Бібліотека
КрНУ імені М.Остроградського
     
     
     
     
     
     
     
     

Систематичний каталог бібліотеки                                                          Перелік книг за тематикою УДК

001 Наука у цілому
 • 001.895 Венчурні проекти
 • 001.895 , 330.341.1 Інновації
 • 002 Друк. Документація. Науково-технічна інформація
 • 002:339.138 Маркетинг інформаційний
 • 004 Інформаційні технології
 • 004.056 Захист інформації, безпека
 • 004.3 Апаратні засоби
 • 004.353 Відіомонітори
 • 004.42 Програмування
 • 004.451 Операційні системи
 • 004.451.64 Апаратні засоби захисту
 • 004.65 Системи управління базами даних (СУБД)
 • 004.7 Комп`ютерні сітки
 • 004.732 Сітки локальні
 • 004.738.5 Інтернет
 • 004.738.5:658.6/9 Електронна комерція
 • 004.77 Електроний бізнес
 • 004.78 : Автоматизовані системи у ...
 • 004.78:025.4.036 Автоматизовані інформаційно-пошукові системи
 • 004.78:336.717 Автоматизовані системи банківських операцій
 • 004.91 Оброблення і створення документів
 • 004.92 Комп`ютерна графіка
 • 006.015.5 Управління якістю
 • 006.063 Сертифікація
 • 006.1 Стандартизація у цілому
 • 006.83 Якість
 • 008 Культура
  021 Організація та развиток бібліотечної справи
  061 Діяльність організацій по охрані природи
 • 061.1ЕС Европейский Союз(ЕС)
 • 1 Філософія
 • 111.1 Онтологія (буття)
 • 130.2 Філософія культури
 • 141.131 Платонізм. Неоплатонізм
 • 141.339 Езотерика
 • 159.9 Психологія
 • 159.923 Психологія особистості
 • 159.942 Емоції
 • 159.9:334.7.012.42 Психологія підприємництва
 • 168.522 Культурологія
 • 172. 4 Міжнародна етика
 • 174 Професійна етика
 • 174.022.1 Професійна та ділова етика. Імідж. Репутація
 • 174.022.1 Імідж
 • 178.1 Алкоголізм
 • 178.7 Паління
 • 2 Релігія
 • 281.9 Православна церква
 • 303.725.36 Примінення теорії систем, теорії управління та кібернетики
 • 311.12 Статистичне угрупування
 • 311.313(058)(477.53) Регіональна статистика: обласн., краєва
 • 314.02 Демографія.Джерела демографічних даних
 • 314.156.5(477) Геноцид українского народа
 • 314.7 Міграція
 • 316 Соціологія
 • 316.323.4 Азіатска деспотія, соціальна структура
 • 316.324.5 Аграрні суспільства, соціальна структура
 • 316.334.55 Соціологія (аграрна політика)
 • 316.343.4 Автохтонне населення в колоніальному суспільстві (соціологія
 • 316.343.653 Адміністратори в капіталістичному суспільстві (соціология)
 • 316.344.32 Інтелектуали
 • 316.346.2-055.2 Жінки
 • 316.422.4 Прогрес
 • 316.422.44 НТП
 • 316.422.6 Регрес (НТП)
 • 316.46 Лідерство
 • 316.462 Авторитаризм ( соціологія)
 • 316.61-056.45 Генії
 • 316.612 Развиток особистості
 • 316.73 Акультурація (соціологія)
 • 321.61 Абсолютизм (форми влади)
 • 321.64 Авторитарні режими нового часу
 • 323 Внутрішня політика
 • 323.17 Автономія та самовизначення нації
 • 323.329 Соціальні спільноти та прошарки. Інтелігенція
 • 323.396 Соціальна еліта
 • 324 Вибори. Референдуми. Виборчі компанії
  325 Міграційна політика
 • 327(477) Зовнішня політика України
 • 327.51 Військові союзи
 • 328 Парламенти. Народні представництва. Уряди
 • 328.132.7 Президентський кабінет. Президентський уряд
 • 330 Економіка
 • 330(477) Економіка України
 • 330.01 Економічна теорія
 • 330.1 Економічні науки
 • 330.101.54 Макроекономіка
 • 330.111.4 Виробничі сили
 • 330.131.7 Ризики
 • 330.131.7:336.71 Ризики банківські
 • 330.131.7:336.743 Валютний ризик
 • 330.142.2 Уставний фонд, капітал
 • 330.142.2 Вкладений капітал.Уставний фонд
 • 330.142.211.4 Амортизація основних фондів
 • 330.31 Кругообіг в народному господарстві. Відтворення
 • 330.322 Інвестиції
 • 330.322.013 Автономні інвестиції ( політекономіка)
 • 330.322.5 Інвестиції, рентабельність та ефективність
 • 330.322:658.589 Венчурне інвестування
 • 330.33 Криза
 • 330.34.014.1 Економіка застійна
 • 330.34.014.2 Економіка, що розвивається
 • 330.341(477) Фактори економічного розвитку України
 • 330.341.1 Развиток виробничих сил. Техн. прогрес. Інновації
 • 330.341.1 Інновації. Технічний прогрес
 • 330.341.1(477) Інновації в Україні
 • 330.341.2:334.758 Кластер
 • 330.342.111 Автаркне господарство (політекономіка)
 • 330.356.3 Ефективність капіталовкладень
 • 330.43 Економетрія
 • 330.46 Теорія систем, управління в кібернетиці та економіці
 • 330.47 Теорія інформації в економіці. Економічна інформатика
 • 330.52 Національна економіка
 • 330.564.2 Прибутки населення
 • 330.59 Життєвий рівень
 • 330.59 Соціально-економічний розвиток
 • 330.8(477) Історія економічної думки.Економічні вчення та школи
 • 330.837 Інституціоналізм. Неоінституціоналізм
 • 331 Праця. Економіка праці
 • 331.07 Адміністративні органи, уповноважені та офіційні особи (прац
 • 331.101.26 Праця, як економічний фактор
 • 331.101.262 Людський капітал
 • 331.102 Види праці
 • 331.103.255 Автоматизована праця
 • 331.106.24 Колективні договори
 • 331.108 Робота з кадрами
 • 331.108.2 Питання кадрів. Управління кадрів
 • 331.108.2 Управління персоналом
 • 331.108.3 Адаптація рабітників ( праця )
 • 331.2 Зарабітня плата
 • 331.21 Управління заробітною платою
 • 331.211 Аванс (праця)
 • 331.215`311` Виплати із соцстраху
 • 331.225 Премії. Окремі виплати
 • 331.23 Акордна оплата праці
 • 331.31 Робочий час
 • 331.315 Відрядження
 • 331.322 Відпустки
 • 331.5 Ринок праці
 • 331.522 Попит і пропозиція на ринку праці. Потенціал робочих місць
 • 331.522 Трудові ресурси
 • 331.556.4 Міграція трудова, міжнародна
 • 331.556.4 Міждержавна мобільність. Міграція
 • 331.582 Трудові резерви
 • 332.012.324 Власність корпорацій
 • 332.025.1 Адміністративне втручання в регіональній економіці
 • 332.1 Регіональна економіка
 • 332.13 Розміщення. Регіональне разміщення
 • 332.142.4 Використання територіальних ресурсів
 • 332.15 Агломерація економічної діяльності (регіональна економіка)
 • 332.2.01 Аграрні теорії (земельне питання)
 • 332.2.021;338.43.02 Аграрна політика
 • 332.72 Ринок праці, нерухомості
 • 332.856 Агенція по квартирному посередництву ( житлове господарство)
 • 334.012.64 Дрібні підриємства
 • 334.7.012.32 Підприємництво (загальне)
 • 334.7.012.42 Підприємництво комерційне
 • 334.722 Приватне підприємництво
 • 334.722.012.42 Підприємництво
 • 334.722.012.64 Мале підприємництво
 • 334.722.8 Акціонерні компанії
 • 334.758 Злиття. Об`єднання фірм. Кластери
 • 334.7:658.589 Венчурні (рискові) підприємства
 • 336 Фінанси
 • 336.07 Адміністрація фінансова
 • 336.1 Державні фінанси у цілому
 • 336.14 Державний бюджет. Національний бюджет
 • 336.14.025.3 Фінансова безпека
 • 336.2 Бенефіціар
 • 336.22 Податки. Збори
 • 336.225 Методи оподаткування
 • 336.225.64 Податкова заборгованість
 • 336.225.64 Подакти.Заборгованість податкова
 • 336.225.673 Контроль податковий
 • 336.226.11 Податки на доходи фізичних осіб
 • 336.22:351.713 Перевірки податкові
 • 336.246.025.2 Контроль фінансовий
 • 336.275.3 Державні боргові зобов`язання
 • 336.544 Контроль якості
 • 336.7 Грошовий обіг. Банківська справа
 • 336.71 Банківська справа.Банки
 • 336.71(477) Банківська справа. Банки в Україні
 • 336.71.025.3 Безпека у банках
 • 336.711 Національні, державні банки
 • 336.713 Банки комерційні
 • 336.743 Валюта. Зв`язані валюти
 • 336.748.12 Інфляція
 • 336.76 Фінансовій ринок
 • 336.763;347.72.03 Акції (фінанси), (торгове право), (економіка)
 • 336.77 Кредит. Кредитна справа
 • 336.773 Кредитні спілки (фінанси)
 • 338.12 Економічні цикли
 • 338.23:343.3 Безпека економічна держави
 • 338.242 Управління економікою в ринковому господарстві
 • 338.246.02 Адміністративні заходи (економіка)
 • 338.246.025.2 Регулювання. Контроль
 • 338.246.025.2, 338.268.025 Контроль
 • 338.246.027 Матеріальна допомога
 • 338.246.027.2 Стимулювання. Пільги
 • 338.26 Планування.Соціально-економічне планування
 • 338.26 Народногосподарське планування
 • 338.27 Економічне прогнозування
 • 338.27 Прогнозування економічне
 • 338.33 Теорія виробництва. Структура. Спеціалізація
 • 338.364 Автоматизоване виробництво ( економіка)
 • 338.43 Аграрна промисловість (економ.сільського господарства)
 • 338.43 Сільське господарство.Економіка
 • 338.43 Економіка сільського господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика.Економ.сільск. господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика
 • 338.431 Аграрні відносини. Аграрні структури
 • 338.431 Аграрні структури (економіка сільського господарства)
 • 338.432 Сільськогосподарське виробництво (господарювання)
 • 338.436.33 Агропромисловий комплекс
 • 338.439 Продовольчий комплекс. Продовольче питання
 • 338.439 Продовольчий комплекс (економіка)
 • 338.439 : Виробництво продуктів :м"яса,риби,рису і т.д.
 • 338.439:63 рису,молока і т.д. Виробництво с/г продуктів
 • 338.45 Економіка промисловості і ремісничого виробництва
 • 338.45.01 Промислова політика
 • 338.45:658 Економіка підприємства
 • 338.46 Економіка сфери послуг
 • 338.465.2 Консалтинг
 • 338.465.2 Послуги
 • 338.465.2 Інжиніринг
 • 338.465.2 Консультування
 • 338.47 Економіка транспорту і зв`язку
 • 338.48 Туризм. Економіка туризму
 • 338.48-44(1-22) Сільський туризм
 • 338.49 Інфраструктура економіки
 • 338.5 Ціни. Ціноутворення
 • 338.512 Витрати виробництва
 • 338.516.2 Ринок.Форми ринку
 • 338.516.22 Ціни ринкові
 • 338.532.4.025.24 Контроль за цінами
 • 338.583 Інфраструктура
 • 339 Торгівля
 • 339.13.012 Види ринків
 • 339.13.025 Адміністративні міри впливу на ринок
 • 339.137.2 Конкуренція
 • 339.138 Маркетинг
 • 339.138 : 338.46 Маркетинг послуг
 • 339.138(100) Маркетинг міжнародний
 • 339.138(100) Міжнародний маркетинг
 • 339.138.001.5 Маркетингові дослідження
 • 339.138.1 Маркетинг промисловий
 • 339.138.`313` Маркетинг стратегічний
 • 339.14:338.49 Інфраструктура товарного ринку
 • 339.166.5 Торгівля продуктами розумової праці
 • 339.172 Товарні біржі. Продуктові біржі
 • 339.175 Посередники торгові
 • 339.178 Посередницькі інститути
 • 339.187.62 Лізинг
 • 339.187.67 Абонентне обслуговування ( торгівля)
 • 339.37 Роздрібна торгівля
 • 339.543 Митна політика
 • 339.543.624 Оффшорні зони
 • 339.56 Торгівля зовнішня
 • 339.727.2 Рух капіталів. Міжнародні займи. Міграція капталів
 • 339.727.22/24 Інвестиції іноземні
 • 339.74.025 Адміністративні міри в девізній політиці
 • 339.9 Міжнародні економічні відносини. Світове господарство
 • 339.9.012 ЗЕД
 • 339.9.012.23:346.58(477) Регулювання ЗЕД в Україні (правове)
 • 339.9.012.42 Автаркія (світове господарство)
 • 339.92 Міжнародне економічне співробітництво
 • 339.923 Економічні союзи
 • 339.924 Інтеграція
 • 339.94 Глобалізація
 • 34.07;35.07 Адміністративні органи (право)
 • 340 Право. Юридичні науки
 • 340.12 Теорія права
 • 340.12 Теорія держави і права
 • 340.12(091) Історія держави і права
 • 340.130.53 Закони
 • 340.130.54 Кодекси
 • 340.130.55 Укази
 • 340/.349 Правознавство
 • 341.215.4 Захист прав людини
 • 341.24 Міжнародні правові дії
 • 341.63 Міжнародний арбітраж
 • 342.26 Адміністративно-територіальний поділ держави
 • 342.34 , 321.7 Демократія
 • 342.392 Авторитарні (недемократичні) форми держав та правління
 • 342.518 Виконавча влада.Уряд. Кабінет Міністрів
 • 342.565.2 Конституційні суди
 • 342.7 Права і обов"язки громадян
 • 342.7 Основні права та обов`язки громадян
 • 342.849 Агітаційний матеріал для виборів (державне право)
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративні порушення
 • 342.9(477) Адміністративне право України
 • 342.924 Адміністративні акти (державне право)
 • 343.13 Кримінально-процесуальне право
 • 343.132 Слідчі дії
 • 343.195 Суд присяжних
 • 343.2/.7 (477) Кримінальне право України
 • 343.23 Злочини у цілому
 • 343.237(477) Співучасть, угрупування, зговір (Україна)
 • 343.337 Агресія (кримінальне право)
 • 343.353 Адміністративна влада, зловживання (кримінальне право)
 • 343.353.1 Корупція
 • 343.359 Злочини проти державної казни. Контрабанда
 • 343.575 Заборона вживання та оберту наркотиків
 • 343.6 Злочини проти особистості
 • 343.61 Вбивство
 • 343.62 Аборт (кримінальне право)
 • 343.9 Кримінологія
 • 343.9.01 Загальна теорія злочину та злочинність
 • 346(477) Господарське право України
 • 346.231 Адміністративні установи
 • 346.26 Приватне підприємництво
 • 346.5 : Регулювання: конкуренції, якості, виробництва, НТП
 • 346.548 Безпека бізнесу, підприємництва
 • 346.548 Рейдерство
 • 346.548 ,366.5 Захист споживачів
 • 346.6 Соціальний захист населення
 • 347 Громадянське право
 • 347.133.5 Адміністративні угоди
 • 347.133.9 Абстрактні (причинні) угоди
 • 347.188 Акти громадянського стану (громадянське право)
 • 347.211 Інтелектуальна власність, ресурс
 • 347.214.2 Нерухоме майно. Нерухомість
 • 347.426.6 Відшкодування збитку. Оцінка збитку
 • 347.471.03 Адміністрація суспільства (громадянське право)
 • 347.722 Товарні знаки
 • 347.732 Агент за обміном ( торгове право)
 • 347.735 Факторинг
 • 347.746 Вексель
 • 347.77 Патенти
 • 347.771 Авторські свідчення ( патентне право)
 • 347.779 Адміністративна організація охорони промис. і торг. прав
 • 347.78 Авторское право
 • 347.789 Адміністративно-технічна організація авторського права
 • 347.791.3 Адміністративно-правов. регулювання прав власності на суди
 • 347.792 Абандон (морське право)
 • 347.799.2 Аварія (морське право)
 • 347.822.5 Авіаційна метеорологічна служба( служба погоди)
 • 347.918 Арбітраж.Третейський суд
 • 347.921 Адвокати ( громад. процес. право )
 • 347.961(477) Нотаріат, нотаріуси, нотар. контори (Україна)
 • 347.963 Прокурори. Прокуратура
 • 347.965 Адвокатура (громад.процес.право)
 • 347.998.8 Адміністративні суди (громадянське процесуал.право)
 • 347.998.85 Адміністративні суди
 • 347.998.85 (477) Адміністративні суди в Україні
 • 349.2 Трудове право
 • 349.227 Заборона необгрунтованного скорочення
 • 349.233 Матеріальна відповідальність у трудовом погодженні
 • 349.41 Земельне право
 • 349.42 Аграрне право
 • 349.42(477) Аграрне право України
 • 349.6 Правові проблеми охорони навколишнього средовища
 • 35.073.526 Надання та публікація балансу. Аудит
 • 351 Державне адмін. управління
 • 351.077.6 Управлінські рішення
 • 351.087.43 Пенсії. Допомоги
 • 351.087.431 Пенсія. Допомога при звільненні, або виході у відставку
 • 351.087.431.1 Право на пенсію
 • 351.087.431.2 Пенсійні внески
 • 351.087.431.3 Пенсійний фонд
 • 351.087.431.4 Пенсійні надбавки
 • 351.713 Адміністративна діяльність у відношенні податків і зборів
 • 351.741 Організація міліції
 • 351.743 Громадянська охорона.Народні дружини
 • 351.755.61 Паспорти. Паспортна міліція
 • 351.762;343.56 Азартні ігри (адміністративне управління), (кримінальне прав
 • 351.811 Автомобильні дороги ( адміністративний нагляд)
 • 351.814 Авіаційний зв`язок (адміністративне управління)
 • 351.814 Авіація, управління
 • 351.814 Авіатраси (адміністративне управління)
 • 351.822 Адміністративний нагляд за грошовою обіговістю
 • 351.823 Адміністративний нагляд за добуванням сировини
 • 351.824 Адміністративний нагляд за промисловістю та торгівлею
 • 351.825 Адміністративний нагляд за кредитними установами
 • 351.83 Адміністративне регулювання праці і труд.відносини
 • 351.84 Адміністративний нагляд за соціальним забезпеченням
 • 351.853 Нагляд за пам`ятниками. Збереження природних ландшафтів
 • 351.9 Адміністративна юрисдикція (адміністр.управління)
 • 351.9 Нагляд і контроль за держ. управлінням. Скарги
 • 352.07 Адміністративні установи органів управління
 • 353.2 Автономні республіки, області, краї, департаменти,провінції
 • 355.081 Головне командування армії
 • 355.232 Академії (військова справа)
 • 355.469 Авіаційна стратегія (військова справа)
 • 355.75 Адміністративно-господарські установи (військова справа)
 • 356.3 , 355.6 , 359.5 Адміністративно-господарська служба (військова справа)
 • 357.3 Автоколони (військова справа)
 • 359.3 Авіаційні частини військово-морских сил (військова справа)
 • 364.12 Автоматизація виробництва (соціальне забезпечення)
 • 364.2 Основні потреби людини
 • 364.2-262.2 Прожитковий мінімум
 • 364.3 Соціальна допомога. Соц.страхування
 • 364.3-642-264 Індексація виплат. Виплати, основ. на вартості життя
 • 364.3-646.2-3 Організації соціального забезпечення
 • 364.3.-646.2 Пенсії
 • 364.32-642 Соціальні грошові виплати
 • 364.32-642:331.215 Лікарняні, декретні
 • 364.32-642:331.215"313" Декретні
 • 364.6 Соціальне забезпечення. Соціальні проблеми
 • 364.662 Бідність
 • 365 Потреба у житлі та її задоволення
  368 Страхування
 • 368.07 Адміністративні страхові органи
 • 368.08 Адміністративний персонал страхових установ
 • 368.1.021.3 Договір страхування
 • 368.2.025.79 Абандон ( страхування)
 • 368.212/.214 Автомобильный транспорт, перевозки ( страхование)
 • 368.8 Страхування окремих майнових цінностей
 • 368.914 Пенсійне страхування
 • 368.914:061.2 Пенсійне страхування недержавними організаціями
 • 37 Освіта
 • 37(1-87) Освіта за кордоном
 • 37.013 Педагогіка
 • 37.014.15 Законодавсто в області освіти
 • 37.014.543 Фінансування освіти
 • 37.015.3 Психологія освіти
 • 37.015.6 Економіка системи освіти
 • 37.017.4-053.81 Правова культура молоді
 • 37.017.4-053.81 Політична культура молоді. Формування
 • 37.017.4-053.81 : 343.85 Профілактика правопорушень серед молоді
 • 37.018.1 Сімейне виховання та освіта
 • 37.034 Моральне виховання
 • 37.07 Адміністративні проблеми навчальних закладів
 • 371 Організація виховання та освіти
 • 371.058 Організація виховання та освіти. Приватна школа
 • 371.11 Адміністрація учбового закладу (освіта)
 • 371.33 Аудіовізуальні методи навчання ( освіта )
 • 373 Дошкільне виховання і освіта. Загальноосвітня школа
  378 Вища освіта
 • 378(438) Вища освіта в Польщі
 • 378.014.15 Законодавсто в області вищої осіти
 • 378.017.4-057.785 Правова обізнанність студентів
 • 378.017.4-057.785 Правова культура студента
 • 378.02 Методика викладання у вищій школі
 • 378.022 , 37.022 Кредитно-модульна система
 • 378.1 Організація вищої освіти
 • 378.2 Академічні ступені (освіта)
 • 378.4 Університети
 • 379.858 Авіатуризм
 • 392.5 Агамія (етнографія)
 • 398.33 Адвент ( різдвяний піст )
 • 477) Історія української та зарубіжної культури
 • 5(092) Природознавство, біографії
 • 502 Природа. Охорона навколишнього середовища
 • 502 /. 504 Природа. Охорона природних ресурсів
 • 502 /504 Охорона навколишнього середовища. Загрози навколишнього сере
 • 502.1 Охорона навколишнього середовища
 • 502.172 ,502.4 Заповідники
 • 502.174 Відновлення, збереження, економія ресурсів
 • 502.175 Контроль якості средовища. Контроль забруднень
 • 502.2 Середовище у цілому
 • 502.211 Живий світ. Біосфера
 • 502/.504 Екологія
 • 502/504 Природа.Охорона природних ресурсів.Загрози навколишньому сер
 • 502:658.012.32 Екологічний менеджмент
 • 504 Загрози навколишньому середовищу. Екологія
 • 504(084.42) Загрози навколишньому середовищу, атлас
 • 504.5:628.4.047 Забруднення радіоактивне
 • 504.5:628.4.047 Безпека радіоактивна
 • 504:343.3 Безпека екологічна
 • 51 Математика
 • 51(075.8) Математика. Підручник для вищ.шк.
 • 519.237.8 Кластер-аналіз. Класифікація
 • 519.248 Прикладна статистика
 • 519.6 Програмування математичне
 • 519.72 Теорія інформації. Математичні питання
 • 519.816 Теорія прийняття рішень
 • 519.85 Математичне програмування
 • 519.86 Теорія економіко - математичних моделей
 • 519.87 Математичне моделювання
 • 519.876.2 Моделювання процесів управління
 • 53 Фізика
 • 530.145 Квантова механіка
 • 531 Теоретична механіка
 • 539.376 Деформація при постійному навантаженні
 • 544.431.8 Періодичні реакції. Повний безлад
 • 551.58 Кліматологія
 • 553.04 Мінеральні ресурси та запаси
 • 575 Генна інженерія
 • 577.355 Біофізика фотосинтезу
 • 578.828СПИД Вірус СНІД
 • 579.22 Мікробіологія
 • 579.64 Сільськогосподарська мікробіологія
 • 58.006 (477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 58.006.(477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 592/599 Світ тварин.Фауна
 • 611 Анатомія людини
 • 614.2(73) Організація охорони здоров`я в США
 • 614.3 Якість харчових продуктів
 • 615 Фармакологія
 • 616-084 Медицина. Профілактика
 • 616.89-008.441.3 Наркотична залежність
 • 616.89-008.441.44 Самогубство
 • 616.98 Специфічні інфекції
 • 62 - 83 Електропривід
 • 62-82 Гідропривід
 • 62.002.2 Технологія виробництва
 • 620.22 Матеріалознавство
 • 620.9 Загальна енергетика
 • 620.9(477) Загальна енергетика. Енергетика України
 • 620.91 Ресурс енергетики. Альтернативні види
 • 620.91 Альтернативні види енергії
 • 621 Машинобудування
 • 621 438 -714 Газові турбіни, охлодження
 • 621. 426 Дизелі
 • 621.002 Технологія машинобудування
 • 621.039 Атомна енергетика. Атомна промисловість
 • 621.039.586 Аварії ядерних реакторів
 • 621.3 Електротехніка
 • 621.3.01 Теоретичні основи електротехніки
 • 621.31 Електричні апарати
 • 621.31.019.3 Надійність електросистем
 • 621.311.004.12 Енергозбереження
 • 621.311.1 Енергосистеми
 • 621.311.2 Електростанції
 • 621.313.333 Асинхронні електодвигуни
 • 621.314 Перетворення електричної енергії
 • 621.317 Електровимірювальна техніка
 • 621.317.3 Вимірювання електричних величин
 • 621.38 Електроніка
 • 621.382.049.77 Мікроелектроніка
 • 621.391.63 Передача сигналу світловими променями
 • 621.395.721.5 Мобільний зв`язок
 • 621.396 Радіозв`язок
 • 621.396.6 Радіоелектронна апаратура. Схеми
 • 621.396.62 Радіоприймач
 • 621.397.132 Магнітофони
 • 621.397.446 Телевізори
 • 621.397.6 Телевізійна апаратура
 • 621.43 Автомобільні двигуни
 • 621.431.73 Двигуни внутрішнього згоряння для безрейкового транспорту
 • 621.436.21.031.3 Дизелі з пневматичним розпиленням (компресорні)
 • 621.438 - 714 Газові турбіни, системи охолодження
 • 621.438-135 Газові турбомашини
 • 621.6.033:656.07 Нафтотранспортна система
 • 621.7 Обробка тисненням. Пластичне формоутворення
 • 621.74 Ливарне виробництво
 • 621.753 Допуски та посадки
 • 621.81 Деталі машин
 • 621.86 Підйомно-транспортне обладнання у цілому
 • 621.86/.87 Підйомно-транспортні машини
 • 621.865.8 Роботи
 • 621.873.3 : 629.3 Автокрани
 • 621.983 Глибинна витяжка. Холодна штамповка
 • 622.2 Гірничі роботи при розробці корисних копалин
 • 622.276/279 Нафто-газодобувна промисловість
 • 622.323 Добування нафти
 • 622.324 Добування газу
 • 623.4 Зброя
 • 624.046.012.45 Залізобетонні конструкції, стійкість, несуча здатність
 • 625.08 Дорожно-будівні машини
 • 627 Водне господарство
 • 628.1 Водопостачання
 • 628.1(075.8) Водопостачання
 • 628.3 Стічні води. Очистка стічних вод
 • 629. 113 Автомобілебудування
 • 629.083 Склад, огляд, техн. обслуговування автомоб.
 • 629.113 Автомобілебудування. Автомобілі
 • 629.113(03) Автомобілебудування - довідники
 • 629.113(477) Автомобільний транспорт в Україні
 • 629.113.02.001.4 Випробовування автомобілів
 • 629.114.4 Грузові автомобілі
 • 629.114.6 Легкові автомобілі
 • 629.114.6.004.6 Легкові автомобілі. Ремонт
 • 629.4 Залізничний транспорт
 • 629.73 Авіація
 • 629.762.5 Ракети небалістичні
 • 629.78 Космічна техніка
 • 63 Сільське господарство
  630 Лісне господарство. Лісівництво
 • 630*2 Лісівництво
 • 630*9 Ліси та лісне гос-во з державної точки зору
 • 631.1 Сільськогосподарське виробництво.Організація та управління
 • 631.1(477) Організація та управління сільськогосподарським виробництвом
 • 631.115.1 Сільськогосподарське приватне підприємство
 • 631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.3.001.4 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.374 Сільськогосподарський транспорт
 • 631.4(092) Грунтознавство. Землезнавство. Біография
 • 631.46 Бактеріологія і біологія грунтів
 • 636 Тваринництво
 • 637.1 Молочна промисловість
 • 64.012 Домогосподарство
 • 640.41 Готель
 • 65 Управління підприємством
 • 65.011.4 Ресурси (резерви) виробництва
 • 65.011.46 Аутсорсинг (управл.ефективністю)
 • 65.012 Управління підприємством. Методи
 • 65.012.2 Планування діяльності
 • 65.012.32 Менеджмент організації
 • 65.012.8 Безпека економічна підприємства
 • 65.012.8 Економічна безпека під-ва
 • 656 Транспорт
 • 656.07 Управління транспортом
 • 656.07 Транспортна система
 • 656.071.32 Бухгалтерія транспортного підприємства
 • 656.13 Автомобільний транспорт
 • 656.13.07 Організація та експлуатація автомобільного транспорту
 • 657 Бухгалтерський облік
  657 Бухгалтерія
 • 657.1 Бухгалтерія
 • 657.15 Фінансовий облік
 • 657.15(047.2/3) Бухгалтерська фінансова звітність
 • 657.2 Бухгалтерскі проводки
 • 657.222 Ведення бухгалтерських операцій
 • 657.372.3 Списання. Амортизація
 • 657.421.3 Бухгалтерський облік ліцензій
 • 657.474.51 Визначення фактичної собівартості. Калькулювання
 • 657.6 Аудит
 • 657.6 Аудит, ревізія
 • 658.011.46 Потенціал підприємства
 • 658.011.47 ФСА
 • 658.012.011.56 Автоматизація
 • 658.012.12 Аналіз господарської діяльності підприємства
 • 658.012.122 Економічна діагностика під-ва
 • 658.012.122 Діагностика економічна
 • 658.012.122 Економічний аналіз
 • 658.012.122:330.4 Діагностична матриця
 • 658.012.32 Менеджмент
 • 658.012.32 : 331.103 Автоматизоване роб.місце менеджера
 • 658.012.324 Корпоративна форма управління підприємством
 • 658.012.61 Корпоративна культура
 • 658.012.7 Контролінг
 • 658.016"313" Стійкість стратегічна підприємства
 • 658.016.7 Санація
 • 658.14/.17 Фінанси підприємств
 • 658.14/.17.012.12 Фінансовий аналіз
 • 658.14/17 Фінансова стійкість підприємства
 • 658.310.8 Штатний розклад
 • 658.345 БЖД
 • 658.345 Охорона праці
 • 658.512.011.56 САПР (система автоматиз.проектування)
 • 658.52 Виробничо-промислова структура
 • 658.527.011.56 - 192 (075.8) Потокове виробництво
 • 658.562 Виробничий контроль.Техн.контроль
 • 658.589 Модернізація
 • 658.589 Реконструкція
 • 658.589 Інноваційна діяльність
 • 658.7 Логістика
 • 658.8 Збут. Продаж. Реалізація продукції
 • 658`313` Стратегія підприємства
 • 659.1, 659.1: Реклама, реклама продукції
 • 659.4 Паблік Рилейшнз
 • 66 Хімічна промисловість
 • 663/664 Харчова промисловість
 • 669 Металургія
 • 67/68 Легка промисловість
 • 678.06.001.2 (03) Вироби із високомолекулярних матеріалів, проектування
 • 681.3.06 Програмування
 • 681.327.22 Відеомонітори
 • 681.5 Теорія автоматичного управління
 • 681.511.42 Системи автомат. управління імпульсні (дискретні)
 • 681.518 Інформаційні системи
 • 681.518 Інформаційні системи в автоматизованому управлінні
 • 681.518.3 Вимірювальні інформац.системи (для управління)
 • 681.518.5.015 Системи автомат.контроля і техн.діагностики. Ідентифікація
 • 687 Швейна промисловість
  69 Будівництво
 • 69.003 Економіка будівництва
 • 697.3 Центральне опалення
 • 7 Культура
 • 7.036.2 Імпресіонізм
 • 712.23 Заповідники, нац.парки та інші природні території, що охоро
 • 725.4 Будівлі пром. підприємств, проектування
 • 744.4 Інженерна графіка
 • 75 Живопис
  78 Музика
 • 78.017 Музиканти
 • 796.525 Альпінізм
 • 811.111 Англійска мова
 • 811.111(038) = 111=161.1 Англо - російські словники
 • 811.161.2 Українська мова
 • 811.161.2"06-26 Українська сучасна літературна мова
 • 82-8 Літературна суміш. Афоризми. Сценарії
 • 82.09 Літературна критика та дослідження
 • 82.09.161.2" " Літературознавство укр.літ."століття"
 • 883 Українська література
  9 Історія
 • 9(477)1934-1941 Історія України в 1934-1941рр.
 • 908 Краєзнавство
 • 908(477.53) Краєзнавство. Полтавська область
 • 91(510) Географія Китаю
 • 930.85(100 Історія української та зарубіжної культури
 • 94(477) Історія України
 • 940(477) Історія України
 • 940`10/17` (477) Історія України Х І - XVIII ст.
 • 94`10/17` (477) Вимірювання електричних величин
 • ЄС Европейский Союз
 • Китай Китай
 • 1 Філософія

  Aleksieiev Yuriy History of Ukrain. Textboor for HEE. - K/ : Caravela , 2007. - 2007 c.
  940(477) : 811.111
  Barber John English. Key stage 3. Age 11-14. - London : BPP (Letts Educational) , 1998. - 200 c.
  811.111
  Borland Pascal в среде Windows - К. : Диалектика , 1993. - 510 c.
  681.3.06
  Burtch Ken O. The Big Online Book of Linux Ada Programming. Part 1/, 2002.
  004.451
  Burtch Ken O. The Big Onlint Book of Linux Ada Programming. Part 2., 2002.
  004.451
  Buscha A. Geschaftskommunikation. Ведение деловых переговоров.Бизнес - курс немецкого языка / A. Buscha, G. Linthout. - К. : Методика , 2000. - 149 c.
  811.112.2`276.6            81.2Нем
  C ++:решение инженерных задач : учеб.пособие для вузов / А.В.Луговой,Е.П.Путятин,Д.М.Смагин,В.П.Степанов - Х.;Кременчуг : ЧП Щербатых А.В. , 2004. - 348 c.
  004.43+519.6
  Chambers Dictionary of Phrasal Verbs : English- Ukrainian semibilingual - K. : Bceyвито , 2003. - 484 c.
  811.111            81.2Англ
  Danilova Z. Business English. Fundamentals of Management: Professional Content Book in English=Ділова англійська мова.Основи менеджменту : навч.посібник англ. мовою / Z.Danilova, S.Turchun. - Тернопіль : Астон , 2004. - 224 c.
  811.111`276.6
  Fiona Neill The Secret Life of a Slummy Mummy : Arrow books , 2009. - 388 c.
  811.111            81.2 Англ
  Goskiny/Sempe Le Petit Nicolas : Книга для чтения и переводов : Denoel , 2007. - 167 c.
  811.133.1            81.2 Фр
  Harris Thomas Red Dragon. - Berlin : Elsnerdruck , 1993. - 425 c.
  811.111
  Hening F. Geschaftskommunikation. Деловая переписка и переговоры по телефону. Бизнес-курс немецкого языка. / F.Hering, M.Matussek. - К. : Методика , 2000. - 230 c.
  811.112.2            81.2Нем
  La conjugaison Т.Т.1. : толковый словарь - Paris : HATIER , 1993. - 175 c.
  811.133.1            81.2 Фр-9
  La douce France. Милая Франция. Книга для чтения на французском языке - М. : Лист , 1999. - 200 c.
  811.133.1
  Lamb Ch. Tales from Shakespeare = Сюжеты пьес Шекспира. - Спб : Питер , 1995. - 218 c. - (Just for Pleasure).
  811.111
  L`orthographe pour tous Т.T.2. : толковый словарь 18000 слов, словосочетаний - Paris : HATIER , 1993. - 253 c. c.
  811.133.1            811.2 Фр.
  Mathad: Руководство пользователя : Mathad 6.0 . Маthcad PLUS 6.0. - 2-е изд., стер . - М. : Филинь , 1997. - 712 c.
  681.3.06
  Microsoft Excel 97. Углубленный курс. Шаг за шагом : практ. пособ. / пер. с англ. - М. : ЭКОМ , 1998. - 383 c.
  681.3.06
  Microsoft Excel 97: Шаг за шагом : практич. пособ., пер. с англ. - М. : ЭКОМ , 1997. - 447 c.
  681.3.06
  Microsoft Excel 97: наглядно и конкретно: иллюстрированный справочник : пер. с англ. - М. : Изд. отдел ``Рус. Редакция``, ТОО ``Channel Tradin , 1997. - 241 c.
  681.3.06
  Microsoft Internet Information Server: учебный курс : пер. с англ. / под общ. ред. А.В. Кузьмина. - М. : Изд. отдел ``Рус. Редакция``, ТОО ``Channel Tradin , 1997. - 389 c.
  681.3
  Microsoft MS-DOS: руководство пользователя. Операционная система. Версия 4. : Microsoft Corporation , 1990.
  004.451
  Microsoft Office 97: наглядно и конкретно: иллюстрированный справочник : пер. с англ. - М. : Изд. отдел ``Рус. Редакция``, ТОО ``Channel Tradin , 1997. - 333 c.
  681.3.06
  Microsoft Word 2000 : Справочник - СПб : Питер , 1999. - 350 c.
  681.3.06
  Microvawe Technologies in Telecommunication Systems= Мікрохвильові технології в телекомунікаційних системах / V.P.Babak, T.N.Narytnik, M.E.ILchenko, S.A.Kravchuk. - К. : Техніка , 2002. - 272 c.
  621.396.74 : 811.111
  MS DОS 6.2 : справочное руководство для пользователей - М. : ВА Принт , 1994. - 362 c.
  681.3.06
  Netguide. Your complete guide to the internet and online services, 1997. - 670 c. c.
  811.111            81.2 Англ
  Object Windows для C++ : В 2-х т.. Т.1. - К : Диалектика , 1993. - 207 c.
  681.3.06
  Object Windows для C++ : В 2-х т.. Т.2. - К. : Диалектика , 1993. - 215 c.
  681.3.06
  Sententiae : наук.праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). Спецвипуск №1: Філософія і космологія. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2005. - 307 c.
  101.1(066)
  SWOT- аналіз- основа формування маркетингових стратегій : навч. посібник / за ред. Л.В. Балабанової - 2-ге вид., випр. і доп. . - К : Знання , 2005. - 301 c. - ((Освіта ХХI століття)).
  339.138"313"(075.8)
  Turbo Visio для языка Pascal: Описание - К. : Диалектика
  681.3.06
  Turbo Visio для языка Pascal: Описание - К. : Диалектика
  681.3.06
  Turbo Visio для языка Pascal: Описание - К. : Диалектика
  681.3.06
  Turbo Visio для языка Pascal - К. : Диалектика , 1992. - 286 c.
  681.3.06
  Turbo Visio для языка Pascal - К. : Диалектика , 1992. - 286 c.
  681.3.06
  Ukraine, my Ukraine! = Україно, моя Україно : навч.посібник / уклад. С.В.Гапонова. - К. : Знання , 2008. - 336 c.
  811.111
  UNIX: Руководство системного администратора : пер.с англ.С.М.Тимачева / Э.Немет, Г.Снайдер, С.Сибасс, Т.Р.Хейн; под ред.: М.В.Коломыцева - 2-е изд. . - К. : ВНУ , 1997. - 831 c.
  681.3.06
  Visual Basic 6.0 / Райтингер М., Муч Г. : Ирина, Изд. гр. BHV , 2001. - 285 c.
  681.3.06
  White L. Success. Pre-intrmediate. Workbook : книга длч чтения / L.White, R. Fricker - Edinbrgh Gate , 2010. - 113 с. c.
  811.111            81.2 Англ
  Windows: лаборатория мастера. Работа с компьютером без проблем / С.В. Симонович и др. - М. : АСТ-ПРЕСС , 200. - 656 c.
  681.3.06
  Worterbuch russisch - deutsch (русско - немецкий словарь) - Leipzig : Veb Verlag Enzyklopadie , 1976. - 960 c.
  811.112.2 = 161.1(038)            81.4Нем
  Аакер Дэвид А. Стратегическое рыночное управление : учеб.пособие / пер с англ. С.Жильцова под ред. Ю.Н.Каптуревского. - 6-е междунар.изд . - СПб. : Питер , 2003. - 542 c. - (Теория и практика менеджмента).
  339.138            65.290-21
  Абдулатипов Р.Г. Человек, нация, общество. - М . : Политиздат , 1991. - 224 c.
  172. 4
  Абдуллаев А.А. Принципы построения автоматизированных систем управления промышленными предприятиями с непрерывным характером производства / А.А.Абдуллаев, Р.А.Алиев, Г.М.Уланов; под ред. Б.Н.Петрова. - М . : Энергия , 1975. - 440 c.
  658.012.011.56
  Аболин Л.М. Психологические механизмы эмоциональной устойчивости человека. - Казань : Изд-во Казан. ун-та , 1987. - 262 c.
  159.942            88
  Абразивная и алмазная обработка материалов : справочник / [А.Н.Резников, Е.И.Алексенцев, Я.И.Барац и др.]; под ред. А.Н.Резникова. - М. : Машиностроение , 1977. - 391 c.
  621.922(031)
  Абрайтис В.- Б.Б. Микропроцессорный комплект БИС высокого быстродействия К1800 / В. - Б.Б.Абрайтис, С.Ю.Седаускас, А.-В.В.Пятраускас. - М. : Радио и связь , 1986. - 185 c. - (Массовая б-ка инженера 'Электроника').
  681.325.5 : 621.382.049.771.14
  Абрамов А.И. Измерение 'неизмеримого'. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Атомиздат , 1972. - 200 c.
  539.108 + 530.3
  Абрамов А.И. Проектирование гидрогенераторов и синхронных компенсаторов : учеб.пособие для вузов / А.И.Абрамов, А.В.Иванов - Смоленский. - М . : Высш. шк. , 1978. - 312 c.
  621.22 + 621.313.32 ](075.8)
  Абрамов Б.М. Типовые задачи по теории механизмов и машин : учеб.пособие для втузов - Харьков : Вища шк. , 1976. - 207 c.
  621.01
  Абрамов Г.Г. Справочник молодого литейщика / Г.Г.Абрамов, Б.С.Панченко. - 3-е вид., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1991. - 319 c.
  621.74
  Абрамов К.И. История библиотечного дела в СССР : учебник - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Книга , 1980. - 352 c.
  02(091)
  Абрамов Л.М. Математическое программирование / Л.М.Абрамов, В.Ф.Капустин. - Л. : Изд-во ЛГУ , 1976. - 184 c.
  519.85
  Абрамов Н.Н. Водоснабжение : учебник для вузов - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Стройиздат , 1974. - 480 c.
  628.1
  Абрамова А.А. Труд женщин. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Профиздат , 1987. - 224 c.
  331.101.232-055.2
  Абрамович С.Д. Культурологія : Навч.посібник / С.Д.Абрамович,М.С.Тілло,М.Ю.Чікарькова - К. : Кондор , 2007. - 348 c.
  168.522            71.Оя73
  Абрамович С.Д. Церковне мистецтво : Навчальний посібник - К. : Кондор , 2005. - 206 c.
  7 .01 :008            71я73
  Абрасимов П.А. На дипломатическом посту. - М. : Междунар.отношения , 1987. - 253 c.
  327(47+57)(091)
  Абрютина М.С. Анализ финансово - экономической деятельности предприятия : учеб. - практ. пособие / М.С.Абрютина, А.В.Грачев. - 2-е изд., испр . - М. : Дело и Сервис , 2000. - 256 c.
  658.012.122            65.053
  Абульханова - Славская К.А. Стратегия жизни. - М. : Мысль , 1991. - 299 c.
  316.628 + 316.64            88.5
  Абчук В.А. В мире управляющих машин. - Л. : Машиностроение , 1987. - 192 c. - ((Науч. - попул. б-ка для школьника. НПБШ)).
  658.52.011.56.012.3
  Аваев Н.А. Основы микроэлектроники : учеб.пособие для вузов / Н.А.Аваев, Ю.Е.Наумов, В.Т.Фролкина. - М. : Радио и связь , 1991. - 288 c.
  621.382.049.77
  Аванесов Р.И Русское литературное произношение : учеб.пособие для пед. ин-тов - 5-е изд., перераб. и доп. . - М. : Просвещение , 1972. - 415 c.
  811.161.1'355
  Авгуль Н.Н. Адсорбация газов и паров на однородных поверхностях / Н.Н.Авгуль, А.В.Киселев, Д.П.Пошкус/ - М. : Химия , 1975. - 382 c.
  541.185.5
  Авдонькин Ф.Н. Теоретические основы технической эксплуатации автомобилей : учеб.пособие для вузов. - М. : Транспорт , 1985. - 215 c.
  629.113.004.54
  Авен О.И. Бесконтактные исполнительные устройства промышленной автоматика / О.И.Авен, С.М.Доманицкий; под ред. А.Я.Лернера. - М.; Л. : Госэнергоиздат , 1960. - 344 c.
  681.587
  Аверкиев А.Ю. Методы оценки штампуемости листового металла. - М. : Машиностроение , 1985. - 174 c.
  621.98.043.01
  Аверкиев Ю.А. Технология холодной штамповки : учебник для вузов / Ю.А.Аверкиев, А.Ю.Аверкиев. - М. : Машиностроение , 1989. - 304 c.
  621.983(075.8)
  Аверьянова Л.В. Деловой английский. Банковская переписка : учеб. пособие. - М. : Гардарика , 1998. - 255 c.
  811.111(044.4)            81.2Англ - 923
  Аветисян Д.А. Основы автоматизированного проектирования электромеханических преобразователей : учеб.пособие для электромех. спец. вузов. - М. : Высш. шк. , 1988. - 271 c.
  621.314.001.63 : 004
  Авксентьев В.Л. Архитетурная пропорция. - К. : Будівельник , 1986. - 94 c.
  72.013
  Аврамов В.П. Основы автоматики транспортных машин : учеб. пособие для техн. вузов / В.П.Аврамов, Е.Е.Александров. - К. : Вища шк. , 1986. - 87 c.
  629.3 : 681.51            629.11 : 681.51
  Аврелий Августин. Исповедь // Лабиринты души / Августин Аврелий. - Симферополь : Б.и. , 1998. - 206 c.
  1(091)            87.3
  Аврех А.Я. Масоны и революция / [Предисл. П.В.Волобуева]. - М. : Политиздат , 1990. - 350 c.
  061.236.61(47+57)(091)            63.3(2)52
  Автоматизация дискретного производства / Б.Е.Бонев, Г.Й.Бохачев, И.К.Бояджиев и др.; под общ. ред. Е.И.Семенова, Л.И.Волчкевича. - М.; София : Машиностроение : Техніка , 1987. - 376 c.
  658.52.011.56
  Автоматизация загрузки прессов штучными заготовками. Расчет и проектирование / В.Ф.Прейс, И.С.Бляхеров, В.В. Прейс и др.; под общ. ред. В.Ф.Прейса. - М. : Машиностроение , 1975. - 280 c.
  621.979 - 52 : 65.011.56
  Автоматизация измерений и контоля электрических и неэлектрических величин : учеб.пособие для вузов / Н.Д.Дубовой и др.; под. ред. А.А.Сазонова. - М. : Изд-во стандартов , 1987. - 327 c.
  621.317.3(075.8)
  Автоматизация контроля и прогнозирования загрязнения воздуха : материалы IV Всесоюз. конференции. - К. : Наук. думка , 1985. - 249 c.
  501.3            20.1
  Автоматизация настройки систем управления / В.Я.Ротач, В.Ф.Кузищин, А.С.Клюев и др.; под ред. В.Я.Ротача. - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 271 c.
  681.5
  Автоматизация обогатительных фабрик / Б.Д.Кошарский, Г.А.Рабинович, А.В.Красномовец, А.Я.Ситковский. - М. : Недра , 1966. - 412 c.
  622.7.08 : 65.011.56
  Автоматизация проектирования .Вып.1 Т.1. : сб. статей / под общ. ред. В.А.Трапезникова. - М. : Машиностроение , 1986. - 294 c.
  658.512.011.56
  Автоматизация проектирования аналого - цифровых устройств / Э.И.Гитис, Б.Л.Собкин, А.Н.Подколзин и др.; под ред. Э.И.Гитиса. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 183 c.
  004.387 : 658.012.011.56            681.332.0012.63 : 658.012.011.
  Автоматизация проектирования АСУ с использованием пакетов прикладных программ / Ю.М.Черкасов, В.А.Гринштейн, Ю.Б.Радашевич, В.И.Яловецкий. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 328 c.
  658.012.011.56 : 004.42
  Автоматизация проектирования БИС : в 6 т. Т.5. Физико - топологическое моделирование структур элементов БИС : практ.пособие / Кремлев В.Я.; под ред. Г.Г.Казеннова. - М. : Высш. шк. , 1990. - 144 c.
  621.382.049.771.14.001.63 : 004
  Автоматизация проектирования БИС :[практ. пособие ] : в 6-ти т. Т.1. Принципы и методология построения САПР БИС / Г.Г.Казеннов, А.Г.Соколов; под ред.Г.Г.Казеннова. - М. : Высш.шк. , 1990. - 141 c.
  621.382.049.771.14.001.63 : 004
  Автоматизация проектирования БИС:[ практ.пособие] : в 6-ти т. Т.6. Проектирование топологии матричных БИС / Г.Г.Казеннов, Е.В.Сердобинцев; под ред. Г.Г.Казеннова. - М . : Высш.шк. , 1990. - 112 c.
  621.382.049.771.14.001.63 : 004
  Автоматизация проектирования БИС:[практ.пособие ] : в 6-и т. Т.2. Функционально - логическое проектирование БИС / П.В.Савельев, В.В.Коняхин; под ред. Г.Г.Казеннова. - М. : Высш.шк. , 1990. - 156 c.
  621.382.049.771.14.001.63 : 004
  Автоматизация проектирования БИС:[практ.пособие ] : в 6-ти т. Т.4. Топологическое проектирование нерегулярных БИС / Г.Г.Казеннов, В.М.Щемилинин; под.ред. Г.Г.Казеннова. - М. : Высш.шк. , 1990. - 110 c.
  621.382.049.771.14.001.63 : 004
  Автоматизация проектирования БИС:[практ.пособие] : в 6-ти т. Т.3. Рабочие станции и проектирование БИС / В.В.Ермак и др.; под ред. Г.Г.Казеннова. - М. : Высш.шк. , 1990. - 144 c.
  621.382.049.771.14.001.63 : 658.012.011.56
  Автоматизация проектирования в электронике. Вып.31 : респуб. межведомств. науч.-техн.сб. - К. : Техніка , 1985. - 144 c.
  621.38.002.5
  Автоматизация проектирования в электронике. Вып.39 : республ. межведом.науч. - техн. сб. - К. : Техніка , 1989. - 131 c.
  621.38.002.5
  Автоматизация проектирования в электронике.Вып.32 : республик. межведом. науч. - техн. сб. - К. : Тэхника , 1985. - 124 c. - (Киев. политехн. ин-т).
  621.38.002.5
  Автоматизация проектирования в электронике.Вып.40 : респуб.межвед. навч. - техн. сб. - К. : Тэхника , 1989. - 151 c.
  621.38.002.5
  Автоматизация проектирования систем управления.Вып.3 : сб. статей / под общ.ред. В.А.Трапезникова. - М. : Финансы и статистика , 1981. - 206 c.
  658.5.011.56.001 : 65.011.56
  Автоматизация проектирования строительных и дорожных машин / под ред. Е.Ю.Малиновского - М. : Б.и. , 1983. - 100 c. - (Трцды ВНИИстройдормаш. Вып.98).
  625.7.08 : 658.512.001.56
  Автоматизация проектирования технологии ковки на молотах / В.Н.Трубин, С.Д.Шалягин, С.Н.Орлов и др. - М. : Машиностроение , 1974. - 160 c.
  621.73.045 : 658.512.011.56
  Автоматизация производственных процессов в машиностроении и приборостроении.Вып.19 : респ. межвед. науч. - техн. сб. - Львов : Вища шк. , 1980. - 151 c. - (Львов. политехн. ин-т).
  65.011.56 : (621 +681.2)
  Автоматизация производственных процессов в машиностроении и приборостроении.Вып.22 : респуб. межвед. науч. - техн.сб. - Львов : Вища шк. , 1983. - 160 c. - (Львов. политехн. ин-т).
  65.011.56 : (621 + 681.2)
  Автоматизация производственных процессов в машиностроении и приборостроении.Вып.25 : респуб. медвед. науч. - техн. сб. - Львов : Вища шк. , 1986. - 139 c.
  65.011.56 : (621+681.2)
  Автоматизация производственных процессов в машиностроении и приборостроении.Вып.28 : респуб. межвед. науч. - техн. сб. - Львов : Изд-во Львов. ун-та , 1989. - 167 c.
  65.011.56 : (621 + 681.2)
  Автоматизация производственных процессов в приборо и агрегатостроении / Н.Н.Ушаков,А.Н.Гаврилов - М. , 1968.
  681.2-52
  Автоматизация процессов в машиностроении : учеб.пособие для вузов / А.П.Белоусов, А.И.Дащенко, П.М.Полянский и др. - М. : Высш.шк. , 1973. - 456 c.
  621.002 : 658.012.011.56
  Автоматизация процессов машиностроения : учеб.пособие для машиностроит. спец.вузов / Я.Буда и др.; под ред. А.И.Дащенко. - М. : Высш. шк. , 1991. - 480 c.
  658.012.011.56 : 621.002
  Автоматизация процессов обогащения руд цветных металлов / под ред. Г.А.Зубкова, В.Л.Забелина, Г.В.Корендясева, Е.Я.Овчаренко. - М. : Недра , 1967. - 484 c.
  622.7 : 65.011.56
  Автоматизация разработки и выполнения конструкторской документации : учеб.пособие для вузов / Э.Т.Романычева и др.; под.ред.Э.Т.Романычевой. - М. : Высш.шк. , 1990. - 176 c. - (ЭВМ в техн.вузе).
  658.512.2.012.224.011.56
  Автоматизация сборки в кассетах / В.А.Яхимович, В.А.Нейштадт, И.П.Шиманчик и др. - М. : Машиностроение , 1981. - 144 c.
  621.757 : 65.011.56
  Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения: Учебник для вузов по спец "Водоснабжение и канализация" / Попкович Г.С., Гордиеев М.А. - М. : Высш. шк. , 1986. - 392 c.
  628.1/2
  Автоматизация строительных и дорожных машин.Вып.104 : сб.ст. / под ред. Э.Н.Кузина. - М. : ВНИИстройдормаш , 1985. - 96 c. - (Тр. Всесоюз. науч. - исслед. ин-та строит. и дорож).
  625.7.08 : 65.011.56
  Автоматизация схемотехнического проектирования : учеб.пособие для радиотехн. спец.вузов / В.Н.Ильин, В.Т.Фролкин, А.И.Бутко и др; под ред. В.Н.Ильина. - М. : Радио и связь , 1987. - 368 c.
  621.396.6.049.77.001.63 : 658.512.011.56
  Автоматизация типовых технологических процессов и промышленных установок : учебник для вузов / А.М.Корытин, Н.К.Петров, С.Н.Радимов, Н.К.Шапарев. - К.; Одесса : Вища шк. , 1980. - 373 c.
  658.52.011.56 : 62-83
  Автоматизация типовых технологических процессов и установок : учебник для вузов / А.М.Корытин, Н.К.Петров, С.Н.Радимов, Н.К.Шапарев. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 432 c.
  658.52.011.56 : 62-83
  Автоматизация труда технолога - машиностроителя : справ.руководство / В.Г.Слипченко, А.П.Гавриш, Е.С.Пуховский и др. - К. : Тэхника , 1991. - 112 c.
  658.310.325.5 : 004
  Автоматизация управления вузом : сб.науч. тр. / НИИ проблем высшей школы. - М. : НИИВШ , 1985. - 183 c.
  378.1            74.58
  Автоматизация управления предприятием / В.В.Баронов, Г.Н.Калянов, Ю.И.Попов и др. - М. : ИНФРА-М , 2000. - 238 c. - (`Секреты менеджмента`).
  658.012.011.56
  Автоматизированная подготовка программ для станков с ЧПУ : справочник / под общ.ред. Р.Э.Сафрагана. - К. : Техника , 1985. - 191 c.
  621.9.06-52
  Автоматизированная система накопления и переработки алфавитно-цифровой информации / Н.Н.Волков,М.Н.Тихонов - Л. , 1974.
  681.3
  Автоматизированная система обучения ЭКСТЕРН / Пасхин Е.Н., Митин А.И. - М. : МГУ , 1985. - 144 c.
  681.3.06:74.58
  Автоматизированная система управления на Невском машиностроительном заводе им. В.И.Ленина / Г.А.Шишов, С.М.Бадинер, В.И.Болотников и др. - М. : Машиностроение , 1975. - 76 c. - (Опыт создания и внедрения АСУП).
  658.012.011.56
  Автоматизированная система управления отраслью приборостроения : каталог. - М. : ЦНИИТЭИприборостроения , 1973. - 96 c.
  658.012.011.56 : 681.2
  Автоматизированная система управления предприятием : учеб.пособие для техн.спец.вузов / Б.В.Власов, В.И.Кантор, Г.Б.Кац и др.; под ред. Б.В.Власова. - М. : Высш.шк. , 1977. - 224 c.
  658.012.011.56
  Автоматизированная система управления предприятием : учеб.пособие для техн.спец.вузов / Б.В.Власов, В.И.Кантор, Г.Б.Кац и др.; под ред. Б.В.Власова. - М. : Высш.шк. , 1977. - 224 c.
  658.012.011.56
  Автоматизированная система ускоренных испытаний автомобильных конструкций / М.С.Высоцкий, А.А.Ракицкий, М.И.Горбацевич и др. - Мн. : Наука и техника , 1989. - 168 c.
  629.113.002.001.4 : 658.012.011.56
  Автоматизированная системм управления Волжским автозаводом / Перевалов Ю.Н. и др. - М. : Машиностроение , 1979.
  658.5.011.56
  Автоматизированное проектирование и производство в машиностроении / под общ.ред. Ю.М.Соломенцева, В.Г.Митрофанова. - М. : Машиностроение , 1986. - 256 c.
  658.512.011.56 + 658.52.011.56.012.3
  Автоматизированное проектирование конструкций гражданских зданий / Л.Г.Дмитриев, А.В.Касилов, Г.В.Гильман,В.П.Ковбасюк. - К. : Будівельник , 1977. - 236 c. - (Техн.прогресс в строительстве).
  658.512.011.56 : 69
  Автоматизированное проектирование силовых электронных схем / В.Я.Жуйков, В.Е.Сучик, П.Д.Андриенко, М.А.Еременко. - К. : Тэхника , 1988. - 184 c.
  621.314.632 : 658.512.011.56
  Автоматизированное проектирование систем автоматического управления / Я.Я.Алексанкин, А.Э.Бржозовский, В.А.Жданов и др.; под ред. В.В.Солодовникова. - М. : Машиностроение , 1990. - 332 c.
  658.512.011.56.001.57 : 681.51
  Автоматизированное проектирование систем управления / К.Й.Острем, А.Эмеми-Наэни, Г.Ф.Франклин и др.; под ред.М.Джамшиди, Ч.Дж.Хергета; пер. с англ. В.Г.Дунаева, А.Н.Косилова. - М. : Машиностроение , 1989. - 343 c.
  658.012.011.56.001.63 : 004
  Автоматизированное проектирование следящих приводов и их элементов / В.Ф.Казмиренко, М.В.Баранов, Ю.В.Илюхин и др.; под ред. В.Ф.Казмиренко. - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 240 c.
  62-83 : 658.512.011.56
  Автоматизированное проектирование электрических машин : учеб.пособие для вузов по спец. / Ю.Б.Бородулин, В.С.Мостейкис, Г.В.Попов, В.П.Шишкин; под ред. Ю.Б.Бородулина. - М. : Высш.шк. , 1989. - 279 c.
  621.313.001.63 : 658.512.011.56
  Автоматизированное управление технологическими процессами : учеб.пособие / Н.С.Зотов, О.В.Назаров, Б.В.Петелин, В.Б.Яковлев; под ред. В.Б.Яковлева. - Л. : Изд-во ЛГУ , 1988. - 222 c.
  658.52.011.56
  Автоматизированные информационно-измерительные системы в транспортном строительстве / под общ. ред. В.Л.Бурнштейна. - М. : Транспорт , 1974. - 95 c. - (Тр.Всесоюз. НИИ транспортного строи-ва. Вып.92).
  621.317.39-52 : 69
  Автоматизированные системы обработки информации и управления на автомобильном транспорте : учебник для сред.проф.образования / А.Б.Николаев, С.В.Алексахин, И.А.Кузнецов, В.Ю.Строганов; под ред. А.Б.Николаева. - М. : Академия , 2003. - 223 c.
  656.13 : 681.518
  Автоматизированные системы управления / под общ.ред. В.Г.Шорина. - М. : Знание , 1973. - 154 c. - (Наука и управление.Кн.5.).
  658.012.011.56
  Автоматизированные системы управления в народном хозяйстве : учебник для системы переподготовки и повышения квалификациивышения ква / под ред. В.С.Синяка. - М. : Экономика , 1987. - 286 c.
  658.012.011.56
  Автоматизированные системы управления гибкими технологиями / В.И.Скурихин, А.А.Павлов, Э.П.Путилов, С.Н.Гриша. - К. : Техніка , 1987. - 166 c.
  658.52.011.56.012.3
  Автоматизированные системы управления и организации экономической информации на машиностроительных предприятиях : учеб.пособие для вузов / С.У.Олейник, О.Т.Тульчин, Т.С.Кабанова и др.; под ред. С.У.Олейника. - Х. : Вища шк. , 1987. - 167 c.
  658.012.011.56 : 621.002
  Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. Вып.81 : респуб. междувед. науч. - техн. сб. - Харьков : Вища шк. , 1987. - 131 c.
  681.5
  Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. Вып.82 : респ.междувед. науч. - техн. сб. - Харьков : Вища шк. , 1987. - 129 c.
  681.5
  Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. Вып.83 : респ. междувед.науч.-техн.сб. - Харьков : Вища шк. , 1987. - 136 c.
  681.5
  Автоматизированные системы управления и приборы автоматики.Вып.84 : респ. междувед. науч.-техн.сб. - Харьков : Вища шк. , 1987. - 129 c.
  681.5
  Автоматизированные системы управления машиностроительным предприятием : учебник для вузов / С.У.Олейник, В.И.Иванова, Г.М.Макарова, С.К.Потемкин; под ред. С.У.Олейника. - М. : Высш.шк. , 1991. - 222 c.
  658.012.011.56 : 621.002
  Автоматизированные системы управления машиностроительным предприятием : учеб.пособие для вузов / С.У.Олейник, В.И.Иванова, Г.М.Макарова, С.К.Потемкин; под ред. С.У.Олейника. - М. : Высш.шк. , 1981. - 286 c.
  658.012.011.56 : 621.002
  Автоматизированные системы управления предприятиями массового производства : учеб.пособие для машиностроит.спец.вузов / А.П.Ковалев, П.М.Кацура, А.А.Невелев и др.; под ред. Б.В.Власова, А.П.Ковалева. - М. : Высш.шк. , 1987. - 240 c.
  658.012.011.56            65.9(2)304.15
  Автоматизированные системы управления строительством : учеб.пособие для вузов / И.Г.Галкин, С.П.Бевз, Ю.Г.Клевакин и др.; под ред. И.Г.Галкина. - М. : Высш.шк. , 1982. - 288 c.
  69 : 658.012.011.56
  Автоматизированные системы управления технологическими процессами : справочник / А.З.Грищенко, В.П.Грищук, В.М.Денисенко и др.; под ред. Б.Б.Тимофеева. - К. : Техніка , 1983. - 351 c.
  658.52.011.56
  Автоматизированные системы управления. Лаб. практикум по техническим средствам : учеб.пособие для вузов / В.Н.Четвериков, В.А.Галкин, В.М.Гасов и др.; под ред. В.Н.Четверикова. - М. : Высш.шк. , 1986. - 279 c.
  658.012.011.56.005 : 004
  Автоматизированный расчет колебаний машин / В.-К.В.Аугустайтис, Г.- П.К.Мозура, К.Ф.Сливинскас и др.; под ред. К.М.Рагулькиса. - Л. : Машиностроение , 1988. - 102 c.
  621.01+ 62-868 + 534
  Автоматизированный электропривод, силовые полупроводниковые приборы, преобразовательная техника.Актуальные проблемы и задачи / под общ. ред. Н.Ф.Ильинского, И.А.Тепмана, М.Г.Юнькова. - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 472 c.
  62-83-52 + 621.382.2/.3 + 621.314
  Автоматика и автоматизация производственных процессов : учеб.пособие для вузов / В.П.Автушко, М.П.Бренч, В.В.Будько и др.; под ред. Н.Ф.Метлюка/ - Минск : Выш/ шк. , 1985. - 302 c.
  629.331-52 + 629.351-52 +681.5            629.113-52 + 629.114.2-52 + 68
  Автоматика и вычислительная техника. Вып.17 : респуб.межведом.сб.науч.тр. - Минск : Выш.шк. , 1988. - 150 c.
  681.5 + 004
  Автоматика и управление в технических системах : учеб.пособие для вузов : в 11 -ти . Т.1. Электрические элементы систем управления промышленными роботами / А.А.Краснопрошина, В.А.Скаржепа, В.Б.Яковлев; под ред. А.А.Краснопрошиной; отв.ред. С.В.Емельянов, В.С.Михалевич. - К. : Выща шк. , 1990. - 247 c.
  621.865.8-52 + 681.51
  Автоматика и управление в технических системах : учеб.пособие для вузов : в 11 т.. Т.2. Идентификация объектов систем управления технологическими процессами / В.Н.Киричков ; под ред. А.А.Краснопрошиной; отв.ред. С.В.Емельянов, В.С.Михалевич. - К. : Выща шк. , 1990. - 263 c.
  681.51
  Автоматика и управление в технических системах : учеб.пособие для вузов : в 11 т. Т.3. Моделирование производственных систем / Б.Ф.Фомин, В.Б.Яковлев; под ред. В.Б.Яковлева; отв.ред.С.В.Емельянов, В.С.Михалевич. - К. : Выща шк. , 1992. - 191 c.
  658.52.011.56.012.3 + 681.51
  Автоматика и управление в технических системах : учеб.пособие для вузов : в 11 т. Т.4. Теория автоматического управление.Ч.1.Линейные системы автоматического управления / Д.Х.Имаев, А.А.Краснопрошина, В.Б.Яковлев; под ред. В.Б.Яковлева; отв.ред. С.В.Емельянов, В.С.Михалевич. - К. : Выща шк. , 1992. - 248 c.
  681.511.2
  Автоматика и управление в технических системах : учеб.пособие для вузов : в 11 т. Т.6. Математическое обеспечение научных исследований в автоматике и управлении / Л.Ф.Компанец, А.А.Краснопрошина, Н.Н.Малюков; под ред. А.А.Краснопрошиной; отв.ред. С.В.Емельянов, В.С.Михалевич. - К. : Выща шк. , 1992. - 287 c.
  681.51
  Автоматика электроэнергетических систем : учеб.пособие для вузов / О.П.Алексеев, В.Е.Казанский, В.Л.Козис и др.; под ред В.Л.Козиса, Н.И.Овчаренко. - М. : Энергоиздат , 1981. - 479 c.
  621.311 : 681.5
  Автоматическая загрузка технологических машин : справочник / И.С.Бляхеров и др.; под общ. ред. И.А.Клусова. - М. : Машиностроение , 1990. - 400 c. - (Автоматическая загрузка машин).
  621.002.5-229.6-52
  Автоматические линии в машиностроении : в 3 т. Т.3. Комплексные автоматические линии и участки : справочник / Д.С.Айзман, А.Л.Акаро, Н.Я.Аникеев; под ред. А.И.Дащенко, Г.А.Навроцкого. - М. : Машиностроение , 1985. - 480 c.
  658.527.011.56 : 621.9.06-52
  Автоматические линии в машиностроении. Проектирование и эксплуатация: справочник : в 3 т. Т.2. Станочные автоматические линии / С.Н.Власов, В.Б.Генин, Г.И.Горелик и др.; под ред. А.И.Дащенко. - М. : Машиностроение , 1984. - 408 c.
  658.527.011.56 : 621.9.06-52
  Автоматические линии в машиностроении.Проектирование и эксплуатация : справочник : в 3 т. Т.1. Этапы проектирование и расчет / Л.И.Волчкевич, В.Б.Губанов, А.И.Дащенко и др.; под ред.Л.И.Волчкевича. - М. : Машиностроение , 1984. - 312 c.
  658.527.011.56 : 621.9.06-52
  Автоматические приборы, регуляторы и вычислительные системы : справ.пособие / Б.Д.Кошарский, Т.Х.Безновская, В.А.Бек и др.; под ред. Б.Д.Кошарского. - 3-е изд.,перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1976. - 485 c.
  [681.12 + 681.32](031)
  Автомобилестроение. Автомобили, прицепы и полуприцепы : сб.гос. и отрасл.стандартов и отраслевых нормалей. Т.1. Ч.3 - изд.офиц . - М. : Изд-во стандартов , 1974. - 339 c.
  629.114.4
  Автомобили АЗЛК-2141, АЗЛК-21412. Возможные неисправности и методы их устранения. - Б.м. : Б.и. , 1991. - 64 c.
  629.114.6.004.6
  Автомобили ВАЗ - 2101, 21011, 21013, 2102 : многокрасочный альбом/ / В.А.Вершигора, Е.М.Золотарев, А.П.Игнатов и др. - М. : Машиностроение , 1986. - 93 c.
  629.331.1            629.114.6
  Автомобили ВАЗ -2105, ВАЗ -21051, ВАЗ - 21053. Руководство по ремонту : каталог запасных частей. - Чернигов : Десна , Б.г.. - 303 c.
  629.331.1            629.114.6
  Автомобили ВАЗ : ремонт после аварии : справочник / Р.Д.Кислюк и др.; под общ.ред. А.А.Звягина. - 2-е изд., стер . - Л. : Машиностроение , 1989. - 333 c.
  629.331.1.004.67            629.114.6.004.67(035.5)
  Автомобили ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-21013, ВАЗ-2103 : многокрасочный альбом / В.А.Вершигора, Е.М.Золотарев, А.П.Игнатенко и др. - М. : Машиностроение , 1987. - 94 c.
  629.331.1            629.114.6
  Автомобили ВАЗ-2106, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063, ВАЗ-21065 : руководство по ремонту / сост.: А.П.Игнатов, К.В.Новокшонов,К.Б.Пятков. - Тольятти : Волжское объединения по произ-ву легковых автомоби , 1991. - 200 c.
  629.331-181.4
  Автомобили ВАЗ: ремонт после аварии : справочник / Р.Д.Кислюк, Б.В.Прохоров, А.А.Звягин и др.; под.общ.ред.А.А.Звягина. - Л. : Машиностроение , 1984. - 320 c.
  629.331.1.004.67            629.114.6.004.67
  Автомобили ЗАЗ-968, 968А : руководство по эксплуатации. - Дн. : Промінь , 1978. - 198 c. - (ПО ).
  629.331.1            629.114.6
  Автомобили КАЗ / С.М.Батиашвили, Н.Н.Вишняков и др. - М. : Транспорт , 1970. - 336 c.
  629.351            629.114.4.004
  Автомобили КамАЗ : вопросы и ответы / П.С.Яресько и др. - М. : Транспорт , 1989. - 287 c.
  629.351            629.114.4
  Автомобили КамАЗ: техническое обслуживание и ремонт. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1987. - 350 c.
  629.351.004.54            629.114.4.004.54
  Автомобили КамАЗ: техническое обслуживание и ремонт. - М. : Транспорт , 1984. - 351 c.
  629.351.004.54            629.114.4.004.54
  Автомобили КрАЗ - 255Б и КрАЗ - 255В : инструкция по эксплуатации. - 2-е изд., перераб . - М. : Б.и. , 1970. - 254 c.
  629.351            629.114.4
  Автомобили КрАЗ - 255Б и КрАЗ-255В : техн.описание и инструкция по эксплуатации. - 3-е изд., испр. и доп . - Харьков : Прапор , 1973. - 247 c.
  629.351            629.114.4
  Автомобили КрАЗ - 255Б, 257, 258 : инструкция по эксплуатации. - 4-е изд., перераб . - Харьков : Прапор , 1969. - 168 c.
  629.351            629.114.4
  Автомобили КрАЗ - 6510, КрАЗ-65101, КрАЗ-6444 : руководство по эксплуатации. / под ред. Д.Л.Ястребова. - Харьков : Прапор , 1994. - 174 c.
  629.351            629.114.4
  Автомобили КрАЗ-256Б1, 258Б1 : руководство по эксплуатации 256Б1-3902010РЭ / под ред. С.С.Малова. - 5-е изд., стер . - Харьков : Прапор, , 1993. - 16 c. - ((Кременчугский автомобильный завод).).
  629.351            629.114.4
  Автомобили КрАЗ-6510, КрАЗ-651001 : руководство по эксплуатации 6510-3902010РЭ / под ред. С.С.Малова. - 2-е изд., стер . - Харьков : Прапор , 1994. - 167 c. - ((Кременчугский автомобильный завод).).
  629.351            629.114.4
  Автомобили МАЗ - 64227,МАЗ - 54332.Устройство,техническое обслуживание,ремонт / М.С.Высоцкий, Л.Х.Гилелес, Л.И.Кадолко и др. - М. : Транспорт , 1987. - 191 c.
  629.351            629.114.4.004.5
  Автомобили МАЗ-500А, МАЗ-504А, МАЗ-516.Устройство и техническое обслуживание. - М. : Транспорт , 1973. - 264 c.
  629.351.004.5            629.114.4.004.5
  Автомобили семейства ВАЗ-2104, -2105.Рук-во по техн. обслуживанию и ремонту.Модели ВАЗ - 2104, -21043, -2105, - 21051, -21053 / К.Б.Пятков, А.П.Игнатов, С.Н.Косарев и др. - М.: : КЖИ``За рулем` , 2003. - 224 c.
  629.331.1            629.114.6
  Автомобили семейства ВАЗ-2108, -2109 : руководство по техн. обслуживанию и ремонту / С.Н.Косарев,П.Л.Козлов. - М. : Книжн.изд-во `За рулем`, , 2005. - 2 c.
  629.331.1            629.114.6
  Автомобили семейства ЗИЛ-133.Устройство, техн.обслуживание и ремонт / В.П.Митрофанов, Р.А.Меламуд, Д.М.Глуховский и др. - М. : Транспорт , 1984. - 328 c.
  629.351            629.114.4
  Автомобили ``Жигули`` : иллюстр.пособие в 2-х ч. / В.А.Вершигора, Е.В.Гусенков, Б.В.Ершов и др. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1977. - 75 c.
  629.331.1            629.114.6
  Автомобили ``Жигули`` моделей ВАЗ -2101, 2102, 21011 : устройство и ремонт / В.А.Вершигора, А.П.Игнатов, К.В.Новокшонов, К Б.Пятков. - М. : Транспорт , 1984. - 224 c.
  629.331.1            629.114.6 - 181.4
  Автомобили.Испытания : учеб.пособие для втузов / В.М.Беляев, М.С.Высоцкий, Л.Х.Гилелес, М.И.Горбацевич, А.И.Гришкевич и др.; под ред.А.И.Гришкевича, М.С.Высоцкого. - Мн. : Выш.шк. , 1991. - 187 c.
  629.331.001.4            629.113.001.4
  Автомобили.Конструкция, конструирование и расчет. Системы управления и ходовая часть : учеб.пособие для втузов / А.И.Гришкевич, Д.М.Ломако, В.П.Автушко и др.; под ред.А.И.Гришкевича. - Минск : Выш.шк. , 1987. - 200 c.
  629.331.05.001.6 + 629.331.023.1.001.6            629.113-235
  Автомобили.Конструкция, конструирование и расчет. Трансмиссия : учеб.пособие для втузов / А.И.Гришкевич, В.А.Вавуло, А.В.Карпов и др.; под ред. А.И.Гришкевича. - Минск : Выш.шк. , 1985. - 240 c.
  629.331-235            629.113-235
  Автомобили.Основы проектирования : учеб.пособие для втузов / М.С.Высоцкий, А.Г.Выгонный, Л.Х.Гилелес, С.Г.Херсонский; под ред. М.С.Высоцкого. - Минск : Выш.шк. , 1987. - 152 c.
  629.331.001.63            629.113.001.63
  Автомобили: Основы проектирования: : учеб.пособие для вузов/ / под ред. М.С.Высоцкого.- - Минск: : Высш.шк., , 1987. - 15 c.
  629.113
  Автомобиль в нашей жизни : сб.нормат.актов / сост. Н.Н.Горбунов, Н.Н.Расков. - М. : Юрид.лит. , 1991. - 240 c.
  656.13 : 34 (47+57)            67.99(2)32
  Автомобиль ВАЗ - 2105 : многокрасоч.альбом / под ред. Г.К.Мирзоева. - М. : Машиностроение , 1985. - 82 c.
  629.331.1            629.114.6
  Автомобиль ВАЗ - 2105 : многокрасоч. альбом : учеб.пособие для проф.обучения / Г.К.Мирзоев, В.А.Вершигора, Е.М.Золотарев и др. - М. : Машиностроение , 1984. - 82 c.
  629.331.1            629.114.6
  Автомобиль ВАЗ - 2107 : руководство по ремонту. - Чернигов : Б.и. , 1980. - 192 c.
  629.331.1.004.6            629.114.6.004.6
  Автомобиль ВАЗ - 2108 / В.А.Вершигора, А.П.Игнатов, К.В.Новокшонов, К.Б.Пятков. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1986. - 287 c.
  629.331.1            629.114.6
  Автомобиль ВАЗ - 2108 ``Спутник``. Устройство и ремонт / В.А.Вершигора, А.П.Игнатов, К.В.Новокшонов, К.Б.Пятков. - М. : Транспорт , 1987. - 221 c.
  629.331.1            629.114.6-181.4.004.54
  Автомобиль ВАЗ - 2108, ВАЗ - 2109 : многокрасоч.альбом / Г.К.Мирзоев и др. - М. : Машиностроение , 1989. - 92 c.
  629.331.1            629.114.6-181.4
  Автомобиль ВАЗ-2107: : Руководство по ремонту.- - Чернигов : Б.и. , 1980. - 192 c.
  629.114.6.004.6
  Автомобиль ГАЗ - 21 ``Волга `` : красочный альбом / А.И.Гор, Я.И.Вавилов, Ю.А.Морозов и др. - М. : Машиностроение , 1978. - 60 c.
  629.331.1            629.114.6
  Автомобиль ГАЗ - 24 ``Волга ``. Конструктивные особенности, техн.обслуживание и ремонт / сост. В.И.Борисов и др. - М. : Транспорт , 1970. - 328 c.
  629.331.1            629.114.6
  Автомобиль ГАЗ - 24 ``Волга ``. Конструктивные особенности, техн.обслуживание и ремонт. - М. : Транспорт , 1971. - 328 c.
  629.331.1            629.114.6
  Автомобиль ГАЗ - 3102 ``Волга`` / А.Д.Просвиркин, А.И.Гор, Б.А.Дехтяр и др. - М. : Транспорт , 1984. - 304 c.
  629.331.1            629.114.6
  Автомобиль ГАЗ - 52 - 03. Конструкция и рекомендации по техн. обслуживанию / В.И.Борисов, С.Г.Гуткин, И.В.Ирхин и др.; под ред. А.Д.Просвирнина. - М. : Машиностроение , 1970. - 344 c.
  629.331.1            629.114.4
  Автомобиль ГАЗ - 53 : многокрасоч. альбом / И.А.Генералов, С.Г.Гуткин, В.Д.Запойнов и др. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1978. - 77 c.
  629.351            629.114.4
  Автомобиль ЗИЛ - 431410 и его модификации : Руководство по эксплуатации / Ред. - сост. А.С.Кузнецов. - М.: : Машиностроение , 1990. - 31 c.
  629.114.4
  Автомобиль ЗИЛ - 431410 и его модификации. : рук-во по эксплуатации / ред. - сост. А.С.Кузнецов. - М. : Машиностроение , 1990. - 316 c.
  629.351            629.114.4
  Автомобиль КрАЗ - 6510, КрАЗ - 65101, КрАЗ - 6444: : Руководство по эксплуатации / Под ред. Д.Л.Ястребова. - Харьков: : Прапор , 1994. - 17 c.
  629.114.4
  Автомобиль на предприятии. Бухгалтерский и налоговый учет : навчально-метод посібник - К . : : ООО `Универсал - Бизнес`, , 2004. - 554 c.
  629. 113 : 657
  Автомобиль УАЗ - 469 / А.В.Винокуров, Ю.Г.Борзов, Э.Н.Орлов и др. - М. : Машиностроение , 1976. - 280 c.
  629.351            629.114.4
  Автомобиль ``Волга`` ГАЗ - 24 / В.И.Борисов, А.И.Гор, Б.А.Дехтяр и др.; под ред. А.Д.Просвирина. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1975. - 368 c.
  629.331.1            629.114.6
  Автомобиль.Основы конструкции : учебник для вузов / Н.Н.Вишняков, В.К.Вахрамов, А.Н.Нарбут и др. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1986. - 303 c.
  629.331.001.3            629.113.001.3
  Автомобиль.Основы конструкции : учебник для вузов / Н.Н.Вишняков, В.К.Вахламов, А.Н.Нарбут и др.; под ред. А.Н.Островцева. - М. : Машиностроение , 1976. - 296 c.
  629.331.001.3            629.113.001.3
  Автомобильная промышленность за рубежом / пер. с англ. ;общ.ред. и предисл. Ю.Н.Карпова. - М. : Прогресс , 1986. - 488 c.
  629.33(1-87)            629.113
  Автомобильные датчики : сб. ст. / пер. с англ. Ю.Н.Савченко. - М. : Машиностроение , 1982. - 102 c.
  629.331.054.29 + 681.586            629.113.05-82--3.20
  Автомобильные двигатели : учебник для вузов / В.М.Архангельский, М.М.Вихерт, А.Н.Воинов и др.; под ред. М.С.Ховаха. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1977. - 591 c.
  621.431.73 : 629.3
  Автомобильные двигатели : учебник для вузов / Н.М.Архангельский, М.М.Вихерт, А.Н.Воинов и др.; под общ.ред. М.С.Ховаха. - М. : Машиностроение , 1967. - 496 c.
  621.431.73 : 629.3
  Автомобильные двигатели с турбонаддувом / Н.С.Ханин, Э.В.Аболтин, Б.Ф.Лямцев и др. - М. : Машиностроение , 1991. - 336 c.
  621.436.21.031.3
  Автомобильные перевзки / Задачник Учеб. пособие для автотранспортных техникумов / Палий А.И.,Половинщикова Є.В. - М. : Транспорт , 1978. - 174 c.
  656.13.01
  Автомобильные подьемники и автогрузчики : учебник / Р.Н. Уланов, В.Д. Щербаков - М. : Высш. школа , 1977. - 157 c. - ((Профтехобразование. Строительные машины)).
  621
  Автомобильные цистерны для транспортирования нефрепродуктов / К.В. Рыбаков и др. - М. : Транспорт , 1979. - 160 c.
  629.114.456
  Автомобильный двигатель ЗИЛ-130. Практика проектирования, испытаний и доводки / Г.Ф.Бабкин, М.Е.Дискин, Б.И.Караваев и др.; под ред. А.М.Кригера. - Л. : Машиномтроение , 1975.
  621.434.001.2
  Автомобильный справочник/ / Б.С.Васильев, М.С.Высоцкая, К.Л.Гаврилов и др. ; под общ.ред. В.М.Приходько.- - М.: : ОАО `Изд-во `Машиностроение`, , 2004. - 704 c.
  629.113(03)
  Автомобільний транспорт в Україні : нормат. база / упоряд. О.С.Роїна. - 2-ге вид., змін. та доп . - К. : КНТ , 2006. - 458 c.
  656.113(477)
  Автомобільний транспорт в Україні : нормат. база / упор. О.М.Роїна - К. : КНТ: АТІКА , 2004. - 504 c.
  656.13(477)
  Автомобільні двигуни : підручник для вищ.навч.закл. / Ф.І.Абрамчук, Ю.Ф.Гутаревич, К.Є.Долганов, І.І.Тимченко. - 2-ге вид . - К.: : Арістей , 2005. - 475 c.
  621.431.73
  Автомобільні двигуни : підручник для вищ. навч.закл. / Ф.І.Абрамчук, Ю.Ф.Гутаревич, К.Є.Долганов, І.І.Тимченко. - 2-ге вид . - К. : Арістей , 2004. - 475 c.
  621.431.73
  Автооператоры / Л.И. Волкевич, Б.А. Усов - 2-е изд. перераб и доп. . - М. : Машиностроение , 1974. - 216 c.
  621.9.067
  Автотракторное электрооборудование и приборы Т.1. : каталог - справочник - М. : ЦИНТИМАШ , 1961. - 371 c.
  629.331.064.5
  Автотракторные колеса : справочник / И.В.Балабин, В.К.Вазингер, А.К.Васильев и др.; под общ.ред. И.В.Балабина. - М. : Машиностроение , 1985. - 272 c.
  629.331.027.4            629.113.012.3
  Агапов Е.М. Программированное повторение математики / Е.М.Агапов, И.А.Марнянский; под общ.ред. Е.С.Дубинчук. - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Выща шк. , 1988. - 270 c.
  51(075.32)            22.1я721
  Агапова Т.А. Макроэкономика: : учебник / Т.А.Агапова, С.Ф.Серегина; под общ.ред. А.В.Сидоровича. - М. : ДИС , 1997. - 415 c.
  330.101.54            65.012.2
  Агасьян М.В. Основи електрорадіотехнічних кіл: : підручник для підготовки молод.спеціалістів / М.В.Агасьян, О.Г.Мартиненко. - К. : Вища шк. , 1993. - 486 c.
  621.3.01 + 621.37.01
  Агасьян М.В. Электротехника и электрические измерения : учеб.пособие для электротехникумов / М.В.Агасьян, Е.А.Орлов. - М. : радио и связь , 1983. - 311 c.
  621.3.+ 621.317
  Агаханян Т.М. Интегральные микросхемы : учеб.пояобие для втузов. - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 464 c.
  621.382.049.77
  Агаханян Т.М. Интегральные триггеры устройств автоматики. - М. : Машиностроение , 1978. - 368 c.
  621.382.3 : 621.374.3 : 681.5
  Агеев А.Д. Справочник технолога-приборостроителя : 2. Т.1. : Справочник / П.В.Сыроватченко,А.Д.Агеев,А.К.Белопухов,К.И.Билибин - 2-е перераб. и доп. . - Москва : Машиностроение , 1980. - 606 c.
  681.2.002
  Агеев М.И. Библиотека алгоритмов 101б - 150 б : справ.пособие / М.И.Агеев, В.П.Алик, Ю.И.Марков. - М. : Сов.радио , 1978. - 127 c.
  004.021
  Агеенко Ф.Л. Словарь ударений для работников радио и телевидения: ок.63 000 слов / Ф.Л.Агеенко, М.В.Зарва; под ред. Д.Э.Розенталя. - 4-е изд., стер. . - М. : Сов.энциклопедия , 1971. - 688 c.
  81`374.5
  Аграновский В.А. Капля добра. - М. : Политиздат , 1989. - 429 c.
  87.717            17
  Аграрна історія України: Підручник для с./г. закладів освіти / Панченко П.П., Шмарчук В.А. - 2 . - К. : Знання , 2000. - 342 c.
  631(09)(477)
  Агрегатные станки средних и малых размеров / Ю.В.ТимофеевЮ В.Д.Хициан, М.С.Васерман, В.В.Громов; под общ.ред. Ю.В.Тимофеева. - М. : Машиностроение , 1985. - 247 c.
  621.9.06-112.6
  Адабашьян А.К. Монтаж систем контроля и автоматики : учебник для техникумов / А.К.Адабашьян, П.А.Минаев. - 2-е изд., перераб. и доп . - С. : Стройиздат , 1974. - 407 c.
  69.057.16 : 621.3.08
  Адам Я.И. Справочник зубореза. - М. : Машиностроение , 1971. - 232 c.
  621.831
  Адамик Б.П. Інформаційні технології у банківській сфері : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Б.П.Адамик, І.С.Литвин, В.О.Ткачук. - К. : Знання , 2008. - 351 c.
  336.71 : 004
  Адамов В.И. Шлифовальные роботизированные комплексы. - Харьков : Прапор , 1986. - 79 c.
  621.92 : 621.865.8
  Адамчук В.В. Экономика и социология труда: : учебник для экон.спец.вузов / В.В.Адамчук, О.В.Ромашов, М.Е.Сорокина. - М. : ЮНИТИ , 1999. - 407 c.
  331 : 316.334.22            65.24 + 60.56
  Адміністративне право : підручник / Ю.П.Битяк, В.М.Гаращук, В.В.Богуцький та ін.; за ред.Ю.П.Битяка, В.М.Гаращука, В.В.Зуй. - 2-ге вид., перероб. та доп . - Харків : Право , 2013. - 654 c.
  342.9 : 37.017.4-053.81 : 343.85
  Адміністративне право України : підручник / Ю.П.Битяк, В.М.Гаращук, О.В.Дьяченко та ін.; за ред. Ю.П.Битяка. - К. : Юрінком Інтер, , 2007. - 543 c.
  342.9(477) : (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785 : 343.85)
  Адмони В.Г. Теоретическая грамматика немецкого языка.Строй современ.немецкого языка : учеб.пособие для пед.ин-тов. - М. : Просвещение , 1986. - 334 c.
  811.112.2`36            81.2Нем-923
  Адомиан Дж. Стохастические системы / пер.с англ. Н.Г.Волкова. - М. : Мир , 1987. - 376 c.
  517.9 : 519.216
  Азамов А. Язык науки / Айзик Азимов; пер. с англ. И.Э.Лалаянца; под ред. и предисл. Б.Д.Сергиевского. - М. : Мир , 1985. - 280 c. - (В мире науки и техники).
  001            72
  Азаров О.Д. Основи теорії аналого - цифрового перетворення на основі надлишкових позиційних систем числення : монографія. - Вінниця: : УНІВЕРСУМ-Вінниця, , 2004. - 258 c.
  681.335.2
  Азаров Ю.П. Радость учить и учиться.Педагогика гармонич.развития. - М. : Политиздат, , 1989. - 335 c. - (Б-чка семейн.чтения).
  37.01            74.200
  Азаров Ю.П. Семейная педагогика. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Политиздат , 1985. - 238 c. - (Б-чка семейного чтения).
  37.018.1
  Азарх А.И. Техническое обслуживание грузовых автомобилей : иллюстр.пособие / А.И.Азарх, П.З.Белкин. - М. : Транспорт , 1974. - 136 c.
  629.351.083            629.113.001.5
  Азарян Е.М. Международный маркетинг : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд . - Харьков : Единорог , 2001. - 199 c.
  339.138(100)            65.58
  Азбука для несовершеннолетних : сб.ст. / сост. А.Алексеева, А.Стреляній - изд. перераб. и доп. . - М. : Мол.гвардия , 1985. - 461 c.
  177
  Айвазян С.А. Прикладная статистика и основы эконометрики: : учебник для вузов / С.А.Айвазян, В.С.Мхитарян. - М. : ЮНИТИ , 1998. - 1022 c.
  330.43 + 519.248            65в6
  Айвенс К. Эксплуатация Windows NT. Проблемы и решения / пер. с англ. - СПб. : BHV - Санкт-Петербург , 1998. - 586 c.
  004.451            681.3.06
  Айзенберг А.Я. Самообразование : история, теория и современные проблемы : учеб.пособие для вузов. - М. : Высш.шк. , 1986. - 128 c.
  37.041            74.4
  Айзенберг Т.Б. Руководство к решению задач по теоретической механике : учеб.пособие / Т.Б.Айзенберг, И.М.Воронков, В.М.Осецкий; под ред. И.М.Воронкова. - 6-е изд., стер . - М. : Высш.шк. , 1968. - 419 c.
  531
  Айзенберг Т.Б. Руководство к решению задач по теоретической механике / Т.Б.Айзенберг, И.М.Воронков, В.М.Осецкий; под ред. Воронкова И.М. - 3-е изд . - М. : Высш. шк. , 1960. - 392 c.
  531
  Айзенберг Т.Б. Руководство к решению задач по теоретической механике : учеб.пособие для втузов / Т.Б.Айзенберг, И.М.Воронков, В.М.Осецкий; под ред. И.М.Воронкова. - 5-е изд., перераб . - М. : Высш.шк. , 1965. - 420 c.
  531
  Айзенберг Т.Б. Руководство к решению задач по теоретической механике : учеб.пособие для втузов / Т.Б.Айзенберг, И.М.Воронков, В.М.Осецкий; под ред. И.М.Воронкова. - 4-е изд . - М. : Высш.шк. , 1861. - 392 c.
  531
  Айзенк Г.Дж Коэффициент интеллекта. Американский бестселлер №1. - К. : Образоват. корпорация Гранд , 1994. - 112 c.
  159.923            88.37
  Айриг С. Подготовка цифровых изображений для печати / Сибил Айрин, Эмиль Айриг ; пер. с англ. - Мн. : Попурри , 1997. - 189 c.
  004.91+ 004.92            681.327.22
  Академии Генерального штаба.История / Ф.Ф. Гайворонский, И.П. Семенов, Н.Г. Попов и др. - 2-е изд., испр. и доп. . - М. : Воениздат , 1987. - 246 c.
  355.232.61(091)
  Академик Артоболевский: воспоминания современников. Статьи И.И. Артоболевского. / сост. А.М. Лепихов. - М. : Знание , 1983. - 176 c.
  621.01(092)+929 Артоболевский
  Акивис М.А. Тензорное исчисление : учеб.пособие для втузов / М.А. Акивис, В.В. Гольдеберг. - 2-е изд., стер . - М. : Наука , 1972. - 532 c.
  517.3
  Акимова И.М. Промышленный маркетинг - К. : Знання , 2000. - 294 c.
  339.138.1            65.290-22
  Акимова И.М. Промышленный маркетинг. - 2-е изд., стер . - К. : Знання-Прес , 2001. - 294 c.
  339.138.1            65.290-22
  Акіліна О.В. Економічне обгрунтування господарських рішень : навч.- метод. комплекс для екон. спец. / О.В.Акіліна, В.Г.Пасічник/ - К. : Центр навч.літ. , 2005. - 143 c.
  65.012.224            65.012.2
  Акодес М.И. Английский язык. Имя прилагательное : учеб. пособие для фак. и ин-тов ин. яз. - К. : Вища шк. , 1987. - 105 c.
  811.111`367.629
  Акопян К.М. Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты для разботников бытового обслуживания : справ. пособие / К.М. Акопян, В.Г. Овсянников. - М. : Легпромбытиздат , 1987. - 173 c.
  687.157:64
  Акопян Р.А. Пнеаматическое подрессование автотранспортных средств. Вопросы теории и практики : в 3 т. Т.1. : монография. - Львов : Вища шк. , 1979. - 218 c.
  629.3.023.211            629.113.012.83
  Акопян Р.А. Пнеаматическое подрессование автотранспортных средств : в 3 т. Т.3. : монография. - Львов : Вища шк. , 1984. - 239 c.
  629.3.023.211            629.113.012.83
  Акофф Р. Планирование будущего корпорации : пер. с англ. / общ. ред. и предисл. В.И. Данилова-Данильяна. - М. : Прогресс , 1985. - 327 c.
  658.012.2:322.012.324
  Аксенов А.Ф. Трение и изнашивание металлов в углеводородных жидкостях. - М. : Машиностроение , 1977. - 149 c.
  629.7.036 : 620.178 : 662.75
  Аксенов Л.Б. Системное проектирование процессов штамповки. - Л. : Машиностроение , 1990. - 239 c.
  621.73:658.512.011.56
  Аксенов П.Н. Машины литейного производства. Атлас конструкций : учеб.пособие для вузов / П.Н.Аксенов и др. - М. : Машиностроение , 1972. - 40 c.
  621.74
  Аксенова З.И. Анализ производственно - финансовой деятельности автотранспортных предприятий : учебник для автотрансп. техникумов. - 3-е изд., перераб . - М. : Транспорт , 1981. - 224 c.
  656.071.32 : 658.14/.17.012.12
  Аксенова И.К. Основы конструирование радиоэлектронных приборов : учебник для сред. спец. учеб. заведений / И.К.Аксенова, А.А.Мельников. - М. : Высш. шк. , 1986. - 176 c.
  621.396.6.001.66
  Аксиально - поршневой регулируемый гидропривод / В.Н.Прокофьев, Ю.А. Данилов, Л.А. Кондаков и др.; под ред. В.Н.Прокофьева. - М. : Машиностроение , 1969. - 465 c.
  62-82-154
  Активность личности в обучение:(психолого-педагогический аспект) : сб. трудов / НИИ проблем высш.шк. - М. : НИИВШ , 1986. - 191 c. - (НИИ проблем высшей школы).
  378.015.3
  Активные методы преподавания политической экономии : межвуз.сб. / под ред. Г.Г. Богомазова. - Л. : Изд-во ЛГУ , 1989. - 128 c.
  330 : 378.147
  Активный контроль в машиностроении : справочник / Е.И. Педь, А.В.Высоцкий, В.М. Машинистов и др.; под ред. Е.И.Педя. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1978. - 352 c.
  621.002.56(035.5)
  Активный контроль в машиностроении : справ.пособие / под ред. Е.И.Педя. - М. : Машиностроение , 1971. - 360 c.
  621.002.56(035.5)
  Активный контроль в машиностроении : справочник / под ред. И.Е.Педя, 1978. - 351 c.
  621.92.002
  Актуальные проблемы и перспективы развития студенческого спорта в Российской Федерации: материалы Всероссийской науч. - практ. конференции 5-7 октября 2011 г. - Челябинск : Уральская Академия , 2011. - 565 c. - (Урал.гос.ун-т физ.культуры).
  796 : 378``71``(470+571)
  Актуальные проблемы логики и методологии науки : сб. науч. тр. - К. : Наук. думка , 1980. - 335 c.
  001
  Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах : учеб пособие для экон. спец. вузов. - М. : Высш. шк. , 1986. - 319 c.
  519.8
  Акулов М.Р. 16 ноября 1920.(Освобождение Красной Армией Крыма) / М.Р.Акулов, В.П.Петров. - М. : Мол. гвардия , 1989. - 235 c. - (Памятные даты истории).
  [947 + 957]``1918/1920``            63.3(2)712
  Акшенцева А.П. Металлография коррозионностойких сталей и сплавов : справочник. - М. : Металлургия , 1991. - 288 c.
  [669.14.018.8 +669.018.8] :620.18
  Алабовский А.Н. Теплотехника : учебник для вузов / А.Н.Алабовский, С.М.Константинов, И.А.Недужий; под общ.ред. С.М. Константинова. - К. : Вища шк. , 1986. - 255 c.
  621.1.016
  Алабовский А.Н. Техническая термодинамика и теплопередача : учеб. пособие для вузов / А.Н. Алабовский, И.А.Недужий. - 3-е изд.,перераб.и доп. . - К. : Выща шк. , 1990. - 255 c.
  [621.1.016.7 + 621.1.016.4] (075.8)            31.31я73
  Алаев Э.Б. Социально -экономическая география : понятийно - терминологический словарь. - М. : Мысль , 1983. - 350 c.
  911.2/.3(038)
  Алаи С.И. Технология конструкционных материалов : учебник для пед. ин-тов / Алаи С.И., П.М.Григорьев, А.Н.Ростовцев; под общ. ред. А.Н. Ростовцева. - М : Просвещение , 1986. - 303 c.
  621.7
  Алаи С.И. Практикум по машиноведению : учеб. пособие для пед. ин-тов / С.И.Алаи, Р.А.Ежевская, Е.И.Антоненко; под общ.ред. Р.А. Ежевской. - М. : Просвещение , 1985. - 304 c.
  621.01
  Алгебра и начала анализа : учеб. пособие для 9-10 кл. сред.шк. / под ред. А.Н. Колмогорова. - 6 - е изд., перераб. и доп . - М. : Просвещение , 1986. - 355 c.
  512
  Алгебра и начала анализа : учебник для сред. спец.учеб.заведений : в 2 т. Т.2. / М.И.Каченовский, Ю.М.Колягин, А.Д.Кутасов и др.; под ред. Г.Н.Яковлева. - 3-е изд., перераб . - М. : Наука , 1988. - 271 c. - (Математика для техникумов).
  512 + 517
  Алгебра и начала анализа : учебник для сред.спец.учеб.заведений : в 2 т. Т.1. / М.И.Каченовский, Ю.М.Колягин,А.Д.Кутасов и др.; под ред. Г.Н. Яковлева. - 3-е изд., перераб . - М. : Наука , 1987. - 463 c. - (Математика для техникумов).
  512 + 517
  Алгебра и начала анализа : учебник для сред.спец.учеб.заведений : в 2 т. Т.2. / М.И.Каченовский, Ю.М.Колягин, А.Д.Кутасов и др.; под ред. Г.Н.Яковлева. - М. : Наука , 1978. - 335 c. - (Математика для техникумов).
  512 + 517
  Алгебра и начало анализа : учебник для 10-11 классов средней школы / под ред. А.Н.Колмогорова - Москва : Просвещение , 1990. - 319 c.
  512            22.14я72
  Алгебра: Пособие для самообразования / Никольский С.М., Патанов М.К. - М. : Наука , 1985. - 286 c.
  512
  Алгебра: Пособие для самообразования / Никольский С.М., Потапов М.К. - М. : Наука , 1984. - 288 c.
  512
  Алдошина И.А. Высококачественные акустические системы и излучатели / И.А.Алдошина, А.Г.Войшвилло. - М. : Радио и связь , 1985. - 168 c.
  621.37/39:534
  Александров А.В. Строительная механика. Тонкостенные пространственные системы. / А.В.Александров, Б.Я.Лащеников, Н,Н.Шапошников; под ред. А.Ф.Смирнова. - М. : Стройиздат , 1983. - 488 c.
  624.074-415
  Александров А.Г. Оптимальные и адаптивные системы : учеб. пособие для вузов. - М. : Высш. шк. , 1989. - 263 c.
  [681.513.5 + 681.513.6] (075.8)            32.965.9я73
  Александров А.Г. Эксплуатацыя сварочного оборудования : справочник рабочего / А.Г.Александров, И.И.Заруба, И.В.Пиньковский. - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Будивэльник , 1990. - 223 c.
  621.791.002.5(03)
  Александров А.Г. Эксплуатация сварочного оборудования : справочник рабочего / А.Г.Александров, И.И.Заруба, И.В.Пиньковский - 3-е изд., перераб.и доп. . - Киев : Будівельник , 1990. - 224 c.
  621.791
  Александров А.Г. Эксплуатация сварочного оборудования : справочник рабочего / А.Г.Александров, И.И.Заруба, И.В.Пиньковский - 3-е изд., перераб.и доп. . - К. : ’’Будівельник’’ , 1990. - 224 c.
  621.791.002.5(03)
  Александров А.Д. Геометрия : учеб.пособие для вузов. / А.Д.Александров, Н.Ю.Нецветаев. - М. : Наука , 1990. - 671 c.
  514(075.8)            22.151
  Александров В.В. Что может ЭВМ? / В.В.Александров, В.Н.Арсентьев, А.В. Арсентьева ; под общ. ред. В.В.Александрова. - Л. : Машиностроение , 1986. - 124 c. - (Науч. - попул. б-ка школьника).
  681.3
  Александров В.Г. Паровые котлы малой и средней мощности. - 2-е изд, перераб. и доп . - Л. : Энергия , 1972. - 200 c.
  621.18
  Александров В.Н. Отравляющие вещества / В.Н.Александров,В.И.Емельянов; под ред. Г.А. Сокольского. - 2-е изд., перераб. и доп . - М : Воениздат , 1990. - 271 c.
  620.266.1 + 623.459            68.69
  Александров В.С. Приборы для измерения малых постоянных напряжений и токов / В.С.Александров, В.В.Прянишников. - Л. : Энергия , 1971. - 184 c.
  621.317.3
  Александров Г.Н. Изоляция электрических аппаратов высокого напряжения / Г.Н.Александров, В.Л.Иванов. - Л. : Энергоатомиздат , 1984. - 207 c.
  621.313.048
  Александров И.А. Аналитические функции комплексного переменного : учеб. пособие для физ. - мат. спец. вузов / И.А.Александров, В.В.Соболев. - М. : Высш. шк. , 1984. - 192 c.
  517.54 : 517.2
  Александров К.К. Электротехнические чертежи и схемы / К.К.Александров, Е.Г. Кузьмина. - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 285 c.
  621.3.061
  Александров Л.А. Техническое нормирование на автомобильном транспорте : учебник для вузов. - М. : Транспорт , 1967. - 232 c.
  656.13 : 658.54
  Александров М.П. Подъемно - транспортные машины: : учебник для техникумов. - М. : Машиностроение , 1973. - 358 c.
  621.86/.87
  Александров М.П. Подъемно - транспортные машины : учебник для вузов. - 6-е изд., перераб. . - М. : Высш.шк. , 1985. - 520 c.
  621.86/.87
  Александров М.П. Подъемно - транспортные машины : учебник для вузов - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1979. - 560 c.
  621.86/.87
  Александров М.П. Подъемно - транспортные машины : учебник для машиностр.техникумов. - 2-е изд., перераб . - М. : Машиностроение , 1984. - 334 c.
  621.86/.87
  Александров П.С. Теория функций комплексного переменного и теория топологических пространств / под ред. А.Н.Колмогорова. - М. : Наука , 1978. - 416 c. - ((Избранные труды)).
  517.51 : 517.2
  Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка : практ.справочник.около 11000 синоним. рядов. - 6-е изд., перераб. и доп . - М. : Рус. яз. , 1989. - 494 c.
  811.161.1`373.421(038)            81.2Р-4
  Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка : около 9000 синоним. рядов / под ред. Л.А.Чешко. - 5-е изд., стер . - М. : Рус. яз. , 1986. - 600 c.
  811.161.1`373.421(038)            81.2Р-4
  Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка : практ.справочник: около 9000 синоним. рядов. - 3-е изд., стер . - М. : Сов.энциклопедия , 1971. - 600 c.
  811.161.1`373.421(038)
  Александрова Н.В. Математические таблицы : справочник. - М. : Высш.шк. , 1978. - 190 c.
  51(03)
  Александрова Н.Г. Банки и банковская деятельность для клиентов.Виды счетов, безналичные расчеты, правила заполнения банковских документов / Н.Г.Александров, Н.А.Александров. - СПб. : Питер , 2002. - 223 c.
  336.71
  Алексеев А.Г. Операционные усилители и их применение. - М. : Радио и связь , 1989. - 119 c. - ((МРБ.Массовая радиобиблиотека; Вып.1130)).
  621.375
  Алексеев В.М. Элементарная математика : решение задач. - К. : Вища шк. , 1984. - 351 c.
  51
  Алексеев В.М. Элементарная математика : решение задач. - К. : Вища шк. , 1983. - 351 c.
  51
  Алексеев В.М. Сборник задач по оптимизации. Теория. Примеры. Задачи : учеб.пособие для мат.спец.вузов / В.М.Алексеев, Э.М.Галеев, В.М.Тихомиров. - М. : Наука , 1984. - 288 c.
  517.97
  Алексеев В.Н. Курс качественного химического полумикроанализа : учеб. пособие для нехим. спец. вузов. - 4-е изд . - М. : Госхимиздат , 1962. - 584 c.
  543.061
  Алексеев Г.А. Конструирование инструмента : учебник для сред. спец. учеб. заведений / Г.А. Алексеев, В.А. Аршинов, Р.М. Кричевская ; под общ. ред. Г.А. Алексеева. - М. : Машиностроение , 1979. - 384 c.
  621.9.02.001.66
  Алексеев Г.А. Расчет и конструирование режущего инструмента : учеб. пособие для машиностр техникумов / Г.А. Алексеев, В.А. Аршинов, Е.А. Смольников. - М, : Машгиз , 1951. - 602 c.
  621.9.02.001.66
  Алексеев Д.И. Словарь сокращений русского языка: ок. 15000 сокр. / Д.И. Алексеев, И.Г. Гозман, Г.В. Сахаров ; под ред. Д.И. Алексеева. - 2-е изд. испр. и доп . - М. , 1977. - 416 c.
  811.161.1.374
  Алексеев Д.И. Словарь сокращений русского языка: ок. 17700 сокр. / Д.И. Алексеев, И.Г. Гозман, Г.В. Сахаров ; под ред. Д.И. Алексеева. - 4-е изд., стер . - М. : Рус. яз. , 1984. - 486 c.
  811.161.1.374            81.2Р-4
  Алексеев П.В. Диалектический материализм: (общие теоретические принципы) : учеб. пособие для филос. фак. ун-тов / П.В. Алексеев, А.В. Панин. - М. : Высш. шк. , 1987. - 335 c.
  141.82
  Алексеев С.П. Борьба с шумом и вибрацией в машиностроении / С.П.Алексеев, А.М.Казаков, Н.Н.Колотилов. - М. : Машиностроение , 1970. - 208 c.
  628.517.2
  Алексеев Ю.П. Бытовая приемно-усилительная радиоаппаратура. Модели 1982 - 1985 гг. : справочник. - М. : Радио и связь , 1987. - 448 c.
  621.396.621
  Алексеев Ю.П. Бытовая радиоаппаратура и ее ремонт : учеб.пособие для сред. ПТУ. - 2-е изд, перераб. и доп . - М. : Радио и связь , 1984. - 312 c.
  621.396.62.004.67
  Алексеев Ю.П. Бытовая радиоприемная и звуковоспроизводящая аппаратура : справочник. - М. : Радио и связь , 1991. - 214 c. - (МРБ.Массовая радиобиблиотека. Вып.1164.).
  621.396.621(035.5)            32.844
  Алексеев Ю.П. Бытовая радиоприемная и звуковоспроизводящая аппаратура : справочник. - М. : Радио и связь , 1989. - 129 c. - (МРБ.Массовая радиобиблиотека.Вып.1133.).
  621.396.621(035.5)            32.844я2
  Алексеева И.С. Устный перевод.Немецкий язык.Курс для начинающих : учеб.пособие для вузов. - СПб. : Союз , 2002. - 314 c.
  811.112            81.2Нем-7
  Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика : учеб. пособие по устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей. - СПб. : СОЮЗ , 2003. - 283 c.
  81`253            81.2-7
  Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы : учеб.- метод. пособие. - М. : Финансы и статистика , 1997. - 246 c.
  658.012.2 : 334.7
  Алексеевский В.С. Введение в специальность ``Менеджмент организации`` : учеб. пособие для вузов / В.С.Алексеевский, Э.М.Коротков. - М. : ЮНИТИ , 2004. - 159 c.
  658.012.32
  Алексеенко А.Г. Применение прецизаонных аналоговых ИС / А.Г.Алексеенко, Е.А.Коломбет, Г.И.Стародуб. - М. : Сов.радио , 1980. - 223 c.
  621.382.049.77
  Алексеенко А.Г. Применение прецизионных аналоговых микросхем / А.Г. Алексеенко, Е.А. Коломбет, Г.И. Стародуб. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Радио и связь , 1985. - 255 c.
