Бібліотека
КрНУ імені М.Остроградського
     
     
     
     
     
     
     
     

Систематичний каталог бібліотеки                                                          Перелік книг за тематикою УДК

001 Наука у цілому
 • 001.895 Венчурні проекти
 • 001.895 , 330.341.1 Інновації
 • 002 Друк. Документація. Науково-технічна інформація
 • 002:339.138 Маркетинг інформаційний
 • 004 Інформаційні технології
 • 004.056 Захист інформації, безпека
 • 004.3 Апаратні засоби
 • 004.353 Відіомонітори
 • 004.42 Програмування
 • 004.451 Операційні системи
 • 004.451.64 Апаратні засоби захисту
 • 004.65 Системи управління базами даних (СУБД)
 • 004.7 Комп`ютерні сітки
 • 004.732 Сітки локальні
 • 004.738.5 Інтернет
 • 004.738.5:658.6/9 Електронна комерція
 • 004.77 Електроний бізнес
 • 004.78 : Автоматизовані системи у ...
 • 004.78:025.4.036 Автоматизовані інформаційно-пошукові системи
 • 004.78:336.717 Автоматизовані системи банківських операцій
 • 004.91 Оброблення і створення документів
 • 004.92 Комп`ютерна графіка
 • 006.015.5 Управління якістю
 • 006.063 Сертифікація
 • 006.1 Стандартизація у цілому
 • 006.83 Якість
 • 008 Культура
  021 Організація та развиток бібліотечної справи
  061 Діяльність організацій по охрані природи
 • 061.1ЕС Европейский Союз(ЕС)
 • 1 Філософія
 • 111.1 Онтологія (буття)
 • 130.2 Філософія культури
 • 141.131 Платонізм. Неоплатонізм
 • 141.339 Езотерика
 • 159.9 Психологія
 • 159.923 Психологія особистості
 • 159.942 Емоції
 • 159.9:334.7.012.42 Психологія підприємництва
 • 168.522 Культурологія
 • 172. 4 Міжнародна етика
 • 174 Професійна етика
 • 174.022.1 Професійна та ділова етика. Імідж. Репутація
 • 174.022.1 Імідж
 • 178.1 Алкоголізм
 • 178.7 Паління
 • 2 Релігія
 • 281.9 Православна церква
 • 303.725.36 Примінення теорії систем, теорії управління та кібернетики
 • 311.12 Статистичне угрупування
 • 311.313(058)(477.53) Регіональна статистика: обласн., краєва
 • 314.02 Демографія.Джерела демографічних даних
 • 314.156.5(477) Геноцид українского народа
 • 314.7 Міграція
 • 316 Соціологія
 • 316.323.4 Азіатска деспотія, соціальна структура
 • 316.324.5 Аграрні суспільства, соціальна структура
 • 316.334.55 Соціологія (аграрна політика)
 • 316.343.4 Автохтонне населення в колоніальному суспільстві (соціологія
 • 316.343.653 Адміністратори в капіталістичному суспільстві (соціология)
 • 316.344.32 Інтелектуали
 • 316.346.2-055.2 Жінки
 • 316.422.4 Прогрес
 • 316.422.44 НТП
 • 316.422.6 Регрес (НТП)
 • 316.46 Лідерство
 • 316.462 Авторитаризм ( соціологія)
 • 316.61-056.45 Генії
 • 316.612 Развиток особистості
 • 316.73 Акультурація (соціологія)
 • 321.61 Абсолютизм (форми влади)
 • 321.64 Авторитарні режими нового часу
 • 323 Внутрішня політика
 • 323.17 Автономія та самовизначення нації
 • 323.329 Соціальні спільноти та прошарки. Інтелігенція
 • 323.396 Соціальна еліта
 • 324 Вибори. Референдуми. Виборчі компанії
  325 Міграційна політика
 • 327(477) Зовнішня політика України
 • 327.51 Військові союзи
 • 328 Парламенти. Народні представництва. Уряди
 • 328.132.7 Президентський кабінет. Президентський уряд
 • 330 Економіка
 • 330(477) Економіка України
 • 330.01 Економічна теорія
 • 330.1 Економічні науки
 • 330.101.54 Макроекономіка
 • 330.111.4 Виробничі сили
 • 330.131.7 Ризики
 • 330.131.7:336.71 Ризики банківські
 • 330.131.7:336.743 Валютний ризик
 • 330.142.2 Уставний фонд, капітал
 • 330.142.2 Вкладений капітал.Уставний фонд
 • 330.142.211.4 Амортизація основних фондів
 • 330.31 Кругообіг в народному господарстві. Відтворення
 • 330.322 Інвестиції
 • 330.322.013 Автономні інвестиції ( політекономіка)
 • 330.322.5 Інвестиції, рентабельність та ефективність
 • 330.322:658.589 Венчурне інвестування
 • 330.33 Криза
 • 330.34.014.1 Економіка застійна
 • 330.34.014.2 Економіка, що розвивається
 • 330.341(477) Фактори економічного розвитку України
 • 330.341.1 Развиток виробничих сил. Техн. прогрес. Інновації
 • 330.341.1 Інновації. Технічний прогрес
 • 330.341.1(477) Інновації в Україні
 • 330.341.2:334.758 Кластер
 • 330.342.111 Автаркне господарство (політекономіка)
 • 330.356.3 Ефективність капіталовкладень
 • 330.43 Економетрія
 • 330.46 Теорія систем, управління в кібернетиці та економіці
 • 330.47 Теорія інформації в економіці. Економічна інформатика
 • 330.52 Національна економіка
 • 330.564.2 Прибутки населення
 • 330.59 Життєвий рівень
 • 330.59 Соціально-економічний розвиток
 • 330.8(477) Історія економічної думки.Економічні вчення та школи
 • 330.837 Інституціоналізм. Неоінституціоналізм
 • 331 Праця. Економіка праці
 • 331.07 Адміністративні органи, уповноважені та офіційні особи (прац
 • 331.101.26 Праця, як економічний фактор
 • 331.101.262 Людський капітал
 • 331.102 Види праці
 • 331.103.255 Автоматизована праця
 • 331.106.24 Колективні договори
 • 331.108 Робота з кадрами
 • 331.108.2 Питання кадрів. Управління кадрів
 • 331.108.2 Управління персоналом
 • 331.108.3 Адаптація рабітників ( праця )
 • 331.2 Зарабітня плата
 • 331.21 Управління заробітною платою
 • 331.211 Аванс (праця)
 • 331.215`311` Виплати із соцстраху
 • 331.225 Премії. Окремі виплати
 • 331.23 Акордна оплата праці
 • 331.31 Робочий час
 • 331.315 Відрядження
 • 331.322 Відпустки
 • 331.5 Ринок праці
 • 331.522 Попит і пропозиція на ринку праці. Потенціал робочих місць
 • 331.522 Трудові ресурси
 • 331.556.4 Міграція трудова, міжнародна
 • 331.556.4 Міждержавна мобільність. Міграція
 • 331.582 Трудові резерви
 • 332.012.324 Власність корпорацій
 • 332.025.1 Адміністративне втручання в регіональній економіці
 • 332.1 Регіональна економіка
 • 332.13 Розміщення. Регіональне разміщення
 • 332.142.4 Використання територіальних ресурсів
 • 332.15 Агломерація економічної діяльності (регіональна економіка)
 • 332.2.01 Аграрні теорії (земельне питання)
 • 332.2.021;338.43.02 Аграрна політика
 • 332.72 Ринок праці, нерухомості
 • 332.856 Агенція по квартирному посередництву ( житлове господарство)
 • 334.012.64 Дрібні підриємства
 • 334.7.012.32 Підприємництво (загальне)
 • 334.7.012.42 Підприємництво комерційне
 • 334.722 Приватне підприємництво
 • 334.722.012.42 Підприємництво
 • 334.722.012.64 Мале підприємництво
 • 334.722.8 Акціонерні компанії
 • 334.758 Злиття. Об`єднання фірм. Кластери
 • 334.7:658.589 Венчурні (рискові) підприємства
 • 336 Фінанси
 • 336.07 Адміністрація фінансова
 • 336.1 Державні фінанси у цілому
 • 336.14 Державний бюджет. Національний бюджет
 • 336.14.025.3 Фінансова безпека
 • 336.2 Бенефіціар
 • 336.22 Податки. Збори
 • 336.225 Методи оподаткування
 • 336.225.64 Податкова заборгованість
 • 336.225.64 Подакти.Заборгованість податкова
 • 336.225.673 Контроль податковий
 • 336.226.11 Податки на доходи фізичних осіб
 • 336.22:351.713 Перевірки податкові
 • 336.246.025.2 Контроль фінансовий
 • 336.275.3 Державні боргові зобов`язання
 • 336.544 Контроль якості
 • 336.7 Грошовий обіг. Банківська справа
 • 336.71 Банківська справа.Банки
 • 336.71(477) Банківська справа. Банки в Україні
 • 336.71.025.3 Безпека у банках
 • 336.711 Національні, державні банки
 • 336.713 Банки комерційні
 • 336.743 Валюта. Зв`язані валюти
 • 336.748.12 Інфляція
 • 336.76 Фінансовій ринок
 • 336.763;347.72.03 Акції (фінанси), (торгове право), (економіка)
 • 336.77 Кредит. Кредитна справа
 • 336.773 Кредитні спілки (фінанси)
 • 338.12 Економічні цикли
 • 338.23:343.3 Безпека економічна держави
 • 338.242 Управління економікою в ринковому господарстві
 • 338.246.02 Адміністративні заходи (економіка)
 • 338.246.025.2 Регулювання. Контроль
 • 338.246.025.2, 338.268.025 Контроль
 • 338.246.027 Матеріальна допомога
 • 338.246.027.2 Стимулювання. Пільги
 • 338.26 Планування.Соціально-економічне планування
 • 338.26 Народногосподарське планування
 • 338.27 Економічне прогнозування
 • 338.27 Прогнозування економічне
 • 338.33 Теорія виробництва. Структура. Спеціалізація
 • 338.364 Автоматизоване виробництво ( економіка)
 • 338.43 Аграрна промисловість (економ.сільського господарства)
 • 338.43 Сільське господарство.Економіка
 • 338.43 Економіка сільського господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика.Економ.сільск. господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика
 • 338.431 Аграрні відносини. Аграрні структури
 • 338.431 Аграрні структури (економіка сільського господарства)
 • 338.432 Сільськогосподарське виробництво (господарювання)
 • 338.436.33 Агропромисловий комплекс
 • 338.439 Продовольчий комплекс. Продовольче питання
 • 338.439 Продовольчий комплекс (економіка)
 • 338.439 : Виробництво продуктів :м"яса,риби,рису і т.д.
