2 Пенсії
 • 364.32-642 Соціальні грошові виплати
 • 364.32-642:331.215 Лікарняні, декретні
 • 364.32-642:331.215"313" Декретні
 • 364.6 Соціальне забезпечення. Соціальні проблеми
 • 364.662 Бідність
 • 365 Потреба у житлі та її задоволення
  368 Страхування
 • 368.07 Адміністративні страхові органи
 • 368.08 Адміністративний персонал страхових установ
 • 368.1.021.3 Договір страхування
 • 368.2.025.79 Абандон ( страхування)
 • 368.212/.214 Автомобильный транспорт, перевозки ( страхование)
 • 368.8 Страхування окремих майнових цінностей
 • 368.914 Пенсійне страхування
 • 368.914:061.2 Пенсійне страхування недержавними організаціями
 • 37 Освіта
 • 37(1-87) Освіта за кордоном
 • 37.013 Педагогіка
 • 37.014.15 Законодавсто в області освіти
 • 37.014.543 Фінансування освіти
 • 37.015.3 Психологія освіти
 • 37.015.6 Економіка системи освіти
 • 37.017.4-053.81 Правова культура молоді
 • 37.017.4-053.81 Політична культура молоді. Формування
 • 37.017.4-053.81 : 343.85 Профілактика правопорушень серед молоді
 • 37.018.1 Сімейне виховання та освіта
 • 37.034 Моральне виховання
 • 37.07 Адміністративні проблеми навчальних закладів
 • 371 Організація виховання та освіти
 • 371.058 Організація виховання та освіти. Приватна школа
 • 371.11 Адміністрація учбового закладу (освіта)
 • 371.33 Аудіовізуальні методи навчання ( освіта )
 • 373 Дошкільне виховання і освіта. Загальноосвітня школа
  378 Вища освіта
 • 378(438) Вища освіта в Польщі
 • 378.014.15 Законодавсто в області вищої осіти
 • 378.017.4-057.785 Правова обізнанність студентів
 • 378.017.4-057.785 Правова культура студента
 • 378.02 Методика викладання у вищій школі
 • 378.022 , 37.022 Кредитно-модульна система
 • 378.1 Організація вищої освіти
 • 378.2 Академічні ступені (освіта)
 • 378.4 Університети
 • 379.858 Авіатуризм
 • 392.5 Агамія (етнографія)
 • 398.33 Адвент ( різдвяний піст )
 • 477) Історія української та зарубіжної культури
 • 5(092) Природознавство, біографії
 • 502 Природа. Охорона навколишнього середовища
 • 502 /. 504 Природа. Охорона природних ресурсів
 • 502 /504 Охорона навколишнього середовища. Загрози навколишнього сере
 • 502.1 Охорона навколишнього середовища
 • 502.172 ,502.4 Заповідники
 • 502.174 Відновлення, збереження, економія ресурсів
 • 502.175 Контроль якості средовища. Контроль забруднень
 • 502.2 Середовище у цілому
 • 502.211 Живий світ. Біосфера
 • 502/.504 Екологія
 • 502/504 Природа.Охорона природних ресурсів.Загрози навколишньому сер
 • 502:658.012.32 Екологічний менеджмент
 • 504 Загрози навколишньому середовищу. Екологія
 • 504(084.42) Загрози навколишньому середовищу, атлас
 • 504.5:628.4.047 Забруднення радіоактивне
 • 504.5:628.4.047 Безпека радіоактивна
 • 504:343.3 Безпека екологічна
 • 51 Математика
 • 51(075.8) Математика. Підручник для вищ.шк.
 • 519.237.8 Кластер-аналіз. Класифікація
 • 519.248 Прикладна статистика
 • 519.6 Програмування математичне
 • 519.72 Теорія інформації. Математичні питання
 • 519.816 Теорія прийняття рішень
 • 519.85 Математичне програмування
 • 519.86 Теорія економіко - математичних моделей
 • 519.87 Математичне моделювання
 • 519.876.2 Моделювання процесів управління
 • 53 Фізика
 • 530.145 Квантова механіка
 • 531 Теоретична механіка
 • 539.376 Деформація при постійному навантаженні
 • 544.431.8 Періодичні реакції. Повний безлад
 • 551.58 Кліматологія
 • 553.04 Мінеральні ресурси та запаси
 • 575 Генна інженерія
 • 577.355 Біофізика фотосинтезу
 • 578.828СПИД Вірус СНІД
 • 579.22 Мікробіологія
 • 579.64 Сільськогосподарська мікробіологія
 • 58.006 (477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 58.006.(477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 592/599 Світ тварин.Фауна
 • 611 Анатомія людини
 • 614.2(73) Організація охорони здоров`я в США
 • 614.3 Якість харчових продуктів
 • 615 Фармакологія
 • 616-084 Медицина. Профілактика
 • 616.89-008.441.3 Наркотична залежність
 • 616.89-008.441.44 Самогубство
 • 616.98 Специфічні інфекції
 • 62 - 83 Електропривід
 • 62-82 Гідропривід
 • 62.002.2 Технологія виробництва
 • 620.22 Матеріалознавство
 • 620.9 Загальна енергетика
 • 620.9(477) Загальна енергетика. Енергетика України
 • 620.91 Ресурс енергетики. Альтернативні види
 • 620.91 Альтернативні види енергії
 • 621 Машинобудування
 • 621 438 -714 Газові турбіни, охлодження
 • 621. 426 Дизелі
 • 621.002 Технологія машинобудування
 • 621.039 Атомна енергетика. Атомна промисловість
