Бібліотека
КрНУ імені М.Остроградського
     
     
     
     
     
     
     
     

Систематичний каталог бібліотеки                                                          Перелік книг за тематикою УДК

001 Наука у цілому
 • 001.895 Венчурні проекти
 • 001.895 , 330.341.1 Інновації
 • 002 Друк. Документація. Науково-технічна інформація
 • 002:339.138 Маркетинг інформаційний
 • 004 Інформаційні технології
 • 004.056 Захист інформації, безпека
 • 004.3 Апаратні засоби
 • 004.353 Відіомонітори
 • 004.42 Програмування
 • 004.451 Операційні системи
 • 004.451.64 Апаратні засоби захисту
 • 004.65 Системи управління базами даних (СУБД)
 • 004.7 Комп`ютерні сітки
 • 004.732 Сітки локальні
 • 004.738.5 Інтернет
 • 004.738.5:658.6/9 Електронна комерція
 • 004.77 Електроний бізнес
 • 004.78 : Автоматизовані системи у ...
 • 004.78:025.4.036 Автоматизовані інформаційно-пошукові системи
 • 004.78:336.717 Автоматизовані системи банківських операцій
 • 004.91 Оброблення і створення документів
 • 004.92 Комп`ютерна графіка
 • 006.015.5 Управління якістю
 • 006.063 Сертифікація
 • 006.1 Стандартизація у цілому
 • 006.83 Якість
 • 008 Культура
  021 Організація та развиток бібліотечної справи
  061 Діяльність організацій по охрані природи
 • 061.1ЕС Европейский Союз(ЕС)
 • 1 Філософія
 • 111.1 Онтологія (буття)
 • 130.2 Філософія культури
 • 141.131 Платонізм. Неоплатонізм
 • 141.339 Езотерика
 • 159.9 Психологія
 • 159.923 Психологія особистості
 • 159.942 Емоції
 • 159.9:334.7.012.42 Психологія підприємництва
 • 168.522 Культурологія
 • 172. 4 Міжнародна етика
 • 174 Професійна етика
 • 174.022.1 Професійна та ділова етика. Імідж. Репутація
 • 174.022.1 Імідж
 • 178.1 Алкоголізм
 • 178.7 Паління
 • 2 Релігія
 • 281.9 Православна церква
 • 303.725.36 Примінення теорії систем, теорії управління та кібернетики
 • 311.12 Статистичне угрупування
 • 311.313(058)(477.53) Регіональна статистика: обласн., краєва
 • 314.02 Демографія.Джерела демографічних даних
 • 314.156.5(477) Геноцид українского народа
 • 314.7 Міграція
 • 316 Соціологія
 • 316.323.4 Азіатска деспотія, соціальна структура
 • 316.324.5 Аграрні суспільства, соціальна структура
 • 316.334.55 Соціологія (аграрна політика)
 • 316.343.4 Автохтонне населення в колоніальному суспільстві (соціологія
 • 316.343.653 Адміністратори в капіталістичному суспільстві (соціология)
 • 316.344.32 Інтелектуали
 • 316.346.2-055.2 Жінки
 • 316.422.4 Прогрес
 • 316.422.44 НТП
 • 316.422.6 Регрес (НТП)
 • 316.46 Лідерство
 • 316.462 Авторитаризм ( соціологія)
 • 316.61-056.45 Генії
 • 316.612 Развиток особистості
 • 316.73 Акультурація (соціологія)
 • 321.61 Абсолютизм (форми влади)
 • 321.64 Авторитарні режими нового часу
 • 323 Внутрішня політика
 • 323.17 Автономія та самовизначення нації
 • 323.329 Соціальні спільноти та прошарки. Інтелігенція
 • 323.396 Соціальна еліта
 • 324 Вибори. Референдуми. Виборчі компанії
  325 Міграційна політика
 • 327(477) Зовнішня політика України
 • 327.51 Військові союзи
 • 328 Парламенти. Народні представництва. Уряди
 • 328.132.7 Президентський кабінет. Президентський уряд
 • 330 Економіка
 • 330(477) Економіка України
 • 330.01 Економічна теорія
 • 330.1 Економічні науки
 • 330.101.54 Макроекономіка
 • 330.111.4 Виробничі сили
 • 330.131.7 Ризики
 • 330.131.7:336.71 Ризики банківські
 • 330.131.7:336.743 Валютний ризик
 • 330.142.2 Уставний фонд, капітал
 • 330.142.2 Вкладений капітал.Уставний фонд
 • 330.142.211.4 Амортизація основних фондів
 • 330.31 Кругообіг в народному господарстві. Відтворення
 • 330.322 Інвестиції
 • 330.322.013 Автономні інвестиції ( політекономіка)
 • 330.322.5 Інвестиції, рентабельність та ефективність
 • 330.322:658.589 Венчурне інвестування
 • 330.33 Криза
 • 330.34.014.1 Економіка застійна
 • 330.34.014.2 Економіка, що розвивається
 • 330.341(477) Фактори економічного розвитку України
 • 330.341.1 Развиток виробничих сил. Техн. прогрес. Інновації
 • 330.341.1 Інновації. Технічний прогрес
 • 330.341.1(477) Інновації в Україні
 • 330.341.2:334.758 Кластер
 • 330.342.111 Автаркне господарство (політекономіка)
 • 330.356.3 Ефективність капіталовкладень
 • 330.43 Економетрія
 • 330.46 Теорія систем, управління в кібернетиці та економіці
 • 330.47 Теорія інформації в економіці. Економічна інформатика
 • 330.52 Національна економіка
 • 330.564.2 Прибутки населення
 • 330.59 Життєвий рівень
 • 330.59 Соціально-економічний розвиток
 • 330.8(477) Історія економічної думки.Економічні вчення та школи
 • 330.837 Інституціоналізм. Неоінституціоналізм
 • 331 Праця. Економіка праці
 • 331.07 Адміністративні органи, уповноважені та офіційні особи (прац
 • 331.101.26 Праця, як економічний фактор
 • 331.101.262 Людський капітал
 • 331.102 Види праці
 • 331.103.255 Автоматизована праця
 • 331.106.24 Колективні договори
 • 331.108 Робота з кадрами
 • 331.108.2 Питання кадрів. Управління кадрів
 • 331.108.2 Управління персоналом
 • 331.108.3 Адаптація рабітників ( праця )
 • 331.2 Зарабітня плата
 • 331.21 Управління заробітною платою
 • 331.211 Аванс (праця)
 • 331.215`311` Виплати із соцстраху
 • 331.225 Премії. Окремі виплати
 • 331.23 Акордна оплата праці
 • 331.31 Робочий час
 • 331.315 Відрядження
 • 331.322 Відпустки
 • 331.5 Ринок праці
 • 331.522 Попит і пропозиція на ринку праці. Потенціал робочих місць
 • 331.522 Трудові ресурси
 • 331.556.4 Міграція трудова, міжнародна
 • 331.556.4 Міждержавна мобільність. Міграція
 • 331.582 Трудові резерви
 • 332.012.324 Власність корпорацій
 • 332.025.1 Адміністративне втручання в регіональній економіці
 • 332.1 Регіональна економіка
 • 332.13 Розміщення. Регіональне разміщення
 • 332.142.4 Використання територіальних ресурсів
 • 332.15 Агломерація економічної діяльності (регіональна економіка)
 • 332.2.01 Аграрні теорії (земельне питання)
 • 332.2.021;338.43.02 Аграрна політика
 • 332.72 Ринок праці, нерухомості
 • 332.856 Агенція по квартирному посередництву ( житлове господарство)
 • 334.012.64 Дрібні підриємства
 • 334.7.012.32 Підприємництво (загальне)
 • 334.7.012.42 Підприємництво комерційне
 • 334.722 Приватне підприємництво
 • 334.722.012.42 Підприємництво
 • 334.722.012.64 Мале підприємництво
 • 334.722.8 Акціонерні компанії
 • 334.758 Злиття. Об`єднання фірм. Кластери
 • 334.7:658.589 Венчурні (рискові) підприємства
 • 336 Фінанси
 • 336.07 Адміністрація фінансова
 • 336.1 Державні фінанси у цілому
 • 336.14 Державний бюджет. Національний бюджет
 • 336.14.025.3 Фінансова безпека
 • 336.2 Бенефіціар
 • 336.22 Податки. Збори
 • 336.225 Методи оподаткування
 • 336.225.64 Податкова заборгованість
 • 336.225.64 Подакти.Заборгованість податкова
 • 336.225.673 Контроль податковий
 • 336.226.11 Податки на доходи фізичних осіб
 • 336.22:351.713 Перевірки податкові
 • 336.246.025.2 Контроль фінансовий
 • 336.275.3 Державні боргові зобов`язання
 • 336.544 Контроль якості
 • 336.7 Грошовий обіг. Банківська справа
 • 336.71 Банківська справа.Банки
 • 336.71(477) Банківська справа. Банки в Україні
 • 336.71.025.3 Безпека у банках
 • 336.711 Національні, державні банки
 • 336.713 Банки комерційні
 • 336.743 Валюта. Зв`язані валюти
 • 336.748.12 Інфляція
 • 336.76 Фінансовій ринок
 • 336.763;347.72.03 Акції (фінанси), (торгове право), (економіка)
 • 336.77 Кредит. Кредитна справа
 • 336.773 Кредитні спілки (фінанси)
 • 338.12 Економічні цикли
 • 338.23:343.3 Безпека економічна держави
 • 338.242 Управління економікою в ринковому господарстві
 • 338.246.02 Адміністративні заходи (економіка)
 • 338.246.025.2 Регулювання. Контроль
 • 338.246.025.2, 338.268.025 Контроль
 • 338.246.027 Матеріальна допомога
 • 338.246.027.2 Стимулювання. Пільги
 • 338.26 Планування.Соціально-економічне планування
 • 338.26 Народногосподарське планування
 • 338.27 Економічне прогнозування
 • 338.27 Прогнозування економічне
 • 338.33 Теорія виробництва. Структура. Спеціалізація
 • 338.364 Автоматизоване виробництво ( економіка)
 • 338.43 Аграрна промисловість (економ.сільського господарства)
 • 338.43 Сільське господарство.Економіка
 • 338.43 Економіка сільського господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика.Економ.сільск. господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика
 • 338.431 Аграрні відносини. Аграрні структури
 • 338.431 Аграрні структури (економіка сільського господарства)
 • 338.432 Сільськогосподарське виробництво (господарювання)
 • 338.436.33 Агропромисловий комплекс
 • 338.439 Продовольчий комплекс. Продовольче питання
 • 338.439 Продовольчий комплекс (економіка)
 • 338.439 : Виробництво продуктів :м"яса,риби,рису і т.д.
