Бібліотека
КрНУ імені М.Остроградського
     
     
     
     
     
     
     
     

Систематичний каталог бібліотеки                                                          Перелік книг за тематикою УДК

001 Наука у цілому
 • 001.895 Венчурні проекти
 • 001.895 , 330.341.1 Інновації
 • 002 Друк. Документація. Науково-технічна інформація
 • 002:339.138 Маркетинг інформаційний
 • 004 Інформаційні технології
 • 004.056 Захист інформації, безпека
 • 004.3 Апаратні засоби
 • 004.353 Відіомонітори
 • 004.42 Програмування
 • 004.451 Операційні системи
 • 004.451.64 Апаратні засоби захисту
 • 004.65 Системи управління базами даних (СУБД)
 • 004.7 Комп`ютерні сітки
 • 004.732 Сітки локальні
 • 004.738.5 Інтернет
 • 004.738.5:658.6/9 Електронна комерція
 • 004.77 Електроний бізнес
 • 004.78 : Автоматизовані системи у ...
 • 004.78:025.4.036 Автоматизовані інформаційно-пошукові системи
 • 004.78:336.717 Автоматизовані системи банківських операцій
 • 004.91 Оброблення і створення документів
 • 004.92 Комп`ютерна графіка
 • 006.015.5 Управління якістю
 • 006.063 Сертифікація
 • 006.1 Стандартизація у цілому
 • 006.83 Якість
 • 008 Культура
  021 Організація та развиток бібліотечної справи
  061 Діяльність організацій по охрані природи
 • 061.1ЕС Европейский Союз(ЕС)
 • 1 Філософія
 • 111.1 Онтологія (буття)
 • 130.2 Філософія культури
 • 141.131 Платонізм. Неоплатонізм
 • 141.339 Езотерика
 • 159.9 Психологія
 • 159.923 Психологія особистості
 • 159.942 Емоції
 • 159.9:334.7.012.42 Психологія підприємництва
 • 168.522 Культурологія
 • 172. 4 Міжнародна етика
 • 174 Професійна етика
 • 174.022.1 Професійна та ділова етика. Імідж. Репутація
 • 174.022.1 Імідж
 • 178.1 Алкоголізм
 • 178.7 Паління
 • 2 Релігія
 • 281.9 Православна церква
 • 303.725.36 Примінення теорії систем, теорії управління та кібернетики
 • 311.12 Статистичне угрупування
 • 311.313(058)(477.53) Регіональна статистика: обласн., краєва
 • 314.02 Демографія.Джерела демографічних даних
 • 314.156.5(477) Геноцид українского народа
 • 314.7 Міграція
 • 316 Соціологія
 • 316.323.4 Азіатска деспотія, соціальна структура
 • 316.324.5 Аграрні суспільства, соціальна структура
 • 316.334.55 Соціологія (аграрна політика)
 • 316.343.4 Автохтонне населення в колоніальному суспільстві (соціологія
 • 316.343.653 Адміністратори в капіталістичному суспільстві (соціология)
 • 316.344.32 Інтелектуали
 • 316.346.2-055.2 Жінки
 • 316.422.4 Прогрес
 • 316.422.44 НТП
 • 316.422.6 Регрес (НТП)
 • 316.46 Лідерство
 • 316.462 Авторитаризм ( соціологія)
 • 316.61-056.45 Генії
 • 316.612 Развиток особистості
 • 316.73 Акультурація (соціологія)
 • 321.61 Абсолютизм (форми влади)
 • 321.64 Авторитарні режими нового часу
 • 323 Внутрішня політика
 • 323.17 Автономія та самовизначення нації
 • 323.329 Соціальні спільноти та прошарки. Інтелігенція
 • 323.396 Соціальна еліта
 • 324 Вибори. Референдуми. Виборчі компанії
  325 Міграційна політика
 • 327(477) Зовнішня політика України
 • 327.51 Військові союзи
 • 328 Парламенти. Народні представництва. Уряди
 • 328.132.7 Президентський кабінет. Президентський уряд
 • 330 Економіка
 • 330(477) Економіка України
 • 330.01 Економічна теорія
 • 330.1 Економічні науки
 • 330.101.54 Макроекономіка
 • 330.111.4 Виробничі сили
 • 330.131.7 Ризики
 • 330.131.7:336.71 Ризики банківські
 • 330.131.7:336.743 Валютний ризик
 • 330.142.2 Уставний фонд, капітал
 • 330.142.2 Вкладений капітал.Уставний фонд
 • 330.142.211.4 Амортизація основних фондів
 • 330.31 Кругообіг в народному господарстві. Відтворення
 • 330.322 Інвестиції
 • 330.322.013 Автономні інвестиції ( політекономіка)
 • 330.322.5 Інвестиції, рентабельність та ефективність
 • 330.322:658.589 Венчурне інвестування
 • 330.33 Криза
 • 330.34.014.1 Економіка застійна
 • 330.34.014.2 Економіка, що розвивається
 • 330.341(477) Фактори економічного розвитку України
 • 330.341.1 Развиток виробничих сил. Техн. прогрес. Інновації
 • 330.341.1 Інновації. Технічний прогрес
 • 330.341.1(477) Інновації в Україні
 • 330.341.2:334.758 Кластер
 • 330.342.111 Автаркне господарство (політекономіка)
 • 330.356.3 Ефективність капіталовкладень
 • 330.43 Економетрія
 • 330.46 Теорія систем, управління в кібернетиці та економіці
 • 330.47 Теорія інформації в економіці. Економічна інформатика
 • 330.52 Національна економіка
 • 330.564.2 Прибутки населення
 • 330.59 Життєвий рівень
 • 330.59 Соціально-економічний розвиток
 • 330.8(477) Історія економічної думки.Економічні вчення та школи
 • 330.837 Інституціоналізм. Неоінституціоналізм
 • 331 Праця. Економіка праці
 • 331.07 Адміністративні органи, уповноважені та офіційні особи (прац
 • 331.101.26 Праця, як економічний фактор
 • 331.101.262 Людський капітал
 • 331.102 Види праці
 • 331.103.255 Автоматизована праця
 • 331.106.24 Колективні договори
 • 331.108 Робота з кадрами
 • 331.108.2 Питання кадрів. Управління кадрів
 • 331.108.2 Управління персоналом
 • 331.108.3 Адаптація рабітників ( праця )
 • 331.2 Зарабітня плата
 • 331.21 Управління заробітною платою
 • 331.211 Аванс (праця)
 • 331.215`311` Виплати із соцстраху
 • 331.225 Премії. Окремі виплати
 • 331.23 Акордна оплата праці
 • 331.31 Робочий час
 • 331.315 Відрядження
 • 331.322 Відпустки
 • 331.5 Ринок праці
 • 331.522 Попит і пропозиція на ринку праці. Потенціал робочих місць
 • 331.522 Трудові ресурси
 • 331.556.4 Міграція трудова, міжнародна
 • 331.556.4 Міждержавна мобільність. Міграція
 • 331.582 Трудові резерви
 • 332.012.324 Власність корпорацій
 • 332.025.1 Адміністративне втручання в регіональній економіці
 • 332.1 Регіональна економіка
 • 332.13 Розміщення. Регіональне разміщення
 • 332.142.4 Використання територіальних ресурсів
 • 332.15 Агломерація економічної діяльності (регіональна економіка)
 • 332.2.01 Аграрні теорії (земельне питання)
 • 332.2.021;338.43.02 Аграрна політика
 • 332.72 Ринок праці, нерухомості
 • 332.856 Агенція по квартирному посередництву ( житлове господарство)
 • 334.012.64 Дрібні підриємства
 • 334.7.012.32 Підприємництво (загальне)
 • 334.7.012.42 Підприємництво комерційне
 • 334.722 Приватне підприємництво
 • 334.722.012.42 Підприємництво
 • 334.722.012.64 Мале підприємництво
 • 334.722.8 Акціонерні компанії
 • 334.758 Злиття. Об`єднання фірм. Кластери
 • 334.7:658.589 Венчурні (рискові) підприємства
 • 336 Фінанси
 • 336.07 Адміністрація фінансова
 • 336.1 Державні фінанси у цілому
 • 336.14 Державний бюджет. Національний бюджет
 • 336.14.025.3 Фінансова безпека
 • 336.2 Бенефіціар
 • 336.22 Податки. Збори
 • 336.225 Методи оподаткування
 • 336.225.64 Податкова заборгованість
 • 336.225.64 Подакти.Заборгованість податкова
 • 336.225.673 Контроль податковий
 • 336.226.11 Податки на доходи фізичних осіб
 • 336.22:351.713 Перевірки податкові
 • 336.246.025.2 Контроль фінансовий
 • 336.275.3 Державні боргові зобов`язання
 • 336.544 Контроль якості
 • 336.7 Грошовий обіг. Банківська справа
 • 336.71 Банківська справа.Банки
 • 336.71(477) Банківська справа. Банки в Україні
 • 336.71.025.3 Безпека у банках
 • 336.711 Національні, державні банки
 • 336.713 Банки комерційні
 • 336.743 Валюта. Зв`язані валюти
 • 336.748.12 Інфляція
 • 336.76 Фінансовій ринок
 • 336.763;347.72.03 Акції (фінанси), (торгове право), (економіка)
 • 336.77 Кредит. Кредитна справа
 • 336.773 Кредитні спілки (фінанси)
 • 338.12 Економічні цикли
 • 338.23:343.3 Безпека економічна держави
 • 338.242 Управління економікою в ринковому господарстві
 • 338.246.02 Адміністративні заходи (економіка)
 • 338.246.025.2 Регулювання. Контроль
 • 338.246.025.2, 338.268.025 Контроль
 • 338.246.027 Матеріальна допомога
 • 338.246.027.2 Стимулювання. Пільги
 • 338.26 Планування.Соціально-економічне планування
 • 338.26 Народногосподарське планування
 • 338.27 Економічне прогнозування
 • 338.27 Прогнозування економічне
 • 338.33 Теорія виробництва. Структура. Спеціалізація
 • 338.364 Автоматизоване виробництво ( економіка)
 • 338.43 Аграрна промисловість (економ.сільського господарства)
 • 338.43 Сільське господарство.Економіка
 • 338.43 Економіка сільського господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика.Економ.сільск. господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика
 • 338.431 Аграрні відносини. Аграрні структури
 • 338.431 Аграрні структури (економіка сільського господарства)
 • 338.432 Сільськогосподарське виробництво (господарювання)
 • 338.436.33 Агропромисловий комплекс
 • 338.439 Продовольчий комплекс. Продовольче питання
 • 338.439 Продовольчий комплекс (економіка)
 • 338.439 : Виробництво продуктів :м"яса,риби,рису і т.д.
