Бібліотека
КрНУ імені М.Остроградського
     
     
     
     
     
     
     
     

Систематичний каталог бібліотеки                                                          Перелік книг за тематикою УДК

001 Наука у цілому
 • 001.895 Венчурні проекти
 • 001.895 , 330.341.1 Інновації
 • 002 Друк. Документація. Науково-технічна інформація
 • 002:339.138 Маркетинг інформаційний
 • 004 Інформаційні технології
 • 004.056 Захист інформації, безпека
 • 004.3 Апаратні засоби
 • 004.353 Відіомонітори
 • 004.42 Програмування
 • 004.451 Операційні системи
 • 004.451.64 Апаратні засоби захисту
 • 004.65 Системи управління базами даних (СУБД)
 • 004.7 Комп`ютерні сітки
 • 004.732 Сітки локальні
 • 004.738.5 Інтернет
 • 004.738.5:658.6/9 Електронна комерція
 • 004.77 Електроний бізнес
 • 004.78 : Автоматизовані системи у ...
 • 004.78:025.4.036 Автоматизовані інформаційно-пошукові системи
 • 004.78:336.717 Автоматизовані системи банківських операцій
 • 004.91 Оброблення і створення документів
 • 004.92 Комп`ютерна графіка
 • 006.015.5 Управління якістю
 • 006.063 Сертифікація
 • 006.1 Стандартизація у цілому
 • 006.83 Якість
 • 008 Культура
  021 Організація та развиток бібліотечної справи
  061 Діяльність організацій по охрані природи
 • 061.1ЕС Европейский Союз(ЕС)
 • 1 Філософія
 • 111.1 Онтологія (буття)
 • 130.2 Філософія культури
 • 141.131 Платонізм. Неоплатонізм
 • 141.339 Езотерика
 • 159.9 Психологія
 • 159.923 Психологія особистості
 • 159.942 Емоції
 • 159.9:334.7.012.42 Психологія підприємництва
 • 168.522 Культурологія
 • 172. 4 Міжнародна етика
 • 174 Професійна етика
 • 174.022.1 Професійна та ділова етика. Імідж. Репутація
 • 174.022.1 Імідж
 • 178.1 Алкоголізм
 • 178.7 Паління
 • 2 Релігія
 • 281.9 Православна церква
 • 303.725.36 Примінення теорії систем, теорії управління та кібернетики
 • 311.12 Статистичне угрупування
 • 311.313(058)(477.53) Регіональна статистика: обласн., краєва
 • 314.02 Демографія.Джерела демографічних даних
 • 314.156.5(477) Геноцид українского народа
 • 314.7 Міграція
 • 316 Соціологія
 • 316.323.4 Азіатска деспотія, соціальна структура
 • 316.324.5 Аграрні суспільства, соціальна структура
 • 316.334.55 Соціологія (аграрна політика)
 • 316.343.4 Автохтонне населення в колоніальному суспільстві (соціологія
 • 316.343.653 Адміністратори в капіталістичному суспільстві (соціология)
 • 316.344.32 Інтелектуали
 • 316.346.2-055.2 Жінки
 • 316.422.4 Прогрес
 • 316.422.44 НТП
 • 316.422.6 Регрес (НТП)
 • 316.46 Лідерство
 • 316.462 Авторитаризм ( соціологія)
 • 316.61-056.45 Генії
 • 316.612 Развиток особистості
 • 316.73 Акультурація (соціологія)
 • 321.61 Абсолютизм (форми влади)
 • 321.64 Авторитарні режими нового часу
 • 323 Внутрішня політика
 • 323.17 Автономія та самовизначення нації
 • 323.329 Соціальні спільноти та прошарки. Інтелігенція
 • 323.396 Соціальна еліта
 • 324 Вибори. Референдуми. Виборчі компанії
  325 Міграційна політика
 • 327(477) Зовнішня політика України
 • 327.51 Військові союзи
 • 328 Парламенти. Народні представництва. Уряди
 • 328.132.7 Президентський кабінет. Президентський уряд
 • 330 Економіка
 • 330(477) Економіка України
 • 330.01 Економічна теорія
 • 330.1 Економічні науки
 • 330.101.54 Макроекономіка
 • 330.111.4 Виробничі сили
 • 330.131.7 Ризики
 • 330.131.7:336.71 Ризики банківські
 • 330.131.7:336.743 Валютний ризик
 • 330.142.2 Уставний фонд, капітал
 • 330.142.2 Вкладений капітал.Уставний фонд
 • 330.142.211.4 Амортизація основних фондів
 • 330.31 Кругообіг в народному господарстві. Відтворення
 • 330.322 Інвестиції
 • 330.322.013 Автономні інвестиції ( політекономіка)
 • 330.322.5 Інвестиції, рентабельність та ефективність
 • 330.322:658.589 Венчурне інвестування
 • 330.33 Криза
 • 330.34.014.1 Економіка застійна
 • 330.34.014.2 Економіка, що розвивається
 • 330.341(477) Фактори економічного розвитку України
 • 330.341.1 Развиток виробничих сил. Техн. прогрес. Інновації
 • 330.341.1 Інновації. Технічний прогрес
 • 330.341.1(477) Інновації в Україні
 • 330.341.2:334.758 Кластер
 • 330.342.111 Автаркне господарство (політекономіка)
 • 330.356.3 Ефективність капіталовкладень
 • 330.43 Економетрія
 • 330.46 Теорія систем, управління в кібернетиці та економіці
 • 330.47 Теорія інформації в економіці. Економічна інформатика
 • 330.52 Національна економіка
 • 330.564.2 Прибутки населення
 • 330.59 Життєвий рівень
 • 330.59 Соціально-економічний розвиток
 • 330.8(477) Історія економічної думки.Економічні вчення та школи
 • 330.837 Інституціоналізм. Неоінституціоналізм
 • 331 Праця. Економіка праці
 • 331.07 Адміністративні органи, уповноважені та офіційні особи (прац
 • 331.101.26 Праця, як економічний фактор
 • 331.101.262 Людський капітал
 • 331.102 Види праці
 • 331.103.255 Автоматизована праця
 • 331.106.24 Колективні договори
 • 331.108 Робота з кадрами
 • 331.108.2 Питання кадрів. Управління кадрів
 • 331.108.2 Управління персоналом
 • 331.108.3 Адаптація рабітників ( праця )
 • 331.2 Зарабітня плата
 • 331.21 Управління заробітною платою
 • 331.211 Аванс (праця)
 • 331.215`311` Виплати із соцстраху
 • 331.225 Премії. Окремі виплати
 • 331.23 Акордна оплата праці
 • 331.31 Робочий час
 • 331.315 Відрядження
 • 331.322 Відпустки
 • 331.5 Ринок праці
 • 331.522 Попит і пропозиція на ринку праці. Потенціал робочих місць
 • 331.522 Трудові ресурси
 • 331.556.4 Міграція трудова, міжнародна
 • 331.556.4 Міждержавна мобільність. Міграція
 • 331.582 Трудові резерви
 • 332.012.324 Власність корпорацій
 • 332.025.1 Адміністративне втручання в регіональній економіці
 • 332.1 Регіональна економіка
 • 332.13 Розміщення. Регіональне разміщення
 • 332.142.4 Використання територіальних ресурсів
 • 332.15 Агломерація економічної діяльності (регіональна економіка)
 • 332.2.01 Аграрні теорії (земельне питання)
 • 332.2.021;338.43.02 Аграрна політика
 • 332.72 Ринок праці, нерухомості
 • 332.856 Агенція по квартирному посередництву ( житлове господарство)
 • 334.012.64 Дрібні підриємства
 • 334.7.012.32 Підприємництво (загальне)
 • 334.7.012.42 Підприємництво комерційне
 • 334.722 Приватне підприємництво
 • 334.722.012.42 Підприємництво
 • 334.722.012.64 Мале підприємництво
 • 334.722.8 Акціонерні компанії
 • 334.758 Злиття. Об`єднання фірм. Кластери
 • 334.7:658.589 Венчурні (рискові) підприємства
 • 336 Фінанси
 • 336.07 Адміністрація фінансова
 • 336.1 Державні фінанси у цілому
 • 336.14 Державний бюджет. Національний бюджет
 • 336.14.025.3 Фінансова безпека
 • 336.2 Бенефіціар
 • 336.22 Податки. Збори
 • 336.225 Методи оподаткування
 • 336.225.64 Податкова заборгованість
 • 336.225.64 Подакти.Заборгованість податкова
 • 336.225.673 Контроль податковий
 • 336.226.11 Податки на доходи фізичних осіб
 • 336.22:351.713 Перевірки податкові
 • 336.246.025.2 Контроль фінансовий
 • 336.275.3 Державні боргові зобов`язання
 • 336.544 Контроль якості
 • 336.7 Грошовий обіг. Банківська справа
 • 336.71 Банківська справа.Банки
 • 336.71(477) Банківська справа. Банки в Україні
 • 336.71.025.3 Безпека у банках
 • 336.711 Національні, державні банки
 • 336.713 Банки комерційні
 • 336.743 Валюта. Зв`язані валюти
 • 336.748.12 Інфляція
 • 336.76 Фінансовій ринок
 • 336.763;347.72.03 Акції (фінанси), (торгове право), (економіка)
 • 336.77 Кредит. Кредитна справа
 • 336.773 Кредитні спілки (фінанси)
 • 338.12 Економічні цикли
 • 338.23:343.3 Безпека економічна держави
 • 338.242 Управління економікою в ринковому господарстві
 • 338.246.02 Адміністративні заходи (економіка)
 • 338.246.025.2 Регулювання. Контроль
 • 338.246.025.2, 338.268.025 Контроль
 • 338.246.027 Матеріальна допомога
 • 338.246.027.2 Стимулювання. Пільги
 • 338.26 Планування.Соціально-економічне планування
 • 338.26 Народногосподарське планування
 • 338.27 Економічне прогнозування
 • 338.27 Прогнозування економічне
 • 338.33 Теорія виробництва. Структура. Спеціалізація
 • 338.364 Автоматизоване виробництво ( економіка)
 • 338.43 Аграрна промисловість (економ.сільського господарства)
 • 338.43 Сільське господарство.Економіка
 • 338.43 Економіка сільського господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика.Економ.сільск. господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика
 • 338.431 Аграрні відносини. Аграрні структури
 • 338.431 Аграрні структури (економіка сільського господарства)
 • 338.432 Сільськогосподарське виробництво (господарювання)
 • 338.436.33 Агропромисловий комплекс
 • 338.439 Продовольчий комплекс. Продовольче питання
 • 338.439 Продовольчий комплекс (економіка)
 • 338.439 : Виробництво продуктів :м"яса,риби,рису і т.д.
