Бібліотека
КрНУ імені М.Остроградського
     
     
     
     
     
     
     
     

Систематичний каталог бібліотеки                                                          Перелік книг за тематикою УДК

001 Наука у цілому
 • 001.895 Венчурні проекти
 • 001.895 , 330.341.1 Інновації
 • 002 Друк. Документація. Науково-технічна інформація
 • 002:339.138 Маркетинг інформаційний
 • 004 Інформаційні технології
 • 004.056 Захист інформації, безпека
 • 004.3 Апаратні засоби
 • 004.353 Відіомонітори
 • 004.42 Програмування
 • 004.451 Операційні системи
 • 004.451.64 Апаратні засоби захисту
 • 004.65 Системи управління базами даних (СУБД)
 • 004.7 Комп`ютерні сітки
 • 004.732 Сітки локальні
 • 004.738.5 Інтернет
 • 004.738.5:658.6/9 Електронна комерція
 • 004.77 Електроний бізнес
 • 004.78 : Автоматизовані системи у ...
 • 004.78:025.4.036 Автоматизовані інформаційно-пошукові системи
 • 004.78:336.717 Автоматизовані системи банківських операцій
 • 004.91 Оброблення і створення документів
 • 004.92 Комп`ютерна графіка
 • 006.015.5 Управління якістю
 • 006.063 Сертифікація
 • 006.1 Стандартизація у цілому
 • 006.83 Якість
 • 008 Культура
  021 Організація та развиток бібліотечної справи
  061 Діяльність організацій по охрані природи
 • 061.1ЕС Европейский Союз(ЕС)
 • 1 Філософія
 • 111.1 Онтологія (буття)
 • 130.2 Філософія культури
 • 141.131 Платонізм. Неоплатонізм
 • 141.339 Езотерика
 • 159.9 Психологія
 • 159.923 Психологія особистості
 • 159.942 Емоції
 • 159.9:334.7.012.42 Психологія підприємництва
 • 168.522 Культурологія
 • 172. 4 Міжнародна етика
 • 174 Професійна етика
 • 174.022.1 Професійна та ділова етика. Імідж. Репутація
 • 174.022.1 Імідж
 • 178.1 Алкоголізм
 • 178.7 Паління
 • 2 Релігія
 • 281.9 Православна церква
 • 303.725.36 Примінення теорії систем, теорії управління та кібернетики
 • 311.12 Статистичне угрупування
 • 311.313(058)(477.53) Регіональна статистика: обласн., краєва
 • 314.02 Демографія.Джерела демографічних даних
 • 314.156.5(477) Геноцид українского народа
 • 314.7 Міграція
 • 316 Соціологія
 • 316.323.4 Азіатска деспотія, соціальна структура
 • 316.324.5 Аграрні суспільства, соціальна структура
 • 316.334.55 Соціологія (аграрна політика)
 • 316.343.4 Автохтонне населення в колоніальному суспільстві (соціологія
 • 316.343.653 Адміністратори в капіталістичному суспільстві (соціология)
 • 316.344.32 Інтелектуали
 • 316.346.2-055.2 Жінки
 • 316.422.4 Прогрес
 • 316.422.44 НТП
 • 316.422.6 Регрес (НТП)
 • 316.46 Лідерство
 • 316.462 Авторитаризм ( соціологія)
 • 316.61-056.45 Генії
 • 316.612 Развиток особистості
 • 316.73 Акультурація (соціологія)
 • 321.61 Абсолютизм (форми влади)
 • 321.64 Авторитарні режими нового часу
 • 323 Внутрішня політика
 • 323.17 Автономія та самовизначення нації
 • 323.329 Соціальні спільноти та прошарки. Інтелігенція
 • 323.396 Соціальна еліта
 • 324 Вибори. Референдуми. Виборчі компанії
  325 Міграційна політика
 • 327(477) Зовнішня політика України
 • 327.51 Військові союзи
 • 328 Парламенти. Народні представництва. Уряди
 • 328.132.7 Президентський кабінет. Президентський уряд
 • 330 Економіка
 • 330(477) Економіка України
 • 330.01 Економічна теорія
 • 330.1 Економічні науки
 • 330.101.54 Макроекономіка
 • 330.111.4 Виробничі сили
 • 330.131.7 Ризики
 • 330.131.7:336.71 Ризики банківські
 • 330.131.7:336.743 Валютний ризик
 • 330.142.2 Уставний фонд, капітал
 • 330.142.2 Вкладений капітал.Уставний фонд
 • 330.142.211.4 Амортизація основних фондів
 • 330.31 Кругообіг в народному господарстві. Відтворення
 • 330.322 Інвестиції
 • 330.322.013 Автономні інвестиції ( політекономіка)
 • 330.322.5 Інвестиції, рентабельність та ефективність
 • 330.322:658.589 Венчурне інвестування
 • 330.33 Криза
 • 330.34.014.1 Економіка застійна
 • 330.34.014.2 Економіка, що розвивається
 • 330.341(477) Фактори економічного розвитку України
 • 330.341.1 Развиток виробничих сил. Техн. прогрес. Інновації
 • 330.341.1 Інновації. Технічний прогрес
 • 330.341.1(477) Інновації в Україні
 • 330.341.2:334.758 Кластер
 • 330.342.111 Автаркне господарство (політекономіка)
 • 330.356.3 Ефективність капіталовкладень
 • 330.43 Економетрія
 • 330.46 Теорія систем, управління в кібернетиці та економіці
 • 330.47 Теорія інформації в економіці. Економічна інформатика
 • 330.52 Національна економіка
 • 330.564.2 Прибутки населення
 • 330.59 Життєвий рівень
 • 330.59 Соціально-економічний розвиток
 • 330.8(477) Історія економічної думки.Економічні вчення та школи
 • 330.837 Інституціоналізм. Неоінституціоналізм
 • 331 Праця. Економіка праці
 • 331.07 Адміністративні органи, уповноважені та офіційні особи (прац
 • 331.101.26 Праця, як економічний фактор
 • 331.101.262 Людський капітал
 • 331.102 Види праці
 • 331.103.255 Автоматизована праця
 • 331.106.24 Колективні договори
 • 331.108 Робота з кадрами
 • 331.108.2 Питання кадрів. Управління кадрів
 • 331.108.2 Управління персоналом
 • 331.108.3 Адаптація рабітників ( праця )
 • 331.2 Зарабітня плата
 • 331.21 Управління заробітною платою
 • 331.211 Аванс (праця)
 • 331.215`311` Виплати із соцстраху
 • 331.225 Премії. Окремі виплати
 • 331.23 Акордна оплата праці
 • 331.31 Робочий час
 • 331.315 Відрядження
 • 331.322 Відпустки
 • 331.5 Ринок праці
 • 331.522 Попит і пропозиція на ринку праці. Потенціал робочих місць
 • 331.522 Трудові ресурси
 • 331.556.4 Міграція трудова, міжнародна
 • 331.556.4 Міждержавна мобільність. Міграція
 • 331.582 Трудові резерви
 • 332.012.324 Власність корпорацій
 • 332.025.1 Адміністративне втручання в регіональній економіці
 • 332.1 Регіональна економіка
 • 332.13 Розміщення. Регіональне разміщення
 • 332.142.4 Використання територіальних ресурсів
 • 332.15 Агломерація економічної діяльності (регіональна економіка)
 • 332.2.01 Аграрні теорії (земельне питання)
 • 332.2.021;338.43.02 Аграрна політика
 • 332.72 Ринок праці, нерухомості
 • 332.856 Агенція по квартирному посередництву ( житлове господарство)
 • 334.012.64 Дрібні підриємства
 • 334.7.012.32 Підприємництво (загальне)
 • 334.7.012.42 Підприємництво комерційне
 • 334.722 Приватне підприємництво
 • 334.722.012.42 Підприємництво
 • 334.722.012.64 Мале підприємництво
 • 334.722.8 Акціонерні компанії
 • 334.758 Злиття. Об`єднання фірм. Кластери
 • 334.7:658.589 Венчурні (рискові) підприємства
 • 336 Фінанси
 • 336.07 Адміністрація фінансова
 • 336.1 Державні фінанси у цілому
 • 336.14 Державний бюджет. Національний бюджет
 • 336.14.025.3 Фінансова безпека
 • 336.2 Бенефіціар
 • 336.22 Податки. Збори
 • 336.225 Методи оподаткування
 • 336.225.64 Податкова заборгованість
 • 336.225.64 Подакти.Заборгованість податкова
 • 336.225.673 Контроль податковий
 • 336.226.11 Податки на доходи фізичних осіб
 • 336.22:351.713 Перевірки податкові
 • 336.246.025.2 Контроль фінансовий
 • 336.275.3 Державні боргові зобов`язання
 • 336.544 Контроль якості
 • 336.7 Грошовий обіг. Банківська справа
 • 336.71 Банківська справа.Банки
 • 336.71(477) Банківська справа. Банки в Україні
 • 336.71.025.3 Безпека у банках
 • 336.711 Національні, державні банки
 • 336.713 Банки комерційні
 • 336.743 Валюта. Зв`язані валюти
 • 336.748.12 Інфляція
 • 336.76 Фінансовій ринок
 • 336.763;347.72.03 Акції (фінанси), (торгове право), (економіка)
 • 336.77 Кредит. Кредитна справа
 • 336.773 Кредитні спілки (фінанси)
 • 338.12 Економічні цикли
 • 338.23:343.3 Безпека економічна держави
 • 338.242 Управління економікою в ринковому господарстві
 • 338.246.02 Адміністративні заходи (економіка)
 • 338.246.025.2 Регулювання. Контроль
 • 338.246.025.2, 338.268.025 Контроль
 • 338.246.027 Матеріальна допомога
 • 338.246.027.2 Стимулювання. Пільги
 • 338.26 Планування.Соціально-економічне планування
 • 338.26 Народногосподарське планування
 • 338.27 Економічне прогнозування
 • 338.27 Прогнозування економічне
 • 338.33 Теорія виробництва. Структура. Спеціалізація
 • 338.364 Автоматизоване виробництво ( економіка)
 • 338.43 Аграрна промисловість (економ.сільського господарства)
 • 338.43 Сільське господарство.Економіка
 • 338.43 Економіка сільського господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика.Економ.сільск. господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика
 • 338.431 Аграрні відносини. Аграрні структури
 • 338.431 Аграрні структури (економіка сільського господарства)
 • 338.432 Сільськогосподарське виробництво (господарювання)
 • 338.436.33 Агропромисловий комплекс
 • 338.439 Продовольчий комплекс. Продовольче питання
 • 338.439 Продовольчий комплекс (економіка)
 • 338.439 : Виробництво продуктів :м"яса,риби,рису і т.д.
