Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Анерт В. Основы техники звукоусиления. / В.Анерт, В.Райхард ; пер. с нем. В.М.Горелика; под ред. Б.Г.Белкина. - М. : Радио и связь , 1984. - 319 c.

534.853.3

КрНУ © 2022