  621.382.049.77
  Алехина И. Имидж и этикет в бизнесе. - 2-е изд., испр. . - М. : Дело , 2005. - 112 c.
  174.022.1
  Алёшина И.В. Поведение потребителей : учеб.пособие для вузов. - М. : ФАИР-ПРЕСС , 1999. - 376 c.
  366.1
  Алиев В.Г. НТП и подготовка производства. - М. : Экономика , 1987. - 129 c.
  658.512.4
  Алиев И.И. Электрические аппараты: : справочник / И.И.Алиев, М.Б.Абрамов. - М. : РадиоСофт , 2004. - 256 c.
  621.31
  Алиев Р.А. Интеллектуальные роботы с нечеткими базами знаний. - М. : Радио и связь , 1995. - 177 c.
  621.865.8
  Алиев Р.А. Принцип инвариантности и его применение для проектирования промышленных систем управления. - М. : Энергоатомиздат , 1985. - 128 c.
  681.516
  Алиев Ч.А. Система автоматизированного проектирования технологии горячей объемной штамповки / Ч.А. Алиев, Г.П. Тетерин. - М. : Машиностроение , 1987. - 222 c.
  621.735.043.016.2:658.512.011.56
  Алиевский Б.Л. Расчет параметров магнитных полей осесимметричных катушек : справочник / Б.Л. Алиевский, В.Л. Орлов. - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 112 c.
  621.318
  Алипов Н.В. Задачник по автоматизации конструкторского проектирования РЭА и ЭВА : учеб. пособие для вузов. - М. : Высш.шк. , 1986. - 160 c.
  621.396.6.001.66:681.3.001.6
  Аллен Питер. Учимся торговать / Питер Аллен; пер. с англ. З.Я.Красневской. - Минск : Амалфея , 1997. - 213 c.
  159.9 : 339
  Алмазно - абразивная обработка металов и твердых сплавов / Попов С.А. и др. - М. : Машиностроение , 1977. - 263 c.
  621.923
  Алмазное шлифование синтетических сверхтвердых материалов / Семко И.Ф. и др - Х. : Вища школа , 1980. - 191 c.
  621.921
  Алмазные инструменты и их применение в машиностроении / М.Ф.Семко, В.А.Качер, А.Ф.Раб, М.Д.Узунян. - Х. : Прапор , 1965. - 126 c.
  621.9.02
  Алмазов Л.А. Как научиться говорить по-английски : учеб. пособие для вузов. - 2-е изд., испр . - М. : Высш. шк. , 1980. - 224 c.
  811.111
  Алмазова Л.А. Как научиться говорить по-английски : учеб.пособие для ин-тов и фак. иностр. яз. - 3-е изд., испр . - М. : Высш. шк. , 1989. - 223 c.
  811.111(075.8)
  Алов А.А. Основы теории процессов сварки и пайки : учеб. пособие для втузов. - М. : Машиностроение , 1964. - 272 c.
  621.79
  Алтер Майкл Дж. Наука о гибкости : учеб.пособие - К. : Олимп. лит. , 2001. - 422 c.
  796.012.234
  Алукер Ш.М. Электроизмерительные приборы : учеб. пособие для проф.- техн. училищ. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1966. - 280 c.
  621.317.7
  Алферов А.В. В мире умных машин. - М. : Радио и связь , 1989. - 216 c.
  681.51+681.2+621.865.8
  Алферов А.В. Средства тиражирования документов : учеб. для техникумов / А.В. Алферов, Е.М. Матлин. - М. : Радио и связь , 1990. - 208 c.
  651.925(075.32)
  Алферова З.В. Математическое обеспечение экономических расчетов с использованием теории графов. - М. : Статистика , 1974. - 208 c.
  519.71
  Алфутов Н.А. Основы расчета на устойчивость упругих систем / ред.кол. :В.А. Светлицкий и др. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1991. - 336 c. - (Б-ка расчетчика).
  621.01:531.221.3:539.3/6
  Алфутов Н.А. Системы расчета на устойчивость упругих систем. - М. : Машиностроение , 1978. - 312 c. - ((Б-ка расчетчика)).
  621.01:531.221.3:539.3/.6
  Алхімія слова живого.Французський роман 1945 - 2000 рр. : навч. посібник для вищ.навч.закл. / авт. - упор. В.І.Фесенко. - К. : Промінь , 2005. - 383 c.
  811.133.1            83.3 (4Фр)
  Альбом нормалей режущего инструмента. Вып. V. Специальный зуборезный инструмент / под ред. И.И.Семенченко. - М. : Машгиз , 1950. - 183 c.
  621.9.02
  Альбом по проектированию приспособлений : учеб.пособие для машиностр.спец.вузов / Б.М.Базаров, А.И.Сорокин, В.А.Губарь и др. - М. : Машиностроение , 1991. - 121 c.
  621.9.06-229.001.66
  Альбом схем ведеомагнитофонов, плейеров. Вып.1. - Б.м. : Б.и. , Б.г.. - 155 c.
  621.397.6 : 681.846.7
  Альбом схем зарубежной аудиотехники. - Б.м. : Б.и. , Б.г. - 121 c.
  681.846.7
  Альбом схем зарубежной радиоэлектронной аппаратуры. Вып.2. - Б.м.: : Б.и., , 1995. - 108 c.
  681.846.7
  Альбом схем зарубежных видеомагнитофонов. - Б.м. : Б.и. , 1994. - 153 c.
  621.397.6 :681.846.7
  Альбом схем зарубежных телевизоров цветного изображения. Вып.4. - М. : Б.и. , 1995. - 126 c.
  621.397.446
  Альбом схем зарубежных телевизоров цветного изображения.Вып.1. - Б.м. : Б.и. , 1996. - 137 c.
  621.397.446
  Альбом схем зарубежных телевизоров. Вып.3. - Б.м. : Б.и. , Б.г. - 125 c.
  621.397.446
  Альбом схем импортных телевизоров цветного изображения.Вып.2. - М. : Б.и. , Б.г. - 122 c.
  621.397.446
  Альбом схем радиотелефонов, телефаксов, радиостанций, телефонов зарубежного и отечественного производства. Вып.2. - М. : Б.и. , 1996. - 81 c.
  621.396.6
  Альбом схем телефонов, радиотелефонов, мобильных и переносных радиостанций зарубежного и отечественного производства.Вып.1. - М. : Б.и. , 1995. - 74 c.
  621.396.6
  Альперович Т.А. Конструктор шлифовальных станков : учебник для ПТУ / Т.А.Альперович, К.Н. Константинов, А. Я.Шапиро. - М. : Высш.шк. , 1989. - 288 c.
  621.924.1.001.66(075.32)            34.637.3-5я722
  Альтенхёвель М. Word 7 для Windows 95: первое знакомство / Пер. с нем. - М. : ИНФРА-М , 1996. - 207 c.
  004.451
  Альтенхёвель М., Альтенхёвель М. Word 7 для Windows 95. Первое знакомство: Пер. с нем.- - М.: : ИНФРА-М, , 1996. - 207 c.
  681.3.06 + 004.451
  Альтернативы 1939 года. Документы и материалы : сб. - М. : Изд-во АПН , 1989. - 269 c.
  94(100)``1939/45``            63.3(0)6
  Альтхаус М. Excel 5.0 / Мартин Альтхаус, Михаэль Ортленн; пер. с нем. Е.Б.Яблочковой; под ред. И.К.Резцова. - М. : Бином , 1994. - 200 c.
  004.451
  Альтшулер И.С. Краткий курс начертательной геометрии : учеб.пособие / под ред. И.И.Котова. - 2-е изд., перераб. и доп . - Минск : Высш.шк. , 1965. - 272 c.
  514.18
  Альтшулер И.С. Краткий курс начертательной геометрии : учеб. пособие. - Минск : Изд-во МВСС по БССР , 1962. - 256 c.
  514.18
  Альфа и омега : крат.справочник / пер. с эст. Агур У. и др. - 3-е изд., перераб. и доп . - Таллинн : Валгус , 1990. - 446 c.
  031            92
  Альфа и омега : краткий справочник / пер. с эстон. - 2-е изд., перераб. и доп . - Таллинн : Валгус , 1988. - 384 c.
  031
  Альшиц И.Я. Проектирование деталей из пластмасс: : справочник / И.Я.Альшиц, Б.Н.Благов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1977. - 215 c.
  621.81.002.3 + 681.2-2.002.3) : 678.5.001.2 (03)
  Амблер Т. Практический маркетинг: Марочный капитал, маркетинговые войны, позиционирование, парадоксы дзен-буддизма. - СПб. : Питер , 1999. - 394 c.
  339.138            65.290-22
  Амелькин В.В. Дифференциальные уравнения в приложениях. - М. : Наука , 1987. - 157 c.
  517.9
  Америка.Какая она? : Учебник по страноведению США / Н.Д.Токарева,В.Пеппард - 2-е изд.,испр.и доп . - М. , 2003. - 334 c. - (Высш.шк).
  811.111(075.8
  Амигуд Д.З. Лабораторные работы по оборудованию и технологии контактной электронисварки : учеб. пособие для машиностр. техникумов. - М. : Машиностроение , 1967. - 148 c.
  621.791.76
  Амиров Ю.Д. Основы конструирования: Творчество - стандартизация - экономика : справ. пособие. - М. : Изд-во стандартов , 1991. - 392 c.
  658.512.2 : 658.516
  Амосов Н. М. Страна детства : сборник / Н.М.Амосов, Д.Д.Воронцов, Л.А.Никитина. - М. , 1991. - 288 c.
  37.018.1            74.9
  Анализ и диагностика финансово - хозяйственной деятельности предприятия : учеб.пособие для вузов / П.П.Табурчак, А.Е.Викуленко,Л.А.Овчинникова и др.; под ред. П.П.Табурчака, В.М.Тумина, М.С.Сапрыкина. - Ростов н/Д : Феникс , 2002. - 348 c.
  658.14/.17.012.12
  Анализ финансово - хозяйственной деятельности предприятий (объединений) : учебник для фин. и фин. - экон. техникумов / под ред. В.А. Раевского. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Финансы и статистика , 1988. - 415 c.
  658.14./.17.012.12
  Анализ финансово - хозяйственной деятельности предприятия : учебник для фин. и фин.-экон.техникумов / под ред. В.А.Раевского. - М. : Финансы и статистика , 1981. - 407 c.
  658.14/17.012.12            65.053.6
  Анализ хозяйственной деятельности : учебник для экон. спец. вузов / М.Ф. Дьячков, И.А. Белобжецкий, А.М. Маргулис и др.; под ред. В.А. Белобородовой. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Финансы и статистика , 1985. - 352 c.
  658.012.12
  Анализ хозяйственной деятельности в промышленности : учебник для экон.вузов / Л.А.Богдановская, Г.Г.Виногоров, О.Ф.Мигун и др.; под общ.ред. В.И.Стражева. - 2-е изд., стер . - Минск: : Выш.шк. , 1997. - 363 c.
  658.012.2            65.053.6
  Анализ хозяйственной деятельности в промышленности / Н.А.Русак, В.И.Стражев, О.Ф.Мигун и др.; под общ. ред. В.И.Стражева. - 4-е изд., испр. и доп . - Минск : Выш.шк. , 1999. - 398 c.
  658.012.2
  Анализ экономики. Страна, рынок, фирма : учебник для вузов / под ред. В.Е.Рыбалкина. - М. : Междунар.отношения , 1999. - 303 c.
  338.1
  Анализ эффективности хозяйственной деятельности промышленных объединений и предприятий : справ. пособие / Л.Л. Ермолович, В.В. Ермолович, Е.И. Войткевич, Л.В. Умецкая; под ред. Л.Л. Ермолович. - Минск : Выш. шк. , 1988. - 496 c.
  658.012.122
  Аналитические самонастраивающиеся системы автоматического управления / под ред. В.В. Солодовникова. - М. : Машиностроение , 1965. - 355 c.
  681.51
  Аналіз діяльності комерційного банку : навч. посібник для вищ.навч.закл. / за ред. Ф.Ф.Бутинця, А.М.Герасимовича. - Житомир : Рута , 2001. - 384 c.
  336.713 : 658.012.122
  Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства : навч. посібник для вищ. навч. закл. / В.П. Шило, Н.І. Верхоглядова, С.Б. Ільіна та ін. - К. : Кондор , 2007. - 237 c.
  658.14./.17.012.12
  Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка : в 2-х т. Т.1. Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка : підручник / С.М.Панчишин, П.І.Островерх, В.Б.Буняк та ін.; за ред. С.М.Панчишина, П.І.Островерха. - К. : Знання , 2009. - 723 c.
  330.101.541
  Аналогова схемотехніка та імпільсні пристрої : підручник для вищ.навч.закл. / В.І.Бойко, В.О.Богдан, В.Я.Жуйков та ін. - 3-є вид., доп. і перероб . - К. : Освіта України , 2010. - 479 c. - (Схемотехніка електронних систем).
  621.382.2/.3
  Аналогова схемотехніка та імпульсні пристрої : підручник для технічних спец. ВНЗ / В.І.Бойко, В.Я.Жуйков, А.А.Зорі - 3-тє вид., доп.і перероб. . - К. : ’’Освіта України’’ , 2010. - 480 c.
  621.382
  Аналоговые и цифровые интегральные микросхемы : справ. пособие / С.В.Якубовский, Н.А.Барканов, Л.И.Ниссельсон и др.; под ред. С.В.Якубовского. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Радио и связь , 1984. - 432 c. - (Проектирование РЭА на интегральных микросхемах).
  621.382.049.77
  Аналоговые электроизмерительные приборы : учеб. пособие для вузов / Е.Г. Бишард и др. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1991. - 415 c.
  621.317.7.(075.8)
  Ананьєв О.М. Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності : підручник для вищ.навч.закл. / О.М.Ананьєв, В.М.Білик, Я.А.Гончарук. - Львів : Новий Світ-2000 , 2006. - 383 c.
  004 : 339.18
  Ананьян В.А. Особенности эксплуатации абразивного, алмазного и эльборового инструмента . - М. : Машиностроение , 1976. - 32 c. - (Б-ка `Новости технологии`).
  621.923
  Анасимова Е.Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация(на метериале креолизованных текстов). - М. : Академия , 2003. - 124 c.
  81`42            81.2-5
  Анатомия человека : в 2 т. Т.1. / Э.И.Борзяк, Л.И.Волкова, Е.А.Добровольская; под ред. М.Р.Сапина. - 4-е изд., стер . - М. : `Медицина` , 1997. - 543 c.
  611
  Анатомия человека : в 2 т. Т.2. / Э.И.Борзяк, В.Я.Бочаров, М.Р.Сапин; под ред. М.Р.Сапина. - 4-е изд., стер . - М. : `Медицина` , 1997. - 560 c.
  611
  Английская грамматика в диалогах.Употребление времен : учеб. пособие для ин-тов и фак. ин.я / Н.И. Шпекина, Н.И. Цаплина, Е.М. Алексеева. - М. : Высш. шк. , 1986. - 207 c.
  811.111`36            81.2Англ-9
  Английский для юристов : учеб.пособие / Ю.Л.Гуманова, В.А.Королева, М.Л.Свешникова, Е.В.Тихомирова; под ред. Т.Н.Шишкиной. - М. : Ассоциация `Гуманит.знание` , 1997. - 198 c. - (Теис).
  811.111 : 34(078.5)
  Английский язык : учебник для гуманит.фак. / Н.М.Карачарова, А.А.Масленникова, Э.Ф. Осипова и др. - СПб. : Лань , 1997. - 381 c.
  811.111            81.2Англ
  Английский язык для востоковедов : учеб. пособие / Г.Б. Богорад, Е.Ф. Елизарова, Н.К. Карпухина, Н.М, Осипян; под ред. А.В. Зеленщикова. - Л. : ЛГУ , 1990. - 200 c.
  811.111            81.2Англ
  Английский язык для всех / М.С. Федина, В.С. Шах-Назарова - М. , 1983.
  81.2Англ.-9
  Английский язык для машиностроительных специальностей вузов : учебник / В.Н.Бгашев и др. - М. : Высш.шк. , 1990. - 416 c.
  811.111            81.2Англ
  Английский язык как второй иностранный (начальный курс) : учебник для ин-тов и фак. ин. яз. / И.И.Китросская и др. - М. : Высш.шк. , 1976. - 444 c.
  811.111            81.2Англ
  Англійська для економістів і бізнесменів : підручник для вищ.навч.закл. / за ред. В.К.Шпака. - К. : Вища шк. , 2001. - 223 c.
  811.111            81.2Англ
  Англійська мова : навч. посібник для вищ.навч.закл. / С.Ю. Кондратюк, О.Д. Муляр, Т.М. Рибак та ін. - К. : Центр учбов. літ. , 2008. - 135 c.
  811.111.(075.8)
  Англійська мова для аспірантів та наукових співробітників : Навч.посібник / Т. І. Бондар, З. Ф. Кириченко, Д. М. Колесник, Л. П. Дєгтярьова,В. К. Шпик; За ред. акад. В. К. Шпака - К. : Центр навчальної літератури , 2005. - 352 c.
  811.111 (075.8)            81.2Англ
  Англійська мова для повсякденного спілкування : підручник для вузів освіти / за ред. В.К.Шпака. - 2-е вид., доп. і перероб . - К. : Вища шк. , 1999. - 302 c.
  811.111            81.2Англ
  Англійська мова для повсякденного спілкування : Підручник / В. К. Шпак, В. Я. Полулях, З. Ф. Кириченко та ін.; За ред.В. К. Шпака - 4-те вид., стер. . - К. : Вища школа , 2004. - 302 c.
  811.111 (075.8)            81.2 Англ
  Англійська мова. Комунікативний аспект : підручник для вищ.навч.закл. / Л. Мисик, А.Арцишевська, Л. Кузнєцова, Л.Поплавська; за ред. Л.Мисик. - Львів : Світ , 2007. - 430 c.
  811.111(075.8)
  Англійська мова: : підручник для ун-тів / О.М.Старикова, Г.О.Герасименко, С.І.Кисельова, А.В.Логвіна. - К. : Вища шк. , 1993. - 328 c.
  811.111            81.2Англ
  Англо - російськио - український словник з економіки та фінансів: 10 000 термінів слів та словосполучень / уклад. Н.Д.Петрова - Соллогуб, Д.П. Богиня; за ред. Д.П.Богині. - Вінниця : Нова книга , 2002. - 442 c.
  811.111(038)=161.1=161.2 : 33            81.2Англ-4
  Англо - російсько - український словник з економіки та фінансів: 10 000 термінів - слів і словосполучень / за ред. Д.П.Богині. - 2-ге вид., стер . - Вінниця : Нова книга , 2003. - 441 c.
  811.111=161.1=161.2 : 336(038)            81.2Англ-4
  Англо - русский - украинский словарь научно-технической терминологии: ок. 22000 терминов / сост. С.М.Андреев, К.К.Васицкий, Б.Ф.Улищенко. - Харьков : Факт , 1999. - 703 c.
  811.111=161.1=161.2 : 621] (038)            81.2Англ-4
  Англо - русский политехнический словарь для учащихся: 45 000 слов - М. : Славянский Дом Книги , 1998. - 526 c.
  811.111=161.1 : 62(038)            81.2Англ-4
  Англо - русский синонимический словарь / Ю.Д.Апресян, В.В.Ботякова, Т.Э.Латышева и др.; под ред.А.И.Розенмана, Ю.Д.Апресяна. - 5-е изд., стер . - М.: : Рус.яз. , 2000. - 543 c.
  811.111=161.1`374.421(038)            81.2Англ-4
  Англо - русский словарь компьютерных и Интернет - терминов. - М. : М.И.П. , 2000. - 409 c.
  811.111=161.1: 004(038)
  Англо - русский словарь по программированию / сост. Л.Б.Ткачева, Л.К.Кондратюкова, Б.И.Король ; ред. Ткачева Л.Б. - М. : Б.и. , 1991. - 39 c.
  811.111=161.1 :004.42(038)            81.2Англ-4
  Англо - русский словарь по современной радиоэлектронике: ок.20000 терминов / сост. И.К.Калугин, М.А.Берг, Н.А.Глаголева, А.П.Соколенко; под ред. Ф.А.Водопьянова. - М. : Сов. Энциклопедия , 1968. - 448 c.
  [811.111=161.1 :621.396](038)
  Англо - русский словарь по технологии машиностроения и металлооброботке = English-Russian dictionary of mechanical engineering and metalworking: ок.40 / Б.С. Воскобойников и др. - М. : Рус. яз. , 1990. - 959 c.
  [811.111 =161.1 :621.002](038)
  Англо - русский словарь по технологии машиностроения и металлооброботки: ок. 30000 терминов / сост. С.И.Кречетников; под ред.Н.С. Ачеркана. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Гл.ред. ин. науч. - техн. слов , 1961. - 678 c.
  811.111=161.1 :621.002(038)            81.2Англ-4
  Англо - русский словарь по химии и химической технологии: ок. 65000 терминов / под.ред. В.В.Кафарова. - М. : Рус.яз. , 1986. - 582 c.
  [811.111=161.1:54:66](038)            81.2Англ-4
  Англо - русский словарь по экономике и финансам: ок. 75 000 слов и выражений / под ред. А.В.Аникина. - СПб. : Эконом. шк. , 1993. - 589 c.
  [811.111=161.1:33](038)
  Англо - русский словарь современных сокращений: ок. 7000 единиц / В.А.Луцкевич, А.А.Иванова, Н.М. Поташников, И.А.Самойлова. - М. : Рус. яз. , 2002. - 175 c.
  811.111=161.1(038)            81.2Англ-4
  Англо - русский словарь терминов по электротехнике / под ред. Л.Б.Ткачевой. - Омск : Терминолог. центр , 1991. - 62 c.
  811.11=161.1:621.3](038)            81.2Англ-4
  Англо - русский словарь: 40 000 слов / Сост. В.К.Мюллер, С.К.Боянус. - К. : Каннон , 1998. - 1391 c.
  811.111=161.1(038)            81.2Англ-4
  Англо - русский словарь: 40.000 слов / сост. В.К.Мюллер, С.К.Боянус. - К. : Каннон , 1999. - 688 c.
  811.111=161.1(038)            81.2Англ-4
  Англо - русский словарь: около 20 000 слов / под ред. О.С.Ахмановой. - 13-е изд., стер . - М. : Гос.изд-во иностр. и нац. слов , 1963. - 592 c.
  811.111-161.1(038)            81.2Англ-4
  Англо - русский словарь: около 35 000 слов / Сост. В.Д.Аракин, З.С.Выгодская, Н.Н.Ильина. - 8-е изд., испр. и доп . - М. : Сов.Энциклопедия , 1970. - 848 c.
  811.111-161.1(038)            81.2Англ-4
  Англо - русский словарь: около 40 000 слов / сост. В.К.Мюллер, С.К.Боянус. - К. : Роккард , 1994. - 695 c.
  811.111=161.1(038)            81.2Англ-4
  Англо - русский словарь: около 40 000 слов / сост. В.К.Мюллер, С.К.Боянус. - К. : Каннон , 1997. - 1392 c.
  811.111=161.1(038)            81.2Англ-4
  Англо - русский физический словарь: ок.60000 терминов / под ред. Д.М.Толстого. - М. : Сов.Энциклопедия , 1968. - 848 c.
  811.111=161.1:53](038)            81.2Англ-4
  Англо - русский экономический словарь (частотный) : более 10000 терминов и сочетаний / сост. В.В.Морозенко ;под ред. Р.М.Энтова. - М. : Статистика , 1974. - 224 c.
  811.111=161.1 : 330](038)            81.2Англ-4
  Англо - русский электротехнический словарь / сост. Л.Б.Гейлер, Н.И.Дозоров. - 3-е изд., стер . - М. : Физматгиз , 1961. - 712 c.
  811.111=161.1 : 621.3](038)            81.2Англ-4
  Англо - український словник: близько 120 000 слів : у 2-х т. Т.1. А-М / склав М.І.Балла. - М. : Освіта , 1996. - 752 c.
  811.111=161.1(038)            81.2Англ-4
  Англо - український фразеологічний словник: близько 30000 фразеологіч.виразів / уклад. К.Т.Баранцев. - 3-тє вид.,стер . - К. : Знання , 2006. - 1056 c.
  811.111=161.2`373(038)            81.2Англ-4
  Англо- русский дипломатический словарь : Ок. 50000 слов и словосочетаний / под общ. рук. В.С. Шах- Назаровой, Н.О. Волковой, К.В. Журавченко. - С. : РУССО , 1999. - 836 c.
  811.111=161.1:341.7(038)
  Англо- русский и русско - английский архитектурно -строительный словарь / сост. В.И. Пушкарев, А.М. Щеголева; под ред. Л.С. Ямпольского. - К. : Госстройиздат , 1961. - 844 c.
  811.111.=161.1(038)
  Англо- русский и русско- английский словарь для учащихся : грамматический справочник / сост. С.И. Карантиров. - М. : Славянский Дом Книги , 1999. - 432 c.
  811.111.=161.1(038)
  Англо- русский и русско- английский словарь для школьников / сост. А.О. Кадук. - К. : А.С.К. , 1989. - 800 c.
  811.111.=161.1(038)            81.2 Англ -4
  Англо- русский политехнический словарь : 80 000 терминов / под ред. А.Е. Чернухина. - 2-е изд, доп . - М. : Сов. Энциклопедия , 1971. - 672 c.
  811.111.=161.1: 62(038)
  Англо-русский политехнический словарь : 100 00 слов и выражений / под ред.: М. В. Якимова, А. Н. Лапицкого - СПб.: : Изд-кий Дом "Литера" , 2006. - 960 с. c.
  811.11.161.1
  Англо-русский словарь : 20 000 слов / под ред. О.С.Ахмановой, Е.А.Уилсон. - 32-е изд., стер . - М. : Рус.яз. , 1987. - 654 c.
  811.111=161.1(038)            81.2Англ-4
  Англо-русский словарь : 20 000 слов / под ред.О.С.Ахмановой, Е.А.М.Уилсон. - 32-е изд., стер . - М. : Рус.яз. , 1986. - 654 c.
  811.111=161.1(038)            81.2Англ-4
  Англо-русский словарь : 20 000 слов / под ред. О.С.Ахмановой, Е.А.М.Уилсон. - 30-е изд., стер . - М. : Рус.яз. , 1985. - 656 c.
  811.111=161.1(038)            81.2Англ-4
  Англо-русский словарь : 20 000 слов / под ред. О.С.Ахмановой, Е.А.М.Уилсон. - 22-е изд., стер . - М. : Сов.энциклопедия , 1972. - 614 c.
  811.111=161.1(038)            81.2Англ-4
  Англо-русский словарь : 20 000 слов / под ред. О.С.Ахмановой. - М. : Сов.энциклопедия , 1965. - 592 c.
  811.111=161.2(038)            81.2Англ-4
  Англо-русский словарь : 40 000 слов / сост. В.К.Мюллер, С.К.Боянус. - К. : Каннон , 1998. - 688 c.
  811.111=161.1(038)            81.2Англ-4
  Англо-русский словарь : 70 000 слов и выражений / сост. В.К.Мюллер. - 11-е изд., стер . - М. : Сов.энциклопедия , 1964.
  811.111=161.1(038)            81.2Англ-4
  Англо-русский словарь : 70 000слов и выражений / сост. В.К.Мюллер. - 15-е изд., стер . - М. : Сов.энциклопедия , 1970. - 912 c.
  811.111=161.1(038)            81.2Англ=4
  Англо-русский словарь : ок. 35 000 слов / сост. В.Д.Аренкин, З.С.Выгодская, Н.Н.Ильина. - 10-е изд., стер . - М. : Рус.яз. , 1975. - 848 c.
  811.111=161.1(038)            81.2Англ
  Англо-русский словарь : ок.60 000 слов и выражений / сост. В.К.Мюллер. - 6-е изд., стер . - М. : Гос.изд.ин. и нац.словарей , 1866. - 2.45 c.
  811.111=161.1(038)            81.2Англ-4
  Англо-русский словарь : около 50 000 слов / сост. О.С.Ахманова, З.С.Выгодская, Т.П.Горбунова и др. ; под ред. О.С.Ахмановой. - М. : Сов.энциклопедия , 1971. - 766 c.
  811.111=161.1(038)            81.2Англ-4
  Англо-русский словарь по вычислительной технике = English-Russian dictionary of computer science : ок.42 000 терминов / В.К.Зайденберг, А.Н.Зимарев, А.М.Степанов, Е.К.Масловский; под ред. Е.К.Масловского. - 5-е изд., испр. и доп . - М. : Рус.яз. , 1989. - 797 c.
  811.111=161.1 : 004](038)            81.2Англ-4
  Англо-русский словарь по деталям машин ( с прил.алфавит.указателя рус.терминов / под ред. Л.Д.Белькинда. - М. : Физматгиз , 1959. - 308 c.
  811.111=161.1 : 621.81](038)            81.2 Англ
  Англо-русский словарь по лингвистике и семиотике : ок.8000 терминов. Т.2. / А.Н.Баранов, А.О.Добровольская, М.Н.Михайлова и др.; под ред. А.Н.Баранова, А.О.Добровольской. - М. : Эдиториал УРСС , 2002. - 288 c.
  811.111=161.1`1/2(038)            81.2Англ-4
  Англо-русский словарь: 20 000слов / под ред. О.С.Ахмановой, Е.А.Уилсон. - 31-е изд., стер . - М. : Рус.яз. , 1986. - 654 c.
  811.111=161.1(038)            81.2Англ-4
  Англо-русский словарь: 70 000 слов и выражений / сост. В.К.Мюллер. - 7-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Гос.издат. ин. и нац.словарей , 1960. - 1191 c.
  811.111=161.1(038)            81.2Англ-4
  Англо-русский словарь= Englich-Russian dictionary : 20 000 слов / сост. Г.И.Бункин, О.В.Буренкова, Т.П.Горбунова и др. ; под ред. О.С.Ахмановой, Е.А.М.Уилсон. - 28-е изд . - М. : Рус.яз. , 1980. - 639 c.
  811.111=161.1(038)            81.2Англ-4
  Англо-русский словарь= English-Russian dictionary : 20 000 слов / Г.И.Бункин и др.; под ред. О.С.Ахмановой, Е.А.Уилсон. - 33-е изд., стер . - М. : Рус.яз. , 1990. - 485 c.
  811.111=161.1(038)            81.2Англ
  Англо-український словник.близько 120 000 слів : у 2-х т. Т.2. N - Z / склав М.І.Балла. - К. : Освіта , 1996. - 712 c.
  811.111=161.2(038)            81.2Англ-4
  Анго А. Математика для электро- и радиоинженеров / Андре Анго; предисл. Луи де Бойля; пер. с фр. под общ. ред. К.С.Шифрина. - 2-е изд., стер . - М. : Наука , 1967. - 779 c.
  517
  Анго А. Математика для электро- и радиоинженеров / Андре Анго; предисл. Луи де Бойля; пер.с фр.под ред. К.С.Шифрина. - М. : Наука , 1965. - 780 c.
  517
  Андерс А.А. Технология механической обработки : сб. задач. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Машгиз , 1958. - 352 c.
  621.9.002
  Андерс А.А. Проектирование заводов и механосборочных цехов в автотракторной промышленности : учеб. пособие для вузов / А.А.Андерс, Н.М.Потапов, А.В.Шулешкин. - М. : Машиностроение , 1982. - 271 c.
  658.512:629.113
  Андерсон Р. Доказательство правильности программ / под ред. д-ра физ.-мат. наук Д.В.Подшивалова - М. : Мир , 1982. - 160 c.
  004.415
  Андерсон Т. Статистический анализ временных рядов / пер. с англ.; под ред. Ю.К.Беляева. - М. : Мир , 1976. - 755 c.
  519.23
  Андреев А.В. Инженерные методы определения концентрации напряжения в деталях машин. - М. : Машиностроение , 1976. - 70 c.
  621.81
  Андреев А.В. Передача трением. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1978. - 176 c.
  621.85
  Андреев А.В. Расчет деталей машин при сложном напряженном состоянии. - М. : Машиностроение , 1981. - 216 c.
  621.81
  Андреев А.С. Лабораторные работы по основам электроники и технике связи : учеб. пособие. - М. : Сельхозиздат , 1963.
  621.53
  Андреев В.А. Релейная защита, автоматика и телемеханика в системах электроснабжения : учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М . : Высш. шк. , 1985. - 391 c.
  621.316.925 + 621.311-52](075.8)
  Андреев В.А. Автоматизированные сиcтемы управления предприятиями : учеб. пособие для техникумов / В.А. Андреев, Г.П. Пенкин. - М. : Финансы и статистика , 1981. - 248 c.
  658.012.011.56
  Андреев Г.Н. Проектирование технологической оснастки машиностроительного производства : учеб. пособие для вузов / Г.Н. Андреев, В.Ю. Новиков, А.Г. Схиртладзе; под ред. Ю.М. Соломенцева. - 2-е изд., испр . - М. : Высш. шк. , 1999. - 414 c.
  621.9.066-229
  Андреев Г.Я. Сборник технических текстов на английском языке : учеб. пособие для техникумов / Г.Я.Андреев и др. - М. : Высш. шк. , 1969. - 111 c.
  811.111            4И(Анг.)
  Андреев И.Д. Диалектическая логика : учеб. пособие. - М. : Высш. шк. , 1985. - 367 c.
  162.6
  Андреев Р.А. Учебник французского языка для технических вузов. - М. : Высш. шк. , 1983. - 224 c.
  811.133.1            81.2Фр-9
  Андреев Ф.Ф. Электронные устройства автоматики : учебник для приборостр. техникумов. - 2-е изд. перераб. и доп . - М. : Машинастроение , 1978. - 334 c.
  681.5
  Андреева В.И. Делопроизводство в кадровой службе : практ. пособие с образцами документов(на основе ГОСТов РФ). - М. : Бизнес-школа,Интел-Синтез , 1996. - 208 c.
  651.4 : 331.108.26            65.050.2
  Андреева В.И. Делопризводство. Требование к документообороту фирмы (на основе ГОСТов РФ). - 4-е изд.,перераб. и доп . - М. : Бизнес-школа,Интел-Синтез , 1997. - 211 c.
  651.4            65.050.2
  Андрейцев В.І. Екологічне і земельне право України : практикум для юрид. вузів і фак. - К. : Юрінком Інтер , 1998. - 271 c.
  349.41+ 349.6            67.407
  Андрейцев В.І. Земельне право і законодавство суверенної України.Актуальні проблеми практичної теорії : монографія. - 2-е вид., випр . - К. : Знання , 2007. - 445 c.
  349.41(477) + 340.130.5
  Андрейчук В.М. Советы начинающему водителю легкового автомобиля. - 2-е изд., доп . - К. : Техніка , 1984. - 40 c.
  656.13.052
  Андрейчук Н.І. Семіотика лінгвокультиурного простору Англії кінця XV-початку XVIII століття : м / науко. ред.: А.Е. Левицький - Львів : Вид-во Львівська політехніка , 2011. - 280 с. c.
  811.111
  Андреянова В.В. Как организовать делопроизводство на предприятии. - М. : ИНФРА-М , 1997. - 93 c. - (Б-ка журнала ``Консультант директора``).
  651.4            65.050.2
  Андрєєв П.П. Геометрія : підручник для серед. спец. навч. закладів / П.П. Андрєєв, Е.З. Шувалова; за ред. Е.З. Шувалової. - 2-е вид . - К. : Вищя шк. , 1972. - 216 c.
  514
  Андрианов А.И. Прогрессивные методы технологии машиностроения. - М. : Машиностроение , 1975. - 240 c.
  621.002:621.757
  Андрианов Б.В. На великой Русской равнине : кн. для чтения с коммент. на исп. яз. / коммент. М. Пашковский; пер. М. Эрреро. - М. : Рус. язык , 1981. - 208 c.
  811.161.1 + 811.134.2            81.2Р
  Андрианов И.И. Приставки к радиоприемным устройствам. - М. : ДОСААФ , 1980. - 192 c.
  621.396.62-182.78
  Андрианов И.И. Приставки к радиоприемным устройствам. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : ДОСААФ , 1985. - 192 c.
  621.396.62-182.78
  Андрианова Л.Н. Английский язык для заочных технических вузов. Книга для чтения : учеб. пособие / Л.Н.Андрианова, Н.Ю. Багрова, Э.В. Ершова. - 5-е изд. испр., и доп . - М. : Высш. шк. , 1988. - 95 c.
  811.111            81.2 (Англ)
  Андрианова Л.Н. Учебник английского языка для заочных технических вузов / Л.Н. Андрианова, Н.Ю. Багрова, Э.В. Ершова. - 2-е изд., перераб . - М. : Высш. шк. , 1972. - 495 c.
  811.111(075.8)
  Андрианова Л.Н. и др. Английский язык для заочных технических вузов : учебник / Л.Н. Андрианова, Н.Ю. Багрова. Э.В.Ершова. - 4-е изд. испр. и доп . - М. : Высш.шк. , 1988. - 415 c.
  811.111
  Андриевская Е.Р. Фазовые равновесия в системах оксидов гафния, циркония, иттрия с оксидами редкоземельных элементов : монография - К. : Наук.думка , 2010. - 471 c. - (Проект ``Наукова книга``).
  544.344.015.1 : 546.83 : 546.65
  Андриянов А.В. Цифровая обработка информации в измерительных приборах и системах / А.В.Андриянов, И.И.Шпак. - Минск : Выш.шк. , 1987. - 176 c.
  681.518.3
  Андрійчук В.І. Вступ до дискретної математики : навч. посібник для вищ. навч. закл. / В.І. Андрійчук, М.Я. Комарницький, Ю.Б. Іщук. - К. : Центр навч. літ. , 2004. - 254 c. - (Львів. нац.ун-т).
  519.854 + 510.22
  Андрусів Г. В. Кримінальне право України. Загальна частина : посібник для підготовки до іспитів / Г.В.Андрусів, О.Ф.Батищенв,Б.В.Романюк. - 2-ге вид., стер . - К. : Вид-во ПАЛИВОДА А.В. , 2003. - 122 c.
  343.2(477) : (37.017.4-053.81 : 343.85)
  Андрусь О.І. Економічна теорія. Практикум. Інтерактивні методи в модульному навчанні : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : КНТ , 2008. - 480 c.
  330.01
  Андрухаев Х. М. Сборник задач по теории вероятностей. : учеб.пособие для пед.ин-тов / под ред. А.С.Солодовникова. - М. : Просвещение , 1985. - 160 c.
  519.21
  Андрущенко В.П. Сучасна соціальна філософія : курс лекцій / В.П.Андрущенко, М.І.Михальченко. - 2-е вид., випр. і доп . - К. : ГЕНЕЗА , 1996. - 368 c.
  101.1 : 316            87.6
  Андрющенко В. А. Теория систем автоматического управления : учеб.пособие. - Л. : Изд-до Ленинград.ун-та , 1990. - 252 c. - (Северо-запад.заоч.политехн.ин-т).
  681.51
  Андрющенко В. М. Математические таблицы для расчета зубчатых передач. - М. : Машиностроение , 1974. - 440 c.
  621.833
  Анельчик Д. Е. Ремонт, восстановление и испытание оснастки и инструмента : справ.пособие / Д.Е.Анельчик, С.Н.Полевой. - К. : Техника , 1974. - 224 c.
  621.9.02
  Аникеев С.Н. Методика разработки плана маркетинга : практ.руководство. - М. : Фолиум , 1996. - 100 c. - (Практика маркетинга).
  339.138            65.290-22
  Аникеева Н.П. Воспитание игрой : книга для учителя. - М. : Просвещение , 1987. - 144 c. - (Психологическая наука - школе).
  371.382
  Аникин А. В. Уильм Петти / А.В.Аникин, В.А.Аникин. - М. : Экономика , 1986. - 94 c.
  330.821.1
  Аникина М. Н. Начинаем изучать русский. Лестница. Тестовые задания. Грамматические таблицы. Словарь `Семья слов ’ / М. Н. Аникина, И. К. Дворянинова - 3-е изд.,стереотип. . - М. : Рус.яз.- Медиа , 2006. - 254 c.
  811.161.1            81. 2 Рус-96
  Анилович В. Я. Конструирование и расчет сельскохозяйственных тракторов : справ.пособие / В.Я.Анилович, Ю.Т.Водолажченко ; под ред. Б.П.Кашубы. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1976. - 455 c.
  629.366 + 631.372            629.114.2
  Анисимов А.П. Организация и планирование автотранспортных предприятий : учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1982. - 269 c.
  656.13.07
  Анисимов Л. Н. Профилактика пьянства, алкоголизма и наркомании среди молодежи. - М. : Юрид.лит. , 1988. - 175 c.
  178.1/.8            87.717.71
  Анисимов Н. В. Транзисторные радиоприемники, радиолы, электрофоны, магнитофоны : справочник. - 3-е изд., перераб . - К. : Техника , 1980. - 423 c.
  621.396.62
  Анисимов Н. Ф. Проектирование литых деталей. : справочник / Н.Ф.Анисимов, Б.Н.Благов. - М. : Машиностроение , 1967. - 272 c.
  621
  Анисимов Н.Ф. Проектирование литых деталей : справочник - М. : ’’Машиностроение’’ , 1967. - 269 c.
  621
  Анищенко В.А. Надежность систем электроснабжения : учеб.пособие для сред.спец.учеб.заведений. - Минск : Технопринт , 2001. - 159 c.
  621.31.019.3
  Анісімов А. В. Алгоритмічна теорія великих чисел: Модулярна арифметика великих чисел. - К. : Академперіодика , 2001. - 153 c. - (Б-ка Держ.фонду фундаментальних досліджень).
  511.381
  Анкудинов Ю. А. Хозяйственный руководителть. Стиль, методы работы. - М. : Экономика , 1988. - 159 c. - (Управление).
  658.310.823-057.177
  Аннинский В. А. Погрузочно-разгрузочные работы. Проектирование и расчет систем комплексной механизации. - М. : Машиностроение , 1968. - 319 c.
  621.869 : 65.011.54
  Аносов І.П. Анатомія людини у схемах : навч. наоч. посібник / І.П. Аносов, В.Х. Хоматов. - К. : Вища шк. , 2002. - 191 c.
  611(076)
  Аносов І.П. Педагогічна антропологія : навч.посібник. - К. : Твім інтер , 2005. - 262 c.
  37.015.2
  Анохин В.И. Применение гидротрансформаторов на скоростных гусеничных сельскохозяйственных тракторах (научные основы). - М. : Машиностроение , 1972. - 303 c.
  621.226.5 : 631.372
  Анохин В.И. Советские автомобили : справочник. - М. : Машгиз , 1955. - 728 c.
  629.331            629.113
  Анпілова Є.С. Інформаційні технології для управління екологічною безпекою поверхневих вод : монографія. - К. : Азимут-Україна , 2013. - 103 c.
  502.51
  Анпілова Є.С. Інформаційні технології для управління екологічною безпекою поверхневих вод : монографія - К. : ’’Азимут - Україна’’ , 2013. - 104 c.
  502.51
  Ансеров М.А. Приспособление для металлорежущих станков / под ред. Н.Г. Гутнера. - 4-е изд., испр. и доп . - Л. : Машиностроение , 1975. - 656 c.
  621.9.06-229
  Ансеров М.А. Приспособление для металлорежущих станков (расчеты и конструкции). - 3-е изд.,стер . - М. : Машиностроение , 1966. - 652 c.
  621.9.06-229
  Ансеров Ю.М. Машины и оборудование машиностроительных предприятий : учеб. для инж.-экон. спец. машиностроит. вузов / Ю.М. Ансеров, В.А. Салтыков, В.Г. Семин. - Л. : Политехника , 1991. - 365 c.
  621.002.5(075.8)            34.5
  Ансофф И. Стратегия управления / сокр. пер. с англ.;науч. ред. и авт. предисл. Л.И. Евенко. - М. : Экономика , 1989. - 519 c.
  658.012.32`313`
  Антикризисное управление : учеб. пособие для вузов / К.В. Балдин, О.Ф. Быстров, В.В. Перцов и др.; под ред. К.В. Балдина. - М. : Гардарики , 2006. - 271 c.
  658.016.7
  Антипенко Г.А. Маркшейдерские работы при строительстве шахт и подземных сооружений : учеб. пособие для вузов / Г.А. Антипенко, Г.Ф. Гаврюк, В.А. Назаренко. - Днепропетровск : НГА Украины , 1999. - 151 c.
  622.1
  Антипенко Г.О. Гірнича геометрія : підручник для вузів за спец.`Маркшейдерська справа``. - Дніпропетровськ : НГА України , 1999. - 264 c.
  621.142.5 : 514
  Антисоветская интервенция и ее крах 1917-1922 / Ю.А. Поляков, В.А. Шишкин, Ю.В. Мухачев и др.; ред. Ю.В. Мухачев и др. - М. : Политиздат , 1987. - 206 c.
  327.2(1-662:[47+57]``1917/1922``+[947+957]``1918/1920``            63/3(2)712
  Антифашистская солидарность в годы Второй мировой войны. - К. : Наук. думка , 1987. - 333 c.
  94`1941/45` : 327.36
  Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского государства, XIV - XVII вв. / сост. С.Д. Бабишина, Б.Н. Митюрова. - М. : Педагогика , 1985. - 367 c. - (Антология пед. мысли народов СССР : АПМ).
  37.01(47+57)(091)`13/16`(082)
  Антология педагогической мысли России XVIII в. / сост. И.А. Соловкова. - М. : Педагогика , 1985. - 479 c. - (Антология пед. мысли народов СССР : АПМ).
  37.01(47+57)(091)`17`(082)
  Антология педагогической мысли России второй половины XIX - начала XX в. / вступ.ст., биогр.очерки, сост. и коммент П.А.Лебедева. - М. : Педагогика , 1990. - 607 c. - (Антология пед. мысли народов СССР : АПМ).
  37.01(47+57)(091)`18/19`(082)            74.03
  Антология педагогической мысли России первой половины XIX в. / АПН СССР. - М. : Педагогика , 1987. - 559 c. - (Антология пед. мысли народов СССР : АПМ).
  37.01(47+57)(091)`18`(082)
  Антоненко - Давидович Б.Д. Як ми говоримо. - К. : КМ Academia , 1994. - 254 c.
  811.161.2            81.2Ук
  Антонов А.Н. Преемственность и возникновение нового знания в науке. - М. : Изд-во МГУ , 1985. - 171 c.
  001
  Антонов А.С. Силовые передачи колесных и гусеничных машин : теория и расчет. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1975. - 480 c.
  629.3-231            629.113/114-231
  Антонов В.П. Уроки Чернобыля : радиация, жизнь, здоровье. - К. : Знание , 1989. - 111 c.
  614.876
  Антонов В.С. Короткий курс загальної метеорології : навч. посібник для природ. спец.вищ.навч.закл. - Чернівці : Рута , 2004. - 335 c.
  551.5
  Антонов М.В. Эксплуатация и ремонт электрических машин : учеб. пособие для вузов / М.В. Антонов, Н.А. Акимова, Н.Ф. Котеленц. - М. : Высш. шк. , 1989. - 192 c.
  621.313.004
  Антонова М.М. Свойства гидридов металлов : справочник. - К. : Наук. думка , 1975. - 128 c. - (Ин-т проблем литья. АН УССР).
  541
  Антонович М. Міжнародне публічне право : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Мирослава Антонович. - К. : КМ Академія : Алерта , 2003. - 307 c.
  341.1/.8            67.412.1
  Антонюк Н.М Англійська мова через світові контакти. Англомовні країни та Україна. Міжнародні організації.Читанка.Теми та завдання для розвитку мовлення, підготовк - Вінниця : Нова книга , 2004. - 228 c.
  811.111            81.2Англ
  Антошвили М.Е Оптимизация городских автобусных перевозок / М.Е.Антошвили, С.Ю.Либерман, И.В. Спирин. - М. : Транспорт , 1985. - 102 c.
  656.132.072
  Антошвили М.Е. Организация городских автобусных перевозок с применением математических методов и ЭВМ / М.Е.Антошвили, Г.А.Варелопуло, М.В.Хрущев. - М. : Транспорт , 1974. - 103 c.
  656.132.072(-201) : 51.001.8            51.001.8
  Антошин Е.В. Газотермическое напыление покрытий / под ред. И.А.Антонова, Д.Л.Глизманенко. - М. : Машиностроение , 1974. - 96 c.
  621.793
  Антропов Л.И. Теоретическая электрохимия : учебник для хим.- технол.спец. вузов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1957. - 560 c.
  542.13
  Антрушина Г.Б Лексикология английского языка. English Lexicology : учеб. пособие для пед. спец. вузов / Г.Б.Антрушина, О.В.Афанасьева, Н.Н.Морозова. - 3-е изд., стер . - М. : ДРОФА , 2001. - 287 c.
  811.111            81.2Англ
  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : в 3-х т. Т.1. - 6-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1982. - 729 c.
  621.001.2
  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : в 3-х т. Т.2. - 6-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1982. - 584 c.
  621.001.2
  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : в 3-х т. Т.3. - 6-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1982. - 576 c.
  621.001.2
  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : в 3-х т. Т.2. - 5-е перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1980. - 560 c.
  621.001.66(035.5)
  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : в 3-х т. Т.1. - 5-е перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1979. - 728 c.
  621.001.66(035.5)
  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : в 3-х т. Т.2. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1979. - 559 c.
  621.001.66
  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : в 3-х т. Т.1. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1978. - 728 c.
  621.001.66(035.5)
  Анурьев В.И. Справочник конструктора - машиностроителя : в 3-х т. Т.1. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1980. - 560 c.
  621.001.66
  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : в 3 т. Т.2. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1978. - 559 c.
  621.001.66(035.5)
  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : в 3-х т. Т.3. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1978. - 557 c.
  621.001.66
  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : в 2-х т. Т.1. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1974. - 416 c.
  621.001.66(035.5)
  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : в 2-х т. Т.2. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1974. - 576 c.
  621.001.66(035.5)
  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : в 2-х т. Т.2. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1973. - 576 c.
  621.001.66(035.5)
  Анурьев В.И. Справочник конструктора - машиностроителя : в 3-х т. Т.3. - 5-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1980. - 560 c.
  621.001.66
  Анухин В.И. Допуски и посадки : учеб. пособие для вузов. - 3-е изд. . - СПб. : Питер , 2005. - 206 c.
  621.753
  Анфимов М.И. Редукторы. Конструкции и расчет : атлас - 3-е изд., перераб.и доп. . - М. : ’’Машиностроение’’ , 1972. - 284 c.
  621.81
  Анфиногенова А.И. Практикум по разговорному английскиму языку и переводу для абитуриентов и студентов университета : учеб. пособие / А.И. Анфиногенова, И.И. Бурова, С.В. Силинский; под ред. С.В. Силинского - СПб. : Союз , 2003. - 398 c.
  681.111            81.2 Англ.
  Анхимюк В.Л. Теория автоматического регулирования : учеб. пособие для электротехн.спец.вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - Минск : Выш. шк. , 1968. - 322 c.
  681.51
  Анхимюк В.Л. Проектирование систем автоматического управления электроприводами : учеб. пособие для вузов. - Минск : Выш. шк. , 1986. - 143 c.
  62-83-52.001.63
  Анхимюк В.Л., Опейко О.Ф. Проэктировние систем автоматического управления электроприводами - Мн. : Выш. шк. , 1986. - 143 c.
  62-83.001.63:378.244(075.8)
  Анцыпович И.С. Охрана природы на предприятиях мясной и молочной промышлености : учеб. пособие для сред. проф-тех. училищ. - М. : Агропромиздат , 1985. - 112 c.
  502.17 : (637.1+637.5)            20.1
  Апатенок Р.Ф. Сборник задач по линейной алгебре и аналитической геометрии : учеб. пособие для инж. -техн. спец. вузов / Р.Ф. Апатенок, А.М. Маркина, В.Б. Хейнман; под ред. В.Т. Воднева. - Мн. : Выш. шк. , 1990. - 285 c.
  512.64 + 514.2
  Аполлонский С.М. Справочник по расчету электромагнитных экранов. - Л. : Энергоатомиздат , 1988. - 234 c.
  621.31 - 758.38.001.24 (035.5)            34.26-04я2
  Аппарати, системи керування та захисту рудникових електроустановок напругою до 3,3 кВ : монографія / М.М.Басов, В.С.Дзюбан, М.В.Загірняк, А.П.Калінов. - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2010. - 255 c.
  621.311.07
  Аппаратура впрыска легкого топлива автомобильных двигателей / Ю.И. Будыко, Ю.В. Духнин, В.Э.Когенер, К.М.Маскенсков. - Л. : Машиносроение , 1975. - 192 c.
  621.43.038 : 629.331            621.43.038:629.113
  Апресян Г.З. Эстетика и художественная культура социализма : избранные труды - М. : МГУ , 1984. - 327 c.
  111.852
  Аптекарь М.Д. История инженерной деятельности : учеб. пособие для вузов / М.Д. Аптекарь, С.К. Рамазанов, Г.Е. Фрегер - К. : Аристей , 2003. - 565 c. - (Восточноукр. нац. ун-т. им. В. Даля).
  62(091)
  Аптов И.С. Химические материалы в электрохозяйстве. - М. : Энергия , 1969. - 279 c.
  621.31
  Арайс Р.Ж. АСУ треста электросетевого строительства. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 192 c.
  658.012.011.56 : 621.31
  Аракин В.Д. Англо - русский словарь: ок.36000 слов / В.Д.Аракин, З.С.Выгодская, Н.Н.Ильина. - 13-е изд., стер . - М. : Рус.яз. , 1990. - 605 c.
  811.111=161.1(038)            81.2 Англ
  Аракин В.Д. Англо - русский словарь: ок 36000 слов / В.Д.Аракин, З.С.Выгодская, Н.Н.Ильина. - 12- е изд., стер . - М. : Рус.яз , 1987. - 606 c.
  811.111=161.1(038)            81.2 Англ
  Араманович И.Г. Уравнение математической физики : учеб.пособие для вузов / И.Г.Араманович, В.И.Левин. - М. : Наука , 1964. - 287 c. - (Избр.главы высш.мат. для инженеров и студенктов).
  517.95 : 53
  Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран : учеб.пособие. - М. : Форум - Инфра-М , 1999. - 487 c. - (Высш.образование).
  342(1-87)            67.400
  Арбекова Т.И. Английский без ошибок. - 2-е изд., испр . - М. : Высш.шк. , 1990. - 220 c.
  811.111            81.2 Англ
  Арбекова Т.И. Английский без ошибок : учеб.пособие для ин-тов и фак. ин.яз. - М. . - Высш. шк. , 1985. - 207 c.
  811.111            81.2 Англ
  Арбитажный процессуальный кодекс Украины: (с изм. и доп. по состоянию на 1 сентября 1998 г.) / сост. В.В.Комаров. - Х. : Одиссей , 1998. - 71 c. - (Законы Украины).
  347.918 : 340.130.54            67.410 (4Укр)
  Арбитажный процессуальный кодекс Украины: (с изм. и доп. по состоянию на 1 сентября 1998 г.). - Харьков : Одиссей , 1997. - 71 c.
  347.918 : 340.130.54            67.410 (4Укр)
  Ардова В.В Учебник немецкого языка для заочных техн. вузов и факультетов. - М. : Высш.шк. , 1965. - 420 c.
  811.112.2            81.2Нем-9
  Ардова В.В. Учебник немецкого языка : для заочных техн.вузов / В.В.Ардова, Т.В.Борисова, Н.М.Домбровская. - 5-е изд. испр . - М. : Высш.шк , 1984. - 319 c.
  811.112.2            81.2Нем-9
  Ардова В.В. Учебник немецкого языка для заочных технических вузов / В.В.Ардова, Т.В.Борисова, Н.М.Домбровская. - 3-е изд., испр. и доп . - М. : Высш.шк. , 1972. - 400 c.
  811.112.2 (075.8)
  Аренда жилых и нежилых помещений: сборник нормативных документов (с изм.и доп. по состоянию на 15 сентября 1997 г.) : сб.нормат.документов ( с изм. и доп. по стстоянию на 15 сентября 1997г.). - Харьков : Конус , 1997. - 108 c.
  347.453.3 : 332.855.1            67.404.2.(4Укр)+65.441(4Укр)
  Арендт В.Р. Практика следящих систем. / В.Р.Арендт, К.Дж.Сэвент ; пер.с англ. под ред. Т.М.Райцына и А.В.Фатеева. - М. : Госэнергоиздат , 1962. - 566 c.
  681.513.3
  Арендт Х. Люди за темних часів / Ханна Арендт; пер. с англ. - К. : ДУХ І ЛІТЕРА , 2008. - 318 c.
  130.2 : 008.2
  Аренков А.Б. Основы электрофизических методов обработки материалов. : учеб. пособие для техникумов. - Л. : Машиностроение , 1967. - 372 c.
  621.9.048
  Аржененко А.Ю. Оптимальные бинарные вопросники / А.Ю.Аржененко, Б.Н.Чугуев. - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 128 c.
  681.518.54.01
  Ариаутов Л.И. Прорыв в грядущее. Страницы жизни М.А. Бонч-Бруевича, пионера советской радиотехники / Л.И.Арнаутов,Я.К.Карпов. - М. : Моск.рабочий , 1986. - 208 c.
  621.396 + 929 Бонч-Бруевич
  Арист Л.М. Жизнь изобретений. - К. : Техніка , 1983. - 144 c.
  001.894
  Арист Л.М. Одна - но пламенная страсть. - Днепропетровск : Проминь , 1986. - 253 c.
  001.894
  Арист Л.М. Путь в изобретательство. - Днепропетровск : Проминь , 1986. - 184 c.
  001.894
  Аристов В.В. Страницы славной истории: расссказы о Казанском университете. - Казань : Изд-во Казан. ун-та , 1987. - 224 c.
  378(091)
  Аристотель Сочинения : в 4-х т.. Т.1. / ред., В.Ф.Асмус. - М. : Мысль , 1976. - 550 c. - (АН СССР.Ин-т философии. Филос.наследие).
  1(091)            1 Ф
  Аристотель Сочинения : в 4-х т.. Т.2. / ред. З.Н.Микеладзе. - М. : Мысль , 1978. - 687 c.
  1(091)            1 Ф
  Арифметика / С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин. - М. : Наука , 1988. - 384 c.
  511.1
  Аркулис Г.Э. Теория пластичности : учеб. пособие для вузов. - М. : Металлургия , 1987. - 352 c.
  539.214 + 621.771
  Аркуша А.И. Руководство к решению задач теоретической механике : учеб. пособие для техникумов. - 2-е изд., испр и доп . - М. : Высш. шк , 1971. - 296 c.
  531
  АРМ менеджера : опорний конспект лекцій / уклад. С.В.Мельниченко. - К. : Київ нац.торг. - екон.ун-т , 2004. - 38 c.
  658.012.32-057.212 : 331.103.224
  Армарего И.Дж Обработка металов резанием / И.Дж.А.Армарего, Р.Х.Браун; пер.с англ. В.А.Пастунова. - М. : Машиностроение , 1997. - 325 c.
  621.91
  Арменский Е.В. Электрические микромашины : учеб.пособие для электротехн. спец. вузов / Е.В.Арменский, Г.Б.Фалк. - 3-е, перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1985. - 231 c.
  621.313 - 181.48
  Арменский Е.В. Электромашинные устройства автоматики : учеб.пособие для вузов / Е.В.Арменский, И.В.Кузина, Г.Б.Фалк. - М. : Высш.шк , 1986. - 247 c.
  681.587.73
  Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка (стилистика декодирования) : учеб. пособие для пед. ин-тов. - 3-е изд . - М. : Просвещение , 1990. - 301 c.
  811.111`38            81.2Англ
  Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык : учебник для вузов / науч. ред. П.Е.Бухаркин. - 5-е изд., испр. и доп . - М. : Флинта:Наука , 2002. - 383 c.
  811.111`38            81.2Англ-5
  Арнольд И.Д. Лексикология современного английского языка : учебник для ин-тов и фак. ин. яз. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1986. - 296 c.
  811.111`373            81.24Англ
  Аросева Т.Е. Пособие по научному стилю речи для студентов-иностранцев подгот. фак. вузов СССР. Основной курс (технический профиль) / Т.Е. Аросева, Л.Г. Рогова, Н.Ф. Сафьянова. - 3-е изд., перераб . - М. : Рус. яз. , 1987. - 297 c.
  811.161.1`276.6:62
  Аросева Т.Е. Тематический диалог(черчение) : учеб. пособие. - М. : Рус. яз , 1988. - 103 c.
  811.161.1:744
  Арсак Ж. Программирование игр и головоломок / Жак Арсак. - М. : Наука , 1990. - 220 c.
  51- 8 - 37
  Арсенин В.Я. Методы математической физики и специальные функции. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1984. - 384 c.
  517.95 : 53
  Арсеньев Ю.Н. Проектирование систем логического управления на микропроцессорных средствах : учеб. пособие для вузов по спец``Вычисл. машины, ккомплексы,системы и сети` / Ю.Н. Арсеньев, В.М. Журавлев. - М. : Высш. шк. , 1991. - 318 c.
  681.326.32.001.63 : 681.325.5 - 181.4
  Арсумов Х.А. Сборник задач по начертательной геометрии с решениями типовых задач : Учебное пособие для вузов - Изд.-во 7-е . - М. : Машиностроение , 1969. - 376 c.
  515
  Артаманов М.Д. Основы теории и конструирования автотракторных двигателей. Конструирование и расчет автомобильных и тракторных двигателей : учебник для вузов. - М. : Высш. шк. , 1978. - 133 c.
  621.431.73.001.2:629.113/114
  Артамовов М.Д Основы теории и конструкции автомобиля : учебник для техникумов / М.Д. Артамонов, В.А. Илларионов. М.М. Морин. - 2-е изд., перераб . - М. : Машиностроение , 1974. - 288 c.
  629.331            629.113
  Артеменко В.Г. Финансовый анализ : учеб.пособие / В.Г.Артеменко, М.В.Беллендир. - 2-е изд., перераб. и доп . - М.; Новосибирск : Дело и Сервис : Сибирское соглашение , 1999. - 152 c.
  658.14/.17.012.12
  Артемов В.Ю. Порівняння організаційно - правових норм захисту інформації з обмеженим доступом країн - членів НАТО : навч. - метод. посібник для юрид.фак. - К. : КНТ , 2007. - 171 c.
  343.353.12:004.056
  Артемова Л.В. Педагогіка і методика вищой школи. Інтерактивні технології в курсах навч. дисциплін : навч.-метод. посібник для вищ. навч. закл. - К . : Кондор , 2008. - 271 c.
  378.012/013(075.8)
  Артемова Л.В. Історія педагогіки України : підручник для вищ.пед.навч.закл. - К. : Либідь , 2006. - 442 c.
  37(091)
  Артемьев Б.Г. Справочное пособие для работников метрологических служб / Б.Г.Артемьев, С.М.Голубев. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Изд-во стандартов , 1990. - 528 c.
  006.91
  Артемьев С.П. Международные перевозки автомобильным транспортом : справочник / С.П.Артемьев, О.С.Смиронов, О.В.Шаронов. - М : Транспорт , 1977. - 159 c.
  656.13.022.8.816.100
  Артемюк Н.Д. Разговорный немецкий язык / Н.Д. Артемюк, В.И. Сенина. - М. : Междунар. отношения , 1971. - 144 c.
  811.112.2            4И(Нем)
  Артингер И. Инструментальные стали и их термическая обработка : справочник / пер. с венгер. В.П.Романова и Б.В.Климова. - М. : Металлургия , 1982. - 312 c.
  669.14.018.25
  Артобалевський І.І. Теорія механізмів і машин : підручник для машинобудівних вищ.навч.закл. - пер. з 3-го рос. вид . - К. : Держ. вид-во техн. літ. України , 1957. - 696 c.
  621.01
  Артоболевский И.И Теория механизмов : учебник для втузов. - М. : Наука , 1965. - 776 c.
  621.01
  Артоболевский И.И. Механизмы в современной технике : в 5 т. Т.1. Рычажные механизмы. : пособие для инженеров,конструкторов,изобретателей - М. : Наука , 1970. - 608 c.
  621.01
  Артоболевский И.И. Механизмы в современной технике : в 5 т. Т.2. Рычажные механизмы. : пособие для инженеров, конструкторов, изобретателей - М. : Наука , 1971. - 1007 c.
  621.01
  Артоболевский И.И. Механизмы в современной технике : в 5 т. Т.3. Зубчатые механизмы. : пособие для инженеров, конструкторов, изобретателей - М. : Наука , 1973. - 576 c.
  621.01
  Артоболевский И.И. Механизмы в современной технике : в 5 т. Т.4. Кулачковые и фрикционные механизмы.Механизмы с гибкими звеньями. : пособие для инженеров, конструкторов и избрателей - М. : Наука , 1975. - 448 c.
  621.01
  Артоболевский И.И. Механизмы в современной технике : в 5 т. Т.5. Гидравлические, пневматические и электрические механизмы. : пособие для инженеров, конструктоов и изобретателей - М. : Наука , 1976. - 848 c.
  621.01
  Артоболевский И.И. Сборник задач по теории механизмов и машин : учеб. пособие для вузов / И.И.Артоболевский, Б.В. Эдельштейн. - М. : Наука , 1973. - 256 c.
  621.01
  Артоболевский И.И. Теория механизмов : учебник для втузов. - 2-е изд., испр . - М. : Наука , 1967. - 719 c.
  621.01(075.8)
  Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин : учебник для втузов. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1988. - 639 c.
  621.01
  Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин : учебник для втузов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1975. - 640 c.
  621.01
  Артоболевский С.И. Теория механизмов и машин : учеб. пособие для машиностр. вузов. - М. : Высш. шк. , 1968. - 366 c.
  621.01
  Артоболевский С.И. Теория механизмов и машин : учеб. пособие для машиностр. вузов. - 2-е изд . - М. : Высш. шк. , 1965. - 368 c.
  621.01
  Артюшенко А.О. Особистісна мобільність і її формування у студентів економічного профілю в процесі фізичного виховання : монографія. - К. : НВП Поліграфсервіс , 2012. - 230 c. - (Черкас.ін-т банківської справи Нац.банку України).
  796.011.3
  Артюшенко В.И. Пособие монтажнику радиоаппаратуры - К. : Техніка , 1967. - 336 c.
  621.396.6.002.72
  Артюшенко Н.М. Отопление индивидуальных домов : пособие застройщику. - К. : Будівельник , 1985. - 176 c.
  697.1
  Аруин А.С. Эргономическая биомеханика. / А.С.Аруин, В.М.Зациорский. - М. : Машиностроение , 1989. - 252 c.
  573.6:331.101.1
  Арустамов Х.А. Сборник задач по начертательной геометрии с решениями типовых задач : учеб. пособие для вузов. - 8-е изд . - М. : Машиностроение , 1971. - 376 c.
  514.18
  Арустамов Х.А. Сборник задач по начертательной геометрии с решением типовых задач : учеб. пособие для вузов. - 7-е изд . - М. : Машиностроение , 1969. - 376 c.
  514.18
  Арутюнов А.Р. Игровые занятия на уроках русского языка : кн. для преподаваталей / А.Р.Арутюнов, П.Г.Чеботарев, Н.Музруков. - 2- изд., стер . - М. : Рус.яз. , 1987. - 216 c.
  811.161.1            81.2Р
  Арутюнов А.Р. Игровые задания на уроках русского языка : кн.для учащегося / А.Р.Арутюнов, П.Г.Чеботарев, Н.Музруков. - 3-е изд., стер . - М. : Рус. яз. , 1988. - 288 c. - (А86).
  811.161.1            81.2Р
  Арутюнов С.А. В краю гор, садов и виноградников : кн. для чтения с коммент. на исп. языке / примеч. М.Е. Пашковскогой ; пер. А.Таксон. - М. : Рус. яз. , 1989. - 264 c.
  811.161.1 + 811.134.2            81.2Р
  Арутюнов С.А. У берегов Ледовитого океана : кн. для чтения с коммент. на фр.яз. / коммент. М.Е.Пашковской;пер. с фр. А.В.Ятлова; оформ. Л.Ф.Шканова. - М. : Рус.яз. , 1984. - 202 c.
  811.116.1 + 811.113.1            81.2Р
  Архагельский В.И. Автоматизация реверсивных электроприводов. - К. : Техніка , 1966. - 412 c.
  62-83-581-52
  Архангельский Б.В Системы оптимизации программ / Б.В.Архангельский, А.И.Никитин. - К. : Техніка , 1983. - 167 c.
  004.4`416            681.3.06
  Архангельский В.А. Тридцать минут истории. - М. : Известия , 1991. - 304 c.
  651(520)            66.3(5Я)
  Архангельский В.М. Работа карбюраторных двигателей на неустановившихся режимах / В.М.Архангельский, Г.Н.Злотин. - М. : Машиностроение , 1979. - 152 c.
  621.434
  Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы. - М. : Высш.шк , 1980. - 368 c.
  378.147            74.58
  Архаров А.М. Теория и расчет криогенных систем : учебник для вузов / А.М.Архаров, И.В.Марфенина, Е.И.Микулин. - М. : Машиностроение , 1978. - 475 c.
  621.59
  Архипов А.Ф. Самоучитель перевода с немецкого языка на русский. - М. : Высш.шк. , 1991. - 254 c.
  811.112.2=161.1`85(075.4)            81.2 нем
  Архипов Г.И. Теория кратных тригонометрических сумм / Г.И.Архипов, А.А.Карацуба, В.В.Чубариков. - М. : Наука , 1987. - 368 c.
  511.32            511.336
  Архипов П.А. Тепловые режимы низковольтных комплектных устройств. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 70 c.
  621.31.027.2-71
  Архипцев Ю.Ф. Асинхронные электродвигатели / Ю.Ф.Архипцев, Н.Ф.Котеленец. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 105 c.
  621.313.333
  Архитектура и строительные конструкции : учебник для вузов / А.Д.Ексарев, И.П.Еременок, К.М.Караджи и др.; под ред. П.Л.Еременок. - М. : Стройиздат , 1971. - 432 c.
  624.01 : 725
  Архитектурно-конструктивные исследования реконструируемых промышленных зданий и сооружений : межвуз.сб. / под ред.А.Г.Трущева, В.М.Поздникова, Ю.П.Байшева. - М. : Моск. архит.ин-т, , 1981. - 145 c.
  624.01
  Архитектурное черчение : справочник / Д.И.Ткач, Н.Л.Русскевич, П.Р.Ниринберг, М.Н.Ткач; под ред.Д.И.Ткача. - К. : Будівельник , 1991. - 271 c.
  744 : 721.021.22
  Архів Коша Нової Запорізької Січі: Опис справ: 1713-1776. - 2-е вид., доп. і виправ . - К. : Наук.думка , 1994. - 232 c.
  940(477)``1713/1776`` : 930.25            63.3(2Ук)46
  Архіви окупації 1941-1944. Т.1. / Упоряд.Н.Маковська. - К. : Києво-Могилянська академія , 2006. - 871 c.
  940(477)``1941/1944`` : 930.25            63.3(4Укр)622
  Аршинов В.А. Резание металлов и режущий инструмент : учебник для машиностр. техникумов / В.А.Аршинов, Г.А.Алексеев. - М. : Машиностроение , 1964. - 544 c.
  621.91 + 621.9.02
  Аршинов В.А. Резание металлов и режущий инструмент : учебник для машиностр.техникумов / В.А.Аршинов, Г.А.Алексеев. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1968. - 480 c.
  621.91 + 621.9.02
  Аршинов В.А. Резание металлов : учеб. пособие для машиностр.техникумов / В.А.Аршинов, Г.А.Алексеев. - 3-е изд., перераб . - М. : Машгиз , 1959. - 490 c.
  621.91            3
  Аршинов В.А. Резание металлов : учеб.пособие для техникумов / В.А.Аршинов, Г.А.Алексеев. - М. : Машгиз , 1956. - 484 c.
  621.91
  Аршинов В.А. Резание металлов : учеб. пособие для маш.техникумов / В.А.Аршинов, Г.А.Алексеев - 3-е изд., перераб. . - М.
  621.9
  Аршинов В.А. Резание металлов : учеб. пособие для маш.техникумов / В.А.Аршинов, Г.А.Алексеев - 3-е изд., перераб. . - М. , 1964. - 544 c.
  621.9
  Аршинов В.А. Резание металлов : учеб. пособие для маш.техникумов / В.А.Аршинов, Г.А.Алексеев - 3-е изд., перераб. . - М. , 1968. - 500 c.
  621.9
  Аршинов В.Д. Ремонт двигателей ЯМЗ-240, ЯМЗ-240Н, ЯМЗ-240Б / В.Д.Аршинов, В.К.Зорин, Г.И.Созинов. - М. : Транспорт , 1978. - 310 c.
  621.436.004.67
  Аршинов М.Н. Коды и математика: рассказы о кодировании / М.Н.Аршинов, Л.Е.Садовский. - М. : Наука , 1983. - 143 c.
  621.391 + 519.725
  Арьес Ф. Человек перед лицом смерти / Филипп Арьес; пер. с фр. В.К.Ронина; общ.ред. С.В.Оболенской. - М. : Прогресс - Прогресс-Академия , 1992. - 527 c.
  316.6
  Асабин А.Ф. Планирование производства поставки и реализациии продукции / А.Ф.Асабин, Г.М.Роземблюм, Е.А.Варначев. - М. : Машиностроение , 1979. - 93 c.
  658.8.012.2            658.51.012
  Асатурян В.И. Теория планирования эксперимента : учеб.пособие для вузов. - М. : Радио и связь , 1983. - 248 c.
  519.24
  Асаул А.Н. Корпоративные структуры в региональном инвестиционно-строительном комплексе / А.Н.Асаул,А.В. Батрак; под ред. А.Н.Асаула. - М.: СПб. : Изд-во АСВ: СПбГАСУ , 2001. - 167 c.
  69(1-73)
  Асаул А.Н. Управление высшим учебным заведением в условииях инновационной экономики : науч. и учеб.- метод.справ.пособие / А.Н.Асаул, Капаров Б.М; под ред. А.Н.Асаула. - СПб : Гуманистика , 2007. - 277 c.
  378.1
  Асаул А.Н. Экономика недвижимости : учебник для вузов. - 2-е изд., испр . - М.; СПб. : Изд-во АСВ : СПбГАСУ , 2004. - 383 c.
  330.1 : 347.214.2(075.8)
  Асаул А.Н. Маркетинг - менеджмент в строительстве : науч. учеб.- метод. справ.пособие / А.Н.Асаул, В.П.Грахов; под ред. А.Н.Асаула. - СПб : Гуманистика , 2006. - 246 c.
  (339.132 + 658.012.32) : 69
  Асаул В.В. Научные основы инновационного развития на примере создания особых экономических зон : монография. - СПб. : Наука , 2006. - 216 c.
  330.341.1 : 332.133.6
  Асеев Г.Г. Электронный документооборот : учебник для вузов. - К . : Кондор , 2007. - 498 c.
  651.4/.9 : 004](075.8)
  Асиновская Г.А Газовая сварка и наплавка цветных металлов и сплавов / Г.А.Асиновская, П.М.Любалин, В.И.Колычев; под ред.И.А.Антонова, Д.Л.Глизманенко. - М. : Машиностроение , 1974. - 118 c.
  621.791.5 + 621.791.92) : 669.218
  Асиновская Г.А. Газовая сварка чугуна / Г.А.Асиновская, Ю.И.Журавицкий; под ред.И.Антонова, Д.Л.Глизманенко. - М. : Машиностроение , 1974. - 96 c.
  621.791.5 : 669.13
  Асинхронные электродвигатели / Петриков Л.В., Корначенко Г.Н. - М. : Энергоатомиздат , 2000. - 496 c.
  621.313
  Аскинази Б.И. Упрочнение и воссстановление деталей электромеханической обработки. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1977. - 184 c.
  621.7/.9
  Ассонов А.Д. Основы металловедения и термической обработки. - М. : Машиностроение , 1967. - 87 c.
  621.78
  Астапенко П.Д. Вопросы о погоде:что мы знаем ней и чего не знаем. - 2-е изд.,исправ. и доп . - Л : Гидрометеоиздат , 1986. - 390 c. - (Науч.-попул.б-ка школьника).
  551
  Астапов Ю.М. Статистическая теория систем автоматического регулирования и управления : учеб. пособие для вузов / Астапов Ю.М., Медведев В.С.; под ред. Е.П. Попова. - М : Наука , 1982. - 304 c.
  681.51.01 : 519.22
  Астарита Дж. Массопередача с химической реакцией. / пер. с англ.М.И. Балашова;под ред.Л.А. Серафима. - Л : Химия , 1971. - 224 c.
  66.015
  Астафуров В.И. М.В.Ломоносов : кн. для учащихся. - М. : Просвещение , 1985. - 145 c. - (Люди науки).
  929 Ломоносов : 001
  Астафьев В.Е. Экономика электротехнического производства : учеб. пособие для электротехн. спец. вузов / В.Е.Астафьев, К.Т.Джурбаев, А.И.Яковлев; под ред. В.Е. Астафьева. : Высш. школа , 1989. - 301 c.
  621.31.003
  Астахов А.В. Курс физики : в 3 т. Т.2. Электромагнитное поле : учеб. пособие для вузов / А.В.Астахов, Ю.М.Широков; под общ. ред. Ю.М.Широкова. - М : Наука , 1980. - 359 c.
  537.811
  Астахов А.В. Квантовая физика : в 3 т. Т.3. : учеб. пособие для втузов / А.В. Астахов, Ю.М. Широков. - М. : Наука , 1983. - 240 c.
  530.145
  Асташенков П.Т. Академик И.В. Курчатов. - М. : Воениздат , 1971. - 304 c. - (Научно- популярная библиотека).
  923Курчатов : 539.1
  Асташкевич В.М. Восстановление трущихся деталей транспортных двигателей износостойким хромированием. - М. : Транспорт , 1967. - 147 c.
  621.357.74 : 669.268 :621.43
  АСУ научно-производственным объединением / В.И. Дудорин, Б.М. Вайсман, Г.И. Вяхирев и др. - М. : Статистика , 1976. - 269 c.
  658.012.011.56
  Асфаль Р. Роботы и автоматизация производства / Рей Асфаль; пер. с англ. М.Ю. Евстигнеева и др. - М. : Машиностроение , 1989. - 446 c.
  621.865.8 + 658.012.011.56            32.816+32.965
  Асцатуров В.П. Скороструйный нагрев металла / В.Н. Астацуров, П.Г. Краснокутский, П.С. Барковская. - К. : Техніка , 1964. - 120 c.
  621.78
  Атабеков В.Б. Ремонт трансформаторов, электрических машин и аппаратов : учебник для сред.- проф. техн. училищ. - М. : Высш. шк. , 1988. - 416 c.
  621.314.2.004.67
  Атабеков В.Б. Монтаж осветительных электроустановок : учеб. пособие для сред. проф - техн. учеб. заведений / В.В.Атабеков, М.С.Живов. - М. : Высш. шк. , 1974. - 380 c.
  621.31.002.7
  Атабеков В.Б. Ремонт электрооборудования промышленных предприятий : учебник для ПТУ. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1970. - 328 c.
  621.3.004.67
  Атабеков В.Б. Справочник по устройству и эксплуатации городских электрических сетей / В.Б.Атабеков, В.И.Крюков. - М. : Стройиздат , 1972. - 336 c.
  621.316
  Атабеков Г.И. Основы теории цепей : учебник для вузов. - М. : Энергия , 1969. - 424 c.
  621.3.011.7
  Атабеков Г.И. Теоретические основы электротехники : в 3-х т. Т.1. Линейные электрические цепи : учебник для втузов - 2-е изд., перераб. и доп . - М.:Л. : Энергия , 1964. - 312 c.
  621.3.011.7
  Атабеков Г.И. Теоретические основы электротехники : в 3-х ч.. Т.2. Нелинейные цепи : учебник для вузов / Г.И. Атабеков, А.Б. Тимофеев, С.С. Хухриков - 3-е изд., испр. . - М. : Энергия , 1970. - 232 c.
  621.3.011.072
  Атабеков Г.И. Теоретические основы электротехники : 3-х т.. Т.1. Линейные электрические цепи : учебник для втузов - 4-е изд. . - М.;Л. : Энергия , 1970. - 592 c.
  621.3.011.71
  Атаев А.А. Управленческая деятельность: практика и резервы организации. - М. : Экономика , 1988. - 252 c.
  658.012.32
  Атаев Д.И. Аналоговые интегральные микросхемы для бытовой радиоаппаратуры : справоник - 2-е изд. . - М. : МЭИ , 1993. - 239 c.
  621.382.049.77
  Атаев Д.И. Практические схемы высококачественного звуковосприятия - М. : Радио и связь , 1986. - 136 c. - (МБР: Массовая радиобиблиотека. Вып.1109).
  681.842.086.7
  Атаев Д.И. Функциональные узлы усилителей высококачественного звуковоспроизведения - М. : Радио и связь , 1989. - 141 c. - (МБР: Массовая радиобиблиотека. Вып. 1140).
  621.396.623
  Атамалян Э.Г. Приборы и методы измерения электрических величин - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1989. - 383 c.
  621.317
  Атаманюк В.В. Технологія конструкцій матеріалів : навч. посібник для вищ. навч.закл. - К. : Кондор , 2006. - 526 c.
  621.7
  Атамас П.Й. Управлінський облік : навч. посібник для бакалаврів за спец. `Облік і аудит` - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 439 c.
  657.4: 658.012
  Атанасян Л.С. Геометрия : в 2-х ч.. Т.1. : учеб. пособие физ.- мат. фак. пед. ин-тов - М. : Просвещение , 1986. - 336 c.
  514
  Атанасян Л.С. Геометрия : в 2-х т.. Т.2. : учеб. пособие для физ.- мат. фак. пед. ин-тов - М. : Просвещение , 1987. - 352 c.
  514
  Атанасян Л.С. Геометрия Т.1. : учеб.пособие для физ- мат. фак. пед. ин-тов. - М. : Просвещение , 1973. - 480 c.
  514
  Атанесян Г.А. Судебная бухгалтерия : учебние для вузов / Г.А.Атанесян, С.П.Голубятников - М. : Юрид. лит. , 1989. - 350 c.
  343.148.5
  Атватер И. Я Вас слушаю...Советы руководителю, как правильно слушать собеседника / сокр. пер. с англ. Послеслов. Ю.М. Жукова. - 2-е изд. . - М. : Экономика , 1988. - 111 c.
  316.6
  Аткинсон Р. Человеческая память и процесс обучения / пер. с англ.;общ. ред. Ю.М. Забродина, Б.Ф. Ломова - М. : Прогресс , 1980. - 528 c.
  159.953
  Аткинсон Ф. Дискретные и непрерывные граничные задачи / пер.с англ. И.С.Иохвидова, Г.А.Каральник ; под ред. и с доп. И.С. Каца, М.Г. Крейна. - М. : Мир , 1968. - 749 c.
  517.2
  Атлас волнения, течений и уровня Азавского моря / под ред. В.В.Фомина. - К. : Феникс , 2012. - 238 c. - (Укр. науч.- исслед. гидрометеоролог.ин-т.Морское о).
  551.46
  Атлас дефектов стали / пер. с нем. - М. : Металлургия , 1979. - 188 c.
  669.017
  Атлас конструкций гидромашин и гидропередач : учеб. пособие для машиностр. спец. вузов / Б.М. Бим-Бад, М.Г. Кабаков, В.Н. Профьев, С.П. Стесин. - М. : Машиностроение , 1990. - 135 c.
  621.22+62-585.2
  Атлас конструкций редукторов / Петриченко И.П., Цехнович Л.И., Петриченко И.П. - К. , 1979.
  621.83
  Атлас конструкций элементов приборных устройств : учеб. пообие для приборостр. спец. вузов / А.А. Буцев, А.И. Еремеев, Ю.А. Кокорев и др.; под ред. О.Ф. Тищенко - М. : Машиностроение , 1982. - 115 c.
  681.2-2
  Атлас мира / отв. ред. С.И.Сергеева. - М. : ГУГК , 1982. - 340 c.
  912.44(100)
  Атлас мира. Западная Европа. / отв.ред. М.И.Свинаренко, С.И.Сергеева. - М. : ГУГК , 1977. - 95 c.
  912.44(4-15)
  Атлас по деталям машин : Учеб.пособие для вузов / С.П.Фадеев,В.Н.Боков - М. : Высшая школа , 1969. - 250 c.
  621.81
  Атомная наука и техника СССР / под общ.ред. А.М.Петросьянца. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 312 c.
  621.039
  Атомобилестроение. Двигатели Т.т.2. : сб. государств. и отраслевых стандартови отраслевых норм - изд. официальное . - М.: : Изд-во стандартов , 1977. - 535 c.
  629.114.4
  Атрошенко А. П. Горячая штамповка труднодеформируемых материалов: Особенности технологии и конструкциии штампов / А.П.Атрошенко, В.И.Федоров. - Л. : Машиностроение , 1979. - 287 c.
  621.73
  Атрошенко А. П. Металлосберегающие технологии кузнечно-штамповочного производства / А.П.Атрошенко, В.И.Федоров. - Л. : Машиностроение , 1990. - 279 c.
  621.735.004.18
  Аттура Г. Магнитные усилители. - Л. : Госэнергоиздат , 1963. - 288 c.
  621.318.435.3
  Аугер В. AutoCad 11.0 / Вольфганг Аугер; пер. с нем. - К. : Торг.- изд. бюро ВНV , 1993. - 318 c.
  004.451.9            681.3.06
  Аудит безопасности Internet: Информационные технологии для инженеров / Петренко С.А., Петренко А.А. - М. : ДМК Пресс , 2002. - 414 c.
  681.3.067
  Аудит у зарубыжних краънах / Петрик О.А., Фенченко М.Т. - Киев : КНЕУ , 2005. - 168 c.
  657.6.(100)
  Афанасьев А.М. Лабораторный практикум по сопротивлению материалов : учеб.пособие для втузов / А.М..Афанасьев, В.А.Марьин. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1975. - 287 c.
  620.10
  Афанасьев В. В. Расчеты электрических цепей на программируемих микрокалькуляторах. / В.В.Афанасьев, О.Н.Веселовский. - М. : Энергоатомиздат , 1992. - 190 c.
  621.3.011.719 : 004.388.2
  Афанасьев В. В. Приводы к выключателям и разъединителям высокого напряжения / В.В.Афанасьев, Э.Н.Якунин. - Л. : Энергоатомиздат , 1982. - 224 c.
  621.316.542-8
  Афанасьев В. Н. Математическая теория конструирования систем управления : учеб.пособие для втузов / В.Н.Афанасьев, В.Б.Колмановский, В.Р.Носов. - М. : Высш. шк. , 1989. - 447 c.
  684.51.001.66 : 66.51
  Афанасьев В. С. Давид Рикардо. - М. : Экономика , 1988. - 129 c. - (Из истории экономической мысли)).
  330.821.1 + 929Рикардо
  Афанасьев Л. Л. Конструктивная безопасность автомобиля : учеб.пособие для втузов / Л.Л.Афанасьев, А.Б.Дьяков, В.А.Илларионов. - М. : Машиностроение , 1983. - 212 c.
  629.113.073.27
  Афанасьева Е. И. Снижение расхода электроэнергии в электроустановках зданий / Е.И.Афанасьева, И.К.Тульчинова. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 224 c.
  621.311.004.18 : 658.26 : 696.6.004.18
  Афонин В. Г. Справочное пособие по взрывным работам в строительстве / В.Г.Афонин, Л.М.Тейман, В.М.Комир. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Будівельник , 1982. - 173 c.
  624.132.33/.35 + 622.233/.235
  Афонькин М.Г. Производство заготовок в машиностроении / М.Г.Афонькин, М.В.Магницкая. - Л. : Машиностроение , 1987. - 256 c.
  621.7/.9
  Афонькин Ю. Н. Русско-немецкий словарь крылатых слов: ок.1200 ед. / под ред. В.Шаде. - М.: Лейпциг : Рус.яз. , 1985. - 286 c.
  811.161.1=112.2(038)            81.2Р-4
  Ахиезер А. И. Атомная физика : справ.пособие. - К. : Наук.думка , 1988. - 263 c.
  539.18
  Ахманова О. С Словарь омонимов русского языка. - 3-е изд., стер . - М. : Рус.яз. , 1986. - 448 c.
  811.161.1`373.423            81.2Р-4
  Ахматов М. Г. Синхронные машины. Спец. курс : учеб.пособие для втузов. - М. : Высш. шк. , 1984. - 135 c.
  621.313.32
  Ахметов К.С. Windows 95 для всех. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Компьютер , 1997. - 256 c.
  004.451.9            681.3.06
  Ахметов К.С. Курс молодого бойца. - М. : Компьютер-Пресс , 1994. - 318 c.
  004.451.9            681.3.06
  Ахметова Г. Л. От авантюрина до яшмы / Г.Л.Ахметова, С.Ф.Ахметов. - М. : Знание , 1990. - 173 c.
  549.514.5
  Ахметшин Н. И. Вибрационное резание металлов. - Л. : Машиностроение , 1987. - 80 c. - (Б-ка инженера.Вибрационная техника. Вып.10).
  621.9-868
  Ахундов М. Д. Пространство и время в физическом познании. - М. : Мысль , 1982. - 253 c. - (Философия и естествознание).
  530.1
  Ачасова С. М. Алгоритмы синтеза автоматов на программируемых матрицах / под ред. О.Л.Бандмана. - М. : Радио и связь , 1987. - 135 c.
  519.713+681.325.65
  Ачкасова Г.А. Сборник задач по теории электрических цепей : учеб. пособие для техникумов. - М. : Радио и связь , 1984. - 144 c.
  621.3.011.7
  Ашельрод Р.С. Справочные таблицы для определения площадей поверхностей деталей. - К. : Техніка , 1971. - 172 c.
  621.81: 531.72.081
  Ашихмин В.Н. Протягивание. - М. : Машиностроение , 1981. - 144 c. - (Б-чка справочника).
  621.919.1
  Аэробика. Теория и методика проведения занятий : учеб. пособие для ВУЗов и ССУзов физ. культуры / под общ. ред. Е.Б. Мякинченко, М.П. Шестакова. - М. : ТВТ Дивизион , 2006. - 303 c.
  796.412
  Аэродинамика автомобиля / пер. с нем. Н.Я.Юниковой ; под ред. В.Г. Гухо. - М. : Машиностроение , 1987. - 422 c.
  629.331.015.3 : 533.6            629.113 :533.6
  Аэродинамика автомобиля : сб. статей / пер. с англ. Ф.Н. Шкалярука под. ред. Э.И. Григолюка. - М. : Машиностроение , 1984. - 376 c.
  629.331.015.3 : 533.6            629.113 : 533.6
  Аэрозоли / Петрянов-Соколов И.В., Сутугин А.Г. - М. : Наука , 1989. - 142 c.
  541.182.2/3
  Бабаев С.Г. Алмазное хонингование глубоких и точных отверстий / С.Г. Бабаев, Н.К. Мамедханов, Р.Ф. Гасанов. - М. : Машиностроение , 1978. - 103 c.
  621.923
  Бабаев С.Г. Надёжность нефтепромыслового оборудования. - М. : Недра , 1987. - 264 c. - (Надёжность и качество).
  622.276.05 - 192
  Бабайцев В.В. Современный русский язык : в 3 т. Т.3. Синтаксис. Пунктуация : учебник для пед.ин-тов / В.В.Бабайцев, Л.Ю.Максимов. - 2-е изд., перераб . - М. : Просвещение , 1987. - 256 c.
  811.161.1`367
  Бабак В.П. Самонастраивающиеся информационные системы : учеб. пособие для вузов / В.П. Бабак, В.М. Синеглазов, С.Г. Таранов. - К. : Нац. авиац. ун-т , 2007. - 151 c.
  681.518 : 681.513.4/.7(075.8)
  Бабак В.П. Теорія ймовірності, випадкові процеси та математична статистика : підручник для вищ.навч.закл. / В.П. Бабак, Б.Г. Марченко, М.Є. Фриз. - К. : Техніка , 2004. - 287 c.
  519.2
  Бабей Ю.И. Защита сталей от коррозионно- механического разрушения / Ю.И.Бабей, Н.Г.Сопрунюк. - К. : Техніка , 1981. - 126 c.
  669.14:620.194 +620.197.6
  Бабенко В.А. Объемная штамповка. Атлас схем и типовых конструкций штампов : учеб. пособие для вузов по спец. `Машины и техноло / В.А. Бабенко, В.В. Бойцов, Ю.П. Волик. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1982. - 104 c.
  621.735.043
  Бабенко Л.Г. Лингвистический анализ художественного текста.Теория и практика.Практикум : учебник для вузов. - М. : Флинта: Наука , 2003. - 496 c.
  81`1 - 82-3            83 +81.2-5
  Бабець Є.К. Управління енергозбереженням в процесах рудопідготовки / Є.К.Бабець, М.І.Сокур. - Кривий Ріг : Мінерал , 2002. - 410 c.
  622.7.004.18
  Бабий А.И. Дмитрий Кантемир. - М. : Мысль , 1984. - 173 c. - (Мыслители прошлого).
  1(091)(47):929 Кантемир
  Бабиков М.А. Элементы и устройства автоматики : учеб. пособие для вузов / М.А.бабиков, А.В.Косинский - М. : Высш. школа , 1975. - 464 c.
  681.5
  Бабиков М.А. Элементы и устройства автоматики : учеб. пособие для вузов / М.А.Бабиков, А.В.Косинский. - М. : Высш. шк. , 1975. - 464 c.
  681.5
  Бабиков О.И. Ультразвуковые приборы контроля. - Л. : Машиностроение , 1985. - 117 c.
  681.586.4
  Бабич В.В. Бухгалтеский учет на предприятиях малого бизнеса в Украине : учеб. пособие. - К. : Либра , 1992. - 131 c. - (УкрИНТЭИ).
  657 : 334.722.012.64            65.052
  Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови : навч. посібник для філолог. спец.вищ.навч.закл. - Львів : Світ , 2003. - 431 c.
  811.161.2`38 + 811.161.2`271.2            81.2 Укр-5
  Бабичев А.П. Вибрационная обработка деталей. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностоение , 1974. - 136 c.
  621.9.048.6 : 621.921 : 62-868
  Бабіч Б.С. Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів : підручник для проф.- техн. закладів освіти / Б.С. Бабіч, В.В. Лущик. - К. : Либідь , 2001. - 459 c.
  629.331.023/.024.083            629.113.011.512.004.05
  Бабкин А.В. Прекладная механика сплошных сред : в 3 т. Т.1. Основы механики сплошых сред : учебник для втузов / А.В.Бабкин, В.В.Селиванов. - М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана , 1998. - 367 c.
  531
  Бабко А.К. Фотометрический анализ. Методы определения неметаллов / А.К. Бабко, А.Т. Пилипенко. - М. : Химия , 1974. - 360 c.
  543.43 : 546.1/.2
  Бабусенко С.М. Ремонт тракторів і автомобілів : підручник для серед.сільських ПТУ. - К. : Вища шк. , 1982. - 344 c.
  629.336.083 + 629.331.083            629.113.044.67+629.114.2.004.6
  Бабушкин А.З. Технология изготовления металлообрабатывающих станков и автоматических линий : учеб. пособие для машиностр. техникумов / А.З. Бабушкин, В.Ю.Новиков, А.Г. Схиртладзе. - М. : Машиностроение , 1982. - 272 c.
  621.0.06.002 + 621.0.06 -52 : 658.527.011.56.002
  Баврин И.И. Общий курс высшей математики : учебник для физ.-мат.спец.пед.вузов / И.И.Баврин, В.Л.Матросов. - М. : Просвещение , 1996. - 463 c.
  51(078.5)
  Баврин И.И. Высшая математика : учебник для вузов / И.И.Баврин, В.Л.Матросов. - М. : ВЛАДОС , 2003. - 399 c.
  51(075.8)
  Баврин И.И. Курс высшей математики : учебник для высш.пед.учеб.заведений. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : ВЛАДОС , 2004. - 559 c.
  51(075.8)
  Багатопартійна українська держава на початку ХХ ст.Програмні документи перших українських політичних партій / упоряд В.С. Журавський. - К. : Б.в. , 1992. - 96 c.
  940(477)``19`` : 329(477)``19``            63.3(2Ук)5
  Багнюк А. Символи Українства : Художньо-інформаційний довідник - 2-ге вид.,доп. . - Тернопіль : `Терно-граф` , 2009. - 832 c.
  21/29            63.215(4УКР)-9
  Багров В.П. Екаономічний аналіз : навч. посібник / В.П. Багров , І.В. Багрова. - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 153 c. - (Дніпропетров. держ. фін. академія).
  658.012.122
  Багров И.А. Язык мой - враг? - М. : Всесоюз. молодёж. кн.центр , 1990. - 127 c. - (Открытые двери).
  81            81-7
  Багров М.В. Землезнавство : підручник для вищ.навч.закл. / М.В. Багров В.О. Боков, І.Г. Черваньов ; за ред. П.Г. Піщенка. - К. : Либідь , 2000. - 462 c.
  631.4            26.82я73
  Багрова І.В. Нормування праці : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч.літ. , 2003. - 211 c. - (Дніпропетр. ун-т економіки і права).
  658.310.33 : 331.103.3
  Багрянский К.В. Теория сварочных процессов : учебник для вузов / К.В. Багрянский, З.А. Добротина, К.К. Хренов. - 2-е изд., перераб . - К. : Вища шк. , 1976. - 424 c.
  621.791.(075.8)
  Багрянский К.В. Теория сварочных процессов : учеб. пособие для вузов / К.В. Багрянский, З.А. Добротина, К.К. Хренов. - Харьков : Изд-во ХГУ , 1968. - 504 c.
  621.791
  Бадан А.А. Англійська мова для спеціальностей: економіка та інформаційні технології : наук.- метод. посібник / А.А.Бадан , С.О. Царьова. - Вінниця : Нова книга , 2004. - 260 c.
  811.111            81.2Англ
  Бадо Б.Е. Стандартизация в автомобилестроении . - М. : Изд-во стандартов , 1975. - 52 c.
  658.516:629.113 : 006
  Баев И.А. Экономические проблемы использования ЭВМ в управлении предприятиями / науч. ред. А.К. Тащев. - Свердловск : Изд-во Урал. ун-та , 1990. - 113 c.
  658.012.011.56 : 004
  Бажанов С.А. Выбор аппаратуры для испытаний электрооборудования. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 129 c. - (Б-ка электромонтера : БЭ; вып. 594).
  621.31.027.3.001.4
  Базаров Б.М. Технологические основы проектирования самоподнастраивающихся станков. - М. : Машиностроение , 1978. - 216 c.
  621.0.06-529.001.2
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : підручник / В.Д.Базилевич, К.С.Базилевич, Л.О.Баластрик; за ред. В.Д.Базилевича. - К. : Знання , 2007. - 782 c.
  330.101.541
  Базилевич В.Д. Макроекономіка: Тести. Ситуаційні завдання. Практикум розв`язання : навч. пос. / В.Д. Базилевич, О.Л. Балатрик - К. : Четверта хвиля , 1997. - 142 c. - (Економіка).
  65.012.2
  Базилевич В.Д. Державні фінанси : навч. посібник / В.Д. Базилевич, Л.О.Баластрик; за заг. ред. В.Д. Базилевича. - 2-ге вид., доп. і перероб . - К. : Атіка , 2004. - 368 c.
  336.1            65.261(4Укр)
  Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність : підручник [для вищ. навч. закл.]. - 2-ге вид., стер . - К. : Знання , 2008. - 431 c.
  347.77 + 339.166.5
  Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність : підручник для [вищ.навч.закл.]. - К. : Знання , 2006. - 431 c.
  347.77(477) : (37.017.4-053.81 +378.017.4-057.785)
  Базилевич В.Д. Макроекономіка. Тести. Ситуаційні завдання. Практикум розв`язання : навч. посібник / В.Д. Базилевич, О.Л. Баластрик. - К. : Четверта хвиля , 1997. - 142 c. - (Економіка).
  330.101.541            65.012.2
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : підручник / В.Д.Базилевич, К.С. Базилевич, Л.О. Баластрик; за ред В.Д. Базилевича. - 2-ге вид., випр . - К. : Знання , 2005. - 851 c.
  330.101.541
  Базілінська О.Я. Макроекономіка : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч.літ. , 2005. - 442 c.
  330.101.541
  Базілінська О.Я. Мікроекономіка : навч. пос. для вищ.навч.закл. / О.Я. Базілінська, О.В. Мініна; за ред. О.Я. Базілінської. - 2-ге вид., перероб. та доп . - К. : ЦУЛ , 2005. - 349 c.
  330.101.542
  Базылев В.А. Излучение быстрых частиц в веществе и во внешних полях / В.А. Базылев, Н.К. Жеваго. - М. : Наука , 1987. - 272 c.
  539.12
  Бай С.І. Менеджмент оргацізацій. Практикум : навч. посібник. - К. : Київ. нац. торг.-екон.ун-т , 2004. - 179 c.
  658.012.32
  Байбаков О.В. Вихревые гидравлические машины. - М. : Машиностроение , 1981. - 197 c.
  621.65.+621.224
  Байерс Т. 20 конструкций с солнечными элементами / пер. с англ. - М. : Мир , 1988. - 197 c. - (СТТ: самодеят. техн. творчество).
  621.472:689
  Байков Б.П. Турбокомпрессоры для наддува дизелей / Б.П. Байков, В.Г. Бордуков, П.В. Иванов, Р.С. Дейч - Л. : Машиностроение , 1975. - 200 c.
  621.515 : 621.43.052/031
  Байков В.Д. Решение траекторных задач в микропроцессорных система ЧПУ / В.Д. Байков, С.Н. Вашкевич; под ред. В.Б. Смолова. - Л. : Машиностроение , 1986. - 104 c.
  621.9.06-529:681.325.5
  Байков В.И. Железобетонные конструкции. Общий курс : учебник для вузов / В.И. Байков, Э.Е. Сигалов. - 5-е изд.,перераб. и доп . - М. : Стройиздат , 1991. - 767 c.
  624.012.45(075.8)
  Байков В.Н. Железобетонные конструкции. Общий курс : учебник для вузов / В.Н. Байков, Э.Е. Сигалов. - 3-е изд., испр . - М. : Стройиздат , 1978. - 767 c.
  624.012.45
  Байков В.Н. Железобетонные конструкции. Общий курс : учебник для вузов / В.Н.Байков, Э.Е.Сигалов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Стройиздат , 1977. - 783 c.
  624.012.45
  Баймуратов М.А. Международное публичное право : Учебник - Харков : Одиссей , 2003. - 752 c.
  341            67.3
  Бакалін Ю.І. Енергозбереження та енергетичний менеджмент : навч. пособіник для вищ.навч.закл. - 2-ге вид . - Харків : ХІУ , 2002. - 199 c. - (Харківський ін-т управління ).
  621.311.004.18+658.012.32 : 620.91
  Баканов М.И. Теория экономического анализа : учебник для экон. спец. вузов / М.И. Баканов, А.Д. Шеремет. - 4-е изд., доп. и перераб . - М. : Финансы и статистика , 2002. - 415 c.
  658.012.12
  Баканов М.И. Теория экономического анализа : учебник для экон. спец. вузов / М.И. Баканов, А.Д. Шеремет. - 4-е изд. доп.,и перераб . - М. : Финансы и статистика , 1999. - 415 c.
  658.012.12            65.053
  Баканов М.И. Теория экономического анализа : учебник для экон. спец. вузов / М.И. Баканов, А.Д. Шеремет. - 4-е изд.,доп. и перераб . - М. : Финансы и статистика , 1997. - 415 c.
  658.012.12            65.053
  Бакланов Н.А. Насосы в химической промышленности. - Л. : Химия , 1970. - 63 c.
  621.65:66.013
  Бакланов Н.А. Трубопроводы в химической промышленности. - Л. : Химия , 1970. - 68 c. - (Б-чка рабочего-химика).
  621.64
  Баклицький І.О. Психологія праці : підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К : Знання , 2008. - 655 c.
  159.9 : 331.445 (075.8)
  Баков Ю.В. Проектирование электрической части электростанций с применением ЭВМ : учеб. пособие для вузов по спец.``Электр. станции``. - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 272 c.
  621.311.2.002.5-83.001.63:681.3(075.8)            31.27
  Бакшт Р.И. Зажимные устройства токарных станков / Р.И. Бакшт, М.Д. Лемберг. - М. : Машгиз , 1962. - 151 c.
  621.94-229
  Балабанов А.Н. Краткий справочник технолога-машиностроителя. - М. : Изд-во стандартов , 1992. - 461 c.
  621.002+621.7/.9(035.5)
  Балабанов А.Н. Технологичность конструкций машин. - М. : Машиностроение , 1987. - 334 c.
  621.002
  Балабанов А.Н. Справочник технолога мелкосерийных и ремонтных производств / А.Н. Балабанов, В.Е. Канарчук. - К. : Вища. шк. , 1983. - 255 c.
  621.002 : 658.523
  Балабанов И.Т. Анализ и планирование финансов хозяйствующего субьекта. - М. : Фининсы и статистика , 1998. - 110 c.
  336 : 658.14/.17.012.12            65.261-93
  Балабанов И.Т. Основы финансового менеджемента : учеб. пособие для сред. спец. учеб.заведений. - М. : Финансы и статистика , 1999. - 510 c.
  658.14/.17.012.32
  Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента : учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений. - М. : Финансы и статистика , 1998. - 478 c.
  658.14/.17.012.32            65.290-93
  Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? - М. : Финансы и статистика , 1994. - 383 c.
  658.14/.17.012.32            65.290-93
  Балабанов И.Т. Сборник задач по финансам и финансовому менеджменту : учеб. пособие. - 2-е изд.,доп . - М. : Финансы и статистика , 2000. - 96 c.
  336 + 658.14/.17.012.32            65.26+65.290-93
  Балабанов И.Т. Сборник задач по финансам и финансовому менеджменту : учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений. - М. : Финансы и статистика , 1998. - 79 c.
  336 + 658.14/.17.012.32            65.26+65.290-93
  Балабанов И.Т. Сборник задач по финансам и финансовому менеджменту : учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений. - М. : Финансы и статистика , 1997. - 79 c.
  336 + 658.14/.17.012.32            65.26+65.290-93
  Балабанова Л.В. Цінова політика торговельного підприемства в умовах маркетингової орієнтації : навч. посібник для вищ.навч.закл. - Донецьк : Дон ДУЕТ ім. М.І. Туган-Барановського , 2003. - 154 c.
  338.5:339.138
  Балабин И.В. Испытания автомобилей : учебнтк для машиностр. техгникумов по спец.``Автомобилестроение`` / И.В. Балабин, Б.А. Куров, С.А. Лаптев. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1988. - 192 c.
  629.113.001.4
  Балагин В.В. Теоретические основы автоматизированного управления : учеб. пособие для вузов. - Минск : Высш. шк. , 1991. - 252 c.
  658.012.011.56
  Балагуров В.А. Проектирование специальных электрических машин переменного тока : учеб. пособие для электромех. спец. вузов. - М. : Высш. шк. , 1982. - 272 c.
  621.313.3
  Балагуров В.А. Электрические генераторы с постоянными магнитами / В.А.Балагуров, Ф.Ф.Галтеев. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 280 c.
  621.313.8 : 621.313.12
  Балакин В.А. Трение и износ при высоких скоростях скольжения. - М. : Машиностроение , 1980. - 135 c.
  621.891.031.6
  Балакирев В.С. Применение средств пневмо- и гидроавтоматики в химических производствах : учеб. пособие для вузов / В.С.Балакирев, А.Э.Софиев. - М. : Химия , 1984. - 192 c.
  66.012-522.2/.7
  Балакришнан А. Введение в теорию оптимизации в гильбертовом пространстве / пер. с англ. Э.Л. Наппельбаума; под ред. Р.В. Гамкрелидзе. - М. : Мир , 1974. - 259 c.
  517.98
  Балакшин Б.С. Основы технологии машиностроения : учебник для машиностр.вузов и фак. - 3-е изд., доп . - М. : Машиностроение , 1969. - 358 c.
  621.002
  Балахин Г.С. Организация и планирование конструкторских работ при освоении производства. - М. : Машиностроение , 1986. - 112 c.
  658.512.26
  Балацкий О.Ф. Экология и экономика / О.Ф.Балацкий,Л.Г.Мельник,Н.В.Ярош - Киев : Урожай , 1986. - 108 c.
  20.1
  Балашевич В.А. Основы математического программирования : учеб. пособие для инж. -экон. и экон. спец. - Мн. : Выш. шк. , 1985. - 173 c.
  519.85
  Балашов В.В. Квантовая теория столкновениий : учеб. пособие для физ. спец. вузов. - М. : Изд - во МГУ , 1985. - 199 c.
  530.145
  Балашов В.И. Как запустить двигатель. / В.И.Балашов, В.В.Зорин. - М. : Колизей-Олимп , 1991. - 52 c. - (Умей управлять собой и автомобилем: Советы начинаю).
  621.431.73-57
  Баликоев В.З. Общая экономическая теория : учеб. пособие. - 3-е изд., перераб. и доп . - Новосибирск : ЮКЭА :Модус , 1996. - 408 c.
  330.01            65.01
  Балицкий А.В. Технология изготовления вакуумной аппаратуры. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергия , 1974. - 312 c.
  681.2-982
  Балк М.Б. Геометрия масс / М.Б.Балк, В.Г.Болтянский. - М. : Наука , 1987. - 159 c. - (Б-чка``Квант``.Вып.61).
  514
  Балкина Н.В. Хочу стать переводчиком. : учеб. пособие для вузов по лингв. спец. / Н.В. Балкина, З.И. Сироткина. - М. : Изд-во РУДН , 2003. - 140 c.
  81`25            81.2-7
  Балтер М.А. Упрочнение деталей машин. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1978. - 184 c.
  621.787 : 621.81
  Бальян Р.Х. Тиристорные генераторы и инвенторы / Р.Х.Бальян, М.А.Сиверс. - Л. : Энергоиздат , 1982. - 223 c.
  621.382.233.026
  Бандривский М.И. Что полезно знать водителю легкового автомобиля / М.И.Бандривский, В.Л.Левитан. - К. : Тэхника , 1985. - 207 c.
  629.331.1 + 656.131.05            656.131.05 +629.114.6
  Бандривский М.И. Практические советы водителю автомобиля / М.И.Бандривский, В.Л.Левитан. - К. : Техника , 1989. - 160 c. - (Б-ка рабочего. Транспорт).
  629.331.1.004            629.114.6
  Бандурка О.М. Курс логіки : підручник / О.М.Бандурка, О.В.Тягло. - К. : Літера ЛТД , 2002. - 159 c.
  16            87.4
  Банк В.Р. Финансовый анализ : учеб.пособие / В.Р.Банк, С.В.Банк, А.В.Тараскина. - М. : ТК Велби:Проспект , 2006. - 344 c.
  658.14/.17.012.12
  Банки и банковские операции : учеб.пособие для вузов / Е.Ф.Жуков, Л.М.Максимова, О.М.Маркова и др.; под ред. Е.Ф.Жукова. - М. : Банки и биржи, ЮНИТИ , 1997. - 417 c.
  336.71 + 336.717            65.262.1
  Банки и банковское дело : учеб. пособие для вузов / под ред. И.Т.Балабанова. - СПб : Питер , 2005. - 253 c. - (Кр.курс).
  337.71 + 336.717            65.261.1
  Банки и банковское дело : учеб.пособие / под ред.И.Т.Балабанова. - СПб : Питер , 2000. - 253 c.
  336.71 + 336.717            65.262.1
  Банки и банковское дело : учеб. пособие для вузов / под ред. И.Т.Балабанова. - СПб : Питер , 2001. - 302 c.