 • 338.439:63 рису,молока і т.д. Виробництво с/г продуктів
 • 338.45 Економіка промисловості і ремісничого виробництва
 • 338.45.01 Промислова політика
 • 338.45:658 Економіка підприємства
 • 338.46 Економіка сфери послуг
 • 338.465.2 Консалтинг
 • 338.465.2 Послуги
 • 338.465.2 Інжиніринг
 • 338.465.2 Консультування
 • 338.47 Економіка транспорту і зв`язку
 • 338.48 Туризм. Економіка туризму
 • 338.48-44(1-22) Сільський туризм
 • 338.49 Інфраструктура економіки
 • 338.5 Ціни. Ціноутворення
 • 338.512 Витрати виробництва
 • 338.516.2 Ринок.Форми ринку
 • 338.516.22 Ціни ринкові
 • 338.532.4.025.24 Контроль за цінами
 • 338.583 Інфраструктура
 • 339 Торгівля
 • 339.13.012 Види ринків
 • 339.13.025 Адміністративні міри впливу на ринок
 • 339.137.2 Конкуренція
 • 339.138 Маркетинг
 • 339.138 : 338.46 Маркетинг послуг
 • 339.138(100) Маркетинг міжнародний
 • 339.138(100) Міжнародний маркетинг
 • 339.138.001.5 Маркетингові дослідження
 • 339.138.1 Маркетинг промисловий
 • 339.138.`313` Маркетинг стратегічний
 • 339.14:338.49 Інфраструктура товарного ринку
 • 339.166.5 Торгівля продуктами розумової праці
 • 339.172 Товарні біржі. Продуктові біржі
 • 339.175 Посередники торгові
 • 339.178 Посередницькі інститути
 • 339.187.62 Лізинг
 • 339.187.67 Абонентне обслуговування ( торгівля)
 • 339.37 Роздрібна торгівля
 • 339.543 Митна політика
 • 339.543.624 Оффшорні зони
 • 339.56 Торгівля зовнішня
 • 339.727.2 Рух капіталів. Міжнародні займи. Міграція капталів
 • 339.727.22/24 Інвестиції іноземні
 • 339.74.025 Адміністративні міри в девізній політиці
 • 339.9 Міжнародні економічні відносини. Світове господарство
 • 339.9.012 ЗЕД
 • 339.9.012.23:346.58(477) Регулювання ЗЕД в Україні (правове)
 • 339.9.012.42 Автаркія (світове господарство)
 • 339.92 Міжнародне економічне співробітництво
 • 339.923 Економічні союзи
 • 339.924 Інтеграція
 • 339.94 Глобалізація
 • 34.07;35.07 Адміністративні органи (право)
 • 340 Право. Юридичні науки
 • 340.12 Теорія права
 • 340.12 Теорія держави і права
 • 340.12(091) Історія держави і права
 • 340.130.53 Закони
 • 340.130.54 Кодекси
 • 340.130.55 Укази
 • 340/.349 Правознавство
 • 341.215.4 Захист прав людини
 • 341.24 Міжнародні правові дії
 • 341.63 Міжнародний арбітраж
 • 342.26 Адміністративно-територіальний поділ держави
 • 342.34 , 321.7 Демократія
 • 342.392 Авторитарні (недемократичні) форми держав та правління
 • 342.518 Виконавча влада.Уряд. Кабінет Міністрів
 • 342.565.2 Конституційні суди
 • 342.7 Права і обов"язки громадян
 • 342.7 Основні права та обов`язки громадян
 • 342.849 Агітаційний матеріал для виборів (державне право)
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративні порушення
 • 342.9(477) Адміністративне право України
 • 342.924 Адміністративні акти (державне право)
 • 343.13 Кримінально-процесуальне право
 • 343.132 Слідчі дії
 • 343.195 Суд присяжних
 • 343.2/.7 (477) Кримінальне право України
 • 343.23 Злочини у цілому
 • 343.237(477) Співучасть, угрупування, зговір (Україна)
 • 343.337 Агресія (кримінальне право)
 • 343.353 Адміністративна влада, зловживання (кримінальне право)
 • 343.353.1 Корупція
 • 343.359 Злочини проти державної казни. Контрабанда
 • 343.575 Заборона вживання та оберту наркотиків
 • 343.6 Злочини проти особистості
 • 343.61 Вбивство
 • 343.62 Аборт (кримінальне право)
 • 343.9 Кримінологія
 • 343.9.01 Загальна теорія злочину та злочинність
 • 346(477) Господарське право України
 • 346.231 Адміністративні установи
 • 346.26 Приватне підприємництво
 • 346.5 : Регулювання: конкуренції, якості, виробництва, НТП
 • 346.548 Безпека бізнесу, підприємництва
 • 346.548 Рейдерство
 • 346.548 ,366.5 Захист споживачів
 • 346.6 Соціальний захист населення
 • 347 Громадянське право
 • 347.133.5 Адміністративні угоди
 • 347.133.9 Абстрактні (причинні) угоди
 • 347.188 Акти громадянського стану (громадянське право)
 • 347.211 Інтелектуальна власність, ресурс
 • 347.214.2 Нерухоме майно. Нерухомість
 • 347.426.6 Відшкодування збитку. Оцінка збитку
 • 347.471.03 Адміністрація суспільства (громадянське право)
 • 347.722 Товарні знаки
 • 347.732 Агент за обміном ( торгове право)
 • 347.735 Факторинг
 • 347.746 Вексель
 • 347.77 Патенти
 • 347.771 Авторські свідчення ( патентне право)
 • 347.779 Адміністративна організація охорони промис. і торг. прав
 • 347.78 Авторское право
 • 347.789 Адміністративно-технічна організація авторського права
 • 347.791.3 Адміністративно-правов. регулювання прав власності на суди
 • 347.792 Абандон (морське право)
 • 347.799.2 Аварія (морське право)
 • 347.822.5 Авіаційна метеорологічна служба( служба погоди)
 • 347.918 Арбітраж.Третейський суд
 • 347.921 Адвокати ( громад. процес. право )
 • 347.961(477) Нотаріат, нотаріуси, нотар. контори (Україна)
 • 347.963 Прокурори. Прокуратура
 • 347.965 Адвокатура (громад.процес.право)
 • 347.998.8 Адміністративні суди (громадянське процесуал.право)
 • 347.998.85 Адміністративні суди
 • 347.998.85 (477) Адміністративні суди в Україні
 • 349.2 Трудове право
 • 349.227 Заборона необгрунтованного скорочення
 • 349.233 Матеріальна відповідальність у трудовом погодженні
 • 349.41 Земельне право
 • 349.42 Аграрне право
 • 349.42(477) Аграрне право України
 • 349.6 Правові проблеми охорони навколишнього средовища
 • 35.073.526 Надання та публікація балансу. Аудит
 • 351 Державне адмін. управління
 • 351.077.6 Управлінські рішення
 • 351.087.43 Пенсії. Допомоги
 • 351.087.431 Пенсія. Допомога при звільненні, або виході у відставку
 • 351.087.431.1 Право на пенсію
 • 351.087.431.2 Пенсійні внески
 • 351.087.431.3 Пенсійний фонд
 • 351.087.431.4 Пенсійні надбавки
 • 351.713 Адміністративна діяльність у відношенні податків і зборів
 • 351.741 Організація міліції
 • 351.743 Громадянська охорона.Народні дружини
 • 351.755.61 Паспорти. Паспортна міліція
 • 351.762;343.56 Азартні ігри (адміністративне управління), (кримінальне прав
 • 351.811 Автомобильні дороги ( адміністративний нагляд)
 • 351.814 Авіаційний зв`язок (адміністративне управління)
 • 351.814 Авіація, управління
 • 351.814 Авіатраси (адміністративне управління)
 • 351.822 Адміністративний нагляд за грошовою обіговістю
 • 351.823 Адміністративний нагляд за добуванням сировини
 • 351.824 Адміністративний нагляд за промисловістю та торгівлею
 • 351.825 Адміністративний нагляд за кредитними установами
 • 351.83 Адміністративне регулювання праці і труд.відносини
 • 351.84 Адміністративний нагляд за соціальним забезпеченням
 • 351.853 Нагляд за пам`ятниками. Збереження природних ландшафтів
 • 351.9 Адміністративна юрисдикція (адміністр.управління)
 • 351.9 Нагляд і контроль за держ. управлінням. Скарги
 • 352.07 Адміністративні установи органів управління
 • 353.2 Автономні республіки, області, краї, департаменти,провінції
 • 355.081 Головне командування армії
 • 355.232 Академії (військова справа)
 • 355.469 Авіаційна стратегія (військова справа)