 • 338.439:63 рису,молока і т.д. Виробництво с/г продуктів
 • 338.45 Економіка промисловості і ремісничого виробництва
 • 338.45.01 Промислова політика
 • 338.45:658 Економіка підприємства
 • 338.46 Економіка сфери послуг
 • 338.465.2 Консалтинг
 • 338.465.2 Послуги
 • 338.465.2 Інжиніринг
 • 338.465.2 Консультування
 • 338.47 Економіка транспорту і зв`язку
 • 338.48 Туризм. Економіка туризму
 • 338.48-44(1-22) Сільський туризм
 • 338.49 Інфраструктура економіки
 • 338.5 Ціни. Ціноутворення
 • 338.512 Витрати виробництва
 • 338.516.2 Ринок.Форми ринку
 • 338.516.22 Ціни ринкові
 • 338.532.4.025.24 Контроль за цінами
 • 338.583 Інфраструктура
 • 339 Торгівля
 • 339.13.012 Види ринків
 • 339.13.025 Адміністративні міри впливу на ринок
 • 339.137.2 Конкуренція
 • 339.138 Маркетинг
 • 339.138 : 338.46 Маркетинг послуг
 • 339.138(100) Маркетинг міжнародний
 • 339.138(100) Міжнародний маркетинг
 • 339.138.001.5 Маркетингові дослідження
 • 339.138.1 Маркетинг промисловий
 • 339.138.`313` Маркетинг стратегічний
 • 339.14:338.49 Інфраструктура товарного ринку
 • 339.166.5 Торгівля продуктами розумової праці
 • 339.172 Товарні біржі. Продуктові біржі
 • 339.175 Посередники торгові
 • 339.178 Посередницькі інститути
 • 339.187.62 Лізинг
 • 339.187.67 Абонентне обслуговування ( торгівля)
 • 339.37 Роздрібна торгівля
 • 339.543 Митна політика
 • 339.543.624 Оффшорні зони
 • 339.56 Торгівля зовнішня
 • 339.727.2 Рух капіталів. Міжнародні займи. Міграція капталів
 • 339.727.22/24 Інвестиції іноземні
 • 339.74.025 Адміністративні міри в девізній політиці
 • 339.9 Міжнародні економічні відносини. Світове господарство
 • 339.9.012 ЗЕД
 • 339.9.012.23:346.58(477) Регулювання ЗЕД в Україні (правове)
 • 339.9.012.42 Автаркія (світове господарство)
 • 339.92 Міжнародне економічне співробітництво
 • 339.923 Економічні союзи
 • 339.924 Інтеграція
 • 339.94 Глобалізація
 • 34.07;35.07 Адміністративні органи (право)
 • 340 Право. Юридичні науки
 • 340.12 Теорія права
 • 340.12 Теорія держави і права
 • 340.12(091) Історія держави і права
 • 340.130.53 Закони
 • 340.130.54 Кодекси
 • 340.130.55 Укази
 • 340/.349 Правознавство
 • 341.215.4 Захист прав людини
 • 341.24 Міжнародні правові дії
 • 341.63 Міжнародний арбітраж
 • 342.26 Адміністративно-територіальний поділ держави
 • 342.34 , 321.7 Демократія
 • 342.392 Авторитарні (недемократичні) форми держав та правління
 • 342.518 Виконавча влада.Уряд. Кабінет Міністрів
 • 342.565.2 Конституційні суди
 • 342.7 Права і обов"язки громадян
 • 342.7 Основні права та обов`язки громадян
 • 342.849 Агітаційний матеріал для виборів (державне право)
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративні порушення
 • 342.9(477) Адміністративне право України
 • 342.924 Адміністративні акти (державне право)
 • 343.13 Кримінально-процесуальне право
 • 343.132 Слідчі дії
 • 343.195 Суд присяжних
 • 343.2/.7 (477) Кримінальне право України
 • 343.23 Злочини у цілому
 • 343.237(477) Співучасть, угрупування, зговір (Україна)
 • 343.337 Агресія (кримінальне право)
 • 343.353 Адміністративна влада, зловживання (кримінальне право)
 • 343.353.1 Корупція
 • 343.359 Злочини проти державної казни. Контрабанда
 • 343.575 Заборона вживання та оберту наркотиків
 • 343.6 Злочини проти особистості
 • 343.61 Вбивство
 • 343.62 Аборт (кримінальне право)
 • 343.9 Кримінологія
 • 343.9.01 Загальна теорія злочину та злочинність
 • 346(477) Господарське право України
 • 346.231 Адміністративні установи
 • 346.26 Приватне підприємництво
 • 346.5 : Регулювання: конкуренції, якості, виробництва, НТП
 • 346.548 Безпека бізнесу, підприємництва
 • 346.548 Рейдерство
 • 346.548 ,366.5 Захист споживачів
 • 346.6 Соціальний захист населення
 • 347 Громадянське право
 • 347.133.5 Адміністративні угоди
 • 347.133.9 Абстрактні (причинні) угоди
 • 347.188 Акти громадянського стану (громадянське право)
 • 347.211 Інтелектуальна власність, ресурс
 • 347.214.2 Нерухоме майно. Нерухомість
 • 347.426.6 Відшкодування збитку. Оцінка збитку
 • 347.471.03 Адміністрація суспільства (громадянське право)
 • 347.722 Товарні знаки
 • 347.732 Агент за обміном ( торгове право)
 • 347.735 Факторинг
 • 347.746 Вексель
 • 347.77 Патенти
 • 347.771 Авторські свідчення ( патентне право)
 • 347.779 Адміністративна організація охорони промис. і торг. прав
 • 347.78 Авторское право
 • 347.789 Адміністративно-технічна організація авторського права
 • 347.791.3 Адміністративно-правов. регулювання прав власності на суди
 • 347.792 Абандон (морське право)
 • 347.799.2 Аварія (морське право)
 • 347.822.5 Авіаційна метеорологічна служба( служба погоди)
 • 347.918 Арбітраж.Третейський суд
 • 347.921 Адвокати ( громад. процес. право )
 • 347.961(477) Нотаріат, нотаріуси, нотар. контори (Україна)
 • 347.963 Прокурори. Прокуратура
 • 347.965 Адвокатура (громад.процес.право)
 • 347.998.8 Адміністративні суди (громадянське процесуал.право)
 • 347.998.85 Адміністративні суди
 • 347.998.85 (477) Адміністративні суди в Україні
 • 349.2 Трудове право
 • 349.227 Заборона необгрунтованного скорочення
 • 349.233 Матеріальна відповідальність у трудовом погодженні
 • 349.41 Земельне право
 • 349.42 Аграрне право
 • 349.42(477) Аграрне право України
 • 349.6 Правові проблеми охорони навколишнього средовища
 • 35.073.526 Надання та публікація балансу. Аудит
 • 351 Державне адмін. управління
 • 351.077.6 Управлінські рішення
 • 351.087.43 Пенсії. Допомоги
 • 351.087.431 Пенсія. Допомога при звільненні, або виході у відставку
 • 351.087.431.1 Право на пенсію
 • 351.087.431.2 Пенсійні внески
 • 351.087.431.3 Пенсійний фонд
 • 351.087.431.4 Пенсійні надбавки
 • 351.713 Адміністративна діяльність у відношенні податків і зборів
 • 351.741 Організація міліції
 • 351.743 Громадянська охорона.Народні дружини
 • 351.755.61 Паспорти. Паспортна міліція
 • 351.762;343.56 Азартні ігри (адміністративне управління), (кримінальне прав
 • 351.811 Автомобильні дороги ( адміністративний нагляд)
 • 351.814 Авіаційний зв`язок (адміністративне управління)
 • 351.814 Авіація, управління
 • 351.814 Авіатраси (адміністративне управління)
 • 351.822 Адміністративний нагляд за грошовою обіговістю
 • 351.823 Адміністративний нагляд за добуванням сировини
 • 351.824 Адміністративний нагляд за промисловістю та торгівлею
 • 351.825 Адміністративний нагляд за кредитними установами
 • 351.83 Адміністративне регулювання праці і труд.відносини
 • 351.84 Адміністративний нагляд за соціальним забезпеченням
 • 351.853 Нагляд за пам`ятниками. Збереження природних ландшафтів
 • 351.9 Адміністративна юрисдикція (адміністр.управління)
 • 351.9 Нагляд і контроль за держ. управлінням. Скарги
 • 352.07 Адміністративні установи органів управління
 • 353.2 Автономні республіки, області, краї, департаменти,провінції
 • 355.081 Головне командування армії
 • 355.232 Академії (військова справа)
 • 355.469 Авіаційна стратегія (військова справа)
 • 355.75 Адміністративно-господарські установи (військова справа)
 • 356.3 , 355.6 , 359.5 Адміністративно-господарська служба (військова справа)
 • 357.3 Автоколони (військова справа)
 • 359.3 Авіаційні частини військово-морских сил (військова справа)
 • 364.12 Автоматизація виробництва (соціальне забезпечення)
 • 364.2 Основні потреби людини
 • 364.2-262.2 Прожитковий мінімум
 • 364.3 Соціальна допомога. Соц.страхування
 • 364.3-642-264 Індексація виплат. Виплати, основ. на вартості життя
 • 364.3-646.2-3 Організації соціального забезпечення
 • 364.3.-646.2 Пенсії
 • 364.32-642 Соціальні грошові виплати
 • 364.32-642:331.215 Лікарняні, декретні
 • 364.32-642:331.215"313" Декретні
 • 364.6 Соціальне забезпечення. Соціальні проблеми
 • 364.662 Бідність
 • 365 Потреба у житлі та її задоволення
  368 Страхування
 • 368.07 Адміністративні страхові органи
 • 368.08 Адміністративний персонал страхових установ
 • 368.1.021.3 Договір страхування
 • 368.2.025.79 Абандон ( страхування)
 • 368.212/.214 Автомобильный транспорт, перевозки ( страхование)
 • 368.8 Страхування окремих майнових цінностей
 • 368.914 Пенсійне страхування
 • 368.914:061.2 Пенсійне страхування недержавними організаціями
 • 37 Освіта
 • 37(1-87) Освіта за кордоном
 • 37.013 Педагогіка
 • 37.014.15 Законодавсто в області освіти
 • 37.014.543 Фінансування освіти
 • 37.015.3 Психологія освіти
 • 37.015.6 Економіка системи освіти
 • 37.017.4-053.81 Правова культура молоді
 • 37.017.4-053.81 Політична культура молоді. Формування
 • 37.017.4-053.81 : 343.85 Профілактика правопорушень серед молоді
 • 37.018.1 Сімейне виховання та освіта
 • 37.034 Моральне виховання
 • 37.07 Адміністративні проблеми навчальних закладів
 • 371 Організація виховання та освіти
 • 371.058 Організація виховання та освіти. Приватна школа
 • 371.11 Адміністрація учбового закладу (освіта)
 • 371.33 Аудіовізуальні методи навчання ( освіта )
 • 373 Дошкільне виховання і освіта. Загальноосвітня школа
  378 Вища освіта
 • 378(438) Вища освіта в Польщі
 • 378.014.15 Законодавсто в області вищої осіти
 • 378.017.4-057.785 Правова обізнанність студентів
 • 378.017.4-057.785 Правова культура студента
 • 378.02 Методика викладання у вищій школі
 • 378.022 , 37.022 Кредитно-модульна система
 • 378.1 Організація вищої освіти
 • 378.2 Академічні ступені (освіта)
 • 378.4 Університети
 • 379.858 Авіатуризм
 • 392.5 Агамія (етнографія)
 • 398.33 Адвент ( різдвяний піст )
 • 477) Історія української та зарубіжної культури
 • 5(092) Природознавство, біографії
 • 502 Природа. Охорона навколишнього середовища
 • 502 /. 504 Природа. Охорона природних ресурсів
 • 502 /504 Охорона навколишнього середовища. Загрози навколишнього сере
 • 502.1 Охорона навколишнього середовища
 • 502.172 ,502.4 Заповідники
 • 502.174 Відновлення, збереження, економія ресурсів
 • 502.175 Контроль якості средовища. Контроль забруднень
 • 502.2 Середовище у цілому
 • 502.211 Живий світ. Біосфера
 • 502/.504 Екологія
 • 502/504 Природа.Охорона природних ресурсів.Загрози навколишньому сер
 • 502:658.012.32 Екологічний менеджмент
 • 504 Загрози навколишньому середовищу. Екологія
 • 504(084.42) Загрози навколишньому середовищу, атлас
 • 504.5:628.4.047 Забруднення радіоактивне
 • 504.5:628.4.047 Безпека радіоактивна
 • 504:343.3 Безпека екологічна
 • 51 Математика
 • 51(075.8) Математика. Підручник для вищ.шк.
 • 519.237.8 Кластер-аналіз. Класифікація
 • 519.248 Прикладна статистика
 • 519.6 Програмування математичне
 • 519.72 Теорія інформації. Математичні питання
 • 519.816 Теорія прийняття рішень
 • 519.85 Математичне програмування
 • 519.86 Теорія економіко - математичних моделей
 • 519.87 Математичне моделювання
 • 519.876.2 Моделювання процесів управління
 • 53 Фізика
 • 530.145 Квантова механіка
 • 531 Теоретична механіка
 • 539.376 Деформація при постійному навантаженні
 • 544.431.8 Періодичні реакції. Повний безлад
 • 551.58 Кліматологія
 • 553.04 Мінеральні ресурси та запаси
 • 575 Генна інженерія
 • 577.355 Біофізика фотосинтезу
 • 578.828СПИД Вірус СНІД
 • 579.22 Мікробіологія
 • 579.64 Сільськогосподарська мікробіологія
 • 58.006 (477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 58.006.(477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 592/599 Світ тварин.Фауна
 • 611 Анатомія людини
 • 614.2(73) Організація охорони здоров`я в США
 • 614.3 Якість харчових продуктів
 • 615 Фармакологія
 • 616-084 Медицина. Профілактика
 • 616.89-008.441.3 Наркотична залежність
 • 616.89-008.441.44 Самогубство
 • 616.98 Специфічні інфекції
 • 62 - 83 Електропривід
 • 62-82 Гідропривід
 • 62.002.2 Технологія виробництва
 • 620.22 Матеріалознавство
 • 620.9 Загальна енергетика
 • 620.9(477) Загальна енергетика. Енергетика України
 • 620.91 Ресурс енергетики. Альтернативні види
 • 620.91 Альтернативні види енергії
 • 621 Машинобудування
 • 621 438 -714 Газові турбіни, охлодження
 • 621. 426 Дизелі
 • 621.002 Технологія машинобудування
 • 621.039 Атомна енергетика. Атомна промисловість
 • 621.039.586 Аварії ядерних реакторів
 • 621.3 Електротехніка
 • 621.3.01 Теоретичні основи електротехніки
 • 621.31 Електричні апарати
 • 621.31.019.3 Надійність електросистем
 • 621.311.004.12 Енергозбереження
 • 621.311.1 Енергосистеми
 • 621.311.2 Електростанції
 • 621.313.333 Асинхронні електодвигуни
 • 621.314 Перетворення електричної енергії
 • 621.317 Електровимірювальна техніка
 • 621.317.3 Вимірювання електричних величин
 • 621.38 Електроніка
 • 621.382.049.77 Мікроелектроніка
 • 621.391.63 Передача сигналу світловими променями
 • 621.395.721.5 Мобільний зв`язок
 • 621.396 Радіозв`язок
 • 621.396.6 Радіоелектронна апаратура. Схеми
 • 621.396.62 Радіоприймач
 • 621.397.132 Магнітофони
 • 621.397.446 Телевізори
 • 621.397.6 Телевізійна апаратура
 • 621.43 Автомобільні двигуни
 • 621.431.73 Двигуни внутрішнього згоряння для безрейкового транспорту
 • 621.436.21.031.3 Дизелі з пневматичним розпиленням (компресорні)
 • 621.438 - 714 Газові турбіни, системи охолодження
 • 621.438-135 Газові турбомашини
 • 621.6.033:656.07 Нафтотранспортна система
 • 621.7 Обробка тисненням. Пластичне формоутворення
 • 621.74 Ливарне виробництво
 • 621.753 Допуски та посадки
 • 621.81 Деталі машин
 • 621.86 Підйомно-транспортне обладнання у цілому
 • 621.86/.87 Підйомно-транспортні машини
 • 621.865.8 Роботи
 • 621.873.3 : 629.3 Автокрани
 • 621.983 Глибинна витяжка. Холодна штамповка
 • 622.2 Гірничі роботи при розробці корисних копалин
 • 622.276/279 Нафто-газодобувна промисловість
 • 622.323 Добування нафти
 • 622.324 Добування газу
 • 623.4 Зброя
 • 624.046.012.45 Залізобетонні конструкції, стійкість, несуча здатність
 • 625.08 Дорожно-будівні машини
 • 627 Водне господарство
 • 628.1 Водопостачання
 • 628.1(075.8) Водопостачання
 • 628.3 Стічні води. Очистка стічних вод
 • 629. 113 Автомобілебудування
 • 629.083 Склад, огляд, техн. обслуговування автомоб.