 • 338.439:63 рису,молока і т.д. Виробництво с/г продуктів
 • 338.45 Економіка промисловості і ремісничого виробництва
 • 338.45.01 Промислова політика
 • 338.45:658 Економіка підприємства
 • 338.46 Економіка сфери послуг
 • 338.465.2 Консалтинг
 • 338.465.2 Послуги
 • 338.465.2 Інжиніринг
 • 338.465.2 Консультування
 • 338.47 Економіка транспорту і зв`язку
 • 338.48 Туризм. Економіка туризму
 • 338.48-44(1-22) Сільський туризм
 • 338.49 Інфраструктура економіки
 • 338.5 Ціни. Ціноутворення
 • 338.512 Витрати виробництва
 • 338.516.2 Ринок.Форми ринку
 • 338.516.22 Ціни ринкові
 • 338.532.4.025.24 Контроль за цінами
 • 338.583 Інфраструктура
 • 339 Торгівля
 • 339.13.012 Види ринків
 • 339.13.025 Адміністративні міри впливу на ринок
 • 339.137.2 Конкуренція
 • 339.138 Маркетинг
 • 339.138 : 338.46 Маркетинг послуг
 • 339.138(100) Маркетинг міжнародний
 • 339.138(100) Міжнародний маркетинг
 • 339.138.001.5 Маркетингові дослідження
 • 339.138.1 Маркетинг промисловий
 • 339.138.`313` Маркетинг стратегічний
 • 339.14:338.49 Інфраструктура товарного ринку
 • 339.166.5 Торгівля продуктами розумової праці
 • 339.172 Товарні біржі. Продуктові біржі
 • 339.175 Посередники торгові
 • 339.178 Посередницькі інститути
 • 339.187.62 Лізинг
 • 339.187.67 Абонентне обслуговування ( торгівля)
 • 339.37 Роздрібна торгівля
 • 339.543 Митна політика
 • 339.543.624 Оффшорні зони
 • 339.56 Торгівля зовнішня
 • 339.727.2 Рух капіталів. Міжнародні займи. Міграція капталів
 • 339.727.22/24 Інвестиції іноземні
 • 339.74.025 Адміністративні міри в девізній політиці
 • 339.9 Міжнародні економічні відносини. Світове господарство
 • 339.9.012 ЗЕД
 • 339.9.012.23:346.58(477) Регулювання ЗЕД в Україні (правове)
 • 339.9.012.42 Автаркія (світове господарство)
 • 339.92 Міжнародне економічне співробітництво
 • 339.923 Економічні союзи
 • 339.924 Інтеграція
 • 339.94 Глобалізація
 • 34.07;35.07 Адміністративні органи (право)
 • 340 Право. Юридичні науки
 • 340.12 Теорія права
 • 340.12 Теорія держави і права
 • 340.12(091) Історія держави і права
 • 340.130.53 Закони
 • 340.130.54 Кодекси
 • 340.130.55 Укази
 • 340/.349 Правознавство
 • 341.215.4 Захист прав людини
 • 341.24 Міжнародні правові дії
 • 341.63 Міжнародний арбітраж
 • 342.26 Адміністративно-територіальний поділ держави
 • 342.34 , 321.7 Демократія
 • 342.392 Авторитарні (недемократичні) форми держав та правління
 • 342.518 Виконавча влада.Уряд. Кабінет Міністрів
 • 342.565.2 Конституційні суди
 • 342.7 Права і обов"язки громадян
 • 342.7 Основні права та обов`язки громадян
 • 342.849 Агітаційний матеріал для виборів (державне право)
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративні порушення
 • 342.9(477) Адміністративне право України
 • 342.924 Адміністративні акти (державне право)
 • 343.13 Кримінально-процесуальне право
 • 343.132 Слідчі дії
 • 343.195 Суд присяжних
 • 343.2/.7 (477) Кримінальне право України
 • 343.23 Злочини у цілому
 • 343.237(477) Співучасть, угрупування, зговір (Україна)
 • 343.337 Агресія (кримінальне право)
 • 343.353 Адміністративна влада, зловживання (кримінальне право)
 • 343.353.1 Корупція
 • 343.359 Злочини проти державної казни. Контрабанда
 • 343.575 Заборона вживання та оберту наркотиків
 • 343.6 Злочини проти особистості
 • 343.61 Вбивство
 • 343.62 Аборт (кримінальне право)
 • 343.9 Кримінологія
 • 343.9.01 Загальна теорія злочину та злочинність
 • 346(477) Господарське право України
 • 346.231 Адміністративні установи
 • 346.26 Приватне підприємництво
 • 346.5 : Регулювання: конкуренції, якості, виробництва, НТП
 • 346.548 Безпека бізнесу, підприємництва
 • 346.548 Рейдерство
 • 346.548 ,366.5 Захист споживачів
 • 346.6 Соціальний захист населення
 • 347 Громадянське право
 • 347.133.5 Адміністративні угоди
 • 347.133.9 Абстрактні (причинні) угоди
 • 347.188 Акти громадянського стану (громадянське право)
 • 347.211 Інтелектуальна власність, ресурс
 • 347.214.2 Нерухоме майно. Нерухомість
 • 347.426.6 Відшкодування збитку. Оцінка збитку
 • 347.471.03 Адміністрація суспільства (громадянське право)
 • 347.722 Товарні знаки
 • 347.732 Агент за обміном ( торгове право)
 • 347.735 Факторинг
 • 347.746 Вексель
 • 347.77 Патенти
 • 347.771 Авторські свідчення ( патентне право)
 • 347.779 Адміністративна організація охорони промис. і торг. прав
 • 347.78 Авторское право
 • 347.789 Адміністративно-технічна організація авторського права
 • 347.791.3 Адміністративно-правов. регулювання прав власності на суди
 • 347.792 Абандон (морське право)
 • 347.799.2 Аварія (морське право)
 • 347.822.5 Авіаційна метеорологічна служба( служба погоди)
 • 347.918 Арбітраж.Третейський суд
 • 347.921 Адвокати ( громад. процес. право )
 • 347.961(477) Нотаріат, нотаріуси, нотар. контори (Україна)
 • 347.963 Прокурори. Прокуратура
 • 347.965 Адвокатура (громад.процес.право)
 • 347.998.8 Адміністративні суди (громадянське процесуал.право)
 • 347.998.85 Адміністративні суди
 • 347.998.85 (477) Адміністративні суди в Україні
 • 349.2 Трудове право
 • 349.227 Заборона необгрунтованного скорочення
 • 349.233 Матеріальна відповідальність у трудовом погодженні
 • 349.41 Земельне право
 • 349.42 Аграрне право
 • 349.42(477) Аграрне право України
 • 349.6 Правові проблеми охорони навколишнього средовища
 • 35.073.526 Надання та публікація балансу. Аудит
 • 351 Державне адмін. управління
 • 351.077.6 Управлінські рішення
 • 351.087.43 Пенсії. Допомоги
 • 351.087.431 Пенсія. Допомога при звільненні, або виході у відставку
 • 351.087.431.1 Право на пенсію
 • 351.087.431.2 Пенсійні внески
 • 351.087.431.3 Пенсійний фонд
 • 351.087.431.4 Пенсійні надбавки
 • 351.713 Адміністративна діяльність у відношенні податків і зборів
 • 351.741 Організація міліції
 • 351.743 Громадянська охорона.Народні дружини
 • 351.755.61 Паспорти. Паспортна міліція
 • 351.762;343.56 Азартні ігри (адміністративне управління), (кримінальне прав
 • 351.811 Автомобильні дороги ( адміністративний нагляд)
 • 351.814 Авіаційний зв`язок (адміністративне управління)
 • 351.814 Авіація, управління
 • 351.814 Авіатраси (адміністративне управління)
 • 351.822 Адміністративний нагляд за грошовою обіговістю
 • 351.823 Адміністративний нагляд за добуванням сировини
 • 351.824 Адміністративний нагляд за промисловістю та торгівлею
 • 351.825 Адміністративний нагляд за кредитними установами
 • 351.83 Адміністративне регулювання праці і труд.відносини
 • 351.84 Адміністративний нагляд за соціальним забезпеченням
 • 351.853 Нагляд за пам`ятниками. Збереження природних ландшафтів
 • 351.9 Адміністративна юрисдикція (адміністр.управління)
 • 351.9 Нагляд і контроль за держ. управлінням. Скарги
 • 352.07 Адміністративні установи органів управління
 • 353.2 Автономні республіки, області, краї, департаменти,провінції
 • 355.081 Головне командування армії
 • 355.232 Академії (військова справа)
 • 355.469 Авіаційна стратегія (військова справа)
