Бібліотека
КрНУ імені М.Остроградського
     
     
     
     
     
     
     
     

Систематичний каталог бібліотеки                                                          Перелік книг за тематикою УДК

001 Наука у цілому
 • 001.895 Венчурні проекти
 • 001.895 , 330.341.1 Інновації
 • 002 Друк. Документація. Науково-технічна інформація
 • 002:339.138 Маркетинг інформаційний
 • 004 Інформаційні технології
 • 004.056 Захист інформації, безпека
 • 004.3 Апаратні засоби
 • 004.353 Відіомонітори
 • 004.42 Програмування
 • 004.451 Операційні системи
 • 004.451.64 Апаратні засоби захисту
 • 004.65 Системи управління базами даних (СУБД)
 • 004.7 Комп`ютерні сітки
 • 004.732 Сітки локальні
 • 004.738.5 Інтернет
 • 004.738.5:658.6/9 Електронна комерція
 • 004.77 Електроний бізнес
 • 004.78 : Автоматизовані системи у ...
 • 004.78:025.4.036 Автоматизовані інформаційно-пошукові системи
 • 004.78:336.717 Автоматизовані системи банківських операцій
 • 004.91 Оброблення і створення документів
 • 004.92 Комп`ютерна графіка
 • 006.015.5 Управління якістю
 • 006.063 Сертифікація
 • 006.1 Стандартизація у цілому
 • 006.83 Якість
 • 008 Культура
  021 Організація та развиток бібліотечної справи
  061 Діяльність організацій по охрані природи
 • 061.1ЕС Европейский Союз(ЕС)
 • 1 Філософія
 • 111.1 Онтологія (буття)
 • 130.2 Філософія культури
 • 141.131 Платонізм. Неоплатонізм
 • 141.339 Езотерика
 • 159.9 Психологія
 • 159.923 Психологія особистості
 • 159.942 Емоції
 • 159.9:334.7.012.42 Психологія підприємництва
 • 168.522 Культурологія
 • 172. 4 Міжнародна етика
 • 174 Професійна етика
 • 174.022.1 Професійна та ділова етика. Імідж. Репутація
 • 174.022.1 Імідж
 • 178.1 Алкоголізм
 • 178.7 Паління
 • 2 Релігія
 • 281.9 Православна церква
 • 303.725.36 Примінення теорії систем, теорії управління та кібернетики
 • 311.12 Статистичне угрупування
 • 311.313(058)(477.53) Регіональна статистика: обласн., краєва
 • 314.02 Демографія.Джерела демографічних даних
 • 314.156.5(477) Геноцид українского народа
 • 314.7 Міграція
 • 316 Соціологія
 • 316.323.4 Азіатска деспотія, соціальна структура
 • 316.324.5 Аграрні суспільства, соціальна структура
 • 316.334.55 Соціологія (аграрна політика)
 • 316.343.4 Автохтонне населення в колоніальному суспільстві (соціологія
 • 316.343.653 Адміністратори в капіталістичному суспільстві (соціология)
 • 316.344.32 Інтелектуали
 • 316.346.2-055.2 Жінки
 • 316.422.4 Прогрес
 • 316.422.44 НТП
 • 316.422.6 Регрес (НТП)
 • 316.46 Лідерство
 • 316.462 Авторитаризм ( соціологія)
 • 316.61-056.45 Генії
 • 316.612 Развиток особистості
 • 316.73 Акультурація (соціологія)
 • 321.61 Абсолютизм (форми влади)
 • 321.64 Авторитарні режими нового часу
 • 323 Внутрішня політика
 • 323.17 Автономія та самовизначення нації
 • 323.329 Соціальні спільноти та прошарки. Інтелігенція
 • 323.396 Соціальна еліта
 • 324 Вибори. Референдуми. Виборчі компанії
  325 Міграційна політика
 • 327(477) Зовнішня політика України
 • 327.51 Військові союзи
 • 328 Парламенти. Народні представництва. Уряди
 • 328.132.7 Президентський кабінет. Президентський уряд
 • 330 Економіка
 • 330(477) Економіка України
 • 330.01 Економічна теорія
 • 330.1 Економічні науки
 • 330.101.54 Макроекономіка
 • 330.111.4 Виробничі сили
 • 330.131.7 Ризики
 • 330.131.7:336.71 Ризики банківські
 • 330.131.7:336.743 Валютний ризик
 • 330.142.2 Уставний фонд, капітал
 • 330.142.2 Вкладений капітал.Уставний фонд
 • 330.142.211.4 Амортизація основних фондів
 • 330.31 Кругообіг в народному господарстві. Відтворення
 • 330.322 Інвестиції
 • 330.322.013 Автономні інвестиції ( політекономіка)
 • 330.322.5 Інвестиції, рентабельність та ефективність
 • 330.322:658.589 Венчурне інвестування
 • 330.33 Криза
 • 330.34.014.1 Економіка застійна
 • 330.34.014.2 Економіка, що розвивається
 • 330.341(477) Фактори економічного розвитку України
 • 330.341.1 Развиток виробничих сил. Техн. прогрес. Інновації
 • 330.341.1 Інновації. Технічний прогрес
 • 330.341.1(477) Інновації в Україні
 • 330.341.2:334.758 Кластер
 • 330.342.111 Автаркне господарство (політекономіка)
 • 330.356.3 Ефективність капіталовкладень
 • 330.43 Економетрія
 • 330.46 Теорія систем, управління в кібернетиці та економіці
 • 330.47 Теорія інформації в економіці. Економічна інформатика
 • 330.52 Національна економіка
 • 330.564.2 Прибутки населення
 • 330.59 Життєвий рівень
 • 330.59 Соціально-економічний розвиток
 • 330.8(477) Історія економічної думки.Економічні вчення та школи
 • 330.837 Інституціоналізм. Неоінституціоналізм
 • 331 Праця. Економіка праці
 • 331.07 Адміністративні органи, уповноважені та офіційні особи (прац
 • 331.101.26 Праця, як економічний фактор
 • 331.101.262 Людський капітал
 • 331.102 Види праці
 • 331.103.255 Автоматизована праця
 • 331.106.24 Колективні договори
 • 331.108 Робота з кадрами
 • 331.108.2 Питання кадрів. Управління кадрів
 • 331.108.2 Управління персоналом
 • 331.108.3 Адаптація рабітників ( праця )
 • 331.2 Зарабітня плата
 • 331.21 Управління заробітною платою
 • 331.211 Аванс (праця)
 • 331.215`311` Виплати із соцстраху
 • 331.225 Премії. Окремі виплати
 • 331.23 Акордна оплата праці
 • 331.31 Робочий час
 • 331.315 Відрядження
 • 331.322 Відпустки
 • 331.5 Ринок праці
 • 331.522 Попит і пропозиція на ринку праці. Потенціал робочих місць
 • 331.522 Трудові ресурси
 • 331.556.4 Міграція трудова, міжнародна
 • 331.556.4 Міждержавна мобільність. Міграція
 • 331.582 Трудові резерви
 • 332.012.324 Власність корпорацій
 • 332.025.1 Адміністративне втручання в регіональній економіці
 • 332.1 Регіональна економіка
 • 332.13 Розміщення. Регіональне разміщення
 • 332.142.4 Використання територіальних ресурсів
 • 332.15 Агломерація економічної діяльності (регіональна економіка)
 • 332.2.01 Аграрні теорії (земельне питання)
 • 332.2.021;338.43.02 Аграрна політика
 • 332.72 Ринок праці, нерухомості
 • 332.856 Агенція по квартирному посередництву ( житлове господарство)
 • 334.012.64 Дрібні підриємства
 • 334.7.012.32 Підприємництво (загальне)
 • 334.7.012.42 Підприємництво комерційне
 • 334.722 Приватне підприємництво
 • 334.722.012.42 Підприємництво
 • 334.722.012.64 Мале підприємництво
 • 334.722.8 Акціонерні компанії
 • 334.758 Злиття. Об`єднання фірм. Кластери
 • 334.7:658.589 Венчурні (рискові) підприємства
 • 336 Фінанси
 • 336.07 Адміністрація фінансова
 • 336.1 Державні фінанси у цілому
 • 336.14 Державний бюджет. Національний бюджет
 • 336.14.025.3 Фінансова безпека
 • 336.2 Бенефіціар
 • 336.22 Податки. Збори
 • 336.225 Методи оподаткування
 • 336.225.64 Податкова заборгованість
 • 336.225.64 Подакти.Заборгованість податкова
 • 336.225.673 Контроль податковий
 • 336.226.11 Податки на доходи фізичних осіб
 • 336.22:351.713 Перевірки податкові
 • 336.246.025.2 Контроль фінансовий
 • 336.275.3 Державні боргові зобов`язання
 • 336.544 Контроль якості
 • 336.7 Грошовий обіг. Банківська справа
 • 336.71 Банківська справа.Банки
 • 336.71(477) Банківська справа. Банки в Україні
 • 336.71.025.3 Безпека у банках
 • 336.711 Національні, державні банки
 • 336.713 Банки комерційні
 • 336.743 Валюта. Зв`язані валюти
 • 336.748.12 Інфляція
 • 336.76 Фінансовій ринок
 • 336.763;347.72.03 Акції (фінанси), (торгове право), (економіка)
 • 336.77 Кредит. Кредитна справа
 • 336.773 Кредитні спілки (фінанси)
 • 338.12 Економічні цикли
 • 338.23:343.3 Безпека економічна держави
 • 338.242 Управління економікою в ринковому господарстві
 • 338.246.02 Адміністративні заходи (економіка)
 • 338.246.025.2 Регулювання. Контроль
 • 338.246.025.2, 338.268.025 Контроль
 • 338.246.027 Матеріальна допомога
 • 338.246.027.2 Стимулювання. Пільги
 • 338.26 Планування.Соціально-економічне планування
 • 338.26 Народногосподарське планування
 • 338.27 Економічне прогнозування
 • 338.27 Прогнозування економічне
 • 338.33 Теорія виробництва. Структура. Спеціалізація
 • 338.364 Автоматизоване виробництво ( економіка)
 • 338.43 Аграрна промисловість (економ.сільського господарства)
 • 338.43 Сільське господарство.Економіка
 • 338.43 Економіка сільського господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика.Економ.сільск. господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика
 • 338.431 Аграрні відносини. Аграрні структури
 • 338.431 Аграрні структури (економіка сільського господарства)
 • 338.432 Сільськогосподарське виробництво (господарювання)
 • 338.436.33 Агропромисловий комплекс
 • 338.439 Продовольчий комплекс. Продовольче питання
 • 338.439 Продовольчий комплекс (економіка)
 • 338.439 : Виробництво продуктів :м"яса,риби,рису і т.д.
