Бібліотека
КрНУ імені М.Остроградського
     
     
     
     
     
     
     
     

Тематичні розділи УДК

Пошук

Назва Шифр
Автомобілебудування - довідники 629.113(03)
Автомобілебудування. Автомобілі 629.113
Автомобільний транспорт 656.13
Автомобільні двигуни 621.43
Авторитаризм ( соціологія) 316.462
Авторське право 347.78
Авторські свідчення ( патентне право) 347.771
Агітаційний матеріал для виборів (державне право) 342.849
Аграрна промисловість (економ.сільського господарства) 338.43
Аграрне право 349.42
Аграрне право України 349.42(477)
Аграрні відносини. Аграрні структури 338.431
Аграрні структури (економіка сільського господарства) 338.431
Агропромисловий комплекс 338.436.33
Адаптація рабітників ( праця ) 331.108.3
Адвент ( різдвяний піст ) 398.33
Адвокатура (громад.процес.право) 347.965
Адміністративна влада, зловживання (кримінальне право) 343.353
Адміністративна діяльність у відношенні податків і зборів 351.713
Адміністративна організація охорони промис. і торг. прав 347.779
Адміністративна юрисдикція (адміністр.управління) 351.9
Адміністративне право 342.9
Адміністративне право України 342.9(477)
Адміністративний нагляд за промисловістю та торгівлею 351.824
Адміністративні заходи (економіка) 338.246.02
Адміністративні міри впливу на ринок 339.13.025
Адміністративні органи, уповноважені та офіційні особи (прац 331.07
Адміністративні порушення 342.9
Адміністративні страхові органи 368.07
Адміністративні суди 347.998.85
Адміністративні суди (громадянське процесуал.право) 347.998.8
Адміністративні суди в Україні 347.998.85 (477)
Адміністративні угоди 347.133.5
Адміністративні установи 346.231
Адміністративні установи органів управління 352.07
Адміністративно-господарські установи (військова справа) 355.75
Адміністративно-правов. регулювання прав власності на суди 347.791.3
Адміністрація учбового закладу (освіта) 371.11
Академії (військова справа) 355.232
Академічні ступені (освіта) 378.2
Акціонерні компанії 334.722.8
Алкоголізм 178.1
Альпінізм 796.525
Альтернативні види енергії 620.91
Амортизація основних фондів 330.142.211.4
Аналіз господарської діяльності підприємства 658.012.12
Анатомія людини 611
Англійска мова 811.111
Англо - російські словники 811.111(038) = 111=161.1
Апаратні засоби 004.3
Арбітраж.Третейський суд 347.918
Асинхронні електодвигуни 621.313.333
Атомна енергетика. Атомна промисловість 621.039
Аудит 657.6
Аудит, ревізія 657.6
Аутсорсинг (управл.ефективністю) 65.011.46
Бактеріологія і біологія грунтів 631.46
Банки комерційні 336.713
Банківська справа. Банки в Україні 336.71(477)
Банківська справа.Банки 336.71
Безпека бізнесу, підприємництва 346.548
Безпека екологічна 504:343.3
Безпека економічна держави 338.23:343.3
Безпека економічна підприємства 65.012.8
Безпека радіоактивна 504.5:628.4.047
Безпека у банках 336.71.025.3
Бенефіціар 336.2
БЖД 658.345
Бідність 364.662
Біофізика фотосинтезу 577.355
Ботанічні сади, заповідники 58.006.(477.53)
Будівлі пром. підприємств, проектування 725.4
Будівництво 69
Бухгалтерія 657
Бухгалтерія 657.1
Бухгалтерія транспортного підприємства 656.071.32
Бухгалтерскі проводки 657.2
Бухгалтерський облік 657
Бухгалтерський облік ліцензій 657.421.3
Валюта. Зв`язані валюти 336.743
Валютний ризик 330.131.7:336.743
Венчурне інвестування 330.322:658.589
Венчурні (рискові) підприємства 334.7:658.589
Венчурні проекти 001.895
Вибори. Референдуми. Виборчі компанії 324
Види праці 331.102
Визначення фактичної собівартості. Калькулювання 657.474.51
Виконавча влада.Уряд. Кабінет Міністрів 342.518
Використання територіальних ресурсів 332.142.4
Вимірювальні інформац.системи (для управління) 681.518.3
Вимірювання електричних величин 621.317.3
Виплати із соцстраху 331.215`311`
Випробовування автомобілів 629.113.02.001.4
Вироби із високомолекулярних матеріалів, проектування 678.06.001.2 (03)
Виробництво продуктів :м"яса,риби,рису і т.д. 338.439 :
Виробництво с/г продуктів 338.439:63 рису,молока і т.д.
