Бібліотека
КрНУ імені М.Остроградського
     
     
     
     
     
     
     
     

Систематичний каталог бібліотеки                                                          Перелік книг за тематикою УДК

001 Наука у цілому
 • 001.895 Венчурні проекти
 • 001.895 , 330.341.1 Інновації
 • 002 Друк. Документація. Науково-технічна інформація
 • 002:339.138 Маркетинг інформаційний
 • 004 Інформаційні технології
 • 004.056 Захист інформації, безпека
 • 004.3 Апаратні засоби
 • 004.353 Відіомонітори
 • 004.42 Програмування
 • 004.451 Операційні системи
 • 004.451.64 Апаратні засоби захисту
 • 004.65 Системи управління базами даних (СУБД)
 • 004.7 Комп`ютерні сітки
 • 004.732 Сітки локальні
 • 004.738.5 Інтернет
 • 004.738.5:658.6/9 Електронна комерція
 • 004.77 Електроний бізнес
 • 004.78 : Автоматизовані системи у ...
 • 004.78:025.4.036 Автоматизовані інформаційно-пошукові системи
 • 004.78:336.717 Автоматизовані системи банківських операцій
 • 004.91 Оброблення і створення документів
 • 004.92 Комп`ютерна графіка
 • 006.015.5 Управління якістю
 • 006.063 Сертифікація
 • 006.1 Стандартизація у цілому
 • 006.83 Якість
 • 008 Культура
  021 Організація та развиток бібліотечної справи
  061 Діяльність організацій по охрані природи
 • 061.1ЕС Европейский Союз(ЕС)
 • 1 Філософія
 • 111.1 Онтологія (буття)
 • 130.2 Філософія культури
 • 141.131 Платонізм. Неоплатонізм
 • 141.339 Езотерика
 • 159.9 Психологія
 • 159.923 Психологія особистості
 • 159.942 Емоції
 • 159.9:334.7.012.42 Психологія підприємництва
 • 168.522 Культурологія
 • 172. 4 Міжнародна етика
 • 174 Професійна етика
 • 174.022.1 Професійна та ділова етика. Імідж. Репутація
 • 174.022.1 Імідж
 • 178.1 Алкоголізм
 • 178.7 Паління
 • 2 Релігія
 • 281.9 Православна церква
 • 303.725.36 Примінення теорії систем, теорії управління та кібернетики
 • 311.12 Статистичне угрупування
 • 311.313(058)(477.53) Регіональна статистика: обласн., краєва
 • 314.02 Демографія.Джерела демографічних даних
 • 314.156.5(477) Геноцид українского народа
 • 314.7 Міграція
 • 316 Соціологія
 • 316.323.4 Азіатска деспотія, соціальна структура
 • 316.324.5 Аграрні суспільства, соціальна структура
 • 316.334.55 Соціологія (аграрна політика)
 • 316.343.4 Автохтонне населення в колоніальному суспільстві (соціологія
 • 316.343.653 Адміністратори в капіталістичному суспільстві (соціология)
 • 316.344.32 Інтелектуали
 • 316.346.2-055.2 Жінки
 • 316.422.4 Прогрес
 • 316.422.44 НТП
 • 316.422.6 Регрес (НТП)
 • 316.46 Лідерство
 • 316.462 Авторитаризм ( соціологія)
 • 316.61-056.45 Генії
 • 316.612 Развиток особистості
 • 316.73 Акультурація (соціологія)
 • 321.61 Абсолютизм (форми влади)
 • 321.64 Авторитарні режими нового часу
 • 323 Внутрішня політика
 • 323.17 Автономія та самовизначення нації
 • 323.329 Соціальні спільноти та прошарки. Інтелігенція
 • 323.396 Соціальна еліта
 • 324 Вибори. Референдуми. Виборчі компанії
  325 Міграційна політика
 • 327(477) Зовнішня політика України
 • 327.51 Військові союзи
 • 328 Парламенти. Народні представництва. Уряди
 • 328.132.7 Президентський кабінет. Президентський уряд
 • 330 Економіка
 • 330(477) Економіка України
 • 330.01 Економічна теорія
 • 330.1 Економічні науки
 • 330.101.54 Макроекономіка
 • 330.111.4 Виробничі сили
 • 330.131.7 Ризики
 • 330.131.7:336.71 Ризики банківські
 • 330.131.7:336.743 Валютний ризик
 • 330.142.2 Уставний фонд, капітал
 • 330.142.2 Вкладений капітал.Уставний фонд
 • 330.142.211.4 Амортизація основних фондів
 • 330.31 Кругообіг в народному господарстві. Відтворення
 • 330.322 Інвестиції
 • 330.322.013 Автономні інвестиції ( політекономіка)
 • 330.322.5 Інвестиції, рентабельність та ефективність
 • 330.322:658.589 Венчурне інвестування
 • 330.33 Криза
 • 330.34.014.1 Економіка застійна
 • 330.34.014.2 Економіка, що розвивається
 • 330.341(477) Фактори економічного розвитку України
 • 330.341.1 Развиток виробничих сил. Техн. прогрес. Інновації
 • 330.341.1 Інновації. Технічний прогрес
 • 330.341.1(477) Інновації в Україні
 • 330.341.2:334.758 Кластер
 • 330.342.111 Автаркне господарство (політекономіка)
 • 330.356.3 Ефективність капіталовкладень
 • 330.43 Економетрія
 • 330.46 Теорія систем, управління в кібернетиці та економіці
 • 330.47 Теорія інформації в економіці. Економічна інформатика
 • 330.52 Національна економіка
 • 330.564.2 Прибутки населення
 • 330.59 Життєвий рівень
 • 330.59 Соціально-економічний розвиток
 • 330.8(477) Історія економічної думки.Економічні вчення та школи
 • 330.837 Інституціоналізм. Неоінституціоналізм
 • 331 Праця. Економіка праці
 • 331.07 Адміністративні органи, уповноважені та офіційні особи (прац
 • 331.101.26 Праця, як економічний фактор
 • 331.101.262 Людський капітал
 • 331.102 Види праці
 • 331.103.255 Автоматизована праця
 • 331.106.24 Колективні договори
 • 331.108 Робота з кадрами
 • 331.108.2 Питання кадрів. Управління кадрів
 • 331.108.2 Управління персоналом
 • 331.108.3 Адаптація рабітників ( праця )
 • 331.2 Зарабітня плата
 • 331.21 Управління заробітною платою
 • 331.211 Аванс (праця)
 • 331.215`311` Виплати із соцстраху
 • 331.225 Премії. Окремі виплати
 • 331.23 Акордна оплата праці
 • 331.31 Робочий час
 • 331.315 Відрядження
 • 331.322 Відпустки
 • 331.5 Ринок праці
 • 331.522 Попит і пропозиція на ринку праці. Потенціал робочих місць
 • 331.522 Трудові ресурси
 • 331.556.4 Міграція трудова, міжнародна
 • 331.556.4 Міждержавна мобільність. Міграція
 • 331.582 Трудові резерви
 • 332.012.324 Власність корпорацій
 • 332.025.1 Адміністративне втручання в регіональній економіці
 • 332.1 Регіональна економіка
 • 332.13 Розміщення. Регіональне разміщення
 • 332.142.4 Використання територіальних ресурсів
 • 332.15 Агломерація економічної діяльності (регіональна економіка)
 • 332.2.01 Аграрні теорії (земельне питання)
 • 332.2.021;338.43.02 Аграрна політика
 • 332.72 Ринок праці, нерухомості
 • 332.856 Агенція по квартирному посередництву ( житлове господарство)
 • 334.012.64 Дрібні підриємства
 • 334.7.012.32 Підприємництво (загальне)
 • 334.7.012.42 Підприємництво комерційне
 • 334.722 Приватне підприємництво
 • 334.722.012.42 Підприємництво
 • 334.722.012.64 Мале підприємництво
 • 334.722.8 Акціонерні компанії
 • 334.758 Злиття. Об`єднання фірм. Кластери
 • 334.7:658.589 Венчурні (рискові) підприємства
 • 336 Фінанси
 • 336.07 Адміністрація фінансова
 • 336.1 Державні фінанси у цілому
 • 336.14 Державний бюджет. Національний бюджет
 • 336.14.025.3 Фінансова безпека
 • 336.2 Бенефіціар
 • 336.22 Податки. Збори
 • 336.225 Методи оподаткування
 • 336.225.64 Податкова заборгованість
 • 336.225.64 Подакти.Заборгованість податкова
 • 336.225.673 Контроль податковий
 • 336.226.11 Податки на доходи фізичних осіб
 • 336.22:351.713 Перевірки податкові
 • 336.246.025.2 Контроль фінансовий
 • 336.275.3 Державні боргові зобов`язання
 • 336.544 Контроль якості
 • 336.7 Грошовий обіг. Банківська справа
 • 336.71 Банківська справа.Банки
 • 336.71(477) Банківська справа. Банки в Україні
 • 336.71.025.3 Безпека у банках
 • 336.711 Національні, державні банки
 • 336.713 Банки комерційні
 • 336.743 Валюта. Зв`язані валюти
 • 336.748.12 Інфляція
 • 336.76 Фінансовій ринок
 • 336.763;347.72.03 Акції (фінанси), (торгове право), (економіка)
 • 336.77 Кредит. Кредитна справа
 • 336.773 Кредитні спілки (фінанси)
 • 338.12 Економічні цикли
 • 338.23:343.3 Безпека економічна держави
 • 338.242 Управління економікою в ринковому господарстві
 • 338.246.02 Адміністративні заходи (економіка)
 • 338.246.025.2 Регулювання. Контроль
 • 338.246.025.2, 338.268.025 Контроль
 • 338.246.027 Матеріальна допомога
 • 338.246.027.2 Стимулювання. Пільги
 • 338.26 Планування.Соціально-економічне планування
 • 338.26 Народногосподарське планування
 • 338.27 Економічне прогнозування
 • 338.27 Прогнозування економічне
 • 338.33 Теорія виробництва. Структура. Спеціалізація
 • 338.364 Автоматизоване виробництво ( економіка)
 • 338.43 Аграрна промисловість (економ.сільського господарства)
 • 338.43 Сільське господарство.Економіка
 • 338.43 Економіка сільського господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика.Економ.сільск. господарства
 • 338.43.01 Аграрна політика
 • 338.431 Аграрні відносини. Аграрні структури
 • 338.431 Аграрні структури (економіка сільського господарства)
 • 338.432 Сільськогосподарське виробництво (господарювання)
 • 338.436.33 Агропромисловий комплекс
 • 338.439 Продовольчий комплекс. Продовольче питання
 • 338.439 Продовольчий комплекс (економіка)
 • 338.439 : Виробництво продуктів :м"яса,риби,рису і т.д.
 • 338.439:63 рису,молока і т.д. Виробництво с/г продуктів
 • 338.45 Економіка промисловості і ремісничого виробництва
 • 338.45.01 Промислова політика
 • 338.45:658 Економіка підприємства
 • 338.46 Економіка сфери послуг
 • 338.465.2 Консалтинг
 • 338.465.2 Послуги
 • 338.465.2 Інжиніринг
 • 338.465.2 Консультування
 • 338.47 Економіка транспорту і зв`язку
 • 338.48 Туризм. Економіка туризму
 • 338.48-44(1-22) Сільський туризм
 • 338.49 Інфраструктура економіки
 • 338.5 Ціни. Ціноутворення
 • 338.512 Витрати виробництва
 • 338.516.2 Ринок.Форми ринку
 • 338.516.22 Ціни ринкові
 • 338.532.4.025.24 Контроль за цінами
 • 338.583 Інфраструктура
 • 339 Торгівля
 • 339.13.012 Види ринків
 • 339.13.025 Адміністративні міри впливу на ринок
 • 339.137.2 Конкуренція
 • 339.138 Маркетинг
 • 339.138 : 338.46 Маркетинг послуг
 • 339.138(100) Маркетинг міжнародний
 • 339.138(100) Міжнародний маркетинг
 • 339.138.001.5 Маркетингові дослідження
 • 339.138.1 Маркетинг промисловий
 • 339.138.`313` Маркетинг стратегічний
 • 339.14:338.49 Інфраструктура товарного ринку
 • 339.166.5 Торгівля продуктами розумової праці
 • 339.172 Товарні біржі. Продуктові біржі
 • 339.175 Посередники торгові
 • 339.178 Посередницькі інститути
 • 339.187.62 Лізинг
 • 339.187.67 Абонентне обслуговування ( торгівля)
 • 339.37 Роздрібна торгівля
 • 339.543 Митна політика
 • 339.543.624 Оффшорні зони
 • 339.56 Торгівля зовнішня
 • 339.727.2 Рух капіталів. Міжнародні займи. Міграція капталів
 • 339.727.22/24 Інвестиції іноземні
 • 339.74.025 Адміністративні міри в девізній політиці
 • 339.9 Міжнародні економічні відносини. Світове господарство
 • 339.9.012 ЗЕД
 • 339.9.012.23:346.58(477) Регулювання ЗЕД в Україні (правове)
 • 339.9.012.42 Автаркія (світове господарство)
 • 339.92 Міжнародне економічне співробітництво
 • 339.923 Економічні союзи
 • 339.924 Інтеграція
 • 339.94 Глобалізація
 • 34.07;35.07 Адміністративні органи (право)
 • 340 Право. Юридичні науки
 • 340.12 Теорія права
 • 340.12 Теорія держави і права
 • 340.12(091) Історія держави і права
 • 340.130.53 Закони
 • 340.130.54 Кодекси
 • 340.130.55 Укази
 • 340/.349 Правознавство
 • 341.215.4 Захист прав людини
 • 341.24 Міжнародні правові дії
 • 341.63 Міжнародний арбітраж
 • 342.26 Адміністративно-територіальний поділ держави
 • 342.34 , 321.7 Демократія
 • 342.392 Авторитарні (недемократичні) форми держав та правління
 • 342.518 Виконавча влада.Уряд. Кабінет Міністрів
 • 342.565.2 Конституційні суди
 • 342.7 Права і обов"язки громадян
 • 342.7 Основні права та обов`язки громадян
 • 342.849 Агітаційний матеріал для виборів (державне право)
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9 Адміністративні порушення
 • 342.9(477) Адміністративне право України
 • 342.924 Адміністративні акти (державне право)
 • 343.13 Кримінально-процесуальне право
 • 343.132 Слідчі дії
 • 343.195 Суд присяжних
 • 343.2/.7 (477) Кримінальне право України
 • 343.23 Злочини у цілому
 • 343.237(477) Співучасть, угрупування, зговір (Україна)
 • 343.337 Агресія (кримінальне право)
 • 343.353 Адміністративна влада, зловживання (кримінальне право)
 • 343.353.1 Корупція
 • 343.359 Злочини проти державної казни. Контрабанда
 • 343.575 Заборона вживання та оберту наркотиків
 • 343.6 Злочини проти особистості
 • 343.61 Вбивство
 • 343.62 Аборт (кримінальне право)
 • 343.9 Кримінологія
 • 343.9.01 Загальна теорія злочину та злочинність
 • 346(477) Господарське право України
 • 346.231 Адміністративні установи
 • 346.26 Приватне підприємництво
 • 346.5 : Регулювання: конкуренції, якості, виробництва, НТП
 • 346.548 Безпека бізнесу, підприємництва
 • 346.548 Рейдерство
 • 346.548 ,366.5 Захист споживачів
 • 346.6 Соціальний захист населення
 • 347 Громадянське право
 • 347.133.5 Адміністративні угоди
 • 347.133.9 Абстрактні (причинні) угоди
 • 347.188 Акти громадянського стану (громадянське право)
 • 347.211 Інтелектуальна власність, ресурс
 • 347.214.2 Нерухоме майно. Нерухомість
 • 347.426.6 Відшкодування збитку. Оцінка збитку
 • 347.471.03 Адміністрація суспільства (громадянське право)
 • 347.722 Товарні знаки
 • 347.732 Агент за обміном ( торгове право)
 • 347.735 Факторинг
 • 347.746 Вексель
 • 347.77 Патенти
 • 347.771 Авторські свідчення ( патентне право)
 • 347.779 Адміністративна організація охорони промис. і торг. прав
 • 347.78 Авторское право
 • 347.789 Адміністративно-технічна організація авторського права
 • 347.791.3 Адміністративно-правов. регулювання прав власності на суди
 • 347.792 Абандон (морське право)
 • 347.799.2 Аварія (морське право)
 • 347.822.5 Авіаційна метеорологічна служба( служба погоди)
 • 347.918 Арбітраж.Третейський суд
 • 347.921 Адвокати ( громад. процес. право )
 • 347.961(477) Нотаріат, нотаріуси, нотар. контори (Україна)
 • 347.963 Прокурори. Прокуратура
 • 347.965 Адвокатура (громад.процес.право)
 • 347.998.8 Адміністративні суди (громадянське процесуал.право)
