Бібліотека
КрНУ імені М.Остроградського
     
     
     
     
     
     
     
     

Систематичний каталог бібліотеки                                                          Перелік книг за тематикою УДК

001 Наука у цілому
 • 001.895 Венчурні проекти
 • 001.895 , 330.341.1 Інновації
 • 002 Друк. Документація. Науково-технічна інформація
 • 002:339.138 Маркетинг інформаційний
 • 004 Інформаційні технології
 • 004.056 Захист інформації, безпека
 • 004.3 Апаратні засоби
 • 004.353 Відіомонітори
 • 004.42 Програмування
 • 004.451 Операційні системи
 • 004.451.64 Апаратні засоби захисту
 • 004.65 Системи управління базами даних (СУБД)
 • 004.7 Комп`ютерні сітки
 • 004.732 Сітки локальні
 • 004.738.5 Інтернет
 • 004.738.5:658.6/9 Електронна комерція
 • 004.77 Електроний бізнес
 • 004.78 : Автоматизовані системи у ...
 • 004.78:025.4.036 Автоматизовані інформаційно-пошукові системи
 • 004.78:336.717 Автоматизовані системи банківських операцій
 • 004.91 Оброблення і створення документів
 • 004.92 Комп`ютерна графіка
 • 006.015.5 Управління якістю
 • 006.063 Сертифікація
 • 006.1 Стандартизація у цілому
 • 006.83 Якість
 • 008 Культура
  021 Організація та развиток бібліотечної справи
  061 Діяльність організацій по охрані природи
 • 061.1ЕС Европейский Союз(ЕС)
 • 1 Філософія
 • 111.1 Онтологія (буття)
 • 130.2 Філософія культури
 • 141.131 Платонізм. Неоплатонізм
 • 141.339 Езотерика
 • 159.9 Психологія
 • 159.923 Психологія особистості
 • 159.942 Емоції
 • 159.9:334.7.012.42 Психологія підприємництва
 • 168.522 Культурологія
 • 172. 4 Міжнародна етика
 • 174 Професійна етика
 • 174.022.1 Професійна та ділова етика. Імідж. Репутація
 • 174.022.1 Імідж
 • 178.1 Алкоголізм
 • 178.7 Паління
 • 2 Релігія
 • 281.9 Православна церква
 • 303.725.36 Примінення теорії систем, теорії управління та кібернетики
 • 311.12 Статистичне угрупування
 • 311.313(058)(477.53) Регіональна статистика: обласн., краєва
 • 314.02 Демографія.Джерела демографічних даних
 • 314.156.5(477) Геноцид українского народа
 • 314.7 Міграція
 • 316 Соціологія
 • 316.323.4 Азіатска деспотія, соціальна структура
 • 316.324.5 Аграрні суспільства, соціальна структура
 • 316.334.55 Соціологія (аграрна політика)
 • 316.343.4 Автохтонне населення в колоніальному суспільстві (соціологія
 • 316.343.653 Адміністратори в капіталістичному суспільстві (соціология)
 • 316.344.32 Інтелектуали
 • 316.346.2-055.2 Жінки
 • 316.422.4 Прогрес
 • 316.422.44 НТП
 • 316.422.6 Регрес (НТП)
 • 316.46 Лідерство
 • 316.462 Авторитаризм ( соціологія)
 • 316.61-056.45 Генії
 • 316.612 Развиток особистості
 • 316.73 Акультурація (соціологія)
 • 321.61 Абсолютизм (форми влади)
 • 321.64 Авторитарні режими нового часу
 • 323 Внутрішня політика
 • 323.17 Автономія та самовизначення нації
 • 323.329 Соціальні спільноти та прошарки. Інтелігенція
 • 323.396 Соціальна еліта
 • 324 Вибори. Референдуми. Виборчі компанії
  325 Міграційна політика
 • 327(477) Зовнішня політика України
 • 327.51 Військові союзи
 • 328 Парламенти. Народні представництва. Уряди
 • 328.132.7 Президентський кабінет. Президентський уряд
 • 330 Економіка
 • 330(477) Економіка України
 • 330.01 Економічна теорія
 • 330.1 Економічні науки
 • 330.101.54 Макроекономіка
 • 330.111.4 Виробничі сили
 • 330.131.7 Ризики
 • 330.131.7:336.71 Ризики банківські
 • 330.131.7:336.743 Валютний ризик
 • 330.142.2 Уставний фонд, капітал
 • 330.142.2 Вкладений капітал.Уставний фонд
 • 330.142.211.4 Амортизація основних фондів
 • 330.31 Кругообіг в народному господарстві. Відтворення
 • 330.322 Інвестиції
 • 330.322.013 Автономні інвестиції ( політекономіка)
 • 330.322.5 Інвестиції, рентабельність та ефективність
 • 330.322:658.589 Венчурне інвестування
 • 330.33 Криза
 • 330.34.014.1 Економіка застійна
 • 330.34.014.2 Економіка, що розвивається
 • 330.341(477) Фактори економічного розвитку України
 • 330.341.1 Развиток виробничих сил. Техн. прогрес. Інновації
 • 330.341.1 Інновації. Технічний прогрес
 • 330.341.1(477) Інновації в Україні
 • 330.341.2:334.758 Кластер
 • 330.342.111 Автаркне господарство (політекономіка)
 • 330.356.3 Ефективність капіталовкладень
 • 330.43 Економетрія
 • 330.46 Теорія систем, управління в кібернетиці та економіці
 • 330.47 Теорія інформації в економіці. Економічна інформатика
 • 330.52 Національна економіка
 • 330.564.2 Прибутки населення
 • 330.59 Життєвий рівень
 • 330.59 Соціально-економічний розвиток
 • 330.8(477) Історія економічної думки.Економічні вчення та школи
 • 330.837 Інституціоналізм. Неоінституціоналізм
 • 331 Праця. Економіка праці
 • 331.07 Адміністративні органи, уповноважені та офіційні особи (прац
 • 331.101.26 Праця, як економічний фактор
 • 331.101.262 Людський капітал
 • 331.102 Види праці
 • 331.103.255 Автоматизована праця
 • 331.106.24 Колективні договори
 • 331.108 Робота з кадрами
 • 331.108.2 Питання кадрів. Управління кадрів
 • 331.108.2 Управління персоналом
 • 331.108.3 Адаптація рабітників ( праця )
 • 331.2 Зарабітня плата
 • 331.21 Управління заробітною платою
 • 331.211 Аванс (праця)
 • 331.215`311` Виплати із соцстраху
 • 331.225 Премії. Окремі виплати
 • 331.23 Акордна оплата праці
 • 331.31 Робочий час
 • 331.315 Відрядження
 • 331.322 Відпустки
 • 331.5 Ринок праці
 • 331.522 Попит і пропозиція на ринку праці. Потенціал робочих місць
 • 331.522 Трудові ресурси
 • 331.556.4 Міграція трудова, міжнародна
 • 331.556.4 Міждержавна мобільність. Міграція
 • 331.582 Трудові резерви
 • 332.012.324 Власність корпорацій
 • 332.025.1 Адміністративне втручання в регіональній економіці
 • 332.1 Регіональна економіка
 • 332.13 Розміщення. Регіональне разміщення
 • 332.142.4 Використання територіальних ресурсів
 • 332.15 Агломерація економічної діяльності (регіональна економіка)
 • 332.2.01 Аграрні теорії (земельне питання)
 • 332.2.021;338.43.02 Аграрна політика
 • 332.72 Ринок праці, нерухомості
 • 332.856 Агенція по квартирному посередництву ( житлове господарство)
 • 334.012.64 Дрібні підриємства
 • 334.7.012.32 Підприємництво (загальне)
 • 334.7.012.42 Підприємництво комерційне
 • 334.722 Приватне підприємництво
 • 334.722.012.42 Підприємництво
 • 334.722.012.64 Мале підприємництво
 • 334.722.8 Акціонерні компанії
 • 334.758 Злиття. Об`єднання фірм. Кластери
 • 334.7:658.589 Венчурні (рискові) підприємства
 • 336 Фінанси
 • 336.07 Адміністрація фінансова
 • 336.1 Державні фінанси у цілому
 • 336.14 Державний бюджет. Національний бюджет
 • 336.14.025.3 Фінансова безпека
 • 336.2 Бенефіціар
 • 336.22 Податки. Збори
 • 336.225 Методи оподаткування
 • 336.225.64 Податкова заборгованість
 • 336.225.64 Подакти.Заборгованість податкова
 • 336.225.673 Контроль податковий
 • 336.226.11 Податки на доходи фізичних осіб
 • 336.22:351.713 Перевірки податкові
 • 336.246.025.2 Контроль фінансовий
 • 336.275.3 Державні боргові зобов`язання
 • 336.544 Контроль якості
 • 336.7 Грошовий обіг. Банківська справа
 • 336.71 Банківська справа.Банки
 • 336.71(477) Банківська справа. Банки в Україні
 • 336.71.025.3 Безпека у банках
 • 336.711 Національні, державні банки
 • 336.713 Банки комерційні
 • 336.743 Валюта. Зв`язані валюти
 • 336.748.12 Інфляція
 • 336.76 Фінансовій ринок
 • 336.763;347.72.03 Акції (фінанси), (торгове право), (економіка)
 • 336.77 Кредит. Кредитна справа
 • 336.773 Кредитні спілки (фінанси)
 • 338.12 Економічні цикли
 • 338.23:343.3 Безпека економічна держави
 • 338.242 Управління економікою в ринковому господарстві
 • 338.246.02 Адміністративні заходи (економіка)
 • 338.246.025.2 Регулювання. Контроль
 • 338.246.025.2, 338.268.025 Контроль
 • 338.246.027 Матеріальна допомога
 • 338.246.027.2 Стимулювання. Пільги
 • 338.26 Планування.Соціально-економічне планування
 • 338.26 Народногосподарське планування
 • 338.27 Економічне прогнозування
 • 338.27 Прогнозування економічне
 • 338.33 Теорія виробництва. Структура. Спеціалізація
 • 338.364 Автоматизоване виробництво ( економіка)
 • 338.43 Аграрна промисловість (економ.сільського господарства)
 • 338.43 Сільське господарство.Економіка
 • 338.43 Економіка сільського господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика.Економ.сільск. господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика
 • 338.431 Аграрні відносини. Аграрні структури
 • 338.431 Аграрні структури (економіка сільського господарства)
 • 338.432 Сільськогосподарське виробництво (господарювання)
 • 338.436.33 Агропромисловий комплекс
 • 338.439 Продовольчий комплекс. Продовольче питання
 • 338.439 Продовольчий комплекс (економіка)
 • 338.439 : Виробництво продуктів :м"яса,риби,рису і т.д.
 • 338.439:63 рису,молока і т.д. Виробництво с/г продуктів
 • 338.45 Економіка промисловості і ремісничого виробництва
 • 338.45.01 Промислова політика
 • 338.45:658 Економіка підприємства
 • 338.46 Економіка сфери послуг
 • 338.465.2 Консалтинг
 • 338.465.2 Послуги
 • 338.465.2 Інжиніринг
 • 338.465.2 Консультування
 • 338.47 Економіка транспорту і зв`язку
 • 338.48 Туризм. Економіка туризму
 • 338.48-44(1-22) Сільський туризм
 • 338.49 Інфраструктура економіки
 • 338.5 Ціни. Ціноутворення
 • 338.512 Витрати виробництва
 • 338.516.2 Ринок.Форми ринку
 • 338.516.22 Ціни ринкові
 • 338.532.4.025.24 Контроль за цінами
 • 338.583 Інфраструктура
 • 339 Торгівля
 • 339.13.012 Види ринків
 • 339.13.025 Адміністративні міри впливу на ринок
 • 339.137.2 Конкуренція
 • 339.138 Маркетинг
 • 339.138 : 338.46 Маркетинг послуг
 • 339.138(100) Маркетинг міжнародний
 • 339.138(100) Міжнародний маркетинг
 • 339.138.001.5 Маркетингові дослідження
 • 339.138.1 Маркетинг промисловий
 • 339.138.`313` Маркетинг стратегічний
 • 339.14:338.49 Інфраструктура товарного ринку
 • 339.166.5 Торгівля продуктами розумової праці
 • 339.172 Товарні біржі. Продуктові біржі
 • 339.175 Посередники торгові
 • 339.178 Посередницькі інститути
 • 339.187.62 Лізинг
 • 339.187.67 Абонентне обслуговування ( торгівля)
 • 339.37 Роздрібна торгівля
 • 339.543 Митна політика
 • 339.543.624 Оффшорні зони
 • 339.56 Торгівля зовнішня
 • 339.727.2 Рух капіталів. Міжнародні займи. Міграція капталів
 • 339.727.22/24 Інвестиції іноземні
 • 339.74.025 Адміністративні міри в девізній політиці
 • 339.9 Міжнародні економічні відносини. Світове господарство
 • 339.9.012 ЗЕД
 • 339.9.012.23:346.58(477) Регулювання ЗЕД в Україні (правове)
 • 339.9.012.42 Автаркія (світове господарство)
 • 339.92 Міжнародне економічне співробітництво
 • 339.923 Економічні союзи
 • 339.924 Інтеграція
 • 339.94 Глобалізація
 • 34.07;35.07 Адміністративні органи (право)
 • 340 Право. Юридичні науки
 • 340.12 Теорія права
 • 340.12 Теорія держави і права
 • 340.12(091) Історія держави і права
 • 340.130.53 Закони
 • 340.130.54 Кодекси
 • 340.130.55 Укази
 • 340/.349 Правознавство
 • 341.215.4 Захист прав людини
 • 341.24 Міжнародні правові дії
 • 341.63 Міжнародний арбітраж
 • 342.26 Адміністративно-територіальний поділ держави
 • 342.34 , 321.7 Демократія
 • 342.392 Авторитарні (недемократичні) форми держав та правління
 • 342.518 Виконавча влада.Уряд. Кабінет Міністрів
 • 342.565.2 Конституційні суди
 • 342.7 Права і обов"язки громадян
 • 342.7 Основні права та обов`язки громадян
 • 342.849 Агітаційний матеріал для виборів (державне право)
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративні порушення
 • 342.9(477) Адміністративне право України
 • 342.924 Адміністративні акти (державне право)
 • 343.13 Кримінально-процесуальне право
 • 343.132 Слідчі дії
 • 343.195 Суд присяжних
 • 343.2/.7 (477) Кримінальне право України
 • 343.23 Злочини у цілому
 • 343.237(477) Співучасть, угрупування, зговір (Україна)
 • 343.337 Агресія (кримінальне право)
 • 343.353 Адміністративна влада, зловживання (кримінальне право)
 • 343.353.1 Корупція
 • 343.359 Злочини проти державної казни. Контрабанда
 • 343.575 Заборона вживання та оберту наркотиків
 • 343.6 Злочини проти особистості
 • 343.61 Вбивство
 • 343.62 Аборт (кримінальне право)
 • 343.9 Кримінологія
 • 343.9.01 Загальна теорія злочину та злочинність
 • 346(477) Господарське право України
 • 346.231 Адміністративні установи
 • 346.26 Приватне підприємництво
 • 346.5 : Регулювання: конкуренції, якості, виробництва, НТП
 • 346.548 Безпека бізнесу, підприємництва
 • 346.548 Рейдерство
 • 346.548 ,366.5 Захист споживачів
 • 346.6 Соціальний захист населення
 • 347 Громадянське право
 • 347.133.5 Адміністративні угоди
 • 347.133.9 Абстрактні (причинні) угоди
 • 347.188 Акти громадянського стану (громадянське право)
 • 347.211 Інтелектуальна власність, ресурс
 • 347.214.2 Нерухоме майно. Нерухомість
 • 347.426.6 Відшкодування збитку. Оцінка збитку
 • 347.471.03 Адміністрація суспільства (громадянське право)
 • 347.722 Товарні знаки
 • 347.732 Агент за обміном ( торгове право)
 • 347.735 Факторинг
 • 347.746 Вексель
 • 347.77 Патенти
 • 347.771 Авторські свідчення ( патентне право)
 • 347.779 Адміністративна організація охорони промис. і торг. прав
 • 347.78 Авторское право
 • 347.789 Адміністративно-технічна організація авторського права
 • 347.791.3 Адміністративно-правов. регулювання прав власності на суди
 • 347.792 Абандон (морське право)
 • 347.799.2 Аварія (морське право)
 • 347.822.5 Авіаційна метеорологічна служба( служба погоди)
 • 347.918 Арбітраж.Третейський суд
 • 347.921 Адвокати ( громад. процес. право )
 • 347.961(477) Нотаріат, нотаріуси, нотар. контори (Україна)
 • 347.963 Прокурори. Прокуратура
 • 347.965 Адвокатура (громад.процес.право)
 • 347.998.8 Адміністративні суди (громадянське процесуал.право)
 • 347.998.85 Адміністративні суди
 • 347.998.85 (477) Адміністративні суди в Україні
 • 349.2 Трудове право
 • 349.227 Заборона необгрунтованного скорочення
 • 349.233 Матеріальна відповідальність у трудовом погодженні
 • 349.41 Земельне право
 • 349.42 Аграрне право
 • 349.42(477) Аграрне право України
 • 349.6 Правові проблеми охорони навколишнього средовища
 • 35.073.526 Надання та публікація балансу. Аудит
 • 351 Державне адмін. управління
 • 351.077.6 Управлінські рішення
 • 351.087.43 Пенсії. Допомоги
 • 351.087.431 Пенсія. Допомога при звільненні, або виході у відставку
 • 351.087.431.1 Право на пенсію
 • 351.087.431.2 Пенсійні внески
 • 351.087.431.3 Пенсійний фонд
 • 351.087.431.4 Пенсійні надбавки
 • 351.713 Адміністративна діяльність у відношенні податків і зборів
 • 351.741 Організація міліції
 • 351.743 Громадянська охорона.Народні дружини
 • 351.755.61 Паспорти. Паспортна міліція
 • 351.762;343.56 Азартні ігри (адміністративне управління), (кримінальне прав
 • 351.811 Автомобильні дороги ( адміністративний нагляд)
 • 351.814 Авіаційний зв`язок (адміністративне управління)
 • 351.814 Авіація, управління
 • 351.814 Авіатраси (адміністративне управління)
 • 351.822 Адміністративний нагляд за грошовою обіговістю
 • 351.823 Адміністративний нагляд за добуванням сировини
 • 351.824 Адміністративний нагляд за промисловістю та торгівлею
 • 351.825 Адміністративний нагляд за кредитними установами
 • 351.83 Адміністративне регулювання праці і труд.відносини
 • 351.84 Адміністративний нагляд за соціальним забезпеченням
 • 351.853 Нагляд за пам`ятниками. Збереження природних ландшафтів
 • 351.9 Адміністративна юрисдикція (адміністр.управління)
 • 351.9 Нагляд і контроль за держ. управлінням. Скарги
 • 352.07 Адміністративні установи органів управління
 • 353.2 Автономні республіки, області, краї, департаменти,провінції
 • 355.081 Головне командування армії
 • 355.232 Академії (військова справа)
 • 355.469 Авіаційна стратегія (військова справа)
 • 355.75 Адміністративно-господарські установи (військова справа)
 • 356.3 , 355.6 , 359.5 Адміністративно-господарська служба (військова справа)
 • 357.3 Автоколони (військова справа)
 • 359.3 Авіаційні частини військово-морских сил (військова справа)
 • 364.12 Автоматизація виробництва (соціальне забезпечення)
 • 364.2 Основні потреби людини
 • 364.2-262.2 Прожитковий мінімум
 • 364.3 Соціальна допомога. Соц.страхування
 • 364.3-642-264 Індексація виплат. Виплати, основ. на вартості життя
 • 364.3-646.2-3 Організації соціального забезпечення
 • 364.3.-646.2 Пенсії
 • 364.32-642 Соціальні грошові виплати
 • 364.32-642:331.215 Лікарняні, декретні
 • 364.32-642:331.215"313" Декретні
 • 364.6 Соціальне забезпечення. Соціальні проблеми
 • 364.662 Бідність
 • 365 Потреба у житлі та її задоволення
  368 Страхування
 • 368.07 Адміністративні страхові органи
 • 368.08 Адміністративний персонал страхових установ
 • 368.1.021.3 Договір страхування
 • 368.2.025.79 Абандон ( страхування)
 • 368.212/.214 Автомобильный транспорт, перевозки ( страхование)
 • 368.8 Страхування окремих майнових цінностей
 • 368.914 Пенсійне страхування
 • 368.914:061.2 Пенсійне страхування недержавними організаціями
 • 37 Освіта
 • 37(1-87) Освіта за кордоном
 • 37.013 Педагогіка
 • 37.014.15 Законодавсто в області освіти
 • 37.014.543 Фінансування освіти
 • 37.015.3 Психологія освіти
 • 37.015.6 Економіка системи освіти
 • 37.017.4-053.81 Правова культура молоді
 • 37.017.4-053.81 Політична культура молоді. Формування
 • 37.017.4-053.81 : 343.85 Профілактика правопорушень серед молоді
 • 37.018.1 Сімейне виховання та освіта
 • 37.034 Моральне виховання
 • 37.07 Адміністративні проблеми навчальних закладів
 • 371 Організація виховання та освіти
 • 371.058 Організація виховання та освіти. Приватна школа
 • 371.11 Адміністрація учбового закладу (освіта)
 • 371.33 Аудіовізуальні методи навчання ( освіта )
 • 373 Дошкільне виховання і освіта. Загальноосвітня школа
  378 Вища освіта
 • 378(438) Вища освіта в Польщі
 • 378.014.15 Законодавсто в області вищої осіти
 • 378.017.4-057.785 Правова обізнанність студентів
 • 378.017.4-057.785 Правова культура студента
 • 378.02 Методика викладання у вищій школі
 • 378.022 , 37.022 Кредитно-модульна система
 • 378.1 Організація вищої освіти
 • 378.2 Академічні ступені (освіта)
 • 378.4 Університети
 • 379.858 Авіатуризм
 • 392.5 Агамія (етнографія)
 • 398.33 Адвент ( різдвяний піст )
 • 477) Історія української та зарубіжної культури
 • 5(092) Природознавство, біографії
 • 502 Природа. Охорона навколишнього середовища
 • 502 /. 504 Природа. Охорона природних ресурсів
 • 502 /504 Охорона навколишнього середовища. Загрози навколишнього сере
 • 502.1 Охорона навколишнього середовища
 • 502.172 ,502.4 Заповідники
 • 502.174 Відновлення, збереження, економія ресурсів
 • 502.175 Контроль якості средовища. Контроль забруднень
 • 502.2 Середовище у цілому
 • 502.211 Живий світ. Біосфера
 • 502/.504 Екологія
 • 502/504 Природа.Охорона природних ресурсів.Загрози навколишньому сер
 • 502:658.012.32 Екологічний менеджмент
 • 504 Загрози навколишньому середовищу. Екологія
 • 504(084.42) Загрози навколишньому середовищу, атлас
 • 504.5:628.4.047 Забруднення радіоактивне
 • 504.5:628.4.047 Безпека радіоактивна
 • 504:343.3 Безпека екологічна
 • 51 Математика
 • 51(075.8) Математика. Підручник для вищ.шк.
 • 519.237.8 Кластер-аналіз. Класифікація
 • 519.248 Прикладна статистика
 • 519.6 Програмування математичне
 • 519.72 Теорія інформації. Математичні питання
 • 519.816 Теорія прийняття рішень
 • 519.85 Математичне програмування
 • 519.86 Теорія економіко - математичних моделей
 • 519.87 Математичне моделювання
 • 519.876.2 Моделювання процесів управління
 • 53 Фізика
 • 530.145 Квантова механіка
 • 531 Теоретична механіка
 • 539.376 Деформація при постійному навантаженні
 • 544.431.8 Періодичні реакції. Повний безлад
 • 551.58 Кліматологія
 • 553.04 Мінеральні ресурси та запаси
 • 575 Генна інженерія
 • 577.355 Біофізика фотосинтезу
 • 578.828СПИД Вірус СНІД
 • 579.22 Мікробіологія
 • 579.64 Сільськогосподарська мікробіологія
 • 58.006 (477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 58.006.(477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 592/599 Світ тварин.Фауна
 • 611 Анатомія людини
 • 614.2(73) Організація охорони здоров`я в США
 • 614.3 Якість харчових продуктів
 • 615 Фармакологія
 • 616-084 Медицина. Профілактика
 • 616.89-008.441.3 Наркотична залежність
 • 616.89-008.441.44 Самогубство
 • 616.98 Специфічні інфекції
 • 62 - 83 Електропривід
 • 62-82 Гідропривід
 • 62.002.2 Технологія виробництва
 • 620.22 Матеріалознавство
 • 620.9 Загальна енергетика
 • 620.9(477) Загальна енергетика. Енергетика України
 • 620.91 Ресурс енергетики. Альтернативні види
 • 620.91 Альтернативні види енергії
 • 621 Машинобудування
 • 621 438 -714 Газові турбіни, охлодження
 • 621. 426 Дизелі
 • 621.002 Технологія машинобудування
 • 621.039 Атомна енергетика. Атомна промисловість
 • 621.039.586 Аварії ядерних реакторів
 • 621.3 Електротехніка
 • 621.3.01 Теоретичні основи електротехніки
 • 621.31 Електричні апарати
 • 621.31.019.3 Надійність електросистем
 • 621.311.004.12 Енергозбереження
 • 621.311.1 Енергосистеми
 • 621.311.2 Електростанції
 • 621.313.333 Асинхронні електодвигуни
 • 621.314 Перетворення електричної енергії
 • 621.317 Електровимірювальна техніка
 • 621.317.3 Вимірювання електричних величин
 • 621.38 Електроніка
 • 621.382.049.77 Мікроелектроніка
 • 621.391.63 Передача сигналу світловими променями
 • 621.395.721.5 Мобільний зв`язок
 • 621.396 Радіозв`язок
 • 621.396.6 Радіоелектронна апаратура. Схеми
 • 621.396.62 Радіоприймач
 • 621.397.132 Магнітофони
 • 621.397.446 Телевізори
 • 621.397.6 Телевізійна апаратура
 • 621.43 Автомобільні двигуни
 • 621.431.73 Двигуни внутрішнього згоряння для безрейкового транспорту
 • 621.436.21.031.3 Дизелі з пневматичним розпиленням (компресорні)
 • 621.438 - 714 Газові турбіни, системи охолодження
 • 621.438-135 Газові турбомашини
 • 621.6.033:656.07 Нафтотранспортна система
 • 621.7 Обробка тисненням. Пластичне формоутворення
 • 621.74 Ливарне виробництво
 • 621.753 Допуски та посадки
 • 621.81 Деталі машин
 • 621.86 Підйомно-транспортне обладнання у цілому
 • 621.86/.87 Підйомно-транспортні машини
 • 621.865.8 Роботи
 • 621.873.3 : 629.3 Автокрани
 • 621.983 Глибинна витяжка. Холодна штамповка
 • 622.2 Гірничі роботи при розробці корисних копалин
 • 622.276/279 Нафто-газодобувна промисловість
 • 622.323 Добування нафти
 • 622.324 Добування газу
 • 623.4 Зброя
 • 624.046.012.45 Залізобетонні конструкції, стійкість, несуча здатність
 • 625.08 Дорожно-будівні машини
 • 627 Водне господарство
 • 628.1 Водопостачання
 • 628.1(075.8) Водопостачання
 • 628.3 Стічні води. Очистка стічних вод
 • 629. 113 Автомобілебудування
 • 629.083 Склад, огляд, техн. обслуговування автомоб.
 • 629.113 Автомобілебудування. Автомобілі
 • 629.113(03) Автомобілебудування - довідники
 • 629.113(477) Автомобільний транспорт в Україні
 • 629.113.02.001.4 Випробовування автомобілів
 • 629.114.4 Грузові автомобілі
 • 629.114.6 Легкові автомобілі
 • 629.114.6.004.6 Легкові автомобілі. Ремонт
 • 629.4 Залізничний транспорт
 • 629.73 Авіація
 • 629.762.5 Ракети небалістичні
 • 629.78 Космічна техніка
 • 63 Сільське господарство
  630 Лісне господарство. Лісівництво
 • 630*2 Лісівництво
 • 630*9 Ліси та лісне гос-во з державної точки зору
 • 631.1 Сільськогосподарське виробництво.Організація та управління
 • 631.1(477) Організація та управління сільськогосподарським виробництвом
 • 631.115.1 Сільськогосподарське приватне підприємство
 • 631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.3.001.4 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.374 Сільськогосподарський транспорт
 • 631.4(092) Грунтознавство. Землезнавство. Біография
 • 631.46 Бактеріологія і біологія грунтів
 • 636 Тваринництво
 • 637.1 Молочна промисловість
 • 64.012 Домогосподарство
 • 640.41 Готель
 • 65 Управління підприємством
 • 65.011.4 Ресурси (резерви) виробництва
 • 65.011.46 Аутсорсинг (управл.ефективністю)
 • 65.012 Управління підприємством. Методи
 • 65.012.2 Планування діяльності
 • 65.012.32 Менеджмент організації
 • 65.012.8 Безпека економічна підприємства
 • 65.012.8 Економічна безпека під-ва
 • 656 Транспорт
 • 656.07 Управління транспортом
 • 656.07 Транспортна система
 • 656.071.32 Бухгалтерія транспортного підприємства
 • 656.13 Автомобільний транспорт
 • 656.13.07 Організація та експлуатація автомобільного транспорту
 • 657 Бухгалтерський облік
  657 Бухгалтерія
 • 657.1 Бухгалтерія
 • 657.15 Фінансовий облік
 • 657.15(047.2/3) Бухгалтерська фінансова звітність
 • 657.2 Бухгалтерскі проводки
 • 657.222 Ведення бухгалтерських операцій
 • 657.372.3 Списання. Амортизація
 • 657.421.3 Бухгалтерський облік ліцензій
 • 657.474.51 Визначення фактичної собівартості. Калькулювання
 • 657.6 Аудит
 • 657.6 Аудит, ревізія
 • 658.011.46 Потенціал підприємства
 • 658.011.47 ФСА
 • 658.012.011.56 Автоматизація
 • 658.012.12 Аналіз господарської діяльності підприємства
 • 658.012.122 Економічна діагностика під-ва
 • 658.012.122 Діагностика економічна
 • 658.012.122 Економічний аналіз
 • 658.012.122:330.4 Діагностична матриця
 • 658.012.32 Менеджмент
 • 658.012.32 : 331.103 Автоматизоване роб.місце менеджера
 • 658.012.324 Корпоративна форма управління підприємством
 • 658.012.61 Корпоративна культура
 • 658.012.7 Контролінг
 • 658.016"313" Стійкість стратегічна підприємства
 • 658.016.7 Санація
 • 658.14/.17 Фінанси підприємств
 • 658.14/.17.012.12 Фінансовий аналіз
 • 658.14/17 Фінансова стійкість підприємства
 • 658.310.8 Штатний розклад
 • 658.345 БЖД
 • 658.345 Охорона праці
 • 658.512.011.56 САПР (система автоматиз.проектування)
 • 658.52 Виробничо-промислова структура
 • 658.527.011.56 - 192 (075.8) Потокове виробництво
 • 658.562 Виробничий контроль.Техн.контроль
 • 658.589 Модернізація
 • 658.589 Реконструкція
 • 658.589 Інноваційна діяльність
 • 658.7 Логістика
 • 658.8 Збут. Продаж. Реалізація продукції
 • 658`313` Стратегія підприємства
 • 659.1, 659.1: Реклама, реклама продукції
 • 659.4 Паблік Рилейшнз
 • 66 Хімічна промисловість
 • 663/664 Харчова промисловість
 • 669 Металургія
 • 67/68 Легка промисловість
 • 678.06.001.2 (03) Вироби із високомолекулярних матеріалів, проектування
 • 681.3.06 Програмування
 • 681.327.22 Відеомонітори
 • 681.5 Теорія автоматичного управління
 • 681.511.42 Системи автомат. управління імпульсні (дискретні)
 • 681.518 Інформаційні системи
 • 681.518 Інформаційні системи в автоматизованому управлінні
 • 681.518.3 Вимірювальні інформац.системи (для управління)
 • 681.518.5.015 Системи автомат.контроля і техн.діагностики. Ідентифікація
 • 687 Швейна промисловість
  69 Будівництво
 • 69.003 Економіка будівництва
 • 697.3 Центральне опалення
 • 7 Культура
 • 7.036.2 Імпресіонізм
 • 712.23 Заповідники, нац.парки та інші природні території, що охоро
 • 725.4 Будівлі пром. підприємств, проектування
 • 744.4 Інженерна графіка
 • 75 Живопис
  78 Музика
 • 78.017 Музиканти
 • 796.525 Альпінізм
 • 811.111 Англійска мова
 • 811.111(038) = 111=161.1 Англо - російські словники
 • 811.161.2 Українська мова
 • 811.161.2"06-26 Українська сучасна літературна мова
 • 82-8 Літературна суміш. Афоризми. Сценарії
 • 82.09 Літературна критика та дослідження
 • 82.09.161.2" " Літературознавство укр.літ."століття"
 • 883 Українська література
  9 Історія
 • 9(477)1934-1941 Історія України в 1934-1941рр.
