Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Алаев Э.Б. Социально -экономическая география : понятийно - терминологический словарь. - М. : Мысль , 1983. - 350 c.

911.2/.3(038)

КрНУ © 2022