 • 347.998.85 Адміністративні суди
 • 347.998.85 (477) Адміністративні суди в Україні
 • 349.2 Трудове право
 • 349.227 Заборона необгрунтованного скорочення
 • 349.233 Матеріальна відповідальність у трудовом погодженні
 • 349.41 Земельне право
 • 349.42 Аграрне право
 • 349.42(477) Аграрне право України
 • 349.6 Правові проблеми охорони навколишнього средовища
 • 35.073.526 Надання та публікація балансу. Аудит
 • 351 Державне адмін. управління
 • 351.077.6 Управлінські рішення
 • 351.087.43 Пенсії. Допомоги
 • 351.087.431 Пенсія. Допомога при звільненні, або виході у відставку
 • 351.087.431.1 Право на пенсію
 • 351.087.431.2 Пенсійні внески
 • 351.087.431.3 Пенсійний фонд
 • 351.087.431.4 Пенсійні надбавки
 • 351.713 Адміністративна діяльність у відношенні податків і зборів
 • 351.741 Організація міліції
 • 351.743 Громадянська охорона.Народні дружини
 • 351.755.61 Паспорти. Паспортна міліція
 • 351.762;343.56 Азартні ігри (адміністративне управління), (кримінальне прав
 • 351.811 Автомобильні дороги ( адміністративний нагляд)
 • 351.814 Авіаційний зв`язок (адміністративне управління)
 • 351.814 Авіація, управління
 • 351.814 Авіатраси (адміністративне управління)
 • 351.822 Адміністративний нагляд за грошовою обіговістю
 • 351.823 Адміністративний нагляд за добуванням сировини
 • 351.824 Адміністративний нагляд за промисловістю та торгівлею
 • 351.825 Адміністративний нагляд за кредитними установами
 • 351.83 Адміністративне регулювання праці і труд.відносини
 • 351.84 Адміністративний нагляд за соціальним забезпеченням
 • 351.853 Нагляд за пам`ятниками. Збереження природних ландшафтів
 • 351.9 Адміністративна юрисдикція (адміністр.управління)
 • 351.9 Нагляд і контроль за держ. управлінням. Скарги
 • 352.07 Адміністративні установи органів управління
 • 353.2 Автономні республіки, області, краї, департаменти,провінції
 • 355.081 Головне командування армії
 • 355.232 Академії (військова справа)
 • 355.469 Авіаційна стратегія (військова справа)
 • 355.75 Адміністративно-господарські установи (військова справа)
 • 356.3 , 355.6 , 359.5 Адміністративно-господарська служба (військова справа)
 • 357.3 Автоколони (військова справа)
 • 359.3 Авіаційні частини військово-морских сил (військова справа)
 • 364.12 Автоматизація виробництва (соціальне забезпечення)
 • 364.2 Основні потреби людини
 • 364.2-262.2 Прожитковий мінімум
 • 364.3 Соціальна допомога. Соц.страхування
 • 364.3-642-264 Індексація виплат. Виплати, основ. на вартості життя
 • 364.3-646.2-3 Організації соціального забезпечення
 • 364.3.-646.2 Пенсії
 • 364.32-642 Соціальні грошові виплати
 • 364.32-642:331.215 Лікарняні, декретні
 • 364.32-642:331.215"313" Декретні
 • 364.6 Соціальне забезпечення. Соціальні проблеми
 • 364.662 Бідність
 • 365 Потреба у житлі та її задоволення
  368 Страхування
 • 368.07 Адміністративні страхові органи
 • 368.08 Адміністративний персонал страхових установ
 • 368.1.021.3 Договір страхування
 • 368.2.025.79 Абандон ( страхування)
 • 368.212/.214 Автомобильный транспорт, перевозки ( страхование)
 • 368.8 Страхування окремих майнових цінностей
 • 368.914 Пенсійне страхування
 • 368.914:061.2 Пенсійне страхування недержавними організаціями
 • 37 Освіта
 • 37(1-87) Освіта за кордоном
 • 37.013 Педагогіка
 • 37.014.15 Законодавсто в області освіти
 • 37.014.543 Фінансування освіти
 • 37.015.3 Психологія освіти
 • 37.015.6 Економіка системи освіти
 • 37.017.4-053.81 Правова культура молоді
 • 37.017.4-053.81 Політична культура молоді. Формування
 • 37.017.4-053.81 : 343.85 Профілактика правопорушень серед молоді
 • 37.018.1 Сімейне виховання та освіта
 • 37.034 Моральне виховання
 • 37.07 Адміністративні проблеми навчальних закладів
 • 371 Організація виховання та освіти
 • 371.058 Організація виховання та освіти. Приватна школа
 • 371.11 Адміністрація учбового закладу (освіта)
 • 371.33 Аудіовізуальні методи навчання ( освіта )
 • 373 Дошкільне виховання і освіта. Загальноосвітня школа
  378 Вища освіта
 • 378(438) Вища освіта в Польщі
 • 378.014.15 Законодавсто в області вищої осіти
 • 378.017.4-057.785 Правова обізнанність студентів
 • 378.017.4-057.785 Правова культура студента
 • 378.02 Методика викладання у вищій школі
 • 378.022 , 37.022 Кредитно-модульна система
 • 378.1 Організація вищої освіти
 • 378.2 Академічні ступені (освіта)
 • 378.4 Університети
 • 379.858 Авіатуризм
 • 392.5 Агамія (етнографія)
 • 398.33 Адвент ( різдвяний піст )
 • 477) Історія української та зарубіжної культури
 • 5(092) Природознавство, біографії
 • 502 Природа. Охорона навколишнього середовища
 • 502 /. 504 Природа. Охорона природних ресурсів
 • 502 /504 Охорона навколишнього середовища. Загрози навколишнього сере
 • 502.1 Охорона навколишнього середовища
 • 502.172 ,502.4 Заповідники
 • 502.174 Відновлення, збереження, економія ресурсів
 • 502.175 Контроль якості средовища. Контроль забруднень
 • 502.2 Середовище у цілому
 • 502.211 Живий світ. Біосфера
 • 502/.504 Екологія
 • 502/504 Природа.Охорона природних ресурсів.Загрози навколишньому сер
 • 502:658.012.32 Екологічний менеджмент
 • 504 Загрози навколишньому середовищу. Екологія
 • 504(084.42) Загрози навколишньому середовищу, атлас
 • 504.5:628.4.047 Забруднення радіоактивне
 • 504.5:628.4.047 Безпека радіоактивна
 • 504:343.3 Безпека екологічна
 • 51 Математика
 • 51(075.8) Математика. Підручник для вищ.шк.
 • 519.237.8 Кластер-аналіз. Класифікація
 • 519.248 Прикладна статистика
 • 519.6 Програмування математичне
 • 519.72 Теорія інформації. Математичні питання
 • 519.816 Теорія прийняття рішень
 • 519.85 Математичне програмування
 • 519.86 Теорія економіко - математичних моделей
 • 519.87 Математичне моделювання
 • 519.876.2 Моделювання процесів управління
 • 53 Фізика
 • 530.145 Квантова механіка
 • 531 Теоретична механіка
 • 539.376 Деформація при постійному навантаженні
 • 544.431.8 Періодичні реакції. Повний безлад
 • 551.58 Кліматологія
 • 553.04 Мінеральні ресурси та запаси
 • 575 Генна інженерія
 • 577.355 Біофізика фотосинтезу
 • 578.828СПИД Вірус СНІД
 • 579.22 Мікробіологія
 • 579.64 Сільськогосподарська мікробіологія
 • 58.006 (477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 58.006.(477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 592/599 Світ тварин.Фауна
 • 611 Анатомія людини
 • 614.2(73) Організація охорони здоров`я в США
 • 614.3 Якість харчових продуктів
 • 615 Фармакологія
 • 616-084 Медицина. Профілактика
 • 616.89-008.441.3 Наркотична залежність
 • 616.89-008.441.44 Самогубство
 • 616.98 Специфічні інфекції
 • 62 - 83 Електропривід
 • 62-82 Гідропривід
 • 62.002.2 Технологія виробництва
 • 620.22 Матеріалознавство
 • 620.9 Загальна енергетика
 • 620.9(477) Загальна енергетика. Енергетика України
 • 620.91 Ресурс енергетики. Альтернативні види
 • 620.91 Альтернативні види енергії
 • 621 Машинобудування
 • 621 438 -714 Газові турбіни, охлодження
 • 621. 426 Дизелі
 • 621.002 Технологія машинобудування
 • 621.039 Атомна енергетика. Атомна промисловість
 • 621.039.586 Аварії ядерних реакторів
 • 621.3 Електротехніка
 • 621.3.01 Теоретичні основи електротехніки
 • 621.31 Електричні апарати
 • 621.31.019.3 Надійність електросистем
 • 621.311.004.12 Енергозбереження
 • 621.311.1 Енергосистеми
 • 621.311.2 Електростанції
 • 621.313.333 Асинхронні електодвигуни
 • 621.314 Перетворення електричної енергії
 • 621.317 Електровимірювальна техніка
 • 621.317.3 Вимірювання електричних величин
 • 621.38 Електроніка
 • 621.382.049.77 Мікроелектроніка
 • 621.391.63 Передача сигналу світловими променями
 • 621.395.721.5 Мобільний зв`язок
 • 621.396 Радіозв`язок
 • 621.396.6 Радіоелектронна апаратура. Схеми
 • 621.396.62 Радіоприймач
 • 621.397.132 Магнітофони
 • 621.397.446 Телевізори
 • 621.397.6 Телевізійна апаратура
 • 621.43 Автомобільні двигуни
 • 621.431.73 Двигуни внутрішнього згоряння для безрейкового транспорту
 • 621.436.21.031.3 Дизелі з пневматичним розпиленням (компресорні)
 • 621.438 - 714 Газові турбіни, системи охолодження
 • 621.438-135 Газові турбомашини
 • 621.6.033:656.07 Нафтотранспортна система
 • 621.7 Обробка тисненням. Пластичне формоутворення
 • 621.74 Ливарне виробництво
 • 621.753 Допуски та посадки
 • 621.81 Деталі машин
 • 621.86 Підйомно-транспортне обладнання у цілому
 • 621.86/.87 Підйомно-транспортні машини
 • 621.865.8 Роботи
 • 621.873.3 : 629.3 Автокрани
 • 621.983 Глибинна витяжка. Холодна штамповка
 • 622.2 Гірничі роботи при розробці корисних копалин
 • 622.276/279 Нафто-газодобувна промисловість
 • 622.323 Добування нафти
 • 622.324 Добування газу
 • 623.4 Зброя
 • 624.046.012.45 Залізобетонні конструкції, стійкість, несуча здатність
 • 625.08 Дорожно-будівні машини
 • 627 Водне господарство
 • 628.1 Водопостачання
 • 628.1(075.8) Водопостачання
 • 628.3 Стічні води. Очистка стічних вод
 • 629. 113 Автомобілебудування
 • 629.083 Склад, огляд, техн. обслуговування автомоб.
 • 629.113 Автомобілебудування. Автомобілі
 • 629.113(03) Автомобілебудування - довідники
 • 629.113(477) Автомобільний транспорт в Україні
 • 629.113.02.001.4 Випробовування автомобілів
 • 629.114.4 Грузові автомобілі
 • 629.114.6 Легкові автомобілі
 • 629.114.6.004.6 Легкові автомобілі. Ремонт
 • 629.4 Залізничний транспорт
 • 629.73 Авіація
 • 629.762.5 Ракети небалістичні
 • 629.78 Космічна техніка
 • 63 Сільське господарство
  630 Лісне господарство. Лісівництво
 • 630*2 Лісівництво
 • 630*9 Ліси та лісне гос-во з державної точки зору
 • 631.1 Сільськогосподарське виробництво.Організація та управління
 • 631.1(477) Організація та управління сільськогосподарським виробництвом
 • 631.115.1 Сільськогосподарське приватне підприємство
 • 631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.3.001.4 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.374 Сільськогосподарський транспорт
 • 631.4(092) Грунтознавство. Землезнавство. Біография
 • 631.46 Бактеріологія і біологія грунтів
 • 636 Тваринництво
 • 637.1 Молочна промисловість
 • 64.012 Домогосподарство
 • 640.41 Готель
 • 65 Управління підприємством
 • 65.011.4 Ресурси (резерви) виробництва
 • 65.011.46 Аутсорсинг (управл.ефективністю)
 • 65.012 Управління підприємством. Методи
 • 65.012.2 Планування діяльності
 • 65.012.32 Менеджмент організації
 • 65.012.8 Безпека економічна підприємства
 • 65.012.8 Економічна безпека під-ва
 • 656 Транспорт
 • 656.07 Управління транспортом
 • 656.07 Транспортна система
 • 656.071.32 Бухгалтерія транспортного підприємства
 • 656.13 Автомобільний транспорт
 • 656.13.07 Організація та експлуатація автомобільного транспорту
 • 657 Бухгалтерський облік
  657 Бухгалтерія
 • 657.1 Бухгалтерія
 • 657.15 Фінансовий облік
 • 657.15(047.2/3) Бухгалтерська фінансова звітність
 • 657.2 Бухгалтерскі проводки
 • 657.222 Ведення бухгалтерських операцій
 • 657.372.3 Списання. Амортизація
 • 657.421.3 Бухгалтерський облік ліцензій
 • 657.474.51 Визначення фактичної собівартості. Калькулювання
 • 657.6 Аудит
 • 657.6 Аудит, ревізія
 • 658.011.46 Потенціал підприємства
 • 658.011.47 ФСА
 • 658.012.011.56 Автоматизація
 • 658.012.12 Аналіз господарської діяльності підприємства
 • 658.012.122 Економічна діагностика під-ва
 • 658.012.122 Діагностика економічна
 • 658.012.122 Економічний аналіз
 • 658.012.122:330.4 Діагностична матриця
 • 658.012.32 Менеджмент
 • 658.012.32 : 331.103 Автоматизоване роб.місце менеджера
 • 658.012.324 Корпоративна форма управління підприємством
 • 658.012.61 Корпоративна культура
 • 658.012.7 Контролінг
 • 658.016"313" Стійкість стратегічна підприємства
 • 658.016.7 Санація
 • 658.14/.17 Фінанси підприємств
 • 658.14/.17.012.12 Фінансовий аналіз
 • 658.14/17 Фінансова стійкість підприємства
 • 658.310.8 Штатний розклад
 • 658.345 БЖД
 • 658.345 Охорона праці
 • 658.512.011.56 САПР (система автоматиз.проектування)
 • 658.52 Виробничо-промислова структура
 • 658.527.011.56 - 192 (075.8) Потокове виробництво
 • 658.562 Виробничий контроль.Техн.контроль
 • 658.589 Модернізація
 • 658.589 Реконструкція
 • 658.589 Інноваційна діяльність
 • 658.7 Логістика
 • 658.8 Збут. Продаж. Реалізація продукції
 • 658`313` Стратегія підприємства
 • 659.1, 659.1: Реклама, реклама продукції
 • 659.4 Паблік Рилейшнз
 • 66 Хімічна промисловість
 • 663/664 Харчова промисловість
 • 669 Металургія
 • 67/68 Легка промисловість
 • 678.06.001.2 (03) Вироби із високомолекулярних матеріалів, проектування
 • 681.3.06 Програмування
 • 681.327.22 Відеомонітори
 • 681.5 Теорія автоматичного управління
 • 681.511.42 Системи автомат. управління імпульсні (дискретні)
 • 681.518 Інформаційні системи
 • 681.518 Інформаційні системи в автоматизованому управлінні
 • 681.518.3 Вимірювальні інформац.системи (для управління)
 • 681.518.5.015 Системи автомат.контроля і техн.діагностики. Ідентифікація
 • 687 Швейна промисловість
  69 Будівництво
 • 69.003 Економіка будівництва
 • 697.3 Центральне опалення
 • 7 Культура
 • 7.036.2 Імпресіонізм
 • 712.23 Заповідники, нац.парки та інші природні території, що охоро
 • 725.4 Будівлі пром. підприємств, проектування
 • 744.4 Інженерна графіка
 • 75 Живопис
  78 Музика
 • 78.017 Музиканти
 • 796.525 Альпінізм
 • 811.111 Англійска мова
 • 811.111(038) = 111=161.1 Англо - російські словники
 • 811.161.2 Українська мова
 • 811.161.2"06-26 Українська сучасна літературна мова
 • 82-8 Літературна суміш. Афоризми. Сценарії
 • 82.09 Літературна критика та дослідження
 • 82.09.161.2" " Літературознавство укр.літ."століття"
 • 883 Українська література
  9 Історія
 • 9(477)1934-1941 Історія України в 1934-1941рр.