 • 355.75 Адміністративно-господарські установи (військова справа)
 • 356.3 , 355.6 , 359.5 Адміністративно-господарська служба (військова справа)
 • 357.3 Автоколони (військова справа)
 • 359.3 Авіаційні частини військово-морских сил (військова справа)
 • 364.12 Автоматизація виробництва (соціальне забезпечення)
 • 364.2 Основні потреби людини
 • 364.2-262.2 Прожитковий мінімум
 • 364.3 Соціальна допомога. Соц.страхування
 • 364.3-642-264 Індексація виплат. Виплати, основ. на вартості життя
 • 364.3-646.2-3 Організації соціального забезпечення
 • 364.3.-646.2 Пенсії
 • 364.32-642 Соціальні грошові виплати
 • 364.32-642:331.215 Лікарняні, декретні
 • 364.32-642:331.215"313" Декретні
 • 364.6 Соціальне забезпечення. Соціальні проблеми
 • 364.662 Бідність
 • 365 Потреба у житлі та її задоволення
  368 Страхування
 • 368.07 Адміністративні страхові органи
 • 368.08 Адміністративний персонал страхових установ
 • 368.1.021.3 Договір страхування
 • 368.2.025.79 Абандон ( страхування)
 • 368.212/.214 Автомобильный транспорт, перевозки ( страхование)
 • 368.8 Страхування окремих майнових цінностей
 • 368.914 Пенсійне страхування
 • 368.914:061.2 Пенсійне страхування недержавними організаціями
 • 37 Освіта
 • 37(1-87) Освіта за кордоном
 • 37.013 Педагогіка
 • 37.014.15 Законодавсто в області освіти
 • 37.014.543 Фінансування освіти
 • 37.015.3 Психологія освіти
 • 37.015.6 Економіка системи освіти
 • 37.017.4-053.81 Правова культура молоді
 • 37.017.4-053.81 Політична культура молоді. Формування
 • 37.017.4-053.81 : 343.85 Профілактика правопорушень серед молоді
 • 37.018.1 Сімейне виховання та освіта
 • 37.034 Моральне виховання
 • 37.07 Адміністративні проблеми навчальних закладів
 • 371 Організація виховання та освіти
 • 371.058 Організація виховання та освіти. Приватна школа
 • 371.11 Адміністрація учбового закладу (освіта)
 • 371.33 Аудіовізуальні методи навчання ( освіта )
 • 373 Дошкільне виховання і освіта. Загальноосвітня школа
  378 Вища освіта
 • 378(438) Вища освіта в Польщі
 • 378.014.15 Законодавсто в області вищої осіти
 • 378.017.4-057.785 Правова обізнанність студентів
 • 378.017.4-057.785 Правова культура студента
 • 378.02 Методика викладання у вищій школі
 • 378.022 , 37.022 Кредитно-модульна система
 • 378.1 Організація вищої освіти
 • 378.2 Академічні ступені (освіта)
 • 378.4 Університети
 • 379.858 Авіатуризм
 • 392.5 Агамія (етнографія)
 • 398.33 Адвент ( різдвяний піст )
 • 477) Історія української та зарубіжної культури
 • 5(092) Природознавство, біографії
 • 502 Природа. Охорона навколишнього середовища
 • 502 /. 504 Природа. Охорона природних ресурсів
 • 502 /504 Охорона навколишнього середовища. Загрози навколишнього сере
 • 502.1 Охорона навколишнього середовища
 • 502.172 ,502.4 Заповідники
 • 502.174 Відновлення, збереження, економія ресурсів
 • 502.175 Контроль якості средовища. Контроль забруднень
 • 502.2 Середовище у цілому
 • 502.211 Живий світ. Біосфера
 • 502/.504 Екологія
 • 502/504 Природа.Охорона природних ресурсів.Загрози навколишньому сер
 • 502:658.012.32 Екологічний менеджмент
 • 504 Загрози навколишньому середовищу. Екологія
 • 504(084.42) Загрози навколишньому середовищу, атлас
 • 504.5:628.4.047 Забруднення радіоактивне
 • 504.5:628.4.047 Безпека радіоактивна
 • 504:343.3 Безпека екологічна
 • 51 Математика
 • 51(075.8) Математика. Підручник для вищ.шк.
 • 519.237.8 Кластер-аналіз. Класифікація
 • 519.248 Прикладна статистика
 • 519.6 Програмування математичне
 • 519.72 Теорія інформації. Математичні питання
 • 519.816 Теорія прийняття рішень
 • 519.85 Математичне програмування
 • 519.86 Теорія економіко - математичних моделей
 • 519.87 Математичне моделювання
 • 519.876.2 Моделювання процесів управління
 • 53 Фізика
 • 530.145 Квантова механіка
 • 531 Теоретична механіка
 • 539.376 Деформація при постійному навантаженні
 • 544.431.8 Періодичні реакції. Повний безлад
 • 551.58 Кліматологія
 • 553.04 Мінеральні ресурси та запаси
 • 575 Генна інженерія
 • 577.355 Біофізика фотосинтезу
 • 578.828СПИД Вірус СНІД
 • 579.22 Мікробіологія
 • 579.64 Сільськогосподарська мікробіологія
 • 58.006 (477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 58.006.(477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 592/599 Світ тварин.Фауна
 • 611 Анатомія людини
 • 614.2(73) Організація охорони здоров`я в США
 • 614.3 Якість харчових продуктів
 • 615 Фармакологія
 • 616-084 Медицина. Профілактика
 • 616.89-008.441.3 Наркотична залежність
 • 616.89-008.441.44 Самогубство
 • 616.98 Специфічні інфекції
 • 62 - 83 Електропривід
 • 62-82 Гідропривід
 • 62.002.2 Технологія виробництва
 • 620.22 Матеріалознавство
 • 620.9 Загальна енергетика
 • 620.9(477) Загальна енергетика. Енергетика України
 • 620.91 Ресурс енергетики. Альтернативні види
 • 620.91 Альтернативні види енергії
 • 621 Машинобудування
 • 621 438 -714 Газові турбіни, охлодження
 • 621. 426 Дизелі
 • 621.002 Технологія машинобудування
 • 621.039 Атомна енергетика. Атомна промисловість
 • 621.039.586 Аварії ядерних реакторів
 • 621.3 Електротехніка
 • 621.3.01 Теоретичні основи електротехніки
 • 621.31 Електричні апарати
 • 621.31.019.3 Надійність електросистем
 • 621.311.004.12 Енергозбереження
 • 621.311.1 Енергосистеми
 • 621.311.2 Електростанції
 • 621.313.333 Асинхронні електодвигуни
 • 621.314 Перетворення електричної енергії
 • 621.317 Електровимірювальна техніка
 • 621.317.3 Вимірювання електричних величин
 • 621.38 Електроніка
 • 621.382.049.77 Мікроелектроніка
 • 621.391.63 Передача сигналу світловими променями
 • 621.395.721.5 Мобільний зв`язок
 • 621.396 Радіозв`язок
 • 621.396.6 Радіоелектронна апаратура. Схеми
 • 621.396.62 Радіоприймач
 • 621.397.132 Магнітофони
 • 621.397.446 Телевізори
 • 621.397.6 Телевізійна апаратура
 • 621.43 Автомобільні двигуни
 • 621.431.73 Двигуни внутрішнього згоряння для безрейкового транспорту
 • 621.436.21.031.3 Дизелі з пневматичним розпиленням (компресорні)
 • 621.438 - 714 Газові турбіни, системи охолодження
 • 621.438-135 Газові турбомашини
 • 621.6.033:656.07 Нафтотранспортна система
 • 621.7 Обробка тисненням. Пластичне формоутворення
 • 621.74 Ливарне виробництво
 • 621.753 Допуски та посадки
 • 621.81 Деталі машин
 • 621.86 Підйомно-транспортне обладнання у цілому
 • 621.86/.87 Підйомно-транспортні машини
 • 621.865.8 Роботи
 • 621.873.3 : 629.3 Автокрани
 • 621.983 Глибинна витяжка. Холодна штамповка
 • 622.2 Гірничі роботи при розробці корисних копалин
 • 622.276/279 Нафто-газодобувна промисловість
 • 622.323 Добування нафти
 • 622.324 Добування газу
 • 623.4 Зброя
 • 624.046.012.45 Залізобетонні конструкції, стійкість, несуча здатність
 • 625.08 Дорожно-будівні машини
 • 627 Водне господарство
 • 628.1 Водопостачання
 • 628.1(075.8) Водопостачання
 • 628.3 Стічні води. Очистка стічних вод
 • 629. 113 Автомобілебудування
 • 629.083 Склад, огляд, техн. обслуговування автомоб.