Виробничий контроль.Техн.контроль 658.562
Виробничі сили 330.111.4
Виробничо-промислова структура 658.52
Витрати виробництва 338.512
Вища освіта 378
Відеомонітори 681.327.22
Відіомонітори 004.353
Відновлення, збереження, економія ресурсів 502.174
Відпустки 331.322
Відрядження 331.315
Відшкодування збитку. Оцінка збитку 347.426.6
Вкладений капітал.Уставний фонд 330.142.2
Власність корпорацій 332.012.324
Внутрішня політика 323
Водне господарство 627
Водопостачання 628.1(075.8)
Водопостачання 628.1
Газові турбіни, системи охолодження 621.438 - 714
Газові турбомашини 621.438-135
Генна інженерія 575
Геноцид українского народа 314.156.5(477)
Гідропривід 62-82
Гірничі роботи при розробці корисних копалин 622.2
Глибинна витяжка. Холодна штамповка 621.983
Глобалізація 339.94
Господарське право України 346(477)
Готель 640.41
Громадянська охорона.Народні дружини 351.743
Громадянське право 347
Грошовий обіг. Банківська справа 336.7
Грузові автомобілі 629.114.4
Грунтознавство. Землезнавство. Біография 631.4(092)
Двигуни внутрішнього згоряння для безрейкового транспорту 621.431.73
Демографія.Джерела демографічних даних 314.02
Демократія 342.34 , 321.7
Державне адмін. управління 351
Державний бюджет. Національний бюджет 336.14
Державні боргові зобов`язання 336.275.3
Державні фінанси у цілому 336.1
Деталі машин 621.81
Деформація при постійному навантаженні 539.376
Дизелі 621. 426
Дизелі з пневматичним розпиленням (компресорні) 621.436.21.031.3
Діагностика економічна 658.012.122
Діагностична матриця 658.012.122:330.4
Діяльність організацій по охрані природи 061
Добування газу 622.324
Добування нафти 622.323
Договір страхування 368.1.021.3
Домогосподарство 64.012
Допуски та посадки 621.753
Дорожно-будівні машини 625.08
Дошкільне виховання і освіта. Загальноосвітня школа 373
Дрібні підриємства 334.012.64
Друк. Документація. Науково-технічна інформація 002
Европейский Союз ЄС
Европейский Союз(ЕС) 061.1ЕС
Езотерика 141.339
Екологічний менеджмент 502:658.012.32
Екологія 502/.504
Економетрія 330.43
Економіка 330
Економіка будівництва 69.003
Економіка застійна 330.34.014.1
Економіка підприємства 338.45:658
Економіка промисловості і ремісничого виробництва 338.45
Економіка системи освіти 37.015.6
Економіка сільського господарства 338.43
Економіка сфери послуг 338.46
Економіка транспорту і зв`язку 338.47
Економіка України 330(477)
Економіка, що розвивається 330.34.014.2
Економічна безпека під-ва 65.012.8
Економічна діагностика під-ва 658.012.122
Економічна теорія 330.01
Економічне прогнозування 338.27
Економічний аналіз 658.012.122
Економічні науки 330.1
Економічні союзи 339.923
Економічні цикли 338.12
Електричні апарати 621.31
Електровимірювальна техніка 621.317
Електроний бізнес 004.77
Електроніка 621.38
Електронна комерція 004.738.5:658.6/9
Електропривід 62 - 83
Електростанції 621.311.2
Електротехніка 621.3
Емоції 159.942
Енергозбереження 621.311.004.12
Енергосистеми 621.311.1
Ефективність капіталовкладень 330.356.3
Живий світ. Біосфера 502.211
Живопис 75
Життєвий рівень 330.59
Жінки 316.346.2-055.2
Забруднення радіоактивне 504.5:628.4.047
Загальна енергетика 620.9
Загальна енергетика. Енергетика України 620.9(477)
Загальна теорія злочину та злочинність 343.9.01
Загрози навколишньому середовищу, атлас 504(084.42)
Загрози навколишньому середовищу. Екологія 504
Закони 340.130.53
