Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Анельчик Д. Е. Ремонт, восстановление и испытание оснастки и инструмента : справ.пособие / Д.Е.Анельчик, С.Н.Полевой. - К. : Техника , 1974. - 224 c.

621.9.02

КрНУ © 2022