 • 338.439:63 рису,молока і т.д. Виробництво с/г продуктів
 • 338.45 Економіка промисловості і ремісничого виробництва
 • 338.45.01 Промислова політика
 • 338.45:658 Економіка підприємства
 • 338.46 Економіка сфери послуг
 • 338.465.2 Консалтинг
 • 338.465.2 Послуги
 • 338.465.2 Інжиніринг
 • 338.465.2 Консультування
 • 338.47 Економіка транспорту і зв`язку
 • 338.48 Туризм. Економіка туризму
 • 338.48-44(1-22) Сільський туризм
 • 338.49 Інфраструктура економіки
 • 338.5 Ціни. Ціноутворення
 • 338.512 Витрати виробництва
 • 338.516.2 Ринок.Форми ринку
 • 338.516.22 Ціни ринкові
 • 338.532.4.025.24 Контроль за цінами
 • 338.583 Інфраструктура
 • 339 Торгівля
 • 339.13.012 Види ринків
 • 339.13.025 Адміністративні міри впливу на ринок
 • 339.137.2 Конкуренція
 • 339.138 Маркетинг
 • 339.138 : 338.46 Маркетинг послуг
 • 339.138(100) Маркетинг міжнародний
 • 339.138(100) Міжнародний маркетинг
 • 339.138.001.5 Маркетингові дослідження
 • 339.138.1 Маркетинг промисловий
 • 339.138.`313` Маркетинг стратегічний
 • 339.14:338.49 Інфраструктура товарного ринку
 • 339.166.5 Торгівля продуктами розумової праці
 • 339.172 Товарні біржі. Продуктові біржі
 • 339.175 Посередники торгові
 • 339.178 Посередницькі інститути
 • 339.187.62 Лізинг
 • 339.187.67 Абонентне обслуговування ( торгівля)
 • 339.37 Роздрібна торгівля
 • 339.543 Митна політика
 • 339.543.624 Оффшорні зони
 • 339.56 Торгівля зовнішня
 • 339.727.2 Рух капіталів. Міжнародні займи. Міграція капталів
 • 339.727.22/24 Інвестиції іноземні
 • 339.74.025 Адміністративні міри в девізній політиці
 • 339.9 Міжнародні економічні відносини. Світове господарство
 • 339.9.012 ЗЕД
 • 339.9.012.23:346.58(477) Регулювання ЗЕД в Україні (правове)
 • 339.9.012.42 Автаркія (світове господарство)
 • 339.92 Міжнародне економічне співробітництво
 • 339.923 Економічні союзи
 • 339.924 Інтеграція
 • 339.94 Глобалізація
 • 34.07;35.07 Адміністративні органи (право)
 • 340 Право. Юридичні науки
 • 340.12 Теорія права
 • 340.12 Теорія держави і права
 • 340.12(091) Історія держави і права
 • 340.130.53 Закони
 • 340.130.54 Кодекси
 • 340.130.55 Укази
 • 340/.349 Правознавство
 • 341.215.4 Захист прав людини
 • 341.24 Міжнародні правові дії
 • 341.63 Міжнародний арбітраж
 • 342.26 Адміністративно-територіальний поділ держави
 • 342.34 , 321.7 Демократія
 • 342.392 Авторитарні (недемократичні) форми держав та правління
 • 342.518 Виконавча влада.Уряд. Кабінет Міністрів
 • 342.565.2 Конституційні суди
 • 342.7 Права і обов"язки громадян
 • 342.7 Основні права та обов`язки громадян
 • 342.849 Агітаційний матеріал для виборів (державне право)
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративні порушення
 • 342.9(477) Адміністративне право України
 • 342.924 Адміністративні акти (державне право)
 • 343.13 Кримінально-процесуальне право
 • 343.132 Слідчі дії
 • 343.195 Суд присяжних
 • 343.2/.7 (477) Кримінальне право України
 • 343.23 Злочини у цілому
 • 343.237(477) Співучасть, угрупування, зговір (Україна)
 • 343.337 Агресія (кримінальне право)
 • 343.353 Адміністративна влада, зловживання (кримінальне право)
 • 343.353.1 Корупція
 • 343.359 Злочини проти державної казни. Контрабанда
 • 343.575 Заборона вживання та оберту наркотиків
 • 343.6 Злочини проти особистості
 • 343.61 Вбивство
 • 343.62 Аборт (кримінальне право)
 • 343.9 Кримінологія
 • 343.9.01 Загальна теорія злочину та злочинність
 • 346(477) Господарське право України
 • 346.231 Адміністративні установи
 • 346.26 Приватне підприємництво
 • 346.5 : Регулювання: конкуренції, якості, виробництва, НТП
 • 346.548 Безпека бізнесу, підприємництва
 • 346.548 Рейдерство
 • 346.548 ,366.5 Захист споживачів
 • 346.6 Соціальний захист населення
 • 347 Громадянське право
 • 347.133.5 Адміністративні угоди
 • 347.133.9 Абстрактні (причинні) угоди
 • 347.188 Акти громадянського стану (громадянське право)
 • 347.211 Інтелектуальна власність, ресурс
 • 347.214.2 Нерухоме майно. Нерухомість
 • 347.426.6 Відшкодування збитку. Оцінка збитку
 • 347.471.03 Адміністрація суспільства (громадянське право)
 • 347.722 Товарні знаки
 • 347.732 Агент за обміном ( торгове право)
 • 347.735 Факторинг
 • 347.746 Вексель
 • 347.77 Патенти
 • 347.771 Авторські свідчення ( патентне право)
 • 347.779 Адміністративна організація охорони промис. і торг. прав
 • 347.78 Авторское право
 • 347.789 Адміністративно-технічна організація авторського права
 • 347.791.3 Адміністративно-правов. регулювання прав власності на суди
 • 347.792 Абандон (морське право)
 • 347.799.2 Аварія (морське право)
 • 347.822.5 Авіаційна метеорологічна служба( служба погоди)
 • 347.918 Арбітраж.Третейський суд
 • 347.921 Адвокати ( громад. процес. право )
 • 347.961(477) Нотаріат, нотаріуси, нотар. контори (Україна)
 • 347.963 Прокурори. Прокуратура
 • 347.965 Адвокатура (громад.процес.право)
 • 347.998.8 Адміністративні суди (громадянське процесуал.право)
 • 347.998.85 Адміністративні суди
 • 347.998.85 (477) Адміністративні суди в Україні
 • 349.2 Трудове право
 • 349.227 Заборона необгрунтованного скорочення
 • 349.233 Матеріальна відповідальність у трудовом погодженні
 • 349.41 Земельне право
 • 349.42 Аграрне право
 • 349.42(477) Аграрне право України
 • 349.6 Правові проблеми охорони навколишнього средовища
 • 35.073.526 Надання та публікація балансу. Аудит
 • 351 Державне адмін. управління
 • 351.077.6 Управлінські рішення
 • 351.087.43 Пенсії. Допомоги
 • 351.087.431 Пенсія. Допомога при звільненні, або виході у відставку
 • 351.087.431.1 Право на пенсію
 • 351.087.431.2 Пенсійні внески
 • 351.087.431.3 Пенсійний фонд
 • 351.087.431.4 Пенсійні надбавки
 • 351.713 Адміністративна діяльність у відношенні податків і зборів
 • 351.741 Організація міліції
 • 351.743 Громадянська охорона.Народні дружини
 • 351.755.61 Паспорти. Паспортна міліція
 • 351.762;343.56 Азартні ігри (адміністративне управління), (кримінальне прав
 • 351.811 Автомобильні дороги ( адміністративний нагляд)
 • 351.814 Авіаційний зв`язок (адміністративне управління)
 • 351.814 Авіація, управління
 • 351.814 Авіатраси (адміністративне управління)
 • 351.822 Адміністративний нагляд за грошовою обіговістю
 • 351.823 Адміністративний нагляд за добуванням сировини
 • 351.824 Адміністративний нагляд за промисловістю та торгівлею
 • 351.825 Адміністративний нагляд за кредитними установами
 • 351.83 Адміністративне регулювання праці і труд.відносини
 • 351.84 Адміністративний нагляд за соціальним забезпеченням
 • 351.853 Нагляд за пам`ятниками. Збереження природних ландшафтів
 • 351.9 Адміністративна юрисдикція (адміністр.управління)
 • 351.9 Нагляд і контроль за держ. управлінням. Скарги
 • 352.07 Адміністративні установи органів управління
 • 353.2 Автономні республіки, області, краї, департаменти,провінції
 • 355.081 Головне командування армії
 • 355.232 Академії (військова справа)
 • 355.469 Авіаційна стратегія (військова справа)
 • 355.75 Адміністративно-господарські установи (військова справа)
 • 356.3 , 355.6 , 359.5 Адміністративно-господарська служба (військова справа)
 • 357.3 Автоколони (військова справа)
 • 359.3 Авіаційні частини військово-морских сил (військова справа)
 • 364.12 Автоматизація виробництва (соціальне забезпечення)
 • 364.2 Основні потреби людини
 • 364.2-262.2 Прожитковий мінімум
 • 364.3 Соціальна допомога. Соц.страхування
 • 364.3-642-264 Індексація виплат. Виплати, основ. на вартості життя
 • 364.3-646.2-3 Організації соціального забезпечення
 • 364.3.-646.2 Пенсії
 • 364.32-642 Соціальні грошові виплати
 • 364.32-642:331.215 Лікарняні, декретні
 • 364.32-642:331.215"313" Декретні
 • 364.6 Соціальне забезпечення. Соціальні проблеми
 • 364.662 Бідність
 • 365 Потреба у житлі та її задоволення
  368 Страхування
 • 368.07 Адміністративні страхові органи
 • 368.08 Адміністративний персонал страхових установ
 • 368.1.021.3 Договір страхування
 • 368.2.025.79 Абандон ( страхування)
 • 368.212/.214 Автомобильный транспорт, перевозки ( страхование)
 • 368.8 Страхування окремих майнових цінностей
 • 368.914 Пенсійне страхування
 • 368.914:061.2 Пенсійне страхування недержавними організаціями
 • 37 Освіта
 • 37(1-87) Освіта за кордоном
 • 37.013 Педагогіка
 • 37.014.15 Законодавсто в області освіти
 • 37.014.543 Фінансування освіти
 • 37.015.3 Психологія освіти
 • 37.015.6 Економіка системи освіти
 • 37.017.4-053.81 Правова культура молоді
 • 37.017.4-053.81 Політична культура молоді. Формування
 • 37.017.4-053.81 : 343.85 Профілактика правопорушень серед молоді
 • 37.018.1 Сімейне виховання та освіта
 • 37.034 Моральне виховання
 • 37.07 Адміністративні проблеми навчальних закладів
 • 371 Організація виховання та освіти
 • 371.058 Організація виховання та освіти. Приватна школа
 • 371.11 Адміністрація учбового закладу (освіта)
 • 371.33 Аудіовізуальні методи навчання ( освіта )
 • 373 Дошкільне виховання і освіта. Загальноосвітня школа
  378 Вища освіта
 • 378(438) Вища освіта в Польщі
 • 378.014.15 Законодавсто в області вищої осіти
 • 378.017.4-057.785 Правова обізнанність студентів
 • 378.017.4-057.785 Правова культура студента
 • 378.02 Методика викладання у вищій школі
 • 378.022 , 37.022 Кредитно-модульна система
 • 378.1 Організація вищої освіти
 • 378.2 Академічні ступені (освіта)
 • 378.4 Університети
 • 379.858 Авіатуризм
 • 392.5 Агамія (етнографія)
 • 398.33 Адвент ( різдвяний піст )
 • 477) Історія української та зарубіжної культури
 • 5(092) Природознавство, біографії
 • 502 Природа. Охорона навколишнього середовища
 • 502 /. 504 Природа. Охорона природних ресурсів
 • 502 /504 Охорона навколишнього середовища. Загрози навколишнього сере
 • 502.1 Охорона навколишнього середовища
 • 502.172 ,502.4 Заповідники
 • 502.174 Відновлення, збереження, економія ресурсів
 • 502.175 Контроль якості средовища. Контроль забруднень
 • 502.2 Середовище у цілому
 • 502.211 Живий світ. Біосфера
 • 502/.504 Екологія
 • 502/504 Природа.Охорона природних ресурсів.Загрози навколишньому сер
 • 502:658.012.32 Екологічний менеджмент
 • 504 Загрози навколишньому середовищу. Екологія
 • 504(084.42) Загрози навколишньому середовищу, атлас
 • 504.5:628.4.047 Забруднення радіоактивне
 • 504.5:628.4.047 Безпека радіоактивна
 • 504:343.3 Безпека екологічна
 • 51 Математика
 • 51(075.8) Математика. Підручник для вищ.шк.
 • 519.237.8 Кластер-аналіз. Класифікація
 • 519.248 Прикладна статистика
 • 519.6 Програмування математичне
 • 519.72 Теорія інформації. Математичні питання
 • 519.816 Теорія прийняття рішень
 • 519.85 Математичне програмування
 • 519.86 Теорія економіко - математичних моделей
 • 519.87 Математичне моделювання
 • 519.876.2 Моделювання процесів управління
 • 53 Фізика
 • 530.145 Квантова механіка
 • 531 Теоретична механіка
 • 539.376 Деформація при постійному навантаженні
 • 544.431.8 Періодичні реакції. Повний безлад
 • 551.58 Кліматологія
 • 553.04 Мінеральні ресурси та запаси
 • 575 Генна інженерія
 • 577.355 Біофізика фотосинтезу
 • 578.828СПИД Вірус СНІД
 • 579.22 Мікробіологія
 • 579.64 Сільськогосподарська мікробіологія
 • 58.006 (477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 58.006.(477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 592/599 Світ тварин.Фауна
 • 611 Анатомія людини
 • 614.2(73) Організація охорони здоров`я в США
 • 614.3 Якість харчових продуктів
 • 615 Фармакологія
 • 616-084 Медицина. Профілактика
 • 616.89-008.441.3 Наркотична залежність
 • 616.89-008.441.44 Самогубство
 • 616.98 Специфічні інфекції
 • 62 - 83 Електропривід
 • 62-82 Гідропривід
 • 62.002.2 Технологія виробництва
 • 620.22 Матеріалознавство
 • 620.9 Загальна енергетика
 • 620.9(477) Загальна енергетика. Енергетика України
 • 620.91 Ресурс енергетики. Альтернативні види
 • 620.91 Альтернативні види енергії
 • 621 Машинобудування
 • 621 438 -714 Газові турбіни, охлодження
 • 621. 426 Дизелі
 • 621.002 Технологія машинобудування
 • 621.039 Атомна енергетика. Атомна промисловість
 • 621.039.586 Аварії ядерних реакторів
 • 621.3 Електротехніка
 • 621.3.01 Теоретичні основи електротехніки
 • 621.31 Електричні апарати
 • 621.31.019.3 Надійність електросистем
 • 621.311.004.12 Енергозбереження
 • 621.311.1 Енергосистеми
 • 621.311.2 Електростанції
 • 621.313.333 Асинхронні електодвигуни
 • 621.314 Перетворення електричної енергії
 • 621.317 Електровимірювальна техніка
 • 621.317.3 Вимірювання електричних величин
 • 621.38 Електроніка
 • 621.382.049.77 Мікроелектроніка
 • 621.391.63 Передача сигналу світловими променями
 • 621.395.721.5 Мобільний зв`язок
 • 621.396 Радіозв`язок
 • 621.396.6 Радіоелектронна апаратура. Схеми
 • 621.396.62 Радіоприймач
 • 621.397.132 Магнітофони
 • 621.397.446 Телевізори
 • 621.397.6 Телевізійна апаратура
 • 621.43 Автомобільні двигуни
 • 621.431.73 Двигуни внутрішнього згоряння для безрейкового транспорту
 • 621.436.21.031.3 Дизелі з пневматичним розпиленням (компресорні)
 • 621.438 - 714 Газові турбіни, системи охолодження
 • 621.438-135 Газові турбомашини
 • 621.6.033:656.07 Нафтотранспортна система
 • 621.7 Обробка тисненням. Пластичне формоутворення
 • 621.74 Ливарне виробництво
 • 621.753 Допуски та посадки
 • 621.81 Деталі машин
 • 621.86 Підйомно-транспортне обладнання у цілому
 • 621.86/.87 Підйомно-транспортні машини
 • 621.865.8 Роботи
 • 621.873.3 : 629.3 Автокрани
 • 621.983 Глибинна витяжка. Холодна штамповка
 • 622.2 Гірничі роботи при розробці корисних копалин
 • 622.276/279 Нафто-газодобувна промисловість
 • 622.323 Добування нафти
 • 622.324 Добування газу
 • 623.4 Зброя
 • 624.046.012.45 Залізобетонні конструкції, стійкість, несуча здатність
 • 625.08 Дорожно-будівні машини
 • 627 Водне господарство
 • 628.1 Водопостачання
 • 628.1(075.8) Водопостачання
 • 628.3 Стічні води. Очистка стічних вод
 • 629. 113 Автомобілебудування
 • 629.083 Склад, огляд, техн. обслуговування автомоб.