  336.71 + 336.717            65.261.1
  Банківський менеджмент : навч. посібник для екон.спец. / О.А.Кириченко, І.В.Гіленко, С.Л.Роголь та ін.; за ред. О.А.Кириченка. - 3-є вид., перероб. і доп . - К. : Знання - Прес , 2002. - 438 c.
  336.71 : 658.012.32
  Банківський менеджмент : підручник / О.А.Кириченко, В.І.Міщенко, В.П.Щербань та ін.; за ред. О.А.Кириченка, В.І.Міщенка. - К. : Знання , 2005. - 831 c. - (Вища освіта ХХІ століття).
  336.71 : 658.012.32
  Банківські операції : підручник / А.М.Мороз, М.І.Савлук, М.Ф.Пуховкіна та ін.; за ред. А.М.Мороза. - 2-е вид.,випр. і доп . - К. : КНЕУ , 2002. - 476 c.
  336.717            65.262.1
  Банківські операції : підручник для вузів / В.І.Міщенко, Н.Г.Славянська, О.Г.Коренєва; за ред. В.І.Міщенко, Н.Г.Слав`янської. - К. : Знання , 2006. - 727 c. - (Вища освіта ХХІ ст.).
  336.717
  Банківські операції / Павлишин О.П., Ричаківська В.І. - К. : Алерта , 2005. - 158 c.
  336.717
  Банковское дело : учебник для экон.спец. вузов / под ред. В.И.Колесникова, Л.П.Кроливецкой. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Финансы и статистика , 1999. - 460 c.
  336.71            65.262.1
  Банковское дело : учебник для экон.спец.вузов / О.И.Лаврушин, И.Д.Мамонова, Н.И.Валенцева и др.; под ред. О.И.Лаврушина. - М. : Финансы и статистика , 1999. - 574 c.
  336.71            65.262.1
  Банкрутство і санація підприємства: теорія і практика кризового управління / Т.С.Клебанова, О.М.Бондар, О.В.Мозенков; за ред. О.В.Мозенкова. - Харків : Інжек , 2003. - 271 c.
  658.016.7/.8            65.9-93
  Баня Е.Н. Компьютерные сети. - К. : СВІТ , 1999. - 112 c.
  681.3.06, 004.7
  Баптиданов Л.Н. Электрические станции и подстанции / Л.Н.Баптиданов, В.И.Тарасов. - 2-е изд., перераб . - М. : Энергия , 1969. - 424 c.
  621.311
  Барабаш Н.С. Аналіз господарської діяльності : навч. посібник. - К. : Київ нац. торг.-екон. ун-т , 2005. - 394 c.
  658.012.12
  Барабаш Т.А. Грамматика английского языка: для курсов иностр. яз. - М. : Высш.шк. , 1983. - 240 c.
  811.111`36            81.2 Англ.-2
  Барабаш Ф.А. Резьофрезные работы : учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1970. - 255 c.
  621.992
  Барак А. Судейское усмотрение / Аарон Барак; пер. с англ. - М. : Норма , 1999. - 364 c.
  343.15
  Баракова М.Я. Гибкие автоматизированные производства : пособие по обучению чтению на англ.языке для вузов / М.Я.Баракова, Г.А.Мкртчян, Н.И.Наумова. - М. : Высш. шк , 1990. - 140 c.
  811.111            81.2Англ
  Бараненко Б.І. Психологія оперативно - розшукової діяльності : навч. посібник для вищ. навч. закл. / за ред. Е.О.Дідоренка, Я.Ю.Кондратьєва. - 2-е вид., перероб. та доп . - К. : Центр учбов.літ. , 2007. - 271 c.
  343.985 : 159.9
  Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику : учеб. пособие. - 2-е изд., испр . - М. : УРСС , 2003. - 358 c. - (МГУ им.М.В.Ломоносова.Филолог.фак.).
  81`1            81.2-5
  Баранов Г.Г. Курс теории механизмов и машин : учеб. пособие для авиац. спец. вузов. - 5-е изд.,стер . - М. : Машиностроение , 1975. - 494 c.
  621.01
  Баранов Г.Л. Структурное моделирование сложных динамических систем / Г.Л.Баранов, А.В.Макаров. - К. : Наук. думка , 1986. - 272 c. - (АН УССР. Ин-т электродинамики).
  681.511.4.017
  Баранов М.Т. Русский язык:справ. материалы : учеб. пособие для учащихся / М.Т.Баранов, Т.А.Костяева, А.В.Прудникова; под ред. Н.М.Шанского. - 5-е изд., испр . - М. : Просвещение , 1989. - 287 c.
  811.161.1            81.2Р
  Барановская Г.Г. Микрокалькуляторы в курсе высшей математики.Практикум : учеб.пособие для вузов / Г.Г.Барановская, И.Н.Любченко. - К. : Вища шк. , 1987. - 288 c.
  51 : 004.388.2
  Барановский Л.С Канада. Австралия. Новая Зеландия : учеб. пособие для вузов / Л.С.Барановский, Д.Д.Козикис. - Минск : Выш. шк. , 2003. - 365 c.
  811.111            81.2-97
  Бараташевич А.А. Основы художественого конструирования : учебник для втузов. - Минск : Выш. шк. , 1984. - 224 c.
  658.512.23
  Бараташов Л.В. Технико-экономические расчеты при проектировании и производстве машин. - 2-е изд., перераб. и доп . - М : Машиностроение , 1968. - 352 c.
  658.512.4.011.4
  Бараускас Р.А. Расчет и проектирование вибродвигателей / Р.А.Бараускас, В.П.Кульветис, К.М.Рагульскис. - Л. : Машиностроение , 1984. - 101 c. - (Б-ка инженера. Вибрационная техника. Вып.2).
  621.314.571 + 621.313.13-868 + 62-868
  Барашенко В.С. Существуют ли границы науки: количественная и качественная неисчерпаемость материального мира. - М. : Мысль , 1982. - 208 c. - (Философия и евтествознание).
  53 : 1
  Барбарига А.А В школах Англии : пособие по страновведению для педвузов. - М. : Высш. шк. , 1988. - 112 c.
  811.111            81.2Внгл-923
  Барбашов Б.М Модель релятивистской струны в физике адронов. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 176 c.
  539.12.01
  Барбашов Ф.А. Фрезерное дело : учеб. пособие для сред. ПТУ. - 2- е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1975. - 214 c.
  621.914
  Барвелл Ф.Т. Автоматика и управление на транспорте / пер. с англ. М.И.Мухамедзянова. - 2 - е изд.,испр . - М. : Транспорт , 1990. - 367 c.
  656.05:658.011.56
  Барг М.А. Великая английская революция в портретах ее деятелей - М. : Мысль , 1991. - 397 c.
  94(420)``1640/1660``            63.3(4Вл)
  Барданов Ю.М. Курс сопротивления материалов в структурно-логических схемах. - Киев : Вища шк. , 1980. - 38 c.
  620.10
  Барданов Ю.М. Курс сопротивления материалов в структурно-логических схемах. : учеб. пособие для техн. вузов и ун-тов. - Киев : Выща шк. , 1988. - 215 c.
  620.10
  Барданов Ю.М. Расчет сжатых стержней на устойчивость : учеб. пособие / М.А.Вильга, Н.Ф.Какосимиди. - Одесса : Б. и. , 1979. - 93 c. - (Одесский политехн.ин-т).
  539.318
  Бардачов Ю.М. Дискретна математика : підручник для вищ.навч.закл. / Ю.М.Бардачов, Н.А.Соколова , В.Є.Ходаков; за ред. В.Є.Ходакова. - К. : Вища шк. , 2002. - 287 c.
  519.854
  Бардзиловский В.П. Прикладная механика.Сб.задач : учеб. пособие для электротехн. спец. вузов. - К. : Вища шк. , 1986. - 190 c.
  621.01:531
  Бардина Г. И. Открываем Америку - М. : Айрис-пресс , 2006. - 224 c. - (( Английский клуб )).
  811.111 (075)            81.2 Англ
  Баренбаум Е.И. История книги : учебник для библиотеч. фак. ин-тов культуры и пед. вузов. - 2-е изд., перераб . - М. : Книга , 1984. - 247 c.
  002.2(091)            76.11я73
  Барзам А.Б. Системная автоматика : учеб.пособие для техникумов. - 3-е изд., перераб . - М. : Энергия , 1973. - 392 c.
  621.311:621.316.925
  Барзилович Е.Ю. Модели технического обслуживания сложных систем : учеб пособие для втузов. - М. : Высш. шк. , 1982. - 231 c.
  681.51.004.54
  Баринов В.А. Экономика фирмы: стратегическое планирование. : учеб. пособие для вузов. - М. : КНОРУС , 2005. - 230 c.
  334.7:65.012.23.1
  Баринов Н.А. Технология металлов : учебник для немашиностр.спец.вузов / Н.А.Баринов, А.Ф.Ланда, П.С.Паутынский; под ред. Н.А.Баринова - М. : Металлургиздат , 1963. - 554 c.
  621.7
  Баркан Д.И. Маркентинг для всех: беседы для начинающих. - Л. : Культ-информ-пресс : Человек , 1991. - 256 c.
  339.138            65.290.22
  Барковський В.В. Математика для економістів : в 2 т. Т.1. Вища математика : навч. посібник для вищ.навч.закл. / В.В.Барковський, Н.В.Барковський. - 2- ге вид. . - К. : Нац.акаде. управління , 1999. - 399 c. - (Сер. навч.літ.``Економіст``).
  51(075.8)
  Барковський В.В. Математика для економістів. Вища математика. : навч. посібник для екон. спец. / Барковська Н.В. - К. : Національна академія управлінн , 1997. - 397 c.
  51
  Барковський В.В. Математика для економістів : в 2 т. Т.2. Теорія ймовірностей та математична статистика : навч. посібник для вищ.навч.закл. / В.В.Барковський, Н.В.Барковська, О.К.Лопатін. - 2-ге вид . - К. : Нац. акад. управління , 1999. - 447 c. - (Серія навч. літ.``Економіст ``).
  519.2
  Барлит В.В. Гидравлические турбины : учеб.пособие для вузов. - К. : Выща шк. , 1977. - 359 c.
  621.224
  Барлоу П. Таблицы Барлоу, квадратов, кубов, квадратных корней и обратных величин всех целых чисел до 1500 / под ред. и с доп. Л.С.Хренова. - М. : Наука , 1975. - 376 c.
  519.66
  Бармак М.В. Основи правознавства. - 2-ге вид., доп. і перероб . - Тернопіль : Астон , 1999. - 244 c.
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67
  Бармина Л.А. Учимся употреблять артикли / Л.А.Бармина, И.П.Верховская. - М. : Высш. шк. , 1989. - 190 c.
  811.111            81.2Англ.-923
  Барон Ю.М. Магнитно-абразивная и магнитная обработка изделий и режущих инструментов. - Л. : Машиностроение , 1986. - 176 c.
  621.921
  Барон Ю.М. Технология абразивной обработки в магнитном поле. - Л. : Машиностроение , 1975. - 128 c.
  621.921 : 538
  Бароян О.В. Закономерности и парадоксы. Раздумья об эпидемиях и иммунитете, о судьбах ученых и их труде. - М. : Знание , 1986. - 144 c.
  616-036.22            51.9
  Барр Р. Политическая экономия : в 2 т. Т.1. / пер.с фр.: А.Б.Вороновой, Ю.И.Зуева,В.А.КУлаковой и др. - М. : Междунар. отношения , 1995. - 608 c.
  330.101            65.01
  Барр Р. Политическая экономия : в 2 т. Т.2. / пер. с фр.:Г.А.Абрамова, Е.Н.Корендясова, А.И.Кристаловского и др. - М. : Междунар. отношения , 1995. - 750 c.
  330.101            65.01
  Барра Ж.- Р. Основные понятия математической статистики / пер. с фр. А.Л.Рухина ; под ред. А.Н. Ширяева. - М. : Мир , 1974. - 275 c.
  519.22
  Баррет Ч.С. Структура металлов : в 2 т. Т.1. / Ч.С.Баррет,Т.Б. Массальский; пер. с англ. А.М.Берштейна,С.В.Добаткина ;под ред . М.Л.Бернштейна. - М. : Металлургия , 1984. - 352 c.
  620.182/.187
  Баррет Ч.С. Структура металлов : в 2 т. Т.2. / С.С.Баррет, Т.Б. Массальский; пер. с англ. А.М.Бернштейна, С.В.Добаткина ; под ред . М.Л.Бернштейна. - М. : Металлургия , 1984. - 686 c.
  620.182/.187
  Баррон Д. Рекурсивные методы в программировании / пер.с англ.В.В.Мартынюка; под ред. Э. Вюбимского. - М. : Мир , 1974. - 80 c. - (Математическое обеспечение ЭВМ).
  681.3.06 ; 004.42
  Барроу К. Бізнес-план : практ. посібник / Колін Барроу.,Пол Барроу, Роберт Браун. - пер. з 3-го англ вид . - К. : Знання , 2002. - 285 c.
  65.012.23            65.290-2
  Барроу К. Бізнес-план : практ. посібник / Колин Барроу, Пол Барроу, Роберт Браун. - пер. з 3-го англ. вид . - К. : Знання , 2001. - 285 c.
  65.012.23            65.290-23
  Барский И.Б. Конструирование и расчет тракторов : учебник для вузов. - 3-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1980. - 335 c.
  629.366.001.66            629.114.2.001.66
  Барский И.Б. Конструирование и расчет тракторов : учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1968. - 376 c.
  629.366.001.66            629.114.2.001.66
  Барсов А.И. Технология инструментального производства : учебник для техникумов. - 4-е изд., исправ. и доп . - М. : Машиностроение , 1975. - 272 c.
  621.9.02.002
  Барсуова И.В. Пособие для контроля общественного питания. - М. : Экономика , 1986. - 112 c.
  614.31            65.9/2/424+67.99/2/1
  Бартенев С.С. Детонационные покрытия в машиностроении / С.С. Бартенев, Ю.П. Федько, А.И. Григоров. - Л. : Машиностроение , 1982. - 215 c.
  621.793
  Бару М.И. Охрана прав авторов, изобретателей,рационализаторов. - К. : Вища школа , 1984. - 65 c. - (Основы правоведения).
  001.894/.895 : 347.77            608 + 67.99(2)3
  Барулин В.С. Социальная философия : учебник. - 2-е изд., испр. и доп . - М. : ФАИР-ПРЕСС , 1999. - 560 c.
  101.1 : 316            87.6
  Барун В.А. Станки с программным управлением и программирование обработки / В.А. Барун, А.А.Будинский. - Л. : Машиностроение , 1965. - 348 c.
  621.9.06-52
  Барышников Ю.Н. Аттестация и рационализация рабочих мест / Ю.Н. Барышников, В.Ф. Березкин, Ю.Я. Евлюхин. - М. : Экономика , 1987. - 107 c.
  331.103.12/.15            65.9(2)240
  Бар`яхтар В.Г. Радіація. Що ми про неї знаемо? / В.Г. Бар`яхтар, В.І. Стрижак, В.О.Поярков. - К. : Наук. думка , 1991. - 32 c. - (Чорнобиль).
  539.1+621.039
  Баскаев Х.К. Металловедие и термическая обработка металов. : учеб.-метод. пособие по диплом. проектир. для техникумов / Х.К. Баскаев, А.А. Самахоцкий. - М. : Машиностроение , 1966. - 192 c.
  621.78
  Баскакова М.А. Толковый юридический словарь: бизнес и право(русско-английский, англо-русский). - М. : Финансы и статистика , 1998. - 683 c.
  34 : 811.111=161.1(038)            67.0
  Баскакова Н.А. Немецкий язык : курс ускор. обучения / Н.А. Баскакова, Т.Я. Андрюшенко, О.Н. Хмелюк. - М. : Изд-во МГУ , 1990. - 302 c.
  811.112            81.2Нем
  Басманова А. Г. Синтаксис предложения французского языка : Учебное пособие / А. Г. Басманова, А. Н. Тарасова - М. : Высшая школа , 1986. - 208 c.
  811.111 (075.8)            81.2 Фр-9
  Басова Н.В. Немецкий для экономистов : учеб. пособие / Н.В. Басова, Т.Ф. Гайвоненко. - Ростов-на-Дону : Феникс , 1999. - 119 c.
  811.112            81.2Нем
  Басовский Л.Е. Теория экономического анализа : учеб пособие для экон. и управл. спец. вузов. - М. : ИНФРА-М , 2001. - 221 c.
  658.012.122            65.053
  Басс Х. Алгебраическая К-теория / пер. с англ. А.В.Михалева ; под ред. Е.С. Голода. - М. : Мир , 1973. - 519 c.
  512.667
  Батищев И.И. Механизация выгрузки наволочных грузов из бортовых автомобилей и автопоездов. / И.И. Батищев, А.И. Прудниченков, А.С. Субботин. - М. : Траспорт , 1972. - 72 c. - (Гос. науч. исслед. ин-т автомобильного транспорта-).
  656.135.5.073.437.01.54 : 621.869
  Батищев И.И. Организация и механизация погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном траспорте : учебник для автотрансп. техникумов. - 6-е изд., перераб. и доп . - М. : Траспорт , 1988. - 366 c.
  656.135.5.011.54 : 621.869
  Батищев И.И. Организация и механизация погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном траспорте : учебник для автотрансп.техникумов. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Траспорт , 1978. - 223 c.
  656.135.5.011.54 :621.869
  Батищев И.И. Организация и механизация погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном траспорте : учебник для автотрансп. техникумов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Траспорт , 1974. - 216 c.
  656.135.5.011.54:621.869
  Батов В.П. Токарные станки. - М : Машиностроение , 1978. - 152 c. - (Б-ка станочника).
  621.941.06
  Батоврин А.А. Электромашинные фазовращатели. - Л : Энергоатомиздат , 1986. - 124 c.
  621.314.25
  Батра Р. Рекламный менеджмент / Раджив Батра, Джон Дж.Маиерс, Дэвид Аакер; пер. с англ. - 5-е изд . - М.; СПб ; К. : Вильямс , 2000. - 780 c.
  659.1 : 658.012.32
  Батра Раджив Рекламный менеджмент / Батра Раджив, Майерс Джон Дж., Аакер Дэвид А.; пер. с англ. - 5-е изд . - М.; СПб; К. : Вильямс , 2004. - 780 c.
  659.1:658.012.32
  Батрак А.В. Краткий грамматический справочник. Немецкий язык / А.В.Батрак, Л.А.Миончинская; под ред. Е.В.Розен. - К. : Пресса Украины , 1994. - 238 c.
  811.112.2`36            81.4Г
  Батунер Л.М. Математические методы в химической технике / Л.М.Батунер,М.Е.Позин ; под.ред.М.Е.Позина. - 6-е изд., испр . - Л : Химия , 1971. - 824 c.
  51:667
  Батушев В.А. Электронные приборы. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Высш. шк. , 1980. - 383 c.
  621.385
  Батышев С.Я. Производственная педагогика : учебник. - 3-е изд., перераб. и доп . - М : Машиностроение , 1984. - 671 c.
  331.36
  Бать М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах : в 3 т. Т.1. Статика и кинематика : учеб. пособие для вузов / М.И.Бать,Г.Ю.Джанелидзе ,А.С. Кельзон ; под ред. Г.Ю.Джанелидзе, Д.Р.Меркина. - 7-е изд., доп . - М. : Наука , 1975. - 512 c.
  531
  Бать М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах : в 3 т. Т.1. Статика и кинематика : учеб. пособие для вузов / М.И.Бать, Г.Ю.Джанелидзе, А.С.Кельзон. - 9-е изд., перераб . - М : Наука , 1990. - 670 c.
  531(076.1)            22.2
  Бать М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах : в 3 т. Т.1. Статика и кинематика : учеб. пособие для вузов / М.И.Бать, Г.Ю.Джанелидзе, С.А.Кельзон ; под ред. Д.Р.Меркина. - 8-е изд.,перераб . - М : Наука , 1984. - 502 c.
  531            22.21я73
  Бать М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах : в 3 т. Т.1. Статика и кинематика : учеб.пособие для вузов / М.И.Бать,Г.Ю. Джанелидзе ,А.С. Кельзон ; под ред. Г.Ю.Джанелидзе, Д.Р.Меркина. - 6-е изд., стер . - М. : Наука , 1971. - 512 c.
  531
  Бать М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах : в 3 т. Т.2. Динамика : учеб. пособие для вузов / М.И.Бать,Г.Ю. Джанелидзе ,А.С. Кельзон. - 8-е изд., перераб . - М. : Наука , 1991. - 638 c.
  531
  Бать М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах : в 3 т. Т.2. Динамика : учеб. пособие для вузов / М.И.Бать,Г.Ю. Джанелидзе ,А.С. Кельзон; под ред. Д.Р.Меркина. - 7-е изд.,перераб . - М. : Наука , 1985. - 559 c.
  531
  Бать М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах : в 3 т. Т.2. Динамика : учеб. пособие для вузов / М.И.Бать,Г.Ю. Джанелидзе ,А.С. Кельзон; под ред. Г.Ю.Джанелидзе, Д.Р.Меркина. - 6-е изд . - М. : Наука , 1975. - 608 c.
  531
  Бать М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах : в 3 т. Т.3. Специальные главы механики : учеб. пособие для вузов / М.И.Бать,Г.Ю. Джанелидзе ,А.С. Кельзон; под ред. Г.Ю.Джанелидзе, Д.Р.Меркина. - М. : Наука , 1973. - 488 c.
  531
  Бать М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах : в 3 т. Т.2. Динамика : учеб. пособие для вузов / М.И.Бать,Г.Ю.Джанелидзе ,А.С.Кельзон ; под ред. Г.Ю.Джанелидзе . - 2-е изд., испр . - М. : Наука , 1964. - 663 c.
  531
  Бать М.М. Теоретическаю механика в примерах и задачах : в 3 т. Т.1. Статика и кинематика : учеб.пособие вузов / М.И.Бать, Г.Ю.Джанелидзе, А.С.Кельзон; под ред. Г.Ю.Джанелидзе, Д.Р.Меркина. - 6-е изд., стер . - М. : Наука , 1972. - 512 c.
  531
  Баутин Н.Н. Поведение динамических систем вблизи границ области устойчивости. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1984. - 176 c.
  531.3
  Бахвалов Н.С. Численные методы.Анализ, алгебра, обыкновенные дифференциальные уравнения : учеб. пособие для вузов. - М. : Наука , 1973. - 631 c.
  519.6
  Бахвалов Н.С. Численные методы : учеб. пособие для вузов / Н.С.Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков. - М. : Наука , 1987. - 598 c.
  519.6
  Бахвалов С.В. Аналитическая геометрия : учебник для пед. ин-тов. - 2-е изд., перераб . - М. : Учпедгиз , 1962. - 368 c.
  514.12
  Бахвалов С.В. Сборник задач по аналитической геометрии : учеб. пособие для гос. ун-тов и пед. ин-тов / С.В.Бахвалов, П.С. Моденов, А.С. Пархоменко. - 3-е изд.,перераб . - М. : Наука , 1964. - 440 c.
  514.12
  Бахмачевский Б. И. Теплотехника.Курс общей теплотехники : учебник для вузов / под ред. А.А.Щукина, И.Н. Сушкина. - М. : Металургиздат. , 1964. - 608 c.
  621.1.016
  Бахов І.С. Практикум з граматики англійської мови : навч.-метод. розробка. - К. : МАУП , 2001. - 127 c.
  811.111`36            81.2Англ
  Бахтина Л.Н. Обучение реферированию научного текста / Л.Н.Бахтина, И.П. Кузьмич, Н.М. Лариохина. - М. : Изд-во МГУ , 1988. - 118 c.
  001.81            74.4
  Бахтинов В.Б. Прокатное производство : учебник для сред. спец. учеб. заведений. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Металлургия , 1987. - 416 c.
  621.771
  Бахтинов В.Б. Производство экономичных профилей проката / В.Б.Бахтинов, Ю.Б.Бахтинов; под науч ред. Ю.Б.Бахтинова. - М. : Металлургия , 1984. - 327 c.
  621.771
  Бахтинов В.Б. Технология прокатного производства : учебник для металлург. техникумов. - М. : Металлургия , 1983. - 488 c.
  621.771
  Бахчисарайцева М.Е. Пособие по английскому языку для энергет спец. вузов / М.Е.Бахчисарайцева, В.А. Каширина. - 2-е изд., доп . - М. : Высш. шк. , 1972. - 142 c.
  811.111            81.2Англ
  Бачевський Б. Є. Відшкодування зносу основних виробничих фондів : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Б.Є.Бачевський, О.О. Решетняк, І.В. Заблодська. - К. : Центр учбов. літ. , 2007. - 175 c.
  330.142.211
  Бачериков Н.Е. Психогигиена умственного труда учащейся молодежи / Н.Е.Бачериков, М.П. Воронцов, Э.И. Добромиль. - К. : Здоровье , 1988. - 167 c.
  613.86 : 371.015.3            51.24+88.4
  Бачинін В.А. Філософія права : підручник для юрид.спец.вищ.навч.закл. / В.А.Бачинін, В.С.Журавський, М.І.Панов. - К. : Ін Юре , 2003. - 468 c.
  340.12
  Баширов Р.А. Судебная бухгалтерия : учеб.пособие для вузов / Р.А.Баширов, Н.В.Баширова. - Ростов н/Д : Феникс , 2005. - 221 c. - (Краснодар.академия МВД России).
  343.148.5
  Башков В.М. Испытание режущего инструмента на стойкость. - М. : Машиностроение , 1985. - 130 c.
  621.9.02.001.4
  Башков Г.П. Выглаживание востановленных деталей. - М. : Машиностроение , 1979. - 79 c.
  621.81.004.67 : 621.923.4
  Башнин Ю.А. Влияние переплавных процессов на структуру и свойства стали / Ю.А.Башнин, В.Н.Исакина, Е.А.Масленкова. - М. : Металлургия , 1991. - 240 c.
  669.14
  Башнянин Г.І. Макроекономічна теорія : навч.посібник / Г.І.Башнянин, Л.С.Томашик, А.Р.Середа; за ред. Г.І.Башнянина, Л.С.Томашик. - Львів : Новий світ-2000 , 2005. - 550 c.
  330.101.541
  Башнянин Г.І. Політична економія : підручник для вищ.навч.закл. / Г.І.Башнянин, П.Ю.Лазур, В.С.Медведєв. - К. : Ельга:Ніка-Центр , 2002. - 527 c.
  330.1            65.01
  Башнянин Г.І. Політична економія : підручник для екон.спец.вищ.навч.закл. / Г.І.Башнянин, П.Ю.Лазур, В.С.Медведєв. - К. : Ніка-Центр : Ельга , 2000. - 527 c.
  330.1            65.01
  Баяковский Ю.М. Графор.Графическое расширение фортрана / Ю.М.Баяковский, В.А.Галактионов, Т.Н.Михайлова. - М. : Наука , 1985. - 288 c. - (Б-чка программиста).
  004.42 : 519.6            681.3.06
  Бгатов В.И. История кислорода земной атмосферы. - М. : Недра , 1985. - 87 c.
  551.51 : 546.21.06            26.23
  Бгашев В.Н. Учебный англо - русский словарь-справочник для машиностроителей / В.Н.Бгашев, Е.Ю.Долматовская. - М. : Высш.шк. , 1991. - 112 c.
  811.111=161.2(038)            81.2Англ-4
  Бебик В.М. Базові засади політології : історія, теорія, методологія, практика : монографія. - 2-е вид., стер . - К. : МАУП , 2001. - 383 c.
  32.001
  Бевзенко С.П. Сучасна українська мова. Синтаксис : навч.посібник для філолог.спец.вищ. навч.закл. / С.П.Бевзенко, Л.П.Литвин, Г.В.Семеренко. - К. : Вища шк. , 2005. - 270 c.
  811.161.2`367            82.2(;Укр)
  Бегам Л.Г. Регулирование водных потоков при проектировании дорог / Л.Г.Бегам, В.С.Алтунин, В.Ш.Цыпин; под ред. Л.Г.Бегама. - М. : Транспорт , 1977. - 304 c.
  625.72 : 627.15
  Бегунова А.И. Путь через века.Фрагменты истории войска российского в очерках, живописи, рисунках, свидетельствах участников событий и очевидцев. - М. : Мол.гвардия , 1988. - 304 c.
  355.1(091)            68.49(2)
  Бедева А.Б. Технический перевод в школе : пособие для учащихся 9-10 кл. шк. / А.Б.Бедева, В.И.Иванов. - М. : Просвещение , 1984. - 160 c.
  811.112.2`25            81.2Нем-9
  Бедель В.К. Литье под низким давлением / В.К.Бедель, Г.И.Тимофеев. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1968. - 259 c.
  721.74
  Бедняк М.Н. Управление научно - техническим прогрессом на автомобильном транспорте. - К. : Тэхника , 1989. - 200 c.
  656.13 : 62.001.7
  Бедрик Б.Г. Растворители и составы для очистки машин и механизмов : справочник / Б.Г.Бедняк, П.В.Чулков, С.И.Калашников. - М. : Химия , 1989. - 175 c.
  661.185.6(035.5)
  Бедь В.В. Юридична психологія : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К.; Львів : Каравела:Новий світ-2000:Магнолия плюс , 2003. - 375 c.
  343.95 : 159.9            88.4
  Бедь В.В. Юридична психологія : навч.посібник для вищ.навч.закл. - Львів; К. : Новий світ-2000: Каравела , 2002. - 375 c.
  34 : 159.9
  Безбородова Г.Б. Экономия топлива при вождении автомобиля / Г.Б.Безбородова, Н.М.Маяк, А.А.Чалый - К. : Техніка , 1986. - 112 c.
  656.13.065 + 629.331.004.18            656.13.065 + 629.113.004.18
  Безвесельный Е.С. Сборник задач и заданий по теории механизмов и машин : учеб.пособие для втузов/ - Харьков : Изд-во ХГУ , 1958. - 361 c.
  621.01
  Безвесельный Е.С. Вопросы и задачи по теории механизмов и машин : учеб.пособие для вузов. - К. : Вища шк. , 1977. - 400 c.
  621.01
  Безналичные расчеты в Украине : сб.нормат.документов. - Харкьков : Консульт , 2002. - 128 c. - (Энциклопедия бухгалтера и экономиста. 2002, март).
  336.717.1(477)            65.262.4
  Безналичные расчеты и кредит / под ред. Г.С.Тимохина. - М. : Финансы и статистика , 1987. - 128 c.
  336.717.1            65.9(2)262
  Безопасная эксплуатация паровых котлов, сосудов и трубопроводов : сб.офиц.материалов / сост. В.И.Тришакин, В.А.Чернега. - 2-е изд., доп . - К. : Техника , 1978. - 437 c.
  621.183
  Безопасность конструкций автомобиля / М.А.Андронов, Ф.Е.Межевич, Ю.М.Немцов, Е.С.Савушкин. - М. : Машиностроение , 1985. - 157 c.
  629.331-788            629.113-788
  Безопасность труда на производстве.Исследования и испытания : справ. пособие / С.П.Алексеев, Е.И.Андреева-Галанина, И.В.Бабайцев и др.; под ред.В.М. Злобинского. - 2-е изд., перераб. и доп . - М.: : Металлургия , 1976. - 400 c.
  658.345.001.4
  Безопасность труда, санитария и гигиена. : справ.пособие. - М. : Изд-во стандартов , 1990. - 172 c. - ((Терминология; Вып.5).).
  658.345(038)=161.1=111
  Безопасность труда.Указатель отечеств. нормат. - техн.документов, международных и иностранных стандартов Т.1-2. Индивидуальные средства защиты. Воздух окружающей среды и рабочей зоны. - М. : Изд-во стандартов , 1990. - 144 c.
  658.345 : 614.89
  Безпека руху автомобільного транспорту. : довідник / Д.В.Зеркалов, П.Р.Левковець, О.І.Мельниченко, О.М.Дмитрієв. - К. : Основа , 202. - 359 c.
  656.13
  Безродний Э. Ф. Світова класична думка про державу і право : навч.посібник / Є.Ф.Безродний,Г.К.Ковальчук, О.С.Масний. - К. : Юрінком Інтур , 1999. - 397 c.
  340.12(100)            67.0
  Безродный М. С. Автоматизированная система строительного проектирования / М.С.Безродный, В.Я.Фульмахт. - К. : Будівельник , 1978. - 100 c. - (Б-ка строителя. Техн.прогресс).
  658.52.011.56
  Безродный П.П. Архитектурные термины : краткий рус. - укр.словарь / под ред. В.В.Савченко. - К. : Вища шк. , 1993. - 272 c.
  72(038)=161.1=161.2
  Безруков Н. Н. Компьютерная вирусология. : справ.руководство. - К. : Укр.сов.энцикл. , 1991. - 414 c.
  004.491.22            681.3.067
  Безрукова В.С. Педагогика. Проективная педагогика : учебник для индустр.- пед.техникумов и учеб.пособие для инж.-пед.спец.вузов - Екатеринбург : Деловая книга , 1996. - 342 c.
  37.013            74.00
  Безрученко В. Н. Электрические машины. : учебник для техникумов пром.трансп. / В.Н.Безрученко,А.С. Хотян. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1987. - 215 c.
  612.313
  Безручко И. И. Обработка металлов давлением. : учеб.пособие для вузов / И.И.Безручко, М.Е.Зубцов, Л.Н.Балакина. - Л. : Машиностроение , 1967. - 311 c.
  621.7
  Безсонов Н. В. Справочник изобретателя и рационализатора.Вопросы и ответы. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Профиздат , 1985. - 271 c.
  001.894/.895
  Безсонов Н. В. Справочник изобретателя и рационализатора.Вопросы и ответы. - М. : Профиздат , 1983. - 256 c.
  001.894/.895
  Безуглая В. О. МІкроекономіка : навч. посібник для вищ. навч.закл. / В.О.Безуглая, І.І.Постіл. - К. : Центр учбов. літ. , 2007. - 285 c.
  330.101.542
  Безуглая В.О, Мікроекономіка : навч. посібник / В.О,Безуглая,І.І,Постіл - К. : Центр учбової літератури , 2007. - 285 c.
  330.101.542
  Безуглий В.В. Регіональна економічна та соціальна географія світу : посібник / В.В.Безуглий, С.В.Козинець. - К. : Академія , 2003. - 687 c. - (Альма-матер).
  332.1 + 913(100)            65.04
  Бейбер Р.Л. Программное обеспечение без ошибок. Приемы и секреты создания правильных программ / пер. с англ. Д.Е.Розенберга ; под ред. Д.И.Правикова. - М. : Джон Уайли энд Санз: Радио и связь , 1996. - 173 c.
  004.414            681.3.06
  Бейзельман Р. Д. Подшипники качения : справочник / Р.Д.Бейзельман, В.В.Цыпкин, Л.Я.Перель. - 6-е изд., испр. и доп . - М. : Машиностроение , 1975. - 572 c.
  621.822.6
  Бейзельман Р.Д. Подшипники качения : справочник / Р.Д.Бейзельман, Б.В.Цыпкин, Л.Я.Перель. - М. : Машиностроение , 1967. - 564 c.
  621.822.6(083)
  Бейзельман Р.Д. Подшипники качения : справочник / Р.Д.Бейзельман, В.В.Цыпкин, Л.Я.Перель - 6-е изд., испр.и доп. . - М. , 1975. - 574 c.
  621.822
  Бейко И. В. Методы и алгоритмы решения задач оптимизация : справ.пособие / И.В.Бейко, Б.Н.Бублик, П.Н.Зинько. - К. : Вища шк. , 1983. - 512 c.
  517.977 + 519.85
  Беклемишев Д. В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. : учебник для физ.-мат. и инж.-физ. спец.вузов. - 6-е изд., стер . - М. : Наука , 1987. - 320 c.
  514.12 + 512.64
  Беклемишев Д. В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры : учебник для физ.-мат. и инж.-физ.спец. вузов. - 5-е изд., перераб . - М. : Наука , 1984. - 320 c.
  514.12 + 512.64
  Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры : учеб.пособие для втузов. - 4-е изд., перераб . - М. : Наука , 1980. - 336 c.
  514.12 + 512.64
  Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры : учеб.пособие для вузов. - 3-е изд., стер . - М. : Наука , 1976. - 320 c.
  514.12 + 512.64
  Беклемишева Л.А. Сборник задач по аналитической геометрии и линейной алгебре : учеб. пособие для физ.-мат., инж.-физ. и инж.-техн. спец. вузов / Л.А.Беклемишева, А.Ю. Петрович, И.А. Чубаров; под ред. Д.В. Беклемишева. - М. : Наука , 1987. - 496 c.
  514.12+512.64
  Беклешов В.К. САПР в машиностроении. Организационно-экономические проблемы / В.К.Беклешов, Г.А. Морозова. - Л. : Машиностроение , 1989. - 143 c.
  658.512.011.56.011.46:621.002
  Белан А.Е. Проектирование и расчет устройств водоснабжения / А.Е. Белан, П.Д. Хоружний . - К. : Будівельник , 1976. - 206 c.
  696.1
  Белевцева А.Т. Потенциометры. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1969. - 328 c.
  621.317.727.2
  Беленький В.М. Структура четных ядер / В.М. Беленький , Е.П. Григорьев. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 307 c.
  539.143.45
  Беленький Д.М. Теория надежности машин и металлоконструкций : учебник / Д.М. Беленький, М.Г. Ханукаев. - Ростов н/Д : Феникс , 2004. - 607 c.
  621-192
  Беленький П.Е. Управление техническим и организационным развитием предприятия / П.Е. Беленький, Ю.Л. Гиттик, Т.В. Ландина. - К. : Тэхника , 1992. - 126 c.
  658.012.32
  Белецкий А.Ф. Теория линейных электрических цепей : учебник для вузов по спец. `Автомат.электросвязь`, `Радиосвязь и радиовещание`,`Многоканал. электросвязь`. - М. : Радио и связь , 1986. - 543 c.
  621.3.011.71
  Белецкий А.Я. Комбинаторика кодов Грея. - К. : КВІЦ , 2003. - 504 c.
  519.711/.725
  Белецкий Д.Г. Справочник токаря - универсала / Д.Г. Белецкий, В.Г. Моисеев, М.Г. Шеметов; под ред. М.Г. Шеметова. - М. : Машиностоение , 1987. - 559 c. - (Справочники. для рабочих. СР).
  621.941
  Белецкий О.В. Обслуживание электрических подстанций / О.В. Белецкий, С.И. Лезнов, А.А. Филатов. - М. : Энергоатомиздат , 1985. - 413 c.
  621.311
  Беликов В.В. Стационарные карбрюраторные двигатели / В.В. Беликов, Е.П. Кожевников. - М. : Машиностроение , 1979. - 224 c.
  621.434
  Белинский В.Г. Избранные эстетические работы : в 2 т. Т.1. / сост.,вступ.ст. и коммент. Н.К.Гея. - М. : Искусство , 1986. - 560 c. - (История эстетики в памятниках и документах).
  11.852
  Белкин И.М. Справочник по допускам и посадкам для рабочего машиностроителя. - М. : Машиностроение , 1985. - 320 c. - (СР.Справочники для рабочих).
  621.753
  Белкин Ю.В. Применение методов инженерной графики в судостроении : учеб. пособие. - Л. : Судостроение , 1987. - 128 c.
  76 : 629.12
  Беллер Г.А. Экзамен разума. Об охране окружающей среды. - М. : Мысль , 1988. - 252 c.
  502.17
  Беллман Р. Динамическое программирование в частных производных / Р.Беллман, Э.Энджел; пер. с англ. С.П.Чеботарева ; под ред. А.М. Летова. - М. : Мир , 1974. - 208 c.
  519.857
  Беллоруссов Н.И. Электрические кабели,провода и шнуры : справочник / Н.И. Белоруссов, А.Е. Саакян, А.И Яковлева; под ред.Н.И. Белоруссова. - 5-е изд.,перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 536 c.
  621.315.2/.3
  Белов А.В. Конструирование устройств на микроконтроллерах. - СПб. : Наука и Техника , 2005. - 255 c.
  681.325
  Белов В.В. Сборник задач по дополнительным главам математической физики : учеб. пособие для вузов. - М. : Высш. шк. , 1978. - 271 c.
  517.95 : 53
  Белов Г.А. Высокочастотные тиристорно-транзисторные преобразователи постоянного напряжения. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 120 c.
  621.314.623
  Белов И.Ф. Справочник по транзисторным радиоприемникам / И.Ф.Белов, Е.В.Дрызго. - М. : Сов. радио , 1970. - 520 c.
  621.396.62(035)
  Белов И.Ф. Справочник по транзисторным радиоприемникам, радиолам и электрофонам. Т.2. Стационарные радиоприемники и радиолы. Электрофоны / И.Ф. Белов, Е.В.Никольский. - М. : Сов.радио , 1972. - 320 c.
  621.396.62 : 681.848.3 (03)
  Белов И.Ф. Зарубежные переносные радиоприемники и магнитофоны : справ. пособие / И.Ф. Белов, Е.В. Никольский. - М. : Радио и связь , 1984. - 192 c.
  621.396.6-182.4+:681.846.7-182.4
  Белов И.Ф. Бытовая приемно-усилительная радиоаппаратура. Стационарные радиолы, тюнеры, магниторадиолы, стереокомплексы. Электрофоны, усилители звуковой частоты (модели 1977-1981гг.) / И.Ф. Белов, В.И. Белов. - М. : Радио и связь , 1986. - 526 c.
  621.396.62 + 681.848
  Белов П.М. Двигатели армейских машин. Т.1. Теория / П.М. Белов, В.Р. Бурячко, Е.И. Акатов. - М. : Воениздат , 1971. - 512 c.
  621.43
  Белов П.С. Основы технологии нефтехимического синтеза : учебник для сред. спец. учеб. заведений. - 2-е изд., перераб . - М. : Химия , 1982. - 279 c.
  665.65.091
  Белов П.С. Основы технологии нефтехимического синтеза : учебник для нефтян. техникумов. - М.;Л. : Химия , 1965. - 377 c.
  665.65.091
  Белоконев И.М. Теория механизмов и машин. Методы автоматизированого проектирования : учеб. пособие для техн. вузов / под ред. К.И. Заблонского. - К. : Выща шк. , 1990. - 207 c.
  621.01
  Белоконь Я.Е. Самоходные шасси Т-16, Т-15М, Т-16МГ. Устройство, работа, техническое обслуживание : каталог деталей. - Чернигов : Ранок , 2004. - 190 c.
  629.366.023.1            629.114.2.011
  Белоконь Я.Е. Тракторы Т-25А, Т-40М, Т-40АМ, Т-40АНМ: устройство, работа, техническое обслуживание / Я.Е. Белоконь, С.О. Гусаков, Н.Г. Ореховская. - Чернигов : Ранок , 2004. - 135 c.
  629.366 + 631.372            629.114.2
  Белоносов В.С. Задачи вступительных экзаменов по математики / В.С.Безносов, М.В.Фокин. - 5-е изд., испр. и доп . - Новосибирск : Изд-во НГУ , 2000. - 479 c.
  51
  Белопухов А.К. Технологические режимы литья плд давлением. - М. : Машиностроение , 1967. - 240 c.
  621.74.042.002
  Белорус О.Г. Полный хозрасчет и самофинансирование : cправочник / О.Г. Белорус, Н.Н. Ермошенко, Е.Г. Панченко. - К. : Политиздат Украины , 1989. - 303 c.
  338.244.018
  Белоруссов Н.И. Электрические кабели и провода.Теоретические основы кабелей и проводов, их расчет и конструкции. - М. : Энергия , 1971. - 512 c.
  621.315.2
  Белостоцкий Б.А. Автоматизация технических систем: Основы автоматики : учебник для слушателей воен.академий / Б.А. Белостоцкий, Ю.К. Яхонтов, В.Н. Ченцов. - Л. : ЛВИКА им.А.Ф. Можайского , 1971. - 256 c.
  681.51
  Белоусов А.П. Проектирование станочных приспособлений : учеб.пособие для машиностр. техникумов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1980. - 240 c.
  621.9.06-229.001.6
  Белоусов А.П. Проектирование станочных приспособлений : учеб.пособие для техникумов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. школа , 1974. - 263 c.
  621.9.06-229.001.6
  Белоусов Г.М. Средства организационной техники : каталог-справочник. - М. : Экономика , 1985. - 113 c.
  651.2            65.050.9(2)2
  Белоусов К.Н. Операционная система ОС ЕС ЭВМ : пособие пользователю / К.Н. Белоусов, В.С. Мохончук, Н.В. Плахотный; под ред. К.Г.Самофалова, А.Г. Назарчука. - К. : Техніка , 1985. - 224 c.
  004.451            681.3.06
  Белоусова Н.А. Учебник французкого языка : учебник для І -ІІ курсов заоч.неяз.вузов / Н.А.Белоусова, Н.И.Улиссова. - М. : Высш.шк. , 1974. - 342 c.
  811.133.1            81.2Фр
  Белоцерковец В.В. Ред. установок промышленных предприятий В 2-х книгах / под ред. В.В. Белоцерковца, Б.А. Делибаша - М. : Энергия , 1976. - 392 c.
  621.313
  Белуха Н.Т. Основы научных исследований в экономике : учеб. пособие для экон.спец. вузов. - К. : Вища шк. , 1985. - 215 c.
  001.891 : 330            65я73
  белый А.В. Структура и методы формирования износостойких поверхностных слоёв / А.В. Белый, Г.Д. Карпенко, Н.К.Мышкин. - М. : Машиностроение , 1991. - 208 c.
  620.178.16
  Белый И.В. Основы научных исследований и технического творчества : учеб. пособие для электротехн. спец.вузов / И.В. Белый, К.П. Власов, В.Б. Клепиков. - Харьков : Вища шк. , 1989. - 200 c.
  001.891
  Белый Ю.А. Считающая микроэлектроника. - М. : Наука , 1983. - 120 c. - (Наука и технический прогресс).
  004.388.2 : 621.382.049.77
  Бельская Н.А. Роль оценочой функции психики в структуре єстетической одаренности : посібник - К.: : Вид-во ін-ту обдарованої дитини , 2014. - 94 с. c.
  15.9.922.72
  Бельский В.И. Промышленные печи и трубы : учеб. пособие для техникумов / В.И.Бельский, Б.В.Сергеев. - 2-е изд.,испр. и доп . - М. : Стройиздат , 1974. - 301 c.
  66.041
  Бельских В.И. Справочник по техническому обслуживанию и диагностированию тракторов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Россельхозиздат , 1986. - 399 c.
  629.366 + 631.372            629.114.2 : 631.372
  Бельхарди Н. Обеспечение надежности компьютерных систем / Н. Бельхарди, А.А. Болдак, Т.М. Чебаненко. - К. : ВЕК+ , 1998. - 175 c.
  004.451-192            681.3.06
  Белявский М.Т. ...Все испытал и все проник (к 275-летию со дня рождения М.В. Ломоносова). - М. : Изд-во МГУ , 1986. - 222 c.
  001(091) + 929 Ломоносов            72.3
  Беляев В.И. Теоретические основы процессов поверхносного пластического деформирования - Минск , 1988. - 184 c.
  621.787.4
  Беляев Н.М. Сборник задач по сопротивлению материалов : учеб.пособие для втузов / под общ. ред. В.К. Качурина. - 11-е изд., стер . - М. : Наука , 1968. - 348 c.
  620.10
  Беляев Н.М. Основы теплопередачи : учебник для ун-тов и вузов - К. : Вища шк. , 1989. - 342 c.
  621.1.016.4
  Беляев Н.М. Сборник задач по сопротивлению материалов / под ред В.К. Качурина. - 10-е изд., стер . - М. : Физматгиз , 1966. - 348 c.
  620.10
  Беляев Н.М. Сборник задач по сопротивлению материалов : учебник для втузов / под ред. В.К. Качурина. - 9-е изд., испр . - М. : Физматгиз , 1965. - 348 c.
  620.10
  Беляев Н.М. Сопротивление материалов : учеб.пособие для втузов - 15-е изд., перераб. . - М. : Наука , 1976. - 607 c.
  620.10
  Беляев Н.М. Сборник задач по сопротивлению материалов / под общ. ред. В.К.Качурина - 10-е изд., стереотип. . - М. : ’’Наука’’ , 1966. - 348 c.
  620.10
  Беляев Н.М. Сборник задач по сопротивлению материалов / под общ. ред. В.К. Качурина - 9-е изд., испр . - М. : Наука , 1965.
  620.10(076.1)
  Беляев Н.М. Сборник задач по сопротивлению материалов / под общ. ред.В.К. Качурина - 6-е стереотипное . - М. : физико-математической литературы , 1958. - 346 c.
  620.10(076.1)
  Беляев Н.М. Сборник задач по сопротивлению материалов / под общ. ред.В.К. Качурина - 6-е стереотипное . - М. : физико-математической литературы , 1958. - 346 c.
  620.10(076.1)
  Беляев Н.М. Сборник задач по сопротивлению материалов / под общ. ред.В.К. Качурина - 6-е стереотипное . - М. : физико-математической литературы , 1958. - 346 c.
  620.10(076.1)
  Беляев Н.М. Сборник задач по сопротивлению материалов / под общ. ред.В.К. Качурина - 5-е стереотипное . - М. : Технико- теоретической литературы , 1957. - 346 c.
  620.10(076.1)
  Беляев Н.Н. Защита атмосферы от загрязнений при миграции токсических веществ : монография / Н.Н.Беляев, В.М.Лисняк. - Днепропетровск : Инновация , 2006. - 150 c.
  502.3 : 620.966.1
  Беляев Н.Н., Берлов А.В., Машихина П.Б. Моделирование нестационарных процессов аварийного загрязнения атмосферы : монография - Д. : ’’Акцент ПП’’ , 2014. - 127 c.
  502.3:51
  Беляев. Н.М. Лабораторные работы по сопротивлению материалов / под ред. В.К.Качурина - 6-е изд., стер . - М. : Гостехиздат , 1956. - 286 c.
  620.10
  Беляев. Н.М. Сборник задач по сопротивлению материалов : учебник для втузов / под общ.ред В.К.Качурина. - 6-е изд., стер . - М. : Физматгиз , 1958. - 377 c.
  620.10
  Беляева А.С. Учитесь читать литературу по специальности на английском языке : учеб.пособие для машиностр.спец.вузов. - М. : Высш.шк. , 1987. - 136 c.
  811.111            81.2Англ-923
  Беляева М.А. Грамматика английского языка : учебник для неяз. вузов. - 7-е изд., испр . - М. : Высш.шк. , 1984. - 319 c.
  811.111` 36            81.2Англ-2
  Беляева М.А. Грамматика английского языка : учеб.пособие для неяз.вузов. - 4-е изд . - М. : Высш.шк. , 1968. - 349 c.
  811.111`36            81.2Англ-2
  Беляева М.А. Грамматика английского языка : учебник для неяз.вузов. - 2-е изд . - М. : Высш.шк. , 1963. - 336 c.
  811.111`36            81.2Англ-2
  Беляева М.А. Учебник английского языка : учебник для неяз.вузов / М.А.Беляева, В.А.Королькова. - 2-е изд . - М. : Высш.шк. , 1966. - 344 c.
  811.111            81.2Англ-2
  Беляков М.И. Мобильная операционная система : справочник / М.И.Беляков, Ю.И.Рабовер, А.Л.Фридман. - М. : Радио и связь , 1991. - 208 c.
  004.451            681.3.066
  Белякова Г.А. ЭВМ и научно - технический прогресс : пособие по нем. яз. для техн.вузов. - М. : Вісш.шк. , 1988. - 96 c.
  811.112.2            81.2Нем
  Белянин В.П. Психолингвистика : учебник. - М. : Флинт : Моск. психол.- социал.ин-т , 2003. - 227 c.
  81` 23            81.2-5
  Белянин П.Н. Промышленные роботы. - М. : Машиностроение , 1975. - 400 c.
  621.865.8
  Белянин П.Н. Промышленные роботы и их применение.Робототехника для машиностроения. - 2-е изд, перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1983. - 311 c.
  621.865.8
  Белянин П.Н. Робототехнические системы для машиностроения. - М. : Машиностроение , 1986. - 252 c.
  621.865.8
  Белянин П.Н. Гибкие производственные системы : учеб.пособие для машиностр.техникумов / П.Н.Белянин, М.Ф.Идзон, А.С.Жогин. - М. : Машиностроение , 1988. - 256 c.
  658.52.011.56.012.3
  Бен-Лев.С. Англо - русский толковый словарь библейско - религиозной лексики. - СПб. : КАРО , 2000. - 142 c.
  811.111=161.2(038)            81.2Англ-4
  Бендицкий Э.Я. Рулевое управление колесных тракторов - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Россельхозиздатй , 1987. - 124 c.
  629.366.032-514.5            629.114.2-514.5
  Бенин М.С. Звук на магнитной ленте / М.С.Бенин, А.С.Подунов. - К. : Рад.шк. , 1987. - 112 c. - (Юному технику).
  681.84
  Бенсон М. Комбинаторный словарь английского языка. / М.Бенсон, Э.Бенсон, Р.Илсон. - спец.изд . - М.: Рус.яз.; Амстердам : Филадельфия : Бенджаминс , 1990. - 286 c.
  811.111(.38)            81.2Англ-4
  Бенцианов Э.Ш. Сборник диктантов по пунктуации : пособие для учителей. - М. : Просвещение , 1974. - 224 c.
  811.161.1            81.2Р
  Бенюх О.П. Карманный русско-английский словарь : 8000 слов / О.П.Бенюх, Г.В.Чернов. - 16-е изд., стер . - М. : Рус.яз. , 1980. - 784 c.
  811.161.1=111(038)            81.2Англ-4
  Беняковский М.А. Производство оцинкованого листа / М.А.Беняковский, Д.Л.Гринберг. - М. : металлургия , 1973. - 256 c.
  621.771 : 669.586
  Бер А.Ю. Сборка полупроводниковых приборов и интегральных микросхем : учеб.посбие для ПТУ / А.Ю.Бер, Ф.Е.Минскер. - М. : Высш.шк. , 1977. - 272 c.
  621.382.002.72
  Берд П. Обуздай свой телефон! Как положить конец тирании собственного телефона / Полли Берд; пер. с англ. З.Я.Красневской. - Мн. : Амалфея , 1997. - 211 c.
  316.477
  Берд П. Продай себя! Тактика совершенствования вашего имиджа / Полли Берд; пер. с англ. Т.А.Сиваковой. - Мн. : Амалфея , 1997. - 207 c. - (Стратегия успеха).
  316.477 : 17.022
  Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия : учеб.пособие для экон. и управл. спец.вузов. - М. : ИНФРА-М , 2002. - 213 c.
  658.012.122            65.053
  Бердон А. Геометрия дискретных групп / пер. с англ. А.О.Солодовникова. - М. : Наука , 1986. - 300 c.
  515.1
  Бердяев Н.А. Кризис искусства. - М. : Интерпринт , 1990. - 47 c.
  101.1            87.8
  Бердяев Н.А. Н.А.Бердяев о русской философии : в 2 т. Т.1. : сборник / Вступ.ст. Б.В.Емельянова, А.И.Новикова. - Свердловск : Изд-во Урал. ун-та , 1991. - 288 c.
  1(47+57)(091)            87.3
  Бердяев Н.А. Н.А.Бердяев о русской философии : в 2 т. Т.2. : сборник - Свердловск : Изд-во Урал. ун-та , 1991. - 239 c.
  1(47+57)(091)            87.3
  Бердяев Н.А. Самопознание (опыт философской автобиографии) / сост., предисл., коммент. А.В.Вадимова. - М. : Книга , 1991. - 447 c.
  1(091) + 101.9            87.3
  Бердяев Н.А. Судьба России. Опыты по психологии войны и национальности / предисл.Л.Полякова. - Репринт.воспроизведение изд.1918 г . - М. : Изд-во МГУ , 1990. - 240 c.
  1(47+57)(091) + 159.922.4 + 355.01            87.3
  Бережковский М.И. Хранение и транспортировка химических продуктов. - М. : Химия , 1973. - 272 c.
  661.004
  Бережных О.А. Самые большие корабли. С древнейших времен до наших дней / под ред. А.И.Вознесенского. - Л. : Студостроение , 1985. - 150 c.
  629.123
  Березин А.С. Технология и конструктирование интегральных микросхем. : учеб. пособие для вузов / А.С.Березин, О.Р.Мочалкина; под ред. И.П.Степаненко. - М. : Радио и связь , 1983. - 232 c.
  621.382.049.77
  Березин Б.И. Самоучитель машинописи. - 5-е изд., испр. и доп . - М. : Легпромбытиздат , 1988. - 176 c.
  651.923            65.050.9(2)2
  Березин Б.И. Школа машинописи : [учебник для серд.проф.уч-щ] - М. : Лег. и пищ. пром-сть , 1984. - 168 c. - (Учебник для сред.проф.уч-щ).
  651.923
  Березин Б.П. Зубошлифовальные работы. : учеб. пособие для проф. тех. уч-щ / Б.П.Березин, Н.И.Думченко, К.В.Мосолов. - 2-е изд., перераб . - М. : Высш. шк. , 1972. - 232 c.
  621.923 : 621.833
  Березин В.Н. Сборник задач для факультативных и внеклассных занятий по математике : кн. для учителя / В.Н.Березин, Л.Ю.Березина, И.П.Никольская. - М. : Просвещение , 1985. - 175 c.
  51
  Березин И.В. Основы физической химии ферментативного катализа. : учеб. пособие для студентов хим. и биолог. фак. ун-тов. / И.В.Березин, К.Мартынек. - М. : Высш. шк. , 1977. - 280 c.
  544.473 : 577.15            541
  Березин И.С. Маркетинг и исследования рынков. - М. : Рус. делов.лит. , 1999. - 416 c.
  339.138            65.290-22
  Березин И.С. Методы вычислений Т.2. : учеб. пособие для втузов / И.С.Березин, Н.П.Жидков. - 2-е изд . - М. : Физмагиз , 1962. - 640 c.
  519.6
  Березин Ф.А. Введение в алгебру и анализ с антикоммутирующими переменными / под ред.В.П.Паламодова. - М. : Изд-во МГУ , 1983. - 208 c.
  512.64+517
  Березівський П.С. Системи технологій : навч. посібник для вищ.навч.закл. / П.С.Березівський, Н.І.Михалюк. - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 287 c.
  621.002.2
  Березівський П.С. Організація виробництва в аграрних формуваннях. : навч. посібник для вищ.навч. закл. / П.С.Березівський, Н.І.Михалюк; за ред. П.С.Березівського. - К. : Центр навч.літ. , 2005. - 559 c. - (Львів.держ.аграр.ун-т).
  631.1
  Березкина Т.Ф. Задачник по общей электротехнике с основами электроники : учеб. пособие для неэлектротехн. спец. техникумов / Т.Ф.Березкина,Н.Г.Гусев, В.В.Масленников. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1991. - 383 c.
  621.3+ 621.38
  Березкина Т.Ф. Задачник по общей электротехнике с основами электроники : учеб. пособие для неэлектротех. спец. техникумов / Т.Ф.Березкина, Н.Г.Гусев, В.В.Масленников. - М. : Высш. шк. , 1983. - 368 c.
  621.3 + 621.38
  Березняк Є.С. Вибрані педагогічні праці : у 3 т. Т.2. / за ред. М.Д.Ярмаченка. - 2-ге вид., доп. . - К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова , 2008. - 295 c.
  37(091)(477)
  Березняк Є.С. Вибрані педагогічні праці : у 3 т. Т.3. / за ред. М.Д.Ярмаченка. - 2-ге вид., доп . - К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова , 2008. - 247 c.
  37(091)(477)
  Березняк С.С. Вибрані педагогічні праці : у 3 т. Т.1. / за ред. М.Д.Ярмаченка. - 2-ге вид., доп . - К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова , 2008. - 343 c.
  37(091)(477)
  Березова О.А. Теоретична механіка : зб. задач / О.А.Березова,Г.Ю.Друшляк, Р.В.Солодовников; за заг.ред. П.П.Лавриненка. - 4-е вид., перероб. і доп . - К. : ІЗМН , 1998. - 405 c.
  531
  Березовский Ю.Н. Детали машин : учебник для машиностроит. спец. техникумов / Ю.Н.Березовский, Д.В.Чернилевский, М.С.Петров ; под ред. Н.А.Бородина. - М. : Машиностроение , 1983. - 384 c.
  621.81
  Березюк Н.Т. Живучесть микропроцессорных систем управления / Н.Т.Березюк, А.Я.Гапунин, Н.И.Подлесный. - К. : Тэхника , 1989. - 143 c.
  004.272.43 :621.382.049.77            681.325.5 : 621.382.049.77
  Беренштейн М.Л. Металловедение и термическая обработка стали : 3. Т.2. Основы термической обработки : Справочник / М.Л.Бернштейн,А.Г.Рехштадта - 3-е перераб.и доп. . - Москва : Металлургия , 1983. - 367 c.
  669.14.017+621.78:669.14
  Берклеевский Курс физики : 5. Т.ІV. Квантовая физика : учеб. пособие, перевод с англ. / Э.Вихман; перевод с англ. под редакцией А.П.Шальникова и Вайсенберта - М. , 1974. - 415 c.
  530.145
  Берклеевский Курс физики : 5. Т.V. Статистическая физика : перевод с англ. / Берклеевский, Ф. Рейф; перевод с англ. под редакцией А.П.Шальникова и Вайсенберта - М : Наука , 1972. - 351 c.
  536.1
  Беркович М.А. Автоматика энергосистем. : учеб. для энерг. и энергостроит. техникумов / М.А.Беркович, В.А.Гладышев, В.А.Семенов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 238 c.
  621.311-52(075.32)            31.27
  Берлин С.А. Обучение английской интонации : учеб.- метод. пособие / С.А.Берлин, А.С.Вейхман. - М. : Высш. шк. , 1973. - 116 c. - (Б-ка преподавателя).
  811.111            81.2Англ
  Берлинер Э.М. Windows 95. Русская версия. Дополнения 96 и 97-го года / Э.М.Берлинер, Б.Э.Глазырин, И.Б.Глазырина. - М. : ABF , 1998. - 527 c.
  004.451            681.3.06
  Берлинер Ю.И. Внедрение научно-технических разработок. Проблемы планирования. - М. : Экономика , 1985. - 72 c.
  658.589.012.2
  Берман А.Г. Ритмичность производства в машиностроении и приборостроении.Организационно- экономические вопросы. - Л. : Машиностроение , 1974. - 296 c.
  658.6:(621+681.2)
  Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа : учеб.пособие для вузов. - 20-е изд . - М. : Наука , 1985. - 383 c.
  517            517.2
  Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа : учеб. пособие для вузов. - 19 - е изд., стер . - М. : Наука , 1977. - 416 c.
  517            517.2
  Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа : учеб.пособие для вузов. - 18 - е изд., стер . - М. : Наука , 1975. - 416 c.
  517
  Берман И.М. Грамматика английского языка. : учеб. пособие для вузов. - К. : Вища шк. , 1977. - 294 c.
  811.111`36            81.2Англ.
  Берман И.М. Грамматика английского языка : курс для самообразования. - 2-е изд., стер . - М. : Высш. шк. , 1999. - 288 c.
  811.111`36            81.2Англ
  Бермант А.Ф. Краткий курс математического анализа для втузов : учебник для втузов / А.Ф.Бермант, И.Г.Араманович. - 8-е изд., испр. и доп . - М. : Наука , 1973. - 720 c.
  517
  Бермант А.Ф. Краткий курс математического анализа для втузов : учебник для втузов / А.Ф.Бермант, И.Г.Араманович. - 7-е изд., стер . - М. : Наука , 1971. - 736 c.
  517            517.2
  Бермант А.Ф. Краткий крс математического анализа : для втузов / А.Ф.Бермант, И.Г. Араманович - изд. 5-е стереот. . - М.: : Наука , 1967. - 735 с. c.
  517
  Берн Э. Игры, в которые играют люди: психология человеческих взаимоотношений. Люди, которые играют в игры: психология человеческой судьбы / пер. с англ. - М. : Прогресс , 1988. - 400 c.
  316.6            88.5
  Бернар И. Толковый экономический и финансовый словарь: фр., рус., англ., нем.,исп. терминология : в 2 т. Т.2. G - Z / Ив Бернар, Жан-Клод Колли; пер. с фр.;под общ. ред. Л.В. Степанова. - М. : Междунар отношения , 1994. - 719 c.
  330.1+336(038)
  Бернар И. Толковый экономический и финансовый словарь: фр., рус., англ., нем., исп. терминология : в 2 т. Т.1. A - F / Ив.Бернар, Жан-Клод Колли; пер. с фр. ; под общ.ред. Л.В.Степанова, ред. В.Б.Рыбаков. - М. : Межунар.отношения , 1994. - 783 c.
  330.1 + 336] (038)
  Бернардо дел Рио Салседа. Краткий испанско-русский политехнический словарь. - М. : Рус.яз. , 1985. - 544 c.
  811.134.2=161.1(038) : 621            81.2-Ис
  Бернс П. Дж. Секреты EXCEL 97 / Патрик Дж.Бернс, Элисон Бэрроуз; пер. с англ.и ред. Н.М.Ручко. - К.;М. : Диалектика , 1997. - 526 c.
  004.451.9 EXCEL            681.3.06
  Бернсон С.П. Химическая технология очистки деталей двигателей внутреннего сгорания. - М. : Транспорт , 1967. - 268 c.
  621.431:66.06
  Бернстайн Л. А. Анализ финансовой отчетности. Теория, практика и интерпретация / пер. с англ. ; гл. ред. серии Я.В. Соколов. - М. : Финансы и статистика , 1996. - 624 c. - (Серия по бухгалтерскому учету и аудиту).
  658.14/.17.012.122            65.052
  Бернштейн С.А. Сопротивление материалов : учебник для машиностр.спец. вузов. - М. : Госиздат , 1961. - 454 c.
  620.10
  Бернштейн С.Б. Болгарско-русский словарь : ок. 58000 слов. - 3-е изд., стер . - М. : Рус.яз , 1986. - 768 c.
  811.163.2=161.1(038)            81.2Бл-4
  Берсенев М.С. Знай телевизор : учеб. пособие. - М. : Изд-во ДОСААФ СССР , 1985. - 208 c.
  621.397
  Берсуцкий Я. Г. Информационная система управления предприятием / АН УССР. Ин-т экономики пром-ти. - К. : Наук.думка , 1986. - 167 c.
  658.012.011.56
  Бертсекас Д. Условная оптимизация и методы множителей Лагранжа / пер. с англ. Н.В.Третьякова; под ред. Е.Г.Гольштейна. - М. : Радио и связь , 1987. - 399 c.
  517.977.5
  Берштейн М.Л. Металловедение и термическая обработка стали : 3. Т.1. Методы испытания и исследования : Справочник / М.Л.Берштейна,А.Г.Рахштадта - 3-е перераб.и доп. . - Москва : Металлургия , 1983. - 352 c.
  669.14.017+621.78:669.14
  Берштейн М.Л. Металловедение и термическая обработка стали : 3. Т.2. Основы термической обработки : Справочник / М.Л.Берштейн,А.Г.Рахштадт - 3-е перераб. и доп. . - Москва : Металлургия , 1983. - 367 c.
  669.14.017+621.78:669.14
  Берштейн М.Л. Металловедение и термическая обработка стали : 3. Т.1. Методы испытания и исследования : Справочник / М.Л.Берштейна,А.Г.Рахштадта - 3-е перераб. и доп. . - Москва : Металлургия , 1983. - 352 c.
  669.14.017 +621.78:669,14
  Беседы по автоматике / Н.И.Голубничий, Г.Ф.Зайцев, М.А.Иващенко и др.; под ред. П.И.Чинаева. - К. : Техника , 1971. - 232 c.
  681.5
  Бескин Н.М. Деление отрезка в данном отношении. - М. : Наука , 1973. - 64 c. - (Популярные лекции по математике).
  514.1            513
  Бесконтактный контроль размеров в станкостроении.Фотоэлектрический метод / под ред. И.В.Харизоменова. - М. : Машиностроение , 1975. - 160 c. - (Электороавтоматика станков).
  621.9.06-52
  Беспалов М.Н. Экономическая библиография : учебник для биб.фак.ин-тов культуры - М. : Книга , 1975. - 271 c.
  01
  Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники : Электромагнитное поле : Учебник для студентов вузов - 7-е изд.,перераб. и доп. . - Москва : Высшая школа , 1978. - 232 c.
  621.3(075.8)
  Бессонов Л.А. Линейные электрические цепи.Новые разделы курса теоретических основ электротехники : учеб.пособие для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1983. - 336 c.
  621.3.011.71
  Бессонов Л.А. Линейные электрические цепи.Новые разделы курса теоретических основ электротехники : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1974. - 316 c.
  621.3.011.71
  Бессонов Л.А. Линейные электрические цепи. Новые разделы курса теоретических основ электротехники : учеб.пособие для вузов - М. : Высш.шк. , 1968. - 256 c.
  621.3.011.71
  Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. : учебник для вузов. - 8-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1984. - 559 c.
  621.3.011.7
  Бесцентровые круглошлифовальные станки / В.И.Черпаков, Г.Ь.Годович, Л.П.Волков и др. - М. : Машиностроение , 1973. - 168 c.
  621.924.046
  Бесчастний В.М. Нотаріат в Україні - Київ : Знання , 2008. - 494 c.
  347.961(477)
  Бетелин В.Б. Многотерминальная диалоговая система ЭКСПРЕСС для ЕС ЭВМ : практикум по программированию / В.Б.Бетелин, С.Е.Богомолов, А.И.Мурашкин. - М. : Изд-во МГУ , 1987. - 87 c.
  004.512.4            681.3.06
  Бех П.О. Англійська мова : навч.посібник для вступників до вищ.навч.закл. - 2-ге вид., стер . - К. : Либідь , 1993. - 270 c.
  811.111            81.2Англ
  Бех П.О. Англійська мова : навч.посібник для вступників до вищ.навч.закл. - К. : Либідь , 1992. - 270 c.
  811.111            81.2Англ-93
  Бех П.О. Англійська мова.Самовчитель : навч.посібник для вищ.навч.закл. / П.О.Бех, Л.В.Биркун. - К. : Либідь , 1998. - 232 c.
  811.111            81.2Англ
  Бех П.О. Англійська мова : Навч.посібник - К. : Либідь , 1992. - 272 c.
  811.111            81.2Англ-93
  Бечко П.К. Місцеві фінанси : навч.посібник для вищ.навч.закл. / П.К.Бечко, О.В.Ролінський. - К. : Центр учбов.літ. , 2007. - 191 c.
  336.1 : 352 (075.8)
  Бешелев С.Д. Нововведения и мы / отв.ред. В.Л.Макаров. - М. : Наука , 1990. - 207 c. - (Наука и техн.прогресс).
  001.895
  Бєлявцев М.І. Інфраструктура товарного ринку : навч. посібник для вищ. навч.закл. / М.І.Белявцев, Л.В.Шестопалова. - К. : Центр навч. літ. , 2005. - 410 c.
  339.14 : 338.49
  Бжилянский И.А. Английская грамматика в таблицах и упражнениях : учеб.пособие для неяз.спец.вузов. - М. : Высш.шк. , 1986. - 135 c.
  811.111`36            81.2Англ-2
  Бибиков Ю.Н. Курс обыкновенных дифференциальных уравнений : учеб.пособие для ун-тов по спец.``Математика``. - М. : Высш.шк. , 1991. - 303 c.
  517.91 (075.8)
  Бибин О.А. Введение в практическую фонетику немецкого языка. - СПб : Союз , 2001. - 281 c.
  811.112.2`342            81.2Нем
  Бизнес - план : метод.материалы / Р.Г.Маниловский, Л.С.Юлкина, Н.А.Колесникова и др.; под ред. Р.Г.Маниловского. - 2-е изд., доп . - М. : Финансы и статистика , 1997. - 159 c.
  65.012.23            65.290-23
  Бизнес - план инвестиционного проекта. Отечественный и зарубежный опыт.Современная практика и документация : учеб.пособие / В.М.Попов, П.П.Кураков, Г.В.Медведев и др.; под ред. В.М.Попова. - 4-е изд., перераб и доп . - М : Финансы и статистика , 1997. - 418 c.
  65.012.23 : 330.322
  Биковський О.Г Довідник зварника / О.Г.Биковський, І.В.Пінковський. - К : Техніка , 2002. - 335 c.
  621.791/.792
  Биленький С.М. Введенние в диаграмную технику Феймана. - М : Атомиздат , 1971. - 215 c.
  530.1
  Билецкий И.П. Логика : учеб.пособие для вузов / И.П.Билецкий, О.Н.Кузь, В.А.Черненко. - К : Кондор , 2007. - 147 c. - ((Харьков. гос. экон.ун-т)).
  161/162(075.8)
  Бинович Л.Э. Немецко-русский фразеологический словарь / Л.Э.Бинович, Н.Н.Гришин ; под.ред. Малиге-Клапенбаха, К.Агрикова. - 2-е изд.,испр. и доп . - М : Русский язык , 1975. - 656 c.
  811.112.2=161.1(038)            81.2 Нем
  Биологический энциклопедический словарь. / гл.ред. М.С.Гиляров. - 2-е изд., испр . - М : Сов. энциклопедия , 1989. - 863 c.
  57(031)
  Биохимия : учеб. пособие для вузов / Н.Е.Кучеренко,Ю.Д.Бабенюк, А.Н.Васильев и др. - К : Высш. шк. , 1988. - 432 c.
  577.1
  Биохимия мышечной деятельности : учебник для вузов физ. воспитания и спорта / Н.И.Волков,Э.Н.Несен, А.А.Осипенко, С.Н.Корсун. - К. : Олимпийская лит. , 2000. - 503 c.
  796.015.52 : 577.1 : 611.73            75.0я73
  Бир Ст. Кибернетика и управление производством / пер. с англ. В.Я.Алтаева ; под.ред.Челюскина А.Б.; с предисл. А.И.Берга. - 2-е изд., доп . - М : Наука , 1965. - 391 c.
  007 + 681.51            62-50
  Биргер И.А. Расчет на прочность деталей машин : справочник / И.А.Биргер,Б.Ф.Шорр, Г.Б.Иосилевич. - 3-е изд., перераб.и доп . - М : Машиностроение , 1979. - 702 c.
  621.81:539.4
  Биргер И.А. Резьбовые и фланцевые соединения / И.А.Биргер,Г.Б.Иосилевич. - М. : Машиностроение , 1990. - 368 c.
  621.882.082 : 624.078.4
  Биргер И.А. Сопротивление материалов : учеб. пособие для машиностроит. и авиац. спец.вузов / И.А.Биргер, Р.Р.Мавлютов. - М. : Наука , 1986. - 560 c.
  620.10
  Биргер И.А. Техническая диагностика. - М. : Машиностроение , 1978. - 240 c. - (Надежность и качество).
  681.518.54            62-19
  Бирин Б.В. Механизация абразивных, доводочных и инструментальных работ / Б.В.Бирин, П.А.Воробьев, П.А.Давидов. - М : Машиностроение , 1975. - 41 c. - (Обраб. деталей абразивных эльборовим инструментом).
  621.922: 65.011.54
  Бирман Г. Экономический анализ инвестиционных проектов / Г.Бирман, С.Шмидт ; пер. с англ. под ред.Л.П.Белых. - М : Банки и биржи : ЮНИТИ , 1997. - 631 c.
  330.322 : 658.012.122            65-56
  Бирюков А.А. Массаж : учебник для вузов по спец. физ. культура. - М : Физкультура и спорт , 2003. - 431 c.
  615.82(075.8)
  Бирюков Б.В. Точные измерения расхода жидкости : справ. пособие / Б.В.Бирюков, М.А.Данилов, С.С.Кивилис. - М. : Машиностроение , 1977. - 144 c.
  681.121
  Бирюков Б.Н. Машины создающие машины. - К. : Техніка , 1987. - 143 c.
  621.9.06.002
  Бирюков С.А. Цифровые устройства на интегральных микросхемах. - 3-е изд., перераб. и доп . - М : Радио и связь , 1991. - 183 c. - (МРБ.Массовая радиобиблиотека.Вып.1159).
  621.396.6.049.77
  Бирюков С.А. Цифровые устройства на МОП - интегральных схемах. - М : Радио и связь , 1990. - 126 c. - (МРБ.Массовая радиобиблиотека. Вып.1132).
  621.396.6.049.77
  Бицадзе А.В. Основы теории аналитических функций комплексного переменного : учеб.пособие для мех.-мат. и физ. спец.вузов. - 2-е изд., доп . - М. : Наука , 1972. - 263 c.
  517.54
  Бицалдзе А.В. Основы теории аналитических функций комплексного переменного : учебник для мех.-мат. и физ. спец. вузов. - 3-е изд., доп . - М. : Наука , 1984. - 320 c.
  517.54
  Биченок М.М. Основи інформатизації управління регіональною безпекою. - К. : ПоліграфКонсалтинг , 2005. - 194 c.
  681.518 : 504.4
  Бичківський Р.В. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація : підручник для вищ.навч.закл. / Р.В.Бичківський, П.Г.Столярчук, П.Р.Гамула; за ред. Р.В.Бичківського. - 2-ге вид., випр. і доп . - Львів : Львівська політехніка , 2004. - 559 c.
  006.1 + 006.91 + 006.063 +006.015.5
  Бичко А.К. Історія філософії : підручник для вищ.навч.закл. / А.К.Бичко, І.В.Бичко, В.Г.Табачковський. - К. : Либідь , 2001. - 407 c.
  1(091)            87.3я73
  Бичкова Н.І. Англійська мова. Комунікативний курс : підручник для фак.ін.мов вищ. навч. закл. - К. : Либідь , 2004. - 326 c.
  811.111            82.2Англ-923
  Бізнес-план:технологія розробки та обгрунтування : навч.посібник для вищ.навч.закл. / С.Ф.Покропивний, С.М.Соболь, Г.О.Швиданенко, О.Г.Дерев`янко. - 2-е вид.,доп . - К. : КНЕУ , 2002. - 379 c.
  65.012.23
  Біленчук П.Д. Правова деонтологія : підручник для вищ.навч.закл. / П.Д.Біленчук, С.С.Сливка; за ред. П.Д.Біленчука. - К. : АТІКА , 1999. - 319 c.
  34 : 174.4            67 : 87.85
  Біленчук П.Д. Процесуальні та криміналістичні проблеми дослідження обвинувачуваного : монография. - К. : Атіка , 1999. - 351 c.
  343.132.9
  Білик М.Д. Фінанси підприємств:практикум : навч. посібник для вищ.навч.закл. / М.Д.Білик, Н.Д.Бабяк, О.Б.Соколова. - К. : Центр учбов.літ , 2008. - 194 c.
  658.14.17(076.5)
  Білик М.Д. Управління фінансами державних підприємств. - К. : Знання , 1999. - 312 c.
  336.13            65.290-93
  Білодід Ю.М. Філософія. Український світоглядний акцент : навч. посібник для вищ. навч. закл. - К. : Кондор , 2006. - 355 c.
  1(075.8)
  Білоусько О.А. Полтавіка. Полтавська енциклопедія : у 12 т. Т.12. Релігія і церква / гол.ред. О.А.Білоусько - Полтава : Полтавський літератор , 2009. - 755 c.
  2(031)
  Біомеханіка спорту : навч. посібник для вищ.навч.закл. з фіз. виховання і спорту / А.М.Лапутін, В.В.Гамалій, О.А.Архипов та ін.; за заг. ред.А.М.Лапутіна. - К. : Олімпійська літ. , 2005. - 319 c.
  796.01:612.76
  Блаватская Е.П. Письма А.П.Синетту : сб. / пер.с.англ. А.П.Исаевой,Л.А.Маклаковой. - М. : Сфера , 1997. - 525 c. - (Белій Лотос).
  141.339 Блаватская +929 Блаватская
  Блаватская Е.П. Из пещер и дебрей Индостана. - К. : Муза , 1991. - 278 c.
  94(54)+141.3(54)(091)            63.3(4.8) + 87.3
  Благоразумие мудрости : сб. / Песнь песней / Экклезиаст. Притчи / Соломон Мудрый. Беседы/Эпиктет. - Симферополь : Реноме , 1998. - 368 c. - (Интеллектуальная б-ка).
  1(091)            87.3
  Блайт Дж. Основы маркетинга / Джим Блайт. - Пер. со 2-го англ.изд. . - К. : Знання-Перс , 2003. - 493 c.
  339.138            65.290-23
  Бланк И. А. Основы финансового менеджмента : в 2 т. Т.1. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Эльга: Ника-Центр , 2004. - 621 c.
  658.14/.17.012.32
  Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. : в 2 т. Т.2. - 2-е изд.,перераб. и доп . - К. : Эльга: Ника-Центр , 2004. - 618 c.
  658.14/.17.012.32
  Бланк И.А Инвестиционный менеджмент. - К. : ИТЕМ : Юнайтед Дондон Трейд Лимитед , 1995. - 447 c.
  658.012.32 : 330.322            65.290-21+65-56
  Бланк И.А. Управление прибылью. - К. : Ника - Центр: Эльга , 1998. - 543 c. - (Б-ка финансового менеджера).
  658.155+338.515
  Бланк И.А. Финансовая стратегия предприятия. - К. : Ника-Центр:Эльга , 2004. - 712 c. - (Б-ка финансового менеджера).
  658.14/.17``313``
  Бланк И.А. Финансовый менеджмент : учебный курс. - К. : Ника-Центр : Эльга , 1999. - 527 c.
  658.14/.17.012.32            65.290-93
  Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера. - К. : Ника-Центр: Эльга , 1998. - 478 c. - (Б-ка финансового менеджера).
  658.14/.17.012.32            65.290-93
  Бланк И.А. Управление активами. - К. : Ника-Центр : Эльга , 2000. - 716 c. - (Б-ка финансового менеджера).
  336.717.061.1 : 658.012.32            65.052
  Бланк І.О. Інвестиційний менеджмент : підручник / І. О. Бланк, Н.М. Гуляєв; за заг. ред А.А.Мазаракі. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т , 2003. - 397 c.
  658.012.32 : 330.322
  Бланк Э. М. Справочник формовщика. / Э.М.Бланка, Ю.И.Юровский. - М. : Машгиз , 1963. - 183 c.
  621.74
  Блантер М. Е. Металловедение и термообработка. : учебник для машиностр. вузов и фак. - М. : Машиностроение , 1963. - 416 c.
  621.78
  Блантер М. Е. Теория термической обработки : учебник для вузов. - М. : Металлургия , 1984. - 328 c.
  621.78
  Блантер С.Г. Промышленная электроника : учебник для вузов. - М. : Недра , 1964. - 368 c.
  621.385
  Бланшей И.Е. Испанский язык : учеб.пособие для неязык.спец.вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1988. - 176 c.
  811.134.2            81.2Ис-9
  Блехерман М.Х. Гибкие производственные системы.Организационно -экономические аспекты. - М. : Экономика , 1988. - 221 c. - (Организация производства).
  658.52.011.56.012.3
  Близнюк С.В. Маркетинг в Україні : проблеми становлення та розвитку. - К. : Політехніка , 2003. - 379 c. - (МАУП).
  339.138(477)            65.290-22
  Блинов И.Г. Оборудование полупроводникового производства : учеб. пособие для приборостроит. спец. вузов / И.Г. Блинов, Л.В. Кожитов. - М. : Машиностроение , 1986. - 263 c.
  621.382.002.5
  Блинова С.И. Практика английского языка. Модальные глаголы : сб.упражнений / С.И. Блинова, Е.И. Синицкая , Г.С. Чернышева. - СПб : Союз , 1999. - 191 c.
  811.111`36            81.2Англ
  Блій Г.де. Географія: світи, регіони, концепти : підручник для географ. і екон. спец. вищ. навч. закл. / Г. де Блій , Пітер Муллер; пер. з англ.; наук. ред. О.Шаблій. - К. : Либідь , 2004. - 738 c.
  91
  Блоки питания импортных телевизоров / А.В. Родин, Н.А. Тюнин - М. : СОЛОН , 1997. - 189 c.
  621.397.13
  Блоки питания импортных телевизоров / А.В. Родин, Н.А. Тюнин - М. : СОЛОН , 1997. - 189 c.
  621.397.13
  Блох М.Я. Практикум по грамматике английского языка : учеб. пособие для пед. ин-тов / М.Я. Блох, А.Я. Лебедев, В.С. Денисова. - М. : Просвещение , 1985. - 175 c.
  811.111`36            81.2 Англ-2
  Блох Э.Л. Основы линейной алгебры и некоторые ее приложения : учеб. пособие для вузов / Э.П.Блох, Л.И. Лошинский, В.Я. Турин. - М. : Высш. шк. , 1971. - 256 c.
  512.64
  Блохинцев Д.И. Принципиальные вопросы квантовой механики. - 2-е изд., испр . - М. : Наука , 1987. - 152 c.
  530.145
  Блощинська В.А. Етика.Практикум : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К : Центр навч. літ. , 2005. - 246 c.
  17 (075.8)
  Блощинська В.А. Сучасне деловодство : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч.літ. , 2005. - 319 c.
  651.4/.9
  Блэквелл Э. Как составить бизнес - план / Эдвард Блэквелл; пер. с англ. - М. : ИНФРА-М , 1998. - 159 c.
  65.012.23            65.290-23
  Блюмберг В.А. Справочник фрезеровщика. - Л. : Машиностроение , 1972. - 360 c. - (Библ. 8 назв.).
  621.914(083)
  Блюмберг В.А. Переналаживаемые станочные приспособления / В.А. Блюмберг, В.П. Близнюк. - Л. : Машиностроение , 1978. - 360 c.
  621.9.06-229
  Блюмберг В.А. Справочник токаря / В.А.Блюмберг, Е.И.Зазерский. - Л. : Машиностроение , 1981. - 406 c.
  621.941
  Блях И.С. Немецко-русский экономический словарь: около 45 000 терминов / И.С.Блях, Л.Т.Багма; под ред. Ю.И. Куколева - М. : Русский язык , 1977. - 664 c.
  811.112.2=161.1(038) : 330            81.2 Нем
  Бобков С.С. Синильная кислота. / С.С.Бобков, С.К.Смиронов. - М. : Химия , 1970. - 176 c.
  661.664
  Бобкова А.Г. Біржове право : навч. посібник для вищ. навч. закл. / А.Г.Бобкова, Ю.О.Моісеєв. - К. : Центр навч. літ , 2005. - 199 c.
  347.731.1
  Бобович Б.Б. Химики автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Боборыкин Н.А. Элементы электроавтоматики, телемеханики и вычислительной техники. Курс лабораторных работ : учеб. пособие для вузов. - Л. : Судостроение , 1967. - 362 c.
  62-52:621.398+004
  Бобров В.В. Оптимизация нестационарных процессов прокатки / В.В.Бобров, В.М. Полещук, В.Д. Гладуш. - К. : Техніка , 1984. - 127 c.
  621.77
  Бобров В.Ф. Основы теории резания металлов. - М. : Машиностроение , 1975. - 344 c.
  621.91.001.1
  Бобров В.Ф. Резание металлов самовращающимися резцами / В.Ф.Бобров, Д.Е.Иерусалимский. - М. : Машиностроение , 1972. - 112 c.
  621.91
  Бобровников Г.А. Прочность посадок, осуществляемых с применением холода. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1971. - 95 c.
  621.753.2
  Бобровников Г.Н. Методы измерения уровня / Г.Н.Бобровников, А.Г.Катков. - М. : Машиностроение , 1977. - 167 c.
  681.128
  Бобровников Н.А. Защита окружающей среды от пыли на транспорте. - М. : Транспорт , 1984. - 73 c.
  502.3 : 504.6 : 628.511.134            20.1+628.511
  Бобровский В.А. Электродиффузионный износ инструмента. - М. : Машиностроение , 1970. - 202 c.
  621.9.02.004.62/.63
  Бовіна Г.І. Практикум з англійської мови : навч. посібник для немовних вищ. навч.закл. - К. : Центр учбової літ. , 2007. - 527 c.
  811.111(076.5)
  Бовсуновский Я.И. Механизация и автоматизация контрольных операций в машиностроении и приборостроении : учеб. пособие для вузов / Я.И. Бовсуновский, О.Н. Власенко. - К. : Изд-во КГУ , 1968. - 232 c.
  658.562.6.011.5
  Богаевский В.Н. Алгебраические методы в нелинейной теории возмущений. - М. : Наука , 1987. - 255 c.
  519.6 : 530.145.7
  Богатко А.Н. Основы экономического анализа хозяйствующего субъекта. - М. : Финансы и статистика , 1999. - 206 c.
  658.012.122            65.053
  Богатырев Г.И. Математика для подготовительных курсов техникумов (на базе 8 классов средней школы) : учеб. пособие / Г.И.Богатырев, О.А.Боковнев. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1988. - 408 c.
  51
  Богатых В.М. Технические устройства обучения : справочник / В.М. Богатых, А.М. Мансуров, В.Н. Попов; под ред. В.Н. Попова. - К. : Вища шк. , 1985. - 304 c.
  378.16.68/.69            74.58
  Богацкий И.С. Бизнес - курс английского языка : словарь- справочник / И.С. Богацкий, Н.М. Дюканова; под общ. ред. И.С. Богацкого. - К.;М. : Логос : Рольф.Айрис-пресс , 1999. - 351 c.
  811.111`276.6            81.2 Англ-4
  Богацкий И.С. Бизнес - курс английского языка : словарь - справочник / И.С.Богацкий, Н.М.Дюканова. - К. : ЛОГОС , 1997. - 351 c.
  811.111`276.6            81.2Англ
  Богацький І.С. Бізнес - курс англійської мови / І.С.Богацький, Н.М.Дюканова; за ред. І.С. Богацького. - 5-е вид., випр . - К. : Логос , 2005. - 351 c. - (Вас чекає успіх!).
  811.111` 276.6
  Богданов С.Н. Автомобильные двигатели : учебник для автотрансп. техникумов / С.Н.Богданов, М.М. Буренков, И.Е. Иванов. - М. : Машиностроение , 1987. - 368 c.
  621.431.73 : 629.331
  Богданов Ю.С. Начала анализа в задачах и упражнениях : учеб. пособие для математ. спец. ун-тов / Ю.С.Богданов, О.А. Кастрица. - Минск : Выш.шк. , 1988. - 174 c.
  517
  Богданова І.М. Соціальна педагогіка : навч. посібник. - К. : Знання , 2008. - 343 c. - (Бі-ка соціального педагога).
  37.013.43(075.8)
  Богданович Б.М. Краткий радиотехнический справочник. Техника радиовещательного приёма / Б.М.Богданович, Э.Б. Ваксер. - Минск : Беларусь , 1976. - 335 c.
  621.396.62
  Богданович Л.Б. Художественное конструирование в машиностроении - К. : ’’Техніка’’ , 1976. - 181 c.
  658.512
  Богиня Д.П. Основи економіки праці : навч. посібник для економ. спец. вищ.навч.закл. / Д.П.Богиня, О.А. Грішнова. - К. : Знання-Прес , 2000. - 313 c. - (Вища освіта ХХІ століття).
  331            65.24
  Богиня Д.П. Основи економіки праці : навч. посібник для економ. спец. вищ.навч.закл. / Д.П.Богиня, О.А. Грішнова. - 2-ге вид., стер . - К. : Знання-Прес , 2001. - 313 c.
  331            65.24
  Боглаев Ю.П. Вычислительная математика и программирование : учеб. пособие. для втузов. - М. : Высш. шк. , 1990. - 543 c.
  519.6
  Боговая И.О. Озеленение населенных мест : учеб.пособие для вузов / И.О.Боговая, В.С.Теодоронский. - М. : Агропромиздат , 1990. - 239 c.
  712.4            85.118.7
  Боголіб Т.М. Принципи управління вузом : монографія. - Переяслав-Хмельницький : Б.в. , 2004. - 202 c. - (Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сков).
  378.11
  Боголюбов А.Н. Математики. Механики : биограф.справочник. - К. : Наук.думка , 1983. - 639 c.
  51(092)+531(092)
  Боголюбов А.Н. Творения рук человеческих. Естественная история машин. - М. : Знание , 1988. - 175 c.
  62(091)
  Боголюбов А.Н. Популярно о роботехнике / А.Н.Боголюбов, Д.А. Никитин. - К. : Наук.думка , 1989. - 198 c.
  621.865.8
  Боголюбов Н.Н. Асимптотические методы в теории нелинейных колебаний / Н.Н.Боголюбов, Ю.А. Митропольский. - 3-е изд.,испр. и доп . - М. : Физматгиз , 1963. - 412 c.
  531
  Боголюбов Н.Н. Введение в теорию квантовых полей / Н.Н.Боголюбов, Д.В. Ширков. - 4-е изд.,испр . - М. : Наука , 1984. - 597 c.
  530.145
  Богомолов Н.В. Практические занятия по высшей математике : учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1973. - 472 c.
  51(076)
  Богомолов Н.В. Практические занятия по математике : учеб.пособие для сред.спец.учеб.заведений. - 3-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1990. - 494 c.
  51
  Богомолов Н.В. Практические занятия по математике : учеб.пособие для сред.спец.учеб.заведений. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1983. - 399 c.
  51(076)
  Богомолов Н.В. Практические занятия с логарифмической линейкой : учеб.пособие для техникумов. - 2-е изд., доп . - М. : Высш.шк. , 1980. - 144 c.
  51-35
  Богомолов Н.В. Математика : учебник для сред. проф.образования. - 4-е изд., стер . - М. : Дрофа , 2006. - 396 c.
  51
  Богомолова Е.И. Пособие по литературе для слушателей подготовительных отделений высших учебных заведений / Е.И.Богомолова, Т.К.Жаров, М.И.Кедрова. - 3-е изд., испр. и доп . - М. : Высш.шк. , 1989. - 447 c.
  82.01            83.3Р
  Богомолова Е.И. Пособие по литературе для слушателей подготовительных отделений вузов / Е.И.Богомолова, Т.К.Жаров, М.М.Кедров. - 2-е изд., испр. и доп . - М. : Высш.шк. , 1986. - 431 c.
  82.01            83.3Р
  Богомолова Е.И. Пособие по литературе для слушателей подготовительного отделения высших учебных заведений / Е.И.Богомолова, Т.К.Жаров, М.М.Кедров. - М. : Высш.шк. , 1982. - 367 c.
  82.01            83.3Р
  Богорад А.А. Грузоподъемные и транспортные машины : учебник для техникумов. - М. : Металлургия , 1989. - 416 c.
  621.85
  Богородицкий Н.П. Материалы в радиоэлектронике : учебник для вузов / Н.П.Богородицкий, В.В.Пасынков. - М.; Л. : Госэнергоиздат , 1961. - 352 c.
  621.315.61 + 621.318.1
  Богородицкий Н.П. Электротехнические материалы : учебник для вузов / Н.П.Богородицкий, В.В.Пасынков, Б.М.Тареев. - 7-е изд., перераб. и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1985. - 304 c.
  621.315
  Богородицкий Н.П. Электротехнические материалы : учебник для вузов / Н.П.Богородицкий, В.В.Пасынков, Б.М.Тареев. - 5-е изд., перераб . - Л. : Энергия , 1969. - 408 c.
  621.315
  Богоявленська Ю.В. Економіка та менеджмент праці : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Ю.В.Богоявленська, Є.І.Ходаківський. - К. : Кондор , 2005. - 330 c.
  331 + 658.012.32
  Богуславский П.С. Немецко - русский словарь по измерительной технике: ок. 28 000 терминов / под ред. А.М.Мелик - Шахназарова. - М. : Рус.яз. , 1984. - 567 c.
  811.112.2=161.1 : 621.317(038)            81.2Нем-4
  Богуслаев В.А. Технологическое обеспечение и прогнозирование несущей способности деталей ГТД / В.А.Богуслаев, В.К.Яценко, В.Ф.Притченко. - К. : Манускрипт , 1993. - 332 c.
  621.438
  Богуш А.М. Методика навчання української мови в дошкільних закладах : навч.посібник для вузів та педучилищ. - К. : Вища шк. , 1993. - 326 c.
  811.161.2            81.2Укр
  Бодди Д. Основы менеджмента / Дэвид Бодди, Роберт Пейтон; пер с англ. Ю.Каптуревский, Ю.Писаренкок; под общ. ред. Ю.Н.Каптуревского. - СПб. : Питер , 1999. - 809 c. - (Европейское издание).
  658.012.32            65.290-21
  Бодик О.П. Сучасна українська мова. Лексикологія. фразеологія. Лексикографія : навчальній посібник / О.П. Бодик, Т.М. Рудакова - К.: : ЦУЛ , 2011. - 416 с. c.
  81"373
  Боднев А.Г. Лабораторный практикум по ремонту автомобилей : учеб.пособие для автотранспор.техникумов / А.Г.Боднев, Н.Н.Шаверин. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1989. - 138 c.
  629.331.083(076.5)            629.113.004.67
  Боднев А.Г. Лабораторный практикум по ремонту автомобилей : учеб.пособие для автотранспорт. техникумов / А.Г.Боднев, Н.Н.Шаверин. - М. : Транспорт , 1984. - 117 c.
  629.331.083(076.5)            629.113.004.67
  Боднев А.Г. Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание автомобилей : учеб.пособие для автотрансп.техникумов / А.Г.Боднев, В.М.Дагович. - М. : Транспорт , 1974. - 252 c.
  629.331.004.5            629.113.004.5
  Боднер В.А. Измерительные приборы : в 2 т. Т.1. Теория измерительных приборов. Измерительные преобразователи : учебник для вузов / В.А.Боднер, А.В.Алферов. - М. : Изд-во стандартов , 1986. - 392 c.
  53.08 + 681.2(075.8)
  Боднер В.А. Измерительные приборы : в 2 т. Т.2. Методы измерений, устройство и проектирование приборов : учебник для вузов / В.А.Боднер, А.В.Алферов. - М. : Изд-во стандартов , 1986. - 224 c.
  53.08 + 681.2
  Бодякин В.И. Куда идешь человек? Основы эволюциологии: информационный подход. - Изд. дискуссионное . - М. : СИНТЕГ , 1998. - 332 c. - (Информатизация России на пороге ХХІ века).
  130.122            87
  Боєчко Ф.Ф. Основні біохімічні поняття, визначення і терміни : навч. посібник / Ф.Ф.Боєчко, Л.О.Боєчко. - К. : Вища шк. , 1993. - 528 c.
  577.1
  Боженко Л.І. Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація : навч. посібник для вищ. навч. закл. - Львів : Афіша , 2004. - 323 c.
  006.1+ 006.91+006.063+006.3] (075.8)
  Боженко Л.І. Стандартизація, метрологія та кваліметрія у машинобудуванні : навч. посібник для машинобуд. спец. вищ. навч. закл. - Львів : Світ , 2003. - 327 c.
  658.562 + 658.516+006.1+006.91+ 621.753]: 621(075.8)
  Боженко Л.І. Управління якістю, основи стандартизації та сертифікації продукції : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Л.І.Боженко, О.Й.Гутта. - Львів : Афіша , 2001. - 172 c. - (Нац.ун-т ).
  006.015.5 + 006.1+ 006.063+658.62.018.12
  Бойко В.В. Николай Иванович Вавилов, 1887-1987. Страницы жизни и деятельности / В.В.Бойко, Е.Р.Виленский. - М. : Агропромиздат , 1987. - 190 c.
  631+929Вавилов
  Бойко В.М. Бізнес : словник - довідник / В.М.Бойко, П.Г.Вашків. - К. : Україна , 1995. - 157 c.
  334.722.012.32
  Бойко О.Д. Нариси з новітньої історії України : [навч. посібник для вищ. навч. закл.]. - К . : [Кондор] , 2008. - 356 c.
  940 (477) ``1985/1991``
  Бойков А.Д. Методы расчета систем автоматического управления с использованием вычислительных машин. - Саранск : Мордов.гос.ун-т , 1975. - 220 c. - ((Мордов. гос.ун-т им.Н.П.Огарева)).
  681.51            62-52
  Бойков А.Д. Основы автоматики и автоматизации процессов и установок : учеб.пособие для вузов. - Саранск : Мордов.гос.ун-т , 1977. - 154 c. - ((Мордов.гос.ун-т им. Н.П.Огарева)).
  681.5            62-52
  Бойков А.Д. Спектральные методы расчета дискретных систем автоматического управления : учеб.пособие для вузов / А.Д.Бойков, Л.В.Сафонов. - Куйбышев : Б.и. , 1973. - 142 c.
  681.511            62-52
  Бойков В.П. Шины для тракторов и сельскохозяйственных машин / В.П.Бойков, В.Н.Белковский. - М. : Агропромиздат , 1988. - 240 c.
  631.372.027.5 + 629.366.027.5
  Бойкова В.О. Системотехніка електронних та вимірювальних пристроїв / В.О.Бойкова, Н.І.Поворозник; за ред. А.М.Сільвестрова. - К. : Корнійчук , 2000. - 113 c.
  621.382 + 621.317
  Бойцов В.В. Горячая штамповка : учебник для сред.проф.-техн.училищ / В.В.Бойцов, И.Д.Трофимов. - М. : Высш.шк. , 1978. - 304 c. - ((Профтехобразование.Кузнечно-штамповочное производ).
  621.735.016.2
  Бойцов В.В. Горячая объемная штамповка : учебник для сред.проф.-техн.училищ / В.В.Бойцов, И.Д.Трофимов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1988. - 264 c.
  621.735.016.2
  Бойченко В.Н. Обмен аэрозолями между атмосферой и гидросферой - Севастопль : НПЦ ’’Экоси - Гидрофизика’’ , 2012. - 164 c.
  541.772
  Бойченко І.В. Філософія історії : підручник для вищ. навч. закл. - К. : Знання , 2000. - 723 c. - ((Вища освіта ХХІ століття)).
  930.1 : 101
  Бойчук В.С. Проектирование сельскохозяйственных дорог и площадок : учеб.пособие для вузов. - М. : Агропромиздат , 1989. - 198 c.
  625.711.2
  Бойчук В.С. Сільскогосподарські дороги та майданчики : підручник для вищ. навч. закл. / В.С.Бойчук, Ю.О.Кірічек. - К. : Урожай , 2000. - 311 c.
  625.711.2
  Бойчук В.С., Кірічек Ю.О. Сільськогосподарські дороги та майданчики : підручник для ВНЗ - К. : ’’Урожай’’ , 2000. - 306 c.
  625.711.2
  Бойчук Ю.Д. Екологія і охорона навколишнього середовища : навч.посібник / Ю.Д.Бойчук, Е.М.Солошенко, О.В.Бугай - 4-те вид., випр.і доп. . - Суми : ’’Університетська книга’’ , 2007. - 316 c.
  502.1
  Бок о бок с компьютером / Перегудов М.А., Халамайзер А.Я. - м. : Высш. шк. , 1987. - 192 c.
  681.3
  Боков В.Н. Детали машин. Атлас : учеб.пособие для машиностр.спец.техникумов / В.Н.Боков, Д.В.Чернилевский, П.П.Будько. - М. : Машиностроение , 1983. - 164 c.
  621.81
  Болбас М.М. Основы эксплуатации и ремонта автомобилей : учеб.пособие для вузов. - Минск : Выш.шк. , 1985. - 284 c.
  629.331.08            629.113.004
  Болгарский А.В. Термодинамика и теплопередача : учебник для авиац.вузов и фак. - М. : Высш.шк. , 1964. - 460 c.
  621.1.016
  Болгарско - русский и русско - болгарский словарь по деталям машин. / сост. А.Ваховский, С.Манчева. - М. : Сов.энциклопедия , 1970. - 352 c.
  811.163.2=161.1(038) : 621.81            81.2Болг
  Болдин Л.А. Основы взаимозаменяемости и стандартизации в машиностроении : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1984. - 272 c.
  621ю753(075.8)
  Болнокин В.Е. Анализ и синтез систем автоматического управления на ЭВМ. Алгоритмы и программы / В.Е.Болнокин, П.И.Чинаев. - М. : Радио и связь , 1986. - 248 c.
  681.51.01 : 004.382.7
  Болонський процес : бібліографія / уклад. : Б.І.Корольов, О.І.Тимошенко, О.Г.Дмитрунь; за ред. З.І.Тимошенко. - К. : Вид-во Європ. ун-ту , 2004. - 18 c.
  378.014.25 : 016
  Болонський процес : документи / уклад. З.І.Тимошенко, А.М.Грехов, Ю.А.Гапон, Ю.І.Палеха. - К. : Вид-во Європ. ун-ту , 2004. - 168 c.
  378.014.25
  Болонський процес : нормативно-правові документи / уклад.: З.І.Тимошенко, І.Г.Онищенко, А.М.Грехов, Ю.І.Палеха. - К. : Вид-во Європ.ун-ту , 2004. - 100 c.
  378.014.25
  Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна-Болонья-Саламанка-Прага-Берлін) / упоряд.:М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, В.Д.Шинкарук та ін. - К.:Тернопіль : Екон.думка ТАНГ , 2003. - 59 c.
  378.014.25
  Болонський процес: перспективи і розвіток у контексті інтеграції України в європейський простір вищої освіти : монографія. Зб.ст. / за ред. В.М.Бебика. - К. : МАУП , 2004. - 197 c.
  378.014.25
  Болотин И.Б. Измерения в переходных режимах короткого замыкания / И.Б.Болотин, Л.З.Эйдель. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Энергия , 1981. - 192 c.
  621.317
  Болотин Х. Л. и др. Станочные приспособления / Х. Л. Болотин,Ф. П. Костромин - 5-е изд., перероб. и доп. . - М.: : Машиностроение , 1973. - 344 с. c.
  621.9.06
  Болотин Х.Л. Станочные приспособления : учеб.пособие для вузов / Х.Л.Болотин, Ф.П.Костромин. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1973. - 344 c.
  621.9.06-229.001.6
  Болотин Х.Л. Станочные приспособления. Конструирование и расчет : учеб.пособие для вузов / Х.Л.Болотин, Ф.П.Костромин. - 4-е изд., перераб . - М. : Машгиз , 1956. - 316 c.
  621.9.06-229.001.6
  Болотин Х.Л., Костромин Ф.П. Станочные приспособления - 5-е изд., перераб. и доп. . - М. : ’’Машиностроение’’ , 1973. - 344 c.
  621.9.06 - 229
  Болотіна Є.В. Соціологія : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Є.В.Болотіна, В.Б.Мішура. - К. : Центр навч.літ. , 2007. - 127 c.
  316
  Болотіна Н.Б. Трудове право України : підручник. - 5-те вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2008. - 860 c. - (Вища освіта ХХІ століття).
  349.2(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Болсун А.И. Методы математической физики / А.И.Болсун, В.К.Гронский, А.А.Бейда. - Минск : Выш.шк. , 1988. - 198 c.
  517.95 : 53            501
  Болтянский В.Г. Математические методы оптимального управления. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1969. - 408 c. - (Физ.-мат.б-ка инженера).
  519.7
  Болтянский В.Г. Элементарная геометрия : кн. для учителя. - М. : Просвещение , 1985. - 319 c.
  514.11
  Болховининов Н.Ф. Металловедение и термическая обработка : учебник для вузов. - 6-е изд., доп. и перераб . - М. : Машиностроение , 1965. - 508 c.
  669.017 + 621.78
  Больнов О.Ф. Философия экзистенциализма. Философия существования / под ред. А.С.Колесникова, В.П.Сальникова - Спбю : Ланъ , 1999. - 224 c.
  141.32            87.3
  Большаков А.М. Оценка и управление рисками влияния окружающей среды на здоровье населения : учеб.пособие / А.М.Большаков, В.Н.Крутько, Е.В.Пуцилло. - М. : Эдиториал УРСС , 1990. - 254 c.
  504 + 351.777            20.1
  Большаков А.С. Менеджмент : учеб.пособие. - СПб. : Питер , 2000. - 156 c. - ((Краткий курс)).
  658.012.32(075.8)            65.290-2
  Большаков В.Д. Теория ошибок и наблюдений : учебник для геодез.вузов и фак. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Недра , 1983. - 223 c.
  528.11
  Большакова Э.Н. Тесты по грамматике немецкого языка/ - СПб. : ПАРИТЕТ , 2000. - 154 c.
  811.112.2`36            81.2Нем-2
  Большая Советская Энциклопедия : в 30 т. Т.1. А - Ангоб / гл.ред. А.М.Прохоров. - 3-е изд . - М. : Сов.Энциклопедия , 1970. - 608 c.
  031
  Большая Советская Энциклопедия : в 30 т. Т.2. Ангола - Барзас / гл.ред. А.М.Прохоров. - 3-е изд . - М : Сов.Энциклопедия , 1970. - 632 c.
  031
  Большая Советская Энциклопедия : в 30 т. Т.3. Бари - Браслет / гл. ред. А.М.Прохоров. - 3-е изд . - М. : Сов. энциклопедия , 1970. - 640 c.
  031
  Большая Советская Энциклопедия : в 30 т. Т.4. Брасос - Веш / гл. ред. А.М.Прохоров - 3-е изд . - М. : Сов.энциклопедия , 1971. - 600 c.
  031
  Большая Советская Энциклопедия : в 30 т. Т.5. Вешин - Газли / гл.ред. А.М.Прохоров. - 3-е изд . - М. : Сов.энциклопедия , 1971. - 640 c.
  031
  Большая Советская Энциклопедия : в 30 т. Т.6. Газлифт - Гоголево / гл.ред. А.М.Прохоров. - 3-е изд . - М. : Сов.энциклопедия , 1971. - 624 c.
  031
  Большая Советская Энциклопедия : в 30 т. Т.7. Гоголь - Дебит / гл. ред. А.М.Прохоров. - 3-е изд . - М. : Сов.энциклопедия , 1972. - 608 c.
  031
  Большая Советская Энциклопедия : в 30 т. Т.8. Дебитор - Евкалипт / гл. ред. А.М.Прохоров. - 3-е изд . - М. : Сов. энциклопедия , 1972. - 592 c.
  031
  Большая Советская Энциклопедия : в 30 т. Т.9. Евклид - Ибсен / гл.ред. А.М.Прохоров. - 3-е изд . - М. : Сов.энциклопедия , 1972. - 624 c.
  031
  Большая Советская Энциклопедия : в 30 т. Т.10. Ива-Италики / гл.ред. А.М.Прохоров. - 3-е изд . - М. : Сов.энциклопедия , 1972. - 592 c.
  031
  Большая Советская Энциклопедия : в 30 т. Т.11. Италия - Кваркуш / гл.ред.А.М.Прохоров. - 3-е изд . - М. : Сов.энциклопедия , 1973. - 608 c.
  031
  Большая Советская Энциклопедия : в 30 т. Т.12. Кварпер - Конгур / гл. ред. А.М.Прохоров. - 3-е изд . - М. : Сов.энциклопедия , 1973. - 624 c.
  031
  Большая Советская Энциклопедия : в 30 т. Т.13. Конда - Кун / гл.ред.А.М.Прохоров. - 3-е изд . - М. : Сов.энциклопедия , 1973. - 624 c.
  031
  Большая Советская Энциклопедия : в 30 т. Т.14. Куна - Ломами / гл. ред. А.М.Прохоров. - 3-е изд . - М. : Сов.энциклопедия , 1973. - 623 c.
  031
  Большая Советская Энциклопедия : в 30 т. Т.15. Ломбард - Мезитол / гл.ред.А.М.Прохоров. - 3-е изд . - М. : Сов.энциклопедия , 1974. - 631 c.
  031
  Большая Советская Энциклопедия : в 30 т. Т.16. Мёзия - Моршинск / гл.ред. А.М.Прохоров. - 3-е изд . - М. : Сов.энциклопедия , 1974. - 615 c.
  031
  Большая Советская Энциклопедия : в 30 т. Т.17. Моршин - Никиш / гл.ред. А.М.Прохоров. - 3-е изд . - М. : Сов.энциклопедия , 1974. - 616 c.
