Бібліотека
КрНУ імені М.Остроградського
     
     
     
     
     
     
     
     

Систематичний каталог бібліотеки                                                          Перелік книг за тематикою УДК

001 Наука у цілому
 • 001.895 Венчурні проекти
 • 001.895 , 330.341.1 Інновації
 • 002 Друк. Документація. Науково-технічна інформація
 • 002:339.138 Маркетинг інформаційний
 • 004 Інформаційні технології
 • 004.056 Захист інформації, безпека
 • 004.3 Апаратні засоби
 • 004.353 Відіомонітори
 • 004.42 Програмування
 • 004.451 Операційні системи
 • 004.451.64 Апаратні засоби захисту
 • 004.65 Системи управління базами даних (СУБД)
 • 004.7 Комп`ютерні сітки
 • 004.732 Сітки локальні
 • 004.738.5 Інтернет
 • 004.738.5:658.6/9 Електронна комерція
 • 004.77 Електроний бізнес
 • 004.78 : Автоматизовані системи у ...
 • 004.78:025.4.036 Автоматизовані інформаційно-пошукові системи
 • 004.78:336.717 Автоматизовані системи банківських операцій
 • 004.91 Оброблення і створення документів
 • 004.92 Комп`ютерна графіка
 • 006.015.5 Управління якістю
 • 006.063 Сертифікація
 • 006.1 Стандартизація у цілому
 • 006.83 Якість
 • 008 Культура
  021 Організація та развиток бібліотечної справи
  061 Діяльність організацій по охрані природи
 • 061.1ЕС Европейский Союз(ЕС)
 • 1 Філософія
 • 111.1 Онтологія (буття)
 • 130.2 Філософія культури
 • 141.131 Платонізм. Неоплатонізм
 • 141.339 Езотерика
 • 159.9 Психологія
 • 159.923 Психологія особистості
 • 159.942 Емоції
 • 159.9:334.7.012.42 Психологія підприємництва
 • 168.522 Культурологія
 • 172. 4 Міжнародна етика
 • 174 Професійна етика
 • 174.022.1 Професійна та ділова етика. Імідж. Репутація
 • 174.022.1 Імідж
 • 178.1 Алкоголізм
 • 178.7 Паління
 • 2 Релігія
 • 281.9 Православна церква
 • 303.725.36 Примінення теорії систем, теорії управління та кібернетики
 • 311.12 Статистичне угрупування
 • 311.313(058)(477.53) Регіональна статистика: обласн., краєва
 • 314.02 Демографія.Джерела демографічних даних
 • 314.156.5(477) Геноцид українского народа
 • 314.7 Міграція
 • 316 Соціологія
 • 316.323.4 Азіатска деспотія, соціальна структура
 • 316.324.5 Аграрні суспільства, соціальна структура
 • 316.334.55 Соціологія (аграрна політика)
 • 316.343.4 Автохтонне населення в колоніальному суспільстві (соціологія
 • 316.343.653 Адміністратори в капіталістичному суспільстві (соціология)
 • 316.344.32 Інтелектуали
 • 316.346.2-055.2 Жінки
 • 316.422.4 Прогрес
 • 316.422.44 НТП
 • 316.422.6 Регрес (НТП)
 • 316.46 Лідерство
 • 316.462 Авторитаризм ( соціологія)
 • 316.61-056.45 Генії
 • 316.612 Развиток особистості
 • 316.73 Акультурація (соціологія)
 • 321.61 Абсолютизм (форми влади)
 • 321.64 Авторитарні режими нового часу
 • 323 Внутрішня політика
 • 323.17 Автономія та самовизначення нації
 • 323.329 Соціальні спільноти та прошарки. Інтелігенція
 • 323.396 Соціальна еліта
 • 324 Вибори. Референдуми. Виборчі компанії
  325 Міграційна політика
 • 327(477) Зовнішня політика України
 • 327.51 Військові союзи
 • 328 Парламенти. Народні представництва. Уряди
 • 328.132.7 Президентський кабінет. Президентський уряд
 • 330 Економіка
 • 330(477) Економіка України
 • 330.01 Економічна теорія
 • 330.1 Економічні науки
 • 330.101.54 Макроекономіка
 • 330.111.4 Виробничі сили
 • 330.131.7 Ризики
 • 330.131.7:336.71 Ризики банківські
 • 330.131.7:336.743 Валютний ризик
 • 330.142.2 Уставний фонд, капітал
 • 330.142.2 Вкладений капітал.Уставний фонд
 • 330.142.211.4 Амортизація основних фондів
 • 330.31 Кругообіг в народному господарстві. Відтворення
 • 330.322 Інвестиції
 • 330.322.013 Автономні інвестиції ( політекономіка)
 • 330.322.5 Інвестиції, рентабельність та ефективність
 • 330.322:658.589 Венчурне інвестування
 • 330.33 Криза
 • 330.34.014.1 Економіка застійна
 • 330.34.014.2 Економіка, що розвивається
 • 330.341(477) Фактори економічного розвитку України
 • 330.341.1 Развиток виробничих сил. Техн. прогрес. Інновації
 • 330.341.1 Інновації. Технічний прогрес
 • 330.341.1(477) Інновації в Україні
 • 330.341.2:334.758 Кластер
 • 330.342.111 Автаркне господарство (політекономіка)
 • 330.356.3 Ефективність капіталовкладень
 • 330.43 Економетрія
 • 330.46 Теорія систем, управління в кібернетиці та економіці
 • 330.47 Теорія інформації в економіці. Економічна інформатика
 • 330.52 Національна економіка
 • 330.564.2 Прибутки населення
 • 330.59 Життєвий рівень
 • 330.59 Соціально-економічний розвиток
 • 330.8(477) Історія економічної думки.Економічні вчення та школи
 • 330.837 Інституціоналізм. Неоінституціоналізм
 • 331 Праця. Економіка праці
 • 331.07 Адміністративні органи, уповноважені та офіційні особи (прац
 • 331.101.26 Праця, як економічний фактор
 • 331.101.262 Людський капітал
 • 331.102 Види праці
 • 331.103.255 Автоматизована праця
 • 331.106.24 Колективні договори
 • 331.108 Робота з кадрами
 • 331.108.2 Питання кадрів. Управління кадрів
 • 331.108.2 Управління персоналом
 • 331.108.3 Адаптація рабітників ( праця )
 • 331.2 Зарабітня плата
 • 331.21 Управління заробітною платою
 • 331.211 Аванс (праця)
 • 331.215`311` Виплати із соцстраху
 • 331.225 Премії. Окремі виплати
 • 331.23 Акордна оплата праці
 • 331.31 Робочий час
 • 331.315 Відрядження
 • 331.322 Відпустки
 • 331.5 Ринок праці
 • 331.522 Попит і пропозиція на ринку праці. Потенціал робочих місць
 • 331.522 Трудові ресурси
 • 331.556.4 Міграція трудова, міжнародна
 • 331.556.4 Міждержавна мобільність. Міграція
 • 331.582 Трудові резерви
 • 332.012.324 Власність корпорацій
 • 332.025.1 Адміністративне втручання в регіональній економіці
 • 332.1 Регіональна економіка
 • 332.13 Розміщення. Регіональне разміщення
 • 332.142.4 Використання територіальних ресурсів
 • 332.15 Агломерація економічної діяльності (регіональна економіка)
 • 332.2.01 Аграрні теорії (земельне питання)
 • 332.2.021;338.43.02 Аграрна політика
 • 332.72 Ринок праці, нерухомості
 • 332.856 Агенція по квартирному посередництву ( житлове господарство)
 • 334.012.64 Дрібні підриємства
 • 334.7.012.32 Підприємництво (загальне)
 • 334.7.012.42 Підприємництво комерційне
 • 334.722 Приватне підприємництво
 • 334.722.012.42 Підприємництво
 • 334.722.012.64 Мале підприємництво
 • 334.722.8 Акціонерні компанії
 • 334.758 Злиття. Об`єднання фірм. Кластери
 • 334.7:658.589 Венчурні (рискові) підприємства
 • 336 Фінанси
 • 336.07 Адміністрація фінансова
 • 336.1 Державні фінанси у цілому
 • 336.14 Державний бюджет. Національний бюджет
 • 336.14.025.3 Фінансова безпека
 • 336.2 Бенефіціар
 • 336.22 Податки. Збори
 • 336.225 Методи оподаткування
 • 336.225.64 Податкова заборгованість
 • 336.225.64 Подакти.Заборгованість податкова
 • 336.225.673 Контроль податковий
 • 336.226.11 Податки на доходи фізичних осіб
 • 336.22:351.713 Перевірки податкові
 • 336.246.025.2 Контроль фінансовий
 • 336.275.3 Державні боргові зобов`язання
 • 336.544 Контроль якості
 • 336.7 Грошовий обіг. Банківська справа
 • 336.71 Банківська справа.Банки
 • 336.71(477) Банківська справа. Банки в Україні
 • 336.71.025.3 Безпека у банках
 • 336.711 Національні, державні банки
 • 336.713 Банки комерційні
 • 336.743 Валюта. Зв`язані валюти
 • 336.748.12 Інфляція
 • 336.76 Фінансовій ринок
 • 336.763;347.72.03 Акції (фінанси), (торгове право), (економіка)
 • 336.77 Кредит. Кредитна справа
 • 336.773 Кредитні спілки (фінанси)
 • 338.12 Економічні цикли
 • 338.23:343.3 Безпека економічна держави
 • 338.242 Управління економікою в ринковому господарстві
 • 338.246.02 Адміністративні заходи (економіка)
 • 338.246.025.2 Регулювання. Контроль
 • 338.246.025.2, 338.268.025 Контроль
 • 338.246.027 Матеріальна допомога
 • 338.246.027.2 Стимулювання. Пільги
 • 338.26 Планування.Соціально-економічне планування
 • 338.26 Народногосподарське планування
 • 338.27 Економічне прогнозування
 • 338.27 Прогнозування економічне
 • 338.33 Теорія виробництва. Структура. Спеціалізація
 • 338.364 Автоматизоване виробництво ( економіка)
 • 338.43 Аграрна промисловість (економ.сільського господарства)
 • 338.43 Сільське господарство.Економіка
 • 338.43 Економіка сільського господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика.Економ.сільск. господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика
 • 338.431 Аграрні відносини. Аграрні структури
 • 338.431 Аграрні структури (економіка сільського господарства)
 • 338.432 Сільськогосподарське виробництво (господарювання)
 • 338.436.33 Агропромисловий комплекс
 • 338.439 Продовольчий комплекс. Продовольче питання
 • 338.439 Продовольчий комплекс (економіка)
 • 338.439 : Виробництво продуктів :м"яса,риби,рису і т.д.
 • 338.439:63 рису,молока і т.д. Виробництво с/г продуктів
 • 338.45 Економіка промисловості і ремісничого виробництва
 • 338.45.01 Промислова політика
 • 338.45:658 Економіка підприємства
 • 338.46 Економіка сфери послуг
 • 338.465.2 Консалтинг
 • 338.465.2 Послуги
 • 338.465.2 Інжиніринг
 • 338.465.2 Консультування
 • 338.47 Економіка транспорту і зв`язку
 • 338.48 Туризм. Економіка туризму
 • 338.48-44(1-22) Сільський туризм
 • 338.49 Інфраструктура економіки
 • 338.5 Ціни. Ціноутворення
 • 338.512 Витрати виробництва
 • 338.516.2 Ринок.Форми ринку
 • 338.516.22 Ціни ринкові
 • 338.532.4.025.24 Контроль за цінами
 • 338.583 Інфраструктура
 • 339 Торгівля
 • 339.13.012 Види ринків
 • 339.13.025 Адміністративні міри впливу на ринок
 • 339.137.2 Конкуренція
 • 339.138 Маркетинг
 • 339.138 : 338.46 Маркетинг послуг
 • 339.138(100) Маркетинг міжнародний
 • 339.138(100) Міжнародний маркетинг
 • 339.138.001.5 Маркетингові дослідження
 • 339.138.1 Маркетинг промисловий
 • 339.138.`313` Маркетинг стратегічний
 • 339.14:338.49 Інфраструктура товарного ринку
 • 339.166.5 Торгівля продуктами розумової праці
 • 339.172 Товарні біржі. Продуктові біржі
 • 339.175 Посередники торгові
 • 339.178 Посередницькі інститути
 • 339.187.62 Лізинг
 • 339.187.67 Абонентне обслуговування ( торгівля)
 • 339.37 Роздрібна торгівля
 • 339.543 Митна політика
 • 339.543.624 Оффшорні зони
 • 339.56 Торгівля зовнішня
 • 339.727.2 Рух капіталів. Міжнародні займи. Міграція капталів
 • 339.727.22/24 Інвестиції іноземні
 • 339.74.025 Адміністративні міри в девізній політиці
 • 339.9 Міжнародні економічні відносини. Світове господарство
 • 339.9.012 ЗЕД
 • 339.9.012.23:346.58(477) Регулювання ЗЕД в Україні (правове)
 • 339.9.012.42 Автаркія (світове господарство)
 • 339.92 Міжнародне економічне співробітництво
 • 339.923 Економічні союзи
 • 339.924 Інтеграція
 • 339.94 Глобалізація
 • 34.07;35.07 Адміністративні органи (право)
 • 340 Право. Юридичні науки
 • 340.12 Теорія права
 • 340.12 Теорія держави і права
 • 340.12(091) Історія держави і права
 • 340.130.53 Закони
 • 340.130.54 Кодекси
 • 340.130.55 Укази
 • 340/.349 Правознавство
 • 341.215.4 Захист прав людини
 • 341.24 Міжнародні правові дії
 • 341.63 Міжнародний арбітраж
 • 342.26 Адміністративно-територіальний поділ держави
 • 342.34 , 321.7 Демократія
 • 342.392 Авторитарні (недемократичні) форми держав та правління
 • 342.518 Виконавча влада.Уряд. Кабінет Міністрів
 • 342.565.2 Конституційні суди
 • 342.7 Права і обов"язки громадян
 • 342.7 Основні права та обов`язки громадян
 • 342.849 Агітаційний матеріал для виборів (державне право)
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративні порушення
 • 342.9(477) Адміністративне право України
 • 342.924 Адміністративні акти (державне право)
 • 343.13 Кримінально-процесуальне право
 • 343.132 Слідчі дії
 • 343.195 Суд присяжних
 • 343.2/.7 (477) Кримінальне право України
 • 343.23 Злочини у цілому
 • 343.237(477) Співучасть, угрупування, зговір (Україна)
 • 343.337 Агресія (кримінальне право)
 • 343.353 Адміністративна влада, зловживання (кримінальне право)
 • 343.353.1 Корупція
 • 343.359 Злочини проти державної казни. Контрабанда
 • 343.575 Заборона вживання та оберту наркотиків
 • 343.6 Злочини проти особистості
 • 343.61 Вбивство
 • 343.62 Аборт (кримінальне право)
 • 343.9 Кримінологія
 • 343.9.01 Загальна теорія злочину та злочинність
 • 346(477) Господарське право України
 • 346.231 Адміністративні установи
 • 346.26 Приватне підприємництво
 • 346.5 : Регулювання: конкуренції, якості, виробництва, НТП
 • 346.548 Безпека бізнесу, підприємництва
 • 346.548 Рейдерство
 • 346.548 ,366.5 Захист споживачів
 • 346.6 Соціальний захист населення
 • 347 Громадянське право
 • 347.133.5 Адміністративні угоди
 • 347.133.9 Абстрактні (причинні) угоди
 • 347.188 Акти громадянського стану (громадянське право)
 • 347.211 Інтелектуальна власність, ресурс
 • 347.214.2 Нерухоме майно. Нерухомість
 • 347.426.6 Відшкодування збитку. Оцінка збитку
 • 347.471.03 Адміністрація суспільства (громадянське право)
 • 347.722 Товарні знаки
 • 347.732 Агент за обміном ( торгове право)
 • 347.735 Факторинг
 • 347.746 Вексель
 • 347.77 Патенти
 • 347.771 Авторські свідчення ( патентне право)
 • 347.779 Адміністративна організація охорони промис. і торг. прав
 • 347.78 Авторское право
 • 347.789 Адміністративно-технічна організація авторського права
 • 347.791.3 Адміністративно-правов. регулювання прав власності на суди
 • 347.792 Абандон (морське право)
 • 347.799.2 Аварія (морське право)
 • 347.822.5 Авіаційна метеорологічна служба( служба погоди)
 • 347.918 Арбітраж.Третейський суд
 • 347.921 Адвокати ( громад. процес. право )
 • 347.961(477) Нотаріат, нотаріуси, нотар. контори (Україна)
 • 347.963 Прокурори. Прокуратура
 • 347.965 Адвокатура (громад.процес.право)
 • 347.998.8 Адміністративні суди (громадянське процесуал.право)
 • 347.998.85 Адміністративні суди
 • 347.998.85 (477) Адміністративні суди в Україні
 • 349.2 Трудове право
 • 349.227 Заборона необгрунтованного скорочення
 • 349.233 Матеріальна відповідальність у трудовом погодженні
 • 349.41 Земельне право
 • 349.42 Аграрне право
 • 349.42(477) Аграрне право України
 • 349.6 Правові проблеми охорони навколишнього средовища
 • 35.073.526 Надання та публікація балансу. Аудит
 • 351 Державне адмін. управління
 • 351.077.6 Управлінські рішення
 • 351.087.43 Пенсії. Допомоги
 • 351.087.431 Пенсія. Допомога при звільненні, або виході у відставку
 • 351.087.431.1 Право на пенсію
 • 351.087.431.2 Пенсійні внески
 • 351.087.431.3 Пенсійний фонд
 • 351.087.431.4 Пенсійні надбавки
 • 351.713 Адміністративна діяльність у відношенні податків і зборів
 • 351.741 Організація міліції
 • 351.743 Громадянська охорона.Народні дружини
 • 351.755.61 Паспорти. Паспортна міліція
 • 351.762;343.56 Азартні ігри (адміністративне управління), (кримінальне прав
 • 351.811 Автомобильні дороги ( адміністративний нагляд)
 • 351.814 Авіаційний зв`язок (адміністративне управління)
 • 351.814 Авіація, управління
 • 351.814 Авіатраси (адміністративне управління)
 • 351.822 Адміністративний нагляд за грошовою обіговістю
 • 351.823 Адміністративний нагляд за добуванням сировини
 • 351.824 Адміністративний нагляд за промисловістю та торгівлею
 • 351.825 Адміністративний нагляд за кредитними установами
 • 351.83 Адміністративне регулювання праці і труд.відносини
 • 351.84 Адміністративний нагляд за соціальним забезпеченням
 • 351.853 Нагляд за пам`ятниками. Збереження природних ландшафтів
 • 351.9 Адміністративна юрисдикція (адміністр.управління)
 • 351.9 Нагляд і контроль за держ. управлінням. Скарги
 • 352.07 Адміністративні установи органів управління
 • 353.2 Автономні республіки, області, краї, департаменти,провінції
 • 355.081 Головне командування армії
 • 355.232 Академії (військова справа)
 • 355.469 Авіаційна стратегія (військова справа)
 • 355.75 Адміністративно-господарські установи (військова справа)
 • 356.3 , 355.6 , 359.5 Адміністративно-господарська служба (військова справа)
 • 357.3 Автоколони (військова справа)
 • 359.3 Авіаційні частини військово-морских сил (військова справа)
 • 364.12 Автоматизація виробництва (соціальне забезпечення)
 • 364.2 Основні потреби людини
 • 364.2-262.2 Прожитковий мінімум
 • 364.3 Соціальна допомога. Соц.страхування
 • 364.3-642-264 Індексація виплат. Виплати, основ. на вартості життя
 • 364.3-646.2-3 Організації соціального забезпечення
 • 364.3.-646.2 Пенсії
 • 364.32-642 Соціальні грошові виплати
 • 364.32-642:331.215 Лікарняні, декретні
 • 364.32-642:331.215"313" Декретні
 • 364.6 Соціальне забезпечення. Соціальні проблеми
 • 364.662 Бідність
 • 365 Потреба у житлі та її задоволення
  368 Страхування
 • 368.07 Адміністративні страхові органи
 • 368.08 Адміністративний персонал страхових установ
 • 368.1.021.3 Договір страхування
 • 368.2.025.79 Абандон ( страхування)
 • 368.212/.214 Автомобильный транспорт, перевозки ( страхование)
 • 368.8 Страхування окремих майнових цінностей
 • 368.914 Пенсійне страхування
 • 368.914:061.2 Пенсійне страхування недержавними організаціями
 • 37 Освіта
 • 37(1-87) Освіта за кордоном
 • 37.013 Педагогіка
 • 37.014.15 Законодавсто в області освіти
 • 37.014.543 Фінансування освіти
 • 37.015.3 Психологія освіти
 • 37.015.6 Економіка системи освіти
 • 37.017.4-053.81 Правова культура молоді
 • 37.017.4-053.81 Політична культура молоді. Формування
 • 37.017.4-053.81 : 343.85 Профілактика правопорушень серед молоді
 • 37.018.1 Сімейне виховання та освіта
 • 37.034 Моральне виховання
 • 37.07 Адміністративні проблеми навчальних закладів
 • 371 Організація виховання та освіти
 • 371.058 Організація виховання та освіти. Приватна школа
 • 371.11 Адміністрація учбового закладу (освіта)
 • 371.33 Аудіовізуальні методи навчання ( освіта )
 • 373 Дошкільне виховання і освіта. Загальноосвітня школа
  378 Вища освіта
 • 378(438) Вища освіта в Польщі
 • 378.014.15 Законодавсто в області вищої осіти
 • 378.017.4-057.785 Правова обізнанність студентів
 • 378.017.4-057.785 Правова культура студента
 • 378.02 Методика викладання у вищій школі
 • 378.022 , 37.022 Кредитно-модульна система
 • 378.1 Організація вищої освіти
 • 378.2 Академічні ступені (освіта)
 • 378.4 Університети
 • 379.858 Авіатуризм
 • 392.5 Агамія (етнографія)
 • 398.33 Адвент ( різдвяний піст )
 • 477) Історія української та зарубіжної культури
 • 5(092) Природознавство, біографії
 • 502 Природа. Охорона навколишнього середовища
 • 502 /. 504 Природа. Охорона природних ресурсів
 • 502 /504 Охорона навколишнього середовища. Загрози навколишнього сере
 • 502.1 Охорона навколишнього середовища
 • 502.172 ,502.4 Заповідники
 • 502.174 Відновлення, збереження, економія ресурсів
 • 502.175 Контроль якості средовища. Контроль забруднень
 • 502.2 Середовище у цілому
 • 502.211 Живий світ. Біосфера
 • 502/.504 Екологія
 • 502/504 Природа.Охорона природних ресурсів.Загрози навколишньому сер
 • 502:658.012.32 Екологічний менеджмент
 • 504 Загрози навколишньому середовищу. Екологія
 • 504(084.42) Загрози навколишньому середовищу, атлас
 • 504.5:628.4.047 Забруднення радіоактивне
 • 504.5:628.4.047 Безпека радіоактивна
 • 504:343.3 Безпека екологічна
 • 51 Математика
 • 51(075.8) Математика. Підручник для вищ.шк.
 • 519.237.8 Кластер-аналіз. Класифікація
 • 519.248 Прикладна статистика
 • 519.6 Програмування математичне
 • 519.72 Теорія інформації. Математичні питання
 • 519.816 Теорія прийняття рішень
 • 519.85 Математичне програмування
 • 519.86 Теорія економіко - математичних моделей
 • 519.87 Математичне моделювання
 • 519.876.2 Моделювання процесів управління
 • 53 Фізика
 • 530.145 Квантова механіка
 • 531 Теоретична механіка
 • 539.376 Деформація при постійному навантаженні
 • 544.431.8 Періодичні реакції. Повний безлад
 • 551.58 Кліматологія
 • 553.04 Мінеральні ресурси та запаси
 • 575 Генна інженерія
 • 577.355 Біофізика фотосинтезу
 • 578.828СПИД Вірус СНІД
 • 579.22 Мікробіологія
 • 579.64 Сільськогосподарська мікробіологія
 • 58.006 (477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 58.006.(477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 592/599 Світ тварин.Фауна
 • 611 Анатомія людини
 • 614.2(73) Організація охорони здоров`я в США
 • 614.3 Якість харчових продуктів
 • 615 Фармакологія
 • 616-084 Медицина. Профілактика
 • 616.89-008.441.3 Наркотична залежність
 • 616.89-008.441.44 Самогубство
 • 616.98 Специфічні інфекції
 • 62 - 83 Електропривід
 • 62-82 Гідропривід
 • 62.002.2 Технологія виробництва
 • 620.22 Матеріалознавство
 • 620.9 Загальна енергетика
 • 620.9(477) Загальна енергетика. Енергетика України
 • 620.91 Ресурс енергетики. Альтернативні види
 • 620.91 Альтернативні види енергії
 • 621 Машинобудування
 • 621 438 -714 Газові турбіни, охлодження
 • 621. 426 Дизелі
 • 621.002 Технологія машинобудування
 • 621.039 Атомна енергетика. Атомна промисловість
 • 621.039.586 Аварії ядерних реакторів
 • 621.3 Електротехніка
 • 621.3.01 Теоретичні основи електротехніки
 • 621.31 Електричні апарати
 • 621.31.019.3 Надійність електросистем
 • 621.311.004.12 Енергозбереження
 • 621.311.1 Енергосистеми
 • 621.311.2 Електростанції
 • 621.313.333 Асинхронні електодвигуни
 • 621.314 Перетворення електричної енергії
 • 621.317 Електровимірювальна техніка
 • 621.317.3 Вимірювання електричних величин
 • 621.38 Електроніка
 • 621.382.049.77 Мікроелектроніка
 • 621.391.63 Передача сигналу світловими променями
 • 621.395.721.5 Мобільний зв`язок
 • 621.396 Радіозв`язок
 • 621.396.6 Радіоелектронна апаратура. Схеми
 • 621.396.62 Радіоприймач
 • 621.397.132 Магнітофони
 • 621.397.446 Телевізори
 • 621.397.6 Телевізійна апаратура
 • 621.43 Автомобільні двигуни
 • 621.431.73 Двигуни внутрішнього згоряння для безрейкового транспорту
 • 621.436.21.031.3 Дизелі з пневматичним розпиленням (компресорні)
 • 621.438 - 714 Газові турбіни, системи охолодження
 • 621.438-135 Газові турбомашини
 • 621.6.033:656.07 Нафтотранспортна система
 • 621.7 Обробка тисненням. Пластичне формоутворення
 • 621.74 Ливарне виробництво
 • 621.753 Допуски та посадки
 • 621.81 Деталі машин
 • 621.86 Підйомно-транспортне обладнання у цілому
 • 621.86/.87 Підйомно-транспортні машини
 • 621.865.8 Роботи
 • 621.873.3 : 629.3 Автокрани
 • 621.983 Глибинна витяжка. Холодна штамповка
 • 622.2 Гірничі роботи при розробці корисних копалин
 • 622.276/279 Нафто-газодобувна промисловість
 • 622.323 Добування нафти
 • 622.324 Добування газу
 • 623.4 Зброя
 • 624.046.012.45 Залізобетонні конструкції, стійкість, несуча здатність
 • 625.08 Дорожно-будівні машини
 • 627 Водне господарство
 • 628.1 Водопостачання
 • 628.1(075.8) Водопостачання
 • 628.3 Стічні води. Очистка стічних вод
 • 629. 113 Автомобілебудування
 • 629.083 Склад, огляд, техн. обслуговування автомоб.
 • 629.113 Автомобілебудування. Автомобілі
 • 629.113(03) Автомобілебудування - довідники
 • 629.113(477) Автомобільний транспорт в Україні
 • 629.113.02.001.4 Випробовування автомобілів
 • 629.114.4 Грузові автомобілі
 • 629.114.6 Легкові автомобілі
 • 629.114.6.004.6 Легкові автомобілі. Ремонт
 • 629.4 Залізничний транспорт
 • 629.73 Авіація
 • 629.762.5 Ракети небалістичні
 • 629.78 Космічна техніка
 • 63 Сільське господарство
  630 Лісне господарство. Лісівництво
 • 630*2 Лісівництво
 • 630*9 Ліси та лісне гос-во з державної точки зору
 • 631.1 Сільськогосподарське виробництво.Організація та управління
 • 631.1(477) Організація та управління сільськогосподарським виробництвом
 • 631.115.1 Сільськогосподарське приватне підприємство
 • 631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.3.001.4 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.374 Сільськогосподарський транспорт
 • 631.4(092) Грунтознавство. Землезнавство. Біография
 • 631.46 Бактеріологія і біологія грунтів
 • 636 Тваринництво
 • 637.1 Молочна промисловість
 • 64.012 Домогосподарство
 • 640.41 Готель
 • 65 Управління підприємством
 • 65.011.4 Ресурси (резерви) виробництва
 • 65.011.46 Аутсорсинг (управл.ефективністю)
 • 65.012 Управління підприємством. Методи
 • 65.012.2 Планування діяльності
 • 65.012.32 Менеджмент організації
 • 65.012.8 Безпека економічна підприємства
 • 65.012.8 Економічна безпека під-ва
 • 656 Транспорт
 • 656.07 Управління транспортом
 • 656.07 Транспортна система
 • 656.071.32 Бухгалтерія транспортного підприємства
 • 656.13 Автомобільний транспорт
 • 656.13.07 Організація та експлуатація автомобільного транспорту
 • 657 Бухгалтерський облік
  657 Бухгалтерія
 • 657.1 Бухгалтерія
 • 657.15 Фінансовий облік
 • 657.15(047.2/3) Бухгалтерська фінансова звітність
 • 657.2 Бухгалтерскі проводки
 • 657.222 Ведення бухгалтерських операцій
 • 657.372.3 Списання. Амортизація
 • 657.421.3 Бухгалтерський облік ліцензій
 • 657.474.51 Визначення фактичної собівартості. Калькулювання
 • 657.6 Аудит
 • 657.6 Аудит, ревізія
 • 658.011.46 Потенціал підприємства
 • 658.011.47 ФСА
 • 658.012.011.56 Автоматизація
 • 658.012.12 Аналіз господарської діяльності підприємства
 • 658.012.122 Економічна діагностика під-ва
 • 658.012.122 Діагностика економічна
 • 658.012.122 Економічний аналіз
 • 658.012.122:330.4 Діагностична матриця
 • 658.012.32 Менеджмент
 • 658.012.32 : 331.103 Автоматизоване роб.місце менеджера
 • 658.012.324 Корпоративна форма управління підприємством
 • 658.012.61 Корпоративна культура
 • 658.012.7 Контролінг
 • 658.016"313" Стійкість стратегічна підприємства
 • 658.016.7 Санація
 • 658.14/.17 Фінанси підприємств
 • 658.14/.17.012.12 Фінансовий аналіз
 • 658.14/17 Фінансова стійкість підприємства
 • 658.310.8 Штатний розклад
 • 658.345 БЖД
 • 658.345 Охорона праці
 • 658.512.011.56 САПР (система автоматиз.проектування)
 • 658.52 Виробничо-промислова структура
 • 658.527.011.56 - 192 (075.8) Потокове виробництво
 • 658.562 Виробничий контроль.Техн.контроль
 • 658.589 Модернізація
 • 658.589 Реконструкція
 • 658.589 Інноваційна діяльність
 • 658.7 Логістика
 • 658.8 Збут. Продаж. Реалізація продукції
 • 658`313` Стратегія підприємства
 • 659.1, 659.1: Реклама, реклама продукції
 • 659.4 Паблік Рилейшнз
 • 66 Хімічна промисловість
 • 663/664 Харчова промисловість
 • 669 Металургія
 • 67/68 Легка промисловість
 • 678.06.001.2 (03) Вироби із високомолекулярних матеріалів, проектування
 • 681.3.06 Програмування
 • 681.327.22 Відеомонітори
 • 681.5 Теорія автоматичного управління
 • 681.511.42 Системи автомат. управління імпульсні (дискретні)
 • 681.518 Інформаційні системи
 • 681.518 Інформаційні системи в автоматизованому управлінні
 • 681.518.3 Вимірювальні інформац.системи (для управління)
 • 681.518.5.015 Системи автомат.контроля і техн.діагностики. Ідентифікація
 • 687 Швейна промисловість
  69 Будівництво
 • 69.003 Економіка будівництва
 • 697.3 Центральне опалення
 • 7 Культура
 • 7.036.2 Імпресіонізм
 • 712.23 Заповідники, нац.парки та інші природні території, що охоро
 • 725.4 Будівлі пром. підприємств, проектування
 • 744.4 Інженерна графіка
 • 75 Живопис
  78 Музика
 • 78.017 Музиканти
 • 796.525 Альпінізм
 • 811.111 Англійска мова
 • 811.111(038) = 111=161.1 Англо - російські словники
 • 811.161.2 Українська мова
 • 811.161.2"06-26 Українська сучасна літературна мова
 • 82-8 Літературна суміш. Афоризми. Сценарії
 • 82.09 Літературна критика та дослідження
 • 82.09.161.2" " Літературознавство укр.літ."століття"
 • 883 Українська література
  9 Історія
 • 9(477)1934-1941 Історія України в 1934-1941рр.
 • 908 Краєзнавство
 • 908(477.53) Краєзнавство. Полтавська область
 • 91(510) Географія Китаю
 • 930.85(100 Історія української та зарубіжної культури
 • 94(477) Історія України
 • 940(477) Історія України
 • 940`10/17` (477) Історія України Х І - XVIII ст.
 • 94`10/17` (477) Вимірювання електричних величин
 • ЄС Европейский Союз
 • Китай Китай
 • 2 Релігія

  Buscha A. Geschaftskommunikation. Ведение деловых переговоров.Бизнес - курс немецкого языка / A. Buscha, G. Linthout. - К. : Методика , 2000. - 149 c.
  811.112.2`276.6            81.2Нем
  Danilova Z. Business English. Fundamentals of Management: Professional Content Book in English=Ділова англійська мова.Основи менеджменту : навч.посібник англ. мовою / Z.Danilova, S.Turchun. - Тернопіль : Астон , 2004. - 224 c.
  811.111`276.6
  El-Rewini Hesham Advanced Computer Architecture and Parallel Processing / El-Rewini Hesham, Abd-el-Barr Mostafa/ : John Wiley & Sons,Inc , 2005.
  004.2
  Hening F. Geschaftskommunikation. Деловая переписка и переговоры по телефону. Бизнес-курс немецкого языка. / F.Hering, M.Matussek. - К. : Методика , 2000. - 230 c.
  811.112.2            81.2Нем
  Microsoft Word 2000 : справочник - Санкт-Петербург : ’’Питер’’ , 1999. - 352 c.
  004.422.8
  Microvawe Technologies in Telecommunication Systems= Мікрохвильові технології в телекомунікаційних системах / V.P.Babak, T.N.Narytnik, M.E.ILchenko, S.A.Kravchuk. - К. : Техніка , 2002. - 272 c.
  621.396.74 : 811.111
  Worterbuch russisch - deutsch (русско - немецкий словарь) - Leipzig : Veb Verlag Enzyklopadie , 1976. - 960 c.
  811.112.2 = 161.1(038)            81.4Нем
  Абдулатипов Р.Г. Человек, нация, общество. - М . : Политиздат , 1991. - 224 c.
  172. 4
  Абдуллаев А.А. Принципы построения автоматизированных систем управления промышленными предприятиями с непрерывным характером производства / А.А.Абдуллаев, Р.А.Алиев, Г.М.Уланов; под ред. Б.Н.Петрова. - М . : Энергия , 1975. - 440 c.
  658.012.011.56
  Аболин Л.М. Психологические механизмы эмоциональной устойчивости человека. - Казань : Изд-во Казан. ун-та , 1987. - 262 c.
  159.942            88
  Абразивная и алмазная обработка материалов : справочник / [А.Н.Резников, Е.И.Алексенцев, Я.И.Барац и др.]; под ред. А.Н.Резникова. - М. : Машиностроение , 1977. - 391 c.
  621.922(031)
  Абрайтис В.- Б.Б. Микропроцессорный комплект БИС высокого быстродействия К1800 / В. - Б.Б.Абрайтис, С.Ю.Седаускас, А.-В.В.Пятраускас. - М. : Радио и связь , 1986. - 185 c. - (Массовая б-ка инженера 'Электроника').
  681.325.5 : 621.382.049.771.14
  Абрамов А.И. Проектирование гидрогенераторов и синхронных компенсаторов : учеб.пособие для вузов / А.И.Абрамов, А.В.Иванов - Смоленский. - М . : Высш. шк. , 1978. - 312 c.
  621.22 + 621.313.32 ](075.8)
  Абрамов Б.М. Типовые задачи по теории механизмов и машин : учеб.пособие для втузов - Харьков : Вища шк. , 1976. - 207 c.
  621.01
  Абрамов Г.Г. Справочник молодого литейщика / Г.Г.Абрамов, Б.С.Панченко. - 3-е вид., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1991. - 319 c.
  621.74
  Абрамов Е.И. Элементы гидропривода : справочник / Е.И.Абрамов, К.А.Колесниченко, В.Т.Маслов. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Техніка , 1977. - 320 c.
  62-82
  Абрамов Е.И. Элементы гидропривода : справочник / Е.И.Абрамов, К.А.Колесниченко, В.Т.Маслов. - К. : Техніка , 1969. - 319 c.
  62-82
  Абрамов К.И. История библиотечного дела в СССР : учебник - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Книга , 1980. - 352 c.
  02(091)
  Абрамов Л.К. Інформаційний компонент діяльності НДО / Л.К.Абрамов, Т.В.Азарова. - Кіровоград : ІСКМ , 2009. - 79 c. - (Ін-т соціокультурного менеджмента).
  334.02
  Абрамов Н.Н. Водоснабжение : учебник для вузов - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Стройиздат , 1974. - 480 c.
  628.1
  Абрамов С.А. Начала информатики / С.А.Абрамов, Е.В.Зима. - М. : Наука , 1989. - 256 c. - (Б-ка программиста; Вып. 60).
  002.6
  Абрамова А.А. Труд женщин. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Профиздат , 1987. - 224 c.
  331.101.232-055.2
  Абрамович С.Д. Церковне мистецтво : навч.посібник для вищ. навч. закл. - К. : Кондор , 2005. - 205 c.
  246(075.8)
  Абрамович С.Д. Культурологія : Навч.посібник / С.Д.Абрамович,М.С.Тілло,М.Ю.Чікарькова - К. : Кондор , 2007. - 348 c.
  168.522            71.Оя73
  Абрасимов П.А. На дипломатическом посту. - М. : Междунар.отношения , 1987. - 253 c.
  327(47+57)(091)
  Абрютина М.С. Анализ финансово - экономической деятельности предприятия : учеб. - практ. пособие / М.С.Абрютина, А.В.Грачев. - 2-е изд., испр . - М. : Дело и Сервис , 2000. - 256 c.
  658.012.122            65.053
  Абульханова - Славская К.А. Стратегия жизни. - М. : Мысль , 1991. - 299 c.
  316.628 + 316.64            88.5
  Абчук В.А. В мире управляющих машин. - Л. : Машиностроение , 1987. - 192 c. - ((Науч. - попул. б-ка для школьника. НПБШ)).
  658.52.011.56.012.3
  Аваев Н.А. Основы микроэлектроники : учеб.пособие для вузов / Н.А.Аваев, Ю.Е.Наумов, В.Т.Фролкина. - М. : Радио и связь , 1991. - 288 c.
  621.382.049.77
  Авдонькин Ф.Н. Теоретические основы технической эксплуатации автомобилей : учеб.пособие для вузов. - М. : Транспорт , 1985. - 215 c.
  629.113.004.54
  Аверкиев А.Ю. Методы оценки штампуемости листового металла. - М. : Машиностроение , 1985. - 174 c.
  621.98.043.01
  Аверкиев Ю.А. Технология холодной штамповки : учебник для вузов / Ю.А.Аверкиев, А.Ю.Аверкиев. - М. : Машиностроение , 1989. - 304 c.
  621.983(075.8)
  Аверьянов В.Н. Справочник молодого слесаря по ремонту дорожно - строительных машин и тракторов / В.Н.Аверьянов, В.В.Ильяков, В.И.Левин. - М. : Высш.шк. , 1988. - 192 c.
  625.7/.8.002.5.004.67
  Аветисян Д.А. Основы автоматизированного проектирования электромеханических преобразователей : учеб.пособие для электромех. спец. вузов. - М. : Высш. шк. , 1988. - 271 c.
  621.314.001.63 : 004
  Авксентьев В.Л. Архитетурная пропорция. - К. : Будівельник , 1986. - 94 c.
  72.013
  Аврамов В.П. Основы автоматики транспортных машин : учеб. пособие для техн. вузов / В.П.Аврамов, Е.Е.Александров. - К. : Вища шк. , 1986. - 87 c.
  629.3 : 681.51            629.11 : 681.51
  Аврех А.Я. Масоны и революция / [Предисл. П.В.Волобуева]. - М. : Политиздат , 1990. - 350 c.
  061.236.61(47+57)(091)            63.3(2)52
  Автократова М.И. Сокровищница документов прошлого / М.И.Автократова, В.И.Буганов. - М. : Сов. Россия , 1986. - 336 c.
  930.253            63.3(0)
  Автоматизация дискретного производства / Б.Е.Бонев, Г.Й.Бохачев, И.К.Бояджиев и др.; под общ. ред. Е.И.Семенова, Л.И.Волчкевича. - М.; София : Машиностроение : Техніка , 1987. - 376 c.
  658.52.011.56
  Автоматизация загрузки прессов штучными заготовками. Расчет и проектирование / В.Ф.Прейс, И.С.Бляхеров, В.В. Прейс и др.; под общ. ред. В.Ф.Прейса. - М. : Машиностроение , 1975. - 280 c.
  621.979 - 52 : 65.011.56
  Автоматизация и механизация библиотечно - библиографических процессов : сб. науч. тр. / Центр.науч. б-ка им. В.И.Вернадского, АН УССР. - К. : Наук. думка , 1989. - 88 c.
  02
  Автоматизация измерений и контоля электрических и неэлектрических величин : учеб.пособие для вузов / Н.Д.Дубовой и др.; под. ред. А.А.Сазонова. - М. : Изд-во стандартов , 1987. - 327 c.
  621.317.3(075.8)
  Автоматизация обогатительных фабрик / Б.Д.Кошарский, Г.А.Рабинович, А.В.Красномовец, А.Я.Ситковский. - М. : Недра , 1966. - 412 c.
  622.7.08 : 65.011.56
  Автоматизация проектирования .Вып.1 Т.1. : сб. статей / под общ. ред. В.А.Трапезникова. - М. : Машиностроение , 1986. - 294 c.
  658.512.011.56
  Автоматизация проектирования аналого - цифровых устройств / Э.И.Гитис, Б.Л.Собкин, А.Н.Подколзин и др.; под ред. Э.И.Гитиса. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 183 c.
  004.387 : 658.012.011.56            681.332.0012.63 : 658.012.011.
  Автоматизация проектирования АСУ с использованием пакетов прикладных программ / Ю.М.Черкасов, В.А.Гринштейн, Ю.Б.Радашевич, В.И.Яловецкий. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 328 c.
  658.012.011.56 : 004.42
  Автоматизация проектирования БИС : в 6 т. Т.5. Физико - топологическое моделирование структур элементов БИС : практ.пособие / Кремлев В.Я.; под ред. Г.Г.Казеннова. - М. : Высш. шк. , 1990. - 144 c.
  621.382.049.771.14.001.63 : 004
  Автоматизация проектирования БИС :[практ. пособие ] : в 6-ти т. Т.1. Принципы и методология построения САПР БИС / Г.Г.Казеннов, А.Г.Соколов; под ред.Г.Г.Казеннова. - М. : Высш.шк. , 1990. - 141 c.
  621.382.049.771.14.001.63 : 004
  Автоматизация проектирования БИС:[ практ.пособие] : в 6-ти т. Т.6. Проектирование топологии матричных БИС / Г.Г.Казеннов, Е.В.Сердобинцев; под ред. Г.Г.Казеннова. - М . : Высш.шк. , 1990. - 112 c.
  621.382.049.771.14.001.63 : 004
  Автоматизация проектирования БИС:[практ.пособие ] : в 6-и т. Т.2. Функционально - логическое проектирование БИС / П.В.Савельев, В.В.Коняхин; под ред. Г.Г.Казеннова. - М. : Высш.шк. , 1990. - 156 c.
  621.382.049.771.14.001.63 : 004
  Автоматизация проектирования БИС:[практ.пособие ] : в 6-ти т. Т.4. Топологическое проектирование нерегулярных БИС / Г.Г.Казеннов, В.М.Щемилинин; под.ред. Г.Г.Казеннова. - М. : Высш.шк. , 1990. - 110 c.
  621.382.049.771.14.001.63 : 004
  Автоматизация проектирования БИС:[практ.пособие] : в 6-ти т. Т.3. Рабочие станции и проектирование БИС / В.В.Ермак и др.; под ред. Г.Г.Казеннова. - М. : Высш.шк. , 1990. - 144 c.
  621.382.049.771.14.001.63 : 658.012.011.56
  Автоматизация проектирования в электронике. Вып.31 : респуб. межведомств. науч.-техн.сб. - К. : Техніка , 1985. - 144 c.
  621.38.002.5
  Автоматизация проектирования в электронике. Вып.39 : республ. межведом.науч. - техн. сб. - К. : Техніка , 1989. - 131 c.
  621.38.002.5
  Автоматизация проектирования в электронике.Вып.32 : республик. межведом. науч. - техн. сб. - К. : Тэхника , 1985. - 124 c. - (Киев. политехн. ин-т).
  621.38.002.5
  Автоматизация проектирования в электронике.Вып.40 : респуб.межвед. навч. - техн. сб. - К. : Тэхника , 1989. - 151 c.
  621.38.002.5
  Автоматизация проектирования строительных и дорожных машин / под ред. Е.Ю.Малиновского - М. : Б.и. , 1983. - 100 c. - (Трцды ВНИИстройдормаш. Вып.98).
  625.7.08 : 658.512.001.56
  Автоматизация проектирования технологии ковки на молотах / В.Н.Трубин, С.Д.Шалягин, С.Н.Орлов и др. - М. : Машиностроение , 1974. - 160 c.
  621.73.045 : 658.512.011.56
  Автоматизация производственных процессов в машиностроении и приборостроении.Вып.19 : респ. межвед. науч. - техн. сб. - Львов : Вища шк. , 1980. - 151 c. - (Львов. политехн. ин-т).
  65.011.56 : (621 +681.2)
  Автоматизация производственных процессов в машиностроении и приборостроении.Вып.22 : респуб. межвед. науч. - техн.сб. - Львов : Вища шк. , 1983. - 160 c. - (Львов. политехн. ин-т).
  65.011.56 : (621 + 681.2)
  Автоматизация производственных процессов в машиностроении и приборостроении.Вып.25 : респуб. медвед. науч. - техн. сб. - Львов : Вища шк. , 1986. - 139 c.
  65.011.56 : (621+681.2)
  Автоматизация производственных процессов в машиностроении и приборостроении.Вып.28 : респуб. межвед. науч. - техн. сб. - Львов : Изд-во Львов. ун-та , 1989. - 167 c.
  65.011.56 : (621 + 681.2)
  Автоматизация производственных процессов в приборо и агрегатостроении / Н.Н.Ушаков,А.Н.Гаврилов - М. , 1968.
  681.2-52
  Автоматизация процессов в машиностроении : учеб.пособие для вузов / А.П.Белоусов, А.И.Дащенко, П.М.Полянский и др. - М. : Высш.шк. , 1973. - 456 c.
  621.002 : 658.012.011.56
  Автоматизация процессов машиностроения : учеб.пособие для машиностроит. спец.вузов / Я.Буда и др.; под ред. А.И.Дащенко. - М. : Высш. шк. , 1991. - 480 c.
  658.012.011.56 : 621.002
  Автоматизация процессов обогащения руд цветных металлов / под ред. Г.А.Зубкова, В.Л.Забелина, Г.В.Корендясева, Е.Я.Овчаренко. - М. : Недра , 1967. - 484 c.
  622.7 : 65.011.56
  Автоматизация разработки и выполнения конструкторской документации : учеб.пособие для вузов / Э.Т.Романычева и др.; под.ред.Э.Т.Романычевой. - М. : Высш.шк. , 1990. - 176 c. - (ЭВМ в техн.вузе).
  658.512.2.012.224.011.56
  Автоматизация режимов работы тракторных трансмиссий : темат.сб. - М. : ЦИНТИАМ , 1963. - 144 c.
  629.366-235            629.114.2-235
  Автоматизация сборки в кассетах / В.А.Яхимович, В.А.Нейштадт, И.П.Шиманчик и др. - М. : Машиностроение , 1981. - 144 c.
  621.757 : 65.011.56
  Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения: Учебник для вузов по спец "Водоснабжение и канализация" / Попкович Г.С., Гордиеев М.А. - М. : Высш. шк. , 1986. - 392 c.
  628.1/2
  Автоматизация строительных и дорожных машин.Вып.104 : сб.ст. / под ред. Э.Н.Кузина. - М. : ВНИИстройдормаш , 1985. - 96 c. - (Тр. Всесоюз. науч. - исслед. ин-та строит. и дорож).
  625.7.08 : 65.011.56
  Автоматизация схемотехнического проектирования : учеб.пособие для радиотехн. спец.вузов / В.Н.Ильин, В.Т.Фролкин, А.И.Бутко и др; под ред. В.Н.Ильина. - М. : Радио и связь , 1987. - 368 c.
  621.396.6.049.77.001.63 : 658.512.011.56
  Автоматизация типовых технологических процессов и промышленных установок : учебник для вузов / А.М.Корытин, Н.К.Петров, С.Н.Радимов, Н.К.Шапарев. - К.; Одесса : Вища шк. , 1980. - 373 c.
  658.52.011.56 : 62-83
  Автоматизация типовых технологических процессов и установок : учебник для вузов / А.М.Корытин, Н.К.Петров, С.Н.Радимов, Н.К.Шапарев. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 432 c.
  658.52.011.56 : 62-83
  Автоматизация труда технолога - машиностроителя : справ.руководство / В.Г.Слипченко, А.П.Гавриш, Е.С.Пуховский и др. - К. : Тэхника , 1991. - 112 c.
  658.310.325.5 : 004
  Автоматизация управления предприятием / В.В.Баронов, Г.Н.Калянов, Ю.И.Попов и др. - М. : ИНФРА-М , 2000. - 238 c. - (`Секреты менеджмента`).
  658.012.011.56
  Автоматизированная подготовка программ для станков с ЧПУ : справочник / под общ.ред. Р.Э.Сафрагана. - К. : Техника , 1985. - 191 c.
  621.9.06-52
  Автоматизированная система управления на Невском машиностроительном заводе им. В.И.Ленина / Г.А.Шишов, С.М.Бадинер, В.И.Болотников и др. - М. : Машиностроение , 1975. - 76 c. - (Опыт создания и внедрения АСУП).
  658.012.011.56
  Автоматизированная система управления отраслью приборостроения : каталог. - М. : ЦНИИТЭИприборостроения , 1973. - 96 c.
  658.012.011.56 : 681.2
  Автоматизированная система управления предприятием : учеб.пособие для техн.спец.вузов / Б.В.Власов, В.И.Кантор, Г.Б.Кац и др.; под ред. Б.В.Власова. - М. : Высш.шк. , 1977. - 224 c.
  658.012.011.56
  Автоматизированная система управления предприятием : учеб.пособие для техн.спец.вузов / Б.В.Власов, В.И.Кантор, Г.Б.Кац и др.; под ред. Б.В.Власова. - М. : Высш.шк. , 1977. - 224 c.
  658.012.011.56
  Автоматизированная система ускоренных испытаний автомобильных конструкций / М.С.Высоцкий, А.А.Ракицкий, М.И.Горбацевич и др. - Мн. : Наука и техника , 1989. - 168 c.
  629.113.002.001.4 : 658.012.011.56
  Автоматизированное проектирование и производство в машиностроении / под общ.ред. Ю.М.Соломенцева, В.Г.Митрофанова. - М. : Машиностроение , 1986. - 256 c.
  658.512.011.56 + 658.52.011.56.012.3
  Автоматизированное проектирование конструкций гражданских зданий / Л.Г.Дмитриев, А.В.Касилов, Г.В.Гильман,В.П.Ковбасюк. - К. : Будівельник , 1977. - 236 c. - (Техн.прогресс в строительстве).
  658.512.011.56 : 69
  Автоматизированное проектирование силовых электронных схем / В.Я.Жуйков, В.Е.Сучик, П.Д.Андриенко, М.А.Еременко. - К. : Тэхника , 1988. - 184 c.
  621.314.632 : 658.512.011.56
  Автоматизированное проектирование систем автоматического управления / Я.Я.Алексанкин, А.Э.Бржозовский, В.А.Жданов и др.; под ред. В.В.Солодовникова. - М. : Машиностроение , 1990. - 332 c.
  658.512.011.56.001.57 : 681.51
  Автоматизированное проектирование систем управления / К.Й.Острем, А.Эмеми-Наэни, Г.Ф.Франклин и др.; под ред.М.Джамшиди, Ч.Дж.Хергета; пер. с англ. В.Г.Дунаева, А.Н.Косилова. - М. : Машиностроение , 1989. - 343 c.
  658.012.011.56.001.63 : 004
  Автоматизированное проектирование следящих приводов и их элементов / В.Ф.Казмиренко, М.В.Баранов, Ю.В.Илюхин и др.; под ред. В.Ф.Казмиренко. - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 240 c.
  62-83 : 658.512.011.56
  Автоматизированное проектирование электрических машин : учеб.пособие для вузов по спец. / Ю.Б.Бородулин, В.С.Мостейкис, Г.В.Попов, В.П.Шишкин; под ред. Ю.Б.Бородулина. - М. : Высш.шк. , 1989. - 279 c.
  621.313.001.63 : 658.512.011.56
  Автоматизированное управление технологическими процессами : учеб.пособие / Н.С.Зотов, О.В.Назаров, Б.В.Петелин, В.Б.Яковлев; под ред. В.Б.Яковлева. - Л. : Изд-во ЛГУ , 1988. - 222 c.
  658.52.011.56
  Автоматизированные информационно-измерительные системы в транспортном строительстве / под общ. ред. В.Л.Бурнштейна. - М. : Транспорт , 1974. - 95 c. - (Тр.Всесоюз. НИИ транспортного строи-ва. Вып.92).
  621.317.39-52 : 69
  Автоматизированные системы управления / под общ.ред. В.Г.Шорина. - М. : Знание , 1973. - 154 c. - (Наука и управление.Кн.5.).
  658.012.011.56
  Автоматизированные системы управления в народном хозяйстве : учебник для системы переподготовки и повышения квалификациивышения ква / под ред. В.С.Синяка. - М. : Экономика , 1987. - 286 c.
  658.012.011.56
  Автоматизированные системы управления гибкими технологиями / В.И.Скурихин, А.А.Павлов, Э.П.Путилов, С.Н.Гриша. - К. : Техніка , 1987. - 166 c.
  658.52.011.56.012.3
  Автоматизированные системы управления и организации экономической информации на машиностроительных предприятиях : учеб.пособие для вузов / С.У.Олейник, О.Т.Тульчин, Т.С.Кабанова и др.; под ред. С.У.Олейника. - Х. : Вища шк. , 1987. - 167 c.
  658.012.011.56 : 621.002
  Автоматизированные системы управления машиностроительным предприятием : учебник для вузов / С.У.Олейник, В.И.Иванова, Г.М.Макарова, С.К.Потемкин; под ред. С.У.Олейника. - М. : Высш.шк. , 1991. - 222 c.
  658.012.011.56 : 621.002
  Автоматизированные системы управления машиностроительным предприятием : учеб.пособие для вузов / С.У.Олейник, В.И.Иванова, Г.М.Макарова, С.К.Потемкин; под ред. С.У.Олейника. - М. : Высш.шк. , 1981. - 286 c.
  658.012.011.56 : 621.002
  Автоматизированные системы управления предприятиями массового производства : учеб.пособие для машиностроит.спец.вузов / А.П.Ковалев, П.М.Кацура, А.А.Невелев и др.; под ред. Б.В.Власова, А.П.Ковалева. - М. : Высш.шк. , 1987. - 240 c.
  658.012.011.56            65.9(2)304.15
  Автоматизированные системы управления строительством : учеб.пособие для вузов / И.Г.Галкин, С.П.Бевз, Ю.Г.Клевакин и др.; под ред. И.Г.Галкина. - М. : Высш.шк. , 1982. - 288 c.
  69 : 658.012.011.56
  Автоматизированные системы управления технологическими процессами : справочник / А.З.Грищенко, В.П.Грищук, В.М.Денисенко и др.; под ред. Б.Б.Тимофеева. - К. : Техніка , 1983. - 351 c.
  658.52.011.56
  Автоматизированные системы управления. Лаб. практикум по техническим средствам : учеб.пособие для вузов / В.Н.Четвериков, В.А.Галкин, В.М.Гасов и др.; под ред. В.Н.Четверикова. - М. : Высш.шк. , 1986. - 279 c.
  658.012.011.56.005 : 004
  Автоматизированный расчет колебаний машин / В.-К.В.Аугустайтис, Г.- П.К.Мозура, К.Ф.Сливинскас и др.; под ред. К.М.Рагулькиса. - Л. : Машиностроение , 1988. - 102 c.
  621.01+ 62-868 + 534
  Автоматизированный электропривод : сб. ст. / под общ.ред. Н.Ф.Ильинского, М.Г.Юнькова. - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 543 c.
  62-83-52
  Автоматизированный электропривод : сб.ст. / под общ.ред. Н.Ф.Ильинского, М.Г.Юнькова. - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 448 c.
  62-83-52
  Автоматизированный электропривод в народном хозяйстве: труды V Всесоюз.конференции по автоматизированному электроприводу. Т.1. Общие вопросы и средства управления / под ред. М.Г.Чиликина, И.И.Петрова, М.М.Соколова. - М. : Энергия , 1971. - 388 c.
  62-83-52
  Автоматизированный электропривод, силовые полупроводниковые приборы, преобразовательная техника.Актуальные проблемы и задачи / под общ. ред. Н.Ф.Ильинского, И.А.Тепмана, М.Г.Юнькова. - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 472 c.
  62-83-52 + 621.382.2/.3 + 621.314
  Автоматика и автоматизация производственных процессов : учеб.пособие для вузов / В.П.Автушко, М.П.Бренч, В.В.Будько и др.; под ред. Н.Ф.Метлюка/ - Минск : Выш/ шк. , 1985. - 302 c.
  629.331-52 + 629.351-52 +681.5            629.113-52 + 629.114.2-52 + 68
  Автоматика и управление в технических системах : учеб.пособие для вузов : в 11 -ти . Т.1. Электрические элементы систем управления промышленными роботами / А.А.Краснопрошина, В.А.Скаржепа, В.Б.Яковлев; под ред. А.А.Краснопрошиной; отв.ред. С.В.Емельянов, В.С.Михалевич. - К. : Выща шк. , 1990. - 247 c.
  621.865.8-52 + 681.51
  Автоматика и управление в технических системах : учеб.пособие для вузов : в 11 т. Т.3. Моделирование производственных систем / Б.Ф.Фомин, В.Б.Яковлев; под ред. В.Б.Яковлева; отв.ред.С.В.Емельянов, В.С.Михалевич. - К. : Выща шк. , 1992. - 191 c.
  658.52.011.56.012.3 + 681.51
  Автоматика и управление в технических системах : учеб.пособие для вузов : в 11 т. Т.4. Теория автоматического управление.Ч.1.Линейные системы автоматического управления / Д.Х.Имаев, А.А.Краснопрошина, В.Б.Яковлев; под ред. В.Б.Яковлева; отв.ред. С.В.Емельянов, В.С.Михалевич. - К. : Выща шк. , 1992. - 248 c.
  681.511.2
  Автоматика электроэнергетических систем : учеб.пособие для вузов / О.П.Алексеев, В.Е.Казанский, В.Л.Козис и др.; под ред В.Л.Козиса, Н.И.Овчаренко. - М. : Энергоиздат , 1981. - 479 c.
  621.311 : 681.5
  Автоматическая загрузка технологических машин : справочник / И.С.Бляхеров и др.; под общ. ред. И.А.Клусова. - М. : Машиностроение , 1990. - 400 c. - (Автоматическая загрузка машин).
  621.002.5-229.6-52
  Автоматические линии в машиностроении : в 3 т. Т.3. Комплексные автоматические линии и участки : справочник / Д.С.Айзман, А.Л.Акаро, Н.Я.Аникеев; под ред. А.И.Дащенко, Г.А.Навроцкого. - М. : Машиностроение , 1985. - 480 c.
  658.527.011.56 : 621.9.06-52
  Автоматические линии в машиностроении. Проектирование и эксплуатация: справочник : в 3 т. Т.2. Станочные автоматические линии / С.Н.Власов, В.Б.Генин, Г.И.Горелик и др.; под ред. А.И.Дащенко. - М. : Машиностроение , 1984. - 408 c.
  658.527.011.56 : 621.9.06-52
  Автоматические линии в машиностроении.Проектирование и эксплуатация : справочник : в 3 т. Т.1. Этапы проектирование и расчет / Л.И.Волчкевич, В.Б.Губанов, А.И.Дащенко и др.; под ред.Л.И.Волчкевича. - М. : Машиностроение , 1984. - 312 c.
  658.527.011.56 : 621.9.06-52
  Автоматические приборы, регуляторы и вычислительные системы : справ.пособие / Б.Д.Кошарский, Т.Х.Безновская, В.А.Бек и др.; под ред. Б.Д.Кошарского. - 3-е изд.,перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1976. - 485 c.
  [681.12 + 681.32](031)
  Автоматический контроль и регулирование технологических процессов на железнорудных обогатительных фабриках / Ю.Г.Гончаров, А.С.Давидкович, Б.Е.Гейзенблазен, Г.В.Гуленко. - М. : Недра , 1968. - 227 c.
  622.7
  Автоматическое управление электроприводами: лаб.работы : учеб.пособие для вузов / А.А.Сиротин, В.А.Елисеев, Е.Н.Зимин и др.; под ред. А.А.Сиротина. - М. : Высш.шк. , 1978. - 176 c.
  62-83-52
  Автомобилестроение. Автомобили, прицепы и полуприцепы : сб.гос. и отрасл.стандартов и отраслевых нормалей. Т.1. Ч.3 - изд.офиц . - М. : Изд-во стандартов , 1974. - 339 c.
  629.114.4
  Автомобилестроение. Автомобили, прицепы и полуприцепы: сб.гос.и отрасл.стандартов и отраслевых нормалей. Т.1. Ч.1 - изд.офиц. . - М. : Изд-во стандартов , 1974. - 280 c.
  629.332            629.114.4
  Автомобилестроение. Автомобили, прицепы, полуприцепы : сб.гос. и отрасл.стандартов и отраслевых нормалей. Т.1. Ч.2 - изд.офиц . - М. : Изд-во стандартов , 1974. - 351 c.
  629.33 +629.332            629.114.4
  Автомобили - самосвалы / В.Н.Белокуров, О.В.Гладков, А.А.Захаров, А.С.Мелик - Саркисьянц; под общ.ред. А.С.Мелик - Саркисьянца. - М. : Машиностроение , 1987. - 217 c.
  629.353            629.114.42
  Автомобили - самосвалы и автомобили - тягачи БелАЗ / З.Л.Сироткин, А.Н.Казарез, А.А.Боталенко и др. - М. : Транспорт , 1973. - 304 c.
  629.353 + 629.357 + 623.437.42            629.114.42 + 629.114.2
  Автомобили АЗЛК-2141, АЗЛК-21412. Возможные неисправности и методы их устранения. - Б.м. : Б.и. , 1991. - 64 c.
  629.114.6.004.6
  Автомобили ВАЗ - 2101, 21011, 21013, 2102 : многокрасочный альбом/ / В.А.Вершигора, Е.М.Золотарев, А.П.Игнатов и др. - М. : Машиностроение , 1986. - 93 c.
  629.331.1            629.114.6
  Автомобили ВАЗ -2105, ВАЗ -21051, ВАЗ - 21053. Руководство по ремонту : каталог запасных частей. - Чернигов : Десна , Б.г.. - 303 c.
  629.331.1            629.114.6
  Автомобили ВАЗ : ремонт после аварии : справочник / Р.Д.Кислюк и др.; под общ.ред. А.А.Звягина. - 2-е изд., стер . - Л. : Машиностроение , 1989. - 333 c.
  629.331.1.004.67            629.114.6.004.67(035.5)
  Автомобили ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-21013, ВАЗ-2103 : многокрасочный альбом / В.А.Вершигора, Е.М.Золотарев, А.П.Игнатенко и др. - М. : Машиностроение , 1987. - 94 c.
  629.331.1            629.114.6
  Автомобили ВАЗ-2106, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063, ВАЗ-21065 : руководство по ремонту / сост.: А.П.Игнатов, К.В.Новокшонов,К.Б.Пятков. - Тольятти : Волжское объединения по произ-ву легковых автомоби , 1991. - 200 c.
  629.331-181.4
  Автомобили ВАЗ: ремонт после аварии : справочник / Р.Д.Кислюк, Б.В.Прохоров, А.А.Звягин и др.; под.общ.ред.А.А.Звягина. - Л. : Машиностроение , 1984. - 320 c.
  629.331.1.004.67            629.114.6.004.67
  Автомобили ЗАЗ-968, 968А : руководство по эксплуатации. - Дн. : Промінь , 1978. - 198 c. - (ПО ).
  629.331.1            629.114.6
  Автомобили КАЗ / С.М.Батиашвили, Н.Н.Вишняков и др. - М. : Транспорт , 1970. - 336 c.
  629.351            629.114.4.004
  Автомобили КамАЗ : вопросы и ответы / П.С.Яресько и др. - М. : Транспорт , 1989. - 287 c.
  629.351            629.114.4
  Автомобили КамАЗ: техническое обслуживание и ремонт. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1987. - 350 c.
  629.351.004.54            629.114.4.004.54
  Автомобили КамАЗ: техническое обслуживание и ремонт. - М. : Транспорт , 1984. - 351 c.
  629.351.004.54            629.114.4.004.54
  Автомобили КрАЗ - 255Б и КрАЗ - 255В : инструкция по эксплуатации. - 2-е изд., перераб . - М. : Б.и. , 1970. - 254 c.
  629.351            629.114.4
  Автомобили КрАЗ - 255Б и КрАЗ-255В : техн.описание и инструкция по эксплуатации. - 3-е изд., испр. и доп . - Харьков : Прапор , 1973. - 247 c.
  629.351            629.114.4
  Автомобили КрАЗ - 255Б, 257, 258 : инструкция по эксплуатации. - 4-е изд., перераб . - Харьков : Прапор , 1969. - 168 c.
  629.351            629.114.4
  Автомобили КрАЗ - 6510, КрАЗ-65101, КрАЗ-6444 : руководство по эксплуатации. / под ред. Д.Л.Ястребова. - Харьков : Прапор , 1994. - 174 c.
  629.351            629.114.4
  Автомобили КрАЗ-256Б1, 258Б1 : руководство по эксплуатации 256Б1-3902010РЭ / под ред. С.С.Малова. - 5-е изд., стер . - Харьков : Прапор, , 1993. - 16 c. - ((Кременчугский автомобильный завод).).
  629.351            629.114.4
  Автомобили КрАЗ-6510, КрАЗ-651001 : руководство по эксплуатации 6510-3902010РЭ / под ред. С.С.Малова. - 2-е изд., стер . - Харьков : Прапор , 1994. - 167 c. - ((Кременчугский автомобильный завод).).
  629.351            629.114.4
  Автомобили МАЗ - 64227,МАЗ - 54332.Устройство,техническое обслуживание,ремонт / М.С.Высоцкий, Л.Х.Гилелес, Л.И.Кадолко и др. - М. : Транспорт , 1987. - 191 c.
  629.351            629.114.4.004.5
  Автомобили МАЗ-500А, МАЗ-504А, МАЗ-516.Устройство и техническое обслуживание. - М. : Транспорт , 1973. - 264 c.
  629.351.004.5            629.114.4.004.5
  Автомобили семейства ВАЗ-2104, -2105.Рук-во по техн. обслуживанию и ремонту.Модели ВАЗ - 2104, -21043, -2105, - 21051, -21053 / К.Б.Пятков, А.П.Игнатов, С.Н.Косарев и др. - М.: : КЖИ``За рулем` , 2003. - 224 c.
  629.331.1            629.114.6
  Автомобили семейства ВАЗ-2108, -2109 : руководство по техн. обслуживанию и ремонту / С.Н.Косарев,П.Л.Козлов. - М. : Книжн.изд-во `За рулем`, , 2005. - 2 c.
  629.331.1            629.114.6
  Автомобили семейства ЗИЛ-133.Устройство, техн.обслуживание и ремонт / В.П.Митрофанов, Р.А.Меламуд, Д.М.Глуховский и др. - М. : Транспорт , 1984. - 328 c.
  629.351            629.114.4
  Автомобили ``Жигули`` : иллюстр.пособие в 2-х ч. / В.А.Вершигора, Е.В.Гусенков, Б.В.Ершов и др. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1977. - 75 c.
  629.331.1            629.114.6
  Автомобили ``Жигули`` моделей ВАЗ -2101, 2102, 21011 : устройство и ремонт / В.А.Вершигора, А.П.Игнатов, К.В.Новокшонов, К Б.Пятков. - М. : Транспорт , 1984. - 224 c.
  629.331.1            629.114.6 - 181.4
  Автомобили. Машины большой единичной мощности : учеб.пособие для вузов / М.С.Высоцкий, А.И.Гришкевич, А.В.Зотов и др.; под ред. М.С.Высоцкого, А.И.Гришкевича. - Минск : Выш. шк. , 1988. - 160 c.
  629.35            629.114.42
  Автомобили.Испытания : учеб.пособие для втузов / В.М.Беляев, М.С.Высоцкий, Л.Х.Гилелес, М.И.Горбацевич, А.И.Гришкевич и др.; под ред.А.И.Гришкевича, М.С.Высоцкого. - Мн. : Выш.шк. , 1991. - 187 c.
  629.331.001.4            629.113.001.4
  Автомобили.Конструкция, конструирование и расчет. Системы управления и ходовая часть : учеб.пособие для втузов / А.И.Гришкевич, Д.М.Ломако, В.П.Автушко и др.; под ред.А.И.Гришкевича. - Минск : Выш.шк. , 1987. - 200 c.
  629.331.05.001.6 + 629.331.023.1.001.6            629.113-235
  Автомобили.Конструкция, конструирование и расчет. Трансмиссия : учеб.пособие для втузов / А.И.Гришкевич, В.А.Вавуло, А.В.Карпов и др.; под ред. А.И.Гришкевича. - Минск : Выш.шк. , 1985. - 240 c.
  629.331-235            629.113-235
  Автомобили.Основы проектирования : учеб.пособие для втузов / М.С.Высоцкий, А.Г.Выгонный, Л.Х.Гилелес, С.Г.Херсонский; под ред. М.С.Высоцкого. - Минск : Выш.шк. , 1987. - 152 c.
  629.331.001.63            629.113.001.63
  Автомобили.Специализированный подвижной состав : учеб.пособие для втузов / М.С.Высоцкий, А.И.Гришкевич, Л.Х.Гилелес и др.; под ред. М.С.Высоцкого, А.И.Гришкевича. - Минск : Выш.шк. , 1989. - 240 c.
  629.35/.36            629.114.3
  Автомобили: Основы проектирования: : учеб.пособие для вузов/ / под ред. М.С.Высоцкого.- - Минск: : Высш.шк., , 1987. - 15 c.
  629.113
  Автомобиль ВАЗ - 2105 : многокрасоч.альбом / под ред. Г.К.Мирзоева. - М. : Машиностроение , 1985. - 82 c.
  629.331.1            629.114.6
  Автомобиль ВАЗ - 2105 : многокрасоч. альбом : учеб.пособие для проф.обучения / Г.К.Мирзоев, В.А.Вершигора, Е.М.Золотарев и др. - М. : Машиностроение , 1984. - 82 c.
  629.331.1            629.114.6
  Автомобиль ВАЗ - 2107 : руководство по ремонту. - Чернигов : Б.и. , 1980. - 192 c.
  629.331.1.004.6            629.114.6.004.6
  Автомобиль ВАЗ - 2108 / В.А.Вершигора, А.П.Игнатов, К.В.Новокшонов, К.Б.Пятков. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1986. - 287 c.
  629.331.1            629.114.6
  Автомобиль ВАЗ - 2108 ``Спутник``. Устройство и ремонт / В.А.Вершигора, А.П.Игнатов, К.В.Новокшонов, К.Б.Пятков. - М. : Транспорт , 1987. - 221 c.
  629.331.1            629.114.6-181.4.004.54
  Автомобиль ВАЗ - 2108, ВАЗ - 2109 : многокрасоч.альбом / Г.К.Мирзоев и др. - М. : Машиностроение , 1989. - 92 c.
  629.331.1            629.114.6-181.4
  Автомобиль ВАЗ-2107: : Руководство по ремонту.- - Чернигов : Б.и. , 1980. - 192 c.
  629.114.6.004.6
  Автомобиль ГАЗ - 21 ``Волга `` : красочный альбом / А.И.Гор, Я.И.Вавилов, Ю.А.Морозов и др. - М. : Машиностроение , 1978. - 60 c.
  629.331.1            629.114.6
  Автомобиль ГАЗ - 24 ``Волга ``. Конструктивные особенности, техн.обслуживание и ремонт / сост. В.И.Борисов и др. - М. : Транспорт , 1970. - 328 c.
  629.331.1            629.114.6
  Автомобиль ГАЗ - 24 ``Волга ``. Конструктивные особенности, техн.обслуживание и ремонт. - М. : Транспорт , 1971. - 328 c.
  629.331.1            629.114.6
  Автомобиль ГАЗ - 3102 ``Волга`` / А.Д.Просвиркин, А.И.Гор, Б.А.Дехтяр и др. - М. : Транспорт , 1984. - 304 c.
  629.331.1            629.114.6
  Автомобиль ГАЗ - 52 - 03. Конструкция и рекомендации по техн. обслуживанию / В.И.Борисов, С.Г.Гуткин, И.В.Ирхин и др.; под ред. А.Д.Просвирнина. - М. : Машиностроение , 1970. - 344 c.
  629.331.1            629.114.4
  Автомобиль ГАЗ - 53 : многокрасоч. альбом / И.А.Генералов, С.Г.Гуткин, В.Д.Запойнов и др. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1978. - 77 c.
  629.351            629.114.4
  Автомобиль ЗИЛ - 431410 и его модификации : Руководство по эксплуатации / Ред. - сост. А.С.Кузнецов. - М.: : Машиностроение , 1990. - 31 c.
  629.114.4
  Автомобиль ЗИЛ - 431410 и его модификации. : рук-во по эксплуатации / ред. - сост. А.С.Кузнецов. - М. : Машиностроение , 1990. - 316 c.
  629.351            629.114.4
  Автомобиль КрАЗ - 643701 : рук-во по эксплуатации (643701 - 3902010 РЭ) / под ред. В.В.Таболина. - Харьков : Прапор , 1989. - 180 c.
  629.35(035)
  Автомобиль КрАЗ - 6510, КрАЗ - 65101, КрАЗ - 6444: : Руководство по эксплуатации / Под ред. Д.Л.Ястребова. - Харьков: : Прапор , 1994. - 17 c.
  629.114.4
  Автомобиль на предприятии. Бухгалтерский и налоговый учет : навчально-метод посібник - К . : : ООО `Универсал - Бизнес`, , 2004. - 554 c.
  629. 113 : 657
  Автомобиль УАЗ - 469 / А.В.Винокуров, Ю.Г.Борзов, Э.Н.Орлов и др. - М. : Машиностроение , 1976. - 280 c.
  629.351            629.114.4
  Автомобиль ``Волга`` ГАЗ - 24 / В.И.Борисов, А.И.Гор, Б.А.Дехтяр и др.; под ред. А.Д.Просвирина. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1975. - 368 c.
  629.331.1            629.114.6
  Автомобиль.Основы конструкции : учебник для вузов / Н.Н.Вишняков, В.К.Вахрамов, А.Н.Нарбут и др. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1986. - 303 c.
  629.331.001.3            629.113.001.3
  Автомобиль.Основы конструкции : учебник для вузов / Н.Н.Вишняков, В.К.Вахламов, А.Н.Нарбут и др.; под ред. А.Н.Островцева. - М. : Машиностроение , 1976. - 296 c.
  629.331.001.3            629.113.001.3
  Автомобильная промышленность за рубежом / пер. с англ. ;общ.ред. и предисл. Ю.Н.Карпова. - М. : Прогресс , 1986. - 488 c.
  629.33(1-87)            629.113
  Автомобильные датчики : сб. ст. / пер. с англ. Ю.Н.Савченко. - М. : Машиностроение , 1982. - 102 c.
  629.331.054.29 + 681.586            629.113.05-82--3.20
  Автомобильные двигатели : учебник для вузов / В.М.Архангельский, М.М.Вихерт, А.Н.Воинов и др.; под ред. М.С.Ховаха. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1977. - 591 c.
  621.431.73 : 629.3
  Автомобильные двигатели : учебник для вузов / Н.М.Архангельский, М.М.Вихерт, А.Н.Воинов и др.; под общ.ред. М.С.Ховаха. - М. : Машиностроение , 1967. - 496 c.
  621.431.73 : 629.3
  Автомобильные двигатели с турбонаддувом / Н.С.Ханин, Э.В.Аболтин, Б.Ф.Лямцев и др. - М. : Машиностроение , 1991. - 336 c.
  621.436.21.031.3
  Автомобильные подьемники и автогрузчики : учебник / Р.Н. Уланов, В.Д. Щербаков - М. : Высш. школа , 1977. - 157 c. - ((Профтехобразование. Строительные машины)).
  621
  Автомобильные цистерны для транспортирования нефрепродуктов / К.В. Рыбаков и др. - М. : Транспорт , 1979. - 160 c.
  629.114.456
  Автомобильный двигатель ЗИЛ-130. Практика проектирования, испытаний и доводки / Г.Ф.Бабкин, М.Е.Дискин, Б.И.Караваев и др.; под ред. А.М.Кригера. - Л. : Машиномтроение , 1975.
  621.434.001.2
  Автомобильный справочник/ / Б.С.Васильев, М.С.Высоцкая, К.Л.Гаврилов и др. ; под общ.ред. В.М.Приходько.- - М.: : ОАО `Изд-во `Машиностроение`, , 2004. - 704 c.
  629.113(03)
  Автомобільні двигуни : підручник для вищ.навч.закл. / Ф.І.Абрамчук, Ю.Ф.Гутаревич, К.Є.Долганов, І.І.Тимченко. - 2-ге вид . - К.: : Арістей , 2005. - 475 c.
  621.431.73
  Автомобільні двигуни : підручник для вищ. навч.закл. / Ф.І.Абрамчук, Ю.Ф.Гутаревич, К.Є.Долганов, І.І.Тимченко. - 2-ге вид . - К. : Арістей , 2004. - 475 c.
  621.431.73
  Автооператоры / Л.И. Волкевич, Б.А. Усов - 2-е изд. перераб и доп. . - М. : Машиностроение , 1974. - 216 c.
  621.9.067
  Автотракторное электрооборудование и приборы Т.1. : каталог - справочник - М. : ЦИНТИМАШ , 1961. - 371 c.
  629.331.064.5
  Автотракторные колеса : справочник / И.В.Балабин, В.К.Вазингер, А.К.Васильев и др.; под общ.ред. И.В.Балабина. - М. : Машиностроение , 1985. - 272 c.
  629.331.027.4            629.113.012.3
  Автотранспортный справочник / Л.А.Бронштейн, Н.В.Брусянцев и др.; под общ. ред. Л.Л.Афанасьева. - 4-е изд., испр. и доп . - М. : Машгиз , 1960. - 820 c.
  629.3            629.11
  Агапов Е.М. Программированное повторение математики / Е.М.Агапов, И.А.Марнянский; под общ.ред. Е.С.Дубинчук. - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Выща шк. , 1988. - 270 c.
  51(075.32)            22.1я721
  Агасьян М.В. Основи електрорадіотехнічних кіл: : підручник для підготовки молод.спеціалістів / М.В.Агасьян, О.Г.Мартиненко. - К. : Вища шк. , 1993. - 486 c.
  621.3.01 + 621.37.01
  Агасьян М.В. Электротехника и электрические измерения : учеб.пособие для электротехникумов / М.В.Агасьян, Е.А.Орлов. - М. : радио и связь , 1983. - 311 c.
  621.3.+ 621.317
  Агаханян Т.М. Интегральные микросхемы : учеб.пояобие для втузов. - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 464 c.
  621.382.049.77
  Агаханян Т.М. Интегральные триггеры устройств автоматики. - М. : Машиностроение , 1978. - 368 c.
  621.382.3 : 621.374.3 : 681.5
  Агбунов М.В. Загадки Понта Эвкинского.(Антич.география Сев.- Запад.Причерноморья). - М. : Мысль , 1985. - 160 c.
  902``652 ``
  Агеев А.Д. Справочник технолога-приборостроителя : 2. Т.1. : Справочник / П.В.Сыроватченко,А.Д.Агеев,А.К.Белопухов,К.И.Билибин - 2-е перераб. и доп. . - Москва : Машиностроение , 1980. - 606 c.
  681.2.002
  Агеев В.М. Принцип системности политэкономического исследования. - М. : Экономика , 1985. - 184 c.
  330 : 303.732.4
  Агеев М.И. Библиотека алгоритмов 101б - 150 б : справ.пособие / М.И.Агеев, В.П.Алик, Ю.И.Марков. - М. : Сов.радио , 1978. - 127 c.
  004.021
  Агеева Л. По следам княгини Натальи Долгоруковой / Лариса Агеева. - К. : LP Media , 2011. - 326 c.
  82-94
  Агекян Т.Д. Звезды.Галактика.Метагалактика. - 2-е изд., доп . - М. : Наука , 1970. - 336 c.
  523.8
  Аграрне право України : підручник для вищ.навч.закл. / за ред. В.З.Янчук. - 2-ге вид., перероб. та доп . - К.: : Юрінком Інтер, , 2000. - 718 c.
  349.42(477)            67.407 (4УКР)
  Аграрне право України : практикум / за ред. В.З.Янчука. - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 254 c.
  349.42(477)            67.407 (4УКР)
  Аграрне право України : підручник для вищ.навч.закл. / /В.З.Янчук, В.І.Андрійцев, Ц.В.Бичкова та ін.;за ред. В.З.Янчука. - К. : Юрінком Інтер , 1996. - 559 c.
  349.42(477)            67.407 (4УКР)
  Аграрне право України : підручник для вищ.навч.закл. / за ред. В.М.Гайворонського, В.П.Жушмана. - Харків : Право , 2003. - 237 c.
  349.42(477)            67.407(4УКР)
  Аграрне право України : Підручник / За ред.О.О.Погрібного - К. : Істина , 2005. - 448 c.
  349.42            67.9(4УКР)307я73
  Агрегатные станки средних и малых размеров / Ю.В.ТимофеевЮ В.Д.Хициан, М.С.Васерман, В.В.Громов; под общ.ред. Ю.В.Тимофеева. - М. : Машиностроение , 1985. - 247 c.
  621.9.06-112.6
  Агрегатный ремонт дорожных машин / Н.А.Беспалов, Н.А.Билякович, Г.Д.Романюк, Б.В.Шелюбский. - М. : Транспорт , 1984. - 176 c.
  625.7/.8.002.5.004.67
  Адабашьян А.К. Монтаж систем контроля и автоматики : учебник для техникумов / А.К.Адабашьян, П.А.Минаев. - 2-е изд., перераб. и доп . - С. : Стройиздат , 1974. - 407 c.
  69.057.16 : 621.3.08
  Адам Я.И. Справочник зубореза. - М. : Машиностроение , 1971. - 232 c.
  621.831
  Адамов В.И. Шлифовальные роботизированные комплексы. - Харьков : Прапор , 1986. - 79 c.
  621.92 : 621.865.8
  Адамс Ш. Моя Америка : мемуары эмигранта / пер. со швед.; послесл. С.Червонной. - М. : Прогресс , 1986. - 221 c.
  32            66.3(7США)
  Адамчук В.В. Экономика и социология труда: : учебник для экон.спец.вузов / В.В.Адамчук, О.В.Ромашов, М.Е.Сорокина. - М. : ЮНИТИ , 1999. - 407 c.
  331 : 316.334.22            65.24 + 60.56
  Адміністративне право : підручник / Ю.П.Битяк, В.М.Гаращук, В.В.Богуцький та ін.; за ред.Ю.П.Битяка, В.М.Гаращука, В.В.Зуй. - 2-ге вид., перероб. та доп . - Харків : Право , 2013. - 654 c.
  342.9 : 37.017.4-053.81 : 343.85
  Адміністративне право України : підручник / Ю.П.Битяк, В.М.Гаращук, О.В.Дьяченко та ін.; за ред. Ю.П.Битяка. - К. : Юрінком Інтер, , 2007. - 543 c.
  342.9(477) : (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785 : 343.85)
  Адміністративне право України : Підручник / За ред.Ю.П.Битяка - К. : Юрінком Інтер , 2006. - 544 c.
  342            67.9(4УКР)301я73
  Адмони В.Г. Теоретическая грамматика немецкого языка.Строй современ.немецкого языка : учеб.пособие для пед.ин-тов. - М. : Просвещение , 1986. - 334 c.
  811.112.2`36            81.2Нем-923
  Адомиан Дж. Стохастические системы / пер.с англ. Н.Г.Волкова. - М. : Мир , 1987. - 376 c.
  517.9 : 519.216
  Азар В.И. Транспорт и туризм. - М. : Транспорт , 1973. - 160 c.
  656.072 + 338.48
  Азаркович А.Е. Взрывные работы вблизи охраняемых объектов / А.Е.Азаркович, М.И.Шуйфер, А.П.Тихомиров. - М. : Недра , 1984. - 213 c.
  622.235
  Азаров В.И. Технология связующих и полимерных материалов : учеб.пособие для вузов / В.И.Азаров, В.Е.Цветков. - М. : Лесная пром-сть , 1985. - 216 c.
  678.02 : 674
  Азаров О.Д. Основи теорії аналого - цифрового перетворення на основі надлишкових позиційних систем числення : монографія. - Вінниця: : УНІВЕРСУМ-Вінниця, , 2004. - 258 c.
  681.335.2
  Азарх А.И. Техническое обслуживание грузовых автомобилей : иллюстр.пособие / А.И.Азарх, П.З.Белкин. - М. : Транспорт , 1974. - 136 c.
  629.351.083            629.113.001.5
  Азимов, Айзек. В начале : [авт.комментирует Библию] / Айзек Азимов; пер. с англ. В.Бабенко, Вл.Гакова. - М : Политиздат , 1989. - 373 c.
  26-23 + 27-23            86.30
  Айвазян С.А. Прикладная статистика и основы эконометрики: : учебник для вузов / С.А.Айвазян, В.С.Мхитарян. - М. : ЮНИТИ , 1998. - 1022 c.
  330.43 + 519.248            65в6
  Айзенк Г.Дж Коэффициент интеллекта. Американский бестселлер №1. - К. : Образоват. корпорация Гранд , 1994. - 112 c.
  159.923            88.37
  Айнберг В.Д. Основы программирования для единой системи ЭВМ / В.Д. Айнберг, Ю.В. Геронимус - 2-е изд., испр. и доп . - М. : Машиностроение , 1985. - 351 c.
  004.42            681.3.06
  Айнберг В.Д. Основы программирования для Единой Системы ЭВМ / В.Д.Айнберг, Ю.В.Геронимус. - М. : Машиностроение , 1980. - 336 c.
  004.42            681.3.06
  Айриг С. Подготовка цифровых изображений для печати / Сибил Айрин, Эмиль Айриг ; пер. с англ. - Мн. : Попурри , 1997. - 189 c.
  004.91+ 004.92            681.327.22
  Академии Генерального штаба.История / Ф.Ф. Гайворонский, И.П. Семенов, Н.Г. Попов и др. - 2-е изд., испр. и доп. . - М. : Воениздат , 1987. - 246 c.
  355.232.61(091)
  Академик Артоболевский: воспоминания современников. Статьи И.И. Артоболевского. / сост. А.М. Лепихов. - М. : Знание , 1983. - 176 c.
  621.01(092)+929 Артоболевский
  Акимов С.В. Электрическое и электронное оборудование автомобилей / С.В. Акимов, Ю.И. Боровский, Ю.П. Чижков. - М. : Машиностроение , 1988. - 277 c.
  629.064.5            629.113.066 : 621.38
  Акіліна О.В. Економічне обгрунтування господарських рішень : навч.- метод. комплекс для екон. спец. / О.В.Акіліна, В.Г.Пасічник/ - К. : Центр навч.літ. , 2005. - 143 c.
  65.012.224            65.012.2
  Акодес М.И. Английский язык. Имя прилагательное : учеб. пособие для фак. и ин-тов ин. яз. - К. : Вища шк. , 1987. - 105 c.
  811.111`367.629
  Акопян Р.А. Пнеаматическое подрессование автотранспортных средств. Вопросы теории и практики : в 3 т. Т.1. : монография. - Львов : Вища шк. , 1979. - 218 c.
  629.3.023.211            629.113.012.83
  Акопян Р.А. Пнеаматическое подрессование автотранспортных средств : в 3 т. Т.3. : монография. - Львов : Вища шк. , 1984. - 239 c.
  629.3.023.211            629.113.012.83
  Акофф Р. Планирование будущего корпорации : пер. с англ. / общ. ред. и предисл. В.И. Данилова-Данильяна. - М. : Прогресс , 1985. - 327 c.
  658.012.2:322.012.324
  Аксенов А.Ф. Трение и изнашивание металлов в углеводородных жидкостях. - М. : Машиностроение , 1977. - 149 c.
  629.7.036 : 620.178 : 662.75
  Аксенов Л.Б. Системное проектирование процессов штамповки. - Л. : Машиностроение , 1990. - 239 c.
  621.73:658.512.011.56
  Аксенов П.В. Многоосные автомобили. - 2-е изд.перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1989. - 288 c.
  629.35            629.114.4.01 + 629.114.3.01
  Аксенов П.Н. Машины литейного производства. Атлас конструкций : учеб.пособие для вузов / П.Н.Аксенов и др. - М. : Машиностроение , 1972. - 40 c.
  621.74
  Аксенова З.И. Анализ производственно - финансовой деятельности автотранспортных предприятий : учебник для автотрансп. техникумов. - 3-е изд., перераб . - М. : Транспорт , 1981. - 224 c.
  656.071.32 : 658.14/.17.012.12
  Аксенова И.К. Основы конструирование радиоэлектронных приборов : учебник для сред. спец. учеб. заведений / И.К.Аксенова, А.А.Мельников. - М. : Высш. шк. , 1986. - 176 c.
  621.396.6.001.66
  Аксиально - поршневой регулируемый гидропривод / В.Н.Прокофьев, Ю.А. Данилов, Л.А. Кондаков и др.; под ред. В.Н.Прокофьева. - М. : Машиностроение , 1969. - 465 c.
  62-82-154
  Аксьонова О.С. Методика викладання економіки : навч.посібник. - К. : КНЕУ , 1998. - 279 c.
  378.02 : 33
  Активный контроль в машиностроении : справочник / Е.И. Педь, А.В.Высоцкий, В.М. Машинистов и др.; под ред. Е.И.Педя. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1978. - 352 c.
  621.002.56(035.5)
  Активный контроль в машиностроении : справ.пособие / под ред. Е.И.Педя. - М. : Машиностроение , 1971. - 360 c.
  621.002.56(035.5)
  Активный контроль в машиностроении : справочник / под ред. И.Е.Педя, 1978. - 351 c.
  621.92.002
  Актуальные вопросы библиотечной работы .Теория и практика : сборник.1984. - М. : Книга , 1984. - 151 c. - (Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина).
  02            78.3
  Актуальные вопросы библиотечной работы. Теория и практика : сборник .1991. - М. : Книж. палата , 1991. - 151 c. - (Гос.б-ка СССР им. В.И.Ленина).
  02            78.3
  Актуальные вопросы библиотечной работы. Теория и практика : сборник.1990. - М. : Кн.палата , 1990. - 149 c.
  02            78.3
  Актуальные вопросы библиотечной работы.Теория и практика : сборник.1986. - М. : Кн. палата , 1986. - 175 c. - (Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина).
  02
  Актуальные вопросы библиотечной работы.Теория и практика : сборник. 1985. - М. : Книга , 1985. - 175 c. - (Гос библиотека СССР им. В.И. Ленина).
  02            78.3
  Актуальные вопросы библиотечной работы.Теория и практика : сборник. 1983. - М. : Книга , 1983. - 136 c. - (Гос. библиотека им. В.И. Ленина).
  02            78.3
  Актуальные вопросы библиотечной работы.Теория и практика : сборник.1989. - М. : Кн.палата , 1989. - 149 c. - (Гос. биб-ка СССР им. В.И.Ленина).
  02            78.3
  Актуальные вопросы библиотечной работы.Теория и практика : сборник. 1987. - М. : Кн.палата , 1987. - 176 c. - (Гос. биб-ка СССР им. В.И.Ленина).
  02            78.3
  Актуальные вопросы библиотечной работы.Теория и практика : сборник. 1982. - М. : Книга , 1982. - 128 c. - (Гос.библиотека СССР им.В.И.Ленина).
  02            78.3
  Акуленко Б. На перехресті закону і совесті. Нариси. Памфлети. спогади. - К.: : Вид-во "Укр. енцикл." ім. М.П. Бажана , 2001. - 456 с.:іл c.
  82-92
  Акуленко Б. На перехресті закону і совесті. Нариси. Памфлети. спогади. - К.: : Вид-во "Укр. енцикл." ім. М.П. Бажана , 2001. - 456 с.:іл c.
  82-92
  Акулов М.Р. 16 ноября 1920.(Освобождение Красной Армией Крыма) / М.Р.Акулов, В.П.Петров. - М. : Мол. гвардия , 1989. - 235 c. - (Памятные даты истории).
  [947 + 957]``1918/1920``            63.3(2)712
  Акушинский И.Я. Программирование на `Электронике - 100` для задач АСУ ТП / И.Я.Акушинский, В.М.Трояновский. - М. : Сов. радио , 1978. - 295 c.
  004.42
  Акціонерні товариства.Організація та діяльність / уклад. Г.С.Шестопал. - К. : Укр.інвестиційна газета , 1997. - 340 c. - (Фонд держ.майна України).
  334.722.8            65.291
  Акшенцева А.П. Металлография коррозионностойких сталей и сплавов : справочник. - М. : Металлургия , 1991. - 288 c.
  [669.14.018.8 +669.018.8] :620.18
  Алабовский А.Н. Теплотехника : учебник для вузов / А.Н.Алабовский, С.М.Константинов, И.А.Недужий; под общ.ред. С.М. Константинова. - К. : Вища шк. , 1986. - 255 c.
  621.1.016
  Алабовский А.Н. Техническая термодинамика и теплопередача : учеб. пособие для вузов / А.Н. Алабовский, И.А.Недужий. - 3-е изд.,перераб.и доп. . - К. : Выща шк. , 1990. - 255 c.
  [621.1.016.7 + 621.1.016.4] (075.8)            31.31я73
  Аладьев В.З. Введение в среду пакета MATHEMATIKA 2.2. / В.З.Аладьев, М.Л.Шишаков. - М. : Филинъ , 1997. - 368 c.
  004.42            681.3.06
  Аладьев В.З. Вычислительные задачи на персональном компьютере / В.З.Аладьев, Н.А.Гершгорн. - К. : Тэхника , 1991. - 245 c.
  004.42 + 004.382.7            681.3.06 : 681.3-181.4
  Алаев Э.Б. Социально -экономическая география : понятийно - терминологический словарь. - М. : Мысль , 1983. - 350 c.
  911.2/.3(038)
  Алаи С.И. Технология конструкционных материалов : учебник для пед. ин-тов / Алаи С.И., П.М.Григорьев, А.Н.Ростовцев; под общ. ред. А.Н. Ростовцева. - М : Просвещение , 1986. - 303 c.
  621.7
  Алаи С.И. Практикум по машиноведению : учеб. пособие для пед. ин-тов / С.И.Алаи, Р.А.Ежевская, Е.И.Антоненко; под общ.ред. Р.А. Ежевской. - М. : Просвещение , 1985. - 304 c.
  621.01
  Алгебра и начала анализа : учеб. пособие для 9-10 кл. сред.шк. / под ред. А.Н. Колмогорова. - 6 - е изд., перераб. и доп . - М. : Просвещение , 1986. - 355 c.
  512
  Алгебра и начала анализа : учебник для сред. спец.учеб.заведений : в 2 т. Т.2. / М.И.Каченовский, Ю.М.Колягин, А.Д.Кутасов и др.; под ред. Г.Н.Яковлева. - 3-е изд., перераб . - М. : Наука , 1988. - 271 c. - (Математика для техникумов).
  512 + 517
  Алгебра и начала анализа : учебник для сред.спец.учеб.заведений : в 2 т. Т.1. / М.И.Каченовский, Ю.М.Колягин,А.Д.Кутасов и др.; под ред. Г.Н. Яковлева. - 3-е изд., перераб . - М. : Наука , 1987. - 463 c. - (Математика для техникумов).
  512 + 517
  Алгебра и начала анализа : учебник для сред.спец.учеб.заведений : в 2 т. Т.2. / М.И.Каченовский, Ю.М.Колягин, А.Д.Кутасов и др.; под ред. Г.Н.Яковлева. - М. : Наука , 1978. - 335 c. - (Математика для техникумов).
  512 + 517
  Алгебра и начало анализа : учебник для 10-11 классов средней школы / под ред. А.Н.Колмогорова - Москва : Просвещение , 1990. - 319 c.
  512            22.14я72
  Алгебра: Пособие для самообразования / Никольский С.М., Патанов М.К. - М. : Наука , 1985. - 286 c.
  512
  Алгебра: Пособие для самообразования / Никольский С.М., Потапов М.К. - М. : Наука , 1984. - 288 c.
  512
  Алдошина И.А. Высококачественные акустические системы и излучатели / И.А.Алдошина, А.Г.Войшвилло. - М. : Радио и связь , 1985. - 168 c.
  621.37/39:534
  Александров А.В. Строительная механика. Тонкостенные пространственные системы. / А.В.Александров, Б.Я.Лащеников, Н,Н.Шапошников; под ред. А.Ф.Смирнова. - М. : Стройиздат , 1983. - 488 c.
  624.074-415
  Александров А.Г. Эксплуатацыя сварочного оборудования : справочник рабочего / А.Г.Александров, И.И.Заруба, И.В.Пиньковский. - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Будивэльник , 1990. - 223 c.
  621.791.002.5(03)
  Александров А.Г. Эксплуатация сварочного оборудования : справочник рабочего / А.Г.Александров, И.И.Заруба, И.В.Пиньковский - 3-е изд., перераб.и доп. . - Киев : Будівельник , 1990. - 224 c.
  621.791
  Александров А.Г. Эксплуатация сварочного оборудования : справочник рабочего / А.Г.Александров, И.И.Заруба, И.В.Пиньковский - 3-е изд., перераб.и доп. . - К. : ’’Будівельник’’ , 1990. - 224 c.
  621.791.002.5(03)
  Александров В.В. Рисунок, чертеж, картина на ЭВМ. - Л. : Машиностроение , 1987. - 126 c. - ((Науч. -попул. б-ка школьника: НПБШ)).
  004.92            681.327.11
  Александров В.Г. Паровые котлы малой и средней мощности. - 2-е изд, перераб. и доп . - Л. : Энергия , 1972. - 200 c.
  621.18
  Александров В.Н. Отравляющие вещества / В.Н.Александров,В.И.Емельянов; под ред. Г.А. Сокольского. - 2-е изд., перераб. и доп . - М : Воениздат , 1990. - 271 c.
  620.266.1 + 623.459            68.69
  Александров В.С. Приборы для измерения малых постоянных напряжений и токов / В.С.Александров, В.В.Прянишников. - Л. : Энергия , 1971. - 184 c.
  621.317.3
  Александров Г.Н. Изоляция электрических аппаратов высокого напряжения / Г.Н.Александров, В.Л.Иванов. - Л. : Энергоатомиздат , 1984. - 207 c.
  621.313.048
  Александров И.А. Аналитические функции комплексного переменного : учеб. пособие для физ. - мат. спец. вузов / И.А.Александров, В.В.Соболев. - М. : Высш. шк. , 1984. - 192 c.
  517.54 : 517.2
  Александров К.К. Электротехнические чертежи и схемы / К.К.Александров, Е.Г. Кузьмина. - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 285 c.
  621.3.061
  Александров М.П. Подъемно - транспортные машины: : учебник для техникумов. - М. : Машиностроение , 1973. - 358 c.
  621.86/.87
  Александров М.П. Подъемно - транспортные машины : учебник для вузов. - 6-е изд., перераб. . - М. : Высш.шк. , 1985. - 520 c.
  621.86/.87
  Александров М.П. Подъемно - транспортные машины : учебник для вузов - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1979. - 560 c.
  621.86/.87
  Александров М.П. Подъемно - транспортные машины : учебник для машиностр.техникумов. - 2-е изд., перераб . - М. : Машиностроение , 1984. - 334 c.
  621.86/.87
  Александров П.С. Теория функций комплексного переменного и теория топологических пространств / под ред. А.Н.Колмогорова. - М. : Наука , 1978. - 416 c. - ((Избранные труды)).
  517.51 : 517.2
  Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка : практ.справочник.около 11000 синоним. рядов. - 6-е изд., перераб. и доп . - М. : Рус. яз. , 1989. - 494 c.
  811.161.1`373.421(038)            81.2Р-4
  Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка : около 9000 синоним. рядов / под ред. Л.А.Чешко. - 5-е изд., стер . - М. : Рус. яз. , 1986. - 600 c.
  811.161.1`373.421(038)            81.2Р-4
  Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка : практ.справочник: около 9000 синоним. рядов. - 3-е изд., стер . - М. : Сов.энциклопедия , 1971. - 600 c.
  811.161.1`373.421(038)
  Александрович В.С. Собор святого Юра у Львові / В.С.Александрович, П.А.Ричков. - К. : Техніка , 2008. - 230 c.
  726.6(477.8)
  Алексеев А.Г. Операционные усилители и их применение. - М. : Радио и связь , 1989. - 119 c. - ((МРБ.Массовая радиобиблиотека; Вып.1130)).
  621.375
  Алексеев В.Е. Вычислительная техника и программирование : практикум по программированию / В.Е.Алексеев, А.С.Ваулин, Г.Б.Петров; под ред. А.В.Петрова. - М. : Высш.шк. , 1991. - 400 c.
  004.42            681.3.06
  Алексеев В.Н. Количественный анализ : учебник для нехим. спец. вузов / под ред. Агасян П.К. - 4-е изд., перераб . - М. : Химия , 1972. - 504 c.
  543.062
  Алексеев В.Н. Количественный анализ : учебник для нехим. спец. вузов и фак. - 2-е изд., перераб . - М. : Госхимиздат , 1958. - 559 c.
  543.062
  Алексеев В.П. Становление человечества. - М. : Политиздат , 1984. - 462 c.
  572.79
  Алексеев Г.А. Конструирование инструмента : учебник для сред. спец. учеб. заведений / Г.А. Алексеев, В.А. Аршинов, Р.М. Кричевская ; под общ. ред. Г.А. Алексеева. - М. : Машиностроение , 1979. - 384 c.
  621.9.02.001.66
  Алексеев Г.А. Расчет и конструирование режущего инструмента : учеб. пособие для машиностр техникумов / Г.А. Алексеев, В.А. Аршинов, Е.А. Смольников. - М, : Машгиз , 1951. - 602 c.
  621.9.02.001.66
  Алексеев П.В. Диалектический материализм: (общие теоретические принципы) : учеб. пособие для филос. фак. ун-тов / П.В. Алексеев, А.В. Панин. - М. : Высш. шк. , 1987. - 335 c.
  141.82
  Алексеев С.П. Борьба с шумом и вибрацией в машиностроении / С.П.Алексеев, А.М.Казаков, Н.Н.Колотилов. - М. : Машиностроение , 1970. - 208 c.
  628.517.2
  Алексеев Ю.П. Бытовая приемно-усилительная радиоаппаратура. Модели 1982 - 1985 гг. : справочник. - М. : Радио и связь , 1987. - 448 c.
  621.396.621
  Алексеев Ю.П. Бытовая радиоаппаратура и ее ремонт : учеб.пособие для сред. ПТУ. - 2-е изд, перераб. и доп . - М. : Радио и связь , 1984. - 312 c.
  621.396.62.004.67
  Алексеев Ю.П. Бытовая радиоприемная и звуковоспроизводящая аппаратура : справочник. - М. : Радио и связь , 1991. - 214 c. - (МРБ.Массовая радиобиблиотека. Вып.1164.).
  621.396.621(035.5)            32.844
  Алексеев Ю.П. Бытовая радиоприемная и звуковоспроизводящая аппаратура : справочник. - М. : Радио и связь , 1989. - 129 c. - (МРБ.Массовая радиобиблиотека.Вып.1133.).
  621.396.621(035.5)            32.844я2
  Алексеева И.С. Устный перевод.Немецкий язык.Курс для начинающих : учеб.пособие для вузов. - СПб. : Союз , 2002. - 314 c.
  811.112            81.2Нем-7
  Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика : учеб. пособие по устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей. - СПб. : СОЮЗ , 2003. - 283 c.
  81`253            81.2-7
  Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы : учеб.- метод. пособие. - М. : Финансы и статистика , 1997. - 246 c.
  658.012.2 : 334.7
  Алексеевский В.С. Введение в специальность ``Менеджмент организации`` : учеб. пособие для вузов / В.С.Алексеевский, Э.М.Коротков. - М. : ЮНИТИ , 2004. - 159 c.
  658.012.32
  Алексеенко А.Г. Применение прецизаонных аналоговых ИС / А.Г.Алексеенко, Е.А.Коломбет, Г.И.Стародуб. - М. : Сов.радио , 1980. - 223 c.
  621.382.049.77
  Алексеенко А.Г. Применение прецизионных аналоговых микросхем / А.Г. Алексеенко, Е.А. Коломбет, Г.И. Стародуб. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Радио и связь , 1985. - 255 c.
  621.382.049.77
  Алехина И. Имидж и этикет в бизнесе. - 2-е изд., испр. . - М. : Дело , 2005. - 112 c.
  174.022.1
  Алешко П.И. Механика жидкости и газа. - Харьков : Выща шк.: ХГУ , 1977. - 319 c.
  532/533
  Алиев В.Г. НТП и подготовка производства. - М. : Экономика , 1987. - 129 c.
  658.512.4
  Алиев И.И. Электрические аппараты: : справочник / И.И.Алиев, М.Б.Абрамов. - М. : РадиоСофт , 2004. - 256 c.
  621.31
  Алиев Р.А. Интеллектуальные роботы с нечеткими базами знаний. - М. : Радио и связь , 1995. - 177 c.
  621.865.8
  Алиев Ч.А. Система автоматизированного проектирования технологии горячей объемной штамповки / Ч.А. Алиев, Г.П. Тетерин. - М. : Машиностроение , 1987. - 222 c.
  621.735.043.016.2:658.512.011.56
  Алиевский Б.Л. Расчет параметров магнитных полей осесимметричных катушек : справочник / Б.Л. Алиевский, В.Л. Орлов. - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 112 c.
  621.318
  Алипов Н.В. Задачник по автоматизации конструкторского проектирования РЭА и ЭВА : учеб. пособие для вузов. - М. : Высш.шк. , 1986. - 160 c.
  621.396.6.001.66:681.3.001.6
  Аллегри Т. Транспортно-складские работы / пер. с англ. Ю.К. Трубина. - М. : Машиностроение , 1989. - 335 c.
  656.286 + 658.78
  Алмазно - абразивная обработка металов и твердых сплавов / Попов С.А. и др. - М. : Машиностроение , 1977. - 263 c.
  621.923
  Алмазное шлифование синтетических сверхтвердых материалов / Семко И.Ф. и др - Х. : Вища школа , 1980. - 191 c.
  621.921
  Алмазные инструменты и их применение в машиностроении / М.Ф.Семко, В.А.Качер, А.Ф.Раб, М.Д.Узунян. - Х. : Прапор , 1965. - 126 c.
  621.9.02
  Алов А.А. Основы теории процессов сварки и пайки : учеб. пособие для втузов. - М. : Машиностроение , 1964. - 272 c.
  621.79
  Алтер Майкл Дж. Наука о гибкости : учеб.пособие - К. : Олимп. лит. , 2001. - 422 c.
  796.012.234
  Алукер Ш.М. Электроизмерительные приборы : учеб. пособие для проф.- техн. училищ. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1966. - 280 c.
  621.317.7
  Алферов А.В. В мире умных машин. - М. : Радио и связь , 1989. - 216 c.
  681.51+681.2+621.865.8
  Алферов А.В. Средства тиражирования документов : учеб. для техникумов / А.В. Алферов, Е.М. Матлин. - М. : Радио и связь , 1990. - 208 c.
  651.925(075.32)
  Алфутов Н.А. Основы расчета на устойчивость упругих систем / ред.кол. :В.А. Светлицкий и др. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1991. - 336 c. - (Б-ка расчетчика).
  621.01:531.221.3:539.3/6
  Алфутов Н.А. Системы расчета на устойчивость упругих систем. - М. : Машиностроение , 1978. - 312 c. - ((Б-ка расчетчика)).
  621.01:531.221.3:539.3/.6
  Альбом бухгалтерских проводок / Т.Онищенко, Н.Борщ, В.Мякота, Я.Кавторева. - 7-е изд., перераб. и доп. . - Харьков : Фактор , 2003. - 150 c.
  657.2            65.052
  Альбом бухгалтерських проводок / Т. Онищенко, Н.Борщ, В.Мякота, Я.Кавторєва. - 7-е вид., доп. і перероб . - Харків : Фактор , 2003. - 162 c.
  657.2            65.052
  Альбом нормалей режущего инструмента. Вып. V. Специальный зуборезный инструмент / под ред. И.И.Семенченко. - М. : Машгиз , 1950. - 183 c.
  621.9.02
  Альбом по проектированию приспособлений : учеб.пособие для машиностр.спец.вузов / Б.М.Базаров, А.И.Сорокин, В.А.Губарь и др. - М. : Машиностроение , 1991. - 121 c.
  621.9.06-229.001.66
  Альбом схем ведеомагнитофонов, плейеров. Вып.1. - Б.м. : Б.и. , Б.г.. - 155 c.
  621.397.6 : 681.846.7
  Альбом схем зарубежных видеомагнитофонов. - Б.м. : Б.и. , 1994. - 153 c.
  621.397.6 :681.846.7
  Альбом схем зарубежных телевизоров цветного изображения. Вып.4. - М. : Б.и. , 1995. - 126 c.
  621.397.446
  Альбом схем зарубежных телевизоров цветного изображения.Вып.1. - Б.м. : Б.и. , 1996. - 137 c.
  621.397.446
  Альбом схем зарубежных телевизоров. Вып.3. - Б.м. : Б.и. , Б.г. - 125 c.
  621.397.446
  Альбом схем импортных телевизоров цветного изображения.Вып.2. - М. : Б.и. , Б.г. - 122 c.
  621.397.446
  Альбом схем радиотелефонов, телефаксов, радиостанций, телефонов зарубежного и отечественного производства. Вып.2. - М. : Б.и. , 1996. - 81 c.
  621.396.6
  Альбом схем телефонов, радиотелефонов, мобильных и переносных радиостанций зарубежного и отечественного производства.Вып.1. - М. : Б.и. , 1995. - 74 c.
  621.396.6
  Альманах библиофила. Вып.18 / Всесоюз.добр.об-во любителей кн. - М. : Книга , 1985. - 295 c.
  02(059)
  Альманах библиофила.Вып.23. Венок Пушкину (1837 - 1987) / Всесоюз.добр.об-во любителей кн. - М. : Книга , 1987. - 400 c.
  02(059)
  Альперович Т.А. Конструктор шлифовальных станков : учебник для ПТУ / Т.А.Альперович, К.Н. Константинов, А. Я.Шапиро. - М. : Высш.шк. , 1989. - 288 c.
