Бібліотека
КрНУ імені М.Остроградського
     
     
     
     
     
     
     
     

Систематичний каталог бібліотеки                                                          Перелік книг за тематикою УДК

001 Наука у цілому
 • 001.895 Венчурні проекти
 • 001.895 , 330.341.1 Інновації
 • 002 Друк. Документація. Науково-технічна інформація
 • 002:339.138 Маркетинг інформаційний
 • 004 Інформаційні технології
 • 004.056 Захист інформації, безпека
 • 004.3 Апаратні засоби
 • 004.353 Відіомонітори
 • 004.42 Програмування
 • 004.451 Операційні системи
 • 004.451.64 Апаратні засоби захисту
 • 004.65 Системи управління базами даних (СУБД)
 • 004.7 Комп`ютерні сітки
 • 004.732 Сітки локальні
 • 004.738.5 Інтернет
 • 004.738.5:658.6/9 Електронна комерція
 • 004.77 Електроний бізнес
 • 004.78 : Автоматизовані системи у ...
 • 004.78:025.4.036 Автоматизовані інформаційно-пошукові системи
 • 004.78:336.717 Автоматизовані системи банківських операцій
 • 004.91 Оброблення і створення документів
 • 004.92 Комп`ютерна графіка
 • 006.015.5 Управління якістю
 • 006.063 Сертифікація
 • 006.1 Стандартизація у цілому
 • 006.83 Якість
 • 008 Культура
  021 Організація та развиток бібліотечної справи
  061 Діяльність організацій по охрані природи
 • 061.1ЕС Европейский Союз(ЕС)
 • 1 Філософія
 • 111.1 Онтологія (буття)
 • 130.2 Філософія культури
 • 141.131 Платонізм. Неоплатонізм
 • 141.339 Езотерика
 • 159.9 Психологія
 • 159.923 Психологія особистості
 • 159.942 Емоції
 • 159.9:334.7.012.42 Психологія підприємництва
 • 168.522 Культурологія
 • 172. 4 Міжнародна етика
 • 174 Професійна етика
 • 174.022.1 Професійна та ділова етика. Імідж. Репутація
 • 174.022.1 Імідж
 • 178.1 Алкоголізм
 • 178.7 Паління
 • 2 Релігія
 • 281.9 Православна церква
 • 303.725.36 Примінення теорії систем, теорії управління та кібернетики
 • 311.12 Статистичне угрупування
 • 311.313(058)(477.53) Регіональна статистика: обласн., краєва
 • 314.02 Демографія.Джерела демографічних даних
 • 314.156.5(477) Геноцид українского народа
 • 314.7 Міграція
 • 316 Соціологія
 • 316.323.4 Азіатска деспотія, соціальна структура
 • 316.324.5 Аграрні суспільства, соціальна структура
 • 316.334.55 Соціологія (аграрна політика)
 • 316.343.4 Автохтонне населення в колоніальному суспільстві (соціологія
 • 316.343.653 Адміністратори в капіталістичному суспільстві (соціология)
 • 316.344.32 Інтелектуали
 • 316.346.2-055.2 Жінки
 • 316.422.4 Прогрес
 • 316.422.44 НТП
 • 316.422.6 Регрес (НТП)
 • 316.46 Лідерство
 • 316.462 Авторитаризм ( соціологія)
 • 316.61-056.45 Генії
 • 316.612 Развиток особистості
 • 316.73 Акультурація (соціологія)
 • 321.61 Абсолютизм (форми влади)
 • 321.64 Авторитарні режими нового часу
 • 323 Внутрішня політика
 • 323.17 Автономія та самовизначення нації
 • 323.329 Соціальні спільноти та прошарки. Інтелігенція
 • 323.396 Соціальна еліта
 • 324 Вибори. Референдуми. Виборчі компанії
  325 Міграційна політика
 • 327(477) Зовнішня політика України
 • 327.51 Військові союзи
 • 328 Парламенти. Народні представництва. Уряди
 • 328.132.7 Президентський кабінет. Президентський уряд
 • 330 Економіка
 • 330(477) Економіка України
 • 330.01 Економічна теорія
 • 330.1 Економічні науки
 • 330.101.54 Макроекономіка
 • 330.111.4 Виробничі сили
 • 330.131.7 Ризики
 • 330.131.7:336.71 Ризики банківські
 • 330.131.7:336.743 Валютний ризик
 • 330.142.2 Уставний фонд, капітал
 • 330.142.2 Вкладений капітал.Уставний фонд
 • 330.142.211.4 Амортизація основних фондів
 • 330.31 Кругообіг в народному господарстві. Відтворення
 • 330.322 Інвестиції
 • 330.322.013 Автономні інвестиції ( політекономіка)
 • 330.322.5 Інвестиції, рентабельність та ефективність
 • 330.322:658.589 Венчурне інвестування
 • 330.33 Криза
 • 330.34.014.1 Економіка застійна
 • 330.34.014.2 Економіка, що розвивається
 • 330.341(477) Фактори економічного розвитку України
 • 330.341.1 Развиток виробничих сил. Техн. прогрес. Інновації
 • 330.341.1 Інновації. Технічний прогрес
 • 330.341.1(477) Інновації в Україні
 • 330.341.2:334.758 Кластер
 • 330.342.111 Автаркне господарство (політекономіка)
 • 330.356.3 Ефективність капіталовкладень
 • 330.43 Економетрія
 • 330.46 Теорія систем, управління в кібернетиці та економіці
 • 330.47 Теорія інформації в економіці. Економічна інформатика
 • 330.52 Національна економіка
 • 330.564.2 Прибутки населення
 • 330.59 Життєвий рівень
 • 330.59 Соціально-економічний розвиток
 • 330.8(477) Історія економічної думки.Економічні вчення та школи
 • 330.837 Інституціоналізм. Неоінституціоналізм
 • 331 Праця. Економіка праці
 • 331.07 Адміністративні органи, уповноважені та офіційні особи (прац
 • 331.101.26 Праця, як економічний фактор
 • 331.101.262 Людський капітал
 • 331.102 Види праці
 • 331.103.255 Автоматизована праця
 • 331.106.24 Колективні договори
 • 331.108 Робота з кадрами
 • 331.108.2 Питання кадрів. Управління кадрів
 • 331.108.2 Управління персоналом
 • 331.108.3 Адаптація рабітників ( праця )
 • 331.2 Зарабітня плата
 • 331.21 Управління заробітною платою
 • 331.211 Аванс (праця)
 • 331.215`311` Виплати із соцстраху
 • 331.225 Премії. Окремі виплати
 • 331.23 Акордна оплата праці
 • 331.31 Робочий час
 • 331.315 Відрядження
 • 331.322 Відпустки
 • 331.5 Ринок праці
 • 331.522 Попит і пропозиція на ринку праці. Потенціал робочих місць
 • 331.522 Трудові ресурси
 • 331.556.4 Міграція трудова, міжнародна
 • 331.556.4 Міждержавна мобільність. Міграція
 • 331.582 Трудові резерви
 • 332.012.324 Власність корпорацій
 • 332.025.1 Адміністративне втручання в регіональній економіці
 • 332.1 Регіональна економіка
 • 332.13 Розміщення. Регіональне разміщення
 • 332.142.4 Використання територіальних ресурсів
 • 332.15 Агломерація економічної діяльності (регіональна економіка)
 • 332.2.01 Аграрні теорії (земельне питання)
 • 332.2.021;338.43.02 Аграрна політика
 • 332.72 Ринок праці, нерухомості
 • 332.856 Агенція по квартирному посередництву ( житлове господарство)
 • 334.012.64 Дрібні підриємства
 • 334.7.012.32 Підприємництво (загальне)
 • 334.7.012.42 Підприємництво комерційне
 • 334.722 Приватне підприємництво
 • 334.722.012.42 Підприємництво
 • 334.722.012.64 Мале підприємництво
 • 334.722.8 Акціонерні компанії
 • 334.758 Злиття. Об`єднання фірм. Кластери
 • 334.7:658.589 Венчурні (рискові) підприємства
 • 336 Фінанси
 • 336.07 Адміністрація фінансова
 • 336.1 Державні фінанси у цілому
 • 336.14 Державний бюджет. Національний бюджет
 • 336.14.025.3 Фінансова безпека
 • 336.2 Бенефіціар
 • 336.22 Податки. Збори
 • 336.225 Методи оподаткування
 • 336.225.64 Податкова заборгованість
 • 336.225.64 Подакти.Заборгованість податкова
 • 336.225.673 Контроль податковий
 • 336.226.11 Податки на доходи фізичних осіб
 • 336.22:351.713 Перевірки податкові
 • 336.246.025.2 Контроль фінансовий
 • 336.275.3 Державні боргові зобов`язання
 • 336.544 Контроль якості
 • 336.7 Грошовий обіг. Банківська справа
 • 336.71 Банківська справа.Банки
 • 336.71(477) Банківська справа. Банки в Україні
 • 336.71.025.3 Безпека у банках
 • 336.711 Національні, державні банки
 • 336.713 Банки комерційні
 • 336.743 Валюта. Зв`язані валюти
 • 336.748.12 Інфляція
 • 336.76 Фінансовій ринок
 • 336.763;347.72.03 Акції (фінанси), (торгове право), (економіка)
 • 336.77 Кредит. Кредитна справа
 • 336.773 Кредитні спілки (фінанси)
 • 338.12 Економічні цикли
 • 338.23:343.3 Безпека економічна держави
 • 338.242 Управління економікою в ринковому господарстві
 • 338.246.02 Адміністративні заходи (економіка)
 • 338.246.025.2 Регулювання. Контроль
 • 338.246.025.2, 338.268.025 Контроль
 • 338.246.027 Матеріальна допомога
 • 338.246.027.2 Стимулювання. Пільги
 • 338.26 Планування.Соціально-економічне планування
 • 338.26 Народногосподарське планування
 • 338.27 Економічне прогнозування
 • 338.27 Прогнозування економічне
 • 338.33 Теорія виробництва. Структура. Спеціалізація
 • 338.364 Автоматизоване виробництво ( економіка)
 • 338.43 Аграрна промисловість (економ.сільського господарства)
 • 338.43 Сільське господарство.Економіка
 • 338.43 Економіка сільського господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика.Економ.сільск. господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика
 • 338.431 Аграрні відносини. Аграрні структури
 • 338.431 Аграрні структури (економіка сільського господарства)
 • 338.432 Сільськогосподарське виробництво (господарювання)
 • 338.436.33 Агропромисловий комплекс
 • 338.439 Продовольчий комплекс. Продовольче питання
 • 338.439 Продовольчий комплекс (економіка)
 • 338.439 : Виробництво продуктів :м"яса,риби,рису і т.д.