 • 629.113 Автомобілебудування. Автомобілі
 • 629.113(03) Автомобілебудування - довідники
 • 629.113(477) Автомобільний транспорт в Україні
 • 629.113.02.001.4 Випробовування автомобілів
 • 629.114.4 Грузові автомобілі
 • 629.114.6 Легкові автомобілі
 • 629.114.6.004.6 Легкові автомобілі. Ремонт
 • 629.4 Залізничний транспорт
 • 629.73 Авіація
 • 629.762.5 Ракети небалістичні
 • 629.78 Космічна техніка
 • 63 Сільське господарство
  630 Лісне господарство. Лісівництво
 • 630*2 Лісівництво
 • 630*9 Ліси та лісне гос-во з державної точки зору
 • 631.1 Сільськогосподарське виробництво.Організація та управління
 • 631.1(477) Організація та управління сільськогосподарським виробництвом
 • 631.115.1 Сільськогосподарське приватне підприємство
 • 631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.3.001.4 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.374 Сільськогосподарський транспорт
 • 631.4(092) Грунтознавство. Землезнавство. Біография
 • 631.46 Бактеріологія і біологія грунтів
 • 636 Тваринництво
 • 637.1 Молочна промисловість
 • 64.012 Домогосподарство
 • 640.41 Готель
 • 65 Управління підприємством
 • 65.011.4 Ресурси (резерви) виробництва
 • 65.011.46 Аутсорсинг (управл.ефективністю)
 • 65.012 Управління підприємством. Методи
 • 65.012.2 Планування діяльності
 • 65.012.32 Менеджмент організації
 • 65.012.8 Безпека економічна підприємства
 • 65.012.8 Економічна безпека під-ва
 • 656 Транспорт
 • 656.07 Управління транспортом
 • 656.07 Транспортна система
 • 656.071.32 Бухгалтерія транспортного підприємства
 • 656.13 Автомобільний транспорт
 • 656.13.07 Організація та експлуатація автомобільного транспорту
 • 657 Бухгалтерський облік
  657 Бухгалтерія
 • 657.1 Бухгалтерія
 • 657.15 Фінансовий облік
 • 657.15(047.2/3) Бухгалтерська фінансова звітність
 • 657.2 Бухгалтерскі проводки
 • 657.222 Ведення бухгалтерських операцій
 • 657.372.3 Списання. Амортизація
 • 657.421.3 Бухгалтерський облік ліцензій
 • 657.474.51 Визначення фактичної собівартості. Калькулювання
 • 657.6 Аудит
 • 657.6 Аудит, ревізія
 • 658.011.46 Потенціал підприємства
 • 658.011.47 ФСА
 • 658.012.011.56 Автоматизація
 • 658.012.12 Аналіз господарської діяльності підприємства
 • 658.012.122 Економічна діагностика під-ва
 • 658.012.122 Діагностика економічна
 • 658.012.122 Економічний аналіз
 • 658.012.122:330.4 Діагностична матриця
 • 658.012.32 Менеджмент
 • 658.012.32 : 331.103 Автоматизоване роб.місце менеджера
 • 658.012.324 Корпоративна форма управління підприємством
 • 658.012.61 Корпоративна культура
 • 658.012.7 Контролінг
 • 658.016"313" Стійкість стратегічна підприємства
 • 658.016.7 Санація
 • 658.14/.17 Фінанси підприємств
 • 658.14/.17.012.12 Фінансовий аналіз
 • 658.14/17 Фінансова стійкість підприємства
 • 658.310.8 Штатний розклад
 • 658.345 БЖД
 • 658.345 Охорона праці
 • 658.512.011.56 САПР (система автоматиз.проектування)
 • 658.52 Виробничо-промислова структура
 • 658.527.011.56 - 192 (075.8) Потокове виробництво
 • 658.562 Виробничий контроль.Техн.контроль
 • 658.589 Модернізація
 • 658.589 Реконструкція
 • 658.589 Інноваційна діяльність
 • 658.7 Логістика
 • 658.8 Збут. Продаж. Реалізація продукції
 • 658`313` Стратегія підприємства
 • 659.1, 659.1: Реклама, реклама продукції
 • 659.4 Паблік Рилейшнз
 • 66 Хімічна промисловість
 • 663/664 Харчова промисловість
 • 669 Металургія
 • 67/68 Легка промисловість
 • 678.06.001.2 (03) Вироби із високомолекулярних матеріалів, проектування
 • 681.3.06 Програмування
 • 681.327.22 Відеомонітори
 • 681.5 Теорія автоматичного управління
 • 681.511.42 Системи автомат. управління імпульсні (дискретні)
 • 681.518 Інформаційні системи
 • 681.518 Інформаційні системи в автоматизованому управлінні
 • 681.518.3 Вимірювальні інформац.системи (для управління)
 • 681.518.5.015 Системи автомат.контроля і техн.діагностики. Ідентифікація
 • 687 Швейна промисловість
  69 Будівництво
 • 69.003 Економіка будівництва
 • 697.3 Центральне опалення
 • 7 Культура
 • 7.036.2 Імпресіонізм
 • 712.23 Заповідники, нац.парки та інші природні території, що охоро
 • 725.4 Будівлі пром. підприємств, проектування
 • 744.4 Інженерна графіка
 • 75 Живопис
  78 Музика
 • 78.017 Музиканти
 • 796.525 Альпінізм
 • 811.111 Англійска мова
 • 811.111(038) = 111=161.1 Англо - російські словники
 • 811.161.2 Українська мова
 • 811.161.2"06-26 Українська сучасна літературна мова
 • 82-8 Літературна суміш. Афоризми. Сценарії
 • 82.09 Літературна критика та дослідження
 • 82.09.161.2" " Літературознавство укр.літ."століття"
 • 883 Українська література
  9 Історія
 • 9(477)1934-1941 Історія України в 1934-1941рр.
 • 908 Краєзнавство
 • 908(477.53) Краєзнавство. Полтавська область
 • 91(510) Географія Китаю
 • 930.85(100 Історія української та зарубіжної культури
 • 94(477) Історія України
 • 940(477) Історія України
 • 940`10/17` (477) Історія України Х І - XVIII ст.
 • 94`10/17` (477) Вимірювання електричних величин
 • ЄС Европейский Союз
 • Китай Китай
 • 002 Друк. Документація. Науково-технічна інформація

  Абрамов С.А. Начала информатики / С.А.Абрамов, Е.В.Зима. - М. : Наука , 1989. - 256 c. - (Б-ка программиста; Вып. 60).
  002.6
  Аверьянов В.Н. Справочник молодого слесаря по ремонту дорожно - строительных машин и тракторов / В.Н.Аверьянов, В.В.Ильяков, В.И.Левин. - М. : Высш.шк. , 1988. - 192 c.
  625.7/.8.002.5.004.67
  Автоматизация проектирования в электронике. Вып.31 : респуб. межведомств. науч.-техн.сб. - К. : Техніка , 1985. - 144 c.
  621.38.002.5
  Автоматизация проектирования в электронике. Вып.39 : республ. межведом.науч. - техн. сб. - К. : Техніка , 1989. - 131 c.
  621.38.002.5
  Автоматизация проектирования в электронике.Вып.32 : республик. межведом. науч. - техн. сб. - К. : Тэхника , 1985. - 124 c. - (Киев. политехн. ин-т).
  621.38.002.5
  Автоматизация проектирования в электронике.Вып.40 : респуб.межвед. навч. - техн. сб. - К. : Тэхника , 1989. - 151 c.
  621.38.002.5
  Автоматизация процессов в машиностроении : учеб.пособие для вузов / А.П.Белоусов, А.И.Дащенко, П.М.Полянский и др. - М. : Высш.шк. , 1973. - 456 c.
  621.002 : 658.012.011.56
  Автоматизация процессов машиностроения : учеб.пособие для машиностроит. спец.вузов / Я.Буда и др.; под ред. А.И.Дащенко. - М. : Высш. шк. , 1991. - 480 c.
  658.012.011.56 : 621.002
  Автоматизированная система ускоренных испытаний автомобильных конструкций / М.С.Высоцкий, А.А.Ракицкий, М.И.Горбацевич и др. - Мн. : Наука и техника , 1989. - 168 c.
  629.113.002.001.4 : 658.012.011.56
  Автоматизированные системы управления и организации экономической информации на машиностроительных предприятиях : учеб.пособие для вузов / С.У.Олейник, О.Т.Тульчин, Т.С.Кабанова и др.; под ред. С.У.Олейника. - Х. : Вища шк. , 1987. - 167 c.
  658.012.011.56 : 621.002
  Автоматизированные системы управления машиностроительным предприятием : учебник для вузов / С.У.Олейник, В.И.Иванова, Г.М.Макарова, С.К.Потемкин; под ред. С.У.Олейника. - М. : Высш.шк. , 1991. - 222 c.
  658.012.011.56 : 621.002
  Автоматизированные системы управления машиностроительным предприятием : учеб.пособие для вузов / С.У.Олейник, В.И.Иванова, Г.М.Макарова, С.К.Потемкин; под ред. С.У.Олейника. - М. : Высш.шк. , 1981. - 286 c.
  658.012.011.56 : 621.002
  Автоматическая загрузка технологических машин : справочник / И.С.Бляхеров и др.; под общ. ред. И.А.Клусова. - М. : Машиностроение , 1990. - 400 c. - (Автоматическая загрузка машин).
  621.002.5-229.6-52
  Агеев А.Д. Справочник технолога-приборостроителя : 2. Т.1. : Справочник / П.В.Сыроватченко,А.Д.Агеев,А.К.Белопухов,К.И.Билибин - 2-е перераб. и доп. . - Москва : Машиностроение , 1980. - 606 c.
  681.2.002
  Агрегатный ремонт дорожных машин / Н.А.Беспалов, Н.А.Билякович, Г.Д.Романюк, Б.В.Шелюбский. - М. : Транспорт , 1984. - 176 c.
  625.7/.8.002.5.004.67
  Активный контроль в машиностроении : справочник / Е.И. Педь, А.В.Высоцкий, В.М. Машинистов и др.; под ред. Е.И.Педя. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1978. - 352 c.
  621.002.56(035.5)
  Активный контроль в машиностроении : справ.пособие / под ред. Е.И.Педя. - М. : Машиностроение , 1971. - 360 c.
  621.002.56(035.5)
  Активный контроль в машиностроении : справочник / под ред. И.Е.Педя, 1978. - 351 c.
  621.92.002
  Александров А.Г. Эксплуатацыя сварочного оборудования : справочник рабочего / А.Г.Александров, И.И.Заруба, И.В.Пиньковский. - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Будивэльник , 1990. - 223 c.
  621.791.002.5(03)
  Александров А.Г. Эксплуатация сварочного оборудования : справочник рабочего / А.Г.Александров, И.И.Заруба, И.В.Пиньковский - 3-е изд., перераб.и доп. . - К. : ’’Будівельник’’ , 1990. - 224 c.
  621.791.002.5(03)
  Альшиц И.Я. Проектирование деталей из пластмасс: : справочник / И.Я.Альшиц, Б.Н.Благов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1977. - 215 c.
  621.81.002.3 + 681.2-2.002.3) : 678.5.001.2 (03)
  Англо - русский словарь по технологии машиностроения и металлооброботке = English-Russian dictionary of mechanical engineering and metalworking: ок.40 / Б.С. Воскобойников и др. - М. : Рус. яз. , 1990. - 959 c.
  [811.111 =161.1 :621.002](038)
  Англо - русский словарь по технологии машиностроения и металлооброботки: ок. 30000 терминов / сост. С.И.Кречетников; под ред.Н.С. Ачеркана. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Гл.ред. ин. науч. - техн. слов , 1961. - 678 c.
  811.111=161.1 :621.002(038)            81.2Англ-4
  Андерс А.А. Технология механической обработки : сб. задач. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Машгиз , 1958. - 352 c.
  621.9.002
  Андрианов А.И. Прогрессивные методы технологии машиностроения. - М. : Машиностроение , 1975. - 240 c.
  621.002:621.757
  Ансеров Ю.М. Машины и оборудование машиностроительных предприятий : учеб. для инж.-экон. спец. машиностроит. вузов / Ю.М. Ансеров, В.А. Салтыков, В.Г. Семин. - Л. : Политехника , 1991. - 365 c.
  621.002.5(075.8)            34.5
  Артюшенко В.И. Пособие монтажнику радиоаппаратуры - К. : Техніка , 1967. - 336 c.
  621.396.6.002.72
  Атабеков В.Б. Монтаж осветительных электроустановок : учеб. пособие для сред. проф - техн. учеб. заведений / В.В.Атабеков, М.С.Живов. - М. : Высш. шк. , 1974. - 380 c.
  621.31.002.7
  Бабушкин А.З. Технология изготовления металлообрабатывающих станков и автоматических линий : учеб. пособие для машиностр. техникумов / А.З. Бабушкин, В.Ю.Новиков, А.Г. Схиртладзе. - М. : Машиностроение , 1982. - 272 c.
  621.0.06.002 + 621.0.06 -52 : 658.527.011.56.002
  Баков Ю.В. Проектирование электрической части электростанций с применением ЭВМ : учеб. пособие для вузов по спец.``Электр. станции``. - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 272 c.
  621.311.2.002.5-83.001.63:681.3(075.8)            31.27
  Балабанов А.Н. Краткий справочник технолога-машиностроителя. - М. : Изд-во стандартов , 1992. - 461 c.
  621.002+621.7/.9(035.5)
  Балабанов А.Н. Технологичность конструкций машин. - М. : Машиностроение , 1987. - 334 c.
  621.002
  Балабанов А.Н. Справочник технолога мелкосерийных и ремонтных производств / А.Н. Балабанов, В.Е. Канарчук. - К. : Вища. шк. , 1983. - 255 c.
  621.002 : 658.523
  Балакшин Б.С. Основы технологии машиностроения : учебник для машиностр.вузов и фак. - 3-е изд., доп . - М. : Машиностроение , 1969. - 358 c.
  621.002
  Баренбаум Е.И. История книги : учебник для библиотеч. фак. ин-тов культуры и пед. вузов. - 2-е изд., перераб . - М. : Книга , 1984. - 247 c.