 • 908 Краєзнавство
 • 908(477.53) Краєзнавство. Полтавська область
 • 91(510) Географія Китаю
 • 930.85(100 Історія української та зарубіжної культури
 • 94(477) Історія України
 • 940(477) Історія України
 • 940`10/17` (477) Історія України Х І - XVIII ст.
 • 94`10/17` (477) Вимірювання електричних величин
 • ЄС Европейский Союз
 • Китай Китай
 • 004 Інформаційні технології

  ACCESS 7.0 для Windows` 95 : учеб.пособие - К. : Торг.-изд. бюро BHV , 1996. - 479 c.
  004.457            681.3.06
  ACCESS 7.0 для Windows`95 : учеб.пособие - К. : Торг.-изд. бюро BHV , 1997. - 479 c.
  004.457            681.3.06
  Ada 95 Quality and Style: Guidelines for Professional Programmers. SPC-94093-CMC. Version 01.0010. October 1995. - Herndon : Soft Prodactivity Consortium , 1995.
  004.43
  Burtch Ken O. The Big Online Book of Linux Ada Programming. Part 1/, 2002.
  004.451
  Burtch Ken O. The Big Onlint Book of Linux Ada Programming. Part 2., 2002.
  004.451
  C ++:решение инженерных задач : учеб.пособие для вузов / А.В.Луговой,Е.П.Путятин,Д.М.Смагин,В.П.Степанов - Х.;Кременчуг : ЧП Щербатых А.В. , 2004. - 348 c.
  004.43+519.6
  El-Rewini Hesham Advanced Computer Architecture and Parallel Processing / El-Rewini Hesham, Abd-el-Barr Mostafa/ : John Wiley & Sons,Inc , 2005.
  004.2
  Exam Topic sn This Chapter/ 25 List the requied IPX address and encapsulation type. : Cisco Press , 1985.
  004.738.5
  Microsoft MS-DOS: руководство пользователя. Операционная система. Версия 4. : Microsoft Corporation , 1990.
  004.451
  Microsoft Word 2000 : справочник - Санкт-Петербург : ’’Питер’’ , 1999. - 352 c.
  004.422.8
  Odom W. Cisco CCNA Exam # 640-6-7 Certification Guide / Wendell Odom. - Indianapolis : Cisco Press , 2002.
  004.7
  Абрамов В.Г. Введение в язык Паскаль : учеб.пособие для вузов / В.Г.Абрамов, Н.П.Трифонов, Г.Н.Трифонова. - М. : Наука , 1988. - 318 c.
  004.43(075.8)
  Абрамов С.А. Начала программирования на языке Паскаль / С.А.Абрамов, Е.В.Зима. - М. : Наука , 1987. - 111 c.
  004.43
  Авдонькин Ф.Н. Теоретические основы технической эксплуатации автомобилей : учеб.пособие для вузов. - М. : Транспорт , 1985. - 215 c.
  629.113.004.54
  Аверьянов В.Н. Справочник молодого слесаря по ремонту дорожно - строительных машин и тракторов / В.Н.Аверьянов, В.В.Ильяков, В.И.Левин. - М. : Высш.шк. , 1988. - 192 c.
  625.7/.8.002.5.004.67
  Аветисян Д.А. Основы автоматизированного проектирования электромеханических преобразователей : учеб.пособие для электромех. спец. вузов. - М. : Высш. шк. , 1988. - 271 c.
  621.314.001.63 : 004
  Автоматизация проектирования аналого - цифровых устройств / Э.И.Гитис, Б.Л.Собкин, А.Н.Подколзин и др.; под ред. Э.И.Гитиса. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 183 c.
  004.387 : 658.012.011.56            681.332.0012.63 : 658.012.011.
  Автоматизация проектирования АСУ с использованием пакетов прикладных программ / Ю.М.Черкасов, В.А.Гринштейн, Ю.Б.Радашевич, В.И.Яловецкий. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 328 c.
  658.012.011.56 : 004.42
  Автоматизация проектирования БИС : в 6 т. Т.5. Физико - топологическое моделирование структур элементов БИС : практ.пособие / Кремлев В.Я.; под ред. Г.Г.Казеннова. - М. : Высш. шк. , 1990. - 144 c.
  621.382.049.771.14.001.63 : 004
  Автоматизация проектирования БИС :[практ. пособие ] : в 6-ти т. Т.1. Принципы и методология построения САПР БИС / Г.Г.Казеннов, А.Г.Соколов; под ред.Г.Г.Казеннова. - М. : Высш.шк. , 1990. - 141 c.
  621.382.049.771.14.001.63 : 004
  Автоматизация проектирования БИС:[ практ.пособие] : в 6-ти т. Т.6. Проектирование топологии матричных БИС / Г.Г.Казеннов, Е.В.Сердобинцев; под ред. Г.Г.Казеннова. - М . : Высш.шк. , 1990. - 112 c.
  621.382.049.771.14.001.63 : 004
  Автоматизация проектирования БИС:[практ.пособие ] : в 6-и т. Т.2. Функционально - логическое проектирование БИС / П.В.Савельев, В.В.Коняхин; под ред. Г.Г.Казеннова. - М. : Высш.шк. , 1990. - 156 c.
  621.382.049.771.14.001.63 : 004
  Автоматизация проектирования БИС:[практ.пособие ] : в 6-ти т. Т.4. Топологическое проектирование нерегулярных БИС / Г.Г.Казеннов, В.М.Щемилинин; под.ред. Г.Г.Казеннова. - М. : Высш.шк. , 1990. - 110 c.
  621.382.049.771.14.001.63 : 004
  Автоматизация труда технолога - машиностроителя : справ.руководство / В.Г.Слипченко, А.П.Гавриш, Е.С.Пуховский и др. - К. : Тэхника , 1991. - 112 c.
  658.310.325.5 : 004
  Автоматизированное проектирование систем управления / К.Й.Острем, А.Эмеми-Наэни, Г.Ф.Франклин и др.; под ред.М.Джамшиди, Ч.Дж.Хергета; пер. с англ. В.Г.Дунаева, А.Н.Косилова. - М. : Машиностроение , 1989. - 343 c.
  658.012.011.56.001.63 : 004
  Автоматизированные информационные технологии в экономике : учебник для экон.спец.вузов / В.В.Брага, Н.Г.Бубнов, Л.А.Вдовенко и др.; под ред. Г,А.Титоренко. - М.: : ЮНИТИ , 1999. - 399 c.
  004 : 330            65.050.253
  Автоматизированные информационные технологии в экономике : учебник для агроэконом. спец.вузов / М.И.Семенов, И.Т.Трубилин, В.И.Лойко, Т.П.Барановская; под ред. И.Т.Трубилина. - М. : Финансы и статистика , 2000. - 415 c.
  004 : 330            65.050.253
  Автоматизированные системы управления. Лаб. практикум по техническим средствам : учеб.пособие для вузов / В.Н.Четвериков, В.А.Галкин, В.М.Гасов и др.; под ред. В.Н.Четверикова. - М. : Высш.шк. , 1986. - 279 c.
  658.012.011.56.005 : 004
  Автоматика и вычислительная техника. Вып.17 : респуб.межведом.сб.науч.тр. - Минск : Выш.шк. , 1988. - 150 c.
  681.5 + 004
  Автомобили АЗЛК-2141, АЗЛК-21412. Возможные неисправности и методы их устранения. - Б.м. : Б.и. , 1991. - 64 c.
  629.114.6.004.6
  Автомобили ВАЗ : ремонт после аварии : справочник / Р.Д.Кислюк и др.; под общ.ред. А.А.Звягина. - 2-е изд., стер . - Л. : Машиностроение , 1989. - 333 c.
  629.331.1.004.67            629.114.6.004.67(035.5)
  Автомобили ВАЗ: ремонт после аварии : справочник / Р.Д.Кислюк, Б.В.Прохоров, А.А.Звягин и др.; под.общ.ред.А.А.Звягина. - Л. : Машиностроение , 1984. - 320 c.
  629.331.1.004.67            629.114.6.004.67
  Автомобили КамАЗ: техническое обслуживание и ремонт. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1987. - 350 c.
  629.351.004.54            629.114.4.004.54
  Автомобили КамАЗ: техническое обслуживание и ремонт. - М. : Транспорт , 1984. - 351 c.
  629.351.004.54            629.114.4.004.54
  Автомобили МАЗ-500А, МАЗ-504А, МАЗ-516.Устройство и техническое обслуживание. - М. : Транспорт , 1973. - 264 c.
  629.351.004.5            629.114.4.004.5
  Автомобиль ВАЗ - 2107 : руководство по ремонту. - Чернигов : Б.и. , 1980. - 192 c.
  629.331.1.004.6            629.114.6.004.6
  Автомобиль ВАЗ-2107: : Руководство по ремонту.- - Чернигов : Б.и. , 1980. - 192 c.
  629.114.6.004.6
  Агеев М.И. Библиотека алгоритмов 101б - 150 б : справ.пособие / М.И.Агеев, В.П.Алик, Ю.И.Марков. - М. : Сов.радио , 1978. - 127 c.
  004.021
  Агрегатный ремонт дорожных машин / Н.А.Беспалов, Н.А.Билякович, Г.Д.Романюк, Б.В.Шелюбский. - М. : Транспорт , 1984. - 176 c.
  625.7/.8.002.5.004.67
  Адамик Б.П. Інформаційні технології у банківській сфері : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Б.П.Адамик, І.С.Литвин, В.О.Ткачук. - К. : Знання , 2008. - 351 c.
  336.71 : 004
  Администрирование сети Windows NT : учебный курс / пер.с англ. - М.: : Рус. ред.Microsoft Cor , 1998. - 454 c.
  004.7
  Айвенс К. Эксплуатация Windows NT. Проблемы и решения / пер. с англ. - СПб. : BHV - Санкт-Петербург , 1998. - 586 c.
  004.451            681.3.06
  Айден К. Аппаратные средства РС / К.Айден, Х.Фибельман, М.Крамер. - СПб. : BHV - Санкт-Петербург , 1996. - 544 c.
  004.3
  Айнберг В.Д. Основы программирования для единой системи ЭВМ / В.Д. Айнберг, Ю.В. Геронимус - 2-е изд., испр. и доп . - М. : Машиностроение , 1985. - 351 c.
  004.42            681.3.06
  Айнберг В.Д. Основы программирования для Единой Системы ЭВМ / В.Д.Айнберг, Ю.В.Геронимус. - М. : Машиностроение , 1980. - 336 c.
  004.42            681.3.06
  Айриг С. Подготовка цифровых изображений для печати / Сибил Айрин, Эмиль Айриг ; пер. с англ. - Мн. : Попурри , 1997. - 189 c.
  004.91+ 004.92            681.327.22
  Акушинский И.Я. Программирование на `Электронике - 100` для задач АСУ ТП / И.Я.Акушинский, В.М.Трояновский. - М. : Сов. радио , 1978. - 295 c.
  004.42
  Аладьев В.З. Введение в среду пакета MATHEMATIKA 2.2. / В.З.Аладьев, М.Л.Шишаков. - М. : Филинъ , 1997. - 368 c.
  004.42            681.3.06
  Аладьев В.З. TURBO - PASCAL для всех / В.З.Аладьев, В.Г.Тупало. - К. : Техніка , 1993. - 176 c.
  004.43            681.3.06
  Аладьев В.З. Утилиты для персонального компьютера / В.З.Аладьев, М.И.Прокопович, Е.В.Лебедев. - К. : Техніка , 1992. - 150 c.
  004.457            681.3-181.4.06
  Аладьев В.З. Вычислительные задачи на персональном компьютере / В.З.Аладьев, Н.А.Гершгорн. - К. : Тэхника , 1991. - 245 c.
  004.42 + 004.382.7            681.3.06 : 681.3-181.4
  Александров В.В. Рисунок, чертеж, картина на ЭВМ. - Л. : Машиностроение , 1987. - 126 c. - ((Науч. -попул. б-ка школьника: НПБШ)).
  004.92            681.327.11
  Алексеев В.Е. Вычислительная техника в инженерных и экономических расчетах : сб.задач и упражнений: учеб.пособие для вузов / В.Е.Алексеев, А.С.Ваулин, Г.Б.Петров; под ред. А.В.Петрова. - М. : Высш.шк. , 1984. - 136 c.
  004            681.3.06
  Алексеев В.Е. Вычислительная техника и программирование : практикум по программированию / В.Е.Алексеев, А.С.Ваулин, Г.Б.Петров; под ред. А.В.Петрова. - М. : Высш.шк. , 1991. - 400 c.
  004.42            681.3.06
  Алексеев В.Е. Электронные вычислительные машины : В 8-ми кн. Т.4. Языки программирования (фортран IV, ПЛ/1 : учеб.пособие для втузов / В.Е.Алексеев, А.С.Ваулин; под ред. А.Я.Савельева. - М. : Высш.шк. , 1987. - 159 c.
  004.43            681.3
  Алексеев В.Е. Вычислительная техника и программирование.Практикум по программированию : Практ.пособие / В.Е.Алексеев,А.С.Ваулин,Г.Б.Петрова; Под ред. А. В .Петрова - М. : Высш. шк. , 1991. - 400 c.
  004            32.973-01
  Алексеев Ю.П. Бытовая радиоаппаратура и ее ремонт : учеб.пособие для сред. ПТУ. - 2-е изд, перераб. и доп . - М. : Радио и связь , 1984. - 312 c.
  621.396.62.004.67
  Алкок Д. Язык Паскаля в иллюстрациях : пер. с англ. - М. : Мир , 1991. - 192 c.
  004.43            681.3.06
  Алтухов Е.В. Основы информатики и вычислительной техники : учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений / Е.В. Алтухов, Л.А. Рыбалко, В.С. Савченко. - М. : Высш.шк. , 1992. - 302 c.
  004            681.3.06 + 002.6
  Альбом схем видеомониторов зарубежного и отечественного производства. Т.1. - Б.м. : Б.и. , 1996. - 68 с c.
  004.353            681.327.22
  Альтенхёвель М. Word 7 для Windows 95: первое знакомство / Пер. с нем. - М. : ИНФРА-М , 1996. - 207 c.
  004.451
  Альтенхёвель М., Альтенхёвель М. Word 7 для Windows 95. Первое знакомство: Пер. с нем.- - М.: : ИНФРА-М, , 1996. - 207 c.
  681.3.06 + 004.451
  Альтхаус М. Excel 5.0 / Мартин Альтхаус, Михаэль Ортленн; пер. с нем. Е.Б.Яблочковой; под ред. И.К.Резцова. - М. : Бином , 1994. - 200 c.
  004.451
  Аммерал Л. Интерактивная трехмерная машинная графика / пер. с англ. - М. : Сол Систем, , 1992. - 317 c. - ((Машинная графика на языке СИ)).
  004.92            681.327.22
  Аммерал Л. Машинная графика на персональных компьютерах / пер. с англ. - М. : Сол Систем , 1992. - 232 c.
  004.92
  Аммерал Л. Программирование графики на ТУРБО СИ / пер. с англ. - М. : Сол Систем , 1992. - 221 c. - ((Машинная графика на языке СИ)).
  004.92
  Аммерал Л. Интерактивная трехмерная машинная графика / пер. с англ. - М. : Сол Систем , 1992. - 317 c. - ((Машинная графика на языке СИ)).
  004.92
  АНАЛИТИК. Численно-аналитическое решение задач на малых ЭВМ : справ. пособие / Б.А. Бублик, В.П. Клименко, С.Б. Погребинский, Ю.С. Фишман. - К. : Наук. думка , 1987. - 143 c.
  004.382.4            681.3-181
  Аналоговые и гибридные вычислительные машины : учеб. пособие для вузов / А.В. Анисимов, А.Б. Артамонов, А.Н. Лебедев и др.; под ред. А.Н. Лебедева, В.Б. Смолова. - М. : Высш. шк. , 1984. - 320 c.
  004.387 + 004.386            681.33 +681.34
  Ананьєв О.М. Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності : підручник для вищ.навч.закл. / О.М.Ананьєв, В.М.Білик, Я.А.Гончарук. - Львів : Новий Світ-2000 , 2006. - 383 c.
  004 : 339.18
  Англо - русский словарь компьютерных и Интернет - терминов. - М. : М.И.П. , 2000. - 409 c.
  811.111=161.1: 004(038)
  Англо - русский словарь по программированию / сост. Л.Б.Ткачева, Л.К.Кондратюкова, Б.И.Король ; ред. Ткачева Л.Б. - М. : Б.и. , 1991. - 39 c.
  811.111=161.1 :004.42(038)            81.2Англ-4
  Англо-русский словарь по вычислительной технике = English-Russian dictionary of computer science : ок.42 000 терминов / В.К.Зайденберг, А.Н.Зимарев, А.М.Степанов, Е.К.Масловский; под ред. Е.К.Масловского. - 5-е изд., испр. и доп . - М. : Рус.яз. , 1989. - 797 c.
  811.111=161.1 : 004](038)            81.2Англ-4
  Андерсон Р. Доказательство правильности программ / под ред. д-ра физ.-мат. наук Д.В.Подшивалова - М. : Мир , 1982. - 160 c.
  004.415
  Андэрсон К. Локальные сети : полное руководство / К.Андэрсон, М.Минаси; пер. с англ. под ред. Д.М.Шевель. - К.: М.: СПб. : ВЕК+; ЭНТРОП; КОРОНА , 1999. - 620 c.
  004.732
  Аникеенко В. Ф. Программирование на микро ЭВМ : справ.пособие / В.Ф.Аникеенко, Б.М.Киселев, В.И.Убийконь. - Минск : Высш. шк. , 1987. - 190 c.
  004.42            681.3.06
  Анисимов Б. В. Аналоговые вычислительные машины. : учебник для вузов / Б.В.Анисимов, В.Н.Голубкин. - М. : Высш. шк. , 1971. - 448 c.
  004.387            681.3
  Анисимов В. В. Машинный расчет элементов ЭВМ. : учеб.пособие для вузов / В.В.Анисимов, Б.И.Белов, И.П.Норенков. - М. : Высш. шк. , 1976. - 336 c.
  004.382.7            681.3
  Антипенский В.Е. Вычислительные машины и программирование. Практикум : учеб. пособие для экон. спец.вузов / В.Е. Антипенский, В.С. Билоусько, Т.И. Чуждан. - К. : Вища шк. , 1987. - 245 c.
  004.38 + 004.42            681.3
  Антонов М.В. Эксплуатация и ремонт электрических машин : учеб. пособие для вузов / М.В. Антонов, Н.А. Акимова, Н.Ф. Котеленц. - М. : Высш. шк. , 1989. - 192 c.
  621.313.004
  Артемов В.Ю. Порівняння організаційно - правових норм захисту інформації з обмеженим доступом країн - членів НАТО : навч. - метод. посібник для юрид.фак. - К. : КНТ , 2007. - 171 c.
  343.353.12:004.056
  Артемов Д.В. Microsoft SQL Server 7.0 для профессионалов .Установка, управление, эксплуатация, оптимизация / Д.В. Артемов, Г.В. Погульский, М.М. Альперович/ - М. : Рус.версия , 1999. - 557 c.
  004.65 : 004.42            681.3.06
  Архангельский Б.В Системы оптимизации программ / Б.В.Архангельский, А.И.Никитин. - К. : Техніка , 1983. - 167 c.
  004.4`416            681.3.06
  Архитектура однокристальных ЭВМ (организация, программироваие, практикум) / В.И.Жабин, В.В.Макаров, В.В.Ткаченко, А.А.Зайцев. - К. : ВЕК+ , 1997. - 123 c.
  004.2            681.3.06
  Архітектура, принципи функціонування та керування ресурсами ІВМ РС : навч.посібник / А.М.Гуржій, С.Ф.Коряк, В.В.Самсонов, О.Я.Скляров. - Х. : Компанія СМІТ , 2003. - 511 c.
  004.2            681.3-181.4
  Аршинов В.Д. Ремонт двигателей ЯМЗ-240, ЯМЗ-240Н, ЯМЗ-240Б / В.Д.Аршинов, В.К.Зорин, Г.И.Созинов. - М. : Транспорт , 1978. - 310 c.
  621.436.004.67
  Асеев Г.Г. Электронный документооборот : учебник для вузов. - К . : Кондор , 2007. - 498 c.
  651.4/.9 : 004](075.8)
  Атабеков В.Б. Ремонт трансформаторов, электрических машин и аппаратов : учебник для сред.- проф. техн. училищ. - М. : Высш. шк. , 1988. - 416 c.
  621.314.2.004.67
  Атабеков В.Б. Ремонт электрооборудования промышленных предприятий : учебник для ПТУ. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1970. - 328 c.
  621.3.004.67
  Атрошенко А. П. Металлосберегающие технологии кузнечно-штамповочного производства / А.П.Атрошенко, В.И.Федоров. - Л. : Машиностроение , 1990. - 279 c.
  621.735.004.18
  Аугер В. AutoCad 11.0 / Вольфганг Аугер; пер. с нем. - К. : Торг.- изд. бюро ВНV , 1993. - 318 c.
  004.451.9            681.3.06
  Афанасьев В. В. Расчеты электрических цепей на программируемих микрокалькуляторах. / В.В.Афанасьев, О.Н.Веселовский. - М. : Энергоатомиздат , 1992. - 190 c.
  621.3.011.719 : 004.388.2
  Афанасьева Е. И. Снижение расхода электроэнергии в электроустановках зданий / Е.И.Афанасьева, И.К.Тульчинова. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 224 c.
  621.311.004.18 : 658.26 : 696.6.004.18
  Ахметов К.С. Windows 95 для всех. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Компьютер , 1997. - 256 c.
  004.451.9            681.3.06
  Ахметов К.С. Курс молодого бойца. - М. : Компьютер-Пресс , 1994. - 318 c.
  004.451.9            681.3.06
  Ашинянц Р.А. Справочник по видеосредствам IBM PS и IBM/ 2(адаптеры CGA, EGA и VGA) : руководство программиста / Р.А.Ашинянц , М.И. Козлов, А.Д. Кошелев. - М. : Компьютер Гайд , 1993. - 126 c.
  004.382.7            681.322-181.4
  Бабець Є.К. Управління енергозбереженням в процесах рудопідготовки / Є.К.Бабець, М.І.Сокур. - Кривий Ріг : Мінерал , 2002. - 410 c.
  622.7.004.18
  Бабэ Б. Просто и ясно о Borland C++ / Бруно Бабэ; пер. с англ. В. Тимофеева. - М. : БИНОМ , 1995. - 395 c.
  004.43            681.3.06
  Бабэ Бруно Просто и ясно о Borland C++ / пер. с англ. В.Тимофеевой. - 3-е изд., доп . - М. : БИНОМ , 1996. - 408 c.
  004.43            681.3.06
  Баев И.А. Экономические проблемы использования ЭВМ в управлении предприятиями / науч. ред. А.К. Тащев. - Свердловск : Изд-во Урал. ун-та , 1990. - 113 c.
  658.012.011.56 : 004
  Байков В.Д. Специализированные процессоры: итерационные алгоритмы и структуры / В.Д. Байков, В.Б. Смолов. - М. : Радио и связь , 1985. - 288 c.
  004.272.43            681.325.5
  Бакалін Ю.І. Енергозбереження та енергетичний менеджмент : навч. пособіник для вищ.навч.закл. - 2-ге вид . - Харків : ХІУ , 2002. - 199 c. - (Харківський ін-т управління ).
  621.311.004.18+658.012.32 : 620.91
  Балабанов И.Т. Электронная комерция : учеб. пособие для вузов. - СПб. : Питер , 2001. - 335 c. - (Учебники для вузов).
  004.738.6 : 658.6/.9
  Баласанян В.Э. Програмирование на микро ЭВМ ``Искра-226`` / В.Э. Баласанян, С.В. Богдюкевич, В.А. Шахвердов. - М. : Финансы и статистика , 1987. - 264 c.
  004.42            681.321
  Балашов Е.П. Микро - и мини - ЭВМ : учеб. пособие для вузов / Е.П.Балашов, В.Л. Григорьев. Г.А. Петров. - Л. : Энергоатомиздат , 1984. - 376 c.
  004.382.7+ 004.382.4            681.3-184
  Балуев А.Н. Элемены программирования в системе ЕС ЭВМ : учеб.пособие для вузов. - Л. : Изд-во ЛГУ , 1982. - 207 c.
  004.42            681.3.06
  Бандривский М.И. Практические советы водителю автомобиля / М.И.Бандривский, В.Л.Левитан. - К. : Техника , 1989. - 160 c. - (Б-ка рабочего. Транспорт).
  629.331.1.004            629.114.6
  Баня Е.Н. Компьютерные сети. - К. : СВІТ , 1999. - 112 c.
  681.3.06, 004.7
  Бар Р. Язык АДА в проектировании систем / пер. с англ. - М. : Мир , 1988. - 320 c.
  004.43            681.3.06
  Барановская Г.Г. Микрокалькуляторы в курсе высшей математики.Практикум : учеб.пособие для вузов / Г.Г.Барановская, И.Н.Любченко. - К. : Вища шк. , 1987. - 288 c.
  51 : 004.388.2
  Бардаченко В.Ф. Таймерні нейронні елементи та структури : монографія / В.Ф.Бардаченко, О.К.Колесницький, С.А.Василенький. - Вінниця : УНІВЕРСУМ - Вінниця , 2004. - 131 c.
  004.032.26
  Барзилович Е.Ю. Модели технического обслуживания сложных систем : учеб пособие для втузов. - М. : Высш. шк. , 1982. - 231 c.
  681.51.004.54
  Баррон Д. Рекурсивные методы в программировании / пер.с англ.В.В.Мартынюка; под ред. Э. Вюбимского. - М. : Мир , 1974. - 80 c. - (Математическое обеспечение ЭВМ).
  681.3.06 ; 004.42
  Барфилд Эл. Программирование ``клиент-сервер`` в локальных вычислительных сетях / Эл Барфилд, Уолтерс Брайен; пер. с англ. - М. : Филинъ , 1997. - 423 c.
  004.42            681.3.06
  Батников О.С. Компьютер для руководителя. - М. : Приор , 1998. - 384 c.
  004.382            681.3
  Бауэр Ф.Л Информатика. Ввод. курс : в 2 т. Т.2. / Фридрих П. Бауэр, Герхард Гооз ; пер. с нем. М.К.Валиева и др.;под. ред. А.П. Ершова. - 2-е изд., перераб. и расшир . - М. : Мир , 1990. - 742 c.
  004            681.3.01
  Бауэр Ф.Л. Информатика.Ввод. курс : в 2 т. Т.1. / Фридрих П. Бауэр, Герхард Гооз ; пер. с нем. М.К.Валиева и др.;под. ред. А.П. Ершова. - 2-е изд., перераб. и расшир . - М. : Мир , 1990. - 324 c.
  004            681.3.01
  Башарин А.В. Примеры расчета автоматизированного электропривода на ЭВМ : учеб. пособие для вузов / А.В.Башарин, Ю.В. Постников. - 3-е изд., перераб . - Л. : Энергоатомиздат , 1990. - 512 c.
  62-83-52 : 004.382.7
  Башков Г.П. Выглаживание востановленных деталей. - М. : Машиностроение , 1979. - 79 c.
  621.81.004.67 : 621.923.4
  Баяковский Ю.М. Графор.Графическое расширение фортрана / Ю.М.Баяковский, В.А.Галактионов, Т.Н.Михайлова. - М. : Наука , 1985. - 288 c. - (Б-чка программиста).
  004.42 : 519.6            681.3.06
  Безбородова Г.Б. Экономия топлива при вождении автомобиля / Г.Б.Безбородова, Н.М.Маяк, А.А.Чалый - К. : Техніка , 1986. - 112 c.