 • 629.113 Автомобілебудування. Автомобілі
 • 629.113(03) Автомобілебудування - довідники
 • 629.113(477) Автомобільний транспорт в Україні
 • 629.113.02.001.4 Випробовування автомобілів
 • 629.114.4 Грузові автомобілі
 • 629.114.6 Легкові автомобілі
 • 629.114.6.004.6 Легкові автомобілі. Ремонт
 • 629.4 Залізничний транспорт
 • 629.73 Авіація
 • 629.762.5 Ракети небалістичні
 • 629.78 Космічна техніка
 • 63 Сільське господарство
  630 Лісне господарство. Лісівництво
 • 630*2 Лісівництво
 • 630*9 Ліси та лісне гос-во з державної точки зору
 • 631.1 Сільськогосподарське виробництво.Організація та управління
 • 631.1(477) Організація та управління сільськогосподарським виробництвом
 • 631.115.1 Сільськогосподарське приватне підприємство
 • 631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.3.001.4 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.374 Сільськогосподарський транспорт
 • 631.4(092) Грунтознавство. Землезнавство. Біография
 • 631.46 Бактеріологія і біологія грунтів
 • 636 Тваринництво
 • 637.1 Молочна промисловість
 • 64.012 Домогосподарство
 • 640.41 Готель
 • 65 Управління підприємством
 • 65.011.4 Ресурси (резерви) виробництва
 • 65.011.46 Аутсорсинг (управл.ефективністю)
 • 65.012 Управління підприємством. Методи
 • 65.012.2 Планування діяльності
 • 65.012.32 Менеджмент організації
 • 65.012.8 Безпека економічна підприємства
 • 65.012.8 Економічна безпека під-ва
 • 656 Транспорт
 • 656.07 Управління транспортом
 • 656.07 Транспортна система
 • 656.071.32 Бухгалтерія транспортного підприємства
 • 656.13 Автомобільний транспорт
 • 656.13.07 Організація та експлуатація автомобільного транспорту
 • 657 Бухгалтерський облік
  657 Бухгалтерія
 • 657.1 Бухгалтерія
 • 657.15 Фінансовий облік
 • 657.15(047.2/3) Бухгалтерська фінансова звітність
 • 657.2 Бухгалтерскі проводки
 • 657.222 Ведення бухгалтерських операцій
 • 657.372.3 Списання. Амортизація
 • 657.421.3 Бухгалтерський облік ліцензій
 • 657.474.51 Визначення фактичної собівартості. Калькулювання
 • 657.6 Аудит
 • 657.6 Аудит, ревізія
 • 658.011.46 Потенціал підприємства
 • 658.011.47 ФСА
 • 658.012.011.56 Автоматизація
 • 658.012.12 Аналіз господарської діяльності підприємства
 • 658.012.122 Економічна діагностика під-ва
 • 658.012.122 Діагностика економічна
 • 658.012.122 Економічний аналіз
 • 658.012.122:330.4 Діагностична матриця
 • 658.012.32 Менеджмент
 • 658.012.32 : 331.103 Автоматизоване роб.місце менеджера
 • 658.012.324 Корпоративна форма управління підприємством
 • 658.012.61 Корпоративна культура
 • 658.012.7 Контролінг
 • 658.016"313" Стійкість стратегічна підприємства
 • 658.016.7 Санація
 • 658.14/.17 Фінанси підприємств
 • 658.14/.17.012.12 Фінансовий аналіз
 • 658.14/17 Фінансова стійкість підприємства
 • 658.310.8 Штатний розклад
 • 658.345 БЖД
 • 658.345 Охорона праці
 • 658.512.011.56 САПР (система автоматиз.проектування)
 • 658.52 Виробничо-промислова структура
 • 658.527.011.56 - 192 (075.8) Потокове виробництво
 • 658.562 Виробничий контроль.Техн.контроль
 • 658.589 Модернізація
 • 658.589 Реконструкція
 • 658.589 Інноваційна діяльність
 • 658.7 Логістика
 • 658.8 Збут. Продаж. Реалізація продукції
 • 658`313` Стратегія підприємства
 • 659.1, 659.1: Реклама, реклама продукції
 • 659.4 Паблік Рилейшнз
 • 66 Хімічна промисловість
 • 663/664 Харчова промисловість
 • 669 Металургія
 • 67/68 Легка промисловість
 • 678.06.001.2 (03) Вироби із високомолекулярних матеріалів, проектування
 • 681.3.06 Програмування
 • 681.327.22 Відеомонітори
 • 681.5 Теорія автоматичного управління
 • 681.511.42 Системи автомат. управління імпульсні (дискретні)
 • 681.518 Інформаційні системи
 • 681.518 Інформаційні системи в автоматизованому управлінні
 • 681.518.3 Вимірювальні інформац.системи (для управління)
 • 681.518.5.015 Системи автомат.контроля і техн.діагностики. Ідентифікація
 • 687 Швейна промисловість
  69 Будівництво
 • 69.003 Економіка будівництва
 • 697.3 Центральне опалення
 • 7 Культура
 • 7.036.2 Імпресіонізм
 • 712.23 Заповідники, нац.парки та інші природні території, що охоро
 • 725.4 Будівлі пром. підприємств, проектування
 • 744.4 Інженерна графіка
 • 75 Живопис
  78 Музика
 • 78.017 Музиканти
 • 796.525 Альпінізм
 • 811.111 Англійска мова
 • 811.111(038) = 111=161.1 Англо - російські словники
 • 811.161.2 Українська мова
 • 811.161.2"06-26 Українська сучасна літературна мова
 • 82-8 Літературна суміш. Афоризми. Сценарії
 • 82.09 Літературна критика та дослідження
 • 82.09.161.2" " Літературознавство укр.літ."століття"
 • 883 Українська література
  9 Історія
 • 9(477)1934-1941 Історія України в 1934-1941рр.
 • 908 Краєзнавство
 • 908(477.53) Краєзнавство. Полтавська область
 • 91(510) Географія Китаю
 • 930.85(100 Історія української та зарубіжної культури
 • 94(477) Історія України
 • 940(477) Історія України
 • 940`10/17` (477) Історія України Х І - XVIII ст.
 • 94`10/17` (477) Вимірювання електричних величин
 • ЄС Европейский Союз
 • Китай Китай
 • 330 Економіка

  Автоматизированные информационные технологии в экономике : учебник для экон.спец.вузов / В.В.Брага, Н.Г.Бубнов, Л.А.Вдовенко и др.; под ред. Г,А.Титоренко. - М.: : ЮНИТИ , 1999. - 399 c.
  004 : 330            65.050.253
  Автоматизированные информационные технологии в экономике : учебник для агроэконом. спец.вузов / М.И.Семенов, И.Т.Трубилин, В.И.Лойко, Т.П.Барановская; под ред. И.Т.Трубилина. - М. : Финансы и статистика , 2000. - 415 c.
  004 : 330            65.050.253
  Агапова Т.А. Макроэкономика: : учебник / Т.А.Агапова, С.Ф.Серегина; под общ.ред. А.В.Сидоровича. - М. : ДИС , 1997. - 415 c.
  330.101.54            65.012.2
  Агеев В.М. Принцип системности политэкономического исследования. - М. : Экономика , 1985. - 184 c.
  330 : 303.732.4
  Айвазян С.А. Прикладная статистика и основы эконометрики: : учебник для вузов / С.А.Айвазян, В.С.Мхитарян. - М. : ЮНИТИ , 1998. - 1022 c.
  330.43 + 519.248            65в6
  Активные методы преподавания политической экономии : межвуз.сб. / под ред. Г.Г. Богомазова. - Л. : Изд-во ЛГУ , 1989. - 128 c.
  330 : 378.147
  Алфавитный указатель произведений, вошедших во 2-е издание соченений - М. : Политиздат , 1967. - 256 c.
  330.85
  Алфавитный указатель произведений, вошедших во 2-е издание соченений К. Маркса и Ф. Энгельса (1-50тт.) - М. : Политиздат , 1984. - 282 c.
  330.85
  Аналіз і розробка інвестиційних проектів : навч.посібник для вищ. навч. закл. / І.І.Цигилик, С.О.Кропельницький, М.М.Білий, О.І.Мозіль. - К. : Центр навч.літ. , 2005. - 159 c.
  330.322.5
  Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка : в 2-х т. Т.1. Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка : підручник / С.М.Панчишин, П.І.Островерх, В.Б.Буняк та ін.; за ред. С.М.Панчишина, П.І.Островерха. - К. : Знання , 2009. - 723 c.
  330.101.541
  Англо - русский экономический словарь (частотный) : более 10000 терминов и сочетаний / сост. В.В.Морозенко ;под ред. Р.М.Энтова. - М. : Статистика , 1974. - 224 c.
  811.111=161.1 : 330](038)            81.2Англ-4
  Андрейчиков А.В. Анализ, синтез, планирование решений в экономике : учебник для вузов / А.В.Андрейчиков, О.Н.Андрейчикова. - М. : Финансы и статистика , 2000. - 364 c.
  330            65.050.253
  Андрусь О.І. Економічна теорія. Практикум. Інтерактивні методи в модульному навчанні : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : КНТ , 2008. - 480 c.
  330.01
  Аникин А. В. Путь исканий: соц.-экон. идеи в Росси до марксизма. - М. : Политиздат , 1990. - 415 c.
  330.84(47+57)            65.02
  Аникин А. В. Уильм Петти / А.В.Аникин, В.А.Аникин. - М. : Экономика , 1986. - 94 c.
  330.821.1
  Аникин А. В. Юность науки.Жизнь и идеи мыслителей-экономистов до Маркса. - 4-е изд . - М. : Политиздат , 1085. - 367 c.
  330.8
  Асаул А.Н. Экономика недвижимости : учебник для вузов. - 2-е изд., испр . - М.; СПб. : Изд-во АСВ : СПбГАСУ , 2004. - 383 c.
  330.1 : 347.214.2(075.8)
  Асаул В.В. Научные основы инновационного развития на примере создания особых экономических зон : монография. - СПб. : Наука , 2006. - 216 c.
  330.341.1 : 332.133.6
  Асаул Н.А. Методологические принципы институциональных взаимодействий субъектов рынка как открытых ``живых``системв концепции информационного общества Т.51. : труды Вольного экон.об-ва России. - М.; СПб. : ВЭО России , 2004. - 223 c.
  338.242 : 330.837
  Афанасьев В. С. Буржуазная экономическая мысль 30-80-х годов ХХ века Т.2. : (очерк теории). - 2-е изд., доп. и перераб . - М. : Экономика , 1986. - 351 c.
  330.83
  Афанасьев В. С. Давид Рикардо. - М. : Экономика , 1988. - 129 c. - (Из истории экономической мысли)).
  330.821.1 + 929Рикардо
  Ашманов С.А. Введение в математическую экономику : учеб. пособие по спец. ``Прикладная математика``. - М. : Наука , 1984. - 293 c.
  330.4            65в
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : підручник / В.Д.Базилевич, К.С.Базилевич, Л.О.Баластрик; за ред. В.Д.Базилевича. - К. : Знання , 2007. - 782 c.
  330.101.541
  Базилевич В.Д. Макроекономіка. Тести. Ситуаційні завдання. Практикум розв`язання : навч. посібник / В.Д. Базилевич, О.Л. Баластрик. - К. : Четверта хвиля , 1997. - 142 c. - (Економіка).
  330.101.541            65.012.2
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : підручник / В.Д.Базилевич, К.С. Базилевич, Л.О. Баластрик; за ред В.Д. Базилевича. - 2-ге вид., випр . - К. : Знання , 2005. - 851 c.
  330.101.541
  Базілінська О.Я. Макроекономіка : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч.літ. , 2005. - 442 c.
  330.101.541
  Базілінська О.Я. Мікроекономіка : навч. пос. для вищ.навч.закл. / О.Я. Базілінська, О.В. Мініна; за ред. О.Я. Базілінської. - 2-ге вид., перероб. та доп . - К. : ЦУЛ , 2005. - 349 c.
  330.101.542
  Баликоев В.З. Общая экономическая теория : учеб. пособие. - 3-е изд., перераб. и доп . - Новосибирск : ЮКЭА :Модус , 1996. - 408 c.
  330.01            65.01
  Бардиш Г.О. Проектний анализ : підручник для вищ. навч. закл. - 2-ге вид., стер. . - К : Знання , 2006. - 415 c.
  330.322(075.8)
  Бардиш Г.О. Проектний аналіз : підручник. - 2-ге вид.,стер . - К. : Знання , 2006. - 415 c.
  330.322(075.8)
  Барр Р. Политическая экономия : в 2 т. Т.1. / пер.с фр.: А.Б.Вороновой, Ю.И.Зуева,В.А.КУлаковой и др. - М. : Междунар. отношения , 1995. - 608 c.