  621.924.1.001.66(075.32)            34.637.3-5я722
  Альтшуль А.Д. Гидравлика и аэродинамика : учебник для вузов. - М. : Стройиздат , 1987. - 413 c.
  532 + 533.6
  Альшиц И.Я. Проектирование деталей из пластмасс: : справочник / И.Я.Альшиц, Б.Н.Благов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1977. - 215 c.
  621.81.002.3 + 681.2-2.002.3) : 678.5.001.2 (03)
  Амигуд Д.З. Лабораторные работы по оборудованию и технологии контактной электронисварки : учеб. пособие для машиностр. техникумов. - М. : Машиностроение , 1967. - 148 c.
  621.791.76
  Амиров Ю.Д. Основы конструирования: Творчество - стандартизация - экономика : справ. пособие. - М. : Изд-во стандартов , 1991. - 392 c.
  658.512.2 : 658.516
  Амлинский Л. З. Композиционно - планировочные решения и техническое оснащение научных библиотек: библиотековедческий аспект. - К. : Наук. думка , 1988. - 294 c.
  022
  Аммерал Л. Интерактивная трехмерная машинная графика / пер. с англ. - М. : Сол Систем, , 1992. - 317 c. - ((Машинная графика на языке СИ)).
  004.92            681.327.22
  Аммерал Л. Машинная графика на персональных компьютерах / пер. с англ. - М. : Сол Систем , 1992. - 232 c.
  004.92
  Аммерал Л. Программирование графики на ТУРБО СИ / пер. с англ. - М. : Сол Систем , 1992. - 221 c. - ((Машинная графика на языке СИ)).
  004.92
  Аммерал Л. Интерактивная трехмерная машинная графика / пер. с англ. - М. : Сол Систем , 1992. - 317 c. - ((Машинная графика на языке СИ)).
  004.92
  АН УССР.Днепропетровск Некоторые вопросы динамики и управления движением / АН УССР .Днепропетровское отделение Института механики - Киев : Наукова думка , 1976. - 176 c.
  62-50:629.7
  Анализ и диагностика финансово - хозяйственной деятельности предприятия : учеб.пособие для вузов / П.П.Табурчак, А.Е.Викуленко,Л.А.Овчинникова и др.; под ред. П.П.Табурчака, В.М.Тумина, М.С.Сапрыкина. - Ростов н/Д : Феникс , 2002. - 348 c.
  658.14/.17.012.12
  Анализ финансово - хозяйственной деятельности предприятий (объединений) : учебник для фин. и фин. - экон. техникумов / под ред. В.А. Раевского. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Финансы и статистика , 1988. - 415 c.
  658.14./.17.012.12
  Анализ финансово - хозяйственной деятельности предприятия : учебник для фин. и фин.-экон.техникумов / под ред. В.А.Раевского. - М. : Финансы и статистика , 1981. - 407 c.
  658.14/17.012.12            65.053.6
  Анализ хозяйственной деятельности : учебник для экон. спец. вузов / М.Ф. Дьячков, И.А. Белобжецкий, А.М. Маргулис и др.; под ред. В.А. Белобородовой. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Финансы и статистика , 1985. - 352 c.
  658.012.12
  Анализ хозяйственной деятельности в промышленности : учебник для экон.вузов / Л.А.Богдановская, Г.Г.Виногоров, О.Ф.Мигун и др.; под общ.ред. В.И.Стражева. - 2-е изд., стер . - Минск: : Выш.шк. , 1997. - 363 c.
  658.012.2            65.053.6
  Анализ хозяйственной деятельности в промышленности / Н.А.Русак, В.И.Стражев, О.Ф.Мигун и др.; под общ. ред. В.И.Стражева. - 4-е изд., испр. и доп . - Минск : Выш.шк. , 1999. - 398 c.
  658.012.2
  Анализ эффективности хозяйственной деятельности промышленных объединений и предприятий : справ. пособие / Л.Л. Ермолович, В.В. Ермолович, Е.И. Войткевич, Л.В. Умецкая; под ред. Л.Л. Ермолович. - Минск : Выш. шк. , 1988. - 496 c.
  658.012.122
  АНАЛИТИК. Численно-аналитическое решение задач на малых ЭВМ : справ. пособие / Б.А. Бублик, В.П. Клименко, С.Б. Погребинский, Ю.С. Фишман. - К. : Наук. думка , 1987. - 143 c.
  004.382.4            681.3-181
  Аналіз діяльності комерційного банку : навч. посібник для вищ.навч.закл. / за ред. Ф.Ф.Бутинця, А.М.Герасимовича. - Житомир : Рута , 2001. - 384 c.
  336.713 : 658.012.122
  Аналіз і розробка інвестиційних проектів : навч.посібник для вищ. навч. закл. / І.І.Цигилик, С.О.Кропельницький, М.М.Білий, О.І.Мозіль. - К. : Центр навч.літ. , 2005. - 159 c.
  330.322.5
  Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства : навч. посібник для вищ. навч. закл. / В.П. Шило, Н.І. Верхоглядова, С.Б. Ільіна та ін. - К. : Кондор , 2007. - 237 c.
  658.14./.17.012.12
  Аналогова схемотехніка та імпільсні пристрої : підручник для вищ.навч.закл. / В.І.Бойко, В.О.Богдан, В.Я.Жуйков та ін. - 3-є вид., доп. і перероб . - К. : Освіта України , 2010. - 479 c. - (Схемотехніка електронних систем).
  621.382.2/.3
  Аналогова схемотехніка та імпульсні пристрої : підручник для технічних спец. ВНЗ / В.І.Бойко, В.Я.Жуйков, А.А.Зорі - 3-тє вид., доп.і перероб. . - К. : ’’Освіта України’’ , 2010. - 480 c.
  621.382
  Аналоговые и цифровые интегральные микросхемы : справ. пособие / С.В.Якубовский, Н.А.Барканов, Л.И.Ниссельсон и др.; под ред. С.В.Якубовского. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Радио и связь , 1984. - 432 c. - (Проектирование РЭА на интегральных микросхемах).
  621.382.049.77
  Аналоговые электроизмерительные приборы : учеб. пособие для вузов / Е.Г. Бишард и др. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1991. - 415 c.
  621.317.7.(075.8)
  Ананьян В.А. Особенности эксплуатации абразивного, алмазного и эльборового инструмента . - М. : Машиностроение , 1976. - 32 c. - (Б-ка `Новости технологии`).
  621.923
  Анасимова Е.Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация(на метериале креолизованных текстов). - М. : Академия , 2003. - 124 c.
  81`42            81.2-5
  Анваер Б.И. Газовая хроматография неорганических веществ / Б.И.Анваер , Ю.С. Другов. - М. : Химия , 1976. - 235 c.
  543.7:543.554.25
  Английский язык для всех / М.С. Федина, В.С. Шах-Назарова - М. , 1983.
  81.2Англ.-9
  Англо - російськио - український словник з економіки та фінансів: 10 000 термінів слів та словосполучень / уклад. Н.Д.Петрова - Соллогуб, Д.П. Богиня; за ред. Д.П.Богині. - Вінниця : Нова книга , 2002. - 442 c.
  811.111(038)=161.1=161.2 : 33            81.2Англ-4
  Англо - російсько - український словник з економіки та фінансів: 10 000 термінів - слів і словосполучень / за ред. Д.П.Богині. - 2-ге вид., стер . - Вінниця : Нова книга , 2003. - 441 c.
  811.111=161.1=161.2 : 336(038)            81.2Англ-4
  Англо - русский - украинский словарь научно-технической терминологии: ок. 22000 терминов / сост. С.М.Андреев, К.К.Васицкий, Б.Ф.Улищенко. - Харьков : Факт , 1999. - 703 c.
  811.111=161.1=161.2 : 621] (038)            81.2Англ-4
  Англо - русский политехнический словарь для учащихся: 45 000 слов - М. : Славянский Дом Книги , 1998. - 526 c.
  811.111=161.1 : 62(038)            81.2Англ-4
  Англо - русский синонимический словарь / Ю.Д.Апресян, В.В.Ботякова, Т.Э.Латышева и др.; под ред.А.И.Розенмана, Ю.Д.Апресяна. - 5-е изд., стер . - М.: : Рус.яз. , 2000. - 543 c.
  811.111=161.1`374.421(038)            81.2Англ-4
  Англо - русский словарь по программированию / сост. Л.Б.Ткачева, Л.К.Кондратюкова, Б.И.Король ; ред. Ткачева Л.Б. - М. : Б.и. , 1991. - 39 c.
  811.111=161.1 :004.42(038)            81.2Англ-4
  Англо - русский словарь по современной радиоэлектронике: ок.20000 терминов / сост. И.К.Калугин, М.А.Берг, Н.А.Глаголева, А.П.Соколенко; под ред. Ф.А.Водопьянова. - М. : Сов. Энциклопедия , 1968. - 448 c.
  [811.111=161.1 :621.396](038)
  Англо - русский словарь по технологии машиностроения и металлооброботке = English-Russian dictionary of mechanical engineering and metalworking: ок.40 / Б.С. Воскобойников и др. - М. : Рус. яз. , 1990. - 959 c.
  [811.111 =161.1 :621.002](038)
  Англо - русский словарь по технологии машиностроения и металлооброботки: ок. 30000 терминов / сост. С.И.Кречетников; под ред.Н.С. Ачеркана. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Гл.ред. ин. науч. - техн. слов , 1961. - 678 c.
  811.111=161.1 :621.002(038)            81.2Англ-4
  Англо - русский словарь терминов по электротехнике / под ред. Л.Б.Ткачевой. - Омск : Терминолог. центр , 1991. - 62 c.
  811.11=161.1:621.3](038)            81.2Англ-4
  Англо - русский электротехнический словарь / сост. Л.Б.Гейлер, Н.И.Дозоров. - 3-е изд., стер . - М. : Физматгиз , 1961. - 712 c.
  811.111=161.1 : 621.3](038)            81.2Англ-4
  Англо - український фразеологічний словник: близько 30000 фразеологіч.виразів / уклад. К.Т.Баранцев. - 3-тє вид.,стер . - К. : Знання , 2006. - 1056 c.
  811.111=161.2`373(038)            81.2Англ-4
  Англо- русский политехнический словарь : 80 000 терминов / под ред. А.Е. Чернухина. - 2-е изд, доп . - М. : Сов. Энциклопедия , 1971. - 672 c.
  811.111.=161.1: 62(038)
  Англо-русский словарь : 20 000 слов / под ред. О.С.Ахмановой. - М. : Сов.энциклопедия , 1965. - 592 c.
  811.111=161.2(038)            81.2Англ-4
  Англо-русский словарь по деталям машин ( с прил.алфавит.указателя рус.терминов / под ред. Л.Д.Белькинда. - М. : Физматгиз , 1959. - 308 c.
  811.111=161.1 : 621.81](038)            81.2 Англ
  Англо-русский словарь по лингвистике и семиотике : ок.8000 терминов. Т.2. / А.Н.Баранов, А.О.Добровольская, М.Н.Михайлова и др.; под ред. А.Н.Баранова, А.О.Добровольской. - М. : Эдиториал УРСС , 2002. - 288 c.
  811.111=161.1`1/2(038)            81.2Англ-4
  Англо-український словник.близько 120 000 слів : у 2-х т. Т.2. N - Z / склав М.І.Балла. - К. : Освіта , 1996. - 712 c.
  811.111=161.2(038)            81.2Англ-4
  Андерс А.А. Технология механической обработки : сб. задач. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Машгиз , 1958. - 352 c.
  621.9.002
  Андерс А.А. Проектирование заводов и механосборочных цехов в автотракторной промышленности : учеб. пособие для вузов / А.А.Андерс, Н.М.Потапов, А.В.Шулешкин. - М. : Машиностроение , 1982. - 271 c.
  658.512:629.113
  Андерсон Т. Статистический анализ временных рядов / пер. с англ.; под ред. Ю.К.Беляева. - М. : Мир , 1976. - 755 c.
  519.23
  Андреев А.В. Инженерные методы определения концентрации напряжения в деталях машин. - М. : Машиностроение , 1976. - 70 c.
  621.81
  Андреев А.В. Передача трением. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1978. - 176 c.
  621.85
  Андреев А.В. Расчет деталей машин при сложном напряженном состоянии. - М. : Машиностроение , 1981. - 216 c.
  621.81
  Андреев А.С. Лабораторные работы по основам электроники и технике связи : учеб. пособие. - М. : Сельхозиздат , 1963.
  621.53
  Андреев А.ф. Дифференциалы колесных машин / А.Ф.Андреев, В.В.Ванцевич, А.Х.Лефаров. - М. : Машиностроение , 1987. - 176 c.
  629.3-587            629.113-587
  Андреев В.А. Релейная защита, автоматика и телемеханика в системах электроснабжения : учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М . : Высш. шк. , 1985. - 391 c.
  621.316.925 + 621.311-52](075.8)
  Андреев В.А. Автоматизированные сиcтемы управления предприятиями : учеб. пособие для техникумов / В.А. Андреев, Г.П. Пенкин. - М. : Финансы и статистика , 1981. - 248 c.
  658.012.011.56
  Андреев В.П. Основы элетропривода : учеб.пособие / В.П. Андреев, Ю.А. Сабинин. - 2-е изд.,перераб . - М., Л. : Госэнергоиздат , 1963. - 772 c.
  62 - 83
  Андреев Г.Н. Проектирование технологической оснастки машиностроительного производства : учеб. пособие для вузов / Г.Н. Андреев, В.Ю. Новиков, А.Г. Схиртладзе; под ред. Ю.М. Соломенцева. - 2-е изд., испр . - М. : Высш. шк. , 1999. - 414 c.
  621.9.066-229
  Андреев И.Д. Диалектическая логика : учеб. пособие. - М. : Высш. шк. , 1985. - 367 c.
  162.6
  Андреев Л. Дневник Сатаны : романы, рассказы. / Леонид Андреев - М. : Эксмо , 2006. - 636 c. - (Русская классика ХХ века).
  82-3
  Андреева В.И. Делопроизводство в кадровой службе : практ. пособие с образцами документов(на основе ГОСТов РФ). - М. : Бизнес-школа,Интел-Синтез , 1996. - 208 c.
  651.4 : 331.108.26            65.050.2
  Андрейчук В.М. Советы начинающему водителю легкового автомобиля. - 2-е изд., доп . - К. : Техніка , 1984. - 40 c.
  656.13.052
  Андрианов А.И. Прогрессивные методы технологии машиностроения. - М. : Машиностроение , 1975. - 240 c.
  621.002:621.757
  Андрианов Б.В. На великой Русской равнине : кн. для чтения с коммент. на исп. яз. / коммент. М. Пашковский; пер. М. Эрреро. - М. : Рус. язык , 1981. - 208 c.
  811.161.1 + 811.134.2            81.2Р
  Андрианов И.И. Приставки к радиоприемным устройствам. - М. : ДОСААФ , 1980. - 192 c.
  621.396.62-182.78
  Андрианов И.И. Приставки к радиоприемным устройствам. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : ДОСААФ , 1985. - 192 c.
  621.396.62-182.78
  Андрійчук В.І. Вступ до дискретної математики : навч. посібник для вищ. навч. закл. / В.І. Андрійчук, М.Я. Комарницький, Ю.Б. Іщук. - К. : Центр навч. літ. , 2004. - 254 c. - (Львів. нац.ун-т).
  519.854 + 510.22
  Андрусишин Б.І. Церква в Українській державі. 1917 - 1920 рр. (Доба Директорії УНР) : навч.посібник для вищ. навч. закл. - К. : Либідь , 1997. - 174 c.
  2            86.3(4Укр)
  Андрусів Г. В. Кримінальне право України. Загальна частина : посібник для підготовки до іспитів / Г.В.Андрусів, О.Ф.Батищенв,Б.В.Романюк. - 2-ге вид., стер . - К. : Вид-во ПАЛИВОДА А.В. , 2003. - 122 c.
  343.2(477) : (37.017.4-053.81 : 343.85)
  Андрухаев Х. М. Сборник задач по теории вероятностей. : учеб.пособие для пед.ин-тов / под ред. А.С.Солодовникова. - М. : Просвещение , 1985. - 160 c.
  519.21
  Андрющенко В. М. Математические таблицы для расчета зубчатых передач. - М. : Машиностроение , 1974. - 440 c.
  621.833
  Андэрсон К. Локальные сети : полное руководство / К.Андэрсон, М.Минаси; пер. с англ. под ред. Д.М.Шевель. - К.: М.: СПб. : ВЕК+; ЭНТРОП; КОРОНА , 1999. - 620 c.
  004.732
  Анельчик Д. Е. Ремонт, восстановление и испытание оснастки и инструмента : справ.пособие / Д.Е.Анельчик, С.Н.Полевой. - К. : Техника , 1974. - 224 c.
  621.9.02
  Аникеева Н.П. Воспитание игрой : книга для учителя. - М. : Просвещение , 1987. - 144 c. - (Психологическая наука - школе).
  371.382
  Аникеенко В. Ф. Программирование на микро ЭВМ : справ.пособие / В.Ф.Аникеенко, Б.М.Киселев, В.И.Убийконь. - Минск : Высш. шк. , 1987. - 190 c.
  004.42            681.3.06
  Аникин А. В. Уильм Петти / А.В.Аникин, В.А.Аникин. - М. : Экономика , 1986. - 94 c.
  330.821.1
  Анилович В. Я. Конструирование и расчет сельскохозяйственных тракторов : справ.пособие / В.Я.Анилович, Ю.Т.Водолажченко ; под ред. Б.П.Кашубы. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1976. - 455 c.
  629.366 + 631.372            629.114.2
  Анисимов В. В. Машинный расчет элементов ЭВМ. : учеб.пособие для вузов / В.В.Анисимов, Б.И.Белов, И.П.Норенков. - М. : Высш. шк. , 1976. - 336 c.
  004.382.7            681.3
  Анисимов В. В. Цель - 2001 год : Авиац. и космич. техника мира: США, Великобритания, Франция, ФГР, Италия, Канада, Япония; Космический ``колпак`` : детектив. - Жуковский : Пресс-авиа , 1991. - 475 c.
  629.73+629.78            84Р6
  Анисимов Н. В. Транзисторные радиоприемники, радиолы, электрофоны, магнитофоны : справочник. - 3-е изд., перераб . - К. : Техника , 1980. - 423 c.
  621.396.62
  Анисимов Н. Ф. Проектирование литых деталей. : справочник / Н.Ф.Анисимов, Б.Н.Благов. - М. : Машиностроение , 1967. - 272 c.
  621
  Анисимов Н.Ф. Проектирование литых деталей : справочник - М. : ’’Машиностроение’’ , 1967. - 269 c.
  621
  Анищенко В.А. Надежность систем электроснабжения : учеб.пособие для сред.спец.учеб.заведений. - Минск : Технопринт , 2001. - 159 c.
  621.31.019.3
  Анкудинов Ю. А. Хозяйственный руководителть. Стиль, методы работы. - М. : Экономика , 1988. - 159 c. - (Управление).
  658.310.823-057.177
  Аннинский В. А. Погрузочно-разгрузочные работы. Проектирование и расчет систем комплексной механизации. - М. : Машиностроение , 1968. - 319 c.
  621.869 : 65.011.54
  Аносов І.П. Педагогічна антропологія : навч.посібник. - К. : Твім інтер , 2005. - 262 c.
  37.015.2
  Анохин В.И. Применение гидротрансформаторов на скоростных гусеничных сельскохозяйственных тракторах (научные основы). - М. : Машиностроение , 1972. - 303 c.
  621.226.5 : 631.372
  Анохин В.И. Советские автомобили : справочник. - М. : Машгиз , 1955. - 728 c.
  629.331            629.113
  Анпілова Є.С. Інформаційні технології для управління екологічною безпекою поверхневих вод : монографія. - К. : Азимут-Україна , 2013. - 103 c.
  502.51
  Анпілова Є.С. Інформаційні технології для управління екологічною безпекою поверхневих вод : монографія - К. : ’’Азимут - Україна’’ , 2013. - 104 c.
  502.51
  Ансеров М.А. Приспособление для металлорежущих станков / под ред. Н.Г. Гутнера. - 4-е изд., испр. и доп . - Л. : Машиностроение , 1975. - 656 c.
  621.9.06-229
  Ансеров М.А. Приспособление для металлорежущих станков (расчеты и конструкции). - 3-е изд.,стер . - М. : Машиностроение , 1966. - 652 c.
  621.9.06-229
  Ансеров Ю.М. Машины и оборудование машиностроительных предприятий : учеб. для инж.-экон. спец. машиностроит. вузов / Ю.М. Ансеров, В.А. Салтыков, В.Г. Семин. - Л. : Политехника , 1991. - 365 c.
  621.002.5(075.8)            34.5
  Ансофф И. Стратегия управления / сокр. пер. с англ.;науч. ред. и авт. предисл. Л.И. Евенко. - М. : Экономика , 1989. - 519 c.
  658.012.32`313`
  Антипенко Г.А. Маркшейдерские работы при строительстве шахт и подземных сооружений : учеб. пособие для вузов / Г.А. Антипенко, Г.Ф. Гаврюк, В.А. Назаренко. - Днепропетровск : НГА Украины , 1999. - 151 c.
  622.1
  Антипенко Г.О. Гірнича геометрія : підручник для вузів за спец.`Маркшейдерська справа``. - Дніпропетровськ : НГА України , 1999. - 264 c.
  621.142.5 : 514
  Антипенский В.Е. Вычислительные машины и программирование. Практикум : учеб. пособие для экон. спец.вузов / В.Е. Антипенский, В.С. Билоусько, Т.И. Чуждан. - К. : Вища шк. , 1987. - 245 c.
  004.38 + 004.42            681.3
  Антисоветская интервенция и ее крах 1917-1922 / Ю.А. Поляков, В.А. Шишкин, Ю.В. Мухачев и др.; ред. Ю.В. Мухачев и др. - М. : Политиздат , 1987. - 206 c.
  327.2(1-662:[47+57]``1917/1922``+[947+957]``1918/1920``            63/3(2)712
  Антифашистская солидарность в годы Второй мировой войны. - К. : Наук. думка , 1987. - 333 c.
  94`1941/45` : 327.36
  Антична література : навч. посібник для вищ. навч. закл. / В.М. Миронова, О.Г. Михайлова, І.П. Мегела та ін. - К. : Либідь , 2005. - 487 c.
  82(038)            83.3(0)3
  Антична література. Греція. Рим. Хрестоматія : навч. посібник для вищ.навч.закл. / упоряд. Т.В. Михед, Ю.В. Якубіна. - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 864 c.
  82(38)(075.8)
  Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского государства, XIV - XVII вв. / сост. С.Д. Бабишина, Б.Н. Митюрова. - М. : Педагогика , 1985. - 367 c. - (Антология пед. мысли народов СССР : АПМ).
  37.01(47+57)(091)`13/16`(082)
  Антология педагогической мысли России XVIII в. / сост. И.А. Соловкова. - М. : Педагогика , 1985. - 479 c. - (Антология пед. мысли народов СССР : АПМ).
  37.01(47+57)(091)`17`(082)
  Антология педагогической мысли России второй половины XIX - начала XX в. / вступ.ст., биогр.очерки, сост. и коммент П.А.Лебедева. - М. : Педагогика , 1990. - 607 c. - (Антология пед. мысли народов СССР : АПМ).
  37.01(47+57)(091)`18/19`(082)            74.03
  Антология педагогической мысли России первой половины XIX в. / АПН СССР. - М. : Педагогика , 1987. - 559 c. - (Антология пед. мысли народов СССР : АПМ).
  37.01(47+57)(091)`18`(082)
  Антоненко - Давидович Б.Д. Як ми говоримо. - К. : КМ Academia , 1994. - 254 c.
  811.161.2            81.2Ук
  Антонов А.С. Силовые передачи колесных и гусеничных машин : теория и расчет. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1975. - 480 c.
  629.3-231            629.113/114-231
  Антонов М.В. Эксплуатация и ремонт электрических машин : учеб. пособие для вузов / М.В. Антонов, Н.А. Акимова, Н.Ф. Котеленц. - М. : Высш. шк. , 1989. - 192 c.
  621.313.004
  Антонов О.К. Планеры. Самолеты / отв. ред. Б.Е. Патон. - К. : Наук. думка , 1990. - 503 c.
  629.73
  Антонян Ю.М Преступность среди женщин. - М. : Рос. право , 1992. - 252 c.
  343.97-055.2(47+57)            67.99(2)8
  Антошвили М.Е Оптимизация городских автобусных перевозок / М.Е.Антошвили, С.Ю.Либерман, И.В. Спирин. - М. : Транспорт , 1985. - 102 c.
  656.132.072
  Антошвили М.Е. Организация городских автобусных перевозок с применением математических методов и ЭВМ / М.Е.Антошвили, Г.А.Варелопуло, М.В.Хрущев. - М. : Транспорт , 1974. - 103 c.
  656.132.072(-201) : 51.001.8            51.001.8
  Антошин Е.В. Газотермическое напыление покрытий / под ред. И.А.Антонова, Д.Л.Глизманенко. - М. : Машиностроение , 1974. - 96 c.
  621.793
  Антропов Л.И. Теоретическая электрохимия : учебник для хим.- технол.спец. вузов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1957. - 560 c.
  542.13
  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : в 3-х т. Т.1. - 6-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1982. - 729 c.
  621.001.2
  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : в 3-х т. Т.2. - 6-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1982. - 584 c.
  621.001.2
  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : в 3-х т. Т.3. - 6-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1982. - 576 c.
  621.001.2
  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : в 3-х т. Т.2. - 5-е перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1980. - 560 c.
  621.001.66(035.5)
  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : в 3-х т. Т.1. - 5-е перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1979. - 728 c.
  621.001.66(035.5)
  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : в 3-х т. Т.2. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1979. - 559 c.
  621.001.66
  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : в 3-х т. Т.1. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1978. - 728 c.
  621.001.66(035.5)
  Анурьев В.И. Справочник конструктора - машиностроителя : в 3-х т. Т.1. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1980. - 560 c.
  621.001.66
  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : в 3 т. Т.2. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1978. - 559 c.
  621.001.66(035.5)
  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : в 3-х т. Т.3. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1978. - 557 c.
  621.001.66
  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : в 2-х т. Т.1. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1974. - 416 c.
  621.001.66(035.5)
  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : в 2-х т. Т.2. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1974. - 576 c.
  621.001.66(035.5)
  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : в 2-х т. Т.2. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1973. - 576 c.
  621.001.66(035.5)
  Анурьев В.И. Справочник конструктора - машиностроителя : в 3-х т. Т.3. - 5-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1980. - 560 c.
  621.001.66
  Анухин В.И. Допуски и посадки : учеб. пособие для вузов. - 3-е изд. . - СПб. : Питер , 2005. - 206 c.
  621.753
  Анфимов М.И. Редукторы. Конструкции и расчет : атлас - 3-е изд., перераб.и доп. . - М. : ’’Машиностроение’’ , 1972. - 284 c.
  621.81
  Анхимюк В.Л. Проектирование систем автоматического управления электроприводами : учеб. пособие для энергет. спец. вузов. - Минск : Выш. шк. , 1971. - 333 c.
  62-83-52
  Анхимюк В.Л. Проектирование систем автоматического управления электроприводами : учеб. пособие для вузов. - Минск : Выш. шк. , 1986. - 143 c.
  62-83-52.001.63
  Анхимюк В.Л., Опейко О.Ф. Проэктировние систем автоматического управления электроприводами - Мн. : Выш. шк. , 1986. - 143 c.
  62-83.001.63:378.244(075.8)
  Анцыпович И.С. Охрана природы на предприятиях мясной и молочной промышлености : учеб. пособие для сред. проф-тех. училищ. - М. : Агропромиздат , 1985. - 112 c.
  502.17 : (637.1+637.5)            20.1
  Апатенок Р.Ф. Сборник задач по линейной алгебре и аналитической геометрии : учеб. пособие для инж. -техн. спец. вузов / Р.Ф. Апатенок, А.М. Маркина, В.Б. Хейнман; под ред. В.Т. Воднева. - Мн. : Выш. шк. , 1990. - 285 c.
  512.64 + 514.2
  Апокрифы древних христиан : исследование, тексты, комментарии / редкол. : А.Ф. Окулов (пред.) и др. - М. : Мысль , 1989. - 336 c. - (Акад.обществ.наук при ЦК КПСС).
  27-245
  Аполлонский С.М. Справочник по расчету электромагнитных экранов. - Л. : Энергоатомиздат , 1988. - 234 c.
  621.31 - 758.38.001.24 (035.5)            34.26-04я2
  Апостолов О.П. Управление трудовыми ресурсами : справочное пособие - М. : Экономика , 1987. - 342 c.
  65.9(2)24я2
  Аппарати, системи керування та захисту рудникових електроустановок напругою до 3,3 кВ : монографія / М.М.Басов, В.С.Дзюбан, М.В.Загірняк, А.П.Калінов. - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2010. - 255 c.
  621.311.07
  Аппаратура впрыска легкого топлива автомобильных двигателей / Ю.И. Будыко, Ю.В. Духнин, В.Э.Когенер, К.М.Маскенсков. - Л. : Машиносроение , 1975. - 192 c.
  621.43.038 : 629.331            621.43.038:629.113
  Апресян Г.З. Эстетика и художественная культура социализма : избранные труды - М. : МГУ , 1984. - 327 c.
  111.852
  Аптекарь М.Д. История инженерной деятельности : учеб. пособие для вузов / М.Д. Аптекарь, С.К. Рамазанов, Г.Е. Фрегер - К. : Аристей , 2003. - 565 c. - (Восточноукр. нац. ун-т. им. В. Даля).
  62(091)
  Аптов И.С. Химические материалы в электрохозяйстве. - М. : Энергия , 1969. - 279 c.
  621.31
  Арайс Р.Ж. АСУ треста электросетевого строительства. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 192 c.
  658.012.011.56 : 621.31
  Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран : учеб.пособие. - М. : Форум - Инфра-М , 1999. - 487 c. - (Высш.образование).
  342(1-87)            67.400
  Ардова В.В Учебник немецкого языка для заочных техн. вузов и факультетов. - М. : Высш.шк. , 1965. - 420 c.
  811.112.2            81.2Нем-9
  Ардова В.В. Учебник немецкого языка : для заочных техн.вузов / В.В.Ардова, Т.В.Борисова, Н.М.Домбровская. - 5-е изд. испр . - М. : Высш.шк , 1984. - 319 c.
  811.112.2            81.2Нем-9
  Ардова В.В. Учебник немецкого языка для заочных технических вузов / В.В.Ардова, Т.В.Борисова, Н.М.Домбровская. - 3-е изд., испр. и доп . - М. : Высш.шк. , 1972. - 400 c.
  811.112.2 (075.8)
  Аренда жилых и нежилых помещений: сборник нормативных документов (с изм.и доп. по состоянию на 15 сентября 1997 г.) : сб.нормат.документов ( с изм. и доп. по стстоянию на 15 сентября 1997г.). - Харьков : Конус , 1997. - 108 c.
  347.453.3 : 332.855.1            67.404.2.(4Укр)+65.441(4Укр)
  Аренда предприятий / под ред. В.Ф.Новикова, Т.В.Рысиной. - М. : Экономика , 1990. - 156 c. - (Радикальная экон.реформа).
  347.453 : 334.728
  Арендт Х. Люди за темних часів / Ханна Арендт; пер. с англ. - К. : ДУХ І ЛІТЕРА , 2008. - 318 c.
  130.2 : 008.2
  Аренков А.Б. Основы электрофизических методов обработки материалов. : учеб. пособие для техникумов. - Л. : Машиностроение , 1967. - 372 c.
  621.9.048
  Ариаутов Л.И. Прорыв в грядущее. Страницы жизни М.А. Бонч-Бруевича, пионера советской радиотехники / Л.И.Арнаутов,Я.К.Карпов. - М. : Моск.рабочий , 1986. - 208 c.
  621.396 + 929 Бонч-Бруевич
  Арие М.Я. Дирижабли. - К. : Наук.думка , 1986. - 263 c.
  629.733
  Аркулис Г.Э. Теория пластичности : учеб. пособие для вузов. - М. : Металлургия , 1987. - 352 c.
  539.214 + 621.771
  Арлазаров М.С. Дорога на космодром. О конструкторе косм.техники А.М.Исаеве. - 2-е изд . - М. : Политиздат , 1984. - 141 c. - (Герои Сов. Родины).
  629.78 +929Исаев
  АРМ менеджера : опорний конспект лекцій / уклад. С.В.Мельниченко. - К. : Київ нац.торг. - екон.ун-т , 2004. - 38 c.
  658.012.32-057.212 : 331.103.224
  Армарего И.Дж Обработка металов резанием / И.Дж.А.Армарего, Р.Х.Браун; пер.с англ. В.А.Пастунова. - М. : Машиностроение , 1997. - 325 c.
  621.91
  Арменский Е.В. Автоматизированный электропривод : учеб.пособие для сред.проф.техн.училищ / Е.В. Арменский, П.А.Прокофьев, Г.Б.Фалк. - М. : Высш.шк. , 1987. - 143 c.
  62- 83 - 52
  Арменский Е.В. Электрические микромашины : учеб.пособие для электротехн. спец. вузов / Е.В.Арменский, Г.Б.Фалк. - 3-е, перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1985. - 231 c.
  621.313 - 181.48
  Аросева Т.Е. Пособие по научному стилю речи для студентов-иностранцев подгот. фак. вузов СССР. Основной курс (технический профиль) / Т.Е. Аросева, Л.Г. Рогова, Н.Ф. Сафьянова. - 3-е изд., перераб . - М. : Рус. яз. , 1987. - 297 c.
  811.161.1`276.6:62
  Арсеньев Ю.Н. Проектирование систем логического управления на микропроцессорных средствах : учеб. пособие для вузов по спец``Вычисл. машины, ккомплексы,системы и сети` / Ю.Н. Арсеньев, В.М. Журавлев. - М. : Высш. шк. , 1991. - 318 c.
  681.326.32.001.63 : 681.325.5 - 181.4
  Артаманов М.Д. Основы теории и конструирования автотракторных двигателей. Конструирование и расчет автомобильных и тракторных двигателей : учебник для вузов. - М. : Высш. шк. , 1978. - 133 c.
  621.431.73.001.2:629.113/114
  Артамовов М.Д Основы теории и конструкции автомобиля : учебник для техникумов / М.Д. Артамонов, В.А. Илларионов. М.М. Морин. - 2-е изд., перераб . - М. : Машиностроение , 1974. - 288 c.
  629.331            629.113
  Артеменко В.Г. Финансовый анализ : учеб.пособие / В.Г.Артеменко, М.В.Беллендир. - 2-е изд., перераб. и доп . - М.; Новосибирск : Дело и Сервис : Сибирское соглашение , 1999. - 152 c.
  658.14/.17.012.12
  Артемов В.Ю. Порівняння організаційно - правових норм захисту інформації з обмеженим доступом країн - членів НАТО : навч. - метод. посібник для юрид.фак. - К. : КНТ , 2007. - 171 c.
  343.353.12:004.056
  Артемов Д.В. Microsoft SQL Server 7.0 для профессионалов .Установка, управление, эксплуатация, оптимизация / Д.В. Артемов, Г.В. Погульский, М.М. Альперович/ - М. : Рус.версия , 1999. - 557 c.
  004.65 : 004.42            681.3.06
  Артемова Л.В. Педагогіка і методика вищой школи. Інтерактивні технології в курсах навч. дисциплін : навч.-метод. посібник для вищ. навч. закл. - К . : Кондор , 2008. - 271 c.
  378.012/013(075.8)
  Артемьев С.П. Международные перевозки автомобильным транспортом : справочник / С.П.Артемьев, О.С.Смиронов, О.В.Шаронов. - М : Транспорт , 1977. - 159 c.
  656.13.022.8.816.100
  Артемюк Н.Д. Разговорный немецкий язык / Н.Д. Артемюк, В.И. Сенина. - М. : Междунар. отношения , 1971. - 144 c.
  811.112.2            4И(Нем)
  Артингер И. Инструментальные стали и их термическая обработка : справочник / пер. с венгер. В.П.Романова и Б.В.Климова. - М. : Металлургия , 1982. - 312 c.
  669.14.018.25
  Артобалевський І.І. Теорія механізмів і машин : підручник для машинобудівних вищ.навч.закл. - пер. з 3-го рос. вид . - К. : Держ. вид-во техн. літ. України , 1957. - 696 c.
  621.01
  Артоболевский И.И Теория механизмов : учебник для втузов. - М. : Наука , 1965. - 776 c.
  621.01
  Артоболевский И.И. Механизмы в современной технике : в 5 т. Т.1. Рычажные механизмы. : пособие для инженеров,конструкторов,изобретателей - М. : Наука , 1970. - 608 c.
  621.01
  Артоболевский И.И. Механизмы в современной технике : в 5 т. Т.2. Рычажные механизмы. : пособие для инженеров, конструкторов, изобретателей - М. : Наука , 1971. - 1007 c.
  621.01
  Артоболевский И.И. Механизмы в современной технике : в 5 т. Т.3. Зубчатые механизмы. : пособие для инженеров, конструкторов, изобретателей - М. : Наука , 1973. - 576 c.
  621.01
  Артоболевский И.И. Механизмы в современной технике : в 5 т. Т.4. Кулачковые и фрикционные механизмы.Механизмы с гибкими звеньями. : пособие для инженеров, конструкторов и избрателей - М. : Наука , 1975. - 448 c.
  621.01
  Артоболевский И.И. Механизмы в современной технике : в 5 т. Т.5. Гидравлические, пневматические и электрические механизмы. : пособие для инженеров, конструктоов и изобретателей - М. : Наука , 1976. - 848 c.
  621.01
  Артоболевский И.И. Сборник задач по теории механизмов и машин : учеб. пособие для вузов / И.И.Артоболевский, Б.В. Эдельштейн. - М. : Наука , 1973. - 256 c.
  621.01
  Артоболевский И.И. Теория механизмов : учебник для втузов. - 2-е изд., испр . - М. : Наука , 1967. - 719 c.
  621.01(075.8)
  Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин : учебник для втузов. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1988. - 639 c.
  621.01
  Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин : учебник для втузов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1975. - 640 c.
  621.01
  Артоболевский С.И. Теория механизмов и машин : учеб. пособие для машиностр. вузов. - М. : Высш. шк. , 1968. - 366 c.
  621.01
  Артоболевский С.И. Теория механизмов и машин : учеб. пособие для машиностр. вузов. - 2-е изд . - М. : Высш. шк. , 1965. - 368 c.
  621.01
  Артюшенко В.И. Пособие монтажнику радиоаппаратуры - К. : Техніка , 1967. - 336 c.
  621.396.6.002.72
  Арутюнов С.А. В краю гор, садов и виноградников : кн. для чтения с коммент. на исп. языке / примеч. М.Е. Пашковскогой ; пер. А.Таксон. - М. : Рус. яз. , 1989. - 264 c.
  811.161.1 + 811.134.2            81.2Р
  Архагельский В.И. Автоматизация реверсивных электроприводов. - К. : Техніка , 1966. - 412 c.
  62-83-581-52
  Архангельский В.А. Тридцать минут истории. - М. : Известия , 1991. - 304 c.
  651(520)            66.3(5Я)
  Архангельский В.М. Работа карбюраторных двигателей на неустановившихся режимах / В.М.Архангельский, Г.Н.Злотин. - М. : Машиностроение , 1979. - 152 c.
  621.434
  Архаров А.М. Теория и расчет криогенных систем : учебник для вузов / А.М.Архаров, И.В.Марфенина, Е.И.Микулин. - М. : Машиностроение , 1978. - 475 c.
  621.59
  Архипов А.Ф. Самоучитель перевода с немецкого языка на русский. - М. : Высш.шк. , 1991. - 254 c.
  811.112.2=161.1`85(075.4)            81.2 нем
  Архипов Г.И. Теория кратных тригонометрических сумм / Г.И.Архипов, А.А.Карацуба, В.В.Чубариков. - М. : Наука , 1987. - 368 c.
  511.32            511.336
  Архипов П.А. Тепловые режимы низковольтных комплектных устройств. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 70 c.
  621.31.027.2-71
  Архипцев Ю.Ф. Асинхронные электродвигатели / Ю.Ф.Архипцев, Н.Ф.Котеленец. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 105 c.
  621.313.333
  Архитектура и строительные конструкции : учебник для вузов / А.Д.Ексарев, И.П.Еременок, К.М.Караджи и др.; под ред. П.Л.Еременок. - М. : Стройиздат , 1971. - 432 c.
  624.01 : 725
  Архитектура однокристальных ЭВМ (организация, программироваие, практикум) / В.И.Жабин, В.В.Макаров, В.В.Ткаченко, А.А.Зайцев. - К. : ВЕК+ , 1997. - 123 c.
  004.2            681.3.06
  Архитектура Страні Советов : альбом / Ю.Яралов, М.Астафьева-Длугач, А.Журавлев и др.; под ред.Г.Н.Фомина. - М. : Стройиздат , 1981. - 343 c.
  72            85.11//2/7
  Архитектурно-конструктивные исследования реконструируемых промышленных зданий и сооружений : межвуз.сб. / под ред.А.Г.Трущева, В.М.Поздникова, Ю.П.Байшева. - М. : Моск. архит.ин-т, , 1981. - 145 c.
  624.01
  Архитектурное черчение : справочник / Д.И.Ткач, Н.Л.Русскевич, П.Р.Ниринберг, М.Н.Ткач; под ред.Д.И.Ткача. - К. : Будівельник , 1991. - 271 c.
  744 : 721.021.22
  Архів Коша Нової Запорізької Січі: Опис справ: 1713-1776. - 2-е вид., доп. і виправ . - К. : Наук.думка , 1994. - 232 c.
  940(477)``1713/1776`` : 930.25            63.3(2Ук)46
  Архіви окупації 1941-1944. Т.1. / Упоряд.Н.Маковська. - К. : Києво-Могилянська академія , 2006. - 871 c.
  940(477)``1941/1944`` : 930.25            63.3(4Укр)622
  Архівознавство : підручник для іст..фак. вищ.навч.закл. / Г.В.Боряк, Л.А.Дубровіна, Я.С.Калакура та ін.; за ред.Я.Калакури, І.Матяш. - 2-е вид., випр. і доп . - К. : КМ Академія , 2002. - 354 c.
  930.25
  Архітектура, принципи функціонування та керування ресурсами ІВМ РС : навч.посібник / А.М.Гуржій, С.Ф.Коряк, В.В.Самсонов, О.Я.Скляров. - Х. : Компанія СМІТ , 2003. - 511 c.
  004.2            681.3-181.4
  Аршинов В.А. Резание металлов и режущий инструмент : учебник для машиностр. техникумов / В.А.Аршинов, Г.А.Алексеев. - М. : Машиностроение , 1964. - 544 c.
  621.91 + 621.9.02
  Аршинов В.А. Резание металлов и режущий инструмент : учебник для машиностр.техникумов / В.А.Аршинов, Г.А.Алексеев. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1968. - 480 c.
  621.91 + 621.9.02
  Аршинов В.А. Резание металлов : учеб. пособие для машиностр.техникумов / В.А.Аршинов, Г.А.Алексеев. - 3-е изд., перераб . - М. : Машгиз , 1959. - 490 c.
  621.91            3
  Аршинов В.А. Резание металлов : учеб.пособие для техникумов / В.А.Аршинов, Г.А.Алексеев. - М. : Машгиз , 1956. - 484 c.
  621.91
  Аршинов В.А. Резание металлов : учеб. пособие для маш.техникумов / В.А.Аршинов, Г.А.Алексеев - 3-е изд., перераб. . - М.
  621.9
  Аршинов В.А. Резание металлов : учеб. пособие для маш.техникумов / В.А.Аршинов, Г.А.Алексеев - 3-е изд., перераб. . - М. , 1964. - 544 c.
  621.9
  Аршинов В.А. Резание металлов : учеб. пособие для маш.техникумов / В.А.Аршинов, Г.А.Алексеев - 3-е изд., перераб. . - М. , 1968. - 500 c.
  621.9
  Аршинов В.Д. Ремонт двигателей ЯМЗ-240, ЯМЗ-240Н, ЯМЗ-240Б / В.Д.Аршинов, В.К.Зорин, Г.И.Созинов. - М. : Транспорт , 1978. - 310 c.
  621.436.004.67
  Аршинов М.Н. Коды и математика: рассказы о кодировании / М.Н.Аршинов, Л.Е.Садовский. - М. : Наука , 1983. - 143 c.
  621.391 + 519.725
  Асабин А.Ф. Планирование производства поставки и реализациии продукции / А.Ф.Асабин, Г.М.Роземблюм, Е.А.Варначев. - М. : Машиностроение , 1979. - 93 c.
  658.8.012.2            658.51.012
  Асатурян В.И. Теория планирования эксперимента : учеб.пособие для вузов. - М. : Радио и связь , 1983. - 248 c.
  519.24
  Асаул А.Н. Теория и практика управления и развития имущественных комплексов : монография / А.Н.Асаул, Х.С.Абаев, Ю.А.Молчанов; под ред. Г.А.Краюхина. - СПб. : Гуманистика , 2006. - 239 c.
  332.7
  Асаул А.Н. Экономика недвижимости : учебник для вузов. - 2-е изд., испр . - М.; СПб. : Изд-во АСВ : СПбГАСУ , 2004. - 383 c.
  330.1 : 347.214.2(075.8)
  Асаул А.Н. Маркетинг - менеджмент в строительстве : науч. учеб.- метод. справ.пособие / А.Н.Асаул, В.П.Грахов; под ред. А.Н.Асаула. - СПб : Гуманистика , 2006. - 246 c.
  (339.132 + 658.012.32) : 69
  Асаул В.В. Научные основы инновационного развития на примере создания особых экономических зон : монография. - СПб. : Наука , 2006. - 216 c.
  330.341.1 : 332.133.6
  Асаул Н.А. Методологические принципы институциональных взаимодействий субъектов рынка как открытых ``живых``системв концепции информационного общества Т.51. : труды Вольного экон.об-ва России. - М.; СПб. : ВЭО России , 2004. - 223 c.
  338.242 : 330.837
  Асиновская Г.А Газовая сварка и наплавка цветных металлов и сплавов / Г.А.Асиновская, П.М.Любалин, В.И.Колычев; под ред.И.А.Антонова, Д.Л.Глизманенко. - М. : Машиностроение , 1974. - 118 c.
  621.791.5 + 621.791.92) : 669.218
  Асиновская Г.А. Газовая сварка чугуна / Г.А.Асиновская, Ю.И.Журавицкий; под ред.И.Антонова, Д.Л.Глизманенко. - М. : Машиностроение , 1974. - 96 c.
  621.791.5 : 669.13
  Асинхронные электродвигатели / Петриков Л.В., Корначенко Г.Н. - М. : Энергоатомиздат , 2000. - 496 c.
  621.313
  Аскинази Б.И. Упрочнение и воссстановление деталей электромеханической обработки. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1977. - 184 c.
  621.7/.9
  Асоян Б.Р. Все еще удивительная Африка. - М. : Мысль , 1987. - 176 c.
  39(6-926)            63.5(6)
  Ассонов А.Д. Основы металловедения и термической обработки. - М. : Машиностроение , 1967. - 87 c.
  621.78
  Астапов Ю.М. Статистическая теория систем автоматического регулирования и управления : учеб. пособие для вузов / Астапов Ю.М., Медведев В.С.; под ред. Е.П. Попова. - М : Наука , 1982. - 304 c.
  681.51.01 : 519.22
  Астафуров В.И. М.В.Ломоносов : кн. для учащихся. - М. : Просвещение , 1985. - 145 c. - (Люди науки).
  929 Ломоносов : 001
  Астафьев В.Е. Экономика электротехнического производства : учеб. пособие для электротехн. спец. вузов / В.Е.Астафьев, К.Т.Джурбаев, А.И.Яковлев; под ред. В.Е. Астафьева. : Высш. школа , 1989. - 301 c.
  621.31.003
  Асташенков П.Т. Академик И.В. Курчатов. - М. : Воениздат , 1971. - 304 c. - (Научно- популярная библиотека).
  923Курчатов : 539.1
  Асташкевич В.М. Восстановление трущихся деталей транспортных двигателей износостойким хромированием. - М. : Транспорт , 1967. - 147 c.
  621.357.74 : 669.268 :621.43
  Астрономический календарь. Перемен. часть.1992 : ежегодник / отв. ред.Д.Н. Пономарев. - М. : Наука , 1991. - 352 c. - (Всесоюз. астрономо-геодезическое общество, ISSN ).
  52(059)            22.61
  АСУ научно-производственным объединением / В.И. Дудорин, Б.М. Вайсман, Г.И. Вяхирев и др. - М. : Статистика , 1976. - 269 c.
  658.012.011.56
  Асфаль Р. Роботы и автоматизация производства / Рей Асфаль; пер. с англ. М.Ю. Евстигнеева и др. - М. : Машиностроение , 1989. - 446 c.
  621.865.8 + 658.012.011.56            32.816+32.965
  Асцатуров В.П. Скороструйный нагрев металла / В.Н. Астацуров, П.Г. Краснокутский, П.С. Барковская. - К. : Техніка , 1964. - 120 c.
  621.78
  Атабеков В.Б. Ремонт трансформаторов, электрических машин и аппаратов : учебник для сред.- проф. техн. училищ. - М. : Высш. шк. , 1988. - 416 c.
  621.314.2.004.67
  Атабеков В.Б. Монтаж осветительных электроустановок : учеб. пособие для сред. проф - техн. учеб. заведений / В.В.Атабеков, М.С.Живов. - М. : Высш. шк. , 1974. - 380 c.
  621.31.002.7
  Атабеков В.Б. Ремонт электрооборудования промышленных предприятий : учебник для ПТУ. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1970. - 328 c.
  621.3.004.67
  Атабеков В.Б. Справочник по устройству и эксплуатации городских электрических сетей / В.Б.Атабеков, В.И.Крюков. - М. : Стройиздат , 1972. - 336 c.
  621.316
  Атабеков Г.И. Основы теории цепей : учебник для вузов. - М. : Энергия , 1969. - 424 c.
  621.3.011.7
  Атабеков Г.И. Теоретические основы электротехники : в 3-х т. Т.1. Линейные электрические цепи : учебник для втузов - 2-е изд., перераб. и доп . - М.:Л. : Энергия , 1964. - 312 c.
  621.3.011.7
  Атабеков Г.И. Теоретические основы электротехники : в 3-х ч.. Т.2. Нелинейные цепи : учебник для вузов / Г.И. Атабеков, А.Б. Тимофеев, С.С. Хухриков - 3-е изд., испр. . - М. : Энергия , 1970. - 232 c.
  621.3.011.072
  Атабеков Г.И. Теоретические основы электротехники : 3-х т.. Т.1. Линейные электрические цепи : учебник для втузов - 4-е изд. . - М.;Л. : Энергия , 1970. - 592 c.
  621.3.011.71
  Атаев А.А. Управленческая деятельность: практика и резервы организации. - М. : Экономика , 1988. - 252 c.
  658.012.32
  Атаев Д.И. Аналоговые интегральные микросхемы для бытовой радиоаппаратуры : справоник - 2-е изд. . - М. : МЭИ , 1993. - 239 c.
  621.382.049.77
  Атаев Д.И. Практические схемы высококачественного звуковосприятия - М. : Радио и связь , 1986. - 136 c. - (МБР: Массовая радиобиблиотека. Вып.1109).
  681.842.086.7
  Атаев Д.И. Функциональные узлы усилителей высококачественного звуковоспроизведения - М. : Радио и связь , 1989. - 141 c. - (МБР: Массовая радиобиблиотека. Вып. 1140).
  621.396.623
  Атамалян Э.Г. Приборы и методы измерения электрических величин - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1989. - 383 c.
  621.317
  Атаманюк В.В. Технологія конструкцій матеріалів : навч. посібник для вищ. навч.закл. - К. : Кондор , 2006. - 526 c.
  621.7
  Атамас П.Й. Управлінський облік : навч. посібник для бакалаврів за спец. `Облік і аудит` - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 439 c.
  657.4: 658.012
  Аткинсон Ф. Дискретные и непрерывные граничные задачи / пер.с англ. И.С.Иохвидова, Г.А.Каральник ; под ред. и с доп. И.С. Каца, М.Г. Крейна. - М. : Мир , 1968. - 749 c.
  517.2
  Атлас конструкций гидромашин и гидропередач : учеб. пособие для машиностр. спец. вузов / Б.М. Бим-Бад, М.Г. Кабаков, В.Н. Профьев, С.П. Стесин. - М. : Машиностроение , 1990. - 135 c.
  621.22+62-585.2
  Атлас конструкций редукторов / Петриченко И.П., Цехнович Л.И., Петриченко И.П. - К. , 1979.
  621.83
  Атлас конструкций элементов приборных устройств : учеб. пообие для приборостр. спец. вузов / А.А. Буцев, А.И. Еремеев, Ю.А. Кокорев и др.; под ред. О.Ф. Тищенко - М. : Машиностроение , 1982. - 115 c.
  681.2-2
  Атлас мира / отв. ред. С.И.Сергеева. - М. : ГУГК , 1982. - 340 c.
  912.44(100)
  Атлас мира. Западная Европа. / отв.ред. М.И.Свинаренко, С.И.Сергеева. - М. : ГУГК , 1977. - 95 c.
  912.44(4-15)
  Атлас по деталям машин : Учеб.пособие для вузов / С.П.Фадеев,В.Н.Боков - М. : Высшая школа , 1969. - 250 c.
  621.81
  Атомная наука и техника СССР / под общ.ред. А.М.Петросьянца. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 312 c.
  621.039
  Атомобилестроение. Двигатели Т.т.2. : сб. государств. и отраслевых стандартови отраслевых норм - изд. официальное . - М.: : Изд-во стандартов , 1977. - 535 c.
  629.114.4
  Атрошенко А. П. Горячая штамповка труднодеформируемых материалов: Особенности технологии и конструкциии штампов / А.П.Атрошенко, В.И.Федоров. - Л. : Машиностроение , 1979. - 287 c.
  621.73
  Атрошенко А. П. Металлосберегающие технологии кузнечно-штамповочного производства / А.П.Атрошенко, В.И.Федоров. - Л. : Машиностроение , 1990. - 279 c.
  621.735.004.18
  Аттура Г. Магнитные усилители. - Л. : Госэнергоиздат , 1963. - 288 c.
  621.318.435.3
  Афанасьев А.М. Лабораторный практикум по сопротивлению материалов : учеб.пособие для втузов / А.М..Афанасьев, В.А.Марьин. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1975. - 287 c.
  620.10
  Афанасьев В. В. Расчеты электрических цепей на программируемих микрокалькуляторах. / В.В.Афанасьев, О.Н.Веселовский. - М. : Энергоатомиздат , 1992. - 190 c.
  621.3.011.719 : 004.388.2
  Афанасьев В. В. Приводы к выключателям и разъединителям высокого напряжения / В.В.Афанасьев, Э.Н.Якунин. - Л. : Энергоатомиздат , 1982. - 224 c.
  621.316.542-8
  Афанасьев В. С. Давид Рикардо. - М. : Экономика , 1988. - 129 c. - (Из истории экономической мысли)).
  330.821.1 + 929Рикардо
  Афанасьев Л. Л. Конструктивная безопасность автомобиля : учеб.пособие для втузов / Л.Л.Афанасьев, А.Б.Дьяков, В.А.Илларионов. - М. : Машиностроение , 1983. - 212 c.
  629.113.073.27
  Афанасьева Е. И. Снижение расхода электроэнергии в электроустановках зданий / Е.И.Афанасьева, И.К.Тульчинова. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 224 c.
  621.311.004.18 : 658.26 : 696.6.004.18
  Афонин В. Г. Справочное пособие по взрывным работам в строительстве / В.Г.Афонин, Л.М.Тейман, В.М.Комир. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Будівельник , 1982. - 173 c.
  624.132.33/.35 + 622.233/.235
  Афонькин М.Г. Производство заготовок в машиностроении / М.Г.Афонькин, М.В.Магницкая. - Л. : Машиностроение , 1987. - 256 c.
  621.7/.9
  Афонькин Ю. Н. Русско-немецкий словарь крылатых слов: ок.1200 ед. / под ред. В.Шаде. - М.: Лейпциг : Рус.яз. , 1985. - 286 c.
  811.161.1=112.2(038)            81.2Р-4
  Ахманова О. С Словарь омонимов русского языка. - 3-е изд., стер . - М. : Рус.яз. , 1986. - 448 c.
  811.161.1`373.423            81.2Р-4
  Ахматов М. Г. Синхронные машины. Спец. курс : учеб.пособие для втузов. - М. : Высш. шк. , 1984. - 135 c.
  621.313.32
  Ахметшин Н. И. Вибрационное резание металлов. - Л. : Машиностроение , 1987. - 80 c. - (Б-ка инженера.Вибрационная техника. Вып.10).
  621.9-868
  Ачасова С. М. Алгоритмы синтеза автоматов на программируемых матрицах / под ред. О.Л.Бандмана. - М. : Радио и связь , 1987. - 135 c.
  519.713+681.325.65
  Ачкасов К.А. Справочник начинающего слесаря.Ремонт и регулирование приборов системы питания и гидросистемы тракторов, автомобилей, комбайнов / К.А.Ачкасов, В.П.Вегера. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Агропромиздат , 1987. - 351 c.
  629.366 : 683.3            629.114.2 : 683.3
  Ачкасов К.А. Ремонт приборов системы питания и гидравлической системы тракторов, автомобилей и комбайнов : учеб.пособие для сельск.ПТУ / К.А.Ачкасов, В.П.Вегера. - М. : Высш. шк. , 1965. - 276 c.
  629.366.064.3.083            629.114.2 : 683.3
  Ачкасова Г.А. Сборник задач по теории электрических цепей : учеб. пособие для техникумов. - М. : Радио и связь , 1984. - 144 c.
  621.3.011.7
  Ашельрод Р.С. Справочные таблицы для определения площадей поверхностей деталей. - К. : Техніка , 1971. - 172 c.
  621.81: 531.72.081
  Ашинянц Р.А. Справочник по видеосредствам IBM PS и IBM/ 2(адаптеры CGA, EGA и VGA) : руководство программиста / Р.А.Ашинянц , М.И. Козлов, А.Д. Кошелев. - М. : Компьютер Гайд , 1993. - 126 c.
  004.382.7            681.322-181.4
  Ашихмин В.Н. Протягивание. - М. : Машиностроение , 1981. - 144 c. - (Б-чка справочника).
  621.919.1
  Аэробика. Теория и методика проведения занятий : учеб. пособие для ВУЗов и ССУзов физ. культуры / под общ. ред. Е.Б. Мякинченко, М.П. Шестакова. - М. : ТВТ Дивизион , 2006. - 303 c.
  796.412
  Аэродинамика автомобиля / пер. с нем. Н.Я.Юниковой ; под ред. В.Г. Гухо. - М. : Машиностроение , 1987. - 422 c.
  629.331.015.3 : 533.6            629.113 :533.6
  Аэродинамика автомобиля : сб. статей / пер. с англ. Ф.Н. Шкалярука под. ред. Э.И. Григолюка. - М. : Машиностроение , 1984. - 376 c.
  629.331.015.3 : 533.6            629.113 : 533.6
  Аэрозоли / Петрянов-Соколов И.В., Сутугин А.Г. - М. : Наука , 1989. - 142 c.
  541.182.2/3
  Бабаев С.Г. Алмазное хонингование глубоких и точных отверстий / С.Г. Бабаев, Н.К. Мамедханов, Р.Ф. Гасанов. - М. : Машиностроение , 1978. - 103 c.
  621.923
  Бабаев С.Г. Надёжность нефтепромыслового оборудования. - М. : Недра , 1987. - 264 c. - (Надёжность и качество).
  622.276.05 - 192
  Бабак В.П. Супутникова радіонавігація / В.П. Бабак, В.В. Конін, В.П. Харченко. - К. : Техніка , 2004. - 327 c.
  629.783
  Бабак В.П. Теорія ймовірності, випадкові процеси та математична статистика : підручник для вищ.навч.закл. / В.П. Бабак, Б.Г. Марченко, М.Є. Фриз. - К. : Техніка , 2004. - 287 c.
  519.2
  Бабачев Г.Н. Золы и шлаки в производстве строительных материалов / пер. с болг. - К. : Будівельник , 1987. - 136 c.
  662
  Бабей Ю.И. Защита сталей от коррозионно- механического разрушения / Ю.И.Бабей, Н.Г.Сопрунюк. - К. : Техніка , 1981. - 126 c.
  669.14:620.194 +620.197.6
  Бабенко В.А. Объемная штамповка. Атлас схем и типовых конструкций штампов : учеб. пособие для вузов по спец. `Машины и техноло / В.А. Бабенко, В.В. Бойцов, Ю.П. Волик. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1982. - 104 c.
  621.735.043
  Бабенко Л.Г. Лингвистический анализ художественного текста.Теория и практика.Практикум : учебник для вузов. - М. : Флинта: Наука , 2003. - 496 c.
  81`1 - 82-3            83 +81.2-5
  Бабець Є.К. Управління енергозбереженням в процесах рудопідготовки / Є.К.Бабець, М.І.Сокур. - Кривий Ріг : Мінерал , 2002. - 410 c.
  622.7.004.18
  Бабий А.И. Дмитрий Кантемир. - М. : Мысль , 1984. - 173 c. - (Мыслители прошлого).
  1(091)(47):929 Кантемир
  Бабич В.В. Бухгалтеский учет на предприятиях малого бизнеса в Украине : учеб. пособие. - К. : Либра , 1992. - 131 c. - (УкрИНТЭИ).
  657 : 334.722.012.64            65.052
  Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови : навч. посібник для філолог. спец.вищ.навч.закл. - Львів : Світ , 2003. - 431 c.
  811.161.2`38 + 811.161.2`271.2            81.2 Укр-5
  Бабичев А.П. Вибрационная обработка деталей. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностоение , 1974. - 136 c.
  621.9.048.6 : 621.921 : 62-868
  Бабіч Б.С. Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів : підручник для проф.- техн. закладів освіти / Б.С. Бабіч, В.В. Лущик. - К. : Либідь , 2001. - 459 c.
  629.331.023/.024.083            629.113.011.512.004.05
  Бабко А.К. Фотометрический анализ. Методы определения неметаллов / А.К. Бабко, А.Т. Пилипенко. - М. : Химия , 1974. - 360 c.
  543.43 : 546.1/.2
  Бабко А.К. Количественный анализ : учебник для хим. спец. ун-тов / А.К. Бабко, И.В. Пятницкий. - 2- изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1962. - 508 c.
  543.42.062
  Бабусенко С.М. Ремонт тракторів і автомобілів : підручник для серед.сільських ПТУ. - К. : Вища шк. , 1982. - 344 c.
  629.336.083 + 629.331.083            629.113.044.67+629.114.2.004.6
  Бабушкин А.З. Технология изготовления металлообрабатывающих станков и автоматических линий : учеб. пособие для машиностр. техникумов / А.З. Бабушкин, В.Ю.Новиков, А.Г. Схиртладзе. - М. : Машиностроение , 1982. - 272 c.
  621.0.06.002 + 621.0.06 -52 : 658.527.011.56.002
  Багатопартійна українська держава на початку ХХ ст.Програмні документи перших українських політичних партій / упоряд В.С. Журавський. - К. : Б.в. , 1992. - 96 c.
  940(477)``19`` : 329(477)``19``            63.3(2Ук)5
  Багнюк А. Символи Українства : Художньо-інформаційний довідник - 2-ге вид.,доп. . - Тернопіль : `Терно-граф` , 2009. - 832 c.
  21/29            63.215(4УКР)-9
  Багров В.П. Екаономічний аналіз : навч. посібник / В.П. Багров , І.В. Багрова. - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 153 c. - (Дніпропетров. держ. фін. академія).
  658.012.122
  Багрянский К.В. Теория сварочных процессов : учебник для вузов / К.В. Багрянский, З.А. Добротина, К.К. Хренов. - 2-е изд., перераб . - К. : Вища шк. , 1976. - 424 c.
  621.791.(075.8)
  Багрянский К.В. Теория сварочных процессов : учеб. пособие для вузов / К.В. Багрянский, З.А. Добротина, К.К. Хренов. - Харьков : Изд-во ХГУ , 1968. - 504 c.
  621.791
  Бадо Б.Е. Стандартизация в автомобилестроении . - М. : Изд-во стандартов , 1975. - 52 c.
  658.516:629.113 : 006
  Баев И.А. Экономические проблемы использования ЭВМ в управлении предприятиями / науч. ред. А.К. Тащев. - Свердловск : Изд-во Урал. ун-та , 1990. - 113 c.
  658.012.011.56 : 004
  Бажанов С.А. Выбор аппаратуры для испытаний электрооборудования. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 129 c. - (Б-ка электромонтера : БЭ; вып. 594).
  621.31.027.3.001.4
  Базаров Б.М. Технологические основы проектирования самоподнастраивающихся станков. - М. : Машиностроение , 1978. - 216 c.
  621.0.06-529.001.2
  Базаров И.В. Александр Саввич Предводителев / И.В. Базаров, А.А. Соловьев. - М. : Изд-во МГУ , 1985. - 159 c.
  53(092) + 929 Предводителев А.С.
  Базилевич В. Д. Страховий ринок України - К.: : Знання , 1998. - 374 с., т c.
  65.9.(2)27
  Базилевич В.Д. Макроекономіка: Тести. Ситуаційні завдання. Практикум розв`язання : навч. пос. / В.Д. Базилевич, О.Л. Балатрик - К. : Четверта хвиля , 1997. - 142 c. - (Економіка).
  65.012.2
  Базілінська О.Я. Мікроекономіка : навч. пос. для вищ.навч.закл. / О.Я. Базілінська, О.В. Мініна; за ред. О.Я. Базілінської. - 2-ге вид., перероб. та доп . - К. : ЦУЛ , 2005. - 349 c.
  330.101.542
  Базылев В.А. Излучение быстрых частиц в веществе и во внешних полях / В.А. Базылев, Н.К. Жеваго. - М. : Наука , 1987. - 272 c.
  539.12
  Бай С.І. Менеджмент оргацізацій. Практикум : навч. посібник. - К. : Київ. нац. торг.-екон.ун-т , 2004. - 179 c.
  658.012.32
  Байбаков О.В. Вихревые гидравлические машины. - М. : Машиностроение , 1981. - 197 c.
  621.65.+621.224
  Байерс Т. 20 конструкций с солнечными элементами / пер. с англ. - М. : Мир , 1988. - 197 c. - (СТТ: самодеят. техн. творчество).
  621.472:689
  Байков Б.П. Турбокомпрессоры для наддува дизелей / Б.П. Байков, В.Г. Бордуков, П.В. Иванов, Р.С. Дейч - Л. : Машиностроение , 1975. - 200 c.
  621.515 : 621.43.052/031
  Байков В.Д. Решение траекторных задач в микропроцессорных система ЧПУ / В.Д. Байков, С.Н. Вашкевич; под ред. В.Б. Смолова. - Л. : Машиностроение , 1986. - 104 c.
  621.9.06-529:681.325.5
  Байков В.Д. Специализированные процессоры: итерационные алгоритмы и структуры / В.Д. Байков, В.Б. Смолов. - М. : Радио и связь , 1985. - 288 c.
  004.272.43            681.325.5
  Байков В.И. Железобетонные конструкции. Общий курс : учебник для вузов / В.И. Байков, Э.Е. Сигалов. - 5-е изд.,перераб. и доп . - М. : Стройиздат , 1991. - 767 c.
  624.012.45(075.8)
  Байков В.Н. Железобетонные конструкции. Общий курс : учебник для вузов / В.Н. Байков, Э.Е. Сигалов. - 3-е изд., испр . - М. : Стройиздат , 1978. - 767 c.
  624.012.45
  Байков В.Н. Железобетонные конструкции. Общий курс : учебник для вузов / В.Н.Байков, Э.Е.Сигалов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Стройиздат , 1977. - 783 c.
  624.012.45
  Бакалін Ю.І. Енергозбереження та енергетичний менеджмент : навч. пособіник для вищ.навч.закл. - 2-ге вид . - Харків : ХІУ , 2002. - 199 c. - (Харківський ін-т управління ).
  621.311.004.18+658.012.32 : 620.91
  Баканов М.И. Теория экономического анализа : учебник для экон. спец. вузов / М.И. Баканов, А.Д. Шеремет. - 4-е изд., доп. и перераб . - М. : Финансы и статистика , 2002. - 415 c.
  658.012.12
  Баканов М.И. Теория экономического анализа : учебник для экон. спец. вузов / М.И. Баканов, А.Д. Шеремет. - 4-е изд. доп.,и перераб . - М. : Финансы и статистика , 1999. - 415 c.
  658.012.12            65.053
  Баканов М.И. Теория экономического анализа : учебник для экон. спец. вузов / М.И. Баканов, А.Д. Шеремет. - 4-е изд.,доп. и перераб . - М. : Финансы и статистика , 1997. - 415 c.
  658.012.12            65.053
  Баканова В.В. Таблицы приращения координат / В.В. Баканова, П.И. Фокин; под ред. В.Д. Большакова. - 2-е изд., испр. и доп . - М. : Недра , 1982. - 206 c. - (номогр.).
  528
  Бакланов Н.А. Насосы в химической промышленности. - Л. : Химия , 1970. - 63 c.
  621.65:66.013
  Бакланов Н.А. Трубопроводы в химической промышленности. - Л. : Химия , 1970. - 68 c. - (Б-чка рабочего-химика).
  621.64
  Баков Ю.В. Проектирование электрической части электростанций с применением ЭВМ : учеб. пособие для вузов по спец.``Электр. станции``. - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 272 c.
  621.311.2.002.5-83.001.63:681.3(075.8)            31.27
  Бакс К. Богатства земных недр / пер. с нем. - М. : Прогресс , 1986. - 384 c.
  622
  Бакшт Р.И. Зажимные устройства токарных станков / Р.И. Бакшт, М.Д. Лемберг. - М. : Машгиз , 1962. - 151 c.
  621.94-229
  Балабанов А.Н. Краткий справочник технолога-машиностроителя. - М. : Изд-во стандартов , 1992. - 461 c.
  621.002+621.7/.9(035.5)
  Балабанов А.Н. Технологичность конструкций машин. - М. : Машиностроение , 1987. - 334 c.
  621.002
  Балабанов А.Н. Справочник технолога мелкосерийных и ремонтных производств / А.Н. Балабанов, В.Е. Канарчук. - К. : Вища. шк. , 1983. - 255 c.
  621.002 : 658.523
  Балабанов И.Т. Анализ и планирование финансов хозяйствующего субьекта. - М. : Фининсы и статистика , 1998. - 110 c.
  336 : 658.14/.17.012.12            65.261-93
  Балабанов И.Т. Основы финансового менеджемента : учеб. пособие для сред. спец. учеб.заведений. - М. : Финансы и статистика , 1999. - 510 c.
  658.14/.17.012.32
  Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента : учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений. - М. : Финансы и статистика , 1998. - 478 c.
  658.14/.17.012.32            65.290-93
  Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? - М. : Финансы и статистика , 1994. - 383 c.
  658.14/.17.012.32            65.290-93
  Балабанов И.Т. Сборник задач по финансам и финансовому менеджменту : учеб. пособие. - 2-е изд.,доп . - М. : Финансы и статистика , 2000. - 96 c.
  336 + 658.14/.17.012.32            65.26+65.290-93
  Балабанов И.Т. Сборник задач по финансам и финансовому менеджменту : учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений. - М. : Финансы и статистика , 1998. - 79 c.
  336 + 658.14/.17.012.32            65.26+65.290-93
  Балабанов И.Т. Сборник задач по финансам и финансовому менеджменту : учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений. - М. : Финансы и статистика , 1997. - 79 c.
  336 + 658.14/.17.012.32            65.26+65.290-93
  Балабин И.В. Испытания автомобилей : учебнтк для машиностр. техгникумов по спец.``Автомобилестроение`` / И.В. Балабин, Б.А. Куров, С.А. Лаптев. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1988. - 192 c.
  629.113.001.4
  Балагин В.В. Теоретические основы автоматизированного управления : учеб. пособие для вузов. - Минск : Высш. шк. , 1991. - 252 c.
  658.012.011.56
  Балагуров В.А. Проектирование специальных электрических машин переменного тока : учеб. пособие для электромех. спец. вузов. - М. : Высш. шк. , 1982. - 272 c.
  621.313.3
  Балагуров В.А. Электрические генераторы с постоянными магнитами / В.А.Балагуров, Ф.Ф.Галтеев. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 280 c.
  621.313.8 : 621.313.12
  Балакин В.А. Трение и износ при высоких скоростях скольжения. - М. : Машиностроение , 1980. - 135 c.
  621.891.031.6
  Балакирев В.С. Применение средств пневмо- и гидроавтоматики в химических производствах : учеб. пособие для вузов / В.С.Балакирев, А.Э.Софиев. - М. : Химия , 1984. - 192 c.
  66.012-522.2/.7
  Балакірєва Р.С. Конституційне право України : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч.літ. , 2003. - 209 c.
  342(477)            67400(4УКР)
  Балакшин Б.С. Основы технологии машиностроения : учебник для машиностр.вузов и фак. - 3-е изд., доп . - М. : Машиностроение , 1969. - 358 c.
  621.002
  Баласанян В.Э. Програмирование на микро ЭВМ ``Искра-226`` / В.Э. Баласанян, С.В. Богдюкевич, В.А. Шахвердов. - М. : Финансы и статистика , 1987. - 264 c.
  004.42            681.321
  Балахин Г.С. Организация и планирование конструкторских работ при освоении производства. - М. : Машиностроение , 1986. - 112 c.
  658.512.26
  Балацкий О.Ф. Экология и экономика / О.Ф.Балацкий,Л.Г.Мельник,Н.В.Ярош - Киев : Урожай , 1986. - 108 c.
  20.1
  Балашов В.И. Как запустить двигатель. / В.И.Балашов, В.В.Зорин. - М. : Колизей-Олимп , 1991. - 52 c. - (Умей управлять собой и автомобилем: Советы начинаю).
  621.431.73-57
  Балашов Е.П. Микро - и мини - ЭВМ : учеб. пособие для вузов / Е.П.Балашов, В.Л. Григорьев. Г.А. Петров. - Л. : Энергоатомиздат , 1984. - 376 c.
  004.382.7+ 004.382.4            681.3-184
  Балицкий А.В. Технология изготовления вакуумной аппаратуры. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергия , 1974. - 312 c.
  681.2-982
  Балкина Н.В. Хочу стать переводчиком. : учеб. пособие для вузов по лингв. спец. / Н.В. Балкина, З.И. Сироткина. - М. : Изд-во РУДН , 2003. - 140 c.
  81`25            81.2-7
  Балтер М.А. Упрочнение деталей машин. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1978. - 184 c.
  621.787 : 621.81
  Балуев А.Н. Элемены программирования в системе ЕС ЭВМ : учеб.пособие для вузов. - Л. : Изд-во ЛГУ , 1982. - 207 c.
  004.42            681.3.06
  Бальян Р.Х. Тиристорные генераторы и инвенторы / Р.Х.Бальян, М.А.Сиверс. - Л. : Энергоиздат , 1982. - 223 c.
  621.382.233.026
  Бандривский М.И. Что полезно знать водителю легкового автомобиля / М.И.Бандривский, В.Л.Левитан. - К. : Тэхника , 1985. - 207 c.
  629.331.1 + 656.131.05            656.131.05 +629.114.6
  Бандривский М.И. Практические советы водителю автомобиля / М.И.Бандривский, В.Л.Левитан. - К. : Техника , 1989. - 160 c. - (Б-ка рабочего. Транспорт).
  629.331.1.004            629.114.6
  Банк В.Р. Финансовый анализ : учеб.пособие / В.Р.Банк, С.В.Банк, А.В.Тараскина. - М. : ТК Велби:Проспект , 2006. - 344 c.
  658.14/.17.012.12
  Банківський менеджмент : навч. посібник для екон.спец. / О.А.Кириченко, І.В.Гіленко, С.Л.Роголь та ін.; за ред. О.А.Кириченка. - 3-є вид., перероб. і доп . - К. : Знання - Прес , 2002. - 438 c.
  336.71 : 658.012.32
  Банківський менеджмент : підручник / О.А.Кириченко, В.І.Міщенко, В.П.Щербань та ін.; за ред. О.А.Кириченка, В.І.Міщенка. - К. : Знання , 2005. - 831 c. - (Вища освіта ХХІ століття).
  336.71 : 658.012.32
  Банников С.А. Трактор Т-150 : учебник для подготовки рабочих на производстве / С.А.Банников, В.А.Родичев. - М. : Высш. шк , 1977. - 200 c.
  629.366            629.114.2
  Баптиданов Л.Н. Электрические станции и подстанции / Л.Н.Баптиданов, В.И.Тарасов. - 2-е изд., перераб . - М. : Энергия , 1969. - 424 c.
  621.311
  Барабан В.П. Полтавские алмазы. - М. : Машиностроение , 1986. - 104 c. - (Передовые коллективы).
  666.233
  Барабаш Н.С. Аналіз господарської діяльності : навч. посібник. - К. : Київ нац. торг.-екон. ун-т , 2005. - 394 c.
  658.012.12
  Барабаш Ф.А. Резьофрезные работы : учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1970. - 255 c.
  621.992
  Баранов В.Н. Электрогидравлические и гидравлические вибрационные механизмы: (теория, расчет, конструкции) / В.Н.Баранов, Ю.Е.Захаров. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1977. - 326 c.
  62-868-82
  Баранов Г.Г. Курс теории механизмов и машин : учеб. пособие для авиац. спец. вузов. - 5-е изд.,стер . - М. : Машиностроение , 1975. - 494 c.
  621.01
  Баранов Е.Г. Взрывные работы на подземных рудниках : учебник для подготовки рабочих по спец. ``Взрывник`` / Е.Г.Баранов, О.Н.Оберемок. - М. : Недра , 1958. - 255 c.
  622.235
  Барановская Г.Г. Микрокалькуляторы в курсе высшей математики.Практикум : учеб.пособие для вузов / Г.Г.Барановская, И.Н.Любченко. - К. : Вища шк. , 1987. - 288 c.
  51 : 004.388.2
  Бараташевич А.А. Основы художественого конструирования : учебник для втузов. - Минск : Выш. шк. , 1984. - 224 c.
  658.512.23
  Бараташов Л.В. Технико-экономические расчеты при проектировании и производстве машин. - 2-е изд., перераб. и доп . - М : Машиностроение , 1968. - 352 c.
  658.512.4.011.4
  Бараускас Р.А. Расчет и проектирование вибродвигателей / Р.А.Бараускас, В.П.Кульветис, К.М.Рагульскис. - Л. : Машиностроение , 1984. - 101 c. - (Б-ка инженера. Вибрационная техника. Вып.2).
  621.314.571 + 621.313.13-868 + 62-868
  Барбашов Б.М Модель релятивистской струны в физике адронов. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 176 c.
  539.12.01
  Барбашов Ф.А. Фрезерное дело : учеб. пособие для сред. ПТУ. - 2- е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1975. - 214 c.
  621.914
  Барг М.А. Великая английская революция в портретах ее деятелей - М. : Мысль , 1991. - 397 c.
  94(420)``1640/1660``            63.3(4Вл)
  Барг М.А. Категории и методы исторической науки. - М. : Наука , 1984. - 342 c.
  930.2            63
  Барданов Ю.М. Курс сопротивления материалов в структурно-логических схемах. - Киев : Вища шк. , 1980. - 38 c.
  620.10
  Барданов Ю.М. Курс сопротивления материалов в структурно-логических схемах. : учеб. пособие для техн. вузов и ун-тов. - Киев : Выща шк. , 1988. - 215 c.
  620.10
  Бардаченко В.Ф. Таймерні нейронні елементи та структури : монографія / В.Ф.Бардаченко, О.К.Колесницький, С.А.Василенький. - Вінниця : УНІВЕРСУМ - Вінниця , 2004. - 131 c.
  004.032.26
  Бардзиловский В.П. Прикладная механика.Сб.задач : учеб. пособие для электротехн. спец. вузов. - К. : Вища шк. , 1986. - 190 c.
  621.01:531
  Бардиш Г.О. Проектний анализ : підручник для вищ. навч. закл. - 2-ге вид., стер. . - К : Знання , 2006. - 415 c.
  330.322(075.8)
  Бардиш Г.О. Проектний аналіз : підручник. - 2-ге вид.,стер . - К. : Знання , 2006. - 415 c.
  330.322(075.8)
  Бардышев О.А. Машины на комбинированном ходу / О.А.Бардішев, А.В.Кудряшов, В.И.Тэтчер; под ред. К.С.Исаева. - М. : Транспорт , 1975. - 135 c.
  629.3.038            629.113.032/.033
  Баренбаум Е.И. История книги : учебник для библиотеч. фак. ин-тов культуры и пед. вузов. - 2-е изд., перераб . - М. : Книга , 1984. - 247 c.
  002.2(091)            76.11я73
  Баренбаум И.Е. Штурманы грядущей бури : Н.А.Серно-Соловьевич, Н.П.Баллин, А.А.Черкесов. - М. : Книга , 1987. - 256 c.
  002.2(092) + 929Серно-Соловьевич + 929Баллин+929Черкесов            76.11
  Барзам А.Б. Системная автоматика : учеб.пособие для техникумов. - 3-е изд., перераб . - М. : Энергия , 1973. - 392 c.
  621.311:621.316.925
  Баринов В.А. Экономика фирмы: стратегическое планирование. : учеб. пособие для вузов. - М. : КНОРУС , 2005. - 230 c.
  334.7:65.012.23.1
  Баринов Н.А. Технология металлов : учебник для немашиностр.спец.вузов / Н.А.Баринов, А.Ф.Ланда, П.С.Паутынский; под ред. Н.А.Баринова - М. : Металлургиздат , 1963. - 554 c.
  621.7
  Барковський В.В. Математика для економістів : в 2 т. Т.2. Теорія ймовірностей та математична статистика : навч. посібник для вищ.навч.закл. / В.В.Барковський, Н.В.Барковська, О.К.Лопатін. - 2-ге вид . - К. : Нац. акад. управління , 1999. - 447 c. - (Серія навч. літ.``Економіст ``).
  519.2
  Барлит В.В. Гидравлические турбины : учеб.пособие для вузов. - К. : Выща шк. , 1977. - 359 c.
  621.224
  Барон Ю.М. Магнитно-абразивная и магнитная обработка изделий и режущих инструментов. - Л. : Машиностроение , 1986. - 176 c.
  621.921
  Барон Ю.М. Технология абразивной обработки в магнитном поле. - Л. : Машиностроение , 1975. - 128 c.
  621.921 : 538
  Бароян О.В. Закономерности и парадоксы. Раздумья об эпидемиях и иммунитете, о судьбах ученых и их труде. - М. : Знание , 1986. - 144 c.
  616-036.22            51.9
  Барра Ж.- Р. Основные понятия математической статистики / пер. с фр. А.Л.Рухина ; под ред. А.Н. Ширяева. - М. : Мир , 1974. - 275 c.
  519.22
  Баррет Ч.С. Структура металлов : в 2 т. Т.1. / Ч.С.Баррет,Т.Б. Массальский; пер. с англ. А.М.Берштейна,С.В.Добаткина ;под ред . М.Л.Бернштейна. - М. : Металлургия , 1984. - 352 c.
  620.182/.187
  Баррет Ч.С. Структура металлов : в 2 т. Т.2. / С.С.Баррет, Т.Б. Массальский; пер. с англ. А.М.Бернштейна, С.В.Добаткина ; под ред . М.Л.Бернштейна. - М. : Металлургия , 1984. - 686 c.
  620.182/.187
  Баррон Д. Рекурсивные методы в программировании / пер.с англ.В.В.Мартынюка; под ред. Э. Вюбимского. - М. : Мир , 1974. - 80 c. - (Математическое обеспечение ЭВМ).
  681.3.06 ; 004.42
  Барроу К. Бізнес-план : практ. посібник / Колін Барроу.,Пол Барроу, Роберт Браун. - пер. з 3-го англ вид . - К. : Знання , 2002. - 285 c.
  65.012.23            65.290-2
  Барроу К. Бізнес-план : практ. посібник / Колин Барроу, Пол Барроу, Роберт Браун. - пер. з 3-го англ. вид . - К. : Знання , 2001. - 285 c.
  65.012.23            65.290-23
  Барский И.Б. Конструирование и расчет тракторов : учебник для вузов. - 3-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1980. - 335 c.
  629.366.001.66            629.114.2.001.66
  Барский И.Б. Конструирование и расчет тракторов : учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1968. - 376 c.
  629.366.001.66            629.114.2.001.66
  Барсов А.И. Технология инструментального производства : учебник для техникумов. - 4-е изд., исправ. и доп . - М. : Машиностроение , 1975. - 272 c.
  621.9.02.002
  Барсов И.П. Строительние машины и их эксплуатация : учебник для строит. техникумов / И.П.Барсов, А.П. Станковский. - М. : Стройиздат , 1972.
  69.002.5            6С6.08
  Бартенев С.С. Детонационные покрытия в машиностроении / С.С. Бартенев, Ю.П. Федько, А.И. Григоров. - Л. : Машиностроение , 1982. - 215 c.
  621.793
  Барун В.А. Станки с программным управлением и программирование обработки / В.А. Барун, А.А.Будинский. - Л. : Машиностроение , 1965. - 348 c.
  621.9.06-52
  Барфилд Эл. Программирование ``клиент-сервер`` в локальных вычислительных сетях / Эл Барфилд, Уолтерс Брайен; пер. с англ. - М. : Филинъ , 1997. - 423 c.
  004.42            681.3.06
  Барышников Ю.Н. Аттестация и рационализация рабочих мест / Ю.Н. Барышников, В.Ф. Березкин, Ю.Я. Евлюхин. - М. : Экономика , 1987. - 107 c.
  331.103.12/.15            65.9(2)240
  Бар`яхтар В.Г. Радіація. Що ми про неї знаемо? / В.Г. Бар`яхтар, В.І. Стрижак, В.О.Поярков. - К. : Наук. думка , 1991. - 32 c. - (Чорнобиль).
  539.1+621.039
  Баскаев Х.К. Металловедие и термическая обработка металов. : учеб.-метод. пособие по диплом. проектир. для техникумов / Х.К. Баскаев, А.А. Самахоцкий. - М. : Машиностроение , 1966. - 192 c.
  621.78
  Баскакова Н.А. Немецкий язык : курс ускор. обучения / Н.А. Баскакова, Т.Я. Андрюшенко, О.Н. Хмелюк. - М. : Изд-во МГУ , 1990. - 302 c.
  811.112            81.2Нем
  Басова Н.В. Немецкий для экономистов : учеб. пособие / Н.В. Басова, Т.Ф. Гайвоненко. - Ростов-на-Дону : Феникс , 1999. - 119 c.
  811.112            81.2Нем
  Басовский Л.Е. Теория экономического анализа : учеб пособие для экон. и управл. спец. вузов. - М. : ИНФРА-М , 2001. - 221 c.
  658.012.122            65.053
  Басс Х. Алгебраическая К-теория / пер. с англ. А.В.Михалева ; под ред. Е.С. Голода. - М. : Мир , 1973. - 519 c.
  512.667
  Батищев И.И. Механизация выгрузки наволочных грузов из бортовых автомобилей и автопоездов. / И.И. Батищев, А.И. Прудниченков, А.С. Субботин. - М. : Траспорт , 1972. - 72 c. - (Гос. науч. исслед. ин-т автомобильного транспорта-).
  656.135.5.073.437.01.54 : 621.869
  Батищев И.И. Организация и механизация погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном траспорте : учебник для автотрансп. техникумов. - 6-е изд., перераб. и доп . - М. : Траспорт , 1988. - 366 c.
  656.135.5.011.54 : 621.869
  Батищев И.И. Организация и механизация погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном траспорте : учебник для автотрансп.техникумов. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Траспорт , 1978. - 223 c.
  656.135.5.011.54 :621.869
  Батищев И.И. Организация и механизация погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном траспорте : учебник для автотрансп. техникумов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Траспорт , 1974. - 216 c.
  656.135.5.011.54:621.869
  Батлук В.А. Основи екології : підручник. - К. : Знання , 2007. - 519 c.
  502/.504(075,8)
  Батников О.С. Компьютер для руководителя. - М. : Приор , 1998. - 384 c.
  004.382            681.3
  Батов В.П. Токарные станки. - М : Машиностроение , 1978. - 152 c. - (Б-ка станочника).
  621.941.06
  Батоврин А.А. Электромашинные фазовращатели. - Л : Энергоатомиздат , 1986. - 124 c.
  621.314.25
  Батра Р. Рекламный менеджмент / Раджив Батра, Джон Дж.Маиерс, Дэвид Аакер; пер. с англ. - 5-е изд . - М.; СПб ; К. : Вильямс , 2000. - 780 c.
  659.1 : 658.012.32
  Батра Раджив Рекламный менеджмент / Батра Раджив, Майерс Джон Дж., Аакер Дэвид А.; пер. с англ. - 5-е изд . - М.; СПб; К. : Вильямс , 2004. - 780 c.
  659.1:658.012.32
  Батрак А.В. Краткий грамматический справочник. Немецкий язык / А.В.Батрак, Л.А.Миончинская; под ред. Е.В.Розен. - К. : Пресса Украины , 1994. - 238 c.
  811.112.2`36            81.4Г
  Батутіна А.П. Експертиза товарів : навч. посібник для вищ.навч.закл. / А.П.Батутіна, І.В.Ємченко. - К. : ЦУЛ , 2004. - 277 c.
  366.624 + 658.62
  Батушев В.А. Электронные приборы. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Высш. шк. , 1980. - 383 c.
  621.385
  Бауман В.А. Вибрационные машины и процессы в строительстве : учеб. пособие для строит. и авт.- дор. вузов / В.А. Бауман, И.И. Быховский. - М. : Высш. шк. , 1977. - 255 c.
  624.002.5-868 +62- 868
  Бахвалов С.В. Аналитическая геометрия : учебник для пед. ин-тов. - 2-е изд., перераб . - М. : Учпедгиз , 1962. - 368 c.
  514.12
  Бахвалов С.В. Сборник задач по аналитической геометрии : учеб. пособие для гос. ун-тов и пед. ин-тов / С.В.Бахвалов, П.С. Моденов, А.С. Пархоменко. - 3-е изд.,перераб . - М. : Наука , 1964. - 440 c.
  514.12
  Бахирев В.В. В.А. Дегтярев: (конструктор-оружейник) : кн. для учащихся ст. кл. / В.В.Бахирев, И.И. Кириллов. - 3-е изд., перераб . - М. : Просвещение , 1987. - 144 c. - (Люди науки).
  355.342.3(092) + 929 Дегтярев            68.512г
  Бахмачевский Б. И. Теплотехника.Курс общей теплотехники : учебник для вузов / под ред. А.А.Щукина, И.Н. Сушкина. - М. : Металургиздат. , 1964. - 608 c.
  621.1.016
  Бахтинов В.Б. Прокатное производство : учебник для сред. спец. учеб. заведений. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Металлургия , 1987. - 416 c.
  621.771
  Бахтинов В.Б. Производство экономичных профилей проката / В.Б.Бахтинов, Ю.Б.Бахтинов; под науч ред. Ю.Б.Бахтинова. - М. : Металлургия , 1984. - 327 c.
  621.771
  Бахтинов В.Б. Технология прокатного производства : учебник для металлург. техникумов. - М. : Металлургия , 1983. - 488 c.
  621.771
  Бачевський Б. Є. Відшкодування зносу основних виробничих фондів : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Б.Є.Бачевський, О.О. Решетняк, І.В. Заблодська. - К. : Центр учбов. літ. , 2007. - 175 c.
  330.142.211
  Бачинін В.А. Філософія права : підручник для юрид.спец.вищ.навч.закл. / В.А.Бачинін, В.С.Журавський, М.І.Панов. - К. : Ін Юре , 2003. - 468 c.
  340.12
  Башарин А.В. Примеры расчетов автоматизированного электропровода : учеб. пособие для вузов / А.В.Башарин, Ф.Н.Голубев, В.Г.Кепперман; под ред. А.В. Башарина. - 2-е изд.,перераб. и доп . - Л : Энергия , 1972. - 440 c.
  62-83-52
  Башарин А.В. Управление электроприводами : учеб пособие для вузов / А.В.Башарин, В.А.Новиков, Г.Г.Соколовский. - Л : Энергоиздат , 1982. - 392 c.
  62-83-52
  Башарин А.В. Примеры расчета автоматизированного электропривода на ЭВМ : учеб. пособие для вузов / А.В.Башарин, Ю.В. Постников. - 3-е изд., перераб . - Л. : Энергоатомиздат , 1990. - 512 c.
  62-83-52 : 004.382.7
  Башков В.М. Испытание режущего инструмента на стойкость. - М. : Машиностроение , 1985. - 130 c.
  621.9.02.001.4
  Башков Г.П. Выглаживание востановленных деталей. - М. : Машиностроение , 1979. - 79 c.
  621.81.004.67 : 621.923.4
  Башта Т.М. Гидравлические следящие приводы. - М.; К. : Машгиз , 1960. - 282 c.
  62-82-52
  Башта Т.М. Машиностроительная гидравлика : справ.пособие. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1971. - 672 c.
  532
  Башта Т.М. Машиностроительная гидравлика : справ.пособие. - М. : Машгиз , 1963. - 696 c.
  532
  Баяковский Ю.М. Графор.Графическое расширение фортрана / Ю.М.Баяковский, В.А.Галактионов, Т.Н.Михайлова. - М. : Наука , 1985. - 288 c. - (Б-чка программиста).
  004.42 : 519.6            681.3.06
  Бгатов В.И. История кислорода земной атмосферы. - М. : Недра , 1985. - 87 c.
  551.51 : 546.21.06            26.23
  Бгашев В.Н. Учебный англо - русский словарь-справочник для машиностроителей / В.Н.Бгашев, Е.Ю.Долматовская. - М. : Высш.шк. , 1991. - 112 c.
  811.111=161.2(038)            81.2Англ-4
  Бебик В.М. Менеджмент виборчої компанії : ресурси, технології, маркетинг : навч. - метод. посібник. - К. : МАУП , 2001. - 213 c.
  342.849.2 : 324            65.290-21
  Бебик В.М. Базові засади політології : історія, теорія, методологія, практика : монографія. - 2-е вид., стер . - К. : МАУП , 2001. - 383 c.
  32.001
  Бевзенко С.П. Сучасна українська мова. Синтаксис : навч.посібник для філолог.спец.вищ. навч.закл. / С.П.Бевзенко, Л.П.Литвин, Г.В.Семеренко. - К. : Вища шк. , 2005. - 270 c.
  811.161.2`367            82.2(;Укр)
  Бегагоен И.А. Бурильные машины / И.А.Бегагоен, А.Г.Дядюра, А.И.Бажал; под ред. И.А.Бегагоена. - М. : Недра , 1972. - 368 c.
  622.233.05
  Бегам Л.Г. Регулирование водных потоков при проектировании дорог / Л.Г.Бегам, В.С.Алтунин, В.Ш.Цыпин; под ред. Л.Г.Бегама. - М. : Транспорт , 1977. - 304 c.
  625.72 : 627.15
  Бедева А.Б. Технический перевод в школе : пособие для учащихся 9-10 кл. шк. / А.Б.Бедева, В.И.Иванов. - М. : Просвещение , 1984. - 160 c.
  811.112.2`25            81.2Нем-9
  Бедель В.К. Литье под низким давлением / В.К.Бедель, Г.И.Тимофеев. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1968. - 259 c.
  721.74
  Беднарчук М.С. Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва : навч. посібник для вищ.навч.закл. / М.С.Беднарчук, І.С.Полікарпов. - М. : Центр навч. літ. , 2006. - 557 c.
  658.62(075.8)
  Бедняк М.Н. Управление научно - техническим прогрессом на автомобильном транспорте. - К. : Тэхника , 1989. - 200 c.
  656.13 : 62.001.7
  Безбородова Г.Б. Экономия топлива при вождении автомобиля / Г.Б.Безбородова, Н.М.Маяк, А.А.Чалый - К. : Техніка , 1986. - 112 c.
  656.13.065 + 629.331.004.18            656.13.065 + 629.113.004.18
  Безверхний Л.И. Тракторы : учеб.пособие для сред.ПТУ / Л.И.Безверхний, А.И.Островский. - М. : Агропромиздвт , 1986. - 334 c.
  629.366            629.114.2
  Безвесельный Е.С. Сборник задач и заданий по теории механизмов и машин : учеб.пособие для втузов/ - Харьков : Изд-во ХГУ , 1958. - 361 c.
  621.01
  Безвесельный Е.С. Вопросы и задачи по теории механизмов и машин : учеб.пособие для вузов. - К. : Вища шк. , 1977. - 400 c.
  621.01
  Бездітко Ю.М. Валютне регулювання : : навч. - метод. посібник / Ю.М.Бездітко, О.О.Мануйленко, Г.А.Стасюк. - Херсон : : ОЛДІ-плюс, , 2009. - 270 c.
  336.748.025.2
  Безопасная эксплуатация паровых котлов, сосудов и трубопроводов : сб.офиц.материалов / сост. В.И.Тришакин, В.А.Чернега. - 2-е изд., доп . - К. : Техника , 1978. - 437 c.
  621.183
  Безопасность конструкций автомобиля / М.А.Андронов, Ф.Е.Межевич, Ю.М.Немцов, Е.С.Савушкин. - М. : Машиностроение , 1985. - 157 c.
  629.331-788            629.113-788
  Безродний Э. Ф. Світова класична думка про державу і право : навч.посібник / Є.Ф.Безродний,Г.К.Ковальчук, О.С.Масний. - К. : Юрінком Інтур , 1999. - 397 c.
  340.12(100)            67.0
  Безродный М. С. Автоматизированная система строительного проектирования / М.С.Безродный, В.Я.Фульмахт. - К. : Будівельник , 1978. - 100 c. - (Б-ка строителя. Техн.прогресс).
  658.52.011.56
  Безродный П.П. Архитектурные термины : краткий рус. - укр.словарь / под ред. В.В.Савченко. - К. : Вища шк. , 1993. - 272 c.
  72(038)=161.1=161.2
  Безруков Н. Н. Компьютерная вирусология. : справ.руководство. - К. : Укр.сов.энцикл. , 1991. - 414 c.
  004.491.22            681.3.067
  Безрученко В. Н. Электрические машины. : учебник для техникумов пром.трансп. / В.Н.Безрученко,А.С. Хотян. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1987. - 215 c.
  612.313
  Безручко И. И. Обработка металлов давлением. : учеб.пособие для вузов / И.И.Безручко, М.Е.Зубцов, Л.Н.Балакина. - Л. : Машиностроение , 1967. - 311 c.
  621.7
  Безуглая В. О. МІкроекономіка : навч. посібник для вищ. навч.закл. / В.О.Безуглая, І.І.Постіл. - К. : Центр учбов. літ. , 2007. - 285 c.
  330.101.542
  Безуглая В.О, Мікроекономіка : навч. посібник / В.О,Безуглая,І.І,Постіл - К. : Центр учбової літератури , 2007. - 285 c.
  330.101.542
  Безуглий В.В. Регіональна економічна та соціальна географія світу : посібник / В.В.Безуглий, С.В.Козинець. - К. : Академія , 2003. - 687 c. - (Альма-матер).
  332.1 + 913(100)            65.04
  Бейзельман Р. Д. Подшипники качения : справочник / Р.Д.Бейзельман, В.В.Цыпкин, Л.Я.Перель. - 6-е изд., испр. и доп . - М. : Машиностроение , 1975. - 572 c.
  621.822.6
  Бейзельман Р.Д. Подшипники качения : справочник / Р.Д.Бейзельман, Б.В.Цыпкин, Л.Я.Перель. - М. : Машиностроение , 1967. - 564 c.
  621.822.6(083)
  Бейзельман Р.Д. Подшипники качения : справочник / Р.Д.Бейзельман, В.В.Цыпкин, Л.Я.Перель - 6-е изд., испр.и доп. . - М. , 1975. - 574 c.
  621.822
  Бейлин И. Ш. Динамика и оптимальная пассивная стабилизация натяжения в лентопротяжных механизмах. / И.Ш.Бейлин, В.Л.Вейц, В.М.Меркин ; под ред. К.М.Рагулькиса. - Л. : Политехника , 1991. - 104 c. - (Б-ка инженера. Вибрационная техника; Вып.17).
  62-229.6-75 + 62-868
  Бекиров Я. А. Технология производства следящего гидропривода. - М. : Машиностроение , 1977. - 224 c.
  62-82.002
  Беклемишев Д. В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. : учебник для физ.-мат. и инж.-физ. спец.вузов. - 6-е изд., стер . - М. : Наука , 1987. - 320 c.
  514.12 + 512.64
  Беклемишев Д. В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры : учебник для физ.-мат. и инж.-физ.спец. вузов. - 5-е изд., перераб . - М. : Наука , 1984. - 320 c.
  514.12 + 512.64
  Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры : учеб.пособие для втузов. - 4-е изд., перераб . - М. : Наука , 1980. - 336 c.
  514.12 + 512.64
  Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры : учеб.пособие для вузов. - 3-е изд., стер . - М. : Наука , 1976. - 320 c.
  514.12 + 512.64
  Беклемишева Л.А. Сборник задач по аналитической геометрии и линейной алгебре : учеб. пособие для физ.-мат., инж.-физ. и инж.-техн. спец. вузов / Л.А.Беклемишева, А.Ю. Петрович, И.А. Чубаров; под ред. Д.В. Беклемишева. - М. : Наука , 1987. - 496 c.
  514.12+512.64
  Беклешов В.К. САПР в машиностроении. Организационно-экономические проблемы / В.К.Беклешов, Г.А. Морозова. - Л. : Машиностроение , 1989. - 143 c.
  658.512.011.56.011.46:621.002
  Белевцева А.Т. Потенциометры. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1969. - 328 c.
  621.317.727.2
  Беленький Д.М. Теория надежности машин и металлоконструкций : учебник / Д.М. Беленький, М.Г. Ханукаев. - Ростов н/Д : Феникс , 2004. - 607 c.
  621-192
  Беленький П.Е. Управление техническим и организационным развитием предприятия / П.Е. Беленький, Ю.Л. Гиттик, Т.В. Ландина. - К. : Тэхника , 1992. - 126 c.
  658.012.32
  Белецкий А.Ф. Теория линейных электрических цепей : учебник для вузов по спец. `Автомат.электросвязь`, `Радиосвязь и радиовещание`,`Многоканал. электросвязь`. - М. : Радио и связь , 1986. - 543 c.
  621.3.011.71
  Белецкий А.Я. Комбинаторика кодов Грея. - К. : КВІЦ , 2003. - 504 c.
  519.711/.725
  Белецкий Д.Г. Справочник токаря - универсала / Д.Г. Белецкий, В.Г. Моисеев, М.Г. Шеметов; под ред. М.Г. Шеметова. - М. : Машиностоение , 1987. - 559 c. - (Справочники. для рабочих. СР).
  621.941
  Белецкий О.В. Обслуживание электрических подстанций / О.В. Белецкий, С.И. Лезнов, А.А. Филатов. - М. : Энергоатомиздат , 1985. - 413 c.
  621.311
  Беликов В.В. Стационарные карбрюраторные двигатели / В.В. Беликов, Е.П. Кожевников. - М. : Машиностроение , 1979. - 224 c.
  621.434
  Белинский В.Г. Избранные эстетические работы : в 2 т. Т.1. / сост.,вступ.ст. и коммент. Н.К.Гея. - М. : Искусство , 1986. - 560 c. - (История эстетики в памятниках и документах).
  11.852
  Белкин И.М. Справочник по допускам и посадкам для рабочего машиностроителя. - М. : Машиностроение , 1985. - 320 c. - (СР.Справочники для рабочих).
  621.753
  Белкин Ю.В. Применение методов инженерной графики в судостроении : учеб. пособие. - Л. : Судостроение , 1987. - 128 c.
  76 : 629.12
  Беллер Г.А. Экзамен разума. Об охране окружающей среды. - М. : Мысль , 1988. - 252 c.
  502.17
  Беллоруссов Н.И. Электрические кабели,провода и шнуры : справочник / Н.И. Белоруссов, А.Е. Саакян, А.И Яковлева; под ред.Н.И. Белоруссова. - 5-е изд.,перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 536 c.
  621.315.2/.3
  Белов А. В. Секты, сектанство, сектанты - М : Наука , 1978. - 151 c. - ((Науч.-атеист. сер.)).
  293.5
  Белов А.В. Конструирование устройств на микроконтроллерах. - СПб. : Наука и Техника , 2005. - 255 c.
  681.325
  Белов А.В. Від Різдва Христового : атеістичні нариси. Для серед. и ст. шк. в. - К. : Веселка , 1985. - 200 c.
  299.2            86.37
  Белов Г.А. Высокочастотные тиристорно-транзисторные преобразователи постоянного напряжения. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 120 c.
  621.314.623
  Белов И.Ф. Справочник по транзисторным радиоприемникам / И.Ф.Белов, Е.В.Дрызго. - М. : Сов. радио , 1970. - 520 c.
  621.396.62(035)
  Белов И.Ф. Справочник по транзисторным радиоприемникам, радиолам и электрофонам. Т.2. Стационарные радиоприемники и радиолы. Электрофоны / И.Ф. Белов, Е.В.Никольский. - М. : Сов.радио , 1972. - 320 c.
  621.396.62 : 681.848.3 (03)
  Белов И.Ф. Зарубежные переносные радиоприемники и магнитофоны : справ. пособие / И.Ф. Белов, Е.В. Никольский. - М. : Радио и связь , 1984. - 192 c.
  621.396.6-182.4+:681.846.7-182.4
  Белов И.Ф. Бытовая приемно-усилительная радиоаппаратура. Стационарные радиолы, тюнеры, магниторадиолы, стереокомплексы. Электрофоны, усилители звуковой частоты (модели 1977-1981гг.) / И.Ф. Белов, В.И. Белов. - М. : Радио и связь , 1986. - 526 c.
  621.396.62 + 681.848
  Белов М.П. Автоматизированный электропривод типовых производственных механизмов и технологических комплексов : учебник для вузов по спец. `Электропривод и автоматика пром. установок и технол. комплексов` / М.П. Белов, В.А. Новиков, Л.Н. Рассудов. - 2-е изд., стер . - М. : Академия , 2004. - 575 c.
  62-83-52
  Белов П.М. Двигатели армейских машин. Т.1. Теория / П.М. Белов, В.Р. Бурячко, Е.И. Акатов. - М. : Воениздат , 1971. - 512 c.
  621.43
  Белов С.М. Тракторы Т.4. Испытания : учеб. пособие для вузов / С.М. Белов, А.С. Солонский; под общ. ред. В.В. Гуськова. - Мн. : Выш.. шк. , 1986. - 182 c.
  629.366            629.114.2
  Беловицкая А.А. Общее книговедение : учеб. пособие для вузов по спец. `Книговедение и орг кн. торговли`. - М. : Книга , 1987. - 256 c.
  002.2            76.11
  Белоконев И.М. Теория механизмов и машин. Методы автоматизированого проектирования : учеб. пособие для техн. вузов / под ред. К.И. Заблонского. - К. : Выща шк. , 1990. - 207 c.
  621.01
  Белоконь Я.Е. Самоходные шасси Т-16, Т-15М, Т-16МГ. Устройство, работа, техническое обслуживание : каталог деталей. - Чернигов : Ранок , 2004. - 190 c.
  629.366.023.1            629.114.2.011
  Белоконь Я.Е. Тракторы Т-25А, Т-40М, Т-40АМ, Т-40АНМ: устройство, работа, техническое обслуживание / Я.Е. Белоконь, С.О. Гусаков, Н.Г. Ореховская. - Чернигов : Ранок , 2004. - 135 c.
  629.366 + 631.372            629.114.2
  Белоносов С.М. Краевые задачи для уравнений Навье -Стокса. / С.М.Белоносов, К.А.Черноус. - М. : Наука , 1985. - 312 c.
  532
  Белопухов А.К. Технологические режимы литья плд давлением. - М. : Машиностроение , 1967. - 240 c.
  621.74.042.002
  Белопухов А.К. Литьё под давлением / под ред. А.К. Белопухова - изд. 2-е, перераб и доп. . - М. , 1975.
  62І.74
  Белорус О.Г. Полный хозрасчет и самофинансирование : cправочник / О.Г. Белорус, Н.Н. Ермошенко, Е.Г. Панченко. - К. : Политиздат Украины , 1989. - 303 c.
  338.244.018
  Белоруссов Н.И. Электрические кабели и провода.Теоретические основы кабелей и проводов, их расчет и конструкции. - М. : Энергия , 1971. - 512 c.
  621.315.2
  Белоус М.В. Физика: Пособие для подгот. отд-ний. - -2-е изд., перераб. и доп. . - К. , 1990. - 480 c.
  53(025.4)
  Белоус М.В. Физика металлов : учеб.пособие для вузов / М.В.Белоус, М.П.Браун. - К. : Вища шк. , 1986. - 343 c.
  539.2
  Белоусов А.П. Проектирование станочных приспособлений : учеб.пособие для машиностр. техникумов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1980. - 240 c.
  621.9.06-229.001.6
  Белоусов А.П. Проектирование станочных приспособлений : учеб.пособие для техникумов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. школа , 1974. - 263 c.
  621.9.06-229.001.6
  Белоусов Г.М. Средства организационной техники : каталог-справочник. - М. : Экономика , 1985. - 113 c.
  651.2            65.050.9(2)2
  Белоцерковец В.В. Ред. установок промышленных предприятий В 2-х книгах / под ред. В.В. Белоцерковца, Б.А. Делибаша - М. : Энергия , 1976. - 392 c.
  621.313
  Белоцерковец В.В. Справочник по монтажу электроустановок промышленных предприятий : 2. / под.ред. В.В. Белоцерковца и Б.А. Делибаша - Кн. 2. Изд. 2-е, перераб. и до . - М. : Энергия , 1976. - 488 c.
  62І.3І3
  Белоцерковский С.И. Диплом Гагарина. - М. : Мол. гвардия , 1986. - 175 c.
  629.78 + 929Гагарин
  Белоцкий А.В. Ультразвуковое упрочнение металов / А.В. Белоцкий, В.Н. Винниченко, И.М. Муха. - К. : Тэхника , 1989. - 167 c.
  62І.789-868.8
  белый А.В. Структура и методы формирования износостойких поверхностных слоёв / А.В. Белый, Г.Д. Карпенко, Н.К.Мышкин. - М. : Машиностроение , 1991. - 208 c.
  620.178.16
  Белый Ю.А. Считающая микроэлектроника. - М. : Наука , 1983. - 120 c. - (Наука и технический прогресс).
  004.388.2 : 621.382.049.77
  Бельская Н.А. Роль оценочой функции психики в структуре єстетической одаренности : посібник - К.: : Вид-во ін-ту обдарованої дитини , 2014. - 94 с. c.
  15.9.922.72
  Бельских В.И. Справочник по техническому обслуживанию и диагностированию тракторов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Россельхозиздат , 1986. - 399 c.
  629.366 + 631.372            629.114.2 : 631.372
  Бельхарди Н. Обеспечение надежности компьютерных систем / Н. Бельхарди, А.А. Болдак, Т.М. Чебаненко. - К. : ВЕК+ , 1998. - 175 c.
  004.451-192            681.3.06
  Белявский М.Т. ...Все испытал и все проник (к 275-летию со дня рождения М.В. Ломоносова). - М. : Изд-во МГУ , 1986. - 222 c.
  001(091) + 929 Ломоносов            72.3
  Белявский М.Т. Их имена увековечены в Москве. Ученые и питомцы Московского университета. - М. : Изд-во МГУ , 1980. - 183 c.
  378.4 (47+57-25)
  Беляев В.И. Теоретические основы процессов поверхносного пластического деформирования - Минск , 1988. - 184 c.
  621.787.4
  Беляев Н.М. Сборник задач по сопротивлению материалов : учеб.пособие для втузов / под общ. ред. В.К. Качурина. - 11-е изд., стер . - М. : Наука , 1968. - 348 c.
  620.10
  Беляев Н.М. Основы теплопередачи : учебник для ун-тов и вузов - К. : Вища шк. , 1989. - 342 c.
  621.1.016.4
  Беляев Н.М. Сборник задач по сопротивлению материалов / под ред В.К. Качурина. - 10-е изд., стер . - М. : Физматгиз , 1966. - 348 c.