 • 338.439:63 рису,молока і т.д. Виробництво с/г продуктів
 • 338.45 Економіка промисловості і ремісничого виробництва
 • 338.45.01 Промислова політика
 • 338.45:658 Економіка підприємства
 • 338.46 Економіка сфери послуг
 • 338.465.2 Консалтинг
 • 338.465.2 Послуги
 • 338.465.2 Інжиніринг
 • 338.465.2 Консультування
 • 338.47 Економіка транспорту і зв`язку
 • 338.48 Туризм. Економіка туризму
 • 338.48-44(1-22) Сільський туризм
 • 338.49 Інфраструктура економіки
 • 338.5 Ціни. Ціноутворення
 • 338.512 Витрати виробництва
 • 338.516.2 Ринок.Форми ринку
 • 338.516.22 Ціни ринкові
 • 338.532.4.025.24 Контроль за цінами
 • 338.583 Інфраструктура
 • 339 Торгівля
 • 339.13.012 Види ринків
 • 339.13.025 Адміністративні міри впливу на ринок
 • 339.137.2 Конкуренція
 • 339.138 Маркетинг
 • 339.138 : 338.46 Маркетинг послуг
 • 339.138(100) Маркетинг міжнародний
 • 339.138(100) Міжнародний маркетинг
 • 339.138.001.5 Маркетингові дослідження
 • 339.138.1 Маркетинг промисловий
 • 339.138.`313` Маркетинг стратегічний
 • 339.14:338.49 Інфраструктура товарного ринку
 • 339.166.5 Торгівля продуктами розумової праці
 • 339.172 Товарні біржі. Продуктові біржі
 • 339.175 Посередники торгові
 • 339.178 Посередницькі інститути
 • 339.187.62 Лізинг
 • 339.187.67 Абонентне обслуговування ( торгівля)
 • 339.37 Роздрібна торгівля
 • 339.543 Митна політика
 • 339.543.624 Оффшорні зони
 • 339.56 Торгівля зовнішня
 • 339.727.2 Рух капіталів. Міжнародні займи. Міграція капталів
 • 339.727.22/24 Інвестиції іноземні
 • 339.74.025 Адміністративні міри в девізній політиці
 • 339.9 Міжнародні економічні відносини. Світове господарство
 • 339.9.012 ЗЕД
 • 339.9.012.23:346.58(477) Регулювання ЗЕД в Україні (правове)
 • 339.9.012.42 Автаркія (світове господарство)
 • 339.92 Міжнародне економічне співробітництво
 • 339.923 Економічні союзи
 • 339.924 Інтеграція
 • 339.94 Глобалізація
 • 34.07;35.07 Адміністративні органи (право)
 • 340 Право. Юридичні науки
 • 340.12 Теорія права
 • 340.12 Теорія держави і права
 • 340.12(091) Історія держави і права
 • 340.130.53 Закони
 • 340.130.54 Кодекси
 • 340.130.55 Укази
 • 340/.349 Правознавство
 • 341.215.4 Захист прав людини
 • 341.24 Міжнародні правові дії
 • 341.63 Міжнародний арбітраж
 • 342.26 Адміністративно-територіальний поділ держави
 • 342.34 , 321.7 Демократія
 • 342.392 Авторитарні (недемократичні) форми держав та правління
 • 342.518 Виконавча влада.Уряд. Кабінет Міністрів
 • 342.565.2 Конституційні суди
 • 342.7 Права і обов"язки громадян
 • 342.7 Основні права та обов`язки громадян
 • 342.849 Агітаційний матеріал для виборів (державне право)
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративні порушення
 • 342.9(477) Адміністративне право України
 • 342.924 Адміністративні акти (державне право)
 • 343.13 Кримінально-процесуальне право
 • 343.132 Слідчі дії
 • 343.195 Суд присяжних
 • 343.2/.7 (477) Кримінальне право України
 • 343.23 Злочини у цілому
 • 343.237(477) Співучасть, угрупування, зговір (Україна)
 • 343.337 Агресія (кримінальне право)
 • 343.353 Адміністративна влада, зловживання (кримінальне право)
 • 343.353.1 Корупція
 • 343.359 Злочини проти державної казни. Контрабанда
 • 343.575 Заборона вживання та оберту наркотиків
 • 343.6 Злочини проти особистості
 • 343.61 Вбивство
 • 343.62 Аборт (кримінальне право)
 • 343.9 Кримінологія
 • 343.9.01 Загальна теорія злочину та злочинність
 • 346(477) Господарське право України
 • 346.231 Адміністративні установи
 • 346.26 Приватне підприємництво
 • 346.5 : Регулювання: конкуренції, якості, виробництва, НТП
 • 346.548 Безпека бізнесу, підприємництва
 • 346.548 Рейдерство
 • 346.548 ,366.5 Захист споживачів
 • 346.6 Соціальний захист населення
 • 347 Громадянське право
 • 347.133.5 Адміністративні угоди
 • 347.133.9 Абстрактні (причинні) угоди
 • 347.188 Акти громадянського стану (громадянське право)
 • 347.211 Інтелектуальна власність, ресурс
 • 347.214.2 Нерухоме майно. Нерухомість
 • 347.426.6 Відшкодування збитку. Оцінка збитку
 • 347.471.03 Адміністрація суспільства (громадянське право)
 • 347.722 Товарні знаки
 • 347.732 Агент за обміном ( торгове право)
 • 347.735 Факторинг
 • 347.746 Вексель
 • 347.77 Патенти
 • 347.771 Авторські свідчення ( патентне право)
 • 347.779 Адміністративна організація охорони промис. і торг. прав
 • 347.78 Авторское право
 • 347.789 Адміністративно-технічна організація авторського права
 • 347.791.3 Адміністративно-правов. регулювання прав власності на суди
 • 347.792 Абандон (морське право)
 • 347.799.2 Аварія (морське право)
 • 347.822.5 Авіаційна метеорологічна служба( служба погоди)
 • 347.918 Арбітраж.Третейський суд
 • 347.921 Адвокати ( громад. процес. право )
 • 347.961(477) Нотаріат, нотаріуси, нотар. контори (Україна)
 • 347.963 Прокурори. Прокуратура
 • 347.965 Адвокатура (громад.процес.право)
 • 347.998.8 Адміністративні суди (громадянське процесуал.право)
 • 347.998.85 Адміністративні суди
 • 347.998.85 (477) Адміністративні суди в Україні
 • 349.2 Трудове право
 • 349.227 Заборона необгрунтованного скорочення
 • 349.233 Матеріальна відповідальність у трудовом погодженні