Законодавсто в області вищої осіти 378.014.15
Законодавсто в області освіти 37.014.15
Залізничний транспорт 629.4
Залізобетонні конструкції, стійкість, несуча здатність 624.046.012.45
Заповідники 502.172 ,502.4
Заповідники, нац.парки та інші природні території, що охоро 712.23
Зарабітня плата 331.2
Захист інформації, безпека 004.056
Захист прав людини 341.215.4
Захист споживачів 346.548 ,366.5
Зброя 623.4
Збут. Продаж. Реалізація продукції 658.8
ЗЕД 339.9.012
Земельне право 349.41
Злиття. Об`єднання фірм. Кластери 334.758
Злочини проти державної казни. Контрабанда 343.359
Злочини проти особистості 343.6
Злочини у цілому 343.23
Зовнішня політика України 327(477)
Імідж 174.022.1
Імпресіонізм 7.036.2
Інвестиції 330.322
Інвестиції іноземні 339.727.22/24
Інвестиції, рентабельність та ефективність 330.322.5
Індексація виплат. Виплати, основ. на вартості життя 364.3-642-264
Інженерна графіка 744.4
Інжиніринг 338.465.2
Інновації 001.895 , 330.341.1
Інновації в Україні 330.341.1(477)
Інновації. Технічний прогрес 330.341.1
Інноваційна діяльність 658.589
Інституціоналізм. Неоінституціоналізм 330.837
Інтеграція 339.924
Інтелектуали 316.344.32
Інтелектуальна власність, ресурс 347.211
Інтернет 004.738.5
Інфляція 336.748.12
Інформаційні системи 681.518
Інформаційні системи в автоматизованому управлінні 681.518
Інформаційні технології 004
Інфраструктура 338.583
Інфраструктура економіки 338.49
Інфраструктура товарного ринку 339.14:338.49
Історія 9
Історія держави і права 340.12(091)
Історія економічної думки.Економічні вчення та школи 330.8(477)
Історія України 94(477)
Історія України 940(477)
Історія України в 1934-1941рр. 9(477)1934-1941
Історія України Х І - XVIII ст. 940`10/17` (477)
Історія української та зарубіжної культури 477)
Історія української та зарубіжної культури 930.85(100
Квантова механіка 530.145
Кластер 330.341.2:334.758
Кластер-аналіз. Класифікація 519.237.8
Кліматологія 551.58
Кодекси 340.130.54
Комп`ютерна графіка 004.92
Комп`ютерні мережі 004.7
Конкуренція 339.137.2
Консалтинг 338.465.2
Конституційні суди 342.565.2
Консультування 338.465.2
Контролінг 658.012.7
Контроль 338.246.025.2, 338.268.025
Контроль за цінами 338.532.4.025.24
Контроль податковий 336.225.673
Контроль фінансовий 336.246.025.2
Контроль якості 336.544
Контроль якості средовища. Контроль забруднень 502.175
Корпоративна культура 658.012.61
Корпоративна форма управління підприємством 658.012.324
Корупція 343.353.1
Космічна техніка 629.78
Краєзнавство 908
Краєзнавство. Полтавська область 908(477.53)
Кредит. Кредитна справа 336.77
Кредитні спілки (фінанси) 336.773
Кредитно-модульна система 378.022 , 37.022
Криза 330.33
Кримінальне право України 343.2/.7 (477)
Кримінально-процесуальне право 343.13
Кримінологія 343.9
Кругообіг в народному господарстві. Відтворення 330.31
Культура 7
Культура 008
Культурологія 168.522
Легка промисловість 67/68
Легкові автомобілі 629.114.6
Легкові автомобілі. Ремонт 629.114.6.004.6
Ливарне виробництво 621.74
Лідерство 316.46
Лізинг 339.187.62
Лікарняні, декретні 364.32-642:331.215
Ліси та лісне гос-во з державної точки зору 630*9
Лісівництво 630*2
Лісне господарство. Лісівництво 630
Літературна критика та дослідження 82.09
Літературна суміш. Афоризми. Сценарії 82-8
Літературознавство укр.літ."століття" 82.09.161.2" "
Логістика 658.7
Людський капітал 331.101.262
Магнітофони 621.397.132
