Бібліотека
КрНУ імені М.Остроградського
     
     
     
     
     
     
     
     

Систематичний каталог бібліотеки                                                          Перелік книг за тематикою УДК

001 Наука у цілому
 • 001.895 Венчурні проекти
 • 001.895 , 330.341.1 Інновації
 • 002 Друк. Документація. Науково-технічна інформація
 • 002:339.138 Маркетинг інформаційний
 • 004 Інформаційні технології
 • 004.056 Захист інформації, безпека
 • 004.3 Апаратні засоби
 • 004.353 Відіомонітори
 • 004.42 Програмування
 • 004.451 Операційні системи
 • 004.451.64 Апаратні засоби захисту
 • 004.65 Системи управління базами даних (СУБД)
 • 004.7 Комп`ютерні сітки
 • 004.732 Сітки локальні
 • 004.738.5 Інтернет
 • 004.738.5:658.6/9 Електронна комерція
 • 004.77 Електроний бізнес
 • 004.78 : Автоматизовані системи у ...
 • 004.78:025.4.036 Автоматизовані інформаційно-пошукові системи
 • 004.78:336.717 Автоматизовані системи банківських операцій
 • 004.91 Оброблення і створення документів
 • 004.92 Комп`ютерна графіка
 • 006.015.5 Управління якістю
 • 006.063 Сертифікація
 • 006.1 Стандартизація у цілому
 • 006.83 Якість
 • 008 Культура
  021 Організація та развиток бібліотечної справи
  061 Діяльність організацій по охрані природи
 • 061.1ЕС Европейский Союз(ЕС)
 • 1 Філософія
 • 111.1 Онтологія (буття)
 • 130.2 Філософія культури
 • 141.131 Платонізм. Неоплатонізм
 • 141.339 Езотерика
 • 159.9 Психологія
 • 159.923 Психологія особистості
 • 159.942 Емоції
 • 159.9:334.7.012.42 Психологія підприємництва
 • 168.522 Культурологія
 • 172. 4 Міжнародна етика
 • 174 Професійна етика
 • 174.022.1 Професійна та ділова етика. Імідж. Репутація
 • 174.022.1 Імідж
 • 178.1 Алкоголізм
 • 178.7 Паління
 • 2 Релігія
 • 281.9 Православна церква
 • 303.725.36 Примінення теорії систем, теорії управління та кібернетики
 • 311.12 Статистичне угрупування
 • 311.313(058)(477.53) Регіональна статистика: обласн., краєва
 • 314.02 Демографія.Джерела демографічних даних
 • 314.156.5(477) Геноцид українского народа
 • 314.7 Міграція
 • 316 Соціологія
 • 316.323.4 Азіатска деспотія, соціальна структура
 • 316.324.5 Аграрні суспільства, соціальна структура
 • 316.334.55 Соціологія (аграрна політика)
 • 316.343.4 Автохтонне населення в колоніальному суспільстві (соціологія
 • 316.343.653 Адміністратори в капіталістичному суспільстві (соціология)
 • 316.344.32 Інтелектуали
 • 316.346.2-055.2 Жінки
 • 316.422.4 Прогрес
 • 316.422.44 НТП
 • 316.422.6 Регрес (НТП)
 • 316.46 Лідерство
 • 316.462 Авторитаризм ( соціологія)
 • 316.61-056.45 Генії
 • 316.612 Развиток особистості
 • 316.73 Акультурація (соціологія)
 • 321.61 Абсолютизм (форми влади)
 • 321.64 Авторитарні режими нового часу
 • 323 Внутрішня політика
 • 323.17 Автономія та самовизначення нації
 • 323.329 Соціальні спільноти та прошарки. Інтелігенція
 • 323.396 Соціальна еліта
 • 324 Вибори. Референдуми. Виборчі компанії
  325 Міграційна політика
 • 327(477) Зовнішня політика України
 • 327.51 Військові союзи
 • 328 Парламенти. Народні представництва. Уряди
 • 328.132.7 Президентський кабінет. Президентський уряд
 • 330 Економіка
 • 330(477) Економіка України
 • 330.01 Економічна теорія
 • 330.1 Економічні науки
 • 330.101.54 Макроекономіка
 • 330.111.4 Виробничі сили
 • 330.131.7 Ризики
 • 330.131.7:336.71 Ризики банківські
 • 330.131.7:336.743 Валютний ризик
 • 330.142.2 Уставний фонд, капітал
 • 330.142.2 Вкладений капітал.Уставний фонд
 • 330.142.211.4 Амортизація основних фондів
 • 330.31 Кругообіг в народному господарстві. Відтворення
 • 330.322 Інвестиції
 • 330.322.013 Автономні інвестиції ( політекономіка)
 • 330.322.5 Інвестиції, рентабельність та ефективність
 • 330.322:658.589 Венчурне інвестування
 • 330.33 Криза
 • 330.34.014.1 Економіка застійна
 • 330.34.014.2 Економіка, що розвивається
 • 330.341(477) Фактори економічного розвитку України
 • 330.341.1 Развиток виробничих сил. Техн. прогрес. Інновації
 • 330.341.1 Інновації. Технічний прогрес
 • 330.341.1(477) Інновації в Україні
 • 330.341.2:334.758 Кластер
 • 330.342.111 Автаркне господарство (політекономіка)
 • 330.356.3 Ефективність капіталовкладень
 • 330.43 Економетрія
 • 330.46 Теорія систем, управління в кібернетиці та економіці
 • 330.47 Теорія інформації в економіці. Економічна інформатика
 • 330.52 Національна економіка
 • 330.564.2 Прибутки населення
 • 330.59 Життєвий рівень
 • 330.59 Соціально-економічний розвиток
 • 330.8(477) Історія економічної думки.Економічні вчення та школи
 • 330.837 Інституціоналізм. Неоінституціоналізм
 • 331 Праця. Економіка праці
 • 331.07 Адміністративні органи, уповноважені та офіційні особи (прац
 • 331.101.26 Праця, як економічний фактор
 • 331.101.262 Людський капітал
 • 331.102 Види праці
 • 331.103.255 Автоматизована праця
 • 331.106.24 Колективні договори
 • 331.108 Робота з кадрами
 • 331.108.2 Питання кадрів. Управління кадрів
 • 331.108.2 Управління персоналом
 • 331.108.3 Адаптація рабітників ( праця )
 • 331.2 Зарабітня плата
 • 331.21 Управління заробітною платою
 • 331.211 Аванс (праця)
 • 331.215`311` Виплати із соцстраху
 • 331.225 Премії. Окремі виплати
 • 331.23 Акордна оплата праці
 • 331.31 Робочий час
 • 331.315 Відрядження
 • 331.322 Відпустки
 • 331.5 Ринок праці
 • 331.522 Попит і пропозиція на ринку праці. Потенціал робочих місць
 • 331.522 Трудові ресурси
 • 331.556.4 Міграція трудова, міжнародна
 • 331.556.4 Міждержавна мобільність. Міграція
 • 331.582 Трудові резерви
 • 332.012.324 Власність корпорацій
 • 332.025.1 Адміністративне втручання в регіональній економіці
 • 332.1 Регіональна економіка
 • 332.13 Розміщення. Регіональне разміщення
 • 332.142.4 Використання територіальних ресурсів
 • 332.15 Агломерація економічної діяльності (регіональна економіка)
 • 332.2.01 Аграрні теорії (земельне питання)
 • 332.2.021;338.43.02 Аграрна політика
 • 332.72 Ринок праці, нерухомості
 • 332.856 Агенція по квартирному посередництву ( житлове господарство)
 • 334.012.64 Дрібні підриємства
 • 334.7.012.32 Підприємництво (загальне)
 • 334.7.012.42 Підприємництво комерційне
 • 334.722 Приватне підприємництво
 • 334.722.012.42 Підприємництво
 • 334.722.012.64 Мале підприємництво
 • 334.722.8 Акціонерні компанії
 • 334.758 Злиття. Об`єднання фірм. Кластери
 • 334.7:658.589 Венчурні (рискові) підприємства