 • 349.41 Земельне право
 • 349.42 Аграрне право
 • 349.42(477) Аграрне право України
 • 349.6 Правові проблеми охорони навколишнього средовища
 • 35.073.526 Надання та публікація балансу. Аудит
 • 351 Державне адмін. управління
 • 351.077.6 Управлінські рішення
 • 351.087.43 Пенсії. Допомоги
 • 351.087.431 Пенсія. Допомога при звільненні, або виході у відставку
 • 351.087.431.1 Право на пенсію
 • 351.087.431.2 Пенсійні внески
 • 351.087.431.3 Пенсійний фонд
 • 351.087.431.4 Пенсійні надбавки
 • 351.713 Адміністративна діяльність у відношенні податків і зборів
 • 351.741 Організація міліції
 • 351.743 Громадянська охорона.Народні дружини
 • 351.755.61 Паспорти. Паспортна міліція
 • 351.762;343.56 Азартні ігри (адміністративне управління), (кримінальне прав
 • 351.811 Автомобильні дороги ( адміністративний нагляд)
 • 351.814 Авіаційний зв`язок (адміністративне управління)
 • 351.814 Авіація, управління
 • 351.814 Авіатраси (адміністративне управління)
 • 351.822 Адміністративний нагляд за грошовою обіговістю
 • 351.823 Адміністративний нагляд за добуванням сировини
 • 351.824 Адміністративний нагляд за промисловістю та торгівлею
 • 351.825 Адміністративний нагляд за кредитними установами
 • 351.83 Адміністративне регулювання праці і труд.відносини
 • 351.84 Адміністративний нагляд за соціальним забезпеченням
 • 351.853 Нагляд за пам`ятниками. Збереження природних ландшафтів
 • 351.9 Адміністративна юрисдикція (адміністр.управління)
 • 351.9 Нагляд і контроль за держ. управлінням. Скарги
 • 352.07 Адміністративні установи органів управління
 • 353.2 Автономні республіки, області, краї, департаменти,провінції
 • 355.081 Головне командування армії
 • 355.232 Академії (військова справа)
 • 355.469 Авіаційна стратегія (військова справа)
 • 355.75 Адміністративно-господарські установи (військова справа)
 • 356.3 , 355.6 , 359.5 Адміністративно-господарська служба (військова справа)
 • 357.3 Автоколони (військова справа)
 • 359.3 Авіаційні частини військово-морских сил (військова справа)
 • 364.12 Автоматизація виробництва (соціальне забезпечення)
 • 364.2 Основні потреби людини
 • 364.2-262.2 Прожитковий мінімум
 • 364.3 Соціальна допомога. Соц.страхування
 • 364.3-642-264 Індексація виплат. Виплати, основ. на вартості життя
 • 364.3-646.2-3 Організації соціального забезпечення
 • 364.3.-646.2 Пенсії
 • 364.32-642 Соціальні грошові виплати
 • 364.32-642:331.215 Лікарняні, декретні
 • 364.32-642:331.215"313" Декретні
 • 364.6 Соціальне забезпечення. Соціальні проблеми
 • 364.662 Бідність
 • 365 Потреба у житлі та її задоволення
  368 Страхування
 • 368.07 Адміністративні страхові органи
 • 368.08 Адміністративний персонал страхових установ
 • 368.1.021.3 Договір страхування
 • 368.2.025.79 Абандон ( страхування)
 • 368.212/.214 Автомобильный транспорт, перевозки ( страхование)
 • 368.8 Страхування окремих майнових цінностей
 • 368.914 Пенсійне страхування
 • 368.914:061.2 Пенсійне страхування недержавними організаціями
 • 37 Освіта
 • 37(1-87) Освіта за кордоном
 • 37.013 Педагогіка
 • 37.014.15 Законодавсто в області освіти
 • 37.014.543 Фінансування освіти
 • 37.015.3 Психологія освіти
 • 37.015.6 Економіка системи освіти
 • 37.017.4-053.81 Правова культура молоді
 • 37.017.4-053.81 Політична культура молоді. Формування
 • 37.017.4-053.81 : 343.85 Профілактика правопорушень серед молоді
 • 37.018.1 Сімейне виховання та освіта
 • 37.034 Моральне виховання
 • 37.07 Адміністративні проблеми навчальних закладів
 • 371 Організація виховання та освіти
 • 371.058 Організація виховання та освіти. Приватна школа
 • 371.11 Адміністрація учбового закладу (освіта)
 • 371.33 Аудіовізуальні методи навчання ( освіта )
 • 373 Дошкільне виховання і освіта. Загальноосвітня школа
  378 Вища освіта
 • 378(438) Вища освіта в Польщі
 • 378.014.15 Законодавсто в області вищої осіти
 • 378.017.4-057.785 Правова обізнанність студентів
 • 378.017.4-057.785 Правова культура студента
 • 378.02 Методика викладання у вищій школі
 • 378.022 , 37.022 Кредитно-модульна система
 • 378.1 Організація вищої освіти
 • 378.2 Академічні ступені (освіта)
 • 378.4 Університети
 • 379.858 Авіатуризм
 • 392.5 Агамія (етнографія)
 • 398.33 Адвент ( різдвяний піст )
 • 477) Історія української та зарубіжної культури
 • 5(092) Природознавство, біографії
 • 502 Природа. Охорона навколишнього середовища
 • 502 /. 504 Природа. Охорона природних ресурсів
 • 502 /504 Охорона навколишнього середовища. Загрози навколишнього сере
 • 502.1 Охорона навколишнього середовища
 • 502.172 ,502.4 Заповідники
 • 502.174 Відновлення, збереження, економія ресурсів
 • 502.175 Контроль якості средовища. Контроль забруднень
 • 502.2 Середовище у цілому
 • 502.211 Живий світ. Біосфера
 • 502/.504 Екологія
 • 502/504 Природа.Охорона природних ресурсів.Загрози навколишньому сер
 • 502:658.012.32 Екологічний менеджмент
 • 504 Загрози навколишньому середовищу. Екологія
 • 504(084.42) Загрози навколишньому середовищу, атлас
 • 504.5:628.4.047 Забруднення радіоактивне
 • 504.5:628.4.047 Безпека радіоактивна
 • 504:343.3 Безпека екологічна
 • 51 Математика
 • 51(075.8) Математика. Підручник для вищ.шк.