  656.13.065 + 629.331.004.18            656.13.065 + 629.113.004.18
  Безруков Н. Н. Компьютерная вирусология. : справ.руководство. - К. : Укр.сов.энцикл. , 1991. - 414 c.
  004.491.22            681.3.067
  Бейбер Р.Л. Программное обеспечение без ошибок. Приемы и секреты создания правильных программ / пер. с англ. Д.Е.Розенберга ; под ред. Д.И.Правикова. - М. : Джон Уайли энд Санз: Радио и связь , 1996. - 173 c.
  004.414            681.3.06
  Белоусов К.Н. Операционная система ОС ЕС ЭВМ : пособие пользователю / К.Н. Белоусов, В.С. Мохончук, Н.В. Плахотный; под ред. К.Г.Самофалова, А.Г. Назарчука. - К. : Техніка , 1985. - 224 c.
  004.451            681.3.06
  Белый Ю.А. Считающая микроэлектроника. - М. : Наука , 1983. - 120 c. - (Наука и технический прогресс).
  004.388.2 : 621.382.049.77
  Бельхарди Н. Обеспечение надежности компьютерных систем / Н. Бельхарди, А.А. Болдак, Т.М. Чебаненко. - К. : ВЕК+ , 1998. - 175 c.
  004.451-192            681.3.06
  Беляков М.И. Мобильная операционная система : справочник / М.И.Беляков, Ю.И.Рабовер, А.Л.Фридман. - М. : Радио и связь , 1991. - 208 c.
  004.451            681.3.066
  Бемер С. Fox Pro 2.6 для Windows / пер. с нем. - К. : Торг.-изд. бюро ВНV , 1995. - 463 c.
  004.65            681.3.06
  Бентли Дж. Жемчужины творчества программистов / пер. с англ. М.Г.Логунова; под ред. И.Г.Шестакова. - М. : Радио и связь , 1990. - 223 c.
  004.42            681.3.06
  Бережковский М.И. Хранение и транспортировка химических продуктов. - М. : Химия , 1973. - 272 c.
  661.004
  Березюк Н.Т. Живучесть микропроцессорных систем управления / Н.Т.Березюк, А.Я.Гапунин, Н.И.Подлесный. - К. : Тэхника , 1989. - 143 c.
  004.272.43 :621.382.049.77            681.325.5 : 621.382.049.77
  Бериан Б. Программирование на языке ассемблера система IBM/370. Упрощенный подход / пер. с англ. под ред. В.К.Потоцкого. - М. : Мир , 1980. - 640 c.
  004.42            681.3.06
  Берлинер Э.М. Windows 95. Русская версия. Дополнения 96 и 97-го года / Э.М.Берлинер, Б.Э.Глазырин, И.Б.Глазырина. - М. : ABF , 1998. - 527 c.
  004.451            681.3.06
  Бернет С. Криптография. Официальное руководство RSA Security / С.Бернет, С.Пэйн; пер. с англ. под ред. А.И. Тихонова. - М. : БИНОМ , 2002. - 381 c.
  003.6 : 004            003.6 : 681.3
  Бернс П. Дж. Секреты EXCEL 97 / Патрик Дж.Бернс, Элисон Бэрроуз; пер. с англ.и ред. Н.М.Ручко. - К.;М. : Диалектика , 1997. - 526 c.
  004.451.9 EXCEL            681.3.06
  Бетелин В.Б. Многотерминальная диалоговая система ЭКСПРЕСС для ЕС ЭВМ : практикум по программированию / В.Б.Бетелин, С.Е.Богомолов, А.И.Мурашкин. - М. : Изд-во МГУ , 1987. - 87 c.
  004.512.4            681.3.06
  Библиотека информационной технологии Т.2.. Персональные компьютеры : справ.книга программиста / под ред. Г.Р.Громова. - М. : ИнфоАрт , 1991. - 240 c.
  004.382.7            681.3
  Биллинг В.А Visual C++. 4 версия : книга для программистов / В.А.Биллинг - М. : Рус. Редакция: Chfnnel Tradin , 1996. - 327 c.
  004.43            681.3.06
  Бирштейн А.А. Электронные вычислительные машины и программирование / А.А.Бирштейн, В.Д.Филиппов, В.Н.Цветков. - М. : Статистика , 1975. - 255 c.
  004.382            681.3
  Бирюков В.В. Введение в систему програмирования ОС РВ / В.В.Бирюков, А.В.Рыбаков, Ю.П.Шакула; под ред. В.Н.Лебедева. - М. : Финанси и статистика , 1986. - 192 c.
  004.42            681.3.066
  Білик В.М. Інформаційні технології та системи. : навч. посібник для вищ.навч. закл. / В.М.Білик,В.С.Костирко. - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 231 c.
  004:658.6
  Благодатских В. А. Лабораторный практикум по прикладному и системному программированию : учеб. пособие для вузов / В.А.Благодатских , С.Н.Семенов, А.М.Хамов. - М. : Финансы и статистика , 1986. - 264 c.
  004.42            681.3.06
  Боборыкин Н.А. Элементы электроавтоматики, телемеханики и вычислительной техники. Курс лабораторных работ : учеб. пособие для вузов. - Л. : Судостроение , 1967. - 362 c.
  62-52:621.398+004
  Бобровский В.А. Электродиффузионный износ инструмента. - М. : Машиностроение , 1970. - 202 c.
  621.9.02.004.62/.63
  Боднев А.Г. Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание автомобилей : учеб.пособие для автотрансп.техникумов / А.Г.Боднев, В.М.Дагович. - М. : Транспорт , 1974. - 252 c.
  629.331.004.5            629.113.004.5
  Болнокин В.Е. Анализ и синтез систем автоматического управления на ЭВМ. Алгоритмы и программы / В.Е.Болнокин, П.И.Чинаев. - М. : Радио и связь , 1986. - 248 c.
  681.51.01 : 004.382.7
  Болски М. Язык программирования СИ : справочник / пер. с англ. - М. : Радио и связь , 1988. - 96 c.
  004.43            681.3
  Большаков В.П. Инженерная и компьютерная графика : практикум. - СПб. : БХВ-Петербург , 2004. - 575 c.
  004.92
  Бондарев В.М. Основы программирования : [навч.посібник] / В.М.Бондарев, В.И.Рублинецкий, Е.Г.Качко. - Харьков; Ростов н/Д : Фолио : Феникс , 1998. - 367 c.
  004.42            681.3.06
  Бондарев В.Н. Цифровая обработка сигналов : методы и средства : учеб.пособие для вузов / В.Бондарев, Г.Трестер, В.Чернега. - Севастополь : Изд-во СевГТУ , 1999. - 397 c.
  004.383.3            681.327.22
  Бондаренко М.Ф. Операційні системи : навч. посібник для вищ.навч.закл. / М.Ф.Бондаренко, О.Г.Качко. - Харків : Компанія СМІТ , 2008. - 431 c.
  004.451
  Боон К. Паскаль для всех / пер. с гол. В.С.Макарова ; под ред. Н.Н.Слепова. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 189 c.
  004.43            681.3.06
  Борисов В.М. Разработка пакетов программ вычислительного типа - М. : Изд-во МГУ , 1990. - 124 c.
  004.42            681.3.06
  Борковский А. Б. та інш. Словарь по программированию : английский, русский, немецкий, французский около 5 000 терминов / А. Б. Борковский, Б.И. Зайчик, Л. И. Боровикова - М.: : Рус-ий язык , 1991. - 286 с. c.
  004.42
  Борковский А.Б. Англо - русский словарь по программированию и информатике : Около 6 000 терминов. - 2-е изд., стер. . - М. : Рус.яз. , 1989. - 332 c.
  811.111=161.2 (038) : 004            81.2Англ
  Борковский А.Б. Словарь по программированию = Dictionary of programming : английский, русский, немецкий, французский : ок. 5000 терминов / А.Б.Борковский, Б.И.Зайчик, Л.И.Боровикова - М. : Рус.яз. , 1991. - 287 c.
  811.111=161.1=112.2=133.1(038) : 004.42            81
  Борковский А.Б. Словарь по программированию = Dictionary of programming : английский, русский, немецкий, французский : ок. 5000 терминов / А.Б.Борковский, Б.И.Зайчик, Л.И.Боровикова - М. : Рус.яз. , 1991. - 287 c.
  811.111=161.1=112.2=133.1(038) : 004.42            81
  Борн Г. Форматы данных. Графика, текст, базы данных, электронные таблицы : пер. с нем. / Гюнтер Борн - К. : Торг.-изд.бюро ВНV , 1995. - 667 c.
  004.6 : 004.057.3            681.3.016
  Боровик С.С. Ремонт и регулировка бытовой радиоэлектронной аппаратуры / С.С.Боровик, М.А.Бродский. - Минск : Выш.шк. , 1989. - 320 c.
  621.396.6.004.67
  Боровиков В.П. STATICTIKA. Статистический анализ и обработка данных в среде Windows / В.П.Боровиков, И.П.Боровиков. - М. : Филинъ , 1997. - 608 c.
  004.422.8            681.3.06
  Боровин Г.К. Ошибки - ловушки при программировании на Фортране / Г.К.Боровин, М.М.Комаров, В.С.Ярошевский; под ред. Ю.М.Баяковского. - М. : Наука , 1987. - 143 c. - ((Б-чка программиста. Вып.50)).
  004.43            681.3.06
  Бородич Ю.С. Паскаль для персональных компьютеров : справ. пособие / Ю.С.Бородич, А.Н.Вальвачев, А.И.Кузьмин. - Минск : Выш. шк.: БФ ГИТМП ``Ника`` , 1991. - 365 c.
  004.43            681.3.06
  Ботвинников О.В. Применение персональных ЭВМ : справочник / О.В.Ботвинников, Е.В.Бочаров, М.Ю.Заметта. - М. : Росагропромиздат , 1990. - 190 c.
  004.382.7            681.322-181.4
  Ботт Э. Использование Microsoft Office 97 / Эд Ботт; пер.с англ. В.В.Михайлюка, О.Н.Ревы, Д.В.Седнева. - К. : Диалектика , 1997. - 403 c.
  004.428.2            681.3.06
  Ботт Э. Использование Windows 95 / Эд Ботт; пер. с англ. А.А.Борисова, В.В.Попова, В.В.Трапезникова. - 2-е изд . - К. : Диалектика , 1997. - 396 c.
  004.451.9 Windows            681.3.06
  Бочарников В. Fuzzy Technology : основы моделирования и решения экспертно - аналитических задач / В.Бочарников, С.Свешников. - К. : Эльга : Ника-Центр , 2003. - 293 c.
  004.032.2
  Бочков С.О. Язык программирования СИ для персонального компьютера / С.О.Бочков, Д.М.Субботин; под общ. ред.П.И.Садчикова. - М : Диалог : Радио и связь , 1990. - 383 c.
  004.432            681.3.06
  Боэм Б.У. Инженерное проектирование программного обеспечения / пер. с англ. А.А.Красилова - М. : Радио и связь , 1985. - 511 c.
  004.42            681.3.06
  Боярченков М.А. Магнитные элементы автоматики и вычислительной техники : учеб.пособие для вузов / М.А.Боярченков, А.Г.Черкашин. - М. : Высш.шк. , 1976. - 383 c.
  621.318.3 : 004.083
  Браилов А. Ю. Компьютерная инженерная графика в среде T-FLEX.Преобразование двухмерных и трёхмерных моделей изделий : учебное пособие для вузов. - К. : Каравела , 2007. - 175 c.
  004.92
  Братчиков И. Л. Синтаксис языков программирования / под ред. С. С. Лаврова. - М. : Наука , 1975. - 232 c.
  004.43
  Браун П. Дж. Введение в операционную систему UNIX / пер. с англ. Ю.В.Ступина ; под ред. Ю. М. Баяковского, Н. Б. Дерябина. - М. : Мир , 1987. - 287 c.
  004.451.9 UNIX
  Браух В. Программирование на Фортране 77 для инженеров / пер. с нем. - М. : Мир , 1987. - 200 c.
  004.42            681.3.06
  Брижко В. М. Порівняльно-правове дослідження відповідності законодавства України законодавству ЄС у сфері персональніх даних / В. М. Брижко, А. І. Радянська, М. Я. Швець. - К. : Тріумф , 2006. - 256 c.
  343.45 : 004.056.5
  Брич З.С. Фортран 77 для ПЭВМ ЕС / З.С.Брич, Д.В.Капилевич, Н.А.Клецкова. - М. : Финансы и статистика , 1991. - 286 c.
  004.382.7 : 004.42Фортран            681.3.06
  Бродин В. Б. Микропроцессор 1486. Архитектура, программирование, интерфейс / В. Б. Бродин, И. И. Шагурин. - М. : Диалог-МИФИ , 1993. - 240 c.
  004.272.4-181.48            681.325.5
  Бродский А. Я. Советы бывалых автомобилистов. - М. : Изд - во ДОСААФ , 1985. - 186 c.
  629.331.1.004            629.114.6
  Бродский А.Я. Советы бывалых автомобилистов. - М. : ДОСААФ , 1989. - 168 c.
  629.331.1.004            629.114.6.004.54
  Броуди Л. Начальный курс програмирования на языке форт / пер. с англ. В.А.Кондратенко ; под ред. Б. А. Кацева, В. А. Кириллина; предисл. И. В. Романовского. - М. : Финансы и статистика , 1990. - 351 c.
  004.43            681.3.06
  Брудно А. Л. Олимпиады по программированию для школьников / А. П. Брудно, Л. И. Каплан; под. ред. Б. Н. Наумова - М. : Наука , 1985. - 96 c.
  004.42
  Брунштейн Д. П. Эффективность технологических процессов систем обработки данных - М. : Статистика , 1977. - 150 c. - (Пособие для работников ВЦ).
  004.451.7            681.3
  Брусенцов Н. П. Микрокомпьютеры : учеб пособие для вузов по спец. - М. : Наука , 1985. - 206 c.
  004.382.7            681.32
  Брябрин В.М. Программное обеспечение персональных ЭВМ. - 3-е изд., стер . - М. : Наука , 1990. - 273 c.
  004.382.7 : 004.42            681.3.06
  Брябрин В.М. Программное обеспечение персональных ЭВМ. - М. : Наука , 1988. - 272 c.
  004.382.7 : 004.42
  Будішев М.С. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка : підручник для вузів неелетротехн. спец. - Львів : Афіша , 2001. - 423 c.
  621.3 + 621.38 + 004.272.4-181.48            621.3 + 621.38 + 681.325.5-181
  Бузовский О.В. Компютерная обработка изображения / О.В.Бузовский, А.А.Болдак, М.Х.Мохамед Руми. - К. : Корнійчук , 2001. - 179 c.
  004.92            681.327.22
  Бузук Г.Л Логика и компьютер. - М. : Финансы и статистика , 1995. - 208 c.
  004.312.466            681.3.06
  Букчин Л.В. Дисковая подсистема ІВМ - совместимых персональных компьютеров / Л.В.Букчин, Ю.Л.Безрукий. - М. : PRESS MEDIA , 1993. - 288 c.
  004.083.7            681.327
  Булыч В.И. Ремонт и настройка унифицированных цветных телевизоров / В.И. Булыч, А.П. Фоменко, К.В. Зимин. - 2-е изд . - М. : Изд-во ДОСААФ , 1984. - 232 c.
  621.397.132.004.67
  Бунин Є. EXCEL VISUAL BASIC для приложений без проблем / под ред. В. Кузьменко; пер. с англ. - М. : Бином , 1996. - 352 c.
  004.43            681.3.06
  Бунько В.А. Вычислительная техника в горнотехнических расчетах : учеб. пособие для горных спец. вузов / В.А. Бунько, А.М. Эрперт, В.И. Жуковицкий. - К. : Донецк:Вища шк. , 1986. - 157 c.
  004.382:622
  Буреев Л.Н. Простейшая микро-ЭВМ. Проектирование. Наладка. Использование / Л.Н. Буреев, А.Л. Дудко, В.Н. Захаров. - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 214 c.
  004.382.7
  Бурк Р. UNIX для системных администраторов / Робин Бурк, Дэвид Б.Хорват; пер. с англ. - К. : ДиаСофт , 1998. - 862 c.
  004.451UNIX
  Бурков В.В. Эксплуатация автомобильных радиаторов. - М. : Транспорт , 1975. - 80 c.
  629.331.004 : 621.43-714
  Бурлак Г.Н. Экономика, организация и планирование работ ВЦ / Г.Н. Бурлак, С.Н. Понтелеева, Л.С. Фельдман. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Финансы и статистика , 1989. - 237 c.
  004.008            681.3.08
  Буров Є. Комп`ютерні мережі / за ред. В. Пасічника. - 2-ге оновлен. і доп. вид . - Львів : БаК , 2003. - 566 c.
  004.7
  Бутаков Е. А. Методы создания качественного программного обеспечения ЭВМ. - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 230 c. - (Применение вычисл. машин в исслед. и управлении пр).
  004.4            681.3.06
  Бухтияров А. М. Практикум по программированию на фортране (ОС ЕС ЭВМ) : учеб.пособие для вузов / А. М. Бухтияров, Ю. П. Маликова, Г. Д. Фролов; под ред. Г. Д. Фролова, Н. А. Криницкого. - 3-е изд., стер . - М. : Наука , 1988. - 288 c.
  004.42            681.3.06
  Бухтияров А. М. Практикум по программированию на фортране (ОС ЕС ЭВМ) : учеб. пособие для вузов / А. М. Бухтияров, Ю. П. Маликова, Г. Д. Фролов; под ред. Н. А. Криницкого. - 2-е изд., стер . - М. : Наука , 1983. - 304 c.
  004.42            681.3.06
  Бухтияров А. М. Практикум по программированию на фортране: ОС ЕС ЭВМ / А. М. Бухтияров, Ю.П. Маликова, Г. Д. Фролов; под ред. Н. А. Криницкого. - М. : Наука , 1979. - 304 c.
  004.42            681.3.06
  Бухтияров А. М. Сборник задач по программированию : учеб.пособие для втузов / А.М.Бухтияров, Л.М.Зикевская, Г.Д.Фролов; под ред. Н. А. Криницкого. - 3-е изд., стер . - М. : Наука , 1973. - 287 c.
  004.42            681.3.06
  Бухтияров А. М. Сборник задач по программированию : учеб. пос. для студентов втузов / под ред. Н. А. Криницкого - 3-е изд., стереотипное . - М. : Наука , 1973. - 286 c.
  004.42            681.3.06
  Бушуев С. Д. Активное обучение управлению сложными системами на базе ЭВМ : учеб. пособие для вузов по спец. ``Автоматизированные системы обучения`` / С. Д. Бушуев, В. С. Михайлов. - К. : Вища шк. , 1985. - 127 c.
  004.358:519.87:371.69            681.322
  Быстров Ю. А. Электронные приборы для отображения информации / Ю. А. Быстров, И. И. Литвак, Г. М. Персианов. - М. : Радио и связь , 1985. - 239 c.
  004.33 : 621.383            681.327 : 621.383
  Вагапов В.Б. Персональная ЭВМ в автоматике : справ.изд. для радиотехн. спец.вузов / В.Б.Вагапов, В.И.Корчун, Н.А.Рюмшин. - К. : Вища шк. , 1992. - 79 c.
  004.382.7 : 681.51 (035.5)            32.973.2я2
  Вайнштейн Л. И. Памятка населению по электробезопасности. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 64 c.
  658.345 : 621.31.004
  Вайсман Я. М. Автомобиль ``Жигули`` : советы автолюбителям по эксплуатации и обслуживанию / Я. М. Вайсман, В. И. Горенков. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1985. - 215 c.
  629.331.1.004.54
  Вайсман Я. М. Автомобиль ``Жигули`` : советы автолюбителям по эксплуатации и обслуживанию / Я. М. Вайсман, В. И. Горенков. - 2-е изд., стер . - М. : Транспорт , 1984. - 224 c.
  629.331.1.004.54            629.114.6-181.4004.54
  Валецька Т. М. Комп`ютерні мережі. Апаратні засоби : навч. посібник для вищ. навч. закл. - К. : ЦУЛ , 2004. - 207 c.
  004.7+004.3
  Валишвили Н.В. Методы расчета оболочек вращения на ЭЦВМ. - М. : Машиностроение , 1976. - 278 c.
  621.81.001.24 : 004.382.7
  Валях Е. Последовательно-параллельные вычисления / пер. с англ. И. А. Николаева, А. М. Степанова. - М. : Мир , 1986. - 456 c.
  004.272            681.3
  Ванін В. В. Комп`ютерна інженерна графіка в середовищі Auto CAD : навч. посібник для вищ. навч. закл. / В. В. Ванін, В. В. Перевертун, Т. О. Надкернична. - К. : Каравела , 2006. - 334 c.
  004.92
  Варламов Р. Г. Эксплуатация и ремонт современных микрокалькуляторов. - 2-е изд., испр. и доп . - М. : Легпромбытиздат , 1988. - 95 c.
  044.388.2 : 621.382.049.77.004
  Васильев А. VBA в Office 2000 : учебный курс / А.Васильев, А.Андреев. - СПб : Питер , 2001. - 423 c.
  004.43
  Васильев А. VBA в Office 2000. Учебный курс / А.Васильев, А.Андреев - Санкт-Петербург : ’’Питер’’ , 2001. - 432 c.
  004.43
  Васильев Д.В. Делопроизводство на компьютере : практ. рекомендации. - М. : ПРИОР , 1997. - 224 c.
  651.4/.9 : 004.91
  Васильева В. Д. Совершенствование организации и управления ВЦ / В. Д. Васильева, М.А. Лермонтов, С. В. Поликарпов. - М. : Финансы и статистика , 1986. - 199 c.
  004.008            681.3.008
  Васильева Л. С. Автомобильные эксплуатационные материалы : учебник для вузов. - М. : Транспорт , 1988. - 279 c.
  629.331.002.3.004
  Вдовин С. И. Методы расчета и проектирования на ЭВМ процессов штамповки листовых и профильных заготовок. - М. : Машиностроение , 1988. - 160 c.
  621.983:004.382.7
  Вебер Д. Технология Java ТМ в подлинике / пер. с англ. - СПб. : ВНV , 1997. - 1104 c.
  004.45            681.3.06
  Вебер Р. Конфигурирование ПК на процессорах PENTIUN / пер. с нем. В.В.Климова; под ред.К.Г.Финогенова. - М. : Мир , 1996. - 256 c.
  004.282.7:004.383            681.3.06
  Вейскас Дж. Эффективная работа с Microsoft Access 2000 / Джон Вейскас; пер. с англ. В.Широкова. - СПб : Питер , 2001. - 1036 c.
  004.451.9 Access            681.3.06
  Великанов Д. П. Эксплуатационные качества автомобилей : учеб. пособие для вузов. - М. : Автотрансиздат , 1962. - 394 c.
  629.331.004.2            629.113
  Велихов А. В. Основы информатики и компьютерной техники : учеб. пособие для сред. и высш. учеб. завед. - М. : СОЛОН-Пресс , 2003. - 539 c.
  004            681.3
  Вельбицкий И. В. Технология программирования. - К. : Техніка , 1984. - 279 c. - (Б-ка инженера).
  004.42            681.3.06
  Вербовой Л. В. Работа в Autodesk Inventor. - М. : Горячая линия-Телеком , 2004. - 495 c.
  004            681.3.06
  Верлань А. Ф. Информатика и ЭВМ / А. Ф. Верлань, В. П. Широчин. - К. : Техніка , 1987. - 343 c. - (Б-ка инженера).
  004
  Верлань А. Ф. Языки персональных компьютеров : справ. пособие / А. Ф. Верлань, Н. В. Апатова, Б. И. Донской. - К. : Наук. думка , 1989. - 239 c.
  004.43            681.322-181.4
  Вероятностные методы в вычислительной технике : учеб. пособие для вузов / А. В. Крайников, Б. А. Курдиков, А. Н. Лебедев и др.; под ред. А. Н. Лебедева, Е. А. Чернявского. - М. : Высш. шк. , 1986. - 312 c.
  004 : 519.21
  Вершигора В. А. Автомобили ВАЗ.Устройство, техническое обслуживание и ремонт. / В.А.Вершигора, В.И.Зельцер, К.Б.Пятков. - 2-е изд.,стер . - М. : Транспорт , 1975. - 368 c.
  629.331.1.004.67            629.113.004.67
  Веселовська Г. В. Основи комп`ютерної графіки : навч. посібник для вищ. навч. закл. / Г. В. Веселовська, В. Е. Ходаков, В. М. Веселовський; за ред. В. Е. Ходакова. - К. : Центр навч. літ , 2004. - 389 c. - (Херсон. держ. техн. ун-т).
  004.92
  Вешкельский С. А. Техническая эксплуатация двигателей внутреннего сгорания : учеб. для сред. спец. учеб. заведений / С. А. Вешкельский, Б. С. Лукьянченко. - Л. : Машиностроене , 1987. - 143 c.
  621.431.004
  Вешкельский С. А. Техническая эксплуатация двигателей внутреннего сгорания : учеб. для машиностроит. техникумов / С. А. Вешкельский, Б. С. Лукьянченко. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1986. - 136 c.
  621.431.004
  Вигдорчик Г. В. Основы программирования на ассемблере для СМ ЭВМ / Г. В. Вигдорчик, А. Ю. Воробьев, В. Д. Праченко; под общ. ред. В. П. Семика. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Финансы и статистика , 1987. - 240 c.
  004.431.4            681.324.06
  Виленкин Н. Я. Микрокалькулятор - школьнику : кн. для учащихся / Н. Я. Виленкин, В. М. Оксман, С. И. Шварцбурд. - М. : Просвещение - 96 c.
  004.388.2            681.321-181.48
  Вильховченко С.Д. Универсальный программируемый текстовый редактор МиIti - Edit7.xx :200 советов пользователю. - М. : ABF , 1994. - 266 c.
  004.428.2            681.322-181.4
  Вильямс Р. Компьютеры в школе / Р.Вильямс, К Маклин; пер. с англ. - М. : Прогресс , 1988. - 336 c.
  004.382.7:373            681.3 : 74.202.4
  Винкоп С. Использование Microsoft Sol Server 7.0 / Стефан Винкоп; пер. с англ. - К.; М.; СПб. : Вильямс , 1999. - 815 c.
  004.7            681.3.06
  Винник И.В. Решение задач теоретической механики на программируемых микрокалькуляторах : учеб. пособ. для втузов. - К. : Выща шк. , 1990. - 174 c.
  531:004.388.2
  Виноградов В.А. Уроки телемастера : в 2 т. Т.1. Основы телевидения.Устройство и ремонт современных цветных телевизоров : учеб.- справ. пособие / В.А. Виноградов, В.А. Прянишников. - 6-е изд . - СПб. : КОРОНА - принт , 2000. - 412 c.
  621.397.6.004.6
  Виноградов В.А. Уроки телемастера : в 2 т. Т.2. Устройство и ремонт зарубежных цветных телевизоров : учеб.- справ. пособие / В.А. Виноградов, В.А. Прянишников. - 2-е изд . - СПб. : КОРОНА-принт , 2000. - 396 c.
  621.397.6.004.6
  Виноградов В.В. Эксплуатация пожарных автомобилей / В.В. Виноградов, А.В. Прохоров. - М. : Транспорт , 1974. - 76 c.
  629.361.6.004            629.114.77.004
  Винтер Р. Microsft Access 97 : справочник / Рик Винтер; пер с англ. Ю. Стоцкого. - СПб. : Питер , 1996. - 415 c.
  004.428.2            681.3.06
  Вишняков В.А. Организация вычислительных процессов ЭВМ и систем : учеб.пособие для вузов. - Минск : Выш.шк. , 1988. - 207 c.
  004.451.2            681.324
  Вишняков В.А. Системное обеспечение микроЭВМ : учеб.пособие для вузов. / В.А.Вишняков, А.А.Петровский. - Минск : Выш.шк. , 1990. - 304 c.
  004.031.2            681.3.06
  Власов В.К. Элементы информатики / В.К. Власов, Л.Н. Королев, А.Н. Сотник; под ред.Л.В. Королева. - М. : Наука , 1988. - 320 c. - (Б- ка программиста).
  004
  Власов К.П. Методи исследований и организация экспериментов / К.П. Власов, П.К. Власов, А.А. Киселев; под. ред.: К.П. Власова - Х. : Гуманит. центр , 2002. - 255 c.
  001.891.5:004.032.2
  Внутренний мир UNIX : пер. с англ. / К.Хейр, Э.Дюллани, Д.Эккел и др. - К. : ДиаСофт , 1998. - 827 c.
  004.451.9 Unix            681.3.06
  Водяник И.И. Как обнаружить и устранить неисправности трактора : справочник. - М. : Нива России , 1992. - 298 c.
  631.372 : 629.366.004.67(035.5)            631.372:629.114.2.004.67( 035.
  Войтюшенко Н.М. Інформатика і комп`ютерна техніка : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Н.М.Войтюшенко, А.І.Остапець. - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 563 c.
  004(075.8)
  Волков В.И. Организация машинной обработки экономической информации : учебник для вузов / В.И.Волков, А.Н.Романов . - 2-е изд., перераб, и доп . - М. : Финансы и стастистика , 1988. - 400 c.
  658.012.011.56 : 004
  Волков Н.Н. Автоматизированная система накопления и переработки алфавитно- цифровой информации. Т.1. Описание системы : учеб. пособие. / Н.Н.Волков, М.Н.Тихонов ; под ред. Г.П. Вимберга. - Л. : ВИКА им. А. Можайского , 1974. - 296 c.
  004.67            681.3
  Волконский В.А. Оптимальные тарифы на электроэнергию - инструмент энергосбережения / В.А. Волконский, А.И. Кузовкин. - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 160 c. - (Экономия топлива и электроэнергии).
  621.311.1.003.13.004.18
  Волоха А.В. Microsoft SQL Server 2005. Новые возможности. - СПб. : Питер , 2006. - 304 c.
  004.65
  Вопросы автоматизации решения задач фильтрации на ЭВМ / И.И. Ляшко, И.В. Сергиенко, Г.Е. Мистецький, Г.Е. Скопецкий. - 2-е изд. перераб. и доп . - К. : Наук.думка , 1981. - 296 c.
  532.546 :004.382.7
  Воробьев В.И. Математическое обеспечение ЭВМ в науке и производстве. - Л. : Машиностроение , 1988. - 158 c. - (ЭВМ в производстве).
  004.382.7
  Воробьев Л.Н. Технология машиностроения и ремонт машин : учебник для вузов. - М. : Высш.шк. , 1981. - 344 c.