 • 621.039.586 Аварії ядерних реакторів
 • 621.3 Електротехніка
 • 621.3.01 Теоретичні основи електротехніки
 • 621.31 Електричні апарати
 • 621.31.019.3 Надійність електросистем
 • 621.311.004.12 Енергозбереження
 • 621.311.1 Енергосистеми
 • 621.311.2 Електростанції
 • 621.313.333 Асинхронні електодвигуни
 • 621.314 Перетворення електричної енергії
 • 621.317 Електровимірювальна техніка
 • 621.317.3 Вимірювання електричних величин
 • 621.38 Електроніка
 • 621.382.049.77 Мікроелектроніка
 • 621.391.63 Передача сигналу світловими променями
 • 621.395.721.5 Мобільний зв`язок
 • 621.396 Радіозв`язок
 • 621.396.6 Радіоелектронна апаратура. Схеми
 • 621.396.62 Радіоприймач
 • 621.397.132 Магнітофони
 • 621.397.446 Телевізори
 • 621.397.6 Телевізійна апаратура
 • 621.43 Автомобільні двигуни
 • 621.431.73 Двигуни внутрішнього згоряння для безрейкового транспорту
 • 621.436.21.031.3 Дизелі з пневматичним розпиленням (компресорні)
 • 621.438 - 714 Газові турбіни, системи охолодження
 • 621.438-135 Газові турбомашини
 • 621.6.033:656.07 Нафтотранспортна система
 • 621.7 Обробка тисненням. Пластичне формоутворення
 • 621.74 Ливарне виробництво
 • 621.753 Допуски та посадки
 • 621.81 Деталі машин
 • 621.86 Підйомно-транспортне обладнання у цілому
 • 621.86/.87 Підйомно-транспортні машини
 • 621.865.8 Роботи
 • 621.873.3 : 629.3 Автокрани
 • 621.983 Глибинна витяжка. Холодна штамповка
 • 622.2 Гірничі роботи при розробці корисних копалин
 • 622.276/279 Нафто-газодобувна промисловість
 • 622.323 Добування нафти
 • 622.324 Добування газу
 • 623.4 Зброя
 • 624.046.012.45 Залізобетонні конструкції, стійкість, несуча здатність
 • 625.08 Дорожно-будівні машини
 • 627 Водне господарство
 • 628.1 Водопостачання
 • 628.1(075.8) Водопостачання
 • 628.3 Стічні води. Очистка стічних вод
 • 629. 113 Автомобілебудування
 • 629.083 Склад, огляд, техн. обслуговування автомоб.
 • 629.113 Автомобілебудування. Автомобілі
 • 629.113(03) Автомобілебудування - довідники
 • 629.113(477) Автомобільний транспорт в Україні
 • 629.113.02.001.4 Випробовування автомобілів
 • 629.114.4 Грузові автомобілі
 • 629.114.6 Легкові автомобілі
 • 629.114.6.004.6 Легкові автомобілі. Ремонт
 • 629.4 Залізничний транспорт
 • 629.73 Авіація
 • 629.762.5 Ракети небалістичні
 • 629.78 Космічна техніка
 • 63 Сільське господарство
  630 Лісне господарство. Лісівництво
 • 630*2 Лісівництво
 • 630*9 Ліси та лісне гос-во з державної точки зору
 • 631.1 Сільськогосподарське виробництво.Організація та управління
 • 631.1(477) Організація та управління сільськогосподарським виробництвом
 • 631.115.1 Сільськогосподарське приватне підприємство
 • 631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.3.001.4 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.374 Сільськогосподарський транспорт
 • 631.4(092) Грунтознавство. Землезнавство. Біография
 • 631.46 Бактеріологія і біологія грунтів
 • 636 Тваринництво
 • 637.1 Молочна промисловість
 • 64.012 Домогосподарство
 • 640.41 Готель
 • 65 Управління підприємством
 • 65.011.4 Ресурси (резерви) виробництва
 • 65.011.46 Аутсорсинг (управл.ефективністю)
 • 65.012 Управління підприємством. Методи
 • 65.012.2 Планування діяльності
 • 65.012.32 Менеджмент організації
 • 65.012.8 Безпека економічна підприємства
 • 65.012.8 Економічна безпека під-ва
 • 656 Транспорт
 • 656.07 Управління транспортом
 • 656.07 Транспортна система
 • 656.071.32 Бухгалтерія транспортного підприємства
 • 656.13 Автомобільний транспорт
 • 656.13.07 Організація та експлуатація автомобільного транспорту
 • 657 Бухгалтерський облік
  657 Бухгалтерія
 • 657.1 Бухгалтерія
 • 657.15 Фінансовий облік
 • 657.15(047.2/3) Бухгалтерська фінансова звітність
 • 657.2 Бухгалтерскі проводки
 • 657.222 Ведення бухгалтерських операцій
 • 657.372.3 Списання. Амортизація
 • 657.421.3 Бухгалтерський облік ліцензій
 • 657.474.51 Визначення фактичної собівартості. Калькулювання
 • 657.6 Аудит
 • 657.6 Аудит, ревізія
 • 658.011.46 Потенціал підприємства
 • 658.011.47 ФСА
 • 658.012.011.56 Автоматизація
 • 658.012.12 Аналіз господарської діяльності підприємства
 • 658.012.122 Економічна діагностика під-ва
 • 658.012.122 Діагностика економічна
 • 658.012.122 Економічний аналіз
 • 658.012.122:330.4 Діагностична матриця
 • 658.012.32 Менеджмент
 • 658.012.32 : 331.103 Автоматизоване роб.місце менеджера
 • 658.012.324 Корпоративна форма управління підприємством