 • 908 Краєзнавство
 • 908(477.53) Краєзнавство. Полтавська область
 • 91(510) Географія Китаю
 • 930.85(100 Історія української та зарубіжної культури
 • 94(477) Історія України
 • 940(477) Історія України
 • 940`10/17` (477) Історія України Х І - XVIII ст.
 • 94`10/17` (477) Вимірювання електричних величин
 • ЄС Европейский Союз
 • Китай Китай
 • 001 Наука у цілому

  Аветисян Д.А. Основы автоматизированного проектирования электромеханических преобразователей : учеб.пособие для электромех. спец. вузов. - М. : Высш. шк. , 1988. - 271 c.
  621.314.001.63 : 004
  Автоматизация проектирования БИС : в 6 т. Т.5. Физико - топологическое моделирование структур элементов БИС : практ.пособие / Кремлев В.Я.; под ред. Г.Г.Казеннова. - М. : Высш. шк. , 1990. - 144 c.
  621.382.049.771.14.001.63 : 004
  Автоматизация проектирования БИС :[практ. пособие ] : в 6-ти т. Т.1. Принципы и методология построения САПР БИС / Г.Г.Казеннов, А.Г.Соколов; под ред.Г.Г.Казеннова. - М. : Высш.шк. , 1990. - 141 c.
  621.382.049.771.14.001.63 : 004
  Автоматизация проектирования БИС:[ практ.пособие] : в 6-ти т. Т.6. Проектирование топологии матричных БИС / Г.Г.Казеннов, Е.В.Сердобинцев; под ред. Г.Г.Казеннова. - М . : Высш.шк. , 1990. - 112 c.
  621.382.049.771.14.001.63 : 004
  Автоматизация проектирования БИС:[практ.пособие ] : в 6-и т. Т.2. Функционально - логическое проектирование БИС / П.В.Савельев, В.В.Коняхин; под ред. Г.Г.Казеннова. - М. : Высш.шк. , 1990. - 156 c.
  621.382.049.771.14.001.63 : 004
  Автоматизация проектирования БИС:[практ.пособие ] : в 6-ти т. Т.4. Топологическое проектирование нерегулярных БИС / Г.Г.Казеннов, В.М.Щемилинин; под.ред. Г.Г.Казеннова. - М. : Высш.шк. , 1990. - 110 c.
  621.382.049.771.14.001.63 : 004
  Автоматизация проектирования БИС:[практ.пособие] : в 6-ти т. Т.3. Рабочие станции и проектирование БИС / В.В.Ермак и др.; под ред. Г.Г.Казеннова. - М. : Высш.шк. , 1990. - 144 c.
  621.382.049.771.14.001.63 : 658.012.011.56
  Автоматизация проектирования систем управления.Вып.3 : сб. статей / под общ.ред. В.А.Трапезникова. - М. : Финансы и статистика , 1981. - 206 c.
  658.5.011.56.001 : 65.011.56
  Автоматизация проектирования строительных и дорожных машин / под ред. Е.Ю.Малиновского - М. : Б.и. , 1983. - 100 c. - (Трцды ВНИИстройдормаш. Вып.98).
  625.7.08 : 658.512.001.56
  Автоматизация схемотехнического проектирования : учеб.пособие для радиотехн. спец.вузов / В.Н.Ильин, В.Т.Фролкин, А.И.Бутко и др; под ред. В.Н.Ильина. - М. : Радио и связь , 1987. - 368 c.
  621.396.6.049.77.001.63 : 658.512.011.56
  Автоматизированная система ускоренных испытаний автомобильных конструкций / М.С.Высоцкий, А.А.Ракицкий, М.И.Горбацевич и др. - Мн. : Наука и техника , 1989. - 168 c.
  629.113.002.001.4 : 658.012.011.56
  Автоматизированное проектирование систем автоматического управления / Я.Я.Алексанкин, А.Э.Бржозовский, В.А.Жданов и др.; под ред. В.В.Солодовникова. - М. : Машиностроение , 1990. - 332 c.
  658.512.011.56.001.57 : 681.51
  Автоматизированное проектирование систем управления / К.Й.Острем, А.Эмеми-Наэни, Г.Ф.Франклин и др.; под ред.М.Джамшиди, Ч.Дж.Хергета; пер. с англ. В.Г.Дунаева, А.Н.Косилова. - М. : Машиностроение , 1989. - 343 c.
  658.012.011.56.001.63 : 004
  Автоматизированное проектирование электрических машин : учеб.пособие для вузов по спец. / Ю.Б.Бородулин, В.С.Мостейкис, Г.В.Попов, В.П.Шишкин; под ред. Ю.Б.Бородулина. - М. : Высш.шк. , 1989. - 279 c.
  621.313.001.63 : 658.512.011.56
  Автомобили.Испытания : учеб.пособие для втузов / В.М.Беляев, М.С.Высоцкий, Л.Х.Гилелес, М.И.Горбацевич, А.И.Гришкевич и др.; под ред.А.И.Гришкевича, М.С.Высоцкого. - Мн. : Выш.шк. , 1991. - 187 c.
  629.331.001.4            629.113.001.4
  Автомобили.Конструкция, конструирование и расчет. Системы управления и ходовая часть : учеб.пособие для втузов / А.И.Гришкевич, Д.М.Ломако, В.П.Автушко и др.; под ред.А.И.Гришкевича. - Минск : Выш.шк. , 1987. - 200 c.
  629.331.05.001.6 + 629.331.023.1.001.6            629.113-235
  Автомобили.Основы проектирования : учеб.пособие для втузов / М.С.Высоцкий, А.Г.Выгонный, Л.Х.Гилелес, С.Г.Херсонский; под ред. М.С.Высоцкого. - Минск : Выш.шк. , 1987. - 152 c.
  629.331.001.63            629.113.001.63
  Автомобиль.Основы конструкции : учебник для вузов / Н.Н.Вишняков, В.К.Вахрамов, А.Н.Нарбут и др. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1986. - 303 c.
  629.331.001.3            629.113.001.3
  Автомобиль.Основы конструкции : учебник для вузов / Н.Н.Вишняков, В.К.Вахламов, А.Н.Нарбут и др.; под ред. А.Н.Островцева. - М. : Машиностроение , 1976. - 296 c.
  629.331.001.3            629.113.001.3
  Автомобильный двигатель ЗИЛ-130. Практика проектирования, испытаний и доводки / Г.Ф.Бабкин, М.Е.Дискин, Б.И.Караваев и др.; под ред. А.М.Кригера. - Л. : Машиномтроение , 1975.
  621.434.001.2
  Азамов А. Язык науки / Айзик Азимов; пер. с англ. И.Э.Лалаянца; под ред. и предисл. Б.Д.Сергиевского. - М. : Мир , 1985. - 280 c. - (В мире науки и техники).
  001            72
  Аксенова И.К. Основы конструирование радиоэлектронных приборов : учебник для сред. спец. учеб. заведений / И.К.Аксенова, А.А.Мельников. - М. : Высш. шк. , 1986. - 176 c.
  621.396.6.001.66
  Актуальные проблемы логики и методологии науки : сб. науч. тр. - К. : Наук. думка , 1980. - 335 c.
  001
  Алексеев Г.А. Конструирование инструмента : учебник для сред. спец. учеб. заведений / Г.А. Алексеев, В.А. Аршинов, Р.М. Кричевская ; под общ. ред. Г.А. Алексеева. - М. : Машиностроение , 1979. - 384 c.
  621.9.02.001.66
  Алексеев Г.А. Расчет и конструирование режущего инструмента : учеб. пособие для машиностр техникумов / Г.А. Алексеев, В.А. Аршинов, Е.А. Смольников. - М, : Машгиз , 1951. - 602 c.
  621.9.02.001.66
  Алипов Н.В. Задачник по автоматизации конструкторского проектирования РЭА и ЭВА : учеб. пособие для вузов. - М. : Высш.шк. , 1986. - 160 c.
  621.396.6.001.66:681.3.001.6
  Альбом по проектированию приспособлений : учеб.пособие для машиностр.спец.вузов / Б.М.Базаров, А.И.Сорокин, В.А.Губарь и др. - М. : Машиностроение , 1991. - 121 c.
  621.9.06-229.001.66
  Альперович Т.А. Конструктор шлифовальных станков : учебник для ПТУ / Т.А.Альперович, К.Н. Константинов, А. Я.Шапиро. - М. : Высш.шк. , 1989. - 288 c.
  621.924.1.001.66(075.32)            34.637.3-5я722
  Альшиц И.Я. Проектирование деталей из пластмасс: : справочник / И.Я.Альшиц, Б.Н.Благов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1977. - 215 c.
  621.81.002.3 + 681.2-2.002.3) : 678.5.001.2 (03)
  Антонов А.Н. Преемственность и возникновение нового знания в науке. - М. : Изд-во МГУ , 1985. - 171 c.
  001
  Антошвили М.Е. Организация городских автобусных перевозок с применением математических методов и ЭВМ / М.Е.Антошвили, Г.А.Варелопуло, М.В.Хрущев. - М. : Транспорт , 1974. - 103 c.
  656.132.072(-201) : 51.001.8            51.001.8
  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : в 3-х т. Т.1. - 6-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1982. - 729 c.
  621.001.2
  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : в 3-х т. Т.2. - 6-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1982. - 584 c.
  621.001.2
  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : в 3-х т. Т.3. - 6-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1982. - 576 c.
  621.001.2
  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : в 3-х т. Т.2. - 5-е перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1980. - 560 c.
  621.001.66(035.5)
  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : в 3-х т. Т.1. - 5-е перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1979. - 728 c.
  621.001.66(035.5)
  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : в 3-х т. Т.2. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1979. - 559 c.
  621.001.66
  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : в 3-х т. Т.1. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1978. - 728 c.
  621.001.66(035.5)
  Анурьев В.И. Справочник конструктора - машиностроителя : в 3-х т. Т.1. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1980. - 560 c.
  621.001.66
  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : в 3 т. Т.2. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1978. - 559 c.
  621.001.66(035.5)
  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : в 3-х т. Т.3. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1978. - 557 c.
  621.001.66
  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : в 2-х т. Т.1. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1974. - 416 c.
  621.001.66(035.5)
  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : в 2-х т. Т.2. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1974. - 576 c.
  621.001.66(035.5)
  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : в 2-х т. Т.2. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1973. - 576 c.
  621.001.66(035.5)
  Анурьев В.И. Справочник конструктора - машиностроителя : в 3-х т. Т.3. - 5-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1980. - 560 c.
  621.001.66
  Анхимюк В.Л. Проектирование систем автоматического управления электроприводами : учеб. пособие для вузов. - Минск : Выш. шк. , 1986. - 143 c.
  62-83-52.001.63
  Анхимюк В.Л., Опейко О.Ф. Проэктировние систем автоматического управления электроприводами - Мн. : Выш. шк. , 1986. - 143 c.
  62-83.001.63:378.244(075.8)
  Аполлонский С.М. Справочник по расчету электромагнитных экранов. - Л. : Энергоатомиздат , 1988. - 234 c.
  621.31 - 758.38.001.24 (035.5)            34.26-04я2
  Арист Л.М. Жизнь изобретений. - К. : Техніка , 1983. - 144 c.
  001.894
  Арист Л.М. Одна - но пламенная страсть. - Днепропетровск : Проминь , 1986. - 253 c.
  001.894
  Арист Л.М. Путь в изобретательство. - Днепропетровск : Проминь , 1986. - 184 c.
  001.894
  Арсеньев Ю.Н. Проектирование систем логического управления на микропроцессорных средствах : учеб. пособие для вузов по спец``Вычисл. машины, ккомплексы,системы и сети` / Ю.Н. Арсеньев, В.М. Журавлев. - М. : Высш. шк. , 1991. - 318 c.
  681.326.32.001.63 : 681.325.5 - 181.4
  Артаманов М.Д. Основы теории и конструирования автотракторных двигателей. Конструирование и расчет автомобильных и тракторных двигателей : учебник для вузов. - М. : Высш. шк. , 1978. - 133 c.
  621.431.73.001.2:629.113/114
  Астафуров В.И. М.В.Ломоносов : кн. для учащихся. - М. : Просвещение , 1985. - 145 c. - (Люди науки).
  929 Ломоносов : 001
  Афанасьев В. Н. Математическая теория конструирования систем управления : учеб.пособие для втузов / В.Н.Афанасьев, В.Б.Колмановский, В.Р.Носов. - М. : Высш. шк. , 1989. - 447 c.
  684.51.001.66 : 66.51
  Бажанов С.А. Выбор аппаратуры для испытаний электрооборудования. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 129 c. - (Б-ка электромонтера : БЭ; вып. 594).
  621.31.027.3.001.4
  Базаров Б.М. Технологические основы проектирования самоподнастраивающихся станков. - М. : Машиностроение , 1978. - 216 c.
  621.0.06-529.001.2
  Баков Ю.В. Проектирование электрической части электростанций с применением ЭВМ : учеб. пособие для вузов по спец.``Электр. станции``. - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 272 c.
  621.311.2.002.5-83.001.63:681.3(075.8)            31.27
  Балабин И.В. Испытания автомобилей : учебнтк для машиностр. техгникумов по спец.``Автомобилестроение`` / И.В. Балабин, Б.А. Куров, С.А. Лаптев. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1988. - 192 c.
  629.113.001.4
  Барский И.Б. Конструирование и расчет тракторов : учебник для вузов. - 3-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1980. - 335 c.
  629.366.001.66            629.114.2.001.66
  Барский И.Б. Конструирование и расчет тракторов : учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1968. - 376 c.
  629.366.001.66            629.114.2.001.66
  Бару М.И. Охрана прав авторов, изобретателей,рационализаторов. - К. : Вища школа , 1984. - 65 c. - (Основы правоведения).
  001.894/.895 : 347.77            608 + 67.99(2)3
  Бахтина Л.Н. Обучение реферированию научного текста / Л.Н.Бахтина, И.П. Кузьмич, Н.М. Лариохина. - М. : Изд-во МГУ , 1988. - 118 c.
  001.81            74.4
  Башков В.М. Испытание режущего инструмента на стойкость. - М. : Машиностроение , 1985. - 130 c.
  621.9.02.001.4
  Бебик В.М. Базові засади політології : історія, теорія, методологія, практика : монографія. - 2-е вид., стер . - К. : МАУП , 2001. - 383 c.