  031
  Большая Советская Энциклопедия : в 30 т. Т.18. Никко - Отолиты / гл. рел. А.М.Прохоров. - 3-е изд . - М. : Сов.энциклопедия , 1974. - 632 c.
  031
  Большая Советская Энциклопедия : в 30 т. Т.19. Отоми - Пластырь / гл.ред. А.М.Прохоров. - 3-е изд . - М. : Сов. энциклопедия , 1975. - 648 c.
  031
  Большая Советская Энциклопедия : в 30 т. Т.20. Плата - Проб / гл. ред. А.М.Прохоров. - 3-е изд . - М. : Сов.энциклопедия , 1975. - 608 c.
  031
  Большая Советская Энциклопедия : в 30 т. Т.21. Проба - Ременсы / гл. ред. А.М.Прохоров. - 3-е изд . - М. : Сов.энциклопедия , 1975. - 640 c.
  031
  Большая Советская Энциклопедия : в 30 т. Т.22. Ремень - Сафи / гл.ред. А.М.Прохоров. - 3-е изд . - М. : Сов.энциклопедия , 1975. - 628 c.
  031
  Большая Советская Энциклопедия : в 30 т. Т.23. Сафлор - Соан / гл.ред. А.М.Прохоров. - 3-е изд . - М. : Сов.энциклопедия , 1976. - 640 c.
  031
  Большая Советская Энциклопедия : в 30 т. Т.24,кн.1 . Собаки - Струна / гл.ред. А.М.Прохоров. - 3-е изд . - М. : Сов.энциклопедия , 1976. - 608 c.
  031
  Большая Советская Энциклопедия : в 30 т. Т.24, кн.2. СССР / гл. ред. А.М.Прохоров. - 3-е изд . - М. : Сов.энциклопедия , 1977. - 576 c.
  031
  Большая Советская Энциклопедия : в 30 т. Т.25. Струнино - Тихорецк / гл.ред. А.М.Прохоров. - 3-е изд . - М. : Сов.энциклопедия , 1976. - 600 c.
  031
  Большая Советская Энциклопедия : в 30 т. Т.26. Тихоходки - Ульяново / гл.ред. А.М.Прохоров. - 3-е изд . - М. : Сов.энциклопедия , 1977. - 624 c.
  031
  Большая Советская Энциклопедия : в 30 т. Т.27. Ульяновск - Франкфорт / гл.ред. А.М.Прохоров. - 3-е изд . - М. : Сов.энциклопедия , 1977. - 624 c.
  031
  Большая Советская Энциклопедия : в 30 т. Т.28. Франкфурт - Чага / гл.ред.А.М.Прохоров. - 3-е изд . - М. : Сов.энциклопедия , 1978. - 616 c.
  031
  Большая Советская Энциклопедия : в 30 т. Т.29. Чаган - Экс -ле-Бен / гл. ред. А.М.Прохоров. - 3-е изд . - М. : Сов.энциклопедия , 1978. - 640 c.
  031
  Большая Советская Энциклопедия : в 30 т. Т.30. Эколибрия - Яя / гл.ред.А.М.Прохоров. - 3-е изд . - М. : Сов.энциклопедия , 1978. - 632 c.
  031
  Большой англо - русский политехнический словарь : ок. 200 000 терминов : в 2 т. Т.2. M - Z / С.М.Баринов, А.Б.Борковский, В.А.Владимиров и др. - М. : РУССО , 2003. - 719 c.
  811.111=161.1(038) : 62
  Большой англо - русский политехнический словарь : ок. 200 000 терминов : в 2 т. Т.1. A - L / С.М.Баринов, А.Б.Борковский, В.А.Владимиров и др. - М. : Рус. яз. , 1991. - 701 c.
  811.111=161.1(038) : 62
  Большой англо - русский политехнический словарь: ок.200 000 слов : в 2 т.. Т.1. А-L / С.М.Баринов, А.Б.Борковский, В.А.Владимиров и др. - М. : РУССО , 2003. - 701 c.
  811.111=161.1(038) : 62
  Большой англо - русский словарь : в 2 т. Т.1. A - L. / под.общ.рук. И.Р.Гальперина. - М. : Сов. энциклопедия , 1972. - 822 c.
  811.111 =161.1(038)
  Большой англо - русский словарь : в 2 т. Т.2:. M - Z / под общ. рук. И.Р.Гальперина. - М . : Сов. энциклопедия , , 1972. - 863 c.
  811.111=161.1(038)
  Большой немецко - русский словарь : в 3 т. Т.3. Дополнение / под рук. О.И.Москальской. - 7-е изд., стер . - М. : Рус.яз. , 2001. - 364 c.
  811.112.2=161.1(038)
  Большой немецко - русский словарь : в 2 т. Т.1. / Е.И.Лепинг, Н.П.Страхова, Н.И.Филичева и др.; под. рук. О.И.Москальской. - М. : Сов.энциклопедия , 1969. - 760 c.
  811.112.2 = 161.1(038)
  Большой немецко - русский словарь : ок.180 000 лексич.ед. : в 3 т. Т.1. A - L / под рук. О.И.Москальской. - 7-е изд., стер . - М. : Рус.яз. , 2001. - 760 c.
  811.112.2=161.1(038)
  Большой немецко - русский словарь : ок.180 000 лексич.ед. : в 3 т. Т.2. L - Z / под рук. О.И.Москальской. - 7-е изд., стер . - М. : Рус.яз. , 2001. - 680 c.
  811.112.2=161.1(038)
  Большой русско - английский политехнический словарь : более 500 000 терминов : в 4 т. Т.1. А -З / под общ. ред. Д.А.Русака. - М. : ЭТС , 1996. - 744 c.
  811.111=161.1(038)
  Большой русско - английский политехнический словарь : более 500 000 терминов : в 4 т. Т.3. О - Р / под общ.ред. Д.А.Русака. - М. : ЭТС , 1997. - 796 c.
  811.111=161.1(038)
  Большой русско - английский политехнический словарь : более 500 000 терминов : в 4 т. Т.4. / под общ.ред. Д.А.Русака. - М. : ЭТС , 1998. - 703 c.
  811.111=161.1(038)
  Большой русско - английский политехнический словарь : более 500 000терминов : в 4 т. Т.2. И - Н / под общ.ред. Д.А.Русака. - М. : ЭТС , 1998. - 750 c.
  811.111=161.1(038)
  Большой русско - английский словарь. С приложением кратких сведений по англ.грамматике и орфоэпии : более 160 000 слов / сост. А.И.Смирницкий; под ред. О.С.Ахмановой - 26-е изд., стер . - М. : Рус.яз. , 2003. - 759 c.
  811.111=161.1(038)
  Большой русско - немецкий словарь : ок. 53 000 слов и 160 000словосочетаний / под ред. К.Лейна. - 15-е изд., стер . - М. : Рус.яз. , 2001. - 736 c.
  811.112.2=161.1(038)
  Болюх М.А. Аналіз фінансово - господарської діяльності бюджетних установ : навч. посібник / М.А.Болюх, А.П.Заросило. - К. : КНЕУ , 2008. - 342 c.
  658.012.122
  Болюх М.А. Збірник задач з курсу``Економічний аналіз`` : навч. посібник / М.А.Болюх, М.І.Горбаток. - К. : КНЕУ , 2002. - 232 c.
  658.012.122
  Бонами Д. Английский язык для технических училищ / предисл. В.Б.Григорова. - М. : Высш.шк. , 1989. - 286 c.
  811.111            81.2Англ
  Бондаренко А.А. Теоретична механіка : в 2 т. Т.1. Статика. Кінематика : підручник [для вищ. навч. закл.] / А.А.Бондаренко, О.О.Дубінін, О.М.Переяславцев. - К. : Знання , 2004. - 599 c. - ((Вища освіта ХХІ століття)).
  531.1/.2(075.8)
  Бондаренко А.А. Теоретична механіка : в 2 т. Т.2. Динаміка : підручник [для вищ. навч.закл.] / А.А.Бондаренко, О.О.Дубінін, О.М.Переяславцев. - К. : Знання , 2004. - 590 c. - ((Вища освіта ХХІ століття)).
  531.3 (075.8)
  Бондаренко А.Д. Современная технология : теория и практика. - К.; Донецк : Вища шк. , 1985. - 171 c.
  621.002.
  Бондаренко А.И. Сельские транспортные коммуникации. Проектирование : учеб.пособие для вузов / А.И.Бондаренко, В.С.Бойчук, В.К.Черненко. - К. : Вища шк. , 1979. - 205 c.
  625.711.2.001.6
  Бондаренко А.І. Проектування технологічного оснащення : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Ін-т змісту і методів навчання.Черкаський інж.-технол.ін-т. - К. : ІЗМН , 1996. - 488 c.
  621.002.72
  Бондаренко Б.І. Потенціали компонентів фізико - хімічних систем : монографія / Б.І.Бондаренко, В.К.Безуглий. - К. : Академперіодика , 2002. - 124 c.
  544.33/.338 : 536.12
  Бондаренко В.П. Справочник электромонтажника / В.П.Бондаренко, М.И.Плетник. - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Будівельник , 1976. - 253 c.
  621.3.035.9
  Бондаренко В.П. Справочник электромонтажника / В.П.Бондаренко, М.И.Плетник. - 2-е изд., перераб . - К. : Будівельник , 1971. - 308 c.
  621.3.035.9
  Бондаренко М.Ф. Комп`ютерна дискретна математика : підручник для вищ. навч. закл. / М.Ф.Бондаренко, Н.В.Білоус, А.Г.Руткас. - Харків : Компанія СМІТ , 2004. - 479 c.
  519.854
  Бондаренко М.Ф. Операційні системи : навч. посібник для вищ.навч.закл. / М.Ф.Бондаренко, О.Г.Качко. - Харків : Компанія СМІТ , 2008. - 431 c.
  004.451
  Бондаренко С.Г Технології механоскладального виробництва : монографія. - Ніжин : Аспект-Поліграф , 2008. - -357 c.
  621.002
  Бондаренко С.Г. Технологічні задачі механоскладального виробництва: : посібник. - Ніжин : Аспект-Поліграф , 2008. - 219 c.
  621.002.72
  Бондаренко С.Г. Розмірні розрахунки механоскладального виробництва : навч.посібник для вищ. навч.закл. - К. : ІСДОУ , 1993. - 541 c.
  621.002.72            621.91.002
  Бондаренко С.Г. Організація технологічних ресурсів : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2012. - 243 c.
  621.002
  Бондарь В.А. Генераторы линейно - измеряющегося напряжения. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 161 c.
  621.373.14
  Бондарь Н.Г. Как работают мосты. - К. : Наук.думка , 1986. - 120 c.
  624.21
  Бонди Е.А. Английский язык. Повторительный курс : учеб.пособие. - М. : Высш.шк. , 1988. - 272 c.
  811.111            81.2Англ-923
  Бонди Е.А. Обсуждаем актуальные проблемы : практикум по общ.- полит. лексике на англ.яз. - М. : Высш. шк. , 1985. - 191 c.
  811.111            81.2Англ
  Бонди Е.А. Учебник английского языка : учебник для вечернего отд.гумат.фак-тов - М. : ИМО , 1963. - 296 c.
  811.111            81.2Англ
  Бонк Н. А. Учебник английского языка : В 2-х ч.. Т.Ч. 2. / Н. А. Бонк, Н. А. Лукьянова , Л. Г. Памухина - М.,К. : Деконт +: ГИС; Издательство Арий , 2004. - 512 c.
  811.111 (075.8)            81.2Англ
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : в 2 т. Т.1. / Н.А.Бонк, Г.А.Котий, Н.А.Лукьянова. - Иваново : Фора , 1994. - 639 c.
  811.111            81.2Англ
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : в 2 т. Т.1. / Н.А.Бонк, Г.А.Котий, Н.А.Лукьянова. - М. : ГИС , 1992. - 637 c.
  811.111            81.2Англ
  Бонн А. Мастерство управления автомобилем. Управление на загородной дороге / пер. с фр. В.Д.Козырева. - 2-е изд., стер . - М. : Транспорт , 1985. - 86 c.
  656.13.052
  Бонч-Бруевич В.Л. Физика полупроводников : учеб.пособие для физ.спец.вузов / В.Л.Бонч-Бруевич, С.Г.Калашников. - М. : Наука , 1990. - 685 c.
  537.311.322
  Бонч-Осмоловский М.А. Селективная сборка. - М. : Машиностроение , 1974. - 144 c.
  621.757
  Бор, Карл де. Практическое руководство по слайнам / Карл де Бор; пер. с англ. - М. : Радио и связь , 1985. - 303 c.
  519.6
  Бордовицына Т.В. Современные численные методы в задачах небесной механики. - М. : Наука , 1984. - 136 c.
  519.6 : 521
  Бордюгов Г.А. История и конъюктура. Субъективные заметки об истории сов.общества / Г.А.Бордюгов, В.А.Козлов. - М. : Политиздат , 1991. - 352 c.
  [947 + 957]``19``            63.3.(2)7
  Боревич З.И. Определители и матрицы : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд . - М. : Наука , 1970. - 199 c.
  512.643            517.1
  Боревич З.И. Определители и матрицы : учеб.пособие для вузов. - 3-е изд . - М. : Наука , 1988. - 183 c.
  512.643
  Боревич З.И. Теория чисел / З.И.Боревич, И.Р.Шафаревич. - 2-е изд . - М. : Наука , 1972. - 496 c.
  511.1
  Боренштейн Ю.Н. Исполнительные механизмы захватывающих устройств. - Л. : Машиностроение , 1982. - 232 c.
  621.868.277.7-231
  Борзенко И.М. Адаптация, прогнозирование и выбор решений в алгоритмах управления технологическими объектами. - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 144 c.
  681.513.6
  Боринець С.Я. Міжнародні валютно - фінансові відносини : підручник. - 5-те вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2008. - 582 c.
  339.7.012(075.8)            65.268
  Боринець С.Я. Міжнародні валютно - фінансові відносини : підручник для вищ. навч.закл. - 4-те вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2004. - 409 c.
  339.7.012(075.8)            65.268
  Боринець С.Я. Міжнародні валютно - фінансові відносини : підручник для вищ. навч.закл. - 3-тє вид., стер . - К. : Знання , 2001. - 305 c.
  339.7.012(075.8)            65.268
  Боринець С.Я. Міжнародні валютно - фінансові відносини : підручник для вищ. навч.закл. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 1999. - 305 c.
  339.7.012(075.8)            65.268
  Борисенко А.И. Векторный анализ и начала тензорного исчисления. : учеб. пособие для вузов / А.И.Борисенко, И.Е.Тарапов. - 6-е изд . - М : Высш.шк , 1986. - 212 c.
  514.742
  Борисенко З.Н. Амортизационная политика : монография. - К. : Наук. думка , 1993. - 135 c.
  658.152 : 657.372.3            65.290-5
  Борисенко И.И. Русско - английский юридический словарь : 22 000 терминов / И.И.Борисенко, В.В.Саенко. - К. : Юрінком Інтер , 1999. - 606 c.
  811.111=161.1(038) : 34            81.2Англ-4 +67
  Борисенко О.А. Лекції з дискретної математики (множини і логіка) : навч.посібник для вищ.навч.закл. - 3-є вид., випр. і доп . - Суми : Університ.книга , 2002. - 176 c.
  517.518.2
  Бориско Н. Ф. Бізнес-курс німецької мови - 5-е вид., стереот. . - К.: : ТОВ "ВП Логос-М" , 2007. - 350 с. c.
  811.112.2            81.2 Нім-4-9
  Бориско Н.Ф. Бизнес - курс немецкого языка. - К. : Заповіт , 1996. - 310 c.
  811.112.2            81.2Нем
  Бориско Н.Ф. Бизнес - курс немецкого языка : словарь - справочник. - К. : ЛОГОС , 1997. - 352 c.
  811.112.2            81.2Нем
  Бориско Н.Ф. Бизнес курс немецкого языка. - К. : Заповіт , 1995. - 310 c.
  811.112.2            81.2Нем
  Бориско Н.Ф. Бизнес - курс немецкого языка : словарь - справочник. - 5-е изд., стер . - К. : ЛОГОС , 2001. - 351 c.
  811.112.2            81.2Нем
  Бориско Н.Ф. Самоучитель немецкого языка : в 2 т. Т.1. - К. : ЛОГОС : Славянский дом книги , 2001. - 479 c.
  811.112.2            81.2Нем
  Бориско Н.Ф. Самоучитель немецкого языка : в 2 т. Т.1. Немецкий без проблем. - М.;К. : Рольф : ЛОГОС , 2000. - 479 c. - ((Клуб иностранных языков)).
  811.112.2            81.2Нем
  Бориско Н.Ф. Самоучитель немецкого языка : в 2 т. Т.2. Немецкий без проблем. - М.; К. : Рольф : ЛОГОС , 2000. - 511 c. - ((Клуб иностранніх языков)).
  811.112.2            81.2Нем
  Борисов Б.Я. Лабораторный практикум по резанию металлов : учебник для втузов - М.;К : Машгиз , 1963. - 80 c.
  621.9(076)
  Борисов В.А. Охраняемые природные территории мира.Национальные парки, заповедники, резерваты : справочник / В.А.Борисов, Л.С.Белоусова, А.А.Винокуров - М. : Агропромиздат , 1985. - 310 c.
  501.172(100)            20.1
  Борисов В.Г Практикум радиолюбителя по цифровой технике / В.Г.Борисов, А.С.Партин - М. : Патриот : Символ-Р , 1991. - 144 c. - ((Приложение к журн.``Радио``).).
  621.396
  Борисов В.Г. Знай радиоприемник. - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Изд-во ДОСААФ , 1986. - 126 c.
  621.396.62
  Борисов В.Г. Радиотехнический кружок и его работа. - М. : Радио и связь , 1983. - 103 c. - ((Массовая радиобиблиотека. Вып. 1061)).
  621.396
  Борисов В.Г. Юный радиолюбитель. - 7-е изд., перераб. и доп. . - М. : Радио и связь , 1986. - 439 c. - ((Массовая радиобиблиотека. Вып.1101).).
  621.396
  Борисов В.И. Общая методология конструирования машин - М. : Машиностроение , 1978. - 120 c.
  621.001.66
  Борисов В.М. Парус на лодке - Л. : Судостроение , 1985. - 152 c.
  629.52 + 797.14            629.125 + 76.717.8
  Борисов Е.Ф. Экономическая теория : учебник для вузов - М. : Юристъ , 1997. - 568 c.
  330.01            65.01
  Борисов Е.Ф. Основы экономической теории : учеб.пособие для сред. спец.учеб.заведений / Е.Ф.Борисов, Ф.М.Волков - М. : Высш.шк. , 1993. - 224 c.
  330.01            65.01
  Борисов К.Г. Международное таможенное право : учеб.пособие для вузов - М. : Изд-во РУДН , 1997. - 225 c.
  341 : 339.543            67.412.3
  Борисов Ю.М. Электрооборудование подъемно - транспортных машин : учебник для втузов / Ю.М.Борисов, М.М.Соколов - М. : Машиностроение , 1971. - 376 c.
  621.86./87 : 62-83
  Борисов Ю.М. Электротехника : учебник для вузов / Ю.М.Борисов, Д.Н.Липатов, Ю.Н.Зорин - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1985. - 551 c.
  621.3
  Борисов Ю.М. Электротехника : учебн. для вузов - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. , 1985. - 551 c.
  621.3
  Борисова З.О. Основи релігієзнавства : навч. - метод. посібник для вищ. навч.закл. - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 287 c.
  2-1            86
  Борковский А.Б. Англо - русский словарь по программированию и информатике : Около 6 000 терминов. - 2-е изд., стер. . - М. : Рус.яз. , 1989. - 332 c.
  811.111=161.2 (038) : 004            81.2Англ
  Борковский А.Б. Словарь по программированию = Dictionary of programming : английский, русский, немецкий, французский : ок. 5000 терминов / А.Б.Борковский, Б.И.Зайчик, Л.И.Боровикова - М. : Рус.яз. , 1991. - 287 c.
  811.111=161.1=112.2=133.1(038) : 004.42            81
  Борковский А.Б. Словарь по программированию = Dictionary of programming : английский, русский, немецкий, французский : ок. 5000 терминов / А.Б.Борковский, Б.И.Зайчик, Л.И.Боровикова - М. : Рус.яз. , 1991. - 287 c.
  811.111=161.1=112.2=133.1(038) : 004.42            81
  Борнацкий И.И. Теория металлургических процессов : учеб.пособие для металлур.вузов и фак. - К. ; Донецк : Вища шк. , 1978. - 287 c.
  669.1.001
  Борноволоков Э.П. Радиолюбительские схемы / Э.П.Борноволоков, В.В.Фролов - 3-е изд., перераб. и доп. . - К. : Техніка , 1985. - 264 c.
  621.396.6.001.66
  Борноволоков Э.П. Радиолюбительские схемы / Э.П.Борноволоков, В.В.Фролов. - 2-е изд., перераб. и доп. . - К. : Техніка , 1982. - 383 c.
  621.396.6.001.66
  Борноволоков Э.П. Радиолюбительские схемы / Э.П.Борноволоков, В.В.Фролов. - К. : Техніка , 1979. - 399 c.
  621.396.6.001.66
  Боровик А.І. Технологічна оснастка механоскладального виробництва : підручник для вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2008. - 726 c.
  621.757.07 +621.002.72
  Боровик С.С. Ремонт и регулировка бытовой радиоэлектронной аппаратуры / С.С.Боровик, М.А.Бродский. - Минск : Выш.шк. , 1989. - 320 c.
  621.396.6.004.67
  Боровиков В.А. Моделирование действия взрыва при разрушении горных пород / В.А.Боровиков, И.Ф.Ванягин. - М. : Недра , 1990. - 231 c.
  622.235.5.001.57
  Боровков А.А. Курс теория вероятностей : учеб.пособие для мат. и физ. спец.вузов. - М. : Наука , 1972. - 288 c.
  519.21
  Боровков А.А. Математическая статистика.Оценка параметров, проверка гипотез : учеб.пособие для мат. и физ. спец.вузов. - М. : Наука , 1984. - 472 c.
  519.22
  Боровков А.А. Теория вероятностей : учеб.пособие для мат. и физ. спец.вузов. - 2-е изд, перераб. и доп . - М. : Наука , 1986. - 431 c.
  519.21
  Боровков А.А. Теория вероятностей : учеб.пособие для мат. и физ. спец.вузов. - М. : Наука , 1976. - 352 c.
  519.21
  Боровских Ю.И. Электрооборудование автомобилей : учеб.пособие для втузов / Ю.И.Боровских, Н.И.Гутенев. - К. : Выща шк. , 1988. - 167 c.
  629.331.064.5            629.113.066
  Бородакий Ю.В. Информационные технологии.Методы, процессы, системы : монография / Ю.В.Бородакий, Ю.Г.Лободинский. - М. : Радио и связь , 2001. - 455 c.
  681.518
  Бородин И.Ф. Автоматизация технологических процессов : учебник для вузов по спец.``Электрификация и автомат. с.-х.пр-ва`` / И.Ф.Бородин, Ю.А.Судник. - М. : КолосС , 2005. - 344 c.
  631.171
  Бородин П.А. Сборник письменных работ по немецкому языку с ключами. - М. : Менеджер , 1999. - 157 c.
  811.112.2            81.2Нем
  Бородкін О.С. Фінансовий облік.Зб.задач для спец. ``Облік і аудит`` : навч. посібник для екон. спец. вищ.навч.закл. - Житомир : Рута : Бутинець , 2002. - 251 c.
  657.15            65.052я73
  Бородулин Ю.Б. Автоматизированное проектирование силовых трансформаторов / Ю.Б.Бородулин, В.А.Гусев, Г.В.Попов. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 264 c.
  621.314.222.6.001.63 : 658.512.011.56
  Бородулина Е.К. Технический анализ и контроль электрохимических производств неорганических веществ : учеб.пособие для хим. - технол. техникумов / Е.К.Бородулина, С.С.Шрайбан. - М. : Химия , 1973. - 208 c.
  543 : 661.322 : 661.4 : 669. 882.37
  Бородуля И.Т. Показательная и логарифмическая функции. Задачи и упражнения : пособие для учителя. - М. : Просвещение , 1984. - 112 c.
  512.1
  Бороненкова С.А. Экономический анализ - основа поиска резервов / С.А.Бороненков, Ю.Г.Бондарь. - М. : Финансы и статистика , 1988. - 91 c. - ((Учись анализировать).).
  658.012.122
  Бортницкий П.И. Охрана труда на автомобильном транспорте : учебник для вузов. - К. : Вища шк. , 1988. - 262 c.
  656.13 : 658.345
  Борцов Ю.А. Электромеханические системы с адаптивным и модальным управлением / Ю.А.Борцов, Н.А.Поляков, В.В.Путов. - Л. : Энергоатомиздат , 1984. - 216 c.
  681.513.6 : 62-83-52
  Борцов Ю.С. Политология в вопросах и ответах : учеб.пособие для вузов / Ю.С.Борцов, И.Д.Коротец, В.Ю.Шпак. - Ростов н/Д : Феникс , 1998. - 444 c.
  32.001            66.0
  Борьба с вибрацией и шумом в кузнечном производстве / Г.В.Дуганов, А.И.Храмой, М.С.Коган и др.; под ред. Г.В.Дуганова. - К. : Техніка , 1984. - 101 c.
  621.73 : 628.517
  Борьба с коррозией в химической и нефтеперерабатывающей промышленности Т.2. Неметаллические материалы : сб. / под ред. И.Я.Клинова. - М. : Машиностроение , 1968. - 212 c.
  620.197 : 620.193.4 : 66
  Борьба с коррозией в химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Т.1. Металлические материалы : сб. / под ред. И.Я.Клинова. - М. : Машиностроение , 1967. - 208 c.
  620.197 : 620.193.4 : 66
  Борьба с шумом на производстве : справочник / Е.Я.Юдин, Л.А.Борисов, И.В.Горенштейн и др.; под ред. Е.Я.Юдина. - М. : Машиностроение , 1985. - 399 c.
  628.517.2
  Борьба с шумом стационарных энергетических машин / Ф.Е.Григорьян, Е.И.Михайлов, Г.А.Ханин, Ю.П.Шевье. - Л. : Машиностроение , 1983. - 160 c.
  621.311 : 628.517.2
  Бостан Л.М. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник для вищ. навч. закл. / Л.М.Бостан, С.К.Бостан. - К. : Центр навч. літ. , 2004. - 671 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)(1-87)
  Бостан С.К. Державне право зарубіжних країн : навч. посібник для вищ.навч. закл. / С.К.Бостан, С.М.Тимченко. - К. : Центр навч. літ. , 2005. - 503 c.
  342(1-87)
  Ботавина Р.Н. Этика деловых отношений : учеб.пособие для экон. спец.вузов. - М. : Финансы и статистика , 2002. - 206 c.
  174.4.022.1            87.75
  Ботт Э. Использование Windows 95 / Эд Ботт; пер. с англ. А.А.Борисова, В.В.Попова, В.В.Трапезникова. - 2-е изд . - К. : Диалектика , 1997. - 396 c.
  004.451.9 Windows            681.3.06
  Боумен К. Основы стратегического менеджмента / Клифф Боумен; пер. с англ. под ред. Л.Г.Зайцева, М.И.Соколовой. - М. : Банки и биржи: ЮНИТИ , 1997. - 175 c.
  658.012.32 ``313``            65.290-21
  Бохан К.А. Курс математического анализа : в 2 т. Т.1. : учеб.пособие для вузов / К.А.Бохан, И.А.Егорова, К.В.Лащенков; под ред. Б.З.Вулиха. - 2-е изд . - М. : Просвещение , 1972. - 511 c.
  517
  Бохан К.А. Курс математического анализа : в 2 т. Т.2. : учеб.пособие для вузов / К.А.Бохан, И.А.Егорова, К.В.Лащенков; под ред. Б.З.Вулиха. - М. : Просвещение , 1972. - 439 c.
  517
  Бочан І.О. Глобальна економіка : підручник / І.О.Бочан, І.Р.Михасюк. - К. : Знання , 2007. - 403 c.
  339.3(100)(075.8)
  Бочаров В.В. Инвестиционный менеджмент : учеб.пособие. - Спб. : Питер , 2000. - 152 c. - (Краткий курс).
  658.012.32 : 330.322            65.290-21
  Бочаров Ю.А. Винтовые прессы. - М. : Машиностроение , 1976. - 247 c.
  621.979
  Бочвар А.А. Металловедение : учебник для вузов. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Металлургиздат , 1956. - 495 c.
  669.017
  Бочелюк В.Й. Психологія : вступ до спеціальності : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.Й.Бочелюк, В.В.Зарицька. - К : Центр учбової літ. , 2007. - 286 c.
  159.9(075.8)
  Бочелюк В.Й. Методика та організація наукових досліджень із психології : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.Й.Бочелюк, В.В.Бочелюк. - К : Центр учбової літ. , 2008. - 357 c.
  159.9.07(075.8)
  Бочелюк В.Й. Методика та організація наукових досліджень із психології : навч. посібник для вищ. навч. закл. / В.Й.Бочелюк, В.В.Бочелюк - К. : Центр учбов.літ. , 2008. - 357 c.
  159.9.07(075.8)
  Бочелюк В.Й. Психологія : вступ до спеціальності : навч.посібник для вищ.навч. закл. / В.Й.Бочелюк, В.В.Зарицька - К. : Центр учбов. літ. , 2007. - 286 c.
  159.9(075.8)
  Бочелюк В.Й. Геронтопсихологія : Навчальний посібник / В.Й.Бочелюк ,О.А.Черепєхіна - К. : КНТ , 2014. - 436 c.
  159.9            88.37
  Бочко Г.П. Українсько - німецький розмовник / Г.П.Бочко, О.Ф.Куліна. - К. : освіта , 1994. - 222 c.
  811.112.2=161.2            81.2Нем
  Бочков В.М. Розрахунок та конструювання металлорізальних верстатів : підручник для вищ. навч. закл. / В.М.Бочков, Р.І.Сілін, О.В.Гаврильченко; за ред. Р.І.Сіліна. - Львів : Бескид Біт , 2008. - 447 c.
  621.9.06.001.6
  Бочков В.М. Обладнання автоматизованого виробництва : навч.посібник / за ред. Р.І.Сіліна - Львів : держ.університет ’’Львівська політехніка’’ , 2000. - 380 c.
  621.9.06
  Бочков В.М. Обладнання автоматизованого виробництва : Навчальний посібник / В.М.Бочков,Р.І.Сілін; За ред.Сіліна Р.І. - Львів : Вид-во Державного унів-ту`Львівська політехніка` , 2000. - 380 c.
  621.9.06-52
  Бочков В.М., Сілін Р.І. Обладнання автоматизованого виробництва / За ред. Сіліна Р.І. - Львів : Видавництво Державного університету ``Львівська по , 2000. - 380 c.
  621.9.06-52            Ж605я73
  Бошняк Л.Л. Измерения при теплотехнических исследованиях. - Л. : Машиностроение , 1974. - 448 c.
  536.5 : 621.1.016
  Боярова Л.Г. Російсько - український словник сучасних банківських, фінансово - кредитних та комерційних термінів : близько 10 000 термінів. - Харків : Основа , 1997. - 254 c.
  811.161.1=161.2(038)            81.2Укр
  Боярченков М.А. Магнитные элементы автоматики и вычислительной техники : учеб.пособие для вузов / М.А.Боярченков, А.Г.Черкашин. - М. : Высш.шк. , 1976. - 383 c.
  621.318.3 : 004.083
  Брагин В. В. Проектирование высоконапряженных цилиндрических зубчатых передач / В. В. Брагин, Д. Н. Решетов. - М. : Машиностроение , 1991. - 224 c.
  621.833.001.63
  Брадис В. М. Четырёхзначные математические таблицы : учеб.пособие для сред.шк. - 41-е изд . - М. : Просвещение , 1970. - 93 c.
  519.66
  Брайловский Н. О. Управление движением транспортных средств / Н. О. Брайловский, Б. И. Грановский. - М. : Транспорт , 1975. - 112 c.
  656.13.05
  Брайчева Т. В. Государственные финансы : учеб пособие для экон. фак-тов вузов. - СПб. : Питер , 2001. - 278 c. - (Учебные пособия).
  336.1            65.261
  Брамм П. Микропроцессор 80386 и его программирование / П. Брамм, Д. Брамм; пер. с англ. А.И.Шереметьева, К.Г.Финогенова ;под ред. Н. Г. Волкова. - М. : Мир , 1990. - 447 c.
  681.325.5 : 621.382.049.77
  Брандман С. Э. Товары для личных подсобных хозяйств : справочник / С. Э. Брандман, В. И. Федоров. - М. : Экономика , 1989. - 208 c.
  631.115.11:631.3.071.002.6 (035.5)
  Брандт З. Анализ данных. Статистические и вычислительные методы для научных работников и инженеров / Зигмунд Бранд; пер. с англ. О.И.Волковой; под ред. Е.В.Чепурина. - М. : Мир : АСТ , 2003. - 686 c.
  519.23
  Брандт Н. Б. Электроны и фотоны в металлах : учеб. пособие для физ. спец. вузов / Н. Б, Брандт, С. М. Чудинов. - 2-е изд., перераб и доп . - М. : Изд-во МГУ , 1990. - 334 c.
  539.12
  Браславский В. М. Технология обкатки крупных деталей роликами. - 2-е изд . - М. : Машиностроение , 1975. - 160 c.
  621.787.4
  Браславский И. Я. Асинхронный полупроводниковый электропривод с параметрическим управлением - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 224 c.
  62-83-52 : 621.313.333
  Браславский И. Я. Энергосберегающий асинхронный электропривод : учеб. пособие для вузов / И. Я. Браславский, З. Ш. Ишматов, В. Н. Поляков. - М. : Академия , 2004. - 249 c.
  62-83-52 : 621.313.333
  Брауде В. И. Вероятностные методы расчета грузоподъёмных машин. - Л. : Машиностроение , 1978. - 231 c.
  621.873/.875 : 519.81
  Брауде В. И. Надежность подъёмно-транспортных машин : учеб.пособие для вузов / В. И. Брауде, Л. Н. Семенов. - Л. : Машиностроение , 1986. - 183 c.
  621.86/87-192
  Брауде В. И. Системные методы расчета грузоподъёмных машин / В.И.Брауде, М.С.Тер-Мхитаров. - Л. : Машиностроение , 1985. - 181 c.
  621.86/87
  Браун Д. А. Технология металлов и конструкционные материалы : учебник для техникумов / Д. А. Браун, А. М. Разыграев. - 2-е изд., доп. и перераб . - М. : Высш. шк. , 1965. - 374 c.
  621.7
  Браун К. С. Когомологии групп / пер. с англ. Д.Б.Фукса. - М. : Наука , 1987. - 384 c.
  515.142.21
  Браун П. Дж. Введение в операционную систему UNIX / пер. с англ. Ю.В.Ступина ; под ред. Ю. М. Баяковского, Н. Б. Дерябина. - М. : Мир , 1987. - 287 c.
  004.451.9 UNIX
  Браун Э. Д. Моделирование трения и изнашивания в машинах / Э. Д. Браун, Ю. А. Евдокимов, А. В. Чичинадзе. - М. : Машиностроение , 1982. - 191 c.
  621.891.001.57
  Браун Э. Л. Первый учебный словарь: ок.5000 слов. Для изучающих англ. яз. / Эми Л. Браун, Джон Даунинг, Джон Ситс. - спец.изд. для СССР . - М.;Эдинбург : Рус. яз. : Дабл ю энд Чемберс , 1983. - 320 c.
  811.111(038)            81.2Англ.-4
  Бреус Е. В. Основы теории и практики перевода с русского языка на английский : учеб пособие для вузов. - 3-е изд . - М. : УРАО , 2002. - 207 c. - (Ун-т Рос. академии образования).
  811.111`253            81.2Англ.
  Бреус Е. В. Основы теории и практики перевода с русского языка на английский : учеб. пособие. - 2-е изд.,испр. и доп . - М. : УРАО , 2000. - 207 c. - (Ун-т Рос. академии образования).
  811.111`253            81.2Англ
  Бреус Е. В. Основы теории и практики перевода с русского языка на английский : учеб. пособие. - 2-е изд . - М. : УРАО , 2003. - 103 c. - (Ун-т Рос. академии образования).
  811.111`253            81.2Англ
  Бригхэм Ю. Ф. Энциклопедия финансового менеджмента / сокр. пер. с англ. ; общ. ред. и вступ. ст. Б. Е. Пенькова, В. В. Воронова. - М. : РАГС - Экономика , 1998. - 816 c. - (Гос служба и региональное управление).
  658.14/.17.012.32(031)            65.290-93
  Бриль А. Р. Функционально-стоимостный анализ в экономических расчётах. - Л. : Изд-во ЛГУ , 1989. - 149 c.
  658.011.47
  Бриндли К. Электронные контрольно-измерительные приборы / пер. с англ. Ю.Ф.Архипцева ; под ред. А. П. Фомина. - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 127 c.
  681.2.082.7
  Бринк И. Ю. Бизнес-план предприятия. Теория и практика : учеб. пособие / И. Ю. Бринк, Н. А. Савельева. - Ростов н/Д : Феникс , 2002. - 378 c. - (Учебники,Учебные пособия).
  65.012.23            65.290-23
  Бринчук М. М. Правовая охрана окружающей среды от загрязнения токсичными веществами. - М. : Наука , 1990. - 214 c.
  342.6 : 504.5 : 620.266.1            67.99(2)5
  Брискина К. Ш. Английский язык для технических вузов : учеб. пособие / К. Ш. Брискина, М. Ф. Завадская. - 3-е изд.,перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1977. - 294 c.
  811.111(075.8)            81.2(Англ)
  Бровман М. Я. Применение теории пластичности в прокатке. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Металлургия , 1991. - 254 c.
  621.771.2:539.374
  Бродин В. Б. Микропроцессор 1486. Архитектура, программирование, интерфейс / В. Б. Бродин, И. И. Шагурин. - М. : Диалог-МИФИ , 1993. - 240 c.
  004.272.4-181.48            681.325.5
  Бродовський В. Й. Тлумачний російсько-український словник психологічних термінів / В. Й. Бродовський, В. О. Грушевський, І. П. Патрик. - К. : Професіонал , 2007. - 511 c.
  159.9(038) : 811.161.1=161.2(038)
  Бродский А. Я. Советы бывалых автомобилистов. - М. : Изд - во ДОСААФ , 1985. - 186 c.
  629.331.1.004            629.114.6
  Бродский А.Я. Советы бывалых автомобилистов. - М. : ДОСААФ , 1989. - 168 c.
  629.331.1.004            629.114.6.004.54
  Бродский Я. С. Производная и интеграл в неравенствах, уравнениях, тождествах : пособие для детей / Я. С. Бродский, А. К. Слипенко. - К. , 1988. - 120 c. - (Б-чка физ. - мат. шк..Математика).
  517.2(076.2)
  Бройль де Л. Соотношение неопределённостей Гейзенберга и вероятностная интерпретация волновой механики:(с критическими замечаниями автора) / пер. с фр. Н.В.Самсоненко под ред. Г. З. Зайцева; предисл. и доп. замечания Ж. Лошака. - М. : Мир , 1986. - 340 c.
  530.145.6
  Брокгауз Ф. А. Энцеклопедический словарь. Современная версия / Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. - М. : ЭКСМО , 2003. - 670 c.
  031            92
  Бромлей М. Ф. Гидравлические машины и холодильные установки : учебник для вузов . - М. : Стройиздат , 1971. - 260 c.
  621.5
  Брон Л. С. Гидравлический привод агрегатных станков и автоматических линий / Л. С. Брон, Ж. Э. Тертаковский. - 3-е изд, перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1974. - 328 c.
  621.9.06-82
  Брон Л.С. Гидравлический привод агрегатных станков и автоматических линий / Л.С.Брон,Ж.Э.Тартаковский - 3-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1974. - 328 c.
  621.9.06
  Бронштейн И. Н. Справочник по математике. Для инженеров и учащихся вузов / И. Н. Бронштейн, К. А. Семендяев. - 13-е изд, испр. . - М. : Наука , 1986. - 544 c.
  510(035)
  Бронштейн И. Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся / И. Н. Бронштейн, К. А. Семендяев; пер. с нем. ;под ред. Г. Гроше, В. Циглера. - М.; Лейпциг : Наука :Тойнбер , 1981. - 719 c.
  510(035)
  Бронштейн И. Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся вузов / И. Н. Бронштейн, К. А. Семендяев. - 10-е изд., стер. . - М. : Наука , 1964. - 608 c.
  510(035)
  Бронштейн И. Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся вузов / И. Н. Бронштейн, К. А. Семендяев. - 8-е изд., стер. . - М. : Физматгиз , 1959. - 608 c.
  510(035)
  Брудник С. С. Экономические основы надежности АСУП - М. : Машиностроение , 1975. - 160 c.
  658.012.011.56
  Брунштейн Д. П. Эффективность технологических процессов систем обработки данных - М. : Статистика , 1977. - 150 c. - (Пособие для работников ВЦ).
  004.451.7            681.3
  Брускин Д. Э. Электрические машины : 2-х ч.. Т.1. : учеб. для электротехн. спец. вузов / Д. Э. Брускин, А. Е. Зорохович, В. С. Хвостов - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высшая школа , 1987. - 319 c.
  621.313
  Брускин Д. Э. Электрические машины : 2-х ч.. Т.2. : учеб. для электротехн. спец. вузов / Д. Э. Брускин, А. Е. Зорохович, В. С. Хвостов. - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. шк. , 1987. - 335 c.
  621.313
  Брускин Д.Э. Электрические машины и микромашины : учеб. для электротехн. спец. вузов / Д.Э.Брускин, А.Е.Зорохович, В.С.Хвостов - 3-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш.шк. , 1990. - 528 c.
  621.313 + 621.313-181.48
  Брэддик У. Менеджмент в организации / пер. с англ. - М. : ИНФРА-М , 1997. - 343 c.
  658.012.32            65.290-21
  Брюханов А.Н. Ковка и объемная штампока - 2-е изд., переаб. и доп. . - М.: : Машиностроение , 1975. - 402 с. c.
  621.735
  Брюханов В. А. Методы повышения точности измерений в промышленности - М. : Изд-во стандартов , 1991. - 108 c.
  53.008.3:389.I/.14
  Брянский Л. Н. Краткий справочник метролога / Л. Н. Брянский, А. С. Дойников. - М. : Изд-во стандартов , 1991. - 79 c.
  006.91
  Бубенников А. В. Начертательная геометрия : учебник для втузов - 3-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высшая школа , 1985. - 288 c.
  514.18
  Бубенников А. В. Начертательня геометрия : учеб. для вузов / А. В. Бубенников, М. Я. Громов. - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. шк. , 1973. - 416 c.
  514.18
  Бубер М. Проблема человека / пер. с нем. - К. : Ника-центр:ВИСТ-С , 1998. - 96 c.
  13            87
  Бублик В. Н. Історія німецької мови : навч. посібник для вищ. навч. закл. - 2-ге вид. . - Вінниця : Нова книга , 2004. - 271 c.
  811.112.2(091)            81.2Нем-03
  Бублик С. А. Релігієзнавство : навч. посібник - стереотипне вид. . - К. , 2001. - 495 c.
  21/29
  Бубняк Т. І. Вища математика : навч. посібник для вищ. навч. закл. - Львів : Новий світ - 2000 , 2006. - 434 c.
  51(075.8)
  Буга Н. Н. Радиоприёмные устройства : учеб. для вузов спец. ``Радиосвязь и радиовещание`` / Н. Н. Буга, А. И. Фалько, Н. И. Чистяков; под ред. Н. И. Чистякова - М. : Радио и связь , 1986. - 320 c.
  621.396.62
  Бугаков И. И. Ползучесть полимерных материалов .Теория и приложение : монография - М. : Наука , 1973. - 288 c.
  531:539.376
  Бугаян И. Р. Макроэкономика : учеб. пособие для экон. спец. вузов. - Ростов-на-Дону : Феникс , 2000. - 348 c.
  330.101.541            65.012.2
  Бугров Я. С. Дифференциальное и интегральное исчисление : учеб. для инж.-техн. спец. вузов / Я.С.Бугров, С.М.Никольский. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Наука , 1984. - 431 c.
  517.2./3
  Бугров Я. С. Дифференциальное и интегральное исчисление : учебник для инж.-техн. спец. вузов / Я.С.Бугров, С.М.Никольский. - М. : Наука , 1980. - 432 c.
  517.2/3
  Бугров Я. С. Дифференциальное и интегральное исчисление : учебник для инж.-техн. спец. вузов / Я. С Бугров, С. М. Никольский. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1988. - 431 c.
  517.2/.3
  Бугров Я. С. Дифференциальные уравнения. Кратные интегралы. Ряды. Функции комплексного переменного : учебник для инж.-техн. спец. вузов / Я. С. Бугров, С. М. Никольский. - 3-е изд., испр . - М. : Наука , 1989. - 464 c.
  517.2/3
  Бугров Я. С. Дифференциальные уравнения. Кратные интегралы. Ряды. Функции комплексного переменного : учеб. для инж.-техн. спец. вузов / Я. С. Бугров, С. М. Никольский. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1985. - 464 c. - (Высшая математика).
  517.2/3
  Бугров Я. С. Задачник : учеб. пособие для инж.-техн. спец. вузов / Я. С. Бугров, С. М. Никольский. - 2-е изд., испр. и доп . - М. : Наука , 1987. - 253 c.
  51
  Бугров Я.С. Задачник : учеб.пособие для инж-техн спец. вузов / Я. С. Бугров С.М.Никольский. - М. : Наука , 1982. - 192 c.
  512.64 + 514.12 (076.1)
  Бугров Я.С. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии : учебник для инж.-техн.спец.вузов / Я.С.Бугров, С.М.Никольский . - 3-е изд., испр. и доп. . - М. : Наука , 1988. - 222 c.
  512.64 + 514.12            512.64
  Бугров Я.С. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии : учебник для инж. - техн. спец.вузов / Я.С.Бугров, С.М.Никольский. - М. : Наука , 1980. - 175 c.
  512.64 + 514.12
  Бугров Я.С. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии : учебник для вузов / Я.С.Бугров, С.М.Никольский. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1984. - 190 c.
  512.64 + 514.12
  Будагов Р.А. Как мы говорим и пишем. - М. : Изд-во МГУ , 1988. - 79 c.
  811.161.1            81.2Р
  Будак Б.М. Краткие интегралы и ряды : учебник для вузов / Б.М.Будак, С.В.Фомин. - М. : Наука , 1965. - 607 c.
  517.37
  Будак В.М. Сборник задач по математической физике : учеб.пособие для ун-тов / В.М.Будак и др. - 2-е изд., испр . - М. : Наука , 1972. - 688 c.
  517.95 : 53
  Будівельні конструкції : навч. посібник / за ред. Є.В.Клименка - К. : ’’Центр учбової літератури’’ , 2012. - 426 c.
  624.01 (075.8)
  Будішев М.С. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка : підручник для вузів неелетротехн. спец. - Львів : Афіша , 2001. - 423 c.
  621.3 + 621.38 + 004.272.4-181.48            621.3 + 621.38 + 681.325.5-181
  Будник Ф.Г. Сборник задач по теоретической механике : учеб.пособие для втузов / Ф.Г.Будник , Ю.М.Зингерман, Е.И.Селенский. - М. : Высш. шк. , 1987. - 176 c.
  531
  Будрейко Н.А. Философские вопросы химии. - М. : Высш. шк. , 1970. - 336 c.
  54 : 101
  Бузаров В.В Основы синтаксиса английский разгорной речи : учеб.пособие для пед. ин-тов - М. : Просвещение , 1986. - 128 c.
  811.111`367            81.2Англ-9
  Бузук Г.Л Логика и компьютер. - М. : Финансы и статистика , 1995. - 208 c.
  004.312.466            681.3.06
  Букин В.Р. Школьникам о философии : кн.для учащихся ст. классов / В.Р.Букин, А.Ф.Малышевский. - М. : Просвещение , 1992. - 157I c.
  1(075.3)            15
  Букреев В.И. Этика права. От истоков этики и права к мировозрению : учеб. пособие / В.И.Букреев, И.Н.Римская. - М. : Юрайт , 1999. - 335 c.
  340 : 174.4.022.1            67.0
  Букчина Б.З. Слитно или раздельно? Опыт словаря - справочника : ок. 82 000 слов / Б.З.Букчина, Л.П.Калакуцкая . - 6-е изд., стер . - М. : Рус.яз , 1987. - 875 c.
  811.161.1            81.2Р
  Булавін Л.А. Ядерна фізика : підручник для вищ. навч. закл. / Л.А. Булавін, В.К. Тартаковський. - К. : Знання , 2005. - 431 c.
  539.1
  Буланин Л.Л. Трудные вопросы морфологии : пособие для учителей. - М. : Просвещение , 1976. - 208 c. - (Б-ка учитела рус.яз.).
  811.161.1`            4Р(07)
  Булатецька Л.І. Теорія і теоретизація у лінгвістиці : підруч. для філолог. спец. вищ. навч. закл. - Вінниця : Нова книга , 2004. - 167 c.
  811.111`1            81.2Англ-5
  Булатов Г.А. Пенополиуретаны в машиностроении и строительстве. - М. : Машиностроение , 1978. - 184 c.
  678.644 : 621
  Булгакова А.М. Пассивные конструкции в речевой практике : пособие по англ. языку. - М. : Высш. шк. , 1978. - 103 c.
  811.111            81.2Англ
  Буловский П.И. Основы сборки приборов. - М. : Машиностроение , 1970. - 200 c.
  681.2
  Буловский П.И. Автоматизация селективной сборки приборов / П.И. Буловский, Г.В. Крылов, В.А. Лопухин. - М. : Машиностроение , 1978. - 232 c.
  681.2 : 621.757 : 658.011.56
  Буловский П.И. Надежность приборов систем управления : справ. пособие / П.И. Буловский, М.Г. Зайденберг. - Л. : Машиностроение , 1975. - 328 c.
  681.51-192            62-52
  Буловский П.И. Технология и оборудование производства электроизмерительных приборов : учебник для сред. спец. учеб. заведений / П.И. Буловский, А.Н. Лукичев. - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. шк. , 1983. - 280 c.
  621.317.002
  Булыч В.И. Ремонт и настройка унифицированных цветных телевизоров / В.И. Булыч, А.П. Фоменко, К.В. Зимин. - 2-е изд . - М. : Изд-во ДОСААФ , 1984. - 232 c.
  621.397.132.004.67
  Булычев Д.В. Автопоезда : учеб. пособие для ПТУ / Д.В. Булычев, М.И. Грифф. - М. : Транспорт , 1990. - 214 c.
  629.351.014.4            629.114.3
  Буляндра О.Ф. Технічна термодинаміка : підручник для енерг. спец. вищ. навч. закл. - 2-ге вид., випр . - К. : Техніка , 2006. - 319 c.
  621.1.016 + 536
  Бунге М. Философия физики / Марио Бунге; пер. с англ. Ю.Б. Молчанова; вступ. статья М.Э. Омельяновского. - М. : Прогресс , 1975. - 347 c.
  530.1 : 101
  Бунин С.Г. Справочник радиолюбителя-коротковолновика / С.Г. Бунин, Л.П. Яйленко. - 2-е изд., перераб.и доп . - К. : Техніка , 1984. - 264 c.
  621.396
  Бункин В.А. Решение задач оптимизации в управлении машиностроительным производством / В.А.Бункин, Б.Я.Курицкий, Ю.А.Сокуренко. - Л. : Машиностроение , 1976. - 232 c.
  658.012.12 : 621
  Бункина М.К. Макроэкономика (основы экономической политики) : учеб. пособие / М.К. Бункина, В.А. Семенов. - М. : АО , 1996. - 320 c.
  330.101.541            65.012.2
  Буняк А. Елементи схемотехніки електронних автоматів у графах : монографія / Андронік Буняк , Олег Буняк. - Тернопіль : Астон , 2003. - 351 c.
  519.713:681.51
  Буравихин В.А. Биография электрона / В.А. Буравихин, В.А. Егоров. - М : Знание , 1985. - 135 c. - (Нар. ун-т; Естественнонауч. ф-т).
  539.124
  Буралев Ю.В. Устройство, обслуживание и ремонт топливной аппаратуры автомобилей : учебник для сред. ПТУ / Ю.В. Буралев, О.А. Мартинов, Е.В. Кленников. - 2-е изд . - М : Высш. шк. , 1982. - 272 c. - (Проф. - техн. образование).
  621.431.73.03
  Бурба А.Г. Обучение в электромонтажных мастерских : учеб.пособие для техн. спец. электротехникумов связи. - М : Радио и связь , 1988. - 232 c.
  621.31.002.72
  Бурбаки Н. Алгебра. Гл. Х: Гомологическая алгебра / Н. Бурбаки, Е.С. Голода, А.И. Кострикина; пер. с фр. Е.С.Голода ; под ред. А.И.Кострикина. - М : Наука , 1987. - 182 c.
  512.66
  Бурбаки Н. Группы и алгебры Ли. Группы Кокора и системы Титса. Группы, порожденные отражением системы корней / пер. с фр. А.И.Кострыкина и А.Н.Тюрипа; под ред. А.И.Кострыкина. - М. : Мир , 1972. - 331 c.
  512.54 + 512.81
  Бурбело М.Й. Квазізрівноважені частотно - варіаційні вимірювальні системи : монографія. - Вінниця : УНІВЕРСУМ - Вінниця , 2004. - 224 c.
  621.317.73
  Бурда М. Макроэкономика. Европейский текст : учебник / М. Бурда, Ч. Виплош ; пер. с англ. Г.В. Борисова и др.; под ред. В.В. Лукашевича, К.А. Холодилина. - СПб : Судостроение , 1998. - 539 c.
  65.012.2
  Бурдаков С.Ф. Проектирование манипуляторов промышленных роботов и роботизированных комплексов : учеб. пособие для вузов / С.Ф.Бурдаков, В.А.Дьяченко, А.Н.Тимофеев. - М. : Высш. шк. , 1986. - 264 c.
  621.865.8.001.63
  Бурдун Г.Б. Единицы физических величин : справочних / Г.Б.Бурдун, В.А.Базакуца. - Х. : Вища шк. : Изд-во ХГУ , 1984. - 208 c.
  531.7
  Бурдун Г.Д. Справочник по международной системе единиц. - 3-е изд., доп . - М. : Изд-во стандартов , 1980. - 232 c.
  531.7
  Бурдун Г.Д. Справочник по международной системе единиц. - 2 - е изд., доп . - М. : Изд - во стандартов , 1977. - 232 c.
  531.7
  Бурк Р. UNIX для системных администраторов / Робин Бурк, Дэвид Б.Хорват; пер. с англ. - К. : ДиаСофт , 1998. - 862 c.
  004.451UNIX
  Бурко В.Г. Бытовые акустические системы: эксплуатация, ремонт : справ. пособие / В.Г. Бурко, П.М.Лямин. - Минск. : Беларусь , 1996. - 350 c.
  621.396.623
  Бурков В.В. Автотракторные радиаторы : справ.пособие / В.В. Бурков, А.И. Индейкин. - Л. : Машиностроение , 1978. - 216 c.
  629.331-714 : 621.43-714            629.3-714
  Бурков В.В. Эксплуатация автомобильных радиаторов. - М. : Транспорт , 1975. - 80 c.
  629.331.004 : 621.43-714
  Бурков М.С. Специализированный подвижной состав автмобильного транспорта. : учебник для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1979. - 296 c.
  629.351/.359            629.114.4
  Бурков М.С. Специализированный подвижной состав автмобильного транспорта : учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1972. - 280 c.
  629.351/.359            629.114
  Бурков М.С. Специализированный подвижной состав автомобильного транспорта - 3-е изд., перераб.и доп. . - М. : ’’Транспорт’’ , 1979. - 280 c.
  629.113
  Бурков М.С. Специализированный подвижной состав автомобильного транспорта : учебник для вузов - 3-е изд., перераб.и доп. . - М. : ’’Транспорт’’ , 1979. - 280 c.
  629.113
  Бурлак С.А Введение в лингвистическую компаративистику : учебник / С.А.Бурлак, С.А.Старостин. - М. : Эдиториал УРСС , 2001. - 271 c.
  811-115            81.2-5
  Бурлаков М.А. Обучение активному владению иноязычной лексикой в вузе. На материале фр. яз. - Львов : Изд-во Львов. гос. ун-та , 1988. - 128 c.
  811.133.1`374            81.2Фр-9
  Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психологической диагностике. / Л.Ф. Бурлачук, С.М. Морозов. - К. : Наук. думка , 1989. - 197 c.
  159.9.072(03)            88
  Бурова З. И. Английский язык для гуманитарных специальностей вузов : лаб. работы и тесты. - 2-е изд., испр. и доп . - М. : Высш. шк. , 1987. - 143 c.
  811.111(076)            81.2Англ
  Бурова З. И. Английский язык для гуманитарных специальностей вузов : лексический минимум. - 2-е изд., исправ. и доп . - М. : Высш. шк. , 1987. - 111 c.
  811.111(075.8)            81.2Англ
  Бурова З. И. Пособие по английскому языку для начинающих изучение в неязыковом вузе. - 3-е изд., испр. и доп . - М. : Высш. шк. , 1984. - 239 c.
  811.111(075.8)            81.2Англ-9
  Бурова З. И. Английский язык для гуманитарных специальностей вузов : учебник. - 2-е изд., испр. и доп . - М. : Высш. шк. , 1987. - 463 c.
  811.111(075.8)            81.2Англ-923
  Бурова З.И. Английский язык для гуманитарных специальностей вузов : кн. для чтения - М. : Высш. шк. , 1987. - 95 c.
  811.111(075.8)            81.2Англ.
  Буртаев Ю. В. Теоретические основы электротехники : учебник для электротехн. спец. техникумов / Ю. В. Буртаев, П. Н. Овсянников; под ред. М. Ю. Зайчика. - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 551 c.
  621.3.01
  Бурышкин П.А. Москва купеческая / предисл. Г.Ульяновой, М.Шацилло. - М. : Высш.шк. , 1991. - 352 c.
  339.16.012.32-051(47+57-25)(091)            63.3(2-М)
  Буряк Я.Й. Аналітична механіка локально навантажениех оболонок / Я.!.Буряк, Ю.К.Рудавський, М.А.Сухорольський. - Львів : Інтелект - Захід , 2007. - 239 c.
  539.3 : 517.58
  Бусленко В. Н. Наш коллега - робот. - М. : Мол.гвардия , 1984. - 222 c. - (Эврика).
  621.865.8
  Буслинський В.А. Основи філософських знань : підручник / В.А.Буслинський, П.І.Скрипка. - 2-ге вид., стер . - Львів : Новий світ - 2000 , 2005. - 351 c.
  1(075.8)
  Бусыгин А. В. Предпринимательство. Основной курс : учебник для вузов . - М. : ИНФРА-М , 1997. - 607 c.
  334.7.012.42            65.012.1
  Бут Д. А. Бесконтактные электрические машины : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1990. - 415 c.
  [621.313.292 + 621/313.392] (075.8)
  Бут Д. А. Бесконтактные электрические машины : учеб. пособие для вузов. - М. : Высш. шк. , 1985. - 255 c.
  621.313.292 + 621.313.392 (075.8)
  Бутенин Н. В. Курс теоретической механики Т.1. Статика и динамика : учеб. пособие для втузов : 2 т. в одной книге. / Н. В. Бутенин, Я. Л. Лунц, Д. Р. Меркин. - 6-е изд., испр . - СПб : Лань , 2002. - 1-381 c.
  531
  Бутенин Н. В. Курс теоретической механики Т.2. Динамика : учеб. пособие для втузов: 2 т. в одной книге. / Н. В. Бутенин, Я. Л. Лунц, Д. Р. Меркин. - 5-е изд., испр . - СПб : Лань , 2002. - 382-729 c.
  531
  Бутенин Н. В. Курс теоретической механики : в 2 т. Т.1. Статика и кинематика : учебник для втузов / Н. В. Бутенин, Я. Л. Лунц, Д. Р. Меркин. - 4-е изд., испр . - М. : Наука , 1985. - 239 c.
  531.1/.2
  Бутенин Н. В. Курс теоретической механики : в 2 т. Т.1. Статика и кинематика : учеб. пособие для втузов / Н. В. Бутенин, Я. Л. Лунц, Д. Р. Меркин. - М. : Наука , 1970. - 240 c.
  531.1/.2
  Бутенко Н. В. Маркетинг : підручник. - К. : Атіка , 2008. - 299 c.
  338.138(075.8)
  Бутинець Ф. Ф. Історія бухгалтерського обліку : в 2 т. Т.1. : навч. посібник для вищ.навч.закл. - 2-ге вид., доп і перероб . - Житомир : РУТА , 2001. - 511 c.
  657(091)            65.052г
  Бутинець Ф. Ф. Організація бухгалтерського обліку : підруч. для вищ. навч. закл. / Ф. Ф. Бутинець, О. П. Войналович, І. Л. Томашевська; за ред. Ф. Ф. Бутинця. - 4-те вид., доп. і перероб . - Житомир : ПП ``Рута`` , 2006. - 527 c.
  657.1
  Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Ф.Ф.Бутинець, Л.Л.Горецька. - Житомир : Рута , 2002. - 543 c.
  657(1-87)            65.052
  Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку : в 2 т. Т.2. : навч.посібник для вищ.навч.закл. - Житомир : РУТА , 2001. - 511 c.
  657(091)            65.052г
  Буткевич В. Г. Міжнародне право.Основи теорії : підручник для вищ.навч.закл. / В.Г. Буткевич, В. В. Мицик, О. В. Задорожній; за ред. В. Г. Буткевича. - К. : Либідь , 2002. - 606 c.
  341            67.412
  Бухалков М. И. Организация и нормировние труда : учебник для вузов. - М. : ИНФРА-М , 2007. - 400 c. - (Высш. образование).
  658.310.33 : 331.103.3
  Бухарин Н. А. Автомобили. Конструкции, нагрузочные режимы, рабочие процессы, прочность агрегатов автомобилей : учеб. пособие для вузов / Н. А. Бухарин, В. С. Прозоров, М. М. Щукин; под ред. Н. А. Бухарина. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1973. - 504 c.
  629.331.02            629.113
  Бухарин Н. И. Избранные труды: История и организация науки и техники / под ред. Е. П. Велихов - Л. : Наука , 1988. - 504 c.
  001(091)
  Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах : підручник для екон. спец. вищ. навч.закл. / М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієнко, Л.Г. Панченко та ін.; за ред. М.Ф. Огійчука. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : Вища освіта , 2003. - 799 c.
  657.1 : 631.1            65.052
  Бухгалтерський облік у бюджетних установах : навч.посібник / Ф.Ф.Бутинець, О.П.Вайналович, Т.П.Остапчук та ін.; за ред.:Ф.Ф. Бутинця. - Житомир : Рута , 2004. - 447 c.
  657 : 061.1            65.052.21
  Бухгалтерський облік у сільському господарстві : навч.посібник для вищ.навч.закл. / М.Я. Дем`яненко, В.В.Зіновчук, О.М.Петрук та ін.; за ред.: Ф.Ф. Бутинця, М.М. Коцупатрого. - Житомир : Рута , 2003. - 511 c.
  657 : 631.1            65.052
  Бухгалтерський облік у сільському господарстві : підручник для вищ.навч.закл. / П.Я. Хомин та ін.; за ред.: Ю.Я. Литвина. - К. : Вища шк. , 1993. - 607 c.
  657 : 631.1            65.052.232
  Бухгалтерський управлінський облік : підручник для вищ.навч.закл. / Ф.Ф. Бутинець, Т.В. Давидюк, З.Ф. Канурна та ін.; за ред. Ф.Ф. Бутинця. - 3-тє вид., доп. і перероб . - Житомир : Рута , 2005. - 479 c.
  657.4 : 658.012
  Бухгалтерський фінансовий облік : підручник для вищ.навч.закл. / Ф.Ф. Бутинець, А.М. Герасимович, Н.М. Малюта та ін.; за ред.Ф.Ф. Бутинця. - 7-ме вид., доп. і перероб . - Житомир : Рута , 2006. - 831 c.
  657.15            65.052
  Бухгалтерський фінансовий облік : підручник для вищ.навч.закл. / Ф.Ф. Бутинець, А.М. Герасимович, Г.Г Кірейцев та ін.; за ред. Ф.Ф. Бутинця. - 5-те вид., доп. і перероб . - Житомир : Рута , 2003. - 723 c.
  657.15            65.052
  Бухгалтерський фінансовий облік : підручник для вищ.навч.закл. / Ф.Ф.Бутинець, О.С.Бородкін, А.М.Герасимович та ін.; за ред. Ф.Ф. Бутинця. - 4-те вид., доп. і перероб . - Житомир : Рута , 2002. - 687 c.
  657.15            65.052
  Бухгалтерський фінансовий облік. Конспект лекцій : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Н.М.Малюга, Т.В.Барановска, О.П.Вайналович та ін.; за ред. Ф.Ф. Бутинця. - 3-тє вид., доп. і перероб . - Житомир : Рута , 2005. - 319 c.
  657.15            65.052
  Бухгалтерський фінансовий облік. Практикум : навч. вид. для вищ. навч.закл. / Ф.Ф.Бутинець та ін.; за ред.Ф.Ф. Бутинця, Л.В. Чижевської. - 3-тє вид., доп. і перероб . - Житомир : ЖІТІ , 2001. - 512 c.
  657.15            65.052я73
  Бухгалтерський фінансовий облік.Конспект лекцій : навч.посібник для вищ. навч. закл. / за ред.Ф.Ф. Бутинця. - Житомир : Рута , 2001. - 286 c.
  657.15            65.052
  Бухгалтерський фінансовий облік: Конспект лекцій : навч.посібник для вищ.навч.закл. / за ред. Ф.Ф. Бутинця. - 2-ге вид., доп. і перероб . - Житомир : Рута , 2003. - 299 c.
  657.15            65.052
  Бухгалтерський фінансовий облік: практикум : навч.посібник для вищ.навч.закл. / за ред.Ф.Ф. Бутинця, Л.В. Чижевської. - Житомир : Рута , 2001. - 511 c.
  657.15            65.052
  Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики : в 2 т. Т.1. Кинематика, статика, динамика материальной точки : учебник для гос.ун-тов / в перераб. и с доп.: С.М. Тарга. - 9-е изд., стер . - М. : Наука , 1972. - 468 c.
  531
  Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики : в 2 т. Т.2. Динамика системы материальных точек : учебник для гос.ун-тов / в перераб. и доп. С.М. Тарга. - 6-е изд.,стер . - М. : Наука , 1972. - 332 c.
  531
  Бушенян Д. В. Несоосные винтовые механизмы. - М. : Машиностроение , 1985. - 112 c.
  621.833.3
  Бушуев В. В. Тяжелые зубообрабатывающие станки / В. В. Бушуев, С. П. Налетов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1986. - 280 c.
  6219.06:621.833.052
  Бушуев В. В. Тяжелые зубообрабатывающие станки / В. В. Бушуев, С. П. Налетов. - М. : Машиностроение , 1976. - 302 c.
  621.9.06 : 621.833.052
  Бушуев С. Д. Автоматика и автоматизация производственных процессов / С. Д. Бушуев, В. С. Михайлов. - М. : Высш.шк. , 1990. - 255 c.
  681.51
  Бушуев С. Д. Активное обучение управлению сложными системами на базе ЭВМ : учеб. пособие для вузов по спец. ``Автоматизированные системы обучения`` / С. Д. Бушуев, В. С. Михайлов. - К. : Вища шк. , 1985. - 127 c.
  004.358:519.87:371.69            681.322
  Бущенко А. `Precedent UA - 2015` / А.Бущенко,О.Сапожнікова,О.Шинкаренко - К. : КВІЦ , 2015. - 412 c.
  343.41            66.061.461
  Быков В. В. Газовые резаки / В. В. Быков, Т. С. Файзулина; под ред. И. А. Антонова, Д. Л. Глизманенко. - М. : Машиностроение , 1974. - 84 c. - (Б-ка газосварщика. ВНИИАВТОГЕНМАШ).
  621.791
  Быков В. В. Газопламенные горелки / В. В. Быков, Т. С. Файзулина; под ред. И. А. Антонова, Д. Л. Глизманенко. - М. : Машиностроение , 1974. - 72 c. - (Б-ка газосварщика.ВНИИАВТОГЕНМАШ).
  621.791.034
  Быков В. В. Научный эксперимент / отв. ред. В. С. Тюхтин. - М. : Наука , 1989. - 175 c.
  167.23            15.1
  Быков В. П. Методическое обеспечение САПР в машиностроении. - Л. : Машиностроение , 1989. - 254 c.
  658.512.011.56:621.002
  Быков М. А. Электрические измерения электрических величин / М. А. Быков, Е. М. Лебедева, Т. Б. Липеровская; под ред. А. С. Касаткина. - М. : Б. И. , 1973. - 316 c. - (Москов.горный ин-т).
  621.317
  Быков Р. Е. Системы учебного телевидения / Р. Е. Быков, В. И. Киврин, Н. В. Лысенко. - М. : Радио и связь , 1987. - 80 c.
  621.397.13:74.58
  Былое : журн., посвящ. истории освободительного движения : в 2 т. Т.2. 1926, №3(37) / сост. Ф.М.Лурье. - Л. : Лениздат , 1991. - 165 c. - (Голоса революции).
  070(47+57)(091)``19``
  Былое: журн., посвящ. истории освободит.движения : в 2 т. Т.1. 1926, №2(36) / сост. Ф.М.Лурье. - Л. : Лениздат , 1991. - 176 c. - (Голоса революции).
  070(47+57)(091)
  Былянски П. Цифровые системы передачи / П. Былянски, Д. Ингрем; пер. с англ.; под ред. А. А. Визеля. - М. : Связь , 1980. - 360 c.
  621.39 : 621.376.5
  Быстрицкий Е. К. Феномен личности: Мировоззрение, культура, бытие / АН УССР, Ин-т философии, отв. ред. В. П. Иванов. - К. : Наук.думка , 1991. - 200 c.
  13            87.3
  Быстрицкий Е. К. Научное познание и проблема понимания - К. : Наук/думка , 1986. - 134 c.
  130.122            15.13
  Быстров Ю. А. Сто схем с индикаторами / Ю. А. Быстров, А. П. Гапунов, Г. М. Персианов. - М. : Радио и связь , 1990. - 109 c. - (МРБ. Массовая радиобиблиотека; вып. 1134).
  621.3.085.3
  Быстров Ю. А. Электронные приборы для отображения информации / Ю. А. Быстров, И. И. Литвак, Г. М. Персианов. - М. : Радио и связь , 1985. - 239 c.
  004.33 : 621.383            681.327 : 621.383
  Быстров Ю. А. Электронные цепи и устройства : учеб. пособие для вузов / Ю. А. Быстров, И. Г. Мироненко. - М. : Высшая школа , 1989. - 286 c.
  621.37/.39
  Быстродействующие интегральные микросхемы ЦАП и АЦП и измерение их параметров / А.-Й. К. Марцинкявичус, Э.-А. К. Багданскис, Р. Л. Пошюнас и др.; под ред. А.-Й. К. Марцинкявичуса. - М. : Радио и связь , 1988. - 224 c.
  621.382.049.77
  Бытовая электроакустическая аппаратура : справочник / И.А. Алдошина, В.Б. Бревдо, Г.Н. Веселов.и др. - М. : КУбК-а , 1996. - 320 c.
  621.395.6
  Бычков Ю.А. Численный расчет нелинейных регуляторов. - Л. : Энергоатомиздат , 1984. - 96 c.
  681.511.4
  Бэннер Е. Электронные измерительные приборы / пер. с англ. Е.П. Костиной, Н.Н. Кузнецовой. - М. : Машгиз , 1961. - 452 c.
  621.385
  Бэрк Г.Ю. Справочное пособие по магнитным явлениям / пер. с англ. - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 384 c.
  537.6/.8+621.3.013
  Бюджетна система : навч. - метод посібник / К.М.Владимиров, Л.О.Абсава, Л.В.Владимирова, Т.К.Мінза. - К. : Кондор , 2009. - 219 c.
  336.14
  Бюджетна система : навч.-метод. посіб. / В.М. Опарін, В.І.Малько, С.Я.Кондратюк, Г.Б. Коломієць. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : КНЕУ , 2002. - 334 c.
  336.14
  Бюджетний кодекс України (станом на 15 лютого 2003 року). - К. : Атіка , 2003. - 79 c.
  340.130.54:336.14            67.402(4Укр)
  Бюджетний кодекс України: офіц.текст. - К. : Кондор , 2004. - 91 c.
  340.130.54:336.14            67.402(4Укр)
  Бюджетний менеджмент : навч. посібник / Л.В. Панкевич, М.А. Зварич, П.Я. Могиляк, Б.І. Хомічак. - К. : Знання , 2006. - 293 c.
  336.14.01:658.012.32(075.8)
  Бюджетний менеджмент : підруч. / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова; за ред. В. Федосова. - К. : КНЕУ , 2004. - 864 c.
  336.14.01:658.012.32
  Бюджетний менеджмент.Практикум : навч. посібник / В. Федосов, С. Кондратюк, Л. Сафонова та ін.; за заг. ред. В. Федосова. - К. : КНЕУ , 2005. - 420 c.
  336.14.01:658.012.32
  Бюссиен Р. Автомобильный справочник : в 2 т. Т.1. / пер. с нем. ;под общ. ред. А.Н. Островцева. - М. : Машгиз , 1960. - 701 c.
  629.331(038)            629.113
  Бюссиен Р. Автомобильный справочник : в 2 т. Т.2. / пер. с нем. ; под общ. ред. А.А.Липгарта. - М. : Машгиз , 1960. - 974 c.
  629.331(038)            629.113
  Бялковская В.С. Экономика машиностроительной промышленности СССР : учеб. для вузов / В.С. Бялковская, М.Н. Демченко, В.Б. Косичкина. - М. : Машиностроение , 1978. - 415 c.
  621.003 : 338.45
  В помощь активу ВОИР : справ.пособие для профсоюз. актива / сост. А.К. Доценко. - М. : Прфиздат , 1987. - 352 c.
  001.894            608
  В помощь изучающим немецкий язык : учеб. пособие. / сост. Ф.Л.Ратнер. - Казань : Изд-во Казан. ун-та , 1988. - 113 c.
  811.112.2            81.2Нем-2
  В помощь конструктору-станкостроителю / В.И. Калинин, В.Н. Никифоров, Н.Я. Аникеев. - М. : Машиностроение , 1983. - 287 c.
  621.9.06
  В помощь радиолюбителю Т.88. : сборник. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1985. - 79 c.
  621.396
  В помощь радиолюбителю Т.96. : сборник. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1987. - 80 c.
  621.396
  В помощь радиолюбителю Т.109. : сборник. / Сост. И.Н. Алексеева - М. : Патриот , 1991. - 80 c.
  621.396
  В помощь радиолюбителю Т.110. : сборник. / сост. И.Н. Алексеева - М. : Патриот , 1991. - 62 c.
  621.396
  В помощь радиолюбителю Т.112. : сборник. / сост. А.В. Дьяков. - М. : Патриот , 1956. - 79 c.
  621.396
  В помощь радиолюбителю Т.89. : сборник. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1985. - 80 c.
  621.396
  В помощь радиолюбителю Т.90. : сборник. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1985. - 79 c.
  621.396
  В помощь радиолюбителю Т.97. : сборник. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1987. - 78 c.
  621.396
  В помощь радиолюбителю Т.98. : сборник. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1987. - 79 c.
  621.396
  В помощь радиолюбителю Т.103. : сборник. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1989. - 79 c.
  621.396
  В помощь радиолюбителю Т.104. : сборник. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1989. - 79 c.
  621.396
  В помощь радиолюбителю Т.105. : сборник. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1989. - 80 c.
  621.396
  В помощь радиолюбптелю Т.99. : сборник - М. : изд-во ДОСААФ , 1987. - 77 c.
  621.396
  В.А. Кривоухов Резание металлов - М. : Машгиз , 1954. - 472 c.
  621.9
  В.В.Докучаев і Полтавщина : факти, документи, бібліографія / уклад. В.М.Самородов, С.Л.Кигим ; наук.ред. К.М.Ситник. - Полтава : Верстка , 2007. - 171 c.
  908(477.53) : 631.4(092) :929Докучаев
  В.И.Юдин Теория механизмов и машин : учебник для студентов машиностроит.спец.втузов / Юдин В.И., Петрокас Л.В. - М. : Высшая школа , 1967. - 528 c.
  621.01
  В.І.Вернадський і Полтавщина : факти,документи,бібліографія / уклад.: В.М.Самородов, С.Л.Кигим, К.М.Ситник. - Полтава : Полтавський літератор , 2008. - 258 c.
  908(477.53) : 5(092) + 001+ 929 Вернадський
  В.М. Черненький Розработка САПР : 10. Т.9. Имитационное моделирование - М. : Высш. шк. , 1990. - 110, 111 c.
  658.512.22.011.56
  В.М.Гальперин Микроэкономика : в 2 т. Т.2. : учеб.пособие для вузов / В.М.Гальперин, С.М.Игнатьев, В.И.Моргунов; под общ. ред. В.М.Гальперина. - 2-е изд., испр . - СПб : Эконом.школа , 1997. - 503 c.
  330.101.542
  В.П. Чистяков Курс теории вероятности - 3-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Наука , 1987. - 240 c.
  519.21(0,75.8)
  В.С.Лысанов Высокопроизводительный инструмент из эльбора / В.С.Лысанов - М. : Машиностроение , 1975. - 35 c. - (Обраб.деталей абразивным, алмазным и эльборовым ин).
  621.922.3:6114.6.08
  В.С.Лысанов Эльбор в машиностроении / под ред. проф. В.С. Лысанова - Л. , 1978.
  621.921.3
  Вавилов С.И. Исаак Ньютон : научная биография и статьи. - М. : АН СССР , 1961. - 294 c.
  53(091)+929 Ньютон
  Вавилова Е. В. Экономическая география и регионалистика : учеб. пособие. - М. : Гардарики , 1999. - 160 c.
  332.14            65.049(2)
  Ваганов В. И. Самоучитель безопасной езды / В. И. Ваганов, А. А. Пинт. - М. : Знание , 1991. - 239 c.
  656.13.08
  Вагапов В.Б. Персональная ЭВМ в автоматике : справ.изд. для радиотехн. спец.вузов / В.Б.Вагапов, В.И.Корчун, Н.А.Рюмшин. - К. : Вища шк. , 1992. - 79 c.
  004.382.7 : 681.51 (035.5)            32.973.2я2
  Вагин И. Практика эффективного поведения / И. Вагин, С. Мамонтов. - СПб. : Питер , 2001. - 190 c. - (Сам себе психолог).
  159.9. 019.43            88.6
  Вагнер Г. Основы исследования операций : в 3 т. Т.1. / пер. с англ. Б. Т. Вавилова. - М. : Мир , 1972. - 335 c.
  519.8
  Вагнер Г. Основы исследования операций : в 3 т. Т.2. / пер. с англ. В. Я. Алтаева. - М. : Мир , 1973. - 488 c.
  519.8
  Вагнер Г. Основы исследования операций : в 3 т. Т.3. / пер. с англ. Б. Т. Вавилова. - М. : Мир , 1973. - 501 c.
  519.8
  Вайда З. Современная видеозапись / пер. венг. И. С. Балаша; под. ред. Л. С. Виленчика. - М. : Радио и связь , 1987. - 172 c.
  621.397
  Вайнберг И. Б. Электрохимическое шлифование токопроводящими абразивными и алмазными кругами / И. Б. Вайнберг, В. Г. Васильев. - М. : Машиностроение , 1976. - 32 c. - (Новости технологии).
  621.923.047
  Вайнгард У. Введение в физику кристаллизации металлов / пер. с англ. О. В. Абрамова; под ред. Я. С. Усманского. - М. : Мир , 1967. - 155 c.
  669.01
  Вайнер Я. В. Технология электрохимических покрытий : учеб. для техникумов / Я. В. Вайнер, М. А. Дасоян. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1972. - 464 c.
  621.357.74
  Вайнсон А. А. Подъёмно-транспортные машины : учеб. для вузов. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1989. - 535 c.
  621.86/.87
  Вайнсон А. А. Подъёмно-транспортные машины : учеб. для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1975. - 431 c.
  621.86/.87
  Вайнтруб Д. А. Холодная штамповка в мелкосерийном производстве : справ. пособие / Д. А. Вайнтруб, Ю. М. Клепиков; под ред. С. П. Митрофанова. - Л. : Машиностроение , 1975. - 240 c.
  621.73.073 : 658.524(031)
  Вайнштейн Л. И. Памятка населению по электробезопасности. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 64 c.
  658.345 : 621.31.004
  Вайсберг Л.А. Проектирование и расчет вибрационных грохотов. - М. : Недра , 1986. - 145 c.
  622.74.001.63.001.24
  Вайсман Я. М. Автомобиль ``Жигули`` : советы автолюбителям по эксплуатации и обслуживанию / Я. М. Вайсман, В. И. Горенков. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1985. - 215 c.
  629.331.1.004.54
  Вайсман Я. М. Автомобиль ``Жигули`` : советы автолюбителям по эксплуатации и обслуживанию / Я. М. Вайсман, В. И. Горенков. - 2-е изд., стер . - М. : Транспорт , 1984. - 224 c.
  629.331.1.004.54            629.114.6-181.4004.54
  Вакалюк Я. Ю. Українська мова : зб. диктантів і вправ: навч посібник / Я. Ю. Вакалюк, М. П. Лесюк. - К. : Вища шк. , 1993. - 269 c.
  811.161.2            81.2Укя73
  Вакарчук І. О. Квантова механіка : підручник. - 3-тє вид., доп . - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка , 2007. - 847 c.
  530.145(075.8)
  Вакарчук І.О. Квантова механіка : Підручник - Львів : ЛДУ ім.І.Франка , 1998. - 616 c.
  530.145
  Вакина В. В. Машиностроительная гидравлика.Примеры расчётов : учеб.пособие для техн. спец вузов / В. В. Вакина, И. Д. Денисенко, А. Л. Столяров. - К. : Вища шк. , 1987. - 207 c.
  621-82.001.24 + 621.22.001.24
  Вакуленко С. М. Соціологія праці : навч.-метод. посібник - К. : Знання , 2008. - 262 c.
  316.334.22(075.8)
  Вакуленко С.М. Соціологія праці Т.1. Праця : навч.метод.посібник / С.М.Вакуленко; за ред.А.І.Андрющенко - 3 - тє вид. . - К : Знання , 2008. - 262 c.
  1            60.55 я73
  Вакуленко С.М. Соціологія праці : навч.- метод.посібник. - К. : Знання , 2008. - 262 c.
  316.334.22(075.8)
  Вакуумная техника : справочник / Е. С. Фролов, В. Е. Минайчев, А. Т. Александрова и др.; под. общ. ред. Е. С. Фролова, В. Е. Минайчева. - М. : Машиностроение , 1985. - 359 c.
  621.52
  Валантэн Л. Субатомная физика: ядра и частицы : в 2 т. Т.1. Элементарный подход / пер. с фр. Н. Н. Колесникова. - М. : Мир , 1986. - 272 c.
  539.1
  Валантэн Л. Субатомная физика: ядра и частицы : в 2 т. Т.2. Дальнейшее развитие / пер. с фр. Н.Н.Колесникова. - М. : Мир , 1986. - 330 c.
  539.1
  Валгина Н. С. Русская пунктуация: принципы и назначение : пособие для учителей. - М. : Просвещение , 1979. - 125 c.
  811.161.1.36
  Валгина Н. С. Современный русский язык : учебник для вузов / Н. С. Валгина, Д. Э. Розенталь, М. И. Фомина. - 5-е изд., перераб . - М. : Высш.шк. , 1987. - 480 c.
  811.161.1            81.2Р
  Валгина Н. С. Сборник упражнений по современному русскому языку : учеб. пособие для филолог. спец. вузов / Н. С. Валгина, Д. Э. Розенталь, М. И. Фомина. - 3-е изд., перераб . - М. : Высш. шк. , 1987. - 320 c.
  811.161.1            81.2Р
  Валентинов Н.В. Новая экономическая политика и кризис партии после смерти Ленина. Годы работы в ВСНХ во время НЭП : воспоминания / Н.Валентинов (н.Вольский); сост. и авт. вступ. ст. С.С.Волк ; коммент. В.У.Раджапова. - М. : Современник , 1991. - 367 c.
  [338.24 (47+57) + 329.15(47+57)КПСС] (091)``19``            63.3(2)7+66.61(2)
  Валишвили Н.В. Методы расчета оболочек вращения на ЭЦВМ. - М. : Машиностроение , 1976. - 278 c.
  621.81.001.24 : 004.382.7
  Валуцэ И. И. Математика для техникумов на базе средней школы : учеб. пос. для сред. спец. учеб. заведений / И. И. Валуцэ, Г. Д. Дилигул. - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Наука , 1990. - 574 c.
  51
  Валь О. Д. Теорія ймовірностей...від найпростішого : навч. посібник для вищ. навч. закл. / О. Д. Валь, С. Л. Королюк, С. В. Мельничук. - Чернівці : Книги-XXI , 2004. - 158 c.
  519.21
  Вальдберг А. Ю. Технология пылеулавливания / А. Ю. Вальдберг, Л. М. Исянов, Э. Я. Тарат. - Л. : Машиностроение , 1986. - 192 c.
  621.928.9
  ВальковВ. М. Контроль в ГАП. - Л. : Машиностроение , 1986. - 232 c.
  658.52.011.56.012.3 : 658.562.011.56
  Вальтер А.К. Ядерная физика : учебник для ун-тов / А.К.Вальтер, И.И.Залюбовский. - 3-е изд., перераб. и доп . - Х. : Вища шк. , 1978. - 423 c.
  539.1(075.8)
  Вальцетокарное дело / Л. А. Томашев, Н. Н. Огарков, В. Е. Соколов и др. - Челябинск : Металлургия , 1989. - 415 c.
  621.771.07
  Ван Кампен Н. Стохатсические процессы в физике и химии / под ред. С. С. Моисеева. - М. : Высш. шк. , 1990. - 376 c.
  519.245
  Вандишев В. М. Філософія. Екскурс в історію вчень і понять : навч. посіб. для вищ. навч. закл. - К. : Кондор , 2006. - 471 c.
  1(075.8)
  Ванторин В. Д. Механизмы приборных и вычислительных систем : учеб. пособие для приборостроит. спец. вузов. - М. : Высш. шк. , 1985. - 417 c.
  621.01
  Варава В. И. Прикладная теория амортизации транспортных машин. - Л. : Изд-во ЛГУ , 1986. - 188 c.
  629.11.012.8
  Варвак П. М. Новые методы решения задач сопротивления материалов : учеб. пособие для втузов. - К. : Вища шк. , 1977. - 159 c.
  620.10
  Вариконды в электронных импульсных схемах / В. Ю. Булыбенко, Т. Н. Вербицкая, В. Ф. Анцифарова и др.; под. ред. В. Б. Булыбенко. - М. : Сов. радио , 1971. - 272 c.
  621.374
  Варій М. Й. Загальна психологія : підручник для вищ. навч. закл. - К. : Центр учбов.літ. , 2007. - 967 c.
  159.9(075.8)
  Варламов А. А. Экология землепользования и охрана природных ресурсов : учеб.пособие для техникумов / А.А.Варламов, А.В.Хабаров. - М. : Колос , 1999. - 159 c.
  502.17            502.4
  Варламов В. А. Что надо знать водителю о себе. - М. : Транспорт , 1990. - 191 c.
  656.13.08
  Варламов И. В. Микропроцессоры в бытовой технике / И. В. Варламов, И. Л. Касаткин. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Радио и связь , 1990. - 101 c.
  681.325.5:621.389.049.77:64.06
  Варламов И. В. Микропроцессоры в бытовой технике / И. В. Варламов, И. Л. Касаткин. - М. : Радио и связь , 1987. - 81 c.
  681.325.5:621.382.049.77:64.06
  Варламов Р. Г. Эксплуатация и ремонт современных микрокалькуляторов. - 2-е изд., испр. и доп . - М. : Легпромбытиздат , 1988. - 95 c.
  044.388.2 : 621.382.049.77.004
  Варналій З. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики : монографія. - 4-те вид., стер . - К. : Знання , 2008. - 302 c.
  334.7.012.64
  Варналій З. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. - 2-ге вид., виправ. і доп . - К. : Знання, КОО , 2003. - 302 c.
  334.7.012.64
  Варналій З. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. - К. : Знання , 2001. - 277 c.
  334.7.012.64            65.292
  Варналій З. С. Основи підприємництва : навч. посібник для вищ. навч. закл. - 3-тє вид., випр. і доп . - К. : Знання - Прес , 2006. - 350 c. - (Вища освіта XXI століття).
  334.7.012.2
  Варналій З. С. Основи підприємницької діяльності : підруч. для 10-11 кл. загальноосвіт. шк., ліцеїв та гімназій / З. С. Варналій, В. О. Сизоненко. - К. : Знання України , 2004. - 403 c.
  334.7.012
  Варшавер Б. А. Расчет и проектирование импульсных усилителей : учеб. пособие для радиотехн. спец. вузов. - 2-е изд., доп . - М. : Высш.шк. , 1975. - 288 c.
  621.375
  Варшавский И. Л. Как обезвредить отработавшие газы автомобиля / И. Л. Варшавский, Р. В. Малов. - М. : Транспорт , 1968. - 128 c.
  621.43.068
  Варыпаев В. Н. Химичесике источники тока : учеб. пособие для вузов / В. Н. Варыпаев, М. А. Дасоян, М. А. Никольский; под. ред. В. Н. Варыпаева. - М. : Высш.шк. , 1990. - 238 c.
  621.351
  Васенко Л. А. Фахова українська мова : навч. посібник для вищ. навч. закл. / Л. А. Васенко, В. В. Дубічинський, О. М. Кримець. - К. : Центр учбов.літ. , 2008. - 270 c.
  811.161.2`276.6(075.8)
  Василев К. Любовь / Кирилл Василев; пер.с болг.; под общ.ред. Л.А.Богдановича; вступ.ст. Л.В.Воробьева. - М. : Прогресс , 1982. - 384 c.
  177.6
  Василевич Н. А. Общественно-политическая лексика английского языка: англо-русский словарь-минимум, тексты и задания : учеб. пособие для неяз вузов / Н. А. Василевич, Т. В. Каичева, Л. Г. Лизгаро. - Мн. : Выш. шк. , 1985. - 174 c.
  811.111`373            81.2Англ-9
  Василевсикй П. Ф. Технология стального литья : монография. - М. : Машиностроение , 1974. - 408 c. - (Инж. монографии по литейному пр-ву).
  621.74.04 : 669.14
  Василевский А. Б. Обучение решению задач по математике : учеб. пособие для пед. ин-тов по физ.-мат. спец. - Мн. : Выш. шк. , 1988. - 255 c.
  51
  Василевский В. И. Автомобильные генераторы. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1978. - 159 c.
  621.43.044.6:629.13
  Василевський О. М. Система вимірювального контролю параметрів взаємозв`язаних роторних машин : монографія / О. М. Василевський, В. О. Поджаренко. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2007. - 155 c.
  621.313.333 - 133:621.317
  Василенко В. А. Ситуаційний менеджмент : навч. посібник для вищ. навч. закл. / В.А.Василенко, В.І.Шостка. - К. : ЦУЛ , 2003. - 284 c.
  658.012.32            65.290-21
  Василенко В. О. Антикризове управління підприємством : навч. посібник. - 2-ге вид., випр. і доп . - К. : Центр навч. літ. , 2005. - 501 c.
  658.016.7
  Василенко В. О. Антикризове управління підприємством : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : ЦУЛ , 2003. - 503 c.
  658.016.7            65.290-2
  Василенко В. О. Виробничий (операційний) менеджмент : навч. посібник / В. О. Василенко, Т. І. Ткаченко. - 2-ге вид., виправ. і доп . - К. : Центр навч. літ , 2005. - 530 c.
  658.012.32
  Василенко В. О. Виробничий (операційний) менеджмент : навч. посібник для вищ. навч.закл. / В. О. Василенко, Т. І. Ткаченко. - К. : ЦУЛ , 2003. - 530 c.
  658.012.32            65.290-21
  Василенко В. О. Інноваційний менеджмент : навч. посібник для вищ. навч.закл. / В. О. Василенко, В. Г. Шматько. - К. : ЦУЛ , 2003. - 439 c.
  658.012.32:330.341.1            65.290-21
  Василенко Е. Русский - самостоятельно: мы учимся говорить по-русски : кн.1(для лиц, говорящих на фр.яз.) / Е.И.Василенко, Э.С.Ламм. - М. : Рус. яз. , 1991. - 214 c.
  811.161.1            81.2Р
  Василенко Е. И. Русский - самостоятельно: 50 уроков русского языка / В.И.Василенко, Є.С.Ламм. - М. : Рус. яз. , 1991. - 376 c.
  811.161.1            81.2Р
  Василенко Е.И. Мы учимся читать по-русски : самоучитель / Е.И. Василенко, Э.С. Ламм. - М. : Рус. язык , 1986. - 437 c.
  811.161.1            81.2Р
  Василик О. Д. Державні фінанси України : підруч. для екон. спец. вищ. навч. закл. / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : ЦУЛ , 2004. - 606 c.
  336.1(477)            65.261(4УКР)
  Василик О. Д. Державниі фінанси України : підруч. для екон. спец. вищ. навч. закл. / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. - К. : Центр навч. літ , 2003. - 606 c. - (Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка).
  336.1(477)            65.261(4УКР)
  Василик О. Д. Державні фінанси України : навч. посіб. для екон. спец. вищ. навч.закл. - К. : Вища шк. , 1997. - 383 c.
  336.1(477)            65.261
  Василик О. Д. Теорія фінансів : підручник для вищ.навч.закл. - К. : НІОС , 2001. - 416 c.
  336.01            65.261
  Васильев А. П. Эксплуатация автомобильных дорог и организация дорожного движения : учебник для вузов / А.П.Васильев, В.М.Сиденко; под ред. А. П. Васильева. - М. : Транспорт , 1990. - 301 c.
  656.13
  Васильев А. С. Справочные таблицы для определения углов. - М. : Машиностроение , 1976. - 348 c.
  531.74
  Васильев А. С. Справочные таблицы элементов круга. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1970. - 400 c.
  519.66
  Васильев А.С. Основы метрологии и технического измерения : учеб. пособие для сред. ПТУ. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1988. - 240 c.
  006.91 + 621 : 53.08
  Васильев В. А. Справочник литейщика : пособие для формовщиков, заливщиков, модельщиков, мастеров, технологов и нормировщиков / В. А. Васильев, А. В. Васильева. - 2-е изд., перераб. и доп . - Донецк : Донбасс , 1983. - 142 c.
  621.74
  Васильев В. В. Теплотехнические приборы и их проверка : учеб. пособие. - Л. : ВИКИ им. А. Ф. Можайского , 1977. - 165 c. - (Воен. инж. ин-т им. А.Ф. Можайского).
  621.1.016
  Васильев В. З. Справочные таблицы по деталям машин. Дополнение к 1 и 2 тт. : для работн. констр. и технол. бюро и студентов втузов. / В.З.Васильев, А.А.Кохтев, В.С.Цацкин, К.А.Шапошников. - М. : Машиностроение , 1966. - 396 c.
  621.81
  Васильев В. И. Системы связи : учеб. пособие для вузов по спец. ``Автоматизир. системы управления`` / В. И. Васильев, А.П. Буркин, В. А. Свириденко. - М. : Высш. шк. , 1987. - 280 c.
  621.39
  Васильев В. Н. Организационно-экономические основы гибкого производства : учеб. пособие для машиностр. спец. вузов / В. Н. Васильев, Т. Садовская. - М. : Высш. шк. , 1988. - 272 c.
  658.52.011.56.012.3
  Васильев Г. А. Технико-экономические расчеты новой техники. - М. : Машиностроение , 1977. - 200 c.
  658.589.011
  Васильев Г. А. Ускорение автоматизации производства на предприятии. Вопросы социально - экономической эффективности. - М. : Экономика , 1988. - 159 c.
  658.011.56            65.0(2)-5
  Васильев Г. Н. Автоматизация проектирования металлорежущих станков. - М. : Машиностроение , 1987. - 280 c.
  621.9.06 :658.512.011.56
  Васильев Г.А. Товарные биржи / Г.А.Васильев, Н.Г.Каменева. - М. : Высш.шк. , 1991. - 112 c.
  339.172            65.9(2)
  Васильев Д. И. Основы проектирования деформирующего инструмента : учеб. пособие для вузов / Д. И. Васильев, М. А. Тылкин, Г. П. Тетерин. - М. : Высш. шк. , 1984. - 223 c.
  621.73
  Васильев Д.В. Делопроизводство на компьютере : практ. рекомендации. - М. : ПРИОР , 1997. - 224 c.
  651.4/.9 : 004.91
  Васильев Е. А. Отливки из ковкого чугуна. Производство, свойства, применение. - М. : Машиностроение , 1976. - 239 c.
  621.74 : 669.131.8
  Васильев И.А. Мотивация и контроль за действием / И.А.Васильев, М.Ш.Магомед-Эминов. - М. : Изд-во МГУ , 1991. - 144 c.
  17.026 + 159.947            88
  Васильев И.П. Влияние топлив растительного происхождения на экологические и экономические показатели дизеля: : монография. - Луганск : изд-ао ВНУ им. В.Даля , 2009. - 237 c.
  621. 426
  Васильев К. В. Плазменно-дуговая резка / под ред. И. А. Антонова, Д. Л. Глизманенко. - М. : Машиностроение , 1974. - 111 c. - (Б-ка газосварщика).
  621.791.947.55
  Васильев С. Е. Справочник по наладке электроустановок и электроавтоматики / С.Е.Васильев, Б.М.Забарский, Е.И.Забокрицкий. - К. : Наук. думка , 1966. - 711 c.
  621.3-52
  Васильев Ю. С. Экономика и организация управления вузом : учебник / Ю. С. Васильев, В. В. Глухов, М. П. Федоров; под. ред. В. В. Глухова. - 3-е изд., испр. и доп . - СПб. : Лань , 2004. - 608 c.
  378.1
  Васильева Л. Деловая переписка на английском языке. - М. : Айрис пресс Рольф , 2001. - 349 c. - (Как сделать карьеру).
  811.111.276.6            81.2Англ
  Васильева Л. С. Автомобильные эксплуатационные материалы : учебник для вузов. - М. : Транспорт , 1988. - 279 c.
  629.331.002.3.004
  Васильева М. М. Краткий грамматический справочник немецкого языка : учеб. пособ. для вузов. - 5-е изд., испр . - М. : Высш. шк. , 1988. - 243 c.
  811.112.2`36            81.2Нем
  Васильева Н.М. Французский язык.Теорет. грамматика. Морфология.Синтаксис.Ускор.курс : учебник для вузов / Н.М.Васильева, Л.П.Пицкова. - М. : Высш.шк. , 1991. - 299 c.
  811.133.1            81.2Фр
  Васильєва Л. Д. Напівпровідникові прилади : підруч. для вищ.навч.закл. / Л. Д. Васильєва, Б. І. Медведенко, Ю. І. Якименко. - К. : Кондор: Політехніка , 2003. - 386 c.
  621.382
  Васильєва Л. Д. та інш. Напівпроводникові прилади : підручник / Л. Д. Васильєва,Б.І. Медведенко, Ю. І. Якименко - К.: : ІВЦ"Політехника" , 2008. - 556 с. c.
  621.382(075.8)            32.852
  Васильєва-Чекаленко Л. Д. Україна в міжнародних відносинах(1944-1996) : навч. посібник - К. : Освіта , 1998. - 176 c.
  327(477)``1944/1996``            66.4(4Укр)
  Васильченко В. С. Державне регулювання зайнятості : навч. посібник. - К. : КНЕУ , 2003. - 252 c.
  331.5.024.54
  Васильченко В. Т. Справочник конструктора металлических конструкций / В. Т. Васильченко, А. Н. Рутман, Е. П. Лукьяненко. - К. : Будівельник , 1980. - 288 c.
  624.014
  Васильченко С. Талант: Біографія письменника. Стислий переказ твору. Аналіз тексту. Зразки учнівських творів : посіб. для 10 кл. / Степан Васильченко. - Х. : Ранок , 2001. - 47 c. - (Літературна крамниця).
  83.161.2            83.3(4Укр)
  Васин А. А. Модели динамики коллективного поведения : учеб. пособ. для вузов. - М. : МГУ , 1989. - 155 c.
  519.6
  Васинский А. И. Пейзаж будущего. Человек в мире природы. Природа в мире человека. - М. : Политиздат , 1985. - 206 c.
  502.11            20.1
  Васюренко О. В. Банківські операції : навч. посіб. для екон. спец. вищ.навч.закл. - 6-те вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2008. - 318 c. - (Вища освіта XXI століття).
  336.717(075.8)
  Васюренко О. В. Банківські операції : навч. посібник. - 2-е вид., випр. і доп . - К. : Знання , 2001. - 255 c. - (Вища освіта XXI століття).
  336.717            65.262.1я73
  Васюренко О. В. Банківський менеджмент : посіб. для вищ.навч.закл. - К. : Академія , 2001. - 317 c. - (Альма-матер.).
  336.71:658.012.32
  Васюренко О. В. Економічний аналіз діяльності комерційних банків : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / О. В. Васюренко, К. О. Волохата. - К. : Знання , 2006. - 463 c. - (Вища освіта XXI століття).
  336.71:658.012.122(075.8)
  Ватаманюк О. Мікроекономіка : навч. посібник. - Львів : Інтелект-Захід , 2004. - 174 c.
  330.101.542
  Вахламов В. К. Автомобили ВАЗ : учеб пособие для ПТУ. - М. : Транспорт , 1991. - 192 c.
  629.331.1            629.114.6
  Вахламов В. К. Автомобиль ``Нива`` ВАЗ-2121 : учеб. пособие для сред. ПТУ. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1986. - 88 c.
  629.331.1            629.114.6
  Вахламов В. К. Автомобиль ``Нива`` ВАЗ - 2121 : учеб. пособие для сред. ПТУ. - М. : Транспорт , 1985. - 79 c.
  629.331.1            629.114.6
  Ваховский Е. Б. Задачи по элементарной математике повышенной трудности / Е. Б. Ваховский, А. А. Рывкин. - 2-е изд., стер . - М. : Наука , 1971. - 300 c.
  51
  Вачевський М. В. Промисловий маркетинг. Основи теорії і практики : навч. посібник для вищ.навч.закл. / М. В. Вачевський, В. Г. Скотний, О. М. Вачевський. - К. : Центр навч. літ. , 2004. - 256 c.
  339.138.1
  Вашкевич Н. П. Электромагнитная техника : учеб. пособие для вузов / Н. П. Ванкевич, Н. П. Сергеев, Г. Н. Чижухин. - М. : Высш. шк. , 1985. - 250 c.
  621.318.3+681.31
  Ващенко Т. В. Математика финансового менеджмента. - М. : Перспектива , 1996. - 80 c.
  658.14/.17.012.32            65.290-93
  Ващук Ф. Г. Математичне програмування та елементи варіаційного числення : навч. посіб. / Ф. Г. Ващук, О. Г. Лавер, Н. Я. Шумило. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2008. - 366 c. - (Вища освіта XXI століття).
  519.85(075.8)
  Введение в культорологию : учеб. пособие для вузов / И. Ф. Буйдина и др.; отв. ред. Е.В.Попов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : ВЛАДОС , 1996. - 335 c.
  168.522            71.0
  Введение в рыночную экономику : учеб. пособие для экон. спец. вузов / А. Я. Лившиц, И. Н. Никулина, О. А. Груздева и др.; под ред. А. Я. Лившица. - М. : Высш.шк. , 1994. - 447 c.
  330.342.172            65.5
  Введение в специальность: электрические машины и автоматизация промышленных установок / А. В. Новиков, Н. Г. Попович, И. М. Постников и др. - К. : Вища шк. , 1981. - 191 c.
  621.313
  Введение в философию : в 2 т. Т.1. : учебник для вузов / И.Т.Фролов, Э.А.Араб-Оглы, Г.С.Арефьева и др. - М. : Политиздат , 1989. - 367 c.
  1(075.8)            87
  Введение в философию : в 2 т. Т.2. : учебник для вузов / И.Т.Фролов, Э.А.Араб-Оглы, Г.С.Арефьева и др. - М. : Политиздат , 1990. - 639 c.
  1(075.8)            87
  Введение в философию : в 2 т. Т.1. : учебник для вузов / И.Т.Фролов, Э.А.Араб-Оглы, Г.С.Арефьева и др. - М. : Политиздат , 1990. - 367 c.
  1(075.8)
  Введение в философию : в 2 т. Т.2. : учебник для вузов / И.Т.Фролов, Э.А.Араб-Оглы, Г.С.Арефьев и др. - М. : Политиздат , 1989. - 639 c.
  1(075.8)
  Введение в философию : кредитно - модульный курс : учеб. - метод. пособие для студентов - заочников в / под ред. Л.Н.Никитина - 3-е изд.доп.и перераб. . - К : Центр учебной лит. , 2008. - 271 c.
  1(075.8)
  Введение в философию : кредитно - модульный курс : учеб. - метод. пособие для студентов - заочников / под ред. Л.Н.Никитина. - 3-е изд.,доп.и перераб . - К : Центр учебной лит. , 2008. - 271 c.
  1(075.8)
  Введенский А.И. Очерки истории [русской философии] / А.И.Введенский, А.Ф.Лосев, Э.Л.Радлов, Г.Г.Шпет. - Свердловск : Изд-во Урал. ун-та , 1991. - 593 c. - (РФ: Рус.философия; 1).
  1(47+57)(091)(092)            87.3
  Вдовин С. И. Методы расчета и проектирования на ЭВМ процессов штамповки листовых и профильных заготовок. - М. : Машиностроение , 1988. - 160 c.
  621.983:004.382.7
  Веденина Л.Г. Французкое предложение в речи : учеб.пособие. - М. : Высш. шк. , 1991. - 192 c.
  811.133.1            81.2Фр-923
  Ведерніков Ю.А. Теорія держави та права : навч.посіб. для вищ. навч.закл. / Ю.А.Ведерніков, В.С.Грекул. - 4-те вид., доп. і перероб . - К. : Центр навч. літ. , 2005. - 223 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Ведєрніков Ю.А. Адміністративне право України : навч. посібник для вищ. навч. закл. / Ю.А.Ведєрніков, В.К.Шкарупа. - К. : Центр навч. літ-ри , 2005. - 334 c.
  342.9(477) : (37.017.4-053.81 : 378.017.4-057.785 : 343.85)
  Вейзе А.А. Чтение, реферирование и аннотирование иностранного текста. - М. : Высш. шк. , 1985. - 127 c.
  81`243            81.2
  Вейль Г. Теория групп и квантовая механика / пер. с англ. Б.И.Галеева, С.М.Шеховцева; под ред. Л.П.Желобенко. - М. : Наука , 1986. - 495 c. - (Б-ка теор.физики).
  530.145.6 : 512.54
  Вейскас Дж. Эффективная работа с Microsoft Access 2000 / Джон Вейскас; пер. с англ. В.Широкова. - СПб : Питер , 2001. - 1036 c.
  004.451.9 Access            681.3.06
  Вейц Б.Е. Алгебра и начала анализа : пробный учебник для 9-го кл. / Б.Е.Вейц,И.Т.Демидов; под ред.А.Н.Колмогорова. - М. : Просвещение , 1969. - 264 c.
  512.1
  Вейц В.Л. Динамика машинных агрегатов с двигателими внутренего сгорания / В.Л.Вейц, А.Е.Кочура. - Л. : Машиностроение , 1976. - 383 c.
  621.43.011
  Вейц В.Л. Геометрия зацепления зубчатых передач. Вып.2 / В.П.Вейц, А.М.Волженская,Н.И. Колчин ; под ред.Е.Г.Гинзбурга. - 3-е изд., перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1978. - 136 c. - (Б-чка зубореза).
  621.833
  Вейц В.Л. Электромеханические зажимные устройства станков и станочных линий. Расчет и конструирование / В.Л.Вейц., Л.И.Фридман. - Л. : Машиностроение , 1973. - 264 c.
  621.9.06-229
  Векуа И. Н. Основы тензорного анализа и теории ковариантов. - М. : Наука , 1978. - 296 c.
  514.743
  Великанов Д. П. Эксплуатационные качества автомобилей : учеб. пособие для вузов. - М. : Автотрансиздат , 1962. - 394 c.
  629.331.004.2            629.113
  Великанов К. М. Экономика и организация производства в дипломных проектах : учеб. пособие для вузов / К.М.Великанов, В.Ф.Власов, К.С.Карандашова; под ред. К. М. Великанова. - 3-е изд., перераб. и доп . : Машиностроение , 1977. - 207 c.
  621.003 + 338.45
  Великанов К. М. Экономичные режимы резания металлов / К. М. Великанов, В. И. Новожилов. - Л. : Машиностроение , 1972. - 120 c.
  621.91
  Великий голод в Україні 1932 - 1933 : у 4 т. Т.3. Свідчення очевидців для Комісії Конгресу США / упоряд. Дж.Мейс ; наук. ред. С.В.Кульчицький. - К. : Києво - Могилянська академія , 2008. - 782 c.
  940(477) : 314.156.5 (477) ``1932/1933``
  Великий голод в Україні 1932 - 1933 : у 4 т. Т.1. Свідчення очевидців для Комісії Конгресу США / упоряд. Дж.Мейс ; наук. ред. С.В.Кульчицький. - К. : Києво - Могилянська академія , 2008. - 838 c.
  940(477) : 314.156.5]
  Великий голод в Україні 1932-1933 : в 4 т. Т.4. Звіт Конгресово-президентської Комісії США з дослідження Великого голоду 1932/1933 рр. в Україні / упоряд. Мейс Дж..; наук. ред. С.В.Кульчицький. - К. : Києво-Могилянська академія , 2008. - 621 c.
  940(477) : 314.156.5](477) ``1932/1933``
  Великий голод в Україні 1932/1933 : у 4 т. Т.2. Свідчення очевидців для Комісії Конгресу США / упоряд. Дж.Мейс ; наук. ред. С.В.Кульчицький. - К. : Києво - Могилянська академія , 2008. - 814 c.
  940(477) : 314.156.5]
  Величко Т.В., Родькин Д.И. Теория электропривода Т.1. Механика и характеристики двигателей в электроприводе : учеб. пособие - Кременчуг : КГПИ , 1999. - 237 c.
  621.313 (075.8)
  Вельяминов Г. М. Основы международного экономического права. - М. : ТЕИС , 1994. - 110 c.
  341.24            67.412
  Венгер Л.А. Психология : учеб.пособие для пед.училищ / Л.А.Венгер, В.С.Мухина. - М. : Просвещение , 1988. - 336 c.
  159.9            88
  Венгерско-русский словарь. 40000 слов. - М., Будапешт : Рус.язык.: изд-во АН Венгрии , 1974.
  811.511.141=161.1            81.2Венг
  Вендик О. Г. Корпускулярно-фотонная технология : учеб. пособие для вузов / О. Г. Вендик, Ю. Н. Горин, В. Ф. Попов. - М. : Высш. шк. , 1984. - 240 c.
  621.382
  Венецкий И. Г. Основы теории вероятностей и математической статистики : учеб. пособие для вузов / И. Г. Венецкий, Г. С. Кильдишев. - М. : Статистика , 1968. - 360 c.
  519.2
  Венецкий С. И. Рассказы о металлах. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Металлургия , 1986. - 239 c.
  669.1/8
  Венецкий С. И. Рассказы о металлах. - 2-е изд., доп . - М. : Металлургия , 1975. - 240 c.