 • 336 Фінанси
 • 336.07 Адміністрація фінансова
 • 336.1 Державні фінанси у цілому
 • 336.14 Державний бюджет. Національний бюджет
 • 336.14.025.3 Фінансова безпека
 • 336.2 Бенефіціар
 • 336.22 Податки. Збори
 • 336.225 Методи оподаткування
 • 336.225.64 Податкова заборгованість
 • 336.225.64 Подакти.Заборгованість податкова
 • 336.225.673 Контроль податковий
 • 336.226.11 Податки на доходи фізичних осіб
 • 336.22:351.713 Перевірки податкові
 • 336.246.025.2 Контроль фінансовий
 • 336.275.3 Державні боргові зобов`язання
 • 336.544 Контроль якості
 • 336.7 Грошовий обіг. Банківська справа
 • 336.71 Банківська справа.Банки
 • 336.71(477) Банківська справа. Банки в Україні
 • 336.71.025.3 Безпека у банках
 • 336.711 Національні, державні банки
 • 336.713 Банки комерційні
 • 336.743 Валюта. Зв`язані валюти
 • 336.748.12 Інфляція
 • 336.76 Фінансовій ринок
 • 336.763;347.72.03 Акції (фінанси), (торгове право), (економіка)
 • 336.77 Кредит. Кредитна справа
 • 336.773 Кредитні спілки (фінанси)
 • 338.12 Економічні цикли
 • 338.23:343.3 Безпека економічна держави
 • 338.242 Управління економікою в ринковому господарстві
 • 338.246.02 Адміністративні заходи (економіка)
 • 338.246.025.2 Регулювання. Контроль
 • 338.246.025.2, 338.268.025 Контроль
 • 338.246.027 Матеріальна допомога
 • 338.246.027.2 Стимулювання. Пільги
 • 338.26 Планування.Соціально-економічне планування
 • 338.26 Народногосподарське планування
 • 338.27 Економічне прогнозування
 • 338.27 Прогнозування економічне
 • 338.33 Теорія виробництва. Структура. Спеціалізація
 • 338.364 Автоматизоване виробництво ( економіка)
 • 338.43 Аграрна промисловість (економ.сільського господарства)
 • 338.43 Сільське господарство.Економіка
 • 338.43 Економіка сільського господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика.Економ.сільск. господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика
 • 338.431 Аграрні відносини. Аграрні структури
 • 338.431 Аграрні структури (економіка сільського господарства)
 • 338.432 Сільськогосподарське виробництво (господарювання)
 • 338.436.33 Агропромисловий комплекс
 • 338.439 Продовольчий комплекс. Продовольче питання
 • 338.439 Продовольчий комплекс (економіка)
 • 338.439 : Виробництво продуктів :м"яса,риби,рису і т.д.
 • 338.439:63 рису,молока і т.д. Виробництво с/г продуктів
 • 338.45 Економіка промисловості і ремісничого виробництва
 • 338.45.01 Промислова політика
 • 338.45:658 Економіка підприємства
 • 338.46 Економіка сфери послуг
 • 338.465.2 Консалтинг
 • 338.465.2 Послуги
 • 338.465.2 Інжиніринг
 • 338.465.2 Консультування
 • 338.47 Економіка транспорту і зв`язку
 • 338.48 Туризм. Економіка туризму
 • 338.48-44(1-22) Сільський туризм
 • 338.49 Інфраструктура економіки
 • 338.5 Ціни. Ціноутворення
 • 338.512 Витрати виробництва
 • 338.516.2 Ринок.Форми ринку
 • 338.516.22 Ціни ринкові
 • 338.532.4.025.24 Контроль за цінами
 • 338.583 Інфраструктура
 • 339 Торгівля
 • 339.13.012 Види ринків
 • 339.13.025 Адміністративні міри впливу на ринок
 • 339.137.2 Конкуренція
 • 339.138 Маркетинг
 • 339.138 : 338.46 Маркетинг послуг
 • 339.138(100) Маркетинг міжнародний
 • 339.138(100) Міжнародний маркетинг
 • 339.138.001.5 Маркетингові дослідження
 • 339.138.1 Маркетинг промисловий
 • 339.138.`313` Маркетинг стратегічний
 • 339.14:338.49 Інфраструктура товарного ринку
 • 339.166.5 Торгівля продуктами розумової праці
 • 339.172 Товарні біржі. Продуктові біржі
 • 339.175 Посередники торгові
 • 339.178 Посередницькі інститути
 • 339.187.62 Лізинг
 • 339.187.67 Абонентне обслуговування ( торгівля)
 • 339.37 Роздрібна торгівля
 • 339.543 Митна політика
 • 339.543.624 Оффшорні зони
 • 339.56 Торгівля зовнішня
 • 339.727.2 Рух капіталів. Міжнародні займи. Міграція капталів
 • 339.727.22/24 Інвестиції іноземні
 • 339.74.025 Адміністративні міри в девізній політиці
 • 339.9 Міжнародні економічні відносини. Світове господарство
 • 339.9.012 ЗЕД
 • 339.9.012.23:346.58(477) Регулювання ЗЕД в Україні (правове)
 • 339.9.012.42 Автаркія (світове господарство)
 • 339.92 Міжнародне економічне співробітництво
 • 339.923 Економічні союзи
 • 339.924 Інтеграція
 • 339.94 Глобалізація
 • 34.07;35.07 Адміністративні органи (право)
 • 340 Право. Юридичні науки
 • 340.12 Теорія права
 • 340.12 Теорія держави і права
 • 340.12(091) Історія держави і права
 • 340.130.53 Закони
 • 340.130.54 Кодекси
 • 340.130.55 Укази
 • 340/.349 Правознавство
 • 341.215.4 Захист прав людини
 • 341.24 Міжнародні правові дії
 • 341.63 Міжнародний арбітраж
 • 342.26 Адміністративно-територіальний поділ держави
 • 342.34 , 321.7 Демократія
 • 342.392 Авторитарні (недемократичні) форми держав та правління
 • 342.518 Виконавча влада.Уряд. Кабінет Міністрів
 • 342.565.2 Конституційні суди
 • 342.7 Права і обов"язки громадян
 • 342.7 Основні права та обов`язки громадян
 • 342.849 Агітаційний матеріал для виборів (державне право)
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративні порушення
 • 342.9(477) Адміністративне право України
 • 342.924 Адміністративні акти (державне право)
 • 343.13 Кримінально-процесуальне право
 • 343.132 Слідчі дії
 • 343.195 Суд присяжних
 • 343.2/.7 (477) Кримінальне право України
 • 343.23 Злочини у цілому
 • 343.237(477) Співучасть, угрупування, зговір (Україна)
 • 343.337 Агресія (кримінальне право)
 • 343.353 Адміністративна влада, зловживання (кримінальне право)
 • 343.353.1 Корупція
 • 343.359 Злочини проти державної казни. Контрабанда
 • 343.575 Заборона вживання та оберту наркотиків
 • 343.6 Злочини проти особистості
 • 343.61 Вбивство
 • 343.62 Аборт (кримінальне право)
 • 343.9 Кримінологія
 • 343.9.01 Загальна теорія злочину та злочинність
 • 346(477) Господарське право України
 • 346.231 Адміністративні установи
 • 346.26 Приватне підприємництво
 • 346.5 : Регулювання: конкуренції, якості, виробництва, НТП
 • 346.548 Безпека бізнесу, підприємництва
 • 346.548 Рейдерство
 • 346.548 ,366.5 Захист споживачів
 • 346.6 Соціальний захист населення
 • 347 Громадянське право
 • 347.133.5 Адміністративні угоди
 • 347.133.9 Абстрактні (причинні) угоди
 • 347.188 Акти громадянського стану (громадянське право)
 • 347.211 Інтелектуальна власність, ресурс
 • 347.214.2 Нерухоме майно. Нерухомість
 • 347.426.6 Відшкодування збитку. Оцінка збитку