  620.10
  Беляев Н.М. Сборник задач по сопротивлению материалов : учебник для втузов / под ред. В.К. Качурина. - 9-е изд., испр . - М. : Физматгиз , 1965. - 348 c.
  620.10
  Беляев Н.М. Сопротивление материалов : учеб.пособие для втузов - 15-е изд., перераб. . - М. : Наука , 1976. - 607 c.
  620.10
  Беляев Н.М. Термоакустические колебания газожидкостных потоков в сложных трубопроводах энергетических установок / Н.М. Беляев, Н.П.Белик, А.В. Польшин. - К.; Донецк : Вища шк. , 1985. - 160 c.
  532
  Беляев Н.М. Методы теории теплопроводности : в 2 т. Т.2. : учеб. пособие для вузов / Н.М.Беляев, А.А.Рядно. - М. : Высш. шк. , 1982. - 304 c.
  536.2
  Беляев Н.М. Методы теории теплопроводности : в 2 т. Т.1. : учеб.пособие для вузво / Н.М.Беляев, А.А.Рядно. - М. : Высш.шк. , 1982. - 327 c.
  536.2
  Беляев Н.М. Сборник задач по сопротивлению материалов / под общ. ред. В.К.Качурина - 10-е изд., стереотип. . - М. : ’’Наука’’ , 1966. - 348 c.
  620.10
  Беляев Н.М. Сборник задач по сопротивлению материалов / под общ. ред. В.К. Качурина - 9-е изд., испр . - М. : Наука , 1965.
  620.10(076.1)
  Беляев Н.М. Сборник задач по сопротивлению материалов / под общ. ред.В.К. Качурина - 6-е стереотипное . - М. : физико-математической литературы , 1958. - 346 c.
  620.10(076.1)
  Беляев Н.М. Сборник задач по сопротивлению материалов / под общ. ред.В.К. Качурина - 6-е стереотипное . - М. : физико-математической литературы , 1958. - 346 c.
  620.10(076.1)
  Беляев Н.М. Сборник задач по сопротивлению материалов / под общ. ред.В.К. Качурина - 6-е стереотипное . - М. : физико-математической литературы , 1958. - 346 c.
  620.10(076.1)
  Беляев Н.М. Сборник задач по сопротивлению материалов / под общ. ред.В.К. Качурина - 5-е стереотипное . - М. : Технико- теоретической литературы , 1957. - 346 c.
  620.10(076.1)
  Беляев Н.Н. Защита атмосферы от загрязнений при миграции токсических веществ : монография / Н.Н.Беляев, В.М.Лисняк. - Днепропетровск : Инновация , 2006. - 150 c.
  502.3 : 620.966.1
  Беляев Н.Н., Берлов А.В., Машихина П.Б. Моделирование нестационарных процессов аварийного загрязнения атмосферы : монография - Д. : ’’Акцент ПП’’ , 2014. - 127 c.
  502.3:51
  Беляев Н.Н., Русакова Т.И., Кириченко П.С. Моделирование загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта на улицах городов - Д. : ’’Акцент ПП’’ , 2014. - 159 c.
  502.3:504.5:629.33
  Беляев. Н.М. Лабораторные работы по сопротивлению материалов / под ред. В.К.Качурина - 6-е изд., стер . - М. : Гостехиздат , 1956. - 286 c.
  620.10
  Беляев. Н.М. Сборник задач по сопротивлению материалов : учебник для втузов / под общ.ред В.К.Качурина. - 6-е изд., стер . - М. : Физматгиз , 1958. - 377 c.
  620.10
  Белякова Г.А. ЭВМ и научно - технический прогресс : пособие по нем. яз. для техн.вузов. - М. : Вісш.шк. , 1988. - 96 c.
  811.112.2            81.2Нем
  Белянин В.П. Психолингвистика : учебник. - М. : Флинт : Моск. психол.- социал.ин-т , 2003. - 227 c.
  81` 23            81.2-5
  Белянин П.Н. Промышленные роботы. - М. : Машиностроение , 1975. - 400 c.
  621.865.8
  Белянин П.Н. Промышленные роботы и их применение.Робототехника для машиностроения. - 2-е изд, перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1983. - 311 c.
  621.865.8
  Белянин П.Н. Робототехнические системы для машиностроения. - М. : Машиностроение , 1986. - 252 c.
  621.865.8
  Белянин П.Н. Гибкие производственные системы : учеб.пособие для машиностр.техникумов / П.Н.Белянин, М.Ф.Идзон, А.С.Жогин. - М. : Машиностроение , 1988. - 256 c.
  658.52.011.56.012.3
  Бен-Лев.С. Англо - русский толковый словарь библейско - религиозной лексики. - СПб. : КАРО , 2000. - 142 c.
  811.111=161.2(038)            81.2Англ-4
  Бендицкий Э.Я. Рулевое управление колесных тракторов - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Россельхозиздатй , 1987. - 124 c.
  629.366.032-514.5            629.114.2-514.5
  Бенза Г.В. Справочник экономиста - дорожника / Г.В.Бенза, В.В.Изюмченко, Е.Г.Ленский. - К. : Будивельник , 1978. - 118 c.
  625.7/.8(03)
  Бентли Дж. Жемчужины творчества программистов / пер. с англ. М.Г.Логунова; под ред. И.Г.Шестакова. - М. : Радио и связь , 1990. - 223 c.
  004.42            681.3.06
  Бень А.Б. Правди і суду! Полковник Омельченко і його команда про : Л.Кравчука, Л.Кучму, П.Лазаренко, Д.Табачника, Г.Ворсінова, А.Хорішка, Ю.Карасика та ін. - Рівне : Б.в. , 1998. - 208 c.
  323(477)            66.3(4УКР)
  Беняковский М.А. Производство оцинкованого листа / М.А.Беняковский, Д.Л.Гринберг. - М. : металлургия , 1973. - 256 c.
  621.771 : 669.586
  Бер А.Ю. Сборка полупроводниковых приборов и интегральных микросхем : учеб.посбие для ПТУ / А.Ю.Бер, Ф.Е.Минскер. - М. : Высш.шк. , 1977. - 272 c.
  621.382.002.72
  Берд П. Продай себя! Тактика совершенствования вашего имиджа / Полли Берд; пер. с англ. Т.А.Сиваковой. - Мн. : Амалфея , 1997. - 207 c. - (Стратегия успеха).
  316.477 : 17.022
  Бердичевский Г.И. Справочник проектировщика.Типовіе железобетонніе конструкции зданий и сооружений для промішленного строительства : Справочник / Г.И.Бердичевский - Москва : Стройиздат , 1974. - 398 c.
  624
  Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия : учеб.пособие для экон. и управл. спец.вузов. - М. : ИНФРА-М , 2002. - 213 c.
  658.012.122            65.053
  Бердяев Н.А. Судьба России. Опыты по психологии войны и национальности / предисл.Л.Полякова. - Репринт.воспроизведение изд.1918 г . - М. : Изд-во МГУ , 1990. - 240 c.
  1(47+57)(091) + 159.922.4 + 355.01            87.3
  Бережная Е.В. Математические методы моделирования экономических систем : учеб. пособие для вузов. - М. : Финансы и статистика , 2002. - 367 c.
  330.4 : 330.342
  Бережных О.А. Самые большие корабли. С древнейших времен до наших дней / под ред. А.И.Вознесенского. - Л. : Студостроение , 1985. - 150 c.
  629.123
  Березин А.С. Технология и конструктирование интегральных микросхем. : учеб. пособие для вузов / А.С.Березин, О.Р.Мочалкина; под ред. И.П.Степаненко. - М. : Радио и связь , 1983. - 232 c.
  621.382.049.77
  Березин Б.И. Самоучитель машинописи. - 5-е изд., испр. и доп . - М. : Легпромбытиздат , 1988. - 176 c.
  651.923            65.050.9(2)2
  Березин Б.И. Школа машинописи : [учебник для серд.проф.уч-щ] - М. : Лег. и пищ. пром-сть , 1984. - 168 c. - (Учебник для сред.проф.уч-щ).
  651.923
  Березин Б.П. Зубошлифовальные работы. : учеб. пособие для проф. тех. уч-щ / Б.П.Березин, Н.И.Думченко, К.В.Мосолов. - 2-е изд., перераб . - М. : Высш. шк. , 1972. - 232 c.
  621.923 : 621.833
  Березин Ф.А. Введение в алгебру и анализ с антикоммутирующими переменными / под ред.В.П.Паламодова. - М. : Изд-во МГУ , 1983. - 208 c.
  512.64+517
  Березівський П.С. Системи технологій : навч. посібник для вищ.навч.закл. / П.С.Березівський, Н.І.Михалюк. - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 287 c.
  621.002.2
  Березкина Т.Ф. Задачник по общей электротехнике с основами электроники : учеб. пособие для неэлектротехн. спец. техникумов / Т.Ф.Березкина,Н.Г.Гусев, В.В.Масленников. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1991. - 383 c.
  621.3+ 621.38
  Березкина Т.Ф. Задачник по общей электротехнике с основами электроники : учеб. пособие для неэлектротех. спец. техникумов / Т.Ф.Березкина, Н.Г.Гусев, В.В.Масленников. - М. : Высш. шк. , 1983. - 368 c.
  621.3 + 621.38
  Березовский Ю.Н. Детали машин : учебник для машиностроит. спец. техникумов / Ю.Н.Березовский, Д.В.Чернилевский, М.С.Петров ; под ред. Н.А.Бородина. - М. : Машиностроение , 1983. - 384 c.
  621.81
  Березюк Н.Т. Живучесть микропроцессорных систем управления / Н.Т.Березюк, А.Я.Гапунин, Н.И.Подлесный. - К. : Тэхника , 1989. - 143 c.
  004.272.43 :621.382.049.77            681.325.5 : 621.382.049.77
  Берендс Т.К. Элементы и схемы пневиоавтоматики / Т.К.Берендс, Т.К.Ефремова, А.А.Тагаевская. - М. : Машиностроение , 1968. - 310 c.
  62-522.5
  Беренс В. Руководство по оценке эффективности инвестиций / Вернер Беренс, Питер М.Хавранек; пер. с англ.А.О.Гридина, И.В.Модестова, Н.В.Сараева, Н.И.Свистунова. - Новое перераб. и доп. изд . - М. : Интерэксперт : ИНФРА-М , 1995. - 527 c.
  330.322.5            65-56
  Беренштейн М.Л. Металловедение и термическая обработка стали : 3. Т.2. Основы термической обработки : Справочник / М.Л.Бернштейн,А.Г.Рехштадта - 3-е перераб.и доп. . - Москва : Металлургия , 1983. - 367 c.
  669.14.017+621.78:669.14
  Берзон И.И. Акционерное общество: капитал, правовая база, управление. : практ. пособие для экономистов и менеджеров. - М. : Фин-статинформ , 1995. - 157 c.
  334.722.8            65.261
  Бериан Б. Программирование на языке ассемблера система IBM/370. Упрощенный подход / пер. с англ. под ред. В.К.Потоцкого. - М. : Мир , 1980. - 640 c.
  004.42            681.3.06
  Беркович М.А. Автоматика энергосистем. : учеб. для энерг. и энергостроит. техникумов / М.А.Беркович, В.А.Гладышев, В.А.Семенов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 238 c.
  621.311-52(075.32)            31.27
  Берлинер Ю.И. Внедрение научно-технических разработок. Проблемы планирования. - М. : Экономика , 1985. - 72 c.
  658.589.012.2
  Берлянт А.М. Картография : учебник для географ. и эколог. спец. вузов. - М. : Аспект Пресс , 2002. - 336 c.
  528.9
  Берман А.Г. Ритмичность производства в машиностроении и приборостроении.Организационно- экономические вопросы. - Л. : Машиностроение , 1974. - 296 c.
  658.6:(621+681.2)
  Бернардо дел Рио Салседа. Краткий испанско-русский политехнический словарь. - М. : Рус.яз. , 1985. - 544 c.
  811.134.2=161.1(038) : 621            81.2-Ис
  Бернсон С.П. Химическая технология очистки деталей двигателей внутреннего сгорания. - М. : Транспорт , 1967. - 268 c.
  621.431:66.06
  Бернстайн Л. А. Анализ финансовой отчетности. Теория, практика и интерпретация / пер. с англ. ; гл. ред. серии Я.В. Соколов. - М. : Финансы и статистика , 1996. - 624 c. - (Серия по бухгалтерскому учету и аудиту).
  658.14/.17.012.122            65.052
  Бернштейн А.С. Фотоэлектрические измерительные микроскопы / А.С.Бернштейн, Ш.Р.Джохадзе, Н.И. Перова. - М. : Машиностроение , 1976. - 128 c. - (Б-ка приборостроителя).
  535.822
  Бернштейн С.А. Сопротивление материалов : учебник для машиностр.спец. вузов. - М. : Госиздат , 1961. - 454 c.
  620.10
  Бернштейн С.Б. Болгарско-русский словарь : ок. 58000 слов. - 3-е изд., стер . - М. : Рус.яз , 1986. - 768 c.
  811.163.2=161.1(038)            81.2Бл-4
  Берсенев М.С. Знай телевизор : учеб. пособие. - М. : Изд-во ДОСААФ СССР , 1985. - 208 c.
  621.397
  Берсуцкий Я. Г. Информационная система управления предприятием / АН УССР. Ин-т экономики пром-ти. - К. : Наук.думка , 1986. - 167 c.
  658.012.011.56
  Берштейн М.Л. Металловедение и термическая обработка стали : 3. Т.1. Методы испытания и исследования : Справочник / М.Л.Берштейна,А.Г.Рахштадта - 3-е перераб.и доп. . - Москва : Металлургия , 1983. - 352 c.
  669.14.017+621.78:669.14
  Берштейн М.Л. Металловедение и термическая обработка стали : 3. Т.2. Основы термической обработки : Справочник / М.Л.Берштейн,А.Г.Рахштадт - 3-е перераб. и доп. . - Москва : Металлургия , 1983. - 367 c.
  669.14.017+621.78:669.14
  Берштейн М.Л. Металловедение и термическая обработка стали : 3. Т.1. Методы испытания и исследования : Справочник / М.Л.Берштейна,А.Г.Рахштадта - 3-е перераб. и доп. . - Москва : Металлургия , 1983. - 352 c.
  669.14.017 +621.78:669,14
  Бесконтактный контроль размеров в станкостроении.Фотоэлектрический метод / под ред. И.В.Харизоменова. - М. : Машиностроение , 1975. - 160 c. - (Электороавтоматика станков).
  621.9.06-52
  Беспалов Н.А. Дорожно - строительные машины и оборудование : справочник / Н.А.Беспалов, Б.В.Шелюбский. - К. : Будівельник , 1980. - 182 c.
  625.7/.8.08
  Беспалов Н.А. Карманный справочник механика - дорожника / Н.А.Беспалов, Б.В.Шелюбский. - К. : Будівельник , 1976. - 279 c.
  625.7/.8
  Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники : Электромагнитное поле : Учебник для студентов вузов - 7-е изд.,перераб. и доп. . - Москва : Высшая школа , 1978. - 232 c.
  621.3(075.8)
  Бессонов Л.А. Линейные электрические цепи.Новые разделы курса теоретических основ электротехники : учеб.пособие для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1983. - 336 c.
  621.3.011.71
  Бессонов Л.А. Линейные электрические цепи.Новые разделы курса теоретических основ электротехники : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1974. - 316 c.
  621.3.011.71
  Бессонов Л.А. Линейные электрические цепи. Новые разделы курса теоретических основ электротехники : учеб.пособие для вузов - М. : Высш.шк. , 1968. - 256 c.
  621.3.011.71
  Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. : учебник для вузов. - 8-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1984. - 559 c.
  621.3.011.7
  Бесцентровые круглошлифовальные станки / В.И.Черпаков, Г.Ь.Годович, Л.П.Волков и др. - М. : Машиностроение , 1973. - 168 c.
  621.924.046
  Бетелин В.Б. Многотерминальная диалоговая система ЭКСПРЕСС для ЕС ЭВМ : практикум по программированию / В.Б.Бетелин, С.Е.Богомолов, А.И.Мурашкин. - М. : Изд-во МГУ , 1987. - 87 c.
  004.512.4            681.3.06
  Бечко П.К. Місцеві фінанси : навч.посібник для вищ.навч.закл. / П.К.Бечко, О.В.Ролінський. - К. : Центр учбов.літ. , 2007. - 191 c.
  336.1 : 352 (075.8)
  Бибин О.А. Введение в практическую фонетику немецкого языка. - СПб : Союз , 2001. - 281 c.
  811.112.2`342            81.2Нем
  Библиотека информационной технологии Т.2.. Персональные компьютеры : справ.книга программиста / под ред. Г.Р.Громова. - М. : ИнфоАрт , 1991. - 240 c.
  004.382.7            681.3
  Библия для детей / сост. протоиерей Александр Соколов. - Репринт. изд . - М. : Физкультура и спорт , 1991. - 479 c.
  27-23            86.37
  Бизнес - план : метод.материалы / Р.Г.Маниловский, Л.С.Юлкина, Н.А.Колесникова и др.; под ред. Р.Г.Маниловского. - 2-е изд., доп . - М. : Финансы и статистика , 1997. - 159 c.
  65.012.23            65.290-23
  Бизнес - план инвестиционного проекта. Отечественный и зарубежный опыт.Современная практика и документация : учеб.пособие / В.М.Попов, П.П.Кураков, Г.В.Медведев и др.; под ред. В.М.Попова. - 4-е изд., перераб и доп . - М : Финансы и статистика , 1997. - 418 c.
  65.012.23 : 330.322
  Биковський О.Г Довідник зварника / О.Г.Биковський, І.В.Пінковський. - К : Техніка , 2002. - 335 c.
  621.791/.792
  Билецкий И.П. Логика : учеб.пособие для вузов / И.П.Билецкий, О.Н.Кузь, В.А.Черненко. - К : Кондор , 2007. - 147 c. - ((Харьков. гос. экон.ун-т)).
  161/162(075.8)
  Бинович Л.Э. Немецко-русский фразеологический словарь / Л.Э.Бинович, Н.Н.Гришин ; под.ред. Малиге-Клапенбаха, К.Агрикова. - 2-е изд.,испр. и доп . - М : Русский язык , 1975. - 656 c.
  811.112.2=161.1(038)            81.2 Нем
  Биохимия мышечной деятельности : учебник для вузов физ. воспитания и спорта / Н.И.Волков,Э.Н.Несен, А.А.Осипенко, С.Н.Корсун. - К. : Олимпийская лит. , 2000. - 503 c.
  796.015.52 : 577.1 : 611.73            75.0я73
  Биргер И.А. Расчет на прочность деталей машин : справочник / И.А.Биргер,Б.Ф.Шорр, Г.Б.Иосилевич. - 3-е изд., перераб.и доп . - М : Машиностроение , 1979. - 702 c.
  621.81:539.4
  Биргер И.А. Резьбовые и фланцевые соединения / И.А.Биргер,Г.Б.Иосилевич. - М. : Машиностроение , 1990. - 368 c.
  621.882.082 : 624.078.4
  Биргер И.А. Сопротивление материалов : учеб. пособие для машиностроит. и авиац. спец.вузов / И.А.Биргер, Р.Р.Мавлютов. - М. : Наука , 1986. - 560 c.
  620.10
  Бирин Б.В. Механизация абразивных, доводочных и инструментальных работ / Б.В.Бирин, П.А.Воробьев, П.А.Давидов. - М : Машиностроение , 1975. - 41 c. - (Обраб. деталей абразивных эльборовим инструментом).
  621.922: 65.011.54
  Бирман Г. Экономический анализ инвестиционных проектов / Г.Бирман, С.Шмидт ; пер. с англ. под ред.Л.П.Белых. - М : Банки и биржи : ЮНИТИ , 1997. - 631 c.
  330.322 : 658.012.122            65-56
  Бирштейн А.А. Электронные вычислительные машины и программирование / А.А.Бирштейн, В.Д.Филиппов, В.Н.Цветков. - М. : Статистика , 1975. - 255 c.
  004.382            681.3
  Бирюков А.А. Массаж : учебник для вузов по спец. физ. культура. - М : Физкультура и спорт , 2003. - 431 c.
  615.82(075.8)
  Бирюков Б.В. Точные измерения расхода жидкости : справ. пособие / Б.В.Бирюков, М.А.Данилов, С.С.Кивилис. - М. : Машиностроение , 1977. - 144 c.
  681.121
  Бирюков Б.Н. Машины создающие машины. - К. : Техніка , 1987. - 143 c.
  621.9.06.002
  Бирюков В.В. Введение в систему програмирования ОС РВ / В.В.Бирюков, А.В.Рыбаков, Ю.П.Шакула; под ред. В.Н.Лебедева. - М. : Финанси и статистика , 1986. - 192 c.
  004.42            681.3.066
  Бирюков С.А. Цифровые устройства на интегральных микросхемах. - 3-е изд., перераб. и доп . - М : Радио и связь , 1991. - 183 c. - (МРБ.Массовая радиобиблиотека.Вып.1159).
  621.396.6.049.77
  Бирюков С.А. Цифровые устройства на МОП - интегральных схемах. - М : Радио и связь , 1990. - 126 c. - (МРБ.Массовая радиобиблиотека. Вып.1132).
  621.396.6.049.77
  Біблія, або книги святого письма Старого й Нового Заповіту.Із мови давньоеврейсько1 та грецької на українську наново перекладена. - Б.м. : Укр.біблійне тов-во , 1992. - 296 c.
  27-23            86.3
  Бізнес-план:технологія розробки та обгрунтування : навч.посібник для вищ.навч.закл. / С.Ф.Покропивний, С.М.Соболь, Г.О.Швиданенко, О.Г.Дерев`янко. - 2-е вид.,доп . - К. : КНЕУ , 2002. - 379 c.
  65.012.23
  Біленчук П.Д. Місцеві податки і збори. Правове регулювання : навч. посібник / П.Д.Біленчук,М.Т.Задояний,В.А.Форостовець. - К. : Атіка , 1999. - 118 c.
  336.22 : 352            67.402
  Біленчук П.Д. Процесуальні та криміналістичні проблеми дослідження обвинувачуваного : монография. - К. : Атіка , 1999. - 351 c.
  343.132.9
  Білик М.Д. Податкова система України : навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / М.Д.Білик, І.А.Золотько. - К. : КНЕУ , 2000. - 190 c.
  336.22(477)            65.261.4
  Білозьоров А.В. Рудниковий транспорт : підручник для вищ.навч.закл. / А.В.Білозьоров, Л.С.Парфєненко. - К. : Каравела , 2004. - 253 c.
  622.6(075.8)
  Білоусько О.А. Полтавіка. Полтавська енциклопедія : у 12 т. Т.12. Релігія і церква / гол.ред. О.А.Білоусько - Полтава : Полтавський літератор , 2009. - 755 c.
  2(031)
  Більченко О.В. Матеріалознавство : навч. посібник для вищ.навч.закл. / О.В.Більченко, О.І.Дудка, П.І.Лобода. - К. : Кондор , 2009. - 386 c.
  620.22
  Білявський Г. О. Основи загальної екології. : підручник для природ.фак.вищ.навч.закл. / Г.О.Білявський, М.М.Падун, Р.С.Фурдуй. - 2-е вид., зі змін . - К. : Либідь , 1995. - 368 c.
  502.3
  Білятинський О. А. Проектування капітального ремонту і реконструкції доріг : підручник для вищ.навч.закл.за спец ``Автомобільні шляхи і аеродроми``. - К. : Вища освіта , 2003. - 343 c.
  625.089
  Біоенергетичні проекти:від ідеї до втілення : Практичний посібник / Під заг.ред.Тормосова Р.Ю. - К. : ТОВ`Поліграф плюс ` , 2015. - 208 c.
  352.078            67.9(4Укр)401+31(4Укр)
  Біомеханіка спорту : навч. посібник для вищ.навч.закл. з фіз. виховання і спорту / А.М.Лапутін, В.В.Гамалій, О.А.Архипов та ін.; за заг. ред.А.М.Лапутіна. - К. : Олімпійська літ. , 2005. - 319 c.
  796.01:612.76
  Блаватская Е.П. Письма А.П.Синетту : сб. / пер.с.англ. А.П.Исаевой,Л.А.Маклаковой. - М. : Сфера , 1997. - 525 c. - (Белій Лотос).
  141.339 Блаватская +929 Блаватская
  Благодатских В. А. Лабораторный практикум по прикладному и системному программированию : учеб. пособие для вузов / В.А.Благодатских , С.Н.Семенов, А.М.Хамов. - М. : Финансы и статистика , 1986. - 264 c.
  004.42            681.3.06
  Бланк И. А. Основы финансового менеджмента : в 2 т. Т.1. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Эльга: Ника-Центр , 2004. - 621 c.
  658.14/.17.012.32
  Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. : в 2 т. Т.2. - 2-е изд.,перераб. и доп . - К. : Эльга: Ника-Центр , 2004. - 618 c.
  658.14/.17.012.32
  Бланк И.А Инвестиционный менеджмент. - К. : ИТЕМ : Юнайтед Дондон Трейд Лимитед , 1995. - 447 c.
  658.012.32 : 330.322            65.290-21+65-56
  Бланк И.А. Финансовый менеджмент : учебный курс. - К. : Ника-Центр : Эльга , 1999. - 527 c.
  658.14/.17.012.32            65.290-93
  Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера. - К. : Ника-Центр: Эльга , 1998. - 478 c. - (Б-ка финансового менеджера).
  658.14/.17.012.32            65.290-93
  Бланк И.А. Управление активами. - К. : Ника-Центр : Эльга , 2000. - 716 c. - (Б-ка финансового менеджера).
  336.717.061.1 : 658.012.32            65.052
  Бланк І.О. Інвестиційний менеджмент : підручник / І. О. Бланк, Н.М. Гуляєв; за заг. ред А.А.Мазаракі. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т , 2003. - 397 c.
  658.012.32 : 330.322
  Бланк Э. М. Справочник формовщика. / Э.М.Бланка, Ю.И.Юровский. - М. : Машгиз , 1963. - 183 c.
  621.74
  Блантер М. Е. Металловедение и термообработка. : учебник для машиностр. вузов и фак. - М. : Машиностроение , 1963. - 416 c.
  621.78
  Блантер М. Е. Теория термической обработки : учебник для вузов. - М. : Металлургия , 1984. - 328 c.
  621.78
  Блантер С.Г. Промышленная электроника : учебник для вузов. - М. : Недра , 1964. - 368 c.
  621.385
  Бланшей И.Е. Испанский язык : учеб.пособие для неязык.спец.вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1988. - 176 c.
  811.134.2            81.2Ис-9
  Блейкмор Дж. Физика твердого тела / Дж.Блеймор; пер. с англ. под ред. Д.Г. Андрианова, В.И. Фистуля. - М. : Мир , 1988. - 608 c.
  539.2
  Блехерман М.Х. Гибкие производственные системы.Организационно -экономические аспекты. - М. : Экономика , 1988. - 221 c. - (Организация производства).
  658.52.011.56.012.3
  Блехман И.И. Что может вибрация? О ``вибрационной механике`` и вибрационной технике. - М. : Наука , 1988. - 208 c. - (Пробл. науки и техн. прогресса: ПНТП).
  62 - 868
  Блинов И.Г. Оборудование полупроводникового производства : учеб. пособие для приборостроит. спец. вузов / И.Г. Блинов, Л.В. Кожитов. - М. : Машиностроение , 1986. - 263 c.
  621.382.002.5
  Блоки питания импортных телевизоров / А.В. Родин, Н.А. Тюнин - М. : СОЛОН , 1997. - 189 c.
  621.397.13
  Блоки питания импортных телевизоров / А.В. Родин, Н.А. Тюнин - М. : СОЛОН , 1997. - 189 c.
  621.397.13
  Блох Э.Л. Основы линейной алгебры и некоторые ее приложения : учеб. пособие для вузов / Э.П.Блох, Л.И. Лошинский, В.Я. Турин. - М. : Высш. шк. , 1971. - 256 c.
  512.64
  Блэквелл Э. Как составить бизнес - план / Эдвард Блэквелл; пер. с англ. - М. : ИНФРА-М , 1998. - 159 c.
  65.012.23            65.290-23
  Блюмберг В.А. Справочник фрезеровщика. - Л. : Машиностроение , 1972. - 360 c. - (Библ. 8 назв.).
  621.914(083)
  Блюмберг В.А. Переналаживаемые станочные приспособления / В.А. Блюмберг, В.П. Близнюк. - Л. : Машиностроение , 1978. - 360 c.
  621.9.06-229
  Блюмберг В.А. Справочник токаря / В.А.Блюмберг, Е.И.Зазерский. - Л. : Машиностроение , 1981. - 406 c.
  621.941
  Блях И.С. Немецко-русский экономический словарь: около 45 000 терминов / И.С.Блях, Л.Т.Багма; под ред. Ю.И. Куколева - М. : Русский язык , 1977. - 664 c.
  811.112.2=161.1(038) : 330            81.2 Нем
  Бобович Б.Б. Химики автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Боборыкин Н.А. Элементы электроавтоматики, телемеханики и вычислительной техники. Курс лабораторных работ : учеб. пособие для вузов. - Л. : Судостроение , 1967. - 362 c.
  62-52:621.398+004
  Бобров В.В. Оптимизация нестационарных процессов прокатки / В.В.Бобров, В.М. Полещук, В.Д. Гладуш. - К. : Техніка , 1984. - 127 c.
  621.77
  Бобров В.Ф. Основы теории резания металлов. - М. : Машиностроение , 1975. - 344 c.
  621.91.001.1
  Бобров В.Ф. Резание металлов самовращающимися резцами / В.Ф.Бобров, Д.Е.Иерусалимский. - М. : Машиностроение , 1972. - 112 c.
  621.91
  Бобров В.Я. Основи ринкової економіки і підприємництва : підручник для проф.- техн. навч. закладів. - К. : Вища освіта , 2003. - 719 c. - (Проф.-техн. освіта України).
  338.242
  Бобровников Г.А. Прочность посадок, осуществляемых с применением холода. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1971. - 95 c.
  621.753.2
  Бобровников Г.Н. Методы измерения уровня / Г.Н.Бобровников, А.Г.Катков. - М. : Машиностроение , 1977. - 167 c.
  681.128
  Бобровников Н.А. Защита окружающей среды от пыли на транспорте. - М. : Транспорт , 1984. - 73 c.
  502.3 : 504.6 : 628.511.134            20.1+628.511
  Бобровский В.А. Электродиффузионный износ инструмента. - М. : Машиностроение , 1970. - 202 c.
  621.9.02.004.62/.63
  Бовсуновский Я.И. Механизация и автоматизация контрольных операций в машиностроении и приборостроении : учеб. пособие для вузов / Я.И. Бовсуновский, О.Н. Власенко. - К. : Изд-во КГУ , 1968. - 232 c.
  658.562.6.011.5
  Богатко А.Н. Основы экономического анализа хозяйствующего субъекта. - М. : Финансы и статистика , 1999. - 206 c.
  658.012.122            65.053
  Богацкий И.С. Бизнес - курс английского языка : словарь- справочник / И.С. Богацкий, Н.М. Дюканова; под общ. ред. И.С. Богацкого. - К.;М. : Логос : Рольф.Айрис-пресс , 1999. - 351 c.
  811.111`276.6            81.2 Англ-4
  Богацкий И.С. Бизнес - курс английского языка : словарь - справочник / И.С.Богацкий, Н.М.Дюканова. - К. : ЛОГОС , 1997. - 351 c.
  811.111`276.6            81.2Англ
  Богацький І.С. Бізнес - курс англійської мови / І.С.Богацький, Н.М.Дюканова; за ред. І.С. Богацького. - 5-е вид., випр . - К. : Логос , 2005. - 351 c. - (Вас чекає успіх!).
  811.111` 276.6
  Богданкевич О.В. Лекции по экологии. - М. : Физматлит , 2002. - 207 c.
  502/504
  Богданов О.А. Основы мастерства: азбука начинающего автоспортсмена / О.А.Богданов , Э.С. Цыганков. - М. : ДОСААФ , 1986. - 85 c.
  656.052+796.57
  Богданов С.Н. Автомобильные двигатели : учебник для автотрансп. техникумов / С.Н.Богданов, М.М. Буренков, И.Е. Иванов. - М. : Машиностроение , 1987. - 368 c.
  621.431.73 : 629.331
  Богданович Б.М. Краткий радиотехнический справочник. Техника радиовещательного приёма / Б.М.Богданович, Э.Б. Ваксер. - Минск : Беларусь , 1976. - 335 c.
  621.396.62
  Богданович Л.Б. Гидравлические приводы : учеб. пособие для машиностр. спец. вузов. - К. : Вища шк. , 1980. - 231 c.
  62-82
  Богданович Л.Б. Художественное конструирование в машиностроении - К. : ’’Техніка’’ , 1976. - 181 c.
  658.512
  Боговая И.О. Озеленение населенных мест : учеб.пособие для вузов / И.О.Боговая, В.С.Теодоронский. - М. : Агропромиздат , 1990. - 239 c.
  712.4            85.118.7
  Боголюбов А.Н. Математики. Механики : биограф.справочник. - К. : Наук.думка , 1983. - 639 c.
  51(092)+531(092)
  Боголюбов А.Н. Творения рук человеческих. Естественная история машин. - М. : Знание , 1988. - 175 c.
  62(091)
  Боголюбов А.Н. Популярно о роботехнике / А.Н.Боголюбов, Д.А. Никитин. - К. : Наук.думка , 1989. - 198 c.
  621.865.8
  Богомолов А.И. Гидравлика : учебник для гидротехн. спец. вузов / А.И.Богомолов, К.А. Михайлов. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Стройиздат , 1972. - 648 c.
  532
  Богомолов В.А. Экономическая безопасность : учеб. пособие для вузов. - М. : ЮНИТИ , 2006. - 303 c.
  338.23:343.3
  Богомолова Е.И. Пособие по литературе для слушателей подготовительных отделений высших учебных заведений / Е.И.Богомолова, Т.К.Жаров, М.И.Кедрова. - 3-е изд., испр. и доп . - М. : Высш.шк. , 1989. - 447 c.
  82.01            83.3Р
  Богомолова Е.И. Пособие по литературе для слушателей подготовительных отделений вузов / Е.И.Богомолова, Т.К.Жаров, М.М.Кедров. - 2-е изд., испр. и доп . - М. : Высш.шк. , 1986. - 431 c.
  82.01            83.3Р
  Богомолова Е.И. Пособие по литературе для слушателей подготовительного отделения высших учебных заведений / Е.И.Богомолова, Т.К.Жаров, М.М.Кедров. - М. : Высш.шк. , 1982. - 367 c.
  82.01            83.3Р
  Богорад А.А. Грузоподъемные и транспортные машины : учебник для техникумов. - М. : Металлургия , 1989. - 416 c.
  621.85
  Богородицкий Н.П. Материалы в радиоэлектронике : учебник для вузов / Н.П.Богородицкий, В.В.Пасынков. - М.; Л. : Госэнергоиздат , 1961. - 352 c.
  621.315.61 + 621.318.1
  Богородицкий Н.П. Электротехнические материалы : учебник для вузов / Н.П.Богородицкий, В.В.Пасынков, Б.М.Тареев. - 7-е изд., перераб. и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1985. - 304 c.
  621.315
  Богородицкий Н.П. Электротехнические материалы : учебник для вузов / Н.П.Богородицкий, В.В.Пасынков, Б.М.Тареев. - 5-е изд., перераб . - Л. : Энергия , 1969. - 408 c.
  621.315
  Богоявленська Ю.В. Економіка та менеджмент праці : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Ю.В.Богоявленська, Є.І.Ходаківський. - К. : Кондор , 2005. - 330 c.
  331 + 658.012.32
  Богуславский П.С. Немецко - русский словарь по измерительной технике: ок. 28 000 терминов / под ред. А.М.Мелик - Шахназарова. - М. : Рус.яз. , 1984. - 567 c.
  811.112.2=161.1 : 621.317(038)            81.2Нем-4
  Богуслаев В.А. Технологическое обеспечение и прогнозирование несущей способности деталей ГТД / В.А.Богуслаев, В.К.Яценко, В.Ф.Притченко. - К. : Манускрипт , 1993. - 332 c.
  621.438
  Богуш А.М. Методика навчання української мови в дошкільних закладах : навч.посібник для вузів та педучилищ. - К. : Вища шк. , 1993. - 326 c.
  811.161.2            81.2Укр
  Бодди Д. Основы менеджмента / Дэвид Бодди, Роберт Пейтон; пер с англ. Ю.Каптуревский, Ю.Писаренкок; под общ. ред. Ю.Н.Каптуревского. - СПб. : Питер , 1999. - 809 c. - (Европейское издание).
  658.012.32            65.290-21
  Боднев А.Г. Лабораторный практикум по ремонту автомобилей : учеб.пособие для автотранспор.техникумов / А.Г.Боднев, Н.Н.Шаверин. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1989. - 138 c.
  629.331.083(076.5)            629.113.004.67
  Боднев А.Г. Лабораторный практикум по ремонту автомобилей : учеб.пособие для автотранспорт. техникумов / А.Г.Боднев, Н.Н.Шаверин. - М. : Транспорт , 1984. - 117 c.
  629.331.083(076.5)            629.113.004.67
  Боднев А.Г. Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание автомобилей : учеб.пособие для автотрансп.техникумов / А.Г.Боднев, В.М.Дагович. - М. : Транспорт , 1974. - 252 c.
  629.331.004.5            629.113.004.5
  Боднер В.А. Измерительные приборы : в 2 т. Т.1. Теория измерительных приборов. Измерительные преобразователи : учебник для вузов / В.А.Боднер, А.В.Алферов. - М. : Изд-во стандартов , 1986. - 392 c.
  53.08 + 681.2(075.8)
  Боднер В.А. Измерительные приборы : в 2 т. Т.2. Методы измерений, устройство и проектирование приборов : учебник для вузов / В.А.Боднер, А.В.Алферов. - М. : Изд-во стандартов , 1986. - 224 c.
  53.08 + 681.2
  Бодякин В.И. Куда идешь человек? Основы эволюциологии: информационный подход. - Изд. дискуссионное . - М. : СИНТЕГ , 1998. - 332 c. - (Информатизация России на пороге ХХІ века).
  130.122            87
  Боженко Л.І. Стандартизація, метрологія та кваліметрія у машинобудуванні : навч. посібник для машинобуд. спец. вищ. навч. закл. - Львів : Світ , 2003. - 327 c.
  658.562 + 658.516+006.1+006.91+ 621.753]: 621(075.8)
  Боженко Л.І. Управління якістю, основи стандартизації та сертифікації продукції : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Л.І.Боженко, О.Й.Гутта. - Львів : Афіша , 2001. - 172 c. - (Нац.ун-т ).
  006.015.5 + 006.1+ 006.063+658.62.018.12
  Бойко В.В. Николай Иванович Вавилов, 1887-1987. Страницы жизни и деятельности / В.В.Бойко, Е.Р.Виленский. - М. : Агропромиздат , 1987. - 190 c.
  631+929Вавилов
  Бойко В.М. Бізнес : словник - довідник / В.М.Бойко, П.Г.Вашків. - К. : Україна , 1995. - 157 c.
  334.722.012.32
  Бойко М.Д. Трудове право України : навч. посібник. - 2-ге вид., доп. і перероб . - К. : Атіка , 2008. - 319 c.
  349.2(477)
  Бойко М.Д. Трудове право України. Курс лекцій : навч.посібник для вищ.навч.закл. - 2-ге вид. , перероб. і доп . - К. : Олан , 2003. - 335 c.
  349.2(477)            67.405(4Укр)
  Бойко М.Д. Трудове право України. Практикум : навч.посібник. - К. : Олан , 2003. - 142 c.
  349.2(477)            67.405(477)
  Бойков В.П. Шины для тракторов и сельскохозяйственных машин / В.П.Бойков, В.Н.Белковский. - М. : Агропромиздат , 1988. - 240 c.
  631.372.027.5 + 629.366.027.5
  Бойкова В.О. Системотехніка електронних та вимірювальних пристроїв / В.О.Бойкова, Н.І.Поворозник; за ред. А.М.Сільвестрова. - К. : Корнійчук , 2000. - 113 c.
  621.382 + 621.317
  Бойс М. Зороастрийцы. Верования и обычаи / Мэри Бойс; пер. с англ. - М. : Наука , 1987. - 302 c. - ((По следам исчезнувших культур Востока)).
  254.2            86.31
  Бойцов В.В. Горячая штамповка : учебник для сред.проф.-техн.училищ / В.В.Бойцов, И.Д.Трофимов. - М. : Высш.шк. , 1978. - 304 c. - ((Профтехобразование.Кузнечно-штамповочное производ).
  621.735.016.2
  Бойцов В.В. Горячая объемная штамповка : учебник для сред.проф.-техн.училищ / В.В.Бойцов, И.Д.Трофимов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1988. - 264 c.
  621.735.016.2
  Бойченко В.Н. Обмен аэрозолями между атмосферой и гидросферой - Севастопль : НПЦ ’’Экоси - Гидрофизика’’ , 2012. - 164 c.
  541.772
  Бойченко С.В. Моторные топлива и масла для современной техники : монография / С.В.Бойченко, С.В.Иванов, В.Г.Бурлака. - К. : НАУ , 2005. - 214 c. - ((Нац. авиац. ун-т)).
  662.75
  Бойчук В.С. Проектирование сельскохозяйственных дорог и площадок : учеб.пособие для вузов. - М. : Агропромиздат , 1989. - 198 c.
  625.711.2
  Бойчук В.С. Сільскогосподарські дороги та майданчики : підручник для вищ. навч. закл. / В.С.Бойчук, Ю.О.Кірічек. - К. : Урожай , 2000. - 311 c.
  625.711.2
  Бойчук В.С., Кірічек Ю.О. Сільськогосподарські дороги та майданчики : підручник для ВНЗ - К. : ’’Урожай’’ , 2000. - 306 c.
  625.711.2
  Бойчук Ю.Д. Екологія і охорона навколишнього середовища : навч.посібник / Ю.Д.Бойчук, Е.М.Солошенко, О.В.Бугай - 4-те вид., випр.і доп. . - Суми : ’’Університетська книга’’ , 2007. - 316 c.
  502.1
  Боков В.А. Основы экологической безопасности : учеб.пособие / В.А.Боков, А.В.Лущик. - Симферополь : СОНАТ , 1998. - 223 c.
  502.3
  Боков В.Н. Детали машин. Атлас : учеб.пособие для машиностр.спец.техникумов / В.Н.Боков, Д.В.Чернилевский, П.П.Будько. - М. : Машиностроение , 1983. - 164 c.
  621.81
  Болбас М.М. Основы эксплуатации и ремонта автомобилей : учеб.пособие для вузов. - Минск : Выш.шк. , 1985. - 284 c.
  629.331.08            629.113.004
  Болгарский А.В. Термодинамика и теплопередача : учебник для авиац.вузов и фак. - М. : Высш.шк. , 1964. - 460 c.
  621.1.016
  Болгарско - русский и русско - болгарский словарь по деталям машин. / сост. А.Ваховский, С.Манчева. - М. : Сов.энциклопедия , 1970. - 352 c.
  811.163.2=161.1(038) : 621.81            81.2Болг
  Болдин Л.А. Основы взаимозаменяемости и стандартизации в машиностроении : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1984. - 272 c.
  621ю753(075.8)
  Болнокин В.Е. Анализ и синтез систем автоматического управления на ЭВМ. Алгоритмы и программы / В.Е.Болнокин, П.И.Чинаев. - М. : Радио и связь , 1986. - 248 c.
  681.51.01 : 004.382.7
  Болонський процес : бібліографія / уклад. : Б.І.Корольов, О.І.Тимошенко, О.Г.Дмитрунь; за ред. З.І.Тимошенко. - К. : Вид-во Європ. ун-ту , 2004. - 18 c.
  378.014.25 : 016
  Болонський процес : документи / уклад. З.І.Тимошенко, А.М.Грехов, Ю.А.Гапон, Ю.І.Палеха. - К. : Вид-во Європ. ун-ту , 2004. - 168 c.
  378.014.25
  Болонський процес : нормативно-правові документи / уклад.: З.І.Тимошенко, І.Г.Онищенко, А.М.Грехов, Ю.І.Палеха. - К. : Вид-во Європ.ун-ту , 2004. - 100 c.
  378.014.25
  Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна-Болонья-Саламанка-Прага-Берлін) / упоряд.:М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, В.Д.Шинкарук та ін. - К.:Тернопіль : Екон.думка ТАНГ , 2003. - 59 c.
  378.014.25
  Болонський процес: перспективи і розвіток у контексті інтеграції України в європейський простір вищої освіти : монографія. Зб.ст. / за ред. В.М.Бебика. - К. : МАУП , 2004. - 197 c.
  378.014.25
  Болотин И.Б. Измерения в переходных режимах короткого замыкания / И.Б.Болотин, Л.З.Эйдель. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Энергия , 1981. - 192 c.
  621.317
  Болотин Х. Л. и др. Станочные приспособления / Х. Л. Болотин,Ф. П. Костромин - 5-е изд., перероб. и доп. . - М.: : Машиностроение , 1973. - 344 с. c.
  621.9.06
  Болотин Х.Л. Станочные приспособления : учеб.пособие для вузов / Х.Л.Болотин, Ф.П.Костромин. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1973. - 344 c.
  621.9.06-229.001.6
  Болотин Х.Л. Станочные приспособления. Конструирование и расчет : учеб.пособие для вузов / Х.Л.Болотин, Ф.П.Костромин. - 4-е изд., перераб . - М. : Машгиз , 1956. - 316 c.
  621.9.06-229.001.6
  Болотин Х.Л., Костромин Ф.П. Станочные приспособления - 5-е изд., перераб. и доп. . - М. : ’’Машиностроение’’ , 1973. - 344 c.
  621.9.06 - 229
  Болотіна Н.Б. Трудове право України : підручник. - 5-те вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2008. - 860 c. - (Вища освіта ХХІ століття).
  349.2(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Болотіна Н.Б. Трудове право України : практикум. - К. : Вікар , 2002. - 147 c. - ((Вища освіта України)).
  349.2(477)(075.8)            67.405(4Укр)
  Болотников А.А. Товароведение : в 2 т . Т.1. : курс лекций. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : МАУП , 2001. - 215 c. - ((Межрегиональная академия управления персоналом)).
  658.62            30.609
  Болотников А.А. Товароведение : в 2 т. Т.2. : курс лекций. - К. : МАУП , 2002. - 143 c. - ((Межрегиональная академия управления персоналом)).
  658.62            30.609
  Болотников А.А. Товароведение : курс.лекций. - К. : МАУП , 1999. - 158 c. - ((Межрегиональная академия управления персоналом)).
  658.62            30.609
  Болховининов Н.Ф. Металловедение и термическая обработка : учебник для вузов. - 6-е изд., доп. и перераб . - М. : Машиностроение , 1965. - 508 c.
  669.017 + 621.78
  Больнов О.Ф. Философия экзистенциализма. Философия существования / под ред. А.С.Колесникова, В.П.Сальникова - Спбю : Ланъ , 1999. - 224 c.
  141.32            87.3
  Большаков А.С. Менеджмент : учеб.пособие. - СПб. : Питер , 2000. - 156 c. - ((Краткий курс)).
  658.012.32(075.8)            65.290-2
  Большаков В.А. Гидравлика. Общий курс / В.А.Большаков, В.Н.Попов. - К. : Выща шк. , 1989. - 214 c.
  532
  Большаков В.Д. Теория ошибок и наблюдений : учебник для геодез.вузов и фак. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Недра , 1983. - 223 c.
  528.11
  Большаков В.Д. Теория математической обработки геодезических измерений : учебник для геодез. спец.вузов / В.Д.Большаков, П.А.Гайдаев. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Недра , 1977. - 367 c.
  528.06
  Большаков В.П. Инженерная и компьютерная графика : практикум. - СПб. : БХВ-Петербург , 2004. - 575 c.
  004.92
  Большакова Э.Н. Тесты по грамматике немецкого языка/ - СПб. : ПАРИТЕТ , 2000. - 154 c.
  811.112.2`36            81.2Нем-2
  Большой англо - русский политехнический словарь : ок. 200 000 терминов : в 2 т. Т.2. M - Z / С.М.Баринов, А.Б.Борковский, В.А.Владимиров и др. - М. : РУССО , 2003. - 719 c.
  811.111=161.1(038) : 62
  Большой англо - русский политехнический словарь : ок. 200 000 терминов : в 2 т. Т.1. A - L / С.М.Баринов, А.Б.Борковский, В.А.Владимиров и др. - М. : Рус. яз. , 1991. - 701 c.
  811.111=161.1(038) : 62
  Большой англо - русский политехнический словарь: ок.200 000 слов : в 2 т.. Т.1. А-L / С.М.Баринов, А.Б.Борковский, В.А.Владимиров и др. - М. : РУССО , 2003. - 701 c.
  811.111=161.1(038) : 62
  Большой немецко - русский словарь : в 3 т. Т.3. Дополнение / под рук. О.И.Москальской. - 7-е изд., стер . - М. : Рус.яз. , 2001. - 364 c.
  811.112.2=161.1(038)
  Большой немецко - русский словарь : в 2 т. Т.1. / Е.И.Лепинг, Н.П.Страхова, Н.И.Филичева и др.; под. рук. О.И.Москальской. - М. : Сов.энциклопедия , 1969. - 760 c.
  811.112.2 = 161.1(038)
  Большой немецко - русский словарь : ок.180 000 лексич.ед. : в 3 т. Т.1. A - L / под рук. О.И.Москальской. - 7-е изд., стер . - М. : Рус.яз. , 2001. - 760 c.
  811.112.2=161.1(038)
  Большой немецко - русский словарь : ок.180 000 лексич.ед. : в 3 т. Т.2. L - Z / под рук. О.И.Москальской. - 7-е изд., стер . - М. : Рус.яз. , 2001. - 680 c.
  811.112.2=161.1(038)
  Большой русско - немецкий словарь : ок. 53 000 слов и 160 000словосочетаний / под ред. К.Лейна. - 15-е изд., стер . - М. : Рус.яз. , 2001. - 736 c.
  811.112.2=161.1(038)
  Болюх М.А. Аналіз фінансово - господарської діяльності бюджетних установ : навч. посібник / М.А.Болюх, А.П.Заросило. - К. : КНЕУ , 2008. - 342 c.
  658.012.122
  Болюх М.А. Збірник задач з курсу``Економічний аналіз`` : навч. посібник / М.А.Болюх, М.І.Горбаток. - К. : КНЕУ , 2002. - 232 c.
  658.012.122
  Бондар В.І. Дидактика : підручник для вищ. пед. навч. закл. - К. : Либідь , 2005. - 262 c.
  37.026
  Бондарев В.М. Основы программирования : [навч.посібник] / В.М.Бондарев, В.И.Рублинецкий, Е.Г.Качко. - Харьков; Ростов н/Д : Фолио : Феникс , 1998. - 367 c.
  004.42            681.3.06
  Бондаренко А.А. Теоретична механіка : в 2 т. Т.1. Статика. Кінематика : підручник [для вищ. навч. закл.] / А.А.Бондаренко, О.О.Дубінін, О.М.Переяславцев. - К. : Знання , 2004. - 599 c. - ((Вища освіта ХХІ століття)).
  531.1/.2(075.8)
  Бондаренко А.Д. Современная технология : теория и практика. - К.; Донецк : Вища шк. , 1985. - 171 c.
  621.002.
  Бондаренко А.И. Сельские транспортные коммуникации. Проектирование : учеб.пособие для вузов / А.И.Бондаренко, В.С.Бойчук, В.К.Черненко. - К. : Вища шк. , 1979. - 205 c.
  625.711.2.001.6
  Бондаренко А.І. Проектування технологічного оснащення : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Ін-т змісту і методів навчання.Черкаський інж.-технол.ін-т. - К. : ІЗМН , 1996. - 488 c.
  621.002.72
  Бондаренко Б.І. Потенціали компонентів фізико - хімічних систем : монографія / Б.І.Бондаренко, В.К.Безуглий. - К. : Академперіодика , 2002. - 124 c.
  544.33/.338 : 536.12
  Бондаренко В.П. Справочник электромонтажника / В.П.Бондаренко, М.И.Плетник. - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Будівельник , 1976. - 253 c.
  621.3.035.9
  Бондаренко В.П. Справочник электромонтажника / В.П.Бондаренко, М.И.Плетник. - 2-е изд., перераб . - К. : Будівельник , 1971. - 308 c.
  621.3.035.9
  Бондаренко С.Г Технології механоскладального виробництва : монографія. - Ніжин : Аспект-Поліграф , 2008. - -357 c.
  621.002
  Бондаренко С.Г. Технологічні задачі механоскладального виробництва: : посібник. - Ніжин : Аспект-Поліграф , 2008. - 219 c.
  621.002.72
  Бондаренко С.Г. Розмірні розрахунки механоскладального виробництва : навч.посібник для вищ. навч.закл. - К. : ІСДОУ , 1993. - 541 c.
  621.002.72            621.91.002
  Бондаренко С.Г. Організація технологічних ресурсів : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2012. - 243 c.
  621.002
  Бондарос Ю.Г. Двухканальные системы. - М. : Машиностроение , 1985. - 152 c.
  629.7
  Бондарь В.А. Генераторы линейно - измеряющегося напряжения. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 161 c.
  621.373.14
  Бондарь Н.Г. Как работают мосты. - К. : Наук.думка , 1986. - 120 c.
  624.21
  Бонн А. Мастерство управления автомобилем. Управление на загородной дороге / пер. с фр. В.Д.Козырева. - 2-е изд., стер . - М. : Транспорт , 1985. - 86 c.
  656.13.052
  Бонч-Бруевич В.Л. Физика полупроводников : учеб.пособие для физ.спец.вузов / В.Л.Бонч-Бруевич, С.Г.Калашников. - М. : Наука , 1990. - 685 c.
  537.311.322
  Бонч-Осмоловский М.А. Селективная сборка. - М. : Машиностроение , 1974. - 144 c.
  621.757
  Бордовицына Т.В. Современные численные методы в задачах небесной механики. - М. : Наука , 1984. - 136 c.
  519.6 : 521
  Боревич З.И. Определители и матрицы : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд . - М. : Наука , 1970. - 199 c.
  512.643            517.1
  Боревич З.И. Определители и матрицы : учеб.пособие для вузов. - 3-е изд . - М. : Наука , 1988. - 183 c.
  512.643
  Боренштейн Ю.Н. Исполнительные механизмы захватывающих устройств. - Л. : Машиностроение , 1982. - 232 c.
  621.868.277.7-231
  Боренштейн Ю.П. Механизмы для воспроизведения сложного профиля : справ. пособие. - Л. : Машиностроение , 1978. - 232 c.
  62-23-42
  Боринець С.Я. Міжнародні валютно - фінансові відносини : підручник. - 5-те вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2008. - 582 c.
  339.7.012(075.8)            65.268
  Боринець С.Я. Міжнародні валютно - фінансові відносини : підручник для вищ. навч.закл. - 4-те вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2004. - 409 c.
  339.7.012(075.8)            65.268
  Боринець С.Я. Міжнародні валютно - фінансові відносини : підручник для вищ. навч.закл. - 3-тє вид., стер . - К. : Знання , 2001. - 305 c.
  339.7.012(075.8)            65.268
  Боринець С.Я. Міжнародні валютно - фінансові відносини : підручник для вищ. навч.закл. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 1999. - 305 c.
  339.7.012(075.8)            65.268
  Борисенко А.И. Векторный анализ и начала тензорного исчисления. : учеб. пособие для вузов / А.И.Борисенко, И.Е.Тарапов. - 6-е изд . - М : Высш.шк , 1986. - 212 c.
  514.742
  Борисенко З.Н. Амортизационная политика : монография. - К. : Наук. думка , 1993. - 135 c.
  658.152 : 657.372.3            65.290-5
  Борисенко О.А. Лекції з дискретної математики (множини і логіка) : навч.посібник для вищ.навч.закл. - 3-є вид., випр. і доп . - Суми : Університ.книга , 2002. - 176 c.
  517.518.2
  Бориско Н. Ф. Бізнес-курс німецької мови - 5-е вид., стереот. . - К.: : ТОВ "ВП Логос-М" , 2007. - 350 с. c.
  811.112.2            81.2 Нім-4-9
  Бориско Н.Ф. Бизнес - курс немецкого языка. - К. : Заповіт , 1996. - 310 c.
  811.112.2            81.2Нем
  Бориско Н.Ф. Бизнес - курс немецкого языка : словарь - справочник. - К. : ЛОГОС , 1997. - 352 c.
  811.112.2            81.2Нем
  Бориско Н.Ф. Бизнес курс немецкого языка. - К. : Заповіт , 1995. - 310 c.
  811.112.2            81.2Нем
  Бориско Н.Ф. Бизнес - курс немецкого языка : словарь - справочник. - 5-е изд., стер . - К. : ЛОГОС , 2001. - 351 c.
  811.112.2            81.2Нем
  Бориско Н.Ф. Самоучитель немецкого языка : в 2 т. Т.1. - К. : ЛОГОС : Славянский дом книги , 2001. - 479 c.
  811.112.2            81.2Нем
  Бориско Н.Ф. Самоучитель немецкого языка : в 2 т. Т.1. Немецкий без проблем. - М.;К. : Рольф : ЛОГОС , 2000. - 479 c. - ((Клуб иностранных языков)).
  811.112.2            81.2Нем
  Бориско Н.Ф. Самоучитель немецкого языка : в 2 т. Т.2. Немецкий без проблем. - М.; К. : Рольф : ЛОГОС , 2000. - 511 c. - ((Клуб иностранніх языков)).
  811.112.2            81.2Нем
  Борисов Б.Я. Лабораторный практикум по резанию металлов : учебник для втузов - М.;К : Машгиз , 1963. - 80 c.
  621.9(076)
  Борисов В.А. Охраняемые природные территории мира.Национальные парки, заповедники, резерваты : справочник / В.А.Борисов, Л.С.Белоусова, А.А.Винокуров - М. : Агропромиздат , 1985. - 310 c.
  501.172(100)            20.1
  Борисов В.Г Практикум радиолюбителя по цифровой технике / В.Г.Борисов, А.С.Партин - М. : Патриот : Символ-Р , 1991. - 144 c. - ((Приложение к журн.``Радио``).).
  621.396
  Борисов В.Г. Знай радиоприемник. - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Изд-во ДОСААФ , 1986. - 126 c.
  621.396.62
  Борисов В.Г. Радиотехнический кружок и его работа. - М. : Радио и связь , 1983. - 103 c. - ((Массовая радиобиблиотека. Вып. 1061)).
  621.396
  Борисов В.Г. Юный радиолюбитель. - 7-е изд., перераб. и доп. . - М. : Радио и связь , 1986. - 439 c. - ((Массовая радиобиблиотека. Вып.1101).).
  621.396
  Борисов В.И. Общая методология конструирования машин - М. : Машиностроение , 1978. - 120 c.
  621.001.66
  Борисов В.М. Парус на лодке - Л. : Судостроение , 1985. - 152 c.
  629.52 + 797.14            629.125 + 76.717.8
  Борисов В.М. Разработка пакетов программ вычислительного типа - М. : Изд-во МГУ , 1990. - 124 c.
  004.42            681.3.06
  Борисов Ю.М. Электрооборудование подъемно - транспортных машин : учебник для втузов / Ю.М.Борисов, М.М.Соколов - М. : Машиностроение , 1971. - 376 c.
  621.86./87 : 62-83
  Борисов Ю.М. Электротехника : учебник для вузов / Ю.М.Борисов, Д.Н.Липатов, Ю.Н.Зорин - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1985. - 551 c.
  621.3
  Борисов Ю.М. Электротехника : учебн. для вузов - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. , 1985. - 551 c.
  621.3
  Борисова З.О. Основи релігієзнавства : навч. - метод. посібник для вищ. навч.закл. - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 287 c.
  2-1            86
  Борковский А. Б. та інш. Словарь по программированию : английский, русский, немецкий, французский около 5 000 терминов / А. Б. Борковский, Б.И. Зайчик, Л. И. Боровикова - М.: : Рус-ий язык , 1991. - 286 с. c.
  004.42
  Борковский А.Б. Англо - русский словарь по программированию и информатике : Около 6 000 терминов. - 2-е изд., стер. . - М. : Рус.яз. , 1989. - 332 c.
  811.111=161.2 (038) : 004            81.2Англ
  Борковский А.Б. Словарь по программированию = Dictionary of programming : английский, русский, немецкий, французский : ок. 5000 терминов / А.Б.Борковский, Б.И.Зайчик, Л.И.Боровикова - М. : Рус.яз. , 1991. - 287 c.
  811.111=161.1=112.2=133.1(038) : 004.42            81
  Борковский А.Б. Словарь по программированию = Dictionary of programming : английский, русский, немецкий, французский : ок. 5000 терминов / А.Б.Борковский, Б.И.Зайчик, Л.И.Боровикова - М. : Рус.яз. , 1991. - 287 c.
  811.111=161.1=112.2=133.1(038) : 004.42            81
  Борноволоков Э.П. Радиолюбительские схемы / Э.П.Борноволоков, В.В.Фролов - 3-е изд., перераб. и доп. . - К. : Техніка , 1985. - 264 c.
  621.396.6.001.66
  Борноволоков Э.П. Радиолюбительские схемы / Э.П.Борноволоков, В.В.Фролов. - 2-е изд., перераб. и доп. . - К. : Техніка , 1982. - 383 c.
  621.396.6.001.66
  Борноволоков Э.П. Радиолюбительские схемы / Э.П.Борноволоков, В.В.Фролов. - К. : Техніка , 1979. - 399 c.
  621.396.6.001.66
  Боровик А.І. Технологічна оснастка механоскладального виробництва : підручник для вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2008. - 726 c.
  621.757.07 +621.002.72
  Боровик С.С. Ремонт и регулировка бытовой радиоэлектронной аппаратуры / С.С.Боровик, М.А.Бродский. - Минск : Выш.шк. , 1989. - 320 c.
  621.396.6.004.67
  Боровиков В.А. Моделирование действия взрыва при разрушении горных пород / В.А.Боровиков, И.Ф.Ванягин. - М. : Недра , 1990. - 231 c.
  622.235.5.001.57
  Боровиков В.П. STATICTIKA. Статистический анализ и обработка данных в среде Windows / В.П.Боровиков, И.П.Боровиков. - М. : Филинъ , 1997. - 608 c.
  004.422.8            681.3.06
  Боровков А.А. Курс теория вероятностей : учеб.пособие для мат. и физ. спец.вузов. - М. : Наука , 1972. - 288 c.
  519.21
  Боровков А.А. Математическая статистика.Оценка параметров, проверка гипотез : учеб.пособие для мат. и физ. спец.вузов. - М. : Наука , 1984. - 472 c.
  519.22
  Боровков А.А. Теория вероятностей : учеб.пособие для мат. и физ. спец.вузов. - 2-е изд, перераб. и доп . - М. : Наука , 1986. - 431 c.
  519.21
  Боровков А.А. Теория вероятностей : учеб.пособие для мат. и физ. спец.вузов. - М. : Наука , 1976. - 352 c.
  519.21
  Боровских Ю.И. Электрооборудование автомобилей : учеб.пособие для втузов / Ю.И.Боровских, Н.И.Гутенев. - К. : Выща шк. , 1988. - 167 c.
  629.331.064.5            629.113.066
  Бородин П.А. Сборник письменных работ по немецкому языку с ключами. - М. : Менеджер , 1999. - 157 c.
  811.112.2            81.2Нем
  Бородулин Ю.Б. Автоматизированное проектирование силовых трансформаторов / Ю.Б.Бородулин, В.А.Гусев, Г.В.Попов. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 264 c.
  621.314.222.6.001.63 : 658.512.011.56
  Бородулина Е.К. Технический анализ и контроль электрохимических производств неорганических веществ : учеб.пособие для хим. - технол. техникумов / Е.К.Бородулина, С.С.Шрайбан. - М. : Химия , 1973. - 208 c.
  543 : 661.322 : 661.4 : 669. 882.37
  Бородуля И.Т. Показательная и логарифмическая функции. Задачи и упражнения : пособие для учителя. - М. : Просвещение , 1984. - 112 c.
  512.1
  Бороненкова С.А. Экономический анализ - основа поиска резервов / С.А.Бороненков, Ю.Г.Бондарь. - М. : Финансы и статистика , 1988. - 91 c. - ((Учись анализировать).).
  658.012.122
  Борцов Ю.А. Электромеханические системы с адаптивным и модальным управлением / Ю.А.Борцов, Н.А.Поляков, В.В.Путов. - Л. : Энергоатомиздат , 1984. - 216 c.
  681.513.6 : 62-83-52
  Борцов Ю.С. Политология в вопросах и ответах : учеб.пособие для вузов / Ю.С.Борцов, И.Д.Коротец, В.Ю.Шпак. - Ростов н/Д : Феникс , 1998. - 444 c.
  32.001            66.0
  Борш Л.М. Інвестиції в Україні : стан, проблеми і перспективи : монографія. - К. : Знання , 2002. - 318 c.
  330.322(477)
  Борщ Л.М. Інвестиції в Україні : стан, проблеми і перспективи : монографія. - 2-ге вид., стер . - К. : Знання , 2003. - 318 c.
  330.322(477)
  Борщ Л.М. Інвестування : теорія і практика : навч. посібник. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2007. - 685 c.
  330.322(477)(075.8)
  Борщак І. Іван Мазеппа / І.Борщак, Р.Мартель; авториз. перекл. з фр. М.Руданського. - К. : Свенас , 1991. - 136 c.
  940(477) + 929 Мазепа            63.3(4Укр)46
  Борьба с вибрацией и шумом в кузнечном производстве / Г.В.Дуганов, А.И.Храмой, М.С.Коган и др.; под ред. Г.В.Дуганова. - К. : Техніка , 1984. - 101 c.
  621.73 : 628.517
  Борьба с коррозией в химической и нефтеперерабатывающей промышленности Т.2. Неметаллические материалы : сб. / под ред. И.Я.Клинова. - М. : Машиностроение , 1968. - 212 c.
  620.197 : 620.193.4 : 66
  Борьба с коррозией в химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Т.1. Металлические материалы : сб. / под ред. И.Я.Клинова. - М. : Машиностроение , 1967. - 208 c.
  620.197 : 620.193.4 : 66
  Борьба с шумом на производстве : справочник / Е.Я.Юдин, Л.А.Борисов, И.В.Горенштейн и др.; под ред. Е.Я.Юдина. - М. : Машиностроение , 1985. - 399 c.
  628.517.2
  Борьба с шумом стационарных энергетических машин / Ф.Е.Григорьян, Е.И.Михайлов, Г.А.Ханин, Ю.П.Шевье. - Л. : Машиностроение , 1983. - 160 c.
  621.311 : 628.517.2
  Бостан Л.М. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник для вищ. навч. закл. / Л.М.Бостан, С.К.Бостан. - К. : Центр навч. літ. , 2004. - 671 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)(1-87)
  Бостан С.К. Державне право зарубіжних країн : навч. посібник для вищ.навч. закл. / С.К.Бостан, С.М.Тимченко. - К. : Центр навч. літ. , 2005. - 503 c.
  342(1-87)
  Ботавина Р.Н. Этика деловых отношений : учеб.пособие для экон. спец.вузов. - М. : Финансы и статистика , 2002. - 206 c.
  174.4.022.1            87.75
  Ботвинников О.В. Применение персональных ЭВМ : справочник / О.В.Ботвинников, Е.В.Бочаров, М.Ю.Заметта. - М. : Росагропромиздат , 1990. - 190 c.
  004.382.7            681.322-181.4
  Ботт Э. Использование Microsoft Office 97 / Эд Ботт; пер.с англ. В.В.Михайлюка, О.Н.Ревы, Д.В.Седнева. - К. : Диалектика , 1997. - 403 c.
  004.428.2            681.3.06
  Ботук Б.О. Гидравлика : учебник для вузов. - М. : Высш.шк. , 1962. - 450 c.
  532
  Боумен К. Основы стратегического менеджмента / Клифф Боумен; пер. с англ. под ред. Л.Г.Зайцева, М.И.Соколовой. - М. : Банки и биржи: ЮНИТИ , 1997. - 175 c.
  658.012.32 ``313``            65.290-21
  Бочарников В. Fuzzy Technology : основы моделирования и решения экспертно - аналитических задач / В.Бочарников, С.Свешников. - К. : Эльга : Ника-Центр , 2003. - 293 c.
  004.032.2
  Бочаров В.В. Инвестиции.Инвестиционный портфель. Источники финансирования. Выбор стратегии : учебник для вузов. - СПб : Питер , 2002. - 286 c. - (Учебники для вузов).
  330.322            65-56
  Бочаров В.В. Инвестиционный менеджмент : учеб.пособие. - Спб. : Питер , 2000. - 152 c. - (Краткий курс).
  658.012.32 : 330.322            65.290-21
  Бочаров Ю.А. Винтовые прессы. - М. : Машиностроение , 1976. - 247 c.
  621.979
  Бочкарев Н.Г. Магнитные поля в космосе. - М : Наука , 1985. - 206 c. - ((Проблемы науки и техн.прогресса)).
  523
  Бочко Г.П. Українсько - німецький розмовник / Г.П.Бочко, О.Ф.Куліна. - К. : освіта , 1994. - 222 c.
  811.112.2=161.2            81.2Нем
  Бочков В.М. Розрахунок та конструювання металлорізальних верстатів : підручник для вищ. навч. закл. / В.М.Бочков, Р.І.Сілін, О.В.Гаврильченко; за ред. Р.І.Сіліна. - Львів : Бескид Біт , 2008. - 447 c.
  621.9.06.001.6
  Бочков В.М. Обладнання автоматизованого виробництва : навч.посібник / за ред. Р.І.Сіліна - Львів : держ.університет ’’Львівська політехніка’’ , 2000. - 380 c.
  621.9.06
  Бочков В.М. Обладнання автоматизованого виробництва : Навчальний посібник / В.М.Бочков,Р.І.Сілін; За ред.Сіліна Р.І. - Львів : Вид-во Державного унів-ту`Львівська політехніка` , 2000. - 380 c.
  621.9.06-52
  Бочков В.М., Сілін Р.І. Обладнання автоматизованого виробництва / За ред. Сіліна Р.І. - Львів : Видавництво Державного університету ``Львівська по , 2000. - 380 c.
  621.9.06-52            Ж605я73
  Бочков С.О. Язык программирования СИ для персонального компьютера / С.О.Бочков, Д.М.Субботин; под общ. ред.П.И.Садчикова. - М : Диалог : Радио и связь , 1990. - 383 c.
  004.432            681.3.06
  Бошняк Л.Л. Измерения при теплотехнических исследованиях. - Л. : Машиностроение , 1974. - 448 c.
  536.5 : 621.1.016
  Боэм Б.У. Инженерное проектирование программного обеспечения / пер. с англ. А.А.Красилова - М. : Радио и связь , 1985. - 511 c.
  004.42            681.3.06
  Боярова Л.Г. Російсько - український словник сучасних банківських, фінансово - кредитних та комерційних термінів : близько 10 000 термінів. - Харків : Основа , 1997. - 254 c.
  811.161.1=161.2(038)            81.2Укр
  Боярченков М.А. Магнитные элементы автоматики и вычислительной техники : учеб.пособие для вузов / М.А.Боярченков, А.Г.Черкашин. - М. : Высш.шк. , 1976. - 383 c.
  621.318.3 : 004.083
  Брагин В. В. Проектирование высоконапряженных цилиндрических зубчатых передач / В. В. Брагин, Д. Н. Решетов. - М. : Машиностроение , 1991. - 224 c.
  621.833.001.63
  Браилов А. Ю. Компьютерная инженерная графика в среде T-FLEX.Преобразование двухмерных и трёхмерных моделей изделий : учебное пособие для вузов. - К. : Каравела , 2007. - 175 c.
  004.92
  Брамм П. Микропроцессор 80386 и его программирование / П. Брамм, Д. Брамм; пер. с англ. А.И.Шереметьева, К.Г.Финогенова ;под ред. Н. Г. Волкова. - М. : Мир , 1990. - 447 c.
  681.325.5 : 621.382.049.77
  Брандман С. Э. Товары для личных подсобных хозяйств : справочник / С. Э. Брандман, В. И. Федоров. - М. : Экономика , 1989. - 208 c.
  631.115.11:631.3.071.002.6 (035.5)
  Брандт З. Анализ данных. Статистические и вычислительные методы для научных работников и инженеров / Зигмунд Бранд; пер. с англ. О.И.Волковой; под ред. Е.В.Чепурина. - М. : Мир : АСТ , 2003. - 686 c.
  519.23
  Брандт Н. Б. Электроны и фотоны в металлах : учеб. пособие для физ. спец. вузов / Н. Б, Брандт, С. М. Чудинов. - 2-е изд., перераб и доп . - М. : Изд-во МГУ , 1990. - 334 c.
  539.12
  Браславский В. М. Технология обкатки крупных деталей роликами. - 2-е изд . - М. : Машиностроение , 1975. - 160 c.
  621.787.4
  Браславский И. Я. Асинхронный полупроводниковый электропривод с параметрическим управлением - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 224 c.
  62-83-52 : 621.313.333
  Браславский И. Я. Энергосберегающий асинхронный электропривод : учеб. пособие для вузов / И. Я. Браславский, З. Ш. Ишматов, В. Н. Поляков. - М. : Академия , 2004. - 249 c.
  62-83-52 : 621.313.333
  Братко-Кутинський О. А. Нащадки Святої Трійці.Генеза укр. держ. символіки в дослідженні канд.філософ. наук О. Братка-Кутинського - К. : Білий птах , 1992. - 85 c.
  [940 :342.228] (477)            63.2(2Ук)
  Брауде В. И. Вероятностные методы расчета грузоподъёмных машин. - Л. : Машиностроение , 1978. - 231 c.
  621.873/.875 : 519.81
  Брауде В. И. Надежность подъёмно-транспортных машин : учеб.пособие для вузов / В. И. Брауде, Л. Н. Семенов. - Л. : Машиностроение , 1986. - 183 c.
  621.86/87-192
  Брауде В. И. Системные методы расчета грузоподъёмных машин / В.И.Брауде, М.С.Тер-Мхитаров. - Л. : Машиностроение , 1985. - 181 c.
  621.86/87
  Брауде С. Я. Декаметровая радиоастрономия. - К. : Знание , 1984. - 48 c. - (Новое в науке, тхнике, производстве. Сер.8.).
  523
  Браун Д. А. Технология металлов и конструкционные материалы : учебник для техникумов / Д. А. Браун, А. М. Разыграев. - 2-е изд., доп. и перераб . - М. : Высш. шк. , 1965. - 374 c.
  621.7
  Браун К. С. Когомологии групп / пер. с англ. Д.Б.Фукса. - М. : Наука , 1987. - 384 c.
  515.142.21
  Браун Э. Д. Моделирование трения и изнашивания в машинах / Э. Д. Браун, Ю. А. Евдокимов, А. В. Чичинадзе. - М. : Машиностроение , 1982. - 191 c.
  621.891.001.57
  Браух В. Программирование на Фортране 77 для инженеров / пер. с нем. - М. : Мир , 1987. - 200 c.
  004.42            681.3.06
  Бреус Е. В. Основы теории и практики перевода с русского языка на английский : учеб пособие для вузов. - 3-е изд . - М. : УРАО , 2002. - 207 c. - (Ун-т Рос. академии образования).
  811.111`253            81.2Англ.
  Бреус Е. В. Основы теории и практики перевода с русского языка на английский : учеб. пособие. - 2-е изд.,испр. и доп . - М. : УРАО , 2000. - 207 c. - (Ун-т Рос. академии образования).
  811.111`253            81.2Англ
  Бреус Е. В. Основы теории и практики перевода с русского языка на английский : учеб. пособие. - 2-е изд . - М. : УРАО , 2003. - 103 c. - (Ун-т Рос. академии образования).
  811.111`253            81.2Англ
  Бригхэм Ю. Ф. Энциклопедия финансового менеджмента / сокр. пер. с англ. ; общ. ред. и вступ. ст. Б. Е. Пенькова, В. В. Воронова. - М. : РАГС - Экономика , 1998. - 816 c. - (Гос служба и региональное управление).
  658.14/.17.012.32(031)            65.290-93
  Бриндли К. Электронные контрольно-измерительные приборы / пер. с англ. Ю.Ф.Архипцева ; под ред. А. П. Фомина. - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 127 c.
  681.2.082.7
  Бринк И. Ю. Бизнес-план предприятия. Теория и практика : учеб. пособие / И. Ю. Бринк, Н. А. Савельева. - Ростов н/Д : Феникс , 2002. - 378 c. - (Учебники,Учебные пособия).
  65.012.23            65.290-23
  Бринчук М. М. Правовая охрана окружающей среды от загрязнения токсичными веществами. - М. : Наука , 1990. - 214 c.
  342.6 : 504.5 : 620.266.1            67.99(2)5
  Брич З.С. Фортран 77 для ПЭВМ ЕС / З.С.Брич, Д.В.Капилевич, Н.А.Клецкова. - М. : Финансы и статистика , 1991. - 286 c.
  004.382.7 : 004.42Фортран            681.3.06
  Брич Л. П. Кримінальне право України.Особлива частина : навч. посібгик / Л. П. Брич, В. О. Навроцький. - К. : Атіка , 2000. - 207 c.
  343.2/.7(477)
  Бріскін Ю. А. Спорт інвалідів : підручник для вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту. - К. : Олімп. літ. , 2006. - 263 c.
  796 - 056.26
  Бровман М. Я. Применение теории пластичности в прокатке. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Металлургия , 1991. - 254 c.
  621.771.2:539.374
  Бродин В. Б. Микропроцессор 1486. Архитектура, программирование, интерфейс / В. Б. Бродин, И. И. Шагурин. - М. : Диалог-МИФИ , 1993. - 240 c.
  004.272.4-181.48            681.325.5
  Бродовський В. Й. Тлумачний російсько-український словник психологічних термінів / В. Й. Бродовський, В. О. Грушевський, І. П. Патрик. - К. : Професіонал , 2007. - 511 c.
  159.9(038) : 811.161.1=161.2(038)
  Бродский А. Я. Советы бывалых автомобилистов. - М. : Изд - во ДОСААФ , 1985. - 186 c.
  629.331.1.004            629.114.6
  Бродский А.Я. Советы бывалых автомобилистов. - М. : ДОСААФ , 1989. - 168 c.
  629.331.1.004            629.114.6.004.54
  Бродский Я. С. Производная и интеграл в неравенствах, уравнениях, тождествах : пособие для детей / Я. С. Бродский, А. К. Слипенко. - К. , 1988. - 120 c. - (Б-чка физ. - мат. шк..Математика).
  517.2(076.2)
  Бродянский В. М. Вечный двигатель - прежде и теперь. От утопии к науке, от науки к утопии. - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 254 c.
  536.725/.735
  Бромлей М. Ф. Гидравлические машины и холодильные установки : учебник для вузов . - М. : Стройиздат , 1971. - 260 c.
  621.5
  Брон Л. С. Гидравлический привод агрегатных станков и автоматических линий / Л. С. Брон, Ж. Э. Тертаковский. - 3-е изд, перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1974. - 328 c.
  621.9.06-82
  Брон Л.С. Гидравлический привод агрегатных станков и автоматических линий / Л.С.Брон,Ж.Э.Тартаковский - 3-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1974. - 328 c.
  621.9.06
  Бронников А. В. Морские транспортные суда. Основы проектирования : учеб. пособие для вузов. - 2-е изд, перераб. и доп. . - Л. : Судостроение , 1984. - 352 c.
  629.54            629.123
  Брудник С. С. Экономические основы надежности АСУП - М. : Машиностроение , 1975. - 160 c.
  658.012.011.56
  Брудно А. Л. Олимпиады по программированию для школьников / А. П. Брудно, Л. И. Каплан; под. ред. Б. Н. Наумова - М. : Наука , 1985. - 96 c.
  004.42
  Брусенцов Н. П. Микрокомпьютеры : учеб пособие для вузов по спец. - М. : Наука , 1985. - 206 c.
  004.382.7            681.32
  Брусиловский И. В. Аэродинамика осевых вентиляторов. - М. : Машиностроение , 1984. - 240 c.
  629.7.035.7
  Брускин Д. Э. Электрические машины : 2-х ч.. Т.1. : учеб. для электротехн. спец. вузов / Д. Э. Брускин, А. Е. Зорохович, В. С. Хвостов - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высшая школа , 1987. - 319 c.
  621.313
  Брускин Д. Э. Электрические машины : 2-х ч.. Т.2. : учеб. для электротехн. спец. вузов / Д. Э. Брускин, А. Е. Зорохович, В. С. Хвостов. - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. шк. , 1987. - 335 c.
  621.313
  Брускин Д.Э. Электрические машины и микромашины : учеб. для электротехн. спец. вузов / Д.Э.Брускин, А.Е.Зорохович, В.С.Хвостов - 3-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш.шк. , 1990. - 528 c.
  621.313 + 621.313-181.48
  Брэддик У. Менеджмент в организации / пер. с англ. - М. : ИНФРА-М , 1997. - 343 c.
  658.012.32            65.290-21
  Брюханов А.Н. Ковка и объемная штампока - 2-е изд., переаб. и доп. . - М.: : Машиностроение , 1975. - 402 с. c.
  621.735
  Брябрин В.М. Программное обеспечение персональных ЭВМ. - 3-е изд., стер . - М. : Наука , 1990. - 273 c.
  004.382.7 : 004.42            681.3.06
  Брябрин В.М. Программное обеспечение персональных ЭВМ. - М. : Наука , 1988. - 272 c.
  004.382.7 : 004.42
  Бублик В. Н. Історія німецької мови : навч. посібник для вищ. навч. закл. - 2-ге вид. . - Вінниця : Нова книга , 2004. - 271 c.
  811.112.2(091)            81.2Нем-03
  Бублик С. А. Релігієзнавство : навч. посібник - стереотипне вид. . - К. , 2001. - 495 c.
  21/29
  Буга Н. Н. Радиоприёмные устройства : учеб. для вузов спец. ``Радиосвязь и радиовещание`` / Н. Н. Буга, А. И. Фалько, Н. И. Чистяков; под ред. Н. И. Чистякова - М. : Радио и связь , 1986. - 320 c.
  621.396.62
  Бугров Я. С. Дифференциальное и интегральное исчисление : учеб. для инж.-техн. спец. вузов / Я.С.Бугров, С.М.Никольский. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Наука , 1984. - 431 c.
  517.2./3
  Бугров Я. С. Дифференциальное и интегральное исчисление : учебник для инж.-техн. спец. вузов / Я.С.Бугров, С.М.Никольский. - М. : Наука , 1980. - 432 c.
  517.2/3
  Бугров Я. С. Дифференциальное и интегральное исчисление : учебник для инж.-техн. спец. вузов / Я. С Бугров, С. М. Никольский. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1988. - 431 c.
  517.2/.3
  Бугров Я. С. Дифференциальные уравнения. Кратные интегралы. Ряды. Функции комплексного переменного : учебник для инж.-техн. спец. вузов / Я. С. Бугров, С. М. Никольский. - 3-е изд., испр . - М. : Наука , 1989. - 464 c.
  517.2/3
  Бугров Я. С. Дифференциальные уравнения. Кратные интегралы. Ряды. Функции комплексного переменного : учеб. для инж.-техн. спец. вузов / Я. С. Бугров, С. М. Никольский. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1985. - 464 c. - (Высшая математика).
  517.2/3
  Бугров Я.С. Задачник : учеб.пособие для инж-техн спец. вузов / Я. С. Бугров С.М.Никольский. - М. : Наука , 1982. - 192 c.
  512.64 + 514.12 (076.1)
  Бугров Я.С. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии : учебник для инж.-техн.спец.вузов / Я.С.Бугров, С.М.Никольский . - 3-е изд., испр. и доп. . - М. : Наука , 1988. - 222 c.
  512.64 + 514.12            512.64
  Бугров Я.С. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии : учебник для инж. - техн. спец.вузов / Я.С.Бугров, С.М.Никольский. - М. : Наука , 1980. - 175 c.
  512.64 + 514.12
  Бугров Я.С. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии : учебник для вузов / Я.С.Бугров, С.М.Никольский. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1984. - 190 c.
  512.64 + 514.12
  Будизм : словарь / Абаева Л.Л. и др. - М. : Республика , 1992. - 286 c.
  24            86.39
  Будівельна механіка та металеви конструкції : підручник / В. А. Баженов, О. Ф. Дащенко, Л. В. Коломієць та інш. - 2-ге видан., перероб. та доп. . - Одеса : СтандартЪ , 2010. - 587 с. c.
  624.04
  Будівельна техніка : навч. посібник для інж.- буд. спец. вищ.навч.закл. / В.Л.Баладінський, О.М.Лівінський, Л.А.Хмара та ін. - К. : Либідь , 2001. - 367 c.
  69.002.5
  Будівельні конструкції : навч. посібник / за ред. Є.В.Клименка - К. : ’’Центр учбової літератури’’ , 2012. - 426 c.
  624.01 (075.8)
  Будішев М.С. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка : підручник для вузів неелетротехн. спец. - Львів : Афіша , 2001. - 423 c.
  621.3 + 621.38 + 004.272.4-181.48            621.3 + 621.38 + 681.325.5-181
  Будников Н.Ф. Памятка для рабочих обогательных фабрик / Н.Ф.Будников, Н.А.Яковлев. - М. : Недра , 1975. - 112 c.
  622.7.05 : (658.387 + 658.32)
  Бузовский О.В. Компютерная обработка изображения / О.В.Бузовский, А.А.Болдак, М.Х.Мохамед Руми. - К. : Корнійчук , 2001. - 179 c.
  004.92            681.327.22
  Бузук Г.Л Логика и компьютер. - М. : Финансы и статистика , 1995. - 208 c.
  004.312.466            681.3.06
  Букреев В.И. Этика права. От истоков этики и права к мировозрению : учеб. пособие / В.И.Букреев, И.Н.Римская. - М. : Юрайт , 1999. - 335 c.
  340 : 174.4.022.1            67.0
  Булатов Г.А. Пенополиуретаны в машиностроении и строительстве. - М. : Машиностроение , 1978. - 184 c.
  678.644 : 621
  Булгаков Б.Б. Пневмоавтоматика / А.И. Кубрак, Б.Б. Булгаков. - К. : Техніка , 1997. - 192 c.
  62-522.7
  Булкин Г.А. Геохимическая миграция и рудообразование : монография. - К. : Наук. думка , 2002. - 359 c.
  550.424
  Буловский П.И. Основы сборки приборов. - М. : Машиностроение , 1970. - 200 c.
  681.2
  Буловский П.И. Автоматизация селективной сборки приборов / П.И. Буловский, Г.В. Крылов, В.А. Лопухин. - М. : Машиностроение , 1978. - 232 c.
  681.2 : 621.757 : 658.011.56
  Буловский П.И. Надежность приборов систем управления : справ. пособие / П.И. Буловский, М.Г. Зайденберг. - Л. : Машиностроение , 1975. - 328 c.
  681.51-192            62-52
  Буловский П.И. Технология и оборудование производства электроизмерительных приборов : учебник для сред. спец. учеб. заведений / П.И. Буловский, А.Н. Лукичев. - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. шк. , 1983. - 280 c.
  621.317.002
  Булыч В.И. Ремонт и настройка унифицированных цветных телевизоров / В.И. Булыч, А.П. Фоменко, К.В. Зимин. - 2-е изд . - М. : Изд-во ДОСААФ , 1984. - 232 c.
  621.397.132.004.67
  Булычев Д.В. Автопоезда : учеб. пособие для ПТУ / Д.В. Булычев, М.И. Грифф. - М. : Транспорт , 1990. - 214 c.
  629.351.014.4            629.114.3
  Буляндра О.Ф. Технічна термодинаміка : підручник для енерг. спец. вищ. навч. закл. - 2-ге вид., випр . - К. : Техніка , 2006. - 319 c.
  621.1.016 + 536
  Бунин С.Г. Справочник радиолюбителя-коротковолновика / С.Г. Бунин, Л.П. Яйленко. - 2-е изд., перераб.и доп . - К. : Техніка , 1984. - 264 c.
  621.396
  Бункин В.А. Решение задач оптимизации в управлении машиностроительным производством / В.А.Бункин, Б.Я.Курицкий, Ю.А.Сокуренко. - Л. : Машиностроение , 1976. - 232 c.
  658.012.12 : 621
  Бунько В.А. Вычислительная техника в горнотехнических расчетах : учеб. пособие для горных спец. вузов / В.А. Бунько, А.М. Эрперт, В.И. Жуковицкий. - К. : Донецк:Вища шк. , 1986. - 157 c.
  004.382:622
  Бунько В.А. Валютно-кредитные операции и расчеты по внешнеторговым контрактам : справ.- метод. изд. - СПб : МЦЭНТ , 1995. - 176 c.
  339.7:339.542
  Буравихин В.А. Биография электрона / В.А. Буравихин, В.А. Егоров. - М : Знание , 1985. - 135 c. - (Нар. ун-т; Естественнонауч. ф-т).
  539.124
  Буралев Ю.В. Безопасность жизнедеятельности на транспорте : учебник для вузов. - М : Академия , 2004. - 288 c.
  658.345 : 629.067
  Буралев Ю.В. Устройство, обслуживание и ремонт топливной аппаратуры автомобилей : учебник для сред. ПТУ / Ю.В. Буралев, О.А. Мартинов, Е.В. Кленников. - 2-е изд . - М : Высш. шк. , 1982. - 272 c. - (Проф. - техн. образование).
  621.431.73.03
  Бурба А.Г. Обучение в электромонтажных мастерских : учеб.пособие для техн. спец. электротехникумов связи. - М : Радио и связь , 1988. - 232 c.
  621.31.002.72
  Бурбаки Н. Алгебра. Гл. Х: Гомологическая алгебра / Н. Бурбаки, Е.С. Голода, А.И. Кострикина; пер. с фр. Е.С.Голода ; под ред. А.И.Кострикина. - М : Наука , 1987. - 182 c.
  512.66
  Бурбаки Н. Группы и алгебры Ли. Группы Кокора и системы Титса. Группы, порожденные отражением системы корней / пер. с фр. А.И.Кострыкина и А.Н.Тюрипа; под ред. А.И.Кострыкина. - М. : Мир , 1972. - 331 c.
  512.54 + 512.81
  Бурбело М.Й. Квазізрівноважені частотно - варіаційні вимірювальні системи : монографія. - Вінниця : УНІВЕРСУМ - Вінниця , 2004. - 224 c.
  621.317.73
  Бурда М. Макроэкономика. Европейский текст : учебник / М. Бурда, Ч. Виплош ; пер. с англ. Г.В. Борисова и др.; под ред. В.В. Лукашевича, К.А. Холодилина. - СПб : Судостроение , 1998. - 539 c.
  65.012.2
  Бурдаков С.Ф. Проектирование манипуляторов промышленных роботов и роботизированных комплексов : учеб. пособие для вузов / С.Ф.Бурдаков, В.А.Дьяченко, А.Н.Тимофеев. - М. : Высш. шк. , 1986. - 264 c.
  621.865.8.001.63
  Буреев Л.Н. Простейшая микро-ЭВМ. Проектирование. Наладка. Использование / Л.Н. Буреев, А.Л. Дудко, В.Н. Захаров. - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 214 c.
  004.382.7
  Бурко В.Г. Бытовые акустические системы: эксплуатация, ремонт : справ. пособие / В.Г. Бурко, П.М.Лямин. - Минск. : Беларусь , 1996. - 350 c.
  621.396.623
  Бурков В.В. Автотракторные радиаторы : справ.пособие / В.В. Бурков, А.И. Индейкин. - Л. : Машиностроение , 1978. - 216 c.
  629.331-714 : 621.43-714            629.3-714
  Бурков В.В. Эксплуатация автомобильных радиаторов. - М. : Транспорт , 1975. - 80 c.
  629.331.004 : 621.43-714
  Бурков М.С. Специализированный подвижной состав автмобильного транспорта. : учебник для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1979. - 296 c.
  629.351/.359            629.114.4
  Бурков М.С. Специализированный подвижной состав автмобильного транспорта : учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1972. - 280 c.
  629.351/.359            629.114
  Бурков М.С. Специализированный подвижной состав автомобильного транспорта - 3-е изд., перераб.и доп. . - М. : ’’Транспорт’’ , 1979. - 280 c.
  629.113
  Бурков М.С. Специализированный подвижной состав автомобильного транспорта : учебник для вузов - 3-е изд., перераб.и доп. . - М. : ’’Транспорт’’ , 1979. - 280 c.
  629.113
  Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психологической диагностике. / Л.Ф. Бурлачук, С.М. Морозов. - К. : Наук. думка , 1989. - 197 c.
  159.9.072(03)            88
  Буртаев Ю. В. Теоретические основы электротехники : учебник для электротехн. спец. техникумов / Ю. В. Буртаев, П. Н. Овсянников; под ред. М. Ю. Зайчика. - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 551 c.
  621.3.01
  Бурышкин П.А. Москва купеческая / предисл. Г.Ульяновой, М.Шацилло. - М. : Высш.шк. , 1991. - 352 c.
  339.16.012.32-051(47+57-25)(091)            63.3(2-М)
  Бусленко В. Н. Наш коллега - робот. - М. : Мол.гвардия , 1984. - 222 c. - (Эврика).
  621.865.8
  Бусыгин А. В. Предпринимательство. Основной курс : учебник для вузов . - М. : ИНФРА-М , 1997. - 607 c.
  334.7.012.42            65.012.1
  Бут Д. А. Бесконтактные электрические машины : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1990. - 415 c.
  [621.313.292 + 621/313.392] (075.8)
  Бут Д. А. Бесконтактные электрические машины : учеб. пособие для вузов. - М. : Высш. шк. , 1985. - 255 c.
  621.313.292 + 621.313.392 (075.8)
  Бутенин Н. В. Курс теоретической механики : в 2 т. Т.1. Статика и кинематика : учебник для втузов / Н. В. Бутенин, Я. Л. Лунц, Д. Р. Меркин. - 4-е изд., испр . - М. : Наука , 1985. - 239 c.
  531.1/.2
  Бутенин Н. В. Курс теоретической механики : в 2 т. Т.1. Статика и кинематика : учеб. пособие для втузов / Н. В. Бутенин, Я. Л. Лунц, Д. Р. Меркин. - М. : Наука , 1970. - 240 c.
  531.1/.2
  Бутковский А. Г. Характеристика систем с распределёнными параметрами : справ. пособие. - М. : Наука , 1979. - 224 c.
  62-52
  Бухалков М. И. Внутрифирменное планировние : учеб. для экон. спец. вузов. - М. : ИНФРА-М , 1999. - 391 c.
  334.7.02            65.290-23
  Бухарин Н. А. Автомобили. Конструкции, нагрузочные режимы, рабочие процессы, прочность агрегатов автомобилей : учеб. пособие для вузов / Н. А. Бухарин, В. С. Прозоров, М. М. Щукин; под ред. Н. А. Бухарина. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1973. - 504 c.
  629.331.02            629.113
  Бухгалтерский учет : в 3 т. Т.1. : сб.нормат.документов / под ред. П.С.Безрукова; сост. В.И.Гупало, Л.З.Шнейдман. - М. : Финансы и статистика , 1987. - 399 c.
  657.22
  Бухгалтерський облік у громадському харчуванні : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Ф.Ф. Бутинець, Л.М. Янчева, О.М. Глущук та ін.; за ред.:Ф.Ф. Бутинця. - Житомир : Рута , 2002. - 439 c.
  657:64.02            65.052.5
  Бухгалтерський управлінський облік : підручник для вищ.навч.закл. / Ф.Ф. Бутинець, Т.В. Давидюк, З.Ф. Канурна та ін.; за ред. Ф.Ф. Бутинця. - 3-тє вид., доп. і перероб . - Житомир : Рута , 2005. - 479 c.
  657.4 : 658.012
  Бухтияров А. М. Практикум по программированию на фортране (ОС ЕС ЭВМ) : учеб.пособие для вузов / А. М. Бухтияров, Ю. П. Маликова, Г. Д. Фролов; под ред. Г. Д. Фролова, Н. А. Криницкого. - 3-е изд., стер . - М. : Наука , 1988. - 288 c.
  004.42            681.3.06
  Бухтияров А. М. Практикум по программированию на фортране (ОС ЕС ЭВМ) : учеб. пособие для вузов / А. М. Бухтияров, Ю. П. Маликова, Г. Д. Фролов; под ред. Н. А. Криницкого. - 2-е изд., стер . - М. : Наука , 1983. - 304 c.
  004.42            681.3.06
  Бухтияров А. М. Практикум по программированию на фортране: ОС ЕС ЭВМ / А. М. Бухтияров, Ю.П. Маликова, Г. Д. Фролов; под ред. Н. А. Криницкого. - М. : Наука , 1979. - 304 c.
  004.42            681.3.06
  Бухтияров А. М. Сборник задач по программированию : учеб.пособие для втузов / А.М.Бухтияров, Л.М.Зикевская, Г.Д.Фролов; под ред. Н. А. Криницкого. - 3-е изд., стер . - М. : Наука , 1973. - 287 c.
  004.42            681.3.06
  Бухтияров А. М. Сборник задач по программированию : учеб. пос. для студентов втузов / под ред. Н. А. Криницкого - 3-е изд., стереотипное . - М. : Наука , 1973. - 286 c.
  004.42            681.3.06
  Бушенян Д. В. Несоосные винтовые механизмы. - М. : Машиностроение , 1985. - 112 c.
  621.833.3
  Бушманов Б.Н. Физика твердого тела : учеб.пособие для втузов / Б.Н.Бушманов, Ю.А.Хромов. - М. : Высш.шк. , 1971. - 224 c.
  539.2
  Бушуев В. В. Тяжелые зубообрабатывающие станки / В. В. Бушуев, С. П. Налетов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1986. - 280 c.
  6219.06:621.833.052
  Бушуев В. В. Тяжелые зубообрабатывающие станки / В. В. Бушуев, С. П. Налетов. - М. : Машиностроение , 1976. - 302 c.
  621.9.06 : 621.833.052
  Быков В. В. Газовые резаки / В. В. Быков, Т. С. Файзулина; под ред. И. А. Антонова, Д. Л. Глизманенко. - М. : Машиностроение , 1974. - 84 c. - (Б-ка газосварщика. ВНИИАВТОГЕНМАШ).
  621.791
  Быков В. В. Газопламенные горелки / В. В. Быков, Т. С. Файзулина; под ред. И. А. Антонова, Д. Л. Глизманенко. - М. : Машиностроение , 1974. - 72 c. - (Б-ка газосварщика.ВНИИАВТОГЕНМАШ).
  621.791.034
  Быков В. В. Научный эксперимент / отв. ред. В. С. Тюхтин. - М. : Наука , 1989. - 175 c.
  167.23            15.1
  Быков В. П. Методическое обеспечение САПР в машиностроении. - Л. : Машиностроение , 1989. - 254 c.
  658.512.011.56:621.002
  Быков М. А. Электрические измерения электрических величин / М. А. Быков, Е. М. Лебедева, Т. Б. Липеровская; под ред. А. С. Касаткина. - М. : Б. И. , 1973. - 316 c. - (Москов.горный ин-т).
  621.317
  Быков Р. Е. Системы учебного телевидения / Р. Е. Быков, В. И. Киврин, Н. В. Лысенко. - М. : Радио и связь , 1987. - 80 c.
  621.397.13:74.58
  Былянски П. Цифровые системы передачи / П. Былянски, Д. Ингрем; пер. с англ.; под ред. А. А. Визеля. - М. : Связь , 1980. - 360 c.
  621.39 : 621.376.5
  Быстрицкий Е. К. Научное познание и проблема понимания - К. : Наук/думка , 1986. - 134 c.
  130.122            15.13
  Быстров Ю. А. Сто схем с индикаторами / Ю. А. Быстров, А. П. Гапунов, Г. М. Персианов. - М. : Радио и связь , 1990. - 109 c. - (МРБ. Массовая радиобиблиотека; вып. 1134).
  621.3.085.3
  Быстров Ю. А. Электронные приборы для отображения информации / Ю. А. Быстров, И. И. Литвак, Г. М. Персианов. - М. : Радио и связь , 1985. - 239 c.
  004.33 : 621.383            681.327 : 621.383
  Быстров Ю. А. Электронные цепи и устройства : учеб. пособие для вузов / Ю. А. Быстров, И. Г. Мироненко. - М. : Высшая школа , 1989. - 286 c.
  621.37/.39
  Быстродействующие интегральные микросхемы ЦАП и АЦП и измерение их параметров / А.-Й. К. Марцинкявичус, Э.-А. К. Багданскис, Р. Л. Пошюнас и др.; под ред. А.-Й. К. Марцинкявичуса. - М. : Радио и связь , 1988. - 224 c.
  621.382.049.77
  Бытовая электроакустическая аппаратура : справочник / И.А. Алдошина, В.Б. Бревдо, Г.Н. Веселов.и др. - М. : КУбК-а , 1996. - 320 c.
  621.395.6
  Бычков В.П. Электропривод и автоматизация металлургического производства : учеб. пособие для вузов. - 2-е изд., перераб., доп . - М. : Высш. шк. , 1977. - 391 c.
  669.02+62-83
  Бэннер Е. Электронные измерительные приборы / пер. с англ. Е.П. Костиной, Н.Н. Кузнецовой. - М. : Машгиз , 1961. - 452 c.
  621.385
  Бэрк Г.Ю. Справочное пособие по магнитным явлениям / пер. с англ. - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 384 c.
  537.6/.8+621.3.013
  Бюджетний менеджмент : навч. посібник / Л.В. Панкевич, М.А. Зварич, П.Я. Могиляк, Б.І. Хомічак. - К. : Знання , 2006. - 293 c.
  336.14.01:658.012.32(075.8)
  Бюджетний менеджмент : підруч. / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова; за ред. В. Федосова. - К. : КНЕУ , 2004. - 864 c.
  336.14.01:658.012.32
  Бюджетний менеджмент.Практикум : навч. посібник / В. Федосов, С. Кондратюк, Л. Сафонова та ін.; за заг. ред. В. Федосова. - К. : КНЕУ , 2005. - 420 c.
  336.14.01:658.012.32
  Бюссиен Р. Автомобильный справочник : в 2 т. Т.1. / пер. с нем. ;под общ. ред. А.Н. Островцева. - М. : Машгиз , 1960. - 701 c.
  629.331(038)            629.113
  Бюссиен Р. Автомобильный справочник : в 2 т. Т.2. / пер. с нем. ; под общ. ред. А.А.Липгарта. - М. : Машгиз , 1960. - 974 c.
  629.331(038)            629.113
  Бялковская В.С. Экономика машиностроительной промышленности СССР : учеб. для вузов / В.С. Бялковская, М.Н. Демченко, В.Б. Косичкина. - М. : Машиностроение , 1978. - 415 c.
  621.003 : 338.45
  В помощь изучающим немецкий язык : учеб. пособие. / сост. Ф.Л.Ратнер. - Казань : Изд-во Казан. ун-та , 1988. - 113 c.
  811.112.2            81.2Нем-2
  В помощь конструктору-станкостроителю / В.И. Калинин, В.Н. Никифоров, Н.Я. Аникеев. - М. : Машиностроение , 1983. - 287 c.
  621.9.06
  В помощь радиолюбителю Т.88. : сборник. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1985. - 79 c.
  621.396
  В помощь радиолюбителю Т.96. : сборник. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1987. - 80 c.
  621.396
  В помощь радиолюбителю Т.109. : сборник. / Сост. И.Н. Алексеева - М. : Патриот , 1991. - 80 c.
  621.396
  В помощь радиолюбителю Т.110. : сборник. / сост. И.Н. Алексеева - М. : Патриот , 1991. - 62 c.
  621.396
  В помощь радиолюбителю Т.112. : сборник. / сост. А.В. Дьяков. - М. : Патриот , 1956. - 79 c.
  621.396
  В помощь радиолюбителю Т.89. : сборник. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1985. - 80 c.
  621.396
  В помощь радиолюбителю Т.90. : сборник. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1985. - 79 c.
  621.396
  В помощь радиолюбителю Т.97. : сборник. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1987. - 78 c.
  621.396
  В помощь радиолюбителю Т.98. : сборник. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1987. - 79 c.
  621.396
  В помощь радиолюбителю Т.103. : сборник. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1989. - 79 c.
  621.396
  В помощь радиолюбителю Т.104. : сборник. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1989. - 79 c.
  621.396
  В помощь радиолюбителю Т.105. : сборник. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1989. - 80 c.
  621.396
  В помощь радиолюбптелю Т.99. : сборник - М. : изд-во ДОСААФ , 1987. - 77 c.
  621.396
  В.А. Кривоухов Резание металлов - М. : Машгиз , 1954. - 472 c.
  621.9
  В.В.Докучаев і Полтавщина : факти, документи, бібліографія / уклад. В.М.Самородов, С.Л.Кигим ; наук.ред. К.М.Ситник. - Полтава : Верстка , 2007. - 171 c.
  908(477.53) : 631.4(092) :929Докучаев
  В.И.Юдин Теория механизмов и машин : учебник для студентов машиностроит.спец.втузов / Юдин В.И., Петрокас Л.В. - М. : Высшая школа , 1967. - 528 c.
  621.01
  В.І.Вернадський і Полтавщина : факти,документи,бібліографія / уклад.: В.М.Самородов, С.Л.Кигим, К.М.Ситник. - Полтава : Полтавський літератор , 2008. - 258 c.
  908(477.53) : 5(092) + 001+ 929 Вернадський
  В.М. Черненький Розработка САПР : 10. Т.9. Имитационное моделирование - М. : Высш. шк. , 1990. - 110, 111 c.
  658.512.22.011.56
  В.М.Гальперин Микроэкономика : в 2 т. Т.2. : учеб.пособие для вузов / В.М.Гальперин, С.М.Игнатьев, В.И.Моргунов; под общ. ред. В.М.Гальперина. - 2-е изд., испр . - СПб : Эконом.школа , 1997. - 503 c.
  330.101.542
  В.П. Чистяков Курс теории вероятности - 3-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Наука , 1987. - 240 c.
  519.21(0,75.8)
  В.С.Лысанов Высокопроизводительный инструмент из эльбора / В.С.Лысанов - М. : Машиностроение , 1975. - 35 c. - (Обраб.деталей абразивным, алмазным и эльборовым ин).
  621.922.3:6114.6.08
  В.С.Лысанов Эльбор в машиностроении / под ред. проф. В.С. Лысанова - Л. , 1978.
  621.921.3
  Вавилов С.И. Исаак Ньютон : научная биография и статьи. - М. : АН СССР , 1961. - 294 c.
  53(091)+929 Ньютон
  Вавилова Е. В. Экономическая география и регионалистика : учеб. пособие. - М. : Гардарики , 1999. - 160 c.
  332.14            65.049(2)
  Вагапов В.Б. Персональная ЭВМ в автоматике : справ.изд. для радиотехн. спец.вузов / В.Б.Вагапов, В.И.Корчун, Н.А.Рюмшин. - К. : Вища шк. , 1992. - 79 c.
  004.382.7 : 681.51 (035.5)            32.973.2я2
  Вадецкий Ю. В. Бурение нефтяных скважин : учеб. для начал. проф. образования. - 2-е изд., стер . - М. : Академия , 2006. - 351 c. - (Начал. проф. образование).
  622.23/.24
  Вайда З. Современная видеозапись / пер. венг. И. С. Балаша; под. ред. Л. С. Виленчика. - М. : Радио и связь , 1987. - 172 c.
  621.397
  Вайнберг И. Б. Контрольно- измерительные приборы и средства автоматики в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности : учеб. пособие для ПТУ и подготовке рабочих на предприятии / И. Б. Вайнберг, К. Л. Калитенко. - 2-е изд., доп . - М. : Высш. шк. , 1971. - 358 c.
  66.02
  Вайнберг И. Б. Электрохимическое шлифование токопроводящими абразивными и алмазными кругами / И. Б. Вайнберг, В. Г. Васильев. - М. : Машиностроение , 1976. - 32 c. - (Новости технологии).
  621.923.047
  Вайнер Я. В. Технология электрохимических покрытий : учеб. для техникумов / Я. В. Вайнер, М. А. Дасоян. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1972. - 464 c.
  621.357.74
  Вайнсон А. А. Подъёмно-транспортные машины : учеб. для вузов. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1989. - 535 c.
  621.86/.87
  Вайнсон А. А. Подъёмно-транспортные машины : учеб. для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1975. - 431 c.
  621.86/.87
  Вайнтруб Д. А. Холодная штамповка в мелкосерийном производстве : справ. пособие / Д. А. Вайнтруб, Ю. М. Клепиков; под ред. С. П. Митрофанова. - Л. : Машиностроение , 1975. - 240 c.
  621.73.073 : 658.524(031)
  Вайнштейн Л. И. Памятка населению по электробезопасности. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 64 c.
  658.345 : 621.31.004
  Вайсберг Л.А. Проектирование и расчет вибрационных грохотов. - М. : Недра , 1986. - 145 c.
  622.74.001.63.001.24
  Вайсман Я. М. Автомобиль ``Жигули`` : советы автолюбителям по эксплуатации и обслуживанию / Я. М. Вайсман, В. И. Горенков. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1985. - 215 c.
  629.331.1.004.54
  Вайсман Я. М. Автомобиль ``Жигули`` : советы автолюбителям по эксплуатации и обслуживанию / Я. М. Вайсман, В. И. Горенков. - 2-е изд., стер . - М. : Транспорт , 1984. - 224 c.
  629.331.1.004.54            629.114.6-181.4004.54
  Вакалюк Я. Ю. Українська мова : зб. диктантів і вправ: навч посібник / Я. Ю. Вакалюк, М. П. Лесюк. - К. : Вища шк. , 1993. - 269 c.
  811.161.2            81.2Укя73
  Вакина В. В. Машиностроительная гидравлика.Примеры расчётов : учеб.пособие для техн. спец вузов / В. В. Вакина, И. Д. Денисенко, А. Л. Столяров. - К. : Вища шк. , 1987. - 207 c.
  621-82.001.24 + 621.22.001.24
  Вакуленко С. М. Соціологія праці : навч.-метод. посібник - К. : Знання , 2008. - 262 c.
  316.334.22(075.8)
  Вакуленко С.М. Соціологія праці : навч.- метод.посібник. - К. : Знання , 2008. - 262 c.
  316.334.22(075.8)
  Вакуумная техника : справочник / Е. С. Фролов, В. Е. Минайчев, А. Т. Александрова и др.; под. общ. ред. Е. С. Фролова, В. Е. Минайчева. - М. : Машиностроение , 1985. - 359 c.
  621.52
  Валентинов Н.В. Новая экономическая политика и кризис партии после смерти Ленина. Годы работы в ВСНХ во время НЭП : воспоминания / Н.Валентинов (н.Вольский); сост. и авт. вступ. ст. С.С.Волк ; коммент. В.У.Раджапова. - М. : Современник , 1991. - 367 c.
  [338.24 (47+57) + 329.15(47+57)КПСС] (091)``19``            63.3(2)7+66.61(2)
  Валишвили Н.В. Методы расчета оболочек вращения на ЭЦВМ. - М. : Машиностроение , 1976. - 278 c.
  621.81.001.24 : 004.382.7
  Валь О. Д. Теорія ймовірностей...від найпростішого : навч. посібник для вищ. навч. закл. / О. Д. Валь, С. Л. Королюк, С. В. Мельничук. - Чернівці : Книги-XXI , 2004. - 158 c.
  519.21
  Вальдберг А. Ю. Технология пылеулавливания / А. Ю. Вальдберг, Л. М. Исянов, Э. Я. Тарат. - Л. : Машиностроение , 1986. - 192 c.
  621.928.9
  ВальковВ. М. Контроль в ГАП. - Л. : Машиностроение , 1986. - 232 c.
  658.52.011.56.012.3 : 658.562.011.56
  Вальцетокарное дело / Л. А. Томашев, Н. Н. Огарков, В. Е. Соколов и др. - Челябинск : Металлургия , 1989. - 415 c.
  621.771.07
  Валях Е. Последовательно-параллельные вычисления / пер. с англ. И. А. Николаева, А. М. Степанова. - М. : Мир , 1986. - 456 c.