 • 338.439:63 рису,молока і т.д. Виробництво с/г продуктів
 • 338.45 Економіка промисловості і ремісничого виробництва
 • 338.45.01 Промислова політика
 • 338.45:658 Економіка підприємства
 • 338.46 Економіка сфери послуг
 • 338.465.2 Консалтинг
 • 338.465.2 Послуги
 • 338.465.2 Інжиніринг
 • 338.465.2 Консультування
 • 338.47 Економіка транспорту і зв`язку
 • 338.48 Туризм. Економіка туризму
 • 338.48-44(1-22) Сільський туризм
 • 338.49 Інфраструктура економіки
 • 338.5 Ціни. Ціноутворення
 • 338.512 Витрати виробництва
 • 338.516.2 Ринок.Форми ринку
 • 338.516.22 Ціни ринкові
 • 338.532.4.025.24 Контроль за цінами
 • 338.583 Інфраструктура
 • 339 Торгівля
 • 339.13.012 Види ринків
 • 339.13.025 Адміністративні міри впливу на ринок
 • 339.137.2 Конкуренція
 • 339.138 Маркетинг
 • 339.138 : 338.46 Маркетинг послуг
 • 339.138(100) Маркетинг міжнародний
 • 339.138(100) Міжнародний маркетинг
 • 339.138.001.5 Маркетингові дослідження
 • 339.138.1 Маркетинг промисловий
 • 339.138.`313` Маркетинг стратегічний
 • 339.14:338.49 Інфраструктура товарного ринку
 • 339.166.5 Торгівля продуктами розумової праці
 • 339.172 Товарні біржі. Продуктові біржі
 • 339.175 Посередники торгові
 • 339.178 Посередницькі інститути
 • 339.187.62 Лізинг
 • 339.187.67 Абонентне обслуговування ( торгівля)
 • 339.37 Роздрібна торгівля
 • 339.543 Митна політика
 • 339.543.624 Оффшорні зони
 • 339.56 Торгівля зовнішня
 • 339.727.2 Рух капіталів. Міжнародні займи. Міграція капталів
 • 339.727.22/24 Інвестиції іноземні
 • 339.74.025 Адміністративні міри в девізній політиці
 • 339.9 Міжнародні економічні відносини. Світове господарство
 • 339.9.012 ЗЕД
 • 339.9.012.23:346.58(477) Регулювання ЗЕД в Україні (правове)
 • 339.9.012.42 Автаркія (світове господарство)
 • 339.92 Міжнародне економічне співробітництво
 • 339.923 Економічні союзи
 • 339.924 Інтеграція
 • 339.94 Глобалізація
 • 34.07;35.07 Адміністративні органи (право)
 • 340 Право. Юридичні науки
 • 340.12 Теорія права
 • 340.12 Теорія держави і права
 • 340.12(091) Історія держави і права
 • 340.130.53 Закони
 • 340.130.54 Кодекси
 • 340.130.55 Укази
 • 340/.349 Правознавство
 • 341.215.4 Захист прав людини
 • 341.24 Міжнародні правові дії
 • 341.63 Міжнародний арбітраж
 • 342.26 Адміністративно-територіальний поділ держави
 • 342.34 , 321.7 Демократія
 • 342.392 Авторитарні (недемократичні) форми держав та правління
 • 342.518 Виконавча влада.Уряд. Кабінет Міністрів
 • 342.565.2 Конституційні суди
 • 342.7 Права і обов"язки громадян
 • 342.7 Основні права та обов`язки громадян
 • 342.849 Агітаційний матеріал для виборів (державне право)
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративні порушення
 • 342.9(477) Адміністративне право України
 • 342.924 Адміністративні акти (державне право)
 • 343.13 Кримінально-процесуальне право
 • 343.132 Слідчі дії
 • 343.195 Суд присяжних
 • 343.2/.7 (477) Кримінальне право України
 • 343.23 Злочини у цілому
 • 343.237(477) Співучасть, угрупування, зговір (Україна)
 • 343.337 Агресія (кримінальне право)
 • 343.353 Адміністративна влада, зловживання (кримінальне право)
 • 343.353.1 Корупція
 • 343.359 Злочини проти державної казни. Контрабанда
 • 343.575 Заборона вживання та оберту наркотиків
 • 343.6 Злочини проти особистості
 • 343.61 Вбивство
 • 343.62 Аборт (кримінальне право)
 • 343.9 Кримінологія
 • 343.9.01 Загальна теорія злочину та злочинність
 • 346(477) Господарське право України
 • 346.231 Адміністративні установи
 • 346.26 Приватне підприємництво
 • 346.5 : Регулювання: конкуренції, якості, виробництва, НТП
 • 346.548 Безпека бізнесу, підприємництва
 • 346.548 Рейдерство
 • 346.548 ,366.5 Захист споживачів
 • 346.6 Соціальний захист населення
 • 347 Громадянське право
 • 347.133.5 Адміністративні угоди
 • 347.133.9 Абстрактні (причинні) угоди
 • 347.188 Акти громадянського стану (громадянське право)
 • 347.211 Інтелектуальна власність, ресурс
 • 347.214.2 Нерухоме майно. Нерухомість
 • 347.426.6 Відшкодування збитку. Оцінка збитку
 • 347.471.03 Адміністрація суспільства (громадянське право)
 • 347.722 Товарні знаки
 • 347.732 Агент за обміном ( торгове право)
 • 347.735 Факторинг
 • 347.746 Вексель
 • 347.77 Патенти
 • 347.771 Авторські свідчення ( патентне право)
 • 347.779 Адміністративна організація охорони промис. і торг. прав
 • 347.78 Авторское право
 • 347.789 Адміністративно-технічна організація авторського права
 • 347.791.3 Адміністративно-правов. регулювання прав власності на суди
 • 347.792 Абандон (морське право)
 • 347.799.2 Аварія (морське право)
 • 347.822.5 Авіаційна метеорологічна служба( служба погоди)
 • 347.918 Арбітраж.Третейський суд
 • 347.921 Адвокати ( громад. процес. право )
 • 347.961(477) Нотаріат, нотаріуси, нотар. контори (Україна)
 • 347.963 Прокурори. Прокуратура
 • 347.965 Адвокатура (громад.процес.право)
 • 347.998.8 Адміністративні суди (громадянське процесуал.право)
 • 347.998.85 Адміністративні суди
 • 347.998.85 (477) Адміністративні суди в Україні
 • 349.2 Трудове право
 • 349.227 Заборона необгрунтованного скорочення
 • 349.233 Матеріальна відповідальність у трудовом погодженні
 • 349.41 Земельне право
 • 349.42 Аграрне право
 • 349.42(477) Аграрне право України
 • 349.6 Правові проблеми охорони навколишнього средовища
 • 35.073.526 Надання та публікація балансу. Аудит
 • 351 Державне адмін. управління
 • 351.077.6 Управлінські рішення
 • 351.087.43 Пенсії. Допомоги
 • 351.087.431 Пенсія. Допомога при звільненні, або виході у відставку
 • 351.087.431.1 Право на пенсію
 • 351.087.431.2 Пенсійні внески
 • 351.087.431.3 Пенсійний фонд
 • 351.087.431.4 Пенсійні надбавки
 • 351.713 Адміністративна діяльність у відношенні податків і зборів
 • 351.741 Організація міліції
 • 351.743 Громадянська охорона.Народні дружини
 • 351.755.61 Паспорти. Паспортна міліція
 • 351.762;343.56 Азартні ігри (адміністративне управління), (кримінальне прав
 • 351.811 Автомобильні дороги ( адміністративний нагляд)
 • 351.814 Авіаційний зв`язок (адміністративне управління)
 • 351.814 Авіація, управління
 • 351.814 Авіатраси (адміністративне управління)
 • 351.822 Адміністративний нагляд за грошовою обіговістю
 • 351.823 Адміністративний нагляд за добуванням сировини
 • 351.824 Адміністративний нагляд за промисловістю та торгівлею
 • 351.825 Адміністративний нагляд за кредитними установами
 • 351.83 Адміністративне регулювання праці і труд.відносини
 • 351.84 Адміністративний нагляд за соціальним забезпеченням
 • 351.853 Нагляд за пам`ятниками. Збереження природних ландшафтів
 • 351.9 Адміністративна юрисдикція (адміністр.управління)
 • 351.9 Нагляд і контроль за держ. управлінням. Скарги
 • 352.07 Адміністративні установи органів управління
 • 353.2 Автономні республіки, області, краї, департаменти,провінції
 • 355.081 Головне командування армії
 • 355.232 Академії (військова справа)
 • 355.469 Авіаційна стратегія (військова справа)
 • 355.75 Адміністративно-господарські установи (військова справа)
 • 356.3 , 355.6 , 359.5 Адміністративно-господарська служба (військова справа)
 • 357.3 Автоколони (військова справа)
 • 359.3 Авіаційні частини військово-морских сил (військова справа)
 • 364.12 Автоматизація виробництва (соціальне забезпечення)
 • 364.2 Основні потреби людини
 • 364.2-262.2 Прожитковий мінімум
 • 364.3 Соціальна допомога. Соц.страхування
 • 364.3-642-264 Індексація виплат. Виплати, основ. на вартості життя
 • 364.3-646.2-3 Організації соціального забезпечення
 • 364.3.-646.2 Пенсії
 • 364.32-642 Соціальні грошові виплати
 • 364.32-642:331.215 Лікарняні, декретні
 • 364.32-642:331.215"313" Декретні
 • 364.6 Соціальне забезпечення. Соціальні проблеми
 • 364.662 Бідність
 • 365 Потреба у житлі та її задоволення
  368 Страхування
 • 368.07 Адміністративні страхові органи
 • 368.08 Адміністративний персонал страхових установ
 • 368.1.021.3 Договір страхування
 • 368.2.025.79 Абандон ( страхування)
 • 368.212/.214 Автомобильный транспорт, перевозки ( страхование)
 • 368.8 Страхування окремих майнових цінностей
 • 368.914 Пенсійне страхування
 • 368.914:061.2 Пенсійне страхування недержавними організаціями
 • 37 Освіта
 • 37(1-87) Освіта за кордоном
 • 37.013 Педагогіка
 • 37.014.15 Законодавсто в області освіти
 • 37.014.543 Фінансування освіти
 • 37.015.3 Психологія освіти
 • 37.015.6 Економіка системи освіти
 • 37.017.4-053.81 Правова культура молоді
 • 37.017.4-053.81 Політична культура молоді. Формування
 • 37.017.4-053.81 : 343.85 Профілактика правопорушень серед молоді
 • 37.018.1 Сімейне виховання та освіта
 • 37.034 Моральне виховання
 • 37.07 Адміністративні проблеми навчальних закладів
 • 371 Організація виховання та освіти
 • 371.058 Організація виховання та освіти. Приватна школа
 • 371.11 Адміністрація учбового закладу (освіта)
 • 371.33 Аудіовізуальні методи навчання ( освіта )
 • 373 Дошкільне виховання і освіта. Загальноосвітня школа
  378 Вища освіта
 • 378(438) Вища освіта в Польщі
 • 378.014.15 Законодавсто в області вищої осіти
 • 378.017.4-057.785 Правова обізнанність студентів
 • 378.017.4-057.785 Правова культура студента
 • 378.02 Методика викладання у вищій школі
 • 378.022 , 37.022 Кредитно-модульна система
 • 378.1 Організація вищої освіти
 • 378.2 Академічні ступені (освіта)
 • 378.4 Університети
 • 379.858 Авіатуризм
 • 392.5 Агамія (етнографія)
 • 398.33 Адвент ( різдвяний піст )
 • 477) Історія української та зарубіжної культури
 • 5(092) Природознавство, біографії
 • 502 Природа. Охорона навколишнього середовища
 • 502 /. 504 Природа. Охорона природних ресурсів
 • 502 /504 Охорона навколишнього середовища. Загрози навколишнього сере
 • 502.1 Охорона навколишнього середовища
 • 502.172 ,502.4 Заповідники
 • 502.174 Відновлення, збереження, економія ресурсів
 • 502.175 Контроль якості средовища. Контроль забруднень
 • 502.2 Середовище у цілому
 • 502.211 Живий світ. Біосфера
 • 502/.504 Екологія
 • 502/504 Природа.Охорона природних ресурсів.Загрози навколишньому сер
 • 502:658.012.32 Екологічний менеджмент
 • 504 Загрози навколишньому середовищу. Екологія
 • 504(084.42) Загрози навколишньому середовищу, атлас
 • 504.5:628.4.047 Забруднення радіоактивне
 • 504.5:628.4.047 Безпека радіоактивна
 • 504:343.3 Безпека екологічна
 • 51 Математика
 • 51(075.8) Математика. Підручник для вищ.шк.