 • 347.471.03 Адміністрація суспільства (громадянське право)
 • 347.722 Товарні знаки
 • 347.732 Агент за обміном ( торгове право)
 • 347.735 Факторинг
 • 347.746 Вексель
 • 347.77 Патенти
 • 347.771 Авторські свідчення ( патентне право)
 • 347.779 Адміністративна організація охорони промис. і торг. прав
 • 347.78 Авторское право
 • 347.789 Адміністративно-технічна організація авторського права
 • 347.791.3 Адміністративно-правов. регулювання прав власності на суди
 • 347.792 Абандон (морське право)
 • 347.799.2 Аварія (морське право)
 • 347.822.5 Авіаційна метеорологічна служба( служба погоди)
 • 347.918 Арбітраж.Третейський суд
 • 347.921 Адвокати ( громад. процес. право )
 • 347.961(477) Нотаріат, нотаріуси, нотар. контори (Україна)
 • 347.963 Прокурори. Прокуратура
 • 347.965 Адвокатура (громад.процес.право)
 • 347.998.8 Адміністративні суди (громадянське процесуал.право)
 • 347.998.85 Адміністративні суди
 • 347.998.85 (477) Адміністративні суди в Україні
 • 349.2 Трудове право
 • 349.227 Заборона необгрунтованного скорочення
 • 349.233 Матеріальна відповідальність у трудовом погодженні
 • 349.41 Земельне право
 • 349.42 Аграрне право
 • 349.42(477) Аграрне право України
 • 349.6 Правові проблеми охорони навколишнього средовища
 • 35.073.526 Надання та публікація балансу. Аудит
 • 351 Державне адмін. управління
 • 351.077.6 Управлінські рішення
 • 351.087.43 Пенсії. Допомоги
 • 351.087.431 Пенсія. Допомога при звільненні, або виході у відставку
 • 351.087.431.1 Право на пенсію
 • 351.087.431.2 Пенсійні внески
 • 351.087.431.3 Пенсійний фонд
 • 351.087.431.4 Пенсійні надбавки
 • 351.713 Адміністративна діяльність у відношенні податків і зборів
 • 351.741 Організація міліції
 • 351.743 Громадянська охорона.Народні дружини
 • 351.755.61 Паспорти. Паспортна міліція
 • 351.762;343.56 Азартні ігри (адміністративне управління), (кримінальне прав
 • 351.811 Автомобильні дороги ( адміністративний нагляд)
 • 351.814 Авіаційний зв`язок (адміністративне управління)
 • 351.814 Авіація, управління
 • 351.814 Авіатраси (адміністративне управління)
 • 351.822 Адміністративний нагляд за грошовою обіговістю
 • 351.823 Адміністративний нагляд за добуванням сировини
 • 351.824 Адміністративний нагляд за промисловістю та торгівлею
 • 351.825 Адміністративний нагляд за кредитними установами
 • 351.83 Адміністративне регулювання праці і труд.відносини
 • 351.84 Адміністративний нагляд за соціальним забезпеченням
 • 351.853 Нагляд за пам`ятниками. Збереження природних ландшафтів
 • 351.9 Адміністративна юрисдикція (адміністр.управління)
 • 351.9 Нагляд і контроль за держ. управлінням. Скарги
 • 352.07 Адміністративні установи органів управління
 • 353.2 Автономні республіки, області, краї, департаменти,провінції
 • 355.081 Головне командування армії
 • 355.232 Академії (військова справа)
 • 355.469 Авіаційна стратегія (військова справа)
 • 355.75 Адміністративно-господарські установи (військова справа)
 • 356.3 , 355.6 , 359.5 Адміністративно-господарська служба (військова справа)
 • 357.3 Автоколони (військова справа)
 • 359.3 Авіаційні частини військово-морских сил (військова справа)
 • 364.12 Автоматизація виробництва (соціальне забезпечення)
 • 364.2 Основні потреби людини
 • 364.2-262.2 Прожитковий мінімум
 • 364.3 Соціальна допомога. Соц.страхування
 • 364.3-642-264 Індексація виплат. Виплати, основ. на вартості життя
 • 364.3-646.2-3 Організації соціального забезпечення
 • 364.3.-646.2 Пенсії
 • 364.32-642 Соціальні грошові виплати
 • 364.32-642:331.215 Лікарняні, декретні
 • 364.32-642:331.215"313" Декретні
 • 364.6 Соціальне забезпечення. Соціальні проблеми
 • 364.662 Бідність
 • 365 Потреба у житлі та її задоволення
  368 Страхування
 • 368.07 Адміністративні страхові органи
 • 368.08 Адміністративний персонал страхових установ
 • 368.1.021.3 Договір страхування
 • 368.2.025.79 Абандон ( страхування)
 • 368.212/.214 Автомобильный транспорт, перевозки ( страхование)
 • 368.8 Страхування окремих майнових цінностей
 • 368.914 Пенсійне страхування
 • 368.914:061.2 Пенсійне страхування недержавними організаціями
 • 37 Освіта
 • 37(1-87) Освіта за кордоном
 • 37.013 Педагогіка
 • 37.014.15 Законодавсто в області освіти
 • 37.014.543 Фінансування освіти
 • 37.015.3 Психологія освіти
 • 37.015.6 Економіка системи освіти
 • 37.017.4-053.81 Правова культура молоді
 • 37.017.4-053.81 Політична культура молоді. Формування
 • 37.017.4-053.81 : 343.85 Профілактика правопорушень серед молоді
 • 37.018.1 Сімейне виховання та освіта
 • 37.034 Моральне виховання
 • 37.07 Адміністративні проблеми навчальних закладів
 • 371 Організація виховання та освіти
 • 371.058 Організація виховання та освіти. Приватна школа
 • 371.11 Адміністрація учбового закладу (освіта)
 • 371.33 Аудіовізуальні методи навчання ( освіта )
 • 373 Дошкільне виховання і освіта. Загальноосвітня школа
  378 Вища освіта
 • 378(438) Вища освіта в Польщі
 • 378.014.15 Законодавсто в області вищої осіти
 • 378.017.4-057.785 Правова обізнанність студентів
 • 378.017.4-057.785 Правова культура студента
 • 378.02 Методика викладання у вищій школі
 • 378.022 , 37.022 Кредитно-модульна система
 • 378.1 Організація вищої освіти
 • 378.2 Академічні ступені (освіта)
 • 378.4 Університети
 • 379.858 Авіатуризм
 • 392.5 Агамія (етнографія)
 • 398.33 Адвент ( різдвяний піст )
 • 477) Історія української та зарубіжної культури
 • 5(092) Природознавство, біографії
 • 502 Природа. Охорона навколишнього середовища
 • 502 /. 504 Природа. Охорона природних ресурсів
 • 502 /504 Охорона навколишнього середовища. Загрози навколишнього сере
 • 502.1 Охорона навколишнього середовища
 • 502.172 ,502.4 Заповідники
 • 502.174 Відновлення, збереження, економія ресурсів
 • 502.175 Контроль якості средовища. Контроль забруднень
 • 502.2 Середовище у цілому
 • 502.211 Живий світ. Біосфера
 • 502/.504 Екологія
 • 502/504 Природа.Охорона природних ресурсів.Загрози навколишньому сер
 • 502:658.012.32 Екологічний менеджмент
 • 504 Загрози навколишньому середовищу. Екологія
 • 504(084.42) Загрози навколишньому середовищу, атлас
 • 504.5:628.4.047 Забруднення радіоактивне
 • 504.5:628.4.047 Безпека радіоактивна
 • 504:343.3 Безпека екологічна
 • 51 Математика
 • 51(075.8) Математика. Підручник для вищ.шк.