  004.272            681.3
  Ван Кампен Н. Стохатсические процессы в физике и химии / под ред. С. С. Моисеева. - М. : Высш. шк. , 1990. - 376 c.
  519.245
  Вандишев В.М. Релігієзнавство : навч. посібник для вищ. навч. закл. - К . : Кондор , 2009. - 238 c.
  2(075.8)
  Ванін В. В. Комп`ютерна інженерна графіка в середовищі Auto CAD : навч. посібник для вищ. навч. закл. / В. В. Ванін, В. В. Перевертун, Т. О. Надкернична. - К. : Каравела , 2006. - 334 c.
  004.92
  Ванторин В. Д. Механизмы приборных и вычислительных систем : учеб. пособие для приборостроит. спец. вузов. - М. : Высш. шк. , 1985. - 417 c.
  621.01
  Варава В. И. Прикладная теория амортизации транспортных машин. - Л. : Изд-во ЛГУ , 1986. - 188 c.
  629.11.012.8
  Варвак П. М. Новые методы решения задач сопротивления материалов : учеб. пособие для втузов. - К. : Вища шк. , 1977. - 159 c.
  620.10
  Вариконды в электронных импульсных схемах / В. Ю. Булыбенко, Т. Н. Вербицкая, В. Ф. Анцифарова и др.; под. ред. В. Б. Булыбенко. - М. : Сов. радио , 1971. - 272 c.
  621.374
  Варламов А. А. Экология землепользования и охрана природных ресурсов : учеб.пособие для техникумов / А.А.Варламов, А.В.Хабаров. - М. : Колос , 1999. - 159 c.
  502.17            502.4
  Варламов И. В. Микропроцессоры в бытовой технике / И. В. Варламов, И. Л. Касаткин. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Радио и связь , 1990. - 101 c.
  681.325.5:621.389.049.77:64.06
  Варламов И. В. Микропроцессоры в бытовой технике / И. В. Варламов, И. Л. Касаткин. - М. : Радио и связь , 1987. - 81 c.
  681.325.5:621.382.049.77:64.06
  Варламов Р. Г. Эксплуатация и ремонт современных микрокалькуляторов. - 2-е изд., испр. и доп . - М. : Легпромбытиздат , 1988. - 95 c.
  044.388.2 : 621.382.049.77.004
  Варналій З. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики : монографія. - 4-те вид., стер . - К. : Знання , 2008. - 302 c.
  334.7.012.64
  Варналій З. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. - 2-ге вид., виправ. і доп . - К. : Знання, КОО , 2003. - 302 c.
  334.7.012.64
  Варналій З. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. - К. : Знання , 2001. - 277 c.
  334.7.012.64            65.292
  Варналій З. С. Основи підприємництва : навч. посібник для вищ. навч. закл. - 3-тє вид., випр. і доп . - К. : Знання - Прес , 2006. - 350 c. - (Вища освіта XXI століття).
  334.7.012.2
  Варналій З. С. Основи підприємницької діяльності : підруч. для 10-11 кл. загальноосвіт. шк., ліцеїв та гімназій / З. С. Варналій, В. О. Сизоненко. - К. : Знання України , 2004. - 403 c.
  334.7.012
  Варшавер Б. А. Расчет и проектирование импульсных усилителей : учеб. пособие для радиотехн. спец. вузов. - 2-е изд., доп . - М. : Высш.шк. , 1975. - 288 c.
  621.375
  Варшавский И. Л. Как обезвредить отработавшие газы автомобиля / И. Л. Варшавский, Р. В. Малов. - М. : Транспорт , 1968. - 128 c.
  621.43.068
  Варыпаев В. Н. Химичесике источники тока : учеб. пособие для вузов / В. Н. Варыпаев, М. А. Дасоян, М. А. Никольский; под. ред. В. Н. Варыпаева. - М. : Высш.шк. , 1990. - 238 c.
  621.351
  Васенко Л. А. Фахова українська мова : навч. посібник для вищ. навч. закл. / Л. А. Васенко, В. В. Дубічинський, О. М. Кримець. - К. : Центр учбов.літ. , 2008. - 270 c.
  811.161.2`276.6(075.8)
  Василевсикй П. Ф. Технология стального литья : монография. - М. : Машиностроение , 1974. - 408 c. - (Инж. монографии по литейному пр-ву).
  621.74.04 : 669.14
  Василевский В. И. Автомобильные генераторы. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1978. - 159 c.
  621.43.044.6:629.13
  Василевський О. М. Система вимірювального контролю параметрів взаємозв`язаних роторних машин : монографія / О. М. Василевський, В. О. Поджаренко. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2007. - 155 c.
  621.313.333 - 133:621.317
  Василенко В. А. Ситуаційний менеджмент : навч. посібник для вищ. навч. закл. / В.А.Василенко, В.І.Шостка. - К. : ЦУЛ , 2003. - 284 c.
  658.012.32            65.290-21
  Василенко В. О. Виробничий (операційний) менеджмент : навч. посібник / В. О. Василенко, Т. І. Ткаченко. - 2-ге вид., виправ. і доп . - К. : Центр навч. літ , 2005. - 530 c.
  658.012.32
  Василенко В. О. Виробничий (операційний) менеджмент : навч. посібник для вищ. навч.закл. / В. О. Василенко, Т. І. Ткаченко. - К. : ЦУЛ , 2003. - 530 c.
  658.012.32            65.290-21
  Василенко В. О. Інноваційний менеджмент : навч. посібник для вищ. навч.закл. / В. О. Василенко, В. Г. Шматько. - К. : ЦУЛ , 2003. - 439 c.
  658.012.32:330.341.1            65.290-21
  Васильев А. А. Машины для постройки и содержания автомобильных дорог : учебник для техникумов / А. А. Васильев,Н. В. Мартынов. - М. : Машиностроение , 1973. - 256 c.
  625.7/8.08.05
  Васильев А.С. Основы метрологии и технического измерения : учеб. пособие для сред. ПТУ. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1988. - 240 c.
  006.91 + 621 : 53.08
  Васильев В. А. Справочник литейщика : пособие для формовщиков, заливщиков, модельщиков, мастеров, технологов и нормировщиков / В. А. Васильев, А. В. Васильева. - 2-е изд., перераб. и доп . - Донецк : Донбасс , 1983. - 142 c.
  621.74
  Васильев В. В. Теплотехнические приборы и их проверка : учеб. пособие. - Л. : ВИКИ им. А. Ф. Можайского , 1977. - 165 c. - (Воен. инж. ин-т им. А.Ф. Можайского).
  621.1.016
  Васильев В. З. Справочные таблицы по деталям машин. Дополнение к 1 и 2 тт. : для работн. констр. и технол. бюро и студентов втузов. / В.З.Васильев, А.А.Кохтев, В.С.Цацкин, К.А.Шапошников. - М. : Машиностроение , 1966. - 396 c.
  621.81
  Васильев В. И. Системы связи : учеб. пособие для вузов по спец. ``Автоматизир. системы управления`` / В. И. Васильев, А.П. Буркин, В. А. Свириденко. - М. : Высш. шк. , 1987. - 280 c.
  621.39
  Васильев В. Н. Организационно-экономические основы гибкого производства : учеб. пособие для машиностр. спец. вузов / В. Н. Васильев, Т. Садовская. - М. : Высш. шк. , 1988. - 272 c.
  658.52.011.56.012.3
  Васильев Г. Н. Автоматизация проектирования металлорежущих станков. - М. : Машиностроение , 1987. - 280 c.
  621.9.06 :658.512.011.56
  Васильев Г.А. Товарные биржи / Г.А.Васильев, Н.Г.Каменева. - М. : Высш.шк. , 1991. - 112 c.
  339.172            65.9(2)
  Васильев Д. И. Основы проектирования деформирующего инструмента : учеб. пособие для вузов / Д. И. Васильев, М. А. Тылкин, Г. П. Тетерин. - М. : Высш. шк. , 1984. - 223 c.
  621.73
  Васильев Е. А. Отливки из ковкого чугуна. Производство, свойства, применение. - М. : Машиностроение , 1976. - 239 c.
  621.74 : 669.131.8
  Васильев И.А. Мотивация и контроль за действием / И.А.Васильев, М.Ш.Магомед-Эминов. - М. : Изд-во МГУ , 1991. - 144 c.
  17.026 + 159.947            88
  Васильев И.П. Влияние топлив растительного происхождения на экологические и экономические показатели дизеля: : монография. - Луганск : изд-ао ВНУ им. В.Даля , 2009. - 237 c.
  621. 426
  Васильев К. В. Плазменно-дуговая резка / под ред. И. А. Антонова, Д. Л. Глизманенко. - М. : Машиностроение , 1974. - 111 c. - (Б-ка газосварщика).
  621.791.947.55
  Васильев Н. И. Транспорт миллионов / Н. И. Васильев, Б. П. Литвинов. - М. : Транспорт , 1986. - 160 c.
  629.73
  Васильев С. Е. Справочник по наладке электроустановок и электроавтоматики / С.Е.Васильев, Б.М.Забарский, Е.И.Забокрицкий. - К. : Наук. думка , 1966. - 711 c.
  621.3-52
  Васильева Л. Деловая переписка на английском языке. - М. : Айрис пресс Рольф , 2001. - 349 c. - (Как сделать карьеру).
  811.111.276.6            81.2Англ
  Васильева Л. С. Автомобильные эксплуатационные материалы : учебник для вузов. - М. : Транспорт , 1988. - 279 c.
  629.331.002.3.004
  Васильева М. М. Краткий грамматический справочник немецкого языка : учеб. пособ. для вузов. - 5-е изд., испр . - М. : Высш. шк. , 1988. - 243 c.
  811.112.2`36            81.2Нем
  Васильєва Л. Д. Напівпровідникові прилади : підруч. для вищ.навч.закл. / Л. Д. Васильєва, Б. І. Медведенко, Ю. І. Якименко. - К. : Кондор: Політехніка , 2003. - 386 c.
  621.382
  Васильєва Л. Д. та інш. Напівпроводникові прилади : підручник / Л. Д. Васильєва,Б.І. Медведенко, Ю. І. Якименко - К.: : ІВЦ"Політехника" , 2008. - 556 с. c.
  621.382(075.8)            32.852
  Васильєва-Чекаленко Л. Д. Україна в міжнародних відносинах(1944-1996) : навч. посібник - К. : Освіта , 1998. - 176 c.
  327(477)``1944/1996``            66.4(4Укр)
  Васильченко В. А. Гидравлическое оборудование мобильных машин : справочник. - М. : Машиностроение , 1983. - 301 c.
  62-82+625.7/8-82
  Васильченко В. С. Державне регулювання зайнятості : навч. посібник. - К. : КНЕУ , 2003. - 252 c.
  331.5.024.54
  Васильченко В. Т. Справочник конструктора металлических конструкций / В. Т. Васильченко, А. Н. Рутман, Е. П. Лукьяненко. - К. : Будівельник , 1980. - 288 c.
  624.014
  Васильченко С. Талант: Біографія письменника. Стислий переказ твору. Аналіз тексту. Зразки учнівських творів : посіб. для 10 кл. / Степан Васильченко. - Х. : Ранок , 2001. - 47 c. - (Літературна крамниця).
  83.161.2            83.3(4Укр)
  Васин. В. М. Электрический привод : учеб. пособ. для техникумов. - М. : Высш. шк. , 1984. - 231 c.
  62-83
  Васинский А. И. Пейзаж будущего. Человек в мире природы. Природа в мире человека. - М. : Политиздат , 1985. - 206 c.
  502.11            20.1
  Васюкова Г. Т. Екологія : підруч. для вищ. навч. закл. / Г. Т. Васюкова, О. І. Ярошева - К. : ’’Кондор’’ , 2009. - 524 c.
  502/.504
  Васюкова Г.Т. Екологія : підручник для вищ. навч.закл. / Г.Т.Васюкова, О.І.Ярошева. - К.: : Кондор , 2009. - -524 c.
  502 /. 504
  Васюренко О. В. Банківський менеджмент : посіб. для вищ.навч.закл. - К. : Академія , 2001. - 317 c. - (Альма-матер.).
  336.71:658.012.32
  Васюренко О. В. Економічний аналіз діяльності комерційних банків : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / О. В. Васюренко, К. О. Волохата. - К. : Знання , 2006. - 463 c. - (Вища освіта XXI століття).
  336.71:658.012.122(075.8)
  Ватаманюк О. Мікроекономіка : навч. посібник. - Львів : Інтелект-Захід , 2004. - 174 c.
  330.101.542
  Вахламов В. К. Автомобили ВАЗ : учеб пособие для ПТУ. - М. : Транспорт , 1991. - 192 c.
  629.331.1            629.114.6
  Вахламов В. К. Автомобиль ``Нива`` ВАЗ-2121 : учеб. пособие для сред. ПТУ. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1986. - 88 c.
  629.331.1            629.114.6
  Вахламов В. К. Автомобиль ``Нива`` ВАЗ - 2121 : учеб. пособие для сред. ПТУ. - М. : Транспорт , 1985. - 79 c.
  629.331.1            629.114.6
  Вашкевич Н. П. Электромагнитная техника : учеб. пособие для вузов / Н. П. Ванкевич, Н. П. Сергеев, Г. Н. Чижухин. - М. : Высш. шк. , 1985. - 250 c.
  621.318.3+681.31
  Ващенко Т. В. Математика финансового менеджмента. - М. : Перспектива , 1996. - 80 c.
  658.14/.17.012.32            65.290-93
  Введение в культорологию : учеб. пособие для вузов / И. Ф. Буйдина и др.; отв. ред. Е.В.Попов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : ВЛАДОС , 1996. - 335 c.
  168.522            71.0
  Введение в рыночную экономику : учеб. пособие для экон. спец. вузов / А. Я. Лившиц, И. Н. Никулина, О. А. Груздева и др.; под ред. А. Я. Лившица. - М. : Высш.шк. , 1994. - 447 c.
  330.342.172            65.5
  Введение в специальность: электрические машины и автоматизация промышленных установок / А. В. Новиков, Н. Г. Попович, И. М. Постников и др. - К. : Вища шк. , 1981. - 191 c.
  621.313
  Введение в экологию / Ю.А.Казанский, Т.Г.Сазыкина, И.И.Крышев и др.; под ред. Ю.А.Казанского. - М. : ИздАТ , 1992. - 111 c. - (Ядерное об-во).
  502/.504            28.081
  Введенский А.И. Очерки истории [русской философии] / А.И.Введенский, А.Ф.Лосев, Э.Л.Радлов, Г.Г.Шпет. - Свердловск : Изд-во Урал. ун-та , 1991. - 593 c. - (РФ: Рус.философия; 1).
  1(47+57)(091)(092)            87.3
  Вдовин С. И. Методы расчета и проектирования на ЭВМ процессов штамповки листовых и профильных заготовок. - М. : Машиностроение , 1988. - 160 c.
  621.983:004.382.7
  Вебер Р. Конфигурирование ПК на процессорах PENTIUN / пер. с нем. В.В.Климова; под ред.К.Г.Финогенова. - М. : Мир , 1996. - 256 c.
  004.282.7:004.383            681.3.06
  Ведерніков Ю.А. Теорія держави та права : навч.посіб. для вищ. навч.закл. / Ю.А.Ведерніков, В.С.Грекул. - 4-те вид., доп. і перероб . - К. : Центр навч. літ. , 2005. - 223 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Ведєрніков Ю.А. Адміністративне право України : навч. посібник для вищ. навч. закл. / Ю.А.Ведєрніков, В.К.Шкарупа. - К. : Центр навч. літ-ри , 2005. - 334 c.
  342.9(477) : (37.017.4-053.81 : 378.017.4-057.785 : 343.85)
  Вейзе А.А. Чтение, реферирование и аннотирование иностранного текста. - М. : Высш. шк. , 1985. - 127 c.
  81`243            81.2
  Вейль Г. Теория групп и квантовая механика / пер. с англ. Б.И.Галеева, С.М.Шеховцева; под ред. Л.П.Желобенко. - М. : Наука , 1986. - 495 c. - (Б-ка теор.физики).
  530.145.6 : 512.54
  Вейц Б.Е. Алгебра и начала анализа : пробный учебник для 9-го кл. / Б.Е.Вейц,И.Т.Демидов; под ред.А.Н.Колмогорова. - М. : Просвещение , 1969. - 264 c.
  512.1
  Вейц В.Л. Динамика машинных агрегатов с двигателими внутренего сгорания / В.Л.Вейц, А.Е.Кочура. - Л. : Машиностроение , 1976. - 383 c.
  621.43.011
  Вейц В.Л. Геометрия зацепления зубчатых передач. Вып.2 / В.П.Вейц, А.М.Волженская,Н.И. Колчин ; под ред.Е.Г.Гинзбурга. - 3-е изд., перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1978. - 136 c. - (Б-чка зубореза).
  621.833
  Вейц В.Л. Электромеханические зажимные устройства станков и станочных линий. Расчет и конструирование / В.Л.Вейц., Л.И.Фридман. - Л. : Машиностроение , 1973. - 264 c.
  621.9.06-229
  Вейцман М. И. Краткий справочник строителя автомобильных дорог / М.И.Вейцман, В. П. Егозов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1979. - 248 c.
  625.7/.8(03)
  Веклич О. О. Економічний механізм екологічного регулювання в Україні. - К. : ЛОГОС , 2003. - 88 c. - (Укр. ін-т дослід. навколишнього середовища і ресур).
  502:338
  Великанов Д. П. Эксплуатационные качества автомобилей : учеб. пособие для вузов. - М. : Автотрансиздат , 1962. - 394 c.
  629.331.004.2            629.113
  Великанов К. М. Экономика и организация производства в дипломных проектах : учеб. пособие для вузов / К.М.Великанов, В.Ф.Власов, К.С.Карандашова; под ред. К. М. Великанова. - 3-е изд., перераб. и доп . : Машиностроение , 1977. - 207 c.
  621.003 + 338.45
  Великанов К. М. Экономичные режимы резания металлов / К. М. Великанов, В. И. Новожилов. - Л. : Машиностроение , 1972. - 120 c.
  621.91
  Великдень в Україні. Нариси про Великодні свята з нар. піснями. - К. : Муз. Україна , 1993. - 128 c.
  394.2            86.37
  Великий голод в Україні 1932 - 1933 : у 4 т. Т.3. Свідчення очевидців для Комісії Конгресу США / упоряд. Дж.Мейс ; наук. ред. С.В.Кульчицький. - К. : Києво - Могилянська академія , 2008. - 782 c.
  940(477) : 314.156.5 (477) ``1932/1933``
  Великий голод в Україні 1932-1933 : в 4 т. Т.4. Звіт Конгресово-президентської Комісії США з дослідження Великого голоду 1932/1933 рр. в Україні / упоряд. Мейс Дж..; наук. ред. С.В.Кульчицький. - К. : Києво-Могилянська академія , 2008. - 621 c.
  940(477) : 314.156.5](477) ``1932/1933``
  Величко Т. В. Теория электропривода. Т.1. : учеб. пособие для вузов / Т. В. Величко, Д. И. Родькин. - Кременчуг : КГПИ , 1999. - 237 c.
  62-83
  Величко Т.В., Родькин Д.И. Теория электропривода Т.1. Механика и характеристики двигателей в электроприводе : учеб. пособие - Кременчуг : КГПИ , 1999. - 237 c.
  621.313 (075.8)
  Вельбицкий И. В. Технология программирования. - К. : Техніка , 1984. - 279 c. - (Б-ка инженера).
  004.42            681.3.06
  Вельяминов Г. М. Основы международного экономического права. - М. : ТЕИС , 1994. - 110 c.
  341.24            67.412
  Вендик О. Г. Корпускулярно-фотонная технология : учеб. пособие для вузов / О. Г. Вендик, Ю. Н. Горин, В. Ф. Попов. - М. : Высш. шк. , 1984. - 240 c.
  621.382
  Венедиктов В. С. Конспект лекций по трудовому праву Украины. Т.1. : учеб. пособие для вузов. - Х. : Консум , 1998. - 139 c.
  349.2(477)            67.405(4Укр)
  Венецкий И. Г. Основы теории вероятностей и математической статистики : учеб. пособие для вузов / И. Г. Венецкий, Г. С. Кильдишев. - М. : Статистика , 1968. - 360 c.
  519.2
  Венжинович Н. Ф. Сучасна українська літературна мова : навч. посібник. - 3-тє вид., випр. і доп . - К. : Знання , 2008. - 303 c.
  811.161.2`06-26
  Вениаминов В. Н. Микросхемы и их применение : справ. пособие / В. Н. Вениаминов, О. Н. Лебедев, А. И. Мирошниченко. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Радио и связь , 1989. - 239 c. - (Массовая радиобиблиотека: вып. 1143).
  621.382.049.77
  Веников В. А. Кибернетические модели электрических систем : учеб. пособие для вузов / В. А. Веников, О. А. Суханов. - М. : Энергоиздат , 1982. - 327 c.
  621.311.001.573.5 : 681.5
  Веников В. А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах : учеб. для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1978. - 415 c.
  621.311.1
  Веников В. А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах : учеб. для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1970. - 472 c.
  621.311.1
  Веников В. А. Теория подобия и моделирования. Применительно к задачам электроэнергетики : учебник для вузов / В. А. Веников, Г. В. Веников. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1984. - 439 c.
  621.311 : 519.87
  Веников В.А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах : учебник для вузов - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : Высшая школа , 1970. - 472 c.
  621.311
  Веников В.А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах : учебник для вузов - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : ’’Высшая школа’’ , 1970. - 472 c.
  621.311.1
  Вентильные электродвигатели малой мощности для промышленных роботов / В. Д. Косулин, Г. Б. Михайлов, В. В. Омельченко, В.В.Путников. - Л. : Энергоатомиздат , 1988. - 182 c.
  621.865.8-83 : 621.313.13-181.48
  Вентцель Е. С. Прикладные задачи теории вероятностей / Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров. - М. : Радио и связь , 1983. - 416 c.
  519.212
  Вентцель Е. С. Теория вероятностей : учеб. пособие для втузов / Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров. - 2-е изд., стер . - М. : Наука , 1973. - 366 c. - (Избран. главы высш. математики для инженеров и сту).
  519.21(075.8)
  Вентцель Е. С. Теория вероятностей : учебник для втузов. - 4-е изд., стер . - М. : Наука , 1969. - 576 c.
  519.21
  Вентцель Е.С. Теория вероятностей : учебник для вузов. - 5-е изд., стер . - М. : Высш.шк. , 1998. - 575 c.
  519.21
  Венцель С. В. Смазка и долговечность двигателей внутреннего сгорания. - К. : Техніка , 1977. - 207 c.
  621.892.097 : 621.431
  Верба В. А. Проектний аналіз : підручник / В. А. Верба, О. А. Загородніх. - К. : КНЕУ , 2000. - 322 c.
  330.322:65.01.001.1            65.053
  Вербовский Г. Г. Расчеты зубчатых и червячных пердач.Основы теории и примеров расчета : учеб. пособие для вузов. - Харків : Изд-во ХГУ , 1958. - 148 c.
  621.833
  Вереша Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина. Програма навч.дисципліни за вимогами кредитно-модульної системи : навч. посібник для вищ. навч. закл. / Р. В. Вереша, І. К. Туркевич. - К. : Центр учбової літ-ри , 2007. - 207 c.
  343.2(477) : (37.017.4-053.81 : 343.85)
  Вереша Р.В. Кримінальне право України.Загальна частина : Навч.посібник - 2-ге вид.,перероб.та доп. . - К. : Центр учбової літератури , 2012. - 320 c.
  343.2(477)            67.9(4УКР)408я73
  Верещак Ф. П. Проектирование авторемонтных предприятий : справочника инженера-механика / Ф.П.Верещак, Л.А.Абелевич. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1973. - 328 c.
  629.3.082.5.001.63            629.113.004.67 : 658.2.001
  Вермишев Ю. Х. Основы автоматизации проектирования. - М. : Радио и связь , 1988. - 279 c.
  658.512.011.56
  Вермуш Г. Алмазы в мировой истории и истории об алмазах. / пер. с нем. - М. : Междунар. отношения , 1988. - 288 c.
  549.211
  Верников А. Я. Магнитные и электромагнитные приспособления в металлообработке. - М. : Машиностроение , 1984. - 157 c.
  621.9.06-229
  Вероятностные методы в вычислительной технике : учеб. пособие для вузов / А. В. Крайников, Б. А. Курдиков, А. Н. Лебедев и др.; под ред. А. Н. Лебедева, Е. А. Чернявского. - М. : Высш. шк. , 1986. - 312 c.
  004 : 519.21
  Верховна Рада України шостого скликання. Восьма сесія 3 березня-6 квітня 2011 року Т.28. : стенограф. звіт. - К. : Парламентське вид-во , 2013. - 730 c.
  342.3 + 328(477)
  Верховна Рада України шостого скликання. Восьма сесія, 7 квітня-13 травня 2011 року Т.29. : стенограф. звіт. - К. : Парламентське вид-во , 2013. - 781 c.
  342.3 + 328(477)
  Верховцев О. Г. Практические советы мастеру-любителю по электротехнике и электронике / О. Г. Верховцев, К. П. Лютов. - Л. : Энергоатомиздат , 1984. - 198 c.
  621.31.002 + 621.396.6
  Верховцев О.Г. Практические советы мастеру-любителю.Электротехника. Электроника. Материалы и их обработка / О.Г.Верховцев, К.П.Лютов. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1987. - 207 c.
  621.31.002 + 621.396.6
  Верша Р. В. Кримінальне прво України. Загальна частина : Підручник - 2-ге вид., перероб. та доп. . - К.: : ЦУЛ , 2012. - 319 с. c.
  343.2(477)
  Вершигора В. А. Автомобили ВАЗ.Устройство, техническое обслуживание и ремонт. / В.А.Вершигора, В.И.Зельцер, К.Б.Пятков. - 2-е изд.,стер . - М. : Транспорт , 1975. - 368 c.
  629.331.1.004.67            629.113.004.67
  Верщака А. С. Режущие инструменты с износостойкими покрытиями / А. С. Верщака, И. П. Третьяков. - М. : Машиностроение , 1986. - 190 c. - (Б-ка инструментальщика).
  621.9.025.72
  Веселова О. М. Голодомори в Україні, 1921-1923, 1932-1933,1946-1947. Злочини проти народу / О. М. Веселова, В. І. Марочко, О. М. Мовчан. - 2-е вид., доп . - К., Нью-Йорк : М. П. Коць , 2000. - 274 c.
  940(477)``1921/1947``            63.3(4Укр)6-4
  Веселовский О. Н. Линейные и асинхронные двигатели / О. Н. Веселовский, А. Ю. Коняев, Ф. Н. Сарапулов. - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 256 c.
  621.313.333
  Веселовский С. И. Разрезка материалов. - М. : Машиностроение , 1973. - 360 c.
  621.93
  Веселовська Г. В. Основи комп`ютерної графіки : навч. посібник для вищ. навч. закл. / Г. В. Веселовська, В. Е. Ходаков, В. М. Веселовський; за ред. В. Е. Ходакова. - К. : Центр навч. літ , 2004. - 389 c. - (Херсон. держ. техн. ун-т).
  004.92
  Веснин В. Р. Основы менеджмента : курс лекций для студентов вузов. - М. : Знание , 1996. - 469 c.
  658.012.32(075.8)            65.290-21
  Веснин В. Р. Основы менеджмента : учебник - 2-е изд . - М. : Триада ЛТД , 1997. - 383 c. - (Ин-т междунар.права и экономики им.А.С.Грибоедова).
  658.012.32(0758)            65.290-21
  Вестник Харьковского политехнического института. Т.148. Прикладная механика и процессы управления. Вып.1 - Х. : Вища шк. , 1979. - 76 c.
  621.01 + 681.5
  Вестник Харьковского политехнического института.№ 226 Т.226. Машиностроение. Вып.15. - Х. : Вища шк. , 1985. - 84 c.
  621
  Ветлинский В. Н. Бортовые автономные системы управления автомобилем / В. Н. Ветлинский, А. А. Юрчевский, К. Н. Комлев. - М. : Транспорт , 1984. - 189 c.
  629.331.05            629.113.014.5-52
  Ветлинский В. Н. Автоматические системы управления движением автотранспорта / В. Н. Ветлинский, А. В. Осипов. - Л. : Машиностроение , 1986. - 216 c.
  656.13.05 : 653.012.011.56
  Ветлинский В.Н. Бортовые автономные системы управления автомобилем / В.Н. Ветлинский, А.А. Юрчевский, К.Н. Комлев - М. : Транспорт , 1984.
  629.113.014.55-52            629.331.05
  Вечер. Л. С. Секреты делового общения. - Минск : Выш.шк. , 1996. - 367 c.
  159.923.2-056.87            88.53
  Вечканов Г. С. Экономическая безопасность. : учеб.пособие. - СПб. : Вектор , 2005. - 251 c. - (Лучшие шпаргалки).
  338.23 : 343.3
  Вечканов Г. С. Микроэкономика : пособие для подготовки к экзамену / Г. С. Вечканов, Г. Р. Вечканова. - 5-е изд . - СПб. : Питер , 2003. - 254 c. - (Завтра экзамен).
  330.101.542            65.012.1
  Вечканов Г. С. Микроэкономика : пособие для подготовки к экзамену / Г. С. Вечканов, Г. Р. Вечканова. - 3-е изд., доп. и испр . - СПб. : Питер , 2002. - 254 c. - (Завтра экзамен).
  330.101.542            65.012.1
  Вечко Ю. И. Оргтехника и технологическое оснащение рабочих мест / Ю. И. Вечко, В. М. Эйбиндер. - Л. : Лениздат , 1985. - 124 c. - (Новаторы Ленинграда предлагают ``Интенсификация-90).
  658.382.015.12
  Вешеневский С. Н. Характеристики двигателей в электроприводе. - 5-е изд. . - М. : Энергия , 1967. - 472 c.
  621.313-83
  Вешкельский С. А. Справочник моториста установок с ДВС :вопросы и ответы. - Л. : Машиностроение , 1985. - 272 c.
  621.43
  Вешкельский С. А. Техническая эксплуатация двигателей внутреннего сгорания : учеб. для сред. спец. учеб. заведений / С. А. Вешкельский, Б. С. Лукьянченко. - Л. : Машиностроене , 1987. - 143 c.
  621.431.004
  Вешкельский С. А. Техническая эксплуатация двигателей внутреннего сгорания : учеб. для машиностроит. техникумов / С. А. Вешкельский, Б. С. Лукьянченко. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1986. - 136 c.
  621.431.004
  Взаимодействие общества и природы. Философско-методологические аспекты экологической проблемы / отв. ред. Е. Т. Фадеев. - М. : Наука , 1986. - 348 c.
  502.1            20.1
  Взаимозаменяемость,стандартизация и техническое измерения : Учебник для приборостроит.специальностей везов / О.Ф.Тищенко,А.С.Валединский; О.Ф.Тищенко,А.С.Валединский - М. : Машиностроение , 1977. - 358 c.
  621.753
  Взоров Б.А. / Б.А. Взоров, А.В. Адамович, А.Г. Арабян и др.; Под общ. ред. Б.А. Взорова - М. : Машиностроение , 1981. - 535 c.
  621.436
  Взоров Б.А. / Б.А. Взоров, А.В. Адамович, А.Г. Арабян и др.; Под общ. ред. Б.А. Взорова - М. : Машиностроение , 1981. - 535 c.
  621.436
  Взрыв в грунтах и горных породах : сб. науч. трудов. - К. : Наук.думка , 1985. - 180 c.
  622.235
  Взрывные работы в грунтах и скальных породах : сб. науч. трудов. - К. : Наук. думка , 1986. - 128 c.
  622.235
  Взрывные явления. Оценка и последствия : в 2 т. Т.1. / У.Бейкер, П.Кокс, П.Уэстайн и др.; пер. с англ.; под ред. Я. Б. Зельдовича, Б. Е. Гельфанда. - М. : Мир , 1986. - 319 c.
  622.235
  Взрывные явления. Оценка и последствия : в 2 т. Т.2. / У. Бейкер, П. Кокс, П. Уэстайн и др.; пер. с англ. ; под ред. Я. Б. Зельдовича, Б. Е. Гельфанда. - М. : Мир , 1986. - 384 c.
  622.235
  Вибрации в технике : в 6 т. Т.1. Колебания линейных систем : справочник / И.И.Артоболевский, А.Н.Боголюбов, В.В.Болотин и др.; ред. совет В.Н. Челомей (пред.) и др.; под. ред. В. В. Болотина. - М. : Машиностроение , 1978. - 352 c.
  62 - 868 : 534.015
  Вибрации в технике : в 6-ти т. Т.2. Колебания нелинейных механических систем : справочник / И. И. Блехман, Н. В. Бутенин, Р. Ф. Ганиев и др.; ред. совет: В. Н. Челомей (пред.) и др.; под ред. И. И. Блехмана. - М. : Машиностроение , 1979. - 351 c.
  62-868 + 534.014.5
  Вибрации в технике : в 6 т. Т.3. Колебания машин, конструкций и их элементов : справочник / Э. Л. Айрапетов, И. А. Биргер, В. Л. Вейц и др.; ред. совет : В. Н. Челомей(гл. ред.) и др.; под ред. Ф. М. Дименберга, К. С. Колесникова. - М. : Машиностроение , 1980. - 544 c.
  62-868 : 534
  Вибрации в технике : в 6 т. Т.5. Измерения и испытания : справочник / В.В.Алексенко, А.С.Больших, М.Д.Генкин и др.; ред. совет : В. Н. Челомей (гл. ред) и др.; под ред. М. Д. Генкина. - М. : Машиностроение , 1981. - 496 c.
  62-868 : 534
  Вибрации в технике : в 6 т. Т.6. Защита от вибрации и ударов : справочник / ред. совет: В.Н.Челомей (гл. ред.) и др.; под ред. К.В.Фролова. - М. : Машиностроение , 1981. - 456 c.
  62-868 :534
  Вибрационные преобразователи движения / Р. Ю. Бансявичюс, А. К. Бубулис, Р. А. Волченкова и др.; под ред. К. М. Рагулькиса. - Л. : Машиностроение , 1984. - 64 c. - (Б-ка инженера. Вибрационная техника. Вып. №1).
  621.01-:62-868
  Вибрационные станки для обработки деталей / А. П. Бабичев, В. Б. Трунин, Ю. М. Самодумский, В.П.Устинов. - М. : Машиностроение , 1984. - 168 c.
  621.9.06.048.6 : 62-868
  Виброакустическая диагностика машин и механизмов / Генкин М.Д., Соколова А.Г. - М. : Машиностроение , 1987. - 288 c.
  621:534.647            621
  Видатні поляки Харкова : матеріали Міжнар.наук.сімпозіуму, Харків, 7 грудня 2011 р. / Генеральне консульство Республіки Польща в Харкові;Харків.нац.ун-т іи.В.Н.Каразіна - Х. : Майдан , 2012. - 359 c. - (Польський альманах.Вип.V).
  908(477.54)-054.57=162.1
  Видениекс П. О. Проблемно-ориентированные микропроцессорные системы в производстве РЭА / П. О. Видениекс, Я. Я. Вентиньш, А. А. Кривченков. - М. : Радио и связь , 1987. - 296 c.
  681.325.5-181.48:621.396.6.002
  Видеокамеры : альбом схем. Вып.2. - Б.м. : Б.и. , Б.г. - 118 c.
  621.397.6 : 778.536.425
  Видеокамеры. Вып.1. Принципиальные электрические схемы. - Б.м. : Б.и. , 1996. - 59 c.
  621.397.642 : 778.536.425
  Видеокамеры. Приложение к вып.№1. Структурные схемы. Осциллограммы. Справочные данные микросхем. - Б.м. : Б.и. , 1996. - 66 c.
  621.397.642 : 778.536.425
  Видинеев Н. В. Природа интеллектуальных способностей человека. - М. : Мысль , 1989. - 175 c.
  159.923.35            88
  Виклади давньослов`янських легенд або міфологія / укладена Я. Ф. Головацьким. - К. : Довіра , 1991. - 93 c.
  82-344            82.3Ук
  Виконавче провадження в Україні : в 2 т. Т.1. : зб.документів - 3-е вид., випр. та доп . - Х. : Райдер , 2003. - 464 c.
  347.952            67.401(4УКР)
  Виконавче провадження в Україні : в 2 т. Т.2. : зб. документів. - 3-е вид., випр. і доп . - Харків : Райдер , 2003. - 517 c.
  347.952            67.401(4УКР)
  Виленкин Н. Я. Микрокалькулятор - школьнику : кн. для учащихся / Н. Я. Виленкин, В. М. Оксман, С. И. Шварцбурд. - М. : Просвещение - 96 c.
  004.388.2            681.321-181.48
  Вильковиский Э. Я. Квазары и активность ядер галактик. - М. : Наука , 1985. - 174 c. - (Проблемы науки и техн. прогресса. ПНТП).
  524.883
  Вильховченко С.Д. Универсальный программируемый текстовый редактор МиIti - Edit7.xx :200 советов пользователю. - М. : ABF , 1994. - 266 c.
  004.428.2            681.322-181.4
  Вильямс Р. Компьютеры в школе / Р.Вильямс, К Маклин; пер. с англ. - М. : Прогресс , 1988. - 336 c.
  004.382.7:373            681.3 : 74.202.4
  Винник И.В. Решение задач теоретической механики на программируемых микрокалькуляторах : учеб. пособ. для втузов. - К. : Выща шк. , 1990. - 174 c.
  531:004.388.2
  Винников И.З. Паяльные работы : учеб. пособ. - М. : Высш. шк. , 1966. - 176 c.
  621.79
  Винников И.З. Сверловщик : учеб. пособие / И.З. Винников, М.И. Френкель. - 2-е изд . - М. : Высш. шк. , 1971. - 287 c.
  621.95
  Винницкий В.М. Наголос у сучасній українській мові. - К. : Рад. шк. , 1984. - 160 c.
  811.161.2`8            81.2Ук-7
  Виноградов В.А. Уроки телемастера : в 2 т. Т.1. Основы телевидения.Устройство и ремонт современных цветных телевизоров : учеб.- справ. пособие / В.А. Виноградов, В.А. Прянишников. - 6-е изд . - СПб. : КОРОНА - принт , 2000. - 412 c.
  621.397.6.004.6
  Виноградов В.А. Уроки телемастера : в 2 т. Т.2. Устройство и ремонт зарубежных цветных телевизоров : учеб.- справ. пособие / В.А. Виноградов, В.А. Прянишников. - 2-е изд . - СПб. : КОРОНА-принт , 2000. - 396 c.
  621.397.6.004.6
  Виноградов В.В. Эксплуатация пожарных автомобилей / В.В. Виноградов, А.В. Прохоров. - М. : Транспорт , 1974. - 76 c.
  629.361.6.004            629.114.77.004
  Виноградов Д.Е. Строительство линий электропередачи 35-500 кВ с тяжелыми трассами. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1983. - 216 c.
  621.315.17
  Виноградов И.М. Аналитическая геометрия : [учеб.пособ.]. - М. : Наука , 1986. - 173 c.
  514.12
  Виноградов И.М. Дифференциальные исчисления : [учеб.пособие]. - М. : Наука , 1988. - 176 c.
  517.2
  Виноградов И.Э. Противоизносные присадки к маслам (противозадирные, противоизносные и антифрикционные). - М. : Химия , 1972. - 272 c.
  621.892/.893            621.81
  Виноградов Н.В. Обмотчик электрических машин : учеб. для сред. проф -тех. училищ. - 9-е изд., перераб . - М. : Высш.шк. , 1977. - 312 c. - (Профтехобразование. Электрические машины).
  621.313
  Виноградов Ю.Д. Электронные измерительные системы для контроля малых перемещений / Ю.Д.Виноградов, В.М.Машинистов, С.А.Розентул. - М. : Машиностроение , 1976. - 142 c. - (Б-ка приборостроителя).
  621.317
  Виноградский А.К. Дорожное районирование. - М. : Транспорт , 1989. - 95 c.
  625.7.04
  Виноградська А.М. Технологія комерційного підприємства : навч посіб для вищ.навч.закл. - К : Центр навч.літ. , 2006. - 778 c.
  339.1 : 334.7.012.42
  Виноградський М.Д. Менеджмент в організації : навч. посіб.для вищ. навч.закл. / М.Д. Виноградський, А.М.Виноградська, О.М. Шканова. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : Кондор , 2002. - 652 c.
  658.01.32 : 061            65.290-21
  Виноградський М.Д. Організація праці менеджера : навч. посіб. для вищ. навч.закл. / М.Д. Виноградський, А.М. Виноградська, О.М. Шканова. - К. : Кондор , 2002. - 516 c. - (Київ.екон. ін-т менеджменту).
  658.01.32-057.212 : 331.103
  Винокуров А.И. Сборник задач по сопротивлению материалов : учеб. пособ. для техникумов. - М. : Высш. шк. , 1990. - 383 c.
  620.10
  Винокуров В.А. Сварные конструкции. Механика разрушения и критерии работоспособности / В.А. Винокуров, С.А. Куркин, Г.А. Николаев; под ред.Б.Е. Патона. - М. : Машиностроение , 1966. - 576 c.
  621.791
  Винокуров В.Д. Электрорадиоизмерения : учеб пособ.для вузов / В.Д. Виноградов, С.И. Каплин, И.Г. Петелин; под. ред.:В.И. Винокурова. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1986. - 351 c.
  621.317.3 + 621.396.08
  Винославский В.Н. Автоматизация проектирования систем электроснабжения : учеб. пособие для вузов. - К. : Выща шк. , 1988. - 208 c.
  658.512.011.56
  Винсон Ж.Р. Поведение конструкций из композитных материалов / Ж.Р.Винсон, Р.П.Сираковский ; пер. с англ.И.М.Пановой ;под ред.:В.В. Васильева, Б.С. Митина. - М. : Металургия , 1991. - 264 c.
  620.22-419 : 539.3/6
  Винтер Р. Microsft Access 97 : справочник / Рик Винтер; пер с англ. Ю. Стоцкого. - СПб. : Питер , 1996. - 415 c.
  004.428.2            681.3.06
  Виргинский В.С. Ефим Алексеевич Черепанов, 1774-1842. Мирон Ефимович Черепанов, 1803-1849 / отв. ред.:Н.К. Ламан. - М. : Наука , 1986. - 241 c. - (Науч. - биогр. сер.).
  929 Черепанов            62(092)
  Вирченко Н.А. Графики функций : справочник / Н.А. Вирченко, И.И. Ляшко, К.И. Швецов; под ред. И.И. Ляшко. - К. : Наук.думка , 1979. - 320 c.
  517.2
  Виссема Х. Менеджмент в подразделениях фирмы. Предпринимательство и координация в децентрализованной компании / Ханс Виссема; пер.с англ. Н.А.Нуреева. - М. : ИНФРА -М , 1996. - 287 c.
  658.012.32            65.290-21
  Витенберг Ю.Р. Зубообрабатывающие станки и инструменты в приборостроении / Ю.Р.Витенберг, Н.П.Соболев. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1969. - 284 c.
  621.919 : 621.833            621.919
  Витовые компрессорные машины : справочник / П.Е. Амосов, Н.И.Бобриков, А.И.Шварц, А.Л.Верный. - Л. : Машиностроение , 1977.
  621.514.5
  Витте С.Ю. Избранные воспоминания, 1849 - 1911гг. - М. : Мысль , 1991. - 718 c.
  94(47+57)``1849/1911``(093.3) + 929Витте            63.3(2)5
  Виханский О.С. Менеджмент : учебник для экон. спец. вузов / О.С.Виханский,А.И.Наумов. - 3-е изд . - М. : Гардарика , 2000. - 528 c.
  658.012.32            65.290-21
  Виханский О.С. Практикум по курсу ``Менеджмент `` / О.С.Виханский, А.И.Наумов; под ред. А.И.Наумова. - М. : Гардарика , 1998. - 281 c.
  658.012.32            65.290-21
  Виханский О.С. Стратегическое управление : учебник для вузов. - М. : Изд-во МГУ , 1995. - 250 c.
  658.012.32``313 ``            65.050.2
  Виханский О.С. Менеджмент : учебник для экон.спец.вузов / О.С.Виханский, А.И.Наумов. - 3-е изд . - М. : Гардарика , 1999. - 527 c.
  658.012.32            65.290-21
  Виханский О.С. Менеджмент : учебник для экон.спец.вузов / О.С.Виханский, А.И.Наумов. - 3-е изд . - М. : Гардарика , 1998. - 527 c.
  658.012.32            65.290-21
  Вихерт М.М. Топливная аппаратура автомобильных двигателей. Конструкция и параметры / М.М.Вихерт, М.В.Мазинг. - М. : Машиностроение , 1978. - 176 c.
  621.436.03
  Вихман Г.Л. Основы конструирования аппаратов и машин нефтеперерабатывающих заводов : учебник для вузов / Г.Л.Вихман, С.А.Круглов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1978. - 328 c.
  66.002.5
  Вишеневский С. Н. Характеристики двигателей в электроприводе. - 6-е изд., испр . - М. : Энергия , 1977. - 432 c.
  621.313-83            62-83
  Вишенков С.А. Химические и электрохимические способы осаждения металлопокрытий. - М. : Машиностроение , 1975. - 312 c.
  621.793
  Вишневецкий Л.М. Я - электроналадчик / Л.М.Вишневецкий, Л.Г.Левин. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 160 c. - (Б-ка электромонтера; вып.592).
  621.31.07
  Вишневский В.Н. Портативные осциллографы с цифровыми измерениями параметров сигнала / В.Н.Вишневский, В.М.Немировский, А.А.Рогачев. - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 160 c.
  621.317.75            31.22
  Вишницкий А.Л. Электрохимическая и электромеханическая обработка металлов / А.Л.Вишницкий, И.З.Ясногорский, И.П.Григорчук; под ред. Л.Я.Попилова. - Л. : Машиностроение , 1971. - 212 c. - (Б-чка электротехнолога).
  621.9.04
  Вишняков В.А. Организация вычислительных процессов ЭВМ и систем : учеб.пособие для вузов. - Минск : Выш.шк. , 1988. - 207 c.
  004.451.2            681.324
  Вишняков В.А. Системное обеспечение микроЭВМ : учеб.пособие для вузов. / В.А.Вишняков, А.А.Петровский. - Минск : Выш.шк. , 1990. - 304 c.
  004.031.2            681.3.06
  Вища освіта України і болонський процес : навч. посібник / М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, В.Д.Шинкарук та ін.; за ред. В.Г.Кременя. - Тернопіль : Навч.книга - Богдан , 2004. - 383 c.
  378.014.25
  Вища освіта України і Болонський процес : навч. програма / М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, В.Д.Шинкарук та ін. - Тернопіль : Вид-во ТДПУ , 2004. - 18 c.
  378.014.25
  Вілмор Дж. Х. Фізіологія спорту : підручник / Дж. Х. Вілмор, Д. Л. Костілл. - К. : Олімп. літ. , 2003. - 655 c.
  796.01:612
  Вініченко І.І. Мікроекономіка : навч. посібник для вищ. навч. закл. / І.І. Вініченко, Н.В. Дацій, С.О. Корецька. - К. : ЦУЛ , 2005. - 266 c.
  330.101.542            65.012.1
  Вінник О.М. Господарські товариства і виробничі кооперативи: правове становище. - К. : Знання , 1998. - 308 c.
  347.725/.726            67.406(4УКР):65.291(4УКР)
  Владзиевский А.П. Автоматические линии в машиностроении Т.1. - М. : Машгиз , 1958. - 430 c.
  658.527.011.56
  Владзиевский А.П. Основы автоматизации производства в машиностроении : учебник для техникумов / А.П.Владзиевский, А.П.Белоусов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1974. - 352 c.
  621.91 : 658.011.56
  Владиславлев А.П. Электрическое моделирование динамики систем с распределенными параметрами / А.П. Владиславлев, А.С. Мессерман. - М. : Энергия , 1978. - 222 c.
  621.311.1.001.57
  Власов Є.Н. Керування дієслів, прикметників та іменників у німецькій мові : навч. посіб. / Власов Є.Н, Куленко В.Є. - Вінниця : Нова книга , 2003. - 139 c.
  811.112.1            81.2Нем- 2
  Власов Є.Н. Прикметник. Ступені порівняння та відмінювання : посіб.для студ. фак-ту інозем мов / Є.Н.Власов,В.Є.Куленко. - Вінниця : Нова книга , 2003. - 85 c.
  811.112.2            81.2Нем -2
  Власов К.П. Методи исследований и организация экспериментов / К.П. Власов, П.К. Власов, А.А. Киселев; под. ред.: К.П. Власова - Х. : Гуманит. центр , 2002. - 255 c.
  001.891.5:004.032.2
  Власов С.Н. Справочник молодого наладчика автоматических линий и специальних станков / С.Н. Власов, Б.И. Черпаков - М. : Высш.шк. , 1972. - 264 c.
  621.9.06-52
  Власов С.Н. Устройство, наладка и обслуживание металлобрабативающих станков и автоматических линий : учеб. для машиностроит. техникумов / С.В. Власов, Г.М. Голович, Б.И. Черепаков - М. : Машиностоение , 1983. - 439 c.
  621.9.06
  Власов С.Н. Спарвочник молодого наладчика агрегатных станков и автоматических линий / С.Н.Власов, Б.И. Черпаков - М. : Высш.шк. , 1991. - 383 c.
  621.9.06-529-77(035.5)            34.63
  Власов С.П. Справочник молодого наладчика автоматических линий и специальных станков / С.П. Власов, Б.И. Черпаков - 3--е изд., переаб. и доп. . - М. : Высш. шк. , 1983. - 256 c. - (Профтехобразование.Обраб. резанием).
  621.9.06-52
  Власова А.В. Основи товарознавства непродовольчих товарів : навч. посіб.для ВНЗ - К. : Центр навч. літ-ри , 2006. - 206 c.
  658.62:339.166.84
  Власова А.М. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. / А.М. Власова, Н.В. Краснокутська - К. : КНЕУ , 1997. - 92 c.
  658.012.32:001.895:330.341.1            65.290-21
  Власова В. М. Основы предпринимательской деятельности:экономическая теория, маркетинг, финансовый менеджмент : учеб.пособ.для сред. спец. учеб. заведений / под.ред.: В.М. Власовой - М. : финансы и статистика , 1997. - 528 c.
  334.7.012.42            65.012.1
  Власть: Очерки современной политической философии Запада / В.В. Мшвениерадзе, И.И. Кравчеко, Е.В. Осиповап и др. - М. : Наука , 1989. - 328 c.
  321.01            15.50
  Влахов С. Нереводимое в переводе / С. Влахов, С. Флорин - 2-е изд.,испр.и доп. . - М. : Высш.шк , 1986. - 416 c.
  81"25            81
  Внешнеторговая политика.Опыт реформ / Дж.Шэш,В.Томас; Пер.с англ. - М. : ИНФРА-М , 1996. - 361 c.
  65.428
  Внукова Н.М. Ощадна справа : навч. посіб. для вузів / Н.М. Внукова, П.М. Куліков, В.А. Череватенко - Х. : Компанія СМІТ , 2005. - 479 c.
  336.72            65.262.1
  Внукова Н.М. Страхування: Теорія і практика : навч. -метод. посіб. / Н.М. Внукова, В.І. Успенко, Л.В. Временко - К. : Бурун Книга , 2004. - 375 c.
  336.72            65.271
  Вовк А.А. Поведение грунтов под воздействием импульсных нагрузок - К. : Наук. думка , 1984. - 287 c.
  624
  Вовк Т.В. Система конкурентного законодавства Європейського Союзу. Правове регулювання правил конкуренції в Україні. Шляхи адаптації законодавства України / Т.В.Вовк, С.В.Перемот. - К. : Тріумф , 2006. - 414 c.
  346.546.05 + 339.137.2
  Вовкотруб М.П. Мінеральні добрива : посібник для вчителів / М.П.Вовкотруб, В.М.Макаренко. - К. : Рад.шк. , 1982. - 128 c.
  631.82            54
  Водяная система регулирования паровых турбин / В.Н.Веллер, Г.А.Киракосянц, Д.М.Левин, В.В.Лыско; под общ. ред. В.Н.Веллера. - М. : Энергия , 1970. - 264 c.
  621.165
  Водяник В.И. Эластичные мембраны. - М. : Машиностроение , 1974. - 136 c. - (Б-ка приборостроителя).
  681.2 - 278
  Водяник И.И. Как обнаружить и устранить неисправности трактора : справочник. - М. : Нива России , 1992. - 298 c.
  631.372 : 629.366.004.67(035.5)            631.372:629.114.2.004.67( 035.
  Возможность и действительность : монография / М.А.Парнюк, А.С.Кирилюк, В.В.Кизима и др.; АН СССР.К-ра философии. - К. : Наук.думка , 1989. - 288 c.
  101.2            87
  Вознесенский В.А. Статистические методы планирования эксперемента в технико - экономических исследованиях. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Финансы и статистика , 1981. - 263 c. - (Мат.статистика для экономистов).
  519.242 : 519.23
  Вознесенский В.А. Статистические методы планирования эксперимента в технико - экономических исследованиях. - М. : Статистика , 1974. - 192 c.
  519.242 : 519.23
  Войналович О. Російсько - український словник наукової і технічної мови. Термінологія процесових понять. - К. : Вирій : Сталкер , 1997. - 256 c.
  811.161.1 = 161.2(038)            81.2Укр-4
  Войнаренко М.П. Корпоративні цінні папери : обліково - фінансовий аспект : монографія / М.П.Войнаренко, С.З.Мошенський, Н.А.Пономарьова. - Житомир : ЖДТУ , 2006. - 259 c. - (Житомір. держ.техн.ун-т).
  336.763 : 657.422.4
  Войненко В.М. Эргономические принципы конструирования / В.М.Войненко, В.М.Мунипов. - К. : Тэхника , 1988. - 119 c.
  658.512.23 : 331.101.1
  Войскунский А.Е. Я говорю, мы говорим ...: очерки о человеческом общении. - М. : Знание , 1982. - 192 c.
  159.923.2            88.5
  Войтенко С.П. Математична обробка геодезичних вимірів. Теорія похибок вимірів : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : КНУБА , 2003. - 215 c. - (Київ.нац.ун-т будівництва і архітектури).
  528.11 : 519.2            26.11
  Войтко С.В. Менеджмент у телекомунікаціях : навч.посібник / С.В.Войтко, К.П.Ангелов. - К. : Знання , 2007. - 295 c.
  621.39 :658.012.32
  Войцеховский Я. Радиоэлектронниые игрушки.Электроника дома, на работе,в школе / пер. с польск. - М. : Сов. радио , 1976. - 608 c.
  621.396.6
  Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент : підручник. - К. : КНЕУ , 1998. - 268 c.
  658.012.32 : 339.138            65.290-2
  Волейбол : учебник для ин-тов физ.культуры / Ю.Н.Клещев, А.Г.Айриянц, О.П.Топышев и др.; под общ. ред. Ю.Н.Клещева, А.Г.Айриянца. - 3-е изд., испр. и доп . - М. : Физкультура и спорт , 1985. - 270 c.
  796.325
  Волков В.А. Выдающиеся химики мира : биограф..справ. / В.А.Волков, Е.В.Вонский, Г.И.Кузнецова; под.ред. В.И.Кузнецова. - М. : Высш. шк. , 1991. - 656 c.
  54(092)
  Волков В.А. Аналитическая геометрия и векторная алгебра : учеб пособие для вузов. - Л. : Изд-во ЛГУ , 1986. - 192 c.
  514.12 : 514.742.21
  Волков В.А. Химики : биограф. справочник / В.А. Волков, Е.В. Вонский, Г.И. Кузнецова. - К. : Наук. думка , 1984. - 735 c.
  54(092)
  Волков В.И. Организация машинной обработки экономической информации : учебник для вузов / В.И.Волков, А.Н.Романов . - 2-е изд., перераб, и доп . - М. : Финансы и стастистика , 1988. - 400 c.
  658.012.011.56 : 004
  Волков В.М. Микроэлектроника / В.М. Волков,А.А. Иванько, В.Ю.Лапий; под.ред.В.Ю. Лапия. - К. : Техніка , 1983. - 263 c. - (Б-ка инженера).
  621.382.049.77
  Волков В.М. Проектирование средств измерения проходящей мощности : навчальній посібник - Х. : ХТУРЕ , 2000. - 160 с. c.
  621.317.82
  Волков В.С . Радиолюбительский измерительный прибор. - М. : Радио и связь , 1983. - 40 c. - (Массовая радиобиблиотека. Вып.1065).
  621.396.08
  Волков Г.Н. Три лика культуры : ист.- филос. очерки. - М. : Мол. гвардия , 1986. - 335 c.
  130.2            71.0
  Волков Н.И. Электромашинные устройства автоматики : учебник для вузов / Н.И.Волков, В.П.Миловзоров. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1986. - 335 c.
  621.313 : 681.5
  Волков Н.И. Электромашинные устройства автоматики : учеб. пособ.для вузов / Н.И.Волков, В.П.Миловзоров. - М. : Высш. шк. , 1978. - 336 c.
  621.313 : 681.5
  Волков Ф.Д. Тайны Уайтхолла и Даунинг-стрит. - М. : Мысль , 1980. - 462 c.
  327.2
  Волкова З.Н. Право. Английский и русский языки : учеб. пособ. по переводу. - М. : Изд- во УРАО , 2003. - 230 c. - (Ун- т Рос.акад.образование).
  811.111`253            81.2Англ
  Волкова К.А. Структура производственного объединения. Положение об отделах. Должностные инструкции : справ. пособ. / К.А. Волкова, Ф.К. Казакова, А.С. Симонов; под. ред.:А.И. Бужинского, В.Ф. Палия. - М : Экономика , 1987. - 318 c.
  658.014.12
  Волковинский В.Н. Махно и его крах. - М. : Изд-во ВЗПИ , 1991. - 246 c. - (Исторические портреты).
  929Махно +[947+957]``1918/1920``(092)            63.3(2)712.8
  Волковинський В.М. Батько Махно. - К. : Знання України , 1992. - 48 c. - (Біб-ка журналу ``Пам`ятки України, № 3``).
  929Махно +[ 947+957]`` 1918/1920``(092)            63.3(2)712
  Волконский В.А. Оптимальные тарифы на электроэнергию - инструмент энергосбережения / В.А. Волконский, А.И. Кузовкин. - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 160 c. - (Экономия топлива и электроэнергии).
  621.311.1.003.13.004.18
  Волкотруб И.Т. Основы комбинаторики в художественном конструировании : учеб. пособ. для техникумов. - К. : Вища шк. - 160 c.
  658.512.23
  Волкотруб И.Т. Основы художественного конструирования. Моделирование материалов и биоформ : учеб. пособ. для сред. спец. учеб. завед. - К. : Вища шк. , 1982. - 151 c.
  658.512.23
  Волновые зубчатые передачи / Д.П. Волков, А.Ф. Крайнев, С.В. Бондаренко и др.; под ред. Д.П. Волкова и А.Ф. Крайнева. - К. : Техніка , 1976. - 221 c.
  621.833.7
  Володарский Е.Т. Планирование и организация измерительного эксперимента : учеб. пособ. для втузов / Е.Т. Володарский, Б.Н. Малиновский, Ю.М. Туз. - К. : Вища шк. , 1987. - 280 c.
  519.242
  Володин А.А. Финансы машиностроения : учеб. для вузов. - М. : Высш. шк. , 1989. - 216 c.
  336:621
  Володин В.В. Автоматизация проектирования летательных аппаратов. - М. : Машиностроение , 1991. - 256 c.
  629.7.001:658.512.011.56
  Володін М.О. Основи земельного кадастру : навч. посіб. для вищ.навч.закл. - К. : КНУ будівництва та архітектури , 2000. - 319 c.
  711.14:528.46
  Володомонов Н.В. Календарь: прошлое, настоящее, будущее. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1987. - 80 c.
  529
  Волосатов В.А. Ультразвуковая обработка. - Л. : Лениздат , 1973. - 247 c. - ((Для молодых рабочих)).
  621.9.048
  Волосов С.С. Приборы для автоматического контроля в машиностроении : учеб. пособие для вузов / С.С. Волосов, Е.И. Педь. - 2-е изд . - М. : Изд-во стандартов , 1975. - 336 c.
  658.562 : 681.2
  Волосов С.С. Основы точности активного контроля размеров. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1969. - 356 c.
  658.562 : 53.08
  Волошкин Н.П. Капитальный ремонт быстроходных дизелей / Н.П.Волошкин, В.Я.Попов, И.Б.Тартаковский. - М. : Машиностроение , 1971. - 480 c.
  621.436
  Волошкіна О.С. Питання екологічної безпеки поверхневих водних об`єктів / О.С. Волошкіна, Є.О. Яковлєв, В.М. Удод. - К. : Б.в. , 2007. - 139 c. - (Ін-т проблем нац. безпеки).
  502.51
  Волощук Ю.І. Сигнали та процеси у радіотехніці : у 4 т. Т.3. : підручник для вищ.навч.закл. - Х. : СМІТ , 2005. - 527 c.
  621.372
  Волощук Ю.І. Сигнали та процеси у радіотехніці : у 4 т. Т.2. : підручник для вищ. навч. закл. - Х. : СМІТ , 2003. - 443 c.
  621.372
  Волощук Ю.І. Сигнали та процеси у радіотехніці. : у 4 т. Т.1. : підручник для вищ. навч.закл. - Х. : СМІТ , 2003. - 578 c.
  621.372
  Волощук Ю.І. Сигнали та процеси у радіотехніці : у 4 т. Т.4. : підруч. для вищ. навч. закл. - Х. : СМІТ , 2005. - 495 c.
  621.372
  Волчкевич Л.И. Автооператоры / Л.И.Волчкевич, Б.А.Усов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1974. - 216 c.
  621.9.067:62-52
  Волчкевич Л.И. Комплексная автоматизация производства / Л.И.Волчкевич, М.П.Ковалев, М.М.Кузнецов. - М. : Машиностроение , 1983. - 269 c.
  621.001 : 658.012.011.56
  Волчкевич Л.И. Надежность автоматических линий : учеб.пособие для вузов / под ред. Г.А.Шаумяна. - М. : Машиностроение , 1969. - 308 c.
  658.527.011.56-192(075.8)
  Волчкевич Л.И. Автоматы и автоматические линии : в 2 т. Т.2. Системы управления и целевые механизмы : учеб.пособие для машиностр.вузов / Л.И.Волчкевич, М.М.Кузнецов, Б.А.Усов; под ред. Г.А.Шаумяна. - М. : Высш.шк. , 1976. - 336 c.
  621.9.05-52 : 658.527.011.56
  ВолчкевичЛ.И. Автоматы и автоматические линии : в 2 т. Т.1 . Основы проектирования : учеб пособие для машиностр. вузов / Л.И. Волчкевич, М.М. Кузнецов, Б.А. Усов; под ред. Г.А. Шаумяна. - М. : Высш. шк. , 1976. - 230 c.
  621.9.06-52 : 658.527.011.56
  Волынский Б.А. Электротехника : учеб. пособие для неэлетротехн. вузов / Б.А.Волынский, Э.Н.Зейн, В.Е.Шатерников. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 526 c.
  621.3
  Вольдек А.И. Электрические машины : учебник для втузов. - 3-е изд., перераб . - Л. : Энергия , 1978. - 832 c.
  621.313(075.8)
  Волькенштейн Ф.Ф. Электронные процесы на поверхности полупроводников при хемосорбции. - М. : Наука , 1987. - 431 c.
  621.315.592:[539.21+541.183]
  Вольф И.В. Химия и микробиология природных и сточных вод : учеб. пособие для вузов / И.В.Вольф, Н.И.Ткаченко. - Л. : Изд-во ЛГУ , 1973. - 239 c.
  628
  Вопилкин Е.А. Расчет и конструирование механизмов приборов и систем : учеб.пособие для вузов. - М. : Высш.шк. , 1980. - 463 c.
  681.2
  Вопросы автоматизации решения задач фильтрации на ЭВМ / И.И. Ляшко, И.В. Сергиенко, Г.Е. Мистецький, Г.Е. Скопецкий. - 2-е изд. перераб. и доп . - К. : Наук.думка , 1981. - 296 c.
  532.546 :004.382.7
  Вопросы динамики торможения и рабочих процесов тормозных систем автомобилей / В.Б Генбом, Г.С. Гудз, В.А. Демьянюк и др.; под общ.ред. Б.Б. Генбома. - Львів : Вища шк. , 1974. - 243 c.
  629.331-529:656.13.052.444            629.113-592
  Вопросы исследования надежности и динамики элементов транспортных машин и подвижного состава железных дорог : сб.науч.тр. - Тула : Тульск.политехн.ин-т , 1979. - 150 c.
  629.4.01- 192
  Вораксо Л.С Основы проектирования электрооборудования станков. / Л.С.Вораксо, А.С.Родионов. - М. : Машиностроение , 1984. - 212 c.
  621.9.06-83.001.6 : 621.31.002.72
  Вораксо Л.С. Монтаж электрооборудования металлорежущих станков / Л.С. Вораксо, А.А. Гуторев, И.П. Демидов. - М. : Машиностроение , 1974. - 279 c.
  621.9.06-83 : 621.31.002.72
  Воробиенко П.П. Теория линейних электрических цепей : сб. задач и упражнения для вузов. - М. : Радио и связь , 1989. - 326 c.
  621.3.011
  Воробйов Б.З. Основи комерційної діяльності. Ч.1 : навч.посібник для вищ. навч. закл. / Б.З.Воробйов, Е.М.Локтєв, Ю.І.Плетень; пер. з 2-го рос. вид. - К . : Вид-во Європ.ун-ту , 2007. - 387 c.
  334.012.42(075.8)
  Воробьев А.В. Респонсинный привод. - М. : Машиностроение , 1978. - 160 c.
  62-83-523
  Воробьев В.И. Математическое обеспечение ЭВМ в науке и производстве. - Л. : Машиностроение , 1988. - 158 c. - (ЭВМ в производстве).
  004.382.7
  Воробьев Е.И. Экоинформатика в атомной энергетике / Е.И.Воробьев, В.Ю.Резниченко. - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 160 c.
  502.14 : 621.039
  Воробьев Л.Н. Технология машиностроения и ремонт машин : учебник для вузов. - М. : Высш.шк. , 1981. - 344 c.
  621.002+625.7/8.08.004.67
  Воробьев Н.И Проектирование электронных устройств : учеб.пособие для вузов. - М. : Высш.шк. , 1982. - 222 c.
  621.38.001.63(075.8)
  Воробьева Г.Ф. Современный русский язык : контрольные упражнения по синтаксису / Г.Ф.Воробьева,Т.Г.Почтенная - М. : 1983
  81.2Р
  Воробьева Г.Я Коррозионаая стойкость материалов в агрессивных средах химических производств. - М. : Химия , 1967. - 844 c.
  620.193
  Воробьева Н.И. Надежность компьютерных систем / Н.И. Воробьева, В.И.Корнейчук, Е.В.Савчук. - К. : Корнійчук , 2000. - 144 c.
  004.052
  Воробьева С.А. Русско - украинский словарь социально - экономической терминологии / С.А.Воробьева, Т.К.Молодид ; под ред.И.К.Белодеда. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища школа , 1976. - 412 c.
  811.161.1=161.2(038) : 330
  Воронин В.Г. Гидравлические прессы с безаккумуляторным маслонасосным приводом : справ.пособие. - М. : Машиностроение , 1974. - 160 c.
  621.226(035)
  Воронин Г.И. Конструирование машин и агрегатов систем кондиционирования : учебник для вузов. - М. : Машиностроение , 1978. - 541 c.
  629.7.048
  Воронин П.Л. Дипломное проектирование по специальности ``Химическое, компрессорное и холодильное машиностроение`` : учеб.пособие для техникумов / П.Л.Воронин, Н.В. Скачидуб, В.И.Чалый. - М. : Машиностроение , 1986. - 174 c.
  66.02.001.63 + 621.5.001.63
  Вороничев Н.М. Автоматические линии из агрегатных станков / Н.М. Вороничев, Ж.Э. Тартаковский, В.Б. Генин. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1979. - 487 c.
  621.9.06-112.6 :658.527.011.56
  Воронов А.А Основы теории автоматического управления.Автоматическое регулирование непрерывных линейых.систем. - 2 -е изд.,перераб . - М. : Энергия , 1980. - 309 c.
  681.511.26
  Воронов А.А Основы теории автоматического управления : в 3 т. Т.2. Специальные линейные и нелинейные системы автоматического регулирования одной величины. - М : Энергия , 1966. - 372 c.
  681.511.2/.4
  Воронов А.А Основы теории автоматического управления : в 3 т. Т.1. Линейные системы регулирования одной величины. - М : Энергия , 1965. - 396 c.
  681.511.2
  Воронов М. Как добиться успеха в бизнесе. Способы преодоления препятствий : практ.рук.по самооценке, принятию решений и деловому общению / Марк Воронов. - Х. : Центр``Консульт`` , 2002. - 351 c. - (Энциклопедия бухгалтера и экономиста, 2002, № 9).
  334.7.012.42 : 17.024.4            65.9(2Укр)09
  Воронцов А.И. Охрана природы : учебники и учеб.пособия для техникумов - М. : ’’Агропромиздат’’ , 1989. - 303 c.
  502.1
  Воронцов А.П Рациональное природопользование : учеб.пособие. - М. : ТАНДЕМ : ЭКМОС , 2000. - 303 c. - (Ассоциация авторов и издателей ``ТАНДЕМ``).
  502.171
  Воронцов А.П. Рациональное природопользование : учеб.пособие - М. , 2000. - 304 c.
  502.1
  Воронцов Л.Н. Приборы автоматического контроля размеров в машиностроении : учеб.пособие для втузов / Л.Н.Воронцов, С.Ф.Коридорф. - М. : Машиностроение , 1988. - 280 c.
  621.002.56-52
  Воротилов В.А. Пути повышения сменности оборудования / В.А.Воротилов,В.П.Черевань. - М. : Экономика , 1979. - 102 c. - (Передовые методы хозяйствования,труда,упр.).
  621.002
  Воскресенский Б.В. Справочник экономиста-машиностроителя / Б.В.Воскресенский, А.С.Паламарчук. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1977. - 303 c.
  621.003 : 338.45            621.003.338.45
  Воскресенский В.А. Расчёт и проектирование опор жидкостного трения : справочник / В.А.Воскресенский, В.И.Дьяков, А.З.Зиле. - М. : Машиностроение , 1983. - 231 c. - (Б-ка конструктора. БК).
  621.822.001.63 : 621.892
  Воскресенский В.А. Расчёт и проектирование опор скольжения. Жидкостная смазка / В.А.Воскресенский, В.И.Дьяков. - М. : Машиностроение , 1980. - 223 c. - (Б-ка конструктора).
  (621.892.+621.822.5 )001.63
  Воспоминания о Мэгги: портрет Маргарет Тэтчер / пер. с англ.; сост. Иэйн Дейл. - К. : Знання-Прес , 2003. - 349 c.
  82-94
  Воспоминания об А.Ф.Иоффе. / АН СССР. Ордена Ленина физ.-техн.ин-т им. А.Ф.Иоффе. - Л. : Наука , 1972. - 252 c.
  53(092) + 929 Иоффе
  Восстановление автомобильных деталей полимерными материалами / Гос.науч.-исслед. ин-т автомоб. тр-та. - М. : Транспорт , 1974. - 180 c.
  629.331.004.67 : 678.5            629.113.004.67 : 678.5
  Вострикова З.П. Курс оперативного обслуживания ОС ЕС ЭВМ : учеб.пособие для вузов / З.П.Вострикова,С.Т.Митин. - 2-е изд., испр . - М. : Наука , 1986. - 319 c.
  004.451 : 621.382.049.77            681.324
  Восхождение длиною в жизнь. В.К.Симоненко: 50 лет в альпинизме : сб.ст. / сост.И.П.Батманова - К. : Майстерня книги , 2010. - 175 c. - (Альпинистский клуб ``Одесса``).
  796.525
  Врагов Ю.Д. Анализ компоновок металлорежущих станков. - М. : Машиностроение , 1978. - 208 c.
  621.9.06
  Врангель П.Н Записки (ноябрь 1916 г - ноябрь 1920 г) : в 2 т. Т.1. - М.; Пенза : Менеджер : Космос : Каталог , 1991. - 303 c.
  94(47)084.2 + 929 Врангель            63.3(2)712
  Врангель П.Н. Записки (ноябрь 1916 г. - ноябрь 1920 г.). : в 2 т. Т.2. - М.; Пенза : Менеджер : Космос: Каталог , 1991. - 240 c.
  94(47)084.2 + 929 Врангель            63.3(2) 712
  Временная технология второго технического обслуживания автобусов ИКАРУС-556 и Икарус - 180. - М. : Транспорт , 1973. - 238 c. - (Центр проектнотехнолог. бюро по внедрению но).
  629.341.004.5            629.114.5.004.5
  Врублевский Л.Е. Силовые резисторы / П.Е.Врублевский, Ю.В.Зайцев,А.И.Тихонов. - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 256 c.
  621.316.8
  Всего хорошего! Телевизионный курс немецкого языка ( сборник диалогов) : практ.пособие / пер. с нем. Д.О.Добровольского, Н.Н.Маркво. - М. : Высш.шк. , 1991. - 271 c.
  811.112.2            81.2НІм
  Всеобщая история государства и права : учебник / К.И.Батыр, И.А.Исаев, Г.С.Кнопов и др.; под ред. К.И.Батыра. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : ТК Велби , 2002. - 494 c.
  340.12(091)(100)
  Всеобщая история государства и права : учебник / К.И.Батыр, И.А.Исаев, Г.С.Кнопов и др.; под ред. К.И.Батыра. - М. : Юристъ , 1998. - 455 c.
  340.12(091)(100)            67.3
  Всё об отпусках. Закон Украины ``Об отпусках``с постатейными комментариями и материалами / подготов. Л.Д.Фесуненко. - Х. : Райдер , 1998. - 208 c.
  349.2 + 331.32 : 340.130.5(477)            67.405
  Всё об отпусках.Законодательные и нормативные акты Украины, регламентирующие и устанавливающие порядок, сроки и продолжительность отпусков всех видов - Б.м. : Б.и. , 1998. - 27 c. - (Б-ка бухгалтера).
  349.2:331.32 +340.130.5(477)            65.052+67.405
  Вуд А. Микропроцессоры в вопросах и ответах / пер. с англ. Л.П.Захаровой; под ред. Д.А.Поспелова. - М. : Энергоатомиздат , 1985. - 185 c.
  681.325.5 - 181.4
  Вудсон У. Справочник по инженерной психологии для инженеров и художников-конструкторов / У.Вудсон, Д.Коновер; пер. с англ. - М. : Мир , 1968. - 518 c.
  658.512.23 : 159.9
  Вукобратович М. Неадаптивное и адаптивное управление манипуляционными роботами / М.Вукобратович, Л.Стокич, Н.Кирчанский; пер. с англ.А.В.Назаровской, С.Л.Зенкевича; под ред. Е.П.Попова, А.С.Ющенко. - М. : Мир , 1989. - 376 c.
  621.865.8 :681.51
  Вулгаков Э.Б. Соосные зубчатые передачи : справочник. - М. : Машиностроение , 1987. - 256 c. - (БК: Б-ка конструктора).
  621.833.065.1
  Вулгаков Э.Б. Зубчатые передачи с улучшенными свойствами.Обобщённая теория и проектирование. - М. : Машиностроение , 1974. - 264 c.
  621.833
  Вулгаков Э.Б. Эвольвентные зубчатые передачи в обобщающих параметрах : справочник по геометрическому расчёту / Э.Б.Вулгаков, Л.М.Васина. - М. : Машиностроение , 1978. - 174 c.
  621.833
  Вульф А.М. Резание металов - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1973. - 496 c.
  621.91
  Вульф Б.К. Авиационное материаловедение : учебник для вузов / Б.К.Вульф, К.П.Романдин. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1967. - 391 c.
  620.22:629.73
  Вхождение в режим сервиса с помощью ПДУ, сервисная регулировка и настройка зарубежных телевизоров цветного изображения: JVS, SAMSUNG, SONY, SHARP, TOSHIBA : в 2 т. Т.2. - Б.м : Б.и , 1996. - 100 c.
  621.397.62
  Вхождение в режим сервиса с помощью пульта дистанционного управления. Описание работы микропроцессоров. Регулировка и рекомендации по ремонту зарубежных цветных телевизоров нового поколения : в 2 т. Т.1. - Б.м. : Б.и. , Б.г. - 102 c.
  621.397.62
  Выбор и изыскания трасс воздушных линий электропередачи / Ю.Н.Шумихин, В.И.Лебедев, А.Л.Куклинский и др.; под ред. Ю.Н.Шумихина. - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 182 c.
  621.315.1
  Выгодский М.Я Аналитическая геометрия. - М. : Физмат , 1963. - 528 c. - (Основы высшей математики).
  514.12
  Выдрин В.Н Автоматизация прокатного производства : учебник для вузов / В.Н.Выдрин, А.С.Федосиенко. - М. : Металургия , 1984. - 472 c.
  621.771 : 658.011.56
  Выдрин В.Н. Автоматизация прокатного производства : учебник для вузов - 472 c.
  621.771
  Выполнение электрических схем по ЭСКД / С.Т. Усатенко, Т.К. Каченюк, М.В. Терехова - М. : Стандарт , 1989. - 324 c.
  621.3.061
  Выскуб В.Г Прецизионные цифровые системы автоматического управления / В.Г.Выскуб, Б.С.Розов, В.И.Савельев. - М. : Машиностроение , 1984. - 135 c.
  681.513.2
  Высокопроизводительное электроалмазное шлифование инструментальных материалов / М.Ф.Семко,А.И.Грабченко,Ю.Н.Внуков и др. - К. : Вища шк. , 1979. - 231 c.
  621.923.6
  Высокопроизводительные приспособления для слесарных работ. - К. : Техніка , 1978. - 72 c. - (Б-ка передового опыта. Технология производства).
  621.9.06-229
  Высокочастотные транзисторные преобразователи / Э.М.Ромаш, Ю.И.Драбович, Н.Н.Юрченко, П.Н Шевченко. - М. : Радио и связь , 1988. - 287 c.
  621.314.632.029.64
  Высокочастотные устройства пневмоавтоматики / М.Д.Бриллиант, И.М.Елимелех, Г.М.Куссуль, А.Б.Наумова.; под.общ.ред. И.М.Елимелеха. - Л. : Машиностроение , 1985. - 231 c.
  62-522.7
  Высокоэффективные методы и инструменты для механической обработки авиационных материалов : межвуз. сб. / Куйбышев.авиационные ин-т. - Куйбышев : Б.и. , 1984. - 163 c.
  621.91 : 629.7.002.3
  Высокоэффективный эмиттер электронов на основе гексаборида лантана / В.С.Кресанов, Н.П.Малахов, В.В.Морозов и др. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 152 c.
  621.3.032.273
  Выхованець И.Р Изучаем украинский язык. Расширенный курс. Самоучитель : учеб.пособие для вузов / И.Р.Выхованець, Е.А.Карпиловская, Н.Ф.Клименко; под ред. В.М.Русановского. - К. : Либідь , 1993. - 271 c.
  811.161.2            81.2Укр
  Вычислительная техника и программирование : учебник для втузов / А.В.Петров ,В.Е.Алексеев, А.С.Ваулин и др. ; под ред. А.В.Петрова. - М. : Высш.шк. , 1990. - 479 c.
  004 + 004.42            681.3.06
  Вяльцев А.Н Открытие элементарных частиц. Нуклоны Р, N и антинуклоны Р, N / АН СССР.Ин-т истории естествознания и техники; отв.ред. Б.М.Кедров. - М. : Наука , 1984. - 71 c.
  539.12
  Г.В.Самсонов - ученый, учитель, друг. - К. : Наук.думка , 2012. - 191 c. - (НАН Украины.Ин-т проблем материаловедение им. И.Фр).
  669.018.45 + 929Самсонов Г.В.
  Г.Г. Немзер Теплотехнология кузнечно - прессового производства - Л. , 1988. - 320 c.
  621.73.016
  Гавва В.Н. Потенціал підприємства,формування та оцінювання : навч. посібник для вищ.навч.закл. / В.Н.Гавва, Е.А.Божко. - К. : Центр навч.літ , 2004. - 221 c.
  658.012.23
  Гавриленко Е.Т Программирование и алгоритмические языки : учебник для техникумов. - М. : Машиностроение , 1974. - 424 c.
  004.42            681.3.06
  Гаврилов А.Н Основы технологии приборостроения : учебник для вузов. - М. : Высш. шк. , 1976. - 328 c.
  681.2.002
  Гаврилов Р.А. Основы физики полупроводников : учеб.пособие для техникумов / Р.А.Гаврилов, А.М.Скворцов. - М. : Машиностроение , 1966. - 288 c.
  537.311.322
  Гаврилюк Р.О Дія норм податкового права в часі, просторі та за колом осіб. - Чернівці : Рута , 2002. - 391 c.
  347.73 : 336.22
  Гавриш А.Н. Автоматизация технологической подготовки машиностроительного производства / А.Н.Гавриш, А.И.Ефремов. - К. : Техника , 1983. - 215 c.
  658.512.011.56 : 621            658.512
  Гавриш А.П Фишишная алмазно-абразивная обработака магнитных материалов. - К. : Вища школа , 1983. - 71 c.
  621.923
  Гавриш А.П. Гибкие робототехнические системы : учебник для втузов / А.П.Гавриш,Л.С. Ямпольский. - Киев : Вища шк. , 1989. - 406 c.
  621.865.8
  Гавриш А.П. Роботизированные механообрабатывающие комплексы машиностроительного производства / А.П.Гавриш, Б.М.Воронец. - К. : Техніка , 1984. - 197 c.
  621 865.8 : 621.002
  Гаджиев К.С. Геополитика. - М. : Междунар. отношения , 1997. - 383 c.
  327.2            66.4(0)
  Гаевик Д.Т. Справочник смазчика. - М. : Машиностроение , 1990. - 350 c.
  621.892
  Гаевский А. Ю. Самоучитель работы на компьютере : практ. пособие. - М. : Технолоджи-3000 , 2002. - 700 c.
  004.42            681.3.06
  Гаевский А.Ю. Самоучитель работы на персональном компьютере:Windows 9x/ME,Windows 2000XP, Internet. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : А.С.К. , 2005. - 479 c.
  004.42
  Гаевский А.Ю. Самоучитель работы в Microsoft Offce: Word 97/2000, Excel 97/2000, электронная почта. - К. : А.С.К. , 2002. - 479 c.
  004.42
  Гаенко Л.М. Методика расчета и определения оптимального режима приработки автомобильных двигателей после капитального ремонта. - М. : Транспорт , 1967. - 68 c. - (Гос.науч.-ислед.ин-т авттранспорта Минавтротранспо).
  621.436.001.4
  Гажаман В.І. Електробезпека на виробництві : навч.посібник. - 2-е вид.,стер . - К. : Охорона праці , 2002. - 266 c.
  658.345 : 621.31.004
  Газарян А.А. Техническое обслуживание автомобилей. - М. : Транспорт , 1989. - 255 c.
  629.331.08            629.113.004.54
  Газенко О.Г. Человечество и космос / О.Г.Газенко, И.Д.Пестов, В.И. Макаров. - М. : Наука , 1987. - 272 c. - (Чкловечество на рубеже XXL века).
  629.78
  Газін В.П. Новітня історія країн Європи та Америки (1945-2002 роки) : навч. посібник для істор.спец.вищ.навч.закл. / В.П.Газін, С.А.Копилов. - К. : Либідь , 2004. - 622 c.
  94(4+7)``1945/2002``            63.3(0)6
  Газобаллоные автомобили. / Е.Г.Григорьев, Б.Д.Колубаев, В.И.Ерохов, А.А.Зубарев. - М. : Машиностроение , 1989. - 212 c.
  629.331.063.2:621.438            629.113.43
  Газовые резаки / Т.С.Файзулина,В.В.Быков - М. , 1974.
  621.791
  Газотурбинные установки : атлас конструкций и схем / Л.А. Шубенко-Шубин, Н.Л. Лисецкий, В.А. Шварц, П.И. Корж; под.ред.Л.А. Шубенко-Шубина. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1976. - 164 c.
  621.438
  Газотурбинные установки. Атлас конструкций и схем. : учеб. пособ. для ВНЗ. / под ред.: акад. АН УССР Л.А. Шубенко-Шубина. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1976.
  621.438
  Газотурбинные установки. Конструкция и расчет : справ. пособие / Л.В. Арсеньев, Ф.С. Бедчер, И.А. Богов; под общ.ред. Л.В.Арсеньева, В.Г.Тырышкина. - Л. : Машиностроение , 1978. - 232 c.
  621.438
  Газоэлектрическая сварка алюминиевых сплавов / С.Н.Киселев, В.А. Хаванов, В.В. Рощин и др. - М. : Машиностроение , 1972. - 176 c.
  621.791.8
  Гай Д. Вторжение. Неизвестные страницы необьявленной войни / Д.Гай, В.Снегирев. - М : ИКПА , 1991. - 381 c.
  327.54(47+57)            66.4(2)
  Гайдамака В.Ф Грузоподъемные машины : учебник для вузов. - К. : Выща шк. , 1989. - 326 c.
  621.86./87
  Гайдимовская И.Н. Хрестоматия по немецкому языку для сред.учеб.заведений : учеб.пособие. - 2-е изд., испр. и доп . : Высш. шк. , 1970. - 146 c.
  811.112.2            81.2-Нем
  Гайдуцький П.І. НеЗалежна економіка України. - К. : Інформаційні системи , 2014. - 527 c. - (До 20-річчя обрання Л.Д.Кучми Президентом України).
  330.342.146
  Гайнріх Д. Екологія : dtv-Atlas :122 стор.кольорових ілюстрацій / Д.Гайнріх, М.Гергт; пер. з нім. - К. : Знання - Прес, , 2001. - 287 c.
  504(084.42)
  Гайшут А.Г. Калькулятор - твой помощник и соперник в играх : для сред. и ст. шк. возраста. - К. : Рад.шк. , 1988. - 246 c.
  004.388.2            681.321
  Гайшут А.Г. Микрокалькулятор в руках учителя физики : пособие для учителей / А.Г. Гайшут, В.Н. Доний, А.С. Поляков. - К. : Рад.шк. , 1988. - 126 c.
  53:004.382.2
  Галагер Річард Р. Власне мале підприємство - це просто / Річард Р.Галагер; пер. з англ. - Л. : Сейбр-Світло , 1995. - 175 c. - (Б-чка малого бізнесу).
  334.722.012.64            65.292
  Галахов М.А. Расчет подшипниковых узлов / М.А.Галахов, А.Н.Бурмистров. - М. : Машиностроение , 1988. - 271 c.
  621.822.001.24
  Галеви Д. Жизнь Фридриха Ницше. - Ростов н/Д. : Феникс , 1998. - 384 c. - (След в истории).
  1(091) + 929Ницше
  Галицейский Б.М. Тепловые и гидродинамические процессы в колеблющихся потоках / Б.М. Галицейский , Ю.А. Рыжов, Е.В. Якуш; под ред. В.К.Кошкина. - М. : Машиностроение , 1977. - 256 c.
  532.5
  Галицкий В.М. Избранные труды.Иследование по теоретической физике. - М. : Наука , 1983. - 525 c.
  530.1+929 Галицкий
  Галицкий М.Л. Курс алгебры 8-го класса в задачах : (для классов с углубл. изуч. математики, специализир.классов естеств.- техн. профиля) / М.Л.Галицкий, А.М.Гольдман, Л.И.Звавич; Всесоюз.ассоц.учителей математики. - Л. : Квантор , 1991. - 89 c.
  512(076.2)(072.3)            74.26
  Галкин А.А. Физика твердого тела : избранные труды / АН УССР. Донец. физ.-техн. ин-т. - К. : Наук. думка , 1986. - 247 c.
  539.2
  Галкин В.И. Промышленная электроника : учеб пособие для сред.спец. учеб.заведений. - Минск : Выш.шк. , 1989. - 335 c.
  621.38
  Галкин Ю.М. Электрооборудование автмобилей и тракторов : учебник для втузов. - М. : Машгиз , 1960. - 276 c.
  629.331.064.5            629.113.066
  Галкин Ю.М. Автотракторное электрооборудование : учебник для втузов. - 2-е изд., доп . - М. : Машгиз , 1948. - 432 c.
  629.331.064.5            629.113.066
  Галуза С.Г. Управление научно - техническим прогрессом : справ. - метод. пособие. - К. : Техніка , 1977. - 184 c.
  62.001.7 + 330.341.1
  Галузинська Н.І. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посібник / Л.І.Галузінська,Н.В.Науменко,В.О.Колосюк. - К. : Знання , 2008. - 430 c.
  811.161.2`276.6
  Галушка З.І. Стратегічний менеджмент : навч.-метод.посібник для вищ.навч.закл. / З.І.Галушка, І.Ф.Комарницький. - Чернівці : Рута , 2006. - 247 c. - (Чернівецький нац.ун-т ім. Ю.Федьковича).
  658.012.32.313
  Гальперин В.М Микроэкономика : в 2-х т. Т.1. : учеб.пособие для вузов / В.М.Гальперин,С.М.Игнатьев,В.И.Моргунов; под общ. ред В.М.Гальперина - 2-е изд., испр. . - СПб : Эконом.школа , 1997. - 348 c.
  330.101.542            65.012.1
  Гальперин М.В. Практическая схемотехника в промышленной автоматике. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 320 c.
  681.527.7
  Гальчинський А.С. Криза і цикли світового розвитку. - К. : АДЕФ-Україна , 2009. - 391 c.
  338124.4(100)
  Гамрат-Курек Л.И. Экономика инженерных решений в машиностроении. - М. : Машиностроение , 1986. - 256 c.
  621.002:658.012.122
  Гамрат-Курек Л.И. Экономическое обоснование дипломных проектов : учеб.пособие для вузов. - 4-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1984. - 159 c.
  621.002.001.63.003 : 378.147.88
  Гамынин Н.С. Гидравлический следящий привод / под ред.В.А.Лещенко. - М. : Машиностроение , 1968. - 563 c.
  62-82-503.54
  Ганжа В.Л. Мост в энергетическое Эльдорадо. - Мн. : Выш.шк. , 1987. - 207 c.
  662.66
  Ганич Д.И Русско - украинский и украинско - русский словарь. / Д.И.Ганич, И.С.Олейник. - 6-е изд., стер . - К. : Феникс , 1992. - 560 c.
  811.161.1=161.2(038)
  Ганич Д.И Русско - украинский и украинско - русский словарь / Д.И.Ганич, И.С.Олейник. - 4-е изд . - К. : Рад. шк. , 1990. - 560 c.
  811.161.1=161.2(038)
  Ганич Д.И. Русско - украинский и украинско - русский словарь / Д.И.Ганич, И.С.Олейник. - К. : Рад.шк. , 1984. - 463 c.
  811.161.1 =161.2(038)
  Ганич Д.И. Русско - украинский и украинско - русский словарь / Д.И.Ганич, И.С.Олейник. - 7-е изд., доп. и перераб . - К. : А.С.К. , 1999. - 560 c.
  811.161.1=161.2(038)
  Ганич Д.І. Російсько - український і українсько - російський словник / Д.І.Ганич, І.С.Олійник; видання випр. згідно з новими правилами 1993 р. - Харків : Прапор , 1997. - 558 c.
  811.161.1=161.2(038)
  Ганич Д.І. Російсько - український і українсько - російський словник / Д.І.Ганич, І.С.Олійник. - 6-те вид., стер . - К. : Фенікс : Просвіта , 1994. - 560 c.
  811.161.1-161.2(038)
  Ганич Д.І. Російсько - український і українсько - російський словник / Д.І.Ганич , І.С.Олійник. - 4- те вид . - К. : Політвидав України , 1990. - 560 c.
  811.161.1=161.2(038)
  Ганич Д.І. Російсько - український і українсько - російський словник / Д.І.Ганич, І.С.Олійник. - К. : Рад.шк. , 1984. - 463 c.
  811.161.1=161.2(038)
  Гантмахер Ф.Р Лекции по аналитической механике : учеб.пособие для вузов - 2-е изд., испр . - М. : Наука , 1966. - 300 c.
  531.25
  Ганьшин В.Н. Таблицы для розбивки круговых и переходных кривых / В.Н.Ганьшин, Л.С.Хренов. - 5-е изд.,перераб. и доп . - М. : Недра , 1985. - 430 c.
  528.2.063
  Гапличук Л.С ГИС - помощник телемастера. Генераторы испытательных сигналов для ремонта и настройки телевизоров : справ.пособие. - К. : СЭА, Радіоаматор , 1993. - 158 c.
  621.397.13
  Гапонкин В.А. Обработка резанием, металлорежущий инструмент и станки : учебник для сред. спец.учеб.завед. / В.А.Гапонкин, Л.К.Лукашев, Т.Г.Суворова. - М. : Машиностроение , 1990. - 447 c.
  621.9
  Гарг В.К. Динамика подвижного состава / В.К.Гарг, Р.В.Дуккипати; пер. с англ.; под ред. Н.А.Панькина. - М. : Транпорт , 1988. - 391 c.
  629.4.015
  Гардан И. Машинная графика и автоматизация конструирования / И.Гардан, М.Люка; пер. с фр.; под. ред. Баяковского. - М. : Мир , 1987. - 270 c.
  004.92 + 658.512.22.011.56
  Гарин В.М. Экология для технических вузов : учеб. пособие / В.М.Гарин, И.А. Клёнова, В.И.Колесников; под. ред. В.М.Гарина. - 2-е изд., доп. и перераб . - Ростов н/Д : Феникс , 2003. - 377 c. - (Высшее образование).
  502.1
  Гарнаев А. Ю Использование MS Excel и VBA в економике и финансах. - СПб : БХВ-Санкт-Петербург , 1999. - 332 c.
  004.428.2
  Гарнаев А.Ю. Самое главное о ...Excel. - СПб : Питер , 2004. - 109 c.
  004.428.2
  Гарнець В. М. Матеріалознавство : підручник для вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2009. - 386 c.
  620.22
  Гарнець В.М. Конструкційне матеріалознавство : підручник для проф.-техн.навч.закладів. / В.М.Гарнець, В.М.Коваленко - К. : Либідь , 2007. - 383 c.
  620.22
  Гаспарянц Г.А. Конструкция, основы теории и расчёта автомобиля : учеб. пособие для техникумов. - М. : Машиностроение , 1978. - 352 c.
  629.113.001            629.331
  Гастев В.А. Краткий курс сопротивления материалов : учеб. пособие для вузов. - М. : Физматгиз , 1659. - 427 c.
  620.10
  Гатальська С.М. Філософія культури : підручник для вищ. навч. закл. - К . : Либідь , 2005. - 326 c.
  130.2 : 7(075.8)
  Гауси М. Активные фильтры с переключаемыми конденсаторами / М.Гауси, К.Лакер.; пер. с англ. В.Д. Разевича; под ред. В.И.Капустяна. - М. : Радио и связь , 1986. - 167 c.
  621.372.54.049.77
  Гафт Л. Подсистема управления научно-исследовательскими работами в отрасли / Л.Ш.Гафт, Ю.С.Красов. - М. : Статистика , 1976. - 56 c. - (Автоматизированные системы управления ).
  658.012.011.56
  Гафт Л.Ш. Проблемы создания АСУ местной промышленностью в регионе / Л.Ш.Гафт, В.А.Нестеров, В.А.Синицын. - М. : Статистика , 1979. - 157 c.
  658.012.011.56
  Гащук П.М. Ідентифікація й нормування потенціалу автомобіля : монографія / П.М.Гащук, М.В.Дубно, О.Ф.Нефьодов. - Львів : Тріада ПЛЮС , 2007. - 238 c.
  629.331
  Гащук П.М. Лінійні динамічні системи і звичайні диференціальні рівнення : навч.посібник для вищ.навч.закл. - Львів : Українські технології , 2002. - 607 c.
  517.2
  Гевко Б.М. Технологічна оснастка. Контрольні пристрої : навч. - метод посібник / Б.М.Гевко, М.Г.Дичковський, А.В.Матвійчук. - К . : Кондор , 2009. - 219 c.
  658.562 : 621.81
  Гевко І.Б. Операційний менеджмент : навч.посібник. - К. : Кондор , 2007. - 226 c.
  658.012.32
  Геворкян В.Г. Основы сварочного дела : учебник для строит.техникумов. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1991. - 239 c.
  621.791
  Геворкян Г.Х. Электротехнические расчёты на языке Бейсик.70 программ на персональном компьютере / Г.Х.Геворкян, В.Н.Семенов. - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 184 c.
  004.43 :621.3            681.3.06
  Гега П.Т. Основи податкового права : навч. посібник / П.Т.Гега, Л.М.Доля. - 4-е вид., перероб. и доп . - К. : Знання , 2003. - 307 c.
  346:336.22(477)
  Гега П.Т. Основи податкового права : навч. посібник / П.Т.Гега, Л.М.Доля. - К. : Знання , 1998. - 273 c.
  346:336.22(477)            67.402(4 укр)
  Гедзберг Ю.М. Ремонт цветных переносных телевизоров. - 2-е изд.,стер . - М. : Радио и связь , 1991. - 192 c.
  621.397.446-182.4.004.67
  Гедзберг Ю.М. Ремонт цветных переносных телевизоров. - М. : Радио и связь , 1990. - 191 c.
  621.397.446-182.4.004.67
  Гейер В.Г. Гидравлика и гидропривод : учебник для вузов / В.Г.Гейер, В.С.Дулин,А.Н. Заря. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Недра , 1991. - 331 c.
  532.1+62-82
  Гейлер З.Ш. Самонастраивающиеся системы активного контроля. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1978. - 224 c.
  621.001.56
  Гелей С.Д. Політологія : навч.посібник[ для вищ. навч. закл.] / С.Д.Гелей, С.М.Рутар. - 7-ме вид., перероб. і доп . - К . : Знання , 2008. - 415 c. - (с.205-217- політична культура).
  32.01 + (37.017.4-053.81 : 342.7)
  Гелей С.Д. Політологія : навч. посібник для вищ. навч.закл. / С.Д.Гелей, С.М.Рутар. - 4-е вид., перероб. і доп . - Львів : Світ , 2001. - 383 c. - (с.214-227 політична культура).
  32.01 + (37.017.4-053.81 : 342.7)            66.01
  Геллер Ю.А. Инструментальные стали. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Металлургия , 1983. - 526 c.
  669.14.018.252.5
  Геллер Ю.А. Инструментальные стали. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Металлургия , 1975. - 584 c.
  669.14.018.252.5
  Геллер Ю.А. Материаловедение ( методы анализа, лабораторные работы и задачи) : учеб. пособие для вузов / Ю.А.Геллер, А.Г.Рахштадт. - 5-е изд., доп. и перераб . - М. : Металлургия , 1984. - 383 c.
  669.017+620.22
  Геллер Ю.А. Материаловедение (методы анализа, лабораторные работы и задачи) : учеб. пособие для вузов / Ю.А.Геллер, А.Г.Рахштадт. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Металлургия , 1975. - 447 c.
  669.017+620.22
  Гельман А.С. Основы сварки давлением. - М. : Машиностроение , 1970. - 312 c.
  621.791.66
  Гельман Б.М. Сельскохозяйственные тракторы и автомобили : в 2 т. Т.2. Шасси и оборудование : учебник для сред. ПТУ / Б.М.Гельман, М.В.Москвин. - М. : Агропромиздат , 1987. - 335 c.
  631.372 + 629.366
  Гельман Б.М. Сельскохозяйственные тракторы и автомобили : в 2 т. Т.1. Двигатели : учебник для сред ПТУ / Б.М.Гельман, М.В.Москвин. - М. : Агропромиздат , 1987. - 287 c.
  631.372 + 629.366
  Гельман В.Я. Решение математических задач средствами EXCEL. Практикум : учебник для вузов. - СПб. : Питер , 2003. - 236 c.
  004.428.2            681.3.06
  Гельман Г.А. Автоматизированные системы управления энергоснабжением промышленных предприятий. - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 256 c.
  658.26.011.56
  Гельмерих Р. Введение в автоматизированное проектирование / Р.Гельмерих, П.Швиндт; пер. с нем. Г.М.Родова, Я.Е.Львовича; под ред. В.Н.Фролова. - М. : Машиностроение , 1990. - 172 c.
  658.512.22.011.56
  Гельфанд И.М. Лекции по линейной алгебре. - 4-е изд., доп . - М. : Наука , 1971. - 271 c.
  612.64
  Гельфанд М.Л. Сборка резьбовых соединений / М.Л.Гельфанд, Я.И.Цепенюк, О.К.Кузнецов. - М. : Машиностроение , 1978. - 109 c.
  621.757+621.882.082
  Гельфгат Д.Б. Прочность автомобильных кузовов. - М. : Машиностроение , 1972. - 144 c.
  629.331.023.14            629.113
  Гельфгат Ю.И. Сборник задач и упражнений по технологии машиностроения : учеб. пособие для техникумов. - 2-е изд., перераб . - М. : Высш.шк. , 1986. - 271 c.
  621.002
  Гельфгат Ю.И. Сборник задач и упражнений по технологии машиностроения : учеб. пособие для техникумов. - М. : Высш.шк. , 1975. - 239 c.
  621.002
  Геминтерн В.И. Методы оптимального проектирования / В.И.Геминтерн, Б.М.Каган. - М. : Энергия , 1980. - 159 c.
  658.512.22.011.56
  Гендерний розвиток у суспільстві : конспекти лекцій. - 2-ге вид . - К. : Фоліант , 2005. - 351 c.
  316.346.2            60.54
  Генин Л.С. Электролиз растворов поваренной соли. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Химия , 1969. - 256 c.
  544.642
  Генин М. Нострадамус. (Пророк европ. истории) : ист. исслед. / Максим Генин. - М. : После всего , 1991. - 72 c.
  929Нострадамус            72.3
  Генкин А.С. Эффективный траст: опыт Западной Европы и российская практика. - М. : АЛЬПИНА , 1999. - 220 c.
  334.722.012.7            65.262.1
  Генкин Б.М. Экономика и социология труда : учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : НОРМА-ИНФА-М , 2000. - 399 c.
  331.1+316.344.27            65.24
  Генкин Б.М. Экономика и социология труда : учебник для вузов. - М. : НОРМА-ИНФА-М , 1998. - 373 c.
  331.1+316.344.27            65.24
  Генкин В.Л. Системы распознания автоматизированных производств / В.Л. Генкин, И.Л.Ерош,Э.С.Москалек. - Л. : Машиностроение , 1988. - 245 c.
  681.5:658.52.011.56
  Генкин М.Д. Повышение надёжности тяжелонагруженных зубчатых передач / М.Д. Генкин, М.А.Рыжов, Н.М. Рыжов. - М. : Машиностроение , 1981. - 232 c.
  621.833-192
  Генкин М.Д. Электродинамические вибраторы. / М.Д.Генкин, А.М.Русаков, В.В.Яблонский. - М. : Машиностроение , 1975. - 94 c.
  621.929.7 +62-868
  Генкин М.Д. Виброакустическая диагностика машин и механизмов. - М. : Машиностроение , 1987. - 288 c.
  621 : 534.647 + 62-868
  Геодезичний енциклопедичний словник / за ред. В.Літинського. - Львів : Євросвіт , 2001. - 668 c.
  528(031)
  Геодезия / Павлов Ф.Ф., Мепуришвили Г.В. - М. : Недра , 1968. - 240 c.
  602.2
  Геодезия: Геодезические и фотограмметрические приборы : справ. пособие / Н.Н.Воронков, В.С.Плотников, Е.И.Калантаров и др.; под ред. В.П.Савиных, В.Р.Ященко. - М. : Недра , 1991. - 428 c.
  528.5
  Геодезія. Ч.1 : підручник для вищ.навч.закл. / Л.І.Ахоніна, Д.В.Брежнєв, Ю.М.Гавриленко та ін.; за ред. С.Г.Могильного, С.П.Войтенко. - Чернігів : Чернігівські обереги , 2002. - 407 c.
  528
  Гераисменко О.Н. Листоштамповочные комплексы для серийного и мелкосерийного производства / О.Н.Герасименко, А.Х.Тлибеков. - М. : Машиностроение , 1987. - 127 c.
  621.983 : 658.524
  Герасимов Б.И. Управление качеством : учеб. пособие для вузов / Б.И.Герасимов, Н.В.Злобина, С.П.Спиридонов. - М. : КНОРУС , 2005. - 270 c.
  006.015.5+658.62.018.12(075.8)
  Герасимович М.В. Справочник по электронно-лучевым трубкам. - К. : Техніка , 1986. - 176 c.
  621.385.832
  Герасимяк Р.П. Асинхронный электропривод с тиристорным упралением / Р.П.Герасимяк, В.А.Лещев, Н.С.Путилин. - К. : Техніка , 1984. - 150 c.
  62-83:621.313.333:621.382.233.026            62-83-52
  Герман- Галкин С.Г. Электрические машины : лаб. работы на ПК / С.Г.Герман-Галкин, Г.А.Кардонов. - СПб. : КОРОНА принт , 2003. - 256 c.
  621.313
  Германн А. Corel DRAW 6-8 / Андреас Германн; пер. с нем. А.Пробитюка. - К. : ВНУ , 1998. - 670 c.
  004.92
  Герметичность неподвижных соединений гидравлических систем / В.Т.Бабкин, А.А.Зайченко, В.В.Александров и др. - М. : Машиностроение , 1977. - 120 c.
  621.646
  Герц Е.В. Расчёт пневмоприводов : справ.пособие / Е.В.Герц, Г.В.Крейнин. - М. : Машиностроение , 1975. - 272 c. - (Б-ка конструктора).
  62-85
  Герц Е.В. Пневматика и гидравлика. Приводы и системы управления - М. : Машиностроение , 1975. - 314 c.
  62 - 85 + 62 - 82            62-85
  Герчанівська П.Е. Культура управління : навч.посібник для вищ.навч.закл. / П.Е.Герчанівська, К.М.Левківський, І.І.Федорова. - К. : Політехніка , 2005. - 151 c.
  316.7 : 658.012.32
  Герчановская В.П. Новые профессии света / В.П.Герчановская, Э.Ф.Ипатов, А.П.Малова. - К. : Техніка , 1989. - 119 c.
  535.8 + 621.383
  Герчикова И.Н. Менеджмент. Практикум : учеб. пособие для вузов. - М. : Банки и биржи:ЮНИТИ , 1998. - 335 c.
  658.012.32            65.290-21
  Герчикова И.Н. Менеджмент : учебник для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : ЮНИТИ , 2003. - 501 c.
  658.012.32            65.290-21
  Герчикова И.Н. Менеджмент : учебник для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Банки и биржи, ЮНИТИ , 1997. - 501 c.
  658.012.32            65.290-21
  Герчикова И.Н. Менеджмент : учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Банки и биржи, ЮНИТИ , 1995. - 478 c.
  658.012.32            65.290-21
  Герчикова И.Н. Финансовый менеджмент. - М. : КОНСАЛТБАНКИР , 1996. - 204 c.
  658.14/.17.012:32            65.261-93
  Гершкович В.Ф. Отопление со ступенчатой регенерацией теплоты. - К. : Будивэльнык , 1989. - 176 c.
  697.3.22
  Гершунский Б.С. Основы электроники и микроэлектроники : учебник для сред.спец.учеб.заведений. - 4-е изд., перераб. и доп . - К. : Выща шк. , 1989. - 422 c.
  621.38            32.85я723
  Гершунский Б.С. Основы электроники и микроэлектроники : учебник для сред.спец.учеб.заведений. - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1987. - 422 c.
  621.38            32.85я723
  Гершунский Б.С. Основы электроники : учебник для техникумов. - К. : Вища шк. , 1977. - 344 c.
  621.38            32.85я723
  Гершунский Б.С. Расчёт основных электронных и полупроводниковых схем в примерах : учеб.пособие для техникумов. - К. : Изд-во Киев.ун-та , 1968. - 252 c.
  621.382.049.77
  Гершунский Б.С. Справочник по расчёту электронных схем. - К. : Вища шк. , 1983. - 240 c.
  621.382.049.77
  Гетун Г.В Основи проектування промислових будівель : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2009. - 208 c.
  725.4
  Гетьманчук Ю.П. Хімія та технологія полімерів : підручник для вищ.навч.закл. / Ю.П.Гетьманчук,М.М.Братичак. - Львів : Бесид Біт , 2006. - 495 c.
  544.23
  Гече Г. Библейские истории / пер. с венг. - М. : Политиздат , 1988. - 367 c. - (Б-ка атеист.лит.).
  27            86.37
  Гёрнер Х. Краткий русско-немецкий политехнический словарь: ок.25000 терминов / Х.Гёрнер, А.В.Панкин, Ю.В.Федирко. - М. : Рус. яз. , 1976. - 396 c.
  811.161.1=112.2(038):621            81.2Нем+621
  Гжиров Р.И Краткий справочник конструктора. - Л. : Машиностроение , 1983. - 464 c.
  621.001.2
  Гжиров Р.И. Программирование обработки на станках с ЧПУ : справочник / Р.И.Гжиров, П.Г.Серебреницкий. - Л. : Машиностроение , 1990. - 591 c.
  621.9.06 - 529
  Гибкие производственные комплексы / В.А. Лещенко,В.М.Киселев, Д.А.Куприянов и др.; под ред. П.Н.Белянина.,В.А.Лещенко. - М. : Машиностроение , 1984. - 384 c.
  658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы сборки / П.И.Алексеев.,А.Г.Герасимов.,Э.П.Давыденко и др.; под общ.ред. А.И.Федотова. - Л. : Машиностроение , 1989. - 348 c. - (ГПС.Гиб.произв.системы).
  621.757 : 658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы Японии / пер. с япон. А.Л.Семенова; под.ред.Л.Ю.Лищинского. - М. : Машиностроение , 1987. - 230 c.
  658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы, промышленные роботы, робототехнические комплексы : в 14 т. Т.1. Гибкие механообрабатывающие производственные системи : практ.пособие / Б.И.Черпаков, И.В.Брук; под ред. Б.И.Черпакова. - М. : Высш.шк. , 1989.
  658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы, промышленные роботы, робототехнические комплексы : в 14 т. Т.11. Перспективы развития гибких производственных систем : практ. пособие / В.Н.Васильев; под ред. Б.И.Черпакова. - М. : Высш.шк. , 1989. - 108 c.
  658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы, промышленные роботы, робототехнические комплексы : в 14-ти т. Т.6. Робототехнические комплексы : практ. пособие / Б.И. Черпаков,В.Б.Великович; под ред. Б.И.Черпакова. - М. : Высш.шк. , 1989. - 95 c.
  658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы, промышленные роботы, робототехнические комплексы : в 14 т. Т.7. Контроль и диагностика в ГПС : практ.пособие / М.С.Городецкий,Д.Л.Введенский; под ред. Б.И.Черпакова. - М. : Высш.шк. , 1989. - 94 c.
  658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы, промышленные роботы, робототехнические комплексы : в 14 т. Т.8. Управление ГПС и РТК : практ.пособие / А.М.Берман,В.М.Олевский,Е.В.Судов; под ред. Б.И.Черпакова. - М. : Высш.шк. , 1989. - 94 c.
  658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы, промышленные роботы, робототехнические комплексы : в 14 т. Т.9. САПР в ГПС ( Система автоматизированного проектирования) : практ.пособие / Д.Я.Ильинский; под ред. Б.И.Черпакова. - М. : Высш.шк. , 1990. - 93 c.
  658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы, промышленные роботы, робототехнические комплексы : в 14-ти т. Т.10. Гибкие автоматизированые линии массового и крупносерийного производства : практ.пособие / Б.И.Черпаков.,В.В.Земляной.,А.Н.Феофанов и др.; под ред. Б.И.Черпакова. - М. : Высш.шк. , 1989. - 111 c.
  658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы, промышленные роботы, робототехнические комплексы : в 14 т. Т.12. Оперативно - производственное планирование ГПС : практ.пособие / М.Х.Блехерман; под ред. Б.И.Черпакова. - М. : Высш.шк. , 1989. - 91 c.
  658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы, промышленные роботы, робототехнические комплексы : в 14 т. Т.13. ГПС для сборочних работ : практ.пособие / В.Н.Давыгора; под ред. Б.И.Черпакова. - М. : Высш.шк. , 1989. - 108 c.