 • 519.237.8 Кластер-аналіз. Класифікація
 • 519.248 Прикладна статистика
 • 519.6 Програмування математичне
 • 519.72 Теорія інформації. Математичні питання
 • 519.816 Теорія прийняття рішень
 • 519.85 Математичне програмування
 • 519.86 Теорія економіко - математичних моделей
 • 519.87 Математичне моделювання
 • 519.876.2 Моделювання процесів управління
 • 53 Фізика
 • 530.145 Квантова механіка
 • 531 Теоретична механіка
 • 539.376 Деформація при постійному навантаженні
 • 544.431.8 Періодичні реакції. Повний безлад
 • 551.58 Кліматологія
 • 553.04 Мінеральні ресурси та запаси
 • 575 Генна інженерія
 • 577.355 Біофізика фотосинтезу
 • 578.828СПИД Вірус СНІД
 • 579.22 Мікробіологія
 • 579.64 Сільськогосподарська мікробіологія
 • 58.006 (477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 58.006.(477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 592/599 Світ тварин.Фауна
 • 611 Анатомія людини
 • 614.2(73) Організація охорони здоров`я в США
 • 614.3 Якість харчових продуктів
 • 615 Фармакологія
 • 616-084 Медицина. Профілактика
 • 616.89-008.441.3 Наркотична залежність
 • 616.89-008.441.44 Самогубство
 • 616.98 Специфічні інфекції
 • 62 - 83 Електропривід
 • 62-82 Гідропривід
 • 62.002.2 Технологія виробництва
 • 620.22 Матеріалознавство
 • 620.9 Загальна енергетика
 • 620.9(477) Загальна енергетика. Енергетика України
 • 620.91 Ресурс енергетики. Альтернативні види
 • 620.91 Альтернативні види енергії
 • 621 Машинобудування
 • 621 438 -714 Газові турбіни, охлодження
 • 621. 426 Дизелі
 • 621.002 Технологія машинобудування
 • 621.039 Атомна енергетика. Атомна промисловість
 • 621.039.586 Аварії ядерних реакторів
 • 621.3 Електротехніка
 • 621.3.01 Теоретичні основи електротехніки
 • 621.31 Електричні апарати
 • 621.31.019.3 Надійність електросистем
 • 621.311.004.12 Енергозбереження
 • 621.311.1 Енергосистеми
 • 621.311.2 Електростанції
 • 621.313.333 Асинхронні електодвигуни
 • 621.314 Перетворення електричної енергії
 • 621.317 Електровимірювальна техніка
 • 621.317.3 Вимірювання електричних величин
 • 621.38 Електроніка
 • 621.382.049.77 Мікроелектроніка
 • 621.391.63 Передача сигналу світловими променями
 • 621.395.721.5 Мобільний зв`язок
 • 621.396 Радіозв`язок
 • 621.396.6 Радіоелектронна апаратура. Схеми
 • 621.396.62 Радіоприймач
 • 621.397.132 Магнітофони
 • 621.397.446 Телевізори
 • 621.397.6 Телевізійна апаратура
 • 621.43 Автомобільні двигуни
 • 621.431.73 Двигуни внутрішнього згоряння для безрейкового транспорту
 • 621.436.21.031.3 Дизелі з пневматичним розпиленням (компресорні)
 • 621.438 - 714 Газові турбіни, системи охолодження
 • 621.438-135 Газові турбомашини
 • 621.6.033:656.07 Нафтотранспортна система
 • 621.7 Обробка тисненням. Пластичне формоутворення
 • 621.74 Ливарне виробництво
 • 621.753 Допуски та посадки
 • 621.81 Деталі машин
 • 621.86 Підйомно-транспортне обладнання у цілому
 • 621.86/.87 Підйомно-транспортні машини
 • 621.865.8 Роботи
 • 621.873.3 : 629.3 Автокрани
 • 621.983 Глибинна витяжка. Холодна штамповка
 • 622.2 Гірничі роботи при розробці корисних копалин
 • 622.276/279 Нафто-газодобувна промисловість
 • 622.323 Добування нафти
 • 622.324 Добування газу
 • 623.4 Зброя
 • 624.046.012.45 Залізобетонні конструкції, стійкість, несуча здатність
 • 625.08 Дорожно-будівні машини
 • 627 Водне господарство
 • 628.1 Водопостачання
 • 628.1(075.8) Водопостачання
 • 628.3 Стічні води. Очистка стічних вод
 • 629. 113 Автомобілебудування
 • 629.083 Склад, огляд, техн. обслуговування автомоб.
 • 629.113 Автомобілебудування. Автомобілі
 • 629.113(03) Автомобілебудування - довідники
 • 629.113(477) Автомобільний транспорт в Україні
 • 629.113.02.001.4 Випробовування автомобілів
 • 629.114.4 Грузові автомобілі
 • 629.114.6 Легкові автомобілі
 • 629.114.6.004.6 Легкові автомобілі. Ремонт
 • 629.4 Залізничний транспорт
 • 629.73 Авіація
 • 629.762.5 Ракети небалістичні
 • 629.78 Космічна техніка
 • 63 Сільське господарство
  630 Лісне господарство. Лісівництво
 • 630*2 Лісівництво
 • 630*9 Ліси та лісне гос-во з державної точки зору
 • 631.1 Сільськогосподарське виробництво.Організація та управління
 • 631.1(477) Організація та управління сільськогосподарським виробництвом
 • 631.115.1 Сільськогосподарське приватне підприємство
 • 631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.3.001.4 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.374 Сільськогосподарський транспорт
 • 631.4(092) Грунтознавство. Землезнавство. Біография
 • 631.46 Бактеріологія і біологія грунтів
 • 636 Тваринництво
 • 637.1 Молочна промисловість
 • 64.012 Домогосподарство
 • 640.41 Готель
 • 65 Управління підприємством
 • 65.011.4 Ресурси (резерви) виробництва
 • 65.011.46 Аутсорсинг (управл.ефективністю)
 • 65.012 Управління підприємством. Методи
 • 65.012.2 Планування діяльності
 • 65.012.32 Менеджмент організації
 • 65.012.8 Безпека економічна підприємства
 • 65.012.8 Економічна безпека під-ва
 • 656 Транспорт
 • 656.07 Управління транспортом
 • 656.07 Транспортна система
 • 656.071.32 Бухгалтерія транспортного підприємства
 • 656.13 Автомобільний транспорт
 • 656.13.07 Організація та експлуатація автомобільного транспорту
 • 657 Бухгалтерський облік
  657 Бухгалтерія
 • 657.1 Бухгалтерія
 • 657.15 Фінансовий облік
 • 657.15(047.2/3) Бухгалтерська фінансова звітність
 • 657.2 Бухгалтерскі проводки
 • 657.222 Ведення бухгалтерських операцій
 • 657.372.3 Списання. Амортизація
 • 657.421.3 Бухгалтерський облік ліцензій
 • 657.474.51 Визначення фактичної собівартості. Калькулювання
 • 657.6 Аудит
 • 657.6 Аудит, ревізія
 • 658.011.46 Потенціал підприємства
 • 658.011.47 ФСА
 • 658.012.011.56 Автоматизація
 • 658.012.12 Аналіз господарської діяльності підприємства
 • 658.012.122 Економічна діагностика під-ва
 • 658.012.122 Діагностика економічна
 • 658.012.122 Економічний аналіз
 • 658.012.122:330.4 Діагностична матриця
 • 658.012.32 Менеджмент
 • 658.012.32 : 331.103 Автоматизоване роб.місце менеджера
 • 658.012.324 Корпоративна форма управління підприємством
 • 658.012.61 Корпоративна культура
 • 658.012.7 Контролінг
 • 658.016"313" Стійкість стратегічна підприємства
 • 658.016.7 Санація
 • 658.14/.17 Фінанси підприємств
 • 658.14/.17.012.12 Фінансовий аналіз
 • 658.14/17 Фінансова стійкість підприємства
 • 658.310.8 Штатний розклад
 • 658.345 БЖД
 • 658.345 Охорона праці
 • 658.512.011.56 САПР (система автоматиз.проектування)
 • 658.52 Виробничо-промислова структура
 • 658.527.011.56 - 192 (075.8) Потокове виробництво
 • 658.562 Виробничий контроль.Техн.контроль
 • 658.589 Модернізація
 • 658.589 Реконструкція
 • 658.589 Інноваційна діяльність
 • 658.7 Логістика
 • 658.8 Збут. Продаж. Реалізація продукції
 • 658`313` Стратегія підприємства
 • 659.1, 659.1: Реклама, реклама продукції
 • 659.4 Паблік Рилейшнз
 • 66 Хімічна промисловість
 • 663/664 Харчова промисловість
 • 669 Металургія
 • 67/68 Легка промисловість
 • 678.06.001.2 (03) Вироби із високомолекулярних матеріалів, проектування
 • 681.3.06 Програмування
 • 681.327.22 Відеомонітори
 • 681.5 Теорія автоматичного управління
 • 681.511.42 Системи автомат. управління імпульсні (дискретні)
 • 681.518 Інформаційні системи
 • 681.518 Інформаційні системи в автоматизованому управлінні
 • 681.518.3 Вимірювальні інформац.системи (для управління)
 • 681.518.5.015 Системи автомат.контроля і техн.діагностики. Ідентифікація
 • 687 Швейна промисловість
  69 Будівництво
 • 69.003 Економіка будівництва
 • 697.3 Центральне опалення
 • 7 Культура
 • 7.036.2 Імпресіонізм
 • 712.23 Заповідники, нац.парки та інші природні території, що охоро
 • 725.4 Будівлі пром. підприємств, проектування
 • 744.4 Інженерна графіка
 • 75 Живопис
  78 Музика
 • 78.017 Музиканти
 • 796.525 Альпінізм
 • 811.111 Англійска мова
 • 811.111(038) = 111=161.1 Англо - російські словники
 • 811.161.2 Українська мова
 • 811.161.2"06-26 Українська сучасна літературна мова
 • 82-8 Літературна суміш. Афоризми. Сценарії
 • 82.09 Літературна критика та дослідження
 • 82.09.161.2" " Літературознавство укр.літ."століття"
 • 883 Українська література
  9 Історія
 • 9(477)1934-1941 Історія України в 1934-1941рр.
 • 908 Краєзнавство
 • 908(477.53) Краєзнавство. Полтавська область
 • 91(510) Географія Китаю
 • 930.85(100 Історія української та зарубіжної культури
 • 94(477) Історія України
 • 940(477) Історія України
 • 940`10/17` (477) Історія України Х І - XVIII ст.
 • 94`10/17` (477) Вимірювання електричних величин
 • ЄС Европейский Союз
 • Китай Китай
 • 339 Торгівля

  SWOT- аналіз- основа формування маркетингових стратегій : навч. посібник / за ред. Л.В. Балабанової - 2-ге вид., випр. і доп. . - К : Знання , 2005. - 301 c. - ((Освіта ХХI століття)).
  339.138"313"(075.8)
  Аакер Дэвид А. Стратегическое рыночное управление : учеб.пособие / пер с англ. С.Жильцова под ред. Ю.Н.Каптуревского. - 6-е междунар.изд . - СПб. : Питер , 2003. - 542 c. - (Теория и практика менеджмента).
  339.138            65.290-21
  Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения : учеб.пособие. - М. : ИВЦ `Маркетинг` , 1997. - .194 c.