 • 519.237.8 Кластер-аналіз. Класифікація
 • 519.248 Прикладна статистика
 • 519.6 Програмування математичне
 • 519.72 Теорія інформації. Математичні питання
 • 519.816 Теорія прийняття рішень
 • 519.85 Математичне програмування
 • 519.86 Теорія економіко - математичних моделей
 • 519.87 Математичне моделювання
 • 519.876.2 Моделювання процесів управління
 • 53 Фізика
 • 530.145 Квантова механіка
 • 531 Теоретична механіка
 • 539.376 Деформація при постійному навантаженні
 • 544.431.8 Періодичні реакції. Повний безлад
 • 551.58 Кліматологія
 • 553.04 Мінеральні ресурси та запаси
 • 575 Генна інженерія
 • 577.355 Біофізика фотосинтезу
 • 578.828СПИД Вірус СНІД
 • 579.22 Мікробіологія
 • 579.64 Сільськогосподарська мікробіологія
 • 58.006 (477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 58.006.(477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 592/599 Світ тварин.Фауна
 • 611 Анатомія людини
 • 614.2(73) Організація охорони здоров`я в США
 • 614.3 Якість харчових продуктів
 • 615 Фармакологія
 • 616-084 Медицина. Профілактика
 • 616.89-008.441.3 Наркотична залежність
 • 616.89-008.441.44 Самогубство
 • 616.98 Специфічні інфекції
 • 62 - 83 Електропривід
 • 62-82 Гідропривід
 • 62.002.2 Технологія виробництва
 • 620.22 Матеріалознавство
 • 620.9 Загальна енергетика
 • 620.9(477) Загальна енергетика. Енергетика України
 • 620.91 Ресурс енергетики. Альтернативні види
 • 620.91 Альтернативні види енергії
 • 621 Машинобудування
 • 621 438 -714 Газові турбіни, охлодження
 • 621. 426 Дизелі
 • 621.002 Технологія машинобудування
 • 621.039 Атомна енергетика. Атомна промисловість
 • 621.039.586 Аварії ядерних реакторів
 • 621.3 Електротехніка
 • 621.3.01 Теоретичні основи електротехніки
 • 621.31 Електричні апарати
 • 621.31.019.3 Надійність електросистем
 • 621.311.004.12 Енергозбереження
 • 621.311.1 Енергосистеми
 • 621.311.2 Електростанції
 • 621.313.333 Асинхронні електодвигуни
 • 621.314 Перетворення електричної енергії
 • 621.317 Електровимірювальна техніка
 • 621.317.3 Вимірювання електричних величин
 • 621.38 Електроніка
 • 621.382.049.77 Мікроелектроніка
 • 621.391.63 Передача сигналу світловими променями
 • 621.395.721.5 Мобільний зв`язок
 • 621.396 Радіозв`язок
 • 621.396.6 Радіоелектронна апаратура. Схеми
 • 621.396.62 Радіоприймач
 • 621.397.132 Магнітофони
 • 621.397.446 Телевізори
 • 621.397.6 Телевізійна апаратура
 • 621.43 Автомобільні двигуни
 • 621.431.73 Двигуни внутрішнього згоряння для безрейкового транспорту
 • 621.436.21.031.3 Дизелі з пневматичним розпиленням (компресорні)
 • 621.438 - 714 Газові турбіни, системи охолодження
 • 621.438-135 Газові турбомашини
 • 621.6.033:656.07 Нафтотранспортна система
 • 621.7 Обробка тисненням. Пластичне формоутворення
 • 621.74 Ливарне виробництво
 • 621.753 Допуски та посадки
 • 621.81 Деталі машин
 • 621.86 Підйомно-транспортне обладнання у цілому
 • 621.86/.87 Підйомно-транспортні машини
 • 621.865.8 Роботи
 • 621.873.3 : 629.3 Автокрани
 • 621.983 Глибинна витяжка. Холодна штамповка
 • 622.2 Гірничі роботи при розробці корисних копалин
 • 622.276/279 Нафто-газодобувна промисловість
 • 622.323 Добування нафти
 • 622.324 Добування газу
 • 623.4 Зброя
 • 624.046.012.45 Залізобетонні конструкції, стійкість, несуча здатність
 • 625.08 Дорожно-будівні машини
 • 627 Водне господарство
 • 628.1 Водопостачання
 • 628.1(075.8) Водопостачання
 • 628.3 Стічні води. Очистка стічних вод
 • 629. 113 Автомобілебудування
 • 629.083 Склад, огляд, техн. обслуговування автомоб.
 • 629.113 Автомобілебудування. Автомобілі
 • 629.113(03) Автомобілебудування - довідники
 • 629.113(477) Автомобільний транспорт в Україні
 • 629.113.02.001.4 Випробовування автомобілів
 • 629.114.4 Грузові автомобілі
 • 629.114.6 Легкові автомобілі
 • 629.114.6.004.6 Легкові автомобілі. Ремонт
 • 629.4 Залізничний транспорт
 • 629.73 Авіація
 • 629.762.5 Ракети небалістичні
 • 629.78 Космічна техніка
 • 63 Сільське господарство
  630 Лісне господарство. Лісівництво
 • 630*2 Лісівництво
 • 630*9 Ліси та лісне гос-во з державної точки зору
 • 631.1 Сільськогосподарське виробництво.Організація та управління
 • 631.1(477) Організація та управління сільськогосподарським виробництвом
 • 631.115.1 Сільськогосподарське приватне підприємство
 • 631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.3.001.4 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.374 Сільськогосподарський транспорт
 • 631.4(092) Грунтознавство. Землезнавство. Біография
 • 631.46 Бактеріологія і біологія грунтів
 • 636 Тваринництво
 • 637.1 Молочна промисловість
 • 64.012 Домогосподарство
 • 640.41 Готель
 • 65 Управління підприємством
 • 65.011.4 Ресурси (резерви) виробництва
 • 65.011.46 Аутсорсинг (управл.ефективністю)
 • 65.012 Управління підприємством. Методи
 • 65.012.2 Планування діяльності
 • 65.012.32 Менеджмент організації
 • 65.012.8 Безпека економічна підприємства
 • 65.012.8 Економічна безпека під-ва
 • 656 Транспорт
 • 656.07 Управління транспортом
 • 656.07 Транспортна система
 • 656.071.32 Бухгалтерія транспортного підприємства
 • 656.13 Автомобільний транспорт
 • 656.13.07 Організація та експлуатація автомобільного транспорту
 • 657 Бухгалтерський облік
  657 Бухгалтерія
 • 657.1 Бухгалтерія
 • 657.15 Фінансовий облік
 • 657.15(047.2/3) Бухгалтерська фінансова звітність
 • 657.2 Бухгалтерскі проводки
 • 657.222 Ведення бухгалтерських операцій
 • 657.372.3 Списання. Амортизація
 • 657.421.3 Бухгалтерський облік ліцензій
 • 657.474.51 Визначення фактичної собівартості. Калькулювання
 • 657.6 Аудит
 • 657.6 Аудит, ревізія
 • 658.011.46 Потенціал підприємства
 • 658.011.47 ФСА
 • 658.012.011.56 Автоматизація
 • 658.012.12 Аналіз господарської діяльності підприємства
 • 658.012.122 Економічна діагностика під-ва
 • 658.012.122 Діагностика економічна
 • 658.012.122 Економічний аналіз
 • 658.012.122:330.4 Діагностична матриця
 • 658.012.32 Менеджмент
 • 658.012.32 : 331.103 Автоматизоване роб.місце менеджера
 • 658.012.324 Корпоративна форма управління підприємством
 • 658.012.61 Корпоративна культура
 • 658.012.7 Контролінг
 • 658.016"313" Стійкість стратегічна підприємства
 • 658.016.7 Санація
 • 658.14/.17 Фінанси підприємств
 • 658.14/.17.012.12 Фінансовий аналіз
 • 658.14/17 Фінансова стійкість підприємства
 • 658.310.8 Штатний розклад
 • 658.345 БЖД
 • 658.345 Охорона праці
 • 658.512.011.56 САПР (система автоматиз.проектування)
 • 658.52 Виробничо-промислова структура
 • 658.527.011.56 - 192 (075.8) Потокове виробництво
 • 658.562 Виробничий контроль.Техн.контроль
 • 658.589 Модернізація
 • 658.589 Реконструкція
 • 658.589 Інноваційна діяльність
 • 658.7 Логістика
 • 658.8 Збут. Продаж. Реалізація продукції
 • 658`313` Стратегія підприємства
 • 659.1, 659.1: Реклама, реклама продукції
 • 659.4 Паблік Рилейшнз
 • 66 Хімічна промисловість
 • 663/664 Харчова промисловість
 • 669 Металургія
 • 67/68 Легка промисловість
 • 678.06.001.2 (03) Вироби із високомолекулярних матеріалів, проектування
 • 681.3.06 Програмування
 • 681.327.22 Відеомонітори
 • 681.5 Теорія автоматичного управління
 • 681.511.42 Системи автомат. управління імпульсні (дискретні)
 • 681.518 Інформаційні системи
 • 681.518 Інформаційні системи в автоматизованому управлінні
 • 681.518.3 Вимірювальні інформац.системи (для управління)
 • 681.518.5.015 Системи автомат.контроля і техн.діагностики. Ідентифікація
 • 687 Швейна промисловість
  69 Будівництво
 • 69.003 Економіка будівництва
 • 697.3 Центральне опалення
 • 7 Культура
 • 7.036.2 Імпресіонізм
 • 712.23 Заповідники, нац.парки та інші природні території, що охоро
 • 725.4 Будівлі пром. підприємств, проектування
 • 744.4 Інженерна графіка
 • 75 Живопис
  78 Музика
 • 78.017 Музиканти
 • 796.525 Альпінізм
 • 811.111 Англійска мова
 • 811.111(038) = 111=161.1 Англо - російські словники
 • 811.161.2 Українська мова
 • 811.161.2"06-26 Українська сучасна літературна мова
 • 82-8 Літературна суміш. Афоризми. Сценарії
 • 82.09 Літературна критика та дослідження
 • 82.09.161.2" " Літературознавство укр.літ."століття"
 • 883 Українська література
  9 Історія
 • 9(477)1934-1941 Історія України в 1934-1941рр.