 • 338.439:63 рису,молока і т.д. Виробництво с/г продуктів
 • 338.45 Економіка промисловості і ремісничого виробництва
 • 338.45.01 Промислова політика
 • 338.45:658 Економіка підприємства
 • 338.46 Економіка сфери послуг
 • 338.465.2 Консалтинг
 • 338.465.2 Послуги
 • 338.465.2 Інжиніринг
 • 338.465.2 Консультування
 • 338.47 Економіка транспорту і зв`язку
 • 338.48 Туризм. Економіка туризму
 • 338.48-44(1-22) Сільський туризм
 • 338.49 Інфраструктура економіки
 • 338.5 Ціни. Ціноутворення
 • 338.512 Витрати виробництва
 • 338.516.2 Ринок.Форми ринку
 • 338.516.22 Ціни ринкові
 • 338.532.4.025.24 Контроль за цінами
 • 338.583 Інфраструктура
 • 339 Торгівля
 • 339.13.012 Види ринків
 • 339.13.025 Адміністративні міри впливу на ринок
 • 339.137.2 Конкуренція
 • 339.138 Маркетинг
 • 339.138 : 338.46 Маркетинг послуг
 • 339.138(100) Маркетинг міжнародний
 • 339.138(100) Міжнародний маркетинг
 • 339.138.001.5 Маркетингові дослідження
 • 339.138.1 Маркетинг промисловий
 • 339.138.`313` Маркетинг стратегічний
 • 339.14:338.49 Інфраструктура товарного ринку
 • 339.166.5 Торгівля продуктами розумової праці
 • 339.172 Товарні біржі. Продуктові біржі
 • 339.175 Посередники торгові
 • 339.178 Посередницькі інститути
 • 339.187.62 Лізинг
 • 339.187.67 Абонентне обслуговування ( торгівля)
 • 339.37 Роздрібна торгівля
 • 339.543 Митна політика
 • 339.543.624 Оффшорні зони
 • 339.56 Торгівля зовнішня
 • 339.727.2 Рух капіталів. Міжнародні займи. Міграція капталів
 • 339.727.22/24 Інвестиції іноземні
 • 339.74.025 Адміністративні міри в девізній політиці
 • 339.9 Міжнародні економічні відносини. Світове господарство
 • 339.9.012 ЗЕД
 • 339.9.012.23:346.58(477) Регулювання ЗЕД в Україні (правове)
 • 339.9.012.42 Автаркія (світове господарство)
 • 339.92 Міжнародне економічне співробітництво
 • 339.923 Економічні союзи
 • 339.924 Інтеграція
 • 339.94 Глобалізація
 • 34.07;35.07 Адміністративні органи (право)
 • 340 Право. Юридичні науки
 • 340.12 Теорія права
 • 340.12 Теорія держави і права
 • 340.12(091) Історія держави і права
 • 340.130.53 Закони
 • 340.130.54 Кодекси
 • 340.130.55 Укази
 • 340/.349 Правознавство
 • 341.215.4 Захист прав людини
 • 341.24 Міжнародні правові дії
 • 341.63 Міжнародний арбітраж
 • 342.26 Адміністративно-територіальний поділ держави
 • 342.34 , 321.7 Демократія
 • 342.392 Авторитарні (недемократичні) форми держав та правління
 • 342.518 Виконавча влада.Уряд. Кабінет Міністрів
 • 342.565.2 Конституційні суди
 • 342.7 Права і обов"язки громадян
 • 342.7 Основні права та обов`язки громадян
 • 342.849 Агітаційний матеріал для виборів (державне право)
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративні порушення
 • 342.9(477) Адміністративне право України
 • 342.924 Адміністративні акти (державне право)
 • 343.13 Кримінально-процесуальне право
 • 343.132 Слідчі дії
 • 343.195 Суд присяжних
 • 343.2/.7 (477) Кримінальне право України
 • 343.23 Злочини у цілому
 • 343.237(477) Співучасть, угрупування, зговір (Україна)
 • 343.337 Агресія (кримінальне право)
 • 343.353 Адміністративна влада, зловживання (кримінальне право)
 • 343.353.1 Корупція
 • 343.359 Злочини проти державної казни. Контрабанда
 • 343.575 Заборона вживання та оберту наркотиків
 • 343.6 Злочини проти особистості
 • 343.61 Вбивство
 • 343.62 Аборт (кримінальне право)
 • 343.9 Кримінологія
 • 343.9.01 Загальна теорія злочину та злочинність
 • 346(477) Господарське право України
 • 346.231 Адміністративні установи
 • 346.26 Приватне підприємництво
 • 346.5 : Регулювання: конкуренції, якості, виробництва, НТП
 • 346.548 Безпека бізнесу, підприємництва
 • 346.548 Рейдерство
 • 346.548 ,366.5 Захист споживачів
 • 346.6 Соціальний захист населення
 • 347 Громадянське право
 • 347.133.5 Адміністративні угоди
 • 347.133.9 Абстрактні (причинні) угоди
 • 347.188 Акти громадянського стану (громадянське право)
 • 347.211 Інтелектуальна власність, ресурс
 • 347.214.2 Нерухоме майно. Нерухомість
 • 347.426.6 Відшкодування збитку. Оцінка збитку
 • 347.471.03 Адміністрація суспільства (громадянське право)
 • 347.722 Товарні знаки
 • 347.732 Агент за обміном ( торгове право)
 • 347.735 Факторинг
 • 347.746 Вексель
 • 347.77 Патенти
 • 347.771 Авторські свідчення ( патентне право)
 • 347.779 Адміністративна організація охорони промис. і торг. прав
 • 347.78 Авторское право
 • 347.789 Адміністративно-технічна організація авторського права
 • 347.791.3 Адміністративно-правов. регулювання прав власності на суди
 • 347.792 Абандон (морське право)
 • 347.799.2 Аварія (морське право)
 • 347.822.5 Авіаційна метеорологічна служба( служба погоди)
 • 347.918 Арбітраж.Третейський суд
 • 347.921 Адвокати ( громад. процес. право )
 • 347.961(477) Нотаріат, нотаріуси, нотар. контори (Україна)
 • 347.963 Прокурори. Прокуратура
 • 347.965 Адвокатура (громад.процес.право)
 • 347.998.8 Адміністративні суди (громадянське процесуал.право)
 • 347.998.85 Адміністративні суди
 • 347.998.85 (477) Адміністративні суди в Україні
 • 349.2 Трудове право
 • 349.227 Заборона необгрунтованного скорочення
 • 349.233 Матеріальна відповідальність у трудовом погодженні
 • 349.41 Земельне право
 • 349.42 Аграрне право
 • 349.42(477) Аграрне право України
 • 349.6 Правові проблеми охорони навколишнього средовища
 • 35.073.526 Надання та публікація балансу. Аудит
 • 351 Державне адмін. управління
 • 351.077.6 Управлінські рішення
 • 351.087.43 Пенсії. Допомоги
 • 351.087.431 Пенсія. Допомога при звільненні, або виході у відставку
 • 351.087.431.1 Право на пенсію
 • 351.087.431.2 Пенсійні внески
 • 351.087.431.3 Пенсійний фонд
 • 351.087.431.4 Пенсійні надбавки
 • 351.713 Адміністративна діяльність у відношенні податків і зборів
 • 351.741 Організація міліції
 • 351.743 Громадянська охорона.Народні дружини
 • 351.755.61 Паспорти. Паспортна міліція
 • 351.762;343.56 Азартні ігри (адміністративне управління), (кримінальне прав
 • 351.811 Автомобильні дороги ( адміністративний нагляд)
 • 351.814 Авіаційний зв`язок (адміністративне управління)
 • 351.814 Авіація, управління
 • 351.814 Авіатраси (адміністративне управління)
 • 351.822 Адміністративний нагляд за грошовою обіговістю
 • 351.823 Адміністративний нагляд за добуванням сировини
 • 351.824 Адміністративний нагляд за промисловістю та торгівлею
 • 351.825 Адміністративний нагляд за кредитними установами
 • 351.83 Адміністративне регулювання праці і труд.відносини
 • 351.84 Адміністративний нагляд за соціальним забезпеченням
 • 351.853 Нагляд за пам`ятниками. Збереження природних ландшафтів
 • 351.9 Адміністративна юрисдикція (адміністр.управління)
 • 351.9 Нагляд і контроль за держ. управлінням. Скарги
 • 352.07 Адміністративні установи органів управління
 • 353.2 Автономні республіки, області, краї, департаменти,провінції
 • 355.081 Головне командування армії
 • 355.232 Академії (військова справа)
 • 355.469 Авіаційна стратегія (військова справа)
 • 355.75 Адміністративно-господарські установи (військова справа)
 • 356.3 , 355.6 , 359.5 Адміністративно-господарська служба (військова справа)
 • 357.3 Автоколони (військова справа)
 • 359.3 Авіаційні частини військово-морских сил (військова справа)
 • 364.12 Автоматизація виробництва (соціальне забезпечення)
 • 364.2 Основні потреби людини
 • 364.2-262.2 Прожитковий мінімум
 • 364.3 Соціальна допомога. Соц.страхування
 • 364.3-642-264 Індексація виплат. Виплати, основ. на вартості життя
 • 364.3-646.2-3 Організації соціального забезпечення
 • 364.3.-646.2 Пенсії
 • 364.32-642 Соціальні грошові виплати
 • 364.32-642:331.215 Лікарняні, декретні
 • 364.32-642:331.215"313" Декретні
 • 364.6 Соціальне забезпечення. Соціальні проблеми
 • 364.662 Бідність
 • 365 Потреба у житлі та її задоволення
  368 Страхування
 • 368.07 Адміністративні страхові органи
 • 368.08 Адміністративний персонал страхових установ
 • 368.1.021.3 Договір страхування
 • 368.2.025.79 Абандон ( страхування)
 • 368.212/.214 Автомобильный транспорт, перевозки ( страхование)
 • 368.8 Страхування окремих майнових цінностей
 • 368.914 Пенсійне страхування
 • 368.914:061.2 Пенсійне страхування недержавними організаціями
 • 37 Освіта
 • 37(1-87) Освіта за кордоном
 • 37.013 Педагогіка
 • 37.014.15 Законодавсто в області освіти
 • 37.014.543 Фінансування освіти
 • 37.015.3 Психологія освіти
 • 37.015.6 Економіка системи освіти
 • 37.017.4-053.81 Правова культура молоді
 • 37.017.4-053.81 Політична культура молоді. Формування
 • 37.017.4-053.81 : 343.85 Профілактика правопорушень серед молоді
 • 37.018.1 Сімейне виховання та освіта
 • 37.034 Моральне виховання
 • 37.07 Адміністративні проблеми навчальних закладів
 • 371 Організація виховання та освіти
 • 371.058 Організація виховання та освіти. Приватна школа
 • 371.11 Адміністрація учбового закладу (освіта)
 • 371.33 Аудіовізуальні методи навчання ( освіта )
 • 373 Дошкільне виховання і освіта. Загальноосвітня школа
  378 Вища освіта
 • 378(438) Вища освіта в Польщі
 • 378.014.15 Законодавсто в області вищої осіти
 • 378.017.4-057.785 Правова обізнанність студентів
 • 378.017.4-057.785 Правова культура студента
 • 378.02 Методика викладання у вищій школі
 • 378.022 , 37.022 Кредитно-модульна система
 • 378.1 Організація вищої освіти
 • 378.2 Академічні ступені (освіта)
 • 378.4 Університети
 • 379.858 Авіатуризм
 • 392.5 Агамія (етнографія)
 • 398.33 Адвент ( різдвяний піст )
 • 477) Історія української та зарубіжної культури
 • 5(092) Природознавство, біографії
 • 502 Природа. Охорона навколишнього середовища
 • 502 /. 504 Природа. Охорона природних ресурсів
 • 502 /504 Охорона навколишнього середовища. Загрози навколишнього сере
 • 502.1 Охорона навколишнього середовища
 • 502.172 ,502.4 Заповідники
 • 502.174 Відновлення, збереження, економія ресурсів
 • 502.175 Контроль якості средовища. Контроль забруднень
 • 502.2 Середовище у цілому
 • 502.211 Живий світ. Біосфера
 • 502/.504 Екологія
 • 502/504 Природа.Охорона природних ресурсів.Загрози навколишньому сер
 • 502:658.012.32 Екологічний менеджмент
 • 504 Загрози навколишньому середовищу. Екологія
 • 504(084.42) Загрози навколишньому середовищу, атлас
 • 504.5:628.4.047 Забруднення радіоактивне
 • 504.5:628.4.047 Безпека радіоактивна
 • 504:343.3 Безпека екологічна
 • 51 Математика
 • 51(075.8) Математика. Підручник для вищ.шк.