 • 629.113 Автомобілебудування. Автомобілі
 • 629.113(03) Автомобілебудування - довідники
 • 629.113(477) Автомобільний транспорт в Україні
 • 629.113.02.001.4 Випробовування автомобілів
 • 629.114.4 Грузові автомобілі
 • 629.114.6 Легкові автомобілі
 • 629.114.6.004.6 Легкові автомобілі. Ремонт
 • 629.4 Залізничний транспорт
 • 629.73 Авіація
 • 629.762.5 Ракети небалістичні
 • 629.78 Космічна техніка
 • 63 Сільське господарство
  630 Лісне господарство. Лісівництво
 • 630*2 Лісівництво
 • 630*9 Ліси та лісне гос-во з державної точки зору
 • 631.1 Сільськогосподарське виробництво.Організація та управління
 • 631.1(477) Організація та управління сільськогосподарським виробництвом
 • 631.115.1 Сільськогосподарське приватне підприємство
 • 631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.3.001.4 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.374 Сільськогосподарський транспорт
 • 631.4(092) Грунтознавство. Землезнавство. Біография
 • 631.46 Бактеріологія і біологія грунтів
 • 636 Тваринництво
 • 637.1 Молочна промисловість
 • 64.012 Домогосподарство
 • 640.41 Готель
 • 65 Управління підприємством
 • 65.011.4 Ресурси (резерви) виробництва
 • 65.011.46 Аутсорсинг (управл.ефективністю)
 • 65.012 Управління підприємством. Методи
 • 65.012.2 Планування діяльності
 • 65.012.32 Менеджмент організації
 • 65.012.8 Безпека економічна підприємства
 • 65.012.8 Економічна безпека під-ва
 • 656 Транспорт
 • 656.07 Управління транспортом
 • 656.07 Транспортна система
 • 656.071.32 Бухгалтерія транспортного підприємства
 • 656.13 Автомобільний транспорт
 • 656.13.07 Організація та експлуатація автомобільного транспорту
 • 657 Бухгалтерський облік
  657 Бухгалтерія
 • 657.1 Бухгалтерія
 • 657.15 Фінансовий облік
 • 657.15(047.2/3) Бухгалтерська фінансова звітність
 • 657.2 Бухгалтерскі проводки
 • 657.222 Ведення бухгалтерських операцій
 • 657.372.3 Списання. Амортизація
 • 657.421.3 Бухгалтерський облік ліцензій
 • 657.474.51 Визначення фактичної собівартості. Калькулювання
 • 657.6 Аудит
 • 657.6 Аудит, ревізія
 • 658.011.46 Потенціал підприємства
 • 658.011.47 ФСА
 • 658.012.011.56 Автоматизація
 • 658.012.12 Аналіз господарської діяльності підприємства
 • 658.012.122 Економічна діагностика під-ва
 • 658.012.122 Діагностика економічна
 • 658.012.122 Економічний аналіз
 • 658.012.122:330.4 Діагностична матриця
 • 658.012.32 Менеджмент
 • 658.012.32 : 331.103 Автоматизоване роб.місце менеджера
 • 658.012.324 Корпоративна форма управління підприємством
 • 658.012.61 Корпоративна культура
 • 658.012.7 Контролінг
 • 658.016"313" Стійкість стратегічна підприємства
 • 658.016.7 Санація
 • 658.14/.17 Фінанси підприємств
 • 658.14/.17.012.12 Фінансовий аналіз
 • 658.14/17 Фінансова стійкість підприємства
 • 658.310.8 Штатний розклад
 • 658.345 БЖД
 • 658.345 Охорона праці
 • 658.512.011.56 САПР (система автоматиз.проектування)
 • 658.52 Виробничо-промислова структура
 • 658.527.011.56 - 192 (075.8) Потокове виробництво
 • 658.562 Виробничий контроль.Техн.контроль
 • 658.589 Модернізація
 • 658.589 Реконструкція
 • 658.589 Інноваційна діяльність
 • 658.7 Логістика
 • 658.8 Збут. Продаж. Реалізація продукції
 • 658`313` Стратегія підприємства
 • 659.1, 659.1: Реклама, реклама продукції
 • 659.4 Паблік Рилейшнз
 • 66 Хімічна промисловість
 • 663/664 Харчова промисловість
 • 669 Металургія
 • 67/68 Легка промисловість
 • 678.06.001.2 (03) Вироби із високомолекулярних матеріалів, проектування
 • 681.3.06 Програмування
 • 681.327.22 Відеомонітори
 • 681.5 Теорія автоматичного управління
 • 681.511.42 Системи автомат. управління імпульсні (дискретні)
 • 681.518 Інформаційні системи
 • 681.518 Інформаційні системи в автоматизованому управлінні
 • 681.518.3 Вимірювальні інформац.системи (для управління)
 • 681.518.5.015 Системи автомат.контроля і техн.діагностики. Ідентифікація
 • 687 Швейна промисловість
  69 Будівництво
 • 69.003 Економіка будівництва
 • 697.3 Центральне опалення
 • 7 Культура
 • 7.036.2 Імпресіонізм
 • 712.23 Заповідники, нац.парки та інші природні території, що охоро
 • 725.4 Будівлі пром. підприємств, проектування
 • 744.4 Інженерна графіка
 • 75 Живопис
  78 Музика
 • 78.017 Музиканти
 • 796.525 Альпінізм
 • 811.111 Англійска мова
 • 811.111(038) = 111=161.1 Англо - російські словники
 • 811.161.2 Українська мова
 • 811.161.2"06-26 Українська сучасна літературна мова
 • 82-8 Літературна суміш. Афоризми. Сценарії
 • 82.09 Літературна критика та дослідження
 • 82.09.161.2" " Літературознавство укр.літ."століття"
 • 883 Українська література
  9 Історія
 • 9(477)1934-1941 Історія України в 1934-1941рр.
 • 908 Краєзнавство
 • 908(477.53) Краєзнавство. Полтавська область
 • 91(510) Географія Китаю
 • 930.85(100 Історія української та зарубіжної культури
 • 94(477) Історія України
 • 940(477) Історія України
 • 940`10/17` (477) Історія України Х І - XVIII ст.
 • 94`10/17` (477) Вимірювання електричних величин
 • ЄС Европейский Союз
 • Китай Китай
 • 347 Громадянське право

  Авторське право. Зб.офіц.матеріалів : довідник / упоряд. А.О.Ірлін, Л.В.Квітковська. - К. : Політвидав України , 1981. - 301 c.
  347.78            608
  Адвокатура України : у 2 т. Т.1. : навч.посібник / С.Я.Фурса, Є.І.Фурса, В.Е.Біляневич та ін.; за ред. С.Я.Фурси. - К. : Видавець Фурса С.Ф.: КНТ , 2007. - 939 c. - (Процесуальні науки).
  347.965(477)
  Адвокатура України : у 2 т. Т.2. Кредитно - модульний посібник - практикум : навч.посібник / С.Я.Фурса, Є.І.Фурса, С.В.Щербак та ін.; за ред. С.Я.Фурси. - К. : Видавець Фурса С.Я.: КНТ , 2007. - 939 c. - (Процесуальні науки).
  347.965(477)
  Адміністративне судочинство в Україні. Адміністративний процесуальний кодекс України (проект) Т.1.. / упор. В.С.Стефанюк, В.В.Сунцов. - Харків : Консум , 2002. - 175 c. - (Реформа судів України).
  347.998.85 (477)            67.71 (4УКР)
  Адміністративне судочинство в Україні. Кодекс України про адміністративні проступки (проект) Т.2. - -Харків: : Консум, , 2003. - 331 c.
  347.998.85 (477)            67.71 (4УКР)
  Актуальні проблеми спадкового права : Навчальний посібник / За заг.ред. проф. Ю.О.Заіки, ст.наук.спів. О.О.Лов`яка - К. : КНТ,ЦУЛ , 2014. - 336 c.
  347.65            67.9(4УКР)304.8
  Алексеев Н.С. Ораторское искусство в суде / Н.С. Алексеев, З.В. Макарова. - 2-е изд. испр. и доп . - Л. : Изд-во ЛГУ , 1989. - 190 c.
  347.965 : 808.5(47+57)
  Арбитажный процессуальный кодекс Украины: (с изм. и доп. по состоянию на 1 сентября 1998 г.) / сост. В.В.Комаров. - Х. : Одиссей , 1998. - 71 c. - (Законы Украины).
  347.918 : 340.130.54            67.410 (4Укр)
  Арбитажный процессуальный кодекс Украины: (с изм. и доп. по состоянию на 1 сентября 1998 г.). - Харьков : Одиссей , 1997. - 71 c.
  347.918 : 340.130.54            67.410 (4Укр)
  Аренда жилых и нежилых помещений: сборник нормативных документов (с изм.и доп. по состоянию на 15 сентября 1997 г.) : сб.нормат.документов ( с изм. и доп. по стстоянию на 15 сентября 1997г.). - Харьков : Конус , 1997. - 108 c.