  658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы, промышленные роботы, робототехнические комплексы : в 14-ти т. Т.14. Современный электропривод станков с ЧПУ и промышленных роботов : практ.пособие / О.П.Михайлов; под ред. Б.И.Черпаков. - М. : Высш.шк. , 1989. - 108 c.
  658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы, промышленные роботы, робототехнические комплексы : в 14 т. Т.2. Комплексные технологические процессы ГПС : практ. пособие / В.Ф.Горнев, А.М.Савинов, В.И.Валиков; под ред. Б.И Черпакова. - М. : Высш.шк , 1989. - 111 c.
  658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы,промышленные роботы,робототехнические комплексы : в 14 т. Т.3. Гибкие производственные модули. : практ.пособие / Л.М.Кордыш, В.Л.Косовский; под ред.Б.И.Черпакова. - М. : Высш.шк. , 1989.
  658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы,промышленные роботы,робототехнические комплексы : в 14 т. Т.5. Промышленные роботы : практ.пособие / под.ред.. Б.И.Черпакова. - М. : Высш.шк. , 1989. - 93 c.
  658.52.011.56.012.3 + 621.865.8
  Гибкие сборочные системы. : сб.ст. / под ред. У.Б.Хегинботама; пер. с англ. Д.Ф.Миронова под ред А.М.Покровского. - М. : Машиностроение , 1988. - 3996 c.
  621.757 : 658.52.011.56.012.3
  Гибкие технологические системы холодной штамповки / С.П.Митрофанов, Л.Л.Григорьев, Ю.М.Клепиков и др.; под общ.ред. С.П.Митрофанова. - Л. : Машиностроение , 1987. - 286 c.
  621.983 : 658.52.011.56.012.3
  Гивоне Д.Д. Микропроцессоры и микрокомпьютеры : ввод.курс / Д.Д.Гивоне,Р.П.Россер; пер. с англ. В.С.Штаркмана. - М. : Мир , 1983. - 463 c.
  004.382.7            681.325 : 621.382.049.77
  Гидравлика и гидропривод : учебник для горн.спец.вузов / В.Г.Гейер, В.С.Дулин, А.Г.Боруменскиц, А.Н.Заря. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Недра , 1981. - 295 c.
  532.1.+ 62-82
  Гидравлика, гидромашины и гидропроводы. : учебник для вузов / Т.М.Башта.,С.С.Руднев.,Б.Б.Некрасов и др. - 2-е изд., перераб . - М. : Машиностроение , 1982. - 423 c.
  532 + 621.22 + 61-82
  Гидрогенераторы / И.А.Глебов,В.В.Домбровский.,А.А.Дукштаю и др. - Л. : Энергоиздат , 1982. - 366 c.
  621.313.322-82
  Гидромеханика : респуб. межвед. сб. науч. тр. Вып.54. - К. : Наук.думка , 1986. - 92 c.
  532
  Гидромеханика : респ.межвед.сб.науч.тр. Вып.53. - К. : Наук.думка , 1986. - 88 c.
  532
  Гидропластическая обработка металлов / К.Н.Богоявленский, В.А.Вагин, А.Н.Кобышев и др.; авт.пер. с болг. Г.К.Петкова, Д.И.Чалеева; под общ.ред.К.Н.Богоявленкского, А.Г.Рябинана. - Л., София : Машиностроение :Техника , 1988. - 256 c.
  621.7.004.4 : 621.983.004
  Гидропривод сваепогружающих и грунтоуплотняющих машин / М.Е.Иванов.,И.Б.Матвеев.,Р.Д.Искович-Лотоцкий и др. - М. : Машиностроение , 1977. - 174 c.
  62-82 : 624
  Гидропривод и гидропневмоавтоматика : респ.межвед.науч.- техн.сб. Вып.13. - К. : Техніка , 1977. - 110 c.
  62-82 + 621.226-85            62-82
  Гидропривод и гидропневмоавтоматика : респ.межвед.науч.-техн.сб. Вып.16. - К. : Техніка , 1980. - 124 c.
  62-82 + 621.226-85            62-82
  Гидропривод и гидропневмоавтоматика : респ.межвед.науч.- техн. сб. Вып.21. - К. : Техніка , 1985. - 126 c.
  62-82 + 621.226-85
  Гидропривод и гидропневмоавтоматика : респ.межвед.науч.- техн.сб. Вып.22. - К. : Техніка , 1986. - 124 c.
  62-82 + 621.226-85
  Гидропривод и гидропневмоавтоматика Т.вып. : респуб.межвед.науч.- техн.сб. Вып.27. - К. : Тэхника , 1991. - 131 c.
  62-82 + 621.226-85
  Гидропривод и гидропневмоавтоматика : респ.межвед.науч. - техн. сб.Вып.28. - К. : Техніка , 1992. - 70 c.
  62-82 + 621.226-85
  Гидроприводы и гидропневмоавтоматика станков : учеб.пособие для вузов / В.А.Федорец,М.Н.Педченко.,А.Ф.Пичко и др. - К. : Вища.шк. , 1987. - 357 c.
  621.9.06-82            621.9.06.82
  Гидроприводы и гидропневмоавтоматика станков : учеб.пособие / В.А. Федоркц, М.Н. Педченко, А.Ф. Пичко - К. : Вища школа , 1987. - 375 c.
  621.9.06-8
  Гидроэнергетические установки : учебник для вузов / Д.С.Щавелев.,Ю.С.Васильев, Н.И.Головачевский и др.; под.ред. Д.С.Щавелева. - Л. : Энергия , 1972. - 392 c.
  621.311.21
  Гизила Е.П. Расчет устройств автоматики энергосистем. : учеб.пособие для вузов. - 3-е изд., испр. и доп . - К. : Вища шк. , 1974. - 344 c.
  621.311.001.2-52
  Гиллебранд В.Ф. Практическое руководство по неорганическому анализу / В.Ф.Гиллебранд.,Г.Э.Лендель.,Г.А.Брайт и др.; пер.с англ.Е.И.Гульдиной, Ю.Ю.Лурье. - 3-е изд., стер . - М. : Химия , 1966. - 1111 c.
  543.62
  Гиллемин Э.А. Синтез пассивных цепей / пер.с англ. под ред. М.М.Айзинова. - М. : Связь , 1970. - 720 c.
  621.3.011.732
  Гильберт А. Как работать с матрицами / пер.с нем. Я.Ш.Паппэ. - М. : Статистика , 1981. - 157 c.
  512.643
  Гильбух Ю.З. Как стать надёжным водителем / Ю.З.Гильбух,Л.П.Удодова. - К. : Техніка , 1990. - 102 c.
  656.13.052
  Гильде В. С микрокалькулятором в руках / В.Гильде, З.Альтрихтер ; пер.с нем. Ю.А.Данилова. - 2-е изд . - М. : Мир , 1987. - 215 c. - (В мире науки и техники).
  004.388.2            681.321-181.4 : 621.382.049.77
  Гильде В. С микрокалькулятором по всюду / В.Гильде, З.Альтрихтер; пер.с нем. Ю.А.Данилова. - М. : Мир , 1988. - 201 c. - (В мире науки и техники.НТ).
  004.386.2            681.321-181.4 : 621.382.049.77
  Гильченок Н.Л Аналитическое чтение : учеб.пособие. - СПб. : Союз , 2000. - 253 c. - (Изучаем иностранные языки).
  811.112.2            81.2Нем
  Гиндикин С.Г. Рассказы о физиках и математиках. - 2-е изд., испр . - М. : Наука , 1985. - 191 c. - (Б-чка Квант. Вып.14).
  [53 + 51](092)
  Гинзбург А.И Экономический анализ.Предмет и методы.Моделирование ситуацый.Оценка управленческих решений : учеб.пособие. - СПб. : Питер , 2004. - 471 c. - (Учебник для вузов).
  658.012.122
  Гинзбург В.Л. Теоретическая физика и астрофизика. Дополнительные главы. - 3-е изд., испр. и доп . - М. : Наука , 1987. - 488 c.
  530.1 + 52
  Гинзбург Е.Г. Техническая механика : лекция - конспект / Е.Г.Гинзбург, Ю.В.Катонов. - Л. : ВИКА им.А.Ф.Можайского , 1972. - 161 c.
  621.01
  Гинзбург Е.Г. Производство зубчатых колес. Вып.3 / Е.Г.Гинзбург,Н.Т.Халебский; под ред. Е.Г.Гинзбурга. - 3- е изд., перераб и доп . - Л. : Машиностроение , 1978. - 134 c. - (Б-чка зубореза).
  621.833
  Гинзбург Л.С. Кинопроекционная техника : учебник для кинотехников / Л.С.Гинзбург, К.Б.Данилов,Н.М.Королев. - М. : Искусство , 1986. - 270 c.
  778.2
  Гинзбург Ю.В. Промышленные тракторы / Ю.В.Гинзбург, А.И.Швед, А.П.Парфенов. - М. : Машиностроение , 1986. - 296 c.
  629.366            629.114.2
  Гини Э.Ч. Технология литейного производства. Специальные виды литья : учебник для вузов / Э.Ч.Гини, А.М.Зарубин, В.А.Рыбкин; под ред. В.А.Рыбкина. - М. : Академия , 2005. - 350 c.
  621.74.04
  Гинцбург Л.Л. Гидравлические усилители рулевого управления автомобилей. - М. : Машиностроение , 1972. - 120 c.
  629.331.027.3 : 681.583.34            629.4
  Гироскопические системы. Проектирование гироскопических систем : в 2 т. Т.1. Системы ориентации в навигации : учеб. пособие для вузов / Д.С.Пельпор, В.В.Ягодкин; под ред. Д.С.Пельпора. - М. : Высш. шк. , 1977. - 216 c.
  531.383+62-752.4
  Гироскопические системы. Проектирование гироскопических систем : в 2 т. Т.2. Гироскопические стабилизаторы : учеб. пособие для вузов / Ю.А.Колосов, Ю.Г.Ляховецкий, Е.Р.Рахтеенко; под ред. Д.С.Пельпора. - М. : Высш.шк. , 1977. - 223 c.
  531.383 + 62 - 752.4
  Гирусов Э.В. Экология и экономика природопользования : учебн.для вузов / Э В.Гирусов,С.Н.Бобылев,А.Л.Новоселов,Н.В.Чепурных; под ред. Э.В.Гирусова - Москва : Закон и право , 1998. - 455 c.
  502.17:338
  Гитис Э.И. Преобразователи информации для электронных цифровых устройств. - 3-е изд., перераб . - М. : Энергия , 1975. - 447 c.
  004.22            681.325
  Гитлевич А.Д. Механизация и автоматизация сварочного производства : учеб. пособие для техникумов / А.Д.Гитлевич, Л.А.Этингоф. - М. : Машиностроение , 1972. - 280 c.
  621.791:65.011.54/.56
  Гитлевич А.Д. Механизация и автоматизация сварочного производства : учебник для сред.спец.учеб.заведений / А.Д.Гитлевич, Л.А.Этингоф. - 2-е изд., перераб . - М. : Машиностроение , 1979. - 280 c.
  621.791:65.011.54/.56
  Гитман Л.Дж. Основы инвестирования / Л.Дж.Гитман, М.Д.Джонк; пер. с англ. - М. : Дело , 1997. - 991 c.
  330.322            65-56
  Гихман И.И. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. пособие для вузов - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1988. - 439 c.
  519.21/.25
  Гихман И.И. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник для вузов / И.И.Гихман, А.В.Скороход, М.И.Ядренко. - К. : Вища шк. , 1979. - 408 c.
  519.21/.25
  Гімчинська С.Ю. Програмування та алгоритмізація задач : навч.посібник для вищ.навч.закл. - Чернівці : Рута , 2007. - 235 c. - (Чернівецький нац.ун-т ім. Ю.Федьковича).
  004.42
  Гінгстон П. Найкращий посібник з малого бізнесу : практ.поради / Пітер Гінгстон; пер. з англ. - Львів : Сейбр- Світло , 1995. - 176 c. - (Б-ка малого бізнесу).
  334.722.012.64            65.292
  Гіптерс З.В. Культурологічний словник - довідник. - К. : Професіонал , 2006. - 327 c.
  168.522
  Глаголев Г.И. Электрооборудование кузнечно-прессовых цехов : учеб. пособие для вузов. - М. : Металлургиздат , 1962. - 312 c.
  621.733 : 621.365            62-83
  Гладилин А.Н. Справочник молодого инструментальщика по режущему инструменту : учеб.пособие для ПТУ / А.Н.Гладилин, Н.П.Малевский. - М. : Высш.шк. , 1973. - 320 c.
  621.9.02
  Гладков А.З. Электроизоляционные лаки и компауды. - М. : Энергия , 1973. - 248 c.
  621.315.616.97/.617.1            621.315
  Гладов Г.И. Легковые автомобили отечественного и иностранного производства.(Новые системы и механизмы).Устройство и техническое обслуживание / Г.И.Гладов, А.М.Петренко. - М. : Транспорт , 2002. - 183 c.
  629.331.1            629.114.6
  Гладун З.С. Основи конституційного права України : навч.-метод. посібник для вищ.навч.закл. / З.С.Гладун, М.Г.Федчишин. - Тернопіль : Астон , 2001. - 463 c.
  342(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.400(4Укр)
  Гладышев Г.И. Краткий справочник по радиоизмерительной аппаратуре / Г.И.Гладышев, В.Г.Батура, А.Н.Воронцов; под общ. ред. Г.И.Гладышева. - К. : Наук. думка , 1966. - 250 c.
  621.396.6.08
  Глазенко Г.А. Электротехника и основы электроники:(доп. разделы) : учеб. пособие для вузов / Г.А.Глазенко, В.А.Прянишников. - М. : Высш.шк. , 1985. - 176 c.
  621.3
  Глазков Ю.Н. Земля над нами. - М. : Машиностроение , 1986. - 121 c.
  629.7
  Глазов Г.А. Комплексная механизация механических цехов в мелкосерийном производстве. - Л. : Машиностроение , 1972. - 208 c.
  658.52.011.54.006.3 : 658.523            65.011.5
  Глазунов В.Н. Финансовый анализ и оценка реальных инвестиций. - М. : Финстатинформ , 1997. - 135 c.
  658.14/.17.012.12 + 330.322            65.053
  Глазунов Л.П. Основы теории надежности автоматических систем управления : учеб. пособие для вузов / Л.П.Глазунов, В.П.Грабовецкий, О.В.Щербаков. - Л. : Энергоатомиздат , 1984. - 207 c.
  681.51-192
  Глазырина Л.Д. Методика физического воспитания детей дошкольного возраста : пособие для педагогов дошкол. учреждений / Л.Д.Глазырина, В.А.Овсянкин. - М. : Владос , 2005. - 175 c.
  373.2.037.1
  Глебов Л.В. Устройство и эксплуатация контактных машин / Л.В.Глебов, Ю.И.Филиппов, П.Л.Чулошников. - Л. : Энергоатомиздат , 1987. - 308 c.
  621.791.76
  Глибовець М.М. Основи комп`ютерних алгоритмів : монографія. - К. : КМ Академія , 2003. - 450 c.
  004.421            681.3.06
  Глизманенко Д.Л. Газовая сварка и резка металлов : учебник для подготовки рабочих. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1969. - 304 c.
  621.791.5+621.791.94
  Гликин Н.М. Технология горячей обработки металлов : учеб. пособие для вузов / Н.М.Глинкин, М.Н.Сосненко. - М. : Машгиз , 1961. - 280 c.
  621.7.016.2
  Глинкин В.А. Промышленныя эстетика на машиностроительных предприятиях. - Л. : Машиностроение , 1983. - 230 c.
  658.512.23
  Глиняный В.П. История государства и права зарубежных стран. Т.1. : учеб. пособие для вузов. - Х. : Одиссей , 2000. - 832 c.
  340.12(091)(1-87)            67.3
  Глоба В.М. Буровзрывные работы при строительстве магистральных трубопроводов и подземных хранилищ. - М. : Недра , 1984. - 239 c.
  622.235
  Глобальна периферія в ХХІ ст.: засади, закономірності та умови цивілізаційного ренесансу : зб.наук.праць / за заг.ред. В.К.Гури. - К. : LAT&K , 2014. - 393 c. - (Ін-т всесвітньої історії НАН України).
  930.85 + 327
  Глонь О.В. Моделювання систем керування в умовах невизначеності : монографія / О.В.Глонь, В.М.Дубовой. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2004. - 169 c.
  519.876.2
  Глотов Г.Ф. Геодезия : учебник для строит.техникумов. - М. : Стройиздат , 1979. - 264 c.
  528.48
  Глотов Г.Ф. Курс инженерной геодезии. Геодезические работы при проектировании строительства гидротехнических сооружений. - М. : Недра , 1972. - 168 c.
  528
  Глудкин О.П. Устройства и методы фотометрического контроля в технологии производства ИС / О.П.Глудкин, А.Е.Густов. - М. : Радио и связь , 1981. - 112 c. - (Массовая б-ка инженера ``Электроника``. Вып.26).
  621.382.049.77.002 : 658.562.3.012.7
  Глухарев Е.Г. Зубчатые соединения : справочник / Е.Г.Глухарев, Н.И.Зубарев. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1983. - 270 c.
  621.833(031)
  Глухарев Е.Г. Зубчатые соединения : справ.пособие / Е.Г.Глухарев, Н.И.Зубарев. - Л. : Машиностроение , 1976. - 198 c.
  621.833(031)
  Глухих В.А. Ударные униполярные генераторы / В.А. Глухих, Г.А. Баранова, Б.Г. Карасев, В.В. Харитонов - Л. : Энергоатомиздат , 1987. - 172 c.
  621.313.291
  Глухов В.В. Математические методы и модели для менеджмента : учеб.пособие для вузов / В.В.Глухов, М.Д.Медников, С.Б.Коробко. - 2-е изд., испр. и доп . - СПб; М. : Краснодар : Лань , 2005. - 524 c.
  658.012.32 : 519.86
  Глухов В.В. Менеджмент : учебник. - СПб. : СпецЛит , 2000. - 700 c.
  658.012.32            65.290-21
  Глухов В.В. Финансовый менеджмент (участники рынка, инструменты, решения) : учеб.пособие / В.В.Глухов, Ю.М.Бахрамов. - СПб. : Спец.лит. , 1995. - 429 c.
  658.14/.17.012.32            65.290-93
  Глухов В.В. Экономические основы экологии : учебник / В.В.Глухов, Т.В.Лисочкина, Т.П.Некрасова. - 2-е изд., перераб. и доп . - СПб. : Спец.Лит. , 1997. - 304 c.
  502.17 : 338
  Глухов В.В. Экономические основы экологии : учебник / В.В.Глухов, Т.В.Лисочкина, Т.П.Некрасов. - СПб. : Спец.Лит. , 1995. - 279 c.
  502.17 : 338
  Глухов В.В., Лисочкина Т.В., Некрасова Т.П. Экономические основы экологии : учебник - Санкт-Петербург : ’’Специальная литература’’ , 1995. - 280 c.
  502.4
  Глушаков С.В. Персональный компьютер : учеб.курс / С.В.Глушаков, И.М.Мельников. - Харьков; Ростов н/Д : Фолио: Феникс , 2001. - 520 c. - (Домашняя б-ка).
  004.382.7            681.3-181.4
  Глушаков С.В. Персональный компьютер. Настольная книга пользователя : учеб.курс. / С.В.Глушаков, А.С.Сурядный. - Харьков : Фолио , 2001. - 501 c.
  004.382.7            681.3-181.4
  ГлушенкоЕ.В. Основы предпринимательства : учеб.пособие / Е.В.Глущенко, А.И.Капцов, Ю.В.Тихонравов. - М. : Вестник , 1996. - 412 c.
  334.7.012.42            65.012.1
  Глушков В.М. Введение в АСУ. - 2-е изд., испр. и доп . - К. : Техніка , 1974. - 320 c. - (Б-ка инженера).
  658.012.011.56            681.14
  Глушков В.М. Введение в АСУ. - К. : Техніка , 1972. - 310 c.
  658.012.011.56
  Глушков Г.С. Курс сопротивления материалов : учебник для втузов / Г.С.Глушков, В.А.Синдеев. - М. : Высш. шк. , 1965. - 768 c.
  620.10
  Глущенко В.В. Менеджмент : системные основы. - 2-е изд., доп. и испр . - Железнодорожный : Крылья , 1998. - 224 c.
  658.012.32            65.290-21
  Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистики : учеб.пособие для вузов. - 4-е изд., стер . - М. : Высш.шк. , 1998. - 400 c.
  519.2
  Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике : учеб.пособие для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1979. - 400 c.
  519.2
  Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике : учеб. пособие для втузов. - 2-е изд., доп . - М. : Высш.шк. , 1975. - 333 c.
  519.2
  Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике : учеб. пособие для втузов. - М. : Высш.шк. , 1970. - 239 c.
  519.2
  Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб.пособие для вузов. - 6-е изд., стер . - М. : Высш.шк. , 1998. - 479 c.
  519.2
  Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб.пособие для вузов. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1977. - 479 c.
  519.2
  Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб.пособие для вузов. - 4-е изд., доп . - М. : Высш.шк. , 1972. - 368 c.
  519.2
  Гмурман В.Н. Введение в теорию вероятностей и математическую статистику : учеб. пособие для вузов. - 3-е изд., доп . - М. : Высш. шк. , 1969. - 397 c.
  519.2
  Гнатек Ю.Р. Справочник по цифро-аналоговым и аналого-цифровым преобразователям / пер. с англ. - М. : Радио и связь , 1982. - 552 c.
  621.314 : 681.586.5
  Гнатишин Я.М. Теплотехніка : навч. посібник для вищ. навч. закл. / Я.М.Гнатишин, В.І.Криштапович. - К. : Знання , 2008. - 364 c.
  621.1.016(075.8)
  Гнатченко И.И. Автомобильные масла, смазки, присадки : справочник автомобилиста / И.И. Гнатченко, В.А. Бородин, В.Р. Репников. - М.; СПб : АСТ :Полигон , 2000. - 359 c.
  629.331.002.3            629.113.002.3
  Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей : учебник для вузов. - 5-е изд., стер . - М. : Наука , 1969. - 400 c.
  519.21
  Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей : учебник для мат. спец. ун-тов. - 6-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1988. - 447 c.
  519.21
  Гнеденко Б.В. Элементарное введение в теорию вероятностей / Б.В.Гнеденко, А.Я.Хинчин. - 9-е изд . - М. : Наука , 1982. - 156 c.
  519.21
  Гнилорыбов В.В. Государственное строительство и местное самоуправление в Украине : учеб. пособие / В.В.Гнилорыбов,В.Н.Тихонов. - Луганск : изд-во СНУ им. В. Даля , 2004. - 375 c.
  342.25(477):(37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)            66.3(4УКР)12
  Гнилорыбов В.В. Местное самоуправление в Украине: мир понятий и терминов от А до Я : учеб. пособие / В.В.Гнилорыбов, В.Н.Тихонов. - Луганск : Изд-во СНУ им. В. Даля , 2005. - 167 c.
  342.25(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Гоберман Л.А. Основы теории, расчета и проектирования строительных и дорожных машин : учебник для техникумов. - М. : Машиностроение , 1988. - 463 c.
  69.002.5.001.63 + 625.7.08.001.63
  Гоберман Л.А. Прикладная механика колесных машин. - М. : Машиностроение , 1974. - 311 c.
  531.8 : 629.3
  Говоров В.С. Преобразователи машинного кода в графические символы / В.С.Говоров, Д.И.Исмагилов. - К. : Техніка , 1983. - 168 c.
  004.4`274            681.3
  Говорухин В. Компьютер в математическом исследовании : учеб. курс / В.Говорухин, В.Цибулин. - СПб. : Б.и. , 2001. - 619 c. - (Учебный курс).
  004.382.7            681.3.068
  Говорущенко Н.Н. Автомобильное топливо. Как его экономить. - Х. : Вища шк , 1979. - 144 c.
  629.331.002.3 : 662.6.004.18
  Говорущенко Н.Я. Экономия топлива и снижение токсичности на автомобильном транспорте. - М. : Транспорт , 1990. - 199 c.
  621.431.73.004.18
  Говорущенко Н.Я. Техническая эксплуатация автомобилей : учебник для вузов. - Х. : Вища шк. , 1984. - 312 c.
  629.331.004.5            629.113.004.54
  Гогіташвілі Г.Г. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами : навч.посібник / Г.Г.Гогіташвілі, Є.Т.Карчевські, В.М.Лапін. - К. : Знання , 2007. - 367 c.
  658.345 : 006.032(075.8)
  Гоголев Л.Д. Еволюція автомобіля. - К. : Техніка , 1983. - 142 c.
  629.331``71``(091)            629.113
  Гойко А.Ф. Методи оцінки ефективності інвестицій та пріоритетні напрямки їх реалізації.Рекомен.Вченою радою КНУ будівництва і архітектури. - К. : ВІРА-Р , 1999. - 319 c.
  330.322.5            65.-56
  Голдовский Б.И. Комплексный метод поиска решений технических проблем / Б.И.Голдовский, М.И.Вайерман. - М. : Реч.транспорт , 1990. - 112 c. - (Методы анализа проблем и поиска решений в технике).
  658.512.2
  Голембо Б.З. Алгоритмизация и программирование электротехнических задач на электронных цифровых вычислительных машинах : учеб. пособие для вузов. - М. : Высш. шк. , 1974. - 176 c.
  004.42:621.3            681.3
  Голенко А. Зароботная плата: начисления и удержания. - Х. : Фактор , 1998. - 92 c. - (Налоги и бух. учёт. Блиц-библиотека).
  658.32 : 657.471            65.052
  Голеусов В.М. Оплата труда в строительстве : справочник / В.М.Голеусов, А.В.Музыка. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Будівельник , 1986. - 335 c.
  69:658.32
  Голованов Л.В. Соперники резца. - М. : Машиностроение , 1973. - 144 c.
  621.9.04.002
  Головач А.В. Статистика банківської діяльності : навч. посібник / А.В.Головач, В.Б.Захожай, К.С.Базилевич. - К. : МАУП , 1999. - 174 c. - (Міжрегіональна Академія управління персоналом).
  336.71:311.42(075.8)
  Головащук С.І. Орфографічний словник : 5 - 11 класи. - 7-е вид., виправ . - К. : Освіта , 1992. - 176 c.
  811.161.2`35(038)            81.2Ук
  Головащук С.І. Складні випадки наголошення : словник-довідник. - К. : Либідь , 1995. - 191 c.
  811.161.2`342.73            81.2Укр
  Головенко С.Н. Основы автоматики и автоматического регулирования станков с программным упралением : учебник для техникумов / С.Н.Головенко, С.В.Сироткин. - 2-е изд.. перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1988. - 287 c.
  621.9.06-529:681.5
  Головин В.А. Технология и оборудование холодной штамповки : учебник для техникумов / В.А.Головин, Г.С.Ракошиц, А.Г.Навроцкий. - М. : Машиностроение , 1987. - 352 c.
  621.983+621.73
  Головин В.В. Аналоговые пневматические устройства. - М. : Машиностроение , 1980. - 160 c. - (Б-ка приборостроителя).
  681.523.5
  Головин Г.Ф. Технология термической обработки металлов с применением индукционного нагрева / Г.Ф.Головин, Н.В.Зимин ; под общ. ред. А.Н.Шамова. - 5-е изд.. перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1990. - 87 c. - (Б-чка высокочастотника-термиста; вып.3).
  621.78
  Головин О.В. Радиоприёмные устройства : учеб. для сред. спец. учеб. заведений. - М. : Высш.шк. , 1997. - 384 c.
  621.396
  Головина Л.И. Линейная алгебра и некоторые её приложения. - 4-е изд., испр . - М. : Наука , 1985. - 392 c. - (Избр.главы высш. математики для инженеров и студе).
  512.64
  Головинский В.В. Статистические методы регулирования и контроля качества. Расчёт оптимальных вариантов. - М. : Машиностроение , 1974. - 264 c.
  658.562.012.7
  Головинский О.И. Основы автоматики : учебник для электромехан. техникумов. - М. : Высш.шк. , 1987. - 207 c.
  681.51:621.398
  Головкин П.И. Энергосистема и потребители электрической энергии. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 359 c.
  621.311
  Головко Д.Б. Надвисокочастотні методи та засоби вимірювання фізичних величин : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Д.Б.Головко, Ю.О.Скрипник, О.П.Яненко. - К. : Либідь , 2004. - 327 c.
  621.317.08
  Головлев В.А. Автоматизация работ по управлению качеством на машиностроительном предприятии / В.А.Головлев, А.С.Армягов. - М. : Статистика , 1979. - 192 c.
  658.562.012.3
  Головлев В.Д. Расчеты процессов листовой штамповки. Устойчивость формообразования тонколистового металла. - М. : Машиностроение , 1974. - 136 c.
  621.983.001.24
  Головчук А.Ф. Експлуатація та ремонт сільськогосподарської техніки : в 3 т. Т.1. Трактори : підручник для проф.- техн.закладів / А.В.Головчук,В.Ф.Орлов,О.П.Строков; за ред.А.Ф.Головчука. - К. : Грамота , 2003. - 335 c.
  631.372
  Голод 1921-1923 років в Україні : зб. документів і матеріалів / відпов. ред. С.В.Кульчинський. - К. : Наук.думка , 1993. - 238 c.
  940.5``1921/1923`` ``3635``(477)            63.3/4Укр/61
  Голод 1932-1933 років у Валківському та Коломацькому районах Харківщини (документи, спогади, списки померлих) / упоряд.Т.Поліщук. - К.;Х.;Нью-Йорк;Філадельфія : М.П. Коць , 1997. - 366 c.
  940.5(477)``1932/1933`` ``3635``            63.3(4Укр)61
  Голоднов Ю.М. Контроль за состоянием трансформаторов. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 87 c. - (БЭ:Б-ка электромонтера; вып. 603).
  621.314.2
  Голодомор 1932-1933 років в Україні : документи і матеріали / упоряд. Р.Пиріг - К. : Києво-Могилянська академія , 2007. - 1126 c.
  940.5``1932/1933`` ``3635``(477)
  Голомазов М.М. Линейная алгебра и аналитическая геометрия : учеб. пособие для вузов. - М. : РосКонсульт , 1999. - 152 c.
  512.64+514.742.2
  Голомидов А.М. Эксплуатационные свойства автомобилей с приводом на передние колёса. - М. : Машиностроение , 1986. - 112 c.
  629.331.032.24            629.113.027.004.12
  Голоскоков Е.Г. Упругоакустические задачи динамики трехслойных конструкций : монография / Е.Г.Голоскоков, С.Н.Бешенков. - Харьков : Изд-во ХГУ , 1980. - 117 c.
  534.2
  Голофтеев С.А. Лабораторный практикум по курсу ``Металлорежущие станки`` : учеб.пособие для сред.спец.учеб.заведений. - М. : Высш. шк. , 1991. - 237 c.
  621.9.06
  Голубев Б.И. Определение объемов строительных работ : справочник - М. : Стройиздат , 1991. - 63 c.
  69.003.12
  Голубев Г.А. Контакные уплотнения вращающихся валов / Г.А.Голубев, Г.М.Кукин, Г.Е.Лазарев, А.В.Чичинадзе. - М. : Машиностроение , 1976. - 264 c.
  621.824:62-762
  Голубенко А.Л. Теория технических систем : учеб. пособие для вузов / А.Л. Голубенко, А.С. Петров, А.Л. Кашура. - 2-е изд . - К. : Арістей , 2005. - 236 c.
  62.001
  Голубенко А.Л. Сцепление колеса с рельсом : монография. - 2-е изд., доп. и перераб . - Луганск : Изд-во ВУГУ , 1999. - 479 c.
  629.4.032 + 629.4.015 + 625.1.03
  Голубенко А.Л. Сцепление колеса с рельсом : монография. - 2-е изд., доп. и перераб . - Луганск : Изд-во ВУГУ , 1999. - 479 c. - (Восточно-укр.гос.ун-т).
  629.4.032+629.4.015+625.1.03
  Голубцов М.С. Микроконтроллеры AVR: от простого к сложному. / М.С.Голубцов, А.В.Кириченкова. - 2-е изд., испр. и доп . - М. : СОЛОН-Пресс , 2004. - 302 c.
  681.325.5-181.4
  Гольд Б.В. Англо - русский словарь автотракторный : ок.50000 терминов / Б.В.Гольд, Р.В.Кугель, С.А.Шершер. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Сов.Энциклопедия , 1972. - 704 c.
  811.111=161.2(038):629.3            81.2Англ-4
  Гольд Б.В. Конструирование и расчет автомобиля : учебник для втузов - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : ’’Машгиз’’ , 1962. - 464 c.
  629.113
  Гольд В.В. Конструирование и расчёт автомобиля : учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машгиз , 1962. - 464 c.
  629.331.001.6            629.113
  Гольдберг О.Д. Автоматизация контроля параметров и диагностика асинхронных двигателей / О.Д.Гольдберг, И.М.Абдуллаев, А.Н.Абиев; под ред. О.Д.Гольдберга. - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 160 c.
  621.313.333.001.4
  Гольдберг О.Д. Проектирование электрических машин : учебник для вузов / О.Д.Гольдберг, Я.С.Гурин, И.С.Свириденко; под. ред. О.Д.Гольдберга. - М. : Высш.шк. , 1984. - 431 c.
  621.313.001.6
  Гольдин О.Е. Задачник по теории электрических цепей. : учеб.пособие для вузов. - М. : Высш. шк. , 1969. - 312 c.
  621.3.011.7
  Гольдин О.Е. Программированное изучение теоретических основ электротехники : учеб. пособие для вузов / О.Е. Гольдин, А.Е. Каплянский, Л.С. Полотовский. - М. : Высш.шк. , 1978. - 287 c.
  621.3.01
  Гольстрем В.А. Справочник энергетика промышленных предприятий. / В.А.Гольстрем, А.С.Иваненко. - 4-е, перераб. и доп . - К. : Техніка , 1977. - 463 c.
  621.3+658.26
  Гольстрем В.А. Энергетический справочник инженера / В.А.Гольстрем, Ю.Л.Кузнецов. - К. : Техніка , 1983. - 487 c.
  621.3:658.26
  Гольстрем В.А. Справочник по экономии топливно-энергетических ресурсов. / В.А.Гольстрем, Ю.Л.Кузнецов. - К. : Техніка , 1985. - 384 c.
  620.9.004.18
  Гольцман В.А. Приборы контроля и средств автоматики тепловых процессов : учеб.пособие для сред.ПТУ. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1980. - 255 c.
  681.515: 621.1
  Гонда С. Оптоэлектроника в вопросах и ответах / Сюнъити Гонда,Дзюнья Сэко ; пер. с яп. З.К.Кругляка. - Л. : Энергоатомиздат , 1989. - 181 c.
  621.383
  Гониодский В.И. Привод рулевых поверхностей самолетов / В.И.Гониодский, Ф.И.Склянский, И.С.Шумилов; под. ред. Ф.И.Склянского. - М. : Машиностроение , 1974. - 320 c.
  629.7.064
  Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы Т.2. Нелинейные системы. Преобразование случайных процессов в линейных и нелинейных системах. Борьба с помехами. : учебник для вузов - М. : Сов. радио , 1967. - 327 c.
  621.372            621.39
  Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы : учебник для вузов. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Радио и связь , 1986. - 512 c.
  621.372
  Гончар М.С. Математичні основи інформаційної економіки : монографія. - К. : ІТФ ім. М.М.Боголюбова , 2007. - 464 c.
  330.47:519.72
  Гончар Т.О Кримінальне право України : навч.посібник для підготовки до іспиту / Т.О.Гончар, Є.Л.Стрельцов, О.А.Чуваков. - 2-е вид.,випр. та доп . - Х. : Одіссей , 2012. - 263 c.
  343.2/.7(477) : (37.017.4-053.81 : 343.85)
  Гончар Т.О. Кримінальне право України : навч.посібник для підготовки до іспиту / Т.О.Гончар, Є.Л.Стрельцов, О.А.Чуваков. - 2-е вид., випр. та доп . - Х. : Одіссей , 2012. - 263 c.
  343.2/.7(477)
  Гончаревич И.Ф. Вибрация - нестандартный путь.Вибрация в природе и технике / отв. ред. Э.Г.Гудушаури. - М. : Наука , 1986. - 209 c. - (Наука и техн. прогресс).
  62-868
  Гончаренко К.С. Пористое хромирование деталей машин. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1968. - 192 c.
  621.357:669.268.7 : 621.81
  Гончаренко Н.В. Гений в искусстве и науке. - М. : Искусство , 1991. - 432 c.
  159.924.24            87.8
  Гончаренко О.В. Міжбюджетні відносини на місцевому рівні в Україні : монографія. - К. : Алерта , 2013. - 220 c.
  336.143 ; 352(477)
  Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент : навч. посібник. - Харків : ІНЖЕК , 2003. - 237 c. - (Харк. держ. екон. ун-т).
  658.14/.17.012.32            65.290-93
  Гончаров В.М. Топливо, смазка, вода : учебник для техникумов / В.М.Гончаров, Л.Г.Мурзин. - 4-е изд.,перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1973. - 200 c.
  656.2 : (662.6+628.1+621.892)            662.6
  Гончаров І.Д. Кримінально - процесуальне право України.Досудове слідство : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч. літ. , 2005. - 247 c.
  343.132(477)
  Горбатов В.А САПР систем логического управления. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 231 c.
  658.512.011.56.001.63
  Горбацевич А.Ф. Курсовое проектирование по технологии машиностраения : учеб. пособие для вузов / А.Ф.Горбацевич, В.А.Шкред. - 4-е изд.,перераб. и доп . - Минск : Выш.шк. , 1983. - 256 c.
  621.002
  Горбацевич А.Ф. Курсовое проектирование по технологии машиностроения : учеб. пособие / А.Ф.Горбацевич, В.А.Шкред - 4-е изд., перераб. и доп. . - Минск : Высшая школа , 1983. - 255 c.
  621.002
  Горбачев Г.Н. Промышленная электроника : учебник для вузов / Г.Н.Горбачев,Е.Е.Чаплыгин. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 320 c.
  621.382.2/.3
  Горбунов Б.И. Обработка металлов резанием, металлорежущий инструмент и станки. : учеб.пособие для вузов. - М. : Машиностроение , 1981. - 287 c.
  621.9
  Горбунов Б.И. Обработка металлов резанием, металлорежущий инструмент и станки : учеб. пособие для студентов немашиностроит.спец.вузов - М. : ’’Машиностроение’’ , 1981. - 287 c.
  621.9.02
  Горбунов В.Л Справочное пособие по микропроцессорам и микроЭВМ / В.Л.Горбунов, Д.И.Панфилов, Д.Л.Преснухин; под ред.Д.Л.Преснухина. - М. : Высш.шк. , 1988. - 272 c.
  004.31-184.48 + 004.382.7            681.325.5-184
  Гордеева Т.А. Анализ изломов при оценке надежности материалов / Т.А. Гордеева, И.П. Жегина. - М. : Машиностроение , 1978. - 200 c.
  620.178.3
  Гордєєв О.Ф. Системи автоматизованого проектування верстатів : навч.посібник для вищ.навч.закл. / О.Ф.Гордєєв, П.О.Захаров.; Луцький індустріальний ін-т - Луцьк : Л І І , 1997. - 123 c.
  621.9.06 : 658.512.011.56
  Гордієнко В. Психологія особистості в біографіях, подіях, портретах : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.Гордієнко, Л.Копець - К. : Києво-Могилянська академія , 2007. - 303 c.
  159.923
  Гордієнко Н.Г. Автоматизоване робоче місце ревізора : навч.посібник. - К. : Київ нац.торг.- екон.ун-т , 2002. - 131 c.
  657.6.331.103.224
  Горелик А.Г Пакет программ машинной графики для ЕС ЭВМ. - М. : Машиностроение , 1986. - 320 c.
  004.92            681.327.11
  Горелик А.Л. Методы распознавания : учеб. пособие / А.П.Горелик,В.А.Скрипкин. - М. , 1977.
  681.323
  Горелик С.С. Материаловедение полупроводников и диэлектриков : учебник для вузов / С.С.Горелик, М.Я.Дашевский. - М. : Металлургия , 1988. - 574 c.
  621.315.592
  Горелик С.С. Материаловедение полупроводников и диэлектриков : учебник для вузов / С.С.Горелик, М.Я.Дашевский. - М. : Металлургия , 1988. - 574 c.
  621.315.592
  Горелов А.А. Экология - наука - моделирование : философский очерк / отв.ред. А.Т. Шаратов. - М. : Наука , 1985. - 207 c.
  502/.504
  Горелов И.Н. Разговор с компьютером. Психолингвистический аспект проблемы / с послесл. Д.А.Поспелова. - М. : Наука , 1987. - 256 c.
  007 : 81`23
  Горелова В.Л. Основы прогнозирования систем : учеб.пособие для инж.- экон.спец.вузов / В.Л. Горелова, Е.Н. Мельникова. - М. : Высш.шк. , 1986. - 287 c.
  62.001.18
  Горемыкин В.А. Планирование предпринимательсокй деятельности предприятия : метод.пособие / В.А. Горемыкин, А.Ю. Богомолов. - М. : ИНФРА-М , 1997. - 333 c. - (Б-ка журн.Консультант директора).
  658.012.2 : 334.7.012.42            65.290-2
  Горемыкин В.А. Экономика недвижимости : учебник для вузов / В.А. Горемыкин, Э.Р. Бугулов. - М. : Филинъ , 1999. - 586 c.
  330.1.347.214.2.075.8
  Горин Г.А. Цены и тарифы:Учебн.пособие для торговых вузов : учебн.пособие / Г.А.Горин,Л.М.Гужавин,Я.Л.Орлов - Москва : Экономика , 1983. - 151 c.
  65.9/2/421
  Горинштейн А.М. Практика решения инженерных задач на ЭВМ. - М. : Радио и связь , 1984. - 232 c.
  004.382.7            681.3.004
  Горицкая Н.Г. Бухгалтерский учет и финонсовый анализ : практ.пособие. - К : Ред.газ.``Бухгалтерия.Налоги.Бизнес`` , 2001. - 287 c.
  657 + 658.141.17.012.12            65.052.21
  Горлач Н.И Смысл жизни...Размышления. - Харьков : Единорог , 2001. - 256 c.
  130.121.4            87.3(2)6
  Горная энциклопедия : в 5 т. Т.4. Ортин - Социосфера / гл.ред. Е.А.Козловский. - М. : Сов.энциклопедия , 1989. - 623 c.
  622(031)
  Горная энциклопедия : в 5 т. Т.3. Кенган - Орт / гл.ред. Е.А.Козловский. - М. : Сов.энциклопедия , 1987. - 592 c.
  622(031)
  Горная энциклопедия : в 5 т. Т.2. Геосферы - Кенай / гл.ред. Е.А.Козловский. - М. : Сов.энциклопедия , 1986. - 575 c.
  622(031)
  Горная энциклопедия : в 5 т. Т.1. Аа - Геосистема / гл.ред.Е.А. Козловский. - М. : Сов.энциклопедия , 1984. - 560 c.
  622(031)
  Горная энциклопедия : в 5 т. Т.5. СССР - Яшма / гл. ред. Е.А.Козловский. - М. : Сов.энциклопедия , 1991. - 561 c.
  622(031)
  Горнев В.Ф. Оперативное управление в ГПС / В.Ф.Горнев, В.В.Емельянов, М.В.Овчинников. - М. : Машиностроение , 1990. - 254 c. - (ГПС.Гибкие производственніе системы).
  658.52.011.56.012.3
  Горнушкин Ю.Г. Практические советы владельцу автомобиля. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1984. - 112 c.
  629.331.1.004.54.            629.114.6-181.4.004.54
  Горнушкин Ю.Г. Советы автолюбителям. - М. : Транспорт , 1979. - 96 c.
  629.331.1.004.54            629.114.6.004.54
  Горные, строительные и дорожные машины : респ.межвед.науч. - техн.сб. Вып. 31. - К. : Техніка , 1981. - 113 c.
  625.7.08
  Горные, строительные и дорожные машины : респ.межвед.науч. - техн.сб. Вып.30. - К. : Техніка , 1980. - 81 c.
  625.7.08
  Горные, строительные и дорожные машины : респ.межвед.науч.- техн.сб. Вып.36. - К. : Техніка , 1983. - 110 c.
  625.7.08
  Горные, строительные и дорожные машины : респ.межвед.науч. - техн.сб. Вып.34. - К. : Техніка , 1982. - 129 c.
  625.7.08
  Горные, строительные и дорожные машины : респ.межвед.науч.-техн.сб.Вып.32. - К. : Техніка , 1981. - 117 c.
  625.7.08
  Горобець С.М. Основи комп`ютерної графіки : навч.посібник для вищ.навч.закл. / за ред.М.В. Левківського. - К. : Центр.навч. літ. , 2006. - 231 c.
  004.92(075.8)
  Горов Э.А. Типовой лабораторной практикум по теории механизмов и машин : учеб. пособие для вузов / Э.А.Горов, С.А.Гайдай, С.В.Лушников. - М. : Машиностроение , 1990. - 155 c.
  621.01
  Горовой Г.М. Машины и оборудование для строительства дорожных одежд : учеб.пособие / Г.М.Горовой, М.А.Либерман. - М. : Транспорт , 1975. - 168 c.
  625.08
  Городецкий Л.Н. Хочешь стать рационализатором? : справочкник / Л.Н. Городецкий, Д.Д. Крашенинникова. - 2-е изд.,перераб. и доп . - Днепропетровск : Промінь , 1985. - 191 c.
  006.015.2            608.2
  Городинская В.С. Природа.Человек. Закон / В.С. Городинская, В.Иванов. - М. : Юрид. лит. , 1990. - 383 c.
  502.11 : 349.6            20.1
  Горохов В.А Чистовая обработка титановых сплавов. - М. : Машиностроение , 1975. - 109 c.
  621.73.669.295
  Горохов В.А. Проектирование и расчет приспособлений : учеб. пособие для машиностр. спец. вузов. - Мн. : Выш.шк. , 1986. - 238 c.
  621.9.06-229.001.63
  Горохов В.Г. Введение в философию техники : учеб. пособие для вузов / В.Г.Горохов, В.М.Розин. - М. : ИНФРА-М , 1998. - 224 c. - (Высш.образование).
  1 : 62            87
  Горохов. В.А. Проектирование и расчет приспособлений : учеб.пос. для машиностр. спец. вузов - Мн. : Выш. шк. , 1986. - 238 c.
  621.9.06.229
  Гороховский К.Ф. Машины и оборудование лесосечных и лесоскладских работ : учеб. пособие для вузов / К.Ф. Гороховский, Н.В. Ливщиц. - М. : Экология , 1991. - 528 c.
  634.0.037 + 634.0.82
  Горошкин А.К. Приспособление для металлорежущих станков : справочник - 7-е изд. перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1979. - 303 c.
  621.9.06.229
  Горошкин А.К. Приспособления для металлорежущих станков : справочник. - 6-е изд.,испр. и доп . - М. : Машиностроение , 1971. - 384 c.
  621.9.06 - 229
  Горошкин А.К. Приспособления для металлорежущих станков : справочник. - 7-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1979. - 303 c.
  621.9.06-229
  Горошкин А.К. Приспособления для металлорежущих станков : справочник - М. : ’’Машиностроение’’ , 1979. - 303 c.
  621.9.02
  Горошков Б.И. Радиоэлектронные устройства : справочник. - М. : Радио и связь , 1984. - 400 c. - (Массовая радиобиблиотека. Вып.1076).
  621.396.6
  Горошков Б.И. Элементы радиоэлектронных устройств : справочник. - М. : Радио и связь , 1989. - 177 c. - (Массовая радиобиблиотека. Вып. 1125).
  621.382.049.77
  Горпинич В.А. Русско - украинский орфоэпический словарь / под ред. В.М. Русановского. - К. : Освіта , 1992. - 254 c.
  811.161.1=161.2(038)
  Горский А.И. Расчет машин и механизмов автоматических линий литейного производства. - М. : Машиностроение , 1978. - 551 c.
  621.74.06-52.001.24 : 658.527.011.56
  Горский В.Г. Планирование промышленных экспериментов ( модели статики) / В.Г.Горский, Ю.П.Адлер. - М. : Металлургия , 1974. - 264 c.
  519.23 : 669
  Горский В.Г. Планирование промышленных экспериментов (модели статики) / В.Г.Горский, Ю.П.Адлер. - М. : Металлургия , 1974. - 264 c.
  519.23 : 669
  Горстко А.Б. Азбука программирования. Информатика для всех / А.Б. Горстко, С.В. Кочковая. - М. : Знание , 1988. - 143 c. - (НАР. УН-Т.Естественнонауч. фак-т).
  004.42            681.3.06
  Горфинкель В.Я. Научно - технический прогресс и себестоимость продукции в машиностроении. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1987. - 183 c.
  62.001.7 . 338.512            621.002
  Горшков В.Н. Надежность оперативных запоминающих устройств ЭВМ. - Л. : Энергоатомиздат , 1987. - 168 c.
  004.33-192            681.327.2-192
  Горштейн П.И. Решение конкурсных задач по математике из сборника под ред. М.И.Сканави.Группа В / П.И.Горшиейн, Н.Н.Поляк, В.К.Тульчинский. - К. : Текст: ОКО , 1992. - 246 c.
  51(076.2)
  Горяинов В.Т. Примеры и задачи по статической радиотехнике : учеб. пособие для вузов / В.Т.Горяинов, А.Г.Журавлев, В.И.Тихонов; под ред. В.И. Тихонова. - М. : Сов.радио , 1970. - 600 c.
  621.391
  Горяйнов К.Э Электрическая сварка и резка бетонных, керамических и каменных материалов. - М. : Стройиздат , 1972. - 143 c.
  621.791.7.691.2.4
  Горячая штамповка и прессование титановых сплавов / Л.А.Никольский,С.З.Фиглин,В.В.Бойцов и др. - М. : Машиностроение , 1975. - 285 c.
  (621.73 + 621.777) : 669.295
  Горячев Г.В. Математичні моделі та методи комп`ютерного моделювання процесу екстрагування цукру в похилому дифузійному апараті : монографія - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2004. - 131 c.
  004.942 :664.1            681.322 : 664.1
  Горячее гидропрессование неметаллических материалов / А.И. Колпашников, В.А. Вялов, А.П. Петров, А.А. Федоров. - М. : Машиностроение , 1977. - 271 c.
  621.777
  Госселэн, Ж.- П. Советы по ремонту и уходу за легковым автомобилем в 10 уроках / Жан - Пьер Госселэн; пер. с фр. - 2-е изд., испр . - М. : Транспорт , 1987. - 160 c.
  629.331.1.004.5            629.114.6.004.5
  Государтсвенно - правовое управление качеством окружающей среды / М.Р. Аракелян, И.Л. Белый, Л.Д. Долгополова и др. - К. - Одесса : Вища шк. , 1983. - 189 c.
  502.13            20.1
  Готлиб К. Г. М. Немецко - русский и русско - немецкий словарь ``ложных друзей переводчика``. - М. : Сов. энциклопедия , 1972. - 448 c.
  811.112.2=161.1(038)            4И(Нем)
  Готман П.Е. Электротехнические материалы : справочник / П.Е. Готман, В.Б. Березин, А.М. Хайкин. - 2-е изд., доп. и перераб . - М. : Энергия , 1969. - 544 c.
  621.315
  Готовцев А. А. Проектирование цепных передач : справочник / А.А.Готовцев, И.П.Котенок. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1982. - 336 c. - (Б-ка конструктора. БК.).
  621.855.001.63
  Готра З.Ю. Справочник по технологии микроэлектронных устройств. - Львов : Каменяр , 1986. - 287 c.
  621.382.049.776.002
  Гофман А.И. Автоматически регулируемые пневмотранспортные системы / А.И. Гофман, Г.Ф. Козориз. - Львов : Вища шк. , 1979. - 103 c.
  621.867.8
  Гофман К. Можно ли сделать золото?. Мошенники, обманщики, ученые в истории химических элементов / пер. с нем. - 2-е изд., стер . - Л. : Химия , 1987. - 232 c.
  541.4/023
  Гофман Ю.В. Законы, формулы, задачи физики : справочник. - К. : Наук. думка , 1977. - 574 c.
  530.02
  Гохберг М.М. Металлические конструкции подъемно- транспортных машин. - 2-е изд. перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1969. - 520 c.
  621.87
  Гохман В.А. Общий курс автомобильных дорог : учебник для вузов / В.А. Гохман, Г.А.Ромаданов. - М. : Высш. шк. , 1976. - 207 c.
  625.7/8
  Гохфельд Д.А. Несущая способность конструкций в условиях теплосмен. - М. : Машиностроение , 1970. - 259 c.
  624.046.2            605
  Грабко В.В. Методи та інформаційно - вимірювальні системи для технічної діагностики силових косинусних конденсаторів : монографія / В.В. Грабко, М.П. Боцула. - Вінниця : Універсум - Вінниця , 2003. - 145 c.
  621.319.4:681.518.54
  Грабко В.В. Моделі і засоби регулювання напруги за допомогою трансформаторів з пристроями РПН : монографія. - Вінниця : Універсум - Вінниця , 2005. - 109 c.
  621.314.222.6
  Грабко В.В. Моделі та системи технічної діагностики високовольтних вимикачів : монографія / В.В. Грабко, Б.І. Мокін. - Вінниця : Універсум - Вінниця , 1999. - 74 c.
  621.316.5
  Грабовецький Б.Є. Теорія і практика прогнозування в управлінні сучасним виробництвом: бурякоцукровий комплекс : монографія. - Вінниця : Універсум- Вінниця , 2002. - 262 c.
  338.27:664.1
  Грабовецький Б.Є. Економічне прогнозуванн і планування : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр учбов.літ. , 2003. - 187 c. - (Вінницкий держ. техн.ун-т).
  338.27            65.23
  Грабченко А.И. Расширение технологических возможностей алмазного шлифования. : монография. - Х. : Вища шк. , 1985. - 182 c.
  621.921.34
  Градштейн И.С. Прямая и обратная теоремы: Элементы алгебры логики. - 5-е изд. . - М. : Наука , 1973. - 128 c.
  510.22 + 510.6
  Грайс Дж. Графические средства персонального компьютера / пер. с англ. С.П.Забродина, А.В.Шалашова. - М. : Мир , 1989. - 375 c.
  004.92            681.322-181.4
  Грановский Г.И. Резание металлов : учебник для вузов / Г.И.Грановский, В.Г.Грановский. - М. : Высш.шк. , 1985. - 304 c.
  621.9
  Грановский Г.И. Фасонные резцы / Г.И.Грановский, Ю.П.Панченко. - М. : Машиностроение , 1975. - 309 c.
  621.9.025.11
  Грауэрт Г. Дифференциальное и интегральное исчисление / Г.Грауэрт, И.Либ, В.Фишер; пер. с нем. - М. : Мир , 1971. - 680 c.
  517.2/.3
  Граф Р. Электронные схемы:1300 примеров / пер. с англ. В.А.Логинова. - М. : Мир , 1989. - 686 c.
  621.38.061
  Грач С.А. Расчётно-проектировочные работы по сопротивлению материалов : учеб. пособие. Ч.1. - Фрунзе : Мектеп , 1972. - 271 c. - (Фрунзенский политехн.ин - т).
  620.10
  Грачев Ю.Н. Внешнеторговые документы. - 2-е изд., доп. и перераб . - М. : Бухг.бюллетень , 1997. - 302 c.
  339.542            65.428
  Грачева К.А. Экономика, организация и планирование сварочного призводства : учеб.пособие для вузов. - М. : Машиностроение , 1984. - 368 c.
  621.791
  Гребенников Е.А. Николай Коперник. К 500-летию со дня рождения. - М. : Наука , 1973. - 96 c.
  52 + 929Коперник
  Гребенников Л.К. Программирование микропроцессорных систем на языке ПЛ/М / Л.К.Гребенников,Л.А.Летник. - М. : Финансы и статистика , 1986. - 160 c.
  004.42:004.43ПЛ/М            681.3.06
  Грей Д. Photoshop Plug-ins.Расширения программы Adobe Photoshop / пер. с англ. - СПб. : ВНV-Санкт-Петербург , 1998. - 432 c.
  004.428.4            681.3.06
  Грей Ф. Добыча нефти / Форест Грей; пер. с англ. - М. : Олимп-Бизнес , 2006. - 409 c. - (Для пофессионалов и неспециалистов).
  622.323
  Греймон Дж.К.(мл.) Американский менеджмент на пороге XXI века / Джексон К.Грейсон(мл.), Карла О`Делл; пер. с англ. ; предисл. Б.З.Мильнера. - М. : Экономика , 1991. - 319 c.
  658.012.32(73)            65.9
  Грейсух М.В. Расчёты по электроснабжению промышленных предприятий / М.В.Грейсух, С.С.Лазарев. - М. : Энергия , 1977. - 312 c.
  658.26
  Гресько А.А. Справочник слесаря по контрольно - измерительным приборам / А.А.Гресько, Л.А.Долгая. - К. : Техніка , 1988. - 174 c.
  681.2.004.67
  Грибанов В.И. Карбюраторы двигателей внутреннего сгорания / В.И.Грибанов, В.А.Орлов. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1967. - 283 c.
  621.434.033
  Грибов Л.А. Моделирование колебательных спектров сложных соединений на ЭВМ / Л.А.Грибов, В.А.Дементьев. - М. : Наука , 1989. - 158 c.
  539.194:004.382.7
  Григас Г. Начала программирования : кн. для учащихся / пер. с лит. - М. : Просвещение , 1987. - 112 c.
  004.42            681.3.06
  Григорьев А.А. Антропогенные воздействия на природную среду по наблюдениям из космоса / отв. ред. К.Я.Кондратьев. - Л. : Наука , 1985. - 239 c.
  502/.504            20.1
  Григорьев А.П. Лабораторный практикум по технологии пластических масс : в 2 т. Т.1. Полимеризационные пластические массы : учеб. пособие для вузов / А.П.Григорьев, О.Я.Федотова.; под ред. В.В.Коршака. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1977. - 248 c.
  678.5.002
  Григорьев В.И. Силы в природе / В.И.Григорьев, Г.Я.Мякишев. - 3-е изд.. испр. и доп . - М. : Наука , 1969. - 416 c.
  531.211
  Григорьев В.П. Лабораторный практикум по технологии пластических масс : в 2 т. Т.2. Поликонденсационные и химически модифицированные пластические массы : учеб. пособие для вузов / А.П.Григорьев, О.Я.Федотова.; под ред. В.В.Коршака. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1977. - 264 c.
  678.5.002
  Григорьев Л.Л. Рациональные варианты холодной штамповки.Техн. - экон.критерии. - Л. : Машиностроение , 1975. - 231 c.
  621.983
  Григорьев М.А. Очистка топлива в двигателях внутреннего сгорания / М.А.Григорьев, Г.В.Борисов. - М. : Машиностроение , 1991. - 200 c.
  621.431-73 + 66.067.12
  Григорьев М.А. Износ и долговечность автомобильных двигателей / М.А.Григорьев, Н.Н.Пономарев. - М. : Машиностроение , 1976. - 248 c.
  621.431.004.6
  Григорьев М.А. Обеспечение надежности двигателей / М.А.Григорьев, В.А.Долейский. - М. : Изд-во стандартов , 1978. - 323 c.
  621.431.73-192
  Григорьев М.А. Качество моторного масла и надежность двигателей / М.А.Григорьев, Б.М.Бунаков, В.А.Долецкий. - М. : Изд-во стандартов , 1981. - 231 c.
  621.892:621.431.7-192
  Григорьев М.А. Очистка масла в двигателях внутреннего сгорания. - М. : Машиностроение , 1983. - 148 c.
  621.431.03-732
  Григорьев М.М. Сборник задач и упражнений по ремонту радиотелевизионной аппаратуры : учеб. пособие для сред. проф.-техн.училищ. - М. : Высш.шк. , 1977. - 176 c. - (Профтехобразование.Радиоэлектроника).
  621.396/.397.004.67
  Григорьев Н.А. Радиолюбитель, инженер, генерал. - М. : Изд-во ДОСААФ СССР , 1985. - 96 c.
  621.396 + 929Байкузов
  Григорьев О.П. Транзисторы : Справочник / О.П. Григорьев, В.Я. Замятин, Б.П. Кондратьев, С.Л. Пожидаев - Вып. 1144 . - М. : Радио и связь , 1990. - 272 c. - (Массовая радиобиблиотека).
  621.382.3
  Григорьев О.П. Транзисторы : Справочник / О.П. Григорьев и др. - М. : Радио и связь , 1989. - 271 c.
  621.382.3)035.5)
  Григорьев О.П. Транзисторы : Справочник / О.П. Григорьев и др. - М. : Радио и связь , 1989. - 271 c.
  621.382.3)035.5)
  Григорьев О.П. Транзисторы : Справочник / О.П. Григорьев и др. - М. : Радио и связь , 1989. - 271 c.
  621.382.3)035.5)
  Григорьев О.П. Транзисторы : Справочник / О.П. Григорьев и др. - М. : Радио и связь , 1989. - 271 c.
  621.382.3)035.5)
  Григорьян А.Т. Генрих Герц (1857 - 1894). / А.Т.Григорьян, А.Н.Вяльцев. - М. : Наука , 1968. - 310 c.
  53(092) + 929 Герц
  Григорьян Г.Д Элементы надежности технологических процессов : учеб. пособие для вузов - К.; Одесса : Вища шк. , 1984. - 214 c.
  621.002-192
  Григорьян Г.Д. Основы разработки современных технологических систем в машиностроении : учеб.пособие для вузов. - К. : Выща шк. , 1992. - 167 c.
  621.002 : 658.51            34.5я73
  Гридчина М.В. Финансовый менеджемент : курс лекций. - 2-е изд.,перераб. и доп . - К. : МАУП , 2002. - 158 c.
  658.14/.17.012.32
  Грилихес С.Я. Электрохимическое полирование.Теория и практика. Влияние на свойства металлов. - Л. : Машиностроение , 1976. - 207 c.
  621.923.7.047.7
  Гримм С. Дж. Как писать руководства для пользователей ЭВМ / пер. с англ. Н.М.Кохановой ; под ред.А.А. Эйдеса. - М : Радио и связь , 1985. - 158 c.
  004.382.7            681.3
  Гринберг А.Д. Цифровые изображения : практ.руководство / А.Д.Гринберг, С.Гринберг. - Мн. : Попурри , 1997. - 399 c.
  004.92            681.327.22
  Гриневич Г.П. Комплексно - механизированные и автоматизированные склады на транспорте. - 3-е перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1987. - 296 c.
  658.78 : 656.073.27 : 65.011.54/.56
  Гринфилд Дж. Транзисторы и линейные ИС. Руководство по анализу и расчету / Джозеф Гринфилд; пер. с англ. Н.И.Кузнецова. - М. : Мир , 1992. - 556 c.
  621.382.3.001.4 + 621.382.049.77.001.24
  Гринчишин Д.Г. Словник паронімів української мови / Д.Г.Гринчишин,О.А.Сербенська. - К. : Рад. шк. , 1986. - 221 c.
  811.161.2
  Гринь И.М. Строительные конструкции из дерева и синтетических материалов.Проектирование и расчет : учеб. пособие для строит. вузов.и фак-тов. - 2-е изд., пераб. и доп . - К.;Донецк : Вища шк. , 1979. - 271 c.
  624.011.1 + 624.011.78
  Гриньов Б.В. Аналітична геометрія : підручник для втузів / Б.В.Гриньов, І.К.Кириченко. - Харків : Гімназія , 2008. - 340 c.
  514.12
  Гриньов Б.В. Векторна алгебра : підручник для втузів / Б.В.Гриньов, І.К.Кириченко; за ред.О.М.Литвина. - Харків : Гімназія , 2008. - 163 c.
  514.742.2
  Гриньов Б.В. Вища алгебра : підручник для втузів / Б.В.Гриньов, І.К.Кириченко. - Харків : Гімназія , 2008. - 181 c.
  512.6
  Гриньова В.М. Державне регулювання економіки : підручник / В.М.Гриньова, М.М.Новікова. - К. : Знання , 2008. - 398 c.
  338.246.025.2
  Грис Д. Наука программирования / Грис Дзвид; пер. с англ. Н.Н.Непейводы; под ред.А.П. Ершова. - М. : Мир , 1984. - 416 c.
  004.42            681.3.06
  Грифф М.А. Автотранспортные средства с грузоподьемными устройствами для перевозки грузов в контейнерах и пакетах / М.И. Грифф, Р.А. Затван, В.Ф. Трофименков. - М. : Транспорт , 1989. - 159 c.
  656.135 + 629.354
  Грифф М.И. Специальные и специализированные автотранспортные средства России и СНГ. Платформы. Тягачи специальные. Прицепы-роспуски : справочник. Вып 3 / М.И.Грифф, В.С.Олитский, Л.М.Ягудаев; под общ. ред.М.И.Гриффа. - М. : Изд-во АСВ , 2004. - 168 c.
  629.35            629.114.45
  Гриценко О. Гроші та грошово - кредитна політика : навч.посібник. - К. : Основи , 1997. - 180 c.
  336.74 + 336.77.02
  Гриценко С.П. Латинська мова й основи римського права : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч.літ. , 2005. - 335 c.
  811.124 + 340.15(37)            81.2Лат
  Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч.літ. , 2005. - 533 c.
  811.161.2            81.2Укр-5
  Грицик В.(мол.) Екологія довкілля. Охорона природи : навч. посібник для вищ.навч.закл. / В.Грицик(мол.), Ю.Канарський, Я.Бедрій. - К. : Кондор , 2009. - 290 c.
  502 /504
  Грицик В., Канарський Ю., Бедрій Я. Екологія довкілля. Охорона природи : навч. посібник - К. : ’’Кондор’’ , 2009. - 292 c.
  502/504
  Гришина Н.В. Психология конфликта. - СПб : Питер , 2003. - 464 c. - (Мастера психологии).
  159.9 : 316.482            88.53
  Гришкевич А.И. Автомобили.Теория : учебник для втузов. - Мн. : Выш.шк. , 1986. - 207 c.
  629.331.01            629.113.01
  Гришко В.А. Повышение износостойкости зубчатых передач. - М. : Машиностроение , 1977. - 232 c.
  621.833
  Грищенко В.О. Теорія ймовірностей і математична статистика.Практикум : навч.посібник. - К. : Київ.нац.торг.-екон.ун-т , 2002. - 163 c.
  519.2
  Грідасов В.М. Інвестування : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.М.Грідасов, С.В.Кривченко, О.Є.Ісаєва. - К. : Центр навч.літ. , 2004. - 163 c. - (Донбас.держ.машинобуд.академія).
  330.322            65-562
  Грідчіна М.В. Управління фінансами акціонерних підприємств : навч. посібник. - К. : А.С.К. , 2005. - 381 c. - (Університетська б-ка).
  336 : 334.722.8
  Гріфін Р.В. Основи менеджменту : підручник / Рікі В.Гріфін, В.Яцура; наук. ред. В.Яцура, Д.Олесневич. - Львів : БаК , 2001. - 605 c.
  658.012.32            65.290-21
  Грішнова О.А. Економіка праці та соціально - трудові відносини : підручник. - К. : Знання , 2006. - 559 c.
  331.101.26
  Гродський А.С. Трактори і автомобілі. Двигуни : програм.навч.посібник для профтехучилищ. - К. : Виша шк. , 1984. - 119 c.
  621.43
  Гроль В.В. Синтез контролепригодных цифровых схем. - К. : ИСМО , 1996. - 104 c.
  681.527
  Громов Н.В. Телевизоры : справ.книга / Н.В.Громов, В.С.Тарасов; под ред.К.Т.Колина. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Лениздат , 1979. - 240 c.
  621.397.62
  Громова Р.А. Организация и планирование машиностроительного производства : учебник для техникумов. - М. : Высш.шк. , 1986. - 319 c.
  658.5 : 621.002
  Гронтковська Г.Є. Мікроекономіка. Практикум : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Г.Є.Гронтковська, А.Ф.Косік. - К. : Центр.навч.літ. , 2004. - 403 c.
  330.101.542
  Гросов Н.П. Теория обработки металлов давление : учебник для вузов. - М. : Металлургия , 1967. - 340 c.
  621.7.01
  Гроув Э.С. Высокоэффективный менеджмент / Эндрю С. Гроув; пер. с англ. - М. : Филинъ , 1996. - 280 c. - (Бизнес : просто о сложном).
  658.012.32            65.290-21
  Грубов В.И. Справочник по ЭВМ / В.И.Грубов, В.С.Кирдан, С.Ф.Козубовский. - К. : Наук.думка , 1989. - 543 c.
  004.382.7            681.3(035.5)
  Грубов В.И. Устройства электронной вычислительной техники : справочник / В.И.Грубов, В.С.Кирдан; под ред.Б.Б.Тимофеева. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1980. - 559 c.
  004.382.7            681.3
  Грубов В.И. Устройство электронной вычислительной техники : справочник / В.И.Грубов, В.С.Кирдан; под ред. Б.Б.Тимофеева. - К. : Вища шк. , 1974. - 600 c.
  004.382.7            681.3
  Грувер М. САПР и автоматизация производства / М.Грувер. Э.Зимерс; пер. с англ. О.О.Белоусова и др.;под ред. Е.К.Масловского. - М. : Мир , 1987. - 528 c.
  658.512.22.011.56 + 658.012.011.56
  Грудев А.П Теория прокатки : учебник для вузов. - М. : Металлургия , 1988. - 238 c.
  621.771.01
  Грудев А.П. Трение и смазка при обработке металлов давлением : справочник / А.П.Грудев, Ю.В.Зильберг,В.Т.Тилик. - М. : Металургия , 1982. - 310 c.
  621.73.079 + 621.89
  Грузман М.З. Логические игры с калькулятором : кн. для учащихся 8-10 кл. сред.шк. / под ред. И.Ф.Тесленко. - М. : Просвещение , 1989. - 156 c.
  004.388.2            681.321
  Грузовые автомобили / М.С.Высоцкий, Ю.Ю.Беленький, Л.Х.Гилелес и др.; под ред.В.В.Осепчугова. - М. : Машиностроение , 1979. - 384 c.
  629.351            629.114.4
  Грузовые автомобили / под ред. М.С.Высоцкого - М. : ’’Машиностроение’’ , 1979. - 384 c.
  629.114
  Грузоподьёмные машины : учебник для вузов / М.П.Александров, Л.Н.Колобов, Н.А.Лобовов и др. - 2- изд., перераб . - М. : Машиностроение , 1986. - 399 c.
  621.86
  Грум - Грижимайло С.В Расчёт и основы конструирования элементов приводов. - М. : Машгиз , 1958. - 336 c.
  621.81
  Грум - Грижимайло С.В. Базы в машиностроении. - М. : Машиностроение , 1974. - 64 c.
  621.001.2
  Грушевський М.С Історія української літератури : в 6т.9 кн. Т.1. / Михайло Грушевський; упоряд. В.В.Яременко; авт.передм. П.П.Кононенко; приміт. Л.Ф.Дунаєвської. - К. : Либідь , 1993. - 391 c. - (Літ.пам`ятки України).
  821.161.2(091)            83.34Укр
  Грушевський М.С Історія української літератури : в 6т. 9кн. Т.3. / Михайло Грушевський; упоряд. В.В.Яременко; приміт. С.К.Росовецького. - К. : Либідь , 1993. - 283 c. - (Літ. пам`тки України).
  821.161.2(091)            83.34Укр
  Грушевський М.С. Історія української літератури : в 6т.9кн. Т.4.Кн.1. Усна творчість пізніх княжих і переходових віків ХІІІ - XVII / Михайло Грушевський; упоряд. О.М.Таланчук, приміт. С.К.Росоковецького. - К. : Либідь , 1994. - 334 c. - (Літ. пам`ятки України).
  821.161.2(091)            83.34Укр
  Грушинский Н.П. В мире сил тяготения / Н.П.Грушинский,А.Н.Грушинский. - 3-е изд., перераб . - М. : Недра , 1985. - 151 c.
  550.312 + 531.51
  Грушко Я.М Вредные неорганические соединения в промышленных выбросах в атмосферу : справочник. - Л. : Химия , 1987. - 191 c.
  504.3 : 628.51 :543.62
  Грушко Я.М. Вредные органические соединения в промышленных выбросах в атмосферу : справочник. - Л. : Химия , 1986. - 207 c.
  501.3 : 628.51:547.1            628.51
  Грэхам Г. Pro/ENGINNER 2001 / Гари Грэхам, Деннис Стеффен. - 3 - е изд . - М. : Лори , 2003. - 363 c.
  004.42            681.3.06
  Грязнов Н.М Трансформаторы и дроссели в импульсных устройствах. - М. : Радио и связь , 1986. - 113 c.
  621.314
  Губарев В.С Утро космоса : Королёв и Гагарин. - М. : Мол.гвардия , 1984. - 191 c.
  629.78 +929Королев + 929Гагарин
  Губський Б.В. Аграрний ринок. - К. : Нора-прінт , 1998. - 183 c.
  338.439.65 : 631.155.2
  Гудмэн Дж. Секреты жосткого диска / Джон Гудмэн; пер. с англ. - К. : Диалектика , 1994. - 256 c.
  004.083.72            681.327.634
  Гузенков П.Г Детали машин : учеб.пособие для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1982. - 351 c. - (Высш.образование).
  621.81
  Гузенков П.Г. Детали машин : учебник для втузов. - 2-е изд.,перераб . - М. : Высш.шк. , 1975. - 464 c.
  621.81
  Гузенков П.Г. Детали машин : учебник для немашиностр.спец.вузов. - 4-е изд., испр . - М. : Высш.шк. , 1986. - 359 c.
  621.81
  Гузь А.Н. Гидроупругость систем оболочек : учеб.пособие для ун-тов / А.Н.Гузь, В.Д.Кубенко, А.Э.Бабаев. - К. : Вища шк. , 1984. - 207 c.
  532.5.013
  Гук З.В. Прогрессивные конструкции штампов. - К. : Техніка , 1985. - 53 c. - (Б-ка передового опыта. Технология производства).
  621.983
  Гук Ю.Б. Теория надежности в электроэнергетике : учеб.пособие для вузов. - Л. : Энергоатомиздат , 1990. - 206 c.
  621.311.019.3 + 62-192
  Гукин Д. Word 97 для Windows для ``чайников `` / пер. с англ. А.В.Ковалевского. - М. : Диалектика , 1997. - 313 c.
  004.428.2            681.3.06
  Гукин Д. Word 2002 для ``чайников`` / Дэн Гукин; пер. с англ. - М. : Вильямс , 2002. - 233 c.
  004.428.4            681.3.06
  Гул Д.С. Вариационные методы в задачах о собственных значениях. Введение в метод промежуточных задач Вайнштейна / пер. с англ. Б.В.Федосова; под ред. В.Б.Лидского. - М. : Мир , 1970. - 328 c.
  517.2
  Гулиа Н.В. Инерционные двигатели для автомобилей. - М. : Транспорт , 1974. - 64 c.
  629.331.03-86            629.113-86
  Гулиа Н.В. Маховичные двигатели. - М. : Машиностроение , 1976. - 172 c.
  62-562:621.086
  Гулида Э.Н. Теория резания металлов, металлорежущие станки и инструменты : [учеб.пособие для вузов]. - Львов : Вища шк. , 1976. - 334 c.
  621.9 + 621.9.06 + 621.9.02
  Гулида Э.Н. Управление надежностью цилиндрических зубчатых колес (технологические основы). - Львов : Вища шк. , 1983. - 135 c.
  621.833.002-197
  Гуліда Є.М. Прикладна механіка : підручник для вищ.навч.закл. / Е.М. Гуліда, Л.Ф.Дзюба, І.М.Ольховий; за ред. Є.М.Гуліди. - Львів : Світ , 2007. - 383 c.
  621.01 : 531.8
  Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Химия , 1971. - 344 c.
  678 : 539.2/4
  Гуль Р.Б. Ледяной поход:(С Корниловым). - М. : Либрис , 1991. - 71 c.
  [947+957]``1918/1920``(093.3)            63.3(2)712
  Гуляев А.И. Технология точечной и рельефной сварки сталей (в массовом производстве). - М. : Машиностроение , 1978. - 246 c.
  621.791.763
  Гуляев А.П. Инструментальные стали : справочник / А.П.Гуляев, К.А.Малинина, С.М.Северина. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1975. - 272 c.
  669.14.018.25
  Гуляев Ю.Г. Математическое моделирование процессов обработки металлов давлением / Ю.Г.Гуляев, С.А.Чукмасов, А.В.Губинский. - К. : Наук. думка , 1986. - 239 c.
  621.771
  Гумен М.Б. Основи теорії електричних кіл : у 3 т. Т.1. Аналіз лінійних електричних кіл. Часова область : підручник для техн.спец.вищ.навч.закл. / М.Б. Гумен, А.М. Гуржій, В.М. Співак; за ред. М.Б. Гумена. - К. : Вища шк. , 2003. - 399 c.
  621.3.011
  Гумен М.Б. Основи теорії електричних кіл : у 3 т. Т.2. Аналіз лінійних електричних кіл. Частотна область : підручник для техн. спец вищ.навч.закл. / М.Б. Гумен, А.М. Гуржій, В.М. Співак; за ред. М.Б. Гумена. - К. : Вища шк. , 2003. - 358 c.
  621.3.011
  Гун. Г.Я. Теоретические основы обработки металлов давлением: (теория пластичности) : учебник для вузов / под ред. П.И. Полухина. - М. : Металлургия , 1980. - 456 c.
  621.73
  Гупалов В.К. Управление рабочим временем на предприятии. - М. : Финансы и статистика , 1991. - 200 c.
  331.312.8            65.244
  Гурвич И.Б. Эксплуатационная надёжность автомобильных двигателей / И.Б. Гурвич, П.Э. Сыркин. - М. : Транспорт , 1984. - 141 c. - (Надежность и качество).
  621.43-192
  Гурвич И.С. Защита ЭВМ от внешних помех. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 224 c.
  004.056 : 621.391.82            681.322 : 621.391.82
  Гургаль В.И. Инструмент из сверхтвердых материалов и его применение : справочник / В.И. Гургаль, В.А. Манжар. - Львов : Каменяр , 1984. - 234 c.
  621.9.025.7
  Гуревич А.М. Конструкция тракторов и автомобилей : учеб. пособие для вузов / А.М. Гуревич, А.К. Болотов, В.И. Судницин. - М. : Агропромиздат , 1989. - 366 c. - (Учеб. и уеб. пособия для вузов. - Библиогр.: с. 36).
  629.366            629.114.2
  Гуревич А.М. Тракторы и автомобили : учеб. для с.-х. техникумов / А.М.Гуревич, Е.М.Сорокин. - 4-е изд.,пререраб. и доп . - М. : Колос , 1978. - 479 c.
  629.366 +631.372            631.372+ 629.114.4
  Гуревич В.Б. Учебник аналитической геометрии для втузов / В.Б.Гуревич, В.П.Минорский. - М. : Физматгиз , 1958. - 163 c.
  514.12
  Гуревич В.И. Управление вводом - выводом в ЕС ЭВМ. - М. : Сов. радио , 1980. - 304 c.
  004.233.5            681.327
  Гуревич Д.Ф. Трубопроводная арматура : справ. пособие. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1981. - 368 c.
  621.646
  Гуревич Д.Ф. Трубопроводная арматура. Выбор, монтажные размеры и эксплуатация : справ.пособие. - Л. : Машиностроение , 1975. - 312 c.
  621.646
  Гуревич Л.В. Пневматический тормозной привод автотранспортных средств. Устройство и эксплуатация / Л.В.Гуревич, Р.А.Меламуд. - М. : Транспорт , 1988. - 224 c.
  629.33-597.5
  Гуревич Л.Э. Происхождение галактик и звёзд / Л.Э. Гуревич, А.Д. Чернин. - 2-е изд . - М. : Наука , 1987. - 192 c. - (Пробл. науки и технич. прогресса: ПНТП).
  524
  Гуревич П.С. Культурология : учеб. пособие. - 2-е изд., доработ . - М. : Знание , 1998. - 288 c.
  168.522            71.0
  Гуревич П.С. Философская антропология : учеб. пособие. - М. : Вестник , 1997. - 442 c.
  14 : 572            87
  Гурин Ф.В. Технология автомобилестроения : учебник для машиностр.техникумов / Ф.В.Гурин, М.Ф.Гурин - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1986. - 295 c.
  629.331.002            629.113.002
  Гурин Ф.В. Технология автомобилестроения : учебник для техникумов. - М. : Машиностроение , 1975. - 328 c.
  629.331.002            629.113.002
  Гурин Ф.В. Технология автотракторостроения : учебник для вузов / Ф.В. Гурин, В.Д. Клепиков, В.В. Рейн. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1981. - 295 c.
  629.3.002            629.113.002
  Гурин Ф.В. Технология автотракторостроения : учебник для вузов / Ф.В.Гурин, В.Д.Клкпиков, В.В.Рейн. - М. : Машиностроение , 1971. - 343 c.
  629.3.002            629.113.002
  Гурлев Д.С. Спарвочник по ионным приборам. - К. : Техніка , 1970. - 180 c.
  621.385.1            621.38
  Гурлев Д.С. Справочник по электронным приборам. - 6-е изд., перераб. и доп . - К. : Техніка , 1979. - 462 c.
  621.382.2/.3
  Гурлев Д.С. Справочник по электронным приборам. - 5-е изд., испр. и доп . - К. : Техніка , 1974. - 512 c.
  621.382.2/.3
  Гуртовцев А. Л. Программы для микропроцессоров : справ.пособие / А.Л. Гуртовцев, С.В. Гудыменко. - Минск : Выш.шк. , 1989. - 352 c.
  681.325.5
  Гусак Г.М. Функции и пределы / Г.М. Гусак, Е.А. Гусак. - Мн. : Выш.шк. , 1987. - 207 c.
  517.5+517.27
  Гусев А.Н. Устройство и наладка холодноштамповочного оборудования : учебник для сред. ПТУ / А.Н.Гусеев, В.П.Линц. - 4-е изд., пререраб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1983. - 263 c. - (Проф.- техн. образование).
  621.983.07/.075.32
  Гусев В.Г. Электроника : учеб. пособие для вузов / В.Г.Гусев, Ю.М.Гусев. - М. : Высш. шк. , 1982. - 495 c. - (Высш. образование).
  621.38(075.8)
  Гусев В.Г. Электроника : учеб. пособие для вузов / В.Г. Гусев, Ю.М.Гусев. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1991. - 622 c.
  621.38
  Гусев Г.Н. Механизация смазки автомобилей / Г.Н. Гусев, П.М. Градусов. - М.;Л. : Машгиз , 1952. - 86 c.
  629.331-72            629.113-72
  Гусев И.Т. Устройство числового программного управления : учеб пособие для втузов / И.Т. Гусева, В.Г. Елисеев, А.А. Маслов. - М. : Высш. шк. , 1986. - 296 c.
  621.9.06-529+621.865.8
  Гусев К.В. Эсеровская богородица: [О М.А. Спиридоновой ]. - М. : Луч , 1992. - 158 c. - (Полит. партии России: лидеры, история, документы).
  929Спиридонова + 329.14(47+57)(092)            63.3(2)7
  Гусев Ю. Н. Средства и устройства безопасности для работ в электроустановках / Ю.Н. Гусев, В.П. Ушанов, Н.М. Чесноков. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 94 c.
  621.31 : 658.345
  Гусева А.И. Учимся информатике : задачи и методы их решения : учеб.пособие. - М. : Диалог-МИФИ , 1999. - 320 c.
  004.42 + 519.854
  Гусейнова Т.С. Товароведение швейных и трикотажных товаров : учебник для торг. вузов / Т.С.Гусейнова, Г.В.Жильцова. - М. : Экономика , 1979. - 239 c.
  658.62
  Гусейнова Т.С. Товароведение швейных и трикотажных товаров : учебник для торг. вузов / Т.С. Гусейнова, Г.В. Жильцова, М.Ф. Коврижных. - М. : Экономика , 1971. - 336 c.
  658.62
  Гусеничные транспортеры - тягачи / под ред. В.Ф. Платонова. - М. : Машиностроение , 1978. - 351 c.
  629.357.033 + 623.437.2            629.1.032.1
  Гусовский В.Л. Сожигательные устройства нагревательных и термических печей : справочник / В.Л. Гусовский, А.Е. Лившиц, В.М. Тымчак. - М. : Металлургия , 1981. - 272 c.
  662.9
  Гуськов В.В. Тракторы: Теория : Учебник для вузов по спец. "Автомобили и тракторы" / В.В. Гуськов, Н.Н. Велев, Ю.Е. Атаманов и др.; Под ред. В.В. Гуськова - М. : Машиностроение , 1988. - 344 c.
  629.114.2.001
  Гуськов В.В. Тракторы: Теория : Учебник для вузов по спец. "Автомобили и тракторы" / В.В. Гуськов, Н.Н. Велев, Ю.Е. Атаманов и др.; Под ред. В.В. Гуськова - М. : Машиностроение , 1988. - 344 c.
  629.114.2.001
  Гусятников П.Б. Векторная алгебра в примерах и задачах : учеб. пособие для вузов / П.Б.Гусятников, С.В.Резниченко. - М. : Высш. школа , 1985. - 232 c.
  514.742.2
  Гутер Р.С. Диференциальные уравнения : учеб.пособие для втузов. / Р.С.Гутер, А.Р.Янпольский - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1976. - 304 c.
  517.2
  Гуткин Б.Г. Автоматизация электроэрозионных станков. - Л. : Машиностроение , 1971. - 160 c.
  621.9.048.4.06 : 65.011.56
  Гутман Э.М. Механохимия металлов и защита от коррозии. - М. : Металлургия , 1974. - 232 c.
  620.194
  Гутников В.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1988. - 303 c.
  621.382.049.77: 681.518.3
  Гутников В.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах. - Л. : Энергия , 1980. - 248 c.
  621.382.049.77:681.518.3
  Гухман А.А. Применение теории подобия к исследованию процессов тепло - массообмена. Процессы переноса в движущей среде. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1974. - 328 c.
  536.1/.2
  Гуцало О.Г. Методи підвищення точності засобів вимірювання групового часу запізнювання сигналів і їх метрологічне забезпечення : монографія. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 1997. - 131 c. - (Вінницький держ. техн. ун-т).
  621.373
  Гушул М.М. Справочник инженера производственно - технического отдела. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Будівельник , 1977. - 199 c.
  69.003.12
  Гущин В.И. Задачник по взрывным работам : учеб. пособие для проф. обуч. рабочих на пр-ве. - М. : Недра , 1990. - 171 c. - (Профтехобразование).
  622.235(076.1)
  Гэлловэй Л. Операционный менеджмент. Принципы и практика / Лэс Гэлловэй; пер. с англ.С.Жильцова; под общ. ред. Л.А.Волковой. - СПб. : Питер , 2002. - 319 c. - (Теория и практика менеджмента).
  658.012.32            65.290-21
  Гэтленд К.У. Космическая техника : ил. энцикл. / пер. с англ. С.Ф.Костромина, В.В.Савичева; под ред. С.Д. Гришина. - М. : Мир , 1986. - 296 c. - (Для науч. б-к).
  629.78
  Давиденко Г.Й. Історія зарубіжної літератури середніх віків та доби відродження : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Г.Й.Давиденко, В.П.Акуленко. - К. : Центр навч. літ. , 2007. - 247 c.
  821(1-87)
  Давиденко Г.Й. Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Г.Й.Давиденко,М.О.Величко. - К. : Центр навч. літ. , 2007. - 291 c.
  821(1-87)
  Давиденко Г.Й. Історія зарубіжної літератури XIX- початку XX століття : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Г.Й.Давиденко, О.М.Чайка. - К. : Центр навч. літ. , 2007. - 399 c.
  821(1-87)
  Давиденко Г.Й. Історія зарубіжної літератури ХХ століття : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Г.Й.Давиденко, Г.М.Стрельчук, Н.І.Гричаник. - К. : Центр навч. літ. , 2007. - 503 c.
  821(1-97)
  Давидов М.О. Курс математичного аналізу Т.1. Функція однієї змінної. : підручник для вищ.навч.закл. - К. : Вища шк. , 1976. - 368 c.
  517.2
  Давидович Л.Н. Проектирование предприятий автомобильного транспорта. - М. : Транспорт , 1975. - 391 c.
  629.331.004.4.001.2            629.113.004.4.001.2
  Давидович С.М. Устройство тракторов и автомобилей. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Колос , 1965. - 512 c.
  629.3            629.113
  Давыдов М.В. Интонация коммуникативных типов предложений в английском языке (Use the best English) : учебник для вузов / М.В.Давыдов, Е.Н.Малюга. - М. : Дело и сервис , 2002. - 223 c.
  811.111`2            81.2Англ
  Давыдова С.Л. Тяжелые металлы как супертоксиканты XXI века : учеб. пособие для вузов / С.Л.Давыдова,В.И.Тагасов. - М. : Изд-во РУДН , 2002. - 140 c.
  502.55 :546.3
  Дагаев М.М. Наблюдения звездного неба. - 6-е изд., доп . - М. : Наука , 1988. - 174 c.
  524
  Дайновский Ю.А. 505 приемов бизнеса. Маркетинг, менеджмент, реклама, торговля, производство, налоги, стимулирование труда. - К. : А.С.К. , 1998. - 272 c. - (Экономика, финансы, право).
  334.7.012.42
  Дайнтбегов Д.М. Основы алгоритмизации и алгоритмические языки : учеб. пособие для вузов / Д.М.Дайнтбегов, Е.А.Черноусов. - М. : Статистика , 1979. - 375 c.
  004.421            681.3
  Дальский А.М. Технологическое обеспечение надёжности высокоточных деталей машин. - М. : Машиностроение , 1975. - 223 c.
  621.002.2. : 621.81 - 192
  Данилевкий В.В. Справочник молодого машиностроителя : справочник для молодых рабочих машиностр.заводов и учащихся ПТУ. - 3-е изд., доп. и перераб . - М. : Высш.шк. , 1973. - 648 c.
  621
  Данилевский В.В. Лабораторные работы по технологии машиностроения : учеб. пособие для техникумов. - М. : Высш.шк. , 1971. - 238 c.
  621.002
  Данилин Б.С. Применение низкотемпературной плазмы для травления и очистки материалов / Б.С.Данилин,В.Ю.Киреев. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 264 c.
  533.9-115 : 621 794.4
  Данилов Е.Н. Анализ хозяйственной деятельности в бюджетных и научных учреждениях : учеб. пособие для вузов / Е.Н.Данилов. В.Е.Абарникова, Л.К.Шипиков. - Мн. : Интерпрессервис: Экоперспектив , 2003. - 333 c.
  658.012.122            65.053
  Данилов И.А. Общая электротехника с основами электроники : учеб.пособие для сред.спец.учеб.завед. / И.А.Данилов, П.М.Иванов. - 3-е изд., стер . - М. : Высш.шк. , 1998. - 752 c.
  621.3+621.38
  Данилов И.А. Общая электротехника с основами электроники : учеб.пособие для неэлектрич. спец. учеб. заведений / И.А.Данилов, П.М.Иванов - 3-е изд., стереотип. . - М. : Высшая школа , 1998. - 752 c.
  621.3
  Данилов И.Д. Секреты программируемого калькулятора. - М. : Наука , 1986. - 160 c. - (Б-ка``Квант``. Вып.55. ).
  004.388.2            681.321.06
  Данилов И.Д. Пять вечеров с микрокалькулятором / И.Д.Данилов, Г.В.Славин. - М. : Финансы и статистика , 1988. - 109 c. - (человек и компьютер).
  004.388.2            681.321-181.48
  Данилов Л.В. Теория нелинейных электрических цепей / Л.В.Данилов, П.Н.Матханов, Е.С.Филиппов. - Л. : Энергопромиздат , 1990. - 251 c.
  621.3.011.72
  Данилов Ю.А. Аппаратура обьёмных гидроприводов.Рабочие процессы и характеристики / Ю.А.Данилов, Ю.Л.Кирилловский, Ю.Г.Колпаков. - М. : Машиностроение , 1990. - 272 c.
  62-82.001.57 + 62-752
  Данильченко И.А. Автоматизированные системы управления предприятиями : учебник для втузов / М.А.Данильченко, В.А.Мясников, В.Н.Четвериков. - М. : Машиностроение , 1984. - 359 c.
  658.012.011.56
  Данильчук Л.А. Основы имиджа и этикета : Учебное пособие - К. : Кондор , 2009. - 234 c.
  17.022.1            87.817
  Данилюк А.Г. Давня архітектура українського села : етнографічний нарис / Архип Данилюк. - К. : Техніка , 2008. - 254 c. - (Народні джерела).
  728.6.03(477)
  Данілов О.Д. Інвестування : навч. посібник для вищ.навч.закл. / О.Д.Данілов, Г.М.Івашина, О.Г.Чумаченко. - К. : Комп`ютерпрес , 2001. - 363 c.
  330.322            65-56(4Укр)
  Данко П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах : в 2 т. Т.1. : учеб. пособие для вузов / П.Е.Данко, А.Г.Попов, Т.Я.Кожевникова. - 4-е изд., испр.и доп . - М. : Высш. шк. , 1986. - 304 c.
  51(076.2)
  Данко П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах : в 2 т. Т.2. : учеб.пособие для вузов / П.Е.Данко, А.Г.Попов, Т.Я.Кожевникова. - 4-е изд., испр. и доп . - М. : Высш.шк. , 1986. - 415 c.
  51(076.2)
  Данко П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах : в 2 т. Т.1. : учеб.пособие для вузов / П.Е.Данко, А.Г.Попов, Т.Я.Кожевникова. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1980. - 320 c.
  51(076.2)
  Данко П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах : в 2 т. Т.2. : учеб.пособие для втузов / П.Е.Данко, А.Г.Попов, Т.Я.Кожевникова. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1980. - 365 c.
  51(076.2)
  Данко П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах : в 2 т. Т.1. : учеб. пособие для втузов / П.Е.Данко, А.Г.Попов. - 2-е изд . - М. : Высш.шк. , 1974. - 416 c.
  51(076.2)
  Данко П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах : в 2 т. Т.2. : учеб. пособие для втузов / П.Е.Данко, А.Г.Попов. - 2-е изд . - М. : Высш.шк. , 1974. - 464 c.
  51(076.2)
  Данку А. Электрические машины : сб. задач и упражнений / А.Данку, А.Фаркаш, Л.Надь.; пер. с венг. Т.З.Партоша; под ред. В.Я.Беспалова - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 360 c.
  621.313(076.2)
  Данлоп С. Азбука звездного неба / пер. с англ. В.М.Чаругина; под ред. А.В.Козенко. - М. : Мир , 1990. - 236 c.
  52
  Данов Б.А. Электронные системы управления иностранных автомобилей. - М. : Горячая линия-Телеком , 2004. - 224 c.
  629.331.052 : 621.382            629.113.066
  Данов Б.А. Электронные приборы автомобилей : учеб. пособие для сред.ПТУ / Б.А.Данов, В.Д.Рогачев. - М. : Транспорт , 1985. - 97 c.
  629.331.052:621.382            629.113.066
  Данов Б.А. Электронные приборы автомобиля : учеб.пособие для сред. ПТУ / Б.А.Данов, В.Д.Рогачев. - М. : Транспорт , 1984. - 97 c.
  629.331 .052 : 621.38            629.11.066
  Дантеманн Дж. Программирование в среде Delphi / Дж.Дантерманн, Дж.Мишел, Д.Тейлор; пер. с англ. - К. : ДиаСофтЛтд , 1995. - 607 c.
  004.42            681.3.06
  Дарков А.В. Сопротивление материалов : учебник для заочных вузов / А.В.Дарков, Г.С.Шпиро. - 3-е изд . - М. : Высш.шк. , 1969. - 734 c.
  620.10
  Дарков А.В. Сопротивление материалов : учебник для втузов / А.В.Дарков, Г.С.Шпиро. - 4-е изд., перераб . - М. : Высш.шк. , 1975. - 654 c.
  620.10
  Дарков А.В. Сопротивление материалов : учеб. пособие для втузов / А.В.Дарков,Г.С. Шпиро. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1989. - 622 c.
  620.10
  Дафт Р.Л. Менеджмент. - СПб. : Питер , 2000. - 829 c.
  658.012.32            65.290-21
  Дахно І.І. Історія держави і права : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 405 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)
  Дахно І.І. Історія країн світу : довідник. - К. : Центр учбової літ. , 2007. - 815 c.
  930.24(100)
  Даценко А.В. Александр Шаргей - Юрий Кондратюк, сын Украины, Полтавы : биогр. документ. повесть. - Полтава : Полтава , 1997. - 351 c.
  629.78 + 929Шаргей + 929Кондратюк
  Даценко И.И. Химичекая промышленность и охрана окружающей среды / И.И.Даценко, О.С.Банах, Р.И.Баранский. - К. : Вища шк. , 1986. - 175 c.
  502.1 : 66
  Даценко І.І. Гігієна і екологія людини : навч. посібник для вищ.навч.закл. - Львів : Афіша , 2000. - 247 c.
  502 . 613
  Дашевский И.И. Профильное шлифование деталей машин и приборов / И.И. Дашевский, И.М. Бурцев, А.М. Закревский. - М. : Машиностроение , 1977. - 176 c.
  621.923
  Дашкевич Б.П. Детали машин. Курсовое проектирование : учеб.пособие для втузов / Б.П.Дашкевич, С.К.Дьяченко, С.З.Столбовой. - 2-е изд . - К. : Гостехиздат , 1960. - 296 c.
  621.81
  Дащенко А. Ф. и др. Теоретические основы инженерной механики : учебник / А. Ф. Дащенко, Л. В. Коломиец, Ю. Н. Свинарев - Одеса : ФЛП Бондаренко М. А. , 2015. - 358 с.ил; c.
  531.8:621.83:004.451(075.8)            34.41632.973-018
  Дащенко А.И. Проектирование автоматических линий : учеб.пособие для вузов / А.И.Дащенко, А.П.Белоусов. - М. : Высш.шк. , 1983. - 328 c. - (Высш.образование).
  658.527.011.56
  ДБН В.2.3-4-2000. Споруди транспорту. Автомобільні дороги. - Вид.офіц . - К. : Держбуд України , 2000. - 117 c.
  625.7/.8
  Двигатели внутреннего сгорания : респуб. междувед. науч. - техн. сб. Вып.44. - Харьков : Вища шк. , 1986. - 138 c.
  621.431
  Двигатели внутреннего сгорания : респуб. межведом. науч. - техн.сб. Вып.431. - Харьков : Вища шк. , 1986. - 131 c.
  621.431
  Двигатели внутреннего сгорания : респ. межведом. науч. - техн.сб. Вып. 51. - Харьков : Основа , 1990. - 116 c.
  621.431
  Двигатели внутреннего сгорания : в 4 т. Т.2. Теория рабочих процессов поршневых и комбинированных двигателей / А.С.Орлин, Д.Н.Вырубов, В.Г.Ивин и др.; под ред. А.С.Орлин. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1971. - 400 c.
  621.431/.432
  Двигатели внутреннего сгорания : учебник для вузов / А.С.Хачиян, К.А.Морозов, В.Н.Луканин и др.; под ред. В.Н.Луканина. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1985. - 311 c.
  621.431
  Двигатели внутреннего сгорания : учебник для вузов / А.С.Хачиян, К.А.Морозов, В.И.Трусов и др. - М. : Высш.шк. , 1978. - 280 c.
  621.431
  Двигатели внутреннего сгорания. Конструирование и расчет на прочность поршневых и комбинированных двигателей : учебник для втузов / Д.Н.Вырубов, С.И.Ефимов, Н.А.Иващенко и др.; под ред. А.С.Орлина, М.Г.Круглова. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1984. - 382 c.
  621.431.001.66
  Двигатели внутреннего сгорания. Системы поршневых и комбинарованных двигателей : учебник для вузов / А.С.Орлин, В.П.Аленксеев, Д.Н.Вырубов и др. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1973. - 480 c.
  621.431./432
  Двигатели внутреннего сгорания. Системы поршневых и комбинированных двигателей : учебник для вузов / С.И.Ефимов, Н.А.Иващенко, А.И.Ивин и др.; под ред. А.С.Орлина, М.Г.Круглова. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1985. - 456 c.
  621.431./432
  Двигатели внутреннего сгорания. Теория поршневых и комбинированных двигателей : учебник для вузов / Д.Н.Вырубов, Н.А.Иващенко, В.И.Ивин и др.; под ред. А.С.Орлина, М.Г.Круглова. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1983. - 375 c.
  621.431/.432.01
  Двигатели внутреннего сгорания. Устройство и работа поршневых и комбинированных двигателей : учебник для вузов / В.П.Алексеев и др.; под общ. ред.А.С.Орлина, М.К.Круглова. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1990. - 288 c.
  621.431/.432
  Двигатели ЯАЗ-М204, ЯАЗ-М206 : описание и руководство по эксплуатации. - Ярославль : ЦБТИ , 1962. - 195 c. - (Ярослав.гос. моторный завод).
  621.43
  Двигатели ЯМЗ-236, ЯМЗ-238 : инструкция по эксплуатации. - 12-е изд . - Ярославль : ЯМЗ , 1981. - 168 c.
  621.436
  Двойных Н.А. Роторно - конвейерные автоматические линии в гибких автоматизированных производствах / Н.А.Двойных, А.А.Петерсонс. - К. : Техніка , 1987. - 112 c.
  658.527.011.56 : 621-133 : 658.52.011.56.012.3
  Дворецкий И.Х. Латинско - русский словарь : ок. 50 000 слов. - 3-е изд., испр . - М. : Рус. яз. , 1986. - 845 c.
  811.124            81.2Латин-4
  Дворкин В.Н. Лабораторный практикум по испытаниям ДВС / В.Н.Дворкин, А.Л.Новенников, А.Н.Истомин. - Ярославль : Фонд граждан. инициатив ``Содействие`` , 1990. - 150 c.
  621.431.001.4
  Двухтактные карбюраторные двигатели внутреннего сгорания / В.М.Кондрашов, Ю.С.Григорьев, В.В.Тупов и др. - М. : Машиностроение , 1990. - 272 c.
  621.434.13
  Девекин В. Говори по - немецки. : пособие по развитию навыков устной речи / В.Девекин, Л.Белякова, Е.Розен. - М. : Высш.шк. , 1962. - 343 c.
  811.112.2            81.2Нем
  Девекин В. Сборник упражнений по грамматике немецкого языка. Для неязыковых вузов : учеб. пособ. для вузов / В.Девекин, Л.Урицкий. - 4-е изд . - М. : Высш.шк. , 1966. - 220 c.
  811.112.2`36            81.2Нем
  Девекин В.Н. Ошибка или нет? : пособие по нем. языку / В.Н.Девекин, Л.Д.Белякова. - 3-е изд., испр . - М. : Высш. шк. , 1986. - 191 c.
  811.112.2            81.2Нем-9
  Девитт Б.С. Динамическая теория групп и полей / пер. с англ.; под ред. Г.А. Виолковыского. - М. : Наука , 1987. - 288 c.
  512.54 + 512.623            530.145
  Девятов Б.Н. Теория и методы анализа управляемых распределительных процессов / Б.Н.Девятов, Н.Д.Демиденко; отв. ред. Э.Э. Маковский. - Новосибирск : Наука , 1983. - 271 c.
  681.51 : 532.546
  Девятов В.В. Малоотходная технология обработки материалов давлением : учеб. пособие для машиностроит. техникумов. - М. : Машиностроение , 1986. - 288 c.
  621.73.004.182
  Девятов Д.С. Расчеты и конструирование деталей машин : учебник для те-н.училищ. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1979. - 303 c.
  621.81
  Дегтярев А.А. Основы политической теории : учеб. пособие. - М. : Высш. шк. , 1998. - 239 c.
  32.01            66.0
  Дегтярев Б.И. Решение задач по физике на программируемых микрокалькуляторах : кн. для учителя. Из опыта работы / Б.И. Дегтярев, И.Б. Дегтярева, С.В. Пожидаев. - М. : Просвещение , 1991. - 255 c.
  53 : 004.388.2            74.26
  Дедков В.К. Автоматизирированное программируемое машиностроительное производство : монография / В.К.Дедков, К.А.Пупков, П.И.Чинаев; отв.ред. Е.П.Попов. - М. : Наука , 1985. - 183 c.
  658.52.011.56
  Дедю И.И. Экологический энциклопедический словарь: свыше 8 тыс. терминов. - Кишинев : Гл. ред. Молдав. Сов. Энциклопедии , 1990. - 406 c.
  502/.504
  Дейвис Гарет. Право внутреннего рынка Европейского Союза : учеб.пособие / Гарет Дейвис; пер. с англ. - К : Знання - Прес , 2004. - 422 c. - (Европейское право).
  342.97 : 339.923 : 062. 1ЕС(075.8)
  Дейли Дж. Механика жидкости / Дж.Дейли, Д.Харлеман.; пер. с англ. под ред. О.Ф.Васильева. - М. : Энергия , 1971. - 480 c.
  532
  Дейнеко О.А. Эффективность и качество управления машиностроительным предприятием. - М. : Машиностроение , 1979. - 239 c. - (НК.Надежность и качество. Межизд. сер.).
  621.002
  Декабрис - естествоиснытатели / Песецкий В.М., Пасецкая - Креминская Е.К. - М. : Наука , 1989. - 254 c.
  5(092)
  Декларація про державний суверенітет України: Прийнята Верхов. Радою Української РСР 16 лип. 1990 р. - К. : Україна , 1991. - 8 c.
  342.3(477)
  Деловое планирование: Методы. Организация. Современная практика : учеб. пособ. для экон. спец. вузов / В.М. Попов, Л.П. Кураков, С.И. Ляпунов, Х.Х. Мингазов; под ред. В.М. Попова. - М. : Финансы и статистика , 1997. - 367 c.
  658.012.2            65.290
  Демб А. Корпоративне управління. Віч-на-віч з парадоксами. / А.Демб, Ф.- Ф.Нойбауер; пер. с англ. - К. : Основи , 1997. - 302 c.
  658.012.324            65.050.2
  Дементьев В.В. Экономика как система власти : монографія. - Донецк : Каштан , 2003. - 403 c. - (Донецк. нац. техн. ун-т).
  330 : 321.6/.8            65
  Дементьев Ю.В. САПР в автомобиле- и тракторостроении. : учебник для вузов. / Ю.В.Дементьев, Ю.С.Щетинин. - М. : Академия , 2004. - 218 c.
  {629.331 + 629.366] :658.512.011.56            629.113/.115
  Деменчук В.В. На пороге алгебры. - Минск : Выш.шк. , 1987. - 144 c. - (Мир занимат. науки).
  512
  Демиденко Г.Г. Ярослав Мудрий - великий князь Русі : наук. - популяр.нарис. - Х. : Право , 2013. - 351 c.
  82-94(477)
  Демидова - Парфенова Р.М. Задачи и примеры расчетов по электроизмерительной технике : учеб. пособие для вузов / Р.М. Демидова - Панферова, В.Н. Малиновский, Ю.С. Солодов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 190 c.
  621.317.7.001.24(076.2)
  Демин Н.П. Котельные установки и теплоснабжение. : учебник для воен.академ. - Л. : ЛВИКА им. Можайского , 1971. - 366 c.
  621.18
  Демиховский С.Ф. Устройство и эксплуатация автомобилей ``Жигули`` и ``Москвич`` : учеб. пособ. для водителей. / С.Ф.Демиховский, В.А.Мелкий, К.С.Шестопалов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Изд-во ДОСААФ , 1987. - 222 c.
  629.331.1            629.114.6
  Демиховский С.Ф. Устройство и эксплуатация автомобилей ``Жигули`` и ``Москвич`` : учеб. пособ. для подгот. водителей транспорт. средств категории ``В`` (водителей индивидуал. автомобилей) / С.Ф. Демиховский, В.А. Мелкий, К.С. Шестопалов. - 2-е изд., стер . - М. : Изд-во ДОСААФ , 1986. - 213 c.
  629.331.1            629.114.6-181.4
  Демиховский С.Ф. Устройство и эксплуатация автомобилей ``Жигули`` и ``Москвич`` : учеб. пособ. для подгот. водителей транспорт. средств категории ``В`` (водителей индивидуал. автомобилей) / С.Ф. Демиховский, В.А. Мелкий, К.С. Шестопалов. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1985. - 214 c.
  629.331.1            629.114.6
  Демченко Б.Ф. Азбука мотоциклиста : учеб. пособ.для подгот. водителей трансп. средств категории ``А``. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1984. - 136 c.
  629.326            629.118.6
  Демченко Б.Ф. Мотоцикл в вопросах и ответах. - М. : Изд-во ДОСААФ ССР , 1989. - 156 c.
  629.346            629.118.6
  Демченко Б.Ф. Советы мотоциклистам. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1985. - 96 c.
  629.326            629.118.6
  Демьянушко И.В. Расчет на прочность вращающихся дисков. / И.В.Демьянушко, И.А.Биргер. - М. : Машиностроение , 1978. - 247 c. - (Б-ка расчетчика).
  621.81 :539.4
  Демьянюк Ф.С. Технологические основы поточного и автоматизированного производства. : учеб.пособие для вузов. - М. : Машгиз , 1958. - 694 c.
  658.52.011.56 : 658.527
  Демьянюк Ф.С. Технологические основы поточно- автоматизированного производства. : учеб. пособие для вузов. - М. : Высш. школа , 1965. - 690 c.
  658.52.011.56 + 658.527
  Денежный П.М. Токарное дело : учеб. пособ. для проф.- техн.училищ. / П.М. Денежный, Г.М. Стискин, И.Е. Тхор. - М. : Высшая школа , 1972. - 304 c.
  621.941
  Денисевич С.А. Материаловедение и научно-технический прогресс / отв. ред. В.Д. Новиков. - К. : Наук. думка , 1991. - 160 c.
  620.22
  Денисов А.А. Пневматические и гидравлические устройства автоматики : учеб.пособие для втузов / А.А.Денисов, В.С.Нагорный. - М. : Высш.шк. , 1978. - 214 c.
  62-522
  Денисов В.И. Пакет программ оптимального планирования эксперимента. / В.И.Денисов, А.А.Попов. - М. : Финансы и статистика , 1986. - 159 c. - (Мат. обеспечение прикл. статистики).
  519.242-37
  Денисов В.И. Технико - экономические расчеты в энергетике.Методы экономического сравнения вариантов. - М. : Энергоатомиздат , 1985. - 216 c.
  621.311.003.13
  Денисов В.Н. Благоустройство территорий жилой застройки. / В.Н.Денисов, Ю.Х.Лукманов. - СПб. : МАНЭБ , 2006. - 223 c.
  502.22
  Деннис Дж. Б. Математическое программирование и электрические цепи / пер. с англ.;под. ред. А.М. Петровского. - М. : Изд-во иностр.лит. , 1961. - 215 c.
  519.85 + 621.3.06
  Деордиев С.С. Аккумуляторы и уход за ними : пособие аккумуляторщику. - 2-е изд., испр . - К. : Техніка , 1985. - 136 c. - (/Б-ка рабочего/.).
  621.311.6
  Дербаремдикер А.Д. Амортизаторы транспортных машин - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1985. - 199 c.
  629.3.027.3            629.11.012
  Дергачев А.Ф. Организация и планирование предприятий по ремонту автомобилей и дорожных машин. : учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1969. - 296 c.
  629.3.08            658.2 : 629.113.001.63
  Дерех З.Д. Тематические вопросы по подготовке и приему экзаменов по правилам дорожного движения на право управления транспортными средствами ( по состоянию на 15.06.98 г.) / З.Д. Дерех, Ю.Е. Заворницкий, А.Я. Фоменко. - Х. : Единорог , 1998. - 80 c.
  656.052.467
  Дерех Э.Д. Тематические вопросы по подготовке и приему экзаменов по правилам дорожного движения на право управления транспортными средствами : по состоянию на 15.06.1998 г. / З.Д. Дерех, Ю.Е. Заворницкий, А.Я. Фоменко - Х. : Единорог , 1998. - 80 c.
  656.052.467
  Державне регулювання економіки : навч. посібник для вищ.навч.закл. / С.М. Чистов, А.Є. Никифоров, Т.Ф. Куценко та ін. - 3-тє вид . - К. : КНЕУ , 2006. - 440 c.
  338.246.02
  Державне регулювання економіки : навч. посібник для вищ.навч.закл. / С.М. Чистов, А.Є. Никифоров, Т.Ф. Куценко та ін. - К. : КНЕУ , 2000. - 316 c.