 • 519.237.8 Кластер-аналіз. Класифікація
 • 519.248 Прикладна статистика
 • 519.6 Програмування математичне
 • 519.72 Теорія інформації. Математичні питання
 • 519.816 Теорія прийняття рішень
 • 519.85 Математичне програмування
 • 519.86 Теорія економіко - математичних моделей
 • 519.87 Математичне моделювання
 • 519.876.2 Моделювання процесів управління
 • 53 Фізика
 • 530.145 Квантова механіка
 • 531 Теоретична механіка
 • 539.376 Деформація при постійному навантаженні
 • 544.431.8 Періодичні реакції. Повний безлад
 • 551.58 Кліматологія
 • 553.04 Мінеральні ресурси та запаси
 • 575 Генна інженерія
 • 577.355 Біофізика фотосинтезу
 • 578.828СПИД Вірус СНІД
 • 579.22 Мікробіологія
 • 579.64 Сільськогосподарська мікробіологія
 • 58.006 (477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 58.006.(477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 592/599 Світ тварин.Фауна
 • 611 Анатомія людини
 • 614.2(73) Організація охорони здоров`я в США
 • 614.3 Якість харчових продуктів
 • 615 Фармакологія
 • 616-084 Медицина. Профілактика
 • 616.89-008.441.3 Наркотична залежність
 • 616.89-008.441.44 Самогубство
 • 616.98 Специфічні інфекції
 • 62 - 83 Електропривід
 • 62-82 Гідропривід
 • 62.002.2 Технологія виробництва
 • 620.22 Матеріалознавство
 • 620.9 Загальна енергетика
 • 620.9(477) Загальна енергетика. Енергетика України
 • 620.91 Ресурс енергетики. Альтернативні види
 • 620.91 Альтернативні види енергії
 • 621 Машинобудування
 • 621 438 -714 Газові турбіни, охлодження
 • 621. 426 Дизелі
 • 621.002 Технологія машинобудування
 • 621.039 Атомна енергетика. Атомна промисловість
 • 621.039.586 Аварії ядерних реакторів
 • 621.3 Електротехніка
 • 621.3.01 Теоретичні основи електротехніки
 • 621.31 Електричні апарати
 • 621.31.019.3 Надійність електросистем
 • 621.311.004.12 Енергозбереження
 • 621.311.1 Енергосистеми
 • 621.311.2 Електростанції
 • 621.313.333 Асинхронні електодвигуни
 • 621.314 Перетворення електричної енергії
 • 621.317 Електровимірювальна техніка
 • 621.317.3 Вимірювання електричних величин
 • 621.38 Електроніка
 • 621.382.049.77 Мікроелектроніка
 • 621.391.63 Передача сигналу світловими променями
 • 621.395.721.5 Мобільний зв`язок
 • 621.396 Радіозв`язок
 • 621.396.6 Радіоелектронна апаратура. Схеми
 • 621.396.62 Радіоприймач
 • 621.397.132 Магнітофони
 • 621.397.446 Телевізори
 • 621.397.6 Телевізійна апаратура
 • 621.43 Автомобільні двигуни
 • 621.431.73 Двигуни внутрішнього згоряння для безрейкового транспорту
 • 621.436.21.031.3 Дизелі з пневматичним розпиленням (компресорні)
 • 621.438 - 714 Газові турбіни, системи охолодження
 • 621.438-135 Газові турбомашини
 • 621.6.033:656.07 Нафтотранспортна система
 • 621.7 Обробка тисненням. Пластичне формоутворення
 • 621.74 Ливарне виробництво
 • 621.753 Допуски та посадки
 • 621.81 Деталі машин
 • 621.86 Підйомно-транспортне обладнання у цілому
 • 621.86/.87 Підйомно-транспортні машини
 • 621.865.8 Роботи
 • 621.873.3 : 629.3 Автокрани
 • 621.983 Глибинна витяжка. Холодна штамповка
 • 622.2 Гірничі роботи при розробці корисних копалин
 • 622.276/279 Нафто-газодобувна промисловість
 • 622.323 Добування нафти
 • 622.324 Добування газу
 • 623.4 Зброя
 • 624.046.012.45 Залізобетонні конструкції, стійкість, несуча здатність
 • 625.08 Дорожно-будівні машини
 • 627 Водне господарство
 • 628.1 Водопостачання
 • 628.1(075.8) Водопостачання
 • 628.3 Стічні води. Очистка стічних вод
 • 629. 113 Автомобілебудування
 • 629.083 Склад, огляд, техн. обслуговування автомоб.
 • 629.113 Автомобілебудування. Автомобілі
 • 629.113(03) Автомобілебудування - довідники
 • 629.113(477) Автомобільний транспорт в Україні
 • 629.113.02.001.4 Випробовування автомобілів
 • 629.114.4 Грузові автомобілі
 • 629.114.6 Легкові автомобілі
 • 629.114.6.004.6 Легкові автомобілі. Ремонт
 • 629.4 Залізничний транспорт
 • 629.73 Авіація
 • 629.762.5 Ракети небалістичні
 • 629.78 Космічна техніка
 • 63 Сільське господарство
  630 Лісне господарство. Лісівництво
 • 630*2 Лісівництво
 • 630*9 Ліси та лісне гос-во з державної точки зору
 • 631.1 Сільськогосподарське виробництво.Організація та управління
 • 631.1(477) Організація та управління сільськогосподарським виробництвом
 • 631.115.1 Сільськогосподарське приватне підприємство
 • 631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.3.001.4 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.374 Сільськогосподарський транспорт
 • 631.4(092) Грунтознавство. Землезнавство. Біография
 • 631.46 Бактеріологія і біологія грунтів
 • 636 Тваринництво
 • 637.1 Молочна промисловість
 • 64.012 Домогосподарство
 • 640.41 Готель
 • 65 Управління підприємством
 • 65.011.4 Ресурси (резерви) виробництва
 • 65.011.46 Аутсорсинг (управл.ефективністю)
 • 65.012 Управління підприємством. Методи
 • 65.012.2 Планування діяльності
 • 65.012.32 Менеджмент організації
 • 65.012.8 Безпека економічна підприємства
 • 65.012.8 Економічна безпека під-ва
 • 656 Транспорт
 • 656.07 Управління транспортом
 • 656.07 Транспортна система
 • 656.071.32 Бухгалтерія транспортного підприємства
 • 656.13 Автомобільний транспорт
 • 656.13.07 Організація та експлуатація автомобільного транспорту
 • 657 Бухгалтерський облік
  657 Бухгалтерія
 • 657.1 Бухгалтерія
 • 657.15 Фінансовий облік
 • 657.15(047.2/3) Бухгалтерська фінансова звітність
 • 657.2 Бухгалтерскі проводки
 • 657.222 Ведення бухгалтерських операцій
 • 657.372.3 Списання. Амортизація
 • 657.421.3 Бухгалтерський облік ліцензій
 • 657.474.51 Визначення фактичної собівартості. Калькулювання
 • 657.6 Аудит
 • 657.6 Аудит, ревізія
 • 658.011.46 Потенціал підприємства
 • 658.011.47 ФСА
 • 658.012.011.56 Автоматизація
 • 658.012.12 Аналіз господарської діяльності підприємства
 • 658.012.122 Економічна діагностика під-ва
 • 658.012.122 Діагностика економічна
 • 658.012.122 Економічний аналіз
 • 658.012.122:330.4 Діагностична матриця
 • 658.012.32 Менеджмент
 • 658.012.32 : 331.103 Автоматизоване роб.місце менеджера
 • 658.012.324 Корпоративна форма управління підприємством
 • 658.012.61 Корпоративна культура
 • 658.012.7 Контролінг
 • 658.016"313" Стійкість стратегічна підприємства
 • 658.016.7 Санація
 • 658.14/.17 Фінанси підприємств
 • 658.14/.17.012.12 Фінансовий аналіз
 • 658.14/17 Фінансова стійкість підприємства
 • 658.310.8 Штатний розклад
 • 658.345 БЖД
 • 658.345 Охорона праці
 • 658.512.011.56 САПР (система автоматиз.проектування)
 • 658.52 Виробничо-промислова структура
 • 658.527.011.56 - 192 (075.8) Потокове виробництво
 • 658.562 Виробничий контроль.Техн.контроль
 • 658.589 Модернізація
 • 658.589 Реконструкція
 • 658.589 Інноваційна діяльність
 • 658.7 Логістика
 • 658.8 Збут. Продаж. Реалізація продукції
 • 658`313` Стратегія підприємства
 • 659.1, 659.1: Реклама, реклама продукції
 • 659.4 Паблік Рилейшнз
 • 66 Хімічна промисловість
 • 663/664 Харчова промисловість
 • 669 Металургія
 • 67/68 Легка промисловість
 • 678.06.001.2 (03) Вироби із високомолекулярних матеріалів, проектування
 • 681.3.06 Програмування
 • 681.327.22 Відеомонітори
 • 681.5 Теорія автоматичного управління
 • 681.511.42 Системи автомат. управління імпульсні (дискретні)
 • 681.518 Інформаційні системи
 • 681.518 Інформаційні системи в автоматизованому управлінні
 • 681.518.3 Вимірювальні інформац.системи (для управління)
 • 681.518.5.015 Системи автомат.контроля і техн.діагностики. Ідентифікація
 • 687 Швейна промисловість
  69 Будівництво
 • 69.003 Економіка будівництва
 • 697.3 Центральне опалення
 • 7 Культура
 • 7.036.2 Імпресіонізм
 • 712.23 Заповідники, нац.парки та інші природні території, що охоро
 • 725.4 Будівлі пром. підприємств, проектування
 • 744.4 Інженерна графіка
 • 75 Живопис
  78 Музика
 • 78.017 Музиканти
 • 796.525 Альпінізм
 • 811.111 Англійска мова
 • 811.111(038) = 111=161.1 Англо - російські словники
 • 811.161.2 Українська мова
 • 811.161.2"06-26 Українська сучасна літературна мова
 • 82-8 Літературна суміш. Афоризми. Сценарії
 • 82.09 Літературна критика та дослідження
 • 82.09.161.2" " Літературознавство укр.літ."століття"
 • 883 Українська література
  9 Історія
 • 9(477)1934-1941 Історія України в 1934-1941рр.
 • 908 Краєзнавство
 • 908(477.53) Краєзнавство. Полтавська область
 • 91(510) Географія Китаю
 • 930.85(100 Історія української та зарубіжної культури
 • 94(477) Історія України
 • 940(477) Історія України
 • 940`10/17` (477) Історія України Х І - XVIII ст.
 • 94`10/17` (477) Вимірювання електричних величин
 • ЄС Европейский Союз
 • Китай Китай
 • 331 Праця. Економіка праці

  Абрамова А.А. Труд женщин. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Профиздат , 1987. - 224 c.
  331.101.232-055.2
  Автоматика и автоматизация производственных процессов : учеб.пособие для вузов / В.П.Автушко, М.П.Бренч, В.В.Будько и др.; под ред. Н.Ф.Метлюка/ - Минск : Выш/ шк. , 1985. - 302 c.
  629.331-52 + 629.351-52 +681.5            629.113-52 + 629.114.2-52 + 68
  Автомобили ВАЗ - 2101, 21011, 21013, 2102 : многокрасочный альбом/ / В.А.Вершигора, Е.М.Золотарев, А.П.Игнатов и др. - М. : Машиностроение , 1986. - 93 c.
  629.331.1            629.114.6
  Автомобили ВАЗ -2105, ВАЗ -21051, ВАЗ - 21053. Руководство по ремонту : каталог запасных частей. - Чернигов : Десна , Б.г.. - 303 c.
  629.331.1            629.114.6
  Автомобили ВАЗ : ремонт после аварии : справочник / Р.Д.Кислюк и др.; под общ.ред. А.А.Звягина. - 2-е изд., стер . - Л. : Машиностроение , 1989. - 333 c.
  629.331.1.004.67            629.114.6.004.67(035.5)
  Автомобили ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-21013, ВАЗ-2103 : многокрасочный альбом / В.А.Вершигора, Е.М.Золотарев, А.П.Игнатенко и др. - М. : Машиностроение , 1987. - 94 c.
  629.331.1            629.114.6
  Автомобили ВАЗ-2106, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063, ВАЗ-21065 : руководство по ремонту / сост.: А.П.Игнатов, К.В.Новокшонов,К.Б.Пятков. - Тольятти : Волжское объединения по произ-ву легковых автомоби , 1991. - 200 c.
  629.331-181.4
  Автомобили ВАЗ: ремонт после аварии : справочник / Р.Д.Кислюк, Б.В.Прохоров, А.А.Звягин и др.; под.общ.ред.А.А.Звягина. - Л. : Машиностроение , 1984. - 320 c.
  629.331.1.004.67            629.114.6.004.67
  Автомобили ЗАЗ-968, 968А : руководство по эксплуатации. - Дн. : Промінь , 1978. - 198 c. - (ПО ).
  629.331.1            629.114.6
  Автомобили семейства ВАЗ-2104, -2105.Рук-во по техн. обслуживанию и ремонту.Модели ВАЗ - 2104, -21043, -2105, - 21051, -21053 / К.Б.Пятков, А.П.Игнатов, С.Н.Косарев и др. - М.: : КЖИ``За рулем` , 2003. - 224 c.
  629.331.1            629.114.6
  Автомобили семейства ВАЗ-2108, -2109 : руководство по техн. обслуживанию и ремонту / С.Н.Косарев,П.Л.Козлов. - М. : Книжн.изд-во `За рулем`, , 2005. - 2 c.