  347.453.3 : 332.855.1            67.404.2.(4Укр)+65.441(4Укр)
  Аренда предприятий / под ред. В.Ф.Новикова, Т.В.Рысиной. - М. : Экономика , 1990. - 156 c. - (Радикальная экон.реформа).
  347.453 : 334.728
  Арендные отношения : сб. нормат.документов. - Х. : Райдер , 1998. - 323 c.
  347.453            67.404.2(4Укр)
  Асаул А.Н. Экономика недвижимости : учебник для вузов. - 2-е изд., испр . - М.; СПб. : Изд-во АСВ : СПбГАСУ , 2004. - 383 c.
  330.1 : 347.214.2(075.8)
  Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність : підручник [для вищ. навч. закл.]. - 2-ге вид., стер . - К. : Знання , 2008. - 431 c.
  347.77 + 339.166.5
  Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність : підручник для [вищ.навч.закл.]. - К. : Знання , 2006. - 431 c.
  347.77(477) : (37.017.4-053.81 +378.017.4-057.785)
  Бару М.И. Охрана прав авторов, изобретателей,рационализаторов. - К. : Вища школа , 1984. - 65 c. - (Основы правоведения).
  001.894/.895 : 347.77            608 + 67.99(2)3
  Бесчастний В.М. Нотаріат в Україні - Київ : Знання , 2008. - 494 c.
  347.961(477)
  Білоусов Ю.В. Виконавче провадження : Навчальний посібник - К. : Прецедент , 2004. - 192 c.
  347.9            67.310 я 73
  Бобкова А.Г. Біржове право : навч. посібник для вищ. навч. закл. / А.Г.Бобкова, Ю.О.Моісеєв. - К. : Центр навч. літ , 2005. - 199 c.
  347.731.1
  Бойко М.Д. Цивільно-правові документи : зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань / М.Д.Бойко, В.М.Співак, М.А.Хазін; за ред. В.Д.Гвоздецького. - 5-те вид., випр. й доп . - К. : Наук.думка , 2002. - 320 c.
  347(477)            67.404(4Укр)
  Бойко М.Д. Цивільно-правові документи: зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань / М.Д.Бойко, В.М.Співак, М.А.Хазін; за ред. В.Д.Гвоздецького. - 2-ге вид., випр. й доп . - К. : Наук.думка , 1997. - 263 c.
  347(477)            67.404(4Укр)
  Ващенко Ю. В. Банківське право : навч. посібник. - К. : Центр. навч. літ , 2006. - 342 c. - (Київ. нац. ун-т).
  347.734
  Вексельное право: (общие положения) / сост. Т. А. Демченко, О. Т. Панасюк. - К. : ВИПОЛ , 1993. - 37 c.
  347.457            67.99(2Ук)32
  Виконавче провадження в Україні : в 2 т. Т.1. : зб.документів - 3-е вид., випр. та доп . - Х. : Райдер , 2003. - 464 c.
  347.952            67.401(4УКР)
  Виконавче провадження в Україні : в 2 т. Т.2. : зб. документів. - 3-е вид., випр. і доп . - Харків : Райдер , 2003. - 517 c.
  347.952            67.401(4УКР)
  Вінник О.М. Господарські товариства і виробничі кооперативи: правове становище. - К. : Знання , 1998. - 308 c.
  347.725/.726            67.406(4УКР):65.291(4УКР)
  Воронова Л.К. Фінансове право України : підручник. - К. : Прецедент; Моя книга , 2008. - 440 c.
  347.73(477)
  Воронова Л.К. Фінансове право України : Підручник - К. : Прецендент;Моя книга , 2006. - 448 c.
  347.73            67.9(4УКР)302я73
  Всё об аренде : сборник. - Х. : Консульт , 2002. - 97 c. - (Энциклопедия бухгалтера и экономиста,2002,декабрь.).
  347.453            67.404.2
  Гаврилюк Р.О Дія норм податкового права в часі, просторі та за колом осіб. - Чернівці : Рута , 2002. - 391 c.
  347.73 : 336.22
  Гойко Л.Ф. Судебные были. - К. : Украина , 1991. - 207 c.
  347.965(47+57)            67.99(2)9
  Горемыкин В.А. Экономика недвижимости : учебник для вузов / В.А. Горемыкин, Э.Р. Бугулов. - М. : Филинъ , 1999. - 586 c.
  330.1.347.214.2.075.8
  Господарський процесуальний кодекс України : наук. - практ. коментар / Д.М.Притика, М.І.Тітова, В.М.Гайворонський та ін. - 5-е вид., перероб. та доп . - Харків : Консум , 2005. - 303 c.
  [346 : 347.9 : 340.130.54](477)
  Господарський процесуальний кодекс України. - Х. : Одіссей , 2001. - 72 c.
  [346:347.9:340.130.54](477)            67.404.6/4УКР/
  Господарський процесуальний кодекс України. Про господарські суди. Закон України / відповід. ред.А.И.Осетинський - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 95 c.
  [346:347.9:340.130.54](477)            67.404.6(4Укр)
  Гражданский кодекс Украинской ССР. Гражданский процесуальный кодекс Украины : науч. - практ. комментарий. - Х. : Консум , 1998. - 527 c.
  (347+347.91/95):340.130.5(477)            67.4(4Укр)
  Гражданский кодекс Украины (с изм. и доп. по состоянию на 1 января 2002 г.). - Х. : Одисей , 2002. - 159 c. - (Законы Украины).
  [347:340.130.54](477)            67.404(4Укр.)
  Гражданский кодекс Украины (с изм. и доп. по состоянию на 15 января 1999г.). - Х. : Одиссей , 1999. - 159 c.
  [347 : 340.130.54](477)            67.404( 4Укр)
  Гражданский кодекс Украины (с изм.и доп. по состоянию на 1 января 2001г.). - Х. : Одиссей , 2001. - 159 c. - (Законы Украины).
  [347:340.130.54](477)            67.404(4Укр)
  Гражданский кодекс Украины и другие законодательные акты по состоянию на 1 декабря 1992 года. - К. : Альтерпресс , 1992. - 281 c.
  [347:340.130.54](477)            67(4Укр)
  Гражданский кодекс Ураины : науч. - практ. комментарий / под общ.ред.Е.О. Харитонова. - Х. : Одиссей , 1999. - 848 c.
  [347:340.130.54](477)            67.404(4Укр)
  Гражданский процесс : Учебное пособие / Под ред. В.А.Кройтора - 5-е изд.перераб.и доп. . - Харьков : Эспада , 2010. - 272 c.
  347            67.99(2)92я7
  Гражданский процесс Украины : учеб.пособие / Ю.С.Червоный, Г.С.Волосатый, В.О.Ермолаева и др.; отв.ред. Ю.С.Червоный. - Х. : Одиссей , 2003. - 352 c.
  347.9(477)
  Гражданский процессуальный кодекс Украины ( с изм. и доп. на 15 января 1998г.). - Х. : Одиссей , 1998. - 223 c. - (Законы Украины).
  [347.91/95:340.130.5](477)            67.410(4Укр)
  Гражданский процессуальный кодекс Украины ( с изм. и доп. по сосотоянию на 15 февраля 2001г.). - Х. : Одиссей , 2001. - 191 c.
  [347.91/95:340.130.5](477)            67.404(4Укр)
  Гражданский процессуальный кодекс Украины (с изм.и доп. по сосотоянию на 20 октября 2001г.). - Х. : Одиссей , 2001. - 191 c.
  [347.91/95:340.130.59](477)            67(4Укр)
  Гражданское право: определения, понятия, законодательство : учеб.- практ. справочник. - Харьков : Одиссей , 1998. - 383 c.
  347(477)            67.404/4Укр/
  Дахно И.И. Патентование и лицензирование : учеб. пособие - К. : МАУП , 2004. - 213 c.
  347.771+608            67.404.3(4Укр)
  Дахно І.І. Право інтелектуальноїе власності : навч.посібник для вищ.навч.закл. - 2-ге вид. перероб. і доп . - К. : Центр навч.літ. , 2006. - 277 c.
  347.77
  Дахно І.І. Право інтелектуальної власності : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Либідь , 2003. - 200 c.
  347.77(477) : (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)
  Дашков Л.П. Комерційний договір від укладення до виконання / Л.П.Дашков, А.В.Бризгалін. - 2-е вид., стер . - К. : Капрал , 1998. - 170 c. - (Біб-ка ділової людини).
  347.751            67.404
  Дзера І.О. Цивільно - правові засоби захисту права власності в Україні. - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 255 c.
  347.23 + 347.77(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.404.1/4УКР/
  Дмитренко Е.С. Фінансове право України : практикум. - К. : Атіка , 2004. - 215 c.
  347.73(477)
  Договора в предпринимательской деятельности / сост. О.Руденок, В.Кузнецов - 2-е изд.,доп. и перераб . - Х. : Фактор , 2003. - 219 c.
  347.751 : 334.7.012.42            67.404.2
  Договора в предпринимательской деятельности : сборник. - Х. : Фактор , 2000. - 212 c. - ((Библиотека ``Фактора``).