 • 519.237.8 Кластер-аналіз. Класифікація
 • 519.248 Прикладна статистика
 • 519.6 Програмування математичне
 • 519.72 Теорія інформації. Математичні питання
 • 519.816 Теорія прийняття рішень
 • 519.85 Математичне програмування
 • 519.86 Теорія економіко - математичних моделей
 • 519.87 Математичне моделювання
 • 519.876.2 Моделювання процесів управління
 • 53 Фізика
 • 530.145 Квантова механіка
 • 531 Теоретична механіка
 • 539.376 Деформація при постійному навантаженні
 • 544.431.8 Періодичні реакції. Повний безлад
 • 551.58 Кліматологія
 • 553.04 Мінеральні ресурси та запаси
 • 575 Генна інженерія
 • 577.355 Біофізика фотосинтезу
 • 578.828СПИД Вірус СНІД
 • 579.22 Мікробіологія
 • 579.64 Сільськогосподарська мікробіологія
 • 58.006 (477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 58.006.(477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 592/599 Світ тварин.Фауна
 • 611 Анатомія людини
 • 614.2(73) Організація охорони здоров`я в США
 • 614.3 Якість харчових продуктів
 • 615 Фармакологія
 • 616-084 Медицина. Профілактика
 • 616.89-008.441.3 Наркотична залежність
 • 616.89-008.441.44 Самогубство
 • 616.98 Специфічні інфекції
 • 62 - 83 Електропривід
 • 62-82 Гідропривід
 • 62.002.2 Технологія виробництва
 • 620.22 Матеріалознавство
 • 620.9 Загальна енергетика
 • 620.9(477) Загальна енергетика. Енергетика України
 • 620.91 Ресурс енергетики. Альтернативні види
 • 620.91 Альтернативні види енергії
 • 621 Машинобудування
 • 621 438 -714 Газові турбіни, охлодження
 • 621. 426 Дизелі
 • 621.002 Технологія машинобудування
 • 621.039 Атомна енергетика. Атомна промисловість
 • 621.039.586 Аварії ядерних реакторів
 • 621.3 Електротехніка
 • 621.3.01 Теоретичні основи електротехніки
 • 621.31 Електричні апарати
 • 621.31.019.3 Надійність електросистем
 • 621.311.004.12 Енергозбереження
 • 621.311.1 Енергосистеми
 • 621.311.2 Електростанції
 • 621.313.333 Асинхронні електодвигуни
 • 621.314 Перетворення електричної енергії
 • 621.317 Електровимірювальна техніка
 • 621.317.3 Вимірювання електричних величин
 • 621.38 Електроніка
 • 621.382.049.77 Мікроелектроніка
 • 621.391.63 Передача сигналу світловими променями
 • 621.395.721.5 Мобільний зв`язок
 • 621.396 Радіозв`язок
 • 621.396.6 Радіоелектронна апаратура. Схеми
 • 621.396.62 Радіоприймач
 • 621.397.132 Магнітофони
 • 621.397.446 Телевізори
 • 621.397.6 Телевізійна апаратура
 • 621.43 Автомобільні двигуни
 • 621.431.73 Двигуни внутрішнього згоряння для безрейкового транспорту
 • 621.436.21.031.3 Дизелі з пневматичним розпиленням (компресорні)
 • 621.438 - 714 Газові турбіни, системи охолодження
 • 621.438-135 Газові турбомашини
 • 621.6.033:656.07 Нафтотранспортна система
 • 621.7 Обробка тисненням. Пластичне формоутворення
 • 621.74 Ливарне виробництво
 • 621.753 Допуски та посадки
 • 621.81 Деталі машин
 • 621.86 Підйомно-транспортне обладнання у цілому
 • 621.86/.87 Підйомно-транспортні машини
 • 621.865.8 Роботи
 • 621.873.3 : 629.3 Автокрани
 • 621.983 Глибинна витяжка. Холодна штамповка
 • 622.2 Гірничі роботи при розробці корисних копалин
 • 622.276/279 Нафто-газодобувна промисловість
 • 622.323 Добування нафти
 • 622.324 Добування газу
 • 623.4 Зброя
 • 624.046.012.45 Залізобетонні конструкції, стійкість, несуча здатність
 • 625.08 Дорожно-будівні машини
 • 627 Водне господарство
 • 628.1 Водопостачання
 • 628.1(075.8) Водопостачання
 • 628.3 Стічні води. Очистка стічних вод
 • 629. 113 Автомобілебудування
 • 629.083 Склад, огляд, техн. обслуговування автомоб.
 • 629.113 Автомобілебудування. Автомобілі
 • 629.113(03) Автомобілебудування - довідники
 • 629.113(477) Автомобільний транспорт в Україні
 • 629.113.02.001.4 Випробовування автомобілів
 • 629.114.4 Грузові автомобілі
 • 629.114.6 Легкові автомобілі
 • 629.114.6.004.6 Легкові автомобілі. Ремонт
 • 629.4 Залізничний транспорт
 • 629.73 Авіація
 • 629.762.5 Ракети небалістичні
 • 629.78 Космічна техніка
 • 63 Сільське господарство
  630 Лісне господарство. Лісівництво
 • 630*2 Лісівництво
 • 630*9 Ліси та лісне гос-во з державної точки зору
 • 631.1 Сільськогосподарське виробництво.Організація та управління
 • 631.1(477) Організація та управління сільськогосподарським виробництвом
 • 631.115.1 Сільськогосподарське приватне підприємство
 • 631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.3.001.4 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.374 Сільськогосподарський транспорт
 • 631.4(092) Грунтознавство. Землезнавство. Біография
 • 631.46 Бактеріологія і біологія грунтів
 • 636 Тваринництво
 • 637.1 Молочна промисловість
 • 64.012 Домогосподарство
 • 640.41 Готель
 • 65 Управління підприємством
 • 65.011.4 Ресурси (резерви) виробництва
 • 65.011.46 Аутсорсинг (управл.ефективністю)
 • 65.012 Управління підприємством. Методи
 • 65.012.2 Планування діяльності
 • 65.012.32 Менеджмент організації
 • 65.012.8 Безпека економічна підприємства
 • 65.012.8 Економічна безпека під-ва
 • 656 Транспорт
 • 656.07 Управління транспортом
 • 656.07 Транспортна система
 • 656.071.32 Бухгалтерія транспортного підприємства
 • 656.13 Автомобільний транспорт
 • 656.13.07 Організація та експлуатація автомобільного транспорту
 • 657 Бухгалтерський облік
  657 Бухгалтерія
 • 657.1 Бухгалтерія
 • 657.15 Фінансовий облік
 • 657.15(047.2/3) Бухгалтерська фінансова звітність
 • 657.2 Бухгалтерскі проводки
 • 657.222 Ведення бухгалтерських операцій
 • 657.372.3 Списання. Амортизація
 • 657.421.3 Бухгалтерський облік ліцензій
 • 657.474.51 Визначення фактичної собівартості. Калькулювання
 • 657.6 Аудит
 • 657.6 Аудит, ревізія
 • 658.011.46 Потенціал підприємства
 • 658.011.47 ФСА
 • 658.012.011.56 Автоматизація
 • 658.012.12 Аналіз господарської діяльності підприємства
 • 658.012.122 Економічна діагностика під-ва
 • 658.012.122 Діагностика економічна
 • 658.012.122 Економічний аналіз
 • 658.012.122:330.4 Діагностична матриця
 • 658.012.32 Менеджмент
 • 658.012.32 : 331.103 Автоматизоване роб.місце менеджера
 • 658.012.324 Корпоративна форма управління підприємством
 • 658.012.61 Корпоративна культура
 • 658.012.7 Контролінг
 • 658.016"313" Стійкість стратегічна підприємства
 • 658.016.7 Санація
 • 658.14/.17 Фінанси підприємств
 • 658.14/.17.012.12 Фінансовий аналіз
 • 658.14/17 Фінансова стійкість підприємства
 • 658.310.8 Штатний розклад
 • 658.345 БЖД
 • 658.345 Охорона праці
 • 658.512.011.56 САПР (система автоматиз.проектування)
 • 658.52 Виробничо-промислова структура
 • 658.527.011.56 - 192 (075.8) Потокове виробництво
 • 658.562 Виробничий контроль.Техн.контроль
 • 658.589 Модернізація
 • 658.589 Реконструкція
 • 658.589 Інноваційна діяльність
 • 658.7 Логістика
 • 658.8 Збут. Продаж. Реалізація продукції
 • 658`313` Стратегія підприємства
 • 659.1, 659.1: Реклама, реклама продукції
 • 659.4 Паблік Рилейшнз
 • 66 Хімічна промисловість
 • 663/664 Харчова промисловість
 • 669 Металургія
 • 67/68 Легка промисловість
 • 678.06.001.2 (03) Вироби із високомолекулярних матеріалів, проектування
 • 681.3.06 Програмування
 • 681.327.22 Відеомонітори
 • 681.5 Теорія автоматичного управління
 • 681.511.42 Системи автомат. управління імпульсні (дискретні)
 • 681.518 Інформаційні системи
 • 681.518 Інформаційні системи в автоматизованому управлінні
 • 681.518.3 Вимірювальні інформац.системи (для управління)
 • 681.518.5.015 Системи автомат.контроля і техн.діагностики. Ідентифікація
 • 687 Швейна промисловість
  69 Будівництво
 • 69.003 Економіка будівництва
 • 697.3 Центральне опалення
 • 7 Культура
 • 7.036.2 Імпресіонізм
 • 712.23 Заповідники, нац.парки та інші природні території, що охоро
 • 725.4 Будівлі пром. підприємств, проектування
 • 744.4 Інженерна графіка
 • 75 Живопис
  78 Музика
 • 78.017 Музиканти
 • 796.525 Альпінізм
 • 811.111 Англійска мова
 • 811.111(038) = 111=161.1 Англо - російські словники
 • 811.161.2 Українська мова
 • 811.161.2"06-26 Українська сучасна літературна мова
 • 82-8 Літературна суміш. Афоризми. Сценарії
 • 82.09 Літературна критика та дослідження
 • 82.09.161.2" " Літературознавство укр.літ."століття"
 • 883 Українська література
  9 Історія
 • 9(477)1934-1941 Історія України в 1934-1941рр.