  330.101            65.01
  Барр Р. Политическая экономия : в 2 т. Т.2. / пер. с фр.:Г.А.Абрамова, Е.Н.Корендясова, А.И.Кристаловского и др. - М. : Междунар. отношения , 1995. - 750 c.
  330.101            65.01
  Бартенев С.А. История экономических учений в вопросах и ответах : учеб.-метод.пособие. - М. : Юристъ , 1988. - 187 c.
  330.8            65.02
  Бачевський Б. Є. Відшкодування зносу основних виробничих фондів : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Б.Є.Бачевський, О.О. Решетняк, І.В. Заблодська. - К. : Центр учбов. літ. , 2007. - 175 c.
  330.142.211
  Башнянин Г.І. Макроекономічна теорія : навч.посібник / Г.І.Башнянин, Л.С.Томашик, А.Р.Середа; за ред. Г.І.Башнянина, Л.С.Томашик. - Львів : Новий світ-2000 , 2005. - 550 c.
  330.101.541
  Башнянин Г.І. Політична економія : підручник для вищ.навч.закл. / Г.І.Башнянин, П.Ю.Лазур, В.С.Медведєв. - К. : Ельга:Ніка-Центр , 2002. - 527 c.
  330.1            65.01
  Башнянин Г.І. Політична економія : підручник для екон.спец.вищ.навч.закл. / Г.І.Башнянин, П.Ю.Лазур, В.С.Медведєв. - К. : Ніка-Центр : Ельга , 2000. - 527 c.
  330.1            65.01
  Безуглая В. О. МІкроекономіка : навч. посібник для вищ. навч.закл. / В.О.Безуглая, І.І.Постіл. - К. : Центр учбов. літ. , 2007. - 285 c.
  330.101.542
  Безуглая В.О, Мікроекономіка : навч. посібник / В.О,Безуглая,І.І,Постіл - К. : Центр учбової літератури , 2007. - 285 c.
  330.101.542
  Белопольский Н.Г. Основы производственно- хозяйственной энвироники. - М. : Экономика , 1990. - 190 c.
  007: 330
  Белуха Н.Т. Основы научных исследований в экономике : учеб. пособие для экон.спец. вузов. - К. : Вища шк. , 1985. - 215 c.
  001.891 : 330            65я73
  Бережна Л.В. Економіко - математичні методи та моделі у фінансах : навч.посібник для вищ.навч. закл. / Л.В.Бережна, О.І.Снитюк. - К . : Кондор , 2009. - 300 c.
  330.4 : 336](075.8)
  Бережная Е.В. Математические методы моделирования экономических систем : учеб. пособие для вузов. - М. : Финансы и статистика , 2002. - 367 c.
  330.4 : 330.342
  Беренс В. Руководство по оценке эффективности инвестиций / Вернер Беренс, Питер М.Хавранек; пер. с англ.А.О.Гридина, И.В.Модестова, Н.В.Сараева, Н.И.Свистунова. - Новое перераб. и доп. изд . - М. : Интерэксперт : ИНФРА-М , 1995. - 527 c.
  330.322.5            65-56
  Бернар И. Толковый экономический и финансовый словарь: фр., рус., англ., нем.,исп. терминология : в 2 т. Т.2. G - Z / Ив Бернар, Жан-Клод Колли; пер. с фр.;под общ. ред. Л.В. Степанова. - М. : Междунар отношения , 1994. - 719 c.
  330.1+336(038)
  Бернар И. Толковый экономический и финансовый словарь: фр., рус., англ., нем., исп. терминология : в 2 т. Т.1. A - F / Ив.Бернар, Жан-Клод Колли; пер. с фр. ; под общ.ред. Л.В.Степанова, ред. В.Б.Рыбаков. - М. : Межунар.отношения , 1994. - 783 c.
  330.1 + 336] (038)
  Бизнес - план инвестиционного проекта. Отечественный и зарубежный опыт.Современная практика и документация : учеб.пособие / В.М.Попов, П.П.Кураков, Г.В.Медведев и др.; под ред. В.М.Попова. - 4-е изд., перераб и доп . - М : Финансы и статистика , 1997. - 418 c.
  65.012.23 : 330.322
  Бирман Г. Экономический анализ инвестиционных проектов / Г.Бирман, С.Шмидт ; пер. с англ. под ред.Л.П.Белых. - М : Банки и биржи : ЮНИТИ , 1997. - 631 c.
  330.322 : 658.012.122            65-56
  Бланк И.А Инвестиционный менеджмент. - К. : ИТЕМ : Юнайтед Дондон Трейд Лимитед , 1995. - 447 c.
  658.012.32 : 330.322            65.290-21+65-56
  Бланк І.О. Інвестиційний менеджмент : підручник / І. О. Бланк, Н.М. Гуляєв; за заг. ред А.А.Мазаракі. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т , 2003. - 397 c.
  658.012.32 : 330.322
  Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе / Марк Блауг; пер. с англ. - 4-е изд . - М. : Дело ЛТД , 1994. - 687 c.
  330.8            65.02
  Блях И.С. Немецко-русский экономический словарь: около 45 000 терминов / И.С.Блях, Л.Т.Багма; под ред. Ю.И. Куколева - М. : Русский язык , 1977. - 664 c.
  811.112.2=161.1(038) : 330            81.2 Нем
  Борисов А.Б. Большой экономический словарь - М. : Книжный мир , 1999. - 894 c.
  330(038)            65(03)
  Борисов Е.Ф. Экономическая теория : учебник для вузов - М. : Юристъ , 1997. - 568 c.
  330.01            65.01
  Борисов Е.Ф. Основы экономической теории : учеб.пособие для сред. спец.учеб.заведений / Е.Ф.Борисов, Ф.М.Волков - М. : Высш.шк. , 1993. - 224 c.
  330.01            65.01
  Борш Л.М. Інвестиції в Україні : стан, проблеми і перспективи : монографія. - К. : Знання , 2002. - 318 c.
  330.322(477)
  Борщ Л.М. Інвестиції в Україні : стан, проблеми і перспективи : монографія. - 2-ге вид., стер . - К. : Знання , 2003. - 318 c.
  330.322(477)
  Борщ Л.М. Інвестування : теорія і практика : навч. посібник. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2007. - 685 c.
  330.322(477)(075.8)
  Бочаров В.В. Инвестиции.Инвестиционный портфель. Источники финансирования. Выбор стратегии : учебник для вузов. - СПб : Питер , 2002. - 286 c. - (Учебники для вузов).
  330.322            65-56
  Бочаров В.В. Инвестиционный менеджмент : учеб.пособие. - Спб. : Питер , 2000. - 152 c. - (Краткий курс).
  658.012.32 : 330.322            65.290-21
  Бромвич М. Анализ экономической эффективности капиталовложений / Майкл Бромвич; пер. с англ. - М. : ИНФРА-М , 1996. - 425 c.
  330.356.3            65-56
  Бугаян И. Р. Макроэкономика : учеб. пособие для экон. спец. вузов. - Ростов-на-Дону : Феникс , 2000. - 348 c.
  330.101.541            65.012.2
  Бункина М.К. Макроэкономика (основы экономической политики) : учеб. пособие / М.К. Бункина, В.А. Семенов. - М. : АО , 1996. - 320 c.
  330.101.541            65.012.2
  В.М.Гальперин Микроэкономика : в 2 т. Т.2. : учеб.пособие для вузов / В.М.Гальперин, С.М.Игнатьев, В.И.Моргунов; под общ. ред. В.М.Гальперина. - 2-е изд., испр . - СПб : Эконом.школа , 1997. - 503 c.
  330.101.542
  Василенко В. О. Інноваційний менеджмент : навч. посібник для вищ. навч.закл. / В. О. Василенко, В. Г. Шматько. - К. : ЦУЛ , 2003. - 439 c.
  658.012.32:330.341.1            65.290-21
  Васильїв М. Вступ до економічних наук : підручник. - Мюнхен : Укр.вільний ун-т , 1985. - 211 c. - (Укр.вільний університет. Підручники, ч.9).
  330            65
  Ватаманюк О. Мікроекономіка : навч. посібник. - Львів : Інтелект-Захід , 2004. - 174 c.
  330.101.542
  Введение в рыночную экономику : учеб. пособие для экон. спец. вузов / А. Я. Лившиц, И. Н. Никулина, О. А. Груздева и др.; под ред. А. Я. Лившица. - М. : Высш.шк. , 1994. - 447 c.
  330.342.172            65.5
  Верба В. А. Проектний аналіз : підручник / В. А. Верба, О. А. Загородніх. - К. : КНЕУ , 2000. - 322 c.
  330.322:65.01.001.1            65.053
  Вестник Харьковского политехнического института. Т.137. Политэкономия. Вып.9. - Х. : Вища шк. , 1978. - 88 c.
  330.1            33.04
  Вечканов Г. С. Микроэкономика : пособие для подготовки к экзамену / Г. С. Вечканов, Г. Р. Вечканова. - 5-е изд . - СПб. : Питер , 2003. - 254 c. - (Завтра экзамен).
  330.101.542            65.012.1
  Вечканов Г. С. Микроэкономика : пособие для подготовки к экзамену / Г. С. Вечканов, Г. Р. Вечканова. - 3-е изд., доп. и испр . - СПб. : Питер , 2002. - 254 c. - (Завтра экзамен).
  330.101.542            65.012.1
  Вініченко І.І. Мікроекономіка : навч. посібник для вищ. навч. закл. / І.І. Вініченко, Н.В. Дацій, С.О. Корецька. - К. : ЦУЛ , 2005. - 266 c.
  330.101.542            65.012.1
  Вітлінський В.В. Аналіз , моделювання та управління економічним ризиком : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни / В.В.Вітлінський, П.І.Верченко - К. : КНЕУ , 2000. - 292 c. - (Київ.нац.економ.ун-т).
  330.131.7            65.290-26
  Вітлінський В.В. Моделювання економіки : навч. посіб. для вищ.навч.закл. - К. : КНЕУ , 2003. - 406 c.
  330.4            65в6
  Власова А.М. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. / А.М. Власова, Н.В. Краснокутська - К. : КНЕУ , 1997. - 92 c.
  658.012.32:001.895:330.341.1            65.290-21
  Воробьева С.А. Русско - украинский словарь социально - экономической терминологии / С.А.Воробьева, Т.К.Молодид ; под ред.И.К.Белодеда. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища школа , 1976. - 412 c.
  811.161.1=161.2(038) : 330
  Высшая математика для экономистов : учеб.пособие для вузов / Н.Ш.Кремер, Б.А.Путко, И.М.Тришин, М.Н.Фридман; под ред. Н.Ш.Кремера. - М. : Банки и биржи : ЮНИТИ , 1997. - 439 c.
  51:330
  Гайдуцький П.І. НеЗалежна економіка України. - К. : Інформаційні системи , 2014. - 527 c. - (До 20-річчя обрання Л.Д.Кучми Президентом України).
  330.342.146
  Галіцин В.К. Багатокористувацькі обчислювальні системи та мережі : навч. посібник / В.К. Галіцин, Ф.А. Левченко. - К. : КНЕУ , 1998. - 358 c.
  330.46            65в6
  Галуза С.Г. Управление научно - техническим прогрессом : справ. - метод. пособие. - К. : Техніка , 1977. - 184 c.
  62.001.7 + 330.341.1
  Галузинський Г.П. Перспективні технологічні засоби оброблення інформації : навч.-метод.посібник для самост.вивчення дисц. - К. : КНЕУ , 2002. - 279 c.
  004.78:330            65.050.253
  Гальперин В.М Микроэкономика : в 2-х т. Т.1. : учеб.пособие для вузов / В.М.Гальперин,С.М.Игнатьев,В.И.Моргунов; под общ. ред В.М.Гальперина - 2-е изд., испр. . - СПб : Эконом.школа , 1997. - 348 c.
  330.101.542            65.012.1
  Гальчинський А.С Основи економічних знань : навч.посібник / А.С.Гальчинський, П.С.Єщенко, Ю.І.Палкін. - 2-е вид., перероб. і доп . - К. : Вища щк. , 2002. - 543 c.
  330.1            65.01
  Гальчинський А.С Основи економічних знань : навч.посібник для ліцеїв,гімназій та серед.закладів / А.С.Гальчинський, П.С.Ещенко, Ю.К.Палкін. - К. : Вища шк. , 1999. - 543 c.
  330.1            65.01
  Гальчинський А.С Основи економічної теорії : підручник / А.С.Гальчинський,П.С.Ещенко,Ю.І.Палкін. - К. : Вища шк. , 1995. - 471 c.
  330.1.01            65.01
  Гаршина О.К. Виконання дипломних робіт спеціалістів економічного профілю : навч. посібник для вищ. навч.закл. / О.К.Гаршина, С.В.Бурлуцький. - К. : Центр учбов. літ. , 2007. - 134 c.
  330 :378.147.88
  Гезліт Г. Економіка в одній лекції. Основи теорії і практики / Генрі Гезліт; пер. з англ. - Львів : Сейбр-Світло , 1995. - 165 c. - (Б-чка малого бізнесу).
  330.1.01            65.01
  Гитман Л.Дж. Основы инвестирования / Л.Дж.Гитман, М.Д.Джонк; пер. с англ. - М. : Дело , 1997. - 991 c.
  330.322            65-56
  Глазунов В.Н. Финансовый анализ и оценка реальных инвестиций. - М. : Финстатинформ , 1997. - 135 c.
  658.14/.17.012.12 + 330.322            65.053
  Гойко А.Ф. Методи оцінки ефективності інвестицій та пріоритетні напрямки їх реалізації.Рекомен.Вченою радою КНУ будівництва і архітектури. - К. : ВІРА-Р , 1999. - 319 c.
