Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Англо - русский словарь современных сокращений: ок. 7000 единиц / В.А.Луцкевич, А.А.Иванова, Н.М. Поташников, И.А.Самойлова. - М. : Рус. яз. , 2002. - 175 c.

811.111=161.1(038)

81.2Англ-4

КрНУ © 2022