 • 908 Краєзнавство
 • 908(477.53) Краєзнавство. Полтавська область
 • 91(510) Географія Китаю
 • 930.85(100 Історія української та зарубіжної культури
 • 94(477) Історія України
 • 940(477) Історія України
 • 940`10/17` (477) Історія України Х І - XVIII ст.
 • 94`10/17` (477) Вимірювання електричних величин
 • ЄС Европейский Союз
 • Китай Китай
 • 159.9 Психологія

  Аболин Л.М. Психологические механизмы эмоциональной устойчивости человека. - Казань : Изд-во Казан. ун-та , 1987. - 262 c.
  159.942            88
  Айзенк Г.Дж Коэффициент интеллекта. Американский бестселлер №1. - К. : Образоват. корпорация Гранд , 1994. - 112 c.
  159.923            88.37
  Аллен Питер. Учимся торговать / Питер Аллен; пер. с англ. З.Я.Красневской. - Минск : Амалфея , 1997. - 213 c.
  159.9 : 339
  Аткинсон Р. Человеческая память и процесс обучения / пер. с англ.;общ. ред. Ю.М. Забродина, Б.Ф. Ломова - М. : Прогресс , 1980. - 528 c.
  159.953
  Баклицький І.О. Психологія праці : підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К : Знання , 2008. - 655 c.
  159.9 : 331.445 (075.8)
  Бараненко Б.І. Психологія оперативно - розшукової діяльності : навч. посібник для вищ. навч. закл. / за ред. Е.О.Дідоренка, Я.Ю.Кондратьєва. - 2-е вид., перероб. та доп . - К. : Центр учбов.літ. , 2007. - 271 c.
  343.985 : 159.9
  Бедь В.В. Юридична психологія : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К.; Львів : Каравела:Новий світ-2000:Магнолия плюс , 2003. - 375 c.
  343.95 : 159.9            88.4
  Бедь В.В. Юридична психологія : навч.посібник для вищ.навч.закл. - Львів; К. : Новий світ-2000: Каравела , 2002. - 375 c.
  34 : 159.9
  Бердяев Н.А. Судьба России. Опыты по психологии войны и национальности / предисл.Л.Полякова. - Репринт.воспроизведение изд.1918 г . - М. : Изд-во МГУ , 1990. - 240 c.
  1(47+57)(091) + 159.922.4 + 355.01            87.3
  Бочелюк В.Й. Психологія : вступ до спеціальності : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.Й.Бочелюк, В.В.Зарицька. - К : Центр учбової літ. , 2007. - 286 c.
  159.9(075.8)
  Бочелюк В.Й. Методика та організація наукових досліджень із психології : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.Й.Бочелюк, В.В.Бочелюк. - К : Центр учбової літ. , 2008. - 357 c.
  159.9.07(075.8)
  Бочелюк В.Й. Методика та організація наукових досліджень із психології : навч. посібник для вищ. навч. закл. / В.Й.Бочелюк, В.В.Бочелюк - К. : Центр учбов.літ. , 2008. - 357 c.
  159.9.07(075.8)
  Бочелюк В.Й. Психологія : вступ до спеціальності : навч.посібник для вищ.навч. закл. / В.Й.Бочелюк, В.В.Зарицька - К. : Центр учбов. літ. , 2007. - 286 c.
  159.9(075.8)
  Бочелюк В.Й. Геронтопсихологія : Навчальний посібник / В.Й.Бочелюк ,О.А.Черепєхіна - К. : КНТ , 2014. - 436 c.
  159.9            88.37
  Бродовський В. Й. Тлумачний російсько-український словник психологічних термінів / В. Й. Бродовський, В. О. Грушевський, І. П. Патрик. - К. : Професіонал , 2007. - 511 c.
  159.9(038) : 811.161.1=161.2(038)
  Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психологической диагностике. / Л.Ф. Бурлачук, С.М. Морозов. - К. : Наук. думка , 1989. - 197 c.
  159.9.072(03)            88
  Вагин И. Практика эффективного поведения / И. Вагин, С. Мамонтов. - СПб. : Питер , 2001. - 190 c. - (Сам себе психолог).
  159.9. 019.43            88.6
  Варій М. Й. Загальна психологія : підручник для вищ. навч. закл. - К. : Центр учбов.літ. , 2007. - 967 c.
  159.9(075.8)
  Васильев И.А. Мотивация и контроль за действием / И.А.Васильев, М.Ш.Магомед-Эминов. - М. : Изд-во МГУ , 1991. - 144 c.
  17.026 + 159.947            88
  Венгер Л.А. Психология : учеб.пособие для пед.училищ / Л.А.Венгер, В.С.Мухина. - М. : Просвещение , 1988. - 336 c.
  159.9            88
  Веракіс А. І. Основи психології : навч. посібник для вищ. навч. закл. / А. І. Веракіс, Ю. І. Завалевський, К. М. Левківський. - Х.; К. : Р.И.Ф. , 2005. - 415 c.
  159.9            88
  Вечер. Л. С. Секреты делового общения. - Минск : Выш.шк. , 1996. - 367 c.
  159.923.2-056.87            88.53
  Видинеев Н. В. Природа интеллектуальных способностей человека. - М. : Мысль , 1989. - 175 c.
  159.923.35            88
  Войскунский А.Е. Я говорю, мы говорим ...: очерки о человеческом общении. - М. : Знание , 1982. - 192 c.
  159.923.2            88.5
  Воронова В.І. Психологія спорту : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Олімпійська літ. , 2007. - 271 c.
  796.01 : 159.9(075.8)
  Вудсон У. Справочник по инженерной психологии для инженеров и художников-конструкторов / У.Вудсон, Д.Коновер; пер. с англ. - М. : Мир , 1968. - 518 c.
  658.512.23 : 159.9
  Гантер Б. Типы потребителей : введение в психографику / Б.Гантер, А.Фернхам; пер. с англ. под ред И.В.Андреевой. - СПб : Питер , 2001. - 299 c. - (Маркетинг для профессионалов).
  366.1 + 159.9.019.43
  Гончаренко Н.В. Гений в искусстве и науке. - М. : Искусство , 1991. - 432 c.
  159.924.24            87.8
  Гордієнко В. Психологія особистості в біографіях, подіях, портретах : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.Гордієнко, Л.Копець - К. : Києво-Могилянська академія , 2007. - 303 c.
  159.923
  Грачев Н.Н. Психология инженерного труда : учеб. пособие для вузов. - М. : Высш.шк. , 1998. - 333 c.
  159.9 : 331.101.1            88.4
  Гришина Н.В. Психология конфликта. - СПб : Питер , 2003. - 464 c. - (Мастера психологии).
  159.9 : 316.482            88.53
  Джемс У. Психология / Уильям Джемс; пер. с англ. ; под ред. Л.А. Петровской. - М. : Педагогика , 1991. - 369 c. - ((Классики мировой психологии/Отв.ред.М.Г.Ярошевски).
  159.9            88
  Донченко Е.А. Фрактальная психология. Доглубинные основания индивидуальной и социетальной жизни. - К : Знання , 2005. - 323 c.
  159.9.01
  Дрозденко К.С. Загальна психологія у практичному вимірі : підручник для вищ.навч.закл. - К : Професіонал , 2007. - 607 c. - (Глухівський держ.пед.ун-т).
  159.9
  Дружинин В.Н. Экспериментальная психология : учеб.пособие для вузов. - М. : ИНФРА-М , 1997. - 255 c. - (Высш.образование).
  159.9.07            88
  Дубравська Д.М. Основи психології : навч.посібник. - Львів : Світ , 2001. - 279 c.
  159.9            88
  Дуткевич Т.В. Практична психологія.Вступ у спеціальність : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Т.В.Дуткевич, О.В.Савицька. - К : Центр учбов.літ. , 2007. - 255 c.
  159.9(075.8)
  Дуткевич Т.В. Практична психологія. Вступ до спеціальності : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Т.В.Дуткевич, О.В.Савицька. - 2-ге вид . - К. : Центр навч.літ. , 2010. - 255 c.