 • 355.75 Адміністративно-господарські установи (військова справа)
 • 356.3 , 355.6 , 359.5 Адміністративно-господарська служба (військова справа)
 • 357.3 Автоколони (військова справа)
 • 359.3 Авіаційні частини військово-морских сил (військова справа)
 • 364.12 Автоматизація виробництва (соціальне забезпечення)
 • 364.2 Основні потреби людини
 • 364.2-262.2 Прожитковий мінімум
 • 364.3 Соціальна допомога. Соц.страхування
 • 364.3-642-264 Індексація виплат. Виплати, основ. на вартості життя
 • 364.3-646.2-3 Організації соціального забезпечення
 • 364.3.-646.2 Пенсії
 • 364.32-642 Соціальні грошові виплати
 • 364.32-642:331.215 Лікарняні, декретні
 • 364.32-642:331.215"313" Декретні
 • 364.6 Соціальне забезпечення. Соціальні проблеми
 • 364.662 Бідність
 • 365 Потреба у житлі та її задоволення
  368 Страхування
 • 368.07 Адміністративні страхові органи
 • 368.08 Адміністративний персонал страхових установ
 • 368.1.021.3 Договір страхування
 • 368.2.025.79 Абандон ( страхування)
 • 368.212/.214 Автомобильный транспорт, перевозки ( страхование)
 • 368.8 Страхування окремих майнових цінностей
 • 368.914 Пенсійне страхування
 • 368.914:061.2 Пенсійне страхування недержавними організаціями
 • 37 Освіта
 • 37(1-87) Освіта за кордоном
 • 37.013 Педагогіка
 • 37.014.15 Законодавсто в області освіти
 • 37.014.543 Фінансування освіти
 • 37.015.3 Психологія освіти
 • 37.015.6 Економіка системи освіти
 • 37.017.4-053.81 Правова культура молоді
 • 37.017.4-053.81 Політична культура молоді. Формування
 • 37.017.4-053.81 : 343.85 Профілактика правопорушень серед молоді
 • 37.018.1 Сімейне виховання та освіта
 • 37.034 Моральне виховання
 • 37.07 Адміністративні проблеми навчальних закладів
 • 371 Організація виховання та освіти
 • 371.058 Організація виховання та освіти. Приватна школа
 • 371.11 Адміністрація учбового закладу (освіта)
 • 371.33 Аудіовізуальні методи навчання ( освіта )
 • 373 Дошкільне виховання і освіта. Загальноосвітня школа
  378 Вища освіта
 • 378(438) Вища освіта в Польщі
 • 378.014.15 Законодавсто в області вищої осіти
 • 378.017.4-057.785 Правова обізнанність студентів
 • 378.017.4-057.785 Правова культура студента
 • 378.02 Методика викладання у вищій школі
 • 378.022 , 37.022 Кредитно-модульна система
 • 378.1 Організація вищої освіти
 • 378.2 Академічні ступені (освіта)
 • 378.4 Університети
 • 379.858 Авіатуризм
 • 392.5 Агамія (етнографія)
 • 398.33 Адвент ( різдвяний піст )
 • 477) Історія української та зарубіжної культури
 • 5(092) Природознавство, біографії
 • 502 Природа. Охорона навколишнього середовища
 • 502 /. 504 Природа. Охорона природних ресурсів
 • 502 /504 Охорона навколишнього середовища. Загрози навколишнього сере
 • 502.1 Охорона навколишнього середовища
 • 502.172 ,502.4 Заповідники
 • 502.174 Відновлення, збереження, економія ресурсів
 • 502.175 Контроль якості средовища. Контроль забруднень
 • 502.2 Середовище у цілому
 • 502.211 Живий світ. Біосфера
 • 502/.504 Екологія
 • 502/504 Природа.Охорона природних ресурсів.Загрози навколишньому сер
 • 502:658.012.32 Екологічний менеджмент
 • 504 Загрози навколишньому середовищу. Екологія
 • 504(084.42) Загрози навколишньому середовищу, атлас
 • 504.5:628.4.047 Забруднення радіоактивне
 • 504.5:628.4.047 Безпека радіоактивна
 • 504:343.3 Безпека екологічна
 • 51 Математика
 • 51(075.8) Математика. Підручник для вищ.шк.
 • 519.237.8 Кластер-аналіз. Класифікація
 • 519.248 Прикладна статистика
 • 519.6 Програмування математичне
 • 519.72 Теорія інформації. Математичні питання
 • 519.816 Теорія прийняття рішень
 • 519.85 Математичне програмування
 • 519.86 Теорія економіко - математичних моделей
 • 519.87 Математичне моделювання
 • 519.876.2 Моделювання процесів управління
 • 53 Фізика
 • 530.145 Квантова механіка
 • 531 Теоретична механіка
 • 539.376 Деформація при постійному навантаженні
 • 544.431.8 Періодичні реакції. Повний безлад
 • 551.58 Кліматологія
 • 553.04 Мінеральні ресурси та запаси
 • 575 Генна інженерія
 • 577.355 Біофізика фотосинтезу
 • 578.828СПИД Вірус СНІД
 • 579.22 Мікробіологія
 • 579.64 Сільськогосподарська мікробіологія
 • 58.006 (477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 58.006.(477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 592/599 Світ тварин.Фауна
 • 611 Анатомія людини
 • 614.2(73) Організація охорони здоров`я в США
 • 614.3 Якість харчових продуктів
 • 615 Фармакологія
 • 616-084 Медицина. Профілактика
 • 616.89-008.441.3 Наркотична залежність
 • 616.89-008.441.44 Самогубство
 • 616.98 Специфічні інфекції
 • 62 - 83 Електропривід
 • 62-82 Гідропривід
 • 62.002.2 Технологія виробництва
 • 620.22 Матеріалознавство
 • 620.9 Загальна енергетика
 • 620.9(477) Загальна енергетика. Енергетика України
 • 620.91 Ресурс енергетики. Альтернативні види
 • 620.91 Альтернативні види енергії
 • 621 Машинобудування
 • 621 438 -714 Газові турбіни, охлодження
 • 621. 426 Дизелі
 • 621.002 Технологія машинобудування
 • 621.039 Атомна енергетика. Атомна промисловість
 • 621.039.586 Аварії ядерних реакторів
 • 621.3 Електротехніка
 • 621.3.01 Теоретичні основи електротехніки
 • 621.31 Електричні апарати
 • 621.31.019.3 Надійність електросистем
 • 621.311.004.12 Енергозбереження
 • 621.311.1 Енергосистеми
 • 621.311.2 Електростанції
 • 621.313.333 Асинхронні електодвигуни
 • 621.314 Перетворення електричної енергії
 • 621.317 Електровимірювальна техніка
 • 621.317.3 Вимірювання електричних величин
 • 621.38 Електроніка
 • 621.382.049.77 Мікроелектроніка
 • 621.391.63 Передача сигналу світловими променями
 • 621.395.721.5 Мобільний зв`язок
 • 621.396 Радіозв`язок
 • 621.396.6 Радіоелектронна апаратура. Схеми
 • 621.396.62 Радіоприймач
 • 621.397.132 Магнітофони
 • 621.397.446 Телевізори
 • 621.397.6 Телевізійна апаратура
 • 621.43 Автомобільні двигуни
 • 621.431.73 Двигуни внутрішнього згоряння для безрейкового транспорту
 • 621.436.21.031.3 Дизелі з пневматичним розпиленням (компресорні)
 • 621.438 - 714 Газові турбіни, системи охолодження
 • 621.438-135 Газові турбомашини
 • 621.6.033:656.07 Нафтотранспортна система
 • 621.7 Обробка тисненням. Пластичне формоутворення
 • 621.74 Ливарне виробництво
 • 621.753 Допуски та посадки
 • 621.81 Деталі машин
 • 621.86 Підйомно-транспортне обладнання у цілому
 • 621.86/.87 Підйомно-транспортні машини
 • 621.865.8 Роботи
 • 621.873.3 : 629.3 Автокрани
 • 621.983 Глибинна витяжка. Холодна штамповка
 • 622.2 Гірничі роботи при розробці корисних копалин
 • 622.276/279 Нафто-газодобувна промисловість
 • 622.323 Добування нафти
 • 622.324 Добування газу
 • 623.4 Зброя
 • 624.046.012.45 Залізобетонні конструкції, стійкість, несуча здатність
 • 625.08 Дорожно-будівні машини
 • 627 Водне господарство
 • 628.1 Водопостачання
 • 628.1(075.8) Водопостачання
 • 628.3 Стічні води. Очистка стічних вод
 • 629. 113 Автомобілебудування
 • 629.083 Склад, огляд, техн. обслуговування автомоб.