  621.002+625.7/8.08.004.67
  Воробьева Н.И. Надежность компьютерных систем / Н.И. Воробьева, В.И.Корнейчук, Е.В.Савчук. - К. : Корнійчук , 2000. - 144 c.
  004.052
  Восстановление автомобильных деталей полимерными материалами / Гос.науч.-исслед. ин-т автомоб. тр-та. - М. : Транспорт , 1974. - 180 c.
  629.331.004.67 : 678.5            629.113.004.67 : 678.5
  Вострикова З.П. Курс оперативного обслуживания ОС ЕС ЭВМ : учеб.пособие для вузов / З.П.Вострикова,С.Т.Митин. - 2-е изд., испр . - М. : Наука , 1986. - 319 c.
  004.451 : 621.382.049.77            681.324
  Временная технология второго технического обслуживания автобусов ИКАРУС-556 и Икарус - 180. - М. : Транспорт , 1973. - 238 c. - (Центр проектнотехнолог. бюро по внедрению но).
  629.341.004.5            629.114.5.004.5
  Вычислительная техника : учебник для фин. и фин.-экон. техникумов / В.И.Горелый, С.В.Геков, Н.Е.Старцев, В.С.Рожнов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М : Финансы и статистика , 1988. - 214 c.
  004            681.3
  Вычислительная техника и инженерных и экономических расчётах : учеб.пособие для вузов / А.В.Крушевский, Н.И.Беликов, В.Д.Тищенко, В.Е.Яковенко. - К. : Вища шк/ , 1985. - 295 c.
  004            681.3
  Вычислительная техника и инженерных и экономических расчётах : учебник для втузов / А.В.Петров, В.Е.Алексеев, М.А.Титов и др.; под. ред. Б.В.Анисимова. - М. : Высш. шк. , 1975. - 302 c.
  004            681.3
  Вычислительная техника и программирование : учебник для втузов / А.В.Петров ,В.Е.Алексеев, А.С.Ваулин и др. ; под ред. А.В.Петрова. - М. : Высш.шк. , 1990. - 479 c.
  004 + 004.42            681.3.06
  Вычислительные машины будущего / Н.Н.Лорд, П.Гирогосиан, Р.Уэллентт и др.; пер. с англ. Е.Г.Коваленко; под общ.ред. С.П.Чеботарева. - М. : Мир , 1987. - 192 c.
  004            681.3
  Вычислительные машины, системы и сети : учебник для вузов / А.П.Пятибратов, С.Н.Беляев, Г.М.Козырева и др.; под ред. А.П.Пятибратова. - М. : Финансы и статистика , 1991. - 398 c.
  004.78            32.973.2
  Вьюкова Н.И Систематический подход к программированию. - М. : Наука , 1988. - 206 c. - (Б-ка программиста).
  004.45            681.3.06
  Гавриленко Е.Т Программирование и алгоритмические языки : учебник для техникумов. - М. : Машиностроение , 1974. - 424 c.
  004.42            681.3.06
  Гаевский А. Ю. Самоучитель работы на компьютере : практ. пособие. - М. : Технолоджи-3000 , 2002. - 700 c.
  004.42            681.3.06
  Гаевский А.Ю. Самоучитель работы на персональном компьютере:Windows 9x/ME,Windows 2000XP, Internet. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : А.С.К. , 2005. - 479 c.
  004.42
  Гаевский А.Ю. Самоучитель работы в Microsoft Offce: Word 97/2000, Excel 97/2000, электронная почта. - К. : А.С.К. , 2002. - 479 c.
  004.42
  Гаевский А.Ю. Самоучитель по созданию Web-страниц:HTML, JavaScript и Dynamic HTML / А.Ю.Гаевский, В.А.Романовский. - К. : А.С.К. , 2002. - 472 c.
  004.738.5
  Гаевский А.Ю. Самоучитель работы на персональном компьютере: Windows 95/98 и Internet. - К. : А.С.К. , 2001. - 415 c.
  004.451
  Гажаман В.І. Електробезпека на виробництві : навч.посібник. - 2-е вид.,стер . - К. : Охорона праці , 2002. - 266 c.
  658.345 : 621.31.004
  Гайшут А.Г. Калькулятор - твой помощник и соперник в играх : для сред. и ст. шк. возраста. - К. : Рад.шк. , 1988. - 246 c.
  004.388.2            681.321
  Гайшут А.Г. Микрокалькулятор в руках учителя физики : пособие для учителей / А.Г. Гайшут, В.Н. Доний, А.С. Поляков. - К. : Рад.шк. , 1988. - 126 c.
  53:004.382.2
  Галузинський Г.П. Перспективні технологічні засоби оброблення інформації : навч.-метод.посібник для самост.вивчення дисц. - К. : КНЕУ , 2002. - 279 c.
  004.78:330            65.050.253
  Гантер Д. Интеграция Windows NT и UNIX в подлиннике / Д.Гантер, С.Барнет, Л.Гантер. - Дюссельдорф;К.;М.;СПб. : BHY , 1998. - 446 c.
  004.451.9 Windows + 004.451UNIX
  Гардан И. Машинная графика и автоматизация конструирования / И.Гардан, М.Люка; пер. с фр.; под. ред. Баяковского. - М. : Мир , 1987. - 270 c.
  004.92 + 658.512.22.011.56
  Гарнаев А. Ю Использование MS Excel и VBA в економике и финансах. - СПб : БХВ-Санкт-Петербург , 1999. - 332 c.
  004.428.2
  Гарнаев А.Ю. Самоучитель VBA. - СПб : БХВ-Перербург , 2002. - 503 c.
  004.43
  Гарнаев А.Ю. Самое главное о ...Excel. - СПб : Питер , 2004. - 109 c.
  004.428.2
  Геворкян Г.Х. Бейсик - это просто / Г.Х.Геворкян, В.Н.Семенов. - М. : Радио и связь , 1989. - 143 c.
  004.43            681.3.06
  Геворкян Г.Х. Электротехнические расчёты на языке Бейсик.70 программ на персональном компьютере / Г.Х.Геворкян, В.Н.Семенов. - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 184 c.
  004.43 :621.3            681.3.06
  Гедзберг Ю.М. Ремонт цветных переносных телевизоров. - 2-е изд.,стер . - М. : Радио и связь , 1991. - 192 c.
  621.397.446-182.4.004.67
  Гедзберг Ю.М. Ремонт цветных переносных телевизоров. - М. : Радио и связь , 1990. - 191 c.
  621.397.446-182.4.004.67
  Гельман В.Я. Решение математических задач средствами EXCEL. Практикум : учебник для вузов. - СПб. : Питер , 2003. - 236 c.
  004.428.2            681.3.06
  Германн А. Corel DRAW 6-8 / Андреас Германн; пер. с нем. А.Пробитюка. - К. : ВНУ , 1998. - 670 c.
  004.92
  Гешвинде Э. Разработка Web-приложений на PHP и PostgreSQL.Руководство разроботчика и администратора. / Э.Гешвинде,Г.- Ю.Шениг; пер. с англ. : Диа СофтЮП , 2003. - 598 c.
  004.655 : 004.738.5
  Гибридные вычислительные машины и комплексы. Т.8. : респ.межвед.сб.науч.тр. - К. : Наук.думка , 1985. - 108 c.
  004.386            681.325
  Гибридные вычислительные машины и комплексы. Т.9. : респ. межвед. сб.науч.тр. - К. : Наук.думка , 1986. - 108 c.
  004.386            681.325
  Гивоне Д.Д. Микропроцессоры и микрокомпьютеры : ввод.курс / Д.Д.Гивоне,Р.П.Россер; пер. с англ. В.С.Штаркмана. - М. : Мир , 1983. - 463 c.
  004.382.7            681.325 : 621.382.049.77
  Гидропластическая обработка металлов / К.Н.Богоявленский, В.А.Вагин, А.Н.Кобышев и др.; авт.пер. с болг. Г.К.Петкова, Д.И.Чалеева; под общ.ред.К.Н.Богоявленкского, А.Г.Рябинана. - Л., София : Машиностроение :Техника , 1988. - 256 c.
  621.7.004.4 : 621.983.004
  Гилман Л. Курс АПЛ : диалоговый подход / Л.Гилман,А.Роуз; пер.с англ. С.П.Прохорова; под.ред.В.М.Курочкина. - М. : Мир , 1979. - 524 c.
  004.43            681.3.06
  Гильде В. С микрокалькулятором в руках / В.Гильде, З.Альтрихтер ; пер.с нем. Ю.А.Данилова. - 2-е изд . - М. : Мир , 1987. - 215 c. - (В мире науки и техники).
  004.388.2            681.321-181.4 : 621.382.049.77
  Гильде В. С микрокалькулятором по всюду / В.Гильде, З.Альтрихтер; пер.с нем. Ю.А.Данилова. - М. : Мир , 1988. - 201 c. - (В мире науки и техники.НТ).
  004.386.2            681.321-181.4 : 621.382.049.77
  Гинзбург А. Периферийные устройства:принтеры, сканеры, цифровые камеры / А.Гинзбург,М.Милачев.,Ю.Солоницын. - СПб. : Питер , 2001. - 444 c. - (Анатомия ПК).
  004.35            681.327
  Гитис Э.И. Преобразователи информации для электронных цифровых устройств. - 3-е изд., перераб . - М. : Энергия , 1975. - 447 c.
  004.22            681.325
  Гімчинська С.Ю. Програмування та алгоритмізація задач : навч.посібник для вищ.навч.закл. - Чернівці : Рута , 2007. - 235 c. - (Чернівецький нац.ун-т ім. Ю.Федьковича).
  004.42
  Гладков С.А. Программирование на языке Автолисп в системе САПР Автокад. - М. : Диалог- МИФИ , 1991. - 92 c.
  004.43            681.3.06
  Глибовець М.М. Основи комп`ютерних алгоритмів : монографія. - К. : КМ Академія , 2003. - 450 c.
  004.421            681.3.06
  Глибовець М.М. Штучний інтелект : підручник для вищ. навч.закл. / М.М.Глибовець, О.В.Олецький. - К. : КМ Академія , 2002. - 365 c.
  004.383.8
  Глушаков С.В. Базы данных : учеб.курс / С.В.Глушаков, Д.В.Ломотько. - Харьков; М. : Фолио : АСТ , 2001. - 594 c.
  004.6            681.3.016
  Глушаков С.В. Персональный компьютер : учеб.курс / С.В.Глушаков, И.М.Мельников. - Харьков; Ростов н/Д : Фолио: Феникс , 2001. - 520 c. - (Домашняя б-ка).
  004.382.7            681.3-181.4
  Глушаков С.В. Персональный компьютер. Настольная книга пользователя : учеб.курс. / С.В.Глушаков, А.С.Сурядный. - Харьков : Фолио , 2001. - 501 c.
  004.382.7            681.3-181.4
  Глушаков С.В. Программирование WEB-страниц / С.В.Глушаков, И.А.Жакин, Т.С.Хачиров. - Ростов н/Д; Харьков : Феникс : Фолио , 2006. - 390 c. - (Самоучитель).
  004.738.5
  Глушков В.М. Основы безбумажной информатики. - 2-е изд., испр . - М. : Наука , 1987. - 552 c.
  004.33            681.327.2
  Говоров В.С. Преобразователи машинного кода в графические символы / В.С.Говоров, Д.И.Исмагилов. - К. : Техніка , 1983. - 168 c.
  004.4`274            681.3
  Говорухин В. Компьютер в математическом исследовании : учеб. курс / В.Говорухин, В.Цибулин. - СПб. : Б.и. , 2001. - 619 c. - (Учебный курс).
  004.382.7            681.3.068
  Говорущенко Н.Н. Автомобильное топливо. Как его экономить. - Х. : Вища шк , 1979. - 144 c.
  629.331.002.3 : 662.6.004.18
  Говорущенко Н.Я. Экономия топлива и снижение токсичности на автомобильном транспорте. - М. : Транспорт , 1990. - 199 c.
  621.431.73.004.18
  Говорущенко Н.Я. Техническая эксплуатация автомобилей : учебник для вузов. - Х. : Вища шк. , 1984. - 312 c.
  629.331.004.5            629.113.004.54
  Голембо Б.З. Алгоритмизация и программирование электротехнических задач на электронных цифровых вычислительных машинах : учеб. пособие для вузов. - М. : Высш. шк. , 1974. - 176 c.
  004.42:621.3            681.3
  Гольденберг Л.М. Цифровые устройства и микропроцессорные системы.Задачи и упражнения : учеб. пособие для вузов / Л.М. Гольденберг, В.А. Малев, Г.Б. Малько. - М. : Радио и связь , 1992. - 256 c.
  004.31-181.4            681.325.5-181.4
  Гольстрем В.А. Справочник по экономии топливно-энергетических ресурсов. / В.А.Гольстрем, Ю.Л.Кузнецов. - К. : Техніка , 1985. - 384 c.
  620.9.004.18
  Гольц Г. Рабочие станции и информационные сети / пер. с англ. В.П.Нестерова; под ред. П.В.Нестерова. - М. : Машиностроение , 1990. - 239 c.
  004.7            681.324
  Гончаров А. Access 7.0 в примерах. - СПб. : Питер , 1997. - 246 c.
  004.6            681.3.06
  Гончаров А. FoxPro в примерах. Версии 2.5, 2.6, 3.0. - СПб. : Питер , 1995. - 150 c.
  004.6            681.3.06
  Горбунов В.Л Справочное пособие по микропроцессорам и микроЭВМ / В.Л.Горбунов, Д.И.Панфилов, Д.Л.Преснухин; под ред.Д.Л.Преснухина. - М. : Высш.шк. , 1988. - 272 c.
  004.31-184.48 + 004.382.7            681.325.5-184
  Гордеев А.В Операционные системы : учебник для вузов. - 2-е изд . - СПб : Питер , 2005. - 415 c.
  004.451            681.3.066
  Гордин Е.И. Основы автоматики и вычислительной техники : учебник для техникумов / Е.М.Гордин, Ю.Ш.Митник, В.А.Тавлинский. - М. : Машиностраение , 1978. - 304 c.
  681.5 + 004
  Горев А. Visual Fox Pro 5.0 : книга для программистов. - М. : Журнал``Fox Talk`` , 1997. - 549 c.
  004.6            681.3.06
  Горев А. Эфективная работа с СУБД / А.Горев, Р.Ахаян, С.Макашарипов. - СПб : Питер , 1997. - 700 c.
  004.65            681.3.06
  Горелик А.Г Пакет программ машинной графики для ЕС ЭВМ. - М. : Машиностроение , 1986. - 320 c.
  004.92            681.327.11
  Горелик А.Л. Методы распознавания : учеб.пособие для вузов / А.Л.Горелик, В.А.Скрипник. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1984. - 208 c.
  004.93            681.327.12
  Горелик А.П. Методы распознования : учеб.пособие для вузов / А.Л. Горелик, В.А. Скрипник. - М. : Высш.шк. , 1977. - 222 c.
  004.93            681.327.12
  Горинштейн А.М. Практика решения инженерных задач на ЭВМ. - М. : Радио и связь , 1984. - 232 c.
  004.382.7            681.3.004
  Горнушкин Ю.Г. Практические советы владельцу автомобиля. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1984. - 112 c.
  629.331.1.004.54.            629.114.6-181.4.004.54
  Горнушкин Ю.Г. Советы автолюбителям. - М. : Транспорт , 1979. - 96 c.
  629.331.1.004.54            629.114.6.004.54
  Горобець С.М. Основи комп`ютерної графіки : навч.посібник для вищ.навч.закл. / за ред.М.В. Левківського. - К. : Центр.навч. літ. , 2006. - 231 c.
  004.92(075.8)
  Горстко А.Б. Азбука программирования. Информатика для всех / А.Б. Горстко, С.В. Кочковая. - М. : Знание , 1988. - 143 c. - (НАР. УН-Т.Естественнонауч. фак-т).
  004.42            681.3.06
  Горшков В.Н. Надежность оперативных запоминающих устройств ЭВМ. - Л. : Энергоатомиздат , 1987. - 168 c.
  004.33-192            681.327.2-192
  Горячев Г.В. Математичні моделі та методи комп`ютерного моделювання процесу екстрагування цукру в похилому дифузійному апараті : монографія - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2004. - 131 c.
  004.942 :664.1            681.322 : 664.1
  Госселэн, Ж.- П. Советы по ремонту и уходу за легковым автомобилем в 10 уроках / Жан - Пьер Госселэн; пер. с фр. - 2-е изд., испр . - М. : Транспорт , 1987. - 160 c.
  629.331.1.004.5            629.114.6.004.5
  Готье Р. Руководство по операционной системе UNIX / пер. с англ. А.Г.Иванова; под ред. М.И. Белякова. - М. : Финансы и статистика , 1985. - 232 c.
  004.451.9UNIX            681.3.06
  Граймес Г. 10 минут на урок. Internet и World Wide Web / пер. с англ. В.А.Михайлюка; под ред. О.Н.Ревы. - 3-е изд . - К.,М.,СПб : Вильямс , 1998. - 156 c.
  004.738.5            681.3.06
  Грайс Дж. Графические средства персонального компьютера / пер. с англ. С.П.Забродина, А.В.Шалашова. - М. : Мир , 1989. - 375 c.
  004.92            681.322-181.4
  Гранже М. OS/2. Принципы построения и установка / Мишель Гранже, Франк Менсьё; пер. с фр. А.А.Козленкова, С.Д.Чигиря. - М. : Мир , 1991. - 230 c.
  004.451            681.3.066
  Грановский В.А. Методы обработки экспериментальных данных при измерениях / В.А.Грановский, Т.Н. Сирая. - Л. : Энергоатомиздат , 1990. - 287 c.
  53.08 : 004
  Гребенников Л.К. Программирование микропроцессорных систем на языке ПЛ/М / Л.К.Гребенников,Л.А.Летник. - М. : Финансы и статистика , 1986. - 160 c.
  004.42:004.43ПЛ/М            681.3.06
  Грей Д. Photoshop Plug-ins.Расширения программы Adobe Photoshop / пер. с англ. - СПб. : ВНV-Санкт-Петербург , 1998. - 432 c.
  004.428.4            681.3.06
  Гресько А.А. Справочник слесаря по контрольно - измерительным приборам / А.А.Гресько, Л.А.Долгая. - К. : Техніка , 1988. - 174 c.
  681.2.004.67
  Грехов А.М. Електронний бізнес ( Е-комерція) : навч.посібник для вищ. навч. закл. - К . : Кондор , 2008. - 301 c.
  004.77(075.8)
  Грєхов А.М. Електронний бізнес ( Е - комерція) : навч.посібник для вищ.навч.закл. / НАУ.Ін-т післядипломного навчання. Бізнес-школа НАУ - К. : Кондор , 2008. - 301 c.
  004.47
  Грибанов В.П. Операционные системы : учеб. пособие для вузов / В.П.Грибанов, С.В.Дробин. В.Д.Медведев. - М. : Финансы и статистика , 1990. - 238 c.
  004.451            681.3.066
  Грибов Л.А. Моделирование колебательных спектров сложных соединений на ЭВМ / Л.А.Грибов, В.А.Дементьев. - М. : Наука , 1989. - 158 c.
  539.194:004.382.7
  Григас Г. Начала программирования : кн. для учащихся / пер. с лит. - М. : Просвещение , 1987. - 112 c.
  004.42            681.3.06
  Григорьев В.Л. Программирование однокристальных микропроцессоров. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 288 c.
  004.31-181.48            681.325.5.06
  Григорьев В.Л. Программное обеспечение микропроцессорных систем. - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 207 c.
  004.31-181.48            681.325.5.06
  Григорьев М.А. Износ и долговечность автомобильных двигателей / М.А.Григорьев, Н.Н.Пономарев. - М. : Машиностроение , 1976. - 248 c.
  621.431.004.6
  Григорьев М.М. Сборник задач и упражнений по ремонту радиотелевизионной аппаратуры : учеб. пособие для сред. проф.-техн.училищ. - М. : Высш.шк. , 1977. - 176 c. - (Профтехобразование.Радиоэлектроника).
  621.396/.397.004.67
  Гримм С. Дж. Как писать руководства для пользователей ЭВМ / пер. с англ. Н.М.Кохановой ; под ред.А.А. Эйдеса. - М : Радио и связь , 1985. - 158 c.
  004.382.7            681.3
  Гринберг А.Д. Цифровые изображения : практ.руководство / А.Д.Гринберг, С.Гринберг. - Мн. : Попурри , 1997. - 399 c.
  004.92            681.327.22
  Гринчишин Я.Т. Алгоритмы и программы на Бейсике ( по физ.-мат.спец.) / Я.Т.Гринчишин, В.И.Ефимов, А.Н.Ломакин. - М. : Просвещение , 1988. - 159 c.
  004.43            681.3.06
  Грис Д. Наука программирования / Грис Дзвид; пер. с англ. Н.Н.Непейводы; под ред.А.П. Ершова. - М. : Мир , 1984. - 416 c.
  004.42            681.3.06
  Гришин В.А. Секционные микропроцессоры и их программирование / В.А.Гришин, В.Н.Угольков; отв.ред. Б.И.Борде. - Новосибирск : Наука , 1985. - 73 c.
  004.31-181.48            681.325.5.06
  Громко Н.И. Введение в страну ЭВМ. - Мн. : Выш.шк. , 1984. - 205 c. - (Мир занимат.науки).
  004.383.7            681.3
  Громов Г.Р. Нациаональные информационные ресурсы : проблемы промышленной эксплуатации / отв. ред. Д.А.Поспелов. - М. : Наука , 1984. - 237 c.
  004            681.3
  Грубов В.И. Справочник по ЭВМ / В.И.Грубов, В.С.Кирдан, С.Ф.Козубовский. - К. : Наук.думка , 1989. - 543 c.
  004.382.7            681.3(035.5)
  Грубов В.И. Устройства электронной вычислительной техники : справочник / В.И.Грубов, В.С.Кирдан; под ред.Б.Б.Тимофеева. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1980. - 559 c.
  004.382.7            681.3
  Грубов В.И. Устройство электронной вычислительной техники : справочник / В.И.Грубов, В.С.Кирдан; под ред. Б.Б.Тимофеева. - К. : Вища шк. , 1974. - 600 c.
  004.382.7            681.3
  Грузман М.З. Логические игры с калькулятором : кн. для учащихся 8-10 кл. сред.шк. / под ред. И.Ф.Тесленко. - М. : Просвещение , 1989. - 156 c.
  004.388.2            681.321
  Грушвицкий Р.И. Аналого - цифровые периферийные устройства микропроцессорных систем / Р.И.Грушвицкий, А.Х.Мурсаев, В.Б.Смолов. - Л. : Энергоатомиздат , 1989. - 160 c.
  004.35 : 004.31-181.48            681.322.022
  Грушо А.А. Теоретические основы защиты информации / А.А.Грушо, Е.Е.Тимонина. - М. : Яхтсмен , 1996. - 188 c. - (Защита информации).
  004.056            681.3.067
  Грэхам Г. Pro/ENGINNER 2001 / Гари Грэхам, Деннис Стеффен. - 3 - е изд . - М. : Лори , 2003. - 363 c.
  004.42            681.3.06
  Гудмэн Дж. Секреты жосткого диска / Джон Гудмэн; пер. с англ. - К. : Диалектика , 1994. - 256 c.
  004.083.72            681.327.634
  Гук М. Аппаратные средства IВМ РС : энциклопедия. - СПб. : Питер Ком , 1999. - 815 c.
  004.3            681.327
  Гук М. Процессоры Pentium II, Pentium Pro и просто Pentium: Архитектура. Интерфейс. Программирование. - СПб. : Питер Ком , 1999. - 283 c.
  004.31            681.3.06
  Гукин Д. Word 97 для Windows для ``чайников `` / пер. с англ. А.В.Ковалевского. - М. : Диалектика , 1997. - 313 c.
  004.428.2            681.3.06
  Гукин Д. Word 2002 для ``чайников`` / Дэн Гукин; пер. с англ. - М. : Вильямс , 2002. - 233 c.
  004.428.4            681.3.06
  Гукин Д. Реальная жизнь Windows`95 / Дэн Гукин; пер. с англ. - К. : ДиаСофт Лтд , 1996. - 542 c.
  004.451            681.3.06
  Гундарь К.Ю. Защита информации в компьютерных системах / К.Ю. Гундарь, А.Ю. Гундарь, Д.А. Янишевский. - К. : Корнійчук , 2000. - 152 c.
  004.456            681.3.067
  Гурвич И.С. Защита ЭВМ от внешних помех. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 224 c.
  004.056 : 621.391.82            681.322 : 621.391.82
  Гуревич В.И. Управление вводом - выводом в ЕС ЭВМ. - М. : Сов. радио , 1980. - 304 c.
  004.233.5            681.327
  Гуревич Н. Программирование звука для DOS и Windows / Натан Гуревич, Ори Гуревич; пер. с англ. - М. : Бином: Науч. книга , 1995. - 396 c.
  004.53            681.3.06
  Гуревич Н. Освой самостоятельно Visual Basic 5. Полное руководство для самостоятельного обучения / Натан Гуревич, Ори Гуревич; пер. с англ. под ред. В. Хорева. - М. : Бином , 1998. - 567 c.
  004.43            681.3.06
  Гурко А.И. Программные средства диагностирования ЕС ЭВМ / А.И. Гурко, В.С. Королев, В.С. Крисевич. - М. : Финансы и статистика , 1985. - 214 c.
  004.891.3            681.326
  Гурко А.И. Программные средства диагностирования ЕС ЭВМ / А.И.Гурко, В.С.Крисевич. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Финансы и статистика , 1988. - 263 c.
  004.891.3            681.326.7
  Гусева А.И. Технология межсетевых взаимодействий: Net War - Unix - Windows Internet. - М. : Диалог-МИФИ , 1997. - 272 c.
  004.738            681.3.06
  Гусева А.И. Учимся информатике : задачи и методы их решения : учеб.пособие. - М. : Диалог-МИФИ , 1999. - 320 c.
  004.42 + 519.854
  Гуцалюк Л.В. Організація захисту інформації : навч. посібник / Л.В.Гуцалюк, Н.А.Гайсенюк. - К. : Альтерпрес , 2005. - 253 c. - (Київський нац. ун-т культури).
  004.056
  Давидович Л.Н. Проектирование предприятий автомобильного транспорта. - М. : Транспорт , 1975. - 391 c.
  629.331.004.4.001.2            629.113.004.4.001.2
  Дайнтбегов Д.М. Основы алгоритмизации и алгоритмические языки : учеб. пособие для вузов / Д.М.Дайнтбегов, Е.А.Черноусов. - М. : Статистика , 1979. - 375 c.
  004.421            681.3
  Дамке М. Операционные системы микро - ЭВМ / пер. с англ. В.Л.Григорьева. - М. : Финансы и статстика , 1985. - 150 c.
  004.451            681.3.06
  Данилов И.Д. Секреты программируемого калькулятора. - М. : Наука , 1986. - 160 c. - (Б-ка``Квант``. Вып.55. ).
  004.388.2            681.321.06
  Данилов И.Д. Пять вечеров с микрокалькулятором / И.Д.Данилов, Г.В.Славин. - М. : Финансы и статистика , 1988. - 109 c. - (человек и компьютер).
  004.388.2            681.321-181.48
  Данильченко К. OS/2 Warp. - К. : ВНУ , 1995. - 368 c.
  004.451            681.3.06
  Данкан Р. Профессиональная работа в MS-DOS / пер. с англ. - М. : Мир , 1993. - 510 c.
  004.451            681.3.06
  Дантеманн Дж. Программирование в среде Delphi / Дж.Дантерманн, Дж.Мишел, Д.Тейлор; пер. с англ. - К. : ДиаСофтЛтд , 1995. - 607 c.
  004.42            681.3.06
  Дао Л. Программирование микропроцессора 8088 / пер. с англ. - М. : Мир , 1988. - 356 c.
  004.31-181.48            681.325.5.06
  Дащенко А. Ф. и др. Теоретические основы инженерной механики : учебник / А. Ф. Дащенко, Л. В. Коломиец, Ю. Н. Свинарев - Одеса : ФЛП Бондаренко М. А. , 2015. - 358 с.ил; c.
  531.8:621.83:004.451(075.8)            34.41632.973-018
  Девятов В.В. Малоотходная технология обработки материалов давлением : учеб. пособие для машиностроит. техникумов. - М. : Машиностроение , 1986. - 288 c.
  621.73.004.182
  Дегтярев Б.И. Решение задач по физике на программируемых микрокалькуляторах : кн. для учителя. Из опыта работы / Б.И. Дегтярев, И.Б. Дегтярева, С.В. Пожидаев. - М. : Просвещение , 1991. - 255 c.
  53 : 004.388.2            74.26
  Дейтел Г.М. Введение в операционные системы. : в 2 т. Т.1. / пер. с англ. Л.А.Теплицкого и др.; под. ред. В.С. Штаркмана. - М. : Мир , 1987. - 359 c.
  004.451            681.3.066
  Дейтел Г.М. Введение в операционные системы. : в 2 т. Т.2. / пер. с англ. Л.А.Теплицкого и др. ; под. ред. В.С. Штаркмана. - М. : Мир , 1987. - 398 c.
  004.451            681.3.066
  Демирчян К.С. Машинные расчеты электромагнитных полей : учеб. пособие для вузов / К.С.Демирчян, В.Л.Чечурин. - М. : Высш.шк. , 1986. - 240 c.
  537.811.08 : 004
  Демідов П.Г. Комп`ютерні тренінгові системи в економіці : навч.-метод. посібник. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т , 2005. - 240 c.
  33 : 004.415            65
  Джейкокс Дж. Руководство по поиску неисправностей в электронной аппаратуре / пер. с англ.А.И.Зильбермана. - М. : Мир , 1989. - 176 c.
  621.396.6.004.64
  Джексон Г. Проектирование реляционных баз данных для использования с микроЭВМ / пер. с англ.А.Н.Елькова ; под ред. С.А.Платонова. - М. : Мир , 1991. - 252 c.
  004.6            681.3.016
  Джермейн К. Программирование на IBM/360 / пер.с англ.;под ред. В.С. Штаркмана. - 2-е изд., стер . - М. : Мир , 1973. - 870 c.
  004.42            681.3.06
  Джехани Н. Язык ада. / пер. с англ. под ред. А.А.Красилова, О.Н. Перминова. - М. : Мир , 1988. - 549 c.