 • 908 Краєзнавство
 • 908(477.53) Краєзнавство. Полтавська область
 • 91(510) Географія Китаю
 • 930.85(100 Історія української та зарубіжної культури
 • 94(477) Історія України
 • 940(477) Історія України
 • 940`10/17` (477) Історія України Х І - XVIII ст.
 • 94`10/17` (477) Вимірювання електричних величин
 • ЄС Европейский Союз
 • Китай Китай
 • 316 Соціологія

  Абульханова - Славская К.А. Стратегия жизни. - М. : Мысль , 1991. - 299 c.
  316.628 + 316.64            88.5
  Адамчук В.В. Экономика и социология труда: : учебник для экон.спец.вузов / В.В.Адамчук, О.В.Ромашов, М.Е.Сорокина. - М. : ЮНИТИ , 1999. - 407 c.
  331 : 316.334.22            65.24 + 60.56
  Андреев В.А. Релейная защита, автоматика и телемеханика в системах электроснабжения : учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М . : Высш. шк. , 1985. - 391 c.
  621.316.925 + 621.311-52](075.8)
  Андрущенко В.П. Сучасна соціальна філософія : курс лекцій / В.П.Андрущенко, М.І.Михальченко. - 2-е вид., випр. і доп . - К. : ГЕНЕЗА , 1996. - 368 c.
  101.1 : 316            87.6
  Арьес Ф. Человек перед лицом смерти / Филипп Арьес; пер. с фр. В.К.Ронина; общ.ред. С.В.Оболенской. - М. : Прогресс - Прогресс-Академия , 1992. - 527 c.
  316.6
  Атабеков В.Б. Справочник по устройству и эксплуатации городских электрических сетей / В.Б.Атабеков, В.И.Крюков. - М. : Стройиздат , 1972. - 336 c.
  621.316
  Атватер И. Я Вас слушаю...Советы руководителю, как правильно слушать собеседника / сокр. пер. с англ. Послеслов. Ю.М. Жукова. - 2-е изд. . - М. : Экономика , 1988. - 111 c.
  316.6
  Афанасьев В. В. Приводы к выключателям и разъединителям высокого напряжения / В.В.Афанасьев, Э.Н.Якунин. - Л. : Энергоатомиздат , 1982. - 224 c.
  621.316.542-8
  Барзам А.Б. Системная автоматика : учеб.пособие для техникумов. - 3-е изд., перераб . - М. : Энергия , 1973. - 392 c.
  621.311:621.316.925
  Барулин В.С. Социальная философия : учебник. - 2-е изд., испр. и доп . - М. : ФАИР-ПРЕСС , 1999. - 560 c.
  101.1 : 316            87.6
  Берд П. Обуздай свой телефон! Как положить конец тирании собственного телефона / Полли Берд; пер. с англ. З.Я.Красневской. - Мн. : Амалфея , 1997. - 211 c.
  316.477
  Берд П. Продай себя! Тактика совершенствования вашего имиджа / Полли Берд; пер. с англ. Т.А.Сиваковой. - Мн. : Амалфея , 1997. - 207 c. - (Стратегия успеха).
  316.477 : 17.022
  Берн Э. Игры, в которые играют люди: психология человеческих взаимоотношений. Люди, которые играют в игры: психология человеческой судьбы / пер. с англ. - М. : Прогресс , 1988. - 400 c.
  316.6            88.5
  Болотіна Є.В. Соціологія : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Є.В.Болотіна, В.Б.Мішура. - К. : Центр навч.літ. , 2007. - 127 c.
  316
  Вакуленко С. М. Соціологія праці : навч.-метод. посібник - К. : Знання , 2008. - 262 c.
  316.334.22(075.8)
  Вакуленко С.М. Соціологія праці : навч.- метод.посібник. - К. : Знання , 2008. - 262 c.
  316.334.22(075.8)
  Вербець В.В. Соціологія: курс лекцій : навч.посібник для вищ. навч. закл. / В.В.Вербець, О.А.Субот, Т.А.Христюк. - К . : Кондор , 2009. - 549 c.
  316 (075.8)
  Визитей Н.Н. Социология спорта.Курс лекций : учеб.пособие для вузов физ.воспитания и спорта. - К. : Олимпийская лит. , 2005. - 247 c.
  316 :796
  Витренко Н.М. Социальная инфраструктура Украины. Оценка уровня и перспективы развития. - К. : Наук.думка , 1993. - 144 c.
  316.3 : 338.49            60.55(2Укр)
  Волянська О.В. Соціальна психологія : навч. посібник [для вищ. навч.закл.] / О.В.Волянська, А.М.Ніколаєвська. - К. : Знання , 2008. - 275 c.
  316.6(075.8)
  Врублевский Л.Е. Силовые резисторы / П.Е.Врублевский, Ю.В.Зайцев,А.И.Тихонов. - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 256 c.
  621.316.8
  Всеукраїнське товариство політичних в`язнів і репресованих : історія створення та діяльність / упоряд. Є.Пронюк. - К. : Укр. Центр духовної культури , 2007. - 679 c.
  316.4.063.7(477)
  Гендерний розвиток у суспільстві : конспекти лекцій. - 2-ге вид . - К. : Фоліант , 2005. - 351 c.
  316.346.2            60.54
  Генкин Б.М. Экономика и социология труда : учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : НОРМА-ИНФА-М , 2000. - 399 c.
  331.1+316.344.27            65.24
  Генкин Б.М. Экономика и социология труда : учебник для вузов. - М. : НОРМА-ИНФА-М , 1998. - 373 c.
  331.1+316.344.27            65.24
  Герчанівська П.Е. Культура управління : навч.посібник для вищ.навч.закл. / П.Е.Герчанівська, К.М.Левківський, І.І.Федорова. - К. : Політехніка , 2005. - 151 c.
  316.7 : 658.012.32
  Голиков А.П. Вступ до економічної і соціальної географії : підручник для вищ.навч.закл. / А.П.Голиков, Я.Б.Олійник, А.В.Степаненко. - К. : Либідь , 1996. - 320 c.
  330:913+316:913            65.04
  Гофман А.Б. 7 лекций по истории социологии : учеб. пособие для вузов. - М. : Университет , 1999. - 207 c.
  316(091)            60.5
  Грабко В.В. Моделі та системи технічної діагностики високовольтних вимикачів : монографія / В.В. Грабко, Б.І. Мокін. - Вінниця : Універсум - Вінниця , 1999. - 74 c.