 • 629.113 Автомобілебудування. Автомобілі
 • 629.113(03) Автомобілебудування - довідники
 • 629.113(477) Автомобільний транспорт в Україні
 • 629.113.02.001.4 Випробовування автомобілів
 • 629.114.4 Грузові автомобілі
 • 629.114.6 Легкові автомобілі
 • 629.114.6.004.6 Легкові автомобілі. Ремонт
 • 629.4 Залізничний транспорт
 • 629.73 Авіація
 • 629.762.5 Ракети небалістичні
 • 629.78 Космічна техніка
 • 63 Сільське господарство
  630 Лісне господарство. Лісівництво
 • 630*2 Лісівництво
 • 630*9 Ліси та лісне гос-во з державної точки зору
 • 631.1 Сільськогосподарське виробництво.Організація та управління
 • 631.1(477) Організація та управління сільськогосподарським виробництвом
 • 631.115.1 Сільськогосподарське приватне підприємство
 • 631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.3.001.4 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.374 Сільськогосподарський транспорт
 • 631.4(092) Грунтознавство. Землезнавство. Біография
 • 631.46 Бактеріологія і біологія грунтів
 • 636 Тваринництво
 • 637.1 Молочна промисловість
 • 64.012 Домогосподарство
 • 640.41 Готель
 • 65 Управління підприємством
 • 65.011.4 Ресурси (резерви) виробництва
 • 65.011.46 Аутсорсинг (управл.ефективністю)
 • 65.012 Управління підприємством. Методи
 • 65.012.2 Планування діяльності
 • 65.012.32 Менеджмент організації
 • 65.012.8 Безпека економічна підприємства
 • 65.012.8 Економічна безпека під-ва
 • 656 Транспорт
 • 656.07 Управління транспортом
 • 656.07 Транспортна система
 • 656.071.32 Бухгалтерія транспортного підприємства
 • 656.13 Автомобільний транспорт
 • 656.13.07 Організація та експлуатація автомобільного транспорту
 • 657 Бухгалтерський облік
  657 Бухгалтерія
 • 657.1 Бухгалтерія
 • 657.15 Фінансовий облік
 • 657.15(047.2/3) Бухгалтерська фінансова звітність
 • 657.2 Бухгалтерскі проводки
 • 657.222 Ведення бухгалтерських операцій
 • 657.372.3 Списання. Амортизація
 • 657.421.3 Бухгалтерський облік ліцензій
 • 657.474.51 Визначення фактичної собівартості. Калькулювання
 • 657.6 Аудит
 • 657.6 Аудит, ревізія
 • 658.011.46 Потенціал підприємства
 • 658.011.47 ФСА
 • 658.012.011.56 Автоматизація
 • 658.012.12 Аналіз господарської діяльності підприємства
 • 658.012.122 Економічна діагностика під-ва
 • 658.012.122 Діагностика економічна
 • 658.012.122 Економічний аналіз
 • 658.012.122:330.4 Діагностична матриця
 • 658.012.32 Менеджмент
 • 658.012.32 : 331.103 Автоматизоване роб.місце менеджера
 • 658.012.324 Корпоративна форма управління підприємством
 • 658.012.61 Корпоративна культура
 • 658.012.7 Контролінг
 • 658.016"313" Стійкість стратегічна підприємства
 • 658.016.7 Санація
 • 658.14/.17 Фінанси підприємств
 • 658.14/.17.012.12 Фінансовий аналіз
 • 658.14/17 Фінансова стійкість підприємства
 • 658.310.8 Штатний розклад
 • 658.345 БЖД
 • 658.345 Охорона праці
 • 658.512.011.56 САПР (система автоматиз.проектування)
 • 658.52 Виробничо-промислова структура
 • 658.527.011.56 - 192 (075.8) Потокове виробництво
 • 658.562 Виробничий контроль.Техн.контроль
 • 658.589 Модернізація
 • 658.589 Реконструкція
 • 658.589 Інноваційна діяльність
 • 658.7 Логістика
 • 658.8 Збут. Продаж. Реалізація продукції
 • 658`313` Стратегія підприємства
 • 659.1, 659.1: Реклама, реклама продукції
 • 659.4 Паблік Рилейшнз
 • 66 Хімічна промисловість
 • 663/664 Харчова промисловість
 • 669 Металургія
 • 67/68 Легка промисловість
 • 678.06.001.2 (03) Вироби із високомолекулярних матеріалів, проектування
 • 681.3.06 Програмування
 • 681.327.22 Відеомонітори
 • 681.5 Теорія автоматичного управління
 • 681.511.42 Системи автомат. управління імпульсні (дискретні)
 • 681.518 Інформаційні системи
 • 681.518 Інформаційні системи в автоматизованому управлінні
 • 681.518.3 Вимірювальні інформац.системи (для управління)
 • 681.518.5.015 Системи автомат.контроля і техн.діагностики. Ідентифікація
 • 687 Швейна промисловість
  69 Будівництво
 • 69.003 Економіка будівництва
 • 697.3 Центральне опалення
 • 7 Культура
 • 7.036.2 Імпресіонізм
 • 712.23 Заповідники, нац.парки та інші природні території, що охоро
 • 725.4 Будівлі пром. підприємств, проектування
 • 744.4 Інженерна графіка
 • 75 Живопис
  78 Музика
 • 78.017 Музиканти
 • 796.525 Альпінізм
 • 811.111 Англійска мова
 • 811.111(038) = 111=161.1 Англо - російські словники
 • 811.161.2 Українська мова
 • 811.161.2"06-26 Українська сучасна літературна мова
 • 82-8 Літературна суміш. Афоризми. Сценарії
 • 82.09 Літературна критика та дослідження
 • 82.09.161.2" " Літературознавство укр.літ."століття"
 • 883 Українська література
  9 Історія
 • 9(477)1934-1941 Історія України в 1934-1941рр.
 • 908 Краєзнавство
 • 908(477.53) Краєзнавство. Полтавська область
 • 91(510) Географія Китаю
 • 930.85(100 Історія української та зарубіжної культури
 • 94(477) Історія України
 • 940(477) Історія України
 • 940`10/17` (477) Історія України Х І - XVIII ст.
 • 94`10/17` (477) Вимірювання електричних величин
 • ЄС Европейский Союз
 • Китай Китай
 • 340 Право. Юридичні науки

  Абрамович С.Д. Риторика : загальна та судова : навч. посібник для вищ. навч. закл. / С.Д.Абрамович, В.В.Молдован, М.Ю.Чикарькова. - К. : Юрінком - Інтер , 2002. - 415 c.
  340 : 808.5 ](075.8)
  Андрейцев В.І. Земельне право і законодавство суверенної України.Актуальні проблеми практичної теорії : монографія. - 2-е вид., випр . - К. : Знання , 2007. - 445 c.
  349.41(477) + 340.130.5
  Арбитажный процессуальный кодекс Украины: (с изм. и доп. по состоянию на 1 сентября 1998 г.) / сост. В.В.Комаров. - Х. : Одиссей , 1998. - 71 c. - (Законы Украины).
  347.918 : 340.130.54            67.410 (4Укр)
  Арбитажный процессуальный кодекс Украины: (с изм. и доп. по состоянию на 1 сентября 1998 г.). - Харьков : Одиссей , 1997. - 71 c.
  347.918 : 340.130.54            67.410 (4Укр)
  Балабанова Л.М. Судебная патопсихологи (вопросы определения нормы и отклонений). - Донецк : Сталкер , 1998. - 429 c.
  340.63            88.4
  Бармак М.В. Основи правознавства. - 2-ге вид., доп. і перероб . - Тернопіль : Астон , 1999. - 244 c.
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67
  Бачинін В.А. Філософія права : підручник для юрид.спец.вищ.навч.закл. / В.А.Бачинін, В.С.Журавський, М.І.Панов. - К. : Ін Юре , 2003. - 468 c.
  340.12
  Безродний Э. Ф. Світова класична думка про державу і право : навч.посібник / Є.Ф.Безродний,Г.К.Ковальчук, О.С.Масний. - К. : Юрінком Інтур , 1999. - 397 c.
  340.12(100)            67.0
  Білецький Є. М. Судова медицина та судова психіатрія : навч. посібник. / Є. М.Білецький ,Г. А. Білецька. - К. : Юрінком Інтер , 2004. - 190 c.
  340.6(075.8)
  Бостан Л.М. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник для вищ. навч. закл. / Л.М.Бостан, С.К.Бостан. - К. : Центр навч. літ. , 2004. - 671 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)(1-87)
  Букреев В.И. Этика права. От истоков этики и права к мировозрению : учеб. пособие / В.И.Букреев, И.Н.Римская. - М. : Юрайт , 1999. - 335 c.
  340 : 174.4.022.1            67.0
  Бюджетний кодекс України (станом на 15 лютого 2003 року). - К. : Атіка , 2003. - 79 c.
  340.130.54:336.14            67.402(4Укр)
  Бюджетний кодекс України: офіц.текст. - К. : Кондор , 2004. - 91 c.
  340.130.54:336.14            67.402(4Укр)
  Ведерніков Ю.А. Теорія держави та права : навч.посіб. для вищ. навч.закл. / Ю.А.Ведерніков, В.С.Грекул. - 4-те вид., доп. і перероб . - К. : Центр навч. літ. , 2005. - 223 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Військове законодавство України : зб.нормат. актів станом на 1.02.1999 р. / укладачі: Ф.В.Саганюк, В.І.Швець, А.Я.Філімонов, С.Ф.Мироненко; під ред. В.І.Кравченка. - 2-ге вид . - К. : Атіка , 1999. - 799 c.
  [340.130.5 :344](477)
  Всеобщая история государства и права : учебник / К.И.Батыр, И.А.Исаев, Г.С.Кнопов и др.; под ред. К.И.Батыра. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : ТК Велби , 2002. - 494 c.
  340.12(091)(100)
  Всеобщая история государства и права : учебник / К.И.Батыр, И.А.Исаев, Г.С.Кнопов и др.; под ред. К.И.Батыра. - М. : Юристъ , 1998. - 455 c.
  340.12(091)(100)            67.3
  Всё об отпусках. Закон Украины ``Об отпусках``с постатейными комментариями и материалами / подготов. Л.Д.Фесуненко. - Х. : Райдер , 1998. - 208 c.
  349.2 + 331.32 : 340.130.5(477)            67.405
  Всё об отпусках.Законодательные и нормативные акты Украины, регламентирующие и устанавливающие порядок, сроки и продолжительность отпусков всех видов - Б.м. : Б.и. , 1998. - 27 c. - (Б-ка бухгалтера).
  349.2:331.32 +340.130.5(477)            65.052+67.405
  Гейхман В.Л. Высшая школа:правовые вопросы : Справочник / В.Л.Гейхман,Т.П.Митиль; Под.ред.В.А.Северцева - К. : Лыбидь , 1990. - 368 c.
  378:340            67.99(2)
  Гладун З.С. Основи правознавства : навч. посібник для вступників до вищ. навч. закл. / З.С.Гладун, М.В.Кравчук, М.В.Бармак. - Тернопіль : Екон. думка , 1999. - 280 c.
  [340/.349 : 37.017.4-053.81](477)            67.0(4Укр)
  Глиняный В.П. История государства и права зарубежных стран. Т.1. : учеб. пособие для вузов. - Х. : Одиссей , 2000. - 832 c.
  340.12(091)(1-87)            67.3
  Головченко В.В. Юридична термінологія : довідник / В.В.Головченко, В.С.Ковальський. - К. : Юрінком Інтер , 1998. - 219 c.
  340.113            67.2
  Господарський кодекс України. - Х. : Одіссей` , 2003. - 248 c. - (Закони України).
  [346:340.130.54](477)            67.404(4Укр)
  Господарський кодекс України. Господарський процесуальний кодекс України : офіц.тексти / Мін-во юстиції України. - К. : Юрінком Інтер , 2004. - 303 c.
  [346:340.130.54](477)            67.404(4Укр)
  Господарський кодекс України. Господарський процесуальний кодекс України. - К. : Юрінком Інтер , 2005. - 303 c.
  346 : 340.130.54(477)
  Господарський кодекс України. За станом на 15 червня 2006 року. - Х. : ІГВІНІ , 2006. - 231 c. - (Закони України).
  346:340.130.54(477)
  Господарський кодекс України: коментар / Н.О. Саніахметова, Н.І. Шутов, А.К. Вишняков та ін.; за заг. ред. Н.О. Саніахметової. - Х. : Одіссей , 2004. - 845 c.
  346:340.130.54(477)            67.404(4Укр)
  Господарський кодекс України: офіц.текст. - К. : Кондор , 2004. - 207 c.
  [346:340.130.54](477)            67.404.6(4Укр)
  Господарський процесуальний кодекс України : наук. - практ. коментар / Д.М.Притика, М.І.Тітова, В.М.Гайворонський та ін. - 5-е вид., перероб. та доп . - Харків : Консум , 2005. - 303 c.