  669.1/8
  Венжинович Н. Ф. Сучасна українська літературна мова : навч. посібник. - 3-тє вид., випр. і доп . - К. : Знання , 2008. - 303 c.
  811.161.2`06-26
  Вениаминов В. Н. Микросхемы и их применение : справ. пособие / В. Н. Вениаминов, О. Н. Лебедев, А. И. Мирошниченко. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Радио и связь , 1989. - 239 c. - (Массовая радиобиблиотека: вып. 1143).
  621.382.049.77
  Веников В. А. Кибернетические модели электрических систем : учеб. пособие для вузов / В. А. Веников, О. А. Суханов. - М. : Энергоиздат , 1982. - 327 c.
  621.311.001.573.5 : 681.5
  Веников В. А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах : учеб. для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1978. - 415 c.
  621.311.1
  Веников В. А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах : учеб. для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1970. - 472 c.
  621.311.1
  Веников В. А. Теория подобия и моделирования. Применительно к задачам электроэнергетики : учебник для вузов / В. А. Веников, Г. В. Веников. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1984. - 439 c.
  621.311 : 519.87
  Веников В.А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах : учебник для вузов - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : Высшая школа , 1970. - 472 c.
  621.311
  Веников В.А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах : учебник для вузов - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : ’’Высшая школа’’ , 1970. - 472 c.
  621.311.1
  Венкель Т. Вдосконалюйте вашу розмовну англійску : Практичний курс англйської мови для студентів вищих навчальн. заклад. - Чернівці : Книги , 2003. - 296 с. c.
  811.111(075.8)
  Венкель Т. В. Вдосконалюйте вашу розмовну англійську.Практичний курс англійської мови для студентів вищ.навч.закл. : навч. посібник / Т.В.Венкель, О.Д.Валь. - Чернівці : Книги - XXI , 2003. - 295 c.
  811.111            81.2Англ-923
  Венкель Т.В. Вдосконалюйте вашу розмовну англійську : практичний курс англійської мовт для вищ.навч.закл. / Т.В.Венкель, О.Д.Валь. - Чернівці : Книги-ХХІ , 2003. - 295 c.
  811.111(075.8)
  Вентильные электродвигатели малой мощности для промышленных роботов / В. Д. Косулин, Г. Б. Михайлов, В. В. Омельченко, В.В.Путников. - Л. : Энергоатомиздат , 1988. - 182 c.
  621.865.8-83 : 621.313.13-181.48
  Вентцель Е. С. Исследование операций. - М. : Сов. радио , 1972. - 552 c.
  519.8
  Вентцель Е. С. Прикладные задачи теории вероятностей / Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров. - М. : Радио и связь , 1983. - 416 c.
  519.212
  Вентцель Е. С. Теория вероятностей : учеб. пособие для втузов / Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров. - 2-е изд., стер . - М. : Наука , 1973. - 366 c. - (Избран. главы высш. математики для инженеров и сту).
  519.21(075.8)
  Вентцель Е. С. Теория вероятностей : учебник для втузов. - 4-е изд., стер . - М. : Наука , 1969. - 576 c.
  519.21
  Вентцель Е.С. Теория вероятностей : учебник для вузов. - 5-е изд., стер . - М. : Высш.шк. , 1998. - 575 c.
  519.21
  Венцель С. В. Смазка и долговечность двигателей внутреннего сгорания. - К. : Техніка , 1977. - 207 c.
  621.892.097 : 621.431
  Веракіс А. І. Основи психології : навч. посібник для вищ. навч. закл. / А. І. Веракіс, Ю. І. Завалевський, К. М. Левківський. - Х.; К. : Р.И.Ф. , 2005. - 415 c.
  159.9            88
  Верба В. А. Проектний аналіз : підручник / В. А. Верба, О. А. Загородніх. - К. : КНЕУ , 2000. - 322 c.
  330.322:65.01.001.1            65.053
  Верба Г. В. Довідник з граматики англійської мови / Г. В. Верба, Л. Г. Верба. - 3-е вид . - К. : Освіта , 1994. - 320 c.
  811.111`36(03)            81.2Англ
  Верба Л. Г. Граматика сучасної англійської мови : довідник. / Л.Г.Верба, Г.В.Верба. - К. : Логос , 1997. - 341 c.
  811.111`36            81.2Англ
  Верба Л. Г. Історія англійської мови : посібник для вищ. навч. закл. - Вінниця : НОВА КНИГА , 2006. - 296 c.
  811.111`01-04
  Верба Л. Г. Історія англійської мови : посібник для вищ. навч. закл. - Вінниця : Нова книга , 2004. - 293 c.
  811.111`01-04            81.2.Англ-03
  Вербець В.В. Соціологія: курс лекцій : навч.посібник для вищ. навч. закл. / В.В.Вербець, О.А.Субот, Т.А.Христюк. - К . : Кондор , 2009. - 549 c.
  316 (075.8)
  Вербицкая Л. В. Организация бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса в Украине : учеб. пособие. - К. : МАУП , 2000. - 116 c.
  657.017.3            65.052.21
  Вербовский Г. Г. Расчеты зубчатых и червячных пердач.Основы теории и примеров расчета : учеб. пособие для вузов. - Харків : Изд-во ХГУ , 1958. - 148 c.
  621.833
  Веретенников В. Г. Устойчивость и колебания нелинейных систем : учеб. пособие для вузов по спец. ``Прикладная математика``. - М. : Наука , 1984. - 320 c.
  531
  Веретенников В. І. Управління проектами : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. І. Веретенников, Л. М. Тарасенко, Г. І. Гевлич. - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 279 c.
  65.01.001.1            65.012.23
  Вереша Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина. Програма навч.дисципліни за вимогами кредитно-модульної системи : навч. посібник для вищ. навч. закл. / Р. В. Вереша, І. К. Туркевич. - К. : Центр учбової літ-ри , 2007. - 207 c.
  343.2(477) : (37.017.4-053.81 : 343.85)
  Верещак Ф. П. Проектирование авторемонтных предприятий : справочника инженера-механика / Ф.П.Верещак, Л.А.Абелевич. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1973. - 328 c.
  629.3.082.5.001.63            629.113.004.67 : 658.2.001
  Верлань А. Ф. Интегральные уравнения: методы, алгоритмы, прграммы : справ. пособие / А. Ф. Верлань, В. С. Сизиков. - К. : Наук. думка , 1986. - 543 c. - (АН УССР. Ин-т проблем моделирования в энергетике).
  517.968
  Вермишев Ю. Х. Методы автоматического поиска решений при проектировании сложных технических систем. - М. : Радио и связь , 1982. - 152 c.
  681.51.001.63:519.816
  Вермишев Ю. Х. Основы автоматизации проектирования. - М. : Радио и связь , 1988. - 279 c.
  658.512.011.56
  Вермуш Г. Алмазы в мировой истории и истории об алмазах. / пер. с нем. - М. : Междунар. отношения , 1988. - 288 c.
  549.211
  Верников А. Я. Магнитные и электромагнитные приспособления в металлообработке. - М. : Машиностроение , 1984. - 157 c.
  621.9.06-229
  Вероятностные методы в вычислительной технике : учеб. пособие для вузов / А. В. Крайников, Б. А. Курдиков, А. Н. Лебедев и др.; под ред. А. Н. Лебедева, Е. А. Чернявского. - М. : Высш. шк. , 1986. - 312 c.
  004 : 519.21
  Вероятность / Дж.Томас,Ф.Мостеллер; Пер.с англ.В.В.Фирсова - М. , 1969.
  571.8
  Верховцев О. Г. Практические советы мастеру-любителю по электротехнике и электронике / О. Г. Верховцев, К. П. Лютов. - Л. : Энергоатомиздат , 1984. - 198 c.
  621.31.002 + 621.396.6
  Верховцев О.Г. Практические советы мастеру-любителю.Электротехника. Электроника. Материалы и их обработка / О.Г.Верховцев, К.П.Лютов. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1987. - 207 c.
  621.31.002 + 621.396.6
  Вершигора В. А. Автомобили ВАЗ.Устройство, техническое обслуживание и ремонт. / В.А.Вершигора, В.И.Зельцер, К.Б.Пятков. - 2-е изд.,стер . - М. : Транспорт , 1975. - 368 c.
  629.331.1.004.67            629.113.004.67
  Верщака А. С. Режущие инструменты с износостойкими покрытиями / А. С. Верщака, И. П. Третьяков. - М. : Машиностроение , 1986. - 190 c. - (Б-ка инструментальщика).
  621.9.025.72
  Веселов П.В. Современное деловое письмо в промышленности. - 3-е изд.,перераб. и доп . - М. : Изд-во стандартов , 1990. - 160 c.
  651.75            65.050.9(2)2
  Веселова О. М. Голодомори в Україні, 1921-1923, 1932-1933,1946-1947. Злочини проти народу / О. М. Веселова, В. І. Марочко, О. М. Мовчан. - 2-е вид., доп . - К., Нью-Йорк : М. П. Коць , 2000. - 274 c.
  940(477)``1921/1947``            63.3(4Укр)6-4
  Веселовский И.Н. Курс механики в элементарном изложении для самообразования. - 2-е изд., перераб . - М. : Гостехиздат , 1951. - 612 c.
  531
  Веселовский О. Н. Линейные и асинхронные двигатели / О. Н. Веселовский, А. Ю. Коняев, Ф. Н. Сарапулов. - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 256 c.
  621.313.333
  Веселовский С. Б. Изучение геометрии в 10 классе : метод. пособие / С. Б. Веселовский, Л. В. Колесникова, В. Д. Рябчинская; под. ред. Ф. Тесленко. - К. : Рад. шк. , 1985. - 139 c.
  514
  Веселовский С. И. Разрезка материалов. - М. : Машиностроение , 1973. - 360 c.
  621.93
  Веснин В. Р. Основы менеджмента : курс лекций для студентов вузов. - М. : Знание , 1996. - 469 c.
  658.012.32(075.8)            65.290-21
  Веснин В. Р. Основы менеджмента : учебник - 2-е изд . - М. : Триада ЛТД , 1997. - 383 c. - (Ин-т междунар.права и экономики им.А.С.Грибоедова).
  658.012.32(0758)            65.290-21
  Вест М. Английское правописание : справочник / М. Вест, П. Кимбер. - СПБ. : Лань , 1998. - 255 c.
  811.111(035)            81.2Англ
  Вестник Харьковского политехнического института. Т.137. Политэкономия. Вып.9. - Х. : Вища шк. , 1978. - 88 c.
  330.1            33.04
  Вестник Харьковского политехнического института. Т.148. Прикладная механика и процессы управления. Вып.1 - Х. : Вища шк. , 1979. - 76 c.
  621.01 + 681.5
  Вестник Харьковского политехнического института.№ 226 Т.226. Машиностроение. Вып.15. - Х. : Вища шк. , 1985. - 84 c.
  621
  Ветлинский В. Н. Бортовые автономные системы управления автомобилем / В. Н. Ветлинский, А. А. Юрчевский, К. Н. Комлев. - М. : Транспорт , 1984. - 189 c.
  629.331.05            629.113.014.5-52
  Ветлинский В. Н. Автоматические системы управления движением автотранспорта / В. Н. Ветлинский, А. В. Осипов. - Л. : Машиностроение , 1986. - 216 c.
  656.13.05 : 653.012.011.56
  Ветлинский В.Н. Бортовые автономные системы управления автомобилем / В.Н. Ветлинский, А.А. Юрчевский, К.Н. Комлев - М. : Транспорт , 1984.
  629.113.014.55-52            629.331.05
  Вечер. Л. С. Секреты делового общения. - Минск : Выш.шк. , 1996. - 367 c.
  159.923.2-056.87            88.53
  Вечканов Г. С. Микроэкономика : пособие для подготовки к экзамену / Г. С. Вечканов, Г. Р. Вечканова. - 5-е изд . - СПб. : Питер , 2003. - 254 c. - (Завтра экзамен).
  330.101.542            65.012.1
  Вечканов Г. С. Микроэкономика : пособие для подготовки к экзамену / Г. С. Вечканов, Г. Р. Вечканова. - 3-е изд., доп. и испр . - СПб. : Питер , 2002. - 254 c. - (Завтра экзамен).
  330.101.542            65.012.1
  Вечко Ю. И. Оргтехника и технологическое оснащение рабочих мест / Ю. И. Вечко, В. М. Эйбиндер. - Л. : Лениздат , 1985. - 124 c. - (Новаторы Ленинграда предлагают ``Интенсификация-90).
  658.382.015.12
  Вешеневский С. Н. Характеристики двигателей в электроприводе. - 5-е изд. . - М. : Энергия , 1967. - 472 c.
  621.313-83
  Вешкельский С. А. Справочник моториста установок с ДВС :вопросы и ответы. - Л. : Машиностроение , 1985. - 272 c.
  621.43
  Вешкельский С. А. Техническая эксплуатация двигателей внутреннего сгорания : учеб. для сред. спец. учеб. заведений / С. А. Вешкельский, Б. С. Лукьянченко. - Л. : Машиностроене , 1987. - 143 c.
  621.431.004
  Вешкельский С. А. Техническая эксплуатация двигателей внутреннего сгорания : учеб. для машиностроит. техникумов / С. А. Вешкельский, Б. С. Лукьянченко. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1986. - 136 c.
  621.431.004
  Взаимодействие наук. Теоретические и практические аспекты / отв. ред. Б. М. Кедров, П. В. Смирнов. - М. : Наука , 1984. - 320 c.
  001            72
  Взаимодействие общества и природы. Философско-методологические аспекты экологической проблемы / отв. ред. Е. Т. Фадеев. - М. : Наука , 1986. - 348 c.
  502.1            20.1
  Взаимозаменяемость,стандартизация и техническое измерения : Учебник для приборостроит.специальностей везов / О.Ф.Тищенко,А.С.Валединский; О.Ф.Тищенко,А.С.Валединский - М. : Машиностроение , 1977. - 358 c.
  621.753
  Взоров Б.А. / Б.А. Взоров, А.В. Адамович, А.Г. Арабян и др.; Под общ. ред. Б.А. Взорова - М. : Машиностроение , 1981. - 535 c.
  621.436
  Взоров Б.А. / Б.А. Взоров, А.В. Адамович, А.Г. Арабян и др.; Под общ. ред. Б.А. Взорова - М. : Машиностроение , 1981. - 535 c.
  621.436
  Вибрации в технике : в 6 т. Т.1. Колебания линейных систем : справочник / И.И.Артоболевский, А.Н.Боголюбов, В.В.Болотин и др.; ред. совет В.Н. Челомей (пред.) и др.; под. ред. В. В. Болотина. - М. : Машиностроение , 1978. - 352 c.
  62 - 868 : 534.015
  Вибрации в технике : в 6-ти т. Т.2. Колебания нелинейных механических систем : справочник / И. И. Блехман, Н. В. Бутенин, Р. Ф. Ганиев и др.; ред. совет: В. Н. Челомей (пред.) и др.; под ред. И. И. Блехмана. - М. : Машиностроение , 1979. - 351 c.
  62-868 + 534.014.5
  Вибрационные преобразователи движения / Р. Ю. Бансявичюс, А. К. Бубулис, Р. А. Волченкова и др.; под ред. К. М. Рагулькиса. - Л. : Машиностроение , 1984. - 64 c. - (Б-ка инженера. Вибрационная техника. Вып. №1).
  621.01-:62-868
  Вибрационные станки для обработки деталей / А. П. Бабичев, В. Б. Трунин, Ю. М. Самодумский, В.П.Устинов. - М. : Машиностроение , 1984. - 168 c.
  621.9.06.048.6 : 62-868
  Виброакустическая диагностика машин и механизмов / Генкин М.Д., Соколова А.Г. - М. : Машиностроение , 1987. - 288 c.
  621:534.647            621
  Вигдорчик Г. В. Основы программирования на ассемблере для СМ ЭВМ / Г. В. Вигдорчик, А. Ю. Воробьев, В. Д. Праченко; под общ. ред. В. П. Семика. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Финансы и статистика , 1987. - 240 c.
  004.431.4            681.324.06
  Виглеб Г. Датчики: устройство и применение / пер. с нем. М. А. Хацернова. - М. : Мир , 1989. - 196 c.
  681.586
  Видатні поляки Харкова : матеріали Міжнар.наук.сімпозіуму, Харків, 7 грудня 2011 р. / Генеральне консульство Республіки Польща в Харкові;Харків.нац.ун-т іи.В.Н.Каразіна - Х. : Майдан , 2012. - 359 c. - (Польський альманах.Вип.V).
  908(477.54)-054.57=162.1
  Видеке Б. Система рациональной организации металлургического производства / Б. Видеке, Ю. Б. Иванов. - Харьков : Основа , 1994. - 174 c.
  669.013.5
  Видеке Б. Система рациональной организации металлургического производства : Монография / Б.Видеке ,Ю.Б.Иванов - Харьков : Основа , 1994. - 170 c.
  669.1            65.9(2)304.12
  Видениекс П. О. Проблемно-ориентированные микропроцессорные системы в производстве РЭА / П. О. Видениекс, Я. Я. Вентиньш, А. А. Кривченков. - М. : Радио и связь , 1987. - 296 c.
  681.325.5-181.48:621.396.6.002
  Видеокамеры : альбом схем. Вып.2. - Б.м. : Б.и. , Б.г. - 118 c.
  621.397.6 : 778.536.425
  Видеокамеры. Вып.1. Принципиальные электрические схемы. - Б.м. : Б.и. , 1996. - 59 c.
  621.397.642 : 778.536.425
  Видеокамеры. Приложение к вып.№1. Структурные схемы. Осциллограммы. Справочные данные микросхем. - Б.м. : Б.и. , 1996. - 66 c.
  621.397.642 : 778.536.425
  Видинеев Н. В. Природа интеллектуальных способностей человека. - М. : Мысль , 1989. - 175 c.
  159.923.35            88
  Виды разбора на уроках русского языка : пособие для учителя / В. В. Бабайцева, В. М. Шаталова, Г. К. Лидман-Орлова и др. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Просвещение , 1985. - 160 c.
  37.016:811.161.1
  Визитей Н.Н. Социология спорта.Курс лекций : учеб.пособие для вузов физ.воспитания и спорта. - К. : Олимпийская лит. , 2005. - 247 c.
  316 :796
  Викентьев И. Л. Приемы рекламы и Publik Relations : ч.1. - 4-е изд., доп . - СПб : Бизнес-Пресс , 1999. - 251 c. - (система ``ТРИЗ-ШАНС``).
  659.1            76.006.5
  Виленкин Н. Я. В поисках бесконечности. - М. : Наука , 1983. - 161 c. - (Наука и техн. прогресс).
  51
  Виленкин. Н. Я. Функции в природе и технике : кн. для внеклас. чтения IX-X кл. - 2-е изд., испр . - М. : Просвещение , 1985. - 192 c. - (Мир знаний).
  517.5
  Вильке В.Г. Теоретическая механика : учеб.пособие для мех.- мат. спец.ун-тов. - М. : Изд-во МГУ , 1991. - 237 c.
  531            22.2
  Вильховченко С.Д. Универсальный программируемый текстовый редактор Multi Edit 7.ХХ. 200 советов пользователю - М. : ABF , 1994. - 266 c.
  681.3
  Виндельбанд В. От Канта до Ницше: история новой философии в её связи с общей культурой и отдельными науками. - М. : Канон-пресс Кучково поле , 1998. - 496 c. - (Канон философии).
  1(091)            87.3
  Винер Н. Интеграл Фурье и некоторые его приложения. / пер. с англ. - М. : Физматгиз , 1963. - 256 c.
  517.443
  Виницкий И.Г. Начертательная геометрия : учеб. для строит. спец. вузов. - М. : Высш. шк. , 1975. - 280 c.
  514.18
  Винник И.В. Решение задач теоретической механики на программируемых микрокалькуляторах : учеб. пособ. для втузов. - К. : Выща шк. , 1990. - 174 c.
  531:004.388.2
  Винников И.З. Паяльные работы : учеб. пособ. - М. : Высш. шк. , 1966. - 176 c.
  621.79
  Винников И.З. Сверловщик : учеб. пособие / И.З. Винников, М.И. Френкель. - 2-е изд . - М. : Высш. шк. , 1971. - 287 c.
  621.95
  Винницкий В.М. Наголос у сучасній українській мові. - К. : Рад. шк. , 1984. - 160 c.
  811.161.2`8            81.2Ук-7
  Виноградов А.М. Введение в геометрию нелинейных дифференциальных уравнений / А.М. Виноградов, И.С. Красильщик, В.В. Лычагин. - К. : Наука , 1986. - 335 c.
  514.763.8
  Виноградов В.А. Уроки телемастера : в 2 т. Т.1. Основы телевидения.Устройство и ремонт современных цветных телевизоров : учеб.- справ. пособие / В.А. Виноградов, В.А. Прянишников. - 6-е изд . - СПб. : КОРОНА - принт , 2000. - 412 c.
  621.397.6.004.6
  Виноградов В.А. Уроки телемастера : в 2 т. Т.2. Устройство и ремонт зарубежных цветных телевизоров : учеб.- справ. пособие / В.А. Виноградов, В.А. Прянишников. - 2-е изд . - СПб. : КОРОНА-принт , 2000. - 396 c.
  621.397.6.004.6
  Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове : учеб. пособ. для вузов. - 3-е изд., испр . - М. : Высш. шк. , 1986. - 640 c.
  811.161.1`36            81.2Р-9
  Виноградов В.В. Эксплуатация пожарных автомобилей / В.В. Виноградов, А.В. Прохоров. - М. : Транспорт , 1974. - 76 c.
  629.361.6.004            629.114.77.004
  Виноградов В.И. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. и освобождение Болгарии. - М. : Мысль , 1978. - 295 c.
  94(47).081.4            63.3(0)53
  Виноградов Д.Е. Строительство линий электропередачи 35-500 кВ с тяжелыми трассами. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1983. - 216 c.
  621.315.17
  Виноградов И.А. Математический анализ в задачах и упражнениях : учеб. пособие / И.А. Виноградов, С.Н. Олехник,В.А.Садовничий. - М. : Изд- во МГУ , 1991. - 352 c.
  517
  Виноградов И.М. Основы теории чисел : учебник для ун-тов. - 8-е изд., испр . - М. : Наука , 1972.
  511
  Виноградов И.М. Аналитическая геометрия : [учеб.пособ.]. - М. : Наука , 1986. - 173 c.
  514.12
  Виноградов И.М. Дифференциальные исчисления : [учеб.пособие]. - М. : Наука , 1988. - 176 c.
  517.2
  Виноградов И.М. Элементы высшей математики.Аналитическая геометрия.Дифференциальное исчисление.Основы теории чисел : учебник для вузов / под общ. ред. В.А.Садовничего. - М. : Высш.шк. , 1999. - 511 c.
  51(075.8)
  Виноградов И.Э. Противоизносные присадки к маслам (противозадирные, противоизносные и антифрикционные). - М. : Химия , 1972. - 272 c.
  621.892/.893            621.81
  Виноградов Н.В. Обмотчик электрических машин : учеб. для сред. проф -тех. училищ. - 9-е изд., перераб . - М. : Высш.шк. , 1977. - 312 c. - (Профтехобразование. Электрические машины).
  621.313
  Виноградов Ю.Д. Электронные измерительные системы для контроля малых перемещений / Ю.Д.Виноградов, В.М.Машинистов, С.А.Розентул. - М. : Машиностроение , 1976. - 142 c. - (Б-ка приборостроителя).
  621.317
  Виноградова И.А. Задачи и упражнения по математическому анализу Т.1. Дифференциальное и интегральное исчисление функций одной переменной : учеб. пособ. для ун-тов и пед. вузов / И.А. Виноградова, С.Н. Олехник, В.А. Садовничий. - 2-е изд., перераб . - М. : Высш. шк. , 2000. - 725 c.
  517.3
  Виноградова И.А. Задачи и упражнения по математическому анализу : в 2 кн. Т.2. Ряды, несобственные интегралы, кратные и поверхностные интегралы : учеб.пособие для ун-тов,пед.вузов / И.А.Виноградова, С.Н.Олехник, В.А.Садовничий ; под общ.ред. В.А.Садовничего. - 2-е изд.,перераб . - М. : Высш.шк. , 2000. - 711 c.
  517.3(075.8)
  Виноградська А.М. Комерційна діяльність торгівельного підприємства : навч посіб. - К. : КНТЕУ , 2005. - 277 c. - (Київ. нац. торг.- економ. ун-т).
  339.13            65.421
  Виноградська А.М. Технологія комерційного підприємства : навч посіб для вищ.навч.закл. - К : Центр навч.літ. , 2006. - 778 c.
  339.1 : 334.7.012.42
  Виноградський М.Д. Менеджмент в організації : навч. посіб.для вищ. навч.закл. / М.Д. Виноградський, А.М.Виноградська, О.М. Шканова. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : Кондор , 2002. - 652 c.
  658.01.32 : 061            65.290-21
  Виноградський М.Д. Організація праці менеджера : навч. посіб. для вищ. навч.закл. / М.Д. Виноградський, А.М. Виноградська, О.М. Шканова. - К. : Кондор , 2002. - 516 c. - (Київ.екон. ін-т менеджменту).
  658.01.32-057.212 : 331.103
  Винокуров А.И. Сборник задач по сопротивлению материалов : учеб. пособ. для техникумов. - М. : Высш. шк. , 1990. - 383 c.
  620.10
  Винокуров В.А. Сварные конструкции. Механика разрушения и критерии работоспособности / В.А. Винокуров, С.А. Куркин, Г.А. Николаев; под ред.Б.Е. Патона. - М. : Машиностроение , 1966. - 576 c.
  621.791
  Винокуров В.Д. Электрорадиоизмерения : учеб пособ.для вузов / В.Д. Виноградов, С.И. Каплин, И.Г. Петелин; под. ред.:В.И. Винокурова. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1986. - 351 c.
  621.317.3 + 621.396.08
  Винославский В.Н. Автоматизация проектирования систем электроснабжения : учеб. пособие для вузов. - К. : Выща шк. , 1988. - 208 c.
  658.512.011.56
  Винсон Ж.Р. Поведение конструкций из композитных материалов / Ж.Р.Винсон, Р.П.Сираковский ; пер. с англ.И.М.Пановой ;под ред.:В.В. Васильева, Б.С. Митина. - М. : Металургия , 1991. - 264 c.
  620.22-419 : 539.3/6
  Випробування і сертифікація техніки АПК : навч. посіб / К.І. Шмат, Є.І. Бондарев,О.В. Мігальов та ін. - Херсон : ОЛДІ- плюс , 2009. - 266 c.
  631.3.001.4
  Виробництво алюмінієвих сплавів з рудної та вторинної сировини : навч. посіб. для вищ. навч.закл. / Т.М. Нестеренко, О.М. Нестеренко, Г.О. Колобов, В.П.Грицай. - К. : Вища шк. , 2007. - 207 c.
  669.71
  Виробничий маркетинг: Навч. - метод. комплекс для екон. спец. / Пасічник В.Г., Акіліна О.В. - К. : Центр навч. літ. , 2005. - 107 c.
  339.138.1
  Вирченко Н.А. Графики функций : справочник / Н.А. Вирченко, И.И. Ляшко, К.И. Швецов; под ред. И.И. Ляшко. - К. : Наук.думка , 1979. - 320 c.
  517.2
  Вирченко Н.А. Графики функций : Справочник / Н.А.Вирченко,И.И.Ляшко,К.И.Швецов - К. : Наук.думка , 1979. - 320 c.
  51
  Виссема Х. Менеджмент в подразделениях фирмы. Предпринимательство и координация в децентрализованной компании / Ханс Виссема; пер.с англ. Н.А.Нуреева. - М. : ИНФРА -М , 1996. - 287 c.
  658.012.32            65.290-21
  Витенберг Ю.Р. Зубообрабатывающие станки и инструменты в приборостроении / Ю.Р.Витенберг, Н.П.Соболев. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1969. - 284 c.
  621.919 : 621.833            621.919
  Витовые компрессорные машины : справочник / П.Е. Амосов, Н.И.Бобриков, А.И.Шварц, А.Л.Верный. - Л. : Машиностроение , 1977.
  621.514.5
  Витренко Н.М. Социальная инфраструктура Украины. Оценка уровня и перспективы развития. - К. : Наук.думка , 1993. - 144 c.
  316.3 : 338.49            60.55(2Укр)
  Витрешко Н.Л. Учебник французского языка для неязыковых вузов / Н.Л.Витрешко, И.С.Самохотская. - М. : Высш. шк. , 1967. - 236 c.
  811.133.1            81.2Фр.
  Витте С.Ю. Избранные воспоминания, 1849 - 1911гг. - М. : Мысль , 1991. - 718 c.
  94(47+57)``1849/1911``(093.3) + 929Витте            63.3(2)5
  Виханский О.С. Менеджмент : учебник для экон. спец. вузов / О.С.Виханский,А.И.Наумов. - 3-е изд . - М. : Гардарика , 2000. - 528 c.
  658.012.32            65.290-21
  Виханский О.С. Практикум по курсу ``Менеджмент `` / О.С.Виханский, А.И.Наумов; под ред. А.И.Наумова. - М. : Гардарика , 1998. - 281 c.
  658.012.32            65.290-21
  Виханский О.С. Стратегическое управление : учебник для вузов. - М. : Изд-во МГУ , 1995. - 250 c.
  658.012.32``313 ``            65.050.2
  Виханский О.С. Менеджмент : учебник для экон.спец.вузов / О.С.Виханский, А.И.Наумов. - 3-е изд . - М. : Гардарика , 1999. - 527 c.
  658.012.32            65.290-21
  Виханский О.С. Менеджмент : учебник для экон.спец.вузов / О.С.Виханский, А.И.Наумов. - 3-е изд . - М. : Гардарика , 1998. - 527 c.
  658.012.32            65.290-21
  Вихерт М.М. Топливная аппаратура автомобильных двигателей. Конструкция и параметры / М.М.Вихерт, М.В.Мазинг. - М. : Машиностроение , 1978. - 176 c.
  621.436.03
  Вишеневский С. Н. Характеристики двигателей в электроприводе. - 6-е изд., испр . - М. : Энергия , 1977. - 432 c.
  621.313-83            62-83
  Вишенков С.А. Химические и электрохимические способы осаждения металлопокрытий. - М. : Машиностроение , 1975. - 312 c.
  621.793
  Вишневецкий Л.М. Я - электроналадчик / Л.М.Вишневецкий, Л.Г.Левин. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 160 c. - (Б-ка электромонтера; вып.592).
  621.31.07
  Вишневский В.Н. Портативные осциллографы с цифровыми измерениями параметров сигнала / В.Н.Вишневский, В.М.Немировский, А.А.Рогачев. - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 160 c.
  621.317.75            31.22
  Вишневський О.І. Теоретичні основи сучасної української педагогики : навч. посібник [для вищ. навч. закл.]. - 3-тє вид., доопрац. і доп . - К. : Знання , 2008. - 566 c.
  37.013(477)(075.8)
  Вишницкий А.Л. Электрохимическая и электромеханическая обработка металлов / А.Л.Вишницкий, И.З.Ясногорский, И.П.Григорчук; под ред. Л.Я.Попилова. - Л. : Машиностроение , 1971. - 212 c. - (Б-чка электротехнолога).
  621.9.04
  Вишняков В.А. Организация вычислительных процессов ЭВМ и систем : учеб.пособие для вузов. - Минск : Выш.шк. , 1988. - 207 c.
  004.451.2            681.324
  Вишняков В.А. Системное обеспечение микроЭВМ : учеб.пособие для вузов. / В.А.Вишняков, А.А.Петровский. - Минск : Выш.шк. , 1990. - 304 c.
  004.031.2            681.3.06
  Вишняков Л.Г. Использование деловых игр в преподавании русского языка как иностранного - М. : Изд-во МГУ , 1987. - 109 c.
  811.161.1 : 371.69            81.2Р-9
  Вища математика : у 2 кн. Т.2. Спеціальні розділи : підручник для вищ. навч.закл. / Г.Л. Кулініч, Є.Ю. Таран, В.М. Бурим та ін.; за ред. Г.Л. Кулініча. - 2-ге вид, перероб. і доп . - К. : Либідь , 2003. - 367 c.
  51(075.8)
  Вища математика : у 2 т. Т.1. Лінійна і векторна алгебра. Аналітична геометрія. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне та інтегральне числення : зб.задач: навч. посібник для вищ.навч.закл. / за заг. ред. П.П. Овчинникова. - 2-ге вид., стер . - К. : Техніка , 2004. - 279 c.
  51(075.8)
  Вища математика : у 2 т. Т.2. Звичайні диферен.рівняння.Операційне числення.Ряди.Рівняння математ.фізики.Стійкість за Ляпуновим.Елементи теорії ймовірн. і математ.статистика.Методи : зб. задач: навч. посіб для вищ.навч.закл. / за заг. ред. П.П. Овчинникова. - 2-ге вид., стер . - К. : Техніка , 2004. - 375 c.
  51(075.8)
  Вища математика : у 3 т. Т.1. : навч. посібник / В.П.Лавренчук, Т.І.Готинчан, В.С.Дронь, О.С.Кондур. - 2-ге вид., стер . - Чернівці : Рута , 2002. - 191 c.
  51(075.8)
  Вища математика : у 3 т. Т.2. : навч.посібник / В.П.Лавренчук, Т.І.Готинчан, В.С.Дронь, О.С.Кондур. - 2-ге вид., стер . - Чернівці : Рута , 2002. - 207 c.
  51(075.8)
  Вища математика : у 3 т. Т.3. : навч. посібник / В.П.Лавренчук, Т.І.Готинчан, В.С.Дронь, О.С.Кондур. - 2-е вид., стер . - Чернівці : Рута , 2002. - 168 c.
  51(075.8)
  Вища математика : у 2 т. Т.1. Основні розділи : підручник для ун-тів та вищ.навч.закл. / Г.Й.Призва, В.В.Плахотник, Л.Д.Гординський та ін.; за ред. Г.Л.Кулініча - 2-ге вид., перероб і доп . - К. : Либідь , 2003. - 399 c.
  51(075.8)
  Вища математика. Основні означення, приклади і задачі : у 2 т. Т.1. : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Г.Л.Кулініч, Л.О.Максименко, В.В.Плахотник, Г.Й Призва; за заг.ред. Г.Л.Кулініча. - К. : Либідь , 1992. - 284 c.
  51(075.8)
  Вища математика.Курс лекцій : у 3 т. Т.1. Лінійна алгебра, аналітична геометрія, математичний аналіз : навч. посібник для вищ.навч.закл. / В.П.Лавренчук, Т.І.Готинчан, В.С.Дронь, О.С.Кондур. - Чернівці : Рута , 2007. - 439 c.
  51(075.8)
  Вища математика.Основні означення, приклади і задачі : у 2 т. Т.2. : навч. посібник для вищ.навч.закл. / І.П.Васильченко, В.Я.Данилов, А.І.Лобанов, Є.Ю.Таран; за ред. І.В.Васильченка - К. : Либідь , 1992. - 254 c.
  51(075.8)
  Вища освіта України і болонський процес : навч. посібник / М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, В.Д.Шинкарук та ін.; за ред. В.Г.Кременя. - Тернопіль : Навч.книга - Богдан , 2004. - 383 c.
  378.014.25
  Вища освіта України і Болонський процес : навч. програма / М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, В.Д.Шинкарук та ін. - Тернопіль : Вид-во ТДПУ , 2004. - 18 c.
  378.014.25
  Вища освіта України. Нормативно - правове регулювання / за заг. ред. А.П.Зайця, В.С.Журавського. - К. : Форум , 2003. - 1020 c.
  378.014.15(477)
  Від студентського самоврядування - до самоврядування громад - Полтава : АСМІ , 2008. - 162 c.
  378.184            67.401(4Укр)
  Військове законодавство України : зб.нормат. актів станом на 1.02.1999 р. / укладачі: Ф.В.Саганюк, В.І.Швець, А.Я.Філімонов, С.Ф.Мироненко; під ред. В.І.Кравченка. - 2-ге вид . - К. : Атіка , 1999. - 799 c.
  [340.130.5 :344](477)
  Вікова та педагогічна психологія : Навч.посібник / О.В.Скрипченко ,Л.В. Долинська,З.В.Огороднійчук та ін. - К. : Просвіта , 2001. - 416 c.
  37.015.3            88.37я73
  Вілков В.Ю. Людина і світ : навч.посібник для підгот.фак.вищ.навч.закл. / В.Ю.Вілков , О.І.Салтовський. - К. : Центр навч.літ. , 2004. - 351 c.
  1 +3 (075.8)
  Вілмор Дж. Х. Фізіологія спорту : підручник / Дж. Х. Вілмор, Д. Л. Костілл. - К. : Олімп. літ. , 2003. - 655 c.
  796.01:612
  Вініченко І.І. Мікроекономіка : навч. посібник для вищ. навч. закл. / І.І. Вініченко, Н.В. Дацій, С.О. Корецька. - К. : ЦУЛ , 2005. - 266 c.
  330.101.542            65.012.1
  Вінник О.М. Господарське право : курс лекцій. - К. : Атіка , 2005. - 623 c.
  346.1
  Віннкік Н. Д. Психолого -педагогічни підходи до особистнісного розвитку інтелектуального обдарованих старшокласників : метод. рекоменд. - К.: : Вид-во ін-ту обдарованої дитини , 2014. - 24 с. c.
  37.015.3
  Вітвицька С.С. Практикум з педагогіки вищої школи : навч. посіб. за модульно-рейтинг.системою навч. для студентів магістратури. - К. : Центр навч.літ. , 2005. - 395 c.
  378.013
  Вітлінський В.В. Аналіз , моделювання та управління економічним ризиком : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни / В.В.Вітлінський, П.І.Верченко - К. : КНЕУ , 2000. - 292 c. - (Київ.нац.економ.ун-т).
  330.131.7            65.290-26
  Владзиевский А.П. Автоматические линии в машиностроении Т.1. - М. : Машгиз , 1958. - 430 c.
  658.527.011.56
  Владзиевский А.П. Основы автоматизации производства в машиностроении : учебник для техникумов / А.П.Владзиевский, А.П.Белоусов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1974. - 352 c.
  621.91 : 658.011.56
  Владимиров В.И. Физическая природа разрушения металлов. - М. : Металлургия , 1984. - 280 c.
  539.4.011
  Владимиров В.Л. Беседы о метрологии. - М. : Изд-во стандартов , 1988. - 168 c.
  006.91
  Владимиров Ю.С. Пространство, время, гравитация / Ю.С. Владимиров, Н.В. Мицкевич, Я. Хорски; отв. ред. Ф.И. Федоров. - М. : Наука , 1984. - 207 c. - (Наука и техн. прогресс).
  530.1
  Владимирова Г.В. Практикум по пунктуации для подготовительных отделений вузов / Г.В. Владимирова, Н.П. Ушакова. - 2-е изд., испр . - М. : Высш. шк. , 1982. - 192 c.
  811.161.1`36            81.2Р-9
  Владимирська Г.О. Реклама : навч.посібник для вищ.навч. закл. / Г.О. Владимирська, П.О. Владимирський. - К. : Кондор , 2006. - 332 c.
  659.1
  Владиславлев А.П. Электрическое моделирование динамики систем с распределенными параметрами / А.П. Владиславлев, А.С. Мессерман. - М. : Энергия , 1978. - 222 c.
  621.311.1.001.57
  Власенко В.М. Хозяйственный расчет на транспорте АПК / В.М.Власенко, А.И.Пилипченко. - У. : Урожай , 1989. - 160 c.
  656.137 : 658.155
  Власов А.Д. Единицы физических величин в науке и технике : справочник / А.Д.Власов, Б.П.Мурин. - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 176 c.
  53.081.1
  Власов Є.Н. Керування дієслів, прикметників та іменників у німецькій мові : навч. посіб. / Власов Є.Н, Куленко В.Є. - Вінниця : Нова книга , 2003. - 139 c.
  811.112.1            81.2Нем- 2
  Власов Є.Н. Прикметник. Ступені порівняння та відмінювання : посіб.для студ. фак-ту інозем мов / Є.Н.Власов,В.Є.Куленко. - Вінниця : Нова книга , 2003. - 85 c.
  811.112.2            81.2Нем -2
  Власов К.П. Методи исследований и организация экспериментов / К.П. Власов, П.К. Власов, А.А. Киселев; под. ред.: К.П. Власова - Х. : Гуманит. центр , 2002. - 255 c.
  001.891.5:004.032.2
  Власов С.Н. Справочник молодого наладчика автоматических линий и специальних станков / С.Н. Власов, Б.И. Черпаков - М. : Высш.шк. , 1972. - 264 c.
  621.9.06-52
  Власов С.Н. Устройство, наладка и обслуживание металлобрабативающих станков и автоматических линий : учеб. для машиностроит. техникумов / С.В. Власов, Г.М. Голович, Б.И. Черепаков - М. : Машиностоение , 1983. - 439 c.
  621.9.06
  Власов С.Н. Спарвочник молодого наладчика агрегатных станков и автоматических линий / С.Н.Власов, Б.И. Черпаков - М. : Высш.шк. , 1991. - 383 c.
  621.9.06-529-77(035.5)            34.63
  Власов С.П. Справочник молодого наладчика автоматических линий и специальных станков / С.П. Власов, Б.И. Черпаков - 3--е изд., переаб. и доп. . - М. : Высш. шк. , 1983. - 256 c. - (Профтехобразование.Обраб. резанием).
  621.9.06-52
  Власова А.В. Основи товарознавства непродовольчих товарів : навч. посіб.для ВНЗ - К. : Центр навч. літ-ри , 2006. - 206 c.
  658.62:339.166.84
  Власова А.М. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. / А.М. Власова, Н.В. Краснокутська - К. : КНЕУ , 1997. - 92 c.
  658.012.32:001.895:330.341.1            65.290-21
  Власова В. М. Основы предпринимательской деятельности:экономическая теория, маркетинг, финансовый менеджмент : учеб.пособ.для сред. спец. учеб. заведений / под.ред.: В.М. Власовой - М. : финансы и статистика , 1997. - 528 c.
  334.7.012.42            65.012.1
  Власова Е.Л. Английский язык для ученых : учеб. пособ. для обучения уст. англ. речи / Е.Л.Власова Е.Г.Лапшина, Э.Д. Фролькис; отв. ред.: О.Н. Труевцева - Л. : Наука , 1986. - 264 c.
  811.111            81.2Англ-9
  Власова Н.С., Рафаева И.И. Пособие по разговорной речи (для краткосрочных курсов и семинаров) / Н.С. Власова,И.И. Рафаева - М. : Рус. язык , 1984. - 150 c.
  811.161.1            81.2Р
  Власова О.І. Педагоічна психологія : навч. посіб.для ВНЗ - К. : Либідь , 2005. - 399 c.
  37.015.3            88.8
  Власть: Очерки современной политической философии Запада / В.В. Мшвениерадзе, И.И. Кравчеко, Е.В. Осиповап и др. - М. : Наука , 1989. - 328 c.
  321.01            15.50
  Влахов С. Нереводимое в переводе / С. Влахов, С. Флорин - 2-е изд.,испр.и доп. . - М. : Высш.шк , 1986. - 416 c.
  81"25            81
  Внешнеэкономическая деятельность: международное частное право и российское законодательство : Сб. норм. документов / сост.: и авт. вступ. ст. Н.Ю. Ерпиева - М. : Манускрипт , 1997. - 888 c.
  341.9            67.412.2
  Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. Проектирование : справочник / А.М.Тугай, В.Д.Ивченко, В.И.Кулик и др.; под ред. А.М.Тугая. - К. : Будівельник , 1982. - 255 c.
  696.1
  Внутренний мир UNIX : пер. с англ. / К.Хейр, Э.Дюллани, Д.Эккел и др. - К. : ДиаСофт , 1998. - 827 c.
  004.451.9 Unix            681.3.06
  Вовк Т.В. Система конкурентного законодавства Європейського Союзу. Правове регулювання правил конкуренції в Україні. Шляхи адаптації законодавства України / Т.В.Вовк, С.В.Перемот. - К. : Тріумф , 2006. - 414 c.
  346.546.05 + 339.137.2
  Вовкотруб М.П. Мінеральні добрива : посібник для вчителів / М.П.Вовкотруб, В.М.Макаренко. - К. : Рад.шк. , 1982. - 128 c.
  631.82            54
  Воднев В.Т. Математический словарь высшей школы. Общая часть / В.Т.Воднев, А.Ф.Наумович, Н.Ф.Наумович; под ред. Ю.С.Богданова. - М. : Изд-во МПИ , 1988. - 526 c.
  51(03)
  Воднев В.Т. Основные математические формулы : справочник / В.Т.Воднев, А.Ф.Наумович, Н.Ф.Наумович; под ред. Ю.С.Богданова. - 2-е изд., перераб. и доп . - Минск : Высш.шк. , 1988. - 266 c.
  51(03)
  Водолазов Н.К. Курсовое и дипломное проектирование по механизации сельского хозяйства : учебник для техникумов. - М. : Агропромиздат , 1991. - 335 c. - (Учеб. и учеб.пособия для учащихся техникумов).
  631.171 : 378.147.85            40.7
  Водяная система регулирования паровых турбин / В.Н.Веллер, Г.А.Киракосянц, Д.М.Левин, В.В.Лыско; под общ. ред. В.Н.Веллера. - М. : Энергия , 1970. - 264 c.
  621.165
  Водяник В.И. Эластичные мембраны. - М. : Машиностроение , 1974. - 136 c. - (Б-ка приборостроителя).
  681.2 - 278
  Водяник И.И. Как обнаружить и устранить неисправности трактора : справочник. - М. : Нива России , 1992. - 298 c.
  631.372 : 629.366.004.67(035.5)            631.372:629.114.2.004.67( 035.
  Возможность и действительность : монография / М.А.Парнюк, А.С.Кирилюк, В.В.Кизима и др.; АН СССР.К-ра философии. - К. : Наук.думка , 1989. - 288 c.
  101.2            87
  Вознесенский В.А. Статистические методы планирования эксперемента в технико - экономических исследованиях. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Финансы и статистика , 1981. - 263 c. - (Мат.статистика для экономистов).
  519.242 : 519.23
  Вознесенский В.А. Статистические методы планирования эксперимента в технико - экономических исследованиях. - М. : Статистика , 1974. - 192 c.
  519.242 : 519.23
  Вознюк Н.М. Етика : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К : Центр учбов.літ. , 2008. - 212 c.
  17(075.8)            87.717
  Войналович О. Російсько - український словник наукової і технічної мови. Термінологія процесових понять. - К. : Вирій : Сталкер , 1997. - 256 c.
  811.161.1 = 161.2(038)            81.2Укр-4
  Войненко В.М. Эргономические принципы конструирования / В.М.Войненко, В.М.Мунипов. - К. : Тэхника , 1988. - 119 c.
  658.512.23 : 331.101.1
  Войскунский А.Е. Я говорю, мы говорим ...: очерки о человеческом общении. - М. : Знание , 1982. - 192 c.
  159.923.2            88.5
  Войтенко С.П. Математична обробка геодезичних вимірів. Теорія похибок вимірів : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : КНУБА , 2003. - 215 c. - (Київ.нац.ун-т будівництва і архітектури).
  528.11 : 519.2            26.11
  Войтко С.В. Менеджмент у телекомунікаціях : навч.посібник / С.В.Войтко, К.П.Ангелов. - К. : Знання , 2007. - 295 c.
  621.39 :658.012.32
  Войтюк Д.Г. Сільськогосподарські машини : підручник для вищ.навч.закл. / Д.Г.Войтюк, Г.Р.Гаврилюк. - 2-ге вид . - К. : Каравела , 2008. - 551 c.
  631.3.08
  Войцеховский Я. Радиоэлектронниые игрушки.Электроника дома, на работе,в школе / пер. с польск. - М. : Сов. радио , 1976. - 608 c.
  621.396.6
  Войчак А.В. Маркетингові дослідження : навч.- метод. посіб. для самост вивчення. - К. : КНЕУ , 2001. - 119 c.
  339.138.017            65.290-22
  Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент : підручник. - К. : КНЕУ , 1998. - 268 c.
  658.012.32 : 339.138            65.290-2
  Волинка Г.В. Філософія стародавності і середньовіччя в освітньому контексті : навч. посіб для вищ. навч. закл. - К : Вища освіта , 2005. - 543 c.
  1(091)            87.3
  Волков В.А. Аналитическая геометрия и векторная алгебра : учеб пособие для вузов. - Л. : Изд-во ЛГУ , 1986. - 192 c.
  514.12 : 514.742.21
  Волков В.И. Организация машинной обработки экономической информации : учебник для вузов / В.И.Волков, А.Н.Романов . - 2-е изд., перераб, и доп . - М. : Финансы и стастистика , 1988. - 400 c.
  658.012.011.56 : 004
  Волков В.М. Микроэлектроника / В.М. Волков,А.А. Иванько, В.Ю.Лапий; под.ред.В.Ю. Лапия. - К. : Техніка , 1983. - 263 c. - (Б-ка инженера).
  621.382.049.77
  Волков В.М. Проектирование средств измерения проходящей мощности : навчальній посібник - Х. : ХТУРЕ , 2000. - 160 с. c.
  621.317.82
  Волков В.С . Радиолюбительский измерительный прибор. - М. : Радио и связь , 1983. - 40 c. - (Массовая радиобиблиотека. Вып.1065).
  621.396.08
  Волков Г.Н. Три лика культуры : ист.- филос. очерки. - М. : Мол. гвардия , 1986. - 335 c.
  130.2            71.0
  Волков Е.А. Численные методы : учеб. пособие для вузов. - 2-е изд., испр . - М. : Наука , 1987. - 248 c.
  519.6
  Волков Е.А. Численные методы : учеб. пособие для вузов. - М. : Наука , 1982. - 254 c.
  519.6
  Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта : учебник для вузов физ.культуры и фак.физ.воспитания вузов. - К. : Олимпийская лит. , 2002. - 294 c.
  796.011.3
  Волков Н.И. Электромашинные устройства автоматики : учебник для вузов / Н.И.Волков, В.П.Миловзоров. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1986. - 335 c.
  621.313 : 681.5
  Волков Н.И. Электромашинные устройства автоматики : учеб. пособ.для вузов / Н.И.Волков, В.П.Миловзоров. - М. : Высш. шк. , 1978. - 336 c.
  621.313 : 681.5
  Волков С.Н. Землеустроительное проектирование и организация землеустроительных работ : учеб.для сред. спец учеб. завед. / С.Н.Волков, Н. Г. Конокотин, А.Г. Юнусов; под. ред.:С.Н. Волкова. - М. : Колос , 1988. - 462 c.
  711.14
  Волкова В. А. та інш. Анатомія людини : підручник / В. А. Волкова, Л. М. Малоштан - Х.: : БУРУНіК , 2010. - 336 с. c.
  611            28.706.я73
  Волкова З.Н. Право. Английский и русский языки : учеб. пособ. по переводу. - М. : Изд- во УРАО , 2003. - 230 c. - (Ун- т Рос.акад.образование).
  811.111`253            81.2Англ
  Волкова К.А. Структура производственного объединения. Положение об отделах. Должностные инструкции : справ. пособ. / К.А. Волкова, Ф.К. Казакова, А.С. Симонов; под. ред.:А.И. Бужинского, В.Ф. Палия. - М : Экономика , 1987. - 318 c.
  658.014.12
  Волкова Л.В. Учитесь читать литературу по специальности: французский язык : учеб. пособ. для вузов / Л.В.Волкова, Е.В. Мусницкая. - М. : Высш.шк , 1985. - 120 c.
  811.133.1            81.2Фр
  Волковинский В.Н. Махно и его крах. - М. : Изд-во ВЗПИ , 1991. - 246 c. - (Исторические портреты).
  929Махно +[947+957]``1918/1920``(092)            63.3(2)712.8
  Волковинський В.М. Батько Махно. - К. : Знання України , 1992. - 48 c. - (Біб-ка журналу ``Пам`ятки України, № 3``).
  929Махно +[ 947+957]`` 1918/1920``(092)            63.3(2)712
  Волковыский Л.И. Сборник задач по теории функций комплексного переменного : учеб. пособие для вузов / Л.И.Волковыский, Г.Л.Лунц, И.Г.Араманович. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1970. - 320 c.
  517.53
  Волконский В.А. Оптимальные тарифы на электроэнергию - инструмент энергосбережения / В.А. Волконский, А.И. Кузовкин. - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 160 c. - (Экономия топлива и электроэнергии).
  621.311.1.003.13.004.18
  Волкотруб И.Т. Основы комбинаторики в художественном конструировании : учеб. пособ. для техникумов. - К. : Вища шк. - 160 c.
  658.512.23
  Волкотруб И.Т. Основы художественного конструирования. Моделирование материалов и биоформ : учеб. пособ. для сред. спец. учеб. завед. - К. : Вища шк. , 1982. - 151 c.
  658.512.23
  Волновые зубчатые передачи / Д.П. Волков, А.Ф. Крайнев, С.В. Бондаренко и др.; под ред. Д.П. Волкова и А.Ф. Крайнева. - К. : Техніка , 1976. - 221 c.
  621.833.7
  Володарский Е.Т. Планирование и организация измерительного эксперимента : учеб. пособ. для втузов / Е.Т. Володарский, Б.Н. Малиновский, Ю.М. Туз. - К. : Вища шк. , 1987. - 280 c.
  519.242
  Володин А.А. Финансы машиностроения : учеб. для вузов. - М. : Высш. шк. , 1989. - 216 c.
  336:621
  Володин В.В. Автоматизация проектирования летательных аппаратов. - М. : Машиностроение , 1991. - 256 c.
  629.7.001:658.512.011.56
  Володін М.О. Основи земельного кадастру : навч. посіб. для вищ.навч.закл. - К. : КНУ будівництва та архітектури , 2000. - 319 c.
  711.14:528.46
  Володін М.О. Основи земельного кадастру : навч.посібник - К. , 2000. - 320 c.
  711.14
  Волокитина Т.В. Основы медицинских знаний : учеб.пособ. для вузов / Т.В. Волокитина, Г.Г. Бральнина, Н.И. Никитская. - М. : Академия , 2008. - 224 c.
  61
  Волосатов В.А. Ультразвуковая обработка. - Л. : Лениздат , 1973. - 247 c. - ((Для молодых рабочих)).
  621.9.048
  Волосов С.С. Приборы для автоматического контроля в машиностроении : учеб. пособие для вузов / С.С. Волосов, Е.И. Педь. - 2-е изд . - М. : Изд-во стандартов , 1975. - 336 c.
  658.562 : 681.2
  Волошина Ж. В. та інш. Фізика атмосфери (задачі і вправи) : навч. посіб. / Ж. В. Волошина, О. В. Волошина - К.: : КНТ , 2007. - 256 с. c.
  551.510            26.23
  Волошкин Н.П. Капитальный ремонт быстроходных дизелей / Н.П.Волошкин, В.Я.Попов, И.Б.Тартаковский. - М. : Машиностроение , 1971. - 480 c.
  621.436
  Волошкіна О.С. Питання екологічної безпеки поверхневих водних об`єктів / О.С. Волошкіна, Є.О. Яковлєв, В.М. Удод. - К. : Б.в. , 2007. - 139 c. - (Ін-т проблем нац. безпеки).
  502.51
  Волощук Ю.І. Сигнали та процеси у радіотехніці : у 4 т. Т.3. : підручник для вищ.навч.закл. - Х. : СМІТ , 2005. - 527 c.
  621.372
  Волощук Ю.І. Сигнали та процеси у радіотехніці : у 4 т. Т.2. : підручник для вищ. навч. закл. - Х. : СМІТ , 2003. - 443 c.
  621.372
  Волощук Ю.І. Сигнали та процеси у радіотехніці. : у 4 т. Т.1. : підручник для вищ. навч.закл. - Х. : СМІТ , 2003. - 578 c.
  621.372
  Волощук Ю.І. Сигнали та процеси у радіотехніці : у 4 т. Т.4. : підруч. для вищ. навч. закл. - Х. : СМІТ , 2005. - 495 c.
  621.372
  Волчкевич Л.И. Автооператоры / Л.И.Волчкевич, Б.А.Усов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1974. - 216 c.
  621.9.067:62-52
  Волчкевич Л.И. Комплексная автоматизация производства / Л.И.Волчкевич, М.П.Ковалев, М.М.Кузнецов. - М. : Машиностроение , 1983. - 269 c.
  621.001 : 658.012.011.56
  Волчкевич Л.И. Надежность автоматических линий : учеб.пособие для вузов / под ред. Г.А.Шаумяна. - М. : Машиностроение , 1969. - 308 c.
  658.527.011.56-192(075.8)
  Волчкевич Л.И. Автоматы и автоматические линии : в 2 т. Т.2. Системы управления и целевые механизмы : учеб.пособие для машиностр.вузов / Л.И.Волчкевич, М.М.Кузнецов, Б.А.Усов; под ред. Г.А.Шаумяна. - М. : Высш.шк. , 1976. - 336 c.
  621.9.05-52 : 658.527.011.56
  ВолчкевичЛ.И. Автоматы и автоматические линии : в 2 т. Т.1 . Основы проектирования : учеб пособие для машиностр. вузов / Л.И. Волчкевич, М.М. Кузнецов, Б.А. Усов; под ред. Г.А. Шаумяна. - М. : Высш. шк. , 1976. - 230 c.
  621.9.06-52 : 658.527.011.56
  Волынский Б.А. Электротехника : учеб. пособие для неэлетротехн. вузов / Б.А.Волынский, Э.Н.Зейн, В.Е.Шатерников. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 526 c.
  621.3
  Вольдек А.И. Электрические машины : учебник для втузов. - 3-е изд., перераб . - Л. : Энергия , 1978. - 832 c.
  621.313(075.8)
  Волькенштейн Ф.Ф. Электронные процесы на поверхности полупроводников при хемосорбции. - М. : Наука , 1987. - 431 c.
  621.315.592:[539.21+541.183]
  Вольмир А. Нелинейная динамика пластинок и оболочек. - М. : Наука , 1972. - 432 c.
  531.3
  Вольмир А.С. Устойчивость деформированных систем. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Наука , 1967. - 984 c.
  531
  Волянська О.В. Соціальна психологія : навч. посібник [для вищ. навч.закл.] / О.В.Волянська, А.М.Ніколаєвська. - К. : Знання , 2008. - 275 c.
  316.6(075.8)
  Вопилкин Е.А. Расчет и конструирование механизмов приборов и систем : учеб.пособие для вузов. - М. : Высш.шк. , 1980. - 463 c.
  681.2
  Вопросы динамики торможения и рабочих процесов тормозных систем автомобилей / В.Б Генбом, Г.С. Гудз, В.А. Демьянюк и др.; под общ.ред. Б.Б. Генбома. - Львів : Вища шк. , 1974. - 243 c.
  629.331-529:656.13.052.444            629.113-592
  Вопросы исследования надежности и динамики элементов транспортных машин и подвижного состава железных дорог : сб.науч.тр. - Тула : Тульск.политехн.ин-т , 1979. - 150 c.
  629.4.01- 192
  Вопросы современной экспериментальной и теоретической физики : сб. науч.тр. / К 80-летию со дня рождения акад. Ю.Б.Харитонова; отв.ред. А.П. Александров. - Л. : Наука , 1384. - 364 c.
  530.1
  Вопросы теории плазмы : сб.науч.ст. Вып.18 / редкол.:А.А Галеев и др.;под ред.Кадомцева. - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 318 c.
  533.9.01
  Вораксо Л.С Основы проектирования электрооборудования станков. / Л.С.Вораксо, А.С.Родионов. - М. : Машиностроение , 1984. - 212 c.
  621.9.06-83.001.6 : 621.31.002.72
  Вораксо Л.С. Монтаж электрооборудования металлорежущих станков / Л.С. Вораксо, А.А. Гуторев, И.П. Демидов. - М. : Машиностроение , 1974. - 279 c.
  621.9.06-83 : 621.31.002.72
  Воробиенко П.П. Теория линейних электрических цепей : сб. задач и упражнения для вузов. - М. : Радио и связь , 1989. - 326 c.
  621.3.011
  Воробйов Б.З. Основи комерційної діяльності. Ч.1 : навч.посібник для вищ. навч. закл. / Б.З.Воробйов, Е.М.Локтєв, Ю.І.Плетень; пер. з 2-го рос. вид. - К . : Вид-во Європ.ун-ту , 2007. - 387 c.
  334.012.42(075.8)
  Воробйов В.В. Основи прикладної теорії коливань : навч.посібник. / В.В.Воробйов, С.П.Киба. - Х. : Точка , 2013. - 153 c. - (Кременчуцький нац.ун-т ім.М.Остроградського).
  534.1
  Воробйов В.В. Теоретична механіка Кінематика та кінетика : навчальний посібник / Воробйов В.В., Киба С.П., Коноваленко О.Д. - Х. : ’Точка’ , 2014. - 156 c.
  531.1
  Воробйов В.В. Основи прикладноі теорії коливань : навчальний посібник / Воробйов В.В., Кіба С.П. - Харків : ТОЧКА , 2013. - 153 c.
  534.1
  Воробйов В.В. Теоретична механіка : Лекції зі статики / В. В. Воробйов, С. П. Киба - Кременчук : КДПУ , 2001. - 130 c.
  531
  Воробьев В.А. Строительные материалы : учебник для вузов / В.А.Воробьев, А.Г.Комар. - М. : Стройиздат , 1971. - 496 c.
  691
  Воробьев Е.И. Экоинформатика в атомной энергетике / Е.И.Воробьев, В.Ю.Резниченко. - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 160 c.
  502.14 : 621.039
  Воробьев Л.Н. Технология машиностроения и ремонт машин : учебник для вузов. - М. : Высш.шк. , 1981. - 344 c.
  621.002+625.7/8.08.004.67
  Воробьев Н.И Проектирование электронных устройств : учеб.пособие для вузов. - М. : Высш.шк. , 1982. - 222 c.
  621.38.001.63(075.8)
  Воробьев Н.Н Теория игр для экономистов-кибернетиков. - М. : Наука , 1985. - 271 c.
  519.83
  Воробьева Г.Ф. Современный русский язык : контрольные упражнения по синтаксису / Г.Ф.Воробьева,Т.Г.Почтенная - М. : 1983
  81.2Р
  Воробьева Г.Я Коррозионаая стойкость материалов в агрессивных средах химических производств. - М. : Химия , 1967. - 844 c.
  620.193
  Воробьева С.А. Русско - украинский словарь социально - экономической терминологии / С.А.Воробьева, Т.К.Молодид ; под ред.И.К.Белодеда. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища школа , 1976. - 412 c.
  811.161.1=161.2(038) : 330
  Воронин В.Г. Гидравлические прессы с безаккумуляторным маслонасосным приводом : справ.пособие. - М. : Машиностроение , 1974. - 160 c.
  621.226(035)
  Воронин П.Л. Дипломное проектирование по специальности ``Химическое, компрессорное и холодильное машиностроение`` : учеб.пособие для техникумов / П.Л.Воронин, Н.В. Скачидуб, В.И.Чалый. - М. : Машиностроение , 1986. - 174 c.
  66.02.001.63 + 621.5.001.63
  Воронин Ю.В. Контроль измерительных приборов и специального инструмента : учеб.пособие для техн.училищ / Ю.В.Воронин,А.А. Рубцов. - М. : Машиностроение , 1981. - 199 c.
  006.91
  Вороничев Н.М. Автоматические линии из агрегатных станков / Н.М. Вороничев, Ж.Э. Тартаковский, В.Б. Генин. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1979. - 487 c.
  621.9.06-112.6 :658.527.011.56
  Воронков И.М. Курс теоретической механики : учебник для втузов . - 11-е изд . - М. : Наука , 1964. - 596 c.
  531
  Воронкова В.Г. Філософія : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Професіонал , 2004. - 460 c.
  101
  Воронов А.А Основы теории автоматического управления.Автоматическое регулирование непрерывных линейых.систем. - 2 -е изд.,перераб . - М. : Энергия , 1980. - 309 c.
  681.511.26
  Воронов А.А Основы теории автоматического управления : в 3 т. Т.2. Специальные линейные и нелинейные системы автоматического регулирования одной величины. - М : Энергия , 1966. - 372 c.
  681.511.2/.4
  Воронов А.А Основы теории автоматического управления : в 3 т. Т.1. Линейные системы регулирования одной величины. - М : Энергия , 1965. - 396 c.
  681.511.2
  Воронов А.А Основы теории автоматического управления : в 3 т. Т.3. Оптимальные многосвязные и адаптивные системы. - Л. : Энергия , 1970. - 328 c.
  681.513.5/6
  Воронов А.А. Основы теории автоматического регулирования и управления : учеб.пособие для вузов / А.А.Воронов, В.К.Титов, Б.Н.Новогранов. - М. : Высш. шк. , 1977. - 519 c.
  681.5
  Воронов М. Как добиться успеха в бизнесе. Способы преодоления препятствий : практ.рук.по самооценке, принятию решений и деловому общению / Марк Воронов. - Х. : Центр``Консульт`` , 2002. - 351 c. - (Энциклопедия бухгалтера и экономиста, 2002, № 9).
  334.7.012.42 : 17.024.4            65.9(2Укр)09
  Воронова В.І. Психологія спорту : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Олімпійська літ. , 2007. - 271 c.
  796.01 : 159.9(075.8)
  Воронцов А.И. Охрана природы : учебники и учеб.пособия для техникумов - М. : ’’Агропромиздат’’ , 1989. - 303 c.
  502.1
  Воронцов А.П Рациональное природопользование : учеб.пособие. - М. : ТАНДЕМ : ЭКМОС , 2000. - 303 c. - (Ассоциация авторов и издателей ``ТАНДЕМ``).
  502.171
  Воронцов А.П. Рациональное природопользование : учеб.пособие - М. , 2000. - 304 c.
  502.1
  Воронцов Л.Н. Приборы автоматического контроля размеров в машиностроении : учеб.пособие для втузов / Л.Н.Воронцов, С.Ф.Коридорф. - М. : Машиностроение , 1988. - 280 c.
  621.002.56-52
  Ворончук А.П Аудіоматеріали з англійської мови. - К. : Вища шк. , 1986. - 119 c.
  811.111            81.2 Англ
  Воротилов В.А. Пути повышения сменности оборудования / В.А.Воротилов,В.П.Черевань. - М. : Экономика , 1979. - 102 c. - (Передовые методы хозяйствования,труда,упр.).
  621.002
  Ворошилов М.С Проектирование и расчёт следящих систем с программным управлением. - Л. : Машиностроение , 1969. - 263 c.
  681.513.3            62-52
  Воскресенский Б.В. Справочник экономиста-машиностроителя / Б.В.Воскресенский, А.С.Паламарчук. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1977. - 303 c.
  621.003 : 338.45            621.003.338.45
  Воскресенский В.А. Расчёт и проектирование опор жидкостного трения : справочник / В.А.Воскресенский, В.И.Дьяков, А.З.Зиле. - М. : Машиностроение , 1983. - 231 c. - (Б-ка конструктора. БК).
  621.822.001.63 : 621.892
  Воскресенский В.А. Расчёт и проектирование опор скольжения. Жидкостная смазка / В.А.Воскресенский, В.И.Дьяков. - М. : Машиностроение , 1980. - 223 c. - (Б-ка конструктора).
  (621.892.+621.822.5 )001.63
  Восстановление автомобильных деталей полимерными материалами / Гос.науч.-исслед. ин-т автомоб. тр-та. - М. : Транспорт , 1974. - 180 c.
  629.331.004.67 : 678.5            629.113.004.67 : 678.5
  Вострикова З.П. Курс оперативного обслуживания ОС ЕС ЭВМ : учеб.пособие для вузов / З.П.Вострикова,С.Т.Митин. - 2-е изд., испр . - М. : Наука , 1986. - 319 c.
  004.451 : 621.382.049.77            681.324
  Врагов Ю.Д. Анализ компоновок металлорежущих станков. - М. : Машиностроение , 1978. - 208 c.
  621.9.06
  Вредные вещества в промишленности : в 3 т. Т.2. Органические вещества : справочник для химиков, инженеров, врачей / под ред. Н.В.Лазарева, Э.Н.Левиной. - 7-е изд., перераб. и доп . - Л. : Химия , 1976. - 623 c.
  [547 : 615.917](035)
  Вредные вещества в промышленности : в 3 т. Т.3. Неорганическое и эламенторганическое соединения : справочник для химиков, инженеров, врачей / под ред. Н.В.Лазарева, И.Д.Гадаскиной. - 7-е изд., перераб. и доп . - Л. : Химия , 1977. - 608 c.
  [(546 + 547) : 615.916](035)
  Вредные вещества в промышленности.Орган.вещества.Новые даные в 1974 - 1984 гг. : справочник / под общ. ред. Э.Н.Левиной, И.Л.Гадаскиной. - Л. : Химия , 1985. - 461 c.
  547 : 615.917
  Вредные химические вещества. Неорганические соединения элементов I-IV групп : справочник / А.Л.Бандман и др.; под. общ.ред. В.А.Филова. - Л. : Химия , 1988. - 512 c.
  546.3 : 615.916
  Временная технология второго технического обслуживания автобусов ИКАРУС-556 и Икарус - 180. - М. : Транспорт , 1973. - 238 c. - (Центр проектнотехнолог. бюро по внедрению но).
  629.341.004.5            629.114.5.004.5
  Врублевский Л.Е. Силовые резисторы / П.Е.Врублевский, Ю.В.Зайцев,А.И.Тихонов. - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 256 c.
  621.316.8
  Всего хорошего! Телевизионный курс немецкого языка ( сборник диалогов) : практ.пособие / пер. с нем. Д.О.Добровольского, Н.Н.Маркво. - М. : Высш.шк. , 1991. - 271 c.
  811.112.2            81.2НІм
  Всеобщая история государства и права : учебник / К.И.Батыр, И.А.Исаев, Г.С.Кнопов и др.; под ред. К.И.Батыра. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : ТК Велби , 2002. - 494 c.
  340.12(091)(100)
  Всеобщая история государства и права : учебник / К.И.Батыр, И.А.Исаев, Г.С.Кнопов и др.; под ред. К.И.Батыра. - М. : Юристъ , 1998. - 455 c.
  340.12(091)(100)            67.3
  Всесвітня історія: 1939-1998 рр. : навч.посіб. для 11 кл. / авт.- упоряд.: Я.М.Бердичевський, Т.В.Ладиченко, І.Я.Щупак. - 2-е вид., перероб . - К. : А.С.К. , 2000. - 575 c.
  94(100)``1939/1998            63.3(0)6
  Всесвітня історія:1914-1939 рр. : навч.посібник для 10-го кл. / авт.- упоряд. Я.М.Бердичевський, Т.В.Ладиченко. - 5-е вид . - К. : А.С.К. , 2001. - 415 c.
  94(100)``1914/1939``            63.3(0)6
  Всесвітня історія:1914-1939 рр. : навч. посібник для 10 кл. / авт.- упоряд. : Я.М.Бердичевський,Т.В.Ладиченко. - 4-е вид . - К. : А.С.К. , 1999. - 415 c.
  94(100)``1914/1939``            63.3(0)61
  Всеукраїнське товариство політичних в`язнів і репресованих : історія створення та діяльність / упоряд. Є.Пронюк. - К. : Укр. Центр духовної культури , 2007. - 679 c.
  316.4.063.7(477)
  Всё об отпусках. Закон Украины ``Об отпусках``с постатейными комментариями и материалами / подготов. Л.Д.Фесуненко. - Х. : Райдер , 1998. - 208 c.
  349.2 + 331.32 : 340.130.5(477)            67.405
  Всё об отпусках.Законодательные и нормативные акты Украины, регламентирующие и устанавливающие порядок, сроки и продолжительность отпусков всех видов - Б.м. : Б.и. , 1998. - 27 c. - (Б-ка бухгалтера).
  349.2:331.32 +340.130.5(477)            65.052+67.405
  Встреча с Декартом. Философские чтения, посвящённые М.К.Мамардашвили / под ред. В.А.Кругликова, Ю.П.Сенокосова. - М. : Ad Marginem , 1996. - 438 c.
  1(091)            87.3
  Вступ до філософії. Історико-філософська пропедевтика : підручник для вищ.навч.закл. / Г.І.Волинка, В.І.Гусев, І.В.Огородник, Ю.О.Федів; за ред. Г.І.Волинки. - К. : Вища школа , 1999. - 623 c.
  1(091)            87.3
  Вступ до філософії: Кредитно-модульний курс : навч.- метод. посібник для студентів-заочників / за ред. Л.М.Нікітіна. - 3-є вид, доп. та перероб . - К. : Центр учбової літ. , 2008. - 255 c.
  1(075.8)
  Вторая мировая война. Краткая история / Д.Айхольц, Н.Г.Андронников, А.И.Бабин и др.; редкол.: П.А.Жилин, Е.М.Жуков, Д.Сирков и др. - М. : Наука , 1984. - 591 c.
  94(4)``1941/1945``
  Вуд А. Микропроцессоры в вопросах и ответах / пер. с англ. Л.П.Захаровой; под ред. Д.А.Поспелова. - М. : Энергоатомиздат , 1985. - 185 c.
  681.325.5 - 181.4
  Вудсон У. Справочник по инженерной психологии для инженеров и художников-конструкторов / У.Вудсон, Д.Коновер; пер. с англ. - М. : Мир , 1968. - 518 c.
  658.512.23 : 159.9
  Вукобратович М. Неадаптивное и адаптивное управление манипуляционными роботами / М.Вукобратович, Л.Стокич, Н.Кирчанский; пер. с англ.А.В.Назаровской, С.Л.Зенкевича; под ред. Е.П.Попова, А.С.Ющенко. - М. : Мир , 1989. - 376 c.
  621.865.8 :681.51
  Вулгаков Э.Б. Соосные зубчатые передачи : справочник. - М. : Машиностроение , 1987. - 256 c. - (БК: Б-ка конструктора).
  621.833.065.1
  Вулгаков Э.Б. Зубчатые передачи с улучшенными свойствами.Обобщённая теория и проектирование. - М. : Машиностроение , 1974. - 264 c.
  621.833
  Вулгаков Э.Б. Эвольвентные зубчатые передачи в обобщающих параметрах : справочник по геометрическому расчёту / Э.Б.Вулгаков, Л.М.Васина. - М. : Машиностроение , 1978. - 174 c.
  621.833
  Вулих Б.З. Краткий курс теории функций вещественной переменной. Введение в теорию интеграла : учеб.пособие для ун-тов. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Наука , 1973. - 350 c.
  517.5
  Вульф А.М. Резание металов - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1973. - 496 c.
  621.91
  Вхождение в режим сервиса с помощью ПДУ, сервисная регулировка и настройка зарубежных телевизоров цветного изображения: JVS, SAMSUNG, SONY, SHARP, TOSHIBA : в 2 т. Т.2. - Б.м : Б.и , 1996. - 100 c.
  621.397.62
  Вхождение в режим сервиса с помощью пульта дистанционного управления. Описание работы микропроцессоров. Регулировка и рекомендации по ремонту зарубежных цветных телевизоров нового поколения : в 2 т. Т.1. - Б.м. : Б.и. , Б.г. - 102 c.
  621.397.62
  Выбор и изыскания трасс воздушных линий электропередачи / Ю.Н.Шумихин, В.И.Лебедев, А.Л.Куклинский и др.; под ред. Ю.Н.Шумихина. - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 182 c.
  621.315.1
  Выборова Г.Е Учебник английского языка для гуманитарных факультетов и вузов ( 2 этап ) / Г.Е.Выборова, К.С.Махмурян, О.П.Мельчина. - М. : Флинта:Наука , 1997. - 239 c.
  811.111            81.2Англ
  Выгодская К.С Краткий французско - русский и русско - французский словарь: ок.230 000 слов / К.С.Выгодская, О.Л.Долгополова. - 13-е изд.,стер . - М. : Рус.яз. , 1983. - 679 c.
  811.133.1=161.1(038)            81.2Фр-4
  Выгодская К.С. Краткий французско - русский и русско - французский словарь / К.С.Выгодская, О.Л.Долгополова. - 8-е изд.,пересмотр. и доп . - М. : Сов.Энциклопедия , 1968. - 656 c.
  811.133.1=161.1(038)            81.2 Фр-4
  Выгодский М. Я. Справочник по элементарной математике: Таблицы,арифметика,алгебра,геометрия,тригонометрия,функции и графики - 25-е изд . - Москва : Наука , 1979.
  51
  Выгодский М.Я Справочник по элементарной математике : Таблицы,арифметика,алгебра,геометрия,тригонометрия,функции и графики. - 26-е изд . - М. : Наука , 1982. - 335 c.
  51(035)
  Выгодский М.Я Аналитическая геометрия. - М. : Физмат , 1963. - 528 c. - (Основы высшей математики).
  514.12
  Выгодский М.Я Справочник по элементарной математике. - 27-е изд., испр . - М. : Наука , 1986. - 317 c.
  51(035)
  Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике. - 9-е изд . - М. : Наука , 1969. - 870 c.
  51(03)
  Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике. - 8-е изд . - М. : Наука , 1966. - 870 c.
  51(03)
  Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике - 6-е изд. . - М. : Наука , 1963. - 872 c.
  51(035)
  Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике.Таблицы, арифметика, алгебра, геометрия, тригонометрия, функции и графики. - 22-е изд. . - М. : Наука , 1972. - 416 c.
  51(035)
  Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике : Учебник - Москва : Наука , 1982. - 335 c.
  51
  Выголский М.Я Справочник по элементарной математике.Таблицы, арифметика, алгебра, геометрия, тригонометрия, функции и графики. - 26-е изд . - М. : Наука , 1982. - 335 c.
  51(035)
  Выдрин В.Н Автоматизация прокатного производства : учебник для вузов / В.Н.Выдрин, А.С.Федосиенко. - М. : Металургия , 1984. - 472 c.
  621.771 : 658.011.56
  Выдрин В.Н. Автоматизация прокатного производства : учебник для вузов - 472 c.
  621.771
  Выполнение электрических схем по ЭСКД / С.Т. Усатенко, Т.К. Каченюк, М.В. Терехова - М. : Стандарт , 1989. - 324 c.
  621.3.061
  Выскуб В.Г Прецизионные цифровые системы автоматического управления / В.Г.Выскуб, Б.С.Розов, В.И.Савельев. - М. : Машиностроение , 1984. - 135 c.
  681.513.2
  Высокопроизводительное электроалмазное шлифование инструментальных материалов / М.Ф.Семко,А.И.Грабченко,Ю.Н.Внуков и др. - К. : Вища шк. , 1979. - 231 c.
  621.923.6
  Высокопроизводительные приспособления для слесарных работ. - К. : Техніка , 1978. - 72 c. - (Б-ка передового опыта. Технология производства).
  621.9.06-229
  Высокочастотные транзисторные преобразователи / Э.М.Ромаш, Ю.И.Драбович, Н.Н.Юрченко, П.Н Шевченко. - М. : Радио и связь , 1988. - 287 c.
  621.314.632.029.64
  Высокоэффективные методы и инструменты для механической обработки авиационных материалов : межвуз. сб. / Куйбышев.авиационные ин-т. - Куйбышев : Б.и. , 1984. - 163 c.
  621.91 : 629.7.002.3
  Высокоэффективный эмиттер электронов на основе гексаборида лантана / В.С.Кресанов, Н.П.Малахов, В.В.Морозов и др. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 152 c.
  621.3.032.273
  Высшая математика : учеб.пособие для вузов / под ред. Г.Н.Яковлева. - М. : Просвещение , 1988. - 431 c. - (Учеб.пособие для пед. ин-тов).
  51(075.8)
  Высшая математика : учеб.пособие для вузов / под ред. Г.Н.Яковлева. - М. : Просвещение , 1988. - 431 c.
  51(075.8)
  Высшая математика : сб.задач / Х.И.Гаврильченко, А.Ф.Кривой, П.С.Кропивянский и др.; под общ. ред. П.Ф.Овчинникова. - К. : Вища шк. , 1991. - 455 c.
  51(075.8)
  Высшая математика для экономистов : учеб.пособие для вузов / Н.Ш.Кремер, Б.А.Путко, И.М.Тришин, М.Н.Фридман; под ред. Н.Ш.Кремера. - М. : Банки и биржи : ЮНИТИ , 1997. - 439 c.
  51:330
  Высшая математика. Специальные главы : пособие для вузов / П.И.Чинаев, Н.А.Минин, А.Ю.Перевозников, А.А.Черенков; под общ.ред. П.И.Чинаева. - К. : Вища шк. , 1981. - 367 c.
  517
  Высшая математика.Специальные главы / П.И.Чинаев, Н.А.Минин, А.Ю.Перевозников, А.А.Черенков; под ред. П.И.Чинаева. - 2-е изд . - К. : Вища шк. , 1981. - 367 c.
  517
  Выхованець И.Р Изучаем украинский язык. Расширенный курс. Самоучитель : учеб.пособие для вузов / И.Р.Выхованець, Е.А.Карпиловская, Н.Ф.Клименко; под ред. В.М.Русановского. - К. : Либідь , 1993. - 271 c.
  811.161.2            81.2Укр
  Вычеслительная техника в инженерных и экономических расчетах / Алексеев В.Е. и др. - М. : Высшая школа , 1984. - 136 c.
  681.3.06
  Вычислит.техника в инженерн.и эконом.расчетах / под ред. Б.В.Анисимова - М. : ’’Высшая школа’’ , 1975. - 298 c.
  681.3
  Вычислительная и прикладная математика. Вып.17 : межвед.науч.сб. - К. : Изд-во КГУ , 1972. - 170 c.
  519.6
  Вычислительные методы и программирование : сб. работ науч.- исслед. вычислит. центра МГУ. Вып.39 / под ред. В.А.Морозова, М.К.Самарина. - М. : Изд-во МГУ , 1983. - 224 c.
  517.98
  Вяльцев А.Н Открытие элементарных частиц. Нуклоны Р, N и антинуклоны Р, N / АН СССР.Ин-т истории естествознания и техники; отв.ред. Б.М.Кедров. - М. : Наука , 1984. - 71 c.
  539.12
  Вяхирев Д.А. Руководство по газовой хроматографии : учеб.пособие для вузов / Д.А.Вяхирев, А.Ф.Шушунова. - М. : Химия , 1975. - 302 c.
  543.541.3
  Г.В.Самсонов - ученый, учитель, друг. - К. : Наук.думка , 2012. - 191 c. - (НАН Украины.Ин-т проблем материаловедение им. И.Фр).
  669.018.45 + 929Самсонов Г.В.
  Г.Г. Немзер Теплотехнология кузнечно - прессового производства - Л. , 1988. - 320 c.
  621.73.016
  Габович И.Г. Алгоритмический подход к решению геометрических задач. - К. : Рад.шк. , 1989. - 157 c.
  514.11
  Гавва В.Н. Потенціал підприємства,формування та оцінювання : навч. посібник для вищ.навч.закл. / В.Н.Гавва, Е.А.Божко. - К. : Центр навч.літ , 2004. - 221 c.
  658.012.23
  Гавриленко О.П Екогеографія України : навч. посібник. - К. : Знання , 2008. - 646 c. - (Вища освіта XXI століття).
  504 : 91] (477)
  Гаврилов А.Н Основы технологии приборостроения : учебник для вузов. - М. : Высш. шк. , 1976. - 328 c.
  681.2.002
  Гаврилов Р.А. Основы физики полупроводников : учеб.пособие для техникумов / Р.А.Гаврилов, А.М.Скворцов. - М. : Машиностроение , 1966. - 288 c.
  537.311.322
  Гавриш А.Н. Автоматизация технологической подготовки машиностроительного производства / А.Н.Гавриш, А.И.Ефремов. - К. : Техника , 1983. - 215 c.
  658.512.011.56 : 621            658.512
  Гавриш А.П Фишишная алмазно-абразивная обработака магнитных материалов. - К. : Вища школа , 1983. - 71 c.
  621.923
  Гавриш А.П. Гибкие робототехнические системы : учебник для втузов / А.П.Гавриш,Л.С. Ямпольский. - Киев : Вища шк. , 1989. - 406 c.
  621.865.8
  Гавриш А.П. Роботизированные механообрабатывающие комплексы машиностроительного производства / А.П.Гавриш, Б.М.Воронец. - К. : Техніка , 1984. - 197 c.
  621 865.8 : 621.002
  Гаевая Л.А. Средства индивидуальной защиты глаз и лица на производстве. - М. : Машиностроение , 1975. - 158 c.
  658.345 + 614.89
  Гаевик Д.Т. Справочник смазчика. - М. : Машиностроение , 1990. - 350 c.
  621.892
  Гаевский А.Ю. Самоучитель работы на персональном компьютере: Windows 95/98 и Internet. - К. : А.С.К. , 2001. - 415 c.
  004.451
  Гаенко Л.М. Методика расчета и определения оптимального режима приработки автомобильных двигателей после капитального ремонта. - М. : Транспорт , 1967. - 68 c. - (Гос.науч.-ислед.ин-т авттранспорта Минавтротранспо).
  621.436.001.4
  Гажаман В.І. Електробезпека на виробництві : навч.посібник. - 2-е вид.,стер . - К. : Охорона праці , 2002. - 266 c.
  658.345 : 621.31.004
  Газарян А.А. Техническое обслуживание автомобилей. - М. : Транспорт , 1989. - 255 c.
  629.331.08            629.113.004.54
  Газін В.П. Новітня історія країн Європи та Америки (1945-2002 роки) : навч. посібник для істор.спец.вищ.навч.закл. / В.П.Газін, С.А.Копилов. - К. : Либідь , 2004. - 622 c.
  94(4+7)``1945/2002``            63.3(0)6
  Газобаллоные автомобили. / Е.Г.Григорьев, Б.Д.Колубаев, В.И.Ерохов, А.А.Зубарев. - М. : Машиностроение , 1989. - 212 c.
  629.331.063.2:621.438            629.113.43
  Газовые резаки / Т.С.Файзулина,В.В.Быков - М. , 1974.
  621.791
  Газотурбинные установки : атлас конструкций и схем / Л.А. Шубенко-Шубин, Н.Л. Лисецкий, В.А. Шварц, П.И. Корж; под.ред.Л.А. Шубенко-Шубина. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1976. - 164 c.
  621.438
  Газотурбинные установки. Атлас конструкций и схем. : учеб. пособ. для ВНЗ. / под ред.: акад. АН УССР Л.А. Шубенко-Шубина. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1976.
  621.438
  Газотурбинные установки. Конструкция и расчет : справ. пособие / Л.В. Арсеньев, Ф.С. Бедчер, И.А. Богов; под общ.ред. Л.В.Арсеньева, В.Г.Тырышкина. - Л. : Машиностроение , 1978. - 232 c.
  621.438
  Газоэлектрическая сварка алюминиевых сплавов / С.Н.Киселев, В.А. Хаванов, В.В. Рощин и др. - М. : Машиностроение , 1972. - 176 c.
  621.791.8
  Гайдамака В.Ф Грузоподъемные машины : учебник для вузов. - К. : Выща шк. , 1989. - 326 c.
  621.86./87
  Гайдимовская И.Н. Хрестоматия по немецкому языку для сред.учеб.заведений : учеб.пособие. - 2-е изд., испр. и доп . : Высш. шк. , 1970. - 146 c.
  811.112.2            81.2-Нем
  Гайдуцький П.І. НеЗалежна економіка України. - К. : Інформаційні системи , 2014. - 527 c. - (До 20-річчя обрання Л.Д.Кучми Президентом України).
  330.342.146
  Гайна Г.А. Основи проектування баз даних : Навч.посібник - К. : Кондор , 2008. - 200 c.
  681.3.07            32.973.26-018.2.75
  Гайшут А.Г. Математика в логических упражнениях. - К. : Рад.шк. , 1985. - 192 c.
  51
  Галагер Річард Р. Власне мале підприємство - це просто / Річард Р.Галагер; пер. з англ. - Л. : Сейбр-Світло , 1995. - 175 c. - (Б-чка малого бізнесу).
  334.722.012.64            65.292
  Галахов М.А. Расчет подшипниковых узлов / М.А.Галахов, А.Н.Бурмистров. - М. : Машиностроение , 1988. - 271 c.
  621.822.001.24
  Галеви Д. Жизнь Фридриха Ницше. - Ростов н/Д. : Феникс , 1998. - 384 c. - (След в истории).
  1(091) + 929Ницше
  Галеев Э.М. Кратккий курс теории экстремальних задач : учеб. пособие для вузов / Э.М.Галеев, В.М.Тихомиров. - М. : Изд.-во МГУ , 1989. - 204 c.
  517.9
  Галицкий В.М. Избранные труды.Иследование по теоретической физике. - М. : Наука , 1983. - 525 c.
  530.1+929 Галицкий
  Галицкий М.Л. Курс геометрии 8-го класса в задачах: (для классов с углубленным изучением математики, специализир. классов естеств. - техн. профиля) / М.Л.Галицкий, А.М.Гольдман, Л.И.Звавич. - Львов : Квантор , 1991. - 95 c. - (Квантор, № 7).
  514.11
  Галицкий М.Л. Курс алгебры 8-го класса в задачах : (для классов с углубл. изуч. математики, специализир.классов естеств.- техн. профиля) / М.Л.Галицкий, А.М.Гольдман, Л.И.Звавич; Всесоюз.ассоц.учителей математики. - Л. : Квантор , 1991. - 89 c.
  512(076.2)(072.3)            74.26
  Галкин В.И. Промышленная электроника : учеб пособие для сред.спец. учеб.заведений. - Минск : Выш.шк. , 1989. - 335 c.
  621.38
  Галкин Ю.М. Электрооборудование автмобилей и тракторов : учебник для втузов. - М. : Машгиз , 1960. - 276 c.
  629.331.064.5            629.113.066
  Галкин Ю.М. Автотракторное электрооборудование : учебник для втузов. - 2-е изд., доп . - М. : Машгиз , 1948. - 432 c.
  629.331.064.5            629.113.066
  Галуза С.Г. Управление научно - техническим прогрессом : справ. - метод. пособие. - К. : Техніка , 1977. - 184 c.
  62.001.7 + 330.341.1
  Галузинська Н.І. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посібник / Л.І.Галузінська,Н.В.Науменко,В.О.Колосюк. - К. : Знання , 2008. - 430 c.
  811.161.2`276.6
  Галушка Є.О. Казначейська справа : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Є.О.Галушка,О.В.Охрімовський,Й.С.Хижняк. - Чернівці : Книги-ХХІ , 2004. - 247 c.
  336.146
  Галушка З.І. Стратегічний менеджмент : навч.-метод.посібник для вищ.навч.закл. / З.І.Галушка, І.Ф.Комарницький. - Чернівці : Рута , 2006. - 247 c. - (Чернівецький нац.ун-т ім. Ю.Федьковича).
  658.012.32.313
  Галушко В.Г. Случайные процессы и их применение на автотранспорте / под ред.И.Н.Коваленко. - К. : Вища шк. , 1980. - 271 c.
  656.13:517.8
  Галушко В.П. Діловий протокол та ведення переговорів : навч.посібник. - Вінниця : Нова книга , 2002. - 222 c.
  174.4            87.75
  Гальперин В.М Микроэкономика : в 2-х т. Т.1. : учеб.пособие для вузов / В.М.Гальперин,С.М.Игнатьев,В.И.Моргунов; под общ. ред В.М.Гальперина - 2-е изд., испр. . - СПб : Эконом.школа , 1997. - 348 c.
  330.101.542            65.012.1
  Гальперин М.В. Практическая схемотехника в промышленной автоматике. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 320 c.
  681.527.7
  Гальчинський А. Теорія грошей : навч.-метод.посібник. - 3-є вид., змін.і доп . - К. : Основи , 1998. - 415 c.
  336.74.01            65.262.6
  Гальчинський А.С Основи економічних знань : навч.посібник / А.С.Гальчинський, П.С.Єщенко, Ю.І.Палкін. - 2-е вид., перероб. і доп . - К. : Вища щк. , 2002. - 543 c.
  330.1            65.01
  Гальчинський А.С Основи економічних знань : навч.посібник для ліцеїв,гімназій та серед.закладів / А.С.Гальчинський, П.С.Ещенко, Ю.К.Палкін. - К. : Вища шк. , 1999. - 543 c.
  330.1            65.01
  Гальчинський А.С Теорія грошей : навч.-метод.посібник. - 4-е вид.,змін. і доп . - К. : ОСНОВИ , 2001. - 411 c.
  336.74.01            65.262.6
  Гальчинський А.С Основи економічної теорії : підручник / А.С.Гальчинський,П.С.Ещенко,Ю.І.Палкін. - К. : Вища шк. , 1995. - 471 c.
  330.1.01            65.01
  Гальчинський А.С. Криза і цикли світового розвитку. - К. : АДЕФ-Україна , 2009. - 391 c.
  338124.4(100)
  Галяс В.Л. Біохімічний та біотехнологічний словник / В.Л.Галяс, А.Г.Колотницький. - Львів : Оріяна-Нова , 2006. - 466 c.
  577.1+574.6
  Гамрат-Курек Л.И. Экономика инженерных решений в машиностроении. - М. : Машиностроение , 1986. - 256 c.
  621.002:658.012.122
  Гамрат-Курек Л.И. Экономическое обоснование дипломных проектов : учеб.пособие для вузов. - 4-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1984. - 159 c.
  621.002.001.63.003 : 378.147.88
  Ганич Д.И Русско - украинский и украинско - русский словарь. / Д.И.Ганич, И.С.Олейник. - 6-е изд., стер . - К. : Феникс , 1992. - 560 c.
  811.161.1=161.2(038)
  Ганич Д.И Русско - украинский и украинско - русский словарь / Д.И.Ганич, И.С.Олейник. - 4-е изд . - К. : Рад. шк. , 1990. - 560 c.
  811.161.1=161.2(038)
  Ганич Д.И. Русско - украинский и украинско - русский словарь / Д.И.Ганич, И.С.Олейник. - К. : Рад.шк. , 1984. - 463 c.
  811.161.1 =161.2(038)
  Ганич Д.И. Русско - украинский и украинско - русский словарь / Д.И.Ганич, И.С.Олейник. - 7-е изд., доп. и перераб . - К. : А.С.К. , 1999. - 560 c.
  811.161.1=161.2(038)
  Ганич Д.І. Російсько - український і українсько - російський словник / Д.І.Ганич, І.С.Олійник; видання випр. згідно з новими правилами 1993 р. - Харків : Прапор , 1997. - 558 c.
  811.161.1=161.2(038)
  Ганич Д.І. Російсько - український і українсько - російський словник / Д.І.Ганич, І.С.Олійник. - 6-те вид., стер . - К. : Фенікс : Просвіта , 1994. - 560 c.
  811.161.1-161.2(038)
  Ганич Д.І. Російсько - український і українсько - російський словник / Д.І.Ганич , І.С.Олійник. - 4- те вид . - К. : Політвидав України , 1990. - 560 c.
  811.161.1=161.2(038)
  Ганич Д.І. Російсько - український і українсько - російський словник / Д.І.Ганич, І.С.Олійник. - К. : Рад.шк. , 1984. - 463 c.
  811.161.1=161.2(038)
  Гантер Б. Типы потребителей : введение в психографику / Б.Гантер, А.Фернхам; пер. с англ. под ред И.В.Андреевой. - СПб : Питер , 2001. - 299 c. - (Маркетинг для профессионалов).
  366.1 + 159.9.019.43
  Гантер Д. Интеграция Windows NT и UNIX в подлиннике / Д.Гантер, С.Барнет, Л.Гантер. - Дюссельдорф;К.;М.;СПб. : BHY , 1998. - 446 c.
  004.451.9 Windows + 004.451UNIX
  Гантмахер Ф.Р Лекции по аналитической механике : учеб.пособие для вузов - 2-е изд., испр . - М. : Наука , 1966. - 300 c.
  531.25
  Гапличук Л.С ГИС - помощник телемастера. Генераторы испытательных сигналов для ремонта и настройки телевизоров : справ.пособие. - К. : СЭА, Радіоаматор , 1993. - 158 c.
  621.397.13
  Гапоненко А.Л Ускорение реконструкции и обновление производства. - М. : Мысль , 1988. - 174 c.
  658.016.7            65.050.9(2)2
  Гапонів А.Б. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни : підручник для вищ.навч.закл. / А.Б.Гапонів, М.О.Возна; за заг.ред. В.В.Бондаренка. - Вінниця : Нова книга , 2005. - 463 c.
  811.111(075.8)            81.2Англ
  Гапонкин В.А. Обработка резанием, металлорежущий инструмент и станки : учебник для сред. спец.учеб.завед. / В.А.Гапонкин, Л.К.Лукашев, Т.Г.Суворова. - М. : Машиностроение , 1990. - 447 c.
  621.9
  Гарасим П.М. Курс фінансового обліку : навч.посібник / П.М. Гарасим, Г.П. Журавель, П.Я. Хомин. - К. : Знання , 2007. - 566 c.
  657.15(075.8)
  Гарасим Я. І. Нариси до історії української фольклористики : навч. посібник. - К. : Знання , 2009. - 301 c.
  398(477)(091)
  Гарбарець Б.О. Біохімія.Збірник задач і вправ : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Б.О.Гарбарець, І.Ф.Мещишен, В.К.Кухта. - К. : Вища шк. , 1993. - 170 c.
  577.1
  Гарг В.К. Динамика подвижного состава / В.К.Гарг, Р.В.Дуккипати; пер. с англ.; под ред. Н.А.Панькина. - М. : Транпорт , 1988. - 391 c.
  629.4.015
  Гардан И. Машинная графика и автоматизация конструирования / И.Гардан, М.Люка; пер. с фр.; под. ред. Баяковского. - М. : Мир , 1987. - 270 c.
  004.92 + 658.512.22.011.56
  Гарднер М. Крестики - нолики / пер. с англ. - М. : Мир , 1988. - 352 c.
  51-8
  Гарднер М. Математические головоломки и равлечения / пер. с англ. Ю.Д.Данилова; под. ред. Я.А. Смородинского. - М. : Мир , 1971. - 512 c.
  51-8
  Гарднер М. Путешествия во времени / пер. сангл. Ю.А.Данилова. - М. : Мир , 1990. - 335 c.
  51-8
  Гарин В.М. Экология для технических вузов : учеб. пособие / В.М.Гарин, И.А. Клёнова, В.И.Колесников; под. ред. В.М.Гарина. - 2-е изд., доп. и перераб . - Ростов н/Д : Феникс , 2003. - 377 c. - (Высшее образование).
  502.1
  Гаркавенко С.С Маркетинг : підручник для вищ.навч.закл. - К. : Лібра , 2002. - 708 c.
  339.138
  Гаршина О.К. Виконання дипломних робіт спеціалістів економічного профілю : навч. посібник для вищ. навч.закл. / О.К.Гаршина, С.В.Бурлуцький. - К. : Центр учбов. літ. , 2007. - 134 c.
  330 :378.147.88
  Гаспарянц Г.А. Конструкция, основы теории и расчёта автомобиля : учеб. пособие для техникумов. - М. : Машиностроение , 1978. - 352 c.
  629.113.001            629.331
  Гастев В.А. Краткий курс сопротивления материалов : учеб. пособие для вузов. - М. : Физматгиз , 1659. - 427 c.
  620.10
  Гатальська С.М. Філософія культури : підручник для вищ. навч. закл. - К . : Либідь , 2005. - 326 c.
  130.2 : 7(075.8)
  Гауси М. Активные фильтры с переключаемыми конденсаторами / М.Гауси, К.Лакер.; пер. с англ. В.Д. Разевича; под ред. В.И.Капустяна. - М. : Радио и связь , 1986. - 167 c.
  621.372.54.049.77
  Гафт Л. Подсистема управления научно-исследовательскими работами в отрасли / Л.Ш.Гафт, Ю.С.Красов. - М. : Статистика , 1976. - 56 c. - (Автоматизированные системы управления ).
  658.012.011.56
  Гафт Л.Ш. Проблемы создания АСУ местной промышленностью в регионе / Л.Ш.Гафт, В.А.Нестеров, В.А.Синицын. - М. : Статистика , 1979. - 157 c.
  658.012.011.56
  Гащук П.М. Ідентифікація й нормування потенціалу автомобіля : монографія / П.М.Гащук, М.В.Дубно, О.Ф.Нефьодов. - Львів : Тріада ПЛЮС , 2007. - 238 c.
  629.331
  Гащук П.М. Лінійні динамічні системи і звичайні диференціальні рівнення : навч.посібник для вищ.навч.закл. - Львів : Українські технології , 2002. - 607 c.
  517.2
  Гевко Б.М. Технологічна оснастка. Контрольні пристрої : навч. - метод посібник / Б.М.Гевко, М.Г.Дичковський, А.В.Матвійчук. - К . : Кондор , 2009. - 219 c.
  658.562 : 621.81
  Гевко І.Б. Операційний менеджмент : навч.посібник. - К. : Кондор , 2007. - 226 c.
  658.012.32
  Геворкян В.Г. Основы сварочного дела : учебник для строит.техникумов. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1991. - 239 c.
  621.791
  Геворкян Г.Х. Электротехнические расчёты на языке Бейсик.70 программ на персональном компьютере / Г.Х.Геворкян, В.Н.Семенов. - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 184 c.
  004.43 :621.3            681.3.06
  Гедзберг Ю.М. Ремонт цветных переносных телевизоров. - 2-е изд.,стер . - М. : Радио и связь , 1991. - 192 c.
  621.397.446-182.4.004.67
  Гедзберг Ю.М. Ремонт цветных переносных телевизоров. - М. : Радио и связь , 1990. - 191 c.
  621.397.446-182.4.004.67
  Гезліт Г. Економіка в одній лекції. Основи теорії і практики / Генрі Гезліт; пер. з англ. - Львів : Сейбр-Світло , 1995. - 165 c. - (Б-чка малого бізнесу).
  330.1.01            65.01
  Гейер В.Г. Гидравлика и гидропривод : учебник для вузов / В.Г.Гейер, В.С.Дулин,А.Н. Заря. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Недра , 1991. - 331 c.
  532.1+62-82
  Гейк П. Вчись аналізувати ринок. Методика і практика / Пол Гейк, Пітер Джексон; пер. з англ. - Львів : Сейбр-Світло , 1995. - 270 c. - (б-чка малого бізнесу).
  339.146.13.017            65.290-2
  Гейлер З.Ш. Самонастраивающиеся системы активного контроля. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1978. - 224 c.
  621.001.56
  Гелей С.Д. Політологія : навч.посібник[ для вищ. навч. закл.] / С.Д.Гелей, С.М.Рутар. - 7-ме вид., перероб. і доп . - К . : Знання , 2008. - 415 c. - (с.205-217- політична культура).
  32.01 + (37.017.4-053.81 : 342.7)
  Гелей С.Д. Політологія : навч. посібник для вищ. навч.закл. / С.Д.Гелей, С.М.Рутар. - 4-е вид., перероб. і доп . - Львів : Світ , 2001. - 383 c. - (с.214-227 політична культура).
  32.01 + (37.017.4-053.81 : 342.7)            66.01
  Геллер Ю.А. Инструментальные стали. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Металлургия , 1983. - 526 c.
  669.14.018.252.5
  Геллер Ю.А. Инструментальные стали. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Металлургия , 1975. - 584 c.
  669.14.018.252.5
  Геллер Ю.А. Материаловедение ( методы анализа, лабораторные работы и задачи) : учеб. пособие для вузов / Ю.А.Геллер, А.Г.Рахштадт. - 5-е изд., доп. и перераб . - М. : Металлургия , 1984. - 383 c.
  669.017+620.22
  Геллер Ю.А. Материаловедение (методы анализа, лабораторные работы и задачи) : учеб. пособие для вузов / Ю.А.Геллер, А.Г.Рахштадт. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Металлургия , 1975. - 447 c.
  669.017+620.22
  Гельднер Г. Нелинейные системы управления / Г.Гёльднер, С.Кубик; пер. с нем. С.П.Забродина, А.А.Полозова; под ред. Б.А.Рябова. - М. : Мир , 1987. - 368 c.
  681.511.4
  Гельман А.С. Основы сварки давлением. - М. : Машиностроение , 1970. - 312 c.
  621.791.66
  Гельман Б.М. Сельскохозяйственные тракторы и автомобили : в 2 т. Т.2. Шасси и оборудование : учебник для сред. ПТУ / Б.М.Гельман, М.В.Москвин. - М. : Агропромиздат , 1987. - 335 c.
  631.372 + 629.366
  Гельман Б.М. Сельскохозяйственные тракторы и автомобили : в 2 т. Т.1. Двигатели : учебник для сред ПТУ / Б.М.Гельман, М.В.Москвин. - М. : Агропромиздат , 1987. - 287 c.
  631.372 + 629.366
  Гельман Г.А. Автоматизированные системы управления энергоснабжением промышленных предприятий. - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 256 c.
  658.26.011.56
  Гельмерих Р. Введение в автоматизированное проектирование / Р.Гельмерих, П.Швиндт; пер. с нем. Г.М.Родова, Я.Е.Львовича; под ред. В.Н.Фролова. - М. : Машиностроение , 1990. - 172 c.
  658.512.22.011.56
  Гельфанд И.М. Лекции по линейной алгебре. - 4-е изд., доп . - М. : Наука , 1971. - 271 c.
  612.64
  Гельфанд М.Б. Математика : справ.пособие поступающим в вузы / М.Б.Гельфанд, А.С.Макуха, Р.П.Ушаков; под общ. ред. М.Б.Гельфанда. - К. : Вища шк. , 1982. - 464 c.
  51
  Гельфанд М.Л. Сборка резьбовых соединений / М.Л.Гельфанд, Я.И.Цепенюк, О.К.Кузнецов. - М. : Машиностроение , 1978. - 109 c.
  621.757+621.882.082
  Гельфгат Д.Б. Прочность автомобильных кузовов. - М. : Машиностроение , 1972. - 144 c.
  629.331.023.14            629.113
  Гельфгат Ю.И. Сборник задач и упражнений по технологии машиностроения : учеб. пособие для техникумов. - 2-е изд., перераб . - М. : Высш.шк. , 1986. - 271 c.
  621.002
  Гельфгат Ю.И. Сборник задач и упражнений по технологии машиностроения : учеб. пособие для техникумов. - М. : Высш.шк. , 1975. - 239 c.
  621.002
  Гельфер Я.М. История и методология термодинамики и статистической физики : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1981. - 536 c.
  536.7 + 530.1
  Геминтерн В.И. Методы оптимального проектирования / В.И.Геминтерн, Б.М.Каган. - М. : Энергия , 1980. - 159 c.
  658.512.22.011.56
  Гендерний розвиток у суспільстві : конспекти лекцій. - 2-ге вид . - К. : Фоліант , 2005. - 351 c.
  316.346.2            60.54
  Генкин А.С. Эффективный траст: опыт Западной Европы и российская практика. - М. : АЛЬПИНА , 1999. - 220 c.
  334.722.012.7            65.262.1
  Генкин Б.М. Экономика и социология труда : учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : НОРМА-ИНФА-М , 2000. - 399 c.
  331.1+316.344.27            65.24
  Генкин Б.М. Экономика и социология труда : учебник для вузов. - М. : НОРМА-ИНФА-М , 1998. - 373 c.
  331.1+316.344.27            65.24
  Генкин В.Л. Системы распознания автоматизированных производств / В.Л. Генкин, И.Л.Ерош,Э.С.Москалек. - Л. : Машиностроение , 1988. - 245 c.
  681.5:658.52.011.56
  Генкин М.Д. Повышение надёжности тяжелонагруженных зубчатых передач / М.Д. Генкин, М.А.Рыжов, Н.М. Рыжов. - М. : Машиностроение , 1981. - 232 c.
  621.833-192
  Генкин М.Д. Электродинамические вибраторы. / М.Д.Генкин, А.М.Русаков, В.В.Яблонский. - М. : Машиностроение , 1975. - 94 c.
  621.929.7 +62-868
  Генкин М.Д. Виброакустическая диагностика машин и механизмов. - М. : Машиностроение , 1987. - 288 c.
  621 : 534.647 + 62-868
  Географический энциклопедический словарь / гл. ред. А.Ф.Трешников. - 2-е изд., доп . - М. : Сов. энциклопедия , 1989. - 591 c.
  91(031)
  Географический энциклопедический словарь. Географические названия / гл. ред. А.Ф.Трешников; редкол.: Э.Б.Алаев и др. - М. : Сов. энциклопедия , 1986. - 528 c.
  91(031)
  Географический энциклопедический словарь. Понятия и термины / гл. ред. А.Ф.Трешников. - М. : Сов. энциклопедия , 1988. - 432 c.
  91(031)
  География : учеб. пособие / П.П.Ващенко и др.; под ред. П.П.Ващенка , Е.И.Шиповича. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1986. - 504 c.
  91            26.8
  Геодезичний енциклопедичний словник / за ред. В.Літинського. - Львів : Євросвіт , 2001. - 668 c.
  528(031)
  Геометрия : учебник для сред. спец.учеб. заведений / М.И.Каченовский, Ю.М.Колягин, А.Д.Кутасов и др.; под общ. ред. Г.Н.Яковлева. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1989. - 320 c. - (Математика для техникумов).
  514.11
  Геометрия : в 2 т. Т.2. : учебник для сред. спец. учеб. заведений / М.И.Каченовский, Ю.М.Колягин, А.Д.Кутасов и др.; под ред. Г.Н.Яковлева. - М. : Наука , 1978. - 159 c. - (Математика для техникумов).
  514.11
  Геометрия для подготовительных отделений вузов : справ.пособие / А.И.Герасимович, Г.Т.Пушкина- Варварчук, З.П.Шарикова, В.К.Цыганова. - Мн. : Выш.шк. , 1987. - 255 c.
  514.11
  Гераисменко О.Н. Листоштамповочные комплексы для серийного и мелкосерийного производства / О.Н.Герасименко, А.Х.Тлибеков. - М. : Машиностроение , 1987. - 127 c.
  621.983 : 658.524
  Герасимов Б.И. Управление качеством : учеб. пособие для вузов / Б.И.Герасимов, Н.В.Злобина, С.П.Спиридонов. - М. : КНОРУС , 2005. - 270 c.
  006.015.5+658.62.018.12(075.8)
  Герасимович А.И. Математический анализ : в 2 т. Т.1. : справ. пособие / А.И.Герасимович, Н.А.Рысюк. - Мн. : Выш.шк. , 1989. - 286 c.
  517
  Герасимович А.И. Математический анализ : в 2 т. Т.2. : справ.пособие / А.И.Герасимович, Н.А.Рысюк. - Мн. : Высш. шк. , 1990. - 272 c.
  517
  Герасимович А.И. Справоное пособие по математике для подготовительных отделений втузов : Справочник / А.И.Герасимович - Минск : Вышэйшая школа , 1982. - 256 c.
  51
  Герасимович М.В. Справочник по электронно-лучевым трубкам. - К. : Техніка , 1986. - 176 c.
  621.385.832
  Герасимчук А.А. Філософія. Курс лекцій : навч. посібник / А.А.Герасимчук, З.І.Тимошенко. - К. : Укр.-фінський ін-т менеджменту , 1999. - 164 c.
  1            87.1
  Герасимяк Р.П. Асинхронный электропривод с тиристорным упралением / Р.П.Герасимяк, В.А.Лещев, Н.С.Путилин. - К. : Техніка , 1984. - 150 c.
  62-83:621.313.333:621.382.233.026            62-83-52
  Герет Т.Г. Етика бізнесу / Т.Г.Герет, Р.Д. Клонскі; пер. з англ. - К. : Основи , 1999. - 214 c.
  174            87.7
  Герман- Галкин С.Г. Электрические машины : лаб. работы на ПК / С.Г.Герман-Галкин, Г.А.Кардонов. - СПб. : КОРОНА принт , 2003. - 256 c.