  339.9            65.5
  Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения : учеб.пособие. - 3-е изд . - М. : ИВЦ `Маркетинг` , 1998. - 196 c.
  339.9            65.5
  Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения : учеб.пособие. - 4-е изд., перераб. и доп . - М.: : ИВЦ `Маркетинг` , 1999. - 261 c.
  339.9            65.5
  Азарян Е.М. Международный маркетинг : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд . - Харьков : Единорог , 2001. - 199 c.
  339.138(100)            65.58
  Акимова И.М. Промышленный маркетинг - К. : Знання , 2000. - 294 c.
  339.138.1            65.290-22
  Акимова И.М. Промышленный маркетинг. - 2-е изд., стер . - К. : Знання-Прес , 2001. - 294 c.
  339.138.1            65.290-22
  Акопова Е.С. Мировая экономика и международные экономические отношения : учеб.пособие для экон.спец.вузов / Е.С.Акопова, О.Н.Воронкова, Н.Н.Гаврилко. - Ростов н/Д : Феникс , 2000. - 415 c.
  339.9            65.5
  Аллен Питер. Учимся торговать / Питер Аллен; пер. с англ. З.Я.Красневской. - Минск : Амалфея , 1997. - 213 c.
  159.9 : 339
  Амблер Т. Практический маркетинг: Марочный капитал, маркетинговые войны, позиционирование, парадоксы дзен-буддизма. - СПб. : Питер , 1999. - 394 c.
  339.138            65.290-22
  Ананьєв О.М. Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності : підручник для вищ.навч.закл. / О.М.Ананьєв, В.М.Білик, Я.А.Гончарук. - Львів : Новий Світ-2000 , 2006. - 383 c.
  004 : 339.18
  Аникеев С.Н. Методика разработки плана маркетинга : практ.руководство. - М. : Фолиум , 1996. - 100 c. - (Практика маркетинга).
  339.138            65.290-22
  Асаул А.Н. Маркетинг - менеджмент в строительстве : науч. учеб.- метод. справ.пособие / А.Н.Асаул, В.П.Грахов; под ред. А.Н.Асаула. - СПб : Гуманистика , 2006. - 246 c.
  (339.132 + 658.012.32) : 69
  Бабин Э.П. Основы внешнеэкономической политики : учеб. пособие для вузов. - М. : Экономика : Комерческий вестник , 1997. - 126 c.
  339.9            65.428
  Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність : підручник [для вищ. навч. закл.]. - 2-ге вид., стер . - К. : Знання , 2008. - 431 c.
  347.77 + 339.166.5
  Балабанова Л.В. Цінова політика торговельного підприемства в умовах маркетингової орієнтації : навч. посібник для вищ.навч.закл. - Донецьк : Дон ДУЕТ ім. М.І. Туган-Барановського , 2003. - 154 c.
  338.5:339.138
  Баранцев П.П. Міста України в контексті процесу глобалізації : наук. видання. - К. : НОМУРО , 2012. - 101 c.
  339.9(477)
  Баранцев П.П. Міста України в контексті процесу глобалізації : наукове видання - К. : НОМУРО , 2012. - 104 c.
  339.9
  Баркан Д.И. Маркентинг для всех: беседы для начинающих. - Л. : Культ-информ-пресс : Человек , 1991. - 256 c.
  339.138            65.290.22
  Бахрамов Ю.М. Организация внешнеэкономической деятельности ( особенности менеджмента) : учеб.пособие / Ю.М.Бахрамов, В.В. Глухов. - СПб. : Ланъ , 2000. - 448 c. - (Учебники для вузов. Спец. лит-ра).
  339.9            65.298
  Березин И.С. Маркетинг и исследования рынков. - М. : Рус. делов.лит. , 1999. - 416 c.
  339.138            65.290-22
  Бєлявцев М.І. Інфраструктура товарного ринку : навч. посібник для вищ. навч.закл. / М.І.Белявцев, Л.В.Шестопалова. - К. : Центр навч. літ. , 2005. - 410 c.
  339.14 : 338.49
  Блаватская Е.П. Письма А.П.Синетту : сб. / пер.с.англ. А.П.Исаевой,Л.А.Маклаковой. - М. : Сфера , 1997. - 525 c. - (Белій Лотос).
  141.339 Блаватская +929 Блаватская
  Блайт Дж. Основы маркетинга / Джим Блайт. - Пер. со 2-го англ.изд. . - К. : Знання-Перс , 2003. - 493 c.
  339.138            65.290-23
  Близнюк С.В. Маркетинг в Україні : проблеми становлення та розвитку. - К. : Політехніка , 2003. - 379 c. - (МАУП).
  339.138(477)            65.290-22
  Боринець С.Я. Міжнародні валютно - фінансові відносини : підручник. - 5-те вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2008. - 582 c.
  339.7.012(075.8)            65.268
  Боринець С.Я. Міжнародні валютно - фінансові відносини : підручник для вищ. навч.закл. - 4-те вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2004. - 409 c.
  339.7.012(075.8)            65.268
  Боринець С.Я. Міжнародні валютно - фінансові відносини : підручник для вищ. навч.закл. - 3-тє вид., стер . - К. : Знання , 2001. - 305 c.
  339.7.012(075.8)            65.268
  Боринець С.Я. Міжнародні валютно - фінансові відносини : підручник для вищ. навч.закл. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 1999. - 305 c.
  339.7.012(075.8)            65.268
  Боринець С.Я. Міжнародні фінанси : підручник [для вищ.навч.закл.]. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2006. - 494 c. - ((Вища освіта ХХІ ст.)).
  339.7(075.8)            65.268
  Боринець С.Я. Міжнародні фінанси : підручник для вищ.навч.закл. - К. : Знання - Прес , 2002. - 311 c.
  339.7(075.8)            65.268
  Борисов К.Г. Международное таможенное право : учеб.пособие для вузов - М. : Изд-во РУДН , 1997. - 225 c.
  341 : 339.543            67.412.3
  Бочан І.О. Глобальна економіка : підручник / І.О.Бочан, І.Р.Михасюк. - К. : Знання , 2007. - 403 c.
  339.3(100)(075.8)
  Буглай В. Б. Международные экономические отношения : учеб. пособие для экон. спец. вузов / под ред. Н. Н. Ливенцова - 2-е изд. . - М. : Финансы и статистика , 1999. - 159 c.
  339.9            65.5
  Буглай В. Б. Международные экономические отношения : учеб. пособие для эконом. спец. вузов / В. Б. Буглай, Н. Н. Ливенцев - 2-е изд. . - М. : Финансы и статистика , 1997. - 159 c.
  339.9            65.5
  Бункина М.К. Основы валютных отношений : учеб.пособие / М.К.Бункина, А.М.Семенов. - М. : Юрайт , 1998. - 192 c.
  339.74            65.268
  Бунько В.А. Валютно-кредитные операции и расчеты по внешнеторговым контрактам : справ.- метод. изд. - СПб : МЦЭНТ , 1995. - 176 c.
  339.7:339.542
  Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. - 2-е вид . - К. : Основи , 2000. - 241 c.
  339.5            65.428
  Бурышкин П.А. Москва купеческая / предисл. Г.Ульяновой, М.Шацилло. - М. : Высш.шк. , 1991. - 352 c.
  339.16.012.32-051(47+57-25)(091)            63.3(2-М)
  Бутинець Ф. Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : підручник для вищ. навч. закл. / Ф. Ф. Бутинець, І. В. Жиглей, В. М. Пархоменко. - 2-ге вид., доп. і перероб . - Житомир : РУТА , 2002. - 542 c.
  657 : 339.5            65.052 : 65.298
  Бутинець Ф. Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : підручник для вищ. навч. закл. / Ф.Ф.Бутинець, І.В.Жиглей, В.М.Пархоменко; за ред. Ф. Ф. Бутинця. - 2-е вид., доп. і перероб . - Житомир : ПП ``РУТА`` , 2001. - 542 c.
  657:339.5            65.052+65.298
  Бутинець Ф. Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Практикум : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Ф. Ф. Бутинець, І. В. Жиглей. - 2-е вид., доп. і перероб . - Житомир : РУТА , 2001. - 223 c.
  657 : 339.5            65.052+65.298
  Васильев Г.А. Товарные биржи / Г.А.Васильев, Н.Г.Каменева. - М. : Высш.шк. , 1991. - 112 c.
  339.172            65.9(2)
  Вачевський М. В. Промисловий маркетинг. Основи теорії і практики : навч. посібник для вищ.навч.закл. / М. В. Вачевський, В. Г. Скотний, О. М. Вачевський. - К. : Центр навч. літ. , 2004. - 256 c.
  339.138.1
  Видеке Б. Основы внешнеэкономической деятельности : учеб. пособие. - Кременчуг : Про-Графика ЛТД , 1998. - 188 c.
  339.5            65.298
  Виноградська А.М. Комерційна діяльність торгівельного підприємства : навч посіб. - К. : КНТЕУ , 2005. - 277 c. - (Київ. нац. торг.- економ. ун-т).
  339.13            65.421
  Виноградська А.М. Технологія комерційного підприємства : навч посіб для вищ.навч.закл. - К : Центр навч.літ. , 2006. - 778 c.
  339.1 : 334.7.012.42
  Виробничий маркетинг: Навч. - метод. комплекс для екон. спец. / Пасічник В.Г., Акіліна О.В. - К. : Центр навч. літ. , 2005. - 107 c.
  339.138.1
  Власова А.В. Основи товарознавства непродовольчих товарів : навч. посіб.для ВНЗ - К. : Центр навч. літ-ри , 2006. - 206 c.
  658.62:339.166.84
  Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Основы : учеб. для эконом. спец. вузов / Г.Д. Гордеев, Л.Я. Иванова, С.К. Казанцев и др.; под. ред.: Л.Е. Стровского - М. : Закон , 1996. - 408 c.
  339.9            65.298
  Внешнеэкономическая деятельность: Нормативная база / сост.: С.Филатов - Х. : Фактор , 2003. - 326 c.
  339            65.298
  Вовк Т.В. Система конкурентного законодавства Європейського Союзу. Правове регулювання правил конкуренції в Україні. Шляхи адаптації законодавства України / Т.В.Вовк, С.В.Перемот. - К. : Тріумф , 2006. - 414 c.
  346.546.05 + 339.137.2
  Войчак А.В. Маркетингові дослідження : навч.- метод. посіб. для самост вивчення. - К. : КНЕУ , 2001. - 119 c.
  339.138.017            65.290-22
  Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент : підручник. - К. : КНЕУ , 1998. - 268 c.
  658.012.32 : 339.138            65.290-2
  Гамов Н.С. Внешнеэкономическая деятельность. Теория.Практика.Маркетинг : учеб.пособие / Н.С.Гамов, А.С.Третьяков. - Запорожье : Запоріжжя : Издатель , 1998. - 171 c.
  339.5            65298
  Гаркавенко С.С Маркетинг : підручник для вищ.навч.закл. - К. : Лібра , 2002. - 708 c.
  339.138
  Гейк П. Вчись аналізувати ринок. Методика і практика / Пол Гейк, Пітер Джексон; пер. з англ. - Львів : Сейбр-Світло , 1995. - 270 c. - (б-чка малого бізнесу).
  339.146.13.017            65.290-2
  Герасименко О.В. Проблеми структурно-функціональної організації та управління національним ринком товарів і послуг : монографія / О.В.Герасименко, О.А.Корольов,В.Л.Рабчук. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т , 2002. - 270 c.
  339.3(477)            65.422
  Герчикова И.Н. Международное коммерческое дело : учебник для вузов. - М. : Банки и биржи : ЮНИТИ , 1996. - 501 c.