 • 658.012.61 Корпоративна культура
 • 658.012.7 Контролінг
 • 658.016"313" Стійкість стратегічна підприємства
 • 658.016.7 Санація
 • 658.14/.17 Фінанси підприємств
 • 658.14/.17.012.12 Фінансовий аналіз
 • 658.14/17 Фінансова стійкість підприємства
 • 658.310.8 Штатний розклад
 • 658.345 БЖД
 • 658.345 Охорона праці
 • 658.512.011.56 САПР (система автоматиз.проектування)
 • 658.52 Виробничо-промислова структура
 • 658.527.011.56 - 192 (075.8) Потокове виробництво
 • 658.562 Виробничий контроль.Техн.контроль
 • 658.589 Модернізація
 • 658.589 Реконструкція
 • 658.589 Інноваційна діяльність
 • 658.7 Логістика
 • 658.8 Збут. Продаж. Реалізація продукції
 • 658`313` Стратегія підприємства
 • 659.1, 659.1: Реклама, реклама продукції
 • 659.4 Паблік Рилейшнз
 • 66 Хімічна промисловість
 • 663/664 Харчова промисловість
 • 669 Металургія
 • 67/68 Легка промисловість
 • 678.06.001.2 (03) Вироби із високомолекулярних матеріалів, проектування
 • 681.3.06 Програмування
 • 681.327.22 Відеомонітори
 • 681.5 Теорія автоматичного управління
 • 681.511.42 Системи автомат. управління імпульсні (дискретні)
 • 681.518 Інформаційні системи
 • 681.518 Інформаційні системи в автоматизованому управлінні
 • 681.518.3 Вимірювальні інформац.системи (для управління)
 • 681.518.5.015 Системи автомат.контроля і техн.діагностики. Ідентифікація
 • 687 Швейна промисловість
  69 Будівництво
 • 69.003 Економіка будівництва
 • 697.3 Центральне опалення
 • 7 Культура
 • 7.036.2 Імпресіонізм
 • 712.23 Заповідники, нац.парки та інші природні території, що охоро
 • 725.4 Будівлі пром. підприємств, проектування
 • 744.4 Інженерна графіка
 • 75 Живопис
  78 Музика
 • 78.017 Музиканти
 • 796.525 Альпінізм
 • 811.111 Англійска мова
 • 811.111(038) = 111=161.1 Англо - російські словники
 • 811.161.2 Українська мова
 • 811.161.2"06-26 Українська сучасна літературна мова
 • 82-8 Літературна суміш. Афоризми. Сценарії
 • 82.09 Літературна критика та дослідження
 • 82.09.161.2" " Літературознавство укр.літ."століття"
 • 883 Українська література
  9 Історія
 • 9(477)1934-1941 Історія України в 1934-1941рр.
 • 908 Краєзнавство
 • 908(477.53) Краєзнавство. Полтавська область
 • 91(510) Географія Китаю
 • 930.85(100 Історія української та зарубіжної культури
 • 94(477) Історія України
 • 940(477) Історія України
 • 940`10/17` (477) Історія України Х І - XVIII ст.
 • 94`10/17` (477) Вимірювання електричних величин
 • ЄС Европейский Союз
 • Китай Китай
 • 502 Природа. Охорона навколишнього середовища

  Анпілова Є.С. Інформаційні технології для управління екологічною безпекою поверхневих вод : монографія. - К. : Азимут-Україна , 2013. - 103 c.
  502.51
  Анпілова Є.С. Інформаційні технології для управління екологічною безпекою поверхневих вод : монографія - К. : ’’Азимут - Україна’’ , 2013. - 104 c.
  502.51
  Анцыпович И.С. Охрана природы на предприятиях мясной и молочной промышлености : учеб. пособие для сред. проф-тех. училищ. - М. : Агропромиздат , 1985. - 112 c.
  502.17 : (637.1+637.5)            20.1
  Батлук В.А. Основи екології : підручник. - К. : Знання , 2007. - 519 c.
  502/.504(075,8)
  Беллер Г.А. Экзамен разума. Об охране окружающей среды. - М. : Мысль , 1988. - 252 c.
  502.17
  Беляев Н.Н. Защита атмосферы от загрязнений при миграции токсических веществ : монография / Н.Н.Беляев, В.М.Лисняк. - Днепропетровск : Инновация , 2006. - 150 c.
  502.3 : 620.966.1
  Беляев Н.Н., Берлов А.В., Машихина П.Б. Моделирование нестационарных процессов аварийного загрязнения атмосферы : монография - Д. : ’’Акцент ПП’’ , 2014. - 127 c.
  502.3:51
  Беляев Н.Н., Русакова Т.И., Кириченко П.С. Моделирование загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта на улицах городов - Д. : ’’Акцент ПП’’ , 2014. - 159 c.
  502.3:504.5:629.33
  Білявський Г. О. Основи загальної екології. : підручник для природ.фак.вищ.навч.закл. / Г.О.Білявський, М.М.Падун, Р.С.Фурдуй. - 2-е вид., зі змін . - К. : Либідь , 1995. - 368 c.
  502.3
  Бобровников Н.А. Защита окружающей среды от пыли на транспорте. - М. : Транспорт , 1984. - 73 c.
  502.3 : 504.6 : 628.511.134            20.1+628.511
  Богданкевич О.В. Лекции по экологии. - М. : Физматлит , 2002. - 207 c.
  502/504
  Бойчук Ю.Д. Екологія і охорона навколишнього середовища : навч.посібник / Ю.Д.Бойчук, Е.М.Солошенко, О.В.Бугай - 4-те вид., випр.і доп. . - Суми : ’’Університетська книга’’ , 2007. - 316 c.