  629.331.1            629.114.6
  Автомобили ``Жигули`` : иллюстр.пособие в 2-х ч. / В.А.Вершигора, Е.В.Гусенков, Б.В.Ершов и др. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1977. - 75 c.
  629.331.1            629.114.6
  Автомобили ``Жигули`` моделей ВАЗ -2101, 2102, 21011 : устройство и ремонт / В.А.Вершигора, А.П.Игнатов, К.В.Новокшонов, К Б.Пятков. - М. : Транспорт , 1984. - 224 c.
  629.331.1            629.114.6 - 181.4
  Автомобили.Испытания : учеб.пособие для втузов / В.М.Беляев, М.С.Высоцкий, Л.Х.Гилелес, М.И.Горбацевич, А.И.Гришкевич и др.; под ред.А.И.Гришкевича, М.С.Высоцкого. - Мн. : Выш.шк. , 1991. - 187 c.
  629.331.001.4            629.113.001.4
  Автомобили.Конструкция, конструирование и расчет. Системы управления и ходовая часть : учеб.пособие для втузов / А.И.Гришкевич, Д.М.Ломако, В.П.Автушко и др.; под ред.А.И.Гришкевича. - Минск : Выш.шк. , 1987. - 200 c.
  629.331.05.001.6 + 629.331.023.1.001.6            629.113-235
  Автомобили.Конструкция, конструирование и расчет. Трансмиссия : учеб.пособие для втузов / А.И.Гришкевич, В.А.Вавуло, А.В.Карпов и др.; под ред. А.И.Гришкевича. - Минск : Выш.шк. , 1985. - 240 c.
  629.331-235            629.113-235
  Автомобили.Основы проектирования : учеб.пособие для втузов / М.С.Высоцкий, А.Г.Выгонный, Л.Х.Гилелес, С.Г.Херсонский; под ред. М.С.Высоцкого. - Минск : Выш.шк. , 1987. - 152 c.
  629.331.001.63            629.113.001.63
  Автомобиль ВАЗ - 2105 : многокрасоч.альбом / под ред. Г.К.Мирзоева. - М. : Машиностроение , 1985. - 82 c.
  629.331.1            629.114.6
  Автомобиль ВАЗ - 2105 : многокрасоч. альбом : учеб.пособие для проф.обучения / Г.К.Мирзоев, В.А.Вершигора, Е.М.Золотарев и др. - М. : Машиностроение , 1984. - 82 c.
  629.331.1            629.114.6
  Автомобиль ВАЗ - 2107 : руководство по ремонту. - Чернигов : Б.и. , 1980. - 192 c.
  629.331.1.004.6            629.114.6.004.6
  Автомобиль ВАЗ - 2108 / В.А.Вершигора, А.П.Игнатов, К.В.Новокшонов, К.Б.Пятков. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1986. - 287 c.
  629.331.1            629.114.6
  Автомобиль ВАЗ - 2108 ``Спутник``. Устройство и ремонт / В.А.Вершигора, А.П.Игнатов, К.В.Новокшонов, К.Б.Пятков. - М. : Транспорт , 1987. - 221 c.
  629.331.1            629.114.6-181.4.004.54
  Автомобиль ВАЗ - 2108, ВАЗ - 2109 : многокрасоч.альбом / Г.К.Мирзоев и др. - М. : Машиностроение , 1989. - 92 c.
  629.331.1            629.114.6-181.4
  Автомобиль ГАЗ - 21 ``Волга `` : красочный альбом / А.И.Гор, Я.И.Вавилов, Ю.А.Морозов и др. - М. : Машиностроение , 1978. - 60 c.
  629.331.1            629.114.6
  Автомобиль ГАЗ - 24 ``Волга ``. Конструктивные особенности, техн.обслуживание и ремонт / сост. В.И.Борисов и др. - М. : Транспорт , 1970. - 328 c.
  629.331.1            629.114.6
  Автомобиль ГАЗ - 24 ``Волга ``. Конструктивные особенности, техн.обслуживание и ремонт. - М. : Транспорт , 1971. - 328 c.
  629.331.1            629.114.6
  Автомобиль ГАЗ - 3102 ``Волга`` / А.Д.Просвиркин, А.И.Гор, Б.А.Дехтяр и др. - М. : Транспорт , 1984. - 304 c.
  629.331.1            629.114.6
  Автомобиль ГАЗ - 52 - 03. Конструкция и рекомендации по техн. обслуживанию / В.И.Борисов, С.Г.Гуткин, И.В.Ирхин и др.; под ред. А.Д.Просвирнина. - М. : Машиностроение , 1970. - 344 c.
  629.331.1            629.114.4
  Автомобиль ``Волга`` ГАЗ - 24 / В.И.Борисов, А.И.Гор, Б.А.Дехтяр и др.; под ред. А.Д.Просвирина. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1975. - 368 c.
  629.331.1            629.114.6
  Автомобиль.Основы конструкции : учебник для вузов / Н.Н.Вишняков, В.К.Вахрамов, А.Н.Нарбут и др. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1986. - 303 c.
  629.331.001.3            629.113.001.3
  Автомобиль.Основы конструкции : учебник для вузов / Н.Н.Вишняков, В.К.Вахламов, А.Н.Нарбут и др.; под ред. А.Н.Островцева. - М. : Машиностроение , 1976. - 296 c.
  629.331.001.3            629.113.001.3
  Автомобильные датчики : сб. ст. / пер. с англ. Ю.Н.Савченко. - М. : Машиностроение , 1982. - 102 c.
  629.331.054.29 + 681.586            629.113.05-82--3.20
  Автотракторное электрооборудование и приборы Т.1. : каталог - справочник - М. : ЦИНТИМАШ , 1961. - 371 c.
  629.331.064.5
  Автотракторные колеса : справочник / И.В.Балабин, В.К.Вазингер, А.К.Васильев и др.; под общ.ред. И.В.Балабина. - М. : Машиностроение , 1985. - 272 c.
  629.331.027.4            629.113.012.3
  Адамчук В.В. Экономика и социология труда: : учебник для экон.спец.вузов / В.В.Адамчук, О.В.Ромашов, М.Е.Сорокина. - М. : ЮНИТИ , 1999. - 407 c.
  331 : 316.334.22            65.24 + 60.56
  Андреева В.И. Делопроизводство в кадровой службе : практ. пособие с образцами документов(на основе ГОСТов РФ). - М. : Бизнес-школа,Интел-Синтез , 1996. - 208 c.
  651.4 : 331.108.26            65.050.2
  Анохин В.И. Советские автомобили : справочник. - М. : Машгиз , 1955. - 728 c.
  629.331            629.113
  Аппаратура впрыска легкого топлива автомобильных двигателей / Ю.И. Будыко, Ю.В. Духнин, В.Э.Когенер, К.М.Маскенсков. - Л. : Машиносроение , 1975. - 192 c.
  621.43.038 : 629.331            621.43.038:629.113
  АРМ менеджера : опорний конспект лекцій / уклад. С.В.Мельниченко. - К. : Київ нац.торг. - екон.ун-т , 2004. - 38 c.
  658.012.32-057.212 : 331.103.224
  Артамовов М.Д Основы теории и конструкции автомобиля : учебник для техникумов / М.Д. Артамонов, В.А. Илларионов. М.М. Морин. - 2-е изд., перераб . - М. : Машиностроение , 1974. - 288 c.
  629.331            629.113
  Аруин А.С. Эргономическая биомеханика. / А.С.Аруин, В.М.Зациорский. - М. : Машиностроение , 1989. - 252 c.
  573.6:331.101.1
  Аэродинамика автомобиля / пер. с нем. Н.Я.Юниковой ; под ред. В.Г. Гухо. - М. : Машиностроение , 1987. - 422 c.
  629.331.015.3 : 533.6            629.113 :533.6
  Аэродинамика автомобиля : сб. статей / пер. с англ. Ф.Н. Шкалярука под. ред. Э.И. Григолюка. - М. : Машиностроение , 1984. - 376 c.
  629.331.015.3 : 533.6            629.113 : 533.6
  Бабіч Б.С. Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів : підручник для проф.- техн. закладів освіти / Б.С. Бабіч, В.В. Лущик. - К. : Либідь , 2001. - 459 c.
  629.331.023/.024.083            629.113.011.512.004.05
  Бабусенко С.М. Ремонт тракторів і автомобілів : підручник для серед.сільських ПТУ. - К. : Вища шк. , 1982. - 344 c.
  629.336.083 + 629.331.083            629.113.044.67+629.114.2.004.6
  Багрова І.В. Нормування праці : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч.літ. , 2003. - 211 c. - (Дніпропетр. ун-т економіки і права).
  658.310.33 : 331.103.3
  Баклицький І.О. Психологія праці : підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К : Знання , 2008. - 655 c.
  159.9 : 331.445 (075.8)
  Бандривский М.И. Что полезно знать водителю легкового автомобиля / М.И.Бандривский, В.Л.Левитан. - К. : Тэхника , 1985. - 207 c.
  629.331.1 + 656.131.05            656.131.05 +629.114.6
  Бандривский М.И. Практические советы водителю автомобиля / М.И.Бандривский, В.Л.Левитан. - К. : Техника , 1989. - 160 c. - (Б-ка рабочего. Транспорт).
  629.331.1.004            629.114.6
  Барышников Ю.Н. Аттестация и рационализация рабочих мест / Ю.Н. Барышников, В.Ф. Березкин, Ю.Я. Евлюхин. - М. : Экономика , 1987. - 107 c.
  331.103.12/.15            65.9(2)240
  Батышев С.Я. Производственная педагогика : учебник. - 3-е изд., перераб. и доп . - М : Машиностроение , 1984. - 671 c.
  331.36
  Безбородова Г.Б. Экономия топлива при вождении автомобиля / Г.Б.Безбородова, Н.М.Маяк, А.А.Чалый - К. : Техніка , 1986. - 112 c.
  656.13.065 + 629.331.004.18            656.13.065 + 629.113.004.18
  Безопасность конструкций автомобиля / М.А.Андронов, Ф.Е.Межевич, Ю.М.Немцов, Е.С.Савушкин. - М. : Машиностроение , 1985. - 157 c.
  629.331-788            629.113-788
  Богданов С.Н. Автомобильные двигатели : учебник для автотрансп. техникумов / С.Н.Богданов, М.М. Буренков, И.Е. Иванов. - М. : Машиностроение , 1987. - 368 c.
  621.431.73 : 629.331
  Богиня Д.П. Основи економіки праці : навч. посібник для економ. спец. вищ.навч.закл. / Д.П.Богиня, О.А. Грішнова. - К. : Знання-Прес , 2000. - 313 c. - (Вища освіта ХХІ століття).
  331            65.24
  Богиня Д.П. Основи економіки праці : навч. посібник для економ. спец. вищ.навч.закл. / Д.П.Богиня, О.А. Грішнова. - 2-ге вид., стер . - К. : Знання-Прес , 2001. - 313 c.
  331            65.24
  Богоявленська Ю.В. Економіка та менеджмент праці : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Ю.В.Богоявленська, Є.І.Ходаківський. - К. : Кондор , 2005. - 330 c.
  331 + 658.012.32
  Боднев А.Г. Лабораторный практикум по ремонту автомобилей : учеб.пособие для автотранспор.техникумов / А.Г.Боднев, Н.Н.Шаверин. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1989. - 138 c.
  629.331.083(076.5)            629.113.004.67
  Боднев А.Г. Лабораторный практикум по ремонту автомобилей : учеб.пособие для автотранспорт. техникумов / А.Г.Боднев, Н.Н.Шаверин. - М. : Транспорт , 1984. - 117 c.
  629.331.083(076.5)            629.113.004.67
  Боднев А.Г. Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание автомобилей : учеб.пособие для автотрансп.техникумов / А.Г.Боднев, В.М.Дагович. - М. : Транспорт , 1974. - 252 c.
  629.331.004.5            629.113.004.5
  Болбас М.М. Основы эксплуатации и ремонта автомобилей : учеб.пособие для вузов. - Минск : Выш.шк. , 1985. - 284 c.
  629.331.08            629.113.004
  Боровских Ю.И. Электрооборудование автомобилей : учеб.пособие для втузов / Ю.И.Боровских, Н.И.Гутенев. - К. : Выща шк. , 1988. - 167 c.