  [346 : 347.9 : 340.130.54](477)
  Господарський процесуальний кодекс України. - Х. : Одіссей , 2001. - 72 c.
  [346:347.9:340.130.54](477)            67.404.6/4УКР/
  Господарський процесуальний кодекс України. Про господарські суди. Закон України / відповід. ред.А.И.Осетинський - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 95 c.
  [346:347.9:340.130.54](477)            67.404.6(4Укр)
  Гражданский кодекс Украинской ССР. Гражданский процесуальный кодекс Украины : науч. - практ. комментарий. - Х. : Консум , 1998. - 527 c.
  (347+347.91/95):340.130.5(477)            67.4(4Укр)
  Гражданский кодекс Украины (с изм. и доп. по состоянию на 1 января 2002 г.). - Х. : Одисей , 2002. - 159 c. - (Законы Украины).
  [347:340.130.54](477)            67.404(4Укр.)
  Гражданский кодекс Украины (с изм. и доп. по состоянию на 15 января 1999г.). - Х. : Одиссей , 1999. - 159 c.
  [347 : 340.130.54](477)            67.404( 4Укр)
  Гражданский кодекс Украины (с изм.и доп. по состоянию на 1 января 2001г.). - Х. : Одиссей , 2001. - 159 c. - (Законы Украины).
  [347:340.130.54](477)            67.404(4Укр)
  Гражданский кодекс Украины и другие законодательные акты по состоянию на 1 декабря 1992 года. - К. : Альтерпресс , 1992. - 281 c.
  [347:340.130.54](477)            67(4Укр)
  Гражданский кодекс Ураины : науч. - практ. комментарий / под общ.ред.Е.О. Харитонова. - Х. : Одиссей , 1999. - 848 c.
  [347:340.130.54](477)            67.404(4Укр)
  Гражданский процессуальный кодекс Украины ( с изм. и доп. на 15 января 1998г.). - Х. : Одиссей , 1998. - 223 c. - (Законы Украины).
  [347.91/95:340.130.5](477)            67.410(4Укр)
  Гражданский процессуальный кодекс Украины ( с изм. и доп. по сосотоянию на 15 февраля 2001г.). - Х. : Одиссей , 2001. - 191 c.
  [347.91/95:340.130.5](477)            67.404(4Укр)
  Гражданский процессуальный кодекс Украины (с изм.и доп. по сосотоянию на 20 октября 2001г.). - Х. : Одиссей , 2001. - 191 c.
  [347.91/95:340.130.59](477)            67(4Укр)
  Гриценко С.П. Латинська мова й основи римського права : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч.літ. , 2005. - 335 c.
  811.124 + 340.15(37)            81.2Лат
  Грудцына Л.Ю. Большой юридический справочник для физических и юридических лиц - Изд. 2-е . - Ростов н/Д : Феникс , 2006. - 635 c.
  340            67.410
  Гусарєв С.Д. Юридична деонтологія (основи юридичної діяльності: теоретичні, практичні та деонтологічні аспекти) : наук.- метод. та навч. посібник / С.Д.Гусарєв, О.Д.Тихомиров; за ред. В.В. Копейчикова. - К. : ВІРА-Р , 2003. - 505 c.
  340            67
  Гусарєв С.Д. Юридична деонтологія. Основи юридичної діяльності : навч. посібник / С.Д. Гусарєв, О.Д.Тихомиров. - 3-е вид.,перероб. та доп . - К. : Знання , 2008. - 495 c.
  340(075.8)
  Дахно І.І. Історія держави і права : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 405 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)
  Декрети Кабінету міністрів України Т.1. : зб. - К. : Юрінком , 1993. - 65 c.
  340.130.55            67.99(2Ук)-3
  Екологічне законодавство України : збірник нормат. актів / відпов. ред. І.О.Заєць. - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 414 c.
  349.6 (477) + 340.130.5            67.407/4УКР/
  Екологія і закон. Екологічне законодавство України : в 2 т. Т.1. / Відпов.ред.В.І.Андрейцев. - К. : Юрінком Інтер , 1998. - 698 c.
  349.6(477) + 340.130.5(477)            67.4-7(4Укр)
  Екологія і закон:Екологічне законодавство України : в 2 т. Т.2. / Відпов.ред.В.І.Андрейцев. - К. : Юрінком Інтер , 1998. - 574 c.
  349.6(477) + 340.130.5(477)            67.407(4Укр)
  Еременко В.И. Патентное законодательство зарубежных стран : 2. Т.2. Переводы - М. : Прогресс , 1987. - 528 c.
  347.771(1-87) + 340.130.5            67.8
  Жалинский А.Е. Профессиональная деятельность юриста.Введение в специальность : учеб. пособие для вузов. - М. : БЕК , 1997. - 321 c.
  340            67
  Жилищный кодекс Украины( с изм. и доп. по состоянию на 1 мая 2000г.) / сост. В.Н.Игнатенко - Харьков : Одиссей , 2000. - 143 c. - (Законы Украины).
  (349.444 : 340.130.54)(477)            67.404.2/4УКР/
  Жилищный кодекс Украины( с изм. и доп. по состоянию на 15 февраля 2001 г.). - Харьков : Одиссей , 2001. - 143 c. - (Законы Украины).
  [349.444 : 340.130.54](477)            67.404.2(4УКР)
  Жилищный кодекс Украины(с изм. и доп. по состоянию на 15 июля 1997 г.). - Харьков : Неофит , 1997. - 143 c.
  (349.444 : 340.130.54)(477)            67.404.2
  Житловий кодекс України (за станом на 1 січня 2004 р.). - Харків : Одіссей , 2004. - 95 c.
  (349.444: 340.130.54)(477)            67.404.2(4УКР)
  Житловий кодекс України з постатейними матеріалами( за станом законодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 березня 2001 р.) / відп. ред. В.М. Гусаков. - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 511 c.
  (349.444 : 340.130.5)(477)            67.404.2/4УКР/
  Жоль К.К. Философия и социология права : учеб.пособие. - К. : Юринком Интер , 2000. - 479 c.
  340 :(101 + 316)            67.0
  Загальна теорія держави і права : навч.посібник / А.М.Колодій, В.В.Копєйчиков, С.Л.Лисенков та ін.; за заг.ред.В.В.Копєйчикова. - Вид.стер . - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 317 c.
  340.12            67.0
  Загальна теорія держави і права : навч.посібник / А.М.Колодій, В.В.Копєйчиков, С.Л.Лисенков та ін.; за заг. ред.В.В.Копєйчикова. - Вид. стер . - К. : Юрінком Інтер , 2000. - 317 c.
  340.12            67.0я73
  Загальна теорія держави і права : навч.посібник / А.М.Колодій, В.В.Копєйчиков, С.Л.Лисенков та ін.; за ред. В.В.Копєйчикова. - К. : Юрінком , 1997. - 317 c.
  340.12            67.0
  Загальна теорія держави і права : підручник для юрид.спец.вищ.навч.закл. / М.В.Цвік, В.Д.Ткаченко, Л.Л.Богачова; за ред.М.В.Цвіка, В.Д.Ткаченка, О.В.Петришина. - Х. : Право , 2002. - 428 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.0
  Загальна теорія держави і права : підручник для юрид. спец.вищ.навч.закл. / за ред. М.В.Цвіка, О.В.Петришина. - Х. : Право , 2011. - 583 c.
  340.14
  Закон Украины ``Об исполнительном производстве`` : науч.- практ.комментарий / В.И.Тертышников, Р.В.Тертышников. - 3-е изд.,испр.и доп . - Х. : Консум , 2003. - 155 c.
  347.952(477) +340.130.5(477)            67.401
  Закон України ``Про вищу освіту`` : наук.- практ. коментар / за заг.ред.В.Г.Кременя. - К. : СДМ-Студіо , 2002. - 323 c.
  378 : 340.130.5(477)            74.58
  Законодавство України про адміністративні правопорушення.Адміністративний кодекс України.Нормативно-правові акти / упоряд.В.С.Ковальський, Л.П.Ляшко. - К. : Юрінком Інтер , 2005. - 431 c.
  342.9(477) :340.130.5 :(37.017.4-053.81 : 343.85)            67.401(4УКР)
  Законодавство України про контроль та перевірки : у 2 т. Т.1. / упор.О.М.Роїна. - К. : КНТ , 2002. - 116 c.
  342.9 : 351.078.3 : 340.130.53            67.402(4Укр)
  Законодавство України про контроль та перевірки : у 2 т. Т.2. / упор. О.М.Роїна. - К. : КНТ , 2002. - 114 c.
  342.9 : 351.078.3 : 340.130.53            67.402(4УКР)
  Законодавство України про працю / упоряд.І.В.Зуб. - К. : Парламент.вид-во , 1999. - 238 c. - (Нормативні документи ти коментарі).
  349.2 + 340.130.5(477)            67.405(4УКР)
  Заруба В.М. Історія держави і права України : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч.літ. , 2005. - 221 c.
  340.12 : ( 37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)(477)
  Збірник законів України про працю / упоряд.: О.В. Терещук, О.Ф. Штанько, Н.Б. Болотіна. - 2-е вид., випр. і доп . - К. : Вікар , 2003. - 344 c.
  349.2(477) + 340.130.5            67.405(4УКР)
  Збірник законів України про працю. - 2-е вид., випр. і доп . - К. : Знання , 2008. - 349 c.
  349.2(477) + 340.130.5
  Збірник законодавчих та нормативних актів про освіту Т.Вип.1. - К. : `ВІПОЛ` , 1994. - 336 c.
  340.134:378
  Збірник законодавчих та нормативних актів про освіту Т.Вип.ІІ. - К. : `ВІПОЛ` , 1994. - 310 c.
  340.134:378
  Збірник основних нормативних актів про вищу освіту, наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів (станом на 01.02.2003 р.) / упоряд.: М.І. Панов, В.Т. Биковський, Г.Д. Миленька та ін.; за ред. М.І. Панова. - Х. : Гриф , 2003. - 335 c.
  378 : 349.2 (477) + 340.130.5            74.58+67.405(4УКР)
  Земельний кодекс України (за станом на 1 січня 2004 р.). - Х. : Одіссей , 2004. - 111 c.