  002.2(091)            76.11я73
  Баренбаум И.Е. Штурманы грядущей бури : Н.А.Серно-Соловьевич, Н.П.Баллин, А.А.Черкесов. - М. : Книга , 1987. - 256 c.
  002.2(092) + 929Серно-Соловьевич + 929Баллин+929Черкесов            76.11
  Барсов А.И. Технология инструментального производства : учебник для техникумов. - 4-е изд., исправ. и доп . - М. : Машиностроение , 1975. - 272 c.
  621.9.02.002
  Барсов И.П. Строительние машины и их эксплуатация : учебник для строит. техникумов / И.П.Барсов, А.П. Станковский. - М. : Стройиздат , 1972.
  69.002.5            6С6.08
  Бауман В.А. Вибрационные машины и процессы в строительстве : учеб. пособие для строит. и авт.- дор. вузов / В.А. Бауман, И.И. Быховский. - М. : Высш. шк. , 1977. - 255 c.
  624.002.5-868 +62- 868
  Бекиров Я. А. Технология производства следящего гидропривода. - М. : Машиностроение , 1977. - 224 c.
  62-82.002
  Беклешов В.К. САПР в машиностроении. Организационно-экономические проблемы / В.К.Беклешов, Г.А. Морозова. - Л. : Машиностроение , 1989. - 143 c.
  658.512.011.56.011.46:621.002
  Беловицкая А.А. Общее книговедение : учеб. пособие для вузов по спец. `Книговедение и орг кн. торговли`. - М. : Книга , 1987. - 256 c.
  002.2            76.11
  Белопухов А.К. Технологические режимы литья плд давлением. - М. : Машиностроение , 1967. - 240 c.
  621.74.042.002
  Бер А.Ю. Сборка полупроводниковых приборов и интегральных микросхем : учеб.посбие для ПТУ / А.Ю.Бер, Ф.Е.Минскер. - М. : Высш.шк. , 1977. - 272 c.
  621.382.002.72
  Березівський П.С. Системи технологій : навч. посібник для вищ.навч.закл. / П.С.Березівський, Н.І.Михалюк. - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 287 c.
  621.002.2
  Бирюков Б.Н. Машины создающие машины. - К. : Техніка , 1987. - 143 c.
  621.9.06.002
  Блинов И.Г. Оборудование полупроводникового производства : учеб. пособие для приборостроит. спец. вузов / И.Г. Блинов, Л.В. Кожитов. - М. : Машиностроение , 1986. - 263 c.
  621.382.002.5
  Бобович Б.Б. Химики автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бобович Б.Б. Химики-автомобилям / Под. ред.: А.Я. Малкина - Л. : Химия - 111 c.
  629.114.6.002.3
  Бондаренко А.Д. Современная технология : теория и практика. - К.; Донецк : Вища шк. , 1985. - 171 c.
  621.002.
  Бондаренко А.І. Проектування технологічного оснащення : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Ін-т змісту і методів навчання.Черкаський інж.-технол.ін-т. - К. : ІЗМН , 1996. - 488 c.
  621.002.72
  Бондаренко С.Г Технології механоскладального виробництва : монографія. - Ніжин : Аспект-Поліграф , 2008. - -357 c.
  621.002
  Бондаренко С.Г. Технологічні задачі механоскладального виробництва: : посібник. - Ніжин : Аспект-Поліграф , 2008. - 219 c.
  621.002.72
  Бондаренко С.Г. Розмірні розрахунки механоскладального виробництва : навч.посібник для вищ. навч.закл. - К. : ІСДОУ , 1993. - 541 c.
  621.002.72            621.91.002
  Бондаренко С.Г. Організація технологічних ресурсів : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2012. - 243 c.
  621.002
  Боровик А.І. Технологічна оснастка механоскладального виробництва : підручник для вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2008. - 726 c.
  621.757.07 +621.002.72
  Брандман С. Э. Товары для личных подсобных хозяйств : справочник / С. Э. Брандман, В. И. Федоров. - М. : Экономика , 1989. - 208 c.
  631.115.11:631.3.071.002.6 (035.5)
  Будівельна техніка : навч. посібник для інж.- буд. спец. вищ.навч.закл. / В.Л.Баладінський, О.М.Лівінський, Л.А.Хмара та ін. - К. : Либідь , 2001. - 367 c.
  69.002.5
  Буловский П.И. Технология и оборудование производства электроизмерительных приборов : учебник для сред. спец. учеб. заведений / П.И. Буловский, А.Н. Лукичев. - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. шк. , 1983. - 280 c.
  621.317.002
  Бурба А.Г. Обучение в электромонтажных мастерских : учеб.пособие для техн. спец. электротехникумов связи. - М : Радио и связь , 1988. - 232 c.
  621.31.002.72
  Быков В. П. Методическое обеспечение САПР в машиностроении. - Л. : Машиностроение , 1989. - 254 c.
  658.512.011.56:621.002
  Васильева Л. С. Автомобильные эксплуатационные материалы : учебник для вузов. - М. : Транспорт , 1988. - 279 c.
  629.331.002.3.004
  Верховцев О. Г. Практические советы мастеру-любителю по электротехнике и электронике / О. Г. Верховцев, К. П. Лютов. - Л. : Энергоатомиздат , 1984. - 198 c.
  621.31.002 + 621.396.6
  Верховцев О.Г. Практические советы мастеру-любителю.Электротехника. Электроника. Материалы и их обработка / О.Г.Верховцев, К.П.Лютов. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1987. - 207 c.
  621.31.002 + 621.396.6
  Видениекс П. О. Проблемно-ориентированные микропроцессорные системы в производстве РЭА / П. О. Видениекс, Я. Я. Вентиньш, А. А. Кривченков. - М. : Радио и связь , 1987. - 296 c.
  681.325.5-181.48:621.396.6.002
  Вихман Г.Л. Основы конструирования аппаратов и машин нефтеперерабатывающих заводов : учебник для вузов / Г.Л.Вихман, С.А.Круглов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1978. - 328 c.
  66.002.5
  Вораксо Л.С Основы проектирования электрооборудования станков. / Л.С.Вораксо, А.С.Родионов. - М. : Машиностроение , 1984. - 212 c.
  621.9.06-83.001.6 : 621.31.002.72
  Вораксо Л.С. Монтаж электрооборудования металлорежущих станков / Л.С. Вораксо, А.А. Гуторев, И.П. Демидов. - М. : Машиностроение , 1974. - 279 c.
  621.9.06-83 : 621.31.002.72
  Воробьев Л.Н. Технология машиностроения и ремонт машин : учебник для вузов. - М. : Высш.шк. , 1981. - 344 c.
  621.002+625.7/8.08.004.67
  Воронцов Л.Н. Приборы автоматического контроля размеров в машиностроении : учеб.пособие для втузов / Л.Н.Воронцов, С.Ф.Коридорф. - М. : Машиностроение , 1988. - 280 c.
  621.002.56-52
  Воротилов В.А. Пути повышения сменности оборудования / В.А.Воротилов,В.П.Черевань. - М. : Экономика , 1979. - 102 c. - (Передовые методы хозяйствования,труда,упр.).
  621.002
  Высокоэффективные методы и инструменты для механической обработки авиационных материалов : межвуз. сб. / Куйбышев.авиационные ин-т. - Куйбышев : Б.и. , 1984. - 163 c.
  621.91 : 629.7.002.3
  Гаврилов А.Н Основы технологии приборостроения : учебник для вузов. - М. : Высш. шк. , 1976. - 328 c.
  681.2.002
  Гавриш А.П. Роботизированные механообрабатывающие комплексы машиностроительного производства / А.П.Гавриш, Б.М.Воронец. - К. : Техніка , 1984. - 197 c.
  621 865.8 : 621.002
  Газін В.П. Новітня історія країн Європи та Америки (1945-2002 роки) : навч. посібник для істор.спец.вищ.навч.закл. / В.П.Газін, С.А.Копилов. - К. : Либідь , 2004. - 622 c.
  94(4+7)``1945/2002``            63.3(0)6
  Гамрат-Курек Л.И. Экономика инженерных решений в машиностроении. - М. : Машиностроение , 1986. - 256 c.
  621.002:658.012.122
  Гамрат-Курек Л.И. Экономическое обоснование дипломных проектов : учеб.пособие для вузов. - 4-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1984. - 159 c.
  621.002.001.63.003 : 378.147.88
  Гельфгат Ю.И. Сборник задач и упражнений по технологии машиностроения : учеб. пособие для техникумов. - 2-е изд., перераб . - М. : Высш.шк. , 1986. - 271 c.
  621.002
  Гельфгат Ю.И. Сборник задач и упражнений по технологии машиностроения : учеб. пособие для техникумов. - М. : Высш.шк. , 1975. - 239 c.
  621.002
  Глудкин О.П. Устройства и методы фотометрического контроля в технологии производства ИС / О.П.Глудкин, А.Е.Густов. - М. : Радио и связь , 1981. - 112 c. - (Массовая б-ка инженера ``Электроника``. Вып.26).
  621.382.049.77.002 : 658.562.3.012.7
  Гнатченко И.И. Автомобильные масла, смазки, присадки : справочник автомобилиста / И.И. Гнатченко, В.А. Бородин, В.Р. Репников. - М.; СПб : АСТ :Полигон , 2000. - 359 c.
  629.331.002.3            629.113.002.3
  Гоберман Л.А. Основы теории, расчета и проектирования строительных и дорожных машин : учебник для техникумов. - М. : Машиностроение , 1988. - 463 c.
  69.002.5.001.63 + 625.7.08.001.63
  Говорущенко Н.Н. Автомобильное топливо. Как его экономить. - Х. : Вища шк , 1979. - 144 c.
  629.331.002.3 : 662.6.004.18
  Голованов Л.В. Соперники резца. - М. : Машиностроение , 1973. - 144 c.
  621.9.04.002
  Горбацевич А.Ф. Курсовое проектирование по технологии машиностраения : учеб. пособие для вузов / А.Ф.Горбацевич, В.А.Шкред. - 4-е изд.,перераб. и доп . - Минск : Выш.шк. , 1983. - 256 c.
  621.002
  Горбацевич А.Ф. Курсовое проектирование по технологии машиностроения : учеб. пособие / А.Ф.Горбацевич, В.А.Шкред - 4-е изд., перераб. и доп. . - Минск : Высшая школа , 1983. - 255 c.
  621.002
  Готра З.Ю. Справочник по технологии микроэлектронных устройств. - Львов : Каменяр , 1986. - 287 c.
  621.382.049.776.002
  Григорьев А.П. Лабораторный практикум по технологии пластических масс : в 2 т. Т.1. Полимеризационные пластические массы : учеб. пособие для вузов / А.П.Григорьев, О.Я.Федотова.; под ред. В.В.Коршака. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1977. - 248 c.
  678.5.002
  Григорьев В.П. Лабораторный практикум по технологии пластических масс : в 2 т. Т.2. Поликонденсационные и химически модифицированные пластические массы : учеб. пособие для вузов / А.П.Григорьев, О.Я.Федотова.; под ред. В.В.Коршака. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1977. - 264 c.
  678.5.002
  Григорьян Г.Д Элементы надежности технологических процессов : учеб. пособие для вузов - К.; Одесса : Вища шк. , 1984. - 214 c.
  621.002-192
  Григорьян Г.Д. Основы разработки современных технологических систем в машиностроении : учеб.пособие для вузов. - К. : Выща шк. , 1992. - 167 c.
  621.002 : 658.51            34.5я73
  Громова Р.А. Организация и планирование машиностроительного производства : учебник для техникумов. - М. : Высш.шк. , 1986. - 319 c.
  658.5 : 621.002
  Гулида Э.Н. Управление надежностью цилиндрических зубчатых колес (технологические основы). - Львов : Вища шк. , 1983. - 135 c.
  621.833.002-197
  Гурин Ф.В. Технология автомобилестроения : учебник для машиностр.техникумов / Ф.В.Гурин, М.Ф.Гурин - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1986. - 295 c.
  629.331.002            629.113.002
  Гурин Ф.В. Технология автомобилестроения : учебник для техникумов. - М. : Машиностроение , 1975. - 328 c.
  629.331.002            629.113.002
  Гурин Ф.В. Технология автотракторостроения : учебник для вузов / Ф.В. Гурин, В.Д. Клепиков, В.В. Рейн. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1981. - 295 c.
  629.3.002            629.113.002
  Гурин Ф.В. Технология автотракторостроения : учебник для вузов / Ф.В.Гурин, В.Д.Клкпиков, В.В.Рейн. - М. : Машиностроение , 1971. - 343 c.
  629.3.002            629.113.002
  Дальский А.М. Технологическое обеспечение надёжности высокоточных деталей машин. - М. : Машиностроение , 1975. - 223 c.
  621.002.2. : 621.81 - 192
  Данилевский В.В. Лабораторные работы по технологии машиностроения : учеб. пособие для техникумов. - М. : Высш.шк. , 1971. - 238 c.
  621.002
  Дейнеко О.А. Эффективность и качество управления машиностроительным предприятием. - М. : Машиностроение , 1979. - 239 c. - (НК.Надежность и качество. Межизд. сер.).
  621.002
  Джурабаев К.Т. Практикум по курсу ``Экономика электротехнического производства`` : учеб.пособие для электротехн.спец. вузов. / К.Т. Джурабаев, А.Т. Гришин. - М. : Высш. шк. , 1989. - 160 c.
  621.31.002
  Дибкова Л.М. Інформатика та комп`ютерна техніка : посіб. для вузів. - К. : Академія , 2002. - 318 c. - ((Альма-матер).).
  681.3.06+002.6
  Дичковська О.В. Системи технологій галузей народного господарства : навч.посібник для екон.спец.вищ.навч.закл. - К : ІСДО , 1995. - 311 c.
  62.002.2
  Дичковська О.В. Системи технологій промисловості : навч.посібник. - 3-тє вид., перероб.і доп . - К. : Знання , 2007. - 270 c.
  62.002.2 (075.8 )
  Добронравов С.С. Строительные машины : учеб.пособие для вузов / С.С.Добронравов, В.П.Сергеев. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1981. - 320 c.