  629.331.064.5            629.113.066
  Бродский А. Я. Советы бывалых автомобилистов. - М. : Изд - во ДОСААФ , 1985. - 186 c.
  629.331.1.004            629.114.6
  Бродский А.Я. Советы бывалых автомобилистов. - М. : ДОСААФ , 1989. - 168 c.
  629.331.1.004            629.114.6.004.54
  Бурков В.В. Автотракторные радиаторы : справ.пособие / В.В. Бурков, А.И. Индейкин. - Л. : Машиностроение , 1978. - 216 c.
  629.331-714 : 621.43-714            629.3-714
  Бурков В.В. Эксплуатация автомобильных радиаторов. - М. : Транспорт , 1975. - 80 c.
  629.331.004 : 621.43-714
  Бухалков М. И. Организация и нормировние труда : учебник для вузов. - М. : ИНФРА-М , 2007. - 400 c. - (Высш. образование).
  658.310.33 : 331.103.3
  Бухарин Н. А. Автомобили. Конструкции, нагрузочные режимы, рабочие процессы, прочность агрегатов автомобилей : учеб. пособие для вузов / Н. А. Бухарин, В. С. Прозоров, М. М. Щукин; под ред. Н. А. Бухарина. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1973. - 504 c.
  629.331.02            629.113
  Бюссиен Р. Автомобильный справочник : в 2 т. Т.1. / пер. с нем. ;под общ. ред. А.Н. Островцева. - М. : Машгиз , 1960. - 701 c.
  629.331(038)            629.113
  Бюссиен Р. Автомобильный справочник : в 2 т. Т.2. / пер. с нем. ; под общ. ред. А.А.Липгарта. - М. : Машгиз , 1960. - 974 c.
  629.331(038)            629.113
  Вайсман Я. М. Автомобиль ``Жигули`` : советы автолюбителям по эксплуатации и обслуживанию / Я. М. Вайсман, В. И. Горенков. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1985. - 215 c.
  629.331.1.004.54
  Вайсман Я. М. Автомобиль ``Жигули`` : советы автолюбителям по эксплуатации и обслуживанию / Я. М. Вайсман, В. И. Горенков. - 2-е изд., стер . - М. : Транспорт , 1984. - 224 c.
  629.331.1.004.54            629.114.6-181.4004.54
  Васильева Л. С. Автомобильные эксплуатационные материалы : учебник для вузов. - М. : Транспорт , 1988. - 279 c.
  629.331.002.3.004
  Васильченко В. С. Державне регулювання зайнятості : навч. посібник. - К. : КНЕУ , 2003. - 252 c.
  331.5.024.54
  Вахламов В. К. Автомобили ВАЗ : учеб пособие для ПТУ. - М. : Транспорт , 1991. - 192 c.
  629.331.1            629.114.6
  Вахламов В. К. Автомобиль ``Нива`` ВАЗ-2121 : учеб. пособие для сред. ПТУ. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1986. - 88 c.
  629.331.1            629.114.6
  Вахламов В. К. Автомобиль ``Нива`` ВАЗ - 2121 : учеб. пособие для сред. ПТУ. - М. : Транспорт , 1985. - 79 c.
  629.331.1            629.114.6
  Великанов Д. П. Эксплуатационные качества автомобилей : учеб. пособие для вузов. - М. : Автотрансиздат , 1962. - 394 c.
  629.331.004.2            629.113
  Вершигора В. А. Автомобили ВАЗ.Устройство, техническое обслуживание и ремонт. / В.А.Вершигора, В.И.Зельцер, К.Б.Пятков. - 2-е изд.,стер . - М. : Транспорт , 1975. - 368 c.
  629.331.1.004.67            629.113.004.67
  Ветлинский В. Н. Бортовые автономные системы управления автомобилем / В. Н. Ветлинский, А. А. Юрчевский, К. Н. Комлев. - М. : Транспорт , 1984. - 189 c.
  629.331.05            629.113.014.5-52
  Виноградський М.Д. Організація праці менеджера : навч. посіб. для вищ. навч.закл. / М.Д. Виноградський, А.М. Виноградська, О.М. Шканова. - К. : Кондор , 2002. - 516 c. - (Київ.екон. ін-т менеджменту).
  658.01.32-057.212 : 331.103
  Войненко В.М. Эргономические принципы конструирования / В.М.Войненко, В.М.Мунипов. - К. : Тэхника , 1988. - 119 c.
  658.512.23 : 331.101.1
  Вопросы динамики торможения и рабочих процесов тормозных систем автомобилей / В.Б Генбом, Г.С. Гудз, В.А. Демьянюк и др.; под общ.ред. Б.Б. Генбома. - Львів : Вища шк. , 1974. - 243 c.
  629.331-529:656.13.052.444            629.113-592
  Восстановление автомобильных деталей полимерными материалами / Гос.науч.-исслед. ин-т автомоб. тр-та. - М. : Транспорт , 1974. - 180 c.
  629.331.004.67 : 678.5            629.113.004.67 : 678.5
  Всё об отпусках. Закон Украины ``Об отпусках``с постатейными комментариями и материалами / подготов. Л.Д.Фесуненко. - Х. : Райдер , 1998. - 208 c.
  349.2 + 331.32 : 340.130.5(477)            67.405
  Всё об отпусках.Законодательные и нормативные акты Украины, регламентирующие и устанавливающие порядок, сроки и продолжительность отпусков всех видов - Б.м. : Б.и. , 1998. - 27 c. - (Б-ка бухгалтера).
  349.2:331.32 +340.130.5(477)            65.052+67.405
  Газарян А.А. Техническое обслуживание автомобилей. - М. : Транспорт , 1989. - 255 c.
  629.331.08            629.113.004.54
  Газобаллоные автомобили. / Е.Г.Григорьев, Б.Д.Колубаев, В.И.Ерохов, А.А.Зубарев. - М. : Машиностроение , 1989. - 212 c.
  629.331.063.2:621.438            629.113.43
  Галкин Ю.М. Электрооборудование автмобилей и тракторов : учебник для втузов. - М. : Машгиз , 1960. - 276 c.
  629.331.064.5            629.113.066
  Галкин Ю.М. Автотракторное электрооборудование : учебник для втузов. - 2-е изд., доп . - М. : Машгиз , 1948. - 432 c.
  629.331.064.5            629.113.066
  Гащук П.М. Ідентифікація й нормування потенціалу автомобіля : монографія / П.М.Гащук, М.В.Дубно, О.Ф.Нефьодов. - Львів : Тріада ПЛЮС , 2007. - 238 c.
  629.331
  Гельфгат Д.Б. Прочность автомобильных кузовов. - М. : Машиностроение , 1972. - 144 c.
  629.331.023.14            629.113
  Генкин Б.М. Экономика и социология труда : учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : НОРМА-ИНФА-М , 2000. - 399 c.
  331.1+316.344.27            65.24
  Генкин Б.М. Экономика и социология труда : учебник для вузов. - М. : НОРМА-ИНФА-М , 1998. - 373 c.
  331.1+316.344.27            65.24
  Гинцбург Л.Л. Гидравлические усилители рулевого управления автомобилей. - М. : Машиностроение , 1972. - 120 c.
  629.331.027.3 : 681.583.34            629.4
  Гладов Г.И. Легковые автомобили отечественного и иностранного производства.(Новые системы и механизмы).Устройство и техническое обслуживание / Г.И.Гладов, А.М.Петренко. - М. : Транспорт , 2002. - 183 c.
  629.331.1            629.114.6
  Гнатченко И.И. Автомобильные масла, смазки, присадки : справочник автомобилиста / И.И. Гнатченко, В.А. Бородин, В.Р. Репников. - М.; СПб : АСТ :Полигон , 2000. - 359 c.
  629.331.002.3            629.113.002.3
  Говорущенко Н.Н. Автомобильное топливо. Как его экономить. - Х. : Вища шк , 1979. - 144 c.
  629.331.002.3 : 662.6.004.18
  Говорущенко Н.Я. Техническая эксплуатация автомобилей : учебник для вузов. - Х. : Вища шк. , 1984. - 312 c.
  629.331.004.5            629.113.004.54
  Гоголев Л.Д. Еволюція автомобіля. - К. : Техніка , 1983. - 142 c.
  629.331``71``(091)            629.113
  Голомидов А.М. Эксплуатационные свойства автомобилей с приводом на передние колёса. - М. : Машиностроение , 1986. - 112 c.
  629.331.032.24            629.113.027.004.12
  Гольд В.В. Конструирование и расчёт автомобиля : учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машгиз , 1962. - 464 c.
  629.331.001.6            629.113
  Гордієнко Н.Г. Автоматизоване робоче місце ревізора : навч.посібник. - К. : Київ нац.торг.- екон.ун-т , 2002. - 131 c.
  657.6.331.103.224
  Горнушкин Ю.Г. Практические советы владельцу автомобиля. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1984. - 112 c.
  629.331.1.004.54.            629.114.6-181.4.004.54
  Горнушкин Ю.Г. Советы автолюбителям. - М. : Транспорт , 1979. - 96 c.
  629.331.1.004.54            629.114.6.004.54
  Госселэн, Ж.- П. Советы по ремонту и уходу за легковым автомобилем в 10 уроках / Жан - Пьер Госселэн; пер. с фр. - 2-е изд., испр . - М. : Транспорт , 1987. - 160 c.
  629.331.1.004.5            629.114.6.004.5
  Грачев Н.Н. Психология инженерного труда : учеб. пособие для вузов. - М. : Высш.шк. , 1998. - 333 c.
  159.9 : 331.101.1            88.4
  Гришкевич А.И. Автомобили.Теория : учебник для втузов. - Мн. : Выш.шк. , 1986. - 207 c.
  629.331.01            629.113.01
  Грішнова О.А. Економіка праці та соціально - трудові відносини : підручник. - К. : Знання , 2006. - 559 c.
  331.101.26
  Гулиа Н.В. Инерционные двигатели для автомобилей. - М. : Транспорт , 1974. - 64 c.
  629.331.03-86            629.113-86
  Гупалов В.К. Управление рабочим временем на предприятии. - М. : Финансы и статистика , 1991. - 200 c.
  331.312.8            65.244
  Гурин Ф.В. Технология автомобилестроения : учебник для машиностр.техникумов / Ф.В.Гурин, М.Ф.Гурин - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1986. - 295 c.
  629.331.002            629.113.002
  Гурин Ф.В. Технология автомобилестроения : учебник для техникумов. - М. : Машиностроение , 1975. - 328 c.
  629.331.002            629.113.002
  Гусев Г.Н. Механизация смазки автомобилей / Г.Н. Гусев, П.М. Градусов. - М.;Л. : Машгиз , 1952. - 86 c.
  629.331-72            629.113-72
  Давидович Л.Н. Проектирование предприятий автомобильного транспорта. - М. : Транспорт , 1975. - 391 c.
  629.331.004.4.001.2            629.113.004.4.001.2
  Данов Б.А. Электронные системы управления иностранных автомобилей. - М. : Горячая линия-Телеком , 2004. - 224 c.
  629.331.052 : 621.382            629.113.066
  Данов Б.А. Электронные приборы автомобилей : учеб. пособие для сред.ПТУ / Б.А.Данов, В.Д.Рогачев. - М. : Транспорт , 1985. - 97 c.
  629.331.052:621.382            629.113.066
  Данов Б.А. Электронные приборы автомобиля : учеб.пособие для сред. ПТУ / Б.А.Данов, В.Д.Рогачев. - М. : Транспорт , 1984. - 97 c.
  629.331 .052 : 621.38            629.11.066
  Данюк В.М. Кадрове діловодство : навч. посібник для вищ.навч.закл. / В.М.Данюк, Л.П.Кулаковська. - 2-ге вид . - К. : Каравела , 2007. - 239 c.
  651:331.108
  Дементьев Ю.В. САПР в автомобиле- и тракторостроении. : учебник для вузов. / Ю.В.Дементьев, Ю.С.Щетинин. - М. : Академия , 2004. - 218 c.
  {629.331 + 629.366] :658.512.011.56            629.113/.115
  Демиховский С.Ф. Устройство и эксплуатация автомобилей ``Жигули`` и ``Москвич`` : учеб. пособ. для водителей. / С.Ф.Демиховский, В.А.Мелкий, К.С.Шестопалов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Изд-во ДОСААФ , 1987. - 222 c.
