Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Андреева В.И. Делопризводство. Требование к документообороту фирмы (на основе ГОСТов РФ). - 4-е изд.,перераб. и доп . - М. : Бизнес-школа,Интел-Синтез , 1997. - 211 c.

651.4

65.050.2

КрНУ © 2022