  69.002.5
  Долецкий В.А. Увеличение ресурса машин технологическими методами / В.А. Долецкий, В.Н. Бунтов, Ю.А. Легенкин - М. : Машиностроение , 1978. - 215 c.
  621.9.:658.011.002.235:621.43
  Долецкий В.А. Увеличение ресурса машин технологическими методами / В.А. Долецкий, В.Н. Бунтов, Ю.А. Легенкин - М. : Машиностроение , 1978. - 215 c.
  621.9.:658.011.002.235:621.43
  Домбровский Н.Г. Строительные машины. Т.1. : учебник для вузов. / Н.Г.Домбровский, Ю.Л.Картвелишвили, М.М.Гальперин. - М. : Машиностроение , 1976. - 391 c.
  69.002.5
  Дрешер Ю.Н. Организация информационного производства : учеб.пособие. - М. : ФАИР-ПРЕСС , 2005. - 247 c. - (Спец.изд.проект для б-к).
  02 : 002
  Душицкий В.В. Оптимизация технологических процессов в машиностроении / ред. Таурит Г.Э. - К. , 1977.
  621.002
  Евдокимов В.Д. Быть машиностроителем - престижно / В.Д.Евдокимов,С.Н.Полевой. - М. : Машиностроение , 1988. - 158 c.
  621.002
  Егоров М.Е. Технология машиностроения : учебник для вузов / М.Е.Егоров, В.И.Дементьев, В.Л.Дмитриев; под общ.ред.М.Е.Егорова. - 2-е изд., доп . - М. : Высш.шк. , 1976. - 534 c.
  621.002
  Елизаветин М.А. Повышение надежности машин.Технологические основы повышения надежности машин. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1973. - 430 c.
  621.002.2-192
  Ермаков С.С. Металлокерамические детали в машиностроении / С.С.Ермаков, Н.Ф.Вязников. - Л. : Машиностроение , 1975. - 232 c.
  621.762.002.6
  Єжова Л.Ф. Інформаційний маркетинг : навч. посібник. - К. : КНЕУ , 2002. - 560 c.
  339.138 :002            65.290-22
  Жалдак М.И. Основы информатики и вычислительной техники : учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений / М.И.Жалдак, Н.В.Морзе. - 2-е изд., перераб . - К. : Вища шк. , 1987. - 199 c.
  002.6+ 004
  Жалдак М.И. Теория вероятностей с элементами информатики.Практикум : учеб.пособ. для физ-мат. фак. пед. ин-тов / М.И.Жалдак, А.Н.Квитко; под общ. ред. М.И. Ядренко. - К. : Вища шк. , 1989. - 283 c.
  519.21+002.6
  Жданович В.Ф. Справочник технолога - сборщика станков / В.Ф. Жданович, А.М. Соболь, Т.С. Элисман. - М. : Машиностроение , 1971. - 248 c.
  621.9.06.002
  Забашта В.Ф. Полимерные композиционные материалы конструкционного назначения : справочник / В.Ф.Забашта, Г.А.Кривов, В.Г.Бондарь. - К. : Техніка , 1993. - 157 c.
  620.22-419.002
  Заварыкин В.М. Основы информатики и вычислительной техники : учеб.пособие для физ.-мат.спец.пед.ин-тов / В.М.Заварыкин, В.Г.Житомирский, М.П.Лапчик. - М. : Просвещение , 1989. - 205 c.
  002.6 + 004
  Зазерский Е.И. Технология обработки деталей на станках с программным управлением / Е.И.Зазерский, С.И.Жолнерчик. - Л. : Машиностроение , 1975. - 208 c.
  621.9.06-52.002
  Захаров Б.В. Толковый словарь по машиностроению.Основные термины:ок.5000 терминов / Б.В.Захаров,В.С.Киреев,Д.Л.Юдин; под ред.А.М.Дальского. - М. : Рус.яз. , 1987. - 302 c.
  621.002
  Збожна О.М. Основи технології : навч.посібник для вищ.навч.закл. - 3-тє вид., змін. й доп . - К. ;Тернопіль : Кондор : Карт-бланш , 2010.
  62.002.2
  Збожна О.М. Основи технології : навч.посібник для вищ.навч.закл. - 3-тє вид., змін. і доп . - К.;Тернопіль : Карт-бланш , 2010. - 486 c.
  62.002.2
  Зеленков Г.И. Основы технологии дорожного машиностроения : учеб. пособие для вузов / Г.И. Зеленков, Л.В. Дехтеринский, А.П. Крившин. - М. : Машиностроение , 1966. - 304 c.
  625.08.002.2 : 621.9
  Иващенко Н.И. Технология ремонта автомобиля : учеб.пособие для вузов. - К. : Вища шк. , 1977. - 358 c.
  629.331.083.002            629.113.004.57
  Изготовление стальных конструкций : справочник монтажника / А.А.Абаринов, Б.И.Гампель, Е.Л.Воронов и др.; под ред.В.М.Краснова. - М. : Стройиздат , 1978. - 335 c. - (Справочник монтажника).
  [624.014.002.2 + 691.714.002.2](031)
  Изъюрова Г.И. Приборы и устройства промышленной электроники : учеб.пособие для вузов / Г.И.Изъюрова, М.С.Кауфман. - 2-е изд., перераб.и доп . - М : Высш.шк. , 1975. - 368 c.
  621.38.002.56
  Ильина О.П. Информационные технологии бухгалтерского учета. - СПб : Питер , 2001. - 684 c.
  657 : 004 : 002.5.002.5            65.052-51+681.3:002.5.002.5
  Инженерные методы обеспечения качества в машиностроении: Учеб. пособие для машиностр. спец. вузов / Никифоров А.Д., Бойцов В.В. - М. : Изд - во стандартов , 1987. - 382 c.
  621.002:658.018
  Инструменты, приспособления и механизмы для специальных и монтажных работ : альбом / В.Ф.Назаренко, Л.С.Портной, А.С.Белик и др. - К. : Будівельник , 1974. - 192 c.
  69.002.54
  Информатика - что это? / В.Н. Решетников, А.Н. Сотников - М. : Радио и связь , 1989. - 110 c.
  002.6
  Итинская Н.И. Автотракторные эксплуатационные материалы : учеб пособие для сред. ПТУ / Н.И. Итинская, Н.А. Кузнецов. - 3-е изд.,прераб. и доп . - М. : Агропромиздат , 1987. - 272 c. - (Учеб. и учеб.пособия для кадров массовых профессий).
  629.33/.36.002.3            629.113.002.3
  Кабаков М.Г. Технология производства гидроприводов. : учеб.пособие для вузов / М.Г.Кабаков, С.П.Стесин. - М. : Машиностроение , 1974. - 192 c.
  62-82.002.2
  Казарновский Д.М. Радиотехнические материалы : учебник для вузов / Д.М.Казарновский, С.А.Яманов. - М. : Высш.шк. , 1972. - 312 c.
  621.396.6.002.3
  Калашников А.С. Технология изготовления зубчатых колес. - М. : Машиностроение , 2004. - 479 c.
  621.833.002
  Калинкин В.С. Курсовое и дипломное проектирование по технологии электромашиностроения : учеб.пособие для электромех.техникумов / В.С.Калинкин, Н.Г.Карельская. - М. : Высш.шк. , 1989. - 76 c.
  621.313.002
  Каминский М.Л. Монтаж приборов и систем автоматизации : учеб. для проф.-техн. училищ / М.Л. Каминский, В.М. Каминский. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1983. - 248 c. - (Проф.-техн. образование).
  681.2-53.002.72 + 681.515.002.72
  Кане М.М. Основы научных исследований в технологии машиностроения : учеб. пособ. для втузов. - Минск : Выш.шк. , 1987. - 231 c.
  621.002 : 001.891
  Картавов С.А. Технология машиностроения: Спец. часть : учеб. для машиностроит. спец. вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Ваща шк. , 1984. - 271 c.
  621.002
  Качество изготовления зубчатых колес / А.В.Якимов, Л.П.Смиронов, Ю.А.Бояршинов и др. - М. : Машиностроение , 1979. - 191 c.
  621.833.002.: 621.923.015
  Кибернетика. Становление информатики : cб. ст. - М. : Наука , 1986. - К-38 c. - (Кибернетика - неорганич.возможности и возможные ог).
  007 + 002.6
  Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы. Практикум : учеб.пособие для сред.проф.образования - М. : Академия , 2004. - 94 c.
  629.331.002.3            629.113.002.3
  Клебанов В.В. Ремонт автомобилей : учеб.пособие для техникумов / Б.В.Клебанов, В.Г.Кузьмин, В.И.Маслов; под общ. ред.Б.В.Клебанова. - М. : Транспорт , 1974. - 328 c.
  629.331.083.002            629.113.004.67
  Клименюк О.В. Системний підхід до інтенсифікації технологічних процесів : монографія. - Тернопіль : Лілея , 1998. - 264 c.
  62.002
  Кован В.М. Основы технологии машиностроения : учебник для вузов. - М. : Машгиз , 1959. - 496 c.
  621.002
  Ковшов А.Н. Технология машиностроения : учебник для вузов. - М. : Машиностроение , 1987. - 320 c.
  621.002
  Когут А.Е. Эффективность повышения качества продукции в машиностроении. - Л. : Машиностроение , 1979. - 239 c.
  621.002
  Колев К.С. Технология машиностроения : учеб. пособ. для машиностроит. спец. вузов. - М. : Высш. шк. , 1977. - 255 c.
  621.002
  Колесник П.А. Материаловедение на автомобильном транспорте : учеб. для вузов. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1987. - 271 c.
  629.331.002.3            629.113.002.3
  Колесов И.М. Основы технологии машиностроения : учеб. для машиностроит. спец. вузов. - 2-е изд., испр . - М. : Высш. шк. , 1999. - 591 c.
  621.002
  Колобов М.П. Эксплуатационные материалы для автомобилей и специальных машин : учеб.пособие для автомоб.и техн. школ ДОСААФ. - М : ДОСААФ , 1987. - 167 c.
  629.331.002.3.004: (621.431.73-6 : 621.892.097.2) +
  Колосюк Д.С. Автотракторные топлива и смазочные материалы : учебник для втузов / Д.С.Колосюк,А.В.Кузнецов. - К : Вища школа , 1987. - 191 c.
  629.3.002.3.004 + 621.431.73-6+621.892.097.2
  Конструкторско - технологическое обеспечение качества деталей машин / В.П.Пономарев, А.С.Бататов, А.В.Захаров и др. - М. : Машиностроение , 1984. - 184 c.
  621.81.002 : 658.62.018
  Корнилович О.П. Техника безопасности при электромонтажных и наладочных работах / под ред.А.Д.Смирнова и др. - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 240 c.
  621.31.002.72:658.382.3
  Корсаков В.С. Основы технологии машиностроения : учебник для вузов - М. : Высш.шк. , 1974. - 336 c.
  621.002
  Корчак С.Н. Системы автоматизированого проектирования технологических процессов,приспособлений и режущих инструментов : учебник для вузов / С.Н.Корчак, А.А.Кошин, А.Г.Ракович, Б.И.Синицын; под общ.ред. С.Н.Корчака. - М. : Машиностроение , 1988. - 351 c.
  658.512.011.56:621.002
  Корюкова А.А. Основы научно - технической информации : учеб.пособие для вузов / А.А.Корюкова, В.Г.Дера. - М. : Высш.шк. , 1985. - 224 c.
  002.6
  Косилова А.Г. Технология производства подъемно - транспортных работ : учеб.пособие для вузов / А.Г.Косилова, М.Ф.Сухов. - М. : Машиностроение , 1972. - 376 c.
  621.86.002.2
  Космачев И.Г. Карманный справочник технолога - инструментальщика. - 2-е изд., перераб.и доп . - Л. : Машиностроение , 1970. - 264 c.
  621.9.02.002
  Космачев И.Г. Технология машиностроения : учеб.пособие. - Л. : Лениздат , 1970. - 400 c.
  621.002
  Костин А.И. Повышение эффективности машиностроительного производства / А.И.Костин, Д.И.Поляков. - М. : Машиностроение , 1979. - 32 c. - (Б-ка технолога).
  621.002 : 658.5.011.46
  Костин Ю.Д. Региональные проблемы развития и размещения межотраслевых производств : монография. - Харьков : Вища шк. , 1983. - 128 c.
  658.58 : 621.002.6
  Крисевич В.С. Организация информационного поиска на основе системы АИДОС / В.С.Крисевич, Э.Н.Хотяшов, Л.Ф.Ясюк. - М. : Статистика , 1979. - 261 c.
  002.5
  Кувшинский В.В Автоматизация технологических процессов в машиностроении. - М. : Машиностроение , 1972. - 272 c.
  658.52.011.56 : 621.002
  Кувшинский В.В Основы автоматизации технологических процессов в машиностроении : учеб. пособие для ПТУ - М.;Свердловск : Машгиз , 1962. - 263 c.
  658.52.011.56 : 621.002
  Кузин Ф.А. Естественнонаучная, техническая и медицинская книга. Специальное книговедение : учеб.для вузов. - М. : Книга , 1986. - 351 c.
  002.2            76.11
  Кузнецов М.М. Проектирование автоматизированного производственного оборудования : учеб.пособие для вузов / М.М.Кузнецов ,Б.А.Усов, В.С.Стародубов. - М. : Машиностроение , 1987. - 288 c.
  658.512.011.56 : 621.002
  Кузнецова В.А. Покупателю о телевизорах / В.А.Кузнецова, В.И.Лебедев. - М. : Экономика , 1987. - 95 c.
  621.397.62.002.6
  Кукин В.И. Информатика: организация и управление/ - М. : Экономика , 1991. - 176 c.
  002.6
  Куклев Л.С. Оснастка для обработки нежестких деталей высокой точности / Л.С.Куклев ,М.М.Тазетдинов. - М. : Машиностроение , 1978. - 104 c.
  621.9.002.54
  Куратцев Л.Е. Приборы размерного контроля на элементах пневмоавтоматики / Л.Е.Куратцев, И.М.Цырульников. - М. : Машиностроение , 1977. - 135 c.