  502.1
  Боков В.А. Основы экологической безопасности : учеб.пособие / В.А.Боков, А.В.Лущик. - Симферополь : СОНАТ , 1998. - 223 c.
  502.3
  Варламов А. А. Экология землепользования и охрана природных ресурсов : учеб.пособие для техникумов / А.А.Варламов, А.В.Хабаров. - М. : Колос , 1999. - 159 c.
  502.17            502.4
  Васинский А. И. Пейзаж будущего. Человек в мире природы. Природа в мире человека. - М. : Политиздат , 1985. - 206 c.
  502.11            20.1
  Васюкова Г. Т. Екологія : підруч. для вищ. навч. закл. / Г. Т. Васюкова, О. І. Ярошева - К. : ’’Кондор’’ , 2009. - 524 c.
  502/.504
  Васюкова Г.Т. Екологія : підручник для вищ. навч.закл. / Г.Т.Васюкова, О.І.Ярошева. - К.: : Кондор , 2009. - -524 c.
  502 /. 504
  Введение в экологию / Ю.А.Казанский, Т.Г.Сазыкина, И.И.Крышев и др.; под ред. Ю.А.Казанского. - М. : ИздАТ , 1992. - 111 c. - (Ядерное об-во).
  502/.504            28.081
  Веклич О. О. Економічний механізм екологічного регулювання в Україні. - К. : ЛОГОС , 2003. - 88 c. - (Укр. ін-т дослід. навколишнього середовища і ресур).
  502:338
  Взаимодействие общества и природы. Философско-методологические аспекты экологической проблемы / отв. ред. Е. Т. Фадеев. - М. : Наука , 1986. - 348 c.
  502.1            20.1
  Волошкіна О.С. Питання екологічної безпеки поверхневих водних об`єктів / О.С. Волошкіна, Є.О. Яковлєв, В.М. Удод. - К. : Б.в. , 2007. - 139 c. - (Ін-т проблем нац. безпеки).
  502.51
  Воробьев Е.И. Экоинформатика в атомной энергетике / Е.И.Воробьев, В.Ю.Резниченко. - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 160 c.
  502.14 : 621.039
  Воронцов А.И. Охрана природы : учебники и учеб.пособия для техникумов - М. : ’’Агропромиздат’’ , 1989. - 303 c.
  502.1
  Воронцов А.П Рациональное природопользование : учеб.пособие. - М. : ТАНДЕМ : ЭКМОС , 2000. - 303 c. - (Ассоциация авторов и издателей ``ТАНДЕМ``).
  502.171
  Воронцов А.П. Рациональное природопользование : учеб.пособие - М. , 2000. - 304 c.
  502.1
  Гарин В.М. Экология для технических вузов : учеб. пособие / В.М.Гарин, И.А. Клёнова, В.И.Колесников; под. ред. В.М.Гарина. - 2-е изд., доп. и перераб . - Ростов н/Д : Феникс , 2003. - 377 c. - (Высшее образование).
  502.1
  Гирусов Э.В. Экология и экономика природопользования : учебн.для вузов / Э В.Гирусов,С.Н.Бобылев,А.Л.Новоселов,Н.В.Чепурных; под ред. Э.В.Гирусова - Москва : Закон и право , 1998. - 455 c.
  502.17:338
  Глухов В.В. Экономические основы экологии : учебник / В.В.Глухов, Т.В.Лисочкина, Т.П.Некрасова. - 2-е изд., перераб. и доп . - СПб. : Спец.Лит. , 1997. - 304 c.
  502.17 : 338
  Глухов В.В. Экономические основы экологии : учебник / В.В.Глухов, Т.В.Лисочкина, Т.П.Некрасов. - СПб. : Спец.Лит. , 1995. - 279 c.
  502.17 : 338
  Глухов В.В., Лисочкина Т.В., Некрасова Т.П. Экономические основы экологии : учебник - Санкт-Петербург : ’’Специальная литература’’ , 1995. - 280 c.
  502.4
  Горелов А.А. Экология - наука - моделирование : философский очерк / отв.ред. А.Т. Шаратов. - М. : Наука , 1985. - 207 c.
  502/.504
  Городинская В.С. Природа.Человек. Закон / В.С. Городинская, В.Иванов. - М. : Юрид. лит. , 1990. - 383 c.
  502.11 : 349.6            20.1
  Государтсвенно - правовое управление качеством окружающей среды / М.Р. Аракелян, И.Л. Белый, Л.Д. Долгополова и др. - К. - Одесса : Вища шк. , 1983. - 189 c.
  502.13            20.1
  Григорьев А.А. Антропогенные воздействия на природную среду по наблюдениям из космоса / отв. ред. К.Я.Кондратьев. - Л. : Наука , 1985. - 239 c.
  502/.504            20.1
  Грицик В.(мол.) Екологія довкілля. Охорона природи : навч. посібник для вищ.навч.закл. / В.Грицик(мол.), Ю.Канарський, Я.Бедрій. - К. : Кондор , 2009. - 290 c.
  502 /504
  Грицик В., Канарський Ю., Бедрій Я. Екологія довкілля. Охорона природи : навч. посібник - К. : ’’Кондор’’ , 2009. - 292 c.
  502/504
  Давыдова С.Л. Тяжелые металлы как супертоксиканты XXI века : учеб. пособие для вузов / С.Л.Давыдова,В.И.Тагасов. - М. : Изд-во РУДН , 2002. - 140 c.
  502.55 :546.3
  Даценко И.И. Химичекая промышленность и охрана окружающей среды / И.И.Даценко, О.С.Банах, Р.И.Баранский. - К. : Вища шк. , 1986. - 175 c.