  621.316.5
  Грибачевський Б.Є. Листи з Соловків [українських письменників та діячів культури, репресованих у 30-ті роки]. - К. : Молодь , 1992. - 84 c.
  940(477) +316.4.063.7(477)            63.3(2Ук)71
  Грин Роберт 48 законов власти / Пер.с англ.Е.Я.Мигуновой - М. : РИПОЛ КЛАССИК , 2004. - 576 c.
  316.6            88.5
  Гришина Н.В. Психология конфликта. - СПб : Питер , 2003. - 464 c. - (Мастера психологии).
  159.9 : 316.482            88.53
  Громкова М.Т. Организационное поведение : учеб.пособие для вузов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА , 1999. - 207 c.
  316.6 (075.8)
  Джери Д. Большой толковый социологический словарь (Collins) : в 2 т. Т.1. А - О / Д.Джери, Дж.Джери; пер. с англ. - М. : Вече: АСТ , 2001. - 543 c.
  316(038)            60.5-92
  Джери Д. Большой толковый социологический словарь (Collins) : в 2 т. Т.2. П - Я / Д. Джери, Дж. Джери; пер.с англ. - М. : Вече: АСТ , 2001. - 527 c.
  316(038)            60.5-92
  Дональдсон М.К. Умение вести переговоры для ``чайников`` / М.К.Дональдсон., М.Дональдсон; пер. с англ. - М. : Вильямс , 2001. - 221 c.
  331.106.42 :316.472            88.5
  Доронин А.В. Практикум по соционике для менеджера : учеб.пособие - Х. : ИНЖЄК , 2003. - 98 c.
  316.61            60.55
  Дорошев К.И. Выключатели и измерительные трансформаторы в КРУ 6-220 КВ. - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 148 c.
  621.316.542
  Е.В. Лысенко Функциональные элементы релейных устройств на интегральных микросхемах - 2-е изд., переаб и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 192 c.
  621.316.925ж.049.77            31.27-05
  Елсуков А.Н. Краткий курс теоретической социологии : учеб.пособие для вузов - Минск : ТетраСистемс , 1999. - 127 c.
  316            60.5
  Жоль К.К. Философия и социология права : учеб.пособие. - К. : Юринком Интер , 2000. - 479 c.
  340 :(101 + 316)            67.0
  Завельский М.Г. Экономика и социология труда : курс лекций. - М. : Catallaxy , 1998. - 208 c.
  316.334.22            65.24
  Загирняк М.В., Прус В.В., Невзмин Б.И. Функциональная взаимосвязь параметров электрических машин, аппаратов и трансформаторов с обобщенным линейным размером : монография - Харьков : ’’Точка’’ , 2014. - 188 c.
  621.313:621.314:621.316
  Захарченко М.В. Історія соціологіі (від античності до початку ХХ ст.) / М.В.Захарченко, О.І.Погорілий. - К. : Либідь , 1993. - 336 c.
  316 (091)            60.5
  Здрок А.Г. Выпрямительные устройства стабилизации напряжения и заряда аккумуляторов. - М. : Энергоатомиздат
  621.314.6:621.316.722.1:621.355
  Ильенков Э.В. Философия и культура. - М. : Политиздат , 1991. - 464 c. - (Мыслители прошлого).
  1 + 316.7
  Інформаційна політика України. Європейський контекст : монографія / Л.В.Губерський, Є.Є.Камінський, Є.А.Макаренко. - К. : Либідь , 2007. - 358 c.
  32 : 316.774
  Історія української культури : у 15 зшит. IX зшиток - червень 1937 / під ред. І.Крип`якевича. - Факс. вид. Івана Тиктора . - К. : Обереги , 1993. - 48 c.
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3 ( 2Ук )
  Історія української культури : у 15 зшит. XIV зшиток - листопад 1937 / під заг.ред. І.Крип`якевича. - факс..вид . - К. : Обереги , 1993. - 48 c. - (Історична б-ка).
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3( 2Ук )
  Історія української культури : у 15 зшит. ХІІІ зшиток - жовтень 1937 / під ред. І.Крип`якевича. - Факс.вид. Івана Тиктора . - К. : Обереги , 1993. - 48 c.
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3( 2Ук )
  Історія української культури : у 15 зшит. XII зшиток - вересень 1937 / під ред. І.Крип`якевича. - Факс.вид. Івана Тиктора . - К. : Обереги , 1993. - 48 c.
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3( 2Ук )
  Історія української культури : у 15 зшит. XI зшиток - серпень 1937 / під ред. І.Крип`якевича. - Факс.вид. Івана Тиктора . - К. : Обереги , 1993. - 48 c.
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3( 2Ук )
  Історія української культури : у 15 зшит. Х зшиток - липень 1937 / під ред. І.Крип`якевича. - К. : Обереги , 1993. - 48 c.
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3( 2Укр )
  Історія української культури : у 15 зшит. VIII зшиток - травень 1937 / під.ред. І.Крип`якевича. - факс.вид. Івана Тиктора . - К. : Обереги , 1993. - 48 c.
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3 ( 2Ук )
  Історія української культури : у 15 зшит. VII зшиток - квітень 1937 / під ред. І.Крип`якевича. - Факс. вид. Івана Тиктора . - К. : Обереги , 1993. - 48 c.
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3 ( 2Ук )
  Історія української культури : у 15 зшит. VI зшиток - березень 1937 / під ред. І.Крип`якевича. - Факс.вид. Івана Тиктора . - К. : Обереги , 1993. - 48 c.
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3 ( 2Ук )
  Історія української культури : у 15 зшит. IV зшиток - січень 1937 / під заг.ред. І.Крип`якевича. - Факс.вид. Івана Тиктора . - К. : Обереги , 1993. - 48 c.
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3 ( 2Ук )
  Історія української культури : у 15 зшит. ІІІ зшиток - грудень 1936 / під заг.ред. І.Крип`якевича. - Факс. вид. Івана Тиктора . - К. : Обереги , 1993. - 48 c.
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3 ( 2Ук )
  Історія української культури : у 15 зшит. II зшиток - листопад 1936 / під заг. ред. І.Крип`якевича. - Факс.вид. Івана Тиктора . - К. : Обереги , 1993. - 48 c. - (Історична б-ка).
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3 ( 2Ук )
  Історія української культури : у 15 зшит. 1 зшиток - жовтень 1936 / під заг.ред. І.Крип`якевича. - Факс.вид. Івана Тиктора . - К. : Обереги , 1993. - 1-56 c. - (Історична б-ка).
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3 ( 2Ук )
  Історія української культури / за заг.ред. І.Крип`якевича. - 2-ге вид . - К. : Либідь , 1999. - 651 c.
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3 (4Укр )
  Історія української культури : зб.матеріалів і документів / упоряд.: Б.І.Білик, Ю.А.Горбань, Я.С.Калакура та ін.; за ред.С.М.Клапчука, В.Ф.Остафійчука. - К. : Вища шк. , 2000. - 606 c.
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3(4Укр)+71.1(4Укр)
  Історія української культури : у 15 зшит. XV зшиток - грудень 1937 - Факс.вид.Івана Тиктора . - К. : Обереги , 1993. - 673- c.
  930.85(477) + 316.7 (477)            63.3.(4Укр)
  Історія української культури. Побут. Письменство. Мистецтво. Театр. Музика / за заг.ред. І.Крип`якевича. - 4-те вид., стер . - К. : Либідь , 2002. - 651 c.
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3 ( 4Укр )-7
  Історія української та зарубіжної культури : навч.посібник / С.М.Клапчук, Б.І.Білик, Ю.А.Горбань; за ред. С.М.Клапчука. - 6-те вид., випр.і доп . - К. : Знання - Прес , 2007. - 358 c.
  930.85 ( 477+100 ) + 316.7
  Історія української та зарубіжної культури : навч.посібник / Б.І.Білик, Ю.А.Горбань, Я.С.Калакура та ін.; за ред. С.М.Клапчука, В.Ф.Остафійчука. - К. : Вища шк., Знання , 1999. - 326 c.