  621.313
  Гермейер Ю.Б. Введение в теорию исследования операций. - М. : Наука , 1971. - 383 c. - (Оптимизация и исследование операций).
  519.8
  Герметичность неподвижных соединений гидравлических систем / В.Т.Бабкин, А.А.Зайченко, В.В.Александров и др. - М. : Машиностроение , 1977. - 120 c.
  621.646
  Гернет М.М. Курс теоретической механики : учебник для вузов. - 5-е изд., испр . - М. : Высшая школа , 1987. - 344 c.
  531
  Гернет М.М. Курс теоретической механики : учебник для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1973. - 464 c.
  531
  Геронимус Я.Я. Теоретическая механика : очерки об основных положениях. - М. : Наука , 1973. - 512 c.
  531
  Герцик М.С. Вступ до спеціальностей галузі ``Фізичне виховання і спорт`` : підручник / М.С.Герцик, О.М.Вацеба. - Х. : ОВС , 2005. - 239 c.
  796.01            75
  Герцик М.С. Вступ до спецальностей галузі ``Фізичне виховання і спорт`` : підручник. / М.С.Герцик, О.М.Вацеба - Х. : ОВС , 2005. - 239 c.
  796.01
  Герчанівська П.Е. Культура управління : навч.посібник для вищ.навч.закл. / П.Е.Герчанівська, К.М.Левківський, І.І.Федорова. - К. : Політехніка , 2005. - 151 c.
  316.7 : 658.012.32
  Герчановская В.П. Новые профессии света / В.П.Герчановская, Э.Ф.Ипатов, А.П.Малова. - К. : Техніка , 1989. - 119 c.
  535.8 + 621.383
  Герчикова И.Н. Менеджмент. Практикум : учеб. пособие для вузов. - М. : Банки и биржи:ЮНИТИ , 1998. - 335 c.
  658.012.32            65.290-21
  Герчикова И.Н. Менеджмент : учебник для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : ЮНИТИ , 2003. - 501 c.
  658.012.32            65.290-21
  Герчикова И.Н. Менеджмент : учебник для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Банки и биржи, ЮНИТИ , 1997. - 501 c.
  658.012.32            65.290-21
  Герчикова И.Н. Менеджмент : учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Банки и биржи, ЮНИТИ , 1995. - 478 c.
  658.012.32            65.290-21
  Герчикова И.Н. Финансовый менеджмент. - М. : КОНСАЛТБАНКИР , 1996. - 204 c.
  658.14/.17.012:32            65.261-93
  Гершунский Б.С. Основы электроники и микроэлектроники : учебник для сред.спец.учеб.заведений. - 4-е изд., перераб. и доп . - К. : Выща шк. , 1989. - 422 c.
  621.38            32.85я723
  Гершунский Б.С. Основы электроники и микроэлектроники : учебник для сред.спец.учеб.заведений. - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1987. - 422 c.
  621.38            32.85я723
  Гершунский Б.С. Основы электроники : учебник для техникумов. - К. : Вища шк. , 1977. - 344 c.
  621.38            32.85я723
  Гершунский Б.С. Расчёт основных электронных и полупроводниковых схем в примерах : учеб.пособие для техникумов. - К. : Изд-во Киев.ун-та , 1968. - 252 c.
  621.382.049.77
  Гершунский Б.С. Справочник по расчёту электронных схем. - К. : Вища шк. , 1983. - 240 c.
  621.382.049.77
  Гетманова А.Д. Логика.Словарь и задачник : учеб.пособие для вузов. - М. : Владос , 1998. - 336 c.
  16(03)            87.4
  Гетманцев В.Д. Математика.Тригонометрія : посібник для підготов. відділень,вступників до вищ. навч.закл.,пед.ін-тів / В.Д.Гетманцев,О.Ф.Саушкін. - К. : Либідь , 1994. - 143 c.
  514.11
  Гёрнер Х. Краткий русско-немецкий политехнический словарь: ок.25000 терминов / Х.Гёрнер, А.В.Панкин, Ю.В.Федирко. - М. : Рус. яз. , 1976. - 396 c.
  811.161.1=112.2(038):621            81.2Нем+621
  Гжиров Р.И Краткий справочник конструктора. - Л. : Машиностроение , 1983. - 464 c.
  621.001.2
  Гжиров Р.И. Программирование обработки на станках с ЧПУ : справочник / Р.И.Гжиров, П.Г.Серебреницкий. - Л. : Машиностроение , 1990. - 591 c.
  621.9.06 - 529
  Гибкие производственные комплексы / В.А. Лещенко,В.М.Киселев, Д.А.Куприянов и др.; под ред. П.Н.Белянина.,В.А.Лещенко. - М. : Машиностроение , 1984. - 384 c.
  658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы сборки / П.И.Алексеев.,А.Г.Герасимов.,Э.П.Давыденко и др.; под общ.ред. А.И.Федотова. - Л. : Машиностроение , 1989. - 348 c. - (ГПС.Гиб.произв.системы).
  621.757 : 658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы Японии / пер. с япон. А.Л.Семенова; под.ред.Л.Ю.Лищинского. - М. : Машиностроение , 1987. - 230 c.
  658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы, промышленные роботы, робототехнические комплексы : в 14 т. Т.1. Гибкие механообрабатывающие производственные системи : практ.пособие / Б.И.Черпаков, И.В.Брук; под ред. Б.И.Черпакова. - М. : Высш.шк. , 1989.
  658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы, промышленные роботы, робототехнические комплексы : в 14 т. Т.11. Перспективы развития гибких производственных систем : практ. пособие / В.Н.Васильев; под ред. Б.И.Черпакова. - М. : Высш.шк. , 1989. - 108 c.
  658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы, промышленные роботы, робототехнические комплексы : в 14-ти т. Т.6. Робототехнические комплексы : практ. пособие / Б.И. Черпаков,В.Б.Великович; под ред. Б.И.Черпакова. - М. : Высш.шк. , 1989. - 95 c.
  658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы, промышленные роботы, робототехнические комплексы : в 14 т. Т.7. Контроль и диагностика в ГПС : практ.пособие / М.С.Городецкий,Д.Л.Введенский; под ред. Б.И.Черпакова. - М. : Высш.шк. , 1989. - 94 c.
  658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы, промышленные роботы, робототехнические комплексы : в 14 т. Т.8. Управление ГПС и РТК : практ.пособие / А.М.Берман,В.М.Олевский,Е.В.Судов; под ред. Б.И.Черпакова. - М. : Высш.шк. , 1989. - 94 c.
  658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы, промышленные роботы, робототехнические комплексы : в 14 т. Т.9. САПР в ГПС ( Система автоматизированного проектирования) : практ.пособие / Д.Я.Ильинский; под ред. Б.И.Черпакова. - М. : Высш.шк. , 1990. - 93 c.
  658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы, промышленные роботы, робототехнические комплексы : в 14-ти т. Т.10. Гибкие автоматизированые линии массового и крупносерийного производства : практ.пособие / Б.И.Черпаков.,В.В.Земляной.,А.Н.Феофанов и др.; под ред. Б.И.Черпакова. - М. : Высш.шк. , 1989. - 111 c.
  658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы, промышленные роботы, робототехнические комплексы : в 14 т. Т.12. Оперативно - производственное планирование ГПС : практ.пособие / М.Х.Блехерман; под ред. Б.И.Черпакова. - М. : Высш.шк. , 1989. - 91 c.
  658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы, промышленные роботы, робототехнические комплексы : в 14 т. Т.13. ГПС для сборочних работ : практ.пособие / В.Н.Давыгора; под ред. Б.И.Черпакова. - М. : Высш.шк. , 1989. - 108 c.
  658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы, промышленные роботы, робототехнические комплексы : в 14-ти т. Т.14. Современный электропривод станков с ЧПУ и промышленных роботов : практ.пособие / О.П.Михайлов; под ред. Б.И.Черпаков. - М. : Высш.шк. , 1989. - 108 c.
  658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы, промышленные роботы, робототехнические комплексы : в 14 т. Т.2. Комплексные технологические процессы ГПС : практ. пособие / В.Ф.Горнев, А.М.Савинов, В.И.Валиков; под ред. Б.И Черпакова. - М. : Высш.шк , 1989. - 111 c.
  658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы,промышленные роботы,робототехнические комплексы : в 14 т. Т.3. Гибкие производственные модули. : практ.пособие / Л.М.Кордыш, В.Л.Косовский; под ред.Б.И.Черпакова. - М. : Высш.шк. , 1989.
  658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы,промышленные роботы,робототехнические комплексы : в 14 т. Т.5. Промышленные роботы : практ.пособие / под.ред.. Б.И.Черпакова. - М. : Высш.шк. , 1989. - 93 c.
  658.52.011.56.012.3 + 621.865.8
  Гибкие сборочные системы. : сб.ст. / под ред. У.Б.Хегинботама; пер. с англ. Д.Ф.Миронова под ред А.М.Покровского. - М. : Машиностроение , 1988. - 3996 c.
  621.757 : 658.52.011.56.012.3
  Гибкие технологические системы холодной штамповки / С.П.Митрофанов, Л.Л.Григорьев, Ю.М.Клепиков и др.; под общ.ред. С.П.Митрофанова. - Л. : Машиностроение , 1987. - 286 c.
  621.983 : 658.52.011.56.012.3
  Гидравлика и гидропривод : учебник для горн.спец.вузов / В.Г.Гейер, В.С.Дулин, А.Г.Боруменскиц, А.Н.Заря. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Недра , 1981. - 295 c.
  532.1.+ 62-82
  Гидравлика, гидромашины и гидропроводы. : учебник для вузов / Т.М.Башта.,С.С.Руднев.,Б.Б.Некрасов и др. - 2-е изд., перераб . - М. : Машиностроение , 1982. - 423 c.
  532 + 621.22 + 61-82
  Гидрогенераторы / И.А.Глебов,В.В.Домбровский.,А.А.Дукштаю и др. - Л. : Энергоиздат , 1982. - 366 c.
  621.313.322-82
  Гидропластическая обработка металлов / К.Н.Богоявленский, В.А.Вагин, А.Н.Кобышев и др.; авт.пер. с болг. Г.К.Петкова, Д.И.Чалеева; под общ.ред.К.Н.Богоявленкского, А.Г.Рябинана. - Л., София : Машиностроение :Техника , 1988. - 256 c.
  621.7.004.4 : 621.983.004
  Гидропривод и гидропневмоавтоматика : респ.межвед.науч.- техн.сб. Вып.13. - К. : Техніка , 1977. - 110 c.
  62-82 + 621.226-85            62-82
  Гидропривод и гидропневмоавтоматика : респ.межвед.науч.-техн.сб. Вып.16. - К. : Техніка , 1980. - 124 c.
  62-82 + 621.226-85            62-82
  Гидропривод и гидропневмоавтоматика : респ.межвед.науч.- техн. сб. Вып.21. - К. : Техніка , 1985. - 126 c.
  62-82 + 621.226-85
  Гидропривод и гидропневмоавтоматика : респ.межвед.науч.- техн.сб. Вып.22. - К. : Техніка , 1986. - 124 c.
  62-82 + 621.226-85
  Гидропривод и гидропневмоавтоматика Т.вып. : респуб.межвед.науч.- техн.сб. Вып.27. - К. : Тэхника , 1991. - 131 c.
  62-82 + 621.226-85
  Гидропривод и гидропневмоавтоматика : респ.межвед.науч. - техн. сб.Вып.28. - К. : Техніка , 1992. - 70 c.
  62-82 + 621.226-85
  Гидроприводы и гидропневмоавтоматика станков : учеб.пособие для вузов / В.А.Федорец,М.Н.Педченко.,А.Ф.Пичко и др. - К. : Вища.шк. , 1987. - 357 c.
  621.9.06-82            621.9.06.82
  Гидроприводы и гидропневмоавтоматика станков : учеб.пособие / В.А. Федоркц, М.Н. Педченко, А.Ф. Пичко - К. : Вища школа , 1987. - 375 c.
  621.9.06-8
  Гидроэнергетические установки : учебник для вузов / Д.С.Щавелев.,Ю.С.Васильев, Н.И.Головачевский и др.; под.ред. Д.С.Щавелева. - Л. : Энергия , 1972. - 392 c.
  621.311.21
  Гизила Е.П. Расчет устройств автоматики энергосистем. : учеб.пособие для вузов. - 3-е изд., испр. и доп . - К. : Вища шк. , 1974. - 344 c.
  621.311.001.2-52
  Гиллемин Э.А. Синтез пассивных цепей / пер.с англ. под ред. М.М.Айзинова. - М. : Связь , 1970. - 720 c.
  621.3.011.732
  Гильберт А. Как работать с матрицами / пер.с нем. Я.Ш.Паппэ. - М. : Статистика , 1981. - 157 c.
  512.643
  Гильбух Ю.З. Как стать надёжным водителем / Ю.З.Гильбух,Л.П.Удодова. - К. : Техніка , 1990. - 102 c.
  656.13.052
  Гильченок Н.Л Аналитическое чтение : учеб.пособие. - СПб. : Союз , 2000. - 253 c. - (Изучаем иностранные языки).
  811.112.2            81.2Нем
  Гиндикин С.Г. Рассказы о физиках и математиках. - 2-е изд., испр . - М. : Наука , 1985. - 191 c. - (Б-чка Квант. Вып.14).
  [53 + 51](092)
  Гинзбург А.И Экономический анализ.Предмет и методы.Моделирование ситуацый.Оценка управленческих решений : учеб.пособие. - СПб. : Питер , 2004. - 471 c. - (Учебник для вузов).
  658.012.122
  Гинзбург В.Л. Переходное излучение и переходное рассеяние: некоторые вопросы теории / В.Л.Гинзбург, В.Н.Цытович. - М. : Наука , 1984. - 360 c.
  530.1
  Гинзбург В.Л. Теоретическая физика и астрофизика. Дополнительные главы. - 3-е изд., испр. и доп . - М. : Наука , 1987. - 488 c.
  530.1 + 52
  Гинзбург Е.Г. Техническая механика : лекция - конспект / Е.Г.Гинзбург, Ю.В.Катонов. - Л. : ВИКА им.А.Ф.Можайского , 1972. - 161 c.
  621.01
  Гинзбург Е.Г. Производство зубчатых колес. Вып.3 / Е.Г.Гинзбург,Н.Т.Халебский; под ред. Е.Г.Гинзбурга. - 3- е изд., перераб и доп . - Л. : Машиностроение , 1978. - 134 c. - (Б-чка зубореза).
  621.833
  Гини Э.Ч. Технология литейного производства. Специальные виды литья : учебник для вузов / Э.Ч.Гини, А.М.Зарубин, В.А.Рыбкин; под ред. В.А.Рыбкина. - М. : Академия , 2005. - 350 c.
  621.74.04
  Гинцбург Л.Л. Гидравлические усилители рулевого управления автомобилей. - М. : Машиностроение , 1972. - 120 c.
  629.331.027.3 : 681.583.34            629.4
  Гиривенко А.Н. Из истории русского художественного перевода первой половины XIX века. Эпоха романтизма : учеб. пособие. - М. : Флинта:Наука , 2002. - 279 c.
  83(091)
  Гироскопические системы. Проектирование гироскопических систем : в 2 т. Т.1. Системы ориентации в навигации : учеб. пособие для вузов / Д.С.Пельпор, В.В.Ягодкин; под ред. Д.С.Пельпора. - М. : Высш. шк. , 1977. - 216 c.
  531.383+62-752.4
  Гироскопические системы. Проектирование гироскопических систем : в 2 т. Т.2. Гироскопические стабилизаторы : учеб. пособие для вузов / Ю.А.Колосов, Ю.Г.Ляховецкий, Е.Р.Рахтеенко; под ред. Д.С.Пельпора. - М. : Высш.шк. , 1977. - 223 c.
  531.383 + 62 - 752.4
  Гирусов Э.В. Экология и экономика природопользования : учебн.для вузов / Э В.Гирусов,С.Н.Бобылев,А.Л.Новоселов,Н.В.Чепурных; под ред. Э.В.Гирусова - Москва : Закон и право , 1998. - 455 c.
  502.17:338
  Гитис Э.И. Техническая кибернетика : учебник для вузов и фак. / Э.И.Гитис, Г.А.Данилович,В.И.Самойленко. - М. : Сов. радио , 1968. - 486 c.
  681.51
  Гитлевич А.Д. Механизация и автоматизация сварочного производства : учеб. пособие для техникумов / А.Д.Гитлевич, Л.А.Этингоф. - М. : Машиностроение , 1972. - 280 c.
  621.791:65.011.54/.56
  Гитлевич А.Д. Механизация и автоматизация сварочного производства : учебник для сред.спец.учеб.заведений / А.Д.Гитлевич, Л.А.Этингоф. - 2-е изд., перераб . - М. : Машиностроение , 1979. - 280 c.
  621.791:65.011.54/.56
  Гихман И.И. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. пособие для вузов - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1988. - 439 c.
  519.21/.25
  Гихман И.И. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник для вузов / И.И.Гихман, А.В.Скороход, М.И.Ядренко. - К. : Вища шк. , 1979. - 408 c.
  519.21/.25
  Гідрологічні та гідрохімічні показники стану північно - західного шельфу Чорного моря : довідковий посібник / І.Г.Орлова, М.Ю.Павленко, В.В.Український та ін.; відповід.ред. І.Д.Лоєва. - К. : КНТ , 2008. - 616 c.
  556.041 : 551.351 (053.5)
  Гінгстон П. Найкраща книжка про збут і маркетинг : практ. порадник для малого бізнесу / Пітер Гінгстон; пер. з англ. - Львів : Сейбр-Світло , 1995. - 206 c. - (Б-ка малого бізнесу).
  339.187            65.290-22
  Гінгстон П. Найкращий посібник з малого бізнесу : практ.поради / Пітер Гінгстон; пер. з англ. - Львів : Сейбр- Світло , 1995. - 176 c. - (Б-ка малого бізнесу).
  334.722.012.64            65.292
  Гіптерс З.В. Культурологічний словник - довідник. - К. : Професіонал , 2006. - 327 c.
  168.522
  Гістологія з основами гістологічної техніки : підручник для вищ. мед.навч.закл. / за ред.В.П.Пішака. - К. : Кондор , 2008. - 399 c.
  611.018(075.8)
  Гістологія з основами гістологічної техніки : підручник для мед.навч.закл. І-ІІ рівнів акредитації / за ред. В.П.Пішака - К. : ’’Кондор’’ , 2008. - 400 c.
  611.018
  Глаголев А.А. Курс высшей математики : учеб. пособие для вузов / А.А.Глаголев, Т.В.Солнцева. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1971. - 656 c.
  51(075.8)
  Глаголев А.А. Курс высшей математики : учеб. пособие для вузов / А.А.Глаголев, Т.В.Солнцева. - М. : Высшая школа , 1965. - 592 c.
  51(075.8)
  Глаголев А.А., Солнцева Т.В. Курс высшей математики. : учеб. пособ. для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. школа , 1971. - 654 c.
  517
  Глаголев Г.И. Электрооборудование кузнечно-прессовых цехов : учеб. пособие для вузов. - М. : Металлургиздат , 1962. - 312 c.
  621.733 : 621.365            62-83
  Гладилин А.Н. Справочник молодого инструментальщика по режущему инструменту : учеб.пособие для ПТУ / А.Н.Гладилин, Н.П.Малевский. - М. : Высш.шк. , 1973. - 320 c.
  621.9.02
  Гладкий В.Д. Древний мир : в 2 т. Т.1. А-О. : энцикл.словарь - М. : Центрполиграф , 1998. - 510 c.
  94(3)(031)            63.3(0)3
  Гладких Т.В. Фінансовий облік : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч. літ. , 2007. - 479 c.
  657.15
  Гладков А.З. Электроизоляционные лаки и компауды. - М. : Энергия , 1973. - 248 c.
  621.315.616.97/.617.1            621.315
  Гладов Г.И. Легковые автомобили отечественного и иностранного производства.(Новые системы и механизмы).Устройство и техническое обслуживание / Г.И.Гладов, А.М.Петренко. - М. : Транспорт , 2002. - 183 c.
  629.331.1            629.114.6
  Гладун З.С. Основи правознавства : навч. посібник для вступників до вищ. навч. закл. / З.С.Гладун, М.В.Кравчук, М.В.Бармак. - Тернопіль : Екон. думка , 1999. - 280 c.
  [340/.349 : 37.017.4-053.81](477)            67.0(4Укр)
  Гладун З.С. Основи конституційного права України : навч.-метод. посібник для вищ.навч.закл. / З.С.Гладун, М.Г.Федчишин. - Тернопіль : Астон , 2001. - 463 c.
  342(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.400(4Укр)
  Гладышев Г.И. Краткий справочник по радиоизмерительной аппаратуре / Г.И.Гладышев, В.Г.Батура, А.Н.Воронцов; под общ. ред. Г.И.Гладышева. - К. : Наук. думка , 1966. - 250 c.
  621.396.6.08
  Глазенко Г.А. Электротехника и основы электроники:(доп. разделы) : учеб. пособие для вузов / Г.А.Глазенко, В.А.Прянишников. - М. : Высш.шк. , 1985. - 176 c.
  621.3
  Глазов Г.А. Комплексная механизация механических цехов в мелкосерийном производстве. - Л. : Машиностроение , 1972. - 208 c.
  658.52.011.54.006.3 : 658.523            65.011.5
  Глазунов В.Н. Финансовый анализ и оценка реальных инвестиций. - М. : Финстатинформ , 1997. - 135 c.
  658.14/.17.012.12 + 330.322            65.053
  Глазунов Л.П. Основы теории надежности автоматических систем управления : учеб. пособие для вузов / Л.П.Глазунов, В.П.Грабовецкий, О.В.Щербаков. - Л. : Энергоатомиздат , 1984. - 207 c.
  681.51-192
  Глазырина Л.Д. Методика физического воспитания детей дошкольного возраста : пособие для педагогов дошкол. учреждений / Л.Д.Глазырина, В.А.Овсянкин. - М. : Владос , 2005. - 175 c.
  373.2.037.1
  Гласс Л. От часов к хаосу: Ритмы жизни / Леон Гласс, Михаэл Мэки; пер. с англ. Р.И.Сельковой под ред. Е.Е.Селькова. - М. : Мир , 1991. - 248 c.
  577.31
  Глебов А.М. Справочные таблицы для строителей. - Л. : Стройиздат , 1988. - 144 c.
  691
  Глебов Л.В. Устройство и эксплуатация контактных машин / Л.В.Глебов, Ю.И.Филиппов, П.Л.Чулошников. - Л. : Энергоатомиздат , 1987. - 308 c.
  621.791.76
  Глибовець М.М. Основи комп`ютерних алгоритмів : монографія. - К. : КМ Академія , 2003. - 450 c.
  004.421            681.3.06
  Глизманенко Д.Л. Газовая сварка и резка металлов : учебник для подготовки рабочих. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1969. - 304 c.
  621.791.5+621.791.94
  Гликин Н.М. Технология горячей обработки металлов : учеб. пособие для вузов / Н.М.Глинкин, М.Н.Сосненко. - М. : Машгиз , 1961. - 280 c.
  621.7.016.2
  Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии : учеб.пособие для нехим.вузов. - 18-е изд., стер . - М. : Химия , 1970. - 239 c.
  54(076.1)
  Глинкин В.А. Промышленныя эстетика на машиностроительных предприятиях. - Л. : Машиностроение , 1983. - 230 c.
  658.512.23
  Глинский В.В. Статистический анализ : учеб. пособие для вузов / В.В.Глинский, В.Г.Ионин. - 2-е изд.. перераб. и доп . - М. : Филинъ , 1998. - 958 c.
  311:303.7            65.051
  Глиняный В.П. История государства и права зарубежных стран. Т.1. : учеб. пособие для вузов. - Х. : Одиссей , 2000. - 832 c.
  340.12(091)(1-87)            67.3
  Глисог Г. Введение в дескриптивную лингвистику / пер. с англ. под общ. ред. В.А.Звягинцева. - М. : ПРОГРЕСС , 2002. - 495 c.
  81`1-133            81.2-5
  Глібко В.М. Судова бухгалтерія : підручник / В.М.Глібко, О.П.Бущан. - К. : Юрінком Інтер , 2006. - 223 c.
  343.148.5(477)
  Гліненко Л.К. Основи моделювання технічних систем : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Л.К.Гліненко, О.Г.Сухоносов. - Львів : Бескид Біт , 2003. - 175 c.
  519.876
  Глонь О.В. Моделювання систем керування в умовах невизначеності : монографія / О.В.Глонь, В.М.Дубовой. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2004. - 169 c.
  519.876.2
  Глудкин О.П. Устройства и методы фотометрического контроля в технологии производства ИС / О.П.Глудкин, А.Е.Густов. - М. : Радио и связь , 1981. - 112 c. - (Массовая б-ка инженера ``Электроника``. Вып.26).
  621.382.049.77.002 : 658.562.3.012.7
  Глузман И.С. Французско - русский словарь по автоматике и вычислительной технике : ок. 22 000 терминов. - М. : Сов.Энциклопедия , 1970. - 670 c.
  811.133.1=161.1(038)            81.2Фр
  Глухарев Е.Г. Зубчатые соединения : справочник / Е.Г.Глухарев, Н.И.Зубарев. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1983. - 270 c.
  621.833(031)
  Глухарев Е.Г. Зубчатые соединения : справ.пособие / Е.Г.Глухарев, Н.И.Зубарев. - Л. : Машиностроение , 1976. - 198 c.
  621.833(031)
  Глухарева Т.А. Организация движения грузовых автомобилей в городах. / Т.А.Глухарева, Р.В.Горбанев. - М. : Транспорт , 1989. - 123 c.
  656.135
  Глухих В.А. Ударные униполярные генераторы / В.А. Глухих, Г.А. Баранова, Б.Г. Карасев, В.В. Харитонов - Л. : Энергоатомиздат , 1987. - 172 c.
  621.313.291
  Глухов В.В. Математические методы и модели для менеджмента : учеб.пособие для вузов / В.В.Глухов, М.Д.Медников, С.Б.Коробко. - 2-е изд., испр. и доп . - СПб; М. : Краснодар : Лань , 2005. - 524 c.
  658.012.32 : 519.86
  Глухов В.В. Менеджмент : учебник. - СПб. : СпецЛит , 2000. - 700 c.
  658.012.32            65.290-21
  Глухов В.В. Финансовый менеджмент (участники рынка, инструменты, решения) : учеб.пособие / В.В.Глухов, Ю.М.Бахрамов. - СПб. : Спец.лит. , 1995. - 429 c.
  658.14/.17.012.32            65.290-93
  Глухов В.В. Экономические основы экологии : учебник / В.В.Глухов, Т.В.Лисочкина, Т.П.Некрасова. - 2-е изд., перераб. и доп . - СПб. : Спец.Лит. , 1997. - 304 c.
  502.17 : 338
  Глухов В.В. Экономические основы экологии : учебник / В.В.Глухов, Т.В.Лисочкина, Т.П.Некрасов. - СПб. : Спец.Лит. , 1995. - 279 c.
  502.17 : 338
  ГлушенкоЕ.В. Основы предпринимательства : учеб.пособие / Е.В.Глущенко, А.И.Капцов, Ю.В.Тихонравов. - М. : Вестник , 1996. - 412 c.
  334.7.012.42            65.012.1
  Глушков В.М. Введение в АСУ. - 2-е изд., испр. и доп . - К. : Техніка , 1974. - 320 c. - (Б-ка инженера).
  658.012.011.56            681.14
  Глушков В.М. Введение в АСУ. - К. : Техніка , 1972. - 310 c.
  658.012.011.56
  Глушков Г.С. Курс сопротивления материалов : учебник для втузов / Г.С.Глушков, В.А.Синдеев. - М. : Высш. шк. , 1965. - 768 c.
  620.10
  Глущенко В.В. Менеджмент : системные основы. - 2-е изд., доп. и испр . - Железнодорожный : Крылья , 1998. - 224 c.
  658.012.32            65.290-21
  Глущик С.В. Сучасні ділові папери : навч.посібник / С.В.Глущик, О.В.Дияк, С.В.Шевчук. - 5-те вид., перероб. і доп. . - К. : Атіка , 2005. - 543 c.
  651.7
  Глущик С.В. Сучасні ділові папери : навч.посібник для вищ. та серед. спец. навч.закл. / С.В.Глущик, О.В.Дияк, С.В.Шевчук. - 3-е вид., перераб.та доп . - К. : А.С.К. , 2001. - 398 c.
  651.7            81.2Укр
  Глущик С.В. Сучасні ділові папери : навч.посібник / С.В.Глущик, О.В.Дияк, С.В.Шевчук. - К. : А.С.К. , 1998. - 173 c.
  651.7
  Глядков В.А. Закон отрицания отрицания и его методологические функции. - М. : Наука , 1982. - 270 c. - (АН СССР, Кафедра философии).
  11            87
  Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистики : учеб.пособие для вузов. - 4-е изд., стер . - М. : Высш.шк. , 1998. - 400 c.
  519.2
  Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике : учеб.пособие для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1979. - 400 c.
  519.2
  Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике : учеб. пособие для втузов. - 2-е изд., доп . - М. : Высш.шк. , 1975. - 333 c.
  519.2
  Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике : учеб. пособие для втузов. - М. : Высш.шк. , 1970. - 239 c.
  519.2
  Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб.пособие для вузов. - 6-е изд., стер . - М. : Высш.шк. , 1998. - 479 c.
  519.2
  Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб.пособие для вузов. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1977. - 479 c.
  519.2
  Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб.пособие для вузов. - 4-е изд., доп . - М. : Высш.шк. , 1972. - 368 c.
  519.2
  Гмурман В.Н. Введение в теорию вероятностей и математическую статистику : учеб. пособие для вузов. - 3-е изд., доп . - М. : Высш. шк. , 1969. - 397 c.
  519.2
  Гнатек Ю.Р. Справочник по цифро-аналоговым и аналого-цифровым преобразователям / пер. с англ. - М. : Радио и связь , 1982. - 552 c.
  621.314 : 681.586.5
  Гнатишин Я.М. Теплотехніка : навч. посібник для вищ. навч. закл. / Я.М.Гнатишин, В.І.Криштапович. - К. : Знання , 2008. - 364 c.
  621.1.016(075.8)
  Гнатієнко Г.М. Експертні технології прийняття рішень : монографія / Г.М.Гнатієнко, В.Є.Снитюк. - К. : Маклаут , 2008. - 442 c.
  519.816
  Гнатченко И.И. Автомобильные масла, смазки, присадки : справочник автомобилиста / И.И. Гнатченко, В.А. Бородин, В.Р. Репников. - М.; СПб : АСТ :Полигон , 2000. - 359 c.
  629.331.002.3            629.113.002.3
  Гнатюк Л.В. Сознание как энергетическая система. Введение в философию настоящего. - Сумы : Универ. книга , 1999. - 399 c.
  130.3            87+88.3
  Гнеденко Б.В. Введение в специальность ``Математика``. - М. : Наука , 1991. - 235 c.
  51
  Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей : учебник для вузов. - 5-е изд., стер . - М. : Наука , 1969. - 400 c.
  519.21
  Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей : учебник для мат. спец. ун-тов. - 6-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1988. - 447 c.
  519.21
  Гнеденко Б.В. Элементарное введение в теорию вероятностей / Б.В.Гнеденко, А.Я.Хинчин. - 9-е изд . - М. : Наука , 1982. - 156 c.
  519.21
  Гнилорыбов В.В. Государственное строительство и местное самоуправление в Украине : учеб. пособие / В.В.Гнилорыбов,В.Н.Тихонов. - Луганск : изд-во СНУ им. В. Даля , 2004. - 375 c.
  342.25(477):(37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)            66.3(4УКР)12
  Гнилорыбов В.В. Местное самоуправление в Украине: мир понятий и терминов от А до Я : учеб. пособие / В.В.Гнилорыбов, В.Н.Тихонов. - Луганск : Изд-во СНУ им. В. Даля , 2005. - 167 c.
  342.25(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Гоберман Л.А. Основы теории, расчета и проектирования строительных и дорожных машин : учебник для техникумов. - М. : Машиностроение , 1988. - 463 c.
  69.002.5.001.63 + 625.7.08.001.63
  Гоберман Л.А. Прикладная механика колесных машин. - М. : Машиностроение , 1974. - 311 c.
  531.8 : 629.3
  Говорущенко Н.Н. Автомобильное топливо. Как его экономить. - Х. : Вища шк , 1979. - 144 c.
  629.331.002.3 : 662.6.004.18
  Говорущенко Н.Я. Экономия топлива и снижение токсичности на автомобильном транспорте. - М. : Транспорт , 1990. - 199 c.
  621.431.73.004.18
  Говорущенко Н.Я. Техническая эксплуатация автомобилей : учебник для вузов. - Х. : Вища шк. , 1984. - 312 c.
  629.331.004.5            629.113.004.54
  Гоголев Л.Д. Еволюція автомобіля. - К. : Техніка , 1983. - 142 c.
  629.331``71``(091)            629.113
  Гоголь Г.П. Міжнародний маркетинг : навч. посібник для вищ.навч.закл. - Львів : Львівська політехніка , 2004. - 147 c.
  339.138(100)
  Годбийон К. Дифференциальная геометрия и аналитическая механика / пер. с фр. А.Г.Кушниренко. - М. : Мир , 1973. - 188 c.
  514.7 : 517.93
  Годин А.М. Маркетинг : учеб.- метод. пособие. - М. : Дашков и К , 2000. - 211 c.
  339.138            65.290-22
  Гозенбух В.Л. Дозиметрические критерии тяжести и острого облучения человека / В.Л.Гозенбук, И.Б.Кеирим-Маркус. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 184 c.
  615.015.3:613.648.4            53.6
  Голдовский Б.И. Комплексный метод поиска решений технических проблем / Б.И.Голдовский, М.И.Вайерман. - М. : Реч.транспорт , 1990. - 112 c. - (Методы анализа проблем и поиска решений в технике).
  658.512.2
  Голембо Б.З. Алгоритмизация и программирование электротехнических задач на электронных цифровых вычислительных машинах : учеб. пособие для вузов. - М. : Высш. шк. , 1974. - 176 c.
  004.42:621.3            681.3
  Голенко А. Зароботная плата: начисления и удержания. - Х. : Фактор , 1998. - 92 c. - (Налоги и бух. учёт. Блиц-библиотека).
  658.32 : 657.471            65.052
  Голибардов Е.И. Техника ФСА / Е.И.Голибардов, А.В.Кудрявцев, М.И.Синенко. - К. : Техніка , 1989. - 239 c. - (Б-ка инженера).
  658.011.47
  Голиков А.П. Вступ до економічної і соціальної географії : підручник для вищ.навч.закл. / А.П.Голиков, Я.Б.Олійник, А.В.Степаненко. - К. : Либідь , 1996. - 320 c.
  330:913+316:913            65.04
  Голиков Е.А. Маркетинг и логистика : учеб. пособие. - 3-е изд . - М. : Дашков и К , 2001. - 410 c.
  339.138+658.7            65.290-22
  Голиков Е.А. Маркетинг и логистика : учеб. пособие. - М. : Дашков и К , 1999. - 412 c.
  339.138 + 658.7            65.290-22-65.40
  Голицын Г.А. Гармония и алгебра живого. В поисках биол.принципов оптимальности / Г.А.Голицын, В.М.Петров. - М. : Знание , 1990. - 125 c.
  577.31
  Голицынский Ю.Б. Грамматика : сб.упражнений. - 2-е изд., перераб. и доп . - СПб. : Каро , 1999. - 475 c.
  811.111`36
  Голицынский Ю.Б. Грамматика : сб.упражнений. - 3-е изд., перераб. и доп . - СПб : Каро , 2000. - 506 c.
  811.111`36            81.2Англ
  Голицынский Ю.Б. Грамматика. Сборник упражнений. - 3-е изд., перераб. и доп . - СПб. : КАРО , 2000. - 506 c.
  811.111`36
  Голіцинський Ю. Граматика : збірник вправ / Ю.Голіцинський, В.Голіцинська. - 5-е вид., випр. та доп . - К. : Арій , 2010. - 543 c. - (Англійська мова для школярів).
  811.111`36
  Голіцинський Ю. Граматика. Ключі до вправ. - 5-те вид . - К. : Арій , 2010. - 543 c. - (Англійська мова для школярів).
  811.111`36            81.2Англ
  Голіцинський Ю.Б. Граматика : збірник вправ. - 2-ге вид., перероб . - К. : ІНКОС , 2002. - 477 c.
  811.111`36            81.2Англ-2
  Голованенко С.Л. Экономика автомобильного транспорта : учебник для вузов. - М. : Высш. шк. , 1983. - 352 c. - (Высш.образование).
  656.13:338.45
  Голованов Л.В. Соперники резца. - М. : Машиностроение , 1973. - 144 c.
  621.9.04.002
  Головач А.В. Статистика банківської діяльності : навч. посібник / А.В.Головач, В.Б.Захожай, К.С.Базилевич. - К. : МАУП , 1999. - 174 c. - (Міжрегіональна Академія управління персоналом).
  336.71:311.42(075.8)
  Головач А.С. Зразки оформлення документів : для підприємств і громадян. - Донецьк : Сталкер , 1999. - 349 c.
  651.7            65.050.2
  Головач А.С. Зразки оформлення документів для підприємств і громадян. - Донецьк : Сталкер , 1998. - 349 c.
  651.7            65.050.2
  Головач А.С. Зразки оформлення документів : для підприємств і громадян. - Донецьк : Сталкер , 1997. - 349 c.
  651.7            65.050.2
  Головач А.С. Образцы оформления документов для предприятий и граждан. - Донецк : Сталкер , 1998. - 315 c.
  651.7            65.050.2
  Головач А.С. Образцы оформления документов : для предприятий и граждан. - Донецк : Сталкер , 1996. - 315 c.
  651.7            65.050.2
  Головащук С.І. Орфографічний словник : 5 - 11 класи. - 7-е вид., виправ . - К. : Освіта , 1992. - 176 c.
  811.161.2`35(038)            81.2Ук
  Головащук С.І. Складні випадки наголошення : словник-довідник. - К. : Либідь , 1995. - 191 c.
  811.161.2`342.73            81.2Укр
  Головенко С.Н. Основы автоматики и автоматического регулирования станков с программным упралением : учебник для техникумов / С.Н.Головенко, С.В.Сироткин. - 2-е изд.. перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1988. - 287 c.
  621.9.06-529:681.5
  Головин В.А. Технология и оборудование холодной штамповки : учебник для техникумов / В.А.Головин, Г.С.Ракошиц, А.Г.Навроцкий. - М. : Машиностроение , 1987. - 352 c.
  621.983+621.73
  Головин В.В. Аналоговые пневматические устройства. - М. : Машиностроение , 1980. - 160 c. - (Б-ка приборостроителя).
  681.523.5
  Головин Г.Ф. Технология термической обработки металлов с применением индукционного нагрева / Г.Ф.Головин, Н.В.Зимин ; под общ. ред. А.Н.Шамова. - 5-е изд.. перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1990. - 87 c. - (Б-чка высокочастотника-термиста; вып.3).
  621.78
  Головин О.В. Радиоприёмные устройства : учеб. для сред. спец. учеб. заведений. - М. : Высш.шк. , 1997. - 384 c.
  621.396
  Головина Л.И. Линейная алгебра и некоторые её приложения. - 4-е изд., испр . - М. : Наука , 1985. - 392 c. - (Избр.главы высш. математики для инженеров и студе).
  512.64
  Головинский В.В. Статистические методы регулирования и контроля качества. Расчёт оптимальных вариантов. - М. : Машиностроение , 1974. - 264 c.
  658.562.012.7
  Головинский О.И. Основы автоматики : учебник для электромехан. техникумов. - М. : Высш.шк. , 1987. - 207 c.
  681.51:621.398
  Головкин П.И. Энергосистема и потребители электрической энергии. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 359 c.
  621.311
  Головко Д.Б. Надвисокочастотні методи та засоби вимірювання фізичних величин : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Д.Б.Головко, Ю.О.Скрипник, О.П.Яненко. - К. : Либідь , 2004. - 327 c.
  621.317.08
  Головлев В.А. Автоматизация работ по управлению качеством на машиностроительном предприятии / В.А.Головлев, А.С.Армягов. - М. : Статистика , 1979. - 192 c.
  658.562.012.3
  Головлев В.Д. Расчеты процессов листовой штамповки. Устойчивость формообразования тонколистового металла. - М. : Машиностроение , 1974. - 136 c.
  621.983.001.24
  Головнин Г.Я. Лабораторные работы по теоретической механике.Динамика : учеб.пособие. - М. : Высш.шк. , 1967. - 75 c.
  531.3
  Головченко В.В. Юридична термінологія : довідник / В.В.Головченко, В.С.Ковальський. - К. : Юрінком Інтер , 1998. - 219 c.
  340.113            67.2
  Головчук А.Ф. Експлуатація та ремонт сільськогосподарської техніки : в 3 т. Т.1. Трактори : підручник для проф.- техн.закладів / А.В.Головчук,В.Ф.Орлов,О.П.Строков; за ред.А.Ф.Головчука. - К. : Грамота , 2003. - 335 c.
  631.372
  Голод 1921-1923 років в Україні : зб. документів і матеріалів / відпов. ред. С.В.Кульчинський. - К. : Наук.думка , 1993. - 238 c.
  940.5``1921/1923`` ``3635``(477)            63.3/4Укр/61
  Голод 1932-1933 років у Валківському та Коломацькому районах Харківщини (документи, спогади, списки померлих) / упоряд.Т.Поліщук. - К.;Х.;Нью-Йорк;Філадельфія : М.П. Коць , 1997. - 366 c.
  940.5(477)``1932/1933`` ``3635``            63.3(4Укр)61
  Голод-геноцид 1933 року в Україні.Іст.-політолог. аналіз соціально-демографічних та морально-психологічних наслідків. Міжнародна наук.- теор. конференція, Київ, 28.11.1998 р. : матеріали. - К.; Нью-Йорк : Вид-во М.П.Коць , 2000. - 534 c.
  940.5(477)``1933`` ``3635``            63.3/4Укр/61
  Голоднов Ю.М. Контроль за состоянием трансформаторов. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 87 c. - (БЭ:Б-ка электромонтера; вып. 603).
  621.314.2
  Голодомор 1932-1933 років в Україні : документи і матеріали / упоряд. Р.Пиріг - К. : Києво-Могилянська академія , 2007. - 1126 c.
  940.5``1932/1933`` ``3635``(477)
  Голомазов М.М. Линейная алгебра и аналитическая геометрия : учеб. пособие для вузов. - М. : РосКонсульт , 1999. - 152 c.
  512.64+514.742.2
  Голомидов А.М. Эксплуатационные свойства автомобилей с приводом на передние колёса. - М. : Машиностроение , 1986. - 112 c.
  629.331.032.24            629.113.027.004.12
  Голомшток И.С. Проектирование и принципы сооружения нефтезаводов : учеб. пособие для вузов / И.С. Голомшток, Д.В. Овсянников, Н.А. Самсонов. - М. : Гостоптехиздат , 1960. - 354 c.
  66.013.5
  Голофтеев С.А. Лабораторный практикум по курсу ``Металлорежущие станки`` : учеб.пособие для сред.спец.учеб.заведений. - М. : Высш. шк. , 1991. - 237 c.
  621.9.06
  Голсуори Дж. Собственник : роман на англ. языке. / Джон Голсуорси. - М. : Менеджер , 2000. - 384 c. - (Galsworthy John. The man of property).
  811.111            81.2Англ
  Голубев Б.И. Определение объемов строительных работ : справочник - М. : Стройиздат , 1991. - 63 c.
  69.003.12
  Голубев Г.А. Контакные уплотнения вращающихся валов / Г.А.Голубев, Г.М.Кукин, Г.Е.Лазарев, А.В.Чичинадзе. - М. : Машиностроение , 1976. - 264 c.
  621.824:62-762
  Голубева О.В. Теоретическая механика : учеб. пособие для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1976. - 350 c.
  531.01
  Голубенко А.Л. Теория технических систем : учеб. пособие для вузов / А.Л. Голубенко, А.С. Петров, А.Л. Кашура. - 2-е изд . - К. : Арістей , 2005. - 236 c.
  62.001
  Голубенко А.Л. Сцепление колеса с рельсом : монография. - 2-е изд., доп. и перераб . - Луганск : Изд-во ВУГУ , 1999. - 479 c.
  629.4.032 + 629.4.015 + 625.1.03
  Голубенко А.Л. Сцепление колеса с рельсом : монография. - 2-е изд., доп. и перераб . - Луганск : Изд-во ВУГУ , 1999. - 479 c. - (Восточно-укр.гос.ун-т).
  629.4.032+629.4.015+625.1.03
  Голубков Е.П. Маркетинг : словарь-справочник. - М. : Дело , 2000. - 439 c.
  339.138            65.290-22
  Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Финпресс , 2000. - 461 c. - (Маркетинг и менеджмент в России и за рубежом).
  339.138.017            65.290-22
  Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. - М. : Финпресс , 1998. - 414 c. - (Маркетинг и менеджмент в России и за рубежом).
  339.138.017            65.290-22
  Голубкова Е.Н. Маркетинговые коммуникации. - М. : Финпресс , 2000. - 256 c. - (Маркетинг и менеджмент в России и за рубежом).
  339.138            65.290-22
  Голубцов М.С. Микроконтроллеры AVR: от простого к сложному. / М.С.Голубцов, А.В.Кириченкова. - 2-е изд., испр. и доп . - М. : СОЛОН-Пресс , 2004. - 302 c.
  681.325.5-181.4
  Гольберг А.А. Роботы.Пособие по английскому языку : учеб. пособие / А.А. Гольберг, Р.А. Дольникова, В.И. Маслов. - М. : Высш. шк. , 1987. - 135 c.
  811.111            81.2 Англ-923
  Гольд Б.В. Англо - русский словарь автотракторный : ок.50000 терминов / Б.В.Гольд, Р.В.Кугель, С.А.Шершер. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Сов.Энциклопедия , 1972. - 704 c.
  811.111=161.2(038):629.3            81.2Англ-4
  Гольд Б.В. Конструирование и расчет автомобиля : учебник для втузов - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : ’’Машгиз’’ , 1962. - 464 c.
  629.113
  Гольд В.В. Конструирование и расчёт автомобиля : учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машгиз , 1962. - 464 c.
  629.331.001.6            629.113
  Гольдберг О.Д. Автоматизация контроля параметров и диагностика асинхронных двигателей / О.Д.Гольдберг, И.М.Абдуллаев, А.Н.Абиев; под ред. О.Д.Гольдберга. - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 160 c.
  621.313.333.001.4
  Гольдберг О.Д. Проектирование электрических машин : учебник для вузов / О.Д.Гольдберг, Я.С.Гурин, И.С.Свириденко; под. ред. О.Д.Гольдберга. - М. : Высш.шк. , 1984. - 431 c.
  621.313.001.6
  Гольдберг Я.Е. С чего начинается решение стереометрической задачи : пособие для учителя. - К. : Рад.шк. , 1990. - 118 c.
  514.113
  Гольденберг Л.М. Цифровые устройства и микропроцессорные системы.Задачи и упражнения : учеб. пособие для вузов / Л.М. Гольденберг, В.А. Малев, Г.Б. Малько. - М. : Радио и связь , 1992. - 256 c.
  004.31-181.4            681.325.5-181.4
  Гольдин О.Е. Задачник по теории электрических цепей. : учеб.пособие для вузов. - М. : Высш. шк. , 1969. - 312 c.
  621.3.011.7
  Гольдин О.Е. Программированное изучение теоретических основ электротехники : учеб. пособие для вузов / О.Е. Гольдин, А.Е. Каплянский, Л.С. Полотовский. - М. : Высш.шк. , 1978. - 287 c.
  621.3.01
  Гольстрем В.А. Справочник энергетика промышленных предприятий. / В.А.Гольстрем, А.С.Иваненко. - 4-е, перераб. и доп . - К. : Техніка , 1977. - 463 c.
  621.3+658.26
  Гольстрем В.А. Энергетический справочник инженера / В.А.Гольстрем, Ю.Л.Кузнецов. - К. : Техніка , 1983. - 487 c.
  621.3:658.26
  Гольстрем В.А. Справочник по экономии топливно-энергетических ресурсов. / В.А.Гольстрем, Ю.Л.Кузнецов. - К. : Техніка , 1985. - 384 c.
  620.9.004.18
  Гольцман В.А. Приборы контроля и средств автоматики тепловых процессов : учеб.пособие для сред.ПТУ. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1980. - 255 c.
  681.515: 621.1
  Гольштейн Е.Г. Теория двойственности в математическом программировании и её приложение. - М. : Наука , 1971. - 351 c. - (Современные проблемы математики).
  519.85
  Гоменюк С.И. Объективно-ориентированные модели и методы анализа механических процессов - Никополь : Никопальская коммунальная типография , 2004. - 316 c.
  681.5
  Гомперц Т. Греческие мыслители : в 2 т. Т.1. / пер. с нем. - Изд.науч . - СПб. : Алетейя , 1999. - 605 c. - (Античная б - ка.Исследования).
  1(091)            87.3(0)
  Гомперц Т. Греческие мыслители : в 2 т. Т.2. / пер. с нем. - Изд.науч . - СПб. : Алетейя , 1999. - 267 c. - (Античная библиотека. Исследования).
  1(091)            87.3
  Гонда С. Оптоэлектроника в вопросах и ответах / Сюнъити Гонда,Дзюнья Сэко ; пер. с яп. З.К.Кругляка. - Л. : Энергоатомиздат , 1989. - 181 c.
  621.383
  Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы Т.2. Нелинейные системы. Преобразование случайных процессов в линейных и нелинейных системах. Борьба с помехами. : учебник для вузов - М. : Сов. радио , 1967. - 327 c.
  621.372            621.39
  Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы : учебник для вузов. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Радио и связь , 1986. - 512 c.
  621.372
  Гончар М.С. Математичні основи інформаційної економіки : монографія. - К. : ІТФ ім. М.М.Боголюбова , 2007. - 464 c.
  330.47:519.72
  Гончар М.С. Фондовий ринок і економічний ріст : монографія. - К. : Обереги , 2001. - 826 c. - (Біб-ка Держ. фонду фундамент. досліджень).
  336.761            65.262.2
  Гончар Т.О Кримінальне право України : навч.посібник для підготовки до іспиту / Т.О.Гончар, Є.Л.Стрельцов, О.А.Чуваков. - 2-е вид.,випр. та доп . - Х. : Одіссей , 2012. - 263 c.
  343.2/.7(477) : (37.017.4-053.81 : 343.85)
  Гончаренко К.С. Пористое хромирование деталей машин. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1968. - 192 c.
  621.357:669.268.7 : 621.81
  Гончаренко Н.В. Гений в искусстве и науке. - М. : Искусство , 1991. - 432 c.
  159.924.24            87.8
  Гончаренко О.В. Міжбюджетні відносини на місцевому рівні в Україні : монографія. - К. : Алерта , 2013. - 220 c.
  336.143 ; 352(477)
  Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент : навч. посібник. - Харків : ІНЖЕК , 2003. - 237 c. - (Харк. держ. екон. ун-т).
  658.14/.17.012.32            65.290-93
  Гончаров А.И. Справочник по химии / А.И.Гончаров, М.Ю.Корнилов. - К. : Вища школа , 1977. - 303 c.
  54(031)
  Гончаров В.М. Топливо, смазка, вода : учебник для техникумов / В.М.Гончаров, Л.Г.Мурзин. - 4-е изд.,перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1973. - 200 c.
  656.2 : (662.6+628.1+621.892)            662.6
  Гончаров І.Д. Кримінально - процесуальне право України.Досудове слідство : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч. літ. , 2005. - 247 c.
  343.132(477)
  Гончарук А.Г. Основи статистики : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч.літ. , 2004. - 125 c.
  311
  Гончарук В.А. Маркетинговое консультирование. - М. : Дело , 1998. - 248 c.
  339.138            65.290-22
  Гончарук Я.А. Маркетинг : навч. посібник у тестах / Я.А.Гончарук, А.Ф.Павленко, С.В.Скибінський. - К. : КНЕУ , 2002. - 314 c.
  339.138            65.290-22
  Горак Г.І. Філософія : курс лекцій. - К. : Вілбор , 1998. - 272 c.
  1            87.3
  Горбатов В.А Основы дискретной математики : учеб. пособие для вузов. - М. : Высш. шк. , 1986. - 311 c.
  519.854
  Горбатов В.А САПР систем логического управления. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 231 c.
  658.512.011.56.001.63
  Горбатов В.А. Основы дискретной математики : Учеб.для вузов по спец."Прикладная математика" - М. : Высшая школа , 1986. - 311 c.
  519.854
  Горбацевич А.Ф. Курсовое проектирование по технологии машиностраения : учеб. пособие для вузов / А.Ф.Горбацевич, В.А.Шкред. - 4-е изд.,перераб. и доп . - Минск : Выш.шк. , 1983. - 256 c.
  621.002
  Горбацевич А.Ф. Курсовое проектирование по технологии машиностроения : учеб. пособие / А.Ф.Горбацевич, В.А.Шкред - 4-е изд., перераб. и доп. . - Минск : Высшая школа , 1983. - 255 c.
  621.002
  Горбацевич Е.Д. Аналоговое моделирование систем управления : учеб.пособие для вузов / Е.Д.Горбацевич,Ф.Ф.Левинзон; под ред.Е.П.Попова, И.М.Тотельбаума. - М. : Наука , 1984. - 304 c.
  681.5.017
  Горбачев В.А. Технологии моделирования систем : Учебное пособие - Харьков : Компания СМИТ , 2005. - 162 c.
  519.711.3
  Горбачев В.Г История философии : уч. пособие для вузов и техникумов - 2-е изд. перераб. и доп. . - Брянск : Курсив , 1998. - 336 c.
  1091
  Горбачев В.Г Основы философии : курс лекций - М. : Гуманит.изд.центр ВЛАДОС , 1998. - 351 c.
  1
  Горбачев В.Г. История философии : учеб.пособие для вузов и техникумов. - 2-е изд.,перераб.и доп . - Брянск : Курсив , 1998. - 336 c.
  1(091)            87.3
  Горбачев В.Г. Основы философии : курс лекций. - М. : Гуманит.изд.центр ВЛАДОС , 1998. - 351 c.
  1            87
  Горбачев Г.Н. Промышленная электроника : учебник для вузов / Г.Н.Горбачев,Е.Е.Чаплыгин. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 320 c.
  621.382.2/.3
  Горбунов Б.И. Обработка металлов резанием, металлорежущий инструмент и станки. : учеб.пособие для вузов. - М. : Машиностроение , 1981. - 287 c.
  621.9
  Горбунов Б.И. Обработка металлов резанием, металлорежущий инструмент и станки : учеб. пособие для студентов немашиностроит.спец.вузов - М. : ’’Машиностроение’’ , 1981. - 287 c.
  621.9.02
  Горбунов В.Л Справочное пособие по микропроцессорам и микроЭВМ / В.Л.Горбунов, Д.И.Панфилов, Д.Л.Преснухин; под ред.Д.Л.Преснухина. - М. : Высш.шк. , 1988. - 272 c.
  004.31-184.48 + 004.382.7            681.325.5-184
  Горбунова Е.В. Английская грамматика в коммуникативных упражнениях : учеб. пособие для вузов / Е.В. Горбунова, С.Г Дубровская. - М. : Высш.шк. , 1985. - 175 c.
  811.11`36            81.2Англ.2
  Гордеев А.А. История казаков : в 4 т. Т.1. Золотая Орда и зарождение казачества. - М. : Страстной бульвар , 1992. - 173 c.
  94(47).031 - 057.36
  Гордеев А.А. История казаков : в 4 т. Т.4. Великая война 1914-1918 гг.Отречение государя.Временное правительство и анархия.Гражданская война. - М. : Страстной бульвар , 1993. - 347 c.
  94(47)``1914/1918``
  Гордеев А.В Операционные системы : учебник для вузов. - 2-е изд . - СПб : Питер , 2005. - 415 c.
  004.451            681.3.066
  Гордеева Т.А. Анализ изломов при оценке надежности материалов / Т.А. Гордеева, И.П. Жегина. - М. : Машиностроение , 1978. - 200 c.
  620.178.3
  Гордєєв О.Ф. Системи автоматизованого проектування верстатів : навч.посібник для вищ.навч.закл. / О.Ф.Гордєєв, П.О.Захаров.; Луцький індустріальний ін-т - Луцьк : Л І І , 1997. - 123 c.
  621.9.06 : 658.512.011.56
  Гордин Е.И. Основы автоматики и вычислительной техники : учебник для техникумов / Е.М.Гордин, Ю.Ш.Митник, В.А.Тавлинский. - М. : Машиностраение , 1978. - 304 c.
  681.5 + 004
  Гордієнко В. Психологія особистості в біографіях, подіях, портретах : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.Гордієнко, Л.Копець - К. : Києво-Могилянська академія , 2007. - 303 c.
  159.923
  ГордІєнко К.Д. Аграрний маркетинг: нормативно - правове регулювання : зразки документів. - К. : КНТ , 2007. - 365 c.
  346 : 63 : 339.138
  Гордієнко К.Д. Діловодство в роботі секретаря : Практичний посібник - 4-те вид.,стереотип. . - К. : КНТ , 2015. - 304 c.
  651.4/9            65.050.286
  Гордієнко Н.Г. Автоматизоване робоче місце ревізора : навч.посібник. - К. : Київ нац.торг.- екон.ун-т , 2002. - 131 c.
  657.6.331.103.224
  Гордов Е.П. Метод полуклассического представления квантовй теории / Е.П Гордов, С.Д Творогов; отв.ред. В.Г. Багров. - Новосибирск : Б.и. , 1983. - 168 c.
  530.145
  Гордон В.О. Курс начертательной геометрии / В.О Гордон, М.А Семенцов-Огиевский; под ред.В.О.Гордона. - 22-е изд . - М. : Наука , 1977. - 367 c.
  514.18
  Гордон В.О. Курс начертательной геометрии : учебник для вузов / В.О Гордон, М.А Семенцов - Огиевский; под ред. В.О.Гордона. - 25-е изд.,стер . - М. : Наука , 1973. - 363 c.
  514.18
  Гордон В.О. Курс начертательной геометрии : учеб.пособие для втузов / В.О.Гордон, М.А.Семенцов-Огиевский; под ред. Ю.Б.Иванова. - 23-е изд., перераб . - М. : Наука , 1988. - 272 c.
  514.18
  Гордон Е.М. Грамматика современного английского языка : учебник для ин-то и фак.ин..яз. / Е.М.Гордон, И.П.Крылова. - 3-е изд.,испр.и доп . - М. : Высш.шк. , 1986. - 430 c.
  811.111`36            81.2Англ-2
  Горев А.Э Грузовые автомобильные перевозки : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд.,стер . - М. : Академия , 2004. - 287 c.
  656.135
  Горелик А.Л. Методы распознавания : учеб. пособие / А.П.Горелик,В.А.Скрипкин. - М. , 1977.
  681.323
  Горелик С.С. Материаловедение полупроводников и диэлектриков : учебник для вузов / С.С.Горелик, М.Я.Дашевский. - М. : Металлургия , 1988. - 574 c.
  621.315.592
  Горелик С.С. Материаловедение полупроводников и диэлектриков : учебник для вузов / С.С.Горелик, М.Я.Дашевский. - М. : Металлургия , 1988. - 574 c.
  621.315.592
  Горелов И.Н. Разговор с компьютером. Психолингвистический аспект проблемы / с послесл. Д.А.Поспелова. - М. : Наука , 1987. - 256 c.
  007 : 81`23
  Горелова В.Л. Основы прогнозирования систем : учеб.пособие для инж.- экон.спец.вузов / В.Л. Горелова, Е.Н. Мельникова. - М. : Высш.шк. , 1986. - 287 c.
  62.001.18
  Горемыкин В.А. Планирование предпринимательсокй деятельности предприятия : метод.пособие / В.А. Горемыкин, А.Ю. Богомолов. - М. : ИНФРА-М , 1997. - 333 c. - (Б-ка журн.Консультант директора).
  658.012.2 : 334.7.012.42            65.290-2
  Горемыкин В.А. Стратегия развития предприятия : учеб.пособие для экон.спец.вузов / В.А. Горемыкин, Н.В. Нестерова. - 2-е изд., испр . - М. : Дашков и К , 2004. - 593 c.
  658.016``313``
  Горемыкин В.А. Экономика недвижимости : учебник для вузов / В.А. Горемыкин, Э.Р. Бугулов. - М. : Филинъ , 1999. - 586 c.
  330.1.347.214.2.075.8
  Горин Г.А. Цены и тарифы:Учебн.пособие для торговых вузов : учебн.пособие / Г.А.Горин,Л.М.Гужавин,Я.Л.Орлов - Москва : Экономика , 1983. - 151 c.
  65.9/2/421
  Горицкая Н.Г. Бухгалтерский учет и финонсовый анализ : практ.пособие. - К : Ред.газ.``Бухгалтерия.Налоги.Бизнес`` , 2001. - 287 c.
  657 + 658.141.17.012.12            65.052.21
  Горкун М.Г. Учебник английского языка для ин-тов лег.пром-сти, быт.обслуж.и торг.-экон.ин-тов. - К. : Вища шк. , 1986. - 239 c.
  811.111            81.2Англ-9
  Горлач Н.И Смысл жизни...Размышления. - Харьков : Единорог , 2001. - 256 c.
  130.121.4            87.3(2)6
  Горная энциклопедия : в 5 т. Т.4. Ортин - Социосфера / гл.ред. Е.А.Козловский. - М. : Сов.энциклопедия , 1989. - 623 c.
  622(031)
  Горная энциклопедия : в 5 т. Т.3. Кенган - Орт / гл.ред. Е.А.Козловский. - М. : Сов.энциклопедия , 1987. - 592 c.
  622(031)
  Горная энциклопедия : в 5 т. Т.2. Геосферы - Кенай / гл.ред. Е.А.Козловский. - М. : Сов.энциклопедия , 1986. - 575 c.
  622(031)
  Горная энциклопедия : в 5 т. Т.1. Аа - Геосистема / гл.ред.Е.А. Козловский. - М. : Сов.энциклопедия , 1984. - 560 c.
  622(031)
  Горная энциклопедия : в 5 т. Т.5. СССР - Яшма / гл. ред. Е.А.Козловский. - М. : Сов.энциклопедия , 1991. - 561 c.
  622(031)
  Горнев В.Ф. Оперативное управление в ГПС / В.Ф.Горнев, В.В.Емельянов, М.В.Овчинников. - М. : Машиностроение , 1990. - 254 c. - (ГПС.Гибкие производственніе системы).
  658.52.011.56.012.3
  Горнушкин Ю.Г. Практические советы владельцу автомобиля. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1984. - 112 c.
  629.331.1.004.54.            629.114.6-181.4.004.54
  Горнушкин Ю.Г. Советы автолюбителям. - М. : Транспорт , 1979. - 96 c.
  629.331.1.004.54            629.114.6.004.54
  Горнштейн П.И. Задачи с параметрами / П.И. Горнштейн, В.Б. Полонский,М.С. Якир - К. : Риа "Текст" МП "ОКО" , 1992. - 288 c.
  51
  Горнштейн П.И. Решение конкурсных задач по математике из сборника под ред. М.И. Сканави / П.И.Горнштейн, Н.Н.Поляк, В.К.Тульчинский. - К. : Текст : ОКО , 1992. - 246 c.
  51
  Горов Э.А. Типовой лабораторной практикум по теории механизмов и машин : учеб. пособие для вузов / Э.А.Горов, С.А.Гайдай, С.В.Лушников. - М. : Машиностроение , 1990. - 155 c.
  621.01
  Городецкий В.И. Математическое программирование и массовое обслуживание : учеб. пособие / В.И.Городецкий, Ю.И.Рыжиков. - Л. : Воен. инж. Краснознамен. ин-т , 1975. - 182 c.
  519.85
  Городецкий Л.Н. Хочешь стать рационализатором? : справочкник / Л.Н. Городецкий, Д.Д. Крашенинникова. - 2-е изд.,перераб. и доп . - Днепропетровск : Промінь , 1985. - 191 c.
  006.015.2            608.2
  Городинская В.С. Природа.Человек. Закон / В.С. Городинская, В.Иванов. - М. : Юрид. лит. , 1990. - 383 c.
  502.11 : 349.6            20.1
  Горохов В.А Чистовая обработка титановых сплавов. - М. : Машиностроение , 1975. - 109 c.
  621.73.669.295
  Горохов В.А. Проектирование и расчет приспособлений : учеб. пособие для машиностр. спец. вузов. - Мн. : Выш.шк. , 1986. - 238 c.
  621.9.06-229.001.63
  Горохов В.Г. Введение в философию техники : учеб. пособие для вузов / В.Г.Горохов, В.М.Розин. - М. : ИНФРА-М , 1998. - 224 c. - (Высш.образование).
  1 : 62            87
  Горохов. В.А. Проектирование и расчет приспособлений : учеб.пос. для машиностр. спец. вузов - Мн. : Выш. шк. , 1986. - 238 c.
  621.9.06.229
  Горошкин А.К. Приспособление для металлорежущих станков : справочник - 7-е изд. перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1979. - 303 c.
  621.9.06.229
  Горошкин А.К. Приспособления для металлорежущих станков : справочник. - 6-е изд.,испр. и доп . - М. : Машиностроение , 1971. - 384 c.
  621.9.06 - 229
  Горошкин А.К. Приспособления для металлорежущих станков : справочник. - 7-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1979. - 303 c.
  621.9.06-229
  Горошкин А.К. Приспособления для металлорежущих станков : справочник - М. : ’’Машиностроение’’ , 1979. - 303 c.
  621.9.02
  Горошков Б.И. Радиоэлектронные устройства : справочник. - М. : Радио и связь , 1984. - 400 c. - (Массовая радиобиблиотека. Вып.1076).
  621.396.6
  Горошков Б.И. Элементы радиоэлектронных устройств : справочник. - М. : Радио и связь , 1989. - 177 c. - (Массовая радиобиблиотека. Вып. 1125).
  621.382.049.77
  Горпинич В.А. Русский язык. Синтаксис : учеб.пособие для пед. училищ. - К. : Вища шк. , 1986. - 247 c.
  811.161.1`367            81.2Р
  Горпинич В.А. Русско - украинский орфоэпический словарь / под ред. В.М. Русановского. - К. : Освіта , 1992. - 254 c.
  811.161.1=161.2(038)
  Горский А.И. Расчет машин и механизмов автоматических линий литейного производства. - М. : Машиностроение , 1978. - 551 c.
  621.74.06-52.001.24 : 658.527.011.56
  Горский В.Г. Планирование промышленных экспериментов ( модели статики) / В.Г.Горский, Ю.П.Адлер. - М. : Металлургия , 1974. - 264 c.
  519.23 : 669
  Горский В.Г. Планирование промышленных экспериментов (модели статики) / В.Г.Горский, Ю.П.Адлер. - М. : Металлургия , 1974. - 264 c.
  519.23 : 669
  Горський В.С. Історія української філософії : підручник для вищ.навч.закл. / В.С. Горський, К.В. Кислюк. - К. : Либідь , 2004. - 486 c.
  1(477)(091)            87.3(4Укр)
  Горський В.С. Історія українскої філософії : навч. посібник - 4-е вид., доп . - К. : Наук. думка , 2001. - 375 c.
  1(477)(091)
  Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій : навч. посібник для вищ. навч. закл. - 3-е вид . - К. : Наук. думка , 1997. - 286 c.
  1(477)(091)
  Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Наук. думка , 1996. - 286 c.
  1(477)(091)            87.3
  Горфинкель В.Я. Научно - технический прогресс и себестоимость продукции в машиностроении. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1987. - 183 c.
  62.001.7 . 338.512            621.002
  Горшков В.Н. Надежность оперативных запоминающих устройств ЭВМ. - Л. : Энергоатомиздат , 1987. - 168 c.
  004.33-192            681.327.2-192
  Горшкова В.П. Синтаксис и пунктуация.Упражнения с выборочным ответом. : пособие для учителей вечерней шк. - М. : Просвещение , 1975. - 208 c.
  811.161.1`367            81.2Р
  Горштейн П.И. Задачи с параметрами / П.И.Горштейн, В.Б.Полонский, М.С.Якир. - К. : Текст : ОКО , 1992. - 288 c.
  51
  Горштейн П.И. Решение конкурсных задач по математике из сб. под ред. М.И.Сканави. Группа В / П.И.Горштейн, Н.Н.Поляк, В.К.Тульчинский - К. : Текст: ОКО , 1992. - 246 c.
  51
  Горштейн П.И. Решение конкурсных задач по математике из сборника под ред. М.И.Сканави.Группа В / П.И.Горшиейн, Н.Н.Поляк, В.К.Тульчинский. - К. : Текст: ОКО , 1992. - 246 c.
  51(076.2)
  Горяинов В.Т. Примеры и задачи по статической радиотехнике : учеб. пособие для вузов / В.Т.Горяинов, А.Г.Журавлев, В.И.Тихонов; под ред. В.И. Тихонова. - М. : Сов.радио , 1970. - 600 c.
  621.391
  Горяйнов К.Э Электрическая сварка и резка бетонных, керамических и каменных материалов. - М. : Стройиздат , 1972. - 143 c.
  621.791.7.691.2.4
  Горячая штамповка и прессование титановых сплавов / Л.А.Никольский,С.З.Фиглин,В.В.Бойцов и др. - М. : Машиностроение , 1975. - 285 c.
  (621.73 + 621.777) : 669.295
  Горячев Г.В. Математичні моделі та методи комп`ютерного моделювання процесу екстрагування цукру в похилому дифузійному апараті : монографія - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2004. - 131 c.
  004.942 :664.1            681.322 : 664.1
  Горячее гидропрессование неметаллических материалов / А.И. Колпашников, В.А. Вялов, А.П. Петров, А.А. Федоров. - М. : Машиностроение , 1977. - 271 c.
  621.777
  Госодарстке право : Практикум / За ред.: В. С. Щербини - К.: : Юрінком Інтер , 2001. - 320 с. c.
  67.404.614укр.
  Госодарстке право : Практикум / За ред.: В. С. Щербини - К.: : Юрінком Інтер , 2001. - 320 с. c.
  67.404.614укр.
  Господарське право : навч. посібник у схемах і таблицях / за заг. ред. М.Л. Шелухіна. - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 611 c.
  346.1(477)
  Господарський кодекс України. - Х. : Одіссей` , 2003. - 248 c. - (Закони України).
  [346:340.130.54](477)            67.404(4Укр)
  Господарський кодекс України. Господарський процесуальний кодекс України : офіц.тексти / Мін-во юстиції України. - К. : Юрінком Інтер , 2004. - 303 c.
  [346:340.130.54](477)            67.404(4Укр)
  Господарський кодекс України. Господарський процесуальний кодекс України. - К. : Юрінком Інтер , 2005. - 303 c.
  346 : 340.130.54(477)
  Господарський кодекс України. За станом на 15 червня 2006 року. - Х. : ІГВІНІ , 2006. - 231 c. - (Закони України).
  346:340.130.54(477)
  Господарський кодекс України: коментар / Н.О. Саніахметова, Н.І. Шутов, А.К. Вишняков та ін.; за заг. ред. Н.О. Саніахметової. - Х. : Одіссей , 2004. - 845 c.
  346:340.130.54(477)            67.404(4Укр)
  Господарський кодекс України: офіц.текст. - К. : Кондор , 2004. - 207 c.
  [346:340.130.54](477)            67.404.6(4Укр)
  Господарський процесуальний кодекс України : наук. - практ. коментар / Д.М.Притика, М.І.Тітова, В.М.Гайворонський та ін. - 5-е вид., перероб. та доп . - Харків : Консум , 2005. - 303 c.
  [346 : 347.9 : 340.130.54](477)
  Господарський процесуальний кодекс України. - Х. : Одіссей , 2001. - 72 c.
  [346:347.9:340.130.54](477)            67.404.6/4УКР/
  Господарський процесуальний кодекс України. Про господарські суди. Закон України / відповід. ред.А.И.Осетинський - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 95 c.
  [346:347.9:340.130.54](477)            67.404.6(4Укр)
  Госселэн, Ж.- П. Советы по ремонту и уходу за легковым автомобилем в 10 уроках / Жан - Пьер Госселэн; пер. с фр. - 2-е изд., испр . - М. : Транспорт , 1987. - 160 c.
  629.331.1.004.5            629.114.6.004.5
  Гостев В.И. Системы управления с цифровыми регуляторами : справочник. - К. : Техніка , 1990. - 279 c.
  681.515
  Государтсвенно - правовое управление качеством окружающей среды / М.Р. Аракелян, И.Л. Белый, Л.Д. Долгополова и др. - К. - Одесса : Вища шк. , 1983. - 189 c.
  502.13            20.1
  Готельно - ресторанний бізнес: менеджмент: Навч. посібник для ВНЗ / Нечаюк Л.Ш., Нечаюк Н.О. - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 346 c.
  640.41
  Готлиб К. Г. М. Немецко - русский и русско - немецкий словарь ``ложных друзей переводчика``. - М. : Сов. энциклопедия , 1972. - 448 c.
  811.112.2=161.1(038)            4И(Нем)
  Готман П.Е. Электротехнические материалы : справочник / П.Е. Готман, В.Б. Березин, А.М. Хайкин. - 2-е изд., доп. и перераб . - М. : Энергия , 1969. - 544 c.
  621.315
  Готовцев А. А. Проектирование цепных передач : справочник / А.А.Готовцев, И.П.Котенок. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1982. - 336 c. - (Б-ка конструктора. БК.).
  621.855.001.63
  Готра З.Ю. Справочник по технологии микроэлектронных устройств. - Львов : Каменяр , 1986. - 287 c.
  621.382.049.776.002
  Готт В.С. Диалектика прерывности и непрерывности в физической науке / В.С. Готт, Ф.В. Недзельский. - М. : Мысль , 1975. - 207 c. - (Философия и естествознание).
  53 +1
  Готт В.С. Философия и прогресс физики / В.С.Готт, В.Г.Сидоров. - М. : Знание , 1986. - 191 c.
  53+1
  Готт В.С. Философские вопросы современной физики : учебник для вузов. - 3-е изд., испр. и доп . - М. : Высш. шк. , 1988. - 343 c.
  53+1
  Готье Р. Руководство по операционной системе UNIX / пер. с англ. А.Г.Иванова; под ред. М.И. Белякова. - М. : Финансы и статистика , 1985. - 232 c.
  004.451.9UNIX            681.3.06
  Гофман А.Б. 7 лекций по истории социологии : учеб. пособие для вузов. - М. : Университет , 1999. - 207 c.
  316(091)            60.5
  Гофман А.И. Автоматически регулируемые пневмотранспортные системы / А.И. Гофман, Г.Ф. Козориз. - Львов : Вища шк. , 1979. - 103 c.
  621.867.8
  Гофман К. Можно ли сделать золото?. Мошенники, обманщики, ученые в истории химических элементов / пер. с нем. - 2-е изд., стер . - Л. : Химия , 1987. - 232 c.
  541.4/023
  Гохберг М.М. Металлические конструкции подъемно- транспортных машин. - 2-е изд. перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1969. - 520 c.
  621.87
  Грабко В.В. Методи та інформаційно - вимірювальні системи для технічної діагностики силових косинусних конденсаторів : монографія / В.В. Грабко, М.П. Боцула. - Вінниця : Універсум - Вінниця , 2003. - 145 c.
  621.319.4:681.518.54
  Грабко В.В. Моделі і засоби регулювання напруги за допомогою трансформаторів з пристроями РПН : монографія. - Вінниця : Універсум - Вінниця , 2005. - 109 c.
  621.314.222.6
  Грабко В.В. Моделі та системи технічної діагностики високовольтних вимикачів : монографія / В.В. Грабко, Б.І. Мокін. - Вінниця : Універсум - Вінниця , 1999. - 74 c.
  621.316.5
  Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посібник / за ред.: М.В. Кужельного. - 6-е вид . - К : АСК , 2002. - 266 c. - (Економіка.Фінансі.Право.).
  657.01            65.052
  Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посібник / під ред. М.В. Кужельного . - 5-е вид., доп. і перероб . - К. : АСК , 1998. - 223 c.
  657.01            65.052(4Укр)
  Грабова Н.Н. Бухгалтерский учет в торговле. - К. : Учетформ , 1997. - 382 c.
  657:339.1            65.052.21
  Грабовецький Б.Є. Теорія і практика прогнозування в управлінні сучасним виробництвом: бурякоцукровий комплекс : монографія. - Вінниця : Універсум- Вінниця , 2002. - 262 c.
  338.27:664.1
  Грабченко А.И. Расширение технологических возможностей алмазного шлифования. : монография. - Х. : Вища шк. , 1985. - 182 c.
  621.921.34
  Градштейн И.С. Прямая и обратная теоремы: Элементы алгебры логики. - 5-е изд. . - М. : Наука , 1973. - 128 c.
  510.22 + 510.6
  Градштейн И.С. Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений / И. С. Градштейн, И.И. Рыжик. - 4-е изд., перераб . - М. : Физматгиз , 1962. - 1100 c.
  518
  Гражданский кодекс Украинской ССР. Гражданский процесуальный кодекс Украины : науч. - практ. комментарий. - Х. : Консум , 1998. - 527 c.
  (347+347.91/95):340.130.5(477)            67.4(4Укр)
  Гражданский кодекс Украины (с изм. и доп. по состоянию на 1 января 2002 г.). - Х. : Одисей , 2002. - 159 c. - (Законы Украины).
  [347:340.130.54](477)            67.404(4Укр.)
  Гражданский кодекс Украины (с изм. и доп. по состоянию на 15 января 1999г.). - Х. : Одиссей , 1999. - 159 c.
  [347 : 340.130.54](477)            67.404( 4Укр)
  Гражданский кодекс Украины (с изм.и доп. по состоянию на 1 января 2001г.). - Х. : Одиссей , 2001. - 159 c. - (Законы Украины).
  [347:340.130.54](477)            67.404(4Укр)
  Гражданский кодекс Украины и другие законодательные акты по состоянию на 1 декабря 1992 года. - К. : Альтерпресс , 1992. - 281 c.
  [347:340.130.54](477)            67(4Укр)
  Гражданский кодекс Ураины : науч. - практ. комментарий / под общ.ред.Е.О. Харитонова. - Х. : Одиссей , 1999. - 848 c.
  [347:340.130.54](477)            67.404(4Укр)
  Гражданский процессуальный кодекс Украины ( с изм. и доп. на 15 января 1998г.). - Х. : Одиссей , 1998. - 223 c. - (Законы Украины).
  [347.91/95:340.130.5](477)            67.410(4Укр)
  Гражданский процессуальный кодекс Украины ( с изм. и доп. по сосотоянию на 15 февраля 2001г.). - Х. : Одиссей , 2001. - 191 c.
  [347.91/95:340.130.5](477)            67.404(4Укр)
  Гражданский процессуальный кодекс Украины (с изм.и доп. по сосотоянию на 20 октября 2001г.). - Х. : Одиссей , 2001. - 191 c.
  [347.91/95:340.130.59](477)            67(4Укр)
  Грайс Р.Дж. Эвакуация поврежденных автомобилей с места дорожно - транспортного происшедствия / пер. с англ. М.И.Гриффа. - М. : Транспорт , 1984. - 71 c.
  656.13.087
  Грамматика английского языка, глагола в таблицах. Неличные формы глагола : учеб. пособие для вузов / О.Г.Ягодникова, Л.П.Дрига, Л.А.Шамрай, Е.А.Батурина. - К. : Вища шк. , 1989. - 167 c.
  811.111`36            81.2Англ-923
  Грамматика английского языка. Морфология : учеб. пособие для пед.ин-тов / Н.А.Корнеева, М.И,Оссовская, К.А.Гузеева. - М. : Просвещение , 1985. - 288 c.
  811.111`36            81.2Англ
  Грамматика английского языка.Морфология.Синтаксис : учеб. пособие для вузов / Н.А.Кобрина, Е.А.Корнеева, М.И.Оссовская, К.А.Газеева. - СПб. : Союз , 2001. - 496 c. - (Изучаем иностр.языки).
  811.111`36            81.2Англ
  Грамматика французкого языка для заочных неязыковых факультетов ун-тов и неязыковых вузов : учебник / П.И.Заславская, И.В.Алямская, Р.А.Пашинина и др. - М. : Высш.шк. , 1969. - 339 c.
  811.133.1`36            81.2Фр
  Гранатуров В.М, Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения : учеб. пособие. - М. : Дело и Сервис , 1999. - 112 c.
  330.131.7            65.931
  Гранже М. OS/2. Принципы построения и установка / Мишель Гранже, Франк Менсьё; пер. с фр. А.А.Козленкова, С.Д.Чигиря. - М. : Мир , 1991. - 230 c.
  004.451            681.3.066
  Грановский Г.И. Резание металлов : учебник для вузов / Г.И.Грановский, В.Г.Грановский. - М. : Высш.шк. , 1985. - 304 c.
  621.9
  Грановский Г.И. Фасонные резцы / Г.И.Грановский, Ю.П.Панченко. - М. : Машиностроение , 1975. - 309 c.
  621.9.025.11
  Грауэрт Г. Дифференциальное и интегральное исчисление / Г.Грауэрт, И.Либ, В.Фишер; пер. с нем. - М. : Мир , 1971. - 680 c.
  517.2/.3
  Граф Р. Электронные схемы:1300 примеров / пер. с англ. В.А.Логинова. - М. : Мир , 1989. - 686 c.
  621.38.061
  Грач С.А. Расчётно-проектировочные работы по сопротивлению материалов : учеб. пособие. Ч.1. - Фрунзе : Мектеп , 1972. - 271 c. - (Фрунзенский политехн.ин - т).
  620.10
  Грачев Н.Н. Психология инженерного труда : учеб. пособие для вузов. - М. : Высш.шк. , 1998. - 333 c.
  159.9 : 331.101.1            88.4
  Грачев Ю.Н. Транспортировка товаров при экспортно-импортных и внутренних коммерческих операциях. Правила перевозки грузов. Нормы расхода топлива и смазочных матер - М. : Мострансэкспедиция , 1996. - 309 c.
  339.5 : 656.135            65.428
  Грачева К.А. Экономика, организация и планирование сварочного призводства : учеб.пособие для вузов. - М. : Машиностроение , 1984. - 368 c.
  621.791
  Грашин А.Ф. Квантовая механика : Учебное пособие - М. : Просвещение , 1974. - 207 c.
  530.1
  Гребеников Е.А. Метод усреднения в прикладных задачах. - М. : Наука , 1986. - 255 c. - (Справ. мат. биб-ка).
  519.6
  Гребенников И.В. Основы семейной жизни : учеб. пособие для пед. ин-тов. - М. : Просвещение , 1991. - 158 c.
  37.018.1            74.200.56
  Гребеньков Г.В. Юридична етика : Навчальний посібник / Г.В.Гребеньков ,Д.П.Фіолевський - 2-ге вид.,випр. . - К. : Алерта , 2005. - 211 c.
  34 : 17            87.7
  Гребенюк О.С. Теория обучения : учебник для вузов / О.С.Гребенюк, Т.Б.Гребенюк. - М. : ВЛАДОС-ПРЕСС , 2003. - 382 c.
  371.3
  Греймон Дж.К.(мл.) Американский менеджмент на пороге XXI века / Джексон К.Грейсон(мл.), Карла О`Делл; пер. с англ. ; предисл. Б.З.Мильнера. - М. : Экономика , 1991. - 319 c.
  658.012.32(73)            65.9
  Греков В.Ф. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах средней школы / В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. - 34-е изд . - М. : Просвещение , 1986. - 255 c.
  811.161.1            81.2Р-922
  Греков В.Ф. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах средней школы. - 28-е изд . - М. : Просвещение , 1979. - 272 c.
  811.161.1
  Гресь Н.Л. Організація виробничої практики зі спеціальності ``Облік і аудит`` : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 109 c.
  657.6 : 378.147.88
  Гресько А.А. Справочник слесаря по контрольно - измерительным приборам / А.А.Гресько, Л.А.Долгая. - К. : Техніка , 1988. - 174 c.
  681.2.004.67
  Грешилов А.А. Как принять наилучшее решение в реальных условиях. - М. : Радио и связь , 1991. - 320 c.
  519.85            22.18
  Грещак М.Г. Внутрішній економічний механізм підприємства : навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / М.Г.Грещак, О.М.Гребешкова. - К. : КНЕУ , 2001. - 103 c.
  65.014.003
  Гриб А.А. Вакуумные квантовые эффекты в сильных полях / А.А.Гриб, С.Г.Мамаев, В.М.Мостепаненко. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 288 c.
  530.145
  Грибанов В.И. Карбюраторы двигателей внутреннего сгорания / В.И.Грибанов, В.А.Орлов. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1967. - 283 c.
  621.434.033
  Грибанов В.П. Операционные системы : учеб. пособие для вузов / В.П.Грибанов, С.В.Дробин. В.Д.Медведев. - М. : Финансы и статистика , 1990. - 238 c.
  004.451            681.3.066
  Грибачевський Б.Є. Листи з Соловків [українських письменників та діячів культури, репресованих у 30-ті роки]. - К. : Молодь , 1992. - 84 c.
  940(477) +316.4.063.7(477)            63.3(2Ук)71
  Грибов Л.А. Моделирование колебательных спектров сложных соединений на ЭВМ / Л.А.Грибов, В.А.Дементьев. - М. : Наука , 1989. - 158 c.
  539.194:004.382.7
  Григолюк Э.И. Проблемы нелинейного деформирования. Метод продолжения решения по параметру в нелинейных задачах механики твердого деформируемого тела / Э.И.Григолюк, В.И. Шалашилин. - М. : Наука , 1988. - 232 c.
  539.31
  Григорьев В.И. Силы в природе / В.И.Григорьев, Г.Я.Мякишев. - 3-е изд.. испр. и доп . - М. : Наука , 1969. - 416 c.
  531.211
  Григорьев В.Л. Программирование однокристальных микропроцессоров. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 288 c.
  004.31-181.48            681.325.5.06
  Григорьев В.Л. Программное обеспечение микропроцессорных систем. - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 207 c.
  004.31-181.48            681.325.5.06
  Григорьев Л.Л. Рациональные варианты холодной штамповки.Техн. - экон.критерии. - Л. : Машиностроение , 1975. - 231 c.
  621.983
  Григорьев М.А. Очистка топлива в двигателях внутреннего сгорания / М.А.Григорьев, Г.В.Борисов. - М. : Машиностроение , 1991. - 200 c.
  621.431-73 + 66.067.12
  Григорьев М.А. Износ и долговечность автомобильных двигателей / М.А.Григорьев, Н.Н.Пономарев. - М. : Машиностроение , 1976. - 248 c.
  621.431.004.6
  Григорьев М.А. Обеспечение надежности двигателей / М.А.Григорьев, В.А.Долейский. - М. : Изд-во стандартов , 1978. - 323 c.
  621.431.73-192
  Григорьев М.А. Качество моторного масла и надежность двигателей / М.А.Григорьев, Б.М.Бунаков, В.А.Долецкий. - М. : Изд-во стандартов , 1981. - 231 c.
  621.892:621.431.7-192
  Григорьев М.А. Очистка масла в двигателях внутреннего сгорания. - М. : Машиностроение , 1983. - 148 c.
  621.431.03-732
  Григорьев М.М. Сборник задач и упражнений по ремонту радиотелевизионной аппаратуры : учеб. пособие для сред. проф.-техн.училищ. - М. : Высш.шк. , 1977. - 176 c. - (Профтехобразование.Радиоэлектроника).
  621.396/.397.004.67
  Григорьев Н.А. Радиолюбитель, инженер, генерал. - М. : Изд-во ДОСААФ СССР , 1985. - 96 c.
  621.396 + 929Байкузов
  Григорьев О.П. Транзисторы : Справочник / О.П. Григорьев, В.Я. Замятин, Б.П. Кондратьев, С.Л. Пожидаев - Вып. 1144 . - М. : Радио и связь , 1990. - 272 c. - (Массовая радиобиблиотека).
  621.382.3
  Григорьев О.П. Транзисторы : Справочник / О.П. Григорьев и др. - М. : Радио и связь , 1989. - 271 c.
  621.382.3)035.5)
  Григорьев О.П. Транзисторы : Справочник / О.П. Григорьев и др. - М. : Радио и связь , 1989. - 271 c.
  621.382.3)035.5)
  Григорьев О.П. Транзисторы : Справочник / О.П. Григорьев и др. - М. : Радио и связь , 1989. - 271 c.
  621.382.3)035.5)
  Григорьев О.П. Транзисторы : Справочник / О.П. Григорьев и др. - М. : Радио и связь , 1989. - 271 c.
  621.382.3)035.5)
  Григорьян Г.Д Элементы надежности технологических процессов : учеб. пособие для вузов - К.; Одесса : Вища шк. , 1984. - 214 c.
  621.002-192
  Григорьян Г.Д. Основы разработки современных технологических систем в машиностроении : учеб.пособие для вузов. - К. : Выща шк. , 1992. - 167 c.
  621.002 : 658.51            34.5я73
  Григорян Л.Т Язык мой - друг мой. Материалы для внеклас.работы по русскому языку : пособие для учителей. - М. : Просвещение , 1976. - 224 c.
  811.161.1
  Григурко І.О. Організація та планування виробництва в курсових та практичних работах : навч. посібник для вищ.навч.закл. / І.О.Григурко, М.Ф.Брендуля, С.М.Доценко. - Львів : Новий світ-2004 , 2006. - 230 c.
  658.5.011
  Гридчина М.В. Финансовый менеджемент : курс лекций. - 2-е изд.,перераб. и доп . - К. : МАУП , 2002. - 158 c.
  658.14/.17.012.32
  Грилихес С.Я. Электрохимическое полирование.Теория и практика. Влияние на свойства металлов. - Л. : Машиностроение , 1976. - 207 c.
  621.923.7.047.7
  Грин Лана Английский язык.Практикум : В 3-х кн.. Т.2. Грамматические упражнения с ключами - Х. : Ранок , 2001. - 192 c.
  811.111`36            81.2 Англ
  Грин Роберт 48 законов власти / Пер.с англ.Е.Я.Мигуновой - М. : РИПОЛ КЛАССИК , 2004. - 576 c.
  316.6            88.5
  Гринбаум С. Словарь трудностей английского языка / Сидней Гринбаум, Джанет Уиткат. - спец.изд . - М. : Рус.яз. , 1990. - 786 c.
  811.111(038)            81.2Англ-4
  Гринев В.Ф. Товарно - инновационная политика : учеб. пособие для вузов. - К. : МАУП , 2004. - 159 c.
  330.341.1
  Гринева Е. Ф. и др. Слварь разговорной лексики французского языка : около 9 000 слов, около 15 000 словосочетаний и более 20 000 цитат / Е. Ф. Гринева, Т. Н. Громова - Ростов-на -Дону; М.: : Феникс; Цитадель-трейд , 2006. - 640 с. c.
  811.133.1
  Гринева Е.Ф. Словарь разговорной лексики французского языка.(На материалах современ.худож.лит. и прессы): ок.9000 слов / Е.Ф.Гринева, Т.Н.Громова. - М. : Рус.яз. , 1987. - 638 c.
  811.133.1            81.2Фр-4
  Гриневич Г.П. Комплексно - механизированные и автоматизированные склады на транспорте. - 3-е перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1987. - 296 c.
  658.78 : 656.073.27 : 65.011.54/.56
  Гринёва Е.Ф. Французско - русский словарь : ок. 25 000 слов. - М.; Париж : Рус.яз.: Либрери дю глоб , 1991. - 575 c.
  811.133.1=161.1(038)
  Гринфилд Дж. Транзисторы и линейные ИС. Руководство по анализу и расчету / Джозеф Гринфилд; пер. с англ. Н.И.Кузнецова. - М. : Мир , 1992. - 556 c.
  621.382.3.001.4 + 621.382.049.77.001.24
  Гринчишин Д.Г. Словник паронімів української мови / Д.Г.Гринчишин,О.А.Сербенська. - К. : Рад. шк. , 1986. - 221 c.
  811.161.2
  Гринь И.М. Строительные конструкции из дерева и синтетических материалов.Проектирование и расчет : учеб. пособие для строит. вузов.и фак-тов. - 2-е изд., пераб. и доп . - К.;Донецк : Вища шк. , 1979. - 271 c.
  624.011.1 + 624.011.78
  Гриньов А.В. Інноваційний розвиток промислових підприємств : концепція, методологія, стратегічне управління. - Х. : Інжек , 2003. - 304 c.
  658.589 + 330.341.1
  Гриньов Б.В. Аналітична геометрія : підручник для втузів / Б.В.Гриньов, І.К.Кириченко. - Харків : Гімназія , 2008. - 340 c.
  514.12
  Гриньов Б.В. Векторна алгебра : підручник для втузів / Б.В.Гриньов, І.К.Кириченко; за ред.О.М.Литвина. - Харків : Гімназія , 2008. - 163 c.
  514.742.2
  Гриньов Б.В. Вища алгебра : підручник для втузів / Б.В.Гриньов, І.К.Кириченко. - Харків : Гімназія , 2008. - 181 c.
  512.6
  Гриньова В.М. Фінанси підприємств : навч. посібник / В.М.Гриньова, В.О.Коюда. - 2-е вид., перероб. і доп . - К. : Знання-Прес , 2004. - 423 c.
  658.14/.17
  Грисенко М.В. Математика для економістів. Методи й моделі, приклади й задачі : навч. посібник для екон. спец.вищ.навч.закл. - К. : Либідь , 2007. - 719 c.
  51 (075.8)
  Гриссбах Р. Теория и практика ионного обмена / пер. с нем. Г.М.Колосовой, М.М.Сенявиной ; ред.К.В. Чмутов. - М. : Изд-во иностр. лит. , 1963. - 499 c.
  544.431.139
  Грифф М.А. Автотранспортные средства с грузоподьемными устройствами для перевозки грузов в контейнерах и пакетах / М.И. Грифф, Р.А. Затван, В.Ф. Трофименков. - М. : Транспорт , 1989. - 159 c.
  656.135 + 629.354
  Гриценко С.П. Латинська мова й основи римського права : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч.літ. , 2005. - 335 c.
  811.124 + 340.15(37)            81.2Лат
  Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч.літ. , 2005. - 533 c.
  811.161.2            81.2Укр-5
  Гришин В.А. Секционные микропроцессоры и их программирование / В.А.Гришин, В.Н.Угольков; отв.ред. Б.И.Борде. - Новосибирск : Наука , 1985. - 73 c.
  004.31-181.48            681.325.5.06
  Гришина Н.В. Психология конфликта. - СПб : Питер , 2003. - 464 c. - (Мастера психологии).
  159.9 : 316.482            88.53
  Гришкевич А.И. Автомобили.Теория : учебник для втузов. - Мн. : Выш.шк. , 1986. - 207 c.
  629.331.01            629.113.01
  Гришко В.А. Повышение износостойкости зубчатых передач. - М. : Машиностроение , 1977. - 232 c.
  621.833
  Грищенко А.Е. Теория функций комплексного переменного.Решение задач : учеб.пособие для мат.спец.вузов / А.Е.Грищенко, Н.И.Нагнибеда, П.П.Настасиев. - К. : Вища шк. , 1986. - 335 c.
  517.53/.54
  Грищенко В.О. Теорія ймовірностей і математична статистика.Практикум : навч.посібник. - К. : Київ.нац.торг.-екон.ун-т , 2002. - 163 c.
  519.2
  Гріфін Р.В. Основи менеджменту : підручник / Рікі В.Гріфін, В.Яцура; наук. ред. В.Яцура, Д.Олесневич. - Львів : БаК , 2001. - 605 c.
  658.012.32            65.290-21
  Грішнова О.А. Економіка праці та соціально - трудові відносини : підручник. - К. : Знання , 2006. - 559 c.
  331.101.26
  Гродський А.С. Трактори і автомобілі. Двигуни : програм.навч.посібник для профтехучилищ. - К. : Виша шк. , 1984. - 119 c.
  621.43
  Гроль В.В. Синтез контролепригодных цифровых схем. - К. : ИСМО , 1996. - 104 c.
  681.527
  Громкова М.Т. Организационное поведение : учеб.пособие для вузов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА , 1999. - 207 c.
  316.6 (075.8)
  Громов Н.В. Телевизоры : справ.книга / Н.В.Громов, В.С.Тарасов; под ред.К.Т.Колина. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Лениздат , 1979. - 240 c.
  621.397.62
  Громова Р.А. Организация и планирование машиностроительного производства : учебник для техникумов. - М. : Высш.шк. , 1986. - 319 c.
  658.5 : 621.002
  Громова Т.Н. Французский язык для начинающих / Т.Н.Громова, Н.И.Малышева. - М. : Изд-во МГУ , 1988. - 224 c.
  811.133.1            81.2Фр
  Гронтковська Г.Є. Мікроекономіка. Практикум : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Г.Є.Гронтковська, А.Ф.Косік. - К. : Центр.навч.літ. , 2004. - 403 c.
  330.101.542
  Гросов Н.П. Теория обработки металлов давление : учебник для вузов. - М. : Металлургия , 1967. - 340 c.
  621.7.01
  Гроув Э.С. Высокоэффективный менеджмент / Эндрю С. Гроув; пер. с англ. - М. : Филинъ , 1996. - 280 c. - (Бизнес : просто о сложном).
  658.012.32            65.290-21
  Грувер М. САПР и автоматизация производства / М.Грувер. Э.Зимерс; пер. с англ. О.О.Белоусова и др.;под ред. Е.К.Масловского. - М. : Мир , 1987. - 528 c.
  658.512.22.011.56 + 658.012.011.56
  Грудев А.П Теория прокатки : учебник для вузов. - М. : Металлургия , 1988. - 238 c.
  621.771.01
  Грудев А.П. Трение и смазка при обработке металлов давлением : справочник / А.П.Грудев, Ю.В.Зильберг,В.Т.Тилик. - М. : Металургия , 1982. - 310 c.
  621.73.079 + 621.89
  Грузовые автомобили / М.С.Высоцкий, Ю.Ю.Беленький, Л.Х.Гилелес и др.; под ред.В.В.Осепчугова. - М. : Машиностроение , 1979. - 384 c.
  629.351            629.114.4
  Грузовые автомобили / под ред. М.С.Высоцкого - М. : ’’Машиностроение’’ , 1979. - 384 c.
  629.114
  Грузоподьёмные машины : учебник для вузов / М.П.Александров, Л.Н.Колобов, Н.А.Лобовов и др. - 2- изд., перераб . - М. : Машиностроение , 1986. - 399 c.
  621.86
  Грум - Грижимайло С.В Расчёт и основы конструирования элементов приводов. - М. : Машгиз , 1958. - 336 c.
  621.81
  Грум - Грижимайло С.В. Базы в машиностроении. - М. : Машиностроение , 1974. - 64 c.
  621.001.2
  Грушвицкий Р.И. Аналого - цифровые периферийные устройства микропроцессорных систем / Р.И.Грушвицкий, А.Х.Мурсаев, В.Б.Смолов. - Л. : Энергоатомиздат , 1989. - 160 c.
  004.35 : 004.31-181.48            681.322.022
  Грушевський М.С Твори : в 50 т. Т.1. Суспільно-політичні твори (1894-1907) / гол. ред. П.Сохань. - Львів : Світ , 2002.
  940``1894/1907 ``(477)            63.3(4Укр)
  Грушевський М.С Історія української літератури : в 6т.9 кн. Т.1. / Михайло Грушевський; упоряд. В.В.Яременко; авт.передм. П.П.Кононенко; приміт. Л.Ф.Дунаєвської. - К. : Либідь , 1993. - 391 c. - (Літ.пам`ятки України).
  821.161.2(091)            83.34Укр
  Грушевський М.С Історія української літератури : в 6т. 9кн. Т.3. / Михайло Грушевський; упоряд. В.В.Яременко; приміт. С.К.Росовецького. - К. : Либідь , 1993. - 283 c. - (Літ. пам`тки України).
  821.161.2(091)            83.34Укр
  Грушевський М.С. Історія української літератури : в 6т.9кн. Т.4.Кн.1. Усна творчість пізніх княжих і переходових віків ХІІІ - XVII / Михайло Грушевський; упоряд. О.М.Таланчук, приміт. С.К.Росоковецького. - К. : Либідь , 1994. - 334 c. - (Літ. пам`ятки України).
  821.161.2(091)            83.34Укр
  Грушинский Н.П. В мире сил тяготения / Н.П.Грушинский,А.Н.Грушинский. - 3-е изд., перераб . - М. : Недра , 1985. - 151 c.
  550.312 + 531.51
  Грушко В.С Основи здорового способу життя..Для всіх і кожного : навч.посібник з курсу ``Валеологія ``. - Тернопіль : Астон , 1999. - 368 c.
  613            51.204.0
  Грушко И.М. Основы научных исследований : учеб.пособие для втузов / И.М.Грушко, В.М.Сиденко. - 3-е изд., перераб. и доп . - Х. : Вища шк. , 1983. - 223 c.
  001.891
  Грушко Я.М Вредные неорганические соединения в промышленных выбросах в атмосферу : справочник. - Л. : Химия , 1987. - 191 c.
  504.3 : 628.51 :543.62
  Грушко Я.М. Вредные органические соединения в промышленных выбросах в атмосферу : справочник. - Л. : Химия , 1986. - 207 c.
  501.3 : 628.51:547.1            628.51
  Грызулина А.П Обучение чтению научно - популярной литературы на английском языке : учеб.пособие для вузов. - М. : Высш.шк. , 1978. - 110 c.
  811.111            81.2Англ
  Грэй П. Логика, алгебра и базы даных / Питер Грэй; пер. с англ.Х.И.Килова, Г.Е.Минца; под ред. Г.В.Орловского, А.О.Слисенко. - М. : Машиностроение , 1989. - 359 c.
  510.6
  Грязнов Н.М Трансформаторы и дроссели в импульсных устройствах. - М. : Радио и связь , 1986. - 113 c.
  621.314
  Губкин А.Н. Физика диэлектриков.Теория диэлектрической поляризации в постоянном и переменном электрическом поле Т.1. Введение в физику диэлектрической поляризации.Общие методы физики диэлектрической поляризации.Макроскопическая теория Д.П. в постоянном эл.поле. : учеб.пособие для вузов - М. : Высш.шк. , 1971. - 272 c.
  531.9
  Губський Б.В. Біржові технології ринку. - К. : Норапрінт , 1997. - 295 c.
  336.761            65.262.2
  Губський Б.В. Аграрний ринок. - К. : Нора-прінт , 1998. - 183 c.
  338.439.65 : 631.155.2
  Гудыма А.П Методы интегрирования в тестовых заданиях : учеб.пособие для с-х.вузов. - М. : Высш.шк. , 1997. - 191 c.
  517.3
  Гужва Т. М. Англійська мова :Розмовні теми : У 2-х ч.. Т.1. : Навч.посібник / Худож.-оформлювач І. В. Осипов - Х. : Фоліо , 2006. - 414 c.
  811.111(075.8)            81.2 Англ.
  Гужва Т. М. Англійська мова :Розмовні теми : У 2-х ч.. Т.2. : Навч.посібник / Худож.-оформлювач І. В. Осипов - Х. : Фоліо , 2005. - 381 c.
  811.111 (075.8)            81.2 Англ
  Гужва Т. М. Англійська мова :Розмовні теми : В 2-х ч.. Т.1. : Навч.посібник / Худож.-оформлювач І. В. Осипов - Х. : Фоліо , 2003. - 414 c.
  811.111            81.2 Англ
  Гужва Т.М Англійська мова, розмовні теми : в 2 т. Т.1. : навч.посібник для ун-тів, ліцеїв, гімназій та коледжів. - Х. : Фоліо , 2006. - 414 c.
  811.111 (075.8)            81.2Англ
  Гужва Т.М. Англійська мова. Розмовні теми : в 2 т. Т.2. : навч. посібник для ун-тів, ліцеїв, гімназій та коледжів. - Харків : Фоліо , 2006. - 381 c.
  811.111 (075.8)            81.2Англ
  Гужва Т.Н. Английский язык.Тесты для чтения и аудирования.Упражнения по грамматике для абитуриентов ,слушателей курсов,студентов филолог.фак. : в 2 т. Т.1. / Т.Н.Гужва, О.Б.Кодалашвили, Ю.Ю.Романовская. - К. : Тандем , 1998. - 366 c.
  811.111            81.2Англ
  Гужва Т.Н. Английский язык.Тесты для чтения и аудирования.Упражнения по грамматике для абитуриентов , слушателей курсов, студентов филолог.фак. : в 2 т. Т.2. / Т.Н.Гужва, О.Б.Кодалашвили, Ю.Ю.Романовская. - К. : Тандем , 1998. - 414 c.
  811.111            81.2Англ
  Гузенко А.И Основы теории автоматического регулирования. : учеб.пособие для втузов. - М. : Высш.шк. , 1967. - 408 c.
  681.5
  Гузенков П.Г Детали машин : учеб.пособие для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1982. - 351 c. - (Высш.образование).
  621.81
  Гузенков П.Г. Детали машин : учебник для втузов. - 2-е изд.,перераб . - М. : Высш.шк. , 1975. - 464 c.
  621.81
  Гузенков П.Г. Детали машин : учебник для немашиностр.спец.вузов. - 4-е изд., испр . - М. : Высш.шк. , 1986. - 359 c.
  621.81
  Гузь А.Н. Гидроупругость систем оболочек : учеб.пособие для ун-тов / А.Н.Гузь, В.Д.Кубенко, А.Э.Бабаев. - К. : Вища шк. , 1984. - 207 c.
  532.5.013
  Гук З.В. Прогрессивные конструкции штампов. - К. : Техніка , 1985. - 53 c. - (Б-ка передового опыта. Технология производства).
  621.983
  Гук М. Процессоры Pentium II, Pentium Pro и просто Pentium: Архитектура. Интерфейс. Программирование. - СПб. : Питер Ком , 1999. - 283 c.
  004.31            681.3.06
  Гук Ю.Б. Теория надежности в электроэнергетике : учеб.пособие для вузов. - Л. : Энергоатомиздат , 1990. - 206 c.
  621.311.019.3 + 62-192
  Гукасьян Г.М. Экономическая теория : практикум / Г.М.Гукасьян, Т.С.Бородина. - М. : ИНФРА-М , 1999. - 150 c. - (Высш. образование).
  330.01            65.01
  Гукин Д. Реальная жизнь Windows`95 / Дэн Гукин; пер. с англ. - К. : ДиаСофт Лтд , 1996. - 542 c.
  004.451            681.3.06
  Гул Д.С. Вариационные методы в задачах о собственных значениях. Введение в метод промежуточных задач Вайнштейна / пер. с англ. Б.В.Федосова; под ред. В.Б.Лидского. - М. : Мир , 1970. - 328 c.
  517.2
  Гулиа Н.В. Инерционные двигатели для автомобилей. - М. : Транспорт , 1974. - 64 c.
  629.331.03-86            629.113-86
  Гулиа Н.В. Маховичные двигатели. - М. : Машиностроение , 1976. - 172 c.
  62-562:621.086
  Гулида Э.Н. Теория резания металлов, металлорежущие станки и инструменты : [учеб.пособие для вузов]. - Львов : Вища шк. , 1976. - 334 c.
  621.9 + 621.9.06 + 621.9.02
  Гулида Э.Н. Управление надежностью цилиндрических зубчатых колес (технологические основы). - Львов : Вища шк. , 1983. - 135 c.
  621.833.002-197
  Гуліда Є.М. Прикладна механіка : підручник для вищ.навч.закл. / Е.М. Гуліда, Л.Ф.Дзюба, І.М.Ольховий; за ред. Є.М.Гуліди. - Львів : Світ , 2007. - 383 c.
  621.01 : 531.8
  Гуль Р.Б. Ледяной поход:(С Корниловым). - М. : Либрис , 1991. - 71 c.
  [947+957]``1918/1920``(093.3)            63.3(2)712
  Гуляев А.И. Технология точечной и рельефной сварки сталей (в массовом производстве). - М. : Машиностроение , 1978. - 246 c.
  621.791.763
  Гуляев А.П. Инструментальные стали : справочник / А.П.Гуляев, К.А.Малинина, С.М.Северина. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1975. - 272 c.
  669.14.018.25
  Гуляев А.П. Металловедение : учебник для втузов. - 6-е изд., перераб. и доп . - М. : Металлургия , 1986. - 542 c.
  669.017
  Гуляев А.П. Чистая сталь. - М. : Металлургия , 1975. - 184 c.
  669.015.5 : 669.14
  Гуляев Ю.Г. Математическое моделирование процессов обработки металлов давлением / Ю.Г.Гуляев, С.А.Чукмасов, А.В.Губинский. - К. : Наук. думка , 1986. - 239 c.
  621.771
  Гуманистический подход к охране здоровья / пер. с англ.; отв. ред. Н. Берковитца. - М. : Аспект-пресс , 1998. - 254 c. - (Социальная работа в меняющемся мире).
  613/.614            51.1
  Гумен М.Б. Основи теорії електричних кіл : у 3 т. Т.1. Аналіз лінійних електричних кіл. Часова область : підручник для техн.спец.вищ.навч.закл. / М.Б. Гумен, А.М. Гуржій, В.М. Співак; за ред. М.Б. Гумена. - К. : Вища шк. , 2003. - 399 c.
  621.3.011
  Гумен М.Б. Основи теорії електричних кіл : у 3 т. Т.2. Аналіз лінійних електричних кіл. Частотна область : підручник для техн. спец вищ.навч.закл. / М.Б. Гумен, А.М. Гуржій, В.М. Співак; за ред. М.Б. Гумена. - К. : Вища шк. , 2003. - 358 c.
  621.3.011
  Гун. Г.Я. Теоретические основы обработки металлов давлением: (теория пластичности) : учебник для вузов / под ред. П.И. Полухина. - М. : Металлургия , 1980. - 456 c.
  621.73
  Гундризер В.Р. Учебник английского языка для технических вузов. - М. : Высш.шк. , 1972. - 320 c.
  811.111            81.2Англ
  Гупалов В.К. Управление рабочим временем на предприятии. - М. : Финансы и статистика , 1991. - 200 c.
  331.312.8            65.244
  Гура Н.О. Облік на підприємствах малого бізнесу : навч. посібник / Н.О. Гура, Т.Г. Мельник, Т.М. Моторина. - К. : Знання , 2007. - 310 c. - (Вища освіта ХХІ століття).
  657.017.3(477)(075.8)
  Гурвич В.В. Краткий русско - английский фразеологический словарь: ок. 1000 фразеол. единиц / В.В.Гурвич, Ж.А.Дозорец. - М. : Рус. яз. , 1988. - 542 c.
  811.161.1=111`373.7(038)            81.2Англ
  Гурвич И.Б. Эксплуатационная надёжность автомобильных двигателей / И.Б. Гурвич, П.Э. Сыркин. - М. : Транспорт , 1984. - 141 c. - (Надежность и качество).
  621.43-192
  Гурвич И.С. Защита ЭВМ от внешних помех. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 224 c.
  004.056 : 621.391.82            681.322 : 621.391.82
  Гургаль В.И. Инструмент из сверхтвердых материалов и его применение : справочник / В.И. Гургаль, В.А. Манжар. - Львов : Каменяр , 1984. - 234 c.
  621.9.025.7
  Гуревич А.М. Тракторы и автомобили : учеб. для с.-х. техникумов / А.М.Гуревич, Е.М.Сорокин. - 4-е изд.,пререраб. и доп . - М. : Колос , 1978. - 479 c.
  629.366 +631.372            631.372+ 629.114.4
  Гуревич В.Б. Учебник аналитической геометрии для втузов / В.Б.Гуревич, В.П.Минорский. - М. : Физматгиз , 1958. - 163 c.
