Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Анохин В.И. Советские автомобили : справочник. - М. : Машгиз , 1955. - 728 c.

629.331

629.113

КрНУ © 2022