  347.751 : 334.7.012.42            67.404.2
  Договори у підприємницькій діяльності / уклад.О.Руденок, В.Кузнєцов. - 2-ге вид.,доп.і перероб . - Х. : Фактор , 2003. - 188 c.
  347.751 : 334.7.012.42            67.404.2
  Доліненко Л.О. Цивільне право України : навч.посібник для вищ. навч. закл. / Л.О.Доліненко, В.О.Доліненко, С.О.Сарновська. - К . : Кондор , 2006. - 354 c.
  347(477)(075.8)
  Дроб`язко В.С. Право інтелектуальної власності : навч.посібник / В.С.Дроб`язко, Р.В.Дроб`язко. - К. : Юрінком Інтер , 2004. - 511 c.
  347.77(477)
  Еременко В.И. Патентное законодательство зарубежных стран : 2. Т.2. Переводы - М. : Прогресс , 1987. - 528 c.
  347.771(1-87) + 340.130.5            67.8
  Заїка Ю.О. Українське цивільне право : навч.посібник [ для вищ. навч. закл.]. - 2-ге вид., змін. і доп . - К . : Всеукр.асоциація видавців , 2008. - 367 c. - ((Київ. нац.ун-т внутрішніх справ)).
  347(477) :(37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Закон Украины ``Об исполнительном производстве`` : науч.- практ.комментарий / В.И.Тертышников, Р.В.Тертышников. - 3-е изд.,испр.и доп . - Х. : Консум , 2003. - 155 c.
  347.952(477) +340.130.5(477)            67.401
  Закон України ``Про третейські суди`` : наук. - практ.коментар / за заг.ред.Ю.В.Білоусова, П.В.Куфтирєва. - К. : Правова єдність , 2008. - 430 c.
  347.918(477) :(37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Закони Украіни.Про приватизацію майна державних підприємств.Про приватизаію невеликих державних підпрємств(малу приватизацію).Про приватизаційні папери.Про оренду майна державних підприємств та організацій. - Офіц.текст із змінами і доп . - К. : Україна , 1993. - 62 c.
  347.218.3 : 332.025.28            67.99(2Ук)-3
  Законодавство України про податки і збори з громадян:загальнодержавні,місцеві,облік платників,контроль за сплатою,відповідальність : зб.нормат.актів / шеф-редактор В.С.Ковальський. - К. : Юрінком Інтер , 2000. - 510 c.
  347.73 : 336.226.11            67.402(4УКР)
  Законодавство України про судову і правоохоронну діяльність. Організація та дяльність судових органів.Організація та діяльність правоохоронних органів / відповід.ред. В.С.Стефанюк. - К. : Юрінком , 2001.
  347.97/.99(477) : (37.017.4-053.81 +378.017.4-057.785)            67.7(4УКР)
  Законодаство України про екологію / упоряд.О.А.Роїна. - 3-тє вид.,перероб.і доп . - К. : КНТ , 2007. - 472 c.
  347.918
  Законодательство Украины об интеллектульной собственности (с изм.и доп. по состоянию на 15.05.2002). - 2-е изд.. перераб. и доп . - Харьков : Одиссей , 2002. - 592 c.
  347.77(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.404.3(УКР)
  Збірник нормативних актів та законів, що регламентують торговельну діяльність / упоряд.А.П. Дегртярьов. - Х. : Факт , 1997. - 235 c.
  347.7(477)            67.404)4Укр)
  Збірник позовних заяв з коментарями ( з можливістю копіювання). - К. : СПЛАЙН , 1999. - 64 c.
  347.922.6(477)            67.404/4УКР/
  Збірник типових договорів з можливістю копіювання : у 2 т. Т.1. - К. : СПЛАЙН , 1998. - 64 c.
  347.44 + 347.75/.76            67.404.2
  Збірник типових договорів з можливістю копіювання : у 2 т. Т.2. - К. : СПЛАЙН , 1998. - 64 c.
  347.44 + 347.75/.76            67.404.2
  Збірник типових договорів: Купівля-продаж, міна, поставка, оренда і лізинг, найм, підряд, надання послуг, кредитні відносини, застава, страхування, перевезення, типові статути, трудові угоди, реклама та інформація / авт.- упоряд. М.І. Гейко, М.М.Лядецький. - К. : А.С.К. , 2000. - 459 c.
  347.44 + 347.75/.76            67.404.2 (4Укр)
  Зейкан А.П. Коментар цивільного процесуального кодексу України (станом на 4 січня 2007 р.). - 2-е вид., доп . - К. : Юрид.практика , 2007. - 591 c.
  347.91/.95(477)(094.58)
  Зобов`язальне право : теория і практика : Навчальний посібник / За ред. О.В.Дзери - К. : Юрінком Інтер , 1998. - 912 c.
  347.4            67.304.2я73
  Зобов`язальне право. Теорія і практика : навч.посібник для вищ.навч.закл. / О.В.Дзера, Н.С.Кузнєцова, В.В.Луць та ін.; за ред. О.В.Дзери. - К. : Юрінком Інтер , 1998. - 910 c.
  347.4(477)            67.404.2(477)
  Зобов`язальне право. Теорія і практика : навч.посібник для вищ.навч.закл. / О.В.Дзера, Н.С.Кузнєцова, В.В.Луць та ін.; за ред. О.В.Дзери. - Вид.стер . - К. : Юрінком Інтер , 2000. - 910 c.
  347.4 (477)            67.404.2(4Укр)
  Зразки процесуальних документів (заяви,позовні заяви,скарги,клопотання, що подаються до суду).Стратегія і тактика цивільного процесу/В.М.Кравчук : практ.посібник / уклад. М.М.Лядецький, М.І.Хавронюк. - К. : Атіка , 2003. - 351 c.
  347.9(477)            67.410(4Укр)
  Интелектуальная собственность : в 2 т. Т.2. Промышленная собственность / сост. и коммент.В.Ф.Чигир. - Минск : Амалфея , 1997. - 622 c.
  347.77            67.404.3
  Исполнительное производство в Украине(по состоянию на 01.05.02г.) / сост. М.И. Корякин. - Х. : Информ - правовой центр , 2002. - 287 c.
  347.952(477)            67.401
  Іваницький С.О. Судова влада та правоохоронні органи України : практикум. - К . : Кондор , 2009. - 149 c.
  [34796/.99+ 351.74](477)(075.8)
  Карманов Є.В. Банківське право Українї : навч. посіб. для юрид. спец. вищ.навч.закл. - Х. : Консум , 2000. - 463 c.
  347.73(477)            67.404.2(4Укр)
  Карпенко О.Д. Державна та промислова власність: організаційно - правові питання : монографія. - К. : Ін Юре , 1999. - 154 c.
  347.2/3 : 338.246.025.2
  Качан О.О Банківське право : навч.посібник. - К. : Юрінком Інтер , 2000. - 287 c.
  347.734            67.404.2(4УКР)
  Качан О.О. Банківське право : навч.посібник. - К. : Школа , 2004. - 318 c.
  347.734            67.404.2
  Ковальчук А.Т. Фінансове право України. Стан та перспективи розвитку. - К. : Парламентське вид-во , 2007. - 487 c.
  347.73(477)
  Кодекс административного судопроизводства Украины : науч.- практ. комментарий / С.В. Кивалов, О.М. Пасенюк, Е.И. Харитонова и др.; под ред. С.В. Кивалова, Е.И. Харитоновой. - Х. : Одиссей , 2006. - 544 c.
  [342.9 : 347.9 : 340.130.54](477)(094.58)
  Кодекс о браке и семье Украины и другие нормативные акты, регулирующие брачно - семейные отношения (по сост. на 1 мая 2000 года).. - Х. : Одиссей , 2000. - 127 c. - (Законы Украины).
  347.6 : 340.130.5 (477)            67.404.4(4УКР)
  Кодекс о браке и семье Украины и другие нормативные акты, регулирующие брачно - семейные отношения :по сост. на 15 октября 1999 года. / сост. Игнатенко В.Н. - Х. : Одиссей , 1999. - 127 c. - (Законы Украины).
  347.6 : 340.130.5 (477)            67.404.4(4УКР)
  Кодекс про шлюб та сім`ю України. - К. : Право , 2001. - 59 c.
  347.6(477) : 340.130.5(477)            67.404.4(4УКР)
  Кони А.Ф. Избранное / сост., вступ.ст. и примеч. Г.М.Миронова, Л.Г.Миронова. - М. : Сов.Россия , 1989. - 495 c.
  347.965            67.3
  Контракт с инофирмой : учеб.пособие для вузов / под ред.М.Б.Биржакова. - 2-е изд . - СПб. : ОЛБИС,САТИС , 1995. - 607 c. - (Энциклопедия международ.контрактных отношений).
  339.54 : 347.7            65.298+67.404.2
  Коструба А.В. Юридичні факти в механізмі правоприпинення цивільних відносин : монографія. - К. : Ін Юре , 2014. - 370 c.
  347
  Костюченко О.А. Банківське право : підручник. - 3-тє вид . - К. : А.С.К. , 2003. - 924 c. - (Банківське право України).