  349.4 : 340.130.54](477)            67.407(4Укр)
  Земельний кодекс України з постатейними матеріалами : [зб. нормат. актів ] / уклад. : Д.В.Ковальський, Л.О.Панькова. - К . : Юрінком Інтер , 2007. - 415 c.
  349.4 : 340.130.54] (477)
  Земельний кодекс України(за станом на 15 березня 2002 р.). - Х. : Одіссей , 2002. - 112 c. - (Закони України).
  349.4 : 340130.54](477)            67.407(4Укр)
  Земельный кодекс Украины. Закон Украины ``О плате за землю``. Закон Украины ``Об аренде земли`` ( с изм. и доп. по состоянию на 1 февр. 1999 г.) / сост. М.В.Шульга. - Харьков : Одиссей , 1999. - 128 c. - (Законы Украины).
  349.4 : 340.130.54](477)            67.407(4Укр)
  Земельный кодекс Украины. Закон Украины ``О плате за землю``. Закон ``Об аренде земли`` (с изм. и доп. на 1 апреля 2000 г.). - Х. : Одиссей , 2000. - 128 c. - (``Законы Украины``).
  349.4 :340.130.54](477)            67.407(4Укр)
  Злупко С.М. Перехідна економіка: сучасна Україна : навч. посібник. - К. : Знання , 2006. - 324 c. - ((Вища освіта ХХІ століття)).
  340.342``714``(477)
  Ивакина Н.Н. Профессиональная речь юриста : учеб.пособие. - М. : БЕК , 1997. - 334 c.
  340.113.1 : 81`276.6            67
  История государства и права зарубежных стран Т.1. : учебник для юрид.вузов и фак. / под общ.ред.О.А.Жидкова,Н.А.Крашенинниковой. - М. : ИНФРА-М-НОРМА , 1997. - 461 c.
  340.12(091)(1-87)            67.3
  История государства и права. Хронология : учеб.пособие / под ред. М.И.Сизикова. - М. : ИНФРА-М , 1996. - 158 c.
  340.12(091)(477)            67.3
  История политических и правовых учений : учебник для вузов / под общ.ред. В.С.Нерсесянца. - М. : ИНФРА-М-НОРМА , 1997. - 727 c.
  340(091)            67.0
  Іванов В.М. Історія держави і права України : у 2 т. Т.1. : навч. посібник - К. : МАУП , 2002. - 262 c.
  340.12 : (37.017.4-053ю81 + 378.017.4-057.785)(091)(477)
  Іванов В.М. Історія держави і права України : у 2 т. Т.2. : навч.посібник. - К. : МАУП , 2003. - 223 c.
  340.12(091)(477) :(37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Історія держави і права : навч.посібник / за ред. А.С.Чайковського. - К. : Юрінком Інтер , 2000. - 383 c. - (Ін-т економіки, управління та господ. права).
  340.12(091) : (37.017.4-053.81 +378.017.4-057.785)
  Історія держави і права зарубіжних країн. Середні віки та ранній новий час : навч.посібник / за ред. Б.Й.Тищика. - Львів : Світ , 2006. - 695 c.
  340.12 : ( 37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)(100)
  Історія держави і права України : навч.посібник / А.С.Чайковський, В.І.Баррименко, О.І.Гуржій та ін. - К. : Б.в. , 1997. - 236 c.
  340.12(091)(477)            67.3(4Укр)
  Історія держави і права України : у 2 т. Т.1. : підручник для юрид.спец.вищ.навч.закл. / О.Д.Святоцький, В.Д.Гончаренко, М.М.Страхов та ін.; за ред. В.Я.Тація, А.Й.Рогожина, В.Д.Гончаренка. - К. : Ін Юре , 2003. - 653 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)(477)            67.3(4Укр)
  Історія держави і права України : у 2 т. Т.2. : підручник для юрид.спец.вищ.навч.закл. / А.Й.Рогожин, В.Д.Гончаренко, М.М.Страхов; за ред. В.Я.Тація, А.Й.Рогожина, В.Д.Гончаренко. - К. : Ін Юре , 2003. - 578 c.
  340.12(091)(477)            67.3(4Укр)
  Історія держави і права України : У 2-х ч.. Т.Ч.1. : Підручник / За ред. акад. Академії правових наук України А.Й.Рогожина - К. : `Ін Юре` , 1996. - 368 c.
  340.12:940(477)            67.9(4УКР)я73
  Історія держави і права України. Курс лекцій : навч.посібник для юрид.вузів та фак. / О.О.Шевченко, В.О.Самохвалов, М.О.Шевченко та ін.; за ред. В.Г.Гончаренка. - К. : Вентурі , 1996. - 287 c.
  340.12(091)(477) : (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)            67.3(4Укр)
  Карабан В.І. Українсько - англійський юридичний словник. Понад 65000 слів та словосполучень юридичної підмови та близько 160 тисяч англійських перекладних відповідників. - Вінниця : Нова книга , 2003. - 967 c.
  811.111=161.2(038) : 340            81.2Англ-4
  Кельман М.С. Теорія держави і права (схеми ,таблиці, поняття) : навч.посібник для вищ.навч.закл. / М.С.Кельман, О.Г.Мурашин, Н.В.Сухицька. - К. : Центр навч.літ. , 2006. - 147 c.
  340.12 : ( 37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Кельман М.С. Загальна теорія права (з схемами, кросвордами, тестами) : підручник для вищ.навч.закл. / М.С.Кельман, О.Г.Мурашин. - К. : Кондор , 2002. - 353 c.
  340.12 : ( 37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Кельман М.С. Загальна теорія держави і права : підручник для вищ.навч.закл. / М.С.Кельман, О.Г.Мурашин. - К. : Кондор , 2008. - 476 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Кириченко В.М. Правознавство.Курс лекцій : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч.літ. , 2007. - 239 c.
  340/.349 : (378.017.4-057.785 + 37.017.4-053.81)            67
  Кириченко В.М. Правознавство. Модульний курс : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр учбов. літ. , 2007. - 327 c.
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67
  Клименко С.В. Основы государства и права : пособ.для поступающих в юрид.вузы. / С.В.Клименко, А.Л.Чиченин. - М. : Зеркало , 1997. - 354 c.
  340.12            67.0
  Кодекс административного судопроизводства Украины : науч.- практ. комментарий / С.В. Кивалов, О.М. Пасенюк, Е.И. Харитонова и др.; под ред. С.В. Кивалова, Е.И. Харитоновой. - Х. : Одиссей , 2006. - 544 c.
  [342.9 : 347.9 : 340.130.54](477)(094.58)
  Кодекс адміністративного судочинства України. - К. : Юрінком Інтер , 2005. - 174 c.
  342.9 : 340.130.54(477)
  Кодекс законів про працю України. Закон України про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів). За станом на 1 червня 2002 року. - Х. : Одіссей , 2002. - 151 c.
  349.2 : 340.130.5 (477)            67.405
  Кодекс законів про працю. Офіц. текст. - К. : Право , 2001. - 108 c.
  349.2 : 340.130.54 (477)            67.405
  Кодекс законів України про працю: станом на 15 січня 2006 р. - Харків : ІГВІНІ , 2006. - 127 c.
  349.2 : 340.130.5(477)
  Кодекс законов о труде : науч. - практ. комментарий. - 3-е изд, доп. и перераб : Одиссей , 2003. - 863 c.
  349.2 : 340.130.5 (477)            67.405
  Кодекс законов о труде Украины : науч.-практ. комментарий. - 3-е изд., перераб. и доп . - Х. : Одиссей , 2003. - 863 c.
  349.2(477) + 340.130.5 (477)            67.405
  Кодекс законов о труде Украины. Закон Украины ``О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)``(с изм. и доп. по сост. на 1 января 2004 года). - Х. : Одиссей , 2004. - 159 c.
  349/2 ^ 340.130.5 (477)            67.405(4Укр)
  Кодекс законов о труде Украины. Закон Украины ``О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)``: по сост. на 1 февраля 2001 года. - Х. : Одиссей , 2001. - 159 c.
  349.2(477) + 340.130.5(477)            67.405(4 Укр)
  Кодекс законов о труде Украины. Закон Украины ``О порядке разрешения коллективных трудовых споров /конфликтов/``. По сост. на 1 февраля 2000 года. / сост.: Г.С. Гончарова, В.В. Жернаков. - Х. : Одиссей , 2000. - 159 c. - (/``Законы Украины``/.).
  349.2(477) + 340.130.5(477)            67.405(4 Укр)
  Кодекс законов о труде Украины. Закон Украины ``Об отпусках`` (по состоянию на 15 авг. 1997 г.). - Х. : Неофит , 1997. - 207 c.
  349.24 (477) : 340.130.5(477)            67.405(4 Укр)
  Кодекс о браке и семье Украины и другие нормативные акты, регулирующие брачно - семейные отношения (по сост. на 1 мая 2000 года).. - Х. : Одиссей , 2000. - 127 c. - (Законы Украины).
  347.6 : 340.130.5 (477)            67.404.4(4УКР)
  Кодекс о браке и семье Украины и другие нормативные акты, регулирующие брачно - семейные отношения :по сост. на 15 октября 1999 года. / сост. Игнатенко В.Н. - Х. : Одиссей , 1999. - 127 c. - (Законы Украины).
  347.6 : 340.130.5 (477)            67.404.4(4УКР)
  Кодекс про шлюб та сім`ю України. - К. : Право , 2001. - 59 c.
  347.6(477) : 340.130.5(477)            67.404.4(4УКР)
  Кодекс Украины об административных правонарушениях : науч.- практ. комментарий. - 2-е изд . - Х. : Одиссей , 2000. - 1007 c.
  342.9 : 340.130.5(477)            67.401(УКР)
  Кодекс Украины об административных правонарушениях (с изм. и доп. по сост. на 15 августа 2001 года). - Харьков : Одиссей , 2001. - 272 c.
  342.9 : 340.130.5(477)            67.401(4УКР)
  Кодекс Украины об административных правонарушениях (с изм. и доп. по сост. на 1января 1999 года). - Харьков : Одиссей , 1999. - 223 c. - (/``Законы Украины``/.).
