Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Андрухаев Х. М. Сборник задач по теории вероятностей. : учеб.пособие для пед.ин-тов / под ред. А.С.Солодовникова. - М. : Просвещение , 1985. - 160 c.

519.21

КрНУ © 2022