  159.9(075.8)
  Душков Б.А. Инженерно - психологические основы конструкторской деятельности : учеб.пособие для вузов / Б.А.Душков, Б.А.Смирнов, В.А.Терехов. - М. : Высш.шк. , 1990. - 270 c.
  159.9 : 62 :007.51.001.63            88.4я73
  Етика та психологія ділових відносин : навч. посібник / Т.Є. Андрєєва, О.П. Бутенко, Н.В. Опікунова та ін.; за ред. Т.Є. Андрєєвої. - Х. : Бурун Книга , 2004. - 143 c.
  174.4 + 159.9            88.53+87.774
  Загальна психологія : навч.вид. / О.В. Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. - К. : А.П.Н. , 1999. - 461 c.
  159.9            88
  Загальна психологія : підручник для вищ.навч.закл. / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. - К. : Либідь , 2005. - 463 c.
  159.9
  Загальна психологія : підручник для вищ.навч.закл. / С.Д.Максименко, В.О.Зайчук, В.В.Клименко та ін.; за заг.ред. С.Д.Максименка. - 2-ге вид.,перероб. і доп . - Вінниця : Нова книга , 2004. - 701 c.
  159.9            88
  Загальна психологія : практикум : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.В.Волошина, Л.В.Долинська, С.О.Ставицька, О.В.Темрук. - К : Каравела , 2008. - 279 c.
  159.9(076.5)            88
  Загальна психологія. Хрестоматія : навч.посібник для вищ.навч.закл. / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. - К : Б.в. , 2007. - 639 c.
  159.9(076.6)            88
  Загальна психологія: Практикум : навч.посібник для ВНЗ / В.В.Волошина, Л.В.Долинська, С.О.Ставицька, О.В.Темрук - К. : Каравела , 2008. - 279 c.
  159.9
  Зелинский А.Ф. Криминальная психология : науч.- практ. изд. - К. : Юринком Интер , 1999. - 237 c.
  343.95 : 159.9            88.4
  Зелінська Т.М. Практикум із загальної психології : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Т.М.Зелінська, С.В.Воронова, А.Е.Хурчак. - 2-ге вид . - К : Каравела , 2008. - 183 c.
  159.9(076.5)
  ЗелінськаТ.М. Практикум із загальної психології : навч.посібник для фак.інозем.філології / Т.М.Зелінська, С.В.Воронова, А.Е.Хурчак. - К : Каравела , 2006. - 215 c.
  159.9(076.5)
  Зимбардо Ф. Застенчивость / пер. с англ. - М. . : Педагогика , 1991. - 208 c.
  159.923.3            88.5
  Іпатов Е.Ф. Психологія управління в бізнесі : навч.посібник для підготовки бакалаврів усіх форм навчання / Е.Ф.Іпатов, К.М.Левківський, В.В.Павловський. - 2-ге вид., доп., перероб . - Х.; К. : НМЦВО , 2003. - 319 c.
  159.9 : 334.7.012.42            88.5
  Іпатов Е.Ф. Психологія управління в бізнесі : навч.посібник для підготовки бакалаврів / Е.Ф.Іпатов, К.М.Левківський, В.В.Павловський. - Х.;К. : НМЦВО , 2002. - 319 c.
  159.9            88
  Кабаченко Т.С. Психология управления : в 2 ч. : учеб.пособие. - М. : Рос.педаг.агентство , 1997. - 323 c.
  159.9 : 658.012.32            88.5
  Каган В.Е. Организационная психология : обучающий тестовый контроль. - М. : Смысл , 1999. - 95 c.
  159.9.019            88
  Казаков В.Г. Психология : учебник для техникумов / В.Г.Казаков, Л.Л.Кондратьева - М. : Высш.шк. , 1989. - 383 c.
  159.9            88
  Казмиренко В.П. Социальная психология организаций : монография. - К. : МЗУУП , 1993. - 384 c.
  159.9 : 316            88.5
  Козаков В.А. Психологія діяльності та навчальний менеджмент : у 2 т. Т.1. Психологія суб`єкта діяльності. : підруч. - К. : КНЕУ , 2000. - 243 c.
  159.9            88
  Козаков В.А. Психологія діяльності та навчальний менеджмент : у 2 т. Т.1. Психологія суб`єкта діяльності. : підручник - К. : КНЕУ , 2000. - 243 c.
  159.9            88
  Кокун О.М. Психофізіологія : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К : Центр навч.літ. , 2006. - 181 c.
  159.91(075.8)
  Колесник В.А. Судова психіатрія : курс лекцій. - К. : Юрінком Інтер , 2000. - 127 c.
  340.63 : 159.9            88.4
  Кон И.С. В поисках себя : личность и ее самосознание. - М. : Политиздат , 1984. - 335 c.
  159.923.2 + 17.021.2            15.5
  Кон И.С. Открытие ``Я``. - М. : Политиздат , 1978. - 367 c. - (Над чем работают,о чем спорят философы).
  159.923.2            88
  Кон И.С. Психология ранней юности : кн.для учителя. - М. : Просвещение , 1989. - 254 c. - (Психологическая наука-школе).
  159.922.736.4            88.8
  Кон І. Світанкове місячне сяйво. Лики та маски одностатевого кохання / Ігор Кон. - Львів : Українські технології , 2011. - 557 c.
  159.922.1
  Кондрашихина О.А. Дифференциальная психология : учеб.пособие для вузов. - К. : Центр учеб. лит. , 2009. - 230 c.
  159.923(075.8)
  Коновалова В.О. Юридична психологія : підручник для юрид.спец.вищ.навч.закл. / В.О.Коновалов, В.Ю.Шепітько. - К. : Ін Юре , 2005. - 422 c.
  343.95 : 159.9            88.4
  Корольчук М.С. Соціально - психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах : навч.посібник для вищ.навч.закл. / М.С.Корольчук, В.М.Крайнюк. - К : Ніка - Центр , 2006. - 576 c.
  159.9-051 + 316.6
  Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності : підручник для вищ.навч.закл. - 3-тє вид . - К : Ельга : Ніка-Центр , 2008. - 396 c.
  159.91
  Корольчук М.С. Психологія : схеми, опорні конспекти, методика : навч.посбник для вищ.навч.закл. / М.С.Корольчук, В.М.Крайнюк, В.М.Марченко; за заг.ред. М.С.Корольчука. - К. : Ельга: Ніка-Центр , 2008. - 318 c.
  159.9(075.8)
  Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності : підруч. для студентів вищ. навч. заклад. - 3-те вид. . - К.: : Ельга, Ніка-Центр , 2008. - 400с. c.
  159.91            88.3я73
  Корольчук М.С. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах : Навчальний посібник / М.С.Корольчук ,В.М. Крайнюк - К. : Ніка-Центр , 2006. - 580 c.
  159.9            88.4я73
  Корольчук М.С. Психологія : схеми , опорні конспекти , методики : Навчальний посібник / М.С. Корольчук , В.М. Крайнюк , В.М. Марченко; За заг. ред. М.С. Корольчука - К. : Ельга , Ніка - Центр , 2008. - 320 c.
  159.9            88.3я73
  Котик М.А. Беседы психолога о безопасности дорожного движения. - 2-е изд.перераб.и доп . - М. : Транспорт , 1990. - 141 c.
  656.13.08 : 159.9
  Котик М.А. Беседы психолога о безопасности дорожного движения - М. : Транспорт , 1987. - 87 c.
  656.13.08: 159.9
  Кочетков А.И. Психологические основы современного управления персоналом. - М. : Зерцало , 1999. - 373 c.
  658.3.012.32 : 159.9            65.290-24:8.4
  Краско Т.И. Психология рекламы / под ред. Е.В. Ромата. - Х. : Студцентр , 2002. - 212 c. - ((Биб-ка журнала ``Маркетинг и реклама``).).
  659.1 : 159.9            76.006.5+88
  Краткий психологический словарь / под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. - М. : Политиздат , 1985. - 431 c.
  159.9            88
  Кроник А.А В главных ролях : вы, мы, он, ты, я. Психология значимых отношений / А.А.Кроник, Е.А. Кроник. - М. : Мысль , 1989. - 204 c.
  159.9            88.5
  Крутецкий В.А. Психология : учебник для пед. училищ. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Просвещение , 1986. - 236 c.
  159.9            88
  Кулініч І.О. Психологія управління : навч.посібник [для вищ. навч. закл.] - К : Знання , 2008. - 292 c.