  339.5            65.428
  Гінгстон П. Найкраща книжка про збут і маркетинг : практ. порадник для малого бізнесу / Пітер Гінгстон; пер. з англ. - Львів : Сейбр-Світло , 1995. - 206 c. - (Б-ка малого бізнесу).
  339.187            65.290-22
  Гоголь Г.П. Міжнародний маркетинг : навч. посібник для вищ.навч.закл. - Львів : Львівська політехніка , 2004. - 147 c.
  339.138(100)
  Годин А.М. Маркетинг : учеб.- метод. пособие. - М. : Дашков и К , 2000. - 211 c.
  339.138            65.290-22
  Голиков Е.А. Маркетинг и логистика : учеб. пособие. - 3-е изд . - М. : Дашков и К , 2001. - 410 c.
  339.138+658.7            65.290-22
  Голиков Е.А. Маркетинг и логистика : учеб. пособие. - М. : Дашков и К , 1999. - 412 c.
  339.138 + 658.7            65.290-22-65.40
  Голиков Е.А. Оптовая торговля.Менеджмент. Маркетинг. Логистика. Финансы. Безопасность : учеб.- практ. пособие. - М. : Экзамен , 2004. - 270 c.
  339.33
  Голубкина Т.С. Торговые вычисления : учеб. пособие. - 2-е изд., стер . - М. : Академия , 2004. - 124 c.
  339
  Голубков Е.П. Маркетинг : словарь-справочник. - М. : Дело , 2000. - 439 c.
  339.138            65.290-22
  Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Финпресс , 2000. - 461 c. - (Маркетинг и менеджмент в России и за рубежом).
  339.138.017            65.290-22
  Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. - М. : Финпресс , 1998. - 414 c. - (Маркетинг и менеджмент в России и за рубежом).
  339.138.017            65.290-22
  Голубкова Е.Н. Маркетинговые коммуникации. - М. : Финпресс , 2000. - 256 c. - (Маркетинг и менеджмент в России и за рубежом).
  339.138            65.290-22
  Гончарук В.А. Маркетинговое консультирование. - М. : Дело , 1998. - 248 c.
  339.138            65.290-22
  Гончарук Я.А. Маркетинг : навч. посібник у тестах / Я.А.Гончарук, А.Ф.Павленко, С.В.Скибінський. - К. : КНЕУ , 2002. - 314 c.
  339.138            65.290-22
  ГордІєнко К.Д. Аграрний маркетинг: нормативно - правове регулювання : зразки документів. - К. : КНТ , 2007. - 365 c.
  346 : 63 : 339.138
  Грабова Н.Н. Бухгалтерский учет в торговле. - К. : Учетформ , 1997. - 382 c.
  657:339.1            65.052.21
  Грачев Ю.Н. Внешнеторговые документы. - 2-е изд., доп. и перераб . - М. : Бухг.бюллетень , 1997. - 302 c.
  339.542            65.428
  Грачев Ю.Н. Транспортировка товаров при экспортно-импортных и внутренних коммерческих операциях. Правила перевозки грузов. Нормы расхода топлива и смазочных матер - М. : Мострансэкспедиция , 1996. - 309 c.
  339.5 : 656.135            65.428
  Гребельник О.П Основи зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник / О.П.Гребельник,О.О.Романовський. - К. : Деміур , 2003. - 294 c.
  339.9
  Дам`янов А. Галузевий маркетинг : навч. посібник для вищ.навч.закл. / А.Дам`янов, Є.Савельєв., Д.Штефанич; за заг. ред. Є.В.Савельєва, Д.А.Штефанича. - К. : ІЗМН , 1997. - 176 c. - (Ін-т змісту і методів навчання).
  339.138            65.290-22
  Дахно І.І. Міжнародна економіка : навч. посібник для вищ.навч.закл. / І.І.Дахно, Ю.А.Бовтун. - К. : МАУП , 2002. - 214 c. - (Міжрегіональна Академія управління персоналом).
  339.9            65.5
  Дегтяренко В.Н. Основы логистики и маркетинга. - Ростов н/Д; М. : Экспертное бюро : Гардарика , 1996. - 119 c.
  658.7 : 339.138            65.40+65.290-22
  Дейвис Гарет. Право внутреннего рынка Европейского Союза : учеб.пособие / Гарет Дейвис; пер. с англ. - К : Знання - Прес , 2004. - 422 c. - (Европейское право).
  342.97 : 339.923 : 062. 1ЕС(075.8)
  Денисова И.Н. Розничная торговля непродовольственными товарами : учеб. пособ. для сред. проф. заведений по спец. ``Товароведение``, ``Менеджмент``. - М. : ЮНИТИ , 2005. - 223 c.
  339.37
  Державне регулювання економіки : навч. посібник для вищ.навч.закл. / С.М. Чистов, А.Є. Никифоров, Т.Ф. Куценко та ін. - К. : КНЕУ , 2000. - 316 c.
  339.246.02            65.012.2
  Дещинський Л.Є. Міжнародні відносини України: історія і сучасність. : у 2-х т. Т.2. : навч. посібник для вищ.навч.закл. - 3-тє вид., доп . - Львів : Бескід Біт , 2004. - 319 c.
  339.9(477)            66.4(4УКР)
  Дещинський Л.Є. Міжнародні відносини України: історія і сучасність : у 2-х т. Т.1. : навч. посібник для вищ.навч.закл. - Львів : Бескід Біт , 2002. - 215 c.
  339.9(477)            66.4(4УКР)
  Джурович Р. Руководство по заключению внешнеторговых контрактов / Радомил Джурович; [пер. с серб.-хорв].; отв. ред. [и авт. предисл.]А.С. Комаров. - М. : Рос. право , 1992. - 415 c.
  339.542(072)            65.5
  Дибб С. Практическое руководство по маркетинговому планированию / С. Дибб, Л. Симкин, Дж. Брэдли; пер. с англ. - СПб. : Питер , 2001. - 255 c. - (Маркетинг для профессионалов).
  339.138.001.18            65.290-22
  Диденко Н.И. Основы международного маркетинга : учеб. пособ. для вузов / Н.И.Диденко, В.В.Самохвалов. - СПб. : Политехника , 2000. - 128 c.
  339.138(100)            65.58
  Дідківський М.І Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Знання , 2006. - 462 c.
  339.9(075.8)
  Дойль П. Маркетинг,ориентированный на стоимость.Маркетинговые стратегии для обеспечения роста компании и увеличения ее акционерной стоимости / Питер Дойль; пер.с англ.под ред.Ю.Н.Каптуревского. - СПб. : Питер
  339.138            65.290-22
  Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства : навч.посібник для вищ.навч.закл. / І.З.Должанський,Т.О.Загорна. - К. : Центр навч.літ. , 2006. - 381 c.
  339.137.2
  Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : навч.посібник для вищ.навч.закл. - 2-ге вид., перероб.і доп . - К. : Центр навч.літ. , 2004. - 247 c.
  339.97            65.290-21
  Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : ЦУЛ , 2002. - 171 c.
  339.97            65.298
  Друзик Я.С. Мировая экономика на финише века : учеб.пособие. - Минск : Эконом-пресс , 1997. - 415 c.
  339.9            65.5
  Дубініна А.А. Основи митної справи в Україні : навч.посібник для вищ.навч.закл. / А.А.Дубініна, С.В.Сорокіна. - К. : Професіонал , 2004. - 350 c.
  339.543(477)
  Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика : навч.- метод.посібник для самост.вивчен.дисц. - К. : КНЕУ , 2002. - 359 c.
  338.5:339.138            65.290-22
  Дудла І.О. Товарознавчі аспекти маркетингу : навч.посібник. - К. : Центр учбов.літ. , 2007. - 223 c.
  339.138 : 658.62            339.138:658.62
  Дурович А.П. Маркетинг в предпринимательской деятельности. - Мн. : Финансы, учет, аудит , 1997. - 462 c.
  339.138            65.290-22
  Егоров Е.В. Маркетинг банковских услуг : учеб.пособие / Е.В.Егоров,А.В.Романов,В.А.Романова. - М. : Теис , 1999. - 102 c.
  336.71 : 338.46 : 339.138
  Економіка зарубіжних країн : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Ю.Г.Козак, В.В.Ковалевський, Ю.В.Макогон та ін.; за ред.Ю.Г.Козака,В.В.Ковалевського,К.І.Ржепішевського. - К. : ЦУЛ , 2003. - 351 c.
  339.9 (075.8)
  Економіка зарубіжних країн : підручник для екон.спец.вищ.навч.закл. / А.С.Філіпенко,В.А.Вергун,І.В.Бураківський та ін.; за ред.А.С.Філіпенка. - 2-ге вид . - К. : Либідь , 1998. - 414 c.
  339.9            65.5
  Економіка зарубіжних країн : підручник для екон.спец.вищ.навч.закл. / А.С.Філіпенко, В.А.Вергун, І.В.Бураківський та ін.; за ред.А.С.Філіпенка. - К. : Либідь , 1996. - 414 c.
  339.9            65.5
  Єванс Дж. Р. и др. Маркетинг : пер. с англ. / Дж. Р. Єванс, Б. Берман - М.: : Сирин , 2000. - 308 с. c.
  339.138            65.6
  Єжова Л.Ф. Інформаційний маркетинг : навч. посібник. - К. : КНЕУ , 2002. - 560 c.
  339.138 :002            65.290-22
  Ємченко І.В. Методи і технічні засоби митного контролю : підручник для вищ.навч.закл. / І.А.Ємченко,А.П.Закусілов. - К. : Центр учбов.літ. , 2007. - 427 c.
  339.543.008.6(075.8)
  Єрмошенко М.М. Маркетинговий менеджмент : навч. посібник. - К. : НАУ , 2001. - 204 c.
  658.012.32 : 339.138            65.290-2
  Жданов А.И. Практическое руководство по внешнеэкономической деятельности: ключевые вопросы. - СПб. : Питер , 2001. - 222 c.
  339.5            65.298
  Журавлев Ю.М. Страхование во внешнеэкономических связях. - М. : АНКИЛ , 1993. - 74 c.
  368 : 339.5
  Завгородняя А.А. Маркетинговое планирование: анализ моделей управления. Конкурентная политика.Контроль над качеством / А.А.Завгородняя, Д.О.Ямпольская. - СПб. : Питер , 2002. - 380 c. - (Маркетинг для профессионалов).
  339.138 : 65.012.3            65.290-22
  Захарченко В.И. Менеджмент во внешнеэкономической деятельности : учеб.пособие. - Х. : Одиссей , 2003. - 383 c.
  339.97 :658.012.32            65.298
  Защитим имя и наследие Рерихов. Т.4. Документы.Публикации в прессе.Очерки. - М. : Междунар.центр Рерихов:Мастер-Банк , 2007. - 988 c.
  141.339 Рерих
  Защитим имя и наследие Рерихов. Т.3. Документы. Публикации в прессе. Очерки. - М. : Междунар.центр Рерихов:Мастер-Банк , 2005. - 1089 c.
  141.339Рерих
  Зовніньоекономічні операції і контракти : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.В Козик, Л.А. Панкова, Я.С.Карп`як та ін. - 2-е вид., перераб.і доп . - К. : Центр навч.літ. , 2004. - 607 c.
  339.5
  Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : навч.посіб.для вищ.навч.закл. / Ю.Г.Козак,Н.С.Логінова,І.Ю. Сіваченко; за ред. Ю.Г Козак, І.Ю Сіваченка. - 2-е изд., перероб. та доп . - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 791 c.