  32.001
  Бедняк М.Н. Управление научно - техническим прогрессом на автомобильном транспорте. - К. : Тэхника , 1989. - 200 c.
  656.13 : 62.001.7
  Безопасность труда на производстве.Исследования и испытания : справ. пособие / С.П.Алексеев, Е.И.Андреева-Галанина, И.В.Бабайцев и др.; под ред.В.М. Злобинского. - 2-е изд., перераб. и доп . - М.: : Металлургия , 1976. - 400 c.
  658.345.001.4
  Безсонов Н. В. Справочник изобретателя и рационализатора.Вопросы и ответы. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Профиздат , 1985. - 271 c.
  001.894/.895
  Безсонов Н. В. Справочник изобретателя и рационализатора.Вопросы и ответы. - М. : Профиздат , 1983. - 256 c.
  001.894/.895
  Белоусов А.П. Проектирование станочных приспособлений : учеб.пособие для машиностр. техникумов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1980. - 240 c.
  621.9.06-229.001.6
  Белоусов А.П. Проектирование станочных приспособлений : учеб.пособие для техникумов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. школа , 1974. - 263 c.
  621.9.06-229.001.6
  Белуха Н.Т. Основы научных исследований в экономике : учеб. пособие для экон.спец. вузов. - К. : Вища шк. , 1985. - 215 c.
  001.891 : 330            65я73
  Белый И.В. Основы научных исследований и технического творчества : учеб. пособие для электротехн. спец.вузов / И.В. Белый, К.П. Власов, В.Б. Клепиков. - Харьков : Вища шк. , 1989. - 200 c.
  001.891
  Белявский М.Т. ...Все испытал и все проник (к 275-летию со дня рождения М.В. Ломоносова). - М. : Изд-во МГУ , 1986. - 222 c.
  001(091) + 929 Ломоносов            72.3
  Бешелев С.Д. Нововведения и мы / отв.ред. В.Л.Макаров. - М. : Наука , 1990. - 207 c. - (Наука и техн.прогресс).
  001.895
  Бобров В.Ф. Основы теории резания металлов. - М. : Машиностроение , 1975. - 344 c.
  621.91.001.1
  Болотин Х.Л. Станочные приспособления : учеб.пособие для вузов / Х.Л.Болотин, Ф.П.Костромин. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1973. - 344 c.
  621.9.06-229.001.6
  Болотин Х.Л. Станочные приспособления. Конструирование и расчет : учеб.пособие для вузов / Х.Л.Болотин, Ф.П.Костромин. - 4-е изд., перераб . - М. : Машгиз , 1956. - 316 c.
  621.9.06-229.001.6
  Бондаренко А.И. Сельские транспортные коммуникации. Проектирование : учеб.пособие для вузов / А.И.Бондаренко, В.С.Бойчук, В.К.Черненко. - К. : Вища шк. , 1979. - 205 c.
  625.711.2.001.6
  Борисов В.И. Общая методология конструирования машин - М. : Машиностроение , 1978. - 120 c.
  621.001.66
  Борнацкий И.И. Теория металлургических процессов : учеб.пособие для металлур.вузов и фак. - К. ; Донецк : Вища шк. , 1978. - 287 c.
  669.1.001
  Борноволоков Э.П. Радиолюбительские схемы / Э.П.Борноволоков, В.В.Фролов - 3-е изд., перераб. и доп. . - К. : Техніка , 1985. - 264 c.
  621.396.6.001.66
  Борноволоков Э.П. Радиолюбительские схемы / Э.П.Борноволоков, В.В.Фролов. - 2-е изд., перераб. и доп. . - К. : Техніка , 1982. - 383 c.
  621.396.6.001.66
  Борноволоков Э.П. Радиолюбительские схемы / Э.П.Борноволоков, В.В.Фролов. - К. : Техніка , 1979. - 399 c.
  621.396.6.001.66
  Боровиков В.А. Моделирование действия взрыва при разрушении горных пород / В.А.Боровиков, И.Ф.Ванягин. - М. : Недра , 1990. - 231 c.
  622.235.5.001.57
  Бородулин Ю.Б. Автоматизированное проектирование силовых трансформаторов / Ю.Б.Бородулин, В.А.Гусев, Г.В.Попов. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 264 c.
  621.314.222.6.001.63 : 658.512.011.56
  Борцов Ю.С. Политология в вопросах и ответах : учеб.пособие для вузов / Ю.С.Борцов, И.Д.Коротец, В.Ю.Шпак. - Ростов н/Д : Феникс , 1998. - 444 c.
  32.001            66.0
  Бочков В.М. Розрахунок та конструювання металлорізальних верстатів : підручник для вищ. навч. закл. / В.М.Бочков, Р.І.Сілін, О.В.Гаврильченко; за ред. Р.І.Сіліна. - Львів : Бескид Біт , 2008. - 447 c.
  621.9.06.001.6
  Брагин В. В. Проектирование высоконапряженных цилиндрических зубчатых передач / В. В. Брагин, Д. Н. Решетов. - М. : Машиностроение , 1991. - 224 c.
  621.833.001.63
  Браун Э. Д. Моделирование трения и изнашивания в машинах / Э. Д. Браун, Ю. А. Евдокимов, А. В. Чичинадзе. - М. : Машиностроение , 1982. - 191 c.
  621.891.001.57
  Бурдаков С.Ф. Проектирование манипуляторов промышленных роботов и роботизированных комплексов : учеб. пособие для вузов / С.Ф.Бурдаков, В.А.Дьяченко, А.Н.Тимофеев. - М. : Высш. шк. , 1986. - 264 c.
  621.865.8.001.63
  Бухарин Н. И. Избранные труды: История и организация науки и техники / под ред. Е. П. Велихов - Л. : Наука , 1988. - 504 c.
  001(091)
  В помощь активу ВОИР : справ.пособие для профсоюз. актива / сост. А.К. Доценко. - М. : Прфиздат , 1987. - 352 c.
  001.894            608
  В.І.Вернадський і Полтавщина : факти,документи,бібліографія / уклад.: В.М.Самородов, С.Л.Кигим, К.М.Ситник. - Полтава : Полтавський літератор , 2008. - 258 c.
  908(477.53) : 5(092) + 001+ 929 Вернадський
  Вайсберг Л.А. Проектирование и расчет вибрационных грохотов. - М. : Недра , 1986. - 145 c.
  622.74.001.63.001.24
  Вакина В. В. Машиностроительная гидравлика.Примеры расчётов : учеб.пособие для техн. спец вузов / В. В. Вакина, И. Д. Денисенко, А. Л. Столяров. - К. : Вища шк. , 1987. - 207 c.
  621-82.001.24 + 621.22.001.24
  Валишвили Н.В. Методы расчета оболочек вращения на ЭЦВМ. - М. : Машиностроение , 1976. - 278 c.
  621.81.001.24 : 004.382.7
  Веников В. А. Кибернетические модели электрических систем : учеб. пособие для вузов / В. А. Веников, О. А. Суханов. - М. : Энергоиздат , 1982. - 327 c.
  621.311.001.573.5 : 681.5
  Верба В. А. Проектний аналіз : підручник / В. А. Верба, О. А. Загородніх. - К. : КНЕУ , 2000. - 322 c.
  330.322:65.01.001.1            65.053
  Веретенников В. І. Управління проектами : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. І. Веретенников, Л. М. Тарасенко, Г. І. Гевлич. - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 279 c.
  65.01.001.1            65.012.23
  Верещак Ф. П. Проектирование авторемонтных предприятий : справочника инженера-механика / Ф.П.Верещак, Л.А.Абелевич. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1973. - 328 c.
  629.3.082.5.001.63            629.113.004.67 : 658.2.001
  Вермишев Ю. Х. Методы автоматического поиска решений при проектировании сложных технических систем. - М. : Радио и связь , 1982. - 152 c.
  681.51.001.63:519.816
  Взаимодействие наук. Теоретические и практические аспекты / отв. ред. Б. М. Кедров, П. В. Смирнов. - М. : Наука , 1984. - 320 c.
  001            72
  Випробування і сертифікація техніки АПК : навч. посіб / К.І. Шмат, Є.І. Бондарев,О.В. Мігальов та ін. - Херсон : ОЛДІ- плюс , 2009. - 266 c.
  631.3.001.4
  Владиславлев А.П. Электрическое моделирование динамики систем с распределенными параметрами / А.П. Владиславлев, А.С. Мессерман. - М. : Энергия , 1978. - 222 c.
  621.311.1.001.57
  Власов К.П. Методи исследований и организация экспериментов / К.П. Власов, П.К. Власов, А.А. Киселев; под. ред.: К.П. Власова - Х. : Гуманит. центр , 2002. - 255 c.
  001.891.5:004.032.2
  Власова А.М. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. / А.М. Власова, Н.В. Краснокутська - К. : КНЕУ , 1997. - 92 c.
  658.012.32:001.895:330.341.1            65.290-21
  Володин В.В. Автоматизация проектирования летательных аппаратов. - М. : Машиностроение , 1991. - 256 c.
  629.7.001:658.512.011.56
  Волчкевич Л.И. Комплексная автоматизация производства / Л.И.Волчкевич, М.П.Ковалев, М.М.Кузнецов. - М. : Машиностроение , 1983. - 269 c.
  621.001 : 658.012.011.56
  Вораксо Л.С Основы проектирования электрооборудования станков. / Л.С.Вораксо, А.С.Родионов. - М. : Машиностроение , 1984. - 212 c.
  621.9.06-83.001.6 : 621.31.002.72
  Воробьев Н.И Проектирование электронных устройств : учеб.пособие для вузов. - М. : Высш.шк. , 1982. - 222 c.
  621.38.001.63(075.8)
  Воронин П.Л. Дипломное проектирование по специальности ``Химическое, компрессорное и холодильное машиностроение`` : учеб.пособие для техникумов / П.Л.Воронин, Н.В. Скачидуб, В.И.Чалый. - М. : Машиностроение , 1986. - 174 c.
  66.02.001.63 + 621.5.001.63
  Воскресенский В.А. Расчёт и проектирование опор жидкостного трения : справочник / В.А.Воскресенский, В.И.Дьяков, А.З.Зиле. - М. : Машиностроение , 1983. - 231 c. - (Б-ка конструктора. БК).
  621.822.001.63 : 621.892
  Воскресенский В.А. Расчёт и проектирование опор скольжения. Жидкостная смазка / В.А.Воскресенский, В.И.Дьяков. - М. : Машиностроение , 1980. - 223 c. - (Б-ка конструктора).
  (621.892.+621.822.5 )001.63
  Гаенко Л.М. Методика расчета и определения оптимального режима приработки автомобильных двигателей после капитального ремонта. - М. : Транспорт , 1967. - 68 c. - (Гос.науч.-ислед.ин-т авттранспорта Минавтротранспо).
  621.436.001.4
  Галахов М.А. Расчет подшипниковых узлов / М.А.Галахов, А.Н.Бурмистров. - М. : Машиностроение , 1988. - 271 c.
  621.822.001.24
  Галуза С.Г. Управление научно - техническим прогрессом : справ. - метод. пособие. - К. : Техніка , 1977. - 184 c.
  62.001.7 + 330.341.1
  Гамрат-Курек Л.И. Экономическое обоснование дипломных проектов : учеб.пособие для вузов. - 4-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1984. - 159 c.
  621.002.001.63.003 : 378.147.88
  Гаспарянц Г.А. Конструкция, основы теории и расчёта автомобиля : учеб. пособие для техникумов. - М. : Машиностроение , 1978. - 352 c.
  629.113.001            629.331
  Гейлер З.Ш. Самонастраивающиеся системы активного контроля. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1978. - 224 c.
  621.001.56
  Гжиров Р.И Краткий справочник конструктора. - Л. : Машиностроение , 1983. - 464 c.
  621.001.2
  Гизила Е.П. Расчет устройств автоматики энергосистем. : учеб.пособие для вузов. - 3-е изд., испр. и доп . - К. : Вища шк. , 1974. - 344 c.
  621.311.001.2-52
  Гоберман Л.А. Основы теории, расчета и проектирования строительных и дорожных машин : учебник для техникумов. - М. : Машиностроение , 1988. - 463 c.
  69.002.5.001.63 + 625.7.08.001.63
  Головлев В.Д. Расчеты процессов листовой штамповки. Устойчивость формообразования тонколистового металла. - М. : Машиностроение , 1974. - 136 c.
  621.983.001.24
  Голубенко А.Л. Теория технических систем : учеб. пособие для вузов / А.Л. Голубенко, А.С. Петров, А.Л. Кашура. - 2-е изд . - К. : Арістей , 2005. - 236 c.
  62.001
  Гольд В.В. Конструирование и расчёт автомобиля : учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машгиз , 1962. - 464 c.
  629.331.001.6            629.113
  Гольдберг О.Д. Автоматизация контроля параметров и диагностика асинхронных двигателей / О.Д.Гольдберг, И.М.Абдуллаев, А.Н.Абиев; под ред. О.Д.Гольдберга. - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 160 c.
  621.313.333.001.4
  Гольдберг О.Д. Проектирование электрических машин : учебник для вузов / О.Д.Гольдберг, Я.С.Гурин, И.С.Свириденко; под. ред. О.Д.Гольдберга. - М. : Высш.шк. , 1984. - 431 c.
  621.313.001.6
  Горбатов В.А САПР систем логического управления. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 231 c.
  658.512.011.56.001.63
  Горелова В.Л. Основы прогнозирования систем : учеб.пособие для инж.- экон.спец.вузов / В.Л. Горелова, Е.Н. Мельникова. - М. : Высш.шк. , 1986. - 287 c.
  62.001.18
  Горохов В.А. Проектирование и расчет приспособлений : учеб. пособие для машиностр. спец. вузов. - Мн. : Выш.шк. , 1986. - 238 c.
  621.9.06-229.001.63
  Горский А.И. Расчет машин и механизмов автоматических линий литейного производства. - М. : Машиностроение , 1978. - 551 c.
  621.74.06-52.001.24 : 658.527.011.56
  Горфинкель В.Я. Научно - технический прогресс и себестоимость продукции в машиностроении. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1987. - 183 c.
  62.001.7 . 338.512            621.002
  Готовцев А. А. Проектирование цепных передач : справочник / А.А.Готовцев, И.П.Котенок. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1982. - 336 c. - (Б-ка конструктора. БК.).
  621.855.001.63
  Гринфилд Дж. Транзисторы и линейные ИС. Руководство по анализу и расчету / Джозеф Гринфилд; пер. с англ. Н.И.Кузнецова. - М. : Мир , 1992. - 556 c.
  621.382.3.001.4 + 621.382.049.77.001.24
  Грум - Грижимайло С.В. Базы в машиностроении. - М. : Машиностроение , 1974. - 64 c.
  621.001.2
  Грушко И.М. Основы научных исследований : учеб.пособие для втузов / И.М.Грушко, В.М.Сиденко. - 3-е изд., перераб. и доп . - Х. : Вища шк. , 1983. - 223 c.
  001.891
  Гуськов В.В. Тракторы: Теория : Учебник для вузов по спец. "Автомобили и тракторы" / В.В. Гуськов, Н.Н. Велев, Ю.Е. Атаманов и др.; Под ред. В.В. Гуськова - М. : Машиностроение , 1988. - 344 c.
  629.114.2.001
  Гуськов В.В. Тракторы: Теория : Учебник для вузов по спец. "Автомобили и тракторы" / В.В. Гуськов, Н.Н. Велев, Ю.Е. Атаманов и др.; Под ред. В.В. Гуськова - М. : Машиностроение , 1988. - 344 c.
  629.114.2.001
  Давидович Л.Н. Проектирование предприятий автомобильного транспорта. - М. : Транспорт , 1975. - 391 c.
  629.331.004.4.001.2            629.113.004.4.001.2
  Данилов Ю.А. Аппаратура обьёмных гидроприводов.Рабочие процессы и характеристики / Ю.А.Данилов, Ю.Л.Кирилловский, Ю.Г.Колпаков. - М. : Машиностроение , 1990. - 272 c.