  930.85(477+100) + 316.7            63.3 ( О ) я73
  Казачковський М.М. Комплектні електроприводи : навч.посібник для вищ.навч.закл. - Дніпропетровськ : НГУ , 2003. - 226 c.
  62-83-2 : 621.316.37
  Казмиренко В.П. Социальная психология организаций : монография. - К. : МЗУУП , 1993. - 384 c.
  159.9 : 316            88.5
  Камінський А.В. Математичне та комп`ютерне моделювання процесів оптимізації центрування електричних мереж : монографія / А.В.Камінський, Б.І.Мокін. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2005. - 122 c.
  621.316 : 004.942
  Карнеги Д. Как перестать беспокоиться и начать жить / пер. с англ. - М. : Политиздат : Прогресс , 1990. - 324 c.
  316.6            88.5
  Клименко Б.В. Комутаційна апаратура, апаратура керування, запобіжники.Терміни, тлумачення, коментарі : навч.посібник для вищ.навч.закл. - Харків : Талант , 2008. - 205 c.
  621.316.5 : 001.4
  Клименко Б.В. Електричні апарати.Елетромеханічна апаратура комутації, керування та захисту. Загальний курс : навч.посібник. - Х. : Точка , 2012. - 320 c.
  621.316.54
  Клименко Б.В. Електричні апарати. Електромеханічна апаратура комутації, керування та захисту. Загальний курс : навч. посібник - Х. : ’’Точка’’ , 2012. - 340 c.
  621.316
  Козерод О.В. Гендерні аспекти історії українського єврейства (на прикладі періоду 20-х років ХХ ст.) : монографія. - К. : Радуга , 2013. - 102 c.
  94 : 316.423.6=411.16
  Козлов В.А. Справочник по проектированию электроснабжения городов / В.А. Колов, Н.И. Билик, Д.Л. Файбисович. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1986. - 255 c.
  621.316.1.001.63
  Корольчук М.С. Соціально - психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах : навч.посібник для вищ.навч.закл. / М.С.Корольчук, В.М.Крайнюк. - К : Ніка - Центр , 2006. - 576 c.
  159.9-051 + 316.6
  Крапивенский С.Э. Социальная философия : учеб. для вузов. - 3-е изд., испр. и доп . - Волгоград : Комитет по печати , 1996. - 351 c.
  101.1 : 316            87.6
  Красник В.В. Автоматические устройства по компенсации реактивной мощности в электросетях предприятий. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 135 c. - (/ЭТЭ. Экономия топлива и электроэнергии/.).
  621.316.176.016.25
  Краткий словарь по социологии / под общ. ред. Д.М. Гвишиани, Н.И. Лапина; Сост.: Э.М. Коржева, Н.Ф. Наумова. - М. : Политиздат , 1989. - 479 c.
  316            60.5я2
  Крыштановская О.В. Инженеры: Становление и развитие профессиональной группы. - М. : Наука , 1989. - 142 c.
  316.45.007.2            60.55
  Лашко Ю.В. Захист асинхроних двигунів за показниками якості перетворення енергії : монографія / Ю.В.Лашко, О.П.Чорний, Д.Й.Родькін. - Кременчук : ЧП Щербатих О.В. , 2010. - 198 c.
  621.316.9 : 621.313.333
  ЛГБТ-вектор Украины : сб.отчетов по мониторингу. - К. : Наш мир , 2013. - 154 c. - (Информац.-правозащитный Центр для геев и лесбиянок).
  316.45(477) : 159.922
  Лебедев В.И. Психология и управление - М. : Агропромиздат , 1990. - 175 c.
  316.6            88.5
  Либцис С.Е. Универсально-пропашные самоходные шасси.Теория и расчет. - М. : Машиностроение , 1976. - 216 c.
  631.316
  Линт Г.Э. Серийные реле защиты, выполненные на интегральных микросхемах - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 108 c. - ((Б-ка электромонтера)).
  621.316.925
  Лукашевич Н.П. Социология : учеб.пособие / Н.П.Лукашевич, Н.В.Туленков. - К. : МАУП , 1998. - 273 c.
  316(075.8)
  Лукашевич Н.П. Социология : Учебное пособие / Н.П.Лукашевич ,Н.В.Туленков - 2-е изд.,стереотип. . - К. : МАУП , 2002. - 272 c.
  316            60.5я7
  Мендра А. Основы социологии : учеб.пособие для вузов / пер.фр. - М. : NOTA BENE , 1999. - 342 c.
  316(075/8)
  Мигаль А.В. Монтаж и эксплуатация электропроводок на приусадебных и садовых участках - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 112 c.
  621.316.312
  Михайлов О.П. Электрические аппараты и средства автоматизации : Учебник для вузов по спец. `Автоматизация комплекс. механизация машиностроения` - М. : Машиностроение , 1982. - 183 c.
  621.316
  Михайлов О.П. Электрические аппараты и средства автоматизации : Учебник для вузов по спец. `Автоматизация комплекс. механизация машиностроения` - М. : Машиностроение , 1982. - 183 c.
  621.316
  Москаленко В.В. Соціальна психологія : підручник для вищ.навч.закл. - 2-ге вид.,випр. та доп . - К. : Центр учбов.літ , 2008. - 687 c. - (АПН України.Ін-т психології ім. Г.С.Костюка).
  316.6(075.8)
  Научно - технический прогресс и экономия материальных ресурсов в промышленном производстве / под.ред. В.А.Мартынова, К.Х.Оппенлендера - М. : Экономика , 1987. - 264 c.
  316.422.44
  Новий курс: реформи в Україні 2010-2015 : національна доповідь / за заг.ред.В.М.Гейця. - К. : НВЦ НБУВ , 2010. - 228 c.
  [338.24.021.8 + 316.422](477)
  Олех Л.Г. Цивилизация и революция / отв.ред. А.Т.Москаленко. - Новосибирск : Наука , 1989. - 191 c. - (История и современность).
  316.722            15.5
  Омаров А.М. Управление и человек. - М. : Политиздат , 1989. - 80 c. - (Радикал.реформа управления).
  [338.24+331.101.3 +316.43] (47+57)            65.9(2)-2
  Организационно - экономические проблемы научно - технического прогресса : учебник для вузов / В.С.Бялковский, И.А.Бобков, Г.А.Васильев и др.; под ред. В.С.Бялковского, Е.М.Купрякова. - М. : Высш. шк. , 1990. - 302 c.
  316.422(075.8)
  Орлянський В.С. Конфліктологія : навч. посібник для ВНЗ - К : Центр навч. літ-ри , 2007. - 159 c.
  316.48
  Очерки социальной философии : учеб.пособие / Р.В. Светлов, Ю.В. Перов, К.С. Пигров и др. - СПб : Изд-во СПГУ , 1998. - 290 c.
  101.1 : 316
  Пальчевський С.С. Акмеологія : навч.посібник для вищ. навч. закл. - К . : Кондор , 2008. - 397 c.
  316.612(075.8)
  Пальчевський С.С. Акмеологія: навч. посібник для вищ. навч. закл. - К. : Кондор , 2008. - 397 c.
  316.612(075.8)
  Правила применения и испытания средств защиты , используемых в электроустановках - 7-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 63 c.
  621.316
  Правила применения и испытания средств защиты ,используемых в электроустановках - ?-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 63 c.
  621.316
  Проектирование электрических аппаратов : учебник для вузов по спец.`Электр.аппараты` / Г.Н.Александров. В.В.Борисов, Г.С.Каплан и др.; под общ.ред.Г.Н.Александрова - Л. : Энергоатомиздат , 1985. - 448 c.
  621.311/316.002.5.001.6
  Резисторы: справочник / В.М. Терехов - М. : Радио и связь , 1987. - 352 c.
  621.316
  Резисторы: справочник / Ю.Н. Андреев - М. : Энергоиздат , 1981. - 352 c.
  621.316.8
  Рокотян С.С. Справочник по проэктированию электрических систем - М. , 1971. - 248 c.