  339.54
  Зовнішньоекономічна політика Украіни: европейський та російський вектор : монографія / А.А Мазаракі,В.В Юхименко, О.П Гребельник; за заг. ред.А.А Мазаракі - К. : Київ.нац.торг.- екон.ун-т , 2005. - 279 c.
  339.92(477)
  Зозулёв А.В. Маркетинговые исследования: теория,методология, статистика : учеб. пособие / А.В.Зозулев, С.А.Солнцев. - М.;К. : Рыбари :Знання , 2008. - 643 c. - (Высш. образование ХХI века).
  339.138/001/5(075/8)
  Золотов А.Ф Международные валютно - кредитные отношения : курс лекций. - К. : МАУП , 2001. - 107 c. - (Межрегионал.акад.управления персоналом).
  339.7            65.268
  Зыкин И.С Внешнеэкономические операции: право и практика. - М. : Междунар. отношения , 1994. - 301 c.
  339.5            67.412.2 + 65.298
  Игнатов В.Г. Свободные экономические зоны: методологические и организационные основы. Правовой и налоговый режим. Нормативная база / В.Г.Игнатов, В.И.Бутов. - М. : Ось-89 , 1997. - 189 c.
  339.543.624            65.5
  Информационные технологии в маркетинге : учеб. для экон. спец. вузов / Г.А. Титоренко, Г.Л. Макарова, Д.М. Дайитбегов и др.; под ред.Г.А. Титоренко. - М. : ЮНИТИ - ДАНА , 2001. - 335 c.
  004.9 : 339.138            65.290- 22+65с
  Івасів Б.С. Міжнародні розрахунки : підручник. - Тернопіль : Карт-бланш , 2004. - 223 c. - ((тернопіл.акад.нар.гос-ва)).
  339.72            65.268
  Інформаційні системи і технології маркетингу: лабораторний практикум для ВНЗ / Петренко В.Р. та ін. - Київ : ВД Професіонал , 2008. - 455 c.
  339.138
  Інфраструктура товарного ринку : навч.посібник для вищ.навч.закл. / І.В.Сорока, О.О.Шубин, В.Л.Агбаш та ін.; під ред. І.В.Сороки - К. : НМЦВО МОіН України: Студцентр , 2002. - 607 c.
  338.49 : 339.14            65.422
  Інфраструктура товарного ринку: Навч. - метод. комплекс для екон. спец. / Пасічник В.Г, Акіліна О.В. - К. : Центр навч. літ. , 2005. - 134 c.
  339.14:338.49
  Как заключать международные торговые контракты - К. : Международ.компьютерный клуб Украины , 1992. - 128 c.
  339.542            65.428
  Кардаш В.Я Маркетингова товарна політика : підручник. - К. : КНЕУ , 2001. - 239 c.
  339.138            65.290-22
  Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика : навч. - метод. посібник. - К. : КНЕУ , 2000. - 124 c.
  339.138            65.290-22
  Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика : навч.посібник. - К. : КНЕУ , 1997. - 155 c.
  339.138            65.290-22
  Кардаш В.Я. Товарна інноваційна політика : навч.посібник. - К. : КНЕУ , 1999. - 123 c.
  339.13 6 330.341.1            65.422
  Карп М.В. Финансовый лизинг на предприятие : учеб. пособ. для инж.- строит. вузов и фак. / М.В.Карп, Р.А. Махмутов, Е.М. Шабалин. - М. : Финансы: ЮНИТИ , 1998. - 119 c.
  336 : 339.187.62
  Карпов В.А. Маркетинг: прогнозування кон`юктури ринку : навч. посіб.для екон. спец. вищ.навч.закл. / В.А.Карпов, В.Р.Кучеренко. - К. : Знання , 2001. - 215 c.
  339.138 : 338.12.017            65.209-22
  Киреев А.П. Международная экономика : в 2 т. Т.1. Международная микроэкономика. Движение товаров и факторов производства. : учеб.пособие для вузов - М. : Междунар.отношения , 1997. - 415 c.
  339.5            65.5
  Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : навч.посібник. - 3-е вид., перероб.і доп . - К. : Знання-Прес , 2002. - 382 c.
  339.7: 658.012.32
  Ківалов С.В. Митна політика України : підручник для юрид.спец.вищ.навч.закл. - Одеса : Юрид.літ. , 2002. - 255 c. - (Одеська нац.юрид.академія).
  339.543(477)            65.428(4Укр)
  Кларк Г. Маркетинг сервиса, приносящего прибыль / Грег Кларк; пер.с англ. И.И.Брудного. - К. : Знання , 2006. - 302 c. - (Европейский маркетинг).
  339.138 : 338.46
  Козик В.В. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / В.В. Козик, Л.А. Панкова, Н.Б. Даниленко. - 4-е вид., стер . - К. : Знання-Прес , 2003. - 406 c.
  339.9            65.5
  Коломацька С.П. Правове регулювання зовнішньоекономічноі діяльності в Україні : навч.посібник. - К : КНТЕУ , 2004. - 129 c. - (Київ.нац.торг.-екон.ун-т).
  339.9.012.23 : 346.58
  Контракт с инофирмой : учеб.пособие для вузов / под ред.М.Б.Биржакова. - 2-е изд . - СПб. : ОЛБИС,САТИС , 1995. - 607 c. - (Энциклопедия международ.контрактных отношений).
  339.54 : 347.7            65.298+67.404.2
  Корольчук О.П. Формування та розвиток вертикальних маркетингових систем в Україні : монографія. - К. : Київ.нац.торг.-екон.ун-т , 2004. - 216 c.
  339.138(477)
  Костоглодов Д.Д. Маркетинг предприятия / Д.Д.Костоглодов, И.И.Саввиди. - М. : Контур , 1998. - 112 c.
  339.138            65.290-22
  Котёлкин С.В. Международная финансовая система : учебник для вузов. - М. : Экономистъ , 2004. - 538 c.
  339.7
  Котлер Ф. Основы маркетинга / пер. с англ. В.Б.Боброва. - М. : Росинтэр , 1996. - 698 c.
  339.138            65.290-22
  Котлер Ф. Основы маркетинга / пер. с англ.В.Б.Боброва. - М. : Бизнес- книга : ИМА-Кросс.Плюс , 1995. - 699 c.
  339.138            65.290-22
  Котлер Филип. Основы маркетинга / пер.с англ.В.Б.Боброва; общ.ред.и вступ.ст.Е.М.Пеньковой. - М. : Прогресс , 1992. - 734 c.
  339.138            65.290-22
  Кочетов Э.Г. Геоэкономика (освоение мирового экономического пространства) : учебник для вузов. - М. : БЕК , 1999. - 462 c.
  339.9
  Кругман П.Р. Международная экономика. Теория и политика : учебник для вузов / П.Р. Кругман , М.Обстфельд. - М. : Экон.фак-т МГУ,ЮНИТИ , 1997. - 769 c.
  339.5            65.5
  Крылов И.В. Маркетинг .(Социология маркетинговых коммуникаций) : учеб. пособие. - М. : Центр , 1998. - 189 c.
  339.138            65.290-22
  Крылова Г.Д. Маркетинг.Теория и 86 ситуаций : учеб. пособие для вузов / Г.Д.Крылова, М.И.Соколова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА , 1999. - 519 c.
  339.138            65.290-22
  Крылова Г.Д. Практикум по маркетингу: Cитуационные задачи и тест-контроль / Г.Д.Крылова, М.И.Соколова; под ред. А.Н.Романова. - М. : Банки и биржи , 1995. - 240 c.
  339.138            65.290-22
  Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми : монографія. - К : КНЕУ , 2002. - 245 c.
  339.138``313 ``            65.290-22
  Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг : навч. посібник. - К. : КНЕУ , 1998. - 151 c.
  339.138``313``            65.290-22
  Кузнецова Н.В. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине : практ.пособие. - К. : Сплайн , 1998. - 218 c.
  339.9(477)            65.298(4УКР)
  Лапыгин Ю.Н. Лизинг : учеб.пособие для вузов по спец.``Менеджмент организации`` / Ю.Н.Лапыгин, Е.В.Сокольских - М. : Альма Матер: Академический проэкт , 2005. - 427 c.
  339.187.62
  Лиходій В.Г., Єрмошенко М.М. Маркетинг : Навч.-метод. посібник для економ. спец.вузів - К. : Національна Академія управління , 2002. - 403 c.
  339.138            65.290-22
  Ломакин В.К. Мировая экономика : учебник для экон.спец.вузов - М. : ЮНИТИ , 2000. - 727 c.
  339
  Лютий І.О. Банківський маркетинг : навч. посібник / Солодка О.О. - К. : Знання , 2006. - 395 c.
  339.138(075.8)
  Макаренко Т.І. Моделювання та прогнозування у маркетингу : Навч. посібник для вузів - К. : Центр навч. літ. , 2005. - 154 c.
  339.138
  Макаренко Т.І. Моделювання та прогнозування у маркетингу : Навч. посібник для вузів - К. : Центр навч. літ. , 2005. - 154 c.
  339.138
  Маркетинг / сост., вступ.ст. А.И.Кредисов. - К. : Україна , 1995. - 399 c.
  339.138            65.290-22
  Маркетинг : підручник / А.О.Старостіна, Н.П.Гончарова, Є.В.Крикавський; за ред. А.О.Старостіної - К. : Знання , 2009. - 1070 c.
  339.138(075.8)
  Маркетинговий менеджмент : навч.посібник / за ред. Л.В.Балабанової - 3-тє вид., перероб.і доп . - К. : Знання , 2004. - 355 c.
  658.012.32:339.138
  Маркетинговые исследования / Парсяк В.Н., Рогов Г.К. - 2 . - К. : Наук. думка , 2000. - 173 c.
  339.138.07            65.290 - 22
  Марцин В.С. Економіка торгівлі : підручник для екон.спец.вузів - К. : Знання , 2006. - 402 c.
  339.1
  Международные валютно - кредитные и финансовые отношения : учебник / под ред. Л.Н. Красавиной. - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Финансы и статистика , 2001. - 606 c.
  339.7            65.268
  Международные валютно - кредитные и финансовые отношения : учеб. для вузов / под ред. Л.Н. Красавиной. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Финансы и статистика , 2000. - 606 c.
  339.7            65.298
  Международные экономические отношения : учебник для экон.спец.вузов / В.Е.Рыбалкин, Ю.А.Щербанин, Л.В.Балдин и др.; под ред. В.Е.Рыбалкина. - 3-е изд.,перераб. и доп . - М. : ЮНИТИ-ДАНА , 2000. - 497 c.
  339.9
  Мельник М.М. Экономико-математические методы и модели в планировании и управлении материально-техническим снабжением : Учеб. для вузов по спец. `Экономикаи планир. материально-техн. снабжения`) - М. : Вісш. школа , 1990. - 208 c.
  339.188.4
  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : підручник для вищ.навч.закл. / О.А.Кириченко, В.Я.Шевчук,А.А.Мазаракі та ін. - К. : Знання , 2005. - 493 c.
  339.97
  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : підручник для вищ. навч. закл. / О.А.Кириченко,В.Я.Шевчук,А.А.Мазаракі та ін. - 2-ге вид., перераб.і доп . - К. : Знання , 2008. - 518 c.
  [339.97 : 658.012.32](075.8)
  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : навч.посібн.для вищ.навч.закладів / І.І.Дахно, В.М.Барановська,В.О.Главник та ін.; за ред. І.І.Дахна. - К. : Центр навч.літ. , 2006. - 299 c.
  339.97 : 658.012.32
  Миргородська Л.О. Фінансові системи зарубіжних країн : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр учбов.літ. , 2008. - 317 c.