  339.246.02            65.012.2
  Державні закупівлі: тендери (національні і міжнародні аспекти) : метод. посібник / О.О. Покрещук, О.Х. Юлдашев, З.В. Максименко, О.І. Мостовий. - К. : Зовнішня торгівля: Автограф , 2003. - 383 c. - ((Укр. Академія зовнішньої торгівлі)).
  351.712.2            67.404.6(4Укр)
  Деркач П.М. Короткий словник синонімів української мови. - Л.;Краків; Париж : Просвіта , 1993. - 209 c.
  811.161.2`373.421            81.2Укр.-4
  Деркач Ю.А. Затылованные фрезы с положительными передними углами. - Кременчуг : КГПУ , 2006. - 138 c.
  621.914.2
  Дерлоу, Дес. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень / Дес Дерлоу; пер. с англ. Р.А.Семків, Р.Л.Ткачук. - К. : Всеувито : Наук. думка , 2001. - 242 c. - (Усе про менеджмент).
  658.012.32            65.290-21 + 65.050.2
  Дерябин А.Д. Технология изготовления деталей на станках с ЧПУ и в ГПС : учеб. пособие для машиностроит. техникумов / А.Д. Дерябин, М.А. Эстерзон. - М. : Машиностроение , 1989. - 288 c.
  621.9.06-529+658.52.011.56.012.3
  Детали и механизмы металлорежущих станков : в 2 т. Т.1. Общие основы конструирования: направляющие и несущие системы / под ред. Н.Д.Решетова. - М. : Машиностроение , 1972. - 664 c.
  621.9.06
  Детали и механизмы металлорежущих станков : в 2 т. Т.2. Шпиндели и их опоры. Механизмы и детали приводов / под ред.Н.Д.Решетова. - М. : Машиностроение , 1972. - 520 c.
  621.9.06
  Детали и механизмы металлорежущих станков. Т.1. Общие основы конструирования: направляющие и несущие системы. / под ред. д-ра техн. наук проф. Решетова Н.Д. - М. : Машиностроение , 1972. - 664 c.
  621.9.06
  Детали и механизмы приборов : справочник / Б.М. Уваров, В.А.Бойко, В.Б.Подаревский, Л.И.Власенко. - 2-е изд.,перераб. и доп . - К. : Техніка , 1987. - 343 c.
  681.2-2
  Детали и механизмы роботов.Основы расчета, конструирования и технологии производства : учеб. пособие для вузов / Р.С. Веселков, Т.Н. Гонтаровская, В.П. Гонтаровский и др.; под ред. Б.Б. Самотокина. - К. : Вища шк. , 1990. - 342 c.
  621.865.8
  Детали и механизмы роботов: основы расчета, конструирования и технологии производства : учеб. пособ. для машино-и приборостроит. спец. вузов / Р.С. Веселков, Т.Н. Гонтаровская, В.П. Гонтаровский и др.; под. ред. Б.Б. Самотокина - К. : Вища шк. , 1990. - 342 c.
  621.865.8
  Детали и механизмы роботов: основы расчета, конструирования и технологии производства : учеб. пособ. для машино-и приборостроит. спец. вузов / Р.С. Веселков, Т.Н. Гонтаровская, В.П. Гонтаровский и др.; под. ред. Б.Б. Самотокина - К. : Вища шк. , 1990. - 342 c.
  621.865.8
  Детали машин Вып.51. : респуб. межвед. науч.- техн.сб. - К. : Техніка , 1990. - 118 c. - (Одесский политехнический ин-т).
  621.81
  Детали машин Вып.21. : респуб. межвед. науч.- техн.сб. - К. : Техніка , 1975. - 112 c.
  621.81
  Детали машин Вып.53. : респуб. межвед. науч.- техн.сб. - К. : Техніка , 1991. - 123 c. - (МВ и ССО УССР. Одесский политехн.ин-т).
  621.81
  Детали машин Вып.52. : респуб. межвед. науч.- техн.сб. - К. : Тэхника , 1991. - 134 c.
  621.81
  Детали машин Вып.45. : респуб. межвед. науч.- техн.сб. - К. : Техніка , 1987. - 106 c.
  621.81
  Детали машин Вып.44. : респуб. межвед. науч.- техн.сб. - К. : Техніка , 1987. - 128 c.
  621.81
  Детали машин Вып.43. : респуб. межвед. науч.- техн.сб. - К. : Техніка , 1986. - 130 c.
  621.81
  Детали машин Вып.42. : респуб. межвед. науч.- техн.сб. - К. : Техніка , 1986. - 128 c.
  621.81
  Детали машин Вып.41. : респуб. межвед. науч.- техн.сб. - К. : Техніка , 1985. - 116 c.
  621.81
  Детали машин Вып.40. : респуб. межвед.науч.- техн.сб. - К. : Техніка , 1985. - 108 c.
  621.81
  Детали машин Вып.31. : респуб. межвед. науч.- техн.сб. - К. : Техніка , 1980. - 118 c.
  621.81
  Детали машин Вып.20. : респуб. межвед. науч.- техн.сб. - К. : Техніка , 1975. - 116 c.
  621.81
  Детали машин Вып.1 : сб.науч.- метод. ст. / под ред. Д.Н. Решетова. - М. : Высш.шк. , 1975. - 87 c.
  621.81
  Детали машин / Петров М.С., Березовский Ю.Н. и др. - М. , 1983.
  621.81
  Детали машин : расчет и конструирование Т.1. : Справочник / Под ред. Н.С. Ачеркана - М. : Машиностроение , 1968. - 440 c.
  621.81
  Детали машин : расчет и конструирование Т.2. : Справочник / Под ред. Н.С. Ачеркана - 3-е изд.,перераб. . - Москва : Машиностроение , 1968. - 408 c.
  621.81
  Детали машин : расчет и конструирование Т.3. : Справочник / Под ред. Н.С. Ачеркана - 3-е изд.,перераб. . - Москва : Машиностроение , 1969. - 471 c.
  621.81
  Детали машин. Атлас конструкций : учеб. пособие для машиностроит.спец.вузов / В.Н. Беляев, И.С. Богатырев, А.В. Буланже и др.; под. ред. Д.Н. Решетова. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1979. - 367 c.
  621.81
  Детали машин. Атлас конструкций / под ред. Д.Н. Решетова. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1970. - 332 c.
  621.81
  Детали машин. Расчет и конструирование : в 3 т. Т.3. : справочник / под ред. Н.С. Ачеркана. - 3-е изд., перераб . - М. : Машиностроение , 1969. - 471 c.
  621.81
  Детали машин. Расчет и конструирование : в 3 т. Т.2. : справочник / под ред. Н.С. Ачеркана. - 3-е изд., перераб . - М. : Машиностроение , 1968. - 408 c.
  621.81
  Детали машин. Расчет и конструирование : в 3 т. Т.1. : справочник / под ред.Н.С.Ачеркана. - 3-е изд., перераб . - М. : Машиностроение , 1968. - 440 c.
  621.81
  Деталі машин. Практикум : навч. посібник / Д.М.Коновалюк, Р.М.Ковальчук, В.О.Байбула, М.М.Товстушко - К. : ’’Кондор’’ , 2009. - 278 c.
  621.81
  Деталі машин: практикум : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Д.М. Коновалюк, Р.М. Ковальчук, В.О. Байбула, М.М. Товстушко. - К. : Кондор , 2009. - 276 c. - (МОН).
  621.81(075.8)
  Детинко Ф.М. Прочность и колебания электрических машин / Ф.М. Детинко, Г.А. Загородная, В.М. Фастовский. - Л. : Энергия , 1969. - 440 c.
  621.313
  Деформация металлов взрывом. / А.В. Крупинин, В.Я. Соловьев, Н.И. Шефтель, А.Г. Кобелев. - М. : Металлургия , 1975. - 416 c.
  621.7.044.2
  Деятели и события крестьянского повстанческого движения в Украине ( 1917-й - начало 1920-х годов ).Вып.1 : Научно-справочное издание / Сост. А.Капустян,В.Ткаченко - Запоріжжя , 2010. - 150 c.
  94:323.269.6-058.232.6(477)`1917/1920`            Т3 (4УКР)611
  Дєєва Н.М. Фінансовий аналіз : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Н.М.Дєєва, О.І.Дедіков. - К. : Центр учбов.літ. , 2007. - 323 c.
  658.14/.17.012.12
  Джейкокс Дж. Руководство по поиску неисправностей в электронной аппаратуре / пер. с англ.А.И.Зильбермана. - М. : Мир , 1989. - 176 c.
  621.396.6.004.64
  Джейсуол Н. Очереди с приоритетами. / пер. с англ. И.С.Нефедовой, В.М.Манусевича; под ред. В.В. Калашникова. - М. : Мир , 1973. - 279 c.
  519.872
  Джермейн К. Программирование на IBM/360 / пер.с англ.;под ред. В.С. Штаркмана. - 2-е изд., стер . - М. : Мир , 1973. - 870 c.
  004.42            681.3.06
  Джеффери П. Анализ газов методами газовой хроматографии / П. Джеффери, П. Киппинг; пер. с англ. С.А.Орловского ; под ред. проф. В.Г. Березкина. - М. : Мир , 1976. - 256 c.
  543.27 : 543.544.3
  Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища : навч. посібник - 5-е вид., випр. і доп . - К. : Знання , 2007. - 422 c. - (МОН).
  502(075.8)
  Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища : навч. посібник для вищ. навч. закл. - 3-тє вид., випр. і доп . - К. : Знання , 2004. - 309 c.
  502(075.8)
  Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього середовища : навч. посіб. для вищ.навч.закл. - К. : Знання , 2000. - 203 c.
  502(075.8)            28.080
  Джонс Дж. К. Методы проектирования / пер. с англ. Т.П.Бурмистровой, И.В.Фринденберга ; под. ред. В.Ф. Венды, В.М. Мунипова. - 2-е изд., доп . - М. : Мир , 1986. - 326 c.
  658.512.23
  Джонс Дж.К. Инженерное и художественное конструирование: современные методы проектного анализа / пер. с англ. Т.П.Бурмистровой, И.В.Фриденберга. - М. : Мир , 1976. - 374 c.
  658.512.23
  Джонс Э. Библия пользователя Microsoft Office Professional для Windows 95 / Эдвард Джонс, Дерек Саттон; пер. с англ. - К. : Диалектика , 1996. - 503 c.
  004.428.2            681.3.06
  Джонс Э. Office 97.Библия пользователя / Эдвард Джонс, Дерек Саттон; пер. с англ. - К.; М. : Диалектика , 1997. - 844 c.
  004.428.2            681.3.06
  Джонстон Г. Учитесь программировать / пер. с англ.С.В.Арутюнова и др. ; под ред. и предисл. Г.В. Сенина. - М. : Финансы и статистика , 1989. - 367 c.
  004.42            681.3.06
  Джордейн Р. Справочник программиста персональных компьютеров типа IBM PC, XT и АТ / пер. с англ. Н.В.Гайского. - М. : Финансы и статистика , 1992. - 544 c.
  004.42            681.3.06
  Джоунз Даниэль Словарь английского произношения. - М. : Госиздат иностран. и нац. словарей , 1963.
  811.111`342            81.2 Англ
  Джурабаев К.Т. Практикум по курсу ``Экономика электротехнического производства`` : учеб.пособие для электротехн.спец. вузов. / К.Т. Джурабаев, А.Т. Гришин. - М. : Высш. шк. , 1989. - 160 c.
  621.31.002
  Джурович Р. Руководство по заключению внешнеторговых контрактов / Радомил Джурович; [пер. с серб.-хорв].; отв. ред. [и авт. предисл.]А.С. Комаров. - М. : Рос. право , 1992. - 415 c.
  339.542(072)            65.5
  Дзензерский В.А. Ветроустановки малой мощности / В.А.Дзензерский, С.В.Тарасов, И.Ю.Костюков. - М. : Наук.думка , 2011. - 591 c. - (Проект ``наукова книга``).
  621.311.245+ 621.548
  Дзера І.О. Цивільно - правові засоби захисту права власності в Україні. - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 255 c.
  347.23 + 347.77(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.404.1/4УКР/
  Дзюба П.Я. Программированное пособие по устройству автомобиля. - К. : Урожай , 1985. - 576 c. - (Пособия для сел. профтехучилищ).
  629.331 : 004            629.113 : 681.3
  Диагностирование дизелей / Е.А. Никитин, Л.В. Станиславский, Э.А. Улановский и др. - М. : Машиностроение , 1987. - 224 c.
  621.436 : 681.518.54
  Диагностирование дизелей / Никитин Е.А., Станиславский Л.В., Улановский Э.А. и др. - М. : Машиностроение , 1987. - 224 c.
  621.436
  Диалоговые системы схемотехнического проектирования / В.И. Анисимов, Г.Д. Дмитревич, К.Б. Скобельцын и др. ; под ред. В.И. Анисимова. - М. : Радио и связь , 1988. - 288 c.
  658.512.011.56 : 004.78
  Дианов В.Г. Автоматическое регулирование и регуляторы в химической промышленности : учебник для хим. и нефт. техникумов. - М. : Химия , 1978.
  66.012 : 681.5
  Дибкова Л.М. Інформатика та комп`ютерна техніка : посіб. для вузів. - К. : Академія , 2002. - 318 c. - ((Альма-матер).).
  681.3.06+002.6
  Дибнер Л.Г. Заточные автоматы и полуавтоматы. / Л.Г. Дибнер, Э.Е.Цофин. - М. : Машиностроение , 1978. - 278 c.
  621.923.6.06-52
  Диденко К.И. Проектирование агрегатных комплексов технических средств АСУ ТП. - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 168 c.
  658.012.011.56
  Дизели с воздушным охлаждением Владимирского тракторного завода / В.В.Эфрос, Н.Г.Ерохин и др. - М. : Машиностроение , 1976. - 277 c.
  621.436.2
  Дизельные автомобили ``Урал``: Устройство и ремонт / А.А. Романченко, Н.Н. Чиненов, В.Т. Иванов и др. - М. : Транспорт , 1984. - 208 c.
  629.114.4.004.5
  Дикань С.В. Аппараты систем бесперебойного электроснабжения / С.В.Дикань, К.К Намитоков. - К. : Техніка , 1989. - 174 c.
  621.311
  Диментберг Ф.М. Пространственные механизмы. Обзор современных исследований : монография / Ф.М. Диментберг, Ю.Л.Саркисян, М.К.Усков; АН СССР.Ин-т машиноведения им. А.А.Благонравова. - М. : Наука , 1983. - 94 c.
  621.83
  Димитрова М.И. 33 схемы на триггерах / М.И.Дмитрова.,В.П.Пунджев; пер. с болг.Е.А.Зельдина. - Л. : Энергоатомиздат , 1990. - 95 c.
  621.374.3.049.77
  Димитрова М.И. 33 схемы с логическими элементами И - НЕ / М.И.Димитрова, В.П.Пунджев; пер. с болг. Е.А.Зельдина. - Л. : Энергоатоиздат , 1988. - 112 c.
  621.382.049.77
  Динамика и прочность прокатного оборудования : учеб.пособие для вузов / Ф.К.Иванченко, П.И.Полухин, М.А.Тылкин, В.П.Полухин. - М. : Металлургия , 1970. - 487 c.
  621.77
  Динамика станков / Попов В.И., Локтев В.И. - К. : Техника , 1975. - 136 c.
  621.9.06
  Динамическое старение сплавов / Пастухова К.П. и др. - М. : Металургия , 1985. - 222 c.
  621.785.15.669.14
  Динер И.Г. Высокоэффективная оснастка для листовой штамповки / И.Г.Динер,В.Я Брун. - К : Техніка , 1984. - 236 c. - (Б-ка передового опыта. Технология пр-ва).
  621.983.32
  Динильянц Т.М. Учебник немецкого языка ( для техн.вузов) / Т.М.Данильянц, Т.В.Склярова. - М. : Высш.шк. , 1977. - 320 c.
  811.112.2            81.2Нем
  Диоды : справочник / О.П.Григорьев, В.Я.Замятин, Б.В.Кондратьев, С.Л.Пожидаев. - М : Радио и связь , 1990. - 335 c. - (Массовая радиобиблиотека. Вып.1158).
  621.385.2            621.382.2
  Диомидова Г.Н Библиография.Общий курс: : учебник.для библ.техникумов и библ.отд-ний культ.-просвет.уч-щ. - 2-е изд., перераб.и доп . - М : Кн.палата , 1991. - 240 c.
  011/.016(075.32)            78.5
  Дипломатический словарь : в 3 т. Т.1. А-И / гл. ред. А.А Громыко, С.А Голунский, В.И.Хвостов. - М. : Госполитиздат , 1960. - 580 c.
  327.8 +341.7(03)            03
  Дипломатический словарь : в 3 т. Т.2. К-П / гл. ред. А.А Громыко, С.А Голунский,В.М Хвостов. - М. : Госполитиздат , 1961. - 616 c.
  327.8 + 341.7(03)            03
  Дипломатический словарь : в 3 т. Т.3. Р- Я / гл.ред. А.А Громыко,С.А. Голунский,В.М Хвостов. - М. : Политиздат , 1964. - 560 c.
  327.8 + 341.7(03)            03
  Дипломное проектирование термических цехов : учеб.пособие для металлург.ин-тов. / К.Ф.Стародубов, И.Е.Долженков, Ю.Л.Ревисс и др. - К. . : Вища шк. , 1974. - 160 c.
  621.78.001.2 : 669.02/.09
  Дискретные средства преобразования и сбора измерительной информации / А.А.Абдулов, И.А.Набиев, М.Ш.Гусейнов, Д.Г.Исаев. - М. : Машиностроение , 1982. - 144 c. - (Б-ка приборостроителя).
  621.373.14 : 681.518.3            681.14
  Дистанционно управляемые роботы и манипуляторы / В.С.Кулешов, Н.А.Лакота, В.В.Андрюнин и др.; под ред. В.С Кулешова,Н.А.Лакоты. - М. : Машиностроение , 1986. - 328 c. - (АМ.и РС:Автоамат.манипуляторы и робототехн. систе).
  621.865.8
  Дифракционные и микроскопические методы в материаловедении / пер. с англ.; под.ред. С.А.Амелинкса, Р.Геверса, Дж. Ван Ландё. - М : Металлургия , 1984. - 502 c.
  620.22
  Дифференциальное и интегральное исчисление: Учебник для вузов / Никольский С.М., Бугров Я.С. - М. , 1980.
  517.2/3
  Дифференциальное и интегральное исчисление: Учебник для инж. - техн. спец. вузов / Никольский С.М., Бугров Я.С. - 2 . - М. : Наука , 1984. - 431 c.
  517.2
  Дихтярь А.Б. Прежде чем прозвучало``Поехали`` : докум.композиция. - М. . : Политиздат , 1987. - 240 c.
  629.7
  Дичковська О.В. Системи технологій галузей народного господарства : навч.посібник для екон.спец.вищ.навч.закл. - К : ІСДО , 1995. - 311 c.
  62.002.2
  Дичковська О.В. Системи технологій промисловості : навч.посібник. - 3-тє вид., перероб.і доп . - К. : Знання , 2007. - 270 c.
  62.002.2 (075.8 )
  Дичковський М.Г. Технологічна оснастка. Курс лекцій : навч.посібник для машинобудів.спец.техн.вищ.навч.закл. - Херсон : Олді-плюс , 2008. - 322 c.
  621.7.07
  Дідківська Л.І. Державне регулювання економіки : навч.посібник / Л.І.Дідківська, Л.С.Головко. - 5-те вид., стер . - К. : Знання , 2006. - 213 c. - (Вища освіта ХХІ ст.).
  338.246.025.2
  Дідківська Л.І. Державне регулювання економіки : навч.посіб. / Л.І.Дідківська, Л.С.Головко. - 2-е вид., перероб. і доп . - К : Знання-Прес , 2002. - 213 c. - (Вища освіта ХХІ ст.).
  338.246.025.2            65.012.2
  Ділова українська мова : навч.посібник / О.Д.Горбул, Л.І.Галузинська, Т.І.Ситнік, С.А.Яременко; за ред.О.Д.Горбула. - К . : Знання , 2008. - 222 c.
  811.161.2`276.6
  Ділова українська мова : навч.посібник / О.Д.Горбул, Л.І.Галузинська, Т.І.Ситнік, С.А.Яременко; за ред. О.Д.Горбула. - К. : Знання , 2000. - 226 c.
  811.161.2`276.6            81.2Укр
  Ділова українська мова. Тестові завдання : навч.посібник для вищ.навч.закл. / С.В.Шевчук, О.Л.Доценко, В.Г.Дейнега та ін.; за ред.С.В.Шевчук. - К. : А.С.К , 2004. - 217 c.
  811.161.2`276.6            81.2Укр
  Ділові папери та документи підприємницькоі діяльності / упоряд. В.Л.Куліченко. - К. : Укр.Центр духовноі культури , 1996. - 144 c.
  651.7 :334.7.012.42            65.050.2
  Длуги Дж.А. Карманный чешско - русский словарь / Д.А.Длуги,Б.Г.Раевский,Н.Р.Буравцова. - 5-е изд., испр. и доп . - М : Рус.яз. , 1982. - 511 c.
  811.162.3=161.1(038)            81.2Че-4
  Дмитренко Л.П. Тиристорные релейные и регулирующие устройства. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 127 c. - (Промішленность - селу).
  621.382.233.026 : 621.318.5
  Дмитриев А.А. Теория и расчет нелинейных систем подрессоривания гусеничных машин / А.А. Дмитриев,В.А Чобиток,А.В.Тельминов. - М. : Машиностроение , 1976. - 207 c.
  629.3.027.74.023.211            629.11.012.8
  Дмитриев А.К. Основы контроля и технической диагностики : учеб. пособие. - М. : Мин-во обороны СССР , 1978. - 206 c.
  658.562 + 681.518.54
  Дмитриев В.А. Детали машин.Основы расчета и конструирования машин : учебник для вузов. - Л. : Судостроение , 1970. - 792 c.
  621.81
  Дмитриев В.Д. Справочник прокатчика : машиностроение и металлургия / В.Д.Дмитриев, И.Я.Бровман. - 2-е изд., перераб. и доп . - Донецк : Донбасс , 1986. - 110 c.
  621.77
  Дмитриев Ф.С Проектирование редукторов точных приборов : справ.пособие. - Л. : Машиностроение , 1971. - 160 c.
  681.2-58            621.83?
  Дмитриева В.Т. Упражнения для работы в лингафонной лаборатории : учеб.пособие для пед.ин-тов / В.Т.Дмитриева, О.А.Бибин. - 2-е изд., дораб . - М. : Просвещение , 1985. - 112 c.
  811.112.2            81.2Нем-9
  Дмитриева И.К. Трудовой договор научно - педагогических работников вузов. - М. : Изд-во МГУ , 1991. - 166 c.
  378.011.31-051 : 349.222.2            74.53 + 67.99(2)7
  Дмитриевский А.В. Бензиновые двигатели / А.В.Дмитриевский, А.С.Тюфяков. - М. : Машиностроение , 1986. - 211 c.
  621.431.73 : 631.2
  Дмитриевский А.В. Карбюраторы автомобильных двигателей / А.В.Дмитриевский, В.Ф.Каменев. - М. : Машиностроение , 1990. - 223 c.
  621.431.73
  Дмитриевский А.В. Топливная экономичность бензиновых двигателей / А.В.Дмитриевский, Е.В.Шатров. - М. : Машиностроение , 1985. - 208 c. - (Экономия топлива и электроэнергии).
  621.431.004.18
  Дмитриченко М.Ф. Триботехніка та основи надійності машин : навч.посібник для вищ.навч.закл. / М.Ф.Дмитренко, Р.Г.Мнацаканов, О.О.Мікосянчик. - К. : ІНФОРМАВТОДОР , 2006. - 214 c.
  621.891 + 62-192
  Дмитриченко Н.Б. Антикоррозионные смазочные материалы : справочник / Н.Б.Дмитриченко, П.С.Маковецкий. - 2-е изд. , перераб. и доп . - Киев : Урожай , 1991. - 171 c.
  631.3-72 + 621.892
  Дмитриченко Н.Ф. Антикоррозионные смазочные материалы : справочник - 2-е изд., перераб.и доп. . - К. : ’’Урожай’’ , 1991. - 176 c.
  631.3-72
  Дмитрук М.М. Кримінальний проступок: правова природа та ознаки : монографія. - Одеса : Юрид.літ. , 2014. - 221 c. - (Одеська юрид.академія).
  343.23(477) : (37.017.4-053.81 : 343.85)
  Дмитрук М.М. Кримінальний проступок: правова природа та ознаки : монографія. - Одеса : Юрид.літ. , 2014. - 221 c. - (Нац.ун-т ``Одеська юрид.академія``).
  343.23(477)
  Добринский Н.С. Гидравлический привод прессов. - М. : Машиностроение , 1975. - 222 c.
  621.979 - 81
  Добровольский Г.Н. Краткий справочник маляра - альфрейщика. - 4-е изд..,испр. и доп . - К. : Будівельник , 1983. - 224 c.
  698.12
  Добродомов В.И. Робот подставляет плечо / В.И.Добродомов, М.Н.Полищук. - К. : Политиздат Украины , 1987. - 97 c.
  621.865.8
  Доброзорова О.В. Організація праці менеджера : навч. посібник [для вищ. навч. закл.] / О.В.Доброзорова, І.В.Осадчук. - К . : Кондор , 2009. - 501 c.
  658.012.32-057.212 : 331.103}(075.8)
  Добролюбов А.И. Бегущие волны деформации. - Минск : Наука и техника , 1987. - 144 c.
  532.591 + 539.3
  Доброневский О.В. Справочник по радиоэлектронике. - К. : Вища шк. , 1978. - 360 c.
  621.396.6
  Доброневский О.В. Справочник по радиоэлектронике : учеб.пособие для техникумов. - 2-е изд . - К. : Вища шк. , 1974. - 292 c.
  621.396.6
  Доброневский О.В. Справочник по электронным вычислительным машинам / О.В.Доброневский, Я.П.Борохович, К.В.Самченко. - К. : Вища шк. , 1976. - 192 c.
  004.382.7            681.3
  Добронравов В.В. Основы механики неголономных систем : учеб.пособие для вузов. - М. : Высш.шк. , 1970. - 272 c.
  531.25
  Добронравов С.С. Строительные машины : учеб.пособие для вузов / С.С.Добронравов, В.П.Сергеев. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1981. - 320 c.
  69.002.5
  Добротворский И.Н. Лабораторный практикум по основам теории цепей : учеб. пособие для вузов / под ред. В.П.Попова. - М. : Высш.шк. , 1986. - 192 c.
  621.3.011.7            621.372
  Добротворский И.Н. Теория электрических цепей : учебник для электротехникумов связи. - М. : Радио и связь , 1989. - 471 c.
  621.3.011.7(075.32)
  Доброчаева Д.Н. Владимир Ипполитович Липский / Д.Н.Доброчаева, Г.П.Мокрицкий. - К. : Наук.думка , 1991. - 214 c.
  58(092) + 929Липский
  Добыча и обработка природного камня : справочник / под общ.ред. А.Г.Смирнова. - М. : Недра , 1990. - 445 c.
  622.35 + 679.8
  Довбенко М.В. Сучасна економічна теорія. Економічна нобелелогія : навч.посібник. - К. : Академія , 2005. - 335 c.
  330.01``312``
  Довбня Н.М. Роботизированные технологические комплексы в ГПС / Н.М.Довбня, А.Н.Кондратьев, Е.И.Юревич. - Л. : Машиностроение , 1990. - 303 c.
  621.865.8.004.14 : 658.52.011.56.012.3
  Довгаль С.И. Персональные ЭВМ.Турбопаскаль V6.0. Объектное программирование. Локальные сети : учеб.пособие / С.И.Довгаль, Б.Ю.Литвинов, А.И.Сбитнев. - К. : Информсистема - сервис , 1993. - 436 c.
  004.382.7            681.3.06
  Довгий С.О. Засади регіональної інформатизації : монографія / С.О.Довгий, О.В.Копійка, Ю.Т.Черепін; за ред.С.О.Довгого. - К. : Тираж , 2004. - 303 c.
  332.073.53
  Довгий Я.О. Оптические квантовые генераторы. Спец. практикум : учеб.пособие для вузов. - К. : Вища шк. , 1977. - 230 c.
  621.373.8
  Довиденас В.И. Веломобили - Л. : Машиностроение , 1986. - 112 c.
  629.32            629.118.3
  Довідник з культури мови / С.Я.Єрмоленко, С.П.Бибик, Н.М.Сологуб та ін.; за ред. С.Я.Єрмоленко. - К. : Вища шк. , 2005. - 399 c.
  811.161.2 : 808.5            81.2-4(4Укр)
  Довідник з українського правопису / А.А.Бурячок, Л.С.Паламарчук, В.М.Русанівський, Н.І.Тоцька. - 3-е вид.,випр. і доп . - К. : Рад.шк. , 1984. - 280 c.
  811.161.2`36            81.2 Ук
  Довідник з українського правопису / А.А.Бурячок та ін. - 2-е.,виправл.й доп . - К. : Рад.шк. , 1973. - 280 c.
  811.161.2`36            81.2УК
  Довідник підприемця. Вип.1 / /Укр фонд культури; ТВЦ - Полтава : Б.в. , 1992. - 88 c.
  334.7.012.42(03)            67.99(2Ук)-3
  Довідник про аналоги продажу будівель і споруд під час приватизації в Україні : ч.1. Вип.1 / Фонд держмайна в Україні. - К. : Б.в. , 1996. - 469 c.
  332.7:338.246.025.88
  Довнар С.А. Штамповка с плакированием прессоштамповых инструментов / С.А.Довнар, Я.В.Грауманис, Е.И.Сидор. - Минск : Наука и техника , 1987. - 48 c.
  621.73.073
  Доводка прецизионных деталей машин / П.Н.Орлов, А.А.Савелова, В.А.Полухин, Ю.И.Нестеров; под ред.Г.М.Ипполитова. - М. : Машиностроение , 1978. - 256 c. - (Б-ка технолога).
  621.923.74
  Договора в предпринимательской деятельности / сост. О.Руденок, В.Кузнецов - 2-е изд.,доп. и перераб . - Х. : Фактор , 2003. - 219 c.
  347.751 : 334.7.012.42            67.404.2
  Договора в предпринимательской деятельности : сборник. - Х. : Фактор , 2000. - 212 c. - ((Библиотека ``Фактора``).
  347.751 : 334.7.012.42            67.404.2
  Договори у підприємницькій діяльності / уклад.О.Руденок, В.Кузнєцов. - 2-ге вид.,доп.і перероб . - Х. : Фактор , 2003. - 188 c.
  347.751 : 334.7.012.42            67.404.2
  Додж М. Эффективная работа с Microsoft Excel 2000 / Марк Додж, Крейг Стинсон; пер. с англ. - СПб : Питер , 2002. - 1052 c.
  004.428.2
  Додж М. Эфорективная работа с Microsoft Excel 2000 / М.Додж, К.Стинсон - Санкт-Петербург : ’’Питер’’ , 2002. - 1056 c.
  004.428
  Додонов Б.П Грузоподъемные и транспортные устройства : учебник для сред.спец.учеб.заведений / Б.П.Додонов, В.А.Лифанов. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1990. - 247 c.
  621.86
  Додонов Б.П. Грузоподъемные и транспортные средства : учебник для машиностр. спец. техникумов / Б.П.Додонов, В.А.Лифанов. - М. : Машиностроение , 1984. - 137 c.
  621.86
  Докукина Т.К. Программирование и алгоритмические языки : учебник для сред.спец.заведений. - М. . : Машиностроение , 1988. - 493 c.
  004.42 + 004.43            681.3.06
  Документы ГАФ СССР в библиотеках, музеях и научно - отраслевых архивах : справочник / ВНИИ документоведения и арх.дела ; сост.Л.М.Бабаева и др. - М. : Мысль , 1991. - 590 c.
  930.25(47+57)(093.2)            79.3
  Докштейн С.Я. Практический курс перевода научно - технической литературы (англ.язык) / С.Я.Докштейн, Е.А..Макарова, С.С.Радоминова. - 2-е изд.,испр . - М. : Воениздат , 1967.
  811.111`25            81.2 Англ
  Долан Э.Дж. Микроэкономика / Эдвин Дж.Долан, Дэйвид Е.Линдсей; общ. ред. Б.С.Лисовика, В.В.Лукашевича; пер. с англ. В.В.Лукашевича и др. - СПб : Литера плюс , 1997. - 446 c.
  330.101.542            65.012.1
  Долбилин А.С. Экономика, организация и планирование отраслей деятельности потребительской кооперации : учебник для бух.отд-ний кооп. техникумов. - М. : Экономика , 1989. - 239 c.
  334.735 : 658(075.32)
  Долгов К.М. Итальянские этюды. Человек и история : поиск истины и красоты / Константин Долгов. - М. : Худож.лит. , 1987. - 487 c.
  168.522
  Долговечность трущихся деталей машин Вып.1 : сб.статей. / под общ. ред. Д.Н.Гаркунова. - М. : Машиностроение , 1986. - 263 c.
  621.891 + 620.178.162(081)
  Долговечность трущихся деталей машин Вып.5 : сб.статей. / под общ. ред.Д.Н.Геркунова. - М. : Машиностроение , 1990. - 368 c.
  621.891 + 620.178.162(081)
  Долецкий В.А. Увеличение ресурса машин технологическими методами / В.А. Долецкий, В.Н. Бунтов, Ю.А. Легенкин - М. : Машиностроение , 1978. - 215 c.
  621.9.:658.011.002.235:621.43
  Долецкий В.А. Увеличение ресурса машин технологическими методами / В.А. Долецкий, В.Н. Бунтов, Ю.А. Легенкин - М. : Машиностроение , 1978. - 215 c.
  621.9.:658.011.002.235:621.43
  Должанський І.З. Бізнес - план: технологія розробки : навч.посібник для вищ.навч.закл. / І.З.Должанський, Т.О.Загорна. - К. : Ценр навч.літ. , 2006. - 382 c.
  65.012.23
  Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства : навч.посібник для вищ.навч.закл. / І.З.Должанський,Т.О.Загорна. - К. : Центр навч.літ. , 2006. - 381 c.
  339.137.2
  Долженков И.Е. Основы проектирования термических цехов : учеб.пособие для вузов / И.Е.Долженков, К.Ф.Стародубов, А.А.Спасов. - К. : Вища шк. , 1986. - 215 c.
  621.78
  Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках : учеб.пособие для энерг.спец.вузов. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 448 c.
  658.345 : 621.31.004
  Долина Л.Ф. Мониторинг окружающей среды и инженерные методы охраны биосферы Ч.1.Основы мониторинга. : монография. - Днепропетровск : Континент-L , 2002. - 208 c.
  504.064.3 : 502.77
  Долина Л.Ф. Проектирование и расчет сооружений и установок для механической очистки прозводственных сточных вод : учеб.пособие. - Днепропетровск : Континент , 2004. - 90 c.
  628.3 : 628.543
  Долина Л.Ф. Современная технология и сооружения для очистки нефтесодержащих сточных вод : монография. - Днепропетровск : Континент , 2005. - 296 c.
  628.3
  Долина Л.Ф. Стандартизація та метрологія у сфері охорони довкілля : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Знання , 2007. - 199 c.
  006.1+006.91] : 502.1(075.8)
  Долина Л.Ф. Стандартізація та метрологія у сфері охорони довкілля Т.1. Основи стандартизації та метрології. : навч.посібник для вищ.навч.закл. - Дніпропетровськ : Континент , 2005. - 185 c.
  006.1+ 006.91] : 502.1(075.8)
  Долина Л.Ф. Техноэкология для строителей Т.1. : учеб.пособие. - Днепропетровск : Континент , 2006. - 270 c.
  502.22 : 69
  Долинский Ф.В. Краткий курс сопротивление материалов : учеб.пособие для машиностр. спец.вузов / Ф.М.Долинский., М.Н.Михайлов. - М. . : Высш.шк. , 1988. - 432 c.
  620.10
  Долматовский Г.А. Справочник технолога по обработке металлов резанием. - 3-е изд., перераб . - М. : Машгиз , 1962. - 1236 c.
  621.91
  Долматовский Ю.А. Автомобиль в движении. - М. : Транспорт , 1987. - 159 c.
  629.3.07            629.113
  Долотов Г.П. Печи и сушила литейного производства : учебник для металлург. техникумов / Г.П.Долотов., Е.А.Кондаков. - 3-е изд.,перераб и доп . - М. : Машиностроение , 1990. - 303 c.
  621.745.3
  Долтон Р. Персональные ЭВМ семейства IВМ PS /2 / Ричард Долтон.,Скотт Мюллер; пер. с англ. П.П.Сухарева. - М. : Мир , 1991. - 315 c.
  004.382.7            681.322-181.4
  Доманицкий С.М. Построение надежных логических устройств. - М. : Энергия , 1971. - 278 c.
  004.312-192            681.3
  Доманов В.Н., Костин А.Г., Никифорович Е.И. Процессы тепломассообмена водоемов - охладителей с атмосферой : проект 'Наукова книга' - К. : ’’Наукова думка’’ , 2011. - 319 c.
  627.81:66.045
  Домбровский В.В. Справочное пособие по расчету электромагнитноого поля в электрических машинах. - Л. : Энергоатомиздат , 1983. - 256 c.
  621.313.013.001.24
  Домбровский Н.Г. Многоковшовые экскаваторы. Конструкции, теория и расчет. - М. : Машиностроение , 1972. - 432 c.
  621.879
  Домбровский Н.Г. Строительные машины. Т.1. : учебник для вузов. / Н.Г.Домбровский, Ю.Л.Картвелишвили, М.М.Гальперин. - М. : Машиностроение , 1976. - 391 c.
  69.002.5
  Домнин С.Б. Средства комплексной отделки микропроцессорных устройств / С.Б.Домнин, Е.А.Иванов, Л.Л.Муренко; под ред.В.Г.Домрачева. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 146 c. - (Микропроцессоры. БИС и их применение).
  681.325.5 : 621.382.049.77
  Домрачев В.Г. Схемотехника цифровых преобразователей перемещений : справ.пособие / В.Г.Домрачев, В.Р.Матвеевский, Ю.С.Смирнов. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 392 c.
  681.586.321
  Дональдсон М.К. Умение вести переговоры для ``чайников`` / М.К.Дональдсон., М.Дональдсон; пер. с англ. - М. : Вильямс , 2001. - 221 c.
  331.106.42 :316.472            88.5
  Донець Л.І. Економічна безпека підприємства : навч.посіб.для студ.вищ.навч.закл. / Л.І.Донець, Н.В.Ващенко. - К. : Центр учбов.літ. , 2008. - 239 c.
  338.23 : 343.3            65.012.8
  Допуски и посадки : в 2 т. Т.1. : справочник / В.Д.Мягков, М.А.Палей, А.Б.Романов, В.А.Брагинский. - 6-е изд.,перераб.и доп . - Л. : Машиностроение , 1982. - 543 c.
  621.753.1/2
  Допуски и посадки : в 2 т. Т.2. : справочник / В.Д.Мягков, М.А.Палей, А.Б.Романов, В.А.Брагинский. - 6-е изд.,перераб. и доп . - Л. : Машиностроение.Лениннград.от-н , 1983. - 447 c.
  621.753
  Допуски и посадки : в 2 т. Т.1. : Справочник / под ред. В.Д.Мягкова - 5-изд.перераб. и доп. . - Ленинград : Машиностроение , 1978. - 544 c.
  621.753.1
  Допуски и посадки полимерных опор / Д.Д. Ремизов и др. - М. : Машиностроение , 1985. - 208 c.
  621.822
  Доржные машины Ч.1. Машины для земляных работ : учебник для вузов. / Т.А.Алексеева, К.А.Артемьев, А.А.Бромберг. - 3-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1972. - 504 c.
  621.86 /.87
  Дорменев С.И. Тракторные моторно-трансмиссионные установки с двигателями постоянной мощности / Дорменев С.И., А.П. Банник, И.А. Коваль, Ю.Б. Моргулис - М. : Машиностроение , 1987. - 184 c.
  629.114.2 - 112.6 : 621.43
  Дорожная терминология : справочник / М.И.Вейцман, Н.Ф.Хорошилов, Н.С.Беззубик и др.; под ред.М.И.Вейцмана. - М. : Транспорт , 1985. - 310 c.
  625.7/.8 (038)
  Дорожно - строительные машины : справочник / А.А.Васильев и др. - 4-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1977. - 392 c.
  625.7/8.08
  Дорожные машины. Теория, конструкция и расчет : учебник для вузов / под общ.ред.Н.Я.Хархуты. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1976. - 471 c.
  625.7/.8.08
  Дороз В.Ф. Методика викладання української мови у вищій школі : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр учбов.літ. , 2008. - 174 c.
  811.161.2.: 378.147(075.8)
  Дороз В.Ф. Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр учбов.літ. , 2008. - 385 c.
  811.161.2 :371.3(075.8)
  Дорофеев Г.В. Квадратный трехчлен в задачах / Всесоюз.ассоц.учителей математики. - Львов : Журн.``Квантор`` , 1991. - 103 c.
  512.1
  Дорохин Д.П. Сборник задач и упражнений по математике : учеб.пособие для иностр.уч.подгот.отд.вузов / Д.П.Дорохин, З.Е.Плаксенко, Г.Ф.Бажора. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1986. - 248 c.
  512
  Дорошев К.И. Выключатели и измерительные трансформаторы в КРУ 6-220 КВ. - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 148 c.
  621.316.542
  Дорошенко С.І. Загальне мовознавство : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 281 c.
  81`1.161.2
  Дорошко В.И. Математическое моделирование процессов комбинированной вытяжки : монография / В.И.Дорошко, О.В. Сергиенко. - Луганск : Изд-во ВНУ им.В.Даля , 2003. - 135 c. - (Восточноукраинский нац.ун-т им. В.Даля).
  621.983
  Дорфман В.Ф. ЭВМ и ее элементы. Развитие и оптимизация / В.Ф. Дорфман, Л.В. Иванов. - М. : Радио и связь , 1988. - 239 c.
  004.382.7            681.3
  Драб Н.Л. Практична граматика німецької мови (Deutsche Grammatik mit Losungen) : навч.посібник / Н.Л.Драб, С.О.Скринька, С.Стаброз. - Вінниця : Нова книга , 2007. - 276 c.
  811.112.2`36
  Драгаев В.П. Транспортные роботы для автоматизированного производства. - К. : Лыбидь , 1991. - 238 c.
  621.865.8 : 658.52.011.56            621.865.8
  Драгобецкий В.В., Коноваленко А.Д.,Загорянский В.Г Новые и высокоэффективные технологии в машиностроении : учеб. пособие - Харьков : ’’Точка’’ , 2012. - 238 c.
  621.001.7 (075.8)
  Драгоманов М.П. Про українських козаків, татар та турків: історична розвідка. З додатком про життя М.Драгоманова. - К. : Дніпро , 1991. - 45 c.
  940(477) + 929Драгоманов            63.3(2Ук)45
  Драч І. Поезія. Чорнобильська мадонна: Біографія письменника. Тексти віршів. Стислий переказ змісту поеми. Аналіз текстів. Зразки учнівських творів : посібник для 11 кл. / Іван Драч. - Х. : Ранок , 2001. - 47 c. - (Літ. крамниця).
  82.0(477)            83.3(4Укр)
  Дрешер Ю.Н. Организация информационного производства : учеб.пособие. - М. : ФАИР-ПРЕСС , 2005. - 247 c. - (Спец.изд.проект для б-к).
  02 : 002
  Дриц М.Х. Технология конструкционных материалов и материаловедение : учеб.для немашиностроит.спец.вузов / М.Х.Дриц, М.А.Москалев. - М. : Высш.шк. , 1990. - 446 c.
  621.7/.9
  Дроздов В.В. Франсуа Кенэ. - М. : Экономика , 1988. - 126 c. - (Из истории эконом.мысли).
  330.8 + 929Кенэ            65.02
  Дроздов В.Н. Системы автоматического управления с микроЭВМ / В.Н.Дроздов, И.В.Мирошниченко, В.Н.Скорубский. - Л. : Машиностроение , 1989. - 283 c.
  004.382.7            681.323
  Дроздов Е.А. Электронные вычислительные машины единой системы / Е.А.Дроздов, В.А.Комарницкий, А.П.Пятибратов. - М. : Машиностроение , 1981. - 648 c.
  004.382.7            681.3
  Дроздов Е.В. Электронные вычислительные машины единой системы / Е.А.Дроздов, В.А.Комарницкий, А.П.Пятибратов. - М. : Машиностроение , 1976. - 672 c.
  004.382.7            681.3
  Дроздов Ю.Н. Трение и износ в экстремальных условиях : справочник / Ю.Н.Дроздов, В.Г.Павлов, В.Н.Пучков. - М. : Машиностроение , 1986. - 223 c.
  621.891
  Дронов И.Р. Стендовая обработка деталей давлением / И.Р.Дронов, Ю.П.Кукоба. - М. : Машиностроение , 1989. - 139 c.
  621.98
  Дружинин Г.В. Надежность автоматизированных производственных систем. - 4-е изд., перераб.и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 480 c.
  681.51-192
  Дружинин Н.В. Выборочное наблюдение и эксперимент. Общие логические принципы организации. - М. : Статистика , 1977. - 176 c. - (Мат.статистика для экономистов).
  519.22 + 519.242            312+517.8
  Дружинин Ю.А. Проектирование механизмов приборов и вычислительных систем с применением ЭВМ : учеб.пособие для вузов. - М. : Высш.шк. , 1988. - 160 c. - (ЭВМ в техн.вузе).
  621.01 : 004.382.7            681.3: 681.2-23.001.63
  Дружинский И.А. Концепция конкурентноспособных станков. - Л. : Машиностроение , 1990. - 247 c.
  621.9.06
  Друкованый М.Ф. Буровзрывные работы на карьерах : учебник для вузов / М.Ф.Друкованній, Б.Н.Кукиб, В.С.Куц. - М. : Недра , 1990. - 367 c.
  622.235.015
  Друри К. Введение в управленческий и производственный учет / под ред.С.А.Табалиной. - М. : Аудит, ЮНИТИ , 1994. - 557 c.
  657.44:658.012            65.052
  Друянов Б.А. Теория технологической пластичности / Б.А.Друянов, Р.И.Неперешин. - М. : Машиностроение , 1990. - 272 c. - (Б-ка расчетчика).
  621.7 : 539.374 : 004
  ДСТУ Б А.2.4-5-95 (ГОСТ 21.001-93). Загальні положення. Система проектної документації для будівництва. - Вид.офіц . - К. : Укрархбудінформ , 1995. - 9 c. - (Держкоммістобудування України).
  692
  ДСТУ Б В.2.6-4-95 (ГОСТ 22904-93). Конструкції залізобетонні. Магнітний метод визначення товщини захисного шару бетону і розташування арматури. - Вид.офіц . - К. : Держкоммістобудування , 1996. - 15 c.
  624
  ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94). Конструкції будинків і споруд. Вироби будівельні бетонні та залізобетонні збірні. Методи випробування навантаженням. Правила оцінки міцності, жорсткості та тріщиностійкості. - Вид.офіц . - К. : Держкоммістобудування , 1997. - 30 c.
  691.32
  ДСТУ Б В.2.7-10-95 (ГОСТ 30062-93). Арматура стержньова для залізобетонних конструкцій. Вихрострумний метод контролю характеристик міцності. - Вид.офіц. . - К. : Укрархбудінформ , 1995. - 12 c. - (Держкоммістобудування України).
  624
  Дубас Р.Г. Економіка природокористування : навч.посібник для вищ.навч.закл. - 2-ге вид., стер . - К. : КНТ , 2009. - 447 c.
  502.17 : 338
  Дубас Р.Г. Економіка природокористування : навч.посібник - 2-ге вид., стереотип. . - К. : КНТ , 2009. - 448 c.
  502.17
  Дубейковский Е.Н. Сопротивление материалов : учеб.пособие для машиностроит.спец.техникумов / Е.Н.Дубейковский, Е.С.Саввушкин. - М. : Высш.шк. , 1985. - 192 c.
  620.10
  Дубенко О.Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мови : посібник для вищ.навч.закл. - Вінниця : Нова книга , 2005. - 224 c.
  [811.111`38 +811.161.2`38](075.8)            81.2Англ + 81(4Укр)
  Дубовик О.Л. Механизм действия права в охране окружающей среды / отв.ред.О.С.Колбасов. - М. : Наука , 1984. - 168 c.
  349.6 : 502.1            67.99(2)5 : 20.1
  Дубров А.М. Обработка статистических данных методом главных компонент. - М. : Статистика , 1978. - 135 c. - (Матем.статистика для экономистов).
  519.23 +658.5.011.56
  Дубров А.М. Последовательный анализ в статистической обработке информации. - М. : Статистика , 1976. - 160 c. - (Мат.статистика для экономистов).
  519.244.3
  Дубровский А.Х. Устройство электрической части систем автоматизаций. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 272 c.
  681.527
  Дубровский В.И. Лечебный массаж : учебник для сред.и высш.учеб.заведений по физ.культуре. - 4-е изд., доп . - М. : ВЛАДОС , 2005. - 463 c.
  615.82(075.8)
  Дудик П.С. Стилістика української мови : навч.посібник. - К. : ВД , 2005. - 367 c. - (Альма-матер).
  811.161.2`38            81.2Укр-5
  Дудкин К.Н. Зрительное восприятие и память: информационные процессы и нейтронные механизмы / Н.Н.Василевский - Л. : Наука , 1985. - 205 c.
  612.821.2 + 612.84            51
  Дудко А.А. Передвижные дробильно - сортировочные установки / А.А.Дудко, В.В.Клашанцев. - М. : Транспорт , 1975. - 144 c.
  621.926.2
  Дудла І.О. Товарознавчі аспекти маркетингу : навч.посібник. - К. : Центр учбов.літ. , 2007. - 223 c.
  339.138 : 658.62            339.138:658.62
  Дуднев Д.И. Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом : учеб.пособие для подготовки диспетчеров пассажир. и автомоб.транспор. / Д.И.Дуднев, М.И.Климова, А.А.Менн. - К. : Транспорт , 1974. - 296 c.
  656.132.072(07)
  Дудник І.М. Вступ до загальної теорії систем : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2009. - 204 c.
  303.725.36
  Дудников А.А. Основы стандартизации, допуски, посадки и технические измерения. : учеб.пособие для сред. спец. учеб.заведений. - М. : Агропромиздат , 1989. - 175 c.
  006.1 + 621.713
  Дудницын Ю.П. Содержание и анализ письменных экзаменационных работ по алгебре и началам анализа за курс средней школы:(по материалам выпускных экзаменов в школах России, Украины и Белоруссии) / Ю.П.Дудницын, В.К.Смирнова. - Львов : журн.``Квантор`` , 1991. - 215 c.
  512.1
  Дудніков А.А. Основи стандартизації , допуски , посадки і технічні вимірювання : підручник для вищ.навч.закл. - К : Центр навч.літ. , 2006. - 350 c.
  006.1 + 006.86 + 621.713
  Дуднікова І.І. Екологія і безпека життєдіяльності : термінолог. словник - довідник. - К. : Вища шк. , 2005. - 247 c.
  502/.504
  Дужин С.В. От орнаментов до дифференциальных уравнений. Популярное введение в теорию групп преобразований / С.В.Дужин, С.В.Чеботаревский. - Мн. : Выш.шк. , 1988. - 253 c. - (Мир занимат.техники).
  512.745
  Дузь П.Д. История воздухоплавания и авиации в России (июль 1914 г.- октябрь 1917 г.). - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1986. - 366 c.
  629.73(091)
  Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності інвестування : навч. посібник для вищ. навч. закл. - 2-ге вид . - К. : Каравела , 2008. - 431 c.
  330.322
  Дульнев Г.Н. Применение ЭВМ для решения задач теплообмена : учеб.пособие для теплофиз.и теплоэнерг.спец.вузов / Г.Н.Дульнев, В.Г.Парфенов, А.В.Сигалов. - М. : Высш.шк. , 1990. - 206 c. - (ЭВМ в техн.вузе).
  621.1.016.4 : 004.382.7 : 536.4
  Дульнев Г.Н. Тепло- и массообмен в радиоэлектронной аппаратуре : учебник для вузов. - М. : Высш.шк. , 1984. - 247 c. - (Высш.образование).
  621.396.6 : 536.24
  Дульнев Г.Н. Теплопроводность смесей и композиционных материалов : справ.книга / Г.Н.Дульнев, Ю.П.Заричняк. - Л. : Энергия , 1974. - 264 c.
  536.21 + 620.22-419
  Думпе В.Э. Электроэрозионная обработка деталей. - К. : Техніка , 1975. - 144 c. - (Б-ка передового опыта. Технология производства).
  621.9.048.4
  Дунаев А.П. Организация диагностирования при обслуживании автомобилей. - К. : Транспорт , 1987. - 207 c.
  629.331.004.58            629.113.004.58
  Дунаев П.Ф. Конструирование узлов и деталей машин : учеб.пособие для вузов. - 3-е изд., перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 1978. - 352 c.
  621.81
  Дунаев П.Ф. Детали машин.Курсовое проектирование : учеб.пособие для машиностроит.спец.техникумов / П.Ф.Дунаев, О.П.Леликов. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 1990. - 398 c.
  621.81.001.63 (075.32)
  Дунаев П.Ф. Детали машин.Курсовое проектирование : учеб.пособие для машиносроит.спец.техникумов / П.Ф.Дунаев, О.П.Леликов. - М. : Высш.шк. , 1984. - 336 c.
  621.81.001.63
  Дунаев П.Ф. Допуски и посадки. Обоснование выбора : учеб.пособие для машиностроит.спец.вузов / П.Ф.Дунаев , О.П.Леликов, Л.П.Варламова. - М. : Высш.шк. , 1984. - 113 c.
  621.753.1/.2.001.24
  Дунаев П.Ф. Расчет допусков размеров / П.Ф.Дунаев, О.П.Лепиков. - М. : Машиностроение , 1981. - 189 c.
  621.753.1.001.24
  Дунин - Барковский И.В. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1976. - 352 c.
  621.753
  Дунин - Барковский И.В. Измерения и анализ шероховатости, волнистости и некруглости поверхности / И.В.Дунин - Барковский, А.Н.Карташов. - М. : Машиностроение , 1978. - 231 c.
  620.179
  Дурандин М.М. Штампы для холодной штамповки мелких деталей : альбом конструкций и схем / М.М.Дурандин, Н.П.Рымзин, Н.А.Шихов. - М. : Машиностроение , 1978. - 108 c.
  621.983
  Дурнев В.Д. Товароведение промышленных материалов : учебник для вузов / В.Д.Дурнев, С.В.Сапунов, В.К.Федюкин. - М. : Филинъ , 2002. - 530 c.
  658.52            30.609
  Духов В. Е. Єкономическая разведка и безопасность бизнеса - К.: : ИМСО МО Украині, НВФ "Студцентр" , 1997. - 176 с. c.
  338.23:343.3
  Духов В.Е. Экономическая разведка и безопасность бизнеса. - К. : ИМСО МО Украины , 1997. - 175 c.
  338.23 : 343.3
  Душицкий В.В. Оптимизация технологических процессов в машиностроении / ред. Таурит Г.Э. - К. , 1977.
  621.002
  Душков Б.А. Инженерно - психологические основы конструкторской деятельности : учеб.пособие для вузов / Б.А.Душков, Б.А.Смирнов, В.А.Терехов. - М. : Высш.шк. , 1990. - 270 c.
  159.9 : 62 :007.51.001.63            88.4я73
  Дыков А.Т. Прогрессивный режущий инструмент в машиностроении / А.Т.Дыков, Г.И.Ясинский. - 2-е изд., перераб.и доп . - Л. : Машиностроение , 1972. - 224 c.
  621.9.02
  Дьяков А.Б. Безопасность движения автомобилей ночью. - М. : Транспорт , 1984. - 201 c.
  656.13.08 : 344.22
  Дьяков В.И. Типовые расчеты по электрооборудованию : практ.пособие. - 7-е изд.,перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 1991. - 160 c.
  621.31.001.24
  Дьяков Р.А. Воздухоочистка в дизелях. : Машиностроение , 1975. - 152 c.
  621.436.068.4
  Дьяконов В.П. Справочник по расчетам на микрокалькуляторах. - М. : Наука , 1985. - 224 c.
  004.388.2            681.321 : 384.049.77
  Дьяконов В.П. Mathcad 8/2000 : спец.справочник. - СПб : Питер , 2001. - 590 c. - (Справочник).
  004.4 Mathcad : 51 + 004.422.8            681.3.06
  Дьяконов В.П. Mathematica 4 : учеб.курс. - СПб : Питер , 2001. - 654 c.
  004.4 Mathematica : 51 + 004.422.8            681.3.068
  Дьяконов В.П. Применение персональных ЭВМ и программирование на языке бейсик. - М. : Радио и связь , 1989. - 286 c.
  004.43 Бейсик : 004.382.7            681.322
  Дьяконов В.П. Справочник по расчетам на микрокалькуляторах. - 3-е изд.,перераб. и доп . - М. : Наука , 1989. - 462 c.
  004.388.2            681.321 : 621.382.049.77
  Дьяконов В.П. Mathcad 2001 : учеб.курс. - СПб : Питер , 2001. - 621 c. - (Учебный курс).
  004.4 Mathcad : 004.422.8            681.3.06
  Дьяченко И.М. Экономика порошковой металлургии. - Челябинск : Металлургия , 1990. - 152 c.
  621.762 : 338.45.01
  Дьяченко С. Детали машин. Атлас : учеб.пособие для втузов / С.К.Дьяченко, С.З.Столбовой. - М. : Госуниверситет , 1965. - 260 c.
  621.81
  Дьячков В.Б. Специальные металлорежущие станки общемашиностроительного применения : справочник / В.Б.Дьячков, Н.Б.Кабатов, М.У.Носиков. - М. : Машиностроение , 1983. - 287 c.
  621.9.06
  Дьячков В.К. Подвесные конвейеры. - 3-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1976. - 320 c.
  621.867
  Дэннис Д. Численные методы безусловной оптимизации и решения нелинейных уравнений / Д.Дэннис, Р.Шнабель; пер. с англ. О.П.Бурдакова ; под ред.Ю.Г.Евтушенко. - М. : Мир , 1988. - 440 c.
  519.62
  Дюмин И.Е. Повышение эффективности ремонта автомобильных двигателей. - М. : Транспорт , 1987. - 176 c.
  621.431.73.004.67
  Дюран Б. Кластерный анализ / Б.Дюран, П.Оделл ; пер.с англ. Е.З.Демиденко; науч. ред.и предисл.А.Я.Боярского. - М. : Статистика , 1977. - 128 c.
  517.237.8
  Дюрозель Жан-Батіст. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів / пер. с фр. - К. : Основи , 1995. - 903 c.
  94(44)08 +327.8            63.3(0)6+66.49
  Дятчин Н.И. История развития техники : учеб.пособие для вузов. - Ростов н/Д : Феникс , 2001. - 319 c.
  62(091)
  Дяченко Т.О. Основи менеджменту : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Нац.авіаційний ун-т - К. : Кондор , 2010. - 174 c.
  658.012.32
  Дяченко Т.О. Основи менеджменту : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2010. - 174 c.
  658.012.32
  Дячун О.В. Організація, нормування та оплата праці : навч.посібник для екон.спец.вузів. - Львів : Афіша , 2001. - 217 c.
  331.1./2            65.242
  Е.В. Лысенко Функциональные элементы релейных устройств на интегральных микросхемах - 2-е изд., переаб и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 192 c.
  621.316.925ж.049.77            31.27-05
  Евгеньев И.Е. Защита природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог / И.Е. Евгеньев, В.В. Савин. - М.: : Транспорт , 1989. - 238 c.
  625.7/.8 : 502.1
  Евдокимов В.Д. Реверсивность трения и качество машин. - К. : Техніка , 1977. - 147 c.
  621.891
  Евдокимов В.Д. Быть машиностроителем - престижно / В.Д.Евдокимов,С.Н.Полевой. - М. : Машиностроение , 1988. - 158 c.
  621.002
  Евдокимов В.Д. Моя профессия - инструментальщик / В.Д.Евдокимов,С.Н.Полевой. - М. : Машиностроение , 1985. - 160 c. - (Кем быть?).
  621.753.5
  Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники. : учебник для сред.спец.учеб.заведений. - 5-е изд.,перераб.и доп . - М. : Высш. шк. , 1981. - 488 c.
  621.3.01
  Евдокимов Ф.Е. Общая электротехника. : учеб.для неэлектротех.спец.техникумов. - М. : Высш.шк. , 1987. - 352 c.
  621.3
  Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники. : учебник для энергетич.и электротехн..спец. техникумов. - 8-е изд . - М. : Высш.шк. , 1971. - 544 c.
  621.3.01
  Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники. : учеб.для электротехн.и энерг. спец.техникумов. - 2-е изд.,перераб . - М. : Высш.шк. , 1968. - 589 c.
  621.3.01
  Евзеров И.Х. Тиристорные электроприводы серии КТ ЭУ мощностью до 2000кВт / И.Х.Евзеров,В.М.Перельмутер,А.А.Ткаченко. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 94 c. - (БЭ: Б-ка электромонтера;Вып.606).
  62-83-52 : 621.314.632
  Евреинов Н.Н. Тайна Распутина : репринт.воспроизв.изд.1924 г. - К. : Науч.книга , 1990. - 80 c. - (Вых.дан.ориг.: Ленинград: Былое.).
  94(47)083 + 929Распутин            63.3(2)533
  Евсеев Г.А. Оборудование и технология газоплазменной обработки металлов и неметалич.материалов. : учебник для вузов / Г.А.Евсеев, Д.Л.Глизманенко; под ред.В.М.Сагалевича, Г.В.Полевого. - М. : Машиностроение , 1974. - 812 c.
  621.791
  Евсеев Ю.А. Симисторы и их применение в бытовой электроаппаратуре / Ю.А.Евсеев,С.С.Крылов. - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 118 c.
  621.314.632
  Евстифеев Г.А. Средства механизации сварочного производства. Конструирование и расчет / Г.А.Евстифеев,И.С.Веретенников. - М. : Машиностроение , 1977. - 96 c.
  621.791.03
  Евстратов В.А. Теория обработки металлов давлением. : учебник для вузов. - Х. : Вища шк. , 1981. - 248 c.
  621.73
  Евстратов В.А. Теория обработки металлов давлением : учебник для вузов - Х. : ’’Вища школа’’ , 1981. - 246 c.
  621.77
  Евсюков В.В. Мифы Вселенной. - Новосибирск : Наука , 1988. - 176 c. - (Из истории мировой культуры).
  524.8
  Евсюков В.В. Мифы о мироздании: Вселенная в религиозных мифологических представлениях. - М. : Политиздат , 1986. - 112 c. - (Беседы о мире и человеке).
  2-172.2            86.30
  Егиазаров А.Г. Изготовление и монтаж систем промышленной вентиляции и кондиционирования воздуха : учебник для ПТУ. - 3-е изд.,перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 1971. - 328 c.
  697.9 + 628.83/.84
  Егиазарян Г.А. Магнитодиоды, магнитотранзисторы и их применение / Г.А.Егиазарян,В.И.Стафеев. - М. : Радио и связь , 1987. - 89 c. - (Массовая б-ка инженера ``Электроника``).
  621.382 : 537.633 + 621.317.72.087.92
  Егоров А.Е. Исследование устройств и систем автоматики методом планирования эксперимента : учеб.пособие для вузов / А.Е.Егоров,Г.Н.Азаров,А.В.Коваль; под.ред.В.Р.Воронова. - Х. : Вища шк. , 1986. - 238 c.
  519.242 + 681.5
  Егоров В.Ф. Электромеханические системы циклического нагружения. - Челябинск : Металлургия , 1991. - 208 c.
  62-82 : 669.02-585
  Егоров М.Е. Основы проектирования машиностроительных заводов : учебник для машиностр.вузов и фак. - 6-е изд.,перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 1969. - 480 c.
  621.006.3.001.63
  Егоров М.Е. Основы проектирования машиностроительных заводов : учебник для машиностр.вузов. - 5-е изд., перераб . - М. : Машгиз , 1959. - 480 c.
  621.006.3.001.63            658.52
  Егоров М.Е. Технология машиностроения : учебник для вузов / М.Е.Егоров, В.И.Дементьев, В.Л.Дмитриев; под общ.ред.М.Е.Егорова. - 2-е изд., доп . - М. : Высш.шк. , 1976. - 534 c.
  621.002
  Егоров С.В. Резание конструкционных материалов и режущий инструмент.Лабораторный практикум : Учебное пособие / С.В.Егоров ,А.Г. Червяков - М. : Высшая школа , 1975. - 187 c.
  621.91            6П4.3
  Егоров С.В. Резание конструкционных материалов и режущий инструмент.Лабораторный практикум : Учебное пособие / С.В.Егоров ,А.Г. Червяков - 2-е изд. . - М. : Высшая школа , 1975. - 187 c.
  621.91
  Егорушкин В.Е. Основы гидравлики и теплотехники : учеб.пособие для машиностр.техникумов / В.Е.Егорушкин, В.И.Цеплович. - М. : Машиностроение , 1981. - 269 c.
  532 + 621.1.016
  Егорушкин В.Е. Тракторы : учебник для техникумов. - М. : Агропромиздат , 1986. - 320 c.
  629.366 + 631.372            629.114.2
  Единая система допусков и посадок СЭВ в машиностроении и приборостроении : в 2 т. Т.1. : справочник / М.А.Палей и др. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Изд-во стандартов , 1989. - 262 c.
  621.753.1/.2
  Единая система допусков и посадок СЭВ в машиностроении и приборостроении : в 2 т. Т.2. Контроль деталей : справочник / М.А.Палей и др. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Изд-во стандартов , 1989. - 207 c.
  621.753.1/.2
  Единая система конструкторской документации : справ.пособие / С.С.Борушек и др. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Изд-во стандартов , 1989. - 351 c.
  658.512.2.012.224
  Единая система технологической документации : справ.пособие / Б.С.Мендриков и др. - М. : Изд-во стандартов , 1992. - 325 c.
  006.72(035.5)            30у
  Единые нормы времени(выработки) на машинописные работы. - М. : Экономика , 1988. - 21 c.
  651.923 : 658.53            65.05-.9(2)2
  Единый тарифно - квалификационный справочник работ и профессий рабочих Т.1. Раздел:профессии рабочих,общие для всех отраслей народного хозяйства. : справ.издание - М. : Экономика , 1988. - 224 c.
  331.221.121
  Езовит Г.П. Справочник электроэнергетика. - К. : Наук.думка , 1975. - 272 c.
  621.313.322-81
  Езовит Г.П. Справочник электроэнергетика - К. : ’’Наукова думка’’ , 1975. - 272 c.
  621.313
  Екологічна безпека : навч.посібник / В.П.Пєтков, С.В.Пєтков, Є.Ю.Соболь та ін.; за заг. ред. В.П.Пєткова. - К. : ЕНТ , 2013. - 215 c.
  349.41: 502.17
  Екологічне управління : підручник для вищ.навч.закл. / В.Я.Шевчук, Ю.М.Саталкін, Г.О.Білявський та ін. - К. : Либідь , 2004. - 430 c.
  502
  Екологічний менеджмент : навч.посібник / В.Ф.Семенов, О.Л.Михайлюк, В.М.Мозгальова; за ред. В.Ф.Семенова, О.Л.Михайлюк. - К. : Знання , 2006. - 366 c. - (Вища освіта ХХI століття).
  502 : 658.012.32(075.8)
  Екологічні аспекти термічного знешкодження непридатних отрутохімікатів : монографія / під ред. В.Г.Петрука - Вінниця : УНІВЕРСУМ - Вінниця , 2006. - 254 c.
  502.3:632.982
  Екологія автомобільного транспорту : навч.посібник / Ю.Ф.Гутаревич, Д.В.Зеркалов, А.Г.Говорун та ін. - К. : Основа , 2002. - 311 c.
  504 : 629.331
  Економічна безпека : навч.посібник / З.С.Варналій,П.В.Мельник,Л.Л.Тарангул та ін.; за ред.З.С.Варналія. - К. : Знання , 2009. - 647 c.
  338.23 : 343.3(075.8)            338.23
  Економічна і соціальна географія світу : атлас. для 10 кл. - К. : Картографія , 2001. - 48 c.
  911.2/3(084.41)            65.04я6
  Економічна і соціальна географія світу : навч.посібник для 10 кл. / Є.П.Качан, М.О.Ковтонюк, М.О.Петрига та ін.; за ред.Е.П.Качана. - Тернопіль : Астон , 1999. - 331 c.
  911.2/.3            65.04
  Економічна і соціальна географія світу : пробний підручник для 10 кл.серед.шк. / Б.П.Яценко, В.М.Юрківський, О.О.Любіцева та ін; за ред.Б.П.Яценка. - К. : Артек , 1997. - 287 c.
  911.2/3(100)            65.04
  Економічна політика : навч.посібник / І.В.Буян, П.Д.Гуменюк, Р.М.Березюк та ін.; за ред. П.Д.Гуменюка. - Тернопіль : Астон , 1997. - 160 c.
  338.2            65.012.2
  Економічний аналіз : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Ф.Ф.Бутинець,С.І.Шкалабан,Є.В.Мних та ін.; за ред.Ф.Ф.Бутинця. - Житомир : Рута , 2003. - 679 c.
  658.012.122
  Економічний аналіз : навч.посібник / М.А.Болюх, В.З.Бурчавський,М.І.Горбаток та ін.; за ред.М.Г.Чумаченка. - К. : КНЕУ , 2001. - 540 c.
  658.012.122            65.053
  Економічний аналіз : практикум для вищ.навч.закл. / Є.В.Мних, Н.С.Барабаш, А.Д.Бутко та ін. - К. : Центр навч.літ. , 2005. - 431 c. - (Київ.нац.торг.-екон.ун-т).
  658.012.122,
  Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства : навч.посібкик для вищ.навч.закл. / Т.Д.Костенко,Є.О.Підгора,В.С.Рижиков та ін. - К. : Центр навч.літ. , 2005. - 398 c.
  658.012.122
  Економічний потенціал регіону: пріоритети використання : монографія / І.М.Школа,Т.М.Ореховська,І.Д.Козменко та ін.; за ред.І.М.Школи. - Чернівці : Книги-ХХІ:Рута , 2003. - 463 c.
  332.1``733``
  Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення : монографія / О.М.Алимов,А.І.Даниленко,В.М.Тригобчук та ін. - К. : Об`єднаний ін-т економіки НАН України , 2005. - 539 c.
  338.2(477)
  Експлуатаційні властивості транспортних засобів : метод.посібник для самостійної роботи студентів / уклад. С.П.Пожидаєв. - К. : Аграр Медіа Груп , 2011. - 262 c.
  629.33.08
  Експлуатаційні властивості транспортних засобів : метод.посібник для самостійної роботи студентів фак-ту інженерії агробіосистем.... - К. : Нац.університет біоресурсів і природокористування , 2011. - 263 c.
  629.33.08
  Електрические измерения физических величин / Левшина Е.С., Новицкий П.В. - Л. : Энегроатомиздат , 1983. - 320 c.
  621.317.39
  Електричні машини та електропривід побутової техніки : підручник для вищ.навч.закл. / М.Г.Попович, Л.Ф.Артеменко, О.П.Бурмістенков та ін.; за ред. Д.Б.Головка, М.Г.Поповича. - 2-ге вид., стер . - К. : Либідь , 2004. - 351 c.
  621.313 + 62-83
  Електромеханічні системи автоматичного керування та електроприводи : навч.посібник для вищ.навч.закл. / М.Г.Попович,О.Ю.Лозинський, Б.М.Мацко та ін. ; за ред. М.Г.Поповича, О.Ю.Лозинського. - К. : Либідь , 2005. - 678 c.
  681.527.2 + 62-83
  Електроніка і мікросхемотехніка : у 4 т. Т.1. Елементна база електронних пристроїв : підручник для вищ.навч.закл. / В.І.Сенько,М.В.Панасенко,Є.В.Сенько та ін.; під.ред.В.І.Сенька. - К. : Обереги , 2000. - 299 c.
  621.38
  Електропривід : підручник для аграр. вищ.навч.закл. / Ю.М.Лавриненко, О.С.Марченко, П.І.Савченко та ін.; за ред. Ю.М.Лавриненко. - 2-ге вид., доп. і перероб . - К . : Ліра-К , 2009. - 503 c.
  62 - 83
  Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка: конспект лекцій... / упорядник А.В.Некрасов - Кременчук : КДПУ , 2002. - 160 c.
  621.3+621.38
  Еленев С.А. Холодная штамповка : учебник для СПТУ. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 1988. - 270 c.
  621.73.016.3(075.32)
  Елизаветин М.А. Повышение надежности машин.Технологические основы повышения надежности машин. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1973. - 430 c.
  621.002.2-192
  Елизаров А.С. Электрорадиоизмерения : учебник для вузов . - Мн. : Выш.шк. , 1986. - 320 c.
  621.317.3 + 621.396.08
  Елизаров В.А. Автоматизированные системы управления на автомобильном транспорте : учебник для автотрансп. техникумов / В.А.Елизаров, М.Е.Львин, В.П.Сахаров. - М. : Транспорт , 1983. - 142 c.
  656.135 :658.012.011.56
  Елисеев В.К. Водителю - любителю маломерного судна. - М. : Изд-во ДОСААФ СССР , 1988. - 159 c.
  629.12
  Елисеева И.И. Группировка, корреляция, распознавание образов. Статистические методы классификации и измерения связей) / И.И.Елисеева,В.О.Рукавишников. - М. : Статистика , 1977. - 143 c. - (Мат.статистика для экономистов).
  519.23
  Ельцин Б.Н. Исповедь на заданную тему. - Вильнюс : Балтикон , 1990. - 96 c.
  329.15            66.61(2)
  Ельянов А.А. Магматиз и металлогения платформенных областей многоэтапной активизации : монография / А.А.Ельянов,Г.В.Андреев; отв.ред.И.Н.Томсон. - Новосибирск : Наука , 1991. - 168 c.
  552.3
  Ельяшкевич С.А. Устройство и ремонт цветных телевизоров / С.А.Ельяшкевич,А.Е.Пескин. - М. : ДОСААФ СССР , 1987. - 303 c.
  621.397.622.004.67
  Ельяшкевич С.А. Цветные стационарные телевизоры и их ремонт. - М. : Радио и связь , 1986. - 223 c. - (МРБ:Массовая радиобиблиотека.Вып.1095).
  621.397.622.004.67
  Емельянов А.И. Проектирование систем автоматизации технологических процессов : справ.пособие по содержанию и оформлению проектов / А.И.Емельянов,О.В.Капник. - 3-е изд.переаб.и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 399 c.
  658.52.011.56.001.63            658.012.011.56.001.63
  Емин О.Н. Воздушные и газовые турбины с одиночными соплами / О.Н.Емин,С.П.Зарицкий. - М. : Машиностроение
  (629.7.036+621.438)001.2
  Емцев Б.Т. Техническая гидродинамика : учебник для вузов - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1987. - 440 c.
  532
  Емцов Р.Г. Микроэкономика : учебник / Р.Г.Емцов, М.Ю.Лукин; под общ.ред.А.В.Сидоровича. - М. : ДИС , 1997. - 317 c.
  330.101.542            65.021.1
  Енгстлер П. Ринкова економіка для бізнесменів-початківців / пер. з нім. - К. : Вік , 1992. - 223 c.
  330.342.172
  Енергоефективні електромеханічні системи широкого технологічного призначення : монографія / М.В. Загірняк, В.Б. Клепіков, С.м. Ковбаса та інш.; НАН України, Ін-т електродинаміки - К.: : Вид-во Ін-ту електродинаміки НАН України , 2018. - 310с. c.
  621.31
  Енциклопедія Сучасної України Т.1. А / І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, О.М. Романів та ін. - К. : Координац. бюро Енциклопедії Сучасн.України НАН УК , 2001. - 823 c.
  940(477)``312``
  Енюков И.С. Методы, алгоритмы, программы многомерного статистического анализа. Пакет ППСА. - М. : Финансы и статистика , 1986. - 232 c. - (Мат. обеспечение прикл. статистики).
  519.43 : 004.42            519.43 : 004.42
  Епанечников В.А. Справочник по прикладным программам для микрокалькуляторов / В.А.Епанечников, А.Н.Цветков. - М. : Финансы и статистика , 1988. - 320 c.
  004.388.2            681.321-184
  Епифанов А.П. Электромеханические преобразователи энергии : учеб.пособие для вузов. - СПб. : Лань , 2004. - 207 c.
  621.313
  Епифанов Г.И. Твердотельная электроника : учебник для вузов / Г.И.Епифанов, Ю.А.Мома. - М. : Высш. шк. , 1986. - 304 c.
  621.38
  Епифанов Г.И. Физика твердого тела : учеб.пособие для втузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1977. - 288 c.
  539.2
  Епифанов Г.И. Физические основы конструирования и технологии РЭА и ЭВА : учеб. пособие для вузов / Г.И.Епифанов, Ю.А.Мома. - М. : Сов. радио , 1979. - 350 c.
  621.382
  Епифанов Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : учеб. пособие для сред. проф. образования / Л.И.Епифанов, Е.А.Епифанов. - М. : ФОРУМ-ИНФРА-М , 2002. - 279 c.
  629.331.083            629.113.004.6
  Епихина Н.М. Deutchland: kurz und bundig : пособие по лингвострановедению на нем. языке / Н.М.Епихина, Е.С.Кузьмина. - М. : Менеджер , 2000. - 142 c.
  811.112.2            81.2Нем
  Епіфанов А.О. Бюджет і фінансова політика України : навч. посібник для вищ.навч.закл. / А.О. Єпіфанов, І.В. Сало, І.І. Д`яконова. - К. : Наук. думка , 1997. - 302 c.
  336.14+336.02(477)
  Еремеев И.С. Устройства сжатия информации.(Гибридные компакторы информации). - М. : Энергия , 1980. - 160 c.
  681.518 : 519.72
  Еремеева А.И. История астрономии.Основные этапы развития астрономической картины мира : учебник для ун-тов / А.И.Еремеева, Ф.А.Цицин. - М. : Изд-во МГУ , 1989. - 348 c.
  52(091)
  Ермаков С.М. Курс статистического моделирования : учеб. пособие для вузов / С.М.Ермаков, Г.А.Михайлов. - М. : Наука , 1976. - 319 c.
  519.24
  Ермаков С.С. Металлокерамические детали в машиностроении / С.С.Ермаков, Н.Ф.Вязников. - Л. : Машиностроение , 1975. - 232 c.
  621.762.002.6
  Ермаков Ю.М. Комплексные способы эффективной обработки резанием. - М. : Машиностроение , 2005. - 271 c. - (Б-ка технолога).
  621.91
  Ермаков Ю.М. Комплексные способы эффективной обработки резанием. - М. : Машиностроение , 2003. - 271 c. - (Б-ка технолога).
  621.91
  Ермаков Ю.М. Металлорежущие станки : учеб. пособие для техникумов / Ю.М.Ермаков, Б.А.Фролов. - М. : Машиностроение , 1985. - 319 c.
  621.9.06
  Ермилов А.А. Основы электроснабжения промышленных предприятий. - 4-е изд.,перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 208 c.
  658.26 : 621.311
  Ермилов В.А. Газовые редукторы / В.А. Ермилов, Ю.В. Нестеренко, В.Г. Николаев. - Л. : Машиностроение , 1981. - 176 c.
  621.646.4.02
  Ермилов В.Г. Теплообменные аппараты и конденсационные установки : учебник для вузов. - Л. : Судостроение , 1969. - 263 c.
  621.18
  Ермолин Н.П. Электрические машины : учебник для втузов. - М. : Высш. шк. , 1975. - 295 c.
  621.313
  Ермошенко Н.Н. Механизм управления научно - техническим процессом в регионе. - К. : Наук. думка , 1985. - 191 c.
  330.341.1 : 332.1            65.9/2/-5
  Ерохин А.А. Основы сварки плавлением. Физико-химические закономерности. - М. : Машиностроение , 1973. - 448 c.
  621.791.65
  Ерохин В.Г. Основы термодинамики и теплотехники : учебник для хим.- механ. спец. сред. спец. учеб. завед. / В.Г. Ерохин, М.Г. Маханько, П.И. Самойленко. - М. : Машиностроение , 1980. - 224 c.
  536.2 : 621.1.016
  Ерохина Л.С. Методы прогнозирования развития конструкционных материалов / Л.С. Ерохина, К.В.Калугина, С.К.Михайлов. - Л. : Машиностроение , 1980. - 256 c.
  620.22``313``
  Ерохов В.И. Экономичная эксплуатация автомобиля. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1986. - 128 c.
  629.331.004.18            629.113.004.18
  Ершов Б.В. Легковые автомобили ВАЗ. Конструкция и техническое обслуживание / Б.В.Ершов, М.А.Юрченко. - 9-е изд., стер . - К. : Вища шк. , 1984. - 177 c.
  629.331.1.02-181.4            629.114.6-181.4
  Ершов Б.В. Легковые автомобили ВАЗ. Конструкция и техническое обслуживание / Б.В.Ершов, М.А.Юрченко. - 7-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1982. - 177 c.
  629.331.1.02-181.4            629.114.6-181.4
  Ершов Б.В. Легковые автомобили ВАЗ: Конструкция и техническое обслуживание / Б.В.Ершов, М.А.Юрченко. - 6-е изд., стер . - К. : Вища шк. , 1981. - 168 c.
  629.331.1.02-181.4            629.114.6-181.4
  Ершов Б.В. Легковые автомобили ВАЗ: Конструирование и техническое обслуживание / Б.В.Ершов, М.А.Юрченко. - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1978. - 160 c.
  629.331.1.02-181.4            629.114.6-181.4
  Ершов В.И. Интенсификация формоизменяющих операций листовой штамповки : учеб. пособие для ПТУ. - М. : Высш. шк. , 1989. - 85 c.
  621.983
  Ершов В.И. Прогрессивное оборудование и инструмент для листоштамповочного производства : учеб. пособие для ПТУ / В.И.Ершов, А.Д.Ковалев. - М. : Высш. шк. , 1989. - 76 c.
  621.983.07
  Ершов В.И. Совершенствование формоизменяющих операций листовой штамповки / В.И. Ершов, В.И. Глазков, М.Ф. Каширин. - М. : Машиностроение , 1990. - 321 c.
  621.983.044.001.24
  Есаков В.П. Сборник задач по теории электропривода : учеб. пособие для втузов / В.П.Есаков, В.И.Торопов; под ред. Е.В. Миллера. - М. : Высш. шк. , 1969. - 264 c.
  62-83
  Есаков В.П. Электрооборудование и электропривод промышленных установок : учеб.пособие для вузов. - К. : Вища шк. , 1981. - 247 c.
  621.31 + 62-83
  Есенберлин Р.Е. Пайка и термическая обработка деталей в газовой среде и вакууме. - Л. : Машиностроение , 1972. - 184 c.
  621.791.3 + 621.78
  Есипенко А.А. Текстовый редактор Chi Writer от А до Я... для пользователя. - К : ВЕК: РиС , 1994. - 123 c.
  004.428.2            681.3.06
  Если у Вас ЗАЗ. - Сумы : Ред.-изд.отдел облуправления по печати , 1991. - 71 c.
  629.331.1-181.4            629.114.6-181.4
  Естетика : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Л.М.Газнюк, С.В.Могильова, Н.О.М`яснікова, Н.М.Салтан; за заг.ред. Л.М.Газнюк. - К. : Кондор , 2011. - 121 c.
  111.852
  Естетика : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Л.В.Анучина, О.К.Бурова, О.В.Уманець, О.В.Шило; за ред. Л.В.Анучиної, О.В.Уманець. - Харків : Право , 2010. - 230 c.
  116.852
  Естетика : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Л.М.Газнюк, С.В.Могильова, Н.О.М`яснікова,Н.М.Салтан; за заг.ред. Л.М.Газнюк. - К. : Кондор , 2011. - 121 c.
  111.852
  Естетика : навч.псібник / за ред. Л.В.Анучиної, О.В.Уманець. - Х. : Право , 2010. - 230 c. - (Нац.юрид.Академія України ім. Ярослава Мудрого).
  116.852
  Еталони природи Полтавщини. Розповіді про заповідні території : науково популярне видання - Полтава : ’’Верстка’’ , 2003. - 212 c.
  502.13 (477.53)
  Ефетов Б.М. Ответственность принимаю на себя. Из воспоминаний о Е.О. Патоне. - К. : Наук. думка , 1984. - 127 c.
  62(092) +929Патон
  Ефимов В.В. Звукозапись? Это интересно и просто. - К. : Рад. шк. , 1977. - 135 c.
  621.396
  Ефимов В.И. Автоматизированное проектирование систем электроснабжения транспортных машин / В.И. Ефимов, О.И. Милютин, Ю.Н. Киреев. - Л. : Политехника , 1991. - 252 c.
  629.3.064.5.001.63 : 658.512.011.56            629.11.066.001.63 : 658.512.01
  Ефимов И.Г. Линейный электромагнитный привод : монография / И.Г.Ефимов, А.В.Соловьев, О.А.Викторов; науч.ред. С.А.Ковчин. - Л. : Изд-во ЛГУ , 1990. - 212 c.
  62-83-52 : 621.313.17-12
  Ефимов И.Е. Микроэлектроника: Проектирование, виды микросхем, функциональная микроэлектроника : учеб. пособие для приборостроит. спец. вузов / И.Е. Ефимов, И.Я. Козырь, Ю.И. Горбунов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1987. - 416 c.
  621.382.049.77
  Ефимов И.Е. Основы микроэлектроники : учебник для вузов / И.Е.Ефимов, И.Я.Козырь. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1983. - 384 c.
  621.382.049.77
  Ефимов Н.В. Краткий курс аналитической геометрии : учебник для вузов. - М. : Наука , 1969. - 272 c.
  514.12
  Ефимов Н.В. Квадратичные формы и матрицы : учеб. пособие для вузов. - 4-е изд . - М. : Наука , 1967. - 160 c.
  512.64
  Ефимов Н.В. Краткий курс аналитической геометрии : учебник для вузов. - 12-е изд . - М. : Наука , 1975. - 272 c.
  514.12
  Ефимов Н.В. Квадратичные формы и матрицы : учеб.пособие для вузов. - 5-е изд.,стер . - М : Наука , 1972. - 160 c. - (Избр.гл.высш.мат. для инженеров истудентов вузов).
  512.64
  Ефимов Н.В. Краткий курс аналитической геометрии : учебник для вузов. - 11-е изд . - М : Наука , 1972. - 272 c.
  514.12
  Ефремов В.В. Теория и практические вопросы работоспособности элементов машин, приборов и аппаратуры / В.В. Ефремов, В.А. Наумов, А.А. Чурсин. - Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та , 1964. - 220 c.
  621-192
  Ещё был случай... Антология таинств.неисправностей автомобиля / сост. М.И.Бирюков и др. - М. : Информавто , 1992. - 191 c.
  629.331.004.67            629.113.004.67
  Євгененко Д.А. Практична фонетика німецької мови.Новий правопис : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Д.А.Євгененко, С.А.Артамоновська, О.І.Білоус. - Вінниця : Нова книга , 2004. - 207 c.
  811.112.2`342            81.2Нем-1
  Єдина транспортна система : навч. посібник / Ю.В. Соболєв, В.Л. Дикань, О.Г. Дейнека та ін. - Х. : Олант , 2002. - 287 c.
  656.02
  Єжова Л.Ф. Інформаційний маркетинг : навч. посібник. - К. : КНЕУ , 2002. - 560 c.
  339.138 :002            65.290-22
  Єлізаров О.І. Фізика для екологів Т.1. : навч.посібник для вищ.навч.закл. - Кременчук : Щербатих О.В. , 2007. - 258 c.
  53 : 502
  Єлісєєв В.І. Взаємозамінність, стандартизація та технічні виміри : навч. посібник - Кременчук , 2005. - 179 c.
  621.753 (075.8)
  Єнсен А. Мазепа. Іст.картини / Альфред Єнсен; пер. зі швед. Н.Іванчук. - К. : Укр. письменник , 1992. - 205 c.
  940(477)``16-17`` + 929 Мазепа            63.3 (2Ук)46
  Єпіфанов А.О. Бюджет і фінансова політика України : навч. посібник для вищ.навч.закл. / А.О. Єпіфанов, І.В. Сало, І.І. Д`яконова. - 2-е вид . - К. : Наук. думка , 1999. - 302 c.
  336.14 + 336.02            65.261.3(4УКР)
  Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : КНЕУ , 2001. - 170 c.
  330.4 + 519.862.2            65в6
  Єрмошенко М.М. Маркетинговий менеджмент : навч. посібник. - К. : НАУ , 2001. - 204 c.
  658.012.32 : 339.138            65.290-2
  Єфіменко П.Б. Техніка та методика класичного масажу : навч. посібник для вищ.навч.закл. фіз. виховання і спорту. - Х. : ОВС , 2007. - 215 c.
  615.82
  Жабин В.И. Однокристальные и микропрограммируемые ЭВМ / В.И.Жабин, В.В.Ткаченко; под ред. В.И. Корнейчука. - К. : ВИПОЛ , 1995. - 115 c.
  004.382.7            681.3-181.4
  Жаботинский Ю.Д. Адаптивные промышленные роботы и их применение в микроэлектронике / Ю.Д.Жаботинский, Ю.В.Исаев. - М. : Радио и связь , 1985. - 105 c. - (Массовая б-ка инженера ``Электроника``.Вып.48.).
  621.865.8 : 621.382.049.77
  Жаке Э. Автоморфные формы на GL /2/ / Э.Жаке, Р.Ленгленде; пер. с англ. О.М.Фоменко; под. ред. А.Н. Андрианова. - М. : Мир , 1973. - 372 c.
  519.45+517.862
  Жалдак М.И. Основы информатики и вычислительной техники : учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений / М.И.Жалдак, Н.В.Морзе. - 2-е изд., перераб . - К. : Вища шк. , 1987. - 199 c.
  002.6+ 004
  Жалдак М.И. Теория вероятностей с элементами информатики.Практикум : учеб.пособ. для физ-мат. фак. пед. ин-тов / М.И.Жалдак, А.Н.Квитко; под общ. ред. М.И. Ядренко. - К. : Вища шк. , 1989. - 283 c.
  519.21+002.6
  Жарков И.Г. Вибрации при обработке лезвийным инструментом. - Л. : Машиностроение , 1986. - 184 c.
  621.91.01:534.1+ 62-868
  Жданов Г. Физика твердого тела : учеб. пособие для вузов и втузов. - М. : Изд-во МГУ , 1962. - 502 c.
  539.21            530
  Жданов Г.С. Лекции по физике твердого тела.Принципы строения, реальная структура, фазовые превращения / Г.С.Жданов, А.Г.Хунджуа. - М. : Изд-во МГУ , 1988. - 229 c.
  539.21
  Жданов С.А. Методы и рыночная технология экономического управления. - М. : Дело и Сервис , 1999. - 265 c.
  338.24            65.290-21
  Жданович В.Ф. Комплексная механизация и автоматизация в механических цехах / В.Ф.Жданович, Л.Б. Гай. - М. : Машиностроение , 1976. - 288 c. - (Б-ка технолога).
  621.9.006.3:65.011.54/.56
  Жданович В.Ф. Справочник технолога - сборщика станков / В.Ф. Жданович, А.М. Соболь, Т.С. Элисман. - М. : Машиностроение , 1971. - 248 c.
  621.9.06.002
  Жевелев Г.И. Тяжелые горизонтально - расточные и продольно - строгальные станки.Опыт Новосибирского з-да ``Тяжстанкогидропресс`` / Г.И.Жевелев, Б.Х.Рубинович, А.М.Тув. - М. : Машиностроение , 1969. - 240 c.
  621.95
  Жегалин О.И. Снижение токсичности автомобильных двигателей / О.И.Жегалин, П.Д.Лупачев. - М. : Транспорт , 1985. - 120 c.
  621.43.068 : 502.3
  Железнов И.Г. Сложные технические системы.Оценка характеристик : учеб.пособие для втузов. - М. : Высш. шк. , 1984. - 119 c. - ((Высшее образование)).
  681.51.01:519.22(075.8)
  Железняков А.Т. Справочник заводского электрика / А.Т.Железняков, Л.М.Бабченко. - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Техніка , 1987. - 160 c.
  621.3-051
  Желєзна А.О. Основи взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань : навч. посіб. для машинобуд., приладобуд. спец. / А.О.Желєзна, В.А.Кирилович. - К. : Кондор , 2004. - 793 c.
  621.753
  Желтонога А.И. Краны и подъёмники.Атлас конструкций : в 2 т. Т.1 . Типовые узлы и детали грузоподъёмных машин. Электротали передвижные и грузовые. Однорельсовые тележки. Мостовые краны. Передвижные краны : учеб. пособие для вузов / А.И. Желтонога, Н.В. Кучерин, А.И. Ковальчук; под общ. ред. А.И. Желтоноги. - Мн. : Выш. шк. , 1974. - 116 c.
  621.86+621.87
  Желтонога А.И. Краны и подъёмники.Атлас конструкций : в 2 т. Т.2 . Поворотные краны. Подъёмники : учеб. пособие для втузов / А.И.Желтонога, Н.В.Кучерин, А.И.Ковальчук; под ред. А.И.Желтоноги. - Мн. : Выш. шк. , 1974. - 96 c.
  621.86+621.87
  Жерве Г.К. Промышленные испытания электрических машин. - 4-е изд., сокр. и перераб . - Л. : Энергоатомиздат , 1984. - 408 c.
  621.313.001.41
  Жеребенкова А.В. Документооборот на предприятии. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Вершина , 2005. - 384 c.
  657.24
  Жеребцов И.П. Основы электроники. - 4-е изд., перераб. и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1985. - 352 c.
  621.38
  Жеребцов И.П. Основы электроники. - 5-е изд., перераб. и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1989. - 352 c.
  621.38
  Жеребцов И.П. Основы электроники. - 3-е изд., перераб. и доп . - Л. : Энергия , 1974. - 464 c.
  621.38
  Жеребцов И.П. Электрические и магнитные цепи.Основы электротехники. - Л. : Энергоатомиздат , 1982. - 215 c.
  621.3
  Живов Л.Г. Привод и автоматика подъемных машин. - 2-е изд, перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1964. - 399 c.
  621.876-83 : 65.011.56
  Живов Л.Г. Привод и автоматика подъёмных машин. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1964. - 399 c.
  621.876-83 : 65.011.56
  Живов Л.И. Кузнечно - штамповочное оборудование: Молоты. Винтовые прессы. Ротационные и электрофизические машины : учебник для вузов / Л.И.Живов, А.Г.Овчинников. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1985. - 279 c.
  621.97
  Живов Л.И. Кузнечно - штамповочное оборудование. Прессы : учебник для вузов / Л.И.Живов, А.Г.Овчинников. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1981. - 375 c.
  621.73
  Жигарев А.А. Электронно - лучевые и фотоэлектронные приборы : учебник для вузов / А.А.Жигарев, Г.Г.Шамаева. - М. : Высш. шк. , 1982. - 463 c.
  621.385+621.383
  Жигилей В.С. Основы теории планирования испытаний : учеб. пособие. - Л. : ВИКИ им. А.Ф. Можайского , 1978. - 50 c. - (Воен. инженер. ин-т им. А.Ф. Можайского).
  519.242
  Жидецький В.Ц. Охорона праці користувачів комп`ютерів : навч. посібник. - 2-е вид., доп . - Львів : Афіша , 2000. - 174 c.
  658.345 : 004.382
  Жидкостное охлаждение автомобильных двигателей / А.М. Кригер, М.Е. Димкин, А.Л. Новенников, В.И. Пикус. - М. : Машиностроение , 1985. - 173 c.
  621.431.73-71
  Жизнь Иисуса Христа / пер. с древнегр. и сост.``Согласования`` о. Леонида Лутковского. - К. : Изд.христ.благотвор.- просв. ассоц.``Путь к истине , 1991. - 232 c.
  27            86.37
  Жилые и общественные здания:Краткий справочник инженера-конструктора / Под ред. Ю.А.Дыховичного - 3-е изд.,перераб.и доп. . - М: : Стройиздат , 1991. - 656 c.
  624.04:725/728            38.5
  Жимерин Д.Г. Автоматизированные и автоматические системы управления / Д.Г.Жимерин, В.А.Мясникова. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергия , 1979. - 519 c.
  658.012.011.56 +681.51
  Жинтелис Г.Б. Автоматизация проектирования микропрограммируемых структур / Г.Б. Жинтелис, Э.К. Карчяускас, Э.К. Мачикенас. - Л. : Машиностроение , 1985. - 216 c.
  004.23 : 658.512.011.56            681.326
  Жиряева Е.В. Товароведение : учеб. пособие. - 2-е изд . - СПб. : Питер , 2003. - 415 c.
  658.62            30.609
  Жиряева Е.В. Товароведение : учеб. пособие. - 2-е изд . - СПб. : Питер , 2002. - 415 c. - (Учебное пособие).
  658.62            30.609
  Житная И.П. Эффективность применения станков с числовым программным управлением / И.П.Житный, Е.П.Житная. - К. : Техніка , 1976. - 92 c.
  621.9.06-529
  Жлуктенко В.І. Теорія ймовірностей і математична статистика : у 2 т. Т.1 . Теорія ймовірностей : навч.- метод. посібник / В.І.Жлуктенко, С.І.Наконечний. - К. : КНЕУ , 2000. - 303 c.
  519.21
  Жлуктенко В.І. Теорія ймовірностей і математична статистика : у 2 т. Т.2. Математична статистика : навч.- метод. посібник / В.І.Жлуктенко, С.І.Наконечний. - К. : КНЕУ , 2001. - 334 c.
  519.22
  Жовнир Я.М. Углубленное повторение некоторых разделов алгебры на алгоритмической основе / Я.М.Жовнир, В.Д.Рыбчинская. - К. : Вища шк. , 1987. - 159 c. - (Профтехобразование).
  512.1
  Жук В.И. Пособие по эксплуатации токарных станков. - К. : Техніка , 1976. - 240 c.
  621.941.21/.28
  Жуков А.П. Основы металловедения и теории коррозии / А.П.Жуков, А.И.Малахов. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 1991. - 166 c.
  669.017 + 620.163
  Жуков В.П. Задачник по курсу `Радиотехнические цепи и сигналы` : учеб.пособие для вузов / В.П.Жуков, В.Г.Карташев, А.М.Николаев. - М. : Высш.шк. , 1986. - 159 c.
  621.372
  Жукова Г.А. Лабораторные работы по электрическим аппаратам : учеб.пособие для техникумов / Г.А.Жукова, М.А.Золина. - М. : Высш.шк. , 1986. - 119 c.
  621.31
  Жуковская В.М. Факторный анализ в социально - экономических исследованиях / В.М.Жуковская, И.Б.Мучник. - М. : Статистика , 1976. - 152 c. - (Мат.статистика для экономистов).
  519.237.7
  Журавлев А.П. Диалог с компьютером. - М. : Мол.гвардия , 1987. - 207 c.
  004.382.7            681.3.015
  Журавлев А.П. Языки и компьютер : кн.для учащихся ст.кл.сред.шк. / А.П.Журавлев, Н.А.Павлюк. - М. : Просвещение , 1989. - 159 c.
  004.382.7            681.322-181.4
  Журавлев Г.И. Химия и технология ферритов : учеб.пособие для вузов. - Л. : Химия , 1970. - 192 c.
  669.112.228
  Журавлев П.В. Менеджмент персонала : учеб.пособие для экон.спец.вузов. - М. : Экзамен , 2004. - 446 c.
  658.3.012.32
  Журавський В.С. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти : наук.-метод.видання / В.С.Журавський, М.З.Згуровський. - К. : Політехніка , 2003. - 195 c.
  378.014.25
  Журавський В.С. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні : підручник для юрид. вузів і фак. / В.С.Журавський, В.О.Серьогін, О.Н.Ярмиш. - К. : Ін Юре , 2004. - 671 c.
  342.25(477) :(37.017.4-053.81 +378.017.4-057.785)            67.401(4Укр)
  Журавський В.С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні. - К. : Ін Юре , 2003. - 415 c.
  378: 321:008(477)
  Жураковський Ю.П. Теорія інформації та кодування : підручник для вищ. техн.навч.закл. / Ю.П.Жураковський, В.П.Полторак. - К. : Вища шк. , 2001. - 255 c.
  519.72
  Жутовський В.Л. Испытания средств измерений. Организация и порядок проведения : справ.пособие. - М. : Изд-во стандартов , 1991. - Ж 93 c.
  681.2.089.6(035.5)
  Жуховицкий Б.Я. Теоретические основы электротехники : в 3 т. Т.2. Четырехполюсники, длинные линии, нелинейные цепи / Б.Я.Жуховицкий, И.Негневицкий; под ред..К.М.Поливанова. - М.-Л. : Энергия , 1965. - 240 c.
  621.3.01
  Жушман В.П. Аграрне право та законодавство України : навч.-практ.посібник. - Х. : Одіссей , 2003. - 447 c.
  349.42(477)            67.407(4Укр)
  Зааль Р. Справочник по расчету фильтров / пер.с нем.Ю.В.Камкина; под ред.Н.Н.Слепова. - М. : Радио и связь , 1983. - 752 c.
  621.372.54
  Забавников Н.А. Основы теории транспортных гусеничных машин : учебник для вузов. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1975. - 448 c.
  629.331.027.74            629.114.2.001
  Забарний Г.Г. Адміністративне право України : навч.посібник / Г.Г.Забарний, Р.А.Калюжний, В.К.Шкарупа. - К. : Вид.ПАЛИВОДА А.В. , 2003. - 209 c.
  342.9 : 37.017.4-053.81 : 343.85            67.401(4Укр)
  Забашта В.Ф. Полимерные композиционные материалы конструкционного назначения : справочник / В.Ф.Забашта, Г.А.Кривов, В.Г.Бондарь. - К. : Техніка , 1993. - 157 c.
  620.22-419.002
  Забегалов Г.В. Бульдозеры, скреперы,грейдеры : учебник для ПТУ / Г.В.Забегалов, Э.Г.Ронинсон. - 2-н изд., перераб. и доп . - М . : Высш.шк. , 1991. - 334 c.
  625.08
  Забелин К.И. Электронные устройства управления телевизорами / К.И.Забелин, Н.Ф.Торгашева. - М. : Радио и связь , 1987. - 127 c. - (Массовая радиобиблиотека. Вып.1006).
  621.397.077.622.64
  Забелина О.В. Финансовый менеджмент : учеб.пособие для вузов / О.В.Забелина, Г.Л.Толкаченко. - М. : Экзамен , 2005. - 223 c.
  658.14/.17.012.32
  Заблонский К.И. Детали машин : учебник для машиностр.спец.вузов. - К. : Вища шк. , 1985. - 518 c.
  621.81
  Заблонский К.И. Зубчатые передачи. Распределение нагрузки в зацеплении. - К. : Техніка , 1977. - 207 c.
  621.833
  Заблонский К.И. Плавнорегулируемые передачи / К.И.Заблонский, А.Е.Шустер. - К. : Техніка , 1975. - 272 c.
  621.83
  Заблонский К.И. Теория механизмов и машин : учебник для втузов / К.И.Заблонский, И.М.Белоконев, Б.М.Щекин. - К. : Вища шк. , 1989. - 375 c.
  621.01
  Заблоцький Б.Ф. Розміщення продуктивних сил України. Національна макроекономіка : посібник. - К. : Академвидав , 2003. - 367 c. - (Альма - матер).
  332.1
  Заблоцький Б.Ф. Розміщення продуктивних сил України. Національна макроекономіка : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Академвидав , 2002. - 367 c.
  332.1(477)            65.050(4Укр)
  Забов"язальне право: теорія и практика : навч. посібник / О.В Дзери - К. : Юрінком Інтер , 1998. - 910 c.
  67404.2
  Забокрицкий Е.И. Справочник по наладке электроустановок и электроавтоматики / Е.И.Забокрицкий,Б.А.Холодовский, А.И.Митченко. - 3-е изд., перераб.и доп . - К. : Наук.думка , 1985. - 702 c.
  621.31
  Завадовский М.М. Страницы жизни / послесл. Н.Н.Воронцова. - М. : Изд-во МГУ , 1991. - 334 c.
  57(091) + 929Завадовский М.М.
  Завадский В.А. Компьютерная электроника. - К. : ВЕК , 1996. - 362 c.
  004.382 : 621.38            681.3.06
  Завало С.Т. Елементи аналізу. Алгебра многочленів. - К. : Рад.шк. , 1972. - 462 c. - (Б-ка вчителя математики).
  517 + 512.6
  Заварихин Н.М. Отраслевой экономический анализ. - М. : Финансы и статистика , 1987. - 175 c.
  658.012.122            65.053
  Заваров А.С. Химико - термическая обработка в кипящем слое / А.С.Заваров, А.П.Баскаков, С.В.Грачев. - М. : Машиностроение , 1985. - 158 c.
  621.78
  Заварыкин В.М. Основы информатики и вычислительной техники : учеб.пособие для физ.-мат.спец.пед.ин-тов / В.М.Заварыкин, В.Г.Житомирский, М.П.Лапчик. - М. : Просвещение , 1989. - 205 c.
  002.6 + 004
  Заварыкин В.М. Техника вычислений и алгоритмизация : учеб.пособие для физ.-мат. спец. пед.ин-тов / В.М.Заварыкин, В.Г.Житомирский, М.П.Лапчик. - М. : Просвещение , 1987. - 159 c.
  004.021
  Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. - К. : АСК , 2003. - 636 c. - (Экономика. Финансы.Право.).
  336.22 + 336.225.673            65.261.4(4Укр)
  Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине - К. : А.С.К. , 2001. - 639 c. - (Экономика.Финансы.Право).
  336.22 + 336.225.673            65.261.4
  Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. - К. : А.С.К. , 2000. - 638 c. - (Экономика.Финансы.Право).
  336.22 + 336.225.753            65.261.4(4Укр)
  Завгородний В.П. Настольная книга бухгалтера малого бизнеса. - К. : ВИРА-Р, Дакор , 2000. - 608 c.
  657.017.3 + 334.722.012.64            65.052.21
  Завгородняя А.А. Маркетинговое планирование: анализ моделей управления. Конкурентная политика.Контроль над качеством / А.А.Завгородняя, Д.О.Ямпольская. - СПб. : Питер , 2002. - 380 c. - (Маркетинг для профессионалов).
  339.138 : 65.012.3            65.290-22
  Завельский М.Г. Экономика и социология труда : курс лекций. - М. : Catallaxy , 1998. - 208 c.
  316.334.22            65.24
  Завельский Ф.С. Время и его измерение: От биллионных долей секунды до миллиардов лет. - 5-е изд., испр . - М. : Наука , 1987. - 254 c.
  529.7
  Заводчиков Д.А. Грузоподъемные машины : учеб.пособие для машиностр.вузов и фак. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Машгиз , 1962. - 312 c.
  621.86
  Завьялов К.И. Конструктивные и эксплуатационные особенности промышленных тракторов. - М. : Машиностроение , 1975. - 174 c.
  627.366.004 + 631.372.004            629.114.2.004
  Завьялов С.Н. Мойка автомобилей.Технология и оборудование. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1984. - 184 c.
  629.331.082.4            629.113.004.55
  Завьялов С.Н. Организация механизированной мойки автомобилей и оборотного водоснабжения. - М. : Транспорт , 1978. - 126 c.
  629.331.082.4            629.119.2
  Завьялова В.М. Практический курс немецкого языка:для начинающих / В.М.Завьялова, Л.В.Ильина. - 6-е изд., перераб.и доп . - М. : Лист Нью , 2002. - 875 c.
  811.112.2            81.2Нем
  Завьялова В.М. Практический курс немецкого языка (для начинающих) / В.М.Завьялова, Л.В.Ильина. - Изд.испр.и доп . - М. : ЧеРо , 2000. - 335 c.
  811.112.2            81.2Нем
  Завьялова В.М. Практический курс немецкого языка ( для начинающих) / В.М.Завьялова, Л.В.Ильина. - Изд. испр. и доп . - М. : ЧеРо , 1999. - 335 c.
  811.112.2            81.2Нем
  Завьялова В.М. Практический курс немецкого языка (для начинающих) / В.М.Завьялова, Л.В.Ильина. - Изд.испр.и доп . - М. : ЧеРо , 1997. - 335 c.
  811.112.2            81.2Нем
  Завьялова В.М. Практический курс немецкого языка (для начинающих) / В.М.Завьялова, Л.В.Ильина. - Изд.испр.и доп . - М. : ЧеРо , 1996. - 335 c.
  811.112.2            81.2Нем
  Завьялова В.М. Практический курс немецкого языка (для начинающих) / В.М.Завьялова, Л.В.Ильина. - М. : Документы и анализ , 1992. - 320 c.
  811.112.2            81.2Нем
  Загадки звездных островов : сб. Кн.5 / сост. Ф.С.Алымов. - М. : Мол.гвардия , 1989. - 252 c.
  629.78
  Загадки звездных островов : сб. Кн.6 / сост. Ф.С.Алымов. - М. : Мол.гвардия , 1990. - 236 c.
  629.78
  Загальна електротехніка: Підручник для ВНЗ / Паначевний Б.І., Свергун Ю.Ф. - 2 . - К. : Каравела , 2007. - 295 c.
  621.3
  Загальна теорія відносності: випробування часом : монографія / Я.С.Яцків, О.М.Александров, І.Б.Вавилова та ін. - К. : ГАО НАН України , 2005. - 287 c.
  530.12 : 531.51 : 528.4(091)
  Загальна теорія держави і права : навч.посібник / А.М.Колодій, В.В.Копєйчиков, С.Л.Лисенков та ін.; за заг.ред.В.В.Копєйчикова. - Вид.стер . - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 317 c.
  340.12            67.0
  Загальна теорія держави і права : навч.посібник / А.М.Колодій, В.В.Копєйчиков, С.Л.Лисенков та ін.; за заг. ред.В.В.Копєйчикова. - Вид. стер . - К. : Юрінком Інтер , 2000. - 317 c.
  340.12            67.0я73
  Загальна теорія держави і права : навч.посібник / А.М.Колодій, В.В.Копєйчиков, С.Л.Лисенков та ін.; за ред. В.В.Копєйчикова. - К. : Юрінком , 1997. - 317 c.
  340.12            67.0
  Загальна теорія держави і права : підручник для юрид.спец.вищ.навч.закл. / М.В.Цвік, В.Д.Ткаченко, Л.Л.Богачова; за ред.М.В.Цвіка, В.Д.Ткаченка, О.В.Петришина. - Х. : Право , 2002. - 428 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.0
  Загирняк М.В. Исследование, расчет и усовершенствование шкивных магнитных сепараторов : монография / ин-т содержания методов обучения. - К. : ІЗМН , 1996. - 487 c.
  621.928.8
  Загирняк М.В. Магнитные сепараторы.Проблемы проектирования : монография / М.В.Загирняк, Ю.А.Бранспиз, И.А.Шведчикова; под общ. ред. М.В.Загирняка. - К. : Техніка , 2011. - 223 c.
  621.318
  Загирняк М.В. Электрические аппараты : учеб.пособие для втузов. / М.В.Загирняк, Н.И.Кузнецов. - Кременчуг : КГПУ , 2005. - 319 c.
  621.31
  Загирняк М.В. Электромагнитные расчеты : учебник. - 2-е изд.,перераб. и доп . - Х. : Типография Мадрид , 2015. - 319 c.
  621.318
  Загирняк М.В. Электромагнитные расчеты : учебник / М.В.Загирняк - 2-е изд., перераб.и доп. . - Харьков : типография ’’Мадрид’’ , 2015. - 320 c.
  621.318
  Загирняк М.В., Прус В.В., Невзмин Б.И. Функциональная взаимосвязь параметров электрических машин, аппаратов и трансформаторов с обобщенным линейным размером : монография - Харьков : ’’Точка’’ , 2014. - 188 c.
  621.313:621.314:621.316
  Загірняк Д.М. Організаційне забезпечення стратегічного вибору підприємства : монографія. - Луганськ : Вид-во Східноукр.нац.ун-ту ім. , 2004. - 191 c.
