Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Андреев Г.Я. Сборник технических текстов на английском языке : учеб. пособие для техникумов / Г.Я.Андреев и др. - М. : Высш. шк. , 1969. - 111 c.

811.111

4И(Анг.)

КрНУ © 2022