  004.43            681.3.06
  Джонс Э. Библия пользователя Microsoft Office Professional для Windows 95 / Эдвард Джонс, Дерек Саттон; пер. с англ. - К. : Диалектика , 1996. - 503 c.
  004.428.2            681.3.06
  Джонс Э. Office 97.Библия пользователя / Эдвард Джонс, Дерек Саттон; пер. с англ. - К.; М. : Диалектика , 1997. - 844 c.
  004.428.2            681.3.06
  Джонстон Г. Учитесь программировать / пер. с англ.С.В.Арутюнова и др. ; под ред. и предисл. Г.В. Сенина. - М. : Финансы и статистика , 1989. - 367 c.
  004.42            681.3.06
  Джордейн Р. Справочник программиста персональных компьютеров типа IBM PC, XT и АТ / пер. с англ. Н.В.Гайского. - М. : Финансы и статистика , 1992. - 544 c.
  004.42            681.3.06
  Дзюба П.Я. Программированное пособие по устройству автомобиля. - К. : Урожай , 1985. - 576 c. - (Пособия для сел. профтехучилищ).
  629.331 : 004            629.113 : 681.3
  Диалоговые микрокомпьютерные системы / под.ред.Н.П.Брусенцова, А.М.Шаумова. - М. : Изд-во МГУ , 1986. - 152 c.
  004.78            681.32
  Диалоговые системы схемотехнического проектирования / В.И. Анисимов, Г.Д. Дмитревич, К.Б. Скобельцын и др. ; под ред. В.И. Анисимова. - М. : Радио и связь , 1988. - 288 c.
  658.512.011.56 : 004.78
  Дибкова Л.М. Інформатика та комп`ютерна техніка : посібник для вищ.навч.закл. - К. : Академія , 2002. - 318 c. - (Альма-матер).
  004            681.3.06 + 002.6
  Диго С. М. Проектирование баз данных : учебник для вузов. - М. : Финансы и статистика , 1988. - 216 c.
  004.6.001.63            681.3.016.001.63
  Диго С. М. Проектирование и использование баз данных : учебник для вузов. - М. : Финансы и статистика , 1995. - 208 c.
  004.6.001.63            681.3.016.001.63
  Дизельные автомобили ``Урал``: Устройство и ремонт / А.А. Романченко, Н.Н. Чиненов, В.Т. Иванов и др. - М. : Транспорт , 1984. - 208 c.
  629.114.4.004.5
  Дмитриевский А.В. Топливная экономичность бензиновых двигателей / А.В.Дмитриевский, Е.В.Шатров. - М. : Машиностроение , 1985. - 208 c. - (Экономия топлива и электроэнергии).
  621.431.004.18
  Доброневский О.В. Справочник по электронным вычислительным машинам / О.В.Доброневский, Я.П.Борохович, К.В.Самченко. - К. : Вища шк. , 1976. - 192 c.
  004.382.7            681.3
  Довбня Н.М. Роботизированные технологические комплексы в ГПС / Н.М.Довбня, А.Н.Кондратьев, Е.И.Юревич. - Л. : Машиностроение , 1990. - 303 c.
  621.865.8.004.14 : 658.52.011.56.012.3
  Довгаль С.И. Интерфейс современной программной сети / С.И.Довгаль, М.В.Мацуй, А.И.Сбитнев. - К. : Информсистема-сервис , 1994. - 415 c.
  004.451.84            681.3
  Довгаль С.И. Персональные ЭВМ.Турбопаскаль V6.0. Объектное программирование. Локальные сети : учеб.пособие / С.И.Довгаль, Б.Ю.Литвинов, А.И.Сбитнев. - К. : Информсистема - сервис , 1993. - 436 c.
  004.382.7            681.3.06
  Довгаль С.И. Персональные ЭВМ. Турбо Паскаль 6.0, обьектное программирование, локальные сети : учеб. пособие / С.И.Довгаль, Б.Ю.Литвинов, А.И.Сбитнев - К. : ’’Информсистема сервис’’ , 1993. - 440 c.
  004.43
  Додж М. Эффективная работа с Microsoft Excel 2000 / Марк Додж, Крейг Стинсон; пер. с англ. - СПб : Питер , 2002. - 1052 c.
  004.428.2
  Додж М. Эфорективная работа с Microsoft Excel 2000 / М.Додж, К.Стинсон - Санкт-Петербург : ’’Питер’’ , 2002. - 1056 c.
  004.428
  Дойл У.Дж. Табличный процессор Суперкалк для персонального компътера / пер.с англ.; под ред Э.Б.Ершова. - М. : Финансы и статистика , 1987. - 320 c.
  004.383            681.322-181.4
  Докукина Т.К. Программирование и алгоритмические языки : учебник для сред.спец.заведений. - М. . : Машиностроение , 1988. - 493 c.
  004.42 + 004.43            681.3.06
  Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках : учеб.пособие для энерг.спец.вузов. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 448 c.
  658.345 : 621.31.004
  Долтон Р. Персональные ЭВМ семейства IВМ PS /2 / Ричард Долтон.,Скотт Мюллер; пер. с англ. П.П.Сухарева. - М. : Мир , 1991. - 315 c.
  004.382.7            681.322-181.4
  Доманицкий С.М. Построение надежных логических устройств. - М. : Энергия , 1971. - 278 c.
  004.312-192            681.3
  Донченко А.Л. Ремонт зарубежных мониторов.Кн 2. - М. : Солон-Р , 2001. - 212 c. - (Сер.``Ремонт``. Вып.27).
  004.353            681.3
  Дорфман В.Ф. ЭВМ и ее элементы. Развитие и оптимизация / В.Ф. Дорфман, Л.В. Иванов. - М. : Радио и связь , 1988. - 239 c.
  004.382.7            681.3
  Дрейфус М. Практика программирования на Фортране : упражнения с коммент. / М.Дрейфус, К.Ганглоф; пер. с фр.В.А.Баяковской, А.А.Бряндинский ;под ред.Ю.М.Баяковского. - М. : Мир , 1978. - 224 c.
  004.43            681.3
  Дроздов В.Н. Системы автоматического управления с микроЭВМ / В.Н.Дроздов, И.В.Мирошниченко, В.Н.Скорубский. - Л. : Машиностроение , 1989. - 283 c.
  004.382.7            681.323
  Дроздов Е.А. Электронные вычислительные машины единой системы / Е.А.Дроздов, В.А.Комарницкий, А.П.Пятибратов. - М. : Машиностроение , 1981. - 648 c.
  004.382.7            681.3
  Дроздов Е.В. Электронные вычислительные машины единой системы / Е.А.Дроздов, В.А.Комарницкий, А.П.Пятибратов. - М. : Машиностроение , 1976. - 672 c.
  004.382.7            681.3
  Дружинин Ю.А. Проектирование механизмов приборов и вычислительных систем с применением ЭВМ : учеб.пособие для вузов. - М. : Высш.шк. , 1988. - 160 c. - (ЭВМ в техн.вузе).
  621.01 : 004.382.7            681.3: 681.2-23.001.63
  Друянов Б.А. Теория технологической пластичности / Б.А.Друянов, Р.И.Неперешин. - М. : Машиностроение , 1990. - 272 c. - (Б-ка расчетчика).
  621.7 : 539.374 : 004
  Дульнев Г.Н. Применение ЭВМ для решения задач теплообмена : учеб.пособие для теплофиз.и теплоэнерг.спец.вузов / Г.Н.Дульнев, В.Г.Парфенов, А.В.Сигалов. - М. : Высш.шк. , 1990. - 206 c. - (ЭВМ в техн.вузе).
  621.1.016.4 : 004.382.7 : 536.4
  Дунаев А.П. Организация диагностирования при обслуживании автомобилей. - К. : Транспорт , 1987. - 207 c.
  629.331.004.58            629.113.004.58
  Дьяконов В.П. Справочник по расчетам на микрокалькуляторах. - 2-е изд., испр . - М. : Наука , 1986. - 224 c.
  004.388.3            681.321 : 621.382.049.77
  Дьяконов В.П. Справочник по расчетам на микрокалькуляторах. - М. : Наука , 1985. - 224 c.
  004.388.2            681.321 : 384.049.77
  Дьяконов В.П. Mathcad 8/2000 : спец.справочник. - СПб : Питер , 2001. - 590 c. - (Справочник).
  004.4 Mathcad : 51 + 004.422.8            681.3.06
  Дьяконов В.П. Mathematica 4 : учеб.курс. - СПб : Питер , 2001. - 654 c.
  004.4 Mathematica : 51 + 004.422.8            681.3.068
  Дьяконов В.П. Matlab : учеб.курс. - СПб : Питер , 2001. - 553 c.
  004.4 Matlab : 51            681.3.06
  Дьяконов В.П. Математические пакеты расширения MATLAB : спец.справочник / В.Дьяконов, В.Круглов. - СПб : Питер , 2001. - 475 c. - (Справочник).
  004.4 Matlab : 51            681.3.068
  Дьяконов В.П. Применение персональных ЭВМ и программирование на языке бейсик. - М. : Радио и связь , 1989. - 286 c.
  004.43 Бейсик : 004.382.7            681.322
  Дьяконов В.П. Справочник по алгоритмам и программам на языке бейсик для персональных ЭВМ. - М. : Наука , 1989. - 240 c.
  004.43 Бейсик            681.3.06
  Дьяконов В.П. Справочник по MathСad PLUS 6.0 PRO. Универсальная система математических расчетов. - М : СК Пресс , 1997. - 336 c.
  004.4 Mathcad: 51            681.3.06
  Дьяконов В.П. Справочник по расчетам на микрокалькуляторах. - 3-е изд.,перераб. и доп . - М. : Наука , 1989. - 462 c.
  004.388.2            681.321 : 621.382.049.77
  Дьяконов В.П. Mathcad 8 PRO в математике, физике и Internet. - М. : Нолидж , 1999. - 503 c.
  004.4 Mathcad : 51            681.3.06
  Дьяконов В.П. Mathcad 2001 : учеб.курс. - СПб : Питер , 2001. - 621 c. - (Учебный курс).
  004.4 Mathcad : 004.422.8            681.3.06
  Дьяконов В.Ю. Системное программирование : учеб.пособие для втузов / В.Ю.Дьяконов, В.А.Китов, И.А.Калинчев; под ред.А.Л.Горелика. - М. : Высш.шк. , 1990. - 221 c.
  004.45            681.3.06
  Дэвис С.Р. Программирование на Microsoft Visual Java++ / пер. с англ. - М. : Рус.ред.Channel Trading Ltd , 1997. - 353 c.
  004.43 Microsoft Visual Java            681.3.06
  Дюк В. Обработка данных на ПК в примерах. - СПб : Питер , 1997. - 231 c.
  004.451.7            681.3.016
  Дюмин И.Е. Повышение эффективности ремонта автомобильных двигателей. - М. : Транспорт , 1987. - 176 c.
  621.431.73.004.67
  Евсеев Г.А. Windows 98 : полный справочник в вопросах и ответах / Г.А.Евсеев,С.В.Симонович. - Изд.перераб.и доп . - М. : АСТпресс , 2001. - 495 c.
  004.451.9 Windows            681.3.06
  Егорова С.Д. Оптико - электронное цифровое преобразование изображений. / С.Д.Егорова, В.А.Колесник. - М. : Радио и связь , 1991. - 207 c.
  004.353/.354            681.327.12-503.57
  Економічна комерція: Підручник для екон. спец. / Пономаренко Л.А., Філатов В.О. - К. : Київ. нац. торг. - екон. ун - т , 2002. - 442 c.
  004.738.5:658.6/.9
  Ельяшкевич С.А. Устройство и ремонт цветных телевизоров / С.А.Ельяшкевич,А.Е.Пескин. - М. : ДОСААФ СССР , 1987. - 303 c.
  621.397.622.004.67
  Ельяшкевич С.А. Цветные стационарные телевизоры и их ремонт. - М. : Радио и связь , 1986. - 223 c. - (МРБ:Массовая радиобиблиотека.Вып.1095).
  621.397.622.004.67
  Енюков И.С. Методы, алгоритмы, программы многомерного статистического анализа. Пакет ППСА. - М. : Финансы и статистика , 1986. - 232 c. - (Мат. обеспечение прикл. статистики).
  519.43 : 004.42            519.43 : 004.42
  Епанечников В.А. Справочник по прикладным программам для микрокалькуляторов / В.А.Епанечников, А.Н.Цветков. - М. : Финансы и статистика , 1988. - 320 c.
  004.388.2            681.321-184
  Епанешников А.М. Программирование в среде DELPHI 2.0. Т.1. Описание среды / А.М.Епанешников, В.А.Епанешников. - М. : Диалог - МИФИ , 1997. - 235 c.
  004.438 DELFI            681.3.06
  Епанешников А.М. Программирование в среде Turbo Pascal 7.0. / А.М.Епанешников, В.А.Епанешников. - 3-е изд., стер . - М. : Диалог-МИФИ , 1995. - 282 c.
  004.438 Turbo Pascal            681.3.06
  Ерохов В.И. Экономичная эксплуатация автомобиля. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1986. - 128 c.
  629.331.004.18            629.113.004.18
  Есипенко А.А. Текстовый редактор Chi Writer от А до Я... для пользователя. - К : ВЕК: РиС , 1994. - 123 c.
  004.428.2            681.3.06
  Ещё был случай... Антология таинств.неисправностей автомобиля / сост. М.И.Бирюков и др. - М. : Информавто , 1992. - 191 c.
  629.331.004.67            629.113.004.67
  Жабин В.И. Однокристальные и микропрограммируемые ЭВМ / В.И.Жабин, В.В.Ткаченко; под ред. В.И. Корнейчука. - К. : ВИПОЛ , 1995. - 115 c.
  004.382.7            681.3-181.4
  Жалдак М.И. Основы информатики и вычислительной техники : учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений / М.И.Жалдак, Н.В.Морзе. - 2-е изд., перераб . - К. : Вища шк. , 1987. - 199 c.
  002.6+ 004
  Жидецький В.Ц. Охорона праці користувачів комп`ютерів : навч. посібник. - 2-е вид., доп . - Львів : Афіша , 2000. - 174 c.
  658.345 : 004.382
  Жинтелис Г.Б. Автоматизация проектирования микропрограммируемых структур / Г.Б. Жинтелис, Э.К. Карчяускас, Э.К. Мачикенас. - Л. : Машиностроение , 1985. - 216 c.
  004.23 : 658.512.011.56            681.326
  Журавлев А.П. Диалог с компьютером. - М. : Мол.гвардия , 1987. - 207 c.
  004.382.7            681.3.015
  Журавлев А.П. Языки и компьютер : кн.для учащихся ст.кл.сред.шк. / А.П.Журавлев, Н.А.Павлюк. - М. : Просвещение , 1989. - 159 c.
  004.382.7            681.322-181.4
  Завадский В.А. Компьютерная электроника. - К. : ВЕК , 1996. - 362 c.
  004.382 : 621.38            681.3.06
  Завадский Ю.Б. Решение задач автомобильного транспорта методом имитационного моделирования. - М. : Транспорт , 1977. - 72 c.
  656.13 : 004.358
  Заварыкин В.М. Основы информатики и вычислительной техники : учеб.пособие для физ.-мат.спец.пед.ин-тов / В.М.Заварыкин, В.Г.Житомирский, М.П.Лапчик. - М. : Просвещение , 1989. - 205 c.
  002.6 + 004
  Заварыкин В.М. Техника вычислений и алгоритмизация : учеб.пособие для физ.-мат. спец. пед.ин-тов / В.М.Заварыкин, В.Г.Житомирский, М.П.Лапчик. - М. : Просвещение , 1987. - 159 c.
  004.021
  Завгородний В.П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита : учеб.пособие. - К. : А.С.К. , 1998. - 763 c.
  657 : 004            65.052
  Завьялов К.И. Конструктивные и эксплуатационные особенности промышленных тракторов. - М. : Машиностроение , 1975. - 174 c.
  627.366.004 + 631.372.004            629.114.2.004
  Загляднов И.Ю. Построение изображений на экране персональной ЭВМ / И.Ю.Загляднов, В.Н.Касаткин. - К. : Техника , 1990. - 120 c.
  004.92            681.327.22
  Задачи и упражнения по программированию : в 5 т. Т.1. Машиностроение, приборостроение и связь / Э.Н.Самохвалов, А.Я.Савельев и др.; под ред.А.Я.Савельева. - 2-е изд., доп . - М. : Высш.шк. , 1989. - 95 c.
  004.42            681.3.06
  Задачи и упражнения по программированию : в 5 т. Т.2. Тяжелая промышленность и транспорт / В.Е.Алексеев, А.С.Ваулин; под ред.А.Я.Савельев - 2-е изд., доп . - М. : Высш.шк. , 1989. - 109 c.
  004.42            681.3.06
  Задачи по программированию / С.А.Абрамов, Г.Г.Гнездилова, Е.Н.Капустина, М.И.Селюн. - М. : Наука , 1988. - 223 c.
  004.42            681.3.06
  Зайка В.А. Цифровая регистрация и экспресс - анализ в натурном эксперименте. - Мн. : Наука и техника , 1988. - 144 c.
  004.33            681.327
  Зайцев В.Ф. Кодирование информации в ЕС ЭВМ. - М. : Радио и связь , 1986. - 104 c.
  004.4`415            681.3.04
  Зайцев Н.Г. Технология обработки данных в языковой форме. - К. : Тэхника , 1989. - 183 c.
  658.012.011.56.005 : 004.451.7
  Зайцев С.С. Транспортировка данных в сетях ЭВМ. - М. : Радио и связь , 1985. - 128 c.
  004.6            681.3
  Зайцев С.С. Сервис открытых информационно - вычислительных сетей : справочник / С.С.Зайцев, М.И.Кравцунов, С.В.Ротанов. - М. : Радио связь , 1990. - 235 c.
  004.7
  Закладний О.М. Енергозбереження засобами промислового електропривода : навч.посібник для вищ.навч.закл. / О.М.Закладний,А.В.Праховник,О.І.Соловей. - К. : Кондор , 2005. - 407 c.
  621.311.004.8:62-83
  Закревский А.Д. Логика распознания. - М. : Наука и техника , 1988. - 118 c.
  004.93            681.327
  Залещанский Б.Д. Кластерная технология и живучесть глобальних автоматизированных систем / Б.Д.Залещанский, Д.Я.Чернихов. - М. : Финансы и статистика , 2005. - 384 c.
  004.735.052.2
  Заморин А.П. Вычислительные машины,системы,комплексы : справочник / А.П.Заморин,А.А.Мячев,Ю.П.Селиванов; под ред.Б.Н.Наумова, В.В.Прижиялковского. - М. : Энергоатомиздат , 1985. - 264 c.
  004.231.2            681.32
  Заморин А.П. Толковый словарь по вычислительной технике и программированию.Основные термины:ок.3000 терминов / А.П.Заморин, А.С.Марков; под ред. М.Р.Шура-Бура. - К : Изд-во УСХА , 1989. - 220 c.
  004(038)            681.3
  Заморин А.П. Толковый словарь по вычислительной технике и программированию.Основные термины:ок.3000 терминов / А.П.Заморин, А.С.Марков; под ред.М.Р.Шура-Бура. - М. : Рус.яз. , 1987. - 221 c.
  004            681.3
  Заморин А.П. Толковый словарь по вычислительной технике и программированию. Основные термины : ок. 3 000 терминов / А.П.Заморин, А.С.Марков; под ред. М.Р.Шура-Бура. - М. : Рус.яз. , 1988. - 221 c. - (004(03).
  004(038)
  Запоминающие устройства : сб. ст. Вып.3 / под ред. Л.П.Крайзмера. - Л. : Энергия , 1970. - 152 c.
  004.33            681.2
  Зарубин И.Н. Экономия бензина при эксплуатации автомобиля / И.Н.Зарубин, Б.Ф.Конев. - 2-е изд . - М. : Науч.-техн.изд-во автотран.лит. , 1955. - 120 c. - (Б-ка шофера).
  629.33.063.6.004.18            629.113
  Застенкер Г.С. Организация и эксплуатация вычислительных установок : учебник для техникумов / Г.С.Застенкер, Л.С.Фельдман, С.Н.Помпеева. - М. : Статистика , 1980. - 279 c.
  004            681.3.008 : 658.5
  Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании : учеб.пособие для пед.вузов. - 2-е изд.,стер . - М. : Академия , 2005. - 189 c.
  37 : 004
  Защита информации в персональных ЭВМ / А.В.Спесивцев, В.А.Вегнер, А.Ю.Крутяков и др. - М. : Радио и связь: Веста , 1992. - 191 c. - (Б-ка системного программиста).
  004.056            681.3-181.4
  Заяць В.М. Функційне програмування : навч.посібник для вищ.навч.закл. - Львів : Бескид Біт , 2003. - 159 c.
  004.42            681.3.06
  Збірник задач з інженерної та комп`ютерної графіки : навч.посібник для вищ.навч.закл. / А.Є.Михайленко, В.М.Найдиш, А.М.Підкоритов, І.А.Скидан; за ред. В.Є.Михайленко. - К. : Вища шк. , 2003. - 159 c.
  76 + 004.92
  Звенигородский Г.А. Вычислительная техника и её применение : пособие для учителя. - М. : Просвещение , 1987. - 48 c.
  004            681.3
  Зверев А.Е. Преобразователи угловых перемещений в цифровой код / А.Е.Зверев, В.П.Максимов, В.А.Мясников. - Л. : Энергия , 1974. - 182 c.
  004.415.3            681.325
  Зейденберг В.К. Англо - русский словарь по вычислительной технике : ок.24 000 терминов. / В.К.Зейденберг, Ю.Л.Зиман, А.Н.Зимарев. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Русский язык , 1974. - 535 c.
  811.111=161.1(038) : 004            81.2Англ.+681.3
  Зеленко Г.В. Домашний компьютер / Г.В. Зеленко, В.В. Панов, С.Н. Попов. - М. : Радио и связь , 1999. - 140 c. - ((МБР: массовая радиобиблиотека. Вып. 1139)).
  004.382.7            681.322-181.4
  Зелинский С.Э. Автоматизация учета персонала : практ. пособие. - К. : ЦУЛ , 2003. - 676+ c.
  331.108.26 : 004            65.050.2
  Зелинский С.Э. ПК: устройства, периферия, комплектующие. - Х. : ФОЛИО , 2005. - 511 c. - (Учебный курс).
  004.3`14
  Зельднер Г.А. Лексикон. Компьютер для Носорога. - М. : ABF , 1995. - 248 c.
  004.382            681.332
  Земсков А.И. Электронные библиотеки : Учебник для вузов / А.И.Земсков , Я.Л.Шрайберг - М. : Либерея , 2003. - 352 c.
  004            78.34(2)я73
  Зиглер К. Методы проектирования программных систем / пер. с англ. М.В.Сергиевского и др.; под ред.:Я.А. Хетагурова. - М. . : Мир , 1985.
  004.45.001.63            681.3.06
  Злобін Г.Г Основи інформатики, комп`ютерної техніки і комп`ютерних технологій : підручник для вищ.навч.закл. - К. : Каравела , 2007. - 239 c.
  004(075.8)
  Знакомьтесь : персональная ЭВМ Корвет / С.А Ахманов,И.Г Персианцев,А.Т Рахимов; предисл.Е.П Велихова. - М. : Наука , 1989. - 236 c.
  004.382            681.322-181.4
  Знакомьтесь: компьютер / пер. с англ.К.Г.Батаева; под ред. В.М.Курочкина. - М. : Мир , 1989. - 238 c.
  004.382            681.3
  Золотницкий В.А Как продлить жизнь автомобиля. - М. : Ключ , 1992. - 80 c.
  629.331.1-181.4.004.5            629.114.6.004.5
  Зуев Е.А Расширяемый текстовый процессор Multi Edit. - М. : ЮНИТИ: Компьютер , 1994. - 349 c.
  004.383.1            681.3.06
  Зуев Е.А Язык программирования Тиrdо РаscаI 6.0. - М. : Унитех , 1992. - 298 c. - (Мир Turbo Pascal. Вып.1).
  004.43            681.3.06
  Зырянов Б.А. Методы и алгоритмы обработки случайных и детерминированных периодических процессов : учеб.пособие / Б.А Зырянов,С.М Власов,Э.В.Костромин. - Свердловск : Изд-во Урал.ун-та. , 1990. - 115 c.
  004.021            681.3.06
  Зырянов В.В. Электротехнические рвсчеты на программируемых микрокалькуляторах / В.В Зырянов, В.В Козырский, В.Ф Демиденко. - К. : Тэхника , 1989. - 150 c.
  004.388.2 : 621.3            681.321-181.48
  Ивани А. Элементы теоретического программирования : учеб.пособие для вузов / А.Ивани, Р.Л.Смелянский. - М. : Изд-во МГУ , 1985. - 193 c.
  004.42            681.3.06
  Иванов В.В. Методы вычислений на ЭВМ : справ. пособие / Ин-т кибернетики В.М.Глушкова. - К. : Наук. думка. , 1986. - 583 c.
  519.6 :004.382
  Иванов В.Н. Применение ЭВМ на автомобильном транспорте / В.Н. Иванов, А.А. Гаврилов. - М. : Транспорт , 1977. - 144 c. - (Гос.НИИ автомоб.тр-та).
  656.13 : 004.382.7
  Иванов В.С. Режим потребления и качество электроэнергии систем электроснабжения промышленных предприятий / В.С. Иванов, В.И. Соколов. - М. : Энергоатопизда , 1987. - 337 c.
  658.26 :621.331.004.18
  Игнатович В.Г. Регулировка и ремонт бытовой радиоэлектронной аппаратуры : учеб.пособие для техникумов для радиотехн.спец. / В.Г.Игнатович, А.И.Митюхин. - Минск : Вышэйш.шк. , 1993. - 367 c.
  621.396.6.004.67
  Изучение языков программирования в школе : пособие для учителя / Н.И.Шкиль и др. - К. : Рад.шк. , 1988. - 272 c.
  004.43            681.3.06
  Изучи Windows 95 наглядно / пер. с англ.А.А.Борисова; под ред.А.В.Ковалевского, О.О.Павлова. - К.; М.;СПб. : Диалектика , 1998. - 308 c.
  004.451.9 Windows            681.3.06
  Ильин О.П. Системы программного управления производственными установками и робототехническими комплексами : учеб.пособие для вузов / О.П.Ильин, К.И.Козловский, Ю.Н.Петренко. - Мн. : Высш.шк. , 1988. - 285 c.
  658.012.011.56:004
  Ильина О.П. Информационные технологии бухгалтерского учета. - СПб : Питер , 2001. - 684 c.
  657 : 004 : 002.5.002.5            65.052-51+681.3:002.5.002.5
  Ильяшов В.П. Конденсаторные установки промышленных предприятий. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 153 c. - (ЭТЭ. Экономия топлива и электроэнергии).
  621.319.4.004.18
  Имери Винс. Как сделать бизнес в Internet / Винс Имери; пер. с англ. - К.; М.; СПб. : Диалектика , 1998. - 463 c.
  004.738.5 : 004.77            65.050 _ 681.3.06
  Имитационное моделирование в оперативном управлении производством / Н.А.Саломатин, Г.В.Беляев, В.Ф.Петроченко, Е.В.Прошлякова. - М. : Машиностроение , 1984. - 208 c.
  658.5.01.56 + 004.94
  Ингиков.М.А Ремонт технических систем : учебник для вузов. - Л. : ВИКИ им.А.Ф.Можацского , 1978. - 322 c.
  658.588.8.004.67
  Инженерные расчеты на ЭВМ : справ.-пособие / под ред.В.А.Троицкого. - Л. : Машиностроение. , 1979. - 288 c.
  621.01 : 004.382.7            681.3
  Информатика : учеб. для экон. спец.вузов / Н.В. Макарова, Л.А. Матвеева, В.Л. Бройдо и др.; под ред. Н.В.Макаровой. - 3-е изд., перераб . - М. : Финансы и статистика , 2001. - 767 c.
  004.9            681.3
  Информатика для юристов и экономистов : учеб.курс / С.В.Симонович, Г.А.Евсеев, В.И.Мураховский, А.Ю.Казуто; под ред.С.В.Симоновича. - СПб.; М.; Х.; Мн : Питер , 2001. - 687 c.
  004.9 : 330: 34            681.3.06
  Информатика. Практикум по технологии работы на компьютере : учеб пособие для эконим. спец вузов / Н.В. Макарова, Е.И. Культышев, А.Г. Степанов. В.Л.Широков; под. ред. Н.В.Макаровой. - 3-е изд., перераб . - М. : Финансы и статистика , 2000. - 255 c.
  004.9            681.3
  Информатика: задачник - практикум : в 2 т. Т.1. : учеб.пособие для школ / Л.Залогова, М.Плаксич, С.Русаков и др.; под ред.И.Семакина, Е.Хеннера. - М. : Лаборатория базовых знаний , 1999. - 304 c.
  004.9(076.1)
  Информатика: задачник - практикум : в 2 т. Т.2. : учеб. пособие для школ / Л. Залогова, М. Плаксин, С. Русаков и др.; под ред И. Семакина, Е. Хеннера. - М. : Лаборатория базовых знаний , 1999. - 278 c.
  004.9 (076.1)
  Информационные системы и технологии в экономике : учебник для с/х вузов / Т.П. Барановская, В.И. Лойко, М.И. Семенов, А.И.Трубилин; под ред. В.И.Лойко. - 2-е изд., доп. и перераб . - М. : Финансы и статистика , 2005. - 413 c.
  004.78 : 33
  Информационные технологии в маркетинге : учеб. для экон. спец. вузов / Г.А. Титоренко, Г.Л. Макарова, Д.М. Дайитбегов и др.; под ред.Г.А. Титоренко. - М. : ЮНИТИ - ДАНА , 2001. - 335 c.
  004.9 : 339.138            65.290- 22+65с
  Иорданский М.А. Программирование на языке АП для Наири : учеб. пособ. для вузов. - М. : Наука , 1983. - 111 c.
  004.42            681.3.06
  Иоффе А.Ф. Персональные ЭВМ в организационном управлении. - М. : Наука , 1988. - 207 c. - (Экон.- мат.б-ка)).
  651.012.4 : 004.382.7
  Исида Х. Программирование для микрокомпьютеров / Харухиса Исида; пер. с яп. Э.К. Николаевой; под.ред.Н.Г.Волкова. - М. : Мир , 1986. - 222 c.
  004.42            681.3.06
  Использование Microsoft Office 97: профессиональній выпуск / Джим Бойс, Скотт Фаллер, Ред Гилген и др.; пер.с англ. - К.; М.; СПб. : Вильямс , 1998. - 1120 c.