  621.316
  Русинка І.І. Конфліктологія. Психотехнології запобігання і управління конфліктами - К. : Професіонал , 2007. - 334 c.
  316.48
  Скібіцька Л.І. Конфліктологія : навч.посібник для вищ.навч.закл. - 20ге вид . - К. : Кондор , 2010. - 383 c.
  316.48
  Соловей О.І. Інженерна графіка: схеми електричні : навч.посібник для вищ.навч.закл. / О.І.Соловей, О.С.Хмеленко. - К. : Кондор , 2005. - 186 c.
  744 : 621.316.31
  Соловей О.І. Інженерна графіка : навч. посібник / О.І.Соловей, О.С.Хмеленко - К. : ’’Кондор’’ , 2005. - 188 c.
  744:621.316.31
  Соціологія : словник термінів і понять / Є.А.Біленький, М.А.Козловець, І.В.Саух та ін.; за ред. Є.А.Біленького, М.А.Козловця - К . : Кондор , 2006. - 370 c.
  316 (038)
  Соціологія : навч.посібник / за ред.С.О.Макеєва - 4-те вид.,перероб. і доп. . - К : Знання , 2008. - 566 c. - ((Вища освіта ХХІ століття)).
  316(075.8)
  Соціологія : навч. посіб. / за ред. С.О. Макеєва. - 4-е вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2008. - 566 c. - ((Виша освіта ХХІ століття).).
  316(075.8)
  Соціологія праці та зайнятості : шляхи інституціоналізації та перспективи розвитку : збірник наукових праць / За заг.ред.М.П.Лукашевича - Киів : ІПК ДСЗУ , 2011. - 250с. c.
  316+331.5
  Соціологія. Модульний курс : навч.посібник для вищ.навч.закл. / под ред. Н.М.Семке. - Х. : Торсінг плюс , 2009. - 351 c. - (Переходимо до Болонської системи).
  316.2
  Соціологія: словник термінів і понять / Є.А. Біленький, М.А. Козловець, І.В. Саух та ін.; за ред. Є.А. Біленького, М.А. Козловця. - К. : Кондор , 2006. - 370 c.
  316(038)
  Справочник по проектированию электрических систем / под ред.С.С.Рокотяна,И.М.Шапиро - М. : Энергия , 1971. - 248 с. c.
  621.316
  Справочник по проектированию электроприводов,силовых и осветительных установок / под ред.Я.М.Вольшама,В.И.круповича,М.Л.Самовера - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Энергия , 1974. - 728 с. c. - ((Электроустановки промышленных предприятий)).
  621.313/.316.001.2+62-83
  Справочник по расчету и конструированию контактных частей сильноточных электрических аппаратов / под ред.В.В.Афанасьева - Л. : Энергоатомиздат , 1988. - 384 с. c.
  621.316.5
  Справочное пособие по электротехнике и основам электроники : учеб.пособ.для неэлектротехн.спец.вузов / под ред. А.В.Нетушила - М. : Высшая школа , 1986. - 248 c.
  621.31621.38
  Становление специалиста : монография / О.Н.Ансберг, А.А.Кельберг, О.К.Крокинская и др; под ред.Е.Э.Смирновой - Л. : Изд-во Ленинигр. ун-та , 1989. - 136 c. - ((Сер."Человек и общество". Вып.XXV)).
  316.612
  Танчин І.З. Соціологія : навч.посібник [для вищ. навч. закл.] - 3-є вид., перероб. і доп. . - К. : Знання , 2008. - 351 c.
  316(075.8)
  Танчин І.З. Соціологія : навч.посібник для вищ.навч.закл. - 3-тє вид., перероб.і доп . - К. : Знання , 2008. - 351 c.
  316(075.8)
  Таран В.П. Справочник по эксплуатации электрооборудования - К. , 1985.
  621.316
  Теория и конструкции выключателей / пер. с анг.А.Г.Рабкина; под ред.Сарльза Х.Флершейма,В.В.Афанасьва - Л. : Энергоиздат , 1982. - 493 c.
  621.316
  Технология электроаппаратостроения : учебник для вузов / под ред.Ю.А.Филиппова - Л. : Энергоатомиздат, Ленинград. отд-ние , 1987. - 360 c.
  621.316
  Томас.Р.К Коммутационные устройства.Справочник - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Радио и связь , 1989. - 140 c.
  621.316.54
  Україна в 2005-2009 рр.: стратегічні оцінки суспільно - політичного та соціально - економічного розвитку : монографія / за заг.ред. Ю.Г.Рубана. - К. : НІСД , 2009. - 649 c. - (Нац. ін-т стратегічних досліджень).
  316.42(477)
  Україна в 2008 році: щорічні оцінки суспільно - політичного розвитку : монографія / за заг. ред. Ю.Г. Рубана - К. : НІСД , 2008. - 743 c.
  316.42(477)
  Україна в 2008 році: щоріяні оцінки суспільно - політичного та соціально - економічного розвитку : монографія / за заг.ред. Ю.Г.Рубана - К. : НІСД , 2008. - 743 c.
  316.42(477)
  Федоров А.А. Основы электроснабжения промышленных предприятей : учеб. пособие - М. : Энергия , 1967. - 416 c.
  621.316
  Федоров А.А. Электроснабжение промышленных предприятий - 3-е изд., перераб. и доп . - М., Л. : Госэнергоиздат , 1961. - 744 c.
  621.316
  Федосеев А.М. Релейная защита электроэнергетических систем: Релейная защита сетей : учеб. пособие для вузов - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 520 c.
  621.316
  Фролов С.С. Социология : учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Логос , 1997. - 359 c.
  316            60.5
  Фюре Ф. Минуле однієї ілюзії. Нарис про комуністичну ідею у ХХ столітті / Франсуа Фюре. - К. : ДУХ і ЛІТЕРА , 2007. - 814 c.
  94(47+57) + 316.323.73 + 141.82
  Фюре Ф. Минуле однієї ілюзії. Нарис про комуністичну ідею у ХХ столітті / Франсуа Фюре. - К. : ДУХ і ЛІТЕРА , 2007. - 814 c.
  94(47+57) + 316.323.73 + 141.82
  Цюрупа М.В. Основи конфліктології та теорії переговорів : навч.посібник для вищ.навч.закл. - 2-ге вид . - К. : Кондор , 2009. - 190 c.
  316.48
  Чайка Г.Л. Культура ділового спілкування менеджера : навч.посібник. - К. : Знання , 2005. - 442 c. - (Вища освіта ХХІ століття).
  316.454.52
  Черниш Н.Й. Соціологія : підручник за ретингово-модульно. системою навчання - 5-те вид., перероб. і доп. . - К. : Знання , 2009. - 468 c.
  316(075.8)
  Черниш Н.Й. Соціологія: підручник за рейтингово-модульною системою навчання - 5-е вид.,перероб. і доп. . - К. : Знання , 2009. - 468 c.
  316(075.8)
  Черниш Н.Й. Соціологія: підручник за рейтингово-модульною системою навчання - 5-е вид.,перероб. і доп. . - К. : Знання , 2009. - 468 c.
  316(075.8)
  Шкодовський Ю.М. Урбаністика : підручник для вищ.навч.закл. / Ю.М.Шкодовский, В.І.Каменський. - Х. : Бурун і К , 2013. - 247 c.
  316.334.56 : 325.111
  Юрій М.Ф. Соціологія культури : навч.посібник[ для вищ. навч. закл.] - К . : Кондор , 2006. - 300 c.
  316.7(075.8)
  Юрій М.Ф. Соціологія : підручник для вищ. навч.закл. - К . : Кондор , 2007. - 287 c.
  316(075.8)
  Юрій М.Ф. Соціологія : підручник для вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2007. - 287 c.
  316(075.8)
  Юрій М.Ф. Соціологія культури : навч.посібник [для вищ.навч.закл.] - К. : Кондор , 2006. - 300 c.
  316.7(075.8)
  Юрій М.Ф. Соціологія культури : Навч.посібник - К. : Кондор , 2006. - 302 c.
  316            60.56я73