  342.9 : 340.130.5(477)            67.401(4УКР)
  Кодекс України про адміністративні правопорушення :чинне законодавство зі змін.станом на 01 березня 2004 року : відповідає офіц.тексту. - К. : Паливода А.В. , 2004. - 189 c.
  342.9 : 340.130.5(477)            67.401(4УКР)
  Кодекс України про адміністративні правопорушення з постатейними матеріалами: станом на 1 січня 2001 р. / за заг. ред. Е.Ф. Демського. - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 1086 c.
  341.9 : 340.130.5(477)            67.401(4УКР)
  Кодекси України : у 3 т. Т.1. Кодекс про адміністративні провопорушення. Арбітражно-процес. кодекс. Виправно-трудовий кодекс.Водний кодекс.Житловий кодекс УРСР. Земельний кодекс / відп. ред. В.Ф. Бойко. - К. : Юрінком Інтер , 1997. - 479 c.
  340.130.5 (477)            67.4(4 УКР)
  Кодекси України : у 3 т. Т.2. Повітряний кодекс. Кодекс торговельного мореплавства.Цивільний кодекс УРСР. Цивільний процесуальний кодекс. Кодекс про шлюб та сім`ю / відповід. ред. В.Ф. Бойко. - К. : Юрінком Інтер , 1997. - 495 c.
  340.130.5(477)            67.4(4 УКР)
  Кодекси України : у 3 т. Т.3. Кримінальний кодекс. Кримінально-процесуальний кодекс. Лісовий кодекс. Митний кодекс. Кодекс про надра. Кодекс законів про працю / выдп.ред. В.Ф.Бойко. - К. : Юрінком Інтер , 1997. - 575 c.
  340.130.5            67.4(4 УКР)
  Колесник В.А. Судова психіатрія : курс лекцій. - К. : Юрінком Інтер , 2000. - 127 c.
  340.63 : 159.9            88.4
  Коляда І.А. Основи правознавства.Згідно Конституції України, прийнятої 28 червня 1996 р. : навч.посібник для 9 кл. Зошит-конспект тем / І.А.Коляда, Я.П.Лозовий. - К. : КАННОН , 1997. - 189 c.
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 37.017.4-057.785)            67.0
  Копиленко О.Л. Держава і право України:1917-1920 рр. Центральна Рада.Гетьманство.Директорія / О.Л.Копиленко, М.Л.Копиленко. - К. : Либідь , 1997. - 208 c.
  340.12(091)(477): (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)            67.3(4Укр)
  Котюк В.О. Основи держави і права : навч.посібник для абітуріентів,учнів серед.шк.і ліцеїв - К. : Вентурі , 1997. - 223 c.
  340.12            67.0
  Котюк В.О. Теорія права : курс лекцій. - К. : Вентурі , 1996. - 207 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.0
  Кримінальний кодекс України (прийнятий 5 квітня 2001 року). - Харків : Одіссей , 2001. - 239 c.
  [343 : 340.130.54 ](477)            67.408(4УКР)
  Кримінальний Кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Постанови Пленуму Верховного Суду України із загальних питань судової діяльності та в кримінальних справах. Cтаном на 1 січня 1999р. / відпов. ред. В.Т. Маляренко. - К. : Юрінком Інтер , 1999. - 717 c.
  [343 : 340.130.5] (477)            67.408(4УКР)
  Кримінальний кодекс України. Прийнятий 5 квітня 2001 року. - Харків : Одіссей , 2002. - 239 c. - (Сер ).
  [343 : 340.130.54] (477)            67.408(4УКР)
  Кримінальний Кодекс України.Кримінально-процесуальний кодекс України.Постанови Пленуму Верховного Суду України із загальних питань судової діяльності та в кримінальних справах. Cтаном на 1 січня 2001р. / відп. ред.В.Т.Маляренко. - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 797 c.
  [343 : 340.130.5] (477)            67.402(4УКР)
  Кримінальний кодекс України.Прийнятий сьомою сесією ВР України 5 квітня 2001р. : офіц. текст. - К. : Юрінком , 2001. - 239 c.
  (343 : 340.130.54)(477) : (37.017.4-053.81 +343.85)            67.408/4УКР/
  Кримінальній кодекс України.Від 5 квітня 2001 року: чинне законодавство зі змінами станом на 10 травня 2004 року. - К. : ПАЛИВОДА А.В. , 2004. - 168 c.
  [343 : 340.130.54](477)            67.408(4УКР)
  Кримінально - виконавчий кодекс України (зі змінами і доп станом на 20 червня 2006р.). - К. : Cкіф , 2006. - 74 c. - (Кодекси і закони України).
  [343/8 : 340.130.54 + 37.017.4-053.81 : 343.85](477)
  Кримінально - процесуальне законодавство України / М.І.Мельник, М.І.Хавронюк та ін. - К. : А.С.К. , 1998. - 478 c. - (Економіка. Фінанси.Право. ).
  343.13(477) + 340.130.5(477)            67.414
  Кримінально - процесуальний кодекс України. / відпов. ред. В.Т.Маляренко. - К. : Юрінком , 2001. - 351 c.
  [ 343.13 : 340.130.54 ](477)            67.411(4УКР)
  Кримінально - процесуальний кодекс України. З постатейними матеріалами: cтаном 1січня 2000р. / ред. В.П.Шибіко. - К. : Юрінком Інтер , 2000. - 839 c.
  [343.13 : 340.130.54] (477)            67.411(4Укр)
  Кримінально - процесуальний кодекс України. За станом на 1липня 2002 року - Харків : Одіссей , 2002. - 271 c. - (Сер `Закони України`).
  [343.13 6 340.130.5 + 37.017.4-053.81 : 343.85] (477)            67.411 (4УКР)
  Кримінально - процесуальний кодекс України: нормативні документи з урахуванням останніх змін в редакції станом на 02.11.2009р. - Суми : ФОП Соколик Б.В. , 2009. - 195 c.
  [343.13 : 340.130.54 + 37.017.4-053.81 : 343.85](477)
  Кримінально - процесуальний кодекс України:чинне законодавство зі змінамина 01 березня 2004 року. - К. : Вид. Паливода А.В. , 2004. - 206 c. - (Кодекси України).
  [343.13 : 340.130.54 = 37.017.4-053.81 : 343.85](477)            67.411(4УКР)
  Кримінально-процесуальний кодекс України.За станом на 1червня 2004р. - Харків : Одіссей , 2004. - 271 c.
  [343.13 : 340.130.54} (477)            67.411(4УКР)
  Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник для вищ.навч.закл. - 4-е вид., доп . - К. : Атіка , 2004. - 616 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)(1-87)            67.3
  Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн : навч.посібник - 3-е вид.,доп . - К. : Атіка , 2001. - 624 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)(1-87)            67.3
  Марчук А.І. Судова медицина: Курс лекцій : навч. посібник - К. : Генеза , 1997. - 144 c.
  340.6
  Матеріали ІІ Міжнародного молодіжного форуму ``Інноваційні проекти розвитку регіонів`` 23-25 квітня 2013 року. - Луганськ : Ноулдж , 2013. - 166 c.
  340.341.1 : 332.122``71``
  Мирошникова В.А. Основы правоведение : учебник / В.А.Мирошникова. - М. : ЭКМОС , 1997. - 206 c.
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.0
  Молдован В.В. Судова риторика : навч. посіб.для студ. вищ. навч. закл. - К : Кондор , 2008. - 325 c. - (Міжгалузевий інститут управління).
  340 : 808.5(075.8)
  Молдован В.В. Правознавство за рейтингово - модульною системою навчання : навч. посібник для вищ.навч.закл. / В.В.Молдован, Л.І.Чулінда. - К : Центр навч.літ. , 2006. - 182 c.
  340/.349 : ( 37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Молдован В.В., Кравець Р.С. Судова риторика : практикум : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К : Алерта , 2006. - 199 c.
  340 : 808.5 (076.5)
  Музиченко П.П. Історія держави і права України : навч.посібник. - К. : Знання , 1999. - 661 c. - (``Вища освіта ХХІ століття``).
  340.12(091)(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.3(4Укр)
  Музиченко П.П. Практикум з історії держави і права України : навчальний посібник / П.П.Музиченко, Н.І.Долматова, Н.М.Крестовська - К. : Вікар , 2002. - 421 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)(477)
  Навчально - методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навч.дисципліни ``Правова інформація та комп`ютерні технології в юридичній діяльності`` / уклад. В.Г.Іванов, С.С.Іванов, В.В.Карасюк та ін. - Х. : Прапор , 2013. - 111 c.
  340 : 004
  Наровлянський О.Д. Дидактичні матеріали з основ правознавства : навч.посібник для 9 кл.шкіл, гімназій, ліцеїв. - К. : Юрінком Інтер , 1999. - 157 c.
  340/.349 : 37.017.4-053.81            67
  Науково - практичний коментар кримінального кодексу України: від 5 квітня 2001 року / за ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. - К. : Каннон: А.С.К. , 2001. - 1103 c.
  343 : 340.130.54] (072)            67.408(4Укр)
  Непран А.В. Правовая статистика : Учебное пособие / А.В.Непран,И.Е.Тимченко,О.М.Левчук - Х. : Бурун и К , 2014. - 192 c.
  340.6            67.5я73
  Олійник А.Ю. Теорія держави і права України : навч. посібник / А.Ю.Олійник, С.Д.Гусарєв, О.Л.Слюсаренко. - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 175 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(477)            67.0(4Укр)
  Олійник О.Б. Мистецтво судових дебатів : навч.посібник [ для вищ. навч.закл.] - К . : Кондор , 2010. - 256 c.
  340 : 808.53 ](075.8)
  Олійник О.Б. Правова риторика : Навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2010. - 165 c.
  808.5 : 340(075.8)
  Олійник О.Б., Молдован В.В. Юридична риторика.Теорія та практика : Навч. посібник для студ.вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2009. - 212 c.
  340 : 808.5(075.8)
  Осауленко О.І. Загальна теорія держави і права : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. - К. : Істина , 2007. - 336 c.