  514.12
  Гуревич Д.Ф. Трубопроводная арматура : справ. пособие. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1981. - 368 c.
  621.646
  Гуревич Д.Ф. Трубопроводная арматура. Выбор, монтажные размеры и эксплуатация : справ.пособие. - Л. : Машиностроение , 1975. - 312 c.
  621.646
  Гуревич П.С. Культурология : учеб. пособие. - 2-е изд., доработ . - М. : Знание , 1998. - 288 c.
  168.522            71.0
  Гуревич П.С. Философская антропология : учеб. пособие. - М. : Вестник , 1997. - 442 c.
  14 : 572            87
  Гурин Ф.В. Технология автомобилестроения : учебник для машиностр.техникумов / Ф.В.Гурин, М.Ф.Гурин - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1986. - 295 c.
  629.331.002            629.113.002
  Гурин Ф.В. Технология автомобилестроения : учебник для техникумов. - М. : Машиностроение , 1975. - 328 c.
  629.331.002            629.113.002
  Гурко А.И. Программные средства диагностирования ЕС ЭВМ / А.И. Гурко, В.С. Королев, В.С. Крисевич. - М. : Финансы и статистика , 1985. - 214 c.
  004.891.3            681.326
  Гурко А.И. Программные средства диагностирования ЕС ЭВМ / А.И.Гурко, В.С.Крисевич. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Финансы и статистика , 1988. - 263 c.
  004.891.3            681.326.7
  Гурлев Д.С. Спарвочник по ионным приборам. - К. : Техніка , 1970. - 180 c.
  621.385.1            621.38
  Гурлев Д.С. Справочник по электронным приборам. - 6-е изд., перераб. и доп . - К. : Техніка , 1979. - 462 c.
  621.382.2/.3
  Гурлев Д.С. Справочник по электронным приборам. - 5-е изд., испр. и доп . - К. : Техніка , 1974. - 512 c.
  621.382.2/.3
  Гуртовцев А. Л. Программы для микропроцессоров : справ.пособие / А.Л. Гуртовцев, С.В. Гудыменко. - Минск : Выш.шк. , 1989. - 352 c.
  681.325.5
  Гусак А.А. Пособие к решению задач по высшей математике. - Минск : Выш. шк. , 1967. - 529 c.
  51
  Гусак А.А. Задачи и упражнения по высшей математике : в 2 т. Т.2. : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд., перераб . - Мн. : Выш. шк. , 1988. - 229 c.
  51(076.1)
  Гусак А.А. Задачи и упражнения по высшей математике : в 2 т. Т.1. : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд., перераб . - Мн. : Выш. шк. , 1988. - 247 c.
  51(076.1)
  Гусак Г.М. Функции и пределы / Г.М. Гусак, Е.А. Гусак. - Мн. : Выш.шк. , 1987. - 207 c.
  517.5+517.27
  Гусев А.Н. Устройство и наладка холодноштамповочного оборудования : учебник для сред. ПТУ / А.Н.Гусеев, В.П.Линц. - 4-е изд., пререраб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1983. - 263 c. - (Проф.- техн. образование).
  621.983.07/.075.32
  Гусев В.А. Практикум по решению математических задач: Геометрия : учеб. пособие для физ.-мат. спец. пед. ин-тов / В.А. Гусев, В.Н. Литвиненко, А.Г. Мордкович. - М. : Просвещение , 1985. - 223 c.
  514
  Гусев В.А. Математика. Справ. материалы : кн. для учащихся / В.А. Гусев, А.Г. Мордкович. - М. : Просвещение , 1988. - 416 c.
  51
  Гусев В.Г. Электроника : учеб. пособие для вузов / В.Г.Гусев, Ю.М.Гусев. - М. : Высш. шк. , 1982. - 495 c. - (Высш. образование).
  621.38(075.8)
  Гусев В.Г. Электроника : учеб. пособие для вузов / В.Г. Гусев, Ю.М.Гусев. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1991. - 622 c.
  621.38
  Гусев Г.Н. Механизация смазки автомобилей / Г.Н. Гусев, П.М. Градусов. - М.;Л. : Машгиз , 1952. - 86 c.
  629.331-72            629.113-72
  Гусев И.Т. Устройство числового программного управления : учеб пособие для втузов / И.Т. Гусева, В.Г. Елисеев, А.А. Маслов. - М. : Высш. шк. , 1986. - 296 c.
  621.9.06-529+621.865.8
  Гусев К.В. Эсеровская богородица: [О М.А. Спиридоновой ]. - М. : Луч , 1992. - 158 c. - (Полит. партии России: лидеры, история, документы).
  929Спиридонова + 329.14(47+57)(092)            63.3(2)7
  Гусев Н.Ю. Статистика: основы методологии : учеб. пособие. - М. : Изд-во АСВ , 1998. - 230 c.
  311            60.6
  Гусев Ю. Н. Средства и устройства безопасности для работ в электроустановках / Ю.Н. Гусев, В.П. Ушанов, Н.М. Чесноков. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 94 c.
  621.31 : 658.345
  Гусева А.И. Учимся информатике : задачи и методы их решения : учеб.пособие. - М. : Диалог-МИФИ , 1999. - 320 c.
  004.42 + 519.854
  Гусєв В.Г. Вступ до метафізики : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Либідь , 2004. - 487 c.
  11            87.21
  Гуснина К.Н. Учебник французского языка : учебник для вузов / К.Н. Гуснина, Т.Н. Комровская. - М. : Высш. шк. , 1961. - 269 c.
  811.133.1            81.2Фр
  Гуськов В.В. Тракторы: Теория : Учебник для вузов по спец. "Автомобили и тракторы" / В.В. Гуськов, Н.Н. Велев, Ю.Е. Атаманов и др.; Под ред. В.В. Гуськова - М. : Машиностроение , 1988. - 344 c.
  629.114.2.001
  Гуськов В.В. Тракторы: Теория : Учебник для вузов по спец. "Автомобили и тракторы" / В.В. Гуськов, Н.Н. Велев, Ю.Е. Атаманов и др.; Под ред. В.В. Гуськова - М. : Машиностроение , 1988. - 344 c.
  629.114.2.001
  Гусятников П.Б. Векторная алгебра в примерах и задачах : учеб. пособие для вузов / П.Б.Гусятников, С.В.Резниченко. - М. : Высш. школа , 1985. - 232 c.
  514.742.2
  Гутер Р.С. Диференциальные уравнения : учеб.пособие для втузов. / Р.С.Гутер, А.Р.Янпольский - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1976. - 304 c.
  517.2
  Гуткин Б.Г. Автоматизация электроэрозионных станков. - Л. : Машиностроение , 1971. - 160 c.
  621.9.048.4.06 : 65.011.56
  Гутман В.И. Алгоритмы решения задач по механике в средней школе : кн. для учителя / В.И. Гутман, В.Н. Мощанский. - М. : Просвещение , 1988. - 95 c.
  531
  Гутман Э.М. Механохимия металлов и защита от коррозии. - М. : Металлургия , 1974. - 232 c.
  620.194
  Гутников В.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1988. - 303 c.
  621.382.049.77: 681.518.3
  Гутников В.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах. - Л. : Энергия , 1980. - 248 c.
  621.382.049.77:681.518.3
  Гухман А.А. Применение теории подобия к исследованию процессов тепло - массообмена. Процессы переноса в движущей среде. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1974. - 328 c.
  536.1/.2
  Гуцало О.Г. Методи підвищення точності засобів вимірювання групового часу запізнювання сигналів і їх метрологічне забезпечення : монографія. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 1997. - 131 c. - (Вінницький держ. техн. ун-т).
  621.373
  Гушул М.М. Справочник инженера производственно - технического отдела. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Будівельник , 1977. - 199 c.
  69.003.12
  Гущин В.И. Задачник по взрывным работам : учеб. пособие для проф. обуч. рабочих на пр-ве. - М. : Недра , 1990. - 171 c. - (Профтехобразование).
  622.235(076.1)
  Гэлловэй Л. Операционный менеджмент. Принципы и практика / Лэс Гэлловэй; пер. с англ.С.Жильцова; под общ. ред. Л.А.Волковой. - СПб. : Питер , 2002. - 319 c. - (Теория и практика менеджмента).
  658.012.32            65.290-21
  Гюнтер Н.М. Сборник задач по высшей математике : в 2 т. Т.1. : учеб. пособие для втузов / Н.М.Гюнтер, Р.О.Кузьмин; под ред. С.И. Амосова, Г.Ю. Джанелидзе. - 13-е изд.,перераб . - М. : Гостехиздат , 1957. - 282 c.
  51
  Гюнтер Н.М. Сборник задач по высшей математике : в 2 т. Т.2. : учеб. пособие для втузов / Н.М.Гюнтер, Р.О.Кузьмин; под ред. С.И.Амосова, Г.Ю.Джанелидзе. - 14-е изд . - М. : Физматгиз , 1959. - 286 c.
  51
  Д.В.Юдин Обработка деловой информации / Юдин Д.В., Рыскин М.В., Юрин Д.В. - М. , 1976.
  681.3
  Даан-Дальмедико А. Пути и лабиринты.Очерки по истории математики / А.Даан-Дальмедико, Ж.Пейффер; пер. с фр. А.А.Бряндинской; под ред. И.Г.Башмаковой. - М. : Мир , 1986. - 431 c. - (Современ. математика.Попул. сер.).
  51(091)
  Давиденко Г.Й. Історія зарубіжної літератури середніх віків та доби відродження : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Г.Й.Давиденко, В.П.Акуленко. - К. : Центр навч. літ. , 2007. - 247 c.
  821(1-87)
  Давиденко Г.Й. Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Г.Й.Давиденко,М.О.Величко. - К. : Центр навч. літ. , 2007. - 291 c.
  821(1-87)
  Давиденко Г.Й. Історія зарубіжної літератури XIX- початку XX століття : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Г.Й.Давиденко, О.М.Чайка. - К. : Центр навч. літ. , 2007. - 399 c.
  821(1-87)
  Давиденко Г.Й. Історія зарубіжної літератури ХХ століття : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Г.Й.Давиденко, Г.М.Стрельчук, Н.І.Гричаник. - К. : Центр навч. літ. , 2007. - 503 c.
  821(1-97)
  Давидов М.О. Курс математичного аналізу Т.1. Функція однієї змінної. : підручник для вищ.навч.закл. - К. : Вища шк. , 1976. - 368 c.
  517.2
  Давидович Л.Н. Проектирование предприятий автомобильного транспорта. - М. : Транспорт , 1975. - 391 c.
  629.331.004.4.001.2            629.113.004.4.001.2
  Давыдов М.В. Интонация коммуникативных типов предложений в английском языке (Use the best English) : учебник для вузов / М.В.Давыдов, Е.Н.Малюга. - М. : Дело и сервис , 2002. - 223 c.
  811.111`2            81.2Англ
  Давыдов Э.Г. Исследование операций : учебник для вузов. - М. : Высш.шк. , 1990. - 382 c.
  519.8
  Давыдова М.А. Деятельностная методика обучения иностранным языкам : науч.- теорет. пособие. - М. : Высш.шк. , 1990. - 172 c. - (Б-ка преподавателя).
  811.111            81.2Англ
  Даймонд М. Фитоника: образ жизни ХХI века / М.Даймонд, Д.Шнелл; пер. с англ. Н.Мухина. - СПб. : Питер Ком , 1998. - 314 c. - (здоровье, красота, успех).
  615.89            53.59
  Дайновский Ю.А. 505 приемов бизнеса. Маркетинг, менеджмент, реклама, торговля, производство, налоги, стимулирование труда. - К. : А.С.К. , 1998. - 272 c. - (Экономика, финансы, право).
  334.7.012.42
  Дайнтбегов Д.М. Основы алгоритмизации и алгоритмические языки : учеб. пособие для вузов / Д.М.Дайнтбегов, Е.А.Черноусов. - М. : Статистика , 1979. - 375 c.
  004.421            681.3
  Дальский А.М. Технологическое обеспечение надёжности высокоточных деталей машин. - М. : Машиностроение , 1975. - 223 c.
  621.002.2. : 621.81 - 192
  Дамаскин Б.Б. Введение в электрохимическую кинетику : учеб. пособие для вузов / Б.Б.Дамаскин, О.А.Петрий; под ред.А.Н.Фрункина. - М. : Высш.шк. , 1975. - 416 c.
  541.13
  Дамке М. Операционные системы микро - ЭВМ / пер. с англ. В.Л.Григорьева. - М. : Финансы и статстика , 1985. - 150 c.
  004.451            681.3.06
  Дам`янов А. Галузевий маркетинг : навч. посібник для вищ.навч.закл. / А.Дам`янов, Є.Савельєв., Д.Штефанич; за заг. ред. Є.В.Савельєва, Д.А.Штефанича. - К. : ІЗМН , 1997. - 176 c. - (Ін-т змісту і методів навчання).
  339.138            65.290-22
  Данилан А.А. Бухгалтерский учёт на сельскохозяйственных предприятих : учебник для вузов. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Агропромиздат , 1990. - 287 c.
  657 : 631            65.052.5
  Данилевкий В.В. Справочник молодого машиностроителя : справочник для молодых рабочих машиностр.заводов и учащихся ПТУ. - 3-е изд., доп. и перераб . - М. : Высш.шк. , 1973. - 648 c.
  621
  Данилевский В.В. Лабораторные работы по технологии машиностроения : учеб. пособие для техникумов. - М. : Высш.шк. , 1971. - 238 c.
  621.002
  Данилин Б.С. Применение низкотемпературной плазмы для травления и очистки материалов / Б.С.Данилин,В.Ю.Киреев. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 264 c.
  533.9-115 : 621 794.4
  Данилов Е.Н. Анализ хозяйственной деятельности в бюджетных и научных учреждениях : учеб. пособие для вузов / Е.Н.Данилов. В.Е.Абарникова, Л.К.Шипиков. - Мн. : Интерпрессервис: Экоперспектив , 2003. - 333 c.
  658.012.122            65.053
  Данилов И.А. Общая электротехника с основами электроники : учеб.пособие для сред.спец.учеб.завед. / И.А.Данилов, П.М.Иванов. - 3-е изд., стер . - М. : Высш.шк. , 1998. - 752 c.
  621.3+621.38
  Данилов И.А. Общая электротехника с основами электроники : учеб.пособие для неэлектрич. спец. учеб. заведений / И.А.Данилов, П.М.Иванов - 3-е изд., стереотип. . - М. : Высшая школа , 1998. - 752 c.
  621.3
  Данилов Л.В. Теория нелинейных электрических цепей / Л.В.Данилов, П.Н.Матханов, Е.С.Филиппов. - Л. : Энергопромиздат , 1990. - 251 c.
  621.3.011.72
  Данилов Ю.А. Аппаратура обьёмных гидроприводов.Рабочие процессы и характеристики / Ю.А.Данилов, Ю.Л.Кирилловский, Ю.Г.Колпаков. - М. : Машиностроение , 1990. - 272 c.
  62-82.001.57 + 62-752
  Данилова З.В. Ділова англійська мова. Комерційне право : навч. посібник / З.В.Данілова, Н.В.Подоба, А.М.Сомова. - Тернопіль : Астон , 2000. - 128 c.
  811.111(075.8)
  Данилова З.В. Ділова англійська мова. Комерційне право : навч. посібник / З.В.Данилова, Н.В.Подоба, А.М.Сомова. - Тернопіль : Астон , 1999. - 128 c.
  811.111            81.2Англ
  Данильченко В.П. Метрологическое обеспечение промышленного производства : справочник / В.П.Данильченко, Р.А.Егошин. - К. : Техніка , 1982. - 151 c.
  006.91            389.1
  Данильченко В.П. Метрологическое обеспечение промышленного производства : Справочник / В.П.Данильченко,Р.А.Егошин; Под ред.В.П.Данильченко - К. : Техніка , 1982. - 151 c.
  006.91
  Данильченко И.А. Автоматизированные системы управления предприятиями : учебник для втузов / М.А.Данильченко, В.А.Мясников, В.Н.Четвериков. - М. : Машиностроение , 1984. - 359 c.
  658.012.011.56
  Данильченко К. OS/2 Warp. - К. : ВНУ , 1995. - 368 c.
  004.451            681.3.06
  Данильченко М.Г. Сільськогосподарські машини : підручник. - Тернопіль : Астон , 2002. - 272 c.
  631.3
  Данильчук Л.А. Основы имиджа и этикета : Учебное пособие - К. : Кондор , 2009. - 234 c.
  17.022.1            87.817
  Данин Д.С. Вероятностный мир. - М. : Знание , 1981. - 208 c. - (Жизнь замечательных идей).
  530.145(091)
  Данкан Р. Профессиональная работа в MS-DOS / пер. с англ. - М. : Мир , 1993. - 510 c.
  004.451            681.3.06
  Данко П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах : в 2 т. Т.1. : учеб. пособие для вузов / П.Е.Данко, А.Г.Попов, Т.Я.Кожевникова. - 4-е изд., испр.и доп . - М. : Высш. шк. , 1986. - 304 c.
  51(076.2)
  Данко П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах : в 2 т. Т.2. : учеб.пособие для вузов / П.Е.Данко, А.Г.Попов, Т.Я.Кожевникова. - 4-е изд., испр. и доп . - М. : Высш.шк. , 1986. - 415 c.
  51(076.2)
  Данко П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах : в 2 т. Т.1. : учеб.пособие для вузов / П.Е.Данко, А.Г.Попов, Т.Я.Кожевникова. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1980. - 320 c.
  51(076.2)
  Данко П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах : в 2 т. Т.2. : учеб.пособие для втузов / П.Е.Данко, А.Г.Попов, Т.Я.Кожевникова. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1980. - 365 c.
  51(076.2)
  Данко П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах : в 2 т. Т.1. : учеб. пособие для втузов / П.Е.Данко, А.Г.Попов. - 2-е изд . - М. : Высш.шк. , 1974. - 416 c.
  51(076.2)
  Данко П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах : в 2 т. Т.2. : учеб. пособие для втузов / П.Е.Данко, А.Г.Попов. - 2-е изд . - М. : Высш.шк. , 1974. - 464 c.
  51(076.2)
  Данко П.Е. и др. Высшая математика в упражнениях и задачах : 2-х ч.. Т.Ч.1. : Учебное пособие / П.Е.Данко,А.Г.Попов,Т.Я.Кожевникова - 5-е изд.,испр. . - М. : Высш. шк. , 1997. - 304 c.
  517            22.11
  Данку А. Электрические машины : сб. задач и упражнений / А.Данку, А.Фаркаш, Л.Надь.; пер. с венг. Т.З.Партоша; под ред. В.Я.Беспалова - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 360 c.
  621.313(076.2)
  Данов Б.А. Электронные системы управления иностранных автомобилей. - М. : Горячая линия-Телеком , 2004. - 224 c.
  629.331.052 : 621.382            629.113.066
  Данов Б.А. Электронные приборы автомобилей : учеб. пособие для сред.ПТУ / Б.А.Данов, В.Д.Рогачев. - М. : Транспорт , 1985. - 97 c.
  629.331.052:621.382            629.113.066
  Данов Б.А. Электронные приборы автомобиля : учеб.пособие для сред. ПТУ / Б.А.Данов, В.Д.Рогачев. - М. : Транспорт , 1984. - 97 c.
  629.331 .052 : 621.38            629.11.066
  Данылюк Н.А. Повышение эффективности производства и качества продукции нефтеперерабатывающей промышленности / Н.А.Данылюк, З.А.Насинник. - Львов : Вища шк. , 1981. - 122 c.
  665.6 : 65.011.4
  Данюк В.М. Кадрове діловодство : навч. посібник для вищ.навч.закл. / В.М.Данюк, Л.П.Кулаковська. - 2-ге вид . - К. : Каравела , 2007. - 239 c.
  651:331.108
  Дао Л. Программирование микропроцессора 8088 / пер. с англ. - М. : Мир , 1988. - 356 c.
  004.31-181.48            681.325.5.06
  Дао Ч.Т. Минимальные поверхности и проблема Плато / Ч.Т.Дао, А.Т.Фоменко. - М. : Наука , 1987. - 312 c.
  514.116.3
  Дарков А.В. Сопротивление материалов : учебник для заочных вузов / А.В.Дарков, Г.С.Шпиро. - 3-е изд . - М. : Высш.шк. , 1969. - 734 c.
  620.10
  Дарков А.В. Сопротивление материалов : учебник для втузов / А.В.Дарков, Г.С.Шпиро. - 4-е изд., перераб . - М. : Высш.шк. , 1975. - 654 c.
  620.10
  Дарков А.В. Сопротивление материалов : учеб. пособие для втузов / А.В.Дарков,Г.С. Шпиро. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1989. - 622 c.
  620.10
  Дафт Р.Л. Менеджмент. - СПб. : Питер , 2000. - 829 c.
  658.012.32            65.290-21
  Дахно И.И. Патентование и лицензирование : учеб. пособие - К. : МАУП , 2004. - 213 c.
  347.771+608            67.404.3(4Укр)
  Дахно І.І. Право інтелектуальної власності : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Либідь , 2003. - 200 c.
  347.77(477) : (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)
  Дахно І.І. Історія держави і права : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 405 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)
  Дахно І.І. Історія країн світу : довідник. - К. : Центр учбової літ. , 2007. - 815 c.
  930.24(100)
  Дахно І.І. Право Європейського Союзу : англо - українсько - російський глосарій. - К. : Центр учб. літ. , 2007. - 234 c.
  341(038)
  Даценко И.И. Химичекая промышленность и охрана окружающей среды / И.И.Даценко, О.С.Банах, Р.И.Баранский. - К. : Вища шк. , 1986. - 175 c.
  502.1 : 66
  Даценко І.І. Гігієна і екологія людини : навч. посібник для вищ.навч.закл. - Львів : Афіша , 2000. - 247 c.
  502 . 613
  Дашевский И.И. Профильное шлифование деталей машин и приборов / И.И. Дашевский, И.М. Бурцев, А.М. Закревский. - М. : Машиностроение , 1977. - 176 c.
  621.923
  Дашкевич Б.П. Детали машин. Курсовое проектирование : учеб.пособие для втузов / Б.П.Дашкевич, С.К.Дьяченко, С.З.Столбовой. - 2-е изд . - К. : Гостехиздат , 1960. - 296 c.
  621.81
  Дашков Л.П. Комерційний договір від укладення до виконання / Л.П.Дашков, А.В.Бризгалін. - 2-е вид., стер . - К. : Капрал , 1998. - 170 c. - (Біб-ка ділової людини).
  347.751            67.404
  Дащенко А. Ф. и др. Теоретические основы инженерной механики : учебник / А. Ф. Дащенко, Л. В. Коломиец, Ю. Н. Свинарев - Одеса : ФЛП Бондаренко М. А. , 2015. - 358 с.ил; c.
  531.8:621.83:004.451(075.8)            34.41632.973-018
  Дащенко А.И. Проектирование автоматических линий : учеб.пособие для вузов / А.И.Дащенко, А.П.Белоусов. - М. : Высш.шк. , 1983. - 328 c. - (Высш.образование).
  658.527.011.56
  ДБМ Б.І-І-93.Система містобудівної документації. Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів населених пунктів. - Вид.офіц . - К. : Мінбудархітектури України , 1994. - 110 c. - (Держ.будівельні норми України).
  711.4
  ДБН 360-92. Містобудуваня. Планування і забудована міських, сільських населень. - Вид.офіційне . - К. : Мінбудархітектури України , 1993. - 110 c. - (Держ. будівельні норми України).
  711.4
  ДБН Б. 2.4-2-94. Види, склад, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівної документації для сільських поселень. - Вид. офіц . - К. : Держкоммістобудування України , 1994. - 38 c.
  711.4
  ДБН Б. 2.4-3-95. Генеральні плани сільскогосподарських підприємств. - Вид.офіц . - К. : Держкоммістобудування , 1995. - 57 c.
  711.4
  ДБН Б.2.4-1-94. Планування і забудова сільських поселень. - Вид.офіц . - К. : Мінбудархітектури України , 1994. - 99 c.
  711.4
  ДБН Б.2.4-4-97. Планування та забудова сільських поселень. Планування і забудова малих сільскогосподарських підприємств та селянських(фермерських)господарств. - Вид.офіц . - К. : Держкоммістобудування України , 1997. - 27 c.
  711.4
  ДБН В.2.3-5-2001. Споруди транспорту.Вулиці та дороги населених пунктів. - Вид.офіц . - К. : Держбуд України , 2001. - 51 c.
  711.4
  Двайт Г.Б. Таблицы интегралов и другие математические формулы / пер. с англ. Н.В.Леви; под ред. К.А.Семендяева. - 2-е изд., испр . - М. : Наука , 1966. - 288 c.
  517.3(083)
  Двайт Г.Б. Таблицы интегралов и другие математические формулы / пер. с англ. - М. : Наука , 1964. - 228 c.
  519.66
  Двигатели внутреннего сгорания : респуб. междувед. науч. - техн. сб. Вып.44. - Харьков : Вища шк. , 1986. - 138 c.
  621.431
  Двигатели внутреннего сгорания : респуб. межведом. науч. - техн.сб. Вып.431. - Харьков : Вища шк. , 1986. - 131 c.
  621.431
  Двигатели внутреннего сгорания : респ. межведом. науч. - техн.сб. Вып. 51. - Харьков : Основа , 1990. - 116 c.
  621.431
  Двигатели внутреннего сгорания : в 4 т. Т.2. Теория рабочих процессов поршневых и комбинированных двигателей / А.С.Орлин, Д.Н.Вырубов, В.Г.Ивин и др.; под ред. А.С.Орлин. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1971. - 400 c.
  621.431/.432
  Двигатели внутреннего сгорания : учебник для вузов / А.С.Хачиян, К.А.Морозов, В.Н.Луканин и др.; под ред. В.Н.Луканина. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1985. - 311 c.
  621.431
  Двигатели внутреннего сгорания : учебник для вузов / А.С.Хачиян, К.А.Морозов, В.И.Трусов и др. - М. : Высш.шк. , 1978. - 280 c.
  621.431
  Двигатели внутреннего сгорания. Конструирование и расчет на прочность поршневых и комбинированных двигателей : учебник для втузов / Д.Н.Вырубов, С.И.Ефимов, Н.А.Иващенко и др.; под ред. А.С.Орлина, М.Г.Круглова. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1984. - 382 c.
  621.431.001.66
  Двигатели внутреннего сгорания. Системы поршневых и комбинарованных двигателей : учебник для вузов / А.С.Орлин, В.П.Аленксеев, Д.Н.Вырубов и др. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1973. - 480 c.
  621.431./432
  Двигатели внутреннего сгорания. Системы поршневых и комбинированных двигателей : учебник для вузов / С.И.Ефимов, Н.А.Иващенко, А.И.Ивин и др.; под ред. А.С.Орлина, М.Г.Круглова. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1985. - 456 c.
  621.431./432
  Двигатели внутреннего сгорания. Теория поршневых и комбинированных двигателей : учебник для вузов / Д.Н.Вырубов, Н.А.Иващенко, В.И.Ивин и др.; под ред. А.С.Орлина, М.Г.Круглова. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1983. - 375 c.
  621.431/.432.01
  Двигатели внутреннего сгорания. Устройство и работа поршневых и комбинированных двигателей : учебник для вузов / В.П.Алексеев и др.; под общ. ред.А.С.Орлина, М.К.Круглова. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1990. - 288 c.
  621.431/.432
  Двигатели ЯАЗ-М204, ЯАЗ-М206 : описание и руководство по эксплуатации. - Ярославль : ЦБТИ , 1962. - 195 c. - (Ярослав.гос. моторный завод).
  621.43
  Двигатели ЯМЗ-236, ЯМЗ-238 : инструкция по эксплуатации. - 12-е изд . - Ярославль : ЯМЗ , 1981. - 168 c.
  621.436
  Двойных Н.А. Роторно - конвейерные автоматические линии в гибких автоматизированных производствах / Н.А.Двойных, А.А.Петерсонс. - К. : Техніка , 1987. - 112 c.
  658.527.011.56 : 621-133 : 658.52.011.56.012.3
  Дворецкий И.Х. Латинско - русский словарь : ок. 50 000 слов. - 3-е изд., испр . - М. : Рус. яз. , 1986. - 845 c.
  811.124            81.2Латин-4
  Дворкин В.Н. Лабораторный практикум по испытаниям ДВС / В.Н.Дворкин, А.Л.Новенников, А.Н.Истомин. - Ярославль : Фонд граждан. инициатив ``Содействие`` , 1990. - 150 c.
  621.431.001.4
  Дворцов А.Т. Гегель - М. : Наука , 1972. - 171 c. - (Научные биографии и мемуары ученых).
  111.80            87.3
  Двухзонные следящие системы / В.В.Шеваль, Е.И.Дорохов, С.А.Исаков, В.И.Венцов. - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 88 c. - (Б-ка по автоматике. Вып.646).
  681.513.3
  Двухтактные карбюраторные двигатели внутреннего сгорания / В.М.Кондрашов, Ю.С.Григорьев, В.В.Тупов и др. - М. : Машиностроение , 1990. - 272 c.
  621.434.13
  Де Вриз М. Internationally Yours.Международная деловая переписка как средство достижения успеха / пер. с англ. Н.В.Кузнецовой. - М. : Весь Мир , 2001. - 385 c.
  811.111            81.2Англ.
  Де Джордж Р.Т. Деловая этика : в 2 т. Т.1. / пер. с англ. Р.И.Столпера. - СПб.; М. : Ин-т ``Эконом. шк.`` : Прогресс, , 2001. - 1-49 c.
  174            87.75
  Де Джордж Р.Т. Деловая этика : В 2 т. Т.2. / пер. с англ. Р.И.Столпера. - СПб.; М. : Ин-т ``Эконом. шк.``: Прогресс , 2001. - 493- c.
  174            87.75
  Де і як публікувати результати дисертаційних досліджень : зб. нормат. документів з питань атестації наук. працівників / укл. Ю.І. Цеков. - 2-ге вид., випр. і доп . - К. : Бюл. ВАК України; Толока , 2003. - 127 c.
  001.8
  Девекин В. Говори по - немецки. : пособие по развитию навыков устной речи / В.Девекин, Л.Белякова, Е.Розен. - М. : Высш.шк. , 1962. - 343 c.
  811.112.2            81.2Нем
  Девекин В. Сборник упражнений по грамматике немецкого языка. Для неязыковых вузов : учеб. пособ. для вузов / В.Девекин, Л.Урицкий. - 4-е изд . - М. : Высш.шк. , 1966. - 220 c.
  811.112.2`36            81.2Нем
  Девекин В.Н. Ошибка или нет? : пособие по нем. языку / В.Н.Девекин, Л.Д.Белякова. - 3-е изд., испр . - М. : Высш. шк. , 1986. - 191 c.
  811.112.2            81.2Нем-9
  Девис П. Суперсила. Поиски единой теории природы / пер. с англ. Ю.А.Данилова, Ю.Г.Рудого; под ред. Е.М.Лейкина. - М. : Мир , 1989. - 271 c.
  530.1
  Девитт Б.С. Динамическая теория групп и полей / пер. с англ.; под ред. Г.А. Виолковыского. - М. : Наука , 1987. - 288 c.
  512.54 + 512.623            530.145
  Девятов Б.Н. Теория и методы анализа управляемых распределительных процессов / Б.Н.Девятов, Н.Д.Демиденко; отв. ред. Э.Э. Маковский. - Новосибирск : Наука , 1983. - 271 c.
  681.51 : 532.546
  Девятов В.В. Малоотходная технология обработки материалов давлением : учеб. пособие для машиностроит. техникумов. - М. : Машиностроение , 1986. - 288 c.
  621.73.004.182
  Девятов Д.С. Расчеты и конструирование деталей машин : учебник для те-н.училищ. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1979. - 303 c.
  621.81
  Дегтярев А.А. Основы политической теории : учеб. пособие. - М. : Высш. шк. , 1998. - 239 c.
  32.01            66.0
  Дегтяренко В.Н. Основы логистики и маркетинга. - Ростов н/Д; М. : Экспертное бюро : Гардарика , 1996. - 119 c.
  658.7 : 339.138            65.40+65.290-22
  Дедков В.К. Автоматизирированное программируемое машиностроительное производство : монография / В.К.Дедков, К.А.Пупков, П.И.Чинаев; отв.ред. Е.П.Попов. - М. : Наука , 1985. - 183 c.
  658.52.011.56
  Дейвис Гарет. Право внутреннего рынка Европейского Союза : учеб.пособие / Гарет Дейвис; пер. с англ. - К : Знання - Прес , 2004. - 422 c. - (Европейское право).
  342.97 : 339.923 : 062. 1ЕС(075.8)
  Дейнеко О.А. Эффективность и качество управления машиностроительным предприятием. - М. : Машиностроение , 1979. - 239 c. - (НК.Надежность и качество. Межизд. сер.).
  621.002
  Действующее международное право : в 3 т. Т.1. : учеб. пособие для вузов / сост. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. - М. : Изд-во Моск.независимого ин-та междунар.права , 1996. - 859 c.
  341            67.412
  Действующее международное право : в 3 т. Т.2. : учеб. пособие для вузов / сост. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. - М. : Изд-во Моск. независимого ин-т , 1997. - 826 c.
  341            67.412
  Действующее международное право : в 3 т. Т.3. : учеб. пособие для вузов / сост. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. - М. : Изд-во Моск. независимого ин-т , 1997. - 826 c.
  341            67.412
  Дейтел Г.М. Введение в операционные системы. : в 2 т. Т.1. / пер. с англ. Л.А.Теплицкого и др.; под. ред. В.С. Штаркмана. - М. : Мир , 1987. - 359 c.
  004.451            681.3.066
  Дейтел Г.М. Введение в операционные системы. : в 2 т. Т.2. / пер. с англ. Л.А.Теплицкого и др. ; под. ред. В.С. Штаркмана. - М. : Мир , 1987. - 398 c.
  004.451            681.3.066
  Дейян А. Стимулирование сбыта и реклама на месте продажи. / А.Дейян, А.Троадек; пер. с фр. А.В.Мигачева ; общ. ред. В.С. Загашвили. - М. : Прогресс , 1994. - 189 c. - (Деловая Франция).
  658.8(44)+ 659.1(44)            65.422(4Фр)+76.006.5
  Декарт, Рене. Сочинения : в 2 т. Т.1. / сост., ред., вступ. ст. В.В.Соколова; примеч. М.А.Гарнцева, В.В.Соколова; АН СССР. Ин-т философии. - М. : Мысль , 1989. - 656 c. - (Филос.наследие; ФН...).
  1            87
  Декрети Кабінету міністрів України Т.1. : зб. - К. : Юрінком , 1993. - 65 c.
  340.130.55            67.99(2Ук)-3
  Деловое планирование: Методы. Организация. Современная практика : учеб. пособ. для экон. спец. вузов / В.М. Попов, Л.П. Кураков, С.И. Ляпунов, Х.Х. Мингазов; под ред. В.М. Попова. - М. : Финансы и статистика , 1997. - 367 c.
  658.012.2            65.290
  Дель Торо В. Принципы проектирования систем автоматического управления / В.Дель Торо, С.Р.Паркер; пер.с англ. - М. : Машгиз , 1963. - 559 c.
  681.51/.54
  Демб А. Корпоративне управління. Віч-на-віч з парадоксами. / А.Демб, Ф.- Ф.Нойбауер; пер. с англ. - К. : Основи , 1997. - 302 c.
  658.012.324            65.050.2
  Дементьев В.В. Экономика как система власти : монографія. - Донецк : Каштан , 2003. - 403 c. - (Донецк. нац. техн. ун-т).
  330 : 321.6/.8            65
  Дементьев Ю.В. САПР в автомобиле- и тракторостроении. : учебник для вузов. / Ю.В.Дементьев, Ю.С.Щетинин. - М. : Академия , 2004. - 218 c.
  {629.331 + 629.366] :658.512.011.56            629.113/.115
  Дементьева И.Ф. Первые годы брака. Проблемы становления молодой семьи / отв. ред. И.В. Бестужев-Лада. - М. : Наука , 1991. - 112 c.
  314.5            60.55
  Деменчук В.В. На пороге алгебры. - Минск : Выш.шк. , 1987. - 144 c. - (Мир занимат. науки).
  512
  Демиденко Л.П. Современный русский язык.Бессоюзное предложение. Сложные синтаксические конструкции. Сложное синтаксическое целое. Чужая речь. Пунктуация / Л.П. Демиденко, И.С. Козырев, Т.Г. Козырева. - 2-е изд., перераб . - Минск : Выш.шк. , 1988. - 173 c.
  811.161.1            81.2Р-923
  Демидова - Парфенова Р.М. Задачи и примеры расчетов по электроизмерительной технике : учеб. пособие для вузов / Р.М. Демидова - Панферова, В.Н. Малиновский, Ю.С. Солодов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 190 c.
  621.317.7.001.24(076.2)
  Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу : учеб.пособие для физ. и мех.-мат. спец. вузов - 10-е изд., испр . - М. : Наука , 1990. - 624 c.
  517
  Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу : учеб. пособие для ун-тов и пед.ин-тов. - 8-е изд., стер . - М. : Наука , 1972. - 544 c.
  517
  Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу : учеб. пособие для ун-тов и пед.ин-тов - 7-е изд., стер. . - М. : Наука , 1969. - 542 c.
  517
  Демидович Б.П. Численные методы анализа. Приближение функций, дифференциальные и интегральные уравнения : учеб. пособие для втузов / Б.П. Демидович, И.А. Марон, Э.З. Шувалова; под ред. Б.П. Демидовича. - 3-е изд., перераб . - М. : Наука , 1967. - 368 c.
  519.6
  Демидович Б.П. Численные методы анализа. Приближение функций, дифференциальные и интегральные уравнения : учеб. пособие для втузов / Б.П. Демидович, И.А. Марон, Э.Э. Шувалова; под ред. Б.П. Демидовича. - 2-е изд., испр. и доп . - М. : Изд-во физ.-мат. лит. , 1963. - 400 c.
  519.6
  Демидович Б.П. Численные методы анализа. Приближение функций. Дифференциальное уравнение. : учеб. пособ. для втузов. - М. : Физматгиз , 1962. - 368 c.
  519.6
  Демидович Б.П. Основы вычислительной математики : учеб. пособ. для втузов / Б.П.Демидович, И.А.Марон. - 3-е изд., испр . - М. : Наука , 1966. - 664 c.
  519.6            518
  Демин Н.П. Котельные установки и теплоснабжение. : учебник для воен.академ. - Л. : ЛВИКА им. Можайского , 1971. - 366 c.
  621.18
  Демин Ю.М. Делопроизводство. Документационный менеджмент. - М. : Бератор , 2004. - 203 c.
  651.5
  Демирчян К.С. Машинные расчеты электромагнитных полей : учеб. пособие для вузов / К.С.Демирчян, В.Л.Чечурин. - М. : Высш.шк. , 1986. - 240 c.
  537.811.08 : 004
  Демиховский С.Ф. Устройство и эксплуатация автомобилей ``Жигули`` и ``Москвич`` : учеб. пособ. для водителей. / С.Ф.Демиховский, В.А.Мелкий, К.С.Шестопалов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Изд-во ДОСААФ , 1987. - 222 c.
  629.331.1            629.114.6
  Демиховский С.Ф. Устройство и эксплуатация автомобилей ``Жигули`` и ``Москвич`` : учеб. пособ. для подгот. водителей транспорт. средств категории ``В`` (водителей индивидуал. автомобилей) / С.Ф. Демиховский, В.А. Мелкий, К.С. Шестопалов. - 2-е изд., стер . - М. : Изд-во ДОСААФ , 1986. - 213 c.
  629.331.1            629.114.6-181.4
  Демиховский С.Ф. Устройство и эксплуатация автомобилей ``Жигули`` и ``Москвич`` : учеб. пособ. для подгот. водителей транспорт. средств категории ``В`` (водителей индивидуал. автомобилей) / С.Ф. Демиховский, В.А. Мелкий, К.С. Шестопалов. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1985. - 214 c.
  629.331.1            629.114.6
  Демідов П.Г. Комп`ютерні тренінгові системи в економіці : навч.-метод. посібник. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т , 2005. - 240 c.
  33 : 004.415            65
  Демьяненко М.Я. Активизация устной речи (на фр. и рус. языках) / М.Я.Демьяненко, Л.И.Микульченко. - К. : Вища шк. , 1987. - 183 c.
  811.133.1            81.2Фр
  Демьяненко М.Я. Основы общей методики обучения иностранным языкам.Теорет. курс : учеб. пособ. для вузов по спец. романо-герман. филологии / М.Я. Демьяненко, К.А. Лазаренко, С.В. Мельник; под. общ. ред. М.Я. Демьяненко. - 2-е изд., доп. и перераб . - К. : Вища шк. , 1984. - 255 c.
  811-13            81.2-9
  Демьянов В.Ф. Введение в минимакс / В.Ф.Демьянов, В.Н.Малоземов. - М. : Наука , 1972. - 368 c. - (Оптимизация и исследование операций).
  517.5
  Демьянушко И.В. Расчет на прочность вращающихся дисков. / И.В.Демьянушко, И.А.Биргер. - М. : Машиностроение , 1978. - 247 c. - (Б-ка расчетчика).
  621.81 :539.4
  Демьянюк Ф.С. Технологические основы поточного и автоматизированного производства. : учеб.пособие для вузов. - М. : Машгиз , 1958. - 694 c.
  658.52.011.56 : 658.527
  Демьянюк Ф.С. Технологические основы поточно- автоматизированного производства. : учеб. пособие для вузов. - М. : Высш. школа , 1965. - 690 c.
  658.52.011.56 + 658.527
  Денежный П.М. Токарное дело : учеб. пособ. для проф.- техн.училищ. / П.М. Денежный, Г.М. Стискин, И.Е. Тхор. - М. : Высшая школа , 1972. - 304 c.
  621.941
  Денисов А.А. Информационные основы управления. - Л. : Энергоатомиздат , 1983. - 72 c. - (Б-ка по автоматике. Вып. 635).
  681.518
  Денисов А.А. Теория больших систем управления : учеб. пособ. для вузов / А.А.Денисов, Д.Н.Колесников. - Л. : Энергоатомиздат , 1982. - 287 c.
  681.51.01
  Денисов В.И. Пакет программ оптимального планирования эксперимента. / В.И.Денисов, А.А.Попов. - М. : Финансы и статистика , 1986. - 159 c. - (Мат. обеспечение прикл. статистики).
  519.242-37
  Денисов В.И. Технико - экономические расчеты в энергетике.Методы экономического сравнения вариантов. - М. : Энергоатомиздат , 1985. - 216 c.
  621.311.003.13
  Денисон Д. Учебник по рекламе: Как стать известным, не тратя денег на рекламу / Делл Денисон, Линда Тоби; пер. с польск. К.В.Бабиной. - Мн. : Современное слово , 1997. - 349 c.
  659.1            76.006.5
  Деннис Дж. Б. Математическое программирование и электрические цепи / пер. с англ.;под. ред. А.М. Петровского. - М. : Изд-во иностр.лит. , 1961. - 215 c.
  519.85 + 621.3.06
  Деньгуб В.М. Единицы величин : словарь-справочник. / В.М.Деньгуб, В.Г.Смирнов. - М. : Изд-во стандартов , 1990. - 240 c.
  006.91            389.15
  Деордиев С.С. Аккумуляторы и уход за ними : пособие аккумуляторщику. - 2-е изд., испр . - К. : Техніка , 1985. - 136 c. - (/Б-ка рабочего/.).
  621.311.6
  Депозитарная деятельность на фондовом рынке (опыт ОАО ``Межрегиональный фондовый союз``) / Н.П. Швецов, Ю.И. Шаповал, Ю.А. Буша, А.А. Константинов. - К. : Вісник фондового ринку , 1998. - 223 c. - ((Энциклопедия фондового рынка. Кн. 6).).
  336.761            65.262.2
  Дергунова М.Г. Учебник французского языка : для сред. спец. учеб. заведений / М.Г. Дергунова, А.В. Перепелица, А.И. Шиловцева. - 5-е изд., испр. и перераб . - М. : Высш. шк. , 1988. - 399 c.
  811.133.1            81.2Фр
  Державні закупівлі: тендери (національні і міжнародні аспекти) : метод. посібник / О.О. Покрещук, О.Х. Юлдашев, З.В. Максименко, О.І. Мостовий. - К. : Зовнішня торгівля: Автограф , 2003. - 383 c. - ((Укр. Академія зовнішньої торгівлі)).
  351.712.2            67.404.6(4Укр)
  Деркач П.М. Короткий словник синонімів української мови. - Л.;Краків; Париж : Просвіта , 1993. - 209 c.
  811.161.2`373.421            81.2Укр.-4
  Деркач Ю.А. Затылованные фрезы с положительными передними углами. - Кременчуг : КГПУ , 2006. - 138 c.
  621.914.2
  Дерлоу, Дес. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень / Дес Дерлоу; пер. с англ. Р.А.Семків, Р.Л.Ткачук. - К. : Всеувито : Наук. думка , 2001. - 242 c. - (Усе про менеджмент).
  658.012.32            65.290-21 + 65.050.2
  Дерябин А.Д. Технология изготовления деталей на станках с ЧПУ и в ГПС : учеб. пособие для машиностроит. техникумов / А.Д. Дерябин, М.А. Эстерзон. - М. : Машиностроение , 1989. - 288 c.
  621.9.06-529+658.52.011.56.012.3
  Детали и механизмы металлорежущих станков : в 2 т. Т.1. Общие основы конструирования: направляющие и несущие системы / под ред. Н.Д.Решетова. - М. : Машиностроение , 1972. - 664 c.
  621.9.06
  Детали и механизмы металлорежущих станков : в 2 т. Т.2. Шпиндели и их опоры. Механизмы и детали приводов / под ред.Н.Д.Решетова. - М. : Машиностроение , 1972. - 520 c.
  621.9.06
  Детали и механизмы металлорежущих станков. Т.1. Общие основы конструирования: направляющие и несущие системы. / под ред. д-ра техн. наук проф. Решетова Н.Д. - М. : Машиностроение , 1972. - 664 c.
  621.9.06
  Детали и механизмы приборов : справочник / Б.М. Уваров, В.А.Бойко, В.Б.Подаревский, Л.И.Власенко. - 2-е изд.,перераб. и доп . - К. : Техніка , 1987. - 343 c.
  681.2-2
  Детали и механизмы роботов.Основы расчета, конструирования и технологии производства : учеб. пособие для вузов / Р.С. Веселков, Т.Н. Гонтаровская, В.П. Гонтаровский и др.; под ред. Б.Б. Самотокина. - К. : Вища шк. , 1990. - 342 c.
  621.865.8
  Детали и механизмы роботов: основы расчета, конструирования и технологии производства : учеб. пособ. для машино-и приборостроит. спец. вузов / Р.С. Веселков, Т.Н. Гонтаровская, В.П. Гонтаровский и др.; под. ред. Б.Б. Самотокина - К. : Вища шк. , 1990. - 342 c.
  621.865.8
  Детали и механизмы роботов: основы расчета, конструирования и технологии производства : учеб. пособ. для машино-и приборостроит. спец. вузов / Р.С. Веселков, Т.Н. Гонтаровская, В.П. Гонтаровский и др.; под. ред. Б.Б. Самотокина - К. : Вища шк. , 1990. - 342 c.
  621.865.8
  Детали машин Вып.51. : респуб. межвед. науч.- техн.сб. - К. : Техніка , 1990. - 118 c. - (Одесский политехнический ин-т).
  621.81
  Детали машин Вып.21. : респуб. межвед. науч.- техн.сб. - К. : Техніка , 1975. - 112 c.
  621.81
  Детали машин Вып.53. : респуб. межвед. науч.- техн.сб. - К. : Техніка , 1991. - 123 c. - (МВ и ССО УССР. Одесский политехн.ин-т).
  621.81
  Детали машин Вып.52. : респуб. межвед. науч.- техн.сб. - К. : Тэхника , 1991. - 134 c.
  621.81
  Детали машин Вып.45. : респуб. межвед. науч.- техн.сб. - К. : Техніка , 1987. - 106 c.
  621.81
  Детали машин Вып.44. : респуб. межвед. науч.- техн.сб. - К. : Техніка , 1987. - 128 c.
  621.81
  Детали машин Вып.43. : респуб. межвед. науч.- техн.сб. - К. : Техніка , 1986. - 130 c.
  621.81
  Детали машин Вып.42. : респуб. межвед. науч.- техн.сб. - К. : Техніка , 1986. - 128 c.
  621.81
  Детали машин Вып.41. : респуб. межвед. науч.- техн.сб. - К. : Техніка , 1985. - 116 c.
  621.81
  Детали машин Вып.40. : респуб. межвед.науч.- техн.сб. - К. : Техніка , 1985. - 108 c.
  621.81
  Детали машин Вып.31. : респуб. межвед. науч.- техн.сб. - К. : Техніка , 1980. - 118 c.
  621.81
  Детали машин Вып.20. : респуб. межвед. науч.- техн.сб. - К. : Техніка , 1975. - 116 c.
  621.81
  Детали машин Вып.1 : сб.науч.- метод. ст. / под ред. Д.Н. Решетова. - М. : Высш.шк. , 1975. - 87 c.
  621.81
  Детали машин / Петров М.С., Березовский Ю.Н. и др. - М. , 1983.
  621.81
  Детали машин : расчет и конструирование Т.1. : Справочник / Под ред. Н.С. Ачеркана - М. : Машиностроение , 1968. - 440 c.
  621.81
  Детали машин : расчет и конструирование Т.2. : Справочник / Под ред. Н.С. Ачеркана - 3-е изд.,перераб. . - Москва : Машиностроение , 1968. - 408 c.
  621.81
  Детали машин : расчет и конструирование Т.3. : Справочник / Под ред. Н.С. Ачеркана - 3-е изд.,перераб. . - Москва : Машиностроение , 1969. - 471 c.
  621.81
  Детали машин. Атлас конструкций : учеб. пособие для машиностроит.спец.вузов / В.Н. Беляев, И.С. Богатырев, А.В. Буланже и др.; под. ред. Д.Н. Решетова. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1979. - 367 c.
  621.81
  Детали машин. Атлас конструкций / под ред. Д.Н. Решетова. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1970. - 332 c.
  621.81
  Детали машин. Расчет и конструирование : в 3 т. Т.3. : справочник / под ред. Н.С. Ачеркана. - 3-е изд., перераб . - М. : Машиностроение , 1969. - 471 c.
  621.81
  Детали машин. Расчет и конструирование : в 3 т. Т.2. : справочник / под ред. Н.С. Ачеркана. - 3-е изд., перераб . - М. : Машиностроение , 1968. - 408 c.
  621.81
  Детали машин. Расчет и конструирование : в 3 т. Т.1. : справочник / под ред.Н.С.Ачеркана. - 3-е изд., перераб . - М. : Машиностроение , 1968. - 440 c.
  621.81
  Деталі машин. Практикум : навч. посібник / Д.М.Коновалюк, Р.М.Ковальчук, В.О.Байбула, М.М.Товстушко - К. : ’’Кондор’’ , 2009. - 278 c.
  621.81
  Деталі машин: практикум : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Д.М. Коновалюк, Р.М. Ковальчук, В.О. Байбула, М.М. Товстушко. - К. : Кондор , 2009. - 276 c. - (МОН).
  621.81(075.8)
  Детинко Ф.М. Прочность и колебания электрических машин / Ф.М. Детинко, Г.А. Загородная, В.М. Фастовский. - Л. : Энергия , 1969. - 440 c.
  621.313
  Детлаф А.А. Курс физики : в 3 т. Т.1. Механика. Основы молекулярной физики и термодинамики : учеб. пособие для втузов / А.А. Детлаф, Б.М. Яворский, Л.В. Милковский. - 4-е изд., перераб . - М. : Высшая школа , 1973. - 384 c.
  53 +531 + 536.7 + 539.19
  Детлаф А.А. Курс физики : в 3 т. Т.3. Волновые процессы. Оптика. Атомная и ядерная физика : учеб. пособие для втузов. / А.А. Детлаф, Б.М. Яворский. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1979. - 511 c.
  53 + 535+539.1
  Деформация металлов взрывом. / А.В. Крупинин, В.Я. Соловьев, Н.И. Шефтель, А.Г. Кобелев. - М. : Металлургия , 1975. - 416 c.
  621.7.044.2
  Деятели и события крестьянского повстанческого движения в Украине ( 1917-й - начало 1920-х годов ).Вып.1 : Научно-справочное издание / Сост. А.Капустян,В.Ткаченко - Запоріжжя , 2010. - 150 c.
  94:323.269.6-058.232.6(477)`1917/1920`            Т3 (4УКР)611
  Дёмин Ю.М. Делопроизводство. Подготовка служебных документов. - 2-е изд., доп. и перераб . - СПб. : Питер , 2006. - 224 c.
  651.5
  Дєєва Н.М. Фінансовий аналіз : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Н.М.Дєєва, О.І.Дедіков. - К. : Центр учбов.літ. , 2007. - 323 c.
  658.14/.17.012.12
  Джейкокс Дж. Руководство по поиску неисправностей в электронной аппаратуре / пер. с англ.А.И.Зильбермана. - М. : Мир , 1989. - 176 c.
  621.396.6.004.64
  Джейсуол Н. Очереди с приоритетами. / пер. с англ. И.С.Нефедовой, В.М.Манусевича; под ред. В.В. Калашникова. - М. : Мир , 1973. - 279 c.
  519.872
  Джемс У. Психология / Уильям Джемс; пер. с англ. ; под ред. Л.А. Петровской. - М. : Педагогика , 1991. - 369 c. - ((Классики мировой психологии/Отв.ред.М.Г.Ярошевски).
  159.9            88
  Джери Д. Большой толковый социологический словарь (Collins) : в 2 т. Т.1. А - О / Д.Джери, Дж.Джери; пер. с англ. - М. : Вече: АСТ , 2001. - 543 c.
  316(038)            60.5-92
  Джери Д. Большой толковый социологический словарь (Collins) : в 2 т. Т.2. П - Я / Д. Джери, Дж. Джери; пер.с англ. - М. : Вече: АСТ , 2001. - 527 c.
  316(038)            60.5-92
  Джером К. Джером Трое в лодке. Three Men in a Boat : роман на англ. яз. - М. : Менеджер , 2003. - 287 c.
  811.111            81.2Англ-93
  Джефкінс Ф. Реклама : практ. посібник / Френк Джефкінс; пер. с 4 - го англ.вид.;доп. і ред. Д. Ядіна. - 2-ге укр. вид., випр. і доп . - К. : Знання , 2008. - 565 c.
  659.1(075.8)
  Джеффрис Г. Методы математической физики. Вып.1 / Г. Джеффрис, Б. Свирлс; пер. с англ. под ред. В.Н. Жаркова. - М. : Мир , 1969. - 424 c.
  517.95 : 53
  Джеффрис Г. Методы математической физики. Вып.2 / Г. Джеффрис, Б. Свирлс; пер. с англ. под ред. В.Н. Жаркова. - М. : Мир , 1970. - 352 c.
  517.95:53
  Джеффрис Г. Методы математической физики. Вып.3 / Г.Джеффрис, Б.Свирлс; пер. с англ. под ред. В.Н. Жаркова. - М. : Мир , 1970. - 344 c.
  517.95:53
  Джога Р.Т. Бухгалтерський облік у бюджетних установах : навч. посібник. - К. : КНЕУ , 2001. - 250 c.
  657 : 061.1            65.052.21
  Джонс Дж. К. Методы проектирования / пер. с англ. Т.П.Бурмистровой, И.В.Фринденберга ; под. ред. В.Ф. Венды, В.М. Мунипова. - 2-е изд., доп . - М. : Мир , 1986. - 326 c.
  658.512.23
  Джонс Дж.К. Инженерное и художественное конструирование: современные методы проектного анализа / пер. с англ. Т.П.Бурмистровой, И.В.Фриденберга. - М. : Мир , 1976. - 374 c.
  658.512.23
  Джонс И. Влияние параметров автомобиля на дорожно-транспортные происшествия. / пер. с англ. С.Р.Майзельс ; под ред. Р.В. Ротенберга. - М. : Машиностроение , 1979. - 207 c.
  656.13.08
  Джоунз Даниэль Словарь английского произношения. - М. : Госиздат иностран. и нац. словарей , 1963.
  811.111`342            81.2 Англ
  Джоунс Д. Изобретения Дедала / пер. с англ А.С.Доброславского ; под ред. В.В. Патрикеева. - М. : Мир , 1985. - 232 c.
  001.894
  Джурабаев А.Д. Метод сингулярных интегральных уравнений. - М. : Наука , 1987. - 415 c.
  517.968.43
  Джурабаев К.Т. Практикум по курсу ``Экономика электротехнического производства`` : учеб.пособие для электротехн.спец. вузов. / К.Т. Джурабаев, А.Т. Гришин. - М. : Высш. шк. , 1989. - 160 c.
  621.31.002
  Джуринский А.Н. История зарубежной педагогики : учеб. пособие для вузов. - М. : Форум: Инфра-М , 1998. - 268 c. - ((Высш. образование).).
  37(091)(1-87)            74.03(3)
  Джуринский А.Н. История педагогики : учеб. пособие для пед. спец. вузов. - М. : ВЛАДОС , 1999. - 431 c.
  37(091)            74.03
  Дзензерский В.А. Ветроустановки малой мощности / В.А.Дзензерский, С.В.Тарасов, И.Ю.Костюков. - М. : Наук.думка , 2011. - 591 c. - (Проект ``наукова книга``).
  621.311.245+ 621.548
  Дзера І.О. Цивільно - правові засоби захисту права власності в Україні. - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 255 c.
  347.23 + 347.77(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.404.1/4УКР/
  Дзугутов М.Я. Пластичность и деформируемость высоколегированных сталей и сплавов. - 3-е изд., доп. и перераб . - М. : Металлургия , 1990. - 302 c.
  669.15-194.3 :539.374
  Дзюба П.Я. Программированное пособие по устройству автомобиля. - К. : Урожай , 1985. - 576 c. - (Пособия для сел. профтехучилищ).
  629.331 : 004            629.113 : 681.3
  Дзюбик С. Д. Основи економічної теорії. / С.Д. Дзюбик, О.С. Ривак. - К. : Основи , 1994. - 335 c.
  330.01            65.01
  Дзюбик С.Д. Основи економічної теорії : навч. посіб. [для вищ. навч. закл.] / С.Д. Дзюбик, О.С. Ривак. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2008. - 491 c.
  330.01.(075.8)
  Диагностирование дизелей / Е.А. Никитин, Л.В. Станиславский, Э.А. Улановский и др. - М. : Машиностроение , 1987. - 224 c.
  621.436 : 681.518.54
  Диагностирование дизелей / Никитин Е.А., Станиславский Л.В., Улановский Э.А. и др. - М. : Машиностроение , 1987. - 224 c.
  621.436
  Диагностирование машин-автоматов и промышленных роботов : сборник / АН СССР, Ин-т машиноведения им. А.А. Благонравова - М. : Наука , 1983. - 152 c.
  681.518.54
  Диагностирование приборов для радиационных измерений / Л.С. Горн, В.С. Дружинин, Д.С. Захаров и др. - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 200 c.
  539.1.074
  Диалоговые системы схемотехнического проектирования / В.И. Анисимов, Г.Д. Дмитревич, К.Б. Скобельцын и др. ; под ред. В.И. Анисимова. - М. : Радио и связь , 1988. - 288 c.
  658.512.011.56 : 004.78
  Дианов В.Г. Автоматическое регулирование и регуляторы в химической промышленности : учебник для хим. и нефт. техникумов. - М. : Химия , 1978.
  66.012 : 681.5
  Дибб С. Практическое руководство по маркетинговому планированию / С. Дибб, Л. Симкин, Дж. Брэдли; пер. с англ. - СПб. : Питер , 2001. - 255 c. - (Маркетинг для профессионалов).
  339.138.001.18            65.290-22
  Дибкова Л.М. Інформатика та комп`ютерна техніка : посіб. для вузів. - К. : Академія , 2002. - 318 c. - ((Альма-матер).).
  681.3.06+002.6
  Дибнер Л.Г. Заточные автоматы и полуавтоматы. / Л.Г. Дибнер, Э.Е.Цофин. - М. : Машиностроение , 1978. - 278 c.
  621.923.6.06-52
  Диго С. М. Проектирование баз данных : учебник для вузов. - М. : Финансы и статистика , 1988. - 216 c.
  004.6.001.63            681.3.016.001.63
  Диго С. М. Проектирование и использование баз данных : учебник для вузов. - М. : Финансы и статистика , 1995. - 208 c.
  004.6.001.63            681.3.016.001.63
  Диденко К.И. Проектирование агрегатных комплексов технических средств АСУ ТП. - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 168 c.
  658.012.011.56
  Диденко Н.И. Основы международного маркетинга : учеб. пособ. для вузов / Н.И.Диденко, В.В.Самохвалов. - СПб. : Политехника , 2000. - 128 c.
  339.138(100)            65.58
  Дизели с воздушным охлаждением Владимирского тракторного завода / В.В.Эфрос, Н.Г.Ерохин и др. - М. : Машиностроение , 1976. - 277 c.
  621.436.2
  Дизельные автомобили ``Урал``: Устройство и ремонт / А.А. Романченко, Н.Н. Чиненов, В.Т. Иванов и др. - М. : Транспорт , 1984. - 208 c.
  629.114.4.004.5
  Дикань С.В. Аппараты систем бесперебойного электроснабжения / С.В.Дикань, К.К Намитоков. - К. : Техніка , 1989. - 174 c.
  621.311
  Диксон Р. Говорите по- английски. : учеб.пособие для неяз.вузов. - 4-е изд . - М. : Высш.шк. - 270 c.
  811.111            81.2 Англ
  Диментберг Ф.М. Пространственные механизмы. Обзор современных исследований : монография / Ф.М. Диментберг, Ю.Л.Саркисян, М.К.Усков; АН СССР.Ин-т машиноведения им. А.А.Благонравова. - М. : Наука , 1983. - 94 c.
  621.83
  Димитрова М.И. 33 схемы на триггерах / М.И.Дмитрова.,В.П.Пунджев; пер. с болг.Е.А.Зельдина. - Л. : Энергоатомиздат , 1990. - 95 c.
  621.374.3.049.77
  Димитрова М.И. 33 схемы с логическими элементами И - НЕ / М.И.Димитрова, В.П.Пунджев; пер. с болг. Е.А.Зельдина. - Л. : Энергоатоиздат , 1988. - 112 c.
  621.382.049.77
  Динамика и прочность машин Вып. 37 : респ.междувед.науч.- техн.сб. / Харьк. политехн. ин-т. - Харьков : Вища шк.
  539 : 534.1
  Динамика и прочность машин Вып. 45 : респ.междувед.науч.- техн.сб. / Харьк. политехн. ин-т. - Харьков : Вища шк. , 1987. - 106 c.
  539.3 :534.1
  Динамика и прочность машин Вып.46 : респ.междувед.науч.-техн.сб. / Харьк. политехн.ин-т - Харьков : Вища щк. , 1987. - 115 c.
  539.3 :534.1
  Динамика и прочность прокатного оборудования : учеб.пособие для вузов / Ф.К.Иванченко, П.И.Полухин, М.А.Тылкин, В.П.Полухин. - М. : Металлургия , 1970. - 487 c.
  621.77
  Динамика станков / Попов В.И., Локтев В.И. - К. : Техника , 1975. - 136 c.
  621.9.06
  Динамические информационные системы на предприятии / Первин Ю.А., Шевякова Т.К. - М. : Статистика , 1975. - 232 c.
  6585.011.56
  Динамическое старение сплавов / Пастухова К.П. и др. - М. : Металургия , 1985. - 222 c.
  621.785.15.669.14
  Динер И.Г. Высокоэффективная оснастка для листовой штамповки / И.Г.Динер,В.Я Брун. - К : Техніка , 1984. - 236 c. - (Б-ка передового опыта. Технология пр-ва).
  621.983.32
  Динильянц Т.М. Учебник немецкого языка ( для техн.вузов) / Т.М.Данильянц, Т.В.Склярова. - М. : Высш.шк. , 1977. - 320 c.
  811.112.2            81.2Нем
  Диоды : справочник / О.П.Григорьев, В.Я.Замятин, Б.В.Кондратьев, С.Л.Пожидаев. - М : Радио и связь , 1990. - 335 c. - (Массовая радиобиблиотека. Вып.1158).
  621.385.2            621.382.2
  Диомидова Г.Н Библиография.Общий курс: : учебник.для библ.техникумов и библ.отд-ний культ.-просвет.уч-щ. - 2-е изд., перераб.и доп . - М : Кн.палата , 1991. - 240 c.
  011/.016(075.32)            78.5
  Дипломатический словарь : в 3 т. Т.1. А-И / гл. ред. А.А Громыко, С.А Голунский, В.И.Хвостов. - М. : Госполитиздат , 1960. - 580 c.
  327.8 +341.7(03)            03
  Дипломатический словарь : в 3 т. Т.2. К-П / гл. ред. А.А Громыко, С.А Голунский,В.М Хвостов. - М. : Госполитиздат , 1961. - 616 c.
  327.8 + 341.7(03)            03
  Дипломатический словарь : в 3 т. Т.3. Р- Я / гл.ред. А.А Громыко,С.А. Голунский,В.М Хвостов. - М. : Политиздат , 1964. - 560 c.
  327.8 + 341.7(03)            03
  Дипломне проектування з економіки підприємства : Навч. посібник / Семенов Г.А. та ін. - К. : Центр учбової літ. , 2007. - 123 c.
  338.45:378.147.88(074.8)
  Дипломное пректирование : учебное пособие для студентов вузов / под ред.: В. И. Лачина - Ростов- на -Дону : Феникс , 2003. - 348 с. c.
  378.147
  Дипломное проектирование термических цехов : учеб.пособие для металлург.ин-тов. / К.Ф.Стародубов, И.Е.Долженков, Ю.Л.Ревисс и др. - К. . : Вища шк. , 1974. - 160 c.
  621.78.001.2 : 669.02/.09
  Дискретные средства преобразования и сбора измерительной информации / А.А.Абдулов, И.А.Набиев, М.Ш.Гусейнов, Д.Г.Исаев. - М. : Машиностроение , 1982. - 144 c. - (Б-ка приборостроителя).
  621.373.14 : 681.518.3            681.14
  Дистанционно управляемые роботы и манипуляторы / В.С.Кулешов, Н.А.Лакота, В.В.Андрюнин и др.; под ред. В.С Кулешова,Н.А.Лакоты. - М. : Машиностроение , 1986. - 328 c. - (АМ.и РС:Автоамат.манипуляторы и робототехн. систе).
  621.865.8
  Диткин В.А Справочник по операционному исчислению / В.А.Диткин, А.П.Прудников. - М. : Высш.шк. , 1965. - 467 c.
  517.445            517.2
  Диференціальні рівнення математичної фізики : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.П.Лавренчук, С.Д.Івасишен, В.С.Дронь, Т.І.Готинчан. - 2-е вид.,випр . - Чернівці : Рута , 2005. - 191 c.
  519.958
  Дифференциальное и интегральное исчисление: Учебник для вузов / Никольский С.М., Бугров Я.С. - М. , 1980.
  517.2/3
  Дифференциальное и интегральное исчисление: Учебник для инж. - техн. спец. вузов / Никольский С.М., Бугров Я.С. - 2 . - М. : Наука , 1984. - 431 c.
  517.2
  Дичковський М.Г. Технологічна оснастка. Курс лекцій : навч.посібник для машинобудів.спец.техн.вищ.навч.закл. - Херсон : Олді-плюс , 2008. - 322 c.
  621.7.07
  Діденко А.Н. Сучасне діловодство : навч.посібник для проф.-техн.закл. - К. : Либідь , 2001. - 384 c.
  651.4/.9            65.050.2
  Діденко А.Н. Сучасне діловодство : навч.посібник для проф.- техн.закладів. - К. : Либідь , 1998. - 256 c.
  651.4/.9            65.050.2
  Дідик В.В. Планування міст : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.В.Дідик, А.П.Павлів. - Львів : Львівська політехніка , 2003. - 408 c.
  711.4
  Ділова українська мова : навч.посібник / О.Д.Горбул, Л.І.Галузинська, Т.І.Ситнік, С.А.Яременко; за ред.О.Д.Горбула. - К . : Знання , 2008. - 222 c.
  811.161.2`276.6
  Ділова українська мова : навч.посібник / О.Д.Горбул, Л.І.Галузинська, Т.І.Ситнік, С.А.Яременко; за ред. О.Д.Горбула. - К. : Знання , 2000. - 226 c.
  811.161.2`276.6            81.2Укр
  Ділова українська мова. Тестові завдання : навч.посібник для вищ.навч.закл. / С.В.Шевчук, О.Л.Доценко, В.Г.Дейнега та ін.; за ред.С.В.Шевчук. - К. : А.С.К , 2004. - 217 c.
  811.161.2`276.6            81.2Укр
  Ділові папери та документи підприємницькоі діяльності / упоряд. В.Л.Куліченко. - К. : Укр.Центр духовноі культури , 1996. - 144 c.
  651.7 :334.7.012.42            65.050.2
  Длуги Дж.А. Карманный чешско - русский словарь / Д.А.Длуги,Б.Г.Раевский,Н.Р.Буравцова. - 5-е изд., испр. и доп . - М : Рус.яз. , 1982. - 511 c.
  811.162.3=161.1(038)            81.2Че-4
  Дмитренко Г.А. Мотивация и оценка персонала : учеб.пособие для вузов / Г.А.Дмитренко, Е.А.Шарапатова,Т.А.Максименко. - К. : МАУП , 2002. - 246 c.
  331.101.3 + 331.108.37            65.290-24
  Дмитренко Л.П. Тиристорные релейные и регулирующие устройства. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 127 c. - (Промішленность - селу).
  621.382.233.026 : 621.318.5
  Дмитриев А.А. Теория и расчет нелинейных систем подрессоривания гусеничных машин / А.А. Дмитриев,В.А Чобиток,А.В.Тельминов. - М. : Машиностроение , 1976. - 207 c.
  629.3.027.74.023.211            629.11.012.8
  Дмитриев А.К. Основы контроля и технической диагностики : учеб. пособие. - М. : Мин-во обороны СССР , 1978. - 206 c.
  658.562 + 681.518.54
  Дмитриев В.А. Детали машин.Основы расчета и конструирования машин : учебник для вузов. - Л. : Судостроение , 1970. - 792 c.
  621.81
  Дмитриев В.Д. Справочник прокатчика : машиностроение и металлургия / В.Д.Дмитриев, И.Я.Бровман. - 2-е изд., перераб. и доп . - Донецк : Донбасс , 1986. - 110 c.
  621.77
  Дмитриев Ф.С Проектирование редукторов точных приборов : справ.пособие. - Л. : Машиностроение , 1971. - 160 c.
  681.2-58            621.83?
  Дмитриев Ю.А. Изобретательство - творчество / Ю.А.Дмитриев, Р.М.Персианов. - Л. : Лениздат , 1983. - 96 c. - (Б-чка изобретателя и рационализатора).
  001.894
  Дмитриева В.Т. Упражнения для работы в лингафонной лаборатории : учеб.пособие для пед.ин-тов / В.Т.Дмитриева, О.А.Бибин. - 2-е изд., дораб . - М. : Просвещение , 1985. - 112 c.
  811.112.2            81.2Нем-9
  Дмитриева Г.К. Международный коммерческий арбитраж : учеб.- практ.пособие. - М. : Проспект , 1997. - 227 c.
  341.6            67.412.2
  Дмитриева И.К. Трудовой договор научно - педагогических работников вузов. - М. : Изд-во МГУ , 1991. - 166 c.
  378.011.31-051 : 349.222.2            74.53 + 67.99(2)7
  Дмитриевский А.В. Бензиновые двигатели / А.В.Дмитриевский, А.С.Тюфяков. - М. : Машиностроение , 1986. - 211 c.
  621.431.73 : 631.2
  Дмитриевский А.В. Карбюраторы автомобильных двигателей / А.В.Дмитриевский, В.Ф.Каменев. - М. : Машиностроение , 1990. - 223 c.
  621.431.73
  Дмитриевский А.В. Топливная экономичность бензиновых двигателей / А.В.Дмитриевский, Е.В.Шатров. - М. : Машиностроение , 1985. - 208 c. - (Экономия топлива и электроэнергии).
  621.431.004.18
  Дмитриченко М.Ф. Триботехніка та основи надійності машин : навч.посібник для вищ.навч.закл. / М.Ф.Дмитренко, Р.Г.Мнацаканов, О.О.Мікосянчик. - К. : ІНФОРМАВТОДОР , 2006. - 214 c.
  621.891 + 62-192
  Дмитриченко Н.Б. Антикоррозионные смазочные материалы : справочник / Н.Б.Дмитриченко, П.С.Маковецкий. - 2-е изд. , перераб. и доп . - Киев : Урожай , 1991. - 171 c.
  631.3-72 + 621.892
  Дмитриченко Н.Ф. Антикоррозионные смазочные материалы : справочник - 2-е изд., перераб.и доп. . - К. : ’’Урожай’’ , 1991. - 176 c.
  631.3-72
  Дмитрієв А.І. Міжнародне публічне право : навч.посібник / А.І.Дмитрієв, В.І.Муравйов; відп.ред. Ю.С.Шемшученко, Л.В.Губерський. - К. : Юрінком Інтер , 2000. - 638 c.
  341.1/.8            67.412.1
  Дмитрук М.М. Кримінальний проступок: правова природа та ознаки : монографія. - Одеса : Юрид.літ. , 2014. - 221 c. - (Одеська юрид.академія).
  343.23(477) : (37.017.4-053.81 : 343.85)
  Добринский Н.С. Гидравлический привод прессов. - М. : Машиностроение , 1975. - 222 c.
  621.979 - 81
  Добров.Г.М. Повышение эффективности внедрения научно - технических программ / Г.М.Добров, М.И.Молдаванов. - К. : Техніка , 1987. - 200 c.
  658.011.56
  Доброва В.Є. Біофізика та медична апаратура : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.Є.Доброва, В.О.Тіманюк. - К. : Професіонал , 2006. - 199 c.
  615.47
  Добровольский В.В. География микроэлементов. Глобальное рассеяние. - М. : Мысль , 1983. - 272 c.
  551
  Добровольский Г.Н. Краткий справочник маляра - альфрейщика. - 4-е изд..,испр. и доп . - К. : Будівельник , 1983. - 224 c.
  698.12
  Добровольский Г.Н. Малярные растворы : рецептурный справочник. - 2-е изд.., перераб. и доп . - К. : Будивэльнык , 1988. - 128 c.
  691
  Добродомов В.И. Робот подставляет плечо / В.И.Добродомов, М.Н.Полищук. - К. : Политиздат Украины , 1987. - 97 c.
  621.865.8
  Доброзорова О.В. Організація праці менеджера : навч. посібник [для вищ. навч. закл.] / О.В.Доброзорова, І.В.Осадчук. - К . : Кондор , 2009. - 501 c.
  658.012.32-057.212 : 331.103}(075.8)
  Добролюбов А.И. Бегущие волны деформации. - Минск : Наука и техника , 1987. - 144 c.
  532.591 + 539.3
  Доброневский О.В. Справочник по радиоэлектронике. - К. : Вища шк. , 1978. - 360 c.
  621.396.6
  Доброневский О.В. Справочник по радиоэлектронике : учеб.пособие для техникумов. - 2-е изд . - К. : Вища шк. , 1974. - 292 c.
  621.396.6
  Добронецкая Э.Г. Грамматические трудности английского языка : учеб.- метод.пособие. - Казань : Изд-во Казан.ун-та , 1986. - 118 c.
  811.111            81.2 Англ-2
  Добронравов В.В. Курс теоретической механики : учебник для вузов / В.В.Добронравов, Н.Н.Никитин. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1983. - 576 c. - (Высшее образование).
  531
  Добронравов В.В. Курс теоретической механики : учебник для студентов машиностр.спец.втузов / В.В.Добронравов, Н.Н.Никитин, А.Л.Дворников. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1974. - 528 c.
  531
  Добронравов В.В. Основы механики неголономных систем : учеб.пособие для вузов. - М. : Высш.шк. , 1970. - 272 c.
  531.25
  Добротворский И.Н. Лабораторный практикум по основам теории цепей : учеб. пособие для вузов / под ред. В.П.Попова. - М. : Высш.шк. , 1986. - 192 c.
  621.3.011.7            621.372
  Добротворский И.Н. Теория электрических цепей : учебник для электротехникумов связи. - М. : Радио и связь , 1989. - 471 c.
  621.3.011.7(075.32)
  Довбенко М.В. Сучасна економічна теорія. Економічна нобелелогія : навч.посібник. - К. : Академія , 2005. - 335 c.
  330.01``312``
  Довбня Н.М. Роботизированные технологические комплексы в ГПС / Н.М.Довбня, А.Н.Кондратьев, Е.И.Юревич. - Л. : Машиностроение , 1990. - 303 c.
  621.865.8.004.14 : 658.52.011.56.012.3
  Довгаль С.И. Интерфейс современной программной сети / С.И.Довгаль, М.В.Мацуй, А.И.Сбитнев. - К. : Информсистема-сервис , 1994. - 415 c.
  004.451.84            681.3
  Довгий Я.О. Оптические квантовые генераторы. Спец. практикум : учеб.пособие для вузов. - К. : Вища шк. , 1977. - 230 c.
  621.373.8
  Довідник з культури мови / С.Я.Єрмоленко, С.П.Бибик, Н.М.Сологуб та ін.; за ред. С.Я.Єрмоленко. - К. : Вища шк. , 2005. - 399 c.
  811.161.2 : 808.5            81.2-4(4Укр)
  Довідник з українського правопису / А.А.Бурячок, Л.С.Паламарчук, В.М.Русанівський, Н.І.Тоцька. - 3-е вид.,випр. і доп . - К. : Рад.шк. , 1984. - 280 c.
  811.161.2`36            81.2 Ук
  Довідник з українського правопису / А.А.Бурячок та ін. - 2-е.,виправл.й доп . - К. : Рад.шк. , 1973. - 280 c.
  811.161.2`36            81.2УК
  Довідник здобувача наукового ступеня : зб.нормат.документів та інформ. матеріалів з питань атестації наук.кадрів вищ.кваліфікації / упоряд.Ю.І.Цеков; за ред.Р.В.Бойка. - 3-є вид., випр.та доп . - К. : Бюл.ВАК України; Толока , 2003. - 69 c.
  001.8
  Довідник офіційного опонента : зб.нормат.документів ита інформ.матеріалів з питань експертизи дисертаційних досліджень / упоряд.Ю.І Цеков;за ред.Р.В Бойка. - К. : Бюл.ВАК України ; Толока , 2001. - 63 c.
  001.8
  Довідник підприемця. Вип.1 / /Укр фонд культури; ТВЦ - Полтава : Б.в. , 1992. - 88 c.
  334.7.012.42(03)            67.99(2Ук)-3
  Довнар С.А. Штамповка с плакированием прессоштамповых инструментов / С.А.Довнар, Я.В.Грауманис, Е.И.Сидор. - Минск : Наука и техника , 1987. - 48 c.
  621.73.073
  Доводка прецизионных деталей машин / П.Н.Орлов, А.А.Савелова, В.А.Полухин, Ю.И.Нестеров; под ред.Г.М.Ипполитова. - М. : Машиностроение , 1978. - 256 c. - (Б-ка технолога).
  621.923.74
  Договора в предпринимательской деятельности / сост. О.Руденок, В.Кузнецов - 2-е изд.,доп. и перераб . - Х. : Фактор , 2003. - 219 c.
  347.751 : 334.7.012.42            67.404.2
  Договора в предпринимательской деятельности : сборник. - Х. : Фактор , 2000. - 212 c. - ((Библиотека ``Фактора``).
  347.751 : 334.7.012.42            67.404.2
  Договори у підприємницькій діяльності / уклад.О.Руденок, В.Кузнєцов. - 2-ге вид.,доп.і перероб . - Х. : Фактор , 2003. - 188 c.
  347.751 : 334.7.012.42            67.404.2
  Додонов Б.П Грузоподъемные и транспортные устройства : учебник для сред.спец.учеб.заведений / Б.П.Додонов, В.А.Лифанов. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1990. - 247 c.
  621.86
  Додонов Б.П. Грузоподъемные и транспортные средства : учебник для машиностр. спец. техникумов / Б.П.Додонов, В.А.Лифанов. - М. : Машиностроение , 1984. - 137 c.
  621.86
  Дождев Д.В. Римское частное право : учебник для вузов / под общ.ред.В.С.Нерсесянца. - 2-е изд., с изм. и доп . - М. : НОРМА-М, , 1999. - 765 c.
  341.91(37)            76.3
  Дождев Д.В. Римское частное право : учебник для вузов / под ред.В.С.Нерсесянца. - М. : ИНФРА-М , 1997. - 685 c.
  341.91(37)            67.3я7
  Дойль П. Маркетинг,ориентированный на стоимость.Маркетинговые стратегии для обеспечения роста компании и увеличения ее акционерной стоимости / Питер Дойль; пер.с англ.под ред.Ю.Н.Каптуревского. - СПб. : Питер
  339.138            65.290-22
  Докинз Р. Бог как иллюзия / Ричард Докинз; пер. с англ. Н.Смеляковой. - М. : КоЛибри , 2010. - 558 c.
  141.4
  Документоведение и делопроизводство - 2 . - М. : МарТ , 2005. - 301 c.
  651
  Докштейн С.Я. Практический курс перевода научно - технической литературы (англ.язык) / С.Я.Докштейн, Е.А..Макарова, С.С.Радоминова. - 2-е изд.,испр . - М. : Воениздат , 1967.
  811.111`25            81.2 Англ
  Долан Э.Дж. Макроэкономика / Э.Дж.Долан, Д.Е.Линдсей; пер. с англ. ; общ.науч.ред. Б.С.Лисовика, В.В.Лукашевича. - СПб : Литера плюс , 1997. - 405 c.
  330.101.541            65.012.2
  Долан Э.Дж. Микроэкономика / Эдвин Дж.Долан, Дэйвид Е.Линдсей; общ. ред. Б.С.Лисовика, В.В.Лукашевича; пер. с англ. В.В.Лукашевича и др. - СПб : Литера плюс , 1997. - 446 c.
  330.101.542            65.012.1
  Долгов К.М. Итальянские этюды. Человек и история : поиск истины и красоты / Константин Долгов. - М. : Худож.лит. , 1987. - 487 c.
  168.522
  Долгов Н.М. Высшая математика : учеб.пособие для инж.спец.с.- х. вузов. - К. : Выща шк. , 1988. - 415 c.
  51(075.8)
  Долгов Н.М. Высшая математика - К. : Выш. шк. , 1988. - 416 c.
  51(07)
  Долговечность трущихся деталей машин Вып.1 : сб.статей. / под общ. ред. Д.Н.Гаркунова. - М. : Машиностроение , 1986. - 263 c.
  621.891 + 620.178.162(081)
  Долговечность трущихся деталей машин Вып.5 : сб.статей. / под общ. ред.Д.Н.Геркунова. - М. : Машиностроение , 1990. - 368 c.
  621.891 + 620.178.162(081)
  Долецкий В.А. Увеличение ресурса машин технологическими методами / В.А. Долецкий, В.Н. Бунтов, Ю.А. Легенкин - М. : Машиностроение , 1978. - 215 c.
  621.9.:658.011.002.235:621.43
  Долецкий В.А. Увеличение ресурса машин технологическими методами / В.А. Долецкий, В.Н. Бунтов, Ю.А. Легенкин - М. : Машиностроение , 1978. - 215 c.
  621.9.:658.011.002.235:621.43
  Должанський І.З. Бізнес - план: технологія розробки : навч.посібник для вищ.навч.закл. / І.З.Должанський, Т.О.Загорна. - К. : Ценр навч.літ. , 2006. - 382 c.
  65.012.23
  Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства : навч.посібник для вищ.навч.закл. / І.З.Должанський,Т.О.Загорна. - К. : Центр навч.літ. , 2006. - 381 c.
  339.137.2
  Долженков И.Е. Основы проектирования термических цехов : учеб.пособие для вузов / И.Е.Долженков, К.Ф.Стародубов, А.А.Спасов. - К. : Вища шк. , 1986. - 215 c.
  621.78
  Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках : учеб.пособие для энерг.спец.вузов. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 448 c.
  658.345 : 621.31.004
  Долина Л.Ф. Стандартизація та метрологія у сфері охорони довкілля : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Знання , 2007. - 199 c.
  006.1+006.91] : 502.1(075.8)
  Долина Л.Ф. Стандартізація та метрологія у сфері охорони довкілля Т.1. Основи стандартизації та метрології. : навч.посібник для вищ.навч.закл. - Дніпропетровськ : Континент , 2005. - 185 c.
  006.1+ 006.91] : 502.1(075.8)
  Долинский Ф.В. Краткий курс сопротивление материалов : учеб.пособие для машиностр. спец.вузов / Ф.М.Долинский., М.Н.Михайлов. - М. . : Высш.шк. , 1988. - 432 c.
  620.10
  Долматовский Г.А. Справочник технолога по обработке металлов резанием. - 3-е изд., перераб . - М. : Машгиз , 1962. - 1236 c.
  621.91
  Долотов Г.П. Печи и сушила литейного производства : учебник для металлург. техникумов / Г.П.Долотов., Е.А.Кондаков. - 3-е изд.,перераб и доп . - М. : Машиностроение , 1990. - 303 c.
  621.745.3
  Доманицкий С.М. Построение надежных логических устройств. - М. : Энергия , 1971. - 278 c.
  004.312-192            681.3
  Доманов В.Н., Костин А.Г., Никифорович Е.И. Процессы тепломассообмена водоемов - охладителей с атмосферой : проект 'Наукова книга' - К. : ’’Наукова думка’’ , 2011. - 319 c.
  627.81:66.045
  Домбровский В.В. Справочное пособие по расчету электромагнитноого поля в электрических машинах. - Л. : Энергоатомиздат , 1983. - 256 c.
  621.313.013.001.24
  Домбровский Н.Г. Многоковшовые экскаваторы. Конструкции, теория и расчет. - М. : Машиностроение , 1972. - 432 c.
  621.879
  Домнин С.Б. Средства комплексной отделки микропроцессорных устройств / С.Б.Домнин, Е.А.Иванов, Л.Л.Муренко; под ред.В.Г.Домрачева. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 146 c. - (Микропроцессоры. БИС и их применение).
  681.325.5 : 621.382.049.77
  Домрачев В.Г. Схемотехника цифровых преобразователей перемещений : справ.пособие / В.Г.Домрачев, В.Р.Матвеевский, Ю.С.Смирнов. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 392 c.
  681.586.321
  Дональдсон М.К. Умение вести переговоры для ``чайников`` / М.К.Дональдсон., М.Дональдсон; пер. с англ. - М. : Вильямс , 2001. - 221 c.
  331.106.42 :316.472            88.5
  Дондык И.Г. Механические испытания металлов : справочник. - К. : АН УССР , 1962. - 228 c.
  669.01
  Донець Л.І. Економічні ризики та методи їх вимірювання : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч.літ , 2006. - 311 c.
  330.137.7
  Донченко Е.А. Фрактальная психология. Доглубинные основания индивидуальной и социетальной жизни. - К : Знання , 2005. - 323 c.
  159.9.01
  Допуски и посадки : в 2 т. Т.1. : справочник / В.Д.Мягков, М.А.Палей, А.Б.Романов, В.А.Брагинский. - 6-е изд.,перераб.и доп . - Л. : Машиностроение , 1982. - 543 c.
  621.753.1/2
  Допуски и посадки : в 2 т. Т.2. : справочник / В.Д.Мягков, М.А.Палей, А.Б.Романов, В.А.Брагинский. - 6-е изд.,перераб. и доп . - Л. : Машиностроение.Лениннград.от-н , 1983. - 447 c.
  621.753
  Допуски и посадки : в 2 т. Т.1. : Справочник / под ред. В.Д.Мягкова - 5-изд.перераб. и доп. . - Ленинград : Машиностроение , 1978. - 544 c.
  621.753.1
  Допуски и посадки полимерных опор / Д.Д. Ремизов и др. - М. : Машиностроение , 1985. - 208 c.
  621.822
  Доржные машины Ч.1. Машины для земляных работ : учебник для вузов. / Т.А.Алексеева, К.А.Артемьев, А.А.Бромберг. - 3-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1972. - 504 c.
  621.86 /.87
  Дорменев С.И. Тракторные моторно-трансмиссионные установки с двигателями постоянной мощности / Дорменев С.И., А.П. Банник, И.А. Коваль, Ю.Б. Моргулис - М. : Машиностроение , 1987. - 184 c.
  629.114.2 - 112.6 : 621.43
  Дороговцев А.Я. Математический анализ : сб.задач. - К. : Вища шк. , 1987. - 408 c.
  517
  Дороговцев А.Я. Математический анализ : справ.пособие. - Киев : Вища шк. , 1985. - 527 c.
  517
  Дороговцев А.Я. Математичний аналіз : в 2 т. Т.1. : підручник для вищ.навч.закл. - К. : Либідь , 1993. - 319 c.
  517
  Дороз В.Ф. Методика викладання української мови у вищій школі : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр учбов.літ. , 2008. - 174 c.
  811.161.2.: 378.147(075.8)
  Дороз В.Ф. Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр учбов.літ. , 2008. - 385 c.
  811.161.2 :371.3(075.8)
  Доронин А.В. Практикум по соционике для менеджера : учеб.пособие - Х. : ИНЖЄК , 2003. - 98 c.
  316.61            60.55
  Дорофеев Г.В. Квадратный трехчлен в задачах / Всесоюз.ассоц.учителей математики. - Львов : Журн.``Квантор`` , 1991. - 103 c.
  512.1
  Дорофеев Г.В. Пособие по математике для поступающих в вузы. Избранные вопросы элементарной математики : учеб.пособие для подготов. отд.вузов / Г.Ф.Дорофеев, М.К.Потапов, Н.Х.Розов. - 5-е изд.,перераб . - М. : Наука , 1976. - 638 c.
  51
  Дорофеев Г.В. Пособие по математике для поступающих в вузы. Избранные вопросы элементарной математики : учеб. пособие для подготов.отд.вузов / Г.В.Дорофеев,М.К.Потапов, Н.Х.Розов. - 4-е изд.,стер . - М. : Наука , 1974. - 528 c.
  51
  Дорохин Д.П. Сборник задач и упражнений по математике : учеб.пособие для иностр.уч.подгот.отд.вузов / Д.П.Дорохин, З.Е.Плаксенко, Г.Ф.Бажора. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1986. - 248 c.
  512
  Дорошев К.И. Выключатели и измерительные трансформаторы в КРУ 6-220 КВ. - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 148 c.
  621.316.542
  Дорошенко С.І. Загальне мовознавство : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 281 c.
  81`1.161.2
  Дорошкевич А.М. Статика : програм. учеб.пособие / под. ред. В.В.Казакевича. - М. : Высш.шк. , 1967. - 339 c.
  531
  Дорошко В.И. Математическое моделирование процессов комбинированной вытяжки : монография / В.И.Дорошко, О.В. Сергиенко. - Луганск : Изд-во ВНУ им.В.Даля , 2003. - 135 c. - (Восточноукраинский нац.ун-т им. В.Даля).
  621.983
  Дослідження операцій і методи оптимізації : навч.посібник для вищ.навч.закл. / М.Є.Корольов, В.І. Павленко, О.В. Савіна, А.Г. Тимошенко. - К. : Ун - т ``Україна`` , 2007. - 176 c.
  519.8
  Доценко І.В. О.Генрі. Вибрані твори : посібник для самостійн.читання / І.В.Доценко, О.В.Євчук. - Вінниця : Нова Книга , 2005. - 175 c.
  811.111            81.2 Англ
  Драб Н.Л. Практична граматика німецької мови (Deutsche Grammatik mit Losungen) : навч.посібник / Н.Л.Драб, С.О.Скринька, С.Стаброз. - Вінниця : Нова книга , 2007. - 276 c.
  811.112.2`36
  Драгаев В.П. Транспортные роботы для автоматизированного производства. - К. : Лыбидь , 1991. - 238 c.
  621.865.8 : 658.52.011.56            621.865.8
  Драгнев В.М. Французско - русский математический словарь: ок.13000 терминов / М.В.Драгнев, М.И.Жаров, Н.Х.Розов; под ред.Н.Х.Розова. - М : Сов.энциклопедия , 1970. - 304 c.
  811.133.1=161.1(038)            4И(Фр)
  Драгобецкий В.В., Коноваленко А.Д.,Загорянский В.Г Новые и высокоэффективные технологии в машиностроении : учеб. пособие - Харьков : ’’Точка’’ , 2012. - 238 c.
  621.001.7 (075.8)
  Дриц М.Х. Технология конструкционных материалов и материаловедение : учеб.для немашиностроит.спец.вузов / М.Х.Дриц, М.А.Москалев. - М. : Высш.шк. , 1990. - 446 c.
  621.7/.9
  Дрозденко К.С. Загальна психологія у практичному вимірі : підручник для вищ.навч.закл. - К : Професіонал , 2007. - 607 c. - (Глухівський держ.пед.ун-т).
  159.9
  Дроздов Ю.Н. Трение и износ в экстремальных условиях : справочник / Ю.Н.Дроздов, В.Г.Павлов, В.Н.Пучков. - М. : Машиностроение , 1986. - 223 c.
  621.891
  Дронов И.Р. Стендовая обработка деталей давлением / И.Р.Дронов, Ю.П.Кукоба. - М. : Машиностроение , 1989. - 139 c.
  621.98
  Дружинин В.В. Системотехника / В.В.Дружинин, Д.С.Конторов. - М. : Радио и связь , 1985. - 200 c.
  681.51
  Дружинин В.Н. Экспериментальная психология : учеб.пособие для вузов. - М. : ИНФРА-М , 1997. - 255 c. - (Высш.образование).
  159.9.07            88
  Дружинин Г.В. Надежность автоматизированных производственных систем. - 4-е изд., перераб.и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 480 c.
  681.51-192
  Дружинин Н.В. Выборочное наблюдение и эксперимент. Общие логические принципы организации. - М. : Статистика , 1977. - 176 c. - (Мат.статистика для экономистов).
  519.22 + 519.242            312+517.8
  Дружинин Ю.А. Проектирование механизмов приборов и вычислительных систем с применением ЭВМ : учеб.пособие для вузов. - М. : Высш.шк. , 1988. - 160 c. - (ЭВМ в техн.вузе).
  621.01 : 004.382.7            681.3: 681.2-23.001.63
  Дружинский И.А. Концепция конкурентноспособных станков. - Л. : Машиностроение , 1990. - 247 c.
  621.9.06
  Друкованый М.Ф. Буровзрывные работы на карьерах : учебник для вузов / М.Ф.Друкованній, Б.Н.Кукиб, В.С.Куц. - М. : Недра , 1990. - 367 c.
  622.235.015
  Друри К. Введение в управленческий и производственный учет / под ред.С.А.Табалиной. - М. : Аудит, ЮНИТИ , 1994. - 557 c.
  657.44:658.012            65.052
  Друри К. Учет затрат методом стандарт - костс / пер. с англ. под ред Н.Д.Эриашвили. - М. : Аудит: ЮНИТИ , 1998. - 224 c.
  657.471            65.052
  Друянов Б.А. Теория технологической пластичности / Б.А.Друянов, Р.И.Неперешин. - М. : Машиностроение , 1990. - 272 c. - (Б-ка расчетчика).
  621.7 : 539.374 : 004
  ДСТУ Б А.2.4-6-95 (ГОСТ 21.508-93). Система проектної документації для будівництва. Правила виконання робочої документації генеральних планів підприємств, споруд та житлово-цивільних об`єктів. - Вид.офіц . - К. : Держкоммістобудування , 1996. - 41 c.
  711.4
  ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94). Конструкції будинків і споруд. Вироби будівельні бетонні та залізобетонні збірні. Методи випробування навантаженням. Правила оцінки міцності, жорсткості та тріщиностійкості. - Вид.офіц . - К. : Держкоммістобудування , 1997. - 30 c.
  691.32
  Дубас Р.Г. Економіка природокористування : навч.посібник для вищ.навч.закл. - 2-ге вид., стер . - К. : КНТ , 2009. - 447 c.
  502.17 : 338
  Дубас Р.Г. Економіка природокористування : навч.посібник - 2-ге вид., стереотип. . - К. : КНТ , 2009. - 448 c.
  502.17
  Дубейковский Е.Н. Сопротивление материалов : учеб.пособие для машиностроит.спец.техникумов / Е.Н.Дубейковский, Е.С.Саввушкин. - М. : Высш.шк. , 1985. - 192 c.
  620.10
  Дубенко О.Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мови : посібник для вищ.навч.закл. - Вінниця : Нова книга , 2005. - 224 c.
  [811.111`38 +811.161.2`38](075.8)            81.2Англ + 81(4Укр)
  Дубій О. 12 уроків з 1С:Бухгалтерії. - Львів : БаК , 2001. - 214 c.
  657.1.011.56            65.052:681.3.06
  Дубій О. 12 уроків з 1С: Бухгалтерії. Версія 7.7. Українське законодавство. - 2-е оновл. вид . - Львів : БаК , 2002. - 232 c.
  657.1.011.56
  Дубовик В.П. Вища математика. : у 3 т. Т.1. : навч.посібник / В.П.Дубовик, І.І.Юрик. - 2-ге вид . - Харків : Веста , 2008. - 196 c.
  51(075.8)
  Дубовик В.П. Вища математика : у 3 т. Т.2. : навч.посібник / В.П.Дубовик, І.І.Юрик. - 2-ге вид . - Харків : Веста , 2008. - 237 c.
  51(075.8)
  Дубовик В.П. Вища математика : у 3 т. Т.3. : навч.посібник / В.П.Дубовик, І.І.Юрик. - 2-ге вид . - Харків : Веста , 2008. - 220 c.
  51(075.8)
  Дубовик В.П. Вища математика : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.П.Дубовик, І.І.Юрик. - К. : А.С.К. , 2001. - 648 c. - (Унів.б-ка).
  51(075.8)
  Дубовик О.Л. Механизм действия права в охране окружающей среды / отв.ред.О.С.Колбасов. - М. : Наука , 1984. - 168 c.
  349.6 : 502.1            67.99(2)5 : 20.1
  Дубовой В.М. Контроль та керування в мережах теплопостачання : монографія / В.М.Дубовой, В.В.Кабачій, Ю.М.Паночишин. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2005. - 189 c.
  697.3 : 681.5
  Дубовой Э.И. По следам невидимок. - М. : Знание , 1985. - 191 c. - (Наука и прогресс).
  539.1            530.1
  Дубовский Ю.А. Функциональное общение на английском языке : учеб.пособие для ин-тов и фак.ин.яз. / Ю.А.Дубовский, А.В.Кучер. - К. : Вища шк. , 1991. - 311 c.
  811.111            81.2Англ
  Дубовский Ю.А. Обучение пониманию английской речи на слух : учеб.пособие для ин-тов и фак.ин.яз. / Ю.А.Дубовский, А.В.Кучер. - К. : Вища шк. , 1987. - 247 c.
  811.111            81.2Англ
  Дубравська Д.М. Основи психології : навч.посібник. - Львів : Світ , 2001. - 279 c.
  159.9            88
  Дубров А.М. Обработка статистических данных методом главных компонент. - М. : Статистика , 1978. - 135 c. - (Матем.статистика для экономистов).
  519.23 +658.5.011.56
  Дубров А.М. Последовательный анализ в статистической обработке информации. - М. : Статистика , 1976. - 160 c. - (Мат.статистика для экономистов).
  519.244.3
  Дубров А.М. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе : учеб.пособие для вузов / А.В.Дубров, Б.А.Лагоша, Е.Ю.Хрусталев; под ред.Б.А.Лагоши. - М. : Финансы и статистика , 2000. - 173 c.
  330.131.7 :519.87            65.290-26
  Дубров А.М. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе : учеб.пособие / А.М.Дубров,Б.А.Лагоша, Е.Ю.Хрусталев. - М. : Финансы и статистика , 1999. - 176 c.
  330.131.7 : 519.87            65.290-26
  Дубровин М.И. Иллюстрированная грамматика английского языка : кн.для учащихся. - 3-е изд . - М. : Просвещение , 1986. - 416 c.
  811.111            81.2Англ
  Дубровин М.И. Школьный англо - русский словарь : пособие для учащихся. - М. : Просвещение , 1985. - 303 c.
  811.111=161.1(038)            81.2Англ
  Дубровский А.Х. Устройство электрической части систем автоматизаций. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 272 c.
  681.527
  Дубровский В.И. Лечебный массаж : учебник для сред.и высш.учеб.заведений по физ.культуре. - 4-е изд., доп . - М. : ВЛАДОС , 2005. - 463 c.
  615.82(075.8)
  Дубровский В.Н. Математические головоломки / В.Н.Дубровский, А.Т.Калинин. - М. : Знание , 1990. - (Нар.ун-т. Естествен.науч.фак.).
  51-8
  Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика : навч.- метод.посібник для самост.вивчен.дисц. - К. : КНЕУ , 2002. - 359 c.
  338.5:339.138            65.290-22
  Дудик П.С. Стилістика української мови : навч.посібник. - К. : ВД , 2005. - 367 c. - (Альма-матер).
  811.161.2`38            81.2Укр-5
  Дудкин К.Н. Зрительное восприятие и память: информационные процессы и нейтронные механизмы / Н.Н.Василевский - Л. : Наука , 1985. - 205 c.
  612.821.2 + 612.84            51
  Дудко А.А. Передвижные дробильно - сортировочные установки / А.А.Дудко, В.В.Клашанцев. - М. : Транспорт , 1975. - 144 c.
  621.926.2
  Дудла І.О. Товарознавчі аспекти маркетингу : навч.посібник. - К. : Центр учбов.літ. , 2007. - 223 c.
  339.138 : 658.62            339.138:658.62
  Дуднев Д.И. Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом : учеб.пособие для подготовки диспетчеров пассажир. и автомоб.транспор. / Д.И.Дуднев, М.И.Климова, А.А.Менн. - К. : Транспорт , 1974. - 296 c.
  656.132.072(07)
  Дудников А.А. Основы стандартизации, допуски, посадки и технические измерения. : учеб.пособие для сред. спец. учеб.заведений. - М. : Агропромиздат , 1989. - 175 c.
  006.1 + 621.713
  Дудников А.В. Русский язык : учеб.пособие для техникумов / А.В.Дудников, А.И.Арбузова, И.И.Ворожбицкая. - 4-е изд., испр . - К. : Вища шк. , 1983. - 352 c.
  811.161.1            81.2Р-9
  Дудницын Ю.П. Содержание и анализ письменных экзаменационных работ по алгебре и началам анализа за курс средней школы:(по материалам выпускных экзаменов в школах России, Украины и Белоруссии) / Ю.П.Дудницын, В.К.Смирнова. - Львов : журн.``Квантор`` , 1991. - 215 c.
  512.1
  Дудніков А.А. Основи стандартизації , допуски , посадки і технічні вимірювання : підручник для вищ.навч.закл. - К : Центр навч.літ. , 2006. - 350 c.
  006.1 + 006.86 + 621.713
  Дудченко М.Н. Пособие для самостоятельного чтения / М.Н.Дудченко, Л.И.Рыжкова, Н.И.Чернюк. - К. : Вища шк. , 1986. - 158 c.
  811.111            81.2Англ-9
  Дужин С.В. От орнаментов до дифференциальных уравнений. Популярное введение в теорию групп преобразований / С.В.Дужин, С.В.Чеботаревский. - Мн. : Выш.шк. , 1988. - 253 c. - (Мир занимат.техники).
  512.745
  Дузь П.Д. История воздухоплавания и авиации в России (июль 1914 г.- октябрь 1917 г.). - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1986. - 366 c.
  629.73(091)
  Дульнев Г.Н. Применение ЭВМ для решения задач теплообмена : учеб.пособие для теплофиз.и теплоэнерг.спец.вузов / Г.Н.Дульнев, В.Г.Парфенов, А.В.Сигалов. - М. : Высш.шк. , 1990. - 206 c. - (ЭВМ в техн.вузе).
  621.1.016.4 : 004.382.7 : 536.4
  Дульнев Г.Н. Тепло- и массообмен в радиоэлектронной аппаратуре : учебник для вузов. - М. : Высш.шк. , 1984. - 247 c. - (Высш.образование).
  621.396.6 : 536.24
  Дульнев Г.Н. Теплопроводность смесей и композиционных материалов : справ.книга / Г.Н.Дульнев, Ю.П.Заричняк. - Л. : Энергия , 1974. - 264 c.
  536.21 + 620.22-419
  Думпе В.Э. Электроэрозионная обработка деталей. - К. : Техніка , 1975. - 144 c. - (Б-ка передового опыта. Технология производства).
  621.9.048.4
  Дунаев А.П. Организация диагностирования при обслуживании автомобилей. - К. : Транспорт , 1987. - 207 c.
  629.331.004.58            629.113.004.58
  Дунаев П.Ф. Конструирование узлов и деталей машин : учеб.пособие для вузов. - 3-е изд., перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 1978. - 352 c.
  621.81
  Дунаев П.Ф. Детали машин.Курсовое проектирование : учеб.пособие для машиностроит.спец.техникумов / П.Ф.Дунаев, О.П.Леликов. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 1990. - 398 c.
  621.81.001.63 (075.32)
  Дунаев П.Ф. Детали машин.Курсовое проектирование : учеб.пособие для машиносроит.спец.техникумов / П.Ф.Дунаев, О.П.Леликов. - М. : Высш.шк. , 1984. - 336 c.
  621.81.001.63
  Дунаев П.Ф. Допуски и посадки. Обоснование выбора : учеб.пособие для машиностроит.спец.вузов / П.Ф.Дунаев , О.П.Леликов, Л.П.Варламова. - М. : Высш.шк. , 1984. - 113 c.
  621.753.1/.2.001.24
  Дунаев П.Ф. Расчет допусков размеров / П.Ф.Дунаев, О.П.Лепиков. - М. : Машиностроение , 1981. - 189 c.
  621.753.1.001.24
  Дунин - Барковский И.В. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1976. - 352 c.
  621.753
  Дунин - Барковский И.В. Измерения и анализ шероховатости, волнистости и некруглости поверхности / И.В.Дунин - Барковский, А.Н.Карташов. - М. : Машиностроение , 1978. - 231 c.
  620.179
  Дурандин М.М. Штампы для холодной штамповки мелких деталей : альбом конструкций и схем / М.М.Дурандин, Н.П.Рымзин, Н.А.Шихов. - М. : Машиностроение , 1978. - 108 c.
  621.983
  Дурович А.П. Маркетинг в предпринимательской деятельности. - Мн. : Финансы, учет, аудит , 1997. - 462 c.
  339.138            65.290-22
  Дуткевич Т.В. Практична психологія.Вступ у спеціальність : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Т.В.Дуткевич, О.В.Савицька. - К : Центр учбов.літ. , 2007. - 255 c.
  159.9(075.8)
  Дуткевич Т.В. Практична психологія. Вступ до спеціальності : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Т.В.Дуткевич, О.В.Савицька. - 2-ге вид . - К. : Центр навч.літ. , 2010. - 255 c.
  159.9(075.8)
  Душицкий В.В. Оптимизация технологических процессов в машиностроении / ред. Таурит Г.Э. - К. , 1977.
  621.002
  Душков Б.А. Инженерно - психологические основы конструкторской деятельности : учеб.пособие для вузов / Б.А.Душков, Б.А.Смирнов, В.А.Терехов. - М. : Высш.шк. , 1990. - 270 c.
  159.9 : 62 :007.51.001.63            88.4я73
  Дыбов П. Т. и др. Сборник задач по математике для поступающих в Вузы / П. Т. Дыбов., А.И. Забоев., А.С. Иванов; под ред. А. И. Прилепко - Москва : Высшая школа , 1982. - 239 c.
  510            22.1
  Дыдковський В.С.и др. Пєзоелектиричні перетворювачі медичних ультразвукових сканерів : навч. посіб. / В.С. Дыдковський, С.А. Найда - К.: : НМЦВО , 2000. - 178с. c.
  615.47
  Дыков А.Т. Прогрессивный режущий инструмент в машиностроении / А.Т.Дыков, Г.И.Ясинский. - 2-е изд., перераб.и доп . - Л. : Машиностроение , 1972. - 224 c.
  621.9.02
  Дьяков А.Б. Безопасность движения автомобилей ночью. - М. : Транспорт , 1984. - 201 c.
  656.13.08 : 344.22
  Дьяков А.Б. Экологическая безопасность транспортных потоков / А.Б.Дьяков,А.В.Неймарк ,А.В.Рузский - Москва : Трнспорт , 1989. - 126 c.
  656.13
  Дьяков В.И. Типовые расчеты по электрооборудованию : практ.пособие. - 7-е изд.,перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 1991. - 160 c.
  621.31.001.24
  Дьяков Р.А. Воздухоочистка в дизелях. : Машиностроение , 1975. - 152 c.
  621.436.068.4
  Дьяконов В.П. Mathcad 8/2000 : спец.справочник. - СПб : Питер , 2001. - 590 c. - (Справочник).
  004.4 Mathcad : 51 + 004.422.8            681.3.06
  Дьяконов В.П. Mathematica 4 : учеб.курс. - СПб : Питер , 2001. - 654 c.
  004.4 Mathematica : 51 + 004.422.8            681.3.068
  Дьяконов В.П. Matlab : учеб.курс. - СПб : Питер , 2001. - 553 c.
  004.4 Matlab : 51            681.3.06
  Дьяконов В.П. Математические пакеты расширения MATLAB : спец.справочник / В.Дьяконов, В.Круглов. - СПб : Питер , 2001. - 475 c. - (Справочник).
  004.4 Matlab : 51            681.3.068
  Дьяконов В.П. Справочник по MathСad PLUS 6.0 PRO. Универсальная система математических расчетов. - М : СК Пресс , 1997. - 336 c.
  004.4 Mathcad: 51            681.3.06
  Дьяконов В.П. Справочник по расчетам на микрокалькуляторах - М. : Наука , 1985. - 224 c.
  681.3
  Дьяконов В.П. Mathcad 8 PRO в математике, физике и Internet. - М. : Нолидж , 1999. - 503 c.
  004.4 Mathcad : 51            681.3.06
  Дьяченко И.М. Экономика порошковой металлургии. - Челябинск : Металлургия , 1990. - 152 c.
  621.762 : 338.45.01
  Дьяченко С. Детали машин. Атлас : учеб.пособие для втузов / С.К.Дьяченко, С.З.Столбовой. - М. : Госуниверситет , 1965. - 260 c.
  621.81
  Дьячков В.Б. Специальные металлорежущие станки общемашиностроительного применения : справочник / В.Б.Дьячков, Н.Б.Кабатов, М.У.Носиков. - М. : Машиностроение , 1983. - 287 c.
  621.9.06
  Дьячков В.К. Подвесные конвейеры. - 3-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1976. - 320 c.
  621.867
  Дэннис Д. Численные методы безусловной оптимизации и решения нелинейных уравнений / Д.Дэннис, Р.Шнабель; пер. с англ. О.П.Бурдакова ; под ред.Ю.Г.Евтушенко. - М. : Мир , 1988. - 440 c.
  519.62
  Дюк В. Обработка данных на ПК в примерах. - СПб : Питер , 1997. - 231 c.
  004.451.7            681.3.016
  Дюмин И.Е. Повышение эффективности ремонта автомобильных двигателей. - М. : Транспорт , 1987. - 176 c.
  621.431.73.004.67
  Дюран Б. Кластерный анализ / Б.Дюран, П.Оделл ; пер.с англ. Е.З.Демиденко; науч. ред.и предисл.А.Я.Боярского. - М. : Статистика , 1977. - 128 c.