  629.331.1            629.114.6
  Демиховский С.Ф. Устройство и эксплуатация автомобилей ``Жигули`` и ``Москвич`` : учеб. пособ. для подгот. водителей транспорт. средств категории ``В`` (водителей индивидуал. автомобилей) / С.Ф. Демиховский, В.А. Мелкий, К.С. Шестопалов. - 2-е изд., стер . - М. : Изд-во ДОСААФ , 1986. - 213 c.
  629.331.1            629.114.6-181.4
  Демиховский С.Ф. Устройство и эксплуатация автомобилей ``Жигули`` и ``Москвич`` : учеб. пособ. для подгот. водителей транспорт. средств категории ``В`` (водителей индивидуал. автомобилей) / С.Ф. Демиховский, В.А. Мелкий, К.С. Шестопалов. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1985. - 214 c.
  629.331.1            629.114.6
  Дзюба П.Я. Программированное пособие по устройству автомобиля. - К. : Урожай , 1985. - 576 c. - (Пособия для сел. профтехучилищ).
  629.331 : 004            629.113 : 681.3
  Дмитренко Г.А. Мотивация и оценка персонала : учеб.пособие для вузов / Г.А.Дмитренко, Е.А.Шарапатова,Т.А.Максименко. - К. : МАУП , 2002. - 246 c.
  331.101.3 + 331.108.37            65.290-24
  Доброзорова О.В. Організація праці менеджера : навч. посібник [для вищ. навч. закл.] / О.В.Доброзорова, І.В.Осадчук. - К . : Кондор , 2009. - 501 c.
  658.012.32-057.212 : 331.103}(075.8)
  Дональдсон М.К. Умение вести переговоры для ``чайников`` / М.К.Дональдсон., М.Дональдсон; пер. с англ. - М. : Вильямс , 2001. - 221 c.
  331.106.42 :316.472            88.5
  Дунаев А.П. Организация диагностирования при обслуживании автомобилей. - К. : Транспорт , 1987. - 207 c.
  629.331.004.58            629.113.004.58
  Дячун О.В. Організація, нормування та оплата праці : навч.посібник для екон.спец.вузів. - Львів : Афіша , 2001. - 217 c.
  331.1./2            65.242
  Единый тарифно - квалификационный справочник работ и профессий рабочих Т.1. Раздел:профессии рабочих,общие для всех отраслей народного хозяйства. : справ.издание - М. : Экономика , 1988. - 224 c.
  331.221.121
  Екологія автомобільного транспорту : навч.посібник / Ю.Ф.Гутаревич, Д.В.Зеркалов, А.Г.Говорун та ін. - К. : Основа , 2002. - 311 c.
  504 : 629.331
  Економіка праці і соціально - трудові відносини : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.М.Ковальов, В.С.Рижиков, О.Л.Єськова та ін.; за ред. В.М.Ковальова. - К. : Центр навч.літ. , 2006. - 255 c.
  331
  Епифанов Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : учеб. пособие для сред. проф. образования / Л.И.Епифанов, Е.А.Епифанов. - М. : ФОРУМ-ИНФРА-М , 2002. - 279 c.
  629.331.083            629.113.004.6
  Ерохов В.И. Экономичная эксплуатация автомобиля. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1986. - 128 c.
  629.331.004.18            629.113.004.18
  Ершов Б.В. Легковые автомобили ВАЗ. Конструкция и техническое обслуживание / Б.В.Ершов, М.А.Юрченко. - 9-е изд., стер . - К. : Вища шк. , 1984. - 177 c.
  629.331.1.02-181.4            629.114.6-181.4
  Ершов Б.В. Легковые автомобили ВАЗ. Конструкция и техническое обслуживание / Б.В.Ершов, М.А.Юрченко. - 7-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1982. - 177 c.
  629.331.1.02-181.4            629.114.6-181.4
  Ершов Б.В. Легковые автомобили ВАЗ: Конструкция и техническое обслуживание / Б.В.Ершов, М.А.Юрченко. - 6-е изд., стер . - К. : Вища шк. , 1981. - 168 c.
  629.331.1.02-181.4            629.114.6-181.4
  Ершов Б.В. Легковые автомобили ВАЗ: Конструирование и техническое обслуживание / Б.В.Ершов, М.А.Юрченко. - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1978. - 160 c.
  629.331.1.02-181.4            629.114.6-181.4
  Если у Вас ЗАЗ. - Сумы : Ред.-изд.отдел облуправления по печати , 1991. - 71 c.
  629.331.1-181.4            629.114.6-181.4
  Ещё был случай... Антология таинств.неисправностей автомобиля / сост. М.И.Бирюков и др. - М. : Информавто , 1992. - 191 c.
  629.331.004.67            629.113.004.67
  Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально - трудові відносини : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2006. - 429 c.
  331
  Забавников Н.А. Основы теории транспортных гусеничных машин : учебник для вузов. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1975. - 448 c.
  629.331.027.74            629.114.2.001
  Завіновська Г.Т. Економіка праці : навч.посібник. - К. : КНЕУ , 2000. - 199 c.
  331            65.24
  Завьялов С.Н. Мойка автомобилей.Технология и оборудование. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1984. - 184 c.
  629.331.082.4            629.113.004.55
  Завьялов С.Н. Организация механизированной мойки автомобилей и оборотного водоснабжения. - М. : Транспорт , 1978. - 126 c.
  629.331.082.4            629.119.2
  Загірняк М. В. та інш. Управління персоналом : навч. посіб. / М. В. Загірняк, А. Б. Почтовюк - Х.: : Друкарня Мадрид , 2014. - 248 с. c.
  331.108.2            65..240
  ЗАЗ - 1102 ``Таврия ``. Руководство по ремонту. - Чернигов : Десна , 1992. - 223 c.
  629.331.1.083            629.114.6.004.6
  Зайцев Г.П. Управление трудовым колективом : учебник - Свердловск : Урал. ун-та , 1989. - 364 c.
  331.108.26
  Зайцев Л.В. Автомобильные краны : учеб.пособие для ПТУ / Л.В.Зайцев, М.Д.Полосин. - М. : Вісш.шк. , 1974. - 328 c.
  621.873 : 629.331.065.23            621.873 : 629.114.4
  Законодавство України про пільги громадянам. Пільги, переваги, гарантіі, компенсаціі: працівникам, ветеранам, військовослужбовцям, дітям, жінкам, молоді, малозапезпеченим. - К. : Юрінком Інтер , 2000. - 558 c.
  349.3 : 331.34(477)            67.405(4УКР)
  Заренбин В.Г. Курсовое проектирование по автомобильным двигателям : учеб.пособие / В.Г.Заренбин, А.А.Савченко. - Дн. : ИМА-пресс , 2003. - 70 c.
  621.431 : 629.331.026
  Заробітна плата в закладах освіти / упоряд.О.В.Ситященко. - К. : Освіта , 2005. - 160 c.
  331.2 : 37            65.245
  Захарченко В.Д. Я строю автомобиль / В.Д.Захарченко, И.С.Туревский. - М. : Машиностроение , 1989. - 263 c.
  629.331.1            629.114.6
  Звягин А.А. Автомобили ВАЗ:надежность и обслуживание / А.А.Звягин, Р.Д.Кислюк, А.Б.Егоров; под общ.ред. А.А.Звягина. - 2-е изд.,стер . - Л. : Машиностроение , 1981. - 238 c.
  629.331.1.017            629.114.6-181.4
  Звягин А.А. Автомобили ВАЗ: надежность и обслуживание / А.А. Звягин, Р.Д. Кислюк, А.Б. Егоров; под общ. ред. А.А. Звягина. - 2-е изд., стер . - М. : Металлургия , 1982. - 232 c.
  629.331.1.017            629.114.6-181.4
  Зелинский С.Э. Автоматизация учета персонала : практ. пособие. - К. : ЦУЛ , 2003. - 676+ c.
  331.108.26 : 004            65.050.2
  Зимелев Г.В. Теория автомобиля. : учеб.пособие для втузов. - М. : Воениздат , 1951. - 399 c.
  629.331.01            629.113
  Золотницкий В.А Как продлить жизнь автомобиля. - М. : Ключ , 1992. - 80 c.
  629.331.1-181.4.004.5            629.114.6.004.5
  Зубарев А.А. Газобалонные автомобили : учеб. пособие для подгот.водителей трансп. средств категории / А.А.Зубарев, И.П.Плеханов. - М. : ДОСААФ , 1984. - 86 c.
  629.331.063.2 : 621.433            629.113.45
  Иванов В.Н. Наука управления автомобилем. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1990. - 223 c.
  629.331.072.2            629.113.07
  Иванов В.Н. Мастерство управления автомобилем. - М. : ДОСААФ , 1982. - 222 c.
  629.331.072.2            629.113.07
  Иванов В.Н. Наука управления автомобилем. - 2-е изд, перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1977. - 255 c.
  629.331.072.2            629.113.07
  Иванов В.Н. Наука управления автомобилем. - М. : Транспорт , 1975. - 256 c.
  629.331.072.2            629.113.07
  Иванов В.Н. Пассивная безопасность автомобиля / В.Н. Иванов, В.А. Лялин. - М. : Транспорт , 1979. - 304 c.
  629.331.047            656.13.08
  Иванов В.С. Режим потребления и качество электроэнергии систем электроснабжения промышленных предприятий / В.С. Иванов, В.И. Соколов. - М. : Энергоатопизда , 1987. - 337 c.
  658.26 :621.331.004.18
  Иващенко Н.И. Технология ремонта автомобиля : учеб.пособие для вузов. - К. : Вища шк. , 1977. - 358 c.
  629.331.083.002            629.113.004.57
  Изменения и дополнения к Единому тарифно - квалификационному справочнику работ и профессий рабочих - М. : Экономика , 1990. - 111 c.
  331.221.121(083)            658.310.841(083)
  Ильин Н.М. Электрооборудование автомобилей : учебник для техникумов. - 4-е изд., перераб.и доп . - М. : Транспорт , 1975. - 240 c.
  629.331.064.5            629.113.066
  Ильин Н.М. Электрооборудование автомобилей : учеб.для автотранспортных техникумов. - 3-е изд., перераб.и доп . - М. : Транспорт , 1974. - 240 c.
  629.331.064.5            629.113.066
  Испытание автомобилей : учеб. пособие для вузов / В. В. Цимбалин, В.Н. Кравец, С.М. Кудрявцев и др. - М.: : Машиностроение , 1978. - 199 c.
  629.331.018            629.113.011.4(075.8)
  Испытание и ремонт автомобильных рам / Л.М.Лельчук, Г.Н.Сархошьян, М.М.Кобрин, В.С.Гурман; гос. науч. - исслед. ин - т автомобильного транспорта. - М. : Транспорт , 1974. - 222 c.
  629.331.032.11.018.083            629.113.011.2.001.45.001.57
  Итоги науки и техники. Автомобилестроение Т.3. Зарубежние автомобили / сост.Р.В. Кугель; под ред Р.В. Ротенберг. - М. : ВИНИТИ , 1987. - 155 c.
  629.331(1-87)            629.113
  Кабанов Е.И. Техническое обслуживание автомобилей. Лаб.практикум : учеб.пособие для автотрансп.техникумов / Е.И.Кабанов, В.Я.Пищук. - М. : Транспорт , 1989. - 156 c.
  629.331.083(076.5)            629.113.004.54( 076.5 )
  Калина А.В. Организация и оплата труда в условиях рынка ( аспект эффективности ) : учеб.пособие. - 3-е изд., перераб.и доп . - К. : МАУП , 2001. - 311 c.
  331.1/.2            65.245
  Калина А.В. Организация и оплата труда в условиях рынка ( аспект эффективности ) : учеб.- метод.пособие. - К. : МАУП , 1995. - 288 c.
  331.1/.2            65.245
  Каминский Я.Н. Электрооборудование автомобилей : справ. пособие по проектированию / Я.Н.Каминский, К.М.Атоян. - М. : Машиностроение , 1971. - 152 c.
  620.331.064.5            629.113.066
  Канарчук В.Є. Основи технічного обслуговування і ремонту автомобілів : у 3 т. Т.1. Теоретичні основи. Технологія : підручник для вищ.навч.закл. / В.Є.Канарчук, О.А.Лудченко, А.Д.Чигринець. - К. : Вища шк. , 1994. - 342 c.