  502.1 : 66
  Даценко І.І. Гігієна і екологія людини : навч. посібник для вищ.навч.закл. - Львів : Афіша , 2000. - 247 c.
  502 . 613
  Дедю И.И. Экологический энциклопедический словарь: свыше 8 тыс. терминов. - Кишинев : Гл. ред. Молдав. Сов. Энциклопедии , 1990. - 406 c.
  502/.504
  Денисов В.Н. Благоустройство территорий жилой застройки. / В.Н.Денисов, Ю.Х.Лукманов. - СПб. : МАНЭБ , 2006. - 223 c.
  502.22
  Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища : навч. посібник - 5-е вид., випр. і доп . - К. : Знання , 2007. - 422 c. - (МОН).
  502(075.8)
  Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища : навч. посібник для вищ. навч. закл. - 3-тє вид., випр. і доп . - К. : Знання , 2004. - 309 c.
  502(075.8)
  Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього середовища : навч. посіб. для вищ.навч.закл. - К. : Знання , 2000. - 203 c.
  502(075.8)            28.080
  Долина Л.Ф. Мониторинг окружающей среды и инженерные методы охраны биосферы Ч.1.Основы мониторинга. : монография. - Днепропетровск : Континент-L , 2002. - 208 c.
  504.064.3 : 502.77
  Долина Л.Ф. Стандартизація та метрологія у сфері охорони довкілля : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Знання , 2007. - 199 c.
  006.1+006.91] : 502.1(075.8)
  Долина Л.Ф. Стандартізація та метрологія у сфері охорони довкілля Т.1. Основи стандартизації та метрології. : навч.посібник для вищ.навч.закл. - Дніпропетровськ : Континент , 2005. - 185 c.
  006.1+ 006.91] : 502.1(075.8)
  Долина Л.Ф. Техноэкология для строителей Т.1. : учеб.пособие. - Днепропетровск : Континент , 2006. - 270 c.
  502.22 : 69
  Дубас Р.Г. Економіка природокористування : навч.посібник для вищ.навч.закл. - 2-ге вид., стер . - К. : КНТ , 2009. - 447 c.
  502.17 : 338
  Дубас Р.Г. Економіка природокористування : навч.посібник - 2-ге вид., стереотип. . - К. : КНТ , 2009. - 448 c.
  502.17
  Дубовик О.Л. Механизм действия права в охране окружающей среды / отв.ред.О.С.Колбасов. - М. : Наука , 1984. - 168 c.
  349.6 : 502.1            67.99(2)5 : 20.1
  Дуднікова І.І. Екологія і безпека життєдіяльності : термінолог. словник - довідник. - К. : Вища шк. , 2005. - 247 c.
  502/.504
  Евгеньев И.Е. Защита природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог / И.Е. Евгеньев, В.В. Савин. - М.: : Транспорт , 1989. - 238 c.
  625.7/.8 : 502.1
  Екологічна безпека : навч.посібник / В.П.Пєтков, С.В.Пєтков, Є.Ю.Соболь та ін.; за заг. ред. В.П.Пєткова. - К. : ЕНТ , 2013. - 215 c.
  349.41: 502.17
  Екологічне управління : підручник для вищ.навч.закл. / В.Я.Шевчук, Ю.М.Саталкін, Г.О.Білявський та ін. - К. : Либідь , 2004. - 430 c.
  502
  Екологічний менеджмент : навч.посібник / В.Ф.Семенов, О.Л.Михайлюк, В.М.Мозгальова; за ред. В.Ф.Семенова, О.Л.Михайлюк. - К. : Знання , 2006. - 366 c. - (Вища освіта ХХI століття).
  502 : 658.012.32(075.8)
  Екологічні аспекти термічного знешкодження непридатних отрутохімікатів : монографія / під ред. В.Г.Петрука - Вінниця : УНІВЕРСУМ - Вінниця , 2006. - 254 c.
  502.3:632.982
  Еталони природи Полтавщини. Розповіді про заповідні території : науково популярне видання - Полтава : ’’Верстка’’ , 2003. - 212 c.
  502.13 (477.53)
  Єлізаров О.І. Фізика для екологів Т.1. : навч.посібник для вищ.навч.закл. - Кременчук : Щербатих О.В. , 2007. - 258 c.
  53 : 502
  Жегалин О.И. Снижение токсичности автомобильных двигателей / О.И.Жегалин, П.Д.Лупачев. - М. : Транспорт , 1985. - 120 c.
  621.43.068 : 502.3
  Залеський І.І. Екологія людини : підручник / І.І.Залеський, М.О.Клименко. - К. : Академія , 2005. - 287 c. - (Альма-матер).
  502 : 613
  Заповедники СССР.Заповедники Украины и Молдавии / под. общ.ред.В.Е.Соколова, Е.Е.Сыроечковского. - М. : Мысль , 1987. - 271 c.
  502.172
  Заповідна справа в Україні : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Т.Д.Андрієнко, Н.Р.Малишева, Г.В.Парчук та ін.; за заг. ред. М.Д.Гродзинського, М.П.Стеценка. - К. : Географіка , 2003. - 304 c.
  502.172(477)
  Запольський А.К. Основи екології : підручник для вищ.навч.закл. / А.К.Запольський, А.І.Салюк; за ред. Ситніка. - К. : Вища шк. , 2001. - 358 c.
  502.3
  Захист довкілля від антропогенного навантаження : зб. Вип.3(5) / Харків. нац.ун-т, Кременчуцький міськвиконком, Кременчуцький держ.політехн.ун-т. - Харків ; Кременчук : Август , 2000. - 109 c.