  336.(100)+339.7.012(075.8)
  Митне оформлення автотранспортних засобів / П.В. Пашко, В.В. Заколядяжний, Н.Ф. Малюх та ін.; за ред. П.В. Пашка - К. : Знання , 2004. - 237 c.
  339.543+656.073.51(477)
  Митне оформлення автотранспортних засобів / П.В. Пашко, В.В. Заколядяжний, Н.Ф. Малюх та ін.; за ред. П.В. Пашка - К. : Знання , 2004. - 237 c.
  339.543+656.073.51(477)
  Митне регулювання : Навч. посібник / В.М. Голомозий, Л.А. Панкова, О.Ю.Григор`єв та ін. - Львів : Львівська політехніка , 2004. - 239 c.
  339.543 (477)
  Митне регулювання : навч. посібник / В.М. Голомозий, Л.А. Панкова, О.Ю.Григор`єв та ін. - Львів : Львівська політехніка , 2004. - 239 c.
  339.543 (477)
  Митний контроль на автомобільному транспорті / В.А. Писарєв, О.В. Рождественський, М.М. Чечель, П.В. Пашко; за ред. М.М. Каленського, П.В. Пашка - К. : Знання , 2003. - 189 c.
  339.543 + 656.073.51 (477)
  Митний контроль на автомобільному транспорті / В.А. Писарєв, О.В. Рождественський, М.М. Чечель, П.В. Пашко; за ред. М.М. Каленського, П.В. Пашка - К. : Знання , 2003. - 189 c.
  339.543 + 656.073.51 (477)
  Митний контроль на автомобільному транспорті / В.А. Писарєв, О.В. Рождественський, М.М. Чечель, П.В. Пашко; за ред. М.М. Каленського, П.В. Пашка - К. : Знання , 2003. - 189 c.
  339.543 + 656.073.51 (477)
  Михайлів З.В. та ін. Міжнародні кредитно-розрахункові відносини та валютні операції : Навч. посібник для спец. `Менеджмент ЗЕД`, `Міжнародна економіка` / З.В. Михайлів, З.П. Гаталяк, Н.І. Горбаль; 2 - Львів : Львів. політехніка , 2004. - 242 c.
  339.7
  Міжнародна економіка : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Ю.Г. Козак, Д.Г. Лук`яненко, Ю.В. Макогон та ін.; за ред. Ю.Г. Козака. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : ЦУЛ , 2004. - 667 c.
  339.9            65.5
  Міжнародна економіка : навч. посіб. для екон. вузів і фак-тів / Ю.Г.Козак, Д.Г.Лукяненко, Ю.В.Макогон та ін.; за ред. Ю.Г. Козака, В.М. Новацького. - К. : Центр навч. літ-ри: Арт-Ек , 2002. - 434 c.
  339.5/.9
  Міжнародна економіка та міжнародні відносини : практикум / В.В. Козик, Л.А. Панкова, О.Ю. Григор`єв, А.О. Босак. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : Вікар , 2006. - 587 c. - (МОН).
  339.9(075.8)
  Міжнародні фінанси / Оспіщев та ін. - К. : Знання , 2006. - 335 c.
  339.7
  Міжнародні фінанси / Оспіщев та ін. - К. : Знання , 2006. - 335 c.
  339.7
  Міжнародні фінанси в запитаннях та відповідях : навч. псіб. для вузів / Ю.Г. Козак, Д.Г. Лук`яненко, К.І. Ржепішевський та ін.; за ред. Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського, К.І. Ржепішевського. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : ЦУЛ , 2003. - 292 c.
  339.7
  Монтес М.Ф.,попов В.В. "Азиатский вирус" или "голлондская"болезнь. Теория и история валютных кризов в России и других странах : пер. с англ. - 2-е изд. . - М : Дело , 2000. - 136 c.
  338.124.4:339.747
  Науменко В.П. та ін. Митне регулювання зовнішньо-економічної діяльності в Україні / В.П. Науменко, П.В. Пашко, В.А. Русков - 2-ге вид., перероб. і доп. . - К. : Знання , 2006. - 394 c. - (Митна справа).
  339.543(477)
  Науменко В.П. та ін. Митне регулювання зовнішньо-економічної діяльності в Україні / В.П. Науменко, П.В. Пашко, В.А. Русков - 2-ге вид., перероб. і доп. . - К. : Знання , 2006. - 394 c. - (Митна справа).
  339.543(477)
  Невелєв О.М. Етика та етикет у зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник для вищ.навч.закл. / О.М.Невелєв , В.В.Іваненко - К : Центр учбової літ. , 2009. - 166 c.
  (174.4 + 395) : 339.9 (075.8)
  Новацький В.М. Міжнародна економіка: Навч. посібник для екон. вузів і фак - тів - К. , 2002. - 434 c.
  339.5/.9
  Новітній маркетинг / Савельєв Є.В., Чеботар С.І., Штефанич Д.А. та ін. - Київ : Знання , 2008. - 420 c.
  339.138(075.8)
  Новошинська Л.В. Міжнародний маркетинг - Київ : Центр навч.літ. , 2004. - 174 c.
  339.138(100)
  Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності : навч.-метод.посібник для самост.вивч.дисциплини / Ю.А.Кузьмінський, В.Г.Козак, Л.І.Лук`яненко та ін.; за ред.Ю.А.Кузьмінського. - К. : КНЕУ , 2001. - 179 с. c.
  339.9 : 657            65.052:65.298
  Одягайло Б.М. Міжнародна економіка : Навч.посібник для ВНЗ - К. : Знання , 2005. - 397 c. - (Вища освіта XXI століття).
  339.9
  Оксанич А.П. та ін. Інформаційні системи і технології маркетингу : Навч. посібник для екон. та техн. ВНЗ за напрямками "Комп`ютерні науки","Економіка і підприємництво" / Оксанич А.П., Петренко В.Р., Костенко О.П. - К. : Професіонал , 2008. - 318 c.
  339.138 : 004.4(075.8)
  Осика С.Г. Світова організація торгівлі : підручник для вищ.навч.закл. / С.Г.Осина, В.Т.Пятницький. - 2-ге вид.,перероб. і доп . - К. : К.І.С. , 2004. - 541 c.
  339.92 : 061.1СОТ
  Основи міжнародної торгівлі : навч. посібник для ВНЗ / за ред Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінова, К.І. Ржепішевськго - 2-е вид., перероб. та доп. . - К. : Центр навч. літ. , 2005. - 652 c.
  339.5
  Основи теорії економічної конкуренції : Навч. посібник / Реверчук С.К. и др. - К. : Знання , 2007. - 271 c.
  339.137.2(075.8)
  Основные правила торговли : сб.нормат.материалов / сост. В.В.Смирнов. - 4-е изд.,доп. и перераб . - М. : Экономика , 1988. - 512 c.
  339.13.025.2
  Основы маркетинга / Филип Котлер, Гари Армстронг, Джон Сондерс, Вероника Вонг; пер. с англ.; под ред. Т.В.Безвенюк, Н.М.Макаровой, В.М.Неумоина и др. - 2-е европ.изд . - К.;М.;СПб. : Вильямс , 1998. - 1055 c.
  339.138
  Основы международных валютно - финансовых и кредитных отношений : учебник для экон. спец. вузов / С.В. Котелкин, Т.Г. Тумарова, А.В. Круглова и др.; под ред. В.В. Круглова. - М. : ИНФРА - М. , 2000. - 432 c. - (Высш. образование).
  339.7            65.268
  Основы международных валютно - финансовых и кредитных отношений : учебник для вузов / С.В.Котелкин, Т.Г.Тумарова, А.В.Круглов и др.; под ред. В.В.Круглова. - М. : ИНФРА-М , 1998. - 432 c.
  339.7
  Оспіщев В.І. Міжнародні фінанси : навч.посібник / В.І.Оспіщев, О.П.Близнюк, В.В.Кривошей. - К. : Знання , 2006. - 335 c.
  339.7(075.8)
  Оспіщев В.І. Фінанси - К. : Знання , 2008. - 366 c.
  339(075.8)
  Островський П.І. Аграрний маркетинг - К. : Центр навч. літ-ри , 2006. - 223 c.
  339.138
  Оффшорные компании : обзоры, комментарии, рекомендации. - М. : НПК-Веста , 1995. - 498 c.
  339.543.624
  Панченко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навчально - методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни - 2 . - К. : КНЕУ , 2006. - 467 c.
  658.012.32:339.92
  Пахомов Ю.М. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі : монографія / Ю.М.Пахомов, Д.Г.Лукяненко, Б.В.Губський. - К. : Україна , 1997. - 237 c.
  330.5 : 339.137
  Пеппер Джон Практическая энциклопедия международного налового и финансового планирования - М. : ИНФРА - М , 1999. - 228 c.
  339.97
  Петруня Ю.Э. Маркетинг - К. : Знання , 2007. - 325 c.
  339.138
  Пехник А.В. Іноземні інвестиції в єкономіку України - К. , 2007. - 335 c.
  339.427.22
  Пехник А.В. Іноземні інвестиції в єкономіку України - К. : Знання , 2007. - 336 c.
  339.717.22/.24
  Пінчук Н.С. Інформаційні системи і технології в маркетингу - К. : КНЕУ , 2001. - 294 c.
  339.138
  Пінчук Н.С. Інформаційні системи і технології в маркетингу - К. : КНЕУ , 1999. - 327 c.
  339.138
  Політика європейської інтеграції : навч. посібник для ВНЗ / В.Г.Воронкова, О.М.Кондратець, В.А.Жадько та ін.; під ред. В.Г.Воронкової - К : ВД "Професіонал" , 2007. - 509 c.
  339.923:06.1 ЄС :327(477)
  Політика Європейської інтеграції : навч.посібник для ВНЗ / В.Г.Воронкова, О.М.Кондратець, В.А.Жадько; під ред. В.Г.Воронкової - К. : ``Професіонал`` , 2007. - 509 c.
  339.923:06.1 ЄС :327 (477)
  Почтовюк А.Б. Регіональне управління конкурентоспроможністю місцевих підприємств : монографія / А.Б.Почтовюк,О.Л.Загорянська,Ю.Ю.Карлик - Кременчук : Християнська Зоря , 2006. - 241 c.
  339.137.2
  Правове регулювання ринку цінних паперів та інвестиційних фондів в Європейському Союзі та в Україні : Навчальний посібник / Ю.В.Безручко, О.М.Вінник, М.О.Глотов, О.В.Кологойда - К. : Центр учбової літератури , 2007. - 194 c.
  336.763 :340(477) :339.923 :061.1 ЕС
  Промисловий маркетинг / Пилипчук В.П. та ін. - К. : Центр навч.літ. , 2005. - 261 c.
  339.138.1
  Промисловий маркетинг: Теорія та господарські ситуації : підручник для екон.спец. / під ред.А.О.Старостіної - К. : Іван Федоров , 1997. - 475 c.
  339.138.1
  Рерих Е.И. У порога нового мира. - - М . : : Междунар.центр Рерихов : Масте , 2000. - 463 c. - (-(Большая Рериховская библиотека).).
  141.339
  Рерих Е.И. У порога нового мира - М. : Междунар. центр Рерихов: Международный мастер-Банк , 2000. - 463 c.
  141.339.Рерих
  Рерих Н.К. Сердце Азии. - - Минск : : Университетское, , 1991. - 96 с c.
  141.339
  Рерих Н.К. Сердце Азии - Мн. : Университетское , 1991. - 96 c.
  141.339Рерих
  Романенко Л.Ф. Банківський маркетинг : підручник для ВНЗ - К. : ЦУЛ , 2004. - 343 c.