Макроекономіка 330.101.54
Мале підприємництво 334.722.012.64
Маркетинг 339.138
Маркетинг інформаційний 002:339.138
Маркетинг міжнародний 339.138(100)
Маркетинг послуг 339.138 : 338.46
Маркетинг промисловий 339.138.1
Маркетинг стратегічний 339.138.`313`
Маркетингові дослідження 339.138.001.5
Математика 51
Математика. Підручник для вищ.шк. 51(075.8)
Математичне моделювання 519.87
Математичне програмування 519.85
Матеріалознавство 620.22
Матеріальна відповідальність у трудовом погодженні 349.233
Матеріальна допомога 338.246.027
Машинобудування 621
Медицина. Профілактика 616-084
Менеджмент 658.012.32
Менеджмент організації 65.012.32
Металургія 669
Методи оподаткування 336.225
Методика викладання у вищій школі 378.02
Митна політика 339.543
Міграційна політика 325
Міграція 314.7
Міграція трудова, міжнародна 331.556.4
Міждержавна мобільність. Міграція 331.556.4
Міжнародна етика 172. 4
Міжнародне економічне співробітництво 339.92
Міжнародний арбітраж 341.63
Міжнародний маркетинг 339.138(100)
Міжнародні економічні відносини. Світове господарство 339.9
Міжнародні правові дії 341.24
Мікробіологія 579.22
Мікроелектроніка 621.382.049.77
Мінеральні ресурси та запаси 553.04
Мобільний зв`язок 621.395.721.5
Моделювання процесів управління 519.876.2
Модернізація 658.589
Молочна промисловість 637.1
Моральне виховання 37.034
Музика 78
Музиканти 78.017
Нагляд за пам`ятниками. Збереження природних ландшафтів 351.853
Нагляд і контроль за держ. управлінням. Скарги 351.9
Надання та публікація балансу. Аудит 35.073.526
Надійність електросистем 621.31.019.3
Народногосподарське планування 338.26
Наука у цілому 001
Нафто-газодобувна промисловість 622.276/279
Нафтотранспортна система 621.6.033:656.07
Національна економіка 330.52
Національні, державні банки 336.711
Нерухоме майно. Нерухомість 347.214.2
Нотаріат, нотаріуси, нотар. контори (Україна) 347.961(477)
НТП 316.422.44
Обробка тисненням. Пластичне формоутворення 621.7
Оброблення і створення документів 004.91
Онтологія (буття) 111.1
Операційні системи 004.451
Організації соціального забезпечення 364.3-646.2-3
Організація виховання та освіти 371
Організація виховання та освіти. Приватна школа 371.058
Організація вищої освіти 378.1
Організація міліції 351.741
Організація охорони здоров`я в США 614.2(73)
Організація та експлуатація автомобільного транспорту 656.13.07
Організація та развиток бібліотечної справи 021
Організація та управління сільськогосподарським виробництвом 631.1(477)
Освіта 37
Основні права та обов`язки громадян 342.7
Оффшорні зони 339.543.624
Охорона навколишнього середовища 502.1
Охорона навколишнього середовища. Загрози навколишнього сере 502 /504
Охорона праці 658.345
Паблік Рилейшнз 659.4
Паління 178.7
Парламенти. Народні представництва. Уряди 328
Паспорти. Паспортна міліція 351.755.61
Патенти 347.77
Педагогіка 37.013
Пенсії 364.3.-646.2
Пенсії. Допомоги 351.087.43
Пенсійне страхування 368.914
Пенсійне страхування недержавними організаціями 368.914:061.2
Пенсійний фонд 351.087.431.3
Пенсійні внески 351.087.431.2
Пенсійні надбавки 351.087.431.4
Пенсія. Допомога при звільненні, або виході у відставку 351.087.431
Перевірки податкові 336.22:351.713
Передача сигналу світловими променями 621.391.63
Перетворення електричної енергії 621.314
Періодичні реакції. Повний безлад 544.431.8
Питання кадрів. Управління кадрів 331.108.2