  159.9 : 658.012.32](075.8)
  Курс практической психологии или как научиться работать и добиваться успеха : учеб.пособие для высш. управл. персонала / Р.Р.Кашапов - авт.- сост. - Ижевск : Изд-во Удмуд.. ун-та , 1996. - 444 c.
  159.9.-19.33            88.4
  Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) : навч. посібник для вищ. навч. закл. - 2-ге вид. . - К : Центр учбової літератури , 2010. - 125 c.
  159.922.6 + 37.015.3](075.8)
  Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) : навчальний посібник для ВНЗ - 2-ге вид. . - К. : Центр учбової літератури , 2010. - 125 c.
  159.922.6(075.8)
  Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекций) : навч. посібник для ВНЗ - К. : Центр навчальної літератури , 2005. - 125 c.
  159.922.6
  ЛГБТ-вектор Украины : сб.отчетов по мониторингу. - К. : Наш мир , 2013. - 154 c. - (Информац.-правозащитный Центр для геев и лесбиянок).
  316.45(477) : 159.922
  Лучикіна А. І. та інш. Психологічні особливості соціалізації обдарованих дітей у віртуальному просторі / А. І. Лучикіна,К. Г. Мілютіна, Т. А. Яншина - К.: : Вид-во ін-ту обдарованої дитини , 2014. - 200 с. c.
  159.923:004.738.5
  Лучикіна А. І. та інш. Психологічні особливості соціалізації обдарованих дітей у віртуальному просторі / А. І. Лучикіна,К. Г. Мілютіна, Т. А. Яншина - К.: : Вид-во ін-ту обдарованої дитини , 2014. - 200 с. c.
  159.923:004.738.5
  Льовочкіна А.М. Етнопсихологія : навч.посібник. - К. : МАУП , 2002. - 143 c. - (Міжрегіональна академія управління).
  159.922.4
  Макарова Л.І. Основи психології та педагогіки : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Л.І.Макарова, Гах Й.М. - К : Центр навчальної літ. , 2005. - 111 c.
  159.9 + 37.013(075.8)
  Макарова Л.І. Основи псіхології і педагогіки : Навч. посібник для вузів / Гах .Й.М. - К. : Центр навч. літ. , 2005. - 111 c.
  159.9
  Макарова Л.Л. Загальна психологія : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К : Центр навчальної літ. , 2005. - 198 c.
  159.9(075.8)
  Макарова Л.Л. Загальна психологія : Навч.посібник для вузів / Синельніков В.М. - К. : Центр навч. літ. , 2005. - 198 c.
  159.9(075.8)
  Максименко С.Д. Загальна психологія : навч.посібник для вищ.навч.закл. - 3-є вид., перероб. та доп. . - К : Центр учбової літ. , 2008. - 271 c.
  159.9(075.8)
  Максименко С.Д. Загальна психологія : навч. посіб. для ВНЗ. - 3--тє вид., перероб. та доп . - К. : Центр навч. літ-ри , 2008. - 271 c. - (МОН).
  159.9(075.8)
  Маноха І.П. Психологія потаємного ``Я`` : монографія. - К. : Поліграфкнига , 2001. - 446 c.
  159.923.2
  Методологічні та теоретичні проблеми психології : навч.посібник для вищ.навч.закл. / М.С.Корольчук, О.Л.Трофімов, В.І.Осьодло та ін. - К : Ніка - Центр , 2008. - 334 c.
  159.9(076.8)
  Методологічні та теоретичні проблеми психології : Навчальний посібник / М.С.Корольчук ,Ю.Л.Трофімов,В.І.Осьодло та ін. - К. : Ніка- Центр , 2008. - 336 c.
  159.9            88я73
  Мичи Д. Компьютер-творец : пер. с англ. Р.Н. Кравец, Э.Л. Наппельбаума. - М. : Мир , 1987. - 256 c.
  007:159.955
  Немов Р.С. Психология : в 3 т. Т.2. Психология образования. : учебник для пед.вузов - М. : ВЛАДОС , 1999. - 606 c.
  159.9 : 37.015.31
  Немов Р.С. Основы психологического консультирования : учебник для вузов. - М. : ВЛАДОС , 1999. - 527 c.
  159.9.019.33
  Обознов Н.Н. Психология работы с людьми / Н.Н.Обознов,Г.В.Щекин - К. : МАУП , 1994. - 147 с. c.
  159.9:331.107
  Обозов Н.Н. Психология работы с людьми : советы руководителю / Н.Н.Обозов,Г.В.Щекин - К. : Политиздат Украины , 1990. - 203 с. c.
  159.9
  Одаренные дети / пер. с англ.; общ.ред. Г.В.Буренской, В.М.Слуцкого; предисл. В.М.Слуцкого. - М. : Прогресс , 1991. - 376 c.
  159.922.76-056.45
  Орлов Ю.М. Самопознание и самовоспитание характера: Беседы психолога со старшекласниками : кн.для учащихся. - М. : Просвещение , 1987. - 224 c.
  159.923.2+ 159.947.2            88.8
  Основи психології : підручник для виш.навч.закл. / О.В.Киричук, В.А.Роменець, Т.С.Кириленко та ін.; за заг.ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця - 6-те вид., стер. . - К : Либідь , 2006. - 631 c.
  159.9(075.8)
  Основи психології : підручник для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Киричук, В.А. Романець, Т.С. Кириленко та ін.; за заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця - 6-те вид., стер. . - К. : Либідь , 2006. - 631 c.
  159.9(075.8)
  Основи психології і педагогіки : навч.посібник для вищ. навч. закл. / А.В.Семенова, Р.С.Гурій, Т.Ю.Осипова, А.М.Ващенко; за ред. А.В.Семенової - 2-ге вид., випр. і доп. . - К. : Знання , 2007. - 341 c.
  159.9 + 37.013](075.8)
  Основи психології та педагогіки : Навч. посібник для вищ. навч. закл. / А.В. Семенова, Р.С. Гурій, Т.Ю. Осипова, А.М. Ващенко; за ред. А.В. Семенової - 2-ге вид., випр. і доп. . - К. : Знання , 2007. - 341 c.
  159.9(075.8)
  Основы инженерной психологии : учебник для втузов / Б.А.Душков, Б.Ф.Ломов, В.Ф.Рубахин и др.; под ред. Б.Ф.Ломова. - 2-е изд.,доп. и перераб . - М. : Высш.шк. , 1986. - 448 c.
  159.9 : 62
  Особистість у розвитку : психологічна теорія і практика Т.1. : Монографія / За ред.С.Д.Максименка,В.Л.Зливкова,С.Б.Кузікової - Суми : СумДПУ імені А.С.Макаренка , 2015. - 430 c.
  159.923            88.37
  Павелків Р.В. Загальна психологія : підручник для вищ.навч.закл. - 3-тє вид.,доп . - К. : Кондор , 2009. - 570 c.
  159.9
  Пальм Г.А. Загальна психологія : навч.посібник - К : Центр учбової літ. , 2009. - 255 c.
  159.9(075.8)
  Пальм Г.А. Загальна психологія: Навч. посібник - К. : Центр учбової літ. , 2009. - 255 c.
  159.9(075.8)
  Панок В.Г. Психологія життєвого шляху особистості : Монографія / В.Г.Панок,Г.В.Рудь - к. : Ніка-Центр , 2006. - 280 c.
  159.922.8            88.37
  Пачковський Ю.Ф. Психологія підприємництва : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К : Каравела , 2007. - 415 c.
  159.9 : 334.7(075.8)
  Пачковський Ю.Ф. Психологія підприємництва : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К : Каравела , 2006. - 407 c.
  159.9 : 334.7(075.8)
  Пашукова Т.І. Практикум із загальної психології / Т.І.Пашукова, А.І.Допіра, Г.В.Дьяконов; за ред.Т.І.Пашукової - 2-ге вид., стер. . - К : Знання , 2006. - 203 c.
  159.9(076)
  Петровский А.В. Основы теоретической психологии - М. : Инфра-М , 1998. - 526 c.
  159.9(075)
  Пирс Дж.Ч. Биология трансцендетного / Джозеф Чилтон Прис; пер. с англ. - М. : Гаятри , 2006. - 399 c.
  159.9
  Подшивалкіна В.І. Соціально-психологічний практикум / В.І.Подшивалкіна, К.Г.Дементьєва - Одеса : КНТ , 2015. - 104 c.
  159.9.072.2            85.35
  Попов Г.П. Инженерная психология в радиолокации (система индикатор - оператор) / под ред. В.И.Николаева - М : Сов.радио , 1971. - 143 c.