  621.002.56
  Курносов А.И. Технология производства полупроводниковых приборов и интегральных микросхем : учеб/пособие для вузов / А.И.Курносов, В.В.Юдин/ - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1986. - 368 c.
  621.382.002
  Курсовое проектирование по технологии машиностроения : учеб. пособие для вузов / А.Ф.Горбацевич, В.Н.Чеботарев, В.А.Шкред и др.; под общ.ред. А.Ф.Горбацевича.346, 44347 - 3-е изд., доп. и перераб . - Мн. : Выш. шк. , 1975. - 288 c.
  621.002
  Кушнаренко Н.Н Документоведение : Учебник - 7-е изд.,стер. . - К. : Знання , 2006. - 459 c.
  002(075.8)            73я73
  Летенко В.А. Организация машиностроительного производства: Теория и практика / В.А.Летенко, О.Г.Туровец - М. : Машиностроение , 1982. - 208 c.
  658.5:621.002
  Лінгвістичні основи документознавства та інформаційної діяльності / Поберезська Г.Г., Волинець І.М. - К. : Знання , 2008. - 351 c.
  002.2(075.8)
  Макрович А.З. Технико-экономические обоснования строительства предприятий автомобильного транспорта - М. : Транспорт , 1974. - 152 c.
  656.13.07.002.2
  Малещенко А.О. Організація кваліфікованої інфраструктури відкритих ключів : монографія / А.О. Мелащенко, О.Л. Перевозчикова - К. : Наук. думка , 2010. - 340 c. - (НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова).
  004.77: 002.651.028
  Малкин А.Я. Химики автолюбители - Л. , 1990. - 319 c.
  629.114.6.002.3
  Малов А.Н. Справочник металлиста : В 5-ти т.. Т.Т.3. / под ред. А.Н.Малова, 1977. - 748 c.
  621.002
  Маракулин И.В. Краткий справочник тезнолога тяжелого машиностроения / И.В.Маракулин, А.П.Бунец, В.Г.Коринюк - М. : Машиностроение , 1987. - 464 c.
  621.002
  Марщакова И.В. Система цитирования научной литературы как средство слежения за развитием науки / отв.ред. А. И. Михайлов - М. : Наука , 1988. - 287 c.
  002.6.001.8
  Масино М. А. и др. Автомобильные материалы : справочник инженера- механика / М. А. Масино, В.Н. Алексеев, Г.В. Мотовилин - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Транспорт , 1979. - 288 c.
  629.113.002.3
  Масино М.А. Автомобильные материалы : справочник инженера механика / М.А.Масино,Алексеев В.Н., Г.В.Мотовилин - М. , 1971.
  629.113.002.3(031)            6Т2.1
  Маслов В.Е. Качество ремонта автомобилей - М. , 1975. - 368 c.
  629.113.004.67.002.612
  Маталин А.А. Технология машиностроения : учебник для вузов по спец. "Технология машиностроения, металлореж.станки и инструменты" - Л. : Машиностроение , 1985. - 496 c.
  621.002
  Матвеев В.В. Размерный анализ технологических процессов - М. , 1982.
  621.002
  Материалы для электротермических установок : справ. пособие / Н.В.Большакова, К.С.Борисанова, В.И.Бурцев и др.; под ред. М .Б. Гутмана. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 259 c.
  621.365.036.002.3
  Материалы в машиностроении: Выбор и применение : в 5 т. Т.1. Цветные металлы и сплавы : справочник / под общ. ред. И.В. Кудрявцева; под ред П.П. Лужникова - М. : Машиностроение , 1967. - 168 c.
  621.002.3+669.2/.8
  Материалы в машиностроении: Выбор и применение : в 5 т. Т.2. Конструкционная сталь : справочник / под общ. ред. И.В. Кудрявцева; под ред. Е.П. Могилевского - М. : Машиностроение , 1967. - 496 c.
  621.002.3+669.14.018.29
  Материалы в машиностроении: Выбор и применение : в 5 т. Т.4. Чугун : справочник / под общ. ред. И.В. Кудрявцева ; под ред. А.А. Жукова - М. : Машиностроение ; Шерман , 1969. - 248 c.
  621.002.3+669.13
  Материалы в машиностроении: Выбор и применение : в 5 т. Т.5. Неметаллические материалы : справочник / под общ. ред. Кудрявцева; под ред. В.А. Попова, С.И. Сильвестровича, И.Ю. Шейдемана - М. : Машиностроение , 1969. - 544 c.
  621.002.3
  Материалы в машиностроениии: Выбор и применение : в 5 т. Т.3. Специальные стали и сплавы : справочник / под общ. ред. И .В. Кудрявцева; под ред. Ф.Ф. Химушкина - М. : Машиностроение , 1968. - 446 c.
  621.002.3+669.15
  Материалы в приборостроении и автоматике : справочник / под ред. Ю.М. Пятина - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1982. - 526 c.
  681.2.002.3
  Материалы электроной техники: Учебник для вузов по спец. "Полупроводник и диэлектрики", "Полупроводниковые и микроэлектрон. приборы" / Пасынков В.В., Сорокин В.С. - 2 . - М. : Высш. шк. , 1986. - 367 c.
  621.38.002.3
  Махоня И.Т. Справочник инструментальщика по техническим измерениям - 4-е изд., перераб . - М. : Машиностроение , 1984. - 142 c. - (/Сер. справ. для рабоч./).
  681.2.002+621.9.02:53.08
  Машиностроение : справ. пособие - М. : Изд - во стандартов , 1989. - 429 c.
  621.002
  Машиностроительные материалы : краткий справочник / В.М. Раскатов, В.С. Чуенко, Н.Ф. Бессонова, Д.А. Вейс; под ред. В.М. Раскатова - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : машиностроение , 1980. - 511 c.
  621.002.3
  Машиностроительные материалы : Краткий справочник / под ред. В.М. Раскатова - изд. 2-е перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1969. - 352 c.
  621.002
  Медведев В.А. ТЕхнология кузнечно-прессового машиностроения : Учеб. пособ. для машиностроит. техникумов - М. : Машиностроение , 1984. - 184 c.
  621.97. 06.002
  Мельников Н.Ф. и др. Технология машиностроения : Учебник для машиностроит. техникумов / Н.Ф. Мельников, Б.Н. Бристоль, В.И. Дементьев - 2-е, перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1977. - 327 c.
  621.002
  Мидсу Ч. Анализ информационных систем : Сокр. пер. с анг. / под общ. ред. и с послесловием канд. тех. наук В.М.Савинкова - М. : Пргресс , 1977. - 400 c.
  002.5
  Мильчик А.Э. Методика редактирования текста - 2-е перераб. . - М. : Книга , 1980. - 320 c. - (От рукописи-к книге).
  002
  Миненков Б.В. Прочность деталей из пластмасс / Б.В. Миненков, И.В.Стасенко - М. : Машиностроение , 1977. - 264 c.
  621.81.002
  Митрейкин Н.А. Конструирование аппаратов автоматики и телемеханики : Учеб. пособие для приборостроительных техникумов / Н.А. Митрейкин, А.И. Озерский - М. , 1975. - 272 c.
  681.2.:62-52.002
  Митрейкин Н.А. Конструирование аппаратуры автоматики и телемеханики : Учеб. пособие для приборостроительных техникумов / Н.А. Митрейкин, А.И. Озерский - М. : Машиностроение , 1975. - 272 c.
  681.2.:62-52.002
  Митрофанов С.П. Групповая технология машиностроительного производства : 2 т.. Т.1. Организация группового произвоства - 3-е изд., перероб. и доп. ., 1983. - 407 c.
  621.002:658. 512.624
  Митрофанов С.П. Групповая технология машиностроительного производства : 2 т.. Т.2. Проектирование и использование технологической оснастки металлорежущих станков - 3-е изд. перероб. и доп. . - Л. : Машиностоение , 1983. - 376 c.
  621.002: 658.512.624
  Митрофанов С.П. Применение ЭВМ в технологической подготовке серийного производства - М. , 1981.
  621.002
  Міренський І.Г. Основи технології машинобудування : навч.посібник. - Х. : Тимченко А.М. , 2008. - 254 c.
  621.002(075.8)
  Міренський І.Г. Основи технології машинобудування : навч. посібник - Х. : Тимченко А.М. , 2008. - 256 c.
  621.002
  Міренський І.Г. Основи технології машинобудування - Х. : Тимченко А.М. , 2008. - 256 c.
  621.002(075.8)
  Мовчин В.Н., Михайлов Г.М. Технология производства измерительных инструментов и приборов : учеб. для машиностроит. тех-мов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1980. - 367 c.
  681.2.002.2
  Монтаж средств измерений и автоматизации : справочник / под ред. А.С.Клюева - 3-е изд.,перераб.и доп. . - М : Єнергоавтомиздат , 1988. - 488 c.
  681.52/.53.002.72
  Москаленко И.Б. Низкочастотные акустические методы контроля в машиностроении / Б.А.Глаговский, И.Б.Москаленко - Л. : Машиностроение , 1977. - 206 c.
  621.002
  Мосталыгин Г.П. Технология машиностроения : учеб.для вузов по инж.-экон.спец. / Н.Н.Толмачевский, Г.П.Мосталыгин - М. : Машиностроение , 1990. - 288 c.
  621.002
  Мотовилин Г.В. Автомобильные материалы : справочник / Г.В.Мотовилин, М.А.Масино, О.М.Суворов - 3-е изд., перераб.и доп . - М. : Транспорт , 1989. - 463 c.
  629.113.002.3
  Научная организация и нормирование труда в машиностроении : Учебник для вузов / И.М. Разумов, А.П. Степанов, С.В. Смирнов и др. - М. : Машиностроение , 1975. - 344 c.
  658.387+658: 621/002/075/
  Научная организация труда на машиностроительных предприятиях : Учеб. пособие для вузов по спец. `Экономака и орг. машиностроит. пром-ти` / В.П. Радукин, Г.М. Лисовская,Э.Ф. Жданович и др.; под. ред. В.П. Радукина - М. : Машиностроение , 1986. - 240 c.
  658 НОТ: 621.002
  Научно - техническая информация. Источники, поиск, использорвание. Курс телевизионных лекций / под ред. А.А. Фомина - 112 c. - (ВИНИТИИ Ин-т повышения квалификации информационных).
  002
  Никитин П.И. Автоматизированные системы обработки и поиска документальной информации - М. : Статистика , 1977. - 136 c.
  002.5:658.5011.56
  никулин Н.В. Электроматериаловедение. Учебник для ПТУ - 3 . - М. : Высш. шк. , 1989. - 190, 121 c.
  621.3.002.3
  Новиков М.П. Справочник металлиста : 5. Т.4. - Москва , 1977. - 720 c.
  621.002
  Общемашиностроительные типовые нормы времени на изготовление режущего и измерительного инструмента - М. : Машиностроение , 1975. - 702 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.9.002
  Общемашиностроительные типовые нормы обслуживания для вспомогательных рабочих цехов основного и вспомогательного производства (наладчики,контролеры,слесари и электромонтеры по межремонтному обслуживанию,шорники,смазчики,слесари по ремонту оснастки,кладовщики,распределители,транспортные рабочие,уборщ - 4-е изд. . - М. : Машиностроение , 1974. - 200 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.531.002.27
  Овраменко М.А. Основи технологій виробництва в галузях народного господарства : навч.посібник для ВНЗ - К , 2009. - 519 с. c.
  62.002.2
  Онищенко О.Г., Помазан В.М. Будівельна техніка : Навч. посібник для будів. спец.вузів - К. : Урожай , 1999. - 302 c.
  69.002.5
  Организация и планирование автотракторного производства. Управление предприятием : учеб. пособ. для машиностроит. спец. вузов / А.П. Ковалев и др; под ред. А.П. Ковалева, В.И. Козырева - М : Высш. шк , 1991. - 349 c.
  629.113.002
  Организация и планирование машиностроительного производства : учеб. для машиностр. спец. вузов / под ред. М. И. Ипатова - М : Высш. шк , 1988. - 367 c.
  658.5:621.002
  Организация и планирование машиностроительного производства : учебник для студентов машиностроительных спец. вузов / под ред. И. М. Разумова, Л. Н. Шуглальтера, Л.А. Глагольевой, - изд. 3-е., перераб. и доп . - М : "Машиностроение" , 1974. - 592 c.
  658.5:621.002
  Организация и планирование машиностроительного призводства : учебник для студентов машиностроительных спец. вузов / под ред. И.М. Разумова, Л.Н. Шуглальтера, Л.А. Глагольевой - изд. 3-е., перераб. и доп . - М : "Машиностроение" , 1974. - 592 c.
  658.5:621.002
  Организация и планирование электротехнического производства. Управление электротехническим предприятием : учебник для вузов / К.Т. Джурабаев, В.Е. Астафьев, О.Г. Туровец и др.; под ред. К.Т. Джурабаева. - М : Высш. шк , 1989. - 366 c.
  621.31.002
  Организация, нормирование и материальное стимулирование труда в машиностроении : учеб. пособ. для машиностроит. спец. вузов / Л. А. Глаголева и др; под ред. И .М. разумова, С .В. Смирнова - М : Высш. школа , 1988. - 288 c.
  621.002
  Организация, нормирование и материальное стимулирование труда в машиностроении : учеб. пособ. для машиностроит. спец. вузов / Л. А. Глаголева и др; под ред. И .М. Разумова, С .В. Смирнова - М : Высш. школа , 1988. - 288 c.
  621.002
  Организация, планирование и управление предприятиями электронной промышленности : учеб. для спец. электрон. техники и автоматики вузов / под ред. П.М. Стуколова - 2-е изд., перераб. и доп. . - М : Высшая школа , 1986. - 319 c.
  621.38.002:658.012
  Организация, планирование приборостроительного производства и управление предприятием : учеб. для приборостроит. спец. вузов / под общ. ред. В.А. Петрова - Л : Машиностроение , 1987. - 422 c.