  629.331.083
  Капитальный ремонт автомобилей : справочник. / Л.В. Дехтеринский, Н.Е. Есенберлин, К.У. Акмаев и др.; под ред. Р.Е. Есенберлина. - М. : Транспорт , 1989. - 335 c.
  629.3331.083            629.113.004.67
  Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей : учеб. для сред. проф. образования. / В.И.Карагодин, Н.Н.Митрохин. - 3-е изд., стер . - М. : Академия , 2005. - 496 c.
  629.331.083            629.113.004.67
  Карагодова Е.А. Автоматизированные рабочие места / Е.А. Карагодова, В.Н. Антонов, В.Ф. Маслов; под общ. ред. В.Н. Антонова. - К. : Тэхника , 1989. - 127 c.
  331.103.224
  Каталог деталей автомобилей ВАЗ-2105 / под общ.ред. Г.К. Мирзоева. - Л. : Машиностроение , 1984. - 207 c.
  629.331.1            629.114.6
  Каталог деталей автомобиля ЗАЗ-1102 / сост.К.С.Фучаджи. - М. : Машиностроение , 1989. - 80 c. - (Запорожск.автомобильный завод ``Коммунар``).
  629.331.1            629.114.6
  Каталог деталей автомобиля ``Волга`` моделей ГАЗ-24, ГАЗ-24-02 и ГАЗ 24-03 / Горьков.автомоб.з-д. - М. : Машиностроение , 1980. - 207 c.
  629.331.1            629.114.6
  Каталог деталей автомобиля ``Волга``моделей ГАЗ-24-10,ГАЗ-24-11,ГАЗ-24-12 и ГАЗ-24-13 / Горьков. автомоб.з-д. - М. : Машиностроение , 1991. - 327 c.
  629.331.1            629.114.6
  Каталог деталей автомобиля ``Запорожець`` моделей ЗАЗ-968, ЗАЗ-968А и их модификаций (ЗАЗ-968Б,ЗАЗ-968Б2,ЗАЗ-968АБ,ЗАЗ-968-АБ2 и ЗАЗ-968Р,оборудованных специальными органами управления для инвалидов / Запорож. автомоб. з-д ``Коммунар`` - М. : Машиностроение , 1973. - 119 c.
  629.331.1 - 056.226            629.114.6
  Каталог деталей автомобиля ``Москвич-1360`` моделей 2138,2136,2733 / Автомоб.з-д им.Ленин. комсомола. - М. : Машиностроение , 1982. - 191 c.
  629.331.1            629.114.6
  Каталог деталей автомобиля ``Москвич-1500`` моделей 2140,2137,2734 / Автомоб. з-д им Ленин.комсомола. - М. : Машиностроение , 1979. - 200 c.
  629.331.1            629.114.6
  Каталог деталей автомобиля ``Москвич``- 2140 в комплектации ``люкс``. - М. : Машиностроение , 1984. - 144 c.
  629.331.1            629.114.6
  Каталог деталей автомобиля``Волга`` моделей ГАЗ-24,ГАЗ-24-02 и ГАЗ-24-03 / Горьков. автомоб.з-д. - М. : Машиностроение , 1988. - 208 c.
  629.331.1            629.114.6
  Каталог деталей и сборочных единиц автомобиля УАЗ-31512 (УАЗ-469Б) / сост.В.М.Кутиков. - М. : Машиностроение , 1987. - 240 c.
  629.331.1            629.114.6
  Каталог деталей легкового автомобиля ``Волга``моделей ГАЗ-21Р, ГАЗ-21С,ГАЗ-21Н,ГАЗ-21Т,ГАЗ-22В,ГАЗ-22Д/ - М. : Машиностроение , 1971. - 247 c.
  629.331.1            629.114.6
  Каталог деталей легкового автомобиля ``Жигули `` моделей ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-21011, ВАЗ-2103 / Волжский автомоб. з-д. - М. : Машиностроение , 1977. - 224 c.
  629.331.1            629.114.6
  Каталог запасных деталей автомобилей ВАЗ-2105, 2104 и их модификаций / сост.:Л.А.Мельникова и др. - М. : Машиностроение , 1989. - 240 c.
  629.331.1            629.114.6
  Каталог запасных частей автомобилей ВАЗ-2105, ВАЗ-2104 и их модификаций / сост.Л.А.Мельникова. - М. : Машиностроение , 1989. - 240 c.
  629.331.1            629.114.6
  Каталог запасных частей автомобиля ВАЗ-2106 / ред.В.И.Зельцер,Л.А.Мельникова. - М. : Машиностроение , 1982. - 175 c.
  629.331.1            629.114.6
  Кауфман Ш.Ш. Автомобиль ``Запорожець`` модели ЗАЗ-965А и ЗАЗ-965АБ / Ш.Ш.Кауфман, С.А.Шейнин. - М. : Машиностроение , 1971. - 64 c.
  629.331.1            629.114.6
  Кац.А.М. Автомобильные кузова.Техническое обслуживание и ремонт. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1980. - 272 c.
  629.331.023.2.083            629.113.011.5
  Качан Є.П. Управління трудовими ресурсами : навч. посібник / Є.П.Качан, Д.Г.Шушпанов. - К. : Юрид.кн. , 2005. - 359 c.
  331.52.024.54            65.240
  Квалификационный справочник профессий рабочих, которым устанавливаются месячные оклады. - Харьков. : Б.и. , 1998. - 148 c. - (Правовое регулирование трудовых отношений на пред.).
  331.108.41.(083.13)
  Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. - Харьков. : Б.и. , 1998. - 208 c. - (Правовое регулирование трудовых отношений на предп).
  331.108.41.(083.13)
  Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов, служащих. - М. : Экономика , 1989. - 272 c.
  331.108.41.(083.13)
  Килимник И.В. Знаете ли вы автомобиль? - Кишинев : Картя Молдовеняскэ , 1985. - 218 c.
  629.331            629.113
  Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы. Практикум : учеб.пособие для сред.проф.образования - М. : Академия , 2004. - 94 c.
  629.331.002.3            629.113.002.3
  Кисликов В.Ф. Будова й експлуатація автомобілів : підручник для проф.- техн.навч.закладів / В.Ф.Кисликов, В.В.Лущик. - 6-те вид . - К. : Либідь , 2006. - 399 c.
  629.331.02            629.113
  Кисликов В.Ф. Будова та експлуатація автомобілів : підручник для проф.- техн.закладів освіти / В.Ф.Кисликов, В.В.Лущик. - К. : Либідь , 1999. - 399 c.
  629.331.02            629.113
  Класифікатор професій ДК 0003: 2005. - К. : Юрінком Інтер , 2006. - 543 c.
  331.103.13
  Класифікатор професій ДК 003-95 (із змін. та доп.). - Вид.офіц . - К. : Соцінформ , 2001. - 584 c.
  331.103.13
  Класифікатор професій. ДК 003-95. Т.3-4. - Вид.офіц . - К. : Праця , Б.р. - 412 c.
  331.103.13
  Класифікатор професій. ДК 003: ДК 003: 2005 / Розробники С.Мельник, Ю.Юров, М.Гаврицька та ін. - Вид.офіц . - К. : Соцінформ , 2005. - 615 c. - (Нац.класифікатор України).
  331.103.13(477)
  Класифікатор професій: ДЗ 003:2005. - К. : КНТ , 2007. - 497 c. - (Кадри підприємства).
  331.103.13
  Классификатор профессий. ДК 003-95. Т.1-2. - Изд.офиц . - К. : Праця , Б.г. - 428 c.
  331.103.13
  Клебанов В.В. Ремонт автомобилей : учеб.пособие для техникумов / Б.В.Клебанов, В.Г.Кузьмин, В.И.Маслов; под общ. ред.Б.В.Клебанова. - М. : Транспорт , 1974. - 328 c.
  629.331.083.002            629.113.004.67
  Кленников В.М. Автомобиль : учебник водителя первого класса / В.М.Кленников, Н.М.Ильин. - 4-е изд., перераб.и доп . - М. : Транспорт , 1974. - 320 c.
  629.331            629.113
  Кленников В.М. Автомобиль категории ``В`` : учебник водителя для сред.ПТУ / В.М.Кленников, Н.М.Ильин, Ю.В.Буралев и др. - 5-е изд., стер . - М. : Транспорт , 1988. - 319 c.
  629.331            629.113
  Кленников В.М. Автомобиль категории ``В`` : учебник водителя для сред.ПТУ / В.М.Кленников, Н.М.Ильин, Ю.В.Буралев. - 4-е изд., перераб.и доп . - М. : Транспорт , 1987. - 319 c.
  629.331            629.113
  Кленников В.М. Автомобиль категории : учеб.водителя для сред. ПТУ / В.М.Кленников, Н.М.Ильин, Ю.В.Буралев. - 3-е изд., перераб.и доп . - М. : Транспорт , 1984. - 320 c.
  629.331            629.113
  Кленников В.М. Автомобиль : учебник водителя первого класса / В.М.Кленников, Н.М.Ильин - М. : Транспорт , 1971. - 431 c.
  629.331            629.113
  Кленников Е.В. Устройство, обслуживание и ремонт автомобилей : учебник для подготовки рабочих на производстве / Е.В.Кленников, Е.Г.Суденков. - М. : Высш. шк. , 1975. - 287 c.
  629.331.004.54.004.67            629.113.004.4/.5
  Ковальчук В.П. Эксплуатация и ремонт автомобильных шин. - 3-е изд.,перераб.и доп . - М. : Транспорт , 1972. - 256 c.
  629.331.027.5.083            629.113.012
  Козлов Ю.С. Очистка автомобилей при ремонте. - М. : Транспорт , 1975. - 217 c.
  629.331.083            629.113.004.55:629.119.2
  Колебания силового агрегата автомобиля. / В.Е.Тольский и др. - М. : Машиностроение , 1976. - 266 c.
  629.331.03.015.5 : 621.43            629.11.012.814:621.43
  Колесник П.А. Материаловедение на автомобильном транспорте : учеб. для вузов. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1987. - 271 c.
  629.331.002.3            629.113.002.3
  Количественная оценка тяжести труда : межотрасл..метод. рекомендации. - 3-е изд., доп. и перераб . - М : Экономика , 1988. - 120 c.
  331.43
  Колобов М.П. Эксплуатационные материалы для автомобилей и специальных машин : учеб.пособие для автомоб.и техн. школ ДОСААФ. - М : ДОСААФ , 1987. - 167 c.
  629.331.002.3.004: (621.431.73-6 : 621.892.097.2) +
  Кононова Г.А. Использование трудовых ресурсов автотранспортных предприятий. - М. : Транспорт , 1988. - 111 c.
  656.13 : 331.101.262
  Копилевич Э.В. Дигностика подвески автомобилей / Э.В.Копилевич, М.А.Пурик, С.А.Федоров. - М. : Транспорт , 1974. - 52 c. - (Гос.науч.-исслед.ин-т автомоб.транспорта-НИИАТ,Лен).
  629.331.027.004.58            629.113.012.8.004.58
  Королев А.И. Основы эксплуатации и ремонта автомобилей : учеб.для вузов. - 2-е изд., перераб и доп . - М. : Транспорт , 1964. - 387 c.
  629.331.083            629.113.004.5
  Коррозия автомобилей и ее предотвращение / Т.Бестек, Е.Бриннек, Е.Иванов; пер.с польск. Ю.И.Кузнецова. - М. : Транспорт - 255 c.
  629.331.004.5/.6 : 620.193
  Корчагин В.А. Эффективность использования изобретений и рационализаторских предложений на автомобильном транспорте. - М. : Транспорт , 1984. - 112 c.
  629.331 : 608.1            629.113:608.1
  Кошарный М.Ф. Основи механіки та енергетики автомобіля : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Вища шк. , 1992. - 200 c.
  629.331            629.113
  Кравец.В.Н. Проектирование автомобиля : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд.,перераб.и доп . - Н.Новгород : НПИ , 1992. - 230 c.
  629.331.001.6            629.113.01
  Крамаренко Г.В. Техническое обслуживание автомобилей : учеб. для автотранспорт. техникумов / Г.В.Крамаренко, И.В.Барашков. - М. : Транспорт , 1982. - 368 c.