  62-82.001.57 + 62-752
  Двигатели внутреннего сгорания. Конструирование и расчет на прочность поршневых и комбинированных двигателей : учебник для втузов / Д.Н.Вырубов, С.И.Ефимов, Н.А.Иващенко и др.; под ред. А.С.Орлина, М.Г.Круглова. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1984. - 382 c.
  621.431.001.66
  Дворкин В.Н. Лабораторный практикум по испытаниям ДВС / В.Н.Дворкин, А.Л.Новенников, А.Н.Истомин. - Ярославль : Фонд граждан. инициатив ``Содействие`` , 1990. - 150 c.
  621.431.001.4
  Де і як публікувати результати дисертаційних досліджень : зб. нормат. документів з питань атестації наук. працівників / укл. Ю.І. Цеков. - 2-ге вид., випр. і доп . - К. : Бюл. ВАК України; Толока , 2003. - 127 c.
  001.8
  Демидова - Парфенова Р.М. Задачи и примеры расчетов по электроизмерительной технике : учеб. пособие для вузов / Р.М. Демидова - Панферова, В.Н. Малиновский, Ю.С. Солодов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 190 c.
  621.317.7.001.24(076.2)
  Джоунс Д. Изобретения Дедала / пер. с англ А.С.Доброславского ; под ред. В.В. Патрикеева. - М. : Мир , 1985. - 232 c.
  001.894
  Дибб С. Практическое руководство по маркетинговому планированию / С. Дибб, Л. Симкин, Дж. Брэдли; пер. с англ. - СПб. : Питер , 2001. - 255 c. - (Маркетинг для профессионалов).
  339.138.001.18            65.290-22
  Диго С. М. Проектирование баз данных : учебник для вузов. - М. : Финансы и статистика , 1988. - 216 c.
  004.6.001.63            681.3.016.001.63
  Диго С. М. Проектирование и использование баз данных : учебник для вузов. - М. : Финансы и статистика , 1995. - 208 c.
  004.6.001.63            681.3.016.001.63
  Дипломное проектирование термических цехов : учеб.пособие для металлург.ин-тов. / К.Ф.Стародубов, И.Е.Долженков, Ю.Л.Ревисс и др. - К. . : Вища шк. , 1974. - 160 c.
  621.78.001.2 : 669.02/.09
  Дмитриев Ю.А. Изобретательство - творчество / Ю.А.Дмитриев, Р.М.Персианов. - Л. : Лениздат , 1983. - 96 c. - (Б-чка изобретателя и рационализатора).
  001.894
  Довідник здобувача наукового ступеня : зб.нормат.документів та інформ. матеріалів з питань атестації наук.кадрів вищ.кваліфікації / упоряд.Ю.І.Цеков; за ред.Р.В.Бойка. - 3-є вид., випр.та доп . - К. : Бюл.ВАК України; Толока , 2003. - 69 c.
  001.8
  Довідник офіційного опонента : зб.нормат.документів ита інформ.матеріалів з питань експертизи дисертаційних досліджень / упоряд.Ю.І Цеков;за ред.Р.В Бойка. - К. : Бюл.ВАК України ; Толока , 2001. - 63 c.
  001.8
  Домбровский В.В. Справочное пособие по расчету электромагнитноого поля в электрических машинах. - Л. : Энергоатомиздат , 1983. - 256 c.
  621.313.013.001.24
  Драгобецкий В.В., Коноваленко А.Д.,Загорянский В.Г Новые и высокоэффективные технологии в машиностроении : учеб. пособие - Харьков : ’’Точка’’ , 2012. - 238 c.
  621.001.7 (075.8)
  Дунаев П.Ф. Детали машин.Курсовое проектирование : учеб.пособие для машиностроит.спец.техникумов / П.Ф.Дунаев, О.П.Леликов. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 1990. - 398 c.
  621.81.001.63 (075.32)
  Дунаев П.Ф. Детали машин.Курсовое проектирование : учеб.пособие для машиносроит.спец.техникумов / П.Ф.Дунаев, О.П.Леликов. - М. : Высш.шк. , 1984. - 336 c.
  621.81.001.63
  Дунаев П.Ф. Допуски и посадки. Обоснование выбора : учеб.пособие для машиностроит.спец.вузов / П.Ф.Дунаев , О.П.Леликов, Л.П.Варламова. - М. : Высш.шк. , 1984. - 113 c.
  621.753.1/.2.001.24
  Дунаев П.Ф. Расчет допусков размеров / П.Ф.Дунаев, О.П.Лепиков. - М. : Машиностроение , 1981. - 189 c.
  621.753.1.001.24
  Душков Б.А. Инженерно - психологические основы конструкторской деятельности : учеб.пособие для вузов / Б.А.Душков, Б.А.Смирнов, В.А.Терехов. - М. : Высш.шк. , 1990. - 270 c.
  159.9 : 62 :007.51.001.63            88.4я73
  Дьяков В.И. Типовые расчеты по электрооборудованию : практ.пособие. - 7-е изд.,перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 1991. - 160 c.
  621.31.001.24
  Егоров М.Е. Основы проектирования машиностроительных заводов : учебник для машиностр.вузов и фак. - 6-е изд.,перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 1969. - 480 c.
  621.006.3.001.63
  Егоров М.Е. Основы проектирования машиностроительных заводов : учебник для машиностр.вузов. - 5-е изд., перераб . - М. : Машгиз , 1959. - 480 c.
  621.006.3.001.63            658.52
  Емельянов А.И. Проектирование систем автоматизации технологических процессов : справ.пособие по содержанию и оформлению проектов / А.И.Емельянов,О.В.Капник. - 3-е изд.переаб.и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 399 c.
  658.52.011.56.001.63            658.012.011.56.001.63
  Емин О.Н. Воздушные и газовые турбины с одиночными соплами / О.Н.Емин,С.П.Зарицкий. - М. : Машиностроение
  (629.7.036+621.438)001.2
  Ершов В.И. Совершенствование формоизменяющих операций листовой штамповки / В.И. Ершов, В.И. Глазков, М.Ф. Каширин. - М. : Машиностроение , 1990. - 321 c.
  621.983.044.001.24
  Ефимов В.И. Автоматизированное проектирование систем электроснабжения транспортных машин / В.И. Ефимов, О.И. Милютин, Ю.Н. Киреев. - Л. : Политехника , 1991. - 252 c.
  629.3.064.5.001.63 : 658.512.011.56            629.11.066.001.63 : 658.512.01
  Європейска кредитна трансферно-накопичувальна система : довідник / пер. зангл. - 2-ге вид. . - Львів: : Вид-во Львівської політехніки , 2015. - 105 с. c.
  001            72
  Єріна А.М. Методологія наукових досліджень : навч. посібник для вищ.навч.закл. / А.М. Єріна, В.Б. Захожай, Д.Л. Єрін. - К. : ЦУЛ , 2004. - 212 c.
  001.891
  Жерве Г.К. Промышленные испытания электрических машин. - 4-е изд., сокр. и перераб . - Л. : Энергоатомиздат , 1984. - 408 c.
  621.313.001.41
  Зеленов А.Б. Синтез та цифрове моделювання систем управління електроприводів постійного струму з вентильними перетворювачами : навч. посібник для вищ.навч.закл. / А.Б. Зеленов, І.С. Шевченко, Н.І. Андрєєва. - Алчевськ : ДГМІ , 2002. - 400 c. - (Донбаський гірничо-металургійний ін-т).
  62-83.001.5
  Зербіно Д.Д. Наукова школа: лідер і учні (нова концепція). - Львів : Євросвіт , 2001. - 204 c. - (Нац. АН України).
  001
  Зиглер К. Методы проектирования программных систем / пер. с англ. М.В.Сергиевского и др.; под ред.:Я.А. Хетагурова. - М. . : Мир , 1985.
  004.45.001.63            681.3.06
  Зозулёв А.В. Маркетинговые исследования: теория,методология, статистика : учеб. пособие / А.В.Зозулев, С.А.Солнцев. - М.;К. : Рыбари :Знання , 2008. - 643 c. - (Высш. образование ХХI века).
  339.138/001/5(075/8)
  Иванов Ю.М. Модульное проектирование технологии механической обработки деталей на станках с ЧПУ. - Львов : Ваща. шк. , 1982. - 107 c.
  621.9.06-52 : 658.512.4.001
  Иванченко Ф.К. Конструкция и расчет подъемно - транспортных машин : учебник для техн.вузов и фак. - 2-е изд., перераб. и доп . - К : Вища шк , 1988. - 422 c.
  621.86.001.66
  Иванченко Ф.К. Конструкция и расчет подъемно - транспортных машин : учебник для техн.вузов и фак. - К. : Вища шк. , 1983. - 351 c.
  621.86.001.66
  Ильин В.В. Критерии научности знания. - М. : Высш.шк. , 1989. - 128 c.
  111.83 + 001.2            15.56
  Инженерное обеспечение гибкого производства изделий радиоэлектроники / С.Д.Кретов, В.М.Литвинов, Я.И.Львович и др. - М. : Радио и связь , 1989. - 208 c.
  621.396.6.001.63 : 658.52.011.56.012.3
  Инновационный менеджмент : учебник для вузов / С.Д.Ильенкова, Л.М.Гохберг, С.Ю.Ягудин и др.; под ред.С.Д.Ильенковой. - М. : Банки и биржы:ЮНИТИ , 1997. - 327 c.
  658.012.32 : 001.895            65.290-21-5
  Ипатов М.И. Экономика, организация и планирование технической подготовки производства : учеб. пособие для машиностр. спец. вузов / М.И.Ипатов, О.Г.Туровец - М. : Высш. шк. , 1987. - 319 c.
  621.001 : 658.512.4
  Испытание электрических микромашин : учеб. пособие для электротехн. спец.вузов / Н.В.Астахов, Е.М.Лопухина, В.Т.Медведев и др.; под ред. Н.В.Астахова. - 2-е изд., перераб. и доп . - М : Высш.шк. , 1984. - 272 c.
  621.313-181.48.001.4
  Испытания радиоэлектронной, электронно - вычислительной аппаратуры и испытательное оборудование : учеб. пособие для вузов / О.П.Глудкин, А.Н.Енгалычев, А.И.Коробов, Ю.В.Трегубов; под ред. А.И. Коробова. - М.: : Радиои связь , 1987. - 279 c.
  621.396.6.001.4
  Исследование приводов строительных и дорожных машин : сб. ст. / под ред.Е.Ю. Малиновского. - М. : ВНИИстройдормаш , 1985. - 108 c.
  625.7.08-8 +69.001.5
  История и философия науки : учеб.пособие для аспирантов / Б.Джегутанов, В.Стрельченко, В.Балахонский, Г.Хон. - СПб : Питер , 2006. - 368 c.
  001(091)
  Інноваційні технології в галузі фізичного виховання, спорту, туризму, рекреації та валеології : зб.наук.праць VII міжнародної наук. - метод. конференції 18-19 квітня 2013 р. - Х.;Кременчук : Акад. ВВ МВС України , 2013. - 50 c.
  796.011 : 001.895
  Іновації: понятійно - термінологічний апарат, економічна сутність та шляхи стимулювання: Навч. посібник для вузів ВНЗ / Пашута М.Т., Шкільнюк О.М. - К. : Центр навч. літ - ри , 2005. - 17 c.
  001.895
  Кабалевский А.Н. Малые ЭВМ: функции проектирования. - М. : Наука , 1986. - 224 c.
  004.382.7-181.4.001.6            681.3.001.6
  Казарновский Ю.Э. Основы теории упругости. Критический анализ. - М. : Машиностроение , 1989. - 55 c.
  539.3.001.32
  Калантарев П.Л. Расчет индуктивностей : справ.кн. / П.Л.Калантарев, Л.А.Цейтлин. - 3-е изд., перераб.и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1986. - 488 c.
  621.3.011.3.001.24
  Калниболтский К.М. Автоматизированное проектирование электронных схем / Ю.М. Калниболтский, К.С. Сундучков, А.И. Солодовник. - К. : Техніка , 1987. - 301 c.
  621.38.061.001.63 : 658.012.011.56
  Кане М.М. Основы научных исследований в технологии машиностроения : учеб. пособ. для втузов. - Минск : Выш.шк. , 1987. - 231 c.
  621.002 : 001.891
  Каптюшин Г.К. Конструкция, основы теории, расчет и испытание тракторов. / Г.К. Каптюшин, С.П. Баженов. - М. : Агропромиздат , 1990. - 510 c.
  629.366.001.66            629.114.2.001.66
  Карелин В.С. Проектирование рычажных и зубчато - рычажных механизмов : справочник. - М. : Машиностроение , 1986. - 181 c. - (Биб-ка конструктора).
  621.828.3.001.63 : 621.833.001.63
  Кауфман М. Практическое руководство по расчетам схем в электронике : в 2 т. Т.2. : справочник / М.Кауфман,А.Г.Сидман; пер. с англ.; под ред.Ф.Н.Покровского. - М. : Энергоатомиздат , 1993. - 288 c.
  681.382.049.77.001.24
  Кацман М.М. Расчет и конструирование электрических машин : учеб.пособ. для техникумов. - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 359 c.
  621.313.001.66
  Кейслер С. Проектирование операционных систем для малых ЭВМ / пер. с англ. - М. : Мир , 1986. - 680 c.
  004.451.001.63            681.3.066.001.63
  Киреев В.А. Методы практических расчетов в термодинамике химических реакций. - М. : Химия , 1970. - 520 c.
  [544.3 : 536.7] 001.24
  Киркач Н.Ф Расчет и проектирование деталей машин: : в 2 т. Т.2. : учеб.пособие для втузов / Н.Ф Киркач, Р.А. Баласанян. - 2-е изд., перераб. и доп . - Х. : Вища шк.: Изд-во ХГУ , 1987. - 142 c.
  621.81.001.6
  Киркач Н.Ф. Расчет и проектирование деталей машин : в 2 т. Т.1. : учеб.пособие для втузов / Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян. - 2-е изд., перераб. и доп . - Харьков : Вища шк. , 1987. - 134 c.
  621.81.001.6
  Киркач Н.Ф. Расчет и проектирование деталей машин : В 2 ч.. Т.Ч.1. : Учеб.пособие для втузов / Киркач Н.Ф., Баласанян Р.А. - 2-е изд., перераб.и доп. . - Х. : Вища школа , 1987. - 134 c.
  621.81.001.6
  Киркач Н.Ф. Расчет и проектирование деталей машин : В 2 ч.. Т.Ч.1. : Учеб.пособие для втузов / Киркач Н.Ф., Баласанян Р.А. - 2-е изд., перераб.и доп. . - Х. : Вища школа , 1987. - 134 c.
  621.81.001.6
  Киркач Н.Ф. Расчет и проектирование деталей машин : В 2 ч.. Т.Ч.1. : Учеб.пособие для втузов / Киркач Н.Ф., Баласанян Р.А. - 2-е изд., перераб.и доп. . - Х. : Вища школа , 1987. - 134 c.
  621.81.001.6
  Киркач Н.Ф. Расчет и проектирование деталей машин : В 2 ч.. Т.Ч.2. : Учеб.пособие для техн.вузов / Киркач Н.Ф., Баласанян Р.А. - 2-е изд., перераб.и доп. . - Х. : Вища шк. , 1987. - 142 c.
  621.81.001.6
  Клименко Б.В. Електричні та магнітні пристрої, електричні аксесуари, електричні установки: терміни, тлумачення, коментарі : навч.посібник для вищ.навч.закл. укр.та англ.мовами. - Х. : Точка , 2009. - 261 c.
  621.31:001.4
  Клименко Б.В. Комутаційна апаратура, апаратура керування, запобіжники.Терміни, тлумачення, коментарі : навч.посібник для вищ.навч.закл. - Харків : Талант , 2008. - 205 c.
  621.316.5 : 001.4
  Клингман Э. Проектирование специализированных микропроцессорных систем / пер.с англ.В.И.Гуревича и др. - М. : Мир , 1985. - 363 c.