  658.012.2``313 ``            65.290-2
  Загірняк М. В. та інш. Управління персоналом : навч. посіб. / М. В. Загірняк, А. Б. Почтовюк - Х.: : Друкарня Мадрид , 2014. - 248 с. c.
  331.108.2            65..240
  Загірняк М.В. Електричні машини : підручник / М.В.Загірняк, Б.І.Невзлін. - 2-ге вид., перераоб. і доп . - К. : Знання , 2009. - 399 c.
  621.313(075.8)
  Загляднов И.Ю. Построение изображений на экране персональной ЭВМ / И.Ю.Загляднов, В.Н.Касаткин. - К. : Техника , 1990. - 120 c.
  004.92            681.327.22
  Загорна Т.О. Економічна діагностика : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр учбов. літ. , 2007. - 399 c.
  65.012.12
  Загородній А.Г. Інвестиційний словник : навч.посібник для вищ.навч.закл. / А.Г.Загородній, Г.Л.Вознюк, Г.О.Партин. - Львів : Бескид Біт , 2005. - 511 c.
  330.322(03)            65-562
  Загородній А.Г. Менеджмент реальних інвестицій : навч.посібник / А.Г.Загородній, Ю.І.Стадницький. - К. : Знання , 2000. - 209 c.
  330.322 : 658.012.32            65-56
  Загорский А.Е. Управление переходными процессами в электрических машинах переменного тока. - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 176 c.
  621.313.3
  Задачи и теоремы из анализа / Полиа Г., Сеге Г. - 3 . - М : Наука , 1978. - 391 c.
  517.2
  Задачи и упражнения по математическому анализу : учеб.пособие для втузов / Г.С.Бараненков, Б.П.Демидович, В.А.Ефименко и др; под ред. Б.П.Демидовича. - 6-е изд., стер . - М. : Наука , 1968. - 472 c.
  517(076.2)
  Задачи и упражнения по программированию : в 5 т. Т.1. Машиностроение, приборостроение и связь / Э.Н.Самохвалов, А.Я.Савельев и др.; под ред.А.Я.Савельева. - 2-е изд., доп . - М. : Высш.шк. , 1989. - 95 c.
  004.42            681.3.06
  Задачи и упражнения по программированию : в 5 т. Т.2. Тяжелая промышленность и транспорт / В.Е.Алексеев, А.С.Ваулин; под ред.А.Я.Савельев - 2-е изд., доп . - М. : Высш.шк. , 1989. - 109 c.
  004.42            681.3.06
  Задачи по математике. Алгебра : справ.пособие / В.В.Вавилов, И.И.Мельников, С.Н.Олехник, П.И.Пасиченко. - М. : Наука , 1987. - 432 c.
  512.1
  Задачи по математике. Уравнения и неравенства: : справ.пособие / В.В.Вавилов, И.И.Мельников, С.Н.Олехник, П.И.Пасиченко. - М. : Наука , 1987. - 237 c.
  517(076.2)(035.5)
  Задачи по математике.Начала анализа : справ.пособие. / В.В.Вавилов,И.И.Мельников, С.Н.Олехник, П.И.Пасиченко. - М. : Наука , 1990. - 607 c.
  517(076.2)(035.5)
  Задачи по программированию / С.А.Абрамов, Г.Г.Гнездилова, Е.Н.Капустина, М.И.Селюн. - М. : Наука , 1988. - 223 c.
  004.42            681.3.06
  Задачі з фізики. Т.1. : навч.посібник для техн.вищ.навч.закл. / В.П.Черепанов, О.В.Сукачов, Н.І.Мотрій, М.О.Єлізаров - Кременчук : КДПУ , 2005. - 158 c.
  53( 076.2.8 )
  Задачник по гидравлике, гидромашинам и гидроприводу : учеб.пособие для машиностр.спец.вузов / Б.Б.Некрасов, И.В.Фатеев, Ю.А.Беленков и др.; под ред. Б.Б.Некрасова. - М. : Высш.школа , 1989. - 191 c.
  621.221 + 62-82 + 532
  Задачник по теоретическим основам электротехники (теория цепей ) : учеб.пособие для вузов / Г.П.Андреев, С.Н.Андреев, В.Е.Боголюбов и др.; под общ.ред. К.М.Поливанова. - 3-е изд., перераб.и доп . - М. : Энергия , 1973. - 303 c.
  621.3.01
  Задачник по теоретическим основам электротехники (теория цепей) / Г.П.Андреев, С.Н.Андреев, В.Е.Боголюбов и др.; под ред. К.М.Поливанова. - М.-Л. : Госэнергоиздат , 1962. - 160 c.
  621.3.01
  Задачник по теории автоматического регулирования : Учеб.пособие для вузов / Ю.И.Топчаеев,А.П.Цыпляков - М. : Машиностроение , 1977. - 592 c.
  62-52
  Задачник по технической термодинамике и теории тепломассообмена : учеб.пособие для вузов / В.Н.Афанасьев, В.И.Крутов, Г.Б.Петражицкий. - М. : Высш.шк. , 1986. - 383 c.
  621.1.016
  Задачник по физико - химическим методам анализа : учеб.пособие для вузов / Ю.С.Ляликов, М.И.Булатов, В.И.Бодю,С.В.Крачун. - М. , 1972. - 272 c.
  543.2/.5
  Задачник по электротехнике : учеб.пособие для сред.проф.учеб.заведений / П.Н.Новиков, В.Я.Кауфман, О.В.Толчеев и др. - М. : Высш.шк. , 1992. - 335 c.
  621.31
  Задерей Г.П. Многофункциональные трансформаторы в средствах вторичного электропитания / Г.П.Задерей, П.Н.Заика. - М. : Радио и связь , 1989. - 175 c.
  621.314.21
  Задоя А.О Мікроекономіка. Курс лекцій та вправи : навч.посіб. - К. : Знання , 2001. - 211 c.
  330.101.542(075.8)
  Задоя А.О. Мікроекономіка.Курс лекцій та вправи : навч.посібник. - 2-ге вид., стер . - К. : Знання , 2002. - 211 c.
  330.101.542            65.012.1
  Задыхайло Д.В. Предпринимательское право в Украине. - Х. , 1998. - 637 c.
  346.26            67.404(4Укр)
  ЗАЗ - 1102 ``Таврия ``. Руководство по ремонту. - Чернигов : Десна , 1992. - 223 c.
  629.331.1.083            629.114.6.004.6
  Зазерский Е.И. Технология обработки деталей на станках с программным управлением / Е.И.Зазерский, С.И.Жолнерчик. - Л. : Машиностроение , 1975. - 208 c.
  621.9.06-52.002
  Зазерский Е.И. Токарь-расточник : учеб.пособие для техн.училищ / Е.И.Зазерский, Н.Г.Гутнер. - М.- Л. : Машгиз , 1960. - 415 c.
  621.941
  Заиченко С.Н. А завтра станут мастерами / лит.запись И.А.Маценко. - Х. : Прапор , 1983. - 48 c. - (Твоя будущая профессия).
  629.114.4
  Зайцев В.С. Основы технологического проектирования прокатных цехов : учебник для вузов. - М. : Металлургия , 1987. - 336 c.
  621.771:658.512
  Зайцев Г.П. Управление трудовым колективом : учебник - Свердловск : Урал. ун-та , 1989. - 364 c.
  331.108.26
  Зайцев Е.П. Теория вероятностей и математическая статистика. Базовый курс с индивидуальными заданиями и решениями типовых вариантов : учеб.- метод. пособие. - 2-е изд., стер . - Кременчуг : Изд-во Кременчуг , 2008. - 480 c. - (Днепропетр.ун-т экономики и права).
  519.2
  Зайцев Е.П. Теория вероятностей и математ.статистика. Базовый курс с индивидуальными заданиями и решениями типовых вариантов : учебно - методическое пособие - 2-е изд., стереотип. . - Кременчуг : ’’Кременчуг’’ , 2008. - 484 c.
  519.2 (076)
  Зайцев Є. П. Вища математика:лінніна та векторна алгебра, аналітична геометрія, втуп до математичного аналізу : навч. посіб. - Кременчук: : Кременчук , 2011. - 570 с. c.
  512.64+514.12+517            22.1я73
  Зайцев Є.П. Вища математика : навчальний посібник - Кркменчук , 2011. - 570 c.
  512.64+514.12+517
  Зайцев Є.П. Вища математика. Лінійна та векторна алгебра. Аналітична геометрія.Вступ до математичного аналізу : навч.посібник. - Кременчук : Крем.міська друкарня , 2011. - 570 c. - (Кремен.най.ун-т ім.М.Остроградського).
  512.64 + 514.12+517
  Зайцев Є.П. Вища математика. Лінійна та векторна алгебра, аналітична геометрія, вступ до матем.аналізу : навч. посібник - Кременчук : ’’Кременчук’’ , 2011. - 570 c.
  512.64+514.12+517
  Зайцев Є.П. теорія ймовірності і математична статистика. Базовий курс з індивідуальними завданнями і розвязком типових варіантів : навчальній посібник - К.: : Алерта , 2013. - 440 с. c.
  519.217.5
  Зайцев Л.В. Автомобильные краны : учеб.пособие для ПТУ / Л.В.Зайцев, М.Д.Полосин. - М. : Вісш.шк. , 1974. - 328 c.
  621.873 : 629.331.065.23            621.873 : 629.114.4
  Зайцев Н.Г. Технология обработки данных в языковой форме. - К. : Тэхника , 1989. - 183 c.
  658.012.011.56.005 : 004.451.7
  Зайцев О.С. Общая химия. Состояние вещества и химические реакции : учеб.пособие для хим.и хим.технолог.спец.вузов. - М. : Химия , 1990. - 352 c.
  541.124
  Зайчик М.Ю. Сборник задач и упражнений по теоретической электротехнике : учеб.пособие для электротехн. спец. учеб.заведений. - 6-е изд., перераб.и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 495 c.
  621.3.01
  Зайчик М.Ю. Сборник задач и упражнений по теоретической электротехнике : учеб.пособие для электротехн.спец.техникумов. - 5-е изд., перераб . - М. : Энергия , 1978. - 359 c.
  621.3.01
  Зайчик М.Ю. Сборник задач и упражнений по теоретической электротехнике : учеб.пособие для электро-и радиотехн.техникумов. - 3-е изд, перераб.и доп . - М. , 1968. - 470 c.
  621.3.01
  Зак Ю.А. Автоматизация документирования технических решений / Ю.А.Зак, И.П.Коченых. - К. : Техника , 1990. - 248 c. - (Б-ка инженера).
  658.512.011.56
  Закладний О.М. Енергозбереження засобами промислового електропривода : навч.посібник для вищ.навч.закл. / О.М.Закладний,А.В.Праховник,О.І.Соловей. - К. : Кондор , 2005. - 407 c.
  621.311.004.8:62-83
  Закон Божий: Основы православной веры в изложении для детей / Сост.С.Куломзиной. - Москва-Нью-Йорк : RBR:Тропа : Путь , 1991. - 221 c.
  271.2            86.37
  Закон Украины ``Об исполнительном производстве`` : науч.- практ.комментарий / В.И.Тертышников, Р.В.Тертышников. - 3-е изд.,испр.и доп . - Х. : Консум , 2003. - 155 c.
  347.952(477) +340.130.5(477)            67.401
  Закони Украіни.Про приватизацію майна державних підприємств.Про приватизаію невеликих державних підпрємств(малу приватизацію).Про приватизаційні папери.Про оренду майна державних підприємств та організацій. - Офіц.текст із змінами і доп . - К. : Україна , 1993. - 62 c.
  347.218.3 : 332.025.28            67.99(2Ук)-3
  Законодавство України про адміністративні правопорушення.Адміністративний кодекс України.Нормативно-правові акти / упоряд.В.С.Ковальський, Л.П.Ляшко. - К. : Юрінком Інтер , 2005. - 431 c.
  342.9(477) :340.130.5 :(37.017.4-053.81 : 343.85)            67.401(4УКР)
  Законодавство України про контроль та перевірки : у 2 т. Т.1. / упор.О.М.Роїна. - К. : КНТ , 2002. - 116 c.
  342.9 : 351.078.3 : 340.130.53            67.402(4Укр)
  Законодавство України про контроль та перевірки : у 2 т. Т.2. / упор. О.М.Роїна. - К. : КНТ , 2002. - 114 c.
  342.9 : 351.078.3 : 340.130.53            67.402(4УКР)
  Законодавство України про охорону праці : зб.нормат. документів : у 4 т. Т.2. / ред. Г.П.Яковенко. - К. : Основа , 1995. - 384 c.
  349.24 : 658.345            67.405
  Законодавство України про охорону праці : зб.нормат.документів : у 4 т. Т.4. / ред. С.О.Єршов, Л.А.Гаврилюк. - К. : Основа , 1995. - 383 c.
  349.24 : 658.345            67.405
  Законодавство України про охорону праці: зб.нормат.документів : в 4 т. Т.1. / за ред. Г.П.Яковенко. - К. : Основа , 1995. - 528 c.
  349.24 : 658.345            67.405
  Законодавство України про охорону праці: зб.нормат.документів : у 4 т. Т.3. / ред. Г.П.Яковенко. - К. : Основа , 1995. - 572 c.
  349.24 : 658.345            67.405
  Законодавство України про податки і збори з громадян:загальнодержавні,місцеві,облік платників,контроль за сплатою,відповідальність : зб.нормат.актів / шеф-редактор В.С.Ковальський. - К. : Юрінком Інтер , 2000. - 510 c.
  347.73 : 336.226.11            67.402(4УКР)
  Законодавство України про працю / упоряд.І.В.Зуб. - К. : Парламент.вид-во , 1999. - 238 c. - (Нормативні документи ти коментарі).
  349.2 + 340.130.5(477)            67.405(4УКР)
  Законодавство України про працю : зб.норм.- правових актів / упоряд.Г.І.Чанишева. - Харків : Одіссей , 2006. - 946 c. - (Закони України).
  349.2(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.405(4Укр)
  Законодаство України про місцеве самоврядування та компетенцію його органів : зб.нормат.актів / уклад.М.П.Воронов, В.Д.Яворський, П.М.Любченко та ін. - Харків : Факт , 2000. - 399 c.
  342.553 :352.075(477) : (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)            67.401(4УКР)
  Законодательство Украины об охране труда : сб. нормат.документов : в 2 т. Т.1. - Харьков : Райдер , 1998. - 215 c.
  349.2 : 658.345(477)            67.405(4УКР)
  Законодательство Украины об охране труда : сб.нормат.документов : в 2 т. Т.2. - Харьков : Райдер , 1998. - 308 c.
  349.2 : 658.345 (477)            67.405(4УКР)
  Залеський І.І. Екологія людини : підручник / І.І.Залеський, М.О.Клименко. - К. : Академія , 2005. - 287 c. - (Альма-матер).
  502 : 613
  Залещанский Б.Д. Кластерная технология и живучесть глобальних автоматизированных систем / Б.Д.Залещанский, Д.Я.Чернихов. - М. : Финансы и статистика , 2005. - 384 c.
  004.735.052.2
  Залмазон Л.А. Теория элементов пневмоники. - М. : Наука , 1969. - 508 c.
  681.52
  Залуга Б.П. Знаки и указатели на автомобильных дорогах / Б.П.Залуга, С.К.Кашкин. - М. : Транспорт , 1974. - 128 c.
  625.746.53 : 656.1.053/.056
  Заморин А.П. Вычислительные машины,системы,комплексы : справочник / А.П.Заморин,А.А.Мячев,Ю.П.Селиванов; под ред.Б.Н.Наумова, В.В.Прижиялковского. - М. : Энергоатомиздат , 1985. - 264 c.
  004.231.2            681.32
  Замятин В.Я. Мощные полуповодниковые приборы.Тиристоры : справочник / В.Я.Замятин, Б.В.Кондратьев, В.М.Петухов. - М. : Радио и связь , 1988. - 576 c.
  621.382.233.026
  Замятин В.Я. Мощные полупроводниковые приборы.Тиристоры : справочник / В.Я.Замятин,Б.В.Кондратьев,В.М.Петухов. - М. : Радио и связь , 1987. - 576 c.
  621.382.233.026
  Заплетохин В.А. Конструирование деталей механических усnройств : справочник. - Л. : Машиностроение , 1990. - 668 c.
  621.81
  Заповедники СССР.Заповедники Украины и Молдавии / под. общ.ред.В.Е.Соколова, Е.Е.Сыроечковского. - М. : Мысль , 1987. - 271 c.
  502.172
  Заповідна справа в Україні : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Т.Д.Андрієнко, Н.Р.Малишева, Г.В.Парчук та ін.; за заг. ред. М.Д.Гродзинського, М.П.Стеценка. - К. : Географіка , 2003. - 304 c.
  502.172(477)
  Запольський А.К. Основи екології : підручник для вищ.навч.закл. / А.К.Запольський, А.І.Салюк; за ред. Ситніка. - К. : Вища шк. , 2001. - 358 c.
  502.3
  Запорожец Г.И. Руководство к решению задач по математическому анализу : учеб.пособие для вузов. - 4-е изд . - М. : Высш.шк. , 1966. - 464 c.
  517.2
  Запорожец Г.И. Руководство к решению задач по математическому анализу : учеб. пособие для вузов. - М. : Гостехиздат: Высш.шк. , 1962. - 404 c.
  517.2
  Запунный А.И. Управление качеством продукции и эффективностью производства : учеб.пособие / А.И.Запунный, Н.А.Мельник. - К. : Выща шк. , 1988. - 128 c.
  658.62.018.012
  Заренбин В.Г. Курсовое проектирование по автомобильным двигателям : учеб.пособие / В.Г.Заренбин, А.А.Савченко. - Дн. : ИМА-пресс , 2003. - 70 c.
  621.431 : 629.331.026
  Зарин А.А. Оптимизация процессов сборки, регулировки и испытания топливной аппаратуры двигателей / А.А.Зарин, В.Е.Логинов. - М. : Машиностроение , 1989. - 77 c.
  621.43-52
  Зарипов М.Ф. Функциональные преобразователи перемещения / М.Ф.Зарипов, М.А.Ураксеев. - М. : Машиностроение , 1976. - 133 c. - (Б-ка приборостроителя).
  621.314.26
  Заробітна плата в закладах освіти / упоряд.О.В.Ситященко. - К. : Освіта , 2005. - 160 c.
  331.2 : 37            65.245
  Заруба В.М. Історія держави і права України : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч.літ. , 2005. - 221 c.
  340.12 : ( 37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)(477)
  Зарубежные видеомагнитофоны и видеоплееры / Пескин А.Е., Коннов А.А. - Москва : СОЛОН , 1997. - 236 c.
  621.397.62
  Зарубежные интегральные микросхемы для промышленной электронной аппаратуры: Справочник / А.В. Нефедов, А.М. Савченко, Ю.Ф. Феоктистов - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 285 c.
  621.382.049.77(1 - 87)(035.5)
  Зарубежные математические олимпиады / С.В.Конягин, Г.А.Тоноян, И.Ф.Шарыгин и др.; под ред. И.Н.Сергеева. - М. : Наука , 1987. - 415 c. - (Б-ка мат. кружка. Вып. 17).
  51(023)
  Зарубин И.Н. Экономия бензина при эксплуатации автомобиля / И.Н.Зарубин, Б.Ф.Конев. - 2-е изд . - М. : Науч.-техн.изд-во автотран.лит. , 1955. - 120 c. - (Б-ка шофера).
  629.33.063.6.004.18            629.113
  Зарубіжна література : посібник-хрестоматія для 10 кл. / авт.- упоряд. Б.Б.Шавурський, М.М.Николин. - Тернопіль : Навч.книга-Богдан , 2000. - 431 c.
  82(1-87)            83.3(0)5
  Заславский Б.В. Краткий курс сопротивления материалов : учебник для авиац.спец.вузов - М. : Машиностроение , 1986. - 328 c.
  620.10
  Засоби діагностики якості вищої освіти. Додаток Г.Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломних робіт студентами рівня СПЕЦІАЛІСТ,напряму підготовки 0502 ``Менеджмент``, спеціальностей - - Вид.офіц . - К. : Мін-во науки і освіти України , 2003. - 27 c. - (Галузевий стандарт вищої освіти України).
  378.22(083.74)
  Засоби діагностики якості вищої освіти.Додаток Б:Система базових тестових завдань з нормат.дисциплін освітньо-професійної програми підготовки фахівця рівня бакалавр, напряму підготовки 0502 ``Меннеджмент``, кваліфікації-бакалавр з менеджменту. Т.1. - Вид.офіц . - К. : Мін-во освіти і науки України , 2003. - 205 c. - (Галузевий стадарт вищої освіти України).
  378.22(083.74)
  Засоби діагностики якості вищої освіти.Додаток Б:Система базових тестових завдань з нормат.дисциплін освітньо-професійної програми підготовки фахівця рівня бакалавр, напряму підготовки 0502 ``Менеджмент``, кваліфікації-бакалавр з менеджменту. Т.2. - Вид.офіц . - К. : Мін-во освіти і науки України , 2003. - 263 c. - (Галузевий стандарт вищої освіти України).
  378.22(083.74)
  Засоби діагностики якості вищої освіти.Додаток В:Зразки аналітично-розрахункових задач до державного кваліфікаційного комплексного екзамену рівня бакалавр, напряму підготовки 0502 ``Менеджмент``, кваліфікації - бакалавр з менеджменту. - Вид.офіц. . - К. : Мін-во освіти і науки України , 2003. - 57 c. - (Галузевий стандарт вищої освіти України).
  378.22(083.74)
  Засоби діагностики якості вищої освіти.Додаток Г:Методичні рекомендації щодо виконання та захисту випускних робіт студентами рівня БАКАЛАВР,напряму підготовки 0502 ``Менеджмент``, кваліфікації - бакалавр з менеджменту - Вид.офіц . - К. : Мін-во освіти і науки України , 2003. - 26 c. - (Галузевий стандарт вищої освіти України).
  378.22(083.74)
  Засоби діагностики якості вищої освіти.Додаток Г:Методичні рекомендації щодо виконання та захисту магістерських робіт студентами рівня МАГІСТР,напряму підготовки 0502 ``Менеджмент``, спеціальності - всіх спеціальностей - Вид.офіц. . - К. : Мін-во науки і освіти України , 2003. - 29 c. - (Галузевий стандарт вищої освіти України).
  378.22(083.74)
  Засоби оцінювання характеристик пристроїв непреривно-дискретного відображення цифрової інформації / ПєтухА.М., Войтко В.В. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2004. - 118 c.
  621.3.037.3
  Засоби та методи вимірювань неелектричних величин : підручник для вищ.навч.закл. / Є.С.Поліщук,М.М.Дорожовець,Б.І.Стадник та ін.; за ред.Є.С.Поліщука. - Львів : Бескид Біт , 2008. - 617 c.
  612.317.39
  Захаренко И.П. Алмазные инструменты и процессы обработки. - К. : Техніка , 1980. - 215 c.
  621.922.02 : 621.921.34
  Захаренко И.П. Основы алмазной обработки твердосплавных инструментов. - К. : Наук.думка , 1981. - 300 c. - (АН УССР Ин-т сверхтвердых материалов).
  621.923.6 : 621.9.025
  Захаренко И.П. Сверхтвердые абразивные материалы в инструментальном производстве. - К. : Вища шк. , 1985. - 151 c. - (Металлообработка).
  621.921.34
  Захаренко И.П. Шлифование резьбы инструмента кругами из кубонита / И.П.Захаренко,И.М.Цехновский,Э.А.Белецкий. - М. : Машиностроение , 1974. - 144 c.
  621.992.4:621.923
  Захаров Б.В. Толковый словарь по машиностроению.Основные термины:ок.5000 терминов / Б.В.Захаров,В.С.Киреев,Д.Л.Юдин; под ред.А.М.Дальского. - М. : Рус.яз. , 1987. - 302 c.
  621.002
  Захаров В.К. Теория вероятностей : учебник для инж.- техн.спец.вузов / В.К.Захаров,Б.А.Севастьянов,В.П.Чистяков. - М. : Наука , 1983. - 159 c.
  519.21
  Захаров В.К. Электронные устройства автоматики и телемеханики : учебник для вузов / В.К.Захаров ,Ю.И.Лыпарь. - 3-е изд.,перераб.и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1984. - 432 c.
  681.527.7:621.382
  Захаров В.К., Лыпарь Ю.И. Электронные устройства автоматики и телемеханики - 3-е изд., перераб.и доп. . - Л. : ’’Энергоатомиздат' , 1984. - 432 c.
  681.527
  Захаров В.Н. Системы управления.Задание, пректирование, реализация / В.Н.Захаров,Д.А.Поспелов,В.Е.Хазацкий. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Энергия , 1977. - 423 c.
  658.012.011.56
  Захарченко В.Д. Я строю автомобиль / В.Д.Захарченко, И.С.Туревский. - М. : Машиностроение , 1989. - 263 c.
  629.331.1            629.114.6
  Захарченко В.И. Менеджмент во внешнеэкономической деятельности : учеб.пособие. - Х. : Одиссей , 2003. - 383 c.
  339.97 :658.012.32            65.298
  Захист довкілля від антропогенного навантаження : зб. Вип.3(5) / Харків. нац.ун-т, Кременчуцький міськвиконком, Кременчуцький держ.політехн.ун-т. - Харків ; Кременчук : Август , 2000. - 109 c.
  502.4
  Защита биосферы от промышленных выбросов / А.И. Родионов и др. - М. : Химия , 2005. - 387 c.
  502.17
  Защита металов от корозии / Нечипоренко Е.П. и др. - Харьков : Вища школа , 1985. - 110 c.
  620.197
  Защита от коррозии, старения и биоповреждений машин, оборудования и сооружений : в 2 т. Т.1. : справочник / А.А.Герасименко, Я.И.Александров, И.Н.Андреев и др.; за ред. А.А.Герасименко. - М. : Машиностроение , 1987. - 688 c.
  620.197
  Защита от коррозии, старения и биоповреждений машин, оборудования и сооружений : в 2 т. Т.2. : справочник / А.А.Герасименко, А.К.Баталов, Б.В.Бочаров и др.; под ред. А.А,Герасименко. - М. : Машиностроение , 1987. - 783 c.
  620.197
  Защитные покрытия на металлах Т.21. : респ.межвед.сб. науч.тр. - К. : Наук.думка , 1987. - 110 c.
  621.793
  Заяць В.М. Функційне програмування : навч.посібник для вищ.навч.закл. - Львів : Бескид Біт , 2003. - 159 c.
  004.42            681.3.06
  Збірник бізнес-планів з коментарями і рекомендаціями / В.М. Попов, І.В. Безлепкін, С.І. Ляпунов та ін.; за ред. В.М. Попова. - 4-е вид., перероб. і доп . - К. : Центр навч. літ.: КиоРус , 2003. - 381 c.
  65.12.23
  Збірник задач з інженерної та комп`ютерної графіки : навч.посібник для вищ.навч.закл. / А.Є.Михайленко, В.М.Найдиш, А.М.Підкоритов, І.А.Скидан; за ред. В.Є.Михайленко. - К. : Вища шк. , 2003. - 159 c.
  76 + 004.92
  Збірник задач з лінійної алгебри та аналітичної геометрії : [навч.посібник для вищ.навч.закл.] / Ю.К.Рудавський, П.П.Костробій, Д.В.Уханська та ін.; за ред.Ю.К.Рудавського. - Львів : Бескид Біт , 2002. - 256 c.
  512.64
  Збірник законів України про працю / упоряд.: О.В. Терещук, О.Ф. Штанько, Н.Б. Болотіна. - 2-е вид., випр. і доп . - К. : Вікар , 2003. - 344 c.
  349.2(477) + 340.130.5            67.405(4УКР)
  Збірник законів України про працю. - 2-е вид., випр. і доп . - К. : Знання , 2008. - 349 c.
  349.2(477) + 340.130.5
  Збірник основних нормативних актів про вищу освіту, наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів (станом на 01.02.2003 р.) / упоряд.: М.І. Панов, В.Т. Биковський, Г.Д. Миленька та ін.; за ред. М.І. Панова. - Х. : Гриф , 2003. - 335 c.
  378 : 349.2 (477) + 340.130.5            74.58+67.405(4УКР)
  Збірник позовних заяв з коментарями ( з можливістю копіювання). - К. : СПЛАЙН , 1999. - 64 c.
  347.922.6(477)            67.404/4УКР/
  Збірник тестових завдань для підготовки до державного іспиту з базової освіти з напряму ``Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності`` за професійним спрямуванням``Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності`` / уклад.: О.П. Гребельник, Є.М. Воронова, С.І. Бай та ін. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т , 2003. - 213 c.
  378 : 658.012.32            65.290-21
  Збірник типових документів з питань приватизації в Україні / Б.Е. Беляневич, Б.Е. Буца, В.А. Діброва та ін.; за заг. ред. Ю.І. Єханурова. - К. : Руська правда , 1996. - 575 c.
  338.242.4.025.88(477)            65.9(4Укр)
  Збожна О.М. Основи технології : навч.посібник для вищ.навч.закл. - 3-тє вид., змін. й доп . - К. ;Тернопіль : Кондор : Карт-бланш , 2010.
  62.002.2
  Збожна О.М. Основи технології : навч.посібник для вищ.навч.закл. - 3-тє вид., змін. і доп . - К.;Тернопіль : Карт-бланш , 2010. - 486 c.
  62.002.2
  Звегинцев В.А. Предложение и его соотношение к языку и речи. - 2-е изд., стер . - М. : Эдиториал УРСС , 2001. - 307 c.
  811.161.1`367.2/.3            81
  Зверев И.И. Проектирование авиационных колес и тормозных систем / И.И.Зверев, С.С.Коконин. - М. : Машиностроение , 1973. - 224 c.
  629.7
  Звягин А.А. Автомобили ВАЗ:надежность и обслуживание / А.А.Звягин, Р.Д.Кислюк, А.Б.Егоров; под общ.ред. А.А.Звягина. - 2-е изд.,стер . - Л. : Машиностроение , 1981. - 238 c.
  629.331.1.017            629.114.6-181.4
  Звягин А.А. Автомобили ВАЗ: надежность и обслуживание / А.А. Звягин, Р.Д. Кислюк, А.Б. Егоров; под общ. ред. А.А. Звягина. - 2-е изд., стер . - М. : Металлургия , 1982. - 232 c.
  629.331.1.017            629.114.6-181.4
  Звягин В.А. Пособие станочникам строгальных станков : учеб. пособ. для подготовки рабочих - М. : Лесн.пром-сть , 1977. - 72 c.
  621.912 : 674.056
  Згурский В.А. Автоматический контроль гальванических процессов / В.А.Згурский, Л.Г.Зальцман. - К. : Техніка , 1973. - 84 c.
  621.35
  Здрок А.Г. Выпрямительные устройства стабилизации напряжения и заряда аккумуляторов. - М. : Энергоатомиздат
  621.314.6:621.316.722.1:621.355
  Зеленко Г.В. Домашний компьютер / Г.В. Зеленко, В.В. Панов, С.Н. Попов. - М. : Радио и связь , 1999. - 140 c. - ((МБР: массовая радиобиблиотека. Вып. 1139)).
  004.382.7            681.322-181.4
  Зеленков Г.И. Основы технологии дорожного машиностроения : учеб. пособие для вузов / Г.И. Зеленков, Л.В. Дехтеринский, А.П. Крившин. - М. : Машиностроение , 1966. - 304 c.
  625.08.002.2 : 621.9
  Зеленов А.Б. Синтез та цифрове моделювання систем управління електроприводів постійного струму з вентильними перетворювачами : навч. посібник для вищ.навч.закл. / А.Б. Зеленов, І.С. Шевченко, Н.І. Андрєєва. - Алчевськ : ДГМІ , 2002. - 400 c. - (Донбаський гірничо-металургійний ін-т).
  62-83.001.5
  Зеленский В.С. Строительные машины и оборудование : учебник для техникумов / В.С.Зеленский, А.И.Иванов. - 3-е изд., доп. и испр . - М. : Стройиздат , 1972. - 287 c.
  625.86/87.08
  Зеленський С.М. Провадження у справах дітей,які не досягли віку кримінальної відповідальності : Навч.посібник / С.М.Зеленський,С.П.Назаренко,Д.П.Письменний - К. : КНТ , 2012. - 157 c.
  343.2            67.9(4УКР)308я7
  Зеликовский И.Х. Справочник по теплообменным аппаратам малых холодильных машин. - М. : Пищевая пром-сть , 1973. - 176 c. - (Библ. 18 назв.).
  621.565
  Зелинский С.Э. Автоматизация управления предприятием : учеб. пособие. - К. : Кондор , 2004. - 517 c.
  658.012.011.56
  Зелинский С.Э. Автоматизация учета персонала : практ. пособие. - К. : ЦУЛ , 2003. - 676+ c.
  331.108.26 : 004            65.050.2
  Зелинский С.Э. Автоматизация управления предприятием : учеб.пособие. - К. : Кондор , 2008. - 517 c.
  658.012.011.5
  Зельдіна О.Р. Спеціальний режим господарювання : навч. посіб. для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч. літ-ри , 2005. - 109 c. - (Донецький нац. ун-т).
  332.122
  Зельднер Г.А. Лексикон. Компьютер для Носорога. - М. : ABF , 1995. - 248 c.
  004.382            681.332
  Зельдович Я.Б. Избранные труды. Химическая физика и гидродинамика / под. ред. Ю.Б. Харитонова. - М. : Наука , 1984. - 374 c.
  541+532
  Земельман М.А. Автоматическая коррекция погрешностей измерительных устройств. - М. : Изд-во стандартов , 1972. - 199 c.
  681.2
  Землянский В.А. Обработка высокопрочных материалов инструментами с самовращающимися резцами / В.А.Землянский, Б.В.Лупкин. - К. : Техніка , 1980. - 120 c.
  621.9.02
  Землянский В.М. Измерение скорости потоков лазерным доплеровским методом ( расчет параметров доплеровского сигнала ЛДА с учетом поляризпционно - фазовых эффктов рассеяния) : монография. - К. : Вища шк. , 1987. - 177 c.
  621.373.826 : 532.52 : 536.6
  Земсков Г.Г. Средства измерения линейных размеров с использованием оптических квантовых генераторов / Г.Г.Земсков, В.А.Савельев. - М. : Машиностроение , 1977. - 86 c. - (Б-ка приборостроителя).
  531.715.082.5 : 621.373.8
  Земсков Г.Г. Металлорежущие системы машиностроительных производств : Учеб.пособие для техн.вузов / Г.Г.Земскова,О.В.Таратынова - Москва : Высшая школа , 1988. - 464 c.
  621.9.06-52:658.527
  Земцова І.І. Спортивна фізіологія : навч. посіб. для вузів фіз виховання і спорту. - К. : Олімп. літ. , 2008. - 207 c.
  796.01:612
  Земцова І.І. Спортивна фізіологія : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Олімпійська літ. , 2008. - 207 c.
  796.01 : 612
  Зенкин А.С. Допуски и посадки в машиностроении : справочник / А.С.Зенкин, И.В.Петко. - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Техніка , 1990. - 317 c.
  621.757.1/.2(035)
  Зенкин А.С. Допуски и посадки в машиностроении : справочник / А.С.Зенкин, И.В.Петко. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Техніка , 1984. - 311 c.
  621.753.1/.2(035)
  Зенков Р.Л. Машины непрерывного транспорта : учебник для вузов / Р.Л. Зенков, И.И. Ивашков, Л.Н. Колобов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1987. - 431 c.
  621.867
  Зернов Н.В. Теория радиотехнических цепей / Н.В.Зернов, В.Г.Карпов. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Энергия , 1972. - 816 c.
  621.396.011.7
  Зиброва Г.Г Учебное пособие по немецкому языку для развития навыков устной речи.С использованием оригинал.текста романа Э.М. Ремарк ``Три товарища``. - М. : НВИ- Тезаурус , 1998. - 398 c.
  811.112.2            81.2Нем-9
  Зигель Ф.Ю. Астрономическая мозаика. - М. : Наука , 1997. - 173 c.
  52
  Зимбардо Ф. Застенчивость / пер. с англ. - М. . : Педагогика , 1991. - 208 c.
  159.923.3            88.5
  Зимелев Г.В. Теория автомобиля. : учеб.пособие для втузов. - М. : Воениздат , 1951. - 399 c.
  629.331.01            629.113
  Зимин Е.Н. Электроприводы постоянного тока с вентильным преобразователем / Е.Н.Зимин, В.Л. Кацевич,С.К.Козырев. - М. . : Энергоатомиздат , 1981. - 192 c.
  62-83::621.313.2.07 :621.382.026
  Зимин Е.Н. Электрооборудование промышленных предприятий и установок : учебник для техникумов / Е.Н.Зимин, В.И.Преображенский, И.И.Чувашов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоиздат , 1981. - 553 c.
  658.26 : 621.313
  Зимин Е.Ф Измерение параметров электрических и магнитных полей в проводящих средах / Е.Ф.Зимин, Э.С.Кочанов. - М. . : Энергоатомиздат , 1985. - 256 c.
  621.317
  Зиновьев А.Л. Введение в специальность радиоинженера : практ.пособие для вузов / А.Л.Зиновьев, Л.И.Филиппов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1989. - 206 c.
  621.396
  Зиновьев А.Л. Введение в специальность радиоинженера : учеб.пособие для вузов / А.Л.Зиновьев, Л.И.Филиппов. - М. : Высш.шк. , 1983. - 176 c.
  621.396
  Зиновьев В. Курс теории механизмов и машин : учеб.пособие для втузов. - 2-е изд., перераб . - М. : Наука , 1972. - 384 c.
  621.01
  Зиновьев В.А Курс теории механизмов и машин : учеб.пособие для втузов. - 3-е изд., стер . - М. : Наука , 1975. - 384 c.
  621.01
  Злобін Ю.А Основи екології : підручник. - К. : Лібра , 1998. - 248 c.
  502.4
  Злупко С.М. Перехідна економіка: сучасна Україна : навч. посібник. - К. : Знання , 2006. - 324 c. - ((Вища освіта ХХІ століття)).
  340.342``714``(477)
  Знакомьтесь : персональная ЭВМ Корвет / С.А Ахманов,И.Г Персианцев,А.Т Рахимов; предисл.Е.П Велихова. - М. : Наука , 1989. - 236 c.
  004.382            681.322-181.4
  Знакомьтесь: компьютер / пер. с англ.К.Г.Батаева; под ред. В.М.Курочкина. - М. : Мир , 1989. - 238 c.
  004.382            681.3
  Зовнішньоекономічна політика Украіни: европейський та російський вектор : монографія / А.А Мазаракі,В.В Юхименко, О.П Гребельник; за заг. ред.А.А Мазаракі - К. : Київ.нац.торг.- екон.ун-т , 2005. - 279 c.
  339.92(477)
  Золотницкий В.А Как продлить жизнь автомобиля. - М. : Ключ , 1992. - 80 c.
  629.331.1-181.4.004.5            629.114.6.004.5
  Золотогоров В.Г Инвестиционное проектирование : учеб. пособие для вузов. - Минск : Экоперспектива , 1998. - 463 c.
  330.332.5            65-56
  Золотых В.Т Англо - русский словарь по сварочному производству: ок.1200 терминов / под ред. А.А.Ерохина. - 2-е изд. , перераб. и доп . - М. : Сов.Энциклопедия , 1967. - 376 c.
  [811.111=161.1 : 621.791](038)            81.2Англ
  Золотых В.Т Англо - русский словарь по сварочному производству. Около 6 тыс. терминов - М. : Физматгиз. Гл.ред иностр. науч , 1961. - 191 c.
  81.2 Англ
  Золотых В.Т. Англо - русский словарь по сварочному производству: ок. 6000 терминов. - М. : Физматгиз , 1961. - 191 c.
  [811.111=161.1:621.79](038)
  Зонненберг С.М Малые агрегатные станки. - М. : Машгиз , 1962. - 292 c.
  621.9.06-112.6
  Зорев Н.Н. Обработка резанием тугоплавких сплавов(на основе молибдена) / Н.Н.Зорев, В.М.Фетисов. - М. : Машиностроение , 1966. - 227 c.
  621.91 : 669.018.45 :669.28
  Зотов В.Ф. Холодная прокатка металла : учеб.пособие для сред.ПТУ / В.Ф.Зотов, В.И.Елин. - М. : Металлургия , 1988. - 287 c.
  621.771
  Зражевская Т.А. Трудности перевода общественно - политического текста с английского языка на русский : учеб.пособие для ин -тов и фак.ин..яз. / Т.А.Зражевская, Т.И.Гуськова. - 2-е изд.,испр. и доп . - М. : Высш.шк. , 1986. - 240 c.
  811.111`25            81.2Англ-7
  Зубарев А. Автомобиль ЗИЛ -130. - М. : ДОСААФ , 1968. - 192 c.
  629.351            629.114.4
  Зубарев А.А. Газобалонные автомобили : учеб. пособие для подгот.водителей трансп. средств категории / А.А.Зубарев, И.П.Плеханов. - М. : ДОСААФ , 1984. - 86 c.
  629.331.063.2 : 621.433            629.113.45
  Зубарев В.Н. Практикум по технической термодинамике : учеб. пособие для втузов / В.Н.Зубарев, А.А.Александров. - 2-е изд., доп. и перераб . - М. : Энергия , 1971. - 352 c.
  621.1.016
  Зубик С.В. Техноекологія. Джерела забруднення і захист навколишнього середовища. - Львів : Оріяна - Нова , 2007. - 399 c.
  502/.504
  Зубко М.В Шведская вертикаль: [история возвращения В,И.Ленина из Швейцарии в Россию весной 1917 г.]. - М. : Политиздат , 1989. - 206 c.
  929 Ленин +329(47+57)КПСС            13.50
  Зубков М.Г Cучасна українська ділова мова : підручник для вищ.навч.закл. - 2-е вид.,доп . - Харьків : Торсінг , 2002. - 447 c.
  811.161.2            81.2Укр
  Зубкова М.Г. Сучасна українська ділова мова : підручник для вищ. та серед. спец.навч.закл. - 8-е вид., випр . - Х. : СПД ФО Співак Т.К. , 2006. - 445 c.
  811.161.2
  Зубообрабатывающие станки / Ничков А.Г., Лоскутов В.В. - М. , 1978.
  621.9.06:621.833
  Зубообрабатывающие станки / Ничков А.Г., Лоскутов В.В. - М. , 1978.
  621.9.06:621.833
  Зубцов М.Е Листовая штамповка : учебник для вузов. - 3-е изд.,перераб.и доп . - Л. : Машиностроение , 1980. - 431 c.
  621.983
  Зубчатые и червячные передачи. Некоторые вопросы геометрии, кинематики, динамики, расчета и производства : сб.статей / В.Д.Андожский, А.И.Белянин, В.Л.Вейц и др.; под ред.Н.И. Колчина. - Л. : Машиностроение , 1974. - 352 c.
  621.833
  Зубчатые и червячные передачи. Некоторые вопросы теории, расчета и производства / В.Д.Андожский, А.И.Велянин, В.Л.Вейн и др.; под ред.Н.И.Колчина. - Л. : Машгиз , 1959. - 220 c.
  621.833
  Зубчатые передачи : справочник / Е.Г.Гинзбург,Н.Ф.Голованов, Н.Б.Фирун,Н.Т.Халебский.; под ред. Е.Г. Гинзбурга. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1980. - 415 c.
  621.833
  Зудина Л.Н Организация управленческого труда : учеб.пособие. - М. : ИНФРА-М , 1997. - 251 c. - (Высшее образование).
  658.012.4            65.24
  Зырянов Б.А. Методы и алгоритмы обработки случайных и детерминированных периодических процессов : учеб.пособие / Б.А Зырянов,С.М Власов,Э.В.Костромин. - Свердловск : Изд-во Урал.ун-та. , 1990. - 115 c.
  004.021            681.3.06
  Зырянов В.В. Электротехнические рвсчеты на программируемых микрокалькуляторах / В.В Зырянов, В.В Козырский, В.Ф Демиденко. - К. : Тэхника , 1989. - 150 c.
  004.388.2 : 621.3            681.321-181.48
  Зябрева Н.Н. Лабораторные занятия по курсу ``Основы взаимозаменяемости и технические измерения`` : учеб.пособие для вузов / Н.Н.Зябрева, М.Я.Шегал. - 3-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1966. - 348 c.
  621.75
  Зябрева Н.Н. Лабораторные занятия по курсу ``Допуски, технические измерения`` : учеб.пособие для вузов / Н.Н.Зябрева, М.Я.Шегал. - М. : Машгиз , 1952. - 283 c.
  621.75
  Зябрева Н.Н. Лабораторные занятия по курсу ``Основы взаимозаменяемости и технические измерения`` : учеб.пособие для вузов / Н.Н.Зябрева, М.Я.Шагал. - 2-е изд., исправ. и доп . - М. : Машгиз , 1956. - 336 c.
  621.75
  Зябрева Н.Н. Пособие к решению задач по курсу``Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения`` : учеб.пособие для вузов / Н.Н.Зябрева, Е.И.Перельман. М.Я.Шегал. - М. : Высш.шк. , 1977. - 204 c.
  621.753
  Зянько В.В Інноваційне підприємництво в В Україні :п роблеми становлення і розвитку : монографія. - Вінниця : УНІВЕРСУМ- Вінниця , 2005. - 262 c.
  330.341.1 : 334.7.012.42
  Иваглв В.Н. Наука управления автомобилем - 3-е изд, перераб. и доп. . - М. : Транспорт , 1990. - 223 c.
  629.113.07
  Иваглв В.Н. Наука управления автомобилем - 3-е изд, перераб. и доп. . - М. : Транспорт , 1990. - 223 c.
  629.113.07
  Ивакина Н.Н. Профессиональная речь юриста : учеб.пособие. - М. : БЕК , 1997. - 334 c.
  340.113.1 : 81`276.6            67
  Ивани А. Элементы теоретического программирования : учеб.пособие для вузов / А.Ивани, Р.Л.Смелянский. - М. : Изд-во МГУ , 1985. - 193 c.
  004.42            681.3.06
  Иваничка К. Социально - экономическая география / Коломан Иваничка; пер. со словац. Е.Л.Грибановой; под ред. Э.Б.Алаева, С.А.Тархова, Г.В.Иоффе;предисл. С.А.Тархова. - М. : Прогресс , 1987. - 389 c.
  911.2/.3
  Иванов - Смоленский А.В. Электрические машины : учебник для вузов. - М. : Энергия , 1980. - 928 c.
  621.313
  Иванов - Смоленский А.В. Электромагнитные силы и преобразование энергии в электрических машинах : учеб. пособие для вузов. - М. : Высш. шк. , 1989. - 311 c.
  621.313.013 (075.8)
  Иванов А.А Справочник по электротехнике. - 5 -е изд.,перераб.и доп . - К. : Вища шк. , 1984. - 303 c.
  621.3
  Иванов А.А Электротехника. Лабораторные работы : учеб. пособие для вузов. - 2-е изд.,перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1982. - 343 c.
  621.3
  Иванов А.А. Основы теории электрических и магнитных цепей : учеб.пособие для вузов. - К. : АН УССР , 1963. - 388 c.
  621.3.011.7
  Иванов А.А. Справочник по электротехнике. - 4-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища. шк. , 1979. - 359 c.
  621.3
  Иванов А.А. Справочник по электротехнике : Справочник - 5-е изд.,доп. и перераб. . - К. : Вища школа , 1984. - 303 c.
  621.3            31.2
  Иванов Б.Г. Сварка и резка чугуна / Б.Г. Иванов, Ю.И. Журавицкий, В.И. Левченков. - М. : Машиностроение , 1977. - 207 c.
  621.791
  Иванов Б.И. Пожарная безопасность в химических лабораториях. - М. : Химия , 1988. - 111 c.
  614.841 : 542.1
  Иванов Б.С. В помощь радиокружку. - 2-е изд, перераб. и доп . - М. : Радио и связь , 1987. - 127 c. - (Массовая радиобиблиотека.Вып. 1107).
  621.396.6
  Иванов Б.С. Охрана труда в литейном и термическом производстве : учебник для сред.спец.учеб.заведений. - М. : Машиностроение , 1990. - 222 c.
  658.345 : (621.74 +621.78)
  Иванов Б.С. Самоделки юного радиолюбителя. - М. : ДОСААФ СССР , 1988. - 140 c.
  621.37/.39
  Иванов Б.С. Электронные самоделки : книга для учащихся 5-8-х кл. - М. : Просвещение , 1985. - 143 c.
  321.37/.39
  Иванов В.В. Методы вычислений на ЭВМ : справ. пособие / Ин-т кибернетики В.М.Глушкова. - К. : Наук. думка. , 1986. - 583 c.
  519.6 :004.382
  Иванов В.И. Полупроводниковые оптоэлектронные приборы : справочник. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 448 c.
  621.383
  Иванов В.Н. Наука управления автомобилем. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1990. - 223 c.
  629.331.072.2            629.113.07
  Иванов В.Н. Мастерство управления автомобилем. - М. : ДОСААФ , 1982. - 222 c.
  629.331.072.2            629.113.07
  Иванов В.Н. Наука управления автомобилем. - 2-е изд, перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1977. - 255 c.
  629.331.072.2            629.113.07
  Иванов В.Н. Наука управления автомобилем. - М. : Транспорт , 1975. - 256 c.
  629.331.072.2            629.113.07
  Иванов В.Н. Пассивная безопасность автомобиля / В.Н. Иванов, В.А. Лялин. - М. : Транспорт , 1979. - 304 c.
  629.331.047            656.13.08
  Иванов В.Н. Применение ЭВМ на автомобильном транспорте / В.Н. Иванов, А.А. Гаврилов. - М. : Транспорт , 1977. - 144 c. - (Гос.НИИ автомоб.тр-та).
  656.13 : 004.382.7
  Иванов В.С. Режим потребления и качество электроэнергии систем электроснабжения промышленных предприятий / В.С. Иванов, В.И. Соколов. - М. : Энергоатопизда , 1987. - 337 c.
  658.26 :621.331.004.18
  Иванов Г.М. Несимметричные режимы работы тиристорных преобразователей в электроприводах переменного тока / Г.М.Иванов, В.Ф.Егоркин. - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 199 c.
  62-83 : 621.314.632
  Иванов И.И. Электротехника : учеб. пособие для вузов / И.И Иванов, В.С. Равдоник. - М. : Высш. шк. , 1984. - 375 c.
  621.3
  Иванов М.Н. Детали машин.Курсовое проектирование : учеб. пособие для вузов / М.Н. Иванов, В.Н. Иванов. - М. : Высш.шк. , 1975. - 551 c.
  621.81
  Иванов М.Н. Детали машин : учебник для втузов / под ред. В.А. Финогенова. - 6-е изд, перераб . - М. : Высш. шк , 1998. - 383 c.
  621.81
  Иванов М.Н. Детали машин : учебник для машиностр.спец.вузов. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1984. - 336 c.
  621.81
  Иванов М.Н. Детали машин : учебник для вузов. - 3-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1976. - 399 c.
  621.81
  Иванов М.Н. Волновые зубчатые передачи : учеб.пособие для вузов. - М. : Высш.шк. , 1981. - 184 c.
  621.833-182.634
  Иванов М.Н. Детали машин : учебник для втузов. - 5-е изд., перераб . - М. : Высш.шк. , 1991. - 383 c.
  621.81
  Иванов Ю.М. Модульное проектирование технологии механической обработки деталей на станках с ЧПУ. - Львов : Ваща. шк. , 1982. - 107 c.
  621.9.06-52 : 658.512.4.001
  Иванова Г.М. Тепломеханические измерения и приборы : учеб. для вузов / Г.М. Иванова, П.Д. Кузнецов, В.С. Чистяков. - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 230 c.
  621.1.016
  Иванова Г.М. Теплотеханические измерения и приборы : учебник для теплоэнергет. спец. вузов / Г.М. Иванова, П.Д, Кузнецов, В.С. Чистяков. - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 230 c.
  621.1.016
  Иванова М.Ф. Общая геология : учебник для ун-тов. - 3-е изд., доп.и перераб . - М. : Высш.шк. , 1974. - 400 c.
  552
  Иванцов А.И. Основы теории точности измерительных устройств : учеб.пособие для вузов. - М. : Изд-во стандартов , 1972. - 212 c.
  681.2
  Иванченко П.Н. Автоматизация выбора схем планетарных коробок передач : справ.пособие / П.Н. Иванченко, Ю.А. Сушков, А.Д. Вашец. - Л. : Машиностроение , 1974. - 232 c.
  621.833.6 : 65.011.56
  Иванченко Ф.К. Конструкция и расчет подъемно - транспортных машин : учебник для техн.вузов и фак. - 2-е изд., перераб. и доп . - К : Вища шк , 1988. - 422 c.
  621.86.001.66
  Иванченко Ф.К. Прикладные задачи динамики машин. / Ф.К.Иванченко, В.А.Красношапка. - К. : Вища шк. , 1983. - 200 c.
  621.01
  Иванченко Ф.К. Конструкция и расчет подъемно - транспортных машин : учебник для техн.вузов и фак. - К. : Вища шк. , 1983. - 351 c.
  621.86.001.66
  Ивашков И.И. Монтаж, эксплуатация и ремонт подъемно - транспортных машин : учебник для вузов. - М. : Машиностроение , 1981. - 335 c.
  621.86
  Иващенко И.А. Технологические размерные расчеты и способы их автоматизации. - М. : Машиностроение , 1975. - 222 c.
  621.9
  Иващенко Н.И. Технология ремонта автомобиля : учеб.пособие для вузов. - К. : Вища шк. , 1977. - 358 c.
  629.331.083.002            629.113.004.57
  Иващенко П.А. Измерение параметров лазеров : учеб.пособие / П.А.Иващенко, Ю.А.Калинин, Б.Н.Морозов. - М. : Изд-во стандартов , 1982. - 167 c.
  621.373.826 :53.08
  Ивоботенко Б.А. Планирование эксперимента в электромеханике / Б.А.Ивоботенко, Н.Ф.Ильинский, И.П.Копылов. - М. : Энергия , 1975. - 185 c.
  519.242 : 621.313
  Ивович В.А. Переходные матрицы в динамике упругих систем : справ.пособие. - М. : Машиностроение , 1969. - 199 c.
  [512.643 : 539.3 : 62-752] (031)
  Ивович В.А. Переходные матрицы в динамике упругих систем : справочник. - М. : Машиностроение , 1981. - 183 c.
  62-752 : 512.542 : 539.3(03)
  Ивченко Г.И. Теория массового обслуживания : учеб.пособие для вузов / Г.И.Ивченко, В.А.Каштанов. И.Н.Коваленко. - М. : Высш.шк. , 1982. - 256 c.
  519.872
  Игнатов А.А. Кривошипные горячештамповочные прессы / А.А.Игнатов, Т.А.Игнатова. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1974. - 352 c.
  621.735.043.016.2 : 621.979
  Игнатов А.А. Кривошипные горячештамповочные прессы / А.А.Игнатов, Т.А.Игнатова. - 3-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1984. - 312 c.
  621.735.043.016.2: 621.979
  Игнатов В.А. Торцевые асинхронные электродвигатели интегрального изготовления / В.А.Игнатов, К.Я.Вильданов. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 304 c.
  621.313.333.049.77
  Игнатов В.А. Электрооборудование современных металлорежущих станков и обрабатывающих комплексов : учебник для ПТУ / В.А.Игнатов, В.Б.Ровенский, Р.Т.Орлова. - М. : Высш.шк. , 1991. - 93 c.
  621.9.06-83
  Игнатов В.Г. Свободные экономические зоны: методологические и организационные основы. Правовой и налоговый режим. Нормативная база / В.Г.Игнатов, В.И.Бутов. - М. : Ось-89 , 1997. - 189 c.
  339.543.624            65.5
  Игнатов В.Г. Экологический менеджмент В.Г.Игнатов, А.В.Кокин. : учеб.пособие. - Ростов н/Д : АООТ , 1997. - 304 c.
  502 : 658.012.32
  Игнатов В.Г. Экологичный менеджмент / В.Г.Игнатов, А.В.Кокин - Ростов на Дону : АООТ ’’Ростовское книжное издательство’’ , 1997. - 304 c.
  502:658.012.32
  Игнатович В.Г. Регулировка и ремонт бытовой радиоэлектронной аппаратуры : учеб.пособие для техникумов для радиотехн.спец. / В.Г.Игнатович, А.И.Митюхин. - Минск : Вышэйш.шк. , 1993. - 367 c.
  621.396.6.004.67
  Игнатьев М.Б. Алгоритмы управления роботами - манипуляторами / М.Б.Игнатьев, Ф.М.Кулаков, А.К.Покровский. - 2-е изд., перераб.и доп . - Л. : Машиностроение , 1977. - 247 c.
  621.865.8
  Идеи эстетического воспитания : в 2 т. Т.1. : антология / сост.В.П.Шестаков; общ.вступ.ст. М.Лифшица. - М. : Искусство , 1973. - 408 c.
  111.852            87.817
  Идеи эстетического воспитания : в 2 т. Т.2. : антология / сост.В.П.Шестаков ; общ.вступ.ст. М.Лифшица. - М. : Искусство , 1973. - 368 c.
  111.852            87.817
  Идрисов А.Б. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций / А.Б.Идрисов, С.В.Картышев, А.В.Постников. - 2-е изд., стер . - М. : Филинъ , 1998. - 269 c.
  330.322.5            65-56
  Иженерная геодезия : учебник для строит.спец.вузов / П.С.Закатов, Г.В.Багратуни, В.А.Величко; под ред.П.С.Закатова. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Недра , 1976. - 583 c.
  528            48
  Изаак С.И. Управление культурно - оздоровительной работой : учеб.- метод.пособие / С.И.Изаак, М.Х.Индреев, М.Н.Пуховская. - М. : Олимпия-Пресс , 2005. - 94 c. - (Спорт в школе).
  371.2.037.1
  Изаксон А.А. Справочник молодого машиниста экскаватора / А.А.Изаксон, В.М.Донской, А.И.Филатов. - М. : Высш.шк. , 1979. - 271 c.
  621.879
  Избирательный перенос в тяжелонагруженных узлах трения / Д.Н.Гаркунов, С.И.Лякин, О.Н.Курлов и др.; под общ.ред.Д.Н.Гаркунова. - М. : Машиностроение , 1982. - 205 c.
  621.891
  Избранные методы исследования в металловедении / под ред.Г.- Й.Хунгера; пер. с нем.А.К.Белявского и др. ;под ред.Ю.В.Мойша и др. - М. : Металлургия , 1985. - 416 c.
  620.182/.187
  Изготовление деталей пластическим деформированием / под ред.проф.К.П.Богоявленского и проф.П.В.Каменева - Л. : Машиностроение , 1975. - 424 c.
  621.777.4
  Изготовление деталей пластическим деформированием : сб.ст. / под ред.К.П.Богоявленского,П.В.Каменева. - Л. : Машиностроение , 1975. - 424 c.
  621.777.4
  Изготовление сложных полых деталей / К.Н.Богоявленский, Е.И.Серяков, А.Н.Кобышев, Н.Ф.Воронина; под ред.К.Н.Богоявлевского - Л. : Машиностроение, Ленингр.отд-ние , 1979. - 216 c.
  621.74.043.2-462
  Изготовление стальных конструкций : справочник монтажника / А.А.Абаринов, Б.И.Гампель, Е.Л.Воронов и др.; под ред.В.М.Краснова. - М. : Стройиздат , 1978. - 335 c. - (Справочник монтажника).
  [624.014.002.2 + 691.714.002.2](031)
  Изготовление строительных конструкций, деталей и полуфабрикатов : нормы, расценки и правила / сост.В.И.Пащенко. - К. : Будівельник , 1983. - 271 c.
  624.01
  Изерман Р. Цифровые системы управления / пер. с англ. С.П.Забродина и др. ; под ред.И.М.Макарова. - М. : Мир , 1984. - 541 c.
  681.511.22
  Изменения и дополнения к Единому тарифно - квалификационному справочнику работ и профессий рабочих - М. : Экономика , 1990. - 111 c.
  331.221.121(083)            658.310.841(083)
  Измерение среднеквадратического значения напряжения / Попов В.С., Жалбаков И.Н. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 120 c.
  621.317.72
  Измерение электрических и неэлектрических величин : учеб.пособие для вузов / Н.Н.Евтихиев, Я.А.Купершмидт, В.Ф.Папуловский, В.Н.Скугоров; под общ.ред.Н.Н.Евтихиева. - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 349 c.
  621.317.3
  Измерения в промышленности : справочник / под ред.П.Профоса; пер. с нем. под ред. Д.И.Агейкина. - М. : Металлургия , 1980. - 648 c.
  621.08
  Измерительные приборы в машиностроении : учеб.пособие для вузов / А.Г.Иванов, Г.Д.Бурдун и др.; под ред.Г.Д.Бурдуна, Б.А.Тайца. - М. : Машиностроение , 1964. - 524 c.
  681.5.08 : 621
  Износ и антифрикционные свойства материалов. Трение и износ в машинах : сб. / АН СССР.ГНИИ машиностроения. - М. : Наука , 1968. - 231 c.
  621.89
  Износ и долговечность автомобильных двигателей / Пономарев Н.Н., Григорьев М.А. - М. , 1976.
  621.431
  Изотермическое деформирование металлов / С.З.Фиглин, В.В.Бойцов, Ю.Г.Калпин, Ю.И.Каплин. - М. : Машиностроение , 1978. - 239 c.
  621.785.4            621.73
  Изучаем иностранные языки / составление, обработка, комментарий и словарь Е.В.Нарустранг. - СПб : Союз , 1999. - 127 c.
  811.112.2            81.2 Нем
  Изъюрова Г.И. Приборы и устройства промышленной электроники : учеб.пособие для вузов / Г.И.Изъюрова, М.С.Кауфман. - 2-е изд., перераб.и доп . - М : Высш.шк. , 1975. - 368 c.
  621.38.002.56
  Икрамов Х.Д. Задачник по линейной алгебре : учеб.пособие для вузов по спец.``Прикл.математика`` / под ред.В.В.Воеводина. - М. : Наука , 1975. - 319 c.
  512.64
  Иларионов В.В. Водитель и автомобиль / В.А.Иларионов, М.В.Кошелев, В.М.Мишутин. - М. : Транспорт , 1985. - 247 c.
  656.13.052.8
  Иллингуорта В. Толковый словарь по вычислительным системам / Е.К.Масловского - М. : Машиностроение , 1989. - 566 c.
  681.324(038)
  Иллюстрированный англо - французско - немецко - русский разговорник Сольмана. - М. : Кредо , 1992. - 271 c.
  811.111=133.1=112.2=161.1(076.3)            81.2
  Ильенченко М.В. Повышение экономической эффективности машиностроительного производства. - К. : Техніка , 1984. - 127 c.
  621.003.13
  Ильин А.И. Планирование на предприятии : в 2 т. Т.1. Стратегическое планирование. : учеб.пособие для вузов - Минск : Новое знание , 2000. - 308 c. - (Экономическое образование).
  658.012.2``313``            65.23
  Ильин А.И. Планирование на предприятии : в 2 т. Т.2. Тактическое планирование : учеб.пособие для вузов / А.И.Ильин, Л.М.Синица. - Минск : Новое знание , 2000. - 414 c. - (Экономическое образование).
  658.012.2``312``            65.23
  Ильин В.А. Цинкование, кадмирование, лужение и свинцевание / под ред.П.М.Вячеславова. - 4-е изд., доп.и перераб . - Л. : Машиностроение , 1977. - 95 c. - (Б-чка гальванотехника. Вып.2).
  621.357
  Ильин В.А. Аналитическая геометрия : учебник для ун-тов / В.А.Ильин, Э.Г.Позняк. - 4-е изд., доп . - М. : Наука , 1988. - 223 c. - (Курс высш.математики и мат.физики; Вып.5).
  514.12
  Ильин В.В. Критерии научности знания. - М. : Высш.шк. , 1989. - 128 c.
  111.83 + 001.2            15.56
  Ильин В.П. Трехдиагональные матрицы и их приложения / В.П.Ильин, Ю.И.Кузнецов. - М. : Наука , 1985. - 207 c.
  512.643
  Ильин Л.Н. Ковочно - штамповочное производство: лаб.практикум : учеб.пособие для машиностроит.техникумов / Л.Н.Ильин, А.С.Подольский, Б.М.Позднеев. - М. : Машиностроение , 1987. - 160 c.
  621.73
  Ильин Н.М. Электрооборудование автомобилей : учебник для техникумов. - 4-е изд., перераб.и доп . - М. : Транспорт , 1975. - 240 c.
  629.331.064.5            629.113.066
  Ильин Н.М. Электрооборудование автомобилей : учеб.для автотранспортных техникумов. - 3-е изд., перераб.и доп . - М. : Транспорт , 1974. - 240 c.
  629.331.064.5            629.113.066
  Ильин О.П. Системы программного управления производственными установками и робототехническими комплексами : учеб.пособие для вузов / О.П.Ильин, К.И.Козловский, Ю.Н.Петренко. - Мн. : Высш.шк. , 1988. - 285 c.
  658.012.011.56:004
  Ильина О. П. Информационные технологии бухгалтерского учета - С-Пб : Питер , 2002. - 688 с. c.
  65.052-51
  Ильина О.П. Информационные технологии бухгалтерского учета. - СПб : Питер , 2001. - 684 c.
  657 : 004 : 002.5.002.5            65.052-51+681.3:002.5.002.5
  Ильинский Н.Ф. Обший курс электропривода : учебник для электротехн.и электроэнерг.спец.вузов / Н.Ф.Ильинский, В.Ф.Козаченко. - М. : Энергоатомиздат , 1992. - 543 c.
  62-83
  Ильицкий В.Б. Станочные приспособления. Конструкторско - технологическое обеспечение эксплуатационных свойств / В.Б.Ильицкий, В.В.Микитянский, Л.М.Сердюк. - М. : Машиностроение , 1989. - 207 c.
  621.9.06-229
  Ильяшов В.П. Конденсаторные установки промышленных предприятий. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 153 c. - (ЭТЭ. Экономия топлива и электроэнергии).
  621.319.4.004.18
  Инвестиции в Украине / под ред. С.И.Вакарина. - К. : Канкорд , 1996. - 94 c.
  330.322(477)            65-56(Укр)
  Инженерная геодезия : учебник для вузов / Е.Б.Клюшин, М.И.Киселев, Д.Ш.Михелев, В.Д.Фельдман; под ред. Д.Ш.Михелева. - 2- е изд., испр . - М. , 2001. - 464 c.
  528
  Инженерная геодезия : учебник для строит.спец. вузов / Г.В.Багратуни, В.Н.Ганьшин, Б.Б.Данилевич. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Недра , 1984. - 344 c.
  528
  Инженерная графика в САПР / Райан, Дэниел - М. : Мир , 1989. - 391 c.
  656.512.22.011.56
  Инженерное обеспечение гибкого производства изделий радиоэлектроники / С.Д.Кретов, В.М.Литвинов, Я.И.Львович и др. - М. : Радио и связь , 1989. - 208 c.
  621.396.6.001.63 : 658.52.011.56.012.3
  Инженерные методы исследования ударных процессов / Г.С.Батуев, Ю.В.Голубков, А.К.Ефремов, А.А.Федосов. - 2-е изд., перераб . - М. : Машиностроение , 1977. - 240 c.
  621.01 : 531.66
  Инженерные методы обеспечения качества в машиностроении: Учеб. пособие для машиностр. спец. вузов / Никифоров А.Д., Бойцов В.В. - М. : Изд - во стандартов , 1987. - 382 c.
  621.002:658.018
  Инженерные расчеты на ЭВМ : справ.-пособие / под ред.В.А.Троицкого. - Л. : Машиностроение. , 1979. - 288 c.
  621.01 : 004.382.7            681.3
  Инновационный менеджмент : учебник для вузов / С.Д.Ильенкова, Л.М.Гохберг, С.Ю.Ягудин и др.; под ред.С.Д.Ильенковой. - М. : Банки и биржы:ЮНИТИ , 1997. - 327 c.
  658.012.32 : 001.895            65.290-21-5
  Инструмент для станков с ЧПУ, многоцелевых станков и ГПС / И.Л.Фадюшин, Я.А.Музыкант, А.И.Мещеряков, А.Р.Маслов. - М. : Машиностроение , 1990. - 271 c. - (БИ:Б-ка инструментальшика).
  621.9.02 : 621.9.06-529.02
  Инструментальное обеспечение автоматизированого производства : учебник для вузов / В.А.Гречишников, А.Р.Маслов, Ю.М.Соломенцев, А.Г.Схиртладзе; под ред.Ю.М.Соломенцева. - М. : Высш.школа , 2001. - 271 c.
  621.91.02 : 658.52.011.56
  Инструменты, приспособления и механизмы для специальных и монтажных работ : альбом / В.Ф.Назаренко, Л.С.Портной, А.С.Белик и др. - К. : Будівельник , 1974. - 192 c.
  69.002.54
  Интегральные микросхемы : справочник / Б.В.Тарабрин, Л.Ф.Лунин, Ю.Н.Смирнов и др.; под ред. Б.В.Тарабрина. - М. : Радио и связь , 1984. - 528 c.
  621.382.049.77
  Интегральные микросхемы : справочник / Б.В.Тарабрин, Л.Ф.Лунин, Ю.Н.Смирнов и др.; под ред.Б.В.Тарабрина. - 2-е изд.,испр . - М. : Энергоатомиздат , 1985. - 528 c.
  621.382.049.77
  Интегрированые производственные комплексы / под ред.общ.В.М.Пономарьова. - Л. : Машиностроение , 1987. - 91 c.
  658.52.011.56 : 681.323
  Интегрирующая функция экологии в современной науке. В помощь метолог.семинарам : сб.науч.тр. / отв.ред. Н.П.Депенчук, Н.Н.Киселев. - К. : Наук.думка , 1987. - 127 c.
  502
  Интегрирующие измерительные приборы / Плотников В.М.и др. - М. : Машиностроение , 1977. - 183 c.
  681.124
  Информатика - что это? / В.Н. Решетников, А.Н. Сотников - М. : Радио и связь , 1989. - 110 c.
  002.6
  Иоанн Кронштадский Моя жизнь во Христе. - М. : Сов. Росия , 1991. - 80 c. - (Моя жизнь во Христе).
  27            86.372
  Иойрыш А.И. Ракеты должны служить миру: Из истории появления ракетно - ядерного оружия. - М. : Междунар. отношеня , 1985. - 150 c.
  629.7
  Ионкин П. А. Сборник задач и упражнений по общей электротехнике : учебное пособие / под ред. проф. В.С. Пантюшина - 4-е . - Москва : Советская наука , 1958. - 460 c.
  6.п2.1
  Иорданский М.А. Программирование на языке АП для Наири : учеб. пособ. для вузов. - М. : Наука , 1983. - 111 c.
  004.42            681.3.06
  Иосилевич Г.Б. Детали машин : учеб. пособ. для мвшиностроит. спец. вузов. - М. : Машиностроение , 1988. - 367 c.
  621.81
  Иосилевич Г.Б. Затяжка и стопорение резьбовых соединений : справ пособие / Г.Б. Иосилевич, Ю.В. Шарловский. - М. : Машиностроение , 1971. - 183 c.
  621.88
  Иосилевич Г.Б. Прикладная механика : [учебник для втузов] / П.А. Лебедев, Г.Б. Иосилевич, В.С.Стреляев. - М. : Машиностроение , 1985. - 575 c.
  621.01
  Иосилевич Г.Б. Прикладная механика : учеб. для немашиностроит. спец. вузов / Г.Б. Иосилевич, Г.Б. Строганов, Г.С. Маслов; под ред.Г.Б.Иосилевича. - М. : Высш. шк. , 1989. - 350 c.
  621.01
  Иосилевич Г.Б. Расчет фланцевых соединений / Г.Б.Иосилевич, С.Т.Ковган. - Свердловск : Изд-во Уральск. ун-та , 1989. - 164 c. - (Произв.- техн.лит-ра).
  621.643.412 : 624.078.4
  Иосифьян А.Г. Основы следящего привода / А.Г.Иосифьян, Б.М.Каган. - М.; Л. : Госэнергоиздат , 1954. - 596 c.
  62-83-54
  Иофинов С.А. Контроль работоспособности трактора / С.А.Иофинов, Н.Н.Гевейлер. - Л. : Машиностроение , 1985. - 236 c.
  631.372 + 629.366
  Иоффе А.Ф. Персональные ЭВМ в организационном управлении. - М. : Наука , 1988. - 207 c. - (Экон.- мат.б-ка)).
  651.012.4 : 004.382.7
  Иохин В.Я. Экономичесакя теория: введение в рынок и микроэкономический анализ : учеб для эконом. спец.вузов. - М. : ИНФРА- М , 1997. - 507 c.
  330.01 + 330.101.542            65.01
  Ипатов М.И. Экономика, организация и планирование технической подготовки производства : учеб. пособие для машиностр. спец. вузов / М.И.Ипатов, О.Г.Туровец - М. : Высш. шк. , 1987. - 319 c.
  621.001 : 658.512.4
  Ирвин Д. Финансовый контроль / Дэвид Ирвин; пер. с англ. ; под. ред.И.И. Елисеевой. - М. : Финансы и статистика , 1998. - 253 c.
  336.025.2            65.053.5(4 Вл)
  Ирман Ю.Э. Станки - автоматы и полуавтоматы в радиоэлектронной промышленности. - Л. : Машиностроение , 1971. - 216 c.
  621.9.06-52 : 621.396.6
  Ирхин Ю.В. Политология : учеб. пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Изд-во РУДН , 1996. - 463 c.
  32.01 + (37.017.4-053.81 : 342.7)            66.0
  Исаев В.П. Ликвидация отказавших зарядов при взрывных работах / В.П.Исаев, А.А. Гурин - М. : Недра , 1984. - 80 c. - (Безопасность буровзрывных работ).
  622.235.45
  Исачеко В.П. Теплопередача : учеб. для теплоэнергет. спец. вузов / В.П.Исачеко, В.А.Осипова, А.С.Сукомед. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1981. - 417 c.
  621.1.016.4
  Исаченков Е.И. Контактное трение и смазка при обработе металлов давлением. - М. : Машиностроение , 1978. - 208 c.
  621.7.079 + 621.89
  Исида Х. Программирование для микрокомпьютеров / Харухиса Исида; пер. с яп. Э.К. Николаевой; под.ред.Н.Г.Волкова. - М. : Мир , 1986. - 222 c.
  004.42            681.3.06
  Исиченко Ю.А. Самоучитель украинского языка / Ю.А. Исиченко, В.С. Калашник, А.А. Свашенко. - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1993. - 287 c.
  811.161.2(076)
  Испанско - русский разговорник для туристов / сост.: Мигель Эрреро, В.И. Зотов. - М. : Рус. яз. , 1979. - 283 c.
  811.134.2 = 161.1(038)            81.2 Исп
  Испанско - русский фразеологический словарь: ок. 30000 фразеолог. ед. / Э.И. Левинтова, Е.М. Вольф, Н.А. Мошкович, А.И.Будницкая; под ред.Э.И. Левинтовой. - М. : Рус.яз. , 1985. - 1976 c.
  811.134.2 = 161.1(038)            81.2Ис-4
  Исполнительное производство в Украине(по состоянию на 01.05.02г.) / сост. М.И. Корякин. - Х. : Информ - правовой центр , 2002. - 287 c.
  347.952(477)            67.401
  Исполнительные размеры калибров : 2. Т.1. Калибры гладкие и шлицевые с прямобочным профилем : справочник / Я.Г. Уманский, И.А. Медовой - М. , 1980.
  621.753.3
  Использование Microsoft Office 97: профессиональній выпуск / Джим Бойс, Скотт Фаллер, Ред Гилген и др.; пер.с англ. - К.; М.; СПб. : Вильямс , 1998. - 1120 c.
  004.428.2 Office            681.3.06
  Использование станков с программным управлением : справ.пособие / пер. с англ.: А.Н. Табенкина, М.И. Шухмена; под ред. В.Лесли. - М. : Машиностроение , 1976. - 421 c.
  621.9.06-52
  Испытание автомобилей : учеб. пособие для вузов / В. В. Цимбалин, В.Н. Кравец, С.М. Кудрявцев и др. - М.: : Машиностроение , 1978. - 199 c.
  629.331.018            629.113.011.4(075.8)
  Испытание и ремонт автомобильных рам / Л.М.Лельчук, Г.Н.Сархошьян, М.М.Кобрин, В.С.Гурман; гос. науч. - исслед. ин - т автомобильного транспорта. - М. : Транспорт , 1974. - 222 c.
  629.331.032.11.018.083            629.113.011.2.001.45.001.57
  Испытание материалов : справочник / под ред.:Х.Блюменауэра. - Х.- М. : Металлургия , 1979. - 448 c.
  620.1
  Испытание электрических микромашин : учеб. пособие для электротехн. спец.вузов / Н.В.Астахов, Е.М.Лопухина, В.Т.Медведев и др.; под ред. Н.В.Астахова. - 2-е изд., перераб. и доп . - М : Высш.шк. , 1984. - 272 c.
  621.313-181.48.001.4
  испытания автомобиля : Учеб.пособие / В.С.Фалькевич,Н.В.Диваков - М. : Машгиз , 1952. - 239 c.
  629.113
  Испытания радиоэлектронной, электронно - вычислительной аппаратуры и испытательное оборудование : учеб. пособие для вузов / О.П.Глудкин, А.Н.Енгалычев, А.И.Коробов, Ю.В.Трегубов; под ред. А.И. Коробова. - М.: : Радиои связь , 1987. - 279 c.
  621.396.6.001.4
  Испытательная техника : в 2 т.. Т.1. : справочник / Г.С. Батуев, А.С. Больших, В.в. Голубков и др.; под ред. В.В. Клюева. - М. : Машиностроение , 1982. - 528 c.
  620.1.05
  Испытательная техника : в 2 т. Т.2. : справочник / А.С.Больших, В.И.Быков, А.С.Вавакин и др.; под. ред. В.В. Клюева. - М.: : Машиностроение , 1982. - 559 c.
  620.1.05
  Исследование динамических систем на ЭВМ / отв. ред.: Н.Т. Бруневич, В.И. Сергеев. - М. : Наука , 1982. - 144 c.
  621 : 534 : 004.382.7            621 : 534 : 681.3
  Исследование и разработка дробильно - обогатительного оборудования : сб.трудов. Вып.87 / под ред. В.А. Баумана ; Всесоюз. науч.- исслед. ин-т строит. и дорожного машиностроения. - М. : ВНИИстройдормаш , 1980. - 99 c.
  625.08+621.926
  Исследование и разработка ударных строительных и дорожных машин : сб.трудов. Вып.84 / под ред. В.Н. Вязовикина ; Всесоюз. науч.- исслед. ин-т строит. и дорожного машиностроения. - М. : ВНИИстройдормаш , 1979. - 55 c.
  625.08
  Исследование и решение задач прикладной механики на ЭВМ : сб. ст. / отв. ред. Н.Г. Бруевич, В.И. Сергеев. - М. : Наука , 1985. - 128с. c.
  621.01 : 004.382.7            621.01:681.3
  Исследование и создание подъемно - транспортных машин : сб. тр. Вып.85 / под ред.П.В. Панкрашина ;Всесоюз. науч.- исслед. ин-т строит. и дорожного машиностроения. - М. : ВНИИстройдормаш , 1979. - 87 c.
  625.08 + 621.87
  Исследование по системному анализу и приложениям : сб .науч. тр. / под ред. Н.Н.Яковлева. - Свердловск : Изд-во Урал. ун -та , 1990. - 171 c.
  658.512.011.56 : 621.38
  Исследование по строительной механике : межвуз.ст.науч.тр. / под общ. ред. Е.С.Гребня. - Л. : ЛИИЖТ , 1978. - 112 c.
  624.07
  Исследование по теории пластин и оболочек : сб.науч.тр.Вып.10. - Казань : Изд-во Казан.ун-та , 1973. - 418 c.
  624.04
  Исследование приводов строительных и дорожных машин : сб. ст. / под ред.Е.Ю. Малиновского. - М. : ВНИИстройдормаш , 1985. - 108 c.
  625.7.08-8 +69.001.5
  Исследования работы оснований и фундаментов промышленных сооружений и зданий : сб..тр. Вып.22 / под общ.ред. В.В.Швеца. - Свердловск : Уралстройниипроект , 1969. - 207 c.
  624.15
  Иссследование и разработка машин для бетонных работ : сб. трудов. Вып. 90 / под ред.:В.Н. Вязовикина ; Всесоюз. науч..- исслед. ин-т строит. и дорож. машиностроения. - М.: : ВНИИстройдормаш , 1981. - 80 c.
  625.08
  История государства и права зарубежных стран Т.1. : учебник для юрид.вузов и фак. / под общ.ред.О.А.Жидкова,Н.А.Крашенинниковой. - М. : ИНФРА-М-НОРМА , 1997. - 461 c.
  340.12(091)(1-87)            67.3
  История государства и права. Хронология : учеб.пособие / под ред. М.И.Сизикова. - М. : ИНФРА-М , 1996. - 158 c.
  340.12(091)(477)            67.3
  История мировой экономики. Хозяйственные реформы 1920-1990 гг. : учеб.пособие для вузов / А.Н.Маркова, Н.С.Кривцова, А.С.Квасов и др.; под ред. А.Н.Марковой. - М. : Закон и право: ЮНИТИ , 1995. - 191 c.
  330(091)(100)``1920/1990``            65.5-03
  История политических партий России : учебник для вузов / Н.Г. Думова, Н.Д. Ерофеев, С.В. Тютюкин и др.; под ред. А.И. Зевелева. - М. : Высш. шк. , 1994. - 447 c.
  329(47)(091)
  История экономических учений(современный этап) : учебник для экон. спец.вузов / под общ.ред А.Г. Худокормова. - М. : Инфра-М , 1999. - 733 c. - (Высш.образование).
  330.8``312``            65.02
  Источники электропитания на полупроводниковых приборах.Проектирование и расчет / С.Д. Додик и др.; под ред.Додика С.Д. и Гальперина Е.И. - М. : Советское радио , 1969. - 648 c.
  621.311
  Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры : справочник / Г.С. Найвельт, К.Б. Мазель, Ч.И. Хусаинов и др.; под ред Г.С. Найвельта. - М. : Радио и связь , 1985. - 567 c.
  621.396.6 : 621.311.6
  Исфорт Г. Производственный процес и окружающая среда / пер. с нем. Е.Ц. Кесельмана, О.В. Соколовской; под ред М.Я. Лемешева, Н.Ф. Реймерса. - М. : Прогресс , 1983. - 271 c.
  502.22            20.1
  Итин А.М. Наладка и эксплуатация токарных многошпиндельных полуавтоматов / А.М. Итин, Ю.Я. Родичев. - М. : Машиностроение , 1977. - 136 c.
  621.941.235.004
  Итинская Н.И. Автотракторные эксплуатационные материалы : учеб пособие для сред. ПТУ / Н.И. Итинская, Н.А. Кузнецов. - 3-е изд.,прераб. и доп . - М. : Агропромиздат , 1987. - 272 c. - (Учеб. и учеб.пособия для кадров массовых профессий).
  629.33/.36.002.3            629.113.002.3
  Итинская Н.И. Топлива, масла и технические жидкости : справочник / Н.И. Итинская, Н.А. Кузнецов. - 2-е изд., перераб и доп . - М. : Агропромиздат , 1989. - 303 c.
  662.75(035)+621.892(035)
  Итинская Н.И. Справочник по топливу, маслам и техническим жидкостям( в вопросах и ответах) : справочник / Н.И. Итинская, Н.А. Кузнецов. - М. : Колос , 1982. - 208 c.
  662.75(035) + 621.892(035)
  Итоги науки и техники. Автомобилестроение Т.3. Зарубежние автомобили / сост.Р.В. Кугель; под ред Р.В. Ротенберг. - М. : ВИНИТИ , 1987. - 155 c.
  629.331(1-87)            629.113
  Ицкович Г.М. Сопротивление материалов : учебник для машиностроит. техникумов. - 7-е изд. испр. . - М. : Высш.шк. , 1986. - 352 c.
  620.10
  Ицкович Г.М. Сопротивление материалов : учеб. пособие для машиностроит. техникумов. - 6-е изд.,испр . - М. : Высш.шк. , 1982. - 383 c.
  620.10
  Ицкович. Г.М. Методика преподавания сопротивления материалов в техникумах : учеб.- метод.пособие для преподавателей машиностроит. техникумов / под ред А.И. Аркуши. - 2-е изд.,перераб . - М. : Высш. шк.
  539.3/6.(072.32)
  Ишуткин В.И. Технологическая надежность системы СПИД. - М. : Машиностроение
  621.91
  І.Вернадський.Витоки.Творча спадщина у контексті історії економічної думки в Україні / за ред. В.Д.Базилевича. - К. : Знання , 2009. - 86 c.
  330.8(477) +929 Вернадский
  Іванов В.М. Історія держави і права України : у 2 т. Т.1. : навч. посібник - К. : МАУП , 2002. - 262 c.
  340.12 : (37.017.4-053ю81 + 378.017.4-057.785)(091)(477)
  Іванов В.М. Історія держави і права України : у 2 т. Т.2. : навч.посібник. - К. : МАУП , 2003. - 223 c.
  340.12(091)(477) :(37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Іванов Ю.Б. Альтернативні системи оподаткування : монографія. - Харків : ХДЕУ-Торнадо , 2003. - 517 c.
  336.22            65.261.4
  Іванов Ю.Б. Вступ до бізнесу / Ю.Б. Іванов, Ю.І. Кравченко, М.М. Хоменко. - К. : Лібра , 1995. - 251 c.
  334.7.012.42            65.012.11
  Іванова Т.В. Культура педагогічного менеджменту викладача ВНЗ непедагогічного профілю : навч.-метод.посібник. / Ін-т педагогічної освіти та освіти дорослих. - К. : Педагогічна думка , 2012. - 137 c.
  378.11: 658.012.32(072)
  Іванова Т.В. Культура педагогічного менеджменту викладача ВНЗ непедагогічного профілю : навч. - метод.посібник. - К. : Педагогічна думка , 2012. - 137 c.
  378.11(072) : 658.012.32
  Іванченко Ф.К. Підйомно - транспортні машини : підручник для техн.вузів - К. : Вища шк. , 1993. - 413 c.
  621.86/.87
  Іванюта П.В. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік у виробничих підрозділах сільськогосподарських господарюючих суб`єктів : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч.літ , 2006. - 362 c.
  657.4 : 631.162
  Іванюта Т.М. Економічна безпека підприємства : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Т.М.Іванюта, А.О.Заїчковський. - К. : Центр учбової літ , 2009. - 254 c.
  338.23: 343.3            65.012.8(075.8)
  Івасів Б.С. Міжнародні розрахунки : підручник. - Тернопіль : Карт-бланш , 2004. - 223 c. - ((тернопіл.акад.нар.гос-ва)).
  339.72            65.268
  Івахненко В.М. Курс економічного аналізу : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Знання - Пресс , 2000. - 207 c. - (Вища освіта ХХІ століття).
  658.012.122            65.053
  Івахненко В.М. Курс економічного аналізу : навч.- метод.посібник для самост.вивчення дисципліни. - К. : КНЕУ , 2000. - 263 c.
  658.012.122            65.053
  Іващенко В.І. Економічний аналіз господарської діяльності : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.І.Іващенко, М.А.Болюх. - К. : ЗАТ , 2001. - 204 c.
  658.012.122
  Івченко А.О. Тлумачний словник української мови. - 10-те вид., випр . - Харків : Фоліо , 2006. - 540 c.
  811.161.2`374.3
  Івченко А.О. Тлумачний словник української мови. - 10-те випр. вид . - Х. : Фоліо , 2006. - 540 c.
  811.161.2`374.3
  Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз : навч.посібник. - 2-ге вид., стер . - К. : МАУП , 2001. - 147 c. - (Межрегіональна Академія управління персоналом).
  658.14/.17.012.12            65.053
  Ізюмов О. Практичний російсько - український словник: Правила правопису та фразеологія. - Перевид. 1926 року . - К. : Знання , 1992. - 176 c.
  811.161.1=161.2(038)            81.2 Укр.
  Ізюмов О. Практичний російсько - український словник.Правила правопису та фразеологія / перевид.1926 року. - К. : Знання , 1992. - 176 c.
  811.161.1=161.2(038)            81.2Ук
  Ільєнко Р.Ю. Екологія для всіх : словник - довідник. - 2-ге вид., стер . - К. : Центр навч.літ. , 2006. - 155 c.
  502/504(03)
  Імунологія : підручник для біолог.спец.вищ.навч.закл. / А.Ю.Вершигора, Є.У.Пастер, Д.В.Колибо та ін.; за заг.ред.Є.У.Пастера. - К. : Вища шк. , 2005. - 599 c.
  577.27
  Інвестиційний менеджмент : опорний конспект лекцій для екон.спец.вищ.навч.закл. / уклад.І.О.Бланк, Н.М.Гуляєва. - К. : Київ нац.торг.-екон.ун-т , 2003. - 103 c.
  658.012.32 : 330.322
  Інвестиційний потенціал у логістиці. На прикладі автотранспорту : навч.посібник для вищ.навч.закл. / К.Е.Фесенко, Л.Г.Зайончик, М.П.Денисенко, В.Г.Кабанов. - К. : Наук.світ. , 2002. - 259 c.
  330.322 : 658.7 : 629.33
  Інвестування : підручник [для вищ. навч.закл.] / В.М.Гриньова, В.О.Коюда, Т.І.Лепейко, О.П.Коюда - К. : Знання , 2008. - 452 c.
  330.322(477)(075.8)
  Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1 : 5000, 1 : 2000, 1 : 1000 та 1 : 500. ГКНТА - 2.04-02-98. - Вид.офіц.,виправл. та доп . - К. : Гол.управління геодезії,картографії та кадастру Ук , 1999. - 155 c.
  528
  Інтелектуальні електричні мережі :елементи та режими : Монографія / За заг.ред.: О.В. Кириленка - К. : Ін-т електродинаміки НАН України , 2016. - 400 c.
  621.31            31.2
  Інформатизація аерокосмічного землезнавства : монографія / за ред. С.О.Довгого, В.І.Лялька. - К. : Наук.думка , 2001. - 606 c.
  528.7.063.9
  Інформаційна політика України. Європейський контекст : монографія / Л.В.Губерський, Є.Є.Камінський, Є.А.Макаренко. - К. : Либідь , 2007. - 358 c.
  32 : 316.774
  Іпатов Е.Ф. Психологія управління в бізнесі : навч.посібник для підготовки бакалаврів усіх форм навчання / Е.Ф.Іпатов, К.М.Левківський, В.В.Павловський. - 2-ге вид., доп., перероб . - Х.; К. : НМЦВО , 2003. - 319 c.
  159.9 : 334.7.012.42            88.5
  Ісаншина Г.Ю. Податковий менеджмент : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр.навч.літ. , 2003. - 258 c.
  336.2:658.012.32
  Іскович - Лотоцький Р.Д. Процеси та машини вібраційних і віброударних технологій : монографія / Р.Д.Іскович - Лотоцький, Р.Р.Обертюх, І.В.Севостьянов. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2006. - 291 c.
  621.979.31-868
  Історичні постаті України : іст.нариси (гетьмани: Д.Вишневецький, П Сагайдачний,Б.Хмельницький,П.Дорошенко, І.Мазепа,П.Полуботко,П.Орлик) / упоряд.та авт.вст.ст. О.В.Болдирев. - Одеса : Маяк , 1993. - 384 c.
  940(477) +929(477)            63.3 ( 2Укр ) 4
  Історія держави і права : навч.посібник / за ред. А.С.Чайковського. - К. : Юрінком Інтер , 2000. - 383 c. - (Ін-т економіки, управління та господ. права).
  340.12(091) : (37.017.4-053.81 +378.017.4-057.785)
  Історія держави і права зарубіжних країн. Середні віки та ранній новий час : навч.посібник / за ред. Б.Й.Тищика. - Львів : Світ , 2006. - 695 c.
  340.12 : ( 37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)(100)
  Історія держави і права України : навч.посібник / А.С.Чайковський, В.І.Баррименко, О.І.Гуржій та ін. - К. : Б.в. , 1997. - 236 c.
  340.12(091)(477)            67.3(4Укр)
  Історія держави і права України : у 2 т. Т.1. : підручник для юрид.спец.вищ.навч.закл. / О.Д.Святоцький, В.Д.Гончаренко, М.М.Страхов та ін.; за ред. В.Я.Тація, А.Й.Рогожина, В.Д.Гончаренка. - К. : Ін Юре , 2003. - 653 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)(477)            67.3(4Укр)
  Історія держави і права України : у 2 т. Т.2. : підручник для юрид.спец.вищ.навч.закл. / А.Й.Рогожин, В.Д.Гончаренко, М.М.Страхов; за ред. В.Я.Тація, А.Й.Рогожина, В.Д.Гончаренко. - К. : Ін Юре , 2003. - 578 c.
  340.12(091)(477)            67.3(4Укр)
  Історія держави і права України : У 2-х ч.. Т.Ч.1. : Підручник / За ред. акад. Академії правових наук України А.Й.Рогожина - К. : `Ін Юре` , 1996. - 368 c.
  340.12:940(477)            67.9(4УКР)я73
  Історія держави і права України. Курс лекцій : навч.посібник для юрид.вузів та фак. / О.О.Шевченко, В.О.Самохвалов, М.О.Шевченко та ін.; за ред. В.Г.Гончаренка. - К. : Вентурі , 1996. - 287 c.
  340.12(091)(477) : (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)            67.3(4Укр)
  Історія релігії в Україні : навч.посібник для вищ.навч.закл. / А.М.Колодний, П.Л.Яроцький, Б.О.Лобовик та ін.; за ред. А.М.Колодного, П.Л.Яроцького. - К. : Знання , 1999. - 735 c.
  21/.29(091)(477)            86.3(4 Укр)
  Історія січових стрільців : воєн.- іст.нарис - К. : Україна , 1992. - 345 c.
  947.7 ``1918/1920``            63.3(2Ук)712
  Історія українського селянства : у 2 т. Т.2. : нариси / Ред.рада: В.М.Литвин (голова), В.М.Геєць, В.М.Даниленко та ін. - К. : Наук.думка , 2006. - 653 c. - ((НАН України.Ін-т історіі України).
  940 - 058.232.6(477)            63.3(4Укр)-28
  Історія українського селянства : у 2 т. Т.1. : нариси / Ред.рада: В.М.Литвин(голова), В.М.Геєць, В.М.Даниленко та ін. - К. : Наук.думка , 2006. - 631 c. - (НАН України.Ін-т історії України).
  940-058.232.6(477)            63.3(4 Укр)-28
  Історія української літератури ХІХ ст.( 70-90 роки ) : у 2 т. Т.1. : підручник для філолог.спец.вищ.навч.закл. / О.Д.Гнідан, Л.С.Дем`янівська, С.С.Кіраль та ін.; за ред. О.Д.Гнідан. - К. : Вища шк. , 2002. - 575 c.
  821.161.2``18``(091) : 940(477)``18``            83.3 ( 4Укр )
  Історія української літератури ХІХ ст.( 70-90-ті роки ) : у 2 т. Т.2. : підручник для філолог.спец.вищ.навч.закл. / О.Д.Гнідан, Л.С.Дем`янівська, С.С.Кіраль; за ред. О.Д.Гнідан. - К. : Вища шк. , 2003. - 439 c.
  821.161.2``18``(091) : 940(477)``18``            82.161.2:94 (477) ``18``
  Історія української літератури ХІХ століття : у 3 т. Т.1. Перші десятиріччя ХІХ ст. : навч.посібник для філолог.спец.вищ.навч.закл. / за ред. М.Т.Яценка. - К. : Либідь , 1995. - 365 c.
  821.161.2``18``(091) : 940(477)``18``            83.3 ( 4Укр ) 1
  Історія української літератури ХІХ століття : у 3 т. Т.2. 40-ві - 60-ті роки ХІХ ст. : навч.посібник для філолог.спец.вищ.навч.закл. / за ред. М.Т.Яценка. - К. : Либідь , 1996. - 383 c.
  821.161.2``18``(091) : 940(477)``18``            83.3 ( 4Укр ) 1
  Історія української літератури ХХ століття : у 2 т. Т.1. Перша половина ХХ століття : підручник для гуманіт.спец.вищих навч.закл. / за ред. В.Г.Дончика. - К. : Либідь , 1998. - 462 c.
  821.161.2``19``(091) + 940(477)``19``            83.3 ( 4Укр ) 6
  Історія української літератури ХХ століття : у 2 т. Т.1. 1910-1930-ті роки : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.Г.Дончик, В.П.Агеєва, Ю.І.Ковалів та ін.; за ред. В.Г.Дончика. - 2-ге вид., стер . - К. : Либідь , 1994. - 782 c.
  821.161.2``19``(091) + 940(477)``19``            83.3 ( 4Укр )
  Історія української літератури. Кінець ХІХ-початок ХХ ст. : у 2 т. Т.1. : підручник для вищ.навч.закл. / О.Д.Гнідан, Г.Ф.Семенюк, Н.М.Гаєвська та ін.; за заг.ред. О.Д.Гнідан. - К. : Либідь , 2005. - 622 c.
  821.161.2``18/19``(091) + 940(477)``18/19``            83.3 ( 4Укр ) 1
  Історія української літератури. Перше десятиріччя ХІХ ст. : підручник для філолог.фак.вищ.навч.закл. / за ред. П.П.Хропка. - К. : Либідь , 1992. - 511 c.
  821.161.1``18``(091)+ 940(477)``18``            83.3 ( 4Укр ) 1
  Істрія релігії в Україні : у 6-ті то. Т.Т. 6. Пізні простестантизм в Україні (пятидесятники, адвентисти, Свідки Єгови) / за ред.: П. Яроцького - 2-ге вид. уточ. і доп. . - К.-Дрогобич : Сурма С. , 2008. - 632 с. c.
  2
  Іщенко А.В. Теорія і практика криміналістичного процесу доказування в розслідуванні злочинів : навч.посібник / А.В.Іщенко, І.О.Ієрусалимов, Ж.В.Удовенко. - К. : Центр учбов. літ. , 2007. - 158 c.
  343.132 ( 477 )
  Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил і територіальна організація виробництва : навч.посібник для екон. і географ. спец.вищ. навч. закл. - К. : Вид. Паливода А.В. , 2002. - 257 c.
  332.13            65.04 ( 4Укр )
  Йех Т. Теория множеств и метод форсинга / пер. с англ. В.И. Фуксона, под ред В.Н. Гришина. - М. : Мир , 1973. - 148 c.
  510.22
  Йех Я. Термическая обработка стали : справочник / пер. с чеш. И.А. Грязновой ; под ред Ю.Г. Андреева, В.Б. Фридман. - 3-е изд., испр. и доп . - М. : Метталургия , 1979. - 216 c.
  621.78
  К. М. Поливанов Теоретические основы электротехники : в3 ч. Т.ч.3. Теория электромагнитного поля - Москва : Энергия , 1969. - 352 c.
  621.3.01
  К.М.Бадыштова Топлива,смазочные материалы,технические жидкости.Ассортимент и применение - М. : Химия , 1989. - 431 c.
  662.7
  Кабаков М.Г. Технология производства гидроприводов. : учеб.пособие для вузов / М.Г.Кабаков, С.П.Стесин. - М. : Машиностроение , 1974. - 192 c.
  62-82.002.2
  Кабалевский А.Н. Малые ЭВМ: функции проектирования. - М. : Наука , 1986. - 224 c.
  004.382.7-181.4.001.6            681.3.001.6
  Кабанець О.І. Валютне регулювання та контроль в Україні / О.І.Кабанець, В.Д.Кольга. - Донецьк : Донеччина , 2000. - 224 c.
  336.748.025.2(477)            65.262.6
  Кабанов Е.И. Техническое обслуживание автомобилей. Лаб.практикум : учеб.пособие для автотрансп.техникумов / Е.И.Кабанов, В.Я.Пищук. - М. : Транспорт , 1989. - 156 c.
  629.331.083(076.5)            629.113.004.54( 076.5 )
  Кабаченко Т.С. Психология управления : в 2 ч. : учеб.пособие. - М. : Рос.педаг.агентство , 1997. - 323 c.
  159.9 : 658.012.32            88.5
  Каган Б.М. Цифровые вычислительные машины и системы : учеб.пособие для вузов / Б.М.Каган, М.М.Каневский; под ред.Б.М.Кагана. - 2-е изд., перераб . - М. : Энергия , 1974. - 680 c.
  004.382.7            681.31
  Каган Б.М. Основы эксплуатации ЭВМ : учеб.пособие для вузов / Б.М.Каган., И.Б.Мкртумян; под ред. Б.М.Кагана. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 430 c.
  004.382.7.004            681.3.004
  Каган Б.М. Основы эксплуатации ЭВМ : учеб.пособие для вузов / Б.М.Каган, И.Б.Мкртумян; под ред. Б.М.Кагана. - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 376 c.
  004.382.7            681.3.004
  Каган Б.М. Основы проектирования микропроцессорных устройств автоматики / Б.М.Каган, В.В.Сташин. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 303 c.
  681.51 : 681.325.5 : 621.382.049.77
  Каганов В.И. Компьютерные вычисления в средах Еxel и Mathad - М. : ’’Горячая линия’’ , 2003. - 328 c.
  004.42
  Каганов И.Л. Промышленная электроника. Общий курс : учебник для электротехн.и энерг.спец.вузов. - М. : Высш.шк. , 1968. - 559 c.
  621.385
  Кадастр населених пунктів : підручник / М.Г.Ступень, Р.Й.Гулько, О.Я.Микула, Н.Р.Шпак. - 2-ге вид., стер . - Львів : Б.в. , 2005. - 389 c.
  332.3( 075.8 )
  Кадровий менеджмент державної контрольно - ревізійної служби та управлінь : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Ф.М.Уляненко, С.М.Нікітченко, Д.І.Котельніков, О.В.Нікітченко; за заг.ред.Д.І.Котельнікова. - К. : Центр навч.літ. , 2005. - 315 c.
  658.3.012.32
  Кадыров Ж.Н. Диагностика и адаптация станочного оборудования ГПС. - Л. : Политехника , 1991. - 142 c.
  658.52.011.56.012.3 : 621.9.06
  Казакевич П.И. Техника безопасности при изготовлении изделий из пластмасс. - М. : Машиностроение , 1972. - 160 c.
  658.345 : 678.5.02
  Казаков Н.Ф. Технология металлов и других конструкционных материалов : учеб.пособие для немашиностр.спец.вузов / Н.Ф.Казаков, А.М.Осокин, А.П.Шишкова; под ред.Н.Ф.Казакова. - М. : Металлургия , 1975. - 688 c.
  621.7./9
  Казаков Н.Ф. Технология металлов и других конструкционных материалов : учеб.пособие для вузов / Н.Ф.Казаков, А.М.Осокин, А.П.Шишкова, ; под ред. Н.Ф.Казакова - М. : ’’Металлургия’’ , 1975. - 688 c.
  621.7
  Казакова Т.А. Практические основы перевода.English - Russian : учеб.пособие. - СПб. : Союз , 2003. - 319 c. - (Изучаем иностранные языки).
  811.111`253            81.2Англ-7
  Казанцева Л.В. Київське вікно у Всесвіт.Історія Київської астроном. обсерваторії в контексті істор.розвітку нац.та світової науки / Л.В.Казанцева, В.С.Кислюк. - К. : Наш час , 2007. - 196 c. - ((невідома Україна).
  520.1( 091 )
  Казаринов Ю.М. Применение микропроцессоров и микроЭВМ в радиотехнических системах : учеб.пособие для радиотехнич.спец.вузов / Ю.М.Казаринов, В.Н.Номоконов, Ф.В.Филиппов. - М. : Высш.шк. , 1988. - 207 c.
  621.396 : 681.325.5
  Казарновский Д.М. Радиотехнические материалы : учебник для вузов / Д.М.Казарновский, С.А.Яманов. - М. : Высш.шк. , 1972. - 312 c.
  621.396.6.002.3
  Казарновский Ю.Э. Основы теории упругости. Критический анализ. - М. : Машиностроение , 1989. - 55 c.
  539.3.001.32
  Казачковський М.М. Керовані випрямлячі : навч.посібник для електромех.спец.вищ.навч.закл. - Дніпропетровськ : НГА України , 1999. - 228 c. - (Нац. гірнича академія).
  621.314.6
  Казачковський М.М. Комплектні електроприводи : навч.посібник для вищ.навч.закл. - Дніпропетровськ : НГУ , 2003. - 226 c.
  62-83-2 : 621.316.37
  Казачковський М.М. Керовані випрямлячі - Дніпропетровськ , 1999. - 225 c.
  621.314.6
  Казачонок В.И. Штамповка с жидкостным трением - М. , 1978. - 77 c.
  621.7.079
  Казеннов Г.Г. Основы построения САПР и АСТПП : учеб.для сред.спец.учеб.заведений спец.электрон.- вычисл.техники / Г.Г.Казеннов, А.Г.Соколов. - М. : Высш.шк. , 1989. - 200 c.
  621.396.6
  Казинер Ю.Я. Арматура систем автоматического управления (исполнительные устройства ) / Ю.Я.Казинер, М.С.Слободкин. - М , 1977. - 136 c.
  621.646
  Каїра З.С. Розміщення виробничих сил: стратегія та практика : навч.посібник / З.С.Каїра, А.І.Омельянчук, О.С.Поважний. - Донецьк : Альфа-прес , 2006. - 319 c.
  332.1+658.5
  Кайбышев О.А. Сверхпластичность промышленных сплавов. - М. : Металлургия , 1984. - 263 c.
  669.017 : 539.52
  Как заключать международные торговые контракты - К. : Международ.компьютерный клуб Украины , 1992. - 128 c.
  339.542            65.428
  Как правильно платить налог на прибыль - К. : Преса України , 2001. - 386 c. - (Б-ка ``Дебета - Кредита``).
  336.225.62            65.261.4
  Какуевицкий Л.И. Справочник реле защиты и автоматики : справочник / Л.И.Какуевицкий, Т.В.Смирнова; под ред.М.Э.Хейфица. - 3-е изд., перераб.и доп . - М. : Энергия , 1972. - 344 c.
  621.318
  Калабеков Б.А. Цифровые устройства и микропроцессорные системы : учебник для сред.спец.учеб.заведений связи. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Радио и связь , 1997. - 336 c.
  [004.31 + 004.272.4-181.48] : 621.382.049.771.14            681.325.5-181.4
  Калабеков Б.А. Цифровые устройства и микропроцессорные системы : учебник для электротехн.техникумов связи / Б.А.Калабеков, И.А.Мамзелев. - М. : Радио и связь , 1987. - 400 c.
  [004.31+004.272.4-181.48] : 621.382.049.771.14            [681.322+ 621.325.5] : 621.382
  Калантарев П.Л. Расчет индуктивностей : справ.кн. / П.Л.Калантарев, Л.А.Цейтлин. - 3-е изд., перераб.и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1986. - 488 c.
  621.3.011.3.001.24
  Калашник В. С. и др. Русско-украинский разговорник / В. С. Калашник, А. Я. Опришко, А.а. Сашенко - К.: : Вища шк. , 1992. - 220 c.
  811.161.1:811.161.2
  Калашник В.С. Русско - украинский разговорник / В.С.Калашник, А.Я.Опришко, А.А.Свашенко. - К. : Вища шк. , 1992. - 217 c.
  811.161.1=161.2(076.3)
  Калашников А.С. Технология изготовления зубчатых колес. - М. : Машиностроение , 2004. - 479 c.
  621.833.002
  Калашников М.Г. Системы электроснабжения транспортных машин / М.Г.Калашников, О.И.Милютин, В.Д.Константинов - Л. : Машиностроение , 1982. - 143 c.
  629.3.064.5            629.113/115.001.11
  Калашников С.Н. Зуборезные резцовые головки. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. , 1972. - 162 c.
  621.9.02 : 621.833
  Калашников С.Н. Контроль производства конических зубчатых колес / С.Н.Калашников, А.С.Калашников. - М. : Машиностроение , 1976. - 174 c.
  621.9.08 : 621.883
  Калибрование фасонных профилей / В.Н.Аргунов, М.З.Ерманок, А.И.Петров, М.В.Харитонович. - М. : Металлургия , 1989. - 207 c.
  621.77-423
  Калина А.В. Организация и оплата труда в условиях рынка ( аспект эффективности ) : учеб.пособие. - 3-е изд., перераб.и доп . - К. : МАУП , 2001. - 311 c.
  331.1/.2            65.245
  Калина А.В. Организация и оплата труда в условиях рынка ( аспект эффективности ) : учеб.- метод.пособие. - К. : МАУП , 1995. - 288 c.
  331.1/.2            65.245
  Калинин М.П. Мотоцикл : устройство, эксплуатация и обслуживание : учеб. пособие для сред.ПТУ. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1988. - 160 c.
  629.371.15/.16            629.118.6
  Калинкин В.С. Курсовое и дипломное проектирование по технологии электромашиностроения : учеб.пособие для электромех.техникумов / В.С.Калинкин, Н.Г.Карельская. - М. : Высш.шк. , 1989. - 76 c.
  621.313.002
  Калинушкин М.П. Вентиляторные установки : учеб.пособие для инж.- строит.вузов и фак. - 6-е изд., перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 1967. - 259 c.
  697.921.4 + 628.23
  Калисский В.С. Автомобиль категории ``С`` : учеб.водителя для сред.ПТУ / В.С.Калисский, А.И.Манзон, Г.Е.Нагула. - 4-е изд., перераб.и доп . - М. : Транспорт , 1987. - 349 c.
  629.35            629.114.4
  Калитчак Р.Г. Регіоналізм у європейських інтеграційних процесах. - К. : Знання , 2007. - 303 c.
  332.135( 4 )
  Калінін Ю.А. Релігієзнавство : підручник для вищ.навч.закл. / Ю.А. Калінін, Є.А. Харьковщенко. - 3-е вид . - К. : Наук. думка , 1997. - 252 c.
  21/29            86.2
  Калінін Ю.А. Релігієзнавство : підручник для вищ.навч.закл. / Ю.А. Калінін, Є.А. Харьковщенко. - 5-те вид., доопрацьоване . - К. : Наук. думка , 2000. - 352 c.
  21/29            86.2
  Калінін Ю.А. Релігієзнавство : підруч. для вищ. навч.закл. / Ю.А. Калінін, Є.А. Харьковщенко. - К. : Наук. думка , 1994. - 167 c.
  21/29            86.3
  Калниболтский К.М. Автоматизированное проектирование электронных схем / Ю.М. Калниболтский, К.С. Сундучков, А.И. Солодовник. - К. : Техніка , 1987. - 301 c.
  621.38.061.001.63 : 658.012.011.56
  Калоев А.В. Основы проектирования систем автоматического вождения самоходных машин. - М. : Машиностроение , 1978. - 152 c.
  631.372.076 : 629.366            631.372.076:629.114.014-52
  Кальбус Г.Л. Гидропривод и навесные устройства тракторов: в вопросах и ответах. - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Урожай , 1990. - 215 c.
  629.366-82 + 631.372-82
  Каменева Л.И. Немецкий язык : в 2 т. Т.1. : учеб. пособ. для слушателей подгот. отд. вузов / Л.И.Каменева, Л.М.Гинзбург. - Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та , 1988. - 216 c.
  811.112.2            81.2Нем
  Каменева Л.И. Немецкий язык : в 2 т. Т.2. : учеб. пособ. для слушателей подгот. отд. вузов / Л.И.Каменева, Л.М.Гинзбург. - Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та , 1988. - 230 c.
  811.112.2            81.2Нем
  Каменецкий Б.И. Автомобильные дороги : учеб. для автотранспорт. техникумов / Б.И.Каменецкий, И.Г.Кошкин. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1979. - 144 c.
  625.7./8
  Каминская В.В. Фундаменты и установка металлорежущих станков. / В.В. Каминская, Д.Н. Решетов. - М. : Машиностроение , 1975. - 208 c.
  621.9.06 + 621.9.06-217
  Каминский Е.А. Практические приемы чтения схем электроустановок. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 367 c.
  744 + 621.31.061+ 621.3.061
  Каминский Е.А. Практические приемы чтения схем электроустановок. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 367 c.
  744+621.31.061+621.3.061
  Каминский М.Л. Монтаж приборов и систем автоматизации : учеб. для проф.-техн. училищ / М.Л. Каминский, В.М. Каминский. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1983. - 248 c. - (Проф.-техн. образование).