  681.2.002:658
  Организация, планирование приборостроительного производства и управление предприятием : учеб. для приборостроит. спец. вузов / под общ. ред. В.А. Петрова - Л : Машиностроение , 1987. - 422 c.
  681.2.002:658
  Ортенберг Л.И. Это остается навсегда. - 2-е изд., доп . - М. : Политиздат , 1984. - 335 c.
  002.2
  Основи інформаційного права України : навч.посібник / В.С.Цимбалюк, В.Д.Гавловський, В.М.Брижко та ін.; за ред. М.Я.Швеця, Р.А.Калюжного, П.В.Мельника. - 2-ге вид.,перероб. і доп . - К. : Знання , 2009. - 414 c.
  [342.7 : 002](477)
  Основы технологии важнейших отраслей промышленности / Ченцов И.В. - Минск : Вышэйшая школа , 1989. - 325 c.
  621.002
  Основы технологии машиностроения / В.М. Кован, В.С. Корсаков, А.Г. Косилова - 3 . - М. : Машиностроение , 1977. - 416 c.
  621.002
  Основы технологии машиностроения / В.М. Кован, В.С. Корсаков, А.Г. Косилова и др. - М. : Машиностроение , 1965. - 492 c.
  621.002
  Остейковский В.А. Информатика - М. : Высш.шк. , 1999. - 511 c.
  002
  Отбор и передача информации - К. : Наук. думка , 1965. - 111 c.
  002.6
  Палеха Ю.І. Загальне жокументознавство : навч.посібник для вищ. навч. закл. / Ю.І.Палеха, Н.О.Лемеш - 2-ге вид., перероб. і доп . - К : Ліра-К , 2009. - 432 c.
  002.2(075.8)
  Пальчевський Б.О. Дослідження технологічних систем (Моделювання, проектування, оптимізація): Навч. посібник - Львів : Світ , 2001. - 231 c.
  519.876:621.002
  Памятная книжка редактора / Т.В. Борисенко, Э.П. Гаврилов и др.
  002
  Пахела Ю.И. Загальне документознавство: навч. посібник для вищ. навч закл. - 2 . - К. : Ліра , 2009. - 432 c.
  002.2(075.8)
  Педь Е.И. Активный контроль в машиностроении - М. , 1971. - 360 c.
  621.002.56(035.5)
  Петров В.А. Организация, планирование приборостроительного производства и управление предприятием - Л. : Машиностроение , 1987. - 422 c.
  681.2.002:658
  Петрова В.И. Анализ хоязйственной деятельности машиностроительного предприятия - 2 . - М. : Машиностроение , 1988. - 271 c.
  621.002
  Петрович Н.Т. Люди и биты: Информационный взрыв: что он несет - М. : Знание , 1968. - 190 c.
  002.6
  Правила устройства электроустановок.Минэнерго СССР - 6-е изд.,перераб., и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1985. - 640 c.
  621.31.002.5
  Практикум по методике преподавания машиностроительных дисциплин : учеб. пособие / А.М.Копейкин; под общ. ред.В.И.Никифорова - М. : Высш.школа , 1990. - 110 c.
  621.002
  Практикум по методике преподования машиностроительных дисцеплин: Учеб. пособие. по спец. "Проф. обучение и техн." / А.М. Копейкин и др. - М. , 1990. - 110 c.
  621.002
  Практикум по организации и планированию производства : учеб. пособие / К.А.Грачева; под ред. Ю.В.Скворцова, Л.А.Некрасова - М. : Высшая школа , 1990. - 223 c.
  621.002
  Приборы и системы для измерения вибрации, шума и удара : в 2 кн.. Т.1. : справочник / под ред. В.В.Клюева - М. : ’’Машиностроение’’ , 1978. - 443 c.
  621.002
  Приборы и системы для измерения вибраций, шума и удара : В 2 кн.. Т.Кн. 1. : Справочник / под ред. В.В. Клюева - М. : Машиностроение , 1978. - 448 c.
  621.002.56
  Приборы и системы для измерения вибраций, шума и удара : В 2 кн.. Т.Кн. 1. : Справочник / под ред. В.В. Клюева - М. : Машиностроение , 1978. - 448 c.
  621.002.56
  Приборы и ситемы для измерения вибрации, шума и удара : В 2-х кн.. : Справочник / под ред. В.В. Клюева - М. : Машиностроение , 1978.
  621.002
  Прикладная информатика Т.Вып. 2 (13). : Сб. статей / под ред. В.М. Савинкова - М. : Финансы и статистика , 1981. - 214 c.
  002.6
  Прикладная информатика Т.Вып. 1 (12). : Сборник статей / под ред. В.М. Савинкова - М. : Финансы и статистика , 1987. - 204 c.
  002.6: 681.3
  Прикладная информатика Т.Вып. 2(11). : Сб. статей / под ред. В.М. Савинкова - М. : Финансы и статистика , 1981. - 175 c.
  002.6: 681.3
  Прикладная информатика Т.Вып.1 (8). : Сб. статей / под ред. В.М. Савинкова - М. : Финансы и статистика , 1985. - 208 c.
  002.6
  Прилуцький В.А. Технологические методы снижения волнистой поверхности - М. : Машиностроение , 1987. - 136 c.
  620.191.35.002
  Применение ЭВМ в технологической подготовке серийного производства / С.П. Митрофанов, Ю.А. Гульнов, Д.Д. Куликов, Б.С. Падун; под ред. С.П. Мированов - М. : Машиностроение , 1981. - 287 c. - (Б-ка технолога).
  621.002: 658.512.4.001.56: 681.3
  Проектирование технологии : учебник для машиностроит.вузов / И.М.Баранчукова, А.А.Гусев, Ю.Б.Крамаренко и др.; под общ.ред.Ю.М.Соломенцева - М. : Машиностроение , 1990. - 415 c.
  621.002
  Проектирование технологических процессов механической обработки в машиностроении : учеб.пособие / под ред.В.В.Бабука - Минск : Выш.шк. , 1987. - 255 c.
  621.7002+621.9002:658.512.011.56
  Проектирование электрических аппаратов : учебник для вузов по спец.`Электр.аппараты` / Г.Н.Александров. В.В.Борисов, Г.С.Каплан и др.; под общ.ред.Г.Н.Александрова - Л. : Энергоатомиздат , 1985. - 448 c.
  621.311/316.002.5.001.6
  Промышленные роботы в машиностроении: Альбом схем и чертежей : учеб.пособие для машиностроит.спец.вузов / под ред.Ю.М.Соломенцева - М. : Машиностроение , 1987. - 140 c.
  621.8 65.8:621.002
  Пуха О.І. Використання імпортного і проектування експортного електрообладнання : навч.посібник для електротехн.спец.вищ.навч.закл. - К. : ІСДО , 1996. - 154 c. - (Ін-т системних досліджень осівти).
  621.3.002.5
  Пучков Н.Ф. Техническое перевооружение машиностроительного производства / Н.Ф.Пучков - К. : Техника , 1977. - 96 c.
  621.002
  Пушкар М.С., Пушкар Р.М. Контролінг- інформаційна подсистема стратегічного менеджменту : Монографія - Тернопіль : Карт-бланш , 2004. - 370 c.
  658.002.7
  Размерный анализ конструкций: Справочник / С.Г. Бондаренко, О.Н. Чередников, В.П. Губин, Т.М. Игнатцев - К. : Тэхника , 1989. - 150 c.
  621.002
  Размерный анализ технологических процесов обработки - Л. : Машиностроение , 1987. - 141 c.
  621.002
  Размерный анализ технологических процессов / В.В.Матвеев, М.М. Тверской, Ф.И. Бойков и др - М. : Машиностроние , 1982. - 263 c.
  621.002:658.512
  Раскатов В.М. Машиностроительные материалы : Краткий справочник - 3 . - М. , 1980. - 511 c.
  621.002.3
  Режущий инструмент. Сверла и центровочный инструмент : Сборник ГОСТов - М. : Изд - во стандартов , 1974. - 164 c.
  621.97.002
  Розумов И.М. Организация, нормирование и материальное стимулирование труда в машиностроении: Учеб. пособие для машиностроительн. спец. вузов - М. , 1988.
  621.002
  Руденко П.А. Проектирование технологических процессов в машиностроении : учеб. пособ. для машиностр. спец. вузов. - К. : Вища шк. , 1985. - 255 c.
  621.002:658.512
  Рудь В.Д. Курсове проектування з технології машинобудування : навч. посіб. для машинобудівн. спец. вузів. - Луцьк : ІСДО , 1996. - 295 c.
  621.002
  Рудь В.Д. Курсове проектування з технології машинобудування : навч. посіб. для машинобудівн. спец. вузів. - Луцьк : ІСДО , 1996. - 295 c.
  621.002
  Савицкий Б.П. Автомобильное топливо и смазочные материалы : справочник. - К. : Техніка , 1979. - 151 c.
  629.331.002.3.004 : 621.431.7
  Савицкий Б.П. Механизация и централизация учета в грузовых автотранспортных предприятиях / В.П.Савицкий.В.И.Подельский.В.С.Путинцева - М. : Транспорт , 1973. - 408 с. c.
  656.13.022.007.002.5
  Савровский Д.С. Конструкционные материалы и их обработка : учеб. пособие для вузов по спец. "Констрирование и / Д.С.Савровский, В.Г.Головня - М. : Высш. шк. , 1976. - 328 c.
  621.7 : 621.396.6.002.3(075.8)
  Савровский Д.С. Конструкционные материалы и их обработка : учеб.пособие для вузов по спец."Конструирование и производство радиоаппаратуры" / Д.С.Савровский,В.Г.Головня - М. : Высшая школа , 1976. - 328 с. c.
  621.7:621.396.6.002.3
  Сальников Г.П. Технология машиностроения и конструкционные материалы : учеб.пособие для ПТУ - К. : "Техніка" , 1974. - 320 с. c.
  621.002
  Самохвалов Я.А. Справочник техника-конструктора / Я.А.Самохвалов,М.Я.Левицкий,В.Д.Григораш; под общ.ред. М.Я.Левицкого - 2-е изд.,перераб.и доп. . - К. : "Техніка" , 1975. - 567 с. c.
  621.002
  Сборинк задач и упражнений по технологии машиностроения : Учеб. пособие для втузов - М. : Машиностроение , 1988. - 191 c.
  621.002
  Сборинк задач и упражнений по технологии машиностроения : Учеб. пособие для втузов - М. : Машиностроение , 1988. - 191 c.
  621.002
  Сборинк задач и упражнений по технологии машиностроения : Учеб. пособие для втузов - М. : Машиностроение , 1988. - 191 c.
  621.002
  Сборинк задач и упражнений по технологии машиностроения : Учеб. пособие для втузов - М. : Машиностроение , 1988. - 191 c.
  621.002
  Сборник задач по курсу организации и плпнирование производства на машиностроительных предприятиях : Учеб. пособие для вузов / Л.А. Глаголева, И.М. разумова, А.В. Проскурятов и др.; под ред. И.М. Разумова, Л.А. Глаголевак - 2-е, переоаб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1969. - 384 c.
  568.5:621.002
  Сборник задач по технико-економическому и оперативно-производственному плпнированию машиностроительного предприятия (объединения) : Учеб. пособие для вузов по спец. `Электроника и орг. машиностроит. пром-сти` / Г.А. Краюхин и др. - Л. : Машиностроение , 1987. - 156 c.
  621.002
  Семенюк Э.П. Информатика: достижения, перспективы, возможности - М. : Наука , 1988. - 175 c.
  002.6
  Середенко И.А., Сидоров А.А. Организация и технология ведения работ с научно- технической документацией - М.: : Изд-во стандартов , 1991. - 96 c.
  002.008.01
  Сидоренко А.В. Особенности изготовления крупно модульных колес - М.: : Машиностроение , 1976. - 112 c.
  621.833. 002.5
  Скрагин В.А. Лабораторные работы по технологии машиностроения : учеб. пособие / Скраган В.А.,Аносов И.С.,Смирнов А.А. - 2-е изд.,испр. и доп. . - Л. : Машиностроение , 1974. - 192 c.
  621.002
  Слободян Л.Р. Електромагнітні поля електротехнологічних установок : навч. посібник для вузів - К. : Либідь , 1994. - 174 c.
  621.3.013.002
  Смирнов В.Н. Монтаж электрических установок / В.Н.Смирнов,Б.А.Соколов,Н.Б. Соколова - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1982. - 600 c.
  621.31.002
  Соловей О.І. Промислові електротехнологічні установки : навч.посібник для вищ. навч. закл. - К . : Кондор , 2009. - 172 c.
  621.3.002.51/52
  Соловей О.І. Промислові електротехнологічні установки : навч. посіб. для вищ. навч. закл. - К. : Кондор , 2009. - 172 c. - (МОН).
  621.3.002.51/.52
  Солонин И.С. Математическая статистика в технологии машиностроения. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1972. - 216 c.
  621.002
  Сотрудничество для решения проблемы отходов: Материалы III Международной конференции, 7-8 февраля 2006, Харьков. - Х. , 2006. - 251 c.
  628.477+658.657.1.002.8
  Справочник конструктора РЭА.Общие принципы конструирования / под ред.Р.Г.Варламова - М. : Сов.радио , 1980. - 480 с. c.
  621.396.6.002.2(031)
  Справочник металлиста : В 5 т.. Т.1. / под ред. С.А.Чернавского,В.Ф.Рещикова - 3-е изд.,перераб. . - М. : Машиностроение , 1976. - 768 с. c.
  621.002
  Справочник металлиста : В 5 т.. Т.2. / под ред.А.Г.Рахштадта,В.А.Брострема - 3-е изд.,перераб. . - М. : Машиностроение , 1976. - 717 с. c.
  621.002
  Справочник металлиста : В 5 т.. Т.3. / под ред.А.Н.Малова - М. : Машиностроение , 1977. - 748 с. c.
  621.002
  Справочник металлиста : В 5 т.. Т.4. / под ред.М.П.Новикова,П.Н.Орлова - М. : Машиностроение , 1977. - 720 с. c.