  681.325.5 : 621.382.049.77.001.63
  Клусов И.А. Проектирование роторных машин и линий : учеб.пособ.для вузов. - М. : Машиностроение , 1990. - 318 c.
  621.9.06-133.001.63(075.8)
  Кнорринг Г.М. Справочник для проектирования электрического освещения - 6-е изд., перераб. . - Л. : Энергия , 1968. - 392 c.
  628.9.001.12
  Кодра Ю.В. Технологічні машини. Розрахунок і конструювання : навч.посіб. для вищ.навч.закл. / за ред. З.А. Стоцька. - 2-ге вид., доп . - Львів : Бескид Біт , 2004. - 465 c.
  621.001.2
  Кожарский Г.В. Методы автоматизированного проектирования источников вторичного электропитания / Г.В. Кожарский, В.И. Орехов. - М. : Радио и связь , 1985. - 184 c.
  621.396.6.001.63:004
  Козлов В.А. Справочник по проектированию электроснабжения городов / В.А. Колов, Н.И. Билик, Д.Л. Файбисович. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1986. - 255 c.
  621.316.1.001.63
  Кокорев А.С. Контроль и испытание электрических машин, аппаратов и приборов : учеб. пособ. для ПТУ. - М. : Высш. шк. , 1990. - 271 c.
  621.313.001.4
  Кокорин О.Я. Установки кондиционирования воздуха. Основы расчета и проектирования. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1978. - 264 c.
  697.94.001.6 + 628.84.001.6
  Колвалев М.П. Расчет высокоточных шарикоподшипников / М.П.Ковалев, М.З.Народецкий. - М. : Машинострение , 1975. - 280 c.
  621.822.7.001.24
  Колесниченко Б.В. Расчеты электрических сетей на программируемых микрокалькуляторах : учеб. пособ.для вузов / Б.В.Колесниченко, Л.И.Петренко. - К. : Вища шк. , 1988. - 207 c.
  621.311.1.001.24 : 004.388.2
  Колосов В.Г. Проектирование узлов и систем автоматики и вычислительной техники : учеб.пособие для вузов / В.Г.Колосов,В.Ф.Мелехин. - Л : Энергоатомиздат , 1983. - 255 c.
  681.51.001.63 + 004.231.2            681.51.001.63+681.322.001.63
  Колчин А.И.. Расчет автомобильных и тракторных двигателей : учеб.пособие для вузов / А.И.Колчин, В.П.Демидов. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М : Высш.шк. , 1980. - 400 c.
  621.431.73.001.2
  Комаров М.С. Основы научных исследований : учеб.пособие для машиностр.спец.вузов. - Львов : Вища шк. , 1982. - 127 c.
  001.891
  Конструирование и производство топливной аппаратуры тракторных дизелей / В.Г.Кислов, Є.И.Кошман, В.Я.Попов и др. - М. : Машиностроение , 1972. - 302 c.
  621.436.2.031/.032.001.66
  Конструирование и расчет автомобиля / Родионов В.Ф. др. - М. : Машиностроение , 1984. - 375 c.
  629.113.001.6
  Конструирование и расчет колесных машин высокой проходимости : учебник для втузов / Н.Ф.Бочаров, И.С.Цитович, А.А.Полунгян и др.; под общ.ред. Н.Ф.Бочарова, И.С.Цитовича. - М. : Машиностроение , 1983. - 303 c.
  629.351.001.55            629.113.028.001.66
  Конструирование и расчет микросхем и микропроцессов: Учеб. пособие для вузов по спец. / Пономарев М.Ф., Коноплев Б.Г - М. : Радио и связь , 1986. - 176 c.
  621.382.049.771.14.001.66
  Конструирование и технология производства сельскохозяйственных машин : респуб. межведом. науч.-техн. сб. Вып.21. - К. : Техника , 1991. - 110 c.
  631.3.001.2
  Конструирование приборов : в 2 кн. Т.1. / М.Бауэршмидт, Э.Бюргер, И.Витте и др.; под ред. В Краузе ; пер. с нем. В.Н.Пальянова ; под.ред.О.Ф.Тищенко. - М. : Машиностроение , 1987. - 384 c.
  681.2.001.66
  Конструирование приборов : в 2 т. Т.2. / Л.Беме, Э.Бюрген, А.Калюса и др.; под ред. В.Краузе ; пер. с нем.. В.Н.Пальянова; под.ред.О.Ф.Тищенко. - М. : Машиностроение , 1987. - 376 c.
  681.2.001.66
  Конструирование роботов / П.Андре , Ж.- М.Кофман, Ф.Лот, Ж.П.Тайар; пер. с фр. Д.М.Далечиной и др. ; под ред.А.М.Долгова. - М. : Мир , 1986. - 358 c.
  621.865.8.001.66
  Конструкция и расчет автотракторных двигателей : учебник для втузов / М.М.Вихерт, Р.П.Доброгаев, М.И.Ляхов и др.; под ред.проф.Ю.А.Степанова. - М. : Машгиз , 1957. - 604 c.
  621.431.73.001.2
  Копылов И.П. Применение вычислительных машин в инженерно - экономических расчетах:Электрические машины : учебник для электромех.спец.вузов - М. : Высш.шк. , 1980. - 263 c.
  621.313.001.24 : 004
  Коробейников А.Т. Испытания сельскохозяйственных тракторов / А.Т.Коробейников, В.С.Лихачев, В.Ф.Шолохов - М. : Машиностроение , 1985. - 239 c.
  631.372.001.4 + 629.366
  Корсаков В.С. Основы конструирования приспособлений : учебник для вузов - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1983. - 277 c.
  621.9.06-229.001.66
  Корытин А.М. Расчет на ЭВМ промышленных электроприводов / А.М.Корытин, Ю.Н.Денисенок, В.М.Ситниченко. - К. : Техніка , 1984. - 111 c.
  62-83.001.24 : 004.382.7
  Костылев Ю.С. Испытания продукции / Ю.С.Костылев, О.Г.Лосицкий. - М. : Изд-во стандартов , 1989. - 167 c.
  658.562.6.001.4
  Кохановский В.Д. Конструкторский контроль чертежей / В.Д.Кохановский, Ю.Н.Дзюман-Грек. - М. : Машиностроение , 1988. - 232 c.
  621.001.2 : 744
  Кравец В.Н. Проектирование автомобиля : учеб. пособие - 2-е изд., перераб.и доп. . - Н.Новгород : ’’Нижегород.политехн.институт’’ , 1992. - 230 c.
  629.113.0012 (075.8)
  Кравец.В.Н. Проектирование автомобиля : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд.,перераб.и доп . - Н.Новгород : НПИ , 1992. - 230 c.
  629.331.001.6            629.113.01
  Кравцов Г.И. Графическое оформление изобретения / Г.И.Кравцов, В.И.Хижняков. - 3-е изд.,доп.и перераб . - Л. : Лениздат , 1983. - 127 c.
  001.894
  Красковский Е.Я. Расчет и конструирование механизмов приборов и вычислительных систем : учеб. пособ. для приборостроит. спец. вузов / Е.Я.Красковский, Ю.А.Дружинин, Е.М.Филатов; под ред. Ю.А. Дружинина. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1991. - 479 c.
  681.1.001.66
  Краюхин Г.А. Эффективность научно - технического прогресса на машиностроительном предприятии / Г.А. Краюхин. - Л. : Машиностроение. Ленингр. отд-ние , 1976. - 71 c. - ((Экон. б-чка инженера-машиностроителя; Вып. 6.)).
  621.001.7
  Краюхин Г.А. Экономическая эффективность изобретения и рационализаторских предложений. - Л. : Лениздат , 1983. - 120 c. - (/Б-чка изобретателя и рационализатора/.).
  001.894/..895.003.13
  Крейденко В.С. Библиотечные исследования: науч. основы : учеб. пособие для вузов. - М. : Книга , 1983. - 142 c.
  02.001            78.3
  Кривошипные кузнечно - прессовые машины: теория и проектирование / В.И.Власов, А.Я.Борзыкин, И.К.Букин-Батырев и др.; под ред. В.И.Власова. - М. : Машиностроение , 1982. - 424 c.
  621.979.134.001
  Криницкий Р.И. Контроль и ревизия в условиях автоматизации бухгалтерського учета. - М. : Финансы и статистика , 1990. - 117 c.
  657.6.001.56            65.052
  Криогенные системы. Основы проектирования аппаратов и установок : учебник для вузов / А.М.Архаров, В.П.Беляков, Е.И.Микулин и др. - М. : Машиностроение , 1987. - 534 c.
  621.59.001.63
  Кугель С.А. Профессиональная мобильность в науке. - М. : Мысль , 1983. - 256 c. - (Социология и жизнь).
  001            72
  Кудрявцев В.Н. Конструкция и расчет зубчатых редукторов : справ.пособие / В.Н.Кудрявцев, Ю.А.Державец, Е.Г.Глухарев; под ред. В.Н Кудрявцева. - Л. : Машиностроение , 1971. - 328 c.
  621.833.061.1.001.24
  Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания,правила оформления и порядок защиты : практическое пособие для аспирантов соискателей ученой степении - М. : Ось-89 , 1998. - 208 c.
  001
  Кузнецов В.И. Мир теорий и могущество разума / В.И. Кузнецов, М.С. Бургин. - К. : Украина , 1992. - 231 c.
  001
  Кукібний О.А Курсове проектування транспортуючих машин : учбов. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Вища шк. , 1973. - 288 c.
  621.867.001.63
  Кулон Ж.-Л. САПР в электротехнике / Ж.-Л.Кулон, Ж.-К.САбоннадьер; пер. с фр. В.А.Соколова; под ред.Э.К.Стрельбицкого. - М. : Мир , 1988. - 204 c.
  621.3.001.63 : 658.512.011.56
  Курсовое проектирование грузоподъемных машин : учеб. пособие для вузов / С.А.Казак, В.Е.Дусье, Е.С.Кузнецов и др.; под ред. С.А.Казака - М. : Высш.шк. , 1989. - 319 c.
  621.86.001.63
  Лабораторный практикум и курсовое проектирование по теории механизмов и машин с использованием ЭВМ: Для тех. вузов / под общ. ред. А.М. Ашавского - М. : Машиностроение , 1983. - 159 c.
  621.01.001.63:681.3
  Лапінцев Ф.С. Основи науково-технічної творчості : навч.посібник / Ф.С.Лапінцев, С.А.Дикань - Полтава : Полтав.держ.університет ім.Ю.Кондратюка , 2000. - 125 c.
  001.8
  Левшин Б.В. Советская наука в годы Великой Отечественной войны - М. : Наука , 1983. - 382 c.
  001
  Леонков А.М. Паровые и газовые турбины: Курсовое проектирование : учеб.пособие для втузов по спец."Тепловые электрические станции" - Минск : Вышэйш.шк. , 1986. - 182 c.
  621.165.001.63+621.438.001.6
  Лишевский В.П. Охотники за истиной:Рассказы о творцах науки / отв.ред.С.С.Григорян - М. : Наука , 1990. - 287 c.
  001
  Лишевский В.П. Рассказы об ученых / отв. ред.А.Т.Григорьян - М. : Наука , 1986. - 168 c. - ((Серия`История науки и техники`)).
  001
  Лігоненко Л.О. та ін. Сучасні інформац.технології економічних досліджень : навч.посібник / Л.О.Лігоненко,Н.П.Кустова,Л.В.Клоченок - К. : Київ.нац.торг.-екон.ун-т , 2002. - 102 c.
  004.330.001.5
  Лудченко А.А. и др. Основы научных исследований : учебное пособие для вузов / А.А.Лудченко,Т.А.Примак; под ред. А.А.Лудченко - К : Знання , 2000. - 113 c.
  001.891
  Лукин П.П.и др. Конструирование и расчет автомобиля : учеб.для втузов по спец. "Автомобили и тракторы" / П.П.Лукин,Г.А.Гаспарянц,В.Ф.Родионов - М : Машиностроение , 1984. - 376 c.
  629.113.001.66(075.8)            39.33я73
  Лукинский В.С, Зайцев Е.И. Прогнозирование надежности автомобилей - Л : Политехника , 1991. - 224 c.
  629.113-192.001.18
  Ляпин В.А. Расчет технологических размеров : справочник - 2-е изд. испр. и доп. . - К. : Техника , 1984. - 142 c.
  621.81:531.7.001.24
  Ляпин В.А. Расчет технологических размеров : справочник - 2-е изд. испр. и доп. . - К. : Техника , 1984. - 142 c.
  621.81:531.7.001.24
  Макогон Ю.В. Основи наукових досліджень в економіці : Навч. посібник - 2-ге . - Донецьк : Альфа-пресс , 2007. - 143 c.
  001.891(075.8)
  Малюга Н.М. Наукові дослідження в бухгалтерському обліку : навч.посібник для вузів / за ред. Ф.Ф.Бутинця - Житомир : ПП``Рута`` , 2003. - 475 c.
  001.8            65.052
  Марщакова И.В. Система цитирования научной литературы как средство слежения за развитием науки / отв.ред. А. И. Михайлов - М. : Наука , 1988. - 287 c.
  002.6.001.8
  Машины и стенды для испытания деталей / В.Л. Гадолин, Н.А. Дроздов, В.Н. Иванов и др; под ред. Д.Н. Решетова. - М. : Машинлстроение , 1979. - 343 c.
  621.81.001
  Мезенин Н.И. Лауреаты Демидовских премий Петербургской Академии наук (1832 - 1865) / отв. ред. Н.И. Невская - Л. : Наука. Ленингр. отд-ние , 1987. - 203 c. - (Страницы истории нашей Родины).
  001
  Меклер В.Н. Основы автоматизации санитарно-технических устройств : Учеб. пособие для техникумов / В.Н. Меклер, Л.С. Раввин - М. : Стройиздат , 1974. - 228 c.
  696/697: 65. 001.56
  Мельцер М.И. Разработка алгоритмов АСУП : Учеб. пособ. для ин-тов и факультетов повышения квалификации по методам и технике управления - М. : Статистика , 1975. - 240 c.
  658.5.001.56+681.3
  Методы испытания, контроля и исследования машиностроительных материалов : В 3-х т.. Т.3. Методы исследования неметаллических материалов : справ. пособие / под ред. Б.И.Паншина, Б.В.Перова, М.Я.Шарова - М. : Машиностроение , 1973. - 283 c.
  620.1.001.4 : 678.7(03)
  Михайлов А.К. Лопастные насосы. Теория и расчет и конструирование / А.К. Михайлов, В.В. Малюшенко - М. : Машиностроение , 1977. - 288 c.
  621.67.001.11
  Мичковський Ю.Г. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / Ю.Г. Мичковський, М.Г. Василенко, С.В. Саньков. - Кременчук : КДПУ , 2007. - 160 c. - (МОН).
  001.891
  Молотков Н.Я. Изучение колебаний на основе современного эксперимента : пособие для учителей. - К. : Рад.шк. , 1988. - 160 c.
  534 : 001.891.5
  Мосалев В.Е. Социально-экономические факторы интенсификации науки - Л. : Ленингр.университета , 1987. - 117 c.
  001
  Москвичев Л.Н. Знания о мире и мир знаний - М. : Педагогика , 1989. - 127 c.
  001.9
  Мурзаков В.В. Основы термической термодинамики - М : Энергия , 1973. - 504 с. c.
  621.0016
  Мухин Е.М. Обкатка V-образных автомобильных двигателей при капитальном ремонте / Е.М.Мухин,И.И.Столяров - М : Транспорт , 1974. - 104 с. c. - ((Гос.научно-исслед.ин-т автомоб.транспорта.НИИАТ М).
  621.4/.001.4:629.113
  Мычковский Ю.Г. Основы научных исследований : учеб.пособие / Ю.Г.Мычковский,М.Г.Василенко,С.В.Саньков - Кременчуг : КГПУ , 2007. - 164 с. c.