  004.428.2 Office            681.3.06
  Использование Microsoft Windows 95 / Рон Персон, Роберт Восс и др.; пер.с англ. - 2-е изд . - К.;М.;СПб : Вильямс , 1998. - 877 c.
  004.451.9 Windows 95            681.3.06
  Использование Turbo Assembler при разработке программ / сост.: А.А. Чекатков. - К. : Диалектика , 1995. - 284 c.
  004.43 Assembler            681.3.06
  Исследование динамических систем на ЭВМ / отв. ред.: Н.Т. Бруневич, В.И. Сергеев. - М. : Наука , 1982. - 144 c.
  621 : 534 : 004.382.7            621 : 534 : 681.3
  Исследование и решение задач прикладной механики на ЭВМ : сб. ст. / отв. ред. Н.Г. Бруевич, В.И. Сергеев. - М. : Наука , 1985. - 128с. c.
  621.01 : 004.382.7            621.01:681.3
  Итин А.М. Наладка и эксплуатация токарных многошпиндельных полуавтоматов / А.М. Итин, Ю.Я. Родичев. - М. : Машиностроение , 1977. - 136 c.
  621.941.235.004
  Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту : навч.посібник. - К. : Знання - Прес , 2003. - 349 c.
  657 : 004            65.052 : 65с
  Інформатизація управління соціальними системами.Організаційно - правові питання теорії і практики : навч.посібник / В.Д.Гавловський, Р.А.Калюжний, В.С.Цимбалюк та ін.; за ред. М.Я.Швеця, Р.А.Калюжного. - К. : МАУП , 2003. - 332 c.
  351 : 004
  Інформатика для економістів : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.М.Беспалов, А.Ю.Вакула, А.М.Гострик та ін. - К. : Центр учбов. літ. , 2003. - 786 c.
  004 : 330( 075.8 )
  Інформатика та обчислювальна техніка : короткий тлумачний словник / В.П.Гондюл, А.Г.Дерев`янко, В.В.Матвєєв, Ю.З.Прохур; за ред. В.П.Гондюла. - К. : Либідь , 2000. - 319 c.
  004            681.3
  Інформатика. Комп`ютерна техніка. Комп`ютерні технології : підручник для вищ.навч.закл. / В.А. Баженов, П.П. Лізунов, А.С. Резніков та ін. - 2- ге вид . - К. : Каравела , 2007. - 639 c.
  004
  Інформатика. Комп`ютерна техніка. Комп`ютерні технології : посібник / В.В.Браткевич, М.В.Бутов, І.О.Золотарьова; за ред.О.І.Пушкаря. - К. : Академія , 2001. - 694 c. - (( Сер.``Альма-матер`` )).
  004            681.3
  Інформатика. Комп`ютерна техніка. Комп`ютерні технології : підручник для вищ.навч.закл. / В.В.Браткевич, М.В.Бутов, І.О.Золотарьова та ін.; за ред.О.І.Пушкаря. - К. : Академія , 2002. - 703 c.
  004            681.3
  Інформаційні системи і технології в економіці : посібник для вищ.навч.закл. / В.С.Пономаренко, Р.К.Бутова, І.В.Журавльова та ін.; за ред. В.С.Пономаренка. - К. : Академія , 2002. - 542 c. - (Альма-матер).
  004 : 330            65с
  Кабалевский А.Н. Малые ЭВМ: функции проектирования. - М. : Наука , 1986. - 224 c.
  004.382.7-181.4.001.6            681.3.001.6
  Кабеш К. Аналого - цифровые вычислительные системы / сокр.пер.с чеш.А.И.Журавлева; под ред.И.М.Витенберга. - М. : Радио и связь , 1983. - 149 c.
  004.387            681.34
  Каган Б.М. Цифровые вычислительные машины и системы : учеб.пособие для вузов / Б.М.Каган, М.М.Каневский; под ред.Б.М.Кагана. - 2-е изд., перераб . - М. : Энергия , 1974. - 680 c.
  004.382.7            681.31
  Каган Б.М. Электронные вычислительные системы : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1985. - 552 c.
  004            681.3
  Каган Б.М. Основы эксплуатации ЭВМ : учеб.пособие для вузов / Б.М.Каган., И.Б.Мкртумян; под ред. Б.М.Кагана. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 430 c.
  004.382.7.004            681.3.004
  Каган Б.М. Основы эксплуатации ЭВМ : учеб.пособие для вузов / Б.М.Каган, И.Б.Мкртумян; под ред. Б.М.Кагана. - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 376 c.
  004.382.7            681.3.004
  Каганов В.И. Компьютерные вычисления в средах EXEL и MathCAD/ - М. : Горячая линия - Телеком , 2003. - 328 c.
  004.451            681.3.06
  Каганов В.И. Компьютерные вычисления в средах Еxel и Mathad - М. : ’’Горячая линия’’ , 2003. - 328 c.
  004.42
  Калабеков Б.А. Цифровые устройства и микропроцессорные системы : учебник для сред.спец.учеб.заведений связи. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Радио и связь , 1997. - 336 c.
  [004.31 + 004.272.4-181.48] : 621.382.049.771.14            681.325.5-181.4
  Калабеков Б.А. Цифровые устройства и микропроцессорные системы : учебник для электротехн.техникумов связи / Б.А.Калабеков, И.А.Мамзелев. - М. : Радио и связь , 1987. - 400 c.
  [004.31+004.272.4-181.48] : 621.382.049.771.14            [681.322+ 621.325.5] : 621.382
  Калабеков Б.А. Микропроцессоры и из применение в системах передачи и обработки сигналов : учеб.пособие для вузов. - М. : радио и связь , 1988. - 368 c.
  004.31-181.4            681.325.5-181.4
  Каліон В.А. Основи інформатики. Структурне програмування на Паскалі : практикум. / В.А. Каліон, О.І. Черняк, О.М. Харитонов. - К. : Центр навч. літ. , 2007. - 244 c.
  004.43
  Камінський А.В. Математичне та комп`ютерне моделювання процесів оптимізації центрування електричних мереж : монографія / А.В.Камінський, Б.І.Мокін. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2005. - 122 c.
  621.316 : 004.942
  Капиев Р.Э. Измерительно - вычислительные комплексы. - Л. : Энергоатомиздат , 1988. - 176 c.
  004.41            681.31
  Каплун А.Б. ANSYS в руках инженера : практич. руководство / А.Б. Каплун, Е.М. Морозов, М.А. Олферьева. - М. : Едиториал УРСС , 2003. - 269 c.
  004            681.3.06
  Каратыгин С. Visual Fox Pro 5. Полное руководство пользователя с примерами / С. Каратыгин, А. Тихонов, Л. Тихонова. - М. : БИНОМ , 1997. - 730 c.
  004.43            681.3.06
  Карлберг К. Бизнес- анализ с помощью Excel 2000 / пер. с англ. Н.М.Макаровой, О.И.Медведь, Л.Б.Тавровской; под общ. ред. В.В.Александрова. - М. : Вильямс , 2000. - 479 c.
  004.428.2 Excel + 658.14/.17.012.12
  Карлберг К. Бизнес- анализ с помощью Excel / пер. с англ.Н.М.Макаровой, О.И.Медведь, Л.Б.Тавровской; под общ. ред В.В.Александрова, О.В.Остапец. - К. : Диалектика , 1997. - 439 c.
  004.428.2 Excel : 658.14/17.012.12
  Карначук В.П. Основы применения ЭВМ : учеб. пособ. для вузов / В.П. Карначук, И.Н. Сваровский, И.Д. Суздальницкый - М. : Радио и связь , 1988. - 227 c.
  004.382.7            681.3.004.14
  Карпов Б. Visual Basic 6 : спец.справочник. - СПб : Питер , 2000. - 415 c.
  004.43            681.3.06
  Карцев М.А. Архитектура цифровых вычислительных машин. - М. : Наука , 1978. - 295 c.
  004.2            681.3
  Касаткин А.И. Профессиональное программирование на языке Си.Управление ресурсами : справ.пособие. - Мн. : Высш.шк. , 1992. - 432 c.
  004.42 : 004.43            681.3.06
  Касаткин В.Н. Через задачи - к программированию. Для ст. шк.возраста. - К. : Рад.шк. , 1989. - 128 c. - (().
  004.42            681.3.06
  Касьянов В.Н. Сборник заданий по практикуму на ЭВМ : учеб.пособие для вузов / В.Н.Касьянов,В.К.Сабельфельд - М. : Наука , 1986. - 272 c.
  004.382.7            681.3
  Кауфельд Дж. Fox Pro 2.6 for WINDOWS для ``Чайников`` / Джон Кауфельд. - К. : Диалектика , 1996. - 265 c.
  004.43            681.3.06
  Кафтанюк Ю.А. Вычислительная техника на автомобильном транспорте:повышение эффективности использования. - М. : Транспорт , 1985. - 183 c.
  656.13 : 004
  Кахро М.И. Инструментальная система программирования ЕС ЭВМ(ПРИЭ) / М.И.Кахро,А.П.Калья,Э.Тыугу. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Финансы и статистика , 1988. - 181 c.
  004.42            681.3.06
  Качан В.К. Диспетчерские магнитофоны гражданской авиации / В.В.Качан, В.В.Сокол, Ю.В.Зиненко. - М. : Транспорт , 1972. - 144 c.
  629.7 : 681.846 : 656.071.7.004.2
  Кейлингерт П. Элементы операционных систем. Введение для пользователя / пер. с англ..Л.Лисса, С.П.Тресковой; под ред.Л.Б.Эфроса. - М. : Мир , 1985. - 295 c.
  004.451            681.3.066
  Кейслер С. Проектирование операционных систем для малых ЭВМ / пер. с англ. - М. : Мир , 1986. - 680 c.
  004.451.001.63            681.3.066.001.63
  Кенин А.М. Окно в мир компьютеров / А.М.Кенин, Н.С.Печенкина. - 3-е изд.,доп. и перераб . - Екатеренбург : Деловая кн. , 1996. - 491 c.
  004.382.7            681.3
  Кео Д. Visual Fox Pro 5 для `чайников` / пер.с англ. - К. : Диалектика , 1997. - 288 c.
  004.65            681.3.06
  Керниган Б.В. Инструментальные средства программирования на языке Паскаль / Б.В.Керниган, Ф.Дж. Плоджер; пер. с англ.В.А.Волынского ; под ред.Б.А.Ашкинази. - М. : Радио и связь , 1985. - 313 c.
  004.43            681.3.06
  Керниган Б.В. Элементы стиля программирования / Б.В.Керниган,Ф.Дж.Плоджер; пер. с англ. В.А. Волынского ;под ред.Б.А. Кузьмина. - М. : Радио и связь , 1984. - 158 c.
  004.42            681.3.06
  Керниган Б.В. Язык программирования СИ. Задачи по языку СИ / Б.Керниган, Д.Ритчи, А.Фьюэр; пер. с англ. Д.Б.Подшивалова, В.А.Иващенко. - М. : Финансы и статистика , 1985. - 279 c.
  004.43            681.3.06
  Кетков Ю.Л. Диалог на языке Бейсик для мини и микро-ЭВМ. - М. : Наука , 1988. - 367 c.
  004.43            681.3.06
  Кибернетика. Микрокалькуляторы в играх и задачах - М. : Наука , 1986. - 160 c. - (`Кибернетика-неограниченные возможности и возмож.о).
  004.388.2            681.321-181.48
  Киевский С.В. Самоучитель по работе с программой ``1C:Бухгалтерия``.Для пользователей версий:5.0 и Проф-2 для DOS,6.0 и Проф - 6.0 для Windows и Windows 95 (локальных и сетевых). - М. : Компьютер-пресс
  657 : 004            65.052+681.3.06
  Кириличев А.М. Основы вычислительной техники. : учебник для техникумов. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Недра , 1988. - 350 c. - (Среднетехн.образование).
  004            681.322
  Кирьянов Д.В. Самоучитель Mathcad 12. - СПб : БХВ-Петербург , 2004. - 559 c.
  004.42            681.3.06
  Кичев Г.Г. Архитектура и аппаратные средства мини-ЭВМ СМ-1600 : учеб.пособие / Г.Г.Кичев, Л.П.Некрасов. - М. : Машиностроение , 1988. - 440 c.
  004.2/.3            681.3 : 621.382.049.77
  Кичигин А.Ф. Глобальная энергия в энергосбережении добычи и обработки материалов : монография / А.Ф.Кичигин, Д.А.Егер, А.Г. Ивченко. - К. : Кондор , 2008. - 401 c.
  621.311.004.18 : 622.2
  Клевицкий Г.С. Персональная ЭВМ проектировщика / Г.С.Клевицкий, В.Б.Хейфиц, коллектив япон. авторов под рук. Е Одзи; под общ.ред.Г.С.Клевицкого. - М. : Стройиздат , 1990. - 273 c. - (Вычислит. техника в стр-ве).
  004.382.7 : 721.021            681.322-181.4 : 721.021
  Клейман Г.М. Школы будущего: компьютеры в процессе обучения : пер.с англ.М.Г.Логунова / под ред.Б.А.Кузьмина - М. : Радио и связь , 1987. - 177 c.
  004.382.7 : 371            681.3:72.202.4
  Клейнрок Л. Вычислительные системы с очередями / пер.с англ. под ред.Б.С.Цыбакова. - М. : Мир , 1979. - 600 c.
  004.78 : 004.422.636.5            681.3
  Кленников Е.В. Устройство, обслуживание и ремонт автомобилей : учебник для подготовки рабочих на производстве / Е.В.Кленников, Е.Г.Суденков. - М. : Высш. шк. , 1975. - 287 c.
  629.331.004.54.004.67            629.113.004.4/.5
  Клоксин У. Программирование на языке Пролог / У.Клоксин, К.Меллиш; пер.с англ.А.В.Горбунова, М.М.Комарова ;под ред.А.К.Платонова, Ю.М.Лазутина. - М. : Мир , 1987. - 336 c. - (Мат.обеспечение ЭВМ).
  004.43            681.3.06
  Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ. Т.1. Основные алгоритмы / пер.с англ.Г.П.Бабенко,Ю.М.Баяковского ; под ред.К.И.Бабенко, В.С.Штаркмана. - М. : Мир , 1976. - 735 c.
  004.021            681.3
  Кобол.Программирование : учеб.пособие для вузов / Е.Л.Ющенко,Л.П.Бабенко,В.В.Андриевская и др.; под ред.Е.Л.Ющенко. - 3-е изд., перер.и доп . - Киев : Вища шк. , 1978. - 407 c.
  004.43            681.3.06
  Кобрина Г.А. Техника вычислений : учебник для электротехникумов связи / Г.А.Кобрина, Н.П.Нафикова. - М. : Радио и связь , 1986. - 288 c.
  004            681.3
  Коваленко М.М. Комп`ютерні віруси і захист інформації : навч.посібник. - К. : Наук. думка , 1999. - 268 c.
  004.491.22 + 004.053.57            681.3.067
  Коваленков Л.Л. Цифровая магнитная запись в инфармационно - измерительной технике. - М. : Машиностроение , 1989. - 264 c.
  621.377 : 004.231.2            621.377 : 681.327
  Коваль Г.И. Программирование в системе виртуальных машин ЕС ЭВМ : справ.издание / Г.И.Коваль, Т.М.Коротун, Е.М.Лаврищева. - М. : Финансы и статистика , 1990. - 254 c.
  004.42            681.3.06
  Кодирование данных в информационных регистрирующих системах / А.П. Страхов, Б.Я. Литциндер, Ю.Е. Орлович, Ю.А. Оторожук. - К. : Техніка , 1975. - 127 c.
  004.415.3            681.3
  Кодирование информации: двоичные коды. : справочник. / Н.Т. Березюк, А.Г. Андрущенко, С.С. Мощицкий и др.; под ред. проф. Н.Т. Березюка. - Х. : Вища шк. , 1978. - 251 c.
  004.415.3            681.32
  Кожарский Г.В. Методы автоматизированного проектирования источников вторичного электропитания / Г.В. Кожарский, В.И. Орехов. - М. : Радио и связь , 1985. - 184 c.
  621.396.6.001.63:004
  Кожевникова Г.П. Структуры данных и проектирование эффективной вычислительной среды. - Львов : Вища шк. , 1986. - 175 c.
  004.422.63            681.3.06
  Козлов Д.А. Энциклопедия компьютерных вирусов / Д.А. Козлов, А.А. Парандовский, А.К. Парандовский. - М. : СОЛОН-Р , 2001. - 457 c.
  004.491.22(031)            681.3.067
  Козловский Е.А. Norton Commander 4.0: Руководство к действию для крутых, всмятку и почти сырых юзеров. - М. : ABF , 1995. - 138 c.
  004.453            681.322-181.4
  Козырев А.А. Информатика : конспект лекций / А.А. Козырев, А.П. Юдин. - СПб. : Изд-во Михайлова В.А. , 2000. - 46 c. - (Высш.проф.образование.).
  004            681.3.06
  Кокорев А.С. Электрослесарь по ремонту электрических машин : учеб. для сред. ПТУ. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1987. - 175 c.
  621.313.004.67
  Кокс Дж. Microsoft Excel 97.Краткий курс : пособ. для ускоренного обучения / Джойс Кокс, Кристина Дадлей, Полли Урбан. - СПб. : Питер , 1998. - 246 c.
  004.422.83            681.3.06
  Колесников А. EXCEL 97: Русифицированная версия. - К. : ВНV , 1998. - 477 c.
  004.422.83            681.3.06
  Колесников А. EXCEL 97: Русифицированная версия. - К. : Изд. группа ВНV , 1997. - 477 c.
  004.422.83            681.3.06
  Колесников А. Excel 7.0 для Windows 95. / А. Колесников, А. Пробитюк. - К. : Торг.-изд. бюро ВНV , 1996. - 462 c.
  004.422.83            681.3.06
  Колесниченко Б.В. Расчеты электрических сетей на программируемых микрокалькуляторах : учеб. пособ.для вузов / Б.В.Колесниченко, Л.И.Петренко. - К. : Вища шк. , 1988. - 207 c.
  621.311.1.001.24 : 004.388.2
  Колесниченко О. Лазерные принтеры / О. Колесниченко, М. Шарыгин, И. Шишигин. - СПб. : ВНV-Санкт-Петербург , 1997. - 272 c.
  004.356.2            681.327.11
  Колисниченко Д.Н. PHP 5 : самоучитель. - СПб : Наука и Техника , 2007. - 631 c.
  004.43
  Колобов М.П. Эксплуатационные материалы для автомобилей и специальных машин : учеб.пособие для автомоб.и техн. школ ДОСААФ. - М : ДОСААФ , 1987. - 167 c.
  629.331.002.3.004: (621.431.73-6 : 621.892.097.2) +
  Колодницький М.М. ТехнІчне та програмне забезпечення комп`ютерних інформаційних технологій : навч.посібник для вищ.навч.закл. - Житомир : ЖІТІ , 1995. - 231 c.
  004            681.3
  Колосов В.Г. Проектирование узлов и систем автоматики и вычислительной техники : учеб.пособие для вузов / В.Г.Колосов,В.Ф.Мелехин. - Л : Энергоатомиздат , 1983. - 255 c.
  681.51.001.63 + 004.231.2            681.51.001.63+681.322.001.63
  Колосюк Д.С. Автотракторные топлива и смазочные материалы : учебник для втузов / Д.С.Колосюк,А.В.Кузнецов. - К : Вища школа , 1987. - 191 c.
  629.3.002.3.004 + 621.431.73-6+621.892.097.2
  Колчин А.В. Датчики средств диагностирования машин : учеб.пособие для сред.ПТУ. - М. : Машиностроение , 1984. - 117 c.
  621.004.58
  Коляда В. Современные стиральные машины : в 2 т. Т.1. - М. : СОЛОН-Р , 2001. - 192 c. - (Ремонт`.Вып.№ 53.).
  648.234.004.6
  Коляда В. Современные стиральные машины : в 2 т. Т.2. - М : СОЛОН-Р , 2001. - 207 c. - (Ремонт`.Вып.№ 54.).
  648.234.004.6
  Комплексы средств отображения информации / В.Н. Ревенко, В.М. Сегал - М. : Радио и связь , 1985. - 216 c.
  004.33/.35:658.012.11.56.005
  Компьютер для студентов, аспирантов и преподавателей : самоучитель / под ред.В.Б.Комягина. - М. : ТРИУМФ , 2001. - 652 c.
  004.382.7            681.3-181.4
  Компьютеризация банковской деятельности / Г.А.Титоренко, В.И.Суворова, И.Ф.Возгилевич и др.; под ред.Г.А.Титоренко. - М. : Финстатинформ , 1997. - 304 c.
  336.71 : 004
  Компьютерные сети : учеб.курс для самост. подготовки / Microsoft Corporation; пер. с англ. под общ. ред. О.А.Богомолова/ - М : Рус.Редакция : Channel LTD , 1997. - 658 c.
  004.7            681.3
  Компьютеры : в 3 т. Т.1. : справ. руководство / под ред.Г.Хелмса ; пер. англ. под ред.И.О.Атовмяна. - М. : Мир , 1986. - 413 c.
  004.382            681.3
  Компьютеры : в 3 т. Т.2. : справ. руководство / под ред. Г.Хелмса; пер.с англ. М.Г.Фуругяна под ред.В.В.Василькова. - М. : Мир , 1986. - 440 c.
  004.382            681.3
  Компьютеры : в 3 т. Т.3. : справ. руководство / под ред.Г.Хелмса: пер.с англ. под ред. В.Г.Потемкина. - М. : Мир , 1986. - 403 c.
  004.382            681.3
  Компьютеры и автоматизация инженерного труда : сб. ст. / АН СССР. - М : Наука , 1990. - 141 c. - (Кибернетика-неогранич.возможности и возмож.огранич).
  004.382            681.3
  Компьютеры и нелинейные явления. Информатика и современное естествознание : сб. ст. / АН СССР. - М : Наука , 1988. - 192 c. - (Кибернетика-неогранич.возможности и возмож.огранич).
  004.382 : 5            681.3 : 5
  Компьютеры на СБИС : в 2 т. Т.1. / Т.Мотоока, С.Томита, Х.Танака и др.; пер.с яп. - М. : Мир , 1988. - 388 c.
  004.382 : 621.382.049.771.14            681.3:621.382.049.771.14
  Компьютеры на СБИС : в 2 т. Т.2. / Т.Мотоока, Х.Хорикоси, М.Сакаути; пер. с яп. - М. : Мир , 1988. - 336 c.
  004.382 : 621.382.049.771.14
  Комп`ютеризовані регіональні системи державного моніторінгу поверхневих вод : моделі,алгоритми,програми : монографія / В.Б.Мокін, М.П.Боцула, Г.В.Горячев та ін.; за ред.В.Б.Мокіна. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2005. - 309 c. - ((Вінницький нац.техн.ун-т)).
  004 : 556.5.01
  Комп`ютерний словник / пер.з англ. В.О.Соловйова. - К : Україна , 1997. - 470 c.
  004            681.3
  Комягин В.Б. Современный самоучитель работы на персональном компьютере. Быстрый старт / В.Б.Комягин, А.О.Коцюбинский. - 4-е изд., перераб.и доп . - М : Триумф , 1997. - 400 c.
  004.382.7            681.3
  Комягин В.Б. 3D Studio, версия 4 : практ.пособие. - М. : ЭКОМ , 1996. - 317 c.
  004.92
  Кондратенко Ю.П. Verilog - HDL для моделирования и синтеза цифровых электронных схем : учеб.пособие / Ю.П.Кондратенко, В.В.Мохор, С.А.Сидоренко; под ред. Ю.П.Кондратенко. - Николаев : Изд-во НГТУ им. П.Могилы , 2002. - 206 c.
  004.43 : 004.896
  Кондратьев А.С. Физика и компьютер / А.С.Кондратьев, В.В.Лаптев; Ленингр.гос.педагогич.ин-т им.А.И.Герцена. - Л. : Изд-во ЛГУ , 1989. - 324 c.
  53 + 004
  Конопка Р. Создание оригинальных компонентов в среде Delphi / Рэй Конопка; пер. с англ. И.Е.Онищенко, Ю.И.Корниенко; под ред. Ю.Н.Артеменко. - К. : НИПФ-ДиаСофт Лтд - 512 c.
  004.422.8            681.3.06
  Константинов В.С. Работа с наборами данных на микро ЭВМ на базе языка бейсик / В.С.Константинов, Н.С.Рожнова. - М. : Финансы и статистика , 1989. - 221 c.
  004.6 + 004.43            681.3.06
  Контроль та керування корпоративними комп`ютерними мережами: інструментальні засоби та технології : навч.посібник / А.М.Гуржій, С.Ф.Коряк, В.В.Самсонов, О.Я.Скляров. - Х. : Компанія СМІТ , 2004. - 543 c.
  004.7
  Копилевич Э.В. Дигностика подвески автомобилей / Э.В.Копилевич, М.А.Пурик, С.А.Федоров. - М. : Транспорт , 1974. - 52 c. - (Гос.науч.-исслед.ин-т автомоб.транспорта-НИИАТ,Лен).
  629.331.027.004.58            629.113.012.8.004.58
  Копылов И.П. Применение вычислительных машин в инженерно - экономических расчетах:Электрические машины : учебник для электромех.спец.вузов - М. : Высш.шк. , 1980. - 263 c.
  621.313.001.24 : 004
  Копытов Ю.В. Экономия электроэнергии в промышленности : справочник / Ю.В.Копытов,Б.А.Чуланов. - 2-е изд.,переаб.и доп . - М. : Энергоатимиздат , 1982. - 109 c. - (Экономия топлива и электроэнергии).
  621.311.004.18 : 658.26(035.5)
  Кораблев В.П. Экономия электроэнергии в быту. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 96 c. - (Экономия топлива и электроэнергии).
  621.311.004.10 : 64
  Кормич Б.А. Інформаційна безпека : організаційно-правові основи : навч.посібник для вищ. навч. закл. - К . : Кондор , 2008. - 382 c.
  343.353.12 : 351.864.1: 004.056](075.8)
  Королькова В.И. Электробезопасность на промышленных предприятиях. - 5-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1971. - 522 c.
  658.345 : 621.31.004
  Корочкин А.В. Ада 95. Введение в программирование. - К. : Світ , 1998. - 240 c.
  004.43            681.3.06
  Коррозия автомобилей и ее предотвращение / Т.Бестек, Е.Бриннек, Е.Иванов; пер.с польск. Ю.И.Кузнецова. - М. : Транспорт - 255 c.
  629.331.004.5/.6 : 620.193
  Корчак А.Е. Язык программирования Бейсик для микро ЭВМ / Междунар.центр науч.и техн.информации; Междунар.науч.исслед.ин-т проблем управления. - М. : Б.и. , 1988. - 131 c.
  004.43            681.3.06
  Корытин А.М. Расчет на ЭВМ промышленных электроприводов / А.М.Корытин, Ю.Н.Денисенок, В.М.Ситниченко. - К. : Техніка , 1984. - 111 c.
  62-83.001.24 : 004.382.7
  Корячко В.П. Микропроцессоры и микро ЭВМ в радиоэлектронных средствах : учебник для вузов. - М. : Высш.шк. , 1990. - 407 c.
  [681.325.5-181.4 + 004.382.7]:621.37/.39
  Коснёвски Ч. Занимательная математика и персональный компьютер: / Чес Коснёвски; пер.с англ. И.А.Маховой; под ред. Ю.М.Баяковского. - М. : Мир , 1987. - 182 c. - (Современная математика).
  51-8+ 004.382.7            51-8 +681.32
  Кострыкин Г.А. WORD 7.0 for Windows `95: новые возможности. - М. : ACADEMIA; Нолидж , 1996. - 335 c.
  004.428.2 Word 7.0            681.3.06
  Костюк В.И. Проектирование информационных моделей в гибких системах / В.И.Костюк, А.И.Дешко, Б.В.Игнетенко. - К. : Вища шк. , 1987. - 176 c.
  004652 : 658.52.011.56.012.3            681.3.016 : 658.52.011.56.012.
  Коутс Р. Интерфейс `Человек- компьютер` / Р.Коутс, И.Влейминк; пер. с англ.Г.Н.Коноплева и др.;под ред.В.Ф.Шаньгина. - М. : Мир , 1990. - 501 c.
  004.5            681.327
  Коффран Дж. Расширение микропроцессорных систем / Дж.Коффран, В.Лонг; пер. с англ.В.П.Нестерова; под ред.П.В.Нестерова. - М. : Машиностроение , 1987. - 320 c.
  004.31-181.48 : 621.382.049.771.14            681.327.8:621.382.049.771.14
  Коцюбинский А.О. Современный самоучитель работы в сети Интернет.Быстрый старт / А.О.Коцюбинский, С.В.Грошев. - 2-е изд . - М. : Триумф , 1997. - 408 c.
  004.738.5            681.3.06
  Коцюбинский А.О. Хрестоматия работы на компьтере : практ.пособие / А.О.Коцюбинский,С.В.Грошев. - М. : ТРИУМФ , 2002. - 631 c.
  004.382.7            681.3-181.4
  Кочетков Г.Б. Могущество и бессилие компьютера. О комьютеризации экономики капиталист.стран. - М. : Политиздат , 1988. - 80 c.
  004.382.7            681.321
  Кравцов О.Л. Начальный курс пользователя ПК : практ.пособие. - Сумы : Университетская книга , 2000. - 72 c.
  004.382.7            681.3
  Кравчук С.О. Основи комп`ютерної техніки. Компоненти, системи, мережі : навч.посібник для вищ.навч.закл. / С.О.Кравчук, В.О.Шопін. - К. : Каравела , 2006. - 343 c.
  004.7
  Крайзмер Л.П. Информатика и вычислительная техника. - Л. : Лениздат , 1988. - 266 c.
  004            681.3
  Краковяк С. Основы организации и функционирования ОС ЭВМ / пер. с фр. - М. : Мир , 1988. - 478 c.
  004.451            681.3.066
  Кренкель Т.Э. Персональные ЭВМ в инженерной практике : справочник / Т.Э.Кренкель, А.Г. Каган, А.М. Тараторин. - М. : Радио и связь , 1989. - 315 c.
  004.382.7            681.322-181.4
  Кретова Г.А. Спецпрактикум на мини- и микро- ЭВМ : учебн. пособ. для вузов / Г.А.Кретова, М.В. Одевская, Г.Г. Осика - М. : Финансы и статистика , 1987. - 150 c.
