Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Англо - русский словарь по химии и химической технологии: ок. 65000 терминов / под.ред. В.В.Кафарова. - М. : Рус.яз. , 1986. - 582 c.

[811.111=161.1:54:66](038)

81.2Англ-4

КрНУ © 2022