  001.891
  Навроцкий К.Л. Теория и проектирование гидро- и пневмоприводов : учебник для вузов по спец.`Гидравл.машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика` - М. : Машиностроение , 1991. - 382 c.
  62-82.001.63
  Нагорная Н.К. Расчет осевых сил в гидродинамических передачах - М. : Машиностроение , 1975. - 168 c.
  621.83/85.001.24
  Научно - технический прогресс: вопросы и ответы / Н.Г.Чумаченко, Г.Ф.Ассонов, В.С.Будкин и др. - К. : Политиздат Украины , 1988. - 244 c.
  62.001.7 + 330.341.1            65.6
  Научно- технический и организационный прогресс в машиностроениии: пути и эффективность ускорения / С.Ф. Покропивный, А.С. Федонин, Б.Н. Крыжановский и др.; под ред. С.Ф. Покропивного - К. : Тэхника , 1989. - 327 c.
  62. 001.7 + 330.341.1
  Научно- технический прогресс : словарь / сост.: В.Г.Горохов, В.Ф.Халипов - М. : Политиздат , 1987. - 366 c.
  62.001.7 + 330.341.1            66.017.77
  Научно- технический прогресс в машиностроении Т.Вып.2. Гибкие производственные системы / под. ред К.В. Фролова - М. : Междунар. центр науч. и техн. информации. Ин-т маш , 1987. - 99 c.
  658.52.001.56.012.3
  Научно- технический прогресс в станкостроении - К. : Тэхника , 1988. - 136 c. - (Курс - ускорение).
  621.9.06.001.7
  Научные основы создания автоматизированных систем управления производством / А.Н. Алымов, А.П. Савченко, Р.С. Гейфман и др. - К. : Наукова думка , 1974. - 472 c. - (АН УССР Ин-т экономики промышленности).
  658.5.001.56
  Немов А.В. У порога тайны: Человек, Земля, К осмос, Ускорение / А.В. Немов, А.А. Чуба - М. : Правда , 1989. - 270 c.
  001
  Нефедов Н.А. Дипломное проектирование вмашиностроительных техникумах: Учеб. пособие для машиностр. техникумов - 2 . - М. : Высш. шк. , 1986. - 239 c.
  621.001.63
  Николаев В.И., Роговцев В.Л. Конструкция, основы теории и расчета автомобиля : учебник для техникумов - М : Машиностроение , 1971. - 408 c.
  629.113.001.6
  Новое в технологии получения материалов / А.И. Манюхин и др. - Москва : Машиностроение , 1990. - 443 c.
  669.001.71
  Овчинников А.Г. Основы теории штамповки выдавливанием на прессах - М. : Машиностроение , 1983. - 200 с. c.
  621.777.4001.1:621.979
  Организация и планирование научно- исследовательских и опытно- конструкторских работ : практикум для студентов целевой интенсивной подготовки вузов / А.С Запаснюк, Э.В. Минько, Н.В. Артамонова и др . - Свердловск : Изд-во Урал. ун-та , 1989. - 116 c.
  001.89
  Орликов М.Л. Проектирование зажимных механизмов автоматизированных станков / М.Л.Орликов, Ю.Н.Кузнецов. - М. : Машиностроение , 1977. - 142 c.
  621.9.06-052-229.31.001.2
  Орликов М.Л. и др. Металлорежущие станки : Курсовое и дипломное проектирование : учеб. пособие для вузов / М.Л. Орликов, И.Г. Федоренко, В.Н. Шишкин - К : Вища шк. , 1987. - 152 c.
  621.9.06.001.63
  Орлов П.И. Основы конструирования : в 2-х кн. Т.Кн.1. : справочно-методическое пособие / под ред. П.Н. Учаева - 3-е изд., испр. . - М : Машиностроение , 1988. - 559 c.
  621.001.6
  Орлов П.И. Основы конструирования : в 2-х кн. Т.Кн 2. : справочно- методическое пособие / под ред. П.Н. Учаева - 3-е изд., испр. . - М : Машиностроение , 1988. - 542 c.
  621.001.6
  Орлов П.И. Основы конструирования : в 3 т. Т.1. : справ.- метод.пособие. - 2-е изд., перераб. и доп . - М : Машиностроение , 1977. - 623 c.
  621.001.6
  Орлов П.И. Основы конструирования : в 3 т. Т.2. : справ. - метод. пособие - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1977. - 574 c.
  621.001.6
  Орлов П.И. Основы конструирования : в 3 т. Т.3. : справ.- метод. пособие - 2-е изд., перераб. и доп . - М : Машиностроение , 1977. - 357 c.
  621.001.6
  Орлов И.Н. Системы автоматизированного проектирования электротехнических устройств : учеб. пособие для электромех. спец. вузов / И.Н. Орлов, С.И. Маслов - М : Энергоатомиздат , 1989. - 296 c.
  621.31.001.63
  Орлов П.И. Основы конструирования : В 3-х кн.. Т.2. : Справочно-методическое пособие - Изд.2-е ,перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1977. - 573 c.
  621.01.001
  Основи методології та організаціїї наукових досліджень : Навч.посібник / За ред.А.Є.Конверського - К. : Центр учбової літератури , 2010. - 65.00 c.
  001.89            87я73
  Основи наукових досліджень. Організація самостійної та наукової роботи студента : Навч. посібник для ВНЗ / Я.Я. Чорненький, Н.В. Чорненька, С.Б. Рибак та ін. - К. : ВД `Професіонал` , 2006. - 199 c.
  001.891
  Основи теорії електричних кіл : у 3 кн.. Т.Кн.3. Аналіз нелінійних електричних кіл : підручник для техн. спец. вищ.навч.закл. / М.Б. Гумен, А.М. Гуржій, В.М. Співак, Ю.Г. Савченко; за ред. М.Б. Гумена. - К. : Вища школа , 2004. - 391 c.
  621.3.001
  Основи теорії кіл Т.Ч.2. : Підручник для вузів за напрямом `Радіотехніка` / Ю.О. Коваль, Л.В. Грінченко, І.О. Милютченко, О.І. Рибін; за заг. ред. В.М. Шокола, В.І. Правди - Харків : Компанія СМІТ , 2008. - 559 c.
  621.3.001.7
  Основи технічної електроніки : у 2 кн.. Т.1. Теорія електронних кіл : підручник для вищ.техн.навч.закл. / М.Б. Гумен, А.М. Гуржій, В.М. Співак та ін. - К. : Вища шк. , 2007. - 727 c.
  621.3.001.71/.72
  Основы инновационного менеджмента. Теория и практика : Учебник для вузов по спец. `Менеджмент организации` / Л.С. Барютин, С.В. Валдайцев, А.В. Васильев и др.; под ред. А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Экономика , 2004. - 518 c.
  658.012.32.001.895
  Основы научных исследований : учеб. пособие для техн. вузов / А.И. Крутов, И.М. Грушко, В.В. Попов и др.; под ред. В.И. Крутова, В.В. Попова. - М. : Высш.шк. , 1989. - 399 c.
  001.891
  Основы политологии (наука о политике) : учебник для вузов / под ред. А.Боднара. - К. : Потск: Инноцентр , 1991. - 144 c.
  32.001
  Островцев А.Н. Автомобиль. Основы конструкции - М. , 1976.
  629.113.001
  П"ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі : Навч.посібник для ВНЗ - К. : Центр навч.літ. , 2003. - 115 c.
  001.891 : 398
  Петров Б.А. - Л. : Машиностроение , 1984. - 238 c.
  621.865.8.001.63
  Петрук В.Г. Основи науково-дослідної роботи - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2006. - 143 c.
  001.89
  Піча В.М. Політологія. Конспект лекцій : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.М.Піча, Н.М.Хома. - К. : Каравелв , 1999. - 166 c.
  32.001
  Подмазко Є.А. Загальна теорія політики як метатеорія : монографія. - Одеса : Друк , 2008. - 220 c.
  32.001
  Политология : учебник для вузов / В.М.Корельский , А.Н.Кокотов , Л.А.Лазутин и др.; отв. ред. В.Д.Перевалов - М : Изд. группа НОРМА-ИНФРА-М , 1999. - 374 c.
  32.001
  Политология : учеб.пособие для техн.спец.вузов / Н И.Азаров, Г.С. Андрияш, Б.В. Бакулина и др.; под ред. Н.И.Азарова - М : Высш.школа , 1999. - 303 c.
  32.001
  Постова К. Г. Психологічни умови розвитку досліднцьких здібностей обдарованих дітей : монографія - К.: : Вид-во ін-ту обдарованої дитини , 2014. - 80 с. c.
  37.015.31:001.8
  Прахов Б.Г. Изобретательство и патентоведение - К. : Техніка , 1981. - 206 c. - (Б-ка инженера).
  001.894            608
  Прахов Б.Г. Справочное пособие по изобретательству, рационализации и патентному делу / Б.Г. Прахов, Н.М. Зенкин - 2-е изд., перераб. и доп. . - К. : Вища школа , 1980. - 208 c.
  001.894            608
  Применение математических методов и ЭВМ: Вычислительные методы проектирования оптим. конструкций : Учеб. пособие для вузов по спец. `Прикл. матетматика` / А.Н. остатин и др.; под общ. ред. А.Н. Останина - Минск : Вышэйш. шк. , 1989. - 279 c.
  681.51.001.63: (519.6+681.3)
  Применение ЭВМ в технологической подготовке серийного производства / С.П. Митрофанов, Ю.А. Гульнов, Д.Д. Куликов, Б.С. Падун; под ред. С.П. Мированов - М. : Машиностроение , 1981. - 287 c. - (Б-ка технолога).
  621.002: 658.512.4.001.56: 681.3
  Программно-целевое управление и хозрасчет в науке / Б.Д.Моторыгин, Р.А.Соколов, В.С.Бондарев и др. - М. : Экономика , 1991. - 220 c.
  001.8
  Проектирование машиностроительных заводов : в 6-ти т. : справочник / З.И.Соловей, С.Л.Белозерский, Л.А.Вишневецкий и др.; под ред.З.И.Соловья - М. : Машиностроение , 1975. - 226 c.
  621.658.2.001.2
  Проектирование машиностроительных заводов и цехов : в 6-ти т. : справочник / под общ.ред.Е.С.Ямпольского - М. : Машиностроение
  658.2.001
  Проектирование механических передач : учеб.-справ.пособие по курс.проектированию мех.передач для немашиностр.спец.вузов / С.А.Чернавский, Г.М.Ицкович, В.А.Киселев и др. - 2-е изд., перераб. . - М. : Машгиз , 1963. - 799 c.
  621.83.001.13
  Проектирование СБИС : пер.с яп.Г.Б.Звороно / М.Ватанабэ, К.Асада, К.Кани, Т.Оцуки; под ред.Л.В.Поспелова - М. : Мир , 1988. - 299 c.
  621.382.049.771.14.001.63
  Проектирование трансмиссий автомобилей : справочник / А.И.Гришкевич, Б.У.Бусел, Г.Ф.Бутусов и др.; под общ.ред.А.И.Гришкевича. - М. : Машиностроение , 1984. - 268 c.
  629.331-235.001.63            629.113-585.001.63
  Проектирование электрических аппаратов : учебник для вузов по спец.`Электр.аппараты` / Г.Н.Александров. В.В.Борисов, Г.С.Каплан и др.; под общ.ред.Г.Н.Александрова - Л. : Энергоатомиздат , 1985. - 448 c.
  621.311/316.002.5.001.6
  Проектирование электрических машин : учеб.пособие для вузов / И.П.Копылов, Ф.А.Горянинов, Б.К.Клоков и др.; под ред. И.П.Копылова. - М. : Энергия , 1980. - 495 c.
  621.313.001.63
  Пузанов В.И., Петров Г.П. Макеты в художественном конструировании - М. : Машиностроение , 1984. - 128 c.
  621.001.6
  Пузыня К.Ф. и др. Организация и планирование научных исследований и опытно-конструкторских разработок : Учеб. пособие для инж.-экон.спец.вузов / К.Ф.Пузыня, А.К.Казанцев, Л.С.Барютин - М. : Высш.шк. , 1989. - 222 c.
  001.891(075.8)
  Пуш В.Э. конструирование металлорежущих станков / В.Э.Пуш - М. : Машиностроение , 1977. - 392 c.
  621.9.06.001.2
  Пуш В.Э. конструирование металлорежущих станков / В.Э.Пуш - М. : Машиностроение , 1977. - 392 c.
  621.9.06.001.2
  Раймпель Й. Шасси автомобиля: Конструкции подсветок / Агапова В.П. - М. : машиностроение , 1989. - 328 c.
  629.113.011.1.001.66
  Расчет грузовых вагонов на прочность при ударах : учеб.пособие для вузов / Е.П.Блохин, И.Г.Барбас, Л.А.Манашкин и др.; под ред. Е.П.Блохина. - М. : Транспорт , 1989. - 230 c.
  629.46.001.24 : 539.411.5 (075.8)
  Расчет и конструирование микросхем : Учеб пособие по спец. "Диэлектрики и полупроводники", "Электрон, приборы", "Пром.электрон" / Ю.М. Калниболотский, Ю.В. Королев, Г.И. Богдан, В.С. Рогоза - К. : Вища школа , 1983. - 279 c.
  621.382.049.77.001.66
  Расчет и конструирование торгово т- технологического оборудования : Учеб. пособие для вузов по спец. "Машины и аппараты пищевых производств" - Л. : машиностроение , 1985. - 335 c.
  664.3.001.24
  Расчеты металлургических процессов на ЭВМ : Учеб. пособие для металлургических специальностей вузов / Д.И. Рыжанков и др. - М. : Металлургия , 1987. - 231 c.
  669.001.573:681.3
  Ратмиров В.А. Основы программного управления станками - М. : Машиностроение , 1978. - 240 c.
  621.906 - 529.001.32
  Ред Є.Т схемотехника радиоприемников : Практ. пособие - М. : Мир , 1989. - 150 c.
  621.396.62.001.66
  Решетов Д.Н. Машины и с тенды для испытания деталей - М. , 1979.
  621.81.001
  Решетов Л.Н. Конструирование рациональных механизмов - 2 . - М. : Машиностроение , 1972. - 256 c.
  621.001
  Рикитов А.И. Философские проблемы науки. Системный подход - М. : Мысль , 1977. - 270 c.
  001
  Романчиков В.І. Основи наукових досліджень : навч.посібник - К. : ЦУЛ , 2007. - 254 c.
  001.891
  Рудич Ф.М. Політологія : підручник для вищ.навч.закл. - 2-ге вид . - К. : Либідь , 2006. - 478 c.
  31.001
  Руководство по курсовому проектированию металлорежущих инструментов : учеб. пособ. для вузов по спец. ``Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты`` / Г.Н. Кирсанов. - М. : Машиностроение , 1986. - 285 c.
  621.9.02.001.63
  Руководство по курсовому проектированию металлорежущих инструментов : учеб. пособ. для вузов по спец. ``Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты`` / Г.Н. Кирсанов. - М. : Машиностроение , 1986. - 285 c.
  621.9.02.001.63
  Румянцев Л.А. Проектирование автоматизированных автомобильных сцеплений. - М. : Машиностроение , 1975. - 176 c.
  629.113:62-578.22.001
  Рыжонков Д.И. Расчеты металлургических процессов на ЭВМ - М. : Металлургия , 1987. - 231 c.
  669.001.573
  Самохвалов Я.А. Справочник техника-конструктора / Я.А.Самохвалов,М.Я.Левицкий,В.Д.Григораш; под ред.М.Я.Левицкого - 3-е изд.,перераб.и доп. . - К. : "Техніка" , 1978. - 591 с. c.
  621.01.001(03)
  Сачко Н.С. Организация и планирование машиностроительного производства: Курсовое проектирование : Учеб. пособие для машиностр. стец. вузов / Н.С. Сачко, И.М. Бабук - 2-е изд., перераб. и доп. . - Минск : Высшейш. школа , 1985. - 72 c.
