Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Александров А.Г. Оптимальные и адаптивные системы : учеб. пособие для вузов. - М. : Высш. шк. , 1989. - 263 c.

[681.513.5 + 681.513.6] (075.8)

32.965.9я73

КрНУ © 2022