Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Алексеев Д.И. Словарь сокращений русского языка: ок. 17700 сокр. / Д.И. Алексеев, И.Г. Гозман, Г.В. Сахаров ; под ред. Д.И. Алексеева. - 4-е изд., стер . - М. : Рус. яз. , 1984. - 486 c.

811.161.1.374

81.2Р-4

КрНУ © 2022