  330.322.5            65.-56
  Голиков А.П. Вступ до економічної і соціальної географії : підручник для вищ.навч.закл. / А.П.Голиков, Я.Б.Олійник, А.В.Степаненко. - К. : Либідь , 1996. - 320 c.
  330:913+316:913            65.04
  Гончар М.С. Математичні основи інформаційної економіки : монографія. - К. : ІТФ ім. М.М.Боголюбова , 2007. - 464 c.
  330.47:519.72
  Горемыкин В.А. Экономика недвижимости : учебник для вузов / В.А. Горемыкин, Э.Р. Бугулов. - М. : Филинъ , 1999. - 586 c.
  330.1.347.214.2.075.8
  Гранатуров В.М, Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения : учеб. пособие. - М. : Дело и Сервис , 1999. - 112 c.
  330.131.7            65.931
  Гринев В.Ф. Товарно - инновационная политика : учеб. пособие для вузов. - К. : МАУП , 2004. - 159 c.
  330.341.1
  Гриньов А.В. Інноваційний розвиток промислових підприємств : концепція, методологія, стратегічне управління. - Х. : Інжек , 2003. - 304 c.
  658.589 + 330.341.1
  Грідасов В.М. Інвестування : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.М.Грідасов, С.В.Кривченко, О.Є.Ісаєва. - К. : Центр навч.літ. , 2004. - 163 c. - (Донбас.держ.машинобуд.академія).
  330.322            65-562
  Гронтковська Г.Є. Мікроекономіка. Практикум : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Г.Є.Гронтковська, А.Ф.Косік. - К. : Центр.навч.літ. , 2004. - 403 c.
  330.101.542
  Грубер Й Эконометрия : в 2 т. Т.1. Введение в эконометрию : учеб.пособие для экон.спец. / пер с нем. А.Б.Вороновой; под общ.ред. Л.В.Твердовой. - К. : Астарта , 1996. - 397 c.
  330.43            65в6
  Грубер Й. Эконометрия 1.Введение во множественную регрессию и эконометрию. Т.1. - К. : КГЭУ , 1993. - 220 c.
  330.43            65в6
  Грубер Й. Эконометрия 1 .Введение во множественную регрессию и эконометрию : приложения. - К. : КГЭУ , 1993. - 98 c.
  330.43            65в6
  Грубер Й. Економетрія : в 2 т. Т.2. Економетричні прогнозні та оптимізаційні моделі. : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Нічлава , 1999. - 295 c.
  330.43            65в6
  Грубер Й. Економетрія : в 2 т. Т.1. Вступ до множинної регресії та єконометрії. : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Нічлава , 1998. - 381 c.
  330.43            65в6
  Гукасьян Г.М. Экономическая теория : практикум / Г.М.Гукасьян, Т.С.Бородина. - М. : ИНФРА-М , 1999. - 150 c. - (Высш. образование).
  330.01            65.01
  Данілов О.Д. Інвестування : навч. посібник для вищ.навч.закл. / О.Д.Данілов, Г.М.Івашина, О.Г.Чумаченко. - К. : Комп`ютерпрес , 2001. - 363 c.
  330.322            65-56(4Укр)
  Дементьев В.В. Экономика как система власти : монографія. - Донецк : Каштан , 2003. - 403 c. - (Донецк. нац. техн. ун-т).
  330 : 321.6/.8            65
  Дзюбик С. Д. Основи економічної теорії. / С.Д. Дзюбик, О.С. Ривак. - К. : Основи , 1994. - 335 c.
  330.01            65.01
  Дзюбик С.Д. Основи економічної теорії : навч. посіб. [для вищ. навч. закл.] / С.Д. Дзюбик, О.С. Ривак. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2008. - 491 c.
  330.01.(075.8)
  Довбенко М.В. Сучасна економічна теорія. Економічна нобелелогія : навч.посібник. - К. : Академія , 2005. - 335 c.
  330.01``312``
  Долан Э.Дж. Макроэкономика / Э.Дж.Долан, Д.Е.Линдсей; пер. с англ. ; общ.науч.ред. Б.С.Лисовика, В.В.Лукашевича. - СПб : Литера плюс , 1997. - 405 c.
  330.101.541            65.012.2
  Долан Э.Дж. Микроэкономика / Эдвин Дж.Долан, Дэйвид Е.Линдсей; общ. ред. Б.С.Лисовика, В.В.Лукашевича; пер. с англ. В.В.Лукашевича и др. - СПб : Литера плюс , 1997. - 446 c.
  330.101.542            65.012.1
  Донець Л.І. Економічні ризики та методи їх вимірювання : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч.літ , 2006. - 311 c.
  330.137.7
  Дроздов В.В. Франсуа Кенэ. - М. : Экономика , 1988. - 126 c. - (Из истории эконом.мысли).
  330.8 + 929Кенэ            65.02
  Дубров А.М. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе : учеб.пособие для вузов / А.В.Дубров, Б.А.Лагоша, Е.Ю.Хрусталев; под ред.Б.А.Лагоши. - М. : Финансы и статистика , 2000. - 173 c.
  330.131.7 :519.87            65.290-26
  Дубров А.М. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе : учеб.пособие / А.М.Дубров,Б.А.Лагоша, Е.Ю.Хрусталев. - М. : Финансы и статистика , 1999. - 176 c.
  330.131.7 : 519.87            65.290-26
  Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності інвестування : навч. посібник для вищ. навч. закл. - 2-ге вид . - К. : Каравела , 2008. - 431 c.
  330.322
  Економетрія :проблеми теорії і практики : зб.наук.праць / Хмельніцький ін-т регіон.управл. та права. - Хмельницький : ХІУП , 2003. - 158 c.
  330.43
  Економіка : навч.посібник для 10-11 кл. / за ред.З.Г.Ватаманюка,С.М.Панчишина. - К. : Либідь , 1999. - 383 c.
  330            65я721
  Економіка : теоретичні основи : у 2 т. Т.2. : підручник / І.В.Буян, Р.М.Березюк, С.В.Братко та ін.; за ред. В.М.Ковальчук. - Тернопіль : Астон , 1997. - 151 c.
  330.01            65.01
  Економіка :теоретичні основи : у 2 т. Т.1. : підручник / І.В.Буян, Р.М.Березюк, С.В.Братко та ін.; за ред.В.М.Ковальчук - Тернопіль : Астон , 1997. - 204 c.
  330.01            65.01
  Економіка та організація інноваційної діяльності : підручник для вищ.навч.закл. / О.І.Волков, М.П.Денисенко, А.П.Гречан та ін.; за ред.О.І.Волкова,М.П.Денисенка. - 3-тє вид.,перероб.та доп . - К. : Центр учбов. літ. , 2007. - 660 c.
  330.341.1(075.8)
  Економіка України та шляхи її подальшого реформування.Матеріали Всеукраїнської наради економістів 14-15 вересня 1995 р. - К. : Генеза , 1996. - 323 c.
  330(477)            65.9(4Укр)
  Економіка: проблеми теорії та практики : зб.наук.праць.Вип.209. Т.ІІІ. - Дн. : ДНУ , 2005. - 254 c. - (Дніпропетр.нац.ун-т).
  330(066)
  Економічна енциклопедія : у 3 т. Т.3. П(поручництво) - Я(японський центр продуктивності) / Б.Д.Гаврилишин,С.В.Мочерний ,О.А.Устенко та ін. - К.; Тернопіль : Академія, Академія нар.господарства , 2002. - 951 c.
  330(031)            65
  Економічна енциклопедія : у 3 т. Т.1. А(абадон) - К(концентрація виробництва) / Б.Д.Гаврилишин,С.В.Мочерний та ін. - К.; Тернопіль : Академія : Академія нар.господарства , 2000. - 863 c.
  330(031)            65
  Економічна енциклопедія : у 3 т. Т.2. К(концентрація капіталу) - П(портфельний аналіз) / Б.Д.Гаврилишин,С.В.Мочерний та ін. - К.; Тернопіль : Академія : Академія нар.господарства , 2000. - 847 c.
  330(031)            65
  Економічна історія України : підручник для вищ.навч.закл. / Б.Д.Лановик, М.В.Лазарович, Р.М.Матейко, З.М.Матисякевич; за заг.ред. Б.Д.Лановика. - К. : Юрид. книга , 2004. - 455 c.
  330(091)(477)            63.3- 2(4Укр)
  Економічна теорія : навч.посібник для вищ.навч.закл. / М.Х.Корецький,О.І.Дагій,Г.М.Кульнєва та ін. - К. : Центр навч.літ. , 2007. - 255 c.
  330.01(075.8)
  Економічна теорія : посібник для вищ.навч.закл. / Є.М.Воробйов,А.А.Гриценко,В.М.Лісовицький,В.М.Соболєв; під заг.ред.Е.М.Воробйова. - К., Харків : Корвін , 2003. - 703 c.
  330.01            65.01
  Економічна теорія : політична економія : підручник [ для вищ. навч. закл.] / С.І.Юрій, І.В.Буян, Р.М.Березюк та ін.; за заг. ред. С.І.Юрія. - К . : Кондор , 2009. - 600 c. - ((Тернопільський нац. екон. ун-т)).
  330.1(075.8)
  Економічна теорія : політична економія. Навч.форми контролю та презентації : навч. посібник [для вищ. навч. закл.] / С.І.Юрій, В.В.Козюк, К.З.Возний та ін.; за ред. С.І.Юрія, В.В.Козюка. - К . : Кондор , 2010. - 265 c. - ((Тернопільський нац. екон. ун-т)).
  330.1 (075.8)
  Економічна теорія.Політекономія : підручник / В.Д.Базилевич,В.М.Попов,К.С.Базилевич,Н.І.Гражевська; за ред.В.Д.Базилевича. - 7-ме вид.,стер . - К. : Знання-Прес , 2008. - 719 c.
  330.01(075.8)
  Економічна теорія.Політекономія : підручник / В.Д.Базилевич, В.М.Попов, К.С.Базилевич, Н.І.Гражевська; за ред. В.Д.Базилевича. - К. : Знання , 2006. - 631 c.
  330(075.8)
  Економічна теорія.Політекономія : підручник для вищ.навч.закл. / В.Д.Базилевич,В.М.Попов,К.С.Базилевич та ін.; за ред.В.Д.Базилевича. - 2-ге вид.,випр . - К. : Знання-Прес , 2003. - 581 c. - (Вища освіта ХХI століття).
  330.01            65.01
  Емцов Р.Г. Микроэкономика : учебник / Р.Г.Емцов, М.Ю.Лукин; под общ.ред.А.В.Сидоровича. - М. : ДИС , 1997. - 317 c.
  330.101.542            65.021.1
  Енгстлер П. Ринкова економіка для бізнесменів-початківців / пер. з нім. - К. : Вік , 1992. - 223 c.
  330.342.172
  Ермошенко Н.Н. Механизм управления научно - техническим процессом в регионе. - К. : Наук. думка , 1985. - 191 c.
  330.341.1 : 332.1            65.9/2/-5
  Ермошенко Н.Н. Управление НТП: политико - экономический аспект. - К. : Политиздат , 1989. - 221 c.
  330.341.1            66.017.77
  Ефимова Е.Г. Экономика для юристов : учебник для вузов. - М. : Флинта , 1999. - 467 c.
  330 : 34            65
  Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : КНЕУ , 2001. - 170 c.
  330.4 + 519.862.2            65в6
  Єщенко П.С. Сучасна економіка : навч.посібник для неекон.спец.вищ.навч.закл. - К. : Вища шк. , 2005. - 325 c.
  330.01
  Жарова О.М. Типовые задачи по экономике автомобильного транспорта : учеб.пособие для автотрансп. спец. вузов. - М. : Высш. шк. , 1991. - 222 c.
  656.13 : 330 (076.1)
  Жданова И.Ф. Англо - русский экономический словарь: ок.60 000 терминов и терминологических словосочетаний / И.Ф.Жданова, Э.Л.Вартумян. - 3-е изд . - М. : Рус. яз. , 2000. - 874 c.
  811.111=161.1(038):330            81.2Англ.
  Жданова И.Ф. Русско - английский экономический словарь: более 80 000 терминов. - 2-е изд., стер . - М. : Рус. яз. , 2000. - 880 c.
  811.111=161.1(038):330            81.2Англ-4
  Заблоцький Б.Ф. Економіка України. Національна економіка України : підручник для екон.спец.вищ.навч.закл. / Б.Ф.Заблоцький, М.Ф.Кокошко, Т.С.Смовженко; за ред.Б.Ф.Заблоцького. - Львів : ЛБК НБУ , 1997. - 579 c.
  330(477)            65.9(4Укр)
  Загородній А.Г. Інвестиційний словник : навч.посібник для вищ.навч.закл. / А.Г.Загородній, Г.Л.Вознюк, Г.О.Партин. - Львів : Бескид Біт , 2005. - 511 c.
  330.322(03)            65-562
  Загородній А.Г. Менеджмент реальних інвестицій : навч.посібник / А.Г.Загородній, Ю.І.Стадницький. - К. : Знання , 2000. - 209 c.
  330.322 : 658.012.32            65-56
  Задоя А.А. Основы экономики : учеб.пособие / А.А.Задоя, Ю.Е.Петруня. - К. : Вища шк.:Знання , 1998. - 479 c.
  330.01            65.01
  Задоя А.А. Основы экономической теории : учеб.пособие / А.А.Задоя, Ю.Е.Петруня. - М. : Рыбари , 2000. - 479 c.