  629.331.083
  Краткий автомобильный справочник / А.Н. Понизовкин, В.С. Шуркина, Ю.М. Власко и др. - 10-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1983. - 224 c.
  629.331(03)
  Краткий автомобильный справочник НИИАТ. - 10-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1985. - 220 c. - (/Гос. науч.-исслед. ин-т автомоб. трансп./).
  629.331(03)
  Краткий автомобильный справочник НИИАТ. - 10-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1984. - 224 c. - (Гос. науч.-исслед. ин-т автомоб. трансп.).
  629.331(03)
  Краткий автомобильный справочник. - 9-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1982. - 464 c.
  629.331(03)
  Краткий автомобильный справочник. - 8-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1979. - 464 c.
  629.331(03)
  Краткий словарь - справочник по вопросам труда и заработной платы. / под ред. И.Н. Попова-Черкасова. - 3-е изд., доп. и перераб . - М. : Экономика , 1977. - 271 c.
  331
  Кревневич В.В. Автоматизация и удоовлетворенность трудом. - М. : Мысль , 1987. - 215 c.
  338.364 + 331.101.32            60.55
  Кривенко Л.В. Качество труда: факторы роста. - Х. : Основа , 1990. - 148 c.
  331.101.6            65.9(2)-4
  Круглов С.М. Справочник автослесаря по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей. - 2-изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 2005. - 391 c.
  621.331.1.083            629.114.6
  Кузнецов Е.С. Управление технической эксплуатацией автомобилей. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1990. - 272 c.
  629.331.08            629.113.004.54
  Куняев Н.А. Автомобиль ГАЗ-24. Устройство, правила эксплуатации и обслуживания. - М. : Изд - во ДОСААФ , 1974. - 96 c.
  629.331.1            629.114.6
  Куров Б.А. Испытание автомобилей : учебник для техникумов / Б.А.Куров,С.А. Лаптев,И.В.Балабин. - М. : Машиностроение , 1976. - 208 c.
  629.331.018            629.113.001.4
  Левченко О.Г. Гігієна праці та виробнича санітарія у зварювальному виробництві : навч.посібник - К. : Основа , 2004. - 97 c.
  331.47:621.791
  Лисенко Л.І. Ринок праці.Техніка пошуку роботи : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Л.І.Лисенко, Б.В.Максимов. - К. : Професіонал , 2004. - 311 c.
  331.5
  Макух Я.Д. Кадрове діловодство : навч. посіб. - К. : Знання , 2006. - 143 c.
  331.108.26(075.8)
  Обознов Н.Н. Психология работы с людьми / Н.Н.Обознов,Г.В.Щекин - К. : МАУП , 1994. - 147 с. c.
  159.9:331.107
  Омаров А.М. Управление и человек. - М. : Политиздат , 1989. - 80 c. - (Радикал.реформа управления).
  [338.24+331.101.3 +316.43] (47+57)            65.9(2)-2
  Организация, нормирование и оплата труда : учеб. пособие для вузов / А. С. Головачев, Н .С. Березина, Н .Ч. Бокун и др.; под общ. ред. А.С Головачева. - М : Новое знание , 2004. - 496 c. - ((Экономическое образование)).
  331.103 + 658.53 + 331.22
  Організація виробничих процесів на транспорті в ринкових умовах : навч. посібник для студентів інж.-єкон. фак-тів і трансп. вузів / В.Є. Конарчук, О.А. Лудченко, Л.П. Барилович та ін. - К : ЛОГОС , 1996. - 347 c.
  629.331:338.47
  Основи ергономіки : Навч. посібник / С.О. Апостолюк, А.С. Апостолюк, В.С. Джигей та ін. - К. : Основа , 2003. - 135 c. - (Укр. держ. лісотехн. ун-т).
  331.101.1
  Островерхов Н.Л. Нагруженность трансмиссий колесных машин / Н.Л.Островерхов, В.Н. Ксендзов. - Мн. , 1983.
  629.331-585
  Палеха Ю.І. Кадрове діловодство (із зразками сучасних ділових паперів) : [ навч. посібник] - 5-те вид., перероб. і доп. . - К . : Ліра-К , 2009. - 474 c. - ((Культура діловодства)).
  651.5/7.007 : 331.108.6 [(075.8)
  Пахела Ю.І. Кадрове діловодство - 5 . - К. : Ліра , 2009. - 474 c.
  651.5/7.007:331.108.6
  Пашов А.П. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии: Учеб. - практ. пособие для вузов - 2 . - М. : КНОРУС , 2007. - 317 c.
  331+658.53
  Пашутський Є.К. Посадові інструкції: Автомобільний транспорт - К. : КНТ , 2007. - 401 c.
  331.103.12/.15(083.133):629.33/.36
  Переднеприводные автомобили ВАЗ / В.А.Вешигора - М. , 1989. - 335 c.
  629.331.1            629.114.6
  Покровский Г.П. Топливо, смазочные материалы и охлаждающие жидкости : учебник для вузов. - М. : Машиностроение , 1985. - 196 c.
  629.331.003.3.004 :621.431.73
  Проектирование трансмиссий автомобилей : справочник / А.И.Гришкевич, Б.У.Бусел, Г.Ф.Бутусов и др.; под общ.ред.А.И.Гришкевича. - М. : Машиностроение , 1984. - 268 c.
  629.331-235.001.63            629.113-585.001.63
  Прочность и долговечность автомобиля : учеб.пособие для вузов / Б.В.Гольд, Е.П.Оболенский, Ю.Г.Стефанович, О.Ф.Трофимов; под ред. Б.В.Гольда. - М. : Машиностроение , 1974. - 328 c.
  629.331.015.4            629.113
  Работа автомобильной шины / В.И.Кнороз, Е.В.Кленников, И.П.Петров и др.; под ред. В.И.Кнороза - М. : Транспорт , 1976. - 238 c.
  629.331.027.5
  Рунге В.Ф., Манусевич Ю.П. Эргономика в дизайне среды : учеб. пособ. для вузов. - М. : Архитектура-С , 2005. - 327 c.
  331.101.1
  Савицкий Б.П. Автомобильное топливо и смазочные материалы : справочник. - К. : Техніка , 1979. - 151 c.
  629.331.002.3.004 : 621.431.7
  Сборник должностных инструкций - Харьков : Б.и. , 1997. - 182 c.
  331.103.12.15(083.133)
  Слиньков В.Н. Персонал и его менеджмент : : практические рекомендации. - - К . : : КНТ , , 2007. - 473 c.
  331.108.2
  Слиньков В.Н. Персонол и его менеджмент: практические рекомендации - К. : КНТ , 2007. - 473 c.
  331.108.2
  Солтус А. П. Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля : навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. та доп. . - К.: : Арістей , 2006. - 175 с. c.
  629.331            39.33-08я73
  Солтус А.П. Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля : навч. посіб. для ВНЗ. - 3-тє вид., перероб. і доп . - К. : Арістей , 2006. - 175 c. - (МОН).
  629.331.016
  Солтус А.П. Теория эксплуатац.свойств автомобиля : учеб.пособие для вузов - Кременчук : ’’КГПУ’’ , 2003. - 152 c.
  629.331.016 (075.8)
  Солтус А.П. Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля : навч. посібник - К. : ’’Арістей’’ , 2006. - 176 c.
  629.331.016 (075.8)
  Соціологія праці та зайнятості : шляхи інституціоналізації та перспективи розвитку : збірник наукових праць / За заг.ред.М.П.Лукашевича - Киів : ІПК ДСЗУ , 2011. - 250с. c.
  316+331.5
  Теория и конструкции автомобиля : учебник / В.А.Иларионов, М.М.Морин,Н.М.Сергеев. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1985. - 368 c.
  629.331.01            629.113
  Технології професійної орієнтації населення в умовах ринку праці : монографія / Н.А.Побірченко, Н.І.Литвинова, В.В.Синявський та ін. - К. : Педагог.думка , 2011. - 255 c.
  373.5.048 : 331.54
  Тимофеев Ю.Л., Ильин Н.М. Электрооборудование автомобилей. Устранение и предупреждение неисправностей - М. : ’’Транспорт’’ , 1987. - 255 c.
  629.331.064.5
  Транспортные машины с газотурбинными двигателями / Н.С. Попов, С.П. Изотов, В.В. Антонов и др.; Под общ. ред. Н.С. Попова - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1987. - 259 c.
  629.331.063.2 : 621.438            629.11 : 621.438
  Туренко А.Н. Повышение эффективности торможения грузовых и пассажирских автотранспортных средств с пневматическим тормозным приводом : монография. - Х. : ХГАДТУ , 1997. - 362 c. - (Харьков. гос. автомобильно-дорожный техн.ун-т).
  629.331-592.13
  Управління персоналом фірми : навч. посібник для вищ.навч.закл. / В.І. Крамаренко, Б.І. Холод, М.М. Нагорська та ін. - К. : Центр навч. літ. , 2003. - 271 c.
  331.108.2
  Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей : учебник для сред.проф.-техн.училищ / Ю.И.Боровских, В.М.Кленников, В.М.Никифоров, А.А.Сабинин. - М. : Высш.шк. , 1975. - 439 c.
  629.331.083
  Фучаджи К.С. Автомобиль ЗАЗ - 968А ``Запорожец`` / К.С.Фучаджи, Н.Н.Стрюк. - М. : Транспорт , 1978. - 319 c.
  629.331.1            629.114.6 : 629.113.004.5
  Чайка Г.Л. Організація праці менеджера : навч.посібник для вищ. навч. закл. - К . : Знання , 2007. - 420 c. - ((Вища освіта ХХІ ст.)).
  658.012.32-057.212 : 331.103](075.8)
  Шейкин С.А. Автомобиль ``Запорожец`` ЗАЗ-968-А и его модификации ЗАЗ-968АБ, ЗАЗ-968 АБ2, ЗАЗ-968Р : многокрасочный альбом / С.А.Шейкин, Н.Н.Стрюк. - М. : Машиностроение , 1978. - 76 c.
  629.331.1            629.114.6
  Шейкин С.А. Автомобиль ``Запорожец`` ЗАЗ-968-А и его модификации ЗАЗ-968АБ, ЗАЗ-968 АБ2, ЗАЗ-968Р : многокрасочный альбом / С.А.Шейкин, Н.Н.Стрюк. - М. : Машиностроение , 1978. - 76 c.
  629.331.1            629.114.6
  Шейнин С.А. ``Запорожец`` ЗАЗ - 968 М и его модификации ЗАЗ-968 МБ, ЗАЗ - 968 МГ, ЗАЗ-968 МД, ЗАЗ-968 МР : многокрасочный альбом / С.А.Шейнин, Н.Н.Стрюк. - М. : Машиностроение , 1990. - 135 c.
  629.331.1            629.114.6
  Шибанов Г.П. Количественная оценка деятельности человека в системах человек - техника - М. : Машиностроение , 1983. - 263 c.
  331.103
  Экономика труда и социально-трудовые отношения : учебник для экон.спец.вузов / Р.П.Колосова, В.Г.Костаков, А.А.Ткаченко; под ред.: Г.Г.Меликьяна, Р.П.Колосовой - М. : МГУ, ЧеРо , 1996. - 623 c.
  331            65.24
  Электрооборудование автомобилей / Резник А.М., Орлов В.П. - М. : Транспорт , 1981. - 256 c.
  629.331.064.5
  Электрооборудование автомобилей: устранение и предупреждение неисправностей / Ю.Л.Тимофеев,Н.М.Ильин - М. : Транспорт , 1987. - 255 c.
  629.331.064.5
  ``Жигули``. Советы бывалых. Полезные советы автолюбителю : в 2 т. Т.1. / В.М.Афанасьев, авт. - сост. - М. : Родина , 1991. - 64 c. - (Из серии 750 советов автолюбителю).
  629.331.1            629.114.6
  ``Жигули``. Советы бывалых. Полезные советы автолюбителю : в 2 т. Т.2. . / В.И.Афанасьев, авт.-сост. - М. : Родина , 1991. - 64 c. - (Из серии 750 советов автолюбителю).
  629.331.1            629.114.6
  ``Запорожец``,``Волга``. Советы бывалых : полезные советы автолюбителю / авт.-сост. В.И.Афанасьев. - М. : Родина , 1994. - 64 c. - (Из серии 750 советов автолюбителю).
  629.331            629.114.6