  502.4
  Защита биосферы от промышленных выбросов / А.И. Родионов и др. - М. : Химия , 2005. - 387 c.
  502.17
  Злобін Ю.А Основи екології : підручник. - К. : Лібра , 1998. - 248 c.
  502.4
  Зубик С.В. Техноекологія. Джерела забруднення і захист навколишнього середовища. - Львів : Оріяна - Нова , 2007. - 399 c.
  502/.504
  Игнатов В.Г. Экологический менеджмент В.Г.Игнатов, А.В.Кокин. : учеб.пособие. - Ростов н/Д : АООТ , 1997. - 304 c.
  502 : 658.012.32
  Игнатов В.Г. Экологичный менеджмент / В.Г.Игнатов, А.В.Кокин - Ростов на Дону : АООТ ’’Ростовское книжное издательство’’ , 1997. - 304 c.
  502:658.012.32
  Интегрирующая функция экологии в современной науке. В помощь метолог.семинарам : сб.науч.тр. / отв.ред. Н.П.Депенчук, Н.Н.Киселев. - К. : Наук.думка , 1987. - 127 c.
  502
  Исфорт Г. Производственный процес и окружающая среда / пер. с нем. Е.Ц. Кесельмана, О.В. Соколовской; под ред М.Я. Лемешева, Н.Ф. Реймерса. - М. : Прогресс , 1983. - 271 c.
  502.22            20.1
  Ільєнко Р.Ю. Екологія для всіх : словник - довідник. - 2-ге вид., стер . - К. : Центр навч.літ. , 2006. - 155 c.
  502/504(03)
  Кашенко О.Л. Фінанси природокористування : [навч.посібник.] - Суми : Універ.кн. , 1999. - 421 c.
  502.1 : 336
  Кирсанова Т.А. Экологический контроллинг - инструмент экоменеджера : : монография / /Т.А.Кирсанова, Е.В.Кирсанова, В.А.Лукьянихин. - - Сумы ? : Изд-во `Козацький вал`, , 2004. - 221 c.
  502.175
  Клименко М.О. Моніторинг довкілля. Практикум : навч.посібник для вищ.навч.закл. / М.О.Клименко, Н.В.Кнорр, Ю.В.Пилипенко. - К. : Кондор , 2010. - 284 c.
  502.175(076.5)
  Клименко М.О. Моніторинг довкілля : підручник / М.О.Клименко, А.М.Прищепа, Н.М.Вознюк. - К. : Академія , 2006. - 359 c. - (Альма-матер).
  502.175(075.8)
  Кормилицын В.И. и др. Основы экологии : учебное пособие / В.И.Кормилицын,М.С.Цицкившвили,Ю.И.Яламов - М. : Интерстиль , 1997. - 365 c.
  502.4
  Коробкин В.И. Экология в вопросах и ответах : учеб.пособие для вузов / В.И.Коробкин, Л.В.Передельский - Ростов н/Д : Феникс , 2002. - 382 c.
  502/.504
  Кульчицкий А.Р. Токсичность автомобильных и тракторных двигателей : учеб. пособие для вузов. - 2-е изд.,испр. и доп . - М. : Академ.Проект , 2004. - 399 c.
  621.431.019.6 : 502.3 : 504.5
  Левківський С.С. Раціональне використання і охорона водних ресурсів : підручник для ВНЗ / С.С.Левківський, М.М.Падун - К. : Либідь , 2006. - 279 c.
  502.51
  Мазур И., Молдаванов О.И. Курс инженерной экологии : учебник для вузов / под ред. И.И.Мазура - М. : ’’Высшая школа’’ , 1999. - 448 c.
  502.4
  Мазур И.И. Инженерная экология: Общий курс: : Уч. пособие для вузов / Мазур И.И., Молдаванов О.И., Шишов В.Н. : Высшая школа , 1996. - 637 c.
  502.3
  Мазур И.И. Инженерная экология: Общий курс: : Уч. пособие для вузов / Мазур И.И., Молдаванов О.И., Шишов В.Н. - М. : Высшая школа , 1996. - 655 c.
  502.3
  Мазур И.И. Курс инженерной экологии : Учебник для вузов / под.ред. И.И. Мазур - М. : Высшая школа , 1999. - 447 c.
  502.4
  Макар С.В. Основы экономики природопользования : учеб.пособие. - М. : ИМПЭ , 1998. - 190 c.
  502:338
  Макар С.В. Основы экономики природопользования : учеб.пособие. - М. : ИМПЭ , 1998. - 190 c.
  502:338
  Макарова Н.С. Економіка природокористування : Навч.посібник для ВНЗ / Н.С.Макарова, Л.Д.Гармідер, Л.В.Михальчук - К. : Центр. учбов. літ , 2007. - 319 c.
  502.1
  Манита М.Д. Современные методы определения атмосферных загрязнений населенных мест : монография - М. : ’’Медицина’’ , 1980. - 255 c.
  502.3
  Математические модели в задачах водопользования : учеб. пособие для вузов / Л.И. Антошкина, В.М. Багрий, Н.Н. Беляев и др. - Днепропетровск : ЧП Грек А.С.
  519.87:502.51
  Мельник Л.Г. Екологічна економіка : підр. для вищ. нач. закл. - Суми : Універ. книга , 2002. - 345 c.
  502.17: 338
  Методы анализа загрязнений воздуха / Ю.С.Другов, А.Б.Беликов, Г.А.Дьякова, В.М.Тульчинский. - М. : Химия , 1984. - 372 c.
  502.3 : 543.27
  Микитюк О.М. Основи екологіі : Навч.посібник - 2-е вид.,стереотип . - Х. , 2004. - 143 c.