  330.01            65.01
  Задоя А.О Мікроекономіка. Курс лекцій та вправи : навч.посіб. - К. : Знання , 2001. - 211 c.
  330.101.542(075.8)
  Задоя А.О. Мікроекономіка.Курс лекцій та вправи : навч.посібник. - 2-ге вид., стер . - К. : Знання , 2002. - 211 c.
  330.101.542            65.012.1
  Замков О.О. Математические методы в экономике : учебник / О.О.Замков,А.В.Толстопятенко; под общ.ред.А.В.Сидоровича. - 2-е изд . - М. : Дело и Сервис , 1999. - 365 c.
  330.4            65в6
  Злупко С.М. Економічна історія України : навч. посібник для вищ. навч.закл. - К. : Знання , 2006. - 367 c.
  330(091)(477)
  Золотов М.И. Экономика массового спорта : учеб. пособие для вузов / М.И Золотлв,Н.А Платонова,О.И Випнярская; под ред.В.В.Кузина. - М. : Физ.культура , 2005. - 299 c.
  796.01 : 330
  Золотогоров В.Г Инвестиционное проектирование : учеб. пособие для вузов. - Минск : Экоперспектива , 1998. - 463 c.
  330.332.5            65-56
  Зянько В.В Інноваційне підприємництво в В Україні :п роблеми становлення і розвитку : монографія. - Вінниця : УНІВЕРСУМ- Вінниця , 2005. - 262 c.
  330.341.1 : 334.7.012.42
  Игудесман Я.Е. Экономика автомобильного транспорта : учеб.пособие для вузов. - Минск : Выш.шк. , 1987. - 327 c.
  656.13 : 330
  Идрисов А.Б. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций / А.Б.Идрисов, С.В.Картышев, А.В.Постников. - 2-е изд., стер . - М. : Филинъ , 1998. - 269 c.
  330.322.5            65-56
  Инвестиции в Украине / под ред. С.И.Вакарина. - К. : Канкорд , 1996. - 94 c.
  330.322(477)            65-56(Укр)
  Информатика для юристов и экономистов : учеб.курс / С.В.Симонович, Г.А.Евсеев, В.И.Мураховский, А.Ю.Казуто; под ред.С.В.Симоновича. - СПб.; М.; Х.; Мн : Питер , 2001. - 687 c.
  004.9 : 330: 34            681.3.06
  Иохин В.Я. Экономичесакя теория: введение в рынок и микроэкономический анализ : учеб для эконом. спец.вузов. - М. : ИНФРА- М , 1997. - 507 c.
  330.01 + 330.101.542            65.01
  Иссследование операций в экономике : учеб. пособие для вузов / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко, И.М. Тришин и др. ; под. ред. Н.Ш. Кремера. - М. : Банки и биржи : ЮНИТИ , 1997. - 407 c.
  330.45 : 519.8            65в5
  История мировой экономики : учебник для эконом.спец.вузов / Г.Б.Поляк, В.С.Авадзе, А.Н.Маркова и др.; под ред. Г.Б.Поляка, А.Н.Марковой. - М. : ЮНИТИ , 1999. - 727 c.
  330(091)(100)            65.5-03
  История мировой экономики. Хозяйственные реформы 1920-1990 гг. : учеб.пособие для вузов / А.Н.Маркова, Н.С.Кривцова, А.С.Квасов и др.; под ред. А.Н.Марковой. - М. : Закон и право: ЮНИТИ , 1995. - 191 c.
  330(091)(100)``1920/1990``            65.5-03
  История экономических учений : в 2 т. Т.1. : учеб.пособие для вузов / Е.Г.Василевский и др.; под ред. В.А.Жамина, Е.Г.Василевского. - М. : Изд-во МГУ , 1989. - 367 c.
  330.8            65.02
  История экономических учений : учебник для вузов / М.Н.Рындина, И.В.Алешина, А.В.Аникин и др.; редкол.: М.Н.Рындина и др. - М. : Высш.шк. , 1983. - 559 c.
  330.8            65.02
  История экономических учений(современный этап) : учебник для экон. спец.вузов / под общ.ред А.Г. Худокормова. - М. : Инфра-М , 1999. - 733 c. - (Высш.образование).
  330.8``312``            65.02
  І.Вернадський.Витоки.Творча спадщина у контексті історії економічної думки в Україні / за ред. В.Д.Базилевича. - К. : Знання , 2009. - 86 c.
  330.8(477) +929 Вернадский
  Івченко І.Ю. Економічні ризики : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : ЦУЛ , 2004. - 300 c.
  330.131.7            65.290-26
  Ілляшенко С.М. Економічний ризик : навч.посібник для вищ.навч.закл. - 2-ге вид.,доп.і перероб . - К. : Центр навч.літ. , 2004. - 218 c.
  330.131.7
  Інвестиційний менеджмент : опорний конспект лекцій для екон.спец.вищ.навч.закл. / уклад.І.О.Бланк, Н.М.Гуляєва. - К. : Київ нац.торг.-екон.ун-т , 2003. - 103 c.
  658.012.32 : 330.322
  Інвестиційний потенціал у логістиці. На прикладі автотранспорту : навч.посібник для вищ.навч.закл. / К.Е.Фесенко, Л.Г.Зайончик, М.П.Денисенко, В.Г.Кабанов. - К. : Наук.світ. , 2002. - 259 c.
  330.322 : 658.7 : 629.33
  Інвестування : підручник [для вищ. навч.закл.] / В.М.Гриньова, В.О.Коюда, Т.І.Лепейко, О.П.Коюда - К. : Знання , 2008. - 452 c.
  330.322(477)(075.8)
  Інноваційний розвиток промисловості України : навч.посібник для вищ.навч.закл. / О.І.Волков, М.П.Денисенко, А.П.Гречан; під ред.О.І.Волкова, М.П.Денисенко. - К. : КНТ , 2006. - 645 c.
  330.341.1(477)
  Інформатика для економістів : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.М.Беспалов, А.Ю.Вакула, А.М.Гострик та ін. - К. : Центр учбов. літ. , 2003. - 786 c.
  004 : 330( 075.8 )
  Інформаційні системи і технології в економіці : посібник для вищ.навч.закл. / В.С.Пономаренко, Р.К.Бутова, І.В.Журавльова та ін.; за ред. В.С.Пономаренка. - К. : Академія , 2002. - 542 c. - (Альма-матер).
  004 : 330            65с
  Історія економічних учень : підручник / Л.Я.Корнійчук, Н.О.Татаренко, А.М.Поручник та ін.; за ред. Л.Я.Корнійчук, Н.О.Татаренко. - К. : КНЕУ , 2001. - 562 c.
  330.8(091)            65.02
  Історія економічної думки України : навч.посібник / Р.Х.Васильєва, Л.П.Горкіна, Н.А.Петровська та ін. - К. : Либідь , 1993. - 272 c.
  330.8(091)(477)            65.02(4Ук)
  Йохна М.А. Економіка і організація інноваційної діяльності : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Академія , 2005. - 399 c. - (Альма-матер).
  330.341.1
  Казаков А.П. Экономика. Микро -, макро- и прикладная экономика : учеб.курс по основам экон.теории и предпринимательству по программе 60-120 ч. / А.П.Казаков, Н.В.Минаева. - М. : ЦИПКК АП , 1996. - 392 c.
  330            65.01
  Карагодова О.О. Мікроекономіка : навч. посіб. / О.О.Карагодова, Д.М.Черваньов. - К. : Четверта хвиля , 1997. - 204 c.
  330.101.542            65.012.1
  Кардаш В.Я. Товарна інноваційна політика : навч.посібник. - К. : КНЕУ , 1999. - 123 c.
  339.13 6 330.341.1            65.422
  Карминский А.М. Информатизация бизнеса / А.М. Карминский, П.В. Нестеров. - М. : Финансы и статистика , 1997. - 415 c.
  330.47            65с
  Кларк Дж.Б. Распределение богатства / пер. с англ. Д.Страшунского, А.Бнсчинского; под ред. Л.П.Куракова. - М. : Гелиос АРВ , 2000. - 367 c.
  330.144
  Кныш М.И. Стратегическое планирование инвестиционной деятельности : учеб.пособие / М.И.Кныш, Б.А.Перекатов, Ю.П.Тютюков. - СПб : Бизнес-Пресса , 1998. - 315 c.
  330.322 : 658.012.2``313``            65-56
  Кобелев Н.Б. Практика применения экономико - математических методов и моделей : учеб. - метод.пособие. - М. : Финстатинформ , 2000. - 246 c.
  330.4 + 519.86            65в6
  Кобиляцкий Л.С. Управління проектами : навч.посібник. - К. : МАУП , 2002. - 197 c.
  330.322            65.262.1
  Ковальчук В.М. Історія економіки та економічної думки : навч. посібник [для вищ. навч. закл.] / В.М.Ковальчук, М.В.Лазарович, М.І.Сарай. - К. : Знання , 2008. - 647 c.
  330(091) + 330.8
  Ковальчук В.М. Економічна думка в історичному аспекті : навч.посібник / В.М.Ковальчук, М.І.Сарай. - Тернопіль : ТАНГ-Астон , 1999. - 268 c.
  330.8            65.02 (4УКР)
  Ковальчук В.М. Загальна теорія економіки. Теоретична економіка. - Тернопіль : Астон , 1998. - 368 c.
  330.01            65.01
  Ковальчук В.М. Історія світової та української економічної думки : підручник / В.М.Ковальчук, М.І.Сарай. - Тернопіль : Астон , 2004. - 415 c.
  330.8(100+477)
  Ковальчук В.М. Основи економічної теоріїї:короткий курс : навч.посібник. - Тернопіль : Астон , 1999. - 203 c.
  330.01            65.01
  Ковальчук Г.О. Активізація навчання в економічній освіті : навч.посібник. - 2-е вид.,доп . - К. : КНЕУ , 2003. - 296 c.
  330.1 : 37
  Козырев А.А. Информационные технологии в экономике : конспект лекций. - СПб. : Изд-во Михайлова В.А. , 2000. - 63 c.
  330.47            65.052.253
  Козырев В.М. Основы современной экономики : учеб. для вузов. - М. : Финансы и статистика , 1998. - 368 c.
  330            65.01
  Колемаев В.А. Математическая экономика: : учеб. для вузов. - М. : ЮНИТИ , 1998. - 240 c.
  330.4            65в6
  Колесников А.Н. Краткий курс математики для экономистов : учеб. пособие. - М. : ИНФРА-М , 1998. - 208 c. - (Высшее образование).
  51 + 330.4
  Колесников А.Н. Краткий курс математики для экономистов : учеб. пособ. - М. : ИНФРА-М , 1997. - 208 c. - ((Высшее образование).).
  51+330.4
  Комаринський Я. Фінансово - інвестиційний аналіз : навч.посібник / Я.Комаринський, І.Яремчук. - К. : Укр.енциклопедія, Агенство ``Книга Пам`яті України , 1996. - 298 c.
  658.14/.17.012.12 + 330.322            65.053.9
  Конкурентоспроможність фірми: Навч. - метод. комплекс для екон. спец. усіх форм навчання / Пасічник В.Г., Алкіна О.В. - К. : Центр навч. , 2005. - 109 c.
  330.137.2
  Конюховский П.В. Математические методы исследования операций в экономике : учеб.пособие. - СПб. : Питер , 2000. - 207 c. - (Краткий курс).
  330.4            65в6
  Конюховский П.В. Микроэкономическое моделирование банковской деятельности - СПб. : Питер , 2001. - 219 c.
  336.71 : 330.101.542
  Короткий українсько- російсько - англо - німецький словник з економіки та менеджменту / уклад. О.І.Лесюк. - К. : Спалах ЛТД , 1996. - 312 c.
  81`374.82 : 330            81.2-4+65
  Костюк В.Н. История экономических учений : учеб.пособие для вузов. - М. : ЦЕНТР , 1998. - 223 c.
  330.8            65.02
  Костюк В.Н. История экономических учений : учеб.пособие для вузов. - М. : Центр , 1997. - 223 c.
  330.8            65.02
  Костюк В.С. Економічна теорія : навч.посібник для вищ. навч. закл. / В.С.Костюк, А.М.Андрющенко, І.П.Борейко. - К. : Центр учбов.літ. , 2009. - 280 c.
  330.01(075.8)
  Кравченко Ю.И. Прогнозирование и планирование макроэкономики / Ю.И.Кравченко, Т.Е.Цыба. - Кременчуг : Сербо , 1997. - 189 c.
  330.101.541``313``            65.23
  Кравченко Ю.И. Прогнозирование и планирование макроэкономики / Ю.И.Кравченко, Т.Е.Цыба. - Кременчуг : Про-Графика ЛТД , 1996. - 189 c.
  330.101.541``313``            65.23
  Красс М.С. Основы математики и её приложения в экономическом образовании : учеб. для вузов / М.С.Красс, Б.П.Чупрынов. - М. : Дело , 2000. - 688 c.
  51 : 330.4
  Краткий англо - р усский толковый словарь экономических и финансовых терминов / пер. с англ. А.Н. Полякова и др.; под ред. Е.М. Четыркина. - М. : Финансы и статистика , 1987. - 112 c.
  [811.111=161.1 : 330 ](038)            65.5я2+81.2Англ-4
  Краткий экономический словарь / Л.И. Абалкин и др.; под ред. Ю.А. Белкина и др. - 2-е изд., доп . - М. : Политиздат , 1989. - 397 c.
  330(03)            65.01
  Краткий экономический словарь / под ред. Ю.А. Белика и др. - М. : Политиздат , 1987. - 399 c.