  339.138:336.71
  Романов А.Н. Маркетинг : учебник для вузов по спец.``Маркетинг``, ``Менеджмент`` - М. , 1996. - 558 c.
  339.138            65.290-22
  Романов А.Н. Маркетинг : учебник для вузов - М. , 1995. - 558 c.
  339.138            65.290-22
  Романчиков В.І. Міжнародні економічні відносини : : навч.посібник / / В.І.Романчиков , І.О.Романенко. - - К . : : Центр учбової літератури, , 2008. - 253 c.
  339.9
  Романчиков В.І. Міжнародні економічні відносини : навч.посібник / І.О.Романенко, В.І.Романчиков - К. : ЦУЛ , 2008. - 253 c.
  339.9(075.8)
  Рубинская Э.Т. Управление внешнеэкономической деятельностью. - М. : Контур , 1998. - 448 c.
  339.9            65.298
  Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції : підруч. для ВНЗ. - К. : Центр навч. літ-ри , 2003. - 614 c.
  339.7
  Румянцев А.П., Коваленко Ю.О. Міжнародна торгівля послугами : навч. посіб. - К. : Центр навч. літ-ри , 2003. - 109 c.
  338.46 : 339.5            65.428
  Савощенко А.С. Інфраструктура товарного ринку : навч.посібник - К. : КНЕУ , 2005. - 336 с. c.
  339.14:338.49
  Сазанець І.Л. Інвестування: міжнародний аспект : навч.посібник для вищ. навч. закл. / І.Л.Сазанець, В.А.Федорова - К. : Центр учбової літератури , 2007. - 271 c.
  330.322 : 339.727.22(075.8)
  Сазонець І.Л. Інвестування:міжнародний аспект : навч.посібник для ВНЗ / І.Л.Сазонець,В.А.Федорова - К. : Центр учбової літератури , 2007. - 271 с. c.
  330.322:339.727.22(075.8)
  Світова єкономіка : підручник для єкон. спец. ВНЗ / А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, О.І. Рогач та ін. - К : Либідь , 2007. - 638 c.
  339
  Світовий ринок товарів та послуг Т.Ч.1. : підручник. У 2 ч. / А.А. Мазаракі, Є.М. Воронов, В.В.Юхименко та інш.; за заг. ред. А.А. Мазаракі - Харків : Ранок , 2008. - 239 c.
  339.5(075.8)
  Світовий ринок товарів та послуг Т.Ч.2. : підручник. У 2 ч. / А.А. Мазаракі, Є.М. Воронов, І.В. Чаус та інш.; за заг. ред. А.А. Мазаракі - Харків : Ранок , 2008. - 240 c.
  339.5(075.8)
  Світовий ринок товарів та послуг : підручник. Ч.1 / А.А. Мазаракі, Є М. Воронова, В.В. Юхименко та ін.; за заг. ред. А.А. Мазаракі - К : КНТЕУ , 2005. - 318 c.
  339.5
  Слепов В.А. Международные торговые расчеты : учеб.пособие / С.А.Слепов, В.И.Гордиенко. - М. : ФБК-ПРЕСС , 1998. - 167 c. - (Рос.экон.академия им.Г.В.Плеханова).
  339.1
  Соколенко С.И. Современные мировые рынки и Украина - К. : Демос , 1995. - 354 c.
  339.7            65.5
  Сокур М.І. Маркетинг енергоресурсів при збагаченні руд : Монографія / М.І. Сокур, І.М. Сокур - Кременчук : КДПУ , 2006. - 299 c.
  622.7: 620.91.004.18: 339.138
  Солонінко К.С. Міжнародна економіка : навч. посіб. - К. : Кондор , 2008. - 380 c.
  339.9
  Софіщенко І.Я. Фінансування зовнішньоторговельної діяльності підприємства : навч. посіб. - К. : Центр навч. літ-ри , 2006. - 137 c.
  339.54
  Справочник коммерсанта / сост.О.В.Надоша - Владимир : Б.И. , 1992. - 208 с. c.
  339.13+65.012.111
  Справочник продавца продовольственных товаров / Нониев С.Г., Киракозова Н.Ш. - Москва : Высшая школа , 1977. - 448 c.
  339.166.82
  Старостіна А.О. Економіка зарубіжних країн : навч.посібник для вищ.навч.закладів / А.О.Старостіна,А.О.Длігач,Н.В.Богомаз - К. : Знання , 2009. - 454 с. c. - ((Вища освіта XXI століття)).
  339.9(075.8)
  Старостіна А.О. Промисловий маркетинг:теорія,світовий досвід,українська практика : підручник для вищ.навчзакладів / А.О.Старостіна,А.О.Длігач,В.А.Кравченко; за ред.А.О.Старостіної - К. : Знання , 2005. - 764 с. c. - ((Європейський маркетинг)).
  339.138.1(075.8)
  Сфера зв`язку та інформаційних технологій в Європейському Союзі та в Україні : особливості правового регулювання : Науково-практичний посібник - К. : Центр учбової літератури , 2007. - 156 c.
  341.24 : 621.39 ( 477 ) : 339.923 : 061.1 ЕС
  Тавасиев А.М. Лизинг: Экономические, правовые и организационные основы : учеб.пособие - 3-е изд., перераб.и доп . - М. , 2005. - 320 c.
  339.187.62
  Тєлєтов О.С. Маркетинг у промисловості : підручник для ВНЗ - К. : Центр навч. літ. , 2004. - 247 c.
  339.138.1
  Трофимова В.В. Самодостатня Україна: закономірності розвитку в епоху глабальної інтеграції : монографія. - Сімферополь : Таврида , 2012. - 207 c.
  330.34(477) : 339.924
  Управління зовнішньоекономічною діяльністью : посібник для екон.вузів і фак. / А.І.Кредісов, С.М.Березовенко, Г.М.Биков та ін.; за заг. ред. А.І. Кредісова. - К. : Віра-Р , 1998. - 439 c.
  339.9(075.8)            65.298
  Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств : навч. посібник / за ред. І.Ю. Сіваченка, Ю.Г. Козака, Ю.І. Єханурова - 2-ге вид., перероб. і доп. . - К. : Центр учбової літератури , 2006. - 454 c.
  339.137.2
  Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (організації) : навч. посібник / І.Ю. Сіваченко, Ю.Г. Козак, Ю.В. Макогон; за ред. І.Ю. Сіваченко - К. : ЦУЛ , 2003. - 185 c.
  339.137.2
  Учет и техника проведения внешнеэкономических операций : учебное пособие / Ермаченко В.Е.,Лабунская С.В.,Маляревская О.Г.,Маляревская Ю.Д. - Х. : ИНЖЭК , 2004. - 464 c.
  339.5.003.3(477)
  Учет и техника проведения внешнеэкономических операций : Учебное пособие / В.Е.Ермаченко,С.В.Лабунская,О.Г.Маляревская,Ю.Д.Маляревская - Х. : ИД"ИНЖЭК" , 2004. - 464 c.
  339.5.003.3(477)
  Філіпенко А.С. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, А.С. Гальчинський - К. : Либідь , 2002. - 470 c.
  340(477) + 339.9.](075.8)
  Філіпенко А.С. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, А.С. Гальчинський - К. : Либідь , 2002. - 470 c.
  340(477) + 339.9.](075.8)
  Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини: історія : підруч. для економ. спец. ВНЗ. - К. : Либідь , 2006. - 389 c.
  339.9
  Фоксол Г. Психология потребителя в маркетинге / пер. с англ. И.В.Андреевой. - СПб : Питер , 2001. - 349 c.
  339.133 : 159.9            65.290-22 + 88.4
  Фомичев В.И. Международная торговля : учебник. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : ИНФРА-М , 2000. - 446 c.
  339.5            65.248
  Формування економічних відносин в умовах ринку : зб.наук.праць / за ред. І.Д.Фаріона. - Тернопіль : Екон.думка , 1998. - 454 c. - (Тернопіл. Акад.нар.гос-ва).
  339.9 : 330342.172
  Хомутенко В.П. Фінанси зовнішньоєкономічної діяльності : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.П.Хомутенко, В.В.Немченко, І.С.Луценко - К. : Центр учбової літ , 2009. - 472 c.
  339.7(075.8)
  Черевко Г.В. Інтелектуальна власність : навч.посібник для ВНЗ - К. : Знання , 2008. - 412 с. c.
  339.166.5(075.8)
  Шевчук В.О. Міжнародна економіка: теорія і практика : Підручник - 2-ге вид., перероб. і доп. . - К. : Знання , 2008. - 663 c.
  339.9 (075.8)
  Шейнов В.П. Исскуство торговли. Эффективность продажи товаров и услуг. - Ин. : Харвест , 2003. - 415 c.
  339 + 338            88.4 + 65.290-22
  Шемет Т.С. Міжнародні фінанси : підручник для фищ.навч.закл. / за заг.ред. А.А.Мазаракі. - К. : Київ. нац. торг. - екон. ун-т , 2000. - 335 c.
  339            65.268
  Шемет Т.С. Теорія і практика валютного курсу : навч.посібник для вищ.навч.закл. / за ред. О.І.Рогача. - К. : Либідь , 2006. - 358 c.
  339.743 + 336.748
  Шершун А.А. Митне оформлення товарів та транспортних засобів : навч.-метод. посібник для вищ. навч. закл. - К . : Кондор , 2007. - 329 c.
  339.543(075.8)
  Шершун А.А. Митне оформлення товарів та транспортних засобів : нав.-метод. посібник для вищ. навч. закл. - к. : Кондор , 2007. - 329 c.
  339.543(075.8)
  Шканова О.М. Маркетинг послуг : навч.посібник для вищ. навч. закл. - К . : Кондор , 2008. - 302 c.
  339.138.: 338.4](075.8)
  Шканова О.М. Інфраструктура товарного ринку : навч. посіб. для ВНЗ. - К. : Центр навч. літ-ри , 2006. - 319 c.
  339.14:338.49
  Шканова О.М. Маркетинг послуг : навч. посіб. для ВНЗ. - К. : Кондор , 2008. - 302 c. - (МОН).
  339.138:338.4](075.8)
  Школа І.М. Міжнародні економічні відносини : підруч. / І.М. Школа, В.М. Козменко, О.В. Бабінська; за ред.: І.М. Школи. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т , 2003. - 588 c.
  339.9            65.5
  Школа І.М. Міжнародні економічні відносини : підруч. / І.М. Школа, В.М. Козменко, О.В. Бабінська; за ред.: І.М. Школи. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т , 2003. - 588 c.
  339.9            65.5
  Щедрин Н.И. Статистика торговли / Н.И.Щедрин, Н.Н.Егоров. - М. : Финансы и статистика , 1987. - 327 c.
  31 : 339
  Щербань В.М. Маркетинг :Навч.посібник для ВНЗ - Київ : Центр навчальної , 2006. - 202 c.
  339.138
  Эбке Вернер Ф. Международное валютное право / пер. с нем. - Москва : Международные отношения , 1997. - 335 c.
  339.74
  Эванс Дж.Р. Маркетинг :Сокращ.перевод с англ. / Р.Эванс Дж. ,Б.Берман - Москва : Экономика , 1993. - 335 c.
  339.138            65.290-22
  Эванс Дж.Р. Маркетинг / Дж.Р.Эванс, Б.Берман; пер. с англ. - М. : Сирин , 2000. - 308 c.
  339.128
  Экономика зарубежных стран: Капиталистические развивающиеся страны : учеб. пособ. для экон. спец. вузов / под.общ.ред. В.П.Колесова. - М. : Высш. шк. , 1990. - 478 c.
  339.5/.9            65.7