  347.73            67.404.2(4УКР)
  Костюченко О.А. Банківське право: Банківська система. Національний банк. Комерційні банки. Розрахунки і кредитування. Ринок цінних паперів. Національне валютне законодавство. Банківські системи заруб.країн. Інститут банківської таємниці : підручник - 3-тє вид. . - К. : А.С.К. , 2003. - 923 c.
  347.73 : 336            67.404.2(4УКР)
  Костюченко О.А. Банківське право: Банківська система. Національний банк. Комерційні банки. Кредитування. Ринок цінних паперів. Національне валютне законодавство. Банківські системи заруб.країн. Інститут.банк.таємниці : навч.посібник. - 2-ге вид . - К. : А.С.К. , 2001. - 569 c. - (Економіка.Фінанси.Право).
  347.73 : 336            67.404.2(4УКР)
  Кройтор В.А. Исполнительное производство : учеб. пособие / В.А Кройтор, Н.М. Ясынок. - Х. : Эспада , 2003. - 176 c.
  347.952(477)            67.401(4УКР)
  Кучерявенко М. П. Податковое право України. Академічний курс : підручник - К.: : Всеукр. асоціація видавців "Правова єдність" , 2008. - 701 с. c.
  347.73
  Левковець П.Р. Міжнародні перевезення і транспортне право : навч.посібник для ВНЗ / П.Р.Левковець, В.С.Марунич - 3-є вид., випр.та доп. . - К. : Арістей , 2006. - 415 c.
  656.073(100)+347.763
  Ліцензування в Україні : нормат.акти / упоряд. К.О.Ващенко, О.Б.Іванченко; за заг.ред.А.В.Дашкевича - К. : Юрінком Інтер , 2005. - 414 c.
  347.77(477)
  Лядецький М.М. Типові договори, контракти, статути / Хавронюк М.І. - 2-е вид., перероб. та доп. . - К. : Атіка , 2005. - 631 c.
  347.44(477)
  Мазур О.С. Сімейне право України : навч.посібник для дистанц. навчання - К . : Ун-т "Україна" , 2005. - 115 c.
  347.6(477)(075.8)
  Мазур О.С. Сімейне право України: навч. посібник для дистанц. навчання - К. : Ун-т "Україна" , 2005. - 115 c.
  347.6(477)(075.8)
  Марущак А.І. Словник термінів інформаційного права - К. , 2008. - 183 c.
  347.83(038)
  Мироненко В.П. Сімейне право України : підручник [ для вищ. навч. закл.] / В.П.Мироненко, С.А.Пилипенко - К . : Правова єдність , 2008. - 477 c.
  347.6(477) : (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)
  Мироненко В.П. Сімейне право України : Підручник для вищ навч.закладів / В.П.Мироненко,С.А.Пилипенко - Київ : Всеукр.асоціація видавців "Правова єдність" , 2008. - 477 c.
  347.6 ( 477)(075.8)
  Моделирование банкротства коммерческих банков / Н.А. Кизим, И.С. Благун, В.А. Зинченко, Чанг Хонг Вен. - Харьков : ИД ``ИНЖЭК`` , 2003. - 217 c.
  336.713:347.736
  Научно - практический комментарий Семейного кодекса Украины / под ред. Ю.С. Червоного. - К. : Истина , 2003. - 515 c.
  347.6(477) : (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)            67.404.4(4УКР)
  Ніколенко Л.М. Перегляд судових актів у господарському судочинстві : монографія. - Донецьк : Юго-Восток , 2013. - 490 c. - (Маріупольський держ.ун-т).
  347.931 : 346.14(477)
  Нотаріат в Україні / В.В. Комаров, В.В. Баранкова, Л.В. Малюга, Н.В. Федорченко; В.В. Комаров - 2 ., 2006. - 319 c.
  347.961(477)
  Нотаріат в Україні : : навч.посібник / / за ред. В.М.Бесчасного. - - К . : : Знання , , 2008. - 494 c. - (- (Вища освіта ХХІ століття ).).
  347.961(477)
  Ораторське мистецтво : підручник / за ред. М.П.Требіна, Г.П.Клімової. - Х. : Право , 2013. - 207 c.
  808.51 : 347.96
  Організація професійної діяльності юриста: Теорія і практика : пер. з 2-го англ. вид. / Ф.Бойл, Д.Каппс, Ф. Плауден, К. Сендфорд; наук. ред. пер. В.І. Андрейцев - К : Знання , 2006. - 478 c.
  347.96
  Організація судової влади в Україні. Перший аналіз нормативного змісту Закону України / А.О. Селіванов, Є.В. Фесенко, Н.С. Рудак та ін.; за наук. ред. А.О. Селіванова. - К : Юрінком Інтер , 2002. - 111 c.
  347.97/.99(477)            67.71(4УКР)
  Орендні відносини в Україні : зб. нормат. актів. - К. : Юрінком , 2001. - 398 c.
  347.453(477)            65.9/4УКР/+67.404.2/4УКР/
  Орлюк О. П. Банківське право : навч. посібник - 2-ге вид., перероб. і доп . - К : Юрінком Інтер , 2006. - 389 c.
  347.734(477)
  Орлюк О.П. Банківське право : Навч.посібник - К. : Юрінком Інтер , 2004. - 376 c.
  347.734            67.9(4УКР)304.2я73
  Орлюк О.П. Фінансове право : Навч.посібник - К. : Юрінком Інтер , 2003. - 528 c.
  347.73            67.9(4УКР)302я73
  Панченко М.І. Цивільне право України : навч.посібник. - 2-е вид., стер . - К. : Знання , 2006. - 583 c.
  347(477) :(37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)
  Право власності в Україні : навч. посібник / за ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової. - К. : Юрінком Інтер , 2000. - 812 c.
  347.23(477)
  Право інтелектуальної власності.Академічний курс : підручник для вищ.навч.закл. / за ред. О.А.Підопригори, О.Д.Святоцького. - 2-е вид.,перероб. І доп . - К. : Концерн , 2004. - 670 c.
  347.77(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.404.3(4УКР)
  Правове регулювання сфери транспорту в Європейському Союзі та в Україні : в 2 т. Т.1. / за ред. В.Г.Дідика. - К. : ТОВ , 2006. - 392 c.
  347.463.05
  Правове регулювання сфери транспорту в Європейському Союзі та в Україні : В 2 т.. Т.Т.2. Збірник актів ACQUIS COMMUNAUTAIRE у сфері транспорту (станом на 30 листопада 2005 року) / за ред. В.Г.Дідика - К. : ТОВ , 2006. - 951 c.
  347.463.05
  Правове регулювання транспортних коридорів в Європейському Союзі та в Україні : прівняльно-правове дослідження / А.А.Андрєєнков,О.М,Григоров,В.Г,Дідик; за заг.ред. В.Г,Дідика - К. : Центр учбової літ., , 2007. - 244 c.
  347.05
  Правові основи майнових і земельних відносин : навч.посібник [для вищ. навч. закл.] / за заг. ред. В.М.Єрмоленка. - К . : Магістр-ХХІ сторіччя , 2007. - 383 c.
  347.2/3 +349.4](477)(075.8)
  Примакова Е. Создание (регистрация) предприятия / Е. Примакова, В. Кузнецов - 3-е изд., перераб. и доп. . - Х. : Фактор , 2003. - 155 c.
  334.7.012.42: 347.191.12
  Процесуальна документація / Павлик П.М. та ін. - К. : Центр навч. літ. , 2007. - 459 c.
  347.9
  Регулювання правовідносин у сфері державних закупівель в ЄС та в Україні / В. пила, О. Шатковський, С. Яременко - К. : ТОВ Ніка Прінт , 2005. - 764 c.
  347.751.05
  Регулювання ринку цінних паперів в Україні / упоряд.:В.С.Ковальський,Л.П.Ляшко. - К. : Юрінком Інтер , 2005. - 382 c.
  347.457/477/
  Ромовська З.В. Українське сімейне право.Академічний курс : Підручник - К. : Правова єдність , 2009. - 500 c.
  347.6            67.9(4УКР)404
  Саніахметова Н.О. Підприємницьке право: Суб"єкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Антимонопольне законодавство. захист від недобросовісної конкуренції. Реклама - К. : А.С.К. , 2001. - 700 c.
  347(477)
  Семейное право Украины : Учебник / С.В.Кивалов,Ю.С.Червоный,Г.С.Волосатый,О.М.Калитенко; Под.ред.Червоного Ю.С. - К. : Правова еднисть , 2009. - 640 c.
  347.6            67.404.4я73
  Семерак О.С. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України : навч.посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К : Знання , 2008. - 390 c.
  347.9(477)(075)
  Сімейне право України : навч.посібник для юрид.вузів і фак. / С.П.Індиченко,В.С.Гопанчук,О.В.Дзера,Л.А.Савченко; за ред.О.В.Дзери - К. : Вентурі , 1997. - 271 с. c.
  347.6(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.404.4(2Укр)
  Сімейний кодекс України - Х. : Одіссей , 2002. - 103 с. c.
  347.6:340.130.5(477)
  Сімейний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та допов.на 18 січня 2011 року : ( Відповідає офіц.текстові ) - К. : Алерта;ЦУЛ , 2010. - 78 c.
