Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Алтухов Е.В. Основы информатики и вычислительной техники : учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений / Е.В. Алтухов, Л.А. Рыбалко, В.С. Савченко. - М. : Высш.шк. , 1992. - 302 c.

004

681.3.06 + 002.6

КрНУ © 2022