Підйомно-транспортне обладнання у цілому 621.86
Підйомно-транспортні машини 621.86/.87
Підприємництво 334.722.012.42
Підприємництво (загальне) 334.7.012.32
Підприємництво комерційне 334.7.012.42
Планування діяльності 65.012.2
Планування.Соціально-економічне планування 338.26
Платонізм. Неоплатонізм 141.131
Подакти.Заборгованість податкова 336.225.64
Податки на доходи фізичних осіб 336.226.11
Податки. Збори 336.22
Податкова заборгованість 336.225.64
Політична культура молоді. Формування 37.017.4-053.81
Попит і пропозиція на ринку праці. Потенціал робочих місць 331.522
Посередники торгові 339.175
Посередницькі інститути 339.178
Послуги 338.465.2
Потенціал підприємства 658.011.46
Потокове виробництво 658.527.011.56 - 192 (075.8)
Потреба у житлі та її задоволення 365
Права і обов"язки громадян 342.7
Право на пенсію 351.087.431.1
Право. Юридичні науки 340
Правова культура молоді 37.017.4-053.81
Правова культура студента 378.017.4-057.785
Правова обізнанність студентів 378.017.4-057.785
Правові проблеми охорони навколишнього средовища 349.6
Правознавство 340/.349
Православна церква 281.9
Праця, як економічний фактор 331.101.26
Праця. Економіка праці 331
Президентський кабінет. Президентський уряд 328.132.7
Премії. Окремі виплати 331.225
Прибутки населення 330.564.2
Приватне підприємництво 346.26
Приватне підприємництво 334.722
Прикладна статистика 519.248
Примінення теорії систем, теорії управління та кібернетики 303.725.36
Природа. Охорона навколишнього середовища 502
Природа. Охорона природних ресурсів 502 /. 504
Природа.Охорона природних ресурсів.Загрози навколишньому сер 502/504
Природознавство, біографії 5(092)
Прогнозування економічне 338.27
Програмування 004.42
Програмування 681.3.06
Програмування математичне 519.6
Прогрес 316.422.4
Продовольчий комплекс (економіка) 338.439
Продовольчий комплекс. Продовольче питання 338.439
Прожитковий мінімум 364.2-262.2
Прокурори. Прокуратура 347.963
Промислова політика 338.45.01
Професійна етика 174
Професійна та ділова етика. Імідж. Репутація 174.022.1
Профілактика правопорушень серед молоді 37.017.4-053.81 : 343.85
Психологія 159.9
Психологія освіти 37.015.3
Психологія особистості 159.923
Радіоелектронна апаратура. Схеми 621.396.6
Радіозв`язок 621.396
Радіоприймач 621.396.62
Развиток виробничих сил. Техн. прогрес. Інновації 330.341.1
Развиток особистості 316.612
Ракети небалістичні 629.762.5
Регіональна економіка 332.1
Регіональна статистика: обласн., краєва 311.313(058)(477.53)
Регрес (НТП) 316.422.6
Регулювання ЗЕД в Україні (правове) 339.9.012.23:346.58(477)
Регулювання. Контроль 338.246.025.2
Регулювання: конкуренції, якості, виробництва, НТП 346.5 :
Рейдерство 346.548
Реклама, реклама продукції 659.1, 659.1:
Реконструкція 658.589
Релігія 2
Ресурс енергетики. Альтернативні види 620.91
Ресурси (резерви) виробництва 65.011.4
Ризики 330.131.7
Ризики банківські 330.131.7:336.71
Ринок праці 331.5
Ринок праці, нерухомості 332.72
Ринок.Форми ринку 338.516.2
Робота з кадрами 331.108
Роботи 621.865.8
Робочий час 331.31
Роздрібна торгівля 339.37
Розміщення. Регіональне разміщення 332.13
Рух капіталів. Міжнародні займи. Міграція капталів 339.727.2
Санація 658.016.7
САПР (система автоматиз.проектування) 658.512.011.56
Світ тварин.Фауна 592/599
Середовище у цілому 502.2
Сертифікація 006.063