  621.002
  Справочник металлиста : В 5 т.. Т.5. / под ред.Б.Л.Богуславского - М. : Машиностроение , 1978. - 673 с. c.
  621.002
  Справочник механика энергетического строительства / Е.Г.Гологорский и др. - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 383 c.
  621.311:69.002.5
  Справочник нормировщика / под общ.ред.А.В.Ахумова - Л. : Машиностроение , 1986. - 458 с. c.
  658.53:621.002
  Справочник по монтажу тепломеханического оборудования / под общ.ред.В.А.Зайделя - 2-е изд.,перераб. . - М. : Госэнергоиздат , 1960. - 560 с. c.
  621.18.002.72
  Справочник по наладке автоматических устройств контроля и регулирования / А.Д.Нестеренко,В.А.Дубровный,Е.И.Забокрицкий и др. - К. : Наукова думка , 1976. - 840 с. c.
  62-52.002.72
  Справочник по оптимизационным задачам в АСУ / В.А.Бункин,Д.Колев,Б.Я.Курицкий и др. - Л. : Машиностроение , 1984. - 212 с. c.
  658.012.011.56:681.3:621.002
  Средства защиты в машиностроении: расчет и проэктирование : справочник / С.В.Белов; под общ.ред. С.В.Белова - М. : Машиностроение , 1989. - 365 c.
  621.002
  Средства информационной техники : справочник / под ред. Г.Т.Артамонова - М. : Энергия , 1980. - 376 c.
  002.5.002.5
  Стандартизация деталей и сборочных единиц общемашиностроительного применения / Н.В.Арбузова, Л.В.Белоусова, В.А.Грешников - М. : изд-во стандартов , 1982. - 215 c.
  658.562.002.5
  Строительные и дрожные машины для районов с холодным климатом / В.Д.Телушкин, В.А.Винокуров, В.А.Ряхин и др. - М. : Машиностроение , 1978. - 197 c.
  69.002.5
  Строительные машины : 2 т. Т.т 1. Машины для строительства промышленных,гражданских, гидротехнических сооружений и дорог : Справочник / под общ.ред.В.А.Баумана, Ф.А.Лапира - 4-е изд,перераб.идоп. . - М. : Машиностроение , 1976. - 502 c.
  69.002.5
  Строительные машины : 2 т. Т.2. Машины для строительства промышленных, гражданских, гидротехнических сооружений и дорог : Справочник / под общ. ред. В.А.Баумана, Ф.А.Лапира - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1977. - 496 c.
  69.002.5 + 625.7/8.18
  Строительные машины : 2 т. Т.2. Машины для строительства промышленных, гражданских, гидротехнических сооружений и дорог : Справочник / под общ. ред. В.А.Баумана, Ф.А.Лапира - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1977. - 496 c.
  69.002.5 + 625.7/8.18
  Строительные машины и основы их автоматизации / В.М.Помазан и др.; под ред.В.М.Помазана - М. : Колос , 1992. - 351 c. - (Учебники и учебные пособия для студентов вузов).
  69.002.5-52
  Суханов А.И. Информация и прогресс / отв.ред. А.Л.Симонов - Новосибирск : Наука.Сиб.отд-ие , 1988. - 192 c.
  002.6
  Суханов А.П. Мир информации : История и перспективы - М. : Мысль , 1986. - 204 c.
  007 + 002.6
  Таиров Ю.М. Технология полупроводниковых и диэлектрических материалов : учеб.для вузов по спец.``Физика и технол.материал.и компон.эл.тех.`` / В.Ф.Цветков, Ю.М.Таиров - М. : Высш.школа , 1990. - 422 c.
  621.315.592.002
  Таракамов К.В. Информатика : учеб.пособие для ин-тов культуры, пед.вузов и ун-тов / под ред. К.В.Таракамова - М. : Книга , 1986. - 304 c.
  002.6
  Телушкин В.Д. Строительные и дорожные машины для районов с холодным климатом - М. , 1978.
  69.002.5
  Технический прогресс на Зиле / А.Т.Бойко,А.И.Бужинский,А.Г.Зарубин; под ред. П.Д.Бородина - М. : Машиностроение
  629.113.002
  Технологические основы обеспечения качества машин / К.С.Колесников,Г.Ф.Баландин,А.М.Дальский; под общ.ред. К.С.Колесникова - М. : Машиностроение , 1990. - 254 c. - ((Основы проектирования машин)).
  621.002
  Технологичность конструкции изделий : справочник / под ред. Ю.Д.Амирова - М. : Машиностроение , 1985. - 367 c. - ((БК.Библиотека конструктора)).
  621.002
  Технологичность конструкции изделия : справочник / Ю.Д.Амиров; под общ. ред. Ю.Д.Амирова - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1990. - 768 c.
  621.002(035.5)
  Технология и автоматизация машиностроение : сборник - К. : Техника , 1985. - 122 c.
  621.002
  Технология и автоматизация машиностроение : сборник - К. : Техніка , 1986. - 130 c.
  621.002
  Технология и автоматизация машиностроения - К. : Техніка , 1975. - 108 c. - (Республиканский межведомственный научно-технически).
  621.002.5
  Технология и автоматизация машиностроения : сборник - К. : Техніка , 1985. - 132 c.
  621.002
  Технология и автоматизация машиностроения : сборник - К. : Техніка , 1986. - 134 c.
  621.002
  Технология и автоматизация машиностроения : сборник - К. : Техника , 1987. - 128 c.
  621.002
  Технология и автоматизация машиностроения : Републиканский межведомственный научно-технический сборник - К. : Техніка , 1987. - 132 c.
  621.002
  Технология и механизация строительного производства : т.2. : учебник для вузов / под общ. ред. С.С.Атаева, С.Е.Канторера - М. : Высш. шк. , 1983. - 359 c.
  69.002
  Технология конструкционных материалов : лаб. работы / И.П.Волчок, В.М.Плеская,П.А.Аверченко; под ред. И.П.Волчка - К. : Вища школа , 1990. - 151 c.
  620.22.002
  Технология машиностроение. Специальная часть : учеб. пособие / В.Л.Беспалов, Л.А.Глейзер,И.М.Колесов - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Иашиностроение , 1973. - 448 c.
  621.002
  Технология машиностроения : в 2-х т.. Т.т.1. Основы технологии машиностроения : учебник для вузов / В.М.Бурцев, А.С.Васильев, А.М.Дальский; под ред. А.М.Дальского - М. : изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана , 1999. - 563 c.
  621.002
  Технология машиностроения : учебник / А.А.Гусев, Е.Р.Ковальчук,И.А.Колесов - М. : Машиностроение , 1986. - 479 c.
  621.002
  Технология машиностроения : учебник / М.Е.Егоров, В.И.Дементьев, С.Д.Тишин, В.Д.Дмитриев; под общ. ред. д-ра техн. наук , проф. М.Е.Егорова - М. : Высшая школа , 1965. - 590 c.
  621.002
  Технология машиностроения : в 2 т. Т.2. Производство машин : учебник для вузов / В.М.Бурцев, А.С.Васильев, О.М.Деев и др.; под общ.ред. Г.Н.Мельникова. - М. : Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана , 1999. - 639 c.
  621.002
  Технология машиностроения.Специальная часть : учеб. пособие для вузов / Б.Л.Беспалов - М. : Машиностроение , 1965. - 456 c.
  621.002
  Технология станкостроения / Новиков В.Ю., Схиртладзе А.Г. - Москва : Машиностроение , 1990. - 255 c.
  621.9.06.002
  Технология технического контроля в машиностроении : справ. пособие / В.Н.Чупірин; под общ. ред. В.Н.Чупірина - М. : Изд-во стандартов , 1990. - 399 c.
  621.002
  Толковый словарь по информатике / Першиков В.И., Савинков В.М. - Москва : Финансы и статистика , 1991. - 537 c.
  002.6
  Туровец О.Г. Экономика, организация и планирование технической подготовки производства / О.Г. Туровец, Ипатов И.И. - М. : Высшая школа , 1987. - 318 c.
  621.002 : 658.512.4
  Управление машиностроительным предприятием : учебник / С.В.Смирнов - М. : Высшая школа , 1989. - 240 c.
  621.002
  Управление машиностроительным предприятием : учебное пособие / С.В. Смирнов, А.А. Колобов; под ред. С.П. Пуртова,С.В. Смирнова - М. : Высш. шк , 1989. - 239 c.
  621.002
  Учет и отчетность на автомобильном транспорте / Петрова Е.В. и др. - 2 . - М. : Транспорт , 1978. - 256 c.
  656.13.002
  Фиделев А.С. Строительные машины : учебник для вузов / А.С.Фиделев, Ю.Ф.Чубук. - 4-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1979. - 335 c.
  69.002.5
  Фролов Г.Д. Элементы информатики : учеб.пособие для пед. ин-тов / Г.Д.Фролов, Э.И.Кузнецов. - М. : Высш.шк. , 1989. - 303 c.
  002.6
  Худобин Л.В. Курсовое проектирование по технологии машиностроения : учеб.пособие для машиностроит.спец.вузов / Л.В.Худобин, В.Ф.Гурьянихин, В.Р.Берзин - М. : Машиностроение , 1989. - 287 c.
  621.002
  Цыган Б.Г. Вагоностроительные конструкции(изготовление,модернизация,ремонт):Монография / Б.Г.Цыган,А.Б.Цыган - Кременчуг : "Кременчуг" , 2005. - 751 c.
  629.45.002.2+629.46.002.2
  Чеботарев В.Н. Курсовое проэктирование по технологии машиностроения / под общ.ред.: А.Ф.Горбацевича - 3-е изд., перераб.и доп . - Минск , 1975.
  621.002
  Челищев Б.Е. Автоматизация проектирования технологии в машиностроении / Б.Е.Челищев,И.В.Боброва,А.Гонсалес-Сабатер; под ред.Н.Г.Бруевича - М. : Машиностроение , 1987. - 264 с. c.
  621.002:658.512.011.56
  Черниш І.Г. Неметалеві матеріали : навч.посібник для вищ. навч. закл. / І.Г.Черниш, П.І.Лобода, С.І.Черниш; за ред. І.Г.Черниша - К . : Кондор , 2008. - 405 c.
  67.002.3(075.8)
  Чернышев А.А. Основы конструирования и надежности электронных вычислительных средств : Учебник для вузов - М. : Радио и связь , 1998. - 446 c.
  681.3.002
  Чугунное литье в станкостроении / Г.И.Клецкин, Г.Г.Абрамов, И.М.Воловик; под ред.канд.техн.наук: Г.И.Клецкина - М. : Машиностроение , 1975. - 320 c.
  621.74:669.13:621.906.002
  Чумак М.Г. Матеріали та технологія машинобудування : підручник для проф.-тех.закладів - К. : Либідь, , 2000. - 366 с. c.
  621.002
  Шадричев В.А. Основы технологии автостроения и ремонт автомобилей : учеб. для вузов - Л : Машиностроение , 1907. - 580 c.
  629.113.002.004.67
  Шадричев В.А. Основы технологии автостроения и ремонт автомобилей : учеб. для вузов - Л : Машиностроение , 1976. - 560 c.
  629.113.002.004.67
  Шварц С. М. Автомобильные эксплуатационные материалы и шины : учеб. пособие для автодорожных техникумов / С.М. Шварц, П.П. Леман - М : Автотрансиздат , 1958. - 231 c.
  629.113.002.3
  Швецова - Водка Г.М. Документознавство : навч. посібник - К : Знання , 2007. - 398 c.
  002.2(075.8)
  Шемакин Ю.И. Введение в информатику. - М. : Финансы и статистика , 1985. - 190 c.
  002.6 + 681.518
  Шихельман Г.Д. Занимательная технология машиностроения. - М. : Машиностроение , 1987. - 174 c. - ((Сер. ``Кем быть?``).).
  621.002
  Шкержик Я. Рецептурный справочник для электротехника : пер. с чеш. В.И. Васина. - 3-е изд . - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 140 c.
  621.3.002.3(035.5)
  Шпур Г. Автоматизированное проектирование в машиностроении : пер. с нем. Г.Д. Волковой. / под ред.: Ю.М. Соломенцева, В.П. Диденко. - М. : Машиностроение , 1988. - 648 c.
  658.512.011:621.002
  Штучный В.П. Обработка пластмасс резанием. : справоч. пособ. - М. : Машиностроение , 1974. - 144 c.
  678.5-029:621.002.3
  Экономика и организация производства в дипломных проектах : учеб. пособ.для машиностроит. спец. вузов / под. ред.: К.М. Великанов - 4-е изд., перераб. и доп. . - Л.: : Машиностроение , 1996. - 285с. c.
  621.002:658.001.63
  Экономика и организация производства в дипломных проектах : учеб. пособ. для машиностроительних вузов / под ред.: М.Говоркяна, А.А. Карасева - М.: : Высш. шк , 1982. - 132с. c. - (Высш. образование).
  621.002.001.63:63:74.58
  Эксплуатационно-технические свойства и применение автомобильных топлив, смазочных материалов и спецжидкостей : сборник статей. Вып.6 - М. : ``Транспорт`` , 1974. - 184 c.
  629.113.002.4 : / 662.75+621.892+629.113.002.4/
  Юзвишин И.И. Информациология или закономерности информационних процессов и технологий в микро и макро мирах Вселенной - 3-е изд., испр.и доп . - М. : Радио и связь , 1996. - 214 c.
  002:681.3
  Юликов М.И. Проэктирование и производство режущего инструмента / М.И.Юликов, Б.И.Горбунов, Н.В.Колесов - М. : Машиностроение , 1987. - 296 c.
  621.9.02.002:658.012.011.56
  Якубайтис Э.А. Информатика -электроника -сети - М. : Финансы и статистика , 1989. - 200 с. c. - ((Человек и компьютер)).
  681.518+002.6
  Ящерицын П.И. Планирование эксперимента в машиностроении / П.И.Ящерицын,Михаринский Е.И. - Минск : Вышэйшая.шк. , 1985. - 286 c.
  621.002