  004.382.7            681.3.06
  Кречко Ю.А. Автокад: курс практической работы / Ю.А.Кречко, В.В.Полищук. - М. : Диалог-МИФИ , 1994. - 256 c.
  004.43            681.3.06
  Кривоногов Ю.А. Мини - и микро - ЭВM: номенклатура и технико - эксплуатационные характеристики : справочник / Ю.А.Кривоногов, А.А.Морозов; под ред. В.В. Свиридова. - К. : Вища шк. , 1990. - 287 c.
  004.382.7 +004.382.4            681.3-181.4
  Кривоногов Ю.А. Технические средства связи АСУ. - К. : Техніка , 1977. - 133 c.
  658.012.011.56 : 004
  Криницкий Н.А. Програмирование и алгоритмические языки / Н.А.Криницкий, Г.А. Миронов, Г.Д. Фролов; под ред. А.А.Дородницына. - 2-е изд. перераб. и доп . - М. : Наука , 1979. - 509 c.
  004.43            681.3.06
  Крупельницький Л.В. Аналого - цифрові пристрої систем, що самокоригуються,для вимірювань і оброблення низькочастотних сигналів : монографія / Л.В.Крупельницький, О.Д.Азаров. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2005. - 166 c. - (Вінницький нац. техн. ун-т).
  004.387            681.335.2
  Кудрявцев Е.М Оформление дипломного проекта на компьютере. - М. : ДМК Пресс , 2004. - 223 c.
  004.91 : 378.2
  Кузнецов А.И. Ремонт дорожно - строительных машин : учебник для техникумов. - М. : Транспорт , 1973. - 232 c.
  625.7.085.004.67
  Кузнецов С.Л. Компьютеризация делопроизводства - М. : Бизнес-школа; Интел-Синтез , 1997. - 171 c.
  651.4/.9 : 004            65.050.2
  Кузьменко В.И. Решение на ЭВМ задач пластического деформирование : справочник / В.И.Кузьменко, В.Ф.Балакин. - К. : Техника , 1990. - 134 c.
  621.7 : 004.382.7
  Кузьмин И.В. Основы теории информации и кодирования : учебник для вузов / И.В.Кузьмин, В.А.Кедрус. - 2-е изд. перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1986. - 238 c.
  621.391.1 + 004.415.3
  Кулаков А.Ф. Управление качеством программных средств ЭВМ - К. : Техника , 1989. - 216 c.
  004.4 : 658.62.018.011.2            681.3.06 : 658.62.018.011.2
  Кулаков В. Программирование на аппаратном уровне : спец.справочник - СПб : Питер , 2001. - 496 c. - (Справочник).
  004.42            681.3.06
  Кулаков Ю.А. Компьютерные сети / Ю.А.Кулаков, Г.М.Луцкий. - К. : Юниор , 1998. - 381 c.
  004.7            681.3.06
  Кулаков Ю.А. Локальные сети : учеб.пособие / Ю.А.Кулаков, Г.М.Луцкий. - К. : Юниор , 1998. - 327 c.
  004.725.5            681.3.06
  Куланин Е.Д. Микрокалькуляторы в курсе математики.Сборник задач : учеб.пособие для сред.спец.учеб.заведений / Е.Д.Куланин, Н.Н.Лемешко, В.Л.Шамшурин. - М. : Высш.шк. , 1989. - 174 c.
  51 : 004.388.2
  Кулик А.Я. Адаптивні алгоритми передавання інформації : монографія. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2003. - 213 c.
  004.021
  Кульба В.В. Резервирование данных в сетях ЭВМ / В.В.Кульба, С.К.Сомов, А.Б.Шелков. - Казань : Изд. Каз. ун-та , 1987. - 175 c.
  004.056.3            681.3.016
  Культин Н.Б. С/C++ в задачах и примерах. - СПб. : БХВ-Петербург , 2006. - 281 c.
  004.43
  Куправа Т.А. Создание и программирование баз данных средствами СУБД dBase III Plus, FoxBase Plus,Clipper. - M : Мир , 1991. - 110 c.
  004.6            681.3.016
  Куприянова Л.М. Программирование, алгоритмические языки и вычислительная математика : учеб.пособие для техникумов. - М. : Финансы и статистика , 1985. - 223 c.
  004.42+ 004.43            681.3.06
  Кутер М.И. Эксплуатация ЭВМ в условиях хозяйственного расчета - М. : Финансы и статистика , 1990. - 142 c.
  681.3.004
  Куценко В.М. Импульсные и цифровые узлы ЭВМ и техники связи. Лаб.практикум : учеб.пособие для вузов / В.М.Куценко, А.В.Згурский, Л.Д.Стащук. - К. : Вища шк. , 1989. - 156 c.
  004.725.4 : 004.087.2: 004.382 : 621.374
  Лабораторний практикум з інформатики та комп`ютерних технологій : навч.посібник / В.В. Браткевич, І.О.Золотарьова, В.Є.Климнюк та ін; за ред. О.І.Пушкаря - Харьків : ВД `ІНЖЕК` , 2003. - 417 c.
  004.65
  Лабораторный практикум по математическому обеспечению ЭВМ Т.1. Программирование ввода - вывода : учеб. пособие / М.К. Буза, А.Л. Духович, Л.В. Певзнер, В.В. Рябый. - Минск : Высш. шк. , 1982. - 223 c.
  004.424.8            681.3.06
  Лабораторный практикум по технической эксплуатации автомобилей : учеб. пособие для вузов по спец. `Автомобили и автомоб. хоз-во ` / С.В. Шумик, М.М. Болбас, Е.И. Борисенко и др.; под ред. С.В.Шумика - Минск : Выш. шк. , 1984. - 176 c.
  629.113.004.54
  Ланцберг И.Д. Ремонт приборов системы питания карбюраторных двигателей / И.Д. Ланцберг, Л.З. Соколин. - М. : Транспорт , 1985. - 109 c.
  621.434.03.004.67
  Лапчик М.П. Вычисления. Алгоритмизацыя. Программирование : пособие для учителя - М. : Просвещение , 1988. - 208 c.
  681.321-181.48.004
  Ларикова Л.Ф. Информационные системы и технологии учета : учеб.пособие - Луганск : СНУ , 2003. - 278 c.
  657.1:004            65.052
  Ларионов А.М. Периферийные устройства в вычислительных системах : учеб.пособие для вузов / А.М.Ларионов, Н.Н.Горец. - М. : Высш.шк. , 1991. - 336 c.
  004.35
  Литвинов А.С. Автомобиль: : учеб. для вузов - М. : Машиностроение , 1989. - 237 c.
  629.113.004.5
  Лігоненко Л.О. та ін. Сучасні інформац.технології економічних досліджень : навч.посібник / Л.О.Лігоненко,Н.П.Кустова,Л.В.Клоченок - К. : Київ.нац.торг.-екон.ун-т , 2002. - 102 c.
  004.330.001.5
  Лозікова Г.М. Комп"ютерні мережі : навч.посібник для ВНЗ - К. : ЦУЛ , 2004. - 126 c. - (Донецький економіко-гуманітарний ін-т).
  004.7
  Луговой А.В. Численные методы решения задач на персональных компьютерах : учебное пособие / А.В. Луговой, Е.П. Путятин, Д.М. Смагин,В.П. Степанов - Кременчуг , 2002. - 584 c.
  004
  Лудченко А.А. Основы технического обслуживания автомобилей : учебник для вузов по спец."Экономика и орг.автомоб.трансп." - К : Вища школа , 1987. - 399 c.
  629.113.004.54
  Лудченко А.А. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : учеб. пособие для вузов / А.А.Лудченко, И.П.Сова. - К. : Вища шк. , 1977. - 311 c.
  629.113004
  Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів.Організація і управління : підручник для ВНЗ - К : Знання , 2004. - 478 c.
  629.113.004.6
  Лук Комп : посібник - К : ВЦ , 2003. - 342 c. - (Альма матер).
  004.6.04
  Лукьянец Т.И. Расчет норм расхода топлива, электроэнергии и неметаллических материалов в машиностроении : справочник - К : Техніка , 1988. - 191 c.
  621.004.18
  Лучикіна А. І. та інш. Психологічні особливості соціалізації обдарованих дітей у віртуальному просторі / А. І. Лучикіна,К. Г. Мілютіна, Т. А. Яншина - К.: : Вид-во ін-ту обдарованої дитини , 2014. - 200 с. c.
  159.923:004.738.5
  Лучикіна А. І. та інш. Психологічні особливості соціалізації обдарованих дітей у віртуальному просторі / А. І. Лучикіна,К. Г. Мілютіна, Т. А. Яншина - К.: : Вид-во ін-ту обдарованої дитини , 2014. - 200 с. c.
  159.923:004.738.5
  Мак-Клелланд Д. Corel Draw 9 для ``чайников`` / Дие Мак-Клелланд; пер. с англ. - М. : Вильямс , 1999. - 367 c.
  004.92
  Малещенко А.О. Організація кваліфікованої інфраструктури відкритих ключів : монографія / А.О. Мелащенко, О.Л. Перевозчикова - К. : Наук. думка , 2010. - 340 c. - (НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова).
  004.77: 002.651.028
  Маликов В.Т. Вычислительные методы и применение ЭВМ : учеб.пособие для вузов по спец.``Автоматика и упр.в техн сист.`` / В.Т.Маликов, Р.Н.Кветный - Киев : Высшая школа , 1989. - 212 c.
  681.3.004.14
  Малиновский Б.Н. История вычислительной техники в лицах - К. : Фирма ``КИТ``: ПТОО ``А.С.К.`` , 1995. - 383 c.
  004 (091)
  Малиновский Б.Н. История вычислительной техники в лицах Т.Кн.1. Академик С.Лебедев - К. : Наук.думка , 1992. - 127 c.
  004 (091)
  Малиновський Б.М. Відоме і невідоме в історії інформаційних технологій в Україні - 2-ге вид., випр.і доп. . - К. : Інтрелінк , 2004. - 215 c.
  004(091)(477)
  Малиновський Б.Н. Відоме і невідоме в історії інформаційних технологій в Україні - К. : ``Академперіодика`` , 2001. - 213 c.
  004(091)
  Малые ЭВМ и их применение / Ю.А.Дедов, М.А.Островский, К.В.Песелев; под общ.ред. Б.Н.Наумова. - М. : Статистика , 1980. - 231 c.
  004.382.7            681.3:621.382.049.77
  Малышев А.А. Полноприводные автомобили КРАЗ. Устройство и техническое оборудование / А.А.Малышев, В.М.Круговой, И.Б.Румвович - М. : ``Транспорт`` , 1975. - 304 c.
  629.113.004.67
  Малышев Г.А. Теория авторемонтного производства - М. : ``Транспорт`` , 1977. - 224 c.
  629.113.004
  Мамченко С.Д. Основи інформатики та обчислювальної техніки : практикум / С.Д.Мамченко, В.А.Одинець - К. : Знання , 2007. - 292 c.
  004(076.5)
  Манойлов В.Е. Основы электробезопасности - 4-е изд., перераб.и доп. . - Л. : Энергоатомиздат , 1985. - 384 c.
  658.382.3:621.31.004
  Манойлов В.Е. Основы электробезопасности - 5-е изд., перераб.и доп. . - Л. : Энергоатомиздат , 1991. - 479 c.
  621.31.004:658.345.8            31.29
  Маслов В.Е. Качество ремонта автомобилей - М. , 1975. - 368 c.
  629.113.004.67.002.612
  Матвеев М.Д. и др. Самоучитель Місrosoft Wіndows ХР: Все об использовании и настройках / М. Д.Матвеев, М. В. Юдин, А.В. Куприянова - 2-е изд., перераб. и доп . - СПб : Наука и техника , 2006. - 620 c.
  004.42
  Матеріали електронної техніка та сучасні інформаційні технології: тези доповідей. Третя міжнародна наук.- практ.конференція МЕТІТ-3, Кременчук, 21-23 травня 2010 р. - Кременчук : КУІЕТУ , 2008. - 289 c. - (Присвячується 90-річчю НАН України).
  621.38 + 004
  Мацкерле Ю. Современный экономичный автомобиль : пер. с чеш. В .В. Иванова / под ред. А.Р. Венедиктова - М. : Машиностроение , 1987. - 320 c.
  629.113.004.18
  Мельников В.В. Безопасность информации в автоматизированных системах - М. : Финансы и статистика , 2003. - 367 c.
  004. 056+004.78.056
  Микрокалькуляторы.Технические и конструктивніе характеристики / Е.Ю.Кузнецов, Б.В.Острецов, Л.Ю.Минкин и др. - М. : Радио и связь , 1984. - 127 c. - (Массовая б-ка инженера . Вып.40).
  004.388.2            681.3
  Микропроцессоры, микроЭВМ и их применение для автоматизации машин, оборудования и приборов : Учеб. пособие для автотрансп. техникумов / под ред.Г.А.Костиковой - М. : Высш.шк. , 1988. - 191 c.
  681.3:621.382.049.77.004.14
  Михайленко В.Є. та ін. Інженерна комп`ютерна графіка : підручник для ВНЗ / В.Є. Михайленко, В.В. Ванін, С.М. Ковальов; за ред. В.Є. Михайленка - 3-тє вид. . - К. : Каравела , 2004. - 339 c. - (Вища освіта України).
  76 : 004. 92
  Михайлов В.В. Энергосберигающая технология электроснабжения народного хозяйства : В 5 кн.. Т.4. Потребление электрической энергии - надежность и режимы : Практ. пособие / В.В. Михайлов, М.А. Поляков; под ред. В.А. Веникова - М. : Высш. шк. , 1989. - 143 c.
  621.311.004.18
  Михайлов В.В. Энергосберегающая технология электроснабжения народного хозяйства : в 5 кн.. Т.кн.4. Потребление электрической энергии - надежность и режимы : практ.пособие / В.В.Михайлов, М.А.Поляков; под ред.В.А.Веникова - М. : Высш.шк. , 1989. - 143 c.
  621.311.004.18
  Мишра С., Бьюли А. Секреты Oracle SQL : пер. с англ. - СПб. : Символ-Плюс , 2006. - 366 c.
  004.655.3
  Модеонизация и ремонт ПК для "чайников" / Ратбон, Єнди - 5 . - М. : Издат. дом "Вильямс" , 2001. - 348 c.
  681.3 - 181.4.004.6
  Можара В.Д. Конструкция и ремонт программируемой электронной клавишной вычислительной машины ``Искра 226`` : учеб. пособ. для подгот. и повышения квалификации кадров по техн. обслуж. и ремонту ПЭКВ ``Искра 226`` - М. : Машиностроение , 1986. - 224 c.
  681.321.004.67
  Молодык Н.В., Зенкин А.А. Восстановление деталей машин : справочник - М : Машиностроение , 1989. - 479 c. - (Сер. справ. для рабочих : СР).
  621.81.004.67
  Морев А.И., Плеханов И.П. Устройство и обслуживание газобаллонных автомобилей : учеб.пособие для подгот.водителей трансп.средств категории "С" и для повышения квалификации водителей транспор.средств категории "Д" на первый класс - М : ДОСААФ СССР , 1987. - 141 c.
  629.113.45.004.54
  Мюллер Скотт Модернизация и ремонт ПК : пер.с англ. - 8-е изд. . - К.;М.;СПб. : Издат.дом "Вильямс" , 1998. - 827 с. c.
  681.3-181.4.004.6
  Навчально - методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навч.дисципліни ``Правова інформація та комп`ютерні технології в юридичній діяльності`` / уклад. В.Г.Іванов, С.С.Іванов, В.В.Карасюк та ін. - Х. : Прапор , 2013. - 111 c.
  340 : 004
  Немет Э. Руководство администратора LINUX / Эви Немет, Гарт Снайдер, Трент Р.Хейг; пер. с англ. - 2-е изд . - М.;СПб.; К. : Вильямс , 2009. - 1071 c.
  004.451
  Немцов Ю.М. Эксплуатационные качества автомобиля, регламентированные требованиями безопасности движения / Немцов Ю.М., Майборода О.В. - М. , 1977.
  656.13.004.6
  Немчинов М.В. Сцепные качества дорожных покрытий и безопасность движения автомобиля - М. : Транспорт , 1985. - 231 c.
  625.855.0.004.656.13.08
  Несвитский Я.И. Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для автодорож. ин - тов. - 2 . - К. : Вища шк. , 1971. - 428 c.
  629.113.004.5
  Нильсон Н. Принципы искусственного интелекта - М. : Радио и связь
  004.8
  Но счесть у робота професий / Александер И.,Барметт П. и др. - М. : Мир , 1987. - 182 c.
  621.865.8.004.14
  Новожилов В.И. Экономика использования металорежущего оборудования - Л. : Машиностроение , 1977. - 176 c.
  621.9.06.004
  Новые средства программирования для ЕС ЭВМ. Транслятор с языка Алгол 68 и диалоговая система ЕС / Г.Ф. Дейкалов, Б.А.Новиков, А.П.Рухлин, А.Н.Терехов. - М. : Финансы и статистика , 1984. - 207 c.
  004.42            681.3.06
  Норма расхода запасных частей, материалов и инструментов на капитальный ремонт легковых автомобилей - Москва : Транспорт , 1974. - 96 c.
  629.113.004.67:656.065.2
  Нормы расхода запасных частей, материалов и инструментов на капитальный ремонт автомобиля КАЗ-608 - Москва : Транспорт , 1974. - 48 c.
  629.113.004
  Нормы расхода запасных частец и инструментов на капитальный ремонт автобусов - Москва : Транспорт , 1974. - 147 c.
  629.113.004.6
  Нормы расхода запасных ччастей и материалов на капитальный ремонт автомобилей БелАЗ - Москва : Транспорт , 1974. - 56 c.
  629.113.004
  Оксанич А.П. Комп`ютерна електроніка : У 2-х т. Т.1. : навч. посібник для вищ. навч. закл. / А.П.Оксанич, С.Е.Притчин, О.В.Вашерук - Харків : Компанія СМІТ , 2006. - 199 c.
  621.38 : 004](075.8)
  Оксанич А.П. Комп`ютерна електроніка : 2 ч.. Т.2. : Навч. посібник для вищ. навч. закл. / А.П.Оксанич, С.Е.Притчин, О.В.Вашерук - Харків : Компанія СМІТ , 2006. - 253 c.
  621.38 : 004](075/8)
  Оксанич А.П. та ін. Комп`ютерна електроніка : Навч. посібник для ВНЗ. Ч 1 / А.П.Оксанич, С.Е.Притчин,О.В.Вашерук - Х. : Компанія СМІТ , 2005. - 199 c.
  621.38 : 004
  Оксанич А.П. та ін. Комп`ютерна електроніка : Навч. посібник для ВНЗ. Ч 2 / А.П.Оксанич, С.Е.Притчин,О.В.Вашерук - Х. : Компанія СМІТ , 2005. - 199 c.
  621.38 : 004
  Оксанич А.П. та ін. Інформатика та комп`ютерна техніка Т.Ч. 1. Текстовий процесор Word : Навч. посібник для екон. та техн. спец. ВНЗ / А.П.Оксанич, В.С.Титаренко, О.П.Костенко - Дніпропетровськ : Системні технології , 2003. - 269 c.
  004.383.1
  Оксанич А.П. та ін. Інформаційні системи і технології маркетингу : Навч. посібник для екон. та техн. ВНЗ за напрямками "Комп`ютерні науки","Економіка і підприємництво" / Оксанич А.П., Петренко В.Р., Костенко О.П. - К. : Професіонал , 2008. - 318 c.
  339.138 : 004.4(075.8)
  Оксанич А.П. та ін. Програмні засоби систем управління (Lab VIEW) : Навч. посібник для ВНЗ / А.П.Оксанич, С.Е.Притчин, В.Р.Петренко - Кривий Ріг : Мінерал , 2007. - 503 c.
  004.4
  Оксанич А.П. та ін. Пректування мікроконтролерних систем : архітектура, аппаратура, розробка, налагодження : Навч. посібник / А.П.Оксанич, С.Е.Притчин, С.О.Волохов - Кривий Ріг : Мінерал , 2010. - 283 c.
  004.31
  Операционная система ОС ЕС : cправ.изд. / В.П.Данилочкин, В.В.Митрофанов, Б.В.Одинцов, Г.В.Пеледов/ - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Финансы и статистика , 1988. - 591 c.
  004/451            681/3/06
  Организация капитального ремонта автомобилей / под общ. ред. д-ра техн. наук Н .Н. Маслова - К
  629.113.004
  Организация и технология выполнения регламентных работ первого и второго технического обслуживания /ТО-1 и ТО-2/ автобуса ПАЗ-672 - М : "Транспорт" , 1975.
  629.113.004.5:629.114.5
  Орлов И.А. и др. Эксплуатация и ремонт ЭВМ, организация работы вычислительного центра : учеб. для спец. электрон. - вычислит. техники / И.А. Орлов, В.Ф. Корнюшко, В.В. Бурлаев - М : Энергоатомиздат , 1989. - 399 c.
  681.3.004
  Орлов Э.Н. Автомобили УАЗ. Техническое обслуживание и ремонт / Э.Н. Орлов, Е.Р. Варченко - М : Транспорт , 2002. - 336 c.
  629.114.43.004.5
  Основенко М.Ю. та інш. Усунення несправностей автомобіля в дорозі / М.Ю. Основенко, П.М. Шоцький, В.І. Сирота; ред. М.Ю. Основенко - К. : Техніка , 1993. - 80 c.
  629.113.004.6
  Основи інформатики та технологій програмування : в 2 т. Т.2. : навч.посібник / М.Є.Рогоза, С.К.Рамазанов, А.В.Велігура, С.М.Ткаченко. - Полтава : ПУЕТ , 2012. - 322 c.
  004(075.8)
  Основи інформатики та технологій програмування : в 2 т. Т.1. : навч.посібник / М.Є.Рогоза, С.К.Рамазанов, А.В.Велігура, С.М.Ткаченко. - Полтава : ПУЕТ , 2012. - 294 c.
  004(075.8)
  Основи надійності цифрових систем : підручник для ВНЗ за напрямом `Комп"ютерна інженерія` / за ред. В.С. Харченка, В.Я. Жихарєва - М. : Нац. аерокосм. ун-т `харк. авіац. ін-т` , 2004. - 572 c.
  004.415.052
  Основы программирования и алгоритмические языки : Учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений / В.Г. Баула, Н.Д. Васюкова. В.В. Тюляева, П.В. Уманец - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 398 c.
  004.42+004.43
  Паралельно - ієрархічне перетворення як системна модель оптико - електричних засобів штучного інтелекту : монографія / В.П. Кожем`яко, Ю.Ф. Кутаєва, С.В. Свенчніков та ін. - Вінниця : УНІВЕРСУМ , 2003. - 323 c.
  004.032.24 + 004.032.26
  Пахомов Б.И. CC++и Borland CC++Buider для начинающих - СПб : БХВ - Петербург , 2006. - 628 c.
  004.42
  Пергамент Л.Р. водителю автомобиля КАМАЗ - М. : ДОСААФ , 1982. - 160 c.
  629.114.4.004.54
  Персональные компьютеры / В.С. Гетов, В.А. Комарицкий, А.Э. Степанян и др.; пер. с болг. В.А.Комарницкого, А.Э.Степаняна ; под ред. В.А.Комарницкого. - М. , 1989. - 207 c.
  004.382.7            681.322.-181.4
  Перспективы развития вычислительной техники : в 11 т. Т.2. Интеллектуализация ЭВМ : справ.пособие / Ю.М.Смирнов, Е.С.Кузин. - М. : Высш.шк. , 1989.
  004.382.7 : 004.89            681.3
  Плескач В.Л. Технології електронного бізнесу - К. : Київ. нац. торг. екон. ун-т , 2004. - 221 c.
  004.77
  Подетальные нормы расхода запасных частей на ремонтно-эксплуатационные нужды для автомобилей БелАЗ-540, БелАЗ-140С, БелАЗ-548А,БелАЗ--548С,БелАЗ-751 и др. - М. : Транспорт , 1985. - 135 c.
  629.113.004.6
  Подетальные нормы расхода запасных частей на ремонтно-эксплуатационные нужды для автомобилей КрАЗ-255В, КрАЗ-255Б1, КрАЗ-255В,КрАЗ-255В,КрАЗ-256Б и др. - М. : Транспорт , 1985. - 198 c.
  629.113.004.67
  Подетальные нормы расхода запасных частей на ремонтно-эксплуатационные нужды для автомобилей МАЗ-500А, МАЗ-503А, МАЗ-504А,МАЗ-504В,МАЗ-504 Г - М. : Транспорт , 1985. - 176 c.
  629.113.004.67
  Покровский Г.П. Топливо, смазочные материалы и охлаждающие жидкости : учебник для вузов. - М. : Машиностроение , 1985. - 196 c.
  629.331.003.3.004 :621.431.73
  Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей - 14-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 288 c. - ((Мин-во энергетики и электрофикации СССР)).
  621.311.004.24
  Прайс Дж. Visual C#. NET: полное руководство / Дж.Прайс, М.Гандэрлой; пер. с англ. - К.;СПб.;М. : ВЕК+: КОРОНА принт: НТИ:Энтроп , 2004. - 957 c.
  004.43
  Практические аспекты информатизации. Стандартизация, сертификация и лицензирование : справочная книга руководителя / А.В.Волокитин, А.П.Маношкин, И.Н.Курносов и др.; под.общ.ред. Д.Д.Реймана - М : ФИОРДО - ИНФО , 2000. - 267 c. - (Современ.информац.технологии для управл.персонала).
  004 : 006.1
  Практические аспекты информатизации. Стандартизация,сертификачия и лицензирование : справочная книга руководителя / А.В.Волокитин,А.П.Маношкин,И.Н.Курносов; под общ. ред. Д.Д.Реймана - М. : ФИОРДО-ИНФО , 2000. - 267 c. - ((Современные информационные технологии для управле).
  004
  Применение промышленных роботов / Г.Н. Рапопорт, Ю.В. Солин - М. : Машиностроение , 1985. - 272 c.
  621.865.8.004.14
  Программирование, отладка и решение задач на ЭВМ единой серии: Язык ПЛ/1 : учеб.пособие для вузов / И.А.Кудряшов и др.; под ред.И.А.Кудряшова. - Л. : Энергоатомиздат. , 1989. - 278 c.
  004.43            681.3.06(0.75.8)
  Программирование, отладка и решение задач на ЭВМ единой серии: Язык фортран : учеб.пособие для вузов / под ред.И.А.Кудряшова. - Л. : Энергоатомиздат , 1988. - 203 c.
  004.43            681.3.06
  Програмно-інформаційні засоби формування систем знань навчального призначення : посібник / О. Є. Стрижак,В. Ю. Величко, Л. С. Глоба та інш. - К.: : Вид-во ін-ту обдарованої дитини , 2014. - 130 с. c.
  004.89
  Пузыня К.Ф., Запасник А.С. Экономическая эффективность научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в машиностроении - Л. : Машиностроение , 1978. - 303 c.
  621.004.15
  Пусовалов Б.И. Как сохранить автомобилт - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Изд-во ДОСААФ СССР , !987. - 208 c.
  629.113.004.54
  Пустоваров В.И. Язык Ассемблера в программировании информационных и управляющих систем. - М.; К. : ЭНТРОП: ВЕК , 1998. - 301 c.
  004.43
  Путятин Е.П. и др. Турбо Паскаль в курсе высшей математики : Учеб. пособие / Е.П.Путятин, Д.М.Смагин, В.П.Степанов - Харьков : Каравелла , 1997. - 345 c.
  004.42 : 41
  Раевский М.А., Обметица В.П. Справочник по обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ. Оборудование и инструмент - 2-е изд., стереотип. . - К. : Вища школа , 1991. - 175 c.
  629.114.6.004.67
  Расчет электрических цепей и электромагнитных полей ЭВМ / М.Г. Александрова, А.Н. Белянин, В. Брюкнер и др.; под ред. Л.В.Данилова, Е.С.Филиппова. - М. : Радио и связь , 1983. - 344 c.
  621.3.011 : 004.382.7
  Ремонт автомобилей / С.И. Румянцев - М. : Транспорт , 1981. - 462 c.
  629.113.004.07
  Реструктурізація мінерально - сировинної бази України та її інформаційне забезпечення : монографія / С.О.Довгий, В.М.Шестопалов, М.М.Кожнев та ін. - К : Наук.думка , 2007. - 326 c. - (Ін - т телекомунікацій та глобального інформ.прост).
  553.04 : 004
  Робачевский А. Операционная система UNIX : учеб.пособие для вузов / Андрей Робачевский - СПб : БХВ-Санкт-Петербург , 2000. - 514 c.
  004.451
  Роговцев В.Л. и др. Устройство и эксплуатация автотранспортных средств - М. : Транспорт , 1997. - 430 c.
  629.113.004.2
  Розвиток педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу непедагогічного профілю в умовах інформаційно - технологічного суспільства : монографія / І.А.Зюзюн, О.А.Лавріненко, М.М.Солдатенко та ін. ; за ред. І.А.Зюзюна. - К. : Педагогічга думка , 2012. - 388 c.
  378.126 : 004
  Романенко А.А. Трехосные автомобили ``Урал``. Конструктивные особенности, техн.обслуживание и ремонт / под ред. А.А.Романенко - М. : 1978 , 1978.
  629.113.004
  Романов Б.А. dBASE IY. Назначение, функции, применение / Б.А.Романов, А.С.Кушниренко. - М. : Радио и связь , 1991. - 384 c.
  004.43
  Романюк О.Н. Високопродуктивні методи та засоби зафарбовування тривимірних графічних об`єктів : монографія / А.В.Чорний, О.Н.Романюк - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2005. - 189 c.
  004.92
  Романюк О.Н. Методи та засоби антиаліайзингу контурів обє`ктів у системах комп`ютерної графіки : монографія / М.С.Курінний, О.Н.Романюк - Вінниця , 2006. - 162 c.
  004.932.2
  Руденко В.Д. Практичний курс інформатики : навч.-метод. посіб / В.Д. Руденко, О.М. Макарчук, М.О. Патланжоглу; за ред. В.М. Мадзігона. - К. : Феникс , 1997. - 304 c. - ((Акад. пед. наук України. Ін-тут педагогіки)).
  004
  Руденко О.Г. Штучні нейронні мережі : навч. псіб. для ВНЗ. - Х. : ТОВ ``Компанія СМІТ`` , 2006. - 403 c.
