Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Амензаде Ю.А. Теория упругости : учебник для мех.- мат. фак. ун-тов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк , 1971. - 288 c.

539.3

КрНУ © 2022