  347.61            67.9(4УКР)304.1
  Словник термінів інформаційного права / упоряд.А.І.Марущак; за заг. ред. М.Я.Швеця - К. : КНТ , 2008. - 183 c.
  347.83(038)
  Словник термінів інформаційного права / упор.А.І.Марущак; за заг. ред. М.Я.Швеця - К. : КНТ , 2008. - 183 c.
  347.83(038)
  Соболева Т.А. Товарные знаки / Т.А. Соболева, А.В. Суперанская; отв. ред. В.П. Нерознак - М. : Наука , 1986. - 173 c.
  347.772
  Судові та правоохоронні органи України : навч.посібник / В.М.Бесчастний, В.В.Пашутін, Б.В.Бабін та ін.; за ред. В.М.Бесчастного. - К. : Знання , 2007. - 286 c. - (Вища освіта ХХІ століття).
  347.97/.99(477) : (37.017.4-053.81 +378.017.4-057.785)
  Тертышников В.И. Основы исполнительного производства : учеб. пособие - Харьков : Консум , 2004. - 122 c.
  347.91
  Тертышников В.И. Основы гражданского судопроизводства Украины : Учебное пособие - Харьков : СПД ФЛ Вапнярчук Н.Н. , 2006. - 256 c.
  347            67.9(4УКР)310
  Токарєв.В.І Сімейне право. : Практикум - К. : Знання , 2007. - 284 c.
  347.61/.64(477)
  Удалова Л.Д. Кримінальний процес України.Загальна частина. : Підручник - К. : Кондор , 2005. - 152 c.
  347            67.9(4УКР)308я73
  Фінансове право України : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Л.К.Воронова, М.П.Кучерявенко, Н.Ю.Пришва та ін.; за заг. ред. Л.К.Воронової - К . : Всеукр.асоціація видавців "Пра , 2009. - 393 c.
  347.73(477)(075.8)
  Фінансове право України : навч. посіб. для ВНЗ / Л.К. Воронова, М.П. Кучерявенко, Н.Ю. Пришва та ін.; за заг. ред.: Л.К. Воронової. - К. : Всеукр. асоціація видавництв ``Правова єдність`` , 2009. - 393 c. - (МОН).
  347.73(477)(075.8)
  Фінансове право України : підруч. / за ред.: М.П. Кучерявенко. - К. : Юрінком Інтер , 2007. - 319 c.
  347.73(477)
  Фурса С.Я. Нотаріат в Україні. Теорія і практика : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : А.С.К. , 2001. - 975 c.
  347.961            67.410(4Укр)
  Хохуляк В. Правовое регулирование земельного налога в Украине - Черновцы : Рута , 2004. - 279 c.
  347.235:336.226.212.1
  Цивільне право України : навч. посібник / Ю.В. Білоусов, С.Д. Гринько, С.В. Лозинська та ін.; за ред. Р.О. Стефанчука. - К. : Прецедент , 2007. - 448 c.
  347(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Цивільне право України : навч. посібник / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін.; за ред. Р.О. Стефанчука. - К. : Прецедент , 2005. - 448 c.
  347(477) :(37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)
  Цивільне право України : Навч. посібник / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін.; За ред. Р.О. Стефанчука - К. : Наук. думка , 2004. - 448 c. - (Прецедент).
  347(477)
  Цивільне право України : навч. посібник / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін.; за ред. Р.О. Стефанчука. - К. : Наук. думка : Прецедент , 2004. - 448 c. - (Мін-во освіти і науки України).
  347(477)
  Цивільне право України : Навч.посібник / Ю.В.Білоусов,С.В.Лозинська,С.Д.Русу; за ред.Р.О.Стефанчука - Київ : Наукова думка :Прецендент , 2004. - 448 c.
  347 (477)
  Цивільне право України : навч.посібник для вищ.навч.закл. / І.А.Бірюков, Ю.О.Заїка, В.П.Мироненко та ін.; за ред.І.А.Бірюкова, Ю.О.Заїки - 2-е вид. зі змін . - Київ : Істина , 2004. - 224 c.
  347(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.404(4УКР)
  Цивільне право України : у 2-х. Т.1. : підручник / за ред.: В. І. Борісової, І. В. Спасибо- Фатєєвої, В. Л. Яроцького - К.: : Юрінком Інтер , 2007. - 469 с. c.
  347( 77)
  Цивільне право України : у 2-х т.. Т.2. : підручник / В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького - К.: : Юрінком Інтер , 2007. - 550 с. c.
  347( 77)
  Цивільне право України. Академічний курс : у 2 т. Т.1. Загальна частина : підручник для юрид. спец. вищ.навч.закл. / А.Ю.Бабаскін, Т.В.Боднар, Ю.Л.Бошицький та ін.; за заг. ред. Я.М. Шевченко. - К. : Ін Юре , 2004. - 518 c.
  347.1(477) : 937.017.4-053.81+378.017.4-057.785)            67.404 (4Укр)
  Цивільне право України. Академічний курс : у 2 т. Т.2. Особлива частина : підручник для юрид. спец.вищ.навч.закл. / А.Ю.Бабаскін, Ю.Л.Бошицький, М.В.Венецька та ін.; за заг. ред. Я.М. Шевченка. - К. : Ін Юре , 2004. - 406 c.
  347.4(477) :(37.017.4-053.81+378.017.4-057.785 +343.85)            67.402.2(4УКР)
  Цивільне процесуальне право України : Навч. посібник / І.О. Безлюдько, С.С. Бичкова. В.І. Бобрик та ін.; За заг. ред. С.С. Бичкова - К. : Атіка , 2006. - 384 c.
  347.91/95(477)
  Цивільне процесуальне право України : Навч.посібник / І.О.Безлюдько,С.С.Бичкова,В.І.Бобрик; за ред.С.С.Бичкової - Київ : Атіка , 2006. - 384 c.
  347.91 /.95(477)
  Цивільне, господарське та господпрське процесуальне право у запитаннях і відповідях (практ.курс) / упоряд.: В.І.Борисова, І.П.Жигалкін, О.М.Сибіга, П.В.Хотенець. - Х. : Право , 2013. - 175 c.
  346(477) +347(477)
  Цивільний кодекс України : науково-практичний коментар / ред. - упоряд. Н.Ю. Голубєва. - 4-те вид., перероб. і доп . - Х. : Одіссей , 2008. - 1200 c. - (Закони України).
  347 : 340.130.54(477) :(37.017.4-053.81 : 378.017.4-057.785)
  Цивільний кодекс України : Прийнятий 16 січня 2003 р.Х - Харків : Одісей , 2003. - 408 c.
  347: 340.130.5 (477)
  Цивільний кодекс України. Нормативні доументи з урахуванням останніх змін станом на 02.10.2009 р. - Суми : ФОП Соколик Б.В. , 2009. - 323 c.
  347(477)(094.58) + 340.130.54
  Цивільний кодекс України.За станом на 1 січня 2004 року - Харьков : Одіссей , 2004. - 408 c.
  347 : 340.130.54(477) :( 37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)            67.404 (УКР)
  Цивільний кодекс України: Прийнятий 16 січня 2003 р. - Харків : Одісей , 2003. - 408 c.
  347: 340.130.5 (477)
  Цивільний кодекс України: Прийнятий 16 січня 2003 р. - Харків : Одісей , 2003. - 408 c.
  347: 340.130.5 (477)
  Цивільний процесуальний кодекс України: Станом на 15 квітня 2006р. - Харків : ПП "ІГВІНІ" , 2006. - 175 c.
  347.91/95: 340.130.5(477)
  Цивільний процесуальний кодекс України: Станом на 15 квітня 2006р. - Харків : ПП"ІГВІНІ" , 2006. - 175 c.
  347.90/.95(477)
  Цивцільне право України:навч.посібник : Навч.посібник / Ю.В.Білоусов,С.Д.Гринько,С.В.Лозинська; за ред Р.О.Стефанчука - Київ : Прецендент , 2007. - 448 c.
  347(477)
  Цивцільне право України:навч.посібник : Навч.посібник / Ю.В.Білоусов,С.Д.Гринько,С.В.Лозинська; за ред Р.О.Стефанчука - Київ : Прецендент , 2007. - 448 c.
  347(477)
  Чучковська А.В. Правове регулювання електронної комерції в Україні : навч.посібник для ВНЗ - К. : Центр учбовоі літ-ри , 2007. - 223 с. c.
  347.44:004.738.5(477)
  Штефан М.Й. Цивільний процес : Підручник - 2-вид.,перероб. та доп. . - К. : Видавничий Дім Ін Юре , 2001. - 694 c.
  347            67.9(4УКР)304я73
  Экономика и управление недвижимистью : учеб. для строит. спец.вузов / П.Г.Грабовый, Ю.Н.Кулаков, И.Г.Лукманова и др.; под общ.ред. П.Г.Грабового - М.; Смоленск : АСВ : Смолин Плюс , 2000. - 567 c.
  347.214.2 : 330.1
  Экономика и управления недвижимостью : учеб. для строит. спец. вузов / П.Г. Грабовой, Ю.Н. Кулаков, И.Г. Лукманова и др.; под общ. ред.: П.Г. Грабового - М.;Смоленск : АСВ;Смолин Плюс , 1999. - 567с. c.
  347.214.2:330.1