  330(03)            65я2
  Крупка М.І. Фінансово - кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України : : монографія. - Львів : ВЦ Львів.нац.ун-ту ім. І.Франка , 2001. - 607 c.
  336.1 + 330.341.1(477)
  Кулинич Е.И. Эконометрия. - М. : Финансы и статистика , 1999. - 301 c.
  330.43            65в6
  Кулинич О.І. Економетрія. Практикум : навч.посібник для вищ.навч.закл. - Хмельницький : Поділля , 1998. - 157 c.
  330.43            65в6
  Кулинич О.І. Економетрія : навч. посібник для вищ.навч.закл. - Хмельницький : Поділля , 1997. - 115 c.
  330.43
  Кураков Л.П. Словарь - справочник по экономике / Л.П.Кураков, В.Л.Кураков. - 2-е изд.,доп. и перераб . - М. : Гелиос АРВ , 1999. - 463 c.
  330(03)            65я2
  Кучерявенко І.А. Макроекономіка.Практикум : навч. посібник - К. : Вікар , 2003. - 239 c.
  330.101.541
  Лановик Б.Д. Економічна істория України і світу : підр. для вищ. навч. закл. / Б.Д. Лановик, З.М. Матисякевич, Р.М. Матейко; за ред. Б.Д. Лановика - 8- ме вид., перероб. і доп . - К. : Вікар , 2006. - 495 c.
  330 (091 )
  Лановик Б.Д. Економічна історія України : підручник для вузів - К. , 2004. - 455 c.
  330(01) (477)            63.3 (4Укр )-2
  Лановик Б. Д. та ін. Економічна історія України і світу : підручник для ВНЗ / Б.Д, Лановик, З.М. Матисякевич, Р.М. Матейко; за ред. Б.Д. Лановика - К. : Вікар , 1999. - 736 c.
  330(091)
  Лігоненко Л.О. та ін. Сучасні інформац.технології економічних досліджень : навч.посібник / Л.О.Лігоненко,Н.П.Кустова,Л.В.Клоченок - К. : Київ.нац.торг.-екон.ун-т , 2002. - 102 c.
  004.330.001.5
  Лісовицький В.М. Історія економічних вчень : Навч.посібник для ВНЗ - К. : ЦУЛ , 2004.
  330.8
  Лопатников Л.И. Популярный экономико-математический словарь - 3-е изд.,доп. . - М. : Знание , 1990.
  330.105(038)            65.9(2)
  Лук"яненко І.Г., Городніченко Ю.О. Сучасні економетричні методи у фінансах : навч.посіб. - К : Літера , 2002. - 350 c.
  330.43
  Лук"яненко І.Г.,Краснікова Л.І. Економетрика : практикум з використанням комп"ютера - К : Знання , 1998. - 217 c.
  330.43
  Лук"яненко І.Г.,Краснікрва Л.І. Економетрика : підручник - К : Знання , 1998. - 493 c. - ("Вища освіта ХХІ століття").
  330.43            65в6
  Лук'яненко І.Г. Сучасні економетричні методи у фінансах : навч. посібник / І.Г.Лук'яненко, Ю.О.Городніченко - К. : Літера , 2002. - 350 c.
  330.43 : 336
  Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність : Навч. посібник для вузів - 3-е вид., пероб. и доп. . - К. : ЦУЛ , 2004. - 375 c.
  330.3322
  Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність : Навч. посібник для вузів - 3-е вид., пероб. и доп. . - К. : ЦУЛ , 2004. - 375 c.
  330.3322
  Макроекономіка та макроекономічна політика / А.Ф. Мельник, Т.Л. Желюк, О.В. Длугопольський та ін.; Наук.ред. А.Ф. Мельник - К. : Знання , 2008. - 699 c.
  330.101.541.(075.8)
  Матвійчук А.В. Аналіз і управління єкономічним ризиком : навч. посібник для ВНЗ - К. : Центр навч. літ , 2005. - 219 c.
  330.131.7
  Материалы III международной конференции молодых ученых-экономистов г.Донецк 7-9 апреля 2000 года. Экономика третьего тысячелетия : в 2 т. Т.2. Микроэкономика: проблемы, тенденции, перспективы. - Донецк : ДонГТУ :Ин-т экономики пром-сти, Ин-т эконом.-прав , 2000. - 286 c.
  330.101.542
  Маховикова Г.А. Инвестиционный процесс на предприятии : учеб. пособ. для вузов / Г.А. Маховикова, В.Е. Кантор - СПб : Питер , 2001. - 173 c.
  330.322.1:658.158.152
  Машина Н.І. Економічний ризик і методи його вимірювання : навч. посібник для ВНЗ - К. : Центр навч. літ. , 2003. - 187 c.
  330.131.7
  Меньшиков С.М. Советская экономика: катастрофа или катарсис? - М. : Интер-Версо , 1990. - 399 c.
  330.343.15
  Меньшиков С.М. Советская экономика :катастрофа и катарсис? / С.М.Меньшиков - Москва : Интер-Версо , 1990. - 399 c.
  330.342.15
  Меньшиков С.М. Советская экономика :катастрофа или катарсис? / С.М.Меньшиков - Москва : Интер-Версо , 1990. - 399 c.
  330.342.15
  Мікроекономіка : підручник / за ред. В.Д.Базилевича. - К. : Знання , 2007. - 677 c. - (Класичний університетський підручник).
  330.101.542
  Мікроекономіка: практикум : навч. посіб. / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич, А.І. Ігнатюк, С.В. Слухай; за ред. В.Д. Базилевича. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2010. - 491 c.
  330.101.542(076.5)
  Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе : учеб. пособие для вузов / А.М. Дубов, Б.А. Лагоша, Е.Ю. Хрусталев, Т.П. Барановская; под ред. Б.А. Лагоши. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Финансы и статистика , 2001. - 223 c.
  330.131.7 : 519.87            65.290-26
  Моделювання системних характеристик в економіці : навч. посіб. для ВНЗ / Сінчук О.М., Берідзе Т.М., Кононенко В.В., Рябушенко Н.В. - Кременчук : ПП ``Щербатих О.В.`` , 2009. - 211 c.
  330.46(075.8)
  Моделювання системних характеристик в економіці : : навч.посібник для ВНЗ / / О.С.Сінчук, Т.М.Берідзе, В.В.Кононенко, Н.В.Рябушенко. - - Кременчук : : ПП Щербатих О.В. , , 2009. - 211 c.
  330.46
  Мочерный С.В. Політекономія : підручник / Я.С.Ларіна, С.В.Мочерний - 3-тє вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2006. - 390 c.
  330.1
  Мэнеску М. Экономическая кибернетика : сокр.пер. с румын. - М. : Экономика , 1986. - 230 c.
  330.46
  Мэнеску М. Экономическая кибернетика : сокр.пер.с румын. - М : Экономика , 1986. - 230 с. c.
  330.46
  Научно - технический прогресс: вопросы и ответы / Н.Г.Чумаченко, Г.Ф.Ассонов, В.С.Будкин и др. - К. : Политиздат Украины , 1988. - 244 c.
  62.001.7 + 330.341.1            65.6
  Научно- технический и организационный прогресс в машиностроениии: пути и эффективность ускорения / С.Ф. Покропивный, А.С. Федонин, Б.Н. Крыжановский и др.; под ред. С.Ф. Покропивного - К. : Тэхника , 1989. - 327 c.
  62. 001.7 + 330.341.1
  Научно- технический прогресс : словарь / сост.: В.Г.Горохов, В.Ф.Халипов - М. : Политиздат , 1987. - 366 c.
  62.001.7 + 330.341.1            66.017.77
  Національна економіка : підручник для вищ. навч. закл. / за ред. П.В.Круша. - К. : Каравела , 2008. - 415 c. - ((Вища освіта в Україні)).
  330.1
  Національна економіка : навч.посібник для вищ. навч. закл. / В.В.Білоцерківець, О.О.Завгородняя, В.К.Лебедєва та ін.; за ред. В.М.Тарасевича - К. : Центр учбової літератури , 2009. - 278 c.
  330.5(075.8)
  Національна економіка : Навч. посібник для ВНЗ / В.В. Білоцерківець, О.О. Завгородняя, В.К. Лебедєва та ін.; за ред. В.М. Тарасевича - К. : Центр учбової літературі , 2009. - 278 c.
  330.5(075.8)
  Ніколенко Ю.В. Основи економічної теорії: Підручник : 2. Т.1. суспільне виробництво. Ринкова економіка - 2 . - К. , 1998. - 271 c.
  330.01            65.01
  Ніколенко Ю.В. Основи економічної теорії: Підручник : 2. Т.2. Підприємництво, маркетинг, менеджмент. Відтворення в національному та світовому господарстві - 2 . - К. , 1998. - 270 c.
  330.01            65.01
  Овчинников В.В. Сакура и дуб.Впечатления и размышления о японцах и англичанах - К. : Дніпро , 1986. - 479 с. c.
  323+330(520) + 323+330(41.1)
  Олдак П.Г. Формирование современного экономического мышления. - Новосибирск : Наука , 1989. - 160 c.
  330
  Олейник А.Н. Институциональная экономика : Учеб.пособие для экон. и управл. спец. вузов - М. : ИНФРА-М , 2005. - 415 c. - (Высш.образование).
  330.1
  Онишко С.В. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності : навч.посібник для вищ.навч.закл. / С.В.Онишко, Т.В.Паєнко, К.І.Швабій. - К. : КНТ , 2008. - 255 c.
  336.1 : 330.341.1
  Опошня, Решетиловка: Фоторассказ о талантливых народных умельцах Полтавской области - К : Мистецтво , 1972. - 95 c.
  330.5/С2/
  Орехівський Г.А. Політекономія : навч. посібник для вищ. навч. закл. - К. : Каравела , 2008. - 295 c.
  330.1(075.8)
  Орехівський Г.А. Політєконоиія : навч. посібник для ВНЗ - К : Каравела , 2008. - 295 c.
  330.1
  Основи екномічної теорії: політекономічний аскпект : Підручник для екон. спец. вузів / за ред. Г.Н. Климка, В.П. Нестеренко - 2-е вид., перероб. і доп. . - К. : Вища школа , 1997. - 743 c.
  330.01            65.01
  Основи екномічної теорії: політекономічний аскпект : Підручник для екон. спец. вузів / за ред. Г.Н. Климка, В.П. Нестеренко - 2-е вид., перероб. і доп. . - К. : Вища школа , 1997. - 743 c.
  330.01            65.01
  Основи екномічної теорії: політекономічний аскпект : Підручник для екон. спец. вузів / за ред. Г.Н. Климка, В.П. Нестеренко - 2-е вид., перероб. і доп. . - К. : Вища школа , 1997. - 743 c.
  330.01            65.01
  Основи економічних знань : посібник для підготовки і підвищення кваліфікації колгоспників і робітників радгоспів / за ред. В.П.Мертенса. - К. : Урожай , 1987. - 207 c.
  330.01
  Основи економічної теорії : Посібник / Рибалкін В.О.,Хмелевський М.О.,Біленко Т.І. т ін. - К. : ВЦ , 2003. - 351 c. - (Альма матер).
  330.01(075.8)
  Основи економічної теорії : навч.посібник для вищ. навч. закл. / В.Б.Алексєєв, О.І.Андрусь, М.В.Вербіцька та ін.; за заг. ред.П.В.Круша, В.І.Депутат, С.О.Тульчинської. - К. : Каравела , 2008. - 447 c. - ((Вища освіта в Україні)).
  330.01 (075.8)
  Основи економічної теорії : посібник для вищ.навч.закл. / С.В.Мочерний, С.А.Єрохін, Л.О.Каніщенко та ін.; за ред. С.В.Мочерного. - К. : Академія , 2003. - 471 c.
  330.01            65.01
  Основи економічної теорії : Навч. посібник для ВНЗ / В.Б. Алексєєв, О.І. Андрусь, М.В. Вербіцька та ін.; за ред. П.В. Круша, В.І. Депутат. С.О. Тульчинської - К. : Каравела , 2008. - 447 c. - (Вища освіта в Україні).
  330.01 (075.8)
  Основи економічної теорії : у 2- х кн. Т.Кн. 1. Суспільне виробництво. Ринкова економіка : підручник для вищ. навч. закл. / Ю.В. Ніколенко, А.В. Демківський, В.А. Євтушевський та ін.; за ред. Ю.В. Ніколенко - 2-ге вид., перероб. і доп. . - К. : Либідь , 1998. - 271 c.
  330.01
  Основи економічної теорії : у 2-х кн.. Т.Кн. 2. Підприємництво, маркетинг, манеджмент. Відтворення в національномі та світовому господарстві : підручник для вищ. навч. закл / Ю.В. Ніколенко, А.В. Демківський, В.А. Євтушевський та ін.; за ред. Ю.В. Ніколенко - 2-ге вид., перероб. і доп. . - К. : Либідь , 1998. - 270 c.
  330.01
  Основи економічної теорії : посібник для ВНЗ / В.О. Рибалкін, М.О. Хмелевський, Т.І. Біленко та ін. - К. : ВЦ `Академія` , 2003. - 351 c.
  330.01
  Основи інвестиційно - інноваційної діяльності : посібник для вищ.навч.закл. / В.Г.Федоренко, Д.В.Степанов, М.П.Денисенко та ін.; за наук. ред. В.Г.Федоренко. - К. : Алерта , 2004. - 431 c.
  330.322 + 330.341.1
  Основы экономической теории : учеб.пособие для вузов / В.Л.Клюня, М.Л.Зеленкевич, Н.В.Черченко и др.; под ред. В.Л.Клюни. - Мн. : Экоперспектива , 1997. - 335 с. c.