  681.2-53.002.72 + 681.515.002.72
  Каминский Я.Н. Электрооборудование автомобилей : справ. пособие по проектированию / Я.Н.Каминский, К.М.Атоян. - М. : Машиностроение , 1971. - 152 c.
  620.331.064.5            629.113.066
  Камінський А.В. Математичне та комп`ютерне моделювання процесів оптимізації центрування електричних мереж : монографія / А.В.Камінський, Б.І.Мокін. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2005. - 122 c.
  621.316 : 004.942
  Камнев П.В. Совершенствование ковки крупных поковок. - Л. : Машиностроение , 1975. - 341 c.
  621.73
  Камышный Н.И. Конструкции и наладка токарных автоматов и полуавтоматов : учеб. пособ. для ПТУ. - М. : Высш. шк. , 1971. - 424 c.
  621.941
  Камышный Н.И. Автоматизация загрузки станков. - М. : Машиностроение , 1977. - 287 c.
  621.9.06-229.6
  Камянова Т. Практический курс немецкого языка. - М. : Славянский дом книги , 2001. - 384 c.
  811.112.2            81.2Нем
  Кан С.Н. Расчет цилиндрических оболочек покрытий зданий. : учеб. пособ. для строит. спец. вузов / С.Н. Кан, Ю.И. Каплан. - К. : Вища шк. , 1973. - 244 c.
  624.04
  Канарчук В.Є. Надійність машин : підручник для вищ.навч.закл. / В.Є. Канарчук, С.К. Полянський, М.М. Дмитрієв. - К. : Либідь , 2003. - 423 c.
  62-192
  Канарчук В.Є. Основи технічного обслуговування і ремонту автомобілів : у 3 т. Т.1. Теоретичні основи. Технологія : підручник для вищ.навч.закл. / В.Є.Канарчук, О.А.Лудченко, А.Д.Чигринець. - К. : Вища шк. , 1994. - 342 c.
  629.331.083
  Кане М.М. Основы научных исследований в технологии машиностроения : учеб. пособ. для втузов. - Минск : Выш.шк. , 1987. - 231 c.
  621.002 : 001.891
  Каникевич А.Д. Англо - русско - украинский терминологический словарь по бухгалтерскому учету и аудиту: 3000 слов и словосочетаний / под ред. С.Ф. Голова. - К. : Либра , 2003. - 255 c.
  811.111=161.1=161.2(038) : 657            81.2Англ
  Канищева Е.Н. Сборник общенаучных и технических текстов на немецком языке для неязыковых вузов. : учеб. пособ. / Е.Н. Канищева, М.Ф. Баринова, Л.С. Журина. - 3-е изд., доп . - М. : Высш.шк. , 1976. - 160 c.
  811.112.2            81.Нем
  Кантор Г. Труды по теории множеств. / А.Н. Колмогоров, Ф.А. Медведев, А.П. Юшкевич; отв. ред. А.Н. Колмогоров, А.П. Юшкевич. - М. : Наука , 1985. - 430 c. - (/Классики науки/.).
  510.22
  Кантор И.Л. Гиперкомплексные числа. - М. : Наука , 1973. - 144 c.
  512.8
  Капитальный ремонт автомобилей : справочник. / Л.В. Дехтеринский, Н.Е. Есенберлин, К.У. Акмаев и др.; под ред. Р.Е. Есенберлина. - М. : Транспорт , 1989. - 335 c.
  629.3331.083            629.113.004.67
  Капичин И.И. Оптико - электронные углоизмерительные системы. - К. : Техніка , 1986. - 144 c.
  621.383
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике : в 5 т. Т.1. Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве. - 5-е изд., стер . - М. : Изд-во ХГУ , 1973. - 204 c.
  514.12
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей матиматике : в 5 т. Т.1-2. Аналитическая геометрия на плоскости и в простанстве.Дифференциальное исчисление функций одной и многих независимых переменных. : учеб.пособие для вузов - 4-е изд . - Харьков : Изд-во ХГУ , 1970. - 575 c.
  514.12 + 517.2
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике. : в 5 т. Т.2. Дифференциальное исчисление функций одной и многих независимых переменных. - 5-е изд . - Х. : Вища шк. , 1973. - 367 c.
  517.2
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике. : в 5 т. Т.2. Дифференциальное исчисление функций одной и многих независимых переменных. : учеб. пособ. для втузов - Харьков : Изд-во ХГУ , 1963. - 372 c.
  517.2
  Каплянский А.Е. Теоретические основы электротехники. : учеб. пособие для вузов / А.Е. Каплянский, А.П. Лысенко, Л.С. Полотовский; под ред. А.Е. Каплянского. - 2-е изд . - М. : Высш. шк. , 1972. - 488 c.
  621.3.01
  Капорович В.Г. Производство деталей из труб обкаткой. - М. : Машиностроение , 1978. - 136 c.
  621.774.7 : 621.98
  Каптюшин Г.К. Конструкция, основы теории, расчет и испытание тракторов. / Г.К. Каптюшин, С.П. Баженов. - М. : Агропромиздат , 1990. - 510 c.
  629.366.001.66            629.114.2.001.66
  Капунцов Ю.Д. Электрооборудование и электропривод промышленных установок : учебник для вузов / Ю.Д. Капунцов, В.А. Елисеев, Л.А. Ильяшенко; под общ. ред. М.М. Соколова. - М. : Высш. шк. , 1979. - 359 c.
  62-83
  Капустин Н.М. Разработка технологических процессов обработки деталей на станках с помощью ЭВМ - М. : Машиностроение , 1976. - 288 c.
  621.9.06-52
  Капчинский Л.М. Конструирование и изготовление телевизионных антенн. - 2-е изд., стер . - М. : Радио и связь , 1995. - (Массовая радиобиблиотека.Вып. 1216).
  621.396.677
  Карабан В.І. Англійсько - український юридичний словник: понад 75 тис. слів та словосполучень юрид. підмови та близько 160 тис. укр. перекладних відповідників. - Вінниця : Нова книга , 2004. - 1085 c.
  811.111=161.2(038) : 34            81.2Англ-9
  Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. - 4-е вид., випр . - Вінниця : Нова книга , 2004. - 574 c. - (МОН).
  811.111`25
  Карабан В.І. Теорія і практика перекладу з української мови на англійську (Theory and Practice of Translation from Ukrainian into English) : навч. посібник - довідник для вищ.навч.закл. - Вінниця : Нова книга , 2003. - 606 c. - (МОН).
  811.111`25
  Карабан В.І. Теорія і практика перекладу з української мови на англійську (Theory and Practice of Translation from Ukrainian into English) : навч. посібник-довідник для ВНЗ. - Вінниця : Нова книга , 2003. - 606 c. - (МОН).
  811.111`25
  Карабан В.І. Українсько - англійський юридичний словник. Понад 65000 слів та словосполучень юридичної підмови та близько 160 тисяч англійських перекладних відповідників. - Вінниця : Нова книга , 2003. - 967 c.
  811.111=161.2(038) : 340            81.2Англ-4
  Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей : учеб. для сред. проф. образования. / В.И.Карагодин, Н.Н.Митрохин. - 3-е изд., стер . - М. : Академия , 2005. - 496 c.
  629.331.083            629.113.004.67
  Карагодова Е.А. Автоматизированные рабочие места / Е.А. Карагодова, В.Н. Антонов, В.Ф. Маслов; под общ. ред. В.Н. Антонова. - К. : Тэхника , 1989. - 127 c.
  331.103.224
  Карагодова О.О. Мікроекономіка : навч. посіб. / О.О.Карагодова, Д.М.Черваньов. - К. : Четверта хвиля , 1997. - 204 c.
  330.101.542            65.012.1
  Караманский Т.Д. Численные методы строительной механики / пер. с болг. Т.Д.Караманского; под ред. Г.К.Клейна. - М. : Стройиздат , 1981. - 434 c.
  624.04 : 519.6
  Карасев А.И. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. для экон. спец. вузов. - 4-е изд., стер . - М. : Статистика , 1979. - 279 c.
  519.2
  Карасев В.А. Доводка эксплуатируемых машин. Вибродиагностические методы / В.А. Карасев, А.Б. Ройтман. - М. : Машиностроение , 1986. - 190 c.
  620.178.5 : 62-752
  Каратаев Р.Н. Расходомеры постоянного давления.Ротаметры / Р.Н. Каратаев, М.А. Копырин. - М. : Машиностроение , 1980. - 96 c.
  681.121
  Каратыгин А.М. Заточка и доводка инструмента / А.М. Каратыгин, Б.С. Коршунов. - 3-е изд., перерад. и доп . - М. : Машиностроение , 1977. - 183 c.
  621.9.02
  Карелин В.С. Проектирование рычажных и зубчато - рычажных механизмов : справочник. - М. : Машиностроение , 1986. - 181 c. - (Биб-ка конструктора).
  621.828.3.001.63 : 621.833.001.63
  Карелин В.Я. Кавитационные явления в центорбежных и осевых насосах. - 2-е перераб и доп . - М. : Машиностроение , 1975. - 336 c.
  621.65 :532.528
  Карелин Н.М. Бескопирная обработка цилиндрических деталей с криволинейными поперечными сечения. - М. : Машиностроение , 1966. - 187 c.
  621.9.07
  Карелин Я.А. Таблицы для гидровлического расчета канализационных сетей из пластмассовых труб круглово сечения : справ. пособие / Я.А.Карелин, В.Н. Яромский, О.Я. Евсеева. - М. : Стройиздат , 1986. - 55 c.
  628.22-036.5 : 532.5
  Карлберг К. Бизнес- анализ с помощью Excel 2000 / пер. с англ. Н.М.Макаровой, О.И.Медведь, Л.Б.Тавровской; под общ. ред. В.В.Александрова. - М. : Вильямс , 2000. - 479 c.
  004.428.2 Excel + 658.14/.17.012.12
  Карлберг К. Бизнес- анализ с помощью Excel / пер. с англ.Н.М.Макаровой, О.И.Медведь, Л.Б.Тавровской; под общ. ред В.В.Александрова, О.В.Остапец. - К. : Диалектика , 1997. - 439 c.
  004.428.2 Excel : 658.14/17.012.12
  Карлін М.І. Правові основи підприємництва : навч. посіб. - К. : Наук. думка , 2000. - 191 c.
  346.26(477)            67.404(4Укр)
  Кармазін В.А. Економічний аналіз : практикум для вищ. навч. закл. - К. : Знання , 2007. - 255 c.
  658.012.122
  Кармалита В.А. Цифровая обработка случайных колебаний. - М. : Машиностроение , 1986. - 79 c.
  519.216.2
  Карначук В.П. Основы применения ЭВМ : учеб. пособ. для вузов / В.П. Карначук, И.Н. Сваровский, И.Д. Суздальницкый - М. : Радио и связь , 1988. - 227 c.
  004.382.7            681.3.004.14
  Карновский И.А. Методы оптимального управления колебаниями деформируемых систем. - К.-Донецк : Вищ. шк. , 1982. - 116 c.
  624
  Карп М.В. Финансовый лизинг на предприятие : учеб. пособ. для инж.- строит. вузов и фак. / М.В.Карп, Р.А. Махмутов, Е.М. Шабалин. - М. : Финансы: ЮНИТИ , 1998. - 119 c.
  336 : 339.187.62
  Карпенко Г.В. Избранные труды : в 2 т. Т.1. Физико - химическая механика конструкционных материалов. - К. : Наук. думка , 1985. - 226 c.
  669.14 : 620.197 : 621.793
  Карпенко Г.В. Избранные труды : в 2 т. Т.2. Работоспособность конструкционных материалов в агрессивных средах. - К. : Наук.думка , 1985. - 239 c.
  669.14 : 620.197 : 621.793
  Карпенко О.В. Управлінский облік: методика викладання у вищій школі : навч. посіб.для вищ.навч.закл. - К. : Центр. учбов. літ. , 2007. - 243 c.
  657.4 : 658.012 : 378.02
  Карпенко О.Д. Державна та промислова власність: організаційно - правові питання : монографія. - К. : Ін Юре , 1999. - 154 c.
  347.2/3 : 338.246.025.2
  Карпов В.А. Маркетинг: прогнозування кон`юктури ринку : навч. посіб.для екон. спец. вищ.навч.закл. / В.А.Карпов, В.Р.Кучеренко. - К. : Знання , 2001. - 215 c.
  339.138 : 338.12.017            65.209-22
  Карпов Р.Г. Электрорадиоизмерения : учеб. пособ. для вузов / Р.Г.Карпов, Н.Р.Карпов. - М. : Высш.шк. , 1978. - 272 c.
  621.317
  Карпова Т.П. Основы управленческого учета : учеб. пособ. - М. : ИНФРА-М , 1997. - 392 c.
  657.4 : 658.012            65.052
  Карпова Т.П. Управленческий учет : учеб.для вузов. - М. : ЮНИТИ , 2002. - 350 c.
  657.4 : 658.012
  Карпова Т.П. Управленческий учет : учеб. для экон. спец. вузов. - М. : ЮНИТИ , 2000. - 350 c.
  657.4 : 658.012            65.052
  Карпова Т.П. Управленческий учет : учеб. для экон. спец. вузов. - М. : Аудит : ЮНИТИ , 1998. - 350 c.
  657.4 : 658.012
  Карпухин И.М. Посадки приборных и шпидельных шарикоподшипников : справочник. - М : Машиностроение , 1978. - 246 c.
  621.822.7+621.753.2(031)
  Карр Э. История Советской Росии : кн.1. Т.1, 2. Большевистская революция 1917-1923 / Эдвард Карр; пер. с англ. - М. : Прогресс , 1990. - 764 c.
  94(47)``1917/1923``
  Картавов С.А. Технология машиностроения: Спец. часть : учеб. для машиностроит. спец. вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Ваща шк. , 1984. - 271 c.
  621.002
  Карталов В.С. Экономичесая эффективность прогрессивных способов литья. - К. : Техніка , 1972. - 116 c.
  621.74.003.13
  Карташев А.П. Обыкновенные дифференциальные уравнения и основы вариационного исчисления : учеб. пособ. для вузов / А.П.Карташев, Б.П.Рождественский. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1986. - 272 c.
  517.2
  Карташев А.П. Обыкновенные дифференциальные уравнения и основы вариационного исчисления : учеб.пособие для вузов / А.П.Карташев, Б.Л.Рождественский. - 2-е изд., испр. и доп . - М. : Наука , 1980. - 287 c.
  517.2
  Картышов А. В. Износостойкость деталей земснарядов / А.В. Картышов, Н.С. Пенкин, Л.И. Погодаев. - Л. : Машиностроение , 1972. - 160 c.
  621.879.447 + 620.178.1
  Карцев М.А. Архитектура цифровых вычислительных машин. - М. : Наука , 1978. - 295 c.
  004.2            681.3
  Карякин Ю.В. Чистые химические вещества.Руководство по приготовлению неорганических реактивов и препаратов в лабораторных условиях / Ю.В. Карякин, И.И. Ангелов. - 4 - е изд., перераб. и доп . - М. : Химия , 1974. - 408 c.
  546.05 : 542
  Касаткин А.И. Профессиональное программирование на языке Си.Управление ресурсами : справ.пособие. - Мн. : Высш.шк. , 1992. - 432 c.
  004.42 : 004.43            681.3.06
  Касаткин А.С Электротехника : учеб.для неэлектротехн. спец.вузов / А.С.Касаткин, М.В.Немцов. - М. : Высш.шк. , 2000. - 542 c.
  621.3
  Касаткин А.С. Электротехника : учеб.пособ. для неэлектротехн.спец. вузов / А.С.Касаткин,М.В.Немцов. - 4-изд.,перераб . - М. : Энергоатомиздат , 1993. - 440 c.
  621.3
  Касаткин В.Н. Через задачи - к программированию. Для ст. шк.возраста. - К. : Рад.шк. , 1989. - 128 c. - (().
  004.42            681.3.06
  Касаткин Ф.П. Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного процесса : учеб.пособие для вузов / Ф.П.Касаткин,С.И.Коновалов,Э.Ф.Касаткина. - М. : Академ.проект , 2005. - 346 c.
  656.072/.073 + 629.067
  Кассандрова О.Н. Обработка результатов наблюдений : учеб. пособие для вузов / О.Н.Кассандрова, В.В.Лебедев. - М. : Наука , 1970. - 104 c.
  519.24/.25
  Касынюк Л.А. Основы конституционного права Украины : учеб.пособие. - Х. : Одиссей , 2000. - 191 c.
  342(477)            67.400(4УКр)
  Касьянов В.Н. Сборник заданий по практикуму на ЭВМ : учеб.пособие для вузов / В.Н.Касьянов,В.К.Сабельфельд - М. : Наука , 1986. - 272 c.
  004.382.7            681.3
  Каталог деталей автобуса КАВЗ-685. - М. : Машиностроение , 1973. - 253 c. - (Головное союзное конструкторское бюро по автобусам).
  629.341            629.114.5
  Каталог деталей автобусов ЛАЗ-695Н, ``Львів и ЛАЗ-697Н ``Турист``. Т.1. Двигатель,трансмиссия,ходовая часть,управление,электрооборудование и приборы / Всесоюз.конструкт. - эксперимент.ин-т автобусостроения. - М. : Машиностроение , 1976. - 232 c.
  629.341            629.114.5
  Каталог деталей автобусов ЛАЗ-695Н``Львів`` и ЛАЗ-697 ``Турист`` Т.2. Кузов,оборудование и принадлежности кузова / Всесоюз.констр. -эксперим. ин-т автобусостроения . - М. : Машиностроение , 1976. - 224 c.
  629.341            629.114.5
  Каталог деталей автомобилей - самосвалов БелАЗ-540,БелАЗ-540А и БелАЗ-548А / Белорус.автомобильный завод / - М. : Машиностроение , 1971. - 319 c.
  629.11
  Каталог деталей автомобилей ВАЗ-2105 / под общ.ред. Г.К. Мирзоева. - Л. : Машиностроение , 1984. - 207 c.
  629.331.1            629.114.6
  Каталог деталей автомобилей ГАЗ-66-01 и ГАЗ-66-05 / Горьковский автомобильный завод. - М. : Машиностроение , 1983. - 236 c.
  629.351            629.114.4
  Каталог деталей автомобиля ЗИЛ-431410 (ЗИЛ-130 ) и его модификаций: ЗИЛ-441510 (ЗИЛ-130В1),ЗИЛ-431510 (ЗИЛ-130Г),ЗИЛ-431917(ЗИЛ-130Е) и шасси ЗИЛ-495810(ЗИЛ-130Д1) / сост.А.С.Кузнецов и др. - М. : Машиностроение , 1989. - 256 c.
  629.351            629.114.4
  Каталог деталей автомобиля ГАЗ-52-04 / Горьков. автомоб.з-д. - М. : Машиностроение , 1983. - 184 c.
  629.351            629.114.4
  Каталог деталей автомобиля ЗАЗ-1102 / сост.К.С.Фучаджи. - М. : Машиностроение , 1989. - 80 c. - (Запорожск.автомобильный завод ``Коммунар``).
  629.331.1            629.114.6
  Каталог деталей автомобиля КАЗ-608 / Кутаис.автомоб.з-д им.Г.К.Орджоникидзе. - М. : Машиностроение , 1976. - 240 c.
  629.357            629.114.2
  Каталог деталей автомобиля ``Волга`` моделей ГАЗ-24, ГАЗ-24-02 и ГАЗ 24-03 / Горьков.автомоб.з-д. - М. : Машиностроение , 1980. - 207 c.
  629.331.1            629.114.6
  Каталог деталей автомобиля ``Волга``моделей ГАЗ-24-10,ГАЗ-24-11,ГАЗ-24-12 и ГАЗ-24-13 / Горьков. автомоб.з-д. - М. : Машиностроение , 1991. - 327 c.
  629.331.1            629.114.6
  Каталог деталей автомобиля ``Запорожець`` моделей ЗАЗ-968, ЗАЗ-968А и их модификаций (ЗАЗ-968Б,ЗАЗ-968Б2,ЗАЗ-968АБ,ЗАЗ-968-АБ2 и ЗАЗ-968Р,оборудованных специальными органами управления для инвалидов / Запорож. автомоб. з-д ``Коммунар`` - М. : Машиностроение , 1973. - 119 c.
  629.331.1 - 056.226            629.114.6
  Каталог деталей автомобиля ``Москвич-1360`` моделей 2138,2136,2733 / Автомоб.з-д им.Ленин. комсомола. - М. : Машиностроение , 1982. - 191 c.
  629.331.1            629.114.6
  Каталог деталей автомобиля ``Москвич-1500`` моделей 2140,2137,2734 / Автомоб. з-д им Ленин.комсомола. - М. : Машиностроение , 1979. - 200 c.
  629.331.1            629.114.6
  Каталог деталей автомобиля ``Москвич``- 2140 в комплектации ``люкс``. - М. : Машиностроение , 1984. - 144 c.
  629.331.1            629.114.6
  Каталог деталей автомобиля``Волга`` моделей ГАЗ-24,ГАЗ-24-02 и ГАЗ-24-03 / Горьков. автомоб.з-д. - М. : Машиностроение , 1988. - 208 c.
  629.331.1            629.114.6
  Каталог деталей грузового автомобиля ГАЗ-53А / Горьков.автомоб.з-д. - М. : Машиностроение , 1983. - 224 c.
  629..351            629.114.4
  Каталог деталей грузового автомобиля ГАЗ-53А / Горьков.автомоб.з-д. - М. : Машиностроение , 1976. - 206 c.
  629.351            629.114.4
  Каталог деталей грузового автомобиля ГАЗ-53А / Горьков. автомобил.з-д. - М. : Машиностроение , 1975. - 206 c.
  629.351            629.114.4
  Каталог деталей грузовых автомобилей ЗИЛ-164 и ЗИЛ-164Р,автомобилей-самосвалов ЗИЛ-ММЗ-585И и ЗИЛ-ММЗ-585К и седельного тягача ЗИЛ-ММЗ-164Н / автомобил. з-д им. И.А.Лихачева. - М. : Машиностроение , 1959. - 310 c.
  629.351 + 629.353 + 629.357            629.114.4
  Каталог деталей двигателей ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, ЯМЗ-238А, ЯМЗ-238Г,ЯМЗ-238И, ЯМЗ-238К, ЯМЗ-238НД / Ярослав. моторный з-д. - М. : Машиностроение , 1985. - 152 c.
  621.436
  Каталог деталей двигателей ЯМЗ-238НД ,ЯМЗ-240БМ. - М. : Машиностроение , 1986. - 175 c.
  621.436.12
  Каталог деталей и сборочных единиц автомобиля УАЗ-31512 (УАЗ-469Б) / сост.В.М.Кутиков. - М. : Машиностроение , 1987. - 240 c.
  629.331.1            629.114.6
  Каталог деталей легкового автомобиля ``Волга``моделей ГАЗ-21Р, ГАЗ-21С,ГАЗ-21Н,ГАЗ-21Т,ГАЗ-22В,ГАЗ-22Д/ - М. : Машиностроение , 1971. - 247 c.
  629.331.1            629.114.6
  Каталог деталей легкового автомобиля ``Жигули `` моделей ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-21011, ВАЗ-2103 / Волжский автомоб. з-д. - М. : Машиностроение , 1977. - 224 c.
  629.331.1            629.114.6
  Каталог деталей модернизированной гидромеханической передачи ЛАЗ-НАМИ ``Львів`` модели 22.17 / Всесоюз.констр.- эксперимент.ин-т автобусостроения - М. : Машиностроение , 1982. - 70 c.
  629.341-585.2            629.114.5
  Каталог деталей трактора ДТ-75М / сост.Н.П.Харченко,Т.И.Николаева,Р.П.Бакланова и др. - М. : Машиностроение , 1970. - 272 c.
  629.366            629.114.2
  Каталог запасных деталей автомобилей ВАЗ-2105, 2104 и их модификаций / сост.:Л.А.Мельникова и др. - М. : Машиностроение , 1989. - 240 c.
  629.331.1            629.114.6
  Каталог запасных частей автомобилей ВАЗ-2105, ВАЗ-2104 и их модификаций / сост.Л.А.Мельникова. - М. : Машиностроение , 1989. - 240 c.
  629.331.1            629.114.6
  Каталог запасных частей автомобиля ВАЗ-2106 / ред.В.И.Зельцер,Л.А.Мельникова. - М. : Машиностроение , 1982. - 175 c.
  629.331.1            629.114.6
  Катков В.Ф. Гибкие автоматизированные системы в штамповочном производстве : учеб.пособие для ПТУ. - М. : Высш.шк. , 1989. - 71 c.
  621.983
  Католиков В.Е. Тиристорный электропривод с реверсом возбуждения двигателя рудничного подъемника / В.Е.Католиков,А.Д.Динкель,А.М.Седунин. - М. : Недра , 1990. - 382 c.
  62-83 : 621.382.233.026
  Катренко А.В. Системний аналіз об`ектів та процесів комп`ютерізації : навч.посібник для вищ.закладів освіти. - Львів. : Новий Світ-2000 , 2003. - 422 c.
  303.732 : 519.376.5
  Катыс Г.П. Оптические информационные системы роботов - манипуляторов / под ред.Б.Н.Петрова. - М. : Машиностроение , 1977. - 272 c.
  621.865.8
  Каур И. Диффузия по границам зерен и фаз / И.Каур.,В.Густ; пер.с англ. - М. : Машиностроение , 1991. - 445 c.
  531.724
  Кауфман М. Практическое руководство по расчетам схем в электронике : в 2 т. Т.2. : справочник / М.Кауфман,А.Г.Сидман; пер. с англ.; под ред.Ф.Н.Покровского. - М. : Энергоатомиздат , 1993. - 288 c.
  681.382.049.77.001.24
  Кауфман М.С. Электронные приборы : учеб.пособие для техникумов / М.С.Кауфман, К.П.Палатов.; под ред. Р.А.Нилендера - 3-е изд., перераб . - М. : Энергия , 1970. - 480 c.
  621.385.1
  Кауфман Ш.Ш. Автомобиль ``Запорожець`` модели ЗАЗ-965А и ЗАЗ-965АБ / Ш.Ш.Кауфман, С.А.Шейнин. - М. : Машиностроение , 1971. - 64 c.
  629.331.1            629.114.6
  Кафтанюк Ю.А. Отраслевая автоматизированная система управления автомобильным транспортом. - М. : Транспорт , 1977. - 110 c.
  656.13 : 658.012.011.56
  Каховский Н.И. Сварка высоколегированных сталей. - К. : ``Техника`` , 1975. - 376 c.
  621.791.75
  Кахро М.И. Инструментальная система программирования ЕС ЭВМ(ПРИЭ) / М.И.Кахро,А.П.Калья,Э.Тыугу. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Финансы и статистика , 1988. - 181 c.
  004.42            681.3.06
  Кац.А.М. Автомобильные кузова.Техническое обслуживание и ремонт. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1980. - 272 c.
  629.331.023.2.083            629.113.011.5
  Кац.М. Несколько вероятностных задач физики и математики / пер. с польск. Ю.В.Линника, Д.Н.Ленского. - М. : Наука , 1967. - 176 c.
  519.2
  Кацавець Г.М. Мова ділових паперів : підручник для вищ.навч.закл. / Г.М.Кацавець, Л.М.Паламар. - 4-те вид.,перероб. і доп . - К. : АЛЕРТА , 2008. - 319 c.
  811.161.2`276.6
  Кацавець Р.С. Золоте джерельце. Висловлювання про слово, мову, красномовство : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр учбов.літ. , 2008. - 111 c.
  82-84 : 811.161.2 (075.8)
  Кацавець Р.С. Мова у професії юриста : підручник для вищ.навч.закл. - 2-ге вид.,перероб.та доп . - К. : Центр учбов.літ. , 2007. - 303 c.
  811.161.2`276.6 : 34
  Кацавець Р.С. Українська мова: профісійне спрямування : підручник для вищ.навч.закл. - К. : Центр учбової літ , 2007. - 253 c.
  811.161.2`276.11(075.8)
  Кацев П.Г. Обработка протягиванием : справочник. - М. : Машиностроение , 1986. - 272 c. - (Справ.для рабочих.СР.).
  621.919
  Кацив С.Ш. Математичні моделі детермінізації процесів в системах електропостачання : монографія / С.Ш.Кацив, Б.І.Мокін. - Вінниця : : УНІВЕРСУМ -Вінниця , , 2005. - 114 c.
  519.876.5 : 621.311
  Кацман М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому приводу : учеб.пособие для учреждений сред.проф.образования. - 3-е изд.,перераб и доп . - М. : Академия , 2004. - 251 c.
  621.313(075.32) + 62-83(075.32)
  Кацман М.М. Расчет и конструирование электрических машин : учеб.пособ. для техникумов. - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 359 c.
  621.313.001.66
  Кацман М.М. Электрические машины и электропривод автоматических устройств : учеб.для электротехн.спец.техникумов. - М. : Высш.шк. , 1987. - 335 c.
  621.313.+ 681.527
  Кацнельсон Б.В. Электровакуумные электронные и ионные приборы : справочник / Б.В.Кацнельсон, А.М.Калугин, А.С.Ларионов; под общ.ред.А.С.Ларионова. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Энергия , 1976. - 920 c.
  621.385.8
  Кацнельсон Б.В. Электровакуумные электронные и ионные приборы : в 2 т. Т.1. : справочник / под ред.А.С.Ларионова. - М. : Энергия , 1970. - 672 c.
  621.385.8
  Кацнельсон С.Д. Типология языка и речевое мышление. - 2-е изд.,стер . - М. : Едиториал УРСС , 2002. - 217 c. - (Лингвистическое наследие ХХвека).
  81`442
  Качан В.К. Диспетчерские магнитофоны гражданской авиации / В.В.Качан, В.В.Сокол, Ю.В.Зиненко. - М. : Транспорт , 1972. - 144 c.
  629.7 : 681.846 : 656.071.7.004.2
  Качан Є.П. Управління трудовими ресурсами : навч. посібник / Є.П.Качан, Д.Г.Шушпанов. - К. : Юрид.кн. , 2005. - 359 c.
  331.52.024.54            65.240
  Качество изготовления зубчатых колес / А.В.Якимов, Л.П.Смиронов, Ю.А.Бояршинов и др. - М. : Машиностроение , 1979. - 191 c.
  621.833.002.: 621.923.015
  Качество продукции и эффективность производства / Ю.Д.Амиров, А.М.Бендерский, Б.Л.Бенцман и др.; под ред.А.В.Гличева, Л.Я.Шухгальтера - М. : Машиностроение , 1977. - 247 c.
  658.562.003.13
  Качкан В.А. Українське народознавство в Іменах : в 2 т. Т.1. : навч.посібник / за ред. А.З.Москаленка; передм.А.Г.Погрібного. - К. : Либідь , 1994. - 336 c.
  392.9(477)            63.5 (2Ук) я 73
  Качурин М.Г. Русская литература : учебник для 9 кл.сред.шк. / М.Г.Качурин, Д.К.Мотольская, М.А.Шнеерсон; под ред. Б.И.Бурсова. - 11-е изд . - М. : Просвещение , 1978. - 382 c.
  821.161.2
  Кашенко О.Л. Фінанси природокористування : [навч.посібник.] - Суми : Універ.кн. , 1999. - 421 c.
  502.1 : 336
  Каштальян И.А. Обработка на станках с числовым программным управлением : справ. пособие / И.А.Каштальян, В.И.Клевзолин. - Минск. : Выш.шк. , 1989. - 270 c.
  621.9.06-529
  Кащеев В.Н. Процессы в зоне фрикционного контакта металлов. - М. : Машиностроение , 1978. - 213 c.
  621.891
  Кащенко Г.А. Основы металловедения : учебник для втузов - 3-е изд., перераб.и доп. . - М.-Л. : ’’Издательство машиностроительной литературы’’ , 1959. - 396 c.
  621.7
  Кащук В.А. Справочник заточника / В.А.Кащук, Л.А.Мелехин, Б.П.Бармин. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1982. - 232 c. - (Справ.для рабочих.С.Р.).
  621.923.6
  Кащук В.А. Справочник шлифовщика / В.А.Кащук, А.Б.Верещагин. - М. : Машиностроение , 1988. - 477 c. - (Справочников для рабочих: СР).
  621.923
  Квартин М.И. Электромеханические и магнитные устройства автоматики : учеб.для электроприборостроит. техникумов. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1979. - 352 c.
  621.31
  Квятковский С.Ф. Бытовые нагревательные приборы / С.Ф.Квятковский, Л.В.Волкова, Ю.М.Герчук. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 112 c.
  621.365 : 64
  Кедрин Е.А. Товароведение обувных товаров : учебник для торговых вузов / Е.А.Кедрин, А.В.Павлин, Г.В.Сергеева. - М. : Экономика , 1976. - 263 c.
  658.62 : 685.31
  Келер К.А. Диагностика автомобильного двигателя. - Ужгород : Карпаты , 1977. - 160 c.
  621.431.73 : 681.518.54
  Келим Ю.М. Электромеханические и магнитные элементы систем автоматики : учеб.для сред.спец. учеб.завед. - М. : Высш.шк. , 1991. - 303 c.
  681.527
  Келлер О.К. Ультразвуковая очистка / О.К.Келлер, Г.С.Кратыш, Г.Д.Лубяницкий. - Л. : Машиностроение , 1977. - 184 c.
  621.7.022
  Кельман М.С. Теорія держави і права (схеми ,таблиці, поняття) : навч.посібник для вищ.навч.закл. / М.С.Кельман, О.Г.Мурашин, Н.В.Сухицька. - К. : Центр навч.літ. , 2006. - 147 c.
  340.12 : ( 37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Кельман М.С. Загальна теорія права (з схемами, кросвордами, тестами) : підручник для вищ.навч.закл. / М.С.Кельман, О.Г.Мурашин. - К. : Кондор , 2002. - 353 c.
  340.12 : ( 37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Кельман М.С. Загальна теорія держави і права : підручник для вищ.навч.закл. / М.С.Кельман, О.Г.Мурашин. - К. : Кондор , 2008. - 476 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Кемени Дж. Счетные цепи Маркова / Джон Кемени, Джон Снелл, Антони Кнепп; пер. с англ. А.М.Зубкова, Б.А.Севастьянова. - М. : Наука , 1987. - 414 c.
  519.217.2
  Кендалл М. Геометрические вероятности / М.Кендалл, П.Моран; пер. с англ. Р.Б.Амбарцумяна; под ред.Ю.В.Прохорова. - М. : Наука , 1972. - 192 c.
  519.212.3
  Кендэл М. Ранговые корреляции / пер. с англ.; науч.ред. и предисл. Е.М.Четыркина, Р.М. Энтона. - М. : Статистика , 1975. - 216 c. - (зарубежные статистические исследования. Теория и м).
  519.23 +311
  Кенин А.М. Окно в мир компьютеров / А.М.Кенин, Н.С.Печенкина. - 3-е изд.,доп. и перераб . - Екатеренбург : Деловая кн. , 1996. - 491 c.
  004.382.7            681.3
  Кенио Т. Шаговые двигатели и их микропроцессорные системы управления / пер. с англ. - М. : Энергоатомиздат , 198. - 200 c.
  621.313.13-133.32
  Керамические инструментальные материалы / Г.Г.Гнесин, И.И.Осипова, Г.Д.Ронталь и др.; под ред. Г.Г.Гнесина. - К. : Тэхника , 1991. - 388 c.
  621.753.5
  Керниган Б.В. Элементы стиля программирования / Б.В.Керниган,Ф.Дж.Плоджер; пер. с англ. В.А. Волынского ;под ред.Б.А. Кузьмина. - М. : Радио и связь , 1984. - 158 c.
  004.42            681.3.06
  Кесс Ю.Ю. Анализ и синтез фреймовых моделей АСУ. - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 168 c.
  658.012.011.56
  Кеше Г. Коррозия металлов. Физико - химические принципы и актуальные проблемы / пер. с нем. ; под ред.Я.М.Колотыркина, В.В.Лосева. - М. : Металлургия , 1984. - 400 c.
  629.193
  Кибанов А.Я. Управление машиностроительным предприятием на основе функционально - стоимостного анализа. - М. : Машиностроение , 1991. - 160 c.
  658.011.47 : 658.012.32
  Кибернетика. Микрокалькуляторы в играх и задачах - М. : Наука , 1986. - 160 c. - (`Кибернетика-неограниченные возможности и возмож.о).
  004.388.2            681.321-181.48
  Кибернетика. Становление информатики : cб. ст. - М. : Наука , 1986. - К-38 c. - (Кибернетика - неорганич.возможности и возможные ог).
  007 + 002.6
  Кибернетический сборник. Новая серия Вып.10 : сб. переводов / под ред.А.А.Ляпунова, О.Б. Лупанова. - М. : Мир , 1973. - 215 c.
  519.1 + 519.725
  Київський політехнічний інститут : нарис історії. - К. : Наук.думка , 1995. - 320 c.
  378.662(477-25)
  Килимник И.В. Знаете ли вы автомобиль? - Кишинев : Картя Молдовеняскэ , 1985. - 218 c.
  629.331            629.113
  Кинематика, динамика и точность механизмов : справочник / Г.В.Крейнин, А.П.Бессонов, В.В.Воскресенский и др.; под ред.Г.В.Крейнина. - М. : Машиностроение , 1984. - 214 c. - (ОПМ. Основы проектирования машин).
  621.01
  Кини Р. Размещение энергетических объектов: выбор решений / пер.с англ. под ред.Ю.И.Корякина. - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 319 c.
  621.311.11
  Киносита Кодзо. Логическое проектирование СБИС / К.Киносита, К.Асада, О.Карацу; пер.с яп.Д.А.Ковтунова, Л.В.Поспелова; под ред.Л.В.Поспелова. - М. : Мир , 1988. - 308 c.
  621.382.049.771
  Киргинцев А.Н. Растворимость неорганических веществ в воде : справочник / А.Н.Киргинцев, Л.Н.Трушникова, В.Г.Лаврентьева. - Л. : Химия , 1972. - 248 c.
  544.351.3-16.032.4
  Киреев В.А. Методы практических расчетов в термодинамике химических реакций. - М. : Химия , 1970. - 520 c.
  [544.3 : 536.7] 001.24
  Кирианаки Н.В. Нелинейные частотные и фазовые избиратели : монография. - Львов : Вища шк. , 1987. - 144 c.
  621.398
  Кириленко К.І. Теорія і практика перекладу (французська мова) : навч.посібник / К.І.Кириленко, В.І.Сухаревська. - Вінниця : Нова кн. , 2003. - 147 c.
  811.133.1`25            81.2Фр-7
  Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика). - К. : НІОС , 2000. - 383 c. - (Київ.нац.ун-т ).
  336.145 : 352            65.261.8
  Кириленко О.П. Місцеві фінанси : навч.посібник для вищ.навч.закл. - Тернопіль : Астон , 2004. - 191 c.
  336.1 : 352
  Кириллин В.А. Техническая термодинамика : учебник для теплоэнерг.спец.вузов / В.А.Кириллин, В.В.Сычев, А.Е.Шейндлин. - 4-е изд . - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 416 c.
  621.1.016.7
  Кириллов А.А. Пределы - 2-е изд., перераб. . - М. : Наука , 1973. - 95 c. - (Математика.Б-чка физ.- мат.школы. Вып.2).
  517.27
  Кириллов В.С. Основания и фундаменты : учеб.для вузов. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Транспорт , 1980. - 392 c.
  624.15
  Кириллов И.И. Теория турбомашин. Примеры и задачи : учеб.пособие для вузов / И.И.Кириллов, А.Н.Кириллов. - Л. : Машиностроение , 1974. - 320 c.
  62-135/.-136
  Кириллов П.Г. Теория обработки металлов давлением : учеб.для вузов. - М. : Высш.шк. , 1965. - 296 c.
  621.7
  Кирилюк Ю.Е. Допуски и посадки : справочник. - К. : Вища шк. , 1987. - 119 c.
  621.753.1/2
  Кирилюк Ю.Е. Допуски и посадки : справочник. - К. : Выща шк. , 1989. - 133 c.
  621.753.1
  Кириченко Л.С. Основи стандартизації, метрології та управління якістю : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Л.С.Кириченко, Н.В.Мережко. - К. : Київ.нац.торг.- екон.ун-т , 2001. - 445 c.
  [006.1+006.91+006.015.5+658.62.018.12](075/8)
  Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы. Практикум : учеб.пособие для сред.проф.образования - М. : Академия , 2004. - 94 c.
  629.331.002.3            629.113.002.3
  Кириченко О. Банківський менеджмент : навч.посібник для вищ.навч.закл. / О.Кириченко, І.Гиленко, А.Ятченко. - К. : Основи , 1999. - 671 c.
  336.71:658.012.32
  Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : навч.посібник. - 3-е вид., перероб.і доп . - К. : Знання-Прес , 2002. - 382 c.
  339.7: 658.012.32
  Киркач Н.Ф Расчет и проектирование деталей машин: : в 2 т. Т.2. : учеб.пособие для втузов / Н.Ф Киркач, Р.А. Баласанян. - 2-е изд., перераб. и доп . - Х. : Вища шк.: Изд-во ХГУ , 1987. - 142 c.
  621.81.001.6
  Киркач Н.Ф. Расчет и проектирование деталей машин : в 2 т. Т.1. : учеб.пособие для втузов / Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян. - 2-е изд., перераб. и доп . - Харьков : Вища шк. , 1987. - 134 c.
  621.81.001.6
  Киркач Н.Ф. Расчет и проектирование деталей машин : В 2 ч.. Т.Ч.1. : Учеб.пособие для втузов / Киркач Н.Ф., Баласанян Р.А. - 2-е изд., перераб.и доп. . - Х. : Вища школа , 1987. - 134 c.
  621.81.001.6
  Киркач Н.Ф. Расчет и проектирование деталей машин : В 2 ч.. Т.Ч.1. : Учеб.пособие для втузов / Киркач Н.Ф., Баласанян Р.А. - 2-е изд., перераб.и доп. . - Х. : Вища школа , 1987. - 134 c.
  621.81.001.6
  Киркач Н.Ф. Расчет и проектирование деталей машин : В 2 ч.. Т.Ч.1. : Учеб.пособие для втузов / Киркач Н.Ф., Баласанян Р.А. - 2-е изд., перераб.и доп. . - Х. : Вища школа , 1987. - 134 c.
  621.81.001.6
  Киркач Н.Ф. Расчет и проектирование деталей машин : В 2 ч.. Т.Ч.2. : Учеб.пособие для техн.вузов / Киркач Н.Ф., Баласанян Р.А. - 2-е изд., перераб.и доп. . - Х. : Вища шк. , 1987. - 142 c.
  621.81.001.6
  Кирсанова Т.А. Экологический контроллинг - инструмент экоменеджера : : монография / /Т.А.Кирсанова, Е.В.Кирсанова, В.А.Лукьянихин. - - Сумы ? : Изд-во `Козацький вал`, , 2004. - 221 c.
  502.175
  Кирьянов Д.В. Самоучитель Mathcad 12. - СПб : БХВ-Петербург , 2004. - 559 c.
  004.42            681.3.06
  Кисаримов Р.А. Справочник электрика. - М. : Радио-Софт , 1999. - 320 c.
  621.3(3)
  Киселев А.П. Теория и практика современного бизнеса (или как создать фирму и работать на себя). - К. : Либра , 1995. - 247 c.
  334.7.012.42            65.291
  Киселев В.М. Фазовые системы числового программного управления станками. - М. : Машиностроение , 1966. - 375 c.
  621.9.06-52
  Киселев Г.А. Гибкие производственные системы в машиностроении / Г.А.Киселев, В.Ю.Гуденков. - М. : Изд-во стандартов , 1987. - 287 c.
  658.52.011.56.012.3
  Киселев М.И. Основы геодезии : учебник для сред.спец.учеб.заведений / М.И.Киселев, Д.Ш.Михелев. - М. : Высш.шк. , 2001. - 368 c.
  528
  Киселев П.Г. Гидравлика. Основы механики жидкости. - М.-Л. : Энергоиздат , 1963. - 424 c.
  532
  Киселев П.Г. Гидравлика: Основы механики жидкости : учеб.пособие для гидротехн.спец.вузов. - М. : Энергия , 1980. - 360 c.
  532
  Киселев С.П. Полирование металлов / под ред. Г.Ф.Кудасова. - 2-е изд.,перераб.и доп . - Л. : Машиностроение , 1967. - 116 c. - (Б-чка шлифовщика. Вып.7).
  621.923.7
  Кисельников В.Б. Пневматические приводы и аппаратура электросварочного оборудования. - Л. : Машиностроение , 1978. - 220 c.
  621.791.76.03-85
  Кисликов В.Ф. Будова й експлуатація автомобілів : підручник для проф.- техн.навч.закладів / В.Ф.Кисликов, В.В.Лущик. - 6-те вид . - К. : Либідь , 2006. - 399 c.
  629.331.02            629.113
  Кисликов В.Ф. Будова та експлуатація автомобілів : підручник для проф.- техн.закладів освіти / В.Ф.Кисликов, В.В.Лущик. - К. : Либідь , 1999. - 399 c.
  629.331.02            629.113
  Кисликов В.Ф. Будова та експлуатація автомобілів : Підручник для проф.-техн.закладів освіти / Кисликов В.Ф., Лущик В.В. - К. : Либідь , 1999. - 399 c.
  629.113
  Кислов В.Г. Топливные насосы распределительного типа / В.Г.Кислов, Р.М.Баширов, В.Я.Попов. - М. : Машиностроение , 1975. - 176 c.
  621.43.038
  Кислотные дожди / Ю.А.Израэль, И.М.Назаров, А.Я.Прессман и др. - Л. : Гидрометеоиздат , 1989. - 269 c.
  551.577.13:54-32
  Кислюк К.В. Релігієзнавство : підручник для вищ. навч. закл. / К.В.Кислюк, О.М.Кучер. - К . : Кондор , 2009. - 634 c. - (Народна Укр. акад.).
  2 (075.8)
  Кислюк К.В. Релігієзнавство : Конспект лекцій - К. : Кондор , 2010. - 224 c.
  215            87
  Кислюк К.В. Релігіезнавство : підручник для студ. вузів / К.В. Кислюк, О.М. Кучер - 5-тевид., випр. і доп. . - К.: : Кондор , 2007. - 636с. c.
  28            87.3.р.30
  Китаев А.М. Дуговая сварка. В вопросах и ответах : учеб.пособие / А.М.Китаев, Я.А.Китаев. - 2-е изд . - М. : Машиностроение , 1983. - 271 c.
  621.791.75
  Китаев В.Е. Электротехника : учебник для ПТУ / В.Е.Китаев, Л.С.Шляпинтох. - 3-е изд., перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 1973. - 359 c.
  621.3
  Китаев Е.В. Курс общей электротехники : учеб.пособия для втузов / Е.В.Китаев, Н.Ф.Гривцев. - 6-е изд., перераб.и доп . - М. : Издат. , 1965. - 560 c.
  621.3
  Китайгородская Г.А. Методические основы интенсивного обучения иностранным языкам - М. : Изд-во МГУ , 1986. - 176 c.
  81`243-13            81.2-9
  Китушин В.Г. Надежность энергетических систем : учеб.пособие для электроэнерг.спец.вузов. - М. : Высш.шк. , 1984. - 256 c.
  621.311-192
  Кичак В.М. Синтез частотно - імпульсних елементів цифрової техніки : монографія. - Вінниця : УНІВЕРСУМ -Вінниця , 2005. - 291 c.
  681.511.42
  Кичак В.М. Радіоімпульсні логічні НВЧ елементи : монографія. - Вінниця : Універсум-Вінниця , 1999. - 239 c. - (Вінницький державний технічний ун-т).
  621.396.2
  Кичев Г.Г. Архитектура и аппаратные средства мини-ЭВМ СМ-1600 : учеб.пособие / Г.Г.Кичев, Л.П.Некрасов. - М. : Машиностроение , 1988. - 440 c.
  004.2/.3            681.3 : 621.382.049.77
  Кичигин А.Ф. Глобальная энергия в промышленности : : монография.- - К . : : Кондор , , 2008. - 207 c.
  620.9
  Кичигин А.Ф. Глобальная энергия в промышленности : монография / А.Ф.Кичигин, В.И.Погорелый. - К. : Кондор , 2008. - 207 c.
  620.9
  Кичигин А.Ф. Глобальная энергия в энергосбережении добычи и обработки материалов : монография / А.Ф.Кичигин, Д.А.Егер, А.Г. Ивченко. - К. : Кондор , 2008. - 401 c.
  621.311.004.18 : 622.2
  Киш Л. Кинематика электрохимического раствора металлов / пер.с англ. Е.В.Овсянникова; под ред.А.М.Скундина. - М. : Мир , 1990. - 273 c.
  541.13 + 532.73
  Кияк Т.Р. Теорія і практика перекладу (німецька мова) : підручник для вищ.навч.закл. / Т.Р.Кияк, А.М.Науменко, О.Д.Огуй. - Вінниця : Нова книга , 2006. - 586 c.
  811.112.2`25(075.8)
  Киясбейли А.Ш. Частотно - временные ультразвуковые расходомеры и счетчики / А.Ш.Киясбейли, А.М.Измайлов, В.М.Гуревич. - М. : Машиностроение , 1984. - 127 c. - (Б-ка приборостроителя).
  681.12
  Кияшко И.А. Процессы подземных горных работ : учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1992. - 335 c.
  622.272
  Кігель В.Р. Методи і моделі підтримки прийняття рішень у ринковій економіці : монографія. - К. : ЦУЛ , 2003. - 200 c. - (Київ.економ. ін - т менеджменту).
  338.242            65.050
  Кізима А.Я. Податковий менеджмент : навч.- метод.посібник. - Тернопіль : Астон , 2002. - 166 c.
  336.2 : 658.012.32
  Кіндрацька Г.І. Економічний аналіз : підручник / Г.І.Кіндрацька, М.С.Білик, А.Г.Загородній. - 3-є вид., перераб.і доп . - К : Знання , 2008. - 487 c.
  658.012.122
  Кіницький Я.Т. Теорія механізмів і машин : підручник. - К. : Наук. думка , 2002. - 660 c.
  621.01
  Кірейцев Г.Г. Фінансовий менеджмент : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Г.Г.Кірейцев, М.М.Александрова, С.В.Бардаш, О.С.Бородкін; за ред.Г.Г.Кірейцева. - К. : ЦУЛ , 2002. - 495 c.
  658.14/.17.012.32            65.290-93
  Кір`янов О.Ф. Проектування відкритих систем управління технологічними об`єктами : навч. посіб. - Кременчук : КДПУ , 2004. - 275 c.
  658.012.011
  Кісельов А.П. Основи бізнесу : підручник для екон.спец.вузів - К. : Вища шк. , 1998. - 191 c.
  334.7.012.42            65.012.1
  Кісельов А.П. Основи бізнесу : підручник для екон.спец.вищ.навч.закл. - К. : Вища шк. , 1997. - 191 c.
  334.7.012.42            65.012.1
  Клаассен К.Б. Основы измерений. Электронные методы и приборы в измерительной технике / пер.с англ. - М. : Постмаркет , 2000. - 350 c.
  621.317
  Клауснитцер Г. Введение в электротехнику / пер.с нем.Л.М.Саликова ;под ред.Б.Я.Жуховицкого. - М. : Энергоатомиздат , 1985. - 480 c.
  621.3
  Клебанов В.В. Ремонт автомобилей : учеб.пособие для техникумов / Б.В.Клебанов, В.Г.Кузьмин, В.И.Маслов; под общ. ред.Б.В.Клебанова. - М. : Транспорт , 1974. - 328 c.
  629.331.083.002            629.113.004.67
  Клевицкий Г.С. Персональная ЭВМ проектировщика / Г.С.Клевицкий, В.Б.Хейфиц, коллектив япон. авторов под рук. Е Одзи; под общ.ред.Г.С.Клевицкого. - М. : Стройиздат , 1990. - 273 c. - (Вычислит. техника в стр-ве).
  004.382.7 : 721.021            681.322-181.4 : 721.021
  Клейман Г.М. Школы будущего: компьютеры в процессе обучения : пер.с англ.М.Г.Логунова / под ред.Б.А.Кузьмина - М. : Радио и связь , 1987. - 177 c.
  004.382.7 : 371            681.3:72.202.4
  Клейменов С.А. Принципы построения и проектирования объектов технологической подготовки автоматизированного производства / С.А.Клейменов, С.Н.Рябов. - М. : Изд-во стандартов , 1988. - 255 c.
  658.512.011.56
  Клейнен Дж. Статистические методы в имитационном моделировании / пер.с англ.Ю.П.Адлера и др. ; под ред.и с предисл.Ю.П.Адлера, Ю.П.Варыгина. - М. : Статистика , 1978. - 222 c. - (Мат. - стат. методы за рубежом).
  519.24
  Клейнрок Л. Вычислительные системы с очередями / пер.с англ. под ред.Б.С.Цыбакова. - М. : Мир , 1979. - 600 c.
  004.78 : 004.422.636.5            681.3
  Кленников В.М. Автомобиль : учебник водителя первого класса / В.М.Кленников, Н.М.Ильин. - 4-е изд., перераб.и доп . - М. : Транспорт , 1974. - 320 c.
  629.331            629.113
  Кленников В.М. Автомобиль категории ``В`` : учебник водителя для сред.ПТУ / В.М.Кленников, Н.М.Ильин, Ю.В.Буралев и др. - 5-е изд., стер . - М. : Транспорт , 1988. - 319 c.
  629.331            629.113
  Кленников В.М. Автомобиль категории ``В`` : учебник водителя для сред.ПТУ / В.М.Кленников, Н.М.Ильин, Ю.В.Буралев. - 4-е изд., перераб.и доп . - М. : Транспорт , 1987. - 319 c.
  629.331            629.113
  Кленников В.М. Автомобиль категории : учеб.водителя для сред. ПТУ / В.М.Кленников, Н.М.Ильин, Ю.В.Буралев. - 3-е изд., перераб.и доп . - М. : Транспорт , 1984. - 320 c.
  629.331            629.113
  Кленников В.М. Автомобиль : учебник водителя первого класса / В.М.Кленников, Н.М.Ильин - М. : Транспорт , 1971. - 431 c.
  629.331            629.113
  Кленников Е.В. Устройство, обслуживание и ремонт автомобилей : учебник для подготовки рабочих на производстве / Е.В.Кленников, Е.Г.Суденков. - М. : Высш. шк. , 1975. - 287 c.
  629.331.004.54.004.67            629.113.004.4/.5
  Клепиков В.Б. Динамика электромеханических систем с нелинейным трением : монография - Х. : Изд-во `Підручник НТУ `ХПІ`` , 2014. - 408 c.
  62-83(075.8)
  Клепко В.Ю. Вища математика в прикладах і задачах : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.Ю.Клепко, В.Л. Голець. - 2-ге вид., перероб.і доп . - К. : Центр навч.літ. , 2006. - 592 c.
  51(076.2)
  Клетеник Д.В. Сборник задач по аналитической геометрии : учеб.пособие для вузов / под ред.Н.В.Ефимова. - 14-е изд., испр . - М. : Наука , 1986. - 223 c.
  514.12
  Клетеник Д.В. Сборник задач по аналитической геометрии : учеб.пособие для вузов / под ред.Н.В.Ефимова. - 13-е изд., стер . - М. : Наука , 1980. - 240 c.
  514.12
  Клетеник Д.В. Сборник задач по аналитической геометрии : учеб.пособие для вузов / под ред.Н.В.Ефимова/ - 12-е изд., стер . - М. : Наука , 1975. - 240 c.
  514.12
  Клетеник Д.В. Сборник задач по аналитической геометрии : учеб.пособие для вузов / под ред. Н.В.Ефимова. - 11-е изд . - М. : Наука , 1972. - 240 c.
  514.12
  Клетеник Д.В. Сборник задач по аналитической геометрии : учеб.пособие для вузов / под ред. Н.В.Ефимова. - 10-е изд., стер . - М. : Наука , 1969. - 256 c.
  514.12
  Клець Л.Є. Бюджетний менеджмент : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч.літ. , 2007. - 639 c.
  336.14.01 : 658.012.32
  Клименко Б.В. Електричні та магнітні пристрої, електричні аксесуари, електричні установки: терміни, тлумачення, коментарі : навч.посібник для вищ.навч.закл. укр.та англ.мовами. - Х. : Точка , 2009. - 261 c.
  621.31:001.4
  Клименко Б.В. Комутаційна апаратура, апаратура керування, запобіжники.Терміни, тлумачення, коментарі : навч.посібник для вищ.навч.закл. - Харків : Талант , 2008. - 205 c.
  621.316.5 : 001.4
  Клименко Б.В. Електричні апарати.Елетромеханічна апаратура комутації, керування та захисту. Загальний курс : навч.посібник. - Х. : Точка , 2012. - 320 c.
  621.316.54
  Клименко Б.В. Електричні апарати. Електромеханічна апаратура комутації, керування та захисту. Загальний курс : навч. посібник - Х. : ’’Точка’’ , 2012. - 340 c.
  621.316
  Клименко В.Н. Когенерационные системы с тепловыми двигателями : в 3 т. Т.1. Общие вопросы когенерационных технологий : справ.пособие / В.Н.Клименко, А.И.Мазур, П.П.Сабашук; под ред.А.И.Мазура. - К. : ИПЦ АЛКОН НАН Украины , 2008. - 500 c.
  621.311.2 (03)
  Клименко М.О. Моніторинг довкілля. Практикум : навч.посібник для вищ.навч.закл. / М.О.Клименко, Н.В.Кнорр, Ю.В.Пилипенко. - К. : Кондор , 2010. - 284 c.
  502.175(076.5)
  Клименко М.О. Моніторинг довкілля : підручник / М.О.Клименко, А.М.Прищепа, Н.М.Вознюк. - К. : Академія , 2006. - 359 c. - (Альма-матер).
  502.175(075.8)
  Клименко С.А. Фрактальна параметризація структури матеріалів, їх оброблюваність різанням та зносостійкість різального інструменту : монографія / С.А.Клименко, Ю.О.Мельнійчук, Г.В.Встовський. - К. : ІНМ ім.В.М.Бакуля , 2009. - 168 c.
  669-16 : 621.91 : 621.9.02-034.018.23
  Клименко С.В. Основы государства и права : пособ.для поступающих в юрид.вузы. / С.В.Клименко, А.Л.Чиченин. - М. : Зеркало , 1997. - 354 c.
  340.12            67.0
  Клименок В.М. Вибрационная обработка металлов давлением / В.М.Клименок, В.Н.Шаповал. - К. : Техніка , 1977. - 128 c.
  621.7- 868
  Клименюк О.В. Системний підхід до інтенсифікації технологічних процесів : монографія. - Тернопіль : Лілея , 1998. - 264 c.
  62.002
  Климов А.И. Организация и планирование производства на машиностроительном заводе : учебник для вузов / А.Н.Климов, И.Д.Оленев, С.А.Соколицын; под ред. С.А.Соколицына. - 3-е изд., перераб.и доп . - Л. : Машиностроение , 1979. - 463 c.
  658.5 : 621
  Климов А.Н. Организация и планирование производства на машиностроительном заводе : учебник для студентов вузов / А.Н.Климов, И.Д.Оленев, С.А.Соколицын; под ред. С.А.Соколицына. - изд.2-е, перераб.и доп . - Л. : Машиностроение , 1973. - 496 c.
  658.5 : 621
  Климов В.В. Импульсные ключи в цифровых устройствах. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Радио и связь , 1989. - 109 c.
  621.374
  Климов Г.П. Вероятность, процессы, статистика. Задачи с решениями : учеб.пособие для вузов / Г.П.Климов, А.Д.Кузьмин. - М. : Изд-во МГУ , 1985. - 232 c.
  519.2
  Климов И.В. Виброизоляция штамповочных молотов / И.В.Климов, В.П.Кошелев, В.С.Носов. - М. : Машиностроение , 1979. - 134 c.
  621.974.2-752
  Климов К.И. Антифрикционные пластичные смазки. Основы применения. - М. : Химия , 1988. - 160 c.
  621.893
  Климова К.Я. Основи культури і техніки мовлення : навч.посібник для вищ.навч.закл. - 2-ге вид., випр. й доп . - К. : Ліра-К , 2007. - 238 c.
  811.161.2` 271.2
  Климчук А.Д. Ремонт шасси трактора Т-150 К. - М. : Агропромиздат , 1988. - 207 c.
  629.366.023.1            629.114.2
  Клингман Э. Проектирование специализированных микропроцессорных систем / пер.с англ.В.И.Гуревича и др. - М. : Мир , 1985. - 363 c.
  681.325.5 : 621.382.049.77.001.63
  Клини С. Основания интуиционистской математики с точки зрения теории рекурсивных функций / Стефан Клини, Ричард Весли; пер.с англ. Ф.А.Кабакова, Б.А.Кушнера. - М. : Наука , 1978. - 271 c. - (Математ.логика и основания математики).
  510.24 : 517.5
  Клинов И.Я. Коррозия химической аппаратуры и коррозионные материалы : учеб.пособие для вузов. - 4-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1967. - 468 c.
  620.193
  Клусов И.А. Проектирование роторных машин и линий : учеб.пособ.для вузов. - М. : Машиностроение , 1990. - 318 c.
  621.9.06-133.001.63(075.8)
  Клусов И.А. Роторные автоматические линии : учеб.пособие для ПТУ. - М. : Высш.шк. , 1989. - 71 c.
  658.527.011.56 : 62-133
  Клюев А.С. Синтез быстродействующих регуляторов для объектов с запаздыванием / А.С.Клюев, В.С.Карпов. - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 176 c.
  681.52.013
  Клюев А.С. Техника чтения схем автоматического управления и технологического контроля / А.С.Клюев, Б.В.Глазов, М.Б.Миндин; под ред.А.С.Клюева. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 376 c.
  681.52/.53
  Клюковкин В.Н. АСУ в легкой промышленности / В.Н.Клюковкин, А.А.Македов. - К : Техніка , 1974. - 192 c.
  658.012.011.56
  Ключев В.И. Теория электропривода : учебник для вузов - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1998. - 697 c.
  62-83
  Ключев В.И. Электропривод и автоматизация общепромышленных механизмов : учебник для вузов / В.И.Ключев, В.М.Терехов. - М. : Энергия , 1980. - 359 c.
  62-83 + 65.011.56
  Ключевая роль машиностроения / А.Я. Рыбаков, А.А. Коновалов - М. : Профиздат , 1987. - 144 c.
  621
  Кнауэр И.Б. Промышленный робот `Универсал-5-02`: устройство,наладка,обслуживание / И. Б.Кнауэр, В.В.Слепцов. - М. : Машиностроение , 1988. - 48 c.
  621.865.8
  Книга для чтения к `Учебнику немецкого языка для заочных технических вузов` : учеб.пособие для втузов. - 3-е изд., испр . - М. : Высш. шк. , 1988. - 95 c.
  811.112.2            81.2 Нем-923
  Книжков Ю.Ф. Аэрокосмические методы географических исследований : учебник для втузов / Ю.Ф.Книжков, В.И.Кравцова, О.В.Тутубалина. - М. : Академия , 2004. - 333 c.
  528.7 : 91
  Кнорринг Г.М. Справочник для проектирования электрического освещения - 6-е изд., перераб. . - Л. : Энергия , 1968. - 392 c.
  628.9.001.12
  Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ. Т.1. Основные алгоритмы / пер.с англ.Г.П.Бабенко,Ю.М.Баяковского ; под ред.К.И.Бабенко, В.С.Штаркмана. - М. : Мир , 1976. - 735 c.
  004.021            681.3
  Кныш М.И. Стратегическое планирование инвестиционной деятельности : учеб.пособие / М.И.Кныш, Б.А.Перекатов, Ю.П.Тютюков. - СПб : Бизнес-Пресса , 1998. - 315 c.
  330.322 : 658.012.2``313``            65-56
  Князев В.К. Эпоксидные конструкционные материалы в машиностроении. - М. : Машиностроение , 1977. - 183 c.
  678.686 : 620.22
  Князевский Б.А. Техника безопасности и противопожарная техника в электроустановках : учеб.пособие для сред. спец.заведений / Б.А.Князевский, Н.А.Чекалин. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Энергия , 1973. - 248 c.
  658.345 : 621.3
  Князевский Б.А. Электроснабжение промышленных предприятий : учебник для вузов / Б.А.Князевский, Б.Ю.Липкин. - М. : Высш.шк.
  658.26:621.311
  КнязевскийБ.А. Охрана труда в электроустановках : учебник для вузов - 3-е изд.перераб.и доп. . - М. , 1983.
  621.31
  Кобаяши А. Обработка пластмасс резанием / сокр. пер.с англ. П.А.Кунина. - М. : Машиностроение , 1974. - 192 c.
  678.5 : 621.91
  Кобелев В.Н. Расчет трехслойных конструкций : справочник / В.Н.Кобелев, Л.М.Коварский, С.И.Тимофеев; под общ. ред. В.Н.Кобелева. - М. : Машиностроение , 1984. - 303 c.
  624.07
  Кобиляцкий Л.С. Управління проектами : навч.посібник. - К. : МАУП , 2002. - 197 c.
  330.322            65.262.1
  Кобринский А.А. Манипуляционные системы роботов.Основы устройства,элементы теории / А.А.Кобринский, А.Е.Кобринский. - М. : Наука , 1985. - 343 c.
  621.865.8
  Ковалев А.И. Анализ финансового состояния предприятия / А.И.Ковалев, В.П.Привалов. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Центр экономики и маркетинга , 1997. - 188 c.
  658.14/.17.012.12            65.053.6
  Ковалев А.П. Автоматизированные системы урправления пред-ми массового произ-ва : учеб.пособ.для машиностр.вузов - М. , 1987.
  658.012.011.56
  Ковалев А.П. Экономическая эффективность новой техники в машиностроении / А.П.Ковалев, Н.К.Кочалос, А.А.Колобов. - М. : Машиностроение , 1978. - 255 c.
  658.589.011.46 : 621
  Ковалев В.В. Практикум по анализу и финансовому менеджменту : конспект лекций с задачами и тестами. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Финансы и статистика , 2006. - 447 c.
  658.14/.17.012.12.012.32
  Ковалев В.В. Сборник задач по финансовому анализу : учеб. пособие для вузов. - М. : Финансы и статистика , 2000. - 127 c.
  658.14/.17.012.12            65.053.6
  Ковалев В.В. Сборник задач по финансовому анализу : учеб.пособие для вузов. - М. : Финансы и статистика , 1997. - 127 c.
  658.14/.17.012.12            65.053.6
  Ковалев В.В. Управление финансами : учеб.пособие. - М. : ФБК-ПРЕСС , 1998. - 156 c.
  658.14/.17.012.32            65.261
  Ковалев В.В. Финансовый анализ. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Финансы и статистика , 2000. - 511 c.
  658.14/.17.012.12            65.053.6
  Ковалев В.В. Финансовый анализ:управление капиталом, выбор инвестиций, анализ отчетности. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Финансы и статистика , 1998. - 511 c.
  658.14/.17.012.12            65.053.6
  Ковалев Н.Н. Гидротурбины. Конструкции и вопросы проектирования. - 2-е изд., доп. и перераб . - Л. : Машиностроение , 1971. - 584 c.
  621.224
  Ковалевский В. Ацетиленовые генераторы / под ред. И.А.Антонова, Д.Л.Глизманенко. - М. : Машиностроение , 1974. - 96 c.
  621.791.556.085
  Коваленко А.В. Как читать чертежи / А.В.Коваленко, М.А.Гредитор. - 2-е изд., перераб..и доп . - М. : Машиностроение , 1987. - 87 c.
  744 : 621
  Коваленко А.В. Станочные приспособления / А.В.Коваленко, Р.Н.Пошивалов. - М. : Машиностроение , 1986. - 150 c.
  621.9.06-229
  Коваленко А.В. Как читать чертежи / А.В.Коваленко, М.А.Гредитор. - М. : Машиностроение , 1983. - 79 c. - (Б-ка станочника).
  744 : 621
  Коваленко В.С. Лазерная технология : учеб.для вузов. - К. : Вища шк. , 1989. - 279 c.
  621.9.048.7 : 621.373.826
  Коваленко В.С. Технология и оборудование электрофизических и электрохимических методов обработки материалов : учеб.пособие для вузов - К. : Вища шк. , 1983. - 176 c.
  621.9.047/.048
  Коваленко В.С. Электрофизические и электрохимические методы обработки материалов : учеб.пособие для вузов. - К. : Выща шк. , 1975. - 236 c.
  621.9.047/.048
  Коваленко В.С. Малоотходные процессы резки лучом лазера / В.С.Коваленко, В.В.Романенко, Л.М.Олещук. - К. : Техніка , 1987. - 112 c.
  621.9.048.7
  Коваленко И.Н. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб.пособ.для вузов / И.Н.Коваленко, А.А.Филиппова. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 1982. - 256 c. - (Высш.образование).
  519.2
  Коваленко И.Н. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб.пособ.для втузов / И.Н.Коваленко, А.А.Филиппова. - М. : Высш.шк. , 1973. - 368 c.
  519.2
  Коваленко М.А. Ринок нерухомост і: фінансові аспекти : навч.посібник для вищ.навч.закл. / М.А.Коваленко, Л.М.Радванська. - Херсон : ОЛДІ-плюс , 2002. - 159 c.
  332.2/.8
  Коваленко М.М. Комп`ютерні віруси і захист інформації : навч.посібник. - К. : Наук. думка , 1999. - 268 c.
  004.491.22 + 004.053.57            681.3.067
  Коваленко Н.Д. Ракетный двигатель как исполнительный орган системы управления полетом ракеты (термогазодинамическое управление вектором тяги) : монография - Дн. : Ин-т техн.механики НАН и НКА Украины , 2004. - 412 c.
  621.453/.457 : 629.78 : 533.6.013
  Коваленков Л.Л. Цифровая магнитная запись в инфармационно - измерительной технике. - М. : Машиностроение , 1989. - 264 c.
  621.377 : 004.231.2            621.377 : 681.327
  Коваль А.П. Ділове спілкування : навч.посібник. - К. : Либідь , 1992. - 279 c.
  811.161.2            81.2УК
  Коваль Г.И. Программирование в системе виртуальных машин ЕС ЭВМ : справ.издание / Г.И.Коваль, Т.М.Коротун, Е.М.Лаврищева. - М. : Финансы и статистика , 1990. - 254 c.
  004.42            681.3.06
  Коваль Л.В. Адміністративне право : курс лекцій. - К : Вентурі , 1998. - 207 c.
  342.9(477) : (37.017.4-053.81 +378.017.4-057.785+343.85)            67.401
  Коваль О. Універсальний словник-енциклопедія / М. Попович - К. : Ірина , 1999. - 1551 c.
  92
  Ковальчук А.С. Основы имиджелогии и делового общения : учеб.пособ.для вузов. - 4-е изд., доп.и перераб . - Ростов/н Д : Феникс , 2006. - 251 c.
  174.022.1+174.4
  Ковальчук В.П. Эксплуатация и ремонт автомобильных шин. - 3-е изд.,перераб.и доп . - М. : Транспорт , 1972. - 256 c.
  629.331.027.5.083            629.113.012
  Ковальчук М.І. Стратегічний аналіз у сільскому господарстві : навч.посіб. - К. : КНЕУ , 1997. - 224 c.
  631.11 : 658.012.122``313``
  Ковальчук Ю.М. Развитие производства абразивного и эльборового инструмента. - М. : Машиностроение , 1976. - 32 c. - (Новости технологии).
  621.922
  Кован В.М. Основы технологии машиностроения : учебник для вузов. - М. : Машгиз , 1959. - 496 c.
  621.002
  Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підпріємств : навч.посіб.для вищ.навч.закл. - К : Скарби , 2001. - 334 c.
  336.713 : 658.012.122
  Ковка и обемная штамповка стали Т.Т.1. : справочник в 2-х томах / под ред.6 М.в. Сторжева - 2-0 изд. перераб. . : Машиностроение , 1967. - 435 с. c.
  621.73(083)
  Ковка и объемная штамповка стали : в 2 т. Т.1. : справочник / под ред. М.И.Сторожева. - 2-е изд.,перераб . - М. : Машиностроение , 1967. - 435 c.
  621.73
  Ковка и объемная штамповка стали : в 2 т. Т.2. : справочник / под ред.М.В.Сторожева - 2-е изд., перераб . - М. : Машиностроение , 1968. - 448 c.
  621.73
  Ковка и штамповка : в 4 т. Т.1. Материалы и нагрев .Оборудование. Ковка : справочник / А.Ю.Аверкиев, Д.И.Бережковский, Ю.С.Вильчинский и др.; ред.совет Е.И.Семенов (пред.) и др. ; под ред.Е.И.Семенова. - М. : Машиностроение , 1985. - 567 c.
  621.73
  Ковка и штамповка : в 4 т. Т.2. Горячая объемная штамповка : справочник / А.П.Атрощенко, И.С.Зиновьев, Л.Г.Костин и др.; ред.совет Е.И.Семенов (ред) и др.; под ред.Е.И.Семенова. - М. : Машиностроение , 1986. - 588 c.
  621.73 + 621.735.043.016.2
  Ковка и штамповка : в 4 т. Т.3. Холодная объемная штамповка : справочник / М.Г.Амиров, Е.Г.Белков, К.Н.Богоявленский и др.; ред.совет Е.И.Семенов (пред.) и др.; под ред.Г.А.Навроцкого. - М. : Машиностроение , 1987. - 381 c.
  621.73 + 621.735.043.016.3.
  Ковка и штамповка : в 4 т. Т.4. Листовая штамповка : справочник / А.Ю.Аверкиев, Ю.А.Аверкиев, Е.А.Белов и др.; ред.совет : Е.И.Семенов (пред.) и др. ; под ред.А.Д.Матвеева. - М. : Машиностроение , 1987. - 544 c.
  621.73 + 621.98
  Ковка и штамповка на специализированном оборудовании / Б.П.Рудаков, А.Н.Силичев, Е.В.Степанов и др.; под общ.ред. П.В.Каменева, А.П.Атрощенко. - 3-е изд., перераб.и доп . - Л. : Машиностроение , 1982. - 96 c.
  621.73.043/.047
  Ковка на радиально - обжимных машинах / В.А.Тюрин, В.А.Лазоркин, И.А.Поспелов и др.; под ред.В.А.Тюрина. - М. : Машиностроение , 1990. - 256 c.
  621.73 : 621.974.82
  Ковка слитков на прессах / Д.Н.Соколов, Н.М.Золотухин, В.Н.Ефимов и др.; под ред.Л.Н.Соколова. - К : Техніка , 1984. - 127 c.
  621.73.06 : 621.979
  Ковтун О.І Державне регулювання економіки : навч.посібник. - Львів : Новий світ-2000 , 2006. - 428 c.
  338.246.025.2
  Ковшов А.Н. Технология машиностроения : учебник для вузов. - М. : Машиностроение , 1987. - 320 c.
  621.002
  Когаев В.П. Расчеты деталей машин и конструкций на прочность и долговечность : справочник / В.П.Когаев, Н.А.Махутов, А.П.Гусенков. - М. : Машиностроение , 1985. - 223 c. - (ОПМ.Основы проектирования машин).
  621.01 : 539.4
  Когаев В.П. Расчеты на прочность при напряжениях переменных во времени. - М. : Машиностроение , 1977. - 232 c. - (Б-ка расчетчика).
  621.01: 539.4
  Коган И.А. Прогрессивные методы изготовления цилиндрических зубчатых колес / И.А.Коганов, Ю.Н.Федоров, Е.Н.Валиков. - М. : Машиностроение , 1981. - 136 c.
  621.833
  Коган Л.М. Оптимиизация надежности АСУ ТП при проектировании - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 136 c.
  658.52.011.56            681.5.001.63.
  Когут А.Е. Эффективность повышения качества продукции в машиностроении. - Л. : Машиностроение , 1979. - 239 c.
  621.002
  Кодекс административного судопроизводства Украины : науч.- практ. комментарий / С.В. Кивалов, О.М. Пасенюк, Е.И. Харитонова и др.; под ред. С.В. Кивалова, Е.И. Харитоновой. - Х. : Одиссей , 2006. - 544 c.
  [342.9 : 347.9 : 340.130.54](477)(094.58)
  Кодекс адміністративного судочинства України. - К. : Юрінком Інтер , 2005. - 174 c.
  342.9 : 340.130.54(477)
  Кодекс законів про працю України. Закон України про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів). За станом на 1 червня 2002 року. - Х. : Одіссей , 2002. - 151 c.
  349.2 : 340.130.5 (477)            67.405
  Кодекс законів про працю. Офіц. текст. - К. : Право , 2001. - 108 c.
  349.2 : 340.130.54 (477)            67.405
  Кодекс законів України про працю: станом на 15 січня 2006 р. - Харків : ІГВІНІ , 2006. - 127 c.
  349.2 : 340.130.5(477)
  Кодекс законов о труде : науч. - практ. комментарий. - 3-е изд, доп. и перераб : Одиссей , 2003. - 863 c.
  349.2 : 340.130.5 (477)            67.405
  Кодекс законов о труде Украины : науч.-практ. комментарий. - 3-е изд., перераб. и доп . - Х. : Одиссей , 2003. - 863 c.
  349.2(477) + 340.130.5 (477)            67.405
  Кодекс законов о труде Украины. Закон Украины ``О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)``(с изм. и доп. по сост. на 1 января 2004 года). - Х. : Одиссей , 2004. - 159 c.
  349/2 ^ 340.130.5 (477)            67.405(4Укр)
  Кодекс законов о труде Украины. Закон Украины ``О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)``: по сост. на 1 февраля 2001 года. - Х. : Одиссей , 2001. - 159 c.
  349.2(477) + 340.130.5(477)            67.405(4 Укр)
  Кодекс законов о труде Украины. Закон Украины ``О порядке разрешения коллективных трудовых споров /конфликтов/``. По сост. на 1 февраля 2000 года. / сост.: Г.С. Гончарова, В.В. Жернаков. - Х. : Одиссей , 2000. - 159 c. - (/``Законы Украины``/.).
  349.2(477) + 340.130.5(477)            67.405(4 Укр)
  Кодекс законов о труде Украины. Закон Украины ``Об отпусках`` (по состоянию на 15 авг. 1997 г.). - Х. : Неофит , 1997. - 207 c.
  349.24 (477) : 340.130.5(477)            67.405(4 Укр)
  Кодекс Украины об административных правонарушениях : науч.- практ. комментарий. - 2-е изд . - Х. : Одиссей , 2000. - 1007 c.
  342.9 : 340.130.5(477)            67.401(УКР)
  Кодекс Украины об административных правонарушениях (с изм. и доп. по сост. на 15 августа 2001 года). - Харьков : Одиссей , 2001. - 272 c.
  342.9 : 340.130.5(477)            67.401(4УКР)
  Кодекс Украины об административных правонарушениях (с изм. и доп. по сост. на 1января 1999 года). - Харьков : Одиссей , 1999. - 223 c. - (/``Законы Украины``/.).
  342.9 : 340.130.5(477)            67.401(4УКР)
  Кодекс України про адміністративні правопорушення : Чинне законодавство зі змінами та допов.на 18 січня 2011 року(Відповідає офіц.текстові) - К. : Алерта; ЦУЛ , 2011. - 216 c.
  342.9            67.9(4УКР)301.011
  Кодекс України про адміністративні правопорушення :чинне законодавство зі змін.станом на 01 березня 2004 року : відповідає офіц.тексту. - К. : Паливода А.В. , 2004. - 189 c.
  342.9 : 340.130.5(477)            67.401(4УКР)
  Коднир Д.С. Контактная гидродинамика деталей машин. : учеб. пособ. - Куйбышев : КАИ , 1970. - 144 c. - (Куйбішевский авиац.ин-т).
  621.81 : 532.5
  Коднир Д.С. Контактная гидродинамика смазки деталей машин. - М. : Машиностроение , 1976. - 304 c.
  621.89 : 621.81
  Кодра Ю.В. Технологічні машини. Розрахунок і конструювання : навч.посіб. для вищ.навч.закл. / за ред. З.А. Стоцька. - 2-ге вид., доп . - Львів : Бескид Біт , 2004. - 465 c.
  621.001.2
  Кожанов А.А. Основы теории тепловых машин. - Л. : ЛВИКА им. А.Ф. Можайского , 1970. - 184 c.
  621.4
  Кожарский Г.В. Методы автоматизированного проектирования источников вторичного электропитания / Г.В. Кожарский, В.И. Орехов. - М. : Радио и связь , 1985. - 184 c.
  621.396.6.001.63:004
  Кожевников С.Н. Теория механизмов и машин : учеб. пособ. для вузов. - 4-е изд., испр . - М. : Машиностроение , 1973. - 592 c.
  621.01
  Кожевников С.Н. Теория механизмов и машин : учеб. пособ. для вузов. - 3-е изд., испр. и доп . - М. : Машиностроение , 1969. - 583 c.
  621.01
  Кожевников С.Н. Механизмы : справ.пособие / С.Н. Кожевников, Я.И. Есипенко, Я.М. Раскин; под ред. С.Н. Кожевникова. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1976. - 784 c.
  621.01
  Кожевникова Г.П. Структуры данных и проектирование эффективной вычислительной среды. - Львов : Вища шк. , 1986. - 175 c.
  004.422.63            681.3.06
  Кожушко Л.Ф. Технологія виготовлення об`ємних дренажних фільтрів / Л.Ф.Кожушко,Л.С.Серілко - Рівне : РДТУ , 2001. - 156 c.
  631.662            22.21я73
  Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів : навч. посіб. - К. : Вища шк. , 1993. - 272 c.
  811.161.2            81.2Укр
  Козерод О.В. Гендерні аспекти історії українського єврейства (на прикладі періоду 20-х років ХХ ст.) : монографія. - К. : Радуга , 2013. - 102 c.
  94 : 316.423.6=411.16
  Козлов В.А. Справочник по проектированию электроснабжения городов / В.А. Колов, Н.И. Билик, Д.Л. Файбисович. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1986. - 255 c.
  621.316.1.001.63
  Козлов Д.А. Энциклопедия компьютерных вирусов / Д.А. Козлов, А.А. Парандовский, А.К. Парандовский. - М. : СОЛОН-Р , 2001. - 457 c.
  004.491.22(031)            681.3.067
  Козлов Д.Н. Зуборезные работы : учеб. для ПТУ. - М. : Высш. шк. , 1971. - 268 c.
  621.99
  Козлов М.В. Элементы теории вероятностей в примерах и задачах : учеб. пособ. для вузов. - М. : Изд-во МГУ , 1990. - 343 c.
  519.21
  Козлов Н.В. Перспективный экономический анализ. - М. : Финансы и статистика , 1987. - 256 c.
  65.012.122            65.9(2)-2
  Козлов Ю.С. Конструкционные материалы : учеб. пособ. для ПТУ. - М. : Высш. шк. , 1978. - 93 c. - ((Профтехобразование. Машиностроительные материалы)).
  620/22
  Козлов Ю.С. Очистка автомобилей при ремонте. - М. : Транспорт , 1975. - 217 c.
  629.331.083            629.113.004.55:629.119.2
  Козловский В.А. Логистический менеджмент : учеб. пособ. - 2-е изд., доп . - СПб. : Лань , 2002. - 268 c.
  658.7 : 658.012.32            65.40+65.290-21
  Козловский в.а. Эффективность переналаживаемых роботизированных производств / В.А. Козловский, Э.А. Козловская, В.М. Макаров. - Л. : Машиностроение , 1985. - 224 c.
  621.865.8 + 658.52.011.56
  Козловский Н.С. Основы стандартизации, допуски и технические измерения : учеб. для машиностроит. техникумов / Н.С. Козловский, А.Н. Виноградов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1982. - 287 c.
  621.753.1/.2+ 006 + 621 : 53.08](075.32)
  Козловский Н.С. Сборник примеров и задач по курсу ``Основы стандартизации, допуски, посадки и технические измерения`` : учеб. для машиностроит. техникумов. - М. : Машиностроение , 1983. - 304 c.
  621.753.1/.2 + 006 + 621 : 53.08] (075.32)
  Козловський А.В. Мікропроцесорні засоби вимірювання контролю пускового моменту : монографія / А.В.Козловський, В.В.Кухарчук, В.О.Поджаренко. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2005. - 124 c. - (Вінницький нац.техн.ун-т).
  621.317.39 : 531.7
  Козовик И.А. Учебник латинского языка : учеб.для мед.ин-тов / И.А.Козовик, Л.Д.Шипайло - Киев : Вища шк. , 1985. - 248 c.
  811.124            81.2Латин
  Козырев Ю.Г. Промышленные роботы : справочник. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1988. - 392 c.
  621.865.8
  Козырев Ю.Г. Промышленные роботы : справочник. - М. : Машиностроение , 1983. - 375 c.
  621.865.8
  Козырева И.В. Начинаем изучать немецкий язык.Пособие для самообразования : учеб. пособ. / И.В.Козырева, О.Г.Козьмин. - М. : Высш. шк. , 1988. - 272 c.
  811.112.2            81.2Нем-923
  Козьяков А.В. Технические средства оснащения рабочих мест ИТР в машиностроении : каталог - справочник - М. : Машиностроение , 1987. - 288 c.
  651.2.015.12
  Койре В.Е. Чистовая обработка крупногабаритных деталей. - М. : Машиностроение , 1976. - 119 c.
  621.9.042
  Кок У. Лазеры и голография. Введение в когерентную оптику. / Уинстон Е.Кок; пер. с англ. Г.И. Кузнецова ; под ред. и с послесл. Я.А. Смородинского. - М. : Мир , 1971. - 136 c. - (В мире науки и техники).
  535.317.1 + 681.7.069.24
  Кокорев А.С. Контроль и испытание электрических машин, аппаратов и приборов : учеб. пособ. для ПТУ. - М. : Высш. шк. , 1990. - 271 c.
  621.313.001.4
  Кокорев А.С. Электрослесарь по ремонту электрических машин : учеб. для сред. ПТУ. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1987. - 175 c.
  621.313.004.67
  Кокорин О.Я. Установки кондиционирования воздуха. Основы расчета и проектирования. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1978. - 264 c.
  697.94.001.6 + 628.84.001.6
  Кокс Дж. Microsoft Excel 97.Краткий курс : пособ. для ускоренного обучения / Джойс Кокс, Кристина Дадлей, Полли Урбан. - СПб. : Питер , 1998. - 246 c.
  004.422.83            681.3.06
  Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы : учеб. пособ. для вузов / пер. с фр. - М. : Финансы: ЮНИТИ , 1997. - 576 c.
  658.14/.17.012.32            65.290-93
  Колвалев М.П. Расчет высокоточных шарикоподшипников / М.П.Ковалев, М.З.Народецкий. - М. : Машинострение , 1975. - 280 c.
  621.822.7.001.24
  Колебания силового агрегата автомобиля. / В.Е.Тольский и др. - М. : Машиностроение , 1976. - 266 c.
  629.331.03.015.5 : 621.43            629.11.012.814:621.43
  Колебания элементов аксиально - поршневых гидромашин. / К.В. Фролов, А.С. Гельман, А.В.Синев и др.; под ред. К.В. Фролова. - М. : Машиностроение , 1973. - 280 c.
  621.225.7-868
  Колев К.С. Технология машиностроения : учеб. пособ. для машиностроит. спец. вузов. - М. : Высш. шк. , 1977. - 255 c.
  621.002
  Колев К.С. Точность обработки и режимы резания. / К.С.Колев, Л.М.Горчаков. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1976. - 145 c.
  621.9.015
  Коледов Л.А. Технология и конструкция микросхем, микропроцессоров и микросборок : учеб. для вузов. - М. : Радио и связь , 1989. - 399 c.
  621.382.049.77
  Колективні трудові спори. Загальні питання. Нормативні акти Національної служби посередництва и примирення. Судова практика / за заг. ред. В.М. Руденка. - К. : Юрінком Інтер , 2006. - 383 c.
  349.2(477)
  Колемаев В.А. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. пособ. для эконом. спец. вузов. / В.А. Колемаев, О.В. Староверов, В.Б. Турундаевский; под ред. В.А. Колемаева. - М. : Высш. шк. , 1991. - 400 c.
  519.2
  Колемаев В.А. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. для вузов / В.А.Колемаев, В.И.Калинина; под ред. В.А.Колемаева. - М. : ИНФРА-М , 1999. - 302 c. - (Высш. образование).
  519.2
  Колесник М. Менеджмент.Конспект лекций : пособ. для подготовки к экзаменам. - М. : ПРИОР , 1998. - 189 c.
  658.012.32            65.290-21
  Колесник П.А. Материаловедение на автомобильном транспорте : учеб. для вузов. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1987. - 271 c.
  629.331.002.3            629.113.002.3
  Колесник П.А. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : учеб. для вузов. / П.А.Колесник, В.А.Шейнин - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1985. - 325 c.
  629.332.083            629.113.004.54
  Колесников А. EXCEL 97: Русифицированная версия. - К. : ВНV , 1998. - 477 c.
  004.422.83            681.3.06
  Колесников А. EXCEL 97: Русифицированная версия. - К. : Изд. группа ВНV , 1997. - 477 c.
  004.422.83            681.3.06
  Колесников А. Excel 7.0 для Windows 95. / А. Колесников, А. Пробитюк. - К. : Торг.-изд. бюро ВНV , 1996. - 462 c.
  004.422.83            681.3.06
  Колесников П.М. Нестационарные двухфазные газожидкостные течения в каналах / П.М.Колесников, А.А.Карпов; под ред. Р.И. Солоухина. - Мн. : Наука и техника , 1986. - 216 c.
  532.529.5
  Колесниченко Б.В. Расчеты электрических сетей на программируемых микрокалькуляторах : учеб. пособ.для вузов / Б.В.Колесниченко, Л.И.Петренко. - К. : Вища шк. , 1988. - 207 c.
  621.311.1.001.24 : 004.388.2
  Колесниченко О. Лазерные принтеры / О. Колесниченко, М. Шарыгин, И. Шишигин. - СПб. : ВНV-Санкт-Петербург , 1997. - 272 c.
  004.356.2            681.327.11
  Колесниченко О.В. Интегральные микросхемы зарубежной бытовой видеоаппаратуры : справ. пособ. / О.В. Колесниченко, И.В. Шишигин, В.А., В.А. Обрученков. - СПб. : Лань , 1996. - 269 c.
  621.397.6 : 621.382.049.77
  Колесніков Г.О. Менеджерський словник : навч. - довідкове вид. для вищ.навч.закл. - К. : Професіонал , 2007. - 286 c.
  658.012.32(038)
  Колесов И.М. Основы технологии машиностроения : учеб. для машиностроит. спец. вузов. - 2-е изд., испр . - М. : Высш. шк. , 1999. - 591 c.
  621.002
  Колечицкий Е.С. Расчет электрических полей устройств высокого напряжения. - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 168 c.
  537.212 : 621.31.027.8
  Количев В.О. Кінематичні характеристики потоку в лопатевих гідромашинах : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К : ІЗМН , 1997. - 261 c.
  532.5 : 621.22
  Количественное обоснование единого индекса вреда:Публ. 45 МКРЗ : докл.межд.комиссии по радиолог.защите.Одобр.Комиссией в марте 1985 г. / пер. с англ. В.Б.Карпова; под ред.А.А.Моисеева,П.В.Рамзаева. - М : Энергоатомиздат , 1989. - 88 c.
  628.518 : [539.16.04 + 612.014.482]
  Количественные методы в финансах : учеб. пособие / Т.ДЖ. Уотшем, К.Паррамоу; пер. с англ - М. : Финансы, ЮНИТИ , 1999. - 527 c.
  65.26в6
  Количественные методы финансового анализа / пер. с англ.; под ред. С.Дж.Брауна, М.П.Крицмена. - М. : ИНФРА-М , 1996. - 329 c.
  658.14/.17.012.12            65.053
  Колкунов Н.В. Основы расчета упругих оболочек : учеб.пособие для строит.спец.вузов. - 3-е изд., перераб.и доп . - М : Высш.шк. , 1987. - 256 c.
  624.074.4.04
  Коллар Д. Карманный словацко - русский и русско - словацкий словарь. - М. : Сов.энциклопедия , 1971. - 527 c.
  811.162.4
  Коллатц Лотар Теория приближений:Чебышев.приближения и их приложения / Лотар Коллатц , Вернер Крабс; под.ред.С.Б.Стечкина ; пер.с нем. Б.И.Голубова. - М : Наука , 1978. - 271 c.
  517.2
  Колли Я.Н. Задачник по теоретическим основам электротехники (теория поля) : учеб.пособие для вузов / Я.Н.Колли,Л.П.Соболев,Б.М.Фрадкин; под общ. ред.К.М.Поливанова. - М : Энергия , 1972. - 168 c.
  621.3.01
  Колли Я.Н. и др. Задачник по теоретическим основам электротехники (теория поля) : учеб.пособие для вузов / Я.Н.Колли,Л.П.Соболев,Б.М.Фрадкин; Под общ.ред.К.М.Поливанова - М : Энергия , 1972. - 168 c.
  621.3
  Колмогоров А.Н. и др. Введение в теорию вероятностей / А.Н.Колмогоров, И.Г.Журбенко, А.В.Прохоров. - М. : Наука , 1982. - 159 c. - (Б-чка `Квант` Вып.23).
  519.21
  Колобанов С.К. Нова техніка очистки стічних вод. - К : Будівельник , 1971. - 88 c.
  628.312
  Колобов М.П. Эксплуатационные материалы для автомобилей и специальных машин : учеб.пособие для автомоб.и техн. школ ДОСААФ. - М : ДОСААФ , 1987. - 167 c.
  629.331.002.3.004: (621.431.73-6 : 621.892.097.2) +
  Коловский М.В. Основы динамики промышленных роботов / М.В.Коловский, А.В.Слоуш. - М : Наука , 1988. - 240 c. - (Науч.основы робототехники).
  621.865.8
  Колодій А.М. Державне будівництво і місцеве самоврядування : навч.посібник / А.М.Колодій, А.Ю.Олійник. - К. : Юрінком Інтер , 2000. - 304 c.
  342.553
  КолодІй А.М. Державне будІвництво та місцеве самоврядування : навч.посібник / А.М.КолодІй, А.Ю.Олійник. - К : Юрінком Інтер , 2001. - 303 c.
  342.25(477) :(37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Коломацька С.П. Правове регулювання зовнішньоекономічноі діяльності в Україні : навч.посібник. - К : КНТЕУ , 2004. - 129 c. - (Київ.нац.торг.-екон.ун-т).
  339.9.012.23 : 346.58
  Коломбет Е.А. Микроэлектронные средства обработки аналоговых сигналов - М : Радио и связь , 1991. - 376 c.
  621.382.049.77
  Коломбет Е.А. Применение аналоговых микросхем / Е.А.Коломбет, К.Юркович, Я.Зодл; под ред. А.Г.Алексенко. - М .; Братислава : Радио и связь : Альфа , 1990. - 319 c.
  621.382.049.77
  Колонтаєвський Ю.П. Промислова електроніка та мікросхемотехніка:теорія і практикум : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Ю.П.Колонтаєвський, А.Г.Сосков; за ред.А.Г.Соскова. - 2-ге вид.,випр . - К : Каравела , 2004. - 428 c.
  621.382
  Колосов А.Н. Организация и экономика гибкого автоматизированного производства : учеб.пособие для вузов. - К. : Вища шк. , 1991. - 167 c.
  658.52.011.56.042
  Колосов В.Г. Проектирование узлов и систем автоматики и вычислительной техники : учеб.пособие для вузов / В.Г.Колосов,В.Ф.Мелехин. - Л : Энергоатомиздат , 1983. - 255 c.
  681.51.001.63 + 004.231.2            681.51.001.63+681.322.001.63
  Колосюк Д.С. Автотракторные топлива и смазочные материалы : учебник для втузов / Д.С.Колосюк,А.В.Кузнецов. - К : Вища школа , 1987. - 191 c.
  629.3.002.3.004 + 621.431.73-6+621.892.097.2
  Колпаков В.К. Адміністративне право України : підручник. - К. : Юрінком Інтер , 1999. - 733 c.
  342.9(477) : (37.017.4-053.81 : 378.017.4-057.785 : 343.85)            67.401(4Укр)
  Колпаков В.К. Адміністративне право України : підручник / В.К.Колпаков, О.В.Кузьменко. - К. : Юрінком Інтер , 2003. - 543 c.
  342.9(477) : (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785 +343.85)            67.401(4Укр)
  Колпаков В.М. Теория и практика принятия управленческих решений : учеб.пособие для вузов. - К : МАУП , 2000. - 254 c. - (Межрегионал.акад.управления персоналом).
  658.012.32-5            65.050.2я73
  Колпаков В.М. Стратегический кадровый менеджмент Т.1. : учеб.пособие для вузов. / В.М.Колпаков, Г.А.Дмитренко. - К. : МАУП , 2002. - 277 c.
  658.3.012.32``313``            65.290-21
  Колчин А.В. Датчики средств диагностирования машин : учеб.пособие для сред.ПТУ. - М. : Машиностроение , 1984. - 117 c.
  621.004.58
  Колчин А.И.. Расчет автомобильных и тракторных двигателей : учеб.пособие для вузов / А.И.Колчин, В.П.Демидов. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М : Высш.шк. , 1980. - 400 c.
  621.431.73.001.2
  Колчин Н.И. Механика машин : в 2 т. Т.2. Кинетостатика и динамика машин. Трение в машинах. - 3-е изд., перераб . - Л. : Машиностроение , 1972. - 456 c.
  621 : 531.1/.4
  Коляда В. Современные стиральные машины : в 2 т. Т.1. - М. : СОЛОН-Р , 2001. - 192 c. - (Ремонт`.Вып.№ 53.).
  648.234.004.6
  Коляда В. Современные стиральные машины : в 2 т. Т.2. - М : СОЛОН-Р , 2001. - 207 c. - (Ремонт`.Вып.№ 54.).
  648.234.004.6
  Комаринський Я. Фінансово - інвестиційний аналіз : навч.посібник / Я.Комаринський, І.Яремчук. - К. : Укр.енциклопедія, Агенство ``Книга Пам`яті України , 1996. - 298 c.
  658.14/.17.012.12 + 330.322            65.053.9
  Комаров А.Ф. Наладка и эксплуатация электрооборудования металлорежущих станков. - М : Машиностроение , 1974. - 384 c.
  621.9.06 :621.31
  Комбинаторика преобразователей напряжения современных тяговых электроприводов рудничных электровозов / О.Н.Синчук, Н.Н.Юрченко, А.А.Чернышев и др.; под ред.О.Н.Синчука. - К. : Ин-т электродинамики НАНУ , 2006. - 250 c.
  621.314 : 62-83 : 629.423.1
  Коментар судової практики в кримінальних та адміністративних справах. Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995-1997) / відповід.ред. В.Т.Маляренко. - К : Юрінком Інтер , 1998. - 288 c.
  [343 + 342.9](0.072)            67.408
  Комерційна діяльність : підручник [для вищ.навч.закл.] / В.В.Апопій, С.Г.Бабенко, Я.А.Гончарук та ін.; pа ред.В.В.Апопія - 2-ге вид., перероб.і доп . - К : Знання , 2008. - 558 c.
  334.012.42(075.8)
  Комиссаржевская В.Н. Высокопроизводительное шлифование / В.Н.Комиссаржевская, М.З.Лурье. - М. : Машиностроение , 1976. - 32 c. - (Новости технологии).
  621.923
  Комиссаров В.И. Точность, производительность и надежность в системе проектирования технологических процессов / В.И.Комиссаров, В.И.Леонтьев. - М. : Машиностроение , 1985. - 219 c. - (БТ.Библиотека технолога).
  621.9 : 658.512.011.56
  Комиссаров В.Н. Теория перевода: (лингв.аспекты) : учеб.для ин-тов и фак. ин..яз. - М. : Высш.шк. , 1990. - 250 c.
  81`253
  Комиссаров В.Н. Лингвистическое переводоведение в России : учеб.пособие. - М. : Изд-во ``ЭТС`` , 2002. - 183 c.
  81`253
  Комиссаров В.Н. Общая теория перевода: проблемы переводоведения в освещении зарубежных ученых : учеб.пособие. - М. : ЧеРо , 1999. - 134 c.
  81`253
  Комиссаров В.Н. Современное переводоведение : учеб.пособие. - М. : ЭТС , 2002. - 421 c.
  81`253
  Коммерческое товароведение и экспертиза : учеб.пособие для эконом.спец.вузов / Г.А.Васильев, Л.А.Ибрагимов, Н.А.Нагапетьянц и др.; под ред. Г.А.Васильева, Н.А.Нагапетьянца. - М. : Банки и биржи : ЮНИТИ , 1997. - 135 c.
  620.2 +658.62.012.16            30.609
  Комминс Ю. Слабые взаимодействия лептонов и кварков / Ю.Комминс, Ф.Буксбаум; пер. с англ.А.В.Беркова. - М : Энергоатомиздат , 1987. - 437 c.
  539.12
  Коммуникации стратегического маркетинга : учеб. пособие / П.Смит, К.Бэрри,А.Пулфорд; пер. с анг. под ред. Л.Ф.Никулина - М. : ЮНИТИ , 2001. - 415 c.
  65.290-22
  Комплексный анализ эффективности технических решений в энергетике / под ред.В.Р.Окорокова, Д.С.Щавелева. - Л. : Энергоатомиздат , 1985. - 175 c.
  621.311
  Комплексы средств отображения информации / В.Н. Ревенко, В.М. Сегал - М. : Радио и связь , 1985. - 216 c.
  004.33/.35:658.012.11.56.005
  Комплект БИС К1804 в процессорах и контроллерах / под ред.В.Б.Смолова. - М. : Радио и связь , 1990. - 255 c.
  681.325.5
  Комплектные тиристорные электроприводы : справочник / И.Х.Евзеров, А.С.Горобец, Б.И.Мошкович и др.; под ред. В.М.Перельмутера. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 318 c.
  62-83-52 : 621.314.632
  Композиционные материалы : справочник / В.В.Васильев, В.Д.Протасов, В.В.Болотин и др.; под общ.ред.В.В.Васильева, Ю.М.Тарнопольского. - М : Машиностроение , 1990. - 510 c.
  620.22-419.8
  Композиционные материалы в машиностроении / Ю.Л.Пилиповский, Т.В.Грудина, А.Б.Сапожникова и др. - К. : Тэхника , 1990. - 141 c. - (Ученые Украины - народному хозяйству).
  620.22-419
  Компьютер для студентов, аспирантов и преподавателей : самоучитель / под ред.В.Б.Комягина. - М. : ТРИУМФ , 2001. - 652 c.
  004.382.7            681.3-181.4
  Компьютеры : в 3 т. Т.1. : справ. руководство / под ред.Г.Хелмса ; пер. англ. под ред.И.О.Атовмяна. - М. : Мир , 1986. - 413 c.
  004.382            681.3
  Компьютеры : в 3 т. Т.2. : справ. руководство / под ред. Г.Хелмса; пер.с англ. М.Г.Фуругяна под ред.В.В.Василькова. - М. : Мир , 1986. - 440 c.
  004.382            681.3
  Компьютеры : в 3 т. Т.3. : справ. руководство / под ред.Г.Хелмса: пер.с англ. под ред. В.Г.Потемкина. - М. : Мир , 1986. - 403 c.
  004.382            681.3
  Компьютеры и автоматизация инженерного труда : сб. ст. / АН СССР. - М : Наука , 1990. - 141 c. - (Кибернетика-неогранич.возможности и возмож.огранич).
  004.382            681.3
  Компьютеры и нелинейные явления. Информатика и современное естествознание : сб. ст. / АН СССР. - М : Наука , 1988. - 192 c. - (Кибернетика-неогранич.возможности и возмож.огранич).
  004.382 : 5            681.3 : 5
  Компьютеры на СБИС : в 2 т. Т.1. / Т.Мотоока, С.Томита, Х.Танака и др.; пер.с яп. - М. : Мир , 1988. - 388 c.
  004.382 : 621.382.049.771.14            681.3:621.382.049.771.14
  Компьютеры на СБИС : в 2 т. Т.2. / Т.Мотоока, Х.Хорикоси, М.Сакаути; пер. с яп. - М. : Мир , 1988. - 336 c.
  004.382 : 621.382.049.771.14
  Комягин В.Б. Современный самоучитель работы на персональном компьютере. Быстрый старт / В.Б.Комягин, А.О.Коцюбинский. - 4-е изд., перераб.и доп . - М : Триумф , 1997. - 400 c.
  004.382.7            681.3
  Комягин В.Б. 3D Studio, версия 4 : практ.пособие. - М. : ЭКОМ , 1996. - 317 c.
  004.92
  Кон И.С. В поисках себя : личность и ее самосознание. - М. : Политиздат , 1984. - 335 c.
  159.923.2 + 17.021.2            15.5
  Кон И.С. Открытие ``Я``. - М. : Политиздат , 1978. - 367 c. - (Над чем работают,о чем спорят философы).
  159.923.2            88
  Кон И.С. Психология ранней юности : кн.для учителя. - М. : Просвещение , 1989. - 254 c. - (Психологическая наука-школе).
  159.922.736.4            88.8
  Кон І. Світанкове місячне сяйво. Лики та маски одностатевого кохання / Ігор Кон. - Львів : Українські технології , 2011. - 557 c.
  159.922.1
  Кон П. Универсальная алгебра / пер.с англ.Т.М.Баранович; под ред.А.Г.Куроша. - М. : Мир , 1968. - 352 c.
  512
  Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Застосування в Україні. - Офіц. вид. . - К. : Б.в. , 2006. - 176 c. - (Міністерство юстиції України).
  342.7 : (37.017.4-053.81 +378.017.4-057.785)
  Конверський А.Є. Логіка (традіційна та сучасна) : підручник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч.літ. , 2004. - 535 c.
  161/.162
  Кондрашихина О.А. Дифференциальная психология : учеб.пособие для вузов. - К. : Центр учеб. лит. , 2009. - 230 c.
  159.923(075.8)
  Кондрашова Н.Г. Холодильно - компрессорные машины и установки : учебник для машиностр.техникумов / Н.Г.Кондрашова, Н.Г.Лашутина. - 3-е изд.,перераб.и доп . - М : Высш.шк. , 1984. - 335 c.
  621.565 + 621.57
  Коненков Ю.К. Случайные механические процессы в оборудовании машин / Ю.К.Коненков, М.Д.Давтян. - М. : Машиностроение , 1988. - 271 c.
  621.396.6-75
  Конечное и бесконечное:материалистическая диалектика : монография / Ф.И.Гаркавенко,Р.В.Гаркавенко,Т.А.Горолевич и др. - К. : Наук. думка , 1982. - 347 c. - (АН УССР.Кафедра философии).
  125
  Конкин М.И. Проблема формирования и развития философских категорий : монография. - М. : Высш.шк. , 1980. - 245 c.
  11/.12
  Конкурентоспроможність фірми: Навч. - метод. комплекс для екон. спец. усіх форм навчання / Пасічник В.Г., Алкіна О.В. - К. : Центр навч. , 2005. - 109 c.
  330.137.2
  Коновалов Б.П. СССР-Франция : Космич.сотрудничество / под ред. В.А.Шаталова. - М. : Машинострение , 1990. - 197 c.
  629.78
  Коновалов В.Ф. Динамическая устойчивость тракторов. - М. : Машиностроение , 1981. - 144 c.
  631.372 + 629.366.017.3
  Коновалов Г.Ф. Радиоавтоматика : учеб.для вузов. - М. : Высш.шк. , 1990. - 334 c.
  621.396.6-52
  Коновалюк Д.М. Деталі машин : підручник для вищ.навч.закл. / Д.М.Коновалюк, Р.М.Ковальчук. - 2-ге вид . - К. : Кондор , 2004. - 582 c.
  621.81
  Коновалюк Д.М., Ковальчук Р.М. Деталі машин : підручник - 2-ге видання . - К. : ’’Кондор’’ , 2004. - 584 c.
  621.81
  Кононеко П. П. та інш. Українська мова / П. П. Кононеко. Л. О. Кадомцева, Л. І. Мацько - 3-те вид., перероб. ., 1992. - 223 с. c.
  811.161.2            81.2Укр
  Кононенко А.П Уплотнительные устройства машин и машиностроительного оборудования. Расчет и конструирование / А.П.Кононенко, Ю.Н.Голубов. - М. : Машиностроение , 1984. - 103 c.
  62-762
  Кононенко Е.В. Электрические машины.Спец.курс : учеб.пособ.для вузов / Е.В.Кононенко, Г.А.Сипайлов, К.А.Хорьков. - М. : Высш.шк. , 1975. - 279 c.
  621.313
  Кононенко О. Анализ финансовой отчетности. - 2-е изд., доп. и перераб . - Харьков : Фактор , 2003. - 144 c.
  658.14/.17.012.12            65.053
  Кононенко О. Анализ финансовой отчетности. - Х. : Фактор , 2002. - 143 c. - (Биб-ка ``Фактора``).
  658.14/.17.012.12            65.053
  Кононенко П.П. Українська література : підручник / П.П.Кононенко, М.І.Дубина, І.О.Ладоня. - К. : Вища шк. , 1993. - 488 c.
  82.0(477)            83.3Ук
  Кононенков В.И. Износ инструментов при резании металлокерамических материалов - М. : Машиностроение , 1972. - 73 c.
  621.9.029
  Кононова Г.А. Использование трудовых ресурсов автотранспортных предприятий. - М. : Транспорт , 1988. - 111 c.
  656.13 : 331.101.262
  Кононович Л.М. Современный радиовещательный приемник - М. : Радио и связь , 1986. - 144 c. - (МРБ.Массовая радиобиблиотека;Вып.1098).
  621.396
  Конопка Р. Создание оригинальных компонентов в среде Delphi / Рэй Конопка; пер. с англ. И.Е.Онищенко, Ю.И.Корниенко; под ред. Ю.Н.Артеменко. - К. : НИПФ-ДиаСофт Лтд - 512 c.
  004.422.8            681.3.06
  Коноплянко В.И. Основы управления автомобилем и безопасность движения / В.И.Коноплянко, С.В.Рыжков, Ю.В.Воробьев. - М. : Изд-во ДОСААФ СССР , 1989. - 224 c.
  656.13.052 + 656.13.08
  Константинов В.И. Сборник практических примеров и задач по общей электротехнике : учеб.пособие для техникумов / В.И.Константинов, А.Ф.Симонов. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 1965. - 227 c.
  621.3
  Константинов В.И. Сборник задач по теоретической электротехнике : учеб.пособие для техникумов. - М. : Высш.шк. , 1970. - 216 c.
  621.3.01
  Константинов Н.М. Гидравлика, гидрология, гидрометрия : в 2 т. Т.1. Общие законы : учеб.для вузов / Н.М.Константинов, Н.А.Петров, Л.И.Высоцкий. - М. : Высш.шк. , 1987. - 304 c.
  532
  Константинов О.Я. Магнитная технологическая оснастка. - 2-е изд., перераб.и доп . - Л. : Машиностроение , 1974. - 384 c.
  621.9.06-229.315
  Константинов О.Я. Расчет и конструирование магнитных и электромагнитных приспособлений. - Л. : Машиностроение , 1967. - 315 c.
  621.9.06-229.315
  Константинов Ю.М. Гидравлика : учеб.для вузов. - 2-е изд.,перераб.и доп . - К. : Вища шк. , 1988. - 397 c.
  532
  Константінова М.П. Радіаційна безпека : навч.посібник для вищ.навч.закл. / М.П.Константінов, О.А.Журбенко. - Суми : Універ.кн. , 2003. - 150 c.
  504.5 : 628.4.047
  Конституции зарубежных государств : США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания, Греция, Япония,Канада. - 2-е изд.,испр.и до . - М. : Изд-во БЕК , 1997. - 561 c.
  342.4 (1-87)            67.400.1
  Конституции стран-членов СНГ : Россия, Украина, Молдова, Армения, Грузия, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркенистан. - Ереван : Мхитар Гош , 1997. - 439 c.
  342.4            67.400.1
  Конституційне законодавство зарубіжних країн:Хрестоматія : Навчальний посібник / Упоряд.В.О.Ріяка,К.О.Закоморна - К. : Юрінком Інтер , 2007. - 384 c.
  342            67.300я73
  Конституційне (державне) право зарубіжних країн : навч.посібник / В.М.Бесчастний, О.В.Філонов, В.М.Суботін, С.М.Пашков; за ред. В.М.Бесчастного. - К. : Знання , 2007. - 467 c. - (Вища освіта ХХI століття).
  342(1-87)(075.8)