  340.12(075.8)
  Основи держави і права : навч. посібник / за ред. А.М. Колодія, А.Ю. Олійника. - К. : Либідь , 1997. - 207 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.0
  Основи права України : навч. посібник для неюридичних спец. вищ.навч.закл. / В.Я. Буряк, В.К. Грищук, О.В. Грищук, та ін.; за ред. В.Л. Ортинського. - 2-ге вид., доп. і перероб . - Львів : Оріяна-Нова , 2005. - 366 c.
  340/.349 :( 37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(477)            67.0(4УКР)
  Основи правознавства України : навч. посібник / С.В. Ківалов, П.П. Музиченко, Н.М. Крестовська, А.Ф. Крижанівський - 5-е вид . - Х. : Одіссей , 2005. - 368 c.
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(477)
  Основи правознавства України : навч. посібник / С.В. Ківалов, П.П. Музиченко, Н.М. Крестовська, А.Ф. Крижанівський. - 4-е вид., доп. і перероб . - Х. : Одіссей , 2004. - 367 c.
  340 /.349: ( 37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Основи правознавства України : навч.посібник / С.В.Ківалов, П.П.Музиченко, Н.М.Крестовська, А.Ф.Крижанівський. - 9-е вид., доп. і перероб . - Х. : Одіссей , 2009. - 479 c.
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Основи правознавства України : навч.посібник / С.В.Ківалов, П.П.Музиченко, Н.М.Крестовська, А.Ф.Крижанівський. - 9-те вид., доп і перероб . - Х. : Одіссей , 2009. - 479 c.
  340(075.8)
  Подактоквий кодекс України: із змін. і доп. станом на 7 лютого 2011 року (відповідає офіц.текстові). - К. : Алерта: ЦУЛ , 2011. - 423 c.
  342.743 : 340.130.53
  Порівняльне правознавство : підручник / за заг. ред. О.В.Петришина. - Х. : Право , 2012. - 271 c. - (Юрид.академія України ім. Ярослава Мудрого).
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Правове регулювання ринку цінних паперів та інвестиційних фондів в Європейському Союзі та в Україні : Навчальний посібник / Ю.В.Безручко, О.М.Вінник, М.О.Глотов, О.В.Кологойда - К. : Центр учбової літератури , 2007. - 194 c.
  336.763 :340(477) :339.923 :061.1 ЕС
  Правознавство : навч. посібник для вищ.навч.закл. / С.В.Дрожжина, О.О.Одінцова, В.О.Кондратьєв; за ред. С.В.Дрожжиної. - 2-е вид., стер . - К. : Знання , 2010. - 350 c. - (Вища освіта ХХІ століття).
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Правознавство : навч. посібник / за ред. В.В.Копейчикова. - 3-е вид., перероб. і доп . - К. : Юрінком Інтер , 2000. - 638 c.
  340/.349 : ( 37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.0
  Правознавство : навч. посібник / за ред. Копейчикова - 2-е вид.,перероб. та доп. . - К. : Юрінком Інтер , 1999. - 699 c. - ((Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова)).
  340(477)
  Правознавство : підручник / А.І.Берлач, Д.О.Карпенко, В.С.Ковальський; за ред. В.В.Копейчикова, А.М.Колодія. - К. : Юрінком Інтер , 2007. - 748 c.
  340/.349 : ( 37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Правознавство : підручник / С.Е,Демський, В.С.Ковальський, А.М.Колодій; за ред. В.В.Копейчикова. - 6-е вид., стер . - К. : Юрінком Їнтер , 2002. - 735 c.
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67
  Правознавство : посібник / за ред. С.М.Тимченка, Т.О.Коломоєць. - К. : Істина , 2007. - 480 c.
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Правознавство: словник термінів : навч. посібник / за ред. В.Г.Гончаренка - К. : Юрисконсульт:КНТ , 2007. - 636 c.
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Семерак О.С. Основи правознавства : навч. посібник / О.С.Семерак, І.О.Семерак. - 2-ге вид., перероб і доп . - К. : Знання , 2008. - 479 c. - (Вища освіта ХХІ століття).
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Сімейний кодекс України - Х. : Одіссей , 2002. - 103 с. c.
  347.6:340.130.5(477)
  Теорія держави і права .Академічний курс : Підручник / За ред.О.В.Зайчука,Н.М.Оніщенко - 2-е вид.,перероб.і доп. . - К. : Юрінком Інтер , 2008. - 688 c.
  340.12            67.0я73
  Теорія держави і права: Академічний курс : підручник / О.В.Зайчук, А.П.Заєць,В.С.Журавський - 2-ге вид., перероб. і доп. . - К. : Юрінком Інтер , 2006. - 685 c.
  340.12
  Тертишник В.М. Науково - практичний коментар до Кримінально - процесуального кодексу України. - - К . : : А.С.К. , , 2002. - 1051 c.
  343.13 : 340.130.54
  Тимошенко В.И. Теория государства в политико-правовой мысли Украины и Росссии(конец ХІХ-начало ХХ вв.) : монографія - 2-е изд., переаб. и доп. . - Чернигов : Издатель Лозовой В.М. , 2014. - 624с. c.
  340.12
  Токарська А.С Українська мова фахового спрямування для юристів : Підручник для вищ.навч.закл. - К. : Знання , 2008. - 413 c.
  811.161.2`276.6:340.113.1
  Токарська А.С. Українська мова фахового спрямування для юристів : підручник [для вищ. навч.закл.] / А.С.Токарська, І.М.Кочан - К . : Знання , 2008. - 413 c.
  811.161.2'276.6 : 340.113.1](075.8)
  Трофанчук Г.І. Історія вчень про державу і право : навч.посібник. - К. : Магістр - ХХІсторіччя , 2005. - 255 c.
  340.123(091)
  Трофанчук Г.І. Історія вчень про державу і право : навч.посібник. - К. : Магістр-ХХІ сторіччя , 2005. - 255 c.
  340.12(091) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Уголовно-процессуальный кодекс Украины (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15 сентября 2001 года). - Харьков : ООО ``Одиссей`` , 2001. - 288 c.
  343.1 : 340.130.5(477)            67.411/4УКР/
  Уголовно-процессуальный кодекс Украины с постатейными материалами ( с изменениями и дополнениями по состоянию на 5 июня 2000 года) - Х. : Легас , 2000. - 525 c.
  343.13 : 340.130.54(477)
  Філіпенко А.С. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, А.С. Гальчинський - К. : Либідь , 2002. - 470 c.
  340(477) + 339.9.](075.8)
  Філіпенко А.С. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, А.С. Гальчинський - К. : Либідь , 2002. - 470 c.
  340(477) + 339.9.](075.8)
  Філософія права : навч. посіб. / за заг. ред.: М.В. Костицького, Б.Ф. Чміля. - К. : Юрінком Інтер , 2000. - 334 c.
  340.12            67.0
  Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К; Львів : Каравела :Новий світ-2000 :Магнолия плюс , 2003. - 474 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)(1-87)            67.3
  Хрестоматия по всеобщей истории государства и права : учеб.пособие / сост. В.Н.Садиков; под ред. З.М.Черниловского. - М : Гардарика , 1996. - 413 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)            67.3
  Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Новое и Новейшее время) / сост. Н.А.Крашенинников. - М. : Зерцало , 1999. - 563 c.
  340.12(091)(1-87) : (№7.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Новое и Новейшее время) / сост. Н.А.Крашенинников. - М. : Зеркало , 1999. - 563 c.
  340.12(091)
  Хрестоматія з правознавства : зб.нормат.документів / уклад. І.П.Козінцев, Л.М.Козаченко. - 2-е вид.,доп . - К. : Юрінком Інтер , 1998. - 697 c.
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67
  Хрестоматія з правознавства : посібник до занять з правознавства / укладач Козінцев І.П. та ін. - К : Юрінком , 1996. - 559 c.
  340/.349 : ( 37.017.4-053.81 + 378.-17.4-057.785)            67
  Хрестоматія з правознавства:Зб.нормат.документів / Уклад.:І.П.Козінцев,Л.М.Козаченко - 2-ге вид.,доп. . - К. : Юрінком Інтер , 1998. - 704 c.
  340            67.9(4УКР)
  Цивільний кодекс України : науково-практичний коментар / ред. - упоряд. Н.Ю. Голубєва. - 4-те вид., перероб. і доп . - Х. : Одіссей , 2008. - 1200 c. - (Закони України).
  347 : 340.130.54(477) :(37.017.4-053.81 : 378.017.4-057.785)
  Цивільний кодекс України : Прийнятий 16 січня 2003 р.Х - Харків : Одісей , 2003. - 408 c.
  347: 340.130.5 (477)
  Цивільний кодекс України. Нормативні доументи з урахуванням останніх змін станом на 02.10.2009 р. - Суми : ФОП Соколик Б.В. , 2009. - 323 c.
  347(477)(094.58) + 340.130.54
  Цивільний кодекс України.За станом на 1 січня 2004 року - Харьков : Одіссей , 2004. - 408 c.
  347 : 340.130.54(477) :( 37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)            67.404 (УКР)
  Цивільний кодекс України: Прийнятий 16 січня 2003 р. - Харків : Одісей , 2003. - 408 c.
  347: 340.130.5 (477)
  Цивільний кодекс України: Прийнятий 16 січня 2003 р. - Харків : Одісей , 2003. - 408 c.
  347: 340.130.5 (477)
  Цивільний процесуальний кодекс України: Станом на 15 квітня 2006р. - Харків : ПП "ІГВІНІ" , 2006. - 175 c.
  347.91/95: 340.130.5(477)
  Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. : учебник для вузов. - М. : Юристъ , 1996. - 575 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)            67.3
  Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник для юрид. вузів та фак. - К. : Вентурі , 1997. - 303 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)(1-87)            67.3
  Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових вчень : підручник / Ф.П.Шульженко, Т.Г.Андрусяк. - К. : ЮрІнком Інтер , 1999. - 301 c.
  340.12(091) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.0я73
  Шульженко Ф.П. Історія вчень про державу і право.Курс лекцій : підручник / за ред.В.В.Копейчикова. - К. : Юрінком Інтер , 1997. - 191 c.
  340.12(091) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.3
  Юркевич П. Історія філософії права. Філософія права. Філософський щоденник - 3-тє вид. . - К. : редакція журналу ``Український світ``: Вид-во ім. , 2001. - 751 c.
  340.12