  502
  Микитюк О.М. та ін. Екологія людини : Підручник для ВНЗ / О.М.Микитюк, О.З.Злотін, В.М.Бровдій - 3-е вид.випр.і доп. . - Харків : ОВС , 2004. - 254 c.
  502.211
  Мокін В.Б. Маттематичні моделі для контролю та управління якістю річкових вод : монографія - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2005. - 171 c.
  502.51(28):519.876.2
  Некос В.Е. Основы общей экологии и неоэкологии : 2. Т.2. Основы общей и глобальной неоэкологии : Учеб.пособие для вузов / В.Е.Некос - 2-е перераб. . - Харьков : Прапор , 2001. - 287 c.
  502.3
  Некос В.Е. Основы общей экологии и неоэкологии Т.1. Основы общей и глобальной экологии : учеб.пособие - 2-е изд., перераб.и доп. . - Харьков : ’’Торнадо’’ , 1999. - 192 c.
  502
  Никифоров В. Екологія та охорона природи : англо-українсько-російсько-словацький словник термінів. / В.Никифоров, Е.Штробова. - Кременчук : Щербатих О.В. , 2013. - 91 c.
  502 : 81`374.82
  Никифоров В. та інш. Екологія та охорона природи : англо-укр-рос-словцкий словник термінів / В. Никифоров, Є. Штробова; за ред.: А. П. Травлєєва - Кременчук: : ПП Щербатих О.В. , 2013. - 92 с. c.
  574+502            20.1+81.2
  Никифоров В.В. Экологическая сеть Срелнего Приднепровья: современное состояние и пути оптимизации - Дніпропетровськ : Дніпропетр. ун - ту , 2003. - 187 c.
  502.21
  Общая экология : учебник для экологич.спец.вузов / авт.-сост.А.С.Степановских - М. : ЮНИТИ , 2002. - 510 c.
  502.1
  Основи екології : Навч. посібник для вузів / О.М. Адаменко, Я.В. Коденко, Л.М. Консевич та ін. - 2-ге вид. . - К. : Центр навч. літ. , 2005. - 314 c.
  502/.504(075.8)
  Основи екології : Навч. посібник / О.М. микитюк, В.В. Грицайчук, О.З. Злотін, Т.Ю. Маркіна - 2-ге вид., стереотип. . - Х. : О.В.С. , 2004. - 143 c.
  502
  Основы экологии и природопользования / .Л. Дикань, А.Г. Дейнека, Л.А. Позднякова и др. - Х. : Олант , 2002. - 383 c.
  502/.504
  Основы экологии и экологическая безовасность / В.В. Колпащикова и др. - Нижний новгород : Из-во медецинской гос. академии , 1998. - 168 c.
  502.4
  Охрана окружающей среды : справочник / под ред. Л.П.Шариков - Л. : ’’Судостроение’’ , 1978. - 560 c.
  502
  Принципи меделювання та прогнозування в екології : підручник для ВНЗ / В.В. Богобоящий, К.Р. Курбанов, П.Б. Палій, В.М. Шмандій - К. : ЦУЛ , 2004. - 215 c. - (Ін-т економіки та нових технологій).
  502.1:19.216.3+519.876.5
  Принципи моделювання та прогнозування в екології : навч. посібник / В.В.Богобоящий, К.Р.Курбанов, П.Б.Палій, В.М.Шмандій - Кременчук : КДПУ , 2003. - 233 c.
  502/504
  Принципи моделювання та прогнозування в екології : Підручник / В.В.Богобоящий,К.Р.Курбанов,П.Б.Палій,В.М.Шмандій - К. : Центр навчальної літератури , 2004. - 216 c.
  502.2            20.1я73
  Природознавство в Україні до початку ХХ ст. в історичному, культурному та освітньому контекстах : Монографія / Ю.В. Павленко, С.П. Руда, С.А. Хорошева, Ю.О. Храмов - К. : Академперіодика , 2001. - 420 c.
  502.2(091)
  Природопользование : Учебник / Э.А. Арустамов, А.Е. Волошенко, Г.В. Гуськов и др.; под ред. Э.А. Арустамова - М. : Изд. Дом `Дашков и К` , 1999. - 252 c.
  502
  Промислова екологія : навч.посібник для вищ. навч. закл. / Я.І.Бедрій, Б.О.Білінський, Р.М.Івах, М.М.Козяр. - 4-те вид., перероб . - К . : Кондор , 2010. - 372 c.
  502/504
  Рамазанов С.К. Модели эколого - экономического управления производственной системой в нестабильной внешней среде : монография. - Луганск : Изд-во ВНУ им.В.Даля , 2004. - 383 c.
  502.175
  Рамазанов С.К. Модели эколого - экономического управления производственной системой в нестабильной внешней среде : монография - Луганск : ВНУ им. В.Даля , 2004. - 384 c.
  502.175:519.86
  Ресурсозберігаючи технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні : : зб.наук.праць.- - Луганськ : : Вид-во СНУ ім. В.Даля , , 2005. - 274 c.
  621.7 : 502.174
  Романенко В.Д. Основи гідроекології : підручник для екологіч.і біологіч.спец.вузів - К. : Обереги , 2001. - 728 c.
  502.5(204): 574
  Семенов В.Ф. Екологічний менеджмент : Навч. посібник - К. : Знання , 2006. - 366 c.
  502:658.012.32(075.8)
  Справочник по охране геологической среды : В 2-х т.. Т.1. / под ред.Г.В.Войткевича - Ростов-на-Дону : Феникс , 1996. - 445 с. c.