Системи автомат. управління імпульсні (дискретні) 681.511.42
Системи автомат.контроля і техн.діагностики. Ідентифікація 681.518.5.015
Системи управління базами даних (СУБД) 004.65
Сільське господарство 63
Сільське господарство.Економіка 338.43
Сільський туризм 338.48-44(1-22)
Сільськогосподарська мікробіологія 579.64
Сільськогосподарське виробництво (господарювання) 338.432
Сільськогосподарське виробництво.Організація та управління 631.1
Сільськогосподарське приватне підприємство 631.115.1
Сільськогосподарський транспорт 631.374
Сільськогосподарські машини та знаряддя 631.3
Сімейне виховання та освіта 37.018.1
Сітки локальні 004.732
Склад, огляд, техн. обслуговування автомоб. 629.083
Слідчі дії 343.132
Соціальна допомога. Соц.страхування 364.3
Соціальна еліта 323.396
Соціальне забезпечення. Соціальні проблеми 364.6
Соціальний захист населення 346.6
Соціальні грошові виплати 364.32-642
Соціальні спільноти та прошарки. Інтелігенція 323.329
Соціально-економічний розвиток 330.59
Соціологія 316
Соціологія (аграрна політика) 316.334.55
Специфічні інфекції 616.98
Списання. Амортизація 657.372.3
Співучасть, угрупування, зговір (Україна) 343.237(477)
Стандартизація у цілому 006.1
Статистичне угрупування 311.12
Стимулювання. Пільги 338.246.027.2
Стійкість стратегічна підприємства 658.016"313"
Стічні води. Очистка стічних вод 628.3
Стратегія підприємства 658`313`
Страхування 368
Страхування окремих майнових цінностей 368.8
Суд присяжних 343.195
Тваринництво 636
Телевізійна апаратура 621.397.6
Телевізори 621.397.446
Теоретична механіка 531
Теоретичні основи електротехніки 621.3.01
Теорія автоматичного управління 681.5
Теорія виробництва. Структура. Спеціалізація 338.33
Теорія держави і права 340.12
Теорія економіко - математичних моделей 519.86
Теорія інформації в економіці. Економічна інформатика 330.47
Теорія інформації. Математичні питання 519.72
Теорія права 340.12
Теорія прийняття рішень 519.816
Теорія систем, управління в кібернетиці та економіці 330.46
Технологія виробництва 62.002.2
Технологія машинобудування 621.002
Товарні біржі. Продуктові біржі 339.172
Товарні знаки 347.722
Торгівля 339
Торгівля зовнішня 339.56
Торгівля продуктами розумової праці 339.166.5
Транспорт 656
Транспортна система 656.07
Трудове право 349.2
Трудові ресурси 331.522
Туризм. Економіка туризму 338.48
Укази 340.130.55
Українська література 883
Українська мова 811.161.2
Українська сучасна літературна мова 811.161.2"06-26
Університети 378.4
Управління економікою в ринковому господарстві 338.242
Управління заробітною платою 331.21
Управління персоналом 331.108.2
Управління підприємством 65
Управління підприємством. Методи 65.012
Управління транспортом 656.07
Управління якістю 006.015.5
Управлінські рішення 351.077.6
Уставний фонд, капітал 330.142.2
Фактори економічного розвитку України 330.341(477)
Факторинг 347.735
Фармакологія 615
Фізика 53
Філософія 1
Філософія культури 130.2
Фінанси 336
Фінанси підприємств 658.14/.17
Фінансова безпека 336.14.025.3
Фінансова стійкість підприємства 658.14/17
Фінансовий аналіз 658.14/.17.012.12
Фінансовий облік 657.15
Фінансовій ринок 336.76
Фінансування освіти 37.014.543
ФСА 658.011.47
Харчова промисловість 663/664
Хімічна промисловість 66
Центральне опалення 697.3
Ціни ринкові 338.516.22
Ціни. Ціноутворення 338.5
Швейна промисловість 687
Штатний розклад 658.310.8
Якість 006.83
КрНУ © 2023