  330.01            65.01
  Основы экономической теории. Политэкономический аспект : учебник / Г.Н.Климко, Л.А.Канищенко, В.Н.Пригода и др.; под ред. Г.Н.Климко - 3- изд., перераб. и доп . - К. : Знання-пресс , 2001. - 646 c.
  330.01            65.01
  Панчишин С.М. Аналітична економіка: макроекономіка і мікроекономіка: підручник : 2. Т.1. Вступ до аналітичної економіки. Макроекономіка - К. , 2009. - 723 c.
  330.101.54(075.8)
  Пахомов Ю.М. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі : монографія / Ю.М.Пахомов, Д.Г.Лукяненко, Б.В.Губський. - К. : Україна , 1997. - 237 c.
  330.5 : 339.137
  Перехідна економіка : підручник для вищ.навч.закл. / В.М.Геєць, Є.Г.Панченко, Е.М.Лібанова та ін.; за ред. В.М.Гейця. - К. : Вища шк. , 2003. - 591 c.
  330.342``714``
  Пономаренко Л.А. Основи Економічної кібернетики: Підручник для екон. спец. ВНЗ - К. : Київ. нац. торг. - екон. ун - т , 2002. - 431 c.
  330.46
  Предродський В.А. та ін. Основи економічної теорії : Підручник для ВНЗ / В.А. Предбродський, Б.Б. Гарін. В.Л. Кухаренко - К. : Кондор , 2002. - 621 c.
  330.1
  Предродський В.А. та ін. Основи економічної теорії : Підручник для ВНЗ / В.А. Предбродський, Б.Б. Гарін. В.Л. Кухаренко - К. : Кондор , 2002. - 621 c.
  330.1
  Предродський В.А. та ін. Основи економічної теорії : Підручник для ВНЗ / В.А. Предбродський, Б.Б. Гарін. В.Л. Кухаренко - К. : Кондор , 2002. - 621 c.
  330.1
  Рабинович Б.М. Экономическая оценка земельных ресурсов и эффективность инвестиций - М. : Филинъ , 1997. - 219 c.
  332.64 : 330.332
  Райзберг Б.А. Курс экономики : Учебник для экон. спец. вузов - 2 . - М. , 1999. - 715 c.
  330
  Рудий М.М. Мікроекономіка : навч.посібник для вищ. навч. закл. - К. : Каравела , 2008. - 311 c. - ((Вища освіта в Україні)).
  330.101.542(075.8)
  Рудий М.М. Мікроекономіка : навч. посіб. - К. : Каравела , 2008. - 311 c.
  330.101.542
  Румянцев А.М. Возникновение и развитие первобытного способа производства: первобытное воспроизводящее хозяйство .(Политико-экономические очерки) : монография - М. : Наука , 1985. - 181 c.
  330.342.115
  Румянцев А.М. Инструментарий экономической науки и практики : научно - популярный справочник / А.М.Румянцев, Е.Г.Яковенко, С.И.Янаев - М. : Знание , 1985. - 303 c.
  330(03)
  Румянцев А.М. Возникновение и развитие первобытного способа производства: Первобытное воспроизводящее хозяйство: (Политико-экономические очерки) : монография. - М. : Наука , 1985. - 181 c.
  330.342.115
  Румянцев А.М. Инструментарий экономической науки и практики : научно-популярный справочник / А.М. Румянцев, Е.Г. Яковенко, С.И. Янаев. - М. : Знание , 1985. - 303 c.
  330(03)
  Сазанець І.Л. Інвестування: міжнародний аспект : навч.посібник для вищ. навч. закл. / І.Л.Сазанець, В.А.Федорова - К. : Центр учбової літератури , 2007. - 271 c.
  330.322 : 339.727.22(075.8)
  Сазонець І.Л. Міжнародна інвестиційна діяльність : підручник для ВНЗ / І.Л.Сазонець,О.А.Джусов,О.М.Сазонець - К. : ЦУЛ , 2007. - 303 с. c.
  330.322(100)
  Сазонець І.Л. Інвестування:міжнародний аспект : навч.посібник для ВНЗ / І.Л.Сазонець,В.А.Федорова - К. : Центр учбової літератури , 2007. - 271 с. c.
  330.322:339.727.22(075.8)
  Сахарцева І.І. Ризики економічної діагностики підприємства : навч.посібник для вищ.навч.закл. / І.І.Сахарцева, О.В.Шляга. - К. : Кондор , 2008. - 379 c.
  65.012.12 : 330.131.7
  Семенов М.И. Автоматизированные информационные технологии в экономике : Учебник для агроэконом. спец. вузов - М. , 2000. - 415 c.
  004:330
  Симоненко В.К. Пятилетки независимости - К. : Занння , 2007. - 542 c.
  330.342
  Скібіцька О.М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент : навч.посібник для вищ. навч. закл. - К . : Центр учбової літератури , 2009. - 404 c. - ((Нац. авіац. ун-т)).
  658.012.32 : (330.341 + 330.322)](075.8)
  Скібіцька О.М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр учбової літ. , 2009. - 404 с. c. - ((Нац.авіаційний ун-т)).
  658.012.32:(330.341+330.322)(075.8)
  Солодовников А.С. Математика в экономике : в 2 т. Т.1. : учебник для экон.спец.вузов / А.С.Солодовников, В.А.Бабайцев, А.В.Браилов. - М. : Финансы и статистика , 2000. - 219 c.
  330.4
  Солонінко К.С. Макроекономіка : навч. посіб. для ВНЗ. - К. : Центр навч. літ-ри , 2002. - 319 c.
  330.101.541
  Спирягин В.И. Исследование проблем экономического роста. - Сыктывкар : Коми науч. центр УрО Российской АН , 2005. - 139 c.
  330.35.01
  Стародубровская И.В. От монополизма к конкуренции - М. : Политиздат , 1990. - 174 c. - ((Новое в экономике)).
  330 342.14
  Стародубровская И.В. От монополизма к конкуренции - М. : Политиздат , 1990. - 174 с. c. - ((Новое в экономике)).
  330.342.14
  Старченко К. Інвестиції: теорія і практика / Катерина Старченко. - Мюнхен : Б.В. , 2001. - (Укр.Вільний ун-т. Сер.Varia,Т.52).
  330.322
  Стеблій Г.Я. Мікроекономіка : навч.посібник - К. : Фірма "Інкос";Центр навч.літератури , 2007. - 221 с. c.
  330.101.542(075.8)
  Тарасевич В.М. Національна економіка : навч.посібник для ВНЗ - К. , 2009. - 278 c.
  330.5(075.8)
  Теоретическая экономика.Политэкономия : учебник для экон. спец. вузов / Г.П.Журавлева,Н.Н.Мильчакова,В.Д.Артерчук; под ред. Г.П.Журавлевой,Н.Н.Мильчаковой - М. : Банки и биржи,ЮНИТИ , 1997. - 485 c.
  330.01            65.01
  Теория переходной экономики Т.2. Макроэкономика : учеб. пособие / под ред. Е.В.Красниковой. - М. : ТЕИС , 1998. - 231 c.
  330.101.541            65.012.2
  Товт М.М. Научно - практический комментарий Закона Украины ``Об основах государственной языковой политики ``(с приложениями) / М.М.Товт, С.С.Черничко. - К. : Б.и. , 2013. - 158 c.
  330.130.53 : 81`272(477)
  Трофимова В.В. Самодостатня Україна: закономірності розвитку в епоху глабальної інтеграції : монографія. - Сімферополь : Таврида , 2012. - 207 c.
  330.34(477) : 339.924
  Тугбаева С.Г. Основы экономики : учебник - Ижевск : Формула , 1993. - 232 c.
  330            65.01
  Управление научно - техническим прогрессом / отв. ред. Г.А.Джавадов. - М. : Экономика , 1978. - 207 c.
  62.001.7 + 330.341.1
  Учебник по основам экономической теории / В.Д.Камаев, В.Ф.Семенов, Д.Е.Сорокин и др. - М. : ВЛАДОС, Изд-во МГТУ , 1994. - 380 c.
  330.01(078.5)            65.01
  Федулова Л.І. Іноваційна економіка : підручник для ВНЗ - К. : Либідь , 2006. - 478 c.
  330.341.1
  Ферианц Я. Хозяйственный механизм и экономия времени : сокр. пер. со словац. / Ян Ферианц; науч. ред. и авт. предисл. В.И.Рыбин - М. : Экономика , 1987. - 192 c.
  330.342.151
  Ферианц Ян Хозяйственный механизм и экономия времени : сокр. пер. со словац. / науч. ред. и авт. предисл. В.И.Рыбин - М. : Экономика , 1987. - 192 c.
  330.342.151
  Формування економічних відносин в умовах ринку : зб.наук.праць / за ред. І.Д.Фаріона. - Тернопіль : Екон.думка , 1998. - 454 c. - (Тернопіл. Акад.нар.гос-ва).
  339.9 : 330342.172
  Харкянен Л.В. Макроекономіка : навч.посібник для вищ.навч.закл. - 3-тє вид. . - К. : Каравела , 2008. - 174 c.
  330.101.541
  Хачатрян С.Р. и др. Методы и модели решения экономических задач : Учеб. пособие для вузов / С.Р. Хачатрян, М.В. Пинегина, В.П. Буянов - М. : Экзамен , 2005. - 383 c.
  330.4
  Ходаківська В.П. Ринок фінансових послуг : теорія і практика : навч. посіб. для вузів / В.П.Ходаківська, В.В.Бєляєв - К : ЦУЛ , 2002. - 615 c.
  336.7:330.123.6
  Чекушина Ю.М. Нариси з економічної історії України : навч.посібник для ВНЗ / Ю.М.Чекушина,І.В.Толстих - К. : Центр навч.літ. , 2003. - 137 с. c.
  330(091)(477)
  Черваньов Д.М. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств : навч.посібник - К. : Знання-Прес , 2003. - 622 с. c.
  658.152:658.012.32+330.322
  Шегда А.В. Ризики в підприємництві: оцінювання та управління : навч.посібник для вищ. навч. закл. / А.В.Шегда, М.В.Голованенко; за ред. А.В.Шегди - К. : Знання , 2008. - 271 c.
  330.131.7(075.8)
  Шегда А.В. Ризики в підприємництві: оцінювання та управління : Навч. посібник / за ред. А.В. Шегди - К. : Знання , 2008. - 271 c.
  330.131.79075.9)
  Шегда А.В. Ризики в підприємництві: оцінювання та управління : Навч. посібник / за ред. А.В. Шегди - К. : Знання , 2008. - 271 c.
  330.131.79075.9)
  Шелобаев С.И. Экономико - математические методы и модели : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : ЮНИТИ , 2005. - 286 c.
  330.4
  Шнипко О.С. Інноваційний дефолт У Країни : економіко - технологічний контекст : монографія. - К. : Генеза , 2009. - 247 c.
  336.277 : 330.341.1(477)
  Экономика и управление недвижимистью : учеб. для строит. спец.вузов / П.Г.Грабовый, Ю.Н.Кулаков, И.Г.Лукманова и др.; под общ.ред. П.Г.Грабового - М.; Смоленск : АСВ : Смолин Плюс , 2000. - 567 c.
  347.214.2 : 330.1
  Экономика и управления недвижимостью : учеб. для строит. спец. вузов / П.Г. Грабовой, Ю.Н. Кулаков, И.Г. Лукманова и др.; под общ. ред.: П.Г. Грабового - М.;Смоленск : АСВ;Смолин Плюс , 1999. - 567с. c.
  347.214.2:330.1
  Экономико - математические методы и модели : учеб.пособие для экон.спец.вузов / Н.И.Холод, А.В.Кузнецов, Я.Н.Жихар; под общ.ред. А.В.Кузнецова. - 2-е изд . - Минск : Изд-во БГЭУ , 2000. - 412 c.
  519.86 + 330.4            65в6
  Экономическая история. Реформы и реформаторы. - М. : Восточная лит. , 1995. - 204 c.
  330(091)
  Экономическая теория : учебник для вузов / В.Д.Камаев, М.А.Абрамова, Л.С.Александрова; под ред.: В.Д.Камаева - 5-е изд., перераб.и доп . - М. : Гуманит.изд.центр ВЛАДОС , 1999. - 640 c.
  330.01
  Юрій С.І. Економічна теорія: політична економія. Навчальні форми контролю та презентації : навч.посбник [для вищ.навч.закл.] - К. , 2010. - 265 c.
  330.1(076.6)
  Юхименко П.І. Економічна історія : підруч [для вищ.навч.закл.] / П.І.Юхименко, П.М.Леоненко - К. : Знання - Прес , 2008. - 567 c.
  330(091)
  Ющенко В.А. Управління валютними ризиками : навч.посібник для вузів / В.І.Міщенко, В.А.Ющенко - К. : Знання , 1998. - 443 c.
  336.742:330.131.7
  Ядгаров Я.С. История экономических учений (краткий курс) : учебник для эконом.вузов - 3-е изд. . - М. : ИНФРА-М , 2001. - 320 с. c. - ((Серия "Высшее образование")).
  330.8
  Ястремський О.Г. Основи мікроекономіки - 2-ге вид. перераб и доп. . - К. : Знання-прес , 2007. - 579 c.
  330.101.542
  Ястремський О.Г. Основи мікроекономіки : підруч. для ВНЗ. / О.Г. Ястремський, О.Г. Гриценко. - 2-ге вид, перероб. та доп . - К. : Знання-Прес , 2007. - 579 c. - (МОН).
  330.101.542(075.8)