  502.4
  Справочник по охране геологической среды : В 2-х т.. Т.2. / под общ.ред.Г.В.Войткевича - Ростов-на-Дону : Феникс , 1996. - 509 с. c.
  502.4
  Стадницкий Г.В., Родионов А.И. Экология : учеб. пособие для химико - технологических вузов - М. : ’’Высшая школа’’ , 1988. - 272 c.
  502.3
  Стежками В.І.Вернадського. Екологічна стежина ім. В.І.Вернадського села Омельник : путівник / О.М.Пономаренко, О.О.Ігнатенко, Ю.В.Гейко, О.В.Коваленко, В.В.Никифоров, О. - Кременчук : ПП О.В.Щербатих , 2012. - 77 c.
  502 + 929 Вернадський
  Стежками В.І.Вернадського. Екологічна стежина ім.В.І.Вернадського села Омельник / О.М.Пономаренко, О.О.Ігнатенко, Ю.В.Гейко та ін. - Кременчук : Щербатих О.В. , 2012. - 77 c.
  502 + 929Вернадский
  Стольберг Ф.В. Экология города - Киев : Либра , 2000. - 463 c.
  502.4
  Сухарев С.М. Основи екології та охорони довкілля : навч.посібник для ВНЗ / С.М.Сухарев, С.Ю.Чундак, О.Ю.Сухарева - К. : Центр навч.літ. , 2006. - 393 c.
  502/.504
  Сытник К.М. Экология и экономика : справочник - К. , 1986. - 308 c.
  502.4
  Тарасова В.В. Екологічна статистика (з блочно-модульною формою контролю знань) : підручник - К. : Центр учбової літератури , 2008. - 392 c.
  502/504 : 311.3 ](075.8)
  Тарасова В.В. Екологічна статистика (з блочно-модульною формою контроля знань) : підручник для вузів - К. : Центр учбової літератури , 2008. - 392 c.
  502/.504:311.3(075.8)
  Тищенко Н.Ф. Охрана атмосферного воздуха. Расчет содержания вредных веществ и из распределение в воздухе : справочник. - М. : Химия , 1991. - 362 c.
  502.3
  Тищенко Н.Ф. Охрана атмосферного воздуха. Расчет содержания вредных веществ в воздухе : справочник - М. : ’’Химия’’ , 1991. - 368 c.
  502.3
  Урбоекологія : навч. посібник / укладач І.О.Солошич - Кременчук : ’’КДПУ’’ , 2002. - 180 c.
  502.22
  Царенко О.М. Навколишне середовище та економіка природокористування : Навч. посібник для вузів / О.М. Царенко, Ю.А. Злобін - К. : Вища школа , 1999. - 176 c.
  502.4
  Царенко О.М. Основи екології та економіка природокористування : Навч. посібник для вищ. навч. закл. / О.М. Царенко, О.О. Несвєтов, М.О. Кадацький - Суми : Універ. книга , 2001. - 324 c.
  502.17
  Царенко О.М. Навколишне середовище та економіка природосористування : Навч. посібник для вузів - К. : Вища школа , 1999. - 176 c.
  502.4
  Царенко О.М. Основи екології та економіка природокористування : Навч. посібник для вищ. навч. закл. / О.М. Царенко, О.О. Нєсвєтова, М.О. Кадацький - Суми : Універ. книга , 2001. - 324 c.
  502.17: 338
  Шалугін В.С. Екологія для менеджерів : навч.посібник - К. : КрНУ ім М.Остроградського , 2011. - 330 c.
  502
  Шалугін В.С. Основи екології : навч. посібник (опорний курс лекцій) - Кременчук , 2003. - 300 c.
  502/504
  Шариков Л.П. Охрана окружающей среды - Л. : Судостроение , 1978. - 558 c.
  502.4
  Шкарупа В.Ф. Основи екології та безпеки товарів народного споживання : підруч. для вузів. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т , 2002. - 314 c.
  502:664
  Школьний Є.П. Фізика атмосфери : підручник - К. : ’’КНТ’’ , 2007. - 508 c.
  502.3:551.51 (075.8)
  Шмандий В.М. Принципи моделювання та прогнозування в екології : підруч. для ВНЗ. - К. : ЦУЛ , 2004. - 215 c. - ((Ін-т економіки та нових технологій).).
  502.1:(519.216.3+519.876.5)
  Шмандій В.М. Управління природоохоронною діяльністю : навч. посіб. для ВНЗ. - К. : ЦУЛ , 2004. - 292 c. - ((Кременчуцький держ. політех. ун-т).).
  502.1
  Шматько В.Г. Екологія і організація природоохоронної діяльності : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.Г.Шматько, Ю.В.Нікітін. - 2-ге вид., стер . - К. : КНТ , 2008. - 303 c.
  502.1
  Шматько В.Г. Екологія і організація природоохоронної діяльності : навч.посібник / В.Г.Шматько, Ю.В.Нікітін - 2-ге вид., стереотип. . - К. : КНТ , 2008. - 304 c.
  502.1
  Шматько В.Г. Екологія і організація природоохоронної діяльності : навч. посібник / В.Г.Шматько, Ю.В.Нікітін - 2-ге вид., стереотип. . - К. : КНТ , 2008. - 304 c.
  502.1
  Экологические очерки о природе и человеке : пер с нем. / под ред.Б.Гржимека - Москва : Прогресс , 1988. - 640 c.
  502.3
  Экология города : учебник / под общ.ред. Ф.В.Стольберга - К. : ’’Либра’’ , 2000. - 464 c.
  502.4
  Экология и экономика : Справочник / под ред.К.М.Сытника - Киев : Политиздат Украины , 1986. - 308 c.
  502.4