  517.237.8
  Дягилев Ф.М. Из истории физики и её творцов : кн.для учащихся. - М. : Просвещение , 1986. - 255 c.
  53(091)
  Дятчин Н.И. История развития техники : учеб.пособие для вузов. - Ростов н/Д : Феникс , 2001. - 319 c.
  62(091)
  Дяченко Т.О. Основи менеджменту : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Нац.авіаційний ун-т - К. : Кондор , 2010. - 174 c.
  658.012.32
  Дяченко Т.О. Основи менеджменту : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2010. - 174 c.
  658.012.32
  Дячун О.В. Організація, нормування та оплата праці : навч.посібник для екон.спец.вузів. - Львів : Афіша , 2001. - 217 c.
  331.1./2            65.242
  Е.В. Лысенко Функциональные элементы релейных устройств на интегральных микросхемах - 2-е изд., переаб и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 192 c.
  621.316.925ж.049.77            31.27-05
  Евгеньев И.Е. Защита природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог / И.Е. Евгеньев, В.В. Савин. - М.: : Транспорт , 1989. - 238 c.
  625.7/.8 : 502.1
  Евграфов М.А. Аналитические функции : учеб.пособие для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1991. - 447 c.
  517.54
  Евграфов М.А. Аналитические функции : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд.,испр.и доп . - М. : Наука , 1968. - 472 c.
  517.54
  Евдокимов А.Г. Минимизация функций и её приложения к задачам автоматизированного управления инженерными сетями : учеб.пособие для вузов. - К. : Вища шк. , 1985. - 288 c.
  519.7
  Евдокимов В.Д. Реверсивность трения и качество машин. - К. : Техніка , 1977. - 147 c.
  621.891
  Евдокимов В.Д. Быть машиностроителем - престижно / В.Д.Евдокимов,С.Н.Полевой. - М. : Машиностроение , 1988. - 158 c.
  621.002
  Евдокимов В.Д. Моя профессия - инструментальщик / В.Д.Евдокимов,С.Н.Полевой. - М. : Машиностроение , 1985. - 160 c. - (Кем быть?).
  621.753.5
  Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники. : учебник для сред.спец.учеб.заведений. - 5-е изд.,перераб.и доп . - М. : Высш. шк. , 1981. - 488 c.
  621.3.01
  Евдокимов Ф.Е. Общая электротехника. : учеб.для неэлектротех.спец.техникумов. - М. : Высш.шк. , 1987. - 352 c.
  621.3
  Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники. : учебник для энергетич.и электротехн..спец. техникумов. - 8-е изд . - М. : Высш.шк. , 1971. - 544 c.
  621.3.01
  Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники. : учеб.для электротехн.и энерг. спец.техникумов. - 2-е изд.,перераб . - М. : Высш.шк. , 1968. - 589 c.
  621.3.01
  Евдокимов Ф.Е. Азбука маркетинга : учеб.пособие для эконом.спец.вузов / Ф.И.Евдокимов,В.М.Гавва. - 3-е изд., перераб. и доп . - Донецк : Сталкер , 1998. - 429 c.
  338.138            65.290-22
  Евзеров И.Х. Тиристорные электроприводы серии КТ ЭУ мощностью до 2000кВт / И.Х.Евзеров,В.М.Перельмутер,А.А.Ткаченко. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 94 c. - (БЭ: Б-ка электромонтера;Вып.606).
  62-83-52 : 621.314.632
  Евсеев Г.А. Windows 98 : полный справочник в вопросах и ответах / Г.А.Евсеев,С.В.Симонович. - Изд.перераб.и доп . - М. : АСТпресс , 2001. - 495 c.
  004.451.9 Windows            681.3.06
  Евсеев Г.А. Оборудование и технология газоплазменной обработки металлов и неметалич.материалов. : учебник для вузов / Г.А.Евсеев, Д.Л.Глизманенко; под ред.В.М.Сагалевича, Г.В.Полевого. - М. : Машиностроение , 1974. - 812 c.
  621.791
  Евсеев Ю.А. Симисторы и их применение в бытовой электроаппаратуре / Ю.А.Евсеев,С.С.Крылов. - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 118 c.
  621.314.632
  Евстифеев Г.А. Средства механизации сварочного производства. Конструирование и расчет / Г.А.Евстифеев,И.С.Веретенников. - М. : Машиностроение , 1977. - 96 c.
  621.791.03
  Евстратов В.А. Теория обработки металлов давлением. : учебник для вузов. - Х. : Вища шк. , 1981. - 248 c.
  621.73
  Евстратов В.А. Теория обработки металлов давлением : учебник для вузов - Х. : ’’Вища школа’’ , 1981. - 246 c.
  621.77
  Евсюков В.В. Мифы о мироздании: Вселенная в религиозных мифологических представлениях. - М. : Политиздат , 1986. - 112 c. - (Беседы о мире и человеке).
  2-172.2            86.30
  Егиазарян Г.А. Магнитодиоды, магнитотранзисторы и их применение / Г.А.Егиазарян,В.И.Стафеев. - М. : Радио и связь , 1987. - 89 c. - (Массовая б-ка инженера ``Электроника``).
  621.382 : 537.633 + 621.317.72.087.92
  Егоров А.Е. Исследование устройств и систем автоматики методом планирования эксперимента : учеб.пособие для вузов / А.Е.Егоров,Г.Н.Азаров,А.В.Коваль; под.ред.В.Р.Воронова. - Х. : Вища шк. , 1986. - 238 c.
  519.242 + 681.5
  Егоров Е.В. Маркетинг банковских услуг : учеб.пособие / Е.В.Егоров,А.В.Романов,В.А.Романова. - М. : Теис , 1999. - 102 c.
  336.71 : 338.46 : 339.138
  Егоров М.Е. Основы проектирования машиностроительных заводов : учебник для машиностр.вузов и фак. - 6-е изд.,перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 1969. - 480 c.
  621.006.3.001.63
  Егоров М.Е. Основы проектирования машиностроительных заводов : учебник для машиностр.вузов. - 5-е изд., перераб . - М. : Машгиз , 1959. - 480 c.
  621.006.3.001.63            658.52
  Егоров М.Е. Технология машиностроения : учебник для вузов / М.Е.Егоров, В.И.Дементьев, В.Л.Дмитриев; под общ.ред.М.Е.Егорова. - 2-е изд., доп . - М. : Высш.шк. , 1976. - 534 c.
  621.002
  Егоров С.В. Резание конструкционных материалов и режущий инструмент.Лабораторный практикум : Учебное пособие / С.В.Егоров ,А.Г. Червяков - М. : Высшая школа , 1975. - 187 c.
  621.91            6П4.3
  Егоров С.В. Резание конструкционных материалов и режущий инструмент.Лабораторный практикум : Учебное пособие / С.В.Егоров ,А.Г. Червяков - 2-е изд. . - М. : Высшая школа , 1975. - 187 c.
  621.91
  Егоров Ю.В. Лекции по уравнениям с частными производными. Дополнительные главы : учеб.пособие для ун-тов. - М. : Изд - во МГУ , 1985. - 164 c.
  517.9
  Егоров Ю.И. Толковый словарь по автомобильному транспорту. Основные термины : ок.4 500 терминов / Ю.И.Егоров, А.Н.Нарбут; под.ред. А.Н.Нарбута. - М. : Рус.яз. , 1989. - 288 c.
  656.13 (038)
  Егорушкин В.Е. Основы гидравлики и теплотехники : учеб.пособие для машиностр.техникумов / В.Е.Егорушкин, В.И.Цеплович. - М. : Машиностроение , 1981. - 269 c.
  532 + 621.1.016
  Егорушкин В.Е. Тракторы : учебник для техникумов. - М. : Агропромиздат , 1986. - 320 c.
  629.366 + 631.372            629.114.2
  Единая система допусков и посадок СЭВ в машиностроении и приборостроении : в 2 т. Т.1. : справочник / М.А.Палей и др. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Изд-во стандартов , 1989. - 262 c.
  621.753.1/.2
  Единая система допусков и посадок СЭВ в машиностроении и приборостроении : в 2 т. Т.2. Контроль деталей : справочник / М.А.Палей и др. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Изд-во стандартов , 1989. - 207 c.
  621.753.1/.2
  Единая система конструкторской документации : справ.пособие / С.С.Борушек и др. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Изд-во стандартов , 1989. - 351 c.
  658.512.2.012.224
  Единые нормы времени(выработки) на машинописные работы. - М. : Экономика , 1988. - 21 c.
  651.923 : 658.53            65.05-.9(2)2
  Единый тарифно - квалификационный справочник работ и профессий рабочих Т.1. Раздел:профессии рабочих,общие для всех отраслей народного хозяйства. : справ.издание - М. : Экономика , 1988. - 224 c.
  331.221.121
  Езовит Г.П. Справочник электроэнергетика. - К. : Наук.думка , 1975. - 272 c.
  621.313.322-81
  Езовит Г.П. Справочник электроэнергетика - К. : ’’Наукова думка’’ , 1975. - 272 c.
  621.313
  Екологічна безпека : навч.посібник / В.П.Пєтков, С.В.Пєтков, Є.Ю.Соболь та ін.; за заг. ред. В.П.Пєткова. - К. : ЕНТ , 2013. - 215 c.
  349.41: 502.17
  Екологічне законодавство України : збірник нормат. актів / відпов. ред. І.О.Заєць. - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 414 c.
  349.6 (477) + 340.130.5            67.407/4УКР/
  Екологічний менеджмент : навч.посібник / В.Ф.Семенов, О.Л.Михайлюк, В.М.Мозгальова; за ред. В.Ф.Семенова, О.Л.Михайлюк. - К. : Знання , 2006. - 366 c. - (Вища освіта ХХI століття).
  502 : 658.012.32(075.8)
  Екологія автомобільного транспорту : навч.посібник / Ю.Ф.Гутаревич, Д.В.Зеркалов, А.Г.Говорун та ін. - К. : Основа , 2002. - 311 c.
  504 : 629.331
  Екологія і закон. Екологічне законодавство України : в 2 т. Т.1. / Відпов.ред.В.І.Андрейцев. - К. : Юрінком Інтер , 1998. - 698 c.
  349.6(477) + 340.130.5(477)            67.4-7(4Укр)
  Екологія і закон:Екологічне законодавство України : в 2 т. Т.2. / Відпов.ред.В.І.Андрейцев. - К. : Юрінком Інтер , 1998. - 574 c.
  349.6(477) + 340.130.5(477)            67.407(4Укр)
  Економіка : теоретичні основи : у 2 т. Т.2. : підручник / І.В.Буян, Р.М.Березюк, С.В.Братко та ін.; за ред. В.М.Ковальчук. - Тернопіль : Астон , 1997. - 151 c.
  330.01            65.01
  Економіка :теоретичні основи : у 2 т. Т.1. : підручник / І.В.Буян, Р.М.Березюк, С.В.Братко та ін.; за ред.В.М.Ковальчук - Тернопіль : Астон , 1997. - 204 c.
  330.01            65.01
  Економіка праці і соціально - трудові відносини : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.М.Ковальов, В.С.Рижиков, О.Л.Єськова та ін.; за ред. В.М.Ковальова. - К. : Центр навч.літ. , 2006. - 255 c.
  331
  Економіка та організація інноваційної діяльності : підручник для вищ.навч.закл. / О.І.Волков, М.П.Денисенко, А.П.Гречан та ін.; за ред.О.І.Волкова,М.П.Денисенка. - 3-тє вид.,перероб.та доп . - К. : Центр учбов. літ. , 2007. - 660 c.
  330.341.1(075.8)
  Економічна енциклопедія : у 3 т. Т.3. П(поручництво) - Я(японський центр продуктивності) / Б.Д.Гаврилишин,С.В.Мочерний ,О.А.Устенко та ін. - К.; Тернопіль : Академія, Академія нар.господарства , 2002. - 951 c.
  330(031)            65
  Економічна енциклопедія : у 3 т. Т.1. А(абадон) - К(концентрація виробництва) / Б.Д.Гаврилишин,С.В.Мочерний та ін. - К.; Тернопіль : Академія : Академія нар.господарства , 2000. - 863 c.
  330(031)            65
  Економічна енциклопедія : у 3 т. Т.2. К(концентрація капіталу) - П(портфельний аналіз) / Б.Д.Гаврилишин,С.В.Мочерний та ін. - К.; Тернопіль : Академія : Академія нар.господарства , 2000. - 847 c.
  330(031)            65
  Економічна і соціальна географія світу : атлас. для 10 кл. - К. : Картографія , 2001. - 48 c.
  911.2/3(084.41)            65.04я6
  Економічна і соціальна географія світу : навч.посібник для 10 кл. / Є.П.Качан, М.О.Ковтонюк, М.О.Петрига та ін.; за ред.Е.П.Качана. - Тернопіль : Астон , 1999. - 331 c.
  911.2/.3            65.04
  Економічна і соціальна географія світу : пробний підручник для 10 кл.серед.шк. / Б.П.Яценко, В.М.Юрківський, О.О.Любіцева та ін; за ред.Б.П.Яценка. - К. : Артек , 1997. - 287 c.
  911.2/3(100)            65.04
  Економічна історія України : підручник для вищ.навч.закл. / Б.Д.Лановик, М.В.Лазарович, Р.М.Матейко, З.М.Матисякевич; за заг.ред. Б.Д.Лановика. - К. : Юрид. книга , 2004. - 455 c.
  330(091)(477)            63.3- 2(4Укр)
  Економічна теорія : навч.посібник для вищ.навч.закл. / М.Х.Корецький,О.І.Дагій,Г.М.Кульнєва та ін. - К. : Центр навч.літ. , 2007. - 255 c.
  330.01(075.8)
  Економічна теорія : посібник для вищ.навч.закл. / Є.М.Воробйов,А.А.Гриценко,В.М.Лісовицький,В.М.Соболєв; під заг.ред.Е.М.Воробйова. - К., Харків : Корвін , 2003. - 703 c.
  330.01            65.01
  Економічна теорія : політична економія : підручник [ для вищ. навч. закл.] / С.І.Юрій, І.В.Буян, Р.М.Березюк та ін.; за заг. ред. С.І.Юрія. - К . : Кондор , 2009. - 600 c. - ((Тернопільський нац. екон. ун-т)).
  330.1(075.8)
  Економічна теорія : політична економія. Навч.форми контролю та презентації : навч. посібник [для вищ. навч. закл.] / С.І.Юрій, В.В.Козюк, К.З.Возний та ін.; за ред. С.І.Юрія, В.В.Козюка. - К . : Кондор , 2010. - 265 c. - ((Тернопільський нац. екон. ун-т)).
  330.1 (075.8)
  Економічна теорія.Політекономія : підручник / В.Д.Базилевич,В.М.Попов,К.С.Базилевич,Н.І.Гражевська; за ред.В.Д.Базилевича. - 7-ме вид.,стер . - К. : Знання-Прес , 2008. - 719 c.
  330.01(075.8)
  Економічна теорія.Політекономія : підручник для вищ.навч.закл. / В.Д.Базилевич,В.М.Попов,К.С.Базилевич та ін.; за ред.В.Д.Базилевича. - 2-ге вид.,випр . - К. : Знання-Прес , 2003. - 581 c. - (Вища освіта ХХI століття).
  330.01            65.01
  Економічний аналіз : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Ф.Ф.Бутинець,С.І.Шкалабан,Є.В.Мних та ін.; за ред.Ф.Ф.Бутинця. - Житомир : Рута , 2003. - 679 c.
  658.012.122
  Економічний аналіз : навч.посібник / М.А.Болюх, В.З.Бурчавський,М.І.Горбаток та ін.; за ред.М.Г.Чумаченка. - К. : КНЕУ , 2001. - 540 c.
  658.012.122            65.053
  Економічний аналіз : практикум для вищ.навч.закл. / Є.В.Мних, Н.С.Барабаш, А.Д.Бутко та ін. - К. : Центр навч.літ. , 2005. - 431 c. - (Київ.нац.торг.-екон.ун-т).
  658.012.122,
  Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства : навч.посібкик для вищ.навч.закл. / Т.Д.Костенко,Є.О.Підгора,В.С.Рижиков та ін. - К. : Центр навч.літ. , 2005. - 398 c.
  658.012.122
  Економічний потенціал регіону: пріоритети використання : монографія / І.М.Школа,Т.М.Ореховська,І.Д.Козменко та ін.; за ред.І.М.Школи. - Чернівці : Книги-ХХІ:Рута , 2003. - 463 c.
  332.1``733``
  Електрические измерения физических величин / Левшина Е.С., Новицкий П.В. - Л. : Энегроатомиздат , 1983. - 320 c.
  621.317.39
  Електричні машини та електропривід побутової техніки : підручник для вищ.навч.закл. / М.Г.Попович, Л.Ф.Артеменко, О.П.Бурмістенков та ін.; за ред. Д.Б.Головка, М.Г.Поповича. - 2-ге вид., стер . - К. : Либідь , 2004. - 351 c.
  621.313 + 62-83
  Електромеханічні системи автоматичного керування та електроприводи : навч.посібник для вищ.навч.закл. / М.Г.Попович,О.Ю.Лозинський, Б.М.Мацко та ін. ; за ред. М.Г.Поповича, О.Ю.Лозинського. - К. : Либідь , 2005. - 678 c.
  681.527.2 + 62-83
  Електроніка і мікросхемотехніка : у 4 т. Т.1. Елементна база електронних пристроїв : підручник для вищ.навч.закл. / В.І.Сенько,М.В.Панасенко,Є.В.Сенько та ін.; під.ред.В.І.Сенька. - К. : Обереги , 2000. - 299 c.
  621.38
  Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка: конспект лекцій... / упорядник А.В.Некрасов - Кременчук : КДПУ , 2002. - 160 c.
  621.3+621.38
  Електрошлаховая технология в машинностроении / В.И. Медовар, В.Н. Саенко, Нагаевский и др., 1984. - 215 c.
  669.187
  Еленев С.А. Холодная штамповка : учебник для СПТУ. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 1988. - 270 c.
  621.73.016.3(075.32)
  Елизаветин М.А. Повышение надежности машин.Технологические основы повышения надежности машин. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1973. - 430 c.
  621.002.2-192
  Елизаров А.С. Электрорадиоизмерения : учебник для вузов . - Мн. : Выш.шк. , 1986. - 320 c.
  621.317.3 + 621.396.08
  Елизаров В.А. Автоматизированные системы управления на автомобильном транспорте : учебник для автотрансп. техникумов / В.А.Елизаров, М.Е.Львин, В.П.Сахаров. - М. : Транспорт , 1983. - 142 c.
  656.135 :658.012.011.56
  Елисеев В.К. Водителю - любителю маломерного судна. - М. : Изд-во ДОСААФ СССР , 1988. - 159 c.
  629.12
  Елисеева А.Г. Учебник английского языка для неязыковых фак. ун-тов / А.Г.Елисеева,Г.В.Боганова - М. : Высш.шк. , 1970. - 192 c.
  811.111            4И(Англ)
  Елисеева И.И. Группировка, корреляция, распознавание образов. Статистические методы классификации и измерения связей) / И.И.Елисеева,В.О.Рукавишников. - М. : Статистика , 1977. - 143 c. - (Мат.статистика для экономистов).
  519.23
  Елисеева И.И. Общая теория статистики : учебник для вузов / И.И.Елисеева, М.М.Юзбашев; под ред.И.И.Елисеевой. - М. : Финансы и статистика , 1996. - 367 c.
  311            60.6
  Елсуков А.Н. Краткий курс теоретической социологии : учеб.пособие для вузов - Минск : ТетраСистемс , 1999. - 127 c.
  316            60.5
  Ельцин Б.Н. Исповедь на заданную тему. - Вильнюс : Балтикон , 1990. - 96 c.
  329.15            66.61(2)
  Ельяшкевич С.А. Устройство и ремонт цветных телевизоров / С.А.Ельяшкевич,А.Е.Пескин. - М. : ДОСААФ СССР , 1987. - 303 c.
  621.397.622.004.67
  Ельяшкевич С.А. Цветные стационарные телевизоры и их ремонт. - М. : Радио и связь , 1986. - 223 c. - (МРБ:Массовая радиобиблиотека.Вып.1095).
  621.397.622.004.67
  Емельянов А.И. Исполнительные устройства промышленных регуляторов / А.И.Емельянов,В.А.Емельянов. - М. : Машиностроение , 1975. - 224 c.
  681.587
  Емельянов А.И. Проектирование систем автоматизации технологических процессов : справ.пособие по содержанию и оформлению проектов / А.И.Емельянов,О.В.Капник. - 3-е изд.переаб.и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 399 c.
  658.52.011.56.001.63            658.012.011.56.001.63
  Емин О.Н. Воздушные и газовые турбины с одиночными соплами / О.Н.Емин,С.П.Зарицкий. - М. : Машиностроение
  (629.7.036+621.438)001.2
  Емцов Р.Г. Микроэкономика : учебник / Р.Г.Емцов, М.Ю.Лукин; под общ.ред.А.В.Сидоровича. - М. : ДИС , 1997. - 317 c.
  330.101.542            65.021.1
  Енгстлер П. Ринкова економіка для бізнесменів-початківців / пер. з нім. - К. : Вік , 1992. - 223 c.
  330.342.172
  Енергоефективні електромеханічні системи широкого технологічного призначення : монографія / М.В. Загірняк, В.Б. Клепіков, С.м. Ковбаса та інш.; НАН України, Ін-т електродинаміки - К.: : Вид-во Ін-ту електродинаміки НАН України , 2018. - 310с. c.
  621.31
  Енциклопедія історії України Т.3. Е - Й / ред.рада: В.М.Литвин (голова), В.М.Геєць, Л.В.Губерський та ін. - К. : Наук. думка , 2003. - 664 c. - (Ін-т історії України НАН України).
  940(477)(031)            63.3(4Укр)
  Енциклопедія історії України Т.2. Г - Д / ред.рада : В.М.Литвин (голова), В.М.Геєць, Л.В.Губерський та ін. - К. : Наук. думка , 2003. - 521 c. - (Ін-т історії України НАН України).
  940(477)(031)            63.3(4Укр)
  Енциклопедія історії України Т.1 . А - В / ред.рада : В.М.Литвин (голова), В.М.Геєць, Л.В.Губерський та ін. - К. : Наук. думка , 2003. - 682 c. - (Ін-т історії України НАН України).
  940(477)(031)            63.3(4Укр)
  Енциклопедія Сучасної України Т.1. А / І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, О.М. Романів та ін. - К. : Координац. бюро Енциклопедії Сучасн.України НАН УК , 2001. - 823 c.
  940(477)``312``
  Енциклопедія українознавства для школярів і студентів / авт.- уклад.: В.В.Оліфіренко, С.М.Оліфіренко, Т.Б.Оліфіренко, Л.В.Оліфіренко. - Донецк : Сталкер , 1999. - 495 c.
  39(477)(031)            63.5(4УКР)
  Енюков И.С. Методы, алгоритмы, программы многомерного статистического анализа. Пакет ППСА. - М. : Финансы и статистика , 1986. - 232 c. - (Мат. обеспечение прикл. статистики).
  519.43 : 004.42            519.43 : 004.42
  Епифанов А.П. Электромеханические преобразователи энергии : учеб.пособие для вузов. - СПб. : Лань , 2004. - 207 c.
  621.313
  Епифанов Г.И. Твердотельная электроника : учебник для вузов / Г.И.Епифанов, Ю.А.Мома. - М. : Высш. шк. , 1986. - 304 c.
  621.38
  Епифанов Г.И. Физические основы конструирования и технологии РЭА и ЭВА : учеб. пособие для вузов / Г.И.Епифанов, Ю.А.Мома. - М. : Сов. радио , 1979. - 350 c.
  621.382
  Епифанов Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : учеб. пособие для сред. проф. образования / Л.И.Епифанов, Е.А.Епифанов. - М. : ФОРУМ-ИНФРА-М , 2002. - 279 c.
  629.331.083            629.113.004.6
  Епихина Н.М. Deutchland: kurz und bundig : пособие по лингвострановедению на нем. языке / Н.М.Епихина, Е.С.Кузьмина. - М. : Менеджер , 2000. - 142 c.
  811.112.2            81.2Нем
  Епіфанов А.О. Бюджет і фінансова політика України : навч. посібник для вищ.навч.закл. / А.О. Єпіфанов, І.В. Сало, І.І. Д`яконова. - К. : Наук. думка , 1997. - 302 c.
  336.14+336.02(477)
  Еремеев И.С. Устройства сжатия информации.(Гибридные компакторы информации). - М. : Энергия , 1980. - 160 c.
  681.518 : 519.72
  Еремеева А.И. История астрономии.Основные этапы развития астрономической картины мира : учебник для ун-тов / А.И.Еремеева, Ф.А.Цицин. - М. : Изд-во МГУ , 1989. - 348 c.
  52(091)
  Еременко В.И. Патентное законодательство зарубежных стран : 2. Т.2. Переводы - М. : Прогресс , 1987. - 528 c.
  347.771(1-87) + 340.130.5            67.8
  Еремин Е.Н. Основы химической кинетики : учеб.пособие для ун-тов и хим.-техн. вузов. - 2-е изд., доп . - М. : Высш. шк. , 1976. - 375 c.
  541
  Еремин И.И. Введение в теорию линейного и выпуклого программирования : учеб. пособие для вузов / И.И.Еремин, Н.Н.Астафьев. - М. : Наука , 1976. - 191 c.
  519.85
  Ермаков С.М. Курс статистического моделирования : учеб. пособие для вузов / С.М.Ермаков, Г.А.Михайлов. - М. : Наука , 1976. - 319 c.
  519.24
  Ермаков С.С. Металлокерамические детали в машиностроении / С.С.Ермаков, Н.Ф.Вязников. - Л. : Машиностроение , 1975. - 232 c.
  621.762.002.6
  Ермаков Ю.М. Комплексные способы эффективной обработки резанием. - М. : Машиностроение , 2005. - 271 c. - (Б-ка технолога).
  621.91
  Ермаков Ю.М. Комплексные способы эффективной обработки резанием. - М. : Машиностроение , 2003. - 271 c. - (Б-ка технолога).
  621.91
  Ермаков Ю.М. Металлорежущие станки : учеб. пособие для техникумов / Ю.М.Ермаков, Б.А.Фролов. - М. : Машиностроение , 1985. - 319 c.
  621.9.06
  Ермилов А.А. Основы электроснабжения промышленных предприятий. - 4-е изд.,перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 208 c.
  658.26 : 621.311
  Ермилов В.А. Газовые редукторы / В.А. Ермилов, Ю.В. Нестеренко, В.Г. Николаев. - Л. : Машиностроение , 1981. - 176 c.
  621.646.4.02
  Ермилов В.Г. Теплообменные аппараты и конденсационные установки : учебник для вузов. - Л. : Судостроение , 1969. - 263 c.
  621.18
  Ермолин Н.П. Электрические машины : учебник для втузов. - М. : Высш. шк. , 1975. - 295 c.
  621.313
  Ермошенко Н.Н. Механизм управления научно - техническим процессом в регионе. - К. : Наук. думка , 1985. - 191 c.
  330.341.1 : 332.1            65.9/2/-5
  Ермошенко Н.Н. Управление НТП: политико - экономический аспект. - К. : Политиздат , 1989. - 221 c.
  330.341.1            66.017.77
  Ерофеев А.А. Пьезоэлектронные устройства автоматики. - Л. : Машиностроение , 1982. - 212 c.
  681.586.773
  Ерофеев А.А. Теория автоматического управления : учебник для вузов. - 2-е изд., доп. и перераб . - СПб. : Политехника , 2005. - 302 c.
  681.51/.54
  Ерохин А.А. Основы сварки плавлением. Физико-химические закономерности. - М. : Машиностроение , 1973. - 448 c.
  621.791.65
  Ерохин В.Г. Основы термодинамики и теплотехники : учебник для хим.- механ. спец. сред. спец. учеб. завед. / В.Г. Ерохин, М.Г. Маханько, П.И. Самойленко. - М. : Машиностроение , 1980. - 224 c.
  536.2 : 621.1.016
  Ерохина Л.С. Методы прогнозирования развития конструкционных материалов / Л.С. Ерохина, К.В.Калугина, С.К.Михайлов. - Л. : Машиностроение , 1980. - 256 c.
  620.22``313``
  Ерохов В.И. Экономичная эксплуатация автомобиля. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1986. - 128 c.
  629.331.004.18            629.113.004.18
  Ершов Б.В. Легковые автомобили ВАЗ. Конструкция и техническое обслуживание / Б.В.Ершов, М.А.Юрченко. - 9-е изд., стер . - К. : Вища шк. , 1984. - 177 c.
  629.331.1.02-181.4            629.114.6-181.4
  Ершов Б.В. Легковые автомобили ВАЗ. Конструкция и техническое обслуживание / Б.В.Ершов, М.А.Юрченко. - 7-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1982. - 177 c.
  629.331.1.02-181.4            629.114.6-181.4
  Ершов Б.В. Легковые автомобили ВАЗ: Конструкция и техническое обслуживание / Б.В.Ершов, М.А.Юрченко. - 6-е изд., стер . - К. : Вища шк. , 1981. - 168 c.
  629.331.1.02-181.4            629.114.6-181.4
  Ершов Б.В. Легковые автомобили ВАЗ: Конструирование и техническое обслуживание / Б.В.Ершов, М.А.Юрченко. - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1978. - 160 c.
  629.331.1.02-181.4            629.114.6-181.4
  Ершов В.И. Интенсификация формоизменяющих операций листовой штамповки : учеб. пособие для ПТУ. - М. : Высш. шк. , 1989. - 85 c.
  621.983
  Ершов В.И. Прогрессивное оборудование и инструмент для листоштамповочного производства : учеб. пособие для ПТУ / В.И.Ершов, А.Д.Ковалев. - М. : Высш. шк. , 1989. - 76 c.
  621.983.07
  Ершов В.И. Совершенствование формоизменяющих операций листовой штамповки / В.И. Ершов, В.И. Глазков, М.Ф. Каширин. - М. : Машиностроение , 1990. - 321 c.
  621.983.044.001.24
  Есаков В.П. Электрооборудование и электропривод промышленных установок : учеб.пособие для вузов. - К. : Вища шк. , 1981. - 247 c.
  621.31 + 62-83
  Есенберлин Р.Е. Пайка и термическая обработка деталей в газовой среде и вакууме. - Л. : Машиностроение , 1972. - 184 c.
  621.791.3 + 621.78
  Есипов В.Е. Ценообразование на финансовом рынке : учеб.пособие. - Спб : Питер , 2000. - 170 c. - (Краткий курс).
  338.51 : 336.76
  Если у Вас ЗАЗ. - Сумы : Ред.-изд.отдел облуправления по печати , 1991. - 71 c.
  629.331.1-181.4            629.114.6-181.4
  Естетика : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Л.М.Газнюк, С.В.Могильова, Н.О.М`яснікова, Н.М.Салтан; за заг.ред. Л.М.Газнюк. - К. : Кондор , 2011. - 121 c.
  111.852
  Естетика : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Л.В.Анучина, О.К.Бурова, О.В.Уманець, О.В.Шило; за ред. Л.В.Анучиної, О.В.Уманець. - Харків : Право , 2010. - 230 c.
  116.852
  Естетика : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Л.М.Газнюк, С.В.Могильова, Н.О.М`яснікова,Н.М.Салтан; за заг.ред. Л.М.Газнюк. - К. : Кондор , 2011. - 121 c.
  111.852
  Естетика : навч.псібник / за ред. Л.В.Анучиної, О.В.Уманець. - Х. : Право , 2010. - 230 c. - (Нац.юрид.Академія України ім. Ярослава Мудрого).
  116.852
  Еталони природи Полтавщини. Розповіді про заповідні території : науково популярне видання - Полтава : ’’Верстка’’ , 2003. - 212 c.
  502.13 (477.53)
  Етика ділового спілкування : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Т.Б.Гриценко, С.П.Гриценко, Т.Д.Іщенко та ін.; за ред. Т.Б.Гриценко, Т.Д.Іщенко, Т.Ф.Мельничук. - К : Центр учбов.літ. , 2007. - 343 c.
  174.4(075.8)
  Етика ділового спілкування : навч. посіб. для вищ.навч.закл. / Т.Б. Гриценко, С.П. Гриценко, Т.Д. Іщенко та ін.; за ред. Т.Б. Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Ф. Мельничук. - К. : Центр учбов. літ. , 2007. - 343 c.
  174.4(075.8)
  Етика та психологія ділових відносин : навч. посібник / Т.Є. Андрєєва, О.П. Бутенко, Н.В. Опікунова та ін.; за ред. Т.Є. Андрєєвої. - Х. : Бурун Книга , 2004. - 143 c.
  174.4 + 159.9            88.53+87.774
  Ефимов А.В. Математический анализ (специальные разделы) : в 2 т. Т.1. Общие функциональные ряды и их приложение. : учеб. пособие для втузов - М. : Высш. шк. , 1980. - 279 c.
  517.53
  Ефимов А.В. Математический анализ (специальные разделы) : в 2 т. Т.2. Применение некоторых методов математического и функционального анализа : учеб. пособие для вузов / А.В. Ефимов, Ю.Г. Золотарев, В.М. Терпигорева. - М. : Высш. шк. , 1980. - 295 c.
  517.9
  Ефимов В.В. Звукозапись? Это интересно и просто. - К. : Рад. шк. , 1977. - 135 c.
  621.396
  Ефимов В.И. Автоматизированное проектирование систем электроснабжения транспортных машин / В.И. Ефимов, О.И. Милютин, Ю.Н. Киреев. - Л. : Политехника , 1991. - 252 c.
  629.3.064.5.001.63 : 658.512.011.56            629.11.066.001.63 : 658.512.01
  Ефимов И.Г. Линейный электромагнитный привод : монография / И.Г.Ефимов, А.В.Соловьев, О.А.Викторов; науч.ред. С.А.Ковчин. - Л. : Изд-во ЛГУ , 1990. - 212 c.
  62-83-52 : 621.313.17-12
  Ефимов И.Е. Микроэлектроника: Проектирование, виды микросхем, функциональная микроэлектроника : учеб. пособие для приборостроит. спец. вузов / И.Е. Ефимов, И.Я. Козырь, Ю.И. Горбунов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1987. - 416 c.
  621.382.049.77
  Ефимов И.Е. Основы микроэлектроники : учебник для вузов / И.Е.Ефимов, И.Я.Козырь. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1983. - 384 c.
  621.382.049.77
  Ефимов Н.В. Краткий курс аналитической геометрии : учебник для вузов. - М. : Наука , 1969. - 272 c.
  514.12
  Ефимов Н.В. Квадратичные формы и матрицы : учеб. пособие для вузов. - 4-е изд . - М. : Наука , 1967. - 160 c.
  512.64
  Ефимов Н.В. Краткий курс аналитической геометрии : учебник для вузов. - 12-е изд . - М. : Наука , 1975. - 272 c.
  514.12
  Ефимов Н.В. Квадратичные формы и матрицы : учеб.пособие для вузов. - 5-е изд.,стер . - М : Наука , 1972. - 160 c. - (Избр.гл.высш.мат. для инженеров истудентов вузов).
  512.64
  Ефимов Н.В. Краткий курс аналитической геометрии : учебник для вузов. - 11-е изд . - М : Наука , 1972. - 272 c.
  514.12
  Ефимова М.Р Общая теория статистики : учебник / М.Р.Ефимова, Е.В.Петрова, В.Н.Румянцева. - 2-е, испр. и доп . - М. : ИНФРА-М , 2002. - 413 c. - (Высшее образование).
  311(075.8)
  Ефремов В.В. Теория и практические вопросы работоспособности элементов машин, приборов и аппаратуры / В.В. Ефремов, В.А. Наумов, А.А. Чурсин. - Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та , 1964. - 220 c.
  621-192
  Ефремова Т.Ф. Словарь грамматических трудностей русского языка. - М. : Рус. яз. , 1986. - 411 c.
  811.161.1(038)            81.2Р-4
  Ещё был случай... Антология таинств.неисправностей автомобиля / сост. М.И.Бирюков и др. - М. : Информавто , 1992. - 191 c.
  629.331.004.67            629.113.004.67
  Єванс Дж. Р. и др. Маркетинг : пер. с англ. / Дж. Р. Єванс, Б. Берман - М.: : Сирин , 2000. - 308 с. c.
  339.138            65.6
  Євгененко Д.А. Практична фонетика німецької мови.Новий правопис : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Д.А.Євгененко, С.А.Артамоновська, О.І.Білоус. - Вінниця : Нова книга , 2004. - 207 c.
  811.112.2`342            81.2Нем-1
  Європейска кредитна трансферно-накопичувальна система : довідник / пер. зангл. - 2-ге вид. . - Львів: : Вид-во Львівської політехніки , 2015. - 105 с. c.
  001            72
  Євстіфєєв В.О. Теорія автоматичного керування : в 2 т. Т.1. Безперервні лінійні та нелінійні системи : навч. посібник для електромех. спец. вищ.навч.закл. / за ред. Д.Й. Родькіна. - Кременчук : ПП Щербатих , 2006. - 286 c. - (Кремен. держ. політехн. ун-т).
  681.511
  Євстіфєєв В.О. Теорія автоматичного керування : у 2 т. Т.2. Спеціальні системи автоматичного керування : навч. посібник для вищ.навч.закл. / за ред. Д.Й. Родькіна. - Кременчук : КДПУ , 2005. - 184 c.
  681.511
  Єгупов Ю.А. Організація виробництва на промисловому підприємстві : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч.літ. , 2006. - 487 c.
  658.5.011:334.716
  Єжова Л.Ф. Інформаційний маркетинг : навч. посібник. - К. : КНЕУ , 2002. - 560 c.
  339.138 :002            65.290-22
  Єлісєєв В.І. Взаємозамінність, стандартизація та технічні виміри : навч. посібник - Кременчук , 2005. - 179 c.
  621.753 (075.8)
  Єнсен А. Мазепа. Іст.картини / Альфред Єнсен; пер. зі швед. Н.Іванчук. - К. : Укр. письменник , 1992. - 205 c.
  940(477)``16-17`` + 929 Мазепа            63.3 (2Ук)46
  Єпіфанов А.О. Бюджет і фінансова політика України : навч. посібник для вищ.навч.закл. / А.О. Єпіфанов, І.В. Сало, І.І. Д`яконова. - 2-е вид . - К. : Наук. думка , 1999. - 302 c.
  336.14 + 336.02            65.261.3(4УКР)
  Єріна А.М. Економічна статистика : практикум / А.М. Єріна, О.К. Мазуренко, З.О. Пальян. - К. : УВПН ,ЕксОб` , 2002. - 231 c.
  311            60.6
  Єріна А.М. Методологія наукових досліджень : навч. посібник для вищ.навч.закл. / А.М. Єріна, В.Б. Захожай, Д.Л. Єрін. - К. : ЦУЛ , 2004. - 212 c.
  001.891
  Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : КНЕУ , 2001. - 170 c.
  330.4 + 519.862.2            65в6
  Єріна А.М. Теорія статистики : практикум / А.М.Єріна, З.О.Пальян. - К. : Знання , 1997. - 325 c.
  311            60.6
  Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія : підручник. - К. : Лібра , 1999. - 487 c.
  13(075.8)
  Єрмошенко М.М. Маркетинговий менеджмент : навч. посібник. - К. : НАУ , 2001. - 204 c.
  658.012.32 : 339.138            65.290-2
  Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально - трудові відносини : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2006. - 429 c.
  331
  Єфименко О.Я. Історія України та її народу / упоряд. тексту та іл. Ю.О. Іванченка, Н.Д. Прибєги; передм. та прим. Т.Г. Лазоренка; пер. з рос. - К. : Мистецтво , 1992. - 254 c.
  940(477)``08/17``            63.3 (2Ук)
  Єфіменко П.Б. Техніка та методика класичного масажу : навч. посібник для вищ.навч.закл. фіз. виховання і спорту. - Х. : ОВС , 2007. - 215 c.
  615.82
  Єфімов Л.П. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз (Practical Ctylistics of English) : учбов.- метод. посібник / Л.П.Ефімов, О.А.Ясінецька. - Вінниця : Нова книга , 2004. - 228 c.
  811.111`38(075.8)
  Єщенко П.С. Сучасна економіка : навч.посібник для неекон.спец.вищ.навч.закл. - К. : Вища шк. , 2005. - 325 c.
  330.01
  Жаботинский Ю.Д. Адаптивные промышленные роботы и их применение в микроэлектронике / Ю.Д.Жаботинский, Ю.В.Исаев. - М. : Радио и связь , 1985. - 105 c. - (Массовая б-ка инженера ``Электроника``.Вып.48.).
  621.865.8 : 621.382.049.77
  Жаке Э. Автоморфные формы на GL /2/ / Э.Жаке, Р.Ленгленде; пер. с англ. О.М.Фоменко; под. ред. А.Н. Андрианова. - М. : Мир , 1973. - 372 c.
  519.45+517.862
  Жалдак М.И. Теория вероятностей с элементами информатики.Практикум : учеб.пособ. для физ-мат. фак. пед. ин-тов / М.И.Жалдак, А.Н.Квитко; под общ. ред. М.И. Ядренко. - К. : Вища шк. , 1989. - 283 c.
  519.21+002.6
  Жарков И.Г. Вибрации при обработке лезвийным инструментом. - Л. : Машиностроение , 1986. - 184 c.
  621.91.01:534.1+ 62-868
  Жарова О.М. Типовые задачи по экономике автомобильного транспорта : учеб.пособие для автотрансп. спец. вузов. - М. : Высш. шк. , 1991. - 222 c.
  656.13 : 330 (076.1)
  Жданов Г. Физика твердого тела : учеб. пособие для вузов и втузов. - М. : Изд-во МГУ , 1962. - 502 c.
  539.21            530
  Жданов Г.С. Лекции по физике твердого тела.Принципы строения, реальная структура, фазовые превращения / Г.С.Жданов, А.Г.Хунджуа. - М. : Изд-во МГУ , 1988. - 229 c.
  539.21
  Жданова И.Ф. Англо - русский экономический словарь: ок.60 000 терминов и терминологических словосочетаний / И.Ф.Жданова, Э.Л.Вартумян. - 3-е изд . - М. : Рус. яз. , 2000. - 874 c.
  811.111=161.1(038):330            81.2Англ.
  Жданова И.Ф. Русско - английский экономический словарь: более 80 000 терминов. - 2-е изд., стер . - М. : Рус. яз. , 2000. - 880 c.
  811.111=161.1(038):330            81.2Англ-4
  Жданович В.Ф. Комплексная механизация и автоматизация в механических цехах / В.Ф.Жданович, Л.Б. Гай. - М. : Машиностроение , 1976. - 288 c. - (Б-ка технолога).
  621.9.006.3:65.011.54/.56
  Жданович В.Ф. Справочник технолога - сборщика станков / В.Ф. Жданович, А.М. Соболь, Т.С. Элисман. - М. : Машиностроение , 1971. - 248 c.
  621.9.06.002
  Жевелев Г.И. Тяжелые горизонтально - расточные и продольно - строгальные станки.Опыт Новосибирского з-да ``Тяжстанкогидропресс`` / Г.И.Жевелев, Б.Х.Рубинович, А.М.Тув. - М. : Машиностроение , 1969. - 240 c.
  621.95
  Жегалин О.И. Снижение токсичности автомобильных двигателей / О.И.Жегалин, П.Д.Лупачев. - М. : Транспорт , 1985. - 120 c.
  621.43.068 : 502.3
  Железнов И.Г. Сложные технические системы.Оценка характеристик : учеб.пособие для втузов. - М. : Высш. шк. , 1984. - 119 c. - ((Высшее образование)).
  681.51.01:519.22(075.8)
  Железняков А.Т. Справочник заводского электрика / А.Т.Железняков, Л.М.Бабченко. - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Техніка , 1987. - 160 c.
  621.3-051
  Желєзна А.О. Основи взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань : навч. посіб. для машинобуд., приладобуд. спец. / А.О.Желєзна, В.А.Кирилович. - К. : Кондор , 2004. - 793 c.
  621.753
  Желнов М.В. Предмет философии в истории философии: Предыстория. - М. : Изд-во МГУ , 1981. - 720 c.
  1(091)            ІФС
  Желтонога А.И. Краны и подъёмники.Атлас конструкций : в 2 т. Т.1 . Типовые узлы и детали грузоподъёмных машин. Электротали передвижные и грузовые. Однорельсовые тележки. Мостовые краны. Передвижные краны : учеб. пособие для вузов / А.И. Желтонога, Н.В. Кучерин, А.И. Ковальчук; под общ. ред. А.И. Желтоноги. - Мн. : Выш. шк. , 1974. - 116 c.
  621.86+621.87
  Желтонога А.И. Краны и подъёмники.Атлас конструкций : в 2 т. Т.2 . Поворотные краны. Подъёмники : учеб. пособие для втузов / А.И.Желтонога, Н.В.Кучерин, А.И.Ковальчук; под ред. А.И.Желтоноги. - Мн. : Выш. шк. , 1974. - 96 c.
  621.86+621.87
  Жерве Г.К. Промышленные испытания электрических машин. - 4-е изд., сокр. и перераб . - Л. : Энергоатомиздат , 1984. - 408 c.
  621.313.001.41
  Жеребкін В.Є. Логіка : підручник для юрид.вищ.навч.закл. - 3-тє вид., стер . - Х.; К : Основа : Знання , 1999. - 256 c.
  16            87.4
  Жеребцов И.П. Основы электроники. - 4-е изд., перераб. и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1985. - 352 c.
  621.38
  Жеребцов И.П. Основы электроники. - 5-е изд., перераб. и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1989. - 352 c.
  621.38
  Жеребцов И.П. Основы электроники. - 3-е изд., перераб. и доп . - Л. : Энергия , 1974. - 464 c.
  621.38
  Жеребцов И.П. Электрические и магнитные цепи.Основы электротехники. - Л. : Энергоатомиздат , 1982. - 215 c.
  621.3
  Живов Л.Г. Привод и автоматика подъемных машин. - 2-е изд, перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1964. - 399 c.
  621.876-83 : 65.011.56
  Живов Л.Г. Привод и автоматика подъёмных машин. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1964. - 399 c.
  621.876-83 : 65.011.56
  Живов Л.И. Кузнечно - штамповочное оборудование: Молоты. Винтовые прессы. Ротационные и электрофизические машины : учебник для вузов / Л.И.Живов, А.Г.Овчинников. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1985. - 279 c.
  621.97
  Живов Л.И. Кузнечно - штамповочное оборудование. Прессы : учебник для вузов / Л.И.Живов, А.Г.Овчинников. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1981. - 375 c.
  621.73
  Живые числа.Пять экскурсий / В. Боро, Д. Цагир, Ю. Рольфс и др.; пер. с нем. Е.Б.Гладковой. - М. : Мир , 1985. - 128 c. - (Соврем. математика. Попул. сер).
  511
  Жигарев А.А. Электронно - лучевые и фотоэлектронные приборы : учебник для вузов / А.А.Жигарев, Г.Г.Шамаева. - М. : Высш. шк. , 1982. - 463 c.
  621.385+621.383
  Жигилей В.С. Основы теории планирования испытаний : учеб. пособие. - Л. : ВИКИ им. А.Ф. Можайского , 1978. - 50 c. - (Воен. инженер. ин-т им. А.Ф. Можайского).
  519.242
  Жидецький В.Ц. Засоби індивідуального захисту та електрозахисні засоби : запитання і відповіді, тести. - К. : Основа , 2003. - 135 c.
  658.345 + 614.89
  Жидкостное охлаждение автомобильных двигателей / А.М. Кригер, М.Е. Димкин, А.Л. Новенников, В.И. Пикус. - М. : Машиностроение , 1985. - 173 c.
  621.431.73-71
  Жилищный кодекс Украины( с изм. и доп. по состоянию на 1 мая 2000г.) / сост. В.Н.Игнатенко - Харьков : Одиссей , 2000. - 143 c. - (Законы Украины).
  (349.444 : 340.130.54)(477)            67.404.2/4УКР/
  Жилищный кодекс Украины( с изм. и доп. по состоянию на 15 февраля 2001 г.). - Харьков : Одиссей , 2001. - 143 c. - (Законы Украины).
  [349.444 : 340.130.54](477)            67.404.2(4УКР)
  Жилищный кодекс Украины(с изм. и доп. по состоянию на 15 июля 1997 г.). - Харьков : Неофит , 1997. - 143 c.
  (349.444 : 340.130.54)(477)            67.404.2
  Жимерин Д.Г. Автоматизированные и автоматические системы управления / Д.Г.Жимерин, В.А.Мясникова. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергия , 1979. - 519 c.
  658.012.011.56 +681.51
  Жинтелис Г.Б. Автоматизация проектирования микропрограммируемых структур / Г.Б. Жинтелис, Э.К. Карчяускас, Э.К. Мачикенас. - Л. : Машиностроение , 1985. - 216 c.
  004.23 : 658.512.011.56            681.326
  Житловий кодекс України (за станом на 1 січня 2004 р.). - Харків : Одіссей , 2004. - 95 c.
  (349.444: 340.130.54)(477)            67.404.2(4УКР)
  Житловий кодекс України з постатейними матеріалами( за станом законодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 березня 2001 р.) / відп. ред. В.М. Гусаков. - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 511 c.
  (349.444 : 340.130.5)(477)            67.404.2/4УКР/
  Житная И.П. Эффективность применения станков с числовым программным управлением / И.П.Житный, Е.П.Житная. - К. : Техніка , 1976. - 92 c.
  621.9.06-529
  Жлуктенко В. І. і інш. Теорія ймовірностей і математична статистика : у 2-х ч.. Т.ч.1. Теорія ймовірності : навч.- метод. посіб. / В. І. Жлуктенко, С. І. Наконечний - К.: : КНЕУ , 2000. - 304 с. c.
  51            22.17
  Жлуктенко В.І. Теорія ймовірностей і математична статистика : у 2 т. Т.1 . Теорія ймовірностей : навч.- метод. посібник / В.І.Жлуктенко, С.І.Наконечний. - К. : КНЕУ , 2000. - 303 c.
  519.21
  Жлуктенко В.І. Теорія ймовірностей і математична статистика : у 2 т. Т.2. Математична статистика : навч.- метод. посібник / В.І.Жлуктенко, С.І.Наконечний. - К. : КНЕУ , 2001. - 334 c.
  519.22
  Жовнир Я.М. Углубленное повторение некоторых разделов алгебры на алгоритмической основе / Я.М.Жовнир, В.Д.Рыбчинская. - К. : Вища шк. , 1987. - 159 c. - (Профтехобразование).
  512.1
  Жоголев Е.А. Курс программирования : учеб. пособие для ун-тов / Е.А.Жоголев, Н.П.Трифонов. - 3-е изд., испр . - М. : Наука , 1971. - 400 c.
  519.85
  Жоль К.К. Вступ до сучасної логіки : навч. посіб. для вищ.навч.закл. - К. : Либідь , 2002. - 151 c.
  16            87.4
  Жоль К.К. Философия и социология права : учеб.пособие. - К. : Юринком Интер , 2000. - 479 c.
  340 :(101 + 316)            67.0
  Жук В.И. Пособие по эксплуатации токарных станков. - К. : Техніка , 1976. - 240 c.
  621.941.21/.28
  Жуков А.П. Основы металловедения и теории коррозии / А.П.Жуков, А.И.Малахов. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 1991. - 166 c.
  669.017 + 620.163
  Жуков В.П. Задачник по курсу `Радиотехнические цепи и сигналы` : учеб.пособие для вузов / В.П.Жуков, В.Г.Карташев, А.М.Николаев. - М. : Высш.шк. , 1986. - 159 c.
  621.372
  Жуков Е.Ф. Ценные бумаги и фондовые рынки : учеб.пособие для экон.спец.вузов. - М. : Банки и биржи: ЮНИТИ , 1995. - 223 c.
  336.763 + 336.761            65.262.2
  Жукова Г.А. Лабораторные работы по электрическим аппаратам : учеб.пособие для техникумов / Г.А.Жукова, М.А.Золина. - М. : Высш.шк. , 1986. - 119 c.
  621.31
  Жуковская В.М. Факторный анализ в социально - экономических исследованиях / В.М.Жуковская, И.Б.Мучник. - М. : Статистика , 1976. - 152 c. - (Мат.статистика для экономистов).
  519.237.7
  Журавлев В.Н Машиностроительные стали : справочник / В.Н.Журавлев, О.И.Николаева. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1968. - 331 c.
  669.14
  Журавлев В.Н. Машиностроительные стали : справочник / В.Н.Журавлев, О.И.Николаева. - 3-е изд.,перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1981. - 391 c.
  669.14
  Журавлев Г.И. Химия и технология ферритов : учеб.пособие для вузов. - Л. : Химия , 1970. - 192 c.
  669.112.228
  Журавлев П.В. Менеджмент персонала : учеб.пособие для экон.спец.вузов. - М. : Экзамен , 2004. - 446 c.
  658.3.012.32
  Журавський В.С. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти : наук.-метод.видання / В.С.Журавський, М.З.Згуровський. - К. : Політехніка , 2003. - 195 c.
  378.014.25
  Журавський В.С. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні : підручник для юрид. вузів і фак. / В.С.Журавський, В.О.Серьогін, О.Н.Ярмиш. - К. : Ін Юре , 2004. - 671 c.
  342.25(477) :(37.017.4-053.81 +378.017.4-057.785)            67.401(4Укр)
  Журавський В.С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні. - К. : Ін Юре , 2003. - 415 c.
  378: 321:008(477)
  Жураковський Ю.П. Теорія інформації та кодування : підручник для вищ. техн.навч.закл. / Ю.П.Жураковський, В.П.Полторак. - К. : Вища шк. , 2001. - 255 c.
  519.72
  Жутовський В.Л. Испытания средств измерений. Организация и порядок проведения : справ.пособие. - М. : Изд-во стандартов , 1991. - Ж 93 c.
  681.2.089.6(035.5)
  Жуховицкий Б.Я. Теоретические основы электротехники : в 3 т. Т.2. Четырехполюсники, длинные линии, нелинейные цепи / Б.Я.Жуховицкий, И.Негневицкий; под ред..К.М.Поливанова. - М.-Л. : Энергия , 1965. - 240 c.
  621.3.01
  Зааль Р. Справочник по расчету фильтров / пер.с нем.Ю.В.Камкина; под ред.Н.Н.Слепова. - М. : Радио и связь , 1983. - 752 c.
  621.372.54
  Забавников Н.А. Основы теории транспортных гусеничных машин : учебник для вузов. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1975. - 448 c.
  629.331.027.74            629.114.2.001
  Забарний Г.Г. Адміністративне право України : навч.посібник / Г.Г.Забарний, Р.А.Калюжний, В.К.Шкарупа. - К. : Вид.ПАЛИВОДА А.В. , 2003. - 209 c.
  342.9 : 37.017.4-053.81 : 343.85            67.401(4Укр)
  Забашта В.Ф. Полимерные композиционные материалы конструкционного назначения : справочник / В.Ф.Забашта, Г.А.Кривов, В.Г.Бондарь. - К. : Техніка , 1993. - 157 c.
  620.22-419.002
  Забелин К.И. Электронные устройства управления телевизорами / К.И.Забелин, Н.Ф.Торгашева. - М. : Радио и связь , 1987. - 127 c. - (Массовая радиобиблиотека. Вып.1006).
  621.397.077.622.64
  Забелина О.В. Финансовый менеджмент : учеб.пособие для вузов / О.В.Забелина, Г.Л.Толкаченко. - М. : Экзамен , 2005. - 223 c.
  658.14/.17.012.32
  Заблонский К.И. Детали машин : учебник для машиностр.спец.вузов. - К. : Вища шк. , 1985. - 518 c.
  621.81
  Заблонский К.И. Зубчатые передачи. Распределение нагрузки в зацеплении. - К. : Техніка , 1977. - 207 c.
  621.833
  Заблонский К.И. Плавнорегулируемые передачи / К.И.Заблонский, А.Е.Шустер. - К. : Техніка , 1975. - 272 c.
  621.83
  Заблонский К.И. Теория механизмов и машин : учебник для втузов / К.И.Заблонский, И.М.Белоконев, Б.М.Щекин. - К. : Вища шк. , 1989. - 375 c.
  621.01
  Заблоцький Б.Ф. Розміщення продуктивних сил України. Національна макроекономіка : посібник. - К. : Академвидав , 2003. - 367 c. - (Альма - матер).
  332.1
  Заблоцький Б.Ф. Розміщення продуктивних сил України. Національна макроекономіка : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Академвидав , 2002. - 367 c.
  332.1(477)            65.050(4Укр)
  Забокрицкий Е.И. Справочник по наладке электроустановок и электроавтоматики / Е.И.Забокрицкий,Б.А.Холодовский, А.И.Митченко. - 3-е изд., перераб.и доп . - К. : Наук.думка , 1985. - 702 c.
  621.31
  Заболоцький М.В. Математичний аналіз : підручник для вищ.навч.закл. / М.В.Заболоцький, О.Г.Сторож, С.І.Тарасюк. - К. : Знання , 2008. - 421 c.
  517(075.8)
  Завадовский М.М. Страницы жизни / послесл. Н.Н.Воронцова. - М. : Изд-во МГУ , 1991. - 334 c.
  57(091) + 929Завадовский М.М.
  Завадский В.А. Компьютерная электроника. - К. : ВЕК , 1996. - 362 c.
  004.382 : 621.38            681.3.06
  Завадский Ю.Б. Решение задач автомобильного транспорта методом имитационного моделирования. - М. : Транспорт , 1977. - 72 c.
  656.13 : 004.358
  Завало С.Т. Елементи аналізу. Алгебра многочленів. - К. : Рад.шк. , 1972. - 462 c. - (Б-ка вчителя математики).
  517 + 512.6
  Заварихин Н.М. Отраслевой экономический анализ. - М. : Финансы и статистика , 1987. - 175 c.
  658.012.122            65.053
  Заваров А.С. Химико - термическая обработка в кипящем слое / А.С.Заваров, А.П.Баскаков, С.В.Грачев. - М. : Машиностроение , 1985. - 158 c.
  621.78
  Заварыкин В.М. Техника вычислений и алгоритмизация : учеб.пособие для физ.-мат. спец. пед.ин-тов / В.М.Заварыкин, В.Г.Житомирский, М.П.Лапчик. - М. : Просвещение , 1987. - 159 c.
  004.021
  Заварыкин В.М. Численные методы : учеб.пособие для пед.ин-тов / В.М.Заварыкин, В.Г.Житомирский, М.П.Лапчик. - М. : Просвещение , 1991. - 174 c.
  519.6
  Завгородний В.П. Настольная книга бухгалтера малого бизнеса. - К. : ВИРА-Р, Дакор , 2000. - 608 c.
  657.017.3 + 334.722.012.64            65.052.21
  Завгородняя А.А. Маркетинговое планирование: анализ моделей управления. Конкурентная политика.Контроль над качеством / А.А.Завгородняя, Д.О.Ямпольская. - СПб. : Питер , 2002. - 380 c. - (Маркетинг для профессионалов).
  339.138 : 65.012.3            65.290-22
  Завельский М.Г. Экономика и социология труда : курс лекций. - М. : Catallaxy , 1998. - 208 c.
  316.334.22            65.24
  Завіновська Г.Т. Економіка праці : навч.посібник. - К. : КНЕУ , 2000. - 199 c.
  331            65.24
  Заводчиков Д.А. Грузоподъемные машины : учеб.пособие для машиностр.вузов и фак. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Машгиз , 1962. - 312 c.
  621.86
  Завьялов К.И. Конструктивные и эксплуатационные особенности промышленных тракторов. - М. : Машиностроение , 1975. - 174 c.
  627.366.004 + 631.372.004            629.114.2.004
  Завьялов С.Н. Мойка автомобилей.Технология и оборудование. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1984. - 184 c.
  629.331.082.4            629.113.004.55
  Завьялов С.Н. Организация механизированной мойки автомобилей и оборотного водоснабжения. - М. : Транспорт , 1978. - 126 c.
  629.331.082.4            629.119.2
  Завьялова В.М. Практический курс немецкого языка:для начинающих / В.М.Завьялова, Л.В.Ильина. - 6-е изд., перераб.и доп . - М. : Лист Нью , 2002. - 875 c.
  811.112.2            81.2Нем
  Завьялова В.М. Практический курс немецкого языка (для начинающих) / В.М.Завьялова, Л.В.Ильина. - Изд.испр.и доп . - М. : ЧеРо , 2000. - 335 c.
  811.112.2            81.2Нем
  Завьялова В.М. Практический курс немецкого языка ( для начинающих) / В.М.Завьялова, Л.В.Ильина. - Изд. испр. и доп . - М. : ЧеРо , 1999. - 335 c.
  811.112.2            81.2Нем
  Завьялова В.М. Практический курс немецкого языка (для начинающих) / В.М.Завьялова, Л.В.Ильина. - Изд.испр.и доп . - М. : ЧеРо , 1997. - 335 c.
  811.112.2            81.2Нем
  Завьялова В.М. Практический курс немецкого языка (для начинающих) / В.М.Завьялова, Л.В.Ильина. - Изд.испр.и доп . - М. : ЧеРо , 1996. - 335 c.
  811.112.2            81.2Нем
  Завьялова В.М. Практический курс немецкого языка (для начинающих) / В.М.Завьялова, Л.В.Ильина. - М. : Документы и анализ , 1992. - 320 c.
  811.112.2            81.2Нем
  Загальна електротехніка: Підручник для ВНЗ / Паначевний Б.І., Свергун Ю.Ф. - 2 . - К. : Каравела , 2007. - 295 c.
  621.3
  Загальна психологія : навч.вид. / О.В. Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. - К. : А.П.Н. , 1999. - 461 c.
  159.9            88
  Загальна психологія : підручник для вищ.навч.закл. / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. - К. : Либідь , 2005. - 463 c.
  159.9
  Загальна психологія : підручник для вищ.навч.закл. / С.Д.Максименко, В.О.Зайчук, В.В.Клименко та ін.; за заг.ред. С.Д.Максименка. - 2-ге вид.,перероб. і доп . - Вінниця : Нова книга , 2004. - 701 c.
  159.9            88
  Загальна психологія : практикум : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.В.Волошина, Л.В.Долинська, С.О.Ставицька, О.В.Темрук. - К : Каравела , 2008. - 279 c.
  159.9(076.5)            88
  Загальна психологія. Хрестоматія : навч.посібник для вищ.навч.закл. / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. - К : Б.в. , 2007. - 639 c.
  159.9(076.6)            88
  Загальна психологія: Практикум : навч.посібник для ВНЗ / В.В.Волошина, Л.В.Долинська, С.О.Ставицька, О.В.Темрук - К. : Каравела , 2008. - 279 c.
  159.9
  Загальна теорія відносності: випробування часом : монографія / Я.С.Яцків, О.М.Александров, І.Б.Вавилова та ін. - К. : ГАО НАН України , 2005. - 287 c.
  530.12 : 531.51 : 528.4(091)
  Загальна теорія держави і права : навч.посібник / А.М.Колодій, В.В.Копєйчиков, С.Л.Лисенков та ін.; за заг.ред.В.В.Копєйчикова. - Вид.стер . - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 317 c.
  340.12            67.0
  Загальна теорія держави і права : навч.посібник / А.М.Колодій, В.В.Копєйчиков, С.Л.Лисенков та ін.; за заг. ред.В.В.Копєйчикова. - Вид. стер . - К. : Юрінком Інтер , 2000. - 317 c.
  340.12            67.0я73
  Загальна теорія держави і права : навч.посібник / А.М.Колодій, В.В.Копєйчиков, С.Л.Лисенков та ін.; за ред. В.В.Копєйчикова. - К. : Юрінком , 1997. - 317 c.
  340.12            67.0
  Загальна теорія держави і права : підручник для юрид.спец.вищ.навч.закл. / М.В.Цвік, В.Д.Ткаченко, Л.Л.Богачова; за ред.М.В.Цвіка, В.Д.Ткаченка, О.В.Петришина. - Х. : Право , 2002. - 428 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.0
  Загальна теорія держави і права : підручник для юрид. спец.вищ.навч.закл. / за ред. М.В.Цвіка, О.В.Петришина. - Х. : Право , 2011. - 583 c.
  340.14
  Загальна теорія статистики : підручник / Є.І.Ткач,В.П.Сторожук - 3-тє вид. . - К. : ЦУЛ , 2009. - 440 c.
  311.1
  Загальна фізика: збірник задач : навч.посібник / В.М.Барановський, П.В.Бережний, П.О.Возний та ін.; за заг.ред.І.Т.Горбачука - К. : Вища шк. , 1993. - 359 c.
  530.1
  Загальний курс фізики. Збірник задач : навч.посібник для вищ.навч.закл. / І.П.Гаркуша, І.Т.Горбачук, В.П.Курінний та ін.; за ред. І.П.Гаркуші - К. : Техніка , 2004. - 558 c.
  530.1
  Загальні основи фізики : в 2 т. Т.1. Механіка. Термодинаміка та молекулярна фізика : навч.посібник для технол.спец.вищ.навч.закл. / І.Г.Богацька, Д.Б.Головко, А.А.Маляренко, Ю.Л.Ментковський; за ред. Д.Б.Головка, Ю.Л.Ментковського. - К. : Либідь , 1998. - 192 c.
  530.1
  Загальні основи фізики : в 2 т. Т.2. Електродинаміка. Атомна та субатомна фізика : навч.посібник для технол.спец.вищ.навч.закл. / І.Г.Богацька, Д.Б.Головко, А.А.Маляренко, Ю.Л.Ментковський; за ред. Д.Б.Головка, Ю.Л.Ментковського. - К. : Либідь , 1998. - 223 c.
  530.1
  Загальногеографічний атлас України / відп.ред. Л.Марченко. - К. : Картографія , 2004. - 112 c.
  91(084.41)(477)            26.8я6
  Загарий Г. Синтез систем управления на основе критерия максимальной степени устойчивости / Г.И.Загарий, А.М.Шубладзе. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 104 c. - (Б-ка по автоматике. Вып.669.).
  681.51
  Загирняк М.В. Исследование, расчет и усовершенствование шкивных магнитных сепараторов : монография / ин-т содержания методов обучения. - К. : ІЗМН , 1996. - 487 c.
  621.928.8
  Загирняк М.В. Магнитные сепараторы.Проблемы проектирования : монография / М.В.Загирняк, Ю.А.Бранспиз, И.А.Шведчикова; под общ. ред. М.В.Загирняка. - К. : Техніка , 2011. - 223 c.
  621.318
  Загирняк М.В. Электрические аппараты : учеб.пособие для втузов. / М.В.Загирняк, Н.И.Кузнецов. - Кременчуг : КГПУ , 2005. - 319 c.
  621.31
  Загирняк М.В. Электромагнитные расчеты : учебник. - 2-е изд.,перераб. и доп . - Х. : Типография Мадрид , 2015. - 319 c.
  621.318
  Загирняк М.В. Электромагнитные расчеты : учебник / М.В.Загирняк - 2-е изд., перераб.и доп. . - Харьков : типография ’’Мадрид’’ , 2015. - 320 c.
  621.318
  Загирняк М.В., Прус В.В., Невзмин Б.И. Функциональная взаимосвязь параметров электрических машин, аппаратов и трансформаторов с обобщенным линейным размером : монография - Харьков : ’’Точка’’ , 2014. - 188 c.
  621.313:621.314:621.316
  Загірняк Д.М. Організаційне забезпечення стратегічного вибору підприємства : монографія. - Луганськ : Вид-во Східноукр.нац.ун-ту ім. , 2004. - 191 c.
  658.012.2``313 ``            65.290-2
  Загірняк М. В. Медіапедагогіка : навч. посіб. / М. В. Загірняк, О. О. Поясок - Х.: : Друкарня Мадрид , 2015. - 232 с. c.
  378.147            74.58.202.5
  Загірняк М. В. та інш. Управління персоналом : навч. посіб. / М. В. Загірняк, А. Б. Почтовюк - Х.: : Друкарня Мадрид , 2014. - 248 с. c.
  331.108.2            65..240
  Загірняк М.В. Електричні машини : підручник / М.В.Загірняк, Б.І.Невзлін. - 2-ге вид., перераоб. і доп . - К. : Знання , 2009. - 399 c.
  621.313(075.8)
  Загірняк М.В. Медіапедагогіка : навч.посібник для вищ.навч.закл. / М.В.Загірняк, Т.Б.Поясок. - Харків : ДРУКАРНЯ МАДРИД , 2015. - 231 c.
  378.147
  Загорна Т.О. Економічна діагностика : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр учбов. літ. , 2007. - 399 c.
  65.012.12
  Загородній А.Г. Ринок фінансових послуг. Термінологічний словник : навч.посібник для вищ.навч.закл. / А.Г.Загородній, Г.Л.Вознюк. - Львів : Бескід Біт , 2008. - 543 c.
  336.011(038)
  Загородній А.Г. Менеджмент реальних інвестицій : навч.посібник / А.Г.Загородній, Ю.І.Стадницький. - К. : Знання , 2000. - 209 c.
  330.322 : 658.012.32            65-56
  Загорский А.Е. Управление переходными процессами в электрических машинах переменного тока. - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 176 c.
  621.313.3
  Задачи и теоремы из анализа / Полиа Г., Сеге Г. - 3 . - М : Наука , 1978. - 391 c.
  517.2
  Задачи и упражнения по математическому анализу : учеб.пособие для втузов / Г.С.Бараненков, Б.П.Демидович, В.А.Ефименко и др.; под ред. Б.П.Демидовича. - 7-е изд., стер . - М. : Наука , 1970. - 472 c.
  517
  Задачи и упражнения по математическому анализу : учеб.пособие для втузов / Г.С.Бараненков, Б.П.Демидович, В.А.Ефименко и др; под ред. Б.П.Демидовича. - 6-е изд., стер . - М. : Наука , 1968. - 472 c.
  517(076.2)
  Задачи и упражнения по математическому анализу : учеб.пособие для втузов / Г.С.Бараненков, Б.П.Демидович, В.А.Ефименко и др.; под ред. Б.П.Демидовича. - 8-е изд . - М. : Наука , 1972. - 472 c.
  517
  Задачи и упражнения по математическому анализу : учеб.пособие для втузов / Г.С.Бараненков, Б.П.Демидович, В.А.Ефименко и др.; под ред. Б.П.Демидовича. - 4-е изд.,испр . - М : Физматгиз , 1963. - 458 c.
  517
  Задачи и упражнения по математическому анализу / Г.С. Бараненков, Б.П. Демидович и др.; под ред. Б.П. Демидовича - 7-е изд. стереотипное . - Москва : Наука , 1970. - 472 c.
  510 (076.1)            517.2
  Задачи и упражнения по математическому анализу / Г.С. Бараненков, Б.П. Демидович и др.; под ред. Б.П. Демидовича - 9-е, стереотипное . - Москва : Наука , 1974. - 472 c.
  510 (076.1)            517.2
  Задачи и упражнения по математическому анализу для вузов : учеб.пособие / Г.С.Бараненков, В.П.Демидович, В.А.Ефименко и др.; под ред.В.П.Демидовича. - 10-е изд . - М. : Наука , 1978. - 479 c.
  517
  Задачи по математике. Алгебра : справ.пособие / В.В.Вавилов, И.И.Мельников, С.Н.Олехник, П.И.Пасиченко. - М. : Наука , 1987. - 432 c.
  512.1
  Задачи по математике. Уравнения и неравенства: : справ.пособие / В.В.Вавилов, И.И.Мельников, С.Н.Олехник, П.И.Пасиченко. - М. : Наука , 1987. - 237 c.
  517(076.2)(035.5)
  Задачи по математике.Начала анализа : справ.пособие. / В.В.Вавилов,И.И.Мельников, С.Н.Олехник, П.И.Пасиченко. - М. : Наука , 1990. - 607 c.
  517(076.2)(035.5)
  Задачи по элементарной математике / В.В.Лидский, Л.В.Овсянников, А.Н.Тулейков и др. - 7-е изд., испр.и доп . - М. : Наука , 1973. - 416 c.
  51
  Задачи по элементарной математике / В.В.Лидский, Л.В.Овсянников, А.Н.Тулейков и др. - 7-е изд.,перераб. и доп. . - Москва : Наука , 1973. - 416 c.
  51
  Задачі оптимізації: : посібник для факульт.занять, 10-11 кл. / Л.М.Вивальник, О.І.Соколенко, Ю.В.Костарчук та ін. - К. : Рад.шк. , 1991. - 175 c.
  519.863
  Задачі термодифузії та методи їх розв`язку / Під.ред. д.т.н. В.П.Ляшенка - Кременчук : Кременчуцька міська друкарня , 2012. - 112 c.
  517            22.161.6+22.193
  Задачник по гидравлике, гидромашинам и гидроприводу : учеб.пособие для машиностр.спец.вузов / Б.Б.Некрасов, И.В.Фатеев, Ю.А.Беленков и др.; под ред. Б.Б.Некрасова. - М. : Высш.школа , 1989. - 191 c.
  621.221 + 62-82 + 532
  Задачник по теоретическим основам электротехники (теория цепей ) : учеб.пособие для вузов / Г.П.Андреев, С.Н.Андреев, В.Е.Боголюбов и др.; под общ.ред. К.М.Поливанова. - 3-е изд., перераб.и доп . - М. : Энергия , 1973. - 303 c.
  621.3.01
  Задачник по теоретическим основам электротехники (теория цепей) / Г.П.Андреев, С.Н.Андреев, В.Е.Боголюбов и др.; под ред. К.М.Поливанова. - М.-Л. : Госэнергоиздат , 1962. - 160 c.
  621.3.01
  Задачник по технической термодинамике и теории тепломассообмена : учеб.пособие для вузов / В.Н.Афанасьев, В.И.Крутов, Г.Б.Петражицкий. - М. : Высш.шк. , 1986. - 383 c.
  621.1.016
  Задачник по электротехнике : учеб.пособие для сред.проф.учеб.заведений / П.Н.Новиков, В.Я.Кауфман, О.В.Толчеев и др. - М. : Высш.шк. , 1992. - 335 c.
  621.31
  Задворный В.И. Огонь ошибок не прощает. - К. : Знание , 1989. - 48 c.
  614.84
  Задерей Г.П. Многофункциональные трансформаторы в средствах вторичного электропитания / Г.П.Задерей, П.Н.Заика. - М. : Радио и связь , 1989. - 175 c.
  621.314.21
  Задоя А.А. Основы экономики : учеб.пособие / А.А.Задоя, Ю.Е.Петруня. - К. : Вища шк.:Знання , 1998. - 479 c.
  330.01            65.01
  Задоя А.А. Основы экономической теории : учеб.пособие / А.А.Задоя, Ю.Е.Петруня. - М. : Рыбари , 2000. - 479 c.
  330.01            65.01
  Задоя А.О Мікроекономіка. Курс лекцій та вправи : навч.посіб. - К. : Знання , 2001. - 211 c.
  330.101.542(075.8)
  Задоя А.О. Мікроекономіка.Курс лекцій та вправи : навч.посібник. - 2-ге вид., стер . - К. : Знання , 2002. - 211 c.
  330.101.542            65.012.1
  ЗАЗ - 1102 ``Таврия ``. Руководство по ремонту. - Чернигов : Десна , 1992. - 223 c.
  629.331.1.083            629.114.6.004.6
  Зазерский Е.И. Технология обработки деталей на станках с программным управлением / Е.И.Зазерский, С.И.Жолнерчик. - Л. : Машиностроение , 1975. - 208 c.
  621.9.06-52.002
  Зазерский Е.И. Токарь-расточник : учеб.пособие для техн.училищ / Е.И.Зазерский, Н.Г.Гутнер. - М.- Л. : Машгиз , 1960. - 415 c.
  621.941
  Заиченко С.Н. А завтра станут мастерами / лит.запись И.А.Маценко. - Х. : Прапор , 1983. - 48 c. - (Твоя будущая профессия).
  629.114.4
  Заичкин И.А. Русская история, ІХ - середина ХVІІI в. : попул.очерк / И.А.Заичкин, И.Н.Почкаев. - М. : Мысль , 1992. - 797 c.
  [947+957]``08/17``            63.3(2)4
  Заїка Ю.О. Українське цивільне право : навч.посібник [ для вищ. навч. закл.]. - 2-ге вид., змін. і доп . - К . : Всеукр.асоциація видавців , 2008. - 367 c. - ((Київ. нац.ун-т внутрішніх справ)).
  347(477) :(37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Займовский С.Г. Краткий англо - русский и русско - английский словарь / под ред. А.В.Литвинова. - 27-е изд., испр . - М. : Рус.яз. , 1989. - 464 c.
  811.111=161.1(038)            81.2Англ-4
  Займовский С.Г. Краткий англо - русский и русско - английский словарь / под ред. А.В.Литвинова. - 27-е изд. стер . - М. : Рус.яз. , 1988. - 464 c.
  811.111=161.1(038)            81.2Англ-4
  Зайцев В.В. Элементарная математика. Повторительный курс / В.В.Зайцев,В.В.Рыжков, М.И.Сканави; под ред. В.В.Рыжкова. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Наука , 1974. - 592 c.
  51
  Зайцев В.С. Основы технологического проектирования прокатных цехов : учебник для вузов. - М. : Металлургия , 1987. - 336 c.
  621.771:658.512
  Зайцев В.Ф. Кодирование информации в ЕС ЭВМ. - М. : Радио и связь , 1986. - 104 c.
  004.4`415            681.3.04
  Зайцев Г.П. Управление трудовым колективом : учебник - Свердловск : Урал. ун-та , 1989. - 364 c.
  331.108.26
  Зайцев Г.Ф. Основы автоматического управления и регулирования / Г.Ф.Зайцев, В.И.Костюк, П.И.Чинаев. - К. : Техніка , 1975. - 496 c. - (Б-ка инженера).
  681.51
  Зайцев Е.П. Теория вероятностей и математическая статистика. Базовый курс с индивидуальными заданиями и решениями типовых вариантов : учеб.- метод. пособие. - 2-е изд., стер . - Кременчуг : Изд-во Кременчуг , 2008. - 480 c. - (Днепропетр.ун-т экономики и права).
  519.2
  Зайцев Е.П. Теория вероятностей и математ.статистика. Базовый курс с индивидуальными заданиями и решениями типовых вариантов : учебно - методическое пособие - 2-е изд., стереотип. . - Кременчуг : ’’Кременчуг’’ , 2008. - 484 c.
  519.2 (076)
  Зайцев Є. П. Вища математика:лінніна та векторна алгебра, аналітична геометрія, втуп до математичного аналізу : навч. посіб. - Кременчук: : Кременчук , 2011. - 570 с. c.
  512.64+514.12+517            22.1я73
  Зайцев Є.П. Вища математика : навчальний посібник - Кркменчук , 2011. - 570 c.
  512.64+514.12+517
  Зайцев Є.П. Вища математика. Лінійна та векторна алгебра. Аналітична геометрія.Вступ до математичного аналізу : навч.посібник. - Кременчук : Крем.міська друкарня , 2011. - 570 c. - (Кремен.най.ун-т ім.М.Остроградського).
  512.64 + 514.12+517
  Зайцев Є.П. Вища математика. Лінійна та векторна алгебра, аналітична геометрія, вступ до матем.аналізу : навч. посібник - Кременчук : ’’Кременчук’’ , 2011. - 570 c.
  512.64+514.12+517
  Зайцев Є.П. теорія ймовірності і математична статистика. Базовий курс з індивідуальними завданнями і розвязком типових варіантів : навчальній посібник - К.: : Алерта , 2013. - 440 с. c.
  519.217.5
  Зайцев И.А. Высшая математика : учебник для неинж.спец.с.-х. вузов. - М. : Высш.шк. , 1991. - 400 c.
  51(075.8)
  Зайцев Л.В. Автомобильные краны : учеб.пособие для ПТУ / Л.В.Зайцев, М.Д.Полосин. - М. : Вісш.шк. , 1974. - 328 c.
  621.873 : 629.331.065.23            621.873 : 629.114.4
  Зайцев Н.Г. Технология обработки данных в языковой форме. - К. : Тэхника , 1989. - 183 c.
  658.012.011.56.005 : 004.451.7
  Зайцев О.С. Общая химия. Состояние вещества и химические реакции : учеб.пособие для хим.и хим.технолог.спец.вузов. - М. : Химия , 1990. - 352 c.
  541.124
  Зайцев Ю.С. Промышленные печи : учеб.пособие для вузов / Ю.С.Зайцев, О.В.Филипьев. - Х. : ХГПУ , 1998. - 546 c.
  669.041+66.041
  Зайцева Л.П. Микропроцессоры в поисках информации.Пособие по обучению чтению на англ.яз. : для техн.спец.вузов / Л.П. Зайцева, О.Г. Чупрына. - М. : Высш.шк. , 1988. - 127 c.
  811.111            81.2Англ
  Зайченко Ю.П. Исследование операций : учеб.пособие для ун-тов и техн.вузов. - 2-е изд., перераб.и доп . - К. : Вища шк. , 1979. - 391 c.
  519.8
  Зайченко Ю.П. Исследование операций : сб.задач для вузов / Ю.П.Зайченко, С.А.Шумилова. - 2-е изд., перераб.и доп . - К. : Вища шк. , 1990. - 237 c.
  519.8
  Зайченко Ю.П. Исследование операций. Нечеткая оптимизация : учеб.пособие для вузов. - К. : Вища шк. , 1991. - 190 c.
  519.87
  Зайченко Ю.П. Исследование операций : учеб.пособие для вузов. - К. : Вища шк. , 1975. - 319 c.
  519.8
  Зайчик М.Ю. Сборник задач и упражнений по теоретической электротехнике : учеб.пособие для электротехн. спец. учеб.заведений. - 6-е изд., перераб.и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 495 c.
  621.3.01
  Зайчик М.Ю. Сборник задач и упражнений по теоретической электротехнике : учеб.пособие для электротехн.спец.техникумов. - 5-е изд., перераб . - М. : Энергия , 1978. - 359 c.
  621.3.01
  Зайчик М.Ю. Сборник задач и упражнений по теоретической электротехнике : учеб.пособие для электро-и радиотехн.техникумов. - 3-е изд, перераб.и доп . - М. , 1968. - 470 c.
  621.3.01
  Зак Ю.А. Автоматизация документирования технических решений / Ю.А.Зак, И.П.Коченых. - К. : Техника , 1990. - 248 c. - (Б-ка инженера).
  658.512.011.56
  Закладний О.М. Енергозбереження засобами промислового електропривода : навч.посібник для вищ.навч.закл. / О.М.Закладний,А.В.Праховник,О.І.Соловей. - К. : Кондор , 2005. - 407 c.
  621.311.004.8:62-83
  Закон Божий: Основы православной веры в изложении для детей / Сост.С.Куломзиной. - Москва-Нью-Йорк : RBR:Тропа : Путь , 1991. - 221 c.
  271.2            86.37
  Закон Украины ``Об исполнительном производстве`` : науч.- практ.комментарий / В.И.Тертышников, Р.В.Тертышников. - 3-е изд.,испр.и доп . - Х. : Консум , 2003. - 155 c.
  347.952(477) +340.130.5(477)            67.401
  Закон України ``Про вищу освіту`` : наук.- практ. коментар / за заг.ред.В.Г.Кременя. - К. : СДМ-Студіо , 2002. - 323 c.
  378 : 340.130.5(477)            74.58
  Закон України ``Про третейські суди`` : наук. - практ.коментар / за заг.ред.Ю.В.Білоусова, П.В.Куфтирєва. - К. : Правова єдність , 2008. - 430 c.
  347.918(477) :(37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Закони Украіни.Про приватизацію майна державних підприємств.Про приватизаію невеликих державних підпрємств(малу приватизацію).Про приватизаційні папери.Про оренду майна державних підприємств та організацій. - Офіц.текст із змінами і доп . - К. : Україна , 1993. - 62 c.
  347.218.3 : 332.025.28            67.99(2Ук)-3
  Законодавство України про адміністративні правопорушення.Адміністративний кодекс України.Нормативно-правові акти / упоряд.В.С.Ковальський, Л.П.Ляшко. - К. : Юрінком Інтер , 2005. - 431 c.
  342.9(477) :340.130.5 :(37.017.4-053.81 : 343.85)            67.401(4УКР)
  Законодавство України про контроль та перевірки : у 2 т. Т.1. / упор.О.М.Роїна. - К. : КНТ , 2002. - 116 c.
  342.9 : 351.078.3 : 340.130.53            67.402(4Укр)
  Законодавство України про контроль та перевірки : у 2 т. Т.2. / упор. О.М.Роїна. - К. : КНТ , 2002. - 114 c.
  342.9 : 351.078.3 : 340.130.53            67.402(4УКР)
  Законодавство України про пільги громадянам. Пільги, переваги, гарантіі, компенсаціі: працівникам, ветеранам, військовослужбовцям, дітям, жінкам, молоді, малозапезпеченим. - К. : Юрінком Інтер , 2000. - 558 c.
  349.3 : 331.34(477)            67.405(4УКР)
  Законодавство України про податки і збори з громадян:загальнодержавні,місцеві,облік платників,контроль за сплатою,відповідальність : зб.нормат.актів / шеф-редактор В.С.Ковальський. - К. : Юрінком Інтер , 2000. - 510 c.
  347.73 : 336.226.11            67.402(4УКР)
  Законодавство України про працю / упоряд.І.В.Зуб. - К. : Парламент.вид-во , 1999. - 238 c. - (Нормативні документи ти коментарі).
  349.2 + 340.130.5(477)            67.405(4УКР)
  Законодавство України про працю : зб.норм.- правових актів / упоряд.Г.І.Чанишева. - Харків : Одіссей , 2006. - 946 c. - (Закони України).
  349.2(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.405(4Укр)
  Законодавство України про судову і правоохоронну діяльність. Організація та дяльність судових органів.Організація та діяльність правоохоронних органів / відповід.ред. В.С.Стефанюк. - К. : Юрінком , 2001.
  347.97/.99(477) : (37.017.4-053.81 +378.017.4-057.785)            67.7(4УКР)
  Законодаство України про екологію / упоряд.О.А.Роїна. - 3-тє вид.,перероб.і доп . - К. : КНТ , 2007. - 472 c.
  347.918
  Законодаство України про місцеве самоврядування та компетенцію його органів : зб.нормат.актів / уклад.М.П.Воронов, В.Д.Яворський, П.М.Любченко та ін. - Харків : Факт , 2000. - 399 c.
  342.553 :352.075(477) : (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)            67.401(4УКР)
  Законодательство Украины об интеллектульной собственности (с изм.и доп. по состоянию на 15.05.2002). - 2-е изд.. перераб. и доп . - Харьков : Одиссей , 2002. - 592 c.
  347.77(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.404.3(УКР)
  Законы Мэрфи для Windows 1/1 / Ч. Рассел, Ш. Кроуфорд - Петербург : Питер , 1995. - 316 c.
  681.3.06
  Залеський І.І. Екологія людини : підручник / І.І.Залеський, М.О.Клименко. - К. : Академія , 2005. - 287 c. - (Альма-матер).
  502 : 613
  Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка.Словоизменение : ок. 1000000 слов. - 3-е изд . - М. : Рус.яз. , 1987. - 879 c.
  811.161.1`36(03)            81.2Р-4
  Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка.Словоизменение: ок.1000000 слов. - 2-е изд.,стер . - М. : Рус.яз. , 1980. - 879 c.
  811.161.1`36(03)            81.2Р-4
  Зализняк А.А. Краткий русско - французский учебный словарь:ок.13500 слов.С приложением очерка русского словоизменения и сведений по русской фонетике. - 3-е изд.,испр.и доп . - М. , 1969. - 688 c.
  811.161.1 = 133.1(038)            81.2 Фр
  Залмазон Л.А. Теория элементов пневмоники. - М. : Наука , 1969. - 508 c.
  681.52
  Залманзон Л.А. Беседы об автоматике и кибернетике. - 2-е изд.,стер . - М. : Наука , 1985. - 415 c. - (Пробл.науки итехн.прогреса.ПНТП).
  681.51
  Залуга Б.П. Знаки и указатели на автомобильных дорогах / Б.П.Залуга, С.К.Кашкин. - М. : Транспорт , 1974. - 128 c.
  625.746.53 : 656.1.053/.056
  Замалин В.С. Стандартизация и машиностроение. - М. : Высш.шк. , 1967. - 176 c.
  658.516 : 006
  Заморин А.П. Вычислительные машины,системы,комплексы : справочник / А.П.Заморин,А.А.Мячев,Ю.П.Селиванов; под ред.Б.Н.Наумова, В.В.Прижиялковского. - М. : Энергоатомиздат , 1985. - 264 c.
  004.231.2            681.32
  Замятин В.Я. Мощные полуповодниковые приборы.Тиристоры : справочник / В.Я.Замятин, Б.В.Кондратьев, В.М.Петухов. - М. : Радио и связь , 1988. - 576 c.
  621.382.233.026
  Замятин В.Я. Мощные полупроводниковые приборы.Тиристоры : справочник / В.Я.Замятин,Б.В.Кондратьев,В.М.Петухов. - М. : Радио и связь , 1987. - 576 c.
  621.382.233.026
  Занимательно о физике и математике : сб.для детей / отв. ред. Л.Г.Асламазов. - М. : Наука , 1987. - 143 c. - (Б-чка ``Квант``.Вып.50.).
  53 +51
  Занимательное программирование Visual Basic / С.В. Симонович, Г.А. Евсеев - М. : Аст-Пресс Книга , 2001. - 320 c.
  681.3.06
  Заплетохин В.А. Конструирование деталей механических усnройств : справочник. - Л. : Машиностроение , 1990. - 668 c.
  621.81
  Заповедники СССР.Заповедники Украины и Молдавии / под. общ.ред.В.Е.Соколова, Е.Е.Сыроечковского. - М. : Мысль , 1987. - 271 c.
  502.172
  Заповідна справа в Україні : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Т.Д.Андрієнко, Н.Р.Малишева, Г.В.Парчук та ін.; за заг. ред. М.Д.Гродзинського, М.П.Стеценка. - К. : Географіка , 2003. - 304 c.
  502.172(477)
  Запорожец Г.И. Руководство к решению задач по математическому анализу : учеб.пособие для вузов. - 4-е изд . - М. : Высш.шк. , 1966. - 464 c.
  517.2
  Запорожец Г.И. Руководство к решению задач по математическому анализу : учеб. пособие для вузов. - М. : Гостехиздат: Высш.шк. , 1962. - 404 c.
  517.2
  Запунный А.И. Управление качеством продукции и эффективностью производства : учеб.пособие / А.И.Запунный, Н.А.Мельник. - К. : Выща шк. , 1988. - 128 c.
  658.62.018.012
  Заремба И.И. Математическое обеспечение больших систем. Ч.2 / И.И.Заремба, Б.П.Бабий. - Л. : ВИКИ им.А.Ф.Можайского , 1977. - 86 c.
  519.87
  Заренбин В.Г. Курсовое проектирование по автомобильным двигателям : учеб.пособие / В.Г.Заренбин, А.А.Савченко. - Дн. : ИМА-пресс , 2003. - 70 c.
  621.431 : 629.331.026
  Зарин А.А. Оптимизация процессов сборки, регулировки и испытания топливной аппаратуры двигателей / А.А.Зарин, В.Е.Логинов. - М. : Машиностроение , 1989. - 77 c.
  621.43-52
  Зарипов М.Ф. Функциональные преобразователи перемещения / М.Ф.Зарипов, М.А.Ураксеев. - М. : Машиностроение , 1976. - 133 c. - (Б-ка приборостроителя).
  621.314.26
  Заробітна плата в закладах освіти / упоряд.О.В.Ситященко. - К. : Освіта , 2005. - 160 c.
  331.2 : 37            65.245
  Заруба В.М. Історія держави і права України : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч.літ. , 2005. - 221 c.
  340.12 : ( 37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)(477)
  Зарубежные видеомагнитофоны и видеоплееры / Пескин А.Е., Коннов А.А. - Москва : СОЛОН , 1997. - 236 c.
  621.397.62
  Зарубежные интегральные микросхемы для промышленной электронной аппаратуры: Справочник / А.В. Нефедов, А.М. Савченко, Ю.Ф. Феоктистов - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 285 c.
  621.382.049.77(1 - 87)(035.5)
  Зарубежные математические олимпиады / С.В.Конягин, Г.А.Тоноян, И.Ф.Шарыгин и др.; под ред. И.Н.Сергеева. - М. : Наука , 1987. - 415 c. - (Б-ка мат. кружка. Вып. 17).
  51(023)
  Зарубин Г.П. Гигиена города / Г.П.Зарубин, Ю.В.Новиков. - М. : Медицина , 1986. - 272 c.
  614
  Зарубин И.Н. Экономия бензина при эксплуатации автомобиля / И.Н.Зарубин, Б.Ф.Конев. - 2-е изд . - М. : Науч.-техн.изд-во автотран.лит. , 1955. - 120 c. - (Б-ка шофера).
  629.33.063.6.004.18            629.113
  Зарубіжна література : посібник-хрестоматія для 10 кл. / авт.- упоряд. Б.Б.Шавурський, М.М.Николин. - Тернопіль : Навч.книга-Богдан , 2000. - 431 c.
  82(1-87)            83.3(0)5
  Зарудний Є.О. Філософія : навч.посібник для вищ. навч. закл. - К. : Кондор , 2007. - 200 c. - (Харків. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна).
  1(075.8)
  Заславский Б.В. Краткий курс сопротивления материалов : учебник для авиац.спец.вузов - М. : Машиностроение , 1986. - 328 c.
  620.10
  Засоби оцінювання характеристик пристроїв непреривно-дискретного відображення цифрової інформації / ПєтухА.М., Войтко В.В. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2004. - 118 c.
  621.3.037.3
  Засоби та методи вимірювань неелектричних величин : підручник для вищ.навч.закл. / Є.С.Поліщук,М.М.Дорожовець,Б.І.Стадник та ін.; за ред.Є.С.Поліщука. - Львів : Бескид Біт , 2008. - 617 c.
  612.317.39
  Засов В.Д. Задачник по начертательной геометрии : учеб.пособие для строит. вузов и фак. / В.Д.Засов, А.Р.Зенгин, Н.Н.Крылов. - М. : Высш.шк. , 1968. - 240 c.
  514.18
  Заставний Ф.Д. Географія України : у 2-х кн.. : навч.посібник для географ.фак.та екон.спец.вищ. навч.закл. - Львів : Світ , 1994. - 471 c.
  913(477)            26.8(2Ук)
  Захаренко И.П. Алмазные инструменты и процессы обработки. - К. : Техніка , 1980. - 215 c.
  621.922.02 : 621.921.34
  Захаренко И.П. Основы алмазной обработки твердосплавных инструментов. - К. : Наук.думка , 1981. - 300 c. - (АН УССР Ин-т сверхтвердых материалов).
  621.923.6 : 621.9.025
  Захаренко И.П. Сверхтвердые абразивные материалы в инструментальном производстве. - К. : Вища шк. , 1985. - 151 c. - (Металлообработка).
  621.921.34
  Захаренко И.П. Шлифование резьбы инструмента кругами из кубонита / И.П.Захаренко,И.М.Цехновский,Э.А.Белецкий. - М. : Машиностроение , 1974. - 144 c.
  621.992.4:621.923
  Захаров Б.В. Толковый словарь по машиностроению.Основные термины:ок.5000 терминов / Б.В.Захаров,В.С.Киреев,Д.Л.Юдин; под ред.А.М.Дальского. - М. : Рус.яз. , 1987. - 302 c.
  621.002
  Захаров В.К. Теория вероятностей : учебник для инж.- техн.спец.вузов / В.К.Захаров,Б.А.Севастьянов,В.П.Чистяков. - М. : Наука , 1983. - 159 c.
  519.21
  Захаров В.К. Электронные устройства автоматики и телемеханики : учебник для вузов / В.К.Захаров ,Ю.И.Лыпарь. - 3-е изд.,перераб.и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1984. - 432 c.
  681.527.7:621.382
  Захаров В.К., Лыпарь Ю.И. Электронные устройства автоматики и телемеханики - 3-е изд., перераб.и доп. . - Л. : ’’Энергоатомиздат' , 1984. - 432 c.
  681.527
  Захаров В.Н. Системы управления.Задание, пректирование, реализация / В.Н.Захаров,Д.А.Поспелов,В.Е.Хазацкий. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Энергия , 1977. - 423 c.
  658.012.011.56
  Захарченко В.Д. Я строю автомобиль / В.Д.Захарченко, И.С.Туревский. - М. : Машиностроение , 1989. - 263 c.
  629.331.1            629.114.6
  Захарченко В.И. Менеджмент во внешнеэкономической деятельности : учеб.пособие. - Х. : Одиссей , 2003. - 383 c.
  339.97 :658.012.32            65.298
  Захарченко М.В. Історія соціологіі (від античності до початку ХХ ст.) / М.В.Захарченко, О.І.Погорілий. - К. : Либідь , 1993. - 336 c.
  316 (091)            60.5
  Захожай В.Б. Практикум з основ статистики : навч.посібник / В.Б.Захожай, І.І.Попов, О.В.Коваленко. - К. : МАУП , 2001. - 176 c.
  311            60.6
  Зацепина М.В. Курсовое и дипломное проектирование водопроводных и канализационных сетей и сооружений : учеб.пособие строит.техникумов. - Л. : Стройиздат , 1981. - 175 c.
  696.1
  Защита биосферы от промышленных выбросов / А.И. Родионов и др. - М. : Химия , 2005. - 387 c.
  502.17
  Защита металов от корозии / Нечипоренко Е.П. и др. - Харьков : Вища школа , 1985. - 110 c.
  620.197
  Защита от коррозии, старения и биоповреждений машин, оборудования и сооружений : в 2 т. Т.1. : справочник / А.А.Герасименко, Я.И.Александров, И.Н.Андреев и др.; за ред. А.А.Герасименко. - М. : Машиностроение , 1987. - 688 c.
  620.197
  Защита от коррозии, старения и биоповреждений машин, оборудования и сооружений : в 2 т. Т.2. : справочник / А.А.Герасименко, А.К.Баталов, Б.В.Бочаров и др.; под ред. А.А,Герасименко. - М. : Машиностроение , 1987. - 783 c.
  620.197
  Защитим имя и наследие Рерихов. Т.4. Документы.Публикации в прессе.Очерки. - М. : Междунар.центр Рерихов:Мастер-Банк , 2007. - 988 c.
  141.339 Рерих
  Защитим имя и наследие Рерихов. Т.3. Документы. Публикации в прессе. Очерки. - М. : Междунар.центр Рерихов:Мастер-Банк , 2005. - 1089 c.
  141.339Рерих
  Защитные покрытия на металлах Т.21. : респ.межвед.сб. науч.тр. - К. : Наук.думка , 1987. - 110 c.
  621.793
  Збірник бізнес-планів з коментарями і рекомендаціями / В.М. Попов, І.В. Безлепкін, С.І. Ляпунов та ін.; за ред. В.М. Попова. - 4-е вид., перероб. і доп . - К. : Центр навч. літ.: КиоРус , 2003. - 381 c.
  65.12.23
  Збірник задач з фінансової математики : навч. посіб. для ун-тів / О.Д. Борисенко, Ю.С. Мішура, В.М. Радченко, Г.М. Шевченко. - К. : Техніка , 2007. - 254 c.
  336:51(075.8)
  Збірник задач з курсу "Цивільний процес" / В.Ф. Усенко, В.Я Мойсеєнко, В.Т. Капріца - Ірпінь : Академія ДПС України , 2003. - 133 c.
  67.410(4Укр)
  Збірник задач з лінійної алгебри та аналітичної геометрії : [навч.посібник для вищ.навч.закл.] / Ю.К.Рудавський, П.П.Костробій, Д.В.Уханська та ін.; за ред.Ю.К.Рудавського. - Львів : Бескид Біт , 2002. - 256 c.
  512.64
  Збірник задач з математики для вступників до втузів / пер. з рос. ;за ред. М.І.Сканаві. - 2-е вид., стер . - К. : Вища шк. , 1994. - 445 c.
  51(076)
  Збірник задач з математики для вступників до втузів / за ред.М.І. Сканаві; пер. з рос. Е.В.Бондарчук, Ю.Ю.Костриця, Л.П.Оніщенко. - К. : Вища шк. , 1992. - 445 c.
  51
  Збірник законів України про працю / упоряд.: О.В. Терещук, О.Ф. Штанько, Н.Б. Болотіна. - 2-е вид., випр. і доп . - К. : Вікар , 2003. - 344 c.
  349.2(477) + 340.130.5            67.405(4УКР)
  Збірник законів України про працю. - 2-е вид., випр. і доп . - К. : Знання , 2008. - 349 c.
  349.2(477) + 340.130.5
  Збірник законодавчих та нормативних актів про освіту Т.Вип.1. - К. : `ВІПОЛ` , 1994. - 336 c.
  340.134:378
  Збірник законодавчих та нормативних актів про освіту Т.Вип.ІІ. - К. : `ВІПОЛ` , 1994. - 310 c.
  340.134:378
  Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності - К. : ’’Основа’’ , 2004. - 880 c.
  658.345+614.8
  Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності.На допомогу керівникам навчальних закладів. - 3-є вид., перероб. і доп . - К. : Основа , 2007. - 940 c.
  658.345+614.8
  Збірник основних нормативних актів про вищу освіту, наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів (станом на 01.02.2003 р.) / упоряд.: М.І. Панов, В.Т. Биковський, Г.Д. Миленька та ін.; за ред. М.І. Панова. - Х. : Гриф , 2003. - 335 c.
  378 : 349.2 (477) + 340.130.5            74.58+67.405(4УКР)
  Збірник тестових завдань для підготовки до державного іспиту з базової освіти з напряму ``Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності`` за професійним спрямуванням``Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності`` / уклад.: О.П. Гребельник, Є.М. Воронова, С.І. Бай та ін. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т , 2003. - 213 c.
  378 : 658.012.32            65.290-21
  Звегинцев В.А. Предложение и его соотношение к языку и речи. - 2-е изд., стер . - М. : Эдиториал УРСС , 2001. - 307 c.
  811.161.1`367.2/.3            81
  Зверев А.Е. Преобразователи угловых перемещений в цифровой код / А.Е.Зверев, В.П.Максимов, В.А.Мясников. - Л. : Энергия , 1974. - 182 c.
  004.415.3            681.325
  Зверева С.В. В мире солнечного света. Световые явления в атмосфере. - Л. : Гидрометеоиздат , 1988. - 160 c.
  551.593
  Звягин А.А. Автомобили ВАЗ:надежность и обслуживание / А.А.Звягин, Р.Д.Кислюк, А.Б.Егоров; под общ.ред. А.А.Звягина. - 2-е изд.,стер . - Л. : Машиностроение , 1981. - 238 c.
  629.331.1.017            629.114.6-181.4
  Звягин А.А. Автомобили ВАЗ: надежность и обслуживание / А.А. Звягин, Р.Д. Кислюк, А.Б. Егоров; под общ. ред. А.А. Звягина. - 2-е изд., стер . - М. : Металлургия , 1982. - 232 c.
  629.331.1.017            629.114.6-181.4
  Звягин В.А. Пособие станочникам строгальных станков : учеб. пособ. для подготовки рабочих - М. : Лесн.пром-сть , 1977. - 72 c.
  621.912 : 674.056
  Згурский В.А. Автоматический контроль гальванических процессов / В.А.Згурский, Л.Г.Зальцман. - К. : Техніка , 1973. - 84 c.
  621.35
  Здрастуй, світе! : Посіб. з фр. мови для викладач. фр. мови середніх та вищих навч. закладів, учнів 5-11 кл. ЗОШ та студентів 1-го курсу спец. фак. ін-тів та ун-тів / уклад. Т.І. Пустовіт, Л.А. Пашко. - Тернопіль : Астон , 2001. - 224 c.
  811.133.1            81.2Фр
  Здрок А.Г. Выпрямительные устройства стабилизации напряжения и заряда аккумуляторов. - М. : Энергоатомиздат
  621.314.6:621.316.722.1:621.355
  Зейденберг В.К. Англо - русский словарь по вычислительной технике : ок.24 000 терминов. / В.К.Зейденберг, Ю.Л.Зиман, А.Н.Зимарев. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Русский язык , 1974. - 535 c.
  811.111=161.1(038) : 004            81.2Англ.+681.3
  Зейкан А.П. Коментар цивільного процесуального кодексу України (станом на 4 січня 2007 р.). - 2-е вид., доп . - К. : Юрид.практика , 2007. - 591 c.
  347.91/.95(477)(094.58)
  Зеленецкий В.С. Обеспечение безопасности субъектов уголовного процесса / В.С.Зеленецкий, Н.В.Куркин. - Х. : КримАрт , 2000. - 403 c.
  343.131.5
  Зеленков Г.И. Основы технологии дорожного машиностроения : учеб. пособие для вузов / Г.И. Зеленков, Л.В. Дехтеринский, А.П. Крившин. - М. : Машиностроение , 1966. - 304 c.
  625.08.002.2 : 621.9
  Зеленкова И.Л. Этика : учеб. пособие и практикум / И.Л.Зеленкова, Е.В.Беляева. - Минск : ТетраСистемс , 1997. - 319 c.
  17            87.7
  Зеленов А.Б. Синтез та цифрове моделювання систем управління електроприводів постійного струму з вентильними перетворювачами : навч. посібник для вищ.навч.закл. / А.Б. Зеленов, І.С. Шевченко, Н.І. Андрєєва. - Алчевськ : ДГМІ , 2002. - 400 c. - (Донбаський гірничо-металургійний ін-т).
  62-83.001.5
  Зеленский К.Х. Компьютерные методы прикладной математики : в 2 т. Т.1. / К.Х. Зеленский, В.Н. Игнатенко, А.П. Коц. - К. : Дизайн-В , 1999. - 351 c.
  519.6
  Зеленский К.Х. Компьютерные методы прикладной математики : в 2 т. Т.2. Реализация / К.Х. Зеленский, В.Н. Игнатенко, А.П. Коц. - К. : Укр.літопис , 2000. - 207 c.
  519.6
  Зеликовский И.Х. Справочник по теплообменным аппаратам малых холодильных машин. - М. : Пищевая пром-сть , 1973. - 176 c. - (Библ. 18 назв.).
  621.565
  Зелинский А.Ф. Криминальная психология : науч.- практ. изд. - К. : Юринком Интер , 1999. - 237 c.
  343.95 : 159.9            88.4
  Зелинский С.Э. Автоматизация управления предприятием : учеб. пособие. - К. : Кондор , 2004. - 517 c.
  658.012.011.56
  Зелинский С.Э. Автоматизация учета персонала : практ. пособие. - К. : ЦУЛ , 2003. - 676+ c.
  331.108.26 : 004            65.050.2
  Зелинский С.Э. ПК: устройства, периферия, комплектующие. - Х. : ФОЛИО , 2005. - 511 c. - (Учебный курс).
  004.3`14
  Зелинский С.Э. Автоматизация управления предприятием : учеб.пособие. - К. : Кондор , 2008. - 517 c.
  658.012.011.5
  Зелінська Т.М. Практикум із загальної психології : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Т.М.Зелінська, С.В.Воронова, А.Е.Хурчак. - 2-ге вид . - К : Каравела , 2008. - 183 c.
  159.9(076.5)
  ЗелінськаТ.М. Практикум із загальної психології : навч.посібник для фак.інозем.філології / Т.М.Зелінська, С.В.Воронова, А.Е.Хурчак. - К : Каравела , 2006. - 215 c.
  159.9(076.5)
  Зельдіна О.Р. Спеціальний режим господарювання : навч. посіб. для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч. літ-ри , 2005. - 109 c. - (Донецький нац. ун-т).
  332.122
  Зельдович Я.Б. Избранные труды. Химическая физика и гидродинамика / под. ред. Ю.Б. Харитонова. - М. : Наука , 1984. - 374 c.
  541+532
  Зельдович Я.Б. Высшая математика для начинающих и её приложение к физике. - 2-е изд . - М. : Физматгиз , 1963. - 560 c.
  51(075.8)
  Зельдович Я.Б. Частицы, ядра, Вселенная : избранные труды / под ред. Ю.Б. Харитона. - М. : Наука , 1985. - 463 c.
  539.1
  Зельдович Я.Б. Элементы прикладной математики / Я.Б.Зельдович, А.Л.Мышкис. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1972. - 592 c.
  51
  Зельдович Я.Б. Драма идей в познании природы (частицы, поля, заряды) / Я.Б.Зельдович, М.Ю.Хлопов. - М. : Наука , 1988. - 239 c. - (Б-чка ``Квант``; вып. 67).
  539.1
  Земельман М.А. Автоматическая коррекция погрешностей измерительных устройств. - М. : Изд-во стандартов , 1972. - 199 c.
  681.2
  Земельний кодекс України (за станом на 1 січня 2004 р.). - Х. : Одіссей , 2004. - 111 c.
  349.4 : 340.130.54](477)            67.407(4Укр)
  Земельний кодекс України з постатейними матеріалами : [зб. нормат. актів ] / уклад. : Д.В.Ковальський, Л.О.Панькова. - К . : Юрінком Інтер , 2007. - 415 c.
  349.4 : 340.130.54] (477)
  Земельний кодекс України(за станом на 15 березня 2002 р.). - Х. : Одіссей , 2002. - 112 c. - (Закони України).
  349.4 : 340130.54](477)            67.407(4Укр)
  Земельный кодекс Украины. Закон Украины ``О плате за землю``. Закон Украины ``Об аренде земли`` ( с изм. и доп. по состоянию на 1 февр. 1999 г.) / сост. М.В.Шульга. - Харьков : Одиссей , 1999. - 128 c. - (Законы Украины).
  349.4 : 340.130.54](477)            67.407(4Укр)
  Земельный кодекс Украины. Закон Украины ``О плате за землю``. Закон ``Об аренде земли`` (с изм. и доп. на 1 апреля 2000 г.). - Х. : Одиссей , 2000. - 128 c. - (``Законы Украины``).
  349.4 :340.130.54](477)            67.407(4Укр)
  Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії : підручник для вищ.навч.закл. / В.П. Гудзь, А.П. Лісовал, В.О. Андрієнко, М.Ф. Рибак; за ред. В.П. Гудзя. - 2-ге вид. перероб. та доп . - К. : Центр учбов.літ. , 2007. - 405 c.
  631.4
  Землеустроительное проектирование : учеб. для вузов / С.Н. Волков, В.П. Троицкий, Н.Г. Конокотин и др.; под ред. С.Н. Волкова. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Колос , 1998. - 632 c.
  711.14
  Землеустроительное проектирование : учебник для вузов по спец. ``Землеустройство`` / В.Д. Кирюхин, С.А. Удачин, Н.Н. Бурихин и др.; под ред. В.Д. Кирюхина. - М. : Колос , 1976. - 527 c.
  711.14
  Землеустроительное проектирование / под ред. В.Д.Кирюхина - М. : ’’Колос’’ , 1976. - 518 c.
  631
  Землянский В.А. Обработка высокопрочных материалов инструментами с самовращающимися резцами / В.А.Землянский, Б.В.Лупкин. - К. : Техніка , 1980. - 120 c.
  621.9.02
  Землянский В.М. Измерение скорости потоков лазерным доплеровским методом ( расчет параметров доплеровского сигнала ЛДА с учетом поляризпционно - фазовых эффктов рассеяния) : монография. - К. : Вища шк. , 1987. - 177 c.
  621.373.826 : 532.52 : 536.6
  Земсков Г.Г. Средства измерения линейных размеров с использованием оптических квантовых генераторов / Г.Г.Земсков, В.А.Савельев. - М. : Машиностроение , 1977. - 86 c. - (Б-ка приборостроителя).
  531.715.082.5 : 621.373.8
  Земсков Г.Г. Металлорежущие системы машиностроител