  621.396.96 : 159.9
  Практикум із загальної психології / пашукова Т.І. та ін. - 2 . - К. : Знання , 2006. - 203 c.
  159.9(076)
  Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии : учеб. пособие для вузов / под ред. А.А,Крылова, С.А,Маничева. - 2-е изд.,доп. и перераб . - СПб : Питер , 2002. - 559 c.
  159.9            88.3
  Проблеми вікової психології:Хрестоматія : Навчальний посібник / Упорядники:Т.О.Гетьман,Т.Д.Кричковська - К. : КНТ , 2016. - 469 c.
  159.922.6            88.374я73-3
  Психология спортивной деятельности : сб. трудов / ред. П.А.Жоров. - Казань : Изд-во Казан.ун-та , 1985. - 216 c.
  159.922 : 796
  Психологічна допомога обдарованим дітям в умовах школи-інтеонату : монографія / л. В. Кунгурцева, В. С. Бажанюк, В. В. Камишин - К.: : Вид-во ін-ту обдарованої дитини , 2014. - 245 с. c.
  159.928
  Психологічне дослідження творчих перцептивних процесів на різних вікових рівнях : монографія / В.О.Моляко, І.М.Біла, Н.А.Ваганова та ін.; за ред. В.О.Моляко. - Кіровоград : Імекс-ЛТД , 2012. - 209 c.
  159.937
  Психологічні особливості лідерської обдарованості:концепції, діагностика, тренінги : монографія / А. В. Мітлощ, В. О. Малятко, В. С. Бажанюк - К.: : Вид-во ін-ту обдарованої дитини , 2014. - 290 с. c.
  159.928.22
  Психологія : підручник для вищ.навч.закл. / Ю.Л.Трофімов, М.І.Алексєєва, П.А.Гончарук та ін.; за ред. Ю.Л.Трофімова - 5-тє вид., стер. . - К : Либідь , 2005. - 558 c.
  159.9(075.8)
  Психологія : : підручник для вищ.навч.закл. / / Ю.Л.Трофімов, М.І.Алексєєва, П.А.Гончарук та ін. ; за ред. Ю.Л.Трофимова.- - 5-те вид. , стер.- . - К . : : Либідь , , 2005. - 558 c.
  159.9
  Рибалка В. В. Психологія та педагогіка праці особистості:від обдарованості дитини до майстерності дорослого : посібник - К.: : Вид-во ін-ту обдарованої дитини , 2014. - 220 с. c.
  159.98
  Розвиток соціально-комунікативної компетентності обдарованих учнів початкової школи : посібник / В.О. Киричук, Н. В. Лукянчук, Н.А. Климова та інш. - К.: : Вид-во ін-ту обдарованої дитини , 2014. - 115 с. c.
  159.928
  Семенов А.В. Основи психології і педагогіки : Навч. посібник для вищих навч закладів - 2 . - К. , 2007. - 341 c.
  159.9(075.8)
  Сергієнко Л.П. Практикум з психології спорту : навч.посібник для студ.вищ.навч.закл.фізич. вихова - Харків : Освіта. Виховання. Спорт , 2008. - 255 c.
  796.01 : 159.9 (076.5)
  Сергієнко Л.П. Практикум з психології спорту : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фізич. виховнання і сорту - Х.: : Освіта. Виховання. Спорт , 2008. - 255 c.
  796.01.:159.9(076.5)
  Синьова Є.П. Тифлопсихологія : підручник [для вищ. навч. закл.] - К : Знання , 2008. - 365 c. - ((Вища освіта ХХІ століття)).
  159.922.76 : 617.751.98](075.8)
  Синьова Є.П. Тифлопсихологія : підручник для ВНЗ - К. : Знання , 2008. - 365 c.
  159.922.76
  Сисоєва С.О. Робочий зошит з навчальної дисципліни "Психологія та педегогіка" : навч.посібник для вищ.навч.закл. / С.О.Сисоєва, Поясок Т.Б. - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2008. - 97 c.
  159.9 + 37.013(075.8)
  Сисоєва С.О. Хрестоматія з психології та педагогики : навч.посібник для вищ.навч.закл. / С.О.Сисоєва, Т.Б.Поясок - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2008. - 399 c.
  159.9 +37.013 (076.6)
  Сисоєва С.О. Методичні рекомендації з вивчення навч.курсу "Психології та педагогіки" : навч.посібник для вищ.навч.закл. / С.О.Сисоєва, Т.Б.Поясок - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2008. - 57 c.
  159.9 + 37.013(075.8)
  Сисоєва С.О. Тести для контроля знань з навчального курсу "Психологія та педагогіка" : навч.посібник для вищ.навч.закл. / С.О.Сисоєева, Т.Б.Поясок - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2008. - 57 c.
  159.9 + 37.013(075.8)
  Сурков Е.Н. Психомоторика спортсмена. - М. : Физкультура и спорт , 1984. - 126 c. - (Наука - спорту. Психология).
  796.056 : 612.815.2 : 159.9
  Тітов І. Особистісне становлення дитини.Суб`єктивний вимір : Монографія / І.Тітов,О.Кравченко,Л.Москаленко - К. : Академія , 2015. - 149 c.
  159.923            88.837
  Ткач Т.В. Психологія формування освітнього простору особистості : Навчальний посібник / Т.В.Ткач ,Р.М.Білоус - Мелітополь : ТОВ Колор Принт , 2016. - 99 c.
  159.923            88.37я7
  Тюріна Т. Феномен духовності особистості : монографія - Львів : Сполон , 2009. - 232с. c.
  159.923
  Філоненко М.М. Психологія спілкування : підручник для вищ.навч.закл. - К : Центр учбової літ. , 2008. - 223 c.
  159.923(075.8)
  Філоненко М.М. Психологія спілкування : підруч. для ВНЗ. - К. : Центр навч. літ-ри , 2008. - 223 c. - (МОН).
  159.923(075.8)
  Фоксол Г. Психология потребителя в маркетинге / пер. с англ. И.В.Андреевой. - СПб : Питер , 2001. - 349 c.
  339.133 : 159.9            65.290-22 + 88.4
  Фолкэн Ч.Т. Психология - это просто. - М. : Гранд , 1997. - 638 c.
  159.9            88.37
  Франкл В. Человек в поисках смысла : сб. / Виктор Франкл; пер. с англ. и нем.; общ. ред. Л.Я.Гозмана, Д.А.Леонтьева; вступ.ст. Д.А.Леонтьева. - М. : Прогресс , 1990. - 366 c. - (Б-ка зарубежной психологии).
  159.9            88
  Франселла В. Новый метод исследования личность. Руководство по репертуарным личносным методикам / В.Франселла, Д.Баггистер; пер. с англ. - М. : Прогресс , 1987. - 234 c.
  159.9            88
  Фриман А. 10 глупейших ошибок, которые совершают люди / А.Фриман, Р.Девульф. - СПб : Питер , 2000. - 216 c. - (Сам себе психолог).
  159.9            88.4
  Ходаківський Є.І. Психологія управління : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Є.І.Ходаківський, Ю.В.Богоявленська, Т.П.Грабар; за ред. Є.І.Ходаківського - К : Центр учбової літ. , 2008. - 606 c.
  159.9 : 658.012.32
  Ходаківський Є.І. та ін. Психологія управління : навч. посіб. для ВНЗ / Є.І.Ходаківський, Ю.В.Богоявленська, Т.П.Грабар; за ред. Є.І.Ходаківського - К : Центр учбової літератури , 2008. - 606 c.
  159.9:658.012.32(075.8)
  Шаповалов Б. Б. и др. Психологічні особливості роботи з спротивнообдарованими дітьми : монографія / Б. Б. Шаповалов,В. С. Бажанюк, В. В. Камишин - К.: : Вид-во ін-ту обдарованої дитини , 2014. - 230 с. c.
  159.928.22:796
  Яблонко В.Я. Психолого - педагогічні основи формування особистості : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К : Центр учбової літ. , 2008. - 257 c.
  159.923.5(075.8)
  Яблонко В.Я. Психолого-педагогічні основи формування особистості : навч.посібник для вузів - К. : Центр учбової літ. , 2008. - 257 c.
  159.923.5(075.8)
  Янів В. Нариси до історії української етнопсихології - 3 -тє вид., стер. . - К : Знання , 2006. - 341 c.
  159.922.4(477)