  004.032.26
  Рудзит Я.А. Основы метрологии, точность и надежность в приборостроении : учеб. пособ. для приборостр. спец. вузов. - М. : Машиностроение , 1991. - 304 c.
  389.004
  Руководство по организации и технологии ремонта автомобиля КамАЗ-5320: Постовые работы по замене основных агрегатов. / Центравтотех. - М. : Транспорт , 1980. - 88 c.
  629.113.004.67
  Румянцев С.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : учеб. для ПТУ / С.И. Румянцев, А.Ф. Синельников, Ю.Л. Штоль. - М. : Машиностроение , 1989. - 272 c.
  629.113.004.67
  Сorel DRAW 12 : самоучитель / под общ.ред.И.Н.Чумаченко. - 2-е изд . - М. : NT PRESS , 2005. - 343 c.
  004.92            32.973.26-018.2
  Савицкий Б.П. Автомобильное топливо и смазочные материалы : справочник. - К. : Техніка , 1979. - 151 c.
  629.331.002.3.004 : 621.431.7
  Савчук Л.О. Інформатика і комп"ютерна техніка : навч.посібник для пед.навч.закладів / Л.О.Савчук,О.В.Гришпинюк - К. : ВД "Професіонал" , 2004. - 155 с. c.
  004.45
  Самохвалов В.С. Вторинні енергетичні ресурси та енергозбереження : навч.посібник для ВНЗ - К. : Центр учбової літ. , 2008. - 223 с. c.
  620.97.004.18:621.311.004.18(075.8)
  САмсонов В.В. Методи та засоби Інтернет-технологій : навч.посібник для вузів за напрямом "Компьютерні науки" / В.В.Самсонов,А.Л.Єрохін - Х. : Компанія СМІТ , 2008. - 263 с. c.
  004.738.5(075.8)
  Сапунов Г.С. Ремонт микроволновых печей Т.Вып. 19. - М. : СОЛОН-Р , 2000. - 268 c. - (Ремонт).
  643.336.004.6
  Сархошьян Г.Н. Ремонт автомобиля ГАЗ-24 `Волга` / Г.Н. Сорхошьян, В.Н. Малянов - М. : Транспорт , 1980. - 224 c.
  629.114.6.004.62
  Сархощьян Г.Н. Ремонт автомобиля ГАЗ - 21 `Волга` - 2-е, перераб. и доп. . - М. : Транспорт , 1976. - 207 c.
  629.114.6.004.67
  Сархощьян Г.Н. Ремонт автомобиля ГАЗ - 21 `Волга` - 2-е, перераб. и доп. . - М. : Транспорт , 1976. - 207 c.
  629.114.6.004.67
  Свойства конструкционных материалов на основе углерода : справочник / под ред.канд. техн. наук В.П. Соседова - М : "Металлургия" , 1975. - 336 c.
  666.764.4.004.12
  Северцев Н.А. Надежность сложных систем в эксплуатации и отработке - М : Высш. шк. , 1989. - 431 c.
  681.51-192.004
  Селиванов А.И. Основы теории старения машин - изд. 2-е . - М : Машиностроение , 1970. - 408 c.
  621.004
  Селиванов С.С. Механизация процессов технического обслуживания и ремонта автомобилей / С.С. Селиванов, Ю.В. Иванов - М : Транспорт , 1984. - 196 c.
  629.113.004.54:65.011.54
  Семенов М.И. Автоматизированные информационные технологии в экономике : Учебник для агроэконом. спец. вузов - М. , 2000. - 415 c.
  004:330
  Сергеев А.Г. Точность и достоверность диагностики автомобилей - М. : Транспорт , 1980. - 191 c.
  629.113.004.5
  Сердюк Т.В. Організаційно- економічний механізм енергозбереження в промисловості : Монографія - Вінниця : Універсум- Вінниця , 2005. - 153 c. - (Вінницький нац. техн. ун-т).
  621.311.004.18:338.45
  Сидоров В. Н. Безопасность труда при работе на металлообрабатывающих станках - Л.: : Лениздат , 1985. - 216 c. - (Для молодых рабочих).
  621.9.06.004:658.382.3
  Синтез вычислительных алгоритмов управления и контроля / И.В. Кузьмин и др. - К. : Техника , 1975. - 246 c.
  004.021            681.3.06
  Смагин Д.М. C++ :решение инженерных задач : учеб. пособие для вузов - 2-е изд. . - Харьков , 2005. - 339 c.
  004.4
  Смирнов А.А. Справочное пособие по ремонту приборов - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 831 c.
  681.2.004.67
  Соколов Р.И. Эксплуатация и ремонт крупных вертикальных электродвигателей Т.Вып. 597. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 113 c. - (БЭ: Библиотека электроментера).
  621.313.13.004
  Сокур М.І. Маркетинг енергоресурсів при збагаченні руд : Монографія / М.І. Сокур, І.М. Сокур - Кременчук : КДПУ , 2006. - 299 c.
  622.7: 620.91.004.18: 339.138
  Сокур М.І. та ін. Енергомаркетинг в рудопідготовці : Монографія / М.І. Сокур, А.М. Турило, І.М. Сокур - Кременчук : КДПУ , 2007. - 255 c.
  621.311004.18: 622.7
  Справочник по расчету работы электричеких конденсатов / ред. О.Л. Мезенин - К. : Техніка , 1987.
  621.319.4.004.13
  Справочник по расчету режимов работы электрических конденсаторов / под ред.О.Л.Мезенина - К. : Техніка , 1987. - 168 с. c.
  621.319.4.004.13
  Справочник слесаря по топливной аппаратуре двигателей / Ред.Зарин А.А. - М. : Машиностроение , 1990. - 287 c.
  621.43.03.004.54
  Средства измерений, допущенные к выпуску в обращение в СССР. Описание утвердж.образцов. Вып.48 - М. : изд-во стандартов , 1978. - 239 c.
  681.2.004/083.8/
  Статистика обработки спортивных данных на компьютере : учеб.пособие для вузов физ.культуры / под ред.М.П.Шестакова,Г.И.Попова - М. : СпортАкадемПресс , 2002. - 271 с. c.
  796:311:004
  Степанов Ю.А. Технология литейного производства.Специальные виды литья : учебник для вузов / Ю.А.Степанов,Г.Ф.Баландин,В.А.Рыбкин; под ред.Ю.А.Степанова - М. : Машиностроение , 1983. - 287 с. c.
  621.74.004
  Степанова Я.М. Основи електронного документообігу : навч. посібник [для вищ. навч. закл.] / Я.М.Степанова, В.Я.Рассамакін - К. : Київ. нац. торг.- екон. ун - т , 2004. - 154 c.
  651.4/.9 : 004.91](075.8)
  Степанова Я.М. Основи електронного документообігу : навч.посібник для вищ.навч.закладів / Я.М.Степанова,В.Я.Рассамакін - К. : Київ.нац.торг.-екон.ун-т , 2004. - 154 с. c.
  651.4/.9:004.91(075.8)
  Стопский С.Б. Логические схемы на полупроводниках - Питер : Энергия , 1969. - 95 c.
  004.312
  Суханов Б.Н. и др. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : Пособие по курсовому и диплом.проектирование : Учеб.пособие для автотрансп. техникумов / Б.Н.Суханов, И.О.Борзых, Ю.Ф.Бедарев - М. : Транспорт , 1985. - 224 c.
  629.113.004.5
  Сухарев Э.А. Технология и свойства защитных покрытий в машинах : учеб.пособие для вузов по спец.``Подьемно-трансп., строит., дор., мелиор.машины и оборуд.`` - Ровно : УГУВХП , 2004. - 181 c.
  621.793.004.12
  Тепловые нормы времени на ремонт автобуса ЛиАЗ-677 в условиях автотранспортных предприятий - М. : "Транспорт" , 1973. - 64 c. - ((Центр по научной организации труда и управления п).
  629.113.004
  Техника безопасности в электроэнергетических установках : справ.пособие / под ред. П.А.Долина - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 400 c.
  658.345 : 621.31.004
  Техническая эксплуатация автомобильного транспорта : справочник / В.Н.Черкис,И.А.Луйк,М.Н.Бедняк; под общ. ред. М.Н.Бедняка - К. : Техніка , 1979. - 294 c.
  629.113.004.5
  Техническое обслуживание и ремонот автомобилей / Ю.И.Боровских,Ю.В.буралев, К.А.Морозов, В.М.Никифоров - М. : Высшая школа , 1988. - 224 c.
  629.113.004.6
  Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : сборник статей / под ред. канд. техн. наук З.С.Колясинского - М. : Транспорт , 1977. - 199 c. - ((Гос.науч. исслед. ин-т автомоб.транпорта)).
  629.113.004.5
  Техническое обслуживание, ремонт и хранение автоптанспортных средств : в 3-х кн.. Т.кн.2. Организация, планирование и управление : учебник для вузов / Канарчук В.Е. - К. : Вища школа , 1991. - 406 c.
  629.113.004.5
  Техническое обслуживание, ремонт и хранение автотранспортных средств : в 3-х кн.. Т.кн.3. Ремонт автотранспортных средств : учебник для вузов / В.Е.Канарчук, А.Д.Чигринец - К. : Вища школа , 1992. - 495 c.
  629.113.004.5
  Технічна експлуатація та надійність автомобілів : навч. посібник для ВНЗ / Є.Ю.Форнальчик,М.С.Оліскевич,О.Л.Мастикаш,Р.А.Педько - Львів : Афіша , 2004. - 492 c.
  629.113.004.5
  Технология ремонта автомобилей : учебник для вузов / Л.В.Дехтеринский, В.П.Апсин,Г.Н.Донецко; под ред. Л.В.Дехтеринского - М. : Транспорт , 1979. - 342 c.
  629.113.004.67
  Технология технического обслуживания грузовых автомобилей с применением средств диагностики на станциях технического обслуживания объдинений "Сельхозтехника" - М. : ГОСНИТИ - 104 c. - ((Всесоюз. объединение "Сельхозтехника".Глав. упр. ).
  629.113.004.5
  Технологічне проектування автотранспортних підприємств : навч. посібник / за ред. проф. С.І.Андрусенка - К. : ’’Каравела’’ , 2009. - 368 c.
  656.13.004.17 (075.8)
  Тимошок Т.В. Microsoft Access 2002 : краткое руководство. - М. : Диалектика , 2004. - 268 c.
  004.422.636.7
  Типовые нормы времени на ремонт автомобилей "Москвич-408" в условиях автотранспортных предприятий - М. : "Транспорт" , 1972. - 40 c. - ((Центр по НОТ и управление производством)).
  629.113.004.67
  Типовые пооперационные нормативы трудоемкости на техническое обслуживание автомобилей "Москвич-407" и "Москвич-408" - М. : Транспорт , 1972. - 24 c. - ((Центр по научной организации труда и управления п).
  620.113.004.5
  Титоренко Г.А. Автоматизированные информационные технологии в экономике : учебник эконом. спец. вузов - М. , 1999. - 415 c.
  004
  Торокин А.А Инженерно-техническая защита информации : Учеб.пособие для вузов - М. : ГелиосАРВ , 2005. - 959 c.
  004.056
  Торокин А.А Основы инженерно-технической защиты информации - М. : Ось-89 , 1998. - 334 c.
  004.056.5
  Урмасов А.С. Основы моделирования на аналоговых вычислительных машинах : учебн. пособие / под. ред. С.В. Емельянова - 2-е изд., перерраб. и доп. . - М. : Наука , 1978. - 271 c.
  004.942
  Усиков Т.Н. !С: Предприятие. Эффективное программирование - 2-е изд., стер. . - М. : ООО "Новое знание" , 2006. - 445 c.
  004.42
  Фаронов В.В. Турбо ПАскаль 7.0. Начальный курс : учеб.пособие. - М. : Нолидж , 1999. - 612 c.
  004.43
  Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. Краткий курс. - М. : ИНФРА-М , 2001. - 479 c.
  004.382.7 + 004.42            681.3.06
  Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. Краткий курс. - 7-е изд., сокр. версия . - М. : ИНФРА-М , 1999. - 479 c.
  004.382.7 + 004.42            681.3.06
  Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. Краткий курс. - 7-е изд., сокр . - М. : ИНФРА-М , 1998. - 479 c.
  004.382.7 + 004.42            681.3.06
  Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. Краткий курс. - 7- изд., сокр . - М. : ИНФРА-М , 1997. - 479 c.
  004.382.7 + 004.42            681.3.06
  Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. - 6-е изд, перераб. и доп . - М. : ИНФРА-М , 1996. - 432 c.
  004.382.7 + 004.42            681.3.06
  Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. - 6-е изд., перераб. и доп . - М. : ИНФРА-М , 1995. - 432 c.
  004.382.7 + 004.42            681.3.06
  Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. - 5-е изд., испр. и доп . - М. : Финансы и статистика , 1994. - 367 c.
  004.382.7 + 004.42            681.3.06
  Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. Полный курс. - 7-е изд., перераб. и доп . - М. : ИНФРА-М , 1997. - 640 c.
  004.382.7 + 004.42            681.3.06
  Фишер И. Промышленные роботы в социалистическом производстве : сокр. пер. с нем. - М. : Экономика , 1986. - 159 c.
  621.865.8.004.14
  Фойц С. Windows 3.1для пользователя / пер.с нем. С.М.Молявко, В.И.Мищенко. - К. : Торг.- изд. бюро BHV , 1993. - 526 c.
  004.451 Windows            681.3.06
  Фокс Дж. Программное обеспечение и его разработка / пер. с англ. Л.Е.Карпова; под ред. Д.Б.Подшивалова. - М. : Мир , 1985. - 368 c. - (Мат. обеспечение ЭВМ).
  004.4            681.3.06
  Фоли Дж. Основы интерактивной машинной графики : в 2 т. Т.2. / Джеймс Фоли, Андрис вэн Дэм; пер. с англ. В.А.Галактионова, Ю.М.Лазутина, О.Н.Родинко; под ред. Ю.М.Баяковского. - М. : Мир , 1985. - 368 c.
  004.92
  Фоли Дж. Основы интерактивной машинной графики : в 2 т. Т.1. / Джеймс Фоли, Андрис вэн Дэм; пер. с англ. В.А.Галактионова, Ю.М.Лазутина, О.Н.Родинко; под ред. Ю.М.Баяковского. - М. : Мир , 1985. - 367 c.
  004.92
  Фоли Дж.,вен Дэм А Основы интерактивной машинной графики : в 2-х кн. Т.Кн.. / пер. с англ - М : Мир , 1985. - 368 c.
  004.92
  Фор А. Восприятие и распознование образов / Ален Фор; пер. с фр. А.В.Серединского; под ред Г.П.Катыса. - М. : Машиностроение , 1989. - 271 c.
  004.93            681.327.12
  Форсайт Р. Паскаль для всех / Ричард Форсайт; пер. с англ. М.В.Сергиевского, А.В.Шалашова ; под ред. Ю.И.Топчеева. - М. : Машиностроение , 1986. - 287 c.
  004.43            681.3.06
  Фортран : программированое учеб.пособие для вузов / Е.Л.Ющенко, И.А.Переход, О.П.Платонова, А.А.Ющенко; под ред. Е.Л.Ющенко. - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1989. - 406 c.
  004.43            681.3.06
  Фортран : программир. учеб.пособие для вузов / Е.Л.Ющенко, И.А.Переход, О.П.Платонов, А.А.Ющенко; под ред. Е.Л.Ющенко. - 2-е изд., перераб.и доп . - К. : Вища шк. , 1980. - 399 c.
  004.43            681.3.06
  Фортран : программир.учеб.пособие для вузов / Е.Л.Ющенко и др.; под ред. Е.Л.Ющенко. - К. : Вища шк. , 1976. - 328 c.
  004.43
  Фортран 77 ЕС ЭВМ : справ.изд. / З.С.Брич и др. - М. : Финансы и статистика , ё989. - 350 c.
  004.43            681.3.06
  Фортран ЕС ЭВМ / З.С.Брич, Д.В.Капилевич, С.Ю.Котик, В.И.Цагельский. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Финансы и статистика , 1985. - 287 c.
  004.43            681.3.06
  Франкен Г. MS-DOS 5.0... для пользователя. / Герхард Франкен.; пер. с нем. - 2-е изд., перераб . - К. : Торг.- изд.бюро BHV , 1992. - 509 c.
  004.451            681.3.06
  Франкен Г. MS-DOS 6.22 ... для пользователя / Герхард Франкен, Сергей Молявко; пер. с нем. - К. : Торг.- изд. бюро BHV , 1995. - 446 c.
  004.451            681.3.06
  Франкен Г. Novell Dos 7 ... для пользователя / Герхард Франкен, Константин Корольков; пер. с нем. - К.; М. : Торг.-изд.бюро BHV : БИНОМ , 1994. - 399 c.
  004.451            681.3.06
  Франкен Г. Novell Dos 7 ... для пользователя / Герхард Франкен, Константин Корольков; пер. с нем. - К.; М. : Торг.-изд.бюро BHV : БИНОМ , 1994. - 399 c.
  004.451            681.3.06
  Франкен Г. Novell Dos 7 ... для пользователя / Герхард Франкен, Константин Корольков; пер. с нем. - К.; М. : Торг.-изд.бюро BHV : БИНОМ , 1994. - 399 c.
  004.451            681.3.06
  Фрей Д. Autocad 2000 на примерах / Дэвид Фрей; пер. с англ. - К. : Юниор , 1999. - 540 c.
  004.92            681.3.06
  Фридман М.Д. Проектирование систем с микрокомпьютерами / М.Д.Фридман, Л.Б.Ивенс; пер. с англ. В.В.Копьева, А.И.Роговского; под ред. Я.А.Хетагурова. - М. : Мир , 1986. - 405 c.
  004.382.7            681.3-181.4 : 621.382.049.77
  Фрир Дж. Построение вычислительных систем на базе перспективных микропроцессоров / Джон Фрир; пер. с англ. В.М.Кисельникова. - М. : Мир , 1990. - 413 c.
  004.78 : 004.31-181.4            681.324
  Фролов А.В. Разработка приложений для Internet Microsoft Visual C++ и MFC (В среде Windows 95 и Windows NT / А.В.Фролов, Г.В.Фролов. - М. : ДИАЛОГ-МИФИ , 1997. - 286 c. - (Б-ка системного программиста. Т.31).
  004.738.5            681.3.06
  Фролов Г.В. Педагогические возможности ЭВМ. Опыт.Проблемы. Перспективы / отв.ред. А.П.Ершов. - Новосибирск : Наука , 1988. - 172 c.
  004.382.7 : 371.68            681.3 +74.202
  Фултон Дж. Изучай самостоятельно Windows 98. 10 минут на урок / пер. с англ. - М. : Вильямс , 2002. - 250 c.
  004.451            681.3.06
  Фундаментальні орієгтири науки.Математика, інформатика, механіка, фізика та астрономія : зб.ст. за матеріалами проектів ДФФД. - К. : Академперіодика , 2005. - 294 c. - (Б-ка Держ.фонду фундаментальних досліджень).
  [51/.53 + 004](082.1)
  Фурунжиев Р.И. Диалог с ЭВМ / Р.И.Фурунжиев, Ф.М.Бабушкин, В.В.Варавко. - Мн. : Выш.шк. , 1986. - 161 c. - (Мир занимательной науки).
  004.381.7            681.3.015
  Фурунжиев Р.И. Применение математических методов и ЭВМ. Практикум : учеб.пособие для вузов / Р.И.Фурунжиев, Ф.М.Бабушкин, В.В.Варавко. - М. : Высш.шк. , 1988. - 191 c.
  519.6-37 : 004.382.7
  Фути К. Языки программирования и схемотехники СБИС / К.Фути, Н.Судауки; пер. с яп. А.С.Чупахина ; под ерд. А.Б.Фролова. - М. : Мир , 1988. - 224 c.
  004.43 + 621.382.049.771.14            681.3.06
  Хвищун І.О. Програмування і математичне моделювання : підручник для вищ.навч.закл. - К. : Ін Юре , 2007. - 543 c. - (Львів. нац.ун-т ім. І.Франка).
  004.43 : 519.6
  Хорев В.Д. Самоучитель программирования на VBA в Microsoft Office. - К. : ЮНИОР , 2001. - 294 c.
  004.43
  Хорев В.Д. Самоучитель программирования на VBA в Microsoft office - К. : ’’Юниор’’ , 2001. - 296 c.
  004.43
  Хьюз К. Параллельное и распределенное програмирование с использованием С++ : Пер. с англ. и ред. Н.М. Ручко / К. Хьюз, Т. Хьюз - М. : Изд. дом "Вильямс" , 2004. - 667 c.
  004.42
  Хьюз К. Параллельное и распределенное программирование с использованием С++/ : Пер. с англ. и ред. Н.М. Ручко - М. : Изд. дом "Вильямс" , 2004. - 667 c.
  004.42
  Цеханов А.Д. Лабораторный практикум по ремонту автомобилей : Учеб. пособие для автотранспортных техникумов - М. : Транспорт , 1978. - 136 c.
  629.113.004.67
  Цеханов А.Д. Лабораторный практикум по ремонту автомобилей. : Учебное пособие для автотранспортных техникумов - Москва : "Транспорт" , 1978. - 136 c.
  629.113.004.67
  Цилькер Б.Я. Организация ЭВМ и систем : учебник для вузов / Б.Я.Цилькер, С.А.Орлов. - Спб. : Питер , 2004. - 667 c. - (Учебник для вузов).
  004.38
  Циперфин И.М. Техническое обслуживание и ремонт автосамосвалов БелАЗ : Учебник для сред. ПТУ - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1982. - 304 c.
  629.114.42.004.67: 622.684
  Черепанов А.Т. Англо-русский словарь сокращений по компьютерным технологиям,информатике,электронике и связи.Около 19 000 единиц - 2-е изд.,стереотип. . - М. : Русский язык , 2001. - 496 с. c.
  811.111"374:003.083:004
  Чернега В.И. Пособие для изучающих устройство и эксплуатацию грузоподъемных кранов - К. : Техника , 1977. - 240 c.
  621.873.004.58
  Чучковська А.В. Правове регулювання електронної комерції в Україні : навч.посібник для ВНЗ - К. : Центр учбовоі літ-ри , 2007. - 223 с. c.
  347.44:004.738.5(477)
  Шадричев В.А. Основы технологии автостроения и ремонт автомобилей : учеб. для вузов - Л : Машиностроение , 1907. - 580 c.
  629.113.002.004.67
  Шадричев В.А. Основы технологии автостроения и ремонт автомобилей : учеб. для вузов - Л : Машиностроение , 1976. - 560 c.
  629.113.002.004.67
  Шальт Г.М. и др. Определение мест повреждений линий электропередачи по параметрам аварийного режима / Г.М. Шальт, А.И. Айзенфельд, А.С. Малый; под ред. Г.М. Шальта - 2-е изд.,перераб. и доп. . : Энергоатомиздат , 1983. - 207 c.
  621.315.1.004.6
  Шалютин С.М. Искусственный интелект: Гносеологический аспект - М : Мысль , 1985. - 1999 c.
  004.8
  Шангин Ю.А. Восстановление лакокрасочного покрытия легкового автомобиля: (Советы автолюбителям) - М : Транспорт , 1987. - 128 c.
  629.114.6.004.67:667.64
  Шафрин Ю.А. Основы компьютерной технологии : учеб.пособие для 7-11 клас. - М. : ABF , 1996. - 559 c.
  004
  Шевченко А.И. Справочник слесяря по ремонту тракторов / Шевченко А.И., Сафронов П.И. - Л. : Машиностроение , 1989. - 512 c.
  629.114.004.14
  Шелехов А.А. Вычислительные машины : справочник / А.А.Шелехов, Ю.П.Селиванов. - М. : Энергия , 1973. - 216 c.
  004            681.3
  Шелтон Т. Windows 95. Проще простого / Том Шелдон; пер. с англ. - К. : Диалектика , 1996. - 510 c.
  004            681.3.06
  Шибанов Г.П. Распознование в системах автоконтроля / под ред. Ф.Е.Темникова. - М. : Машиностроение , 1973. - 424 c.
  004.93            681.5
  Шигин А.Г. Цифровые вычислительные машины. Элементы и узлы : учеб.пособие для вузов. - М. : Энергия , 1971. - 320 c.
  004.231.2            681.3
  Шигин А.Г. Цифровые вычислительные машины. Память ЦВМ : учеб. пособие для вузов / А.Г.Шигин, А.А.Дерюгин. - М. : Энергия , 1975. - 536 c.
  004.231.2            681.32
  Шикин Е.В. Компьютерная графика.Динамика, реалистическое изображение / Е.В.Шикин, А.В.Борисков. - М. : ДИАЛОГ-МИФИ , 1998. - 287 c.
  004.92            681.327.22
  Шикин Е.В. Кривые и поверхности на экране компьютера. Руководство по сплайнам пользователя / Е.В.Шиеин, А.И.Плис. - М. : ДИАЛОГ-МИФИ , 1996. - 240 c.
  004.92            681.327.22
  Шилдт Г. Программирование на С и С++ для Windows 95 / Герберт Шилдт; пер. с англ. В.Яковлева. - К. : Торг.-изд. бюро BHV , 1996. - 398 c.
  004.42/.43            681.3.06
  Шилейко А.В. Микропроцессоры / А.В.Шилейко, Т.И.Шилейко. - М. : Радио и связь , 1986. - 112 c.
  004.31-181.48            681.325.5 : 621.382.049.77
  Шимбирев П.Н. Гибридные непрерывно - логические устройства. - М. : Энергоатомиздвт , 1990. - 173 c.
  004.386            681.34
  Шпак З.Я. Програмування мовою С : навч. посіб. для ВНЗ. - Львів : Оріяна-Нова , 2006. - 431 c.
  004.43
  Штанько М.Г. Материалоемкость продукции машиностроения. - М. : Машиностроение , 197?. - 200 c.
  621.004
  Экономика и организация ремонта и эксплуатации сельскохозяйственной техники : Сб. науч. трудов.Том ХII. Вып. II / Мин-во с/х СССР; Моск. ин-т инженеров с/х производства им. В.П. Горячкина - М.: , 1976. - 92с. c.
  631.3.004
  Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов : учебник для сред.проф.образов по спец.``Эксплуатация и ремонт подьемно-трансп., строит., дорож.машин.и оборуд`` / под ред.: Е.С.Локшина - 2-е изд., стереотип . - М. : ``Академия`` , 2004. - 462 c.
  625.08.004.5
  Электробезопасность на промышленных предприятиях : справочник / Р.В.Саварно, А.Г.Степанов, А.В.Слонченко, Г.Д.Харламов - К. : Техніка , 1985. - 288 c.
  658.482.3 : 621.31.004
  Электронная вычислительная машина ЕС-1033 / под ред. В.А.Комарницкого, Г.П.Сорокина. - М. : Машиностроение , 1982. - 383 c.
  004.382.7            681.322
  Электроэнергетические системы в примерах и иллюстрациях : учеб.пособие для электроэнерг.спец.вузов / Ю.Н.Астахов, В.А.Веников, В.В.Ежков и др.; под ред.В.А.Веникова - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 503 c.
  621.311.004.13
  Эндрю А. Искусственный интеллект : пер.с англ.В.Л.Стефанюка / под ред.Д.А.Поспелова - М. : Мир , 1985. - 264 c. - (В мире науки и техники).
  004.8
  Энергосберегающая технология народного хозяйства : в 5 кн.. Т.кн.5. Экономия электроэнергии на промышленных предприятиях : практ.пособие / Т.В.Анчарова, С.И.Гамазин, В.В.Шевченко; под ред.В.А.Веникова - М. : Высш.шк. , 1990. - 143 c.
  621.311.004.18
  Энергосберегающая технология электроснабжения народного хозяйства : в 5 кн.. Т.1. Снижение технологического расхода энергии в электрических цепях : практ.пособие / Д.А.Арзамасцев, А.В.Липес; под ред.В.А.Веникова - М. : Высш.шк. , 1989. - 127 c.
  621.311.004.18
  Энергосберегающая технология электроснабжения народного хозяйства : в 5 т. Т.3. Надежность и эффективность сетей энергетических систем : практ.пособие / Фокин Ю.А. - М. : Высш.шк. , 1989. - 151 c.
  621.311.004.18
  Энергосберегающая технология энергоснабжения народного хозяйства : в 5 кн.. Т.2. Энергосбережение в электроприводе / Н.Ф.Ильинский, Ю.В.Рожановский, А.О.Горнов; под ред.В.А.Веникова - М. : Высш.шк. , 1989. - 127 c.
  621.311.004.18:62-83
  Юдін В.І. Основи роботи в Microsoft Exel XP : навч.посібник для вузів / В.І.Юдін, В.С.Рижиков, В.В.Ровенська - К. : Центр учбової літ. , 2007. - 271 c.
  004.67(075.8)
  Юдін О.К. Інформаційна безпека держави : навч.посібник для вищ.навч.закл. / О.К.Юдін, В.М.Богуш. - Х. : Консум , 2005. - 575 c.
  351.862.1 : 004.056
  Юрковский И.М. Как обнаружить и устранить неисправности легкового автомобиля - 3-е изд., перераб.и доп . - М. : Транспорт , 1980. - 192 c.
  629.114.6.004.54
  Юрковский И.М. Как обнаружить и устранить неисправности легкового автомобиля - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Транспорт , 1977. - 168 c.
  629.113.004.5:629.114.6
  Юрковский И.М. Неисправности грузовых автомобилей с карбюраторными двигателями - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Транспорт , 1987. - 176 c.
  629.114.4.004.6
  Юрковский И.М. Особенности эксплуатации дизельных автомобилей - М. : Транспорт , 1984. - 176 c.
  629.113.004.504
  Юров В.И. Assembler : специальный справочник - 2-е изд. . - СПб. : Питер , 2005. - 411 c.
  004.431.4
  Юсупова М.Ф. Черчение в системе Auto CAD 2000 : учеб.пособие для вузов - К. : Алерта , 2003. - 328 c.
  004.91:744
  Юхимчук В.Д. Технология ремонта машин постоянного тока : учеб.пособие для электротехн.фак.вузов - Харьков : ХГПУ , 2000. - 382 c.
  621.313.2.004.6
  Яковлєв Ю.П. Контролінг на базі інформаційних технологій : навч.посібник для ВНЗ - К. : Центр навч.літ-ри , 2006. - 316 с. c.
  658.012.7:004
  Янг С. Алгоритмические язіки реального времени. Конструирование и разработка / пер. с англ. - М. : Мир , 1986.
  004.43