  621.001.63
  Свердан М.М. Основи наукових досліджень : навч.посібник / М.М.Свердан, М.Р.Свердан. - Чернівці : Рута , 2006. - 352 c.
  001.89
  Свитенко В.Н. Электрорадиоэлементы: Курсовое проектирование : учеб. пособие для вузов по спец. "Конструирование и пр-во РЭА" - М : Высшая школа , 1987. - 207 c.
  621.396.6.001.63
  Семенюк Е.П. Філософія сучасної науки і техніки : підручник для вищ.навч.закл. / Е.П.Семенюк, В.П.Мельник. - Львів : Світ , 2006. - 151 c.
  101.1: 001:62
  Сержинский И. И. Повышение эффективности научных исследованиеи разработок / науч. ред.: В.Ф. Медведев - Минск : Наука и техника , 1990. - 141 c.
  001.891
  Советов Б.Я. Моделирование систем. Практикум : учеб. пособие для вузов / Б.Я.Советов, С.А.Яковлев. - М. : Высш. шк. , 1999. - 224 c.
  658.012.011.56.001.573 + 519.876.5
  Советов Б.Я. Моделирование систем. Лаб.практикум : учеб.пособие для вузов / Б.Я. Советов, С.А. Яковлев. - М. : Высш. шк. , 1989. - 79 c.
  658.012.011.56.001.573 + 519.876.5
  Советов Б.Я. Моделирование систем : Учеб. для вузов по спец. `Автоматизир. системы управления` - М. : Высш. школа , 1985. - 271 c.
  658.012.56.001.573
  Солов Ю.С. Художественное конструирование промышленных изделий. / под ред. канд. архитектуры М.В. Федорова. - М. : Машиностроение , 1967. - 175 c.
  621.001            6П5.2
  Соломатин Н.М. Выбор микро-ЭВМ для информационных систем : учеб. пособ. для втузов / Н.М. Соломатин, Р.П. Шертвитис, М.М. Макшанцев - М. : Высш. школа , 1987. - 112 c.
  681.518:681.3.001.37
  Солонин И.С., Солонин С.И. Расчет сборочных и технологических размерных цепей. - М. : Машиностроение , 1980. - 110 c.
  621.001.24
  Сольницев Р.И. Автоматизация проектирования систем автоматического управления : учеб. для вузов. - М. : Высш. шк. , 1991. - 334 c.
  681.51.001.63
  Сотов Ю. Композиция в технике. - М. : Машиностроение , 1972. - 280 c.
  621.001
  Справочник конструктора штампов.Листовая штамповка / В.Л.Марченко и др.; под общ.ред. Л.И.Рудмана - М. : Машиностроение , 1988. - 495 с. c. - ((Б-ка конструктора)).
  621.983.073.001.63
  Справочник научного работника / А.Р.Мацюк и др. - К. : Наукова думка , 1989. - 327 с. c.
  001.891
  Справочник научного работника : архивы,документы,исследования / авт.-сост.Ю.М.Гроссман,В.Н.Кутик - 2-е изд.,перераб.и доп. . - Львов : Вища школа , 1983. - 499 с. c.
  001
  Справочник по геометрическому расчету эвольвентных зубчатых и червячных передач / под ред.И.А.Болотовского - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1986. - 447 с. c.
  621.833.001.24
  Справочник по проектированию электроприводов,силовых и осветительных установок / под ред.Я.М.Вольшама,В.И.круповича,М.Л.Самовера - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Энергия , 1974. - 728 с. c. - ((Электроустановки промышленных предприятий)).
  621.313/.316.001.2+62-83
  Справочник по проектированию электроснабжения / сост.И.С.Бабаханян и др.;под ред.Ю.Г.Барыбина и др. - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 576 с. c.
  621.31.001.63
  Справочник по учебному проэктированию приемно-усилительных устройств / М.К.Белкин, В.Т.Белинский, Ю.Л.Мазор, Р.М.Терещук; под общ.ред. М.К.Белкина - 2-е изд., перераб.и доп . - К. : Вища школа , 1988. - 470 c.
  621.396.62.001.631:621.375.001.63
  Стеченко Д.М., Чмир О.С. Методологія наукових досліджень : Підручник - 2-е вид.,перероб. і доп. . - К. : Знання , 2007. - 317 c.
  001.89(075.8)
  Сто запитань і сто відповідей про підготовку і атестацію наукових і науково-педагогічних працівників : Довідник / автор-упорядник Ю.І.Цеков; за ред.Р.В.Бойка - К. : Ред. , 2003. - 79 c.
  001.8
  Сытник В. Основы научных исследований : учеб. пособие - К. : Вища школа , 1978. - 184 c.
  001.891
  Сытник В.Ф. Основы научных исследований : учеб.пособие для экон.спец.ун-тов - К. : Вища школа , 1978. - 182 c.
  001.8
  Сытник В.Ф. Основы научных исследований : учеб. пособие - К. : ’’Вища школа’’ , 1978. - 184 c.
  001.891
  Таленс Я.Ф. Работа конструктора - Л. : Машиностроение , 1987. - 255 c.
  621.001.66
  Тарабасов Н.Л. Проэктирование деталей и узлов машиностроительных конструкций : справочник / П.Н.Учаев, Н.Л.Тарабасов - М. : Машиностроение , 1983. - 240 c.
  621.001.63/035.5/
  Теория и практика научно-технической информации : сборник лекций - М. : ВИНИТИ , 1969. - 732 c. - ((Всесоюзній институт научной и технической информа).
  001
  Технико-эксплуатационные требования к легковым автомобилям - М. : Транспорт , 1975. - ((Гос. науч.-исслед. ин-т автомобильного транспорта).
  656.135.001.7
  Техническая эстетика Т.вып.1. : учебно-техническая документация / Повилейко Р.Ш., Левицкий Л.В.,Григорьев В.В. - Новосибирск , 1967. - 36 c. - ((МВ ССО РСФСР. Новосибирский электротехнический ин).
  62.001.2
  Тихомиров П.М Расчет трансформаторов : Учеб.пособие для вузов - 3-е изд,перераб.и доп. . - М. , 1968. - 456 c.
  621.314.2.001.24
  Тихомиров П.М Расчет трансформаторов : Учеб.пособие для электротехн.и электромех.спец.вузов - 5-е изд.перераб.и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 527 c.
  621.314.21.001.24
  Топчеев Ю.И Атлас для проектирования систем автоматического регулирования : Учеб.пособие для вузов - М. : Машиностроение , 1989. - 751 c.
  681.51.001.63
  Тракторы. Проектирование, конструирование и расчет : учебник для вузов / И.П.Ксеневич, В.В.Гуськов, Н.Ф.Бочаров и др.; под общ.ред. И.П.Ксеневича. - М. : Машиностроение , 1991. - 544 c.
  629.366.001.63 (075.8)            629.114.2.001.63(075.8)
  Тракторы. Теория : Учебное пособие для вузов / Под ред. В.В. Гуськова - М. : Машиностроение , 1988. - 375 c.
  629.114.2.001
  Трембовля В.И. Теплотехнические испытания котельных установок / В.И. Трембовля, Е.Д. Фингер, А.А. Авдеева - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 413 c.
  621.181.001.4
  Туровец О.Г. Вопросы экономики и организации производства в дипломных проэктах / Туровец О.Г., Билинкис В.Д. - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1988. - 174 c.
  621.31.001.63.003
  Туровец О.Г. Вопросы экономики и организации производства в дипломных проэктах / Туровец О.Г., Билинкис В.Д. - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1988. - 174 c.
  621.31.001.63.003
  Туровец О.Г. Вопросы экономики и организации производства в дипломных проэктах / Туровец О.Г., Билинкис В.Д. - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1988. - 174 c.
  621.31.001.63.003
  Управление научно - техническим прогрессом / отв. ред. Г.А.Джавадов. - М. : Экономика , 1978. - 207 c.
  62.001.7 + 330.341.1
  Урін О. В. Політологія : конспекти курсу лекцій з таблицями та схемами - 5-те видан., доп. й перероб. . - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2008. - 303 с. c.
  32.001            660.(4 укр)
  Урін О.В. Політологія: конспект курсу лекцій з таблицями та схемами : навч.-наочний посібник - 3-тє вид . - Кременчук : ПП Щербатих О. В. , 2004. - 198 c.
  32.001
  Урін О.В. Політологія .Конспекти курсу лекцій з таблицями та схемами : Навчально-наочний посібник - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2006. - 240 c.
  32.001            660(4УКР)
  Ускорение научно - технического прогресса - основа интенсификации : учеб. пособ. для работников НИИ и КБ / под ред. Г.А.Краюхина. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Экономика , 1987. - 303 c.
  62.001.7            65.9(2)-5
  Федотов В.В. Рациональная организация умственного труда - М. : Экономика , 1987. - 109 c.
  001.81
  Фридлендер И.Г. Расчеты точности машин при проектировании. - К.;Донецк : Вища шк. , 1980. - 182 c.
  621-187.001.24
  Фролов И.Т. Этика науки. Проблемы и дискуссии / И.Т.Фролов, Б.Г.Юдин. - М. : Политиздат , 1986. - 399 c. - (Над чкм работают, о чем спорят философы).
  001 : 17            71
  Фрумин Ю.Л. Комплексное проектирование инструментальной оснастки. - М. : Машиностроение , 1987. - 343 c.
  621.9.07.001.63
  Фурсенко А.И. Основы научно - технического творчества, изобретательской и рационализаторской работы : учеб. - метод. пособие для сред.спец.заведений - М. : Высш.шк. , 1987. - 191 c.
  608 : 001.89
  Худобин Л.В. Руководство к дипломному проектированию по технологии машиностроения, металлорежущим станкам и инструментам : учеб.пособие для вузов по спец."Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты" / Л.В.Худобин и др.; под общ.ред.Л.В.Худобина - М. : Машиностроение , 1986. - 287 c.
  621.9.001.63
  Цитович И.С. Анализ и синтез планетарных коробок передач автомобилей и тракторов / И.С. Цитович, В.Б. Альгин, В.В. Грицкевич - Минск : Наука и техника , 1987. - 224 c.
  629.114-585.00124
  Цюрупа М.В., Ясинська В.С. Основи сучасної політології : Підручник для ВНЗ - К. : Кондор , 2009. - 349 c. - (Київська держ.акад.водного тр-ту ім.гетьмана Конаш).
  32.001
  Чепиков М.Г. Интеграция науки : философский очерк - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Мысль , 1981. - 276 с. c.
  001
  Черкасов Б.А. Автоматика и регулирование воздушно-реактивніх двигателей : Уч. для вузов - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1974. - 376 c.
  629.7.036 : 621.454.001.1
  Чернавский С.А. Проектирование механических передач : Уч.-спр.пособие для втузов - 5-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1984. - 560 c.
  621.83.001.63
  Чернавский С.А. Проектирование механических передач : Уч.-спр.пособие для втузов - 5-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1984. - 560 c.
  621.83.001.63
  Черній А.М. Дисертація як кваліфікаційна наукова праця : Посібник для аспірантів і здобуів наук. ступеня / за заг.ред. І.І.Ібатулліна - К. : Арістей , 2004. - 229 c.
  001.817
  Чиченев Н.А. Методы исследования процессов обработки металлов давлением(экспериментальная механика) : Учебн.пособие для вузов / Н.А.Чиченев,А.Б,Кудрин,П.И.Полухин - Москва : Металлургия , 1977. - 311 c.
  621.7.001.5
  Чудинов Э.М. Нить Ариадны.Философские ориентиры науки - М. : Политиздат , 1979. - 126 с. c. - ((Философская б-чка для юношества)).
  001
  Чяпяле Ю.М. Методы поиска изобретательных идей - Л. : Машиностроение , 1990. - 111 с. c.
  001.894
  Шаповалов И.Ф. Справочник по расчету электрических сетей - 3-е изд., перераб. и доп . - К : Будівельник , 1986. - 223 c.
  621.311.1.001.24
  Шасси автомобиля ЗИЛ-130: Практика пректирования, испытаний и доводки / под ред. А.М. Кригера - М : Машиностроение , 1973. - 400 c.
  629.114.4:629.113.011.001.2
  Шейко В.М. Організація та методика науково - дослідної діяльності : підручник для виш.навч.закл. / В.М.Шейко, Н.М.Кушнаренко. - 5-те вид., стер . - К. : Знання , 2006. - 307 c.
  001.89
  Шейко В.М. Організація та методика науково - дослідної діяльності : підручник для вищ.навч.закл. / В.М.Шейко, Н.М.Кушнаренко. - 4-те вид., випр. і доп . - К. : Знання , 2004. - 307 c.
  001.89
  Шейко В.М. Організація та методика науково - дослідної діяльності : підручник для вищ.навч.закл. / В.М.Шейко, Н.М.Кушнаренко. - 3 -є вид., стер . - К. : Знання - Пресс , 2003. - 295 c.
  001.89
  Шидловська Н.А. Аналіз нелінійних електричних кіл методом малого параметра. - К. : Євроіндекс , 1999. - 191 c. - (НАН України. Ін-т електродинаміки).
  621.3.011.72.024.025.001
  Штейнберг Б.И. Справочник молодого инженера-конструктора / под ред.: Б.М. Браймана. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Техніка , 1983. - 184 c.
  621.001.66
  Штейнберг Б.И. Справочник молодого инженера-конструктора / Б.И. Штейнберг, Б.М. Брайнман, В.И. Ильченко.; под ред.: Б.М. Брайнмана. - К. : ’’Техніка’’ , 1979. - 150 c.
  621.001
  Штейнберг Б.И. Справочник молодого инженера-конструктора / Б.И. Штейнберг, Б.М. Брайнман, В.И. Ильченко.; под ред.: Б.М. Брайнмана. - К. : Техніка , 1979. - 150 c.
  621.001
  Штремель М.А. Инженер в лаборатории: Организация труда. - М. : Металлургия , 1983. - 127 c.
  669.001.5:519.242
  Шумански Я. Методология рационализации / сокр.пер.с венг. - Москва : Экономика , 1987. - 248 c.
  001.894
  Шумков Ю.М. Программное обеспечение автоматизированного проектирования радиоєлектронних схем / Ю.М.Шумков,В.М.Эйдельмант - Киев : Техніка , 1984. - 135 c.
  621.396.6.001.63:681.3.06
  Шупляков В.С. Колебание и нагруженность трансмиссии автомобиля / В.С.Шупляков - Москва : Транспорт , 1974. - 328 c.
  629.113-235.001.4
  Экономика и организация производства в дипломных проектах : учеб. пособ.для машиностроит. спец. вузов / под. ред.: К.М. Великанов - 4-е изд., перераб. и доп. . - Л.: : Машиностроение , 1996. - 285с. c.
  621.002:658.001.63
  Экономика и организация производства в дипломных проектах : учеб. пособ. для машиностроительних вузов / под ред.: М.Говоркяна, А.А. Карасева - М.: : Высш. шк , 1982. - 132с. c. - (Высш. образование).
  621.002.001.63:63:74.58
  Экономика и управление в отраслевых НТО : справ. пособ. / под. ред.: П.Н. Завлина, А.К. Казанцева - М.: : Экономика , 1990. - 446с. c.
  001.891
  Эксергетические расчеты технических систем : справочное пособие / под ред.: А.А.Долинского, В.М.Бродянского - К. : Наук.думка , 1991. - 359 c.
  621.1.016.7:62.001
  Эффективность научных исследований и разработок : сокр.пер.с англ. / под ред.Г.Фасфелда, Р.Ланглуа - М. : Экономика , 1986. - 144 c.
  001.891.003.13
  Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня : метод.поради / автор-упоряд.Л.А.Пономаренко - 2-ге вид.,випр.І доп. . - К. : Ред."Бюл.ВАК УкраЇни",Толока , 2001. - 80 с. c.
  001.8
  Янович В.С. Спадщина тисячоліть / Віктор Янович; пер. з рос. Ю.Стадніченка - К. : Книга , 2008. - 447 c.
  930.85.001.5